Кущ Е. О. - Прагматична адаптація як перекладацька проблема (2011)
Овсянников В. В. - Перевод дерогативных эпитетов-зоонимов (2011)
Палиця Г. С. - Навчально-педагогічний статус української, російської та німецької мов як актуальна проблема загального мовознавства (2011)
Пермінова А. В. - Множинність поетичного перекладу (2011)
Pomomarenko O. O. - Communication tools for understanding cultural differences in the modern society (2011)
Романенко Я. А. - Специфіка науково-технічного перекладу, Гришан І. А., Міхнєва Ю. Р., Романенко К., Карсакова О. (2011)
Ситникова Е. В. - Фразеологические единицы со значением ‘характеристика человека’ в русском и греческом языках (2011)
Сласная Е. В. - Особенности перевода отрицательных эмфатических конструкций (2011)
Стахмич Ю. - Інженерна лінгвістика як засіб забезпечення автоматизованих систем в науково-технічному перекладі (2011)
Харламова Г. О. - Синтаксичні особливості перекладу текстів англомовного економічного дискурсу (2011)
Шапошник О. М. - До проблеми перекладу дитячої літератури (2011)
Levon A. I. - Spectroscopy of 232U in the (p, t) reaction: Experimental data, Graw G., Hertenberger R., Shevchuk A. A., Thirolf P. G., Wirth H.-F. (2016)
Федоткин С. Н. - Сечение фотоэффекта, усредненное по всем атомным электронам (2016)
Поп О. М. - Ядерна хронометрія стандартних множин нуклідів рядів 232Th, 235U, 238U, Стець М. В., Маслюк В. Т., Мацків Б. В., Хомутник Р. В., Пеняк П. С. (2016)
Тарасов В. А. - О спектре замедляющихся нейтронов, испускаемых изотропным источником в газообразном топливе, Чернеженко С. А., Какаев А. А., Березовский А. Д., Войтенко В. В. (2016)
Гальченко В. В. - Використання програмного продукту Serpent на основі методу Монте-Карло для розрахунку характеристик тепловиділяючої збірки реактора ВВЕР-1000, Гулік В. І., Шлапак І. І. (2016)
Хомутінін Ю. В. - Оптимізація радіаційного моніторингу сільськогосподарської продукції та угідь, Левчук С. Є., Павлюченко В. В. (2016)
Бездробна Л. К. - Цитогенетична оцінка впливу екологічної ситуації у м. Жовті Води на його населення, Тарасенко Л. В., Циганок Т. В., Мельник Т. В., Курочкіна В. А., Федорченко В. І., Тарасьєва Н. М., Главацька В. П., Кохічко К. В. (2016)
Лавренчук Г. Й. - Комбінований вплив теплових нейтронів, гамма-квантів, світла червоного діапазону та нейтронозахватних агентів на морфофункціональні показники клітин лінії L929 in vitro, Шевченко Ю. Б., Тришин В. В., Лібман В. А., Козловська І. В., Гапєєнко Д. Д., Пшеничний Я. В., Венедиктов В. М., Іванов Ю. С. (2016)
Малоштан І. М. - Оцінка радіологічної ефективності контрзаходів на торф’яно-болотних ґрунтах північно-західного Полісся України, Поліщук С. В., Кашпаров В. О. (2016)
Кравець М. О. - Моделювання розподілу радіонукліда 137Cs в каскаді Дідорівських ставків, Побийпеч А. О., Кутлахмедов Ю. О. (2016)
Morozova V. S. - The functional state of cellular antioxidant defence system of shoots of Arabidopsis Thaliana exposed to the chronic ionizing radiation in the Chоrnobyl exclusion zone, Kashparov V. A., Levchuk S. Ye., Umanska A. O., Bishchuk Ye. V., Otreshko L. M. (2016)
Abojassim Ali Abid - Natural radioactivity and radiological effects in soil samples of the main electrical stations at Babylon Governorate, Oleiwi Mohanad H., Hassan Mohammad (2016)
Лібман В. А. - Метод експериментального розв’язання протиріч в бібліотеках оцінених ядерних даних, Грицай О. О., Волковецький С. П. (2016)
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Йосиповича Сугакова (2016)
До 70-річчя Володимира Миколайовича Павловича (2016)
До 70-річчя Володимира Васильовича Тришина (2016)
Кузнєцов Е. А. - Системне визначення категорії "менеджмент" (2015)
Карпінська Г. В. - Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України (2015)
Мазур О. Є. - Розвиток теорії інституціональних пасток в торговельному підприємництві України (2015)
Радченко О. П. - Інноваційний розвиток національної економіки – конкурентоспроможність держави на міжнародному ринку (2015)
Попівняк Р. Б. - Соціально-економічні передумови трансформації економіки України, Шавалюк О. І. (2015)
Гринченко Р. В. - Развитие теорических концепций первопричин циклических колебаний в экономике (2015)
Андрейченко А. В. - Специфіка дослідження кон’юнктури та особоливості розвитку ринку АПК України, Завертаний Д. В. (2015)
Рудінська О. В. - Аналіз інвестиційної привабливості економіки України з позицій кон’юнктури на ринку нерухомості (2015)
Стукаленко О. В. - Науково-технічні та правові тренди розвитку будівельної галузі України (2015)
Maslennikov E. I. - Airports development program in Ukraine, Huz V. V. (2015)
Ненно И. М. - Концепция создания авиаклуба (2015)
Орлова В. Н. - Концептуальные основы социальной ответственности бизнеса (2015)
Kurganskaya E. I. - Financial management of the single treasury account in the economic crisis (2015)
Слободянюк О. В. - Транспарентність діяльності страховиків та її вплив на розвиток страхового ринку (2015)
Андрейченко С. С. - Відповідальність держав за правомірну діяльність: концептуальне обґрунтування (2015)
Стукаленко В. А. - Нотатки щодо реформування інституту адміністративної відповідальності у сфері здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення (2015)
Лінніков С. В. - Паліативна медицина як ключова ланка реформування системи медичної допомоги в Україні (2015)
Ємельянова Г. І. - Проактивне управління та методи підвищення ефективності роботи команди (2015)
Доротюк В. І. - Педагогічні умови професійного самовизначення старшокласників (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Навчально-виховне середовище педагогічного університету як один із чинників формування соціальної позиції студентів (2014)
Каленський А. А. - Вибір методів емпіричного дослідження розвитку професійно-педагогічної етики (2014)
Микаілов Руслан Паша огли - Теоретико-методологічні засади дослідження народно-педагогічних традицій виховання в азербайджанській сім’ї (2014)
Кузьменко Л. В. - Теоретико-методичні засади формування у старшокласників інтернатних закладів почуття взаємодопомоги як сімейної цінності (2014)
Михайловский А. В. - Дистанционное обучение как эффективный инструмент развития экономического мышления учителей информатики (2014)
Янченко Т. В. - Вивчення дитячого колективу в українській педології (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) (2014)
Ткачов С. І. - Проблема громадянського виховання в українській педагогічній науці кінця ХХ – початку ХХІ століття: історіографічний аспект (2014)
Аймедов К. В. - Проектування в професійній діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери, Нікогосян Л. Р., Сторож В. В. (2014)
Аймедов К. В. - Професійна мобільність майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід, Стрельбицька С. М. (2014)
Білан Л. Л. - Формування системи підготовки викладачів для закладів аграрної освіти України (2014)
Васюк О. В. - Застосування технології контекстового навчання в методиці формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Кічук Н. В. - Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів: деякі методологічні орієнтири (2014)
Михайленко І. П. - Зображально-вербальна модель змісту тексту як спосіб керування самостійним читанням студентів немовних спеціальностей (2014)
Осіпов В. М. - Впровадження в підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації спецкурсу "Реабілітація в спорті" (2014)
Самсутіна Н. М. - Діяльнісно-практичний компонент у формуванні професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Устинова Н. В. - Формування етичної компетентності сучасного вчителя (2014)
Чубук Р. В. - Теоретичні засади формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників (2014)
Шапран Ю. П. - Діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей (2014)
Архипова С. П. - Формування професійно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів, Смеречак Л. І. (2014)
Вовк Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти теорії гендеру (2014)
Завацька Л. М. - Дослідження стану схильності учнів професійно-технічних училищ до девіантної поведінки (2014)
Леонова В. І. - Теоретичні засади становлення соціального захисту дітей: соціально-педагогічний аспект (2014)
Луганцева О. Г. - Методи навчання як засоби формування і розвитку професійно важливих якостей для соціально-педагогічної роботи з сім’ями (2014)
Михайленко О. В. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Платонова О. Г. - Особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями (2014)
Білик Л. В. - Педагогічне моделювання формування паліативної компетентності медичних сестер-бакалаврів (2014)
Осіпцов А. В. - Проектування теоретичної моделі загальнолюдських цінностей особистості в студентів класичних університетів (2014)
Шапран О. І. - Технології формування управлінської компетентності майбутніх керівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Вербицький В. А. - Досвід оздоровлення школярів у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Фертікова Т. М. - Проблема вимірювання добробуту та його оцінка в Україні (2008)
Палехова В. А. - Теоретико-економічні знання як складова інтелектуального капіталу та загальної культури (2008)
Шостак Л. Б. - Наступальні зовнішньоекономічні стратегії України: інструменти забезпечення і перспективні напрями (2008)
Андрійчук В. Г. - Зовнішня торгівля України та її економічна безпека, Васильєв А. А. (2008)
Мартыненко О. Г. - Анализ экономической интеграции регионов Украины в контексте многовекторности геоэкономических интересов (2008)
Krupa Kazimierz Wl. - Dilemmas new economy – organizations in action (2008)
Литвиненко І. В. - Зарубіжний досвід розвитку регіональної економічної політики (2008)
Бурлан С. А. - Особливості розвитку та підтримки малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки, Конєва Т. А. (2008)
Нетудихата К. Л. - Становлення іноземного капіталу в банківському секторі України, Ципліцька О. О. (2008)
Полєтаєв О. О. - Послуги фінансових посередників в умовах сталого розвитку (2008)
Верланов О. Ю. - Фінансовий стан підприємств із виробництва машин і устаткування (2008)
Танасюк І. М. - Мікрокредитування як механізм ефективного стимулювання розвитку малих і середніх підприємств, Куклінова Т. В. (2008)
Беглиця В. П. - Методичні особливості формування конкурентоспроможності суднобудівних підприємств (2008)
Філімонова О. Б. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії підприємств (2008)
Верланов Ю. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоздатності підприємств, Абрамова І. С. (2008)
Дибач І. Л. - Особливості економічної інтеграції невеликих підприємств (2008)
Бєлова Н. М. - Проблеми визначення вартості морських суден (2008)
Туркоман Л. С. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та методи оцінки (2008)
Хохлов М. П. - Украина в глобальном демографическом процессе (2008)
Галушка З. І. - Соціальна диференціація як проблема організаційної культури трансформаційного суспільства (2008)
Колесник О. И. - Современные проблемы материального положення молодой семьи (2008)
Казарєзов А. Я. - Оцінка якості праці викладачів вищих навчальних закладів, Драгомиров В. В. (2008)
Коваленко О. Ю. - Економіко-математичне моделювання як інструмент ефективного управління природно-заповідними територіями (2008)
Лазарєва О. В. - Засади раціонального землекористування в Україні, Астремський А. В. (2008)
Горлачук В. В. - Конкурентоспроможність землекористування у контексті розвитку соціально орієнтованого ринку землі, Белінська С. М. (2008)
Мозгова М. В. - Cтратегічні орієнтири розвитку екологічного маркетингу землекористування (2008)
Кузьменко О. Б. - Земля в економічній теорії як чинник продуктивних сил та виробничих відносин (2008)
Содержание (2013)
Кухарь Л. Н. - 40 лет кафедре отопления, вентиляции и качества воздушной среды, Ветвицкий И. Л., Полищук С. З. (2013)
Иродов В. Ф. - Научное направление профессора М. Я. Розкина по исследованию надежности систем тепло- и газоснабжения, Березюк А. Г. (2013)
Ащеулова А. В. - Исследование состояния почвы на рекультивированных участках вольногорского горно-металлургического комбината, Зберовский А. В. (2013)
Бадюл М. Г. - Застосування методу аналізу ієрархій у проектуванні та будівництві, Крамаренко В. А. (2013)
Бараненко В. О. - Оптимальний розподіл тепла в реакторах типу теплообмінника, Седлецька О. В. (2013)
Беликов А. С. - Пути снижения потребления невозобновляемых видов энергии системами микроклимата помещений зданий, Петренко В. О., Петренко А. О., Голякова И. В., Машталир В. Н. (2013)
Білик С. І. - Розрахунок сталевих балок з урахуванням обмежених пластичних деформацій при трилінійній апроксимації діаграми розтягу сталі, Балакіна С. В., Шевчук Р. В., Нужний В. В. (2013)
Білик С. І. - Аналіз розрахунку болтів фланцевого з’єднання в умовах складного напружено-деформованого стану, Бут М. О., Шпинда В. З. (2013)
Ветвицкий И. Л. - О проектировании трубчатых нагревателей на пеллетах для отопления производственных помещений, Иродов В. Ф., Чернойван А. А. (2013)
Ветвицкий И. Л. - Исследование влияния теплопроводных включений на параметры микроклимата помещений при отключении системы отопления, Каспийцева В. Ю., Колесник И. А., Шевченко А. А. (2013)
Ветвицкий И. Л. - Теплофизические и энергетические аспекты при реконструкции(санации) ограждений зданий, Каспийцева В. Ю., Колесник И. А., Шевченко А. А. (2013)
Власенко Ю. Е. - Некоторые особенности разработки пакетов прикладных программ для решения нелинейных задач строительной механики, Кривенкова Л. Ю. (2013)
Данишевский В. В. - Термоупругое напряженно-деформированное состояние корпуса газовой горелки, Иродов В. Ф., Ткачева В. В. (2013)
Дементьева Т. А. - Теснота корреляционной связи между участниками команды проекта (2013)
Дудкин К. В. - Опыт применения трубчатых газовых нагревателей для теплоснабжения теплиц (2013)
Ершова Н. М. - Моделирование оптимального портфеля инвестиционных проектов, Чирин Д. А. (2013)
Качала Т. Б. - Моніторинг грунтового покриву забрудненого нафтопродуктами (2013)
Кудрявцев А. П. - Анализ приточно-вытяжной вентиляции в подземном гараже с помощью численной модели, Адегов А. В., Савицкий Н. В., Волошко В. Н. (2013)
Лазников А. М. - Прогнозирование режима подземных вод при отработке мотроновско-анновского участка малышевского месторождения, Полищук С. З., Рудаков Д. В., Собко Б. Е., Перкова Т. И., Полищук А. С. (2013)
Лысая Т. В. - Критерий достоверности физико-механических свойств грунтов, Головко В. Т. (2013)
Міхайленко В. М. - Інформаційна технологія оцінки технічного стану елементів будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей, Терентьєв О. О, Єременко Б. М. (2013)
Мосьпан В. И. - Теоретические предпосылки повышения эксплуатационных свойств ячеистых бетонов (2013)
Пернеровська С. В. - Розгляд ризику як об’єкту прогнозування, методи та аналіз досліджень (2013)
Петренко В. О. - Условия формирования микроклимата в помещениях, Петренко А. О., Голякова И. В. (2013)
Петренко В. О. - Постановка эксперимента по исследованию различных типов воздухораспределителей для решения обратной задачи, Родькина О. В. (2013)
Поліщук А. В. - Щодо викладання дисципліни "інтелектуальна власність" у вищій школі для технічних спеціальностей (2013)
Полищук С. З. - Улучшение качества атмосферного воздуха за счет строительства автомобильной дороги на участке Южного обхода г. Днепропетровска, Кушнир Е. Г., Васильева Ю. Д., Вотченикова Ю. Ю. (2013)
Поліщук С. З. - Обгрунтування вибору варіанту прокладання траси об'їзної автодороги:Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Михалик В. В., Бринза І. М., Ткаченко Т. М. (2013)
Поліщук С. З. - Дослідження залежності якості повітря приміщень від якості атмо-сферного повітря, Танська А. О. (2013)
Русакова Т. И. - Моделирование рассеивания пылевых выбросов на улице городов, Беляев Н. Н. (2013)
Савицкий Н. В. - Расчет энергоэффективной системы микроклимата (на примере ра-счета пассивного дома), Скрыпников В. Б., Ляховецкая М. М. (2013)
Солод Л. В. - Проектирование систем отопления с инфракрасными трубчатыми газовыми обогревателями (2013)
Соротюк Т. І. - Моделювання системи автоматизації проектування з’єднань в збір-них каркасних конструкціях, Теренчук С. А. (2013)
Сухомуд Ю. А. - Технические решения по применению трубчатых газовых нагрева-телей в системе подогрева биомассы для получения биогаза, Иродов В. Ф. (2013)
Хацкевич Ю. В. - Еволюційний пошук енергоефективного керування тепловим насосом (2013)
Цыганкова С. Г. - К расчету параметров пароводяного инжектора как теплового насо-са для систем индивидуального теплоснабжения, Иродов В. Ф. (2013)
Чашин Д. Ю. - Основи розвитку сучасних систем САПР-АСУБ (2013)
Черноморец Г. Я. - О расчете теплообмена между газовоздушной смесью в канале строительной конструкции трубчатого нагревателя и отапливаемым пространством, Иродов В. Ф. (2013)
Шаптала Д. Є. - Математичне моделювання трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря (2013)
Шибко О. М. - Розвиток та застосування інформаційні технології у будівництві (2013)
Шолох М. В. - Оцінка процесу зрушень гірського масиву в зоні суміжних гірничих робіт, Романенко А. О. (2013)
Реферати (2013)
Исходные данные (2013)
Коваль Г. В. - Сучасні підходи до визначення та класифікації булінгу в шкільних підліткових коллективах, Алєксєєнко Г. О. (2016)
Попова Т. С. - Роль дисципліни "Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів" у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2016)
Костєва Т. Б. - Роль іміджу в професії соціального працівника (2016)
Файчук О. Л. - Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи з бездомними громадянами (2016)
Ковнір О. І. - Формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді як складових національної безпеки української держави (2016)
Гич Г. М. - "Кліпове" мислення молоді: друг чи ворог навчання? (2016)
Клименюк Н. В. - Творчість як засіб підвищення соціальної активності пенсіонерів в умовах "університету третього віку" в процесі неформальної освіти, Пашкова І. І. (2016)
Палічук Т. С. - Підготовка волонтерів некомерційних організацій до здійснення фандрайзингової діяльності, Стремецька В. О. (2016)
Букач М. М. - Академічна чесність, як основа становлення майбутнього науковця, Жело Х. А. (2016)
Кутковецький В. Я. - Оптимізація потоків міжгалузевого балансу (2016)
Шевчук С. П. - Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України, Шевчук О. С. (2016)
Кутковецький В. Я. - Статика і динаміка мереж відносних імовірністних та детермінованих потоків (2016)
Ромакін В. В. - Масові онлайнові відкриті курси як перспектива безперервної освіти (2016)
Бухнієва О. А. - Українознавча складова змісту вищої освіти (2016)
Кірей К. О. - Методичні засади використання комп’ютерного тестування для студентів напряму підготовки "облік і аудит" (2016)
Малинівська Л. І. - Характеристика базових понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних дисциплін екологічного спрямування в університеті (2016)
Устименко Ю. С. - Філософські, соціологічні та психологічні витоки проблеми взаємодії (2016)
Малюченко І. О. - Обгрунтування змін профілю свідомості студента-еколога в процесі професійної підготовки в університеті (2016)
Нєпєіна Г. В. - Аналіз відповідності змісту університетської підготовки екологів щодо концепції сталого розвитку цивілізації (2016)
Мелещенко А. А. - Вплив соціально-економічних чинників на становлення єврейського шкільництва на Волині наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття (2016)
Антонішина В. Л. - Підготовка батьків вихованців дошкільних навчальних закладів до виховної діяльності (2016)
Андрющенко Н. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів словесності в Києво-Могилянській академії (ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання (2016)
Теплицька А. О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретичного аналізу (2016)
Клименюк Н. В. - Виховання гендерної культури в дітей дошкільного віку засобами народної гри, Субота Н. І. (2016)
Мещанінов О. П. - Єдність дистанційних форм навчання і наукових досліджень: розширення можливостей сучасної університетської системи освіти (2016)
Сапожников С. В. - Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону (2016)
Кірей К. О. - Методичні підходи щодо підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Болюбаш Н. М. - Визначення критеріїв та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу (2016)
Гусенко А. А. - Поняття та сутність правової культури студентів (2016)
Трибулькевич К. Г. - Тенденції розвитку студентського самоврядування у 1964–1979 рр. (2016)
Бухнієва О. А. - Професійна самопідготовка особистості в якості суб’єкта інноваційної діяльності через аспірантуру (2016)
Коваль Г. В. - Необхідність створення профілактичних та психокорекційних програм попередження проституції серед неповнолітніх, Мерненко І. М. (2016)
Костєва Т. Б. - Особливості технології проектування в соціальній сфері (2016)
Сургова С. Ю. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності (2016)
Ілларіонова Н. С. - Формування мотивації до працевлаштування у процесі професійної реабілітації чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ, Стремецька В. О. (2016)
Сіпович Д. І. - Корекція психічних станів чоловіків, звільнених з місць позбавлення волі, в умовах недержавної організації, Стремецька В. О. (2016)
Клименюк Н .В. - Концептуальний розвиток сфери зайнятості сільської молоді: педагогічний аспект, Курбат А. Г. (2016)
Клименюк Н. В. - Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, Високос А. І. (2016)
Стремецька В. О. - Досвід розвитку фостерингу у зарубіжних країнах, Паскарь Ю. Є. (2016)
Дзюбан О. В. - Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ за допомогою нових оздоровчо-рекреаційних засобів, Ісаєнко М. В., Конопляник О. В. (2016)
Вей Чже Юань. - Виховний вплив музики на формування особистості студента: теоретичний аспект (2016)
Дербак О. А. - Основні підходи навчального процесу під час підготовки вчителів в університетах Республіки Молдова (2016)
Ганніченко Т. А. - Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв (2016)
Петренко Н. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання у системі методичної роботи: аналіз базових понять (2016)
Гресь А. А. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови, Фатєєва В. Г. (2016)
Завізіон К. Г. - Інтегрований підхід до формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2016)
Захар О. Г. - Цілі та завдання підвищення кваліфікації вчителів інформатики в контексті неперервної освіти (2016)
Пугачов Д. Л. - Комунікативні аспекти формування образу "Я" підлітків у віртуальному комп’ֹютерному світі (2016)
Компаній О. В. - Уроки організації розвитку текстотворення молодших школярів (2016)
Адаменко О. В. - Специфика гендерно-детерминированных особенностей мужского и женского языка (2012)
Акімова Н. В. - Дослідження мови інтернету: труднощі і перспективи (2012)
Архелюк В. В. - Складні слова в сучасній англійській мові: еквівалентність перекладу (2012)
Бацевич Ф. С. - Синергетика спілкування і нетрадиційні типи художнього письма: спроба типології (2012)
Берегова О. А. - Стилістика декодування іспанської народної загадки: структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій (2012)
Gagalinska O. S. - La publicité: un document authentique sous-estimé? (2012)
Галицька У. В. - Дескрипція емоційного стану відраза (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2012)
Головко О. М. - Роль екстралінгвальних чиників у формуванні англомовних темпоральних інновацій (2012)
Голтвяниця Н. Ю. - Вербальні маркери міжперсональної соціальної дистанції у французьких інтернет-форумах (2012)
Задільська Г. М. - Особливості функціонування базових конституентів у складнопідрядних реченнях з підрядними додатковими у давньоанглійській поезії та прозі (2012)
Карпа І. Б. - Моделі інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers (2012)
Кицак Г. В. - Субтекст авторизації у німецькому науковому тексті (2012)
Козяревич Л. В. - Прагматичні характеристики англомовної фасцинативної комунікації у різних типах дискурсу (2012)
Копач О. О. - Використання діалекту Кокні у творах Р. Кіплінга (2012)
Куделько З. Б. - Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики (на прикладі дипломатичної термінології) (2012)
Кущ Е. О. - Метонімічні номінації як засоби вираження етнічних упереджень у дискурсі американських політиків (2012)
Лосєва І. В. - Мовностилістичні ознаки політичних промов (2012)
Підгорна А. Б. - Синтаксична компресія в англомовних науково-технічних текстах (2012)
Попович Т. І. - Експресія емоційного стану страх (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2012)
Рогова Л. В. - Особливості дієслівного складу рекламного тексту (2012)
Рожкова І. Г. - Механізми вербалізації сугестії на лексичному рівні у рекламному тексті (на прикладі новогрецької мови) (2012)
Сaмoхвал О. О. - Формування полікультурної компетенції майбутніх перекладачів засобами іншомовної комунікації (2012)
Стрілець Н. Я. - Particularités de contsruction et fonctions stylistiques du calembour dans la presse satirique française (etude basee sur la polysemie) (2012)
Фесенко І. М. - Особливості вживання метафори в економічному дискурсі (на матеріалі англо-американської періодики), Лукаш К. В. (2012)
Фоменко Е. Г. - Лингвотипология эпифанического идиодискурса (2012)
Чуян С. О. - Перехідні дієслова при побудові модальної сітки тексту (2012)
Шилина А. Г. - Синергетические механизмы упорядочения жанров в русскоязычном женском журнале Украины (2012)
Ющенко М. П. - Аксіологічна характеристика особистості у французькому публіцистичному теледискурсі (2012)
Бережна М. В. - Проблеми художнього перекладу (на матеріалі роману С. Маєр "Сутінки”) (2012)
Вигнанська І. М. - Les noms propres de la Bible et leur interprétation en langue française (2012)
Вязова Р. В. - Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації (2012)
Галайчук А. Ю. - Соціальні та побутові евфемізми в оригіналі та у перекладі (на матеріалі сучасної іспаномовної прози та її перекладів українською мовою) (2012)
Губарєва О. С. - Комунікативна компетенція перекладачів (2012)
Денисенко Н. В. - Класифікація англійських підсилювачів та їх відтворення українською мовою (2012)
Жуйкова П. С. - Анализ грамматических и лексико-грамматических трансформаций, применяемых в процессе перевода описаний внешности и характера персонажей драматургических произведений (на материале пьес Т. Уильямса) (2012)
Запольських С. П. - Відтворення поезій американського модернізму російською та українською мовами, Кудрявцев О. В. (2012)
Іваницька М. Л. - Культурний трансфер та "чуже” як проблема перекладу (2012)
Іванова Н. А. - Англомовний каламбур та засоби його адекватної передачі українською і російською мовами (на матеріалі твору Л. Керрола "Аліса у країні Див”) (2012)
Калужська Л. О. - Інформаційні втрати при перекладі алюзивних одиниць політичного тексту (2012)
Касяненко Д. С. - До питання адекватності й еквівалентності у перекладі законодавчих актів ЄС (2012)
Качановська Т. О. - Адвербіальні однорідні ряди у французьких сонетах і їхніх перекладах (2012)
Клименко О. Л. - Авторські новотвори як проблема перекладу (2012)
Князева Н. А. - Leading to source text analysis for translation (2012)
Козяревич Л. В. - Гендерна фасцинація у невербальній комунікації (2012)
Коломієць Л. В. - Образ жінки, символіка подружнього життя та кохання у вірші Ґреґорі Корсо "Одруження” в аспекті завдань перекладу (2012)
Лещенко Г. А. - Один з алгоритмів перекладознавчого аналізу (2012)
Лукьянова Т. Г. - Лексичні аспекти перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів) (2012)
Малигіна К. А. - Мотиви бурі в ліриці Байрона: перекладознавчий аспект (2012)
Манакін В. М. - Смисл і значення слова в аспектах контрастивної лексикології і перекладу (2012)
Овсянников В. В. - Экспрессивное отрицание и перевод, Сласная Е. В. (2012)
Паничок Т. Я. - Англіцизми у сучасній німецькій мові (2012)
Пермінова А. В. - Онтологічні властивості інтертекстуальних просторів у поетичному перекладі (2012)
Помігуєва Л. П. - Поліваріантність перекладу сільськогосподарських термінів англійської мови (2012)
Руденко Н. С. - Перевод экологических терминов в неспециальных текстах экологической тематики (2012)
Рудницька Н. М. - Переклад творів В. Шекспіра українською мовою: ідеологічний аспект (2012)
Селіванова О. О. - Проблема диференціації перекладацьких трансформацій (2012)
Хавкіна О. М. - Англійські метафоричні терміни мови комп’ютерних мережевих технологій та інформаційної безпеки. структурно-семантичні особливості та специфіка перекладу українською мовою (2012)
Шайковський Р. Ю. - Типові семантично-стилістичні помилки у використанні лексики англійської мови (2012)
Шаргай І. Є. - Лексико-стилістичні проблеми перекладу на українську мову філософського твору М. Монтеня "Проби", Чернобай Я. В. (2012)
Лушагіна Т. В. - Типологія та спрямованість децентралізації влади (2016)
Шкірчак С. І. - Проблема взаємодії державної влади і громадянського суспільства у роботах Д. Донцова (2016)
Васильчук Є. О. - Науково-теоретична інтерпретація субкультурного молодіжного радикалізму у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, Чернова Л. П. (2016)
Ярошенко В. М. - Гендерні дослідження політичного лідерства (2016)
Колесніченко Н. М. - До проблеми визначення поняття "біженець" (2016)
Громадська Н. А. - Політичний аналіз як невід’ємна складова політичної журналістики (2016)
Ростецька С. І. - Основні теоретико-методологічні підходи в дослідженні регіональної ідентичності (політологічний аналіз) (2016)
Травлос Т. С. - Основні етапи в дослідженні поняття "революція" в зарубіжній політичній думці (2016)
Курілло В. Є. - Політична культура Африки: динаміка і тенденції, Куришко Н. С. (2016)
Іванов М. С. - Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні: сучасна практика (2016)
Мазур Ю. В. - Вплив культури на формування політичної системи та інститутів на прикладі країн Східної Азії (2016)
Колісніченко А. І. - Основні напрямки організаційно-виховної і психологічної роботи у Збройних Силах України: проблеми і рішення (2016)
Курілло В. Є. - Латентна складова політичного процесу у Південній Африці в період боротьби з апартеїдом (1974–1994 рр.), Левченко Г. О. (2016)
Левченко Л. О. - Технології формування образу зовнішнього ворога у демократичних та недемократичних режимах, Ракчеєва С. М. (2016)
Бондар Г. Л. - Переговорний процес у державному управлінні (2016)
Чупрін Р. В. - Вибори за методом Кумбса: специфіка, переваги та недоліки (2016)
Кулик В. Г. - Структурні умови формування порядку денного освітньої політики під час парламентських виборів в Україні (1998–2014 рр.) (2016)
Тихоненко І. В. - Наркоторгівля та проблема біженців у пакистансько- афганських відносинах (2016)
Матвєєва О. В. - Проблеми мондіалістської інтерпретації постглобалізму (2016)
Недбай В. В. - Роль Індонезії в регіональній інтеграції АТР (2016)
Хмель А. О. - Вплив справи "Енріка Лексі" на італійсько-індійські відносини в 2012–2016 рр., Біляєв Д. В. (2016)
Красножон О. С. - Українсько-румунські відносини в контексті транскордонного співробітництва одеського регіону (2016)
Блінцова В. О. - Електронне урядування: встановлення пріоритетів у добу глобалізації (2014)
Брусиловська О. І. - Роль країн Веймарського трикутника у процесі прийняття та реалізації Лісабонської угоди, Русова О. С. (2014)
Внучко С. М. - Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та шляхи їх розв’язання (2014)
Гнатюк Т. О. - Політика України у сфері візової лібералізації з Європейським Союзом: законодавче підґрунтя та проблеми імплементації (2014)
Горбань В. І. - Форма державного устрою України в контексті тенденцій глобалізації та регіоналізації, Горбань О. В. (2014)
Караульна О. М. - Проблема збереження національної ментальності в умовах євроінтеграції (2014)
Кравченко В. В. - Оборонне та безпекове співробітництво Великої Британії та Франції після 2010 р.: будуючи нову Антанту (2014)
Лазуренко В. М. - Трансформація геостратегічних процесів у світі в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.: від біполярності до асиметричної багатополярності, Буравченко Р. В. (2014)
Lossovskyi I. E. - Russia in Asia-Pacific integration and some potentials for Ukraine (2014)
Морозов Р. М. - Парламентський вектор євразійської інтеграції Білорусі (2014)
Худолій А. О. - Зовнішня політика США у світлі сирійського конфлікту (2014)
Шатун В. Т. - Становлення і розвиток оборонної та безпекової політики Європейського Союзу (2014)
Шевчук О. В. - Механізм прийняття зовнішньополітичних рішень щодо використання військової сили в державницькій практиці США (2014)
Яковлев Д. В. - Підхід раціонального вибору в дослідженні міжнародних відносин (2014)
Каневский И. А. - Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка (2014)
Козирєва М. Е. - Національне районування в державотвореннi України 20-30 рр. ХХ ст. (2014)
Lushahina T. V. - The concept of the nation in the views of ukrainian dissidents (1960-1980's) (2014)
Solovyova A. S. - Consumerism as a behavioral guideline of mass society (2014)
Сіромський Р. Б. - Питання дотримання прав людини в СРСР на тлі візиту О. Косигіна до Канади (жовтень 1971 року) (2014)
Євтушенко Н. О. - Евфемізація сучасного англомовного політичного дискурсу США (2014)
Kolesnichenko N. M. - The educative factor in the process of political socialization of youth, Kryvoroh T. V. (2014)
Куришко С. С. - Польська національна меншина як суб’єкт суспільно-політичних процесів в Україні (2014)
Лютко Н. В. - Міфологізація політичної реклами (2014)
Мосьондз М. В. - Суб’єктивно-ціннісний вимір процесу інтеграції молоді до сучасного українського суспільства (2014)
Салтан А. А. - Соціальні інновації як умова розвитку сучасної України (2014)
Chuprin R. V. - Distribution of spoiled votes, wasted votes and the "votes" of non-voters: the case of ukrainian parliamentary elections (2014)
Шешунова И. Н. - Протестное движение работников образования как мировое явление, Горбань Е. В. (2014)
Алексахіна Т. О. - Фразеологічні словосполучення із компонентом "назва квітки" на позначення фемінінності (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2013)
Аполонова Л. А. - Діалогічна секвенція директив та згода (2013)
Бєляєва А. В. - Ядерний компонент вербалізованого концепту освіта в різноструктурних мовах (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності мовної особистості в процесі автоадресованої психотерапії (на матеріалі англомовного телесеріалу "Свідомість”) (2013)
Ваніна Г. В. - Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов), Микитенко Н. М. (2013)
Ваніна Г. В. - Концепт жінка у дзеркалі різних культур (на матеріалі англійських, іспанських, японських та корейських міських легенд), Ткаченко В. В. (2013)
Велишаева С. Э. - Динамические характеристики английской сценической речи как средство прагматического воздействия на зрителей (на материале пьесы "Доктор Фауст" Кристофера Марлоу) (2013)
Воробйова М. В. - Типологія мінус-ефектів комунікації, зумовлених неадекватною інтерпретацією алюзій (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2013)
Галуцьких І. А. - Соціалізоване тіло людини в художньому тексті епохи англійського модернізму: концептуальний аналіз (на матеріалі художньої прози В. Вулф) (2013)
Гладка Н. В. - Рецепція образу нарциса та нарцисизму в англійській літературі кінця XIX – початку XX століття (на прикладі творчості О. Вайлда, Дж. Конрада, Д. Ґ. Лоуренса) (2013)
Гнатюк Н. І. - Концепти "good” та "evil”: дві назви одного явища (2013)
Дзюбишина Н. Б. - Дослідження стратегій навчання іноземних мов у зарубіжній та чеській лінгводидактиці (2013)
Єнікєєва С. М. - Самоорганізація словотворчої системи (на матеріалі лексичних інновацій англійської мови) (2013)
Запольських С. П. - Відтворення метафорики імажизму на прикладі російськомовних перекладів поезій Емі Лоуелл, Кудрявцев О. В. (2013)
Зацний Ю. А. - О некоторых инновационных процессах и механизмах в лексико-семантической системе английского языка (2013)
Зелена Ю. Л. - Функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації (2013)
Иваненко С. В. - Лингвофилософские категории единичного и особенного в текте художественного произведения (2013)
Ісмаїлова Е. А. - Метафоричність алюзивних антропонімів (на матеріалі англійської мови) (2013)
Каіка Н. Є. - Російсько-французькі кінесичні фразеологічні еквіваленти із соматичним компонентом (2013)
Клименко О. Л. - Дериваційний потенціал зоонімів в сучасній англійській мові (2013)
Коломієць К. М. - Моделі соціально-семантичної інтеграції американізмів у німецькомовний дискурс (2013)
Корнелюк Б. В. - Ренесансні уявлення про історію: специфіка структурування і вплив на літературний процес (2013)
Костенко Н. Д. - Новітні концепції навчання в англомовних номінаціях (2013)
Кришталь С. М. - Метафорическое мышление и язык (сравнительный анализ метафоризации в английском, русском и украинском языках) (2013)
Кромбет О. В. - Конвергентність і дивергентність у процесі семантичної адаптації італійських запозичень у французькій мові доби Відродження (2013)
Лужаниця О. І. - Концепт "Дозвілля" в діалектній картині світу (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць діалектів Нортумберленду та Тайнсайду), Романюк Н. М. (2013)
Лужаниця О. І. - Сучасні тенденції у графіці англійського нелітературного написання: типологічний та функціональний аспекти, Скороходова А. Г. (2013)
Манакін В. М. - До питання про класифікацію мов за особливостями семантичної мотивації найменувань (2013)
Марчук О. В. - Первинний (реальний) і вторинний (ірреальний) світ: кільцева композиція жанру фентезі (2013)
Монатік І. Г. - Соціолінгвістичні аспекти вивчення мовних стереотипів (на прикладі англомовного дискурсу) (2013)
Морошкіна Г. Ф. - Співвідношення естетичного об’єкту та франкомовного дискурсу мистецтва (2013)
Овсянников В. В. - Перевод модальности несогласия (2013)
Передерій В. А. - Невербальні компоненти комунікації дискурсу блогу (2013)
Пефтієва О. Ф. - Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові (2013)
Пономаренко А. С. - Когнітивна метафора як стилістичний прийом репрезентації задоволення в англійській та болгарській мовних картинах світу (2013)
Приходько А. А. - Этимология концепта "Вампир" (2013)
Прохорова П. В. - Антропоморфна лексика як індикатор діалектної картини світу (2013)
Прус С. И. - Отражение русской культуры в англоязычном тексте (2013)
Разумович І. А. - Семантика можливих світів у творчості Е. А. По (на матеріалі новели "Ms. Found in the Bottle") (2013)
Романенко О. В. - Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей (2013)
Сандига Л. О. - Персоніфікація смерті крізь призму концептуальної метафори death is a living entity в англомовній картині світу (2013)
Семенець О. О. - Лінгвоекологія та проблеми мовного вираження суспільних цінностей (2013)
Сеничева О. А. - Лингвокультурологическая специфика фразеологических единиц с компонентом цветообозначения (на материале английского, французского и русского языков) (2013)
Симеонов И. - Поэма "Вила-посестра” Леси Украинки и героический эпос южных славян (2013)
Сітко А. В. - Структурні особливості англійських та українських інтерогативів (2013)
Скляренко О. Б. - Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти (2013)
Сласная Е. В. - Перевод отрицания в политическом интервью (на материале интервью украинских политиков) (2013)
Чаплінська Т. А. - Місце та функції опису пейзажу в композиції художнього твору (2013)
Чередниченко О. І. - Нормотворча діяльність як чинник розвитку французької мови (2013)
Чумак Л. М. - Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови (2013)
Шевчук О. В. - Вживання темпоральних іменників у формі родового відмінка у сучасній англійській мові (2013)
Шталтовна Ю. А. - Постмодерн як методологічна домінанта лінгвістичних студій (2013)
Яковишена Н. Ю. - Когнитивные ресурсы компрессии в специальной номинации (2013)
Янков А. В. - Дескриптивне висвітлення структурно-семантичних ознак низки авторських новоутворень в англійській мові (2013)
Bluhme H. - Einige schwerpunkte der Deutschen phonetic (2013)
Zakharchuk I. O. - "No” dynamics in English (2013)
Makhonina N. - Strukturell-semantische substitution in Deutschen phraseologismen (diachronischer aspekt) (2013)
Romanenko Y. A. - Use of role-playing game while studying professionally-oriented foreign language (English) at the institutions of higher education, Gryshan I. A. (2013)
Титул, содержание (2015)
Дудников А. А. - Технологические способы повышения долговечности и ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Пасюта А. Г., Келемеш А. А., Горбенко А. В. (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Аналіз впливу технології виготовлення на експлуатаційні властивості порошкових матеріалів для друкарської техніки (2015)
Бондаренко Ю. В. - Розробка алгоритму розрахунку раціональних режимів прокатки на блюмінгу (2015)
Булгаков Н. П. - Выбор места установки датчиков давления топлива для регистрации колебательных процессов, Зенкин Е. Ю. (2015)
Лятуринський В. О. - Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу, Сидоренко М. В. (2015)
Ярошенко П. М. - Обґрунтування схеми комбінованого агрегату для передпосівної культивації та одночасної сівби просапних культур (2015)
Чейлитко А. А. - Зародження пор та їх вплив на властивості матеріалу (2015)
Дорошенко О. І. - Визначення базової (оптової) ціни на електроенергію для промислових споживачів, Романюк О. В., Пєсков С. А., Борисенко С. О. (2015)
Кривда В. І. - Оцінка стану енергозбереження на установках первинної переробки нафти (2015)
Бондаревський С. Л. - Досвід розробки лабораторного стенда для порівняльного аналізу енергоефективності джерел штучного освітлення, Данилейко О. К., Рожненко Ж. Г. (2015)
Блиндюк В. С. - Дослідження часової структури вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН (2015)
Білинський Й. Й. - Розробка засобу контролю геометричних параметрів малогабаритних об’єктів складної форми, Сухоцька І. В., Гуральник А. Б. (2015)
Abstracts and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку зі змінними піками навантаження, Козачук А. В. (2015)
Тушницький Р. Б. - Розробка програмної системи для автоматизованого формування пошукових запитів складно-структурованих даних, Макар В. М. (2015)
Кіктєв М. О. - Програмне забезпечення для розрахунку стрічкових конвеєрів при їх автоматизованому проектуванні (2015)
Косенко В. В. - Анализ эффективности использования ресурсов мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети, Бугас Д. Н. (2015)
Кравченко О. В. - Моделювання процесу деградації комп'ютерних компонентів дискретних пристроїв (2015)
Штепа А. А. - Повышение эффективности многоканальной системы распознавания речевых команд (2015)
Маргасов Д. В. - Вибір інтегрованого середовища та створення прототипу інформаційного забезпечення тепловізійного моніторингу, Сахно Є. Ю. (2015)
Мочалин А. Е. - Выбор оптимального числа поколений в генетических алгоритмах с бинарно-вещественным кодированием решений (2015)
Грибков С. В. - Дослідження пакетів програмних модулів для ідентифікації динамічних об'єктів, Логвин Т. В., Харкянен О. В. (2015)
Красношлык Н. А. - Компьютерное моделирование межфазного взаимодействия в металлических сплавах (2015)
Москвіна І. І. - Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із гарячим резервуванням, Стефанович Т. О., Щербовських C. В. (2015)
Мочалов А. А. - Описание физических процессов, протекающих при кристаллизации непрерывного слитка, Шаповал Н. А. (2015)
Abstracts and References (2015)
Шинкарук В. Д. - Роль засобів вираження емоційно-оцінного значення у мовній тканині повісті І. Франка "Захар Беркут” (2016)
Завальнюк І. Я. - Тропеїчність як засіб асиметрії змістових і виражальних характеристик мовних одиниць (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет) (2016)
Литвиненко Н. П. - Основні параметри класифікації фахового медичного дискурсу (2016)
Климентова О. В. - Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Типологічні вияви комунікативних інтенцій спонукання: змістовий обшир і засоби вербалізації (2016)
Бабченко Н. В. - Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові (2016)
Вітрук Н. Л. - Лексико-семантичні особливості односкладних речень репрезентації (2016)
Ivanova O. - Computer lexicography: problems and prospects (2016)
Івахненко Т. П. - Лексичні параметри туристського жаргону (2016)
Капніна Г. І. - Німецькомовні вторинні кольороназви, мотивовані рослинними об’єктами (2016)
Личук М. І. - Фразеологізовані схеми нечленованих речень: нерозкладнокомплексна специфіка, узагальнено-значеннєва диференціація (2016)
Личук С. В. - Загальні назви "яру” в говірках Івано-Франківщини (2016)
Тепла О. М. - Методи фоносемантичного дослідження власної назви (2016)
Христюк С. Б. - Лексико-семантичні диференціації термінології міжнародного та дипломатичного дискурсу (2016)
Дядечко Л. А. - Маркери експресивності сучасного рекламного дискурсу (2016)
Келічава А. Б. - Функціонування метафори у текстах газети "День": пошук продуктивних концептів (2016)
Сьоміна О. І. - Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними у східноподільських говірках (2016)
Терефера А. С. - Структурно-семантичне ускладнення речення однорідними другорядними членами в художній прозі І. Франка (на матеріалах художнього твору "Перехресні стежки") (2016)
Шинкарук Л. В. - Погляди Івана Франка на розвиток економічної думки західноукраїнських земель останньої третини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Вертій О. І. - Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців (2016)
Гребенюк Т. В. - Категорія подієвості в оповідній структурі літературного твору: когнітивний аспект функціонування (2016)
Кіраль С. С. - Галина Гордасевич: штрихи біографії й творчості (2016)
Ковальчук Н. Д. - Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка (2016)
Корпанюк М. П. - Національно-патріотичні проблеми в поетичних творах Тараса Шевченка 1845 року (2016)
Костриця Н. М. - Квадратура круга як символ взаємодії людини й людства в поезії Бориса Олійника (2016)
Поліщук В. Т. - Іван Франко про візантизм і його впливи на українсько-руську літературу (2016)
Кир’янчук Б. М. - Системна специфіка герменевтики в літературно-критичних концепціях Івана Франка (2016)
Вербицька Л. О. - Рання лірика Івана Франка як натурфілософія романтичного ідеалізму (2016)
Миронюк В. М. - Міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка й письменників "Покутської трійці" (2016)
Салюк Б. А. - Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2016)
Сахарова О. В. - Драматургічний дискурс: поліфонічність смислів та полімножинність інтерпретацій (2016)
Прядко Ю. П. - Творчість С. Довлатова в сучасному американському науково-критичному дискурсі (кінець 2010 років) (2016)
Петрів Х. В. - Лінгвокогнітивна маркованість концепту "душа" (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) (2016)
Погонець Я. А. - Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації (2016)
Ракітіна М. І. - Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування (2016)
Жукова Л. В. - Особливості терміносистеми аграрного дискурсу (в аспекті зіставлення української та німецької мов), Зайцева М. Ю. (2016)
Polishchuk O. S. - Some problems of translation of idioms (linguo-cultural aspect) (2016)
Сидорук Г. І. - Основні способи перекладу англійських власних назв (на матеріалі науково-технічних текстів), Павленко А. Л. (2016)
Teplyy І. - Ivan Franko’s "Withered Leaves” in Translation Studies Perspective (Based on New Translations of the Poem "You’re My Only And True Love Indeed…”) (2016)
Любашенко О. В. - Навчальні стратегії комунікативної інтеракції (2016)
Babenko O. V. - Using authentic materials in english language teaching (2016)
Vakulyk I. I. - Working on terminology and professional vocabulary (2016)
Балалаєва O. Ю. - З історії становлення навчальної дисципліни "Латинська мова" на природничих факультетах (2016)
Ковальчук В. І. - Рецензія на хрестоматію "Василь Шинкарук: мовознавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискурс в науці й освіті" / Укладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В. – К.: Міленіум, 2016. – 794 с. (2016)
Дубина М. І. - Хай доля буде щедрою на добро! (2016)
Личук М. І. - Багатогранна обдарованість Василя Дмитровича Шинкарука (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2014)
Іващенко Т. Г. - Удосконалення системи безпеки транспортування радіоактивних матеріалів (2014)
Белов Ю. В. - Интеллектуальные средства и технологии инфраструктуры городского дорожного движения, Полетайкин А. Н. (2014)
Bogomolov V. - Synthesis of viscoelastic material models (schemes), Raznitsyn I., Bogomolov S. (2014)
Argun Shch. - Types of alternative energy and prospects for their use in Ukraine (2014)
Hnatov A. - External magnetic-pulse straightening of cars body panels (2014)
Пиндус Ю. І. - Прогнозування мінімальної швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень розтягом, Ясний О. П., Фостик В. Б., Пиндус Т. Б. (2014)
Сериков С. А. - Адаптивное управление силовой установкой гибридного автомобиля (2014)
Сидоренко І. І. - Робоча діаграма та характеристика гідравлічного релаксаційного амортизатора, Робу С. І., Волков В. П. (2014)
Григоров О. В. - Стенд для дослідження регульованого об’ємного приводу механізму підйому, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М., Стрижак М. Г., Цебренко М. В., Стьопочкіна О. В. (2014)
Гурко А. Г. - Выбор датчика положения рабочего оборудования экскаватора, Плахтеев А. П., Плахтеев П. А. (2014)
Двадненко В. Я. - Расчет основных характеристик тягового вентильного электродвигателя на базе автомобильного генератора (2014)
Wrublewski A. - Results of creating a combustion chamber model for solving an optimisation tasks, Hraivoronskyi Ye. (2014)
Воронков А. И. - Изменение энергетических индикаторных показателей пневмодвигателя по скоростным характеристикам без подогрева заряда на впуске (2014)
Кондратенко О. М. - Особливості визначення масового викиду твердих частинок у відпрацьованих газах дизеля, Строков О. П., Вамболь С. О. (2014)
Бганцев В. Н. - Основные направления адаптации транспортных двигателей к бензоспиртовым топливам (2014)
Nagornyi Ye. - The model of selecting the optimal intercity delivery scheme for packaged cargo with the use of road transport, Naumov V., Shulika O. (2014)
Горбачов П. Ф. - Визначення часу затримки виїзду автобуса з зупинного пункту в потік автомобілів, Макаричев О. В., Пронін С. В., Колій О. С. (2014)
Форнальчик Е. Ю. - Застосування нечіткої логіки та генетичних алгоритмів у моделях пасажирських пересувань, Білоус А. Б., Демчук І. А. (2014)
Гецович Е. М. - Задача проектирования систем перехватывающих паркингов в крупных городах, Холодова О. А., Шелудченко В. В. (2014)
Горбачев П. Ф. - Обоснование количества респондентов для обследования выбора пассажиром пути передвижения в маршрутной системе города, Макаричев А. В., Пронин С. В., Свичинская О. В. (2014)
Нагорний Є. В. - Спосіб вибору технології роботи автомобілів на розвізних маршрутах, Шраменко Н. Ю. (2014)
Наумов В. С. - Использование концепции устойчивого развития при управлении транспортными предприятиями, Холева О. Г. (2014)
Віцько О. В. - Соціальні технології в контексті ґендерної паритетності: історичний вимір (2016)
Здрагат С. Г. - Громадська відповідальність і професіоналізм як умови адекватного оцінювання системи інклюзивної освіти (2016)
Калашнікова Л. В. - Світові соціологічні дослідницькі центри та служби: інформаційна довідка, Черноус Л. С. (2016)
Коваліско Н. В. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр, Бубняк С. М. (2016)
Мокану В. И. - Система здравоохранения в переходном обществе: состояние и тенденции, Мокану А. А. (2016)
Нечитайло И. С. - Рефрейминг как социально-педагогическая технология: социологический подход к рассмотрению (2016)
Прядко О. В. - Взаємовідносини правлячої еліти та мас: сутність основних підходів та концепцій (2016)
Ровенчак О. А. - Соціокультурні характеристики сучасної української еміграції до Німеччини (2016)
Чорнописька X. В. - Сучасні концептуальні підходи до вивчення міграційних процесів у соціологічному дискурсі (2016)
Швидка В. А. - Чужі серед своїх — нові реалії (2016)
Шинкаренко О. Є. - Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Борисов Р. И. - Аскриптивный статус как фактор формирования досуговых практик студентов (2016)
Камінський В. Ф. - Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України, Чорний Г. М., Корсун С. Г. (2016)
Добряк Д. С. - Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, Кузін Н. В. (2016)
Рябоконь В. П. - Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики (2016)
Мармуль Л. О. - Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації, Новак Н. П. (2016)
Зіновчук Н. В. - Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні, Лесь А. В., Ращенко А. В. (2016)
Шиян Н. І. - Розвиток скотарства в Україні (2016)
Новаковська І. О. - Регулювання громадського контролю землекористування (2016)
Пасхавер Б. Й. - Платоспроможний продовольчий попит (2016)
Poprozman N. V. - Information support of agricultural entrepreneurship (2016)
Крисанов Д. Ф. - Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу (2016)
Вітання колективу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з нагоди 60-ї річниці від дня його створення (2016)
Кісіль М. І. - Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті (2016)
Кебко В. В. - Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності (2016)
Ковбасюк О. О. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону (2016)
Рибачук В. П. - Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону (2016)
Шпикуляк О. Г. - Наукова спадщина професора М.І. Нижнього у сучасній агроекономічній науці (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Пушкарьова К. К. - Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації й дегідратації для отримання штучного каменю з напередзаданими властивостями, Шабанова Г. М. (2015)
Плугін А. А. - Структуроутворення і властивості мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів на їх основі з позицій колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем (2015)
Дворкин Л. И. - Методология многопараметрического проектирования составов строительных композиционных материалов с заранее заданными свойствами, Дворкин О. Л. (2015)
Пушкарьова К. К. - Технологічні аспекти використання дисперсних речовин, у т.ч. техногенного походження, при отриманні будівельних композиційних матеріалів (БКМ) з покращеними експлуатаційними властивостями, Дворкін Л. Й., Плугін А. А., Кагановський О. С., Градобоєв О. В., Плугін О. А. (2015)
Павліков А. М. - Індустріальна безкапітельно-безбалкова конструктивна система і нові конструктивно-технологічні рішення основ і фундаментів на основі сучасних будівельних матеріалів для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури, Зоценко М. Л., Бамбура А. М., Тимошенко С. А. (2015)
Плугін А. А. - Склади бетону з добавками суперпластифікаторами і прискорювачами твердіння для виробництва залізобетонних шпал без пропарювання, Романенко О. В., Бабій А. І., Калінін О. А., Плугін О. А. (2015)
Рунова Р. Ф. - Склади бетону з хімічними та мінеральними добавками зі зниженими витратами цементу для виробництва залізобетонних шпал, Троян В. В., Сова Н. О. (2015)
Сізова Н. Д. - Огляд сучасного програмного забезпечення для розв’язання задач технології бетону, Калінін О. А., Міхєєв І. А., Плугін Ант. А. (2015)
Плугін Д. А. - Розвиток уявлень про міцність та електрокорозію сталі в сталевих і залізобетонних конструкціях (2015)
Забіяка О. А. - Підвищення довговічності безбаластного мостового полотна на залізобетонних плитах: вплив надлишкових електричних зарядів і механічних напружень на тріщиноутоврення (2015)
Мірошніченко С. В. - Динамічні випробування полімеркомпозиційного прокладного шару для плит безбаластного мостового полотна, Партала Н. М. (2015)
Суханова Ю. А. - Алюминатные цементы для ремонта гидротехнических сооружений, Партала Н. Н., Плугин А. А., Фишер Х. Б. (2015)
Пушкарьова К. К. - Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики, Гончар О. А., Каверин К. О. (2015)
Плугин Ал. А. - Экспериментальные исследования электроизоляционных и гидроизоляционных свойств полимерцементных растворов на основе карбамидной смолы, Нестеренко С. Г., Конев А. А., Никитинский А. В., Колесников М. А. (2015)
Касьянов В. В. - Розробка складів електропровідних покрить для захисту конструкцій від електрокорозії (2015)
Плугин А. Н. - Зависимость углов отражения рентгеновского излучения от электроповерхностного потенциала кристаллов, Плугин А. А., Борзяк О. С. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження залежності ущільнення ґрунтів від виду електроліту, Савчук В. Ю. (2015)
Винников Ю. Л. - Лабораторные исследования влажностного режима уплотненного суглинка дорожной насыпи, Литвиненко Т. В. (2015)
Пічугін С. Ф. - Оцінка безвідмовності лінійної частини магістрального трубопроводу, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Беличенко Е. А. - Особенности активационных способов воздействия на структурные уровни цементных бетонов, Толмачев С. Н. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження питомої електричної провідності баластного щебеню, Багіянц І. В. (2015)
Стороженко Л. І. - Клейові з’єднання сталі та бетону, Давиденко Ю. О., Горб О. Г., Горб О. О. (2015)
Даренський О. М. - Аналіз вертикальної просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7, Бєліков Е. А. (2015)
Кичаева О. В. - Моделирование напряженно-деформированного состояния системы "вентиляционная труба – фундамент – основание", Перепелица Е. А. (2015)
Северин В. О. - Розрахунок надійності сталевих елементів каркасу будівель та споруд при дії снігового навантаження, Карабаш Л. В., Лазарєв Д. М. (2015)
Пашинський В. А. - Результати статистичного аналізу методів розрахунку шпонкових з’єднань та рекомендації щодо їх застосування, Довженко О. О., Рудченко В. І. (2015)
Довженко О. О. - Врахування форми поперечного перерізу шпонок у розрахунках їх міцності, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2015)
Крот А. Ю. - Использование системы моделирования потоков для сравнения пропускной способности клапанов, используемых в конструкциях поршневых бетононасосов (2015)
Балера Н. Д. - Усовершенствование футеровки трубной шаровой мельницы, Емельяненко Н. Г., Горголюк В. В., Хахалев П. А. (2015)
Доброходова О. В. - Структурные взаимосвязи градостроительной модели жилого здания (2015)
Блиндюк В. С. - Методи й засоби технічної діагностики тягових двигунів локомотивів (2015)
Сльозко О. О. - Основні принципи моделювання фінансових ринків (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2016)
Устинов Р. Г. - Дослідження параметрів стійкого функціонування судноплавних компаній (2016)
Федулова І. В. - Ідентифікація ризиків як складова ризик-менеджменту (2016)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Майнові права інтелектуальної власності в сфері інтересів підприємництва (2016)
Єрмошенко А. М. - Особливості розрахунку вартості та дохідності страхових компаній (2016)
Ковальова М. Л. - Особливості системи стандартизації та сертифікації в Україні (2016)
Корінько М. Д. - Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість, Кушнір Є. О. (2016)
Ткачук С. В. - Маркетинговий підхід до бізнесу парку розваг, Стахурська С. А. (2016)
Габа М. І. - Особливості державного регулювання як основа розвитку сільського зеленого туризму (2016)
Інформація (2016)
Василенко О. М. - Етапи розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі (2016)
Демченко О. П. - Наукова рефлексія соціальної обдарованості в контексті античної філософії (2016)
Кохан Л. В. - До питання про структурні компоненти творчого потенціалу та їх домінуючі ознаки (2016)
Ткачов А. С. - Теоретичний аналіз понять "компетентність" та "компетенція" (2016)
Джевага Г. В. - Застосування мультимедійних технологій під час демонстрування технологічних операцій (2016)
Доценко С. О. - Реалізація системно-діяльнісного підходу на уроках математики (2016)
Рязанцева О. В. - Основні уміння викладача дистанційної системи освіти, що сприяють успішній організації навчального процесу (2016)
Чуб К. Ф. - До проблеми навчання школярів основам безпечної роботи в інтернеті, Борисенко А. О. (2016)
Цимбал Т. М. - Тестова система оцінювання і контролю у мовній підготовці іноземних студентів (2016)
Тихонович В. М - Гуманність особистості: сутність та структура (2016)
Стасевський Ю. С. - Творчий студентський колектив: теоретичний аспект (2016)
Уварова Т. Ю. - Реалізація педагогічних умов формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації (2016)
Байбекова Л. О. - Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності (2016)
Батієвська Т. В. - Формування художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Вдовенко О. І. - Сучасні вимоги до професійної діяльності робітника харчової промисловості (2016)
Завалевський Ю. І. - Розвиток професійної компетентності викладача у процесі методичної роботи компетентності вчителів (2016)
Ільєнко О. Л. - Педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця (2016)
Князян М. О. - Загальнокультурна компетентність майбутніх учителів як наукова проблема (2016)
Кондратенко О. О. - Особливості формування культури ділового спілкування майбутніх фармацевтів в процесі вивчення іноземних мов (2016)
Міщенко С. Г. - Організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу (2016)
Моргунова С. О. - Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього менеджера засобами SMART-технологій (2016)
Перхайло Н. А. - Попередження професійного вигорання майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Пономаренко Л. В. - Проблема формування професійного інтересу в іноземних слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів у процесі мовної підготовки (2016)
Гришко О. І. - Педагогічна діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, Клевака Л. П. (2016)
Кін О. М. - Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ-ХХ ст. (2016)
Кушнарьова Н. М. - Педагогічна модель підготовки майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення учнів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів (2016)
Лученко О. О. - Передумови запровадження програми входження вчителів у професію в Японії (2016)
Макар Л. М. - Особливості контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки (2016)
Яблочнікова І. О. - Вища фінансова освіта у Хорватії та Чорногорії (2016)
Пісоцька М. Е. - Тлумачення індивідуальності людини та процесу індивідуалізації в гуманістичному напрямі зарубіжної психології (2016)
Пятикоп В. А. - Тотальная спондилэктомия в хирургическом лечении первичных и ограниченных вторичных опухолей грудного и поясничного отделов позвоночника, Бабалян Ю. А. (2016)
Тарасенко О. М. - Оцінка наслідків хребетно-спинномозкової травми з використанням Міжнародної класифікації функціонування в практиці медико-соціальної експертизи (2016)
Цимбалюк В. І. - Клініко-морфологічні особливості моделі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалим перебуванням стороннього тіла у хребтовому каналі, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Ямінський Ю. Я., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Рибачук О. А., Васлович В. В., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Дзенис Ю. Л. - Наружное вентрикулярное дренирование и ассоциированные с этим инфекции, Бицанс К. Я., Стиранс К. Ю., Фолкманис В. К. (2016)
Ольхов В. М. - Шийна мікродискектомія: вибір методу та хірургічної тактики, Горбатюк К. І., Столяренко О. О. (2016)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика и чрескожная вертебропластика в хирургии переломов позвоночника вследствие остеопороза (2016)
Педаченко Є. Г. - МРТ-моніторинг змін в міжхребцевих дисках у хворих при трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії, Земскова О. В., Хижняк М. В., Педаченко Ю. Є., Горбатюк К. І. (2016)
Білошицький В. В. - Аналіз ефективності відстроченої краніопластики з використанням нанокомпозитної металокераміки в експерименті, Нахаба О. О., Шмельова А. А., Робак О. П., Дубок В. А. (2016)
Цимбалюк В. І. - Микола Анатолійович Сапон — непересічна особистість в українській нейрохірургії (2016)
25-та щорічна конференція Товариства нейротравми Індії "Neurotrauma 2016", 12–14 серпня 2016 року, Нью-Делі, Індія (2016)
6-й конгрес Всесвітньої академії нейрохірургії (World Academy of Neurological Surgery — WANS), 1–4 вересня 2016 року, Афіни (Греція) (2016)
Пам’яті Сергія Андрійовича Ромоданова (2016)
Лич І. В - Біологічна роль абзимів в організмі людини, Бородіна О. О. (2016)
Кравченко М. Ф. - Підвищення харчової цінності пряників за рахунок внесення добавок з рослинної сировини, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Пенкіна Н. М. - Визначення антиоксидантної активності екстрактів із використанням хмелю, хвої сосни та ялівцю, Татар Л. В., Нєміріч О. В. (2016)
Башта А. О. - Отримання халви оздоровчого призначення, Мандзіроха Г. Я. (2016)
Сімахіна Г. О. - Біокомплекс дикорослої сировини як компонент функціональних продуктів для спецконтингентів, Халапсіна С. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Нові композиції на основі харчової клітковини дезінтоксикаційної та адаптогенної дії, Федоренко Т. І. (2016)
Пасічний В. М. - "Білкозин" – альтернативний інгредієнт в композиційних сумішах, Полумбрик М. О., Полумбрик М. М. (2016)
Д’яконова А. К. - Порівняльний аналіз біологічної цінності та здатності насіння чіа і льону до вологоутримання, Степанова В. С. (2016)
Тогачинська О. В. - Влив фузаріозних хвороб на розвиток зернових та дослідження їх біохімічних показників, Салавор О. М., Ященко О.В. (2016)
Куник О. М. - Іч-спектроскопічне дослідження якісного складу вовняного жиру, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю.Г. (2016)
Радзієвська І. Г. - Визначення ступеня окиснення пальмової олії спектроскопічним методом, Леник С. О., Максимкін П. В. (2016)
Кирпіченкова О. М. - Розроблення технології здобного печива з поліпшеними споживчими властивостями, Оболкіна В. І. (2016)
Гуменюк О. Л. - Доцільність використання плодів горобини для попередження пліснявіння хліб, Ксенюк М. П., Зінченко Ю. С., Деркач Т.Л. (2016)
Оболкіна В. І. - Науковий підхід до створення технології здобного печива оздоровчого призначення з використанням борошна солоду вівса, Скрипко А. П., Кияниця С. Г. (2016)
Роман Т. О. - Харчова цінність та результати визначення енергетичної цінності гриба шампіньйона, Іванченко М. Г., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г., Долгоненко І. В., Соя Г. Р., Сидоренко О. Г., Воробйов Л. Й. (2016)
Симоненко Ю. М. - Динаміка зміни концентрації діоксиду вуглецю в ємності при виноградному бродінні, Ватренко О. В., Лучку І. М. (2016)
Соколенко А. І. - Про можливості рекуперації кінетичної енергії в машинах і механізмах, Васильківський К. В., Костюк В. С. (2016)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній, Токарчук С. В., Валіулін Г. Р. (2016)
Горчакова О. М. - Методологія проектування пакувальних машин на основі мехатронних модулів, Деренівська А. В., Якимчук М. В., Беспалько А. П. (2016)
Кишенько В. Д. - Сценарний підхід до розроблення автоматизованої системи керування виробництвом хліба, Гончаренко Б. М., Лобок О. П. (2016)
Школьна О. В. - Мережеві моделі в задачах автоматизованого керування випарною станцією цукрового заводу, Ладанюк А. П., Кишенько В. Д. (2016)
Іващук В. В. - Адаптивна оптимізація для задачі мінімізації витрат багатоасортиментного виробництва, Ладанюк А. П. (2016)
Самойленко Ю. О. - Реалізація оптимальної системи керування апаратом для вирощування дріжджів, Трегуб В. Г. (2016)
Жужукіна Н. І. - Сучасний стан сировинної бази плодоовочеконсервних підприємств (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплофізичні властивості розчинів nacl і cacl2 за кріоскопічної температури, Масліков М. М., Масліков М. О., Осадча К. М. (2016)
Сімахіна Г.О. - Перспективи використання зеленої маси буряків на якісно новому рівні (2016)
Павлюковець І. Ю. - Синтез поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus imb b-7241 на відпрацьованій соняшниковій олії за присутності екзогенних попередників, Пирог Т. П. (2016)
Дробот В. І. - Використання ізоляту соєвого білка для підвищення харчової цінності хлібних виробів зниженої вологості (хлібних паличок), Махинько В. М., Скотар О. С. (2016)
Дорохович А. М. - Оцінка якості цукрозамінників за комплексним показником, Дорохович В. В., Кохан О. О., Мазур Л. С., Божок О. С. (2016)
Дорохович А. М. - Хімічний склад ідеального харчового продукту та шляхи наближення до нього складу реальних харчових продуктів, Петренко М. М. (2016)
Вороненко А. А. - Синтез екзополісахариду етаполану на суміші меляси та відпрацьованої олії, Івахнюк М. О., Пирог Т. П. (2016)
Пасічний В. М. - Оцінка функціонально-технологічних властивостей січених напівфабрикатів з м’ясом качки, Божко Н. В., Шалда І. С. (2016)
Арсеньєва Л. Ю. - Зміна жирнокислотного складу жирової сировини під час термічного оброблення харчових продуктів, Мельниченко В. М. (2016)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Оцінювання якості та стійкості до зберігання сухої молочної сироватки інструментальними та хемометричними методами, Іщенко В. М., Суходольська Н. П., Ярош Н. В. (2016)
Євтушенко О. О. - Дослідження фізико-технологічних показників екструдованих кормів з використанням гарбуза, Шаран А. В., Кожевнікова М. І. (2016)
Шеманська Є. І. - Шляхи збагачення харчового раціону людини есенціальними жирними кислотами (2016)
Старовойтова С. О. - Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів з таназною активністю як основи продуктів функціонального харчування та бактеріотерапевтичних препаратів (2016)
Устименко І. М. - Розроблення нового виду кисломолочного продукту комбінованого складу, Поліщук Г. Є. (2016)
Українець А. І. - Розроблення способу отримання маффін оздоровчого призначення, Харітон Т. Я. (2016)
Сімахіна Г. О. - Особливості створення спеціалізованих харчових продуктів геродієтичного спрямування, Стеценко Н. О., Науменко Н. В. (2016)
Павелко В. І. - Математичне моделювання процесу термічної обробки м’ясних виробів, Грибков С. В., Заславский А. І., Дмитренко Д. С. (2016)
Пащенко Б. С. - Перспективні матеріали для фільтраційних мембран харчової промисловості, Литвиненко О. А., Штефан Є. В. (2016)
Дубковецький І. В. - Дослідження процесу сушіння, тепло- та масообмінних характеристик безглютенових макаронних виробів, Юрчак В. Г., Рожно О. В., Казьміришен В. О. (2016)
Соколенко А. І. - Рекуперація кінетичної енергії в технологічних машинах, Васильківський К. В., Степанець О. І. (2016)
Бабанов І. Г. - Способи та апарати для електроконтактної обробки харчової сировини, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2016)
Горчакова О. М. - Дослідження ефективності роботи пневмоприводу з функцією рекуперації енергії в пристроях пакувального обладнання, Якимчук М. В., Іванова Л. І., Якимчук В. М. (2016)
Кишенько В. Д. - Реалізація сценаріїв керування технологічними процесами хлібопекарського виробництва, Гончаренко Б. М., Лобок О. П. (2016)
Савчук О. В. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для багатоасортиментного виробництва, Ладанюк А. П., Власенко Л. О (2016)
Гапонюк І. І. - Техніко-економічні аспекти рекуперації теплоти відпрацьованих газів (2016)
Антонова О. Г. - Автоцитування як погляд композитора у минуле:інтенції пізнього періоду творчості (2016)
Шурдак М. І. - Особливості взаємодії музичного матеріалу і формотворення у пізній камерно-інструментальній творчості Дьордя Лігеті (2016)
Сулім Р. А. - Художні образи у пізній творчості Жанни Колодуб (на прикладі Концертино для віолончелі та камерного оркестру) (2016)
Артем’єва В. Б. - Життєтворчість Жана-Філіппа Рамо: аспекти періодизації (2016)
Павленко А. М. - Жанрова динаміка творчості Франсуа Жозефа Госсека (2016)
Сакало О. В. - "Гугеноти" Джакомо Мейєрбера: залаштункові процеси першої вистави (2016)
Дробиш А. А. - Релігійний світогляд як основа творчості Антона Брукнера (2016)
Синяк Л. В. - Музично-театральна співпраця Едварда Гріга і Бйорнстьєрне Бйорнсона (2016)
Мізітова А. А. - Творчий шлях Рут Цехлін: всупереч обставинам (2016)
Савицька О. П. - Симфонії Олега Ходоско: метаморфози жанру (2016)
Ганзбург Г. І. - Пісня Людвіга ван Бетховена "Sehnsucht" і систематика вокальних форм (2016)
Тихомирова А. А. - Семантика музичного тематизму в сучасній музичній композиції (на прикладі камерно-інструментальних творів білоруських композиторів кінця XX – початку XXI століть) (2016)
Доманська О. А. - Конкурентність мови як ціннісна й історико-культурологічна категорія (2016)
Кароль М. Ф. - Християнська тематика в українських гумористично-сатиричних творах епохи Бароко і прояв у них бурлескного світобачення (2016)
Рожок Ол. В. - Культурологічний підхід у дослідженні сучасних управлінських стратегій у культурі (на прикладі філармонії як культурно-мистецького середовища) (2016)
Антонюк В. Г. - Микола Кондратюк: виміри особистості (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Панкова Л. І. - Соціальний потенціал суспільства: сучасний стан, тенденції та особливості розвитку (2010)
Чулюков О. О. - Розвиток складових соціальної політики (2010)
Смірнов О. Ю. - Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу національної економіки (2010)
Ревак І. О. - Теоретичні підходи до оцінки тіньової економіки України та способів її детінізації, Янів М. І. (2010)
Харіна К. В. - Інформаційне суспільство: вимоги часу (2010)
Нізалова О. Ю. - Зниження рівня материнської смертності в Україні внаслідок впровадження проекту "Здоров’я матері та дитини", Вишня М. М. (2010)
Палехова В. А. - Національна економіка: теорія, практика та проблеми викладання (2010)
Фінагіна О. В. - Поширення засад регіонального менеджменту: методи і напрями діагностики регіональних ринків, Поліщук Н. О. (2010)
Теодорович Л. В. - Вирішення проблем соціального туризму України, Хомин О. Й. (2010)
Козлов В. С. - Стан залізничного транспорту приміського сполучення у розвинених регіонах (країнах) світу (2010)
Верланов Ю. Ю. - ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку, Верланов О. Ю. (2010)
Бєлова Н. М. - Стратегії судноплавної компанії в інтермодальних перевезеннях (2010)
Арестов С. В. - Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине (2010)
Франчук В. І. - Цілі та завдання системи забезпечення економічної безпеки акціонерних товариств (2010)
Конєва Т. А. - Аналіз структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України (2010)
Ярмоленко Н. В. - Проблеми організації контролю на підприємстві (2010)
Рогов Г. К. - Оптимізація структури та способів розрахунку показників фінансової стійкості для цілей бізнес-планування (2010)
Казарєзов А. Я. - Визначення місії комерційного банк, Матвієнко С. В. (2010)
Матушко А. Є. - Оцінка ефективності навчання персоналу (2010)
Марущак С. М. - Проблеми застосування існуючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств (2010)
Єнальєв М. М. - Удосконалення дескриптивних властивостей моделей у теорії корисності (2015)
Ляховець О. О. - Понятійний апарат аналізу інституціонального середовища національної економіки (2015)
Нетудихата К. Л. - Національні інноваційні системи: інституційний аспект (2015)
Норд Г. Л. - Роль інтелектуального капіталу в інноваційному процесі, Яненкова І. Г. (2015)
Фертікова Т. М. - Особливості розвитку інституту конкуренції в економіці України у світлі теорії інституційних змін (2015)
Міцкевич Н. В. - Особливості інноваційної інфраструктури в Україні, Маньківский В. В. (2015)
Євчук Л. А. - Правові основи фінансового шахрайства: причини розквіту та соціально-економічні наслідки (2015)
Заборовський В. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні (2015)
Лункіна Т. І. - Організаційно-методичні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, Мархотка М. О. (2015)
Гнатишин Л. Б. - Бухгалтерське відображення відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Мирончук З. П. - Контролінг інноваційних процесів як один із методів створення конкурентоспроможної продукції, його облік, Лиса О. В., Андрушко Р. П. (2015)
Руденко Н. О. - Облікове забезпечення операцій внутрішнього перерозподілу доходів спеціального фонду ДВНЗ (2015)
Верланов Ю. Ю. - У решеті води не наносиш: чим має бути Морська доктрина України?, Єганов О. Ю. (2015)
Волосюк М. В. - Державна політика регіонального розвитку приморських територій, Жигалкін Ю. О. (2015)
Ishchenko N. M. - Minimization of forwarding costs in the logistics process (2015)
Кравченко Т. В. - Формування інформаційних потоків у системі партнерської взаємодії в процесі впровадження інклюзивної освіти (2015)
Лункіна Т. І. - Основні напрями розвитку соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах, Каратай Т. М. (2015)
Мельничук Л. С. - Особливості комунікаційної політики підприємств України (2015)
Швець А. П. - Основні принципи аналізу мотиваційного механізму на промислових підприємствах (2015)
Бобровська Н. В. - Теоретичні аспекти й особливості природно-ресурсної основи розвитку аграрного сектору (2015)
Горіховський М. В. - Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Горлачук В. В. - Питання компромісу щодо втілення в життя ефективного сільськогосподарського землекористування, Дзюбак К. М. (2015)
Дзюбак К. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у сфері державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Лазарєва О. В. - Логіко-смислова модель раціонального сільськогосподарського землекористування (2015)
Лункіна Т. І. - Оптимізація управління витратами як спосіб підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, Криницька В. О. (2015)
Александрова В. Г. - Компаративні характеристики еліпсису і парцеляції в англійському реченні (2010)
Антонець О. В. - Економічний дискурс як сума апеляцій до концептів (2010)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб концептуалізації ризиків банківської системи (2010)
Воловик Л. Б. - Словотвірні концепти німецьких префіксальних дієслів – економічних термінів (2010)
Гнаповская Л. В. - Ономастическая номинация: новое решение старой проблемы (2010)
Жулавська О. О. - Метафорична персоніфікація концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному англомовному газетному дискурсі (2010)
Коч Н. В. - Концептообразующая историческая лексика в свете трансформационной семантики (2010)
Марунько О. А. - Ефективність речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві (2010)
Мудряк Я. В. - Cемантика речень з пропозитивними предикатами (2010)
Приходько А. И. - Роль и место эмоций в формировании картины мира (2010)
Рогожникова Т. П. - Когнитивная природа атрибутивных сочетаний в русской книжности XV в. (2010)
Сандига Л. О. - Символи смерті та англомовні реалії в евфемізмах, що вербалізують когнітивну метафору "death is a journey” (на матеріалі англійської мови) (2010)
Слободян М. В. - Об’єктивація концепту MONEY засобами розмовної англійської мови (2010)
Хаджикова Н. Г. - Понимание и интенция как факторы достижения консенсуса (на материале английского языка) (2010)
Ящик Н. Р. - Особливості формування символічної семантики (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Карлова Т. Є. - Ономасіологічний клас предикатів "мислення" у російській та французькій мовах (2010)
Кромбет О. В. - Особливості фонографічної адаптації лексичних запозичень у французькій мові XVI ст. (2010)
Луговий В. С. - Лексико-морфологічні дивергенції ономастичних фразеологізмів французької і української мов (2010)
Манакін В. М. - Міжмовне зіставлення внутрішньої форми слова та лінгвокогнітивна інтерпретація світу (2010)
Павлюк О. О. - Вербалізація концепту PARESSE / ЛІНОЩІ у фразеологічних системах французької та української мов (2010)
Помірко Р. С. - Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій), Кабов А. В. (2010)
Смолина А. Н. - Русско-украинские языковые связи: фразеология (2010)
Ступак І. В. - Способи вираження предикатадії акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2010)
Бушев А. Б. - Лингводидактика сленга (2010)
Василенко Д. В. - Англомовні прецедентні імена військової сфери (2010)
Вашталова К. О. - Прагматичні функції мовчання в англомовному побутовому дискурсі (2010)
Гоца Н. М. - Лексичні засоби вираження позитивної / негативної оцінки сучасного жіночого афро-американського роману (2010)
Гулей Т. В. - Урбаноніми в лексичній системі англійської мови (на прикладах назв вулиць Лондона) (2010)
Ємельянова Є. С. - Сільськогосподарська термінологія сучасної французької мови:генеза, розвиток, структура (2010)
Жукова Л. К. - Вторинні найменування природних об’єктів США, Сашкова А. Г. (2010)
Зацний Ю. А. - Соціолінгвальні і лінгвокогнітивні аспекти неологізації англійської мови сфери медицини і охорониз доров’я, Соколов В. В. (2010)
Кечеджі О. В. - Міжкультурна комунікація як фактор збагачення словникового складу англійської мови (2010)
Ковбасюк Л. А. - Wortbildung in der Sms-Kommunikation (2010)
Панчишин Н. З. - Латинські іменники на позначення часу (2010)
Помігуєва Л. П. - Ретермінологізація і міжгалузева полісемія термінів сільського господарства (2010)
Сандій Л. В. - Англомовні інновації з формантом –nomics (2010)
Степанов А. В. - Семантична деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворення в межах лексико-семантичного поля "воднийтранспорт" в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови (2010)
Шипицына Г. М. - О неофраземах в антропоцентрическом аспекте (2010)
Лукин О. В. - Философские и логические обоснования частеречной проблематики (2010)
Нікульшина Т. М. - Теоретичні засади теорії можливих світів (2010)
Харченко В. К. - Филология и демография: кластерный подход к здоровьесбережению социума (2010)
Антонова В. Ф. - Фантастические и историко-реалистические элементы в поэтике британских романтиков (2010)
Майборода Р. В. - Адресат как константа каждого коммуникативного акта (2010)
Миннуллин О. Р. - Подлинность как родоопределяющая категория лирики (2010)
Ніколова О. - Хронотоп та мотиви готичного роману у прозі Ч. Діккенса (2010)
Павлюх Н. М. - Концепція художнього твору в естетиці Г. -Ґ. Ґадамера (2010)
Романова Н. В. - Фонетичні та енергетичні особливості структури емотивів у любовній поезії бароко: П. Флемінг (2010)
Харченко О. В. - Роман Ч. Паланюка "Вцілилий" як один з найкращих зразків американського сатиричного дискурсу (2010)
Хоміченко В. В. - До теоретичного аспекту літературної поліфонії (2010)
Шанина Ю. А. - Экзистенциализм в литературе XX века и творчество У. Голдинга (2010)
Яцків Н. - Поліфункціональність пейзажу у романі П’єра Лоті "Допоки житиму. . . ", Васильцхв Л. (2010)
Содержание (2015)
Люлько О. М. - Економічне та наукове обґрунтування впровадження удосконаленої організації роботи обласної служби медицини катастроф при реагуванні на авіаційні події, Галацан О. В. (2015)
Крамарьова Ю. С. - Еколого-гігієнічна оцінка осадів стічних вод м. Дніпропетровська та перспективи їх утилізації (2015)
Белецкая Э. Н. - Плацента как индикатор техногенного загрязнения окружающей среды, Онул Н. М. (2015)
Ковтюк Н. І. - Щодо можливості покращання показників якості життя у дітей з епілепсією (2015)
Бурлака Ю. Б. - Дослідження протеїназно-інгібіторного потенцалу в плазмі крові хворих на рак гортані, Гринь Н. В., Кизим О. Й., Верьовка С. В. (2015)
Кукуруза І. Л. - Оцінка якості життя та її діагностична здатність у жінок після вагінальних оперативних пологів: порівняльне дослідження двох методів вакуум-екстракції, Могілевкіна І. О. (2015)
Жук П. М. - Сучасні методи лікування переломів ліктьового відростка, Філоненко Є. А., Гребенюк Д. І. (2015)
Короленко Р. Н. - Влияние дискинезии желчевыводя-щих путей на выявление хеликобак-терной инфекции при тестировании больных хроническим неатрофи-ческим гастритом, Авраменко А. А., Шухтина И. Н. (2015)
Волков П. Г. - Захворюваність та ефективність лікування ветеранів і людей похилого віку Одеського регіону (2015)
Богдан Н. М. - Эффективность применения пиаскледина у больных, страдающих деформирующим остеоартрозом в сочетании с метаболическим синдромом (2015)
Возний Д. В. - Комплексна психофармакотерапія алкогольної залежності у чоловіків (2015)
Горша О. В. - Восстановительное лечение цервикогенной головной боли на фоне синдрома дисплазии соединительнй ткани у детей младшего школьного возраста, Короленко Н. В. (2015)
Аплевич В. М. - Эффективность применения кинезиотейпирования в программе восстановительного лечения идиопатического сколиоза ранних стадий у детей старшего школьного возраста, Горша О. В. (2015)
Галич С. Р. - Вроджені вади розвитку в структурі малюкової смертності в Одеській області, Щурко Д. М., Щурко М. І. (2015)
Морванюк Г. В. - Дослідження психосоціальних особливостей хворих на шизофренію (2015)
Понятовська Т. Ю. - Ефекти лозартану в складі комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу та артеріальної гіпертензії в залежності від варіанту інсерційно-делеційного поліморфізму гену ангіотензин-перетво¬рюючого фермента (2015)
Себов Д. М. - Порівняльна оцінка кардіогемодинамічних характеристик у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром х (2015)
Якименко О. О. - Патогенетичні аспекти ранньої кардіометаболічной терапії у хворих з гострим коронарним синдромом без элевації сегменту st після черезшкірного коронарного втручання, Чумаченко Н. В., Сидоренко І. О. (2015)
Волянська А. Г. - Особливості місцевого імунітету у жінок із спайковим процесом, асоційованим з ендометріозом, Степановічус О. М. (2015)
Терещенко Л. О. - Вплив адеметіоніну на прооксидантно-антиоксидантний статус імунокомпетентних тканин опромінених щурів (2015)
Березовский В. А. - Физиологическая регенерация тканей в условиях дозированной нормобарической гипоксии, Литовка И. Г., Янко Р. В. (2015)
Киричек Л. Т. - Антистрессовая активность тиоцетама в адаптации организма к воспалению слизистой оболочки полости рта, Кальчук Р. О. (2015)
Гончарова А. В. - Участие интерлейкина-17 и рецеп-торного антагониста интерлейкина-1 в регуляции метаболизма костной ткани при моделировании его нарушений (2015)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание il-10 в сыворотке крови и очаге повреждения при экспериментальном термическом ожоге, Звягинцева Т. В. (2015)
Костюк Г. Я. - Особливості проведення резекції шлунка в період розпалу гострої променевої хвороби (експериментальне дослідження), Костюк О. Г., Бурков М. В. (2015)
Гнатюк В. В. - Дослідження циркануальних ритмів синтезу мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М. (2015)
Ніколаєва О. В. - Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану екзокринної частини підшлункової залози у щурів, які протягом вагітності знаходились на гіпер- та гіпокалорійному харчуванні, Ковальцова М. В., Литвиненко О. Ю. (2015)
Миронченко С. И. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на метаболиты оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок (2015)
Павлов С. Б. - Роль остеопротегерина, rankl и интерлейкина-17 в механизмах нарушения костного метаболизма, Бабенко Н. М., Кумечко М. В. (2015)
Рикало Н. А. - Морфологічні зміни печінки статевонезрілих щурів при хронічному медикаментозному гепатиті та його патогенетичній корекції, Андрощук О. В. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структурних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксида л-303 на оксидантно-антиоксидантные процессы в условиях применения антирадикального и антиперекис-ного нутритивного комплекса, Резуненко Ю. К., Жуков В. И., Николаева О. В. (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2015)
Малигон О. І. - Біологічні ефекти інертних газів та перспективи їх використання при низькотемпературному зберіганні гемокомпонентів (огляд експе¬риментальних досліджень), Яворський В. В., Богданчикова О. А. (2015)
Пыхтеева Е. Г. - Гомеостаз микроэлементов в ткани предстательной железы в норме и патологии (обзор литературы), Большой Д. В., Костев Ф. И., Рачок И. В., Самунжи Г. А. (2015)
Макаренко О. А. - Современные представления о развитии метаболического синдрома и его коррекция биофлавоноидами, Цевух Л. Б., Левицкий А. П. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика антропогенного забруднення поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) поверхневих водойм українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Цимбалюк К. К. (2015)
Багіянц І. В. - Визначення проблемних питань при перевезенні продукції хімічної промисловості залізничним транспортом України (2015)
Гоженко А. І. - Концентраційна функція нирок у хворих з порушеною систолічною функцією лівого шлуночка на тлі ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби, Ковалевська Л. А., Загородня Л. І. (2015)
Овчарук І. С. - Тактична медицина. Алгоритм домедичної допомоги під час бойових дій, Тверезовський М. В., Мінасов Р. В., Гордієнко С. Ю. (2015)
Скиба О. В. - Працевлаштування лиць похилого віку та інвалідів у морських портах, Євстафьєв В. М. (2015)
Гоженко А. І. - Клінічне обгрунтування ролі верхньощелепного синусу в системі локального охолодження головного мозку, Левицька С. А. (2015)
Люлько О. М. - Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, Галацан О. В., Бондарчук Г. В. (2015)
Канюка Е. В. - Стандартизация оценки реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими повреждениями дистальных отделов верхних конечностей (2015)
Квасницька О. Б - Стан функціонального ниркового резерву , як ранній діагностичний критерій гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Гоженко А. І. (2015)
Кириченко А. Г. - Сучасна концепція запобігання та зниження інвалідності внаслідок локального (військового) конфлікту (2015)
Рикало Н. А. - Вплив інсуліноподібного фактора росту-1 на процеси репаративної регенерації печінки у щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації, Яровенко Л. О. (2015)
Дивоча В. A. - Антипротеиназные вакцины при гриппе в эксперименте (2015)
Цебржинский О. И. - Эффекты сочетанного хронического воздействия фторида натрия, комплекса биоантиок-сидантов на фоне безантиоксидантного рациона в эксперименте (2015)
Самохіна Н. А. - Використання альтернативних моделей in vitro для дослідження нефротоксичної дії важких металів (2015)
Скиба А. В. - Экспериментальное обоснование применения адаптогенов для профилактики поражений тканей полости рта при сахарном диабете 2 типа, Левицкий А. П., Хромагина Л. Н., Скиба В. Я. (2015)
Ткачук В. В. - Состояние печени и липидного обме¬на при экспериментальном кишечном дисбиозе у крыс (2015)
Топал М. М. - Динаміка агресивної поведінки протягом безсудомного періоду в умовах хронічного судомного синдрому як можливе віддзеркалення реактивності мозку (2015)
Горша О. В. - Влияние стажа трудовой деятельности на формирование дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта, Щулипенко Л. И. (2015)
Люлько О. М. - Перспективы профессионального отбора в авиации (2015)
Науменко О. Ю. - Взаимосвязь нарушений когнитивных функций и обмена мочевой кислоты у работников железной дороги, страдающих рассеянным склерозом, Гоженко А. И. (2015)
Гайворонский А. Н. - Патофизиологическая модель структуры невротических расстройств, Савицкий И. В. (2015)
Муратова Т. Н. - Особенности когнитивной функции пациентов, страдающих височной эпилепсией, в различных условиях лечения (2015)
Єна А. І. - Вагові коефіцієнти показників методик, що використовуються для визначення професійно важливих психофізіологічних якостей працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, Маслюк В. В., Єна Т. А. (2015)
Даниленко А. І. - Історія формування навчального музея кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Одеського національного медичного університету, Бурячківський Е. С. (2015)
Дробков О. Л. - Структура викладання загальної хірургії англомовним студентам, Кадочніков В. С. (2015)
Международный конгресс "Медицина транспорта – 2015” (Информационное письмо) (2015)
Правила для авторов (2015)
Adamenko O. - The constructive ecology – the theoretical basis of ecological safety (2016)
Адаменко Я. О. - До історії природничих та геоекологічних досліджень Подільського Придністров’я у зоні магістральних газопроводів, Адаменко О. М. , Скрипник В. С. , Федорчак Т. Ю. (2016)
Плаксій Л. В. - Методологія оцінювання поверхневих вод в місцях впливу об’єктів нафтопровідного транспорту (2016)
Зоріна Н. О. - Дослідження стану атмосферного повітря в межах впливу ТзОВ промислово-виробничого підприємства "Укрлісекспорт", Радловська К. О. , Полянський С. В. (2016)
Качала Т. Б. - Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ (2016)
Семчук Я. М. - Деградація земель у Калуському районі внаслідок сольового забруднення, Савчук Л. Я. (2016)
Заєць Р. А. - Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки, Бужин О. А., Швиденко А. В., Черненко О. М. (2016)
Качала С. В. - Роль впливу кислотних опадів при визначенні ступеня гідроекологічного ризику (2016)
Микицей М. Т. - Характеристика та оцінка стану системи водопостачання озера в місті Івано-Франківську, та її вплив на екологічний стан водойми (2016)
Сінченко В. Г. - Деякі аспекти теорії інженерного розрахунку поглинача на основі іоніту КУ 2-8 для моніторингових досліджень показників якості та безпечності води з джерел локального водокористування (2016)
Кривомаз Т. І. - Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo Septica, Максименко Д. В. (2016)
Глібовицька H. І. - Функціональний стан деревних рослин в умовах нафтового забруднення довкілля, Караванович Х. Б. (2016)
Кушнірчук В. В. - Аналіз динаміки і структури захворюваності на серцево-судинні хвороби серед жінок села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області, Стельмахович Г. Д. (2016)
Ригас Т. Є. - Вплив проявів екологічної небезпеки на стан здоров’я населення та ослаблення їх наслідків (2016)
Кундельська Т. В. - Оцінка забруднення радіонуклідами дорожнього покриття міста Івано-Франківська, Дмитрів А. П. (2016)
Бочковський А. П. - Невизначеність стану ергатичних систем: фактори, причини та шляхи мінімізації (2016)
Трохименко Г. Г. - Підвищення екологічної безпеки регіону за рахунок фіторекультивації шламових масивів МГЗ, Ященко Ц. Р. (2016)
Пляцук Л. Д. - Теоретичне обґрунтування комплексної технології рециклінгу органічних відходів агропромислового комплексу, Черниш Є. Ю., Горова А. А. (2016)
Мальований М. С. - Мінімізація енерговитрат на опалення будинків шляхом термомодернізації (на прикладі навчальних корпусів), Жичинська А. (2016)
Манюк О. Р. - Щодо зменшення екологічного навантаження полігонів твердих побутових відходів за рахунок повторного використання горючих компонентів, Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2016)
Забишний Я. О. - Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля, Семчук Я. М., Долішній Б. В., Мельник В. М. (2016)
Варавін Д. В. - Деякі аспекти енергоефективної реконструкції житлового фонду України з позиції екологічності, Сіпаков Р. В. (2016)
Харламова О. В. - Теоретичне обґрунтування можливості реалізації елементів управління екологічною безпекою в природно-антропогенних водоймах (2016)
Мандрик О. М. - Розроблення конструкції плоского сонячного колектора зі спеціально обробленою поверхнею абсорбера, Іванов В. І. (2016)
Побігун О. В. - Аналіз туристичної діяльності в карпатському регіоні в контексті сталого розвитку, Побігун С. А. (2016)
Долгопола Г. Є. - Дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Коробейникова Я. С. (2016)
Смик І. Є. - Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті, Архипова Л. М. (2016)
Адаменко О. М. - VI науковий семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат", Архипова Л. М., Приходько М. М., Мазур М. П. (2016)
До 70-річчя доцента кафедри екології Орфанової Марії Миколаївни (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей (2016)
Палій О. - Мистецькі палімпсести: діяльність театру імені Марії Заньковецької під керівництвом Олександра Корольчука (1924–1925 рр.) (2016)
Овчієва Л. - До питання сценічного втілення драми І. Тобілевича "Лиха іскра поле спалить і сама щезне" (2016)
Ванюга Л. - Творчість Богдана Антківа в контекстістановлення професійного театрального мистецтва на Тернопільщинів середині ХХ ст. (1944–1963 рр.) (2016)
Юдова-Романова K. - Ольфакторна синестезія в сценічному мистецтві (2016)
Хоролець Л. - Слово мовлене: значення слова в акторській практиці (2016)
Ужинський М. - Застосування мистецьких технологій у спектаклях Рівненського АУМДТ (2016)
Клековкін О. - Школа Ростислава Пилипчука (2016)
Гарбузюк М. - Національна та іншомовні театральні культури у науковому доробку Ростислава Пилипчука. Причинки до інтелектуальної біографії ученого (2016)
Лаврентій Р. - Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (2016)
Сікорська І. - Вірний служитель його величності факту (2016)
Пасічник А. - Особливості становлення одеської кінофабрики ВУФКУ (2016)
Мусієнко О. - Лукіно Вісконті: трагедія естетизму (2016)
Зубавіна І. - Оновлення смислової матриці європоцентричної культури ХХ–ХХІ ст. Досвід екранного "прочитання" (2016)
Погребняк Г. - Авторське кіно як відображення духовного відродження нації (2016)
Єгоров І. - "Читання аур для початківців".Візуальні образи фільмів Романа Балаяна (2016)
Мохсін Г. - Діалектика кольору в кінематографі (2016)
Калініна І. - Специфіка відображення особистості в роботах сучасних українських документалістів (2016)
Янковська Н. - Музика Володимира Гронського як наративний засіб у кінофільмі "Пастка" режисера Олега Бійми (2016)
Братерська-Дронь М. - "Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут" (до 80-річчя від дня народження Геннадія Шпалікова) (2016)
Мусієнко О. - Бути собою: історія першої жінки-продюсерата режисера Аліс Гі-Блаше (2016)
Оніщенко O. - Художня спадкоємність і "відкрита / інтерпретація": у пошуках концептуального перехрестя (2016)
Наумова Л. - Від монтажу атракціонів до теорії інтелектуального кіно (2016)
Голуб А. - Монастирська світоглядна культура Київської Русі (2016)
Ільчук Л. - "Наші внутрішні конфлікти" в контексті теоретичної спадщини Карен Хорні (2016)
Абрамович О. - Мистецька освіта як соціокультурне явище (2016)
Безручко О. - Життєвий і творчий шлях українського режисера художніх і науково-популярних фільмів М. Б. Вінярського (2016)
Юдов М. - Індивідуалізація в системі підготовки режисерів на заочному відділенні у ВНЗ (2016)
Старостін Ю. - Акторський тренінг: його зміст та основа (2016)
Росляк Р. - "Проти повного скасування республіканських організацій ми рішуче заперечуємо" (2016)
Новікова Л. - "Шкідником, шпигуном і тому подібною наволоччю ніколи не був і не буду" (2016)
Шамраєва Шамраєва - "Поезія і проза" степового "Хутора Надія" на Кіровоградщині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Криворучко О. М. - Обґрунтування концепції маркетингу персоналу, Гладка О. І. (2016)
Пипенко І. С. - Система управління потенціалом підприємства (2016)
Криворучко О. М. - Методичні положення розробки стратегій за типами та цілями кадрової політики, Водолажська Т. О. (2016)
Криворучко О. Н. - Непрерывное совершенствование бизнес-процессов предприятия (2016)
Саєнко Н. В. - Особливості формування професійної відповідальності майбутніх економістів-менеджерів автомобільно-дорожньої галузі, Понікаровська С. В. (2016)
Гладкова А. Е. - Сутність і зміст поняття "Всезагальний менеджмент якості" (2016)
Шинкаренко В. Г. - Контроль конкурентоспособности автотранспортных предприятий и услуг (2016)
Федотова І. В. - Формування та вибір портфеля інноваційних проектів підприємства (2016)
Ачкасова Л. М. - Автоматизація інформаційної системи служби експлуатації АТП, Гашинська А. О. (2016)
Матвєєв В. В. - Методичні підходи до розрахунку корпоративної вартості авіапідприємств, Матвєєв О. В. (2016)
Догадайло Я. В. - Калькулювання собівартості робіт організацій дорожнього господарства (2016)
Gihad M. G. - Military-Physical Training System before Independence Period of Azerbaijan, Gouliyev D. G. (2016)
Ziółkowski P. - Innowacje metodyczne w glottodydaktyce (2016)
Ващенко С. В. - Особливості використання медіа бібліотеки як засобу навчання іноземної мови студентів немовних ВНЗ, Лихошвед Н. В., Сайко М. М. (2016)
Голубовська І. В. - Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до вивчення творів зарубіжних письменників на уроках літературного читання, Гордієнко О. А. (2016)
Денисенко С. М. - Врахування особливостей пам’яті при створенні електронних освітніх ресурсів (2016)
Дяченко О. Ф. - Відбір й структурування змісту математичної освіти бакалаврів із системного аналізу в умовах реалізації компетентнісного та інтеграційного підходів (2016)
Заблоцька І. М. - Міждисциплінарні зв’язки "Медичної хімії" та "Аналітичної хімії" у підготовці бакалаврів лабораторної діагностики (2016)
Карпенко О. Є. - Опіка над дітьми у сос-дитячих містечках Польщі (2016)
Клак І. Є. - Вплив педагогічної взаємодії на формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів (2016)
Короленко В. Л. - Особливості морального формування молоді з давніх часів і до наших днів (2016)
Костюк Ю. С. - Передумови диференційованого підходу до організації процесу фізичного виховання в школах сільської місцевості (2016)
Кючюк С. - Турецький досвід реформування середньої освіти в умовах глобалізації (2016)
Лисак О. Б. - Фінансування програм мобільності майбутніх фахівців економічного профілю в Україні та ЄС (2016)
Луценко О. В. - Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності (2016)
Мирончук Н. М. - Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів (2016)
Михайлова О. С. - Формування особистості в соціальному середовищі у педагогічних концепціях американських учених 20 століття (Джон Дьюї, Вільям Кілпатрик, Хелен Паркхерст) (2016)
Найда Р. Г. - До проблеми формування життєвої компетентності дитини в дошкільному закладі (2016)
Осідак В. В. - Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов (2016)
Павлик Н. П. - Оцінювання результативності неформальної освіти (2016)
Пастовенський О. В. - Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем (2016)
Піддубна О. М. - Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва з дисциплін "Малюнок" і "Живопис" (2016)
Супрун М. В. - Особливості використання мультимедійних технологій навчання у ВНЗ (2016)
Тимченко С. В. - Міжособистісна взаємодія у формуванні комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2016)
Тичина І. В. - Основні етапи розвитку системи підготовки військових фахівців в Україні у 20–40 роках ХХ століття (2016)
Шафранська Т. Ю. - Основні дефініції деонтологічної культури майбутніх фармацевтів (2016)
Ярошинська О. О. - Проектування змісту професійної підготовки майбутніх учителів з метою створення інноваційного проекту їх освітнього середовища (2016)
Яценко О. І. - Можливості використання некомерційного програмного забезпечення під час вивчення дисципліни "Інформатика і інформаційні технології", Яценко О. С. (2016)
Арутюнян Н. Ю. - Інтер'єр як інтратекстова категорія художнього дискурсу (2010)
Балацька О. Л. - Формально-структурні параметри критики як компоненту англомовної наукової статті (2010)
Бистров Я. В. - Іронія як характерологічний лінгво-конструкт у ідіостилі Джуліана Барнса, Дойчик О. Я. (2010)
Богатирьова Э. В. - Стратегічні параметри політичного дискурсу (2010)
Богатирьова О. Э. - Різновиди авторської "чужої" мови: критерії розмежування невласне-прямої мови та внутрішнього монологу (2010)
Вапіров С. Ю. - Анекдот як об’єкт філологічного вивчення (2010)
Винник О. Ю. - Категорія авторитетності у сучасному англомовному дискурсі програмування (2010)
Гайдис Х. М. - Судова експертиза як об’єкт наукового знання: міждисциплінарний аспект (2010)
Главацька Ю. Л. - Жанрово-стилістичні властивості тексту англомовної байки (2010)
Грищенко Я. С. - Когнітивно-прагматичний напрям досліджень віршованого твору (2010)
Євенчук О. Г. - Сполучникові маркери підрядності (2010)
Єрмоленко А. Э. - Маніпулятивні стратегії в контексті англомовного судового дискурсу (на матеріалі стенограм англомовних судових процесів) (2010)
Захарченко Н. В. - Стереотипізація як прийом дискредитації опонента (на матеріалі полемічних трактатів Мартіна Лютера) (2010)
Ігіна З. О. - Мовна реалізація художнього ефекту "саспенс" у неоготичному романі: рефракції в модерністській і постмодерністській англо- й німецькомовній прозі (2010)
Карпа І. Б. - Мовні особливості і пізнавальний потенціал текстів інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі yahoo!Answers (2010)
Киселюк Н. П. - Дискурсивні лексичні одиниці вираження емоційного стану радості (2010)
Лазаренко Д. М. - Поняття "метатекст” як лінгвістична категорія в інтелектуальному просторі сучасної філології (2010)
Ларькіна М. О. - Текст і жанр у гіпо-гіперонімічних вимірах (2010)
Манаенко Г. Н. - Координаты содержания понятия "дискурс" (2010)
Масленников И. С. - Корреляция эмотивного дискурса и обратной связи в общении (2010)
Музичук М. Ю. - "Міфічний діалог" у прозі Г. Е. Носсака (2010)
Наумова Н. Г. - Фаховий дискурс у мовленнєвому континуумі суспільства (2010)
Палійчук А. Л. - Риторичні питання і риторичні твердження як елементи наративного коду інтимізації у художньому тексті (2010)
Петренко С. В. - Особливості реалізації комунікативних стратегій інтерв’ю як жанру літературно-критичного медійного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2010)
Підгорна А. Б. - До питання жанрової диференціації науково-технічних текстів (2010)
Пожидаєва О. А. - Щодо проблеми мовної особистості у сучасній лінгвістиці (2010)
Рибалко М-М. О. - Функціонування невербального засобу ″голос″ у дискурсі англомовного обманника (2010)
Романенко О. В. - Тестотипологічні особливості німецькомовного журнального гороскопу, Марчук А. С. (2010)
Сідак О. О. - Політична образа як тактика мовленнєвої стратегії руйнації іміджу політика (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2010)
Третяк Ю. Ю. - Про особливості реалізації стратегії легітимації в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2010)
Тумак О. М. - Імпліцитне заперечення в політичному та економічному дискурсі (2010)
Хижняк Н. С. - Проблема адекватного відтворення образних порівнянь в художньому тексті (2010)
Чуян С. О. - Функціонування перехідних дієслів у передачі антропоцентричності художнього тексту (2010)
Шапочка Н. В. - Фоностилистическая организация текстов немецких народных песен (2010)
Шевченко О. І. - Процесуальні аспекти дійсності як семіотичного чинника смислоутворення у англомовному дискурсі (2010)
Шевчук О. В. - Проблема посесивності у сучасній англійській мові (2010)
Яценко П. І. - Номінативна і комунікативна організація сурядно-підрядного поліному в офіційно-діловій комунікації (2010)
Григоренко Н. М. - Поняття "когнітивно-семантичного континууму”, "семантичного простору мови” та "лексико-семантичного поля ” в аспекті зіставних досліджень (2010)
Калініченко В. І. - Інтерпретаційна складова концептів "невдача" та "failure" в українській та американській лінгвосвідомості(за результатами психолінгвістичного експерименту) (2010)
Моргунова О. О. - Дієслова лексико-семантичної групи "to pay/ платити" в англійській та українській мовах (2010)
Николаева Н. Н. - Семантическая структура имени прилагательного "белый" в немецком, украинском и русском языках (2010)
Саплін Ю. Ю. - "Повсякденність" у мовній свідомості (на матеріалі російської, англійської та української мов) (2010)
Стуліна Є. В. - Словотворчі моделі як засіб вербалізації концепту ISLAM в іспанській та французькій мовах, Суслова М. О. (2010)
Турський В. О. - Zur Frage der Vergleichung der Polysema in der Deutschen und Ukrainiscen Sprachen (2010)
Безпаленко А. М. - Принцип суміжності у мові: гносеологічні аргументи (ґештальт-теоретичний аспект) (2010)
Сидельникова Л. В. - Проблема знаку у роботах Ч. Пірса, Ч. Морріса та Ф. Де Сосюра (2010)
Мошнянский А. Ф. - Вассерман Александр Анатольевич - 60 лет посвященных ОИИМФ-ОНМУ (2016)
Мошнянский А. Ф. - Памяти выпускника ОИИМФ академика НАН Украины Владимира Ивановича Махненко (2016)
Егоров Г. В. - О создании нового поколения "сверхполных" грузовых судов смешанного река-море и внутреннего плавания (2016)
Егоров Г. В. - Анализ состояния и перспективные задачи судостроения для водного транспорта (2016)
Егоров Г. В. - Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря, Ильницкий И. А., Калугин Я. В. (2016)
Ефремова Н. В. - Особенности применения метода деформируемых координат к определению потенциала скоростей прогрессивного волнения конечной амплитуды на глубокой воде и мелководье, Федорова Е. Ю. (2016)
Suhire E. - Miracle-on-the-Hudson:quantitative aftermath (2016)
Shumilo O. M. - Assessment of average resource of ship's shafting, Kononova O. M. (2016)
Андреев А. В. - Эксплуатационная несущая способность конструкций отечественных и зарубежных воздушных судов транспортной категории из полимерных композиционных материалов. Часть 2. Анализ видов, характера и частоты эксплуатационных повреждений, Бычков А. С., Кондратьев А. В. (2016)
Мошнянский А. Ф. - Решение задач охлаждения скоропортящихся грузов при транспортировке морем, Мошнянский А. А., Чумак О. А. (2016)
Кутяков Д. В. - Информационные технологии в судовой энергетике, Мошнянский А. Ф. (2016)
Никифоров Ю. А. - Задачи контроля и технического диагностирования состояния судовой техники, Кошарская Л. В. (2016)
Руденко С. В. - Орієнтація проекту "повітроохолоджувачі непрямого випарного типу", Челабчі В. В. (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Дишкантюк О. В. - Економіка вражень – сучасний етап розвитку суспільного виробництва (2016)
Самофатова В. А. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону на основі кластерного підходу (2016)
Ткачук Т. I. - Значення переробної промисловості в забезпеченні продовольчої безпеки країни, Павленко Г. М. (2016)
Нікішина О. В. - Інтеграційні тенденції та проблеми розвитку українського ринку макаронних виробів (2016)
Баранюк Х. О. - Конкурентоспроможність: сутність та об’єкти дослідження (2016)
Дойчева К. С. - Сучасні комплексні системи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства, Васьковська К. О., Пчелянська Г. Б. (2016)
Стретович О. А. - Тенденції роботи зернопереробних підприємств України (2016)
Коверга А. В. - Формування ресурсної стратегії підприємства, Буренко Ю. О., Крупіца І. В. (2016)
Агеєва І. М. - Дослідження сучасного стану та напрямів побудови стратегії відновлення виноградарства та виноробства в Україні, Небеснюк Ю. В. (2016)
Мартиновський В. С. - Ефективність банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Бурага Л. С. (2016)
Іванченкова Л. В. - Експертне підтвердження обліково-аналітичної інформації, Ткачук Г. О., Скляр Л. Б. (2016)
Содержание (2015)
Банах В. А. - Обеспечение надежной эксплуатации жилых зданий массовой застройки в условиях ограниченной информации, Банах А. В., Федченок А. И. (2015)
Барабаш М. С. - Урахування факторів ризиків виникнення аварійних ситуацій на етапі експлуатації будівель (2015)
Беликов А. С. - Решение задач по защите работников спецподразделений в условиях экстремальных ситуаций по тепловому воздействию, Стрежекуров Э. Е., Рагимов С. Ю., Шаломов В. А., Кордунов С. П. (2015)
Білик С. І. - Коефіцієнт cтійкості центрально-стиснутих сталевих елементів з урахуванням початкових деформацій та геометричних недосконалостей, Білик А. С. (2015)
Білик А. С. - Можливості реалізації алгоритмічної оптимізації багатоповерхових будівель зі сталевим каркасом, Терновий М. І., Хмельницький С. В. (2015)
Білик С. І. - Вплив на стійкість ферми Мізеса напрямку дії вузлового навантаження при пружних опорах на прикладі сталевого ребристо-кільцевого купола, Токачеєв В. Г. (2015)
Большаков В. И. - Сопротивление теплопередаче трехслойных железобетонных панелей, Сопильняк А. М., Юрченко Е. Л., Панченко Н. В. (2015)
Бринзін Є. В. - Техніко-економічні і екологічні переваги застосування автоклавного газобетону при будівництві об'єктів житлового, промислового і транспортного призначення, Парута В. А. (2015)
Веревичева М. А. - Выбор рациональных параметров фибрового армирования, Берестянская А. А., Дериземля С. В. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Новые возможности одевающих (прижимных) подпорных стен для озеленения и создания ландшафтных композиций на сложном рельефе, Ткаченко Т. Н. (2015)
Демчина Б. Г. - Розрахунок просторових попередньо напружених комбінованих стале залізобетонних шпренгельних конструкцій, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2015)
Евзеров И. Д. - Расчет мостовых конструкций в программном комплексе ЛИРА 10, Гераймович Ю. Д., Марченко Д. В. (2015)
Заяць Є. І. - Технологічні основи формування висотної забудови міст на основі принципів стійкого розвитку (2015)
Колеснікова Т. М. - Підвищення ефективних показників бензинового двигуна шляхом відключення циліндрів зупинкою поршня (2015)
Кравчуновська Т. С. - Розвиток будівництва доступного житла з урахуванням концепції стійкого розвитку міст, Броневицький С. П. (2015)
Кулябко В. В. - Новые задачи динамики сооружений при диагностике и мониторинге технического состояния конструкций, Чабан В. П., Ковтун-Горбачова Т. А. (2015)
Кучук И. П. - Энергетическая маркировка бытовой техники (2015)
Лапенко О. І. - Врахування впливу динамічних навантажень метрополітену на напружено-деформований стан несучих конструкцій, Башинський Я. В. (2015)
Мартиш О. О. - Роль управління в досягненні необхідного рівня організаційно-технологічної надійності при реалізації календарних планів (2015)
Менабдишвили П. З. - Исследование влияния заглубления сваи на устойчивость склонов (2015)
Накашидзе Л. В. - Экологические аспекты применения систем энергообеспечения, использующих энергию альтернативных источников (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського