Стефановський О. Б. - Про залежність характерного часу розгону автомобілів від їхніх основних параметрів, Гуйва С. Д. (2014)
Кліценко Г. Г. - Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК (2014)
Буніна Л. М. - Кінетичні діаграми руйнування марганцевистих сталей (2014)
Болтянський О. В. - Вплив технологічних параметрів продуктивності тварин на підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства, Болтянська Н. І. (2014)
Кишко М. Л. - Аналіз шляхів підвищення надійності комплексного посівного машинно-тракторного агрегату, Болтянський Б. В., Болтянський О. В. (2014)
Петров В. О. - Конструктивна реалізація перспективних рульових керувань мобільних машин, Бондар А. М., Петров А. В. (2014)
Харченко С. А. - Математическая модель расслоения псевдоожиженной зерновой смеси на воздухопроницаемой скатной плоскости типа "чешуйчатое" решето, Борщ Ю. П. (2014)
Харченко С. А. - К построению трехмерной гидродинамической модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси поструктурному виброрешету (2014)
Антощенков Р. В. - До побудови математичної моделі руху багатоелементних мобільних машин та обґрунтуванню зв’язків між ними (2014)
Зуев А. А. - Имитационное моделирование опасных ситуаций при обслуживании топливных баков (2014)
Милаева И. И. - Применение системы АВS на автомобилях (2014)
Серая Е. М. - Обоснование энергосберегающих режимов работы вентиляторного опрыскивателя на виноградниках (2014)
Бешун О. А. - До питання доцільності застосування сигналізаторів завантаження двигунів машинно-тракторних агрегатів (2014)
Стефановський О. Б. - Особливості перспективних умов функціонування агропромислового комплексу (2014)
Зуев А. А. - Методика коррекции экспериментальных данных стендовых испытаний двигателей внутреннего сгорания (2014)
Милаева И. И. - Особенности двигателей внутреннего сгорания при работе на водороде (2014)
Побігун А. М. - Вдосконалення виробничих процесів у тваринництві за рахунок нормування часу, Бойко О. В., Халіман І. О. (2014)
Потапова С. Є. - Комплексна методика порівняльного оцінювання подрібнювачів зернових кормів (2014)
Халіман І. О. - Екологічні аспекти при виробництві продукції тваринництва, Побігун А. М., Бойко О. В. (2014)
Ялпачик В. Ф. - Розрахунок теплофізичних властивостей овочів (2014)
Колодій О. С. - Економічний розрахунок ефективності використання аеродинамічного сепаратора з вертикальним аспіраційним каналом (2014)
Ялпачик В. Ф. - Теплообмін при охолодженні та заморожуванні об’єктів з плодоовочевої сировини в промислових умовах (2014)
Приходченко Л. - Ефективність діяльності органів публічної влади: інструменти та фактори оцінювання (2009)
Радченко О. - Неминучість авторитаризму: міф чи закономірність для України? (2009)
Бортейчук Р. - Місце та роль стратегічного управління в діяльності органів державної влади (2009)
Колісник Г. - Національні інтереси України в системі державного управління: ціннісний аспект (2009)
Горецька Т. - Система оплати праці державних службовців у європейських країнах (2009)
Стельмащук Л. - Співвідношення понять "публічна служба" та "державна служба (2009)
Дмитренко Г. - Проблеми узгодження економічних і соціальних пріоритетів бюджетної політики України (2009)
Олійник Н. - Історико-економічний аналіз перетворень і основних тенденцій у житлово-будівельному комплексі України (2009)
Марецький Р. - Державні механізми сприяння інноваційному розвитку суднобудівного комплексу України (2009)
Попченко Т. - Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню та поширенню корупції у сфері охорони здоров'я (2009)
Руликівський В. - Методика оцінювання ефективності державного управління розвитком агропромислового комплексу (2009)
Шимановська Р. - Зарубіжний досвід державного регулювання заробітної плати (2009)
Бабінова О. - Регіональні особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Криму (2009)
Бойко-Бойчук О. - Співвіднесення понять "система" і "простір" на прикладі феномену міста (2009)
Кучабський О. - Концептуальні підходи до реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України (2009)
Орловський О. - Нормативно-правова регламентація загальних зборів членів територіальної громади (2009)
Вишотравка Й. - Напрями вдосконалення адміністративно-територіального устрою Львівської області (2009)
Дяченко С. - Ідентифікація та управління ризиками місцевих запозичень в Україні (2009)
Горбик В. - Забезпечення стійкості в реалізації регуляторної політики органом місцевого самоврядування (2009)
Грицяк І. - Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів, Хоменко О. (2009)
Левківська Н. - Поняття та особливості правового статусу посадової особи органу місцевого самоврядування (2009)
Яценко О. - Правові засади державного контролю за діяльністю іноземних військових формувань в Україні (2009)
Рингач Н. - Вплив глобальної економічної кризи на здоров'я населення України і завдання державного управління охороною громадського здоров'я (2009)
Фойгт Н. - Здоров'я населення як сучасний науково-управлінський підхід: окреслення дефініційних меж (2009)
Голобор Н. - Особливості нормативно-правового забезпечення державної політики щодо мовної освіти національних меншин України (2009)
Василець О. - Роль держави в забезпеченні розвитку релігійного середовища (2009)
Василяк А. - Модель взаємовідносин держави і релігійних організацій у США (2009)
Міщенко К. - Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення в соціальних послугах (2009)
Буренко Т. - Формування базисних інституцій та організацій з надання державних адміністративних послуг в Україні (2009)
Слюсар А. - Тенденції розвитку спеціальних податкових режимів у контексті світових інтеграційних процесів (2009)
Кулик М. Ф. - Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону, Красносельська М. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І. (2016)
Бабков Я. І. - Продуктивн якості гібридних поросят на дорощуванні за використання бетаїну (2016)
Гуцол А. В. - Ефективність використання БВМД "Енервік" при вирощуванні свиней на мясо, Білявцева В. В. (2016)
Гуцол А. В. - Використання БВМД "Мінактивіт" в годівлі молодняку свиней, Бондаренко В. В. (2016)
Гончарук А. П. - Продуктивність та гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Інтермікс" (2016)
Мазуренко М. О. - Ефективність згодовування премікса Інтермікс молодняку свиней при вирощуванні на мясо, Гуцол Н. В., Дацюк І. В. (2016)
Мазуренко М. О. - Використання БВМД "Інтермікс" при вирощуванні телят, Гуцол Н. В., Єфімчук С. М. (2016)
Kucheriavyi V. P. - Effect of feeding new prebiotic preparation on the performance of young rabbits, Vanzhula Y. I., Shtenska O. B. (2016)
Гуцол А. В. - Перетравність та обмін речовин у поросних свиноматок при згодовуванні БВМД Інтермікс, Любасюк Н. В. (2016)
Огороднічук Г. М. - Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок (2016)
Подолян Ю. М. - Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика (2016)
Садомов Н. А. - Продуктивность и конверсия корма свиней на откорме при использовании адсорбента нового поколения "Фунгинорм", Бородулина В. И. (2016)
Соболєв О. І. - Вплив добавок селену в комбікорми на розвиток травної системи у гусенят, що вирощуються на мясо, Повозніков М. Г. (2016)
Повод М. Г. - Спермопродуктивність кнурів данської та французької селекції, Храмкова О. М. (2016)
Варпіховський Р. Л. - Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігієнічних норм (2016)
Піщан І. С. - Репродуктивна функція лактуючих швіцьких корів за гормональної корекції овуляції (2016)
Польовий Л. В. - Порівняльна оцінка вирощування та мясних якостей бройлерів кросів "Росс-308" та "Кобб-500", Добронецька В. О., Андріюк Я. Б. (2016)
Польовий Л. В. - Отримання альтернативних джерел енергії в умовах постійного утримання молодняку великої рогатої худоби, Ліцький В. О. (2016)
Польовий Л. В. - Енергетична цінніть та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід, Поліщук Т. В. (2016)
Польовий Л. В. - Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам, Казьмірук Л. В., Беспалько В. Д. (2016)
Польовий Л. В. - Альтернативні джерела енергії при забезпечені теплового балансу для комфортних умов життєдіяльності тварин у приміщенні (2016)
Яремчук О. С. - Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог, Варпіховський Р. Л. (2016)
Яремчук О. С. - Забезпечення гігієнічних умов при виробництві продукції та продуктів тваринництва отримання альтернативних джерел енергії (2016)
Будяк Р. В. - Сучасні технології виробництва кисломолочних продуктів, з застосуванням термостатного обладнання в межах ТОВ "Люстдорф", як складова гарантії продовольчої безпеки Вінниччини, Шуляк О. О. (2016)
Реферати (2016)
Ялпачик В. Ф. - Планувння експериментальних досліджень процесу охолодження зерна, Стручаев Н. И., Верхоланцева В. О. (2015)
Бойко Г. А. - Конкурентоспроможна змішана пряжа з волокнами льону олійного,як альтернатива імпортованій сировині, Чурсіна Л. А. (2015)
Ялпачик В. Ф. - Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування, Стручаєв Н. И., Ялпачик Ф. Ю. (2015)
Прохорова Н. І. - Фізико-хімічні властивості целюлозовмісних матеріалів з льону олійного, Домбровська О. П., Тіхосова Г. А. (2015)
Бобирь С. В. - Перспективи виробництва органічного геотекстилю в Україні, Кузьмина Т. О., Тернова Т. І. (2015)
Тіхосова Г. А. - Аналіз властивостей геотекстилю, що застосовується у сільському господарстві в Україні та США, Князев О. В., Тулученко Н. В. (2015)
Богданова О. Ф. - Переработка льняной соломы механохимическим способом для получения качественной целюлозы, Головенко Т. Н., Кгязев А. В. (2015)
Ялпачик О. В. - Дослідження процесів руху зернових часток у робочій камері пальцевої дробарки, Буденко С. Ф., Самойчук К. О. (2015)
Самойчук К. О. - Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв, Полудненко О. В., Циб В. Г. (2015)
Прісс О. П. - Вибір Оптимальних концентрацій біологічно активних речовин для зберігання плодів огірка, Жукова В. Ф. (2015)
Сербій Є. К. - Методика обґрунтування кількісного складу композицій для дражування насіння (2015)
Атанасова В. В. - Зміна властивостей сочевиці під час біоактивації (2015)
Сердюк М. Є. - Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах сливи залежно від погодних чинників (2015)
Гвоздєв О. В. - Оптимізація енерговитрат просу подрібнення зерна шляхом вдосконалення конструкції дробарки зерна, Ялпачик О. В. (2015)
Всеволодов О. М. - Раціональний спосіб миття коренеплодів у барабанних мийних машинах (2015)
Березовський Ю. В. - Оцінка технічних рішень у виробництві лляної продукції (2015)
Болгова Н. В. - Упаковка м'яса в модифіковану атмосферу (2015)
Гриньова Д. В. - Збільшення приростів живої маси та збагачення жовтка яєць перепелів вітаміном Е (2015)
Коляновська Л. М. - Порівняльний розрахунок техніко-економічних параметрів екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором та технології УЕЛ-1 (2015)
Янаков В. П. - Пути повышения эффективности тестомесительных машин, Ивженко А. В., Антропова Л. Н. (2015)
Максисько О. Р. - Вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на гідромеханічні характеристики теплоносія на межі "стінка трубопроводу-вода" (2015)
Терзієв С. Г. - Використання мікрохвильових технологій у процесах екстрагування олії кави, Ружицька Н. В. (2015)
Семко Т. В. - Технологія виробництва твердого сиру з використанням високотемпературної обробки молока (2015)
Паляничка Н. О. - Визначення основних параметрів і режимів роботи промислового зразка імпульсного гомогенізатора молока (2015)
Вербицький О. М. - Визначення вологості лляної трести в процесі заготівлі, Князєв О. В. (2015)
Коб'яков С. М. - Обробка лляної сировини на потоншувальному механізмі експериментальної технологічної лінії, Домбровська О. П. (2015)
Мєняйло-Басиста І. О. - Удосконалення процесу механічної обробки стебел трести льону олійного, Тернова Т. І., Тіхосова Т. І., Тіхосов С. М. (2015)
Петриченко С. В. - Біораскладаємі полімерні матеріали для упаковки, Гвоздєв О. В. (2015)
Рожкова Л. Г. - Вибір типа вітроустановок для умов України (2015)
Божко Н. В. - Застосування бета-каротину як натурального барвника в ковбасних продуктах, Тищенко В. І. (2015)
Олексієнко В. О. - Дослідження процесу гранулювання відходів на роторних пресах з плоскою матрицею, Фучаджи Н. О., Червоткіна О. О. (2015)
Самойчук К. О. - Якість та енергетична ефективність процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О., Султанова В. О. (2015)
Карпутіна Д. Д. - Розроблення ферментованих напоїв на основі цукрового сорго та концентрату яблучного соку, Фролова Н. Е., Королюк К. Є., Мельник І. В. (2015)
Бойко Т. Ю. - Визначення параметрів процесу сортування продуктів лущення насіння соняшника за допомогою псевдозрідженного шару (2015)
Александрук Н. В. - Комплексна терапія сенсоневральної приглухуватості (2014)
Александрук О. Д. - Вплив системного стандартного лікування на стан бактеріального заселення шкіри дорослих хворих на атопічний дерматит (2014)
Анчева І. А. - Експресія нітроксидсинтази в плацентарній тканині при залізодефіцитній анемії (2014)
Возняк А. В. - Частота цефалгічного синдрому у дітей шкільного віку (2014)
Гашинова К. Ю. - Вплив коморбідної патології на частоту госпіталізацій при загостренні на хронічне обструктивне захворювання легень (2014)
Герич П. Р. - Оптимізація лікування хворих із поєднаною кардіореспіраторною патологією шляхом диференційованого призначення протизапального препарату рофлуміласт і кардіопротектора кверцетин, Яцишин Р. І. (2014)
Гриджук Т. І. - Вплив різних режимів хіміотерапії на розвиток медика ментозно-індукованих уражень печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз, Середюк Н. М. (2014)
Кобрин О. П. - Особливості стану тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією за результатами клініко-інструментальних досліджень (2014)
Ковалюк А. В. - Вивчення механізмів розвитку і особливостей клініки вторинних деформацій у пацієнтів з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2014)
Костишин А. Б. - Особливості показників поверхневої електроміографії в осіб молодого віку (2014)
Купновицька І. Г. - Вплив L-аргініну на профіль артеріального тиску та бронхіальну прохідність у хворих на гіпертонічну хворобу, обтяжену легеневою гіпертензією бронхопульмонального ґенезу, Дронь Л. А. (2014)
Купчак О. І. - Поширеність раніше не лікованого апікального періодонтиту у молодих людей, що проживають у міській та сільській місцевості (2014)
Мацегора Н. А. - Зміни функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем при застосуванні лазерної терапії в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію упоєднанні з ХОЗЛ, Місюна А. В. (2014)
Морозов О. В. - Вплив фізичної активності на окиснювальний дисбаланс при цукровому діабеті 1 типу у дітей, Будрейко О. А. (2014)
Оринчак Л. Б. - Особливості дебюту розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття (2014)
Оринчак М. А. - Вплив комплексного лікування із включенням антиагрегантів на гуморальні показники ендотеліальної дисфункції у хворих на фібриляцію передсердь, Василечко М. М. (2014)
Пахаренко Л. В. - Особливості патології репродуктивної системи у жінок із передменструальним синдромом (2014)
Побігун Н. Г. - Порівняльна характеристика показників кальцієвого гомеостазу при експериментальній гіпофункції щитоподібної залози за умов поєднаної дії хронічного стресу і фізичного навантаження (2014)
Prots H. B. - Radial methods of diagnostics in planning dental implantation and at the stages of surgical rehabilitation, Rozhko M. M., Dudii P. F., Piuryk V. P., Paliichuk M. I. (2014)
Рєзніченко Л. С. - Оцінка біобезпечності субстанції наночастинок заліза in vitro та in vivo, Дорошенко А. М., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Рожко-Гунчак О. М. - Стан стоматологічного здоров’я дітей, які проживають в регіоні Карпат (2014)
Романишин С. С. - Динаміка клінічних показників у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня в ранні та віддалені терміни під впливом зинаксину (2014)
Федик О. М. - Променева діагностика злоякісних пухлин стопи, Федик А. Р., Ленчук Т. Л., Мацькевич В. М. (2014)
Федоров С. В. - Якість життя хворих із серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (2014)
Дзвонковська В. В. - Діагностика позакишкових проявів неспецифічного виразкового коліту, Дзвонковська Т. Т. (2014)
Пітик М. І. - Випадок правця на ґрунті стороннього тіла носового ходу із гострою хімічною перфорацією носової перегородки у нещепленої дитини, Ліскевич І. І., Котурбаш Р. Й., Матвіїв Л. Є., Мельник Т. М., Криштафович Я. Л., Дельва Л. В., Дельва Д. Ю., Курташ О. О., Вальчишин В. П. (2014)
Александрук Н. В. - Концепція самостійної роботи студента при вивченні професійних хвороб, Стовбан М. П. (2014)
Барна О. М. - Організація лекційного процесу з аптечної технології ліків в умовах навчання за кредитно-модульною системою, Федоровська М. І. (2014)
Волошин М. М. - Особливості проведення практичних занять з клінічного мислення на кафедрі загальної хірургії (2014)
Губіна Н. В. - Особливості проведення виробничої практики зі спеціалізації "Використання лікарських препаратів у клінічній практиці" на фармацевтичному факультеті в рамках Болонської системи (2014)
Дмитренко І. А. - Методи і засоби підвищення якості навчання студентів на клінічній кафедрі стоматологічного факультету (2014)
Карпець М. В. - Застосування новітніх педагогічних технологій для організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" (2014)
Костюк І. Р. - Студентський науковий гурток із дитячої терапевтичної стоматології як форма науково-дослідницької роботи студентів на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Макойда І. Я. - Актуальність впровадження циклу "Фтизіатрія" в навчальну програму для студентів 6-го курсу медичного факультету у світлі епідеміологічної ситуації в Україні, Островський М. М. (2014)
Мельник Д. О. - Самоперевірка та підвищення ефективності засвоєння матеріалу з використанням комп’ютерного тестування для іноземних студентів (2014)
Ромаш Н. І. - Керівництво самостійною роботою студентів на клінічних дисциплінах, Нейко В. Є., Тимків І. В., Близнюк М. В., Дзвонковська В. В., Венгрович О. З., Дзвонковська Т. Т. (2014)
Семкович Я. В. - Практичний досвід упровадження елементів дистанційного навчання в післядипломну підготовку лікарів (2014)
Сологуб В. А. - Впровадження кредитно-модульної системи при викладанні спеціалізації "Лікарські рослини і фітотерапія" (2014)
Касіянчук В. Д. - Сухий продукт топінамбура - ефективний напівфабрикат для виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення (2014)
Кощинець О. Б. - Ресурсне забезпечення офтальмологічної служби в Івано-Франківській області як важлива складова її доступності хворим на первинну глаукому (2014)
Левченко В. А. - Шляхи попередження гіпертонічних кризів на догоспітальному етапі, на ранніх стадіях гіпертонічної хвороби (2014)
Ничитайло М. Ю. - Постхолецистектомічний синдром – етіологія, діагностика, хірургічне лікування, Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Присяжнюк В. В. (2014)
Савчук О. В. - Стан мережі та кадрового забезпечення стоматологічної служби в м. Києві (2014)
Шейко С. О. - Лікування гіпотиреозу у вагітних в практиці сімейного лікаря (2014)
Шеремета Л. М. - Побічна дія засобів для місцевої анестезії при їх клінічному застосуванні (2014)
Іваночко Н. Я. - Аспекти клінічного перебігу та оперативного лікування хворих з тромбозом мезентеріальних судин (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина VI. Протигрибкові і сульфаніламідні препарати. Огляд літератури, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Кирилюк А. М. (2014)
Куса О. М. - Медико-соціальні аспекти проблеми внутрішньоутробного парвовірусного інфікування, акушерські та перинатальні наслідки, Макарчук О. М. (2014)
Шевчук-Будз У. І. - Остеопороз як один із системних проявів хронічного обструктивного захворювання легень, Корж Г. З. (2014)
Артищук В. М. - Залежність відходження фрагментів після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії конкрементів нижньої чашки нирки від анатомічних параметрів будови ЧМС, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р., Личковський О. Е. (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни показників ліпідного обміну при хронічній серцевій недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від функціонального стану нирок (2016)
Воронов В. Т. - Питання діагностики структурної моделі причинності в процесі заподіяння травми (2016)
Гаралов Ф. А. - Оценка результатов внедрения техники цервикального педикульного винта при травмах шеи сзади (2016)
Дмітрієв М. О. - Визначення нормативних цефалометричних параметрів за методом Стайнера для українських юнаків та дівчат (2016)
Жданова Н. О. - Вивчення відносної оптичної щільності кісткової тканини при лікуванні хронічного гранулематозного періодонтиту (2016)
Лиманець Т. В. - Роль дисбалансу системи оксиду азоту в розвитку антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця, Маслова Г. С., Скрипник І. М. (2016)
Лисенко Р. Б. - Залежність вибору способу алопластики складних дефектів черевної стінки від виразності морфологічних змін тканин та ризику підвищення внутрішньочеревного тиску (2016)
Лобанов І. Ю. - Особливості стану гормонального забезпечення сомато-статевого дозрівання у підлітків та його значення у виникненні алкогольної залежності (2016)
Макаров О. Г. - Аналіз доплерометричних показників в системі мати-плацента-плід у вагітних з артеріальною гіпертензією (2016)
Малко Н. В. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей Львівської області (2016)
Панчук О. Ю. - Особливості процесів формування показників функціонального стану вищої нервової діяльності та характеристик уваги студентів-стоматологів (2016)
Соколік В. В. - Вікові особливості дисфункції ендотелію і когнітивних порушень (2016)
Сулим С. О. - Оцінка особливостей порушень внутрішньо-серцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда у жінок із гіпертонічною хворобою у залежності від наявності супутньої залізо-дефіцитної анемії (2016)
Терешкін К. І. - Остеоартроз у пацієнтів з різними варіантами поліморфізму гена рецептора вітаміну D (2016)
Ткаченко П. І. - Кісти м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї у дітей, Білоконь С. О., Старченко І. І., Гуржій О. В., Білоконь Н. П., Литвин А. О. (2016)
Філіппова О. Ю. - Ліпідно-фосфоліпідні порушення у пацієнтів з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та ожирінням на тлі патології біліарного тракту залежно від маси тіла (2016)
Харьков Л. В. - Антропометричні показники м’якого піднебіння і мезофарингса у дітей з незрощеннями його до ураностафілопластики, Яковенко Л. М., Васьківська М. О. (2016)
Богданов О. В. - Вплив скевенджерів пероксинітриту на окисний метаболізм у тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Бондарева А. В. - Активність процесів ліпопероксидації у мікросомальній фракції печінки щурів при дії олігоефірів багатоатомних спиртів, Стеценко С. О. (2016)
Герасименко С. Б. - Структурна перебудова слизової оболонки ясен щурів після дії метакрилату (2016)
Гусак Є. В. - Структурно-функціональна характеристика губчастої кісткової тканини на 21-шу добу репаративного остеогенезу за умов модельованого мікроелементозу (2016)
Дерпак Ю. Ю. - Практичне значення визначення кількості ретикулоцитів у периферичній крові регулярних донорів (2016)
Довбня Ю. М. - Особливості експресії рецепторів CD 68 в серозних залозах слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М., Єрошенко Г. А. (2016)
Костіцька І. О. - Перспективи застосування ексенатиду в лікуванні діабетичного гастропарезу (2016)
Кузьменко Ю. Ю. - Імуногістохімічне дослідження нирки щурів при вродженному і набутому гіпотиреозі та за умов замісної гормонотерапії, Стеченко Л. О. (2016)
Куцевляк В. І. - Експериментальне обгрунтування застосування алогенного колаген-фасціального трансплантата для збільшення об'єму м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки (2016)
Пелипенко Л. Б. - Особливості стереоморфології підшлункової залози людини у віковому аспекті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2016)
Петрик І. О. - Оцінка динаміки титру кортизолу в крові вінцевого синуса щурів в умовах пітуїтрин-ізадринового інфаркту міокарда, Ходаківський О. А., Прокопенко С. В. (2016)
Пономаренко О. Б. - Сорбційна ємність мембран еритроцитів при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І., Жадан В. М., Ліскіна І. В., Мельник О. О. (2016)
Тимошенко Ю. В. - Морфометрична характеристика протокової системи піднебінних залоз щурів за умов введення адреналіну (2016)
Смірнов А. С. - Вплив епіхлоргідрину, екстракту ехінацеї пурпурової і тіотриазоліну на підслизову основу пілоричного відділу шлунка щурів, Мірзебасов М. А. (2016)
Фарадж Мусбах Ельмезугі - Структурні особливості артерій в умовах впливу холодового фактора, Попадинець О. Г., Соболь Л. В., Дубина Н. М. (2016)
Фоміна Л. В. - Мікроскопічна будова гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки нижньої стінки лобової пазухи людини в нормі (2016)
Харченко С. В. - Загальна протеолітична активність тканин підшлункової залози при експериментальній опіковій хворобі (2016)
Ходаківський О. А. - Порівняльна оцінка впливу адемолу та німодипіну на церебральну гемодинаміку в корі головного мозку, Жабоєдова Н.В., Рокунець І. Л., Загорій Г. В. (2016)
Чухрай С. М. - Зміни мікропіноцитозу в кровоносних капілярах міокарда щурів із вродженим гіпотиреозом у віковому аспекті (2016)
Шаталін Б. О. - Вплив інгібітора активації ядерного фактора κB на функціональний стан сперми щурів за умов поєднаної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення, Костенко В. О. (2016)
Шепітько В. І. - Ультраструктурна характеристика кори над нирни-ків при гострому асептичному перитоніті та його корекції введенням кріоконсервованої плаценти, Скотаренко Т. А., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2016)
Щур М. Б. - Рецептори лектинів у структурних компонентах очного яблука щурів за умов дії L-тироксину, Ященко А. М. (2016)
Юрах О. М. - Морфофункціональні зміни сідничого нерва при травматичному ушкодженні та особливості його репаративних змін, Попадинець О. Г., Юрах Г. Ю., Грищук М. І., Дубина Н. М. (2016)
Cмирнова С. М. - Особливості розподілу важких металів у рибах родини Бичкові (Gobiidae) в межах Бузького лиману, Васильєва Т. А., Смирнов В. М. (2016)
Помогайбо В. М. - ДНК-генеалогія сучасного людства, Власенко Н. О., Березан О. І., Петрушов А. В., Беседіна І. С., Починок Є. А., Мельничук М. М., Макаренко Я. М. (2016)
Малик С. В. - Шляхи удосконалення результатів пластично-реконструктивних операцій на передній черевній стінці, Драбовський В. С. (2016)
Салдан Ю. Й. - Етіологічна структура, методи профілактики та лікування інфекційних ускладнень в мікрохірургії ока та офтальмотравматології, Назарчук Г. Г., Назарчук О. А. (2016)
Яценко Л. Д. - Генетичні аспекти множинної мієломи (2016)
Чайковський Юрій Богданович (2016)
Білозецький І. І. - Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом, Грималюк Н. В., Зарудна О. І., Слаба У. С., Маховська О. С., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Лобанова А. Л. (2014)
Бойко Т. В. - Предиктори розвитку змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення (2014)
Братусь В. М. - Динаміка змін показників обміну оксиду азоту у хворих на силікоз, поєднаний з ішемічною хворобою серця (2014)
Вірстюк Н. Г. - Зміни показників клітинного імунітету, антинуклеарни антитіл та туморнекротизуючого фактора альфа у хвори із хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2014)
Герасимчук В. Р. - Особливості когнітивних та емоційних розладів у ран ньому відновному періоді ішемічного інсульту (2014)
Герич П. Р. - Коморбідна ІХС у хворих на ХОЗЛ: визначення поняття, сприяючі фактори розвитку, критерії діагностики (2014)
Грущак Н. М. - Мультидетекторна комп’ютерно-томографічна семіотика особливостей змін судин головного мозку у пацієнтів із артеріальною гіпертензією різного рівня сумарного серцево-судинного ризику (2014)
Гулага О. І. - Ефективність лікування хронічної хвороби нирок з використанням антагоністів альдостерону, Тащук В. К., Полянська О. С. (2014)
Жураківська О. Я. - Морфологічні критерії старіння гіпоталамуса (2014)
Ільницький І. Г. - Діагностична інформативність цитокінів при хронічному обструктивному захворюванні легень та бронхіальній астмі у хворих фтизіопульмонологічного профілю, Костик О. П., Вольницька Х. І. (2014)
Костишин А. Б. - Якісні характеристики форм поверхневих електроміограм у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2014)
Курташ Н. Я. - Корекція ендотеліальної дисфункції як патогенетичної ланки формування фетоплацентарної недостатності у вагітних з НВV-інфекцією (2014)
Курташ О. О. - Показання та вибір рівня колостомії на етапах хірургічної корекції норичних і безноричних форм аноректальнихвад розвитку у дітей (2014)
Міщук В. Г. - Особливості перебігу та патогенезу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з ендемічним зобом на фоні йододефіциту, Бойчук В. Б. (2014)
Олещук О. М. - Вплив попередників синтезу оксиду азоту на показники жовчовиділення здорових тварин (2014)
Пилипчук В. І. - Резекційні оперативні вручання на головці підшлункової залози в хірургічному лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту (2014)
Притула В. П. - Раціональний підхід до санації порожнини кісти при відкритому хірургічному втручанні у дітей з ехінококозом печінки (2014)
Проць Г. Б. - Оптимізація променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації (2014)
Сорокман Т. В. - Патоморфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей, хворих на хронічний гастрит, на фоні інфікування Helicobacter pylori, Макарова О. В., Попелюк О. М., Швигар Л. В. (2014)
Ступницька Г. Я. - Роль фактора некрозу пухлин альфа, трансформуючого фактора росту бета та С-реактивного білка у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень залежно від нутрітивного статусу (2014)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та ω-3 поліненасичених жирних кислотна клінічні прояви серцевої недостатності ішемічного ґенезу (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Респіраторна м’язова дисфункція за умов коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2014)
Десятерик В. І. - Ефективність комплексного алгоритму у діагностиці гострого апендициту, Міхно С. П., Поліщук Л. М., Нетребко А. О., Смик Ю. М. (2014)
Дзвонковська В. В. - Оцінка впливу L-карнітину на функціональний стан печінки у хворих на негоспітальну пневмонію в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Нейко В. Є., Дзвонковська Т. Т., Зозуляк З. В. (2014)
Оринчак Л. Б. - Вплив пори року на дебют розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття (2014)
Галюк В. М. - Оптимізація іноваційно–технологічних прийомів вивчення основ першої долікарської допомоги студентами за фахом "Фармація" (2014)
Галюк Н. М. - Використання мультимедійних засобів на заняттях з внутрішньої медицини за професійним спрямуванням (2014)
Головчак І. С. - Клінічні конференції як форма навчання серед лікарів-інтернів (2014)
Дмитренко І. А. - Особливості проведення навчально-виробничої практик (2014)
Кобрин О. П. - Особливості підготовки студентів стоматологічного факультету до ліцензійного іспиту "Крок 2. Стоматологія" на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчання за кредитно-модульною системою (2014)
Костюк І. Р. - Впровадження основних положень навчального плану з предмету: курс за вибором "Ендодонтична техніка в дитячій стоматології” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету для студентів-субординаторів (2014)
Мельник Д. О. - Поєднання знань з математики та хімії при вивченні теми "Дисоціація води. Водневий показник" в курсі неорганічної хімії (2014)
Романишин С. С. - Формування комунікативної толерантності у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів (2014)
Сидоренко Л. П. - Особливості викладання щелепно-лицевої ортопедії студентам-іноземцям, Ожоган І. А. (2014)
Терен Т. І. - Особливості викладання основних аспектів надання паліативної та хоспісної допомоги на курсі онкології для студентів 6 курсу (2014)
Федяк І. О. - Аналіз матеріального забезпечення проведення практично-орієнтованих державних іспитів на фармацевтичному факультеті Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Чернюк Н. В. - Роль національно-патріотичного виховання у формуванні особистості студента медичного університету (2014)
Шеремета Л. М. - Досвід викладання фармакології для студентів факультету підготовки іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного університету та роль унаочнення (2014)
Юсипчук У. В. - Виробнича лікарська практика з внутрішньої медицини у студентів п’ятого курсу медичного факультету, Мергель Т. В., Галюк Н. М. (2014)
Диев Е. В. - Особенности статистической обработки данных хронометражных измерений продолжительности изготовления зубных протезов при нормировании труда специалистов в стоматологии, Лабунец В. А., Шнайдер С. А., Диева Е. Е. (2014)
Сологуб В. А. - Дослідження стабільності та контроль якості фітозасобу (2014)
Федяк І. О. - Розрахунок річної регіональної потреби в протитуберкульозних препаратах для профілактики і лікування дітей і підлітків (2014)
Геник С. М. - Кремній - природний ключ до здоров’я (2014)
Гудз І. М. - Медико-соціальні аспекти високих ампутацій у хворих на облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, Гнатищак О. І. (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина VIІ. Антибіотики, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Кирилюк А. М. (2014)
Ожоган З. Р. - Часові аспекти якості незнімних протезів: поєднання конструкційних матеріалів, Бібен А. В. (2014)
Сорокман Т. В. - Імунологічні основи розвитку хронічних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в дітей, Макарова О. В., Попелюк О.-М. В., Морозевич Л. О. (2014)
Шеремета Л. М. - Про побічну дію засобів, що впливають на нервову систему, та її моніторинг протягом 2007-2012 рр. (2014)
Рабінович П. М. - Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016) (2016)
Рум’янцев В. О. - Михайло Сергійович Грушевський – видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження) (2016)
Пилипчук B. Г. - Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття), Цимбалюк В. С. (2016)
Бехруз Х. - Становление афганского права: к вопросу о его периодизации (2016)
Косінов С. А. - Сфери громадського контролю: державно-правовий аспект (2016)
Прийма С. В. - Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів (2016)
Мукомела І. В. - Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення (2016)
Політанський В. С. - Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина (2016)
Яковлєв А. А. - Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні (2016)
Довгань Г. В. - Акти вторинного права Європейського Союзу як предмет конституційної скарги: правові позиції Конституційного Трибуналу Республіки Польща (2016)
Вінник О. М. - Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації (2016)
Кот О. О. - Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав (2016)
Романюк Я. М. - Правова природа диспозитивних норм цивільного права України (2016)
Гусаров С. М. - Тимчасове виконання обов’язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства (2016)
Соколова О. А. - Щодо суттєвих ознак правової категорії "оплата праці державних службовців" (2016)
Трофименко В. М. - Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми (2016)
Шепітько І. І. - Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження (2016)
Іщенко М. В. - Безпосередній об’єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди (2016)
Лазукова О. В. - Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (2016)
Лейба О. А. - Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику (2016)
Розвиток і становлення наукових поглядів у теоретичній спадщині Ю. М. Грошевого (до 85-річчя з дня народження) (2016)
Рабінович П. М. (2016)
Маляренко В. Т. (2016)
Сіренко В. Ф. (2016)
Гончаренко В. Д. (2016)
Селівон М. Ф. (2016)
Оніщенко Н. М. (2016)
Статівка А. М. (2016)
Тищенко М. М. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Про стандартизацію медичної допомоги (2016)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 року № 89 (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з анемією (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну (2016)
Дудар І. О. - Організація медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю у м. Києві: проблеми та шляхи вирішення, Паламар Б. І., Красюк Е. К., Лобода О. М. (2016)
Колесник M. O. - Етіологічний спектр та десятирічний патерн антибактеріальної резистентності збудників неускладненої інфекції сечової системи (2005-2015 роки), Степанова Н. М., Кругліков В. Т., Руденко А. В. (2016)
Синяченко О. В. - Состояние сосудистого эндотелия почек и системная эндотелиальная дисфункция сосудов у больных геморрагическим васкулитом, Бевзенко Т. Б., Дядык Е. А., Ермолаева М. В., Егудина Е. Д., Суярко В. И. (2016)
Zakon K. - Differential approach of continuous and intermittent renal replacement therapy applying in cardiac surgery acute kidney injury, Romanova V., Dudarenko V., Arbuzova I., Radchenko G. (2016)
Багдасарова І. В. - Неспецифічні фактори захисту та медіатори запалення сечі дітей, хворих на гломерулонефрит, за наявності герпесвірусної інфекції. Повідомлення І. Визначення рівня sIgA та МСР-1, Круглікова І. В., Корніліна О. М., Кругліков В. Т. (2016)
Король Л. В. - Специфічні запальні протеїни крові та сечі хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Мігаль Л. Я. (2016)
Колесник Н. - Коррекция дефицита железа у больных ХБП V ГД с анемией (2016)
Тарас Денисович Никула (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Пиріг Любомир Антонович (з 85 – річним ювілеєм!) (2016)
Інформація до читачів (2016)
Информационное сообщение № 2 (2016)
Содержание (2016)
Песчанский В. Г. - Кинетические явления в органических проводниках в сильных маг-нитных полях, Степаненко Д. И. (2016)
Zvyagin A. A. - Dynamical quantum phase transitions (2016)
Pustovit Yu. V. - Metamorphoses of electronic structure of FeSe-based superconductors, Kordyuk A. A. (2016)
Кузьмичев С. А. - Техника "break-junction" применительно к слоистым сверхпроводникам, Кузьмичева Т. Е. (2016)
Кумзеров Ю. А. - Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легко-плавких металлов, Набережнов А. А. (2016)
Zubov E. E. - Electron dynamics in the normal state of cuprates: Spectral function, Fermi surface and ARPES data (2016)
Джуманов С. - Металл–диэлектрик переходы и магнитная восприимчивость в легированных купратных соединениях, Курбанов У. Т., Худайбердиев З. С., Хафизов А. Р. (2016)
Белоголовский М. - Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводи-мости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N ин-терфейсе параметром порядка, Житлухина Е., Егоров О. (2016)
Титул, зміст (2016)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 № 89 (2016)
Протокол лікування пацієнтів з ХХН V стадії: профілактика, діагностика та лікування ССЗ (2016)
Korol L. - Oxidative stress and resistance of erythrocytes membranes in patients with chronic kidney disease stage vd depending on modality of renal replacement therapy, Mygal L., Burdeyna O., Kolesnyk M. (2016)
Колесник М. О. - HLA-фенотип у хворих на хронічний гломерулонефрит з різними морфологічними формами та з нефротичним синдромом, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Петрина О. П., Величко М. Б., Непомнящий В. М., Ліксунова Л. О., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Багдасарова І. В. - Неспецифічні фактори захисту та медіатори запалення в сечі дітей, хворих на гломерулонефрит, за наявності герпесвірусної іінфекції повідомлення 2. визначення рівня ІЛ-8 та SLPI, Круглікова І. В., Корніліна О. М., Кругліков В. Т. (2016)
Чуб О. І. - Стан плазмід-індукованої антибіотикорезистентності серед збудників хронічного пієлонефриту: поширеність генів та основні фактори ризику, Більченко О. В. (2016)
Дудар І. О. - Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом, Шимова А. Ю., Красюк Е. К., Буржинська І. В. (2016)
Гіперкаліємія: сучасна концепція та нові терапевтичні можливості (2016)
Інформація до читачів (2016)
Акініна Н. Л. - Основні тенденції сучасної університетської освіти США (2015)
Бадюк Ю. В. - Електронні навчально-методичні комплекси для реалізації самостійної роботи студентів в умовах інформаційного освітнього середовища (2015)
Гнезділова К. М. - Актуальні питання магістерської підготовки майбутніх викладачів математики (2015)
Дем’яненко Н. М. - Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету (2015)
Дороніна Т. О. - Оновлення "державного класифікатора професій": можливості застосування гендерного підходу (2015)
Дорошенко Т. В. - Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ музичної освіти учнів (2015)
Жигірь В. І. - Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти (2015)
Карупу О. В. - Про викладання деяких питань математичного аналізу англомовним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2015)
Кожуріна І. Є. - Корекція фізичного стану у студентів з урахуванням фізичної підготовленості (2015)
Курмакова І. М. - Структура професійної програми підготовки учителів хімії освітнього ступеня бакалавр у контексті проблеми підвищення якості освіти в педагогічному університеті, Білоус О. В. (2015)
Люлька В. С. - Розвиток сучасних концепцій професійної підготовки магістрів (2015)
Маковська О. А. - Технологія внутрішнього моніторингу якості професійної освіти в діяльності менеджерів вищих навчальних закладів (2015)
Максименко О. В. - Інноваційні технології в системі вищої професійної освіти (2015)
Нестеренко А. А. - Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки щодо проведення профілактичної роботи (2015)
Носовець Н. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів у країнах західної Європи (2015)
Пелех Л. Р. - Застосування проектного методу як інноваційної складової в навчанні іноземних мов: порівняльний аспект (2015)
Подковко Х. В. - Інноваційні педагогічні технології в системі вищої освіти (2015)
Solarczyk Leszek - Potrzeba związku edukacji obywatelskiej z przeszłością (2015)
Стрілець С. І. - Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Смолянко Ю. М. (2015)
Терентьєва Н. О. - Проектування освітньої програми підготовки магістрантів спеціальності педагогіка вищої школи (2015)
Ткаченко О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутнього магістра з агрономії до педагогічної діяльності у ВНЗ аграрного профілю (2015)
Третяк О. С. - Академічна мобільність та сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти в Україні, Чебоненко С. О. (2015)
Чирчик С. В. - Оцінка якості вищої дизайн-освіти (2015)
Шаров С. В. - Сучасний стан розвитку інтелектуальних інформаційних систем (2015)
Ачкан В. В. - Гуманістичний, діяльнісний та системний підходи в контексті підготовки вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Белан Т. Г. - Організаційно-методичні засади практичної підготовки студентів-магістрантів технологічного факультету (2015)
Вовк М. П. - Науково-педагогічна діяльність викладачів класичних університетів у вимірах розвитку української фольклористики (1951 – 1989 рр. ) (2015)
Гавриленко Т. Л. - Трансформація змісту початкової освіти в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. хх ст. (2015)
Грищенко С. В. - Проблема протидії торгівлі людьми в підготовці майбутніх вчителів (2015)
Дейкун М. П. - Культура збереження здоров’я майбутніх учителів (2015)
Дрозденко Н. М. - Соціальна активність студентів як умова формування професійної спрямованості майбутнього вчителя, Дрозденко В. М. (2015)
Євтух М. Б. - Формування системи шкіл на території Чернігівщини (друга половина хvііі – початок хх століття), Проніков О. К. (2015)
Завадська Т. М. - Комунікативний процес як явище та його роль у педагогіці мистецтва, Савченко Г. В. (2015)
Козерук Ю. В. - Концепція "фізичне самовиховання" в історичному ракурсі, Буланов О. М., Трояновська М. М., Козерук К. В. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка вчителів України радянської доби до викладання трудового навчання у школах (1950-1991 рр. ) (2015)
Мазуренко К. Ю. - Нові підходи до релігійної освіти у Великій Британії (2015)
Махінов В. М. - Педагогічна концепція формування мовної особистості у лінгвістичній школі "мови й мовлення" Ф. ДЕ Соссюра (2015)
Нітченко Г. М. - Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ, Ховрич М. О. (2015)
Пеньковець Д. В. - Теоретичні аспекти формування ігрової компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2015)
Раковська М. А. - Концептуалізація філософського погляду на проблему формування аксіологічного потенціалу професійної підготовки (2015)
Стеценко І. М. - Підготовка майбутніх працівників пробації до складання досудової доповіді (2015)
Стражнікова І. В. - Еволюція теоретичних основ змісту середньої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини хх – початку ххі ст. (2015)
Видра О. Г. - Дослідження особливостей усвідомлення студентами причин своєї поведінки і результатів у навчанні (2015)
Говоров Є. М. - Технічне мислення як складова професійної культури майбутнього вчителя технологій (2015)
Давидченко І. Д. - Лінгвокультурологічна компетентність як феномен теорії і практики професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Коляда А. М. - Вплив навчально-наукової діяльності на формування технічного мислення у майбутніх учителів технологій (2015)
Кудін С. Ф. - Особливості формування культури саморегуляції у майбутніх учителів фізичного виховання (2015)
Медведєва М. О. - Особливості організації навчального процесу в умовах особистіно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій (2015)
Соколенко Л. О. - Роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя (2015)
Тягай І. М. - Використання елементів інтерактивного навчання на лекційних заняттях математичних дисциплін (2015)
Федорчук А. Л. - Критерії та показники готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (2015)
Шелудько І. В. - Формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів художнього спрямування на основі спецкурсу "ХОМ (методика навчання варіативних модулів)" (2015)
Гаргін В. В. - Можливості використання інформаційних технологій у процесі формування професійних знань та навичок у майбутнього вчителя трудового навчання (2015)
Ковбаса Т. І. - Зміст методичної підготовки майбутнього вчителя технологій (2015)
Коньок М. М. - Модель підготовки майбутнього вчителя технологій до встановлення та використання міжпредметних зв’язків фахових дисциплін (2015)
Мінько Н. П. - Професійна підготовка майбутнього педагога у галузі фахових предметів (2015)
Перинський Ю. Є. - Модель формування професійної готовності у майбутніх вчителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2015)
Пискун О. М. - Навчання майбутніх учителів технологій виготовленню етносувенірів та народних оберегів (2015)
Полетай О. М. - Педагогічна умова як складова підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до роботи з технічно обдарованими дітьми (2015)
Савченко Т. О. - Фахова підготовка як засіб формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2015)
Денисенко В. В. - Системний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій з технічної творчості, Гетта В. Г. (2015)
Кучерган Є. В. - "Здоров’язберужувальна компетентність" як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (2015)
Парфанович І. І. - Зміст профілактичної роботи з формування відповідального ставлення дівчат до соціальних норм (2015)
Філоненко О. С. - Аналіз підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів України до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах у 50-х – 60-х роках хх ст. (2015)
Алексеєва К. І. - Педагогічні підходи і принципи оздоровчої педагогічної діяльності тренера-викладача у групах початкової підготовки художньої гімнастики, Воскобойнікова Г. Л. (2015)
Васильєва Д. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках алгебри і початків аналізу (2015)
Величко Д. В. - Соціальна інклюзія в освіті, Голумбевська С. В. (2015)
Вернигора О. Л. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури у процесі вивчення фольклору (2015)
Гайдамака О. В. - Аналіз результатів педагогічних умов і методики поліхудожнього виховання учнів початкової школи (2015)
Гокова Т. В. - Узагальнення і систематизація знань учнів про площу трикутника через пошук різних розв’язань геометричної задачі, Кобко Л. М. (2015)
Давиденко А. А. - Проблеми підвищення кваліфікації працівників освіти та можливі шляхи їх розв’язання (2015)
Дрижак В. В. - Формування культури самопрезентації тренінгів, Єрмак С. М. (2015)
Заліський А. А. - Співробітництво, як один із шляхів професійного вдосконалення вчителя (2015)
Ковбаса Ю. М. - Застосування інструментарію математичних ігор у психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Левицька-Сосімович І. О. - Психологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій учнів основної школи до праці (2015)
Міненок А. О. - Концептуальні основи професійного саморозвитку вчителя у філософському контексті розвитку людини (2015)
Носко Ю. М. - Здоров'язбережувальна організація навчального процесу учнів, Андреєва В. В. (2015)
Печко О. М. - Реалізація експериментальної технології формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій (2015)
Постова С. А. - Підготовка старшокласників до участі в олімпіаді з інформаційних технологій (2015)
Пронікова І. В. - Актуальні проблеми економічної освіти учнів (2015)
Сотська Г. І. - Естетична самоосвіта викладача образотворчого мистецтва вищого педагогічного навчального закладу як чинник професійного саморозвитку (2015)
Шандыба Е. В. - Новый подход к преподаванию технических дисциплин при последипломной подготовке инженерных кадров (2015)
Титул, зміст (2016)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні у 2015 році, Ніколаєнко С. С., Снісар Л. М. (2016)
НАКАЗ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 року № 89 (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу (2016)
Ніколаєнко О. М. - Автоматизоване оцінювання фіброзу коркового інтерстицію з використанням забарвлення сіріусом червоним – рутинний метод дослідження нефробіоптатів?, Непомнящий В. М. (2016)
Дріянська В. Є. - Цитокінова ланка імунітету у хворих на ХХН V ст., які лікуються методами ГД, ГДФ або ПД, Дудар І. О., Шіфріс І. М., Гончар Ю. І., Лобода О. М., Гайсенюк Ф. З., Крот В. Ф. (2016)
Степанова Н. М. - Системні ефекти локальної продукції про- та протифіброгенних медіаторів у хворих на ХХН V ПД, Бурдейна О. В., Дріянська В. Є., Савченко В. С., Колесник М. О. (2016)
Лавренчук О. В. - Предиктори прогресування хронічного пієлонефриту у дітей, Багдасарова І. В., Дріянська В. Э., Король Л. В., Суслова Г. Д. (2016)
Зуб Л. О. - Доплерографічна характеристика порушень ниркового кровообігу у хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ стадії з артеріальною гіпертензією, Новиченко С. Д., Новиченко О. І. (2016)
Король Л. В. - Практична цінність визначення показників оксидативного стресу у хворих на пієлонефрит, Степанова Н. М., Мигаль Л. Я. (2016)
З ювілеєм майданнік (2016)
Інформація до читачів (2016)
Повідомлення (2016)
Содержание (2016)
Remizov I. A. - Observation of dynamic maximum in a turbulent cascade on the surface of liquid hydrogen, Brazhnikov M. Yu., Levchenko A. A. (2016)
Tsintsadze N. L. - Quasilinear theory of quantum Fermi liquid, Alkhanishvili D. M. (2016)
Лисунов А. А. - Пластическое течение твердого 3Не через пористую упругую пленку, Майданов В. А., Рубанский В. Ю., Рубец С. П., Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н. (2016)
Yavari H. - Effect of nonlinearity, magnetic and nonmagnetic impurities, and spin-orbit scattering on the nonlocal microwave response of a d-wave superconductor, Biderang M, Kouhfar M. (2016)
Леденев Н. А. - Дефектность структуры, фазовые переходы, магниторезонансные и магнитотранспортные свойства керамики La0,6–xEuxSr0,3Mn1,1O3–δ, Пащенко А. В., Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Мазур А. С., Сычева В. Я., Каменев В. И., Левченко Г. Г. (2016)
Билыч И. В. - Магнитодиэлектрический и магнитопьезоэлектрические эффекты в NdFe3(BO3)4, Жеков К. Р., Гайдамак Т. Н., Гудим И. А., Звягина Г. А., Филь В. Д. (2016)
Бабаев А. Б. - Компьютерное моделирование разбавленных магнитных наноструктур, Муртазаев А. К. (2016)
Троянчук И. О. - Магнитные свойства мультиферроиков Bi1–xCaxFe1–xMnxO3 и Bi1–xCaxFe1–xTixO3, Бушинский М. В., Чобот А. Н., Мантыцкая О. С., Терешко Н. В., Чобот Г. М., Сиренко В. A., Еремeнко В. B. (2016)
Хрусталёв В. М. - Магнитоэлектрический эффект в антиферромагнитном LiNiPO4 в импульсном магнитном поле, Савицкий В. Н., Харченко Н. Ф. (2016)
Белан В. И. - Свойства квазисолитонных состояний в нелинейных средах в условиях высокочастотного локального воздействия. Аналитическое описание и сравнение с численным анализом, Ковалев А. С., Перетятько А. А. (2016)
Долбин А. В. - Квантовые эффекты в сорбции водорода мезопористыми материалами, Хлыстюк М. В., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М. (2016)
Песчанский А. В. - Сравнение рамановского рассеяния в неполимеризованных и фотополимеризованных фуллереновых пленках в диапазоне температур 5–300 К, Гламазда А. Ю., Плохотниченко А. М., Карачевцев В. А. (2016)
Покутний С. И. - Экситоны c пространственно разделенными электронами и дырками в гетероструктуре Ge/Si с квантовыми точками германия (2016)
Yevych R. - Valence fluctuations in Sn(Pb)2P2S6 ferroelectrics, Haborets V., Medulych M., Molnar A., Kohutych A., Dziaugys A., Banys Ju., Vysochanskii Yu. (2016)
Погорелов В. - Колебательные спектры кластеров воды, изолированной в низкотемператур-ных матрицах, Дорошенко И. (2016)
Степаньян С. Г. - Влияние низкотемпературной аргоновой матрицы на ИК спектры и структуру конформационно лабильных молекул N-ацетилглицина, Иванов А. Ю., Adamowicz L. (2016)
Плотникова Ю. М. - Рентгеновские параметры микроструктуры нано-кристаллического титана, полученного криодеформацией, Брауде И. С., Москаленко В. А. (2016)
Барабашов А. П. - Электронно-стимулированная десорбция возбужденных атомов из твердого азота, Хижный И. В., Уютнов С. А., Блудов М. А., Савченко Е. В. (2016)
Пашицкий Э. А. - Зависимость критической температуры от числа куперовских пар и механизм сверх-проводимости в слоистом кристалле LaSrCuO (2016)
Лисенко В. П. - Автоматизація біотехнологічних об’єктів (2015)
Martynenko A. I. - Electrohydrodynamic drying: energy and quality aspects (2015)
Диордиев В. Т. - Моделирование процессов адаптивного управления (2015)
Зиновкин В. В. - Исследование влияния искажений статорного напряжения асинхронного электропривода с выходными силовыми фильтрами, Бондаренко В. И., Соломаха А. В. (2015)
Козирський В. В. - Розробка енергозберігаючих заходів в електричних мережах 10 кВ, Гай О. В., Заводовський О. О. (2015)
Ксенз Н. В. - Влияние озонированного воздуха на повышение производительности и снижение расхода топлива при влаготермической обработке корма, Толстоухова Т. Н., Вороной Н. С., Леонтьев Н. Г., Финенко В. Ю. (2015)
Ксенз Н. В. - Теоретические предпосылки к обоснованию путей совершенствования процесса влаготермической обработке кормов, Толстоухова Т. Н. (2015)
Кунденко М. П. - Підвищення ефективності гідропонного вирощування зелених овочів шляхом використання технічних засобів оптичної електротехнології, Бархатов О. М., Автухов А. К., Ковальчук І. М., Румянцев О. О., Шинкаренко І. М. (2015)
Куценко Ю. М. - Магнітогідродинамічний сепаратор плодів томатів, Лукашенко М. І. (2015)
Куценко Ю. Н. - Метод расчета кварцевых генераторов СВЧ, Орел А. Н., Орел И. А. (2015)
Тиховод С. М. - Метод численного расчета переходных процессов в электрических цепях с использованием полиномов чебышёва и его схемная интерпретация, Корнус Т. М., Токмаков И. В. (2015)
Федюшко Ю. М. - Теоретичний аналіз системи імпульсних інформаційно-хвильових випромінювань для впливу на репродуктивну здатність колорадського жука, Сілі І. І. (2015)
Чміль А. І. - Режими знешкодження комірних довгоносиків у сильному електричному полі, Усенко С. М., Науменко О. В. (2015)
Шведчикова И. А. - Структурно-системный анализ полиградиентных магнитных сепараторов, Романченко Ю. А. (2015)
Lysenko O. V. - Common approaches of small wind turbine aplication, Adamova S. V. (2015)
Антипов Е. А. - Исследование процессов тепло- и массопереноса в низкотемпературных аккумуляторах теплоты при фазовых превращениях аккумулирующего материала (2015)
Болбот І. М. - Концептуальні основи використання нейромережевих структур при енергоефективному управлінні тепличними комплексами (2015)
Бохон І. М. - Вплив технічного стану насосного устаткування на економічну ефективность зрошуваного землеробства (2015)
Вовк О. Ю. - Контроль витрати ресурсу ізоляції асинхронних електродвигунів при відхиленні напруги живлячої мережі, Квітка С. О., Квітка О. С. (2015)
Волянский Р. С. - Синтез электромеханических систем с нелинейной линией равновесия (2015)
Вороновский И. Б. - Оценка затрат электроэнергии при производстве твердого топлива из биомассы (2015)
Голик О. П. - Визначення аналітичного виразу імовірності надходження інтенсивності сонячного випромінювання, Жесан Р. В., Зубенко В. О. (2015)
Журавель Д. П. - Обробка біодизеля ультразвуком (2015)
Заболотный А. П. - Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии, Дьяченко В. В., Даус Ю. В. (2015)
Голодний І. М. - Організація алгоритмів роботи контролера типу РМС при керуванні кроковим двигуном, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Загуменная Е. В. - Реализация немодульных операций в системе остаточных классов (2015)
Катюха И. А. - Использование нечеткой прогнозной модели электропотребления для ЧП "Молокозавод – ОЛКОМ" (2015)
Кашкарёв А. А. - Моделирование тепловых процессов в задачах сельскохозяйственного производства (2015)
Квітка С. О. - Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під впливом неповнофазного режиму роботи, Вовк О. Ю., Стьопін Ю. О., Квітка О. С. (2015)
Коваленко Л. Р. - Удосконалення методів визначення місць однофазних замикань на землю в мережах 10 та 35 кВ, Коваленко О. І. (2015)
Кошкін Д. Л. - Імітаційна модель системи керування параметрами мікроклімату грибної теплиці (2015)
Курашкин С. Ф. - Устройство диагностирования сопротивления изоляции асинхронных электродвигателей (2015)
Кушлик Р. Р. - Аналіз видів біопалив для сільськогосподарської техніки (2015)
Лисиченко Р. Н. - Теоретический анализ влияния нелинейности систем фазовой синхронизации инверторов напряжения на их спектральные характеристики, Черемисин Н. М. (2015)
Макаревич С. С. - Дослідження режимів роботи однофазного автономного асинхронного генератора (2015)
Миленин Д. Н. - Условие облучения неподвижного элипсоида точечным источником, Лисиченко Н. Л. (2015)
Нестерчук Д. М. - Алгоритмізація для функціонування системи діагностування та захисту низьковольтних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, Рижков А. О. (2015)
Новиков Г. В. - Электротехнологический комплекс предпосевной обработки зерновых на основе электроаерозолей (2015)
Попова І. О. - Електронний пристрій телеконтролю та захисту групи асинхронних двигунів, Курашкін С. Ф. (2015)
Постнікова М. В. - Дослідження енергоємності транспортних операцій на зернопунктах (2015)
Радько І. П. - Дослідження міцності зчеплення композиційних контактних матеріалів на зношені деталі електрообладнання, Мархонь М. В. (2015)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на енергію проростання та здатність проростання насіння сільськогосподарських культур, Синявський О. Ю. (2015)
Скляр О. Г. - Аналіз енергетичної ефективності метантенка, Скляр Р. В. (2015)
Стьопін Ю. О. - Оцінка втрат потужності асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг, Борохов І. В., Пєрова Н. П. (2015)
Трунова І. М. - Деякі питання щодо застосування ДСТУ EN 50160:2014, Мороз О. М. (2015)
Троханяк В. І. - Визначення коефіцієнта тепловіддачі при чисельному моделюванні трубного пучка (2015)
Усенко С. М. - Застосування електричних полів високої напруженості для знезараження зерна (2015)
Федотова М. О. - Компенсація запізнень зерносушарки з киплячим шаром при неповних вимірюваннях її вихідних сигналів, Осадчий С. І., Березюк І. А., Скриннік І. О. (2015)
Хандола Ю. М. - Дослідження регульованих електроприводів апк на лабораторному стенді, Середин М. Ю., Хандола О. Ю. (2015)
Чебанов А. Б. - Методика визначення концентрації пилу в повітрі при сепарації рушанки рицини, Назаренко М. О. (2015)
Яковлєв В. Ф. - Акустичні системи контролю якості сільськогосподарської продукції, Лисенко О. В. (2015)
Яковлєв В. Ф. - Основні рівняння зв'язку параметрів сільськогосподарських продуктів з параметрами акустичного поля, Литвин А. В. (2015)
Содержание (2016)
Гарбар М. О. - Артеріальна гіпертензія у повсякденній практиці лікаря-анестезіолога (2016)
Іванюшко О. В. - Вплив альтерації гомеостазу глюкози на водно-електролітний баланс та кислотно-основний стан у пацієнтів із цукровим діабетом (2016)
Матолінець Н. В. - Роль та місце омега-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію (2016)
Тащук В. К. - Эффективность препарата Тиотриазолин® в комплексном лечении пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, Солобюкова Н. А., Макаров А. А. (2016)
Максименко М. В. - Сучасний погляд на діагностику гострої судинної недостатності кишечника на ранньому госпітальному етапі (2016)
Назаренко І. І. - Аналіз причин інвалідизації постраждалих із психологічною травмою внаслідок ДТП, Іванов В. І., Іскра Н. І. (2016)
Респіраторна терапія при політравмі (2016)
Павлов О. О. - Попередники розвитку післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку та шляхи терапевтичної тактики, Луцик С. А. (2016)
Павлов О. О. - Терапія післяопераційного делірію, Луцик С. А. (2016)
Філик О. В. - Дисфункція діафрагми в дітей із гострою дихальною недостатністю (2016)
Самбург Я. Ю. - Клінічна ефективність застосування піперациліну/тазобактаму в лікуванні інфекційно-запальних уражень сечовивідної системи у дорослих, Власенко О. М., Магдаліц Т. І., Бутікова О. О. (2016)
Горошко В. Р. - Оцінка ефективності знеболювання під час та після реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок, Хитрий Г. П. (2016)
Гарбар М. О. - Стан вегетативного балансу на тлі епідуральної анестезії, Світлик Ю. О., Світлик Г. В., Підгірний Я. М. (2016)
Підгірний Я. М. - Аміноглікозиди в клініці інтенсивної терапії: втрачені надії чи невикористані можливості? (2016)
Яєчник О. Р. - Сучасні підходи до інтенсивної терапії декомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета (2016)
Підгірний Я. М. - Визначення внутрішньочеревного тиску у хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту, Туркевич О. М., Закотянський О. П. (2016)
Коломаченко В. І. - Системна запальна відповідь після операцій на кульшовому суглобі: порівняння спінальної анестезії та комбінації спінальної анестезії з паравертебральною блокадою, Фесенко В. С. (2016)
Підгірний Б. Я. - Динаміка функціонального стану тромбоцитів у хворих на гострий панкреатит (2016)
Павленко І. А. - Кейс-метод у викладанні теми "Коматозні стани" (2016)
Філик О. В. - Інвазивні кандидози в дітей із тяжким сепсисом (2016)
Ільчишин О. Я. - Вплив моніторингу внутрішньочерепного тиску в пацієнтів після видалення гліальних пухлин зі значним мас-ефектом та дислокаційним синдромом, Діжак Я. І. (2016)
Міщук В. Р. - Оцінка больового синдрому у дітей. Сучасний стан проблеми (2016)
Міщук В. Р. - Післяопераційний біль у дітей (огляд літератури) (2016)
Полонка І. А. - Деякі аспекти доктринального генезису теоретичного розуміння категорії "правова поведінка" в юридичній науці Республіки Білорусь (2015)
Кузьменко Я. П. - Історико-правовий аспект права людини на життя в системі загальних прав людини (2015)
Мальована Я. П. - Правові засоби й організаційні форми виховного впливу на неповнолітніх правопорушників (на матеріалах українських губерній Російської імперії після судової реформи 1864 р. ) (2015)
Омарова А. А. - Правовий статус Української РСР за Декларацією про державний суверенітет України (2015)
Павловська Н. В. - Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України (2015)
Вільчик Т. Б. - Інститут адвокатури України: нові підходи та тенденції розвитку (2015)
Борисенко М. О. - Єдність судового правозастосування у контексті забезпечення верховенства права (2015)
Губаль Ю. В. - Концептуальні підходи щодо визначення категорій "дитина" та "права дитини" за вітчизняним та міжнародним законодавством (2015)
Грищенко І. В. - Професіоналізм і кадрова підготовка помічників-консультантів народного депутата України (2015)
Кобэняну С. И. - Местное публичное управление в структуре органов государственной власти Республики Молдова, Бобейка Е. (2015)
Бенедик В. І. - Гарантії незалежності суддів у адміністративному судочинстві (2015)
Прокопенко О. Ю. - Поняття й ознаки правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Манжула А. А. - Система нормативно-правового регулювання діяльності науково-дослідних установ у незалежній Україні (2015)
Живко М. О. - Стратегія кадрової політики в органах внутрішніх справ України через призму методів дослідження, Мельникович В. М., Босак Х. З. (2015)
Корж Є. М. - Роль міліції в реалізації заходів загальносоціальної профілактики правопорушень (2015)
Фазикош О. В. - Роль суду у справах про адміністративні правопорушення: до постановки питання (2015)
Коміссаров С. А. - Адміністративно-правові засади інформаційних відносин і правовий механізм їх регулювання (2015)
Трофімцов В. А. - Шляхи підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо протидії тероризму (2015)
Бліхар М. М. - Система інвестиційних відносин як об’єкт фінансово-правового регулювання (2015)
Сокуренко В. В. - Деякі питання кадрового забезпечення оборонного сектора: теорія і практика застосування (2015)
Харенко О. В. - Інформаційно-правовий статус друкованих засобів масової інформації (2015)
Літвінцева А. С. - Функції податкової відповідальності (2015)
Благодарська О. О. - Теоретичні питання реалізації фіскальної функції в процесі реформування податкових та митних органів в Україні (2015)
Василенко Н. В. - Джерела процесуальних норм податкового права (2015)
Ярош А. О. - Способи фінансування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах (2015)
Сулейманова С. Р. - Валютні рахунки: поняття, ознаки, види (2015)
Коваль В. О. - Удосконалення процедури розгляду справ за участі іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві (2015)
Плиска В. В. - Правові заходи щодо вдосконалення стану реалізації прав і свобод громадян у сфері запобігання й протидії корупції (2015)
Власенко Д. О. - Правові засади оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2015)
Дубас Т. В. - Завдання та принципи адміністративного судочинства в забезпеченні інформаційних прав громадян (2015)
Кошиков Д. О. - Юридичні гарантії діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Запара С. І. - Відповідальність сторін соціального діалогу під час страйку (2015)
Волошина С. М. - Державна політика України у сфері охорони праці (2015)
Кайтанський О. С. - Поняття та ознаки соціального захисту молоді за законодавством України (2015)
Потопахіна О. М. - Право на безпечні й здорові умови праці в актах Ради Європи та Європейського Союзу, Ситніков Д. М. (2015)
Задоянний О. В. - Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря, Євдокименко Ю. (2015)
Дзюбенко В. Г. - Визначення профілю швидкості та втрат тискупри ламінарному русі в каналах двокутного перерізу (2015)
Сенчук М. П. - Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках, Астаф'єва М. М. (2015)
Чернокрылюк В. В. - Твердотопливные котлы с топками "кипящего слоя", Редько А. Ф., Тарадай А. М., Сиротенко В. А., Емин Е. С. (2015)
Петраш В. Д. - Ефективність використання сонячного випромінювання в системі теплопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії характерних низькотемпературних джерел, Поломанний О. А. (2015)
Цюцюра Ю. В. - Вплив на оточуюче середовище теплової електростанції на деревних відходах, Фуртат І. Е. (2015)
Шаповал С. П. - Математичне моделювання роботи геліопокрівлі (2015)
Любарець О. П. - Аналіз конструкцій сезонних теплоакумуляторів для забезпечення систем гарячого водопостачання та опалення в котеджному будівництві, Москвітіна А. С. (2015)
Малкін Е. С. - Процес обробки води в магнітних полях, Журавська Н. Є., Коваленко Н. О. (2015)
Никитенко Н. И. - Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различніх режимах течения, Кольчик Ю. Н., Сороковая Н. Н. (2015)
Петраш В. Д. - Екпериментальне дослідження рекуперативно-трансформаторної системи охолодження обертової печі для промислового теплопостачання, Чернишева І. В., Макаров В. О. (2015)
Цюцюра Ю. В. - Теплова електростанція на деревних відходах. Актуальність її викорастання, Фуртат І. Е. (2015)
Пона О. М. - Аналітичне моделювання впливу повітряного потоку на роботу геліоколектора з прозорим покриттям (2015)
Малкін Е. С. - Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств, Погосов О. Г. (2015)
Відповідальність (2015)
Вихідні дані (2015)
Ткачук О. С. - Загальнотеоретичні підходи до змісту цивільної процесуальної форми (2015)
Можаровська К. В. - Масовий позов у цивільному процесі України: у пошуках оптимальної процесуально-правової форми (2015)
Курило Т. В. - Відмежування спадкового договору від суміжних договірних конструкцій у цивільному праві (2015)
Пастернак В. М. - Дотримання форми правочину як умова його дійсності (2015)
Завальнюк С. В. - Співвідношення аналогії права й аналогії закону в цивільному праві (2015)
Алєксєєва Н. С. - Порядок забезпечення позову у цивільному судочинстві України (2015)
Дрогозюк К. Б. - Повноваження омбудсмена в доказуваннях у цивільному процесі України (2015)
Кольга Т. О. - Особливості правового статусу корпоративних інвестиційних фондів (2015)
Гуц Н. Г. - Правове регулювання майна, що належало профспілковим організаціям у радянський період (2015)
Погребняк В. Я. - Визначення поняття споживчого кредиту (2015)
Рашківська В. В. - Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання здійснення виконавчого напису нотаріуса як підстави для звернення стягнення на заставлене майно (2015)
Шимко Ф. А. - Основні ознаки прощення боргу як правочину (2015)
Григор’єва Х. А. - Аналіз правової природи штучного м’яса за законодавством України (2015)
Багай Н. О. - Інститути аграрного законодавства України: поняття та юридична природа (2015)
Федун А. Д. - Історія розвитку правового регулювання землеоціночних робіт на території України (2015)
Мирошниченко Н. М. - Особа похилого віку як суб’єкт кримінального правопорушення (2015)
Поліщук О. М. - Приватноправові засади в кримінальному праві України: генезис та обсяг (узагальнений огляд) (2015)
Ус О. В. - Провокація підкупу: аналіз складу злочину й питання кваліфікації (2015)
Влад С. Ф. - Особливості захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання покарання у вигляді арешту (2015)
Єрмак О. В. - Конфіскація майна як покарання та квазіспеціальна конфіскація в кримінальному праві України (2015)
Поповичук В. О. - Національні основи використання емблем Червоного Хреста, Червоного Кристала й Червоного Півмісяця (2015)
Старостенко О. В. - Особливості вчинення злочинів у сфері кредитування працівниками банківських установ одноосібно та в складі злочинної групи (2015)
Стєбєлєв А. М. - Проблеми відшкодування (компенсації) шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні (2015)
Подобний О. О. - Нейтралізація протидії учасників організованих злочинних угруповань – складова оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження (2015)
Малярова В. О. - Спосіб вчинення як одне з ключових завдань доказування під час розслідування вбивств (2015)
Столітній А. В. - Обшук та огляд: сучасні реалії, європейський досвід (2015)
Аскеров С. С. - Кримінальне провадження щодо професійних суддів в Україні та Російській Федерації. Порівняльно-правове дослідження (2015)
Падей А. С. - Про деякі питання застосування технологічного підходу в криміналістичній методиці розслідування (2015)
Лисецький О. О. - Слідчий як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні (2015)
Шелякін О. С. - Окремі питання застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості соціального діалогу в країнах Європейського Союзу, Іванюк Н. В. (2015)
Васянович О. А. - Міжнародні та національно-правові аспекти визначення особливостей правової системи Китаю (2015)
Лепетюк О. В. - Еволюція підходу Європейської комісії щодо регулювання прямого оподаткування у праві Європейського Союзу (2015)
Ковальська В. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних місій Європейського Союзу (2015)
Борисов Є. Є. - Ефективна юрисдикція у зоні російсько-українського конфлікту: аспекти дотримання європейських стандартів прав людини (2015)
Бек М. В. - Національне регулювання діяльності з дистанційного зондування землі з космосу у країнах, що розвиваються (на прикладі Індії та Казахстану) (2015)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію С. С. Вітвіцького "Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика" (2015)
Труба В. Я. - Рецензія на монографію Ірини Олександрівни Ізарової "Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу" (2015)
Задоянний О. В. - Ексергетичні критерії при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря будівель і споруд (2014)
Довгалюк В. Б. - Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні, Мілейковський В. О., Клименко Г. М. (2014)
Гумен О. М. - Геометричний аналіз розширення промежового шару між супутніми та зустрічними потоками, Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. (2014)
Корбут В. П. - Удосконалення пристроїв повітряноструминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн, Рибачов С. Г. (2014)
Козак Х. Р. - Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні, Желих В. М. (2014)
Малкін Е. С. - Дослідження трубчатого мікрощілинного теплообмінника для відбору низькопотенційної теплоти, Фуртат І. Е., Дьячков М. І., Обідник А. О. (2014)
Редько А. А. - Моделирование параметров теплоутилизационной энергетической установки, Компан А. И., Бугай В. С. (2014)
Довгалюк В. Б. - Якісні характеристики процесів автоматичного регулювання теплового режиму опалюваного приміщення, Штиленко В. П. (2014)
Малкін Е. С. - Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового акумулятора, Кулінко Є. О. (2014)
Малкін Е. С. - Методика розрахунку одно- та двохярусних мікрощілинних теплообмінників, Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е., Тимощенко А. В., Дьячков М. І. (2014)
Малкін Е. С. - Вплив магнітної обробки на питому теплоту пароутворення води, Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Сепік А. В. (2014)
Скляренко О. М. - Енергетичні та екологічні показники сучасних малометражних газових котлів в процесі експлуатації, Романов О. В. (2014)
Сенчук М. П. - Механізоване спалювання твердого палива в малогабаритних теплогенераторах (2014)
Юркевич Ю. С. - Екологічні аспекти використання твердого палива в міських системах опалення, Сподинюк Н. А. (2014)
Малкін Е. С. - Зміна питомої теплоємності води під дією магнітного поля, Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Ардашнікова А. Ю. (2014)
Малкін Е. С. - Методика техніко-економічного обґрунтування впровадження парових турбін малої потужності в системах теплопостачання промислових підприємств та результати її розповсюдження на типові редукційноохолоджувальні установки, Погосов О. Г. (2014)
Драганов Б. Х. - Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів, Чепурна Н. В., Кириченко М. А. (2014)
Любарець О. П. - Техніко-економічне обґрунтування використання теплоакумулюючих матеріалів для систем міжсезонного сонячного теплопостачання, Москвітіна А. С. (2014)
Малкін Е. С. - Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів, Фуртат І. Е., Журавська Н. Є., Усачов В. П. (2014)
Малкін Е. С. - Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів, Желих В. М., Фурдас Ю. В. (2014)
Малкін Е. С. - Теплоакумулюючі матеріали в теплоакумулюючих електропечах: аналіз та практика використання, Лисак О. В. (2014)
Відповідальність (2014)
Вихідні дані (2014)
Влізло В. В. - Нанотехнології та їх застосування у тваринництві й ветеринарній медицині, Бащенко М. І., Іскра Р. Я., Федорук Р. С., Жукорський О. М., Мезенцева Л. М. (2015)
Лісовий М. В. - Вплив показників родючості ґрунту на якість зерна пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся, Комариста А.В. (2015)
Літвінов Д. В. - Формування водного режиму ґрунту в системі короткоротаційних сівозмін (2015)
Іващенко О. О. - Потенціал екологічного способу контролювання бур’янів, Іващенко О. О. (2015)
Гриник І. В. - Біологічна та хімічна технології захисту черешні від шкідників, Шевчук І. В., Барабаш Л. О. (2015)
Вожегова Р. А. - Насінництво буряку столового за краплинного зрошення на півдні України, Люта Ю. О., Косенко Н. П. (2015)
Гіптенко Н. М. - Уміст пластидних пігментів у листках розсади індетермінантних гібридів F1 помідора (Lycopersicun esculentum Mill.) в умовах закритого ґрунту, Ліханов А. Ф. (2015)
Балабак О. А. - Порівняльна характеристика перебігу фенологічних фаз внутрішньовидових таксонів роду Corylus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Козир В. С. - Вплив поліпшених рецептур преміксів на якість молозива і молока корів, Качалова К. Я. (2015)
Шевчук Т. В. - Продуктивність товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощених у модифікованих шедах (2015)
Роїк М. В. - Апозиготія як новий метод збагачення генофонду цукрових буряків, Ковальчук Н.С., Лисенко В.Ф., Хіміч Н.М. (2015)
Лазебна М. Є. - Метрологічне забезпечення у сфері якості ґрунтів: вимоги, сучасний стан і шляхи розвитку (2015)
Стерлікова О. М. - Біобезпека вирощування сортів сільськогосподарських культур, Безноско І. В., Благініна А. А., Тищенко А. Ф., Ковтун В. В., Парфенюк А. І. (2015)
Сало І. А. - Перспективи експорту плодів з України (2015)
Перепелиця Н. М. - Методика розрахунку збитків від простою сільськогосподарської техніки, Котенко С. С. (2015)
Захарова М. А. - Інформаційне забезпечення стану та раціонального використання зрошуваних і солонцевих ґрунтів, Дрозд О. М. (2015)
Рарок А. В. - Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби (2015)
Протопіш І. Г. - Урожайність пшениці озимої залежно від впливу факторів технології (2015)
В. І. Левченку — 75 (2015)
Strebkov D. - Progress in non-traditional power engineering (2015)
Kozyrskyi V. - Renewable energy sources and the problem of environmental protection, Martyniuk L. (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальная сверхвысокочастотная сушка сыпучих кормов (2015)
Драганов Б. Х. - Анализ динамики вредных выбросов в окружающую среду во временном аспекте (2015)
Іноземцев Г. Б. - Спосіб нанесення живильно-захисних розчинів в електричному полі коронного розряду на об'єкти рослинного походження, Окушко О. В. (2015)
Стребков Д. С. - Влияние магнитного поля на процесс плазмохимического горения жидких композитных биотоплив, Кожевников Ю. А., Егоров Ю. М., Щекочихин Ю. М., Николаев В. Г. (2015)
Никитин Б. А. - Влияние величины атмосферной массы на спектральную интенсивность солнечного излучения , Майоров В. А., Харченко В. В. (2015)
Горобець В. Г. - Методика розрахункутеплообміну неізотермічних поверхонь при розвинутій вимушеній течії в трубних каналах (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок одиночної труби при вимушеній конвекції (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальная комбинированная инфракрасная и кондуктивная сушка движущихся сыпучих кормов (2015)
Кожевников Ю. А. - Об аналогии физичеких процессов для плазмы, Николаев В. Г. (2015)
Серебряков Р. А. - Вихревой преобразователь потоков сплошной среды (2015)
Voloshyn S. - The system of power consuming monitoring and management (2015)
Цой Ю. А. - Результаты производственных испытаний доильных аппаратов с сосковой резиной с бактериостатическими свойствами, Кирсанов В. В., Фильков М. Н. (2015)
Кожевников Ю. А. - Получение котельных топлив из бурых углей методом пиролиза, Чижиков А. Г., Чирков В. Г., Щекочихин Ю. М., Аладинская О. Е., Абрамов А. В. (2015)
Драганов Б. Х. - Анализ устойчивости и безопасности технической системы, управляемой оператором, Демченко В. Б. (2015)
Кирилович В. А. - Зв’язок між складовими технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальное озонирование движущихся сыпучих кормов (2015)
Червінський Л. С. - Дослідження фотосинтезної ефективності різних джерел оптичного випромінювання, Луцак Я. М. (2015)
Холманский А. С. - Исследование газообразных продуктов пиролиза растительных отходов, Кожевников Ю. А., Чирков В. Г., Сорокина Е. Ю. (2015)
Антипов Є. О. - Экспериментальное исследование оптимальных параметров размещения теплообменной поверхности в аккумуляторе теплоты на основе парафина (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальное управление избыточным давлением воздуха для борьбы с вредными микроорганизмами в воздушной среде птицеводческих помещений (2015)
Книжка Т. С. - Дослідження відносної опроміненості плоских прошарків рідкого середовища в установках двостороннього опромінення, Червінський Л. С. (2015)
Кожевников Ю. А. - Влияние внешнего магнитного поля на скорость химических реакций при сжигании биотоплив, Николаев В. Г. (2015)
Горобець В. Г. - Експериментальне дослідження теплообмінного апарата нової конструкції, Троханяк В. І., Богдан Ю. О. (2015)
Свентицкий А. Г. - Использование теплоты среды и энергии излучения на основе эксэргетического анализа для энергосбережения в АПК и ЖКХ, Свентицкий И. И., Королев В. А. (2015)
Тарасенко С. Е. - Основные технико-экономические показатели ветроэнергетических установок, Красовски Э. (2015)
Топорков В. Н. - Электрическая энергия в борьбе с сорняками, Королев В. А. (2015)
Усенко С. М. - Режими знезаражуючої обробки зернових в сильних електричних полях (2015)
Чміль А. І. - Методи передпосівної обробки насіння кукурудзи в електромагнітному полі, Лазарюк К. О. (2015)
Бирюк В. В. - Вихревой гидравлический теплогенератор –альтернативный источник энергии, Серебряков Р. А. (2015)
Усенко С. М. - Технологічний процес обробки зернової маси в електричному полі високої напруженості, Науменко О. В. (2015)
Шеліманова О. В. - Аналіз процесу сушіння зерна в атмосферній сушарці, Марчук Б. Ю. (2015)
Коробський В. В. - Вплив хімічно активних компонентів навколишнього середовища на перехідний опір та корозійну стійкість контактних матеріалів (2015)
Антипов Є. О. - Аналіз доцільності використання фотоелектричних перетворювачів залежно від кліматичних умов та потужності споживача (2015)
Shchurko U. - Cultural paradigm of a state development in a globalized world, Datsko O. (2016)
Нікітенко К. - Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) (2016)
Загайська Дз. - Філософсько-естетичне розуміння символу в європейській культурі класичного періоду (2016)
Костюк І. - Культура ХХІ століття у полоні міфологій: причини та перспективи (2016)
Глушко М. - Мистецькі журнали в сучасній Україні: особливості контенту (2016)
Маланчук-Рибак О. - Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи (2016)
Гавеля О. - Стан експертної діяльності та моніторингу культурних цінностей у сучасному українському суспільстві (2016)
Hayuk I. - The development of Armenian jewelry crafts in Ukraine: the historical and cultural discourse (2016)
Фока М. - Сугестія підтекстових символів у кіноповісті "Земля" та в однойменному фільмі Олександра Довженка (2016)
Демідко О. - Шляхи розвитку театральної культури Маріуполя (1964-1960-ті рр.) (2016)
Кюнцлі Р. - Громадський центр як культурно-духовний осередок українського села (2016)
Покуль О. - Еволюція образу жінки-берегині у вимірі української постмодерної культури (2016)
Левкович Н. - Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана (2016)
Бричка А. - Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття (2016)
Холодинська С. - Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: "за" і "проти" теоретичної моделі (2016)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2015)
Гадзало Я. М. - Тенденції галузі виноградарства України та перспективи її інноваційного розвитку, Власов В. В. (2015)
Новаковський Л. Я. - Проблеми методичного забезпечення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2015)
Манько Ю. П. - Зміст сучасних систем землеробства в Україні та пропозиції щодо їх класифікації, Танчик С. П., Примак І. Д. (2015)
Заришняк А. С. - Фотосинтетичний потенціал гібридів буряків цукрових різних біологічних форм за зміни вологозабезпечення, Іоніцой Ю. С. (2015)
Чайка В. М. - Особливості фенології яблуневої плодожерки за умов потепління клімату в Лісостепу, Лісовий М. М., Петрик О. І. (2015)
Мороз М. С. - Використання йодовмісних сполук у період розмноження ентомофагів, Максін В. І. (2015)
Гулай О. В. - Роль нижчих ракоподібних Daphnia magna в існуванні патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae (2015)
Новожицька Ю. М. - Лабораторна діагностика отруєнь у тварин (2015)
Дзіцюк В. В. - Аналіз ооцит-кумулюсних комплексів кіз та параметрів їх дозрівання в умовах in vitro, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2015)
Братішко В. В. - Вплив сил тертя в каналі гвинта гранулятора на зміну температури гранульованого продукту (2015)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія регулювання водного режиму ґрунтів на меліоративних системах польдерного типу, Воропай Г. В., Топольнік Т. І. (2015)
Швартау В. В. - Детектування резистентних до дії гербіцидів — інгібіторів ацетолактатсинтази бур’янів (2015)
Васюта В. В. - Середьодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України (2015)
Ібатуллін М. І. - "Зелені ринки" як складова ринкової інфраструктури продовольчого ринку (2015)
Наконечна К. В. - Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні (2015)
Данилова І. В. - Вплив фітопланктону водозаборів на утворення хлороформу у питній воді (2015)
Панасюк Б. Я. - Науково-практичні основи розвитку сільських місцевостей (2015)
А. С. Заришняку – 60 (2015)
В. С. Гавриленку — 60 (2015)
Боягина О. Д. - Методы изучения мозолистого тела (аналитический обзор литературы) (2015)
Громакова И. А. - Инсулинорезистентность и рак эндометрия, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Сухин В. С., Бакай Т. С., Громакова И. С. (2015)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності 7-(2-гідрокси-3-n-мето-ксифенокси)пропіл-8-заміщених теофіліну, Корнієнко В. І., Самура Б. А., Ладогубець О. В., Романенко М. І., Іванченко Д. Г. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Сучасні погляди на етіопатогенез хронічного одонтогенного остеомієліту та основні напрямки його фармакотерапії (огляд літератури), Гордійчук Д. О. (2015)
Скурчак Т. Н. - Патоморфология печени мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ, Литвиненко М. В., Шерстюк С. А., Бурячковский Э. С. (2015)
Капустник В. А. - Роль маркеров эндотелиальной дисфункции в прогрессировании хронического обструктивного заболевания легких профессионального генеза, Костюк И. Ф., Меленевич А. Я. (2015)
Компанієць К. М. - Стан глутатіонової системи та рівень вітамінів з антиоксидантними властивостями у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця і хелікобактеріозом, Амбросова Т. М. (2015)
Оспанова Т. С. - Деякі фенотипи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Більченко О. С., Болокадзе Є. О., Піонова О. М., Трифонова Н. С. (2015)
Пивоваров О. В. - Взаємозв’язки між інсуліноподібним фактором росту-1 і показниками стану ліпідного обміну у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу (2015)
Снегурская И. А. - Артериальная гипертензия и аритмии: cтруктурно-функциональное и электрофизиологическое ремоделирования сердца, Божко В. В., Старченко Т. Г., Пенькова М. Ю., Корнейчук И. А. (2015)
Градиль Г. И. - Грипп A (H1N1)pdm, острый респираторный дистресс-синдром или пневмония: сравнительный клинико-морфологический анализ двух летальных случаев, Губина-Вакулик Г. И., Могиленец Е. И., Анциферова Н. В., Амелина Л. М., Юрченко И. С. (2015)
Курлан Н. Ю. - Клінічний перебіг шигельозу у дітей, інфікованих Helicobacter pylori, Ольховська О. М. (2015)
Помазуновская Е. П. - Факторы риска развития сахарного диабета 1-го типа у детей раннего возраста (2015)
Чайченко Т. В. - Особенности питания детей с нормальной и избыточной массой тела, Рыбка Е. С., Бужинская Н. Р. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Возможности дистанционной термографии в комплексной диагностике артропатического псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Замятин П. Н., Дубровский К. В. (2015)
Криничко В. В. - Нейрофізіологічні механізми програмованої сенсорної депривації, Коршняк В. О. (2015)
Шпортун О. М. - Особливості сприйняття гумору особами з нервовими розладами (2015)
Алайя Ламиа. - Перинатальные аспекты прогнозирования пролапса гениталий (2015)
Вербова Л. Н. - Лечение больших и гигантских вестибулярных шванном и его результаты, Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О., Лисяный А. Н., Цюрупа Д. М., Чувашова О. Ю., Грязов А. Б., Земскова О. В., Кручок И. В. (2015)
Бойко В. В. - Оцінка ефективності комплексної діагностики та лікування новоутворень середостіння, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Демченко В. М. - Рецидивуючий посткоїтальний цистит у жінок. Хірургічні аспекти лікування (2015)
Бітчук Д. Д. - Післяопераційне знеболювання при лікуванні травматологічних хворих (2015)
Семенова Н. В. - Динаміка неврологічного розвитку недоношених дітей під впливом чинників навколишнього середовища (2015)
Волкова О. С. - Вплив лецитин-кальцієвого комплексу на рівень кислотності ротової рідини в осіб молодого віку з множинним карієсом зубів, Рябоконь Є. М., Гоєнко О. М., Андрєєва О. В., Доля Е. І. (2015)
Денисова Е. Г. - Биотипы пародонта и рецессия десны: гигиенические аспекты, Соколова И. И. (2015)
Куцевляк В. І. - Проблеми організації післядипломної освіти та її оцінка курсантами циклів, Щегольова М. Г., Кролівець Т. Г. (2015)
Савельева Н. Н. - Оксид азота как фактор воспаления в тканях пародонта у больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степени тяжести на фоне паразитозов (2015)
Беш О. М. - Аналіз прихильності до лікування пацієнтів, хворих на бронхіальну астму (2015)
Бучок О. О. - Аспекти дренування верхніх сечовивідних шляхів у хворих з гострим обструктивним пієлонефритом (2015)
Вакалюк І. П. - Особливості перебігу постійної форми фібриляції передсердь у хворих із супутніми хронічними дифузними запальними захворюваннями печінки на фоні тривалої варфаринотерапії, Драпчак І. М. (2015)
Виклюк І. В. - Клінічне обґрунтування методики діагностики нахилу кореня і відновлення кукси зуба, Ожоган З. Р. (2015)
Воляк Ю. М. - Частота і види зубощелепних аномалій у дітей з деформаціями перегородки носа, Ожоган З. Р. (2015)
Гончар М. Г. - Лікування гострого інтерстиціального панкреатиту шляхом застосування локальної гіпотермії в експерименті, Винник Д. М. (2015)
Довганич О. В. - Синглетно-киснева терапія у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2015)
Квіт А. Д. - Клініко-мікробіологічні аспекти лікування пацієнтів із гострим ускладненим апендицитом, Бочар В. Т., Куніна І. О. (2015)
Кобрин О. П. - Вплив комплексного лікування на стан тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією у віддалені терміни після лікування (2015)
Козловська І. М. - Роль мікробної біоплівки в патогенезі перебігу ускладнених форм хронічної анальної тріщини (2015)
Костишин А. Б. - Показники графіків турно-амплітудного аналізу поверхневих електроміограм при виконанні жувальної проби у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу в ранні терміни після тимчасового ортопедичного лікування, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Вміст кортизолу у крові та ротовій рідині як критерій стресової реакції у хворих на генералізований пародонтит та ускладнення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Скалат А. П., Скиданович С. І. (2015)
Матейко Г. Б. - Вплив комплексного лікування і прегравідарної підготовки на перебіг та наслідки вагітності у жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекціями (2015)
Михайленко Т. М. - Прогностичне значення деяких хімічних елементів ротової рідини осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів, у процесі каменеутворення, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М. (2015)
Негрич Т. І. - Особливості перебігу розсіяного склерозу у жінок, Оринчак Л. Б. (2015)
Ожоган З. Р. - Віддалені результати ортопедичного лікування хворих незнімними ортопедичними конструкціями залежно від функціонального стану опорних зубів, Клим’юк Ю. В. (2015)
Оринчак М. А. - Динаміка показників варіабельності серцевого ритму під впливом лікування омега-3 поліненасичених жирних кислот у пацієнтів із фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю при метаболічному синдромі, Василечко М. М. (2015)
Палійчук В. І. - Компенсаторно-відновні процеси в литковому м’язі через місяць впливу акрилових пластмас, Рожко М. М., Жураківська О. Я. (2015)
Петришин С. В. - Розповсюдженість і клінічні особливості патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів, захворюваннями тканин пародонта та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2015)
Присяжнюк В. П. - Ефективність використання кверцетину у хворих на хронічний гепатит невірусного походження різного віку (2015)
Пришляк О. Я. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу та стан неспецифічного захисту ротової порожнини у хворих на вітряну віспу, Бойчук О. П., Кобрин Т. З., Пюрик В. Ф., Мазурок У. Я., Кобрин О. П., Кобрин Н. Т., Гуровська Н. П., Верес О. В. (2015)
Решетар Д. В. - Показники оксидантно-антиоксидантної системи та ендогенної інтоксикації у реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній (2015)
Рожко-Гунчак О. М. - Роль преортодонтичного лікування дітей в комплексній профілактиці зубощелепних аномалій (2015)
Ромаш І. Р. - Динаміка психопатологічних порушень у хворих на параноїдну шизофренію у процесі терапії атиповими нейролептиками (2015)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники вродженого імунітету у хворих із серцевою недостатністю (2015)
Черенько С. О. - Ультразвукові особливості ураження печінки у хворих на ко-інфекцію туберкульоз / ВІЛ у поєднанні з вірусними гепатитами В та / або С, Манів Л. Я. (2015)
Чернюк Н. В. - Діагностична значущість клініко-біохімічних, інструментальних, імуногенетичних показників у розвитку коморбідної патології дихальної та серцево-судинної систем за даними факторного аналізу (2015)
Яцишин Р. І. - Підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням на фоні дисліпідемії, Сухоребська М. Я. (2015)
Яцишин Н. Г. - Профілактика недоношування у жінок з гормональною дисфункцією яйників в анамнезі (2015)
Головчак І. С. - Сучасна лекція (2015)
Дмитренко І. А. - Тестовий контроль – сучасний підхід до становлення навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології (2015)
Довганич Н. В. - Особливості викладання біології з основами генетики студентам фармацевтичного факультету та роль кредитно-модульної системи в організації навчального процесу (2015)
Жураківська О. Я. - Навчально-дослідна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчального процесу у вищих медичних закладах України (2015)
Кулаєць Н. М. - Навчальна історія хвороби як структурний елемент практичного заняття з внутрішньої медицини (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Лекция как форма обучения в профессиональном образовании врачей-педиатров (2015)
Ожоган І. А. - Практична підготовка студентів з терапевтичної стоматології (2015)
Пилипчук В. І. - Переривисті курси як форма безперервного післядипломного навчання лікарів-хірургів (2015)
Рожко–Гунчак О. М. - Роль науково-дослідницьких робіт та студентських гуртків у становленні майбутніх лікарів-стоматологів (2015)
Сем’янчук В. Б. - Особливості навчання деонтологічних принципів спілкування лікарів-інтернів з пацієнтами на післядипломній освіті (2015)
Фрич Н. І. - Аналіз успішності студентів-іноземців зі спеціальності "Лікувальна справа" на кафедрі медичної біології і медичної генетики (2015)
Яцишин Н. Г. - Право на недосконалість як важлива складова становлення особистості (2015)
Дієва Т. В. - Методические основы и алгоритм дифференцированного планирования рабочего дня врачей-стоматологов на ортопедическом приеме. (Часть I. Одиночные коронки, мостовидные протезы) (2015)
Соломчак Д. Б. - Аналіз організації диспансерного спостереження хворих на сечокам’яну хворобу (2015)
Строй О. О. - Прогнозування імовірності розвитку метастазів у хворих з раком нирки (2015)
Антонів Р. Р. - Місцева терапія з використанням розчину мірамістину в комплексному лікуванні хворих на хронічний уретрит та уретропростатит (2015)
Гайова І. М. - Способи підсилення звучання серцевих шумів при аускультації (2015)
Дельва Ю. В. - Вторинна гіперурікемія у хворих на ревматологічні захворювання, Скробач Н. В., Гавриш І. Т., Вишиванюк В. Ю. (2015)
Козлова І. В. - Помпова інсулінотерапія: нові перспективи лікування цукрового діабету (2015)
Мергель Т. В. - Стан скоротливої здатності лівого шлуночка у хворих після перенесеного інфаркту міокарда у процесі відновного лікування (2015)
Содержание (2015)
Візір В. А. - Особливості добового моніторування артеріального тиску, сироваткового рівня уротензину II та ангіотензину II, васкулярного ремоделювання та екстракраніального кровотоку в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Школовий В. В., Абрамов А. В. (2015)
Кошля В. І. - Зміни варіабельності ритму серця у хворих на артеріальну гіпертензію у процесі амбулаторного лікування, Муна Бен-Абід (2015)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок показників ліпідного спектра, стану кардіогемодинаміки та маркерів імунозапальної активації у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з гіпотиреозом, Олійник Т. В. (2015)
Бідзіля П. П. - Гендерні особливості змін лабораторних показників і структурних параметрів міокарда лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності на тлі цукрового діабету 2 типу та ожиріння (2015)
Перцева Т. О. - Використання опитувальників для визначення ризику загострень та оцінювання якості життя у хворих на ХОЗЛ, Михайліченко Д. С. (2015)
Боярская Л. Н. - Значение дефицита магния в формировании вегетативной дезадаптации у детей и подростков с патологией желудочно-кишечного тракта, Горбачёва С. В., Потапенко С. В. (2015)
Кебало Д. І. - Використання галектину-3 в діагностиці вузлових форм захворювань щитоподібної залози, Мірошникова Н. П., Юрченко К. Н., Пащенко С. М., Званцева О. Д., Фудашкіна Л. М. (2015)
Клименко В. Н. - Комбинированные эндоскопические подходы в лечении ахалазии кардии, Киосов А. М., Избицкий В. В., Гулевский С. Н. (2015)
Павлова О. М. - Стратегії профілактики респіраторних порушень після пластик великих вентральних гриж (2015)
Тугушев А. С. - Оценка почечной дисфункции у больных циррозом печени, Болгова А. В., Ермакова Т. В., Носов Д. А., Чубич Л. А. (2015)
Шелестова Л. П. - Оцінювання стану кістково-мінерального обміну в жінок із дефіцитом маси тіла на етапі планування вагітності, Аллахвердієв Р. С., Сюсюка В. Г. (2015)
Грідіна І. Б. - Інтравагінальна гормональна контрацепція в жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла (2015)
Шпортун О. М. - Розвиток нозологічних особливостей гелотофілії, гелотофобії та катагеластицизму при різних видах психічних розладів (2015)
Samoshchenkova I. F. - An adaptive assortment management in the balanced scorecard of the pharmaceutical organization, Lebedev A. V., Maksimkina E. A., Garankina R. Yu. (2015)
Сыволап В. В. - Возможности антагонистов альдостерона в лечении больных с острым инфарктом миокарда с элевацией ST без ХСН и постинфарктной ХСН с низкой фракцией выброса, Лукашенко Л. В., Жеманюк С. П., Герасько М. П., Франскявичене Л. В. (2015)
Колесник М. Ю. - Сучасні алгоритми підбору дози варфарину у хворих із фібриляцією передсердь, Михайловський Я. М. (2015)
Кошля В. И. - Безболевая ишемия миокарда при сахарном диабете 2 типа, Мартыненко А. В. (2015)
Авраменко Н. В. - Хронический эндометрит как фактор нарушения репродуктивного здоровья женщин, Гридина И. Б., Ломейко Е. А. (2015)
Колесник И. П. - Адъювантная химиотерапия при раке желудка, Шевченко А. И. (2015)
Бойко В. В. - Аналіз підходу до сейсмічного виявлення небезпеки раптових викидів в шахтах, Половінкін М. І. (2015)
Terentiev O. - Subresonant load energy regulation when electrothermal rock fracturing, Kleshchov A. (2015)
Гайко Г. І. - Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема "Геоурбаністика – інженерно-геологічне середовище", Кравець В. Г., Булгаков В. П., Гайко Ю. І. (2015)
Ремез Н. С. - Динамічна взаємодія грунтових основ та будівель під час дії сейсмовибухового навантаження, Іванова І. А. (2015)
Bronytskyi V. - Research efficiency seismic-protective screen from the explosion, Melnychuk M. (2015)
Тишевич Б. Л. - Покращення короткострокового прогнозування електричного навантаження з використанням нейронної мережі із застосуванням попередньої підготовки даних (2015)
Тишевич Б. Л. - Підвищення точності моделювання електромеханічних систем високого порядку у просторі станів (2015)
Гребенюк Т. В. - Аналіз системи державного нормування радіаційного впливу на персонал в умовах аварії на АЕС, Онисимчук Т. М. (2015)
Закусило Р. В. - Исследование процесса получения кристаллов сферической формы в кристаллизаторе-модификаторе, Банишевский В. В., Комаров В. В. (2015)
Ткачук К. К. - Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров’я населення, Радецька О. Й. (2015)
Бодюк А. В. - Геолого-товарознавчі дослідження природного газу (2015)
Долженков А. Ф. - Критерии оценки износостойкости спецодежды при работах на угольных пластах (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування інформаційно-ресурсних понять уранових руд та факторів їх вартісної оцінки (2015)
Ткачук К. К. - Автоматична система моніторингу забруднення атмосфери промислового району в донецькій області, Канар М. О. (2015)
Пушкін С. П. - Обґрунтування екологічно безпечних параметрів виробництва поліпропіленової плівки, Рабош І. О. (2015)
Тверда О. Я. - Дослідження процесу розсіювання пилу з відвалу кар’єру в робочій зоні та на прилеглих територіях, Воробйов В. Д., Давиденко Ю. А. (2015)
Демчук Г. В. - Cистема управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах європейского союзу (на прикладі Румунії) (2015)
Харитонов М. М. - Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища, Чабан І. П. (2016)
Шепілова Т. П. - Ефективність дії гербіцидів в посівах сої (2016)
Павлюченко І. С. - Дослідження зношування монометалевих і зміцнених двушарових лез прорізаючого робочого органу, Шевченко К. С., Лісовий І. О., Думенко К. М. (2016)
Бомба М. Я. - Екологічні проблеми структури грунтів в умовах сучасного землеробства і шляхи їх вирішення (2016)
Кириленко Л. В. - Фітопатогенні бактерії козлятнику східного, Патика В. П. (2016)
Доронін В. А. - Вплив гербіцидів на якість маточних коренеплодів та насіння цукрових буряків за обробки посівів маточників, Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Будовський М. Д. (2016)
Улянич О. І. - Якість розсади селери черешкової залежно від способу вирощування, Діденко І. А. (2016)
Ушкаренко В. О. - Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України, Лиховид П. В. (2016)
Василишина О. В. - Зміни біологічно-активних речовин, хлорогенової та кавової кислот в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії (2016)
Пустовіт С. В. - Дослідження процесу дообмолоту колосового вороху, Котков В. І. (2016)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Голден Делішес за післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту, Дрозд О. О. (2016)
Господаренко Г. М. - Амінокислотний склад білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О. (2016)
Osokina N. M. - Physical and mechanical properties and quality indicator of barley, Kostetska K. V. (2016)
Балабак О. А. - Біологічна цінність білка фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Поліщук В. В. - Особливості вирощування садивного матеріалу жимолості їстівної (Lonicera edulis Turcz.), Балабак А. Ф., Варлащенко Л. Г. (2016)
Миколайко В. П. - Якість насіння цикорію коренеплідного залежно від його дражирування, Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2016)
Poltoretska N. M. - Methods of regulation of the production process in buckwheat crops, Poltoretskyi S. P., Bilonozhko V. Ya. (2016)
Рябовол Я. С. - Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів, Рябовол О. Л. (2016)
Буйна О. І. - Формування фотосинтетичного апарату та продуктивність помідорів за дії тебуконазолу, Рогач В. В., Кур’ята В. Г. (2016)
Туренко В. П. - Эффективность современных протравителей в ограничении развития мучнистой росы и септориоза пшеницы яровой, Горяинова В. В. (2016)
Поліщук В. В. - Морфологічна класифікація культивованих в Україні представників роду Prunus L., Щерба І. В. (2016)
Поліщук В. В. - Аналіз типів лісорослинних умов та біорізноманіття лісів водозбору річки Сіверський Донець, Турчина С. Я. (2016)
Сулима І. В. - Тверді мастильні матеріали (огляд), Сіренко Г. О. (2016)
Сіренко Г. О. - Теорія та аналіз випадкових процесів: 1. Коливання та коливальні системи (огляд), Фундюр Д. А., Стефанюк Г. Я. (2016)
Світовий В. М. - Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому, Жиляк І. Д. (2016)
Татарчук Т. Р. - Теорія кристалічного поля шпінельних структур, Куш У. Л. (2016)
Стецьків А. О. - Дослідження тетрарної сполуки TmLi0.71Сo1.29Sn2 методом монокристалу, Павлюк В. В. (2016)
Буждиган Х. В. - Виділення ароматних речовин з кави методом відгонки з водяною парою, Курта С. А. (2016)
Сіренко Г. О. - Математичний опис процесів диспергування вуглецевих волокнистих матеріалів та полімерних композицій за хемо-механо-активаційною технолоґією, Солтис Л. М. (2016)
Трофименко С. І. - Вуглецеві адсорбенти з кукурудзяних качанів, що одержані мікрохвильовим активуванням фосфорною кислотою, Сич Н. В., Циба М. М., Піддубна О. І., Пузій О. М. (2016)
Дударко О. А. - Сучасний поступ у синтезі каталізаторів із сульфурпохідними у поверхневому шарі (2016)
Troyanovskaya G. I. - Solid Lubricants and Coating for Operation in Vacuum (2016)
Кириченко В. І. - Комплексна переробка технічних олій: концепція, методи і технолоґії процесів, Сіренко Г. О., Нездоровін В. П. (2016)
Сіренко Г. О. - Метод та методолоґія дослідження деформаційних та пружних властивостей епоксидних композитів під час твердіння та термоударів, Мартинюк М. І., Мандзюк І. А. (2016)
Сіренко Г. О. - Фізичні методи дослідження речовин (курс лекцій). Вступ, Мартинюк М. І., Солтис Л. М. (2016)
Кириченко В. І. - Сучасна освітня концепція і досконалість інформаційно-дидактичної системи навчальних фундаментальних дисциплін вищої школи, Нездоровін В. П. (2016)
Періодична таблиця поповнилася новими первнями (елементами) (2016)
Сіренко Г. О. (2016)
Правила для авторів (2016)
Tretyak O. А. - Public sphere of politics: between classical grounds and new political actuality (2016)
Бадер А. В. - Засоби та методи формування інформаційної складової збройного насилля (2016)
Вонсович О. С. - Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки: наслідки для міжнародної та європейської безпеки (2016)
Головко І. К. - Парадипломатія субнаціональних акторів: потенціал та форми реалізації (2016)
Нагорна М. М. - Досвід застосування можливостей прямої демократії та опосередкованої участі у територіальних громадах України (2016)
Одарченко К. Ю. - Специфіка горизонтальних та вертикальних зв’язків у політичній комунікації в Україні на тлі процесу партійного будівництва: політологічна теорія та вимоги до українського політичного контексту (2016)
Стахурський І. В. - Особливості становлення та перспективи розвитку європейської стратегічної культури (2016)
Скок Н.С. - Хронотоп у соціологічному вимірі: попередній аналіз (2016)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі (2016)
Kalanova S. M. - Generational analysis: theoretical and methodological components (2016)
Нестеренко Л. М. - Соціокультурні чинники формування музичних преференцій студентської молоді України (2016)
Кулик А. В. - Роль аллегорий в философском тексте (2016)
Бойко М. П. - Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства (2016)
Тіменик З. І. - Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади (2016)
Горбенко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету (2016)
Стройный Я. - Розничная торговля в Тарнове в 2011-2014 гг. Диагноз и стратегические аспекты, Колак З. (2016)
Гуляєва А. С. - Японське дзюдо в радянській Україні (1960-1970 рр.): образ у молодіжній та спортивній пресі (2016)
Анпілогов Д. І. - Моделювання та експериментальний спосіб діагностики коливань при фрезеруванні тонкостінних деталей, Внуков Ю. М., Гермашев А. І. (2015)
Гаврушкевич А. Ю. - Исследование механизма формирования кромок при магнитно-абразивной обработке в кольцевой ванне, Гейчук В. Н., Майборода В. С., Джулий Д. Ю. (2015)
Кузей А. М. - Високонаповнені алмазоабразивні композиційні матеріали на керамічних зв’язках для обробки надтвердих матеріалів, Кудрицький В. Г. (2015)
Лебедев В. Я. - Технологическая наследственность и качество в машиностроении (2015)
Майборода В. С. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на мікрогеометрію та експлуатаційні показники мітчиків зі швидкорізальної сталі, Тарган Д. В. (2015)
Мановицкий А. С. - Расчет толщины среза, длины режущих кромок и площади контакта передней поверхности резца со снимаемым припуском цилиндрической и выпуклой тороидальной части сложнопрофильной детали (2015)
Новиков Н. В. - Контактное взаимодействие в зоне резания инструментом с ПСТМ на основе КНБ, Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Кирилович В. А., Яновський В. А. (2015)
Онисько О. Р. - Про технологічну неможливість відтворення теоретично точного профілю гвинтової різьби токарним різцем (2015)
Павленко Д. В. - Повышение технологической пластичности спеченных титановых сплавов (2015)
Струтинський С. В. - Шестикоординатний привід мікропереміщень у вигляді просторової пружної рами октаедричного типу (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование элементов и подложек из монокристаллических материалов для оптоэлектроники, Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Ковалев В. А., Данильченко М. А. (2015)
Кузей А. М. - Механизмы контактных взаимодействий при алмазоабразивной обработке хрупких материалов, Лебедев В. Я., Лобач C. П., Шмулевцов И. А. (2015)
Хейфец М. Л. - Использование физико-химического анализа для совершенствования технологии получения наноалмазных материалов, Колмаков А. Г., Витязь П. А., Сенють В. Т., Клименко С. А. (2015)
Рябченко С. В. - Исследование качества обработанной поверхности зубчатых колес после шлифования кругами из КНБ, Федоренко В. Т., Сильченко Я. Л., Полонский Л. Г., Яновский В. А. (2015)
Хейфец М. Л. - Стружкообразование и формирование поверхностного слоя изделий при лезвийной обработке, Полонский Л. Г. (2015)
Дьяконов О. В. - Імітаційне моделювання переробки сировини та утилізації деревних відходів в тверде біопаливо гнучкими технологіями, Полянський О. С., Дьяконов В. І. (2015)
Полянский А. С. - Совершенствование метода оценки надежности тормозной системы колесной машины, Дубинин Е. А., Клец Д. М, Задорожняя В. В. (2015)
Кушнарев А. С. - Биосферные основы повышения продуктивности земледелия, Артёмов Н. П. (2015)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки технологій в галузі рослинництва, Святченко С. І., Осипова Л. С. (2015)
Тіщенко Л. М. - Про нелінійну модель руху сепарованих сумішей в циліндричних віброрешетах, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2015)
Завгородний А. И. - Определение рациональной интенсивности колебаний рабочих органов вибросепаратора зерновых смесей, Хессро Монтасер (2015)
Котов Б. І. - Моделювання динаміки нагріву та охолодження зернопродуктів в режимі пневмотранспортера, Калініченко Р. А., Кифяк В. В. (2015)
Михайлов Є. В. - Методика встановлення та визначення параметрів і режимів роботи пневморешітного сепаратору зернового вороху, Задосна Н. О., Білокопитов О. О. (2015)
Бакум М. В. - Дослідження параметрів руху часток в плоскому нахиленому каналі пневматичного сепаратора, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2015)
Котов Б. І. - Математична модель динаміки процесів тепловологісної обробки в проточному апараті, Руденський А. А., Курганський О. (2015)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху, Задосна Н. О., Білокопитов О. О. (2015)
Пащенко В. Ф. - Исследование рабочих органов дискового лущильника, Харченко С. А., Седых К. В. (2015)
Басаревский А. Н. - Моделирование процесса очистки мелиоративного канала ротационным рабочим органом горизонтального типа, Кравченин К. А. (2015)
Пащенко В. Ф. - Теоретические исследования технологического процесса почвообрабатывающей машины, Ким В. В., Батулин А. А. (2015)
Артьомов М. П. - Оцінка тягово-динамічних властивостей на основі прискорення трактора, Лебедєв А. Т., Шуляк М. Л., Кулаков Ю. М. (2015)
Мельник В. І. - Кінематична невідповідність і динамічна нерівномірність навантаження спарених коліс трактора, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2015)
Антощенков Р. В. - Математичний апарат обробки даних вимірювальною системою динаміки та енергетики мобільних машин (2015)
Кашин Д. В. - Експериментальні дослідження ґрунтообробного МТА (2015)
Барабаш Г. І. - Вплив строків сівби на продуктивність та структуру гречки в зв’язку з обґрунтуванням використання комплексу машин, Страхоліс І. М., Зубко В. М., Барабаш О. Г. (2015)
Черепнев И. А. - О возможностях использования низкоэнергетических информационных электромагнитных излучений для лечения легочных профессиональных заболеваний спасателей, Фесенко Г. В., Артюшенко А. В. (2015)
Куценко А. Г. - До розрахунку механічних систем активного віброзахисту (2015)
Гаек Е. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров разработанного циклона аспирационных систем зерноочистительных машин (2015)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2015)
Белегай Р. І. - Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну серцеву недостатність, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2015)
Білоокий О. В. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу при експериментальному жовчному перитоніті, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Винник Д. М. - Стан згортальної системи крові в лікуванні гострого інтерстиціального панкреатиту шляхом застосування гіпотермії підшлункової залози в експерименті (2015)
Гданський С. М. - Особливості ультраструктурних змін у гепатоцитах і синусоїдах печінки щурів при поєднаній травмі грудної клітки і стегна, Герасимюк Н. І. (2015)
Герасимчук М. Р. - Оксидативний стрес як пусковий чинник ушкодження органів-мішеней на ранніх етапах розвитку критичних станів (2015)
Гірник Г. Є. - Вплив атопічного дерматиту на психологічний стан та соціальну адаптацію пацієнтів (2015)
Дронова В. Л. - Комплексне лікування первинних і рецидивних злоякісних пухлин органів тазу (2015)
Єрмакова Л. Г. - Cимптомокомплекс стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2015)
Калин Т. І. - Особливості гетероциклізації вторинних амінів із циклопентаноном і оцтовим альдегідом та дослідження протимікробної активності синтезованих сполук, Мельник М. В., Куцик Р. В. (2015)
Кінаш І. О. - Підготовка ясенного краю опорних зубів до ортопедичного лікування (2015)
Ковалюк А. В. - Вивчення інтенсивності розвитку і патогенезу зубощелепних деформацій у пацієнтів з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2015)
Колеснік О. О. - Колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: вплив хірургічної стратегії на результатита собівартість лікування, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Волк М. О., Жуков Ю. О. (2015)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків у виявленні тяжкої бронхіальної астми, Шахова О. О., Січкар І. Б. (2015)
Костишин А. Б. - Індексна оцінка показників балансу роботи m.masseter та m.temporalis у процесі лікування пацієнтів зі зниженою висотою прикусу незнімними ортопедичними конструкціями, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2015)
Котик Т. Л. - Дослідження гемосудин піднижньощелепної залози та сечового міхура щура з використанням оригінального морфометричного аналізу, Токарук Н. С. (2015)
Кочерга З. Р. - Цитоденситометричні показники соматичних клітин здорових новонароджених та новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Ковальчук Л. Є., Геращенко С. Б. (2015)
Кузик А. С. - Застосування мініінвазивних методів у лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей (2015)
Левченко В. А. - Стан варіабельності ритму серця в юнацькому віці в умовах активної ортостатичної проби як методика оцінки вегетативної регуляції (2015)
Махлинець Н. П. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота (2015)
Місяк С. А. - Вплив препарату з глини "Бента” на швидкість генерування супероксидних радикалів пухлинною тканиною та нейтрофілами крові хворих на рак прямої кишки, Лукін С. М., Голотюк В. В., Корнієнко П. Л., Тавокін В. В., Вовк А. В., Бурлака А. П. (2015)
Остафійчук С. О. - Морфометричне дослідження еритроцитів у вагітних жінок з прееклампсією, Геращенко С. Б., Остафійчук А. Р. (2015)
Перехрестенко Т. П. - Вплив віку, статі пацієнтів, кількості лейкоцитів та розмірів селезінки на формування відповіді при лікуванні іматинібом хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (2015)
Перцева Т. О. - Стан коагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з тяжким перебігом захворювання, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г. (2015)
Петришин С. В. - Клініко-діагностичні особливості патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів, захворюваннями тканин пародонта та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2015)
Пилюк І. І. - Прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Психічні та поведінкові особливості керівників закладів охорони здоров’я на регіональному рівні, Гульчій О. П. (2015)
Римарчук М. І. - Профілактика плацентарної дисфункції у жінок з локальним непрогресуючим відшаруванням нормально розміщеної плаценти (2015)
Середюк Н. М. - Солі магнію та калію глюконової кислоти: новий ефективний засіб у лікуванні коморбідного стану - артеріальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом, Деніна Р. В. (2015)
Синько У. В. - Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: електрокардіографічні особливості у хворих з коморбідною патологією, Вакалюк І. П. (2015)
Тучак О. І. - Кореляційний взаємозв’язок показників функціональної активності щитоподібної залози та системи ліпопероксидації при експериментальному гіпотиреозі (2015)
Харьков Л. В. - Диференційна діагностика судинних новоутворень ЩЛД у дітей для визначення тактики лікування, Яковенко Л. М., Кисельова Н. В., Жила Н. Ю., Рєбєнков С. О. (2015)
Khomenko L. O. - Determination of the chemical composition of permanent teeth enamel during secondary mineralization in children, Sorochenko G. V., Ishutko I. F. (2015)
Швед М. І. - Диференційовані підходи до лікування хворих на стабільну стенокардію, що протікає на фоні субклінічного гіпотиреозу, Припхан І. Б. (2015)
Shyian D. M. - Morphological features of the cerebellar nuclei (2015)
Юрик І. І. - Особливості морфологічних змін скелетної мускулатури нижніх кінцівок щурів при експериментальній гіперурикемії (2015)
Яцишин Р. І. - Особливості ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію та у хворих із хронічною хворобою нирок V стадії, яка корегована програмним гемодіалізом, Салижин Т. І. (2015)
Багрій М. М. - Рак легень, поєднаний із туберкульозом, Клим В. М., Луцак О. М., Тарасевич Н. Р., Марчук О. В., Варнава Н. Я. (2015)
Телішевська О. Д. - Хвороби, що імітують скронево-нижньощелепні розлади. Пульпіт, періодонтит, тріщина кореня зуба (2015)
Белегай Р. І. - Кредитно-модульна організація виробничої практики з клінічної фармації в системі вищої фармацевтичної освіти (2015)
Бондарчук О. П. - Виробнича практика: порівняльний аналіз підготовки фахівців фармацевтичної галузі (2015)
Гаморак Г. П. - Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі мікробіології (2015)
Гірник Г. Є. - До проблеми формування особистості майбутнього лікаря у вищому медичному навчальному закладі (2015)
Кулаєць В. М. - Самостійна практична робота лікарів–інтернів (2015)
Кулаєць Н. М. - Сучасні умови організації навчального процесу в медичному вузі (2015)
Новицький О. В. - Деякі питання діяльності навчально-тренувального центру з "Хірургії" на базі кафедри хірургії №2 та кардіохірургії (2015)
Сем’янчук В. Б. - Необхідність впровадження у тематику циклів на кафедрі дитячих хвороб післядипломної освіти принципів роботи "Клінік, дружніх до молоді" (2015)
Скробач Н. В. - Освітнє середовище і духовно-етичний розвиток молоді, Вишиванюк В. Ю., Шаповал О. А. (2015)
Васюта В. А. - Експертна оцінка трирівневої системи профілактики атрофії зорових нервів (2015)
Децик О. З. - Аналіз особливостей і тенденцій захворюваності на сечокам’яну хворобу в Івано-Франківській області, Соломчак Д. Б. (2015)
Диева Т. В. - Методические основы и алгоритм дифференцированного планирования рабочего дня врачей-стоматологов на ортопедическом приеме. (Часть II. Съемные зубные протезы,микропротезирование). 3. Съемные протезы, протезы-шины (2015)
Островський М. М. - Регіональні вікові, гендерні, геоіндустріальні аспекти поширеності та перебігу саркоїдозу у хворих мешканців Івано-Франківської області, Швець К. В (2015)
Гайова І. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування Актовегіну та бузини чорної (Sambucus nigra) в комплексному лікуванні літніх пацієнтів із хронічним необструктивним бронхітом та супутньою поліорганною патологією (2015)
Геник С. М. - Синдром емоційного вигорання (2015)
Титул, зміст (2017)
Zagirnyak M. - Use of power method for identification of nonlinearity parameters, Mosiundz D., Rodkin D. (2017)
Осипенко К. С. - Принцип невизначеності Гейзенберга при оцінці рівня енергії, що генерується відновлюваними джерелами, Жуйков В. Я. (2017)
Kucheriava I. M. - Numerical study of electric field distribution in high-voltage cable termination with stress control cone (2017)
Розов В. Ю. - Двухконтурное пассивное экранирование магнитного поля высоковольтных кабельных линий в зонах соединительных муфт, Добродеев П. Н., Квицинский А. А. (2017)
Rezinkina M. M. - Physical modeling of electrical physical processes at long air gaps breakdown, Rezinkin O. L., Danyliuk A. R., Revuckiy V. I., Guchenko A. N. (2017)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах несиметричної системи напруг мережі живлення та несиметричного навантаження, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2017)
Бондар Р. П. - Комплексна модель з частотно-залежними параметрами для розрахунку робочих характеристик магнітоелектричного вібратора, Подольцев О. Д. (2017)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили в турбогенераторі з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора, Мельник А. М. (2017)
Титко О. І. - Визначення виткових замикань обмотки статора асинхронних двигунів на основі методу компенсації магнітного поля, Худяков А. В. (2017)
Кириленко О. В. - Стохастичний метод визначення оптимальних місць підключення та потужності джерел розосередженого генерування, Лук'яненко Л. М., Гончаренко І. С. (2017)
Стогній Б. С. - Визначення комутаційного ресурсу високовольтних вимикачів, Сопель М. Ф., Третякова Л. Д., Танкевич Є. М., Панов А. В., Паньків В. І. (2017)
Демов О. Д. - Поетапний розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі їхньої декомпозиції, Півнюк Ю. Ю. (2017)
До 80-річчя Ращепкіна А. П (2017)
До 80-річчя Авраменка В. М. (2017)
Рожко М. М. - До 75-річчя з дня народження відомого вченого анатома з Прикарпаття професора Шутки Богдана Васильовича, Попадинець О. Г., Клипич Я. І., Дутчак У. М., Саган О. В., Шутка Л. А. (2015)
Ананевич І. М. - Морфофункціональні зміни в слизовій оболонці піднебіння і щоки, слинних залозах та яснах при гіпотиреоз, Барчук Р. Р., Репецька О. М., Попадинець О. Г., Саган О. В., Пастух М. Б., Перцович В. М., Дубина Н. М., Марчук О. Д. (2015)
Андрійчук В. М. - Особливості змін поперечних параметрів юнаків-учнів в умовах педагогічного процесу (2015)
Антонюк О. П. - Морфологічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в новонароджених, Проняєв Д. В., Кривецький В. В. (2015)
Babuch A. P. - Individual specific features and variability of the buccal branches of the facial nerve, Katereniuk I. M., Titova T. M., Zorina Z. A., Chertan H. N., Anheliu R. A. (2015)
Белегай Р. І. - Особливості оцінки результатів тесту з шестихвилинною ходою у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2015)
Белегай Р. І. - "Протокол ефективності і безпечності лікарського препарату" як один з видів самостійної роботи студентів при вивченні клінічної фармакології (2015)
Beleva I. - Creating a distal limited defect by surgical exposure of an impacted third molar. Prognosis and treatment, Kissov Ch. (2015)
Беликова М. В. - Влияние периодической нормобарической гипоксии на содержание дофамина в стриатуме при старении, Пастухова В. А., Лукьянцева Г. В., Краснова С. П., Луценко А. В. (2015)
Боднарчук Ю. В. - Вікові особливості структурної перебудови печінкової часточки щурів (2015)
Бойко В. О. - Морфологічні перетворення піднижньощелепної слинної залози за умов мікроелементозу у щурів молодого віку (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського