Ячнюк І. О. - Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної діяльності, Ячнюк Ю. Б., Ячнюк М. Ю. (2016)
Байрачна В. В. - Релігійно-правовий аспект впливу на зміст Дигестів Юстиніана (2015)
Головач А. Й. - Cутність тa oсoбливoсті джерел прaвa Єврoпейськoгo Сoюзу, Гaдьмaші В. Р. (2015)
Словська І. Є. - Сучасні моделі конституціоналізму (2015)
Турута О. В. - Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Україні, Дубина Н. А. (2015)
Губарєв С. В. - Право власності при спадкуванні земель (2015)
Дудник Д. В. - Особливості укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб (2015)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти встановлення земельних сервітутів у заповіті (2015)
Хомич В. В. - Окремі питання зловживання цивільним правом у відносинах банківського кредитування (2015)
Чеховська Д. Р. - Особливості державної реєстрації прав власності на нерухоме майно на підставі рішення суду, Цюра В. В. (2015)
Зельдіна О. Р. - Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС, Хрімлі К. О. (2015)
Латишева В. В. - Маркування органічних харчових продуктів в Україні: загальна характеристика правового регулювання, Прилипко В. М. (2015)
Святогор О. А. - Ліквідація господарських судів – реформа чи шкода?, Кременовська І. В. (2015)
Грабовська Г. М. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці, Токар С. В. (2015)
Залевська О. А. - Професійні характеристики працівника: поняття, зміст та значення (2015)
Щербюк Н. Ю. - Конкуренція норм у сфері трудового права України і її причини (2015)
Місінкевич А. Л. - Законодавче забезпечення рекультивації земель в Україні (2015)
Федун А. Д. - Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в Україні (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах (2015)
Васильєв І. В. - Адміністративно-правові засади обігу цивільної зброї: зарубіжний досвід (2015)
Єфремова М. О. - Діяльність державної міграційної служби України щодо надання адміністративних послуг: питання сьогодення (2015)
Пасіка С. П. - Запобігання корупції під час застосування митного режиму до ввезення продукції оборонного призначення в Україну (2015)
Роздайбіда А. А. - Класифікація податкових спорів та засоби мінімізації їх кількості (2015)
Шиян О. Ю. - Актуальні проблеми формулювання дефініції бюджету (2015)
Яковлєв П. О. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Білоконь О. Г. - Генеза законодавства, що встановлює відповідальність за посягання на правосуддя (2015)
Буканов Г. М. - Актуальні проблеми встановлення видових об’єктів злочинів проти довкілля (2015)
Продан Т. В. - Кримінологічна характеристика потреб жінок, задоволених злочинним насильницьким шляхом в Україні (2015)
Столярський О. В. - Міжнародне та національне кримінальне право Німеччини у регулюванні дії закону в просторі (2015)
Зубач І. М. - Функція захисту за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України: теоретико-правовий аналіз, Кушпіт В. П. (2015)
Камчатна Д. І. - Щодо реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (2015)
Король В. В. - Організаційні та процесуальні форми реалізації засади гласності і відкритості кримінального провадження (2015)
Мазур А. П. - Побудова криміналістичних версій на початковому етапі розслідування окремих видів злочинів проти правосуддя (2015)
Побережник А. О. - Проблемні питання визначення системи та структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні (2015)
Стеценко Ю. В. - Щодо суб’єктів висунення криміналістичних версій (2015)
Фігурський В. М. - Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики: дискусійні питання, Никорак О. Ю. (2015)
Шапірко П. М. - Система принципів оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми (2015)
Біда С. В. - Вплив потоків ґрунтових вод на зміну характеристик міцності лесового ґрунту, Куц О. В. (2015)
Богаченко Л. Д. - Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпропетровськ), Осадча Л. І., Прокопенко Т. Д., Сібуль Т. В. (2015)
Dudchenko N. O. - Phase transformation of goethite into magnetite by reducing with carbohydrates, Ponomar V. P. (2015)
Евграшкина Г. П. - Математические модели изменения гидрогеологических условий в зоне влияния шахтного водоотлива, Калинкина О. Е. (2015)
Жолудєв С. В. - Дослідження параметрів підземних вод на територіях високотемпературних промислових підприємств (2015)
Жолудєв С. В. - Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств (2015)
Іванченко В. В. - Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра, Беліцька М. В., Гаврилюк І. В. (2015)
Кураева И. В. - Биогеохимические особенности техногенного загрязнения почв под влиянием предприятий химической промышленности, Кроик А. А., Мусич Е. Г., Войтюк Ю. Ю., Матвиенко А. В. (2015)
Manyuk V. V. - Geological Heritage and Geoscience education in Ukraine (2015)
Матвеев А. В. - Особенности распространения известкового нанопланктона в кампане юга Восточно-Европейской платформы (2015)
Мокрицкая Т. П. - О методике прогноза деградации просадочных свойств грунтов (2015)
Самойлич К. А. - Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г. Днепропетровск) (2015)
Samoilova Kh. M. - Geodiversity: new category in the development of the Nature reserve fund of Ukraine, Samoilich D. O., Manyuk V. V. (2015)
Сизенко О. В. - Метризація ландшафтної різноманітності Павлисько-Верхньодніпровського фізико-географічного району (2015)
Стефанская Т. А. - Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") (2015)
Стефанский В. Л. - Палеогеографические и литолого-фациальные особенности формирования мандрыковских слоев верхнего эоцена Украины (г. Днепропетровск) (2015)
Удалов И. В. - Формы нахождения микроэлементов в каменных углях и антрацитах Северо-Восточного Донбасса вблизи ртутно-рудных тел (2015)
Шерстюк Н. П. - Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець (2015)
Яковенко О. В. - Геохімічні особливості розподілу важких металів у ґрунтах зони впливу підприємств кольорової металургії, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Злобіна К. С. (2015)
Гробова В. П. - Правовий статус та повноваження органів місцевого самоврядування Італії: перспективи для України (2015)
Євтошук Ю. О. - Принцип пропорційності у практиці судів загальної юрисдикції (2015)
Жаровська І. М. - Інститут відповідальності державної влади в умовах розвиненого громадянського суспільства (2015)
Заяць Н. В. - Право нації на самовизначення та глобалізація (2015)
Кретова І. Ю. - Концепція автономного тлумачення у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Нікітенко Л. О. - Місце права на підприємницьку діяльність у загальній системі прав людини і громадянина (2015)
Олексенко Т. М. - Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом (2015)
Парута Ю. І. - Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань (2015)
Слепченко А. А. - Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні (2015)
Федунь М. В. - Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу (2015)
Чистякова Ю. В. - Використання семіотичного підходу у порівняльному правознавстві: ключові напрямки (2015)
Якуніна А. О. - Дослідження трансформаційних процесів у системі державних режимів України та світу, Галаганов В. О. (2015)
Герц А. А. - Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні (2015)
Легенченко М. О. - Самозахист права комунальної власності (2015)
Маслов В. В. - Деякі аспекти доказування при наявності судового прецеденту (2015)
Остап’юк М. В. - Історико-правові засади розвитку державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів в Україні (2015)
Пилипенко Ю. О. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за законодавством зарубіжних країн (2015)
Сорока О. О. - Проблеми регулювання форм права власності в Україні (2015)
Капанадзе Б. П. - Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні (2015)
Некрасова В. І. - Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання зайнятості інвалідів (2015)
Андрущенко Л. В. - Система державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (теоретико-методологічний підхід) (2015)
Болотова Г. Д. - Забезпечення самостійності регіонів у податковій сфері на прикладі законодавства країн ЄС (2015)
Валуєва Л. В. - Правове регулювання митних процедур на морському транспорті, Ковбан А. В. (2015)
Качкалда В. В. - Особливості організації роботи прокурора з представництва інтересів громадянина або держави у суді (2015)
Клок О. В. - Ocoбливості реалізації антикорупційної реформи в Україні (2015)
Поплавський В. Ю. - Застосування скороченого провадження при вирішенні публічно-правових спорів у сфері державної служби (2015)
Савченко О. В. - Державний та громадський контроль: питання співвідношення в умовах розвитку громадянського суспільства (2015)
Бєлєнький В. П. - Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України (2015)
Букрєєв О. І. - Визначення родового об’єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: досвід окремих країн світу (2015)
Вечерова Є. М. - Деякі спірні питання структурування особливої частини КК України та перспективи його подальшого вдосконалення (2015)
Гуріна Д. П. - Депривація як сучасний фактор детермінації злочинності неповнолітніх (2015)
Томчук І. О. - Порівняльно-правова характеристика відповідальності за злочини проти національної безпеки за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством (2015)
Мазур М. Р. - Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні (2015)
Столітній А. В. - Початок досудового розслідування: правова природа, регламентація та межі прокурорського нагляду (2015)
Хижна О. Р. - Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерела доказів у кримінальному провадженні (2015)
Шпак О. О. - Поняття та завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2015)
Барановський Д. - 165 років стабільності (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Фадеєнко Я. Ю. - Розвиток і відтворювальні якості ремонтних телиць за різних сезонів народження (2016)
Зандарян В. А. - Інноваційні напрямки удосконалення технології виробництва молока при підготовці фахівців-технологів, Криворучко Ю. І. (2016)
Палій А. П. - Вплив дійкової гуми в процесі експлуатації на молоковіддачу високопродуктивних корів (2016)
Хохлов А. М. - Моделирование круглодовой поточной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановський Д. И. (2016)
Хохлов А. М. - Создание пооперационной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановский Д. И. (2016)
Усенко С. О. - Особливості динаміки тироксину і трийодтироніну в сироватці крові свиней різної статі, Шостя А. М., Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Цибенко В. Г. (2016)
Шигимага В. А. - Применение и перспективы развития методов рh-метpии мяса свиней, Файзуллин Р. А. (2016)
Баньковська І. Б. - Біологічна і харчова цінність м’яса свиней різних порід та вагових кондицій (2016)
Чалий О. І. - Підвищення рівня відтворної здатності свиноматок породи уельс, Церенюк О. М., Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Помітун І. А. - Використання кросбридингу порід мериноландшаф і прекос для підвищення м'ясної продуктивності овець, Корх І. В., Косова Н. О., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Золотарьова С. А., Рязанов П. О. (2016)
Луценко М. В. - Влияние стрессовой нагрузки на динамику физиологических показателей лошадей, Петрушко Н. П. (2016)
Кабасова І. О. - Види стресу та його вплив на спортивних коней, Петрушко Н. П. (2016)
Нікітченко А. А. - Використання кінних тренажерів руху у спортивному конярстві (2016)
Слинько В. Г. - Властивості козиного молока та шляхи його використання, Скляренко О. В. (2016)
Ісіченко Н. В. - Використання лялечок шовковичного шовкопряда та листя шовковиці у кролівництві, Злотін О. З. (2016)
Данілова Т. М. - Забійні та м’ясні якості кролів м’ясо-шкуркового напрямку продуктивності (2016)
Кандиба В. М. - Перспективна інноваційна модель безвідходного виробництва, переробки і реалізації екологічно безпечної, з підвищеною біологічною цінністю яловичини в Україні, Маменко O. М., Гноєвий І. В., Чигринов Є. І., Гноєвий В. І., Войтенко Т. С. (2016)
Трішин О. К. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 2. великомасштабна технологія цілорічно однотипної годівлі молочної худоби консервованими кормами, Гноєвий В. І., Кандиба В. М., Гноєвий І. В., Котець Г. І. (2016)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 3. промислова технологія цілорічно однотипної годівлі корів за часткового використання зелених кормів, скошених в оптимальну фазу вегетації, Трішин О. К., Гноєвий І. В., Кандиба В. М., Котець Г. І. (2016)
Газиев Б. М. - К методике конструирования рецептов комбикормов и балансирующих добавок для животных, Седюк И. Е. (2016)
Котляр О. С. - БМВД на базі біомаси вермикультури в годівлі поросят на дорощуванні та ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії гумінових кормових добавок та комбігуматів мікроелементів в годівлі ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Щербак Е. В. - Перспективы применения мезенхимальных стромальных клеток свиньи в ветеринарии и сельскохозяйственной биотехнологии, Баглай О. А., Новикова О. Ю., Лаврик А. А. (2016)
Ткач М. М. - Визначення колоїдно-міцелярних властивостей дисперсії бактеріофагів та поверхнево-активних речовин, Щербак О. В. (2016)
Сільченко К. П. - Рослинні біостимулятори у молочному скотарстві (2016)
Маменко О. М. - Нетрадиційні відновлювані джерела енергії та перспективи виробництва біогазу в умовах тваринницьких комплексів, Портянник С. В. (2016)
Шатровський О. Г. - Практичне застосування еко-етологічної класифікації риб (2016)
Панчишний М. О. - Продуктивні показники та стійкість рака річкового довгопалого (astacus leptodactylus esch.) в умовах штучного вирощування, Бородін Ю. М., Рокитянський А. Б. (2016)
Садомов Н. А. - Интенсивность роста поросят-сосунов при использовании пробиотического препарата "Биохелп", Ходырева И. А. (2016)
Маменко О. М. - Якість молока та його екологічна безпека після комплексного застосування преміксів та біологічно активного препарату "Авгор-5", Ємець З. В., Хруцький С. С. (2016)
Логачова Л. А. - Вплив абіотичних і генотипічних факторів на здоров'я і продуктивність корів, Петренко А. М., Бондар А. О. (2016)
Решетніченко О. П. - Динаміка живої маси та якість м’яса молодняка свиней за використання в годівлі анальцимосорбента (2016)
Ткачук О. Д. - Взаємообумовленість санітарно-гігієнічних параметрів, показників резистентності та продуктивності свиней за різних умов утримання, Повод М. Г. (2016)
Чалая О. С. - Перетравність поживних речовин раціонів свиней на відгодівлі та інтенсивність їх росту за дії абіотичних чинників (2016)
Вороняк В. В. - Мікробіологічні показники безпеки води джерел водопостачання і розподільної мережі молочно-товарних ферм Львівщини (2016)
Григорьев А. Я. - Разработка технологий управления и дистанционного контроля экологического состояния малых водоемов и водотоков в свете современных проблем биобезопасности (2016)
Маменко О. М. - Можливості вирішення проблем інноваційного провайдингу для розвитку агропромислового виробництва (2016)
Кривобок В. Ю. - Особливості розвитку економіки України (2016)
Маменко О. М. - Проблеми "актуалізації" наукових досліджень (сторінка редактора) (2016)
Волошенюк О. В. - Гармонізація та уніфікація законодавства як форми зближення правових систем (2015)
Дуднік Р. М. - До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права (2015)
Задорожній О. В. - Нормативний зміст принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві (2015)
Кісс С. В. - Сутність поняття та основні ознаки соціальної держави (2015)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість та правова соціалізація особи (2015)
Ніколенко Л. М. - Механізм вирішення конфліктів як засіб забезпечення ефективності діяльності місцевого самоврядування, Мамедова А. І. (2015)
Соловьев А. В. - Особенности Закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации" (общетеоретическая характеристика) (2015)
Чеботарьов С. С. - Концептуальні засади реалізації принципу гуманізму в праві (2015)
Шкабко С. І. - Форма правління як елемент форми держави та основна категорія державознавства (2015)
Главач І. І. - Момент виникнення у спадкоємців прав щодо спадщини: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Єфімов О. М. - Правова сутність представництва в цивільному процесі (2015)
Ізарова І. О. - Європейська історична традиція цивільного процесу та перспективи його подальшого розвитку (2015)
Касумова А. Б. - Обмеження прав громадян, пов’язані зі станом їх здоров’я (2015)
Колосова О. Е. - Законодавча регламентація незначної державної допомоги суб’єктам господарювання (2015)
Кужко О. С. - Підстави звільнення від відповідальності в договорі перевезення вантажу морським транспортом (2015)
Остапенко В. І. - До питання про особливості прояву принципу акцесорності в правовідносинах поруки (2015)
Перунова О. М. - Загальні ознаки процесуальної форми цивільного судочинства та її вплив на судову діяльність (2015)
Савченко В. О. - Характерні правові ознаки послуг: на прикладі медичних та туристичних послуг, Савченко В. А. (2015)
Тестова Н. И. - Правовые основания патроната по законодательству субъектов Российской Федерации (2015)
Фасій Б. В. - Види субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних із ним відносин (2015)
Цюра В. В. - Особливості правового регулювання поділу майна подружжя за законодавством України, Автух А. А. (2015)
Юськів Н. В. - Соціальні та економічні права неповнолітніх (2015)
Біловус Р. В. - Правові аспекти визначення права загального користування надрами (2015)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правова характеристика права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2015)
Обрусна С. Ю. - Джерела банківського права: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Підгорний Б. А. - Форми адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: зміст та класифікація (2015)
Сидоренко В. В. - Визначення суб’єкта адміністративних проступків у сфері економічної діяльності (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості розподілу обов’язку доказування між сторонами судового процесу в справах про порушення податкового законодавства (2015)
Бульба О. М. - Детермінація самоправства: кримінологічна характеристика (2015)
Сливич І. І. - Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм, Далекорей А. М. (2015)
Лосич С. В. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2015)
Маланчук П. М. - Вимоги до доказів у міжнародному кримінальному праві та кримінально-процесуальному праві України: компаративіський аспект (2015)
Паляничко Д. Г. - Механізм злочинної діяльності, пов’язаної з дитячою порнографією (2015)
Стец О. Н. - Юридические меры преодоления правового нигилизма как фактора преступности (2015)
Аракелян Р. Ф. - Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Братінов І. І. - Участь і роль понятих у кримінальному провадженні (2015)
Вапнярчук В. В. - Форми вияву доказування суб’єкта в об’єктивному навколишньому світі (2015)
Харченко С. В. - Тактика слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних (2015)
Опришко В. Ф. - Від освітянських законів до Освітянського кодексу (2014)
Борсук Н. Я. - Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні (2014)
Шереметьєва О. Ю. - Правовий статус та особливості дослідницького університету в сучасних умовах (у контексті Закону України "Про вищу освіту") (2014)
Фукс Н. А. - Правові засади фінансування вищих навчальних закладів: переваги та недоліки нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Богданець А. В. - Вищий навчальний заклад як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Kolomiyets-Ludwig E. - Training mediation centre as an additional branch of legal clinic practice development, Maksimenko A. (2014)
Гайдулін О. О. - Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів (2014)
Ієрусалімова І. О. - Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України (2014)
Попович В. М. - Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" (2014)
Шаркова І. М. - Юридична освіта Стародавнього Риму у контексті європейської правової культури: концептуальні засади дослідження (2014)
Балюк І. А. - Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах (2014)
Галіахметов І. А. - Інституціоналізація "делегованих повноважень" органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади (2014)
Коссе Д. Д. - Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України (2014)
Тимчик Г. С. - Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2014)
Богдан Б. В. - Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ (2014)
Тимофєєва Л. Р. - Участь глави держави у законодавчій діяльності (2014)
Залевська А. І. - Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні (2014)
Васильківська І. П. - До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід (2014)
Малютін І. А. - Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні (2014)
Хатнюк Н. С. - Новели податкового законодавства України у сучасних умовах (2014)
Науменко І. І. - Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України (2014)
Василенко О. C. - Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2014)
Виноградова Г. В. - Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі (2014)
Літошенко О. С. - Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Намясенко О. К. - Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві (2014)
Шматова Ю. О. - Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель (2014)
Шаталова Л. М. - Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії (2014)
Вознюк Н.О. - Посередник — ключова ланка процесу медіації (2014)
Жирун А. В. - Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору (2014)
Комар Є. Г. - Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні (2014)
Медведенко Ю. В. - Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця (2014)
Назаренко О. А. - "Захищаю кого хочу та як хочу" або Російська модель відповідальності за захист (R2R) (2014)
Ратушний С. М. - Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання (2014)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2014)
Квасневская Н. Ф. - Физиологические механизмы биологических методов контроля токсичности водных экосистем, Бадюк Н. С., Лебедева Т. Л., Гоженко А. И. (2015)
Алексійчук О. Ю. - Умови праці та захворюваність працівників локомотивних бригад (огляд літератури), Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2015)
Гоженко А. І. - У пошуках універсального біомаркеру гострого ушкодження нирок при гострому коронарному синдромі (огляд літератури), Ковалевська Л. А., Телятников О. В. (2015)
Авраменко А. А. - Влияние длительного психоэмоционального стресса на достоверность выявлени я хеликобактерной инфекции м етодом иммуноферментного анализа у больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Тещук В. Й. - Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П. (2015)
Чаплик В. В. - Профілактика та лікування гострої ниркової недостатності, Литвинчук В. Г. (2015)
Бабов К. Д. - Санаторно-курортна реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця, після хірургічної реваскулярізації міокарду в с полученні з остеоартрозом, Колоденко О. В. (2015)
Карпенко Ю. І. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Бліхар О. В. (2015)
Себов Д. М. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Боровик О. П., Коротаєва В. А. (2015)
Псядло Э. М. - Производственные стрессоры в деятельности водителей пассажирского автотранспорта, Волкова С. С. (2015)
Сергета І. В. - Сучасні методичні підходи до с творення ш кал комплексної бальної оцінки особли востей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків, Панчук О. Ю., Мостова О. П., Теклюк Р. В., Лукіна Н. Ю., Тимощук О. В., Сергета Д. П., Макаров С. Ю. (2015)
Макаренко Н. В. - Устойчивость двигательной реакции – как один из критериев уравновешенности нервных процессов, Лизогуб В. С. (2015)
Дреженкова І. Л. - Закономірності розвитку психофізіологічних функцій організму дівчат і юнаків у залежності від рівня рухової активності (2015)
Стоян Н. В. - Особливості формування показників функціонального стану зорової сенсорної систем и та зорово-рухової координації сучасних студентів: профорієнтаційні аспекти (2015)
Черненко Е. В. - Воздействие вредных производственних факторов на состояние высших психических функций работников нефтеперерабатывающей отрасли (2015)
Евстафьев В. Н. - Электромагнитные излучения на объектах обеспечения безопасности мореплавания, Гоженко С. А. (2015)
Babienko V. V. - Modern approaches to social and hygienic monitoring of the health status of drivers of public transport, Gwantzeladze C. R., Sidorenko S. G. (2015)
Бойко Ю. А. - Влияние лауриновой кислоты и диметилсульфоксида на терапевтическое действие мази с капсаицином, Шандра А. А., Аят М., Кравченко И. А. (2015)
Насибуллин Б. А. - Оценка влияния внутреннего приема преформированного средства "beticmag" (раствора бишофита) на состояние углеводного обмена и функцию почек у животных с аллокса-новым предиабетом, Гуща С. Г., Тихоход Л. В., Васильев А. А. (2015)
Пасічник М. А. - Особливості зрушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Чака О. Г. - Особливості впливу мелатоніну н а активність ферментів аеробного окислення в мітохондріях печінки щурів лінії shr з різним рівнем енергетичного метаболізму, Заморська Т. М., Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2015)
Сахарова І. В. - Вплив азотовмісних детергентів на стан антиоксидантної системи (2015)
Рикало Н. А. - Вікові особливості морфометричних параметрів тканини печінки білих щурів-самок при хронічному алкогольному ушкоджен ні печінки та за умов патогенетичної корекції, Яровенко Л. О. (2015)
Юревич В. Р. - Стан білкового обміну в динаміці розвитку екс пери ментальної пневмонії, Ференц Н. М. (2015)
Шухтина И. Н. - Профилактика печеночных ослонений при антихеликобактерной терапии с помощью орального антидисбиотического геля (2015)
Повідомлення про створення громадської організації "асоціація мікроелементологів України" (2015)
С юбилеем, Юрий Иванович! к 70-летию со дня рождения Губского Ю. И. (2015)
Некробиология клетки и стресс: биохимия, физиология, патология (рецензия на монографию Ю. И. Губского "Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз") (2015)
Кремень В. Г. - Трансформаційний потенціал класичної моделі університету (2016)
Колумбет О. М. - Економічні показники впливу фізичної культури та спорту на якість вищої освіти (2016)
Махнарилов Ю. В. - Формалізація принципу оцінки результатів навчання (2016)
Goncharenko I. M. - Perspective trends in hotel and restaurant business development in Ukraine under integration into the global economic community (2016)
Onegina V. M. - Public-social-private partnership and risk management in agriculture (2016)
Геселева Н. В. - Методи підтримки прийняття рішень при оптимізації виробничо-збутової діяльності підприємства з урахуванням попиту споживачів, Залізний С. В. (2016)
Гребельник О. П. - Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу (2016)
Герасимчук Н. А. - Аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств, Мірзоєва Т. В. (2016)
Yershova O. O. - Evolutionary nature of business processes development at Ukrainian enterprises (2016)
Макатьора Д. А. - Економічне обґрунтування вибору технологічного обладнання підприємств легкої промисловості, Лісун Я. В. (2016)
Титикало В. С. - Comparative analysis of the report on financial situation of government entities of Ukraine and international public sector accounting standards (2016)
Ткачук В. А. - Обґрунтування використання індикаторів якості життя сільського населення як детермінант його розвитку (2016)
Штулер І. Ю. - Системний консалтинговий підхід до поліпшення результативності фінансового управління (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ворона П. - Особливості визначення рівня впливу органів місцевого самоврядування на регіони: методологічні подходи (2011)
Галаган М. - Теоретичні засади інституційно-правових механізмів державного управління в контексті реалізації європейської інтеграції України (2011)
Карпенко О. - Специфіка нормативно-правового трактування терміну "інформаційні послуги" у законодавстві країн СНД (2011)
Кулик Г. - Сутність та класифікація ризиків у державному управлінні (2011)
Купрійчук В. - Національне книговидання як складова державної гуманітарної політики доби Української національної революції 1917–1920 рр. (2011)
Попович Н. - Філософське підґрунтя актуальності лінгвістичних досліджень у науці державного управління (2011)
Рачинський А. - Сутність публічного контролю в контексті сучасних дослідницьких підходів (2011)
Чередник Н. - Мовленнєва доброзвичаєвість – еквівалент творчого потенціалу української нації (2011)
Юрчук Л. - Теоретико-методологічні засади управління органами регіональної системи освіти (2011)
Бакуменко В. - Підхід до формування предметного поля сучасних публічно-управлінських нововведень, Попов С. (2011)
Гоголь Т. - Підходи до підвищення якості надання адміністративних послуг (2011)
Гончарова А. - Шляхи вирішення сучасних проблем кадрової політики МЗС України (2011)
Горобець І. - Мінімальний стандарт якості соціальних послуг як інструмент державної політики протидії дитячій безпритульності та бездоглядності (2011)
Давтян С. - Основні види управлінських взаємодій місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (2011)
Дмитрук П. - Інституціоналізація механізму державного регулювання економічної безпеки АР Крим: соціальний аспект (2011)
Карпенко В. - Показники ефективності при впровадженні програм розвитку сільських територій в Україні (2011)
Козир С. - Досвід країн з розвинутою економікою у сфері державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2011)
Колісніченко Н. - Прояв різних видів відповідальності у системі управління (2011)
Корнієнко Т. - Протокол публічної служби в Україні: концептуальні та нормативно-правові засади (2011)
Кривачук Л. - Чинники та наслідки насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у контексті реалізації державної політики щодо дітей в Україні (2011)
Криворучко Ю. - Стратегія міжнародної миротворчої діяльності України (2011)
Крутій О. - Сучасні технології підготовки кадрів у публічному управлінні (2011)
Линдюк О. - Механізми формування та реалізації гендерної політики в Україні, Роденко О. (2011)
Логвінов В. - Забезпечення доступності державних послуг в електронній формі, Мазуркевич М. (2011)
Макосій С. - Міграційна політика України: тенденції та перспективи (2011)
Мельников О. - Регіональні аспекти забезпечення прикордонної безпеки в Україні, Морозов С. (2011)
Нехайчук Д. - Інституційні підходи щодо фінансового забезпечення розвитку регіону (2011)
Олещенко В. - Тенденції розвитку політичної еліти в Україні (2011)
Пішеніна К. - Державний комплекс науково-професійної освіти як інструмент реалізації освітніх програм (2011)
Сичова М. - Зарубіжні практики державно-управлінського впливу на формування міжетнічної толерантності в суспільстві (2011)
Сокур Н. - Механізми забезпечення ефективності державного управління Збройними Силами України в контексті розвитку людського ресурсу, Гнєзділова С. (2011)
Тещук В. - Планування впровадження медичних інформаційних систем в умовах ангіоневрологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України для удосконалення системи державного управління надання медичної допомоги жителям Одещини, Амонс О., Колчін Р., Тещук В. (2011)
Тимошек О. - Проблематика взаємодії національної правової системи з міжнародною в аспекті захисту прав і свобод іноземців (2011)
Ульянова Т. - Законодавче та нормативно-правове абезпечення державного управління середньою освітою України (2011)
Шпортюк Н. - Основні закономірності утворення територіальної основи локальної демократії у країнах Європейського союзу (на прикладі Польщі) (2011)
Костенюк Н. - Процесний підхід як методологічний інструмент вдосконалення діяльності органів державної влади (2011)
Молоканов Ю. - Рік молоді як фактор активізації державної молодіжної політики: досвід Російської Федерації (2011)
Овчаренко Ю. - Позитивні та негативні чинники інтеграції України в міжнародні структури колективної безпеки, Арабаджи Г. (2011)
Голинська О. - Фінансово-бюджетна політика на регіональному рівні: сучасні форми та проблематика (2011)
Осипов В. - Управління сталим розвитком субрегіону, Парасюк І., Ворожейкін О. (2011)
Туркіна І. - Судовий контроль за дотриманням законності у сфері державного управління (2011)
Бабінова О. - Французький досвід фахової підготовки кадрів для місцевого та регіонального розвитку (2011)
Нечухрана Ю. - Оцінка персоналу державної служби як інструмент реалізації кадрової політики держави: теоретичні аспекти (2011)
Скоропад О. - Сучасні тенденції державної служби в країнах-членах Європейського союзу (2011)
Кузьменко С. - Алгоритм розробки системи соціального захисту населення літнього віку на місцевому рівні (2011)
Олійник О. - Проблеми врядування в сучасному державотворенні (2011)
Толкованов В. - Розвиток системи навчання та підвищення кваліфікації службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації європейських інституцій (2011)
Гулакова Г. - Соціальна реклама як механізм взаємодії органів державної влади з громадськістю (2011)
Нєнов І. - Залучення слухачів системи Національної академії державного управління при Президентові України в якості експертів у науковому дослідженні в галузі державного управління: досвід ОРІДУ НАДУ, Блінов Є. (2011)
Ріпка Ю. - Світоглядно-філософські виміри державного бренду України (2011)
Косович В. - Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах (2016)
Онищук І. - Методологічні принципи моніторингу нормативно-правових актів (2016)
Перетятко Г. - Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі при правозастосуванні (2016)
Стецик Н. - "З дня" чи "з дня, наступного за днем" офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами (2016)
Шутак І. - Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування (2016)
Федущак-Паславська Г. - Іnterpretatio у діяльності римських юристів (2016)
Шутко Н. - Дія цивільного кодексу Австрії 1811 року на угорських землях (1812–1918 роки) (2016)
Shkolyk A. - Systematization of law on administrative procedure: ukrainian perspective (2016)
Гирич О. - Детермінація нетрадиційних товарних знаків: законодавство України і міжнародний досвід (2016)
Романюк Я. - Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади (2016)
Цікало В. - Здійснення і захист права акціонерів на отримання дивідендів: порівняльно-правовий аспект (2016)
Яворська О. - Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми (2016)
Burak V. - The system of legal protection of employees’ labour rights and legal interests in Ukraine (2016)
Бутинська Р. - Колектив працівників як суб’єкт колективно-трудових правовідносин в Україні (2016)
Тимофіїв Р. - Відшкодування роботодавцем моральної шкоди, завданої нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням як вид соціального захисту працівників (2016)
Кондра М. - Стан дослідження реалізації принципу рівності у науці кримінального права України (2016)
Мартинишин Г. - Інститут амністії в Україні: пропозиції щодо вдосконалення (2016)
Yatsynina M.-M. - Differentiation of the criminal responsibility for abuse of authority under criminal code of Ukraine (2016)
Бакаянова Н. - Про розвиток науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки (2016)
Гузела М. - До проблеми прав підозрюваного в кримінальному провадженні: міжнародні стандарти забезпечення (2016)
Іваницький Я. - Історичний ракурс предмета криміналістики (2016)
Сопронюк О. - Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція за неприбуття за викликом на досудовому розслідуванні (2016)
Антонець М. Я. - Організація, зміст, форми і методи виробничого навчання в школах Української РСР (1950-ті-80-ті роки XX ст.) (2013)
Біла Н. М. - Основні напрямки діяльності українських політичних партій Галичини серед селянства в кінці XIX - на початку XX століття, Дмитроца О. С. (2013)
Вікторова Л. В. - Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов професійного спрямування (2013)
Гаркуша Л. - Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-просвітницької діяльності (2013)
Гладченко М. М. - SWOT-аналіз - складова частина стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів країн ЄС (2013)
Данько Н. П. - Умови реалізації гуманістичного підходу на уроках музики в початковій школі (2013)
Деяк М. Ю. - Ефективність використання інтерактивних технологій навчання при введенні та закріпленні нової лексики при вивченні англійської мови студентами економічсних спеціальностей (2013)
Жигадло Г. Б. - Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі організації та вивчення спортивних ігор (2013)
Жолобов О. В. - Застосування деяких аспектів теорії економічного мислення у навчально-виховному процесі (2013)
Журавська Н. С. - Методика курсового та дипломного проектування зі спеціальних дисциплін (2013)
Економова О. С. - Самостійна робота студентів як шлях до самореалізації та самовдосконалення (2013)
Ідрісова Н. О. - Результати аналізу ставлення школярів до здоров’я та здорового способу життя (2013)
Ковчина І. М. - Професійна підготовка студентів до соціального захисту населення: проблеми та перспективи (2013)
Костенкова А. М. - Музичне сприйняття та шляхи його активізації в музично-педагогічному процесі (2013)
Лисак О. Б. - Поширення англомовного навчання як фактор впливу на європейську мобільність (2013)
Логвиненко Т. О. - Технології навчання соціальних працівників у системі вищої освіти Норвегії (2013)
Марченко С. С. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до комп’ютерного моделювання та проектування (2013)
Масленнікова Т. А. - Змістовна частина підготовки молодшого спеціаліста юриста в системі юридичної освіти (2013)
Микитенко О. С. - Співпраця у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників для легкої промисловості у технічних училищах України (1954–1984 рр.) як фактор підвищення її ефективності (2013)
Нізовцев А. В. - Особливості професійної підготовки інженерів (2013)
Орлова Н. І. - Навчання студентів реактивному мовленню, Феденко О. О. (2013)
Павлов Ю. О. - Особистісно-орієнтована професійна підготовка у ПТНЗ щодо формування професійного здоров’я майбутніх фахівців (2013)
Плазовська Л. В. - Аналіз візуальних творів (цілі, етапи, рівні) в практиці навчання студентів образотворчого мистецтва (2013)
Поліщук В. В. - Фізична підготовка дітей 5-6 років в процесі фізичного виховання засобами туризму (2013)
Поліщук В. М. - Створення дієвої моделі супроводу обдарованих учнів як одне з пріоритетних завдань сучасної системи освіти (2013)
Потужній О. В. - Деякі особливості поглядів на здоров’я в українських народних прислів’ях та приказках, Закопайло С. А. (2013)
Романовська Л. І. - Обгрунтування соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами із правоосвіти (2013)
Світайло С. В. - Методичні аспекти вокально-хорової роботи із школярами (2013)
Субіна О. О. - Інноваційна освітня діяльність педагогічних університетів при реалізації магістерської підготовки студентів (2013)
Турчинова Г. В. - Тематика, тексти, мовний та мовленнєвий матеріал у курсі навчання викладання біології англійською мовою (2013)
Цина А. Ю. - Інформаційно-комунікативні технології вивчення, пояснення і прогнозування криз та відхилень особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів (2013)
Чай Пэнчэн - Художественно-стилевая компетентность учителя музыки как комплекс профессиональных знаний и умений (2013)
Шахматова Т. В. - Міжпредметні зв’яки в навчанні української мови майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Шевчук Н. В. - Професійно-етична компетентність перекладача: понятійно-термінологічний аспект (2013)
Шульга І. М. - Використання інтенсивних методів у коригувальному тренінгу для іноземних студентів-нефілологів 1 курсу (2013)
Андріяка Г. О. - Лікарняні установи земств Київської губернії у ліквідації епідемії холери на початку XX ст. (2013)
Антонюк Т. Д. - Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленностей (2013)
Титул, содержание (2016)
80-летие академика НАН Украины Ивана Васильевича Сергиенко (2016)
Суровцев И. В. - Моделирование многокомпонентных сигналов в хронопотенциометрии (2016)
Zhiteckii L. S. - l1-Optimization Approach to Design of Digital Autopilots for Lateral Motion Control of an Aircraft, Pilchevsky A. Yu., Solovchuk K. Yu. (2016)
Simakov V. A. - Using Video Images for Determining Relative Disposition of Two Spacecrafts, Gubarev V. F., Salnikov N. N., Melnichuk S. V. (2016)
Любарщук Е. А. - Групповые игровые задачи для систем с переменным запаздыванием (2016)
Евтушенко А. С. - Оценка структуры связей между функциональными показателями операторов при зрительном труде с использованием факторных моделей, Козак Л. М., Кочина М. Л. (2016)
Антомонов М. Ю. - Моделирование антимикробной активности антибиотика "Цефазолин" в комбинации с наночастицами серебра, Романенко Л. И. (2016)
Павлов Вадим Владимирович (11.01.1933 – 06.06.2016) (2016)
Информация об авторах (2016)
Бурмака В. П. - На потрібному місці в потрібний час (про харківських журналістів і газету "Панорама"), Михайлин І. Л. (2015)
Кушнір Г. О. - Газета Євгена Сверстюка "Наша віра" як феномен української релігійної журналістики (2015)
Ломакович С. В. - Роль метатексту в міжособистісній комунікації (на матеріалі художньої прози Юрія Андруховича) (2015)
Починок Ю. М. - "Нова журналістика" в українських і польських текстах кінця XX – початку XXI століття: літературні тенденції та інформаційні виклики (2015)
Шкоріна І. М. - Рецензії в журналістському доробку О. Слісаренка (2015)
Кривенко Т. О. - Вивчення досвіду впровадження медіаосвіти в Павлоградській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6 (Дніпропетровська область) (2015)
Петренко С. І. - Усе таємне стане явним. До питання про правду як вищу цінність особистості журналіста (2015)
Романчук С. М. - Семіотична модель осягнення соціальної комунікації (2015)
Яворська О. С. - Сюжет телепрограми "Критична точка" як приклад порушення професійної етики в журналістському розслідуванні (2015)
Лященко А. В. - Формування уявлень про рекламу як форму масової комунікації (2015)
Подпружнікова О. П. - Персонаж як структурно-семантичний компонент рекламної комунікації (2015)
Теодорська Л. І. - Формування ґендерних стереотипів у "дитячій" рекламі (2015)
Хавкіна Л. М. - Креативно-функціональні можливості хронотопу в контексті іміджетворення (2015)
Бурдіна Е. О. - Персоналізація та персоніфікація як ознаки інфотейнменту: розмежування понять (2015)
Nechaieva N. - The stereotypical perception of the profession of journalist: the cinematic aspect, Peralta Ye. (2015)
Balaklytskyi M. - The art of preaching in the information society (2015)
Kuznetsova M. - The history of yellow journalism as a sociocommunication phenomenon (2015)
Бутиріна М. В. - Публіцистика "Літературно-Наукового Вісника" як ментальний код нації. Рецензія на видання: Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи "Літературно-Наукового Вістника" (2015)
Хавкіна Л. М. - Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі. Рецензія на видання: Олтаржевський Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа (2015)
Титул, зміст (2016)
Lytvyn V. - A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist's competences, Vysotska V., Pukach P., Bobyk І., Pakholok B. (2016)
Vуsotska O. - Studying the mechanisms of formation and development of overweight and obesity for diagnostic information system of obesity, Dobrorodnia H., Gordiyenko N., Klymenko V., Chovpan G., Georgiyants М. (2016)
Lutsenko I. - Definition of efficiency indicator and study of its main function as an optimization criterion (2016)
Ruban І. - Designing a monitoring model for cluster super-computers, Martovitsky V., Lukova-Chuiko N. (2016)
Sheikus A. - Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process, Belobrova E., Dovgopoliy Ya., Levchuk I., Korsun V. (2016)
Kanyuk G. - Development of the system of automatic control of steam boilers at electric power plants during combustion of low quality fuel, Mezerya A., Suk I., Babenko I., Bliznichenko E. (2016)
Tytiuk V. - Analytical determination of the electromechanical system starting process efficiency index with regard to the distributed nature of input products consumption (2016)
Abstract and References (2016)
Содержание (2015)
Гордиенко С. - Открытие нового завода "Биофарма" — яркий пример для развития экономики Украины (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІІІ. Діагностика алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Плахотна О. М., Романова Г. С., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Банадига Н. В. - Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря:педіатра (2015)
Дудіна О. О. - Сучасні перинатальні технології — важлива складова поліпшення здоров'я дітей, Терещенко А. В., Моісеєнко Р. О. (2015)
Знаменська М. А. - Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров'я, Слабкий Г. О. (2015)
Ріга О. О. - Стан здоров'я та особливості скеровування передчасно народжених дітей до реабілітаційних програм упродовж перших трьох років життя, Гордієнко І. В., Марабян Р. В., Хоценко Г. О., Безрукова Ю. О. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Клинико-морфологические особенности агрессивной холестеатомы у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (2015)
Мокія-Сербіна С. О. - Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза, Чечель В. В. (2015)
Пересипкіна Т. В. - Тенденції змін у стані здоров'я міських юнаків за даними ретроспективного аналізу (2015)
Усачова О. В. - Сучасні клінічні особливості єрсиніозу у дітей, Сіліна Є. А., Конакова О. В., Пахольчук Т. М. (2015)
Руда В. І. - Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області (2015)
Kalliomaki M. - Пробіотики та профілактика алергічних захворювань: спостереження за пацієнтами 4-річного віку в ході рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження, Salminen S., Arvilommi H., Kero P., Koskinen P., Isolauri E. (2015)
Черник-Булент А. - Случай остеодиспластической геродермии (мутация гена GORAB) у ребенка, Бахмани И. В., Мамедова Ф. М. (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування тактики антибактеріальної терапії у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бактеріального ґенезу, Пашкова О. Є. (2015)
Роль Бронхо-Ваксому (ОМ-85) в запобіганні загострення хронічного тонзиліту у дітей (2015)
Мельников О. Ф. - Иммунологические аспекты локальной иммуномодуляции мукозальной вакциной системного действия у больных хроническим тонзиллитом и после тонзиллэктомии, Заболотный Д. И., Тынитовская О. И., Рыльская О. Г., Бредун А. Ю., Левандовская В. И. (2015)
Марушко Р. В. - Споротвірні пробіотики та їх застосування у дітей (2015)
Белоусова О. Ю. - Применение синбиотика "Колифагина ПРО" в комплексной терапии хеликобактерассоциированных заболеваний у детей, Ганзий Е. Б. (2015)
Чернишова Л. І. - Сімейна середземноморська лихоманка, Волоха А. П., Степановський Ю. С., Мостовенко Р. В., Янушевська Д. В., Гінка О. В., Бойко Я. Є. (2015)
Бондаренко А. В. - Мікози у структурі інфекційного синдрому при первинних імунодефіцитах, Чернишова Л. І., Костюченко Л. В., Гільфанова А. М., Рабош Л. В. (2015)
Волоха А. П. - Епштейн—Барр вірусна інфекція у дітей (2015)
Горобець А. О. - Принципи догляду за шкірою дітей з атопічним дерматитом (2015)
Левадна Л. О. - Раціональне вигодовування як ефективний профілактичний захід при алергічному діатезі (2015)
Мінченко Д. О. - Експресія генів TIMP1, TIMP2, THBS1 та THBS2 у клітинах крові підлітків за умов ожиріння з нормальною та порушенною чутливістю до інсуліну (2015)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей внаслідок дефіциту ферменту 21-гідроксилази: клінічні прояви, ускладнення і підходи до їх корекції, Погадаєва Н. Л., Глоба Е. В., Шевченко І. Ю. (2015)
Деньга О. В. - Применение препарата "Кальциум-Д" при профилактике осложнений в процессе ортодонтического лечения детей, Мирчук Б. Н., Ходорчук И. В. (2015)
Гавриленко М. А. - Цитологічне дослідження осадової частини слини у дітей з обмеженими можливостями (2015)
Пипа Л. В. - Соматоформні (психосоматичні) розлади у дітей. Актуальність проблеми в сучасній педіатричній практиці (частина II), Лисиця Ю. М., Свістільнік Р. В. (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Киев (2015)
До 75-річчя завідувача кафедри прикладної математики і механіки Запорізького національного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Грищака Віктора Захаровича (2015)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання в задачах синтезу стисненої оболонки в умовах нечіткої невизначеності даних та обмежень несучої здатності, Волчок Д. Л. (2015)
Воробьев Ю. С. - Влияние динамических свойств материала на скоростное деформирование элементов конструкций, Овчарова Н. Ю. (2015)
Воробьев Ю. С. - Динамика компрессорного лопаточного аппарата в газодинамическом потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2015)
Григоренко Я. М. - Коливання сполучених оболонок обертання різних форм, Беспалова О. І., Урусова Г. П. (2015)
Гришкевич А. Д. - Некоторые особенности упрочняющей ионно-плазменной обработки внутренних рабочих поверхностей пар трения, Гринюк С. И. (2015)
Земсков А. В. - Метод решения нестационарных задач упругой диффузии с произвольными граничными условиями, Тарлаковский Д. В. (2015)
Киричок И. Ф. - Резонансные осесимметричные колебания и диссипативный разогрев вязкоупругой замкнутой сферической оболочки и их демпфирование пьезоэлектрическими сенсором и актуатором, Карнаухова Т. В. (2015)
Кострова М. М. - Визуализация волокнистых материалов при больших деформациях, Наумова И. Ю., Ахундов В. М. (2015)
Кубенко В. Д. - Нестаціонарна плоска контактна задача для узгоджених циліндричних поверхонь, Янчевський І. В. (2015)
Курпа Л. В. - Исследование геометрически нелинейных колебаний функционально-градиентных пологих оболочек со сложной формой плана, Шматко Т. В. (2015)
Максименко-Шейко К. В. - Исследование конвективного теплообмена в топливной кассете твэлов, Шейко Т. И. (2015)
Махоркін М. І. - Визначення напружено-деформованого стану багатоклинового композиту за умов плоскої задачі теорії пружності (2015)
Онопрієнко О. Д. - Електропровідна тріщина між різнорідними п’єзоелектричними матеріалами з контактуючими берегами, Лобода В. В. (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Звізло І. С. (2015)
Опанасович В. К. - Про один підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з криволінійним отвором та прямолінійною наскрізною тріщиною, Слободян М. С., Ярема Є. Б. (2015)
Попов В. Г. - Напружений стан півпростору з циліндричною тріщиною або тонким включенням при крутильних коливаннях (2015)
Пошивалов В. П. - Стохастическая модель разрушения конструкционных материалов при неизотермической ползучести, Дояр И. А. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання коливань шаруватих циліндричних оболонок складної форми при ударному навантаженні (2015)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень у пружнопластичній конічній оболонці з двома круговими отворами, Чернишенко І. С., Харенко С. Б. (2015)
Сулим Г. Т. - Нестаціонарні коливання пружного середовища із циліндричними вкладками під дією динамічного навантаження, Турчин І. М. (2015)
Фильштинский Л. А. - Эффективные характеристики ленточного пьезомагнитного композита, Шрамко Ю. В., Носов Д. Н., Еременко А. А., Сушко Т. С. (2015)
Хапко Б. С. - Термонапружений стан двохелементної призматичної оболонки з різними коефіцієнтами тепловіддачі (2015)
Шацький І. П. - Взаємодія тріщини з колінеарною щілиною за згину пластини, Даляк Т. М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка влияния температурных напряжений на колебания ротора с поперечной трещиной с учетом контактирования берегов, Зайцев Б. Ф., Руденко Е. К., Асаенок А. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2015)
Титул, зміст (2016)
Ребрина В. А. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в організацію роботи методичних об’єднань учителів інформатики у Хмельницькій області (2016)
Марценюк В. П. - Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща, Коцюба Р. Б. (2016)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі Scratch (2016)
Богданова О. О. - Технологія веб-квест на уроках інформатики та у позаурочний час (2016)
Пасічник О. В. - Календарно-тематичне планування з інформатики для 8 класу (2016)
Коршунова О.В. - Календарне планування з інформатики для 2–5 класів (2016)
Лещук С. О. - Вивчення графічних редакторів: змістові аспекти (2016)
Bakhmat N. - Model of cloud oriented learning environment of pedagogical subjects in pedagogical institutions of higher education (2016)
Жалдак М. І. - Дистанційний курс "Теорія ймовірностей і математична статистика", Біляй Ю. П. (2016)
Шевченко А. В. - Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google (2016)
Колос К. Р. - Підвищення кваліфікації у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти як пріоритетний компонент освіти впродовж життя (2016)
Титул, содержание (2016)
Петрова С. А. - Двухжидкостная модель магнитосферы как основа описания излучения пульсара (2016)
Ольяк М. Р. - Спектр турбулентности межпланетной плазмы на расстояниях от Солнца больших 1 а. е., Калиниченко Н. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И., Бубнов И. Н. (2016)
Кривонос А. П. - Сравнительный анализ методов оценки параметров нижней ионосферы с помощью твик-атмосфериков, Швец A. В. (2016)
Сюсюк М. Н. - Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом на фазе роста солнечной активности, Котов Д. В., Черногор Л. Ф., Богомаз А. В. (2016)
Булгакова А. А. - Коэффициент направленного действия антенных решеток, Горобец Н. Н., Катрич В. А., Лященко В. А. (2016)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы дуговых щелей в экране коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2016)
Когут А. Е. - Возможность стабилизации частоты твердотельного источника миллиметровых волн экранированным диэлектрическим резонатором, Кузьмичев И. К., Доля Р. С., Носатюк С. О., Шульга Е. А. (2016)
Косяк О. С. - Перестраиваемые и широкополосные дифференциальные фазовые секции в терагерцевом диапазоне частот, Безбородов В. И., Кулешов Е. М., Нестеров П. К. (2016)
Содержание тома 21 за 2016 г. (2016)
Алфавитный указатель тома 21 за 2016 г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Гушилик Б. І. - Застосування напівсинтетичних пеніцилінів у складі протимікробних композицій для лікування інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту (2015)
Дученко Е. А. - Зависимость антиэкссудативной активности от химической структуры в ряду производных 7-(2-гидрокси-3-п-метокси-фенокси)пропил-8-замещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Ладогубец Е. В., Иванченко Д. Г., Романенко Н. И. (2015)
Ковач И. В. - Активность индуцибельной синтазы оксида азота при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, Кравченко Л. И., Гаргин В. В. (2015)
Лебединец В. В. - Применение криоконсервированной кордовой крови для коррекции иммунной системы в модели ишемического инсульта, Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Бондарович Н. А., Останков М. В., Лебединец Д. В., Гольцев А. Н. (2015)
Леонова Л. А. - Содержание цитокинов в экссудатах "кожного окна" при экспериментальном атопическом дерматите до и после лечения криоконсервированными клетками фетальной печени, Останкова Л. В., Ямпольская Е. Е., Бондарович Н. А., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2015)
Милица К. Н. - Экспериментально-морфологическое обоснование новой методики хирургического лечения ожирения, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С. (2015)
Назарян Р. С. - Мікробіологічна характеристика біотопів ротової порожнини та дихальної системи при муковісцидозі у дітей, Ткаченко М. В., Коваленко Н. І. (2015)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ как метод морфометрического исследования поверхностной сосудистой сети мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2015)
Cтецишин В. Г. - Иммунокоррекция генитального герпеса криоконсервированной кордовой кровью (экспериментальное исследование), Останкова Л. В., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2015)
Тарасенко К. В. - Влияние корригирующей терапии на обмен оксида азота в сосудистом русле плаценты при материнском метаболическом синдроме, Гаргин В. В. (2015)
Шиян Д. Н. - Визуализация ядер мозжечка на СКТ по их стереотаксическим координатам (2015)
Іоффе І. В. - Стан аутоімунітету у хворих на аутомунні захворювання щитоподібної залози та його корекція полібіоліном, Храброва О. П., Гайдаш І. С. (2015)
Криничко В. В. - Динаміка суб’єктивних та об’єктивних показників у хворих з сіалоаденітом до та після програмованої сенсорної депривації (2015)
Родич О. Ю. - Вплив довкілля та інших чинників ризику на народження дітей з малою масою тіла, Гутор Т. Г. (2015)
Коломійченко Т. В. - Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ та герпес-вірусної інфекції, Аношина Т. М. (2015)
Таравнех Д. Ш. - Особливості структури і функції ендометрія у пацієнток з тромбофілією і невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі (2015)
Михайлусов Р. Н. - Использование способа интравульнарной ультразвуковой визуализации раневого канала при исследовании огнестрельных ран, Негодуйко В. В., Ромаев С. Н. (2015)
Ключко Е. А. - Оценка метода соноэластографии у больных при местно-распространенном раке шейки матки (2015)
Лупир А. В. - Прогностичні аспекти застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні поліпозного риносинуситу (2015)
Карнаух О. В. - Застосування препарату "Бебінорм" у комплексі лікувально-профілактичних заходів щодо карієсу постійних зубів у дітей з кислотозалежними хворобами (2015)
Кондратова І. Ю. - Закономірності розвитку та формування зубощелепної системи дітей, народжених передчасно, Назарян Р. С., Хоценко А. О., Кривенко Л. С. (2015)
Назарян Р. С. - Особливості раціону харчування дітей з синдромом Дауна як один з факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань, Іскоростенська О. В. (2015)
Ніколаєва Т. В. - Британська система моніторингу та бенчмаркінгу експлуатації державних адміністративних будівель (2016)
Шаповалова О. О. - Моделювання попиту із залученням методів аналізу часових рядів, Солодовник Г. В., Татаров І. О. (2016)
Лаптєв В. І. - Регулювання соціально-психологічної домінанти управління персоналом при формуванні колективу засобами соціоніки, Романов А. Д. (2016)
Mella P. - As the turbulent environment in periods of accelerated dynamics modifies structures and functions of viable firms, Gazzola P. (2016)
Пересыпкин М. Н. - Организация и осуществление кадрового обеспечения функционирования системы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности (2016)
Рац О. М. - Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку (2016)
Могильна Н. С. - Удосконалення процесу прогнозування надходжень від єдиного податку до бюджетів регіонів України, Тофанюк О. В. (2016)
Джулай Ю. - Передмова (2015)
Демчук Р. В. - Homo іmperii (2015)
Задирака К. І. - Анонімність як фактор культури віртуального простору (2015)
Корнєєва Т. О. - "Символічне недосяжне" в сучасному українському жіночому перформансі (2015)
Нікішенко Ю. В. - Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні: термінологічний аспект (2015)
Тищенко І. М. - Міський публічний простір: підходи до визначення (2015)
Danchenko M. - Fougeret de Montb ron: rococo, libertinism, Enlightenment (2015)
Капранов С. В. - Антропогенез у японських міфах: тілесність, сексуальність, шлюб (2015)
Шагурі М. С. - Насильство та механізми його заміщення в стародавніх Афінах (2015)
Брюховецька О. В. - Дві жінки: сексуальність у фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова (2015)
Кирилова О. О. - Вступ до танатології кіно (2015)
Павліченко Н. В. - Сучасний український арт-ринок: проблеми і рішення (2015)
Петрова О. М. - Гармонія та драма Зої Лерман (2015)
Король Д. О. - Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко – структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств (2015)
Пустовалов С. Ж. - Ескізний проект музеєфікації городища пізньої бронзи Дикий Cад, Чухрай Л. О. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Крючкова І. В. - Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР (2016)
Башко В. Й. - Державні гарантії: ризики фіскальної розбалансованості (2016)
Гаркавенко В. І. - Рефінансування ЦБ як чинник розбалансування валютного ринку: досвід України (англ. мовою), Шкляр А. І. (2016)
Бублик Є. О. - Ринок платіжних карток в Україні: перспективи та обмеження розвитку (2016)
Пасхавер Б. Й. - Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств у інфляційному процесі (2016)
Венгер В. В. - Структурні зміни у світовій торгівлі металопродукцією та їх вплив на розвиток металургійної галузі України, Осипов В. М. (2016)
Серебренніков Б. С. - Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України (2016)
Юрик Я. І. - Побудова скорингової моделі для оцінки ризикових подій на ринку праці, Кузьменко Г. Г. (2016)
Дадашова П. А. - Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України (2016)
Ануфрієва К. В. - Міжнародні фінансові санкції: специфіка імплементації (англ. мовою) (2016)
Попова О. Л. - Cross-compliance – європейський підхід взаємного дотримання зобов'язань при наданні державної підтримки сільгоспвиробникам (2016)
Шаповал Ю. І. - Монетарне стимулювання економічного розвитку України: оцінки і механізми (2016)
Інфляційне таргетування: панацея чи нові рифи? (2016)
Костюк В. О. - Аналітичне моделюваня і факторний аналіз прибутку водопровідного господарства, Ковальов М. В. (2016)
Момот Т. В. - Інформаційно-аналітична база експрес-оцінювання вартості акціонерних товариств будівельної галузі в умовах обмеженої мобільності корпоративних прав на ринку цінних паперів, Писаревський І. М., Чудопал А. І. (2016)
Великих К. О. - Методологічні основи визначення потреби в електротехнічних виробах (2016)
Тараруєв Ю. О. - Особливості амортизаційної політики підприємств міського електричного транспорту, Телятник С. В. (2016)
Великих К. О. - Удосконалення класифікації принципів ціноутворення (2016)
Величко В. О. - Аналіз факторів, що впливають на "рейдерську привабливість" підприємств паливно-енергетичного комплексу (2016)
Momot T. - Preventing and combating corruption in corporate enterprise, Torkatiuk V., Georges A. J. (2016)
Кайлюк Є. М. - Формування споживчої лояльності на ринку туристичних послуг закарпатської області, Салтанова О. С. (2016)
Бережна А. Ю. - Формування основ управління споживчою лояльністю житлово-комунального господарства, Колонтаєвський О. П. (2016)
Ivanova V. V. - Development of the tourism infrastructure of Ukraine (2016)
Д’яконов В. І. - Еколого-економічні питання утилізації опалого листя на територіях міста, Дьяконов О. В., Скрипник О. С., Нікітченко О. Ю. (2016)
Івасішина Н. В. - Дотримання авторського права на об’єкти архітектури: стан, проблеми та порівняння норм свободи панорами, Гуряк Л. В. (2016)
Воронкова В. Г. - Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa, Романенко Т. П., Андрюкайтене Р. (2016)
Пунченко О. П. - Динамика ноосферизации образования информационной цивилизации), Шилина Н. Е. (2016)
Лепський М. А. - Спін-офф-технології сценарування в мобілізації споживачів і політичних прихильників (2016)
Соснін О. В. - Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій (2016)
Шаповалова Л. А. - Становление и развитие теории клиент-центрированной терапии К. Роджерса и ее гуманистическое содержание (2016)
Силкіна С. О. - Методологічний потенціал теорії аутопоезису в становленні нової парадигми гуманізму (2016)
Chorna L. - The aspects of social ideal comprehension in Ukraine nowadays (2016)
Халімовська І. В. - Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства (2016)
Zablotska I. - Life strategies of modern ukrainian students: methodological approaches and classification (2016)
Черниш Т. М. - Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної України та інформаційного суспільства (2016)
Капріцин І. І. - Риси релігійної культури майбутнього : соціально-філософська антиципація (2016)
Банах Л. С. - Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді, Ільчук І. А. (2016)
Levcheniuk E. - The philosophy of economy: the natural sense of human activity (2016)
Крицький О. В. - Змістовна поліфонічність поняття "сучасне суспільство": спроба філософського узагальнення (2016)
Bilohur V. - Problem of formation of the person in the world sports with position philosophical-anthropological (2016)
Рєзанова Н. О. - Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах (2016)
Максименюк М. Ю. - Концептуалізація маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки (2016)
Дзвінчук Д. І. - Щодо теоретичного аналізу і уточнення поняття "управлінська пара" як основи розвитку та удосконалення публічного управління, Лютий О. В., Петренко В. П. (2016)
Богуславська О. Г. - Психологічний вплив та засоби протидії небажаному впливу: практичні аспекти (2016)
Макушинська Г. П. - Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс (2016)
Кивлюк О. П. - Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності (2016)
Чернова І. В. - Пантеїзм як основа світогляду і поетики О. Олеся (2016)
Клименко Л. В. - Теоретические аспекты управления учебно-познавательной деятельностью студентов во вне аудиторное время, Муц Л. Ф. (2016)
Nikitenko V. - Cultural and social competence creation in the process of english language study: information society aspect (2016)
Мельник В.В. - Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри (2016)
Воденніков С. А. - Управління ризиками для збереження життя людей, Тарасов В. К., Румянцев В. Р., Шкляр Т. В. (2016)
Авторська довідка (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Ткаченко С. А. - Функціонування підсистеми економічного моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери із точки зору інваріанту поведінки, який відображає цілі функції (2016)
Череп А. В. - Інвестиційний клімат України і шляхи його покращення, Топчанюк О. В. (2016)
Західна О. Р. - Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області, Мидлик Ю. І. (2016)
Гаватюк Л. С. - Банкрутство та методи його подолання, Ковальська Ю. С., Перебиківська Т. І. (2016)
Журавель А. І. - Система забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства (2016)
Коломіна О. Б. - Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства, Ковтуненко К. В. (2016)
Мироненко М. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, Шлапак Д. Р. (2016)
Уся правда про будівельний паспорт. Як забудувати ділянку у сільській місцевості без хабаря? (2016)
Боронос В. Г. - Моніторинг бюджетної безпеки держави (2016)
Посохов І. М. - Дослідження державної політики регулювання ризику в країнах ЄС (2016)
Смолінська С. Д. - Ринок банківських послуг в системі міжнародних економічних відносин, Ясіновська І. Ф. (2016)
Станіславик О. В. - Роль організаційної культури в підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Коваленко О. М. (2016)
Ткаченко С. А. - Вибір системи критеріїв ефективності при проектуванні моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Шпаковський А. О. - Реструктуризація активів як об’єктивна передумова забезпечення фінансової стійкості банків України (2016)
Аврамчук О. П. - Формування території Галицької землі протягом другої половини XIV – останньої третини XV ст. (2015)
Піддубний М. Д. - Статус Великого князя Литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів (2015)
Лаврук Л. І. - Про "плагіат" Алессандро Ґваньїні з Мацея Стрийковського: порівняння образів в історичних наративах ХVІ ст. (2015)
Бліндер С. M. - Візитація Олицької колегії 1658 року (за щоденником Василя Рудомича) (2015)
Яременко М. В. - До біографії Василя Івановича Лучицького (2015)
Гаухман М. В. - "Дике поле": тюркська історична спадщина в українсько-російській інтелектуальній традиції (2015)
Орел Ю. В. - Олексій Кирилович Єлачич: українські сторінки життя (2015)
Свєженцев М. Д. - Радянська армія та польське населення у 1944 р.: про що говорять джерела (2015)
Клименко О. М. - Святкування Дня Перемоги в Києві 1985 року (2015)
Бажан О. Г. - Карально-репресивні технології радянських спецслужб з обмеження опозиційного руху в церкві ЄХБ у 1960–1980 рр. в Українській РСР (2015)
Гриневич В. А. - Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення (2015)
Шаповал П. М. - Соціальна структура і демографія Юдеї за доби правління елліністичних династій (2015)
Обзор О. М. - Винуватці поширення фашистських ідей у Франції за версією газети "L’Humanite" (1933–1934 рр.) (2015)
Ремарович О. І. - Ізраїльська громадська думка щодо подій 1967–1973 рр. (2015)
Черноіваненко В. В. - Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. (2015)
Мицик Ю. А. - Два незнаних листи Івана Боберського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Петрик О. А. - Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки (2016)
Тітова Є. О. - Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища, Швець Ю. О. (2016)
Амурова О. В. - Витрати на оренду складських приміщень торгівельного підприємства: облік, аналіз та шляхи зменшення, Варчук О. А. (2016)
Ткаченко С. А. - Особливість економетричного апарату забезпечення підсистеми моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Грабовенко О. А. - Облікова політика підприємства: визначення та проблеми формування, Варчук О. А. (2016)
Автотоварознавча експертиза: інформація, актуальність, поради (2016)
Аудиторське свавілля: як перевіряють банки і емітентів цінних паперів (2016)
Ткаченко С. А. - Виділення в функціонально розвинутої системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єкта сфери підсистеми економічного моніторингу (2016)
Битківська А. В. - Управлінський облік у системі інформаційного забезпечення підприємства в умовах неплатоспроможності та банкрутства, Петрик О. А. (2016)
Педько І. А. - Прогнозування продажу бетону підприємствами-виробниками з врахуванням сезонного фактору (2016)
Фаізова О. Л. - Гудвіл, як об'єкт стратегічного управління вітчизняним підприємством (2016)
Чумак Н. В. - Концептуалізація антимонопольного регулювання товарних ринків у відкритій економіці (2016)
Станіславик О. В. - Формування корпоративних структур в харчовій галузі України, Антонюк Д. В. (2016)
Махінації влади та ЗМІ на прикладі озера Срібний Кіл Дарницького району міста Києва (2016)
Особливості оскарження неправомірних дій чи бездіяльності посадових осіб податкової міліції (2016)
Руденко В. В. - Анализ теоретических и экспериментальных данных при испытании многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение (2016)
Гапонова Л. В. - Напряженно-деформируемое состояние цилиндрической оболочки, Калмыков О. А., Гребенчук С. С. (2016)
Єрошкіна О. О. - До проблеми завершення формування міських майданів Харкова засобами сакральної архітектури (2016)
Литвинов А. Л. - Розробка та дослідження ймовірнісних моделей оцінювання якості інформаційно-управляючих систем (2016)
Miroshnyk М. А. - Information model for forecasting of technical condition and diagnostics of products exemplified by gas industry, Kotukh V. G., Pakhomov Yu. V., Kosenko V. А. (2016)
Россінський В. М. - Вплив поверхнево-активних речовин на процеси денітрифікації при біологічному очищенні міських стічних вод, Саблій Л. А. (2016)
Юрченко В. А. - Повышение энергоэффективности и ресурсосбережение при очистке сточных вод от соединений фосфора, Смирнов А. В. (2016)
Носков В. И. - Применение нейронной сети при оптимизации процессов управления подвижным составом метрополитена, Липчанский М. В., Мезенцев Н. В., Блиндюк В. С. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу обсягу відправлень пасажирів на показники кількості пасажиромісць (2016)
Санько Я. В. - Визначення основних параметрів транспортного обслуговування мешканців міст (2016)
Есаулов С. М. - Дистанционное диагностирование транспортных средств, Бабичева О. Ф. (2016)
Менейлюк О. І. - Оптимізація організаційних, технологічних і фінансових рішень при реконструкції висотних інженерних споруд, Нікіфоров О. Л., Менейлюк І. О. (2016)
Дідик А. М. - Інноваційна динаміка як елемент системи полівекторного розвитку підприємств (2016)
Гільорме Т. В. - Формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій просування заходів із енергозбереження (2016)
Гордієнко Л. А. - Моделі фінансування соціальних програм в Україні (2016)
Серватинська І. М. - Тактика і стратегія прогнозування фінансових ресурсів державних фондів соціального страхування (2016)
Яровенко Т. С. - Особливості та ризики інвестиційних проектів у сфері освіти України (2016)
Західна О. Р. - Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015 рр.) та шляхи його покращення, Чернецький М. В. (2016)
Зміни в порядку обліку платників податків (2016)
Акулюшина М. О. - Дослідження перспектив підвищення конкурентоздатності українського ринку зернових культур, Кобальчинська Є. О., Ніколаєв Д. С. (2016)
Ковалик О. А. - Консолидация учетно-аналитической информации при составлении налоговой отчетности малыми предприятиями, Балан А. С. (2016)
Ковтуненко Ю. В. - Адаптація стратегій промислових підприємств до мінливих умов навколишнього середовища, Оркуш Ю. І. (2016)
Лацина С. А. - Розробка організаційно-економічних напрямів підвищення конкурентоспроможності на прикладі виноградарсько- виноробного виробництва, Мамонтенко Н. С. (2016)
Панкратова А. Р. - Анализ преимуществ и недостатков вендинговой торговли в Украине (2016)
Разумова К. М. - Підвищення ефективності діяльності пасажирських залізничних перевезень на основі синергетичного ефекту (2016)
Швидка А. О. - Прибыль как направление устойчивого развития предприятия, Городецька Т. Б. (2016)
Смолінський В. Б. - Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні (2016)
Правовий аналіз впливу на аудиторську діяльність постанови Кабміну № 390 від 04 червня 2015 року (2016)
Гордієнко Л. А. - Проблеми та напрями удосконалення фінансової політики соціальної сфери України (2016)
Петрик О. А. - Звітність корпорацій у постіндустріальній економіці: сучасні аспекти формування, аудиту та задоволення інформаційних запитів користувачів (2016)
Радєва О. Г. - Використання індикаторного методу для оцінки стану основних засобів підприємств машинобудування (2016)
Селіванова Н. М. - Облікова політика підприємства: проблеми визначення поняття та нормативно-правового регулювання (2016)
Лободіна З. М. - Міжбюджетні трансферти: реалії надання та шляхи удосконалення в контексті зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування (2016)
Декаленко В. С. - Принципи організації кадрового забезпечення судів України (2016)
Заверховський О. В. - Предмет контрабанди як елемент її криміналістичної характеристики (2016)
Содержание (2016)
Сиволап В. В. - Хворі на гіпертонічну хворобу, які досягли цільового артеріального тиску, та нормотензивні пацієнти. Чи є відмінності показників добового моніторування?, Жеманюк С. П. (2016)
Vizir V. A. - Relationship between cardiac rhythm disorders, serum urotensin ІІ and angiotensin ІІ levels in patients with stage II hypertension and carotid atherosclerosis in dynamics of treatment with candesartan and lercanidipine, Demidenko O. V., Shkolovyi V. V. (2016)
Сиволап В. Д. - Прогностичне значення рівнів GDF 15 і NT-proBNP та ехокардіографічних показників у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, що перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, за даними трирічного спостереження, Земляний Я. В. (2016)
Лашкул Д. А. - Влияние фармакотерапии на долгосрочный прогноз у больных хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза с сохранённой фракцией выброса левого желудочка и почечной дисфункцией (2016)
Mykhailovska N. S. - The peculiarities of adiponectin and resistin interrelationships with the components of metabolic syndrome in patients with coronary heart disease and concomitant nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2016)
Visir V. A. - Clinical efficiency and dermoprotection of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate drug in case of psoriasis: from the antioxidation point of view, Makurina G. I. (2016)
Reznichenko N. Yu. - Psoriasis, chronic eczema and atopic dermatitis in males: functioning of sympathoadrenal and vagoinsular systems (2016)
Vildanov S. R. - Ureteric stent in renal transplantation: to be or not to be?, Nykonenko A. O., Rusanov I. V., Nykonenko O. S. (2016)
Аникин И. А. - Безопасность и эффективность применения центральных венозных катетеров в отделении интенсивной терапии новорождённых (2016)
Милица К. Н. - Абдоминальное ожирение как фактор риска развития колоректальных аденом, Маслов А. И. (2016)
Чепец А. В. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии прогностических маркеров в неметастатической и метастатической инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки (2016)
Меликова Т. А. - Функциональное состояние фетоплацентарной системы у беременных с аутоиммунной патологией щитовидной железы (2016)
Ламазян Г. Р. - Дослідження механізмів антиоксидантного захисту плодів Citrullus Colocynthis та N-ацетилцистеїну на моделі цукрового діабету в щурів, Ситник І. М., Натрус Л. В., Брюзгіна Т. С., Черновол П. А., Рижко І. М. (2016)
Fedotchenko A. V. - Application of lectinhistochemistry to study the formation and reactivity of the marginal transitional zone of the joint capsule, Voloshyn M. A. (2016)
Кебало Д. І. - Ефективність застосування фотодинамічної терапії з фотосенсибілізатором при захворюванні на базально-клітинний рак шкіри голови, Єрмолова В. І., Мирошнікова Н. П., Пащенко С. М., Званцева О. Д., Волошина Н. Н., Лаштабега Д. Є. (2016)
Смирнов А. С. - Изменения состояния секреторных гранул поверхностных эпителиоцитов слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс при действии эпихлоргидрина, Смирнов С. Н., Мирзебасов М. А. (2016)
Aksyonova-Seliuk I. I. - The study of the effect of 5-(4-(tret-butyl)phenyl)-4-R-amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiols on the duration of thiopental-sodium narcosis for laboratory rats, Panasenko O. I., Knysh Ye. H., Pruglo Ye. S. (2016)
Mazur I. A. - Selection of disintegrants for wet granulation method of "Angiolin" tablets, Kucherenko L. I., Bidnenko O. S., Portnaya Ye. A. (2016)
Danilchenko D. M. - Acute toxicity of 5-(furan-2-yl, 2-metylfuran-3-yl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol alkyl derivatives, Parchenko V. V. (2016)
Шевченко І. Ю. - Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів (2016)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Критичний огляд відповідності методичного підходу Національного банку України міжнародним стандартам оцінювання кредитних ризиків (2016)
Зачосова Н. В. - Організація протидії злочинам в економічній сфері у системі забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарювання, Куценко Д. М. (2016)
Еней Я. І. - Аспекти формування стратегії імпортозаміщення в промисловості України (2016)
Котова М. В. - Процесс формирования креативного мышления как основа современного эффективного управления (2016)
Коць І. І. - Концепція збалансованого управління толінговими операціями на підприємствах (2016)
Мосійчук М. М. - Аналітичне забезпечення сервісних функціональних стратегій операційної діяльності автотранспортних підприємств (2016)
Яковлєв А. І. - Резерви зниження величини збитків при виході з ладу електрообладнання на технологічних агрегатах (2016)
Єгоращенко І. В. - Впровадження "зеленої” (екологічної) логістики суб’єктів господарювання (2016)
Ткаченко С. А. - Якості врегулювання проблем підсистеми майбутньої діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємства та виробничого об’єднання (2016)
Худолій Ю. С. - Оцінювання та прогнозування фінансових криз на основі системи індикаторів раннього сповіщення, Шклярук А. В. (2016)
Пилипченко О. О. - Тіньова економіка в Україні: причини, методи вимірювання та фактори негативної дії на економічну безпеку (2016)
Заверховський О. В. - Способи контрабанди як елемент її криміналістичної характеристики (2016)
Залізняк Л. - Передмова. Маґістерській програмі з археології НаУКМА 15 років (2015)
Отрощенко В. В. - Український слід в "Истории российской археологии" Л. Клейна (2015)
Бузько О. В. - Про подолання марризму в археології на початку 50-х років XX ст. (2015)
Залізняк Л. Л. - "Неандертальський" яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 поблизу Новомиргорода (2015)
Шевченко Т. О. - Зубчасте мустьє України: історіографічний аспект (2015)
Цеунов І. А. - Відкриття та перші польові дослідження Мізинської палеолітичної стоянки (2015)
Рудь В. С. - Гетьманівка І – трипільське поселення етапу ВІІ на правобережжі Південного Бугу (2015)
Гордієнко Р. О. - Iсторія польових досліджень пам’яток ІІ тис. до н. е. в межиріччі Сейму та Псла (2015)
Фіалко О. Є. - Чи воювали скіфські амазонки? (2015)
Болтрик Ю. В. - Первісне обвалування елітних курганів скіфів, свідчення заздалегідь спланованої споруди (2015)
Шевченко Т. М. - Лев у ногах Матері богів: до походження образу (2015)
Шейко І. М. - Cвітильники з каменю з Oльвії та поселень її хори (2015)
Ліфантій О. В. - Два типи довгих пластин головних уборів скіфів із зображеннями комах (2015)
Шелехань О. В. - Метричні групи клинкової зброї Скіфського Лісостепу (2015)
Білинський О. О. - Клинкова зброя скіфського часу з Посейм’я, Шелехань О. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Чупрынин А. А. - Долговечность железобетонных элементов конструкций (2016)
Лусь В. I. - До визначення коефіцієнта чутливості власного спектру частот пресо-різьбового з'єднання (2016)
Вахниченко А. В. - Атриумное пространство в городской среде (2016)
Смирнова О. В. - Критерии дифференциации лендформенных зданий в городской среде (2016)
Дубинский В. П. - Эволюция технополисов: от технократических утопий прошлого до современных концепций техноэкополисов, Морковская Е. Д. (2016)
Нестеренко С. В. - Стабилизационная обработка оборотного цикла первичных газовых холодильников очищенными фенольными водами, Скрипий Ю. Н., Банников Л. П., Карчакова В. В. (2016)
Нубарян С. М. - Повышение надежности и эффективности функционирования газораспределительных станций, Гранкина В. В. (2016)
Мірошник М. А. - Технологічна концепція забезпечення надійності і довговічності трубної арматури транспортних трубопровідних систем за критерієм технологічної спадковості, Котух В. Г., Капцова Н. І., Косенко В. А. (2016)
Стольберг Ф. В. - Актуальні питання вдосконалення нормативно-правової бази охорони довкілля міст, Коваленко Ю. Л. (2016)
Скрипник О. С. - Вплив вологості деревних відходів на фізико-механічні властивості біокомпозиції, Дьяконов О. В., Д’яконов В. І., Нікітченко О. Ю. (2016)
Савченко П. І. - Розробка автоматизованої технологічної лінії виробництва корму для тваринництва з корегуванням якості цільового продукту, Гузенко В. В. (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби у водопостачанні та водовідведенні (2016)
Іванов І. Є. - Вплив параметрів пасажирських транспортних систем на показники маршрутної мережі (2016)
Телятник С. В. - Удосконалення методики визначення тарифу на перевезення пасажирів електричним транспортом (2016)
Любий Є. В. - Транспортне планування міст: сучасні інструменти транспортного моделювання автотранспортних систем, Пономарьова Н. В., Чернишова О. С. (2016)
Kovalenko I. I. - Quality simulation of risk contributing factors in high technology enterprises and productions, Chernova L. S., Shved A. V. (2016)
Давідіч Н. В. - Моніторинг впливу параметрів системи міського пасажирського транспорту на якість обслуговування населення, Чумаченко І. В. (2016)
Сабадаш В. В. - Заходи та методичні рекомендації, щодо зниження рівня дорожньо-транспортних пригод на комунальному підприємстві "Міськелектросервіс" міста Харкова, Науменко С. Г. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Перспективні методи виготовлення та ремонту електротехнічного обладнання в умовах АПК, Окушко О. В. (2016)
Халатов А. А. - Термогазодинаміка одиночної циліндричної поверхні з заглибленнями на зовнішній стороні, Мейріс А. Ж., Гамрецька А. В. (2016)
Синявський О. Ю. - Визначення збитків від відхилень показників якості електроенергії в електроприводах сільськогосподарських машин, Савченко В. В. (2016)
Васецкий Ю. М. - Газодинамические и температурные характеристики теплового аппарата индукционного типа для нагрева воздушного потока, Кондратенко И. П., Жильцов А. В., Березюк А. О. (2016)
Омельчук А. О. - Зниження технологічних витрат електроенергії в розподільних електричних мережах (2016)
Nesvidomin А. - The movement of particle on a rough surface ellipsoid rotation (2016)
Горобець В. Г. - Спряжений теплообмін плоских полімерних плівок, охолоджуваних на барабані (2016)
Квітка С. О. - Розробка системи забезпечення ресурсоенергозберігаючого експлуатаційного режиму роботи асинхронного електродвигуна, Вовк О. Ю., Волошина А. А., Стребков О. А. (2016)
Лобода О. І. - Визначення вологовмісту трансформаторного масла оптичними методами (2016)
Супрун Т. Т. - Вплив структури нестаціонарного потоку на теплоообмін у перехідному пограничному шарі (2016)
Драганов Б. Х. - Нелинейная нестационарная теплопроводность стенки при граничных условиях III рода (2016)
Мірошник В. О. - Імітаційне моделювання теплообмінника для підігрівання виноградного соку як об’єкта керування, Лендєл Т. І. (2016)
Степанова А. И. - Макроскопическая модель трехфазной термодинамической системы переменной массы (2016)
Волошина А. А. - Автоматизація споруди захищеного ґрунту як електротехнічного комплексу з функцією моніторингу, Кашкарьов А. О. (2016)
Синявський О. Ю. - Автоматизований вимірювальний комплекс для визначення концентрації мінеральних елементів у живильних розчинах, Несвідомін А. В. (2016)
Жильцов А. В. - Способи зниження зварювальних залишкових напружень і деформацій, Васюк В. В. (2016)
Голодний І. М. - Особливості фільтрування суспензії спіруліни (2016)
Скрипник А. М. - Моделювання оптимальних місць розташування та величини потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації, Кожан Д. П. (2016)
Паранюк В. О. - Засади біоелектродинамічного керування екологічною еволюцією агробіоландшафтів (2016)
Колієнко А. Г. - Вплив параметрів природного газуна показники роботи газового обладнання, Шеліманова О. В. (2016)
Троханяк В. І. - Імітаційне моделювання за допомогою MATLAB Simulink системи мікроклімату в пташниках у зимовий період року, Мірошник В. О., Куляк Б. В. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження технологічної схеми роботи водопідйомної установки типу ВУ, Наземцев О. В. (2016)
Доник Т .В. - Вплив ефективності елементів ядерного енергоблоку з гелієвою газовою турбіною на ККД установки в комбінованому режимі роботи, Сафронова О. О., Філатов А. А. (2016)
Драганов Б. Х. - К вопросу о жизнедеятельности комплекса – человек, система, среда, Масюк Н. Ю. (2016)
Shpachuk V. - Ergonomic aspects of test objects of the spatial structure on the vibration reliability, Dudko V., Kostenko I. (2016)
Стоянов Е. Г. - Моделирование напряженно-деформированного состояния сборных железобетонных плит, работающих в составе диска перекрытия, Набока А. В. (2016)
Сєрікова О. М. - Додаткове живлення підземних вод у великих містах України на прикладі міста Харкова, Стрельнікова О. О., Яковлєв В. В. (2016)
Мартынов С. Ю. - Математическое моделирование контактного обезжелезивания воды (2016)
Пастернак А. А. - Экологические и технологические аспекты в процессах прямого и непрямого охлаждения коксового газа, Нестеренко С. В., Банников Л. П., Бутко К. А. (2016)
Teliura N. O. - Improving the coordination and effectiveness of an integrated approach to management of land and other natural resources (2016)
Рибалка І. О. - Моделювання популяції омели білої для вирішення задач екологічного менеджменту урбоекосистем, Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. (2016)
Тесленко В. А. - Визуальные свойства композиции эко гостиниц (мировой опыт), Овчарова Е. А. (2016)
Бараннік В. О. - Вплив осереднення миттєвих рівнів акустичної енергії на розподіл статистик шуму міського району, Абракітов В. Е., Решетченко А. І. (2016)
Маляренко В. А. - Когенерация в котельных на основе органического цикла Ренкина, Шубенко А. Л., Андреев С. Ю., Cенецкий А. В., Бабак Н. Ю., Темнохуд И. А. (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів, Мосьпан Н. В., Скрипник Д. В. (2016)
Скрипін В. С. - Визначення оптимальної вантажопідйомності транспортних засобів залежно від схем розвезення вантажів в логістичній системі, Куш Є. І. (2016)
Чернышева Е. С. - Алгоритм автоматизированного микрорайонирования при моделировании транспортных систем (2016)
Доля В. К. - Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці, Понкратов Д. П. (2016)
Мамонов К. А. - Застосування геоінформаційних систем у процесі землеустрою міст України (2016)
Ларін О. М. - Розробка методики визначення чисельності парку автомобілів в пожежно-рятувальних підрозділах, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. (2016)
Протасенко О. Ф. - Оцінка якості організації та безпеки робочого місця (2016)
Зуєв О. С. - Програмний модуль дистанційного тестування (2016)
Брецко І. - Специфіка психоемаційного вигорання підлітків за критерієм "стать" (2016)
Бурейко Н. - Психологічні особливості мовленнєвої діяльності студентів-білінгвів (2016)
Верещинська Я. - Структура соціально-перцептивної компетентності особистості майбутнього психолога (2016)
Галян А. - Копінг-стратегії як чинник адаптації майбутніх медичних працівників до професійної діяльності (2016)
Галян І. - Структура та детермінанти життєвої задоволеності майбутніх педагогів (2016)
Головіна О. - Особливості екзистенційного компоненту духовного інтелекту особистості (2016)
Горденко А. - Особистісна ресурсність у контексті професійної діяльності правоохоронців (2016)
Грабіщук С. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей самоактуалізації жінки у професійній діяльності, Безверхий О. (2016)
Дубецька Л. - Роль дитячих мультфільмів у формуванні гендерних уявлень дошкільників-вихованців дитячого будинку (2016)
Євдокимова Н. - Професійне консультування як засіб професіоналізації особистості, Опанасенко Л. (2016)
Журавель А. - Психологічний аналіз досвіду підготовки студентів-психологів до побудови професійної кар’єри (2016)
Залановська Л. - Емперічне обгрунтування особливостей умов формування міжетнічної толерантністі у студентів (2016)
Зубцов Д. - Депресія: визначення та симптоматика (2016)
Кисельов К. - Теоретичні засади дослідження креативності майбутнього педагога у процесі професійної підготовки (2016)
Кікінежді О. - Соціально-педагогічні чинники становлення ґендерної ідентичності дітей молодшого шкільного віку (2016)
Клочек Л. - Структура та процесуальні основи справедливості у соціальній взаємодії (2016)
Корчакова Н. - Онтогенетичні аспекти розвитку тривалих форм просоціальної поведінки в юнацькому та дорослому віці (2016)
Крамченкова В. - Психодіагностика мотивації відмови від паління, Фоменко К. (2016)
Лановенко І. - Адаптація та самореалізація як психологічне підґрунтя взаємодії людини та суспільства (2016)
Литвиненко І. - Проблема професійної підготовки практикуючих психологів у сучасних соціальних умовах (2016)
Маляр О. - Психологічна характеристика рівнів розвитку довільності емоційної регуляції у молодших школярів, Новик Л. (2016)
Матвієнко О. - Проблеми адаптації особистості до змін умов існування: ресурсний підхід (2016)
Московченко В. - Проблема складових життєздатності індивіда у сучасних закордонних психологічних дослідженнях (2016)
Мухіна Л. - Структура конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя (2016)
Найдьонова Г. - Взаємозв’язок стилю сімейного виховання з акцентуаціями характеру у підлітків та їх корекція, Марченко А. (2016)
Панасенко Е. - Моделі експериментів у педагогічній психології та педології в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2016)
Попелюшко Р. - Особливості групової роботи з комбатантами з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Пугачов Д. - Комунікативні аспекти формування образу "Я" підлітків у віртуальному комп'ютерному світі (2016)
Рожанська Н. - Корупція у вищій освіті: порівняльний аналіз соціальних уявлень студентів та викладачів ВНЗ півдня України, Вольф О. В. (2016)
Руденко Л. - Дослідження емоційних порушень у дітей молодшого шкільного віку, хворих на цукровий діабет типу 1, Гавриленко Ю., Осадча Т. (2016)
Рудюк О. - Дослідження особливостей особистісної структури безробітних (2016)
Саврасов М. - Психологічний аналіз теоретико-методологічних передумов дослідження соціальної креативності майбутніх психологів, Єрмоленко К. (2016)
Семиченко В. - Розвиток мовленнєвої культури майбутніх психологів як важлива складова професійної підготовки (2016)
Спиця-Оріщенко Н. - Психологічні особливості розвитку особистості в ранньому юнацькому віці (2016)
Уварова С. - Психологічна просвіта в контексті проблеми попередження посттравматичних стресових станів (2016)
Урусова О. - Діалогова активність як інструмент комунікативної поведінки медіатора (2016)
Федоренко М. - Психолого-педагогічна корекція синдрому Ретта у дітей (2016)
Фера С. - Соціально-психологічні особливості та сучасний стан реалізації економічної соціалізації дітей в дошкільному навчальному закладі (2016)
Шайда Н. - Дослідження професійного мислення майбутніх вчителів гуманітарного профілю, Шайда О. (2016)
Шевченко В. - Психологічні особливості впливу ситуативної тривожності на ефективність публічного виступу, Мольченко Д. (2016)
Шевченко В. - Взаємозв’язок захисних механізмів психіки та форм агресивної поведінки, Оганян А. (2016)
Шевчук О. - Праксеологічний підхід щодо формування у майбутніх психологів компетенцій культури міжособистісних стосунків, Шевчук С. (2016)
Шевяков О. - Психолого-педагогічні умови еколого-естетичного виховання школярів на початку ХХІ століття, Славська Я. (2016)
Щербата В. - Мотиви звертання сучасного суспільства до забобонів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Строгий В. І. - Національні інтереси та безпека держави в діяльності Державної охорони України (2015)
Кацуба Р. М. - Зарубіжний досвід протидії футбольному хуліганству: окремі аспекти (2015)
Рижков Е. В. - Протидія корупції в органах внутрішніх справ, Манченко Є. А. (2015)
Чумак В. В. - Адміністративно-правові засади діяльності Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонської Республіки (2015)
Бардін Є. В. - Правовий режим у приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи внутрішніх справ: нормативно-правові засади службово-бойового забезпечення (2015)
Гусаров С. М. - Поняття та сутність правотворчості в Україні (2015)
Наливайко Л. Р. - Громадський контроль в умовах сучасних євроінтеграційних процесів, Орєшкова А. Ф. (2015)
Нестерович В. Ф. - Зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян (2015)
Куракін О. М. - Якість норми права як спеціальний критерій ефективності механізму правового регулювання (2015)
Орлова О. О. - Гендерна політика та механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні (2015)
Тєлькінєна Т. Е. - Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (2015)
Філяніна Л. А. - Сучасні реалії міжнародно-правових засобів вирішення міжнародних територіальних спорів, Гузема В. І. (2015)
Балабан С. М. - Норми міжнародного права як джерела регулювання правовідносин у сфері фізичної культури та спорту (2015)
Верба І. О. - Доступ до правосуддя в умовах розвитку громадянського суспільства: загальнотеоретичний аспект (2015)
Балтовський О. А. - Методологія побудови реляційних баз даних для підсистеми ААСУ "Управління фінансами відомчих установ", Сіфоров О. І. (2015)
Грибан В. Г. - Впровадження в національну практику України базових принципів законодавства Євросоюзу в галузі безпеки праці, охорони життя та здоров’я працівників, Гавриленко І. О. (2015)
Кайдашев Р. П. - Сутність судового контролю в адміністративному процесі України (2015)
Макух О. В. - Співвідношення понять "сторона" та "суб’єкт" при регулюванні фінансових відносин (2015)
Тіщенкова С. О. - Поняття атестації працівників у трудовому праві України (2015)
Андрєєв А. В. - Сфера освіти як об’єкт публічного адміністрування (2015)
Головін Д. В. - Податково-правова характеристика офшорних зон (2015)
Кучеренко О.М. - Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності за спричинення ДТП (2015)
Хрипко С. І. - Формування та розвиток законодавства у сфері державної підтримки хутірних та відрубних господарств на початку ХХ століття (2015)
Пальченкова В. М. - Служба пробації як особливий вид соціального контролю (2015)
Завгородня Ю. С. - Сучасні криміногенні фактори злочинності неповнолітніх в Україні (2015)
Людвік В. Д. - Шляхи запобігання злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності людини у громадських місцях (2015)
Телійчук В. Г. - Кримінологічна характеристика насилля як окремого виду комунікативного зв’язку у суспільстві, Ігнатова Н. П. (2015)
Хашев В. Г. - Проблемні питання розмежування зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2015)
Шаблистий В. В. - Вплив заходів індивідуальної профілактики злочинів на забезпечення безпеки людини (2015)
Галемін О. А. - Суб’єкт хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує службові обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2015)
Чабаненко С. М. - Визначення державних коштів як предмета злочинів, пов’язаних з діяльністю позабюджетних цільових фондів (2015)
Якименко Л. Г. - Актуальні питання запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань в Україні (2015)
Єфімов М. М. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики хуліганства (2015)
Захарко А. В. - Повноваження прокурора щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій: недоліки регламентації (2015)
Плетенець В. М. - Особливості спілкування правоохоронців з особою, яка повідомляє про замінування з використанням засобів телефонного зв’язку (2015)
Воробйова І. А. - Процесуальний порядок подання та забезпечення цивільного позову на стадії досудового розслідування (2015)
Завгородня К. В. - Застосування практики Європейського суду з прав людини з метою недопущення безпідставного обмеження стороною обвинувачення свободи та особистої недоторканності особи під час досудового розслідування (2015)
Іванчишин І. І. - Організоване злочинне угруповання як об’єкт криміналістичного дослідження (2015)
Лазарева Д. В. - Процесуальна сутність затримання уповноваженою службовою особою (2015)
Лошицький М. В. - Рецензія на довідник "Адміністративно-правова освіта в персоналіях", Миронюк Р. В., Мінка Т. П. (2015)
Собакарь А. О. - Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика (2015)
Події (2015)
Довідка про авторів (2015)
Diomin V. - Implementation of the effective solution to rock swelling in mine working, Nemova N., Baizbaiev M., Shmidt-Fedotova I. (2016)
Sudakov А. К. - Concept of numerical experiment of isolation of absorptive horizons by thermoplastic materials, Khomenko О. Ye., Isakova M. L., Sudakova D. A. (2016)
Bazhaluk Ya. M. - Application of pulse-wave technology for oil well completion, Karpash O. M., Hutak O. I., Khudin M. V., Voloshyn Yu. D. (2016)
Lozynskyi V. G. - Experimental study of the influence of crossing the disjunctive geological fault on thermal regime of underground gasifier, Dychkovskyi R.O., Falshtynskyi V.S., Saik P.B., Malanchuk Ye.Z. (2016)
Dreus A. Yu. - Computer simulation of fluid mechanics and heat transfer processes at the working face of borehole rock, Lysenko K. Ye. (2016)
Vakulenko I. O. - Strength properties of carbon steel of railway wheel after the speed-up cooling, Lisniak О. G., Perkov O. М. (2016)
Strutynskyi V. B. - Determination of development grounds and characteristics of mobile multi-coordinate robotic machines for materials machining in field conditions, Hurzhiy A. A., Kolot O. V., Polunichev V. Е. (2016)
Chengxi Liu. - Variation method based on the interpolation for Navier-Stokes solutions for transient uncompressible flow (2016)
Pivnyak G. G. - Estimating economic equivalent of reactive power in the systems of enterprise electric power supply, Zhezhelenko I. V., Papaika Yu. A. (2016)
Bialobrzheskyi O. V. - Interrelation of a Clarke and Fortescue transformation for the three-phase asymmetrical electrical network, Vlasenko R. V. (2016)
Jin Hong - A trigger method based on magnetic induction in metal-enclosed space, Sun Lining. (2016)
Bondarchuk А. S. - Utilization of waste mine cavities as renewable energy accumulators (2016)
Bakhmatyuk B. P. - Improved performance electrode based on activated carbon for electrochemical energy sources, Dupliak I. Ya., Voytovich Ya. M. (2016)
Kolesnik V. Ye. - Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines, Pavlichenko А. V., Buchavy Yu. V. (2016)
Korchemlyuk M. - Environmental audit of ukrainian basin ecosystem of the Prut river, Arkhypova L. (2016)
Chernai A. V. - Mathematical simulation of gas mixture forsed ignition for the calculation of the damaging factors of emergency explosion, Nalysko M. M. (2016)
Busygin B. S. - Dataware of Internet-center for monitoring of land resources use in Ukraine, Korotenko G. M., Nikulin S. L., Garkusha I. M., Sergieieva K. L. (2016)
Shuguang Wu - Nonlinear dynamical analysis of abrupt welding texture change, Yiqing Zhou. (2016)
Changjiu Pu - An image copyright protection and tampering detection scheme based on deep learning and memristor, Fei Hu, Jie Long. (2016)
Sementsov H. N. - Informative technology of early diagnosis of deviated gas compression process from normal gas process, Feshanych L. I. (2016)
Xiangwei Zhang - A density control based adaptive hexahedral mesh generation algorithm, Lili Huang, Guoqun Zhao. (2016)
Zheldak T. A. - The algorithm of artificial immune system simulation with Saaty selection operator and one-dimensional local search, Slesarev V. V., Gulina I. G. (2016)
Davydova N. N. - Innovative process development in the framework of scientific educational network: management model, Dorozhkin E. M., Fedorov V. A. (2016)
Кисленко Д. П. - Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях (2016)
Матвєєв С. В. - Проблемні питання визначення об’єкта і предмета злочину незаконне полювання (2016)
Матвійчук В. В. - Родовий об’єкт злочину порушення недоторканості приватного життя (2016)
Матвійчук В. К. - Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті (2016)
Олєйнічук О. М. - Аналіз чинників соціально-правової обумовленості кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених статтями 211–212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231–232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України (2016)
Шніпко О. С. - Об’єктивні ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України (2016)
Калюга К. В. - Современные возможности моделирования личности неизвестного преступника на ранних стадиях расследования преступлений (2016)
Содержание (2016)
Шурпяк С. О. - Соматичні та акушерські аспекти дефіциту магнію (Клінічна лекція) (2016)
Пучков К. В. - Fast track: хирургические протоколы ускоренной реабилитации в гинекологии, Коренная В. В., Подзолкова Н. М. (2016)
Мельник Ю. М. - Ранні предиктори плацентарної дисфункції, Шляхтіна А. О. (2016)
Бобрицкая В. В. - Оптимизация терапии диспластических ВПЧ-ассоциированных процессов (2016)
Калюжна Л. Д. - Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології (2016)
Жук С. И. - Инновационные подходы к коррекции микронутриентного статуса беременных и кормящих женщин, Бондаренко К. К. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Важность и значение полиморфизма генов при преэклампсии, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Русак Н. С., Горук П. С. (2016)
Говсеєв Д. О. - Стан психоемоційного та вегетативного статусу у жінок з повторною плацентарною дисфункцією (2016)
Басистий О. В. - Морфофункціональні зміни в плаценті у вагітних при затримці росту плода (2016)
Маркевич В. В. - Забезпеченість есенціальними мікроелементами вагітних різного репродуктивного віку, що народжують уперше (2016)
Веропотвелян Н. П. - Морфологическая классификация повреждений плаценты, Веропотвелян П. Н., Цехмистренко И. С., Бондаренко А. А., Усенко Т. В. (2016)
Кравченко О. В. - Особливості формування судинного компонента хоріона при невиношуванні вагітності у І триместрі гестації (2016)
Макаренко М. В. - Виявлення та характеристика антитіл проти Hsp60 людини у вагітних, Говсєєв Д. А., Ворона Р. М., Цісаренко А. М., Васильчук О. Я., Павлюк О. В., Яковенко Л. Ф., Крупська І. В., Погрібна А. П., Сидорик Л. Л. (2016)
Мандрикова А. С. - Морфологічні особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок з ранніми передчасними пологами після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Нецкар І. П. - Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці з використанням родинно орієнтованих технологій та партнерських пологів (2016)
Шаповал О. С. - Клинико-сонологические особенности эндометриоидных образований яичников у женщин в репродуктивный период (2016)
Остафійчук С. О. - Оцінювання ефективності терапії хронічного тазового болю у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Геник Н. І., Дрогомирецька Н. В., Волосовський П. Р. (2016)
Макарчук О. М. - Порівняльне оцінювання показників якості життя у пацієнток після оперативного лікування з приводу міоми матки, Гаврилюк Г. М. (2016)
Довгань А. А. - Роль медико-социальных и психологических факторов в отягощенном репродуктивном анамнезе (2016)
Lucas Minig - Лапароскопическая хирургия в лечении тубоовариальных образований в І триместре беременности, Lucas Otaсo, Pilar Cruz, Marнa Guadalupe Patrono, Cecilia Botazzi, Ignacio Zapardiel (2016)
Lucas Minig - Laparoscopic surgery for treating adnexal masses during the first trimester of pregnancy, Lucas Otaсo, Pilar Cruz, Marнa Guadalupe Patrono, Cecilia Botazzi, Ignacio Zapardiel (2016)
Мальцева О. И. - Роль гиперпролактинемии в генезе преждевременного телархе и ее коррекция у девочек первых пяти лет жизни (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения (Обзор руководства европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism") (2016)
Щербінська О. С. - Шляхи оптимізації безперервного професійного розвитку лікаря (2016)
Рекомендации международного общества по менопаузе в отношении здоровья женщин зрелого возраста и менопаузальной гормональной терапии (2016) (2016)
Петропавловська В. О. - Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток із супутнім ожирінням та метаболічним синдромом (2016)
Головатюк К. П. - Рівні інтерлейкіну-4 та інтерлейкіну-17 (IL-4, IL-17) крові у пацієнток зі звичним невиношуванням вагітності, яка настала у циклі екстракорпорального запліднення (2016)
Коцабин Н. В. - Анамнестичні фактори, які формують репродуктивне здоров’я жінок із неодноразовими невдалими спробами запліднення in vitro, Макарчук О. М. (2016)
Страховецька Ю. В. - Тактика допоміжних репродуктивних технологій після оперативного лікування жінок з ендометріомами яєчників (2016)
Титул, зміст (2016)
Шимановский А. В. - К определению максимального усилия в елементе конструкции высотных сооружений с использованием Еврокода, Кондра С. М. (2016)
Колчунов В. И. - Основные результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном при деформационном воздействии с учетом ниспадающей ветви деформирования, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Лантух-Лященко А. И. - Безопасность проектируемых мостов (2016)
Корнеев М. М. - Сравнительный анализ подвижных нагрузок автодорожных мостов (2016)
Шимановский А. В. - Научно-техническое сопровождение и особенности проектирования вертикальных стальных резервуаров емкостью 6,5 тыс. т, Кириллов В.В., Белогуров В. Д., Уманский Р. З., Заярный Л. В., Разумов А. Ю., Курочкин Д. А., Святун Р. Я. (2016)
Сиянов А. И. - К решению проблемы монтажа металлических цилиндрических сетчатых оболочек (2016)
Гезенцвей Е. И. - Повышение технологичности рамных узлов металлоконструкций путем применения высокопрочных термоупрочненных мелкозернистых сталей (ТМСР) (2016)
Хаткова Л. В. - Проблемы надежности зданий и сооружений при воздействии нагрузок и высоких температур, Дагиль В. Г. (2016)
Рабер Л. М. - Совершенствование методов подготовки высокопрочных болтов к постановке в конструкции, Червинский А. Е., Сидоренко В. К. (2016)
Поздравление к 75-летию Стоянова В. В. (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, содержание (2016)
Станиславский А. А. - Роль эффектов распространения радиоволн в солнечной короне для интерпретации залимбовых всплесков (2016)
Егоров А. Д. - Телескопы видимого и инфракрасного диапазонов для обнаружения экзопланет земного типа, Егоров В. А., Егоров С. А., Еленская Л. И., Синельников И. Е. (2016)
Брюховецкий А. С. - Об особенностях рассеяния радиоволн звуковым импульсом в атмосфере, Вичкань А. В. (2016)
Armieieva I. A. - Millimeter Wave Spectroscopy of the Ground, First and Second Excited Torsional States of Acetone, Ilyushin V. V., Alekseev E. A. , Dorovskaya O. A. , Margules L., Motiyenko R. A. (2016)
Токарский П. Л. - Чувствительность элемента активной ФАР радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н., Бубнов И. Н. (2016)
Грибовский А. В. - Резонатор Фабри–Перо, образованный двумя экранами с прямоугольными отверстиями, Кузьмичев И. К. (2016)
Хардиков В. В. - Резонансные свойства диэлектрического метаслоя, Просвирнин С. Л., Безбородов В. И., Косяк О. С., Кулешов Е. М., Мизрахи С. В., Нахимович М. И., Нестеров П. К., Нестеров И. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Филюк Г. - Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв'язання (2016)
Ляшенко О. - Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань (2016)
Малік М. - Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному інтернет-страхуванню: правові аспекти, Ерастов В. (2016)
Чеберяко О. - Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації:україна і зарубіжний досвід, Рябоконь О. (2016)
Брінцева О. - Фіктивний людський капітал:концептуальні підходи та особливості оцінювання (2016)
Наумова О. - Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ (2016)
Тюхтенко Н. - Об'єктивізація визначення купівельної спроможності споживачів в умовах тіньової економіки, Макаренко С., Олійник Н. (2016)
Шедяков В. Е. - Потенциал развития трудовой теории стоимости в контексте усиления структурирования воспроизводственного процесса экономикой знаний (2016)
Петухова В. О. - Вплив міжнародної економічної інтеграції на лібералізацію міжнародної торгівлі (2016)
Щава Р. П. - Гармонізація фіскальних систем: виклики міжнародної економічної інтеграції (2016)
Пехов В. А. - Розвиток зернопродуктового під комплексу в системі економічних відносин аграрного сектору (2016)
Пинда Ю. В. - Обгрунтування структурних зрушень у домінантних галузях та секторах економіки України (2016)
Проскуріна М. О. - Місце культурних індустрій у системі національного господарства України (2016)
Шестаковська Т. Л. - Державне регулювання системи освіти в умовах ринкової економіки, Холявко Н. І. (2016)
Штулер І. Ю. - Бюджетна та боргова політика України: взаємозв’язок в умовах невизначеності (2016)
Кармазінова В. Д. - Корпоративна соціальна відповідальність маркетингових дослідних агентств (2016)
Пономаренко Т. В. - Систематизація підходів до оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Предко І. Ю. - Об’єкти обліку та контролю на підприємствах України при обранні стратегії реструктуризації (2016)
Рогоза М. Є. - Концептуальні засади інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами, Тронь С. П. (2016)
Ромашко О. М. - Методичні засади оцінки рівня диверсифікації газотранспортних підприємств (2016)
Черкасов О. О. - Системний аналіз відтворення основних засобів у сільському господарстві (2016)
Шапуров О. О. - Регулювання торговельного балансу в регіоні шляхом активізації кредитування поточної діяльності підприємств промисловості, Король С. А. (2016)
Шикіна О. В. - Дослідження завантаження ескейп-румів м. Одеса (2016)
Прохорчук С. В. - Інноваційний потенціал України: стан, тенденції і проблеми розвитку (2016)
Хохуляк О. О. - Проблеми застосування в Україні світового досвіду регулювання національних та регіональних ринків юридичних послуг (2016)
Ценклер Н. І. - Розвиток економіки карпатського регіону та євроінтеграційні процеси: стратегія та механізми реалізації (2016)
Шейко Ю. О. - Формування "полюсів росту" як механізм стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні (2016)
Шашков С. В. - Стимулювання функціонування та розвитку об’єктів малої гідроенергетики (2016)
Огданський К. М. - Теоретико-методологічні основи регулювання суспільного розвитку в Україні: сучасний аспект (2016)
Рад Н. С. - Пенсійна система як фактор глобальної конкурентоспроможності: стан, проблеми і перспективи (2016)
Юкіш В. В. - Соціально-економічні чинники розвитку демографічних процесів і працевлаштування населення у Львівській області, Овчиннікова Т. В. (2016)
Янковська Л. А. - Професійне навчання працівників як основа формування організаційних знань суб’єктів господарювання промисловості (2016)
Абрамченко Н. А. - Шляхи удосконалення пільгового оподаткування з податку на доходи фізичних осіб (2016)
Приказюк Н. В. - Андерайтинг у страхуванні: проблеми та перспективи розвитку в Україні (2016)
Примостка О. О. - Токсичні активи в глобальному економічному просторі (2016)
Радова Н. В. - Фінансова глобалізація та її вплив на національні процеси злиття та поглинання банків (2016)
Семенчук І. А. - Система "зелена картка" як інструмент захисту відповідальності громадян (2016)
Тірбах Л. В. - Фіскальні реформи і бюджетна консолідація (2016)
Хомяк М. С. - Формування стратегій розвитку регіонів (2016)
Цветаш Ю. О. - Формування функцій фінансового контролінгу в системі моніторингу фінансів підприємства (2016)
Черкашина К. Ф. - Нові мультивалютні банківські продукти в Україні як складова антикризових заходів, Трохименко К. С. (2016)
Подмешальська Ю. В. - Особливості обліку наданих в оренду та орендованих основних засобів, Романенко Л. Й. (2016)
Труш І. Є. - Особливості формування облікової політики суб’єкта державного сектору (2016)
Цюрко И. А. - Учет расходов на производство и формирование себестоимости продукции производственного предприятия (2016)
Яцунська О. С. - Розвиток категорії "основний капітал" та її сучасна інтерпретація в бухгалтерському обліку (2016)
Янковий В. О. - До проблеми вибору математичної форми виробничої функції (2016)
Амеліна С. М. - Шляхи формування програм підготовки перекладачів в університетах Східної Європи щодо вивчення сучасного інструментарію, Тарасенко Р. О. (2016)
Буцик І. М. - Розподіл дослідницьких завдань за характером та місцем навчальної діяльності у професійній підготовці інженерів аграрного профілю (2016)
Васильківський І. П. - Сутність та структура поняття "емоційний інтелект" в контексті виховання особистості (2016)
Власенко К.О. - Методологічні підходи до виховання ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці у студентів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Гончарук О.М. - Поняття "здоров’язберігаючий стиль поведінки" студентської молоді у науковій літературі (2016)
Давидова О. П. - Методика виховання лідерського стилю студентів в університетському освітньому середовищі (2016)
Дячук І. А. - Особливості успішної адаптації учнів при переході в середню ланку загальноосвітньої школи, Лузан П. Г. (2016)
Журавська Н. С. - Сучасні тенденції у сфері трудової міграції : проблеми та завдання для вищої освіти (2016)
Захаріна А. Г. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2016)
Зеленська О. П. - Міждисциплінарний підхід до навчання іноземної мови майбутніми магістрами-психологами (2016)
Каландирець Н. М. - Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі (2016)
Каніболоцька Л. В. - Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ (2016)
Канішевська Л. В. - Дослідження проблеми формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2016)
Качмарчик С. Г. - Ділове спілкування в структурі професійної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Ковальчук Н. Д. - "Дім"-"поле"-"храм" як екзистенціали української культури (2016)
Ковальчук Т. І. - Профілактика негативних явищ в дитячому середовищі, Середюк О. О. (2016)
Козубенко К. В. - Комунікативна компетентність в контексті професійної підготовки фахівців туристичного обслуговування (2016)
Котелянець Н. В. - Розвивальні можливості ручної обробки матеріалів на уроках трудового навчання в початковій школі (2016)
Котелянець Ю. С. - Формування толерантного інклюзивного середовища в початковій школі (2016)
Криворот Т. Г. - Система оцінювання готовності майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики (2016)
Кузько М. С. - Ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як педагогічна категорія (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського