Коваленко В. Н. - Влияние длительной системной энзимотерапии на уровень сердечно-сосудистого риска у пациентов с остеоартрозом, Талаева Т. В., Козлюк А. С., Братусь В. В. (2016)
Курята А. В. - Прямое воздействие на ишемизированный миокард: изученные и новые возможности, Кушнир Ю. С. (2016)
Соколов М. Ю. - Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение, Кривчун А. С. (2016)
Коваленко В. Н. - Ложные хорды левого желудочка, Несукай Е. Г., Даниленко А. А. (2016)
Мхітарян Л. С. - Цитрулін як маркер функціонального стану органів за умов патологічних станів, Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Ліпкан Н. Г., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2016)
Жарінов О. Й. - Післядипломне навчання лікарів з методів функціональної діагностики, Куць В. О., Єпанчінцева О. А., Вережнікова Г. П., Ткаченко Л. О., Мохначова Н. О., Васильєва Н. Ю. (2016)
До відома авторів (2016)
Юрій С. - Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем, Лещук В. (2012)
Козюк В. - Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі (2012)
Мунтіян В. - Глобалізація: витоки та перспективи (2012)
Кравчук Н. - Гетерогенність глобальних фінансових дисбалансів (2012)
Лазня А. - Фінансова криза: причини виникнення та вплив на світову економіку (2012)
Чирак І. - Фінансова нестабільність: суть, причини виникнення і форми прояву (2012)
Михайленко С. - Моніторинг та оцінка результативності менеджменту виконання дохідної частини бюджету (2012)
Шулюк Б. - Парадигма стратегії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні (2012)
Лісовська Л. - Фінансове підґрунтя місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Федоренко А. - Виконання професійним торговцем цінними паперами функцій податкового агента щодо учасників ІСІ (2012)
Коренюк П. - Аналіз систем оподаткування в сільському господарстві згідно з Податковим кодексом України, Лошкарьова О. (2012)
Хомутенко В. - Оцінка ефективності та результативності адміністрування податків і зборів, Хомутенко А. (2012)
Луценко І. - Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Дзюблюк О. - Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи (2012)
Ткач Є. - Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики і перспективи, Ткач С. (2012)
Свєшнікова К. - Категорії та види валютних ризиків комерційних банків (2012)
Метлушко О. - Шляхи мінімізації ризиків банку при здійсненні операцій із цінними паперами (2012)
Запаранюк Т. - Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів (2012)
Гаврилко П. - Зарубіжний досвід відродження аграрної економіки (2012)
Квасниця О. - Особливості державної підтримки малого бізнесу у зарубіжних країнах (2012)
Буковинський С. - До питання модернізації державного та місцевих бюджетів (2012)
Кириленко О. - Перспективи розвитку фінансової системи України, Горин В. (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Десятнюк О. - Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні, Угрин В. (2013)
Петраков Я. - Світові тенденції в оподаткуванні видобутку корисних копалин (2013)
Сідельникова Л. - Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону, Костіна Н. (2013)
Колісніченко К. - Сутність і фактори виникнення податкових ризиків для держави (2013)
Жаліло Я. - Особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної стратегії в умовах економічних реформ в Україні (2013)
Ткачук Н. - Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки (2013)
Горин В. - Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект (2013)
Бак Н. - Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання (2013)
Тимоць М. - Державна фінансова підтримка аграрного сектору: сучасний стан та перспективи (2013)
Савчук С. - Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів (2013)
Письменна Т. - Формування системи принципів державного фінансового контролю (2013)
Васильєва Т. - Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні, Лєонов С., Сисоєва Л. (2013)
Конєва Т. - Фактори формування майна новостворених підприємств (2013)
Берест М. - Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Бугель Ю. - Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи (2013)
Субботович Ю. - Індикатори фінансової безпеки України, Антропова О. (2013)
Дубчак О. - Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні (2013)
Стирська О. - Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями (2013)
Зоценко О. - Компаративний аналіз ринку акцій України у контексті глобальних тенденцій (2013)
Литвин М. - Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів (2013)
Копич Р. - Вплив урядових видатків країн Центральної і Східної Європи на виробництво та дохід (2013)
Біленко Ю. - Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю, Струк О. (2013)
Привалова О. - Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії (2013)
Козюк В. - Політекономія олігархічної економіки, Заклекта О., Шиманська О. (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Титул, содержание (2016)
Гогаев К. А. - Получение высокопрочных титановых лент путем консолидации порошка с использованием технологии асимметричной прокатки, Воропаев В. С., Подрезов Ю. Н., Евич Я. И., Даниленко В. И. (2016)
Лакуста М. В. - Особенности спекания нанопорошков тетрагонального диоксида циркония, легированного оксидом кремния, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Носолев И. К., Глазунова В. А. (2016)
Nadutov V. M. - Ultrasonic study of as-cast heterogeneous high-entropy alloy AlCuCrCoNiFe, Zaporozhets O. I., Dordienko N. A., Mikhaylovsky V. A., Makarenko S. Yu., Proshak A. V. (2016)
Алиева Л. И. - Комбинированное радиально-обратное выдавливание деталей с фланцем (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия как неинвазивный способ измерения трещиноватости газонасыщенных угольных пластов, Фельдман Э. П. (2016)
Заворотнев Ю. Д. - Влияние дислокаций на структурный параметр порядка в кристалле при интенсивной пластической деформации кручением, Захаров А. Ю., Метлов Л. С., Захаров М. А. (2016)
Васильковский В. А. - Адсорбция метана на ископаемых углях в диапазоне комнатных температур и давлений выше 0.1 MPа, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Эфрос Б. М. - Структура и свойства гибридных материалов типа "cэндвич" на основе азотсодержащего сплава. 1. Фазовые и структурные превращения, Коршунов Л. Г., Эфрос Н. Б., Дмитренко В. Ю., Тютенко В. С. (2016)
Хаймович П. А. - О практическом применении барокриодеформированной стали Х18Н10Т (2016)
Мазур О. Ю. - Влияние гидростатического давления на кинетику упорядочения сегнетоэлектриков при фазовых переходах первого рода, Стефанович Л. И. (2016)
Вовченко А. И. - Механизм силового воздействия на объект обработки при электровзрыве в ограниченных объемах, Демиденко Л. Ю. (2016)
Орел С. М. - Аналитические зависимости двуxцентровых матричных элементов обменного взаимодействия от расстояния между ядрами (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. IV. Солитон Хасимото. Механическое движение целлы (2016)
Авторский указатель за 2016 год (2016)
Титул, зміст (2010)
Філоненко С. - На позиції - 2004 (2010)
Сищук О. - Знаємо, хочемо, вміємо, але не робимо (2010)
Цирфа Ю. - Реформування законодавчого процесу в Україні? – Так, це можливо (2010)
Цирфа Ю. - ПАРЄ. Українське питання (2010)
Луцький О. - Пошук інноваційного гену чи імітація реформ? (2010)
Сищук О. - Пенсії в… конвертах! (2010)
Цирфа Ю. - Цілі розвитку тисячоліття: рожева мрія чи реальна мета? (2010)
Литвин В. - Європейська конвенція про захист прав людини та завдання юридичної науки в Україні (2010)
Писаренко С. - Школа. Газеті "Голос України" – 20 років! (2010)
Ганжуров Ю. - Видавничі проекти на парламентську тематику: комунікативні ресурси (2010)
Красовська О. - Стезя широка знань і відкриттів (2010)
Білоус О. - Прикарпатський осередок новітніх знань (2010)
Рябошапко Л. - Кодифікація законодавства про освіту – складова освітніх реформ (2010)
Темченко О. - Зародження соціальної функції держави у сфері охорони дитинства (2010)
Філоненко С. - Одягни малиновий браслет (2010)
Юдін І. - Досудове слідство: чи можна скоротити його терміни? (2010)
Середа О. - Найкращі – з юрфаків (2010)
Нескоромний О. - Крок до місцевої символіки (2010)
Тищук Є. - "Нас об’єднало Южне" (2010)
Філоненко С. - Президент Асоціації місцевих та регіональних влад Сергій Чернов: "Перетворити місцеве самоврядування на дієвий інститут народовладдя" (2010)
Гай В. - "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи" (2010)
Романів Ю. - "Треба завжди відповідати за сказане, за ті обіцянки, які даємо людям"..., Шот М. (2010)
Марчук Л. - "Казки про живу та мертву воду – це не легенди. Це правда про трускавецьку воду" (2010)
Пузикова Л. - Перлинне намисто півострова та ласпінський "Ізумруд" (2010)
Баженова О. - Преференції як засіб захисту туристичного іміджу країни (2010)
Калинюк О. - "Співограй" (2010)
Пузикова Л. - Крим обов'язково стане територією успіху (2010)
Колесова О. - За мотивами сільського туризму в Криму (2010)
Марчук Л. - "Не маймо претензій творити для віків, а лиш пильнуймо свого обов’язку…" (2010)
Шевченко А. - У нас правічна суть – козацька (2010)
Поташній Ю. - Європа: гіркота війни (2010)
Пузикова Л. - Коли з війною поквитаємося... (2010)
Красовська О. - Сюжети із життя інших (2010)
Поташній Ю. - Держава дає "добро" фальсифікату (2010)
Вікторова Г. - Костюм для вас, або Чому "Імперський кравець" поза конкуренцією (2010)
Іваненко Н. - Граційно линуть мрії на Парнас (2010)
Клейменова О. - Вихід шукали безсонної ночі (2010)
Марчук Л. - Як у Львові розсипали намисто (2010)
Voskoglou M. Gr. - Use of fuzzy numbers for assessing the acquisition of the Van-Hiele levels in geometry (2016)
Енокян А. В. - Проблема нравственного воспитания посредством математики в истории армянской педагогики (2016)
Бабич І. О. - Тексти фізичного змісту як дидактичний засіб в методичній системі навчання учнів суспільно-гуманітарного профілю, Слободянюк І. Ю. (2016)
Воронкін О. С. - Особливості організації особистісно зорієнтованого навчання фізики у вищих мистецьких навчальних закладах I-II рівнів акредитації (2016)
Білоусова Л. І. - SMART інструменти в професійній діяльності сучасного педагога, Дехтярьова Ю. О. (2016)
Жидченко С. І. - Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Дубовик Т. М. (2016)
Заболотний В. Ф. - Електронні засоби самоконтролю навчальних досягнень учнів з астрономії, Кузьминський О. В. (2016)
Заболотний В. Ф. - Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення, Саркісян О. А. (2016)
Кисельова О. Б. - Формування в майбутніх педагогів навичок використання "стрічок часу" в освітньому процесі (2016)
Кравчина Т. В. - Тандем-метод як один із способів інтенсивного вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетенції (2016)
Кубанов Р. А. - Научно-методическое обеспечение качества освоения учебной дисциплины студентами (2016)
Кубанова Т. В. - Становление партнерской позиции преподавателя в процессе диалогизации учебного взаимодействия со студентами (2016)
Кучеренко І. А. - Використання RENDERSCRIPT на Android-пристроях (2016)
Мамиченко С. А. - Сущность и главные компоненты контекстного обучения студентов (2016)
Мельниченко О. П. - Особливості методів та форм навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Мисліцька Н. А. - Формування інформаційно-проектувальних умінь у майбутнього учителя фізики (2016)
Михайленко І. В. - Методологічні підходи до розробки інтегрованих елективних курсів з аналітичної геометрії для студентів технічних ВНЗ, Нестеренко В. О. (2016)
Москалюк Н. В. - Аналіз рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів – майбутніх вчителів природничих дисциплін: констатувальний етап педагогічного експерименту (2016)
Москов В. А. - Інформаційне освітнє середовище як засіб фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2016)
Муравський С. А. - Формування предметної компетентності студентів у процесі вивчення фізики у вищих навчальних закладах (2016)
Подліняєва О. О. - Особливості використання сучасних медіа в освіті: віртуальна екскурсія (2016)
Рідкодубська А. А. - Наукові підходи до проблеми професійної мобільності майбутнього фахівця соціальної сфери (2016)
Салань Н. В. - Застосування ігрових технологій на уроках математики та інформатики у початковій школі (2016)
Семенець С. П. - Навчально-теоретичні задачі з математики: моделювання процесу розв'язування прикладних задач за допомогою визначеного інтеграла (2016)
Семеног О. М. - Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині методології науково-педагогічних досліджень (2016)
Семерня О. М. - Методологія формування ідеалізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики (2016)
Скороход Г. И. - Некоторые типы математических задач и методы их решения (2016)
Слободяник О. В. - Елементи методики використання соціальних мереж під час самостійної роботи з фізики (2016)
Ткаченко В. М. - Використання комп'ютерного моделювання при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму, Таранець А. А. (2016)
Шамоня В. Г. - Діяльність науково-дослідної лабораторії використання інформаційних технологій в освіті: огляд результатів, Удовиченко О. М., Юрченко А. О., Безуглий Д. С. (2016)
Шамшина Н. В. - Об особенностях сохранения информации в базах данных (2016)
Шахіна І. Ю. - Організація контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування, Ільїна О. І. (2016)
Шевченко С. М. - Реалізація принципу наступності у процесі навчання математики майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційних технологій, Онищенко В. В., Жебка В. В. (2016)
Богатирьов І. І. - Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів (2016)
Кожухова Т. В. - ПРООН в Україні: механізми та тенденції фінансування проектів сталого розвитку (2016)
Щава Р. П. - Глобальні координаційні імперативи фіскальної політики в ЄС (2016)
Білоус О. Ю. - Теоретичні основи формування системи державного управління наукою та її впливу на економічний розвиток країни (2016)
Карпов В. А. - Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу (2016)
Коваленко С. І. - Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем (2016)
Маслак О. І. - Визначення рейтингів регіонів за рівнем інвестиційної привабливості (на прикладі Полтавської області), Таловер В. А. (2016)
Підгорний А. З. - Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні, Корольова Т. С. (2016)
Таран-Лала О. М. - Комплекс сценаріїв ефективного функціонування споживчої кооперації України в структурі національної економіки (2016)
Балабаш О. С. - Формалізація складових моніторингу стійкого розвитку хлібоприймальних підприємств (2016)
Богачик П. П. - Стратегія циклічної диверсифікації як інструмент підвищення ефективності збутової діяльності агропідприємств (2016)
Дзюба Т. А. - Оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційного проекту машинобудівних підприємств (2016)
Карась П. М. - Проблеми та напрями оновлення діяльності підприємств суднобудування України, Приходько Н. В. (2016)
Климчук А. О. - Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством (2016)
Кузнецова І. О. - Діагностика в процесі стратегічного управління підприємством: місце та структура (2016)
Кузнецова І. О. - Методичні підходи до формування складу стратегічних загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів, Кюне О. О. (2016)
Орлик О. В. - Концепція забезпечення фінансової складової економічної безпеки підприємства (2016)
Попова Н. В. - Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження (2016)
Пудичева Г. О. - Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки (2016)
Сазонець І. Л. - Інфраструктурне забезпечення раціонального використання водних ресурсів за фінансової участі підприємств України, Покуль О. В. (2016)
Чухрай Н. І. - Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення, Щербата Т. С. (2016)
Дубницький В. І. - Особливості інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарського комплексу регіону, Колодинський С. Б. (2016)
Доброва Н. В. - Проблеми легалізації заробітної плати в Україні (2016)
Арутюнян Р. Р. - Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України, Арутюнян С. С. (2016)
Вовчак О. Д. - Іпотечне кредитування як перспективний напрям розвитку банківських інвестицій в Україні, Андрейків Т. Я. (2016)
Жердецька Л. В. - Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика (2016)
Рогов Г. К. - Фінансові аспекти стратегії забезпечення корпоративної стійкості (2016)
Рябініна Л. М. - Проблеми використання теорії сучасних грошей-нетовар на практиці (2016)
Сирчин О. Л. - Показники оцінки ліквідності банку (2016)
Волкова Н. А. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових активів підприємства (2016)
Коляда А. Л. - Аналітична оцінка сильних та слабких сторін м’ясопереробних підприємств України (2016)
Старенька О. М. - Теоретичні аспекти внутрішнього контролю (2016)
Автори статей (2016)
Титул, зміст (2016)
Корнівська В. О. - Фінансіалізація в контексті еволюції сумісно-розділеної природи реального та фінансового секторів (2016)
Болотіна Є. В. - Інституціональні матриці суспільства та трансформаційна економіка України, Шубна О. В. (2016)
Сазонець І. Л. - Національні моделі соціального партнерства та їх вплив на розвиток сумлінної ділової практики, Тадеєва Н. В. (2016)
Городняя Т. А. - Концептуальные основы экономической сути понятия "финансовое состояние предприятия", Лупак Р. Л., Иванив О. В. (2016)
Мухіна І. Г. - Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспективи, Кануннікова О. Р. (2016)
Носач Л. Л. - Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків, Величко К. Ю. (2016)
Петкова Л. О. - Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України, Паламарчук Д. М., Вдовиченко Ю. В. (2016)
Vinska O. Y. - LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland, Tokar V. V. (2016)
Шуляр Р. В. - Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг, Реверенда Н. Ю. (2016)
Пар’єва Н. О. - Інвестиційний процес виробничого підприємства як об’єкт моніторингу (2016)
Карпінський Б. А. - Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції, Максимів Д. Я., Карпінська О. Б., Гасюк Р. В. (2016)
Пирог О. В. - Науково-методичні положення з оцінювання ефективності інвестування модернізації основних засобів ТДВ "Стрий-Авто", Стельмах Х. П. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Паневник Т. М. - Траснаціональні корпорації в аспекті розвитку інноваційних процесів, Болгарова Н. К. (2016)
Dziatkovska Y. O. - Features of Management of Companies using Open Innovations, Harafonova O. I. (2016)
Мельник О. Г. - Методологія розвитку інноваційних систем: передумови виникнення оптимізаційних ефектів і деякі розв’язки задач оптимізації (2016)
Пілько А. Д. - Соціально-економічний розвиток регіону: пошук нових орієнтирів та механізмів реалізації в контексті еволюції безпекознавчих парадигм, Гарда Т. П. (2016)
Бубенко П. Т. - Розробка комбінованого підходу до тарифного регулювання в житлово-комунальному господарстві, Драпеза Я. В. (2016)
Іртищева І. О. - Орієнтири підвищення ефективності управління трудовими ресурсами: регіональний аспект, Дубинська І. І. (2016)
Рябенко А. Е. - 3-критериальная модель формирования целевых рабочих групп, Терещенко Э. В. (2016)
Кушнір О. С. - Реалізація математичної моделі визначення рівня операційного ризику кредитної установи (2016)
Коцюба О. С. - Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних (2016)
Лапшин В. І. - Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні (2016)
Буртняк І. В. - Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV, Малицька Г. П. (2016)
Райчева Л. І. - Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи (2016)
Хаустова В. Є. - Державне регулювання реструктуризації вугільної промисловості: теоретичні та практичні аспекти, Олійник А. Д. (2016)
Голян В. А. - Экономический механизм природопользования: обращение с отходами (2016)
Фісуненко П. А. - Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку, Лаже М. В. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку оптової торгівлі в Київській області, Кулік А. В. (2016)
Михайлова М. В. - Cегментація ринку послуг ресторанного господарства м. Харкова та Харківської області (2016)
Богдан Н. М. - Дослідження ризиків у туризмі, Сухорукова О. П. (2016)
Литвинчук І. Л. - Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України, Самойленко К. А. (2016)
Мартиненко В. В. - Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення, Палюх О. М. (2016)
Бінерт О. В. - Розвиток організаційно-економічних засад функціонування виробників молока на ринку (2016)
Оганезова А. В. - Напрями державного регулювання збереження здоров'я працюючого населення в Україні (2016)
Мащенко М. А. - Оцінка ефективності найманої праці на макро- і мікроекономічному рівнях, Пономаренко О. О. (2016)
Отенко В. І. - Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем, Пархоменко Н. О. (2016)
Кузьмін О. Є. - Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2016)
Кочубей Д. В. - Формування системи показників логістичних процесів підприємства (2016)
Пар’єва О. О. - Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід (2016)
Зверук Л. А. - Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації, Курінська В. І. (2016)
Demchenko O. P. - The Financial Services Market of Ukraine: Problematic Aspects and Development Trends (2016)
Краснова І. В. - Тенденції та суперечності розвитку фінансового ринку в умовах інтеграції (2016)
Найденко О. Є. - Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни, Єніна-Березовська А. О. (2016)
Ковтуненко К. В. - Фінансування діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах: види та особливості структури джерел, Нестеренко О. В. (2016)
Воскресенська Т. І. - Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад, Ольшанска М. В. (2016)
Ломейко Ю. А. - Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації (2016)
Андрущенко В. І. - Сутність та функції андерайтингу в перестрахуванні (2016)
Ізмайлов Я. О. - Формування принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Korol S. Ya. - Accounting Cognition of Social Resposibility of a Bussiness (2016)
Павликівська О. І. - Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат, Марущак Л. І. (2016)
Адамик О. В. - Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків (2016)
Скіцько В. І. - Концептуальні аспекти багатоцільової багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень з урахуванням ризику у сфері логістики (2016)
Гросул В. А. - Методичний підхід до оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства, Сукачова-Труніна С. М. (2016)
Єлісєєва О. К. - Методичні аспекти оцінювання рівня інформаційної прозорості як складової конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі, Вітка Н. Є. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища, Павловські Г., Воробйов В. В. (2016)
Дорошук А. А. - Методические подходы к оценке готовности при управлении изменениями на предприятии, Грациотова А. А. (2016)
Андрющенко І. С. - Формування стратегії управління витратами для підприємств ресторанного господарства, Томілов О. В. (2016)
Коваль Т. О. - Економічна сутність та закономірності формування маркетингового потенціалу підприємства, Пономаренко О. О., Яхкінд В. П. (2016)
Дьомін М. М. - Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, Сингаївська О. І. (2015)
Адаменко В. М. - Методика експериментальних досліджень деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу (2015)
Банах В. А. - Модель для оценки прочности металлической арматуры в процессе длительной эксплуатации строи-тельных конструкций, Скачков В. А., Воденникова О. С. (2015)
Бондар О. А. - Можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті вирішення задач економічної безпеки підприємства (2015)
Бородай А. С. - Профільні прийоми формування біатлонних трас, Бородай С. П. (2015)
Бородай Д. С. - Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-туристичних готелів в Україні (2015)
Брідня Л. Ю. - Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів (2015)
Васильєв П. О. - Хронологія становлення терміну "туризм" та його інтер-претація у містобудуванні (2015)
Вовчик Р. В. - Архітектурно-просторова морфогенеза у місті Тячів Закарпатської області в радянський період (2015)
Гебрин Л. В. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах Закарпатської області за вимірюванням яскравості зображень у червоному та інфрачервоному діапазоні спектра, Гладілін В. М. (2015)
Главацький О. З. - Поняття та структура міського середовища (2015)
Голик Й. М. - Оптимізація структури громадського обслуговування міста, Штимак А. Ю., Кіс Н. Ю. (2015)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу руху пішохода вздовж ухилу на функціональ-ний стан організму (2015)
Гончарик Р. П. - Архітектурно-містобудівні перетворення Івано-Франківська 1956-1975 років (2015)
Дем'яненко Р. А. - Аналіз точності визначення довжини вектору в залежності від тривалості статичних ГНСС спостережень при виконанні інженерно-геодезичних робіт (2015)
Денисенко Н. О. - Проблеми забезпечення енергозбереження в міському господарстві (2015)
Деревянко В. В. - Градостроительные аспекты размещения торговых центров (2015)
Дмитренко А. Ю. - Перспективи ефективного використання сільських територій України в умовах депопуляції (2015)
Дубинский В. П. - Экоэстетика – новое видение проблем экологической архитектуры (2015)
Дубова С. В. - Підвищення ефективності функціонування загальноміського пасажирського транспорту в середніх містах України., Котенко О. В. (2015)
Дюжев С. А. - Логос-системні та ейдос-феноменологічні основи планувальних рішень (риторична граматика суперпозиції містобудівного ландшафтного цілого) (2015)
Журавська Н. Є. - Система обробки води в електромагнітних полях (2015)
Іванченко Г. М. - Утримання вулично-дорожньої мережі міста, Лютіков А. А., Чередніченко П. П. (2015)
Кашуба О. М. - Особливості архітектурного образу міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" (2015)
Клюзко В. М. - Містобудівні завдання розміщення висотних полі-функціональних будівель, що пов’язані з покращенням вітрового режиму територій (2015)
Коваленко М. Г. - Функції міських зелених насаджень та їх нормування (2015)
Корнієнко М. В. - Особливості формування різних типів ґрунтів в республіці Конго (Браззавіль), Котова Т. В., Ндінга М. Р. (2015)
Косьмій М. М. - Проблеми удосконалення правового забезпечення процесу зміни меж населених пунктів (2015)
Кошевий О. П. - Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями, Кошевий О. О. (2015)
Кутрик Н. В. - Організація кварталів однородинної житлової забудови. Загальні підходи та практика Івано-Франківська. (2015)
Левченко Л. О. - Нормування електромагнітного навантаження на довкілля населених пунктів та шляхи його вдосконалення (2015)
Лепська Л. А. - Стикові з'єднання збірних конструкцій та проблеми забезпечення точності монтажу каркасів будинків (2015)
Ли Шуань. - Влияние Японии на застройку городов Китая в І половине ХХ века (2015)
Мацак А. О. - Принципи формування архітектурного середовища арт-центрів, Осиченко Г. О. (2015)
Моркляник О. І. - Чинники впливу на комфортність проживання у багатофункційних житлових комплексах (результати соціологічного дослідження), Лещенко С. В. (2015)
Негай Г. А. - Відношення толерантності елементів розмірної структури архітектурної форми (2015)
Нікітенко К. О. - Методологія переходу від інтегральної оцінки НДС газопроводу до визначення точності геодезичних робіт. (2015)
Ніколаєнко В. А. - Композиційна, архітектурна та архітектурно просторова організація річкових вокзалів, Чирва К. В. (2015)
Обідний О. Б. - Альтернативні методики освіти як засіб вдосконалення мережі об’єктів середньої освіти (2015)
Омельяненко О. П. - Динаміка та напрямки міжнародної торгівлі України в 2014 році (2015)
Онофрійчук А. В. - Вплив нормативних документів на архітектуру житла в Україні (2015)
Павлов Є. І. - Гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах (2015)
Плоский В. О. - Удосконалення системи підготовки фахівців з проблем енергоефективності у ВНЗ України будівельного профілю, Кошева В. О., Пінчук В. С. (2015)
Поплавська В. В. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р.Дніпро м.Запоріжжя, Назаренко О. М. (2015)
Приймаченко О. В. - Дослідження розповсюдження шуму від транспортного потоку по висоті будівлі (2015)
Рибчинський О. В. - Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII – початку XXI ст. (2015)
Руденко М. О. - Принцип екологічності у формуванні громадських будинків і споруд на території кар’єрів (2015)
Савченко О. О. - Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення у структурі православних комплексів (2015)
Самченко Р. В. - Про комплексні технології відновлення деформованих будівель та споруд, які зазнали кренів, Юхименко А. І. (2015)
Семеняко С. О. - Сучасні матеріали та методи захисту від шуму в умовах міської забудови (2015)
Сілогаєва В. В. - Сутність реновації промислових територій на прикладі міста Запоріжжя (2015)
Смадич І. П. - Принципи формування рекреаційного простору з включенням нових видів рекреації (2015)
Соловей Д. А. - Особенности монтажа металлических конструкций каркаса здания в стесненных условиях, Броневицкий А. П. (2015)
Соломін А. В. - Автоматизована система статистичної обробки інформації, Лучицький Р. Ю., Чорний К. В., Шкурат О. С. (2015)
Станкевич А. М. - Розрахунок товстих пластин змінної товщини методом "прямих" при дії статичних та динамічних навантажень, Тімофєєв А. С. (2015)
Телима С. В. - До прогнозу впливу періодичного зрошення на підйом рівнів ґрунтових вод (2015)
Терновцев О. В. - Активоване фільтруюче завантаження для видалення з води сірководню при проектуванні нових та реконструкції існуючих очисних споруд питного водопостачання (2015)
Тишкевич О. П. - Принципи оптимізації мережі сільських шкіл (2015)
Тімченко Р. О. - Ефективне використання зонінг-плану у містобудівному проектуванні, Крішко Д. А., Білера К. В., Козюра С. С. (2015)
Timchenko R. O. - Еnsuring the sustainability of tailings dams, Krischkо D. A., Kadol L. V., Maksymenko K. V. (2015)
Тимченко Р. А. - Использование современных технологий энергосбережения в малоэтажной застройке городов, Кришко Д. А., Буренкова А. В. (2015)
Тімченко Р. О. - Використання новітніх технологій для утилізації відходів крупних міст, Крішко Д. А., Суркова Є. О., Козюра С. С. (2015)
Топорков В. Г. - Прийоми архітектурно-художнього вирішення внутрішнього простору музеїв сучасного мистецтва, Власова А. В. (2015)
Топорков В. Г. - Ландшафтні компоненти у структурі будівель банків, Сергієнко К. І. (2015)
Чілібйова О. В. - Сучасні тенденції в проектуванні термінових соціальних об’єктів, Шевченко Л. С. (2015)
Шелковська І. М. - Визначення зміни положення берегової лінії та площі водосховища за даними дистанційного зондування (2015)
Ширяєв Т. В. - Аналіз соціально-економічних чинників, що призвели до занепаду готельного господарства Києва в 20-х роках ХХ ст. (2015)
Шлапко Л. В. - Практичний аспект формування мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів (2015)
Штепа К. О. - Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі (2015)
Шульга Є. М. - Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20–50 тис. м3, Лавріненко Л. І. (2015)
Яценко В. О. - Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення (2015)
Титул, зміст (2015)
Бойченко О. М. - Стан мікроциркуляції та регіонарної гемодинаміки тканин пародонта при хронічному генералізованому пародонтиті у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Ботвинко В. В. - Зміни електроміографічних показників жувальних м'язів у осіб з м'язово-суглобовими дисфункціями, Жегулович З. Є., Куц П. В. (2015)
Бублій Т. Д. - Експериментальне дослідження використання різних концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії, Костиренко О. П. (2015)
Макарова О. М. - Об'єктивна оцінка та особливості сприйняття асиметрії обличчя, Куроєдова В. Д. (2015)
Попович І. Ю. - Тактика заміщення включеного дефекту зубного ряду на етапі пародонтологічного лікування, Петрушанко Т. О. (2015)
Череда В. В. - Біофізичні характеристики ротової рідини та мікробне навантаження ясенної борозни в умовах психоемоційного стресу (2015)
Антоненко П. Б. - Особливості туберкульозу легень, викликаного мультирезистентними штамами м. Tuberculosis (2015)
Бойко Д. І. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням циркадних біологічних ритмів (2015)
Васильченко Ю. В. - Механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на фоні артеріальної гіпертензії, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Ткаченко М. В. (2015)
Волошин К. В. - Cравнительный анализ моторно-эвакуаторной и кислотообразующей функций желудка у детей с различными клиническими вариантами функциональной диспепсии (2015)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне і неврологічне відновлення неврологічного дефіциту та характеристика якості життя у хворих з ішемічним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії різних ступенів тяжкості, Черенько Т. М. (2015)
Губа Ю. В. - Деякі аспекти депресії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Деніна Р. В. - Застосування мононітрату та інгібітора 5- ліпооксигенази в комплексному лікуванні хворих на серцеву недостатність з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Ждан В. Н. - Эндоскопические особенности кишечной патологии у пациентов полтавского региона, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2015)
Кіт З. М. - Дисфункція ендотелію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням: діагностика та лікування (2015)
Корнієнко Д. О. - Особливості клінічного перебігу та якості життя при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку з супутнім ожирінням (2015)
Коршняк В. О. - Вплив програмованої сенсорної депривації на динаміку мелатоніну у хворих з синдромом вегетативної дистонії травматичного генезу, Донник Т. А. (2015)
Кузнєцова А. А. - Оцінка рівня еритропоетину у хворих на анемію на тлі віл-інфекції, Анциферова Н. В., Гаврилов А. В., Соломенник Г. О., Синенко Т. О. (2015)
Махер Мбаркі - Особливості комплексної дії інгібіторів протонної помпи та ребаміпіду у лікуванні нпзп-гастропатій, Є. Я. Скляров (2015)
Мироненко О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями: новий клінічний фенотип (2015)
Нагурна Я. В. - Порівняльний аналіз захворюваності запальними захворюваннями кишки серед населення сільськогосподарського та промислового регіонів західної України (2015)
Пікас О. Б. - Значення змін показників метаболізму ліпідів крові у хворих на туберкульоз легень (2015)
Пустовойт Г. Л. - Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків, Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., М´якінькова Л. О., Циганенко І. В. (2015)
Руденко Т. А. - Влияние диссинхронии миокарда на морфофункциональные показатели левого желудочка у больных сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Скляров Є. Я. - Вплив аторвастатину на функціональний стан печінки у пацієнтів з іхс у поєднанні з НАЖХП, Файник А. Ф., Курляк Н. В. (2015)
Сохань А. В. - Уровень кортизола в спинномозговой жидкости пациентов с острыми менингитами различной этиологии (2015)
Такташов Г. С. - Роль эндотелиальной дисфункции сосудов при нарушениях респираторных функций у больных хронической ревматической болезнью сердца (2015)
Цимбал В. М. - Визначення метаболітів вітаміну d у дітей з діабетичною нефропатією (2015)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2015)
Щербакова Ю. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту у пацієнтів з хронічним ускладненим трихомонозом, Джораєва С. К. (2015)
Щербань М. Г. - Обгрунтування програми еколого-гігієнічних заходів до генеральної схеми рекреаційного використання водних об’єктів Харківського регіону, М’ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Литвиненко Г. Л., Кателевська Н. М. (2015)
Яворович М. В. - Оцінка інформативності показників МСР-1 та S-нітрозотіолу в якості діагностично-прогностичних критеріїв перебігу геморагічного васкуліту у дітей (2015)
Басюга І. О. - Оцінка внутрішньоутробного стану плоду при вагітності ускладненій маловоддям, Геник Н. І. (2015)
Воробець Д. З. - Порівняння показників бульбарної мікроскопії у пацієнтів після операцій із корекції стриктури пієлоуретерального сегменту (2015)
Венцківська І. Б. - Порушення гемостазу при вагітності в умовах підвищеного ризику прееклампсії, Жданович О. І., Яроцька Ю. О. (2015)
Ганчева Е. В. - Клинико-лабораторный анализ случаев пиелонефрита у беременных женщин (2015)
Геглюк О. Н. - К вопросу о камнях предстательной железы, Мегера В. В., Белов В. Ю. (2015)
Іващенко Д. М. - Клінічна ефективність використання бактеріофагів у комплексному лікуванні гнійних ран у хворих з полівалентною алергією до антибіотиків (2015)
Ксьонз І. В. - 10–річний досвід використання радіохвильового скальпеля в хірургії новонароджених (2015)
Купчак І. М. - Клінічна характеристика жінок з ектопією шийки матки, що не народжували, Геник Н. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Актуальні лабораторні аспекти в діагостиці обтураційної жовтяниці (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність розробленої методики плазмаферезу у комплексному лікування гострого небіліарного панкреатиту середньої тяжкості у ранній фазі захворювання, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність профілактики та лікування діалізного перитоніту у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок (трирічне проспективне дослідження), Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю. (2015)
Наконечний Д. О. - Контроль перебігу синдрому "сухого ока" у хворих на цукровий діабет методом кристалографії сльози при використанні комбінованого препарату на основі трегалози та гіалуронату натрію, Безкоровайна І. М. (2015)
Осіпов О. С. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування оніхокриптозу, Безручко М. В., Ляшенко В. О., Рибалка Я. В. (2015)
Сельський П. Р. - Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді, Слива А. Ф., Слива В. В. (2015)
Синицин М. М. - Вплив різних методів післяопераційного знеболення на деякі показники стрес-реакції та маркери запалення у хворих після торакотомії, Євсєєнко В. Г., Старовойт Л. А., Шарапова Ю. В. (2015)
Федоров В. Ю. - Роль прокальцитоніну в діагностиці абдомінального сепсису (2015)
Гладій О. І. - Cвітлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії, Боднар Я. Я. (2015)
Гнатюк В. В. - Імуногістохімічне дослідження стану мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка при десинхронозі у щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2015)
Головацький А. С. - Мікроструктурні зміни шкіри при експериментальному цукровому діабеті, Борис Р. Я. (2015)
Гринь В. Г. - Використання пристрою для виготовлення стандартизованих за товщиною пластинчастих епоксидних шліфів в морфологічних дослідженнях (2015)
Довбня Ю. Н. - Морфометрична характеристика серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М. (2015)
Драбовський В. С. - Гістологічна основа біомеханічних властивостей шкіри передньої черевної стінки при плануванні абдомінопластики, Малик С. В., Рибалка Я. В., Микитченко В. В. (2015)
Леонтьєв П. О. - Можливості судово-медичної діагностики давності суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб (2015)
Ліскіна І. В. - Гістологічне виявлення нерозчинного фібрину в легеневій тканині при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень з різною активністю специфічного запалення, Загаба Л. М., Мельник О. О., Кузовкова С. Д. (2015)
Ліходієвський В. В. - Ультраструктурна організація невроми травмованого периферійного нерва щура після оперативного лікування із застосуванням високочастотної електрозварювальної технології, Корсак А. В., Чернець О. В., Кривошєєва О. І. (2015)
Луценко Р. В. - Рівень моноамінів у інтактних щурів при тривалому застосуванні 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Дев'яткіна Т. О, Микитюк М. В. (2015)
Макаренко О. М. - Порушення гліального гомеостазу неокортексу при відтворенні гострої цереброваскулярної патології у щурів, Ковтун А. М. (2015)
Олійник І. Ю. - Варіанти топографії та кровопостачання позапечінкових жовчних проток у плодів людини, Цигикало О. В., Хіблень С. В. (2015)
Орел Ю. М. - Особливості патоморфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, поєднаному з ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Крайча М. А. (2015)
Сербін С. І. - Порівняльна морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки передньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі, Проніна О. М., Пирог-Заказнікова А. В., Коптев М. М., Винник Н. І. (2015)
Слинько Ю. О. - Рівні кальцію та фосфору в крові експериментальних тварин в залежності від характеру рухової активності їхніх матерів під час вагітності (2015)
Сорокіна І. В. - Вплив тривалого цілодобового освітлення на морфо-функціональний стан селезінки кролів, Бочарова Т. В., Бондаренко Л. О. (2015)
Филенко Б. М. - Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням, Гасюк Ю. А., Проскурня С. А., Ройко Н. В. (2015)
Юревич В. Р. - Особенности патохимических нарушений в нейральных тканях глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных с диабетом (2015)
Юрик І. І. - Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту, Головата Т. К. (2015)
Яремій І. М. - Вплив мелатоніну на окремі показники плазми крові щурів із алоксановим діабетом, Кушнір О. Ю., Гоян А. В. (2015)
Бачинський В. Т. - Лікарська таємниця: поняття та медико-правове забезпечення в Україні, Падуре А. М., Ванчуляк О. Я., Сивокоровська А.-В. С. (2015)
Кіт З. М. - Оптимізація викладання сімейної медицини студентам 6 курсу на профільній кафедрі з позицій кредитно-модульної системи (2015)
Стрільчук Л. М. - Актуальні проблеми післядипломної освіти лікарів загальної практики – сімейної медицини (2015)
Шейко С. О. - Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація "загальна практика-сімейна медицина", Колб Н. О. (2015)
Запорожченко І. В. - Фрактальність біологічних рідин (2015)
Іжицька Н. В. - Дискінезія жовчовивідних шляхів в практиці сімейного лікаря (2015)
Козуб Н. И. - Использование криоэкстракта плаценты для лечения заболеваний и возрастных изменений организма человека, Козуб М. Н., Безбородая Д. В., Рыженко Ю. В. (2015)
Опарін О. А. - Проблема коморбідності в клінічній практиці лікаря, Синельник В. П. (2015)
Пікуль К. В. - Вроджені інфекції з родини герпесу в дітей (2015)
Тончева К. Д. - Біоплівка в стоматології (2015)
Шкурупій Д. А. - Вікові особливості дитячого віку в аспекті перебігу і фізикальної діагностики невідкладних станів на етапі первинної медико-санітарної допомоги, Гришко Ю. М. (2015)
Адабашев Б. В. - Готовність майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційних і комунікаційних технологій, Гуревич Р. С. (2008)
Андреєв С. А. - Вплив загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на формування професійної компетентності викладача вищої школи України в контексті болонського процесу (2008)
Бахтіна Г. П. - Реалізація ідеї синтезації знань в контексті концепції гуманітарного розвитку України (2008)
Карнаухова В. К. - Самореалізація особистості як наукове поняття (2008)
Огієнко О. І. - Соціально-економічна детермінованість розвитку освіти дорослих в інформаційному суспільстві (2008)
Подоляк В. О. - Методологія науки як засіб формування світогляду та професійної компетентності майбутнього спеціаліста (2008)
Стойко С. В. - Система педагогічної освіти Індії та країн Європи й Америки: компаративний аналіз (2008)
Шестопалюк О. В. - Розвиток теорії громадянського виховання у радянській педагогіці 20-х років ХХ ст. (2008)
Шибенюк М. О. - Формування інформаційної культури і впровадження технологічних інновацій в освіту (2008)
Бербец В. В. - Використання мультимедійних засобів навчання в процесі профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання (2008)
Бондар С. П. - Інноваційні технології в процесі навчання учнів і студентів (2008)
Буянська О. В. - Сучасний стан і перспективи профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2008)
Василенко О. М. - Аналіз стану адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання у вітчизняних загальноосвітніх закладах (2008)
Гарвацький В. С. - До питання побудови дійсних чисел у шкільному курсі алгебри, Калашніков І. В., Лужанська С. В. (2008)
Гевко І. В. - Система розвивального навчання в дзеркалі шкільної практики (2008)
Глуханюк В. М. - Аспекти екологічного виховання школярів на заняттях трудового навчання, Коломієць Д. І. (2008)
Голова Н. І. - Критерії, показники та рівні сформованості відповідальності в учнів старшого шкільного віку (2008)
Довдер В. О. - Дидактичні умови формування в учнів практичних умінь при застосуванні на уроках трудового навчання проектно-технологічної системи (2008)
Замлинська О. В. - Професійна компетентність - показник ефективної діяльності директора сільської школи (2008)
Зеляк М. С. - Роль мотивів у становленні професійних намірів старшокласників (2008)
Колосова О. В. - Формування у молодших школярів уявлень про права та обов'язки: інноваційний підхід (2008)
Кравченко К. В. - Методика вивчення соціально-екологічної відповідальності шкільної молоді (2008)
Кужель О. М. - Вплив комп'ютерних мовних курсів на мотивацію навчання англійської мови учнів загальноосвітньої школи (2008)
Маньгора В. В. - Міжпредметні зв'язки при формуванні в учнів знань про державу (2008)
Мельничук В. П. - Творчі технічні проекти як засіб формування професійного самовизначення підлітків, Мельничук Т. В. (2008)
Пелагейченко М. Л. - Проблема управління проектною діяльністю учнів у контексті наукової організації праці (2008)
Рабійчук С. О. - Школа - ефективний організатор дозвіллєвої діяльності сучасних старшокласників (2008)
Самаріна С. І. - Шкільна дисципліна як педагогічна категорія (2008)
Сліпухіна І. А. - Інноваційний аспект інформатизації пізнання навколишнього світу в фізичному освітньому середовищі, Чернецький І. С. (2008)
Сорока Т. П. - Реалізація проблемного підходу на уроках трудового навчання у 7 класі (2008)
Терещук А. І. - Перспективи технологічної освіти учнів старшої профільної школи: проблеми змісту та організації (2008)
Ткачук С. І. - Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання в процесі застосування інтерактивних технологій (2008)
Цідило І. І. - Навчальний проект у вивченні дизайну на уроках образотворчого мистецтва (2008)
Шиделко А. В. - Рівні профілактики статевої деморалізації неповнолітніх дівчат (2008)
Яременко Н. В. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи (2008)
Аніщенко О. В. - Професійна підготовка робітничих кадрів за методикою центрального інституту праці (2008)
Бойчук В. М. - Інноваційна методика навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів різьбленню деревини (2008)
Висоцька Л. Є. - Модель формування професійно-художньої культури майбутніх кондитерів (2008)
Дегтярьова Г. - Викладання правознавства в птнз сфери послуг у контексті професійної адаптації, Сазанський А. (2008)
Кадемія М. Ю. - Організація навчально-методичної роботи на базі ситуаційного центру ПТНЗ (2008)
Майборода Л. - Формування організаційно-нормативної основи функціонування інформаційно-аналітичної системи профтехосвіти (2008)
Пальчук М. І. - Використання інформаційних технологій як умова підвищення якості освіти (2008)
Сорока М. Я. - Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом інтеграції програм початкової і середньої професійної освіти в умовах децентралізації на прикладі Москви (2008)
Усеинова Л. Ю. - Некоторые аспекты создания сквозной программы производственной практики на компетентностной основе (2008)
Щербакова А. - Формування професійних якостей майбутніх фахівців швейного профілю на основі зарубіжного досвіду (2008)
Асауленко Л. М. - Застосування комп'ютерних технологій на заняттях з української мови, Величко Т. Г. (2008)
Бараболя М. М. - Використання нових інформаційних технологій в системі самоосвіти вчителів математики (2008)
Карлінська Я. В. - Організаційні умови викладання інформатики та комп'ютерної техніки в комерційних коледжах (2008)
Коваленко Т. О. - До питання вивчення теми "методи наближеного обчислення визначеного інтегралу" у ВНТЗ І-ІІ рівнів акредитації (2008)
Креденець Н. Я. - Соціальне партнерство у ступеневій системі професійної освіти в Австрії та Німеччині (2008)
Кушнір Н. А. - Формування національної свідомості студентів на заняттях української літератури (2008)
Маринюк Т. М. - Упровадження методики проектної роботи у вивченні курсу "англійська мова за професійним спрямуванням" (2008)
Стецишина О. - Використання інформаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2008)
Авраменко О. Б. - Підготовка студентів-майбутніх вчителів трудового навчання до роботи в школі (2008)
Алієв Е. Б. - Застосування WEB-технологій у методиці викладання теоретичної фізики, Нечет В. І. (2008)
Антонець А. В. - Мета і завдання фундаментальної підготовки бакалавра з менеджменту (2008)
Багрій В. Н. - Умови успішного практичного навчання майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2008)
Бардашевська Ю. О. - Інтерактивні методи розвитку комунікативних навичок при вивченні англійської мови у студентів нефілологічних спеціальностей (2008)
Безносюк О. О. - Інтерактивні методи навчання як важливий чинник підвищення ефективності навчального процесу (2008)
Бородулін В. Т. - Професійна педагогічна підготовка студентів у вокальному класі на музично-педагогічному факультеті, Штепа Ж. В. (2008)
Вовк М. П. - Проблема взаємодії фольклору і літератури у змісті підготовки фольклориста-дослідника (2008)
Воєвода А. Л. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі вивчення лінійної алгебри (2008)
Гомонюк О. М. - Навчальна мотивація як умова формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога (2008)
Гончарова Л. А. - Формування економічної культури студентів (2008)
Горбатюк Р. М. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2008)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційних технологій в управлінні навчальними закладами (2008)
Горохівська Т. М. - Історична наука як чинник формування світоглядної культури майбутнього вчителя (2008)
Грітченко А. Г. - Інтеграція змісту техніко-технологічної підготовки вчителя трудового навчання в педагогічному ВНЗ (2008)
Дуднік Н. Ю. - Метод проектів як засіб формування в майбутніх вчителів умінь професійної самоорганізації (2008)
Данильчук Л. О. - Експериментальне дослідження формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (2008)
Демченко О. П. - Значення спецкурсу в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій (2008)
Долгош К. І. - Упровадження інноваційних методик у процес вивчення фахової мови студентами факультету міжнародних відносин (2008)
Захарчук Н. В. - Роль міжкультурної комунікації у процесі підготовки майбутніх екологів (2008)
Хом'юк І. В. - Шляхи формування професійної спрямованості студента ВТНЗ (2008)
Ігнатова О. М. - Модель формування у майбутніх вчителів умінь роботи з іншомовною літературою засобами ІТКТ (2008)
Іщук Н. Ю. - Компетентнісно-орієнтований підхід до організації науково-дослідної роботи студентів (2008)
Калашнік Н. В. - Модульно-рейтингова технологія оцінювання як ефективний засіб удосконалення контролю навчання студентів (2008)
Кирилащук С. А. - Формування креативного мислення майбутніх інженерів у контексті болонського процесу (2008)
Колонтаєвська І. О. - Проблемна ситуація як головний елемент проблемного навчання у технічному ВНЗ (2008)
Коношевський Л. Л. - Методи організації інформаційного забезпечення як напрям інтенсифікації роботи електронної бібліотеки вищого навчального закладу, Фурманюк М. І. (2008)
Кошолап А. С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення (2008)
Кравчук Г. Т. - Напрями впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у ВНЗ банківського профілю (2008)
Краєвська О. Д. - Використання інноваційних технологій на заняттях з іноземної мови у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2008)
Лівенцова І. К. - Теоретична модель розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2008)
Матросова И. Г. - К проблеме формирования технологической компетенции устудентов-технологов в области допечатной обработки текстовой информации (2008)
Ткачов С. І. - Методичні аспекти лекційного викладання психології іноземним студентам, Кайдалова Л. Г. (2008)
Наконечна Л. Й. - Проблеми та шляхи розвитку пізнавальної самостійності майбутніх вчителів математики (2008)
Норенко К. С. - Педагогічні засади впровадження діагностики результатів навчальної діяльності студентів у контексті болонського процесу (2008)
Павлиш В. Н. - Впровадження комп'ютерних навчальних систем для організації і контролю самостійної роботи студентів, Ушакова Т. О. (2008)
Плаксій Я. І. - Середовище BORLAND DELPHI 7. 0 ENTERPRISE та об'єкти математики як елемент пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання інформатики та комп'ютерної техніки (2008)
Поліщук М. І. - Застосування комп'ютерних демонстрацій у процесі викладання фізики (2008)
Пудова С. С. - До питання змісту поняття "професійна культура лікаря" на сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти в Україні (2008)
Рибачук А. В. - Роль педагогічних технологій у фаховій підготовці майбутніх юристів (2008)
Рузяк Т. І. - Вплив професійної спрямованості учнів ПТНЗ сфери обслуговування на рівень їхньої професійної культури (2008)
Салапак Л. В. - Формування професійно орієнтованих графічних знань і умінь студентів вищих технічних навчальних закладів: системний підхід (2008)
Саражинська І. А. - Проблеми використання компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх юристів (2008)
Сащак Н. І. - Теоретичні та методичні основи впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ (2008)
Сидорчук Л. А. - Структурно-функціональна модель ергономічної культури у вчителя (2008)
Тархан Л. З. - Педагогическая модель дидактической компетентности инженера-педагога (2008)
Тимчук І. Л. - Гуманізація професійного навчання майбутніх екологів: констатувальний зріз (2008)
Федій О. А. - Інтерактивні методи викладання курсів дисциплін з естетотерапії (2008)
Федорцова О. Г. - Впровадження комп'ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей молоді технічного ВНЗ (2008)
Філіппова Л. Л. - Компоненти, функції та складові інформаційної культури майбутніх економістів (2008)
Шахіна І. Ю. - Використання мультимедійного електронного підручника у навчальному процесі (2008)
Шевченко Л. С. - Проблеми формування готовності педагогів до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій (2008)
Шимкова І. В. - Проблема організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів технологій в умовах реформування педагогічної освіти України (2008)
Ящук С. М. - Мультимедійні засоби в системі підготовки вчителя технологічної освіти (2008)
Гамбаров Г. Д. - Глобализация и ее влияние на современное международное право (2014)
Подорожна Т. С. - Імплементація норм Європейського Союзу в правопорядок України: економічні та соціальні аспекти (2014)
Чубік П. - Україна як приймаюча держава в розумінні консульського права та механізми європейського консульського захисту (2014)
Артемчук Д. О. - Ґенеза та еволюція судової влади у світі (2014)
Макушев П. В. - Міжнародний досвід правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому провадженні (2014)
Мальський М. М. - Основні підстави невиконання судових рішень та інших актів, що підлягають примусовому виконанню в транснаціональному виконавчому процесі (2014)
Булгакова Д. О. - Міжнародні угоди після Лісабону: новий інституційний розклад (2014)
Задорожній О. В. - Проблеми участі Російської Федерації у роботі ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з військовою агресією проти України (2014)
Колосов І. В. - Міжнародна організація праці, її акти та роль у правовому регулюванні трудових правовідносин (2014)
Новікова М. М. - Структура та компетенція міжнародних організацій із регулювання діяльності міжнародної цивільної авіації (2014)
Жаровська Г. П. - Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми й перспективи (2014)
Сіверський О. М. - Позиції Європейського суду з прав людини щодо забезпечення явки учасників кримінального провадження (2014)
Столярський О. В. - Доктринальне визначення поняття транснаціональної організованої злочинності в міжнародному кримінальному праві (2014)
Горда Ю. І. - Застереження про публічний порядок vs. lex mercatoria в міжнародному приватному праві (2014)
Kozin A. B. - Modern technology and the international copyright protection system: keeping a barrier between the freedom of knowledge and the freedom of privacy, Zadereiko A. V., Behmatova F. M. (2014)
Ружицька Є. О. - Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США (2014)
Фільваров Генріх Йосипович (2015)
Рейцену Євгену Олександровичу – 80! (2015)
Демин Н. М. - Актуальные вопросы совершенствования нормативно-методической базы градостроительства в Украине (2015)
Адаменко О. В. - Дослідження метрологічних характеристик компенсаторів оптичних нівелірів (2015)
Антонець М. О. - Архітектурно-просторовий потенціал об’єктів рекреації на Полтавщині (2015)
Банах В. А. - Экономические и экологические аспекты строительства и реконструкции малых гидроэлектростанций на территории Украины, Банах А. В., Самойленко Л. Е. (2015)
Броневицький А. П. - Економіко-математичне моделювання будівельних процесів ревіталізації промислових будівель (2015)
Василенко Л. Г. - Особенности композиционно-планировочных решений соцгородов Украины (градостроительный опыт первой трети ХХ ст.) (2015)
Василенко А. Б. - Влияние естественного света на интерьер и экстерьер зданий (2015)
Василенко Л. Г. - Особливості формування функціональної структури військових містечок України, Шевельова А. С. (2015)
Ващинська О. А. - Всеукраїнська студентська олімпіада: з спеціальністі "Міське будівництво та господарство" (2015)
Габрель М. М. - Торгові ринки Львова: розміщення, архітектура, дизайн (2015)
Гибаленко А. Н. - Рациональное проектирование комбинированных ограждающих конструкций (2015)
Главацький О. З. - Вплив архітектурно-планувальних характеристик міського простору на здійснення неформального соціального контролю (2015)
Гладілін В. М. - Інформаційно – логічна модель наземних об’єктів території аеропорту, Чукаріна Н. М., Чуланов П. О., Шудра Н. С., Циколенко О. В. (2015)
Гоблик А. В. - Про процес самоорганізації в містобудівній системі та його аналіз методом аналогій (2015)
Голик Й. М. - Соціально-просторові зв’язки в системі розселення (2015)
Гончарик Р. П. - Радянська архітектура 70-х-80-х років Івано-Франківська. Аналіз та проблеми (2015)
Горбик О. О. - Морфологія візантійської архітектури в стильовому контексті середньовічного православ’я (2015)
Денисенко Н. О. - Управління фінансовими потоками міста (2015)
Доля В. В. - Сопоставительный анализ городов Южно-Сахалинска (РФ) и Саппоро (Япония) (2015)
Драпіковський О. І. - Оцінка нерухомого майна: дві техніки дохідного підходу, Іванова І. Б. (2015)
Дубова С. В. - Исследование режима движения транспортного потока на магистральной улично-дорожной сети города, Кадерская Л. В. (2015)
Дюжев С. А. - Методологічні основи логос-системних технологій розробки та прийняття містобудівних планувальних рішень (2015)
Журавський О. Д. - Дослідження роботи попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Горобець А. М. (2015)
Івашко Ю. В. - Успенський собор: довга дорога до храму(кілька слів про монографію "Успенський собор: методичні засади і хронологія відтворення") (2015)
Коваленко М. Г. - Оцінка рівня комфортності елементів системи озеленення (2015)
Козакова О. М. - Характерні форми елементів будівель з готельними функціями (2015)
Копасова Г. В. - Світлотехнічні прилади що застосовуються в зовнішньому середовищі (2015)
Краснянський Г. Ю. - Екрануючі властивості металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ, Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2015)
Кузьменко Т. Ю. - Принципи та прийоми функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (2015)
Кутрик Н. В. - Архітектурно-ландшафтна організація присадибних ділянок нової забудови в Івано-Франківську (2015)
Кутузова Т. Ю. - Наукові засади доповнюваності стадій розвитку регулярних розпланувань (2015)
Кушнарьов М. В. - Дослідження тривалості та трудомісткості монтажу комплектів комбінованих опалубних систем (2015)
Лісниченко С. В. - Загальні принципи визначення вагомості показників властивостей містобудівної якості життя (2015)
Лютіков А. А. - Містобудівні методи оцінки якості міського середовища, Маляр В. А., Міщенко О. Д., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2015)
Мазур Т. М. - Залізничний вокзальний комплекс як чинник містобудівного розвитку крупного міста (на прикладі м. Львова), Король Є. І. (2015)
Мамедов Т. А. - Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста, Меннанова С. Ш. (2015)
Наголкіна З. І. - Стохастична модель урахування зовнішнього впливу в задачах надійності будівельних споруд (2015)
Нестеренко О. В. - Методичні основи розроблення документації інтегрованої системи управління (2015)
Николаевский В. Ф. - Использование энергии солнца для отопления зданий (2015)
Новосад І. Г. - Закордонний досвід реконструкції типових житлових будинків (2015)
Обиночна З. В. - Архітектурна організація іпотерапії в реабілітаційній сфері. Формування закладів іпотерапії в реабілітації: історія розвитку та спроба класифікації (2015)
Орленко М. І. - Успенський собор Києво-Печерської Лаври: історико-архівні і бібліографічні дослідження (2015)
Осєтрін М. М. - Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2015)
Осєтрін М. М. - Історичний огляд розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва, Дворко О. М. (2015)
Осєтрін М. М. - Критерії оцінки ефективності роботи вдм та фактори, що впливають на прийняття інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Карпенко О. В. (2015)
Осєтрін М. М. - Фактори, які визначають вибір інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом, Луценко О. В. (2015)
Осипов А. Ф. - Ревитализация населенных мест, Осипова А. А. (2015)
Осиченко Г. О. - Історичні передумови формування і розвитку пішохідно-прогулянкових просторів міста (2015)
Островський А. В. - Огляд деяких методів апроксимації рельєфу (2015)
Паніна О. В. - Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі(на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології) (2015)
Пеньков В. О. - До розвитку досліджень міських вулиць і доріг на техногенно - деформованих територіях (2015)
Петраковська О. С. - Значення землевпорядної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2015)
Пиркова О. В. - Особливості формування багатоцільового кадастру (2015)
Поломаний С. В. - Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, ґрунтів та геологічного середовища(зарубіжний досвід) (2015)
Постернак О. М. - Дослідження впливу коефіцієнта за призначенням на рівень надійності підсилених згинальних залізобетонних елементів (2015)
Руденко М. О. - Структурні зв’язки у дослідженні архітектурно-планувальної організації громадських будинків і споруд, сформованих на території кар’єрів як системи (2015)
Савченко О. О. - До питання проведення психологічної реабілітації військовослужбовців в структурі православних монастирських комплексів (2015)
Симонова І. М. - Діагностика технічного стану житлового фонда та основні методи визначення теплотехнічних характеристик зовнішніх огороджень для встановлення класу енергетичної ефективності, Соколенко В. М., Симонов С. І. (2015)
Скорук О. М. - Аналіз основних теорій розрахунку сталефібробетона (2015)
Скорук О. М. - Особливості виготовлення одно-, двошарових бетонних, сталефібробетонних, сталефіброзалізобетонних плит (2015)
Соловей Д. А. - Современное состояние, тенденции возведения зданий и сооружений в условиях городской застройки (2015)
Старовєров В. С. - Необхідність врахування впливу геопатогенних зон землі при проектуванні та будівництві цивільних будинків і громадських споруд, Гриценко В. П. (2015)
Стецюк О. О. - Міжвідомчий обмін земельно–кадастровою інформацією, Гладілін В. М. (2015)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальное моделирование кессонных перекрытий, Твардовский И. А., Чучмай А. М. (2015)
Телима С. В. - Аналіз методів розрахунку внутрішньодренної гідравліки при роботі променевих водозаборів і дренажів, Олійник Є. О. (2015)
Топал С. С. - Формирование и развитие представлений о жилой среде (2015)
Третяк Ю. В. - Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2015)
Усаковский С. Б. - Предварительная оценка надежности существующих конструкций по неполным данным (2015)
Хлюпин О. А. - Історичні етапи розповсюдження інформації у містах (2015)
Швець Є. В. - Збереження історичного міcького середовища медин на прикладі Касби Алжиру (2015)
Щедра М. В. - Фактори, що впливають на формування та примагістральних територій кільцевих доріг (2015)
Щербина О. С. - Эффективная вязкость активированных цементых суспензий с добавкой доменного шлака, Барабаш И. В., Барабаш Т. И. (2015)
Содержание (2006)
Ажермачев Г. А. - Применение легких металлических конструкций при реконструкции зданий, Морозова Е. В., Ажермачев С. Г., Кузьменко А. В. (2006)
Аметов Ю. Г. - Особенности реконструкции комплекса зданий литейного цеха ОАО Киевский станкостроительный концерн, Сазонова И. Р., Абдулин С. Г. (2006)
Бамбура А. Н. - Особливості розрахунку висотного житлового будинку, Сазонова И. Р. (2006)
Барабаш М. С. - Вопросы интеграции программных комплексов, на основе информационно-логической модели строительного объекта (2006)
Баташева К. В. - Исследования фундаментов колонн и ростверков свайных (2006)
Бауск А. Е. - Методы нечеткого анализа в оценке надежности уникальных сооружений (2006)
Білоконь А. І. - Життєвий цикл реструктурізації об`єктів комунальної власності на прикладі теплоенергетичного господарства, Тріфонов І. В., Вітютін Є. Ю. (2006)
Богданов А. А. - Влияние защемления опор на работу металлических ферм с приподнятым нижним поясом (2006)
Бородін А. О. - Принципи формування мережі та розвитку об’ємно-просторових структур ощадбанківських закладів в міській забудові, Бородін М. О. (2006)
Буряк А. А. - Исследование возможности магнитной разгрузки ротора в ветроэнергетических установках, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Тарасов С. В. (2006)
Буряк А. А. - О возможности самостабилизации движения в системах электродинамической левитации, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Финагина И. И. (2006)
Валовой О. І. - Удосконалення методу розрахунку за деформаціями залізобетонних балок підсилених у стиснутій зоні ефективними матеріалами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2006)
Веселовский Д. Р. - Исследование прочности системы металлическая подложка – армированное полимерное покрытие при изгибе и растяжении, Савицкий Н. В., Ляшенко Б. А., Веселовский Р. А., Коротков О. С. (2006)
Волкова В. Е. - Экспериментальное исследование динамического поведения гибкого стержня (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Разработка технологии гидротехнических бетонов на обогащенных зернистых песках (2006)
Герасимова К. В. - Властивості бетонної суміші, що містить полімери,в умовах дії знакозмінних температур, Шишкін О. О., Мельниченко Н. П. (2006)
Глуховский В. П. - Контроль качества заполнения трещин в бетоне с помощью ультразвука (2006)
Голоднов А. И. - Возможность усиления эксплуатируемых колонн за счет регулирования остаточного напряженного состояния (2006)
Губайдуллин Г. А. - Комплекс приборов неразрушающего контроля для строительной индустрии, Крамар В. В. (2006)
Гуменюк В. Е. - Исследование воздействия организационно-технологических факторов с помощью факторного эксперимента (2006)
Душин В. В. - Закрепление арматурных стержней, Пигуль О. В., Ляпина А. Н. (2006)
Егоров Е. А. - Инновационные технологии эффективного управления жизненным циклом стальных резервуаров, запроектированных по типовым проектам, Кустовский А. А., Федоряка Ю. В. (2006)
Ершова Н. М. - Моделирование инновационной деятельности строительного предприятия (2006)
Жданюк В. К. - Особливості технології холодної регенерації конструктивних шарів дорожніх одягів, Говоруха О. В. (2006)
Жигна В. В. - Обрушение конструкций пролета литейного цеха Джанкойского машиностроительного завода, Родин С. В. (2006)
Жуков С. П. - К вопросу предельной ширины раскрытия трещин (2006)
Забелин С. И. - Полипропиленовая фибра - альтернатива противоусадочной стальной сетке (2006)
Каламбет С. В. - Методика кількосної оціки ефективності органу управління загонів держспецтрансслужби по відновленню об”єктів транспортного призначення, Мальков М. І., Радкевич А. В., Степаненко О. О. (2006)
Карповский М. Г. - Современные конструктивные решения перекрытий, Карповская Т. М., Бородин В. В. (2006)
Киричек Ю. А. - Реконструкция фундаментов под машины с импульсной нагрузкой путем переустройства монолитного фундамента в массивно – плитный, Ландо Е. А. (2006)
Кирнос В. М. - Систематизация показателей, определяющих целесообразность реконструкции или сноса жилых зданий первых массовых серий, Залунин В. Ф., Кравчуновская Т. С., Хататбе А. А., Бородай Г. В. (2006)
Кіяшко І. В. - Перспективи розвитку методів визначення міцності дорожніх конструкцій, Новаковский Д. М., Густєлєв О. О. (2006)
Кожанов Ю. А. - Несущая способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям при действии поперечной силы, Гордиенко Т. В., Илюшечкин С. А. (2006)
Козловский Л. К. - Поточный метод замены с помощью вертолетов железобетонных плит покрытия, отслуживших свой срок, на металлические щиты, Ажермачев Г. А. (2006)
Кокошуев П. В. - Расчет усиленных каменных простенков, Марков А. И. (2006)
Колохов В. В. - Инструментально-методологическое обеспечение системы мониторинга технического состояния железобетонных конструкций, Савицкий Н. В. (2006)
Конопляник А. Ю. - Опыт применения жаростойких бетонов и огнеупорных смесей в тепловых агрегатах и конструкциях сталеплавильного производства (2006)
Косяк В. Н. - Защита транспортных сооружений от сейсмических воздействий путем применения конструкций с выключающимися связями (2006)
Красновский Р. О. - Эвлоюция метода определения поперечной силы в наклонном сечении в нормативных документах россии (2006)
Кудрявцев Е. П. - К расчету горизонтальных отстойников, Зайцева А. П., Радченко Е. А., Филимонова Т. А. (2006)
Кудрявцев Е. П. - Об обтекании фильтрационным потоком свайных оснований зданий на склонах балок, Панасенко Ю. П., Филимонова Т. А. (2006)
Кудряшов Л. А. - Проблемы расчета железобетонных конструкций подвергшихся ремонту , Носов А. С., Красновский Р. О. (2006)
Лантух Е. В. - Сегментация рынка сухих строительных смесей в Украине, Коваль Е. А., Юрченко Е. Л., Ковтун-Горбачева Т. А. (2006)
Лесовик Р. В. - Элементы мощения на основе техногенных песков, Комарова Н. Д., Ряпухин Н. В., Фоменко Ю. В., Ластовецкий А. Н. (2006)
Линник Р. Я. - Оценка перспективности архитектурно-конструктивно-технологической системы строительства из мелкоразмерных элементов, Рутштейн В. М., Савицкий Н. В. (2006)
Линченко Ю. П. - Влияние расчетной модели на усилия в стенах здания, Васильев М. В. (2006)
Линченко Ю. П. - Особенности обследования и расчета несущих систем зданий с каменными стенами при сейсмическом воздействии, Васильев М. В., Белавский В. А. (2006)
Лучко Й. Й. - Застосування теорії крихкого руйнування для розрахунку зростання міцності бетону просоченого полімерами при стиску і розтягу, Пенцак А. Я., Гайда О. М. (2006)
Магала В. С. - Опыт применения жаростойких бетонов в доменном производстве (2006)
Магала В. С. - Разработка монолитных перекрытий каркасных зданий с учетом формирования световой среды в помещений, Савицкий Н. В., Шляхов К. В., Рабич Е. В. (2006)
Марков А. И. - Техническое обоснование возможности завершения строительства зданий, Кокошуев П. В., Марков А. А., Сидорина Н. И. (2006)
Менейлюк А. И. - Современные бестраншейные технологии и реализация проекта их развития в Одессе, Попов О. А. (2006)
Менейлюк А. И. - Результаты экспериментальных исследований устойчивости земляных откосов, армированных геотекстилем TYPAR SF, Федорук А. В. (2006)
Митрофанов В. П. - О некоторых перспективах развития теории расчёта бетонных и железобетонных конструкций и их элементов (2006)
Молодченко Г. А. - Экспериментальное исследование жесткости и трещинообразования в железобетонных балках с отверстиями, Лугченко Е. И. (2006)
Молодченко Г. А. - Особенности распределения касательных напряжений по контакту сдвига двух тел, Сироменко А. Н., Кулаков А. Ю. (2006)
Мустафа А. М. - Применение поликарбоната в конструкциях быстровозводимых зданий (2006)
Нажа П. Н. - Общее решение динамической задачи определения напряженно-деформированного состояния водонасыщенного грунтового основания в цилиндрической системе координат при осевой симметрии, Шаповал В. Г. (2006)
Никифорова Т. Д. - Методологические подходы к расчету и проектированию конструкций заглубленных зданий с учетом внешних воздействий, Куличенко И. И., Савицкий Н. В. (2006)
Носов А. С. - Вопросы совместной работы старого и нового (ремонтного) бетона в отремонтированном изгибаемом или внецентренно сжатом железобетонном элементе, Кудряшов Л. А., Красновский Р. О. (2006)
Павленко И. Д. - К проблеме выбора критериев устойчивости и начальных условий при апериодическом нагружении цилиндрических оболочек (2006)
Перчаник Н. Е. - Конструктивно-технологические особенности формирования центров отдыха в системе рекреации пригородной зоны, Колохов В. В., Бородин А. А. (2006)
Петренко В. Д. - Математичне моделювання поетапного процесу реконструкції обробки залізничного тунелю, Тютькін О. Л., Гребінь А. В. (2006)
Пичугин С. Ф. - Анализ конструктивных решений зданий при их перепрофилировании, Семко А. В., Трусов Г. Н. (2006)
Плеханов А. В. - Определение несущей способности трехслойных панелей с утеплителем из базальтового волокна, Тытюк А. А., Свитлинец М. И., Лодягин В. Л. (2006)
Пшинько А. Н. - Перспективы создания промышленного производства теплоизоляционного неорганического материала СТТИЗОЛ, Краснюк А. В., Гребенников В. Н., Колодкин И. В., Савицкий Н. В. (2006)
Пшинько А. Н. - Использование известесодержащих отходов горной промышленности в тяжелых бетонах, Никифоров А. П., Никифорова Н. А. (2006)
Рабич Е. В. - Оценка эффективности световой среды производственных помещений (2006)
Рудяга И. М. - Современные технологии обеспечения безопасности и продления ресурса зданий и сооружений (2006)
Рунова Р. Ф. - К вопросу о долговечности бетона для восстанавливаемых сооружений (2006)
Рунова Р. Ф. - Вплив хімічних органічних добавок на кінетику гідратації оздоблювальних розчинів на основі білого портландцементу, Піпа В. В. (2006)
Савицкий Н. В. - Плоское сборно-монолитное перекрытие, Баташева К. В., Токарь Е. Л. (2006)
Савицький М. В. - Дослідження роботи конструкцій, що взаємодіють з ґрунтом, з урахуванням фізичної нелінійності залізобетону, Гуслиста Г. Е. (2006)
Савицкий Н. В. - Моделирование процессов коррозии арматуры железобетонных конструкций в агрессивных средах, Матюшенко И. Н., Никифорова Т. Д., Лаухина Л. Н. (2006)
Савицкий А. Н. - Технология ремонта железобетонных конструкций высокоподвижными ремонтными смесями, Пшинько А. Н., Савицкий Н. В. (2006)
Савицький М. В. - Оцінка суцільності ремонтного покриття в початковий період твердіння, Пшінько О. М., Зінкевич А. М., Лисак В. А., Зінкевич О. Г. (2006)
Савицкий Н. В. - Технология и технико-экономическая эффективность возведения облегченных плоских монолитных перекрытий, Чернец В. А., Рутштейн В. М., Никифорова Т. Д., Седин В. Л., Ливинский А. М., Чумак Ю. Г. (2006)
Сайгак Н. Г. - Оценка несущей способности существующих пространственных стальных конструкций, Марков А. А. (2006)
Сера О. А. - Создание модели оценки эффективности применения метода реконструкции первых массовых серий, Кирнос В. М. (2006)
Сребрянский Г. А. - Изучение условий охлаждения металлической ленты за пределами барабана-кристаллизатора, Стовпченко А. П. (2006)
Стебловцев В. А. - Сушка древесины с использованием атмосферного холода, Лапко Д. П. (2006)
Сторожук Н. А. - Совершенствование технологии вибровакуумированных золобетонов, Павленко Т. М. (2006)
Строкова В. В. - Динамика поведения химических элементов цементно-песчаной тротуарной плитки под воздействием экзогенного цикла воды, Фоменко Ю. В., Комарова Н. Д. (2006)
Сухоруков Б. Д. - Метод построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения усилий в пролётных строениях мостов по данным статических испытаний (2006)
Тарасенко В. П. - Діагностика та аналіз причин появи тріщин в балках проїзної частини металевих прогонових будов мостів з поверховим сполученням поздовжніх і поперечних балок, Распопов О. С., Савчинський Б. В. (2006)
Торкатюк В. И. - Механизированное нанесение акриловых клеев на подготовленную поверхность старого бетона при соединении его с новым, Золотова Н. М. (2006)
Чабан Ю. И. - Поризация бетонов железосодержащими добавками (2006)
Чесанов Л. Г. - Оценка параметров микроклимата в помещении и качество его обеспечения, Петренко В. О., Петренко А. О. (2006)
Чуб А. А. - Проектирование состава защитного слоя атмосферостойких бетонов (2006)
Чуб А. А. - Проектирование состава кислотоупорного гидроизоляционного защитного слоя бетона и специальных сооружений (2006)
Шаленный В. Т. - Развитие технологий модернизации гражданских зданий на основе организационно-инвестиционной модели продления их жизненного цикла, Дикарев К. Б., Калныш Л. В., Каменев А. С., Понизов С. Е. (2006)
Швец В. Б. - Оценка инновационных методов расчёта устойчивости фундаментов при возможности глубокого сдвига, Рубан О. А., Балашова Ю. Б., Ковалёв В. В. (2006)
Швец Н. А. - Технико-экономические показатели конструктивных элементов многоэтажных зданий из железобетона, Перегинец И. И., Савицкий Н. В. (2006)
Швец Н. А. - Общие принципы принятия инвестиционных решений по строительству жилья на основе проектного анализа с учетом современных социально-экономических условий и изменения типологии жилища, Разумова О. В., Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2006)
Шишкин А. А. - Бетоны, с комплексной полимерной добавкой на основе железа и органических соединений, Герасимова Е. В. (2006)
Шишкін О. О. - Мінерально-органічний клей для відновлення будівельних конструкцій, Ковальчук В. А. (2006)
Шутенко Л. Н. - Стабильность усилия затяжки анкерных болтов на акриловых клеях и их усталостная прочность, Золотов М. С., Скляров В. А. (2006)
Яковлєв С. А. - Постановка и пути решения задачи формирования парка машин строительной организации (2006)
Яровой С. Н. - Надежность и долговечность висячих вантовых большепролетных конструкций покрытия общественных зданий после длительного периода эксплуатации, Петров В. И., Горовый А. И., Воронецкий А. И., Дорофеев Е. Ю. (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Влияние неблагоприятных природных и антропогенных воздействий на среду обитания человека, динамика экологического кризиса, Мирапольская И. И. (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Значение нагрузок техногенного происхождения, Бондарчук Э. Э. (2006)
Демченко А. Е. - Архитектурно-градостроительный аспект организации учреждений скорой медицинской помощи Днепропетровска, Моренко М. А. (2006)
Дем'яненко В. В. - Деякі екологічні аспекти будівництва на заміських територіях, Дем'яненко Д. В. (2006)
Лаврик Г. И. - К вопросу моделирования искусственных экологических систем населения – демоэкосистем (2006)
Ноткин А. В. - Архитектурно – строительные предпосылки экологичного жилища (2006)
Подолинный С. И. - Принципы современного осмысления и оформления историографических материалов по архитектуре, Литвин О. А. (2006)
Соколов И. А. - Выбор защитных мероприятий из комплекса для снижения уровня ионизирующих излучений источников и регламентируемых радиационных параметров строительного производства, Чайка Н. А. (2006)
Сысойлов Н. В. - Алгоритм градуировки вырожденных идентификационных систем оценки степени комфортности среды жизнедеятельности населения (2006)
Сысойлов Н. В. - Иерархия градуировки полных идентификационных систем оценки степени комфортности среды жизнедеятельности населения (2006)
Тимошенко Е. А. - Экспериментальное изучение проявлений негативного влияния торсионных полей мониторов персональных компьютеров на организм человека, Коваль Е. А., Захарова Ю. В., Тарасюк Ю. B. (2006)
Тимошенко Е. А. - Возможные механизмы негативного влияния левых торсионных полей на человека, Коваль Е. А., Гваджаиа Б. Д. (2006)
Рефераты (2006)
Исходные данные (2006)
Задорожній О. В. - Порушення принципу суверенної рівності держав в агресивній війні Росії проти України (2015)
Чайковська В. В. - Міжнародні економічні договори як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті, Бубліченко В. В. (2015)
Бондар М. Ю. - Міжнародні стандарти конституційних референдумів (2015)
Martjanov S. S. - Ukraine’s economic activity in the conditions of European integration process (2015)
Зубар І. В. - Інституційні засади функціонування регіональних підсистем сучасного міжнародного права (2015)
Чанишева Г. І. - Міжнародні стандарти охорони материнства й законодавство України (2015)
Палєєва Ю. С. - Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Змієнко О. О. - Історично-правовий аналіз захисту прав людини категорії "негромадянин" та оцінка юридичного феномена цього поняття на прикладі пострадянських Латвії та Естонії (2015)
Кононенко В. П. - Декларативность прецедентной практики Международного Суда ООН (2015)
Шелевер Н. В. - Проблемні питання виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України (2015)
Крикушенко О. Г. - Міжнародний досвід виконання кримінальних покарань: проблеми вивчення та використання (2015)
Гайдей К. М. - Співвідношення категорій міжнародного права: універсальна кримінальна юрисдикція, злочини jus cogens та зобов’язання erga omnes (2015)
Діковська І. А. - Форма угод про вибір застосовуваного до договору права (2015)
Прусенко Г. Є. - Антипозовні забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі (2015)
Голікова М. В. - Міжнародно-правове регулювання використання "зручного" прапора: проблеми й перспективи (2015)
Александров О. - Метод побудови систем відліку локального спостерігача для слабких гравітаційних полів, Жданов В., Федорова О. (2014)
Василенко А. - Рентгенівські спектральні параметри для 65 галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs, Федорова О., Жданов В. (2014)
Кондратьєв В. - МПГ-сплескі як магнітоеміссія кори магнітарів юного віку, Коровіна Ю. (2014)
Парновський С. - Теплове випромінювання компактних емісійних галактик у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ггц, Ізотова І. (2014)
Semeniv O. - Operational geomagnetic forecast service, Polonska A., Parnowski A. (2014)
Баран O. - Спостережувана еволюція конвективних потоків у сонячній фотосфері (поле швидкостей), Стоділка М. (2014)
Криводубський B. - Макроскопічні структури в природі і на Сонці (2014)
Лозицький В. - Якою є максимальна напруженість локальних магнітних полів в активних протуберанцях?, Ботигіна О., Маслюх В. (2014)
Осіпов С. - Програма досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній в спектрі Сонця (2014)
Пішкало М. - Попередній прогноз параметрів 25-го циклу Сонячної активності (2014)
Tsap Yu. - On the magnetic flux conservation in the partially ionized plasma, Kopylova Yu. (2014)
Андрук В. - Обробка астрономічних фотонегативів склотеки АО КНУ в рамках проекту УкрВО, Казанцева Л., Казанцев А., Пакуляк Л., Яценко А. (2014)
Казанцев А. - Виявлення негравітаційного ефекту за великими масивами даних альбедо та розмірів астероїдів, Казанцева Л. (2014)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покриттів зір Місяцем у 2013-2014 рр, Буромський М., Мазур В. (2014)
Козак П. - Застосування методу Монте-Карло для уточнення швидкості метеора з телевізійних спостережень (2014)
Лук'яник І. - Активність комети C/2009 P1 (Garradd) (2014)
Баженов М. І. - Міжнародне нормативно-правове регулювання права інформації в системі захисту прав інтелектуальної власності та його вплив на національне законодавство України (2015)
Поляков С. И. - Вклад Ф. Ф. Мартенса в становление отечественной историографии истории международного права (2015)
Сафонова О. Ю. - Відповідність освіти суддів міжнародним стандартам (2015)
Країнський О. М. - Міждержавне співробітництво з питань захисту прав людини на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії, Лисик В. М. (2015)
Приступлюк В. Л. - Процесуальні й колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів у праві Європейського Союзу (2015)
Стаценко А. В. - "Правило Міранди" як елемент міжнародного права прав людини: український досвід (2015)
Чайковська В. В. - Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2015)
Бакаянова Н. M. - Фінансування органів адвокатського самоврядування у світлі українського та міжнародного досвіду (2015)
Качуринер В. Л. - Принципы экологической политики Европейского Союза в сфере производства (2015)
Мулявка Д. Г. - Повноваження фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу, Олійник О. Д. (2015)
Самойленко Є. А. - Правовий механізм здійснення європейським центральним банком пруденційного нагляду за фінансово-кредитними установами в Європейському Союзі (2015)
Будз О. В. - Сучасне міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з піратством, Казанська А. В., Кориневич А. О. (2015)
Біла-Кисельова А. А. - Використання рішень Європейського суду з прав людини під час розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації (2015)
Ємчук Л. В. - Право на повагу до приватного та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Кедик В. П. - Умови притягнення до кримінальної відповідальності за універсальним принципом (2015)
Лагутіна І. В. - Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних агентств зайнятості (2015)
Москалюк Н. Б. - Дії ex officio в міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності (2015)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Творімо нову Україну! (2012)
Марчук Л. - "Повстанське танго" на стадіоні "Арена-Львів" (2012)
Тищук Є. - Партнерство на миротворчій ниві – школа справжнього бойового братерства (2012)
Ковальський В. - Навіщо музей Флоту перетворили на "Титаник" (2012)
Ковальський В. - Міліція чи Поліція? Реформування МВС розпочинають із перейменування (2012)
Цирфа Ю. - Азійська стратегія. Економіка, вибудувана на геополітичних пріоритетах (2012)
Кедровська Ю. - "Морський вузол": нафта + газ + сфери впливу (2012)
Цирфа Ю. - Спільне майбутнє ЄС. Грецький чинник (2012)
Ковальський В. - Нові пригоди Електроніка. Реальні гроші замінюють віртуальними (2012)
Оніщенко Н. - Інформаційно-правовий простір: проблеми формування, розвитку, аналіз позитивних і негативних впливів на правосвідомість суспільства та особистості (2012)
Славинський М. - "Мовний" закон: крапки над "і" розставить час (2012)
Лепская Л. - Сергей Кивалов: "Украинскому языку ничего не угрожает" (2012)
Воропаєва Т. - Знову про мову (2012)
Вардієва О. - Бібліотека зайняла оборону (2012)
Лужецька О. - 45-й рік у громаді, як у родині (2012)
Булат В. - Треба більше… самоврядування (2012)
Тищук Є. - Пріоритет – соціальним ініціативам Президента (2012)
Пономаренко І. - Замість упорядкування – руйнування? (2012)
Охромій Н. - Ефект енергозбережних технологій (2012)
Малієнко О. - Коли річки виходять із берегів (2012)
Бобко А. - "Лісничити" по-науковому (2012)
Пузикова Л. - Тут природи пульсує серце (2012)
Ковальський В. - Світовий престиж інтелекту держави (2012)
Малієнко О. - Вступ-2012: марафон із перешкодами (2012)
Цепенда І. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – сучасний освітній і науковий центр (2012)
Тищук Є. - Сенсації та скандали лондонської Олімпіади (2012)
Тищук Є. - Чемпіон із Акермана (2012)
Кедровська Ю. - Лондон. Параолімпійці вражають здобутками (2012)
Малієнко О. - Сенсації, сюрпризи, парадокси… Післямова до чемпіонату України з шахів (2012)
Корніюк В. - Празькі зустрічі (2012)
Супруненко В. - Слов'янський меридіан (2012)
Супруненко В. - Найперша страва: Етнографічно-кулінарне дослідження (2012)
Славинський М. - Ярослав Федорчук: "Справжній інтелігент здатний на самопожертву" (2012)
Красовська О. - Під натхненним небом Італії (2012)
Іваненко Н. - На вершині музичного Парнасу (2012)
Ясень М. - Іван Микитенко: письменник, який мав особисту зброю (2012)
Клейменова О. - Микола Сядристий: "Мої мікромініатюри - це мистецтво ХХІ століття" (2012)
Марчук Л. - Скульптури Іоанна Пінзеля готують до показу в Луврі (2012)
Александров О. - Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: Поправки другого порядку у околі симетричного каспу, Жданов В., Коваль С. (2013)
Богдан А. - Рентгенівські структури позагалактичних джетів, Марченко В., Гнатик Б. (2013)
Гнатик Р. - Дослідження області переходу від галактичних до позагалактичних космічних променів на основі даних експерименту KASCADE-Grande (2013)
Кудря Ю. - Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC (2013)
Парновський C. - Відношення світності до маси молодого зоряного населення у яскравих компактних галактиках як функція їх металічності та віку спалаху зореутворення, Ізотова І. (2013)
Криводубський В. - Про самоорганізацію магнітних полів в сонячній турбулентній плазмі (2013)
Лозицький В. - Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту, Єфіменко В. (2013)
Молочко О. - Визначення магнітного поля різними методами на рівні фотосфери протягом сонячного спалаху (2013)
Пішкало М. - Характеристики 24-го циклу сонячної активності, отримані із тривалості 23-го циклу (2013)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покрить зір Місяцем у 2012-2013 рр., Буромський М., Мазур В. (2013)
Коваленко Н. - Про нахили орбіт Дамоклоїдів в ході динамічної еволюції, Гулієв Р., Чурюмов К. (2013)
Ксанфомаліті Л. - Динамічна стійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис та ядра комети Бореллі, Чурюмов К. (2013)
Лук'яник І. - Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1 (2013)
Мозгова А. - Часова еволюція спектра метеора 9-10 серпня 1965 року, Чурюмов К., Смірнов В. (2013)
Пономаренко В. - Параметри пилу та газу у комі комети С/2009 Р1 (Garradd), Чурюмов К., Клещонок В., Коваленко Н. (2013)
Лозицька Н. - Площі груп сонячних плям за каталогами служби Сонця 1942–1951 рр., Єфименко В. (2013)
Казанцева Л. - Київський період життя і творчості Авеніра Олександровича Яковкіна (до 125-річчя з дня народження), Кислюк В. (2013)
Єфіменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 рр. (2013)
27 квітня виповнюється ювілейна дата Панченко Тамари Федотівни (2016)
Сергію Борисовичу Усаковському – 75! (2016)
Айлікова Г. В. - Пропозиціїї щодо визначення інвестиційно привабливих територій в роботах регіонального рівня (2016)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Особенности сырьевых ресурсов Ирака и характеристика его цементного производства (2016)
Аушева Н. М. - Конструювання поверхонь та ортогональних сіток на основі ізотропного параметричного многочлена Лагранжа (2016)
Сильвиo Адмиро Перейра де Бритo - Большепролетное стальное покрытие футбольного стадиона с использованием трубчатых элементов, Лавриненко Л. И. (2016)
Василенко О. Б. - Методи оцінки факторів впливу на формування комплексу світлових засобів в архітектурних системах (2016)
Ващинская Е. А. - Градостроительные факторы, формирующие улично-дорожную сеть, Даниленко А. В. (2016)
Верешко О. В. - Методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів (2016)
Габрель М. М. - "Розріджені" фрагменти простору Львова: історія, стан та перспективи використання (2016)
Главацький О. З. - Історичний аналіз архітектурно-просторових принципів створення безпечного середовища та їх зв’язок з сучасними теоріями запобігання злочинності (2016)
Гладілін В. М. - Використання сонячної енергії для житлових будинків, Міскевич І. О. (2016)
Гоблик А. В. - До питання дослідження процесів урбанізації з використанням клітинних автоматів (2016)
Голуб А. А. - Типологія національних природних парків (2016)
Денисенко Н. О. - Особливості та проблеми функціонування міського господарства (2016)
Дубова С. В. - Повышение эффективности функционирования транспортно-планировочной инфраструктуры города (2016)
Дупляк О. В. - Моделювання пропускної здатності русла р. Дністер з врахуванням підпору при проходженні паводку, Величко С. В. (2016)
Дуфенюк О. М. - Формування нафтогазових комплексів східної Галичини в ХІХ – першій пол. ХХ ст. Та їх вплив на просторову структуру регіону (2016)
Дюжев С. А. - Зміст плану зонування (зонінгу) як документу містобудівного регулювання (спроба та методичні проблеми розробки для м. Києва) (2016)
Зеленський В. О. - Сучасні тенденції ландшафтної архітектурі на прикладі проекту "Зелений квартал" в м. Астана (2016)
Зубричев О. С. - Про формування агрорекреаційних екопарків в умовах рельєфу, Муха Т. О. (2016)
Івасенко В. В. - Удосконалення вулично-дорожньої мережі з урахуванням принципів універсального дизайну (2016)
Івашко Ю. В. - Дослідження будинку на вул. Лідова, 6 (1889, перебуд. 1910-х р.) в м. Полтава, Ніколаєнко В. В. (2016)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2012–2015 роках, Чередніченко П. П. (2016)
Катушков В. О. - Прикладна наземна фотограмметрія при обробленні фотографічних архівних знімків (2016)
Кисіль О. В. - Перспективи використання технології будівельного 3D друку в військовому будівництві (2016)
Костира Н. О. - Визначення стадійності проектування при капітальному ремонті об’єктів будівництва на сейсмонебезпечних територіях, Малишев О. М. (2016)
Кошевий О. П. - Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах, Кошевий О. О. (2016)
Краснянський Г. Ю. - Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ, Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2016)
Кузнецова Д. С. - Приміська зона як складова урбанізованої системи, Петраковська О. С. (2016)
Кучер О. В. - Сучасні напрямки геодезичних досліджень зміщень земної поверхні космічними методами, Старовєров В. С., Данилюк О. Ю. (2016)
Лещенко Н. А. - Міста-музеї чи міста для життя (2016)
Линник І. Е. - Еволюція ергатичної системи на прикладі прогнозування обсягів перевезень пасажирів автобусом у м. Харкові, Харченко В. Ф., Синій С. В. (2016)
Ліпянін В. А. - Особливості планування мережі спортивних басейнів в системі розселення великих міст (на прикладі м. Рівне) (2016)
Лісниченко С. В. - Розрахунок чисельних значень показників вагомості властивостей містобудівної якості життя (2016)
Лясковський О. Й. - Поняння якості міського середовища в умовах синтезу модерністського та постмодерністського досвіду (2016)
Максимова Ю. С. - Аналіз засобів моделювання наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації в ГІС (2016)
Малашевський М. А. - Проведення обміну земель при зміні меж адміністративно-територіальних утворень в Україні, Бугаєнко О. А., Мороз Г. О. (2016)
Мамедов Т. А. - Формалізація системи міського транспорту В-методом на прикладі підсистеми "Автобус”, Меннанова С. Ш. (2016)
Мамонов К. А. - Оцінка стану та використання підземної нерухомості міст (2016)
Михальченко С. В. - Кластерний підхід до формування та розвитку спеціальних територій за умов наближення до стандартів розвинених країн (2016)
Никифоров А. Л. - Многокритериальный анализ способов металлизации при восстановлении инженерных сооружений, Менейлюк И. А., Ершов М. Н. (2016)
Орленко М. І. - Живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври: історія і дослідження (2016)
Осєтрін М. М. - Оцінка ефективності функціонування простого (нерегульованого) перетину за допомогою таксономічного методу, Дворко О. М. (2016)
Рейцен Є. О. - Про надійність показників на різних стадіях містобудівного проектування, Ликов Д. І. (2016)
Рибчинський О. В. - Програма та проектні складові ревіталізації ринковихплощ історичних міст України (2016)
Савйовский В. В. - Технологические особенности замены перекрытий в специфических условиях реконструкции, Соловей Д. А., Овчинников О. Э., Гресь В. В. (2016)
Самойлович В. В. - Динамічні фасади житлових і громадських будівель, Зернова А. Ю. (2016)
Скорук О. М. - Світовий досвід і перспективи застосування сталефібробетону в Україні (2016)
Сліпко Ю. С. - Картографування шумового забруднення транспортних потоків Святошинського району міста Києва, Гладілін В. М. (2016)
Титок В. В. - Організаційно-економічні складові формування компенсаційного пакету в будівельній організації, Нікогосян Н. І., Демидова О. О. (2016)
Тімченко Р. О. - Обґрунтування вибору лінійної моделі регресії у плануванні експерименту для вирішення поставленого експериментального завдання, Крішко Д. А., Кадол Л. В., Савенко В. О. (2016)
Тімченко Р. О. - Конструктивне рішення енергопоглинача для каркасних будівель та споруд, Попов С. О., Крішко Д. А., Настич О. Б., Хоруженко І. В. (2016)
Ткачук О. А. - Інфільтраційні майданчики як сучасний метод регулювання дощового стоку при благоустрої міських територій, Шевчук О. В. (2016)
Тригуб Р. М. - Здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності (2016)
Цой М. П. - Інтегрування графічних засобів MatLab в архітектурі, Цой О. М. (2016)
Чередніченко П. П. - Навчальний посібник "Оцінка нерухомості" (2016)
Чобітько О. М. - Дослідження церкви Спаса на Берестові в Києво-Печерській Лаврі (2016)
Шилова Т. О. - Розміщення елементів благоустрою на вулиці (2016)
Шишкин А. С. - Эффективность компоновочных схем балочных покрытий и перекрытий на основе балок с гофрированной стенкой для условий Туркменистана, Лавриненко Л. И. (2016)
Щукіна Е. І. - Студентоцентроване навчання у немовних вищих навчальних закладах (2016)
Юрчишин Г. М. - Образно−емоційна виразність фігуративної пластики дерев’яних придорожніх хрестів, Стеф’юк Р. Г. (2016)
Яценко В. О. - Розвиток міст та його вплив на процеси функціонування прилеглих територій (2016)
Адаменко О. В. - Вербалізація гендерних стереотипів в англомовному любовному романі (2010)
Василюк І. М. - Сталі словосполучення з аутоантонімічною семантичною структурою в сучасній англійській мові (2010)
Вербицкая Т. Д. - Влияние качества гласного на реализацию глоттального приступа, Гришина Т. В. (2010)
Гринько О. С. - Реализация архетипических образов "вода" и "огонь" в мифологии, религии и языке (2010)
Ісаєва М. В. - Образ оповідача в епістолярному романі Uwe Timm "Am Beispiel meines Bruders” (2010)
Кіпень С. В. - Комунікативна інтернет-девіація (2010)
Клименко О. Л. - Антономастичні новоутворення в сучасній англійській мові (2010)
Козлова Т. О. - Генетична дефініція та засоби її визначення (2010)
Коропатніцька Т. П. - Функціонально-семантичний аналіз конструкцій зі значенням ірреального порівняння в німецькій мові (2010)
Коротун О. В. - Словарь как объект многоаспектной лингвистической интерпретации (2010)
Литвак С. Я. - Дискуссионные вопросы категории наклонения в современном английском языке (2010)
Морозова О. І. - Когнітивні моделі ситуації в лінгвістичних студіях (2010)
Мулік М. Ю. - Іншомовні вкраплення в романі Дена Брауна "Янголи і демони": функціональний аспект (2010)
Олексенко П. С. - Вербалізація етнічних стереотипів щодо слов’ян у сучасній англійській мові (2010)
Ончуленко М. І. - До етимології дієслів заклику в англійській мові (2010)
Панова Я. Е. - Счисляемые/несчисляемые имена существительные современного английского языка с позиций традиционного и когнитивного подходов (2010)
Парасін Н. Д. - Погляд як невербальний засіб комунікації:функціональний аспект (2010)
Пасічник Н. - Інваріантне значення дидактичних термінів, які позначають часові проміжки у навчальному процесі (2010)
Передерій В. А. - "Дискурс" як наріжна категорія аналізу інтернет – комунікацій (2010)
Петрова Ю. Н. - Функционирование конструкций с кумулятивным отрицанием (2010)
Рубан В. О. - Ретроспективний погляд на англо-французькі лексичні взаємозапозичення (2010)
Трикоз К. Г. - Засоби вербалізації концепту "водний простір" в англійській мові (2010)
Уділова Т. М. - Особливості функціонування засобів вираження неозначеності в сучасній французькій мові, Кудлай А. Л. (2010)
Федорова Ю. Г. - До питання класифікації англомовних заголовків (на прикладі перекладів англомовний газетних заголовків та заголовків англійських та американських фільмів (2010)
Черник Ю. С. - Англомовна комерцiйна угода: прагматичний потенціал (2010)
Чихарева Е. Е. - Политическая корректность в лингвистике (2010)
Шевченко М. Ю. - La correlation des aspects syntaxique et pragmatique des slogans publicitaires (2010)
Шиманович І. В. - Функціонування анімалізмів у структурі англійських фразеологізмів (2010)
Mykhaylenko V. V. - Modal verb distribution: functional semantics (2010)
Балюта Е. Г. - Концентрації мовних інновацій у екофункціональних класах (2010)
Бондарева Н. В. - Особенности перевода экономической презентации (2010)
Вальків О. О. - Відтворення авторської модальності на матеріалі роману Е. Л. Войніч "Овод" і його перекладів українською та російською мовами (2010)
Василина К. - Способи семантизації поняття "шахрайство" в конні-кетчерівському памфлеті: перекладознавчий аспект) (2010)
Гаврилова О. В. - Конотативний аспект перекладу в міжкультурній комунікації (2010)
Запольських С. П. - Періодизація історії перекладу (2010)
Кириллова М. Д. - К проблеме переводческой интерференции, Яровенко Л. С. (2010)
Кушлик Л. О. - Реалізація трансляторних стратегій для досягнення еквівалентності перекладу фразеологізмів (на матеріалі перекладу роману Патріка Зюскінда "Парфуми”), Остапович О. Я. (2010)
Нічаєнко І. І. - Тришарова будова іспанського концепту "краса" та його відтворення українською мовою (2010)
Пономаренко Л. В. - Стратегії перекладу театральних текстів гумористичного характеру (2010)
Ребрій О. В. - Особливості відтворення фразеологічної складової фантастичної художньої картини світу в англо-українському перекладі, Тіліга А. Ю. (2010)
Шеремет Д. В. - Актуальные проблемы перевода медицинских сокращений с английского языка на русский (2010)
Янков А. В. - Фонетичні та семантичні особливості відтворення образу осені Поля Верлена (на матеріалі перекладів з французької вірша Chanson d’automne (Осіння пісня) українською та англійською мовами), Коляда Е. К. (2010)
Титул, зміст (2012)
Сищук О. - Законопроект про наклеп: скасовано чи відкладено? (2012)
Луцький О. - Електрифікація України по-європейські (2012)
Сищук О. - Реформи. Хоч до рани прикладай (2012)
Цирфа Ю. - Курс на об’єднання глобальних зусиль (2012)
Цирфа Ю. - Дискусії YES-2012: як долатимуть завтрашні виклики? (2012)
Павко А. - Інтелектуальний фермент юридичної науки* , Задорожній О. (2012)
Рудакевич О. - Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму (2012)
Рябошапко Л. - Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право* (2012)
Шедяков В. - Роль соціального партнерства в забезпеченні системного рівня розвитку громадянського суспільства (2012)
Тищук Є. - Володимир Зайков: "Завдання профспілок – знайти баланс між інтересами держави, робітника та бізнесу" (2012)
Бесчасний В. - Донецький юридичний інститут МВС України (2012)
Римар В. - Від Ковпака й понині (2012)
Марчук Л. - Генерал-лейтенант Павло Ткачук: "Це і є моя робота – підносити патріотичний дух нації" (2012)
Тищук Є. - Земля, овіяна легендами (2012)
Пузикова Л. - Лері Сванідзе: "Фанатично вірити в успіх" (2012)
Марчук Л. - Люди хочуть уваги та поваги, щоб з ними радилися, – каже Надія Михайлишин, голова Підгорецької сільради, та єднає громаду і в клопотах, і в радощах (2012)
Ткаченко В. - Не обіцяв, як інші, нереального (2012)
Малієнко О. - Електричні затемнення. Чи загрожують вони Україні? (2012)
Красюк С. - Земна й космічна іпостасі Єлизавети Кордюм (2012)
Біляцький С. - На порозі безсмертя чи забороненої зони пізнання? (2012)
Цирфа Ю. - Параолімпійський тріумф (2012)
Тищук Є. - Юрій Чебан: "Перш ніж стати олімпійським чемпіоном, я 13 років завзято тренувався" (2012)
Малієнко О. - Турецький гамбіт. Післямова до Всесвітньої шахової олімпіади в Стамбулі (2012)
Цирфа Ю. - "Кіноренесанс" (2012)
Марчук Л. - Гран-прі не присудили. А книжки купували торбами (2012)
Супруненко В. - Найперша страва (2012)
Голобородько Я. - Вінтажний шарм Люксембургу (Подорожні бліц-нотатки) (2012)
Погребна О. - Талант! Молодість! Грація! (2012)
Клейменова О. - Невиносна нелегкість буття (2012)
Голобородько Я. - Поетичні універсалії Ліни Костенко (2012)
Клейменова О. - Кожен художник бажає знати, де його Нормандія (2012)
Красовська О. - Тіні на піску (2012)
Биваліна М. В. - Питання ефективності використання міської території при реконструкції (2016)
Билык С. И. - Методики проверки устойчивости и прочности арок моста из стальных труб с учетом требований европейских и отечественных норм, Альтайе Н., Аббас А. (2016)
Василенко О. А. - Розрахунок колекторів напівроздільної системи водовідведення, Василенко Л. О., Поліщук О. В. (2016)
Ващинська О. А. - Якісна оцінка підготовки фахівців з спеціальності "Міське будівництво та господарство" (2016)
Вітченко Д. М. - Ремінісценції будинку Г.П. Ґалагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В. Г. Кричевського (2016)
Габрель М. М. - Малі міста (містечка) в новій адміністративно-територіальній структурі регіонів України: прогнозування змін функцій та перспектив розвитку, Огоньок Ю. В. (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-планувальні детермінанти зон підвищеної криміногенності великого міста (на прикладі м. Львова) (2016)
Гладілін В. М. - Типи курортів, Паламарчук Т. І, Федоренко В. Б., Дідух О. О., Овсянніков Р. С., Чукаріна Н. М. (2016)
Гнесь Л. Б. - Проблеми еволюції розпланувальної структури сельбищних територій сільських поселень в епоху соціальних трансформацій, Мединська О. (2016)
Голик Й. М. - Особливості розвитку системи розселенні в Закарпатті, Несух М. М. (2016)
Грицак М. М. - Реалізації об’єктів культури у центральній частині великого міста (зарубіжний досвід) (2016)
Гуцул Т. В. - Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації (2016)
Демидова О. О. - Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд, Нікогосян Н. І., Шебек М. О., Титок В. В. (2016)
Дубинский В. П. - Архитектура как социальный заказ, Белоусько А. Ю. (2016)
Дубницька М. В. - 3D кадастр, як інструмент регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості, Крельштейн П. Д. (2016)
Дубова С. В. - Исследование пропускной способности полосы движения для городского транспорта общего пользования, Васильева А. Ю. (2016)
Дюжев С. А. - Питання ефективності та регулювання взаємодії природних, соціумальних і техногенних компонентів міського ландшафту (2016)
Журавська Н. Є. - Енергозберігаюча технологія запобігання впливу біокорозії на матеріали (2016)
Кисіль С. С. - Організація зберігання індивідуальних автомобілів поряд із житловими утвореннями на прибудинкових територіях мікрорайонів найкрупніших міст, Смірнитська Л. В. (2016)
Книш В. І. - Перші поверхи об’єктів багатоквартирного житла в динаміці їх функціонально-планувального трансформування, Іщенко І. О. (2016)
Колчунов В. И. - Аналитическая и конечно-элементные стержневые модели нелинейной задачи сцепления арматуры с бетоном, их сравнение и анализ, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Корнієнко М. В. - Дослідження грунтів перед кладкою фундаментів на маслозаводі в районі Овандо, Котова Т. В., Ндінга М. Р. (2016)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Розроблення програмного комплексу в середовищі Python для геоінформаційного моделювання деяких показників генерального плану м. Києва, Галіус І. О., Шинкар О. С. (2016)
Лещенко Н. А. - Створення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста (2016)
Лісниченко С. В. - Еталонні та бракувальні значення показників властивостей містобудівної якості життя (2016)
Малашевський М. А. - Дослідження використання земель загального користування для паркування транспортних засобів (2016)
Малкін Е. С. - Енергоефективні системи з безреагентною обробкою води, Журавська Н. Є. (2016)
Мостовенко О. О. - Реформування місцевого самоврядування: переваги, ризики (2016)
Наголкіна З. І. - Одна модель впливу випадкових факторів на деякі фізичні процеси (2016)
Николаевский В. Ф. - Использование энергии солнца для отопления и горячего водоснабжения зданий (2016)
Новак Н. В. - Развитие семантики ордерного языка мастерами постмодернизма (2016)
Орленко М. І. - Огляд історії Михайлівського Золотоверхого монастиря (2016)
Осєтрін М. М. - Оцінка якості транспортної моделі міста, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2016)
Пеньков В. О. - Моделювання зосереджених деформацій доріг на техногенно-деформованих територіях, Кінь Д. О. (2016)
Петраковська О. С. - Фактори, що впливають на обґрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2016)
Рейцен Е. А. - Оптимизация режимов работы АСУДД в городах, Смоляренко А. Т. (2016)
Рубцова С. В. - Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі (2016)
Савчук А. І. - Стильові особливості дерев’яної курортної архітектури Галичини в XIX - першій половині XX ст. (2016)
Солуха І. Б. - Визначення, структура, завдання та місце моніторингу в урбоекологічній оцінці стану навколишнього середовища (2016)
Ткаченко Т. Н. - Перспективы "зеленого" строительства и альтернативных форм озеленения в Украине, Дзюбенко В. Г., Милейковский В. А. (2016)
Устінова І. І. - Еволюція містобудівних ідей сталого розвитку як відбиття природної закономірності освоєння простору, Чубарова А. В. (2016)
Чередніченко П. П. - Організація і безпека міського руху (2016)
Шилова Т. О. - Особливості розрахунку дорожнього одягу міської багатосмугової магістралі (2016)
Штода О. И. - Влияние влажности на микроклимат жилых помещений (2016)
Яременко Л. В. - До питання історичного формування поселень Західного Поділля, Майстер А. (2016)
Яценко В. О. - Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку (2016)
Альошина І. Г. - До питання про вивчення словотвірних гнізд у латинській мові (на матеріалі словотвірного гнізда з вершиною ducere) (2010)
Балюта М. В. - Динаміка процесу евфемізації в англійській мові (2010)
Белова А. П. - Наименования русских православных икон в английском языке (2010)
Белогуб А. Л. - Теонимы в международной топонимической лексике (2010)
Божко Е. С. - Лексико-стилістичні особливості функціонування терміну кіномистецтва flashback в англійській мові (2010)
Васильчук Л. Ф. - Лексикографічні параметри опису німецьких фразеологізмів-дериватів (2010)
Гунченко Ю. В. - Твірні основи кореневих іменників як перший словотворчий компонент складних термінів іменників у сучасній англійській економічній лексиці (2010)
Дембовська Л. М. - Структурна та концептуальна семантика парасинтетичних прикметників з суфіксом –ed (2010)
Дмитрошкін Д. Е. - Особливості утворення спортивних термінів-композитів (2010)
Єнікєєва С. М. - Самоорганізація словотвірного ряду (на матеріалі сучасної англійської мови) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського