Курило І. О. - Батьківство у демографічному контексті: методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку (2016)
Аксьонова С. Ю. - Вік батька при народженні дитини (2016)
Рогожин О. Г. - Оцінка потенційних втрат населення сучасної України: макроекономічний підхід (2016)
Шевчук П. Є. - Динаміка потенціалу зростання населення України в 1850–2013 рр. (2016)
Малиновська О. А. - Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС (2016)
Новіков В. М. - Інституціональні механізми реалізації соціального потенціалу децентралізації (2016)
Дєєва Н. М. - Соціальна функція держави: практика і завдання бюджетного забезпечення (2016)
Калашнікова Т. М. - Дослідження взаємозв’язку сталості людського розвитку і стабільності держави, Новак І. М. (2016)
Гвелісіані А. Г. - Інвестиційні умови територіального розвитку соціальної інфраструктури (2016)
Горемикіна Ю. В. - Моніторинг і оцінювання якості та ефективності соціальних послуг: прикладний аспект (2016)
Юрчик Г. М. - Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти, Самолюк Н. М. (2016)
Хмелевська О. М. - Освітні ризики у контексті людського розвитку (2016)
Лутай Л. А. - Напрями розвитку системи професійної орієнтації учнівської молоді (на прикладі Миколаївської області), Помінчук С. Г. (2016)
Садова У. Я. - Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект, Риндзак О. Т., Андрусишин Н. І. (2016)
Маршавін Ю. М. - Теоретичні та практичні засади оцінювання економічної ефективності активних програм на ринку праці (2016)
Слово прощання. Пам’яті Л.П. Шахотько присвячується (2016)
Видання 2015–2016 рр. (підготувала Л.О. Григор’єва) (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Guidelines for Authors (2016)
Титул, зміст (2015)
Мартинюк М. - Земельна реформа: компромісний сценарій (2015)
Кулініч О. - "Є сенс запроваджувати ринок землі поетапно" (2015)
Тепер можна дізнатися про ділянку сусіда або міністра (2015)
На посаду у земельній службі — через відкритий конкурс (2015)
Поліщук Н. - В Україні розпочався проект зі створення прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних (2015)
Пєсков І. - Проблеми інституціонального регулювання землекористування в умовах зрошення, Грановська Л., Морозов О., Полухов А., Морозова О. (2015)
Краснолуцький О. - Система заходів щодо охорони родючості ґрунтів та попередження їх деградації у Київській області, Шевченко О. (2015)
Лихогруд О. - Актуальні питання щодо вдосконалення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2015)
Данкевич А. - Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації (2015)
Солов’яненко Н. - Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення (2015)
Ходаківська О. - Сучасний стан сільськогосподарського землекористування: економічний та екологічний виміри, Давиденко В. (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Содержание (2016)
Богачев В. Е. - Функция Грина и задача на собственные значения, Беляева И. Н., Чеканов Н. А., Башкатов Б. М., Чеканова Н. Н., Кузнецова И. С. (2016)
Вахненко В. О. - Метод оберненої задачі розсіювання для еволюційного рівняння зі спектральним рівнянням третього порядку, Паркес Е. Дж. (2016)
Войтик Т. Г. - Проекторный подход в задаче родственного Римана- Гильберта-Привалова типа для кольца рациональных функций, Полетаев Г. С., Яценко С. А. (2016)
Дубинко В. И. - Квантовая динамика волновых функций в двумерном нестационарном параболическом потенциале, Мазманишвили А. С., Лаптев Д. В. (2016)
Ленюк О. М. - Розв’язання задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті, Нікітіна О. М., Шинкарик М. І. (2016)
Пащенко В. О. - Гранично-елементне моделювання асимптотики електричної напруженості прямокутного контуру над неушкодженою поверхнею ортотропного композита (2016)
Полетаев Г. С. - Необходимое и достаточное условие связи решений парных интегральных уравнений типа свёртки – І (2016)
Полетаев Г. С. - Необходимое и достаточное условие связи решений парных интегральных уравнений типа свёртки – ІІ (2016)
Самойленко Є. Є. - Невизначені системи лінійних рівнянь (2016)
Александрова Т. Е. - Математическое моделирование инерционных возмущений, действующих на танковую пушку в неравномерном криволинейном движении танка, Лазаренко А. А. (2016)
Гуменюк Ю. О. - Використання моделі суттєво-нелінійної механічної системи у аналізі вільних коливань робочих органів на пружній підвісці при їх взаємодії з оброблюваним грунтом, Човнюк Ю. В. (2016)
Дзензерский В. А. - Колебания и устойчивость левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы нетрадиционной конструкции, Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М., Звонарева О. В. (2016)
Долгов Н. А. - Выбор материала для напыления износостойких покрытий, Смирнов И. В., Заичко К. В., Бесов А. В., Вихирева-Цинаридзе Е. В., Андрейцев A. Ю. (2016)
Єдинович М. Б. - Моделювання процесу росяного мочіння соломи льону олійного, Бобирь С. В., Кузьміна Т. О. (2016)
Завадский А. А. - Управление дорожным движением на перекрёстках при помощи мультиагентных систем, Шуть В. Н. (2016)
Защепкіна Н. М. - Розробка та контроль якості матеріалів для захисту людини від дії пилу, Тєрєнтьєва Н. Р. (2016)
Кагадий Т. С. Белова О. В. - Аналитический подход к решению некоторых контактных задач, Щербина И. В. (2016)
Ковч О. И. - Исследование растрескивания поверхностей при термосиловом нагружении (2016)
Кравчук В. Т. Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальное моделирование при исследовании процесса взаимодействия вибрационной системы с обрабатываемой бетонной смесью объёмное формование (2016)
Лебеденко Ю. О. - Протидія впливу високочастотного випромінювання на прилади обліку електричної енергії, Омельчук А. А., Крайнов В. Є. (2016)
Любимова Н. А. - Последовательный контроль процесса дефеноляции сбросов коксохимического производства (2016)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії, Мельник Н. Б., Дрогомирецька Х. Т. (2016)
Погорелый Д. Ф. - Колебание сферической оболочки с подкрепленным центральным отверстием, Малинский С. М., Усенко В. Г. (2016)
Зевин А. А. - Анализ устойчивости процесса фрезерования, Пославский С. Ю. (2016)
Сивак И. Н. - Исследование процесса взаимодействия рабочего органа вибромашины для поверхностногообъёмного уплотнения бетонной смеси с обрабатываемой средой, Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т. (2016)
Соколова Н. О. - Верификация сегментов зданий путем анализа геометрии (2016)
Сохацький А. В. - До питання оптимізації компонувальної схеми екраноплану, Іванисенко І. С., Романенко Є. M. (2016)
Усов А. В. - Расчет вероятностных параметров функционирования зоны текущего ремонта автотранспортного предприятия с учетом информации об эксплуатационной надежности подвижного состава, Кутяков Е. Ю. (2016)
Човнюк Ю. В. - Анализ динамического поведения упругих элементов машин и конструкций эффекты волнообразования, вызванные движением источников, Шутовский О. М. (2016)
Ахметшина Л. Г. - Адаптивная нечеткая сегментация изображений на основе комбинированного сингулярного разложения, Егоров А. А. (2016)
Баклан І. В. - Інтелектуальний аналіз даних від сучасних комп’ютерних маніпуляторів з використанням лінгвістичного моделювання, Хуссейн С. І., Очеретяний О. К. (2016)
Боков И. П. - Коэффициенты интенсивности напряжений трещин для трансверсально-изотропной пластины при изгибе, Стрельникова Е. А. (2016)
Вороненко М. О. - Моніторинг санітарно-епідемічної обстановки в pегіоні, Вороненко О. Б., Абрамов Г.С. (2016)
Гвоздева И. М. - Трендовый контроль в современных системах диагностики судовых энергетических установок, Демиров В. В. (2016)
Гнатушенко В. В. - Інформаційна технологія розпізнавання будівель на багатоканальних фотограмметричних зображеннях високої просторової здатності на основі морфологічних індексів, Кавац О. О., Гальченко Е. Б., Кавац Ю. В. (2016)
Гнатушенко В. В. - Дослідження впливу параметрів бездротової сенсорної мережі на час існування, Палтко О. О. (2016)
Гуда А. И. - Синтез критерия для идентификации хаотической системы "Sprott A” с использованием мультимодельного адаптивно-поискового метода, Михалёв А. И. (2016)
Денисюк О. Р. - Определение рациональных параметров численного решения систем дифференциальных уравнений некоторых классов (2016)
Дмитрієва І. С. - Комбінаторний та генетичний алгоритми пошуку розкладу обслуговування багатоприборної системи, Карась Н. М. (2016)
Добровольский Г. А. - Использование энтропии Шеннона для детекции голосовой активности в зашумлённых звукозаписях, Тодорико О. А. (2016)
Кириченко Л. О. - Анализ дисбаланса распределенной системы при самоподобной нагрузке, Иванисенко И. Н., Радивилова Т. А. (2016)
Кобицкая Ю. А. - Распознавание фрактальных временных рядов с помощью пакетного вейвлет-преобразования (2016)
Кондратець В. О. - Моделювання формування піскового тіла механічного класифікатора в умовах спрацювання робочих елементів спіралі, Мацуй А. М. (2016)
Лазурик В. М. - Программная реализация определения энергии электронов по экспериментальным данным, полученным методом дозиметрического клина, Шаптала Ю. А., Салах Саван. (2016)
Литвиненко В. І. - Гібридизація фільтра Калмана і алгоритму клонального відбору для прогнозування гетероскедастичних процесів, Фефелов А. О., Бідюк П. І., Кожухівська О. В. (2016)
Островська К. Ю. - Розробка модулю розширення функції користувача для Microsoft Excel засобами C# та Excel-DNA, Островський Є. В. (2016)
Реута О. В. - Алгоритм візуалізації форми просторового об’єкта, поданого його матричною моделлю (2016)
Романюк О. Н. - Підвищення реалістичності зафарбовування тривимірних графічних об'єктів, Дудник О. О. (2016)
Сафонова Г. Ф. - Байєсовська модель в експертній системі визначення типу крою фасону одягу за його зображенням, Сафонов М. С., Рослякова С. В., Носов П. С. (2016)
Скорик С. Н. - Формальная модель ситуации угрозы безопасности облачных систем (2016)
Сущевський Д. В. - Пошук оптимальних параметрів градієнтних фільтрів для виявлення контурів об’єктів на цифрових супутникових зображеннях високого просторового розрізнення (2016)
Тимофієва Н. К. - Моделювання прикладних задач обчислювального інтелекту з використанням теорії комбінаторної оптимізації (2016)
Трохимчук П. П. - Проблеми складності у сучасній кібернетиці та інформатиці та шляхи їх розв΄язання (2016)
Абрамов Г. С. - Коалесценция частиц окислов на асимптотической стадии процесса внутреннего окисления, Абрамов М. Г., Бардачёв Ю. Н. (2016)
Бабічев С. А. - Модель системи фільтрації профілів експресії генів нуклеотидів ДНК (2016)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання процесу поширення збурень в двовимірному гранульованому середовищі в залежності від різних упаковок його структурних елементів, Лемешко В. А. (2016)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання температурних полів в порожнистому циліндрі, який обертається (2016)
Блажевський С. Г. - Задача дифузії в тришаровому неоднорідому необмеженому середовищі з м’якими межами (2016)
Бразалук Ю. В. - Сравнение эффективности методов конечных разностей и граничных элементов при решении эллиптических краевых задач в кольцевых областях, Евдокимов Д. В., Шульга Р. А. (2016)
Воцелка С. А. - Метод восстановления неизмеряемых координат ирригационного канала, Рожков С. А. (2016)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование ударного взаимодействия тела и жидкости со свободной поверхностью с использованием интегралов в смысле конечной части по Адамару, Катан В. А. (2016)
Горовенко А. П. - Дифракція хвилі тиску на пружному включенні в рідині (2016)
Караєв А. О. - Моделювання стадії гідродинамічного розширення центрального зіткнення важких йонів, Стрельнікова О. О. (2016)
Кныш Л. И. - Особенности моделирования энергомассопереноса в системе приёма тепла солнечной параболоцилиндрической станции, Гоман О. Г. (2016)
Лазурик В. Т. - Апробація методів диференціювання глибинного розподілу дози випромінювання, виміряного методом дозиметричного клину, Попов Г. Ф., Саван Салах, Зімек З. (2016)
Ляшенко В. П. - Моделирование процесса распространения тепла в сферической области под действием импульсных источников, Кобильская Е. Б., Демьянченко О. П. (2016)
Макаренков Е. А. - Решение задачи теплопроводности для полого цилиндра, Сясев А. В., Клим В. Ю. (2016)
Мачулянський О. В. - Моделювання наноструктурних металодіелектричних систем для використання в якості оптичних фільтрів, Бабич Б. Б., Мачулянський В. О., Тарасовська Н. П. (2016)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватной математической модели процесса выплавки стали (2016)
Миргород В. Ф. - Аналитическое решение систем интегральных уравнений Вольтерры с сепарабельными ядрами, Гвоздева И. М., Деренг Е. В. (2016)
Петрик М. Р. - Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі, Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Шинкарик М. І. (2016)
Поливода В. В. - Моделювання процесу вимірювання вологості в зерновій масі, Литвинчук Д. Г., Гавриленко В.О. (2016)
Поляков В. А. - Модель тяги линейного синхронного двигателя, Хачапуридзе Н. М. (2016)
Редчиц Д. А. - Численное моделирование обтекания турбулентным потоком транспортного средства вблизи экрана, Моисеенко С. В. (2016)
Рудакова А. В. - Процедура идентификации параметров модели процесса перемещения крупногабаритного объекта, Поливода О. В., Омельчук А. А. (2016)
Сметанкіна Н. В. - Математичне моделювання процесу нестаціонарного деформування багатошарового оскління при розподілених та локалізованих силових навантаженнях, Угрімов С. В., Шупіков О. М. (2016)
Тарасов С. В. - Моделирование динамики консольных фрагментов упругих лопастей Н-роторов Дарье в потоке воздуха, Тарасов А. С. (2016)
Топчий Д. О. - Компьютерное тестирование нестационарного температурного поля квадратной пластины с двенадцатью термоэлементами. Обзор результатов, Хомченко А. Н. (2016)
Тулученко Г. Я. - Про еквівалентність двох задач МСЕ, Старун Н. В., Селуянова Т. А. (2016)
Удовенко В. В. - Сравнение экспериментальных аэродинамических характеристик профилей с результатами численного моделирования для режимов трансзвукового обтекания, Стрельникова Е. А. (2016)
Фильштинський Л. А. - Краевая задача механики разрушения новых магнитоэлектроупругих материалов, ослабленных трещинами, Носов Д. Н., Еременко А. А. (2016)
Хомченко А. Н. - Гауссова кривизна серендиповых поверхностей или как прогнуть коноид, Астионенко И. А. (2016)
Хомченко А. Н. - Нематричные схемы конденсации на серендиповых элементах, Литвиненко Е. И. (2016)
Шеремет Г. П. - Моделювання еволюції поля напружень в неоднорідному геофізичному середовищі, Венгрович Д. Б., Губар І. Н. (2016)
Шувалова Ю. С. - Интегральные уравнения в задаче о свободных и вынужденных колебаниях жидкости в жестких резервуарах, Крютченко Д. В., Cтрельникова E. A. (2016)
Абрамова Г. В. - Системний аналіз сільськогосподарського виробництва і його прибутковості, Абрамов Г. С. (2016)
Крижановська Т. В. - Моделювання показників ринку праці за допомогою нейросітьових методів, Клецька Т. С., Андрейцев А. Ю. (2016)
Адоньєв Є. О. - Застосування поверхонь відгуку при моделюванні сталого енергетичного розвитку міст, Верещага В. М. (2016)
Аушева Н. М. - Інтерактивне управління поверхнями засобами мобільних пристроїв, Педос Б. М. (2016)
Браилов А. Ю. - Геометрическая модель определения координат точек кровли исторического здания, Панченко В. И., Устянский В.А. (2016)
Воронцов О. В. - Визначення одновимірних геометричних образів ланцюгом послідовних суперпозицій із врахуванням величини рекурентної залежності, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2016)
Гавриленко Е. А. - Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии, Холодняк Ю. В., Пахаренко В. А. (2016)
Гумен О. М. - Багатовимірна геометрія у прикладних задачах, Лясковська С. Є., Мартин Є. В. (2016)
Данилин А. Н. - Математическая модель индивидуально-поточного движения людских и транспортных потоков, Комяк В. В., Комяк В. М., Соболь А. Н., Панкратов А. В. (2016)
Корчинский В. М. - Информационно-графическая технология обработки многомерных цифровых данных дистанционного зондирования (2016)
Лебедев В. А. - Особенности вычислительной и программной реализации дискретной интерполяции на основе углов сгущения, Найдыш А. В., Рубцов Н. А. (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсових поверхонь із двома параболічними напрямними, в рамках апарату БН-числення, Найдиш А. В., Балюба І. Г. (2016)
Муквич М. М. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних кривих, які лежать на поверхні обертання циклоїди (2016)
Пилипака С. Ф. - Динаміка частинки в стичній площині супровідного тригранника плоскої напрямної кривої, Грищенко І. Ю., Чепіжний А. В. (2016)
Спиринцев В. В. - Анализ современных архитектурных шаблонов, используемых при проектировании приложений в среде IOS, Шитик Н. А. (2016)
Спірінцева О. В. - Застосування фрактального аналізу в обробці цифрових зображень, Сухоруков П. С. (2016)
Стеганцев Е. В. - Исследование зависимости между областями параметризованной поверхности и их прообразами на плоскости параметров (2016)
Чопоров С. В. - Триангуляция поверхностей при гибридном параметрическом и неявном представлении, Гоменюк С. И., Лисняк А. А., Аль-Омари М. А. В., Алатамнех Х. Х. М. (2016)
Довбня А. Н. - Использование спадающего магнитного поля соленоида для управления продольными и поперечными параметрами электронного пучка, Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г. (2016)
Мельник И. В. - Оценка времени увеличения тока высоковольтного тлеющего разряда в триодных источниках электронов с учетом влияния температуры электронов и их подвижности в анодной плазме (2016)
Мельник И. В. - Моделирование зависимости тока электронных пушек высоковольтного тлеющего разряда от геометрических параметров электромагнитного натекателя, Тугай Б. А., Тугай С. Б. (2016)
Овчинникова А. П. - Философские интерпретации правовой культуры (2014)
Проценко Т. О. - Позитиви й негативи інформаційного суспільства: погляд з позиції філософії, Селезньова О. М. (2014)
Зайцева А. В. - Медіакультура та право: межі й аспекти взаємодії (2014)
Романова А. С. - Правомірна активність людини (2014)
Максимюк О. Д. - Деякі аксіологічні аспекти функцій кримінальної відповідальності, Торончук І. Ж. (2014)
Гурак Р. В. - Аналіз політико-правових учень країн Стародавнього Сходу (2014)
Зеленко І. П. - Поняття й підходи щодо класифікації презумпцій (2014)
Полонка І. А. - Генезис сутності правової поведінки та пропозиції щодо поняття (2014)
Ясиновський І. Г. - Історичний аспект розвитку інституту медіації та сучасні тенденції його розвитку (2014)
Бачинська Л. Ю. - Позиція католицької церкви щодо біоетичних проблем аборту й евтаназії: філософсько-правове осмислення (2014)
Мокін І. С. - Особливості негативної сторони правового життя в Україні за часи революції 1917–1921 рр. (2014)
Мельничук М. О. - Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Галюк Р. Г. - Правотлумачна діяльність судів спеціальної юрисдикції як форма систематизації права України (2014)
Дробуш І. В. - Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції (2014)
Шевчук І. М. - Особливості захисту прав людини та громадянина органами конституційної юстиції в Україні й Республіці Польща (2014)
Ідесіс І. В. - Проблемні питання прийняття й реєстрації статутів територіальних громад в Україні (2014)
Лошицький М. В. - Предмет охорони поліційної діяльності держави (2014)
Губерська Н. Л. - Процедури прийняття й реалізації управлінських рішень у сфері вищої освіти (2014)
Павлов Д. М. - Правові й організаційні проблеми протидії техногенному (технологічному) та ядерному тероризму і шляхи їх вирішення (2014)
Патерило І. В. - Основи формування концепції публічної адміністрації України на європейських засадах (2014)
Сарана С. В. - Стосовно питання складу процесуально-процедурного податкового режиму (2014)
Фесюнін В. М. - До питання формування позитивного іміджу державної фіскальної служби України в сучасних умовах (2014)
Романяк М. М. - Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції: до питання про вдосконалення правового регулювання (2014)
Рустамзаде А. Х. - Закон Украины "О Высшем совете юстиции" в качестве нормативно-правовой базы Высшего совета юстиции и перспективы его усовершенствования на основе рекомендаций Совета Европы (2014)
Воронін Я. Г. - Громадський контроль у нафтогазовому комплексі України: питання правової регламентації (2014)
Янюк Н. В. - "Посадова" і "службова" особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України (2014)
Ямненко Т. М. - До питання поняття, ознаки та складові недержавного фінансового контролю (2014)
Микулець В. Ю. - Інформаційно-правові засади забезпечення безпеки дорожнього руху: міжнародний досвід (2014)
Гуляк О. В. - Оцінювання ефективності організації управління силами й засобами Збройних Сил України під час ліквідації надзвичайних ситуацій (2014)
Мандзюк О. А. - Правова природа функціонування та розвитку аналітичних спільнот в Україні (2014)
Глушко Є. В. - Проблеми розуміння категорії "громадськість" у контексті протидії корупції (2014)
Бєліцький І. С. - Проблеми припинення податкового обов’язку (2014)
Білокур Є. І. - Реалізація функції планування в державному управлінні: проблемні аспекти (2014)
Лагнюк О. М. - До питання кадрового забезпечення судів загальної юрисдикції в Україні (2014)
Леськів С. Р. - Правовий статус Вищої ради магістратури як органу суддівського самоврядування Франції (2014)
Мішустін М. К. - Аналіз поняття нерухомості як об’єкта адміністративно-правового регулювання в Україні (2014)
Саєнко А. І. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються у сфері інтелектуальної власності (2014)
Токарєва К. С. - Специфіка предмета доказування й обставин, що підлягають установленню під час закриття справи про адміністративне правопорушення за спливом строку статті 38 КУпАП (2014)
Бєлявська С. Ю. - Правові інновації в судовому управлінні: міжнародні правові стандарти й адаптація до них законодавства України (2014)
Губанов О. О. - Вимоги до правозастосовної діяльності як критерій її якості (2014)
Кафтя А. А. - Трансформація прав і свобод людини та громадянина в умовах інформатизації (2014)
Мовчун О. Г. - Поняття службового спору як виду публічно-правового спору (2014)
Гопанчук В. С. - Суміжні правові наслідки недійсного шлюбу, Войтенко Т. В. (2014)
Мануїлова К. В. - Поняття та характеристики джерела підвищеної небезпеки (2014)
Цимбалюк В. І. - Актуальні питання правового регулювання режиму окремого проживання подружжя в сімейному законодавстві України (2014)
Мамницький В. Ю. - Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства (2014)
Лукач І. В. - До питання про можливість скасування наглядової ради в акціонерних товариствах (2014)
Калаур І. Р. - Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном (2014)
Притуляк В. М. - Доктринальне розуміння галузевої приналежності виконавчого провадження в Україні (2014)
Процюк О. П. - Щодо впровадження додаткових механізмів з ліцензування діяльності туроператорів України в разі транскордонного надання послуг в Іспанії (2014)
Абухін Р. Д. - Історія кодифікації цивільного права у творчості С. В. Пахмана (2014)
Колотілова І. О. - Судові рішення та рішення суду: співвідношення понять (2014)
Філінович В. В. - Внутрішнє законодавство країн Європи у сфері правового регулювання веб-сайтів (2014)
Комар Є. Г. - Стан та шляхи удосконалення правового регулювання інвестиційних договорів у будівництві (2014)
Коротич Є. О. - Засоби державної підтримки виробництва і торгівлі медичними виробами (2014)
Лічман Л. В. - Характеристика моделі "антипублічного" правочину (2014)
Трофименко О. О. - Цивільно-правові форми звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності боржника та їх правові наслідки (2014)
Борт О. П. - Вплив імперативних норм на договірний статут (2014)
Голіна О. В. - Проблеми спеціалізації господарсько-правового регулювання договірних відносин із надання послуг (2014)
Лозовий А. І. - До питання оформлення припинення права спільної часткової власності на нерухоме майно (2014)
Майданик Н. Р. - Задавнені зобов’язання як натуральні зобов’язання (2014)
Сидор В. Д. - Монографічне дослідження аграрно-правових проблем контрольно-наглядової діяльності в сільському господарстві України (2014)
Титул, зміст (2015)
Безкоровайна І. М. - Лікування порушень акомодаційної функції у студентів медичного вузу на фоні комп’ютерного навантаження, Ряднова В. В., Воскресенська Л. К., Наконечний Д. О. (2015)
Боброва Н. О. - Ставлення студентів-медиків до здорового способу життя та його вплив на процес навчання, Ананьєва М. М., Звягольська І. М., Басараб Я. О., Лобань Г. А. (2015)
Бойко Д. М. - Стан проблеми тютюнопаління серед студентів-медиків, Бойко М. Г., Бойко О. С., Чорнуха В. Л., Хрищук В. О. (2015)
Знагован С. Ю. - Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности при совместном применении субд access и программы Statistica, Приземина И. Н., Ладыш И. А. (2015)
Капустянська А. А. - Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з клінічної фармакології, Моісєєва Н. В., Вахненко А. В., Рябушко М. М., Островська Г. Ю. (2015)
Kostenko V. G. - Esp textbooks for medical students developed in and out of the local situation: pros and contras (2015)
Лобань Г. А. - Формування здорового способу життя студентів як запорука суспільного та економічного розвитку держави, Зачепило С. В., Коваленко Н. П., Ганчо О. В., Комишан І. В. (2015)
Малахова С. М. - Ретроспективний аналіз ефективності поглибленого дослідження функціонального стану підлітків (2015)
Мірошниченко В. Г. - Медицина у ранньосередньовічній монастирській культурі (V-ХІ століття) (2015)
Свінцицька Н. Л. - Робота у студентському науковому товаристві – перша ланка у процесі формування сучасного лікаря, Шерстюк О. О., Устенко Р. Л., Рогуля В. О., Пілюгін А. В., Білаш В. П. (2015)
Тарасенко К. В. - Раціональне харчування вагітних з надмірною вагою тіла як складова здорового способу життя, Громова А. М., Нестеренко Л. А., Мамонтова Т. В. (2015)
Тарасенко Л. М. - Систематична самостійна робота студента – запорука підготовки висококваліфікованого лікаря, Непорада К. С., Омельченко О. Є., Білець М. В., Цубер В. Ю. (2015)
Треумова С. І. - Формування здорового способу життя, Петров Є. Є., Боряк В. П. (2015)
Шевченко В. В. - Історичні аспекти створення та становлення міжнародного гуманітарного права (2015)
Желнин Е. В. - Роль полиморфизмов генов il-1β и tnfrsf11b в развитии хронического периодонтита (2015)
Лобач Л. М. - Ефективність використання остеопластичного матеріалу Трапекс-гелю при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного періодонтитів, Шундрик М. А., Ткаченко І. М., Марченко І. Я. (2015)
Скрипник В. М. - Ген еластину визначає схильність до утворення патологічних рубців (2015)
Стебловский Д. В. - Биомеханические свойства кожи сосцевидной области при проведении косметической отопластики и ритидэктомии (2015)
Череда В. В. - Застосування нових діагностичних методів у прогнозуванні ризику виникнення запальних захворювань пародонта, Петрушанко Т. О. (2015)
Яценко О. И. - Анатомическая асимметрия нижней челюсти и функциональные особенности жевательных мышц у лиц с глубоким резцовым перекрытием, Рыбалов О. В., Черевко Ф. А. (2015)
Безкоровайна І. М. - Зміни морфології сітківки у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями, Стебловська І. С. (2015)
Васько Л. М. - Спіральна комп’ютерна томографія в оцінці ефективності неоад’ювантного хіміопроменевого лікування місцевопоширеного раку прямої кишки (2015)
Жукова Т. О. - Обгрунтування переваг опромінення в режимі мультифракції над традиційним за показниками якості життя, Сулиз Т. О. (2015)
Заїкіна Т. С. - Динаміка маркерів пошкодження ендотелію – sve-кадгерину, scd40-ліганду та фактору віллебранда у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу, Цівенко В. М., Глєбова О. В., Сапричова Л. В., Леонідова В. І. (2015)
Павліченко П. П. - Методи діагностики функціонального стану професійних спортсменів в різних умовах, Попов В. Д. (2015)
Мельникова С. В. - Изучение показателей вегетативной нервной системы в социальной группе "студенты-психологи" (2015)
Палєнка О. Є. - Клініко-психодіагностичні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії при ожирінні, Литвиненко Н. В., Кривчун А. М. (2015)
Попруга А. О. - Гендерні та вікові особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2015)
Приступа Л. Н. - Вплив гіполіпідемічної терапії на вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу ɛ2/ɛ3/ɛ4 – поліморфізму гена аполіпопротеїну е та маси тіла, Псарьова О. В. (2015)
Приходько Н. П. - Оцінка якості життя у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з кардіоваскулярною патологією, Гопко О. Ф. (2015)
Прихідько Р. А. - Прогнозування розвитку гнійно-запальних ускладнень при гострій інтраабдомінальній патології (2015)
Пурденко Т. Й. - Терапевтичні можливості корекції психовегетативних розладів при дисциркуляторній енцефалопатії (2015)
Руснак І. Т. - Особливості електро- та ехокардіографічних проявів гіпертрофії лівого шлуночка, вікові аспекти (2015)
Русин В. І. - Особливості хірургічної техніки при гострому варикотромбофлебіті приток малої підшкірної вени, Болдіжар П. О., Лопіт В. М., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2015)
Рябушко Р. М. - Ускладнення венектомій у хворих із трофічними виразками нижніх кінцівок венозного генезу (2015)
Сем’янчук В. Б. - Поширеність проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей прикарпаття, хворих на бронхіальну астму (2015)
Слабкий Г. О. - Організація профілактичної роботи лікарями загальної практики-сімейними лікарями, Знаменська М. А. (2015)
Хорош М. В. - Серцево-судинна захворюваність, як складова неінфекційних захворювань та фактори ризику кадіологічної патології (2015)
Чернявська Ю. І. - Оптимізація лабораторної діагностики раннього сепсису у передчасно народжених дітей (2015)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание il-1β и tnf-α в сыворотке крови и очаге при экспериментальном термическом ожоге, Звягинцева Т. В. (2015)
Ковтун А. М. - Вплив засобу мітохондрину (м2) на гліальну систему сенсомоторного цереброкортексу дослідних щурів із експериментально відтворенним гострим геморагічним інсультом, Макаренко О. М., Бібікова В. М (2015)
Кузнецова Т. Ю. - Моделювання впливу водного середовища на механізм взаємодії молекули глутатіону із вільними радикалами кисню, Соловйова Н. В., Міщенко А. В. (2015)
Нагорняк І. В. - Роль аргінази у механізмах порушень вільнорадикальних процесів та функції слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти, Костенко В. О. (2015)
Николаенко Т. В. - Коррекция уровня билирубина и глюкозы антиинсультными средствами как механизм нормализации сосудистой дисфункции при геморрагическом инсульте, Гарманчук Л. В., Макаренко А. Н., Сараева И. В., Петрук Н. А., Джус Е. И., Никулина В. В., Ступак Ю. А. (2015)
Саркисян Е. Г. - Форма и микроскопическое строение коренных зубов кролика и крысы (2015)
Сербін С. І. - Топографо-анатомічні особливості лобової пазухи людей зрілого віку в залежності від типу будови голови (черепа) та статі (2015)
Талаш В. В. - Вплив скевенджеру пероксинітриту l-селенометіоніну на патогенез експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Шевченко Ю. С. - Позитивний енергетичний баланс призводить до підвищення маси тіла у молодих осіб (2015)
Макаренко О. В. - Використання хмаро орієнтованих технологій в навчальному процесі (2015)
Тітова А. В. - Можливості застосування музикотерапії у вищій школі та її вплив на успішність майбутніх лікарів (2015)
Чернюк Н. В. - Особливості застосування тестового контролю знань студентів при вивченні внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології у вищих медичних навчальних закладах (2015)
Акимов О. Е. - Современные подходы к поиску препаратов для дезинтоксикационной терапии при хронической интоксикации нитратами и фторидами (2015)
Скотаренко Т. А. - Сучасні погляди на морфофункціональний стан наднирників в нормі, при гострому запаленні та можливості впливу на них фетоплацентарних тканин (2015)
Стоєва Т. В. - Прояви та принципи терапії кардіо – васкулярної патології у дітей з дисплазією сполучної тканини, Прохорова С. В., Копійка Г. К., Годлевська Т. Л., Бурмус І. В. (2015)
Чанишева Г. І. - Поняття та види колективних трудових правовідносин (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Бельгії (2014)
Гаевая А. В. - Некоторые аспекты глобальной интеграции оплаты труда (2014)
Дейнега М. А. - Особливості правового забезпечення соціального страхування в Європейському Союзі (2014)
Новіков Д. О. - Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції "гнучкості" (дерегулювання) у трудовому праві (2014)
Дейнека В. М. - Безпосередні переговори як спосіб урегулювання розбіжностей між працівником і роботодавцем (2014)
Калишук Л. А. - Вибір способу захисту екологічних прав громадян та критерії його ефективності (2014)
Чумаченко І. Є. - Транскордонне співробітництво під час здійснення державного контролю у сфері використання та охорони вод (2014)
Костенко С. О. - Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість під час експортної діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, Стрільчук В. А. (2014)
Золотарьова Д. М. - Сутність права тимчасового користування землею для проведення розвідувальних робіт (2014)
Коломієць Я. Л. - Про правову регламентацію заборони на провадження виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників на певних територіях (2014)
Сидоренко В. В. - Правові проблеми повернення самовільно зайнятих земельних ділянок (2014)
Стрельник В. В. - Правове регулювання дисциплінарної відповідальності у сфері контролю та нагляду за охороною надр (2014)
Кузнецов В. В. - Зворотна дія кримінального закону в часі: сучасні проблеми правозастосування, Чабанюк В. Д. (2014)
Головко М. Б. - Запобігання злочинам проти правосуддя в Україні (на основі офіційних статистичних даних державної судової адміністрації за 2010-2013 роки) (2014)
Павликівський В. І. - Свобода слова та кримінально-правова охорона недоторканності приватного життя (аналіз кримінального законодавства європейських країн) (2014)
Березовська Н. Л. - Криміналізація і пеналізація кримінальних проступків (2014)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правова доктрина: окремі теоретико-етимологічні аспекти питання (2014)
Колодін Д. О. - Дослідження систем кримінальних проступків проти виборчих та референдних прав у законопроектах (2014)
Коломиец Ю. Ю. - Влияние гражданского общества на законотворчество в сфере уголовного права (2014)
Федчун Н. О. - Загальні засади забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства (2014)
Ізовіта А. М. - Кримінологічне дослідження типових рис особи, яка вчиняє злочин у земельній сфері (2014)
Ігнатенко М. П. - Формалізація оціночних понять як спосіб вдосконалення кримінально-правових санкцій злочинів із подвійною формою вини (2014)
Адамян А. С. - Правова природа казусу як невинного заподіяння шкоди в кримінальному праві України (2014)
Поляков В. М. - Щодо доцільності існування конфіскації майна як виду кримінального покарання (2014)
Тімофєєва Л. Ю. - Відображення принципу гуманізму в кримінальному законі: порівняльно-правова характеристика (2014)
Іваньков О. І. - Актуальні питання реформування інституту надання побачень засудженим та ув’язненим, які утримуються в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби України (2014)
Барбара А. О. - Психологія молодіжної кримінальної субкультури (2014)
Карпов Н. С. - Проведення скороченого судового розгляду у кримінальному процесі (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія слідчих та співробітників оперативних підрозділів під час надходження до ОВС заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (2014)
Сапін О. В. - Процесуальна діяльність прокурора на досудовому розслідуванні за законодавством України та Федеративної Республіки Німеччина (2014)
Ващук О. П. - Криміналістична характеристика та класифікація самообмови при розслідуванні злочинів (2014)
Шевчук О. Ю. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією в державних органах влади (2014)
Іваницький С. О. - Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури (2014)
Пчеліна О. В. - Структура методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Аскеров С. С. - Порядок кримінального провадження щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2014)
Слободзян А. П. - Міжнародні стандарти інституту видачі особи (екстрадиції) як джерело українського судочинства (2014)
Солодков А. А. - Сучасні світові моделі суду присяжних (2014)
Губіна Є. Н. - Деякі аспекти інституту понятих у кримінальному процесі (2014)
Мєнялін А. С. - Участь сторони обвинувачення в кримінальному провадженні під час звільнення особи від кримінальної відповідальності в Х – ХVI століттях (2014)
Волков К. Д. - Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність за кримінально-процесуальним законодавством України та пострадянських країн (2014)
Іскендерова Г. Т. - Історичні передумови запровадження угод у кримінальному провадженні (2014)
Козленко А. А. - Особливості доказування події кримінального правопорушення (2014)
Панова А. В. - Допустимість доказів у кримінальному провадженні України: нормативно-правовий аспект (2014)
Ковальська В. Ю. - Кримінально-правове дослідження потерпілого в злочинах, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканість дітей (2014)
Шминдрук О. Ф. - Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія (2014)
Голуб І. Г. - Проблемні питання застосування запобіжних заходів щодо жінок у кримінальному процесі України (2014)
Дєдов Є. В. - До питання структури криміналістичної характеристики викрадення електричної енергії (2014)
Казанська Л. М. - Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із корупцією (2014)
Сіверський О. М. - Сутність виклику у кримінальному провадженні (2014)
Томін Е. Є. - Класифікація кримінально-процесуальних порушень (2014)
Харина Є. Я. - Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії корупції в Україні (2014)
Столярський О. В. - Окремі доктринальні підходи щодо дефініції міжнародних злочинів у міжнародному кримінальному праві (2014)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Доцільність створення міжнародного мирового суду (2014)
Горбаченко Я. В. - Дослідження дерев’яних балок з вогнезахистом при впливі пожежі, Тищенко О. М. (2014)
Березовський А. І. - Оптимізація компонентного складу вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій (2014)
Гвоздь В. М. - Напрямки вдосконалення оперативно-диспетчерських систем радіозв’язку пожежно-рятувальних підрозділів, Лагно Д. В., Черниш І. А. (2014)
Гвоздь В. М. - Разработка алгоритмов и структурных схем быстродействующих бесконтактных схем защиты электроустановок, Тищенко Е. А., Баракин А. Г., Марченко A. П. (2014)
Григорьян Н. Б. - Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия "ФЕНИКС СТС", Полищук В. Д., Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Ковалишин В. В. - Обгрунтування та розрахунок параметрів гасіння пожеж інертними газами з наступною їх рециркуляцією в кабельних тунелях, Ковальчик В. М., Гончаренко С. І. (2014)
Ковалишин В. В. - Випробування сигналізатора небезпечного рівня густини теплового потоку для захисного одягу пожежників (СТП-02) (2014)
Ковальов А. І. - Експериментальне дослідження вогнезахисної здатності покриття "AMOTHERM STEEL WB" при температурному режимові вуглеводневої пожежі, Качкар Є. В., Зобенко Н. В., Долішній Ю. В. (2014)
Кулініч О. І. - Удосконалення схеми самозапуску асинхронного двигуна при короткочасному зникненні напруги мережі, Землянський Олег М., Землянський Ол-др М. (2014)
Магльована Т. В. - Фізико-хімічні властивості вогнегасних речовин на основі полігексаметиленгуанідину (2014)
Мирошник О. М. - Аналіз способів і засобів знеструмлення житлових будівель, Землянський Олег М. (2014)
Паснак І. В. - Оптимізація маршруту слідування пожежного автомобіля до місця виклику з урахуванням особливостей вулично-дорожньої мережі (2014)
Поздєєв С. В. - Дослідження поведінки залізобетонної стіни в умовах пожежі за допомогою методу кінцевих елементів (2014)
Халиков В. Д. - Влияние площади пролива жидкости на интенсивность теплового излучения, Кокорин В. В., Контобойцев Е. А. (2014)
Щіпець С. Д. - Ідентифікація коефіцієнтів роботи бетону залізобетонної стіни за результатами її випробувань на вогнестійкість, Некора О. В., Кропива М. О., Омельченко А. М. (2014)
Федоренко Д. С. - Системна модель ефективності підготовки газодимозахисників, Федоренко С. С., Марченко А. П., Тищенко Є. О. (2014)
Магльована Т. В. - Токсикологічна оцінка та сорбційне концентрування сполук арсену на силікагелі, модифікованому полігексаметиленгуанідином (2014)
Биченко А. О. - Моделювання впливу зовнішніх факторів на роботу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (2014)
Анотації (2014)
Автори (алфавітний покажчик) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Очеретовська Н. - Соціологічний метод в теоретичному музикознавстві (2015)
Зварич А. - Семантичний та семіотичний ракурси дослідження музичної мови (2015)
П'ятницька-Позднякова І. - Музичне мовлення в семіотичному дискурсі сучасності (2015)
Кравчкнко М. - Теотральний аспект як об'єкт семіотичного дискурсу (2015)
Жарких Т. - Герменевтеко-ономатологическое исследование музыкально-поэтических текстов вокального цикла О.Мессиана"POEMES POUR MI" (2015)
Боганча М. - Методологические основы изучения феномена концертности как жанрово-стилевого комплекса (2015)
Ильенко М. - Метологические основы понятия "трубач-виртуоз" (2015)
Ходакова Н. - Gloria из мессы для трех голосов У. Бёрда: к проблеме текстомузыкальной формы (2015)
Жигалова Е. - Фуга G-MOLL ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО И.С.Баха: аспекты анализа темы (2015)
Погода Е. - Клавирные четырехручные фантазии В. А. Моцарта как отражение идеи "BACH" (2015)
Однолькина М. - Индивидуально-стилевые особенности скрипичных фантазий Г. Венявского (2015)
Бабій О. - "Фіделіо" Л. ван Бетховена та опери Р. Вагнера 40-х років: дві авторські моделі "опери порятунку" (2015)
Бондаренко М. - Авторская каденция как неотъемлемая часть драматургической логики сонатного Allegro (фортепианные концерты Р. Шумана и Э. Грига) (2015)
Ефремова И. - Преломление танцевальности в русской камерно-вокальной лирике XІX века (2015)
Асатурян А. - Генезис и тенденции эволюции камерно-вокального стиля и их отражение в творчестве К. Дебюсси (2015)
Черная Е. - Фортепианная музыка для детей А. Караманова: традиции и авторский стиль (2015)
Куртбединова Л. - Особенности композиционно-драматургического решения "Рондо-Хайтарма" Н. Амедова (2015)
Чжу Юаньюань - Претворение национальных истоков в Концерте "Карта" для виолончели, видео и оркестра Тан Дуна (2015)
Пономарёва М. - Французский язык как "ключ" к вокальной интeрпретации (2015)
Рябенька І. - Вербалізація концепту ЧАС в англомовному пісенному середовищі (2015)
Кононова О. - Вперед до джерел! (2015)
Линник М. - Камерные концерты в Харькове сквозь призму публикаций корреспондента "Русской музыкальной газеты" Р. Геники (конец XIX – начало XX вв.) (2015)
Довжинець І. - Традиція академічного музикування в часо-просторі провінційного міста (2015)
Ван Цзо - Композиторско-исполнительская семантика украинского солоспива в свете жанровой теории интерпретологии (2015)
Бондар С. - Музична шевченкіана у творчості сучасних харківських композиторів (2015)
Сухомлінова Т. - Художній світ хорової музики Ганни Гаврилець (2015)
Деба С. - Стратифікація народнопісенної творчості лемків Луганщини (2015)
Золотарёва И. - Деятельность оркестра Г. А. Аванесова как важный этап профессионализации народно-инструментального творчества на Луганщине (2015)
Чистякова Н. - Музыкальный фестиваль-конкурс как форма практики общественного музицирования (на примере фестиваля-конкурса детей и юношества "Волшебный камертон") (2015)
Сухленко И. - Временная организация музыкального произведения: исполнительский аспект (2015)
Жерздев А. - Струнно-щипковый инструментализм: органология явления (2015)
Паламарчук В. - Скордатура как средство раскрытия потенциала классической шестиструнной гитары (2015)
Худяков Н. - Валторновый стиль: генезис, эволюция, константы и переменные (2015)
Помпеева А. - Искусство сольного пения как исполнительская составляющая "большой" и "камерной" (одноактной) оперы (2015)
Зуб Г. - Коммуникативные координаты в исполнительских версиях вокального цикла "Пять стихотворений Матильды Везендонк" Р. Вагнера (2015)
Сидоренко О. - Взаимодействие исполнителей-виртуозов в камерном жанре (на примере дуэта В. Горовиц – Н. Мильштейн) (2015)
Курганова Я. - Эстрадный вокал в контексте современной масс‑культуры (2015)
Яркина И. - Внутрипластовая переходность стиля funk на пути от джаза к поп-музыке: контекст переинтонирования (2015)
Відомості про авторів (2015)
Чундак С. Ю. - До 70-річчя з дня народження Шманька Павла Івановича, кандидата хімічних наук, доцента (2016)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів Cu7GeS5I, Ag7GeS5I та твердих розчинів (Cu1-хAgx)7GeS5I, Кохан О. П., Соломон А. М., Ізай В. Ю., Стасюк Ю. М., Студеняк І. П., Цімбота М. Ю. (2016)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполуки Ho3Ni0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2016)
Товт В. О. - Тріангуляція квазіпотрійної системи Tl2Se–In2Se3–"P2Se4", Барчій І. Є., П’ясецки М., Кітик І. В., Федорчук А. О., Соломон А. М., Погодін А. І. (2016)
Смітюх О. В. - Кристалічна структура сполук Y1.5Pr1.5Si1.75Se7 та Dy1.5La1.5Si1.66Se7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2016)
Зубака О. В. - Фізико-хімічна взаємодія компонентів у взаємній системі Rb2TeI6+Cs2TeBr6=Cs2TeІ6+Rb2TeBr6, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Кохан О. П., Соломон А. М., Погодін А. І. (2016)
Jozef Fejér - Content of rutin and steroidal saponins extracted from different genotypes of puncture vine Tribulus Terrestris L., Ruslan Mariychuk (2016)
Рябухіна Т. С. - Спектрофотометричне визначення перйодатів у присутності поверхнево-активних речовин, Базель Я. Р. (2016)
Кормош Ж. - Хемосенсор для визначення Hg(II), Сливка Н., Боркова С., Супрунович С., Дубняк Т. (2016)
Лавра В. М. - Спектрофотометричне визначення додецилбензосульфонату натрію з використанням астрафлоксину FF, Панкулич В. В. (2016)
Кормош Ж. - Хемосенсор для визначення Fe(III), Боркова С., Супрунович С., Очко Т. (2016)
Сухарева О. Ю. - Спектрофотометричне визначення алюмінію, Калинський Є. С., Молнар Д. І., Сухарев С. М. (2016)
Воронич О. Г. - Екстракційно-фотометричне визначення галію, Савко Н. І. (2016)
Фізер М. М. - Теоретичне дослідження 1,2,4-триазоліл-1-дитіокарбонової кислоти як аналога диклофенаку, Фізер О. І., Девіняк О. Т., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2016)
Кут М. М. - Хімічні властивості гідрохлоридів 6,7-дизаміщених 2-(дихлоро(п-алкоксіфеніл)телурометил)-2,3-дигідро-5Н-, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2016)
Голуб Є. О. - Дослідження механізму перетворення етану на деяких складних оксидних системах імпульсним методом, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О., Козьма А. А. (2016)
Голуб Є. О. - Дослідження впливу висоти шару каталізатора на кінетику парціального окиснення етану на деяких складних каталітичних системах, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2016)
Симканич О. І. - Вивчення впливу спалювання сухої рослинності на хімічні та біологічні показники ґрунту, Делеган-Кокайко С. В., Глух О. С., Мірутенко В. В., Сухарев С. М. (2016)
Галла-Бобик С. В. - Рекреаційне навантаження на території національного природного парку "Зачарований край" (2016)
Чундак С. Ю. - Роль релігійних конфесій Закарпаття в пропаганді екологічної культури серед населення області, Ортікова В. В., Штремпел М. Ф. (2016)
Правила для авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Dudnyk I. O. - Formation of positive motivation as the basis of students will qualities’ perfection in physical culture practicing (2015)
Kozina Z. L. - Analysis of students’ nervous system’s typological properties, in aspect of response to extreme situation, with the help of multi-dimensional analysis, Iermakov S. S. (2015)
Martyniuk O. V. - Assessment of students’ health condition by indicators of adaptation potential, biological age and bio-energetic reserves of organism, Vilyanskiy V. N. (2015)
Olkhovy O. М. - Model of students’ sport-oriented physical education with application of information technologies, Petrenko Y. М., Temchenko V. А., Timchenko А. N. (2015)
Pichurin V. V. - Resilience of students and their readiness for professional functioning (2015)
Podrigalo L. V. - Study of specificities of arm wrestlers’ psychological status in competition period, Galashko M. N., Galashko N. I. (2015)
Tereshchenko I. A. - Coordination training of sportsmen, specializing in sport kinds of gymnastic, Otsupok A. P., Krupenya S. V., Liauchuk T. M., Boloban V. N. (2015)
Baljinder Singh Bal. - Impact of short-term Bhastrika Pranayama on respiratory parameters: an ancient practice with contemporary significance (2015)
Shabani M. - Study of body mass index (BMI), body fat percent (%BF), and waist to hip ratio (WHR) in male physical education students, Shakerian S., Fatemi R. (2015)
Romanowska-Tolloczko A. - The assessment of difficulty of yacht sailing classes and students’ global self-esteem, Piwowarczyk Piotr. (2015)
Information for Authors (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Kutek T. B. - Peculiarities special physical readiness of the qualified jumpers from the takeoff (2015)
Lopatenko G. O. - Application of mobilizing extra-training means in process of pre-start martial arts sportsmen’s training (on example of fencing), Tumanova V. N., Gatsko E. V. (2015)
Liu Yong Qiang - Operative correction of judoists’ training loads on the base of on-line monitoring of heart beats rate (2015)
Pidpomoga A. Y. - Dynamic of functional indicators’ changes of students having harmful habits (on example of smoking) under influence of organized motion functioning (2015)
Chia M. - Relationship between quality of life and resilience among sport-active Singaporean youth , Lee M. (2015)
Singh Virendra Kumar - Effect of information processing and depth perception upon throwing accuracy of basketball players, Agashe Chandrakant D. (2015)
Information for Authors (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Bachinskaya N. V. - Features of construction of structures in long-term training acrobatics at the modern stage (2015)
Dzhym V. Yu. - Peculiarities of perfection of training process of the qualified bodybuilder in the competitive period. (2015)
Kolokoltsev M. M. - Optimization of physical training of students of high school with regard to quantitative features muscular components of their bodies, Cieslicka Miroslawa, Muszkieta Radoslaw. (2015)
Kondakov V. L. - Causes of declining interest of students to employment physical education and sports, Kopeikina E. N., Balysheva N. V., Usatov A. N., Skrug D. A. (2015)
Mikhnov A. P. - Rationale set of indicators and prioritize relevant to assess competitive activity of hockey players of high qualification of different roles (2015)
Pryimakov A. A. - Stability of equilibrium in upright stance and voluntary motion control in athletes-shooters in the process of ready position and target shooting, Eider E., Omelchuk E. V. (2015)
Prosvirina L. N. - The characteristic of the engine qualities of the students of technical institute of III functional health group (special medical group), Kolokoltsev M. M., Kolchanova M. A., Cieslicka M., Stankiewicz B. (2015)
Radzievskiy R. M. - Law enforcers recognition level emerging threats based on physical appearance and behavior signs the enemy, Plisko V. I. (2015)
Semanychyn T. M. - Professional portrait of future instructors for physical education of preschool, Popel’ S. L. (2015)
Shypulo I. P. - Influence employment by improving aerobics on motor readiness of girls. (2015)
Information for Authors (2015)
Ківалов С. В. - Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства (2015)
Лошицький М. В. - Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ, Мінка Т. П. (2015)
Афанасьєва М. В. - Преференційні технології розподілу представницьких мандатів (2015)
Іншин М. І. - Концепція правового забезпечення інтересів суб’єктів надання фінансових послуг у соціальній сфері в Україні (2015)
Харитонов Є. О. - Розуміння і зміст концепту приватного права як предмет дискусії, Харитонова О. І. (2015)
Шепітько В. Ю. - Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України: стан і напрями оптимізації (2015)
Копотун І. М. - Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Андреєв Д. В. - Правові колізії забезпечення доступу до інформації як фактор зміни парадигми комунікації влади й суспільства (2015)
Ніколенко Л. М. - Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів, Іванюта Н. В. (2015)
Калюга К. В. - Холодна зброя: сучасний погляд, Лукашевич В. Г. (2015)
Аленін Ю. П. - Щодо питання про правову природу преюдиції у кримінальному процесі, Шилін Д. В. (2015)
Аніщук Н. В. - Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс (2015)
Задорожній О. В. - Порушення Російською Федерацією у 2014-2015 роках принципу невтручання у внутрішні справи держав стосовно України (2015)
Щербанюк О. В. - Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України (2015)
Бехруз Х. - Исламские и западные правовые традиции: ценностный подход (2015)
Мішина Н. В. - Актуальні проблеми викладання муніципального права України (2015)
Коваленко Т. О. - Дефекти правового регулювання банкрутства суб’єктів аграрного підприємництва (2015)
Нестеренко А. С. - Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України (2015)
Словська І. Є. - Суддівський імунітет – гарантія незалежної діяльності чи безкарності? (2015)
Сокуренко В. В. - Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони (2015)
Ковальчук С. О. - Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження (2015)
Король В. В. - Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів, Юрчишин В. Д. (2015)
Безпалова О. І. - Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: сутність і структура (2015)
Боняк В. О. - Методологія дослідження організації та функціонування органів охорони правопорядку України (2015)
Дрозд О. Ю. - Використання сучасного європейського досвіду під час реформування адміністративно-деліктного законодавства України (2015)
Михайленко Д. Г. - Норма про незаконне збагачення як елемент завершального рубежу протидії корупції в Україні (2015)
Андрейченко С. С. - Атрибуція державі протиправної поведінки судових органів з метою встановлення міжнародної відповідальності (2015)
Зеленський С. М. - Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні (2015)
Тімашов В. О. - Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні (2015)
Федотов О. П. - Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи (2015)
Рядінська В. О. - Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина друга) (2015)
Христинченко Н. П. - Національна академія наук України – ключовий суб’єкт наукової діяльності в Україні (2015)
Шепітько М. В. - Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях (2015)
Сербин Р. А. - Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності (2015)
Іванищук А. А. - Адміністративно-правовий статус помічника судді (2015)
Манжула А. А. - Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Barybina L. N. - The application of the algorithm of the individualization of students’ physical education process, Kolomiec N. A., Komotskaja V. A. (2014)
Berezka S. M. - An investigation of individual functionality football referees qualifications, Сhopilko T. G. (2014)
Zhula V. P. - Development of motive skills of students while making underarm pass during playing volleyball (2014)
Kozak A. M. - Construction of training proсess of tennis players aged 5-6 years, taking into account the specifics of the development and control of their coordination skills, Ibraimova M. V. (2014)
Lazarenko M. G. - Pedagogical aspects of effective use of simulator "Straps with ring” during the formation motor skills of pupils of 10 classes during the skiing training in the lessons of physical culture (2014)
Litvinenko Y. V. - Evaluation of the kinematic structure of indicators key elements of sports equipment exercise by postural orientation movements, Niznikowski Tomasz, Boloban V. N. (2014)
Manilo Y. V. - Locomotor activity of professional football referees (2014)
Martsiv V. P. - Comparative analysis of competitive activity parameters of amateur boxers high qualification (2014)
Muntian V. S. - Theory of safety needs (about the theory of arise of physical education) (2014)
Omelyanenko V. I. - Complex integrated method of improvement of sports ballroom dance performance (2014)
Ohromiy G. V. - Psychophysiological methods and criteria for the selection of individual metered loads in athletes of taekwondo section, Makarova N. U., Kasyuha A. M. (2014)
Slavityak O. S. - The problem of search safe and effective method in reducing injuries in bodybuilding stage of specialized basic training (2014)
Tereshchuk M. V. - The system of world golf ranking among amateur players - WAGR (2014)
Supilo I. P. - Biomechanical modeling of the physical training of girls during aerobic activities in non-school educational institutions (2014)
Jagiello W. - Basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas, Dornowski M., Wolska B. (2014)
Podstawski R. - Physical and motor development of the students enrolled at the University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status, Borysławski K., Urbanska-Gizinska R. (2014)
Saeed Jamshidi Far - The effect of sleep deprivation on serum igg responses to aerobic activity in college student athletes, Mirza Hossein Norouzi Kamareh. (2014)
Information for Authors (2014)
Титул, зміст (2015)
Бабаев Д. А. - Стоматологический статус и биохимические параметры слюны у больных хронической болезнью почек в зависимости от давности гемодиализного лечения (2015)
Бірюкова М. М. - Оцінка клінічної ефективності застосування пломбувального матеріалу "Latelux" у лікуванні пацієнтів із різними класами каріозних порожнин (2015)
Григорова А. О. - Психофізіологічні передумови удосконалення лікувально-реабілітаційних програм при запальних захворюваннях та пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки: частота та характер когнітивної дисфункції (2015)
Дмитренко М. І. - Оцінка біоелектричної активності скроневих та власне жувальних м’язів у пацієнтів із дистальним прикусом, ускладненим скупченістю зубів (2015)
Каськова Л. Ф. - Порівняльна характеристика показників карієсу і стану гігієни порожнини рота дітей, які хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, Павленкова О. С. (2015)
Зайцев А. В. - Логічні конструкціі у карієсології, Бойченко О. М., Николишин А. К. (2015)
Малко Н. В. - Лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 12-15 років, які проживають на екологічно-несприятливій та йод-, фтордефіцитній території (2015)
Мисула Н. І. - Вікові зміни показників про- та антиоксидантної системи, ендогенної інтоксикації у пацієнтів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота та супутнім гастродуоденітом, Авдєєв О. В. (2015)
Мовчан О. В. - Адгезивний матеріал для підвищення фіксації знімних зубних протезів: порівняльний аналіз якості та кваліметрична оцінка (2015)
Риберт Ю. О. - Комплексний аналіз та характеристика зубо-щелепних патологій у пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами. Частина 2. Cтан зубо-щелепного комплексу обстежених пацієнтів залежно від діагностованих скронево-нижньощелепних розладів (2015)
Рябоконь Е. Н. - Сравнительная оценка количественных показателей лизоцима и иммуноглобулина а при разных методах лечения хронического деструктивного периодонтита, Днестранский В. И. (2015)
Санич Kиймет Байрам кызы - Влияние экстракции на челюстно-лицевую ткань при скелетной аномалии прикуса I класса (2015)
Смоляр Н. И. - Факторы риска высокой заболеваемости кариесом зубов у подростков с избыточной массой тела, Леус П. А., Безвушко Э. В., Костура В. Л. (2015)
Холодняк О. В. - Індексна оцінка гігієни порожнини рота і стану пародонта та характеру периферійного кровообігу при локалізованому ураженні тканин пародонтального комплексу в осіб молодого віку (2015)
Абилова Ф. А. - Определение качества жизни ребенка по шкале ликерта с диагнозом аденоиды (2015)
Аношина Т. М. - Стан мікробіоценозу піхви у вагітних при асоціації віл та герпесвірусної інфекції (2015)
Багрій М. М. - Менінгіома бокового шлуночка, Данилишин І. Є., Закалик М. С., Богдан І. С., Іванов С. В. (2015)
Бачурин Г. В. - Характер бактериурии и ее чувствительность к антибиотикам в дооперационном периоде у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2015)
Бєлікова І. В. - Застосування принципів логістики як основи для оптимізації інформаційно-аналітичної системи охорони здоров’я України, Костріков А. В. (2015)
Біляков А. М. - Порівняльний аналіз впливу алкогольного фактору на частоту випадків ненасильницької та насильницької смерті у мешканців м. Києва за 2001-2010 роки (2015)
Бондаренко Л. В. - Кардіоваскулярний ризик у пацієнтів з бронхообструктивним синдромом (2015)
Варуха К. В. - Судово-медичне визначення менструального походження крові за вмістом простагландину F2а, Бабкіна О. П., Топоркова О. А. (2015)
Воловар О. С. - Лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Гасанов Я. М. - Ведение беременности и клиническая характеристика женщин с рубцом на матке после миомэктомии (2015)
Гриднев А. Е. - Оксид азота при изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и при ее сочетании с гипертонической болезнью (2015)
Дужий І. Д. - Особливості своєчасної діагностики осумкованої емпієми плеври, Гресько І. Я., Шкатула Ю. В., Міщенко Ю. О. (2015)
Ємченко Я. О. - Комплексне лікування хворим на псоріатичну хворобу та метаболічний синдром з урахуванням показників системного запалення (2015)
Жданюк Ю. И. - Диагностическое значение определения специфического иммуноглобулина а при поражении миокарда, вызванном энтеровирусной инфекцией, Гомозова Е. А., Такташов Г. С. (2015)
Камінський В. В. - Вплив антифосфоліпідних антитіл у жінок з патологією гепатобіліарної системи на результативність програм ДРТ, Бойчук О. Г. (2015)
Кияк Ю. Г. - Мікроальбумінурія у хворих з вторинними дилатаційними кардіоміопатіями, Юзич І. А., Лаповець Л. Є. (2015)
Ковтун М. И. - Результаты оценки уровня информированности больных катарактой (2015)
Коломицева І. М. - Функціональний клас серцевої недостатності та основні серцево-судинні стани у пацієнтів із імплантованими електрокардіостимуляторами на річному етапі апаратної і медикаментозної оптимізації, Волков Д. Є., Лопин Д. А., Яблучанський М. І. (2015)
Кравців М. І. - Антибіотикотерапія у гепатобіліарній хірургії, Дудченко М. О., Люлька О. М., Юсеф Альрагабі, Ляховський В. І. (2015)
Латогуз С. И. - Патогенетическая взаимосвязь дисфункции эндотелия с нарушениями липидного и углеводного обменов у больных ишемической болезнью сердца с нарушениями ритма сердца и сахарным диабетом, Латогуз Ю. И. (2015)
Лисенко Р. Б. - Вивчення деформаційних змін передньої черевної стінки при функціональних навантаженнях (2015)
Манін М. В. - Віддалені результати комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами, Абрамов В. В., Неханевич О. Б., Хаітов П. О., Каптелов М. І., Сисенко И. В. (2015)
Потяженко М. М. - Оптимізація лікування алергічного риніту у хворих на інтермітуючу бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2015)
Присяжнюк В. П. - Спектрально-селективна лазерна флуоресцентна діагностика полікристалічних плівок плазми крові у диференційній діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки, Ушенко Ю. О, Ушенко В. О. (2015)
Сороколат Ю. В. - О прогнозировании тяжести, исходов и латерализации тугоухости у детей с перинатальной патологией (2015)
Фуштей І. М. - Стан функції ендотелію у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від тяжкості клімактеричного синдрому, Малиновська О. Я., Кулініч І. А. (2015)
Шейко В. И. - Исследование эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии у девочек подросткового возраста в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы, Гаврелюк С. В. (2015)
Шкиль Е. А. - Изменение гемодинамики в бассейне задних длинных цилиарных артерий у больных с периферическим увеитом (2015)
Щербакова Ю. В. - Епідеміологічні особливості розповсюдженості іпсш серед загального населення та уразливих груп (2015)
Бачинський В. Т. - Перспективи використання лазерних поляриметричних методів дослідження біотканин та середовищ організму людини, Ванчуляк О. Я., Сивокоровська А-В. С., Гараздюк М. С., Паливода О. Г. (2015)
Гушилик Б. І. - Оцінка ефективності нової композиції для ерадикації helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Савінова О. М., Чернявський В. І., Короваєва І. В., Казмірчук В. В. (2015)
Денисенко С. А. - Стан енергетичного обміну у щурів, токсифікованих у підгострому експерименті поліоксипропіленгліколем молекулярної маси 500 (л-502-2-10), Горбач Т. В., Жерновая М. Є., Оветчин П. В., Гопкалов В. Г. (2015)
Евтушенко А. С. - Оценка функционального состояния студентов в динамике зрительного труда по электрофизиологическим показателям (2015)
Ковалев Г. А. - Морфологическая характеристика дермы при лечении ран криоконсервированной сывороткой кордовой крови, Ищенко И. О., Наумова О. В., Репин Н. В., Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Сандомирский Б. П. (2015)
Кузик Ю. І. - Посмертна діагностика патології сонних артерій: метод виготовлення корозійних препаратів, Максимчук Є. Ю. (2015)
Макаренко А. Н. - Развитие наркотического и постнаркотического периодов действия натрия тиопентала по наблюдению за центральными и периферическими параметрами нервной активности, Медникова Ю. С., Кожечкин С. Н. (2015)
Maksymova І.G. - Parameters of 3H-WB 4101 and 3H-dihydroalprenolol binding by adrenoceptors of brain cortex synaptosomes of rats under influence of imidazolin containing organic compounds, Stetsenko S.O. (2015)
Марценяк І. В. - Особливості будови анатомічних структур щічної ділянки у перинатальному періоді онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2015)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну, ірбесартану, квінаприлу та їх комбінацій на вміст аденілових нуклеотидів, білків теплового шоку та мітохондріальну функцію, Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О. (2015)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні особливості мукоцитів під’язикової залози через 70 діб експериментального цукрового діабету, Котик Х. Ю., Грищук М. І., Дубина Н. М., Карапутна І. В. (2015)
Посоленик Л. Я. - Вікові структурні зміни в гемокапілярах піднижньощелепної залози при гіпертензії в малому колі кровообігу, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. (2015)
Самура Б. А. - Исследование антиноцицептивной и антиэссудативной активности экстрактов из Касатика Карталинского и Касатика Медведева, Исаев Д. И., Кулиев В. Р., Гурбанов Г. М. (2015)
Товажнянская В. Д. - Морфофункциональные особенности коры надпочечников плодов крысы при воздействии хронической внутриутробной гипоксии, Сорокина И. В., Яковцова И. И. (2015)
Шаторная В. Ф. - Морфологическое исследование влияния некоторых микроэлементов на эмбриогенез и органогенез крыс, Гарец В. И. (2015)
Шерстюк C. А. - Медицинские аспекты адаптации животных к воздействию ксенобиотиков, Наконечная С. А., Зубова Е. О., Наконечный Е. В., Иваненко М. О. (2015)
Школьніков В. С. - Структуризація нейронних комплексів сегментів спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу (2015)
Горбань А. Є. - Модель оптимізації управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров’я України (2015)
Гутарєва Н. В. - Обгрунтування необхідності вивчення дисципліни "основи медичних знань" у педагогічних вузах, Мусхаріна Ю. Ю. (2015)
Мусхаріна Ю. Ю. - Пріоритети та перспективи оздоровчої фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі, Бабак В. В., Гутарєва Н. В., Мартишина М. І., Гутарєва А. В. (2015)
Абдельрахман Майсара - Симптоматична ренальная артеріальна гіпертензія у пацієнтів, що страждають кістозними ураженнями нирок. Фактори розвитку і методи діагностики (2015)
Боягина О. Д. - Современные представления о мозолистом теле как о спайке нового плаща (2015)
Гаврилюк А. А. - Современные аспекты патогенеза и терапии псориаза (2015)
Демченко В. М. - Хірургія рецидивуючого посткоїтального циститу у молодих жінок (2015)
Дмитрієв Д. В. - Сучасні уявлення про роль толл-подібних рецепторів в імунофізіологічному гомеостазі та при патології, Назарчук О. А. (2015)
Дубинина А. Н. - Современные подходы к лечению метастатического гормонально-чувствительного рака предстательной железы (2015)
Кривда Г. Ф. - Аналіз проблеми судово-медичної діагностики отруєння синтетичними наркотичними засобами, Уманський Д. О., Панчев Я. О. (2015)
Махаринська О. С. - Особливості етіології негоспітальної пневмонії серед пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу, Левадна Ю. В. (2015)
Пустовойт Г. Л. - Віковий гіпогонадизм: причини, передумови, наслідки (2015)
Шаторна В. Ф. - Вплив ацетату свинцю на серцево-судинну систему щурів в експерименті, Нефьодова О. О., Кривошей В. В. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Aksutin V. V. - Study of special capacity in boxers with different styles of fight, Korobeynikov G. V. (2014)
Beliak Yu. I. - Dosing method of physical activity in aerobics classes for students, Zinchenko N. M. (2014)
Iermakova T. S. - Forming a health culture of future teachers in Polish educational establishments (2014)
Kovalenko S. O. - Application of biological feedback for estimation of anaerobic performance in jumping test, Nechyporenko D. L. (2014)
Lutovinov Iu. A. - Physical development, the level of physical and technical preparedness of 14 - 15 year old young weightlifters of different weight categories groups, Martin V. D., Oleshko V. G., Lisenko V. N., Tkachenko K. V. (2014)
Sobko I. N. - Preparation for the year main competition teams in basketball with hearing impairments with innovative technologies (2014)
Tikhonova N. V. - Sale leisure activities of children and youth in out of school educational establishments of physical culture and sports destinations (2014)
Khripunova L. D. - To the question of the formation of personal qualities of future doctors by means of combat sports (2014)
Tsybul’ska V. V. - Self-appraisal adequacy of students’ physical abilities of pedagogical specialties involved in various forms of education (2014)
Mohebbi H. - The effects of stretching exercise on hemodynamic responses and post-exercise hypotension in normotensive women students, Maroofi A., Anasri N., Jorbonian A. (2014)
Jagiello M. - Final preparations to the girls’ tennis Europe junior masters , Jagiello W. (2014)
Sotoodeh K. - The comparison of three type of exercise sequence on maximum strength in untrained young men, Alizadeh A., Mirzaei B. (2014)
Romanowska-Tolloczko A. - Emotional competencies of the forthcoming physiotherapists and physical education teachers (2014)
Gholamrezai S. - Effect of 8 weeks of aerobic on body composition and blood pressure in postmenopausal women , Zali M., Shabani R., Hoseini R. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Балендр А. - Сучасний досвід підготовки офіцерів Держприкордонслужби України в міжнародній правоохоронній академії Угорщини (2016)
Басараба І. - Кооперативне навчання як технологія формування англомовної лексичної компетентності у дорослих, Боровик Л. (2016)
Брижатий Є. - Особливості професійної готовності офіцерів запасу до діяльності в екстремальних умовах (2016)
Варданян А. - Методи навчання у процесі формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів вищих навчальних закладів (2016)
Василик М. - Формування етнічної свідомості майбутнього педагога в умовах європейського освітнього простору (2016)
Желавська Н. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах (2016)
Заїка Л. - Особливості формування професійної компетентності на засадах технології імітаційного моделювання (2016)
Івашкова Т. - Особливості професійної підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського союзу у контексті розвитку інтеграційних процесів (2016)
Керницький О. - Критерії та показники сформованості готовності майбутніх інженерів-педагогів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2016)
Мисечко О. - Особливості службового спілкування іноземною мовою офіцерами-прикордонниками (2016)
Нагаєв В. - Дидактичні засади формування міжкультурної професійної взаємодії менеджерів у процесі їх фахової підготовки (2016)
Плачинда Т. - Полікультурна компетентність як чинник успішної професійної діяльності (2016)
Семенюк Н. - Вдосконалення змісту безперервної екологічної освіти шляхом моніторингу навчального процесу (2016)
Степанов С. - Спеціальні уміння ідентифікації як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності (2016)
Сусська О. О. - Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін у мас-медійному просторі (2013)
Петрунько О. В. - Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові (2013)
Овчаров О. А. - Роль пасіонарності в консолідації суспільства (2013)
Плющ А. Н. - Модель функционирования общественного мнения (2013)
Бєлавіна Т. І. - Проблеми деформації правової свідомості осіб з дефіцитом економічних ресурсів (2013)
Варягіна А. А. - Проблеми інтерпретації феномена громадської участі (2013)
Краснякова А. О. - Соціальна довіра як умова становлення суб'єкта політичного життя (2013)
Горбунова В. В. - Ціннісна готовність до командної діяльності: досвід розроблення психодіагностичного інструментарію (2013)
Циганенко Г. В. - Довірчі контексти ставлення до хабарництва у середовищі держслужбовців (на прикладі групового обговорення) (2013)
Чуніхіна С. Л. - Особливості сприймання громадянами образу чиновника: психосемантичний аналіз (2013)
Шусть В. В. - Психологічний простір ритуально-обрядової традиції як першооснова етнічної картини світу українців (2013)
Дерев'янко С. П. - Сучасні соціальні перетворення в аспекті емоційних проявів людини (2013)
Жорнова О. І. - Самовизначення у сфері освіти як відповідальність особистості за подолання бідності (2013)
Кияшко Л. О. - Система психологічного супроводу та підтримки молодіжних організацій, Мозолєва Г. О. (2013)
Климчук В. О. - Мотиваційні проблеми молоді в інтеракційному просторі соціальних мереж (2013)
Дмитрова Т. В. - Образ "Я" як чинник оптимізації стосунків у ранній юності, Дмитрів М. І. (2013)
Новик Л. М. - Психологічні детермінанти становлення та розвитку суб'єктної позиції сучасного юнацтва (2013)
Дроздов О. Ю. - Особливості масової геополітичної свідомості української молоді (2013)
Склярук А. В. - Проблемна сім'я та критерії її ідентифікації (2013)
Коробанова О. Л. - Просоціальні мотиви у структурі мотивації політичної участі молоді та їхня динаміка в процесі формування (2013)
Москаленко В. В. - Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом, Штанько О. О. (2013)
Позняк С. І. - Уявлення про соціальну взаємодію у політичній картині світу студентської молоді (2013)
Остапенко І. В. - Концептуальні основи дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2013)
Полунін О. В. - Суб'єктивні особливості прийняття особою рішення щодо політичної участі (2013)
Фролов П. Д. - Соціально-економічна ситуація в Україні: оцінки медіа та громадян (2013)
Губенко О. В. - Проблема циклічності політико-психологічного розвитку суспільства: хвилі державної управлінської еліти (2013)
Лісневська А. О. - Уявлення студентської молоді про провідні політичні партії України (2013)
Скнар О. М. - Модель емпіричного дослідження політичних практик у структурі політичної картини світу молоді (2013)
Чорна Л. Г. - Рольова структура малої групи як відображення функцій політичної системи соціуму (2013)
Жорнова О. І. - Міжнародні індекси і рейтинги - для вітчизняної психології: до постановки проблеми (2013)
Наші автори (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Adashevskiy V. M. - Biomechanical study athletes’ movement techniques in the hurdles (on example of phase of flight), Iermakov S. S., Korzh N. V., Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Boyko V. F. - Competitive activity of highly skilled freestyle wrestlers at the present stage, Malinsky I. I., Andriitsev V. A., Yaremenko V. V. (2014)
Danylchenko V. A. - Typical mistakes, made by the cadets, mastering the submission locks, of the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Khabinets T. A. (2014)
Kiprych S. V. - Control system improvement of qualified boxers based assessment system change reaction cardiorespiratory during the immediate preparation for competition (2014)
Petrenko N. V. - Model of recreational and training sessions based on the use of funds aqua professionally applied in the preparation of students of economics, Loza T. A. (2014)
Sovenko S. P. - Technical specifications of qualified sportswomen who specialize in race walking for 10 km, Budkevych H. B., Lytvynchuk T. V. (2014)
Toporkov A. N. - The preparation of tourists to the ski sports tours in a limited time in order to prevent injuries and accidents (2014)
Azarian M. - Order in the chaos in sports organizations, Yadollahzadeh R., Hefzollesan M., Moharramzadeh M., Ghalehgir S. (2014)
Podstawski R. - School and out-of-school physical activity of children in rural areas, Omelan A., Zapert M., Żurek P. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Вольфовська Т. О. Вольфовська Т. О. - Дослідження історичної пам’яті: концептуальні засади (2012)
Горбунова В. В. Горбунова В. В. - Методологічні засади соціально-психологічного дослідження міжсуб’єктної інтеракції в командах (2012)
Губенко О. В. Губенко О. В. - Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень (2012)
Дроздов О. Ю. Дроздов О. Ю. - Проблема типологізації уявлень про геополітичну реальність (2012)
Климчук В. О. Климчук В. О. - Структура аналізу мотиваційного дискурсу сучасного політичного середовища (2012)
Овчаров О. А. Овчаров О. А. - Роль особистісного чинника в політиці (2012)
Очеретяный А. А. - К вопросу о предмете политической психологии и не только: попытка методологического анализа (2012)
Петрунько О. В. Петрунько О. В. - Рефлексивне управління образом інновацій (2012)
Позняк С. І. Позняк С. І. - Концептуальні основи дослідження соціального капіталу як чинника громадянського залучення (2012)
Плющ А. Н. - Содержательная валидность психосемантических методик в политической психологии (2012)
Фролов П. Д. Фролов П. Д. - Образ суспільної інновації: у пошуках універсальних смислових вимірів (2012)
Чорна Л. Г. Чорна Л. Г. - Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) (2012)
Анцибор А. І. Анцибор А. І. - Проблематика набуття аутсайдерства: психодинамічні системи негативного досвіду (2012)
Блинова О. Є. Блинова О. Є. - Мотивація міграційної поведінки осіб, які планують працевлаштування за кордоном (2012)
Вінков В. Ю. Вінков В. Ю. - Методичні засади дослідження соціального капіталу серед бідних верств населення (2012)
Войновська О. О. Войновська О. О. - Психологічний аналіз схильності адептів до звернення в деструктивні культи з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей особистості (на прикладі НРО "Свідки Єгови”) (2012)
Губеладзе І. Г. Губеладзе І. Г. - Бідність як стиль життя в сільському і міському середовищі: програма дослідження (2012)
Матвіїшин А. М. Матвіїшин А. М. - Глибинно-психологічні джерела деструктивної політичної поведінки особистості (2012)
Новикова О. О. Новикова О. О. - Стрес як чинник девальвації символічної ролі міста, Носко О. В. Носко О. В. (2012)
Панга М. В. Панга М. В. - Конструювання авторського варіанта семантичного диференціала для дослідження ставлення представників середнього класу до національної валюти (2012)
Яремчук О. В. Яремчук О. В. - Чоловіче і жіноче в давньослов’янській традиції як ресурс цілісності "Я” і "Ми”, Клюйкова-Цобенко В. О. Клюйкова-Цобенко В. О., Фокіна В. І. Фокіна В. І. (2012)
Батраченко І. Г. Батраченко І. Г. - Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні як проблема політичної психології (2012)
Бєлавін С. П. Бєлавін С. П. - Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі (2012)
Грабовська С. Л. Грабовська С. Л. - Які політики мають шанс на прихильність молоді: диспозиційний ракурс, Карковська Р. І. Карковська Р. І., Томчій О. Б. Томчій О. Б. (2012)
Кобрисенко Д. О. Кобрисенко Д. О. - Політична партія як референтна спільнота: між ідентифікацією і мобілізацією (2012)
Мельникова В. В. - Особенности восприятия исторической информации в виртуальном пространстве (2012)
Походенко С. В. Походенко С. В. - Інтернет як чинник формування образу президента (2012)
Пудич С. А. - Психотехнологии в рекламе на местных выборах в Украине 2010 года (2012)
Пуертас С. Д. К. - Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору: результати первинного дослідження (2012)
Скнар О. М. Скнар О. М. - Політичні практики суб’єктів політичної взаємодії: спроба класифікації (2012)
Бєлавіна Т. І. Бєлавіна Т. І. - Становлення морально-правових орієнтацій у неповнолітніх в умовах соціально-економічної нерівності (2012)
Коробанова О. Л. - Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації політичної участі (2012)
Крейдун Н. П. - Евроинтеграция Украины в представлениях современного студенчества, Кряж И. В., Луценко Е. Л., Павленко В. Н., Поливанова Е. Е. (2012)
Лісневська А. О. Лісневська А. О. - Групова дискусія як інструмент конструювання в студентів уявлень про медіаосвіту (2012)
Лучинкіна А. І. Лучинкіна А. І. - Міфологічний етап інтернет-соціалізації (2012)
Москаленко В. В. Москаленко В. В. - Образ політичної влади у свідомості студентів (2012)
Підгірна І. С. Підгірна І. С. - Образ інновації: психологічні чинники формування та збагачення (2012)
Тохтамиш О. М. Тохтамиш О. М. - Психосемантичне відображення поняття "Болонський процес” у його оцінці викладачами та студентами: порівняльний аналіз (2012)
Фокіна В. І. Фокіна В. І. - Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді (2012)
Бублик П. І. Бублик П. І. - Морально-психологічні аспекти політичного консультування (2012)
Волков Д. С. - Задачи политического психолога по построению имиджа субъектов политической деятельности, Лозовская И. М. (2012)
Кириченко В. В. Кириченко В. В. - Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації (2012)
Мілютіна К. Л. Мілютіна К. Л. - Трансформація ідентичності особистості в сучасному суспільстві (2012)
Наші автори (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Alekseev N. A. - Integrated method development of general and special students stamina involved in the fight, Kutergin N. B., Kulinichev A. N., Gorbatenko A. V. (2014)
Bobrovnik V. I. - Improvement of strength capacities of middle-distance runners as the major factor of achieving high sports results at the stage of maximal realization of individual capabilities, Tykhonenko Y. P. (2014)
Goginava S. E. - On improving effect combining aerobic and anaerobic loads of character in the classroom for physical training in universities, Rumba O. G. (2014)
Kozina Zh. L - Methods of technical and tactical training basketball players with hearing impairments using innovative technologies, Sobko I. N., Prokopenko A. I., Guba A. V., Iermakov S. S., Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Maksimuk O. V. - Students’ motivation to study Chinese recreational gymnastics classes wushu, Vrublevskiy E. P., Lin Wang. (2014)
Omelyanenko V. I. - Express-method of sportsmen’s psychological tune-up (2014)
Pasko V. V. - Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players (2014)
Synytsya S. V. - Assessment of communicative abilities of students of pedagogical universities on the results of primary instruction on improving aerobics, Shesterova L. E., Synytsya T. O. (2014)
Fatemeh Eloon Kashkuli - The role of advertisement factors in development of sport tourism industry of fars province , Moharramzadeh M., Ghalehgir S. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Voronkov A. V. - On the improvement of the control force readiness students engaged arm sport, Nikulin I. N., Sobyanin F. I. (2014)
Huzar V. N. - Relationship as an aspect of psychological climate of women’s soccer team, Shalar O. G., Norik A. O. (2014)
Dudorova L. J. - Methodological requirements of the competitive approach in tourist formation of the future teachers (2014)
Ilnitskaya A. S. - Students’ attitude to the possibility of applying modern information and communication technologies in the educational process in physical education, Kozina Zh. L., Lakhno E. G., Ilnitskaya L. V., Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława. (2014)
Malakhov V. A. - Influence of the emotional state on behavior in extreme conditions of competitive sports activities, Puhach Ya. I., Serebrjakov A. M., Bakanova A. F., Druz V. A. (2014)
Mysiv V. M. - Physical readiness and performance of adolescents of different somatotype (2014)
Podrigalo L. V. - Research of hands’ strength and endurance indications of arm sport athletes having different levels of skills, Galashko M. N., Galashko N. I., Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Feuerman V. V. - Influence of socio-philosophical and spiritual values on the formation of social orientation and physical health specialists the sphere of physical culture and sports (2014)
Cherednychenko M. A. - Special physical preparation of athletes in motor sport during testing methods basic training level of preparedness for competitive athlete load, Artemieva G. P. (2014)
Chovgan R. Ya. - Level of development of the physical components of social activity schoolchildren 10-11 years children summer camp, Ivanishyn I. M., Prezliata A. V. (2014)
Yaremenko W. W. - Research of kinematic characteristics of basic attacking technical action young wrestlers freestyle (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Abdula A. B. - Features of physiological responses on organism of football players aged 10-12 years in exercise using different training methods, Lebedev S. I. (2014)
Balamutova N. M. - Study of special performance and volume training loadings at swimmers in the year preparation, Shyryaeva S. V. (2014)
Bolach B. - Evaluation of perception of quality of life of disabled athletes, Prystupa T. (2014)
Zaharova L. V. - Basis of integrated approach to sports and recreational activities of students of special medical groups, Lyulina N. V. (2014)
Ilnitskaya A. S. - Author’s internet blog as information and communication technologies in the educational space within the physical education students, Kozina Zh. L., Barybina L. N., Kolomiez N. A., Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława. (2014)
Kozina Zh. - Theoretical-methodological study of development of power-speed in climbing, Ryepko O. A., Prusik K., Prusik K., Cieślicka M. (2014)
Kolokoltsev M. M. - Improving physical health international students enrolled in a technical college in Baikal region, Ambartsumyan R. A. (2014)
Pyatnychuk G. O. - Assessment of speed and power abilities of the students during the weekly training cycles (2014)
Stetsenko A. I. - The highest achievements of Ukrainian powerlifting at international events during its origin and formation (2014)
Chernenko S. A. - Description of how the specialization influences the dynamics of the functional and motor abilities among the third to fifth year male student (2014)
Podstawski R. - Influence of pe teachers' qualifications on the motor abilities of early school-age children, Borysławski K. (2014)
Hoseini R. - Effect of 8 weeks of aerobic or resistance training on blood pressure in non-physical education male students, Ghasemi F., Hoseini M. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Содержание (2016)
Лобач Л. Є. - Варіанти поліморфізму гена альдостерон синтетази (CYP11B2) та основні фактори серцево-судинного ризику, Досенко В. Є., Долженко М. M. (2016)
Гарміш О. О. - Клініко-демографічні особливості поширеності серцево-судинного ризику при ревматоїдному артриті в осіб жіночої статі за результатами аналізу показників mSCORE, Левченко В. Г., Мітченко О. І. (2016)
Denina R. V. - Risk prediction in acute coronary syndrome depending on the types of myocard revascularization (2016)
Vizir V. A. - Age-related changes in myocardial deformation and arterial stiffness in hypertensive males, Sadomov A. S., Nasonenko O. V. (2016)
Zhemanyuk S. P. - Ambulatory blood pressure monitoring in essential hypertensive patients with acute ischaemic stroke (2016)
Токаренко О. І. - Особливості добових коливань артеріального тиску в пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та ожирінням, Андреєва Я. О. (2016)
Бідзіля П. П. - Ремоделювання міокарда при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням з урахуванням рівнів загального холестерину та тригліцеридів (2016)
Федоров С. В. - Ремоделювання міокарда при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу: особливості впливу івабрадину в умовах експерименту, Козлова І. В., Гаморак Г. П., Геращенко А. С. (2016)
Хухліна О. С. - Стан інсулінорезистентності, інтенсивність ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння в динаміці лікування L-карнітином і L-глутатіоном, Смандич В. С. (2016)
Шелестова Л. П. - Комплексна прегравідарна підготовка жінок із дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С., Сюсюка В. Г. (2016)
Сміян О. І. - Показники цитологічного складу носового слизу в дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, Дмітрова Є. В., Сміянов В. А., Мощич О. П., Висоцький І. Ю. (2016)
Riga O. О. - The first experience of mobile pediatric palliative team in Ukraine, Marston Joan, Penkov A. Yu. (2016)
Спахі О. В. - Динаміка зміни рівнів цитокінів при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Golovakha M. L. - Evaluation of the results of surgical treatment of ankle fractures with the tibiofi bular syndesmosis injury, Kozhemyaka М. А., Maslennikov S. O. (2016)
Живаго Х. С. - Предиспозиція до депресивної симптоматики у хворих на параноїдну шизофренію: конституційно-біологічні, соціально-демографічні фактори та дебют захворювання (2016)
Широбоков В. П. - Антифунгальна активність стрептоміцетів, що ізольовані з бентонітових глин, Понятовський В. А. (2016)
Куцак А. В. - Современные взгляды на вопросы этиологии и патогенеза болезни Паркинсона, Бучакчийская Н. М. (2016)
Ponomarenko O. V. - Optimized approach to surgical treatment of wound surfaces, Pertsov V. I. (2016)
Odyntsova V. M. - Synthesis, physical and chemical properties of 5-(adamantane-1-yl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol derivatives (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Adyrkhaev S. G. - Optimization of physical education and sports of students with disabilities throughout the entire period of study at the university (2013)
Bilichenko E. A. - Gender aspects of personal and motivational sphere of students to physical education and sport (2013)
Zuoziene I. J. - Peculiarities of physical fitness and body composition of students engaged and not engaged in sports (2013)
Kiprych S. V. - Improvement of management by training process of boxers at a stage of direct preparation for competitions, Donets А. V., Makhdi Omar Ali. (2013)
Kulthickiy Z. I. - Analysis of the main parameters of quality of students’ life of different specialties, Kurko Ya. V. (2013)
Kutergin N. B. - Physical perfection of students of educational institutions law enforcement by means of outdoor games, Tkachenko A. I., Kulinichev A. N. (2013)
Latyshev S. V. - Individualization program training in freestyle wrestling (2013)
Lisowski V. O. - Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialists, Mihuta І. Yu. (2013)
Lutsenko L. S. - Correlation of general and special physical training of athletes cheerleaders at the stage the specialized training base, Bodrenkova I. A. (2013)
Menshikh E. E. - The peculiarities of physical development of pupils and students (2013)
Prystupa T. D. - Effect of partial sports massage on blood pressure and heart rate (2013)
Ryepko O. A. - Features and functionality of speed and power capabilities of elite climbers and various types of rock climbing (2013)
Sergienko Y. P. - Models of professional readiness of students of higher military schools of the Armed Forces of Ukraine, Andreianov A. M. (2013)
Sergienko V. N. - Morphological indicators of the female students of the 17-20 age group (2013)
Soronovich I. M. - Features of functional support of competitive activity in sports dance given the differences prepared by partners, Сhaikovsky E., Pilevskaya V. (2013)
Tereshchenko I. A. - Sensomotor coordination, theoretical and physical (motor) preparedness of first year students of higher educational institutions of physical education and sport, Otsupok A. P., Krupenya S. V., Liauchuk T. M., Boloban V. N. (2013)
Giovanis V. - The diet of skiers with regard to the frequency of dinners, Amoutzas K., Vasileiou E., Ramadani E., Badas E. (2013)
Podstawski R. - The effect of learning environment factors on biological development of first year students, Zwolińska D., Urbańska-Gizińska R., Nowosielska-Swadźba D. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Лебідь І. Г. - Клініко-демографічна характеристика та віддалені результати спостереження підлітків і дорослих із природженими вадами серця (2016)
Мишаківський О. А. - Ретроспективний одноцентровий аналіз хірургічного лікування хворих з первинною мітральною недостатністю, Аверчук В. Г., Ратич А. В., Процик І. С., Чорненький І. П., Аверчук Д. В., Рудик Т. Б., Іванів Ю. А., Поваляшко Л. В., Тимчук Д. С., Павлюк В. І., Соловей Л. Я., Кобза І. І. (2016)
Витовский Р. М. - Новые методы хирургического лечения редких опухолей сердца, Исаенко В. В., Руснак А. О., Гулак Б. Г., Пищурин А. А. (2016)
Повар Я. О. - Створення постійного кава-фільтра для профілактики тромбоемболії легеневої артерії, Скиба І. О., Тодуров Б. М., Хохлов А. В., Альтман І. В., Шиванюк В. М. (2016)
Тодуров Б. М. - Клинический случай лечения острой сердечной недостаточности с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента с острым идиопатическим гигантоклеточным миокардитом, Ковтун Г. И., Поступальский А. Н., Дружина А. Н., Лоскутов О. А., Кузьмич И. Н., Шпачук А. О. (2016)
Єпанчінцева О. А. - Лікування рефрактерної стенокардії напруження у пацієнтів старечого віку і довгожителів, Надорак О. П., Борхаленко Ю. А., Машковська С. І., Жарінов О. Й. (2016)
Ватутин Н. Т. - Повреждение миокарда в условиях кардиоплегии и искусственного кровообращения, Тарадин Г. Г., Тараторина А. А., Ещенко Е. В., Колесников В. С. (2016)
Shavelle D. М. - Альманах-2015: ішемічна хвороба серця (2016)
Профилактика и лечение сердечной недостаточности: возможности терапии и новые хирургические технологии (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Титул, содержание (2016)
25 лет независимой Украине (2016)
Анисимов А. В. - Система криптографического преобразования чисел линейными рекуррентными формами (2016)
Чикрий А. А. - Многозначные отображения и их селекторы в игровых задачах динамики (2016)
Губарев В. Ф. - Проблема редукции порядка модели линейной стационарной системы большой размерности (2016)
Melnikov S. V. - Network-Centric Control Technology of Data Transfer by Network Communications, Volkov A. E., Komar N. N., Voloshenyuk D. A. (2016)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальные возможности и перспективы развития фазаграфии — информационной технологии обработки сигналов сложной формы (2016)
Вовк М. И. - Новые возможности восстановления двигательных и речевых функций (2016)
Информация об авторах (2016)
Системный указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Бондаренко И. Н. - Роль антиоксидантной терапии в процессе системного лечения рака молочной железы, Прохач А. В. (2015)
Жданова Н. О. - Сучасні аспекти лікування хронічних форм періодонтиту із використанням методу тимчасової обтурації кореневих каналів (2015)
Кабанова А. А. - Способы воздействия на микробные биопленки. Современное состояние вопроса, Походенько-Чудакова И. О., Плотников Ф. В. (2015)
Кущ О. С. - Творчість як онтологічна проблема в біології (2015)
Макєєв В. Ф. - Дентальна імплантація у дітей і підлітків. Можливості і проблеми (огляд літератури), Крупник А.-С. А. (2015)
Нефьодова О. О. - Сучасний погляд на вплив сполук важких металів на травну систему, Кривошей В. В. (2015)
Олійник І. Ю. - Наукові тенденції, спрямовані на розширення обсягу ембріологічних досліджень підшлункової залози людини, Цигикало О. В., Лаврів Л. П. (2015)
Островская С. С. - Радиационно-индуцированные повреждения сердечно-сосудистой системы (обзор литературы), Шаторная В. Ф. (2015)
Хитрик А. Й. - Морфогенетические эффекты тромбоцитов на течение раневого процесса, Макеева Л. В., Завгородняя М. И., Сулаева О. Н. (2015)
Шепітько В. І. - Структурна організація передміхурової залози, Вільхова О. В., Согуйко Ю. Р., Согуйко Р. Р. (2015)
Дорошкевич І. О. - Профіль безпеки нового класу цукрознижуючих препаратів (2015)
Шкурупій О. А. - Експериментальне обгрунтування розвитку некардіогенного набряку легень у хірургічних хворих при обмеженій руховій активності (2015)
Гапон Ю. В. - Мохоподібні та мохова рослинність лісових масивів НПП "Нижньосульський" (Полтавська область) (2015)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості морфології селезінки коней (2015)
Онопрієнко М. В. - Оцінка ефективності імунопрофілактики цирковірусної інфекції у свиней, Соколова І. Є., Масюк Д. М., Вінніков А. І. (2015)
Орлова Л. Д. - Водний дефіцит лучних рослин Лівобережного лісостепу України, Власенко Н. О. (2015)
Смоляр Н. О. - Стан охорони рідкісних лікарських рослин у заказниках Полтавщини (2015)
Ханнанова О. Р. - Біоморфологічна структура флори регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (2015)
Кучеренко В. П. - Оцінка впливу простих олігоефірів на органолептичні показники води і загальний санітарний режим водойм з метою гігієнічного нормування, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І., Стеценко С. О. (2015)
Орєхова О. В. - Професійна захворюваність у працівників гірничо-металургійної галузі України (2015)
Фалаштинська Н. П. - Мікробна контамінація водних ресурсів, що використовуються Ладижинською ТЕС, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Альбокрінов А. А. - Можливість удосконалення сліпої методики торако-люмбальної паравертебральної блокади у дітей, Гутор Т. Г., Фесенко У. А. (2015)
Бабійчук Л. О. - Антиоксидант n-ацетил-l-цистеїн як фактор підвищення збереженості та життєздатності ядровмісних клітин кордової крові, кріоконсервованих з ДМСО, Макашова О. Є., Зубова О. Л., Зубов П. М. (2015)
Бондаренко Н. П. - Аналіз ультрасонометричних та доплерометричних досліджень внутрішньоутробного стану плода у вагітних інфікованих парвовірусом В19 (2015)
Горбачева С. В. - Ограничение нитрозативного стресса в условиях іn vitro путем применения модуляторов тиол-дисульфидной системы (2015)
Гуща С. Г. - Ефективність застосування "Магнієвої олії" (магнієвмісного преформованого засобу Полтавського бішофіту) у тварин з експериментальним артрозом, Бабова І. К., Бонда Ю. П., Насібуллін Б. А., Трубка І. О. (2015)
Залецький М. П. - Особливості змін il-2 та il-10 в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз (2015)
Зіневич Я. В. - Порівняльна характеристика параметрів ендогоенної інтоксикації та зміни цитокінового статусу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім хронічним холециститом (2015)
Климова Е. М. - Исследование сывороточных компонентов различной природы у пациентов с аутоиммунной миастенией, Кордон Т. И., Лавинская Е. В., Дроздова Л. А., Агаркова А. Н. (2015)
Король Л. В. - Антиокислювальні властивості трансферину при моделюванні in vitro процесів оксидації протеїнів та ліпідів при хронічній хворобі нирок (2015)
Крылова О. Б. - Особенности прохождения стадий пубертата девочками с различной массой тела (2015)
Куліцька М. І. - Динаміка метаболічних змін в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію (2015)
Курило Х. І. - Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей, Вольська А. С., Кліщ І. М. (2015)
Курочкiн М. Ю. - Центральна гемодинаміка і транспорт кисню у дітей з гнійно–запальною патологією, з урахуванням ролi еферентних методiв детоксикацiї, Городкова Ю. В., Давидова А. Г. (2015)
Лeщенко І. В. - Антропометричні показники у щурів за умов, викликаного неонатальним введенням глутамату натрію, та профілактично-лікувального введення пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій, Лазаренко Л. М., Прибитько І. Ю., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В. (2015)
Лозинський Р. Ю. - Нові цитогенетичні підходи до моніторингу мієлофіброзу, Лозинська М. Р., Гулеюк Н. Л. (2015)
Магда І. П. - Моніторинг герпетичної інфекції серед вагітних, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2015)
Макаревич В. А. - Порушення імунної реактивності у пацієнтів з герпетичним стоматитом та їх корекція, Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. (2015)
Ноцек М. С. - Вплив препаратів селену на показники ферментативної ланки тіол-дисульфідної системи у тканинах головного мозку тварин з гострою недостатністю мозкового кровообігу, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Пузиренко А. М., Чекман І. С. (2015)
Осадчук З. В. - Формування групи ризику щодо хвороби Гоше серед пацієнтів, які перебувають на обліку в дитячій поліклініці м. Львова, Печеник С. О., Акопян Г. Р., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І. (2015)
Павловський М. І. - Лабілізація лізосомальних мембран у тканинах переднього відділу ока при експериментальному гіпотиреозі, Дрожжина Г. І., Павловська Г. Я. (2015)
Ревура А. П. - Імуногістохімічне дослідження експресії CD44 у хворих на колоректальний рак з перитонеальними метастазами, Фецич Т. Г., Боднар Л. В., Чуба В. Я. (2015)
Рубцов Р. В. - Лейкоцитарные индексы — как критерии оценки интоксикации у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной етиологии в постконтактный период, Левина Е. В. (2015)
Степанченко К. А. - Психо-эмоциональная характеристика подростков с головной болью напряжения (2015)
Ступчук М. С. - Мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин їх фолікулярного оточення, тимуса і лімфатичних вузлів в умовах експериментального імунного гломерулонефриту, Грушка Н. Г., Шепель О. А., Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю. (2015)
Черник В. І. - Чутливість до лікувальних фагів стафілококів, виділених від вагітних, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2015)
Юзич І. А. - Системна запальна відповідь при різних формах вторинних дилатаційних кардіоміопатій, Кияк Ю. Г., Лаповець Л. Є. (2015)
Якименко О. О. - Оцінка ефективності терапії пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром без елевації сегменту ST та стентування коронарних артерій при наявності супутнього метаболічного синдрому за допомогою модернізованого опитувальника MSAQ, Холопов Л. С., Чумаченко Н. В. (2015)
Багацкая Н. В. - Цитогенетические особенности в лимфоцитах периферической крови in vitro больных с различными вариантами течения ювенильного ревматоидного артрита, Медзяновская Е. В. (2015)
Жилкова Е. С. - Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR (C677T, A1298C) и MTRR (A66G) у мужчин со сниженной репродуктивной функцией, Сотник Н. Н., Феськов А. М., Федота А. М. (2015)
Помогайбо В. М. - Органічна еволюція та її висвітлення в українських підручниках, Власенко Н. О. (2015)
Кравченко С. П. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування хворих з хронічною анальною тріщиною (2015)
Макарова М. О. - Хірургічні аспекти постановки складних венозних доступів у дітей (2015)
Смоляр Н. І. - Лазерна активація антибактеріальної дії фотосенсибілізаторів на одонтопатогенні мікроорганізми, Корнійчук О. П., Дацко В. А., Федечко Й. М. (2015)
Кащик О. О. - Фагочутливість стафілококів у біоплівці, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Назарчук О. А. - Мікробіологічна характеристика резистентності мікроорганізмів до антисептичних препаратів, Палій Д. В., Коваленко І. В., Гончар О. О., Яцула О. В. (2015)
Ядерна А. Г. - Дослідження асоціацій мікроорганізмів урогенітального тракту жінок за допомогою ПЛР в реальному часі, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2015)
Боягина О. Д. - Индивидуальная вариативность формы мозолистого тела мужчин и женщин в зрелом возрасте по данным МРТ-изображений (2015)
Павлова Т. М. - Морфологические особенности и электрическое сопротивление бедренной кости крыс после моделирования перелома, Березка Н. И. (2015)
Сыкал А. А. - Морфология костной ткани у животных с сахарным диабетом 2 типа, Дедух Н. В. (2015)
Стахурська І. О. - Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щура (2015)
Черкасов В. Г. - Морфологические аспекты цитопротекции в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В. (2015)
Дуфинець В. А. - Профілактика неінфекційних захворювань в первинній ланці охорони здоров’я Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2015)
Неханевич О. Б. - Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини, Дорофєєва О. Є., Смирнова О. Л., Логвиненко В. В. (2015)
Яценко О. В. - Деформабільність еритроцитів як критерій оцінки реактивного та адаптивного стану хокеїстів протягом тренувального процесу (2015)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика стану післяопераційних рубців при проведенні верхньої та середньої рітідектомії, Кофман А. А. (2015)
Бандрівська Н. Н. - Об’єктивні симптоми перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з цукровим діабетом І типу на фоні діабетичної кардіоміопатії, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Баранова М. С. - Влияние материнской гипокинезии при вынашивании потомства на морфофункциональное состояние тканей зубов взрослых молодых потомков, Губина-Вакулик Г. И. (2015)
Браїлко Н. М. - Оцінка стоматологічного статусу студентів 3 курсу стоматологічного факультету ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Коваленко В. В., Ткаченко І. М. (2015)
Гармаш О. В. - Виявлення факторів ризику захворювань тканин пародонта і твердих тканин зубів у пацієнтів, народжених з макросомією (клінічна апробація опитувальника) (2015)
Коленко Ю. Г. - Оценка эффективности микроядерного теста в клетках буккального эпителия для ранней диагностики лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2015)
Любарець С. Ф. - Особливості вад твердих тканин зубів у дітей з різною соматичною та ендокринною патологією — мешканців різних регіонів України, Саранча С. М., Томашівська Л. М. (2015)
Masoud Kiani - Pulp Capping with Mineral Trioxide Aggregate at Pulp Exposure, Yanko Nataliia, Mohanad Seed Ahmed, Ali Amanibeni (2015)
Олекшій П. В. - Вміст туморнекротичного фактора-α в ротовій рідині та сироватці крові пацієнтів, яким рекомендована дентальна імплантація, Горицький В. М., Лаповець Л. Є., УштанС. В. (2015)
Пупін Т. І. - Оцінка ефективності місцевого лікування генералізованого пародонтиту зі застосуванням "Рerio Сhip", Виноградова О. М., Бандрівська Н. Н., Бандрівський Ю. Л., Кардашевська О. І. (2015)
Розовик Н. С. - Оцінка застосування гелю "Апідент" в лікуванні генералізованого пародонтиту, Дементьєва О. В., Ієвлєва Ю. В. (2015)
Слабковський В. В. - Потреба в ендодонтичному лікуванні постійних зубів у дітей-пацієнтів стоматологічного медичного центру (2015)
Ющенко П. Л. - Стан мікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота під дією силіконових відбиткових матеріалів за даними реографічних досліджень (2015)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики травматичного ґенезу смерті за вмістом гістаміну та серотоніну в рідинах тіла в разі смертельної дії травматичного фактору (2015)
Бурега І. Ю. - Особливості динаміки змін показників транспорту та насичення заліза крові у щурів при введенні сироватки крові тварин після стимуляції еритропоезу (2015)
Львов А. С. - Влияние двигательной активности на заболеваемость студентов специальных медицинских групп с различным типом телосложения, Шейко В. И., Глазков Э. А. (2015)
Турицкая Т. Г. - Изменение основных показателей гиппокампограммы крыс в условиях хронической кофеиновой алиментации, Лукашев С. Н., Ляшенко В. П. (2015)
Титул, зміст (2017)
Редько В. Н. - Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах, Буй Д. Б., Канарская И. С., Сенченко А. С. (2017)
Селезов И. Т. - Моделирование пульсовых волн давления при кардиошунтировании, Кривонос Ю. Г. (2017)
Приказчиков В. Г. - Сравнение по энергии сходимости одношагового и двухшагового итерационных методов, Химич А. Н. (2017)
Ермольев Ю. М. - Методы робастного разукрупнения данных и проекций при неопределенностях: исследования изменений земельного покрова и землепользования, Ермольева Т. Ю., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Фритц С., Оберштайнэр М., Киризюк С. В., Бородина Е. Н. (2017)
Прусов В. А. - Численный метод решения задачи Коши с предысторией, Дорошенко А. Е. (2017)
Ротштейн А. П. - Ранжирование элементов системы на основе нечеткого отношения влияния и транзитивного замыкания (2017)
Гребенник И. В. - Специальные транспозиции элементов перестановок и свойства композиции, Черная О. С. (2017)
Фаль А. М. - Стандартизация в сфере безопасности информационных технологий (2017)
Майко Н. В. - Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условий (2017)
Жерновый К. Ю. - Определение стационарных характеристик двухканальных систем с эрланговским распределением времени обслуживания (2017)
Крывый С. Л. - Проектирование грид-структур на основе транзиционных систем с обоснованием правильности их функционирования, Бойко Ю. В., Погорелый С. Д., Борецкий А. Ф., Глыбовец Н. Н. (2017)
Петрасова С. В. - Использование технологии идентификации семантически связных элементов текста для определения единого информационного пространства, Хайрова Н. Ф. (2017)
Касім А. М. - Формальна модель синтезованого екранного образу динамічної обстановки в районах моніторингу рухомих об’єктів та її імплементація у веб-орієнтовану геоінформаційну систему (2017)
Рачковский Д. А. - Бинарные векторы для быстрой оценки расстояний и сходств (2017)
Стасюк О. І. - Диференційні математичні моделі для дослідження комп’ютерної архітектури всережимної системи керування дистанцією електропостачання залізниць, Гончарова Л. Л. (2017)
Горбулін В. П. - Війна і мир: п'ять сценаріїв для України (2015)
Руснак І. С. - Національна безпека та підвищення обороноздатності України в контексті нових викликів і загроз, Хижняк В. В. (2015)
Телелим В. М. - Погляди на організацію процесу управління підготовкою держави до оборони, Пунда Ю. В., Косевцов В. О. (2015)
Розумний М. М. - Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин (2015)
Duleba A. - Implication of the Russian-Ukrainian conflict for the EU as a "European project" (2015)
Парахонський Б. О. - Модернізація і опір: зовнішньополітична доктрина Української держави, Яворська Г. М. (2015)
Власюк О. С. - Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України (2015)
Мерніков Г. І. - Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції, Шевцов А. І. (2015)
Вовканич С. Й. - Аксіологія державотворчих концептів в умовах соціально-економічних змін нових викликів і загроз національній безпеці (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Мотиваційно-смислові основи стратегії суспільного розвитку (2015)
Пилипчук В. Г. - Сектор безпеки в контексті створення й захисту суверенної Української держави: історичні та політико-правові аспекти (2015)
Афонін Е. А. - Закономірності та особливості української суспільної трансформації, Суший О. В. (2015)
Ожеван М. А. - Економічна й політична конкурентоспроможність українських медіа як питання національної безпеки та оборони (2015)
Коваль О. П. - Пенсійне страхування дерслужбовців: вимоги часу та інтереси держави (2015)
Рибка С. В. - Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека, Кільчицький Є. В., Післегін О. М. (2015)
Степико М. Т. - Виклики та загрози українській ідентичності в умовах російської агресії (2015)
Резюме (2015)
Презентовано монографію "Донбас і Крим: ціна повернення" (2015)
Горбулін В. П. - Стіл переговорів посеред поля бою (2016)
Власюк О. С. - Стратегічна адаптація НАТО до нових безпекових випробувань: опції для України, Яворська Г. М. (2016)
Гончарук А. З. - Шовковий шлях: від концепції до практичних кроків (формат взаємодії 16+1), Кошовий С. А. (2016)
Сіденко В. Р. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму розвитку неформальних суспільних інститутів (2016)
Татаренко Н. О. - Реалізація Угоди про асоціяцію України і Єс у контексті торговельних воєн (2016)
Грущинська Н. М. - Значення торговельної дипломатії в організації експорту української продукції до ЄС (2016)
Шаров О. М. - Африканський чинник євроінтеграції України (2016)
Магда Є. В. - Загрози гібридної війни для європейської інтеграції України (2016)
Імплементація угоди про асоціацію з ЄС аналізували на круглому столі. Огляд (2016)
Інвестиції в майбутнє України. Інтерв'ю з Яном Томбіньскі (2016)
Vlasiuk O. - Hie Rodos, hie salta! (2016)
Геєць В. М. - Динаміка процесів європеїзації у сфері економіки України: рік перший (2016)
Веселовський А. І. - Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС як дзеркало української національної зрілості (2016)
Акуленко Л. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: розроблення прикладного інструменту моніторингу та оцінювання прогресу імплементації норм європейського законодавства, Науменко Д. (2016)
Віткін Л. М. - Реформування системи технічного регулювання: здобутки та плани на майбутнє (2016)
Клименко І. В. - Особливий шлях України до Європи (2016)
Гресь І. Б. - Євроінтеграційний вибір - реалії українського життя або модний реверанс..., бажання змінитися або розмови про євроінтеграцію (2016)
Прес-служба УСПП. - На шляху до євроінтеграції бізнесу підставлять плече ділові організації (2016)
Черняховська М. М. - Рецензія на монографію "Донбас і Крим: ціна повернення" (за загальною редакцією В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко) (2016)
Сікорa Л. С. - Інтелектуaлізaція інтерфейсу для взaємодіїaгентів в системaх упрaвління склaдними технологічними комплексaми, Семенюк У. М., Щербина Т. І. (2016)
Луцків М. М. - Моделювання покриття десятипольної шкали фарбою у флексографічній друкарській системі паралельної структури четвертої розмірності, Сідікі О. С. (2016)
Курка П. З. - Характеристики нафарблення квадратних растрових елементів у фарбодрукарській системі шостої розмірності (2016)
Луцків М. М. - Дискретна модель для графічної інтерпретації нечітких множин (2016)
Гаранюк П. І. - Модель методики оцінювання ризиків інформаційних систем, побудованих на SaaS платформах, Пантелюк Д. М., Ромака В. А., Стецяк Т. Б. (2016)
Опірський І. Р. - Аналіз стохастичних та динамічних моделей несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави, Гаранюк П. І., Головатий Т. І. (2016)
Ільницький Г. І. - Комп’ютерно-математичний моніторинг клініко-лабораторного симптомокомплексу при туберкульозному запаленні (2016)
Мокренкo П. В. - Дослідження моделі квантового перетворювача"струм-частота" з імпульсним збудженням, Стрепко І. Т. (2016)
Микитюк М. Я. - Аналіз загроз та запобігання несанкціонованого доступу до телефонних ліній (2016)
Олійник Р. В. - Інформаційна технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами, Огірко О. І. (2016)
Гуськов П. О. - Проектування мережі C-RAN за критерієм наскрізної затримки, Бак Р. І., Швець А. Л., Колодій Р. С., Коваль Б. В. (2016)
Топольницький П. В. - Напрямки вдосконалення систем транспортування в машинах для обрізування книжково-журнальних блоків з трьох боків, Стрепко О. І. (2016)
Шахбазов Я. О. - Високошвидкісна обробка деталей машин, Білявський М. Л., Стецько А. Є. (2016)
Стеців Я. Б. - Однокоромисловий двокулачковий механізм приводу форгрейфера машини "Printmaster GTO 52", Cтеців Б. С. (2016)
Пушак А. С. - Люмінесценція мікрокристалів LaBr3-Ce, вкраплених в матриці NaBr, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Крайовський В. Я. - Моделювання електронної структури термометричного матеріалу n-ZrNiSn (2016)
Крайовський В. Я. - Моделювання електронної структури термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn (2016)
Івах Р. М. - Коригування похибок, зумовлених нестабільністю біохімічного складу сипкого матеріалу під час вимірювання його вологості, Івах М. Я. (2016)
Referats (2016)
Кізима Т. - Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій (2013)
Сидор І. - Бюджетне забезпечення соціальної функції держави (2013)
Корнацька Р. - Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Маркович Г. - Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на стадіях бюджетного процесу (2013)
Маслова Т. - Макрофінансові проблеми глобального старіння населення (2013)
Кириленко О. - Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення, Перевознюк В. (2013)
Бобух І. - Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації (2013)
Медвідь В. - Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу, Сігуа В. (2013)
Козюк В. - Глобалізація та міжчасові обмеження фіскальних стимулів (2013)
Федоренко А. - Акциз з "обігу цінних паперів" (2013)
Тучак Т. - Актуальні питання реорганізації податкової та митної служби України (2013)
Тулай О. - Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів, Марчук А. (2013)
Харкавий М. - Митний пост-аудит: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2013)
Виклюк М. - Економічний зміст податкової безпеки та її складові (2013)
Тарасова О. - Системно-динамічне моделювання депозитної політики комерційного банку, Тузова О. (2013)
Коваль С. - Теоретичні та практичні аспекти ресурсної політики банку (2013)
Гапонюк М. - Сценарії розвитку біржового сегмента ринку корпоративних цінних паперів України (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Горбулін В. П. - Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України, Дубов Д. В. (2016)
Парахонський Б. О. - Регіональні наслідки глобальних суперечностей: Чорноморський регіон (2016)
Шевцов А. І. - Група БРІКС та нова парадигма міжнародних відносин, Мерніков Г. І. (2016)
Шаров О. М. - Міжнародна санкційна політика щодо Російської Федерації (2016)
Замікула М. О. - Арктичний регіон у безпековому плануванні північноєвропейських країн (на прикладі Данії) (2016)
Власюк О. С. - Українська зовнішня політика на межі епох: історичні досвіди й теоретичні висновки, Кононенко С. В. (2016)
Burkovskiy P. - A Day After the Minsk Agreements: Ukraine Between Western Exit Strategy and Russian Endgame (2016)
Горбулін В. П. - ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2016)
Кравченко В. В. - Збройні сили Франції та Великої Британії: відповідаючи на загрози в умовах фінансової кризи (2016)
Паливода В. О. - Удосконалення демократичного контролю над спеціальними службами у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України (2016)
Данильян О. Г. - Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності, Дзьобань О. П. (2016)
Сьомін С. В. - Аксіологічна парадигма українсько-російського протистояння в інформаційному просторі окупованого Криму (2016)
Циганов В. В. - Феномен медіа-ненависті в контексті національної безпеки (2016)
Прудникова О.В. - Інформаційна культура в інформаційну епоху (2016)
Черненко Т. В. - Можливості впливу України на російський інформаційний простір (2016)
Кравців В. С. - Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії, Жук П. В. (2016)
Павлюк А. П. - Інституційно-правове забезпечення реформи територіальної організації влади в Україні (2016)
Яценко Л. Д. - Ризикогенні чинники соціальної напруженості в Україні, Коломієць О. О. (2016)
Новіков М. В. - Сучасної урології (огляд літератури), Костєв Ф. І., Гойдик В. С., Шухтін В. В. (2016)
Такташов Г. С. - Хроническая ревматическая болезнь сердца и степень экологического загрязнения атмосферы (2016)
Голикова В. В. - Аварии морских судов и профессиональная компетентность плавсостава, Потапов Е. А., Шафран Л. М. (2016)
Сидоренко С. Г. - Фумиганты на этапах зернового транспортного конвейера: токсиколого-гигиеническая характеристика и меры безопасности, Шафран Л. М. (2016)
Кириленко Н. А. - Гельмінти горобиних птахів (passeriformes), що мігрують через о.Зміїний (2016)
Тещук В. Й. - Травматичні ушкодження периферійних нервів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В., Добренко М. В. (2016)
Бондар В. М. - Особливості кардіоремоделювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Чернишова К. С. (2016)
Пенина Е. О. - Влияние сухих углекислых ванн и интерференц-терапии на эндотелиальную дисфункцию в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца с коронарным синдромом Х (2016)
Ткачишина Н. Ю. - Оцінка стану цереброваскулярної реактивності у працівників локомотивних бригад, Шинкарук Т. О., Баглей Ю. В. (2016)
Глазков Е. О. - Корекція порушень гемодинамічних показників серцево-судинної системи організму при зміні клімато-георафічних умов перебування (2016)
Атаман Ю. О. - Вікові зміни еластичності артерій та їх зв’язок з порушеннями центральної гемодинаміки, Єрмоленко Т. С., Перешивайло О. І. (2016)
Левицька С. А. - Одиночний поліморфізм гена IL-1 (С-511Т) у дітей з рецидивними респіраторними інфекціями, Гоженко А. І., Шустик Р. П., Гашинський І. В. (2016)
Алексійчук О. Ю. - Вторинна профілактика та корекція патологічних змін гепатобіліарної системи у працівників локомотивних бригад, Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2016)
Бакалюк Т. Г. - Патофізіологічні механізми розвитку больового синдрому та м’язової дисфункції при первинному гонартрозі та шляхи корекції в санаторних умовах (2016)
Левицкий А. П. - Влияние пищевого препарата незаменимых жирных ки-слот на их содержание в сыворотке крови, печени и вис-церальной жировой ткани крыс, получавших безжировой рацион, Ходаков И. В. (2016)
Степан В. Т. - Влияние биологически активних веществ клюквы на биохимические показатели почек и мочевого пузиря крыс при стоматогенной эндотоксинемии, Ярынич М. Ф., Левицкий А. П. (2016)
Дивоча В. А. - Наличие клеточных компонентов хозяина в вакцинах и иммунобиологических препаратах крови (2016)
Васюк B. Л. - Гепатопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Гоженко А. И., Левченко Е. М., Левицкий А. П. (2016)
Приступа Б. В. - Противовоспалительное действие сочетанного использования сложных эфиров ибупрофена с низкочастотным ультразвуком, Кравченко И. А., Снегур П. А., Лепих Я. И. (2016)
Ніколаєва О. В. - Порівняльна характеристика впливів незбалансованого харчування та хронічного стресу на стан здоров‘я лабораторних щурів в експерименті, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О. (2016)
Гнатюк В. В. - Рівень мелатоніну у щурів-самців різного віку з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М. (2016)
К 80-летию Леонида Моисеевича Шафрана (2016)
К 90-летию Дмитрия Денисовича Зербино (2016)
До 70-річчя Едуарда Михайловича Псядло (2016)
До 60-річчя Андрія Вікторовича Мокієнко (2016)
Лєбєдєва Т. Л. - Аналіз нормативно-методичного забезпечення вимог до стану здоров’я водіїв та розробка пропозицій з його удосконалення, Панов Б. В., Балабан С. В., Чорний Ю. О., Квітка М. І. (2016)
Вашпанов Ю. А. - Использование полупроводниковых наноматериалов для создания биосенсоров медицинского и биологического применения (2016)
Салех Е. Н. - Ингаляционные анестетики с позиций химической безопасности в хирургии (2016)
Пыхтеева Е. Д. - Применение гипертермической химиоперфузии в лечении перитонеального карциноматоза (обзор), Максимовский В. Е., Дубинина В. Г. (2016)
Сидоренко С. Г. - Профессиография как основа управления надежностью, безопасностью и состоянием здоровья работников зернового транспортного конвейера Украины (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського