Берегуляк О. Р. - Вирівнювання освітленості об’єктів сцени з використанням логарифмічного перетворення, Воробель Р. А. (2016)
Грицюк Ю. І. - Числове інтегрування табличних функцій двох змінних з використанням многочлена Тейлора, Драґан Я. П. (2016)
Литвин В. В. - Побудова онтології архітектурних термінів, Ремешило-Рибчинська О. І., Висоцька В. А. (2016)
Веремчук А. В. - Проектування програмного забезпечення для ідентифікації інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами, Пукас А. В., Войтюк І. Ф. (2016)
Боюн В. П. (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Яворський І. М. (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Воробель Р. А. ІV науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, присвячена пам’яті професора Б. О. Попова (2016)
Сопрунюк П. М. (2016)
Столярчук П. Г. (2016)
Костюк Н. - Особливості напрямів розвитку української богослужбово-музичної культури впродовж ХІХ століття (2012)
Клименко І. - Становлення української мелогеографії (2012)
Нефедов С. - Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянної виконавської школи) (2012)
Барабан Л. - Театральна трупа Федора Левицького в контексті української сценічної культури першої половини ХХ століття (1905–1909) (2012)
Журавльова Т. - Мелодраматичні тенденції в українському кінематографі тоталітарної доби: зміна ідейної парадигми (2012)
Росляк Р. - Реформування органів управління кінофікації та кінопрокату (кінець 1920-х – 1930-ті роки) (2012)
Безручко О. - Знімальний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 40-х роках XX століття (2012)
Гончарук О. - Клубні форми становлення естрадного мистецтва (2012)
Рудик М. - До проблеми трактування варіаційного циклу у творчості українських композиторів ("Українські писанки" Лесі Дичко) (2012)
Івахова К. - Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика (2012)
Олендарьов А. - Оркестр у театральній музиці Ігоря Шамо (2012)
Курінна М. - Серж Лифар: від Київської центростудії до Паризької опери (2012)
Щур О. - Народні музичні інструменти і взаємозв’язок світових культур: історико-мистецьке дослідження взаємозбагачення культур українського й угорського народів (2012)
Костюк Х. - До історії розвитку образу дитини у фільмах жахів (2012)
Іваннікова Л. - Перше монографічне дослідження творчості Василя Завітневича (2012)
Про авторів (2012)
Аніщенко О. В. - Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні, Прима С. М. (2016)
Бабушко С. В. - Едукатор дорослих чи учитель дорослих? (у пошуках відповідного терміну) (2016)
Василенко О. В. - Неформальна освіта дорослих:поняття, принципи і методи (2016)
Левченко В. В. - Актуалізація ресурсів у процесі професійно-особистісної адаптації в ситуації життєвих змін (2016)
Наумова В. Ю. - Розвиток професійної компетентності викладачів вищої школи в умовах формальної і неформальної освіти (2016)
Онищук Л. А. - Теоретико-методологічні засади конструювання та реалізації змісту освіти (2016)
Щербак О. І. - Освіта дорослих у контексті неперервності навчання (2016)
Hnatiuk M. - Krótki opis porównania szkolnictwa wyższego w Polsce i Ukrainie (2016)
Жуковський В. М. - Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід), Шустак Ю. І. (2016)
Лебединська М. О. - Музична освіта дорослих в історико-педагогічній ретроспективі (2016)
Пастушок О. І. - Специфіка розвитку освіти дорослих у Польщі (2016)
Товканець О. С. - Міжнародні нормативно-правові акти та їх вплив на підготовку фахівців з освітнього менеджменту в європейській вищій школі (2016)
Хохліна І. В. - Просвітницька діяльність товариства "Знання" в Україні (70-80-і роки ХХ століття) (2016)
Wiatrowski Z. - Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce – jej plusy i minusy (2016)
Баніт О. В. - Соціально-психологічні особливості кар’єрного зростання менеджерів у сучасному суспільстві: гендерний аспект (2016)
Коваленко Л. В. - Сутність і компоненти професійної компетентності вчителя української мови та літератури (2016)
Кравчинська Т. С. - Критерії професійного розвитку методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства (2016)
Телелим В. М. - Теоретико-методологічні засади та проблеми запровадження моніторингу якості військової освіти, Приходько Ю. І. (2016)
Шуневич О. М. - Умови післядипломної підготовки вчителів до формувння емоційного інтелекту мовної особистості учня (2016)
Yanitska-Panek T. - The concretum – model – abstractum or the search for effective strategies for promoting learner development (2016)
Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області (6 – 8 жовтня 2016 р.) (2016)
Регіональна Літня Академія країн Східного Партнерства – 2016 (21 – 28 серпня 2016 р.) (2016)
Aniszczenko Ołena, Olga Banit. Recenzja książki Małgorzata Franc "Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu. Ćwiczenia warsztatowe"(рецензія на книгу Малгожати Франц "Сприйняття проблеми. Вирішення проблеми. Тренувальні вправи", видавництво "Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy", 2016 р.) (2016)
Москаленко Л. - Онлайн платформа неформальної освіти, Петрушенко Ю. (2016)
Пам’ятка автору (2016)
Юдкін-Ріпун І. - Гумор і гротеск в українській культурі (2012)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (2: Шлях на Лугу) (2012)
Коренюк Ю. - Нові архівні матеріали з історії порятунку художнього ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору (2012)
Забашта Р. - Бушанський рельєф: формально-стилістичний аспект атрибуції (2012)
Оляніна С. - Нові атрибуції збережених ікон березнянського іконостаса (2012)
Мірошниченко Н. - Кімерійські міфологеми Максиміліана Волошина (до 135-річчя від дня народження мистця) (2012)
Міщенко І. - Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця (2012)
Бірюльов Ю. - Камінь – не вічний. Проблеми збереження і дослідження скульптурної спадщини Львова (2012)
Сторчай О. - Подробиці навчання в студії Жюліана з листа і паризького щоденника Бориса Егіза (2012)
Семчишин-Гузнер О. - Рец.: Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII–XX століть : каталог / Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів". – Л., 2011. – 316 с. : 125 кольор. ілюстр. (2012)
Міщенко І. - Огляд: Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття. Антологія /упоряд. Р. М. Яців. – Л. : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. – Ч. 1. – 232 с. : ілюстр. (2012)
Забашта Р. - Відгук: Дещо про наукову етику, або "Першовідкривацтво" в науці (2012)
Про авторів (2012)
Сафонов А. И. - Состояние и напраления развития гидроприводов автомобильной, дорожно строительной и карьерной теники в республике Беларусь. (2011)
Батлук В. А. - Очистка повітря від пилу при роботі металообробного обладнання., Батлук В. В., Басов М. В. (2011)
Гого В. Б. - Гидромеханика процесса импульсно-волнового обеспыливания и кондиционирования воздуха., Трунов Д. Н., Тишин P. A. (2011)
Жук B. М. - Експериментальні дослідження гідрографів притоку дощових стічних вод з лінійних у плані басейнів стоку, Попадюк I. Ю., Матлай I. I., Павлишин Б. Г. (2011)
Поздеев C. В. - Математическое моделирование тепловых процессов в огневой печи при испытании на огнестойкость железобетонной колонны (2011)
Бабенко В. В. - Вплив розосередженого підведення газу на кінематику течії у тупиковій зоні вихрової камери, Турик В. М., Мілюков Д. Є. (2011)
Мочалин Е. В. - Гидродинамические особенности течения во вращающемся проницаемом цилиндре (2011)
Шквар Є. О. - Фізичне та математичне моделювання напівобмежених турбулентних струменевих течій на оребрених поверхнях, Козлова Т. В., Бондарець А. О. (2011)
Драганов Б. Х. - Анализ термогидродинамических процессов методом неравновесной термодинамики (2011)
Луговський О. Ф. - Дослідження звукового поля та технологічних можливостей резонансного кавітатора при обробці рідинно-дисперсних середовищ, Мовчанюк A. B., Берник І. М. (2011)
Вітенько Т. М. - Дослідження впливу гідродинамічних характеристик на ефективність кавітаційної обробки, Романівна Г. О. (2011)
Гулый A. Н. - Разработка теории подобия выcокооборотных лопастных насосов, Поклад A. A. (2011)
Арсеньев B. М. - Исследование рабочего процесса жидкостно-парового эжектора, работающего в режиме вакуумирования, Шарапов С. О., Прокопов М. Г. (2011)
Гнатів P. M. - Використання допплерівського локатора для вимірювання швидкостей при неусталеному русі рідин (2011)
Криль C. И. - Удельные потери напора при гидротранспорте с переменной подачей твердого материала в трубопровод, Семененко Е. В. (2011)
Рикуніч Ю. М. - Прогнозування ресурсу малогабаритних пневматичних клапанів з електромагнітним приводом методом аналізу наявних випадкових процесів пошкоджуваності, Ситніков О. Є., Федоричко Я. Б., Кучер О. Г., Зайончковський Г. Й. (2011)
Лозня С. В. - Опыт применения имитационной модели гидромеханических агрегатов при разработке цифровой системы автоматического управления (САУ) газотурбинного двигателя, Пустовой С. А., Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э. (2011)
Тарасенко Т. В. - Спектральні характеристики гідроприводних кавітаційних генераторів коливань тиску, Глазков М. М., Радченко В. Ю., Власов A. C., Пузік О. С. (2011)
Грабовський Г. Г. - Електрогідравлічні системи керування якістю прокату, Ковцуняк М. В. (2011)
Андренко П. М. - Визначення параметрів робочої рідини в процесі функціонування об'ємного гідроагрегата, Панамарьова О. Б. (2011)
Финкельштейн 3.Л. - Опыт повышения долговечности центробежных насосов за счет рециркуляции части жидности, Бойко Н. З, Васылечко 3. (2011)
Головко Ю. С. - Исследование влияния загрязненности рабочей жидкости гидросистемы на работоспособность сервозолотникавого распределителя (2011)
Кузнецов Ю. Н. - Новая концепция создания станков с параллельной кинематикой (2011)
Уминський С. М. - Універсальне гідродинамічне обладнання для виробництва біодизельного палива до потреб мобільної сільськогосподарської техніки (2011)
Литвиненко А. - Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві (2012)
Костюк Н. - Композиційні функції жанру та його складових у богослужбовому співочому циклі ("Непорочні" Кирила Стеценка) (2012)
Зінич О. - Мова пластики Джорджа Баланчіна: від естетики авангардизму до балетної неокласики (2012)
Пірієв О. - Cтильові проекції творів для віолончелі Макса Регера в музичному мистецтві першої чверті ХХ століття (2012)
Колубаєв О. - Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського (2012)
Марач О. - Аполлонічний і діонісійський архетипи в диригентсько-хоровому виконавстві (на прикладі творчості маестро О. Тарасенка та О. Вацека) (2012)
Костюк Х. - Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі (2012)
Азарова А. - "Шульверк" Карла Орфа як система розвитку музичного слуху дитини (2012)
Іваницький А. - Метод побудови шкал гармонічного музичного строю, Іваницька Т. (2012)
Анікієнко Л. - Модифікації образу П’єро у світовому й українському мистецтві та їх відображення в українській версифікації "Pierrot lunaire" Гартлебена – Шенберґа (оглядовий нарис та художній переклад текстів) (2012)
Тюрикова О. - "Глобальне–національне–локальне" – сучасна діалектика фольклорно-сценічного виконавства (критика однієї концепції) (2012)
Терещенко А. - "Тенор, народжений під козацьким небом" (про нову книгу М. Варварцева "Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто") (2012)
Ковальська-Фрайт О. - Талант і доля (рефлексії щодо книги "Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні – до вершин вокалістики") (2012)
Триколенко С. - "Момент кохання" на сцені "Сузір’я" (2012)
Про авторів (2012)
Лук’янова Л. Б. - Mодель розвитку регіонів, що навчаються та траєкторії її реалізації (2015)
Аніщенко О. В. - Методика організації і проведення тренінгів з розвитку особистісних і професійних якостей дорослих (2015)
Бабушко С. Р. - Self-learning organization в освіті дорослих: у пошуках адекватного україномовного терміну (2015)
Баніт О. В. - Сучасні тенденції професійного розвитку персоналу в системі корпоративної освіти (2015)
Ващенко Л. І. - Формування громадянської компетентності дорослих – вимога часу (2015)
Литовченко І. М. - Форми й методи корпоративного навчання у контексті навчання дорослих (2015)
Прийма С. М. - Тенденції розвитку систем відкритої освіти дорослих в Україні (2015)
Шкіренко О. В. - Духовні цінності дорослих – основа розвитку духовного потенціалу молоді (2015)
Havrylenko K. - Agricultural periodicals as a means of future agrarians training in Ukraine (the late nineteenth – early twentieth century) (2015)
Кобюк Ю. М. - Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів: австралійський досвід (2015)
Огієнко О. І. - Реалізація концептуальних ідей білінгвальної освіти у Канаді та США (2015)
Пазюра Н. В. - Підготовка фахівців середньої кваліфікації для авіаційної галузі США (2015)
Тонконог І. В. - Підготовка педагога-майстра у духовних закаладах Полтавщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Андрощук І. П. - Пізнавальний, розвивально-виховний потенціал художньо-технічної діяльності (2015)
Андрощук І. В. - Основні підходи до визначення видів педагогічної взаємодії (2015)
Волярська О. С. - Оцінка якості підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній педагогічній освіті: теоретичний аспект (2015)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Закомірний І. М. - Сучасні підходи до проведення уроку з використанням дистанційних технологій у вечірній школі (2015)
Górska I. - Radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w zawodzie nauczyciela w kontekście professional burnout i zasobów zdrowia (2015)
Каньковський І. Є. - Педагогічна практика як складова професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю, Герніченко І. І. (2015)
Кузьменко Г. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи (2015)
Лівшун О. В. - Формування особистісної готовності вчителя технологій до професійної діяльності (2015)
Мерзлякова О. Л. - Інформаційна грамотність вчителя як передумова ефективної педагогічної діяльності в комп’ютерно-орієнтованих системах навчання (2015)
Пічугіна І. С. - Педагогічна роль психолога в неформальній освіті дорослих (2015)
Самборська О. В. - Основні підходи до моніторингу навчальних досягнень студентів (на прикладі підготовки магістрів технологічної освіти) (2015)
Сотська Г. І. - Неперервна мистецько-педагогічна освіта в контексті сучасних вимог (2015)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Поліпарадигмальний підхід до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Терещенко А. О. - Формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (організація експериментального дослідження) (2015)
Franc M. - Trening inwentyczny i technika T3/ZOOM (2015)
Халемендик Ю. Є. - Педагогічні умови розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів (2015)
Бодня К. І. - Бактеріальні та паразитарні абсцеси печінки, Бодня І. П. (2016)
Бодня І. П. - Стан адаптивно-компенсаторних можливостей організму людини при токсокарозі (2016)
Велієва Т. А. - Особливості неспецифічної ланки імунітету у периферичній крові при ехінококозі печінки до і після лікування (2016)
Мороз Л. В. - Вплив вітаміну D на результати лікування хронічного гепатиту С, Мусаєв Ельтун Енгібар Огли, Заічко Н. В., Андросова О. С., Гайдук О. А. (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Клінічні особливості HCV-асоційованого ураження нирок, Туманський В. О. (2016)
Рябоконь О. В. - Патогенетична роль генотипу HCV та інсулінорезистентності в розвитку стеатозу та фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Туманський В. О., Рябоконь Ю. Ю., Фурик О. О. (2016)
Реферати (2016)
Білокінь С. - Клуб творчої молоді "Сучасник" (1960–1965) (2012)
Годенко-Наконечна О. - Композиційні особливості трипільсько-кукутенської абстрактно-геометричної орнаментики (типологія та стилістика основних композиційних схем) (2012)
Скиба А. - Зооморфні мотиви слов’янської металопластики VII століття (2012)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (3: Новгород до Новгорода) (2012)
Забашта Р. - Джерела композиційно-іконографічного ладу Бушанського рельєфу (2012)
Адруг А. - Троїцький собор у Чернігові: історія пам’ятки та художні особливості (2012)
Смолій Ю. - Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовського в Києві: власники, виробництво, каталоги (2012)
Скляренко Г. - Творчість Сергія Пустовійта (одна з тенденцій радянського "ретро") (2012)
Міщенко І. - Пластика Миколи Білика (2012)
Сторчай О. - Педагогічна діяльність Івана Федоровича Селезньова (2012)
Яців Р. - Ім’я, повернене з румовищ. Рец.: Коваль Роман. Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею. Історичний нарис. – К.: Історичний клуб "Холодний Яр"; Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. – 472 с.; іл. (2012)
Про авторів (2012)
Биков В. Ю. - Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в Україні (2012)
Жалдак М. І. - Наукова школа професора Рамського Ю. С. (2012)
Жалдак М. І. - Становлення і розвиток методичної системи навчання інформатики в школах і педагогічних університетах України, Рамський Ю. С. (2012)
Михалін Г. О. - Проблема формування професійної культури майбутнього вчителя математики у наукових роботах академіка Жалдака Мирослава Івановича (2012)
Рамський Ю. С. - Жалдак Мирослав Іванович – вчений, педагог, організатор науки і освіти (2012)
Смирнова-Трибульская Е. Н. - О некоторых аспектах информатизации высшего образования в ряде стран центральной Европы (2012)
Франчук В. М. - Побудова освітнього web-порталу ВНЗ (2012)
Сейдаметова З. C. - Рандомізовані алгоритми та імовірнісний аналіз: як вчити майбутніх програмістів (2012)
Рамський Ю. С. - Вивчення курсу "Системи комп’ютерної математики та їх використання у навчальному процесі" у педагогічному університеті, Рафальська М. В. (2012)
Кузьміна Н. М. - Зміст і методика навчання курсу "Основи теорії і методів оптимізації" в педагогічному університеті (2012)
Підгорна Т. В. - Методика вивчення інформаційних ресурсів Інтернету майбутніми вчителями хімії (2012)
Горошко Ю. В. - Система знань Wolfram|Alpha, Покришень Д. А. (2012)
Науменко Г. Г. - Інтернет-орієнтовані педагогічні технології та підготовка сучасного вчителя, Науменко О. М. (2012)
Балик Н. Р. - Результативність підготовки магістрів інформатики в українських університетах у контексті компетентнісного підходу (2012)
Струтинська О. В. - Зміст та особливості методики навчання комп’ютерного моделювання майбутніх учителів інформатики (2012)
Франчук Н. П. - Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів (2012)
Алексєєв О. М. - Диференціація навчання з урахуванням значущості навчального матеріалу, Король О. М. (2012)
Олексюк О. Р. - Сутність та дидактичні основи науково-дослідницької діяльності майбутнього вчителя інформатики (2012)
Почтовюк С. І. - Методичні основи розвитку критичного мислення студентів в процесі навчання інформатики в технічних коледжах (2012)
Шевчук Л. Д. - Критерії та показники готовності майбутніх вчителів технологій до використання засобів прикладної інформатики у своїй професійній діяльності (2012)
Хазіна С. А. - Науковий гурток з комп’ютерного моделювання як засіб покращення фахової підготовки майбутніх учителів фізики, математики, інформатики (2012)
Крамаренко Т. Г. - Проблеми підвищення кваліфікації вчителів математики з використання ІКТН (2012)
Тополя Л. В. - Семінари-тренінги у системі навчання майбутніх учителів математики (2012)
Красюк Ю. М. - Комплексне використання кейс-методу при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей, Сільченко М. В. (2012)
Шиман О. І. - Впровадження інтегративного підходу до інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Біляй Ю. П. - Локалізація програмних засобів з закритим кодом (2012)
Крилов В. С. - Комп'ютерний зір: інноваційний віртуальний лабораторний практикум (2012)
Жук Ю. А. - Информатизация образования: надежды и риски (2012)
Олексюк В. П. - Єдина система автентифікації як крок до створення освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Умрик М. А. - Організація дистанційної освіти в навчальному закладі, Нагороднюк В. В. (2012)
Сивак О. А. - Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін (2012)
Ясінський А. М. - Формування компетентностей учителя під час моделювання електронного підручника з використанням програмного комплексу Macromedia Authorware 7.0, Мартинюк Г. Ф. (2012)
Іващенко А. А. - Позакласна робота з інформатики у школі (2012)
Вітальні слова ювілярам (2012)
Гриб’юк О. О. - Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики, Жалдак М. І. (2014)
Франчук В. М. - Вибір системи управління вмістом сайту, Галицький О. В. (2014)
Покришень Д. А. - Програмно-технологічне забезпечення кабінету інформаційних технологій (2014)
Олексюк О. Р. - Інституційний репозитарій вищого навчального закладу: порівняльний аналіз програмного забезпечення (2014)
Манжос Л. О. - Програми професійної сертифікації як засіб підвищення кваліфікації ІТ-фахівця, Сєйтвелієва С. Н. (2014)
Кобильник Т. П. - Аналіз вільного програмного забезпечення спеціального призначення у підготовці бакалаврів інформатики, Когут У. П. (2014)
Барановська В. М. - Сутність поняття "система інформатичних компетентностей” (2014)
Твердохліб І. А. - Навчання мінімізації булевих функцій як невід’ємна складова вивчення логічних основ інформатики (2014)
Підгорна Т. В. - Особливості формування системи інформатичних компетентностей майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін (2014)
Дем’яненко В. Б. - Інформатика в системі фундаменталізації навчання учнів Малої академії наук України (2014)
Умрик М. А. - Актуальність дистанційного навчання в процесі навчання студентів мережевого покоління (2014)
Колчук Т. В. - Методичні основи рівневої диференціації в процесі дистанційного навчання курсу геометрії в основній школі (2014)
Горошко Ю. В. - Про різні грані створення педагогічного програмного забезпечення, Пеньков А. В., Цибко Г. Ю. (2014)
Мінтій І. С. - Методика формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей з програмування на прикладі теми "Експертна система", Семеріков С. О., Тарасов І. В. (2014)
Балик Н. Р. - Деякі аспекти теоретико-методологічних основ формування професійної магістерської програми зі спеціальності "Інформатика" з присвоєнням кваліфікації "Викладач інформатики" (2014)
Сейдаметова З. С. - Складні структури даних в навчанні інженерів-програмістів (2014)
Струтинська О. В. - Особливості формування компетентностей у галузі дистанційного навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів інформатики (2014)
Франчук Н. П. - Локалізація програмних засобів навчального призначення (2014)
Листопад В. В. - Цілочислові методи розв’язування екстремальних задач лінійного програмування в Ms Excel (2014)
Крилов В. С. - Формування навичок і вмінь роботи в умовах динамічно мінливого інформаційного простору в підготовці студентів напряму інформатика (2014)
Єфименко В. В. - Особливості навчання комп’ютерної математики майбутніх учителів інформатики (2014)
Волошина Л. Г. - Навчання інформатики в старшій профільній школі в аспекті художньо-естетичного виховання (2014)
Алексєєв О. М. - Диференційований тестовий контроль у загальному потоці студентів різних гуманітарних спеціальностей, Король О. М. (2014)
Носенко Є. Ю. - Технологічні та методичні рекомендації до створення інституційного репозитарію закладів ППО (2014)
Зайцева Т. В. - Дистанційні форми навчання при підготовці магістрів, Архіпова Т. Л. (2014)
Нестерова О. Д. - Системи комп’ютерної математики у навчанні дискретної математики майбутніх вчителів інформатики (2014)
Черемісіна Л. О. - Моделювання мовного тракту людини та мовна обернена задача в задачах комп’ютерного синтезу (2014)
Ільясова Ф. С. - Форми проведення лабораторних занять з дисципліни "Технологія розробки програмного забезпечення" (2014)
Кононец Н. В. - Портфоліо з інформатики як засіб контролю навчальної діяльності студента в процесі ресурсно-орієнтованого навчання (2014)
Сейдаметова С. М. - Організація навчального процесу на основі синергетичний підхід (2014)
Годованюк Т. Л. - Підготовка майбутніх учителів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Тягай І. М. - Використанням ППЗ GRAN на практичних заняттях з елементарної математики (2014)
Загорський В. С. - Забезпечення сталого розвитку національної економіки: соціальні та екологічні аспекти, Борщук Є. М., Жолобчук І. М. (2015)
Саврас І. З. - Економіко-статистичне оцінювання впливу демографічних процесів на рівень життя населення Львівської області (2015)
Кустова С. М. - Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу україни до ЄС (2015)
Гулай І. О. - Функціонування системи фінансового контролю на підприємстві (2015)
Вульчин М. М. - Прoблeмні аспекти реалізації зовнішньоекономічної діяльності в Укрaїні (2015)
Шорохов В. В. - Особливості еволюції організаційних структур управління підприємством (2015)
Книжник Л. Ю. - Аудит в Україні: виклики та перспективи в умовах євроінтеграції (2015)
Жук М. М. - Забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури в умовах поглиблення інтеграції (2015)
Добрєва Н. Ф. - Концептуальні основи формування соціальної політики в сучасних умовах функціонування економічної системи України, Борщук Є. М., Корецька Т. К. (2015)
Павлюк Н. В. - Соціально-економічний аспект децентралізації державної влади: процеси формування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Маковей Ю. П. - Розвиток сфери туризму в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Коць М. О. - Психологічна специфіка вивчення особливостей пам’яті молодших школярів із вадами мовлення (2015)
Левус Н. І. - Особливості взаємостосунків батьків та дітей як чинник гендерної ідентичності в підлітковому віці, Пелих Н. С. (2015)
Михальська С. А. - Роль однолітків у формуванні особистості дитини дошкільного віку (2015)
Мишко Н. М. - Дослідження ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту (2015)
Мовчан Я. О. - Особливості формування професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей, Романовський О. Г. (2015)
Мудрак І. А. - Ресоціалізаційні вектори тренінгово-розвивальної роботи із засудженими підлітками-колоністами (2015)
Проць О. І. - Особливості релігійності в різних періодах дорослості: порівняльний аспект (2015)
Ренжин П. П. - Дослідження властивостей обдарованої особистості (2015)
Свіденська Г. М. - Психологічні напрями корекційної програми розвитку самосвідомості в період підліткової кризи (2015)
Сербина Т. С. - Реформування середньої освіти в україні: сучасні реалії та міжнародний досвід (2015)
Сизко Г. І. - Психологічні засади становлення особистості педагога системи спеціальної освіти (2015)
Смалиус Л. Н. - Формування знань, умінь і навичок самовдосконалення у процесі професійної підготовки психологів (2015)
Стрекалова Л. В. - Психологічні особливості пам’яті у молодшому шкільному віці, Царькова О. В. (2015)
Шевченко С. В. - Досвід професійної підготовки як фактор розвитку розумової працездатності студентів (2015)
Яблонський А. І. - Мотиваційна готовність майбутніх психологів до експертної діяльності: сутність та структура (2015)
Васюк К. М. - Когнітивно-стильові особливості стереотипів соціальної активності в юнацькому віці, Рябініна О. В. (2015)
Гупаловська В. А. - Особливості сексуальності жінок із різним самоставленням, Устянич С. Т. (2015)
Заграй Л. Д. - Інтерпретативні механізми в осіб із різним рівнем фрустраційної толерантності (2015)
Климків Р. І. - Особливості психокорекційної програми розвитку просоціальних взаємин осіб, які відбувають покарання з випробувальним терміном (2015)
Мельник М. Т. - Соціально-психологічний аналіз стану злочинності серед неповнолітніх в Україні за 2008 – І півріччя 2015 року (2015)
Цьось Ю. А. - Мотиваційна складова стильової організації особистості у міжособовій взаємодії студентів (2015)
Чміль Н. С. - Емоційний аспект професійної соціалізації майбутніх священнослужителів (2015)
Шульга В. Д. - Соціально-психологічні аспекти громадянського розвитку особистості в ранньому юнацькому віці (до питання становлення громадянської позиції учнівської молоді) (2015)
Яремчук В. В. - Соціально-психологічний супровід сім’ї з ненормативною кризою (2015)
Богучарова О. І. - Психологічне портретування в юридичній практиці та перспективи практичної психології (2015)
Сидоренко О. Ю. - Психологічна підготовка судового експерта до виступу в судовому засіданні (2015)
Кульчицька А. В. - Product placement як особливий вид рекламного звернення (2015)
Попелюшко Р. П. - Особливості посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій (2015)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні проблеми сімей, які виховують дитину з особливими освітніми потребами (2015)
Малик Я. Й. - Інформаційна безпека України: стан та перспективи розвитку (2015)
Шевчук Б. М. - Засади функціонування Європейського Союзу (2015)
Мороз О. Ю. - Реформування місцевого самоврядування в Україні: євроінтеграційні виклики (2015)
Буник М. З. - Концептуальні засади державного управління у працях Ойґена фон Бьом-Баверка (2015)
Кульгінський Є. А. - Теоретико-методологічні основи "здоров’я у всіх державних політиках” як базовий принцип забезпечення розвитку суспільного здоров’я (2015)
Обушна Н. І. - Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект (2015)
Козак В. І. - Публічне управління в системі координат української державності (2015)
Бєльська Т. В. - Інституційний вимір глобального громадянського суспільства (2015)
Похмурська-Гудим Н. М. - Аналіз ролі держави у регулюванні народної та нетрадиційної медицини в різних країнах Євросоюзу (2015)
Кваша А. С. - Розвиток громадянського суспільства в Україні та проблеми об’єктивності його дослідження (2015)
Лазько О. М. - Зарубіжний досвід реалізації державної етнонаціональної політики (2015)
Добрянський А. Я. - Зарубіжний досвід вирішення проблем багатодітних сімей (на прикладі деяких країн ЄС) (2015)
Войтик О. Є. - Теоретичні засади забезпечення регіонального розвитку в системі державного управління (2015)
Єгіозар’ян А. Г. - Особливості мережевого врядування у сфері публічної політики та управління (2015)
Тимошенко Н. В. - Співвідношення принципів відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування: "сіамські близнюки” чи узгоджена пара? (2015)
Ковальчук В. М. - Добровільні пожежні організації у системах цивільного захисту зарубіжних країн у контексті завдань органів публічної влади у сфері національної безпеки (2015)
Безрук В. М. - Реформування кадрової політики: інституційні передумови реалізації, Петракова К. О. (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Прогнозування потреби будівельної галузі України у людських ресурсах, Матвіїшин В. Є. (2015)
Хаварівська Г. С. - Прийняття нoвoгo трудoвoгo кoдексу України як неoбхідна умoва зміни сучаснoгo закoнoдавства прo працю (2015)
Дунаєв І. В. - Міжрегіональна взаємодія на принципах коеволюції: нова траєкторія в модернізації регіональної економічної політики (2015)
Пальоха В. В. - Методологічні аспекти прогнозування управлінських рішень (2015)
Ричкіна Л. В. - Тенденції та перспективи застосування проектного менеджменту для розвитку територіальних громад (2015)
Олешко О. М. - Нормативно-правовий механізм врегулювання конфлікту інтересів на державній службі в Україні: проблеми та перспективи вирішення (2015)
Батюк А. А. - Державне сприяння реалізації трудового потенціалу молоді (2015)
Чаплай І. В. - Аналіз використання інструментів маркетингу у системі державного управління (2015)
Карпа М. І. - Зміст посади державної служби: функціональний підхід (2015)
Гройсман В. Б. - Структурно-функціональна роль децентралізації влади у процесах становлення громадянського суспільства (2015)
Рецензія на монографію "Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки” кандидата наук з державного управління, доцента Криштановича М. Ф. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Прошкін В. В. - Педагогічна система як предмет наукового дослідження (2015)
Bratko M. - Environmental approaching higher education: methodological aspects (2015)
Кульбашна Я. А. - Сучасні орієнтири розвитку стоматологічної освіти в Україні (2015)
Грищук Ю. В. - До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти (2015)
Завгородня Є. Є. - До проблеми розвитку творчого потенціалу особистості (2015)
Чернуха Н. М. - Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів, Саврасова-В’юн Т. О. (2015)
Полякова Г. А. - Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі, Ачкасова С. А. (2015)
Матвієнко О. В. - Інформатизація шкільної освіти в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Поляничко З. О. (2015)
Загородня А. А. - Дослідження професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах республіки Польщі та України: концептуальні засади (2015)
Лисенко О. Ю. - Післядипломна освіта лікарів: досвід Великої Британії (2015)
Литвин Л. В. - Кваліфікаційні галузі у навчальних програмах федеральних земель для фахівців дошкільної освіти: досвід федеративної республіки Німеччини (2015)
Пономаренко Н. Г. - Експертна діяльність у вищій освіті Німеччини (2015)
Горбенко Г. В. - Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю (2015)
Проценко О. Б. - Застосування акмеологічного тренінга у процесі професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи (2015)
Біницька К. М. - Використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу "Порівняльна педагогіка" (2015)
Volkova N. I. - Using interactive technologies in the study of economic subjects (2015)
Кифенко А. М. - Українська духовна музика в професійній підготовці вчителів музичного мистецтва (2015)
Білоус O. O. - Методологічні засади розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики (2015)
Іслам А. В. - Екологічна культура майбутніх фахівців автотранспортного профілю: методи дослідження (2015)
Борисенко В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як спосіб удосконалення мовної підготовки студентів вищої школи, Гагіна Н. В. (2015)
Решетілова О. М. - Методи навчання української професійної лексики майбутніх документознавців (2015)
Малецька І. В. - Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови (2015)
Диба Т. Г. - Становлення професійної підготовки фахівців фізичного виховання наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2015)
Петренко Н. В. - До проблеми вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання: теоретичний аспект (2015)
Про авторів (2015)
Ісаєвич Я. - Західно-Українська Народна Республіка: втілення державницьких традицій (2009)
Реєнт О. - Проголошення ЗУНР: проблема легітимації (2009)
Макарчук С. - ЗУНР: історичний досвід національного державотворення і сучасність (2009)
Монолатій І. - "Прощання з віденством”: кінець Дунайської монархії і проголошення ЗУНР (2009)
Любчик І. - Український визвольний рух на Пряшівщині наприкінці 1918 – початку 1919 рр. (2009)
Комар В. - Східна політика Польщі 1918–1921 рр.: від федералізму до прометеїзму (2009)
Кобута С. - Західно-Українська Народна Республіка: нетиповий приклад українського державотворення під час української революції 1917–1921 рр. (2009)
Голик Р. - ЗУНР чи Malopolska Wschodnia?: образ Галичини 1918 року в ментальності українців та поляків (2009)
Харчук Х. - Польський військовий меморіал на Личаківському цвинтарі (2009)
Сімків О. - ЗУНР в історичній пам’яті та політичному протистоянні в Україні (кінець 80 – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2009)
Муравський О. - "Українська хвиля”: відлуння злуки УНР і ЗУНР (2009)
Адамович С. - ЗУНР у маніпулятивних технологіях сучасних громадсько-політичних організацій і партій (2009)
Литвин М. - ЗУНР і Галицька СРР у геостратегії більшовицької Росії (2009)
Павлишин О. - Суспільно-політична криза в ЗУНР у першій половині 1919 р (2009)
Клапчук В. - Руйнівний вплив Першої світової війни на соціально-економічний стан центрального Передкарпаття (2009)
Мазур О. - Галицький політикум напередодні Листопадового Чину (2009)
Орлевич І. - Львівський Ставропігійський інститут (1914–1925) (2009)
Голдак Т. - Західний форпост державності: національно-культурне життя українців Перемишля напередодні Першої світової війни (2009)
Котляр Ю. - Етнонаціональні питання в Західно-Українській Народній Республіці (2009)
Гон М. - Євреї і ЗУНР: стратегія, тактика та вплив на формування взаємин з українцями в міжвоєнний період (2009)
Коган Л. - Евреи в Западно-Украинской Народной Республике (2009)
Єгрешій О. - Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуванні органів влади, творенні українського війська (2009)
Пилипів І. - Церковно-релігійний чинник національного державотворення ЗУНР (2009)
Райківський І. - Українська соціал-демократія в суспільно-політичному житті ЗУНР (листопад 1918 р. – липень 1919 р.) (2009)
Боднар О. - Українська радикальна партія в період визвольних змагань (1918 – 1923) (2009)
Смогоржевська І. - Законодавча діяльність Української Національної Ради (2009)
Шологон Л. - Освітні процеси в Західно-Українській Народній Республіці (1918–1919 рр.) (2009)
Башняк Л. - Стрілецькі театри Легіону УСС і Галицької армії (2009)
Морозова О. - Мовне питання як головна передумова формування західноукраїнської державності (2009)
Пасіцька О. - Національне питання у діяльності українського робітничого товариства "Сила" (2009)
Литвин Н. - Віденський період уряду ЗУНР (2009)
Гаврилів І. - УНР і ЗУНР: проблема взаємин на тлі соборності України (2009)
Пиріг Р. - Галичани у рецепції Павла Скоропадського: реконструкція за спогадами гетьмана (2009)
Басара-Тиліщак Г. - На шляху до Злуки: галицький чинник у розвитку української національної ідентичності на Наддніпрянщині (1917 – початок 1919 рр.) (2009)
Скорич Л. - Суспільно-політичні взаємини між національними силами Східної Галичини та Наддніпрянщини в 1917–1918 роках, Виздрик В. (2009)
Лозовий В. - Взаємини урядів УНР та ЗОУНР у кам’янецьку добу Директорії (липень–листопад 1919 р.) (2009)
Соляр І. - Український політикум у другій половині 1919 – першій половині 1920 рр.: консолідація чи конфронтація? (2009)
Тимченко Р. - Взаємини Симона Петлюри і Євгена Петрушевича у контексті українського державотворення (листопад 1918 – липень 1919 рр.) (2009)
Хома І. - Становище Окремого загону Січових Стрільців напередодні антигетьманського повстання: до питання відмови підтримати військові частини ЗУНР у боях за Львів у листопаді 1918 року, Рєпін І. (2009)
Дацків І. - Діяльність дипломатичної служби Західно-Української Народної Республіки (2009)
Байло А. - Тимчасовий союз УГА з Добрармією та його наслідки (2009)
Білий Д. - Українці Кубані та діяльність польських повстанців на Північному Кавказі в XIX ст. (2009)
Klimecki M. - Polsko-ukrainska wojna o wschodnia Galicje 1918–1919 r. Polskie spojrzenie (2009)
Krotofil M. - Armia Halicka jako przeciwnik Wojska Polskiego 1918–1919 (2009)
Галайко Б. - До питання створення Української військової організації (2009)
Бондаренко В. - Вільнокозацький рух у Наддніпрянській Україні та ЗУНР (1918–1919 рр.) (2009)
Ткачук П. - УГА: бойова характеристика (2009)
Дєдик О. - Боротьба за мости через Дністер напередодні Чортківської офензиви (2009)
Задунайський В. - Організація та бойова діяльність Українських повстанських формувань (1917–1921) (2009)
Кривизюк Л. - Вишкільно-виховний досвід Збройних Сил України 1917–1920 рр. (2009)
Пилипів В. - Військове співробітництво УНР та ЗУНР (1918–1919). Джерелознавчий аспект (2009)
Ткачук А. - Випускники кадетських корпусів – активні учасники Українських визвольних змагань 1917–1921 рр. (2009)
Сапіга О. - Початки формування медичної та санітарної служби Української Галицької Армії (2009)
Патер І. - Політична і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського: галицькі сюжети (2009)
Жерноклеєв О. - Діяльність Володимира Темницького як голови Української соціал-демократичної партії у 1917–1918 роках (2009)
Андрусяк Т. - Теофіл Кормош – визначний діяч ЗУНР (2009)
Бежук О. - Участь О. Левицької-Басараб у роботі диппредставництв ЗУНР та УНР (2009)
Брицький П. - Буковинець генерал Антін Кравс у боротьбі за українську державність (2009)
Книш М. - Державницькі погляди Володимира Целевича (2009)
Косар І. - Участь Володимира Охримовича у боротьбі за державну незалежність ЗУНР (1918–1923) (2009)
Кульчицький Р. - Основні напрями державотворчої діяльності Івана Макуха в період ЗУНР (2009)
Плекан Ю. - Євген Петрушевич і Ярослав Окуневський: історія однієї "Сильветки” (2009)
Стасюк О. - Життєвий шлях Петра Карманського (громадсько-політичний аспект) (2009)
Сирота Л. - Осип Назарук і діяльність Пресових Бюро УНР і ЗУНР у Станиславові 1919 року (2009)
Федунишин Л. - Участь Івана Кревецького у нацонально-визвольному русі в Галичині1918–1923 рр. (2009)
Чебан М. - Микола Андрусяк як учасник і літописець українських визвольних змагань (2009)
Швед О. - Громадсько-політична діяльність Степана Витвицького в роки національно-визвольних змагань (1918–1923) (2009)
Шептицька Л. - Степан Баран – державний секретар земельних справ ЗУНР (2009)
Лаврук Б. - Державотворча діяльність Дмитра Левицького (1914–1923) (2009)
Шульгата Н. - Андрій Жук у національно-визвольних змаганнях (1914–1923) (2009)
Футала В. - Визвольні змагання західних українців у 1919–1923 рр.: Історіографічний зріз (2009)
Гелей С. - Ілля Витанович про соціально-економічні передумови визвольних національних змагань 1917–1920 рр. (2009)
Чорновол І. - ЗУНР, Ісайя Бовмен та теорія фронтиру (2009)
Вишиванюк О. - Національно-визвольні змагання українського народу 1917-1920 років в історіографічному дискурсі діаспори (2009)
Васильчук М. - "Літопис Спостерігача”:Щоденник Володимира Глинського 1916–1920 рр. як зразок української мемуаристики періоду Першої світової війни та доби ЗУНР–УНР (2009)
Кобута Л. - Пресові видання ЗУНР: специфіка функціонування та ідеологія змістового наповнення (2009)
Лаврецький Р. - Українсько-польсько-більшовицька війна 1920 року в сучасній українській та польській історіографіях (2009)
Передирій В. - Матеріали до вивчення історії ЗУНР на сторінках "Літопису Червоної Калини” (1929–1939 рр.), (1991–1995 рр.): джерелознавчий аспект (2009)
Іллєнко А. - Питання еліти в ідеології українського націоналізму (2009)
Полянський О. - Українська національна революція 1917–1920 рр. в історичній концепції Валентина Мороза (2009)
Хахула Л. - Збройно-політичне протистояння за Львів восени 1918 року в історичній та суспільній думці Польщі (останнє десятиліття XX – поч. (2009)
Малець О. - Початковий етап діяльності Директорії ЗУНР в рецепції Матвія Стахіва (2009)
Кондратюк К. - Дискусійні питання історії ЗУНР (2009)
Наші автори (2013)
Басараб В. - Суть поняття "компетентність” у педагогічній теорії та практиці (2013)
Глинянюк Н. - Особливості роботи практичного психолога як носія специфічного нормативного смислу професійної діяльності (2013)
Жупник В. - Особливості національно-патріотичного виховання у вищій школі (2013)
Качмар О. - Формування виконавських навичок на прикладі фортепіанних п’єс забутих українських композиторів першої третини ХХ століття, Барило С. (2013)
Павленко О. - Здоровий спосіб життя і рухова активність школярів: основні аспекти проблеми (2013)
Павлюк А. - Філософсько-педагогічні основи розвитку творчих здібностей дитини (2013)
Процишин Н. - Динаміка кількісного та якісного кадрового забезпечення педагогічних інститутів України 1945–1950 років (2013)
Сагайдак Г. - Медіаосвіта як засіб виховання сучасного школяра (2013)
Слоньовська О. - Критичне мислення – модна фішка чи ефективне знаряддя виховання і здобуття учнями знань на уроках гуманітарного циклу? (2013)
Ящук І. - Ідеї Олександра Духновича про національне відродження народу через виховання "нової людини” (2013)
Агейчева А. - Моніторинг ефективності дистанційного навчання у Швеції (2013)
Барабаш О. - Модель розвитку професійної компетентності учителів розвивального навчання в умовах післядипломної освіти (2013)
Глеб О. - Поетичний світ Василя Стуса в інтерпретації сучасного старшокласника (2013)
Кавецька Л. - Елементи успішної роботи вчителя та учня з підручником з української літератури в середніх класах (2013)
Коломоєць Г. - Форми і методи патріотичного виховання старших підлітків у процесі спортивно-ігрової діяльності, Тимчик М. (2013)
Курчій Д. - "Одкровення, книга із розряду сакральних, мудрих…” Творчий доробок Марії Матіос. Роман "Солодка Даруся” (2013)
Лінійчук Т. - Особливості авторської свідомості крізь призму сюжетно-композиційних елементів історичного роману у віршах "Берестечко” Ліни Костенко (2013)
Малихіна Я. - Принципи та функції управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем (2013)
Маслій Г. - Специфіка функціонування жіночих навчальних закладів професійного спрямування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2013)
Міцай Ю. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами природи (2013)
Назаренко Г. - Виховання культури демократизму старшокласників-патріотів в умовах модернізаційних суспільних змін в Україні (2013)
Романишин І. - Об’єктивне оцінювання як умова ефективної педагогічної взаємодії у навчанні іноземних мов (2013)
Савчук Н. - Заспів чи приспів? Особливості вступних тем на уроках української літератури в старших класах (2013)
Скрипник С. - Теoретико-методичні аспекти моделювання виховного середовища навчального закладу (2013)
Стрілько В. - Основна мета, завдання, принципи та напрями українського національно-патріотичного виховання ХХІ століття (2013)
Сулятицький М. - Специфіка викладання літератури рідного краю у загальноосвітній школі (2013)
Тимків Н. - Реальні події видобутку нафти в Галичині в інтерпретації Івана Франка в художніх текстах (2013)
Толоконнікова Н. - Використання здоров’язберігальних технологій в сучасній школі, Васильків О. (2013)
Харківська А. - Сутність педагогічного моніторингу якості виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Юрченко З. - Ціннісно-смислові фактори та етнічні акценти літературної творчості школярів (2013)
Антоненко Т. Л. - Одухотвореність та культура особистості – домінуючі компоненти її ціннісно-смислової сфери (2016)
Базалук О. А. - Космическая педагогика как образовательная дисциплина (2016)
Бех І. Д. - Духовний розвиток особистості у фокусі сучасного виховного процесу (2016)
Бутенко Л. Л. - Соціокультурні чинники методологізації сучасної університетської освіти (2016)
Зеленов Є. А. - Духовні основи планетарного виховання студентської молоді (2016)
Ївженко Ю. В. - Педагогічні умови формування почуття громадянськості студентів у діяльності молодіжних громадських організацій (2016)
Кафарський В. І. - Сакральне у поезії Тараса Шевченка (2016)
Ковалевський С. В. - Відкрита освіта і фізична культура, Кошева Л. В. (2016)
Козир А. В. - Інноваційні аспекти технологізації процесу формування професійної майстерності майбутніх учителів музики (2016)
Кузьмич В. К. - Антропологічний підхід до виховання гуманного відношення до людини у студентів педагогічних університетів (2016)
Kurilchenko I. U. - Ecological Bringing up of Pupils by Means of Fiction Literature, Кushakova І. V. (2016)
Лучанінова О. П. - Духовно-культурна спрямованість виховного процесу у вищому технічному навчальному закладі (2016)
Мельничук Т. Ф. - Культурологічний підхід формування духовності студентської молоді засобами культурно-просвітницької діяльності (2016)
Набок М. В. - Мораль в управлінні освітою як одна з головних детермінант його ефективності (2016)
Рашидова С. С. - Виховання людини культури засобами художньої літератури (2016)
Рибалка В. В. - Психологічні особливості одухотворення особистості педагогів та учнів і умов їх навчально-виховної діяльності (2016)
Сафонова І. О. - Педагогічні технології формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності на аксіологічних засадах (2016)
Сбітнєва Л. М. - Музично-педагогічна діяльність українських композиторів на початку ХХ століття (2016)
Сєдашова О. А. - Духовно-культурний образ педагога вищої школи XXI століття (2016)
Сопівник І. В. - Виховання екологічної відповідальності студентів аграрних вищих навчальних закладів: нормативний аспект (2016)
Сопівник Р. В. - Конструювання кластеру лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі (2016)
Таран Д. І. - Педагогіка добра – основоположний принцип діяльності Івана Андрійовича Зязюна (2016)
Тюріна Т. Г. - Внутрішні механізми процесу одухотворення людини з погляду християнського віровчення (2016)
Ушаков А. С. - Людина культури в аспекті антропологічних концепцій: ретроспективний аналіз (2016)
Філіпчук Г. Г. - Освітні стратегії: глобальні і національні тенденції (2016)
Швирка В. М. - Взаємодія культур як чинник одухотворення студентської молоді Сходу України (2016)
Шевченко Г. П. - Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості (2016)
Касім Алі Шкофа - Традиції сімейного виховання в Україні: шляхи збереження та розвитку (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Chernin A. D. - Gravity-antigravity interplay on Mpc scale (2016)
Pankov A. A. - Probing and identifying new physics scenarios at international linear collider, Tsytrinov A. V. (2016)
Sitenko Yu. A. - Hot dense magnetized spinor matter in particle and astroparticle physics: the role of boundaries (2016)
Rasouli S. M. M. - Gravity-driven acceleration and kinetic inflation in noncommutative brans-dicke setting, Paulo Vargas Moniz (2016)
Gladush V. D. - Toward the quantization of black holes (2016)
Kotvytskiy A. T. - Quasi-analytical method for images construction from gravitational lenses, Bronza S. D. (2016)
Tugay A. V. - X-ray emission and orientation of selected pf galaxy clusters, Dylda S. S., Panko E. A. (2016)
Dobrycheva D. V. - No the holmberg effect for galaxy pairs selected from the SDSS at z ≤ 0.06, Vavilova I. B. (2016)
Bukalov A. V. - The solution of the cosmological constant problem and the formation of the space-time continuum (2016)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Soft gamma repeaters and anomalous x-ray pulsars beyond magnetars (2016)
Moiseenko S. G. - Isentropic "shock waves" in numerical astrophysics, Bisnovatyi-Kogan G. S. (2016)
Kondratyev V. N. - Universality in magnetoemission of compact astrophysical objects, Korovina Yu. V., Blanchard Ph. (2016)
Kondratyev V. N. - Nucleosynthesis at magnetorotational supernova explosion and galactic chemical evolution, Mishenina T. V. (2016)
Glazunova L. V. - The chemical composition of the active stars (2016)
Gorbaneva T. I. - Strontium abundances in cool dwarf stars of galactic thin and thick disks, Mishenina T. V. (2016)
Kokumbaeva R. I. - Search for variable stars and their study, Zakhozhay V. A., Khruslov A. V. (2016)
Kolesnikov S. V. - A technique for simultaneous measurement of circular and linear polarization with a single-channel polarimeter, Breus V. V., Kiselev N. N., Andronov I. L. (2016)
Kudashkina L. S. - The mean light curves of the Mira-type stars in the H- and K-bands (2016)
Nazarenko V. V. - 3D numerical hydrodynamical simulations of a radiation-driven jet launch and disappearing over low/hard state, Nazarenko S. V. (2016)
Maharramov Y. M. - A survey of several spectral lines in the spectra of the supergiant HD 14143 (2016)
Oknyanskij V. L. - The changing look AGNs monitoring project, Huseynov N. A., Lipunov V. M., Tatarnikov A. M., Shatsky N. I., Tsygankov S. S., Metlov V. G., Salmanov I. R., Gaskell C. M. (2016)
Oknyanskij V. L. - Optical monitoring of NGC4151 during 110 years, Metlova N. V., Huseynov N. A., Di-Fu Guo, Lyuty V. M. (2016)
Udovichenko S. N. - Photometric Observations Of A New Eclipsing Binary NSVS 8213217 (2016)
Usenko I. A. - Effective temperature and radial velocity of the small-amplitude cepheid Polaris (α UMi) IN 2015, Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. (2016)
Verlyuk I. A. - Chromospheric activity of the flare star YZ CMi in quiescence according to the fast spectral monitoring data (2016)
Zhantayev Zh. Sh. - Two-matrix photometer control system, Kuratov K. S., Seytimbetov A. M., Mailybayev A. T., Alimgazinova N. Sh., Manapbayeva A. B., Kuratova A. K., Iztleuov N. T. (2016)
Vavilova I. B. - Astroinformatics as a new research field. UkrVO astroinformation resources: tasks and procpective (2016)
Akhmetov V. S. - The investigation of the fon3 catalogue data using wielen method (2016)
Eglite M. - Baldone Schmidt (Latvia) telescope astrophotos archive, Eglitis I. (2016)
Eglitis I. - Obtaining positions of asteroids from digitized processing of photographic observations in Baldone Observatory (code 069), Eglite M., Shatokhina S. V., Andruk V. M. (2016)
Eglitis I. - UV-photometry with the 1.2 m Schmidt telescope in Baldone, Eglite M., Pakuliak L. K., Andruk V. M. (2016)
Kryuchkovskiy V. F. - Stars with high proper motions in the modern catalogs of the CDS database, Maigurova N. V. (2016)
Pakuliak L. K. - FON: from start to finish, Andruk V. M., Golovnia V. V., Shatokhina S. V., Yizhakevych O. M., Ivanov G. A., Yatsenko A. I., Sergeeva T. P. (2016)
Pohorelov A. V. - Virtual observatory and COLITEC software: modules, features, methods, Khlamov S. V., Savanevych V. E., Briukhovetskyi A. B., Vlasenko V. P. (2016)
Pomazan A. - Analysis of asteroid’s observations in open photometric databases, Maigurova N. (2016)
Protsyuk Yu. - UKRVO – features and comparison of the new catalogue of photographic survey of the northern sky, Relke E. (2016)
Protsyuk Yu. - Using of UKRVO data and software for new reductions of photographic observations of selected minor planets, Maigurova N., Protsyuk S., Golovnia V. (2016)
Shatokhina S. - Search small bodies images in collections digitized photographic observations of previous years, Kazantseva L., Kazantsev A., Andruk V., Golovnia V. (2016)
Yizhakevych O. M. - Photographic observations of major planets and their moons during 1961-1990 at the MAO NAS of Ukraine, Andruk V. M., Pakuliak L. K. (2016)
Yuldoshev Q. X. - The equatorial coordinates and b-magnitudes of the stars in the southern hemisphere zones based on the digitized astronegatives of FON project at the ULUGH BEG astronomical institute, Muminov M. M., Ehgamberdiev Sh. A., Usmanov O. U., Relke H., Protsyuk Yu. I., Kovylianska O. E., Protsyuk S. V., Andruk V. N. (2016)
Tsivilev A. P. - The physical conditions of the central part of Orion a HII region by the radio recombination lines at 8 and 13 mm, Parfenov S. Yu., Krasnov V. V. (2016)
Samodurov V. A. - The daily 110 mhz radio wave sky survey: statistical analysis of impulse phenomena from observation in 2012-2013, Dumsky D. V., Isaev E. A., Rodin A. E., Kazancev A. N., Fedorova V. A., Belyatskij Yu. A. (2016)
Vashchishin R. V. - angular structure of FRII radio sources 3C169.1 and 3C263 at decameter wavelengths, Shepelev V. A., Lozinskyy A. B., Lytvynenko O. A. (2016)
Miroshnichenko A. P. - Relations of structure components of giant radio sources (2016)
Vasilenko N. M. - Special fields of the galaxy radio emission, Sidorchuk M. A. (2016)
Kravtsov I. P. - Parameters of the transient signals detected in the decameter survey of the northern sky, Zakharenko V. V., Vasylieva I. Y., Mykhailova S. S., Ulyanov O. M., Shevtsova A. I., Skoryk A. O. (2016)
Isaeva E. A. - Connection between the shock wave speed and II type radio bursts drift velocity, Kravetz R. O. (2016)
Konovalenko A. A. - Tools and methods of low-frequency radio recombination lines investigations, Stepkin S. V., Mukha D. V., Vasilkovskiy E. V. (2016)
Dumsky D. V. - The current state of data transmission channels from Pushchino to Moscow and perspectives, Isaev E. A., Samodurov V. A., Shatskaya M. V. (2016)
Ryabov M. I. - Cycles and anti-cycles of solar activity (2016)
Sidorenkov N. S. - The decade-long instabilities in Earth’s rotation as evidence of lithospheric drift over the astenosphere (2016)
Churyumov K. I. - "Churyumov unified network": new, important tasks for astronomical observatories to protect society in the era of modern hybrid wars, Vidmachenko A. P., Steklov A. F., Dashkiev N. G., Romanyuk Ya. O., Stepakhno I. V. (2016)
Kaliuzhnyi M. - International network of passive correlation ranging for orbit determination of a geostationary satellite, Bushuev F., Shulga O., Sybiryakova Ye., Shakun L., Bezrukovs V., Moskalenko S., Kulishenko V., Malynovskyi Ye. (2016)
Komendant V. H. - The change indices of solar and geomagnetic activity and their influence on the dinamics of drag of artificial satellite, Koshkin N. I., Ryabov M. I., Sukharev A. L (2016)
Lozitska N. I - Problem of mistakes in databases, processing and interpretation of observations of the Sun. II. Solar flares (2016)
Pomazan A. - Modern CCD observations of selected minor planets for the connection of dynamic and kinematic coordinate systems, Maigurova N. (2016)
Shakun L. - The observations of artificial satellites and space debris using KT-50 telescope in the Odessa university, Korobeynikova E., Koshkin N., Melikyants S., Strakhova S., Terpan S., Burlak N., Golubovskaya T., Dragomiretsky V., Ryabov A. (2016)
Troianskyi V. V. - Resonances in asteroid systems (2016)
Vidmachenko A. P. - Is there 9-th planet in our solar system? (2016)
Yasenev S. O. - Specification of limits of possible existence of satellites in the gravitational field of planets, Radchenko K. O. (2016)
Yushchenko V. - HIP 13962 - the possible former member of binary system with supernova, Yushchenko A., Gopka V., Shavrina A., Kovtyukh V., Hong K.S., Mkrtichian D., A-Thano N. (2016)
Від щирого серця (2011)
Верещагина Н. - Образ Гроба Господня в алтарных комплексах древних храмов Киево-Черниговского ареала (2011)
Вільчинська І. - Воскресенські сюжети XIX ст. в розписах головного трансепта Софії Київської (2011)
Гордієнко Д. - Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення (2011)
Горнова І. - Погляди Михаїла Пселла щодо зовнішньополітичного становища Візантійської імперії ХІ ст. (2011)
Корнієнко В. - Нова знахідка графіті 1022 р. на південних хорах Софії Київської (2011)
Коростильов Т. - Візантійська тематика в науково-педагогічному доробку професора Івана Турцевича (досвід реконструкції) (2011)
Куковальська Н. - Нове дослідження поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київській, Марголіна І., Нікітенко Н. (2011)
Маврін О. - Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського (2011)
Нетудихаткін І. - "Живі" та "мертві" діти на портреті Євдокії Журавко 1697 р. (2011)
Нікітенко М. - Герменевтика Києво-Печерського Патерика: створення Великої Печерської церкви в контексті ідейної парадигми життя прп. Феодосія (2011)
Нікітенко М. - Новітні дослідження підлог у Софії Київській у 2010 р., Корнієнко В. (2011)
Преловська І. - Софія Київська — головний осередок Української Автокефальної церкви у 1920–1930-х рр. (2011)
Рясная Т. - Реставраційні дослідження фресок північної вежі Софії Київської в 1935–1936 рр. (2011)
Домановський А. - Князь Олег і прийняття християнства: причинки до питання і спостереження у візантійському контексті (2011)
Сінкевич Н. - Анонімна проповідь на Успіння І-ої половини XVII ст.: особливості культу Богоматері у ранньомодерній київській літературі (2011)
Казане на Успение Пречистыя Богородица Присно Дивы Марии и внебовзятие Еи (Публікація Н. Сінкевич) (2011)
Ульяновский В. - Древние фрески Софии Киевской глазами зоолога: реальны ли растения, звери и птицы? (2011)
Шарлемань Н. - Стенопись охотничьего содержания Софийского заповедника — архитектурного музея в Киеве как источник по краеведению Киевской Руси (Публікація В. Ульяновського) (2011)
Шарлемань Н. - Животный мир и охота на фресках Софии Киевской (Публікація В. Ульяновського) (2011)
Шарлемань Н. - Еще о загадочном звере Древней Руси (Публікація В. Ульяновського) (2011)
Основні публікації д. і. н., професора Нікітенко Надії Миколаївни (2011)
Іванов В. Ф. - Свобода слова. Еволюція ідеї свободи думки (2016)
Садівничий В. О. - "Джинса" як етична проблема місцевої журналістики, Сушкова О. М. (2016)
Штурхецький С. В. - Особливості дотримання журналістських стандартів під час висвітлення бойових дій (2016)
Шутяк Л. М. - Польська школа художнього репортажу (2016)
Грабська А. В. - Німецький міжнародний мовник Deutsche Welle: роль, завдання, функції (2016)
Семен Н. Ф. - Заголовки російських інтернет-ресурсів у матеріалах про події в Україні в контексті інформаційної агресії (2016)
Парфенюк Н. В. - Місце та роль полеміки у комунікативному дискурсі наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. (2016)
Безчотнікова С. В. - Використання Big Data піар-технологій у моделюванні соціальної архітектури українських міст (2016)
Чекалюк В. В. - Ілюстративні матеріали в ЗМІ для формування позитивного іміджу (2016)
Сищук О. А. - Операції впливу як частина урядових комунікацій в особливий період (2016)
Бурлаков О. В. - Практичний рівень інформованості населення про діяльність сайта міської ради Маріуполя (2016)
Бухтатий О. Є. - Концептуальні основи комунікаційної функції сучасної демократичної держави (2016)
Курбан О. В. - Сучасні інформаційні війни в соціальних онлайн-мережах (2016)
Зубарєва М. А. - Умови, механізми та фактори впливу ЗМК на трансформацію ментальності суспільства (2016)
Мельникова О. C. - Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні (2016)
Безчотнікова А. О. - Гра та її вплив на поведінку людини (2016)
Петрушка А. І. - Ресурси науково-популярних знань як чинник навчального процесу (2016)
Перехейда В. В. - Комунікаційний простір внутрішнього туризму в Україні: семантичні та структурні аспекти (2016)
Стрельцов Є. Л. - Правові основи нашої незалежної державності (2009)
Шутак І. Д. - Глобалізація в економіці і її вплив на інтеграційні процеси в правовій cистемі (2009)
Приешкина Е. А. - Местное самоуправление и защита прав многодетных и неполных семей в Украине (2009)
Притченко Р. С. - К вопросу об осуществлении правосудия Конституционным Судом Украины (теоретический аспект) (2009)
Акіменко Ю. Ю. - Система органів управління у господарському товаристві з одним учасником за законодавством України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз (2009)
Нігреєва О. О. - Ще раз до питання про правову природу іпотеки (2009)
Коваль В. В. - Правовое значение элементов иска (2009)
Пропопенко Я. Ю. - Недоліки у процедурі пред’явлення претензії при досудовому врегулюванні господарського спору (2009)
Смітюх А. В. - Про незаконність використання дисконтних облігацій для інвестування у будівництво житла (2009)
Степанова Т. В. - Правовой статус переводчика в хозяйственном процессе Украины (2009)
Комаренко А. М. - Поняття трудових спорів: теорія і законодавство (2009)
Світайло П. Ю. - Правові аспекти організації регулювання робочого часу (2009)
Шелеп І. Ф. - До питання юрисдикції у сфері трудового права (2009)
Онищенко С. С. - Контрольні правовідносини в сфері захисту економічної конкуренції при наданні та використанні державної допомоги суб’єктам господарювання (2009)
Тарасова О. О. - Адміністративна реформа в системі детінізації обороту об’єктів інтелектуальної власності (2009)
Асєєв Р. О. - Спеціальний суб’єкт в посадових злочинах: посадова чи службова особа? (2009)
Гаврилова К. Ю. - Злочини, які порушують правила поводження з матеріалами, речовинами, що становлять підвищену суспільну небезпеку (2009)
Гончар Т. О. - Поняття та основні етапи формування кримінальної політики: теоретичний аспект (2009)
Гончаренко О. А. - Особливості самовільного використання енергії як способу її викрадення (2009)
Дмитренко І. В. - Застосування амністії в Україні: історія та сучасність (2009)
Допілка В. О. - Поняття та значення об’екта контрабанди (2009)
Іскров К. М. - Об’єкт злочину "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини” (стаття 149 Кримінального кодексу України) (2009)
Козерацька О. С. - Латентність злочинів проти безпеки праці (2009)
Коробка О. В. - Деякі проблеми визначення кваліфікованих ознак розкрадання (2009)
Нарожна О. В. - Про правове регулювання участі миротворців у збройних конфліктах (2009)
Родіонова Т. В. - Кримінальна відповідальність жінок: історичний аспект (2009)
Сотула О. С. - Чи може бути політика чесною справою? (Луї Проаль про політику та політиків) (2009)
Сторчак Н. А. - Законодавче закріплення загальних засад призначення покарання (2009)
Чуваков О. А. - Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в системе преступлений против основ национальной безопасности Украины (2009)
Шевчук В. М. - Модель законодавчого співвідношення шкоди та штрафу в системі податкових злочинів (2009)
Гаргат-Українчук О. М. - Презумпція істинності вироку суду, що набрав законної сили (2009)
Ковальчук С. О. - Процесуальна діяльність сторони захисту у попередньому розгляді кримінальної справи апеляційним судом (2009)
Коробицына М. Б. - Методика психологической экспертизы личности потерпевшего при установлении величины полученного морального ущерба: базовая схема авторской методики (2009)
Острогляд О. В. - Поняття адвокатського досьє та його значення в здійсненні захисту (2009)
Ревака В. М. - Попереднє дослідження об’єктів у стадії порушення кримінальної cправи (2009)
Висоцька В. В. - Відповідальність за насильницькі дії для заволодіння чужим майном у законодавстві зарубіжних країн (2009)
Одайник Б. М. - Проблемні питання розвитку інституту екстрадиції (2009)
Саади Я. М. - Субъективная сторона соучастия в преступлении по уголовным кодексам Украины и Иордании (2009)
Хворостяный М. В. - Австралийская правовая система и её отличие от правовых систем других стран англосаксонской правовой семьи (2009)
Колб О. Г. - Про роль громадського контролю у забезпеченні національної безпеки України, Наливайко Т. В. (2009)
Кузьменко О. О. - Про пріоритети реформування юстиції України (2009)
Кучанська Л. С. - Реформування законодавства - важливий напрямок апробації наукових досліджень (2009)
Форос А. В. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України (2009)
Попков В. В. - Современный мир и принципы политического ислама, Раед Дженадия (2009)
Богданевич Т. - Теоретичні аспекти інституту тлумачення в системі конституційного права (2016)
Матвійчук А. О. - Припинення конституційного провадження у справах за конституційними зверненнями про тлумачення законів України на підставі ст. 150 Конституції України: виконання Конституції чи порушення конституційних прав? (2016)
Браславець О. Ю. - Правові основи фінансової системи Святого Престолу: канонічні реформи пап Бенедикта XVI і Франциска (2016)
Денисова Т. А. - Альтернативні санкції та проблеми їх сприйняття суспільством і втілення в Україні (2016)
Матвійчук В. К. - Суб’єктивна сторона складів злочинів проти навколишнього природного середовища (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти громадської безпеки (2016)
Мирошниченко А. К. - Досвід іноземних держав із запобігання злочинам, що вчиняються з мотиву помсти щодо працівників правоохоронних органів і суду (2016)
Шеремет О. С. - Фінансова підтримка заходів запобігання злочинності органами місцевого самоврядування: регіональний досвід (2016)
Гордієнко Д. - Дмитро Айналов і "Софія Київська”, Корнієнко В. (2012)
Ульяновский В. - Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова (2012)
Пуцко В. - Дмитрий Власьевич Айналов: методы изучения раннехристианских и византийских древностей на рубеже ХІХ–ХХ вв. (2012)
Файда О. - Листи Дмитра Айналова до Миколи Петрова (2012)
Гордієнко Д. - З листування Дмитра Айналова з українськими діячами (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова) (2012)
Гордієнко Д. - Curriculum vitae Demetrii Ainalov (2012)
Айналов Д. - Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви (2012)
Айналов Д. - Доля київського художнього спадку (2012)
Список опублікованих праць Дмитра Власовича Айналова (2012)
Алферов О. - Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) (2012)
Болгов Н. - Корипп и латинский епос ранней Византии, Болгов К. (2012)
Верещагина Н. - Вышгородский меморий святых страстотерпцев Бориса и Глеба в системе сакральных топосов древнего Киева (2012)
Вильчинская И. - Тема теофании в стенописи Софии Киевской ХІ–ХІХ вв. (2012)
Домановська М. - Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання "пам’ятки Християнського Херсонеса”), Штан Г. (2012)
Киричок О. - Давньоруське письмо як символічна презентація влади (2012)
Корниенко В. - История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской, Остапчук О., Колодницкий Л. (2012)
Корнієнко В. - Ще раз про дату поставлення Іларіона митрополитом у світлі даних софійської епіграфіки (2012)
Коростильов Т. - Питання реформи календаря у візантологічному доробку Івана Турцевича (неопублікована стаття до "Візантологічного збірника” (2012)
Марголіна І. - Датування київської Кирилівської церкви у світлі сучасних досліджень її монументального живопису та графіті, Корнієнко В. (2012)
Никитенко М. - Итоги археологических исследований Софии Киевской и ее подворья в 2002–2011 гг. (2012)
Нікітенко М. - Сотеріологічна парадигма "Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика (2012)
Никитенко Н. - Фрески "Ритуальное убийство медведицы” и "Готские игры” в северной башне Софии Киевской: новое осмысление сюжетов (2012)
Преловская И. - Открытие купольных мозаик и фресок Софийского собора в г. Киеве (По воспоминаниям профессора Адриана Викторовича Прахова. Сообщение художника Николая Адриановича Прахова) (2012)
Пучков А. - "Язык трибуна с сердцем лани”. Два письма Юлиана Кулаковского Иннокентию Анненскому (2012)
Рясная Т. - Дневники работ Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Киевской в 1935–1936 гг. (2012)
Сінкевич Н. - Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості (2012)
Кенанов Д. - Книга о небесных покровителях Киевской Руси. Рец.: Верещагина Н.В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси. Одесса: Астропринт, 2011, 160 с. (2012)
Маврін О. - Епоха Володимира – Ярослава у світлі даних графіті Софії Київської. Рец.: Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. К., 2012, 232 с., ил. (2012)
Список скорочень (2012)
Плачкова Т. М. - Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки мореплавства на суднах флоту рибного господарства (2017)
Матвійчук В. К. - Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача (2017)
Матвійчук О. В. - Суб’єкт злочину, передбаченого статтею 253 Кримінального кодексу України (2017)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва (2017)
Нікітін Ю. В. - Трансформація злочинності в умовах глобалізації: гендерні аспекти найманства, Нікітіна І. В. (2017)
Голоборотько Д. Є. - Роль релігійного фактора в реформах тюремних систем: зарубіжний історично-правовий досвід (2017)
Матвійчук А. О. - Обмеження права на вільний вибір адвоката у нормах Кримінального процесуального кодексу України (2017)
Карпенко М. І. - Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні, Садівник М. І. (2017)
Рецензія на наукове видання "Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.)". Том 6. Міністерство внутрішніх справ – Міністерство охорони громадського порядку радянської України в період десталінізації та подальших реорганізацій (5 березня 1953 р. – грудень 1968 р.) (2017)
Гордієнко Д. - Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина, Корнієнко В. (2013)
Редин Е. - Автобиография / Публ. та ред. Д. Гордієнка (2013)
Корнієнко В. - Листи Андрія Сомова та Івана Толстого до Єгора Рєдіна (матеріали до біографії А. Матушинського) (2013)
Корнієнко В. - З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим (2013)
Гордієнко Д. - З історії створення ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18(24) квітня 1897 р.), Ніцович Р. (2013)
Гордієнко Д. - "Служіння мистецтву – служіння добру, благу, вищій красі" (вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну) (2013)
Корнієнко В. - Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна в епістолярній спадщині (2013)
Гордієнко Д. - Василь Ляскоронський та Єгор Рєдін: епізод зі взаємовідносин у контексті ХІІ Археологічного з’їзду (2013)
Гордієнко Д. - До участі Володимира Антоновича у ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна) (2013)
Гордієнко Д. - До історії археологічних досліджень Куп’янського повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник) (2013)
Корнієнко В. - Єгор Рєдін як охоронець пам’яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора) (2013)
Гордієнко Д. - До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова), Домановська М. (2013)
Корнієнко В. - З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка (2013)
Гордієнко Д. - Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р. (2013)
Гордієнко Д. - З листування Єгора Рєдіна з Василем Данилевичем (2013)
Гордієнко Д. - Дмитро Багалій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними джерелами), Стариков Г. (2013)
Файда О. - Єгор Рєдін та Микола Петров: штрихи до історії наукового співробітництва (2013)
Побожій С. - З епістолярій Дмитра Айналова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова (2013)
Наріжний С. - Харківське історично-філолоґічне товариство / Публ. та ред. Д. Гордієнка (2013)
Алфьоров О. - Молівдовули невідомих з джерел руських єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) (2013)
Ананьєва Т. - Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов – киевский "Крест” Апостола Андрея Первозванного (2013)
Болгов Н. - "Панегирик Юстину Младшему" Кориппа, Болгов К. (2013)
Векленко В. - До питання про атрибутацію дрібних культових сланцевих виробів південно-західних земель Великого Новгорода, Несправа М. (2013)
Верещагина Н. - Культ княгини Ольги в контексте становлення древнекиевской духовной традиции (2013)
Горнова І. - "Наука управління державою" за Михаїлом Пселлом (2013)
Корнієнко В. - Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко (2013)
Корнієнко В. - Curriculum vitae Іполита Моргілевського (2013)
Кызласова И. - О Павле Юкине и его мемуарах(Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы / Публ. та ком. И. Кызласовой) (2013)
Латишев В. - До питання про літературну діяльність Константина Порфирогенета / Публ., пер. та ред. Д. Гордієнка (2013)
Маврін О. - До участі Ярослава Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську (2013)
Марголіна І. - До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва (2013)
Никитенко Н. - Крещение Руси в свете данных Софии Киевской (2013)
Нікітенко Н. - Усипальня Ярослава Мудрого у Софії Київській, Корнієнко В. (2013)
Никитенко М. - Стуктура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения (2013)
Никитенко М. - План південно-західної частини Верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега (2013)
Пуцко В. - Слобожанская иконопись XVII–XVIII вв.: проблема генезиса (2013)
Роменський О. - Хрещені Роси очима візантійців (2013)
Сінкевич Н. - Byzance apres Byzance: Візантія очима руських інтелектуалів кінця XVI – середини XVII ст. (2013)
Сохань П. - До історії україно-болгарських зв’язків ІХ–ХIV ст. (2013)
Сырцова Е. - Названия Днепровских порогов "по-росски" в "De administrando imperio" Константина Багрянородного: особый случай перевода с греческого на греческий (2013)
Ульяновский В. - Быть учеником классика: мера ответственности (несколько новых писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому) (2013)
Яницкая П. - Реставрация образа "Поклонение иконе Жировичской Богоматери" иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия (2013)
Гордієнко Д. - Hic mortui vivunt et muti loquuntur. Рец. на кн.: Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: Коллегиум, 2011, 290 с. (2013)
Нікітенко Мих. - Деякі зауваги з приводу публікації Є. Архіпової та Т. Бобровського "Археологічні дослідження на території Софійського заповідника", Корнієнко В. (2013)
Нікітенко Н. - Спроба викреслити з історії Могилянське відродження Софії Київської у контексті "здобутків" Т. Лютої, Сінкевич О. (2013)
Гордієнко Д. - Покажчик змісту часопису "Byzantinobulgarica" (Софія), 1962–1995, т. I–IX (2013)
Гордієнко Д. - Павло Степанович Сохань: шлях у віки, Корнієнко В. (2013)
Список скорочень (2013)
Титул, содержание (2016)
Посохов Е. В. - Особенности влияния зон пликативных геологических нарушений на состояние выемочных выработок (2016)
Стариков Г. П. - Активация диффузии газа в угольных пластах в условиях импульсного нагружения, Шажко Я. В., Худолей О. Г., Кравченко А. В. (2016)
Минеев С. П. - Расследование аварии с двумя взрывами метановоздушной смеси, Кочерга В. Н., Дубовик А. И., Лосев В. И., Кишкань М. А. (2016)
Сорока Е. А. - Совершенствование системы охлаждения взрывозащищенных трансформаторов (2016)
Бочаров М. К. - Разработка рудничных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в системе подземного электроснабжения шахт, Гвоздев В. А. (2016)
Алимов В. И. - Повышение износостойкости деталей горно-металлургического оборудования из хромоникелевых сталей, Георгиаду М. В. (2016)
Кобылянский Б. Б. - Построение эргатической системы человек–машина–среда применительно к шахте, опасной по выбросам газа или пыли, Мнухин А. Г. (2016)
Соколова В. П. - Основные тенденции современного развития флотационного обогащения углей в Украине (2016)
Круть А. А. - Минерализация воды при очистке соленого угля, Музалевская Н. И., Фатеев А. И. (2016)
Полулях Д. А. - Интенсификация процесса подготовки машинных классов из рядового угля (2016)
Колесов Орест Андреевич (к 90-летию со дня рождения) (2016)
Хамуляк Виктор Григорьевич (2016)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Тенденції розвитку вітчизняної дошкільної освіти (2016)
Алфьоров О. А. - Прикладна фізична культура і естетика сценічної дії (2016)
Алфімов В. М. - Професійне довголіття шкільного вчителя (2016)
Баклашова Т. М. - Антропологізація змісту викладання курсу історії України у вищій школі як засіб формування духовних цінностей студентської молоді (2016)
Барвіна Н. О. - Художньо-естетична потреба як духовна домінанта сучасної вищої освіти (2016)
Безугла М. В. - Нова парадигма освіти на стику економічної та культурної епох (2016)
Вербовський О. В. - Виховання духовно-патріотичних почуттів у студентської молоді як своєрідного імунітету проти військового насилля (2016)
Дрокіна А. С. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах інформатизації освіти (2016)
Євтух В. С. - Формування креативної особистості майбутніх педагогів вищої школи в контексті людиноцентризму, Локшин М. Б. (2016)
Жигінас Т. В. - Аксіологічний підхід у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи (2016)
Жученко O Є. - Естетичний потенціал сучасного виховного середовища технічного коледжу (2016)
Золотарьова Г. М. - Витоки застосування педагогічних технологій в історії розвитку педагогічної освіти Німеччини (2016)
Ївженко Ю. В. - Деякі аспекти формування почуття громадянськості у студентів (2016)
Караїмчук І. В. - Вплив фізичного виховання на громадянськість студентів гуманітарних ВНЗ України, Попков Ю. О. (2016)
Кузьмич В. К. - Людиноцентризм як домінуючий принцип сучасної педагогічної науки (2016)
Лапа О. В. - Роль пілотного проекту "Шкільний офіцер поліції" в соціалізації дітей та учнівської молоді (2016)
Модестова Т. В. - Підтримка персоналу ВНЗ в часи змін: адаптація досвіду вищої освіти Великобританії (2016)
Помирча C. В. - Мовний аспект гендерного виховання у вищій школі на матеріалі тетралогії В. Нестайка "Лісова школа", Ябурова О. В., Клименко О. В. (2016)
Пристинский В. Н. - Сфера оздоровительной физической культуры в социализации учащейся молодежи, Фролова О. А., Лисецкая Е. Я., Пристинская Т. Н. (2016)
Рашидова Н. М. - Виховання художньої культури у студентів педагогічних ВНЗ (2016)
Сафонова І. О. - Методологічна культура педагога-дослідника в аспекті гуманітарності (2016)
Сбітнєва Л. М. - Тенденції розвитку музичної освіти в Україні на початку ХХI століття (2016)
Світлічна О. О. - Особливості ціннісного світогляду учнівської молоді в умовах сучасної цивілізації (2016)
Сирова Ю. В. - Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження проблеми організації методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (2016)
Sizov V. V. - The Problems of Pedagogical Influence on Behavioural Qualities of College Students in Conditions of the Present-Day Environment (2016)
Співак Л. А. - Шляхи оптимізації природоохоронної роботи в спеціальній школі, Коломійцева Я. С. (2016)
Співак Я. О. - Формування екологічної культури в учнів з інтелектуальними вадами як один із засобів розвитку їх духовності, Мігунова А. В. (2016)
Ся Цзюань - Критерії та показники сформованості емоційно-вольової надійності підлітків у виконанні вокально-хорових творів (2016)
Fursa I. - Using Competency-Based Intergated Approach for Professional Training of Future Biology Teachers, Bakhmat L. (2016)
Шень Цзінь Ге - Особливості розвитку співацьких здібностей старшокласників у позаурочній вокально-хоровій роботі (2016)
Шубейкина Т. Д. - Духотворения магнетическая сила… (2016)
Андрусенко М. П. - Розвиток емоційного інтелекту як фактор духовного виховання дошкільників, Балла Л. В. (2016)
Апрєлєва І. В. - Особистісно орієнтований підхід як педагогічна умова формування духовності майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки, Пєхарєва С. В. (2016)
Бакуменко Т. К. - Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу та його вплив на проведення методичної роботи з педагогами-професіоналами (2016)
Бескорса О. С. - Зміст і шляхи формування англомовної комунікативно-стратегічної компетентності молодших школярів (2016)
Годорожа І. В. - Використання засобів 3D моделювання на уроках трудового навчання, Стьопкін А. В., Турка Т. В. (2016)
Dyomina V. V. - Problems of Formation of Bilingual Culture of Communication in Future Foreign Language Teachers (2016)
Жердєва І. С. - Методика формування іміджу викладача вищої школи, Рашидова С. С. (2016)
Жученко Є. В. - Виховання морально-естетичної культури студентів технічних коледжів (2016)
Коновець С. В. - Методологія дослідження проблеми творчого розвитку особистості (2016)
Krasnopolskyi V. E. - Some Aspects of the Use of a Multimedia Tutorial in Language Learning of Students of Non-Linguistic Profile of Training (2016)
Лисенко Я. О. - Музичне просвітництво як різновид культуротворчої та виховної діяльності (2016)
Лучанінова О. П. - Інтернет-мережі як віртуальна складова виховного простору ВТНЗ і засіб виховання студентів (2016)
Миропольська Є. В. - Міфологія як явище культури (2016)
Омельченко С. О. - Учена рада вітчизняного вишу у 1985–1990 роки, Решетова І. А., Проскуніна У. В. (2016)
Падалка Р. М. - Використання англіцизмів у німецькій мові (на матеріалі німецьких молодіжних журналів), Ратушна О. І. (2016)
Пристинский В. - Ответственность за здоровье как фактор формирования преемственности в воспитании физической культуры школьников и студентов, Приймак А., Рачек Е. (2016)
Рашидов С. Ф. - Воспитание толерантности в контексте соблюдения прав и свобод человека (2016)
Роганов М. Л. - Наукові підходи до процесу формування технологічної культури майбутнього педагога (2016)
Sizov V. V. - Humanitarian Examination of Pedagogical Environment (2016)
Табачник І. Г. - Ефективність спеціально організованих занять з дітьми старшого дошкільного віку в процесі виховання емпатійності та чуйності, Пєхарєва А. С. (2016)
Тичина І. В. - Зміст підготовки фахівців у військових навчальних закладах на території України у 1920-1940-х роках (2016)
Тищенко О. О. - Екзистенціалістська інтерпретація опозиції "мисливець-жертва", Гончарук Д. С. (2016)
Упатова І. П. - Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2016)
Федь І. Є. - Виховання працелюбства у дітей молодшого шкільного віку в концепціях зарубіжних вчених, Фасольняк І. Ю. (2016)
Цибулько Л. Г. - Аналіз стану розробленості проблеми соціалізації, навчання і виховання дітей-сиріт у сучасних науково-педагогічних дослідженнях (2016)
Чаговець А. І. - Моніторинг якості професійної підготовки вихователя дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2016)
Черненко-Шнурко Д. А. - Патріотичне виховання підлітків засобами рідної мови (2016)
Шабінський М. М. - Патріотичне виховання у навчальних закладах Міністерства оборони Франції (2016)
Шабінський М. Є. - Громадянське виховання у навчальних закладах Міністерства оборони Франції (2016)
Ярославцева М. І. - Особливості технології формування професійної самореалізації студентів напряму підготовки 012 "Дошкільна освіта" (2016)
Яценко В. В. - Духовні цінності як джерело формування моральної культури у майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Музичко О. - Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні" дні (2014)
Желясков С. - Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету, Левченко В., Левченко Г. (2014)
Никитенко Н. - Рождение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н. Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова та архімандрита Антоніна (Капустіна) (2014)
Корнієнко В. - Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878–1879 рр.) (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Володимиром Антоновичем (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Платоном Бурачковим (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Іваном Лучицьким (2014)
Корнієнко В. - З листування між Никодимом Кондаковим та Миколою Петровим (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Миколою Сумцовим (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Тимофієм Флоринським (2014)
Кондаков Н. - Східні костюми при візантійському дворі / пер. з франц. З. Борисюк (2014)
Кондаков Н. - Грецькі зображення перших руських князів / пер. та ред. Д. Гордієнка (2014)
Кондаков Н. - Мітична сумка з земною тягою / перекл. та ред. Д. Гордієнка (2014)
Кондаков Н. - Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору / перекл. та ред. Д. Гордієнка (2014)
Грушевський М. - Н. П. Кондаков. Изображения русской княжеской семьи в минатюрах ХІ века. СПб. 1906, ст. 123+2+6 табл|иц| (2014)
Грушевський М. - Огляд праць Н. Кондакова з історії староруської штуки / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Библиографический список трудов Н. П. Кондакова / сост. И. Кызласова (2014)
Алфьоров О. - Візантійські печатки руських власників (2014)
Болгов Н. - "Панегирик императору Анастасию" Присциана (2014)
Борщак І. - 29 травня 1453 року / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Верещагіна Н. - Святодмитріївський культ у світлі кирило-мефодіїської духовної спадщини (2014)
Горнова І. - Методика зображення політичної історії Візантійської імперії ХІ ст. у "Хронографії” Михаїла Пселла (2014)
Демчук Р. - Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской (2014)
Калечиц И. - Граффити жертвенника Спасо-Преображенской церкви г. Полоцка (2014)
Киричок О. - Греко-візантійське уявлення про політику в писемних пам’ятках Київської Русі (2014)
Корнієнко В. - Напис-графіті ХІІ ст. з Софії Київської: нова знахідка (2014)
Корнієнко В. - Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія (2014)
Корнієнко В. - Дмитро Гордєєв – забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) (2014)
Корнієнко В. - З листування Іполита Моргілевського та Дмитра Гордєєва (2014)
Корнієнко В. - Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) (2014)
Корнієнко В. - Керченська археологічна конференція 1926 р.: всесоюзна чи всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту), Маврін О. (2014)
Крупницький Б. - Теорія Третього Риму і шляхи російської історіографії / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Марголина И. - Ктиторская композиция в Кирилловской церкви Киева (2014)
Нікітенко М. - Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика (2014)
Никитенко М. - Древний смальтовый пол Софии Киевской (2014)
Никитенко Н. - Княжеский портрет в Софии Киевской: парадоксы дискуссии (2014)
Повстенко О. - Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам’яток великокняжої доби України / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Полонська-Василенко Н. - Київська держава і Захід / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Пуцко В. - Этапы усвоения византийского художественного наследия на Руси (2014)
Сінкевич Н. - "Hic mortui vivunt, et muti loquuntur": ранньомодерна книгозбірня Києво-Софійського монастиря за каталогом 1769 р. (2014)
Сирцова О. - Житіє Мефодія, Панегірик Григорія Богослова Афанасію Александрійському і близькість днів народження Афанасія (2 травня) і Мефодія (10 травня) в Успенській збірці (2014)
Ткачук В. - Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської митрополії другої половини XVIII ст. (2014)
Філіппенко Р. - Микола Рєдін – український радянський історик (до сторіччя від дна народження) (2014)
Хрушкова Л. - Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже (2014)
Шаманаев А. - "Христианский музей" в Херсонесе: оценка проекта А. Бертье-Делагардом (2014)
Шумило С. - Изменения в восприятии категории времени в Древней Руси, произошедшие после принятия христианства (на примере фактов языка и древнерусских литературных произведений), Грецкая И. (2014)
Яницкая П. - К вопросу об изучении памятников станковой живописи из монастыря св. Бригитты г. Гродно (2014)
Надтока Г. - Ієротопія середньовічного Києва: Мар’яна Нікітенко, Святі гори київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.), Київ (Ін.-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України) 2013, 484 с., іл. (2014)
Гордієнко Д. - "Дивен Бог у святих своїх": Наталія Сінкевич, Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської, Київ (Логос) 2011, 94 с.; іл. (2014)
Гордієнко Д. - "Віщий сон Врубеля про самого себе": Ірина Марголіна, Ангели Врубеля, Київ (Либідь) 2012, 144 с., іл. (2014)
Seminarium Kondakovianum: покажчик змісту (2014)
Список скорочень (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Переднє слово головного редактора (2016)
До 90-річчя The Ukrainian Biochemical Journal (Історичний екскурс, 1926–2016) (2016)
Григор’єва М. В. - The Ukrainian Biochemical Journal: часи і виклики, Петренко Т. М. (2016)
Minchenko O. H. - The role of the TNF receptors and apoptosis inducing ligands in tumor growth, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Ratushna O. O. (2016)
Shymanskyy I. O. - Prednisolone and vitamin D3 modulate oxidative metabolism and cell death pathways in blood and bone marrow mononuclear cells, Lisakovska O. O., Mazanova A. O., Labudzynskyi D. O., Khomenko A. V., Veliky M. M. (2016)
Labyntseva R. D. - Calix|4|arene C-90 and its analogs activate ATPase of the myometrium myosin subfragment-1, Bevza O. V., Lytvyn K. V., Borovyk M. O., Rodik R. V., Kalchenko V. I., Kosterin S. O. (2016)
Siromolot A. A. - Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages, Oliinyk O. S., Kolibo D. V., Komisarenko S. V. (2016)
Purkan - Mutation of katG in a clinical isolate of Mycobacterium tuberculosis: effects on catalase-peroxidase for isoniazid activation, Ihsanawati, Natalia D., Syah Y. M., Retnoningrum D. S., Kusuma H. S. (2016)
Tarasenko A. S. - Effect of nitric oxide donor SNAP on GABA release from rat brain nerve terminals (2016)
Guda B. B. - Protein kinase Akt activity in human thyroid tumors, Pushkarev V. V., Zhuravel O. V., Kovalenko A. Ye., Pushkarev V. M., TaraSchenko Y. M., Tronko M. D. (2016)
Olkhovych N. V. - Determination of frequencies of alleles, associated with the pseudodeficiency of lysosomal hydrolases, in population of Ukraine, Gorovenko N. G. (2016)
Kulaksizoglu S. - Measurement of methionine level with the LC-ESI-MS/MS method in schizophrenic patients, Kulaksizoglu B., Ellidag H. Y., Eren E., Yilmaz N., Baykal A. (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Торхова С. Г. (2016)
Борис Федорович Сухомлинов (До 100-річчя від дня народження) (2016)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016 (2016)
The Nobel Prize in Chemistry 2016 (2016)
Марисюк К. Б. - Головщина як вид майнових покарань у Правах, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. (2011)
Стрельцова Є. Д. - До дискусії щодо змістовних положень колізійного права (2011)
Сірко Б. П. - Історичний розвиток та становлення системи транспортних прокуратур в Україні (2011)
Бубіна А. І. - Особливості компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2011)
Задоя В. И. - К вопросу о разграничении понятий подъема затонувшего в море имущества и его спасания (2011)
Смітюх А. В. - Право акціонерів вимагати обов’язкового викупу акцій у зв’язку із вчиненням акціонерним товариством значних правочинів, Капеліст М. М. (2011)
Акіменко Ю. Ю. - Правосуб’єктність господарського товариства та цивільно-правова відповідальність його засновників: порівняльно-правовий аналіз законодавства Німеччини та України (2011)
Голей В. П. - Особливості правового регулювання процесу залучення іноземних кредитів під гарантії Уряду України (2011)
Грудницкая С. Н. - Структура хозяйственной правосубъектности предприятий в современной экономике (2011)
Коваль В. В. - Правовая природа процессуальной множественности в хозяйственном процессе (2011)
Назаренко Д. Б. - Договір простого товариства як форма державно-приватного партнерства (2011)
Новгородська Н. В. - Право неповнолітньої фізичної особи на заняття підприємницькою діяльністю (2011)
Петренко Н. О. - Договірна підсудність справ: поняття та класифікації (2011)
Степанов С. В. - Судова реформа 2010 року та її вплив на інститут перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами (2011)
Алієва О. М. - Складні питання кваліфікації незаконної лікувальної діяльності (2011)
Антонюк У. В. - Кримінально-правові аспекти порушення правил екологічної безпеки під час проведення екологічної експертизи (2011)
Бєлєнький В. П. - Сучасна історія злочинів у сфері комп’ютерної безпеки (2011)
Висоцька В. В. - Поняття способу вчинення злочину (2011)
Гавриш В. В. - Історичний аспект розвитку кримінально-правової політики в сфері становлення відповідальності за незакінчений злочин (2011)
Гончар Т. О. - Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх у німецькому праві (2011)
Ковальчук С. О. - Реалізація учасниками кримінального процесу права подавати нові матеріали у стадіях касаційного провадження та перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (2011)
Кучинська О. П. - Процесуальні особливості закриття судом кримінальної справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки (2011)
Самокиш В. П. - Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 252 КК України, від суміжних злочинів (2011)
Стеблинська О. С. - Деякі напрями міжнародного контролю за наркотизмом (2011)
Харченко В. Б. - Сорт рослин і порода тварин як предмети злочину та об’єкти права інтелектуальної власності (2011)
Хейдер Хатхут - Відповідальність за окремі групи злочинів за мусульманським кримінальним правом (2011)
Цесарський М. О. - Велика матеріальна шкода як кваліфікуюча ознака фіктивного підприємництва (2011)
Чайка В. А. - Роль факультативных признаков субъективной стороны при квалификации посягательств на работников правоохранительных органов (2011)
Росінський О. М. - Окремі напрямки протидії нелегальній міграції (2011)
Соловій О. Я. - До питання законодавчої регламентації посткримінальної поведінки особи у системі запобігання злочинності (2011)
Томин С. В. - Використання слідчим комп’ютерних баз даних під час планування розслідування злочинів (2011)
Тужеляк Н. М. - Психологічні аспекти формування та мотивації агресивної злочинної поведінки (2011)
Юрчишин В. Д. - Принципи правової експертизи як основа забезпечення якості та ефективності проектів нормативно-правових актів в Україні (2011)
Князєва Д. О. - Співробітництво України та Іспанії в галузі соціального забезпечення (2011)
Макуха Р. В. - Проблеми правового визначення основних засад зовнішньої політики України, Толстяков Є. О. (2011)
Волощук А. М. - Легалізація коки: за або проти? (2011)
Луцький І. М. - Смертна кара - антихристиянське та антиєвропейське покарання (2011)
Притченко Р. С. - Судебная власть и политика — независимость или взаимосвязь: сравнительно-правовой анализ (2011)
Острогляд О. В. - Принципи оподаткування в Україні в світлі прийняття Податкового кодексу (2011)
Севостьянова Н. І. - Майбутнє Європейського Суду з прав людини (2011)
Степанова Т. В. - Правовий статус державного виконавця за законодавством України та РФ (2011)
Книш В. В. - Співвідношення понять "шкода", "збитки" та "втрати" за земельним законодавством України, Чорногуз А. Ф. (2011)
Рияд Таха Шамсан - Международные преступления и нарушение прав человека: юрисдикция и правовая ответственность (2011)
Шевчук В. М. - Критерії розрахунку розміру шкоди і штрафу в кримінальному законодавстві України (2011)
Форос А. В. - Право та законодавство в сфері забезпечення інформаційної безпеки (2011)
Доброход І. С. - Юридичні читання пам’яті проф. О. Я. Свєтлова в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (2011)
Борисов В. И. - Памяти профессора Нинель Фёдоровны Кузнецовой (2011)
Стрельцов Е. Л. - Кончина Кузнецовой Нинель Фёдоровны (2011)
Бовш Л. А. - Безпека держави в контексті формування сприятливих умов господарювання економічних суб’єктів, Заїчко І. В. (2016)
Власюк В. Е. - Финансы в инновационном развитии экономики (2016)
Гоблик В. В. - Типологія особистих селянських господарств як передумова регулювання їх розвитком, Токар Я. І. (2016)
Жилин М. В. - Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции (2016)
Курмаєв П. Ю. - Практичні аспекти підвищення ефективності державного регулювання ринку енергії в Україні, Рибчак В. І., Рибчак О. С. (2016)
Кучінка Т. В. - Природа та причини циклічності економічних криз (2016)
Нецора Т. Г. - Методичні питання визначення обсягу та структури державного сектору економіки України (2016)
Припута Н. В. - Методичні підходи до оцінки рівня монополізованості в економіці (2016)
Пугачевська К. С. - Імпортозалежність та тарифне регулювання імпорту в Україні (2016)
Слюсаренко В. Є. - Розвиток понятійно-категоріального апарату інституту тристороннього партнерства держави-бізнесу-"третього сектору" та його вплив на розвиток ефективного суспільства (2016)
Феєр О. В. - Модернізація як економічна категорія (2016)
Футало Ю. Р. - Дефініція інтеграції як чинника розвитку національної економіки (2016)
Штулер І. Ю. - Історичне та економічне підґрунтя вибору моделі "випереджаючого розвитку" національною економічною системою (2016)
Яциковський Б. І. - Еколого-економічні погляди В. І. Вернадського (2016)
Артюхіна М. В. - Системний підхід до з'ясування сутності та визначення поняття "соціально-економічний потенціал вищої школи" (2016)
Верезомська І. Г. - Організація роботи готелю з корпоративними клієнтами, Ворошилова Г. О. (2016)
Гамма Т. М. - Особливості та перспективи розвитку ринку M&A в Україні (2016)
Глущенко О. О. - Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств, Туленінова Д. М. (2016)
Гораль Л. Т. - Орієнтири для розвитку газорозподільних підприємств України, Король С. В. (2016)
Горова К. О. - Порівняння методик визначення перспективних напрямів розміщення аутсорсингових замовлень (2016)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження ключових понять креативного менеджменту, Беноєва М. Х. (2016)
Замлинская О. В. - Инновационная составляющая и кадровое обеспечение реализации маркетинговой политики фитнес-клуба (2016)
Замлинський В. А. - Управління венчурним інвестуванням на рівні підприємств: інституціонально-об’єктний підхід (2016)
Засадний Б. А. - Соціальні принципи в управлінні підприємницькою діяльністю (2016)
Зікій Н. Л. - Концептуальні основи дефініції "реструктуризація підприємства" (2016)
Ігнатишин М. В. - Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку, Ігнатишин М. І. (2016)
Могильна Л. М. - Інноваційна-інвестиційна діяльність як складова підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК Сумської області (2016)
Rosola U. V. - Using the integrateded marketing communications at sales points (2016)
Селезньова О. О. - Оцінка економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Черленяк І. І. - Побудова ефективної стратегії управління логістичною системою фірми як джерело конкурентних переваг, Агій Я. Ю. (2016)
Югас Е. Ф. - Методично-процесуальні та секторально-управлінські детермінанти аналізу конкурентоспроможності (2016)
Яшкін Д. С. - Флоучарт як засіб мінімізації логістичних ризиків промислового підприємства (2016)
Борщевський В. В. - Інституційні аспекти конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Гоблик В. В. - Актуальні проблеми розвитку суб’єктів прикордонної торгівлі в транскордонному регіоні, Королович О. О. (2016)
Данило С. І. - Ефективність регіональної політики формування інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі (на прикладі Закарпатської області) (2016)
Драчук Ю. З. - Оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку: регіональний аспект, Сав’юк Л. О., Трушкіна Н. В. (2016)
Карпінський Б. А. - Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації, Комарницька Г. О. (2016)
Кожухова Т. В. - Забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються: механізм мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів (2016)
Нартюк О. В. - Сучасні чинники впливу на зайнятість економічно активного населення в трудонадлишкових регіонах України (2016)
Носа-Пилипенко Н. О. - Закарпатська область як складова Карпатського Єврорегіону: виклики та можливості (2016)
Пауш М. М. - Теоретичні підходи до регулювання депресивних ринків праці (2016)
Погорелов Ю. С. - Облік витрат на екологізацію діяльності підприємства, Вахлакова В. В. (2016)
Голубка С. М. - Погляди Володимира Навроцького на систему оподаткування, Чинчик А. А. (2016)
Дідик А. М. - Податкова конкурентоспроможність підприємств у системі забезпечення їхнього полікритеріального розвитку (2016)
Nesterova S. - Analysis of the methodology for calculating the gross profit in the forms of financial statements (2016)
Chernychko T. - Method of assessment of financial relations stability in Ukraine (2016)
Стрельцов Є. Л. - Важлива подія в європейському науковому житті (2012)
Веверкова Камила - Земский патриотизм педагога и священника немецкой национальности Антона Кромгольца (1790–1869) в водовороте революционного 1848 года: размышления над церковно-юридическими аспектами сосуществования чехов и немцев в Чехии (2012)
Долгова А. И. - Криминальные реалии и уголовное право (2012)
Иржи Елинек - Уголовная ответственность юридических лиц — возможности правового регулирования в Чешской республике (2012)
Касілова Д. Ю. - Підстави виникнення і припинення володіння (2012)
Ламан А. І. - Загальні засади правового регулювання агентських відносин в Україні (2012)
Романадзе Л. Д. - Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам (2012)
Богомол О. В. - Витрати, пов’язані із явкою сторін та їх представників у засідання господарського суду (2012)
Лихтей М. В. - Возникновение и общие тенденции развития науки хозяйственного права в начале 20-х гг. XX века (2012)
Білаш О. В. - Проблеми відмежування злочинів проти моральності від злочинів проти віросповідання (2012)
Бойко А. В. - Близький родич працівника правоохоронного органу як потерпілий від злочину, передбаченого статтею 345 КК України (2012)
Василяка О. К. - Ранні етапи формування інституту комерційної таємниці та його кримінально-правового захисту (2012)
Висоцька В. В. - Обман як спосіб вчинення злочину (2012)
Владимиренко С. В. - Заходи боротьби з протиправними суспільно небезпечними діяннями у сфері страхування (2012)
Гончар Т. О. - Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину (2012)
Гуцуляк М. Я. - Громадські роботи (кримінально-правовий та кримінально-виконавчий аспекти) (2012)
Дмитрук М. М. - Особливості правової природи кримінального проступку (2012)
Коробка О. В. - Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2012)
Крупко Д. І. - Встановлення обов’язку надати медичну допомогу в контексті ст. 139 КК (2012)
Кучанська Л. С. - Cкладні проблеми кваліфікації злочинів в залежності від їх предмету (2012)
Магуза А. О. - Развитие теории уголовного права в трудах представителей российской эмиграции 1920-х гг. (2012)
Максимів О. Д. - Джерела політики України у сфері боротьби зі злочинністю (2012)
Одайник Б. М. - Кримінально-правова охорона пам’яток історії і культури в історії вітчизняного права (2012)
Орловський Б. М. - Перевищення меж службових повноважень у кримінальному праві України (2012)
Родіонова Т. В. - Особливості злочинно-насильницької поведінки жінок (2012)
Сірко Б. П. - Правове регулювання організації та діяльності транспортної прокуратури: проблеми розвитку та шляхи удосконалення (2012)
Стойловський Р. В. - Характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 135 КК України (2012)
Сторчак Н. А. - Проблеми застосування позбавлення волі на певний строк (2012)
Стрелковська Ю. О. - Маргінальність та злочинність: механізми взаємодетермінації (2012)
Турченко О. В. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти інтересів споживачів (2012)
Форос Г. В. - Суб’єкти діяльності щодо попередження злочинів та протидії злочинності (2012)
Хайдер Хатхут - Виды наказаний в мусульманском уголовном праве (2012)
Хворостяный М. В. - Обычное уголовное право аборигенов Австралии (2012)
Цесарський М. О. - Велика матеріальна шкода як кваліфікуюча ознака фіктивного підприємництва (2012)
Чуваков О. А. - Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинами терористичної спрямованості (2012)
Шевчук В. М. - Правове регулювання економічного обґрунтування розміру прожиткового мінімуму (2012)
Аркуша Л. І. - Початковий етап розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності (2012)
Асєєв Р. О. - Деякі загальні положення криміналістичної характеристики хабарництва (2012)
Динту В. А. - Класифікація елементів обстановки злочину (2012)
Ревака В. М. - Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду (2012)
Бидюк Н. О. - Административно-правовой аспект взаимоотношений адвокатуры и государства в советский период (2012)
Задоя І. І. - Класифікації державних посад (2012)
Стукаленко В. А. - Досвід провідних країн світу в сфері застосування відповідальності за порушення виборчого законодавства (2012)
Джемесюк А. Ф. - Суб’єкти соціального партнерства за національним та міжнародним правом (2012)
Коваль Д. А. - К вопросу о политике международного права защиты культурных ценностей в связи с вооруженным конфликтом (2012)
Попов М. М. - Притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави (2012)
Стрельцова Є. Д. - Уніфікація в сфері правового регулювання арешту морських суден (2012)
Бубало О. О. - Про деякі нововведення в антикорупційному законодавстві України (2012)
Вітовська І. В. - Міжнародні стандарти у правовому регулюванні використання природних ресурсів (2012)
Грицан О. А. - Зміст та перспективи впровадження аудиту надрокористування в Україні (2012)
Денисова А. В. - Досвід зарубіжних країн щодо стягнення податку з доходів фізичних осіб (2012)
Колесниченко В. В. - Основные функции правовой системы (2012)
Лотоцький М. В. - Організаційні форми й види діяльності адвокатури та їх взаємозв’язок із профілактикою злочинів (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Загальна характеристика основних видів адміністративного ресурсу в Російській Федерації (2012)
Романюк М. З. - Правова охорона земель оборони України (2012)
Скоробагатько А. В. - Форми матеріального забезпечення старих та непрацездатних в епоху феодалізму (2012)
Стрельцов Л. Є. - Комплексний підхід до забезпечення економічної безпеки держав (міжнародно-правовий аспект) (2012)
Шевчук В. М. - Інтелектуально-рольові ігри як захід розвитку і формування особистості кваліфікованого юриста (2012)
Логвіненко О. А. - Особливості систем повітропостачання сучасного тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України, Чубикало М. Б. (2016)
Сафронов А. М. - Методология расчетных исследований тормозной эффективности пассажирских вагонов с колодочным тормозом, базирующаяся на решении дифференцального уравнения движения при торможении во временной области (2016)
Мурадян Л. А. - Розробка основних елементів для побудови системи дослідження надійності вантажних вагонів (2016)
Фомін О. В. - Можливості застосування попередньо напружених конструкцій в залізничному машинобудуванні, Горбунов М. І., Стецько А. А., Коваленко В. В. (2016)
Бурлуцький О. В. - Формалізація структурно-речових перетворень в несучих системах вантажних вагонів у результаті термічних впливів у процесі зварювальних і правочних робіт, Фомін О. В., Ткаченко В. П. (2016)
Ловська А. О. - Дослідження динамічних навантажень, що діють на кузов напіввагона при завантаженні на залізничний пором (2016)
Горбунов Н. И. - Экспериментальная проверка эффективности струйно-абразивного воздействия на рельсы для улучшения фрикционных свойств трибоконтакта "Колесо-рельс", Ковтанец М. В., Просвирова О. В., Соболь Д. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського