Ніжник В. В. - Обґрунтування визначення умовної висоти будинку, Уханський Р. В., Балло Я. В., Савченко О. В. (2015)
Греков С. П. - Определение температуры очага самонагревания угля и времени его зарождения по концентрации пожарных газов, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Новак С. В. - Методология и составляющие экспериментально-расчетных методов оценки огнестойкости строительных конструкций и огнезащитной способности их огнезащитных покрытий (2015)
Кравченко Р. І. - Удосконалення вимог щодо вогнестійкості кабельних ліній живлення та управління систем протипожежного захисту будинків і споруд, Іллюченко П. О. (2015)
Жартовський С. В. - Феноменологічне моделювання процесу зменшення горючості карбамідоформальдегідних пінопластів, Новіков О. В., Ніжник В. В., Лінчевський Е. А. (2015)
Гурник А. В. - До питання проведення авіаційних робіт з пошуку візуальним способом (2015)
Борис О. П. - Вирішення питання рятування людей на воді шляхом розроблення експериментального зразка універсального надувного рятувального засобу, Якіменко М. Л., Кухарішин C. Д. (2015)
Sabol J. - Impact of terrorist CBRN attacks on the national critical infrastructure, Šesták B. (2015)
Гречанінов В. Ф. - Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз критичних інфраструктур, Бєгун В. В., Клименко В. П., Яцюк О. П. (2015)
Лисенко О. І. - Стратегії управління ризиками на об'єктах критич-ної інфраструктури в умовах невизначеності, Чеканова І. В., Кутовий О. П., Нікітін В. А. (2015)
Добростан О. В. - Дослідження з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисних засобів для дерев’яних конструкцій, Коваленко В. В., Самченко Т. В. (2015)
Мурзін В. Ю. - Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів газорозподільчих підприємств на прикладі дослідження обліково-звітного документообігу газової галузі промисловості, Полтавський М. М. (2015)
Анотації (2015)
Попик В. - Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек (2016)
Гранчак Т. - Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам’яті (2016)
Кунанець Н. - Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів, Липак Г. (2016)
Каліберда Н. - Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки, Ясінська О., Півнюк О. (2016)
Здановська В. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (2016)
Клименко О. - Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури, Дем’янюк Л. (2016)
Дубровіна Л. - Iсторія книжкової культури України, Ковальчук Г., Мяскова Т. (2016)
Гранчак Т. - Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій (2016)
Лобузіна К. - Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації, Коновал Л. (2016)
Котлярова Т. - Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України (2016)
Кириленко О. - Iнтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек, Литвинова Л. (2016)
Яременко Л. - Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи, Горєва В., Степченко О. (2016)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2016)
Добко Т. - Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання, Шкаріна В. (2016)
Костенко Л. - Бібліометричні технології та наукометричні дослідження, Жабін О. (2016)
Оргкомітет конференції - Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (2016)
Муха Л. - Науковій бібліотеці Інституту історії України НАН України – 80 (2016)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2016 рік (2016)
Очеретовська Н. - Наукова концепція Т. С. Кравцова про багатомірність інтонаційного в музичному мисленні (2014)
Полтавцева Г. - Тарас Кравцов − теоретик/исследователь (2014)
Савельєва Г. - "Хорові акварелі" Т. Кравцова у репертуарі Камерного хору Харківської обласної філармонії (2014)
Дніпровська Н. - Виховне значення дитячої хорової музики (на прикладі творів Т. Кравцова) (2014)
Ходакова Н. - Простой и цветистый контрапункт в мотетах У. Бёрдa (2014)
Жигалова Е. - Традиция фуги для скрипки соло (2014)
Черняк М. - Концерты для валторны соло Й. Гайдна: поиск тембровой и жанровой модели (2014)
Карелова Г. - Функции контрданса в творчестве Л. Бетховена (2014)
Можаев Ф. - Семантические функции двойников Летучего Голландца и их роль в именной драматургии оперы как драмы (2014)
Бабий О. - Премьерный показ оперы "Тангейзер" Р. Вагнера в "парижской" редакции в свете коммуникативной ситуации диалога культур (2014)
Червинская Н. - Роль Иоганнеса Брамса в истории полифонии (2014)
Мовчан В. - Две "Таис": роман А. Франса и опера Ж. Массне (2014)
Михеева Н. - Модель романтической кларнетовой сонаты в творчестве М. Регера (2014)
Александрова О. - Специфика музыкальной фактуры в вокально-хоровых жанрах Г. Свиридова (2014)
Малый Д. - Проблема соотношения вертикали и горизонтали в Пятой симфонии Галины Уствольской (опыт встречи с музыкально-теоретической концепцией Т. С. Кравцова) (2014)
Бай Е. - Фортепианное творчество Чен И в контексте мирового процесса глобализации искусства (2014)
Воронцов С. - Алгоритмы и параметры компрессии цифрового звука (2014)
Конакова Е. - Символ в культурном пространстве языка (2014)
Мельник А. - Українська скрипкова мініатюра: до проблеми історії жанру (2014)
Киценко Т. - Эволюция гармонического языка в камерно-вокальном творчестве В. С. Губаренко (2014)
Жалейко Д. - Разомкнутость тонально-гармонических структур как фактор смыслообразования в фортепианном творчестве В. Сильвестрова (2014)
Копелюк О. - Гармонічне мислення Івана Карабиця (на матеріалі Другого концерту для фортепіано з оркестром) (2014)
Бондаренко Е. - "Интродукция и токката" Владимира Птушкина: композиторский замысел и его воплощение (2014)
Шубина О. - "Слепая ласточка" А. С. Щетинского – методы создания смысла (2014)
Утина А. - Струнный квартет М. Лаврушко: лирико-романтическое преломление традиций жанра (2014)
Зав’ялова О. - Віолончельне ансамблеве мистецтво у контексті наукової думки в Україні (2014)
Сидоренко О. - Художественное пространство сонаты для скрипки и фортепиано С. Франка как поле творческого диалога (2014)
Круглова Е. - Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Прокофьева в интерпретации В. Крайнева и Я. Зака: к вопросу о "стилевой адекватности" исполнения (2014)
Дрига К. - Ансамбль скрипалів як жанровий різновид виконавської культури (2014)
Давыдов С. - Минималистические тенденции в творчестве Телониуса Монка (2014)
Чиженко М. - Універсалізм особистості Л. Г. Цуркан (2014)
Майлис Ю. - Творческий путь Станислава Витальевича Савари (2014)
Волотка А. - Жанрово-виконавські аспекти хорового стилю Є. Станковича (2014)
Рубцова Д. - Инструментализм как аспект музыкального мышления. Инструментальный стиль (опыт дефиниции понятия) (2014)
Янко Ю. - Музыка и живопись эпохи классицизма: культурный диалог между различными видами искусства в концертном зале Харьковской филармонии (2014)
Мадышева Т. - Особенности русской вокальной школы (2014)
Полякова Ю. - Проблемы театральности в работах Якова Бруксона (2014)
Горбунов В. - Поиск речевой характеристики персонажа в процессе освоения актерами театра кукол основ сценической речи (2014)
Евсюков Ю. - Метод действенного анализа в процессе обучения студентов – будущих актеров (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Диссипативность как процесс профессиональной реализации самоорганизующейся системы: актер мюзикла (2014)
Лобанов А. - Педагогічні пошуки освітян Слобожанщини у розвитку театральної справи на початку ХХI століття (2014)
Миславский В. - Частное кинопроизводство в Украине в годы гражданской войны (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Апайчев А. - О возможности применения программ "Outdoor activity" для коррекции физического состояния мужчин второго периода зрелого возраста (2015)
Блавт О. - Процесуальний компонент педагогічної технології реалізації тестового контролю у фізичному вихованні спеціальних медичних груп (2015)
Бондар О. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, Джевага В. (2015)
Бондарчук Н. - Застосування критерію рівня фізичного стану при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів, Чернов В. (2015)
Braniste G. - Specificity and contributory essence of the staged development of competences of didactic planning of the future teachers of physical education (2015)
Василец В. - Оценка эффективности физкультурно-оздоровительных занятий с помощью биоимпедансного анализа, Врублевский Е. (2015)
Ведерніков В. - Фізична підготовленість абітурієнтів як важливий чинник підготовки майбутнього правоохоронця (2015)
Данаил С. - Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности и компетенций, Браниште Г., Данаил С. (2015)
Долгова Н. - Європейські ініціативи у сфері фізичного виховання та спорту (2015)
Єлісєєва Д. - Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей старшого шкільного віку (2015)
Іщенко О. - Педагогічні умови формування мотивації підлітків до занять фізичним вихованням (2015)
Кашуба В. - Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді, Футорний С., Дудко М. (2015)
Килимистий М. - Сучасні підходи до впровадження оздоровчого фітнесу для чоловіків другого зрілого віку (2015)
Kovalenko N. - Ways of formation of linguistic competence of specialists in the field of physical education and sport (2015)
Кокарева С. - Фітнес-багатоборство strenflex у підвищенні силових якостей і фізичної підготовленості студентів, Напалкова Т., Кокарев Б. (2015)
Кошелева Е. - Теоретико-методологические подходы к совершенствованию системы физического воспитания студентов (2015)
Круцевич Т. - Розвиток моральної складової особистості старших дошкільників у процесі організованої рухової активності (2015)
Круцевич Т. - Формування понятійно-категорійного апарату в межах адаптивної фізичної культури, Когут І. (2015)
Луковська О. - Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку, Сологубова С. (2015)
Лядська О. - Ефективність застосування спеціального устаткування на заняттях за системою "Пілатес" та програми "Пор де Бра" з жінками другого зрілого віку (2015)
Міцкевич Н. - Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів (2015)
Москаленко Н. - Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни "Адаптивне фізичне виховання", Ковтун А. (2015)
Москаленко Н. - Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні (2015)
Орлов О. - Особливості формування фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів у практиці занять бойовим мистецтвом ушу (2015)
Павлова Ю. - Рухова активність, харчування та якість життя молоді (2015)
Пангелова Н. - Демографічні аспекти організації рекреаційно-туристичної діяльності, Пангелов Б. (2015)
Пангелова Н. - Погляди на проблеми фізичного виховання дітей в епоху середньовіччя (2015)
Пангелова Н. - Основні тенденції модернізації фізкультурно-оздоровчої роботи у сільській школі, Рубан В. (2015)
Пасічник В. - Принципи побудови занять у фізичному вихованні дітей дошкільного віку в контексті формування комплексного розвитку особистості, Ковцун В. (2015)
Пензай С. - Теніс як ефективний засіб підвищення фізичного стану викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Пидпомога А. - Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни у студенток (2015)
Полякова А. - Руховий режим і фізичний стан дітей 3-4 років у дошкільних закладах різного типу (2015)
Приходько В. - Обоснование применения принципа маятника в физкультурно-оздоровительных занятиях и практике здравостроительства (2015)
Савченко В. - Эмоциональная направленность личности у студентов института физической культуры, Андрюшина Л., Родина Ю. (2015)
Саїнчук М. - Туризм у перипетіях цінностей глобалізації: становлення туристсько-ігрового способу життя (2015)
Семперович Ю. - Характеристика адаптації студентів І курсу до умов навчання у ВНЗ, Долженко Л., Кривчикова О. (2015)
Сидорчук Т. - Формування готовності студентів інституту фізичної культури до професійної діяльності, Анастасьєва З., Пилипенко Є. (2015)
Синиця С. - Методично-практична підготовка студенток до проведення занять з оздоровчої аеробіки в процесі вивчення дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення" (2015)
Skidan A. - The differentiated theory of shaping-up exercises for women with different gender identity, Vrublyovskiy E. (2015)
Соловей Д. - Фактори розвитку форм організації фізичного виховання (в історичному аспекті) (2015)
Степанова І. - Українські традиції у фізичному вихованні дітей (2015)
Ткаченко С. - Критерії диференційованого підходу на уроках фізичної культури з футболу з дівчатами середнього шкільного віку (2015)
Толкунова И. - Системный подход к формированию понятия психологического здоровья личности, Голец А. (2015)
Томенко О. - Співвідношення значущості складових організаційно-методичного забезпечення гурткових занять з футболу зі школярами, Деменков Д. (2015)
Трачук С. - Фізична підготовленість студенток коледжів різного профілю спеціальностей, Імас Т., Кузнецова Л. (2015)
Троценко В. - Вплив фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дошкільників, Троценко Т. (2015)
Хіменес Х. - Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами, Нерода Н., Задорожна О. (2015)
Черниговская С. - Обоснование проблемы разработки системы педагогических технологий физического воспитания для студентов специальностей инженерного типа, Шевяков А. (2015)
Бекесевич А. М. - Ультраструктурна організація кровоносного русла шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Кривецький В. В., Борис Р. Я. (2015)
Дзевульська І. В. - Місячна динаміка гістологічних змін в надниркових залозах щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Ковальчук О. І. - Автофагія і кринофагія в аденогіпофізі щурів за умов лікування опікової хвороби інфузією (2015)
Кошельник М. І. - Питомий внесок нервових і гуморальних механізмів у розвиток артеріальної гіпертензії різного патогенезу: при метаболічному ожиріння і алкогольній залежності у щурів, Панова Т. І., Щербак С. М., Бортнікова Г. К., Карвацький І. М., Можвітова О. А., Мороз О. Ф. (2015)
Лиходиевский В. В. - Востановление седалищного нерва крысы после травмы и лечение с использованием электрохирургического инструмента в режиме сваривания, Корсак А. В., Чайковский Ю. Б., Кривошеева О. И., Лопаткина Е. Г., Чернец В. А. (2015)
Мітіна О. Л. - Проект комплексної оцінки прибережних рекреаційних зон за еколого-гігієничними характеристиками (2015)
Сороченко Е. В. - Ингибирование бифуркационнои эволюционной резистентности опухолевых клеток полифенолами и лигнинами сосудистых растений, Сороченко В. Ф. (2015)
Тарасенко С. В. - Передумови побудови системи управління якістю донорства у Сумському регіоні, Сміянов В. А., Масленко А. О. (2015)
Тимошенко І. О. - Технології вивчення анатомії людини, Андрієнко М. І., Дуднік А. О., Самборська О. О., Філаретова В. В. (2015)
Барабанчик О. В. - Особливості клінічних проявів у пацієнтів з порушенням обміну сечової кислоти в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (2015)
Vasquez Abanto A. E. - Hypertension: risk factors, treatment tactics, JNC 8, Arellano Vasquez S. B., Vasquez Abanto J. E. (2015)
Васюта В. А. - Обґрунтування моделі управління системою медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів (2015)
Voteva W. E. - Immunohistochemical expression of MMP-9 and vegf in benign and malignant brain meningiomas, Tertishniy S. I. (2015)
Заводовський Є. С. - Мікробіологічний спектр у разі інфекції місця виходу катетера Tenckhoff при перитонеальному діалізі у хворих з термінальними стадіями хронічної хвороби нирок (2015)
Катитадзе И. Ю. - Сравнительная оценка влияния терапии комбинацией бисопролола с ивабрадином и монотерапии бисопрололом на систолическую функцию левого желудочка, показатели центральной гемодинамики у больных хронической ишемической болезнью сердца,с умеренно сниженной фракцией выброса (2015)
Коваленко Є. В. - Синдром метеозалежності як відображення адаптивних можливостей організму в залежності від рівня фізичної активності людей молодого віку, Коваленко О. В., Мойсеєнко В. О. (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості добового моніторування ЕКГ у хворих із пароксизмальною формою фібриляції передсердь та супутнім ожирінням (2015)
Кравченко І. В. - Порівняльна характеристика критеріїв діагностики первинних міодистрофій Давіденкова та Ландузі-Дежеріна, Турчина Н. С. (2015)
Меркулова І. О. - Зміни жирнокислотного спектру фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з пароксизмальною формою фібриляції передсердь, Лизогуб В. Г., Богдан Т. В., Мошковська Ю. О., Брюзгіна Т. С. (2015)
Назаренко Є. О. - Вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму на якість життя пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Радченко А. О., Бєлал С. А., Яблучанський М. І. (2015)
Павловський С. А. - Місце симпато-адреналової системи розвитку запалення та сучасні уявлення про механізми їх взаємодії, Свінціцький А. С., Тараненко М. О. (2015)
Сакало А. В. - Результати лікування резидуальних пухлин семіноми яєчка (2015)
Паливода Р. С. - Функціональна анатомія та сучасна діагностика скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. А., Воловар О. С., Ковалъчук О. І. (2015)
Ревич В. О. - Наукове обгрунтування персоніфікованої первинної профілактики карієсу зубів при ортодонтичному лікуванні у дітей та підлітків, Шуминська Т. А. (2015)
Сороченко Г. В. - Вивчення змін незрілої емалі постійних зубів під впливом ремінералізуючого гелю з вмістом кальцію, фосфору та магнію (2015)
Ковалевська Є. А. - Короткий нарис історіі становлення кафедри гістології та ембріології національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Остапенко О. В., Запривода Л. П. (2015)
Апопій В. В. - Актуальні проблеми сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України (2015)
Балабан П. Ю. - Торгівля у сільській місцевості: структурні зміни у трансформаційній економіці, Балабан М. П., Іванов Ю. В., Апопій Г. В. (2015)
Міщук І. П. - Основні засоби як складова інфраструктурного забезпечення логістичної діяльності підприємств торгівлі, Печенюк Н. В. (2015)
Лісіца В. В. - Механізми та форми створення інтеграційних структур у роздрібній торгівлі України, Іванов Ю. В., Михайленко О. М. (2015)
Павлова М. Б. - Сучасні підходи до формування асортиментної моделі магазину (2015)
Криган Р. В. - Сучасні умови розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2015)
Markina I. A. - Consumer cooperatives enterprises management in terms of European integration (2015)
Апопій В. В. - Дорожня карта – інструмент удосконалення механізму державного забезпечення інноваційної активності підприємництва, Скрипко Т. О. (2015)
Бондаренко В. М. - Основні напрямки вдосконалення збутової політики підприємств, Тягунова З. О. (2015)
Воронко Р. М. - Використання принципів внутрішнього контролю в процесі його побудови у системі споживчої кооперації України (2015)
Коваль Л. І. - Розробка та реалізація стратегії торговельного підприємства: організаційний аспект, Герасименко О. О. (2015)
Тягунова Н. М. - Управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації, Іржавська Л. В. (2015)
Шиндировський І. М. - Комерційне забезпечення функціонування посередників у каналах просування продукції (2015)
Ceмак Б. Б. - Ринок екотекстилю України: проблеми становлення та розвитку (2015)
Шеверя М. Ю. - Стратегічний потенціал: підходи до визначення, Ревть Ю. І. (2015)
Дорош Н. І. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств (2015)
Сирохман І. В. - Поліпшення споживних властивостей нових вафель, Пахомова І. В. (2015)
Доманцевич Н. І. - Оцінка безпечності модифікованих полімерних труб для систем холодного водопостачання, Шунькіна О. В. (2015)
Захарченко П. В. - Аналіз підходів до оцінки якості труб із полімерних матеріалів, Вінник М. І., Кошарний І. І. (2015)
Басова Ю. О. - Товарознавча оцінка компактних люмінесцентних ламп, Губа Л. М. (2015)
Омельченко Н. В. - Особливості визначення оціночної вартості весільної сукні, що перебувала в експлуатації та підлягала хімічній чистці, Браїлко А. С., Старіков О. В. (2015)
Сєногонова Л. І. - Експертна оцінка сухих харчових сумішей для спортсменів, Юдічева О. П. (2015)
Ткаченко А. С. - Цукрове печиво зі збагаченим амінокислотним складом (2015)
Шурдук І. В. - Покращення якісних характеристик м’ясних емульсійних виробів, Серік М. Л. (2015)
Лисенко Н. В. - Аналіз ринкового асортименту жирувальних матеріалів для шкір (2015)
Тарабріна І. В. - Конкурентоспроможність досліджуваних сортів столового винограду різного строку стиглості (2015)
Бабій Ю. Б. - Семантичний потенціал миколаївського фірмонімікону (2016)
Єфименко І. В. - Матеріали до істирико-етимологічного словника назв населених пунктів Донецької області: Краматорськ (деякі зауваги до походження ойконіма) (2016)
Корнієнко І. А. - До питання про формування південномиколаївського антропонімікону (2016)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Анатомо-фізіологічні показники цінності "здоров’я" у фраземіці: відхилення від норми (2016)
Краснопольська Н. Л. - Термінологізація та детермінологізація в українській терміносистемі менеджменту (2016)
Машарова Я. В. - Упорядкована графіка – показник етнічної культури, Фащенко М. М. (2016)
Нахапетова О. В. - Етнокультурні особливості номенів на позначення неповної спорідненості вітчим, мачуха в сучасній українській мові (2016)
Пітель В. М. - Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин, Пітель В. І. (2016)
Просяна А. В. - Терміносистема юриспруденції як об’єкт дослідження юридичної лінвгістики (на матеріалі термінів, утворених суфіксальним способом (2016)
Романченко А. П. - Говірка села Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області (2016)
Сеник Г. В. - Неофіційний антропонімікон села: трансонімізовані прізвиська (2016)
Хаценко Л. І. - Словотвірні особливості діалектної лексики українських говорів Одещини (2016)
Хрустик Н. М. - Сучасні тенденції розвитку українського словотворення (2016)
Яремко Я. П. - Прагматична забарвленість терміна-політоніма (2016)
Антонюк О. В. - Мовна ситуація в моно- та поліетнічних родинах школярів Ширяївського району Одеської області, Кришталь У. В. (2016)
Дружинець М. Л. - Соціофонетичний опис українського мовлення сучасної молоді: шиплячі / свистячі в пре- та постпозиції (2016)
Кобченко Н. В. - Подвійний і складений іменний присудки: зона синкретизму (2016)
Крупеньова Т. І. - Функціонування складних слів у романі Ю. Андруховича "Дванадцять обручів" (2016)
Мельник Л. Б. - Соціальна дійсність крізь призму антонімії у творах Федора Заревича (на матеріалі публіцистичної та прозової спадщини митця) (2016)
Мікрюкова К. О. - Мовна структура пейзажного образу "місто" (2016)
Немировська О. Ф. - Художня своєрідність хронотопу дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі роману В. Малика "Князь Ігор") (2016)
Порожнюк А. Л. - Семантичні трансформації слова у художньому тексті (2016)
Снігоцька Ю. А. - Сутність поняття "підтекст”: теоретичні аспекти (2016)
Стойкова Г. Г. - Мова як невід’ємний складник формування української національної ідеї (2016)
Форманова С. В. - Одоративна лексика: класифікація, структура, семантика (на матеріалі творчості Ірен Роздобудько) (2016)
Билінська О. С. - Політичний слоган в аспекті лінгвістичної генології: типологічні особливості (2016)
Боєва Е. В. - Засоби неввічливості в сучасному прозовому дискурсі (2016)
Завальська Л. В. - Типологія комунікативних ролей українських політиків в інтерактивному спілкуванні (на матеріалі політичних ток-шоу) (2016)
Климентова О. В. - Впливова специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) (2016)
Ковалевська Т. Ю. - Нейролінгвістична ідентифікація метапрограмних стратегій особистості (2016)
Мамич М. В. - Мотиваційна та маніпулятивна інтенція медіатекстів підконтенту "огляд моди” в журналі "Жінка” (2016)
Олексюк О. М. - Основні ознаки рекламного дискурсу як складника інституційного (2016)
Романенко В. О. - Гендерний стереотип "радянська жінка" на сторінках однойменного періодичного видання (2016)
Стрій Л. І. - Некролог і співчуття як мовленнєві жанри ритуального політичного дискурсу (2016)
Шалёв А. С. - Темпоральная организация радиобесед на морскую тематику (на материале украинского и английского языков) (2016)
Щербак О. В. - Продуктивні типи семіотичних кодів в українській комерційній телерекламі (2016)
Ковалевська Т. Ю. - Оцінний світ фразеології (Рецензія на наукове видання: Жанни Володимирівни Краснобаєвої-Чорної. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : монографія. – Вінниця : "ТОВ Нілан-ЛТД", 2016. – 410 с.) (2016)
Процевський В. О. - Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю, Грицай Ю. В. (2016)
Шабанов Р. І. - Щодо поняття соціального діалогу у сфері зайнятості населення (2016)
Бойко А. К. - Правові аспекти розуміння дистанційної праці як засобу забезпечення трудової зайнятості молоді (2016)
Коваленко О. О. - Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін (2016)
Новіков Д. О. - Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією (2016)
Єрьоменко О. О. - Свобода як обов’язкова передумова відповідальності (2016)
Прийменко О. С. - Принцип правової визначеності у Рішенні Конституційного Суду України у справі про припинення виплати допомоги при народженні дитини (2016)
Пономаренко О. М. - Щодо визначення поняття сімейного договору (2016)
Лук’янчиков О. М. - Особистий житловий простір як елемент реалізації права особи на гідність (2016)
Нечитайленко А. О. - Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України, Нечитайленко В. А., Компанієць І. М. (2016)
Гуйван П. Д. - Питання тривалості права особи на адміністративний позов з метою захисту свого приватного права (2016)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: етнічний аспект, Горбань О. В. (2016)
Кузнецов І. А. - Конституційні інститути безпосередньої демократії (2016)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо окремих засад призначення покарання (2016)
Ворона В. С. - Щодо питання про види спеціальних засад призначення покарання (2016)
Попій Д. С. - Історія розвитку призначення покарання за незакінчений злочин (радянський період) (2016)
Попій А. С. - Історико-правовий аналіз розвитку правової регламентації призначення покарання за сукупністю злочинів у дореволюційний період (2016)
Савченко О. О. - Щодо соціальної обумовленості встановлення кримінально-правової заборони (2016)
Корабель М. Г. - Проблеми регламентації майнових покарань в санкціях статей особливої частини КК України (2016)
Полянський А. О. - Міжнародні норми, що визначають підґрунтя поваги до людської гідності як засади кримінального процесу: філософсько-правовий аспект (2016)
Москаленко О. В. - Принцип диспозитивності у кримінальному процесі України (2016)
Півненко Л. В. - Застава - як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2016)
Ждан М. Д. - Щодо процесуального положення захисника у кримінальному провадженні (2016)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Бабаев В. Н. - Основные технологические параметры заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля класса а500с, Золотов М. С., Дауд А. Х. (2014)
Шмуклер В. С. - Експериментальні дослідження стінових та покрівельних сендвіч-панелей серії "Алютерм", Лугченко О. І., Петрова О. О. (2014)
Крылов Е. А. - Критерий качества эффективного порового пространства ячеистого бетона неавто-клавного твердения на основе комплексного вяжущего с применением молотого до-менного шлака, Зелинский Д. В., Мартынов В. И. (2014)
Шмуклер В. С. - Оценка адаптации конструкций здания специального назначения к новым нормативным требованиям по сейсмике, Кукунаев В. С., Псурцева Н. А. (2014)
Калмыков О. А. - Эксперементальное определение давления сыпучего на криволинейную поверхность, Тен Е. А. (2014)
Шмуклер В. С. - Адаптация типовых решений дорожных плит к стандартам еврокода (en) и нормам дбн в.2.6-98:2009, Стоянов Е. Г., Пустовойтова О. М. (2014)
Рапина Т. В. - Рентгенографические исследования гипсовых материалов при интенсификации стока избыточной влаги (2014)
Бабаєв В. М. - Класифікація високотехнологічних будівельно-енергетичних проектів, Сухонос М. К., Білецький І. В. (2014)
Гусєва Ю. Ю. - Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Канцевич М. В. (2014)
Богославец А. А. - Классификация it-проектов (2014)
Бондаренко А. Ю. - Анализ процессов в двухчастотных индукторных системах – инструментах внешней магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Далека В. Ф., Гаврилова Т. В. (2014)
Срібнюк С. М. - Енергозаощадження при транспортуванні рідини через перевал, Зубричева Л. Л., Осадча О. А. (2014)
Melcer J. - The load from city transport (2014)
Доля В. К. - Обсяги транспортної роботи міського пасажирського транспорту, Іванов І. Є. (2014)
Хворост М. В. - Дослідження шумовипромінювання автотранспортних засобів в потоці, Грязнова С. А., Малишева В. В. (2014)
Петренко О. М. - Аналіз енерговитрат електричним транспортом при різних способах ослаблення поля, Костенко І. О., Мовчан А. М. (2014)
Авуа Дж. А. - Учет влияния функционального состояния пассажира при выборе им маршрута следования, Очеретенко С. В. (2014)
Жван В. В. - Шляхи спрощення методики визначення категорії складності об’єктів будівництва виробничого призначення (2014)
Гринев В. Б. - Об одной модельной задаче оптимизации мачт мобильной связи, Алешечкина Т. Н., Виноградов В. В. (2014)
Алексахин А. А. - Оценка влияния утепления зданий на показатели работы теплообменников горячего водоснабжения при независимом присоединении системы отопления, Бобловский А. В., Стахнюк О. М., Юсифова О. В. (2014)
Гришко В. В. - Натурные наблюдения за состоянием основных сооружений днестровской гидроаккумулирующей электростанции (2014)
Дегтяр М. В. - Особливості використання альтернативних джерел водопостачання (2014)
Пахомов Ю. В. - К вопросу определения технического состояния трубной арматуры транспортных энергетических систем (2014)
Капцова Н. И. - К вопросу технологической эксплуатации подземных хранилищ газа, созданных в водоносных пластах (2014)
Бабий И. Н. - Термографический анализ систем вентилируемых фасадов зданий, Борисов А. А., Менейлюк И. А. (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування викидів шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства (2014)
Новикова О. Н. - Эволюция формирования экоархитектуры (2014)
Вотинов М. А. - Природный потенциал города как средство гуманизации среды его жизнедеятельности (2014)
Махди П. А. - Периодизация развития городской среды с системой общественных пространств в странах среднего востока (2014)
Смирнова О. В. - Лофт как инновационный объект формирования жилых зданий (2014)
Ніколаєнко В. А. - Моделювання розміщення мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів у Полтавському регіоні, Шлапко Л. В. (2014)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Feirusha S. H. - Simulation of 3d modeled box culvert and search the maximum and minimum values of the principal stresses (2015)
Шпачук В. П. - Методи й установки для випробувань на багатокоординатний зовнішній вібраційний вплив, Дудко В. В., Костенко І. В. (2015)
Григорова Т. М. - Управління пасажирською транспортною системою приміського сполучення з урахуванням людського фактору, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Грицунов А. В. - Повышение информативности спутниковых изображений городского ландшафта, Штельма О. Н. (2015)
Дядюн С. В. - Имитационные модели технологических процессов функционирования трубопроводных транспортных систем, Штельма О. Н. (2015)
Єрошкіна О. О. - Проблеми відновлення ресурсів сакрального зодчества у вдосконаленні архітектурного середовища Харкова (2015)
Каржинерова Т. И. - Способы восстановления фундаментов при реконструкции зданий, Броневицкий Т. И., Каржинерова Е. Г. (2015)
Плахотникова И. А. - Методика расчета железобетонных фундаментов тепловых агрегатов в соответствии с действующими нормами (2015)
Пашинський В. В. - Нормування й районування розрахункових параметрів температури повітря на території України (2015)
Войтенко И. В. - К вопросу взаимодействия заглубленных конструкций с анизотропной грунтовой средой (2015)
Виставна Ю. Ю. - Важкі метали у донних відкладах міської та регіональної системи басейну р.сіверський донець, Решетченко А. І., Дядін Д. В. (2015)
Пальченко О. Л. - Комплексна оцінка розподілу витрат й вигод від будівництва великих гребель (2015)
Шевченко А. А. - Прогнозирование факторов, влияющих на эффективность работы смесительной диафрагмы (2015)
Синицкая Н. В. - Метод оценки бизнес-процессов в базисе стратегий при проведении проектов реинжиниринга, Доценко Н. В. (2015)
Чернова Л. С. - Управление проектом мотивации труда персонала наукоемкого проектно-ориентированного предприятия (2015)
Пальченко О. Л. - Еколого-економічна оцінка природоохоронних заходів, спрямованих на відновлення водних об'єктів (2015)
Поліщук О. Ю. - Дослідження спектральних характеристик світлодіодних джерел світла та визначення коефіцієнтів актинічності, Овчинников С. С., Поліщук В. М. (2015)
Перепечений В. О. - Вибір оптимальних параметрів розподільних електричних мереж в районах з малою щільністю навантаження (2015)
Воронов Р. В. - Огляд стану сучасних тренажерів транспортних засобів (2015)
Сабадаш В. В. - Дорожньо-транспортна пригода як результат порушення функцій взаємодії в системі "людина – техніка – середовище", Вакуленко К. Є., Толмачов І. О., Носкова В. С., Крикун В. А. (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Купко А. Д. - Искажение световых и цветовых характеристик источника обусловленное диаграммой направленности излучения, Волкова О. Ю., Полищук В. Н. (2015)
Зоценко М. Л. - Обчислювальні дослідження закономірностей деформування ґрунту при пресіометричних випробовуваннях, Іванченко В. Г. (2015)
Шаповалов А. Н. - Учет совместной работы железобетонных плит перекрытия с армированной набетонкой под полы промзданий (2015)
Золотов С. М. - Базальтопластиковые анкера для крепления различного технологического оборудования, Еремеева Т. Г. (2015)
Мальований І. В. - Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей енергоефективного теплоізоляційного матеріалу на основі морської трави, Шаровар М. К., Афанасьєв В. В. (2015)
Новожилова М. В. - Управління фінансовим ресурсом програми розвитку системи техногенної безпеки в умовах турбулентного оточення, Попов В. М. (2015)
Шостак И. В. - Модель социального профиля как база предпочтений пользователя в процессе семантического поиска по SEMANTIC WEB, Лысенко А. А. (2015)
Лапенко О. І. - Методи комп’ютерного моделювання в задачах аеродинаміки висотних споруд, Махінько Н. О. (2015)
Шостак И. В. - Информационная технология поддержки принятия экспертных решений в национальных форсайт-исследованиях, Данова М. А., Романенков Ю. А. (2015)
Вотинов М. А. - Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции (2015)
Шраменко Н. Ю. - Математична формалізація процесу транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міському сполученні (2015)
Горбачов П. Ф. - Попит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів, Наглюк І. С., Россолов О. В., Король В. Ю. (2015)
Кравченко О. В. - Отримання високопродуктивних штамів мікроорганізмів для видалення із води сполук заліза та марганцю (2015)
Збараз Л. И. - Моделирование децентрализованного источника теплоснабжения и выбор оптимальных параметров его работы (2015)
Матяш О. В. - Стан водопровідних мереж України з точки зору надійності (2015)
Блиндюк В. С. - Реалізація пристрою оцінки якості комутації електричних машин постійного струму у вигляді багатоканального процесора (2015)
Новий член редколегії (2015)
Янкелевич М. - Из моего опыта в США: проект Central Artery / Tunnel (CA/T) (2015)
Стоянов Е. Г. - Особенности проектирования многопустотных плит перекрытий с напрягаемой канатной арматурой, Набока А. В. (2015)
Лобанова А. В. - Стеновые изделия из арболита на основе костры льна, Казимагомедов И. Э. (2015)
Балабай О. О. - Імовірнісна оцінка надійності бетонних гравітаційних гребель на скельній основі за критерієм обмеження глибини зони розтягання по перерізу греблі з основою (2015)
Махінько Н. О. - Надійність та однорідність вихідних кліматологічних даних про швидкість вітру (2015)
Гоблик А. В. - Про інтерпретацію ідеї нелінійності світу в архітектурі та теорії містобудування (2015)
Терновська О. І. - Очистка промислових стоків підприємств по переробці тваринницької продукції від жиру, Ковтун С. Б., Кукушкін А. І., Д`яконов В. І., Чеботарьова О. В., Фесенко Г. В. (2015)
Гарбуз С. В. - Экологическая опасность дегазации резервуаров хранения нефтепродуктов, Удянский Н. Н. (2015)
Д’яконов В. І. - Утилізація рослинних і деревних відходів паркової зони міста, Дьяконов О. В., Скрипник О. С. (2015)
Купко А. Д. - Измерение координат цветности поверхности дорожных знаков, Полищук В. М., Волкова О. Ю. (2015)
Будниченко В. Б. - Обґрунтування концептуального підходу до визначення витрат енергоносія трамвайним вагоном, Далека В. Х., Шавкун В. М. (2015)
Воронов Р. В. - Особливості моделювання психофізіологічних ефектів в оператора на тренажері рухомого складу метрополітену (2015)
Батракова А. Г. - Постановка задачи оптимизации индекса технико-эксплуатационного состояния сети дорог при ограниченном финансировании (2015)
Гредасова О. Ю. - Анализ методов оценки безопасности движения в процессе жизненного цикла автомобильной дороги, Батракова А. Г. (2015)
Лысенко Д. Э. - Модели сборочных работ в единичном и мелкосерийном производстве (2015)
Третьяков О. В. - Організація управління охороною праці в Україні, Коваленко В. О. (2015)
Пиркова О. В - Організаційно-методичний механізм формування та використання містобудівного моніторингу земель міст: характеристика й технології реалізації (2015)
Кухар М. А. - Концептуальні положення створення системи ГІС адміністрування для вирішення завдань землеустрою (2015)
Юбилеи (2016)
Бережной В. В. - Омега+3 полиненасыщенные жирные кислоты — важнейший вектор в сохранении здоровья детей, Корнева В. В. (2016)
Семкович М. Я. - Випадок успішного лікування важкого катетер+асоційованого грамнегативного сепсису у дитини раннього віку, Семкович Я. В., Синоверська О. Б. (2016)
Квашнина Л. В. - Алиментарный дефицит кальция у детей и подходы к его коррекции (2016)
Боярська Л. М. - Реабілітація дітей, народжених передчасно, впродовж перших трьох років життя, Веліканова Т. В., Подліанова О .І., Коротина Н. М. (2016)
Дралова О. А. - Оцінка ефективності модифікованого етіопатогенетичного лікування токсокарозної інвазії у дітей з ураженням дихальної системи, Усачова О. В. (2016)
Сміян О. І. - Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей, Мощич О. П., Бинда Т. П., Дичко М. М. (2016)
Лукащук С. В. - Принципи ведення дітей із частими та рецидивними захворюваннями дихальних шляхів (огляд літератури), Лемко О. І. (2016)
Федорців О. Є. - Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей, Мочульська О. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Cиндром непереносимості гістаміну у дітей, Московенко О. Д. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa. Часть 1, Никулина А. А. (2016)
Боярчук О. Р. - Оніхомадезіс як прояв ентеровірусної інфекції, Волянська Л. А., Дивоняк О. М. (2016)
Дорош О. І. - Таласемія в Україні: міф чи рідкісна патологія?, Цимбалюк-Волошин І. П., Середич Л. П., Макух Г. В., Мих А. М., Поліщук Р. С., Трояновська Трояновська, О. О., Дубей Л. Я., Вовк З. В., Фоменко Н. М. (2016)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Паранеопластичні синдроми при лімфомі Годжкіна у дітей (2016)
Гищак Т. В. - Фази адаптації у дітей із первинною артеріальною гіпертензією, Марушко Ю. В. (2016)
Шадрин О. Г. - Опыт применения сиропа Пиковит у детей раннего возраста с органическими заболеваниями кишечника, Дюкарева-Безденежных С. В., Остапчук Т. Г., Грегуль Н. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Клініко+лабораторна характеристика лактазної недостатності у дітей грудного віку, Іовіца Т. В., Тодика Ю. І. (2016)
Гончарь М. О. - Прогнозування розвитку серцево+судинних розладів у новонароджених із судомним синдромом, Тесленко Т. О., Огнєв В. А., Зінчук А. М. (2016)
Похилько В. І. - Вплив забезпечення нутрієнтами в пренатальному і грудному віці на розвиток ожиріння у дітей, Цвіренко С. М., Соловйова Г. О., Чернявська Ю. І. (2016)
Тертышный С. И. - Сравнительная гистоморфометрия мочеточника у детей раннего возраста с мегауретером, Спахи О. В., Кокоркин А. Д. (2016)
Спахі О. В. - Динаміка показників мікроциркуляції при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Рябоконь Н. О. - Соціально+демографічні, біологічні, психологічні фактории предикції формування тривожно+ депресивних розладів у дітей (2016)
Зинченко С. Н. - Клинические и психологические аспектынарушения пищевого поведения у подростков, Козачук В. Г., Чурсина Л. В. (2016)
Шабельніков В. І. - Встановлення кордонів України з сусідніми радянськими республіками у середині 1920-х рр. (2013)
Бартагарієва І. І. - Правовий вимір раціональності та громадянське суспільство (2013)
Волошин В. В. - Посибілізм та проблема інтерпретації релігії: онтологічний та епістемологічний аспекти (2013)
Додонов Р. О. - Інтерсуб’єктна природа права (2013)
Додонова В. І. - Специфіка розвитку соціальної раціональності доби Просвітництва (2013)
Емельянова Н. Н. - Философия как ностальгическая тяга повсюду быть дома (2013)
Колінько М. В. - Проблематизація суб’єкта у контексті, Скиртач В. М. (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологічні ефекти глобалізаційного (2013)
Приятельчук А. О. - Логіка, інтуїція та осяяння: особливості взаємозв’язку у бізнесі (2013)
Рагозин Н. П. - "Философия практики" А. Грамши как теоретическая предпосылка концепции духовного производства (2013)
Родигін К. М. - Феномен алхімії в сучасному світі: музеологічний аспект, Родигіна О. М., Родигін М. Ю. (2013)
Филипенко М. И. - Модель редукции Черчленда-Хукера (2013)
Чорноморденко І. В. - Трансформація освіти в Україні: традиції і новаторство, Куцурук В. М. (2013)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2015/2016 навчальному році, Михайленко О. В. (2015)
Бойко І. Й. - Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його застосування у Східній Галичині: деякі дискусійні питання (2015)
Бернюков А. М. - Загальнометодологічні установки концепції "третього шляху" в юриспруденції А. Кауфмана (2015)
Васецький В. Ю. - Становлення Русі-України як самостійної держави: історично-правові процеси (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: об’єктивність науки (2015)
Іванов В. М. - Нюрнберзький процес: історичне та правове значення (до 70-річчя Міжнародного військового трибуналу) (2015)
Куракін О. М. - Особливості предмета правового регулювання (2015)
Малишев О. О. - Археологічне право Франції: генеза та сучасний стан (2015)
Настюк А. А. - Фінанси Київської Русі після прийняття християнства (2015)
Терела Г. В. - Система органів нагляду за додержанням робітничого законодавства за доби Української Центральної Ради (2015)
Ходаківський М. Д. - Юридична термінологія в історико-правовому дослідженні (2015)
Балаклицький А. І. - Сучасні методологічні підходи до дослідження глобалізації: загальна характеристика (2015)
Іванченко О. П. - Систематизація законодавства: науковий вектор, практичні потреби (2015)
Козаченко В. М. - Правова свідомість як джерело права в англосаксонській правовій системі (2015)
Батанов О. В. - Конституційно-правові засади місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: основні моделі організації та діяльності (2015)
Куян І. А. - Конституційно-правові проблеми розвитку України як демократичної держави (2015)
Антонов В. О. - Проблема формування нової нормативно-правової бази національної безпеки України на тлі нових викликів та загроз (2015)
Гаєва Н. П. - Принцип відсутності майнового інтересу членів (учасників) громадських об’єднань: теоретико-правовий аспект (2015)
Довгань Г. В. - Конституційні зміни як передумова вступу Естонської Республіки до Європейського Союзу (2015)
Костецька Т. А. - Інформаційне забезпечення як невід’ємна складова виборчого процесу: теоретико-правові аспекти (2015)
Омельченко Н. Л. - Поняття, принципи та місце парламентського права України у системі права (2015)
Суржинський М. І. - Правове регулювання припинення громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2015)
Ємельянова А. Г. - Конституційне право на участь в управлінні державними справами: актуальні проблеми реалізації (2015)
Залізнюк В. В. - Деякі аспекти дефініції поняття "політична партія" в наукових працях та національному законодавстві України як відображення її функцій та ролі в суспільстві (2015)
Лізунова О. Д. - Порівняльно-правові аспекти інформаційного забезпечення виборів від найдавніших часів до сучасності (2015)
Андрійко О. Ф. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав і свобод громадян в Україні, Кисіль Л. Є. (2015)
Антошкіна В. К. - Способи тлумачення в цивільному праві та їх роль в правозастосовній практиці (2015)
Бевз С. І. - До питання про сутність державного регулювання господарської діяльності (2015)
Дерець В. А. - Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики (2015)
Ісаєва Н. К. - Удосконалення податкового законодавства України в сучасний період (2015)
Степанов І. О. - Правова робота як юридичний засіб інтенсифікації застосування та реалізації права, Лівак П. Є. (2015)
Фукс Н. А. - Закон України про державний бюджет як інструмент регулювання фінансових відносин (2015)
Баурда М. М. - Правові аспекти застосування іпотечних сертифікатів на фондовому ринку України (2015)
Грінь А. А. - Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень органами виконавчої влади (2015)
Крахмальова К. О. - Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Лавріненко І. А. - Право гаранта на регрес та його забезпечення (2015)
Терещук О. А. - Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі (2015)
Устименко Є. В. - Систематизація заходів адміністративного припинення (2015)
Шапочкіна М. В. - Адміністративно-припинювальні санкції у сфері ліцензування: теорія та практика (2015)
Ярова Р. В. - Вина як ознака адміністративного проступку спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів (2015)
Литвин С. Й. - Сутність результату інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкта цивільного права (2015)
Маріц Д. О. - Договір перевезення пасажирів та багажу на таксі (2015)
Наден В. В. - Обязанности наследников, возникающие в завещательном отказе, "возложении", завещании с условием (сравнительно-правовой анализ) (2015)
Намясенко О. К. - Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем (2015)
Сімутіна Я. В. - Щодо механізму правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах (2015)
Ткачук О. С. - Аксіологічні константи цивільного судочинства (2015)
Шкребець Д. В. - Деякі нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі (2015)
Гордієнко Р. Л. - Медіація та її роль у консалтинговій діяльності в сфері охорони здоров’я (2015)
Кучмієнко О. В. - Зловживання правом у корпоративних правовідносинах: зарубіжний досвід в українських реаліях (2015)
Простибоженко О. С. - Юридична конструкція "договору в інтересах сім’ї" у майнових правовідносинах подружжя: спроба концептуального осмислення (2015)
Сіроштан О. О. - Особливості спадкування прав інтелектуальної власності особами, які мають право на обов’язкову частку у спадщині (2015)
Сошников А. О. - Теоретичні засади здійснення публічних закупівель (2015)
Фартушок Т. Б. - Принципи оплати праці в аспекті захисту права на оплату праці (2015)
Череднікова Т. М. - Поняття нафти та нафтопродуктів як об’єктів правовідносин з поставки (2015)
Шельпякова Т. В. - Ятрогенна патологія та її місце в професійних ризиках у сфері страхування (2015)
Бошицький Ю. Л. - Взаємозв’язок створення, охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності в контексті потреб сталого розвитку України (2015)
Шишка Р. Б. - Щодо статті 432 ЦК України (2015)
Андрощук Г. О. - Перетворення торговельної марки на родове поняття: доктрина і практика (2015)
Гуйван П. Д. - Темпоральні аспекти регулювання відносин інтелектуальної власності (2015)
Шишка О. Р. - Відносини у сфері інтелектуальної власності в предметі цивільного права (2015)
Кулинич П. Ф. - Нерухоме майно як об’єкт правових відносин: землецентрична і надроцентрична концепції (2015)
Григор’єва Х. А. - Шляхи реформування законодавства щодо оподаткування аграріїв у контексті вимог МВФ (2015)
Євстігнєєв А. С. - Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні (2015)
Кишко-Єрлі О. Б. - Відповідальність за шкоду, спричинену космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту (2015)
Юрескул В. О. - Щодо концептуальних підходів до предмета екологічного права України (2015)
Бакаянова Н. М. - Функціональні основи об’єднання адвокатів в Україні (2015)
Біленчук П. Д. - Поліцейський Кодекс України. Яким йому бути?, Ярмолюк А. А. (2015)
Кукіна З. О. - Порівняльно-правова характеристика кримінальної корпоративної відповідальності в країнах Європейського Союзу (2015)
Ляшук О. М. - Особливості початкового етапу міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (2015)
Омельчук Л. В. - Тактика проведення допиту підозрюваного під час кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками (2015)
Чуваков О. А. - К вопросу о видах преступлений против основ национальной безопасности Украины (2015)
Козак Л. С. - Особливості предмета доказування у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій (2015)
Козьяков Р. С. - Біометричні методи ідентифікації безвісно зниклих осіб (2015)
Наумова О. С. - Гармонізація кримінально-правової охорони волі особи з міжнародними зобов’язаннями України (2015)
Поповичук В. О. - Визначення категорії "злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку" (2015)
Ташлицька Н. М. - Згода потерпілого на заподіяння шкоди в американській правовій системі (2015)
Черников Е. Э. - Особенности последствий как элемента объективной стороны ненадлежащего исполнения медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей (2015)
Васянович О. А. - Вплив міжнародного права на національну правову систему Японії (2015)
Гайдулін О. О. - Інтерпретація джерел інституту електронних договорів: федеральне законодавство Німеччини (2015)
Котляр О. І. - Право біженців на довгострокове рішення (2015)
Мехтієв Новруз Габіб огли. - Конвенційні та інституційні контрольні механізми захисту прав людини в Азербайджанській Республіці (2015)
Мушак Н. Б. - Спільна політика Європейського Союзу щодо надання захисту громадянам третіх країн (2015)
Отрош М. І. - Вчення Римської церкви про поділ церковної і державної влади та взаємовідносини між ними у період від Міланського едикту 313 року до розділення Східної і Західної церков у 1054 році (2015)
Савчук К. О. - Поняття та зміст принципів міжнародного права у працях Всеволода Пійовича Даневського (2015)
Ляшенко Н. А. - Рішення Європейського суду з прав людини як підстава для перегляду рішення національного суду Верховним Судом України (2015)
Панченко Л. Є. - Міжнародно-правова та внутрішньоправова регламентація проведення міжнародної миротворчої діяльності (2015)
Шимон І. П. - Протидія політичній корупції в Румунії: можливий досвід для України, Лемак В. В. (2015)
Акуленко В. І. - З немовлям "Батьківщини-мачухи" в ретроспективній декомунізації (2015)
Osiejewicz J. - Specifics of legal sources governing jurisdictional immunities of states and their property (2015)
Chackiewicz М. - Regulacje prawne dotyczące zasad opodatkowania suszu tytoniowego (2015)
Борисова Ю. Ю. - Історико-правовий аналіз становлення аудиту в Україні (2015)
Димитрович Я. О. - Історично-правові засади еволюції поняття "страхування" (2015)
Лата І. М. - Місце та значення практики Європейського суду з прав людини в сучасному адміністративному судочинстві України (2015)
Лівінська К. Б. - Монополізація адвокатської діяльності: проблемні питання (2015)
Оленіна Я. Г. - Актуальні питання імплементації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 2011 року (щодо психологічного та фізичного насильства) в кримінальне законодавство України (2015)
Омельченко О. П. - Проблеми розмежування суб’єкта і об’єкта медико-біологічного дослідження (2015)
Чернюк Д. С. - Кримінально-правове забезпечення територіальної цілісності і недоторканості України: порівняльний аналіз із зарубіжним законодавством (2015)
Кулик О. Г. - Антикорупційна стратегія протидії корупційній злочинності в Україні: науковий погляд сучасника (2015)
Кресіна І. О. - Жити вільним або померти (2015)
Всеукраїнський семінар "Роль навчально-реабілітаційних центрів у створенні регіонального та корекційно-реабілітаційного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами" (2015)
Науковий семінар "Розвиток відносин цивільно-правової відповідальності в сучасній Україні" (2015)
Круглий стіл на тему: "Понятійне співвідношення "народів" та "націй"" (2015)
Круглий стіл на тему: "Проблеми кримінальної юстиції в контексті конституційної реформи в Україні: актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики" (2015)
Круглий стіл щодо правового регулювання імміграційної політики ЄС (2015)
Новий проект КУП НАНУ щодо видання коментаря до Конституції Пилипа Орлика (2015)
Співробітництво Київського університету права із Західним науковим центром НАН України у м.Львів (2015)
Круглий стіл на тему: "Завдаток як один із способів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві зарубіжних країн" (2015)
Семінар-дискусія на тему: "Шляхи вирішення територіальних питань у сучасному міжнародному праві" (2015)
ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська юридична освіта і наука" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Олександр Єфремов: "Змішана виборча система "співзвучна" з відкритими списками" (2010)
Савченко І. - Громада повинна знати свого депутата не лише в обличчя (2010)
Поташній Ю. - Наказую реформуватися! (2010)
Писаренко С. - Олексій Ющик: "Cудовій реформі не завадило б більше здорового глузду" (2010)
Цирфа Ю. - Комерційний арбітраж. Що Київ, що Стокгольм – сили рівні (2010)
Цирфа Ю. - Ігор Побірченко: "Рішення має бути справедливим. Але, звичайно ж, це здійсниться волею тих, хто вирішує" (2010)
Бушанський В. - Декларація і Конституція (2010)
Поташній Ю. - Конституція захиталася (2010)
Філоненко С. - Від політичних намірів – до дії (2010)
Нагребельний В. - Прогнозування в законодавчій діяльності (2010)
Костенко О. - Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України (2010)
Павко А. - Моріс Дюверже – засновник сучасної партології (2010)
Сіленко А. - Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії?, Кормич Л. (2010)
Сафроняк Г. - Віртуальний дядько стріляє з-за рогу (2010)
Міщишина О. - Толерантність як запорука людяності (2010)
Сищук О. - Безвізовий діалог прив’язали до реформ (2010)
Цирфа Ю. - Три стовпи і "відщепенці" (2010)
Тищук Є. - Коли слово "час" рівноцінне слову "життя" (2010)
Ткаченко В. - Мрію, щоб сім тисяч баришівців перестали бути пасажирами (2010)
Марчук Л. - Львів який зникає (2010)
Сербін Ю. - Виведімо зодчого з коми, і він дасть роботу шістьом суміжникам (2010)
Тихонов М. - Севастопольський дельфінарій просить захисту! (2010)
Кирей В. - Як молочні ріки Богуславця долають ринкові пороги (2010)
Ткаченко В. - Де ще можна стати олігархом (2010)
Чи будуть нові правила гри? (2010)
Книзі.UA – 100! (2010)
Тканко О. - Художні особливості костюма в колекціях українських дизайнерів одягу кінця ХХ – початку XXI століття (2010)
Клейменова О. - Незбагненний колажист епохи (2010)
Клейменова О. - Життя як свято кольору граната (2010)
Клейменова О. - Що ти є, "Щастя моє"? (2010)
Пузикова Л. - Сім футів під кілем! (2010)
Красовська О. - Лялькі-мотанки: спецкурс для журналістів (2010)
Красовська О. - Іграшка назавжди! (2010)
Тищук Є. - Сторіччя тому українці були активніші (2010)
Іваненко Н. - Бути українцем всюди, куди закине доля! (2010)
Баринова-кулеба В. - Рисунок – від слова риска (2010)
Артюх Т. М. - Стан cистеми технічного регулювання шкіряних взуттєвих товарів, Юзвик М. О. (2015)
Байдакова І. М. - Обгрунтування вибору основних показників для оцінки якості шкір для верху взуття, Речун О. Ю., Байдакова Л. І. (2015)
Березовський Ю. В. - Нові технічні рішення у виробництві лляної продукції (2015)
Голодюк Г. І. - Номенклатури показників якості фарбувальних композицій, Дудла І. О. (2015)
Демидчук Л. Б. - Вплив захисного покриття на фізико-механічні властивості залізобетону при нагріванні (2015)
Дудла І. О. - Визначення переваг споживачів щодо утилітарних властивостей вовняних тканин, Яковенко А. М., Соболь О. М. (2015)
Калашник О. В. - Комплексне оцінювання якості бальзамів косметичних для волосся, Стебліна К. П., Бородай А. Б. (2015)
Коваль М. Н. - Удосконалення органолептичних методів оцінки якості текстильних матеріалів (2015)
Кузьміна Т. О. - Використання контрольних карт шухарта для оцінювання стабільності процесу визначення якості лляного волокна за допомогою нових приладів, Толмачов В. С., Єдинович М. Б. (2015)
Міневич Г. Я. - До питання про термінологію та класифікацію електричних джерел живлення в митних цілях, Мартиняк Т. І. (2015)
Микитин О. З. - Особливості адаптації національної системи сертифікації лісу та лісоматеріалів згідно з технічними регламентами ЄС (2015)
Пахолюк О. В. - Комплексна оцінка якості асортименту напівпальт жіночих виробництва ПАТ Луцького ВТШП "Волинь”, Ярошик О. В. (2015)
Пахолюк О. В. - Особливості українського ринку сувенірної продукції та її класифікація (2015)
Передрій О. І. - Психолого-педагогічна експертиза як складова товарознавчої оцінки іграшок, Бондарчук Г. М. (2015)
Сапожник Д. І. - Особливості колористичного оформлення тканин відомчого призначення, Ємченко І. В. (2015)
Шегинський О. В. - Дослідження впливу основи на гігієнічні властивості синтетичних шкір, Кравчук П. Я., Симчук С. Є. (2015)
Шунькіна О. В. - Оцінка пожежонебезпеки модифікованих поліетиленових труб для подачі холодної води (2015)
Ягелюк С. В. - Європейські стандарти якості та безпечності, Cидорук А. В. (2015)
Ягелюк С. В. - Формування естетичних властивостей сучасних меблів, Ягелюк О. О. (2015)
Акмен В. О. - Показники якості дієтичних добавок, що містять гемове залізо, при різних способах їх подрібнення (2015)
Артюх Т. М. - Стан системи технічного регулювання молока та молочних продуктів в Україні та Європейському Союзі, Богацька О. О. (2015)
Баля Л. В. - Комплексна оцінка якості кавових напоїв розчинних (2015)
Бодак М. П. - Використання місцевої рослинної сировини для виробництва нерозчинних кавових напоїв (2015)
Гирка О. І. - Чайні напої функціонального призначення на основі фітодобавок (2015)
Левчук Ю. В. - Стандартизація в системі технічного регулювання хлібопекарської продукції в Україні, Григоренко І. В. (2015)
Григоренко І. В. - Стан системи технічного регулювання продукції борошномельно-круп’яної галузі, Богданович А. М. (2015)
Донцова І. В. - Перспективи використання рослинної сировини при виробництві плавлених сирів, Лебединець В. Т., Гірняк Л. І. (2015)
Кайнаш А. П. - Визначення хімічного складу та дослідження якості варених ковбас з овочами, Назаренко В. О., Офіленко Н. О. (2015)
Орлова Н. Я. - Вуглеводний комплекс сушених баклажанів, Дьякова Ю. В. (2015)
Пахомова І. В. - Вплив нетрадиційної сировини на збереженість жировмісних кондитерських виробів, Ткаченко А. С. (2015)
Прядко О. А. - Гармонізація якісних вимог води питної (2015)
Соколов С. А. - Експериментальна оцінка структурно-механічних властивостей печінкових паштетів, отриманих за різними технологіями, Гура О. В., Севаторов М. М., Декань О. О. (2015)
Ткачук В. В. - Впровадження системи НАССР як імператива забезпечення безпечності харчових продуктів, Речун О. Ю., Турик В. О. (2015)
Шаповал С. Л. - Сучасний підхід до дослідження температуропровідності окремих шарів харчових продуктів, Романенко Р. П. (2015)
Ярошевич Т. С. - Аналіз споживчих уподобань мешканців м. Луцька Волинської області щодо збагачених хлібобулочних виробів, Ярошевич О. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2010)
Кедровська Ю. - Економічний, соціальний розвиток, реформи… Є чим похвалитися? (2010)
Цирфа Ю. - А Єлизавета перша! (2010)
Цирфа Ю. - Славить державу не влада, славить державу спорт! (2010)
Красовська О. - Назустріч швидкоплинній радості (2010)
Марчук Л. - Будівельні ребуси (2010)
Безрода І. - Ходи-но, інвесторе, до малих міст! (2010)
Ткаченко В. - Феодосія посіла першість і не скоротила жодної із соціальних програм (2010)
Пузикова Л. - Чорноморські дні народження зірок (2010)
Заверуха М. - Василь Шуляк: "Думаю, новий виборчий закон зніме надмірну заполітизованість рад" (2010)
Сищук О. - Місцеві вибори: фінальний акорд (2010)
Поташній Ю. - Гра у перегони (2010)
Тищук Є. - Едуард Матвійчук: "Україна має власні інтереси, і ми змусимо себе поважати" (2010)
Тищук Є. - Ати-бати – йдуть контрактники-солдати... (2010)
Марчук Л. - Майстер-класи для студентів проводять банкіри (2010)
Бушанський В. - Віктор Андрущенко: "Лише меншовартісні люди не цінують нашої освіти" (2010)
Філолненко С. - Антирелігійний абсурд: "полювання на відьом" чи зазіхання на релігійну свободу? (2010)
Третьякова В. - Жертвою може стати кожний (2010)
Кедровська Ю. - "Оцерковлення" знань (2010)
Цирфа Ю. - Ювенальна модель. Яка пасує більше? (2010)
Крестовська Н. - Міфи про ювенальну юстицію (2010)
Соловйов В. - Критицизм нового державного менеджменту (2010)
Гай В. - Петро Акайомов: "Вічаймося!" (2010)
Московська Н. - Технічне регулювання як світовий рушій товару. Або – навпаки (2010)
Миколаїв Ю. - Якби ми знали, що їмо… (2010)
Пузикова Л. - Правила руху вперед (2010)
Поташній Ю. - Анатолій Гевліч: "Молоді треба прищеплювати імунітет проти наркотиків, а не легалізувати їх" (2010)
Хасан М. - Вечір арабської культури (2010)
Кірюхіна М. - Стежками "далекої" царівни, Кірюхін Е. (2010)
Клейменова О. - Багатодонний талісман Тарковського (2010)
Тищук Є. - Смітникові люди Ха Шульта (2010)
Поташній Ю. - Кому потрібні такі дні? (2010)
Титул, зміст (2016)
Охріменко І. В. - Організація сільськогосподарського ринку як складова аграрної реформи в Україні (2016)
Столбова М. А. - Морфогенез системи управління діяльністю девелоперської компанії (2016)
Гришова І. Ю. - Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб’єктів аграрної сфери України, Стоянова-Коваль С. С. (2016)
Маркова Є. Ю. - Формування механізму сталого розвитку підприємств рибної промисловості на основі аналізу їх чутливості (2016)
Самойлик Ю. В. - Особливості органічного виробництва овочів, плодів і ягід в агроструктурах різного типу (2016)
Купчак В. Р. - Стратегічні підходи до структурної модернізації в енергетичній системі регіонів України (2016)
Наумова Л. М. - Концептуальні засади стратегічного розвитку підприємств рибогосподарського комплексу (2016)
Lahodiyenko N. V. - Crisis management subjects of agrarian production, Gaievskyi V. V. (2016)
Лозинська Т. М. - Аграрна політика та її наслідки для розвитку аграрної сфери економіки України (2016)
Гуторов О. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: теорія та практика, Калашніков А. О. (2016)
Лозинська І. В. - Маржинальний аналіз витрат та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств галузі скотарства (2016)
Руденко С. В. - Структурні особливості комбінування ресурсів у розвитку виробничого потенціалу аграрних підприємств (2016)
Попадинець Н. М. - Переваги антикризового управління споживчою кооперацією України (2016)
Волинець І. Г. - Модель реалізації стратегічної виробничої гнучкості підприємств лісового господарства (2016)
Krzyżanowska Krystyna - Economic and social determinants of the development of small and medium-sized enterprises (2016)
Домусчи А. О. - Управління витратами та напрями їх оптимізації в аграрних підприємствах (2016)
Демченко О. В. - Мінімізація структурних дисбалансів ресурсного потенціалу підприємств аграрного виробництва (2016)
Братчук Л. М. - Теоретичне обґрунтування сутності інноваційної діяльності в системі бухгалтерського обліку (2016)
Пабат А. А. - Роздрібна торгівля як основа маркетингової політики розподілу, Хамініч С. Ю. (2016)
Жудро М. М. - Методология маркетингового измерения рыночного потенциала предприятий (2016)
Jaska Ewa - Audience reception of mass media advertising as a form of marketing communication (2016)
Муштай В. А. - Вплив маркетингової комунікації на поведінкову реакцію споживачів (2016)
Данько Ю. І. - Соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу в системі соціально-економічного захисту їх конкурентоспроможності, Зайналова Н. Д. (2016)
Замлинська О. В. - Розвиток суб’єктів аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія, Замлинський В. А. (2016)
Парфенчук І. О. - Бренд в системі національної економіки (2016)
Сокол П. М. - Формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання, Радченко О. Р. (2016)
Устік Т. В. - Маркетингове забезпечення виробництва продукції овочівництва (2016)
Зінчук Т.О. - На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід (2016)
Ступень Р. М. - Європейський досвід орендного землекористування в сільському господарстві (2016)
Гаврилко Г. П. - Формування та використання соціального потенціалу санаторно-курортної сфери Закарпаття (2016)
Артемчук Т. О. - Підвищення суспільної результативності діяльності підприємств природних монополій електроенергетики (2016)
Махмудов Х. З. - Соціально-економічна сутність земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Ярошенко С. П., Пілявський В. І. (2016)
Бабич Р. Б. - Стратегія збалансованого лісокористування як складова соціально-економічної політики (2016)
Боцула О. І. - Концептуальні основи еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2016)
Орел С. А. - Сучасний стан забезпечення екологічної безпеки в агровиробництві Черкаської області (2016)
Демидов О. А. - Моделювання еколого-економічного механізму відтворення земельних ресурсів у сільському господарстві, Ступень Н. Р. (2016)
Шкуратов О. І. - Удосконалення інструментарію організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрній сфері (2016)
Кириченко Т. О. - Міграційні процеси в контексті соціально-економічного розвитку Сумської області (2016)
Корчинська Л. Ф. - Аналіз стратегічних альтернатив сталого лісокористування України на державному та регіональному рівнях (2016)
Куценко І. В. - Значення інтегрованих аграрних формувань в сільській економіці (2016)
Прокопюк А. - Методологічні засади та напрями реалізації державної структурної політики (2016)
Присяжнюк М. - Роль та завдання машиновипробувань в технічній модернізації АПК України, Петриченко В., Кравчук В. (2013)
Адамчук В. - Перспективи розвитку і застосування у сільському господарстві сучасних високотехнологічних засобів, Гриник І., Булгаков В. (2013)
Гусар В. - Аналіз факторів, що впливають на вибір сільгосптоваровиробником техніки та обладнання, Павлишин М., Ясенецький В., Зора П., Ковпак Н. (2013)
Кравчук В. - Динаміка випробувань сільськогосподарських машин в Україні, Погорілий В., Тронь М., Гусар В., Козярук Л. (2013)
Кравчук В. - Загальні аспекти формалізації взаємодії робочого елемента машини та об'єкта сировини сільськогосподарського виробництва, Давидюк В. (2013)
Кравчук В. - До формалізації взаємодії робочого елемента машини та об'єкта сировини сільськогосподарського виробництва, Давидюк В. (2013)
Кравчук В. - Принципи дослідження характеру пружно - в'язкої деформації елементів механічної системи за множинною кількістю змінних параметрів, Давидюк В. (2013)
Кухтов В. - Шляхи підвищення механічної надійності вітчизняної сільськогосподарської техніки, Гринченко О., Твердохліб С. (2013)
Сало Я. - Дослідження технічного забезпечення АПК Західного регіону України, Барановський М. (2013)
Ветохін В. - Деякі тенденції розвитку конструкцій робочих органів для чизельно-полицевого обробітку ґрунту, Панов А. (2013)
Измайлов А. - Садовые фрезы ВИМ, Жук А. (2013)
Жук А. - Анализ конструкций дисколаповых и дискочизельных агрегатов (2013)
Ловейкін В. - Застосування методів варіаційного числення для аналізу впливу форми робочого органу віброплуга на його тяговий опір під час руху в грунті, Човнюк Ю., Дяченко Л. (2013)
Іваненко І. - Пристрій для визначення твердості грунту, Шульга С. (2013)
Гапоненко О. - Дослідження пружного кріплення робочих органів дискатора (2013)
Іваненко І. - Сучасні підходи до обґрунтування конструкційних параметрів культиватора, Сербій Є., Карпенко А., Сотенко В. (2013)
Чеботарёв В. - Направления совершенствования вертикальных распределителей посевного материала пневматической системы высева зерновой сеялки, Салапура Ю., Зубенко Д. (2013)
Сисоліна І. - Нові аспекти в методології експериментальних досліджень висівних апаратів (2013)
Пасхал Ю. - Дослідження модернізованих сівалок типу УПС, Кулікова Л. (2013)
Думич А. - Аналіз конструкцій висівних модулів кукурудзяних сівалок (2013)
Мариніна Л. - Обгрунтування констукційно-кінематичних параметрів машини для формування штучної оболонки на поверхні насіння овочевих культур (2013)
Левченко П. - Методи і засоби оцінювання тягово-енергетичних параметрів сільськогосподарських агрегатів (2013)
Зінчук М. - Прилад для вимірювання енергетичних показників мобільної сільськогосподарської техніки, Мазурак М. (2013)
Дашков В. - Исследование дополнительных потерь напора в спирально намотанном гибком трубопроводе оросительной техники, Басаревский А. (2013)
Войтюк Д. - Влияние электромагнитоакустического излучения КВЧ-диапазона на активизацию дальнего транспорта жидкости и волнообразований в проводящих путях высших растений, Човнюк Ю., Гуменюк Ю. (2013)
Громитко В. - Спосіб зменшення ущільнення грунту та зменшення односторонього зносу робочих органів агрегатів, які рухаються по спіралі Архімеда, на полях зрошуваних дощувальними машинами кругової дії (2013)
Онищенко В. - Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі, Онищенко Б., Любченко І. (2013)
Сербий В. - Анализ методик математического моделирования разрушения материалов на примере почвы (2013)
Калінін Є. - Аналіз зміщення центру ваги напівначіпної машини при її функціонуванні (2013)
Клец Д. - Оценка и обеспечение управляемости колесных машин (2013)
Рубець А. - Робота болтового з'єднання сільськогосподарської техніки в умовах 3-D вібрації (2013)
Сирота В. - Про нову редакцію технічного регламенту безпеки машин, Гусар В. (2013)
Зінчук М. - Порівняльна оцінка сільськогосподарських машин за показниками безпеки та ергономіки їх конструкцій (2013)
Карабиньош С. - Обґрунтування доцільності реалізації голографічних неруйнівних випробувань, Матвієнко Т. (2013)
Ясенецький В. - Випробування сільськогосподарської техніки в Чехії (2013)
Асапов А. - Особливості оцінки відповідності самостійно складеної техніки (2013)
Нанка О. - Фізичне та математичне поставлення задачі про подрібнення зернових кормів способом різання (2013)
Кравчук В. - Науково-методичні основи оцінювання зернозбиральних комбайнів за показниками технічного рівня і пропускної здатності, Занько М., Гусар В. (2013)
Кухтов В. - Эксплуатационные режимы нагружения вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С., Пипченко А. (2013)
Кравчук В. - Результати польових випробувань експериментального очисника обчісаного вороху зернових, Леженкін І., Іваненко І. (2013)
Болдар Л. - Висока якість хромованих поршневих кілець – запорука надійної роботи відремонтованих комбайнових і автотракторних двигунів, Глущенко Г., Можаєв М. (2013)
Яременко В. - Надійність гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів, Черниш О. (2013)
Налобіна О. - Дослідження роботи комбінованого обладнання для викопування картоплі (2013)
Жаріков А. - Аналіз конструкцій технічних засобів для збирання картоплі (2013)
Маринін С. - Експериментальні дослідження машини з долтоподібним робочим органом для викопування цибулі ріпчастої (2013)
Булгаков В. - Експериментальна математична модель копірно-роторного гичковідокремлювального апарата, Борис А., Борис М. (2013)
Барановський В. - Аналіз процесу різання головок коренеплодів пасивним ножем, Теслюк В., Сторожук І. (2013)
Петруша Є. - Виробництво продукції птахівництва в різних категоріях господарств України, Нагорний С., Прудніков В. (2013)
Дубчак Н. - Уточнення маси налиплого грунту на бічній поверхні тіла коренеплодів (2013)
Бабка В. - Ударна взаємодія копача з коренеплодом буряку (2013)
Зора В. - Теоретичні обґрунтування параметрів мобільного кормороздавача з пасивним дозатором, Зора П. (2013)
Пилипака С. - Розрахунок циліндричної поверхні скребка гноєприбиральної установки з поперечним перерізом у вигляді параболи, Голуб Г., Хмельовський В., Ікальчик М. (2013)
Кухарев О. - Теоретические исследования экспериментального высевающего аппарата для семян сахарной свеклы с подпружиненным выталкивателем семян, Сёмов И. (2013)
Кушнарев А. - Биомеханические основы проектирования ручных рабочих органов в сельском хозяйстве (2013)
Карпович С. - Перспективные направления развития технического нормирования оценки соответсвия требованиям безопастности в республике Беларусь, Матюто И., Ващула А. (2013)
Сербий Е. - Методика обработки данных седиментационного анализа с использованием сплайн-сглаживания (2013)
Вихідні дані (2013)
- Світлій памяті академіка Леоніда Погорілого (2014)
Кравчук В. - Динаміка оновлення технічних засобів у сільгоспвиробництві України протягом 2004-2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр., Павлишин М., Гусар В., Бурилко А. (2014)
Калетнік Г. - Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки, Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. (2014)
Саблук П. Т - Ціновий паритет а АПК як економічна основа техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва, Могилова М. М. (2014)
Павлишин М. - Перспективи застосування теорії марковських процесів для прогнозування динаміки змін в агропромисловому комплексі, Гусар В. (2014)
Гусар В. - Статистичні моделі зміни технічного забезпечення АПК України (2014)
Кравчук В. - Принцип мінімуму взаємодії елементів механічної системи, як основа визначення параметрів робочого елемента машини, Давидюк В. (2014)
Кухтов В. - Подвижные соеденения клиноременных вариаторов и пути повышения их надежности, Лысенко С., Пипченко А. (2014)
Пашечко М. - Математична модель кінетики зношування зносостійких покриттів, Денисенко М. (2014)
Гринченко О. - Побудова моделей формування поступових механічних відмов сільськогосподарської техніки, Алфьоров О., Козлов Ю. (2014)
Кухтов В. - Оценка прочности несущих систем спецтехники, созданой на базе автомобильных и тракторных шасси, Щербак О., Чаусов Д. (2014)
Рубльов В. - Методика оцінки якості фарбованих покриттів і зварних з'єднань сільськогосподарської техніки, Войтюк В., Рубльов В. (2014)
Денисенко М. - Виготовлення зносостійких деталей робочих органів грунтообробних, кормозбиральних та посівних машин, Опальчук А. (2014)
Перепелиця Н. - Методичні підходи до розрахунку збитків від простою сільськогосподарської техніки та обладнання, Котенко С. (2014)
Цема Т. - Нові вимоги до введення в обіг сільськогосподарських машин на території Митного Союзу, Лисак Л. (2014)
Кравчук В. - Ранжування зернозбиральних комбайнів залежно від їх продуктивності, Занько М. (2014)
Погорілий В. - Методологія та результати тестування зернозбирального комбайна Lexion-770 на збиранні кукурудзи (2014)
Погорілий В. - Новий Claas Axion 940 потужністю 350 к.с. Тест на оранці, Бутенко П. (2014)
Демко О. - Дослідження залежності продуктивності зк від механічних втрат зерна за молотильно-сепарувальним пристроєм (мпс) комбайнів, Демко А., Надточній О., Якимів Р. (2014)
Войтюк П. - Дослідження роботи вітчизняних кукурудзозбиральних машин серії кмс (2014)
Лебедєв С. - Результати державних приймальних випробувань трактора хтз-3512 з оцінкою відповідності технічним регламентам, Піпченко О. (2014)
Кушнарьов А. - Теоретичні дослідження взаємодії викопувального робочого органу з грунтом, Шустік Л., Маринін С. (2014)
Войтюк Д. - Новий підхід до проектування полиці плуга за заданою граничною траєкторією руху скиби, Пилипака С., Пилипака Т., Кремець Я. (2014)
Адамчук В. - Конструкційно-кінематичні параметри вібраційного викопувального робочого органу при ударному контакті з тілом коренеплоду, Булгаков В., Головач І. (2014)
Шустік Л. - Ранжування машин-аналогів на прикладі машин для обробітку ґрунту та сівби, Маринін С., Іваненко Л., Степченко С., Бондаренко О., Литовченко О., Лисак О. (2014)
Гапоненко А. - Исследование взаимодействия рабочих органов на упругих стойках с почвой (2014)
Пивовар І. - Вітчизняні дискові агрегати для основного обробітку ґрунту (2014)
Прилуцький А. - Механіко-математична модель руху зернової суміші в ротаційному розкидачі пневмовідценторваного пристрою (2014)
Деревянко Д. - Обґрунтування та теоретичні розрахунки руху зернівок вздовж лопаток похилих секторів вібровідцентрованого сепаратора (2014)
Клендій М. - Ковзання частинки по похилі площині, всі точки якої здійснюють поступальні коливання у вертикальних площинах, паралельних горизонталям похилої площини (2014)
Войновський В. - Порівняння механізмів та принципу роботи розкидачів мінеральних добрив. Результати тестувань, Войновська А., Коломієць І., Сліпченко О. (2014)
Левченко П. - Машини з активними робочими органами в сільгоспвиробництві України (2014)
Постельга С. - Екзамен кормозаготівельних машин голландської фірми "Lely" в умовах України, Смоляр В., Кириченко Л., Філоненко Л., Громадська В. (2014)
Жаріков А. - Аналіз конструкцій та результатів досліджень машини для кошування трав (2014)
Алієв Е. - Дослідження ефективності застосування плитно-валяльної машини пвм-1 у складі технічного модуля тм пов-8,0 під час оброблення та перероблення грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень, Лиходід В., Івлєв В., Смоляр В. (2014)
Захарчук О. - Техніко-технологічне забезпечення малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі, Вишневецька О. (2014)
Сербій В. - Спосіб біотермічної ферментації органічної маси та пристрій для його здійснення, Рудик Л. (2014)
Рубльов В. - Оцінювання показників різьбових з'єднань сівалок, Опалко В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Олійник Я. - Географічному факультету – 80 (2012)
Гладкий О. - Основні зарубіжні школи з регіональної економіки (2012)
Смирнов І. - Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст, Шматок О. (2012)
Олійник Я. - Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування, Кононенко О., Мельничук А. (2012)
Нестерчук І. - Оптимізація природокористування в геоекологічних мікрорайонах досліджуваного регіону (2012)
Лаврик О. - Алгоритмізація впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долинно річкових ландшафтів України (2012)
Тимофеєв В. - Деталізація багаторічної зміни атмосферних опадів у літній сезон, Татарчук О., Щеглов О. (2012)
Олійник Я. - Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень, Запотоцький С. (2012)
Трусій О. - Історико-географічні особливості розвитку науки (2012)
Гладкий О. - Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації, Глибовець В. (2012)
Бондаренко Е. - Особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі, Іщук А. (2012)
Курач Т. - Теоретико множинний підхід до класифікування географічних карт (2012)
Корома Н. - Політико-географічні фактори формування стикових геополітичних регіонів (приклад Балто-Чорноморського регіону) (2012)
Осіпчук І. - Типізація центрів торговельного обслуговування населення Рівненської області (2012)
Деканові географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу – 60! (2012)
Іщуку Степану Івановичу – 75! (2012)
Любичу Івану Йосиповичу – 75! (2012)
Білоусу Володимиру Васильовичу – 65! (2012)
Приседьку Владиславу Леонідовичу – 65! (2012)
Стецюку Володимиру Васильовичу – 65! (2012)
Юрківський Віктор Минович (2012)
Мельничук Іван Васильович (2012)
Огородніков Володимир Іванович (2012)
Шишацький Віктор Борисович (2012)
Іванов В. Г. - Розподіл магнію у синтетичному високоміцному чавуні (2016)
Коваль П. П. - Дослідження й удосконалення технології підготовки вапна до агломерації, Мосейко Ю. В., Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Безпалов Р. І., Коваленко І. В. (2016)
Харченко А. В. - Термодинамическая модель многокомпонентной жидкой шлаковой фазы, Синяков Р. В. (2016)
Очинський В. М. - Про одержання мікропорошків корунду, що леговані хромом, за умов гідротермального синтезу, Воляр Р. М., Косенко В. М., Карпенко Г. В., Пилипко М. С. (2016)
Колобов Г. А. - Новые технологии переработки вторичного редкометалльного сырья, Воденников С. А., Нестеренко Т. Н., Бубинец А. В., Печерица А. К. (2016)
Колобов Г. А. - Извлечение редкоземельных металлов из отходов магнитных сплавов и изделий из них, Ракова Н. Н., Мосейко Ю. В., Павлов В. В., Печерица К. А. (2016)
Малишев В. В. - Будова й електрохімічна поведінка розплавлених галогенідних систем, що містять йони гадолінію, Ускова Н. М., Шахнін Д. Б., Риженко О. О. (2016)
Малишев В. В. - Синтез силіцидів хрому електрохімічними та хімічними методами в йонних розплавах, Шахнін Д. Б., Молотовська Л. А., Кущевська Н. Ф., Габ А. І., Шустер Дж. (2016)
Ускова Н. Н. - Электровосстановление комплексов бора в хлоридно-фторидных расплавах, Шахнин Д. Б., Брускова Д. -М.Я., Малишев В. В., Попеску А. -М., Константин В. (2016)
Бєлоконь Ю. О. - Термодинамічний аналіз протікання свс-реакцій у системі "титан-алюміній" (2016)
Скачков В. О. - Моделювання процесу формування системи транспортних пор у структурі карбонізованого вуглепластика під час його газифікації, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2016)
Кириченко А. Г. - Механизмы формирования углеродных отложений в процессе термокаталитического распада монооксида углерода, Терновой Ю. Ф., Панова В. О., Личконенко Н. В. (2016)
Ніколаєв В. О. - Методи визначення коефіцієнта плеча крутного моменту під час прокатки, Васильєв C. О. (2016)
Гупало О. В. - Дослідження теплової роботи кільцевої печі із збагаченням повітря горіння технологічним киснем, Єрьомін О. О. (2016)
Зінченко В. Ю. - Аналіз сучасного стану оптимізації теплової роботи нагрівальних печей камерного типу, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2016)
Башлій С. В. - Досвід промислового впровадження пальників часткового попереднього змішування у камерних термічних рециркуляційних печах, Лютий О. П., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Панова В. О. (2016)
Тарасов В. К. - Дослідження та розробка безударних гідрогвинтових механізмів витягування злитків, Жук А. Я., Безверхий А. І., Таратута К. В. (2016)
Коломоєць Г. Г. - Про одержання та проблеми застосування сульфіду кадмію в енергетиці (2016)
Рижков В. Г. - До розрахунків вентиляції виробничих приміщень металургійних цехів з урахуванням втрат теплоти, Куріс Ю. В., Манідіна Є. А., Беренда Н. В., Манідін В. С. (2016)
Василенко Т. Г. - Про вплив перманганату калію на дію марганцевого цеоліту в процесі водопідготовки, Коляда В. П. (2016)
Критська Т. В. - Екологічні та технічні перспективи застосування кисню й озону, Туришев К. О., Таранець А. В. (2016)
Авторський покажчик (2016)
Титул, зміст (2015)
Іващук В. В. - Розробка і дослідження моделі сушіння молочних продуктів для задачі гарантованого управління регламентом, Ладанюк А. П. (2015)
Івахнюк М. О. - Вплив способу підготовки посівного матеріалу на синтез полісахариду етаполану на олієвмісних субстратах, Пирог Т. П. (2015)
Стабніков В. П. - Вирощування водоростей для отримання біодизелю в модельному ставку, сконструйованому біотехнологічним осадженням карбонату кальцію (2015)
Захарченко О. В. - Наукові основи раціонального природокористування (2015)
Пилипенко О. Є. - Проблема регулювання державного і приватного секторів економіки в сучасних зарубіжних теоріях (2015)
Мостенська Т. Л. - Створення робочих місць у "зеленій" економіці, Мостенська Т. Г., Ралко О. С. (2015)
Захарін С. В. - Регулювання розвитку агропромислового комплексу: регіональний рівень, Левчук Н. І., Романовська Т. І. (2015)
Кучеренко В. М. - Формування інтегрованої організаційної структури маркетингової діяльності виноградно-виноробної галузі (2015)
Замрига А. В. - Формування інноваційної інфраструктури розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі (2015)
Ткачук С. В. - Інтелектуальна діяльність у контексті подвійної природи інтелектуальної власності, Стахурська С. А. (2015)
Лисиціна І. Ю. - Застосування системи Performance Management для оцінки персоналу організації (2015)
Розумей С. Б. - Ринок пива і системи розподілу з урахуванням тенденцій, що склалися (2015)
Ємцев В. І. - Впровадження комплексних систем управління якістю продукції як об’єктивна необхідність розвитку конкурентоспроможності підприємств, Ємцева І. В. (2015)
Боковець В. В. - Проблеми корпоративного управління (2015)
Володченкова Н. В. - Метод розрахунку системи очищення повітря виробничих приміщень харчових підприємств (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель системи комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Эбиэнфа П. Д. - Интенсификация процесса обжарки солода, Груданов В. Я., Поздняков В. М., Ермаков А. И. (2015)
Хваста М. М. - Взаємозв’язки між енергетичними і матеріальними потоками в системах транспортування вантажів (2015)
Гаращук О. В. - Зближення вищої освіти України з міжнародними стандартами (2015)
Шестеренко В. Є. - Компенсація реактивної потужності як ефективний засіб зниження втрат електроенергії, Ізволенський І. Є. (2015)
Гревцева Н. В. - Дослідження механізму взаємодії овочевих кріопаст з компонентами макаронного тіста, Набоков Д. О. (2015)
Осокіна Н. М. - Газоутримувальна здатність борошна із зерна спельти залежно від сорту, Любич В. В., Возіян В. В. (2015)
Ковбасюк Л. М. - Удосконалення технології рослинного екстракту для закладів ресторанного господарства, Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Арпуль О. В. (2015)
Кравченко М. Ф. - Реологічні властивості бісквітного тіста з борошном "Здоров’я", Романовська О. Л., Борук С. Д. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Оцінка вмісту вимороженої води в продукції м’ясо-молочної промисловості, Масліков М. М., Масліков М. О. (2015)
Дейниченко Л. Г. - Аналіз фактичного добового раціону військовослужбовців Збройних Сил України, Ренке К. Г. (2015)
Бабич І. М. - Дослідження малопоширених сортів винограду в Україні, Куц А. М., Полешко Н. В. (2015)
Сімахіна Г. О. - Зміни біохімічних показників дикорослих ягід при заморожуванні, Халапсіна С. В. (2015)
Павлюченко О. С. - Виробництво італійського печива біскоті для хворих на цукровий діабет, Лазоренко Н. П., Григоренко І. А. (2015)
Українець А. І. - Коагуляційне очищення жомопресової води гелем алюмінію, Олішевський В. В., Пушанко Н. М., Ляпіна К. В., Маринін А. І. (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворення іонів Cu(II), Pb(II), Cd(II), Fe(III) з анальгіном, Бутенко О. М., Максименко О. В. (2015)
Майборода О. І. - Синтез нових 5-амідо- і 5-(сульфонамідо)ізохінолінів, Сімурова Н. В., Ковальова С. О., Хільченко М. О. (2015)
До відома авторів (2015)
Олійник Я. - Розвиток географічної науки в Україні в першій половині ХХ століття, Нич Т. (2013)
Смирнов І. - Геологістичні особливості кейтерингу (2013)
Коковський Л. - Економічна безпека як об'єкт економіко-географічного дослідження (2013)
Яворська В. - Методологічні принцип дослідження геодемографічних процесів (2013)
Голубчиков С. - Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования (2013)
Філоненко Ю. - Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини (2013)
Мезенцева Н. - Гендерні аспекти ринку праці України, Кривець О. (2013)
Мезенцев К. - Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста (2013)
Гладкий О. - Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій (2013)
Запотоцький С. - Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні, Запотоцька В., Екезлі А. (2013)
Трусій О. - Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні (2013)
Бондаренко Е. - Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років: напрями, особливості та результати картографування, Іщук А. (2013)
Матвієнко Н. - Тенденції розвитку туризм Туреччини (2013)
Глибовець В. - Розвиток туристичної сфери у прикордонних містах на прикладі Страсбурга, Сахарчук Н. (2013)
Гнатюк О. - Компонентна структура територіальної ідентичності населення (2013)
Костюк О. - Геолого-геоморфологічні особливості басейну річки Серет (2013)
Клюйко Т. - Сучасні особливості процесів субурбанізації (2013)
Сизенко О. - Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання (2013)
Стеблецька Ю. - Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва (2013)
Шелемеха Д. - Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста) (2013)
Миколі Даниловичу Пістуну – 80! (2013)
Анатолію Миколайовичу Молочку – 65! (2013)
Петру Олексійовичу Масляку – 65! (2013)
Віктору Миколайовичу Савицькому – 65! (2013)
Валерію Петровичу Михайленку – 65! (2013)
Ользі Олександрівні Любіцевій – 60! (2013)
Наталії Петрівні Герасименко – 60! (2013)
Валентину Кириловичу Хільчевському – 60! (2013)
Олександру Олексійовичу Бейдику – 60! (2013)
Володимиру Івановичу Гетьману – 60! (2013)
Валерію Миколайовичу Пересєкіну – 60! (2013)
Олександру Григоровичу Ободовському – 55! (2013)
Сергію Івановичу Сніжку – 55! (2013)
Ткаченко Анатолій Григорович (2013)
Щур Юрій Володимирович (2013)
Ромась Микола Іванович (2013)
Гуцал Віктор Олександрович (2013)
Інформація про XI з'їзд Українського географічного товариства (2013)
Кравчук В. - Дефрагментація техніко-технологічних рішень для диференційованих систем обробітку грунту, сівби, збирання, доробки та зберігання зернових культур з адаптацією до умов господарюючого суб'єкта, Шустік Л., Погорілий В., Маринін С., Іваненко Л., Бондаренко О., Думич В. (2014)
Таргоня В. - Методологічні основи конструювання адаптивних агробіоінженерних систем (2014)
Митрофанов О. - Проекти "АгроОлімп-Степ 200" та "АгроОлімп-Степ 300": дослідження та розроблення проектів оптимізованих за складом машинно-тракторних парків в богарних умовах півдня України, Мігальов А., Легкодух І. (2014)
Митрофанов О. - Проекти "АгроОлімп-Степ 200" та "АгроОлімп-Степ 300" дослідження та розроблення сівозмін, системи обробітку грунту, номенклатури, послідовності технологічних операцій та вимог до них, Єфімова Н., Малярчук В. (2014)
Митрофанов О. - Проекти "АгроОлімп-Степ 200" та "АгроОлімп-Степ 300" економічні показники з використанням оптимального комплексу машин, Сидоренко С. (2014)
Сидорчук О. - Дослідження поопераційних елементів часу на виконання технологічних операцій рільництва, Падюка Т. (2014)
Давидюк В. - Експериментальні дослідження мульчування ґрунту фрагментами стебел кукурудзи дисковим знаряддям (2014)
Броварець О. - Класифікаційна модель робочих органів для технологій Strip-till (2014)
Малярчук В. - Вплив технологічних процесів основного обробітку ґрунту на його водний режим і продуктивність соняшнику (2014)
Сердюченко Н. - Оцінювання кліматообумовлених коливань урожайності основних зернових культур в Україні (2014)
Гусар І. - Визначення строкатості показників родючості та оптимізація розмірів елементарних ділянок для відбору зразків грунту в технологіях керованого землеробства, Любченко С., Купчик В. (2014)
Єфімова Н. - Екологічне обгрунтування удосконалення систем обробітку грунту та сівозмін у контексті кіотського протоколу (2014)
Давидюк В. - Експериментальні дослідження збирання зернової частини пшениці на корені макетом обчісувальної жатки (2014)
Бахур О. - Регулювання балансу гумусу - запорука відновлення родючості грунтів (2014)
Броварець О. - Техніко-економічне обґрунтування математичного апарату для реалізації прогностично компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу (2014)
Сербій Є. - Гідрофільні властивості компонентів для дражирування насіння, Гусар І. (2014)
Мариніна Л. - Теоретичне дослідження руху капсульованого насіння в барабані дражиратора (2014)
Мойсенко В. - Обгрунтування технологічно-конструкційних схем для розсівання мінеральних добрив, Ратушний В. (2014)
Куліш О. - Вплив біодеструктора стерні на врожайність насіння льону олійного в зоні малого Полісся України (2014)
Куліш О. - Ефективність впливу двохкомпонентного фунгіциду "Абакус" на врожайзерна озимої пшениці, в зоні малого Полісся західного регіону України (2014)
Іваненко І. - Дослідження процесу збирання зернових культур способом обчісування колосків на корені (2014)
Новохацький М. - Різноякісність насіння сої: види, причини, наслідки (2014)
Шейченко В. - Удосконалення технологічного процесу збирання насіння бобових трав, Анеляк М., Кузьмич А., Кустов С., Ріпенко В. (2014)
Маринченко І. - До питання удосконалення технологій збирання конопель двобічного використання, Коропченко С., Примаков. Примаков. (2014)
Думич В. - Аналіз технологій збирання льону олійного в західному регіоні України (2014)
Думич В. - Технології збирання верби (2014)
Волоха М. - Подолання багатокритеріальності при моделювання технологічни процесів вирощування цукрових буряків (2014)
Остренко М. - Порівняльна оцінка середньостиглих сортів картоплі за стійкістю до хвороб та урожайністю в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ, Панченко Т. (2014)
Сидоренко В. - Спосіб зменшення інтенсивності штучного дощу та підвищення швидкості зрошення дощувальними машинами кругової дії, Куроченко В. (2014)
Луценко М. - Проблеми і перспективи розвитку молочного тваринництва в Україні (2014)
Роженко В. - Заготівля грубостеблих кормів сучасними високопродуктивними кормозбиральними комбайнами, Філоненко Л., Балабуха С., Календрузь І. (2014)
Рубльов В. - Оцінка технологій доїння великої рогатої худоби в умовах молочно-твариної ферми, Дев'ятко О. (2014)
Линник Ю. - Шляхи усунення дестабілізації вакуумного режиму доїльних установок (2014)
Смоляр В. - Техніко-технологічні рушення відгодівельної ферми на 100 голів великої рогатої худоби (2014)
Зора В. - Новітнє обладнання для вирощування курчат-бройлерів ТББАВ від ТОВ "Техна" (2014)
Кришталь О. - Дослідження роботи обладнання для утримання індиків та шляхи його удосконалення, Ковтун О., Громадська В. (2014)
Таргоня В. - Дослідження біотехнологічного процесу отримання поживних розчинів на основі метанового зброджування рідкої фракції гнойової біомаси великої рогатої худоби, Гусар І., Хайдер Раад Намід Аль-Хазаалі (2014)
Лілевман І. - Розроблення і дослідження методу отримання активованого вугілля з відходів переробки льону, Лілевман О., Подольський М. (2014)
Шкоропад Л. - Аналіз виробництва козиного молока в Україні (2014)
Луценко М. - Перспективні технології з використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, Тонковид О. (2014)
Таргоня В. - Разработка биоинженерных схем ресурсоеффективных и экологически безопасных агротехнологий, Сербий В., Рудик Л., Ефимова Н. (2014)
Голуб Г. - Випробування гідрореактивного змішувача при виробництві дизельного біопалива, Павленко М. (2014)
Кухарець С. - Обґрунтування енергетичних витрат на привід обертового реактора біогазової установки, Голуб Г. (2014)
Дубровін В. - Обґрунтування раціональної конструкції дозувально-змішувального пристрою сировини біопаливних гранул, Єременко О., Овруцький Р. (2014)
Довбненко О. - Обґрунтування енергетичної ефективності очищення повітряного середовища тваринницьких приміщень від шкідливих домішок (2014)
Вихідні дані (2014)
Безверхий О. - Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних резонаторів простої геометричної форми, Зінчук Л., Карлаш В. (2015)
Благітко Б. - Математичне моделювання впливу особливостей сенсорів на процес польоту безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Заячук І. (2015)
Бутрак І. - Вплив гармонічної хвилі на концентрацію напружень у безмежному тілі з податливими дисковими включеннями (2015)
Гайвась Б. 1. - Конвективно-теплове сушіння шару зерна, Чапля Є., Чаплаєв Д. (2015)
Hachkevych O. - On determination the thermoelastic state of electro-conducting nonferromagnetic layer in time-harmonic field, Solodiak M., Makhorkin M. (2015)
Гриневич А. - Електрично заряджена електродована тріщина з зоною контакту між двома п’єзоелектричними матеріалами, Шевельова А., Лобода В. (2015)
Грицина О. - Крайові задачі нелокальної термопружності з урахуванням локального зміщення маси (2015)
Давидок А. - Моделювання випадкового дифузійного потоку маси у двофазній смузі зі стохастично розташованим прошарком випадкової товщини, Чернуха О. (2015)
Дінжос Р. - Моделювання структурної релаксації в області склування композиційних полімерних матеріалів, наповнених вуглецевими нанотрубками, Фіалко Н., Лисенков Е., Навронська Р. (2015)
Зеленяк В. - Термопружна взаємодія тріщини та включення у круговому диску (2015)
Костробій П. - Узагальнене рівняння дифузії в статистиці Рені, Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. (2015)
Кривень В. - Розвиток пластичних смуг в околі тріщин при вершинах квадратного вирізу, Валяшек В., Каплун А., Яворська М. (2015)
Limarchenko O. - Parametric oscillations of liquid with a free surface in reservoir of conic shape, Melnik V. (2015)
Мусій Р. - Термонапружений стан порожнистої біметалевої кулі за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2015)
Недашковська А. - Ітераційний метод розв’язування системи поліноміальних рівнянь другого степеня (2015)
Піскозуб Л. - Антиплоска деформація бруса скінченного поперечного перерізу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування, Оліярник Н., Пастернак Я., Сулим Г. (2015)
Прокопишин І. - Методи декомпозиції області для задачі про статичну рівновагу системи пружних тіл, з’єднаних через тонкі нелінійні прошарки (2015)
Ракоча І. - Математичне моделювання та дослідження термопружного стану кусково-однорідного по осі термочутливого циліндра, Попович В. (2015)
Савула Я. - Числовий аналіз двовимірної задачі про напружений стан неоднорідного тіла з урахуванням геометричної нелінійності, Стягар А. (2015)
Сачук Ю. - Узагальнена проблема на власні значення в задачах контактної взаємодії з урахуванням зношування матеріалу (2015)
Сеньків Л. - Визначення напруженого стану у зоні зварного спірального шва у магістральному трубопроводі (2015)
Соляр Т. - Осесиметричні напруження у кусково-однорідному пружно-пластичному кільці (2015)
Хапко Б. - Термонапружений стан тонкої шайби за змінних коефіцієнтів тепловіддачі (2015)
Чекурін В. - Ітераційний підхід до розв’язування нелінійних задач кондуктивно-променевого теплообміну в плоскому шарі, Бойчук Ю. (2015)
Вимоги до оформлення статті (2015)
Титул, зміст (2016)
Степаненко М. І. - Знань джерело й духовності храм: Кременчуцькому педагогічному коледжу імені А. С. Макаренка – 85 (2016)
Зелюк В. В. - Віхи творчої співпраці між освітянськими закладами (2016)
Курок О. І. - Вісім з половиною десятиліть відданої праці (2016)
Москалик Г. Ф. - Коледж завжди живе вічно молодим життям (2016)
Наші вітання знаному коледжу в освіті України (від редколегії журналу "Імідж сучасного педагога") (2016)
Сас Н. М. - Педагогічні умови і засоби підготовки до інноваційної складової професійної діяльності у ВНЗ (2016)
Зінченко В. П. - Процес формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів, Шакотько В. В. (2016)
Крупіна Л. В. - Допрофесійна підготовка майбутнього вчителя у ліцеї при педагогічному коледжі: історія і досвід (2016)
Гальченко І. В. - Кременчуцький педагогічний коледж - шлях до успіху! (2016)
Богомаз О. А. - Веб-квести як засіб формування професійної компетентності студента педагогічного коледжу (2016)
Деньга Н. М. - Порівняльна характеристика методик діагностики рівня розвитку професійної рефлексії (2016)
Прокопенко Ю. С. - Система методичної роботи у відділенні фізичного виховання, Бондаренко В. В. (2016)
Мішеніна Н. Я. - Проблемне навчання як один із засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності (2016)
Кулікова Т. В. - Термінологічна лексико-семантична система та методика ознайомлення з нею в навчальних закладах, Деркач В. В. (2016)
Омельченко Ю. В. - Використання team-teaching, co-teaching і проектних технологій у процесі навчання та виховання англійською мовою (з досвіду роботи) (2016)
Діброва О. В. - Життєві концепти мовотворчості Бориса Олійника (2016)
Яненко С. М. - Активізація пізнавальної діяльності та творчих можливостей учнів шляхом створення ситуації успіху (2016)
Яценко Т. В. - Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі (2016)
Малюк Ю. В. - Пошуково-дослідницькі підходи до вивчення української мови та літератури (2016)
Мокра Л. М. - Національно-патріотичне та громадянське виховання студентської та учнівської молоді педагогічного коледжу (2016)
Москалик Г. Ф. - Проблема захисту прав неповнолітніх у сучасній Україні (2016)
Олійник І. О. - Гуманна педагогіка - засіб виховання благородної людини (2016)
Циповяз А. Т. - Теоретико-методические принципи физического воспитания в системе семья -детская спортивная школа, Антоненко-Миргородская А. Н. (2016)
До відома авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Олійник Я. - Стратегія як головна складова процесу регіонального розвитку України, Пістун М., Мельничук А. (2014)
Смирнов І. - Військова логістика як туристичний ресурс у складі географії туризму: український досвід (2014)
Бейдик О. - Музейно-експозиційна спадщина великого Кобзаря, Бельченко Ю. (2014)
Гладкий О. - Міські системи розселення: становлення та структура (2014)
Кононенко О. - Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування (2014)
Гетьман В. - Нижньосульський національний природний парк: природні (історичні) цінності (2014)
Філоненко Ю. - Зоогенний рельєф території басейну річки Уборть (2014)
Уліганець С. - Аналіз екологічного стану компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес регіону, Мельник Л., Фещенко В. (2014)
Яворська В. - Суспільно-географічні аспекти старіння населення (2014)
Мезенцева Н. - Торговельно-розважальні центри України: суспільно-географічні аспекти дослідження, Бура Т. (2014)
Запотоцький С. - Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні, Запотоцька В., Горин І. (2014)
Черкаська О. - Ресурсоємність господарства: стан та основні тенденції в регіональному вимірі (2014)
Бондаренко Е. - Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області, Смірнов Я. (2014)
Курач Т. - Оцінка ступеня прояву подібності на геозображеннях (2014)
Матвієнко Н. - Управління регіональним розвитком туризму Хорватії, Матвієнко В., Денисюк Ю. (2014)
Шелемеха Д. - Ринок готельної нерухомості міста Києва: формування та розвиток (2014)
Стеблецька Ю. - Планування розвитку м. Києва: історико-географічні аспекти (2014)
Сергію Павловичу Романчуку – 70 (2014)
Ростиславу Васильовичу Олійнику – 60 (2014)
Ірині Михайлівні Щербань – 60 (2014)
Олені Петрівні Гавриленко – 50 (2014)
Марії Григорівні Онищенко – 50 (2014)
Василю Васильовичу Гребіню – 50 (2014)
До 85 – річчя з дня народження Козинцевої Лариси Максимівни (2014)
До 80 – річчя з дня народження Осауленко Лариси Єфремівни (2014)
До 80 – річчя з дня народження Тютюнника Дмитра Андрійовича (2014)
До 80 – річчя з дня народження Цара Василя Васильовича (2014)
До 75 – річчя з дня народження Горєва Леоніда Миколайовича (2014)
До 75 – річчя з дня народження Кобзистого Павла Івановича (2014)
До 75 – річчя з дня народження Патиченко Галини Олександрівни (2014)
До 65 – річчя з дня народження Шевченка Віктора Олексійовича (2014)
До 60 – річчя з дня народження Кузьминської Олени Костянтинівни (2014)
До 60 – річчя з дня народження Малишевої Людмили Леонідівни (2014)
Божко В. В. - Підвищення якості напруги та її регулювання на струмоприймачах електрорухомого складу залізниць України за допомогою ШІМ регульованих перетворювачів (2015)
Бондаренко Ю. В. - Комп’ютерне моделювання осадки заготовки плоскими бойками (2015)
Вамболь С. О. - Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета розподілу. Частина 2, Міщенко І. В., Вамболь В. В., Кондратенко О. М. (2015)
Вамболь С. О. - Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 3, Міщенко І. В., Вамболь В. В., Кондратенко О. М. (2015)
Воропай А. В. - Регуляризующий алгоритм А. Н. Тихонова в некорректных задачах нестационарной динамики упругих элементов конструкции (2015)
Глібко Е. А. - Розробка програмного забезпечення для автоматизації програмування пристроїв з ЧПК, Гречка І. П., Мінаков А. П. (2015)
Духопельников С. В. - Математическая модель дифракции ТМ-волны на заполненной диэлектриком цилиндрической антенне кольцевого сечения с продольными щелями (2015)
Коробская А. В. - Об одном операторе интегрирования (2015)
Литвинова Ю. С. - Использование R-функций в задании информации о строительных конструкциях для реализации 3D печати (2015)
Любарський Б. Г. - Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів, Єріцян Б. Х., Якунін Д. І., Глєбова М. Л. (2015)
Малахов Е. С. - Прямая задача для нестационарных колебаний системы трёх струн (2015)
Марценюк Е. В. - Идентификация граничных условий теплообмена турбины по результатам испытаний, Зелёный Ю. А., Резник С. Б., Климик Р. Р., Кулик Т. В. (2015)
Мищенко В. О. - Организация и оптимизация компьютерного моделирования дифракционных процессов методами дискретных особенностей, Паточки Б. В. (2015)
Набока Е. А. - Синхронизация колебаний двух связанных пластин Бергера с нелинейным внутренним и граничным демпфированием. Часть 2 (2015)
Назаренко О. М. - Дифракція плоских гармонічних хвиль на періодичній системі циліндричних порожнин (2015)
Новиков Ф. В. - Математическая модель теплового процесса при шлифовании, Клёнов О. С., Гершиков И. В. (2015)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение шероховатости поверхности при абразивной обработке отверстий, Минчев Р. М. (2015)
Петухов В. М. - Модель предотказного состояния буксовых узлов подвижного состава (2015)
Плаксій Ю. А. - Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Перший тип моделі (2015)
Струтинський С. В. - Концептуальні принципи теорії проектування інноваційних мехатронних просторових систем приводів (2015)
Тарсис Е. Ю. - Развитие методики численного исследования контактной задачи плоской теории упругости (2015)
Шахов Ю. В. - Математическая модель энерготехнологической установки для разделения многокомпонентных газовых смесей, Петухов И. И., Вамболь В. В. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Baskevich O. V. - Interconnection of students’ somatic type with somatic health (2015)
Bondar A. A. - Analysis of Olympic education theoretical readiness of future physical culture teachers (2015)
Iermakov S. S. - Physical culture in life of Eastern-European region students: modern state and prospects of development, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław. (2015)
Kolumbet A. N. - Influence of stimulated plasticity training method on coordination indicators of high pedagogic educational estableshments’ girl students (2015)
Kubaj G. V. - Position of medical colleges’ students in respect to significance of physical exercises’ practicing and resons, conditioning it (2015)
Kuzmin V. A. - Substantiation of effectiveness of trainings on health related methodic for students with weakened motor fitness, Kopylov Yu. A., Kudryavtsev M. D., Galimov G. Y., Iermakov S. S. (2015)
Otravenko O. V. - Formation of student personality’s physical culture as subject of professional functioning (2015)
Skidan A. A. - Content of health related shaping training methodic for girls in the process of physical education, Sevdalev S. V., Vrublewskiy E. P. (2015)
Information for Authors (2015)
Title (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського