Пелехатий А. О. - Адміністративно-територіальна реформа як інструмент децентралізації фінансових ресурсів, Західна О. Р. (2014)
Щурко У. В. - Напрями українсько-польської транскордонної співпраці в гуманітарній сфері (2014)
Павлюк Л. І. - Концептуальні особливості регуляторної політики розвитку внутрішнього ринку прикордонних регіонів (2014)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок продукції аграрного сектору: механізм ефективного розвитку (2014)
Щеглюк С. Д. - Проблеми та перспективи розвитку організаційно-управлінської функції регіональних метрополій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів (2014)
Сич О. А. - Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) (2014)
Сороківська М. В. - Фінансове забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України, Гаврилюк Г. Є. (2014)
Романів Л. В. - Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи, Бабух І. Б. (2014)
Загребельний В. С. - Транзитно-логістична функція регіонів України в торгівлі КНР з країнами ЄС, Власенко Л. В. (2014)
Олексієнко М. М. - Заходи державної політики щодо покращення значень базових індикаторів економічної безпеки прикордонних територій західних регіонів України (2014)
Бабій Г. Я. - Інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-польському транскордонному регіоні як чинник суспільно-психологічних змін на прикордонних територій (2014)
Кучер Р. А. - Державно-приватне партнерство як інноваційний інструмент розвитку прикордонних територій (2014)
Мищишин І. Р. - Аналіз державних механізмів фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва Львівщини (2014)
Шехлович А. М. - Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності як елемент економічної безпеки прикордонних територій (2014)
Манзюк О. О. - Фінансові аспекти транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Грищук Д. В. - Значення вибору методів управління підприємством для пошуку партнерів та розвитку інвестиційної діяльності у прикордонних регіонах (2014)
Іляш О. І. - Аксіологічний вимір проблеми безпеки соціально-економічного розвитку України (2014)
Бойко В. В. - Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій (2014)
Пелехата О. В. - Бюджет розвитку як інструмент інфраструктурного забезпечення укрупнених сільських територіальних громад (2014)
Башинська Ю. І. - Транскордонна співпраця областей Західного регіону України у сфері відновлюваної енергетики (2014)
Патицька Х. О. - Територіальна громада в політико-правовій практиці сучасної України (2014)
Шевчук Н. В. - Інноваційні підходи до вирішення проблем пенсійного забезпечення населення в Україні (2014)
Трояновський Р. М. - Небюджетне фінансове забезпечення сільських територій прикордонних регіонів (2014)
Марченко-Седіло В. М. - Наукові засади розвитку банківської системи регіону (2014)
Черторижський В. М. - Інструменти транскордонної взаємодії у польсько-українському прикордонні (2014)
Янків М. М. - Роль організаційно-економічного забезпечення в розвитку транскордонних регіонів (2014)
Автори збірника (2014)
Титул, зміст (2015)
Гапонюк М. - Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні (2015)
Гасанов C. - Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія, Голян В. (2015)
Диба О. - Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України, Гернего Ю. (2015)
Добровольський О. - Необхідність врахування супутніх витрат при наданні споживчих кредитів спеціальними фінансово-кредитними інститутами (2015)
Кушнір М. - Інвестиційна стратегія уникнення втрат на українському фондовому ринку (2015)
Исмайылова Х. - О сокращении технологических потерь и диагностировании риска при аварийных утечках нефти в трубопроводах (2015)
Кухарська Н. - Нова "зборка" активів на території регіону як механізм його капіталізації (2015)
Остапчук В. - Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області (2015)
Карпук А. - Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації, Дзюбенко О. (2015)
Ковшун Н. - Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України (2015)
Добрянська Т. - Функціонування регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації (2015)
Гончар О. - Наукові дослідження проблем планування розвитку виробництва за умов глобалізації (2015)
Genyk Yu. - Трансплантація печінки у хворих, які мають 40 і більше балів згідно шкали для оцінки захворювання печінки останньої стадії, Alexopoulos S. (2013)
Wagner R. - Survey of otolaryngology services in Central America: need for a comprehensive intervention, Fagan Jo. (2013)
Wickersham S. - Purification of Ku70, Ku80, Rad51 and Rad52 proteins in Arabidopsis thaliana and generation of anti-Ku70 and anti-Rad51 antibodies, Golubov A., Kovalchuk I. (2013)
Гаріджук Л. І. - Хромосомна нестабільність спадкового апарату у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію у поєднанні із залізодефіцитною анемією, Ковальчук Л. Є., Кимачук М. І., Витвицька В. В., Ткачук О. В. (2013)
Калашник Д. М. - Аналіз рівня стабільних метаболітів оксиду азоту в плазмі крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), ішемічну хворобу серця (ІХС) та ХОЗЛ у поєднанні з ІХС (2013)
Клим’юк Ю. В. - Удосконалена методика і математичне обгрунтування препарування фронтальних зубів при виготовленні естетичних суцільнолитих конструкцій, Ожоган З. Р. (2013)
Козовий Р. В. - Перевірка гіпотези про наявність зв’язку між показниками функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини, лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів крові у довгожителів за допомогою кореляційного аналізу (2013)
Кулаєць В. М. - Показники функціонального стану печінки, ліпідного спектру крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з ожирінням, при застосуванні комбінованої терапії (2013)
Лабій Ю. А. - Стоматологічний статус дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають у різних за антропогенним забрудненням районах Івано-Франківської області, Мельничук Г. М. (2013)
Лисейко Н. В. - Порівняльна характеристика методів визначення порушень оклюзії зубних рядів, Левандовський Р. А., Коваль Є. А. (2013)
Мельничук М. В. - Діагностика вимови приголосних звуків в осіб з повними знімними конструкціями зубних протезів на основі ентропії, Рожко М. М. (2013)
Назарук Р. М. - Особливості мікрокристалізації змішаної слини в дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2013)
Панько О. М. - Ефективність лікування хворих з діабетичною непроліферативною ретинопатією із застосуванням Окювайт лютеїну за даними фізіологічних досліджень (2013)
Проць Г. Б. - Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М. , Пюрик В. П. (2013)
Рожко М. М. - Індексна оцінка стоматологічного статусу пацієнтів, яким виготовляли суцільнолиті куксові вкладки, Кінаш І. О. (2013)
Сидоренко Л. П. - Особливості методики та аналізу біометричних досліджень малих дефектів зубних рядів, Ожоган З. Р. (2013)
Чуйко М. М. - Порівняльна характеристика імунологічних показників у недоношених новонароджених із внутрішньошлуночковими крововиливами й без них (2013)
Якубовська І. О. - Ризики виникнення синдромів хронічної втоми та емоційного вигорання у студентів-медиків в процесі навчання у ВНЗ залежно від індивідуального психологічного профілю, Міщиха Л. П., Запорожець Т. Ю., Хромей М. І. (2013)
Яцишин Р. І. - Роль визначення С-реактивного білка в діагностиці запального синдрому при бронхіальній астмі, Попадинець І. Р. (2013)
Яцишин Р. І. - Діагностичні перспективи визначення маркерів запалення у сечі у хворих на хронічний пієлонефрит, Ліснянська І. C., Коваль Н. М. (2013)
Іваночко Н. Я. - Тактичні алгоритми оперативного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки (2013)
Насраллах А. Х. - Клінічні особливості перебігу метаболічного синдрому у жінок в постменопаузі (2013)
Пилипчук В. І. - Результати хірургічного лікування хронічного панкреатиту, Хруник А. Д. , Дирів О. Л. (2013)
Попадюк О. Я. - Стентування правої підключичної артерії (2013)
Багрій М. М. - Поетапність підготовки до складання інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" (2013)
Бойчук Л. Г. - Особливості навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології (2013)
Василишин У. Р. - Актуальні питання формування толерантності в майбутніх лікарів-стоматологів у системі післядипломної освіти України (2013)
Кривенький Т. П. - Впровадження інноваційних форм навчання на кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету (2013)
Макойда І. Я. - Самостійна робота студента – метод підготовки висококваліфікованого спеціаліста, Островський М. М. (2013)
Мотрюк В. Б. - Значення тестового контролю при вивченні пропедевтики педіатрії (2013)
Струтинський Г. М. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології антикоагулянтів за кредитно-модульною системою навчання (2013)
Федоровська М. І. - Роль практичних навичок при вивчені дисципліни "Промислова технологія лікарських засобів" (2013)
Шатило В. Й. - Підходи до організації наукових досліджень в медсестринстві (2013)
Геник С. М. - Проблеми в реорганізації медичної допомоги в Україні (2013)
Кочерга З. Р. - Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації серед новонароджених Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є. (2013)
Яворський М. І. - Епідеміологічні особливості захворюваності на кір в Івано-Франківській області (2013)
Дорошенко О. О. - Аналіз ефективності застосування внутрішньовенного імуноглобуліну в лікуванні розсіяного склерозу за даними міжнародних досліджень (2013)
Мельник О. П. - Особливості клініко-функціональних та патогенетичних порушень у хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом, Островський М. М. (2013)
Ромаш І. Р. - Порушення вуглеводневого і ліпідного обміну у пацієнтів з параноїдною шизофренією під час застосування атипових нейролептиків, Винник М. І. (2013)
Томків З. В. - Механізми формування патології підшлункової залози у дітей з хронічними гастродуоденальними захворюваннями (2013)
Бортник Ю. В. - Вплив мікроелементного дисбалансу на показники протирадикального захисту у тварин із гіпотиреоїдною дисфункцією, Николишин Л. В., Гуранич Т. В., Ерстенюк Г. М., Воронич-Семченко Н. М. (2013)
Вишиванюк В. Ю. - Динаміка показників обміну заліза і міді у хворих на виразкову хворобу в процесі лікування (2013)
Зайцева И. П. - Суточный баланс цинка у спортсменок различных специализаций под воздействием тренировочной нагрузки и в последующий день отдыха в разное время года (2013)
Куров И. А. - Неинвазивное исследование показателей минерального обмена у молодых мужчин с кариесом, хроническом периодонтитом и санированной ротовой полостью, Скальная М. Г. (2013)
Линник В. А. - Перспективные направления исследований в области нанобиотехнологий (2013)
Побігун Н. Г. - Кальцій-фосфорний баланс та мінеральна щільність кісткової тканини при експериментальній гіпотиреоїдній дисфункції (2013)
Пюрик В. П. - Використання макро- і мікроелементного складу аутологічного кісткового мозку і штучних замінників кістки в лікуванні хворих з післяопераційними кістковими дефектами щелеп, Проць Г. Б., Деркач Л. З., Пюрик Я. В., Омельчук Л. Г. (2013)
Скрипко В. Д. - Особливості ранньої діагностики формування розвитку поліорганної дисфункції у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність, Клименко Ю. А., Клименко А. О., Атаманюк О. Ю. (2013)
Федорків М. Б. - Морфологічні прояви гострого панкреатит-асоційованого легеневого пошкодження в експерименті та їх корекція, Багрій М. М., Перцович В. М. (2013)
Момбек A. А. - Истоки музыкально-педагогического творчества казахского народа, Айтбаева А. Б. (2016)
Морін О. Л. - Теоретичні основи дослідження проблеми професійного самовизначення учнівської молоді (2016)
Мотика С. М. - Виховання патріотизму в учнівської молоді в умовах військового ліцею: експериментальне дослідження (2016)
Нечай С. П. - Збагачення соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку у виховному просторі свята (2016)
Нечерда B. Б. - Структурно-функціональна модель виховання толерантності у старших підлітків загальноосвітньої школи (2016)
Окушко Т. К. - Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях: теоретичні засади (2016)
Орлова Г. В. - Виховання я-концепції особистості у західній психології (2016)
Охріменко З. В. - Проблема удосконалення системи професійної орієнтації старшокласників у контексті вимог сьогодення (2016)
Пархоменко О. М. - Соціально-педагогічні основи трудового виховання у мікрорайоні сільської школи (2016)
Пасічна Т. С. - Волонтерство як форма виховання в учнів ціннісного ставлення до праці (2016)
Пащенко О. В. - Вивчення формування екологічного світогляду підлітків у виховній практиці дитячих об’єднань під час впровадження модуля "основи стратегії збалансованого (сталого) розвитку" (2016)
Петрочко Ж. В. - Громадянська освіта у Франції: сучасний контекст (2016)
Примачок Л. Л. - Сутнісні характеристики виховання студентів у вищих медичних навчальних закладах (2016)
Просіна О. В. - Специфіка патріотичного виховання учнів в умовах східного пограниччя України (2016)
Рибалко Н. М. - Особливості побудови навчально-виховного процесу під час вивчення учнями іноземних мов: історико-педагогічний аспект (2016)
Семенов О. С. - Концептуальні засади дослідження формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Сергєєва Н. В. - Особливості ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків (2016)
Сойчук Р. Л. - Критерії, показники, рівні сформованості та типи національного самоствердження учнівської молоді (2016)
Солобай Ю. В. - Засади формування коеволюційних цінностей у старшокласників (2016)
Тарасюк Г. П. - Організація міжособистісного спілкування підлітків у контексті сталого розвитку суспільства (2016)
Тернопільська В. І. - Мобільність особистості як предмет наукового дослідження, Чіжова Н. В. (2016)
Тимофєєва І. Б. - Реалізація авторської методики формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Третяк О. П. - Сучасні наукові підходи до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів (2016)
Троїцька О. М. - Діалогічний супровід релігійного життя України: контекстуальний вимір одвічних проблем, Москальова Л. Ю. (2016)
Харченко H. В. - Критичне мислення як характеристика сучасної особистості підлітка (2016)
Хомич О. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування просоціальної поведінки учнів (2016)
Цяо Цжи - Сутність етнокультурної компетентності: теоретичний аспект (2016)
Чорна В. В. - Входження особистості в культурно-освітній простір: історико-філософський аспект (2016)
Шкільна I. М. - Використання інноваційних форм та методів виховання моральної самосвідомості старших підлітків у позакласній діяльності (2016)
Шкляр Н. А. - Адаптація дитини молодшого дошкільного віку до ДНЗ: взаємодія вихователів з батьками (2016)
Школяр Л. В. - Порівняльний аналіз соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції та Україні (2016)
Яковенко І. О. - Діалогічна взаємодія релігійних меншин у культурно-освітніх практиках народів північного приазов’я, Канарова О. В. (2016)
Содержание (2015)
Пирогова В. І. - Мікроекологія піхви – що потрібно знати акушеру-гінекологу (клінічна лекція), Малачинська М. Й., Шурпяк С. О., Щурук Н. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Внесок Україно-Швейцарської Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні, Гойда Н. Г., Краснов В. В. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Преждевременные роды – современный взгляд на проблему, Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т., Гужевская И. В., Журавлева С. А. (2015)
Межевитинова Е. А. - Дисменорея с позиций доказательной медицины, Абакарова П. Р., Мгерян А. Н. (2015)
Бабенко О. М. - Проблема прерывания беременности во ІІ триместре (2015)
Вдовиченко С. Ю. - Вплив партнерських пологів на характер пологової діяльності жінок, які народжують уперше і повторно (2015)
Бойко В. І. - Профілактика аномалій пологової діяльності та перинатальної патології з використанням партнерських пологів, Кобилецька Н. А. (2015)
Буянова С. Н. - Миомэктомия во время беременности: показания, особенности хирургической тактики и анестезии, предоперационная подготовка и реабилитация (клинический случай), Гукасян С. А., Юдина Н. В. (2015)
Корнацька А. Г. - Проблеми перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки, Цвігун М. В., Ревенько О. О. (2015)
Маркін Л. Б. - Діагностичні та терапевтичні заходи при дисфункції матки у латентній фазі і періоду передчасних пологів, Гичка Н. М. (2015)
Пирогова В. І. - Акушерська тактика при відшаруванні нормально розташованої плаценти при недоношеній вагітності, Сміх З. В. (2015)
Мельник Ю. М. - Значення сонографічної оцінки кровотоку в венозній протоці у діагностиці плацентарної дисфункції та прогнозуванні перебігу пологів, Жук С. І., Пехньо Н. В. (2015)
Мельников C. М. - Рік досвіду використання екзогенного лактоферину для корекції залізодефіцитних станів: перші висновки та перспективи (2015)
Заболотнов В. А. - Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов (оптимизация лечения), Рыбалка А. Н., Шатила В. Й. , Аникин С. С. (2015)
Довлетханова Э. Р. - Роль хламидийной инфекции в развитии воспалительных заболеваний органов малого таза (клиническая лекция), Прилепская В. Н. (2015)
Davydova Iu. - Acute fatty liver of pregnancy: the multidisciplinary approach, Tkachenko R., Limanskaya A., Ogorodnyk A. (2015)
Бисага Н. Ю. - Деякі аспекти функціонування системи "мати–плацента–плід" у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі (2015)
Голяновський О. В. - Особливості ведення вагітності та пологів у пацієнток з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою, Журавльова Л. А., Шутка А. Б., Галич І. Д., Рубінштейн А. М. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Оцінювання стану гінекологічного і сексуального здоров’я у жінок після пологів, що завершилися кесаревим розтином, Гурженко О. Ю. (2015)
Нагорна В. Ф. - Екобіол у комплексному лікуванні кандидозного вульвовагініту у вагітних, Байло Н. В. (2015)
Гончарук Н. П. - Ретроспективний аналіз кесарева розтину у жінок з рубцем на матці в умовах типового міського пологового будинку, Ковида Н. Р. (2015)
Костюк А. Л. - Экстрагенитальная патология как фактор риска урогенитальных расстройств во время беременности и после родов (2015)
Грищенко О. В. - Принципы эмпирической терапии вагинитов у беременных, Бобрицкая В. В. (2015)
Куса О. М. - Профілактика та корекція метаболічних порушень у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування (2015)
Мельник О. В. - Порівняльні клінічні аспекти ди- та монохоріальної діамніотичної двійні (2015)
Сергієнко С. М. - Вплив препарату рекомбінантного людського інтерферону на частоту акушерської та перинатальної патології у вагітних з інфекцією сечовивідних шляхів, Іщенко О. Л., Школа Л. І. (2015)
Голяновський О. В. - Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ), Рубінштейн А. М. (2015)
Современный подход к терапии неспецифических вагинитов (обзор конференции) (2015)
Веропотвелян М. П. - Репродуктивні розлади, асоційовані з генетично зумовленою схильністю до гіперкоагуляції, Погуляй Ю. С., Клименко С. В., Арбузова С. Б. (2015)
Чайка К. В. - Преимущества применения противоспаечного барьера в лечении эндометриоза у женщин репродуктивного возраста, Жихарский Р. В. (2015)
Черняк О. Л. - Сучасні підходи до корекції патогенної мікрофлори при бактеріальному вагінозі у сполученні з кандидозним кольпітом (2015)
Кравченко О. В. - Сучасні підходи до реабілітації пацієнток після деструктивного лікування патології шийки матки (2015)
Колесник А. В. - Патогенетические аспекты нарушений репродуктивной функции при сочетанной маточной патологии (2015)
Шурпяк С. О. - Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією), Пирогова В. І. (2015)
Шамина И. В. - Комплексный подход к проблемам становления репродуктивной функции у девочек. Новые возможности применения фитопрепаратов, Дудкова Г. В. (2015)
Начьотова Т. А. - Комплексна негормональна терапія дівчат-підлітків із вторинною аменореєю, Шелудько О. Ю. (2015)
Тавокина Л. В. - Цитогенетическая диагностика: особенности постнатального кариотипирования (2015)
Адамов М. М. - Роль возраста пациенток в оценке эффективности вспомогательных репродуктивных технологий при сочетанных формах бесплодия (2015)
Адамчук Н. В. - Влияние гормональных рилизинг-систем на клиническое течение предменструального синдрома (2015)
Берая Д. Ю. - Частота и структура тиреоидных нарушений у женщин с бесплодием (2015)
Гладчук І. З. - Діагностика та лікування ановуляторного безпліддя, Рожковська Н. М., Семенюта О. М., Семенюта І. О. (2015)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям, Чайка О. І. (2015)
Лигирда Н. Ф. - Кольпоскопічне дослідження шийки матки у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним та інвазивним раком шийки матки (2015)
Василишин У. Р. - Стан слизової оболонки протезного ложа та пародонта опорних і збережених зубів при їх значній втраті та користуванні знімними конструкціями зубних протезів (2014)
Вацеба М. О. - Взаємозв’язок ступеня ожиріння з порушенням обміну сечової кислоти, ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та подагру (2014)
Вірстюк Н. Г. - Вплив лікування на патогенетичні ланки псоріазу при порушенні функції печінки із застосуванням вузькосмугової UVB-терапії та гепатопротекторів, Волошинович М. С. (2014)
Глушко Л. В. - Корекція порушень імунітету при метаболічному синдромі у жінок в період постменопаузи, Насраллах А. Х., Федоров С. В. (2014)
Дзюблик Я. О. - Оптимізація антиінфекційної фармакотерапії хворих з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень вірусно-бактеріальної етіології (2014)
Дрогомирецька Н. В. - Використання шкал для оцінки болю (Pain Assessment Scales) в комплексному обстеженні жінок з хронічним тазовим болем, Геник Н. І., Остафійчук С. О. (2014)
Заяць Л. М. - Ультраструктурні зміни альвеолоцитів І типу при дії за бруднювачів атмосферного повітря, Савчук Р. М. (2014)
Кіщук Б. М. - Стан гемомікроциркуляторного русла легень при експериментальному цукровому діабеті, Заяць Л. М. (2014)
Козовий Р. В. - Аналіз активності ферментів глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття, Ерстенюк Г. М. (2014)
Король Л. В. - Активність показників оксидативного стресу у хворих на хронічний пієлонефрит, Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Малашевська Н. М. (2014)
Котик Т. Л. - Будова паренхіми піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз і морфометрична характеристика їх ациноцитів з використанням факторних моделей, Попович Ю. І., Юрах О. М. (2014)
Кривенький Т. П. - Тривимірне моделювання металокерамічних конструкцій зубних протезів при різних дефектах зубних рядів (2014)
Кулаєць В. М. - Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічного гастриту, асоційованого з Helicobacter pylori (2014)
Levandovskyi R. A. - Electromyographic study of the ability of masticatory and additional muscles with the help of the device "Bioemg III” (USA) in patients with complex maxillofacial pathology using different types of maxillofacial equipment (2014)
Нагорна О. О. - Вплив квінаприлу на активність системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Стежка В. А. (2014)
Николишин Л. В. - Особливості ліпідного спектру крові, мікроелементного балансу при гіпотиреоїдній дисфункції та можливі шляхи корекції (2014)
Orynchak M. A. - Non-heme iron panel in patients with anemia and chronic kidney disease, Chovhaniuk O. S., Vakaliuk I. I., Haman I. O., Artemenko N. R., Krasnopolskyi S. Z., Kocherzhat O. I. (2014)
Перехрестенко Т. П. - Вплив попереднього застосування гідроксисечовини у відповідь на терапію інгібіторами тирозинкінази у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Третяк Н. М. (2014)
Проць Г. Б. - Ефективність дентальної імплантації в комплексному лікуванні захворювань пародонту (2014)
Разумний Р. В. - Вплив імуномаксу на стан системи глутатіону у хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану зі стеатозом печінки (2014)
Сабадош Р. В. - Тромбози пронизних вен різних анатомічних підгруп при гострому варикотромбофлебіті нижніх кінцівок (2014)
Секретар Л. Б. - Рання анемія недоношених – деякі питання її профілактики (2014)
Федоров С. В. - Оцінка безпеки використання блокатора IF-каналів синусового вузла Івабрадину при лікуванні хворих із синдромом серцевої недостатності: результати двохрічного спостереження (2014)
Хімейчук Л. О. - Сучасна косметологія як галузь медицини, Сенишин Н. Ю., Буянова І. О. (2014)
Alekseieva Yu. - Methods of teaching topic "Integrated management ofchildhood illness” in pediatrics (2014)
Гінчицька Л. В. - Використання фантомів для контролю практичних навичок з виробничої лікарської практики з гінекології (2014)
Мельник Н. С. - Тестовий контроль знань студентів-стоматологів як важлива складова якості освіти (2014)
Мізюк В. М. - Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Місяченко М. М. - Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології для студентів стоматологічного факультету (2014)
Ожоган З. Р. - Особливості виробничої практики з ортопедичної стоматології згідно з кредитно-модульною системою у студентів 4-го курсу , Мізюк Л. В., Бульбук О. І., Заяць О. Р., Сухоребський Ю. І. (2014)
Сенишин Н. Ю. - Форми контролю та підготовка матеріалів методичного забезпечення студентів з дисципліни "Дерматологія та венерологія" (2014)
Куцик Р. В. - Дослідження протимікробної активності лікарських пліквок з відомими антисептичними препаратами, Попадюк О. Я., Мельник М. В., Мельник Д. О. (2014)
Геник С. М. - Синдром вигорання у лікарів хірургічного профілю (2014)
Тимків В. В. - Статистичний аналіз непухлинних захворювань щитоподібної залози в Івано-Франківській області протягом 2007-2011 рр. (2014)
Штурмак В. М. - Особливості підготовки ясенного краю при ортопедичному лікуванні зруйнованої кореневої частини зуба куксовою вкладкою (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи прпаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання довикористання. Частина IV. Препарати з протинабряковоюі склерозуючою дією, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Базалицька О. В. (2014)
Тимків І. С. - Селен: вплив на репродуктивну функцію та тиреоїдний баланс (2014)
Білик Г. М. - Художні особливості прози Василя Симоненка (2014)
Біличенко О. Л. - Національна художня література в подоланні культурно-інформаційної нерівності в Україні (2014)
Владимирова В. М. - Усна народна творчість як визначальний чинник художньо-літературознавчої діяльності П. Куліша (2014)
Ворова Т. П. - Специфіка репрезентації літературного персонажа в "Казці про царя Салтана" О. С. Пушкіна (2014)
Гарлицька Т. С. - Жаргонна лексика як лінгвістичний і соціокультурний феномен міського мовлення (2014)
Гришко О. П. - Сентиментальність як риса української етноментальності в мові художніх творів (2014)
Долгая Е. А. - Литературное творчество Н. В. Станкевича, Синявина Л. В. (2014)
Корольова В. В. - Діалогові комунікативні стратегії в драматургії Ярослава Верещака (2014)
Кость С. С. - Творчість К. Запа львівського періоду (1836–1845): умови становлення й еволюція слов’янської свідомості (2014)
Лаврик Д. С. - Біблеїзми як засіб вираження материнського й батьківського коду (на матеріалі художніх творів Т. Г. Шевченка, О. С. Забужко, О. С. Пушкіна) (2014)
Ли Жунь - Этимология фитонимов в русском языке (2014)
Мішеніна Т. М. - Відображення мовної картини світу в синонімічних рядах сучасної української мови: культурологічний аспект (2014)
Переломова О. С. - Семантичне наповнення поняття "гідність" в українському художньому дискурсі (2014)
Сардарян К. Г. - Біблійний фон у творчості І. В. Жиленко (2014)
Сімонок В. П. - Антропологічний аспект в українській мовній картині світу (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 3 (2014)
Тарасенко В. В. - Кіноверсія як наслідок "прочитання" літературного твору (2014)
Тендітна Н. М. - Емоції смерті в романі Є. Пашковського "Вовча зоря" (2014)
Фоміна І. Л. - Роль образності мовлення під час навчання (2014)
Чжоу Хунвей - Слово "сердце" в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2014)
Шкурдода Л. О. - Особливості художнього потрактування еміграції у драматургії Лесі Українки (2014)
Бортнік Н. Д. - Зображення людини в "Записках в узголів’ї" як характерна риса жанру дзуйхіцу (2014)
Кузьменко Ю. С. - Концепт "тіло" у прозі Танідзакі Джюн’ічіро (2014)
Orlova M. О. - Die autobiographischen texte als selbstrepräsentation des individuellengedächtnisses der 68er vertreter in der deutschen literatur (2014)
Пилипюк Л. А. - Категория времени в творчестве Оноре Бальзака (2014)
Юдкин-Рипун И. Н. - Проблема "театр и проза" в теории литературы последней трети ХХ в. (2014)
Гарасим Т. О. - Роман виховання та роман ініціації: типологічні збіги й відмінності (2014)
Сав’юк А. М. - Творчість Леопольда фон Захер-Мазоха в українському й зарубіжному літературознавстві (2014)
Громовенко В. В. - Генезис політичної лінгвістики як самостійної науки (2014)
Грудок-Костюшко М. О. - Діалог у структурі дискурсивної діяльності (2014)
Конопляник Л. М. - Особливості укладання нових галузевих словників (на прикладі англо-українського словника з фізики) (2014)
Кравчук Л. В. - Концепція побудови навчальних планів і програм з іноземних мов вітчизняної загальноосвітньої школи в період державної незалежності (1990-2001 рр. ) (2014)
Столярчук О. В. - Специфічні тенденції утворення молодіжних сленгізмів за допомогою основоскладання (на прикладах англійської, німецької, української та російської мов) (2014)
Гончаренко Е. П. - До питання про підготовку перекладачів (2014)
Zubryk A. R. - Rendering of communicative and emotive functions of occasionalisms in translation (2014)
Зуєнко Н. О. - Особливості перекладу німецьких термінів у галузі енергетики (2014)
Kirillova M. D. - Sentence length in the original and its translation, Vorobyova E. V. (2014)
Новікова Т. В. - Художні засоби оформлення перекладного тексту (2014)
Рубан Л. М. - Компаративний аналіз засобів вираження комічного в повісті О. Генрі "Королі і капуста" (2014)
Синегуб С. В. - Регулятивні фактори відтворення лексичних одиниць із імплікованою семантикою (2014)
Хорунжа Л. А. - Сутність і особливості професійної перекладацької діяльності (2014)
Козловський В. В. - Рецензія на монографію С. В. Кійко "Омонімія в мові і мовленні" (2014)
Передмова (2013)
Дворкин Л. И. - Эффективность достижения требуемых свойств бетона с позиции энергетических затрат (2013)
Гавриш А. М. - Реализация концепции устойчивого развития в производстве строительных материалов (2013)
Чудновський С. М. - Надміцні литі бетони класів В70…В80 марок за легкоукладальністю Р3..Р5, Погореляк О. А., Орловський В. М. (2013)
Барабаш И. В. - Влияние микрокремнезема и молотого шлака на свойства композиционных цементов, Зубченко Н. А. (2013)
Безусяк О. В. - Проектування складу піногіпсу, Ковалик І. В. Дворкін Л. Й. (2013)
Бордюженко О. М. - Ефективний малоклінкерний пінобетон з використанням тонкомелених в'яжучих (2013)
Содержание (2015)
Ворожбиян Р. М - Разработка ресурсо-энергосберегающих составов вяжущих с использованием отходов химической промышленности, Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Рыщенко Т (2013)
Романенко Т. Г. - Діагностика багатоплідної вагітності та антенатальний догляд (клінічна лекція), Ткаченко А. В., Чайка О. І. (2015)
Гапоненко Е. А. - Обеспечение долговечности бетона водопропускных и водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, Кровяков С. А. (2013)
Бенюк В. О. - Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія, Гончаренко В. М., Забудський О. В., Ярмак В. С. (2015)
Гарніцький Ю. В. Дворкін Л. Й. - Ефективні в'яжучі та бетони з використанням пиловидних техногенних продуктів (2013)
Веропотвелян П. Н. - Современная концепция предменструального синдрома, Бондаренко А. А., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2015)
Гарніцький Ю. В. Марчук В. В. НауменкоЮ.В. - Композиційні цементи низької водопотреби із застосуваням дисперсних техногенних продуктів (2013)
Schindler А. E. - Рекомендации Европейского клуба прогестинов по профилактике и лечению гестагенами угрожающего или привычного невынашивания беременности, Carp H., Druckmann R., Genazzani A. R., Huber J., Pasqualini J, Schweppe K. W., Szekeres-Bartho J. (2015)
Дворкин Л. И. - Методология многопараметричекого проектирования составов бетона, Дворкин О. Л. (2013)
Камінський В. В. - Особливості ведення медикаментозного аборту, Прядко Н. Г., Булгакова В. М. (2015)
Дворкин О. Л - Композиционные цементно-пылешлаковые вяжущие, Черная И. В. (2013)
Качалина О. В. - Лечение дисменореи и предменструального синдрома в амбулаторных условиях – современные возможности (2015)
Дворкін Л. Й. - Проектування складу легкого бетону з використанням методу "приведеного Ц/В", Дворкін О. Л., Бордюженко О. М. (2013)
Макаренко М. В. - Ведение беременности и родов у женщин с эпилепсией, Говсеев Д. А., Денисенко Н. Н., Попель О. К., Сыса О. Н., Тимофеева Е. Н. (2015)
Дворкін О. Л. - Аналіз ефективності вихідних матеріалів при проектуванні складів бетону (2013)
Іщенко Г. І. - Холестатичний гепатоз вагітних, Деменіна Н. К., Пупишева Т. І. (2015)
Дворкін О. Л. - Модифіковані цементно-зольні клеєві суміші і розчини на їх основі, ГарніцькийЮ. В. (2013)
Пасічник Г. П. - Клінічна картина та нейроендокринний статус у хворих на аденому гіпофіза (2015)
Деревянко В. Н. - Строительные материалы с использованием бытовых пластмассовых отходов, Мазаев В. Т., Радовенчик М. А. (2013)
Грищенко О. В. - Восстановление гомеостаза половых гормонов после искусственного прерывания беременности. Возможности негормональной реабилитации, Головина О. В. (2015)
Деревянко В. Н. - Изменение структуры и свойств гипсовых вяжущих, модифицированных углеродными нанотрубками, Чумак А. Г., Мартыненко Т. В. (2013)
Сергиенко М. Ю. - Современные стандарты терапии вульвовагинального кандидоза (2015)
Елькин А. В. - Влияние геометрической формы изделия на изменение прочности бетона, Выровой В. Н., Закорчемная Н. О. (2013)
Пирогова В. І. - Терапія хронічного ендометриту у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я з позицій подолання оксидативного стресу, Шурпяк С. О. (2015)
Ерошкина Н. А. - Оценка энерго- и ресурсосберегающей эффективности технологии геополимерных вяжущих на основе магматических горных пород, Коровкин М. О., Ильина Т. А. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность у пациенток с нарушением ритма сердца, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2015)
Житковський В. В. - Використання відходів збагачення гранітного відсіву при виготовленні вібропресованих бетонних виробів (2013)
Лахно И. В. - Лечение пациенток с хронической тазовой болью циклического характера (2015)
Житковський В. В. - Низькоенергоємні бетони отримані способом вібропресування (2013)
Жабченко І. А. - Алгоритм акушерских действий при истмико-цервикальной недостаточности, Олешко В. Ф. (2015)
Зайченко Н. М. - Влияние полифункционального модификатора (добавка, снижающая усадку – суперпластификатор – микрокремнезем) на свойства самоуплотняющейся бетонной смеси и твердение бетона, Назарова А. В., Ал-Маршди Косай (2013)
Гопчук О. М. - Стратегії впливу на вагінальний біоценоз у жінок груп ризику, Морозова О. В. (2015)
Іщук О. О. - Дрібнозернистий бетон підвищеної міцності з використанням відходів подрібнення граніту, Мироненко А. В. (2013)
Ткачук Т. Є. - Клініко-діагностичні можливості своєчасного виявлення вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) (2015)
Каганов В. О. - Тріщиностійкість пінобетонів безавтоклавного виробництва, Горніковська І. Б. (2013)
Бондаренко Н. П. - Клинико-эпидемиологические аспекты В19-парвовирусной инфекции при беременности (клиническое исследование), Лакатош В. П., Белая В. В., Аксенова А. В. (2015)
Ковальський В. П. - Обґрунтування доцільності використання золошламового в’яжучого для приготування сухих будівельних сумішей, Лемешев М. С., Очеретний В. П., Бондар А. В. (2013)
Макаренко М. В. - Уровень гомоцистеина и состояние гемостаза как сопряженные маркеры благополучия фетоплацентарного обмена, Говсеев Д. А., Скирда И. И., Рыжова О. А., Сыса О. Н. (2015)
Когай Э. А. - Оптимизация процесса получения бетона армированного высокомодульным базальтовым волокном (2013)
Воробей Л. І. - Порушення нейровегетативної регуляції і вагітність: вплив на розвиток гестаційних ускладнень (2015)
Коробко О. А. - Направленная организация микроструктуры как способ снижения материалоемкости бетонов, Суханов В. Г., Выровой В. Н., Пархоменко Р. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на ведение беременных группы риска развития преэклампсии, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Троян Н. Ю. (2015)
Костюк А. І. - Методика проведення досліджень керамзитобетону на карбонатному піску і елементів на його основі, Столевич І. А., Албу К. І. (2013)
Резніченко Г. І. - Ефективність препарату Біолектра Магнезіум Дірект при лікувально-профілактичних заходах у вагітних з прееклампсією, Бессарабов Ю. М., Потебня В. Ю., Коваленко К. І. (2015)
Котів Р. М. - Низькоенергоемні декоративні цементи та будівельні штукатурні розчини на ї основі, Кропивницька Т. П., Саницький М. А (2013)
Макаренко М. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки, Говсєєв Д. О., Сиса О. М., Тян О. В. (2015)
Кравченко А. В. - Дослідження впливу органічних добавок на зміну в'язкості рідинного скла, Киричок В. І., Кривенко П. В., Гузій С. Г. (2013)
Соколовська І. С. - Співвідношення загальної маси та розмірів анатомічних окружностей в аспекті визначення тактики розродження вагітних із тазовим передлежанням плода (2015)
Кундос М. Г. - Оцінка ефективності впливу хімічних добавок на міцністні властивості будівельних розчинів на основі сульфатно-шлакових в’яжучих речовин (2013)
Корнацька А. Г. - Особливості перебігу пологів у жінок з оперованою шийкою матки, Цвігун М. В., Ревенько О. О. (2015)
Курчевська С. І. - Застосування добавок системи "комплекс" по забезпеченню та проведенню спеціальних методів бетонування, Погореляк О. А., Орловський В. М., Чудновський С. М. (2013)
Макаренко М. В. - Различные виды терапии холестатического гепатоза у беременных, Говсеев Д. А., Сыса О. Н., Протас Р. В., Скирда И. И. (2015)
Лаповська С. Д. - Дослідження можливості застосування золивиносу тец у виробництві конструкційно-теплоізоляційного газобетону, Волошина Т. М. (2013)
Цуканов Ю. Т. - Возможности коррекции ортостазозависимой флебопатии у женщин, применяющих гормонозаместительную терапию, Цуканов А. Ю., Баженов В. Н., Корниенко И. Ф., Василевич В. В. (2015)
Лащівський В. В. - Якісні показники модифікованих жаростійких золо шлакобетонів (2013)
Kornienko S. M. - Morphofunctional conditions of the endometrium in the late reproductive age patients with infertility (2015)
Лушникова Н. В. - Гипсовое вяжущее с добавкой комплексного модификатора (2013)
Абдулрахман А. М. - Характеристика даних інструментальних методів дослідження та особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння, Дрінь Т. М., Макарчук О. М., Кантимир С.О. (2015)
Лушнікова Н. В. Дворкін Л. Й. - Досвід вивчення впливу метакаоліну на властивості цементних і безцементних бетонів і розчинів (2013)
Герасимова Т. В. - Корекція гіперандрогенних порушень у жінок із синдромом полікістозних яєчників, Гопчук О. М. (2015)
Львович К. И. - Подготовка песка для бетона – резерв снижения стоимости строительства (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Оцінювання якості життя жінок із сексуальними дисфункціями після кесарева розтину, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2015)
Любомирский Н. В. - Влияние примесей природных известняков на процесс карбонизационного твердения извести, Федоркин С. И. (2013)
Галянт Г. В. - Частотные параметры женской разговорной речи афроамериканского английского (2014)
Шелестова Л. П. - Розлади менструальної функції у жінок з дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С. (2015)
Марків Т. Є. - Модифіковані бетони на основі портландцементу композиційного ПЦ ІІ/Б-К(Ш-З)-400, Марущак У. Д., Міхін С. В., Серкіз О. О. (2013)
Гонтаренко Н. М. - Поняттєвий простір корелятів концептуальної метафори POLITICS IS HUMAN LOCOMOTION (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Оптимізація діагностики й ендоскопічного лікування аденоміозу і порушень репродуктивної функції, Гніп І. П., Воробій В. Д. (2015)
Марчук В. В. - Ефективність тепловологісної обробки високоміцних бетонів з використанням золовмісних цементів низької водо потреби (2013)
Гуменна-Остапчук І. І. - Синтагматична імплікація тропів в англійському медіа дискурсі (2014)
Корниенко С. М. - Личностные детерминанты качества жизни женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с патологией эндометрия (2015)
Мельник А. Я. - Ніздрюватий бетон неавтоклавного тверднення, одержаний з використанням техногенних відходів, Позняк О. Р. (2013)
Данилюк С. С. - Створення англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів: основні стратегії і тактики (2014)
Подольський В. В. - Особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я (2015)
Мироненко А. В. - Нові технології фосфогіпсового в'яжучого, Дворкін Л. Й. Поліщук-Герасимчук Т. О. (2013)
Иванченко А. В. - Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте (2014)
Диндар О. А. - Гінекологічна захворюваність у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом, Бенюк В. О. (2015)
Мироненко А. В. - Бетони та бетонні вироби на сульфатно-шлаковому в’яжучому мокрого помелу, Поліщук-Герасимчук Т. О. (2013)
Ільчук О. А. - Формування метонімічних значень похідних іменників німецької мови (2014)
Ромащенко О. В. - Запальні захворювання органів малого таза у сексуально активних дівчат-підлітків як причина порушення репродуктивної функції у жінок фертильного віку, Яковенко Л. Ф., Мироненко Н. О. (2015)
Мишутин А. В. - Комплексная модификация бетонов жестких дорожных и аэродромных покрытий для твердения в жарких и сухих условиях, Ал-АмрейРовад А. А. (2013)
Казимір І. С. - Апперцептивний характер вербального імпринтингу (2014)
Жук С. І. - Корекція проявів гіперкоагуляції у жінок з повторними невдачами використання допоміжних репродуктивних технологій, Воробей-Вихівська В. М., Атаманчук І. М. (2015)
Пашинський В. А. - Вплив вологості на характеристики морозостійкості кераміки, Сідей В. Н. (2013)
Лагодзінська О. А. - Дискурсивна маніпулятивна стратегія "схилення до відвертості" в англомовному ток-шоу та вербальні засоби її реалізації (на матеріалі телевізійної передачі Стівена Сакера "Відверта розмова" HARD talk) (2014)
Дубініна В. Г. - Цитогенетичні особливості сперматозоїдів у чоловіків з подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності, Носенко О. М., Головатюк К. П. (2015)
Плугін А. А. - Колоїдна-хімія та фізико-хімічна механіка як основа виробництва ресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин та високоефективних композиційних матеріалів на їх основі. Управління водопроникністю, Плугін А. М., Кагановський О. С., Градобоєв О. В. (2013)
Мосієвич Л. В. - Особливості вербалізації концепту SEXUAL RELATIONS у сучасній британській літературі (2014)
Дубчак А. Є. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період "вікна імплантації" у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів, Задорожна Т. Д., Мілєвський О. В., Довгань О. І. (2015)
Позняк О. Р. - Тріщиностійкість самоущільнювальних бетонів, Солодкий С. Й., Кіракевич І. І. (2013)
Мусійчук С. М. - Аналіз орфографічних розбіжностей XVIІІ і ХХІ століть на матеріалі листа Ж. Формея до принцеси Прусської (2014)
Жилка Н. Я. - Проблеми нормативно-правового регулювання планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок в Україні, Орлова О. О. (2015)
Поліщук-Герасимчук Т. О. - Дослідження процесів структуроутворення модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в’яжучих (2013)
Нікіфорчук С. С. - Енциклопедична біографічна стаття британської лінгвокультури як тип тексту: структурно-композиційний контекст (2014)
Суслікова Л. В. - Трубно-перитонеальне безпліддя у шлюбі: значення чоловічого фактора, Поворознюк М. В. (2015)
Приймаченко А. С. - Вплив комплексної активної мінеральної добавки різного складу на міцність бетону, Пушкарьова К. К., Шейніч Л. О., Гедулян С. І. (2013)
Образцова Е. М. - Структурно-композиционные особенности вопроса как проблема нормативности (2014)
Симончук Е. В. - Саркомы матки (заболеваемость, клиника, диагностика), Бойко А. Б. (2015)
Приходько А. П. - Вибровакуумная технология бетонов на основе золошлаковых отходов ТЭС, Павленко Т. М., Дехта Т. Н. (2013)
Остапчук Я. В. - Концепт UNDERSTANDING: когнітивні ознаки та номінативне поле (2014)
Приходько А. П. - Влияние добавок осадков сточных вод на фазовый состав и прочность керамических изделий, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Зорина О. А., Погостнов А. П., Гришко А. М., Богданов Р. В. (2013)
Полонская И. П. - Замещение прагматического содержания высказывания в опосредствованном типе речевой коммуникации (2014)
Пушкарьова К. К. - Особливості хімічної активації золовмісних цементів та їх використання для отримання ефективних будівельних матеріалів, Павлюк В. В. (2013)
Полякова Т. Л. - Образ автора у жанрі твіттінг в англомовній політичній інтернет-комунікації (2014)
Риженко І. М. - Особливості проектування складу сухих золовмісних будівельних сумішей для мурувальних розчинів (2013)
Радзіон В. М. - Лінійна компресія як спосіб утворення складних іменників-універбів у мові сучасної німецької преси (на матеріалі іменників спортивної тематики) (2014)
Романенко В. В. - Досвід по забезпеченню високої якості та категорії чистоти поверхні збірних залізобетонних конструкцій, Пасько С. В., Остимчук В. П., Бурко С. І., Погореляк О. А., Чудновський С. М. (2013)
Ryzhkova S. V. - The functioning peculiarities of anthroponyms in the German language (2014)
Семенюк С. Д. - Анализ возможности использования трепела месторождения "стальное" в качестве сырья при производстве строительных материалов, Михальков В. С. (2013)
Савчук Р. І. - Основні формо- й смислотвірні конституенти французького художнього наративу (2014)
Соболь Х. С. Бліхарський З. Я. Терлига В. С. Ковальчук М. Б. - Переваги застосування мінеральних добавок, як компонентів сучасних тампонажних матеріалів (2013)
Сорока Т. В. - Семантична структура англійських аксіономенів із середнім ступенем полісемії (2014)
Степасюк Ю. О. - Міцність малоклінкерного шлакопортландцементу (2013)
Сташко Г. І. - Еволюція жіночих образів в американському пісенному фольклорі (2014)
Ткаченко Г. Г. Улучшение механических свойств бетона за счет применения наполнителей и внешней активации - Improve the mechanical properties of concrete through the use of fillers and the external activation (2013)
Теплова М. В. - Гіперонімія в англійській термінології комплексу наукових екологічних знань (2014)
Тофаныло В. Ю. - Влияние заполнителей на формирование структуры бетона, Коробко О.А., Выровой В.Н. (2013)
Терещенко Т. В. - Метафора в бізнес-дискурсі (морфологічний аналіз) (2014)
Фисенко А. Ю. - Стойкость полимербетонов в агрессивных средах производств йода и брома, Фисенко Ю. А. (2013)
Фоменко Е. Г. - Сверхкороткий рассказ 2014 года в лингвосинергетическом аспекте (2014)
Хоменко А. А. - Локальные объемные деформации и реакции на них различных материалов в строительных конструкциях, Выровой В. Н., Макарова С. С. (2013)
Чистяк Д. О. - Текстова концептосфера бельгійського символізму в теоретичних працях Альбера Мокеля (2014)
Шишкін О. О. - Дрібнозернистий бетон на модифікованому гіпсоцементному в'яжучому, Щерба В. В., Шишкіна О. О. (2013)
Чуланова Г. В. - Текст-відгук як спосіб активізації інтересу адресата (2014)
Shandruk S. I. - The problem of second language acquisition for non-native speakers (2014)
Шевченко Л. О. - Циклізація як форма втілення комунікативної стратегії емоційної атаки в іспанських постмодерних поетичних текстах (2014)
Шкворченко Н. М. - Художній діалог у парадигмі досліджень (2014)
Щигло Л. В. - Словотвірне гніздо як макроодиниця дериваційної системи (2014)
Ярема О. Б. - Частота алюзивних типів як статистичний параметр трьох родів літератури (2014)
Яровенко Л. С. - Текстообразующие характеристики слова широкой семантики "place" (2014)
Корсун О. В. - Безсуб’єктні речення зі значенням емоційного стану особи в англійській і українській мовах (2014)
Рыжих В. И. - Категории времени и наклонения глагола в арабском и русском языках (2014)
Смазнова М. В. - Грамматическая категория двойственного числа в арабском языке как пример неразрывной связи языка, культуры и религии (2014)
Супрун Л. В. - Латинська мовна ментальність: вісниківська адаптація (2014)
Яковленко К. Ю. - Військова фотографія як елемент документування подій та засіб маніпуляції (2014)
Ходоренко А. В. - Общие вопросы нарративных исследований: лингвистический аспект (2014)
Александрук І. В. - Концептуальна категорія простір можливого світу у творах фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) (2015)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвальні особливості вираження мачизму в іспанській мові (2015)
Антонов О. В. - Вплив сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів (на матеріалі сучасної американської драми) (2015)
Аршиннікова М. В. - Особливості застосування лексичних трансформацій при перекладі новел Томаса Манна з німецької мови українською (2015)
Афанасьєва О. М. - Образ мовця в структурі комунікації (2015)
Білоконь М. В. - Електронний словник афіксальних морфем (ЕСАМ) сучасної української мови (суфікс -к-) (2015)
Бойко І. О. - Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці (2015)
Бондар М. В. - Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах (2015)
Бондаренко Л. М. - Відтворення категорії стану у франкомовних військових текстах та їх перекладі (2015)
Борбенчук І. М. - Лінгвостилістична характеристика політичних епіграм Г. В. Катула (2015)
Борис Д. П. - Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях (2015)
Борисенко Н. Д. - Обіцянка в дискурсі британської драми (2015)
Борисов О. О. - Комунікативна ситуація сварки у британському та українському діалогічному дискурсі (2015)
Брага І. І. - Суржик у родинному спілкування дітей (2015)
Веклич О. А. - Оcобливості відтворення італійських реалій українською мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі" (2015)
Галамага О. - Генологічна класифікація сакральних латиномовних текстів (2015)
Гнатюк Л. П. - Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість (2015)
Голубовська І. О. - Вчення М. Я. Марра про мову як "віртуальна реальність" (2015)
Гонта І. А. - Композитний спосіб словотвору у формуванні неологізмів англійської мови початку XXI ст. (2015)
Гриценко М. В. - Адаптація в ситуації перекладу і реконструкція оригіналу (2015)
Дем'яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці у засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) (2015)
Дехтярук О. - Гендерні характеристики персонажів: виклики для перекладача (на матеріалі казок Оскара Уайльда) (2015)
Дригіна А. - Електронний словник рим Ліни Костенко та Івана Андрусяка (2015)
Заєць В. Г. - Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів (2015)
Золотаренко О. А. - Продуктивність афіксації в юридичній термінології німецької мови (2015)
Иванова К. А. - Позиция автора и способы ее выражения в информационно-аналитических интернет-текстах (2015)
Калениченко М. М. - Структурно-семантична взаємодія членів безособового речення у чеській мові (2015)
Карабан В. І. - Порівняльне узусознавство, Карабан А. В. (2015)
Киреева Т. М. - Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа" (2015)
Кирилова В. А. - Новела Михайла Коцюбинського "Intermezzo" – як віддзеркалення української душі у французькому перекладі (2015)
Ковальчук І. С. - Генералізація та конкретизація як складові індивідуального стилю перекладача (на матеріалі перекладів оповідань Г. Белля) (2015)
Козирєв Є. В. - Складні випадки перекладу біблійних метафор японською мовою (2015)
Комісаров К. Ю. - Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів (2015)
Конік Г. В. - Місце театральних практик серед методик викладання французької мови (2015)
Касяненко Д. С. - Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації, Коржик В. В. (2015)
Крупко О. І. - Репрезентація концепту людина в поетичних текстах Ліни Костенко (2015)
Куликовская Н. И. - Каша на Лукулловом пиру (на матиреале фразеологических единиц немецкого языка с гастрономическим компонентом) (2015)
Кулікова О. С. - Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології (2015)
Курагіна Л. П. - Функціонування політичних табу у сучасній німецькій лінгвокультурі (2015)
Леміш Н. Є. - Семема як tertium comparationis у дослідженні каузального комплексу в різноструктурних мовах (2015)
Литовченко Д. - Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа (2015)
Любченко Т. В. - Аспектуальні класи дієслівної лексики (2015)
Максимчук Н. М. - Дискурс англомовних брифінгів: структурний і лексичний аспекти (2015)
Маленький Б. І. - Німецьке телевізійне ток-шоу суспільно-економічної тематики: прагмалінгвістичний аналіз жанру (2015)
Малунова Г. Д. - Концепт знання в "Апології Сократа" Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном (2015)
Меленевська А. Р. - Поняття інтертекстуальності та типологізація інтертекстуальних елементів (2015)
Мельник М. В. - Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе (2015)
Михайлець В. - Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази (2015)
Мяснікова В. В. - Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту (2015)
Нестеренко О. О. - Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови (2015)
Олешко Ю. Л. - Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської проповіді XVII ст. (2015)
Орєхова О. І. - Жанрові особливості психологічного кінотрилеру з позицій перекладознавства: характерологічний контекст (2015)
Пасічник Г. П. - Інформативний потенціал опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі (2015)
Пилипенко А. В. - Тематична парадигма турецьких прислів’їв та приказок (2015)
Письменна Ю. О. - Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Підгрушна О. Г. - Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) (2015)
Плющ Б. О. - Переклади української постколоніальнії прози в європейському контексті: комплекс пережитого (2015)
Пономаренко О. В. - Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) (2015)
Приблуда Л. М. - Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса (2015)
Приходько И. Г. - Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика (2015)
Радчук О. В. - Конкретизація образу: затекст і тезаурус (2015)
Ракітіна М. І. - Мотивно-образна парадигма народних пісень "Шицзіну" (2015)
Романовська Т. І. - Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості, Левчук Л. О. (2015)
Руда Н. В. - Демінутивізовані прислівники і дієслова української та латинської мов (зіставний аспект) (2015)
Рудницька Н. М. - Маніпулювання ідеологемами у радянському перекладі (2015)
Саволоцька А. А. - Різдвяна філософія Ч. Діккенса крізь призму перекладу (2015)
Сандига Л. О. - Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі (2015)
Семашко Т. Ф. - Вербальна об’єктивація поняттєвої сфери "перцептивне сприйняття" (2015)
Синявская О. Е. - Русские коммерческие наименования советского периода в аспекте прагмалингвистики (2015)
Сировець А. Ю. - Відтворення іншомовного компонента в українських перекладах творів А. Переса–Реверте (2015)
Ситар Г. В. - Функції фразеологізованих речень у мовленні (2015)
Сірук О. Б. - Заячі назви в болгарській і українській народній ботаніці, Держанський І. О. (2015)
Скрипник Ю. С. - Роль номена morbus в латинському лінгвокультурному просторі (2015)
Совтис Н. М. - Польськомовна українська література – спільна культурна спадщина українського та польського народів (2015)
Смущинська І. В. - Кінема як об’єкт лінгвостилістичного аналізу, Стародубцева О. А. (2015)
Сукаленко Т. М. - Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста, Чужа К. В. (2015)
Сыромля Н. Н. - Электронно-сетевые издания как новый сегмент детской периодики (2015)
Телешун К. О. - Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі (2015)
Тесленко В. - Фразеологізовані речення як особливий тип синтаксичних одиниць (2015)
Титаренко М. В. - Знаки, передающие социальный статус в художественном тексте (на материале русского, английского и немецкого языков) (2015)
Третяк Ю. Ю. - Імпліцитні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2015)
Тригуб А. М. - Рецензійне мистецтво Володимира Митрофанова (2015)
Уманець Р. С. - Перекладацькі рішення при відтворенні реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2015)
Ференс Н. О. - Відтворення авторської метатропіки у перекладі (на прикладі інтерпретацій поезії В. Б. Єйтса Анною Блейз (2015)
Фокін С. Б. - Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі (2015)
Харитонова Д. Д. - Способи реалізації категорії переповідної модальності у сучасному художньому тексті (на матеріалі збірки оповідань "Нація" Марії Матіос) (2015)
Чаус С. В. - Жанр "допит" в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) (2015)
Черненко Г. А. - Ціннісний тезаурус у дослідженнях з аксіологічної лінгвістики (2015)
Черненко Н. А. - Особливості вербалізації концепту доброчесність у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур (2015)
Чернова А. О. - Проблема знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами (2015)
Шаргай І. Є. - Відтворення авторської картини світу в перекладі з французької мови роману Ж. -М. Г. Леклезіо "Désert", Поваліхіна Н. К. (2015)
Шевченко Ю. О. - Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові в порівнянні з дарі-кабулі (2015)
Шуляк С. А. - Словесна формула відсилання-вигнання у текстах українських замовлянь (2015)
Желюк Т. - Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці, Арзамасова О. (2015)
Вінницький С. - Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці (2015)
Лободіна З. - Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення (2015)
Задорожний З. - Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку (2015)
Письменний В. - Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості (2015)
Перит І. - Податкове навантаження як основа детінізації власного бізнесу домогосподарств (2015)
Шевченко О. - Удосконалення системи формування місцевих бюджетів на основі резервів розвитку громад (2015)
Тарнавська Н. - Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств, Голоднюк О. (2015)
Микитюк П. - Розширення інформаційної бази стратегічного аналізу на основі інформаційних технологій, Сорока Т. (2015)
Полікарпова О. - Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України (2015)
Родіонова Л. - Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки (2015)
Чирак М. - Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики, Чирак І. (2015)
Євдокименко В. - Механізми реалізації регіональної структурної політики (2015)
Мельник А. - Механізм економічного та соціального розвитку села в сучасних умовах: потенціал, проблеми, технології, Монастирський Г. (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Содержание (2015)
Гопчук О. М. - Комплексне лікування дисгормональних захворювань грудних залоз, Герасимова Т. В. (2015)
Керимкулова Н. В. - Беременность и роды у женщин с дисплазией соединительной ткани и железодефицитной анемией, Никифорова Н. В., Торшин И. Ю., Гоголева И. В., Волков А. Ю., Громова О. А. (2015)
Пирогова В. І. - Перебіг гестаційного процесу у вагітних з нестачею або дефіцитом вітаміну D, Жемела Н. І. (2015)
Davydova Iu. V. - Monotherapy of a bacterial vaginosis: optimal aproach, Shevchuk E. V., Limanskaya A. J., Ogorodnyk A. A., Tuday V. N., Voloshina T. V., Mokrik A. N. (2015)
Нетяженко Н. В. - Прогностична цінність знижених рівнів естрадіолу, прогестерону та їхнє співвідношення у жінок із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST в постменопаузальний період (2015)
Жук С. І. - Порівняльна характеристика різних методів лабораторної діагностики передчасних пологів, Ус І. В., Бикова О. Г., Пехньо Н. В. (2015)
Чернов А. В. - Вплив методу визначення об’єму крововтрати на своєчасність клінічного реагування у випадку післяпологової кровотечі (2015)
Жабченко І. А. - Ефективність комбінованого рослинного уросептика в лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних, Ліщенко І. С. (2015)
Бенюк В. О. - Особливості перебігу залізодефіцитної анемії у вагітних залежно від менеджменту, Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. (2015)
Міцода Р. М. - Доопераційне та післяопераційне ведення вагітних з доброякісними кістами яєчників (2015)
Запорожченко М. Б. - Лейоміома матки – алгоритми лікування жінок репродуктивного віку (2015)
Яцентюк В. В. - Оптимізація хірургічного лікування рецидивного цистоцеле і генітального пролапса (2015)
Голюк Н. Я. - Оцінювання ризику та частоти патології шийки матки при ВПЛ-інфікуванні у користувачів гормональної контрацепції, Пирогова В. І. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Алгоритм діагностики, профілактики та лікування сексуальних дисфункцій у жінок після кесарева розтину, Гурженко О. Ю. (2015)
Ткачук Т. Є. - Епідеміологічні, прогностичні та етіопатогенетичні особливості доброякісних уражень вульви та вульварних інтраепітеліальних неоплазій (огляд), Мазур Ю. Ю. (2015)
Веропотвелян М. П. - Особливості співвідношення хромосомних аномалій та термінів персистенції плодового яйця серед вагітностей, що не розвиваються, у випадках анембріоній і за наявності ембріона (аналіз 1328 випадків), Кодунов Л. О. (2015)
Яшина Е. Г. - Клинический опыт лечения аденомиоза. Путь к индивидуальному подходу (2015)
Давидова Ю. В. - Плацентарні синдроми в клініці екстрагенітальної патології з точки зору ендотеліальної дисфункції: сучасні уявлення та шляхи корекції, Лиманська А. Ю., Двуліт М. П., Огородник А. О. (2015)
Воробей Л. І. - Особливості нейровегетативного статусу у вагітних з перинатальним втратами в анамнезі (2015)
Ганчева Е. В. - Показатели минерального обмена в системе мать–плод при пиелонефрите беременных (2015)
Дрогомирецький Л. В. - Деякі патогенетичні аспекти варикозної хвороби вен малого таза при вагітності, Макарчук О. М. (2015)
Загородня О. С. - Поліморфізм генів другої фази детоксикації в ґенезі передчасного розриву плодових оболонок, Леуш С. Ст., Ткаліч В. О., Страшко І. В. (2015)
Романенко Т. Г. - Профілактика та лікування залізодефіцитної анемії у вагітних з патологією щитоподібної залози, Жалоба Г. М., Чайка О. І. (2015)
Пирогова В. І. - Клініко-морфологічні особливості плацентарного комплексу при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти, Сміх З. В. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Перспективы использования негормональных методов лечения при патологическом течении климакса, Тамамшева А. А., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Журавлева С. А. (2015)
Грищенко О. В. - Рациональная терапия бактериального вагиноза, Бобрицкая В. В., Черняк О. Л., Коровай С. В., Дудко В. Л. (2015)
Кононец А. П. - Биорегуляционный подход в терапии дисгормональных нарушений у женщин (2015)
Борис Е. Н. - Оптимизация вагинальной микрофлоры у женщин репродуктивного возраста с синдромом преждевременного истощения яичников, Суменко В. В., Онищик Л. Н. (2015)
Щурук Н. В. - Стан мікробіоти піхви у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом (2015)
Спиридонова Н. В. - Особенности микробного пейзажа влагалища у девочек со слипчивым процессом в наружных половых органах, Казакова А. В. (2015)
Корниенко С. М. - Морфофункциональное состояние эндометрия у пациенток позднего репродуктивного возраста c бесплодием (2015)
Подольський В. В. - Клінічна характеристика та прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з безпліддям (2015)
Коцабин Н. В. - Особливості гормональних взаємовідносин у жінок різних вікових груп з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій в анамнезі, Макарчук О. М. (2015)
Питько В. А. - Применение мононуклеарных клеток периферической крови в программах вспомогательных репродуктивных технологий, Ткачев А. И., Логинова О. А. (2015)
Галич С. Р. - Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода, Щурко Д. М., Щурко М. І. (2015)
Луценко Н. С. - Стан новонароджених при різних способах розродження, Соколовська І. С. (2015)
Теличко Л. В. - Перинатальні аспекти багатоплідної вагітності (2015)
Редько І. І. - Роль вірусів у патології вагітності, плода та новонародженого (2015)
Акастьолова О. Г. - Особливості використання метафор у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2014)
Біличенко О. Л. - Семіотичний простір як інформаційний код архетипної пам’яті в ліриці Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Баракатова Н. А. - Приєднування в ідіостилі Олеся Гончара, Чумакова Г. А. (2014)
Власенко Л. В. - Літературне становлення О. Білецького та шляхи його творчої діяльності (2014)
Кобзей Н. В. - Ідейно-естетична система натуралізму в рецепції та інтерпретації Володимира Винниченка (2014)
Ляшов Н. М. - Функціонування латинських висловів в історичних романах Павла Загребельного та Миколи Сиротюка (2014)
Мішеніна Т. М. - Сугестивна функція зображальних засобів музикальності в українській мові(на прикладі кларнетизму ранньої лірики Павла Тичини) (2014)
Пономаренко Л. Г. - "Мати рацію" чи "бути правим": авторитетне слово про культуру мови лінгвістичних словників (2014)
Родчин З. Я. - Образ-символ місяця у драмі Мирона Матвієнка "Проти брата станув брат" (2014)
Саган Г. В. - Координати міського простору роману Віктора Домонтовича "Доктор Серафікус" (2014)
Сардарян К. Г. - Соціальна проблематика у творчості Ірини Жиленко (на матеріалі поеми "Тихе віяння…") (2014)
Сіробаба М. В. - Деякі поетикальні нюанси лірики "двотисячників" (на матеріалі збірки "Метаморфози") (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 4 (2014)
Шаповал Г. І. - Антропонімний простір творів Осипа Маковея (2014)
Шестакова С. О. - Види термінів-абревіатур у підмові будівельної галузі (2014)
Паламарчук К. М. - Вплив Великої французької революції 1789–1799 років на творчість Ф. Г. Клопштока та його сучасника Г. Форстера (2014)
Семенец О. С. - Эволюция мифологического смыслообраза видения в романном творчестве Бернара Вербера (2014)
Burtseva I. I. - Stylistic devices used to express spatiality in literary discourse (2014)
Висоцька Р. Р. - Лінгвопрагматичні особливості вираження категорії заперечення в розмовній французькій мові (2014)
Гродський І. Я. - Мовні засоби вираження погрози в англійських лицарських романах XII–XV століть (2014)
Дмитрасевич Н. І. - Актуалізація енциклопедичного значення літературних особових імен (на матеріалі французької мови) (2014)
Єфимчук Г. О. - Лінгвістичні методи дослідження лінгвокультурного концепту (на прикладі концепту ARROGANCE) (2014)
Закреницька Л. А. - Термінологічні новотвори у фаховому дискурсі (на матеріалі англомовних термінів християнського богослов’я) (2014)
Митькина Е. Н. - Корреляция официальных и неофициальных макроурбанистических номинатем в синтагматике и парадигматике (2014)
Насталовська І. В. - Утворення вторинних текстів шляхом структурно-змістової компресії (2014)
Нестеренко О. О. - Особливості формування антонімічних пар вигуків сучасної китайської мови (2014)
Побережник Н. О. - Морфологічні індикатори ввічливості в німецькій мові на прикладі дієслів і їх категорій (2014)
Pravdivtseva Y. S. - The functions and role of euphemisms in the English political dicourse, Bulavin M. A. (2014)
Радкевич В. В. - Основні аспекти вивчення англомовних діалогічних дискурсів (2014)
Ярема О. Б. - Типологія і функції алюзій (2014)
Ярич М. В. - Образна складова концепту LANGUAGE/МОВА в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Безруков А. В. - Риторичні витоки метафізичної поезії й особливості її формування в англійській літературі ХVII cтоліття (2014)
Кропивко І. В. - Гіперреальність як прийом і предмет зображення в постмодерністських текстах (на матеріалі української й польської літератур) (2014)
Луценко Л. О. - Наративний код августинської любовної прози: Еліза Гейвуд (2014)
Малахова О. О. - Естетичний код пісенної лірики: теоретичні засади (2014)
Микитюк С. С. - Проблема байронизма В. А. Жуковского (2014)
Тьопенко Ю. А. - Інонаціональна рецепція, її різновиди й атрибути (2014)
Гайдук Н. А. - Лингвокультурный концепт как многогранное явление (2014)
Кантур К. О. - Піонери порівняльно-історичного методу: Расмус Раск (2014)
Корнєва Н. А. - Структурно-семантичні особливості німецьких наукових рецензій (2014)
Стегніцька Л. В. - Пропріативна складова акронімів та абревіатур в англійській медичній термінології (2014)
Шепель Ю. А. - Теория систем и общие вопросы симметрии и асимметрии (2014)
Ступак І. В. - Ґемінація приголосних у середині слова в середньоукраїнському та середньоверхньонімецькому періодах (зіставний аналіз), Байлюк Н. О. (2014)
Вотінцева М. Л. - Варіанти перекладу концепту "гордість" (на матеріалі романів Джейн Остін) (2014)
Гізер В. В. - Доперекладознавчий аналіз словникової статті краєзнавчого характеру (2014)
Гошовська І. В. - Трансформації при перекладі роману Е. Бронте "Буремний перевал" (2014)
Ковтун О. В. - Відтворення науково-фантастичного дискурсу А. Азімова в українському перекладі (2014)
Гавенко О. С. - Перекладач як гейткіпер новинного потоку (2014)
Таланова Л. Г. - Специфіка професійного світогляду в контексті сучасних досліджень (2014)
Ткачівська М. Р. - Особливості міжмовної фразеологічної еквівалентністі у романі Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" та його німецькомовному перекладі, Солюк Л. Б. (2014)
Цвєтаєва О. В. - Бейсбольні ідіоми в повсякденному публіцистичному мовленні та їхній переклад, Знанецька О. М. (2014)
Білоус І. Л. - Особливості розподілу публікацій різних жанрів у німецькій пресі (2014)
Бойчук Н. В. - Поліпарадигмальний підхід до вивчення інтернет-дискурсу (2014)
Филатенко И. А. - Категория "событие" в теории СМИ: проблема определения (2014)
Абрамович С. Д. - Мовленнєва комунікація в мультикультурному світі (2014)
Багач І. Г. - Короткометражний навчальний фільм як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетентності (2014)
Войцішук Ж. В. - Стереотипи німецької національної кухні (2014)
Романюк О. С. - Прагматичні умови перебігу неофіційної комунікації (2014)
Суханова Т. Є. - Соціокультурний підхід до навчання іншомовної комунікації, Крисенко Т. В. (2014)
Гура Н. - Імплементація директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду (2015)
Дерун І. - Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності (2015)
Дорош Н. - Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Засадний Б. - Формування облікової політики підприємства щодо пов’язаних сторін (2015)
Ігнатович Н. - Мотивація творчої активності у парадигмі філософії господарства, Гура В. (2015)
Мельник Т. - Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль (2015)
Міщенко С. - Економічна сутність процесу монетизації та його роль у забезпеченні розвитку економіки та стабільності фінансової системи (2015)
Науменкова С. - Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів, Цицик К. (2015)
Халоул Ф. - Сутність витрат як економічної та обліково-аналітичної категорії (2015)
Швець В. - До питання нормативно-правового забезпечення бухгатерського обліку та фінансової звітності в умовах МСФЗ (2015)
Шевчук О. - Валютний контроль як вид державного фінансового контролю (2015)
Титул, зміст (2015)
Безрук В. В. - Результати та ефективність впровадження локальних клінічних протоколів з надання медичної допомоги дітям та підліткам з нефрологічними захворюваннями у чернівецькій області, Андрійчук Т. П., Первозванська О. І. (2015)
Дриль І. С. - Рівень психічної напруги та самооцінка стану здоров’я дітей з хронічним захворюванням нирок, Шипко А. Ф., Колибаєва Т. Ф., Петренко Є. К., Забашта І. В. (2015)
Дудар І. О. - Вплив пентосана полісульфату на перебіг хронічної хвороби нирок II-IV ст., Шіфріс І. М., Дріянська В. Є., Крот В. Ф., Лобода О. М., Красюк Е. К., Крилова М. Г., Алексєєва Н. Г., Брижаченко Т. П. (2015)
Зуб Л. О. - Вплив ацеклофенаку на рівень про- та протизапальних цитокінів у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок, Роборчук С. В., Доцюк Л. Г. (2015)
Муратов Г. Р. - Патология органов мочевыделительной системы у детского населения харьковской области: заболеваемость и некоторые факторы риска, Колибаева Т. Ф., Сорокина И. В., Мирошниченко М. С. (2015)
Семидоцкая Ж. Д. - Ренальные риски при определении фенотипов бронхиальной астмы, Чернякова И. А., Ерёменко Г. В. (2015)
Синяченко О. В. - Клініко-морфологічні зіставлення при нефропатії у хворих на мікроскопічний поліангіїт, Бевзенко Т. Б., Дядик О. О., Єрмолаєва М. В., Єгудіна Є. Д., Помазан Д. В. (2015)
Ярмола Т. І. - Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики - сімейної медицини, Ткаченко Л. А., Могильник Н. М., Чернобай А. С., Мохначов О. В. (2015)
Березовая М.С. - Изменение показателей функционального состояния проксимальных почечных канальцев у больных с диабетической нефропатией и сопутствующим ожирением под влиянием аторвастатина, Зуб Л.А., Акентьев С.А., Доцюк Л.Г. (2015)
Долінна М.О. - Цистатін с крові як маркер гломерулосклерозу у хворих хронічним гломерулонефритом, Шеховцева Т.Г. (2015)
Дудник В. М. - Цитокіновий профіль у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, в залежності від алельного поліморфізму генів, Звенігородська Г. Ю., Гумінська Г. С., Педосенко О. Б., Степанкевич Т. П. (2015)
Колесник М. О. - Асоціативні зв’язки між HLA та рівнем прозапальних цитокінів крові у хворих на ХХН І-ІІ ст.: ГН з НС, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Величко М. Б., Петрина О. П., Калініна Н. А., Сидоренко Є. В., Шраменко К. К., Непомнящий В. М. (2015)
Кулачек В. Т. - Критерії прогнозування маніфестації пієлонефриту на тлі ревматоїдного артриту, Зуб Л. О., Кокощук О. В., Кушнір І. Г. (2015)
Лавренчук О. В. - Предиктори прогресування за оцінкою функціонального стану нирок у дітей з пієлонефритом, Багдасарова І.В. (2015)
Лавренчук О. В. - Бактеріологічні особливості кишкової палички, як етіологічного чинника інфекції сечової системи у дітей, Багдасарова І. В. (2015)
Майданник В. Г. - Альбумінурія-індукований апоптоз у дітей з нефротичним синдромом (клінічні та експериментальні дані), Бурлака Є. А. (2015)
Мінакова В. А. - Рівень ендотеліну-1 та оксиду азоту в сироватці крові дітей з синдромом гематурії, Багдасарова І. В., Волкова О. І. (2015)
Никула Т. Д. - Хронічна ниркова недостатність у хворих із клапанними вадами серця, Мойсеєнко В. О., Попов В. В., Попова В. В., Топчій А. В. (2015)
Попадюк І.М. - Показники ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію із серцевою недостатністю, Зуб Л.О. (2015)
Суслова Г. Д. - Течение гломерулонефрита с нефротическим синдромом у детей с сопутствующей микоплазменной инфекцией, Багдасарова И. В., Фомина С. П., Брутько А. П. (2015)
Тарадий Н. Н. - Экспрессия дифференцировочных маркеров IN VIVO и IN VITRO у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита, Багдасарова И. В., Мандзюк Я. П., Багдасарова Р. В. (2015)
Топчій І. І. - Особливості протизапальної дії сулодексиду при діабетичній нефропатії, Семенових П. С., Денисенко В. П., Кірієнко О. М., Щербань Т. Д., Якименко Ю.С. (2015)
Фоміна С. П. - Прогнозування ризику розвитку реплікативної фази хронічного вірусного гепатиту b у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, які інфіковані вірусом гепатиту В, Мигаль Л. Я., Багдасарова І. В., Король Л. В. (2015)
Фоміна С. П. - Інфікування вірусами групи герпес та стероїдорезистентний нефротичний синдром у дітей: опції терапії, Багдасарова І. В., Круглікова І. В., Виговська О. В. (2015)
Безрук Т.О. - Структура інфекцій сечових шляхів у дорослого населення чернівецької області (2015)
Король Л. В. - Вміст специфічних протеїнів у крові та сечі хворих на рецидивуючий пієлонефрит, Степанова Н. М., Мигаль Л. Я. (2015)
Степанова Н. - Інтерлейкіни 17 та 23 як медіатори оксалат-індукованого запалення кишківника у хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Сташевська Н., Дріянська В. (2015)
Стоева Т. В. - Особенности течения хронического пиелонефрита у детей младшего школьного возраста, Годлевская Т. Л., Емельянова А. Ю. (2015)
Стоева Т. В. - Особенности уродинамики при нейрогенном мочевом пузыре у детей, Годлевская Т. Л., Кивенко Л. Н. (2015)
Чуб О. І. - Рівні інтерлейкіну-6 у хворих на хронічний пієлонефрит в залежності від наявності плазмід-індукованих механізмів резистентності, Більченко О. В., Павленко М. В., Вишелеський С. Ю. (2015)
Іваночко Р. Б. - Cтан системи NO-синтаза/аргіназа і оксидативних процесів у лімфоцитах у хворих з діабетичною нефропатією до та після сеансу гемодіалізу (2015)
Колесник М.О. - Показники оксидативного стресу та резистентності еритроцитів у хворих на ХХН VD залежно від модальності нирковозамісної терапії, Король Л.В., Мигаль Л.Я., Бурдейна О.В., Новаківський В.В. (2015)
Колесник М. О. - Клинико-экономический анализ применения эритропоэз стимулирующих средств длительного действия для лечения анемии у больных С ХБП V ГД стадии, Бездетко Н. В., Новаковский В. В. (2015)
Аблогіна О. В. - Вплив перитонеального діалізу на інсулінорезистентність та системне запалення, Степанова Н. М., Савченко В. С., Дріянська В. Є. (2015)
Дорецький В. - Структура хворих, направлених на замісну ниркову терапію у волинській області за період 2009-2014 рр., Дорецький Ю., Івлєва Л., Шевчук С. (2015)
Дріянська В. Є. - Рівні сироваткових цитокінів у пацієнтів з ххн vд стадії з інфекційними ускладненнями, Дудар І. О., Шіфріс І. М., Порошина Т. В., Гончар Ю. І., Лобода О. М. (2015)
Дудар І. О. - Вплив лікування еплетином альфа на показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К., Савчук В. М. (2015)
Дудар І. О. - Показники варіабельності серцевого ритму та індекс коморбідності у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Лобода О. М., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Гончар Ю. І., Савчук В. М., Красюк Е. К. (2015)
Король Л. В. - Інтенсивність оксидативного стресу та резистентність еритроцитів у хворих на ХХНVD, Мигаль Л. Я., Бурдейна О. В., Колесник М. О. (2015)
Лесовой В. Н. - Влияние показателей анемии на типы ремоделирования миокарда левого желудочка у пациентов с хронической почечной недостаточностью на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я., Гуц Е. А., Лесовая А. В. (2015)
Лесовой В. Н. - Кардиальные риски у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А., Дубовик М. Я., Лесовая А. В. (2015)
Лісовий В. М. - Нирковозамісна терапія у пацієнтів з полікістозом нирок після білатеральної нефректомії, Андон’єва Н. М., Поляков М. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Лісова Г.В. (2015)
Драчук В. М. - Нефропротекторні ефекти глутатіону при міоглобінуричній гострій нирковій недостатності, Заморський І. І. (2015)
Заморський І. І. - ДНК-аптамери, що інгібують тромбін, як перспективні нефропротекторні засоби при гострій нирковій недостатності, Спиридонова В. А. (2015)
Нікуліна Г. Г. - Вплив однобічної гострої та хронічної ішемії нирки на метаболізм в ураженому та контрлатеральному органах, Сербіна І. Є., Мигаль Л. Я. (2015)
Філіпець Н. Д. - Вплив флокаліну на активність лужної фосфатази та сукцинатдегідрогенази за умов розвитку гострої токсичної нефропатії, Сирман В. М., Гоженко А. І. (2015)
Щудрова Т. С. - Ренопротекторний потенціал пептидного комплексу нирок за умов ішемічно-реперфузійного ураження, Заморський І. І. (2015)
Iнформацiя для читачiв та вимоги до робiт, що подаються до публiкацiї в "Український журнал нефрологiї та дiалiзу" (2015)
Список авторів (2015)
Содержание (2015)
Чернов А. В. - Оптимізація процесу визначення та оцінювання об’єму крововтрати в послідовий та післяпологовий період (2015)
Жінки понад усе: квітнева відеоконференція в Києві (2015)
Всеукраинская научно-практическая онкологическая конференция к 70-летию Винницкого онкологического диспансера: подведение итогов и взгляд в будущее (2015)
Петру Николаевичу Веропотвеляну - 85 (2015)
Діагностика та терапія ендокринних порушень у жінок від менархе до менопаузи: турбота про здоров’я жінок від підліткового до поважного віку (2015)
Пилипенко О. Н. - Клинический случай оперативного лечения лейомиомы матки во время беременности, Слюсарь Т. И., Левченко И. И. (2015)
Гецко Н. В. - Симультанна операція в гінекологічній практиці (клінічний випадок), Цмур О. В. (2015)
Товстановская В. А. - Бактериальный вагиноз: современный взгляд на проблему, Микитенко Н. Н., Фаракак П. (2015)
Камінський В. В. - Прееклампсія у жінок – споживачів опіатних ін’єкційних наркотиків, Зеленська М. В. (2015)
Беременность после рака. Когда невозможное становится возможным (2015)
Егорова Я. А. - Задержка внутриутробного развития плода в перинатальной медицине (обзор), Заболотнов В. А., Рыбалка А. Н. (2015)
Чайка К. В. - Сучасні погляди на канцерогенез епітеліального раку яєчників (огляд літератури), Жихарський Р. В., Камінський А. В., Сербенюк А. В. (2015)
Голяновский О. В. - Послеродовые психозы (обзор литературы), Падалко А. А., Мехедко В. В., Хименко М. В. (2015)
Булавенко О. В. - Діагностика післяпологових гнійно-септичних ускладнень за допомогою методу флуоресцентної спектроскопії, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Клинический подход к методу родоразрешения после операции кесарева сечения в практике врача, Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Гужевская И. В., Горук П. С. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Діагностика і профілактика ускладнень при лапароскопічних гінекологічних операціях, Волошин О. А. (2015)
Бойко В. І. - Тактика ведення вагітності та пологів при патології пупкового канатика, Яблуновська В. Ю. (2015)
Кузьоменська М. Л. - Тактика оперативного лікування поєднаної патології матки без та з генітальним пролапсом, Гладенко С. Є. (2015)
Carp H. - Обзор клинических исследований применения дидрогестерона при привычном невынашивании беременности (2015)
Женщины превыше всего: инновационные подходы к диагностике, профилактике и лечению климактерических нарушений (2015)
Зелинський О. О. - Стан білок-синтезувальної функції плаценти при передчасному розриві плодових оболонок, Домакова Н. В. (2015)
Тудай В. Н. - Особенности местного иммунитета и микробиоциноза влагалища у беременных с синдромом раздраженного кишечника, Лиманская А. Ю., Мокрик А. Н., Давыдова Ю. В. (2015)
Гончарук Н. П. - Ретроспективний аналіз кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку, Ковида Н. Р. (2015)
Макаренко М. В. - Трудности клинической диагностики острого аппендицита у беременных, Говсеев Д. А., Леляк О. Ф., Тян О. С. (2015)
Багаш С. К. - Коррекция функции почек у женщин с гестозом, Черниченко И. И., Линде В. А. (2015)
Корнацька А. Г. - Ретроспективний аналіз пологів у жінок з оперованою шийкою матки, Цвігун М. В. (2015)
Римарчук М. І. - Оцінювання рівня окремих факторів ендотеліальної дисфункції, їхня інформаційна цінність як маркерів прогнозування розвитку плацентарної недостатності у жінок з локальним непрогресуючим відшаруванням нормально розташованої плаценти, Макарчук О. М. (2015)
Антонюк М. І. - Оцінювання стану цитокінового профілю у вагітних з ентеровірусною інфекцією, Зарічанська Х. В., Ємець Н. О., Лакатош П. В. (2015)
Пирогова В. І. - Клінічні аспекти довгострокової терапії ендометріозу сучасним прогестагеном дієногестом, Шурпяк С. О., Кривко Б. Я. (2015)
Горбань Н. Є. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів при лейоміомі матки на тлі запальних захворювань статевих органів (2015)
Korniyenko S. M. - Infertility and personality of the late reproductive age patients with the endometrial pathology (2015)
Дронова В. Л. - Ретроспективний аналіз симультанних втручань у хірургії та гінекології (2015)
Шишкова В. - Фитоэстрогены при ранних проявлениях климактерического синдрома у женщин с хронической ишемией мозга (2015)
Кишакевич І. Т. - Природна менопауза у різні вікові періоди: якість життя і тактика лікувально-профілактичних заходів (2015)
Носенко Е. Н. - Пути преодоления формирования резистентности грибов рода Candida к итраконазолу при лечении острого кандидозного вульвовагинита (2015)
Лєжненко С. П. - Віддалені результати ультразвукового дослідження органів малого таза у жінок, які перенесли масивні акушерські кровотечі, Рубінштейн А. М. (2015)
Лісяний М. І. - Результати досліджень змін місцевого та системного імунітету у жінок репродуктивного віку, Потапова А. Г., Бичкова Н. Г., Решетняк О. В. (2015)
Зафт В. Б. - Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика, Зафт А. А., Клімова Ж. О., Бойко І. В., Галицька В. В., Рикова О. В. (2015)
Маркін Л. Б. - Профілактика неонатального герпесу у вагітних з первинною та рецидивною формами генітальної герпетичної інфекції, Шатилович К. Л., Шахова О. В. (2015)
Дука Ю. М. - Перинатальні наслідки у вагітних із тромбофілією залежно від їхнього фенотипу (2015)
Жук С. І. - Оптимальні клініко-терапевтичні шляхи корекції фетальних аритмій, Марущак О. В., Пехньо Н. В. (2015)
Щербина Н. А. - Содержание меди и цинка в сыворотке крови матери и новорожденного при внутриутробном инфицировании, Выговская Л. А. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Состояние новорожденных при гипогликемии, Радченко В. В., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2015)
Марданлы Ф. А. - Заболеваемость и смертность от рака шейки матки в Центральном регионе Азербайджанской Республики, Зейналова У. А., Керимова Н. З., Алиева Н. Б., Джафарова С. И. (2015)
Бобрицька В. І. - Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні (2015)
Брюханова Г. В. - Тенденції професійної підготовки фахівців друкованої продукції в Україні: початок ХХІ століття (2015)
Диба Т. Г. - Сучасні аспекти формування змісту неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання (2015)
Грищук Ю. В. - Пріоритети та принципи розвитку сучасної вищої освіти у дослідженнях вітчизняних вчених (2015)
Сапрунова О. Г. - Генеза концепцій інтелектуальної обдарованості у світовій психолого-педагогічній думці (2015)
Нагрибельна І. А. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки до навчання української мови (2015)
Дика Н. М. - Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями: вивчення складнопідрядного речення (2015)
Shkilyova G. - The USE of instruments of formative assessment of the junior pupils progress at the math lessons at primary school, Dubiaga S., Shevchenko Y. (2015)
Донець М. Г. - Сучасні проблеми навчання математики в сільській школі (2015)
Панченко А. Г. - Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект, Редько С. І. (2015)
Нідзієва В. А. - Системний підхід у дослідженні та практиці управління організаційною культурою загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Проценко О. Б. - Інноваційні лекції у професійній підготовці магістрів (2015)
Гнілуша Н. В. - Застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах університету, Гнілуша С. І. (2015)
Козир М. В. - ІКТ-педагогіка – складова сучасного освітнього процесу (2015)
Щербина О. А. - Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті (2015)
Ковальчук І. М. - Організація педагогічної взаємодії як чинник розвитку професійних якостей вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Процька С. М. - Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології (2015)
Кульбашна Я. А. - Принципи формування професійної компетентності майбутнього фахівця у вищому медичному закладі України (2015)
Волкова Н. І. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2015)
Беседа Н. А. - Вивчення мотиваційного компоненту готовності вчителів загальноосвітнього навчального закладу до застосування здоров’язбережувальних технологій (2015)
Луценко О. В. - Дидактичні засади формування мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України до навчання (2015)
Петренко Н. В. - До проблеми розвитку професійної компетентності викладачів фізичного виховання (2015)
Загородня А. А. - Базові поняття професійної підготовки фахівців економічної галузі в українському та польському освітньому просторі (2015)
Литвин Л. В. - Навчальні програми Федеральних земель Німеччини з підготовки педагогів для дошкільної освіти (2015)
Пономаренко Н. Г. - Експертна діяльність у галузі шкільної освіти: досвід Німеччини та Австрії (2015)
Лисенко О. Ю. - Післядипломна освіта лікарів: досвід Cполучених Штатів Америки (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Семен Г. - Незгасна зоря професора Огуя О. Д. (2014)
Агапій А. - Системні семантичні відношення в лексико-семантичній групі дієслів мовлення сучасної німецької мови (2014)
Аузяк Г. - Семантична сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній німецькій мові (2014)
Бабелюк О. - Постмодерністський іронічний стиль письма: семіологічні фактори текстотворення (2014)
Баглай О. - Функціональний спосіб перекладу вокальних та віршованих творів (2014)
Білецька О. - Графеми як конститутивні одиниці графічних iновацій і принципи їх класифікації (2014)
Бурдейна О. - Концепт insularity як складник британської концептуальної системи (2014)
Бялик В. - Експресивна метафора як засіб формування значення англійських неологізмів (2014)
Венкель О. - Особливості репрезентації англомовних епонімічних медичних термінологічних одиниць українською мовою (2014)
Гладкоскок Л. - Сполучуваність прикметників зі значенням "темний" у моделі (прикметник) + (прикметник) (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Головацька Н. - Лексико-семантичні групи давньоанглійських сенсорних дієслів (2014)
Дерябіна А. - Словотвірно-структурні особливості юридичних термінів сучасної німецької мови (2014)
Дзюбіна О. - Абревіатури в семантико-тематичних групах неологізмів сучасної англійської мови (2014)
Дребет Г. - Особливості вживання фразеологічних одиниць із тематичним змістом у сучасній німецькомовній пресі (2014)
Євчук А. - Особливості вживання полісемантичних фразеологізмів у німецькій пресі (на прикладі трьохзначних фразеологізмів) (2014)
Єсипенко Н. - Концептуальні основи художнього тексту (2014)
Задорожна І. - Німецькомовні фразеологічні одиниці з компонентами іменниками "spaß", "gnade" та "freude" (оцінний, емотивно-експресивний та функціонально-стилістичний аспекти значення) (2014)
Заньковська Г. - Методи концептуального аналізу у сучасній когнітивній лінгвістиці (2014)
Карп М. - Інтегральний потенціал когезії та когерентності у структурно-смисловій організації британського художнього тексту (2014)
Коляса О. - Ігровий механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті (2014)
Лабінська Б. - Семантичні модифікації німецьких фразеологічних одиниць на позначення фізичного стану людини (2014)
Лех О. - Лексична сполучуваність параметричних прикметників сучасної німецької мови (2014)
Моцок О. - Кількісний аналіз функціонування фразеологічних одиниць в американській белетристиці (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда) (2014)
Негрич Н. - Індивідуально-авторське наповнення фразеологізмів у художньому тексті (2014)
Нечитайло І. - Методичні основи типології семантики праслов’янських діалектизмів (2014)
Никитченко Е. - Способи оказіонального словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті (2014)
Пахолюк І. - Полісемія серед фразеологічних одиниць зі словниковою позначкою "розм. фам." (на матеріалі німецької мови) (2014)
Петращук І. - Звукосимволічні особливості зоонімів за словниковими дефініціями (2014)
Попович Т. - Методичний алгоритм дослідження актуалізації емоційного концепту страх (на матеріалі сучасного американського художнього дискурсу) (2014)
Прокопюк Н. - Ввідні компоненти як ознака гендерної диференціації індивідуального стилю автора (2014)
Старченко О. - Метафоризація як спосіб термінотворення в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2014)
Сунько Н. - Претексти як алюзивні денотати першого рівня в англомовному газетному заголовку (2014)
Ткачівська М. - Емоційне розкріпачення і вербальна агресія (на прикладах пейоративної лексики на позначення чоловіка) (2014)
Тулюлюк К. - Функціонування сенсорної лексики в авторському мовленні чоловіків-письменників (2014)
Федорова А. - Про джерела лексем зі значенням ‘(кровна) помста’ у германських, слов’янських та іранських мовах (історико-семасіологічний етюд) (2014)
Худик К. - Зоонімія та міфонімія як сектор ономастичного простору англійської народної казки (2014)
Царук О. - Фразеологізація як засіб формування науково-технічного терміна (на основі англійських термінів нафтогазової промисловості) (2014)
Януш Х. - Лексико-семантична репрезентація концепту "heimweh" в німецькій мові (2014)
Титул, зміст (2015)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України, Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С., Степанова Н. М., Гончар Ю. І., Законь К. М. (2015)
Безрук В. В. - Антибіотикорезистентність основних груп збудників інфекцій сечової системи, Бліндер О. В., Безрук Т. О., Бліндер О. О., Дейнека С. Є. (2015)
Бабінцева А. Г. - Біохімічні маркери ниркових дисфункцій у критично хворих доношених новонароджених (2015)
Кузнецова Е. С. - Особенности осморегулирующей функции почек у больных сахарным диабетом 2 типа, Кузнецова А. С., Шухтин В. В., Гоженко А. И. (2015)
Топчій І. І. - Механізми нефропротекторного впливу актовегіну у хворих на діабетичну нефропатію, Якименко Ю. С., Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В. (2015)
Шіфріс І. М. - Коморбідність та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Дудар І. О. (2015)
Долінна М. О. - Ліпокалін, асоційований з желатиназою нейтрофілів (NGAL) сироватки крові як маркер тубулоінтерстиціального ураження нирок у хворих на хронічний гломерулонефрит (2015)
Зограб’ян Р. О. - Клінічний випадок АВО несумісної трансплантації нирки у Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, Закордонець В. П., Малик А. І., Закрутько О. В., Тарасенко Л. В. (2015)
Могильник А. І. - Інтрадіалізна артеріальна гіпотензія: причини, методи профілактики та способи корекції (2015)
Законь К. - Парентеральне харчування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, Березяк Т., Радченко Г., Романова В. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Хронічна хвороба нирок і вісцеральні кандидози, Никула Т. Д., Буржинська І. В. (2015)
Бурдейная Е. В. - Сочетание синдрома картагенера с фокально-сегментарным гломерулосклерозом: клинический случай, Непомнящий В. Н., Колесник Н. А. (2015)
Інформація до читачів (2015)
Повідомлення (2015)
Ананьева Е. П. - Феномен научного знания в системе глобализированного социокультурного пространства (2015)
Бевзюк Н. П. - Философия и теология в контексте позитивной метафизики (2015)
Богатая Л. Н. - Многомерный терминологический анализ: развитие методологии современной гуманитаристики (2015)
Богомолець О. В. - Етнопсихологічні й соціокультурні підвалини візантійського іконописного стилю (2015)
Бродецкая Ю. Ю. - Экзистенциональные основания тотальности: стремление к власти как принцип идеологии тотального единства (2015)
Бугадинова Р. А. - Проблемы организации свободного времени у детей и подростков в семье: межпоколенческая интеграция (2015)
Васюк Ю. А. - Розвиток особистості у філософській концепції прагматичної освіти Джона Дьюї (2015)
Витрикуш Т. П. - Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика (К.-О. Апель, Ю. Габермас) (2015)
Гудима І. П. - Християнська доктрина чуда й сучасні натуралістичні концепції вихідної номології світобудови (2015)
Демиденко Я. С. - Відображення філософських ідей Ф. Ніцше в мистецтві авангардизму (2015)
Дем’янюк М. Б. - Лаканівська топіка: інтерпретація й дискурсивна практика (2015)
Долголенко И. А. - Образование как модус духовного производства в условиях современности (опыт системного анализа) (2015)
Дубина О. О. - Юрген Габермас: трансформація постметафізичного мислення (2015)
Захарчук О. І. - Історичні метаморфози рабства на тлі сучасного суспільства (2015)
Зубов В. О. - Сексуальність як предмет філософської рефлексії (2015)
Карпенко М. В. - Онтологическая интерпретация П. А. Флоренским гетевского понятия первоявления (на примере учения о цвете) (2015)
Кичкирук Т. В. - Нелінійне мислення як чинник підвищення якості економічної освіти (2015)
Коновальчук В. І. - Рефлексія як спосіб розвитку творчого потенціалу особистості у просторі освіти (2015)
Косенко В. Д. - Формування інтелігентності як гармонійне поєднання духовного, чуттєвого та практичного буття людини (2015)
Кравчик М. А. - Философские основания социального конструктивизма (2015)
Марчук О. Т. - Принципи здорового функціонального устрою пристрасної сили душі в антропологічних синтезах східної патристики (2015)
Меджидова Н. Г. - Еще раз о природе человека. "Локальные константы" природы человека (2015)
Микаилова Н. Э. - К вопросу об особенностях современной науки (2015)
Насєдкіна О. О. - Основні сюжетні лінії казкового сприйняття соціального простору: філософський аналіз (2015)
Нікітіна З. І. - Роль Теофана Прокоповича в інтелектуальній історії України (2015)
Ношин Я. І. - Поглиблення й радикалізація діалогічних ідей в етичній концепції Еманюеля Левінаса на прикладі ставлення Я до Іншого (2015)
Олексенко Р. І. - Від "homo economicus” до "homo creativus” у соціокультурному середовищі (2015)
Петренко Д. В. - Методология философских исследований медиа: принцип сингуляризации (2015)
Подвысоцкая Е. А. - Генезис понятия "самореализация личности" в европейской философской мысли (2015)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс свободи у прозових творах Т. Г. Шевченка (2015)
Райхерт К. В. - Концептуальная тропология (опыт построения) (2015)
Римар Я. С. - Бідність як соціокультурний феномен (2015)
Розпутна М. В. - Джон Дьюї як науковець, філософ та освітянин (2015)
Тургенєва О. Ю. - Феномен патріотизму в умовах неукоріненого буття, Харченко І. С. (2015)
Філяніна Н. М. - Екологічна класика й екологічна грамотність (2015)
Хлистун О. П. - Сутнісні характеристики феномена аріїзму (2015)
Шедяков В. Е. - Государственно-частное партнёрство в обеспечении единства общественных, коллективных и личных интересов (2015)
Ювсечко Я. В. - Особливості державної політики щодо нових релігійних рухів в Україні: сучасний стан і перспективи (2015)
Войцехівська Н. К. - Прокльони та злопобажання в українському конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Ворова Т. П. - Зіставний аналіз казки "Чорна курка, або підземні мешканці" А. Погорєльського і "Казки про рибалку й рибку" О. С. Пушкіна (2014)
Гарачковська О. О. - Гротескно-узагальнена картина патологічного світу в сатиричній поезії Миколи Холодного (2014)
Гурко О. В. - Взаємозв’язок категорій ствердження та оцінки в українській мові (2014)
Кириленко Н. І. - Родинна обрядовість горюнів як складова святково-обрядової культури Полісся (2014)
Климентова О. В. - Мовленнєвий вплив у бізнес-комунікації (на матеріалі комунікативних регламентів спортивного сервісу) (2014)
Мельнікова Т. В. - Пародичне використання творів О. С. Пушкіна як засіб створення пародійного ефекту у творчій спадщині І. С. Тургенєва (2014)
Мясоєдова С. В. - Місце мотиваційної складової у формуванні спонукального значення непрямих висловлень сучасної української мови, Ткач П. Б. (2014)
Нестелєєв М. А. - Амбівалентність образу землі в українській літературі (юнґіанська інтерпретація) (2014)
Пройдаков А. І. - Урбаністична складова есеїстики Юрія Андруховича (2014)
Савчин Н. Б. - Новелістика Григора Тютюнника в інтертекстуальних зв’язках із творчістю Льва Толстого (2014)
Сивак Л. М. - Міфопоетичний світ українського селянства в романі Михайла Стельмаха "Кров людська – не водиця" та однойменній п’єсі: до проблеми історизму (2014)
Слободян О. В. - Географічні терміни на позначення рівнини у східнослобожанських говірках Луганщини (2014)
Стецик Н. М. - Художнє новаторство роману Осипа Шпитка "Вирід" (2014)
Тузков С. А. - Под знаком "deja vu": заметки на полях романа Ф. Достоевского "Бесы" (2014)
Чикарькова М. Ю. - Онтологические категории "жизнь-смерть" "бытие-небытие"в художественном мире Федора Сологуба (2014)
Юган Н. Л. - Специфика воплощения художественной картины мира в пьесе В. И. Даля "Ночь на распутье" (2014)
Ященко Ю. В. - Коротка проза Емми Андієвської як "мистецька автобіографія" (2014)
Кушнірова Т. В. - Основні мотиви художньої прози Роальда Дала (на матеріалі збірки "Поцілунок") (2014)
Артюхова А. А. - Агрессивная риторика как персуазивный способ в политической коммуникации (на материале выступлений немецкого политика Грегора Гизи) (2014)
Бакуменко О. О. - Семантичні зміни в дієсловах із превербом an– в німецькій мові XVII ст. (2014)
Бехта І. А. - Мультимодальні засоби когезії та когерентності у сучасних літературних казках: теоретико-методологічна інтерпретація, Карп М. А. (2014)
Вигнанська І. М. - Особливості фразотворчих процесів фразеологічних біблійних одиниць французької мови (2014)
Вишнівський Р. Й. - До питання про мотиви вживання евфемізмів (на прикладі сучасної англійської мови) (2014)
Єсипович К. П. - Когнітивний підхід у дослідженні середньовічного наративу (на матеріалі пам’ятки французького анімалістичного епосу "Роман про лиса") (2014)
Жукова Н. М. - Репрезентація концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХІХ – середини ХХ століть (2014)
Кріпак Ю. В. - Функціонування сфабриковано-кооперативної мовленнєвої агресії в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Любимова Ю. С. - Методологічні принципи дослідження категорії модальності в сучасній китайській мові (функціональний аспект) (2014)
Магeррамова М. А. - Особeнности и срeдства словообразования глаголов в соврeмeнном нeмeцком языкe (2014)
Осовська І. М. - Автохтони дискурсу як константи колективного когнітивного простору (2014)
Пеливан О. К. - Участие частотного параметра интонации в реализации вежливости/невежливостив устных конфликтных диалогах (2014)
Полович І. Й. - Вербальна репрезентація концепту БЛАГО у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки (2014)
Решетар О. В. - Біблеїзми в британському політичному дискурсі (2014)
Сай І. В. - Роль складних прикметників типу бахувріхів структурі художнього твору (на матеріалі I–ХІІ пісень поеми Гомера "Іліада") (2014)
Сарміна Г. Л. - Роль мовних девіацій у дослідженні деліктних текстів (2014)
Філоненко Н. Г. - Функціональний аспект парцеляції у сучасному французькому художньому прозовому тексті (2014)
Човганюк М. М. - Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент (2014)
Швайко Д. С. - Функціональна характеристика синтаксичних конструкцій з семантикою заперечення (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу ХХ-ХХІ ст. ) (2014)
Школьна Н. О. - Полісемія термінів у німецькій фаховій мові промислової автоматизації (2014)
Щербина С. М. - Онтологічна сутність бінарних концептів та основні підходи до їх вивчення у сучасній лінгвоконцептології, Гоца Н. М. (2014)
Павленко О. Г. - Український літературний процес другої половини ХХ століття: сучасний досвід осмислення (2014)
Яцків Н. Я. - Письменник чи журналіст? Статус літератора у творах братів Ґонкурів та Івана Франка (2014)
Гайденко Ю. О. - До проблеми визначення слова (2014)
Лещенко А. В. - Типология читательского интереса (2014)
Руденко М. Ю. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження арго, жаргону та сленгу (2014)
Тараненко О. Г. - Роль емоції як головного складового чинника конотативного значення лексеми "мудрість" (на прикладі української мови) (2014)
Ходоренко А. В. - К вопросу валентных связей номинативного знака (на примере наименований групп лиц) (2014)
Митник М. М. - Зіставний аналіз поняття "туристичний продукт" як один із аспектів формування франкомовної комунікативної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Романюк Н. М. - Структурні особливості англійських мовних кліше та їхніх українських відповідників (2014)
Федорів М. І. - Словотвірний аналіз похідних з латинськими суфіксами німецької та української мов: методологія і методика (2014)
Barylko S. M. - Comparative translation analysis of Philip Larkin’s poem "Sad steps", Barylko Ye. O. (2014)
Білоус Н. В. - Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів (німецько-український напрямок) (2014)
Бондаренко Л. М. - Термінологічні особливості документів дипломатичного жанру франкомовного військового дискурсу та їх відтворення у перекладі (2014)
Зуєнко Н. О. - Шевченкове слово в німецькомовному і франкомовному середовищі, Мусійчук С. М. (2014)
Фоменко Е. Г. - Константы культуры: "Левиафан" А. П. Звягинцева в англоязычных субтитрах (2014)
Грищенко Е. В. - Фейк-ньюз как жанр новостного дискурса (2014)
Томчаковский А. Г. - Информационный потенциал поликодовой статьи толкового словаря (2014)
Andreichuk N. I. - Pragmatic dimension of cross-cultural semiosis (2014)
Коваленко О. Ю. - Формування здатності до міжкультурної комунікації у студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Арсеньев B. М. - Исследиe рабочего процесса жидкостно-парового эжектора, работающего в режиме вакуумирования, Шарапов С. О., Прокопов М. Г. (2011)
Колесніков Д. В. - Вибір раціональних параметрів спеціальннх струменеформуючих насадок Макаревського. (2011)
Мочалин Е. В. - Интенсивность обмена импульсом и теплотой в потоке снаружи вращающегося проницаемго цилиндра, Юрьев С. А. (2011)
Ремарчук М. П. - Гідродинамічне подрібнення матеріалів в кільцевих конфузорно-дифузорних зазорах, Ковальова Я. А. (2011)
Ляшок A. B. - Ультразвукове розпилення рідини у мeхатроиних системах штучного мікроклімату, Луговський О. Ф. (2011)
Кривко C. А. - Профілі швидкостей течії розплаву поліетилену у прямокутному каналі, Рябінін Д. Д. (2011)
Батлук B. А. - Математичне моделювання траeкторі руху частинки пилу у пиловловлювачі жалюзійним відокремлюваним, Козира І. М., Климець В. В. (2011)
Виноградов A. Г. - Математичне моделювання траєкторій сферичних крапель води в повітрі (2011)
Федотов B. О. - Оптимізація конструктивних параметрів шпиндельних вузлів на газостатичних опорах, Федотова І. В. (2011)
Яхно О. М. - Ексергетичний аналіз привода механізації крила літака, Муращенко А. М., Губарев О. П., Солоній Р. І. (2011)
Рикуніч Ю. М. - Визначення параметричних запасів працездатності електромагнітних клапанів, Ситніков О. Є., Зайончковський Г. Й. (2011)
Саленко О. Ф. - Про деякі результати досліджень лазерно-струминного впливу на поверхню твердих тіл, Фомовська О. В., Дудюк В. О., Мана О. М. (2011)
Сидоренко B. C. - Позиционный гидропривод силовых подающих столов станочных систем, Полешкин М. С., Ле Чунг Киен (2011)
Струтинський C. В. - Конструктивна реалізація сферичних опор рідинного тертя для просторової системи приводів (2011)
Антоненко В. И. - Динамика многодвигатольных гидромеханических систем технологических и транспортных машин (2011)
Финкельштейн З. Л. - Исследование устойчивости системы с рециркуляцией жидкости с помощью электрогидравлической аналогии, Ямковая М. А. (2011)
Березюк О. В. - Аналітичне дослідження математичної моделі гідропривода вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза (2011)
Лисенко B. C. - Корекція та математична модель слідкуючого гідравлічного привода з гідромотором, Буслов В. К., Щербо B. C. (2011)
Аврунин Г. А. - Героторные гидромоторы фирмы "White Hydraulics" (США) — технические характеристики и методика расчета рабочего объема для мобильной машины, Мороз И. И., Кучер В. Г., Самородов В. Б., Твердохлеб Е. В., Шевцов В. М. (2011)
Савуляк B. I. - Підвищення зносостійкості важкoнавантажених поверхонь колінчастих валів гідравлічних насосів пресів шляхом формування градієнтних високовуглецевих структур, Шенфельд В. Й. (2011)
Грабовський Г. Г. - Електрогідравлічні системи керування якістю прокату, Кузьменко В. Г. (2011)
Веселовська Н. Р. - Методика проведення калібрування технологічного обладнання за допомогою універсального комплексу комп'ютерного моделювання (2011)
Глазков М. М. - Кавітаційні пристрої для введення присадок в авіаційне паливо та контроль його обводнення, Ланецький В. Г., Пузік О. С. (2011)
Іванов М. І. - Сучасні тенденції розвитку систем гідрооб'ємного рульового керування, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Моторна O. O. (2011)
Скорюкова Я. Г. - Моделювання форми зображення за ознаками зв'язності для задач розпізнавання та сортування сільськогосподарської продукції, Кормановський С. І., Спірін A. B., Спірін С. А. (2011)
Середа Л. П. - Використання відходів деревини як джерела теплової енергії, Зінєв М. В., Щаблевський Ю. В. (2011)
Антонюк О. П. - Лазерна діагностика пуповинної крові та капілярної крові матері (2014)
Афанасюк О. І. - Результати фізичної реабілітації хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2014)
Бежук Ю. М. - Особливості афективної сфери хворих на соматизований розлад, Винник М. І., Тодорів І. В., Бежук М. Ю. (2014)
Воляк Ю. М. - Поширеність, етіологія і вплив зубо-щелепних аномалій на формування лицевого черепа, Ожоган З. Р. (2014)
Герич П. Р. - Клінічне і прогностичне значення біологічних аркерів діагностиці і перебігу кардіопульмональної патології, Яцишин Р. І. (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер гісто- і ультраструктурних змін в яєчку після перев’язки сім’явиносної протоки, Грицуляк В. Б., Глодан О. Я., Поливкан М. І., Долинко Н. П. (2014)
Гунас І. В. - Структурні аспекти адаптаційних змін органів нейро-імуноендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами, Ковальчук О. І., Черкасов Е. В., Дзевульська І. В. (2014)
Гуранич Т. В. - Eфективність корекції змін процесів вільнорадикального окиснення білків та ліпідів, антиоксидантного захисту організму за умов гіпофункції щитоподібної залози на тлі комбінованого дефіциту йоду та міді (2014)
Zhurakivska O. Ya. - Age-related morphological changes of ventromedial nucleus of the hypothalamus (2014)
Завальська Т. В. - Вплив антиагрегантної терапії на жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на нестабільну стенокардію (2014)
Кулаєць Н. М. - Роль олмесартану в лікуванні артеріальної гіпертензії у пацієнтів з високим та дуже високим ризиком серцево-судинних ускладнень (2014)
Купчак О. І. - Мікрофлора порожнини рота в осіб з тривало нелікованим хронічним апікальним періодонтитом (2014)
Лабунец О. В. - Частота возникновения и анатомо-топографическаяхарактеристика вторичных зубочелюстных аномалий идеформаций у лиц молодого возраста гг. Ивано-Франковска и Тернополя с малыми включенными дефектами зубных рядов, Деньга О. В., Лабунец В. А., Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В., Романова Ю. Г. (2014)
Левандовський Р. А. - Визначення оклюзійних співвідношень у пацієнтів зі складною щелепно-лицевою патологією при користуванні різними типами знімної ортопедичної апаратури за допомогою апаратно-програмного комплексу "T-SCAN III” (США) (2014)
Литвинець Є. А. - Цінність сумарного балу R.E.N.A.L. у виборі методу лікування малих ниркових новоутворень, Добровольський В. А., Білик І. В., Строй О. О., Білоруський Р. О. (2014)
Марусик У. І. - Показники клітинної ланки імунної системи у школярів,хворих на тяжку форму бронхіальної астми, Сторощук Т. К. (2014)
Мельник О. П. - Клініко-функціональні особливості перебігу інфільтративного туберкульозу, поєднаного з хронічним бронхітом, Островський М. М. (2014)
Oлійниченко А. В. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і метаболічний синдром (2014)
Панас М. А. - Чутливість клінічних штамів Streptococcus salivarius до антибактеріальних препаратів та при поєднанні їх дії з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням (2014)
Проць Г. Б. - Планування дентальної імплантації методом конусно-променевої комп’ютерної томографії, Дудій П. Ф., Пюрик В. П., Пантус А. В. (2014)
Рожко М. М. - Вплив адгезивних кремів для фіксації повних знімних пластинкових протезів на слизову оболонку ротової порожнини, Вербовська Р. І., Геращенко С. Б., Дівнич Т. Я. (2014)
Русин В. І. - Кількісна оцінка результатів радикального лікування хворих на варикотромбофлебіт в басейні малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Борсенко М. І., Лопіт В. М. (2014)
Русин В. І. - Динаміка венозного рефлюксу у стегновій вені після радикального лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Савеліхіна І. О. - Порівняльний аналіз рівнів лізоциму та С-реактивного протеїну бронхоальвеолярного вмісту в процесі комплексного лікування хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ стадії з використанням рофлуміласта, Островський М. М. (2014)
Секретар Л. Б. - Особливості перебігу і лікування анемії у недоношених немовлят з масою тіла менше 1500 г (2014)
Сидоренко Л. П. - Аналіз біометричних досліджень малих дефектів зубних рядів із вторинними зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2014)
Cкрипко В. Д. - Обгрунтування об’єму резекції привідної петлі тонкої кишки при гострій тонкокишковій непрохідності, Дєльцова О. І., Клименко А. О., Гончар М. Г. (2014)
Urbas O. V. - Peculiarities of clinico-paraclinical data in children with diagnosis of "Subfebrility of unidentified genesis”, Stefanyshyn A. B., Kostyshyn M. Ya., Holodnykh O. A., Pastukh O. V., Parandii I. B., Lupuliak L. V., Khodan V. V. (2014)
Чернюк Н. В. - Оцінювання внеску біохімічних, імуногенетичних та морфофункціональних показників у формування та тяжкість перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з артеріальною гіпертензією, за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (2014)
Багрій М. М. - Плоскоклітинний рак привушної слинної залози, Попович В. І., Титар І. І., Кривенький Т. П., Гриньовська М. Б. (2014)
Волошин М. М. - Психолого-філософські аспекти самовдосконалення у студентів медичних вузів (2014)
Гінчицька Л. В. - Використання технології "мозковий штурм" у навчанні гінекології (2014)
Зозуляк Н. В. - Особливості формування клінічного мислення на заняттях із пропедевтики внутрішньої медицини (2014)
Мельник Д. О. - Використання комп’ютерного тестування при вивченні окремих розділів курсу неорганічної хімії (2014)
Скробач Н. В. - Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців, Гавриш І. Т., Дельва Ю. В. (2014)
Сологуб В. А. - Педагогічні прийоми при викладанні дисципліни "Лікарські рослини і фітотерапія" на кафедрі фармації (2014)
Федоровська М. І. - Організація самостійної роботи студентів при вивчені дисципліни "Промислова технологія лікарських засобів", Барна О. М., Бондарчук О. П. (2014)
Леус П. А. - Сравнительная оценка стоматологического статуса 12-летних детей с помощью Европейских индикаторов стоматологического здоровья, Безвушко Э. В., Смоляр Н. И., Лучинский М. А., Манащук Н. В., Машкаринец О. О., Чорний Н. В. (2014)
Макойда І. Я. - Включення у навчальний процес удосконалення лікарів загальної практики питань діагностики та лікування туберкульозу у світлі епідеміологічної ситуації в Україні, Островський М. М. (2014)
Яцула М. С. - Медико-соціальні особливості здоров’я школярів початкових класів (2014)
Геник С. М. - Нанозолото і наносрібло: перспективи застосування в медицині, Трофимчук О. П. (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина V. Ферменти-кератолітики, антипротозойні препарати і кератопластики, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Базалицька О. В. (2014)
Кулачек В. Т. - Спосіб ранньої діагностики тубуло-інтерстиціальних ушкоджень нирок у хворих на ревматоїдний артрит, Зуб Л. О., Калугін В. О., Патратій М. В. (2014)
Середюк Н. М. - Лівошлуночкова некомпактна кардіоміопатія, Василюк С. Я., Бензар М. Р. (2014)
Середюк Л. В. - Нові оральні антикоагулянти в лікуванні хворих на фібриляцію передсердь, Середюк Н. М. (2014)
Білокопитов О. В. - З ненадрукованих досліджень д. т. н., професора П. П. Карпуши. Исследования работы игольчатых рабочих органов, установленных под острым углом атаки, для обработки пропашных культур, Саньков С. М., Рябцев Г. А. (2015)
Михайлов Е. В. - Теоретические основы моделирования и обеспечения эффективной работы технических средств послеуборочной обработки зерна (2015)
Михайлов Є. В. - Шляхи інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О. (2015)
Караєв О. Г. - Дослідження переміщення ґрунту з саджанцями по робочому органу викопувального плуга, Матковський О. І. (2015)
Караєв О. Г. - Особливості проектування систем зрошення плодових культур, Сушко С. Л., Ковальчук Д. М. (2015)
Сушко С. Л. - Розробка автоматизованої системи управління зрошенням плодових культур (2015)
Білокопитов О. О. - Методика визначення якісних показників роботи сепаруючої складової повітророзподільного пристрою машини попереднього очищення зерна, Задосна Н. О. (2015)
Тищенко С. С. - Геометричне моделювання взаємодії поверхні ґрунтообробного робочого органу з ґрунтом, Швайко В. М., Гурідова В. О. (2015)
Морозов И. В. - Повышение эффективности использования сеялок за счет усовершенствования технологического процесса высева семян, Морозов В. И., Ольховский Э. В., Синегуб В. В. (2015)
Ковбаса В. П. - Про згин жорстко заробленого прутка, Гридякін В. О., Матюшенко Л. М. (2015)
Ковбаса В. П. - Построение и решение задачи взаимодействия деформируемого приводного колеса с деформируемой средой, Али Ахмед Кадем (2015)
Падалка В. В. - Мінімальний обробіток ґрунту за "Шишацькими технологіями" (2015)
Лабатюк Ю. М. - Математичне моделювання процесу взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом, Алієв Е. Б. (2015)
Бакум М. В. - Дослідження параметрів руху часток в плоскому нахиленому каналі пневматичного сепаратора, Ольшанський В. П., Крекот М. М., Винокуров М. О. (2015)
Бакум М. В. - Інтенсифікація вирощування овочів у відкритому грунті, Ящук Д. А. (2015)
Павленко С. І. - Ресурсозбереження в біоконверсії органічної сировини (2015)
Павленко С. І. - Методика експериментальних досліджень процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті, Алієв Е. Б., Линник Ю. О. (2015)
Пацула А. Н. - Аналіз технічного забезпечення технологічного процесу створення кормових пелет з макух насіння олійних культур (2015)
Ляшенко С. В. - Удосконалення технологічних операцій підготовки до тривалого зберігання засобів малої механізації (2015)
Алієв Е. Б. - Чисельне моделювання процесу деформації шару грубої овечої вовни при ударно-механічному ущільненні, Лиходід В. В., Івлєв В. В. (2015)
Изоитко В. М. - Поперечный прочес слоя льнотресты, Чеботарев В. П., Лукомский А. Е. (2015)
Дідур В. А. - Математична модель визначення відносної швидкості руху грунту по робочому органу фрезерної машини, Караєв О. Г., Мінько С. А. (2015)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динаміки нагрівання зернівки в змінному радіаційному потоці, Калініченко Р. А., Романенко О. І. (2015)
Назаренко І. П. - Дослідження параметричних коливань проводів систем електропостачання (2015)
Назаренко І. П. - Підвищення ефективності вітроенергетичної установки (2015)
Назаренко І. П. - Методи і технічнi засоби очищення нафтопродуктів, Коваль Д. М., Дубініна С. В. (2015)
Кашкарьов А. О. - Автоматизація подачі живильного розчину у гідропонній теплиці (2015)
Лурье З. Я. - Динамическая компенсация колебаний в мехатронном гидроагрегате мобильной машины, Панченко А. И., Цента Е. Н. (2014)
Яхно О. М. - Розробка інерційного демпфера коливань виконавчого органу просторової системиприводів навісного обладнання трактора, Струтинський С. В. (2014)
Андренко П. М. - Визначення довговічності ущільнень при зворотно-поступальному руху, Свинаренко М. С. (2014)
Панченко А. И. - Разработка стенда для испытаний унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Волошина А. А. - Дослідження ККД гідравлічних обертачів планетарного типу (2014)
Лурье З. Я. - Динамика мехатронного гидропривода рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины, Братута Э. Г., Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н. (2014)
Полянский А. С. - Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям, Дубинин Е. А. (2014)
Волошина А. А. - Начальные условия моделирования работы гидравлического вращателя планетарного типа (2014)
Финкельштейн З. Л. - Корректировка искривленного профиля углом зацепления роторного гидромотора с планетарной передачей, Палюх А. П. (2014)
Лурье З. Я. - Многокритериальная оптимизация и численное моделирование рабочего процесса шестеренного насоса внешнего зацепления, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2014)
Ялпачик В. Ф. - Исследование влияния условий хранения наизменения клейковины пшеницы, Верхоланцева В. А. (2014)
Братута Э. Г. - Определение гидравлических потерь в проточных частях распределительных систем непосредственного типа, Панченко А. И., Волошина А. А., Обернихин Ю. П. (2014)
Мельник В. И. - Особенности методики восстановления траектории сошника методом парциальных ускорений, Аль-Фтиххат Моусаб Абдулвахид Моххамед, Антощенков Р. В. (2014)
Ремарчук М. П. - Вплив в’язкості рідини на процес гідродинамічного змащування в рухомих з’єднаннях із зворотно-поступальним рухом, Воронін С. В. (2014)
Куценко Ю. М. - Технологічні аспекти та технічні засоби виробництва біогазу (2014)
Ломейко О. П. - Термодинамічний і тепловий підходи до стійкості фаз під час кипіння рідин, Кулінченко В. Р. (2014)
Гвоздєв О. В. - Обґрунтування конструкції дробарки зерна прямого удару, Ялпачик О. В., Гамова А. В. (2014)
Скляр О. Г. - Аналіз конструкцій біогазових установок з вібраційною інтенсифікацією процесу анаеробного бродіння, Скляр Р. В. (2014)
Болтянська Н. І. - Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку, Болтянський О. В. (2014)
Безпалов Р. І. - Критеріальна модель нерівномірності подачі дрібнодисперсних матеріалів, Мілько Д. О. (2014)
Вершков О. О. - Обґрунтування параметрів чизельних культиваторів для передпосівного обробітку ґрунту, Коломієць С. М. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського