Яхно О. М. - Визначення тензорних характеристик анізотропії гідродінамічних параметрів течії мастила в щілині сферичного шарніра, виготовленого з використанням методів лазерної стереолітографії, Струтинський С. В. (2012)
Гусак О. Г. - Порівняльний аналіз при чисельному дослідженні та фізичному експерименті виникнення та розвитку кавітації у вільновіхрових насосах, Котенко О. І., Ніколаєнко Л. М., Лугова С. О. (2012)
Финкельштейн З. Л. - Гидродинамическая система пылеподавлеиия, Бойко Н. З. (2012)
Батлук В. А. - Підвищення ефективності вловлення дрібнодисперсних фракцій пилу в системах очистки повітря від пилу деревообробних підприємств, Василів P. M., Стець Р. Є. (2012)
Гнатів P. M. - Дослідження місцевих опорів під час нєусталеної течії рідини у трубопроводах (2012)
Макаренко P. A. - Моделирование аэродинамики потока в циклонной камере с двухсторонним подводом среды (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Визначення робочих параметрів гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів, Севостьянов І. В., Іванчук Я. В., Любин B. C. (2012)
Козлов Л. Г. - Розробка мультирежимного регулятора тиску та потоку інжекційного вузла термопластавтомата, Ковальчук В. А., Гесаль М. В. (2012)
Рыкунич Ю. Н. - Исследование прочностной надежности стержневых элементов электромагнитных приводов ДТВ, Ситников А. Е., Барилюк Е.И. (2012)
Тихенко В. Н. - Исследование переходных процессов в гидроприводах агреганых станков, Волков A. A. (2012)
Лозня С. В. - Модернизация системы регулирования газотурбинной установки ГТК-10, Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э., Торхов K. M. (2012)
Ямковая М. А. - Моделирование динамических процессов дроссельного и объемного гидропривода в программе MATHLAB, Бойкo Н. З. (2012)
Литвин О. В. - Робочі процеси та параметри вузлів штокових токарних патронів для швидкісної обробки (2012)
Уминський С. М. - Гідродинамічне обладнання та технологія виготовлення біодизельного палива (2012)
Ночніченко І. В. - Стабілізація характеристик автомобільної підвіски в змінних умовах експлуатації за рахунок адаптивних властивостей амортизатора, Узунов О. В. (2012)
Середа Л. П. - Розробка і дослідження системи гідропривода активного робочого органа мобільного подрібнювана відходів деревини, Зінєв М. В., Свірень М. О. (2012)
Babii S. O. - Morphofunctional changes of Gallbladder and Biochemical Parameters of Lipid Metabolism in Children with Liver Steatosis, Zavgorodnya N. Yu., Konenko I. S. (2016)
Лебець І. С. - Оцінка проявів ювенільного ревматоїдного артриту та його наслідків при тривалому спостереженні (5–10–15 років), Зайцева Є. М., Летяго Г. В. (2016)
Чернишова О. Є. - Диференційований підхід до лікування й вторинної профілактики бронхіальної астми на тлі персистуючих інфекцій у дітей (2016)
Шадрин О. Г. - Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста, Безденежных С. В. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Роль кишкової мікробіоти в розвитку порушень ліпідного та вуглеводного обміну при стеатозі печінки у дітей, Зигало Е. В., Лук’яненко О. Ю., Бабій С. О. (2016)
Миронюк Б. М. - Ефективність та безпечність застосування системних деконгестантів, Хоменко М. Б., Тертишна В. С. (2016)
Банадига Н. В. - Нові аспекти застосування амброксолу в дитячій пульмонології: крізь призму впливу на біоплівки (2016)
Няньковський С. Л. - Диференціальна діагностика езофагітів у школярів, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2016)
Герасименко В. В. - Сосудисто-реологические свойства крови при геморрагическом васкулите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Егудина Е. Д., Чернышова О. Е., Синяченко О. В. (2016)
Даниленко Г. М. - Роль фізичної активності в повсякденному житті сучасних школярів, які навчаються за різними програмами, Нікуліна Г. Л., Нестеренко В. Г. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу, антропометричних даних та окремих функцій печінки у дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею, Загородня Я. М. (2016)
Корецкая Л. Р. - Энтеровирусный менингит: особенности течения и диагностики на современном этапе, Слатвитский В. Г., Будаева И. В., Чикаренко З. А., Чергинец Л. Н., Ульянов В. А., Ляхова Е. Ю. (2016)
Сорокман Т. В. - Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I), Макарова О. В. (2016)
Охотнікова О. М. - Фактори ризику розвитку і патогенез гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Черниш Ю. Р. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 4), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Cватко Ю. І. - "Гнів, богине, услав Ахіллеса, Пелеєва сина", або Вступ до онтоепістемологічної експертизи одного "гнівного" конфлікту (2016)
Гірник Г. О. - Тенденції розвитку та впровадження дистанційного навчання фахівців аграрної галузі в країнах ЄС (2016)
Заїка А. Ю. - Формування готовності вчителів-філологів до проведення дослідницької роботи з учнями старшої школи як психолого-педагогічна проблема, Боднар А. Я. (2016)
Левинська І. Б. - Структура професійної компетентності майбутнього психолога: теоретичний зарубіжний досвід (2016)
Макаренко О. М. - Психологічний аспект відповідального батьківства родин майбутніх першокласників, Голубєва М. О., Андрейчева А. О. (2016)
Ліщук Т. О. - Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ, Павлів Н. Г. (2016)
Наровлянський О. Д. - Правова освіта в середніх школах Закарпаття дорадянського періоду (2016)
Виноградов О. Г. - Академічна успішність: комплексний підхід до побудови передбачувальних моделей (2016)
Гірник А. М. - Теоретичні засади і процедура фрілістингу (2016)
Брик О. М. - Соціально-психологічні напрями вдосконалення управлінської діяльності менеджерів вітчизняних MLM-фірм (2016)
Гусак Н. Є. - Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки, Нескородяна О. П. (2016)
Кабаченко Н. В. - Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні, Смик І. О. (2016)
Савчук О. М. - Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами, Галай А. О. (2016)
Яковлєв М. В. - "Соціальне" в соціальній роботі та "публічне" й "державне" в політиці: проблема розмежування відповідальностей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Буркова Л. В. - Аксіологічний компонент професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій (2016)
Федорова Н. Ф. - Деякі питання щодо інноваційної діяльності вчителя (2016)
Волошина А. Л. - Козацький просвітницький центр як сучасна модель соціальної допомоги, Романчук Н. Л. (2016)
Музиченко І. В. - Вимушені переселенці: проблема соціально-психологічної адаптації (2016)
Міцик Т. О. - Психологічні бар’єри та афект неадекватності як один із факторів образу світу девіантних підлітків (2016)
Косик В. М. Попова М. А. - Поняття системи класифікацій на основі використання онтологій та геоінформаційних систем у навчально-дослідницькій діяльності учнівської молоді, Стрижак О. Є. (2016)
Яцишин А. В. - Роль електронних соціальних мереж у розвитку соціальної компетентності обдарованих учнів, Коваленко В. В. (2016)
Закомірний І. М. - Підготовка вчителів вечірніх навчальних до роботи з хмаро орієнтованими технологіями (2016)
Мальцев О. В. - Соціально-демографічні особливості копінг-ресурсів особистості (2016)
Чудакова В. П. - Структурно-змістовий аналіз латентних факторів 16PF особистісної детермінації "інноваційності" як показників конкурентоздатності (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Давиденко А. А. - Підготовка фахівців до професійної діяльності з обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Андрейко Т. В. - Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft mouse Mischief ("Кілька мишок") (2016)
Міленіна М. М. - Молодіжні субкультури: інтелектуалізація як механізм та технологія конструювання соціальних меж (2016)
Корж С. С. - Сходинками успіху, Радецька І. В. (2016)
Барабаш Л. В. - Формування творчих здібностей молодших учнів через проведення колективних творчих справ (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Ігнатенко Н. В. - Випереджальні форми технології кооперативного навчання історії у середній освіті (2016)
Федорова Н. Ф. - Теорія виникнення педагогічних технологій навчання (2016)
Барвіцька Г. К. - Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку фінансової грамотності (2016)
Тименко М. М. - Особливості організації профорієнтаційної діяльності в середніх навчальних закладах Англії та України (2016)
Волошина А. Л. - "Козацька світлиця" як осередок науково-популярного знання про козацтво, Сичевська Л. Є., Олійник Л. Г. (2016)
Яцишин А. В. - Музична самоосвіта дорослих у сучасному інформаційному суспільстві, Коваленко О. М. (2016)
Горенко О. М. - Розвиток наукового світогляду та критичного мислення інтелектуально обдарованих гімназистів в умовах сучасного інформаційного простору (2016)
Карпенко А. П. - Психодинамічні чинники професійного самовизначення інженерно-технічних працівників (2016)
Чудакова В. П. - Дослідження взаємозв’язку вектору "інноваційність" з факторами другого рівня тесту 16 РF – показників конкурентоздатності особистості (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Лема І. А. - Організація підготовчого етапу науково-дослідницької роботи учнів у секції інформатики МАН України, Мельничин А. В. (2016)
Чумак Н. І. - Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники (урок з алгебри, 7 клас) (2016)
Чумак Н. І. - Вистава "Математична казка" (2016)
Охріменко О. С. - Cоціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у Німеччині (2016)
Стратійчук Л. Л. - Світ прекрасного очима дитини (2016)
Пікуль Т. В. - Діяльність з обдарованими учнями в умовах профілізації середньої освіти (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Від укладачів (2016)
From compilers (2016)
Систематичний покажчик (1966-2015) (2016)
Половка С. - Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки (2017)
Bogdanov V. - Impact of a hard cylinder with flat surface on the elastic layer (2017)
Sukach M. - Kinematics parameters of twosectional trencher's, Lysak S. (2017)
Блінцов О. - Сучасні задачі керування самохідною прив’язною підводною технологічною платформою, Корицький В. (2017)
Сірівчук А. - Розробка математичної моделі керування траєкторією руху підводного апарата (2017)
Бондаренко А. - Метод расчета конструктивных параметров горизонтальных классификаторов (2017)
Небатов А. - Дослідження механізму збудження коливань рухомого решета відсаджувальної машини (2017)
Khokhlin D. - Building protection in conditions of simultaneous availability of soil base substantial differential settlements and seismic hazard origins (2017)
Gaidaychuk V. - Integrated monitoring the technical condition of large-scale building structure, Kotenko K., Tkachenko I. (2017)
Pryimachenko O. - Model for effectiveness evaluation of planning measures for protection of areas surrounding main roads from the influence of environmental pressures of the Kyiv main road network (2017)
Kuprienko P. - Nanomodified natural aluminum silicates in technology treatment of industrial waste and the production of building materials, Lapovska S., Kuprienko N. (2017)
Казакова Є. - Проблеми та напрямки реконструкції історичних центрів малих населених пунктів Волинського регіону (на прикладі смт Клевань Рівненської області) (2017)
Інформація (2017)
Єфименко Т. І. - Наукова школа академіка А. А. Чухна: теорія і практика, Гасанов С. С., Леоненко П. М. (2016)
Соколовська А. М. - Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні (2016)
Кузькін Є. Ю. - Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам (2016)
Кудряшов В. П. - Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження (2016)
Голян В. А. - Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови, Третяк Н. А. (2016)
Терещенко Г. М. - Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України (2016)
Циганов С. А. - Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій, Заліско О. І. (2016)
Автори (2016)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2016 році (2016)
Бардаш С. В. - Аудит діяльності суб’єктів медіа ринку: необхідність та особливості організації, Мисюк В. О. (2016)
Вигівська І. М. - Бухгалтерський облік операцій застави: напрямки удосконалення, Грицак О. С. (2016)
Герман В. Н. - Використання внутрішньогосподарської звітності у процесі консолідації фінансової звітності групи підприємств (2016)
Герман Р. Т. - Проблеми первинного обліку: національний та зарубіжний досвід вирішення (2016)
Гордополов В. Ю. - Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта управління (2016)
Грицишен Д. О. - Сучасний стан обліково-аналітичної системи управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій, Поляк К. Ю. (2016)
Максимчук М. О. - Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту "Інтегрована звітність" (2016)
Осадча Т. С. - Сутність природної ренти як об’єкта бухгалтерського обліку (2016)
Павелко О. В. - Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності (2016)
Сироїд Н. П. - Об’єкти бухгалтерського обліку щодо забезпечення екологічної якості продукції (2016)
Шубенко Є. С. - Власний капітал як об’єкт облікового дослідження в умовах реорганізації господарських товариств (2016)
Біліченко В. В. - Визначення стратегії трансформаційних змін автотранспортного підприємства (на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554"), Огневий В. О. (2016)
Біляк Т. О. - Удосконалення корпоративного управління підприємства на основі розвитку корпоративної культури (2016)
Бурачек І. В. - Pricing intelligence як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських інтернет-магазинів (2016)
Вакалюк В. А. - Роль державної інноваційної політики у економічному розвитку країни (2016)
Глібов Р. В. - Групування економічних показників: теорія і практика (2016)
Левицька І. В. - Системний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування, Постова В. В. (2016)
Павлова С. І. - Проектно-орієнтовані організації як розвиток методів управління підприємством (2016)
Поплавський О. О. - Криптовалюта як об’єкт економічного аналізу в страхових компаніях (2016)
Проценко Н. Б. - Методологічні аспекти обґрунтування ресурсів для створення резервів підвищення рівня економічної безпеки підприємств (2016)
Царук І. М. - Українські реалії маркування екологічно чистих товарів, Шпильова Ю. Б. (2016)
Черевко О. Л. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку національної економіки, Жигадло А. В. (2016)
Ватаманюк О. С. - Зарубіжний досвід супроводження великих платників податків та його актуальність для України (2016)
Виговська Н. Г. - Місце зовнішнього державного фінансового контролю у національній контрольній системі України, Славіцька А. Ю. (2016)
Лесюк А. С. - Методики прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств (2016)
Мошенський С. З. - Розвиток ринку цінних паперів у 1940-і роки: шлях до фінансового лідерства США (2016)
Виговський Г. М. - Розробка математичної моделі для визначення мінімального коефіцієнта динамічності технологічної системи при глибинному торцевому фрезеруванні, Громовий О. А. (2016)
Кеба П. В. - Програмно-апаратне забезпечення і моделювання обробки на верстатах з механізмами паралельної структури, Півень С. М. (2016)
Кривий П. Д. - Прогресивна дворізцева адаптивна розточувальна головка, Дзюра В. О. (2016)
Кулік Т. І. - Напруження і деформації при крученні полімерних деталей, Злотенко Б. М. (2016)
Штегін О. О. - Дослідження низькочастотних вібрацій при обробці кінцевими сферичними фрезами, Полонський Л. Г., Талько О. І. (2016)
Ніколов K. - Вибір матеріалів для вуглецевистих композитів з нанотрубок для механічних передач, Іванов В., Раденков M., Дімітров Л., Канкайя O. (2016)
Андреєв О. В. - Широкосмуговий засіб радіозв’язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів, Мартинчук П. П., Полещук І. І., Хоменко М. Ф. (2016)
Білоус Н. В. - Розробка обчислювального методу визначення постійних перерахунку цифрових текстових зображень на базове зображення, Красов О. І. (2016)
Жуйков В. Я. - Статична и динамічна тарифікація електроенергії автономних Micro Grid, Ямненко Ю. С., Бойко І. Ю., Клепач Л. Є. (2016)
Моргун А. В. - Розширена алгебра структурних чисел для побудови алгоритмів керування (2016)
Овезгельдиєв А. О. - Моделі і алгоритми експертної процедури формування навчального плану спеціальності, Прилипко О. І. (2016)
Пясковський Д. В. - Вплив віконної функції на статистичний показник якості спектральних оцінок полігармонічних акустичних сигналів, Бугайов М. В. (2016)
Рудик А. В. - Пристрої для вимірювання електричної ємності мікромеханічних давачів навігаційних систем мобільних роботів та її відхилення від номінального значення (2016)
Фауре Е. В. - Факторіальне кодування з декількома контрольними сумами (2016)
Чумаченко О. І. - Застосування мережі глибокої довіри в задачі розпізнавання зображень, Сіпаков Г. О. (2016)
Морозов А. В. - Про задачу побудови маршрутів пасажирських автобусів двох автопідприємств, Кушнір Н. О., Локтікова Т. М. (2016)
Гандзюк Д. М. - Експериментальне дослідження маневренності модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач–двовісний підкатний візок з неповоротними осями (dolly)–тривісний напівпричіп", Гандзюк М. О., Придюк В. М., Стельмащук В. М. (2016)
Добровольська А. О. - Зміна геологічної будови м. Києва з урахуванням техногенного впливу на ґрунти, Кравець В. Г. (2016)
Єльнікова Т. О. - Автоматизована система контролю параметрів розвитку фітопланктону у водоймах, Коцюба І. Г. (2016)
Криворучко А. О. - Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю, Коробійчук В. В., Соболевський Р. В., Камських О. В., Павлюк І. В. (2016)
Онопрієнко В. В. - Вплив кремнеземистого компоненту на формування споживчих властивостей силікатної цегли, Захарченко П. В. (2016)
Філіпова Н. П. - Формування технологічних комплексів на родовищах блочного облицювального каменю (2016)
Шамрай В. І. - Оцінка зміни декоративних показників природного облицювального каменю при обробці хімічними та механічними способами, Шлапак В. О., Собко Б. Ю. (2016)
Винник Т. А. - Відмінності трансформації ліричного сюжету у вірші-пейзажі та вірші-діалозі (2014)
Грачова Т. М. - Шляхи розвитку новітньої української літератури (на матеріалі критичних статей М. Зерова) (2014)
Гура Н. П. - Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна, Бойко О. К. (2014)
Дуркалевич В. В. - Образ батька у поемі Івана Франка "Святий Валентій" (2014)
Костенко Г. К. - Модальність сатиричної та побутової комедії в українських драматичних жартах кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кравченко А. С. - Інтраісторія в романі Е. Л. Доктороу "Марш" (2014)
Ленська C. В. - Інтертекстуальний простір новелістики Ф. Дудка (на прикладі збірки "Заметіль") (2014)
Магас Л. І. - Історичні поеми Івана Франка раннього періоду творчості (2014)
Мельничук І. В. - Еволюція дискурсу українського державотворення у публіцистиці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття, Хорошков М. М. (2014)
Назаренко Н. И. - Концепт "семья" в творчестве Джейн Остен (на примере романа "Мэнсфилд-парк"), Рыба И. И. (2014)
Нікольченко Т. М. - Деякі аспекти перекладацької діяльності українських письменників ХІХ ст., Нікольченко М. В. (2014)
Прушковська І. В. - Ібн Сіна й Мімар Сінан – прототипи модерної турецької драми (2014)
Романенко Л. В - Сучасні рецепції постаті Устима Кармалюка в українській літературі, Євмененко О. В. (2014)
Сардарян К. Г. - Естетико-філософські концепти творчості І. В. Жиленко (на матеріалі книги спогадів "Нomo feriens") (2014)
Скрынник Н. А. - Трагическое противоречие личности и государственности в трагедии А. Ф. Писемского "Милославские Нарышкины" (2014)
Стуліка О. Б. - Психологізм в художній літературі (на прикладі роману С. Моема "The Painted veil") (2014)
Шарова Т. М. - Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Демьянова С. К. - Жанровий характер колізій в українських драматичних сценах (картинах, малюнках) кінця ХІХ – початку ХХ століття на тему влади землі (2014)
Дуркалевич В. В. - Міфологізація автобіографічного наративу. "Під оборогом" Івана Франка (2014)
Дюрба Д. В. - Жанрові особливості романів Джека Керуака (2014)
Зана Л. Ю. - Жанр інтелектуального і філософського романів: типологічне зіставлення (2014)
Коновалова М. М. - Художнє моделювання епохи гетьмана Мазепи в романі Л. Полтави "1709", Грачова Т. М. (2014)
Кутна Ю. Б. - Корпус творів румейської літератури та фольклору (2014)
Марченко М. О. - Формування поетичної теорії представниками формальної школи та структуралізму (2014)
Мельничук І. В. - Рецепції ібсенівської драми-дискусії в українській драматургії початку ХХ століття: жанрово-стильовий аспект, Хорошков М. М. (2014)
Назаренко Н. І. - Розмаїття хронотопів в романі М. Бредбері "До Ермітажу", Дацер К. С. (2014)
Павленко О. Г. - Філософсько-естетичні засади українського літературного процесу доби шістдесятництва (2014)
Потіпак Ю. А. - Прояви модернізму в новогрецькій літературі (2014)
Романенко Л. В. - "Минулому не помстишся": тема голодомору в сучасній українській літературі (на матеріалі роману Наталки Доляк "Чорна дошка") (2014)
Рудницька Г. В. - Бачення Італії в новелі М. Коцюбинського "Хвала життю" (2014)
Сардарян К. Г. - Лірика І. В. Жиленко в контексті естетичних тенденцій другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (2014)
Школа В. М. - Модифікації жанрової форми думи та історичної пісні в драматичних творах 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Мороз О. А. - "Слово" як ключове поняття в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Олійник С. В. - Гендерно марковані фразеологічні одиниці-актуалізатори гіперконцептів "людина" і "оточення людини" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Титул, содержание (2016)
Гожик П. Ф. - Стратиграфия четвертичных отложений Азово-Черноморского региона, Иваник Е. М., Маслун Н. В., Клюшина А. В. (2016)
Иноземцев Ю. И. - Корреляция палеогеографических условий развития речной сети Восточного Паратетиса, Маслаков Н. А., Парышев А. А., Мельниченко Т. А., Рыбак Е. Н., Ступина Л. В. (2016)
Шнюков Е. Ф. - О глубинном строении эруптивного канала грязевых вулканов, Нетребская Е. Я. (2016)
Алиев А. А. - Закономерности пространственно-временного распределения грязевых вулканов Джейранкечмез-Южнокаспийской впадины (2016)
Шураев И. Н. - Обломочный материал сопочной брекчии грязевого вулкана МГУ (2016)
Ломакин И. Э. - Закономерности пространственной ориентировки тополинеаментных систем Северного Причерноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шафранская Н. В., Шураев И. Н. (2016)
Есипович С. М. - Структуры ооидно-кольцевого этапа развития земной коры на территории Украины (2016)
Геворкьян В. Х. - Метаногидраты — перспективные ресурсы углеводородного сырья, Сокур О. Н. (2016)
Русаков О. М. - В погоне за призраком биогенных углеводородов в Черном море (2016)
Багрий И. Д. - Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и придонных вод, Кирющенко И. Г. (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Лупенко Ю. О. - Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, Ходаківська О. В. (2016)
Мартинюк М. П. - Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні (2016)
Непочатенко О. О. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А., Мельник К. М. (2016)
Спаський Г. В. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті (2016)
Лаврук В. В. - Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України (2016)
Кропивко М. М. - Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств (2016)
Павлик В. П. - Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств (2016)
Мартинюк Н. І. - Вплив основного обробітку грунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур (2016)
Мацибора Т. В. - Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки (2016)
Михайлов А. М. - Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки (2016)
Зінчук Т. О. - Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель, Данкевич В. Є. (2016)
Szajner P. - Economic-financial Situation of the Sugar Industry in Poland Before the Removal of Sugar Production Quotas in the EU (2016)
Столярчук Н. М. - Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки (2016)
Саблук П. Т. - Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики (рецензія на монографію "Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств") (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Зміст журналу за 2016 рік (2016)
Маркова М. В. - Інформаційно-психологічна війна: медико-психологічні наслідки та стратегії протидії (2016)
Ткачук І. М. - Удосконалення педагогічного процесу задля підвищення якості профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців (2016)
Малахов В. О. - Ділова (рольова) гра як сучасна форма семінарського заняття в системі післядипломної підготовки лікарів за фахом "лікувальна фізкультура та спортивна медицина", Кошелєва Г. М., Голодько К. А., Ярошенко Є. І. , Яременко О. Д., Устименко Т. П., Вітер О. М., Симонова А. Г. (2016)
Починська М. В. - Класи пульсового артеріального тиску та функціональні показники кровообігу у пацієнтів після імплантації електрокардіостимулятора та медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2016)
Кожем’яка Г. В. - Вплив ожиріння на формування змін геометрії міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальова О. М., Ащеулова Т. В., Гончарь О. В. (2016)
Чегодайкина Н. С. - Комплексная оценка паразитарной заболеваемости в районах харьковской области с применением интегральных показателей, Бодня И. П., Аль Хатиб Ануар, Кадельник Л. А. (2016)
Юдін М. А. - Особливості міжособистісної взаємодії у пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самосприйняттям (2016)
Савенков В. І. - Аналіз ефективності ретроперитонеального та трансабдомінального лапароскопічних доступів у хворих із різним перебігом гідронефрозу, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А., Савенков А. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на системный гуморальный иммунитет больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степени тяжести с энтеробиозом, Шнайдер С. А., Бодня Е. И. (2016)
Калмиков С. А. - Актуальні питання лікувальної фізичної культури у випадку наявності диссекреторного та астеновегетативного синдромів хронічного гастриту, Калмикова Ю. С., Урдіна Г. С. (2016)
Бодня Е. И. - Эколого-эпидемиологическая характеристика маляриогенной ситуации основных территорий северо-востока левобережной Украины, Потапова Л. Н., Наглова Г. И. (2016)
Хвисюк М. А. - Изучение влияния антитромбоцитарных препаратов на уровень p-селектина и галектина 3 у пациентов с ишемической болезнью сердца (2016)
Меликова Т. А. - Оценка изменений уровня гомоцистеина у беременных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы (2016)
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ю. В. Бєлоусова, "Інновації в дитячій гастроентерології і нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря" (2016)
Шармазанова Е. П. - История развития рентгенологии в Харькове (1896–1899), Бортный Н. А., Шаповалова В. В. (2016)
Баришнікова О. М. - Механізм формування та облікове забезпечення соціальної складової звітності сталого розвитку (2016)
Самчик М. Ю. - Внутрішній аудит витрат на ремонт основних засобів (2016)
Вигівська І. М. - Організація внутрішнього аудиту операцій застави у суб’єктів її здійснення, Грицак О. С. (2016)
Гордополов В. Ю. - Передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності економічних агентів в Україні (2016)
Грицишен Д. О. - Трансформація системи бухгалтерського обліку господарських процесів в умовах надзвичайних ситуацій, Поляк К. Ю. (2016)
Замула І. В. - Управління екологічними зобов’язаннями: обліковий та маркетинговий підходи (2016)
Іванюта О. В. - Бухгалтерський облік розподілу загальновиробничих витрат виробничих підприємств, Самчук К. І. (2016)
Кирилюк Б. Л. - Облік запасів на підприємстві як складова інформаційно-комунікативної системи, Супрунова І. В. (2016)
Коротаєв С. Л. - Амортизація як джерело капітальних вкладень в Білорусі: історіографія, теоретичні та практичні аспекти (2016)
Кучер С. В. - Особливості складання консолідованої фінансової звітності: зарубіжний досвід (2016)
Лебедзевич Я. В. - Ризики і загрози податкової безпеки держави та методи їх нейтралізації (2016)
Левицька С. О. - Управлінський облік соціального забезпечення працівників на підприємстві, Осадча О. О. (2016)
Легенчук С. Ф. - Фінансова звітність за сегментами: історичні аспекти, актуальні проблеми та перспективи розвитку (2016)
Макаренко І. О. - Надання неаудиторських послуг в Україні: необхідність гармонізації нормативної бази (2016)
Маслюк В. Л. - Організація та методика аналізу ризиків діяльності інститутів спільного інвестування: проблемні питання та напрямки вирішення (2016)
Мізякіна Н. О. - Систематизація факторів ризику фальсифікації фінансової звітності: обліковий аспект (2016)
Мошенський С. З. - Вплив фінансової революції 1688 року в Англії на розвиток сфери фінансових послуг (2016)
Осадча Т. С. - Моделювання бухгалтерського обліку лісової ренти (2016)
Патшалек П. - Генерація туристичного руху на прикладі інноваційного державно-приватного партнерства в курортному місті Солець-Здруй, Лахут А. (2016)
Поліщук І. Р. - Облікове забезпечення статистичного аналізу оновлення нематеріальних активів відповідно до маркетингової стратегії, Опанасюк Н. П. (2016)
Поплавський О. О. - Основні показники аналізу інвестиційної діяльності страхових компаній (2016)
Сироватченко Л. В. - Стан організації та методики бухгалтерського обліку витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів, Шаповал Т. М. (2016)
Сироїд Н. П. - Екологічна якість продукції: обліковий підхід в умовах стійкого розвитку (2016)
Скрипник М. І. - Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві, Григоревська О. О., Радіонова Н. Й. (2016)
Соколовська В. В. - Методика бухгалтерського відображення та підходів до податкової оптимізації податку на прибуток суб’єктів господарювання (2016)
Тарасенко С. В. - Аналітичний супровід управління судноплавними компаніями (2016)
Тарасюк Г. М. - Фінансово-економічний механізм управління інвестиційними ресурсами у процесі проведення модернізації підприємств, Валінкевич Н. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти застосування професійних суджень аудитора (2016)
Содержание (2016)
Кондрацька Г. Д. - Система формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання, Чепелюк А. В. (2016)
Ананченко К. В. - Теоретичні аспекти вдосконалення управління підготовкою таеквондистів, Пакулін С. Л., Арканія Р. А. (2016)
Зайцева М. Л. - Феномен синестезии в европейском музыкальном искусстве эпохи романтизма (2016)
Виноградня В. М. - Фінансова автономія як необхідна умова функціонування державних вищих навчальних закладів в Україні (2016)
Бурдонос Л. І. - Модернізація інвестиційного забезпечення сфери науки в Україні (2016)
Прокопчук В. М. - Ступінь рекреаційного навантаження та антропотолерантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці, Матусяк М. В. (2016)
Danylova T. - Taoism: Eastern Message of Non-Duality (2016)
Бондаренко Є. В. - Світовий огляд пакувальних матеріалів для харчових продуктів на основі цеолітів, Ващенко В. В. (2016)
Asadu C. L. A. - Sustaining Biodiversity and Income against Climate Change through Food Value Chain System by the Small-Holder Farmers in Southern Nigeria (2016)
Шавинина-Калашян Д. А. - Христианство в международном праве (2016)
Содержание (2016)
Salata G. - Contemporary Ukraine: An Essay on the Asymmetry of State Policy in the Field of Librarianship (2016)
Балатюк І. А. - Сучасні підходи до діагностики та особливості класифікації нейроостеоартропатії Шарко (огляд літератури), Гладких Ф. В., Яворський О. М., Погребенник Я. Я., Студент В. О., Голованова А. Ю. (2016)
Kulieshov A. - Metaphysical Foundationalism: a New Form of Justification (2016)
Козаченко Ю. А. - Психолінгвістичний аналіз внутрішнього монологу героя драматичного твору (на основі драми Бертольта Брехта "Життя Галілео") (2016)
Полозова О. О. - Складні сполучникові речення з асиметрією форми й змісту як периферія синтаксичної підсистеми сучасної української мови (2016)
Vasylieva O. - Peculiarities of Language Personality Structuring (2016)
Лямпрехт О. В. - Картина життя в польськомовній прозі Лазаря Барановича та письменників його кола (2016)
Кулешова Л. Н. - Номинация терминов "событие" и "факт" в научно-историческом тексте (2016)
Лємешева Н. А. - Методика формування предметної і міжпредметної компетентностей учнів основної школи засобами образотворчого мистецтва (2016)
Романова О. В. - Индивидуализация образовательного процесса в условиях современной общеобразовательной школы (2016)
Іванова Н. С. - Аналіз динаміки ринків маркетингових сервісів в аспекті антикризового стратегічного управління (2016)
Sunday E. О. - Determining the Impact of Residential Neighbourhood Crime on Housing Investment Using Logistic Regression, Mohd L. (2016)
Пакулін С. Л. - Оцінка ефективності процесів проектної будівельної організації, Ципкін Ю. А., Пакуліна А. А. (2016)
Шимко В. С. - Ідентифікація релевантних чинників розвитку молокопереробних підприємств Київської області (2016)
Гасимова М. Е. - Дослідження факторів, що впливають на споживчий вибір (2016)
Зайцева М. Л. - Художественно-эстетическая специфика использования фортепиано в акустическом пространстве киномузыки Джо Хисаиши, Титова Т. М. (2016)
Kamberi F. - Phenomenology of divorce in Kosovo for the period between 2004–2014, Shala A. (2016)
Пакулін С. Л. - Вдосконалення техніко-тактичної та психологічної підготовки борців вільного стилю, Ананченко К. В., Ручка Є. В. (2016)
Akinbola K. B. - Assessing the Effects of ‘Stand-alone’ Structuration of Land Administration System on Urban Land Delivery and Accessibility in Nigeria, Md Yassin A. (2016)
Постернак И. М. - Усовершенствование организационных и функциональных подходов реализации комплексной энергореконструкции зданий исторической застройки Одессы, Постернак С. А. (2016)
Содержание (2017)
Asadu C. L. A. - Comparison of the Suitability of Contiguous Fallow-forest Lands for Cassava, Yam, Cocoyam and Sweet Potato Production in Nsukka, Southeastern Nigeria, Dixon A. G. O., Ajogu G. M., Ugadu M., Edeh I. (2017)
Омельяненко В. А. - Використання інноваційних технологій в процесі вивчення економіко-статистичних дисциплін (2017)
Бойко Т. О. - Оцінка інтродукції Albizia julibrissin Durazz у місті Херсоні, Бойко П. М. (2017)
Малишко В. В. - Фінансова політика України на сучасному етапі, Пучко А. О. (2017)
Пакулін С. Л. - Розвиток державно-приватного партнерства в регіоні в умовах уповільнення темпів глобалізації економіки, Ципкін Ю. А., Пакуліна А. А. (2017)
Зайцева М. Л. - Симфоническая кантата Артура Лурье "В кумирне золотого сна" для смешанного хора a cappella (1919 г.): новации в области музыкального языка, Чекменев А. И. (2017)
Пакулін С. Л. - Вибір ефективних тренувальних засобів і особливості підготовки юних таеквондистів, Ананченко К. В., Арканія Р. А. (2017)
Василюк В. М. - Діагностика аеробного компоненту функціональної підготовленості футболістів високої кваліфікації, Ярмощук О. О., Григорович О. С. (2017)
20 років з журналом "Упаковка" (ювілейні досягнення) (2016)
"Базис" обречен на успех! (2016)
Международная конференция ERA в Киеве (2016)
Кривошей В. Н. - Упаковка в объективе производителя, продавца и потребителя продукции (2016)
Переможці конкурсу World Star цього року (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Маркетологи інформують... (2016)
Дой-пак для порошков и жидких средств для стирки (2016)
Почему барьерные пленки? (2016)
Волощук А. А. - Полимерные добавки – новое качество продукции (2016)
Чорна А. І. - Пакувальні біодеградабельні плівки на основі полівінілового спирту, Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. (2016)
ХалайджІ В. В. - Упаковка для подарунків на новорічні свята (стан та тенденції) (2016)
Кривошей В. Н. - Липкие ленты в упаковочных технологиях (2016)
Упаковка для напоїв (поєднання індивідуальності та ефективності) (2016)
Регей І. І. - Паковання з прямокутним дном для рідкої продукції (обґрунтування раціонального використання комбінованого картону), Бегень П. І., Млинко О. І. (2016)
Козлов О. О. - Упаковка як фактор зменшення втрат харчової продукції (2016)
Чираг Шет - Маркировка упаковки для напитков (борьба с фальсификацией) (2016)
Формула чистой Украины или Украина без мусора (2016)
Гавва О. М. - Науковий форум майбутньої пакувальної еліти (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2016 р. (2016)
Титул, зміст (2016)
Чернюк В. І. - Електронейроміографія як метод ранньої діагностики вібраційної хвороби та вегето­сенсорної поліневропатії рук шахтарів вугільних шахт Львівської області, Абрагамович О. О., Мазур В. В., Семеряк О. М. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 3. Последствия, оценка и реабилитация (2016)
Остапенко Т. А. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень професійного генезу з урахуванням даних оновленої редакції GOLD 2016 року, Басанець А. В. (2016)
Ставніченко П. В. - Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України, Антоненко А. М., Бардов В. Г., Проценко В. М. (2016)
Nazarenko V. I. - Studies on microclimate of office premises and improvement of its hygienic regulation in Ukraine, Cherednichenko I. M., Soloviev O. I., Nykyforuk O. I., Tereshchenko P. S. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні основи комплексної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти, Сергета І. В. (2016)
Мельник Н. А. - Характеристика процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в організмі щурів за впливу мікро­ і наночастинок неорганічних сполук свинцю на непошкоджену шкіру (2016)
Руда Т. В. - Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні гербіциду Кельвін Плюс, ВГ та інсектициду Плєнум 50 WG, ВГ на посівах олійних культур, Коршун М. М. (2016)
Кудря М. Я. - Состояние про­антиоксидантного гомеостаза и метаболизма оксида азота при субхроническом воздействии производного янтарной кислоты, Лалыменко О. С., Завгородний И. В., Мельниковская Н. В., Устенко Н. В., Шаламай А. С. (2016)
Брухно Р. П. - Порівняльна характеристика темпів старіння працівників "шумових" професій підприємств з виготовлення та розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв (2016)
Реферати (2016)
Светлой памяти товарища (2016)
Анікеєнко Л. В. - "Щоденник самоконтролю студента" як інструмент контролю функціонального стану студентів НТУУ "КПІ" (2016)
Атаманюк С. І. - Вправи йоги для корекції порушень постави студентів спеціальних медичних груп, Кириченко О. В. (2016)
Ben Saïd Noureddine - Blood lactate curve, velocity at the obla, and heart rate during incremental running test in soccer players, Inoubli Mokhtar (2016)
Бібчук К. В. - Порівняльний аналіз рівня початкової біохімічної підготовки студентів факультету фізичного виховання різних років, Усманова Г. О., Жиденко А. О. (2016)
Бойченко А. В. - Дослідження організаційно-методичного і технічного забезпечення секційних занять з футболу учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл (2016)
Бріжата І. А. - Підготовка фахівців фізичної культури і спорту як педагогічна система: зміст і структура (2016)
Vasylyeva T. L. - Prevention of cardiovascular disease risks in youth in rural areas, Hernandez A. P., Kharytonov M. M. (2016)
Вертель А. В. - Влияние факторов на уровень технико-тактической подготовленности волейболистов(этап начальной и предварительной базовой подготовки) по результатам факторного анализа (2016)
Ворона В. В. - Аналіз робочих навчальних планів студентів напряму підготовки "Здоров’я людини" (2016)
Гаркуша С. В. - Концептуальні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: передумови, проблеми, мета і завдання (2016)
Гейтенко В. В. - Психолого-педагогічний супровід соціалізації учнівської молоді в середовищі неформальних молодіжних організацій, Пристинський В. М. (2016)
Горобей М. П. - Особливості прояву самозбережувальної поведінки студентів у харчуванні (2016)
Горская И. Ю. - Гендерные аспекты психофизической адаптации студентов физкультурных вузов (2016)
Горская И. Ю. - Профессионально значимые психомоторные способности студентов нефизкультурных вузов, Баймакова Л. Г., Кардаш Т. А. (2016)
Долинський Б. Т. - Визначення сутності поняття "здоров’я" та його роль у професійній діяльності вчителя початкової школи (2016)
Дудіцька С. П. - Активізація рухової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі (2016)
Єна М. О. - До проблеми рухової активності осіб середнього і старшого віку, Дзяма В. В., Афонін В. М. (2016)
Єрмоленко С. П. - Квест як інноваційний метод формування здорового способу життя підлітків, Тарасенко Н. В. (2016)
Жáра Г. І. - Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів у процесі виховної роботи куратора академічної групи (2016)
Зінченко Н. М. - Вплив занять аквафітнесом на фізіологічні показники жінок першого зрілого віку з надлишковою вагою (2016)
Іваній І. В. - Здоров’язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця з фізичного виховання (2016)
Ігнатенко С. А. - Культура безпеки життєдіяльності в системі формування здорового способу життя (2016)
Карпенко М. І. - Побудова здоров’язбережувального навчально-виховного процесу в школі як основне вміння майбутнього вчителя, Щурова Н. В. (2016)
Кириченко О. В. - Фізична реабілітація студенток ВНЗ з надлишковою масою тіла та ожирінні І-ІІ ступеня, Напалкова Т. В., Луценко С. Г., Сокол Л. Г. (2016)
Кійко Т. Б. - Аналіз педагогічного досвіду соціального партнерства освітніх і медичних закладів для індивідуального здоров’язбереження дітей шкільного віку, Міненок А. О., Воскобойнікова Г. Л. (2016)
Кладікова І. І. - Вплив дисциплін природничо-наукового циклу на формування здоров’язбережувальної професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури та основ здоров’я, Жиденко А. O. (2016)
Коврига Ю. І. - Роль оздоровчо-рекреаційної діяльності в житті студентів, Колос М. А. (2016)
Круцевич Т. Ю. - Фізична підготовленість юнаків коледжів різних спеціальностей, Трачук С. В., Кузнецова Л. І. (2016)
Кузнєцова О. Т. - Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів університету за допомогою антропометричних індексів (2016)
Лясота Т. І. - Кореляційний зв’язок психофізичного стану дітей підліткового віку (2016)
Маляр Н. С. - Оптимізація процесу фізичного виховання студенток засобами оздоровчої аеробіки, Маляр Е. І., Опришко Н. О., Огниста К. М. (2016)
Мороховець Г. Ю. - Формування інформаційного освітнього середовища вищого медичного закладу освіти (2016)
Мудрян В. Л. - Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій в системі підготовки майбутніх учителів (2016)
Оксьом П. М. - Обґрунтування особливостей занять міні-футболом студенток під час навчання у вищих навчальних закладах, Азаренков В. М., Бережна Л. I., Скачек А. І. (2016)
Окунь Д. А. - Динамика функциональной подготовленности юных гребцов-слаломистов при выполнении специальной тренировочной программы (2016)
Ольховик А. В. - Використання казкотерапії на уроках з "Основ здоров’я" в початковій школі, Мордвінова І. В. (2016)
Осіп Н. Б. - Мотивація у підготовці майбутнього педагога-дошкільника до фізичного виховання дітей (2016)
Павлова Ю. О. - Вплив превентивних програм на якість життя учасників навчально-виховного процесу (2016)
Панасюк О. О. - Профілактика травматизму у процесі занять фізичним вихованням студентської молоді, Базюк В. Д., Гребік О. В. (2016)
Печко О. М. - Моніторинг рівня сформованості професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій (2016)
Півненко Ю. В. - Система заходів з використанням ІКТ щодо формування нового педагогічного мислення учителів основ здоров’я (2016)
Приходько В. В. - Про потребу уточнення вимог до вступу випускників шкіл на навчання у вітчизняні вищі навчальні заклади та засоби вдосконалення їхньої адаптації у вишах (2016)
Пятницька Д. В. - Розвиток фізичних якостей студенток вищих навчальних закладів на позааудиторних заняттях новими видами аеробіки (2016)
Рибалко П. Ф. - Сучасні технології збереження та відновлення здоров’я молоді в діяльності фахівця з фізичної культури (2016)
Римар Ю. И. - Физическое и функциональное состояния юных гребцов-академистов в подготовительном периоде на этапе начальной подготовки годичного цикла подготовки, Луценко С. Г., Губриенко А. А., Путров А. Ю. (2016)
Римар Ю. И. - Методика индивидуального планирования физических нагрузок путем определения оптимальных величин энергозатрат на отдельный вид мышечной деятельности в рамках тренировочного занятия гандболистов 12-13 лет, Милкина Е. В., Дудник Ю. И., Жержерунов А. А. (2016)
Рубан Л. А. - Методи корекції міопії фізичними вправами (2016)
Самохвалова І. Ю. - Оптимізація показників фізичного здоров’я студенток аграрного університету, Матлаш В. А., Ліфінцев І. Д., Харченко С. М. (2016)
Філак Я. Ф. - Лікувальна гімнастика і масаж у фізичному вихованні підлітків зі зниженим м’язовим тонусом і порушенням постави (2016)
Хорошуха М. Ф. - Особливості формування предметної компетентності з основ здоров’я у вчителів інтернатних закладів спортивного профілю(на прикладі дослідження проблеми гармонійного розвитку юних спортсменів) (2016)
Чепелюк А. В. - Особливості туризму як засобу фізичної активності студентів вищих навчальних закладів, Щербанік Х. О. (2016)
Черевичко О. Г. - Моніторинг функціонального стану студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ" (2016)
Шунькин О. О. - Дворічна динаміка показників рухових вмінь та навичок у старшокласників, які навчаються в спортивному класі з баскетболу і в учнів загальноосвітньої школи, Подколзін Ю. О., Дубовой О. В. (2016)
Щербій С. А. - Порівняльний аналіз динаміки стану здоров’я спортсменів різної кваліфікації, що займаються фітнес-багатоборством "Стренфлекс", Шеховцова К. В., Данильченко С. І., Кокарева С. М. (2016)
Таможанская А. В. - Исследование влияния занятий мини-футболом на физическое состояние студенток 1-2 курсов высших учебных заведений (2016)
Кривич І. П. - Формування саморегуляції майбутніх учителів як важлива складова педагогічної компетентності (2016)
Ершова О. Н. - Антиоксидантный статус тканей рапаны в условиях стресса, вызванного ионами меди, Тоцкий В. Н., Топтиков В. А., Лавренюк Т. И., Ковтун О. А. (2016)
Філіпцова К. А. - Біохімічні властивості карбоксипептидази А нетрансформованої тканини та доброякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2016)
Васильєва Т. В. - Рослини азійського походження в урбанофлорі м. Одеси, Немерцалов В. В., Коваленко С. Г. (2016)
Попова О. М. - Аналіз созофітної фракції флори Чигринської балки (Одеська область, Україна), Рогозін С. Ю. (2016)
Слєпих О. О. - Аналіз віталітетної, вікової структури та відносної продуктивності ізольованих районів місцезростань дуба черешчатого (Quercus robur l.) в Донецькій області, Коршиков І. І. (2016)
Кичигіна Г. К. - Біоінформативний аналіз нуклеотидних послідовностей алелів генів короткостебловості пшениці Rht-B1 та Rht-D1, Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2016)
Січняк О. Л. - Цитогенетичні ефекти екзо- та ендометаболітів шіі-таке в кореневій меристемі ячменю, Мірось С. Л. (2016)
Маркова А. О. - Міжвидова та внутрішньовидова агресія мухоловки білошиї (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) (2016)
Андронати C. А. - Влияние 3-фталимидоацилокси-1,2-дигидро-3н-1,4-бенздиазепин-2-онов на аппетит и массу тела крыс по методу "Анорексия", Карасева Т. Л., Кривенко Я. Р., Семенишина Е. А., Павловский Е. А. (2016)
Баєва Т. І. - Вплив фізичного та емоційного навантаження на метаболічний профіль сироватки крові виїздкових коней української верхової породи (2016)
Карпов Л. М. - Фізіолого-біохімічні показники органів та тканин щурів за різних режимів УВЧ-опромінення, Майкова Г. В., Павліченко О. Д., Еберле Л. В., Семік Л. І., Протункевич М. С., Бузаджи О. П. (2016)
Третяк Т. О. - Аналіз спектральної потужності ЕЕГ при інтуїтивному мисленні людини., Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Цибулін О. С. - Вплив мікрохвильового випромінювання GSM 900 Мгц стандарту на ембріональний розвиток перепела японського (2016)
Васильєва Т. В. - До 50-річчя від дня народження Чеботарь Сабіни Віталіївни (2016)
Гудзенко Т. В. - До 70-річчя від дня народження Володимира Олексійовича Іваниці (2016)
Чеботар С. В. - До 80-річчя від дня народження Владлена Миколайовича Тоцького, Січняк О. Л., Білоконь С. В., Мірось С. Л.. (2016)
Чеботар С. В. - 11-та Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" та VI з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин в ОНУ (2016)
Сабат З. І. - Вегетативні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах, Бабінець Л. С., Лазарчук Т. Б., Попович Н. М. (2016)
Шайген О. Р. - Інфекційні чинники у формуванні терапевтичної патології підшлункової залози, Бабінець Л. С. (2016)
Бабінець Л. С. - Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області, Боровик І. О., Кміта Г. Г. (2016)
Бутова Т. С. - CAG поліморфізм гена андрогенового рецептора у жінок в постменопаузі хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет (2016)
Венгер О. П. - Відмінності проявів депресивних розладів у емігрантів з урахуванням генезу патології (психогенного, ендогенного, органічного) (2016)
Вонс Л. З. - Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок, Мартинюк Л. П., Водвуд В. К. (2016)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі, Татарчук Л. В., Грабчак С. О. (2016)
Давибіда Н. О. - Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності, Безпалова Н. М., Новакова Л. В., Руцька А. В. (2016)
Дрюченко М. О. - Оцінка сімейної ситуації та материнсько-дитячих відносин очима дітей матерів, хворих на параноїдну шизофренію (2016)
Захарко В. П. - Динаміка індексу резистентності тестикулярної артерії у хлопчиків з паховими грижами, прооперованих лапароскопічним або традиційним методом (2016)
Кіхтяк О. П. - Вивчення ефективності дії інсулінових сенситайзерів на вуглеводний та ліпідний обмін у хворих з дифузним токсичним зобом та інсулінорезистентністю, Ліщук О. З., Москва Х. А. (2016)
Колосова І. І. - Особливості морфометричних змін яєчників щурів за умов поєднаного введення ацетату свинцю з цитратом заліза (2016)
Кошак Ю. Ф. - Аналіз причин незадовільних результатів хірургічного лікування хворих на поєднанні форми легеневого туберкульозу та раку легень із застосуванням стандартних методик (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в печінці статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту і їх вплив на репродукцію, Лимар Н. А. (2016)
Мазепа Ю. С. - Діагностика синдрому професійного вигорання лікарів багатопрофільного закладу охорони здоров’я, Піщиков В. А., Сидоренко О. О. (2016)
Майор В. В. - Зміни морфометричних показників плаценти під дією ацетату свинцю та його поєднання з цитратом золота (2016)
Мухаровська І. Р. - Клініко-психологічні феномени у пацієнтів онкологічної практики на різних етапах лікувального процесу (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини та частота остеопорозу в українських жінок з метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П. (2016)
Повх В. Л. - Порівняльна оцінка величини антиапоптотичного ефекту серед модуляторів активності NMDA-рецепторів в умовах модельної перехідної ішемії реперфузії ока за даними протоково-цитометричного аналізу, Ходаківський М. А., Ходаківський О. А. (2016)
Савіна М. В. - Стан сексуальної взаємодії в родинах жінок з порушенням здоров’я сім’ї та різним аддиктивним статусом (2016)
Салій М. І. - Імунні порушення в гострому періоді лакунарного інсульту (2016)
Cидоренко А. Ю. - Програма психологічної допомоги підліткам із вродженими вадами серця (2016)
Слабий О. Б. - Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах передсердь легеневoго серця (2016)
Танас О. В. - Взаємозв’язок між даними узд колінних суглобів та рівнем болю за шкалами ВАШ, WOMAC та LEQUESNE у пацієнтів з остеоартрозом, гіпертонічною хворобою та ожирінням, Хухліна О. С., Гайдичук В. С. (2016)
Федяк І. О. - Обґрунтування шляхів подолання дитячих вірусних інфекцій в Україні, Іванюлик І. І., Матейко Г. Б., Томашівська Т. В., Бровінська Л. М., Камінська Т. М., Рожнова Г. С. (2016)
Фурдичко Л. О. - Значення процесів протеолізу і антипротеазного потенціалу в легенях у ранній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі експериментальної пневмонії (2016)
Хухліна О. С. - Вплив L-карнітину на прояви ліпідного дистрес-синдрому в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту у хворих на ожиріння, Смандич В. С. (2016)
Чугай О. О. - Особливості динаміки показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в слизовій пародонта у різні періоди формування експериментальної пневмонії (2016)
Юдін М. А. - Міжособистісна взаємодія у косметологічних пацієнтів зі зниженою самооцінкою (2016)
Юрценюк О. С. - Проблема психосоматичних співвідношень у хворих на ішемічну хворобу серця, Карвацька Н. С., Савка С. Д., Ротар С. С., Курик В. І. (2016)
Тofan-Scutaru L. - The BEA score in chronic hepatitis B and Delta, Berliba E., Peltec A., Turcanu A., Turcan S., Rotaru-Cojocari D. (2016)
Jugheli K. - Primary health care development in Georgia (2016)
Франчук В. В. - Щодо доцільності введення у клінічну практику окремої шкали об’єктивного оцінювання загального стану пацієнта, Франчук М. В. (2016)
Алипова О. Є. - Досвід застосування "дзеркальної терапії" у реабілітації хворих з ішемічним інсультом, Нечухаєва І. О., Іщенко Т. І., Канафоцька В. М., Канигін І. П. (2016)
Алипова О. Є. - Ефективність комплексного застосування синглетно-кисневої та фототерапії у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Нечухаєва І. О., Іщенко Т. І., Канафоцька В. М., Канигін І. П. (2016)
Бондаренко С. В. - Электровиброакустическое воздействие в практической медицине (2016)
Вакалюк І. П. - Ефективність відновного лікування та реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань за допомогою щоденника самоконтролю, Нестерак Р. В. (2016)
Вантюх Н. В. - Неспецифічна резистентність дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, під впливом реабілітаційного лікування, Лукащук С. В., Попадинець М. І. (2016)
Васильєва-Лінецька Л. Я. - Шляхи імплементації методології доказової медицини в фізичну реабілітаційну медицину України (2016)
Гайсак М. О. - Критерії оцінки кислотонейтралізувальних та олужнювальних властивостей природних мінеральних вод, Дичка Л. В., Голубка О. П., Шуберт С. Т. (2016)
Гаріян Т. В. - Особливості реабілітації пацієнта з атопічним дерматитом, Драчинська Г. В., Рудик Т. М., Глинчак Л. В. (2016)
Голяченко А. О. - Інфузійна терапія у відновному лікуванні неврологічіних хворих, Голяченко Б. А., Голяченко О. А. (2016)
Горша О. В. - Відновне лікування цервікогенного головного болю у дітей, Короленко Н. В. (2016)
Григорова І. А. - Реабілітація хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2016)
Гурка О. І. - Особливості проведення медичної та фізичної реабілітації у посттравматичному періоді серед молодих футболістів дитячих спортивних закладів (2016)
Дичка Л. В. - Динаміка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози під впливом курсу питного прийому гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води, Чайковська Т. В., Малиновська В. Г., Ляхова О. Б. (2016)
Зайцев Д. В. - Вплив об'ємного пневмопресингу на нічний сон: пілотне анкетування (2016)
Калюжка А. А. - Возможности лечения обострений хронических фарингитов у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (2016)
Козак Д. В. - Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин з гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2016)
Колісник П. Ф. - Медична реабілітація в Україні: організаційні, законодавчі та кадрові проблеми, Колісник С. П., Кравець Р. А., Марчук О. В. (2016)
Корильчук Н. І. - До питання лікування абдомінального ожиріння (2016)
Кривошлыков Ф. И. - Новые перспективы реабилитации детей с заболеваниями лимфоглоточного кольца, Хакимова А. Л., Цодикова О. А., Середа А. С. (2016)
Лемко І. С. - Дослідження особливостей перебігу гастродуоденальної патології у осіб, що зазнали впливу психотравмуючих подій різного ґенезу, Гайсак М. О., Яковенко Н. А., Дичка Л. В., Ляхова О. Б., Кудик В. Г. (2016)
Лемко І. С. - Оцінка клінічних результатів лікування хворих на деформуючий остеоартроз в умовах санаторію з використанням миш’яковистої мінеральної води, Біляк І. П., Чайковська Т. В., Гайсак М. О., Голубка О. П., Яковенко Н. А. (2016)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на функцію зовнішнього дихання дітей з рецидивуючим бронхітом, Лукащук С. В. (2016)
Лемко І. С. - Можливості корекції показників окислювального гомеостазу у дітей, які часто хворіють, поза гострим періодом, Габор М. Л., Решетар Д. В. (2016)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на деякі показники цитокінового статусу у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Вантюх Н. В., Кополовець Т. І. (2016)
Лукащук С. В. - Вплив галоаерозольтерапії на клінічний перебіг рецидивуючого бронхіту у дітей, Попова В. І., Полак Н. І. (2016)
Мартинюк В. І. - Особливості реабілітаційної тактики в санаторних умовах у хворих на остеоартроз з коморбідною патологією, Бакалюк Т. Г., Вахновський В. В., Сірант Г. О., Фарина М. В., Лоза О. Ю., Завіднюк Ю. В. (2016)
Маслова В. С. - Обгрунтування можливості застосування інгаляцій циклоферону у хворих на грип та гострі респііраторні вірусні інфекції (2016)
Мисула І. Р. - Ефективність відновного лікування на поліклінічному та санаторно-курортному етапі реабілітації у пацієнтів з первинним гонартрозом, Бакалюк Т. Г., Жеворонко Н. Б., Снігур О. В., Мартинюк В. М., Вахновська Є. Є., Сірант Г. О., Зятковська О. Я. (2016)
Нечипуренко О. Н. - Использование современных возможностей физиотерапии в комплексной вторичной физиопрофилактике обострений бронхитов у детей на курортах Харьковского региона, Зинченко E. К., Кривошлыков Ф. И. (2016)
Роздільська О. М. - Фізичні фактори в медичній реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: сучасні досягнення та перспективи, Зінченко О. К. (2016)
Савченко В. М. - Духовна складова здоров’я хворих людей на курорті (2016)
Сокрут О. П. - Корекція порушень вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит різними режимами магнітного поля (2016)
Тондий Л. Д. - О коррекции нарушений механизмов самозащиты организма комплексом физических и нелекарственных методов, Журавлев В. А., Тондий О. Л., Закревская Е. Л. (2016)
Чайковська Т. В. - Дослідження біологічних ефектів природних мінеральних вод на функціональну активність підшлункової залози, Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Голубка О. П. (2016)
Шитіков Т. О. - Про можливості нейрореабілітації бойових черепно-мозкових травм, Шитікова Т. В., Старюк Д. О. (2016)
Аплевич В. М. - Біохімічні та клініко-інструментальні аспекти застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні дітей старшого шкільного віку, Горша О. В. (2016)
Ставнійчук А. П. - Генезис інституту місцевого референдуму (2015)
Гоголь Б. М. - Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах щодо сплати лізингових платежів (2015)
Тімуш І. С. - Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, Онищенко О. С. (2015)
Падун Є. В. - Нормативно-правове регулювання інституту прийомного виховання в сімейному законодавстві України (2015)
Боровков Р. О. - Адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку в Україні (2015)
Золотарьова Я. С. - Адміністративні посади та їх правовий статус у судовій системі України (2015)
Рибас А. В. - Призначення суддів, як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Sitnic G. - Administrative-legal regulation of the use of information technologies in the judiciary (2015)
Іншин М. І. - Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Прилуцький Р. Б. - Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України (2015)
Манжула А. А. - Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ (2015)
Bazyuk T. - The term "economic and financial crime” in the science of criminal law of Ukraine and foreign countries (2015)
Волкова Т. І. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2015)
Денисов С. Ф. - Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти, Зубов Г. О. (2015)
Зубець Ю. Г. - Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мороз А. О. - Відмежування злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 КК України (2015)
Мельниченко В. Л. - Суб’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2015)
Ольховенко О. І. - Відмежування злочину, передбаченого ст. 385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Soloviova A. - To the question of criminal-law protection of property under the laws of Romania and Ukraine: a comparative legal aspect (2015)
Пальченкова В. М. - Радянські правознавці про участь громадськості у діяльності пенітенціарної системи (2015)
Григор’єва О. В. - Агресія, насильство, жорстокість (2015)
Форостяний А. В. - Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України (2015)
Макаров М. А. - Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна (2015)
Моргун Н. С. - Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності, Терещенко Ю. В., Кулик М. Й. (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки (2015)
Титул, зміст (2017)
Бондар В. С. - Тенденції і перспективи цукрового ринку України (До підсумків роботи галузі в 2016 р.) (2017)
Орлов С.Д. - Генетичний потенціал з ЦЧС ліній цукрових буряків, Дубчак О. В. (2017)
Запольська Н. М. - Особливості формування та розвитку паразитичної мікобіоти домінуючих видів збудників хвороб цукрових буряків у різних зонах бурякосіяння, Шендрик К. М. (2017)
Сипко А. О. - Оптимізація фізико-хімічних властивостей чорнозему типового вилугуваного слабо кислого при застосуванні дефекату, отриманого за новою технологією, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Костащук М. В. (2017)
"Золотий міскантус": номінанти - 2016 (2017)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" за 2016 рік (2017)
Бабарыкина И. В. - Особенности семейных ценностей пар с разным стажем супружеской жизни, Стаченко А. В. (2015)
Бруннер Є. Ю. - Особливості пам’яті опіатзалежних юнаків (2015)
Дейниченко Л. М. - Психологічні компоненти самоактуалізації особистості студентів-психологів (2015)
Дерев’янко С. П. - Теоретико-методологічні аспекти цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту (2015)
Ічанська О. М. - Смислові компоненти копінг-стратегій у професійній діяльності фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій (2015)
Корнієнко О. В. - Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Курова А. В. - Концепт суб’єктивного благополуччя особистості в психології (2015)
Литвинова В. Я. - Анализ понятия "любовь". Теоретические и эмпирические направления, Коцарь А. В. (2015)
Михальчишин Г. Є. - Особливості синестезійних образів у відчуванні таємниць серед молоді (2015)
Павлик О. М. - Особливості емоційно-мотиваційної сфери студентів-спортсменів, Василенко І. С. (2015)
Петровська І. Р. - Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера (2015)
Савелюк Н. М. - Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти (2015)
Сазонова О. В. - Індивідуально-психологічні особливості трудоголізму програмістів (2015)
Світлична Н. О. - Психопрофілактика та психокорекція психологічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій (2015)
Усинова Д. В. - Дослідження сімейних відносин засобами проективних малюнків, Царькова О. В. (2015)
Шамлян К. М. - Диференційно-типологічний аспект вивчення вольової організації особистості (2015)
Шулдик А. В. - Структура професіоналізму практичного психолога (2015)
Яблонська Т. М. - Сімейне консультування як засіб розвитку позитивної ідентичності підлітка (2015)
Бекіньова Л. Б. - Наукові підходи до визначення феномена саморегуляції (2015)
Бурч О. І. - Аналіз внутрішньоособистісного конфлікту як одного з індикаторів кризи ідентичності. Сучасні психологічні підходи до розуміння поняття ідентичності (2015)
Вербова Ю. В. - Співвідношення мотивації до навчання й ціннісно-смислових орієнтацій студентів технічних спеціальностей коледжу (2015)
Гошовська Д. Т. - Факторний профіль депривованої самості: емпіричний ракурс, Гошовський Я. О. (2015)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості стилів поведінки підлітків у міжособистісній взаємодії (2015)
Донченко О. С. - Поняття креативності в психологічних дослідженнях (2015)
Залановська Л. І. - Психологічна структура і зміст поняття "міжетнічна толерантність" (2015)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від веб-серфінгу (2015)
Коломієць Л. І. - Щоденникові спостереження як метод дослідження психічного розвитку дітей в історії експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Макогончук Є. С. - Депривований образ Я та специфіка гандикапізму в умовах пенітенціарного закладу (2015)
Марєєва І. Ю. - Виявлення фрустрації методами проективної діагностики в студентів – майбутніх практичних психологів, Работа Т. О., Царькова О. В. (2015)
Мілінчук В. І. - Інтенсивна мовленнєва корекція з відновлення мовлення: психолінгвістичний інструментарій (2015)
Содержание (2015)
Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію. Інформаційний лист (2015)
Приходько В. Ю. - Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці, Кашковський Д. О., Приходько В. М. (2015)
Рудень В. В. - Серцевий біль – базис у своєчасній діагностиці лікарем загальної практики–сімейної медицини гострого інфаркту міокарда, Тімченко Н. Ф. (2015)
Дуда О. К. - Сучасний погляд на діагностику та лікування антибіотик-асоційованої діареї, Жигарєв Ю. О. (2015)
Ліпко В. Й. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих в гострий та ранній відновний період повторного ішемічного інсульту (2015)
Европейский вектор лечения пациентов с ишемической болезнью сердца (2015)
Рудіченко В. М. - Хвороба Рандю–Вебера–Ослера (спадкова геморагічна телеангіектазія) в загальній лікарській практиці: літературні дані, застосування інформаційно)комунікативних засобів телемедицини у викладанні державною та англійською мовами та власні клінічні спостереження, Яновська А. О. (2015)
Мальцев Д. В. - Протизапальні та імуномодулювальні властивості азитроміцину – ключ до нових горизонтів застосування в клінічній практиці (2015)
Жигунова А. К. - Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия (2015)
Ткаченко В. І. - Психосоціальні аспекти цукрового діабету 2-го типу: зв’язок з медичним станом пацієнтів та видом терапії (2015)
Видиборець С. В. - Сучасний погляд на патогенез розвитку тромбозів у хворих з Ph-негативними мієлопроліферативними новоутвореннями (2015)
Гуцол Л. П. - Розвиток застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення задоволеності пацієнтів медичною допомогою (2015)
Чернявський В. В. - Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження, Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности использования препарата Диурол в комплексном лечении больных хроническим циститом, Бойко А. И., Шамраев С. Н., Спиридоненко В. В., Губарь А. А., Бардин А. В., Данилец Р. О., Гурженко А. Ю., Гурженко Е. Ю., Леоненко А. Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Эффективность препарата Гуарем в комплексной терапии пациентов с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Волощук Т. Р., Приходько В. М. (2015)
Хіміон Л. В. - Оцінювання пацієнта із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря (2015)
Нетяженко Н. В. - Порівняльне оцінювання тромбоцитарного гемостазу у жінок з різним ризиком розвитку серцево-судинних подій, Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М., Пастушина А. І., Ляхоцька А. В., Валігура М. С. (2015)
Приходько В. Ю. - Артеріальна гіпертензія і вік: поширення, особливості перебігу та ускладнення, Стаднюк Л. А., Кононенко О. А. (2015)
Ткаченко В. И. - Липидоснижающая терапия – мера первичной и вторичной профилактики у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском (дислипидемией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом), Кухарчук К. Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Вплив функціонального стану щитоподібної залози на фактори кардіоваскулярного ризику у хворих з артеріальною гіпертензією, Кононенко О. А. (2015)
Шалімова А. С. - Особливості метаболічних і гемодинамічних порушень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2-го типу залежно від генетичного поліморфізму PPARg2 (2015)
Соколенко А. А. - Генетичні детермінанти змін периферійної гемодинаміки з урахуванням маси тіла та ступенів ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Гопцій О. В. - Роль гіперадипоцитокінемії у розвитку артеріальної гіпертензії та ожиріння у практиці сімейного лікаря (2015)
Ткаченко В. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень – підходи до фармакотерапії загострення, Кухарчук Х. М. (2015)
Хіміон Л. В. - Ефективне і безпечне лікування сухого кашлю – актуальна проблема загальнолікарської практики, Ященко О. Б. (2015)
Железнякова Н. М. - Механізми реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легенів і хронічного панкреатиту (2015)
Шуганов Е. Г. - Место карбоцистеина в комплексной терапии у больных ХОБЛ, Шелест Е. А., Гнеушева Т. Ю., Салмаси Ж. М., Шуганов А. Е. (2015)
Захарова И. Н. - Коррекция дефицита железа: исторические и современные аспекты, Мачнева Е. Б. (2015)
Гартовская И. Р. - Гемофилия. Актуальные вопросы диагностики и лечения (2015)
Терентьєва Н. В. - Стан периферійної нервової системи при комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією, Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В. (2015)
Повч З. В. - Формування груп ризику та первинна профілактика глаукоми у повсякденній діяльності лікаря загальної практики–сімейного лікаря (2015)
Жукова Т. О. - Моніторинг лікування хворих на рак гортані та гортаноглотки (2015)
Кіндратів Е. О. - Аналіз захворюваності на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію за даними обласного клінічного онкологічного диспансеру м. Івано-Франківська (2015)
Веропотвелян П. Н. - Нарушение детородной функции у пациенток с ожирением, связанное с дисфункцией митохондрий, Радченко В. В., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2015)
Артьоменко В. В. - Біохімічні маркери перинатальної патології при вагітності, ускладненій резус-імунізацією (2015)
Ромащенко О. В. - Реабілітація репродуктивної та сексуальної функцій у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів хламідійної етіології, Щербак М. О. (2015)
Трохимович О. В. - Особливості локального імунітету у жінок із ранніми втратами вагітності (2015)
Верховенко Ю. А. - Роль лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги населенню в організації донорства на прикріпленій території, Малигон О. І., Яворський В. В. (2015)
Бурмак Ю. Г. - Амбулаторний контроль тканинної складової первинного гемостазу у хворих на контрольовану есенціальну гіпертензію у поєднанні з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, Козленко Т. В. (2015)
Демченко А. В. - Біоадаптивне управління у комплексному лікуванні пацієнтів із хронічною ішемією мозку, Якименко Є. С. (2015)
Глушко Л. В. - Роль амбулаторно-клінічних баз у фаховій підготовці лікаря первинної медико-санітарної ланки, Гавриш Т. Ю., Позур Н. З., Рудник В. Т., Чаплинська Н. В., Симчич Х. С. (2015)
Волошина Е. Б. - Реабилитация больных эссенциальной гипертенизей в сочетании с ишемической болезнью cердца, Филиппова Е. А., Лысый И. С., Дукова О. Р., Бугерук В. В. (2015)
Зазикіна Д. С. - Поширеність залізодефіцитної анемії серед сільського населення, Флегантова Б. Л. (2015)
Кандиба Л. І. - Доцільність використання фізичних факторів під час лікування хронічного сальпінгоофориту в практиці сімейного лікаря, Сикал І. М., Снопкова Л. В., Черепова В. І. (2015)
Жукова Т. О. - Лечение больных раком гортани и гортаноглотки (2015)
Зварич Л. І. - Відвідування "Школи майбутнього батьківства" у післядипломній підготовці сімейних лікарів (2015)
Зварич Л. І. - Міждисциплінарний підхід до ранньої діагностики гіперпроліферативних процесів у жінок репродуктивного віку, Зварич Є. Ю. (2015)
Решетілов Ю. І. - Принципи викладання гастроентерології для сімейних лікарів, Васильченко О. Ю., Кузнєцова Л. П., Проценко Н. М., Богослав Т. В., Коляда Н. А., Пузік С. Г. (2015)
Ковтуненко Р. В. - Анализ ошибок проведения терапии при неотложных состояниях у детей, Евсикова Л. Н., Багунина О. А., Пригорнев Д. А. (2015)
Казаков Ю. М. - Реалії становлення сімейної медицини в Україні, Чекаліна Н. І. (2015)
Андруша А. Б. - Підготовка сімейних лікарів з питань доказової медицини (2015)
Бойко В. В. - Особливості функціонуваннясімейної медицини в умовах міської поліклініки, Білецький С. В. (2015)
Каличевская М. В. - Лечение патологии верхних отделов пищеварительного тракта у детей с бронхиальной астмой, Макушенко Е. А. (2015)
Кривенко В. І. - Чи потрібне системне програмне забезпечення лікаря загальної практики з діагностики, лікування і профілактики основних захворювань в умовах сімейної медицини, що латентно розвивається в Україні?, Дейнега В. Г. (2015)
Кривенко В. І. - Первинна профілактика – головний напрямок роботи лікаря загальної практики, Пахомова С. П. (2015)
Матюха Л. Ф. - Особливості діагностики сенсоневральної приглухуватості у хворих на артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Кононов О. Є., Клименко Л. В., Онищенко І. М. (2015)
Матюха Л. Ф. - Ведение практических занятий по оториноларингологии в подготовке семейных врачей по специальности "Общая практика–семейная медицина", Горелик В. В., Кононов А. Е. (2015)
Партола Н. М. - Особливості змін специфічної ланки імунної системи при порушенні чоловічої фертильності, Воронцова Л. Л., Коваленко В. А. (2015)
Курята О. В. - Кардіоваскулярний ризик та стан магістральних артерій у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сіренко О. Ю., Лисунець Т. К., Трунова Л. О., Максаков Д. М. (2015)
Никоненко О. С. - Сучасні питання підготовки лікарів загальної практики з хірургії, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2015)
Больбот Ю. К. - Можливості реабілітації дітей з гострою пневмонією, Клімова О. В., Годяцька К. К., Родоманова Т. В., Тубан І. В. (2015)
Ткаченко В. І. - Субклінічний гіпотиреоз і фактори серцево-судинного ризику у практиці сімейного лікаря, Кухарчук Х. М. (2015)
Матюха Л. Ф. - Проблемы лимфаденоидного глоточного кольца у детей, болеющих подчелюстными и шейными лимфаденитами, Михнушева О. С., Кононов А. Е., Стрельцова С. В. (2015)
Ситало С. Г. - Использование гематологических анализаторов в клинике семейной медицины (2015)
Черепова В. І. - Синдром хронічного тазового болю у жінок, Снопкова Л. В., Кандиба Л. І., Сикал І. М. (2015)
Чорнобай А. В. - Особливості комплексної діагностики раку прямої кишки, Васько Л. М., Кривякова І. Є. (2015)
Сидоренко О. В. - Попередження використання інсайдерської інформації у біржовій діяльності (2017)
Чан-хі О. С. - Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід для України, Мосійчук Н. О. (2017)
Камінська Т. Г. - Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств, Краєвський В. М., Костенко О. М. (2017)
Харинович-Яворська Д. О. - Застосування нейромережевих технологій для прогнозування конкурентної стратегії торговельних підприємств (2017)
Коваленко О. В. - Формування маркетингової стратегії розвитку галузі (2017)
Зверук Л. А. - Бюджетна безпека як важливий пріоритет розвитку бюджетної системи України, Білик О. Г. (2017)
Козенко А. О. - Особливості збалансування місцевих бюджетів в Україні (2017)
Кравченко О. О. - Напрями удоконалення фінансового контролю в системі казначейства України, Духно О. (2017)
Дзюба Т. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення управлінням економічного зростання сільськогосподарських підприємства (2017)
Комаров К. С. - Моделі оцінки економічного ефекту від впровадження проектів інформатизації підприємства в управлінському обліку (2017)
Торба О. В. - Інтелектуальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: визачення та методика оцінки (2017)
Лубенченко О. Е. - Ризики субєктів господарювання та аудит зовнішньоекномічної дільності, Лисюк А. В. (2017)
Кравченко О. О. - Прогнозування прибутку підприємства в умовах нестабільної економіки, Кутя Н. (2017)
Стасіневич С. А. - Використання відходів агропромислового виробництва для підвищення ефективності енергозабезпечення, Валявський С. М. (2017)
Зверук Л. А. - Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ "Державний Ощадний Банк України"), Рибачук В. О. (2017)
Охріменко І. В. - Кадрове забезпечення вітчизняного біржового ринку (2017)
Сидоренко О. В. - Еволюційний розвиток систем управління біржовою діяльністю (2017)
Дзюба Т. І. - Обліково-інформаційна синергія аналітичного процесу управління економічною потужністю (2017)
Камінська Т. Г. - Трансрівневі обліково-інформаційні системи індикативного управління сільськогосподарським підприємством, Краєвський В. М. (2017)
Костенко О. М. - Аналітико-синтетична евристичність обліково-інформаційної збалансованості інституціональної інфраструктури, Каменська І. В. (2017)
Лисюк А. В. - Обліково-нормативний аспект соціальної реклами: шляхи удосконалення (2017)
Овчарик Р. Ю. - Аудит на базі комп’ютерних програм: продуктивність, рентабельністьта тенденції розвитку (2017)
Райковська І. Т. - Зміст стратегічного аналізу в сучасному ринковому середовищі (2017)
Шпак В. А. - Підходи до розвитку бухгалтерського обліку (2017)
Калюжний Р. А. - Правозастосовна діяльність як соціокультурне явище, Шапенко Л. О. (2017)
Дудченко О. С. - Види нормативно-правових актів центральних органів державної влади та управління УСРР в першій половині 1920-х рр. (2017)
Славна О. В. - Громадянське суспільство як основа розвитку правової держави в контексті конституційної реформи (2017)
Bezzubov D. - Ensuring information security by entities in information economy, Stepankivska N. (2017)
Горбунова О. Ю. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність національної поліції України (2017)
Грохольський В. Л. - Визначення сутності державного управління та його відмежування від суміжних понять (2017)
Мушенок В. В. - Генеза системи місцевого оподаткування в Україні (2017)
Остапенко О. І. - Загроза, ризик та особиста безпека при затриманні правопорушника (2017)
Світличний О. П. - Адміністративна відповідальність посадових осіб та фізичних осіб — підприємців за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності (2017)
Єлісєєв В. С. - Про правове закріплення показників ефективності використання сільськогосподарських земель (2017)
Курило В. І. - Окремі аспекти правового регулювання відносин у сфері рекультивації земель в Україні та відповідність вимогам ЄС, Лебідь В. І. (2017)
Шульга Є. В. - Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від впливу військових конфліктів: проблеми ефективності (2017)
Московченко А. А. - Особливості комунікативної толерантності як складової структури особистості в студентів-менеджерів (2015)
Образцова О. М. - Інноваційна технологія модульно-розвивального навчання особливої дитини як засіб її соціалізації (2015)
Поліщук С. П. - Сучасні проблеми життєвого самовизначення студентів (2015)
Радзівіл К. П. - Основні тенденції динаміки професійних очікувань майбутніх психологів (2015)
Резникова Е. А. - Особенности психических ресурсов личности в ранней юности (2015)
Сердюченко О. Є. - Особливості прояву психічних станів участників бойових дій: теоретичний аналіз (2015)
Столярчук О. А. - Специфіка переживання кризи професійної ідентифікації майбутніми вчителями (2015)
Тітов І. Г. - Життєві контексти особистісного самовизначення в юнацькому віці (2015)
Фінів О. Я. - Теоретико-емпіричне вивчення функціональної семантики самозахисту/психозахисту особистості (2015)
Черепєхіна О. А. - Розвиток ціннісного ставлення до професійного саморозвитку у студентів-психологів засобами навчально-психологічного тренінгу (2015)
Яновська Т. А. - Особливості розвитку схильності до педагогічної діяльності у шкільної молоді, Калюжна Ю. І. (2015)
Горбаль І. С. - Соціально-психологічні аспекти функціонування пенсіонерів як соціальної групи (2015)
Данильченко Т. В. - Ознаки соціального добробуту в українському вимірі (2015)
Дроздов О. Ю. - Психологічна модель масової геополітичної свідомості (2015)
Камінська С. В. - Соціально-психологічні особливості професійної ідентичності студентів різних напрямів підготовки (2015)
Кізіма В. В. - Соціально-психологічна характеристика жителів мегаполіса (2015)
Літвінова О. В. - Дослідження специфіки страхів молодших школярів як результат пережитих бойових дій, Коваленко Н. С. (2015)
Мельничук О. Б. - Професійний інтелект як проблема психології (2015)
Мітіна С. В. - Протидія насильству в сім’ї щодо неповнолітних (2015)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців (2015)
Уварова С. Г. - Сучасне суспільство у вимірі перманентної кризовості (2015)
Посвістак О. А. - Еволюційний підхід до вивчення психології сім’ї (2015)
Сосніхіна С. Є. - Ретроспективний аналіз розвитку сім’ї та шлюбно-сімейних відносин у суспільстві (2015)
Сірко Р. І. - Структура професійної придатності особистості до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Васильченко О. М. - Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури (2015)
Лапушенко М. В. - Психологічні вияви дисморфофобії серед дорослих жінок-пацієнток клінік пластичної хірургії (2015)
Оніщенко Н. В. - Особливості надання екстреної психологічної допомоги родичам загиблих унаслідок надзвичайних ситуацій (2015)
Царькова О. В. - Дослідження впливу почуття провини на психологічний стан батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами (2015)
Андрейко Б. В. - Соціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку (2015)
Старцева В. П. - Особливості операційного компонента соціально-побутового орієнтування з погляду спілкування (2015)
Макеєва О. М. - Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури як складових правової системи (2017)
Омельчук В. А. - Реалізація прав і свобод людини в сучасній Україні: окремі проблеми правового регулювання (2017)
Братков С. І. - Види поліцейських заходів, що застосовуються Національною поліцією України (2017)
Кравчук М. Ю. - Становлення інституту правового регулювання оподаткування (2017)
Курило В. І. - Органи місцевої влади в управлінській діяльності у галузі земельних ресурсів, Овчарук С. С. (2017)
Мельничук О. Ф. - Правові аспекти управління у сфері вищої освіти в Україні (2017)
Мушенок В. В. - Перспективи правового регулювання партнерських відносин у сфері податкового контролю (2017)
Піддубна Д. С. - Ґенеза формування органічного виробництва в Україні — практичний та правовий аспекти (2017)
Піддубний О. Ю. - Метод екологічного, природоресурсного права та права екологічної безпеки (на прикладі правового регулювання сфери біотехнологій) (2017)
Позняков С. П. - Правове регулювання інфраструктурної підтримки економічного розвитку аграрного сектору економіки України: шляхи удосконалення (2017)
Сорока Л. В. - Особливості дотримання аудиторської та банківської таємниць у зарубіжних країнах та їх правове регулювання (2017)
Заросило В. О. - Історичні аспекти міжнародного миротворчого руху та участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих місіях і можливість його розвитку (2017)
Кравченко П. А. - В. Г. Короленко як ідеолог українського культурного націоналізму, Блоха Я. Є. (2016)
Хамар У. В. - Аналіз особливостей обґрунтування знань Арістотелем (2016)
Бондар І. О. - Політеїзм як фактор давньогрецької ментальності (2016)
Салій А. В. - Самотні світи Ежена Іонеско (історико-філософський аналіз) (2016)
Білецька В. В. - "Філософія серця" Г. Сковороди у філософських рефлексіях І. Мірчука (2016)
Кравченко П. А. - Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності (2016)
Іванова Н. В. - Мислення як фактор самотворення людини: ситуація антропоезису (2016)
Блоха Я. Є. - Принцип справедливості у філософії Платона та Арістотеля (2016)
Федій О. А. - Філософські підходи до осмислення категорії "середовище" (2016)
Казаков М. А. - Інтенсіонально-прагматичний підхід до аналізу d-пропозицій у формальних системах: метаматематичний аспект (2016)
Головіна Н. І. - Естетизація соціального як тенденція сучасності (2016)
Царенок А. В. - Методологічні основи дослідження візантійської естетики аскетизму (2016)
Скобцова О. М. - Багатоголосне виконання як образ народного музичного мислення (2016)
Поправко О. В. - Філософське осмислення свята як феномену культури (2016)
Цебрій І. В. - Філософія Риссорджименто в творчості Джузеппе Верді, Мелешко С. В. (2016)
Усанова Л. А. - Лабіринти смислової невизначеності. Рецензія на монографію: Лідія Сафонік. Буттєвість сенсу людського життя. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с. (2016)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2016)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2016)
Араджионі М. А. - Відомі та маловідомі сходознавчі дослідження Я. Р. Дашкевича, Бубенок О. Б., Мавріна О. С. (2016)
Кочубей Ю. М. - Ярослав Дашкевич і питання національних меншин в Україні (2016)
Василюк О. Д. - Вірмени України в дослідженнях Я. Р. Дашкевича (2016)
Азізян С. Л. - Становище Львівської архідієцезії Вірменської католицької церкви під час Другої світової війни (2016)
Капранов С. В. - Паназійська ідея у житті й творчості Окави Сюмея (2016)
Кіктенко В. О. - Історичний дискурс у традиційному та сучасному Китаї (2016)
Мадатли Э. Я. - Вопрос о роли Азербайджана в движении за Конституцию в иранской историографии (2016)
Марков Д. Є. - Індуїстсько-буддійський синкретизм у середньовічному і ранньомодерному Непалі (стела середини XVIII ст. про відновлення Ступи Сваямбхунатх) (2016)
Мустафазаде Т. Т. - О проекте российского правительства по созданию на территории Азербайджана христианских государств (первая половина 1780-х гг.) (2016)
Станіславський В. В. - Гетьманщина та Туреччина в період Великої Північної війни: торгівля полоненими з Прибалтики (2016)
Огнєва О. Д. - Тибетець Джам’янг Норбу як автор на сторінках свого роману "Мандала Шерлока Холмса: Пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” (2016)
Хамрай О. О. - Перспективи застосування феноменологічного підходу в описі арабської граматики (2016)
Бурба Д. В. - Нáрада-бгакті-сутри / переклад з санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2016)
Васьків М. С. - "Омріяний край”, який треба здобути боротьбою і працею (2016)
Марков Д. Є. - 10-та Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (Київ, 22 вересня 2016 р.) (2016)
Марков Д. Є. - Конференція "Під небом Південної Азії” (ПНЮА-6 "Вещь и польза” (Москва, 12–13 жовтня 2016 р.)) (2016)
Нємченко І. В. - 11-ті читання пам’яті професора П. Й. Каришковського (Одеса, 11–13 березня 2016 р.) (2016)
Огнєва О. Д. - 2-га Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна наука Півдня Росії: міжнародна і регіональна взаємодія”, присвячена 75-річчю Калмицького інституту гуманітарних досліджень РАН (Еліста, 14–15 вересня 2016 р.) (2016)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "Ancient Egyptian coffins: past – present – future” (Кембридж, 7–9 квітня 2016 р.) (2016)
Василюк О. Д. - Пам’яті Елли Григорівни Циганкової (11.06.1934 – 24.10.2016) (2016)
Батлук В. А. - Один із шляхів вирішення екологічних проблем у галузі охорони атмосферного повітря, Параняк Н. М., Сукач Р. Ю. (2012)
Севостьянов І. В. - Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів (2012)
Савуляк В. І. - Вплив гідроманіпулятора мобільної машини на формування тріщино-небезпечних зон несучої конструкції, Бакалець Д. В. (2012)
Корендій В. М. - Конструювання механізмів регулювання потужності вітроустановок (2012)
Лущ В. І. - Вплив конструктивних елементів пристроїв для осадження продуктів горіння на дисперсність крапель у повітряно-водяному струмені, Мельник П. І., Наливайко М. А. (2012)
Гришко И. А. - Возможность применения ультразвуковой кавитации для обеззараживания технологических сред на примере смазывающе-охлаждающей жидкости, Луговской А. Ф. (2012)
Макаренко P. A. - Влияние равномерного подвода среды на структуру потока в тупиковой зоне вихревой камеры (2012)
Лебедев A. Ю. - Визначення нерівномірності подачі лабіринтно-гвинотового насоса, Андренко П. М. (2012)
Батлук B. А. - Математична модель пилоочистки, Батлук В. В., Козира І. М. (2012)
Шестаков A. A. - Определение потери полного давления жидкости с учетом ее сжимаемости при внезапном расширении трубопровода (2012)
Мана О. М. - Запобігання деструкції композитних матеріалів при виконанні операцій струминно-абразивного прошивання малих отворів (2012)
Гнатів P. M. - Експериментальне визначення пульсації дотичних напружень на стінці трубопровода при перехідному режимі руху рідини (2012)
Рикуніч Ю. М. - Експериментальні дослідження втомної міцності стрижневих елементів пневматичних клапанів з двопозиційним електромагнітним приводом, Ситніков О. Є., Федоричко Я. Б., Барилюк Є. І., Зайончковський Г. Й. (2012)
Лозінський Д. О. - Дослідження пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоків, Козлов Л. Г. (2012)
Дерібо О. В. - Аналіз точності фрезерної обробки на багатоцільових верстатах з ЧПК, Дусанюк Ж. П., Черноволик Г. О. (2012)
Дусанюк Ж. П. - Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням, Шиліна О. П., Федорченко М. П. (2012)
Сахно Ю. О. - Вибір системи живлення гідроопор колінчастого вала двигуна внутрішнього згорання автомобіля, Сахно Є. Ю., Шевченко Я. В. (2012)
Черновол М. І. - Методи діагностування гідравлічних приводів комбайнів на динамічних перехідних режимах їх функціонування, Свірень М. О., Яременко В. В. (2012)
Бойко A. І. - Дослідження впливу додаткового дозатора на точність висіву пневмомеханічним апаратом, Банний O. O. (2012)
Лозінський Д. О. - Дослідження стійкості роботи пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоками, Репінський С. В., Петров О. В. (2012)
Улексін B. О. - Циркуляційний насос для гідропневматичного висівного апарата, Бойко В. В. (2012)
Хомич C. М. - Обгрунтування теоретичної продуктивності пневматичного (ерліфтного) пристрою для добування сапропелів (2012)
Рудницький В. О. - Дослідження причин травматизму, його особливості і профілактика в господарствах АПК, Спірін A. B., Туровська В. В. (2012)
Андрюшкова О. А. - Окремі проблеми функціонування органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (2016)
Бондаренко Є. В. - Мотиваційний компонент професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв: теоретичні засади (2016)
Боярська-Хоменко А. В. - Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) (2016)
Будянська В. А. - Дидактична гра як засіб формування культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти (2016)
Глушич В. В. - Витоки становлення та розвитку виховання підлітків в американських школах (2016)
Кіриченко С. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у освітній проектній діяльності вчителів старшої школи (2016)
Куценко Т. В. - Структура і функції професійної самореалізації учителів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Мариківська Г. А. - Комунікативне спрямування навчання рідної мови на підготовчих курсах вищих навчальних закладів як умова виховання мовленнєвої культури майбутніх абітурієнтів (2016)
Стасевський Ю. С. - Педагогічні підходи до вивчення міжособистісних стосунків у колективі (2016)
Тарарак Н. Г. - Формування поняття "Ціннісні орієнтації" студентів ВНЗ мистецького профілю (кінець XX–XXI ст.) (2016)
Шафранська Т. Ю. - Технологічна модель формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2016)
Шевченко М. Ю. - Основні засади процесу формування професійної культури майбутніх працівників галузі освіти, Соляк Л. В. (2016)
Штефан Л. А. - Особливості організації дистанційного навчання студентів ВНЗ в англомовних країнах (80–90-ті рр. ХХ ст.), Бекетова Ю. В. (2016)
Іванов М. І. - Моделювання привода маніпулятора машини для порційної видачі кормів, Шаргородський С. А., Міщук O. М., Руткевич B. C., Гавенко В. В. (2012)
Севостьянов І. В. - Моделювання гідроімпульсної установки для потокового віброударного очищення вологих дисперсних матеріалів, Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин B. C. (2012)
Tвердохліб І. В. - Основні підходи для обґрунтування технологічних рішень процесу обмолоту, витирання та сепарації насіння бобових трав, Спірін A. B., Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2012)
Савуляк В. І. - Моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода насоса мембранного типу, Коц І. В., Петрусь В. В. (2012)
Іванов М. І. - Привод механізму блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів, Шаргородський С. А., Подолянин І. М., Руткевич B. C. (2012)
Середа Л. П. - Насос-дозатор з додатковим зливним золотником з новою системою керування для гідрооб’смних систем рульового керування, Козак Ю. М., Моторна О.О., Переяславський О. М. (2012)
Зубченко О. М. - Виділення води з пального за допомогою електричного поля, Жук А. П. (2012)
Ящук О. П. - Вплив абразиву на характеристики ріжучого струменя (2012)
Батлу В. А. - Динаміка руху частинок у внутрішній області стаціонарного турбулентного потоку в циклоні, Макарчук В. Г., Романцов Е. В. (2012)
Емельянова H. A. - К вопросу построения математической модели процесса движения бетонной смеси по трубопроводу, Задорожный A. A., Меленцов H. A. (2012)
Вітенько Т. М. - Кінетика екстрагування за умови кавітаційного гідродинамічного режиму, Зарецька Т. В. (2012)
Губарев A. П. - Особенности использования централизованных смазочных систем на горно-обогатительных комбинатах, Левченко О. В., Фортенко В. В., Музыка И. Ю. (2012)
Федорииенкр Д. Ю. - Пошук просторової функції тиску в регульованому радіальному гідростатичному підшипнику засобами системи cosmosfloworks, Бойко С. В., Сапон С. П. (2012)
Слободян С. М. - Неравновесность термодинамики диска культиватора в среде, Романишина С. А., Романишин А. Ю., Стецюк В. И. (2012)
Моісеенко М. С. - Підвищення працездатності елементів гідрорізальних пристроїв за допомогою функцюнально-оріентованого підходу, Саленко О. Ф., Кумуржи О. Ю., Ляшенко Б. А., Рутковський А. В. (2012)
Козлов Л. Г. - Енергоощадний гідропривод, чутливий до навантаження, на базі мультирежимного паророзподільника, Петров О. В. (2012)
Проценко О. І. - Математична модель віброустановки з гідроімпульсним приводом для очищення труб великого діаметру, Манжілевський О. Д., Булига Ю. В. (2012)
Рикуніч Ю. М. - Визначення запасів працездатності малогабаритних електромагнітних клапанів (2012)
Тарасенко Т. В. - Эрозионные испытания конструкционных материалов элементов гидроаппаратуры, Глазков М. М., Бадах В. Н. (2012)
Анденко П. М. - Дослiжедая впливу форми пульсацій тиску в гідроагрегаті на коефіціснт гасіння гасителя, Свинаренко М. С. (2012)
Гpабoвський Г. Г. - Мехатронна система керування плавкою титану, Цибрій Ю. О. (2012)
Николенко И. В. - Математическое моделирование волновых переходных процессов в гидравлических приводах на основе аксиально-поршневых дискретно регулируемых гидромашин, Рыжаков А. Н. (2012)
Бутькo B. С. - Исследование статических характеристик автоматических регуляторов разгруженного и нагруженного типов, Сябрюк Е. Н., Нетреба В. П. (2012)
Уминськии C. М. - Гідродинамічна установка для отримання біодизельного палива в умовах агрoвиробництва (2012)
Курган Н. В. - Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на малих підприємствах України, Кіпренко А. Ю. (2016)
Свєженцев О. О. - Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики (2016)
Гоцуляк Л. В. - Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні (2016)
Левкович О. В. - Реакція волатильності українського фондового індексу PFTS на компоненту "несподіванки" немонетарних інформаційних сигналів: секторальні особливості (2016)
Матюшенко І. Ю. - Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС (2016)
Козирєва О. В. - Теоретичне забезпечення формування концепції просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні (2016)
Внукова Н. М. - Удосконалення управління вибором джерел оновлення необоротних активів підприємства, Пристінська М. В. (2016)
Залознова Ю. С. - Науково-методичне забезпечення вдосконалення системи управління збутовою діяльністю вугледобувного підприємства, Трушкіна Н. В. (2016)
Гонтарева І. В. - Особливості циклів функціонування та розвитку підприємницьких структур (2016)
Гуцалюк О. М. - Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку (2016)
Гниря А. В. - Методичний підхід до систематизації складових управління документами та контентом організації на основі технологій електронного документообігу та ECM-рішень (2016)
Іванова М. І. - Принципи формування логістичних систем (2016)
Йосипенко О. А. - Аналіз використання портфельних інвестицій у забезпеченні економічного розвитку (2016)
Олійник В. С. - Облікова політика як основа бухгалтерського обліку виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах (2016)
Семененко К. Ю. - Методи стимулювання відвідувачів антикафе, Кухта К. А., Скригун Н. П., Капінус Л. В. (2016)
Боднар О. В. - Наукові аспекти моніторингу цін і витрат на продукцію рослинництва (2016)
Іртищева І. О. - Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії, Дубинська І. І. (2016)
Зайцева І. С. - Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу, Задорожко Г. Р. (2016)
Коваль Г. В. - Волонтерський рух на підтримку АТО: актуальність та специфіка як об’єкту соціально-психологічного аналізу (2016)
Литвинчук Л. М. - Проблема співзалежності як брак почуття внутрішнього власного значення (2016)
Кокарєва М. В. - Психологічні особливості сприймання студентами рекламної інформації, Подшивайлов Ф. М. (2016)
Крупельницька Л. Ф. - Особливості прояву почуття гумору в осіб різних типів темпераменту, Шпортун О. М. (2016)
Прохоренко Л. І. - Формування рефлексії у школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Ткачук Т. А. - Психологічні особливості копінг-поведінки підлітків в процесі подолання стресових ситуацій, Якимович М. С. (2016)
Ткачук Т. А. - Психологічні особливості розвитку ціннісних орієнтацій у підлітків, Плис Н. С. (2016)
Шамне А. В. - Модальності психосоціального розвитку правопорушників (деліквентів) і їх соціально адаптованих (законослухняних) однолітків (2016)
Яковлева Н. Ю. - Психодіагностика соматоформних розладів як одного з видів погранічних психічних розладів у пацієнтів з отосклерозом (2016)
Веретільник Т. І. - Особливості кавітаційної обробки рідини р умовах вихрової відцентрової стратифікації потоку, Циба О. А. (2012)
Ремарчук М. П. - Підвищення ефективності мініагротехніки на усіх стадіях життсвого циклу, Овсянніков С. І. (2012)
Савуляк В. І. - Аналіз відмов гідроприводів мобільних машин під час запуску, Семічаснова Н. С. (2012)
Чернюк В. В. - Вплив гідродинамічно активних додатків на гідравлічний опір раптових звужень труб, Орел В. І., Піцишин Б. С. (2012)
Деева B. C. - Динамика контактного пространства скольжения среды и поверхности рабочего органа агромашин, Слободян С. М., Романишина С. А. (2012)
Тарасенко Т. В. - Розрахунок критичних параметрів кавітаційного витікання через дросельні пристрої, Глазков М. М., Ланецький В. Г. (2012)
Батлук В. А. - Експериментальні дослідження відцентрово-інерційних пиловловлювачів, Сукач Р. Ю., Колісник М. Я. (2012)
Яхно О. М. - Реологічні особливості робочих рідин авіаційного гідропривода, Губарев О. П., Муращенко A. M. (2012)
Гнатів P. M. - Асимптотичний метод виведення дисипативної моделі неусталеного потоку рідини, Микитин М. Й. (2012)
Струтинський В. Б. - Проектування прогресивних конструкцій регульованих гідростатичних опор, Федориненко Д. Ю. (2012)
Грищенко В. И. - Моделирование процесса позиционирования пневмогидравлического привода установочных движений, Сидоренко B. C., Дымочкин Д. Д. (2012)
Тихенко В. Н. - Исследование равномерности движения гидропривода стола отделочно-расточного станка, Волков A. A. (2012)
Крутіков Г. А. - Оптимізація конструктивних параметрів мехатронних перетворювачів, Стрижак М. Г. (2012)
Жилевич М. И. - Гидропривод для запуска двигателей внутреннего сгорания, Королькевич A. B., Королькевич В. А., Шевченко B. C. (2012)
Зайончковский Г. И. - Расчет параметров многозазорного электромагнитного привода пневматического клапана с плоским якорем, Барилюк Е. И. (2012)
Поліщук Л. K. - Вмонтований гідравлічний привод конвеєра з пусковим пристроем, Малярчук А. О., Коцюбівський Р. П. (2012)
Бурєнніков Ю. А. - Оптимізація конструктивних параметрів комбінованого регулятора подачі аксіально-поршневого регульованого насоса, Козлов Л. Г., Репінський С. В., Поліщук О. В. (2012)
Петров О. В. - Дослідження гідравлічних втрат тиску у тривимірних моделях гідроагрегатів за допомогою комп'ютерного моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE-системi, Сухоруков С. І., Печенкін П. О., Павлюк О. О. (2012)
Лисенко B. C. - Математична модель гідропривода з гідромотором, Цибрій Ю. О. (2012)
Аврунин Г. А. - Анализ конструктивных особенностей объемных гидроприводов для подъема кабины автомобиля, Богомолов В. А., Клименко В. И., Залогин М. Ю., Мороз И. И., Кабаненко И. В. (2012)
Струтинський C. В. - Газодинаміка клапанів високого тиску із врахуванням релаксації форми пружного сідла, Ушенко Н. І. (2012)
Веселовська Н. Р. - Загальні принципи підвищення надійності та ефективності діагностування обладнання з гідроімпульсним приводом, Зелінська О. В. (2012)
Шилінa О. П. - Підвищення зносостійкості робочих поверхонь штока гідроциліндра когерентним випромінюванням (2012)
Кузнецов Ю. Н. - Применение морфологического анализа для расширения мобильности и сферы использования станков, Хамуйела Герра Ж. А. (2012)
Середа Л. П. - Аналіз і дослідження гідропривода мішалок мобільної біогазової установки, Зінєв М. В. (2012)
Содержание (2015)
Корекція гіперурикемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності. Інформаційний лист (2015)
Анохіна Г. А. - Біотин: незаслужено забутий вітамін та його роль у корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті 2-го типу, Харченко Н. В., Харченко В. В. (2015)
Воробей Л. І. - Розлади дихання під час сну: вагітність – фактор ризику? (2015)
Величко В. И. - Опыт применения симуляционных методов в обучении семейных врачей, Артеменко В. В., Данильчук Г. А., Новиков Д. А. (2015)
Семенова Е. - Роль меди и марганца в метаболизме железа, Кунина М., Стуклов Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря, Мікропуло І. Р., Кононенко О. А. (2015)
Бурчинский С. Г. - Циркадные ритмы и нарушения сна: возможности патогенетической фармакотерапии (2015)
Хіміон Л. В. - Застосування спіраміцину в клінічній практиці, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2015)
Шуба Н. М. - Изучение эффективности нимесулида и его влияние на отдельные патогенетические факторы у больных с остеоартрозом в практике семейного врача, Воронова Т. Д., Пилипенко А. В. (2015)
Іванов Д. Д. - Інфекції сечових шляхів у практиці сімейного лікаря, Кушніренко С. В. (2015)
Гороховская Г. Н. - Отеки при хронической венозной недостаточности нижних конечностей: клинические проявления, медикаментозное и хирургическое лечение, Юн В. Л. (2015)
Blake K. - Препарати з хіральним переключенням для лікування бронхіальної астми та алергій: реальні переваги чи маркетинговий обман, Raissy H. (2015)
Тихонова С. А. - Зв’язок між варфарин-асоційованими інтестинальними геморагіями та онкопатологією кишечнику (клінічне спостереження), Хижняк О. В., Яблонська В. Б., Четверіков С. Г. (2015)
Заремба Є. Х. - Зміни коронарних артерій при гострому коронарному синдромі, Сало В. М., Мизак Я. В. (2015)
Хіміон Л. В. - Маркери субклінічного атеросклерозу та їхній зв’язок із метаболічними порушеннями у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Ткаченко В. І., Рибицька М. О., Продусевич Л. В. (2015)
Приходько В. Ю. - Фактори кардіоваскулярного ризику і ураження органів-мішеней у хворих з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2015)
Яркова С. В. - Особливості маркерів атерогенезу, ендотеліальної дисфункції, васкулярного ремоделювання та шляхи їхньої корекції (2015)
Кузнецова Л. П. - Стратегія ведення пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, сполученою з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Богослав Т. В., Решетілов Ю. І., Кравченко О. О., Медведєв В. В., Пузік С. Г. (2015)
Чуприна Г. М. - Больові поперекові синдроми і артрози суглобів нижніх кінцівок як прояв коморбідності у хворих на розсіяний склероз: особливості перебігу, підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности и пути фармакологической коррекции энергетического метаболизма мозга в клинической практике (2015)
Потаскалова В. С. - Стан центральної нервової системи за даними нейропсихологічного дослідження у чоловіків з есенціальною артеріальною гіпертензією, які працювали за умов впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности комплексной коррекции регуляторных функций центральной нервной системы при психосоматической патологии (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату Ототон у комплексній терапії гострих респіраторних захворювань та гострих середніх отитів у дітей раннього віку, Пустовіт Д. В., Іовіца Т. В., Аль-Нажар М. А. (2015)
Кочуева М. Н. - К вопросу применения нимесулида в практике педиатра, Кочуев Г. И., Псарева В. Г., Самбург Я. Ю. (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід проведення оральної регідратаційної терапії із застосуванням препарату Регідрон Оптим у дітей з ацетонемічним синдромом, Гищак Т. В., Іовіца Т. В., Марушко Є. Ю. (2015)
Попович С. В. - Вибуркол – биорегуляционный подход в практике семейного врача при заболеваниях у детей (2015)
Веретельник О. В. - Вульгарні акне у практиці сімейного лікаря: етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Резніченко Н. Ю., Красько М. П., Лущан Г. А. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Хронічні алергійні захворювання шкіри: сучасні підходи до діагностики та лікування (2015)
Гартовська І. Р. - Інновації в гематології: бендамустин у лікуванні лімфопроліферативних захворювань (2015)
Дєєва Ю. В. - Результати комплексного застосування препаратів Гексаліз та Гексаспрей у лікуванні запальних захворювань глотки (2015)
Гогунська І. В. - Застосування сорбентів у комплексному лікуванні хворих на алергічний риніт, Наумова О. О., Смагіна Т. В., Зарицька І. С. (2015)
Попович В. І. - Гострий вірусний риносинусит: сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування (2015)
Кузнецова Л. В. - Выбор антигистаминной терапии при лечении больных сезонным аллергическим ринитом (2015)
Євгенії Хомівні Зарембі - 80 (2015)
Чухриенко Н. Д. - Некоторые аспекты диагностики и ведения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, актуальные для врача общей практики, Василевская И. В. (2015)
Бойчук Т. М. - Роль університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги у підготовці сімейних лікарів на додипломному та післядипломному освітніх етапах, Сидорчук Л. П., Геруш І. В., Білецький С. В., Петринич О. А., Іващук С. І., Казанцева Т. В., Мельничук Л. В., Никифор Л. В., Соколенко А. А. (2015)
Міщук В. Г. - Шляхи удосконалення підготовки лікарів загальної практики–сімейної медицини на додипломному рівні, роль університетської клініки, Венгрович О. З., Григорук Г. В., Капечук В. В. (2015)
Ефимова Н. А. - Влияние клинико-анамнестических параметров на формирование эндотелиальной дисфункции у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (2015)
Цубанова Н. А. - Хронофармакология. Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии (2015)
Крикливець Л. Г. - Модернізація мережі закладів охорони здоров’я Чернівецької області, що надають первинну медичну допомогу, Білецький С. В., Сидорчук Л. П. (2015)
Шумова Н. В. - Влияние карведилола при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом ІІ типа как полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней, Кожин М. И., Шушляпин О. И., Добровольская И. Н., Грицюк Г. П. (2015)
Корж О. М. - Рівень матриксних металопротеїназ та маркерів запалення у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Кочуєв Г. І., Кочуєва М. М., Краснокутський С. В. (2015)
Сюсюка В. Г. - Оцінювання типу реагування вагітних на соматичну патологію (2015)
Корж О. М. - Профілактика хронічних неінфекційних захворювань у діяльності сімейного лікаря (2015)
Снопков Ю. П. - Вклад Харьковского медицинского общества (ассоциации) в оптимизацию первичной медицинской помощи в регионе, Корж А. Н., Цогоева Л. М., Березняков В. И., Кочуев Г. И. (2015)
Сыкал И. Н. - Электростимуляция мышц тазового дна в практике семейного врача, Кандыба Л. И., Снопкова Л. В., Черепова В. И. (2015)
Титова Т. А. - Особливості інгаляційної терапі (2015)
Ткаченко В. І. - Застосування методики проблемно-орієнтованого навчання з метою підвищення якості підготовки сімейних лікарів, Хіміон Л. В. (2015)
Синельник В. П. - Перспективи дослідження якості життя ліквідаторів аварії на ЧАЕС у практиці сімейного лікаря (2015)
Снопкова Л. В. - Восстановление репродуктивной функции у женщин с хроническим эндометритом в практике семейного врача, Черепова В. И., Кандыба Л. И., Сыкал И. Н. (2015)
Федорова Н. С. - Неінвазивна методика у діагностиці загострення хронічних запальних захворювань кишечнику (2015)
Ткаченко В. І. - Оцінювання якості діабетологічної допомоги та результатів впровадження уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу за індикаторами якості (2015)
Хвисюк О. М. - Формування світогляду лікаря загальної практики–сімейної медицини і шляхи удосконалення якості його підготовки, Марченко В. Г., Корж О. М., Жадан І. А. (2015)
Корж О. М. - Вплив розувастатину на ендотеліальну дисфункцію у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Кочуєв Г. І., Кочуєва М. М., Краснокутський С. В., Плєхова О. О. (2015)
Матюха Л. Ф. - Надання невідкладної медичної допомоги лікарем загальної практики–сімейним лікарем, Титова Т. А., Трембанчук М. А., Лійка В. Ю. (2015)
Яворський В. В. - Характеристика параметрів імунологічної реактивності та обов’язкового медичного обстеження донорів плазмаферезу з урахуванням їхнього місця проживання, Малигон О. І., Богданчикова О. А., Клименко М. О. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Фактори прогнозування ризику трансмісії перинатальної ВІЛ-інфекції, Чикаренко З. О., Будаєва І. В., Ревенко Г. О., Гавриленко Л. О., Лопатенко Г. О. (2015)
Чабан Т. І. - Вплив мотиваційних чинників у роботі сімейного лікаря в Україні та країнах Європи на ефективність охорони здоров’я (2015)
Корж О. М. - Сучасні напрямки первинної профілактики серцево-судинних захворювань: роль сімейного лікаря, Кочуєв Г. І., Краснокутський С. В. (2015)
Шейко С. О. - Залежність фібриляції передсердь від тиреоїдного стану у хворих з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом, Василенко В. А., Колб Н. О. (2015)
Шейко С. О. - Вплив стимуляторів еритропоезу на клінічний перебіг хронічної серцевої недостатності з анемічним синдромом у хворих похилого віку, Василенко В. А., Колб Н. О. (2015)
Шаповал С. Д. - Сучасні навчальні технології у безперервному професійному розвитку лікарів загальної практики–сімейної медицини, Дмитрієва С. М., Грицун Т. О. (2015)
Маргитич С. В. - Элиминал гель в комплексном лечении слизистой оболочки полости рта при аллергических заболеваниях, Максаков Д. Н., Карп К. С., Карп А. С. (2015)
Рецензія на монографію Лемішка Б. Б. "Механізм державного управління модернізаційним розвитком первинної медичної допомоги на регіональному рівні" (2015)
Буричка Р. - "Споживання інформації" у сучасному українському місті під час війни: інформаційний "розрив" між Сходом та Заходом (2016)
Кондратик Л. - Релігія як соціальний інститут (2016)
Малес Л. - Дискурс декомунізації в Києві (2016)
Orlova O. - Formation of Market Values in the Development of Modern Theatrical Art (2016)
Опейда Л. - Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту "Віртуальний Луцьк"), Опейда А. (2016)
Сальнікова С. - Ціннісно-нормативні моделі міського середнього класу в Україні (за даними компанії TNS), Хом’як А. (2016)
Букрєєва І. - Інтеркультурність як чинник формування соціокультурного капіталу міста, Павленко В. (2016)
Кузнєцова А. - Емпірична репрезентація втілення інтеркультурної політики на прикладі мережі європейських міст (2016)
Полюга В. - Феномен міського публічного простору (одна вулиця, два дні, місто-мільйонник: досвід соціального експерименту в місті Одеса) (2016)
Шевчук М. - Free walking tour як засіб актуалізації міського патріотизму (2016)
Яремчук С. - Регіональна специфіка релігійних інституцій українського суспільства (2016)
Булавін Д. - Сучасні теоретичні аспекти та практика управління в українських містах (2016)
Глебова Н. - Професійно-освітні чинники підготовки фахівців водного транспорту в контексті проблеми регіонального розвитку й соціальної стабільності Приморського регіону (2016)
Гордієнко Н. - Особливості процесу адаптації випускників інтернатного закладу системи освіти до соціального середовища (2016)
Orlov V. - The Problem of Election Administration Professionalization in Modern Public Administration in Ukraine (2016)
Савка В. - Регулювання соціальних проблем на рівні міської громади та його вплив на формування іміджу міста, Сметаніна О. (2016)
Алфьорова В. - Коучинг як інструмент професійного розвитку людини в сучасних реаліях міста (2016)
Ілуца Т. - Гендерні особливості політичної діяльності на місцевому рівні України (2016)
Сохач О. - Соціальна робота з різними категоріями засуджених (2016)
Скальський В. Р. - Підвищення ефективності збудження сигналів магнетопружної акустичної емісії, Почапський Є. П., Клим Б. П., Коблан І. М. (2016)
Джала Р. М. - Вплив електрофізичних параметрів середовища на ємність металевого циліндра з ізоляцією, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2016)
Юзефович Р. М. - Визначення покомпонентної функції когерентності взаємозв’язаних періодично нестаціонарних випадкових сигналів, Яворський І. М., Мацько І. Й., Семенов П. О. (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із передаванням функцій між однотипними модулями, Щербовських С. В. (2016)
Коман Б. П. - Автоматизований комплекс для дослідження параметрів електроактивних центрів у твердих тілах з використанням методики термостимульованої деполяризації (2016)
Івасів І. Б. - Оцінка розмірів корозійних виразок за критерієм гладкості обвідної сигналу сенсора дифузного відбивання світла (2016)
Єрохін А. Л. - Аналіз тепломасообміну в приміщенні будівлі, Зацеркляний Г. А. (2016)
Максименко О. П. - Застосування перетворення Фур’є–Меліна для цифрової кореляційної обробки спекл-зображень (2016)
Максименко О. П. - Аналіз похибок геометричної корекції спекл-зображень на основі перетворення Фур’є–Меліна (2016)
Івасенко І. Б. - Визначення розмірів непроварів на оцифрованих рентгенограмах зварних швів (2016)
Берегуляк О. Р. - Вирівнювання освітленості об’єктів сцени з використанням логарифмічного перетворення, Воробель Р. А. (2016)
Грицюк Ю. І. - Числове інтегрування табличних функцій двох змінних з використанням многочлена Тейлора, Драґан Я. П. (2016)
Литвин В. В. - Побудова онтології архітектурних термінів, Ремешило-Рибчинська О. І., Висоцька В. А. (2016)
Веремчук А. В. - Проектування програмного забезпечення для ідентифікації інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами, Пукас А. В., Войтюк І. Ф. (2016)
Боюн В. П. (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Яворський І. М. (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Воробель Р. А. ІV науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, присвячена пам’яті професора Б. О. Попова (2016)
Сопрунюк П. М. (2016)
Столярчук П. Г. (2016)
Костюк Н. - Особливості напрямів розвитку української богослужбово-музичної культури впродовж ХІХ століття (2012)
Клименко І. - Становлення української мелогеографії (2012)
Нефедов С. - Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянної виконавської школи) (2012)
Барабан Л. - Театральна трупа Федора Левицького в контексті української сценічної культури першої половини ХХ століття (1905–1909) (2012)
Журавльова Т. - Мелодраматичні тенденції в українському кінематографі тоталітарної доби: зміна ідейної парадигми (2012)
Росляк Р. - Реформування органів управління кінофікації та кінопрокату (кінець 1920-х – 1930-ті роки) (2012)
Безручко О. - Знімальний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 40-х роках XX століття (2012)
Гончарук О. - Клубні форми становлення естрадного мистецтва (2012)
Рудик М. - До проблеми трактування варіаційного циклу у творчості українських композиторів ("Українські писанки" Лесі Дичко) (2012)
Івахова К. - Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика (2012)
Олендарьов А. - Оркестр у театральній музиці Ігоря Шамо (2012)
Курінна М. - Серж Лифар: від Київської центростудії до Паризької опери (2012)
Щур О. - Народні музичні інструменти і взаємозв’язок світових культур: історико-мистецьке дослідження взаємозбагачення культур українського й угорського народів (2012)
Костюк Х. - До історії розвитку образу дитини у фільмах жахів (2012)
Іваннікова Л. - Перше монографічне дослідження творчості Василя Завітневича (2012)
Про авторів (2012)
Аніщенко О. В. - Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні, Прима С. М. (2016)
Бабушко С. В. - Едукатор дорослих чи учитель дорослих? (у пошуках відповідного терміну) (2016)
Василенко О. В. - Неформальна освіта дорослих:поняття, принципи і методи (2016)
Левченко В. В. - Актуалізація ресурсів у процесі професійно-особистісної адаптації в ситуації життєвих змін (2016)
Наумова В. Ю. - Розвиток професійної компетентності викладачів вищої школи в умовах формальної і неформальної освіти (2016)
Онищук Л. А. - Теоретико-методологічні засади конструювання та реалізації змісту освіти (2016)
Щербак О. І. - Освіта дорослих у контексті неперервності навчання (2016)
Hnatiuk M. - Krótki opis porównania szkolnictwa wyższego w Polsce i Ukrainie (2016)
Жуковський В. М. - Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід), Шустак Ю. І. (2016)
Лебединська М. О. - Музична освіта дорослих в історико-педагогічній ретроспективі (2016)
Пастушок О. І. - Специфіка розвитку освіти дорослих у Польщі (2016)
Товканець О. С. - Міжнародні нормативно-правові акти та їх вплив на підготовку фахівців з освітнього менеджменту в європейській вищій школі (2016)
Хохліна І. В. - Просвітницька діяльність товариства "Знання" в Україні (70-80-і роки ХХ століття) (2016)
Wiatrowski Z. - Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce – jej plusy i minusy (2016)
Баніт О. В. - Соціально-психологічні особливості кар’єрного зростання менеджерів у сучасному суспільстві: гендерний аспект (2016)
Коваленко Л. В. - Сутність і компоненти професійної компетентності вчителя української мови та літератури (2016)
Кравчинська Т. С. - Критерії професійного розвитку методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства (2016)
Телелим В. М. - Теоретико-методологічні засади та проблеми запровадження моніторингу якості військової освіти, Приходько Ю. І. (2016)
Шуневич О. М. - Умови післядипломної підготовки вчителів до формувння емоційного інтелекту мовної особистості учня (2016)
Yanitska-Panek T. - The concretum – model – abstractum or the search for effective strategies for promoting learner development (2016)
Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області (6 – 8 жовтня 2016 р.) (2016)
Регіональна Літня Академія країн Східного Партнерства – 2016 (21 – 28 серпня 2016 р.) (2016)
Aniszczenko Ołena, Olga Banit. Recenzja książki Małgorzata Franc "Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu. Ćwiczenia warsztatowe"(рецензія на книгу Малгожати Франц "Сприйняття проблеми. Вирішення проблеми. Тренувальні вправи", видавництво "Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy", 2016 р.) (2016)
Москаленко Л. - Онлайн платформа неформальної освіти, Петрушенко Ю. (2016)
Пам’ятка автору (2016)
Юдкін-Ріпун І. - Гумор і гротеск в українській культурі (2012)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (2: Шлях на Лугу) (2012)
Коренюк Ю. - Нові архівні матеріали з історії порятунку художнього ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору (2012)
Забашта Р. - Бушанський рельєф: формально-стилістичний аспект атрибуції (2012)
Оляніна С. - Нові атрибуції збережених ікон березнянського іконостаса (2012)
Мірошниченко Н. - Кімерійські міфологеми Максиміліана Волошина (до 135-річчя від дня народження мистця) (2012)
Міщенко І. - Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця (2012)
Бірюльов Ю. - Камінь – не вічний. Проблеми збереження і дослідження скульптурної спадщини Львова (2012)
Сторчай О. - Подробиці навчання в студії Жюліана з листа і паризького щоденника Бориса Егіза (2012)
Семчишин-Гузнер О. - Рец.: Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII–XX століть : каталог / Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів". – Л., 2011. – 316 с. : 125 кольор. ілюстр. (2012)
Міщенко І. - Огляд: Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття. Антологія /упоряд. Р. М. Яців. – Л. : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. – Ч. 1. – 232 с. : ілюстр. (2012)
Забашта Р. - Відгук: Дещо про наукову етику, або "Першовідкривацтво" в науці (2012)
Про авторів (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського