Кравчук В. - Моделювання врожайності ярих зернових культур з використанням даних ДЗЗ, Новохацький М., Сердюченко Н., Сайдак Р. (2013)
Кравчук В. - Розвиток інноваційних агротехнологий – за інформаційно-керувальними системами сільськогосподарських машин, Погорілий В., Шустік Л., Любченко С., Гусар В. (2013)
Личман Г. - Система точного земледелия в современных агротехнологиях, Марченко Н., Марченко А. (2013)
Сидорчук О. - Підвищення ефективності досліджень ущільнення ґрунтів ходовими системами аграрної техніки, Смільський В., Шарибура А. (2013)
Броварець О. - Кластерна модель оцінювання даних моніторингу варіабельності параметрів стану сільськогосподарських угідь (2013)
Утенков Г. - Обоснование критерия эффективности для проектирования машинных технологий возделывания зерновых культур (2013)
Олексенко С. - Техніко-технологічні рішення для доробки та зберігання зерна, Харитонов О. (2013)
Михайлов Е. - Обоснование параметров технологических процессов послеуборочной обработки зерна с использованием имитационного моделирования, Белокопытов А., Задосная Н. (2013)
Осмоналиев С. - Проблемы повышения эффективности производства продукции АПК в Кыргызской республике (2013)
Исраилов А. - Нормативно-правовые основы и экономические механизмы развития системы местного самоуправления в Кыргызской республике (2013)
Падюка Т. - Обґрунтування параметрів тракторного парку сільськогосподарського підприємства на підставі системного підходу (2013)
Іванкевич М. - Дослідження систем обробітку ґрунту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Козяр Т., Думич А. (2013)
Бундза О. - Результати дослідження ресурсозберігаючої технології знищення бур'янів (2013)
Бартиш М. - Обґрунтування необхідності створення різних видів машиноформувань для малих фермерських господарств, Мазурак М. (2013)
Степченко С. - Застосування системного підходу для обгрунтування та моделювання комплексу машин в системі сівозмін (2013)
Мігальов А. - Дослідження і науково-технічна експертиза смугового способу обробітку ґрунту при вирощуванні сої на зрошенні (2013)
Єфімова Н. - Обґрунтування введення в структуру рисових сівозмін післяжнивних посівів проса як меліоративного заходу в умовах зрошення способом затоплення (2013)
Сидоренко В. - Спосіб рівномірного розподілу штучного дощу при застосуванні дощувальної машини кругової дії "Фрегат” ДМУ (2013)
Лімонт А. - Роса як фактор зволоження льоносоломи при росяному мочінні (2013)
Войтович Р. - Ефективність застосування десикантів при збиранні льону олійного, Куліш В., Іванкевич М. (2013)
Сербій Є. - Дискретна модель дражированої насінини (2013)
Скок І. - Вирощування інтенсивних яблуневих садів з використанням середньорослих підщеп ММ 106, Кучеренко В. (2013)
Шкоропад Л. - Доцільність створення культурних пасовищ, як джерело дешевих високоякісних кормів в галузі вівчарства (2013)
Зволейко Д. - Роль людини в системах доїння (2013)
Смоляр В. - Рівень захворювання корів на мастит за використання різних типів доїльних установок (2013)
Волощук В. - Ефективність проектно-технологічних рішень в галузі свинарства, Смислов С., Підтереба О., Сокирко М. (2013)
Волощук В. - Обоснование и разработка племрепродуктора на 100 основных свиноматок, Замыкула В., Сокырко М. (2013)
Шевченко І. - Дослідження техніко-економічної ефективності застосування тріпальних машин при обробленні забрудненої вовни, Лиходід В., Полюсов В. (2013)
Шкоропад Л. - Сучасний стан галузі скотарства в західному регіоні України, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Кришталь О. - Дослідження методів видалення гною на свинофермах (2013)
Волощук В. - Досвід використання сучасної системи гноєвидалення у свинарниках, Замикула В., Онищенко А. (2013)
Гноєвий І. - Метод збагачення кукурудзяного силосу білком і його технологічне вирішення, Гноєвий В., Трішин О., Тофан Н., Васєнін М. (2013)
Дубровін В. - Методи та результати теоретичних досліджень сушіння сировини для твердих біопалив, Єременко О., Виговський С., Дахно М. (2013)
Голуб Г. - Вплив седиментації та концентрації реагентів на якість дизельного біопалива, Павленко М. (2013)
Лебедєв А. - Тягово-енергетичний аналіз неусталеного руху тракторного агрегату, Артьомов М., Кот О. (2013)
Лебедєв А. - Обґрунтування ефективності використання ґрунто-обробних машинно-тракторних агрегатів моделюванням парціальних прискорень, Артьомов М. (2013)
Лебедєв А. - Аналіз комбінованих МТА за рівнями складності елементів, Лебедєва І. (2013)
Думич В. - Динаміка росту міскантусу в перший рік вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах Полісся України, Журба Г. (2013)
Думич В. - Проект використання твердого біопалива для опалення об’єктів виробничої і соціальної сфери в сільській місцевості, Паскарик В. (2013)
Рудик Л. - Механіко-технологічні властивості органічної маси (2013)
Гапоненко О. - Технологія утилізації сільськогосподарських відходів та диференційованого внесення органічних добрив (2013)
Наумовська О. - Шляхи вирішення утилізації і переробки побутового сміття сільських територій, Роннова А. (2013)
Костюнін М. - Дослідження процесу пресування дисперсних матеріалів з метою отримання паливних гранул, брикетів, Карманов В., Михайлик В. (2013)
Кучеренко В. - Техніко-технологічні рішення, щодо використання побічної продукції рисівництва на Херсонщині, як джерела теплової енергії, Легкодух Н., Лілевман І, Костюнін М. (2013)
Денисик. Г. - Белігеративні ландшафти: сутність і класифікація (2016)
Комлєв О. - Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок), Довніч О. (2016)
Литвиненко Н. - Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій (2016)
Масляк П. - Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України, Левінськова Н. (2016)
Молочко А. - Вища географічна освіта в Україні (сучасний стан та її передкартографічні дослідження), Молочко М. (2016)
Савчук І. - Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення (2016)
Шевченко О. - Особливості часових змін концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі міст України, Яценко Ю., Данілова Н. (2016)
Стецюк В. - Белігеративні властивості рельєфу, Ковальчук І. (2016)
Федченко О. - Особливості управління силами топографічної служби в операції на підставі синтезу управляючої частини системи топогеодезичного забезпечення, Зотов С., Курач Т. (2016)
Хірх-Ялан В. - Спосіб аналізу тактичних властивостей місцевості для ГІС військового призначення (2016)
Чорнокнижний О. - Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби (2016)
Вихідні дані (2016)
Михайлов М. И. - Эпидемиология гепатита Е, Кюрегян К. К. (2016)
Герасун Б. А. - Клітинна імуномодулююча терапія позапечінкових проявів хронічного вірусного гепатиту В і С та автоімунного гепатиту, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Ворожбит О. Б., Данілейченко В. В. (2016)
Виноград Н. О. - Гепатологічні прояви у хворих на гарячку Західного Нілу, Шуль У. А. (2016)
Шевага В. М. - Мінеральний гомеостаз при функціональних порушеннях печінки у вояків антитерористичної операції із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М., Богдан І. С. (2016)
Чемич М. Д. - Когнітивні та психологічні порушення у хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, Чайка І. С., Чемич О. М., Ільїна Н. І. (2016)
Фітькало О. С. - Хронічний гепатит С як наслідок наркоманії, Покровська Т. В. (2016)
Козько В. М. - Перші Мечниківські читання. Огляд науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. "Мечниківські читання – 2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій". Харків, 12–13 травня 2016 р., Бондар О. Є., Ткаченко В. Г., Герасун О. Б. (2016)
Козак І. І. - Аналіз поселень Любачівського повіту від ІІ половини XVIII століття із застосуванням GIS, Козак Г. Г. (2016)
Влах М. Р. - Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення, Качайло М. М. (2016)
Білецький М. І. - Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз, Котик Л. І. (2016)
Паньків З. П. - Географія та генеза буроземно-підзолистих грунтів (gleyic cambisols) прибескидського Передкарпаття, Малик С. З. (2016)
Папіш І. Я. - Грунтово-географічне районування Українського Полісся, Позняк С. П., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. (2016)
Наконечний Ю. І. - Грунти долини верхів’я ріки Західний Буг (2016)
Папіш І. Я. - Біохімія підзолистого процесу в буроземах (cambisols) на елюво-делювії Карпатського флішу, Баранник А. В., Бонішко О. С. (2016)
Удовиченко В. В. - Висотно-ландшафтна диференціація території лівобережної України: регіональний аспект (2016)
Мартинюк В. О. - Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) (2016)
Міщенко О. В. - Ландшафти Волинської області (2016)
Мельнійчук М. М. - Лісотипологічна характеристика лісових ландшафтів Рівненської області, Чабанчук В. Ю. (2016)
Афоніна О. О. - Демографічна ситуація в Харківській регіональній системі розселення (2016)
Гудзеляк І. І. - Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області (2016)
Бойко З. В. - Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років (2016)
Кузишин А. В. - Суспільно-географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-подільського регіону (2016)
Перегуда Ю. А. - Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України (2016)
Козовий В. А. - Ностальгійний туризм, його трактування поняття та види, Волошин І. М. (2016)
Мельник А. В. - Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття), Собов Ж. В. (2016)
Мариняк Я. О. - Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення (2016)
Стецько Н. П. - Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні (2016)
Царик П. Л. - Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової стуктури регіональної рекреаційної системи Поділля (2016)
Новицька С. Р. - Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації (2016)
Ганчук О. В. - Туристично-екскурсійні маршрути пам’ятними, історичними та природно-заповідними місцями Софіївщини, Варфоломєєва І. М. (2016)
Tsaryk L. - Courses of landscape and ecological optimization in the Dzhuryn river basin, Bakalo O. (2016)
Круглов І. С. - Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об'єкт трансдичциплінарної геоекології (2016)
Грушка В. В. - Аналіз системних показників розвитку геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровській області) (2016)
Калініченко О. О. - Аналіз антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі південно-західної частини Криворізького залізорудного басейну, Лакомова О. Й., Мечніков Ю. П. (2016)
Чеболда І. Ю. - Характеристика техноприродних надзвичайних ситуацій та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища Тернопільської області (2016)
Янковська Л. В. - Екоситуація у межах горбогірних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування області) (2016)
Ковальчук І. П. - Атласне картографування ґрунтів і земельних ресурсів в зарубіжних країнах, Рожко О. В. (2016)
Кучер П. В. - Геопросторове поширення та характеристика природно-заповідного фонду Рівненської області, Волошин І. М. (2016)
Питуляк М. Р. - Особливості функціональної та вікової структури лісів Тернопільської області, Питуляк М. В. (2016)
Горміз О. В. - Проблеми водокористування в Чернігівській області (2016)
Позняк І. Б. - Оптимізація лісозабезпеченості Тернопільського району в рамках відновлення лісогосподарської зони КЗЗМ Тернополя (2016)
Ювілей Валерія Петровича Руденка (2016)
Рецензія на колективну монографію "Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування" (2016)
Рецензія на монографію "Львів: природа довколо нас" (2016)
Байрак О. М. - У злагоді з природою. . . (до 85-річчя садівника, паркобудівника, краєзнавця, письменника, громадського діяча Василя Григоровича Корчемного), Клименко Ю. О., Царик Л. П., Черняк В. М. (2016)
14 серпня 2016 року пішов з життя академік НАН України Михайло Андрійович Голубець (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гродзинський М. - Умови рівноваги ландшафтів при збуреннях (2011)
Олійник Я. - Конкурентні засади формування експортного потенціалу регіонів України, Запотоцький С. (2011)
Смирнов І. - Географічний та логістичний аспекти міжнародної туристичної системи "Все включене" (2011)
Любіцева О. - Країнознавство: напрямки трансформацій (2011)
Нестерчук І. - Геоекологічна оцінка території та схема геоекологічного районування як передумова регіонального управління розвитком територій (2011)
Борисюк О. - Методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем (2011)
Бабюк Л. - Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" (2011)
Савчук І. - Вивченість міст-портів у науковій школі геокрбаністики та економічної географії у країнах Центральної і Східної Європи (2011)
Гладкий О. - Наукові підходи до картографування регіональної економічної ефективності підприємства (2011)
Кіптенко В. - Глобальні тенденції розвитку супутникової індустрії (2011)
Яковлєва Ю. - Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем (2011)
Ковальчук В. - Ртуть в ґрунтах та фітоценозах Київщини, механізм накопичення та форми поширення (2011)
Сайчук В. - Умови праці як аспект якості трудових ресурсів, Хінцінський М. (2011)
Михайленко Т. - Ринок житла та якість житлових умов населення України (2011)
Сидоренко М. - Картографічний аналіз антропогенного навантаження на ландшафти (2011)
Лисогору Сергію Миколайовичу – 75! (2011)
Яценку Борису Павловичу – 70! (2011)
Смирнову Ігору Георгійовичу – 65! (2011)
Бортнику Сергію Юрійовичу – 50! (2011)
Кошик Юрій Олександрович (2011)
Шебанін В. С. - Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК (2016)
Пугачов М. І. - Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс, Болдирєва Л. М. (2016)
Shubravska O. V. - Agriculture of Ukraine: state and resource development opportunities, Prokopenko К. O. (2016)
Дієсперов В. С. - Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області (2016)
Fursa A. V. - Improvement strategy of competitive ability in the production of sugar beet and sugar (2016)
Захарчук О. В. - Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні (2016)
Корнійчук Г. В. - Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії (2016)
Коновал О. І. - Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств (2016)
Долгіх Я. В. - Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону (2016)
Сичевський М. П. - Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації, Коваленко O. В. (2016)
Магеррамова С. Э. - Экономическое значение расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве (2016)
Шульський М. Г. - Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) (2016)
Заяць Р. В. - Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю (2016)
Килипенко В. В. - Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю (2016)
Коломієць Т. В. - Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору (2016)
Парсяк В. Н. - Підготовка економістів міжнародного рівня (рецензія на підручник "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") (2016)
Лузан Юрій Якович – ювіляр (2016)
Кононенку Миколі Павловичу – 90 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Белова О. В. - Эффективность применения асимптотического метода при решении некоторых задач механики, Кагадий Т. С., Щербина И. В. (2014)
Гайворонський І. В. - Вплив тривалого відпалу на структуру технічного алюмінію після лазерного легування міддю та залізом (2014)
Гоменюк С. І. - Застосування програми OpenFlipper до апроксимації тривимірних поверхонь, Тітова О. О., Морозов Ю. В. (2014)
Gristchak V. Z. - An approximate nonlinear dynamic problem solution of functionally graded material shallow shell structure with in time thickness variation, Fatieieva Yu. (2014)
Ободан Н. И. - Обратная спектральная задача для тонкостенных систем, Гук Н. А., Фещенко А. С. (2014)
Д’яченко Н. М. - Експоненціально-степеневий закон деформування шорсткості в плоскій задачі про вдавлення штампа, Рєзвіна Д. Г., Смолянкова Т. М. (2014)
Емец О. А. - Формализация взаимного расположения отрезков в задачах с неопределенностью, Барболина Т. Н. (2014)
Козин И. В. - Фрагментарная структура и эволюционный алгоритм для задач прямоугольного раскроя, Кривцун Е. В., Полюга С. И. (2014)
Коряшкина Л. С. - Условия оптимальности для задачи оптимального разбиения множеств с подвижными границами между подмножествами, Череватенко А. П. (2014)
Леонова М. В. - Оптимальний розклад за наявності очікування обслуговування на одному приладі (2014)
Лимарченко О. С. - Імпульсне збудження коливань резервуара з рідиною на рухомому маятниковому підвісі, Мухіна В. В. (2014)
Любименко Е. Н. - Особенности формоизменения пластины из сплава Α-PDHN при ее дополнительном одностороннем насыщении водородом (2014)
Овский А. Г. - Mоделирование плоских задач теории упругости толстых многослойных плит в системах компьютерной математики (2014)
Плаксій К. Ю. - Досліждення поведінки пружної коливальної системи з нелінійним віброгасником в околі резонансу, Міхлін Ю. В. (2014)
Проскурин Н. П. - Методология повышения частотных характеристик оптоэлектронных логических схем до середины УВЧ диапазона при их моделировании (2014)
Romanuke V. V. - Invariant of two drawing-nearest problems and of three types of the second player optimal strategies continuum in the game, modeling the reduction of single-parameter four-element uncertainty (2014)
Самар Г. В. - Точно розв’язувана модель топологічних переходів в металах (2014)
Стреляев Ю. М. - Решение квазистатической контактной задачи теории упругости с учетом трения (2014)
Алатемнех Х. Х. - Модель напружено-деформованого стану зубчастого колеса, Аль-Атемнех Б. Г. М., Аль-Омарі М. А. В., Чопоров С. В. (2014)
Янчевський І. В. - Вісесиметричні коливання незамкненої електропружної сферичної оболонки при пружному закріпленні краю (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "фізико-математичні науки" (2014)
Содержание (2016)
Бенюк В. О. - Комплексний підхід до лікування слабкості пологової діяльності у роділь з патологічним перебігом прелімінарного періоду (Оглядова стаття), Никонюк Т. Р. (2016)
Андрух В. С. - ВООЗ про жорстоке поводження з жінками у закладах охорони здоров’я (2016)
Вощула В. И. - Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин, Вилюха А. И. (2016)
Актуальность коррекции дефицита железа у женщин репродуктивного возраста (2016)
Смоланка І. І. - Оптимізація діагностично-лікувальної тактики у хворих з патологічними виділеннями із соска, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Білоненко Г. А. (2016)
Борис Е. Н. - Анализ результатов всеукраинского исследования применения препарата Лаферомакс в комплексной терапии урогенитальных инфекций и патологии шейки матки у женщин различного возраста, Гервазюк О. И. (2016)
Назаренко Л. Г. - Актуальні аспекти превентивної стратегії щодо пізніх ускладнень вагітності (2016)
Кравченко Е. В. - Оценка эффективности медикаментозной коррекции маточно-плацентарной и плодно-плацентарной форм дисфункции плаценты (2016)
Мельник Ю. М. - Ендотеліальна дисфункція як маркер плацентарної недостатності, Жук С. І., Атаманчук І. М. (2016)
Маркевич В. В. - Особливості гестаційної динаміки вмісту токсичних мікроелементів у сироватці крові та еритроцитах жінок різного репродуктивного віку, що народжують уперше (2016)
Жабченко И. А. - Особенности влагалищного биотопа беременных с несостоятельностью обтурационной функции шейки матки и возможности их коррекции, Олешко В. Ф., Бондаренко Е. Н., Коваленко Т. Н. (2016)
Вдовиченко С. Ю. - Роль родинно орієнтованих технологій у клінічному перебігу вагітності у жінок з високим акушерським ризиком (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Макаренко М. В. - Особливості гормонального гемостазу у хворих з доброякісними гіперпластичними процесами грудних залоз, Говсєєв Д. О., Громова О. Л., Мартинова Л. І., Тян О. В. (2016)
Лысенко Б. М. - Особенности патогенеза сочетания генитального эндометриоза и гипотиреоза (2016)
Неспрядько С. В. - Індивідуалізація тактики лікування хворих із епітеліальними пухлинами яєчників з урахуванням клініко-морфoлогічних ознак та додатковим визначенням імуногістохімічних маркерів, Мельник М. М., Гончарук І. В. (2016)
Єгоров М. Ю. - Клініко-анамнестичний аналіз перебігу та лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників, Суханова А. А. (2016)
Махмуд Закут - Влияние перорального приема дидрогестерона на развитие сердца плода на ранних сроках беременности, Эмад Аслем, Мазен Абукамар, Осама Абугхазза, Джозеф Панзер, Дэниел Де Вольф (2016)
Янюта Г. С. - Затримка росту плода: діагностика та перинатальні наслідки, Савка Т. Р., Басистий О. В. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Рак грудной железы в репродуктивном возрасте, индукторы риска и роль витамина D, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Яручик С. П., Степанович И. В. (2016)
Свидсински А. - Персистенция биопленок Gardnerella Vaginalis на вагинальном эпителии после стандартной терапии пероральным метронидазолом, Мендлинг В., Лонинг-Баук В. и др. (2016)
Shao-Wei Wang - Роль цервикального серкляжа и вагинального прогестерона в лечении истмико-цервикальной недостаточности с и без преждевременных родов в анамнезе, Lin-Lin Ma, Shuai Huang, Lin Liang, Jun-Rong Zhang (2016)
Бенюк В. О. - Імуномодулювальні особливості сучасних пробіотичних препаратів у комплексному лікуванні жінок репродуктивного віку з хламідійною інфекцією у нижньому відділі статевих органів, Курченко А. І., Щерба О. А., Бу Вейвей (2016)
Королевский колледж акушеров-гинекологов Великобритании. "Эпилепсия во время беременности" (2016)
Палійчук О. В. - Клінічні аспекти медико-генетичного консультування і генетичного тестування близнюків, у тому числі з родин із сімейним раковим синдромом, Поліщук Л. З., Россоха З. І. (2016)
Paliychuk O. V. - Clinical aspects of medical-genetic counseling and genetic testing of twins, including those from families with family cancer syndrome, Polishchuk L. Z., Rossokha Z. I. (2016)
Алієва Тарана Джафар Кизи - Значення гетерохроматину і поліморфних варіантів генів фолатного циклу у жінок з репродуктивними втратами (2016)
Богослав Ю. П. - Наш опыт применения технологии "Плазмолифтинг" (Рlasmoliftingtm) в комплексном лечении бесплодия у женщин, Гюльмамедова И. Д., Ахмеров Р. Р., Яковец А. М. (2016)
Коцабин Н. В. - Особливості експресії ядерних стероїдних рецепторів в ендометрії у жінок з невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі, Макарчук О. М. (2016)
Гурженко Ю. М. - Інсемінація спермою чоловіка: результати відновлення фертильності у подружніх пар з чоловічою безплідністю, Куценко А. О. (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості депресивного стану чоловіків з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, які мають сексуальні розлади, Сорока В. В. (2016)
Кириленко О. В. - Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України, Блінов І. В., Танкевич С. Є. (2016)
Сторожилова Г. І. - Вплив параметрів моделі на точність прогнозування електроспоживання на об’єктах енергоринку, Демчик Я. М. (2016)
Денисюк С. П. - Підвищення ефективності транспортно-логістичної галузі. Енергоефективність складських приміщень, Коцар О. В., Хаазис Х-Д., Довбішук І. (2016)
Басок Б. І. - Енергетичне обстеження будівлі та дослідження її системи теплоспоживання, Гончарук С. М., Лисенко О. М., Луніна А. О., Олійник Л. В. (2016)
Калинчик В. П. - Энергоэффективное управление мехатронным комплексом "дробилка-мельница" с использованием искусственных нейронных сетей, Розен В. П., Шевчук С. П., Мейта А. В. (2016)
Костюк В. О. - Прикладні задачі застосування гібридних моделей для оптимізації локальних електропостачальних систем з власною генерацією, Базюк Т. М. (2016)
Дерев’янко Д. Г. - Особливості побудови та функціонування віртуальних електростанцій в умо+вах розвитку ОЕС України, Горенко Д. С. (2016)
Циганенко Б. В. - Метод визначення місця встановлення резервних перемичок розподільної електричної мережі, Кирик В. В. (2016)
Казанський С. В. - Динамічне 3D-моделювання теплового стану силових оливних трансформаторів, Моссаковський В. І., Яковенко А. В. (2016)
Кондратьева Е. А. - Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в канале с обогреваемыми стержнями в нестационарном режиме с изменением мощности, Ковецкая Ю. Ю., Кравчук А. В., Скицко А. И., Сорокина Т. В. (2016)
Маліновський А. А. - Екологічна складова термомодернізації бюджетних та житлових будинків, Олійник М. Й., Музичак А. З. (2016)
Дешко В. І. - Моделювання режимів опалення приміщень, Білоус І. Ю. (2016)
Березовський Ю. В. - Вплив нових технічних рішень на проектування екологічно безпечної продукції з використанням лляної сировини (2016)
Засновники журналу (2016)
Наукові редактори (2016)
Автори (2016)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнеров научно-практического журнала "Здоровье общества" (2016)
Информация о деятельности международной общественной организации "Международная асоциация "Здоровье общества" (2016)
Дуда О. К. - Клініко-лабораторні особливості перебігу грипу у дорослих хворих в епідсезон 2015-2016 рр, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П. (2016)
Мальцев Д. В. - Основные аспекты иммунодиагностики и иммунотерапии при расстройствах спектра аутизма у детей, Чуприков А. П., Мишиев В. Д., Кириллова Л. Г., Коляденко Н. В. (2016)
Медведовська Н. В. - Вплив наявності захворювання на глаукому на якість життя пацієнтів, Повч З. В. (2016)
Шекера О. О. - Шляхи оптимізації витрат робочого часу лікаря-стоматолога на етапі заповнення медичної документації.Частина 1, Григ Н. І. (2016)
Григ Н. І. - Шляхи оптимізації витрат робочого часу лікаря-стоматолога на етапі заповнення медичної документації.Частина 2, Шекера О. О. (2016)
Шекера О. Г. - Підвищення взаємосумістності між медичним забезпеченням збройних сил України та НАТО (2016)
Берзінь В. І. - Формування змісту профілактичної роботи зі збереження та зміцнення здоров’я дітей та підлітків у навчально-виховних закладах, Стельмахівська В. П. (2016)
Глушко Л. В. - Компетентісний підхід як основний пріоритет викладання первинної спеціалізації та перепідготовки лікарів за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина, Федоров С. В. Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Козлова І. В. Рудник В. Т. (2016)
Фриптуляк Г. - Роль семейного врача в гигиенической диагностике факторов риска инсульта, Берник В., Окишор В., Лупу М. (2016)
Yu. Voronenko - Problematic issues of system of training for primary link of health care and a way of their decision, O. Shekera, N. Medvedovskaya (2016)
Хіміон Л. В. - Артеріальна гіпертензія у пацієнтів молодого віку з ожирінням: основні фактори ризику, Рудь О. М. (2016)
Царенко А. В. - Організаційна модель залучення лікарів загальної практики - сімейних лікарів до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам геріатричного профілю (2016)
Ткаченко В. І. - Особливості застосування препаратів сульфанілсечовини у практиці сімейного лікаря: системний огляд ефективності та безпеки застосування гліклазиду, Садовнік Я. А. (2016)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини" 27-28 жовтня 2016 р. (Київ, Україна) (2016)
Емблема Міжнародної громадської організації "Міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства" (2016)
Анкета читача (2016)
Редакція журналу "Здоров’я суспільства" запрошує Вас до активної співпраці! (2016)
Костюк Н. - Принцип справедливості в правозастосуванні (2016)
Терованесов А. - Правове регулювання медичного страхування наприкінці ХІХ ст. (2016)
Тищенко Ю. - Юридичні форми міжнародного економічного права (2016)
Гончаренко О. - Саморегулювання господарської діяльності в практиці міжнародних організацій (2016)
Нескороджена Л. - Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства (2016)
Регурецька О. - Попередній договір та протокол про наміри у підприємницькій діяльності (2016)
Кучаковська Н. - Правове регулювання укладення електронних господарських договорів (2016)
Панькевич В. - Правове регулювання діяльності Державної аудиторської служби України, Сідак С. (2016)
Каменська Н. - Звернення до публічної адміністрації (2016)
Титул, зміст (2015)
Лысенко А. А. - Изучение месторождений на стадии их эксплуатации (на примере Еристовского месторождения железистых кварцитов), Мега Р. В., Жужома В. Н. (2015)
Калашник А. А. - Глубинные факторы формирования крупных промышленных месторождений лития в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района Украинского щита. Статья 2. Глубинные факторы формирования пространственно сопряженных крупных промышленных месторождений урана и лития в Ингульском мегаблоке (2015)
Іваншин В. А. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 1, Кононенко Л. П., Раковська О. Л., Онуфришин С. В., Волошина З. Г. (2015)
Зурьян О. В. - Учет риска в ставке дисконтирования при реализации горных проектов освоения месторождений, Марченко Ю. Ф., Пидтилок А. М. (2015)
Борисюк М. М. - Європейський досвід щодо видобування сланцевого газу, Бережний Є. О. (2015)
Лебідь В. П. - Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні (2015)
Васильева И. В. - Актуальные вопросы мониторинга породных отвалов угольных шахт и охраны окружающей среды (2015)
Шаталов Н. Н. - Творец "морской” металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова) (2015)
Єлісєєва Л. В. - Сучасні урбанізаційні процеси: основні тенденції та виклики (2015)
Матусевич К. М. - Предметний простір економічної науки (2015)
Біленький О. Ю. - Аналіз методів ідентифікації стратегічних факторів ділової репутації транснаціональних корпорацій (2015)
Максименко А. В. - Виклики та орієнтири оподаткування діяльності транснаціональних корпорацій (2015)
Маловичко А. С. - Логістична концепція розвитку транзитних перевезень України (2015)
Гаврикова А. О. - Аналіз і проблеми розвитку та реформування ринку електричної енергії України (2015)
Жмуденко В. О. - Особливості управління ризиками в аграрній сфері (2015)
Карпов В. А. - Аналіз фундаментальних протиріч ефективності грошових потоків проекту, Шевченко-Перепьолкіна Р. І. (2015)
Кулінська А. В. - Еволюція парадигми національної економічної безпеки в інтересах стратегічного забезпечення національної безпеки країни (2015)
Лозова О. В. - Пріоритети державного регулювання соціальної сфери в період кризи та соціально-економічних потрясінь: шляхи адаптації (2015)
Буслаєва Г. В. - Оцінка доходів та витрат спеціалізованих засобів розміщування Одеської області (2015)
Карташов С. В. - Комплексна діагностика "ризик-менеджменту" на підприємствах (2015)
Ковальов А. І. - Кризовий стан як об’єкт антикризового управління підприємством, Карташов С. В. (2015)
Ковальов А. І. - Особливості впровадження моделі управління інтелектуальною власністю підприємства назасадах процесного підходу, Семенова В. Г. (2015)
Кузнецова І. О. - Класифікація загроз економічній безпеці підприємства, Кюне О. О. (2015)
Маловичко С. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України (2015)
Матіщак Ю. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі України (2015)
Нікітіна А. В. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних перетворень (2015)
Нєнно І. М. - Порівняльний огляд стандартів, практик та норм управління ризиками в Україні та за кордоном (2015)
Ольвінська Ю. О. - Використання методу рангової кореляції при аналізі розвитку малого підприємництва, Самотоєнкова О.В. (2015)
Орленко О. М. - Корпоративні системи управління як умова зростання продуктивності праці сучасного підприємства (2015)
Погорєлова Т. В. - Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств (2015)
Попова Н. В. - Маркетингова підтримка розвитку підприємств у транспортно-логістичному кластері (2015)
Сазонець І. Л. - Басейнове управління як ефективний державний метод забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України, Покуль О. В. (2015)
Селезньова О. О. - Діагностика маркетингового мікросередовища будівельних підприємств України (2015)
Семенов В. Ф. - Дослідження процесів управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: термінологічні уточнення, Нєчева Н. В. (2015)
Семенова К. Д. - Організація системи управління ризиками на підприємстві, Тарасова К. І. (2015)
Янковий В. О. - Виробнича функція з постійною еластичністю заміщення ресурсів (2015)
Кравченко В. П. - Сучасна демографічна ситуація в Україні та перспективи її розвитку, Кравченко Н. В. (2015)
Арутюнян Р. Р. - Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2015)
Свердан М. М. - Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР (2015)
Сирчин О. Л. - Гнучке планування діяльності банку (2015)
Шпаковський А. О. - Особливості проведення реструктуризаційних процесів у банківському секторі України на сучасному етапі (2015)
Коляда А. Л. - Аналітична оцінка ефективності функціонування підприємств Південного регіону (2015)
Кулинич О. О. - Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору України (2015)
Автори статей (2015)
Титул, зміст (2015)
Шемшученко Ю. С. - Етапи конституційного розвитку в незалежній Україні (2015)
Шевченко О. О. - Плебсологічне філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: природа наукового знання (2015)
Кравчук В. М. - Ефективність консультацій з громадськістю як інструменту народовладдя (2015)
Лісова К. С. - Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) (2015)
Малишко В. М. - Сучасний стан британської історіографії еволюції правового та організаційного інституту приватирства (2015)
Терела Г. В. - Правовий статус інспекцій праці: обговорення законопроектів урядовими комісіями за доби Гетьманату (1918 р.) (2015)
Чаплюк О. І. - Співвідношення суб’єктів національної та міжнародної правотворчості: методологічні аспекти (2015)
Мингела О. А. - Юридическая деятельность: критерии обособления (2015)
Осядла М. В. - Правова свобода як фундаментальна засада побудови громадянського суспільства (2015)
Свириденко Г. В. - Соціально значуща поведінка: підходи до вивчення (2015)
Батанов О. В. - Територія як інститут конституційного права (2015)
Бориславська О. М. - Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму (2015)
Корнієнко П. С. - Міжнародні нормативно-правові акти як джерело здійснення правозахисної діяльності в Україні (2015)
Котенко М. В. - Роль системного тлумачення в правоінтерпретаційній діяльності Конституційного суду України (2015)
Гецко В. В. - Правові позиції Конституційного Суду України з питань конституційно-правової відповідальності депутатів (2015)
Коваль Н. В. - Проблеми удосконалення діяльності координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України (2015)
Любченко М. О. - Законодавче забезпечення права вільно залишати територію України (2015)
Гетманцев Д. А. - Реформа налоговой системы. ТОП-10 ключевых аспектов (2015)
Кінащук Л. Л. - Аудитор як суб’єкт аудиторського фінансового контролю (2015)
Войтенко І. С. - Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю (2015)
Гедзюк О. В. - Деякі питання кваліфікації доходу фізичної особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб (2015)
Калмикова Я. С. - Аксіологія фактів у доказовій діяльності в адміністративному судочинстві (2015)
Литвиненко В. І. - Функції правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Власенко Д. О. - Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації (2015)
Гарбузов В. О. - Обов’язки і права як основа адміністративної правосуб’єктності підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ України (2015)
Денисенко А. П. - Проблеми в організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Колесников М. О. - Щодо визначення провадження з надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Міськевич А. В. - Структура та особливості правовідносин у сфері надання адміністративних послуг соціального захисту населення в Україні (2015)
Романенко Є. О. - Правові аспекти реалізації програмно-цільового методу у сфері публічного бюджетування. Досвід Сполучених Штатів Америки (2015)
Співаков І. І. - Поглиблення партнерства України з ЄС: адміністративно-правове регулювання виборчих відносин (2015)
Запара С. І. - Категорія "інтересу" в цивільних та трудових правовідносинах (2015)
Іншин М. І. - Мотивація працівників у зарубіжних країнах (2015)
Шишка Р. Б. - Категорія "засади" у приватному праві (2015)
Бондар І. В. - Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію (2015)
Віхрова І. О. - Адміністративно-господарські санкції як заходи господарсько-правової відповідальності (2015)
Герц А. А. - Поняття та особливості договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії (2015)
Ізарова І. О. - Принципи цивільного процесу ЄС (2015)
Кожушко С. І. - Ідеї синергетики і синкретизму в методології трудового права (2015)
Легеза Ю. О. - Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку (2015)
Огнев’юк Г. З. - Обов’язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності (2015)
Олефір А. О. - Державна підтримка колективних форм господарювання як основний механізм забезпечення інноваційного розвитку (2015)
Осинська О. В. - Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю (2015)
Чурпіта Г. В. - Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Шинкарук О. В. - Правова охорона немайнових прав юридичних осіб (2015)
Головачова А. С. - Проблеми правового становища страхових агентів (2015)
Гордієнко Р. Л. - Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров'я (2015)
Дубас Т. В. - Поняття і сутність звільнення працівників (2015)
Мельник М. Б. - Інститут припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно (2015)
Миргородський Е. О. - Поняття та ознаки індивідуальних суб'єктів трудового права (2015)
Петренко О. А. - Види заборон у трудовому праві (2015)
Соцький А. М. - Соціально-правова природа неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Сhaban O. A. - Peculiarity of individual right to health data privacy within the family (2015)
Шельпякова Т. В. - Страхування як спосіб управління ризиками в сфері охорони здоров'я (2015)
Ярема В. А. - Поняття і сутність трудових прав суддів (2015)
Бошицький Ю. Л. - Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності (2015)
Андрощук Г. О. - Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС (2015)
Андрусів У. Б. - Платформи дистрибуції мовленнєвого контенту суб’єктів інформаційної діяльності: ключові питання правової охорони (2015)
Тарасенко Л. Л. - Захист авторських прав: процесуальні аспекти (2015)
Яшарова М. М. - Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються (2015)
Баженов М. І. - Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового визначення та правозастосування (2015)
Лузан А. В. - Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій – тернистий шлях у краще майбутнє (2015)
Романюк Т. В. - Захист корисних моделей за законодавством Китаю (2015)
Євстігнєєв А. С. - Проблеми нормативного регулювання окремих видів юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності землекористування в Україні (2015)
Манжул І. В. - Визначення поняття енергетична безпека зарубіжними авторами (2015)
Ситнік Т. М. - Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями (2015)
Гуренко Д. Ю. - Актуальні питання щодо визначення суб’єкта злочинів, Ємельянов В. П. (2015)
Кваша О. О. - Обставини, що виключають злочинність діяння, у контексті конституційного права людини на самозахист (2015)
Бабанли Р. Ш. - Наукові підходи до з’ясування сутності терміна "загальні засади призначення покарання" (2015)
Белоусов О. В. - К вопросу об участии прокурора в судебном процессе (2015)
Кукіна З. О. - Види кримінальної відповідальності за скоєння корпоративного злочину (2015)
Палюх Л. М. - Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн (2015)
Панчак О. Г. - Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування (2015)
Тарасевич Т. Ю. - Питання кримінально-правової кваліфікації суб’єктивної сторони злочинів, що вчиняються медичним працівником як спеціальним суб’єктом злочину (2015)
Лукашевич В. В. - Проблемні аспекти стажування як однієї з вимог набуття професійного статусу адвоката (2015)
Донець К. Г. - Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою (2015)
Кравцова М. А. - Понятие киберпреступности и её признаки (2015)
Перелигіна Р. В. - Насильство в середовищі осіб жіночої статі як кримінологічна категорія (2015)
Шпак О. О. - Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва (2015)
Мошак Г. Г. - Приватизація кримінального процесу у ФРН (2015)
Білаш О. В. - Святий Престол та Мальтійський Орден як суб’єкти міжнародного права: особливості правосуб’єктності державоподібних утворень (2015)
Овсюк О. М. - Рада ООН з прав людини (2015)
Отрош М. І. - Міжнародні договори, нормативно-правові та інші акти Святого Престолу, що регулюють діяльність Католицької Церкви (2015)
Антонюк О. А. - Міжнародна публічна медіація: у пошуках максимальної ефективності (2015)
Кожушко Д. Б. - Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу (2015)
Ляшенко Н. А. - Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на правову систему України (2015)
Скок Л. В. - Порядок спадкування у Німеччині: розмежування компетенції між судом та нотаріусами (2015)
Шуліпа О. В. - Стандарти поведінки міжнародних цивільних службовців (2015)
Шуміло О. О. - Структурно-функціональний аналіз органів кримінальної юстиції в державах-членах ЄС (2015)
Tomasovszky E. - The Current Situation of the Collective Management of Resale Royalty Right (2015)
Кодьєва О. П. - Виховання майбутніх юристів: культурологічний аспект (2015)
Кваша Р. С. - Окремі проблеми співучасті у військових злочинах (2015)
Наконечний В. В. - Компенсація моральної шкоди в договірних зобов’язаннях. Проблеми законодавчої техніки та правозастосовної практики щодо компенсації моральної шкоди в договірних зобов’язаннях (2015)
Клименко О. М. - Новий нотаріат України (2015)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на Концепцію удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні (2015)
Відкриття Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ у м. Львові (2015)
Круглий стіл на тему: "Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції" (2015)
Новий партнер КУП НАНУ – Краківський педагогічний університет (Польща) (2015)
Майстер-класи професора В.М. Сімчери на тему: "Право та економіка" (2015)
У РІ КУП НАНУ відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Безпека, екстремізм, тероризм" (2015)
КУП НАНУ відвідала делегація з Грузії (2015)
Міжнародна конференція "Doing business in Hungary" (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми європейського правового простору в умовах сьогодення" (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства" (2015)
Візит делегації зі Східноєвропейського університету м. Перемишль (Польща) до КУП НАНУ (2015)
Круглий стіл на тему: "Регіональна політика і децентралізація в Україні в контексті євроінтеграційних процесів" (2015)
Цикл майстер-класів доктора права Арнольда Варенвальда (2015)
Міжнародна наукова конференція на тему: "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ – поч. ХХІ століття)" (2015)
Круглий стіл на тему: "Обставини, що виключають злочинність діяння: проблеми теорії та практики" (2015)
Презентація книги доктора права Кембриджського університету Томаса Гранта (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми юридичної конфліктології" (2015)
Засідання робочої групи Конституційної комісії з напрацювання пропозицій щодо конституційного регулювання прав, свобод та обов`язків людини і громадянина (2015)
Міжнародна конференція "Сучасні тенденції розвитку юридичної освіти" (2015)
Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Конституція і виборчий процес в Україні" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Корчевна Л. О. - Субсидіарний характер позитивного права в східній правовій традиції (2014)
Дашковська О. Р. - Гендерно-правова експертиза законодавства як інструмент забезпечення рівноправності статей (2014)
Стрілець В. В. - Губернський та повітові революційні комітети в Полтавській губернії: організаційна структура та функції (грудень 1919 – квітень 1920 рр. ) (2014)
Поповський Д. П. - Застосування суддівського розсуду в країнах романо-германської правової сім’ї (2014)
Шевчук-Белая Я. В. - Территориальные преобразования и заселение Очаковской области в составе Российской империи: историко-правовой аспект (2014)
Атаманова Н. В. - Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права (2014)
Пивоваров В. В. - Використання прийомів прикладної математики в дослідженні явища корпоративної злочинності (2014)
Турчак О. В. - Ставлення українських політичних партій до Польської держави: перша половина 1920-х рр. (2014)
Курас Д. І. - Питання військової політики держави в теоретичній спадщині М. Ю. Шаповала (2014)
Савенко В. В. - Історіософський аспект формування громадянського суспільства в умовах правової реальності Європи та світу Нової доби (2014)
Грігорова Г. Л. - Ювеналістична концепція реалізації негативної юридичної відповідальності неповнолітнім в Україні (2014)
Куціпак О. В. - Дія правових актів як відображення якості правового життя (2014)
Пивовар І. В. - Незалежність суддів у контексті сучасних правових реформ (2014)
Гартман М. Т. - Історичні умови формування єврейського права періодів рішонім та ахаронім (2014)
Галківська М. Б. - Філософсько-правове осмислення професійної (деонтологічної) правосвідомості особи–юриста (2014)
Зубрицький В. В. - Єдність внутрішньої та зовнішньої інтерналізацій соціально-правових норм як запорука правослухняної поведінки (2014)
Вільчик Т. Б. - Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян (2014)
Дробуш І. В. - Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування (2014)
Кириченко Ю. В. - Право на свободу об’єднання у професійні спілки: відповідність конституційної практики України європейським стандартам (2014)
Петришина-Дюг Г. Г. - Проблеми вдосконалення фінансування діяльності політичних партій України (конституційно-правовий аспект) (2014)
Реньов Є. В. - Проблемні питання визначення поняття та сутності конституційного ладу (2014)
Шпак Ю. О. - Досвід реформування місцевого самоврядування у Великобританії (2014)
Бондаренко Н. С. - Адміністративно-правова охорона об’єктів тваринного світу (2014)
Борисенко В. В. - Принципи адміністрування місцевих податків і зборів (2014)
Валуєва Л. В. - Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання управлінської діяльності у морських портах України (2014)
Венгер Ю. В. - Місце стандартизації в адміністративно-правовому регулюванні господарської діяльності в Україні (2014)
Галіцина Н. В. - Основоположні (теоретичні) засади концепції "соціальна держава" (2014)
Денисенко А. П. - Щодо передумов виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління (2014)
Єфремов А. О. - Принципи охорони праці державних службовців в Україні (2014)
Задорожна Я. В. - Самовільні дії як спосіб вчинення адміністративного проступку (2014)
Задоя І. І. - Проходження стажування особою для набуття права на заняття адвокатською діяльністю (2014)
Зубов О. С. - Актуальні питання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Коротка Н. О. - Післядипломна педагогічна освіта як об’єкт публічного адміністрування в Україні (2014)
Кушнір С. М. - Навчальний заклад як об’єкт внутрішнього державного контролю у сфері освіти (2014)
Мельниченко А. О. - Професійна мотивація як передумова ефективної професійної діяльності працівників органів прокуратури (2014)
Миколенко О. М. - Прогностична функція науки адміністративного права (2014)
Мілєнін П. О. - Щодо питань оптимізації суб’єктів державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Павліченко В. М. - Поняття нормативно-правового забезпечення праці державних службовців (2014)
Постригань В. С. - Загальна характеристика законодавства України у сфері гідрометеорологічної діяльності (2014)
Северин К. М. - Принцип уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності (2014)
Слєпченко О. О. - Особливості адміністративно-правових норм, які визначають діяльність вищих навчальних закладів із підготовки фахівців для торгового флоту в Україні (2014)
Тиліпська О. Ю. - Свобода мирних зібрань у досвіді демократичних процесів у США (2014)
Фокша Л. В. - Публічні фонди: поняття, ознаки та правова природа (2014)
Христинченко Н. П. - Види адміністративних процедур у науковій сфері (2014)
Цекалова Н. І. - Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин (2014)
Бліхар М. М. - Інвестиційна діяльність як об’єкт правового регулювання (2014)
Войтенко Т. В. - Проблемні питання зміни статі в сімейному законодавстві України (2014)
Гончар Т. М. - Правовая охрана промышленных образцов в Республике Беларусь (исторический аспект и тенденции развития) (2014)
Избаш О. О. - Защита прав интеллектуальной собственности и Интернет (2014)
Ізарова І. О. - Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-UNIDROIT і їх вплив на розвиток цивільного процесуального права (2014)
Конюхова Є. О. - Виникнення правовідносин із соціального найму (оренди) житла (2014)
Кузьминский О. О. - Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності (2014)
Кушерець Д. В. - Охоронні правовідносини у сфері договірного права: теоретичні питання (2014)
Плотник О. П. - Право потребителей на информирование в Республике Молдова (2014)
Рибницький Г. В. - Форми підприємницької діяльності (2014)
Світлична Г. О. - Представництво як форма надання правової допомоги в цивільному судочинстві (2014)
Таликін Є. А. - Риси позовної форми захисту в господарському судочинстві (2014)
Харківська К. В. - Поняття та принципи державної політики регулювання господарської діяльності (2014)
Холод В. В. - Окремі аспекти судової практики вирішення спорів щодо укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу та банківського рахунку (2014)
Швець В. О. - Створення законодавства про злиття і поглинання та пропозиції на поглинання в Україні за європейським зразком (2014)
Швець О. В. - Правова природа процедури ліквідації юридичної особи (2014)
Явор О. А. - Юридичні факти в сімейному праві як показник межі правового регулювання (2014)
Щербина В. І. - Рецензія на монографію М. І. Боднарука "правове регулювання соціального страхування в Україні" (2014)
Іншин М. І. - Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення (2014)
Попов С. В. - Правове регулювання надання відпусток без збереження заробітної плати (2014)
Лагутіна І. В. - Захист уповноваженим Верховної Ради України з прав людини особистих немайнових трудових прав працівників (2014)
Русанова О. І. - Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за чинним законодавством (2014)
Міщук М. О. - Щодо ознак соціального партнерства в трудовому праві (2014)
Селезень С. В. - Поняття відшкодування моральної шкоди в трудовому праві (2014)
Боднарук М. І. - Правовий статус фізичної особи та професійної спілки як суб’єктів у сфері соціального страхування в Україні (2014)
Рижкова Є. Ю. - Правове регулювання приватного сектору медицини в США (2014)
Чернота Д. С. - Щодо особливостей праці жінок: історико-правовий аспект (2014)
Анталовці О. В. - Правова реформа системи охорони здоров’я Великобританії (2014)
Гончаров Г. Ю. - Історія становлення та розвитку інституту дисципліни праці (2014)
Каракаш И. И. - Особенности объектов природного происхождения и юридическое закрепление их принадлежности в Украине (2014)
Позняк Е. В. - Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні, Шараєвська Т. А. (2014)
Ващишин М. Я. - Правові й організаційні засади формування національної екологічної мережі в Україні (2014)
Остапенко О. Г. - Історія правової стандартизації в екологічній сфері, Шевченко Л. А. (2014)
Третяков Є. А. - Щодо особливостей охорони праці в сільському господарстві (2014)
Чернєй В. В. - Проблеми кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів (2014)
Гумін О. М. - Заходи профілактики злочинів, пов’язаних із контрабандою наркотичних засобів (2014)
Орловський Р. С. - Пособник як вид співучасника в злочині (2014)
Заросинський Ю. Л. - Правова основа діяльності суб’єктів запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Ємець Л. О. - Окремі особливості зарубіжної національної практики кримінально-правової регламентації трансплантації (2014)
Пчеліна О. В. - Поняття злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Кисельов І. О. - Запобігання умисним посяганням на життя людини: віктимологічний аспект (2014)
Ткаченко І. М. - Кримінологічна характеристика причин наркоманії в Україні (2014)
Чернишов Г. М. - Кримінологічна характеристика шахрайств в інвестиційно-будівельній сфері (2014)
Ткачук П. О. - Відповідальність за злочини, що посягають на культурні цінності за кримінальними кодексами Російської Федерації та України: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Берназ В. Д. - Негласные следственные (розыскные) действия как важнейшие средства решения стратегических задач досудового расследования (2014)
Рябухіна О. А. - Система кримінального процесуального законодавства, Циганюк Ю. В. (2014)
Мазур М. Р. - Проблеми відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи в кримінальному провадженні (2014)
Стеценко Ю. В. - До поняття об’єктивності в судочинстві (2014)
Горгуль Н. В. - Огляд функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, у контексті нового Закону України "Про прокуратуру" (2014)
Шаркова А. М. - Стан наукової розробки проблем забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2014)
Кравченко Н. С. - Роль потерпілого (його представника) у доказуванні цивільного позову у кримінальному провадженні (2014)
Колодчин В. В. - Відмова прокурора від обвинувачення (2014)
Пєший Д. А. - Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні (2014)
Попович М. І. - Удосконалення правових основ оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Андрейченко С. С. - Міжнародно-правові зобов’язання держав щодо забезпечення захисту у практиці міжнародних правозахисних органів (2014)
Мовчан Ю. В. - Верховенство міжнародного права: ієрархічність чи функціональність? (2014)
Малетич М. М. - Проблеми участі фізичних осіб у розгляді справ у міжнародному комерційному арбітражі (2014)
Арар О. - Международно-правовые аспекты статуса Иерусалима (2014)
Жданов И. Н. - Влияние Европейской конвенции по правам человека и практики ЕСПЧ на решения судов Республики Финляндия (2014)
Малахова О. В. - Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження (2014)
Слабошпицька У. О. - Система колізійних прив’язок гаазької конвенції 1961 року про колізії законів, які стосуються форми заповітів (2014)
Вознюк С. А. - Виконання Україною зобов’язань щодо боротьби з економічними злочинами транснаціонального характеру у межах універсальних міжнародно-правових механізмів (на прикладі боротьби з корупцією) (2014)
Халапян Е. А. - Чешская государственная гражданская служба: правовые основы и система (2014)
Гребнева И. - А. Корелли как композитор-скрипач: специфика и универсализм инструмента (2013)
Энская Е. - Дополнительные штрихи к творческому портрету Фроманталя Галеви (2013)
Забара М. - Фелікс Мендельсоон та європейські фортепіанні школи першої половини ХІХ століття (2013)
Золотарева Н. - "Reminiscences de "Lucia de Lammermoor" Ф. Листа как "Fantaisie dramatigue" (2013)
Бурель А. - К. Сен-Санс: в поисках ясности стиля (2013)
Горобець Р. - Традиційний японський театр та його відображення в оперІ П. Масканьї"Ірис" (2013)
Денисенко И. - Фактурные программы"Preludes pour piano"К. Дебюсси: опыт исполнительской систеиатизации (2013)
Сердюк О. - "Король Рогер"К. Шимановский в лабіринтах шукань музичного театру рубежу ХХ-ХХІ століть (2013)
Єфіменко А. - Варіанти втілення католицької меси композиторами некатолицького віросповідання(у період до літургійної реформи Другого Ватиканського Собору (2013)
Ляшенко Л. - Творчість Єріха Корнгольда: новий метод створення саундтреків (2013)
Цобина Е. - Концепция духовного симфонызма О. Мессиана как феномен музыкальной культуры ХХ века (2013)
Кущова Е. - Новітні тенденції розвитку сучасної музики (на матеріалі творчості Хельмута Лахенмана) (2013)
Чень Жуньсуань - Черты импрессионализма в фортепианном творчестве Цуй Шигуан (2013)
Перепелица А. - Новые формы нотации как способ адекватного отражения эмоционально-образного контекста в фортепианной музыке (2013)
Куприяненко Э. - Тембр альта как выразительно-конструктивный компонент инструментального ансамбля (в свете понятия "тембровые ярлыки"А. Веприка) (2013)
Черная Е. - Система жанров детской музыки: "константы" и "переменные" (2013)
Ганзбург Г. - Образ автора в музыкальном произведении (2013)
Зав'ялова О. - Інструментально-ансамблева творчість Д.Бортнянського в історико-культурному контексті доби (2013)
Кутасевич А. - Актуальні питання дослідження духовно-музичних спадщин Степана Дегтярьова й Артема Веделя (2013)
Гаргай О. - А. Кос-Анатольський: жанрові різновиди танцювальних мініатюр для скрипки і фортепіано (2013)
Засадна О. - Літургійні піснеспіви у церковно-музичній творчості представників Київської хорової школи 20-х років ХХ століття (2013)
Полещук А. - Музыкальный эскиз как жанр (2013)
Шубіна О. - Метаморфози смислообразу спокою в драмі А. П. Чехова "Дядя Ваня" та опері Ю. Іщенка "Ми відпочиваємо" (2013)
Димченко С. - Вплив творчої спадщини Володимира Подгорного на розвиток баянного мистецтва України (2013)
Мартинюк А. - Епістемологічна цінність творчої діяльності Вячеслава Палкіна (2013)
Белік-Золотарьова Н. - Творча постать Д. А. Гершман: складові майстерності оперного хормейстера (2013)
Мельник А. - Художественно-методические принципы профессора Т. Я. Веске в свете парадигмы (2013)
Грицун Ю. - В классе Игоря Ковача: уроки композиторского мастерства (2013)
Инюточкина И. - Арсенал выразительных средств концертмейстера вокально-фортепианного дуэта (2013)
Щепакин В. - Итальянские музыканты-инструменталисты в концертной жизни Одессы(1860-1872) (2013)
Третьяков С. - Особенности подбора и обыгрывания кларнетовых тростей (2013)
Евсюков Ю. - Проблема паузы в действенном поведении актера (персонажа) в предлагаемых обстоятельствах (2013)
Миславский В. - Зарождение украинского государственного кинематографа в период УНР и Гетманства (2013)
Овсянникова-Трель А. - Художественные функции киномузыки в контексте постмодернисткой эстетики (2013)
Відомості про авторів (2013)
Лінда С. М. - Метод стилізації в архітектурі історизму (2015)
Бойко О. Г. - Вілла Рамулта у Львові. Історичні та натурні дослідження, пропозиції до реставрації, Казанцева Т. Є., Захарчишин М. М. (2015)
Жовква О. І. - Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури (2015)
Крамарчук Х. П. - Феномен поетичного образу в сучасній теорії архітектури (2015)
Франків Р. Б. - Висотна будівля майбутнього в контексті візуального світогляду ХХІ століття (2015)
Шевцова Г. В. - Критерії домінування і ареали розповсюдження зрубної і каркасної систем дерев’яного будівництва в світі (2015)
Przewłocka-Sionek R. - Lviv's residential architecture from the turn of the 19th/20th century (2015)
Баб’як В. І. - Інтеграція мігранта у суспільство через спеціально розроблені типи житла (2015)
Вербицька У. Ю. - Архітектура багатоквартирного житла в історично сформованій забудові міста (2015)
Рочняк Ю. А. - Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль-Сучава (2015)
Смалійчук А. Д. - Особливості пристосування щільної забудови середньої поверховості до потреб дітей (2015)
Проскуряков В. І. - Узагальнення досвіду проектування та будівництва об’єктів для дипломатичної діяльності в Україні та за кордоном, Тимовчак І. Ю. (2015)
Гой Б. В. - Розвиток поняття "зеленої архітектури” в сучасному проектуванні та будівництві, Катола Х. О. (2015)
Іванов-Костецький С. О. - Засоби дизайну: малі архітектурні форми, Янчук К. В. (2015)
Височин І. А. - Міграційний чинник на головних етапах містобудування (2015)
Криворучко О. Ю. - Методи пожвавлення громадського простору, на прикладі воркшопу з ревіталізації площі Митної у Львові (2015)
Максим’юк Т. М. - Природно-ландшафтний комплекс "Цитадель”, Дідик В. В., Грицак М. М. (2015)
Онуфрів Я. О. - Розвиток рекреаційних територій в структурі ландшафту Сколівського району Львівської області (2015)
Русанова І. В. - Організація рекреаційно-оздоровчих закладів і місць відпочинку у приміській зоні Львова, Данилко Н. Я. (2015)
Садовська Е. Я. - Кооперативна офіцерська колонія у Львові (2015)
Соснова Н. С. - Трансформація міського простору міста Новояворівськ в умовах економічних змін, Нечипір Т. Р. (2015)
Бойко О. Г. - Палацово-паркові ансамблі Якуба Кубіцького на Волині. Архітектурні особливості, пропозиції до реставрації, Погранична І. І. (2015)
Бойко О. Г. - Особливості сакрального простору монастиря оо. Домініканів у Підкамені, Хохонь М. (2015)
Лінда С. М. - Проблеми збереження та зміни фасадів багатоквартирних будинків Львова межі ХІХ–ХХ століть, Пекарчук О. (2015)
Рибчинський О. В. - Ринкові площі в композиційно-планувальній структурі історичного міста (2015)
Чень Л. Я. - До питання про композицію історичних українських монастирів ХV–ХVІІІ ст. (2015)
Білінська О. Б. - Рисунок капітелей класичних ордерів у початковій підготовці та творчості архітекторів, Баран Т. (2015)
Мигаль С. П. - Основи формотворення і проектування об’єктів предметного біодизайну, Дида І. А., Казанцева Т. Є. (2015)
Радомська В. Р. - Еволюція розвитку та реноваційно-естетичні зміни інтер’єрного середовища церкви Успіння Богородиці у Львові, Тирпич І. А. (2015)
Ракочий Я. В. - Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини, Борис А. М. (2015)
Гладишев Д. Г. - Варіанти підсилення оболонок залізобетонних градирень залежно від конструктивних особливостей та фактичного технічного стану, Бродський М. О. (2015)
Кінаш Р. І. - Методика обчислення нормативних площ зовнішнього водовідведення даху для території Закарпатської області, Гук Я. С. (2015)
Петришин Г. П. - Здобуття наукових ступенів в Інституті архітектури Національного університету "Львівська політехніка” у 2012–2014 роках (2015)
Посацький Б. С. - Тетяна Максим’юк – в гармонії з природою (2015)
Нуянзін О. М. - Вплив конструктивних особливостей вогневих печей на достовірність результатів випробувань стін на вогнестійкість, Поздєєв С. В., Сідней С. О. (2015)
Лиходід Р. В. - Метод визначення параметрів систем оповіщення людей про пожежу за критерієм ефективності їхнього застосування (2015)
Бедратюк О. І. - Оцінювання якості проведення випробувань у сфері пожежної безпеки, Папуша Р. Г., Троценко О. В. (2015)
Довбыш А. В. - Оценка огнестойкости и пожарной опасности ограждающих строительных конструкций с полимерной теплоизоляцией, Шафран Л. М., Третьякова Е. В. (2015)
Виноградов А. Г. - Взаимосвязь параметров противопожарных водяных завес с эффективностью экранирования теплового излучения, Яхно О. М., Дунюшкин В. А. (2015)
Серебровский А. Н. - Вероятностный анализ безопасности при оценивании степени пожарной опасности объекта, Оксанич И. Н., Еременко Т. К., Пилипенко Ю. Г. (2015)
Ніжник В. В. - Обґрунтування визначення умовної висоти будинку, Уханський Р. В., Балло Я. В., Савченко О. В. (2015)
Греков С. П. - Определение температуры очага самонагревания угля и времени его зарождения по концентрации пожарных газов, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Новак С. В. - Методология и составляющие экспериментально-расчетных методов оценки огнестойкости строительных конструкций и огнезащитной способности их огнезащитных покрытий (2015)
Кравченко Р. І. - Удосконалення вимог щодо вогнестійкості кабельних ліній живлення та управління систем протипожежного захисту будинків і споруд, Іллюченко П. О. (2015)
Жартовський С. В. - Феноменологічне моделювання процесу зменшення горючості карбамідоформальдегідних пінопластів, Новіков О. В., Ніжник В. В., Лінчевський Е. А. (2015)
Гурник А. В. - До питання проведення авіаційних робіт з пошуку візуальним способом (2015)
Борис О. П. - Вирішення питання рятування людей на воді шляхом розроблення експериментального зразка універсального надувного рятувального засобу, Якіменко М. Л., Кухарішин C. Д. (2015)
Sabol J. - Impact of terrorist CBRN attacks on the national critical infrastructure, Šesták B. (2015)
Гречанінов В. Ф. - Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз критичних інфраструктур, Бєгун В. В., Клименко В. П., Яцюк О. П. (2015)
Лисенко О. І. - Стратегії управління ризиками на об'єктах критич-ної інфраструктури в умовах невизначеності, Чеканова І. В., Кутовий О. П., Нікітін В. А. (2015)
Добростан О. В. - Дослідження з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисних засобів для дерев’яних конструкцій, Коваленко В. В., Самченко Т. В. (2015)
Мурзін В. Ю. - Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів газорозподільчих підприємств на прикладі дослідження обліково-звітного документообігу газової галузі промисловості, Полтавський М. М. (2015)
Анотації (2015)
Попик В. - Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек (2016)
Гранчак Т. - Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам’яті (2016)
Кунанець Н. - Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів, Липак Г. (2016)
Каліберда Н. - Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки, Ясінська О., Півнюк О. (2016)
Здановська В. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (2016)
Клименко О. - Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури, Дем’янюк Л. (2016)
Дубровіна Л. - Iсторія книжкової культури України, Ковальчук Г., Мяскова Т. (2016)
Гранчак Т. - Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій (2016)
Лобузіна К. - Iнтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації, Коновал Л. (2016)
Котлярова Т. - Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України (2016)
Кириленко О. - Iнтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек, Литвинова Л. (2016)
Яременко Л. - Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи, Горєва В., Степченко О. (2016)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2016)
Добко Т. - Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання, Шкаріна В. (2016)
Костенко Л. - Бібліометричні технології та наукометричні дослідження, Жабін О. (2016)
Оргкомітет конференції - Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (2016)
Муха Л. - Науковій бібліотеці Інституту історії України НАН України – 80 (2016)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2016 рік (2016)
Очеретовська Н. - Наукова концепція Т. С. Кравцова про багатомірність інтонаційного в музичному мисленні (2014)
Полтавцева Г. - Тарас Кравцов − теоретик/исследователь (2014)
Савельєва Г. - "Хорові акварелі" Т. Кравцова у репертуарі Камерного хору Харківської обласної філармонії (2014)
Дніпровська Н. - Виховне значення дитячої хорової музики (на прикладі творів Т. Кравцова) (2014)
Ходакова Н. - Простой и цветистый контрапункт в мотетах У. Бёрдa (2014)
Жигалова Е. - Традиция фуги для скрипки соло (2014)
Черняк М. - Концерты для валторны соло Й. Гайдна: поиск тембровой и жанровой модели (2014)
Карелова Г. - Функции контрданса в творчестве Л. Бетховена (2014)
Можаев Ф. - Семантические функции двойников Летучего Голландца и их роль в именной драматургии оперы как драмы (2014)
Бабий О. - Премьерный показ оперы "Тангейзер" Р. Вагнера в "парижской" редакции в свете коммуникативной ситуации диалога культур (2014)
Червинская Н. - Роль Иоганнеса Брамса в истории полифонии (2014)
Мовчан В. - Две "Таис": роман А. Франса и опера Ж. Массне (2014)
Михеева Н. - Модель романтической кларнетовой сонаты в творчестве М. Регера (2014)
Александрова О. - Специфика музыкальной фактуры в вокально-хоровых жанрах Г. Свиридова (2014)
Малый Д. - Проблема соотношения вертикали и горизонтали в Пятой симфонии Галины Уствольской (опыт встречи с музыкально-теоретической концепцией Т. С. Кравцова) (2014)
Бай Е. - Фортепианное творчество Чен И в контексте мирового процесса глобализации искусства (2014)
Воронцов С. - Алгоритмы и параметры компрессии цифрового звука (2014)
Конакова Е. - Символ в культурном пространстве языка (2014)
Мельник А. - Українська скрипкова мініатюра: до проблеми історії жанру (2014)
Киценко Т. - Эволюция гармонического языка в камерно-вокальном творчестве В. С. Губаренко (2014)
Жалейко Д. - Разомкнутость тонально-гармонических структур как фактор смыслообразования в фортепианном творчестве В. Сильвестрова (2014)
Копелюк О. - Гармонічне мислення Івана Карабиця (на матеріалі Другого концерту для фортепіано з оркестром) (2014)
Бондаренко Е. - "Интродукция и токката" Владимира Птушкина: композиторский замысел и его воплощение (2014)
Шубина О. - "Слепая ласточка" А. С. Щетинского – методы создания смысла (2014)
Утина А. - Струнный квартет М. Лаврушко: лирико-романтическое преломление традиций жанра (2014)
Зав’ялова О. - Віолончельне ансамблеве мистецтво у контексті наукової думки в Україні (2014)
Сидоренко О. - Художественное пространство сонаты для скрипки и фортепиано С. Франка как поле творческого диалога (2014)
Круглова Е. - Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Прокофьева в интерпретации В. Крайнева и Я. Зака: к вопросу о "стилевой адекватности" исполнения (2014)
Дрига К. - Ансамбль скрипалів як жанровий різновид виконавської культури (2014)
Давыдов С. - Минималистические тенденции в творчестве Телониуса Монка (2014)
Чиженко М. - Універсалізм особистості Л. Г. Цуркан (2014)
Майлис Ю. - Творческий путь Станислава Витальевича Савари (2014)
Волотка А. - Жанрово-виконавські аспекти хорового стилю Є. Станковича (2014)
Рубцова Д. - Инструментализм как аспект музыкального мышления. Инструментальный стиль (опыт дефиниции понятия) (2014)
Янко Ю. - Музыка и живопись эпохи классицизма: культурный диалог между различными видами искусства в концертном зале Харьковской филармонии (2014)
Мадышева Т. - Особенности русской вокальной школы (2014)
Полякова Ю. - Проблемы театральности в работах Якова Бруксона (2014)
Горбунов В. - Поиск речевой характеристики персонажа в процессе освоения актерами театра кукол основ сценической речи (2014)
Евсюков Ю. - Метод действенного анализа в процессе обучения студентов – будущих актеров (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Диссипативность как процесс профессиональной реализации самоорганизующейся системы: актер мюзикла (2014)
Лобанов А. - Педагогічні пошуки освітян Слобожанщини у розвитку театральної справи на початку ХХI століття (2014)
Миславский В. - Частное кинопроизводство в Украине в годы гражданской войны (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Апайчев А. - О возможности применения программ "Outdoor activity" для коррекции физического состояния мужчин второго периода зрелого возраста (2015)
Блавт О. - Процесуальний компонент педагогічної технології реалізації тестового контролю у фізичному вихованні спеціальних медичних груп (2015)
Бондар О. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, Джевага В. (2015)
Бондарчук Н. - Застосування критерію рівня фізичного стану при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів, Чернов В. (2015)
Braniste G. - Specificity and contributory essence of the staged development of competences of didactic planning of the future teachers of physical education (2015)
Василец В. - Оценка эффективности физкультурно-оздоровительных занятий с помощью биоимпедансного анализа, Врублевский Е. (2015)
Ведерніков В. - Фізична підготовленість абітурієнтів як важливий чинник підготовки майбутнього правоохоронця (2015)
Данаил С. - Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности и компетенций, Браниште Г., Данаил С. (2015)
Долгова Н. - Європейські ініціативи у сфері фізичного виховання та спорту (2015)
Єлісєєва Д. - Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей старшого шкільного віку (2015)
Іщенко О. - Педагогічні умови формування мотивації підлітків до занять фізичним вихованням (2015)
Кашуба В. - Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді, Футорний С., Дудко М. (2015)
Килимистий М. - Сучасні підходи до впровадження оздоровчого фітнесу для чоловіків другого зрілого віку (2015)
Kovalenko N. - Ways of formation of linguistic competence of specialists in the field of physical education and sport (2015)
Кокарева С. - Фітнес-багатоборство strenflex у підвищенні силових якостей і фізичної підготовленості студентів, Напалкова Т., Кокарев Б. (2015)
Кошелева Е. - Теоретико-методологические подходы к совершенствованию системы физического воспитания студентов (2015)
Круцевич Т. - Розвиток моральної складової особистості старших дошкільників у процесі організованої рухової активності (2015)
Круцевич Т. - Формування понятійно-категорійного апарату в межах адаптивної фізичної культури, Когут І. (2015)
Луковська О. - Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку, Сологубова С. (2015)
Лядська О. - Ефективність застосування спеціального устаткування на заняттях за системою "Пілатес" та програми "Пор де Бра" з жінками другого зрілого віку (2015)
Міцкевич Н. - Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів (2015)
Москаленко Н. - Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни "Адаптивне фізичне виховання", Ковтун А. (2015)
Москаленко Н. - Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні (2015)
Орлов О. - Особливості формування фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів у практиці занять бойовим мистецтвом ушу (2015)
Павлова Ю. - Рухова активність, харчування та якість життя молоді (2015)
Пангелова Н. - Демографічні аспекти організації рекреаційно-туристичної діяльності, Пангелов Б. (2015)
Пангелова Н. - Погляди на проблеми фізичного виховання дітей в епоху середньовіччя (2015)
Пангелова Н. - Основні тенденції модернізації фізкультурно-оздоровчої роботи у сільській школі, Рубан В. (2015)
Пасічник В. - Принципи побудови занять у фізичному вихованні дітей дошкільного віку в контексті формування комплексного розвитку особистості, Ковцун В. (2015)
Пензай С. - Теніс як ефективний засіб підвищення фізичного стану викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Пидпомога А. - Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни у студенток (2015)
Полякова А. - Руховий режим і фізичний стан дітей 3-4 років у дошкільних закладах різного типу (2015)
Приходько В. - Обоснование применения принципа маятника в физкультурно-оздоровительных занятиях и практике здравостроительства (2015)
Савченко В. - Эмоциональная направленность личности у студентов института физической культуры, Андрюшина Л., Родина Ю. (2015)
Саїнчук М. - Туризм у перипетіях цінностей глобалізації: становлення туристсько-ігрового способу життя (2015)
Семперович Ю. - Характеристика адаптації студентів І курсу до умов навчання у ВНЗ, Долженко Л., Кривчикова О. (2015)
Сидорчук Т. - Формування готовності студентів інституту фізичної культури до професійної діяльності, Анастасьєва З., Пилипенко Є. (2015)
Синиця С. - Методично-практична підготовка студенток до проведення занять з оздоровчої аеробіки в процесі вивчення дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення" (2015)
Skidan A. - The differentiated theory of shaping-up exercises for women with different gender identity, Vrublyovskiy E. (2015)
Соловей Д. - Фактори розвитку форм організації фізичного виховання (в історичному аспекті) (2015)
Степанова І. - Українські традиції у фізичному вихованні дітей (2015)
Ткаченко С. - Критерії диференційованого підходу на уроках фізичної культури з футболу з дівчатами середнього шкільного віку (2015)
Толкунова И. - Системный подход к формированию понятия психологического здоровья личности, Голец А. (2015)
Томенко О. - Співвідношення значущості складових організаційно-методичного забезпечення гурткових занять з футболу зі школярами, Деменков Д. (2015)
Трачук С. - Фізична підготовленість студенток коледжів різного профілю спеціальностей, Імас Т., Кузнецова Л. (2015)
Троценко В. - Вплив фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дошкільників, Троценко Т. (2015)
Хіменес Х. - Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами, Нерода Н., Задорожна О. (2015)
Черниговская С. - Обоснование проблемы разработки системы педагогических технологий физического воспитания для студентов специальностей инженерного типа, Шевяков А. (2015)
Бекесевич А. М. - Ультраструктурна організація кровоносного русла шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Кривецький В. В., Борис Р. Я. (2015)
Дзевульська І. В. - Місячна динаміка гістологічних змін в надниркових залозах щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Ковальчук О. І. - Автофагія і кринофагія в аденогіпофізі щурів за умов лікування опікової хвороби інфузією (2015)
Кошельник М. І. - Питомий внесок нервових і гуморальних механізмів у розвиток артеріальної гіпертензії різного патогенезу: при метаболічному ожиріння і алкогольній залежності у щурів, Панова Т. І., Щербак С. М., Бортнікова Г. К., Карвацький І. М., Можвітова О. А., Мороз О. Ф. (2015)
Лиходиевский В. В. - Востановление седалищного нерва крысы после травмы и лечение с использованием электрохирургического инструмента в режиме сваривания, Корсак А. В., Чайковский Ю. Б., Кривошеева О. И., Лопаткина Е. Г., Чернец В. А. (2015)
Мітіна О. Л. - Проект комплексної оцінки прибережних рекреаційних зон за еколого-гігієничними характеристиками (2015)
Сороченко Е. В. - Ингибирование бифуркационнои эволюционной резистентности опухолевых клеток полифенолами и лигнинами сосудистых растений, Сороченко В. Ф. (2015)
Тарасенко С. В. - Передумови побудови системи управління якістю донорства у Сумському регіоні, Сміянов В. А., Масленко А. О. (2015)
Тимошенко І. О. - Технології вивчення анатомії людини, Андрієнко М. І., Дуднік А. О., Самборська О. О., Філаретова В. В. (2015)
Барабанчик О. В. - Особливості клінічних проявів у пацієнтів з порушенням обміну сечової кислоти в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (2015)
Vasquez Abanto A. E. - Hypertension: risk factors, treatment tactics, JNC 8, Arellano Vasquez S. B., Vasquez Abanto J. E. (2015)
Васюта В. А. - Обґрунтування моделі управління системою медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів (2015)
Voteva W. E. - Immunohistochemical expression of MMP-9 and vegf in benign and malignant brain meningiomas, Tertishniy S. I. (2015)
Заводовський Є. С. - Мікробіологічний спектр у разі інфекції місця виходу катетера Tenckhoff при перитонеальному діалізі у хворих з термінальними стадіями хронічної хвороби нирок (2015)
Катитадзе И. Ю. - Сравнительная оценка влияния терапии комбинацией бисопролола с ивабрадином и монотерапии бисопрололом на систолическую функцию левого желудочка, показатели центральной гемодинамики у больных хронической ишемической болезнью сердца,с умеренно сниженной фракцией выброса (2015)
Коваленко Є. В. - Синдром метеозалежності як відображення адаптивних можливостей організму в залежності від рівня фізичної активності людей молодого віку, Коваленко О. В., Мойсеєнко В. О. (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості добового моніторування ЕКГ у хворих із пароксизмальною формою фібриляції передсердь та супутнім ожирінням (2015)
Кравченко І. В. - Порівняльна характеристика критеріїв діагностики первинних міодистрофій Давіденкова та Ландузі-Дежеріна, Турчина Н. С. (2015)
Меркулова І. О. - Зміни жирнокислотного спектру фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з пароксизмальною формою фібриляції передсердь, Лизогуб В. Г., Богдан Т. В., Мошковська Ю. О., Брюзгіна Т. С. (2015)
Назаренко Є. О. - Вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму на якість життя пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Радченко А. О., Бєлал С. А., Яблучанський М. І. (2015)
Павловський С. А. - Місце симпато-адреналової системи розвитку запалення та сучасні уявлення про механізми їх взаємодії, Свінціцький А. С., Тараненко М. О. (2015)
Сакало А. В. - Результати лікування резидуальних пухлин семіноми яєчка (2015)
Паливода Р. С. - Функціональна анатомія та сучасна діагностика скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. А., Воловар О. С., Ковалъчук О. І. (2015)
Ревич В. О. - Наукове обгрунтування персоніфікованої первинної профілактики карієсу зубів при ортодонтичному лікуванні у дітей та підлітків, Шуминська Т. А. (2015)
Сороченко Г. В. - Вивчення змін незрілої емалі постійних зубів під впливом ремінералізуючого гелю з вмістом кальцію, фосфору та магнію (2015)
Ковалевська Є. А. - Короткий нарис історіі становлення кафедри гістології та ембріології національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Остапенко О. В., Запривода Л. П. (2015)
Апопій В. В. - Актуальні проблеми сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України (2015)
Балабан П. Ю. - Торгівля у сільській місцевості: структурні зміни у трансформаційній економіці, Балабан М. П., Іванов Ю. В., Апопій Г. В. (2015)
Міщук І. П. - Основні засоби як складова інфраструктурного забезпечення логістичної діяльності підприємств торгівлі, Печенюк Н. В. (2015)
Лісіца В. В. - Механізми та форми створення інтеграційних структур у роздрібній торгівлі України, Іванов Ю. В., Михайленко О. М. (2015)
Павлова М. Б. - Сучасні підходи до формування асортиментної моделі магазину (2015)
Криган Р. В. - Сучасні умови розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2015)
Markina I. A. - Consumer cooperatives enterprises management in terms of European integration (2015)
Апопій В. В. - Дорожня карта – інструмент удосконалення механізму державного забезпечення інноваційної активності підприємництва, Скрипко Т. О. (2015)
Бондаренко В. М. - Основні напрямки вдосконалення збутової політики підприємств, Тягунова З. О. (2015)
Воронко Р. М. - Використання принципів внутрішнього контролю в процесі його побудови у системі споживчої кооперації України (2015)
Коваль Л. І. - Розробка та реалізація стратегії торговельного підприємства: організаційний аспект, Герасименко О. О. (2015)
Тягунова Н. М. - Управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації, Іржавська Л. В. (2015)
Шиндировський І. М. - Комерційне забезпечення функціонування посередників у каналах просування продукції (2015)
Ceмак Б. Б. - Ринок екотекстилю України: проблеми становлення та розвитку (2015)
Шеверя М. Ю. - Стратегічний потенціал: підходи до визначення, Ревть Ю. І. (2015)
Дорош Н. І. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств (2015)
Сирохман І. В. - Поліпшення споживних властивостей нових вафель, Пахомова І. В. (2015)
Доманцевич Н. І. - Оцінка безпечності модифікованих полімерних труб для систем холодного водопостачання, Шунькіна О. В. (2015)
Захарченко П. В. - Аналіз підходів до оцінки якості труб із полімерних матеріалів, Вінник М. І., Кошарний І. І. (2015)
Басова Ю. О. - Товарознавча оцінка компактних люмінесцентних ламп, Губа Л. М. (2015)
Омельченко Н. В. - Особливості визначення оціночної вартості весільної сукні, що перебувала в експлуатації та підлягала хімічній чистці, Браїлко А. С., Старіков О. В. (2015)
Сєногонова Л. І. - Експертна оцінка сухих харчових сумішей для спортсменів, Юдічева О. П. (2015)
Ткаченко А. С. - Цукрове печиво зі збагаченим амінокислотним складом (2015)
Шурдук І. В. - Покращення якісних характеристик м’ясних емульсійних виробів, Серік М. Л. (2015)
Лисенко Н. В. - Аналіз ринкового асортименту жирувальних матеріалів для шкір (2015)
Тарабріна І. В. - Конкурентоспроможність досліджуваних сортів столового винограду різного строку стиглості (2015)
Бабій Ю. Б. - Семантичний потенціал миколаївського фірмонімікону (2016)
Єфименко І. В. - Матеріали до істирико-етимологічного словника назв населених пунктів Донецької області: Краматорськ (деякі зауваги до походження ойконіма) (2016)
Корнієнко І. А. - До питання про формування південномиколаївського антропонімікону (2016)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Анатомо-фізіологічні показники цінності "здоров’я" у фраземіці: відхилення від норми (2016)
Краснопольська Н. Л. - Термінологізація та детермінологізація в українській терміносистемі менеджменту (2016)
Машарова Я. В. - Упорядкована графіка – показник етнічної культури, Фащенко М. М. (2016)
Нахапетова О. В. - Етнокультурні особливості номенів на позначення неповної спорідненості вітчим, мачуха в сучасній українській мові (2016)
Пітель В. М. - Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин, Пітель В. І. (2016)
Просяна А. В. - Терміносистема юриспруденції як об’єкт дослідження юридичної лінвгістики (на матеріалі термінів, утворених суфіксальним способом (2016)
Романченко А. П. - Говірка села Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області (2016)
Сеник Г. В. - Неофіційний антропонімікон села: трансонімізовані прізвиська (2016)
Хаценко Л. І. - Словотвірні особливості діалектної лексики українських говорів Одещини (2016)
Хрустик Н. М. - Сучасні тенденції розвитку українського словотворення (2016)
Яремко Я. П. - Прагматична забарвленість терміна-політоніма (2016)
Антонюк О. В. - Мовна ситуація в моно- та поліетнічних родинах школярів Ширяївського району Одеської області, Кришталь У. В. (2016)
Дружинець М. Л. - Соціофонетичний опис українського мовлення сучасної молоді: шиплячі / свистячі в пре- та постпозиції (2016)
Кобченко Н. В. - Подвійний і складений іменний присудки: зона синкретизму (2016)
Крупеньова Т. І. - Функціонування складних слів у романі Ю. Андруховича "Дванадцять обручів" (2016)
Мельник Л. Б. - Соціальна дійсність крізь призму антонімії у творах Федора Заревича (на матеріалі публіцистичної та прозової спадщини митця) (2016)
Мікрюкова К. О. - Мовна структура пейзажного образу "місто" (2016)
Немировська О. Ф. - Художня своєрідність хронотопу дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі роману В. Малика "Князь Ігор") (2016)
Порожнюк А. Л. - Семантичні трансформації слова у художньому тексті (2016)
Снігоцька Ю. А. - Сутність поняття "підтекст”: теоретичні аспекти (2016)
Стойкова Г. Г. - Мова як невід’ємний складник формування української національної ідеї (2016)
Форманова С. В. - Одоративна лексика: класифікація, структура, семантика (на матеріалі творчості Ірен Роздобудько) (2016)
Билінська О. С. - Політичний слоган в аспекті лінгвістичної генології: типологічні особливості (2016)
Боєва Е. В. - Засоби неввічливості в сучасному прозовому дискурсі (2016)
Завальська Л. В. - Типологія комунікативних ролей українських політиків в інтерактивному спілкуванні (на матеріалі політичних ток-шоу) (2016)
Климентова О. В. - Впливова специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) (2016)
Ковалевська Т. Ю. - Нейролінгвістична ідентифікація метапрограмних стратегій особистості (2016)
Мамич М. В. - Мотиваційна та маніпулятивна інтенція медіатекстів підконтенту "огляд моди” в журналі "Жінка” (2016)
Олексюк О. М. - Основні ознаки рекламного дискурсу як складника інституційного (2016)
Романенко В. О. - Гендерний стереотип "радянська жінка" на сторінках однойменного періодичного видання (2016)
Стрій Л. І. - Некролог і співчуття як мовленнєві жанри ритуального політичного дискурсу (2016)
Шалёв А. С. - Темпоральная организация радиобесед на морскую тематику (на материале украинского и английского языков) (2016)
Щербак О. В. - Продуктивні типи семіотичних кодів в українській комерційній телерекламі (2016)
Ковалевська Т. Ю. - Оцінний світ фразеології (Рецензія на наукове видання: Жанни Володимирівни Краснобаєвої-Чорної. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : монографія. – Вінниця : "ТОВ Нілан-ЛТД", 2016. – 410 с.) (2016)
Процевський В. О. - Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю, Грицай Ю. В. (2016)
Шабанов Р. І. - Щодо поняття соціального діалогу у сфері зайнятості населення (2016)
Бойко А. К. - Правові аспекти розуміння дистанційної праці як засобу забезпечення трудової зайнятості молоді (2016)
Коваленко О. О. - Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін (2016)
Новіков Д. О. - Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією (2016)
Єрьоменко О. О. - Свобода як обов’язкова передумова відповідальності (2016)
Прийменко О. С. - Принцип правової визначеності у Рішенні Конституційного Суду України у справі про припинення виплати допомоги при народженні дитини (2016)
Пономаренко О. М. - Щодо визначення поняття сімейного договору (2016)
Лук’янчиков О. М. - Особистий житловий простір як елемент реалізації права особи на гідність (2016)
Нечитайленко А. О. - Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України, Нечитайленко В. А., Компанієць І. М. (2016)
Гуйван П. Д. - Питання тривалості права особи на адміністративний позов з метою захисту свого приватного права (2016)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: етнічний аспект, Горбань О. В. (2016)
Кузнецов І. А. - Конституційні інститути безпосередньої демократії (2016)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо окремих засад призначення покарання (2016)
Ворона В. С. - Щодо питання про види спеціальних засад призначення покарання (2016)
Попій Д. С. - Історія розвитку призначення покарання за незакінчений злочин (радянський період) (2016)
Попій А. С. - Історико-правовий аналіз розвитку правової регламентації призначення покарання за сукупністю злочинів у дореволюційний період (2016)
Савченко О. О. - Щодо соціальної обумовленості встановлення кримінально-правової заборони (2016)
Корабель М. Г. - Проблеми регламентації майнових покарань в санкціях статей особливої частини КК України (2016)
Полянський А. О. - Міжнародні норми, що визначають підґрунтя поваги до людської гідності як засади кримінального процесу: філософсько-правовий аспект (2016)
Москаленко О. В. - Принцип диспозитивності у кримінальному процесі України (2016)
Півненко Л. В. - Застава - як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2016)
Ждан М. Д. - Щодо процесуального положення захисника у кримінальному провадженні (2016)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Бабаев В. Н. - Основные технологические параметры заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля класса а500с, Золотов М. С., Дауд А. Х. (2014)
Шмуклер В. С. - Експериментальні дослідження стінових та покрівельних сендвіч-панелей серії "Алютерм", Лугченко О. І., Петрова О. О. (2014)
Крылов Е. А. - Критерий качества эффективного порового пространства ячеистого бетона неавто-клавного твердения на основе комплексного вяжущего с применением молотого до-менного шлака, Зелинский Д. В., Мартынов В. И. (2014)
Шмуклер В. С. - Оценка адаптации конструкций здания специального назначения к новым нормативным требованиям по сейсмике, Кукунаев В. С., Псурцева Н. А. (2014)
Калмыков О. А. - Эксперементальное определение давления сыпучего на криволинейную поверхность, Тен Е. А. (2014)
Шмуклер В. С. - Адаптация типовых решений дорожных плит к стандартам еврокода (en) и нормам дбн в.2.6-98:2009, Стоянов Е. Г., Пустовойтова О. М. (2014)
Рапина Т. В. - Рентгенографические исследования гипсовых материалов при интенсификации стока избыточной влаги (2014)
Бабаєв В. М. - Класифікація високотехнологічних будівельно-енергетичних проектів, Сухонос М. К., Білецький І. В. (2014)
Гусєва Ю. Ю. - Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Канцевич М. В. (2014)
Богославец А. А. - Классификация it-проектов (2014)
Бондаренко А. Ю. - Анализ процессов в двухчастотных индукторных системах – инструментах внешней магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Далека В. Ф., Гаврилова Т. В. (2014)
Срібнюк С. М. - Енергозаощадження при транспортуванні рідини через перевал, Зубричева Л. Л., Осадча О. А. (2014)
Melcer J. - The load from city transport (2014)
Доля В. К. - Обсяги транспортної роботи міського пасажирського транспорту, Іванов І. Є. (2014)
Хворост М. В. - Дослідження шумовипромінювання автотранспортних засобів в потоці, Грязнова С. А., Малишева В. В. (2014)
Петренко О. М. - Аналіз енерговитрат електричним транспортом при різних способах ослаблення поля, Костенко І. О., Мовчан А. М. (2014)
Авуа Дж. А. - Учет влияния функционального состояния пассажира при выборе им маршрута следования, Очеретенко С. В. (2014)
Жван В. В. - Шляхи спрощення методики визначення категорії складності об’єктів будівництва виробничого призначення (2014)
Гринев В. Б. - Об одной модельной задаче оптимизации мачт мобильной связи, Алешечкина Т. Н., Виноградов В. В. (2014)
Алексахин А. А. - Оценка влияния утепления зданий на показатели работы теплообменников горячего водоснабжения при независимом присоединении системы отопления, Бобловский А. В., Стахнюк О. М., Юсифова О. В. (2014)
Гришко В. В. - Натурные наблюдения за состоянием основных сооружений днестровской гидроаккумулирующей электростанции (2014)
Дегтяр М. В. - Особливості використання альтернативних джерел водопостачання (2014)
Пахомов Ю. В. - К вопросу определения технического состояния трубной арматуры транспортных энергетических систем (2014)
Капцова Н. И. - К вопросу технологической эксплуатации подземных хранилищ газа, созданных в водоносных пластах (2014)
Бабий И. Н. - Термографический анализ систем вентилируемых фасадов зданий, Борисов А. А., Менейлюк И. А. (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування викидів шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства (2014)
Новикова О. Н. - Эволюция формирования экоархитектуры (2014)
Вотинов М. А. - Природный потенциал города как средство гуманизации среды его жизнедеятельности (2014)
Махди П. А. - Периодизация развития городской среды с системой общественных пространств в странах среднего востока (2014)
Смирнова О. В. - Лофт как инновационный объект формирования жилых зданий (2014)
Ніколаєнко В. А. - Моделювання розміщення мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів у Полтавському регіоні, Шлапко Л. В. (2014)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Feirusha S. H. - Simulation of 3d modeled box culvert and search the maximum and minimum values of the principal stresses (2015)
Шпачук В. П. - Методи й установки для випробувань на багатокоординатний зовнішній вібраційний вплив, Дудко В. В., Костенко І. В. (2015)
Григорова Т. М. - Управління пасажирською транспортною системою приміського сполучення з урахуванням людського фактору, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Грицунов А. В. - Повышение информативности спутниковых изображений городского ландшафта, Штельма О. Н. (2015)
Дядюн С. В. - Имитационные модели технологических процессов функционирования трубопроводных транспортных систем, Штельма О. Н. (2015)
Єрошкіна О. О. - Проблеми відновлення ресурсів сакрального зодчества у вдосконаленні архітектурного середовища Харкова (2015)
Каржинерова Т. И. - Способы восстановления фундаментов при реконструкции зданий, Броневицкий Т. И., Каржинерова Е. Г. (2015)
Плахотникова И. А. - Методика расчета железобетонных фундаментов тепловых агрегатов в соответствии с действующими нормами (2015)
Пашинський В. В. - Нормування й районування розрахункових параметрів температури повітря на території України (2015)
Войтенко И. В. - К вопросу взаимодействия заглубленных конструкций с анизотропной грунтовой средой (2015)
Виставна Ю. Ю. - Важкі метали у донних відкладах міської та регіональної системи басейну р.сіверський донець, Решетченко А. І., Дядін Д. В. (2015)
Пальченко О. Л. - Комплексна оцінка розподілу витрат й вигод від будівництва великих гребель (2015)
Шевченко А. А. - Прогнозирование факторов, влияющих на эффективность работы смесительной диафрагмы (2015)
Синицкая Н. В. - Метод оценки бизнес-процессов в базисе стратегий при проведении проектов реинжиниринга, Доценко Н. В. (2015)
Чернова Л. С. - Управление проектом мотивации труда персонала наукоемкого проектно-ориентированного предприятия (2015)
Пальченко О. Л. - Еколого-економічна оцінка природоохоронних заходів, спрямованих на відновлення водних об'єктів (2015)
Поліщук О. Ю. - Дослідження спектральних характеристик світлодіодних джерел світла та визначення коефіцієнтів актинічності, Овчинников С. С., Поліщук В. М. (2015)
Перепечений В. О. - Вибір оптимальних параметрів розподільних електричних мереж в районах з малою щільністю навантаження (2015)
Воронов Р. В. - Огляд стану сучасних тренажерів транспортних засобів (2015)
Сабадаш В. В. - Дорожньо-транспортна пригода як результат порушення функцій взаємодії в системі "людина – техніка – середовище", Вакуленко К. Є., Толмачов І. О., Носкова В. С., Крикун В. А. (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Купко А. Д. - Искажение световых и цветовых характеристик источника обусловленное диаграммой направленности излучения, Волкова О. Ю., Полищук В. Н. (2015)
Зоценко М. Л. - Обчислювальні дослідження закономірностей деформування ґрунту при пресіометричних випробовуваннях, Іванченко В. Г. (2015)
Шаповалов А. Н. - Учет совместной работы железобетонных плит перекрытия с армированной набетонкой под полы промзданий (2015)
Золотов С. М. - Базальтопластиковые анкера для крепления различного технологического оборудования, Еремеева Т. Г. (2015)
Мальований І. В. - Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей енергоефективного теплоізоляційного матеріалу на основі морської трави, Шаровар М. К., Афанасьєв В. В. (2015)
Новожилова М. В. - Управління фінансовим ресурсом програми розвитку системи техногенної безпеки в умовах турбулентного оточення, Попов В. М. (2015)
Шостак И. В. - Модель социального профиля как база предпочтений пользователя в процессе семантического поиска по SEMANTIC WEB, Лысенко А. А. (2015)
Лапенко О. І. - Методи комп’ютерного моделювання в задачах аеродинаміки висотних споруд, Махінько Н. О. (2015)
Шостак И. В. - Информационная технология поддержки принятия экспертных решений в национальных форсайт-исследованиях, Данова М. А., Романенков Ю. А. (2015)
Вотинов М. А. - Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции (2015)
Шраменко Н. Ю. - Математична формалізація процесу транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міському сполученні (2015)
Горбачов П. Ф. - Попит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів, Наглюк І. С., Россолов О. В., Король В. Ю. (2015)
Кравченко О. В. - Отримання високопродуктивних штамів мікроорганізмів для видалення із води сполук заліза та марганцю (2015)
Збараз Л. И. - Моделирование децентрализованного источника теплоснабжения и выбор оптимальных параметров его работы (2015)
Матяш О. В. - Стан водопровідних мереж України з точки зору надійності (2015)
Блиндюк В. С. - Реалізація пристрою оцінки якості комутації електричних машин постійного струму у вигляді багатоканального процесора (2015)
Новий член редколегії (2015)
Янкелевич М. - Из моего опыта в США: проект Central Artery / Tunnel (CA/T) (2015)
Стоянов Е. Г. - Особенности проектирования многопустотных плит перекрытий с напрягаемой канатной арматурой, Набока А. В. (2015)
Лобанова А. В. - Стеновые изделия из арболита на основе костры льна, Казимагомедов И. Э. (2015)
Балабай О. О. - Імовірнісна оцінка надійності бетонних гравітаційних гребель на скельній основі за критерієм обмеження глибини зони розтягання по перерізу греблі з основою (2015)
Махінько Н. О. - Надійність та однорідність вихідних кліматологічних даних про швидкість вітру (2015)
Гоблик А. В. - Про інтерпретацію ідеї нелінійності світу в архітектурі та теорії містобудування (2015)
Терновська О. І. - Очистка промислових стоків підприємств по переробці тваринницької продукції від жиру, Ковтун С. Б., Кукушкін А. І., Д`яконов В. І., Чеботарьова О. В., Фесенко Г. В. (2015)
Гарбуз С. В. - Экологическая опасность дегазации резервуаров хранения нефтепродуктов, Удянский Н. Н. (2015)
Д’яконов В. І. - Утилізація рослинних і деревних відходів паркової зони міста, Дьяконов О. В., Скрипник О. С. (2015)
Купко А. Д. - Измерение координат цветности поверхности дорожных знаков, Полищук В. М., Волкова О. Ю. (2015)
Будниченко В. Б. - Обґрунтування концептуального підходу до визначення витрат енергоносія трамвайним вагоном, Далека В. Х., Шавкун В. М. (2015)
Воронов Р. В. - Особливості моделювання психофізіологічних ефектів в оператора на тренажері рухомого складу метрополітену (2015)
Батракова А. Г. - Постановка задачи оптимизации индекса технико-эксплуатационного состояния сети дорог при ограниченном финансировании (2015)
Гредасова О. Ю. - Анализ методов оценки безопасности движения в процессе жизненного цикла автомобильной дороги, Батракова А. Г. (2015)
Лысенко Д. Э. - Модели сборочных работ в единичном и мелкосерийном производстве (2015)
Третьяков О. В. - Організація управління охороною праці в Україні, Коваленко В. О. (2015)
Пиркова О. В - Організаційно-методичний механізм формування та використання містобудівного моніторингу земель міст: характеристика й технології реалізації (2015)
Кухар М. А. - Концептуальні положення створення системи ГІС адміністрування для вирішення завдань землеустрою (2015)
Юбилеи (2016)
Бережной В. В. - Омега+3 полиненасыщенные жирные кислоты — важнейший вектор в сохранении здоровья детей, Корнева В. В. (2016)
Семкович М. Я. - Випадок успішного лікування важкого катетер+асоційованого грамнегативного сепсису у дитини раннього віку, Семкович Я. В., Синоверська О. Б. (2016)
Квашнина Л. В. - Алиментарный дефицит кальция у детей и подходы к его коррекции (2016)
Боярська Л. М. - Реабілітація дітей, народжених передчасно, впродовж перших трьох років життя, Веліканова Т. В., Подліанова О .І., Коротина Н. М. (2016)
Дралова О. А. - Оцінка ефективності модифікованого етіопатогенетичного лікування токсокарозної інвазії у дітей з ураженням дихальної системи, Усачова О. В. (2016)
Сміян О. І. - Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей, Мощич О. П., Бинда Т. П., Дичко М. М. (2016)
Лукащук С. В. - Принципи ведення дітей із частими та рецидивними захворюваннями дихальних шляхів (огляд літератури), Лемко О. І. (2016)
Федорців О. Є. - Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей, Мочульська О. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Cиндром непереносимості гістаміну у дітей, Московенко О. Д. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa. Часть 1, Никулина А. А. (2016)
Боярчук О. Р. - Оніхомадезіс як прояв ентеровірусної інфекції, Волянська Л. А., Дивоняк О. М. (2016)
Дорош О. І. - Таласемія в Україні: міф чи рідкісна патологія?, Цимбалюк-Волошин І. П., Середич Л. П., Макух Г. В., Мих А. М., Поліщук Р. С., Трояновська Трояновська, О. О., Дубей Л. Я., Вовк З. В., Фоменко Н. М. (2016)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Паранеопластичні синдроми при лімфомі Годжкіна у дітей (2016)
Гищак Т. В. - Фази адаптації у дітей із первинною артеріальною гіпертензією, Марушко Ю. В. (2016)
Шадрин О. Г. - Опыт применения сиропа Пиковит у детей раннего возраста с органическими заболеваниями кишечника, Дюкарева-Безденежных С. В., Остапчук Т. Г., Грегуль Н. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Клініко+лабораторна характеристика лактазної недостатності у дітей грудного віку, Іовіца Т. В., Тодика Ю. І. (2016)
Гончарь М. О. - Прогнозування розвитку серцево+судинних розладів у новонароджених із судомним синдромом, Тесленко Т. О., Огнєв В. А., Зінчук А. М. (2016)
Похилько В. І. - Вплив забезпечення нутрієнтами в пренатальному і грудному віці на розвиток ожиріння у дітей, Цвіренко С. М., Соловйова Г. О., Чернявська Ю. І. (2016)
Тертышный С. И. - Сравнительная гистоморфометрия мочеточника у детей раннего возраста с мегауретером, Спахи О. В., Кокоркин А. Д. (2016)
Спахі О. В. - Динаміка показників мікроциркуляції при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Рябоконь Н. О. - Соціально+демографічні, біологічні, психологічні фактории предикції формування тривожно+ депресивних розладів у дітей (2016)
Зинченко С. Н. - Клинические и психологические аспектынарушения пищевого поведения у подростков, Козачук В. Г., Чурсина Л. В. (2016)
Шабельніков В. І. - Встановлення кордонів України з сусідніми радянськими республіками у середині 1920-х рр. (2013)
Бартагарієва І. І. - Правовий вимір раціональності та громадянське суспільство (2013)
Волошин В. В. - Посибілізм та проблема інтерпретації релігії: онтологічний та епістемологічний аспекти (2013)
Додонов Р. О. - Інтерсуб’єктна природа права (2013)
Додонова В. І. - Специфіка розвитку соціальної раціональності доби Просвітництва (2013)
Емельянова Н. Н. - Философия как ностальгическая тяга повсюду быть дома (2013)
Колінько М. В. - Проблематизація суб’єкта у контексті, Скиртач В. М. (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологічні ефекти глобалізаційного (2013)
Приятельчук А. О. - Логіка, інтуїція та осяяння: особливості взаємозв’язку у бізнесі (2013)
Рагозин Н. П. - "Философия практики" А. Грамши как теоретическая предпосылка концепции духовного производства (2013)
Родигін К. М. - Феномен алхімії в сучасному світі: музеологічний аспект, Родигіна О. М., Родигін М. Ю. (2013)
Филипенко М. И. - Модель редукции Черчленда-Хукера (2013)
Чорноморденко І. В. - Трансформація освіти в Україні: традиції і новаторство, Куцурук В. М. (2013)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2015/2016 навчальному році, Михайленко О. В. (2015)
Бойко І. Й. - Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його застосування у Східній Галичині: деякі дискусійні питання (2015)
Бернюков А. М. - Загальнометодологічні установки концепції "третього шляху" в юриспруденції А. Кауфмана (2015)
Васецький В. Ю. - Становлення Русі-України як самостійної держави: історично-правові процеси (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: об’єктивність науки (2015)
Іванов В. М. - Нюрнберзький процес: історичне та правове значення (до 70-річчя Міжнародного військового трибуналу) (2015)
Куракін О. М. - Особливості предмета правового регулювання (2015)
Малишев О. О. - Археологічне право Франції: генеза та сучасний стан (2015)
Настюк А. А. - Фінанси Київської Русі після прийняття християнства (2015)
Терела Г. В. - Система органів нагляду за додержанням робітничого законодавства за доби Української Центральної Ради (2015)
Ходаківський М. Д. - Юридична термінологія в історико-правовому дослідженні (2015)
Балаклицький А. І. - Сучасні методологічні підходи до дослідження глобалізації: загальна характеристика (2015)
Іванченко О. П. - Систематизація законодавства: науковий вектор, практичні потреби (2015)
Козаченко В. М. - Правова свідомість як джерело права в англосаксонській правовій системі (2015)
Батанов О. В. - Конституційно-правові засади місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: основні моделі організації та діяльності (2015)
Куян І. А. - Конституційно-правові проблеми розвитку України як демократичної держави (2015)
Антонов В. О. - Проблема формування нової нормативно-правової бази національної безпеки України на тлі нових викликів та загроз (2015)
Гаєва Н. П. - Принцип відсутності майнового інтересу членів (учасників) громадських об’єднань: теоретико-правовий аспект (2015)
Довгань Г. В. - Конституційні зміни як передумова вступу Естонської Республіки до Європейського Союзу (2015)
Костецька Т. А. - Інформаційне забезпечення як невід’ємна складова виборчого процесу: теоретико-правові аспекти (2015)
Омельченко Н. Л. - Поняття, принципи та місце парламентського права України у системі права (2015)
Суржинський М. І. - Правове регулювання припинення громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2015)
Ємельянова А. Г. - Конституційне право на участь в управлінні державними справами: актуальні проблеми реалізації (2015)
Залізнюк В. В. - Деякі аспекти дефініції поняття "політична партія" в наукових працях та національному законодавстві України як відображення її функцій та ролі в суспільстві (2015)
Лізунова О. Д. - Порівняльно-правові аспекти інформаційного забезпечення виборів від найдавніших часів до сучасності (2015)
Андрійко О. Ф. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав і свобод громадян в Україні, Кисіль Л. Є. (2015)
Антошкіна В. К. - Способи тлумачення в цивільному праві та їх роль в правозастосовній практиці (2015)
Бевз С. І. - До питання про сутність державного регулювання господарської діяльності (2015)
Дерець В. А. - Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики (2015)
Ісаєва Н. К. - Удосконалення податкового законодавства України в сучасний період (2015)
Степанов І. О. - Правова робота як юридичний засіб інтенсифікації застосування та реалізації права, Лівак П. Є. (2015)
Фукс Н. А. - Закон України про державний бюджет як інструмент регулювання фінансових відносин (2015)
Баурда М. М. - Правові аспекти застосування іпотечних сертифікатів на фондовому ринку України (2015)
Грінь А. А. - Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень органами виконавчої влади (2015)
Крахмальова К. О. - Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Лавріненко І. А. - Право гаранта на регрес та його забезпечення (2015)
Терещук О. А. - Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі (2015)
Устименко Є. В. - Систематизація заходів адміністративного припинення (2015)
Шапочкіна М. В. - Адміністративно-припинювальні санкції у сфері ліцензування: теорія та практика (2015)
Ярова Р. В. - Вина як ознака адміністративного проступку спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів (2015)
Литвин С. Й. - Сутність результату інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкта цивільного права (2015)
Маріц Д. О. - Договір перевезення пасажирів та багажу на таксі (2015)
Наден В. В. - Обязанности наследников, возникающие в завещательном отказе, "возложении", завещании с условием (сравнительно-правовой анализ) (2015)
Намясенко О. К. - Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем (2015)
Сімутіна Я. В. - Щодо механізму правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах (2015)
Ткачук О. С. - Аксіологічні константи цивільного судочинства (2015)
Шкребець Д. В. - Деякі нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі (2015)
Гордієнко Р. Л. - Медіація та її роль у консалтинговій діяльності в сфері охорони здоров’я (2015)
Кучмієнко О. В. - Зловживання правом у корпоративних правовідносинах: зарубіжний досвід в українських реаліях (2015)
Простибоженко О. С. - Юридична конструкція "договору в інтересах сім’ї" у майнових правовідносинах подружжя: спроба концептуального осмислення (2015)
Сіроштан О. О. - Особливості спадкування прав інтелектуальної власності особами, які мають право на обов’язкову частку у спадщині (2015)
Сошников А. О. - Теоретичні засади здійснення публічних закупівель (2015)
Фартушок Т. Б. - Принципи оплати праці в аспекті захисту права на оплату праці (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського