Кас’яненко О. М. - Специфіка розвитку мовлення дошкільників з вадами слуху в умовах інклюзії (2016)
Курило О. Й. - Особливості усталених виразів та їх стилістичні функції в повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я" (2016)
Попович Н. Ф. - Структура літературно-художніх антропонімів у драматичних творах В. Винниченка (2016)
Прокопович Л. С. - Кольоративна лексика в поетичному дискурсі Ліни Костенко (2016)
Telychko N. - Communicative activities in teaching grammar (2016)
Фельцан І. М. - Мотиваційні аспекти формування іншомовної компетентності в навчанні дорослих (2016)
Швардак М. В. - Концептуальні підходи щодо визначення сутності дискусії та дискусійних методів навчання, Устич М. (2016)
Щербан Т. Д. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження навчального спілкування (2016)
Fáyné Dombi Alice - Játék és tanulás (2016)
Богомаз С. Л. - Интегративный подход в изучении феномена психосоциальной адаптации, Ковалевская Т. Н. (2016)
Костю С. Й. - Психологічні особливості успішної соціалізації обдарованих дітей (2016)
Товканець Г. В. - Особливості розвитку початкової освіти в європейських країнах (2016)
Шиманська М. - Особливості розвитку шкільництва в Польщі крізь призму соціально-освітньої нерівності (XІV – XVIII cт.) (2016)
Шумейко Н. В. - Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі (2016)
Балецька Л. М. - Особливості когнітивної гнучкості особистості, Попович Д. М. (2016)
Барна Х. В. - Підходи до формування морально-етичних понять у старших дошкільників (2016)
Варга В. С. - Структура дослідження етнопсихологічних особливостей адаптації дитини до шкільного середовища (2016)
Воронова О. Ю. - Поведінково-оцінний компонент у структурі професійної рефлексії майбутніх вихователів (2016)
Іванова В. В. - Психолого-педагогічні аспекти впливу культурно-ігрового середовища на розвиток моральних почуттів дітей 5-6 років (2016)
Карандашев Ю. Н. - Уровневая структура возраста позднего детства (2016)
Микуліна А. К. - Особливості розвитку творчості у дітей дошкільного віку (2016)
Щербан Г. В. - Самореалізація молодого вчителя (2016)
Алмаші С. І. - Емоційна сфера майбутніх педагогів під час професійної підготовки (2016)
Барчій М. C. - Проблема вдосконалення професійної підготовки психологів (2016)
Брецко І. І. - Методи організації самостійної роботи школярів в процесі навчання іноземної мови (2016)
Дячук Н. І. - Темперамент як психологічний чинник музичного виконавства (2016)
Ксенофонтов С. С. - Мотиваційні аспекти самонавчання у формуванні професійного мислення майбутнього фахівця (2016)
Zdzisława Z. - Definition of the lie given by children of primary school age (2016)
Содержание (2015)
Кудря А. В. - Основні тенденції моніторингу розвитку сімейної медицини в Україні (2015)
Ситюк Т. О. - Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту "КРОК – 3. Загальна лікарська підготовка", Хіміон Л. В., Данилюк С. В., Ященко О. Б., Кіча Н. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на засадах загальної практики – сімейної медицини: досвід роботи комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" м. Вінниці, Мелащенко С. Г., Фіщенко Л. В. (2015)
Глушко Л. В. - Раціональний підхід до викладання інтернатури за спеціальністю "Загальна практика–сімейна медицина" в амбулаторно-поліклінічних умовах, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Позур Н. З., Рудник В. Т. (2015)
Ждан В. М. - Шляхи оптимізації впровадження інформаційних технологій у післядипломну підготовку сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Бабаніна М. Ю. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг основних засобів наукової комунікації в Україні в інформаційному забезпеченні за напрямом "Соціальна медицина" у 2013 році, Краснов В. В., Надутий К. О., Закрутько А. О. (2015)
Ждан В. М. - Авторське право в дистанційній освіті, Бабаніна М. Ю., Волченко Г. В., Хайменова Г. С., Ткаченко М. В. (2015)
Науменко Л. Ю. - Професійний аспект індивідуальної програми реабілітації: стан в Черкаській області та сучасні можливості інвалідів для реалізації професійної освіти в Україні, Лепський В. В., Борисова І. С., Макаренко С. В. (2015)
Ткаченко В. І. - Порівняльний аналіз кадрового та ресурсного забезпечення первинної медичної допомоги в Київській області за 2010–2012 і 2012–2014 рр. , Ременник О. І., Голосай К. С. (2015)
Милиця К. М. - Мультидисциплінарний підхід до терапії метаболічного синдрому та ожиріння як запорука ефективності їхнього лікування, Милиця М. М., Постоленко М. Д., Луценко Н. С., Солдусова В. В. (2015)
Решетілов Ю. І. - Неінвазивні діагностичні технології у практиці сімейного лікаря, Дмитрієва С. М., Кузнєцова Л. П., Васильченко О. Ю., Гус Н. П., Проценко Н. М., Богослав Т. В., Цаприка О. Ф., Таранюк Л. В., Зуєвич Л. Г. (2015)
Бурчинский С. Г. - Циркадные ритмы, хронический стресс и фармакопрофилактика: новые возможности (2015)
Ждан В. М. - Гіперурикемія і артеріальна гіпертензія у загальнолікарській практиці, Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2015)
Воробьева О. В. - Мультимодальная терапия рецидивирующей боли в спине (описание клинического случая) (2015)
Свищенко Е. П. - Резистентная гипертензия (клинический случай лекарственно-зависимой гипертензии), Безродная Л. В. (2015)
Shiga Y. - Сравнение эффективности и безопасности комбинаций лозартан/гидрохлоротиазид и валсартан/гидрохлоротиазид у пациентов с артериальной гипертензией: исследование SALT-VAT, Miura Sh. -i., Morii J., Takashi K., Mitsutake R., Uehara Y., Inoue A., Saku K. (2015)
Трихліб В. І. - Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких сучасних локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури), Дуда О. К., Майданюк В. П., Ткачук С. І. (2015)
Селюк М. Н. - Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины (2015)
Будник Т. В. - Антибиотикорезистентность в контексте инфекции мочевыводящих путей (2015)
Школьник В. М. - Наслідки черепно-мозкової травми як причина інвалідності: проблеми експертизи, Науменко Л. Ю., Фесенко Г. Д., Голик В. А., Коваль М. Є. (2015)
Юрьева Л. Н. - Расстройства адаптации при психосоциальных стрессах: диагностика, профилактика и коррекция (2015)
Кравчун П. П. - Роль гормонів жирової тканини в патогенезі ожиріння у хворих з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Нетяженко Н. В. - Параметри плазмового гемостазу у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та елевацією сегмента ST і мікроальбумінурією (2015)
Приходько В. Ю. - Ефективність антигіпертензивного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливості змін вегетативного статусу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та гіпотиреозом у взаємозв’язку з гормонами гіпофізарно-тиреоїдної системи, Олійник Т. В., Михайловський Я. М. (2015)
Юров И. В. - К вопросу лечения пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения на фоне артериальной гипертензии и сахарного диабета (2015)
Мищенко Т. С. - Мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Дмитриева Е. В. (2015)
Бурчинский С. Г. - Антагонисты кальциевых каналов и их возможности в современной неврологии, терапии и нейрохирургии (2015)
Матюха Л. Ф. - Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. (2015)
Безкоровайна І. М. - Інформативність методу нативної кристалографії сльози у діагностиці цукрового діабету при супутньому синдромі "сухого ока" в практиці сімейного лікаря, Наконечний Д. О. (2015)
Бобро В. В. - Аспекти лікування післянекротичних псевдокіст підшлункової залози (2015)
Рингач Н. О. - Хвороби органів травлення: історичні паралелі змін класифікації та епідеміологічної ситуації, Керецман А. О. (2015)
Касинець С. С. - Нові підходи у діагностиці хворих з ранньою стадією ревматоїдного артриту у поєднанні з тривожно-депресивними розладами на первинному рівні медичної допомоги, Жабо Т. М., Голованова І. А., Пилипенко І. В. (2015)
Гиріна О. М. - Динаміка показників запальної реакції у хворих на ревматоїдний артрит під впливом різних видів лікування, Пехенько В. С., Горобець Н. М. (2015)
Матюха Л. Ф. - Відповідність лікування пацієнтів із загостренням бронхіальної астми стандартизованому протоколу, Титова Т. А., Смаль Г. М. (2015)
Мальцев Д. В. - Досвід застосування азитроміцину для лікування імунозапальних хвороб дихальної системи (2015)
Бондаренко А. В. - Діагностика первинних імунодефіцитів у дітей (2015)
Редько І. І. - Значення вроджених респіраторних вірусних інфекцій у патології дітей раннього віку, Чакмазова О. М. (2015)
Проценко Т. В. - Клинические аспекты сухости кожи и возможности лечебно-косметического ухода, Проценко О. А., Богатырева И. Н., Заблоцкая А. Г. (2015)
Башкірова Н. С. - Біль у вусі в практиці сімейного лікаря (2015)
Трихліб В. І. - Випадки захворювань на парвовірусну інфекцію у дорослих (2015)
Гриб Е. Ю. - Результаты лечения рецидивов туберкулеза легких, Грицова Н. А. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Приобретенные пороки сердца, течение и исходы беременности, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Жабицкая Л. А., Клипова Л. В., Гужевская И. В. (2015)
Приходько В. Ю. - Хронічні закрепи у хворих літнього віку. Оптимізація лікування, Стаднюк Л. А., Морєва Д. Ю. (2015)
Костицький М. В. - Генезис діалектичного взаємозв’язку права (правності) та закону (законності) (2016)
Шевчук Р. М. - Метафізичний органон правознавства (2016)
Павлишин О. В. - Взаємодоповнення семіотичної та психологічної методології в дослідженні можливостей моделювання інтелектуальної діяльності юриста (2016)
Бандура О. О. - Онтологія права як складова філософії права (деякі міркування) (2016)
Нестерович В. Ф. - Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади як передумова утвердження демократії участі (2016)
Старицька О. О. - Соціальна сутність права та держави (2016)
Ткачук І. Д. - Формування українського законодавства на засадах християнського вчення (2016)
Бліхар В. С. - Принцип відповідальності в морально-професійному утвердженні працівників правоохоронних органів (філософсько-правова рефлексія) (2016)
Ібрагімов М. М. - Правова норма як соціокультурний феномен у постекзистенціалістському мисленні, Подік І. І. (2016)
Тітко Е. В. - Національна та міжнародна безпека в контексті захисту прав людини в умовах сьогодення (2016)
Островська Б. В. - Право людини на життя від моменту її зародження в контексті права та моралі (2016)
Цимбалюк М. М. - Історико-філософське та філософсько-правове обґрунтування правової допомоги (2016)
Шитий C. І. - Методологічні особливості законотворчості в галузі освіти в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (2016)
Ivchenko Yu. - Patriotism as the Structural Component of National Identity (2016)
Керевич О. В. - Методологічні аспекти обрання запобіжних заходів щодо неповнолітніх (2016)
Бутенко С. С. - Питання власності в контексті теорії суспільного договору (2016)
Яковіна О. Б. - Гносеологічні аспекти доказування в кримінальних провадженнях про розбої, учинені неповнолітніми (2016)
Макаренко Н. К. - Кримінальна субкультура як архаїчний феномен європейської цивілізації (2016)
Крайнюков О. М. - Оценка уровня опасности для природных ландшафтов пестицидов,обезвреженных фотохимическим методом (2015)
Ачасов А. Б. - Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів, Ачасова А. О., Тітенко Г. В., Селіверстов О. Ю., Сєдов А. О. (2015)
Холопцев А. В. - Изменчивость характеристик Дуная как фактор термической трансформации Средиземноморских воздушных масс, Берлинский Н. А., Морозов В. Н. (2015)
Лико Д. В. - Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ), Мартинюк В. О., Лико С. М., Осницька Н. О., Лисюк К. В. (2015)
Колісник А. В. - Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок (2015)
Карпець К. М. - Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів (2015)
Караїм О. А. - Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні, Лавринюк З. В. (2015)
Боярин М. В. - Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк), Нетробчук І. М., Савчук Л. А. (2015)
Юрасов С. М. - Статистичні інструменти аналізу часових закономірностей зміни якості водних об’єктів, Алексєєнко О. А. (2015)
Ільїна В. Г. - Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області, Чернякова О. І. (2015)
Лісняк А. А. - Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік (2015)
Полянський С. В. - Дефляційні процеси на ґрунтах Волинської області (2015)
Шагута М. О. - Баланс гумусу ґрунтів Волинської області та шляхи його стабілізації, Гулай Л. Д. (2015)
Чугай А. В. - Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони північно-західного Причорномор’я, Колісник А. В., Демяненко О. В., Романенко С. Е. (2015)
Олексенко В. М. - Установлення забруднення повітря неутилізованими батарейками, Олексенко В. В. (2015)
Шумілова А. В. - Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП "Слобожанський" (2015)
Titenko G. V. - Academic discipline "Alternative energy": a tutorial aspect, Kulyk M. I., Utkina K. B., Styles P., Wright J. L., Westwood R. (2015)
Костицький М. В. - Психологічні, юридичні та політичні аспекти запровадження української мови як державної (2016)
Хохліна О. П. - Проблема структури особистості у психології (2016)
Романенко О. В. - Методичні засади вивчення кореляційної парадигми у структурі курсу експериментальної психології (2016)
Павлишин О. В. - Взаємодія філософії, психології, семіотики в дослідженні свідомості та мислення (від давнини до Нового часу) (2016)
Бутенко С. С. - Особливості методології дослідження питань власності (2016)
Свириденко О. А. - Психологічна та кримінально-правова періодизація неповнолітнього віку (2016)
Бондаренко В. В. - Компоненти професійної компетентності працівників підрозділів патрульної служби Національної поліції України, Решко С. М., Ємчук О. І. (2016)
Мартишко А. Ю. - Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки поліцейських, Рябуха О. С. (2016)
Шелег Л. С. - Особистісні передумови виникнення психосоматичних розладів у працівників Національної поліції України (2016)
Карпушина Н. Б. - Місце інформаційної культури особистості в забезпеченні інформаційної діяльності слідчого (2016)
Шмерецький Є. Є. - Психологічні особливості допиту потерпілих від зґвалтувань (2016)
Левченко Н. О. - Юридико-психологічна сутність профілактики правопорушень (2016)
Матвєєва О. А. - Гендерні особливості агресивної поведінки у працівників слідчих підрозділів (2016)
Рибик Л. А. - Вторинний посттравматичний стресовий розлад у дружин учасників бойових дій (2016)
Матвєєва Ю. О. - Засади службового етикету в діяльності працівника Державної кримінально-виконавчої служби України, Конопацька О. М. (2016)
Сукач М. К. - Техника для очистки дна радиоактивно загрязненных водоемов (2011)
Колеватов Ю. В. - Направления совершенствования приводов систем нагружения летательных аппаратов при испытаниях в лабораториях прочности, Сабельников В. И., Куликов Э. Н., Серьезное А. Н. (2011)
Стась С. В. - Спеціальні струменеформуючі насадки на пожежні стволи (2011)
Гусак О. Г. - Перспективи використання осьових насосів для артезіанського водопостачання, Демченко O. A., Каплун І. П. (2011)
Емельянова И. А. - Результаты комплексных исследований процесса транспортирования крупнозернистых бетонных смесей при использовании малогабаритного оборудования, Непорожнев A. C., Гузенко С. А. (2011)
Ящук О. П. - Удосконалення конструкції гідроструменевого обладнання (2011)
Турик В. Н. - Вихревое движение в полуцилиндрической канавке на пластине, Бабенко В. В., Воскобойник В. А., Воскобойник A. B. (2011)
Шестаков A. A. - Определение потери полного давления жидкости с учетом ее сжимаемости при внезапном расширении трубопровода (2011)
Макаренкo P. A. - Влияние формы торцевой поверхности на структуру потока в цилиндрической вихревой камере (2011)
Виноградов A. Г. - Застосування програмного комплексу Flow Vision для дослідження властивостей водяних завіс (2011)
Гущин B. М. - Движение частиц сыпучего материала в пневмотранспортном трубопроводе при вращательном режиме перемещения аэросмесей, Гущин О. В., Рыбалко Р. И. (2011)
Вітенько Т. M. - Енергетичні аспекти застосування гідродинамічних кавітаційних пристроїв у технологічних процесах, Зварич Н. М., Зарецька Т. В. (2011)
Бурага A. Б. - Математичне моделювання структурованих течій полімерних матеріалів, Баляснікова O. A. (2011)
Гнатів P. M. - Розв'язок задач неусталенкх рухів операційним методом на основі дисипативної моделі, Микитин М. Й. (2011)
Дудюк B. О. - Аналіз розподілу потужності випромінювання оптичного квантового генератора (ОКГ) у потоці рідини малого діаметру, Саленко О. Ф. (2011)
Батлук B. А. - Апарати нового покоління для очистки повітря від пилу, Сукач Р. Ю. (2011)
Евтушенко A. A. - Улучшение массогабаритных характеристик динамических насосов за счет усовершенствования статорных элементов, Луговая С. О., Ольштынский П. Л., Твердохлеб И. Б. (2011)
Ванеев C. М. - Влияние некоторых режимных параметров на оптимальную окружную скорость рабочего колеса струйно-реактивной турбины, Бережной A. C., Королев С. К. (2011)
Гулый A. Н. - Разработка теории подобия высокооборотных лопастных насосов, Поклад A. A. (2011)
Андренко Л. М. - Метод розрахунку течії рідини у кільцевій щілині при обертанні валу, Дмитріенко О. В. (2011)
Чернюк B. В. - Розрахунок напірних розподільних трубопроводів, прокладених у потоці рідини (2011)
Ситников A. Е. - Оценка надежности электромагнитных клапанов с учетом причинных связей их отказов, Барилюк Е. И., Зайончковский Г. И. (2011)
Жилевич М. И. - Централизованная гидросистема для мобильных машин, Королькевич A. B., Королькевич В. А., Шевченко B. C. (2011)
Тихенко B. Н. - Исследование динамических характеристик гидроприводов подачи стола отделочно-расточных станков, Волков A. A. (2011)
Ремарчук И. П. - Усовершенствование гидросистемы машины для прокола грунта, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2011)
Сахно Ю. О. - Моделювання процесу стабілізації’радіального положення колінвала в модернізованій гідроопорі, Сахно Є. Ю., Тур Г. І., Шевченко Я. В. (2011)
Кузнецов Ю. М. - Настільний фрезерний верстат з чпк для навчального процесу у внз, Степаненко О. О. (2011)
Поліщук Л. К. - Привод транспортера для видалення стружки з токарного верстата, Кислиця Д. В., Бурденюк Д. В., Гуровський Я. Г. (2011)
Финкельштейн З. Л. - О компенсации утечек в гидросистемах с подпиточным одноплунжерным насосом, Ткачев Р. Ю. (2011)
Марус O. A. - Дослідження параметрів пневматичного калібратора яєць зернової молі, Голуб Г. А. (2011)
Міхневич Л. - Концепція побудови вищої юридичної освіти ранньої радянської доби: уроки історії (2016)
Протосавіцька Л. - Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким (2016)
Котух К. - Теоретичне розуміння принципів права (2016)
Горіславська І. - До питання правового регулювання ризиків діяльності у галузі генної інженерії, Клименко А. (2016)
Гарбуз Т. - Удосконалення правової охорони об’єктів промислової власності в Україні (2016)
Гафурова О. - Сучасні тенденції розвитку аграрного законодавства (2016)
Статівка А. - Про аксіологічні аспекти сучасного аграрного права (2016)
Уркевич В. - Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств (2016)
Курман Т. - Поняття та ознаки сталого розвитку сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової категорії (2016)
Марченко С. - Особливості правового регулювання рибного господарства в Україні (2016)
Самсонова Я. - Правове забезпечення державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2016)
Радченко А. - Принципи правового регулювання сортової діяльності в рослинництві (2016)
Петлюк Ю. - Правовий режим курортів і лікувально-оздоровчих місцевостей (2016)
Заплітна І. - Правова природа та характеристика земельної частки (паю) (2016)
Кондратюк Т. - Структурно-функціональна характеристика відновлювальних територій екологічної мережі України (2016)
Ліхтер М. - Правові засади управління санітарно-епідемічним благополуччям (2016)
Світличний О. - Захист прав людини і громадянина нормами публічного права (2016)
Гулак О. - Щодо питання публічно-правового забезпечення екологічної рівноваги (2016)
Бризгалова А. - Заходи забезпечення прийняття судових рішень в адміністративному судочинстві України та їх систематизація (2016)
Ємельяненко К. - Формування системи місцевого управління та місцевого самоврядування Республіки Казахстан у ХХ–на початку ХХІ століття (2016)
Майданевич А. - Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Піляй А. - Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття (2016)
Рафальський А. - Особливості механізму безперешкодної реалізації права на отримання адміністративних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах (2016)
Dolgopolov A. - Procedural manual pre-trial investigation (2016)
Приходько Ю. - Можливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних вибухів (2016)
Дейнега М. - Проблемні аспекти правового регулювання відбування покарання у виді довічного позбавлення свободи, Хайновський O. (2016)
Дадашев Б. А. - Розвиток чорноморського економічного співробітництва в контексті активізації інвестиційних процесів, Боярко І. М. (2013)
Божанова В. Ю. - Розробка і обгрунтування ефективного логістичного ланцюга щодо впровадження нової продукції на підприємствах, що втягуються в інтернаціоналізацію (2013)
Семчук Ж. В. - Інструментарій діагностики загрози банкрутства підприємства (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Формування доходів бюджетів різного рівня в контексті завдань бюджетного регулювання (2013)
Тимошенко М. В. - Результативність середньострокового бюджетного планування та її критерії (2013)
Алиев Ш. Т. - Приоритеты и проблемы специальных экономических зон в условиях глобализации (2013)
Реутов В. Є. - Соціально-економічні асиметрії у розвитку кластерів вертикально інтегрованих монополій у регіонах України, Силкін В. В. (2013)
Буцька О. Ю. - Комунальний банк як інститут сприяння соціально-економічного розвитку територіальних громад, Тимошенко О. В. (2013)
Вільгуцька Р. Б. - Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства (2013)
Ігнатченко Н. М. - Пріоритети включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір (2013)
Слободчикова О. А. - Інвестиційне забезпечення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в умовах проведення виробничої реструктуризації металургійних підприємств (2013)
Яресько Р. С. - Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності енергетичних підприємств (2013)
Бережанський М. М. - Технологічні платформи як інструмент активізації інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Руденко Н. О. - Облік доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів (2013)
Самойленко А. О. - Роль туризму у світовій економіці (2013)
Гєллєр Є. Б. - Роль управління в процесі формування бюджетної політики підприємства (2013)
Гой В. В. - Деякі особливості використання іноземного досвіду державного регулювання інституту банкрутства в українських умовах (2013)
Штиль І. В. - Система захисту інтересів вкладників кредитних спілок: світовий досвід та українська практика (2013)
Макеєва О. Л. - Реформування аудиторської діяльності в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн (2013)
Бутко Б. О. - Еволюцiйнi aспекти економiчних теорiй iнновaцiйного розвитку (2013)
Беглиця В. П. - Поняття та структура ефективного застосування фінансового механізму модернізації суднобудівної галузі (2013)
Андріяш В. І. - Моніторинг етнополітичної ситуації в Україні (на прикладі Миколаївської області) (2013)
Узунов Ф. В. - Моделі концесійних стосунків як перспективна форма партнерства державного і приватного секторів (2013)
Тимошенко О. В. - Роль сучасної держави у відтворення підприємницького потенціалу суспільства (2013)
Узунов В. В. - Обгрунтування механізму державно-приватного партнерства в регіоні (2013)
Шульга Н. Д. - Державна освітня політика в країнах Вишеградської групи (2013)
Корнієнко Т. О. - Державне управління у сфері телекомунікацій: деякі термінологічні аспекти (2013)
Орленко Я. Ю. - Методологічні аспекти формування механізму державної підтримки інвестиційної діяльності в сільському господарстві в контексті продовольчої безпеки України (2013)
Ірхіна С. В. - Інноваційно-інвестиційні механізми структурної модернізації та підвищення конкурентоспроможності галузі житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні (2013)
Антонюк В. В. - Основні науково-методологічні підходи до дослідження державної політики інформаційної безпеки (2013)
Буреш І. В. - Теоретичні та практичні питання взаємодії правоохоронних органів під час розкриття злочинів у сфері протидії торгівлі людьми (2013)
Бєлоусов А. В. - Роль сучасної держави в запобіганні і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Від редколегії (2010)
Польська І. - Камерний ансамбль: феноменологія жанру (2010)
Чернова І. - Рефлексія у сучасному камерно-інструментальному виконавстві (2010)
Рішко Н. - Соціологічний аспект камерної музики, Рішко А. (2010)
Зима Л. - Числова семантика в художньому просторі фортепіанного квінтету (2010)
Соколовський Ю. - Особливості орнаментики в квартетних творах композиторів XVIII–XIX століття (на прикладі розшифровки форшлагів) (2010)
Карпяк А. - Міфологічні сюжети в ансамблевих флейтових творах (2010)
Савицька Н. - Скрипкова соната К. Дебюссі : між буттям і небуттям (2010)
Карапінка М. - Камерно-ансамблева альтова соната у творчості французьких композиторів першої половини ХХ сторіччя (2010)
Мисько-Пасічник Р. - Камерно-інструментальна музика Василя Барвінського : на перетині композиторської творчості та музичної критики (2010)
Молчко У. - Дві рецензії Меланії Нижанківської на концертне життя Львова початку 30-х років ХХ сторіччя (2010)
Курило Г. - Додекафонія та серіалізм у камерній музиці Валентина Сильвестрова і Леоніда Грабовського (2010)
Діміняца О. - Риси постмодерної естетики в образній концепції "ТанГОпаку” Юрія Ланюка (2010)
Довгань П. - Українська камерно-інструментальна сюїта ХХ століття : досвід типології жанру (2010)
Зінків І. - Камерно-інструментальні ансамблі Миколи Лисенка (2010)
Павлишин С. - Камерно-інструментальна творчість Стефанії Туркевич (2010)
Жук Г. - Значення камерної творчості Василя Барвінського у становленні і розвитку української музики (2010)
Сивохіп В. - Струнний квартет Зиновія Лиська як втілення творчих засад львівських композиторів – представників "празької школи” першої третини ХХ ст. (2010)
Герега М. - Ансамблева віолончельна соната в Україні : cпецифіка становлення жанру (2010)
Менцінський Т. - Віолончельна соната Юрія Іщенка в аспекті еволюції стилю (2010)
Шестеренко І. - Жанрова амплітуда камерно-інструментальної творчості Віталія Кирейка (2010)
Слюсар Т. - Камерно-ансамблева соната середини ХХ століття у творчості представників польської гілки галицької музичної культури А. Солтиса і Т. Маєрського (2010)
Пославський А. - Ранні квартети Антона Веберна : еволюція жанру та композиторського стилю (2010)
Когут О. - Естетико-стильові особливості циклу "Kammermusik” П.Гіндеміта (2010)
Пірієв О. - Сонати для віолончелі та фортепіано Макса Регера як дзеркало стильової еволюції композитора (2010)
Ткачик М. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Ельснера – початковий етап розвитку жанру у Львові (2010)
Асталош Г. - Стильові особливості фортепіанної партії Квартету для скрипки, альта, віолончелі та фортепіано М. Колесси (2010)
Андрієвська В. - Ранні камерно-інструментальні ансамблі Віктора Камінського (2010)
Колісник О. - Гра тембрів у Камерній симфонії № 1 Євгена Станковича (2010)
Корчинський Ю. - Специфіка трактування тембру духових інструментів у Партиті № 7 Мирослава Скорика (2010)
Гумен О. - Юрій Іщенко. Квінтет для арфи, двох скрипок, альта та віолончелі (2010)
Станько А. - "Малеріана” як продовження традиції транскрипцій (2010)
Острих О. - "Реквієм-Квартет” Євгена Петриченка як приклад сучасного українського камерно-інструментального твору (2010)
Школьнікова А. - Камерно-інструментальна творчість одеських композиторів у контексті імпровізації (К. Майденберг, А. Тихоплав) (2010)
Ху Пінь. - Творчість Тан Дуна : між східною традицією та західним авангардом (Перший струнний квартет) (2010)
Гумецька М. - Становлення камерно-інструментальних жанрів у творчості композиторів Канади другої половини ХХ століття (2010)
Шуп’яна Т. - Кафедра камерного ансамблю та струнного квартету : минуле і сучасність (2010)
Зубко Н. - Камерно-інструментальне музикування у Львові 1896–1898 рр. на прикладі концертних сезонів Галицького музичного товариства (2010)
Грабовська О. - Музично-виконавська діяльність ансамблів Львова кінця ХХ – початку ХХІ століття як актуальна площина реалізації провідних тенденцій розвитку музичного життя (камерний аспект) (2010)
Мілодан Т. - Традиції Ф. Блюменфельда та Г. Нейгауза в практиці викладання камерного ансамблю у Львові (2010)
Ляхіна Т. - Фантазія Франца Шуберта С - dur для скрипки та фортепіано : особливості тематизму та композиційної структури (виконавське осмислення твору) (2010)
Юзюк З. - Про розвиток навичок ансамблевого музикування на матеріалі педагогічних творів українських композиторів ХХ ст. на уроці фортепіано (2010)
Старко В. - Специфіка роботи педагога духового камерного ансамблю (2010)
Пасічняк Л. - Ансамблеве виконавство на народних інструментах у контексті академічного камерного музичного мистецтва (2010)
Сидоренко В. - Категорія камерності в сучасній музиці (на прикладі українського академічного гітарного мистецтва) (2010)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр : школа камерної виконавської майстерності (2010)
Дика Н. - Львівський струнний квартет : феномен цілісності концертно-презентативних та освітньо-дидактичних аспектів (2010)
Мариняко Н. - Творчий портрет Віктора Косенка в інтер’єрі української культури 20 - 30-х років ХХ ст. (2010)
Маківничук Ю. - Львівський композитор та педагог Мар’ян Сіньо – укладач колекції фортепіанно-ансамблевої літератури (з матеріалів бібліотеки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка) (2010)
Канчалаба-Швайковська С. - Творчий портрет Алойзи Слядека в контексті музичної камерної культури Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Мізюк О. - Камерне музикування в творчому житті віолончеліста Емануеля Фойєрмана (2010)
Захарчук О. - Постать Яреми Якубяка в творчому житті Львівського камерного оркестру "Академія” (2010)
Відомості про авторів (2010)
From the Board (2010)
Барабаш Ю. - Т. Шевченко в європейському літературному полілозі (передні міркування до теми) (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Рецептивні константи прози Юстейна Ґордера (2016)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції в художній прозі Донни Тартт (на матеріалі роману "Щиголь" (2016)
Ленська С. - Образи китайців в українському малоформатному дискурсі 1920-х рр. (2016)
Таранік-Ткачук К. - Розвик наративної моделі англійського роману у творчості Генрі Філдінга "Історія Тома Джонса, Знайди" (2016)
Мусий В. - Сюжетный мотив двойничества в рассказе Эдогавы Рампо "Близнецы" (2016)
Тарасова Н. - Повість В. Г. Короленка "Діти підземелля" та оповідання Б. Д. Грінченка "Грицько" й "Украла": порівняльний аспект, Люлька В. (2016)
Конєва Т. - Нобеліанти в галузі літератури: українське коріння (2016)
Палий Е. - Древний Рим в художественном сознании В. Брюсова, Астахова С. (2016)
Таран З. - Динаміка образу жінки у творчості Едмона і Жуля Ґонкурів (2016)
Ніколенко К. - Концепт "Природа" у збірці "Нові поезії" Г. Гейне (2016)
Баландіна Н. - Cитуативна модель перекладу прагматичних кліше (2016)
Попов С. - О перцептивно-логической эволюции русского синтаксиса:управление (2016)
Юлдашева Л. - Заголовки творів сучасної української літератури: мотиваційний аспект (2016)
Федулова Л. І. - Тренди розбудови новітньої технологічної бази сфери забезпечення якості життя та здоров'я населення, Палиця С. В. (2013)
Євтушевська О. В. - Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства (2013)
Антоненко І. Я. - Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід (2013)
Ареф'єва О. В. - Передумови формування методології економічного дослідження, Капаруліна І. М. (2013)
Шпак Л. О. - Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні (2013)
Ломаченко Т. И. - Финансовые индикаторы устойчивого экономического развития (2013)
Бєгун А. В. - Оцінка економічної ефективності інформаційної безпеки підприємства (2013)
Абакуменко О. В. - Кон'юнктура фінансового ринку: підходи до визначення дефініції (2013)
Дикань В. В. - Мотиваційний комплекс промислово-логістичної інтеграції в машинобудуванні України (2013)
Чехович Г. Т. - Аналіз і формування ефективної стратегії соціально-економічного розвитку регіонів країни (2013)
Шукалович В. Ф. - Переробка м'яса: визначення ланцюга формування вартості продукції, ризиків та інвестицій в специфічні активи (2013)
Григор'єва М. І. - Інвестиційна привабливість України: проблеми та можливості (2013)
Бахматюк О. Р. - Інституційне середовище реалізації інвестиційного процесу у аграрному секторі економіки регіону (2013)
Крупська В. О. - Cтруктура та особливості формування інноваційного потенціалу підприємств поштового зв'язку (2013)
Корсак В. І. - Роздрібна торгівля як невід'ємна складова сталого розвитку регіонів (2013)
Лисенко В. С. - Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров'я (2013)
Жеваго А. В. - Особливості функціонування міжнародного та вітчизняного ринку форфейтингу (2013)
Іксарова Н. О. - Напрями удосконалення видової структури торгівлі послугами в контексті зміцнення економічного суверенітету України (2013)
Сініцин О. О. - Аспекти формування капіталу ТНК в умовах світової фінансової кризи (2013)
Редько О. В. - Енергозбереження в машинобудівній галузі (2013)
Травінська С. І. - Сутність категорії "поточні зобов'язання" в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства (2013)
Роговський С. О. - Місце віртуального маркетингу в загальній теорії науки (2013)
Зотова Є. В. - Оцінка діяльності туристично-рекреаційних підприємств АР Крим (2013)
Озйигид А. С. - Вопросы определения социально-экономической сущности туризма в современных экономических условиях (2013)
Узунов В. В. - Державно-приватне партнерство в узгодженні інтересів суб'єктів інноваційної політики (2013)
Сиченко В. В. - Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу, Сиченко О. О. (2013)
Дєгтяр О. А. - Інституціональні чинники формування громадянського суспільства (2013)
Узунов Ф. В. - Вдосконалення механізму взаємодії держави і підприємницьких структур (2013)
Орленко Я. Ю. - Розвиток вертикально-інтегрованої інституційної системи апк в контексті продовольчого забезпечення України (2013)
Телицька В. А. - Особливості передачі земельних ділянок в м.Києві в сучасних умовах надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин (2013)
Гуськова І. Б. - Комунальна власність як ресурс місцевого самоврядування (2013)
Сидорова К. Г. - Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні на сучасному етапі (2013)
Самофалова О. Ю. - Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні (2013)
Старенький В. П. - Ікс-промені: 120 років тріумфу та дискусій, Шармазанова О. П., Авер’янова Л. О., Самофалов І. О., Баранник Є. О., Гірник С. А. (2016)
Сінайко В. В. - Післяопераційна хіміопроменева терапія з використанням різних осередкових доз променевого лiкування та темозоломіду у хворих на гліобластому, Демешко П. Д., Артемова Н. О. (2016)
Куцевляк В. Ф. - Клініко-лабораторні показники в патогенезі формування стоматологічної патології у осіб чорнобильського контингенту, Волков С. М., Велігоря І. Є., Любченко О. В. (2016)
Білий О. М. - Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози, Красносельський М. В., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В., Радченко О. А. (2016)
Сорочан П. П. - Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на рак тіла матки після проведення хірургічного лікування, Міхановський О. А., Громакова І. А., Прохач Н. Е., Толкачов Ю. А., Громакова І. С. (2016)
Білозор Н. В. - Вплив конформної променевої терапії на розвиток променевих пульмонітів у хворих на недрібноклітинний рак легені, Карвасарська В. В., Старенький В. П., Сухіна О. М., Кулініч Г. В., Артюх С. В. (2016)
Васильєв Л. Я. - Інформаційна модель бази катамнестичних даних пацієнтів, хворих на онкопатологію щитоподібної залози та тиреотоксикоз для проведення ретроспективного дослідження методом випадок – контроль, Радзішевська Є. Б., Кулініч Г. В., Луховицька Н. І. (2016)
Пальчик С. М. - Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини, Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Грузкова М. Б. (2016)
Артамонова Н. О. - Наукометричний аналіз сучасного стану проблеми лікування недрібноклітинного раку легені, Старенький В. П., Павліченко Ю. В., Білозор Н.В., Смирнова Г. О. (2016)
Красносельський М. В. - Випадок множинного метастатичного ураження геніталій при раці шлунка, Сухін В. С., Балака С. М., Сухіна О. М., Панов О. В., Датченко О. А., Пономарьов І. М. (2016)
Павліченко Л. В. - Сучасні методи діагностики, лікування та прогнозування онкозахворювань (реферативний огляд патентів), Смирнова Г. О., Кондрашова О. І. (2016)
Цикли проведення постійнодіючих курсів стажування ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" на 2017 рік (2016)
Календарний план проведення циклів кафедрою рентгенології та дитячої рентгенології Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2017 рік (2016)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2017 рік (2016)
План циклів кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2017 рік (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології" (27 квітня 2017 р., м. Харків) (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози" (1 червня 2017 р., м. Харків) (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні" (21-22 вересня 2017 р., м. Харків) (2016)
Видатний радіології А. В. Важенін став академіком (2016)
Покажчик авторів ХХІV тому УРЖ (2016)
Перелік рецензентів ХХІV тому УРЖ (2016)
Малиш Л. О. - Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології (2016)
Сусська О. О. - Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки (2016)
Новик Т. О. - Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі, Винницький М. І. (2016)
Куц М. P. - Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні (2016)
Карась Т. О. - Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування, Оксамитна С. М. (2016)
Бовгиря І. В. - Міжгенераційні зміни релігійної ідентичності у Східній та Центральній Європі (2016)
Домащенко М. А. - Патерни споживання музики в Україні (2016)
Бучельнікова М. І. - Сучасна українська культурна модель романтичних стосунків серед київської молоді, Оленченко С. О., Мальцева К. С. (2016)
Марценюк Т. О. - Чинники залучення батьків гомосексуальних дітей до ЛГБТ-руху в Україні, Колеснік В. С. (2016)
Поліщук О. П. - Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА, Баталова Д. Ю. (2016)
Степурко Т. Г. - Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Георгіаді Н. Г. - Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство, Федорчак О. Є. (2013)
Череп А. В. - Дослідження основ розробки інвестиційного бізнес-плану підприємства, Коробов О. О. (2013)
Пономаренко Д. В. - Привлечение инвестиций путем увеличения уставного фонда акционерных обществ и их налогообложение (2013)
Ломаченко Т. И. - Современные аспекты налогового регулирования (2013)
Абакуменко О. В. - Дослідження розвитку конкурентного середовища фінансового ринку України (2013)
Корнєєв М. В. - Формування концептуальних засад розвитку суб'єктів фінансового сектору в умовах глобалізації (2013)
Шуба О. А. - Особливості єврооблігаційних запозичень країн з ринками, що розвиваються (2013)
Луцька Н. І. - Функції держави у регулюванні національної економіки (2013)
Процюк Т. Б. - Методичний підхід до діагностики конкурентоспроможності промислових підприємств, Цибульський Ю. І., Цюх С. І. (2013)
Савчук В. А. - Фінансове забезпечення виконання функцій держави (2013)
Чехович Г. Т. - Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах (2013)
Теплицька А. О. - Програмно-цільове планування у реалізації державних програм розвитку (2013)
Строкаченко О. І. - Ознаки класифікації статистичних одиниць при формуванні інформаційної системи енергетичної статистики (2013)
Бібен О. І. - Еволюція категоріального змісту інновацій в економічних теоріях різних наукових шкіл (2013)
Гладинець Н. Ю. - Групування регіонів України за ступенем активності інноваційної діяльності у промисловості (2013)
Шаповал І. О. - Еволюція форм діяльності ТНК у країнах, що розвиваються, під впливом технологічного прогресу (2013)
Галан О. Є. - Організаційно-інформаційна модель управління трудовим потенціалом машинобудівного підприємства (2013)
Шпак Л. О. - Генерування процедур цілеорієнтованого управління розвитком регіональними туристично-рекреаційними комплексами (2013)
Грабовенська С. П. - Напрями підвищення конкурентоспроможності України в туристичній сфері (2013)
Маховський Д. В. - Складові підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кушнерик О. В. - Оцінка мотивації праці персоналу підприємства з переробки сільськогосподарської продукції: інноваційний підхід (2013)
Сиротюк Ю. В. - Компанії зі страхування життя як учасники фінансового ринку України (2013)
Меленцова О. В. - Ризики зовнішньоекономічних відносин і їх інституційних трансформацій (2013)
Стеценко С. П. - Облікові системи різного рівня як основа забезпечення економічної безпеки (2013)
Узунов В. В. - Побудова механізму реалізації інноваційної політики (2013)
Узунов Ф. В. - Реалізація функцій бізнесу і держави як об'єктивна основа існування партнерських відносин (2013)
Гасюк І. Л. - Фізична культура і спорт в системі забезпечення національної безпеки України (2013)
Васюк Н. О. - Визначення критеріїв оцінки ефективності державного управління підготовкою керівників для системи охорони здоров'я в Україні (2013)
Баранов О. П. - Комплексне дослідження впливу інновацій на ефективність функціонування суб'єктів державної спеціальної служби транспорту в системі національної безпеки України (2013)
Орленко Я. Ю. - Розвиток механізмів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в контексті продовольчого забезпечення населення (2013)
Сірик В. В. - Особливості управління державними комерційними підприємствами оборонно-промислового комплексу (організаційно-правовий аспект) (2013)
Теодорович Д. О. - Школи підготовки стратегічних планів соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів як ефективний механізм управління (2013)
Олабин О. В. - Трансформація державного управління в умовах демократичного транзиту (2013)
Жилка К. І. - Європейський досвід державного управління системи охорони здоров'я дітей (2013)
Бакиров В. - Миссия социологии в современном мире (2012)
Оніщук В. - Управлінська складова забезпечення якості освіти в умовах її модернізації (2012)
Овсянников А. - Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества (2012)
Сидоренко О. - Зовнішнє незалежне оцінювання у контексті підвищення якості освіти (2012)
Арбенина В - Стан навчальних практик сучасного студентства як соціокультурний бар’єр модернізації вищої школи України, Сокурянська Л. (2012)
Лукащук В. - Управління реформами вищої освіти: європейський досвід (2012)
Злобина Е. - Ценностные основания образов жизненного успеха – результат визуального исследования, Бевзенко Л. (2012)
Кислова О. - Трансформация концепции знания в эпоху Интернета (2012)
Гоманюк М. - Соціально-лінгвістичні аспекти формування територіального варіанту російської мови в Україні (2012)
Чернявська O. - Фітнес як стиль життя: особливості розвитку в Україні (на прикладі мегаполісів) (2012)
Солдатенко І. - Євроінтеграція через стандарти освіти (на прикладі PR-освіти в Україні), Гужва О. (2012)
Даниленко О. - От "рамы картины" Г. Зиммеля до картины как "феноменологического симулякра" в преподавании социологии (2012)
Ковалева И. - Социокультурный подход в преподавании истории социологи: жанр этюда и эссе (2012)
Корытникова Н. - Методические проблемы и опыт использования видеоматериалов в преподавании социологических дисциплин (2012)
Городяненко В. - Риторика украинского федерализма – быть или не быть? (2012)
Соціально-політичні трансформації в пострадянських державах: 1991-2011 ("круглий стіл" в межах ХVI міжнародної конференції "Харківські соціологічні читання") (2012)
Полиголосность социокультурного подхода (анализа) ("круглый стол" в рамках ХVI международной конференции "Харьковские социологические чтения") (2012)
Місце соціології в системі університетської освіти: матеріали Інтернет-конференції (2012)
Бакиров В. - Расширение горизонта экономической социологии (рецензия на учебное пособие: Слласте Г. Г. Экономическая социология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 480 с.) (2012)
Голиков А. - Заинтересованный взгляд на интересное научное исследование интересов (Рецензия на коллективную монографию: Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / за ред. О. Злобіної. – К. : Інститут соціології НАН України, 2011. – 320 с.), Сокурянская Л. (2012)
Кононов І. - Освіта перед соціологічним дзеркалом (Рецензія на книгу: Щудло Світлана. Вища освіта у пошуку якості: quo vadis / Світлана Щудло. – Харків – Дрогобич: Коло, 2012. – 340 с.) (2012)
Панькова О. - Лики нового мира: иллюзии и реальность (Рецензия на книгу: Сохань И. Философия благотворительности. Счастье и грех / И. Сохань. – К. : Наукова думка, 2010. – 288 с.) (2012)
Полумієнко С. К. - Ресурсно-онтологічний підхід до оцінки рівня національного розвитку, Стрижак О. Є., Трофимчук О. М. (2016)
Мокін В. Б. - Метод оцінювання параметрів стаціонарних джерел викидів на основі моделі Гауса за даними оперативного моніторингу зони розсіювання, Дзюняк Д. Ю. (2016)
Rowland Z. - Optimization of a company’s property structure aiming at maximization of its profit using neural networks with the example of a set of construction companies, Vrbka J. (2016)
Крета Д. Л. - Інформаційна технологія аналізу та оцінки забруднення складових довкілля (2016)
Suler P. - Optimizing the capital structure of the company to maximize its profits by using neural networks on the example of building companies (2016)
Коваленко О. В. - Розподіл тритію в органічній речовині рослин на прикладі кульбаби лікарської, Кряжич О. О. (2016)
Калюх Ю. І. - Прикладна реалізація моделей ґрунтового середовища в геотехніці: від моделі Біо до моделі граничної рівноваги, Клименков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Васянин В. А. - Задачи построения доставочных и сборочных маршрутов перевозки мелкопартионных грузов во внутренних зонах иерархической автотранспортной сети, Ушакова Л. П. (2016)
Венгерський П. С. - Чисельне дослідження енергетичних рівнянь варіаційної задачі сумісного руху поверхневих і підземних водних потоків на водозаборі, Шинкаренко Г. А. (2016)
Макаренко І. П. - Моделювання макроекономічного середовища здійснення трансмісій (2016)
Flaks V. L. - Funnel based reventure attribution of online canpaigns (2016)
Глушкова В. В. - Концепция В.М. Глушкова по управлению научно-техническим прогрессом (2016)
Путренко В. В. - Визначення якості повітря на основі інтелектуального аналізу даних дистанційного зондування, Назаренко С. Ю. (2016)
Омельянчик Д. А. - Емпірична валідація агентно-орієнтованих моделей на прикладі моделі промислового виробництва у Польщі (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
Мямлин С. В. - Ученый-динамик и динамичный человек. К 80-летию профессора Виктора Даниловича Дановича (2016)
Мямлін С. В. - Інженер, механік, вчений. До 80-річчя з дня народження професора Савчука Ореста Макаровича, Довганюк С. С. (2016)
Franekowa M. - Modelling of Safety-related Communications for Railway Applications, Luley P. (2016)
Беляев Н. Н. - Модели оценки уровня загрязнения атмосферы при транспортировке сыпучих грузов, Оладипо М. О. (2016)
Еловой И. А. - Расчет оптимальных интервалов для выбора режимов взаимодействия станций и путей необщего пользования, Потылкин Е. Н. (2016)
Zhukovytskyy I. V. - Use of Microcontroller for Measuring Shaft Speed of Diesel Locomotive Hydraulic Transmission, Kliushnyk I. A. (2016)
Dubynets L. V. - Energy Saving During Operation of Equipment With Non-controlled Electric Drive in Locomotive Depot, Marenych O. L., Baliichuk O. Yu., Kortohus A. S. (2016)
Арбузов М. А. - Експериментальні дослідження взаємодії колії та рухомого складу в межах з’їзду, Патласов О. М., Токарєв С. О. (2016)
Даниленко Э. И. - Расчет характеристик жесткости и упругости рельсовой нити при кручении под воздействием вертикальных и горизонтальных сил (2016)
Джаббаров С. Т. - Исследование аэродинамического давления при прохождении высокоскоростного поезда (2016)
Курган Д. М. - Основи математичного опису хвильової моделі поширення напружень у залізничній колії (2016)
Belimenko S. S. - Modeling of Temperature Fields in a Solid Heat Accumullators, Ishchenko V. O, Gabrinets V. O. (2016)
Шинкаренко В. І. - Конструктивне моделювання зони розподілу енергії рекуперації тяги постійного струму, Саблін О. І., Іванов О. П. (2016)
Гайворонський О. А. - Умови забезпечення якості відновлених наплавленням залізничних коліс (2016)
Крайс Р. - Використання шестигранних суцільнометалевих самостопорних FS-гайок у рухомому складі залізниць ширини колії 1520 мм, Лісничий В. С. (2016)
Muradian L. A. - Probabilistic-physical Approach to Describe and Determine the Reliability of Cars (2016)
Petrenko V. D. - Features of Drilling-and-blasting at Construction of Beskidskiy Tunnel, Tiutkin O. L., Proskurnia S. T. (2016)
Гончаренко В. В. - Соціально-економічна ефективність кооперативних підприємств та національних кооперативних систем (нові теоретико-методологічні підходи), Мілька А. І. (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування корпоративної культури підприємств в умовах євроінтеграційних змін в економіці України (2016)
Дробиш Л. В. - Удосконалення механізмів ефективного управління якістю праці на підприємствах туризму (2016)
Колонтаєвський О. П. - Оцінка інвестиційної активності та можливості залучення інвестицій для комунальних підприємств, Шаповаленко Д. О. (2016)
Лугівська О. П. - Методичні засади оптимізації доходів і витрат підприємства для забезпечення результативності бізнесу, Лугівська Л. А. (2016)
Мельник І. М. - Якість прибутку як засіб аналізу та оцінки ефективності функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації (2016)
Зінченко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку форм організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2016)
Іванова О. М. - Алгоритм управління інформаційними потоками туристичних підприємств (2016)
Капліна А. С. - Методичний підхід до оцінки якості готельних послуг (2016)
Нестефоренко В. В. - Інноваційна активність працівників як чинник підвищення продуктивності праці (2016)
Орлов О. В. - Участь кредитних спілок у розвитку зеленого туризму – вагомий фактор відродження сільських громад (2016)
Сергійчук В. О. - Соціально-економічний розвиток туристичного бізнесу України в умовах європейської інтеграції (2016)
Гладка В. В. - Взаємодія органів державного фінансового контролю у процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів (2016)
Соколова А. М. - Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура (2016)
Зось-Кіор М. В. - Прийняття рішень на основі оцінювання інтегральних показників ефективності управління (2016)
Іванюта В. Ф. - Стратегія економічного розвитку національної економіки (2016)
Kundieieva G. - Food safety: aim and evaluation (2016)
Гусейнов М. М. - Сельское хозяйство Азербайджана и направления его инновационного развития (2016)
Лозова О. В. - Державне управління інноваційною продукцією аграрного сектора національної економіки України (2016)
Зелінський А. Ю. - Підходи до класифікації трансакційних витрат для цілей управління (2016)
Білозубенко В. С. - Економіка даних як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві, Поляков М. В. (2016)
Манн Р. В. - Способи вдосконалення системи викладання дисципліни "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах із використанням дистанційних технологій навчання (2016)
Андрейчук В. Я. - Перевірка ефективності авторської програми підготовки спортсменів у поштовху гир з довгим циклом на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Афанасьєв С. М. - Гендерні особливості рухливості хребта і витривалості м'язів тулуба дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави (2016)
Бойченко Н. В. - Оптимізація навчальної роботи студентів спеціалізації "фізичне виховання та спорт" за допомогою спеціально розробленого дистанційного курсу "спортивна метрологія", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016)
Герцик А. М. - Фахівець з фізичної реабілітації як підсистема фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Дёмина А. А. - Актуальные проблемы женсокго спортав странах северной Африки и ближнего востока (2016)
Івасик Н. О. - Основні принципи фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями в умовах стаціонару (2016)
Кубай Г. В. - Ефективність експерементального змісту фізичного виховання у поліпшенні показників фізичної підготовленості студентів медичного коледжу (2016)
Кузнєцова О. Т. - Кореляційні взаємозв'зки показників фізичної підготовленості та морфофункціонального стану студентів спеціального навчального відділення (2016)
Маржина О. О. - Педагогічні умови формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів медичних ВНЗ (2016)
Рожков В. О. - Вплив морфологічних показників на показники технічної підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Сапрун С. Т. - Удосконалення системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні (2016)
Терещенко О. В. - Вплив фізичних вправ на організм студента (2016)
Тимочко-Волошин Р. І. - Особливості розпорядку дня та ставлення до фізичногого виховання учнів спеціальних медичнихгруп 5-9 класів сільських шкіл (2016)
Тимошенко О. В. - Динаміка показників силових і швидкісно-силових здібностей студенток спеціальних медичних груп упродовж періоду навчання у внз, Грибан Г. П. (2016)
Хотінь Я. В. - Особливості фізичної підготовки курсантів різних військових спеціальностей (2016)
Чухловіна В. В. - Современные коррекционные программы, используемые в физическом воспитании детей младшего школьного возраста со спастическими формами дцп (2016)
Басс Д. Я. - Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки: досвід США та Німеччини (2016)
Проців О. Р. - Забезпечення права власності на мисливські види тварин у Галичині в 1875 – 1939 рр. (2016)
Шутак І. Д. - Роль юридичної техніки в системно-структурному вдосконаленні правової системи України (2016)
Вітів В. А. - Інформаційні права як складова четвертого покоління прав людини (2016)
Ємельяненко К. О. - Державний нагляд за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України (2016)
Колюх В. В. - Інститут конституційної скарги: європейський досвід і Україна (2016)
Миколенко В. А. - Європейські стандарти діяльності прокуратури як важливий чинник реформування правоохоронної системи (2016)
Мищак І. М. - До питання легальності проголошення незалежності України та виходу її зі складу срср у 1991 році (2016)
Павроз Т. В. - Становлення правового інституту церкви в Італії (2016)
Вайцеховська О. Р. - Міжнародний фінансовий правопорядок: структурно-інституційна характеристика (2016)
Куровська І. А. - Дотримання принципу верховенства права в контексті євроінтеграції (2016)
Воронченко О. В. - До питання визначення сутності опціонів та їх ролі у структурі фінансових інструментів (2016)
Маргасова В. Г. - Прогнозування трансформаційних процесів на фондовому ринку України за допомогою нелінійної моделі Вайдліха (2016)
Гришова І. Ю. - Роль консюмеризму в соціально-економічних процесах, Шестаковська Т. Л. (2016)
Мандибура В. О. - Проблеми забезпечення антикорупційної спрямованості вітчизняного законодавства (2016)
Наумов О. Б. - Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу, Стоянова-Коваль С. С. (2016)
Русан В. М. - Стан та перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні (2016)
Баровська А. В. - Впровадження концепції "зрозуміла мова" в діяльності органів влади: досвід Швеції та Канади (2016)
Глущенко Ю. А. - Бюджетне забезпечення місцевого самоврядування в процесі децентралізації влади в Україні (2016)
Зелінський С. Е. - Оцінка спроможності громад в Україні (2016)
Ляшенко О. О. - Електоральний вибір жителів Галичини як джерело для удосконалення державної регіональної політики в Україні (2016)
Васянин В. А. - Экономико-математические модели задачи распределения потоков в многопродуктовой коммуникационной сети, Трофимчук А. Н., Ушакова Л. П. (2016)
Кряжич О. О. - Спосіб опису забрудненої території: програмна реалізація, Коваленко О. В., Іванченко В. В. (2016)
Венгерський П. С. - Аналіз різних підходів для опису математичних моделей фільтрації рідини в насиченій зоні ґрунту, Трофимчук О. М. (2016)
Макаренко І. П. - Системне макроекономічне середовище і економічний розвиток (2016)
Полумієнко С. К. - Індикативний аналіз процесів національного розвитку, Горда С. Є. (2016)
Стефанишин Д. В. - Екстраполяційне прогнозування за даними рядів динаміки з використанням ситуаційних та індуктивних моделей (2016)
Романчук К. Г. - Метод оцінки значущості за Фусселем – Веслі модельних сценаріїв системних аварій на потенційно небезпечних об’єктах (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
Криворучко И. А. - Лапароскопическая пластика паховых грыж, Сивожелезов А. В., Сыкал Н. А., Чугай В. В., Андреещев С. А. (2017)
Запорожченко Б. С. - Индивидуальная хирургическая тактика у больных хроническим панкреатитом, Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Бородаев И. Е., Колодий В. В., Запорожченко М. Б., Зубков О. Б. (2017)
Смирнова Л. М. - Анестезиологическое обеспечение панкреатодуоденальной резекции (2017)
Полухов Р. Ш. - Аноректальная дисфункция, возникшая после хирургического лечения болезни Гиршспрунга и ее коррекция (2017)
Романюк О. М. - Операція легеневого аутографта у пацієнтів дитячого віку, Климишин Ю. І., Артеменко Є. О., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2017)
Іванюк А. В. - Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу. Технічні аспекти (2017)
Фуркало С. Н. - Опыт полностью чрескожного эндопротезирования аневризм инфраренальной части аорты, Хасянова И. В., Власенко Е. А., Гиндич П. А. (2017)
Саволюк С. І. - Ендовенозна електрозварювальна облітерація великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Ходос В. А., Геращенко Р. А. (2017)
Венгер І. К. - Забезпечення інтраопераційного гемостазу при реваскуляризуючих втручаннях, Костів С. Я., Колотило О. Б., Зарудна О. І., Костів О. І. (2017)
Шевчук І. М. - Причини та шляхи поширення флегмони шиї на середостіння з виникненням низхідного гнійного медіастиніту, Сніжко С. С. (2017)
Опанасенко М. С. - Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври, Шалагай С. М., Климець Э. В., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2017)
Дужий І. Д. - Шляхи подолання хірургічних помилок при больовому абдомінальному та торакальному синдромах, Гресько І. Я., Дужий В. І., Олещенко Г. П. (2017)
Веселовская Н. М. - Эффективность комбинированной микрохирургической техники при тяжелом травматическом повреждении глазного яблока, Веселовская З. Ф., Жеребко И. Б. (2017)
Андрющенко В. В. - Лазеріндукована склеротерапія кіст грудної залози, Лукавенко І. М., Язиков О. В. (2017)
Григоренко В. М. - Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози, Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Горбань Л. В., Клепко А. В. (2017)
Трибушний О. В. - Аналіз летальності за ускладненого синдрому діабетичної стопи та сепсису, Шаповал С. Д., Савон І. Л., Новак В. В. (2017)
Пономаренко О. В. - Вибір методу оперативного втручання у хворих з дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми (2017)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксенотрансплантації нейрогенних стовбурових клітин у комплексі з тканинним матриксом NeurogelTM на відновлення рухової функції спинного мозку щура після експериментальної спінальної травми, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г., Нестеренко Д. Г. (2017)
Моргун А. С. - Корекція внутрішньочеревного тиску у щурів при гострому панкреатиті шляхом введення міорелаксанту тривалої дії піпекуронію броміду, Суходоля А. І., Кабанов О. В., Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2017)
Артьоменко В. В. - Система оцінки лапароскопічних знань та їх застосування при симуляційному навчанні, Носенко В. М. (2017)
Віталій Іванович Цимбалюк до 70-річчя від дня народження (2017)
Рыбаков С. И. - Становление эндокринной хирургии в Украине. Харьковская школа эндокринных хирургов (2017)
Loshytskyi M. - Contents and Directions of Police Activity in Terms of Reforming the Law Enforcement System of Ukraine (2016)
Басиста І. В. - Особливості провадження освідування та огляду під час розслідування використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, Розкошинська С. О., Максимів Л. В. (2016)
Ємець О. М. - Особливості фіксації підрозділами кримінальної поліції фактичних даних щодо створення або утримання місць розпусти (2016)
Соф’їн М. І. - Процесуальні принципи і гарантії забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2016)
Неганов В. В. - Удосконалення взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами Державної аудиторської служби України під час призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні (2016)
Грібов М. Л. - Прихована фіксація фактів одержання неправомірної вигоди службовою особою в публічно доступних місцях (2016)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність службових осіб за створення злочинних об’єднань та участь у них (2016)
Макаренко Н. К. - Організована та професійна злочинність в Україні: взаємозумовленість і взаємовплив (2016)
Haievskyi I. - Risk Assessment In the Field of Combating Money Laundering and Terrorism Financing In Ukraine: Procedure and Outcomes (2016)
Джужа А. О. - Віктимологічне запобігання злочинам проти навколишнього природного середовища в Україні (2016)
Запотоцький А. П. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері будівництва (2016)
Вавриш А. В. - Особливості побудови моделі організації запобігання злочинам у будівельній галузі (2016)
Груздь О. І. - Спосіб учинення умисного вбивства в разі перевищення меж необхідної оборони (2016)
Коваль О. В. - Особливості самозахисту майнових прав на житло (2016)
Підюков П. П. - Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткування спеціальної підготовки її суб’єктів, Калиновський О. В. (2016)
Давиденко В. С. - Спеціальні знання в розслідуванні економічних злочинів (2016)
Самофалов Л. П. - Правова держава як фактор розвитку громадянського суспільства, Самофалов О. Л., Шевченко Д. М. (2016)
Юсупов В. В. - Періодизація розвитку криміналістики: проблеми термінології та визначення критеріїв (2016)
Цюприк І. В. - Стан наукового дослідження проблем доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю (2016)
Губар С. В. - Прокурорський нагляд за діяльністю органів дізнання, досудового слідства та суду в УСРР в умовах примусової колективізації (1927–1933 роки) (2016)
Ракул О. В. - Генеза державної фіскальної політики в Україні (2016)
Ковригіна В. Є. - Адміністративно-правова характеристика детермінанти "мета екстреної медичної допомоги" (2016)
Dutka Kh. - Features of European Justice Development: Experience of Strategic Planning (2016)
Цуцкірідзе М. С. - Правові та організаційні засади вдосконалення процесуальної діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, Климчук М. П. (2016)
Bohatyriov I. - Doctrinal Provisions of Penitentiary Law Developments (2016)
Тахтай О. В. - Становлення та розвиток механізму державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні (2016)
Гончаров В. В. - Конфіденційне співробітництво: нормативно-правовий аспект (2016)
Федосєєва Т. Р. - Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання (2016)
Петришин О. В. - Сучасний підхід до вдосконалення механізму реалізації публічної влади в Україні (2016)
Корнієнко М. В. - Науковий пошук способів запобігання сексуальній експлуатації в Україні (2016)
Божанова В. Ю. - Теоретичні основи формування стратегії розвитку будівельних підприємств при інвестуванні в житло регіонів, Гриненко В. В. (2013)
Cаженюк В. С. - Реалізація економіко-математичних моделей оптимального інвестування методом фіктивних областей (2013)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговое управление инновационным развитием промышленных предприятий (2013)
Політова І. В. - Дослідження методів тарифоутворення як одного із головних факторів, що впливає на інвестиційну діяльність операторів телекомунікацій (2013)
Близнюк В. В. - Вплив зовнішньоекономічних процесів на потенціал соціально-економічних змін в Україні, Юрик Я. І. (2013)
Антощишина Н. І. - Система державного регулювання авіаційних перевезень в Україні (2013)
Шапуров О. О. - Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз (2013)
Шапурова О. О. - Систематизація методологічних аспектів оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища сукупного економічного потенціалу підприємства (2013)
Чехович Г. Т. - Принципи формування системи економічної безпеки регіону (2013)
Шпак Л. О. - Деякі аспекти інституціонально-економічних передумов формування та регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Харламова А. О. - Особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ в Україні (2013)
Горбань В. Б. - Особливості побудови дієвої системи мотивації працівників у системі державної служби (2013)
Бодрецький М. В. - Управління власним капіталом банків (2013)
Письменна О. Б. - Економічне обгрунтування подальшого розвитку уранодобувних комплексів України (2013)
Кирлик Н. В. - Сутнісні ознаки та оцінка ефективності інвестицій в людський капітал підприємства (2013)
Кисельов О. Л. - Інвестиційно-кумулятивна модель структурної політики (2013)
Прокоф'єва О. В. - Аналіз українського ринку перестрахування в період глобальної рецесії (2013)
Бабкевич У. П. - Принципи економічного стимулювання ефективного відтворення спроможності лісових екосистем поглинати парникові гази (2013)
Миколенко А. А. - Основні чинники впливу на ринок золота (2013)
Добровенко О. А. - Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України (2013)
Дмитрів В. І. - Оцінка основних тенденцій інноваційного розвитку підприємств в регіонах України (2013)
Матвєєв П. М. - Сучасні тенденції розвитку системи землеволодінь та землекористувань в Україні (2013)
Карнаушенко А. С. - Основи фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Котова Ю. В. - Фиктивная и реальная составляющие стабильности денежной единицы (2013)
Османлы Джейхун Юнус оглы - Нефтедобыча в Азербайджане и ее влияние на экономическое развитие страны (2013)
Стеценко С. П. - Теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки регіону на основі соціально-економічного моніторингу (2013)
Матюрін І. В. - Цілі та завдання соціального захисту військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил та правоохоронних органів України (2013)
Узунов В. В. - Основні засади формування інноваційної політики регіону (2013)
Узунов Ф. В. - Державне регулювання розвитку партнерства бізнесу і влади (2013)
Єрмолаєв Д. І. - Реформування розвідувальних, контррозвідувальних та спеціальних служб після холодної війни: світовий досвід (2013)
Плахотний М. П. - Нормативно-правове регулювання діяльності державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки (2013)
Кулинич О. А. - Основні засади державного регулювання інноваційного розвитку (2013)
Федорчук Є. Д. - Державний контроль у контексті транспортної стратегії України (2013)
Кудлата К. В. - Державне управління фізичною культурою та спортом на регіональному рівні: поняття та сутність (2013)
Шаблиста Л. М. - Удосконалення механізму відтворення оборотного капіталу підприємств реального сектору економіки (2013)
Іващенко А. І. - Фактори підвищення темпів зростання інвестиційної активності в Україні (2013)
Гордієнко В. П. - Екологічні фактори у забезпеченні інвестиційної безпеки регіону (2013)
Пашко Д. В. - Оцінка інвестиційної привабливості агропродовольчого сектору Причорноморського регіону України (2013)
Павлова Г. Є. - Механізм взаємодії основних аспектів концепціії стійкого розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Лебедева В. В. - Аграрна політика України з підвищення соціально-економічної ефективності диверсифікації аграрних підприємств (2013)
Корнух О. В. - Необхідність розмежування категорій "інновація" та "інновація підприємства" (2013)
Кундєєва Г. О. - Людський капітал в контексті інноваційного розвитку економіки України, Решетник Н. І., Хусаінов Р. В. (2013)
Скопенко Н. С. - Управління ризиками в проектному менеджменті, Євсєєва І. В., Москаленко В. О. (2013)
Музиченко А. С. - Прогнозування та моделювання як засоби управління акціонерним товариством, Демченко Т. А. (2013)
Мадяр Р. О. - Динаміка розвитку та перспективи інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України в європейську та світову транспортні системи (2013)
Великий Ю. В. - Організаційні етапи внутрішнього аудиту на підприємстві, Юрін Є. Г. (2013)
Венгерук Н. П. - Контроль якості аудиту в Україні, Гоц Н. М. (2013)
Ареф'єва О. В. - Управління підприємством в теорії фірми, Васюткіна Н. В. (2013)
Піддубна О. О. - Методи імітаційного моделювання в аналізі економічних систем, Литвинова О. Б. (2013)
Пластун В. Л. - Особливості податкового впливу на фондовий ринок та діяльність інституційних інвесторів (2013)
Хайлук С. О. - Основні методологічні підходи до дослідження ефективності банківської системи (2013)
Могилевская О. Ю. - Роль маркетинга в управлении стратегическими альянсами промышленных предприятий (2013)
Семчук Ж. В. - Структурні деформації регіонального ринку споживчих товарів (2013)
Шпильова В. О. - Сучасний стан спортивно-оздоровчого туризму в Україні (2013)
Денисенко М. П. - Алгоритм формування системи економічної безпеки туристичного підприємства (2013)
Політова І. В. - Складові оцінки фінансового стану телекомунікаційних компаній у сучасних умовах (2013)
Бодрецький М. В. - Управління банківськими ризиками та їх регулювання (2013)
Стеценко С. П. - Економічна безпека: сутність і структура (2013)
Лазар Ю. В. - Сучасні концепти забезпечення інвестиційної привабливості вугільних підприємств на засадах соціальної відповідальності (2013)
Герзанич В. М. - Особливості формування нормативно-правового поля іноземного інвестування в Україні (2013)
Малецька О. О. - Забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2013)
Маховський Д. В. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її визначають (2013)
Мельник О. І. - Вплив структури землезабезпеченості в аграрному секторі економіки України на конкурентоспроможність сільгоспвиробників (2013)
Мироненко Д. С. - Еволюція наукових підходів у дослідженні конкурентоспроможності (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком (2013)
Узунов Ф. В. - Державні закупівлі як форма партнерських відносин бізнесу і влади (2013)
Глуха В. В. - Державне регулювання розвитку депресивних регіонів: система критеріїв (2013)
Кернична А. Є. - Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері у контексті євроінтеграції (2013)
Содержание (2015)
Khimion L. V. - Polymorbid patient: who can help?, Klymas I. V. (2015)
Балабанова Р. М. - Терапия боли при ревматических заболеваниях (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз рівня поінформованості лікарів різних спеціальностей про сучасні методи надання медико-соціальної допомоги людям з синдромом Дауна, Горовенко Н. Г., Євсеєнкова О. Г. (2015)
Жилка Н. Я. - Перспективи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: роль лікаря загальної практики–сімейного лікаря, Орлова О. О., Кудря А. В. (2015)
Лемішко Б. Б. - Комплексний механізм державного управління розвитком сімейної медицини Львівщини, Мартинюк І. О. (2015)
Гойда Н. Г. - Окремі питання організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, в Україні на сучасному етапі і в перспективі, Єщенко О. Г. (2015)
Милица Н. Н. - Применение современных дистанционных технологий в учебном процессе последипломного образования, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Маслов А. И. (2015)
Науменко Л. Ю. - Експертні питання післядипломної підготовки лікарів загальної практики: направлення хворих на МСЕК, Борисова І. С., Березовський В. М., Чемирисов В. В., Фесенко Г. Д. (2015)
Синяченко О. В. - Анализ результатов преподавания предмета "Общая практика–семейная медицина" в высшем учебном заведении, Ермолаева М. В., Пасиешвили Л. М., Егудина Е. Д., Власенко А. Б. (2015)
Слабкий Г. О. - Концептуальні підходи до забезпечення відновного лікування на первинному рівні медичної допомоги, Троянов С. П. (2015)
Ткаченко В. І. - Молодіжний рух сімейних лікарів: десять років діяльності в Європі та п’ять років в Україні (2015)
Треумова С. І. - Додипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів в Україні. Застосування сучасних дистанційних технологій у навчальному процесі, Казаков Ю. М., Петров Є. Є. (2015)
Юр’єва Л. М. - Особистість викладача медичного вищого навчального закладу і її роль у формуванні майбутнього сімейного лікаря, Носов С. Г. (2015)
Приходько В. Ю. - Негоспітальна пневмонія (2015)
Харіна К. В. - Біль у шиї. Лікування пацієнтів вимагає особливо ретельного та індивідуального підходу, Дмитрієва О. В. (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности нейрометаболической фармакотерапии в кардионеврологии (2015)
Ждан В. М. - Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових захворювань шлунка, Баранніков К. В., Баштан В. П., Галінський В. Б., Вірченко В. І., Муковоз О. Є., Іщенко В. В., Шелешко П. В. (2015)
Катеренчук О. І. - Роль сімейного лікаря у діагностиці депресії у пацієнтів із серцевою недостатністю. Огляд і власні дані (2015)
Юрьева Л. Н. - Особенности ведения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством в практике семейного врача (2015)
Козакевич О. Б. - Вплив соціальних, інформаційних та психологічних чинників на тривалість грудного вигодовування (2015)
Юрьева Л. Н. - Биполярная депрессия в практике семейного врача: диагностика, курация и превенция суицида, Мамчур А. И., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Корень М. Г. (2015)
Хіміон Л. В. - Роль та місце макролідів у лікуванні респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2015)
Приходько В. Ю. - Головная боль в практике терапевта и семейного врача. Часть 1 (2015)
Приходько В. Ю. - Головная боль в практике терапевта и семейного врача. Часть 2 (2015)
Матюха Л. Ф. - Корекція порушень вуглеводного обміну у хворих на ожиріння у поєднанні з ураженнями жовчного міхура, Якубовська І. А. (2015)
Фуштей І. М. - Комбінований підхід до нефропротекції у хворих на подагру з синдромом артеріальної гіпертензії, Рекалов Д. Г., Данюк І. О. (2015)
Мальчевська Т. Й. - Добовий профіль артеріального тиску у хворих із перенесеним інфарктом міокарда та асоційованими станами (2015)
Кравчун П. П. - Роль адипоцитокінів у ремоделюванні міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу й ожирінням (2015)
Нетяженко Н. В. - Вплив мікроальбумінурії на функціональну активність тромбоцитів і перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків (2015)
Потаскалова В. С. - Відмінності параметрів артеріального тиску та крові у чоловіків з різною масою тіла (2015)
Кошля В. І. - Превентивна терапія обструктивної форми ішемічної хвороби серця на тлі раку грудної залози в умовах роботи сімейного лікаря, Фероз Ш., Кульбачук О. С., Кліцунова Ю. О., Склярова Н. П., Соловйов О. В., Мартиненко Н. В. (2015)
Ледін Д. С. - Оптимізація гормональної контрацепції у пацієнток з автоімунним тиреоїдитом (2015)
Величко В. И. - Результаты скрининга нарушений углеводного обмена и сахарного диабета 2-го типа среди жителей Одессы, Саид Е. В., Колотвина Л. И., Карпинская Т. Л., Аствацатрян Г. Р. (2015)
Боброва И. А. - Пробиотическая терапия: от простого кефира до пробиотиков 5-го поколения – БИФИТЕНа по технологии MURE (2015)
Пулик О. Р. - Використання препарату фенібут у пацієнтів з післяінсультними когнітивними порушеннями (2015)
Dahlof B. - Влияние лозартана на частоту случаев инсульта в популяции Европейского Союза: прогнозирование на основании исследования LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension), Burke T. A., Krobot K., Carides G. W., Edelman J. M., Devereux R. B., Diener H.-C. (2015)
Яркова С. В. - Ефективність комбінованої терапії при корекції клінічних та гемодинамічних порушень у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії (2015)
Тріщинська М. А. - Патогенетичні аспекти застосування L-аргініну при хронічній цереброваскулярній патології, Рябіченко Т. М., Ватліцов Д. В., Ключнікова О. О., Гурмак О. М., Бугайов Ю. А., Тишкевич О. В. (2015)
Черенько Т. М. - Роль НСЕ як біомаркера тяжкості неврологічних порушень, перебігу та короткочасного і віддаленого прогнозу у хворих з ішемічним інсультом (2015)
Чуприна Г. М. - Психопатологічні розлади у хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності: поширеність та особливості перебігу залежно від виду супутньої патології (2015)
Курята А. В. - Клиническая эффективность и динамика системного воспаления при использовании диацереина у пациентов с остеоартрозом; влияние ожирения, Черкасова А. В. (2015)
Вакуленко Л. И. - Возможности фитотерапии в профилактике острого бронхита как осложнения ОРВИ, Самохина И. И. (2015)
Кошель І. В. - Основні клінічні фенотипи поліпозного риносинуситу (2015)
Яковлева Л. В. - Растительные препараты в фармакотерапии циститов: клинико-экономический аспект, Мищенко О. Я. (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату римантадин при лікуванні дітей з грипом та гострими респіраторними інфекціями, що супроводжуються грипоподібним синдромом, Євтушенко В. В., Палатна Л. О. (2015)
Кучер Е. В. - Особенности дерматоглифики у детей с острой лейкемией с учетом кариотипа клеток опухолевого клона (2015)
Яценко І. В. - Василь Петрович Образцов – ветеринарно-санітарний та судово-ветеринарний експерт (бібліографічний нарис), Головко Н. П. (2014)
Яценко І. В. - Харківська школа видатних діячів ветеринарно-санітарної та судово-ветеринарної експертизи, Дегтярьов М. О., Бондаревський М. М., Труш А. М. (2014)
Яценко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судово-ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії (2014)
Білик Р. І. - Розроблення елементів системи управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000:2005 та необхідність впровадження стандартів ISO серії 22000 в Україні, Яценко І. В., Юрченко П. А., Бунечко С. М. (2014)
Богатко Д. Л. - Особливості запровадження системи НАССР на м’ясопереробних підприємствах України, Богатко Н. М. (2014)
Бондаревський М. М. - Організація ветеринарно-санітарного контролю на рибопереробних підприємствах України (2014)
Бусол Л. В. - Порівняльна характеристика методів, які застосовуються з метою охолодження тушок курчат-бройлерів, Цивірко І. Л., Труш А. М., Павліченко О. В. (2014)
Бордюгова С. С. - Гистологическое исследование колбасных изделий торговых марок "Луганские деликатесы" и "Smachnoff", Поздеева В. В., Ракитин А. М. (2014)
Гачак Ю. Р. - Технологічні показники кисломолочних напоїв з маслянки із додаванням фітосиропів, Козак М. В., Гачак М. Ю., Білоцька М. С. (2014)
Головко Н. П. - Склад жиру-сирцю тушок курчат-бройлерів за збагаченням раціону цитратом наномолібдену (2014)
Дегтярьов М. О. - Оптимізація процесів управляння якістю та безпечністю на м’ясопереробних підприємствах України, Жейнова Н. М., Дегтярьов І. М. (2014)
Зажарська Н. М. - Посезонна динаміка кількості соматичних клітин у молоці корів та кіз (2014)
Левченко А. Г. - Використання BTR- тесту з метою виявлення залишкових кількостей антибактеріальних препаратів в молоці (2014)
Меженська Н. А. - Порівняльна оцінка якісних показників молока, отриманого від корів за різних систем виробництва, Київська Є. В. (2014)
Меженська Н. А. - Мікробіологічні методи контролю якості і безпечності м’яса та м’ясопродуктів у відповідності до міжнародного законодавства, Лисач А. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Оцінка якості продуктів забою птиці за дерманісіозу (2014)
Облап Р. В. - Розробка мультиплексної ПЛР тест-системи для швидкої діагностики деяких харчових патогенів, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2014)
Петров Р. В. - Зміни в амінокислотному складі м’яса коропа та товстолоба за гострого та хронічного перебігу аеромонозу (2014)
Сердюков Я. К. - Мікроструктура різних видів ковбаси "Докторська”, виготовлених українськими виробниками, Вовковінська А. В. (2014)
Собакар А. В. - Роль біотехнології в розвитку ветеринарної медицини, Данилов І. П., Маслак Ю. В. (2014)
Стапай П. В. - Вплив амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру на м’ясну і вовнову продуктивність молодняку овець, Дружина О. С., Ткачук В. М., Сидір Н. П., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2014)
Ткачук С. А. - Застосування препарату данофлоксацин у лікувальних цілях та його вміст у продукції тваринництва, Палишнюк К. Ю. (2014)
Труш А. М. - Ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпечністю дієтичних курячих яєць м'ясо-яєчних порід, Труш М. А., Головко Н. П., Лебідь Н. О. (2014)
Труш А. М. - Ідентифікація сичужних твердих сирів від продуктів сирних сичужних з рослинним жиром з метою виявлення фальсифікації, Бусол Л. В., Труш М. А. (2014)
Фоміна М. В. - Контроль якості креветок морожених відповідно до вимог чинних нормативних документів, що реалізуються у гіпермаркеті "Ашан”, Дашковський О. О., Калин Б. М., Іванюк Н. Т., Дзьордзь Н. І. (2014)
Яценко І. В. - Інноваційність використання продукції вівчарства, як елементу здорового харчування та лікування людини, Бінкевич В. Я., Микитин Л. Є. (2014)
Щебентовська О. М. - Структурно-функціональні зміни у м’язовій тканині при швидкому та повільному заморожуванні, холодильному зберіганні та розморожуванні, Коцюмбас Г. І. (2014)
Яценко І. В. - Аналіз показників якості та безпечності молока питного українських та зарубіжних виробників, Сесінгонг Т. В. (2014)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2014)
Ткачук С. А. - Вікова морфологія лімфатичних вузлів під час післязабійного огляду тушок нутрій, Білик Р. І. (2014)
Ігнатовська М. В. - Вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на вміст жирних кислот у м’язовій тканині кролів, Якубчак О. М., Білик Р. І. (2014)
Марченко А. М. - Кількісні та якісні значення ВЖК в сирому молоці, отриманому за умов доїння робототехнікою та на автоматизованій доїльній системі "Карусель", Бегілевич О. М., Білик Р. І. (2014)
Кондратюк Т. П. - Жирнокислотинй склад ліпідів молока отриманого від корів, із різною масовою часткою жиру, Білик Р. І. (2014)
Фотіна Т. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней за використання дезінфектанту "Біоцидін", Шкромада О. І. (2014)
Акименко Л. І. - Міжнародні вимоги щодо мікробіологічних показників якості харчових продуктів у ланцюгу "Від лану до столу", Цебрій Ю. А. (2014)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування екологічних заходів при виробництві продукції птахівництва, Фотіна Г. А., Дворська Ю. Є., Касяненко О. І., Олефір І. А. (2014)
Ладика Л. М. - Хімічні та імунологічні показники молозива та молока кіз протягом 70 діб після окоту, Фотіна Т. І., Шаповалов С. О., Калашніков В. О., Долгая М. М. (2014)
Сененко Є. О. - Вітамінний та мінеральний склад м’яса курчат-бройлерів за введення в раціон цитрату наносрібла (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарні аспекти структурних особливостей кісток плесна і пальців тазової кінцівки великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, Бондаревський М. М. (2014)
Дмитренко Н. І. - Судова експертиза з питань генезу загибелі цуценят неонатального періоду, Вінтоняк Н. (2014)
Зон Г. А. - Судова ветеринарія – сучасні проблеми викладання та методичного забезпечення дисципліни (2014)
Яценко І. В. - Методичні підходи до остеоскопічного та остеометричного дослідження носомозкового відділу черепа великої рогатої худоби в аспекті судової ветеринарної експертизи, Абузнайд Карем (2014)
Зон Г. А. - Судово-ветеринарна експертиза в промисловому птахівництві, Івановська Л. Б. (2014)
Савенко М. М. - Сучасні підходи до встановлення та зняття карантину тварин, Смолянінов В. К., Северин Р. В., Труш А. М., Штагер Г. М., Стешенко І. І. (2014)
Сердюков Я. К. - Застосування патоморфологічних досліджень при експериментальній токсичній дії кантаксантину на організм самок кольорових канарок, Забудський С. М. (2014)
Сердюков Я. К. - Дослідження лікарських помилок при морфологічній діагностиці пухлин, Срога М. М. (2014)
Скрипка М. В. - Особливості судово-ветеринарного дослідження розчленованих трупів тварин, Коломак І. В., Колич Н. Б. (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне значення структурних параметрів скелета ссавців для визначенні видової належності біологічного матеріалу, Гаврилін П. М., Гетманець О. М. (2014)
Яценко І. В. - Суспільна небезпека та об’єктивна сторона злочину жорстокого поводження з тваринами в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Кириченко В. М. (2014)
Яценко І. В. - Остеоскопічна та остеометрична характеристики нижньої щелепи великої рогатої худоби для завдань судово-ветеринарної експертизи, Шевченко К. О. (2014)
Зон Г. А. - Реалізація положень Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" при провадженні судово-ветеринарної експертизи, Сорокова В. В. (2014)
Яценко І. В. - Ветеринарне правознавство України та основи міжнародного ветеринарного права: навчально-методична концепція дисципліни, сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Бусол Л. В. - Видатний організатор ветеринарної науки – Іван Антонович Артюх, Цивірко І. Л. (2014)
Кам’янський В. В. - Життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність Івана Івановича Котенка (2014)
Стегней М. М. - Історичні аспекти становлення і розвитку ветеринарно-санітарної експертизи в м. Києві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Труш А. М. - Життєвий шлях ветсанексперта, науковця, вчителя, земляка – професора Миколи Федоровича Шукліна (2014)
Яценко І. В. - Постать професора Петрова О.М. в історії становлення кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Харківського ветеринарного інституту, Бондаревський М. М., Головко Н. П., Сененко Є. О., Кириченко В. М. (2014)
Яценко І. В. - Професор Олександр Васильович Дедюлін – засновник ветеринарно-санітарної експертизи в Україні, Бондаревський М. М., Сененко Є. О., Кириченко В. М. (2014)
Корольов А. Г. - Народоволець з Харківського ветеринарного інституту (2014)
Юрченко В. В. - До питання про значення конярства в житті держави Запорозька січ (2014)
Чорний М. В. - Вплив біотичних стрес-факторів на природну резистентність та продуктивність свиней, Баско С. О. (2014)
Кущ Л. Л. - Спосіб визначення ритмічності росту птиці, Чорний М. В., Гетманець О. М. (2014)
Медведский В. А. - Резистеноность кур-несушек и качество яиц при использовании природных минералов Республики Ливан, Мунаяр Х. Ф. (2014)
Огородник Н. З. - Показники фагоцитозу та макрофагальної трансформації мононуклеарів крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2014)
Пасічник А. В. - Природна резистентність і енергія росту телят при використанні пробіотиків в умовах нормативного мікроклімату (2014)
Чорний М. В. - Вплив абіотичних факторів на резистентність телят, Гаркуша І. В., Козлова А. С. (2014)
Веремчук Я. Ю. - Морфологія спинномозкових вузлів свійських птахів (2014)
Гаврилін П. М. - Вікові аспекти формування функціональних зон паренхіми селезінки великої рогатої худоби в пренатальному періоді онтогенезу, Лєщова М. О., Філіпова Ю. А. (2014)
Гаврилін П. М. - Особливості формування і локалізації агрегованих лімфатичних вузликів тонкої кишки в ранньому постнатальному онтогенезі мускусних качок, Прокушенкова О. Г., Барсукова В. В. (2014)
Горальський Л. П. - Морфологія органів нервової системи великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Солімчук В. М., Хохлюк А. О. (2014)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники органів і тканин статевозрілих кролів, Волківський І. А., Пінський О. В., Лисенко М. Ю. (2014)
Дубовий А. А. - Стан еритроцитопоезу у цуценят, вирощених в умовах впливу іонізуючого випрмінювання (2014)
Кот Т. Ф. - Рельєф слизової оболонки яйцепроводу свійської перепілки (2014)
Мельник О. П. - Біоморфологія скелетних структур колінного суглоба темнодзьобої гагари – Gavia arctica, Нікітов В. П. (2014)
Мельник О. П. - Біоморфологічний аналіз скелетних елементів тазостегнового суглоба деяких куроподібних – Ordo galliformes, Друзь Н. В. (2014)
Панікар І. І. - Структурно-функціональні особливості периферичних органів імунної системи поросят першої доби життя, Горальский Л. П. (2014)
Самойлюк В. В. - Динаміка площі лімфоїдних утворень товстого відділу кишечника у поросят впродовж постнатального морфогенезу (2014)
Бобрицкая О. Н. - Влияние электромагнитных излучений на функции огранизма, Югай К. Д., Жукова И. А., Антипин С. Л., Водопьянова Л. А. (2014)
Ковальчук Н. А. - Жирнокислотний склад ліпідного комплексу лімфоцитів крові коней української та чистокровної англійської верхових порід, Віщур О. І., Соколова Г. О., Томчук В. А. (2014)
Ковальчук Н. А. - Жирнокислотний склад ліпідного комплексу лімфоцитів крові коней української та чистокровної англійської верхових порід, Віщур О. І., Соколова Г. О., Томчук В. А. (2014)
Микитин С. І. - Фізіолого – біохімічні показники крові бугайців поліської м’ясної худоби за мікроелементної корекції раціону в сфг "Клен" (2014)
Первушина О. А. - Влияние криоконсервирования на сохранность и осмотическую хрупкость эритроцитов домашних животных, Жегунов Г. Ф., Денисова О. Н. (2014)
Попик І. М. - Природна резистентність крові коропів за різного складу раціону та рівня в ньому вітаміну А, Віщур О. І., Стефанишин О. М., Смолянінов К. Б., Соловодзінська І. Є. (2014)
Приходченко В. А. - Влияние гуминовых кислот на процессы метаболизма, Гладка Н. И. (2014)
Самченко І. М. - Динаміка біохімічних показників крові кошенят першого місяця життя (2014)
Антоненко П. П. - Гематологічні показники крові у спортивних коней за впливу кормової фітодобавки "Фітохол", Суслова Н. І., Вінарчук А. В. (2014)
Землянський А. О. - Зміни метаболічного профілю сироватки крові собак у процесі лікування гіпотиреозу (2014)
Тимошенко О. П. - Гиперферментемия и гиперлипидемия у домашних кошек с раком молочной железы, Кузьмина Ю. В. (2014)
Павлов М. Є. - Значення хіміко-токсикологічних і біохімічних досліджень в діагностиці внутрішніх хвороб тварин, Митрофанов О. В., Могільовський В. М., Пасічник В. А., Щепетільніков Ю. О., Маценко О. В., Митрофанов О. О. (2014)
Карташов М. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові клінічно здорових домашніх котів у Луганському регіоні, Чорна К. С., Руденко П. А. (2014)
Аничин А. Н. - Оперативное лечение эктопии семенников у собак с использованием синтетического шевного материала викрил, Заика П. А., Цимерман О. А., Кочевенко А. С. (2014)
Бінкевич В. Я. - Спосіб лікування хвороб опорно-рухового апарату за допомогою мазі на основі овечого масла та кореня живокосту, Яценко І. В., Микитин Л. Є., Бойчук Р. Р. (2014)
Рубленко М. В. - Обгрунтування комплексної терапії в післяопераційний період за пухлин молочної залози у собак, Білий Д. Д. (2014)
Ковальов П. В. - Ефективність комплексної терапії як засобу реабілітації після використання хіміотерапії у ветеринарній онкології, Карабанова С. Ф. (2014)
Ковальчук Ю. В. - Вплив некогерентного поляризованого світла (НПС) на склад крові тварин різних видів, Чупрун Л. О. (2014)
Меженський А. О. - Порушення гомеостазу білків сироватки крові у коней за різного перебігу увеїту (2014)
Мірзаєва М. С. - Динаміка мікробного складу кревікулярної рідини собак за лікування пародонтопатій (2014)
Неверковець Н. Ю. - Видова належність та чутливість до антибіотиків мікрофлори гнійних ран у собак, Воронов Т. В., Глебенюк В. В. (2014)
Петрушко Н. П. - Опыт применения аппарата высокочастотной электросварки ЕК-300М1 для кастрации жеребцов, Опушнева О., Луценко М. В. (2014)
Слюсаренко Д. В. - Модифікація блокади сідничного нерва у собак та її застосування для пролонгованого знеболювання (2014)
Кантемир О. В. - До стодвадцятиріччя відкриття рентгенівських променів та ренгенологічних досліджень, Сарбаш Д. В. (2014)
Лісна А. Ю. - Ефективність болюсного застосування препарату "Диприван" для наркозу котів, Масліков С. М., Спіцина Т. Л. (2014)
Цимерман О. О. - Порівняльна характеристика методів лікування трансмісивної венеричної саркоми у собак (2014)
Грищук Г. П. - Патоморфологічні зміни у внутрішніх статевих органах корів при симптоматичній формі неплідності (2014)
Калиновський Г. М. - Вплив комплексного тканинного препарату на біохімічний склад крові та якість сперми бугаїв-плідників, Євтух Л. Г. (2014)
Калиновський Г. М. - Вплив фетоплацентату на загальний стан і біохімічний склад крові неплідних корів, Круть С. В., Іваній В. В. (2014)
Корейба Л. В. - Ефективність комплексного лікування корів, хворих на післяродовий катаральний ендометрит в умовах пр-ат "Агро-союз" Синельниківського району Дніпропетроської області, Спіцина Т. Л., Голуб А. А. (2014)
Кошевой В. П. - Дистанційне визначення маси новонароджених поросят як пратичний спосіб оцінки молочності свиноматок, Іванченко М. М. (2014)
Науменко С. В. - Озонотерапія в андрології (2014)
Онищенко О. В. - Терапія корів із субклінічними маститами сухостійного періоду з використанням озонованого матеріалу (2014)
Пастернак А. М. - Озонотерапія корів із субклінічними маститами лактаційного періоду (2014)
Скляров П. М. - Препарат "Карафест" та спосіб його використання для профілактики гіпофункції родів у овець та кіз і підвищення життєздатності новонароджених ягнят та козенят, Кошевой В. П. (2014)
Федоренко С. Я. - Озонотерапія корів з ендомитритами як профілактика гонадопатій (2014)
Гордиенко А. Д. - Нанобиотехнологии в практической фармации и ветеринарии (Обзор литературы) (2014)
Гордієнко А. Д. - Вплив елагової кислоти отриманої із суплідь вільхи клейкої і сірої на функціональну активність мікросом із печінки щурів, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2014)
Гордієнко А. Д. - Хемілюмінесцентний аналіз в практичній ветеринарії і біотехнології (Огляд літератури та результати власних досліджень), Блажієвський М. Е. (2014)
Гордієнко П. А. - Фармакологічна активність таблетованого пробіотика з кишковорозчинним покриттям при лікуванні дисбіозу, Чуєшов В. І., Гордієнко А. Д., Кудокоцева О. В. (2014)
Корниенко В. И. - Изучение влияния некоторых замещенных теофиллина на работоспособность крыс на фоне физических нагрузок, Ладогубец Е. В., Пономаренко О. В., Гаркуша И. В. (2014)
Бібен І. А. - Технологія отримання рідкого пробіотичного препарату з аерококів (2014)
Богач М. В. - Епізоотологічний моніторинг та діагностика особливо небезпечних хвороб птиці в Одеській області, Селіщева Н. В., Степанова Н. О., Монастирлі В. П., Богач Т. В., Лизогуб Л. Ю. (2014)
Бондарчук А. І. - Ефективність застосування дезінфектанту Бійодсан на тест-об’єктах, Коваленко В. Л., Пономаренко Г. В., Чехун А. І., Гнатенко А. В., Ямцун Т. С., Нестеренкова В. В., Шлапак Ю. В. (2014)
Волков А. М. - Експрес-метод виявлення збудників мікроспорії тварин (2014)
Глебенюк В. В. - Ліпідний склад та вірулентність Mycobacterium bovis швидкорослого штаму (2014)
Головко В. А. - История изучения этиологии, методов диагностики и профилактики сибирской язвы, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Савенко Н. Н., Хомутовская С. А. (2014)
Гуральська С. В. - Вплив вакцинації проти інфекційного бронхіту на живу масу курчат і абсолютну масу органів кровотворення та імуногенезу (2014)
Зажарський В. В. - Особливості діагностики та лікування дерматомікозів м`ясоїдних в умовах приватної лікарні ветеринарної медицини міста Дніпропетровськ, Мовкалова Г. С. (2014)
Казанцев Р. Г. - Особливості динаміки гістохімічних змін кількості ліпідів та вуглеводів у внутрішніх органах та м'язовій тканині у курчат за сальмонельозу, спричиненого S. Typhimurium, Шутченко П. О. (2014)
Коваленко В. Л. - Зміни імунологічних показників крові телят при одночасному застосуванні імуномодулюючого препарату та дезінфекції тваринницьких приміщень, Ямцун Т. С., Пономаренко О. В. (2014)
Коваленко Л. В. - Влияние препарата "Витастим" на синтез оксида азота при низкопатогенном гриппе птиц (2014)
Глєбова К. В. - Епізоотологічні аспекти сальмонельозів птиці, Петренчук Е. П., Бобровицька І. А., Майборода О. В. (2014)
Плис В. М. - Імунологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в Дніпропетровському регіоні (2014)
Ситюк М. П. - Картографічний розподіл районів України за результатами ретроспективного серологічного моніторингу хвороби Ауєскі серед диких кабанів, Безименний М. В. (2014)
Стегній Б. Т. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей у птахогосподарствах сходу України, Білойван О. В. (2014)
Суркова М. М. - Ензоотична пневмонія свиней - проблема сьогодення, Головко В. О., Северин Р. В., Хомутовська С. О. (2014)
Тімченко О. В. - Дослідження резистентності цитробактерій до дії температур та ультрофіолетового опромінювання (2014)
Яковлев А. С. - Особенности общей профилактики заразных болезней диких животных, Щербак Е. В. (2014)
Богач М. В. - Основні гістологічні зміни в організмі овець хворих на аноплоцефалятози, Півень О. Т. (2014)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу свиней в Україні (2014)
Горовенко М. В. - Эпизоотологическая ситуация по паразитозам крупного рогатого скота в северной зоне Республики Беларусь (2014)
Коне М. С. - Поширення дерматофітозів собак і котів у м. Полтава, Корчан Л. М., Омельченко Г. О., Корчан М. І. (2014)
Мазанна М. Г. - Ефективність різних препаративних форм макроциклічних лактонів при езофагостомозній інвазії свиней (2014)
Шайдюк І. В. - Дощові черв’яки – резервуар гангулетеракозу качок, Богач М. В. (2014)
Ковальчук І. І. - Патоморфологічні зміни селезінки собак за бабезіозу (2014)
Лісова В. В. - Посмертна діагностика хламідіозу в собак, Мірченко Т. В. (2014)
Сердюков Я. К. - Патоморфологія печінки, нирок та легень кролів при вірусній геморагічній хворобі, Мирська Л. Р. (2014)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика деяких захворювань сільськогосподарських тварин, які останнього часу набули широкого поширення у країнах СНД, Ляхович Л. М., Захар'єв А. В., Ульяницька А. Ю. (2014)
Бондаревський М. М. - Методика організації практичних занять кафедрою ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветенинарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії в умовах виробництва, Яценко І. В., Головко Н. П. (2014)
Боровков С. Б. - Роль професійної етики у формуванні сучасного лікаря ветеринарної медицини, Вікуліна Г. В., Кібкало Д. В. (2014)
Бусол Л. В. - Можливості застосування активних методів викладання курсу лекцій у магістрів на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини, Цивірко І. Л., Труш А. М., Жиліна В. М., Головко Н. П. (2014)
Гридинський І. П. - Молодіжний соціолект та його роль в лексичному збагаченні сучасної французької мови, Кібенко Л. М. (2014)
Сілінська О. І. - Особливості викладання іноземної мови за пpoфесійним спрямуванням, Сергієнко В. В. (2014)
Штагер Г. М. - Комунікація та комунікативні процеси: теоретико-практичне значення для ефективного та якісного управління, Стешенко І. І., Савенко М. М., Падалка Л. О. (2014)
Содержание (2012)
Осипов К. Н. - Снижение влияния погрешностей измерений на достоверность результатов приемосдаточных испытаний ДВС, Первухина Е. Л. (2012)
Хорошилов C. В. - Об алгоритмическом обеспечении управления ориентацией солнечных космических электростанций. Часть 2 (2012)
Рева В. Н. - Приближенный алгоритм решения динамической квадратичной задачи о назначении (2012)
Манько Т. А. - Технология создания высокопрочных конструкций для ветроэнергетики, Рыбалко А. В. (2012)
Гавриленко Є. А. - Визначення діапазонів положення нормалей у вузлах ДПК з монотонною зміною кривини, Гнатушенко В. В., Щербина В. М. (2012)
Наумова И. Ю. - Взаимодействие пластины со сжимающими ее штампами при симметричном действии торцевых нагрузок (2012)
Ревенко Ю. М. - Разработка и исследование оптимальных составов СОЖ для повышения эффективности алмазного шлифования твердосплавных деталей вырубных штампов (2012)
Зеленцов Д. Г. - Алгоритм управления точностью численного решения некоторых классов систем дифференциальных уравнений, Науменко Н. Ю., Новикова Л. В. (2012)
Зубов В. Л. - Выплавка ферросилиция с использованием в шихте восстановительных смесей (2012)
Пожидаев В. Ф. - Метод определения среднего размера класса крупности частиц сыпучих материалов, Прядко Н. С., Грачев О. В. (2012)
Бахрушин В. Є. - Уточнення моделей нормального розподілу на основі мінімізації критерію Колмогорова-Смирнова, Дудко І. О. (2012)
Кондратенко Ю. П. - Спеціалізована комп'ютерна система автоматичного контролю параметрів для оцінювання ефективності термоакустичних процесів, Коробко О. В. (2012)
Клименко С. В. - Інформаційна технологія завадостійкості цифрового каналу зв’язку з використанням рекурентних несистематичних кодів, Лантушенко А. О. (2012)
Матвеева М. О. - Применение планирования по схеме полного факторного эксперимента для оптимизации состава и свойств отливок из половинчатых чугунов (2012)
Козлов В. М. - Исследование влияния некогерентной нуклеации на поликристаллическую структуру гальванопокрытий, Хлынцев В. П., Калениченко В. В. (2012)
Кошулян А. В. - Модель случайных ошибок измерений остаточных напряжений железнодорожных колес контактным ультразвуковым методом (2012)
Балев А. Е. - Моделирование адаптивных систем управления перегрузочными узлами горнотранспортных машин, Михалёв А. И., Кирия Р. В. (2012)
Титул, зміст (2016)
Фриц Р. - Международный олимпийский комитет глазами господина Мейера, Клюге Ф. (2016)
Райдер Т. - Деятельность ЦРУ и МОК по созданию олимпийской команды беженцев (2016)
Козлова Е. - Динамика результативности соревновательной деятельности сильнейших легкоатлетов мира в течение олимпийского года, Рабин М. (2016)
Рудковская Т. - Оценка соревновательной деятельности в сложнокоординационных видах спорта (на примере синхронного плавания), Майданюк Е. (2016)
Бондарчук А. - Сокращение календарных сроков вхождения в состояние "спортивной формы" (2016)
Гунина Л. - Кардиопротекторы прямого действия в спорте: настоящее и будущее, Костенко В. (2016)
Безуглая В. - Фармакологические средства, сочетающие эргогенные кардиопротекторные свойства в практике подготовки спортсменов (2016)
Высочина Н. - Психологическое обеспечение в многолетней подготовке спортсменов (2016)
Коробейников Г. - Текущий контроль функционального состояния борцов высокой квалификации в тренировочном процессе, Коробейникова Л., Шацких В. (2016)
Гринь А. - Эмоционально-волевой ресурс преодоления посттравматического стресса у спортсменов, Зора К. (2016)
Болобан В. - Координационная тренировка спортсменов с использованием прыжковых упражнений на батуте, Терещенко И., Оцупок А., Крупеня С., Левчук Т., Коваленко Я. (2016)
Вручение диплома почетного доктора (2016)
Мілейковський В. О. - Геометричний аналіз розширення та затухання вільних плоских струмин (2012)
Лабай В. Й. - Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на втрати ексергії в елементах холодильних машин split-коидиціонерів (2012)
Малкін Е. С. - Особливості нерівномірного розподілу повітряного потоку в трубному пучку, Чепурна Н. В., Кириченко М. А. (2012)
Дешко В. І. - Техніко-економічні показники роботи системи вентиляції з мембранним рекуперативним теплообмінником в кліматичних умовах м. Києва, Суходуб І. О., Нагорна С. О. (2012)
Возняк О. Т. - Повітророзподілення в пульсуючому режимі та динамічний мікроклімат у приміщенні, Сухолова І. Є., Мирошок Х. В. (2012)
Степанов М. В. - Сучасні системи автономного теплопостачання будинків, Ваколюк А. С., Швець С. М. (2012)
Дешко В. І. - Показники ефективності систем теплопостачання, Шовкалюк М. М., Шовкалюк Ю. В., Дудніков С. М. (2012)
Штиленко В. П. - Автоматичне регулювання теплового режиму опалюваного приміщення (2012)
Сенчук М. П. - Торф як паливо в комунальній енергетиці, Савченко С. О., Сікач В. М. (2012)
Ткаченко С. Г. - Дослідження контатктно-поверхневого водонагрівача нри пікових режимах, Пуховий І. І., Барабаш П. О., Барабаш В. П. (2012)
Чепурна Н. В. - Комплексна реконструкція систем опалення існуючих зимових теплиць, Чепурний В. В. (2012)
Предун К. М. - Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України (2012)
Ратушняк Г. С. - Шляхи підвищення ефективності біогазових установок, Анохіна К. В. (2012)
Ваколюк А. С. - Теплопостачання індивідуальних будинків з застосуванням теплових насосів та геліоколекторів (2012)
Чернишова І. В. - Теплопостачання на основі інтеграції гермотрансформованої енергії охолодження печі та низькопотенційних джерел (2012)
Касинець М. Є. - Підвищення ефективності використання теплових сонячних панелей, Возняк О. Т., Шаповал С. П. (2012)
Дідик Л. В. - Методика розрахунку теплообмінника з еластичною поверхнею теплопередачі для утилізації тепла витяжного повітря, Степанов М. В. (2012)
Видатні вчені, педагоги (2012)
Анотації (2012)
Содержание (2012)
Chizhenkova R. A. - Mathematical analysis of bibliometrical indices of published works on neurophysiolocal effects of non-ionized radiation of different kinds (medline-internet) (2012)
Vyshemyrska S. V. - Methodological bases of creation of information systems and technologies of management of the state of health of the student (2012)
Vyshemyrska S. V. - Automation of price forming management at child's food industry enterprises (2012)
Osypenko V. - Experimental study of efficiency of system-analytical research based on inductive technologies (2012)
Bodyanskiy Ye. - Kohonen neural network learning in the clustering-classification tasks, Mulesa P., Vynokurova O. (2012)
Didyk A. A. - Brief overview of anomaly detection methods (2012)
Gnatushenko V. - Simulation processes and perfomance analysis of routing protocol in corporate network, Danladi Ali, Tutyk V. A. (2012)
Kasitskij O. V. - Application of expectation maximization theory to solving the ploblem of separation the mixture of gaussians, Bidyuk P. I., Gozhij O. P. (2012)
Lytvynenko V. I. - Application of clonal negative algorithm to cancer classification with DNA-microarray data (2012)
Ognieva O. - Fuzzy model for decision-making support in the determining of the characteristics of the finished product, Rogalsky F. (2012)
Silkov V. I. - The algorithm for calculating the characteristics of the take-off from the springboard UAV, Samkov A. V. (2012)
Stovpchenko I. V. - Mimo-based cascade neural network identification of oxygen converters melting steel, Mihaliov A. I., Gubinsky M. V. (2012)
Zvorykin V. B. - Modelling process of control of engine speed with flexible connection of the engine with the mechanism, Stanchits G. Y., Balakin V. F. (2012)
Содержание (2013)
Баюл К. В. - Разработка экспертной системы принятия оптимальных решений, обеспечивающих увеличение ресурса эксплуатации бандажей валковых прессов, Петренко В. И. (2013)
Борзов С. А. - Анализ эффективности методов обнаружения процесса вибрационного горения в камерах сгорания газотурбинных двигателей, Журавлев В. Н. (2013)
Гожий О. П. - Дослідження ефективності методів аналізу співвідношень при вирішенні задач багатоцільвого вибору, Кобилінський І. А. (2013)
Guda A. I. - Chaotic system with relay hysteresis in return force: simulation and analysis, Mikhalyov A. I. (2013)
Зайцев В. Г. - Причины и следствия в процессах самоорганизации (2013)
Капитонов А. Г. - Компьютерная система обработки кулоностатических кривых сложных электрохимических систем (2013)
Прокопчук Ю. А. - Модель рефлексивного агента в контуре управления сложным технологическим процессом (2013)
Стадник Н. И. - Системы управления современными горными машинами (2013)
Чумаков Л. Д. - Выборвеличины гарантийного срока для технического устройства при его разработке (2013)
Біляєва В. В. - Розрахунок нестаціонарних граничних умов на стінках конструкцій за експериментальними замірами температури, Грибанова А. В. (2013)
Іващенко В. П. - Дослідження проблеми підбору компонентів модульної багатопроцесорної системи в задачі термічної обробки металовиробу, Швачич Г. Г., Ткач М. О. (2013)
Великонская Н. М. - Перспективы использования комбинированных способов извлечения редких и рассеянных металлов из золошлаковых отходов, Величко В. В., Стогний Ю. Д., Мешалкин А. П., Бабенко А. В. (2013)
Перескока В. В. - Распределение компонентов системы "Металл-Шлак-Газ" при получении низкокремнистого ферросилиция, Камкина Л. В., Анкудинов Р. В., Стовба Я. В., Колбин Н. А. (2013)
Куцова В. З. - Влияние термообработки и легирования на свойства монокристаллического кремния, Тимошина М. И., Носко О. А., Тимошина Г. Г. (2013)
Матвеева М. О. - Симплексный метод оптимизации при литье чугунов с заданным комплексом свойств, Климович Б. В., Климович В. В., Дворникова Е. А. (2013)
Сарафаннікова Н. В. - Планування технічного завдання для виробництва молочних продуктів (2013)
Сергеева О. В. - Проблемы моделирования плазмохимических процессов газ-жидкость, Пивоваров А. А. (2013)
Фролова Л. А. - Моделирование цветообразования шпинельных пигментов, Пивоваров О. А., Бутырина Т. Е. (2013)
Хамхотько А. Ф. - Информационное обеспечение задач прогнозирования свойств щелочесодержащих шихтовых материалов доменной плавки, Белькова А. И., Циватая Н. А., Скачко А. С., Лихачев Ю. М. (2013)
Кравец В. В. - Структурная надежность электрического блока гибридного автомобиля, Басс К. М., Кравец В. В. (2013)
Дмитрієва І. С. - Дослідження поведінки усамітнених хвиль при натіканні на берег, Усік Д. В. (2013)
Журба А. А. - Анализ фрактальных характеристик неметаллических включений при пластической деформации стали, Михалёв А. И., Губенко С. И. (2013)
Іващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях 2 − проверяемости функциональных элементов двухканальной логики относительно одиночных константных неисправностей входов и выходов, Швачич Г. Г., Тимошкин А. И. (2013)
Содержание (2013)
Баклан І. В. - Інтервальний підхід до побудови лінгвістичної моделі (2013)
Тогобицкая Д. Н. - Алгоритмические и программные средства системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки, Белькова А. И., Гринько А. Ю., Степаненко А. Ю. (2013)
Дорош Н. Л. - Розробка програмного засобу для аналізу і збереження зображень, Храпач Ю. О. (2013)
Дубовик Т. Н. - К вопросу об адаптации и настройке моделей обучения, Семёнов В. А. (2013)
Желдак Т. А. - Застосування механізмів формування знань в складі інтелектуальної СППР оптимізації процесу розкислення сталі в конвертерному виробництві, Слєсарєв В. В., Воловенко Д. О. (2013)
Жуковицький І. В. - Необхідність узгодження технології АТМ з технологіями локальних мереж в інформаційних системах на залізничному транспорті, Пахомова В. М., Литвинов О. С. (2013)
Кириченко Л. О. - Разработка алгоритмов принятия решений в экспертной системе фрактального анализа, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2013)
Косолапов А. А. - Тенденции развития архитектуры автоматизированных систем управления, Жуковицкий И. В. (2013)
Мазурок Т. Л. - Интеллектуальные преобразования в реализации синергетической модели управления (2013)
Никитина Т. Б. - Синтез анизотропийного регулятора комбинированой системы робастного управления скоростью электромеханической системы, Волошко А. В., Татарченко М. О. (2013)
Островская Е. Ю. - Формирования адресных предложений клиентов с учетом их предпочтений методами Data Mining, Михалев А. И. (2013)
Почта Ю. В. - Интеллектуальные информационно-управляющие системы водоснабжения и водопотребления (2013)
Ризун Н. О. - Получение математической модели интеллектуальной деятельности тестируемого с применением статистических методов, Тараненко Ю. К. (2013)
Рудакова А. В. - Методы получения оценки оптимальных решений при управлении системами в критических режимах при дефиците времени (2013)
Селиванова А. В. - Моделирование процесса управления обобщенной холодильной установкой (2013)
Михалев А. И. - Методы Гильберта-Хуанга и КМА в задачах идентификации технического состояния авиационных редукторов, Журавлев В. Н., Сухомлин Р. А., Гасик М. И. (2013)
Теплякова Г. Л. - Модель построения рейтинга кафедр интегрированным многокритериальным методом МВС+МАИ (2013)
Ткач В. А. - Методы оптимизации управления в интеллектуальных интерфейсах (2013)
Илюнин O. O. - Система нечеткого управления травлением стали с компараторной идентификацией дефектов проката, Удовенко С. Г., Шамраев А. А., Лазарев А. И. (2013)
Шергин В. Л. - Повышение быстродействия преобразования радона путём применения slice-оператора в неевклидовой метрике (2013)
Бахрушин А. В. - Тестирование гипотез о нелинейных связях с использованием языка программирования R, Бахрушин В. Е. (2013)
Ніколайчук В. Й. - Управління ризиками в ІТ-проектах на основі прихованих моделей Маркова, Баклан І. В. (2013)
Содержание (2013)
Бейцун С. В. - АСУ внепечной обработкой стали, Михайловский Н. В. (2013)
Архипов А. Е. - Обобщенная модель случайных погрешностей групповой экспертизы, Архипова С. А. (2013)
Белан В. Т. - Математическое моделирование деятельности операторов тяжелого машиностроения, Корсун В. И., Снежко Е. М. (2013)
Деренг Е. В. - Комбинированный метод "TAT” обработки многомерных временных рядов, Гвоздева Е. В., Миргород В. Ф. (2013)
Грачёв О. В. - Анализ влияния изменения минимальной и максимальной граничной зольности на устойчивость модели описания фракционного состава угля, Мирша А. Н. (2013)
Дорош О. В. - Частотный анализ решеток токоотводов аккумуляторных батарей, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2013)
Дорош И. А. - Определение точного вида потенциалов и магнитных полей для периодических магнитных систем, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2013)
Калініна Н. Ю. - Особливості визначення простору семіінваріантної математичної моделі кольорових фотограмметричних зображень (2013)
Надточий А. А. - Унифицированная математическая модель для расчета активности фосфора, марганца и железа в сложных системах на основе марганца, Камкина Л. В., Безшкуренко А. Г., Губа Р. М. (2013)
Кривда В. В. - Исследования зависимости конструктивных параметров карьерного автосамосвала на характер его эксплуатационных затрат (2013)
Ларіонов Г. І. - Про наближене представлення ряду Тейлора для N-вимірних функцій добутком його одномірних представлень, Ларіонов М. Г. (2013)
Поляков М. А. - Моделирование динамики распределений дефектов в изделиях в ходе технологического процесса, Василевский В. В. (2013)
Рахманов С. Р. - Математическое моделирование динамики стержня оправки прошивного стана (2013)
Веселовський В. Б. - Визначення параметрів фрикційного тепловиділення та відновлення граничних умов теплообміну для необмеженої пластини та термічно тонкої оболонки, Самунь Р. О. (2013)
Сарычев А. П. - Итерационная процедура оценивания параметров системы регрессионных уравнений со случайными коэффициентами (2013)
Стоянов О. М. - Порівняння енергоефективності технологій позапічної десульфурації чавуну шляхом математичного моделювання, Нізяєв К. Г., Бойченко Б. М., Молчанов Л. С., Синегін Є. В. (2013)
Кавац А. А. - Исследование эффективности методов слияния фотограмметрических изображений (2013)
Атаманюк И. П. - Информационная технология определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем (2013)
Купін А. І. - Аналіз існуючих підходів біометричної ідентифікації та аутентифікації людини, Кумченко Ю. О. (2013)
Селівьорстов В. Ю. - Особливості диверсифікації способів визначення термочасових параметрів герметизації виливка в ливарній формі для здійснення газодинамічного впливу, Селівьорстова Т. В. (2013)
Кравчук І. А. - Порівняльний огляд стандартів електронного навчання, Бісікало О. В. (2013)
Тимошенко Д. В. - Применение метода главных компонент для кластеризации символов (2013)
Бодянский Е. В. - Адаптивное обучение архитектуры и параметров радиально-базисной нейронной сети, Дейнеко А. А. (2013)
Кукушкин О. Н. - Модель эксплуатационной надежности разветвленных технологических линий (2013)
Харченко М. Е. - Обзор и анализ состояния разработки формостабильных композитных конструкций космического назначения (2013)
Содержание (2013)
Шерстюк Д. Г. - Оценка точности геометрических параметров крупногабаритных обечаек в процессе термомеханического калибрования на основе аналитического расчета некруглости, Кулик А. В., Май А. М. (2013)
Товт Б. М. - Визначення коефіцієнту, що враховує тертя реборд кранових коліс, Бондаренко Л. М. (2013)
Зворыкин В. Б. - Коррекция САР скорости при наличии упругой связи двигателя с механизмом и больших коэффициентах соотношения инерционных масс, Станчиц Г. Ю. (2013)
Matveeva M. O. - Analysis of titanium micro-alloying influence on phase transformations in the mottled cast irons, Bespal'ko V. N., Zhilenkova E. V., Klimovich B. V. (2013)
Аскеров Х. А. - Влияние карбонитридов ванадия и ниобия на структурообразование и изменение механических свойств строительных сталей после термической обработки (2013)
Кадильникова Т. М. - Методология посторноения системы контроля текущего состояния инновационного проекта, Величко Н. А., Кулик В. А. (2013)
Хандецький В. С. - Вплив віконних функцій на розпізнавання сигналів в дефектоскопії композитних матеріалів, Герасимов В. В. (2013)
Коваленко И. И. - Графодинамическое имитационное моделирование задач управления составом организационных систем, Приходько С. Б., Пугаченко Е. С., Швед А. В. (2013)
Заморёнов М. В. - Имитационная модель функционирования автоматизированной банковской информационной системы с резервированием, Голиков С. Е. (2013)
Меshaninov S. К. - Estimation of reliability of functioning of the control-testing electronic systems with the use of task about a maximum of product (2013)
Малайчук В. П. - Обработка нечетких решений в задачах компьютерного психометрического тестирования, Огоренко В. В., Клименко С. В. (2013)
Selivyorstov V. - Optimizing the design and outer dimensions of the sealing refrigerator using computer modeling technologies, Selivyorstova T. (2013)
Яшина К. В. - Алгоритм управления активной мощностью дуговой сталеплавильной печи, Садовой А. В., Яловая Е. Н., Завгородний В. В. (2013)
Короткая Л. И. - Способы формализации неточных данных в задачах прогнозирования долговечности корродирующих конструкций (2013)
Filonenko V. O. - Use of fourier analysis for the identification of pulse Elliot waves (2013)
Слесарев В. В. - Разработка метода расчета оперативных графиков работы горнотранспортной сети, Малиенко А. В. (2013)
Миронова Т. М. - Исследование карбидных превращений в белых чугунах с помощью электронной микроскопии, Донская Т. Р. (2013)
Надточий А. А. - Термодинамическая оценка поведения марганца в стали с определенным содержанием углерода и под шлаком известного состава (2013)
Danilov V. - Supply and demand model-bazed analysis of self-organization in tourism, Zhyrova A., Jirov A. (2013)
Кныш Л. И. - Математическое моделирование энергопереноса в системах приёма тепла комбинированных солнечных энергоустановок (2013)
Дякун И. Л. - Влияние пульсаций газового потока на стабилизацию процессов горения в кипящем слое (2013)
Акімова О. В. - Інноваційна система розвитку творчого мислення майбутнього вчителя (2012)
Герасимова І. Г. - Становлення проблеми формування професійної мобільності (2012)
Ільчук В. В. - Аналіз кризових ситуацій у системі освіти України та можливі шляхи їх подолання, Коломієць А. М. (2012)
Коротнюк О. О. - Медіасередовище у фаховій підготовці майбутніх вчителів початкових класів як предмет наукових досліджень (2012)
Коротун О. О. - Навчання іноземних громадян в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Максименко Н. Б. - Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі, Салига Н. М. (2012)
Піддячий М. І. - Соціально-професійна орієнтація у загальноосвітньому закладі (2012)
Руденко Ю. А. - Категоріальні ознаки концепту "художньо-мовленнєва діяльність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів" в руслі сучасної лінгводидактики (2012)
Ткачук С. І. - Технологія як феномен людської діяльності (2012)
Вихляєв Ю. М. - Самостійні заняття як резерв рухової активності студентів (2012)
Імбер В. І. - Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку (2012)
Киричук А. С. - Теоретичні основи створення ділової гри у вищих навчальних закладах, Перестюк Р. Л. (2012)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти викладання нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах (2012)
Овчаров С. М. - Метод профільних занурень у неперервній професійній підготовці вчителів інформатики (2012)
Пепельніцина Т. Ф. - Роль активних методів навчання у формуванні готовності майбутніх фахівців інженерних спеціальностей до професійної діяльності, Матохнюк Л. О. (2012)
Пінаєва О. Ю. - Шляхи оптимізації змісту навчання у процесі підготовки вчителів технологій до занять, Мамус Г. М. (2012)
Савчин М.-В. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі вивчення хімії (2012)
Біланич М. М. - Виховання християнської відповідальності за створіння під час паломництва, Бокотей О. М. (2012)
Гомонюк О. М. - Спецкурс "Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога" – складова формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів (2012)
Тимошенко Л. В. - Сучасне потрактування підходів В. О. Сухомлинського до формування морально-етичних цінностей дитини в аспекті екологічного виховання, Наконечний О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського