Гладун Т. С. - Організація самостійної роботи студентів-екологів у процесі підготовки до професійної діяльності (2013)
Гурницка Б. - Компетенции современного коррекционного педагога как важное условие успешности педагогической дияльности (2013)
Демченко А. В. - Особливості організації виховної роботи з майбутніми фахівцями пожежно-рятувальної служби у вищих навчадьних закладах (2013)
Дмитренко П. В. - Формування профорієнтаційної компетентності як складової фахової підготовки майбутніх вчителів технологій, Косяк І. В. (2013)
Жерноклєєв І. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій у Республіці Ісландія (2013)
Камінська B. C. - Міжкультурна освіта як засіб формування полікультурної компетентності учнів (2013)
Кміта Є. В. - Професійна компетентність диспечера управління повітряним рухом, її сутність та складові (2013)
Ковалькова Т. О. - Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі (2013)
Колодько Т. М. - Мовленнєва культура, інтелект та іншомовна підготовка майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Кривич Н. Ф. - Структура культури професійного спілкування фахівця економічного профілю (2013)
Кучменко О. Б. - Гуманізація як складова в оптимізації біологічної освіти у вузі (2013)
Малков Д. Ю. - Діяльність клубів як соціокультурна умова оптимального впливу на соціалізацію молоді у сфері дозвілля (2013)
Нечипоренко В. В. - Експерементальне дослідження ефективності навчально-реабілітаційної діяльності спеціального закладу як відкритої соціально-освітньої системи (2013)
Павлов Ю. О. - Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців (2013)
Парфенюк Т. Ю. - Ринково-орієнтована освітня реформа Південної Австралії (короткий аналіз, характеристика змін) (2013)
Плазовська Л. В. - Лінгвістичний супровід в інтерпретації реалізованих навчальних композиційних завдань площинного характеру (2013)
Пригода В. В. - Особливості викладання дисципліни "Право інтелектуальної власності” іноземним студентам (2013)
Рябова З. В. - Характеристика діяльності маркетингових центрів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Сакалюк О. П. - Емпатія як соціально-психологічний феномен (2013)
Світайло С. В. - Педагогічні технології формування фахової компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Сергійчук О. М. - Вища педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід у навчальному процесі ВНЗ, Сембрат А. Л. (2013)
Сердюк Н. Ю. - Розробка нетрадиційних форм роботи із студентами-філологами в позанавчальний час - інтелектуальний капітал викладача ВНЗ (2013)
Сиротюк Т. А. - Деякі аспекти організації та методичного забезпечення проведення уроку з постановки голосу студентами-практикантами (2013)
Сітовський А. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформаційного суспільства (2013)
Тоцька Л. О. - Методика формування умінь співу бельканто у процесі вокальної підготовки педагога-музиканта (2013)
Турчинова Г. В. - Структура та характеристика етапів курсу навчання викладання біології англійською (2013)
Цоколенко О. А. - Формування вмінь аналізувати проведення навчальних занять під час проходження практики магістрантами у педагогічному університеті (2013)
Рященко Д. С. - Борис Грінченко: сторінки життєвого і творчого шляху (2013)
Титул, зміст (2015)
Починок Є. А. - Ергономічний підхід у вдосконаленні професійної підготовки студентів педагогічних університетів (2015)
Федоренко Н. І. - Впровадження інноваційних технологій навчання як процес удосконалення професійного іміджу викладача (2015)
Тимошко Г. М. - Проблеми формування та розвитку організаційної культури суб’єктів педагогічного менеджменту в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Боднар О. С. - Часткові технології управління суб’єктами у системі аналітико-експертної діяльності в освіті (2015)
Штефан Л. В. - Інноваційна активність майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Криворучко А. В. - Методика підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2015)
Аронова Р. С . - Результати формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічному коледжі (2015)
Ландо О. А. - Результати управління формуванням здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів у педагогічному коледжі (2015)
Олексін Ю. П. - Диференціація навчання як один із ключових напрямів оновлення сучасної школи (2015)
Завалевський Ю. І. - Становлення і розвиток ключових понять проблеми формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця у міждисциплінарному науковому дискурсі (2015)
Трушкін А. П. - Спортивний профвідбір і відбір щодо спортивної перспективності спортсмена (2015)
Білик Н. І. - VII Полтавський обласний конкурс "Авторська збірка поезій школяра" (2015)
Ільченко О. Ю. - Досвід розвитку жіночої освіти на Полтавщині: роль княгині-благодійниці Варвари Рєпніної (1778-1864 pp..) (2015)
Кікто С. М. - Педагогічна спадщина О. Сластіона у становленні вітчизняної професійної освіти (2015)
Япринець Т. С. - Зміст і методика вивчення природоохоронних територій у шкільному курсі географії материків і океанів (2015)
Палкин В. А. - Повышение культуры учителей и родителей - важное условие нравственного воспитания детей (2015)
Фазан Т. П. - Віра в Бога як основний фактор православно-сімейного виховання кін. ХІХ - поч. ХХ ст. (2015)
З Днем працівників освіти! (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сисоєв А. С. - Голографування у полі гаусових хвильових пучків, Назаренко Л. А. (2016)
Ляхович А. Л. - Автоматизация управления в осветительных установках (каким должно быть фотореле) (2016)
Литвиненко А. С. - Автономна система освітлення гібридного типу, Діденко О. М., Васильєва Ю. О., Гуракова Л. Д., Іоффе К. І. (2016)
Литвинов А. Г. - Построение математической модели регулирования освещенности рабочих поверхностей автоматизированными системами управления осветительными установками в ВУЗах, Билык Е. В. (2016)
Белоусов А. Ф. - Источник света на сверхъярких светодиодах, Белоусов Д. А. (2016)
Литовченко С. Н. - Принципы построения выбора элементной базы светодиодных светильников и их систем управления (продолжение, начало в №3-4, 2015 г., с. 43-44) (2016)
Билык Е. В. - Энергоеффективность применения светодиодных световых приборов в ВУЗах, Литвинов А. Г. (2016)
Терещенко В. В. - Обладнання для метрологічного забезпечення вимірювань імпульсних світлових величин (2016)
Квасніков В. П. - Моделювання промислового світлодіодного світильника, Кулик Н. І. (2016)
Карашевич І. - Елементи фортифікації Аккерманської фортеці (2012)
Новожеев Р. - Археологическое исследование домонгольской крестьянской усадьбы в конце ХХ – начале XXI века (2012)
Ревенко В. - Свята й обряди українських селян Південної України в повоєнний період (1945 – 1955 рр.) (2012)
Фіалко О. - Костюмні гарнітури скіфських амазонок (2012)
Шевченко Т. - Херсонеські надгробки як історичне джерело (2012)
Шелехань О. - Історія дослідження технології виробництва скіфської клинкової зброї (2012)
Ломака О. - Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології (2012)
Ревенко В. - Свята й обряди українських селян Південної України в повоєнний період (1945 – 1955 рр.) (2012)
Біденко Н. - Старий данциг – перше німецьке поселення на території Кіровоградської області (2012)
Брояковський О. - Освітня діяльність польських "хлопоманів” на Правобережній Україні 50 – 60-х років ХІХ століття (2012)
Бундюченко Т. - Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини (2012)
Гребенюк О. - Проблеми визначення правового статусу генерального секретаріату (2012)
Казьмирчук Г. - Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток (2012)
Марченко О. - Взаємодія місцевого самоврядування й елементів громадянського суспільства: історіографія проблеми (2012)
Марченко О. - Економічний розвиток заштатних міст і містечок Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Носко К. (2012)
Мягка О. - Репресивна політика радянської влади проти польського населення Південної України в 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Митрофаненко Ю. - Канізьке повстання 1918 р. (спроба реконструкції події за спогадами учасників) (2012)
Філоретова Л. - Опозиційна діяльність учителів України на сторінках періодичної преси в міжреволюційний період (1907 – 1917 роки) (2012)
Черемісін О. - Особливості Південноукраїнського регіону в кінці XVIII – першої половини XIX століть (2012)
Чорний О. - Участь 5-ї гвардійської армії у форсуванні Дніпра в мемуарах та оцінках учасників подій (2012)
Ачкіназі Б. - Середземномор'є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього Нового часу (в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) (2012)
Бондаренко О. - Взаємини міського самоврядування з органами державної влади в Російській імперії в 1775 – 1870 рр.: дорадянська історіографія (2012)
Позднякова І. - Цензура видовищ у радянській Росії в 1917 – 1920-х рр. (2012)
Шевченко С. - Діяльність американської адміністрації допомоги в Одеській губернії під час першого радянського голоду (2012)
Шинкаренко Л. - Комітет економічної безпеки США в контексті соціальних програм Ф. Д. Рузвельта (2012)
Босенко Н. - Ідейно-політичний фактор і наукові передумови зародження "Київської документалістської школи” в східнослов’янській історіографії (2012)
Іваннікова Л. - Історіографія 20-х років ХХ ст. як джерело до вивчення історії фольклористики Півдня України (2012)
Кіян О. - Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича (2012)
Культенко О. - Про емерджентність історичного методу наукового дослідження в міжнародному праві (2012)
Токар Н. - Громадсько-політичні погляди В. Доманицького (2012)
Ковальков О. - Єлисаветградський пікінерський полк (2012)
Нефьодов Д. - Зарубіжна та діаспорна історіографія руху опору у Південній Україні (1941 – 1944 рр.) другої половині 50-х – першої половини 80-х рр. (2012)
Постолатій В. - До критеріїв визначення дати заснування нашого університету (2012)
Бібліографія (2012)
Белинский Е. Ю. - К правовому прогрессу общества через формирование правовой культуры личности (2015)
Жукорська Я. М. - Напрями реформування ООН: Рада Безпеки (2015)
Лясковець О. В. - Парламент – орган народного представництва в зарубіжних країнах (2015)
Міхневич Л. В. - Юридична освіта й наука в ліцеях України ХІХ століття: історіографія проблеми (2015)
Тимошенко М. О. - Стандарти вищої освіти як результат збалансування приватно-публічних інтересів (2015)
Драпайло Ю. З. - Поняття і природа договору на надання лоцманських послуг (господарсько-правовий аспект) (2015)
Золотарьова Д. М. - Земельні права й обов’язки суб’єктів, що проводять розвідувальні роботи (2015)
Короєд С. О. - Мета господарського судочинства як основний вектор у підвищенні ефективності правосуддя в господарських справах (2015)
Міндарьова М. Ю. - Поняття цивільного обороту облігацій і його стадії (2015)
Ольшанецька О. Б. - Роль нотаріуса у сфері посвідчення договорів цивільно-правового характеру: досвід ЄС (2015)
Приступлюк В. Л. - Компетенція Європейського Союзу в галузі захисту прав споживачів (2015)
Братель С. Г. - Функції правоохоронної сфери (2015)
Глуховеря В. А. - Іноземний досвід адміністративно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом (2015)
Калініченко А. І. - Теоретичні засади кодифікації митного законодавства України (2015)
Кобзар В. В. - Деякі аспекти формування правової, моральної та професійної культури як складової службового перфекціонізму сучасного державного службовця (2015)
Кравчук В. М. - Механізм реалізації народного контролю в організації й діяльності органів державної влади (2015)
Нікітенко О. І. - Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами (2015)
Пузирний В. Ф. - Поняття й ознаки адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України (2015)
Сергієнко Н. А. - Виконавчий збір: до питання змісту і проблем оскарження його стягнення (2015)
Сікорський О. П. - Проблеми правового забезпечення діяльності добровольчих батальйонів в Україні (2015)
Танривердієв І. М. - Поняття й види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2015)
Тупчієнко Д. Л. - Закон США "Про боротьбу з практикою корупції за кордоном": детальна характеристика, санкції та екстериторіальність застосування (2015)
Уваров В. Г. - Система адміністративних стягнень вимагає оптимізації (досвід окремих держав-учасниць Європейського Союзу) (2015)
Хомякова О. А. - Правовая основа бюджетной децентрализации как необходимое условие реформирования бюджетных отношений (2015)
Давтян А. С. - Історія становлення й розвитку в законодавстві України кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з публічними закликами до вчинення терористичного акту (2015)
Жаровська Г. П. - Визначення пріоритетів у боротьбі із транснаціональною злочинністю в Україні з використанням інструментів інформаційної підтримки (2015)
Хорошун О. В. - Кримінально-виконавча установа як суб’єкт виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі (2015)
Щирська В. С. - Заходи медичного впливу в запобіганні злочинам, передбаченим ст. 317 Кримінального кодексу України (2015)
Юзікова Н. С. - Злочинність неповнолітніх як відображення соціально неприйнятного розвитку особистості (соціалізації) (2015)
Бистрицький Б. Ю. - Тактика огляду місця події під час розслідування грабежів, учинених неповнолітніми (2015)
Кононенко Н. О. - Організаційно-тактичні особливості допиту потерпілих і свідків при розслідуванні хуліганства, учиненого під час спортивно-масового заходу (2015)
Макаренко Є. І. - Чи є доказом факт затримання підозрюваного в учиненні злочину (2015)
Олійников Г. В. - Психологічна верифікація серійних злочинців на етапах досудового й судового слідства, Сиволап І. І. (2015)
Остафійчук Г. В. - Представництво у кримінальному провадженні (2015)
Очеретяний В. А. - Проблемні питання організаційно-тактичного забезпечення слідчого експерименту (2015)
Пясковський В. В. - Інформаційно-технічне забезпечення процесу планування розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Алескерова Г. - Проблема домашнего насилия и его жертвы (2015)
Багирли В. Д. - Определение результатов голосования и процедура инаугурации президентов Азербайджанкой Республики и США (2015)
Бардашевич Я. В. - Теоретико-правовая интерпретация термина "семья", Лузгин И. И. (2015)
Самедов Э. - Политика террора Армении (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на монографію "Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)" (2015)
До 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2015)
Пам’яті академіка Анатолія Семеновича Васильєва (2015)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Александр Иванович Загоровский (к 150-летию Одесского (Новороссийского) университета) (2015)
Миколенко О. І. - Наукова діяльність Анатолія Семеновича Васильєва (пам’яті академіка А.С. Васильєва) (2015)
Колібабчук Н. К. - Вплив діяльності акціонерних товариств на розвиток кредитної політики Російської імперії на початку ХХ ст. (2015)
Мельничук О. С. - Периферія у сучасній українській державі та її правове оформлення (2015)
Притченко Р. С. - Методология исследования судебной практики (2015)
Степанова Т. В. - Щодо співвідношення поняття "правового статусу" та суміжних категорій (2015)
Кузнєцова З. В. - Політико-правові засади механізму вдосконалення Конституції України (2015)
Левенець А. В. - Міжнародно-правові стандарти прав іноземців в місцевому самоврядуванні (2015)
Мхітарян А. М. - Щодо визначення поняття "національна меншина" у зарубіжних країнах (2015)
Степанов С. В. - Новели судової реформи України (2015)
Максименко А. В. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України (2015)
Рудой К. М. - Запобігання корупції як напрямок забезпечення міжнародної безпеки (2015)
Борщевська О. М. - Процесуальні строки при перегляді актів господарських судів (2015)
Буга С. П. - Щодо реформи "Укрзалізниці" (2015)
Симонян В. П. - Щодо поняття концертного договору (2015)
Смітюх А. В. - Щодо правової природи частки у статутному капіталі господарського товариства (2015)
Драганов С. С. - Територіальний принцип дії патентних прав: прагматична переоцінка (2015)
Жук В. Д. - Особливості спадкування відумерлого майна за чинним російським законодавством (2015)
Клейменова С. Н. - Услуги как объекты обязательственных правоотношений (2015)
Сытников Д. М. - Особенности правового регулирования экологической сферы общества (2015)
Толкаченко О. В. - Поняття морських ресурсів (2015)
Труба В. І. - Юридична природа трудового договору в умовах ринкової економіки, Потопахіна О. М. (2015)
Гринь О. Д. - Кримінальна відповідальність як різновид юридичної відповідальності, Донченко О. І. (2015)
Назаренко Д. В. - Взаємодія оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі спеціальними підрозділами при проведенні візуального спостереження (2015)
Орловський Б. М. - Історичні аспекти розвитку в Україні помилки у обставині, що виключає злочинність діяння (2015)
Толпиго Д. М. - Особливості обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (2015)
Аллахвердиев А. Г. - Энергетическая безопасность в научных подходах и концепции теории международных отношений (2015)
Валуєва Л. В. - Щодо питання формування системи управління морським торговельним портом (2015)
Ковбан А. В. - Імплементація міжнародних норм права війни як об'єкту глобальних прав в законодавство України (2015)
Малярова Е. А. - К вопросу о существовании общего контекстуального элемента в международных преступлениях: на примере преступления геноцида (2015)
Шевченко А. Н. - Анализ и тенденции польско-белорусских отношений в начале XXI века (2015)
Студентське життя (2015)
Адирхаєв С. Г. - Програмно-нормативні основи адаптивного фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я, Адирхаєва Л. В., Голець О. В. (2016)
Багінська О. В. - Моделювання біодинамічної та координаційної структури руху в процесі інтегральної оцінки розвитку рухової функції школярів 6-15 років (2016)
Бегун П. И. - Анализ биомеханических исследований травм головного мозга, Крестинина А. А., Козерук Ю. В. (2016)
Белых С. И. - Выбор пути модернизации физического воспитания студентов в высшей школе Украины (2016)
Березовський В. А. - Навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в 10-11 класах (2016)
Бикова О. О. - Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів (2016)
Бондаренко І. Г. - Особливості фізичного виховання школярів з порушеннями опорно-рухового апарату, Бойченко О. В., Бондаренко О. В. (2016)
Босенко А. І. - Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років (2016)
Герасимчук А. Ю. - Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі, Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. (2016)
Гузар В. М. - Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів, Савченко-Марущак М. С., Шалар О. Г. (2016)
Дейнеко С. М. - Оцінка показників фізичного розвитку учнів загальної середньої школи методом центильних величин, Кирієнко Д. М., Могильний Ф. В. (2016)
Екимов В. Ю. - Биомеханика функционального плоскостопия, Пономаренко В. К., Волков Ю. О. (2016)
Erdmann W. S. - Biomechanist as an adisor to runners (2016)
Єрмаков С. С. - Застосування тренажерів при технічній та фізичній підготовці волейболістів, Носко М. О., Маслов В. М., Гришко Л. Г. (2016)
Жданович А. А. - Временные характеристики шага высококвалифицированных спортсменок на различных участках бега на средние и длинные дистанции, Яцук Д. И., Позюбанов Э. П. (2016)
Жула В. П. - Розвиток рухових умінь студентів при виконанні блокування в процесі занять волейболом, Маслов В. М., Вертель О. В. (2016)
Жула Л. В. - Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки виконання подачі у волейболі студенток факультету фізичного виховання, Рябченко В. Г., Рябченко Р. В., Жула Г. В. (2016)
Іващенко О. В. - Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів, Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. (2016)
Караулова С. І. - Динаміка показників функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у бігу на короткі дистанції у олімпійському макроциклі, Богдановська Н. В. (2016)
Ковальчук В. Я. - Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді Польщі (2016)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку стрибучості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів, Черновський С. М. (2016)
Корягін В. М. - Технологічні засади формування рухової компетенції у студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання ВНЗ, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2016)
Кошман М. Г. - Организационно-методические основы физического воспитания детей старшего дошкольного возраста, Кветинский С. С. (2016)
Кривенцова І. В. - Вдосконалення методики функціональної фізичної підготовки студентів на заняттях в секції фехтування, Клименченко В. Г., Донець І. О. (2016)
Кузнєцова О. Т. - Особливості структури фізичної підготовленості та психофізіологічного стану студентів (2016)
Леутко В. К. - Воспитание физических качеств учащихся на уроках физической культуры путём рационального использования средств и методов системы кроссфит (2016)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств ОФП и СФП в мезоциклах различного типа подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Луценко Р. В. - Дослідження фізичної підготовленості студентів ВНЗ під час занять з фізичного виховання засобами міні-футболу (2016)
Ляпін В. П. - Комплексне вивчення стану аденілової системи еритроцитів і системи циклічних нуклеотидів у борців, Андреєва В. В., Хатіпов М. О., Мамаєва О. В. (2016)
Мозолев О. М. - Аналіз факторів та динаміки розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Мочернюк В. Б. - Соматометричні моделі висококваліфікованих важкоатлетів-олімпійців (2016)
Осіпов В. М. - Проблеми оцінки рівня фізичної підготовленості студентів у процесі їх фізичного виховання (2016)
Подригало Л. В. - Порівняльний аналіз біомеханічних аспектів кік-боксу та інших одноборств, Володченко О. А. (2016)
Позюбанов Э. П. - Исследование пространственно-временных характеристик в беговых заданиях максимальной мощности, Миневич М. А., Макась М. М., Хмельницкая Л. Ш. (2016)
Политько Е. В. - Сравнительный анализ структуры соревновательной деятельности пловцов различной квалификации, выступающих на дистанции 200 метров баттерфляй (2016)
Приймак С. Г. - Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа (2016)
Редько Т. М. - Модель використання wellness коучингу в процесі фізичного виховання студентів педагогічного вищого навчального закладу (2016)
Саламаха О. Є. - Необхідність використання сучасних методів самоконтролю на заняттях з фізичного виховання та у спортивному тренуванні (2016)
Самокиш І. І. - Обґрунтування методики оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів (2016)
Твердохліб О. Ф. - Методи дослідження біомеханічних характеристик культових психосоматичних вправ трипільської культури (2016)
Тимошенко О. В. - Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи, Грибан Г. П., Краснов В. П. (2016)
Ткаченко П. П. - Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі особистісно орієнтованого вибору рухової активності (2016)
Трояновська М. М. - Біомеханічні показники координаційних якостей дівчат 13-14 років під час занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах, Лазаренко М. Г. (2016)
Фариборз Мохаммадипур - Механическая модель организации финального разгона в метании копья, Сасан Надери (2016)
Христова Т. Є. - Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ (2016)
Худолій О. М. - Особливості фізичного розвитку школярів 14-15 років, Іващенко О. В., Капкан О. О. (2016)
Чекмарьова Н. Г. - Критерії розвитку здібності до просторової диференціації дітей віком 7-14 років для вдосконалення системи спортивного відбору, Хаджинов В. А. (2016)
Архипов О. А. - Біомеханічний аналіз статокінезіограм для оцінки факторів стійкості у студентів до і після рухових навантажень (2016)
Виноградський Б. А. - Ефективність використання засобів локального охолодження організму школярів Іраку, АЛЬ-УБАЇДІ Алі Абдулкарім Джасім (2016)
Гамалий В. В. - Технико-тактическая подготовка фехтовальщиков на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования, Шевчук Е. Н. (2016)
Гаркуша С. В. - Біомеханічний контроль техніки рухових дій студентів-важкоатлетів методом тензодинамометрії (2016)
Еганов А. В. - Технология конструирования компьютерной программы коррекции фигуры студенток в процессе занятий фитнесом, Романова Л. А., Быков В.С., Никифорова С. А., Кокин В. Ю. (2016)
Загревский В. И. - Компьютерная реализация оценки соревновательных параметров поединка борцов, Иванчиков Н. В. (2016)
Иванчиков Н. В - Математическая модель технико-тактических действий борцов, Загревский В. И. (2016)
Пронтенко К. В. - Попередження спортивного травматизму за допомогою ізометричних вправ, Безпалий С. М., Пронтенко В. В., Штома В. Д. (2016)
Рубіс К. М. - Використання сучасних засобів для контролю техніки та запобігання травматизму у спортивній боротьбі, Толочний В. М., Сорокопуд В. Б., Лисюк С. М. (2016)
Семенюк М. В. - Использование компьютерного педографа-платформы hr mat в оценке качества отталкивания в движениях конькобежца, Быков Д. Ю. (2016)
Середа Н. В. - Маркетингові комунікації у формуванні позитивного іміджу фізкультурно-спортивної організації з неолімпійських видів спорту (2016)
Сотский Н. Б. - Об особенностях создания силовых полей как основы конструирования современных тренажеров (2016)
Ананченко К. В. - Загальний курс "Бойові мистецтва" у ВНЗ при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту, Єрмаков С. С., Бойченко Н. В. (2016)
Афтимичук О. Е. - Характеристики ритма профессионально-педагогической деятельности (2016)
Бабенко В. Г. - Управлінська культура як психолого-педагогічна складова системи фізичної підготовки працівників національної поліції України (2016)
Багорка А. М. - Педагогічний аналіз наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2016)
Воєділова О. М. - Готовність вчителів фізичної культури до використання національних рухливих ігор як засобу етнопедагогіки, Корнєва А. О., Козир А. С. (2016)
Гаркуша С. В. - Сучасні проблеми галузі фізичного виховання в аспекті здоров’язбереження учнів та студентів, Гаркуша В. В., Короп М. Ю., Гришко Л. Г. (2016)
Дерека Т. Г. - Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки (2016)
Долинний Ю. О. - Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Жaра Г. І. - Білінгвальний курс "Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя" у системі підготовки магістрів педагогічного університету (2016)
Зайцев В. О. - Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців "Здоров’я людини" в ракурсі виховання всебічно здорового підростаючого покоління, Бабич В. І. (2016)
Кладікова І. І. - Трансфер природничих знань для формування здоров’язбережувальної професійної компетентності вчителя фізкультури та основ здоров’я, Жиденко А. О., Кузьомко Л. М. (2016)
Конох А. П. - Професійна підготовка тренерів-викладачів з українського рукопашу "Спас" в вищому навчальному закладі, Притула О. Л. (2016)
Короленко К. В. - Професійне становлення майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в процесі навчання у ВНЗ, Смірнова Н. І., Корнієнко Д. С. (2016)
Кравчук Т. М. - Аналіз змісту підготовки майбутніх тренерів з художньої гімнастики, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2016)
Крижанівська О. Ф. - Історична спадщина легкої атлетики в розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту (2016)
Мунтян В. С. - Влияние теоретической подготовки и дистанционного обучения на повышение качества учебно-тренировочного процесса, Попрошаев А. В. (2016)
Огієнко М. М. - Наступність в педагогічній практиці й безперервність пошуку професійних компетентностей як основа зростання майбутнього вчителя фізичної культури, Лисенко Л. Л. (2016)
Проніков О. К. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних університетах України в умовах глобалізації, Терентьєва Н. О. (2016)
Синіговець В. І. - Діагностика формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до валеологічної діяльності в школі, Петрикей О. О. (2016)
Хлус Н. О. - Покращення рівня соматичного здоров’я та морфофункціонального стану майбутніх вихователів засобами фітбол-аеробіки (2016)
Ячнюк І. О. - Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної діяльності, Ячнюк Ю. Б., Ячнюк М. Ю. (2016)
Байрачна В. В. - Релігійно-правовий аспект впливу на зміст Дигестів Юстиніана (2015)
Головач А. Й. - Cутність тa oсoбливoсті джерел прaвa Єврoпейськoгo Сoюзу, Гaдьмaші В. Р. (2015)
Словська І. Є. - Сучасні моделі конституціоналізму (2015)
Турута О. В. - Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Україні, Дубина Н. А. (2015)
Губарєв С. В. - Право власності при спадкуванні земель (2015)
Дудник Д. В. - Особливості укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб (2015)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти встановлення земельних сервітутів у заповіті (2015)
Хомич В. В. - Окремі питання зловживання цивільним правом у відносинах банківського кредитування (2015)
Чеховська Д. Р. - Особливості державної реєстрації прав власності на нерухоме майно на підставі рішення суду, Цюра В. В. (2015)
Зельдіна О. Р. - Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС, Хрімлі К. О. (2015)
Латишева В. В. - Маркування органічних харчових продуктів в Україні: загальна характеристика правового регулювання, Прилипко В. М. (2015)
Святогор О. А. - Ліквідація господарських судів – реформа чи шкода?, Кременовська І. В. (2015)
Грабовська Г. М. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці, Токар С. В. (2015)
Залевська О. А. - Професійні характеристики працівника: поняття, зміст та значення (2015)
Щербюк Н. Ю. - Конкуренція норм у сфері трудового права України і її причини (2015)
Місінкевич А. Л. - Законодавче забезпечення рекультивації земель в Україні (2015)
Федун А. Д. - Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в Україні (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах (2015)
Васильєв І. В. - Адміністративно-правові засади обігу цивільної зброї: зарубіжний досвід (2015)
Єфремова М. О. - Діяльність державної міграційної служби України щодо надання адміністративних послуг: питання сьогодення (2015)
Пасіка С. П. - Запобігання корупції під час застосування митного режиму до ввезення продукції оборонного призначення в Україну (2015)
Роздайбіда А. А. - Класифікація податкових спорів та засоби мінімізації їх кількості (2015)
Шиян О. Ю. - Актуальні проблеми формулювання дефініції бюджету (2015)
Яковлєв П. О. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Білоконь О. Г. - Генеза законодавства, що встановлює відповідальність за посягання на правосуддя (2015)
Буканов Г. М. - Актуальні проблеми встановлення видових об’єктів злочинів проти довкілля (2015)
Продан Т. В. - Кримінологічна характеристика потреб жінок, задоволених злочинним насильницьким шляхом в Україні (2015)
Столярський О. В. - Міжнародне та національне кримінальне право Німеччини у регулюванні дії закону в просторі (2015)
Зубач І. М. - Функція захисту за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України: теоретико-правовий аналіз, Кушпіт В. П. (2015)
Камчатна Д. І. - Щодо реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (2015)
Король В. В. - Організаційні та процесуальні форми реалізації засади гласності і відкритості кримінального провадження (2015)
Мазур А. П. - Побудова криміналістичних версій на початковому етапі розслідування окремих видів злочинів проти правосуддя (2015)
Побережник А. О. - Проблемні питання визначення системи та структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні (2015)
Стеценко Ю. В. - Щодо суб’єктів висунення криміналістичних версій (2015)
Фігурський В. М. - Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики: дискусійні питання, Никорак О. Ю. (2015)
Шапірко П. М. - Система принципів оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми (2015)
Біда С. В. - Вплив потоків ґрунтових вод на зміну характеристик міцності лесового ґрунту, Куц О. В. (2015)
Богаченко Л. Д. - Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпропетровськ), Осадча Л. І., Прокопенко Т. Д., Сібуль Т. В. (2015)
Dudchenko N. O. - Phase transformation of goethite into magnetite by reducing with carbohydrates, Ponomar V. P. (2015)
Евграшкина Г. П. - Математические модели изменения гидрогеологических условий в зоне влияния шахтного водоотлива, Калинкина О. Е. (2015)
Жолудєв С. В. - Дослідження параметрів підземних вод на територіях високотемпературних промислових підприємств (2015)
Жолудєв С. В. - Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств (2015)
Іванченко В. В. - Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра, Беліцька М. В., Гаврилюк І. В. (2015)
Кураева И. В. - Биогеохимические особенности техногенного загрязнения почв под влиянием предприятий химической промышленности, Кроик А. А., Мусич Е. Г., Войтюк Ю. Ю., Матвиенко А. В. (2015)
Manyuk V. V. - Geological Heritage and Geoscience education in Ukraine (2015)
Матвеев А. В. - Особенности распространения известкового нанопланктона в кампане юга Восточно-Европейской платформы (2015)
Мокрицкая Т. П. - О методике прогноза деградации просадочных свойств грунтов (2015)
Самойлич К. А. - Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г. Днепропетровск) (2015)
Samoilova Kh. M. - Geodiversity: new category in the development of the Nature reserve fund of Ukraine, Samoilich D. O., Manyuk V. V. (2015)
Сизенко О. В. - Метризація ландшафтної різноманітності Павлисько-Верхньодніпровського фізико-географічного району (2015)
Стефанская Т. А. - Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") (2015)
Стефанский В. Л. - Палеогеографические и литолого-фациальные особенности формирования мандрыковских слоев верхнего эоцена Украины (г. Днепропетровск) (2015)
Удалов И. В. - Формы нахождения микроэлементов в каменных углях и антрацитах Северо-Восточного Донбасса вблизи ртутно-рудных тел (2015)
Шерстюк Н. П. - Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець (2015)
Яковенко О. В. - Геохімічні особливості розподілу важких металів у ґрунтах зони впливу підприємств кольорової металургії, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Злобіна К. С. (2015)
Гробова В. П. - Правовий статус та повноваження органів місцевого самоврядування Італії: перспективи для України (2015)
Євтошук Ю. О. - Принцип пропорційності у практиці судів загальної юрисдикції (2015)
Жаровська І. М. - Інститут відповідальності державної влади в умовах розвиненого громадянського суспільства (2015)
Заяць Н. В. - Право нації на самовизначення та глобалізація (2015)
Кретова І. Ю. - Концепція автономного тлумачення у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Нікітенко Л. О. - Місце права на підприємницьку діяльність у загальній системі прав людини і громадянина (2015)
Олексенко Т. М. - Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом (2015)
Парута Ю. І. - Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань (2015)
Слепченко А. А. - Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні (2015)
Федунь М. В. - Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу (2015)
Чистякова Ю. В. - Використання семіотичного підходу у порівняльному правознавстві: ключові напрямки (2015)
Якуніна А. О. - Дослідження трансформаційних процесів у системі державних режимів України та світу, Галаганов В. О. (2015)
Герц А. А. - Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні (2015)
Легенченко М. О. - Самозахист права комунальної власності (2015)
Маслов В. В. - Деякі аспекти доказування при наявності судового прецеденту (2015)
Остап’юк М. В. - Історико-правові засади розвитку державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів в Україні (2015)
Пилипенко Ю. О. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за законодавством зарубіжних країн (2015)
Сорока О. О. - Проблеми регулювання форм права власності в Україні (2015)
Капанадзе Б. П. - Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні (2015)
Некрасова В. І. - Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання зайнятості інвалідів (2015)
Андрущенко Л. В. - Система державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (теоретико-методологічний підхід) (2015)
Болотова Г. Д. - Забезпечення самостійності регіонів у податковій сфері на прикладі законодавства країн ЄС (2015)
Валуєва Л. В. - Правове регулювання митних процедур на морському транспорті, Ковбан А. В. (2015)
Качкалда В. В. - Особливості організації роботи прокурора з представництва інтересів громадянина або держави у суді (2015)
Клок О. В. - Ocoбливості реалізації антикорупційної реформи в Україні (2015)
Поплавський В. Ю. - Застосування скороченого провадження при вирішенні публічно-правових спорів у сфері державної служби (2015)
Савченко О. В. - Державний та громадський контроль: питання співвідношення в умовах розвитку громадянського суспільства (2015)
Бєлєнький В. П. - Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України (2015)
Букрєєв О. І. - Визначення родового об’єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: досвід окремих країн світу (2015)
Вечерова Є. М. - Деякі спірні питання структурування особливої частини КК України та перспективи його подальшого вдосконалення (2015)
Гуріна Д. П. - Депривація як сучасний фактор детермінації злочинності неповнолітніх (2015)
Томчук І. О. - Порівняльно-правова характеристика відповідальності за злочини проти національної безпеки за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством (2015)
Мазур М. Р. - Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні (2015)
Столітній А. В. - Початок досудового розслідування: правова природа, регламентація та межі прокурорського нагляду (2015)
Хижна О. Р. - Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерела доказів у кримінальному провадженні (2015)
Шпак О. О. - Поняття та завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2015)
Барановський Д. - 165 років стабільності (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Фадеєнко Я. Ю. - Розвиток і відтворювальні якості ремонтних телиць за різних сезонів народження (2016)
Зандарян В. А. - Інноваційні напрямки удосконалення технології виробництва молока при підготовці фахівців-технологів, Криворучко Ю. І. (2016)
Палій А. П. - Вплив дійкової гуми в процесі експлуатації на молоковіддачу високопродуктивних корів (2016)
Хохлов А. М. - Моделирование круглодовой поточной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановський Д. И. (2016)
Хохлов А. М. - Создание пооперационной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановский Д. И. (2016)
Усенко С. О. - Особливості динаміки тироксину і трийодтироніну в сироватці крові свиней різної статі, Шостя А. М., Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Цибенко В. Г. (2016)
Шигимага В. А. - Применение и перспективы развития методов рh-метpии мяса свиней, Файзуллин Р. А. (2016)
Баньковська І. Б. - Біологічна і харчова цінність м’яса свиней різних порід та вагових кондицій (2016)
Чалий О. І. - Підвищення рівня відтворної здатності свиноматок породи уельс, Церенюк О. М., Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Помітун І. А. - Використання кросбридингу порід мериноландшаф і прекос для підвищення м'ясної продуктивності овець, Корх І. В., Косова Н. О., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Золотарьова С. А., Рязанов П. О. (2016)
Луценко М. В. - Влияние стрессовой нагрузки на динамику физиологических показателей лошадей, Петрушко Н. П. (2016)
Кабасова І. О. - Види стресу та його вплив на спортивних коней, Петрушко Н. П. (2016)
Нікітченко А. А. - Використання кінних тренажерів руху у спортивному конярстві (2016)
Слинько В. Г. - Властивості козиного молока та шляхи його використання, Скляренко О. В. (2016)
Ісіченко Н. В. - Використання лялечок шовковичного шовкопряда та листя шовковиці у кролівництві, Злотін О. З. (2016)
Данілова Т. М. - Забійні та м’ясні якості кролів м’ясо-шкуркового напрямку продуктивності (2016)
Кандиба В. М. - Перспективна інноваційна модель безвідходного виробництва, переробки і реалізації екологічно безпечної, з підвищеною біологічною цінністю яловичини в Україні, Маменко O. М., Гноєвий І. В., Чигринов Є. І., Гноєвий В. І., Войтенко Т. С. (2016)
Трішин О. К. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 2. великомасштабна технологія цілорічно однотипної годівлі молочної худоби консервованими кормами, Гноєвий В. І., Кандиба В. М., Гноєвий І. В., Котець Г. І. (2016)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 3. промислова технологія цілорічно однотипної годівлі корів за часткового використання зелених кормів, скошених в оптимальну фазу вегетації, Трішин О. К., Гноєвий І. В., Кандиба В. М., Котець Г. І. (2016)
Газиев Б. М. - К методике конструирования рецептов комбикормов и балансирующих добавок для животных, Седюк И. Е. (2016)
Котляр О. С. - БМВД на базі біомаси вермикультури в годівлі поросят на дорощуванні та ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії гумінових кормових добавок та комбігуматів мікроелементів в годівлі ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Щербак Е. В. - Перспективы применения мезенхимальных стромальных клеток свиньи в ветеринарии и сельскохозяйственной биотехнологии, Баглай О. А., Новикова О. Ю., Лаврик А. А. (2016)
Ткач М. М. - Визначення колоїдно-міцелярних властивостей дисперсії бактеріофагів та поверхнево-активних речовин, Щербак О. В. (2016)
Сільченко К. П. - Рослинні біостимулятори у молочному скотарстві (2016)
Маменко О. М. - Нетрадиційні відновлювані джерела енергії та перспективи виробництва біогазу в умовах тваринницьких комплексів, Портянник С. В. (2016)
Шатровський О. Г. - Практичне застосування еко-етологічної класифікації риб (2016)
Панчишний М. О. - Продуктивні показники та стійкість рака річкового довгопалого (astacus leptodactylus esch.) в умовах штучного вирощування, Бородін Ю. М., Рокитянський А. Б. (2016)
Садомов Н. А. - Интенсивность роста поросят-сосунов при использовании пробиотического препарата "Биохелп", Ходырева И. А. (2016)
Маменко О. М. - Якість молока та його екологічна безпека після комплексного застосування преміксів та біологічно активного препарату "Авгор-5", Ємець З. В., Хруцький С. С. (2016)
Логачова Л. А. - Вплив абіотичних і генотипічних факторів на здоров'я і продуктивність корів, Петренко А. М., Бондар А. О. (2016)
Решетніченко О. П. - Динаміка живої маси та якість м’яса молодняка свиней за використання в годівлі анальцимосорбента (2016)
Ткачук О. Д. - Взаємообумовленість санітарно-гігієнічних параметрів, показників резистентності та продуктивності свиней за різних умов утримання, Повод М. Г. (2016)
Чалая О. С. - Перетравність поживних речовин раціонів свиней на відгодівлі та інтенсивність їх росту за дії абіотичних чинників (2016)
Вороняк В. В. - Мікробіологічні показники безпеки води джерел водопостачання і розподільної мережі молочно-товарних ферм Львівщини (2016)
Григорьев А. Я. - Разработка технологий управления и дистанционного контроля экологического состояния малых водоемов и водотоков в свете современных проблем биобезопасности (2016)
Маменко О. М. - Можливості вирішення проблем інноваційного провайдингу для розвитку агропромислового виробництва (2016)
Кривобок В. Ю. - Особливості розвитку економіки України (2016)
Маменко О. М. - Проблеми "актуалізації" наукових досліджень (сторінка редактора) (2016)
Волошенюк О. В. - Гармонізація та уніфікація законодавства як форми зближення правових систем (2015)
Дуднік Р. М. - До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права (2015)
Задорожній О. В. - Нормативний зміст принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві (2015)
Кісс С. В. - Сутність поняття та основні ознаки соціальної держави (2015)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість та правова соціалізація особи (2015)
Ніколенко Л. М. - Механізм вирішення конфліктів як засіб забезпечення ефективності діяльності місцевого самоврядування, Мамедова А. І. (2015)
Соловьев А. В. - Особенности Закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации" (общетеоретическая характеристика) (2015)
Чеботарьов С. С. - Концептуальні засади реалізації принципу гуманізму в праві (2015)
Шкабко С. І. - Форма правління як елемент форми держави та основна категорія державознавства (2015)
Главач І. І. - Момент виникнення у спадкоємців прав щодо спадщини: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Єфімов О. М. - Правова сутність представництва в цивільному процесі (2015)
Ізарова І. О. - Європейська історична традиція цивільного процесу та перспективи його подальшого розвитку (2015)
Касумова А. Б. - Обмеження прав громадян, пов’язані зі станом їх здоров’я (2015)
Колосова О. Е. - Законодавча регламентація незначної державної допомоги суб’єктам господарювання (2015)
Кужко О. С. - Підстави звільнення від відповідальності в договорі перевезення вантажу морським транспортом (2015)
Остапенко В. І. - До питання про особливості прояву принципу акцесорності в правовідносинах поруки (2015)
Перунова О. М. - Загальні ознаки процесуальної форми цивільного судочинства та її вплив на судову діяльність (2015)
Савченко В. О. - Характерні правові ознаки послуг: на прикладі медичних та туристичних послуг, Савченко В. А. (2015)
Тестова Н. И. - Правовые основания патроната по законодательству субъектов Российской Федерации (2015)
Фасій Б. В. - Види субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних із ним відносин (2015)
Цюра В. В. - Особливості правового регулювання поділу майна подружжя за законодавством України, Автух А. А. (2015)
Юськів Н. В. - Соціальні та економічні права неповнолітніх (2015)
Біловус Р. В. - Правові аспекти визначення права загального користування надрами (2015)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правова характеристика права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2015)
Обрусна С. Ю. - Джерела банківського права: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Підгорний Б. А. - Форми адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: зміст та класифікація (2015)
Сидоренко В. В. - Визначення суб’єкта адміністративних проступків у сфері економічної діяльності (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості розподілу обов’язку доказування між сторонами судового процесу в справах про порушення податкового законодавства (2015)
Бульба О. М. - Детермінація самоправства: кримінологічна характеристика (2015)
Сливич І. І. - Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм, Далекорей А. М. (2015)
Лосич С. В. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2015)
Маланчук П. М. - Вимоги до доказів у міжнародному кримінальному праві та кримінально-процесуальному праві України: компаративіський аспект (2015)
Паляничко Д. Г. - Механізм злочинної діяльності, пов’язаної з дитячою порнографією (2015)
Стец О. Н. - Юридические меры преодоления правового нигилизма как фактора преступности (2015)
Аракелян Р. Ф. - Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Братінов І. І. - Участь і роль понятих у кримінальному провадженні (2015)
Вапнярчук В. В. - Форми вияву доказування суб’єкта в об’єктивному навколишньому світі (2015)
Харченко С. В. - Тактика слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних (2015)
Опришко В. Ф. - Від освітянських законів до Освітянського кодексу (2014)
Борсук Н. Я. - Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні (2014)
Шереметьєва О. Ю. - Правовий статус та особливості дослідницького університету в сучасних умовах (у контексті Закону України "Про вищу освіту") (2014)
Фукс Н. А. - Правові засади фінансування вищих навчальних закладів: переваги та недоліки нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Богданець А. В. - Вищий навчальний заклад як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Kolomiyets-Ludwig E. - Training mediation centre as an additional branch of legal clinic practice development, Maksimenko A. (2014)
Гайдулін О. О. - Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів (2014)
Ієрусалімова І. О. - Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України (2014)
Попович В. М. - Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" (2014)
Шаркова І. М. - Юридична освіта Стародавнього Риму у контексті європейської правової культури: концептуальні засади дослідження (2014)
Балюк І. А. - Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах (2014)
Галіахметов І. А. - Інституціоналізація "делегованих повноважень" органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади (2014)
Коссе Д. Д. - Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України (2014)
Тимчик Г. С. - Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2014)
Богдан Б. В. - Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ (2014)
Тимофєєва Л. Р. - Участь глави держави у законодавчій діяльності (2014)
Залевська А. І. - Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні (2014)
Васильківська І. П. - До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід (2014)
Малютін І. А. - Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні (2014)
Хатнюк Н. С. - Новели податкового законодавства України у сучасних умовах (2014)
Науменко І. І. - Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України (2014)
Василенко О. C. - Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2014)
Виноградова Г. В. - Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі (2014)
Літошенко О. С. - Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Намясенко О. К. - Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві (2014)
Шматова Ю. О. - Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель (2014)
Шаталова Л. М. - Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії (2014)
Вознюк Н.О. - Посередник — ключова ланка процесу медіації (2014)
Жирун А. В. - Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору (2014)
Комар Є. Г. - Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні (2014)
Медведенко Ю. В. - Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця (2014)
Назаренко О. А. - "Захищаю кого хочу та як хочу" або Російська модель відповідальності за захист (R2R) (2014)
Ратушний С. М. - Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання (2014)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2014)
Квасневская Н. Ф. - Физиологические механизмы биологических методов контроля токсичности водных экосистем, Бадюк Н. С., Лебедева Т. Л., Гоженко А. И. (2015)
Алексійчук О. Ю. - Умови праці та захворюваність працівників локомотивних бригад (огляд літератури), Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2015)
Гоженко А. І. - У пошуках універсального біомаркеру гострого ушкодження нирок при гострому коронарному синдромі (огляд літератури), Ковалевська Л. А., Телятников О. В. (2015)
Авраменко А. А. - Влияние длительного психоэмоционального стресса на достоверность выявлени я хеликобактерной инфекции м етодом иммуноферментного анализа у больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Тещук В. Й. - Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П. (2015)
Чаплик В. В. - Профілактика та лікування гострої ниркової недостатності, Литвинчук В. Г. (2015)
Бабов К. Д. - Санаторно-курортна реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця, після хірургічної реваскулярізації міокарду в с полученні з остеоартрозом, Колоденко О. В. (2015)
Карпенко Ю. І. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Бліхар О. В. (2015)
Себов Д. М. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Боровик О. П., Коротаєва В. А. (2015)
Псядло Э. М. - Производственные стрессоры в деятельности водителей пассажирского автотранспорта, Волкова С. С. (2015)
Сергета І. В. - Сучасні методичні підходи до с творення ш кал комплексної бальної оцінки особли востей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків, Панчук О. Ю., Мостова О. П., Теклюк Р. В., Лукіна Н. Ю., Тимощук О. В., Сергета Д. П., Макаров С. Ю. (2015)
Макаренко Н. В. - Устойчивость двигательной реакции – как один из критериев уравновешенности нервных процессов, Лизогуб В. С. (2015)
Дреженкова І. Л. - Закономірності розвитку психофізіологічних функцій організму дівчат і юнаків у залежності від рівня рухової активності (2015)
Стоян Н. В. - Особливості формування показників функціонального стану зорової сенсорної систем и та зорово-рухової координації сучасних студентів: профорієнтаційні аспекти (2015)
Черненко Е. В. - Воздействие вредных производственних факторов на состояние высших психических функций работников нефтеперерабатывающей отрасли (2015)
Евстафьев В. Н. - Электромагнитные излучения на объектах обеспечения безопасности мореплавания, Гоженко С. А. (2015)
Babienko V. V. - Modern approaches to social and hygienic monitoring of the health status of drivers of public transport, Gwantzeladze C. R., Sidorenko S. G. (2015)
Бойко Ю. А. - Влияние лауриновой кислоты и диметилсульфоксида на терапевтическое действие мази с капсаицином, Шандра А. А., Аят М., Кравченко И. А. (2015)
Насибуллин Б. А. - Оценка влияния внутреннего приема преформированного средства "beticmag" (раствора бишофита) на состояние углеводного обмена и функцию почек у животных с аллокса-новым предиабетом, Гуща С. Г., Тихоход Л. В., Васильев А. А. (2015)
Пасічник М. А. - Особливості зрушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Чака О. Г. - Особливості впливу мелатоніну н а активність ферментів аеробного окислення в мітохондріях печінки щурів лінії shr з різним рівнем енергетичного метаболізму, Заморська Т. М., Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2015)
Сахарова І. В. - Вплив азотовмісних детергентів на стан антиоксидантної системи (2015)
Рикало Н. А. - Вікові особливості морфометричних параметрів тканини печінки білих щурів-самок при хронічному алкогольному ушкоджен ні печінки та за умов патогенетичної корекції, Яровенко Л. О. (2015)
Юревич В. Р. - Стан білкового обміну в динаміці розвитку екс пери ментальної пневмонії, Ференц Н. М. (2015)
Шухтина И. Н. - Профилактика печеночных ослонений при антихеликобактерной терапии с помощью орального антидисбиотического геля (2015)
Повідомлення про створення громадської організації "асоціація мікроелементологів України" (2015)
С юбилеем, Юрий Иванович! к 70-летию со дня рождения Губского Ю. И. (2015)
Некробиология клетки и стресс: биохимия, физиология, патология (рецензия на монографию Ю. И. Губского "Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз") (2015)
Кремень В. Г. - Трансформаційний потенціал класичної моделі університету (2016)
Колумбет О. М. - Економічні показники впливу фізичної культури та спорту на якість вищої освіти (2016)
Махнарилов Ю. В. - Формалізація принципу оцінки результатів навчання (2016)
Goncharenko I. M. - Perspective trends in hotel and restaurant business development in Ukraine under integration into the global economic community (2016)
Onegina V. M. - Public-social-private partnership and risk management in agriculture (2016)
Геселева Н. В. - Методи підтримки прийняття рішень при оптимізації виробничо-збутової діяльності підприємства з урахуванням попиту споживачів, Залізний С. В. (2016)
Гребельник О. П. - Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу (2016)
Герасимчук Н. А. - Аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств, Мірзоєва Т. В. (2016)
Yershova O. O. - Evolutionary nature of business processes development at Ukrainian enterprises (2016)
Макатьора Д. А. - Економічне обґрунтування вибору технологічного обладнання підприємств легкої промисловості, Лісун Я. В. (2016)
Титикало В. С. - Comparative analysis of the report on financial situation of government entities of Ukraine and international public sector accounting standards (2016)
Ткачук В. А. - Обґрунтування використання індикаторів якості життя сільського населення як детермінант його розвитку (2016)
Штулер І. Ю. - Системний консалтинговий підхід до поліпшення результативності фінансового управління (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ворона П. - Особливості визначення рівня впливу органів місцевого самоврядування на регіони: методологічні подходи (2011)
Галаган М. - Теоретичні засади інституційно-правових механізмів державного управління в контексті реалізації європейської інтеграції України (2011)
Карпенко О. - Специфіка нормативно-правового трактування терміну "інформаційні послуги" у законодавстві країн СНД (2011)
Кулик Г. - Сутність та класифікація ризиків у державному управлінні (2011)
Купрійчук В. - Національне книговидання як складова державної гуманітарної політики доби Української національної революції 1917–1920 рр. (2011)
Попович Н. - Філософське підґрунтя актуальності лінгвістичних досліджень у науці державного управління (2011)
Рачинський А. - Сутність публічного контролю в контексті сучасних дослідницьких підходів (2011)
Чередник Н. - Мовленнєва доброзвичаєвість – еквівалент творчого потенціалу української нації (2011)
Юрчук Л. - Теоретико-методологічні засади управління органами регіональної системи освіти (2011)
Бакуменко В. - Підхід до формування предметного поля сучасних публічно-управлінських нововведень, Попов С. (2011)
Гоголь Т. - Підходи до підвищення якості надання адміністративних послуг (2011)
Гончарова А. - Шляхи вирішення сучасних проблем кадрової політики МЗС України (2011)
Горобець І. - Мінімальний стандарт якості соціальних послуг як інструмент державної політики протидії дитячій безпритульності та бездоглядності (2011)
Давтян С. - Основні види управлінських взаємодій місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (2011)
Дмитрук П. - Інституціоналізація механізму державного регулювання економічної безпеки АР Крим: соціальний аспект (2011)
Карпенко В. - Показники ефективності при впровадженні програм розвитку сільських територій в Україні (2011)
Козир С. - Досвід країн з розвинутою економікою у сфері державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2011)
Колісніченко Н. - Прояв різних видів відповідальності у системі управління (2011)
Корнієнко Т. - Протокол публічної служби в Україні: концептуальні та нормативно-правові засади (2011)
Кривачук Л. - Чинники та наслідки насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у контексті реалізації державної політики щодо дітей в Україні (2011)
Криворучко Ю. - Стратегія міжнародної миротворчої діяльності України (2011)
Крутій О. - Сучасні технології підготовки кадрів у публічному управлінні (2011)
Линдюк О. - Механізми формування та реалізації гендерної політики в Україні, Роденко О. (2011)
Логвінов В. - Забезпечення доступності державних послуг в електронній формі, Мазуркевич М. (2011)
Макосій С. - Міграційна політика України: тенденції та перспективи (2011)
Мельников О. - Регіональні аспекти забезпечення прикордонної безпеки в Україні, Морозов С. (2011)
Нехайчук Д. - Інституційні підходи щодо фінансового забезпечення розвитку регіону (2011)
Олещенко В. - Тенденції розвитку політичної еліти в Україні (2011)
Пішеніна К. - Державний комплекс науково-професійної освіти як інструмент реалізації освітніх програм (2011)
Сичова М. - Зарубіжні практики державно-управлінського впливу на формування міжетнічної толерантності в суспільстві (2011)
Сокур Н. - Механізми забезпечення ефективності державного управління Збройними Силами України в контексті розвитку людського ресурсу, Гнєзділова С. (2011)
Тещук В. - Планування впровадження медичних інформаційних систем в умовах ангіоневрологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України для удосконалення системи державного управління надання медичної допомоги жителям Одещини, Амонс О., Колчін Р., Тещук В. (2011)
Тимошек О. - Проблематика взаємодії національної правової системи з міжнародною в аспекті захисту прав і свобод іноземців (2011)
Ульянова Т. - Законодавче та нормативно-правове абезпечення державного управління середньою освітою України (2011)
Шпортюк Н. - Основні закономірності утворення територіальної основи локальної демократії у країнах Європейського союзу (на прикладі Польщі) (2011)
Костенюк Н. - Процесний підхід як методологічний інструмент вдосконалення діяльності органів державної влади (2011)
Молоканов Ю. - Рік молоді як фактор активізації державної молодіжної політики: досвід Російської Федерації (2011)
Овчаренко Ю. - Позитивні та негативні чинники інтеграції України в міжнародні структури колективної безпеки, Арабаджи Г. (2011)
Голинська О. - Фінансово-бюджетна політика на регіональному рівні: сучасні форми та проблематика (2011)
Осипов В. - Управління сталим розвитком субрегіону, Парасюк І., Ворожейкін О. (2011)
Туркіна І. - Судовий контроль за дотриманням законності у сфері державного управління (2011)
Бабінова О. - Французький досвід фахової підготовки кадрів для місцевого та регіонального розвитку (2011)
Нечухрана Ю. - Оцінка персоналу державної служби як інструмент реалізації кадрової політики держави: теоретичні аспекти (2011)
Скоропад О. - Сучасні тенденції державної служби в країнах-членах Європейського союзу (2011)
Кузьменко С. - Алгоритм розробки системи соціального захисту населення літнього віку на місцевому рівні (2011)
Олійник О. - Проблеми врядування в сучасному державотворенні (2011)
Толкованов В. - Розвиток системи навчання та підвищення кваліфікації службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації європейських інституцій (2011)
Гулакова Г. - Соціальна реклама як механізм взаємодії органів державної влади з громадськістю (2011)
Нєнов І. - Залучення слухачів системи Національної академії державного управління при Президентові України в якості експертів у науковому дослідженні в галузі державного управління: досвід ОРІДУ НАДУ, Блінов Є. (2011)
Ріпка Ю. - Світоглядно-філософські виміри державного бренду України (2011)
Косович В. - Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах (2016)
Онищук І. - Методологічні принципи моніторингу нормативно-правових актів (2016)
Перетятко Г. - Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі при правозастосуванні (2016)
Стецик Н. - "З дня" чи "з дня, наступного за днем" офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами (2016)
Шутак І. - Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування (2016)
Федущак-Паславська Г. - Іnterpretatio у діяльності римських юристів (2016)
Шутко Н. - Дія цивільного кодексу Австрії 1811 року на угорських землях (1812–1918 роки) (2016)
Shkolyk A. - Systematization of law on administrative procedure: ukrainian perspective (2016)
Гирич О. - Детермінація нетрадиційних товарних знаків: законодавство України і міжнародний досвід (2016)
Романюк Я. - Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади (2016)
Цікало В. - Здійснення і захист права акціонерів на отримання дивідендів: порівняльно-правовий аспект (2016)
Яворська О. - Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми (2016)
Burak V. - The system of legal protection of employees’ labour rights and legal interests in Ukraine (2016)
Бутинська Р. - Колектив працівників як суб’єкт колективно-трудових правовідносин в Україні (2016)
Тимофіїв Р. - Відшкодування роботодавцем моральної шкоди, завданої нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням як вид соціального захисту працівників (2016)
Кондра М. - Стан дослідження реалізації принципу рівності у науці кримінального права України (2016)
Мартинишин Г. - Інститут амністії в Україні: пропозиції щодо вдосконалення (2016)
Yatsynina M.-M. - Differentiation of the criminal responsibility for abuse of authority under criminal code of Ukraine (2016)
Бакаянова Н. - Про розвиток науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки (2016)
Гузела М. - До проблеми прав підозрюваного в кримінальному провадженні: міжнародні стандарти забезпечення (2016)
Іваницький Я. - Історичний ракурс предмета криміналістики (2016)
Сопронюк О. - Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція за неприбуття за викликом на досудовому розслідуванні (2016)
Антонець М. Я. - Організація, зміст, форми і методи виробничого навчання в школах Української РСР (1950-ті-80-ті роки XX ст.) (2013)
Біла Н. М. - Основні напрямки діяльності українських політичних партій Галичини серед селянства в кінці XIX - на початку XX століття, Дмитроца О. С. (2013)
Вікторова Л. В. - Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов професійного спрямування (2013)
Гаркуша Л. - Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-просвітницької діяльності (2013)
Гладченко М. М. - SWOT-аналіз - складова частина стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів країн ЄС (2013)
Данько Н. П. - Умови реалізації гуманістичного підходу на уроках музики в початковій школі (2013)
Деяк М. Ю. - Ефективність використання інтерактивних технологій навчання при введенні та закріпленні нової лексики при вивченні англійської мови студентами економічсних спеціальностей (2013)
Жигадло Г. Б. - Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі організації та вивчення спортивних ігор (2013)
Жолобов О. В. - Застосування деяких аспектів теорії економічного мислення у навчально-виховному процесі (2013)
Журавська Н. С. - Методика курсового та дипломного проектування зі спеціальних дисциплін (2013)
Економова О. С. - Самостійна робота студентів як шлях до самореалізації та самовдосконалення (2013)
Ідрісова Н. О. - Результати аналізу ставлення школярів до здоров’я та здорового способу життя (2013)
Ковчина І. М. - Професійна підготовка студентів до соціального захисту населення: проблеми та перспективи (2013)
Костенкова А. М. - Музичне сприйняття та шляхи його активізації в музично-педагогічному процесі (2013)
Лисак О. Б. - Поширення англомовного навчання як фактор впливу на європейську мобільність (2013)
Логвиненко Т. О. - Технології навчання соціальних працівників у системі вищої освіти Норвегії (2013)
Марченко С. С. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до комп’ютерного моделювання та проектування (2013)
Масленнікова Т. А. - Змістовна частина підготовки молодшого спеціаліста юриста в системі юридичної освіти (2013)
Микитенко О. С. - Співпраця у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників для легкої промисловості у технічних училищах України (1954–1984 рр.) як фактор підвищення її ефективності (2013)
Нізовцев А. В. - Особливості професійної підготовки інженерів (2013)
Орлова Н. І. - Навчання студентів реактивному мовленню, Феденко О. О. (2013)
Павлов Ю. О. - Особистісно-орієнтована професійна підготовка у ПТНЗ щодо формування професійного здоров’я майбутніх фахівців (2013)
Плазовська Л. В. - Аналіз візуальних творів (цілі, етапи, рівні) в практиці навчання студентів образотворчого мистецтва (2013)
Поліщук В. В. - Фізична підготовка дітей 5-6 років в процесі фізичного виховання засобами туризму (2013)
Поліщук В. М. - Створення дієвої моделі супроводу обдарованих учнів як одне з пріоритетних завдань сучасної системи освіти (2013)
Потужній О. В. - Деякі особливості поглядів на здоров’я в українських народних прислів’ях та приказках, Закопайло С. А. (2013)
Романовська Л. І. - Обгрунтування соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами із правоосвіти (2013)
Світайло С. В. - Методичні аспекти вокально-хорової роботи із школярами (2013)
Субіна О. О. - Інноваційна освітня діяльність педагогічних університетів при реалізації магістерської підготовки студентів (2013)
Турчинова Г. В. - Тематика, тексти, мовний та мовленнєвий матеріал у курсі навчання викладання біології англійською мовою (2013)
Цина А. Ю. - Інформаційно-комунікативні технології вивчення, пояснення і прогнозування криз та відхилень особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів (2013)
Чай Пэнчэн - Художественно-стилевая компетентность учителя музыки как комплекс профессиональных знаний и умений (2013)
Шахматова Т. В. - Міжпредметні зв’яки в навчанні української мови майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Шевчук Н. В. - Професійно-етична компетентність перекладача: понятійно-термінологічний аспект (2013)
Шульга І. М. - Використання інтенсивних методів у коригувальному тренінгу для іноземних студентів-нефілологів 1 курсу (2013)
Андріяка Г. О. - Лікарняні установи земств Київської губернії у ліквідації епідемії холери на початку XX ст. (2013)
Антонюк Т. Д. - Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленностей (2013)
Титул, содержание (2016)
80-летие академика НАН Украины Ивана Васильевича Сергиенко (2016)
Суровцев И. В. - Моделирование многокомпонентных сигналов в хронопотенциометрии (2016)
Zhiteckii L. S. - l1-Optimization Approach to Design of Digital Autopilots for Lateral Motion Control of an Aircraft, Pilchevsky A. Yu., Solovchuk K. Yu. (2016)
Simakov V. A. - Using Video Images for Determining Relative Disposition of Two Spacecrafts, Gubarev V. F., Salnikov N. N., Melnichuk S. V. (2016)
Любарщук Е. А. - Групповые игровые задачи для систем с переменным запаздыванием (2016)
Евтушенко А. С. - Оценка структуры связей между функциональными показателями операторов при зрительном труде с использованием факторных моделей, Козак Л. М., Кочина М. Л. (2016)
Антомонов М. Ю. - Моделирование антимикробной активности антибиотика "Цефазолин" в комбинации с наночастицами серебра, Романенко Л. И. (2016)
Павлов Вадим Владимирович (11.01.1933 – 06.06.2016) (2016)
Информация об авторах (2016)
Бурмака В. П. - На потрібному місці в потрібний час (про харківських журналістів і газету "Панорама"), Михайлин І. Л. (2015)
Кушнір Г. О. - Газета Євгена Сверстюка "Наша віра" як феномен української релігійної журналістики (2015)
Ломакович С. В. - Роль метатексту в міжособистісній комунікації (на матеріалі художньої прози Юрія Андруховича) (2015)
Починок Ю. М. - "Нова журналістика" в українських і польських текстах кінця XX – початку XXI століття: літературні тенденції та інформаційні виклики (2015)
Шкоріна І. М. - Рецензії в журналістському доробку О. Слісаренка (2015)
Кривенко Т. О. - Вивчення досвіду впровадження медіаосвіти в Павлоградській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6 (Дніпропетровська область) (2015)
Петренко С. І. - Усе таємне стане явним. До питання про правду як вищу цінність особистості журналіста (2015)
Романчук С. М. - Семіотична модель осягнення соціальної комунікації (2015)
Яворська О. С. - Сюжет телепрограми "Критична точка" як приклад порушення професійної етики в журналістському розслідуванні (2015)
Лященко А. В. - Формування уявлень про рекламу як форму масової комунікації (2015)
Подпружнікова О. П. - Персонаж як структурно-семантичний компонент рекламної комунікації (2015)
Теодорська Л. І. - Формування ґендерних стереотипів у "дитячій" рекламі (2015)
Хавкіна Л. М. - Креативно-функціональні можливості хронотопу в контексті іміджетворення (2015)
Бурдіна Е. О. - Персоналізація та персоніфікація як ознаки інфотейнменту: розмежування понять (2015)
Nechaieva N. - The stereotypical perception of the profession of journalist: the cinematic aspect, Peralta Ye. (2015)
Balaklytskyi M. - The art of preaching in the information society (2015)
Kuznetsova M. - The history of yellow journalism as a sociocommunication phenomenon (2015)
Бутиріна М. В. - Публіцистика "Літературно-Наукового Вісника" як ментальний код нації. Рецензія на видання: Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи "Літературно-Наукового Вістника" (2015)
Хавкіна Л. М. - Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі. Рецензія на видання: Олтаржевський Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа (2015)
Титул, зміст (2016)
Lytvyn V. - A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist's competences, Vysotska V., Pukach P., Bobyk І., Pakholok B. (2016)
Vуsotska O. - Studying the mechanisms of formation and development of overweight and obesity for diagnostic information system of obesity, Dobrorodnia H., Gordiyenko N., Klymenko V., Chovpan G., Georgiyants М. (2016)
Lutsenko I. - Definition of efficiency indicator and study of its main function as an optimization criterion (2016)
Ruban І. - Designing a monitoring model for cluster super-computers, Martovitsky V., Lukova-Chuiko N. (2016)
Sheikus A. - Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process, Belobrova E., Dovgopoliy Ya., Levchuk I., Korsun V. (2016)
Kanyuk G. - Development of the system of automatic control of steam boilers at electric power plants during combustion of low quality fuel, Mezerya A., Suk I., Babenko I., Bliznichenko E. (2016)
Tytiuk V. - Analytical determination of the electromechanical system starting process efficiency index with regard to the distributed nature of input products consumption (2016)
Abstract and References (2016)
Содержание (2015)
Гордиенко С. - Открытие нового завода "Биофарма" — яркий пример для развития экономики Украины (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІІІ. Діагностика алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Плахотна О. М., Романова Г. С., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Банадига Н. В. - Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря:педіатра (2015)
Дудіна О. О. - Сучасні перинатальні технології — важлива складова поліпшення здоров'я дітей, Терещенко А. В., Моісеєнко Р. О. (2015)
Знаменська М. А. - Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров'я, Слабкий Г. О. (2015)
Ріга О. О. - Стан здоров'я та особливості скеровування передчасно народжених дітей до реабілітаційних програм упродовж перших трьох років життя, Гордієнко І. В., Марабян Р. В., Хоценко Г. О., Безрукова Ю. О. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Клинико-морфологические особенности агрессивной холестеатомы у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (2015)
Мокія-Сербіна С. О. - Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза, Чечель В. В. (2015)
Пересипкіна Т. В. - Тенденції змін у стані здоров'я міських юнаків за даними ретроспективного аналізу (2015)
Усачова О. В. - Сучасні клінічні особливості єрсиніозу у дітей, Сіліна Є. А., Конакова О. В., Пахольчук Т. М. (2015)
Руда В. І. - Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області (2015)
Kalliomaki M. - Пробіотики та профілактика алергічних захворювань: спостереження за пацієнтами 4-річного віку в ході рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження, Salminen S., Arvilommi H., Kero P., Koskinen P., Isolauri E. (2015)
Черник-Булент А. - Случай остеодиспластической геродермии (мутация гена GORAB) у ребенка, Бахмани И. В., Мамедова Ф. М. (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування тактики антибактеріальної терапії у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бактеріального ґенезу, Пашкова О. Є. (2015)
Роль Бронхо-Ваксому (ОМ-85) в запобіганні загострення хронічного тонзиліту у дітей (2015)
Мельников О. Ф. - Иммунологические аспекты локальной иммуномодуляции мукозальной вакциной системного действия у больных хроническим тонзиллитом и после тонзиллэктомии, Заболотный Д. И., Тынитовская О. И., Рыльская О. Г., Бредун А. Ю., Левандовская В. И. (2015)
Марушко Р. В. - Споротвірні пробіотики та їх застосування у дітей (2015)
Белоусова О. Ю. - Применение синбиотика "Колифагина ПРО" в комплексной терапии хеликобактерассоциированных заболеваний у детей, Ганзий Е. Б. (2015)
Чернишова Л. І. - Сімейна середземноморська лихоманка, Волоха А. П., Степановський Ю. С., Мостовенко Р. В., Янушевська Д. В., Гінка О. В., Бойко Я. Є. (2015)
Бондаренко А. В. - Мікози у структурі інфекційного синдрому при первинних імунодефіцитах, Чернишова Л. І., Костюченко Л. В., Гільфанова А. М., Рабош Л. В. (2015)
Волоха А. П. - Епштейн—Барр вірусна інфекція у дітей (2015)
Горобець А. О. - Принципи догляду за шкірою дітей з атопічним дерматитом (2015)
Левадна Л. О. - Раціональне вигодовування як ефективний профілактичний захід при алергічному діатезі (2015)
Мінченко Д. О. - Експресія генів TIMP1, TIMP2, THBS1 та THBS2 у клітинах крові підлітків за умов ожиріння з нормальною та порушенною чутливістю до інсуліну (2015)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей внаслідок дефіциту ферменту 21-гідроксилази: клінічні прояви, ускладнення і підходи до їх корекції, Погадаєва Н. Л., Глоба Е. В., Шевченко І. Ю. (2015)
Деньга О. В. - Применение препарата "Кальциум-Д" при профилактике осложнений в процессе ортодонтического лечения детей, Мирчук Б. Н., Ходорчук И. В. (2015)
Гавриленко М. А. - Цитологічне дослідження осадової частини слини у дітей з обмеженими можливостями (2015)
Пипа Л. В. - Соматоформні (психосоматичні) розлади у дітей. Актуальність проблеми в сучасній педіатричній практиці (частина II), Лисиця Ю. М., Свістільнік Р. В. (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Киев (2015)
До 75-річчя завідувача кафедри прикладної математики і механіки Запорізького національного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Грищака Віктора Захаровича (2015)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання в задачах синтезу стисненої оболонки в умовах нечіткої невизначеності даних та обмежень несучої здатності, Волчок Д. Л. (2015)
Воробьев Ю. С. - Влияние динамических свойств материала на скоростное деформирование элементов конструкций, Овчарова Н. Ю. (2015)
Воробьев Ю. С. - Динамика компрессорного лопаточного аппарата в газодинамическом потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2015)
Григоренко Я. М. - Коливання сполучених оболонок обертання різних форм, Беспалова О. І., Урусова Г. П. (2015)
Гришкевич А. Д. - Некоторые особенности упрочняющей ионно-плазменной обработки внутренних рабочих поверхностей пар трения, Гринюк С. И. (2015)
Земсков А. В. - Метод решения нестационарных задач упругой диффузии с произвольными граничными условиями, Тарлаковский Д. В. (2015)
Киричок И. Ф. - Резонансные осесимметричные колебания и диссипативный разогрев вязкоупругой замкнутой сферической оболочки и их демпфирование пьезоэлектрическими сенсором и актуатором, Карнаухова Т. В. (2015)
Кострова М. М. - Визуализация волокнистых материалов при больших деформациях, Наумова И. Ю., Ахундов В. М. (2015)
Кубенко В. Д. - Нестаціонарна плоска контактна задача для узгоджених циліндричних поверхонь, Янчевський І. В. (2015)
Курпа Л. В. - Исследование геометрически нелинейных колебаний функционально-градиентных пологих оболочек со сложной формой плана, Шматко Т. В. (2015)
Максименко-Шейко К. В. - Исследование конвективного теплообмена в топливной кассете твэлов, Шейко Т. И. (2015)
Махоркін М. І. - Визначення напружено-деформованого стану багатоклинового композиту за умов плоскої задачі теорії пружності (2015)
Онопрієнко О. Д. - Електропровідна тріщина між різнорідними п’єзоелектричними матеріалами з контактуючими берегами, Лобода В. В. (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Звізло І. С. (2015)
Опанасович В. К. - Про один підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з криволінійним отвором та прямолінійною наскрізною тріщиною, Слободян М. С., Ярема Є. Б. (2015)
Попов В. Г. - Напружений стан півпростору з циліндричною тріщиною або тонким включенням при крутильних коливаннях (2015)
Пошивалов В. П. - Стохастическая модель разрушения конструкционных материалов при неизотермической ползучести, Дояр И. А. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання коливань шаруватих циліндричних оболонок складної форми при ударному навантаженні (2015)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень у пружнопластичній конічній оболонці з двома круговими отворами, Чернишенко І. С., Харенко С. Б. (2015)
Сулим Г. Т. - Нестаціонарні коливання пружного середовища із циліндричними вкладками під дією динамічного навантаження, Турчин І. М. (2015)
Фильштинский Л. А. - Эффективные характеристики ленточного пьезомагнитного композита, Шрамко Ю. В., Носов Д. Н., Еременко А. А., Сушко Т. С. (2015)
Хапко Б. С. - Термонапружений стан двохелементної призматичної оболонки з різними коефіцієнтами тепловіддачі (2015)
Шацький І. П. - Взаємодія тріщини з колінеарною щілиною за згину пластини, Даляк Т. М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка влияния температурных напряжений на колебания ротора с поперечной трещиной с учетом контактирования берегов, Зайцев Б. Ф., Руденко Е. К., Асаенок А. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2015)
Титул, зміст (2016)
Ребрина В. А. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в організацію роботи методичних об’єднань учителів інформатики у Хмельницькій області (2016)
Марценюк В. П. - Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща, Коцюба Р. Б. (2016)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі Scratch (2016)
Богданова О. О. - Технологія веб-квест на уроках інформатики та у позаурочний час (2016)
Пасічник О. В. - Календарно-тематичне планування з інформатики для 8 класу (2016)
Коршунова О.В. - Календарне планування з інформатики для 2–5 класів (2016)
Лещук С. О. - Вивчення графічних редакторів: змістові аспекти (2016)
Bakhmat N. - Model of cloud oriented learning environment of pedagogical subjects in pedagogical institutions of higher education (2016)
Жалдак М. І. - Дистанційний курс "Теорія ймовірностей і математична статистика", Біляй Ю. П. (2016)
Шевченко А. В. - Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google (2016)
Колос К. Р. - Підвищення кваліфікації у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти як пріоритетний компонент освіти впродовж життя (2016)
Титул, содержание (2016)
Петрова С. А. - Двухжидкостная модель магнитосферы как основа описания излучения пульсара (2016)
Ольяк М. Р. - Спектр турбулентности межпланетной плазмы на расстояниях от Солнца больших 1 а. е., Калиниченко Н. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И., Бубнов И. Н. (2016)
Кривонос А. П. - Сравнительный анализ методов оценки параметров нижней ионосферы с помощью твик-атмосфериков, Швец A. В. (2016)
Сюсюк М. Н. - Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом на фазе роста солнечной активности, Котов Д. В., Черногор Л. Ф., Богомаз А. В. (2016)
Булгакова А. А. - Коэффициент направленного действия антенных решеток, Горобец Н. Н., Катрич В. А., Лященко В. А. (2016)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы дуговых щелей в экране коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2016)
Когут А. Е. - Возможность стабилизации частоты твердотельного источника миллиметровых волн экранированным диэлектрическим резонатором, Кузьмичев И. К., Доля Р. С., Носатюк С. О., Шульга Е. А. (2016)
Косяк О. С. - Перестраиваемые и широкополосные дифференциальные фазовые секции в терагерцевом диапазоне частот, Безбородов В. И., Кулешов Е. М., Нестеров П. К. (2016)
Содержание тома 21 за 2016 г. (2016)
Алфавитный указатель тома 21 за 2016 г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Гушилик Б. І. - Застосування напівсинтетичних пеніцилінів у складі протимікробних композицій для лікування інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту (2015)
Дученко Е. А. - Зависимость антиэкссудативной активности от химической структуры в ряду производных 7-(2-гидрокси-3-п-метокси-фенокси)пропил-8-замещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Ладогубец Е. В., Иванченко Д. Г., Романенко Н. И. (2015)
Ковач И. В. - Активность индуцибельной синтазы оксида азота при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, Кравченко Л. И., Гаргин В. В. (2015)
Лебединец В. В. - Применение криоконсервированной кордовой крови для коррекции иммунной системы в модели ишемического инсульта, Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Бондарович Н. А., Останков М. В., Лебединец Д. В., Гольцев А. Н. (2015)
Леонова Л. А. - Содержание цитокинов в экссудатах "кожного окна" при экспериментальном атопическом дерматите до и после лечения криоконсервированными клетками фетальной печени, Останкова Л. В., Ямпольская Е. Е., Бондарович Н. А., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2015)
Милица К. Н. - Экспериментально-морфологическое обоснование новой методики хирургического лечения ожирения, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С. (2015)
Назарян Р. С. - Мікробіологічна характеристика біотопів ротової порожнини та дихальної системи при муковісцидозі у дітей, Ткаченко М. В., Коваленко Н. І. (2015)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ как метод морфометрического исследования поверхностной сосудистой сети мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2015)
Cтецишин В. Г. - Иммунокоррекция генитального герпеса криоконсервированной кордовой кровью (экспериментальное исследование), Останкова Л. В., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2015)
Тарасенко К. В. - Влияние корригирующей терапии на обмен оксида азота в сосудистом русле плаценты при материнском метаболическом синдроме, Гаргин В. В. (2015)
Шиян Д. Н. - Визуализация ядер мозжечка на СКТ по их стереотаксическим координатам (2015)
Іоффе І. В. - Стан аутоімунітету у хворих на аутомунні захворювання щитоподібної залози та його корекція полібіоліном, Храброва О. П., Гайдаш І. С. (2015)
Криничко В. В. - Динаміка суб’єктивних та об’єктивних показників у хворих з сіалоаденітом до та після програмованої сенсорної депривації (2015)
Родич О. Ю. - Вплив довкілля та інших чинників ризику на народження дітей з малою масою тіла, Гутор Т. Г. (2015)
Коломійченко Т. В. - Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ та герпес-вірусної інфекції, Аношина Т. М. (2015)
Таравнех Д. Ш. - Особливості структури і функції ендометрія у пацієнток з тромбофілією і невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі (2015)
Михайлусов Р. Н. - Использование способа интравульнарной ультразвуковой визуализации раневого канала при исследовании огнестрельных ран, Негодуйко В. В., Ромаев С. Н. (2015)
Ключко Е. А. - Оценка метода соноэластографии у больных при местно-распространенном раке шейки матки (2015)
Лупир А. В. - Прогностичні аспекти застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні поліпозного риносинуситу (2015)
Карнаух О. В. - Застосування препарату "Бебінорм" у комплексі лікувально-профілактичних заходів щодо карієсу постійних зубів у дітей з кислотозалежними хворобами (2015)
Кондратова І. Ю. - Закономірності розвитку та формування зубощелепної системи дітей, народжених передчасно, Назарян Р. С., Хоценко А. О., Кривенко Л. С. (2015)
Назарян Р. С. - Особливості раціону харчування дітей з синдромом Дауна як один з факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань, Іскоростенська О. В. (2015)
Ніколаєва Т. В. - Британська система моніторингу та бенчмаркінгу експлуатації державних адміністративних будівель (2016)
Шаповалова О. О. - Моделювання попиту із залученням методів аналізу часових рядів, Солодовник Г. В., Татаров І. О. (2016)
Лаптєв В. І. - Регулювання соціально-психологічної домінанти управління персоналом при формуванні колективу засобами соціоніки, Романов А. Д. (2016)
Mella P. - As the turbulent environment in periods of accelerated dynamics modifies structures and functions of viable firms, Gazzola P. (2016)
Пересыпкин М. Н. - Организация и осуществление кадрового обеспечения функционирования системы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности (2016)
Рац О. М. - Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку (2016)
Могильна Н. С. - Удосконалення процесу прогнозування надходжень від єдиного податку до бюджетів регіонів України, Тофанюк О. В. (2016)
Джулай Ю. - Передмова (2015)
Демчук Р. В. - Homo іmperii (2015)
Задирака К. І. - Анонімність як фактор культури віртуального простору (2015)
Корнєєва Т. О. - "Символічне недосяжне" в сучасному українському жіночому перформансі (2015)
Нікішенко Ю. В. - Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні: термінологічний аспект (2015)
Тищенко І. М. - Міський публічний простір: підходи до визначення (2015)
Danchenko M. - Fougeret de Montb ron: rococo, libertinism, Enlightenment (2015)
Капранов С. В. - Антропогенез у японських міфах: тілесність, сексуальність, шлюб (2015)
Шагурі М. С. - Насильство та механізми його заміщення в стародавніх Афінах (2015)
Брюховецька О. В. - Дві жінки: сексуальність у фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова (2015)
Кирилова О. О. - Вступ до танатології кіно (2015)
Павліченко Н. В. - Сучасний український арт-ринок: проблеми і рішення (2015)
Петрова О. М. - Гармонія та драма Зої Лерман (2015)
Король Д. О. - Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко – структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств (2015)
Пустовалов С. Ж. - Ескізний проект музеєфікації городища пізньої бронзи Дикий Cад, Чухрай Л. О. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Крючкова І. В. - Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР (2016)
Башко В. Й. - Державні гарантії: ризики фіскальної розбалансованості (2016)
Гаркавенко В. І. - Рефінансування ЦБ як чинник розбалансування валютного ринку: досвід України (англ. мовою), Шкляр А. І. (2016)
Бублик Є. О. - Ринок платіжних карток в Україні: перспективи та обмеження розвитку (2016)
Пасхавер Б. Й. - Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств у інфляційному процесі (2016)
Венгер В. В. - Структурні зміни у світовій торгівлі металопродукцією та їх вплив на розвиток металургійної галузі України, Осипов В. М. (2016)
Серебренніков Б. С. - Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України (2016)
Юрик Я. І. - Побудова скорингової моделі для оцінки ризикових подій на ринку праці, Кузьменко Г. Г. (2016)
Дадашова П. А. - Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України (2016)
Ануфрієва К. В. - Міжнародні фінансові санкції: специфіка імплементації (англ. мовою) (2016)
Попова О. Л. - Cross-compliance – європейський підхід взаємного дотримання зобов'язань при наданні державної підтримки сільгоспвиробникам (2016)
Шаповал Ю. І. - Монетарне стимулювання економічного розвитку України: оцінки і механізми (2016)
Інфляційне таргетування: панацея чи нові рифи? (2016)
Костюк В. О. - Аналітичне моделюваня і факторний аналіз прибутку водопровідного господарства, Ковальов М. В. (2016)
Момот Т. В. - Інформаційно-аналітична база експрес-оцінювання вартості акціонерних товариств будівельної галузі в умовах обмеженої мобільності корпоративних прав на ринку цінних паперів, Писаревський І. М., Чудопал А. І. (2016)
Великих К. О. - Методологічні основи визначення потреби в електротехнічних виробах (2016)
Тараруєв Ю. О. - Особливості амортизаційної політики підприємств міського електричного транспорту, Телятник С. В. (2016)
Великих К. О. - Удосконалення класифікації принципів ціноутворення (2016)
Величко В. О. - Аналіз факторів, що впливають на "рейдерську привабливість" підприємств паливно-енергетичного комплексу (2016)
Momot T. - Preventing and combating corruption in corporate enterprise, Torkatiuk V., Georges A. J. (2016)
Кайлюк Є. М. - Формування споживчої лояльності на ринку туристичних послуг закарпатської області, Салтанова О. С. (2016)
Бережна А. Ю. - Формування основ управління споживчою лояльністю житлово-комунального господарства, Колонтаєвський О. П. (2016)
Ivanova V. V. - Development of the tourism infrastructure of Ukraine (2016)
Д’яконов В. І. - Еколого-економічні питання утилізації опалого листя на територіях міста, Дьяконов О. В., Скрипник О. С., Нікітченко О. Ю. (2016)
Івасішина Н. В. - Дотримання авторського права на об’єкти архітектури: стан, проблеми та порівняння норм свободи панорами, Гуряк Л. В. (2016)
Воронкова В. Г. - Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa, Романенко Т. П., Андрюкайтене Р. (2016)
Пунченко О. П. - Динамика ноосферизации образования информационной цивилизации), Шилина Н. Е. (2016)
Лепський М. А. - Спін-офф-технології сценарування в мобілізації споживачів і політичних прихильників (2016)
Соснін О. В. - Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій (2016)
Шаповалова Л. А. - Становление и развитие теории клиент-центрированной терапии К. Роджерса и ее гуманистическое содержание (2016)
Силкіна С. О. - Методологічний потенціал теорії аутопоезису в становленні нової парадигми гуманізму (2016)
Chorna L. - The aspects of social ideal comprehension in Ukraine nowadays (2016)
Халімовська І. В. - Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства (2016)
Zablotska I. - Life strategies of modern ukrainian students: methodological approaches and classification (2016)
Черниш Т. М. - Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної України та інформаційного суспільства (2016)
Капріцин І. І. - Риси релігійної культури майбутнього : соціально-філософська антиципація (2016)
Банах Л. С. - Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді, Ільчук І. А. (2016)
Levcheniuk E. - The philosophy of economy: the natural sense of human activity (2016)
Крицький О. В. - Змістовна поліфонічність поняття "сучасне суспільство": спроба філософського узагальнення (2016)
Bilohur V. - Problem of formation of the person in the world sports with position philosophical-anthropological (2016)
Рєзанова Н. О. - Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах (2016)
Максименюк М. Ю. - Концептуалізація маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки (2016)
Дзвінчук Д. І. - Щодо теоретичного аналізу і уточнення поняття "управлінська пара" як основи розвитку та удосконалення публічного управління, Лютий О. В., Петренко В. П. (2016)
Богуславська О. Г. - Психологічний вплив та засоби протидії небажаному впливу: практичні аспекти (2016)
Макушинська Г. П. - Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс (2016)
Кивлюк О. П. - Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності (2016)
Чернова І. В. - Пантеїзм як основа світогляду і поетики О. Олеся (2016)
Клименко Л. В. - Теоретические аспекты управления учебно-познавательной деятельностью студентов во вне аудиторное время, Муц Л. Ф. (2016)
Nikitenko V. - Cultural and social competence creation in the process of english language study: information society aspect (2016)
Мельник В.В. - Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри (2016)
Воденніков С. А. - Управління ризиками для збереження життя людей, Тарасов В. К., Румянцев В. Р., Шкляр Т. В. (2016)
Авторська довідка (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Ткаченко С. А. - Функціонування підсистеми економічного моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери із точки зору інваріанту поведінки, який відображає цілі функції (2016)
Череп А. В. - Інвестиційний клімат України і шляхи його покращення, Топчанюк О. В. (2016)
Західна О. Р. - Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області, Мидлик Ю. І. (2016)
Гаватюк Л. С. - Банкрутство та методи його подолання, Ковальська Ю. С., Перебиківська Т. І. (2016)
Журавель А. І. - Система забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства (2016)
Коломіна О. Б. - Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства, Ковтуненко К. В. (2016)
Мироненко М. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, Шлапак Д. Р. (2016)
Уся правда про будівельний паспорт. Як забудувати ділянку у сільській місцевості без хабаря? (2016)
Боронос В. Г. - Моніторинг бюджетної безпеки держави (2016)
Посохов І. М. - Дослідження державної політики регулювання ризику в країнах ЄС (2016)
Смолінська С. Д. - Ринок банківських послуг в системі міжнародних економічних відносин, Ясіновська І. Ф. (2016)
Станіславик О. В. - Роль організаційної культури в підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Коваленко О. М. (2016)
Ткаченко С. А. - Вибір системи критеріїв ефективності при проектуванні моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Шпаковський А. О. - Реструктуризація активів як об’єктивна передумова забезпечення фінансової стійкості банків України (2016)
Аврамчук О. П. - Формування території Галицької землі протягом другої половини XIV – останньої третини XV ст. (2015)
Піддубний М. Д. - Статус Великого князя Литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів (2015)
Лаврук Л. І. - Про "плагіат" Алессандро Ґваньїні з Мацея Стрийковського: порівняння образів в історичних наративах ХVІ ст. (2015)
Бліндер С. M. - Візитація Олицької колегії 1658 року (за щоденником Василя Рудомича) (2015)
Яременко М. В. - До біографії Василя Івановича Лучицького (2015)
Гаухман М. В. - "Дике поле": тюркська історична спадщина в українсько-російській інтелектуальній традиції (2015)
Орел Ю. В. - Олексій Кирилович Єлачич: українські сторінки життя (2015)
Свєженцев М. Д. - Радянська армія та польське населення у 1944 р.: про що говорять джерела (2015)
Клименко О. М. - Святкування Дня Перемоги в Києві 1985 року (2015)
Бажан О. Г. - Карально-репресивні технології радянських спецслужб з обмеження опозиційного руху в церкві ЄХБ у 1960–1980 рр. в Українській РСР (2015)
Гриневич В. А. - Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення (2015)
Шаповал П. М. - Соціальна структура і демографія Юдеї за доби правління елліністичних династій (2015)
Обзор О. М. - Винуватці поширення фашистських ідей у Франції за версією газети "L’Humanite" (1933–1934 рр.) (2015)
Ремарович О. І. - Ізраїльська громадська думка щодо подій 1967–1973 рр. (2015)
Черноіваненко В. В. - Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. (2015)
Мицик Ю. А. - Два незнаних листи Івана Боберського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Петрик О. А. - Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки (2016)
Тітова Є. О. - Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища, Швець Ю. О. (2016)
Амурова О. В. - Витрати на оренду складських приміщень торгівельного підприємства: облік, аналіз та шляхи зменшення, Варчук О. А. (2016)
Ткаченко С. А. - Особливість економетричного апарату забезпечення підсистеми моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Грабовенко О. А. - Облікова політика підприємства: визначення та проблеми формування, Варчук О. А. (2016)
Автотоварознавча експертиза: інформація, актуальність, поради (2016)
Аудиторське свавілля: як перевіряють банки і емітентів цінних паперів (2016)
Ткаченко С. А. - Виділення в функціонально розвинутої системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єкта сфери підсистеми економічного моніторингу (2016)
Битківська А. В. - Управлінський облік у системі інформаційного забезпечення підприємства в умовах неплатоспроможності та банкрутства, Петрик О. А. (2016)
Педько І. А. - Прогнозування продажу бетону підприємствами-виробниками з врахуванням сезонного фактору (2016)
Фаізова О. Л. - Гудвіл, як об'єкт стратегічного управління вітчизняним підприємством (2016)
Чумак Н. В. - Концептуалізація антимонопольного регулювання товарних ринків у відкритій економіці (2016)
Станіславик О. В. - Формування корпоративних структур в харчовій галузі України, Антонюк Д. В. (2016)
Махінації влади та ЗМІ на прикладі озера Срібний Кіл Дарницького району міста Києва (2016)
Особливості оскарження неправомірних дій чи бездіяльності посадових осіб податкової міліції (2016)
Руденко В. В. - Анализ теоретических и экспериментальных данных при испытании многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение (2016)
Гапонова Л. В. - Напряженно-деформируемое состояние цилиндрической оболочки, Калмыков О. А., Гребенчук С. С. (2016)
Єрошкіна О. О. - До проблеми завершення формування міських майданів Харкова засобами сакральної архітектури (2016)
Литвинов А. Л. - Розробка та дослідження ймовірнісних моделей оцінювання якості інформаційно-управляючих систем (2016)
Miroshnyk М. А. - Information model for forecasting of technical condition and diagnostics of products exemplified by gas industry, Kotukh V. G., Pakhomov Yu. V., Kosenko V. А. (2016)
Россінський В. М. - Вплив поверхнево-активних речовин на процеси денітрифікації при біологічному очищенні міських стічних вод, Саблій Л. А. (2016)
Юрченко В. А. - Повышение энергоэффективности и ресурсосбережение при очистке сточных вод от соединений фосфора, Смирнов А. В. (2016)
Носков В. И. - Применение нейронной сети при оптимизации процессов управления подвижным составом метрополитена, Липчанский М. В., Мезенцев Н. В., Блиндюк В. С. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу обсягу відправлень пасажирів на показники кількості пасажиромісць (2016)
Санько Я. В. - Визначення основних параметрів транспортного обслуговування мешканців міст (2016)
Есаулов С. М. - Дистанционное диагностирование транспортных средств, Бабичева О. Ф. (2016)
Менейлюк О. І. - Оптимізація організаційних, технологічних і фінансових рішень при реконструкції висотних інженерних споруд, Нікіфоров О. Л., Менейлюк І. О. (2016)
Дідик А. М. - Інноваційна динаміка як елемент системи полівекторного розвитку підприємств (2016)
Гільорме Т. В. - Формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій просування заходів із енергозбереження (2016)
Гордієнко Л. А. - Моделі фінансування соціальних програм в Україні (2016)
Серватинська І. М. - Тактика і стратегія прогнозування фінансових ресурсів державних фондів соціального страхування (2016)
Яровенко Т. С. - Особливості та ризики інвестиційних проектів у сфері освіти України (2016)
Західна О. Р. - Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015 рр.) та шляхи його покращення, Чернецький М. В. (2016)
Зміни в порядку обліку платників податків (2016)
Акулюшина М. О. - Дослідження перспектив підвищення конкурентоздатності українського ринку зернових культур, Кобальчинська Є. О., Ніколаєв Д. С. (2016)
Ковалик О. А. - Консолидация учетно-аналитической информации при составлении налоговой отчетности малыми предприятиями, Балан А. С. (2016)
Ковтуненко Ю. В. - Адаптація стратегій промислових підприємств до мінливих умов навколишнього середовища, Оркуш Ю. І. (2016)
Лацина С. А. - Розробка організаційно-економічних напрямів підвищення конкурентоспроможності на прикладі виноградарсько- виноробного виробництва, Мамонтенко Н. С. (2016)
Панкратова А. Р. - Анализ преимуществ и недостатков вендинговой торговли в Украине (2016)
Разумова К. М. - Підвищення ефективності діяльності пасажирських залізничних перевезень на основі синергетичного ефекту (2016)
Швидка А. О. - Прибыль как направление устойчивого развития предприятия, Городецька Т. Б. (2016)
Смолінський В. Б. - Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні (2016)
Правовий аналіз впливу на аудиторську діяльність постанови Кабміну № 390 від 04 червня 2015 року (2016)
Гордієнко Л. А. - Проблеми та напрями удосконалення фінансової політики соціальної сфери України (2016)
Петрик О. А. - Звітність корпорацій у постіндустріальній економіці: сучасні аспекти формування, аудиту та задоволення інформаційних запитів користувачів (2016)
Радєва О. Г. - Використання індикаторного методу для оцінки стану основних засобів підприємств машинобудування (2016)
Селіванова Н. М. - Облікова політика підприємства: проблеми визначення поняття та нормативно-правового регулювання (2016)
Лободіна З. М. - Міжбюджетні трансферти: реалії надання та шляхи удосконалення в контексті зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування (2016)
Декаленко В. С. - Принципи організації кадрового забезпечення судів України (2016)
Заверховський О. В. - Предмет контрабанди як елемент її криміналістичної характеристики (2016)
Содержание (2016)
Сиволап В. В. - Хворі на гіпертонічну хворобу, які досягли цільового артеріального тиску, та нормотензивні пацієнти. Чи є відмінності показників добового моніторування?, Жеманюк С. П. (2016)
Vizir V. A. - Relationship between cardiac rhythm disorders, serum urotensin ІІ and angiotensin ІІ levels in patients with stage II hypertension and carotid atherosclerosis in dynamics of treatment with candesartan and lercanidipine, Demidenko O. V., Shkolovyi V. V. (2016)
Сиволап В. Д. - Прогностичне значення рівнів GDF 15 і NT-proBNP та ехокардіографічних показників у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, що перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, за даними трирічного спостереження, Земляний Я. В. (2016)
Лашкул Д. А. - Влияние фармакотерапии на долгосрочный прогноз у больных хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза с сохранённой фракцией выброса левого желудочка и почечной дисфункцией (2016)
Mykhailovska N. S. - The peculiarities of adiponectin and resistin interrelationships with the components of metabolic syndrome in patients with coronary heart disease and concomitant nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2016)
Visir V. A. - Clinical efficiency and dermoprotection of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate drug in case of psoriasis: from the antioxidation point of view, Makurina G. I. (2016)
Reznichenko N. Yu. - Psoriasis, chronic eczema and atopic dermatitis in males: functioning of sympathoadrenal and vagoinsular systems (2016)
Vildanov S. R. - Ureteric stent in renal transplantation: to be or not to be?, Nykonenko A. O., Rusanov I. V., Nykonenko O. S. (2016)
Аникин И. А. - Безопасность и эффективность применения центральных венозных катетеров в отделении интенсивной терапии новорождённых (2016)
Милица К. Н. - Абдоминальное ожирение как фактор риска развития колоректальных аденом, Маслов А. И. (2016)
Чепец А. В. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии прогностических маркеров в неметастатической и метастатической инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки (2016)
Меликова Т. А. - Функциональное состояние фетоплацентарной системы у беременных с аутоиммунной патологией щитовидной железы (2016)
Ламазян Г. Р. - Дослідження механізмів антиоксидантного захисту плодів Citrullus Colocynthis та N-ацетилцистеїну на моделі цукрового діабету в щурів, Ситник І. М., Натрус Л. В., Брюзгіна Т. С., Черновол П. А., Рижко І. М. (2016)
Fedotchenko A. V. - Application of lectinhistochemistry to study the formation and reactivity of the marginal transitional zone of the joint capsule, Voloshyn M. A. (2016)
Кебало Д. І. - Ефективність застосування фотодинамічної терапії з фотосенсибілізатором при захворюванні на базально-клітинний рак шкіри голови, Єрмолова В. І., Мирошнікова Н. П., Пащенко С. М., Званцева О. Д., Волошина Н. Н., Лаштабега Д. Є. (2016)
Смирнов А. С. - Изменения состояния секреторных гранул поверхностных эпителиоцитов слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс при действии эпихлоргидрина, Смирнов С. Н., Мирзебасов М. А. (2016)
Aksyonova-Seliuk I. I. - The study of the effect of 5-(4-(tret-butyl)phenyl)-4-R-amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiols on the duration of thiopental-sodium narcosis for laboratory rats, Panasenko O. I., Knysh Ye. H., Pruglo Ye. S. (2016)
Mazur I. A. - Selection of disintegrants for wet granulation method of "Angiolin" tablets, Kucherenko L. I., Bidnenko O. S., Portnaya Ye. A. (2016)
Danilchenko D. M. - Acute toxicity of 5-(furan-2-yl, 2-metylfuran-3-yl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol alkyl derivatives, Parchenko V. V. (2016)
Шевченко І. Ю. - Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів (2016)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Критичний огляд відповідності методичного підходу Національного банку України міжнародним стандартам оцінювання кредитних ризиків (2016)
Зачосова Н. В. - Організація протидії злочинам в економічній сфері у системі забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарювання, Куценко Д. М. (2016)
Еней Я. І. - Аспекти формування стратегії імпортозаміщення в промисловості України (2016)
Котова М. В. - Процесс формирования креативного мышления как основа современного эффективного управления (2016)
Коць І. І. - Концепція збалансованого управління толінговими операціями на підприємствах (2016)
Мосійчук М. М. - Аналітичне забезпечення сервісних функціональних стратегій операційної діяльності автотранспортних підприємств (2016)
Яковлєв А. І. - Резерви зниження величини збитків при виході з ладу електрообладнання на технологічних агрегатах (2016)
Єгоращенко І. В. - Впровадження "зеленої” (екологічної) логістики суб’єктів господарювання (2016)
Ткаченко С. А. - Якості врегулювання проблем підсистеми майбутньої діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємства та виробничого об’єднання (2016)
Худолій Ю. С. - Оцінювання та прогнозування фінансових криз на основі системи індикаторів раннього сповіщення, Шклярук А. В. (2016)
Пилипченко О. О. - Тіньова економіка в Україні: причини, методи вимірювання та фактори негативної дії на економічну безпеку (2016)
Заверховський О. В. - Способи контрабанди як елемент її криміналістичної характеристики (2016)
Залізняк Л. - Передмова. Маґістерській програмі з археології НаУКМА 15 років (2015)
Отрощенко В. В. - Український слід в "Истории российской археологии" Л. Клейна (2015)
Бузько О. В. - Про подолання марризму в археології на початку 50-х років XX ст. (2015)
Залізняк Л. Л. - "Неандертальський" яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 поблизу Новомиргорода (2015)
Шевченко Т. О. - Зубчасте мустьє України: історіографічний аспект (2015)
Цеунов І. А. - Відкриття та перші польові дослідження Мізинської палеолітичної стоянки (2015)
Рудь В. С. - Гетьманівка І – трипільське поселення етапу ВІІ на правобережжі Південного Бугу (2015)
Гордієнко Р. О. - Iсторія польових досліджень пам’яток ІІ тис. до н. е. в межиріччі Сейму та Псла (2015)
Фіалко О. Є. - Чи воювали скіфські амазонки? (2015)
Болтрик Ю. В. - Первісне обвалування елітних курганів скіфів, свідчення заздалегідь спланованої споруди (2015)
Шевченко Т. М. - Лев у ногах Матері богів: до походження образу (2015)
Шейко І. М. - Cвітильники з каменю з Oльвії та поселень її хори (2015)
Ліфантій О. В. - Два типи довгих пластин головних уборів скіфів із зображеннями комах (2015)
Шелехань О. В. - Метричні групи клинкової зброї Скіфського Лісостепу (2015)
Білинський О. О. - Клинкова зброя скіфського часу з Посейм’я, Шелехань О. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Чупрынин А. А. - Долговечность железобетонных элементов конструкций (2016)
Лусь В. I. - До визначення коефіцієнта чутливості власного спектру частот пресо-різьбового з'єднання (2016)
Вахниченко А. В. - Атриумное пространство в городской среде (2016)
Смирнова О. В. - Критерии дифференциации лендформенных зданий в городской среде (2016)
Дубинский В. П. - Эволюция технополисов: от технократических утопий прошлого до современных концепций техноэкополисов, Морковская Е. Д. (2016)
Нестеренко С. В. - Стабилизационная обработка оборотного цикла первичных газовых холодильников очищенными фенольными водами, Скрипий Ю. Н., Банников Л. П., Карчакова В. В. (2016)
Нубарян С. М. - Повышение надежности и эффективности функционирования газораспределительных станций, Гранкина В. В. (2016)
Мірошник М. А. - Технологічна концепція забезпечення надійності і довговічності трубної арматури транспортних трубопровідних систем за критерієм технологічної спадковості, Котух В. Г., Капцова Н. І., Косенко В. А. (2016)
Стольберг Ф. В. - Актуальні питання вдосконалення нормативно-правової бази охорони довкілля міст, Коваленко Ю. Л. (2016)
Скрипник О. С. - Вплив вологості деревних відходів на фізико-механічні властивості біокомпозиції, Дьяконов О. В., Д’яконов В. І., Нікітченко О. Ю. (2016)
Савченко П. І. - Розробка автоматизованої технологічної лінії виробництва корму для тваринництва з корегуванням якості цільового продукту, Гузенко В. В. (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби у водопостачанні та водовідведенні (2016)
Іванов І. Є. - Вплив параметрів пасажирських транспортних систем на показники маршрутної мережі (2016)
Телятник С. В. - Удосконалення методики визначення тарифу на перевезення пасажирів електричним транспортом (2016)
Любий Є. В. - Транспортне планування міст: сучасні інструменти транспортного моделювання автотранспортних систем, Пономарьова Н. В., Чернишова О. С. (2016)
Kovalenko I. I. - Quality simulation of risk contributing factors in high technology enterprises and productions, Chernova L. S., Shved A. V. (2016)
Давідіч Н. В. - Моніторинг впливу параметрів системи міського пасажирського транспорту на якість обслуговування населення, Чумаченко І. В. (2016)
Сабадаш В. В. - Заходи та методичні рекомендації, щодо зниження рівня дорожньо-транспортних пригод на комунальному підприємстві "Міськелектросервіс" міста Харкова, Науменко С. Г. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Перспективні методи виготовлення та ремонту електротехнічного обладнання в умовах АПК, Окушко О. В. (2016)
Халатов А. А. - Термогазодинаміка одиночної циліндричної поверхні з заглибленнями на зовнішній стороні, Мейріс А. Ж., Гамрецька А. В. (2016)
Синявський О. Ю. - Визначення збитків від відхилень показників якості електроенергії в електроприводах сільськогосподарських машин, Савченко В. В. (2016)
Васецкий Ю. М. - Газодинамические и температурные характеристики теплового аппарата индукционного типа для нагрева воздушного потока, Кондратенко И. П., Жильцов А. В., Березюк А. О. (2016)
Омельчук А. О. - Зниження технологічних витрат електроенергії в розподільних електричних мережах (2016)
Nesvidomin А. - The movement of particle on a rough surface ellipsoid rotation (2016)
Горобець В. Г. - Спряжений теплообмін плоских полімерних плівок, охолоджуваних на барабані (2016)
Квітка С. О. - Розробка системи забезпечення ресурсоенергозберігаючого експлуатаційного режиму роботи асинхронного електродвигуна, Вовк О. Ю., Волошина А. А., Стребков О. А. (2016)
Лобода О. І. - Визначення вологовмісту трансформаторного масла оптичними методами (2016)
Супрун Т. Т. - Вплив структури нестаціонарного потоку на теплоообмін у перехідному пограничному шарі (2016)
Драганов Б. Х. - Нелинейная нестационарная теплопроводность стенки при граничных условиях III рода (2016)
Мірошник В. О. - Імітаційне моделювання теплообмінника для підігрівання виноградного соку як об’єкта керування, Лендєл Т. І. (2016)
Степанова А. И. - Макроскопическая модель трехфазной термодинамической системы переменной массы (2016)
Волошина А. А. - Автоматизація споруди захищеного ґрунту як електротехнічного комплексу з функцією моніторингу, Кашкарьов А. О. (2016)
Синявський О. Ю. - Автоматизований вимірювальний комплекс для визначення концентрації мінеральних елементів у живильних розчинах, Несвідомін А. В. (2016)
Жильцов А. В. - Способи зниження зварювальних залишкових напружень і деформацій, Васюк В. В. (2016)
Голодний І. М. - Особливості фільтрування суспензії спіруліни (2016)
Скрипник А. М. - Моделювання оптимальних місць розташування та величини потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації, Кожан Д. П. (2016)
Паранюк В. О. - Засади біоелектродинамічного керування екологічною еволюцією агробіоландшафтів (2016)
Колієнко А. Г. - Вплив параметрів природного газуна показники роботи газового обладнання, Шеліманова О. В. (2016)
Троханяк В. І. - Імітаційне моделювання за допомогою MATLAB Simulink системи мікроклімату в пташниках у зимовий період року, Мірошник В. О., Куляк Б. В. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження технологічної схеми роботи водопідйомної установки типу ВУ, Наземцев О. В. (2016)
Доник Т .В. - Вплив ефективності елементів ядерного енергоблоку з гелієвою газовою турбіною на ККД установки в комбінованому режимі роботи, Сафронова О. О., Філатов А. А. (2016)
Драганов Б. Х. - К вопросу о жизнедеятельности комплекса – человек, система, среда, Масюк Н. Ю. (2016)
Shpachuk V. - Ergonomic aspects of test objects of the spatial structure on the vibration reliability, Dudko V., Kostenko I. (2016)
Стоянов Е. Г. - Моделирование напряженно-деформированного состояния сборных железобетонных плит, работающих в составе диска перекрытия, Набока А. В. (2016)
Сєрікова О. М. - Додаткове живлення підземних вод у великих містах України на прикладі міста Харкова, Стрельнікова О. О., Яковлєв В. В. (2016)
Мартынов С. Ю. - Математическое моделирование контактного обезжелезивания воды (2016)
Пастернак А. А. - Экологические и технологические аспекты в процессах прямого и непрямого охлаждения коксового газа, Нестеренко С. В., Банников Л. П., Бутко К. А. (2016)
Teliura N. O. - Improving the coordination and effectiveness of an integrated approach to management of land and other natural resources (2016)
Рибалка І. О. - Моделювання популяції омели білої для вирішення задач екологічного менеджменту урбоекосистем, Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. (2016)
Тесленко В. А. - Визуальные свойства композиции эко гостиниц (мировой опыт), Овчарова Е. А. (2016)
Бараннік В. О. - Вплив осереднення миттєвих рівнів акустичної енергії на розподіл статистик шуму міського району, Абракітов В. Е., Решетченко А. І. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського