Soronovich I. M. - Features of functional support of competitive activity in sports dance given the differences prepared by partners, Сhaikovsky E., Pilevskaya V. (2013)
Tereshchenko I. A. - Sensomotor coordination, theoretical and physical (motor) preparedness of first year students of higher educational institutions of physical education and sport, Otsupok A. P., Krupenya S. V., Liauchuk T. M., Boloban V. N. (2013)
Giovanis V. - The diet of skiers with regard to the frequency of dinners, Amoutzas K., Vasileiou E., Ramadani E., Badas E. (2013)
Podstawski R. - The effect of learning environment factors on biological development of first year students, Zwolińska D., Urbańska-Gizińska R., Nowosielska-Swadźba D. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Лебідь І. Г. - Клініко-демографічна характеристика та віддалені результати спостереження підлітків і дорослих із природженими вадами серця (2016)
Мишаківський О. А. - Ретроспективний одноцентровий аналіз хірургічного лікування хворих з первинною мітральною недостатністю, Аверчук В. Г., Ратич А. В., Процик І. С., Чорненький І. П., Аверчук Д. В., Рудик Т. Б., Іванів Ю. А., Поваляшко Л. В., Тимчук Д. С., Павлюк В. І., Соловей Л. Я., Кобза І. І. (2016)
Витовский Р. М. - Новые методы хирургического лечения редких опухолей сердца, Исаенко В. В., Руснак А. О., Гулак Б. Г., Пищурин А. А. (2016)
Повар Я. О. - Створення постійного кава-фільтра для профілактики тромбоемболії легеневої артерії, Скиба І. О., Тодуров Б. М., Хохлов А. В., Альтман І. В., Шиванюк В. М. (2016)
Тодуров Б. М. - Клинический случай лечения острой сердечной недостаточности с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента с острым идиопатическим гигантоклеточным миокардитом, Ковтун Г. И., Поступальский А. Н., Дружина А. Н., Лоскутов О. А., Кузьмич И. Н., Шпачук А. О. (2016)
Єпанчінцева О. А. - Лікування рефрактерної стенокардії напруження у пацієнтів старечого віку і довгожителів, Надорак О. П., Борхаленко Ю. А., Машковська С. І., Жарінов О. Й. (2016)
Ватутин Н. Т. - Повреждение миокарда в условиях кардиоплегии и искусственного кровообращения, Тарадин Г. Г., Тараторина А. А., Ещенко Е. В., Колесников В. С. (2016)
Shavelle D. М. - Альманах-2015: ішемічна хвороба серця (2016)
Профилактика и лечение сердечной недостаточности: возможности терапии и новые хирургические технологии (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Титул, содержание (2016)
25 лет независимой Украине (2016)
Анисимов А. В. - Система криптографического преобразования чисел линейными рекуррентными формами (2016)
Чикрий А. А. - Многозначные отображения и их селекторы в игровых задачах динамики (2016)
Губарев В. Ф. - Проблема редукции порядка модели линейной стационарной системы большой размерности (2016)
Melnikov S. V. - Network-Centric Control Technology of Data Transfer by Network Communications, Volkov A. E., Komar N. N., Voloshenyuk D. A. (2016)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальные возможности и перспективы развития фазаграфии — информационной технологии обработки сигналов сложной формы (2016)
Вовк М. И. - Новые возможности восстановления двигательных и речевых функций (2016)
Информация об авторах (2016)
Системный указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Бондаренко И. Н. - Роль антиоксидантной терапии в процессе системного лечения рака молочной железы, Прохач А. В. (2015)
Жданова Н. О. - Сучасні аспекти лікування хронічних форм періодонтиту із використанням методу тимчасової обтурації кореневих каналів (2015)
Кабанова А. А. - Способы воздействия на микробные биопленки. Современное состояние вопроса, Походенько-Чудакова И. О., Плотников Ф. В. (2015)
Кущ О. С. - Творчість як онтологічна проблема в біології (2015)
Макєєв В. Ф. - Дентальна імплантація у дітей і підлітків. Можливості і проблеми (огляд літератури), Крупник А.-С. А. (2015)
Нефьодова О. О. - Сучасний погляд на вплив сполук важких металів на травну систему, Кривошей В. В. (2015)
Олійник І. Ю. - Наукові тенденції, спрямовані на розширення обсягу ембріологічних досліджень підшлункової залози людини, Цигикало О. В., Лаврів Л. П. (2015)
Островская С. С. - Радиационно-индуцированные повреждения сердечно-сосудистой системы (обзор литературы), Шаторная В. Ф. (2015)
Хитрик А. Й. - Морфогенетические эффекты тромбоцитов на течение раневого процесса, Макеева Л. В., Завгородняя М. И., Сулаева О. Н. (2015)
Шепітько В. І. - Структурна організація передміхурової залози, Вільхова О. В., Согуйко Ю. Р., Согуйко Р. Р. (2015)
Дорошкевич І. О. - Профіль безпеки нового класу цукрознижуючих препаратів (2015)
Шкурупій О. А. - Експериментальне обгрунтування розвитку некардіогенного набряку легень у хірургічних хворих при обмеженій руховій активності (2015)
Гапон Ю. В. - Мохоподібні та мохова рослинність лісових масивів НПП "Нижньосульський" (Полтавська область) (2015)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості морфології селезінки коней (2015)
Онопрієнко М. В. - Оцінка ефективності імунопрофілактики цирковірусної інфекції у свиней, Соколова І. Є., Масюк Д. М., Вінніков А. І. (2015)
Орлова Л. Д. - Водний дефіцит лучних рослин Лівобережного лісостепу України, Власенко Н. О. (2015)
Смоляр Н. О. - Стан охорони рідкісних лікарських рослин у заказниках Полтавщини (2015)
Ханнанова О. Р. - Біоморфологічна структура флори регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (2015)
Кучеренко В. П. - Оцінка впливу простих олігоефірів на органолептичні показники води і загальний санітарний режим водойм з метою гігієнічного нормування, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І., Стеценко С. О. (2015)
Орєхова О. В. - Професійна захворюваність у працівників гірничо-металургійної галузі України (2015)
Фалаштинська Н. П. - Мікробна контамінація водних ресурсів, що використовуються Ладижинською ТЕС, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Альбокрінов А. А. - Можливість удосконалення сліпої методики торако-люмбальної паравертебральної блокади у дітей, Гутор Т. Г., Фесенко У. А. (2015)
Бабійчук Л. О. - Антиоксидант n-ацетил-l-цистеїн як фактор підвищення збереженості та життєздатності ядровмісних клітин кордової крові, кріоконсервованих з ДМСО, Макашова О. Є., Зубова О. Л., Зубов П. М. (2015)
Бондаренко Н. П. - Аналіз ультрасонометричних та доплерометричних досліджень внутрішньоутробного стану плода у вагітних інфікованих парвовірусом В19 (2015)
Горбачева С. В. - Ограничение нитрозативного стресса в условиях іn vitro путем применения модуляторов тиол-дисульфидной системы (2015)
Гуща С. Г. - Ефективність застосування "Магнієвої олії" (магнієвмісного преформованого засобу Полтавського бішофіту) у тварин з експериментальним артрозом, Бабова І. К., Бонда Ю. П., Насібуллін Б. А., Трубка І. О. (2015)
Залецький М. П. - Особливості змін il-2 та il-10 в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз (2015)
Зіневич Я. В. - Порівняльна характеристика параметрів ендогоенної інтоксикації та зміни цитокінового статусу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім хронічним холециститом (2015)
Климова Е. М. - Исследование сывороточных компонентов различной природы у пациентов с аутоиммунной миастенией, Кордон Т. И., Лавинская Е. В., Дроздова Л. А., Агаркова А. Н. (2015)
Король Л. В. - Антиокислювальні властивості трансферину при моделюванні in vitro процесів оксидації протеїнів та ліпідів при хронічній хворобі нирок (2015)
Крылова О. Б. - Особенности прохождения стадий пубертата девочками с различной массой тела (2015)
Куліцька М. І. - Динаміка метаболічних змін в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію (2015)
Курило Х. І. - Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей, Вольська А. С., Кліщ І. М. (2015)
Курочкiн М. Ю. - Центральна гемодинаміка і транспорт кисню у дітей з гнійно–запальною патологією, з урахуванням ролi еферентних методiв детоксикацiї, Городкова Ю. В., Давидова А. Г. (2015)
Лeщенко І. В. - Антропометричні показники у щурів за умов, викликаного неонатальним введенням глутамату натрію, та профілактично-лікувального введення пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій, Лазаренко Л. М., Прибитько І. Ю., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В. (2015)
Лозинський Р. Ю. - Нові цитогенетичні підходи до моніторингу мієлофіброзу, Лозинська М. Р., Гулеюк Н. Л. (2015)
Магда І. П. - Моніторинг герпетичної інфекції серед вагітних, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2015)
Макаревич В. А. - Порушення імунної реактивності у пацієнтів з герпетичним стоматитом та їх корекція, Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. (2015)
Ноцек М. С. - Вплив препаратів селену на показники ферментативної ланки тіол-дисульфідної системи у тканинах головного мозку тварин з гострою недостатністю мозкового кровообігу, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Пузиренко А. М., Чекман І. С. (2015)
Осадчук З. В. - Формування групи ризику щодо хвороби Гоше серед пацієнтів, які перебувають на обліку в дитячій поліклініці м. Львова, Печеник С. О., Акопян Г. Р., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І. (2015)
Павловський М. І. - Лабілізація лізосомальних мембран у тканинах переднього відділу ока при експериментальному гіпотиреозі, Дрожжина Г. І., Павловська Г. Я. (2015)
Ревура А. П. - Імуногістохімічне дослідження експресії CD44 у хворих на колоректальний рак з перитонеальними метастазами, Фецич Т. Г., Боднар Л. В., Чуба В. Я. (2015)
Рубцов Р. В. - Лейкоцитарные индексы — как критерии оценки интоксикации у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной етиологии в постконтактный период, Левина Е. В. (2015)
Степанченко К. А. - Психо-эмоциональная характеристика подростков с головной болью напряжения (2015)
Ступчук М. С. - Мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин їх фолікулярного оточення, тимуса і лімфатичних вузлів в умовах експериментального імунного гломерулонефриту, Грушка Н. Г., Шепель О. А., Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю. (2015)
Черник В. І. - Чутливість до лікувальних фагів стафілококів, виділених від вагітних, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2015)
Юзич І. А. - Системна запальна відповідь при різних формах вторинних дилатаційних кардіоміопатій, Кияк Ю. Г., Лаповець Л. Є. (2015)
Якименко О. О. - Оцінка ефективності терапії пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром без елевації сегменту ST та стентування коронарних артерій при наявності супутнього метаболічного синдрому за допомогою модернізованого опитувальника MSAQ, Холопов Л. С., Чумаченко Н. В. (2015)
Багацкая Н. В. - Цитогенетические особенности в лимфоцитах периферической крови in vitro больных с различными вариантами течения ювенильного ревматоидного артрита, Медзяновская Е. В. (2015)
Жилкова Е. С. - Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR (C677T, A1298C) и MTRR (A66G) у мужчин со сниженной репродуктивной функцией, Сотник Н. Н., Феськов А. М., Федота А. М. (2015)
Помогайбо В. М. - Органічна еволюція та її висвітлення в українських підручниках, Власенко Н. О. (2015)
Кравченко С. П. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування хворих з хронічною анальною тріщиною (2015)
Макарова М. О. - Хірургічні аспекти постановки складних венозних доступів у дітей (2015)
Смоляр Н. І. - Лазерна активація антибактеріальної дії фотосенсибілізаторів на одонтопатогенні мікроорганізми, Корнійчук О. П., Дацко В. А., Федечко Й. М. (2015)
Кащик О. О. - Фагочутливість стафілококів у біоплівці, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Назарчук О. А. - Мікробіологічна характеристика резистентності мікроорганізмів до антисептичних препаратів, Палій Д. В., Коваленко І. В., Гончар О. О., Яцула О. В. (2015)
Ядерна А. Г. - Дослідження асоціацій мікроорганізмів урогенітального тракту жінок за допомогою ПЛР в реальному часі, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2015)
Боягина О. Д. - Индивидуальная вариативность формы мозолистого тела мужчин и женщин в зрелом возрасте по данным МРТ-изображений (2015)
Павлова Т. М. - Морфологические особенности и электрическое сопротивление бедренной кости крыс после моделирования перелома, Березка Н. И. (2015)
Сыкал А. А. - Морфология костной ткани у животных с сахарным диабетом 2 типа, Дедух Н. В. (2015)
Стахурська І. О. - Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щура (2015)
Черкасов В. Г. - Морфологические аспекты цитопротекции в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В. (2015)
Дуфинець В. А. - Профілактика неінфекційних захворювань в первинній ланці охорони здоров’я Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2015)
Неханевич О. Б. - Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини, Дорофєєва О. Є., Смирнова О. Л., Логвиненко В. В. (2015)
Яценко О. В. - Деформабільність еритроцитів як критерій оцінки реактивного та адаптивного стану хокеїстів протягом тренувального процесу (2015)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика стану післяопераційних рубців при проведенні верхньої та середньої рітідектомії, Кофман А. А. (2015)
Бандрівська Н. Н. - Об’єктивні симптоми перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з цукровим діабетом І типу на фоні діабетичної кардіоміопатії, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Баранова М. С. - Влияние материнской гипокинезии при вынашивании потомства на морфофункциональное состояние тканей зубов взрослых молодых потомков, Губина-Вакулик Г. И. (2015)
Браїлко Н. М. - Оцінка стоматологічного статусу студентів 3 курсу стоматологічного факультету ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Коваленко В. В., Ткаченко І. М. (2015)
Гармаш О. В. - Виявлення факторів ризику захворювань тканин пародонта і твердих тканин зубів у пацієнтів, народжених з макросомією (клінічна апробація опитувальника) (2015)
Коленко Ю. Г. - Оценка эффективности микроядерного теста в клетках буккального эпителия для ранней диагностики лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2015)
Любарець С. Ф. - Особливості вад твердих тканин зубів у дітей з різною соматичною та ендокринною патологією — мешканців різних регіонів України, Саранча С. М., Томашівська Л. М. (2015)
Masoud Kiani - Pulp Capping with Mineral Trioxide Aggregate at Pulp Exposure, Yanko Nataliia, Mohanad Seed Ahmed, Ali Amanibeni (2015)
Олекшій П. В. - Вміст туморнекротичного фактора-α в ротовій рідині та сироватці крові пацієнтів, яким рекомендована дентальна імплантація, Горицький В. М., Лаповець Л. Є., УштанС. В. (2015)
Пупін Т. І. - Оцінка ефективності місцевого лікування генералізованого пародонтиту зі застосуванням "Рerio Сhip", Виноградова О. М., Бандрівська Н. Н., Бандрівський Ю. Л., Кардашевська О. І. (2015)
Розовик Н. С. - Оцінка застосування гелю "Апідент" в лікуванні генералізованого пародонтиту, Дементьєва О. В., Ієвлєва Ю. В. (2015)
Слабковський В. В. - Потреба в ендодонтичному лікуванні постійних зубів у дітей-пацієнтів стоматологічного медичного центру (2015)
Ющенко П. Л. - Стан мікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота під дією силіконових відбиткових матеріалів за даними реографічних досліджень (2015)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики травматичного ґенезу смерті за вмістом гістаміну та серотоніну в рідинах тіла в разі смертельної дії травматичного фактору (2015)
Бурега І. Ю. - Особливості динаміки змін показників транспорту та насичення заліза крові у щурів при введенні сироватки крові тварин після стимуляції еритропоезу (2015)
Львов А. С. - Влияние двигательной активности на заболеваемость студентов специальных медицинских групп с различным типом телосложения, Шейко В. И., Глазков Э. А. (2015)
Турицкая Т. Г. - Изменение основных показателей гиппокампограммы крыс в условиях хронической кофеиновой алиментации, Лукашев С. Н., Ляшенко В. П. (2015)
Титул, зміст (2017)
Редько В. Н. - Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах, Буй Д. Б., Канарская И. С., Сенченко А. С. (2017)
Селезов И. Т. - Моделирование пульсовых волн давления при кардиошунтировании, Кривонос Ю. Г. (2017)
Приказчиков В. Г. - Сравнение по энергии сходимости одношагового и двухшагового итерационных методов, Химич А. Н. (2017)
Ермольев Ю. М. - Методы робастного разукрупнения данных и проекций при неопределенностях: исследования изменений земельного покрова и землепользования, Ермольева Т. Ю., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Фритц С., Оберштайнэр М., Киризюк С. В., Бородина Е. Н. (2017)
Прусов В. А. - Численный метод решения задачи Коши с предысторией, Дорошенко А. Е. (2017)
Ротштейн А. П. - Ранжирование элементов системы на основе нечеткого отношения влияния и транзитивного замыкания (2017)
Гребенник И. В. - Специальные транспозиции элементов перестановок и свойства композиции, Черная О. С. (2017)
Фаль А. М. - Стандартизация в сфере безопасности информационных технологий (2017)
Майко Н. В. - Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условий (2017)
Жерновый К. Ю. - Определение стационарных характеристик двухканальных систем с эрланговским распределением времени обслуживания (2017)
Крывый С. Л. - Проектирование грид-структур на основе транзиционных систем с обоснованием правильности их функционирования, Бойко Ю. В., Погорелый С. Д., Борецкий А. Ф., Глыбовец Н. Н. (2017)
Петрасова С. В. - Использование технологии идентификации семантически связных элементов текста для определения единого информационного пространства, Хайрова Н. Ф. (2017)
Касім А. М. - Формальна модель синтезованого екранного образу динамічної обстановки в районах моніторингу рухомих об’єктів та її імплементація у веб-орієнтовану геоінформаційну систему (2017)
Рачковский Д. А. - Бинарные векторы для быстрой оценки расстояний и сходств (2017)
Стасюк О. І. - Диференційні математичні моделі для дослідження комп’ютерної архітектури всережимної системи керування дистанцією електропостачання залізниць, Гончарова Л. Л. (2017)
Горбулін В. П. - Війна і мир: п'ять сценаріїв для України (2015)
Руснак І. С. - Національна безпека та підвищення обороноздатності України в контексті нових викликів і загроз, Хижняк В. В. (2015)
Телелим В. М. - Погляди на організацію процесу управління підготовкою держави до оборони, Пунда Ю. В., Косевцов В. О. (2015)
Розумний М. М. - Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин (2015)
Duleba A. - Implication of the Russian-Ukrainian conflict for the EU as a "European project" (2015)
Парахонський Б. О. - Модернізація і опір: зовнішньополітична доктрина Української держави, Яворська Г. М. (2015)
Власюк О. С. - Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України (2015)
Мерніков Г. І. - Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції, Шевцов А. І. (2015)
Вовканич С. Й. - Аксіологія державотворчих концептів в умовах соціально-економічних змін нових викликів і загроз національній безпеці (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Мотиваційно-смислові основи стратегії суспільного розвитку (2015)
Пилипчук В. Г. - Сектор безпеки в контексті створення й захисту суверенної Української держави: історичні та політико-правові аспекти (2015)
Афонін Е. А. - Закономірності та особливості української суспільної трансформації, Суший О. В. (2015)
Ожеван М. А. - Економічна й політична конкурентоспроможність українських медіа як питання національної безпеки та оборони (2015)
Коваль О. П. - Пенсійне страхування дерслужбовців: вимоги часу та інтереси держави (2015)
Рибка С. В. - Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека, Кільчицький Є. В., Післегін О. М. (2015)
Степико М. Т. - Виклики та загрози українській ідентичності в умовах російської агресії (2015)
Резюме (2015)
Презентовано монографію "Донбас і Крим: ціна повернення" (2015)
Горбулін В. П. - Стіл переговорів посеред поля бою (2016)
Власюк О. С. - Стратегічна адаптація НАТО до нових безпекових випробувань: опції для України, Яворська Г. М. (2016)
Гончарук А. З. - Шовковий шлях: від концепції до практичних кроків (формат взаємодії 16+1), Кошовий С. А. (2016)
Сіденко В. Р. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму розвитку неформальних суспільних інститутів (2016)
Татаренко Н. О. - Реалізація Угоди про асоціяцію України і Єс у контексті торговельних воєн (2016)
Грущинська Н. М. - Значення торговельної дипломатії в організації експорту української продукції до ЄС (2016)
Шаров О. М. - Африканський чинник євроінтеграції України (2016)
Магда Є. В. - Загрози гібридної війни для європейської інтеграції України (2016)
Імплементація угоди про асоціацію з ЄС аналізували на круглому столі. Огляд (2016)
Інвестиції в майбутнє України. Інтерв'ю з Яном Томбіньскі (2016)
Vlasiuk O. - Hie Rodos, hie salta! (2016)
Геєць В. М. - Динаміка процесів європеїзації у сфері економіки України: рік перший (2016)
Веселовський А. І. - Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС як дзеркало української національної зрілості (2016)
Акуленко Л. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: розроблення прикладного інструменту моніторингу та оцінювання прогресу імплементації норм європейського законодавства, Науменко Д. (2016)
Віткін Л. М. - Реформування системи технічного регулювання: здобутки та плани на майбутнє (2016)
Клименко І. В. - Особливий шлях України до Європи (2016)
Гресь І. Б. - Євроінтеграційний вибір - реалії українського життя або модний реверанс..., бажання змінитися або розмови про євроінтеграцію (2016)
Прес-служба УСПП. - На шляху до євроінтеграції бізнесу підставлять плече ділові організації (2016)
Черняховська М. М. - Рецензія на монографію "Донбас і Крим: ціна повернення" (за загальною редакцією В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко) (2016)
Сікорa Л. С. - Інтелектуaлізaція інтерфейсу для взaємодіїaгентів в системaх упрaвління склaдними технологічними комплексaми, Семенюк У. М., Щербина Т. І. (2016)
Луцків М. М. - Моделювання покриття десятипольної шкали фарбою у флексографічній друкарській системі паралельної структури четвертої розмірності, Сідікі О. С. (2016)
Курка П. З. - Характеристики нафарблення квадратних растрових елементів у фарбодрукарській системі шостої розмірності (2016)
Луцків М. М. - Дискретна модель для графічної інтерпретації нечітких множин (2016)
Гаранюк П. І. - Модель методики оцінювання ризиків інформаційних систем, побудованих на SaaS платформах, Пантелюк Д. М., Ромака В. А., Стецяк Т. Б. (2016)
Опірський І. Р. - Аналіз стохастичних та динамічних моделей несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави, Гаранюк П. І., Головатий Т. І. (2016)
Ільницький Г. І. - Комп’ютерно-математичний моніторинг клініко-лабораторного симптомокомплексу при туберкульозному запаленні (2016)
Мокренкo П. В. - Дослідження моделі квантового перетворювача"струм-частота" з імпульсним збудженням, Стрепко І. Т. (2016)
Микитюк М. Я. - Аналіз загроз та запобігання несанкціонованого доступу до телефонних ліній (2016)
Олійник Р. В. - Інформаційна технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами, Огірко О. І. (2016)
Гуськов П. О. - Проектування мережі C-RAN за критерієм наскрізної затримки, Бак Р. І., Швець А. Л., Колодій Р. С., Коваль Б. В. (2016)
Топольницький П. В. - Напрямки вдосконалення систем транспортування в машинах для обрізування книжково-журнальних блоків з трьох боків, Стрепко О. І. (2016)
Шахбазов Я. О. - Високошвидкісна обробка деталей машин, Білявський М. Л., Стецько А. Є. (2016)
Стеців Я. Б. - Однокоромисловий двокулачковий механізм приводу форгрейфера машини "Printmaster GTO 52", Cтеців Б. С. (2016)
Пушак А. С. - Люмінесценція мікрокристалів LaBr3-Ce, вкраплених в матриці NaBr, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Крайовський В. Я. - Моделювання електронної структури термометричного матеріалу n-ZrNiSn (2016)
Крайовський В. Я. - Моделювання електронної структури термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn (2016)
Івах Р. М. - Коригування похибок, зумовлених нестабільністю біохімічного складу сипкого матеріалу під час вимірювання його вологості, Івах М. Я. (2016)
Referats (2016)
Кізима Т. - Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій (2013)
Сидор І. - Бюджетне забезпечення соціальної функції держави (2013)
Корнацька Р. - Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Маркович Г. - Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на стадіях бюджетного процесу (2013)
Маслова Т. - Макрофінансові проблеми глобального старіння населення (2013)
Кириленко О. - Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення, Перевознюк В. (2013)
Бобух І. - Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації (2013)
Медвідь В. - Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу, Сігуа В. (2013)
Козюк В. - Глобалізація та міжчасові обмеження фіскальних стимулів (2013)
Федоренко А. - Акциз з "обігу цінних паперів" (2013)
Тучак Т. - Актуальні питання реорганізації податкової та митної служби України (2013)
Тулай О. - Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів, Марчук А. (2013)
Харкавий М. - Митний пост-аудит: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2013)
Виклюк М. - Економічний зміст податкової безпеки та її складові (2013)
Тарасова О. - Системно-динамічне моделювання депозитної політики комерційного банку, Тузова О. (2013)
Коваль С. - Теоретичні та практичні аспекти ресурсної політики банку (2013)
Гапонюк М. - Сценарії розвитку біржового сегмента ринку корпоративних цінних паперів України (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Горбулін В. П. - Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України, Дубов Д. В. (2016)
Парахонський Б. О. - Регіональні наслідки глобальних суперечностей: Чорноморський регіон (2016)
Шевцов А. І. - Група БРІКС та нова парадигма міжнародних відносин, Мерніков Г. І. (2016)
Шаров О. М. - Міжнародна санкційна політика щодо Російської Федерації (2016)
Замікула М. О. - Арктичний регіон у безпековому плануванні північноєвропейських країн (на прикладі Данії) (2016)
Власюк О. С. - Українська зовнішня політика на межі епох: історичні досвіди й теоретичні висновки, Кононенко С. В. (2016)
Burkovskiy P. - A Day After the Minsk Agreements: Ukraine Between Western Exit Strategy and Russian Endgame (2016)
Горбулін В. П. - ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2016)
Кравченко В. В. - Збройні сили Франції та Великої Британії: відповідаючи на загрози в умовах фінансової кризи (2016)
Паливода В. О. - Удосконалення демократичного контролю над спеціальними службами у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України (2016)
Данильян О. Г. - Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності, Дзьобань О. П. (2016)
Сьомін С. В. - Аксіологічна парадигма українсько-російського протистояння в інформаційному просторі окупованого Криму (2016)
Циганов В. В. - Феномен медіа-ненависті в контексті національної безпеки (2016)
Прудникова О.В. - Інформаційна культура в інформаційну епоху (2016)
Черненко Т. В. - Можливості впливу України на російський інформаційний простір (2016)
Кравців В. С. - Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії, Жук П. В. (2016)
Павлюк А. П. - Інституційно-правове забезпечення реформи територіальної організації влади в Україні (2016)
Яценко Л. Д. - Ризикогенні чинники соціальної напруженості в Україні, Коломієць О. О. (2016)
Новіков М. В. - Сучасної урології (огляд літератури), Костєв Ф. І., Гойдик В. С., Шухтін В. В. (2016)
Такташов Г. С. - Хроническая ревматическая болезнь сердца и степень экологического загрязнения атмосферы (2016)
Голикова В. В. - Аварии морских судов и профессиональная компетентность плавсостава, Потапов Е. А., Шафран Л. М. (2016)
Сидоренко С. Г. - Фумиганты на этапах зернового транспортного конвейера: токсиколого-гигиеническая характеристика и меры безопасности, Шафран Л. М. (2016)
Кириленко Н. А. - Гельмінти горобиних птахів (passeriformes), що мігрують через о.Зміїний (2016)
Тещук В. Й. - Травматичні ушкодження периферійних нервів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В., Добренко М. В. (2016)
Бондар В. М. - Особливості кардіоремоделювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Чернишова К. С. (2016)
Пенина Е. О. - Влияние сухих углекислых ванн и интерференц-терапии на эндотелиальную дисфункцию в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца с коронарным синдромом Х (2016)
Ткачишина Н. Ю. - Оцінка стану цереброваскулярної реактивності у працівників локомотивних бригад, Шинкарук Т. О., Баглей Ю. В. (2016)
Глазков Е. О. - Корекція порушень гемодинамічних показників серцево-судинної системи організму при зміні клімато-георафічних умов перебування (2016)
Атаман Ю. О. - Вікові зміни еластичності артерій та їх зв’язок з порушеннями центральної гемодинаміки, Єрмоленко Т. С., Перешивайло О. І. (2016)
Левицька С. А. - Одиночний поліморфізм гена IL-1 (С-511Т) у дітей з рецидивними респіраторними інфекціями, Гоженко А. І., Шустик Р. П., Гашинський І. В. (2016)
Алексійчук О. Ю. - Вторинна профілактика та корекція патологічних змін гепатобіліарної системи у працівників локомотивних бригад, Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2016)
Бакалюк Т. Г. - Патофізіологічні механізми розвитку больового синдрому та м’язової дисфункції при первинному гонартрозі та шляхи корекції в санаторних умовах (2016)
Левицкий А. П. - Влияние пищевого препарата незаменимых жирных ки-слот на их содержание в сыворотке крови, печени и вис-церальной жировой ткани крыс, получавших безжировой рацион, Ходаков И. В. (2016)
Степан В. Т. - Влияние биологически активних веществ клюквы на биохимические показатели почек и мочевого пузиря крыс при стоматогенной эндотоксинемии, Ярынич М. Ф., Левицкий А. П. (2016)
Дивоча В. А. - Наличие клеточных компонентов хозяина в вакцинах и иммунобиологических препаратах крови (2016)
Васюк B. Л. - Гепатопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Гоженко А. И., Левченко Е. М., Левицкий А. П. (2016)
Приступа Б. В. - Противовоспалительное действие сочетанного использования сложных эфиров ибупрофена с низкочастотным ультразвуком, Кравченко И. А., Снегур П. А., Лепих Я. И. (2016)
Ніколаєва О. В. - Порівняльна характеристика впливів незбалансованого харчування та хронічного стресу на стан здоров‘я лабораторних щурів в експерименті, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О. (2016)
Гнатюк В. В. - Рівень мелатоніну у щурів-самців різного віку з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М. (2016)
К 80-летию Леонида Моисеевича Шафрана (2016)
К 90-летию Дмитрия Денисовича Зербино (2016)
До 70-річчя Едуарда Михайловича Псядло (2016)
До 60-річчя Андрія Вікторовича Мокієнко (2016)
Лєбєдєва Т. Л. - Аналіз нормативно-методичного забезпечення вимог до стану здоров’я водіїв та розробка пропозицій з його удосконалення, Панов Б. В., Балабан С. В., Чорний Ю. О., Квітка М. І. (2016)
Вашпанов Ю. А. - Использование полупроводниковых наноматериалов для создания биосенсоров медицинского и биологического применения (2016)
Салех Е. Н. - Ингаляционные анестетики с позиций химической безопасности в хирургии (2016)
Пыхтеева Е. Д. - Применение гипертермической химиоперфузии в лечении перитонеального карциноматоза (обзор), Максимовский В. Е., Дубинина В. Г. (2016)
Сидоренко С. Г. - Профессиография как основа управления надежностью, безопасностью и состоянием здоровья работников зернового транспортного конвейера Украины (2016)
Верголяс М. Р. - Оцінка токсиксичного впливу питних вод на організм щурів WISTAR, Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М., Гончарук В. В. (2016)
Григоренко Л. В. - Динаміка нітрифікуючої активності води з децентралізованих джерел водопостачання в сільських таксонах Дніпропетровської області (2016)
Антонова А. В. - Биомониторинг содержания свинца в организме детей как маркер его техногенного поступления, Землякова T. Д. (2016)
Лєбєдєва Т. Л. - Вивчення стану здоров’я водіїв таксі за результатами анкетного опитування, Гуров С. В., Петров В. А., Чорний Ю. О. (2016)
Холопов Л. С. - Особливості ремоделювання лівого шлуночку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та метаболічним синдромом після через шкірного коронарного втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої елевації сегменту ST на фоні кардіоцитопротекторної терапії, Чумаченко Н. В. (2016)
Авраменко А. А. - Особенности развития хронического хеликобактериоза у преподавателей средних и высших учебных заведений, Чернозуб А. А., Абрамов К. В. (2016)
Якименко Е. А. - Роль взаимодействия факторов риска в формировании величины вероятности фатального исхода сердечно-сосудистых заболеваний, Олейник Д. А., Олейник А. И. (2016)
Дієв Є. В. - Тривалість зуботехнічних етапів виготовлення повних знімних зубних протезів із різноманітними видами фіксації до імплантатів, Лабунець В. А., Шнайдер С. А., Дієва Т. В. (2016)
Богдан Н.М. - Влияние препарата из сои и авокадо на течение деформирующего остеоартроза с сопутствующим метаболическим синдромом у женщин среднего и пожилого возраста (2016)
Домбровська Н. С. - Гуморальний імунітет та особливості периферичної крові у ліквідаторів Чорнобильської аварії (2016)
Квасницька О. Б. - Можливості фармакологічної корекції ренальної дисфункції у хворих на декомпенсований цироз печінки, Гоженко А. І. (2016)
Гоженко А. І. - Вплив флокаліну на транспорт іонів натрію та енергетичний обмін у пошкоджених сулемою нирках щурів, Філіпець Н. Д., Сірман В. М., Філіпець О. О. (2016)
Регеда С. М. - Роль фагоцитарної активності лейкоцитів у крові для патогенезу формування пізнього періоду експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда-Фурдичко М. М. (2016)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на состояние окислительно-антиоксидантного гомеостаза в очаге повреждения при термическом ожоге в эксперименте, Звягинцева Т. В., Гринь В. В., Кривошапка А. В. (2016)
Бабієнко В. В. - Стан основних функцій та систем організму теплокровних тварин під впливом поліолів у підгострому експерименті, Аніщенко Л. В., Михайленко В. Л. (2016)
Миронченко С. И. - Про- и антиоксидантные механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их экспериментальная терапия, Звягинцева Т. В. (2016)
Тюпка Т. І. - Зміни біохімічних показників сироватки крові і тканини пародонту при експериментальному гінгівіті та їх корекція, Мінаєва А. О., Лабунець А. І. (2016)
Левицкий А. П. - Развитие дисбиоза и гепатита у крыс с экспериментальным метаболическим синдромом, Васюк В. Л., Шухтина И. Н. (2016)
Панчук О. Ю. - Психограми основних професій стоматологічного фаху та їх профорієнтаційне значення: психогігієнічна діагностика, прогностична роль (2016)
Шафран Л. М. - Новые горизонты изучения микроэлементов: роль в сохранении здоровья человека и животных (По итогам 6-го Международного симпозиума Федерации европейских обществ микроэлементологов. Италия, Катания, 26-28 мая 2016 года) (2016)
Егоров Г. В. - Системный анализ модели оптимизации стационарного водолазного комплекса на глубину работ до 60 м, Шафиров З. З., Мустафаев В. О. (2016)
Ефремова Н. В. - Применения метода сращиваемых асимтотиточеских разложений к решению задачи о дифракции волнения конечной амплитудына судне в мелководной акватории (2016)
Kanifolskyi O. O. - The concept of small high-speed ferry, Krysyuk L. M. (2016)
Челабчи В. В. - Моделювання процесів хвильової гідромеханіки (2016)
Нікул С. О. - Методика прогнозування обрису зразка озброєння (2016)
Андреев А. В. - Эксплуатационная несущая способность конструкций отечественных и зарубежных воздушных судов транспортной категории из полимерных композиционных материалов. Часть 1. Общая постановка задачи, Бычков А. С., Кондратьев А. В. (2016)
Вычужанин В. В. - Метод структурной оптимизации характеристик системы дистанционного мониторинга и диагностики судовых сложных технических систем, Шибаева Н. О. (2016)
Гудилко Р. Г. - Использование водо-топливных эмульсий при эксплуатации морских судов (2016)
Слободяник А. В. - Инновационная конструкция глубоководного причального сооружения (2016)
Стрельцов П. М. - Методи чисельного рішення екстремальних задач управління легкими мостовими кранами з гнучким підвісом вантажу (2016)
Синица Р. В. - Исследование вопросов влияния уровня воды в нижнем, Анисимов К. И. (2016)
Панова И. Н. - Исследования волновой нагрузки на верхнее строение гидротехнических сооружений сквозного типа (2016)
Петров И. М. - Формирование модели активизации развития профессиональной направленности морского агента в сервисных эргатических системах (2016)
Пітерська В. М. - Проектний підхід до моделювання управління інноваційною організацією (2016)
Titov S. D. - A problem of immersing the maximum radius circle in the polyhedron, Chernova L. S. (2016)
Поддубная Н. Н. - Экономико-математическая модель обоснования месторасположения логистических распределительных центров при контейнерных перевозках (2016)
Поддубная Н. Н. - Использование усложненных постановок транспортной задачи для обоснования логистических систем (2016)
Пизинцали Л. В. - Обеспечение безопасной утилизации судов на основе резолюций ИМО при разработке проекта утилизационного предприятия (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Титул, зміст (2016)
Kovalchuk V. - Research and analysis of the stressed-strained state of metal corrugated structures of railroad tracks, Luchko J., Bondarenko I., Markul R., Parneta B. (2016)
Saveleva O. - Optimization of uniformly stressed structures of cylindrical tanks in CAD, Khomyak Yu., Stanovska I., Toropenko A., Naumenko E. (2016)
Filimonikhin G. - Research by a 3D modelling of the screen box flat translatory vibrations excited by a ball auto-balancer, Yatsun V., Lichuk M., Filimonikhina I. (2016)
Goncharov V. - Research of stability and transition processes of the flexible double-support rotor with auto-balancers near support, Nevdakha A., Nevdakha Yu., Gutsul V. (2016)
Bondarenko I. - Development of algorithm for calculating dynamic processes of railroad track deformability work (2016)
Tarasevyсh Y. - Research of influence of random change of annular seal parameters on efficiency of centrifugal pum, Savchenko I., Sovenko N., Savchenko A. (2016)
Budarin V. - Analytical description of the flow of the newtonian liquid in a round tube and on a horizontal plate (2016)
Bezvesilna О. - Simulation of influence of perturbation parameters on the new dual-channel capacitive mems gravimeter performance, Khylchenko Т., Tkachuk А., Nechai S. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Zaykov V. - Model of the cascade thermoelectric cooling devices in the mode of the largest energy efficiency, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2016)
Gorbov V. - Decreasing the mass indices of gas turbine engines regenerators by means of choosing rational parameters, Solomonuk D. (2016)
Kuznetsov M. - Thermoeconomic optimization of supercritical refrigeration system with the refrigerant R744 (CO2), Kharlampidi D., Tarasova V., Voytenko E. (2016)
Shakhov Yu. - Liquid jet cooler-based liquid hydrogen fueling and thermostating launch system development (2016)
Babych M. - Substantiation of economic efficiency of using a solar dryer under conditions of personal peasant farms, Korobka S., Skrynkovskyy R., Korobka S., Krygul R. (2016)
Vambol V. - Numerical integration of the process of cooling gas formed by thermal recycling of waste (2016)
Babak V. - Improving the efficiency of fuel combustion with regard to the uncertainty of measuring oxygen concentration, Mokiychuk V., Zaporozhets A., Redko O. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Дієва допомога при недостатності ферментів (2016)
VIII Національний з’їзд фармацевтів України: актуальні проблеми охорони здоров’я (2016)
"Фармак" провів сателітний симпозіум щодо біоеквівалентності ЛЗ (2016)
Дедишина Л. - Фальсифіковані ліки в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2016)
Фотоконкурс для сотрудниц аптек (2016)
Демецкая А. - Работа будущего: навыки и профессии (2016)
Дедишина Л. - Бачити все (2016)
Дедишина Л. - Українська медицина і європейські стандарти (2016)
Демецкая А. - Orthorexia nervosa, или Подводные камни слишком здорового питания (2016)
Кривомаз Т. - Не только дыхание (2016)
Кривомаз Т. - В очереди на ликвидацию — вирус полиомиелита (2016)
Лікування болю в горлі: сучасні тенденції (2016)
Демецкая А. - Виагра: здоровье, гуманизм и сила!, Пивоваров В. (2016)
Клименюк Ю. - Категорийный менеджмент: инструмент управления ассортиментом или вымысел? (2016)
Примак Р. - Вспомогательные, но не второстепенные (2016)
Демецкая А. - Многоликий витамин: биотин (2016)
Незаменимость эссенциальных фосфолипидов (2016)
Знаете ли Вы, что... (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия неврозов, Редькин Р., Очкур А. (2016)
Клименюк Ю. - Проверка на прочность (2016)
Історії провізорів. Натуральне, все натуральне (2016)
Дедишина Л. - Справді перша соціальна (2016)
Кириленко М. - Особливості спілкування з людьми із обмеженими можливостями (2016)
Гороскоп (2016)
Кривомаз Т. - Магия проложила дорогу науке? (2016)
Большаков В. И. - К определению метрики объекта идентификации, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Внуков А. А. - Влияние технологических параметров электролиза и состава электролита на физические свойства дисперсного железа, Рослик И. Г., Головачев А. Н., Белая А. В., Черанев Р. М. (2016)
Губенко С. И. - Особенности строения зон насыщения стальной матрицы вблизи неметаллических включений после лазерного воздействия, Никульченко И. А. (2016)
Дергач Т. А. - Обеспечение высокой стойкости к межкристаллитной коррозии холоднокатаных труб из стали 02Х18Н11 (304L) (2016)
Кулик В. В. - Оцінювання пошкоджуваності залізничних коліс в умовах контактної втоми з урахуванням локального нагріву поверхні кочення, Андрейко І. М., Віра В. В. (2016)
Носенко О. П. - Научное обоснование разработки профилей стального шпунта высокой несущей способности (2016)
Будівничий, будівник, будівельник – професія вічна і завжди сучасна (2016)
Ректор та проректорський корпус ДВНЗ ПДАБА (2016)
Евсеева Л. В. - Оценка фармацевтических загрязнителей поверхностных вод Украины, Нетёсова К. Ю., Губин Ю. И., Журавель И. А., Бондарь Н. Г. (2016)
Лебединець В. О. - Оцінка ризиків на етапі фармацевтичної розробки лікарського засобу індопрес ретард у таблетованій формі, Курінна М. В. (2016)
Петровська Л. С. - Порівняльна оцінка фізико­хімічних показників низки сучасних детергентів при розробці піномийних основ (2016)
Ткаченко О. В. - Розробка та валідація методики контролю супровідних домішок у субстанції 4­оксо­2­тіоксо­1,4­дигідротієно(3,2d)піримідин­3­пропанової кислоти, Губарь С. М. (2016)
Zarichkova M. V. - Research of existing risks with employees of pharmacy institutions and classification of risks by different types of safety (2016)
Posylkina O. V. - Analysis of peculiarities of growth for the medical cosmetics market in Ukraine, Kotlyarova V. G., Chechotka O. V. (2016)
Терещенко Л. В. - Дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі: основні перспективи та напрямки впровадження в Україні (2016)
Панфілова Г. Л. - Оцінка проблем впровадження обов’язкового та ефективності функціонування добровільного медичного страхування в реаліях системної кризи в Україні, Харченко Д. С., Сокуренко І. А. (2016)
Vyshnevska L. І. - Marketing research of pharmaceutical market for the treatment of hepatobiliary system with a perspective design of plant­based medicinal product, Shmalko О. О., Мehalinskyi V. А. (2016)
Братішко Ю. С. - Дослідження напрямків реалізації зовнішньої соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств, Посилкіна О. В. (2016)
Івко Т. І. - Товарознавчий аналіз засобів для індивідуального догляду за порожниною рота, Германюк Т. А., Гайдай О. Д. (2016)
Тихонов О. І. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку противиразкових препаратів та їх доступності для населення України, Богдан Н. С., Шпичак О. С. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" 87 (2016)
Титул, зміст (2016)
Плотніков О. В. - Радіоекологія родовищ залізистих кварцитів Кременчуцького залізорудного басейну, Єфіменко В. В., Яременко О. В. (2016)
Осокина Н. П. - Влияние разрывной тектоники на естественную защищенность подземных вод на примере Киевской области (Украина) (2016)
Жовинський Е. Я. - Ступінь еколого-геохімічного ризику гідровидобутку річного піску у місті Київ, Клос Р. В., Крюченко Н. О. (2016)
Матвієнко О. В. - Еколого-геохімічні дослідження м. Шостка (Сумська область), Кураєва І. В., Самчук А. І., Войтюк Ю. Ю. (2016)
Попенко Е. С. - Особливості розподілу селену у трофічному ланцюгу "ґрунт–рослина” (на прикладі озимої пшениці) (2016)
Компанець Г. С. - Геохімічні аспекти розподілу і концентрації міді та її елементів-супутників у відкладах нижньодевонської континентальної червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину, Ковальчук М. С., Шестаков О. Ю. (2016)
Крюченко Н. О. - Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я, Жовинський Е. Я., Жук О. А., Кухар М. В., Панаіт Е. В., Дмитренко К. Е. (2016)
Наші автори (2016)
Іжа М. - Концепція переходу України до сталого розвитку: інноваційно-управлінський аспект, Попов С. (2010)
Соловйов В. - Новий державний менеджмент як напрям адміністративної реформи (2010)
Шевчук А. - Теоретичні підходи до трактування поняття європейської соціальної моделі (2010)
Савков А. - Політичні технології в сучасному виборчому процесі України (2010)
Бачинська К. - Приватизаційні процеси державної власності в процесі становлення ринкової економіки (2010)
Богачук І. - Сучасні тенденції та проблеми становлення політико-управлінської еліти України: шлях від традицій до модернізації (2010)
Вовченко С. - Удосконалення державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2010)
Гвазава Н. - Проблеми міжбюджетних відносин: причини та напрями їх вирішення (2010)
Гладка Т. - Стратегічні цілі освітньої політики США (2010)
Дідок Ю. - Державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд: призначення, сутність, види (2010)
Дубовий В. - Проблеми юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (2010)
Коваль З. - Окремі політико-правові аспекти управління інформаційно-психологічною безпекою України (2010)
Куспляк І. - Аналіз проблем надання адміністративних послуг в електронному вигляді та шляхи їх вирішення (2010)
Овчар О. - Використання можливостей Інструменту європейського сусідства і партнерства в реалізації державної політики в сфері європейської інтеграції (2010)
Овчаренко Ю. - Стан та механізми реалізації стратегій забезпечення національної безпеки України (2010)
Ракоцило О. - Ресурсні стратегії управління: аналіз сучасних концепцій (2010)
Рудіков А. - Механізм формування керівного персоналу місцевих органів виконавчої влади та напрямки його удосконалення (2010)
Страшний С. - Бізнес-середовище як об’єкт державного регулювання (2010)
Тимофєєв С. - Роль держави у задоволенні потреб етнонаціональних меншин (2010)
Тихончук Р. - Управління акціонерним товариством за рубежем (2010)
Фікс І. - Питання етнополітики в програмах політичних партій України (2010)
Харук Ю. - Роль і місце школи та служби у справах дітей в організації профілактики правопорушень неповнолітніх в Україні (2010)
Хромова Ю. - Механізм державного управління виборчим процесом (2010)
Шевченко В. - Стратегія формування державної політики у сфері освітніх послуг в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку України (2010)
Штефанюк А. - Можливі підходи до активізації державного управління розвитком аграрного сектору в Україні (2010)
Сердечна Л. - Державна політика щодо захисту прав споживачів реклами (2010)
Клімова С. - Механізм взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України (2010)
Карпенко В. - Використання аналізу ланцюгів доданої вартості як новітній механізм розвитку сільських територій в Україні (2010)
Привалова Н. - Теоретичні засади дослідження управління керівним персоналом у сфері державної служби (2010)
Яшина Ю. - Механізми управління професійним розвитком державних службовців (2010)
Артеменко А. - Визначення пріоритетних підходів щодо розвитку міст для подальшої конкретизації механізмів місцевого самоврядування (2010)
Корнат А. - Можливості управлінського впливу громадських організації на активізацію діяльності громад (2010)
Таран В. - Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління (2010)
Беспалов С. - Підприємництво і теоретичні основи його державного управління (2010)
Гнєздилова С. - Моделі управління у військовій сфері (2010)
Половцев О. - Логіко-ймовірнісні моделі ризиків неефективного державного управління (2010)
Серьогін С. - Соціальна сутність корупції в органах державної влади (2010)
Семенюк О. - Про історію і сучасність державного управління будівництвом і використанням авіаносного флоту (2010)
Оліверу Орлову – 85! (2016)
Головне у вересні 2016 (2016)
Нєнно І. - Структурний аналіз бізнес-моделі морського торговельного порту на прикладі СМТП "Октябрьск" (2016)
Алиев Т. - Современное состояние развития предпринимательства в Азербайджане, Алиев Р. (2016)
Новаковська І. - Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст (2016)
Морозов О. - Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів, Морозов Т. (2016)
Економічні прогнози для України, Росії та Єврозони (2016)
Рецензія Василь Голян, Ігор Бистряков Сучасні проблеми міського землекористування (на монографію І.Новаковської "Управління міським землекористуванням") (2016)
Наукова конференція (2016)
Титул, зміст (2010)
Святковий фоторепортаж (2010)
Сищук О. - Земля, герб, легалізація (2010)
Поташній Ю. - Нагодуємо півсвіту (2010)
Сищук О. - "Ми всі знаємо, що потрібно робити, однак не знаємо, в який спосіб переобратися після того, як зробимо це" (2010)
Філоненко С. - "Солідарність" учила нас не боятися" (2010)
Філоненко С. - Феномен "Солідарності": щоденник свободи (2010)
Швець В. - Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі, Шайхалієва Ю. (2010)
Білозір О. - Міжнародно-правові передумови закріплення правового статусу діаспори в національному праві (2010)
Ковбасюк Ю. - Антикорупційна політика державних органів влади України (2010)
Шпакович O. - Особливості способів імплементації міжнародно-правових норм (2010)
Олійник О. - Становлення та розвиток судового красномовства як складової юридичної риторики в Античну епоху (2010)
Домнич І. - Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології (2010)
Солдатенко О. - До питання кошторисно-бюджетного фінансування (2010)
Коппель О. - Уплив глобалізації на розвиток локальних цивілізацій: ключові аспекти, Цирфа Ю. (2010)
Тихонов М. - Війни сьомого покоління (2010)
Цирфа Ю. - Про негативний вплив "мирного атома" на здоров’я націй (2010)
Цирфа Ю. - Рукотворна погода, або Чи можливо керувати кліматом? (2010)
Поташній Ю. - Леонід Товажнянський: "Освіта й наука – важливі чинники розвитку України" (2010)
Сіленко А. - Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова – піонер телекомунікаційної освіти та науки (2010)
Тищук Є. - Едуард Матвійчук: "Відповідальна й сильна влада – це запорука розвитку Одеської області" (2010)
Тищук Є. - 73 героїчні дні оборони Одеси, або що приховувала радянська історіографія… (2010)
Тищук Є. - Навчання "кольору хакі" (2010)
Писаренко С. - А уявіть, як приємно поєднати принади теплого узбережжя і сніжних трас Ай-Петрі (2010)
Московська Н. - Чому лічильники води й тепла схильні до крадіжок (2010)
Савицька О. - "Бiорегулятор": шлях до себе (2010)
Вікторова Г. - Хто одягає золоту сотню (2010)
Северенчук Д. - Читайте, читайте, читайте… (2010)
У новому сезоні Перший Національний запустить 26 нових програм (2010)
Колесова О. - Як приходить розруха в наші голови (2010)
Марчук Л. - Чи збережемо скарб графа Скарбека? (2010)
Клейменова О. - На дорозі, всіяній тернями (2010)
Марчук Л. - Політ художника за волею духу (2010)
Україна в умовах Четвертої промислової революції: шанси на успіх є, але потрібні чітка стратегія та план дій (підсумки Третього Київського міжнародного економічного форуму) (2016)
Василий Голян: Что загоняет украинцев в ловушку бедности (2016)
Марченко О. - Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності, Свинтус І., Ткаченко К. (2016)
Тур О. - Ендогенні детермінанти стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості в контексті зміцнення їх ринкової стійкості (2016)
Ті білова Л. - Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин, Дудич Л. (2016)
Ибрагимова Н. - Состояние и перспективы развития бизнес-деятельности в нефтяной промышленности Азербайджана (2016)
Городенко Т. - Корпоративні ІСІ в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку (2016)
Морозов О. - Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів, Морозов Т. (2016)
У всіх світах він дбав про українство та батьківщину (2016)
Содержание (2016)
Андреев А. В. - Определение содержания микроэлементов в отдельных кристаллах слюд рентгенофлуоресцентным методом на примере биотита (2016)
Литвин І. А. - Флуоресцентні властивості флуоропохідних гідантоїну як потенційних флюоресцентних зондів, Кулинич О. В., Старова В. С, Михайлюк П. К., Запорожець О. А. (2016)
Луценко Н. В. - Електрохімічне визначення таніну у промисловій продукції, Мироняк М. О., Ткач В. І. (2016)
Милюкин М. В. - Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение хлор-органических пестицидов в природной воде, Горбань М. В. (2016)
Кутний Д. В. - Экспресс-метод рентгенофлуоресцентного определения элементного состава урановых руд, Медведев А. В., Ванжа С. А., Зима Г. В. (2016)
Егоров В. К. - Изучение старинных монет и металлизированных тканей методами ионно-пучкового анализа и РФА ПВО спектрометрии, Егоров Е. В., Башков В. М., Осипков А. С. (2016)
Пам’яті Миколи Миколайовича Рожицького (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Estimation of efficiency of experimental model of optimization of teaching of students of faculty of physical education (2013)
Brynzak S. S. - Role of force training in physical training of student basketball team players, Krasnov V. P. (2013)
Gavrishova E. V. - On the regulation of motor activity of students with the motivation to achieve success and avoid failure, Gorelov A. A. (2013)
Gerasevich A. N. - Comparative characteristics of the separate morphological and functional state indicators of the organism of modern students (Part 1), Shytov L. A., Shytova E. M., Bokovets V. S., Schenovsky Y. I., Gmir T. A., Parkhots E. G. (2013)
Denisenko I. A. - The peculiarities of functional state changes of cardiovascular system of girls at the age 18-19 years in the process of practicing sport and health tourism (2013)
Dolinnyj U. A. - Physical education of students from sports-oriented technologies, Оlеjnik О. N., Sorokin U. S., Homenko A. A. (2013)
Doroshenko E. Iu. - Model parameters of technical and tactical actions in the competitive activities of volleyball players (2013)
Drogomeretsky V. V. - Application of improving swimming to the correction of joint and ligament students, Kondakov V. L., Gorelov A. A. (2013)
Konovalov V. V. - Grounds of optimum level of development of basic physical qualities which provide high level the functional state of students in the period of flying training, Kirpenko V. N., Marakushyn A. I., Poddubny A. G. (2013)
Kutek T. B. - Application of hardwares in the process of training of skilled sportswomen (2013)
Latyshev S. V. - Approach of the systems to problem of individualization of training of fighters, Korobeynikov G. V. (2013)
Makarova O. V. - Quantitative estimation of the state of vault feet gymnasts on the different stages of the long-term training (2013)
Perederiy A. V. - The structure of the ensuring of the functioning of Special Olympics’ program (2013)
Podrigalo L. V. - Comparative analysis of vitamin status of schoolchildren in recreational period, Platonova A. G., Cieślicka M. (2013)
Sergienko V. N. - Complex estimation of development of power capabilities of students of higher educational establishments (2013)
Uskov S. V. - Formation of stress students in the process of notions of martial arts in high school (2013)
Kholodova O. S. - Modeling of competitive activity of skilled athletes specialized at 1500 m distance on short-track skating (2013)
Sotoode K. - Influence of upper-body exercise order on muscle damage in untrained men, Mirzaei B., Rahmani-Nia F. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Вожняк М. Г. - Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів (2016)
Мозговий О. - Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку, Малащук Д. (2016)
Резнікова Н. - Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації (2016)
Корчевська Л. - Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства (2016)
Молчанова Е. - Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку (2016)
Радзієвська С. - Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток (2016)
Содержание (2015)
Метешкин К. А. - Информационные лингвистические технологии в повышении эффективности обучения, Морозова О. И. (2015)
Грицына Н. И. - Проектирование деталей машин с использованием генераторов компонентов и расчетных модулей Autodesk Inventor (2015)
Клименко В. И. - Экспериментальное исследование гидравлического механизма опрокидывания кабины, Шуклинов С. Н., Залогин М. Ю. (2015)
Косолапов В. Б. - Исследование влияния микрогеометрии металлических поверхностей на процесс адсорбции ПАВ, Рукавишников Ю. В. (2015)
Волков В. П. - Формування оптимального температурного стану транспортного двигуна за рахунок комплексного комбінованого прогріву, Грицук І. В. (2015)
Подригало М. А. - Оценка устойчивости автомобиля при действии возмущений в процессе служебных торможений, Туренко А. И. (2015)
Глушкова Д. Б. - Исследование структуры и характера изменения твердости поверхности поршневых колец после газотермического напыления на разных стадиях производственного процесса, Тарабанова В. П., Белый В. А. (2015)
Подригало М. А. - Определение рационального коэффициента распределения тормозных сил между осями автомобиля при служебных торможениях, Байцур М. В. (2015)
Шавёлкин А. А. - Реализация режима ослабления поля в тяговом электроприводе постоянного тока, Костенко И. А. (2015)
Новаковський Д. М. - Аналіз циклу технічної експлуатації дорожньої конструкції нежорсткого типу (2015)
Богомолов В. А. - Учет температурных деформаций и напряжений в вязко-упругих 3D моделях, Жданюк В. К., Разницын И. Л., Богомолов С. В. (2015)
Бильченко А. В. - Моделирование процесса эксплуатации мостовых сооружений на уровне сложившихся событий, Кислов А. Г. (2015)
Чугуєнко С. А. - Про лінійну залежність коефіцієнта теплопровідності асфальтобетону від вмісту щебеню й температури (2015)
Бугаевский С. А. - Применение самоуплотняющегося бетона в технологии устройства облегченных железобетонных перекрытий (2015)
Петренко Ю. А. - Етапи екологічного проекту щодо зниження негативного впливу автотранспортного підприємства, Шилова Т. Г., Кириченко А. І. (2015)
Кондратенко А. Н. - Функции системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок, Вамболь С. А., Вамболь В. В. (2015)
Бригада Е. В. - Сероводород как фактор экологической опасности газообразных выбросов из канализационных сетей (2015)
Табуненко В. О. - Аналіз впливу чинника страху на фізіологічний стан військовослужбовця в період перебування в зоні бойових дій, Радченко І. А. (2015)
Сараєв О. В. - Алгоритм розрахунку та програмна реалізація складних видів наїзду на пішохода, Назаров О. С. (2015)
Абрамова Л. С. - Анализ методов определения показателей безопасности дорожного движения, Ширин В. В., Птица Г. Г. (2015)
Нефедов Н. А. - К определению вероятности выбора пассажиром маршрута следования, Альберт Авуа Дж. (2015)
Пыриг Я. И. - О показателе температурной чувствительности битумов (2015)
Загуменная Е. В. - Концепция формирования позиционного признака непозиционного кода в системе остаточных классов для реализации немодульных операций (2015)
Беляков Р. О. - Метод оцінки показників якості системи автоматичного керування діаграмою направленості фазованої антенної решітки, Радзивилов Г. Д., Остапук А. И., Терещенко В. И. (2014)
Зінченко А. О. - Модель функціонування інтегрованої багатопозиційної системи зв’язку за принципом МІМО (2014)
Коваленко І. Г. - Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку фіксованої радіослужби спеціального призначення (2014)
Макарчук В. І. - Метод виявлення сигналів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (2014)
Максимов В. В. - Аналіз кількості службової інформації протоколів маршрутизації OSPFV2 і OSPFV3, Кравченко Д. О. (2014)
Масесов М. О. - Перспективи застосування цифрового діаграмоутворення у станціях тропосферного зв’язку спеціального призначення, Субач І. Ю., Руденко Д. М., Станович О. В. (2014)
Павлов І. М. - Аналіз таксономії систем виявлення атак у контексті сучасного рівня розвитку інформаційних систем, Ніщенко В. І., Терещенко В. І. (2014)
Романов О. І. - Оцінка продуктивності мережевих технологій канального рівня в умовах перевантажень, Нестеренко М. М., Рудько Н. Д. (2014)
Руденко Д. М. - Математична модель спотворення сигналу в MIMO каналі з корельованими завмираннями (2014)
Самойлов І. В. - Експертний метод побудови нечітких відношень на базі парних порівнянь для систем діагностики (2014)
Слюсар В. І. - Нелінійна частотна модуляція OFDM сигналів при зв’язку з високошвидкісними літальними апаратами, Троцько О. О. (2014)
Сніцаренко П. М. - Методика оцінки рівня деструктивного інформаційного впливу на об’єкти інформаційної інфраструктури держави, Саричев Ю. О., Рогов П. Д. (2014)
Сова О. Я. - Методи обробки знань про ситуацію в мобільних радіомережах класу MANET для побудови вузлових інтелектуальних систем управління, Романюк В. А., Міночкін Д. А., Романюк А. В. (2014)
Шевченко А. С. - Метод оцінки імовірності збитку внаслідок реалізації атак перехоплення радіосигналу систем радіозв’язку спеціального призначення, Липський О. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Аулов І. Ф. - Дослідження моделі загроз ключових систем хмари та пропозиції захисту від них (2015)
Заріцький О. В. - Структурний аналіз інформаційної моделі кваліфікаційного рівня, необхідного для виконання роботи, Судік В. В. (2015)
Савчук Т. О. - Розробка критерія оцінювання ефективності роботи хмарного застосунку, Козачук А. В. (2015)
Маргасов Д. В. - Розробка моделі та модифікація методу аналізу ієрархій для оцінки рівня енергоефективності, Сахно Е. Ю., Скітер І. С. (2015)
Кохан С. С. - Розроблення структури бази знань системи геоінформаційного моніторингу для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення, Москаленко А. А. (2015)
Тушницький Р. Б. - Алгоритм ідентифікації подібності складно-структурованих даних на основі семантичних мереж, Макар В. М. (2015)
Сирота С. В. - Розробка генератора тестів для "Moodle” на базі онтології, Ліскін В. О. (2015)
Стопакевич А. А. - Разработка робастной системы управления колонной атмосферной перегонки нефти (2015)
Блінцов В. С. - Сінтез і дослідження систем автоматичного керування рушійно-кермовим комплексом підводного апарата, Волянський С. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Молоканова В. М. - Аналіз синергетичних аспектів адаптації організації до змін зовнішнього середовища через портфель проектів (2015)
Brzozowska A. - Analysis of strategies for media discourse management, Kalinichenko A., Kabus J. (2015)
Кузькін О. Ф. - Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби (2015)
Hajirahimova M. S. - Review of statistical analysis methods of high-dimensional data, Aliyeva A. S. (2015)
Нестеренко С. А. - Перетворення структури складної технічної системи із частково недоступними елементами до зорового образу, Становський А. О., Торопенко А. В., Швець П. С. (2015)
Фастовець П. М. - Методика оцінювання рівня якості відновлюючих протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів (2015)
Шраменко Н. Ю. - Вплив технологічних параметрів процесу функціонування транспортно-складського комплексу на собівартість переробки вантажу (2015)
Евсеев C. П. - Анализ законодательной базы к системе управления информационной безопасностью НСМЭП, Коц Г. П., Король О. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Панов Є. М. - Дослідження взаємодій стрибок ущільнення – пограничний шар при надзвуковому обтіканні тривимірних конфігурацій, Карвацький А. Я., Лелека С. В., Лазарєв Т. В., Педченко А. Ю. (2015)
Turkovska O. - Linear optimization of forest management for dynamic recursive model, Gusti M., Lauri P., Forsell N., Havlík P., Obersteiner M. (2015)
Алиев Т. А. - Разработка системы идентификации сейсмостойкости и мониторинга зарождения аномальных сейсмических процессов, Аббасов А. М., Гулуев Г. А., Пашаев Ф. Г., Саттарова У. Э. (2015)
Косенко В. В. - Розробка математичних моделей параметрів потоків даних інформаційно-телекомунікаційної мережі, Бугас Д. Н. (2015)
Шергин В. Л. - Интерпретация показателя взаимосвязи многомерных устойчивых случайных величин с помощью факторной модели (2015)
Лисицкая И. В. - Анализ дифференциальных и линейных свойств шифров Rijndael, Serpent, Threefish при 16-битных входах и выходах, Гриненко Т. А., Бессонов С. Ю. (2015)
Timchenko L. - Method for automatic assessing of the gradient filter threshold for fast processing of dynamic scenes objects, Poplavskyi O., Kokriatska N., Poplavska A. (2015)
Стрельникова Е. А. - Исследование взаимного влияния пор в сварном шве под воздействием термосиловой нагрузки, Ковч О. И. (2015)
Новохатская Е. А. - Разработка технологии автоматизированного создания материализованных представлений, Кунгурцев А. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Салах Я. Л. - Использование сердечников из металлического стекла в качестве магнитоупругих датчиков крутящего момента, Шевчик Р. Ю., Новицки М. С., Коробийчук И. В. (2015)
Леваничев В. В. - Разработка модели движения расплава полимера в экструдере (2015)
Гунько М. Н. - Анализ особенностей деформации ауксетического бериллия, Олейнич-Лисюк А. В., Раранский Н. Д., Тащук А. Ю. (2015)
Раранський М. Д. - Аналіз особливостей ауксетичних властивостей фуллерита С60, Балазюк В. Н., Гунько М. М., Струк А. Я. (2015)
Зоценко М. Л. - Аналіз пресіометричних досліджень стисливості основ, закріплених грунтоцементом за бурозмішувальною технологією, Іванченко В. Г. (2015)
Придатко А. В. - Анализ подходов к математическому описанию характеристик материалов с повышенной гидрофобностью, Миронюк А. В., Свидерский В. А. (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками, Каверин К. О., Калантаєвський Д. О. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Андрейчин С. Р. - Психологічна служба в закладах освіти Волинської області як складник системи психолого-педагогічного супроводу (2015)
Буднік С. В. - Педагогічні умови виховання дослідницької суб’єктності підлітків у гуртковій роботі (2015)
Корнейко А. О. - Західна Україна в 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. : специфіка політичного процесу в умовах радянського тоталітаризму (2015)
Муляр О. П. - Про деякі аспекти навчання та виховання толерантної собистості, Попович В. Й. (2015)
Петрович В. С. - Програма "15" – ефективний інструмент для підтримки соціально-психологічного здоров’я та благополуччя громади, Остапйовський О. І. (2015)
Ткачук Н. М. - До питання про перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів в освітньому середовищі Волині (2015)
Турчик І. В. - Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетенцій (2015)
Мартинюк О. В. - Цільові проекти дослідно-експериментальної діяльності – основа розвитку навчального закладу (2015)
Березіна О. М. - Чи стане знову гра провідною діяльністю дошкільника? (2015)
Косінська А. І. - Закріплення й узагальнення знань про дієслово (2015)
Мочкіна Л. І. - Національно-культурний рух в Україні у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ століть, Хвесик А. Є. (2015)
Коширець Т. А. - Франція другої половини ХVІІ ст. Людовік ІV (2015)
Граузе О. Е. - Соціальна дієвість у романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера віста", Бондарук Л. М. (2015)
Данилюк О. М. - Сім чудес Ківерцівщини (2015)
Мірчук І. І. - "Дорога добра" (2015)
Рудь Ю. Ю. - Педагогіка – поклик душі (2015)
Чайка Л. П. - Сценарій презентації книжки "Що забула борсучиха?" (2015)
Редкоус І. Є. - Моделювання змісту й форм методичної роботи з учителями початкових класів (2015)
Лабнюк О. М. - Розвиток практичного мислення – засіб адаптації учня у суспільно-інформаційному просторі (2015)
Янчук О. А. - Ізотерапія як ресурс педагогічного впливу на розвиток творчого потенціалу особистості школяра у процесі навчання (2015)
Кобель Г. П. - Третій етап LІІ Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2015)
Бобчук В. Т. - Юннатівське дослідництво – шлях до пізнання (2015)
Ковальчук В. М. - Роль шкільних лісництв у формуванні екологічного мислення і свідомості, трудового виховання та допрофесійної підготовки молоді (2015)
Титул, содержание (2015)
Гойстер О. С. - Розробка синтезу кон’югатів Т-2 токсину з протеїнами для використання в імуночутливих тест-системах, Кривенчук В. Є., Хмельницький Г. О. (2015)
Калина В. С. - Розробка способів нейтралізації вільних жирних кислот жирної коріандрової олії, Гладкий Ф. Ф., Луценко М. В., Литвиненко О. А., Куниця К. В. (2015)
Рубан О. В. - Отримання порошкоподібного силіконакрилового кополімеру методом емульсійної кополімеризації, Кисельова-Логінова К. В., Попов Є. В. (2015)
Попова С. Ю. - Дослідження фракційного складу цукрів вторинних продуктів переробки картоплі (2015)
Рыщенко И. М. - Влияние микроволнового излучения на температурные особенности обезвоживания, Русинов А. И., Блинков Н. А. (2015)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності редокситів, отриманих на основі слабокислого катіоніту Dowex mac-3 сполуками заліза, Корда Т. А., Носачова Ю. В., Потильчак Т. В. (2015)
Кравченко О. В. - Дослідження біоценозів завантаження фільтрів знезалізнення та деманганації та методика заселення ними цеоліту (2015)
Литвиненко А. А. - Десорбция оксидов азота из продукционной азотной кислоты (58–60 % масс.), Печенко Т. И., Подустов М. А., Букатенко А. И. (2015)
Небесна Ю. В. - Дослідження технологічних та кінетичних закономірностей сумісного одержання метакрилатів на цирконійвмісних каталізаторах, Івасів В. В., Небесний Р. В. (2015)
Корчуганова Е. Н. - Исследование кинетики гидролиза карбамида в условиях осаждения гидроксидов и солей металлов, Танцюра Э. В., Абузарова К. Р., Пригородов П. В. (2015)
Луцась А. В. - Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg(FexCr2–x)O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією, Яремій І. П., Матківський М. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шаповалов А. Н. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния железобетонного здания в случае прогрессирующего обрушения, Руденко В. В. (2015)
Пирогов В. В. - Исследование устойчивости установившихся движений изолированной системы, совершающей плоское движение (2015)
Бударин В. А. - Анализ вращения невязкой вихревой трубки (2015)
Бендеберя Ф. А. - Экспериментальное исследование взаимодействия неограниченного потока с гибким трубопроводом (2015)
Филимонихин Г. Б. - Исследование возможности уравновешивания аэродинамического дисбаланса крыльчатки осевого вентилятора корректировкой масс, Олийниченко Л. С. (2015)
Завальнюк О. П. - Автоматичний моніторинг технічного стану корпусу судна в процесі його експлуатації (2015)
Севостьянов І. В. - Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв, Поліщук О. В., Слабкий А. В. (2015)
Поповіченко С. А. - Експериментальне дослідження процесу поштучного відокремлення в магазинному завантажувальному пристрої взуттєвих машин, Орловський Б. В. (2015)
Ащепкова Н. С. - Метод кинематического и динамического анализа манипулятора с использованием Mathcad (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Попов С. В. - Разработка математической модели электромобиля с комбинированными режимами энергопитания, Гуртовой М. Ю. (2015)
Терещенко Ю. М. - Исследование влияния соотношения хорд профилей на аэродинамические характеристики двухрядной компрессорной решетки, Дорошенко Е. В., Аболлхассан заде Дж. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование скорости коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в лабораторных условиях, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Ахрамеев В. Г., Шуляк И. Д. (2015)
Iakovlieva A. - Experimental study on antiwear properties for blends of jet fuel with bio-components derived from rapeseed oil, Kuszewski H., Vovk O., Boichenko S., Lejda K., Jakubowski M. (2015)
Кривда В. І. - Аналіз ефективності роботи повітряних холодильників установки первинної переробки нафти (2015)
Чейлытко А. А. - Влияние синтеза исходной смеси и пенообразователей на образование пористой структуры (2015)
Шаманський С. Й. - Енергоефективна та екологічно безпечна технологія стабілізації осадів стічних вод авіапідприємств, Бойченко С. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Mosorov V. - Analysis of a new model of low energy adaptive clustering hierarchy protocol in the wireless sensor network, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Ерохин А. Л. - Разработка программно-аппаратной системы для исследования функции остиомеатального комплекса, Нечипоренко А. С., Линник Е. В., Суверов Д. С. (2015)
Mosorov V. - Analysis of the modified alternative decision rule in the preclustering algorithm, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Нікітчук Т. М. - Розробка інформаційної системи аналізу пульсових сигналів (2015)
Mosorov V. - Development of a stopping rule of clustering performance by using the connected acyclic graph, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Сітнікова О. А. - Ідентифікація системи медико-біологічних параметрів клінічного моніторингу для сімейної медицини, Почебут М. В. (2015)
Mosorov V. - Analysis of an active fingerprinting application of the transport layer of TCP/IP stack for remote OS detection, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Бурау Н. И. - Исследование макета канала измерения вибрации комплексной системы мониторинга стальных резервуаров, Цыбульник С. А., Шевчук Д. В. (2015)
Mosorov V. - Comparison overview of an active fingerprinting application of the second and the third layer of TCP/IP stack, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Abstract and References (2015)
Contents (2016)
Дорошенко Ю. І. - Дослідження впливу теплоти згорання газу на експлуатаційні параметри газових мереж (2016)
Дичко В. М. - Оптична навігаційна система БПЛА: порівняльний аналіз алгоритмів знаходження ключових точок, Ляхевич С. В. (2016)
Горносталь О. М. - Система кластерного аналізу та візуалізації великих обсягів даних (2016)
Журавльов П. В. - Проблема вибору типу сховища даних підприємства, Медведський А. М. (2016)
Івченко Д. А. - Мобільні додатки для астматиків (2016)
Качаловський А. С. - Методи і моделі прогнозування лінійних та нелінійних нестаціонарних процесів (2016)
Ковтун В. В. - Система захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу до коду (2016)
Кравченко А. М. - Моделі та оцінки прогнозів процесів економіки перехідного періоду (2016)
Кравчук Є. С. - Аналіз протоколів взаємодії у клієнт-серверній архітектурі (2016)
Лісафін В. П. - Оцінювання впливу атмосферних опадів на облік нафти в резервуарах з плаваючою покрівлею (2016)
Магас В. В. - Кластерний аналіз просторових баз даних онкохворих (2016)
Мельник В. М. - Дистанційне управління тепломасообміном в біореакторах на резонансному рівні, Карачун В. В., Форостянко В. С. (2016)
Мельник А. П. - Моделирование процесса горячего пресоования бумажного полотна (2016)
Метелиця М. А. - Методи формування та оцінювання групових рекомендацій (2016)
Миселюк А. Ю. - Системи діагностики електрокардіограм за допомогою глибинних нейронних мереж (2016)
Исаев С. М. - Принципы устройства и логическая структура автоматической системы обнаружения сигналов, Туйчиев Б. О., Норкобилов С. А. (2016)
Петрішенко С. О. - Управління пам’яттю в IOS застосуваннях (2016)
Петрішенко С. О. - Порівняльний аналіз Swift і Objective-c (2016)
Піпко А. С. - Дослідження використання каскадного класифікатора для розпізнавання пішоходів у відеопотоці (2016)
Пирожков О. Ю. - Використання технології віртуалізації для автоматизованого тестування змішаних криптографічних систем (2016)
Проценко М. М. - Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків (2016)
Radkewitsch M. - Projektierung der anlage für gewinnung der erdölproduktendämpfe von der tankstelle, Gapirow A. D. (2016)
Рижко Б. В. - Система автоматизованого збору, обробки та аналізу великих обсягів даних (2016)
Свєтлова О. К. - Застосування клітинних автоматів для обробки зображень (2016)
Свєтлова О. К. - Генератор псевдовипадкових чисел для моделювання досліду Штерна (2016)
Севідов П. М. - Дослідження алгоритмів оптимізації індивідуальних календарних планів навчального процесу (2016)
Севідов П. Н. - Оптимізація запитів за допомогою генетичного алгоритму (2016)
Слухай Я. О. - Принципи побудови та порівняльний аналіз семантичних різонерів (2016)
Кириллина Л. - "Schöne Minka”: судьба украинской песни в творчестве Бетховена (2015)
Очеретовська Н. - Бетховенські традиції в творчості композиторів Харкова (2015)
Савицька Н. - Початок композиторського шляху: стратегія оволодіння професією (2015)
Польская И. - Лирические вариации на тему Бетховена (размышления по поводу Вариаций на тему Гете для фортепиано в четыре руки) (2015)
Чернявська М. - Піаністичні дуелі Л. Бетховена і його сучасників-віртуозів (2015)
Козак О. - Симфонізм Бетховена: сенси конфлікту (2015)
Ганзбург Г. - Складна строфічна форма 2-го роду – експеримент Бетховена (2015)
Панасюк В. - Бетховен и "le charve discret de la bourgeoisie": М. С. Шагинян о праздновании юбилея композитора в ФРГ (2015)
Зуев С. - Бетховен без Бетховена (2015)
Кутасевич А. - Тріада фортепіанних сонат opus 31 Людвіга ван Бетховена: музикознавчі та виконавські аспекти (2015)
Руденко Н. - Работа над произведениями Л. Бетховена в классе Р. С. Горовиц: в поисках истинности стиля (2015)
Довжинець І. - Бетховенські симфонії у фортепіанних перекладеннях (2015)
Жерздев А. - Произведения Л. ван Бетховена для струнно-щипковых инструментов: оригиналы или версии? (2015)
Рябуха Н. - Звукообраз как концепт в позднем фортепианном творчестве Л. Бетховена (2015)
Сидоренко О. - Крейцерова соната Л. Бетховена в исполнительских прочтениях (2015)
Радкевич Ю. - Вокальный цикл и его истоки в творчестве Л. ван Бетховена (2015)
Ма Цзяцзя - "Аделаида" Л. Бетховена как классический образец исполнительских традиций немецкой вокальной школы (2015)
Погода Е. - Фортепианная фантазия как жанровая константа в творческом наследии Л. Бетховена (2015)
Снєдкова Л. - "Бетховеніана" в народно-інструментальному виконавстві Слобожанщини (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Баланюк В. М. - Определение эффективности тушения огнетушащими аэрозолями горючих жидкостей на открытом пространстве (2015)
Бенатов Д. Е. - Системний аналіз чинників природно-техногенної безпеки найбільших гідровузлів України (2015)
Іванова І. М. - Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність гідробіонтів активного мулу, Шатохіна Ю. В., Сапура О. В., Тичина Д. О. (2015)
Козуля Т. В. - Розробка оцінки екологічності техногенних об’єктів на основі методу компараторної ідентифікації, Білова М. О., Козуля М. М. (2015)
Тобілко В. Ю. - Очищення вод від хрому(VI) та урану(VI) з використанням іммобілізованого нанодисперсного Fe0, Маковецький О. Л., Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2015)
Третьяков О. В. - Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Харківського регіону (Україна), Шевченко Т. О., Безсонний В. Л. (2015)
Аміруллоєва Н. В. - Визначення ароматичних вуглеводнів в нафтопродуктах (2015)
Козлов І. Л. - Огляд напрямів вдосконалення моделювання важких аварій з урахуванням досвіду АЕС Tree Mile Island (2015)
Abstract and References (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Structure of the concept of personality oriented physical education university students (2013)
Briskin Y. A. - Structure and content of fencers’ theoretical training, Pityn M. P., Zadorozhnaya O. R. (2013)
Vorfolomeeva L. A. - Individualization of training process as a leading construction of skiers’ training component in preparation for higher achievements (2013)
Dudorova L. J. - Conceptual approaches to vocational and tourism training of teachers in higher education institutions (2013)
Emshanova Y. O. - Comparative analysis of individual peculiarities for tennis players of different qualification (2013)
Ivaskiene V. P. - Comparative analysis of prestart condition of students girls in Olympic and non-Olympic kinds of sport, Skyriene V. V., Markevičius V. Z. (2013)
Kedrovskiy B. G. - Understanding of coaches with young athletes, Shalar O. G., Grinevich A. V. (2013)
Kovaleva M. V. - Active games in physical education students of special medical group with limited capacity of cardiovascular system, Rumba O. G. (2013)
Kramida I. E. - Exercises for students of different medical groups as factors of the weakening bad habits at students (2013)
Kugayevskiy S. O. - Innovative ways of special endurance of skaters in the competition period (2013)
Latyshev S. V. - The development of assessment scales of physical training of wrestlers at the stage of basic specialized training (2013)
Lyulina N. V. - Effect of complex acrobatic elements in the development of physical skills of preschool children, Zakharova L. V., Vetrova I. V. (2013)
Muntian V. S. - Definition of biomechanical parameters of technical actions in the martial arts (2013)
Pashkevich L. P. - A structure of morbidity and prevalence of illnesses of the respiratory system in Ukraine (2013)
Roters T. T. - Physical improvement of students during interactive physical and aesthetic education (2013)
Sergienko V. N. - Evaluation of integrated testing the maximum force of students aged 17-20 years (2013)
Sobko I. N. - Characteristics of competitive activity of qualified basketball with hearing impairment compare to qualified healthy basketball player (2013)
Tyshchenko V. A. - Research of the role of self-consciousness on the efficiency of sportsmen rehabilitation (2013)
Tropin Y. M. - Comparative analysis of technical and tactical preparedness Greco-Roman style wrestler at the Olympic Games-2008 and the Olympic Games-2012. (2013)
Hefzollesan M. - The effect of 36 hours sleep deprivation on dribbling skills of soccer players, Ghalehgir S., Ekrami M. (2013)
Benar N. - The consideration of attitude and motives relative to leisure time activities in students of Guilan University, Iran, Behrozi A., Sadeghi M. M., Mohammadi M., Yosefi M. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, содержание (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження перспектив використання цеолітів в харчовій галузі, Бондаренко Є. В. (2015)
Головко М. П. - Дослідження амінокислотного складу білків двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta Півночі України, Головко Т. М., Геліх А. О. (2015)
Большакова В. Л. - Розробка харчового середовища для капсулювання ацидофільної палички, Кондратюк Н. В., Пивоваров Є. П. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження споживних властивостей драглеподібних харчових продуктів для спортсменів, Міклашевська Ю. Б. (2015)
Нездолій А. О. - Маркетингові дослідження очікувань цільової аудиторії споживачів продуктів із функціональної направленістю, Антюшко Д. П. (2015)
Одарченко Д. М. - Виявлення контрольних критичних точок для управління безпечністю виробництва замороженої риби, Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л., Ільїна Д. Д. (2015)
Павлюк І. В. - Дослідження кінетики екстрагування флавоноїдів зі шроту шишок хмелю, Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2015)
Головко М. П. - Дослідження конкурентопридатності соусів емульсійного типу, збагачених на селен, Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Тюрікова І. С. - Розроблення технології біологічно цінного смузі з використання волоського горіха, Пересічний М. І., Рогова Н. В. (2015)
Тарабрина И. В. - Краткая технологическая оценка исследуемых столовых сортов винограда среднего и позднего сроков созревания (2015)
Хомич Г. П. - Зміна вмісту біологічно активних речовин бузини чорної при виробництві соків, Положишникова Л. О. (2015)
Чепель Н. В. - Вплив солодових екстрактів на Lactobacillus та Bifidobacterium у пробіотичних ферментованих напоях, Кошова В. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Красников Є. В. - Система, структура та повноваження органів державної влади у сфері управління державним оборонним замовленням (2016)
Сердюк С. А. - Сучасні підходи до вдосконалення правового механізму державного регулювання обігу земель (2016)
Батурина И. В. - Организационно-функциональное построение Челябинской областной коллегии адвокатов в годы Великой Отечественной войны (2016)
Горовцова М. В. - Пізні форми адреногенітального синдрому. Сучасний огляд проблеми, Семенович О. Б. (2016)
Садатов Ч. Х. - Современные образовательные технологии в начальной школе, Норматова Г. Т. (2016)
Абдурахманова М. А. - Феноменология развития личности в психологии современного Дагестана, Аминова Д. К., Асильдерова М. М. (2016)
Абдурахманова М. А. - К вопросу об истории изучения процесса общения в мировой психологической науке, Аминова Д. К., Аминов У. К., Асильдерова М. М. (2016)
Абдурахманова М. А. - Социогенетическая детерминации развития личности юноши, Аминова Д. К., Асильдерова М. М. (2016)
Азимов Н. Ш. - Проблемы профессиональной ориентации младших школьников в учебном процессе (2016)
Аминова Д. К. - Система экологического благополучия как условие повышения индивидуального индекса психологической безопасности личности, Аминов У. К., Цахаева А. А. (2016)
Попова О. С. - Роль осмисленості життя та смисложиттєвих орієнтацій в самореалізації особистості (2016)
Ячник Ю. В. - Исследование взаимосвязи социально-психологической адаптации и качества сиблинговых отношений подростков с бронхиальной астмой (2016)
Aripov N. M. - Questions intellectualization of management of transportation processes for railways, Baratov D. X. (2016)
Клименко Ю. М. - Синтез системы полеориентированного управления асинхронным электроприводом с демпфированием колебаний упругого передаточного устройства, Садовой А. В. (2016)
Козловский А. Н. - Алгоритм обнаружения вершины угла на изображении на основе аппроксимации контура бинарного изображения (2016)
Кухаренко Д. В. - Автоматизация процессов управления — новый этап развития производства (2016)
Молодяков С. А. - Принципы выделения параллельных потоков команд обработки видеоизображений в smart-видеокамерах, Тышкевич А. И. (2016)
Пономарьова Е. Е. - Комплексна методика психофізичної реабілітації дітей хворих на ДЦП, з функціональною музичною терапією у всіх компонентах лікування, Попадюха Ю. А. (2016)
Смирнова В. Н. - Трудности перевода строительных текстов, Андреева П. П., Чернышова Н. А. (2016)
Смирнова В. Н. - Языковая вариативность делового письма, Горбунова В. С., Щукин Д. Е. (2016)
Tokymbetova G. A. - National style and creative individuality (2016)
Твердохлеб О. Г. - Агенс, посессор и директив в субъектной сфере глагола "включения" (2016)
Абдуназарова Д. К. - Проблема духовности в современном мире (2016)
Бочко О. Ю. - Сучасний стан обсягів виробництва молокопродукції України (2016)
Гуламов А. А. - Совершенствование методов целевого использования амортизации в воспроизводственном процессе основных фондов железнодорожной компании (2016)
Давідчук Н. М. - Моделювання оцінки знань виконавців бізнес-процесів рекреаційного підприємства (2016)
Каратаев А. А. - Лидерство как феномен общественной жизни (2016)
Покорницкая Е. В. - Управление затратами как составляющая обеспечения конкурентоспособности предприятия (2016)
Примак Ю. Р. - Сучасні українські та міжнародні методи аналізу фінансової стійкості банківської установи (2016)
Симоненко Д. С. - Аналіз регіональних особливостей ринку аудиторських послуг в Україні (2016)
Сосова T. K. - Development of nanotechnology in the world and in Ukraine (2016)
Савенко Г. В. - Щодо питання визначення поняття та змісту євроінтеграційних процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві та відповідальність за порушення законодавства про оплату праці, Машталір Х. М., Коропецький О. О. (2016)
Безродна А. І. - Вплив олігоефірів марок Л-3603-2-12 та Л-10002-2-80 на мікросомальне окислення гепатоцитів і тканинне дихання мітохондрій в організмі експериментальних тварин в умовах тривалої субтоксичної дії, Жуков В. І., Щербань Н. Г., Ващук Н. А. (2014)
Борисова О. В. - Вплив низької позитивної температури на морфо метричні показники проростків насіння спельти та м`якої пшениці озимих форм (2014)
Broshkov M. M. - Features of specific antibodies formation in humans against the canine distemper virus (2014)
Gubich E. Ju. - Response to vernalization of modern varieties of soft wheat dvuruchky, Fait V. I., Gerasimenko V. F. (2014)
Зінченко О. Ю. - Біодеструкція полімерів мікроміцетами та їх асоціаціями, Ротар Ю. В., Ковтало М. С., Проданець Н. М. (2014)
Карастан О. М. - Маркер-супутний добір за ознакою безнасіннєвості винограду у гібридній популяції Кобзар Х Русалка 3, Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С., Ковальова І. А., Герус Л. В. (2014)
Коренєва Ж. Б. - Вплив м'ясо-кістково-піряного борошна на показники якості продукції птахівництва, Гострик В. М., Крикун В. М. (2014)
Щербакова Ю. В. - Вплив препарату "Ковінан" на гематологічні показники домашніх котів (2014)
Щербань М. Г. - Наукове обґрунтування та розробка еколого-гігієнічної концепції управління небезпечними відходами у басейні верхів'я ріки Сіверський Донець в межах Харьківської області, М’ясоєдов В. В., Кривонос К. А., Литвиненко М. І. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Adashevskiy V. M. - Physical mathematical modelling of difficult elements of acrobatic rock-and-roll, Iermakov S. S., Firsova Iu. Iu. (2013)
Belykh S. I. - Methodological foundations of individually oriented approaches to ground of physical education unprofessional university students (2013)
Bondar T. S. - Classification of physical education of adolescent by subjects of pedagogical influence (2013)
Bukov U. A. - The ways of teaching process optimization in physical education of the students’ special medical group, Georgieva N. G. (2013)
Grygus I. M. - Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system, Kucher T. V. (2013)
Klimatskaya L. G. - Physical activity students and university professors as leaders of health (2013)
Leyfa A. V. - The social basis of the development of physical activity of students in terms of their quality of life (2013)
Mukhamediarov N. N. - The theoretical basis of formation mental health of students on physical education (2013)
Podrigalo L. V. - Study and evaluation of indicators of relationships motor analyzer sportsmen of armsport, Galashko M. N., Galashko N. I. (2013)
Smaylova S. A. - Evaluation of correction in shaping body mass women first adulthood with different personal features (2013)
Surovov A. A. - Specialized Internet resources as interactive technology in the training of future teachers of physical training (2013)
Tereschenko I. A. - Evaluation of freshmen coordination abilities on practical training in gymnastics, Otsupok A. P., Krupenio S. V., Levchuk T. M., Boloban V. N. (2013)
Frolova L. S. - Effect of psychophysical state on different qualification’s handball players on their preparedness, Glazirin I. D., Petrenko Y. O., Suprunovich V. O., Menshikh E. E., Kharchenko I. A., Pivnenko A. O. (2013)
Futornyі S. М. - Problem of shortage of motor activity students. (2013)
Hotenceva E. V. - The motivation for playing football among students, Shpichka T. A. (2013)
Niewiadomska M. - Agility as a modern form of recreation (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Agapov D. V. - Method of estimation of technical preparedness level of baseballs aged 12-14 years, Krovykov V. F., Boyko U. G., Hodorchenko V. M. (2013)
Adashevskiy V. M. - Biomechanics aspects of technique of high jump, Iermakov S. S., Marchenko A. A. (2013)
Belykh S. I. - About forming of personality physical culture of students in the process of physical education (in aspect of athletic activity), Chernigovskaia S. A. (2013)
Bryukhanova N. A. - Determination of possibilities of the use of high-intensive trainings facilities on lessons health aerobics, Bulgakova O. V., Mokrova T. I., Bogashchenko Y. A. (2013)
Gordieieva M. V. - Perfection of hoe-type motions of sportswomen specialized in synchronous swimming in base positions of compulsory exercise (2013)
Gorelov A. A. - About necessity of use of Hatha Yoga exercises for correction of deformation of students' spine of special medical groups with violations of posture, Kondakov V. L., Belikova Zh. A. (2013)
Latyshev S. V. - Theoretical bases of individualization of training in wrestling (2013)
Litvinenko A. M. - Efficiency of application of means of sports preparation of combat sportsmen in physical training of students of technical high school (2013)
Sedova O. O. - The investigation of the level of preschool children with eyesight problems functional state (2013)
Tropin Y. M. - Analysis of technical tactical training of highly skilled fighters of Greco-Roman wrestling (2013)
Tsyganenko O. I. - Problem of inadequate food conduct of persons, engaged in fitness and during physical rehabilitation as a component of health-improvement - fitness programs, way of its decision, Persheguba Ya. V., Paladina O. L., Sklyarova N. A., Oksamytnaya L. F. (2013)
Shalar O. G. - Individual properties of personality as criterion of choice of style of game of tennis players, Strikalenko E. A., Ivaschenko A. N. (2013)
Grad Rafal. - Physical activity and leisure time among 13-15-year-old teenagers living in Biala Podlaska (2013)
Bolboli L. - Evaluation and comparison of VO2max assessment models in high school students, Lotfi N., Bagheri M., Rajabi A. (2013)
Hefzollesan M. - Study of postural abnormalities of male students of Sahand University of Technology, Ghalegir S. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Ковалюк З. Д. - Об индуктивно-подобном эффекте в суперконденсаторе, Юрценюк С. П., Семенчук И. И. (2016)
Stepanov A. V. - An automobile safety: problems and perspectives (2016)
Унгул В. В. - Метод поліпшення якості зображення відбитків пальців за допомогою фільтра Габора, Проценко М. М. (2016)
Унгул В. В. - Аналіз та розробка методів деобфускації скриптів для виявлення загроз інформаційної стійкості комп’ютера (2016)
Ханенко О. А. - Синхронізація файлів і резервне копіювання за допомогою Rsync, Медведський А. М. (2016)
Ханенко О. А. - Огляд можливостей Python як засобу для створення Веб-парсера (2016)
Шеренковський А. О. - Аналіз програмного забезпечення для створення Інтернет-радіомовлення (2016)
Шилова Т. О. - Принципи проектування міських і заміських доріг (2016)
Якимець Р. В. - Масштабування навантаження Web-додатків, Яременко К. М. (2016)
Якимець Р. В. - Методи кластеризації та їх класифікація (2016)
Якимів Й. В. - Вплив тепла тертя потоку на температурний режим перекачування високов’язких нафт, Люта Н. В., Бортняк О. М. (2016)
Яковець М. В. - Формування рекомендацій на основі моделі прихованих факторів (2016)
Яременко К. М. - Розпізнавання жестів руки (2016)
Бондаренко О. С. - Технології аналізу рівня глюкози в організмі людини, Івченко Д. А. (2016)
Бондаренко О. С. - Мобільні додатки для медицини (2016)
Сергеєв Є. І. - Розробка крос-платформних додатків з використанням фреймворка Xamarin (2016)
Піпіч А. А. - Конфлікти в концептуальних прошарках контекстно-залежних систем (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Alekseev N. A. - Improvment of physical training of students and listeners of educational establishments of Ministry of Internal Affairs of Russia, Kutergin N. B., Kulinichev A. N. (2013)
Balamutova N. M. - Pedagogical control of students’ physical state after research results of cardiovascular system functional indicators (2013)
Wang Lihua - Study results on estimation of non-specialized physical training university students in Hunan Province, Zhang Wei Shou. (2013)
Gorelov A. A. - To the question about the use of independent physical training in educational space of modern higher institute, Kondakov V. L., Usatov A. N. (2013)
Evtushov F. M. - Features of organization and extra-curricular classes on the subject "Special physical education” with the cadets of higher educational establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2013)
Zakorko I. P. - Use of employments on swimming in pulling in and restoration microcycles in the training process of the highly skilled sportsmen of the highly skilled heavy weight sambo wrestlers (2013)
Kozhanova O. S. - Compatibility of sportswomen at selection in commands on group exercises of artistic gymnastics accounting their functional condition (2013)
Kurmaeva E. V. - Fitness – programs as mean of forming of personality physical culture of students (2013)
Michuda Y. P. - Features of financing of mass sports in Europe at the beginning of ХХI century, Zhuliaiev V. N. (2013)
Podrigalo L. V. - Goniometric researches of armwrestling sportsmen, Galashko M. N., Galashko N. I. (2013)
Pomeschskova I. P. - Analysis of the performance of the Ukrainian women’s team at the European Basketball Championship 2012, Kycherenko A. S., Yevtushenko I. M. (2013)
Prusik K. - Features of physical development, physical preparedness and functional state of boys and girls – students of Polish higher educational establishments, Prusik K., Kozina Zh. L., Iermakov S. S. (2013)
Skyrta O. S. - Conditional duel, as methodical reception of perfection to technical tactical preparedness in kickboxing, and its classification (2013)
Sobyanin F. I. - About a competence and professional trade of specialists in the field of physical culture, Dudkina S. G. (2013)
Usakovsky Y. O. - Comparative analysis of motive activity with a ball and without in training of different playing lines of young footballers aged 11-15 years, Bova N. I. (2013)
Korobeynikov G. V. - The prevention programs of physical rehabilitation for chernobyl disaster survivors, Drojjin V. U. (2013)
Shul’ga L. M. - Estimation of competitive activity in synchronized swimming, Rudkovskaya T. I. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, зміст (2015)
Rybalchenko N. P. - Alga-lysing properties of Bacillus sp., Kharkhota M. А., Lapa S. V., Avdeeva L. V. (2015)
Kurchenko I. M. - Phenoloxidase activity of dark pigmented yeast-like fungi of Aureobasidium and Hormonema genera (2015)
Коротаєва Н. В. - Виживання лактобацил і агробактерій, інтродукованих у філосферу рослин, Ліманська Н. В., Басюл О. В., Сергєєва Ж. Ю., Іваниця В. О. (2015)
Бичкова С. - Активність АТФ-аз постмітохондріальної фракції клітин лімфоми NK/Ly за дії бафіломіцину та НААДФ, Гренюх В. (2015)
Гренюх В. - Порівняльна характеристика параметрів дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях клітин лімфоми Немет-Келлнера та печінки миші, Луцик М., Кулачковський О., Cтойка Р., Бабський А. (2015)
Myronovskij S. - Isolation and characterization of peptides from blood serum of patients with multiple sclerosis, Negrych N., Nehrych T., Starykovych M., Tkachenko V., Yukalo V., Storozh L. , Nemchenko O., Lavryk G., Stoika R. (2015)
Ostapiv R. D. - Antioxidant defense of rat organism at long-term per oral injection of taurine, Manko V. V. (2015)
Merlavsky V. M. - Kinetic parameters of respiration in rat permeabilized hepatocytes upon Са2+ in various concentrations in medium and prolonged influence of taurine, Ostapiv R. D., Ikkert O. V., Manko V. V. (2015)
Єфіменко Н. В. - Вплив L-аргініну i L-name на функціональні та фізико-хімічні властивості гемоглобіну за експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації, Дудок К. П., Сибірна Н. О. (2015)
Матійців Н. П. - Терапевтичний вплив церебрала за умов нейродегенерації, викликаної порушенням функції гена swiss cheese у Drosophila melanogaster, Дронська Х. А., Артимович Н. М., Макаренко А. Н., Черник Я. І. (2015)
Грабовський С. С. - Вміст амінокислот і поліамінів у грудному м’язі курчат-бройлерів за умов застосування екстракту селезінки з метою нівелювання передзабійного стресу, Кирилів Я. І., Грабовська О. С. (2015)
Shpak Y. - Modeling of chromium effect on ecophysiological parameters of soil–plant system, Rudenko S. (2015)
Гарбар О. В. - Потенційні можливості поширення інвазивного виду слизнів Arion lusitanicus sensu lato у Європі, Кадлубовська Н. С. (2015)
Чаплигіна А. Б. - Еколого-фауністичний аналіз і успішність розмноження дендрофільних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України (2015)
Синявська І. О. - Співвідношення різних форм групової мінливості краніометричних ознак у популяції гуртової полівки Microtus socialis (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) на Півдні України, Пєсков В. М., Ємельянов І. Г. (2015)
Конайкова В. О. - Доповнення до списку спонтанної флори Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Перегрим М. М., Губарь Л. М. (2015)
Kyyak V. H. - Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians, Bilonoha V. M., Dmytrakh R. I., Gynda L. V., Nesteruk Y. Y., Shtupun V. P. (2015)
Opalko А. І. - Taxonomic composition and changes in system of Amelanchier Medik. genus, Andrienko O. D., Opalko O. A. (2015)
Kotliarova A. B. - The role of intracellular organelles in Ca2+-homeostasis in secretory cells of the lacrimal gland, Manko V. V. (2015)
Reshetylo O. - Fragmentation degree and effective mesh size of nature-protected areas of the Western Ukraine (2015)
Пугач В. Г. - Інформаційний тероризм і політика (2015)
Пурій М. Р. - Зміни у зовнішньополітичній стратегії Китаю наприкінці ХХ століття (2015)
Луцишин Г. І. - Проблема бездержавних націй як головна причина сучасних етнополітичних конфліктів, Червінка І. М. (2015)
Костюк Т. О. - Політична репрезентація в умовах кризи сучасних політичних партій (2015)
Вовк С. О. - Людина, громадянин, держава в умовах громадянської війни (2015)
Вербицька В. В. - Теоретичні основи віртуальної дипломатії (2015)
Калитчак Р. Г. - Концептуальні орієнтації зовнішньої політики держави Ізраїль, Романюк Р. Й. (2015)
Максимець В. Є. - Інституційно-процедурні механізми трансформації етнонаціональної політики словацької республіки після набуття членства в ЄС: політико-правові аспекти (2015)
Редькіна Г. М. - Національна свідомість молоді України в умовах політичної кризи (2015)
Eluke E. Ja. - Central African Peace and conflict management architecture (2015)
Барна Б. Ю. - Особливості становлення відносин Норвегії з європейськими співтовариствами (2015)
Бондар С. С. - Відмінності опозиції як політичного інституту та форми суспільного протесту (2015)
Сліпецька Ю. М. - Соціополітичні розмежування: теоретико-методологічний та порівняльний аспекти (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) (2015)
Namoniuk Ch. I. - The europe’s crisis 2015: the role of eu external action (2015)
Єрмакова Т. Г. - Феномен регіоналізації в освітніх практиках (2015)
Грищенко М. В. - Протестний рух у публічному просторі міста – теоретичне обґрунтування часово-просторового аналітичного підходу (2015)
Ковальчук А. Є. - Особливості моделювання суспільства майбутнього в сучасному соціальному пізнанні (2015)
Кавєріна А. С. - Проблема пропаганди в українському медіапросторі (2015)
Лазаренко І. С. - Концепція соціального капіталу як методологічна основа дослідження соціальної допомоги (2015)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура в структуралістсько-інституційному вимірі аналізу культурних і соціальних систем (2015)
Прядко О. В. - Особливості відносин між Донбасом та Галичиною: порівняльний аналіз суспільних поглядів регіональних спільнот (2015)
Согорін А. А. - Соціальне міфотворення як складова сучасної реклами (2015)
Ляшко М. М. - Соціально-культурна ідентифікація як важливий чинник соціального розвитку (2015)
Павленко Г. В. - Соціальні установки як чинники трудової міграції (2015)
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку" (2015)
Будник С. А. - Canvas — нова сторінка в історії мультимедіа (2016)
Галушко М. О. - Дослідження здійснення "розумного" пошуку у RDF-сховищах (2016)
Кравчук Є. С. - Методологія розробки сучасних SaaS-додатків, Магас В. В. (2016)
Бевзо В. В. - Влияние длительного введения глутамат натрия на некоторые показатели углеводного обмена (2016)
Матейкович П. А. - Глутатионпероксидаза как фермент системы антиоксидантной защиты клеток (2016)
Мкртчян А. Г. - Исследования акустических откликов биологических объектов при отсутствии и наличии злокачественных образований, Налбандян В. В., Акопян А. С., Момджян М. М. (2016)
Кульгінський Є. А. - Національна стресостійкість в демократії: досвід Сполучених Штатів та Ізраїлю для України (2016)
Одилов Б. - Особенности хозяйственной деятельности населения Ферганской долины в XIX-начале XX в., Буваков Н. М. (2016)
Исхаков Б. Б. - Табиат культлари тарихидан, Иномхўжаева С. М. (2016)
Алибаева Л. Н. - Обучение иностранному языку дошкольников (2016)
Артыкова К. - Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования (2016)
Дурманова Г. Д. - Педагогические условия формирования нравственной культуры старших школьников (2016)
Кенжабоев Ж. А. - Методика преподавания иностранных языков (2016)
Кузава И. Б. - Авторская концепция дошкольного инклюзивного образования воспитанников с нарушениями психофизического развития (2016)
Сакбаева М. - Современные педагогические технологии (2016)
Тилляев З. А. - Вопросительные предложения с точки зрения прагматики (теории речевых актов) (2016)
Tursunov M. M. - A comparative analysis of teacher-centered and learner-centered classes (2016)
Хайдарова К. Д. - Падежи в английском языке (2016)
Авазов К. Х. - Терроризм как глобальная проблема (2016)
Baichorov A. M. - China strategy in Central Asia in the belt and road initiative context (2016)
Вохидов Д. А. - Политические мысли Древнего Востока (2016)
Кравчук О. Ю. - Політична безпека України як наукова і практична проблема (2016)
Алиева З. К. - Психологическая коррекция страхов у детей дошкольного возраста, Муталимова А. М. (2016)
Ямчук Т. Ю. - Модель розвитку професійної самоідентичності (2016)
Zagorodniuk A. - Specifics and tendencies of scientific analysis of legal translation (2016)
Рахманов Б. У. - Синергетический подход к самоорганизации человека (2016)
Sultanova G. - Metodology and way of thinking in postnonclassical phylosophy (epistemological analysis) (2016)
Деркач А. И. - Парадокс Монти Холла как способ моделирования реальных процессов (2016)
Погрібний Є. О. - Моделювання та аналіз взаємодії біологічних популяцій складної структури (2016)
Абдуллаев М. Т. - Изучение нормативных условий выкормки восковой моли на основе электрохимический активированной воды, Хайитов Б. А., Юсупов Д. Р. (2016)
Воробьёва Е. В. - Циркониевая керамика как биоматериал в стоматологии и имплантологии (2016)
Мазур В. І. - Вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси, Бондар С. М. (2016)
Будагова Ж. Б. - Структурные изменения в области международной торговли и тенденции её развития (2016)
Гоблик В. В. - Ліси як туристичний ресурс: проблеми збереження, примноження та раціональне використання, Щербан Т. Д. (2016)
Демидова М. Г. - Внешняя торговля Франции за 2007–2011 гг. Влияние кризиса (2016)
Драчук Ю. З. - Особливості сучасного стану та розвитку вітчизняного ринку банківських послуг (2016)
Добрянська О. М. - Особливості інтеграційних процесів суб’єктів фінансового ринку України (2016)
Мамонтова Н. А. - Стратегічне управління вищим навчальним закладом в умовах ринкових трансформацій (2016)
Метельская Е. А. - Детерминанты экономической устойчивости бизнеса в современных условиях (2016)
Натрошвілі С. Г. - Проектування стратегії економічного розвитку вищого навчального закладу (2016)
Захарін С. В. - Розробка стратегії розвитку вищого навчального закладу в умовах економічної нестабільності, Натрошвілі С. Г. (2016)
Реус Л. Е. - Внутренние инвестиции в Украине: проблемы, достижения, перспективы (2016)
Роговий А. В. - Моделі для оцінювання кредитного ризику (2016)
Скуратівська Д. В. - Шляхи вдосконалення управління витратами виробництва на підприємствах (2016)
Гулак О. В. - Аналіз причин виникнення лісових пожеж поблизу ЧАЕС (2016)
Харчук О. О. - Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, Коритнік С. А. (2016)
Харчук О. О. - Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні, Коритнік С. А. (2016)
Раімов Р. І. - Поняття та ознаки військово-цивільних адміністрацій (2016)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Momot T. V. - Design as the foundation of innovative economic strategy (on the example of city of Kharkiv), Avershin S. V., Momot D. T. (2015)
Конопліна О. О. - Форми взаємодії із стейкхолдерами підприємств житлово-комунального господарства харківського регіону (2015)
Азізова К. М. - Управління портфелем цінних паперів банку, Хрякова О. В. (2015)
Бурак О. М. - Комплексне використання мостів (2015)
Ніколаєва Т. В. - Державне та комунальне нерухоме майно: об’єкти управління вартістю життєвого циклу (2015)
Діоба А. В. - Ключові питання впровадження поведінкової економіки в політику енергозбереження (2015)
Матющенко С. С. - Возможность учета интеллектуального капитала в рамках международных стандартов финансовой отчетности (2015)
Сабліна Н. В. - Забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування як основного компонента їх розвитку (2015)
Кузенко Т. Б. - Фінансово-економічний потенціал підприємства як основа його фінансового розвитку (2015)
Гольдфарб А. Г. - Оценка справедливой стоимости компании (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Онлайн супермаркет турів: розробка та впровадження, Левенець Т. Л. (2015)
Абрамов В. В. - Современное состояние развития спортивного туризма в Украине, Попова Т. В. (2015)
Абрамов В. В. - Розвиток туризму для осіб з обмеженими життєвими можливостями, Шарикіна К. А. (2015)
Momot T. V. - Priority areas of strengthening economic security of the defense industry of Ukraine in the context of European integration, Avanesova N. E. (2015)
Momot T. V. - Strategic monitoring of corporate construction enterprises’ activity in system of their economic security, Shapoval G. M., Kemechydgyeva M. V. (2015)
Chekh N. O. - IPO process: global tendencies and Ukrainian experience, risks and their mitigation (2015)
Яртим І. А. - Забезпечення економічної безпеки реалізації стратегічних змін (2015)
Karpushenko M. U. - Features of investing venture capital in Ukraine (2015)
Mizik Iu. I. - The accounting and analytical support of crisis management at building enterprises (2015)
Власова О. Є. - Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2015)

Бригас О. В. - Вплив параметрів технологічної і конструкційної схеми ліній доїльної установки і апарата на режимну характеристику потоку і якість молока (2014)
Кутін В. М. - Сукупність контрольованих параметрів та параметр спрацювання пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2014)
Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар - Дослідження методу адаптивного управління портами пакетного комутатора (2014)
Гончарова О. В. - Характеристика промислового використання та гідрохімічна оцінка Дніпровського водосховища, Дворецький А. І. (2014)
Заболотний О. І. - Ефективність застосування гербіциду Бату у посівах кукурудзи на зерно, Заболотна А. В. (2014)
Пасніченко М. М. - Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення у сухостійному періоді на баланс енергії та азоту в організмі корів південної м’ясної породи (2014)
Исаева О. И. - Семья ученого-статистика А. С. Бориневича: представители одесской интеллигенции (2014)
Марчук О. А. - Участь вчителів УРСР в освітніх реформаційних процесах (1953-1964 років) (2014)
Петрухін С. В. - Бойовий шлях Широківсько-Володимирівського партизанського з’єднання імені Г. М. Сєднєва, Шляхтич Р. П. (2014)
Сосюра Л. Г. - Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник (2014)
Авдан О. Г. - Дослідження впливу факторів на формування туристичного бренду України (2014)
Аль-Мула Али К. - Моделирование эффективного управления инновационной деятельностью предприятий пищевой промышленности (2014)
Арабаджи О. П. - Маркетингові дослідження як основа розробки комунікативних кампаній, Михайлова Т. І., Маргаринт Д. Д. (2014)
Балдинюк А. Г. - Характеристика маркетингових стратегій на сучасному етапі розвитку світового господарства, Міненко К. С. (2014)
Баранов О. В. - Огляд і аналіз принципів та моделей управління безпечною еволюцією підприємства (2014)
Берестецька П. В. - Інноваційна детермінанта міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2014)
Білоус С. В. - Фінансове оздоровлення банків: світовий досвід та його використання в Україні (2014)
Бусарєва Т. Г. - Особливості офшоризації глобальної економіки (2014)
Валінкевич Н. В. - Теоретичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Солотвінський О. А. (2014)
Волохата В. Є. - Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банків України, Єна А. С. (2014)
Гахович Н. Г. - Сучасний стан машинобудування Донецької та Луганської областей, Завгородня М. Ю. (2014)
Гераймович В. Л. - Неузгодженості у визначенні сутності економічної категорії "інвестицій" (2014)
Герасимчук Н. А. - Значення стратегії в розвитку підприємства, Шовть Ю. Ю. (2014)
Глушко А. Д. - Концептуальні засади здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування в Україні (2014)
Головко І. О. - Орендні операції як складова економічної стійкості підприємства торгівлі, Заровна К. М. (2014)
Гриб С. В. - Оцінка впливу факторів на ефективність витрат вирощування та реалізації окремих сільськогосподарських культур в підприємствах Харківської області (2014)
Данилова Н. В. - Економічна експансія та механізми регулювання європейського ринку відновлюваних джерел енергії, Білоцький С. Д. (2014)
Диба О. М. - Лізинг як альтернатива інвестиційного кредитування інноваційних проектів, Гернего Ю. О. (2014)
Дідоренко Т. В. - Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування, Белова І. М. (2014)
Животченко В. С. - Дослідження проблемності кредитних портфелів вітчизняних банків на основі нової рейтингової методики "Реальна економіка", Подчесова В. Ю. (2014)
Зелінська Г. О. - Актуалізація культурологічного чинника в організації освітнього менеджменту: регіональний аспект (2014)
Іванченко Д. Ф. - Дослідження прибутку підприємства за допомогою багатопараметричних моделей (2014)
Івченко Ю. Ю. - Управління фінансовою стійкістю комерційного банку на прикладі ПАТ "Платинум Банк" (2014)
Ільченко В. М. - Впровадження систем управління якістю як чинник зростання конкурентоспроможності продукції на шляху до ЄС, Зубайрова О. О. (2014)
Карасьова З. М. - Як обрати надійну банківську установу?, Колісниченко А. І. (2014)
Каташинська М. О. - Характеристика виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні (2014)
Коваль І. Ф. - Управління вартістю компаній, перспективи розвитку на теренах України (2014)
Конах С. С. - Роль сфери послуг у формуванні ВВП (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського