Причепій Є. - Богиня семи небесних сфер праміфу в символіці (2014)
Скокова Л. - Культурні практики як рух у просторі можливостей (2014)
Чумаченко Т. - Синкретизм як культуротворча інтенція (2014)
Колесник О. - Принципи класифікації форм художньої інтерпретації (2014)
Оніщенко О. - Естетичний маніфест О. Уайльда: нові риси відомого портрета (2014)
Росляков C. - Поховальне за призначенням походження скульптури (2014)
Оляніна С. - Квітково-плодові мотиви в декоративному оздобленні іконостасів XVII — першої половини XVIII ст. : типологія, розміщення (2014)
Юдкін І. - Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви "струменя свідомості” у творах В. Винниченка (2014)
Сіренко Є. - "Епілоги” Євгена Станковича: від назви до художньої концепції (2014)
Олійник О. - Ринок праці як особливий сегмент сфери культури (2014)
Сірий Є. - Концептуальні та методологічні засади дослідження динаміки ціннісних змін українського суспільства в координатах "традиція — модерн” (2014)
Щербина В. - Проблема міжкультурної комунікації в сучасному гуманітарному знанні (2014)
Радзієвський В. - Вплив ЗМІ та субкультури журналістів на культурне поле України (2014)
Наумова М. - Соціально-політичні цінності українців і перспективи ефективної демократії (2014)
Про авторів (2014)
Про видання (2014)
Пасічна І. О. - Особливості податкової правосуб’єктності банків (2015)
Патерило І. В. - Сутність та особливості адміністративних актів як основних інструментів діяльності публічної адміністрації (2015)
Піцикевич В. В. - Правомірна поведінка органів влади щодо ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Репецька М. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні (2015)
Соломенко Г. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів боротьби з порушенням митних правил (2015)
Старинський М. В. - Розвиненість економіки держави як фактор впливу на правове регулювання валютних відносин (2015)
Стрельченко О. Г. - Природа адміністративних актів у системі органів внутрішніх справ, Рябчук А. В. (2015)
Цекалова Н. І. - Підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Адміністративно-правовий статус суб’єкта забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Шевчук О. М. - Державний фінансовий контроль у сфері обігу наркотиків: сутність та значення (2015)
Ковальська В. Ю. - Проблемні питання об’єкта злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини (2015)
Леоненко Т. Є. - Правове та психолого-теоретичне обґрунтування загальної теорії девіантності як психологічної проблеми особистості, що вчинила злочин на релігійному ґрунті (2015)
Маркевич А. Р. - "Оспорюваність" як ознака об’єктивної сторони складу злочину самоправства (2015)
Парасюк Н. М. - Виборчі документи й документи референдуму як предмети складів злочинів (2015)
Сілкова А. О. - Особливості нормативної регламентації звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України й окремих зарубіжних держав (2015)
Ступник Я. В. - Про кримінологічну складову політики протидії наркозлочинності, Григаш Д. М. (2015)
Ступник Я. В. - Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності, Коштура А. В. (2015)
Цховребов А. О. - Кримінально-правова характеристика об’єкта й предмета втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (2015)
Вапнярчук В. В. - Сутність внутрішнього переконання в кримінальному процесуальному доказуванні (2015)
Єрохін В. В. - Застосування практики європейського суду з прав людини в частині забезпечення захисника у кримінальному судочинстві України (2015)
Лоскутов Т. О. - Свободи як елемент предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Мировська А. В. - Тактика використання спеціальних знань під час проведення допиту при розслідуванні фальшивомонетництва (2015)
Перепелиця М. М. - Накопичення й аналіз оперативно-розшукової інформації з комп’ютерних мереж, Плукар В. В. (2015)
Сливич І. І. - Прискорені та спрощені провадження в кримінальному судочинстві України: визначення та доцільність застосування (2015)
Столітній А. В. - Забезпечення процесуального контролю за допомогою єдиного реєстру досудових розслідувань і шляхи його вдосконалення (2015)
Турман Н. О. - Урахування судом психологічних особливостей потерпілого при здійсненні кримінального провадження (2015)
Юрчишин В. М. - Теоретичні знання про функції прокурора в досудовому розслідуванні (2015)
Глущенко С. В. - Зміст правового статусу вищих спеціалізованих судів (2015)
Заборовський В. В. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності адвоката (2015)
Сьома М. С. - Етичні засади професійної діяльності судді крізь призму прецедентної практики європейського суду з прав людини (2015)
Грицун О. О. - Поняття міжнародної інформаційної безпеки: порівняльно-правовий аспект (2015)
Касинюк І. В. - Становлення принципу заборони агресивної війни в рамках нюрнбергського процесу (2015)
Терехова Т. А. - Правове регулювання використання інтернету як засобу поширення масової інформації в Європейському Союзі (2015)
Боднарчук М. М. - Єдність свободи та відповідальності у філософсько-правовій ретроспективі (2015)
Даниленко А. В. - Діяльнісний вимір відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2015)
Копельців-Левицька Є. Д. - Правові сюжети в українській обрядово-звичаєвій культурі (2015)
Савенко В. В. - Закон як засіб правового регулювання суспільних відносин у державі (2015)
Титул, зміст (2012)
Потрібно знайти точку опори для поєднання зусиль з облаштування країни* (2012)
Парламент має ефективно й продуктивно працювати (2012)
Сищук О. - Народний депутат України Дмитро Шпенов: "Референдуму боятися не потрібно" (2012)
Кедровська Ю. - До нової "американської мрії": II раунд (2012)
Цирфа Ю. - Близькосхідний конфлікт. Позиції сторін і 138 держав (2012)
Скоростецький В. - "Стрімкий тризуб-2013" (2012)
Сизоненко С. - Олександру Короткову всміхається фортуна (2012)
Малієнко О. - Американо-українська космічна місія: 15 років по тому (2012)
Корніюк В. - Ушануймо поіменно й мертвих, і живих (2012)
Малієнко О. - "Патріотизм - це стан душі" (2012)
Гринюк Р. - Донецький національний університет: на крилах досвіду в майбуттєву височінь (2012)
Корсун Я. - "Успіх - сила тих, хто вірить у себе, і мужність тих, хто не боїться відповідальності" (2012)
Славинський М. - "Перший розум наш..." (2012)
Марчук Л. - Порядність, професіоналізм, патріотизм - ось вектор підготовки курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України (2012)
Берлін М. - Безпека на дорогах залежить від кожного (2012)
Сищук О. - Голова Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Анатолій Онищук: "Маємо захистити правоохоронців" (2012)
Малієнко О. - Ура, королево! (2012)
Оніщенко Н. - Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти (2012)
Скрипник В. - "Реалізація реформи місцевого самоврядування – серйозний крок на шляху до євроспільноти", – переконаний Сергій Татусяк, голова Вінницької облради, віце-президент Української асоціації районних та обласних рад, уповноважений представник Національного (2012)
Домікан А. - Сталий міський розвиток (2012)
Мараховська Г. - Музей магдебурзького права, мов павутиння, обплели тріщини (2012)
Цирфа Ю. - Громадянська "відвертість": чого вимагає біометрика? (2012)
Довбенко М. - Конкуренції і кооперації крізь призму теорії ігор (2012)
Удовик В. - Палемічний символ пацифізму (2012)
Яценко Л. - Момент вічності: атом "знайомить" нас із фотоном (2012)
Голобородькo Я. - Мо Яня. Нова зірка на літературному небосхилі (2012)
Комісаренко С. - Рецепторні протеїни на мембрані клітин. Навіщо вони організмам?, Романюк С. (2012)
Бутенко Г. - Стовбурові клітини на тлі проблем і перспектив регенеративної медицини (2012)
Ткаченко В. - Катерина Амосова: "Низка положень реформи теоретично корисні, проте під час їх запровадження ефект буде протилежний" (2012)
Таршинова Л. - "Нове в медицині": на жаль, нас більше знають за кордоном (2012)
Семиволос Н. - А йдіть ви… в болото (2012)
Дубровін С. - Поінформований означає озброєний. Проти діабету (2012)
Едуард Політкін: "Головний принцип – не зашкодь!" (2012)
Мараховська Г. - Скасуймо кінець світу... (2012)
Дубровін С. - Останнє танго Володимира Шевченка (2012)
Мараховська Г. - 19 грудня - День святого Миколая (2012)
Бараневич Л. - Те, що висікаєш, - не висидиш, це треба пережити, відчути (2012)
Красовська О. - Терапія зоряним пилом (2012)
Клейменова О. - Час ілюзії, алюзії та тиші (2012)
Іваненко Н. - Віва академія! (2012)
Казарєзов А. Я. - Економічний вимір впливу України на геополітичний простір (2006)
Добровольський В. В. - Глобальна ментальність та перспектива на перехід до інтенсивної глобальної економіки, Соловйов С. М. (2006)
Васильєв А. А. - Концепції економічної безпеки країни в зарубіжній науці (2006)
Конєва Т. А. - Особливості моделі економічного зростання України (2006)
Żołądkiewicz K. - Poland-Ukraine Economic Relations in the Period of Transforming Economies, Gostomski E. (2006)
Горлачук В. В. - Управління земельними ресурсами: теорія і методологія, Тарновська Р. В. (2006)
Песчанська І. М. - Еволюція відносин людини та природи: проблеми та стратегія розвитку (2006)
Кузьменко О. Б. - Теоретико-методологічні питання земель сільськогосподарського призначення як засобу праці (2006)
Фертікова Т. М. - Освіта як фактор економічного зростання в Україні (2006)
Мещанінов О. П. - Синергія і обмеження нерівності економічного зростання та соціального розвитку університету і регіону (2006)
Шебаніна О. В. - Деякі підходи до вирішення проблем підвищення рівня зайнятості сільського населення та кваліфікації кадрів аграрних підприємств (2006)
Полєтаєв О. О. - Аналіз фінансово-посередницької діяльності (2006)
Нетудихата К. Л. - Особливості розвитку банківського кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2006)
Колесник О. И. - Бюджет современной молодой семьи в Украине (2006)
Калда К. О. - Принципи побудови логістичних систем в корпораціях (2006)
Верланов Ю. Ю. - Концепції інституційної теорії у контексті місцевого економічного розвитку (2006)
Solesvik Maryna Z. - Challenges for the Norwegian Maritime Sector in the Ukraine (2006)
Смірнов О. Ю. - Мотиви та чинники заощадження у сучасній економічній теорії (2006)
Верланов О. Ю. - Основні напрямки оцінки фінансового стану підприємств: спроба частотного аналізу (2006)
Норд Г. Л. - Інституційні аспекти розвитку освіти в регіоні, Ципліцька О. О. (2006)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал і проблеми культурної та психологічної трансформації України (2006)
Барашиков Арнольд Якович (2016)
Орленко М. І. - Специфіка і складності відтворення Успенського собору Києво-Печерської Лаври (2016)
Дворкін Л. Й. - Високоміцні швидкотверднучі бетони, Бабич Є. М., Житковський В. В., Степасюк Ю. А. (2016)
Городецкий А. С. - Учет нелинейной работы железобетона в инженерных расчетах. Режим "инженерная нелинейность" в ПК ЛИРА-САПР, Барабаш М. С. (2016)
Бліхарський З. Я. - Експериментальні дослідження несучої здатності похилих перерізів залізобетонних балок підсилених системою FRCM, Вегера П. І., Хміль Р. Є. (2016)
Білик А. С. - Кафедра металевих і дерев'яних конструкцій КНУБА для захисту батьківщини, Пікуль А. В., Нужний В. В., Шайдюк М. В. (2016)
Семчук І. Ю. - Місцева стійкість стінок поперечно гофрованих балок при дії локальних навантажень, Нілова Т. О. (2016)
Демчина Б. Г. - Дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних попередньо напружених шпренгельних конструкцій в умовах постадійної роботи, Іваник Ю. І. (2016)
Першаков В. М. - Тенденції розвитку світового висотного будівництва, Бєлятинський А. О., Бакулін Є. А., Бакуліна В. М., Болотов Г. І., Попович І. О. (2016)
Демчина Б. Г. - Пропозиція щодо національного додатку до ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 ЄВРОКОД 5. "проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд" (EN 1995-1-1:2004, idt), Була С. С., Лисюк С. А., Пелех А. Б. (2016)
Михальченко С. В. - Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України (2016)
Скорук Л. М. - Визначення прогину залізобетонних балок змінного поперечного перерізу від дії рівномірного навантаження, Сібіковський О. В. (2016)
Савицкий Н. В. - Укрепленные районы и мобильные блок-посты для обороны территории и защиты личного состава в зоне проведения антитеррористической операции, Никифорова Т. Д. (2016)
Першаков В. М. - Підсилення залізобетонних та кам'яних конструкцій в аварійних та реконструйованих будівлях, Бєлятинський А. О., Лисницька К. М. (2016)
Афанасьєва Л. В. - Залізобетонні конструкції в умовах високошвидкісного удару (2016)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість сталевої балки настилу, Фесенко О. А., Байтала Х. З., Круковський П. Г., Перепелиця М. С., Новак С. В., Калафат К. В. (2016)
Гомон С. С. - Зміна положення нейтральної лінії балок з цільної деревини за косого згину в залежності від характеру обпирання і прикладання навантаження, Павлюк А. П., Поліщук М. В. (2016)
Бабяк І. П. - Вплив базальтової фібри на властивості бетону для транспортного будівництва (2016)
Білик С. І. - Вплив початкових прогинів на стійкість сталевих колон за аналізом експериментальних даних (2016)
Барабаш М. С. - Методика определения деформаций ползучести на примере мостовых конструкций, Башинская О. Ю., Запоточний Р. М. (2016)
Брайченко С. П. - Витривалість композиційних бетонів на основі сірки при циклічних навантаженнях, Маргаль І. В., Гивлюд М. М. (2016)
Демчина Б. Г. - Дослідження міцності та деформативності дощатих арок на металозубчатих пластинах, Шидловський Я. М. (2016)
Войцехівський О. В. - Використання дволінійних діаграм деформування матеріалів при розрахунках залізобетонних конструкцій за деформаційним методом, Байда Д. М., Сазонова І. Р. (2016)
Войцехівський О. В. - Результати обстеження та оцінка технічного стану мостової Споруди через річку Південний Буг по вул. В.Чорновола у м.Вінниця, Байда Д. М., Попов В. О. (2016)
Доброхлоп М. І. - Перспективи використання композиційних матеріалів на основі грубого базальтового волокна у будівлях і спорудах спеціального призначення (2016)
Журавський О. Д. - Моделювання роботи попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Горобець А. М. (2016)
Зятюк Ю. Ю. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних балок підсилених в стиснутій і розтягнутій зонах (2016)
Валовой О. І. - Вплив коливань температур на експлуатаційні характеристики залізобетонних балок підсилених композитами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Карпюк В. М. - Несущая способность и напряженно-деформированное состояние приопорных участков изгибаемых железобетонных элементов при длительном действии нагрузки высоких уровней, Неутов С. Ф., Неутов А. С. (2016)
Кислюк Д. Я. - Зміна напружено-деформованого стану в двохшарнірних залізобетонних арках з попереднім натягом затяжки при повторних навантаженнях, Задорожнікова І. В. (2016)
Книш В. І. - Функціонально-конструктивні та об’ємно просторові пріоритети в динаміці формування ідей раціонального структурування багатоквартирного житла з вбудовано-прибудованими паркінгами, Іщенко І. О., Клевак І. О. (2016)
Коваль П. М. - Нормативне забезпечення проектування бетонних конструкцій транспортних споруд, армованих базальтопластиковою арматурою, Гримак О. Я. (2016)
Кріпак В. Д. - До розрахунків нормальних перерізів залізобетонних елементів згідно вимог ЄВРОКОД 2 (2016)
Ковальчик Я. І. - Тріщиностійкість та деформативність попередньо напружених залізобетонних балок мостів при дії малоциклових навантажень (2016)
Колякова В. М. - Порівняльний аналіз теплотехнічних розрахунків з даними отриманими при натурному випробуванні, Божинський М. О. (2016)
Коваль М. П. - Аспекти моделювання та розрахунку методом скінченних елементів монолітних залізобетонних плит зі сталевим профільованим настилом (2016)
Масюк Г. Х. - Процеси тріщиноутворення в згинальних залізобетонних елементах за дії знакозмінних малоциклових навантажень та їх аналіз на основі розрахункової моделі опору залізобетону (2016)
Мельник І. В. - Збірні і збірно-монолітні тришарові залізобетонні конструкції захисних споруд, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Бачкай О. І., Платко Р. Н. (2016)
Попов В. О. - Методи підсилення фундаментів печі первинного риформінгу аміаку в умовах збільшення навантаженні, Войцехівський О. В., Маєвська І. В., Байда Д. М., Романова К. О. (2016)
Петрик Ю. М. - Впровадження в Україні монолітних залізобетонних конструкцій з напруженням канатної арматури на бетон (постнапруження) та їх натурні випробування (2016)
Стороженко Л. І. - Дослідження напруженого стану елементів вузлових з’єднань структурно-вантових cталезалізобетонних покриттів на основі результатів моделювання умов їх роботи, Гасій Г. М. (2016)
Журавська Н. Є. - Енергоресурсоекологозберігаючі технології для підвищення захисту від біопошкодження будівельних конструкцій та матеріалів (2016)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження роботи гнучких трубобетонних елементів, Єрмоленко Д. А., Мурза С. О. (2016)
Стороженко Л. І. - Особливості технології зведення сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Нижник О. В., Дрижирук Ю. В. (2016)
Пахолюк О. А. - Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення, Шимків Т. Ф. (2016)
Пічугін С. Ф. - Європейський досвід проектування металевих балок з гофрованими стінками, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2016)
Гетун Г. В. - Історія використання бетону в конструкціях тараканівського форту, спорудженого в ХІХ ст., Товбич В. В., Михальченко С. В. (2016)
Хохлін Д. О. - Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності (2016)
Козак О. В. - Експериментально-теоретичні дослідження приопорних ділянок монолітних залізобетонних балок з криволінійною попередньо-напруженою арматурою, Журавський О. Д. (2016)
Мазурак А. В. - Оцінка несучої здатності похилих до поздовжньої осі перерізів підсилених залізобетонних балочних елементів, Ковалик І. В., Михайлечко В. О. (2016)
Убайдуллаєв Ю. Н. - Модель процесу газопроникності у матеріалах та елементах огороджувальних конструкцій спеціальних споруд (2016)
Стоянов Е. Г. - Исследование совместной работы сборных предварительно напряженных плит в составе дисков перекритий, Набока А. В. (2016)
Ужегова О. А. - Розрахунок стиснутих елементів за другою формою рівноваги, Ужегов С. О., Ротко С. В., Самчук В. П. (2016)
Круковский П. Г. - Конструкция и анализ термогазодинамического состояния Нового Безопасного Конфайнмента для изоляции "Объекта Укрытие" Чернобыльской АЭС, Метель М. А., Полубинский А. С., Перепелица М. С. (2016)
Куцик О. В. - Аналіз використання високоміцного бетону у сучасному будівництві, Журавський О. Д. (2016)
Постернак О. М. - Раціональний вибір підсилення залізобетонних балок з врахуванням надійності, Постернак М. М. (2016)
Y. Veriuzhski. - Friction and sliding process modeling in weldless joints of the structural elements by numerical and analytical potential end finite element method "LIRA-SAPR 2014", J. Gigineishvili, A. Petrenko, T. Matsaberidze. (2016)
Давиденко О. І. - Напружено-деформований стан залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів круглого перерізу при дії поперечних сил, Давиденко О. О. (2016)
Корнієнко Л. Є. - Африканська чума свиней: історичні аспекти, сучасна епізоотична ситуація в світі й в Україні, імунітет та перспективи вакцинопрофілактики (2014)
Ільніцький М. Г. - Перспективи застосування янтарної кислоти у ветеринарній хірургії, Гєрдєва А. О. (2014)
Рубленко М. В. - Стан судинно-тромбоцитарного та макроциркуляторного гемостазу за піометри у собак, Андрієць В. Г., Єрошенко О. В., Власенко С. А. (2014)
Ігнатовська М. В. - Гістологічні зміни у печінці, нирках та міокарді кролів за використання водорозчинної форми вітаміну Е, Якубчак О. М., Сердюков Я. К. (2014)
Тишківська Н. В. - Вплив кількості соматичних клітин у молоці корів на показники його білкового складу (2014)
Хіцька О. А. - Оцінка ризиків і контроль показників безпечності та якості за виробництва сичугових сирів (2014)
Вовкотруб Н. В. - Експрес-скринінг вуглеводно-ліпідного статусу в корів за різної продуктивності, Чуб О. В. (2014)
Гудима Т. М. - Лікування собак службових порід за гепатодистрофії (2014)
Максимович І. А. - Електрокардіографічні показники у коней гуцульської породи (2014)
Мельник А. Ю. - Стан А- та Е-вітамінного обміну в курчат-бройлерів за використання препарату Декавіт (2014)
Петровский С. В. - Профилактическая эффективность токоферола при гастроэнтерите поросят, Макарук М. А., Мацинович А. А., Разуванов С. А. (2014)
Piddubniak О. V. - Morphological and functional erythrocytes' activity in horses during latent leptospirosis and rhinopneumonia, Golovakha V. І., Lumianyk S. V., Tyshkivskyi M. Y., Garkaviy V. О., Patsenko O. V. (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів у сироватці крові собак за ліпідозу печінки, Землянський А. О. (2014)
Трокоз В. О. - Особливості обміну вуглеводів і ліпідів в організмі дубового шовкопряда залежно від кормової рослини, Карповський В. І., Трокоз А. В. (2014)
Улько Л. Г. - Ефективність застосування препарату Фос-Бевіт у комплексі лікування корів за субклінічного кетозу (2014)
Бруско Є. П. - Дослідження спалаху інфекцій нижніх дихальних шляхів у лошат та їх профілактика в господарстві, Недосєков В. В. (2014)
Бусол В. О. - Еволюція напруженості епізоотичного процесу туберкульозу великої рогатої худоби в країнах світу, Шевчук В. М., Мазур В. М., Коваленко Л. В. (2014)
Мазур Т. В. - Антибактериальная терапия при аэромонозе в рыбных хозяйствах Украины, Гаркуша И. Е. (2014)
Мазур Т. В. - Особливості специфічної профілактики хвороби Гамборо (ІБХ) серед курей-бройлерів кросу Кобб-500, Сорокіна Н. Г., Гальчинська О. К. (2014)
Нікітова А. П. - Серологічний метод тестування імуногенності інактивованих антирабічних вакцин (2014)
Сторчак Ю. Г. - Вміст імуноглобулінів у сироватці крові телят за проведення специфічної профілактики пневмококової інфекції (2014)
Тирсін Р. В. - Комплексний біозахист свиноферм сучасного типу, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В., Тирсіна Ю. М. (2014)
Ушкалов А. В. - Результати комісійних випробувань набору для виявлення ДНК Yersinia enterocolitica методом полімеразної ланцюгової реакції, Головко А. М., Дерябін О. М. (2014)
Харченко Н. М. - Динаміка деяких показників природної резистентності та системи антиоксидантного захисту на фоні застосування полікомпонентної інактивованої вакцини "Порциліс Порколі Дилювак Форте" (Porcilis Porcoli Diluvac Forte), Ушкалов В. О. (2014)
Ярчук Б. М. - Комплексний метод оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу в господарствах України, Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Білик С. А. (2014)
Антіпов А. А. - Видовий склад стронгілят та лікування коней за стронгілятозів, Гончаренко В. П., Авраменко Н. В., Пономар С. І., Головаха І. В., Бабій О. О. (2014)
Братушкина Е. Л. - Эффективность и безопасность применения орегофарма при эзофагостомозе крупного рогатого скота, Минич А. В., Антипов А. А. (2014)
Сорока Н. М. - Постдегельмінтизаційні зміни в організмі свиней, хворих на метастронгільоз, за дегельмінтизації універмом, Пономар З. С., Пономар С. І., Антіпов А. А. (2014)
Мельніков А. В. - Моніторинг знеболювання оперативних втручань у свиней через біохімічний контроль крові за епідуральної анестезії (2014)
Рубленко М. В. - Клініко-рентгенологічна характеристика експериментального застосування фібринового гелю для оптимізації репаративного остеогенезу в кролів, Андрієць В. Г., Луговськой Е. В., Платонова Т. М., Чернишенко Т. М. (2014)
Рубленко М. В. - Рівень тромбінемії за електрокоагуляційної екстирпації пухлин молочної залози та залежно від способу фармакологічної корекції гемостазу, Білий Д. Д. (2014)
Рубленко С. В. - Варіабельність серцевого ритму як спосіб моніторингу анестезованих тварин: показники її вікових величин, Власенко В. М., Рубленко М. В., Пирин Б. В. (2014)
Семеняк С. А. - Клініко-біохімічна характеристика репаративного остеогенезу за остеосинтезу осколкових переломів стегнової кістки у собак із використанням коллапану (2014)
Островський Д. М. - Вивчення впливу дезоксиніваленолу на курчат кросу Адлер сріблястий та профілактичної дії мікосорбу, Мельник А. Ю., Утеченко М. В. (2014)
Попова О. М. - Вплив зеараленону на показники білкового обміну за умови тривалого його надходження до організму курчат (2014)
Summaries (2014)
Положення (2014)
Клековкін О. - Сто років сучасності (2016)
Терещук Н. - Перші театральні трупи в Галичині (2016)
Овчієва Л. - Драма Юзефа Коженьовського в сценічній інтерпретації корифеїв української сцени (2016)
Палій О. - Олександр Корольчук і Державний драматичний театр імені Марії Заньковецької катеринославського періоду: уроки історії (1924–1925 рр.) (2016)
Андрійцьо В. - Земський Народний Підкарпаторуський театр(тримовний театр Закарпаття 1936–1938 рр.) (2016)
Юдова-Романова К. - Творчо-організаційна діяльність Донецького академічного ордена Пошани обласного російського драматичного театру м. Маріуполь у періоди воєнних дій, Безчастна А. (2016)
Фіалко В. - Український театральний ландшафт останнього десятиліття ХХ століття (2016)
Погоріла М. - Трансформація класичного танцю в одноактних балетах Олексія Ратманського (2016)
Дем’яненко С. - Фестиваль "Перша українська театральна весна"(Передумови створення та роль фестивалю у розвитку театрального мистецтва України ХХ століття) (2016)
Мусієнко О.С. - Модернізм і авангард – єдність протилежностей (2016)
Фількевич Г. - Музика у кінопросторі Олександра Довженка (2016)
Костюк Х. - Італійський хоррор 60-х: ірраціональний жах на екрані (2016)
Геннар М. - Світло як естетичний фактор у кінематографі (2016)
Соколан О. - Зображення як інструмент маніпулятивного впливу телебачення (2016)
Вержбицький Б. - Композитинг у цифровому кінематографі, Лебедєв О., Прядко О. (2016)
Мусієнко О.О. - Вплив антимонопольного законодавства на розвиток американського кіновиробництва (2016)
Бабак О. - Тенденція транснаціонального в сучасному українському кінематографі: погляди науковців (2016)
Наумова Л. - Конструктивізм в українській культурі (2016)
Миропольська Є. - Мистецький контекст філософії романтизму (2016)
Гріньє Т. - Музична ексцентрика на естраді в епоху глобалізації (2016)
Росляк Р. - "Українська кінематографія ні в якому разі не може погодитися на утворення всесоюзного кіносиндикату..." (2016)
Новікова Л. - Степан Шагайда очима сина (2016)
Шамраєва А. - Невідомі сторінки театральної діяльності драматичних театрів Києва довоєнного періоду (1930–1940 рр.) (2016)
Слободян В. - Чуєш, брате мій! Спогади,фотодокументи (2016)
Новікова Л. - Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі.Екранні версії (2016)
Черков Г. - Матеріали до історії українського кіно (1991–2011).Вип. 2. Книги і публікації в збірниках : бібліогр.покажч. (2016)
Черков Г. - Матеріали до історії українського кіно (1991–2011). Вип. 3. Публікації з літературно-мистецьких журналів та газет : бібліогр. покажч. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Біскуб І. П. - Когнітивний аналіз знань у дискурсах програмного забезпечення Microsoft Word 2007 і Microsoft Powerpoint 2007 (2010)
Воронцова Н. Г. - Сторонній реципієнт вербальної інтеракції як фактор обмеження комунікативної інтенції (2010)
Долусова Н. В. - Реалізація алюзії на богинь долі в оповіданні Р. Бредбері "Вишивання” (2010)
Козловская А. Б. - Средства реализации краткости в информационном газетном сообщении (2010)
Кривенок Ю. С. - Комунікативно-прагматичні параметри авторської передмови (на матеріалі англомовних художніх творів) (2010)
Кудоярова О. В. - Варіювання спеціальної лексики у професійно-професійному та професійно-непрофесійному англомовному медичному конфліктному дискурсі (2010)
Лемішка О. Я. - Адресатна спрямованість медичного дискурсу (2010)
Лут К. А. - Особливості репрезентації експресивності в англійському економічному дискурсі (2010)
Місяпна І. М. - Реалізація комунікативної стратегії ухильності у сучасному англомовному художньому дискурсі (2010)
Мороз О. В. - Застосування бібліометрії у гуманітарних та суспільних науках (2010)
Пастернак Т. А. - Рольовий аналіз співбесіди на основі методики наративного аналізу (2010)
Петрик Т. В. - Особистість адресанта у висловлюваннях про самого себе (на матеріалі ченнелінг-дискурсу Крайона) (2010)
Пірог І. І. - Мовні засоби реалізації мовленнєвих актів у німецькому публіцистичному аргументативному дискурсі (2010)
Разуменко Ф. В. - Стратегія поляризації "свої-чужі" у парламентських дебатах Великобританії та Італії (2010)
Романенко Ю. М. - Філологічна топологія образу персонажу німецької літературної романтичної казки (2010)
Семотюк О. Л. - Комп’ютерний контент-аналіз аргументаційної бази політичних промов В. Черчілля і Й. Геббельса (1939-1945) (2010)
Тєлкова О. В. - До проблеми визначення лінгво-понятійної сутності терміну "метадискурс" у сучасній лінгвістиці (2010)
Тирон І. В. - Особливості структурно-семантичної організації медійного дискурсу (на матеріалі газетних та журнальних медіа-текстів) (2010)
Тумбрукати Е. Г. - Понятие диалогичности, типология дискурса, способы классификации диалогического дискурса (2010)
Харченко В. К. - Концептуальная модель современного разговорного дискурса: реальный или мнимый дефицит позитива? (2010)
Ugryn T. V. - Les particularites de la communication mediatique (2010)
Бор Л. С. - Уникальность рурского варианта немецкого языка с этнолингвистической точки зрения (2010)
Волкова С. В. - Архетипні образи індіанських та афроамериканських казок (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Лексичні особливості національного варіанту французької мови бельгії (на матеріалі лексики зі сфери освіти та харчування) (2010)
Мартинів О. М. - Фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом на позначення звучання як носії національно-культурної інформації (2010)
Савицкая И. - Этнолингвистический потенциал словарной статьи (белорусские словари конца ХІХ – нач. ХХ вв. ) (2010)
Скіданова К. Ю. - Комбінування як найпродуктивніший шлях творення американських етнофобізмів (2010)
Анастасьева О. А. - Прагматические установки англоязычного афоризма (2010)
Ванівська О. І. - Прикметники з семою "пасив" як некатегоріальні засоби вираження категорії стану в різних жанрах і регістрах (2010)
Гуменюк І. І. - Фразеологічність колоритивів (на матеріалі фразеологізмів англійської мови) (2010)
Єрьоменко С. В. - Принцип ввічливості в офіційному листуванні Вінстона Черчилля (2010)
Жихарєва О. О. - Стратифікація ознакових слів (на матеріалі англомовних текстів Євангелія) (2010)
Задільська Г. М. - Структура та функціонування давньоанглійських складнопідрядних додаткових речень з довільними суб’єктами головного та підрядного речень (2010)
Колесова А. О. - Аксіологічні функції прикметників у формуванні образу коханого в англомовних поетичних текстах ХІХ-ХХ століття (2010)
Мєдвєдь А. В. - Функціональні аспекти прагматичних мовних кліше (2010)
Мовчан Д. В. - Оказіональна форма реалізації прагматичного потенціалу антонімів (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) (2010)
Остафійчук О. В. - Мовленнєвий портрет Барака Обами (2010)
Охріменко В. І. - Варіативність моделей вираження модального значення примусового волевияву (на матеріалі італійської мови) (2010)
Чернюх Б. В. - Категорія інтенсивності та латинське дієслово (2010)
Шуляренко М. П. - Звукосимволізм як засіб досягнення прагматичного ефекту в політичній комунікації (2010)
Чорний О. В. - Інтерпретація еліптичних фігур в першій главі Τὰ εἰς ἑαυτόν Марка Аврелія (2010)
Шікіда І. Г. - Семантика та функціонування номена у сучасній німецькій публіцистиці (2010)
Dorda S. V. - Is it possible tо change herstory?: About some aspects of language reform (2010)
Іваніна T. В. - Особливості перекладу українських емфатичних часток англійською мовою (2010)
Кущ Е. О. - Семантико-прагматичні особливості перекладу англомовної політично коректної лексики (2010)
Лелека Т. О. - Графічно-фонетичні особливості англомовних запозичень в українській і російській мовах на початку ХХІ століття (2010)
П'ятничка Т. В. - Засоби передачі англійського презенса, вираженого формами Рresent Simple, українською мовою, Ціщик О. О. (2010)
Шама И. Н. - Антропонимы клерихью: преодоление трудностей в переводе (2010)
Ястребенецкий М. А. - Опыт разделения регулирующих и технических требований по ядерной и радиационной безопасности, Розен Ю. В., Шевченко И. А., Дыбач А. М., Григораш А.В. (2016)
Коцуба О. Л. - Аналіз важких аварій в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива АЕС "Фукусіма-Даїчі" з використанням розрахункового коду MELCOR 1.8.6, Воробйов Ю. Ю., Жабін О. І., Гуменюк Д. В. (2016)
Bogorad V. - Application of the ALARA Principle to Minimize Collective Dose in NPP Accident Management within the Containment, Slepchenko O., Kyrylenko Y. (2016)
Вышемирский М. П. - Анализ подпитки парогенератора от мобильной насосной установки при полном обесточивании энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320, Жабин О. И., Остапчук С. А. (2016)
Заразовский М. Н. - Риск-ориентированный подход к прогнозированию целостности и оптимизации контроля теплообменного оборудования с большой статистикой дефектов, Бородий М. В., Козлов В. Я. (2016)
Азаров С. І. - Аналіз умов і механізмів формування вибухонебезпечних сумішей на ранній стадії розвитку Чорнобильської аварії, Сидоренко В. Л., Євланов В. М., Гаврилюк М. М. (2016)
Носовский А. В. - Что делать дальше с энергоблоком № 4 Чернобыльской АЭС? К 30-й годовщине строительства объекта "Укрытие" (2016)
Кутний Д. В. - Гамма-спектрометрическое определение содержания и массы изотопов урана в образцах неизвестного состава и продукции ядерно-топливного цикла, Ванжа С. А. (2016)
Шендерович В. Я. - Разработка Кадастра площадок под строительство новых энергоблоков атомных электростанций в Украине, Диатян Э. Г., Дзенькив И. А. (2016)
Клевцов А. Л. - Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: категоризация, Симонов А. А., Трубчанинов С. А. (2016)
Malynovska Yu. - Technical Translation in Nuclear Energy: New Terms, Context, Equivalence, Vlasenko K., Ved O., Kovalchuk V., Bodrova I. (2016)
Тематичний покажчик, 2016 (2016)
Авторський покажчик, 2016 (2016)
Закриницька В. О. - Недержавний рівень управління соціальним захистом: на прикладі США (2016)
Будецький Р. В. - Компетенція міністра юстиції: історичні традиції та окремі сучасні паралелі (2016)
Нікулін В. А. - Повноваження органів місцевого самоврядування з питань реклами (2016)
Кашульська К. О. - Відповідальність за порушення міграційного законодавства України: поняття, види та особливості (2016)
Ліпницький В. А. - Адміністративно-правові засади діяльності установ виконання покарань пенітенціарної служби України (2016)
Петрова А. О. - Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання кадрами в органах прокуратури (2016)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в інтернеті (2016)
Шандула О. О. - Щодо визначення статусу військових прокуратур на сучасному етапі (2016)
Даниленко Б. В. - Стале землекористування: конфлікт інтересів (2016)
Лемішко Ю. М. - Деякі аспекти інформації як категорії інформаційного права (2016)
Сухачов О. О. - Легендоване спілкування в діяльності оперативних підрозділів: сутність та класифікація (2016)
Вимоги (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрусь А. Ф. - Особливості концептуальної реалізації англійських прикметників big і large (2011)
Балабан О. О. - Еквівалентність метафорично-аксіологічної концептосфери з семіотичним протиставленням чистий/брудний (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов) (2011)
Беспала Л. В. - Ключові концепти негомогенної культури та методика їх виявлення (2011)
Бехта Т. О. - Роль ментальних моделей у когнітивному опрацюванні тексту (2011)
Болдырева А. Е. - Авторское сравнение как средство создания юмористического эффекта (фреймовый подход) (2011)
Великорода В. Б. - Концептуально-метафоричні евфемізми теми-табу смерті (2011)
Володіна Т. С. - Проблеми моделювання і поняття "когнітивна модель" з позицій сучасної лінгвістики (на матеріалі відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови) (2011)
Воробей Н. В. - Особливості ритміко-синтаксичної організації текстів афро-американської блюзової поезії (2011)
Гармаш О. Л. - Лінгвокогнітивні особливості виникнення та реалізації дериваційного механізму афіксоскопії (на матеріалі англомовних інновацій) (2011)
Glushchuk-Oleia G. I. - La expresión de la causatividad en las perífrasis verbales españolas (2011)
Дерев’янко О. А. - Кратність як аспектуальна характеристика предикатної дії, Тронь А. А. (2011)
Дорменєв В. С. - Специфіка фразеологічних одиниць з концептом "страх" в німецькій та українській лінгвокультурах (2011)
Єрьоменко С. В. - Мовні засоби вербалізації концепту сім’я у приватному листувані Вінстона Черчилля (2011)
Заньковська Г. Д. - Синонімія на позначення концепту конфлікт (2011)
Кінах Л. С. - Епістемологічний синопсис ад’єктивної субстантивації в німецькій мові (2011)
Коваленко Р. В. - Вербалізація концептуальної опозиції "війна/мир” в англомовній свідомості (2011)
Круглій О. Р. - Комбінувльні форми як когнітивний код (2011)
Леміш Н. Є. - Причиновість у мовній та концептуальній картинах світу (2011)
Лесик І. В. - Лінгвокогнітивний механізм формування метонімічної іронії (2011)
Лесько Х. - Гетерогенний аспект іспанських лексичних форм демінутивності (2011)
Макєдонова О. Д. - До характеристики слогана як основного компоненту англомовного рекламного дискурсу (2011)
Маслов С. О. - Наименование рельефа местности в английском языке: лингвокогнитивный подход (2011)
Мудрак Я. В. - Лінгво-когнітивний аналіз речень з предикатами знання в англійській мові (2011)
Мудраченко Т. Б. - Кваліфікація референтів концепту Україна в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Наконечна Ю. С. - Концептуалізація поняття "сім’я” в американському віршованому дискурсі для дітей (2011)
Ніконова В. Г. - Художній концепт смерть у поетичному світобаченні Шекспіра: реконструкція концептуального змісту (2011)
Павлюк О. О. - Концепт égoïsme у французькому мовному просторі (на матеріалі вільних і стійких словосполучень та прислів’їв) (2011)
Панасенко Н. И. - Особенности обозначения размера в фитонимической лексике (2011)
Пожидаєва О. А. - Лексикографічні способи вираження домінуючої маскулінності в іспанській мові (2011)
Поздняков Д. О. - Образная схема движение траектора как компонент когнитивной структуры концепта insanity (2011)
Попович Т. І. - Гендерні особливості дескрипції емоційного концепту fear/страх (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу (2011)
Романенко О. В. - Лексико-фразеологічні засоби репрезентації концептуальних домінант австрійської культури (на прикладі концептуально-предметної області страви/напої) (2011)
Романюха М. В. - Реалізація метафоричної моделі economy is a human being в сучасному англомовному медіа дискурсі (2011)
Свінцицька О. В. - Засоби привертання уваги читача у сучасному англомовному лекційному дискурсі (2011)
Сєнічева О. А. - Специфіка лексикографічних способів номінації російських емотивів (2011)
Суродейкіна Т. В. - Лінгвокогнітивна модель концепту "мистецтво” в англомовній картині світу (2011)
Томенчук М. В. - Реалітивний простір концептосфери носіїв австралійського варіанта англійської мови (2011)
Четова Н. Й. - Асоціативне осмислення концептуальних метафор концепту кохання у британських творах жанру фентезі (2011)
Швачко С. О. - Сага про сяйво забутих слів (2011)
Шевчук О. В. - Семантика родового відмінка у сучасній англійській мові (2011)
Шуменко О. А. - Поверхнева та семантична девіація числівників англійської мови (2011)
Шурма С. Г. - Реалізація концептуальної моделі Великий ланцюг буття у оповіданнях А. Бірса та М. Яцкова (2011)
Авраменко Т. О. - Комунікація між культурами в умовах глобалізації (2011)
Бармина Е. А. - Tertium comparationis при переводе модальности (2011)
Бевз. Н. В. - Этимологические и логико-понятийные аспекты перевода (2011)
Бондарук Л. В. - Теорія символу в перекладознавчому аспекті (2011)
Борщ І. В. - Особливості перекладу сучасних термінів комп’ютерної сфери з англійської українською мовою (2011)
Василюк О. М. - Перекладацькі трансформації у процесі редагування перекладу різножанрових текстів (на матеріалі англійської мови), Харкевич Г. І. (2011)
Головня А. В. - Способи передачі культурного компонента порівняння при перекладі художньої прози Редьярда Кіплінга (2011)
Горшкова К. А. - Текст как средство межкультурной коммуникации, Шевченко Н. Г. (2011)
Дерді Е. Т. - Сучасні підходи до оцінювання якості науково-технічного перекладу, Сахро А. С. (2011)
Єрмолаєва К. В. - Вивчення шляхів досягнення адекватності при перекладі діалогічного дискурсу з іспанської мови на французьку (на матеріалі новели М. Васкеса Монтальбана "Desde los tejados") (2011)
Запольських С. П. - Одиниця перекладу (2011)
Іваніна Т. В. - Особливості відтворення демінутивного компоненту українських порівнянь англійською мовою (2011)
Князева Н. А. - К проблеме перевода английских сложносоставных прилагательных, Вовк Н. А. (2011)
Кондратьєва О. В. - Роль і місце когезії і когерентності у забезпеченні адекватності наукового перекладного тексту (2011)
Кульбєрг М. С. - Роль розвитку вмінь читати тексти в оригіналі як компонента професійно орієнтованої комунікативної компетенції (2011)
Курбатова Т. В. - Перекладацькі трансформації в контексті проблеми еквівалентності (2011)
Кущ Е. О. - Прагматична адаптація як перекладацька проблема (2011)
Овсянников В. В. - Перевод дерогативных эпитетов-зоонимов (2011)
Палиця Г. С. - Навчально-педагогічний статус української, російської та німецької мов як актуальна проблема загального мовознавства (2011)
Пермінова А. В. - Множинність поетичного перекладу (2011)
Pomomarenko O. O. - Communication tools for understanding cultural differences in the modern society (2011)
Романенко Я. А. - Специфіка науково-технічного перекладу, Гришан І. А., Міхнєва Ю. Р., Романенко К., Карсакова О. (2011)
Ситникова Е. В. - Фразеологические единицы со значением ‘характеристика человека’ в русском и греческом языках (2011)
Сласная Е. В. - Особенности перевода отрицательных эмфатических конструкций (2011)
Стахмич Ю. - Інженерна лінгвістика як засіб забезпечення автоматизованих систем в науково-технічному перекладі (2011)
Харламова Г. О. - Синтаксичні особливості перекладу текстів англомовного економічного дискурсу (2011)
Шапошник О. М. - До проблеми перекладу дитячої літератури (2011)
Levon A. I. - Spectroscopy of 232U in the (p, t) reaction: Experimental data, Graw G., Hertenberger R., Shevchuk A. A., Thirolf P. G., Wirth H.-F. (2016)
Федоткин С. Н. - Сечение фотоэффекта, усредненное по всем атомным электронам (2016)
Поп О. М. - Ядерна хронометрія стандартних множин нуклідів рядів 232Th, 235U, 238U, Стець М. В., Маслюк В. Т., Мацків Б. В., Хомутник Р. В., Пеняк П. С. (2016)
Тарасов В. А. - О спектре замедляющихся нейтронов, испускаемых изотропным источником в газообразном топливе, Чернеженко С. А., Какаев А. А., Березовский А. Д., Войтенко В. В. (2016)
Гальченко В. В. - Використання програмного продукту Serpent на основі методу Монте-Карло для розрахунку характеристик тепловиділяючої збірки реактора ВВЕР-1000, Гулік В. І., Шлапак І. І. (2016)
Хомутінін Ю. В. - Оптимізація радіаційного моніторингу сільськогосподарської продукції та угідь, Левчук С. Є., Павлюченко В. В. (2016)
Бездробна Л. К. - Цитогенетична оцінка впливу екологічної ситуації у м. Жовті Води на його населення, Тарасенко Л. В., Циганок Т. В., Мельник Т. В., Курочкіна В. А., Федорченко В. І., Тарасьєва Н. М., Главацька В. П., Кохічко К. В. (2016)
Лавренчук Г. Й. - Комбінований вплив теплових нейтронів, гамма-квантів, світла червоного діапазону та нейтронозахватних агентів на морфофункціональні показники клітин лінії L929 in vitro, Шевченко Ю. Б., Тришин В. В., Лібман В. А., Козловська І. В., Гапєєнко Д. Д., Пшеничний Я. В., Венедиктов В. М., Іванов Ю. С. (2016)
Малоштан І. М. - Оцінка радіологічної ефективності контрзаходів на торф’яно-болотних ґрунтах північно-західного Полісся України, Поліщук С. В., Кашпаров В. О. (2016)
Кравець М. О. - Моделювання розподілу радіонукліда 137Cs в каскаді Дідорівських ставків, Побийпеч А. О., Кутлахмедов Ю. О. (2016)
Morozova V. S. - The functional state of cellular antioxidant defence system of shoots of Arabidopsis Thaliana exposed to the chronic ionizing radiation in the Chоrnobyl exclusion zone, Kashparov V. A., Levchuk S. Ye., Umanska A. O., Bishchuk Ye. V., Otreshko L. M. (2016)
Abojassim Ali Abid - Natural radioactivity and radiological effects in soil samples of the main electrical stations at Babylon Governorate, Oleiwi Mohanad H., Hassan Mohammad (2016)
Лібман В. А. - Метод експериментального розв’язання протиріч в бібліотеках оцінених ядерних даних, Грицай О. О., Волковецький С. П. (2016)
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Йосиповича Сугакова (2016)
До 70-річчя Володимира Миколайовича Павловича (2016)
До 70-річчя Володимира Васильовича Тришина (2016)
Кузнєцов Е. А. - Системне визначення категорії "менеджмент" (2015)
Карпінська Г. В. - Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України (2015)
Мазур О. Є. - Розвиток теорії інституціональних пасток в торговельному підприємництві України (2015)
Радченко О. П. - Інноваційний розвиток національної економіки – конкурентоспроможність держави на міжнародному ринку (2015)
Попівняк Р. Б. - Соціально-економічні передумови трансформації економіки України, Шавалюк О. І. (2015)
Гринченко Р. В. - Развитие теорических концепций первопричин циклических колебаний в экономике (2015)
Андрейченко А. В. - Специфіка дослідження кон’юнктури та особоливості розвитку ринку АПК України, Завертаний Д. В. (2015)
Рудінська О. В. - Аналіз інвестиційної привабливості економіки України з позицій кон’юнктури на ринку нерухомості (2015)
Стукаленко О. В. - Науково-технічні та правові тренди розвитку будівельної галузі України (2015)
Maslennikov E. I. - Airports development program in Ukraine, Huz V. V. (2015)
Ненно И. М. - Концепция создания авиаклуба (2015)
Орлова В. Н. - Концептуальные основы социальной ответственности бизнеса (2015)
Kurganskaya E. I. - Financial management of the single treasury account in the economic crisis (2015)
Слободянюк О. В. - Транспарентність діяльності страховиків та її вплив на розвиток страхового ринку (2015)
Андрейченко С. С. - Відповідальність держав за правомірну діяльність: концептуальне обґрунтування (2015)
Стукаленко В. А. - Нотатки щодо реформування інституту адміністративної відповідальності у сфері здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення (2015)
Лінніков С. В. - Паліативна медицина як ключова ланка реформування системи медичної допомоги в Україні (2015)
Ємельянова Г. І. - Проактивне управління та методи підвищення ефективності роботи команди (2015)
Доротюк В. І. - Педагогічні умови професійного самовизначення старшокласників (2014)
Калашнікова Л. Ю. - Навчально-виховне середовище педагогічного університету як один із чинників формування соціальної позиції студентів (2014)
Каленський А. А. - Вибір методів емпіричного дослідження розвитку професійно-педагогічної етики (2014)
Микаілов Руслан Паша огли - Теоретико-методологічні засади дослідження народно-педагогічних традицій виховання в азербайджанській сім’ї (2014)
Кузьменко Л. В. - Теоретико-методичні засади формування у старшокласників інтернатних закладів почуття взаємодопомоги як сімейної цінності (2014)
Михайловский А. В. - Дистанционное обучение как эффективный инструмент развития экономического мышления учителей информатики (2014)
Янченко Т. В. - Вивчення дитячого колективу в українській педології (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) (2014)
Ткачов С. І. - Проблема громадянського виховання в українській педагогічній науці кінця ХХ – початку ХХІ століття: історіографічний аспект (2014)
Аймедов К. В. - Проектування в професійній діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери, Нікогосян Л. Р., Сторож В. В. (2014)
Аймедов К. В. - Професійна мобільність майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід, Стрельбицька С. М. (2014)
Білан Л. Л. - Формування системи підготовки викладачів для закладів аграрної освіти України (2014)
Васюк О. В. - Застосування технології контекстового навчання в методиці формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Кічук Н. В. - Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів: деякі методологічні орієнтири (2014)
Михайленко І. П. - Зображально-вербальна модель змісту тексту як спосіб керування самостійним читанням студентів немовних спеціальностей (2014)
Осіпов В. М. - Впровадження в підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації спецкурсу "Реабілітація в спорті" (2014)
Самсутіна Н. М. - Діяльнісно-практичний компонент у формуванні професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Устинова Н. В. - Формування етичної компетентності сучасного вчителя (2014)
Чубук Р. В. - Теоретичні засади формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників (2014)
Шапран Ю. П. - Діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей (2014)
Архипова С. П. - Формування професійно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів, Смеречак Л. І. (2014)
Вовк Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти теорії гендеру (2014)
Завацька Л. М. - Дослідження стану схильності учнів професійно-технічних училищ до девіантної поведінки (2014)
Леонова В. І. - Теоретичні засади становлення соціального захисту дітей: соціально-педагогічний аспект (2014)
Луганцева О. Г. - Методи навчання як засоби формування і розвитку професійно важливих якостей для соціально-педагогічної роботи з сім’ями (2014)
Михайленко О. В. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Платонова О. Г. - Особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями (2014)
Білик Л. В. - Педагогічне моделювання формування паліативної компетентності медичних сестер-бакалаврів (2014)
Осіпцов А. В. - Проектування теоретичної моделі загальнолюдських цінностей особистості в студентів класичних університетів (2014)
Шапран О. І. - Технології формування управлінської компетентності майбутніх керівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Вербицький В. А. - Досвід оздоровлення школярів у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Фертікова Т. М. - Проблема вимірювання добробуту та його оцінка в Україні (2008)
Палехова В. А. - Теоретико-економічні знання як складова інтелектуального капіталу та загальної культури (2008)
Шостак Л. Б. - Наступальні зовнішньоекономічні стратегії України: інструменти забезпечення і перспективні напрями (2008)
Андрійчук В. Г. - Зовнішня торгівля України та її економічна безпека, Васильєв А. А. (2008)
Мартыненко О. Г. - Анализ экономической интеграции регионов Украины в контексте многовекторности геоэкономических интересов (2008)
Krupa Kazimierz Wl. - Dilemmas new economy – organizations in action (2008)
Литвиненко І. В. - Зарубіжний досвід розвитку регіональної економічної політики (2008)
Бурлан С. А. - Особливості розвитку та підтримки малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки, Конєва Т. А. (2008)
Нетудихата К. Л. - Становлення іноземного капіталу в банківському секторі України, Ципліцька О. О. (2008)
Полєтаєв О. О. - Послуги фінансових посередників в умовах сталого розвитку (2008)
Верланов О. Ю. - Фінансовий стан підприємств із виробництва машин і устаткування (2008)
Танасюк І. М. - Мікрокредитування як механізм ефективного стимулювання розвитку малих і середніх підприємств, Куклінова Т. В. (2008)
Беглиця В. П. - Методичні особливості формування конкурентоспроможності суднобудівних підприємств (2008)
Філімонова О. Б. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії підприємств (2008)
Верланов Ю. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоздатності підприємств, Абрамова І. С. (2008)
Дибач І. Л. - Особливості економічної інтеграції невеликих підприємств (2008)
Бєлова Н. М. - Проблеми визначення вартості морських суден (2008)
Туркоман Л. С. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та методи оцінки (2008)
Хохлов М. П. - Украина в глобальном демографическом процессе (2008)
Галушка З. І. - Соціальна диференціація як проблема організаційної культури трансформаційного суспільства (2008)
Колесник О. И. - Современные проблемы материального положення молодой семьи (2008)
Казарєзов А. Я. - Оцінка якості праці викладачів вищих навчальних закладів, Драгомиров В. В. (2008)
Коваленко О. Ю. - Економіко-математичне моделювання як інструмент ефективного управління природно-заповідними територіями (2008)
Лазарєва О. В. - Засади раціонального землекористування в Україні, Астремський А. В. (2008)
Горлачук В. В. - Конкурентоспроможність землекористування у контексті розвитку соціально орієнтованого ринку землі, Белінська С. М. (2008)
Мозгова М. В. - Cтратегічні орієнтири розвитку екологічного маркетингу землекористування (2008)
Кузьменко О. Б. - Земля в економічній теорії як чинник продуктивних сил та виробничих відносин (2008)
Содержание (2013)
Кухарь Л. Н. - 40 лет кафедре отопления, вентиляции и качества воздушной среды, Ветвицкий И. Л., Полищук С. З. (2013)
Иродов В. Ф. - Научное направление профессора М. Я. Розкина по исследованию надежности систем тепло- и газоснабжения, Березюк А. Г. (2013)
Ащеулова А. В. - Исследование состояния почвы на рекультивированных участках вольногорского горно-металлургического комбината, Зберовский А. В. (2013)
Бадюл М. Г. - Застосування методу аналізу ієрархій у проектуванні та будівництві, Крамаренко В. А. (2013)
Бараненко В. О. - Оптимальний розподіл тепла в реакторах типу теплообмінника, Седлецька О. В. (2013)
Беликов А. С. - Пути снижения потребления невозобновляемых видов энергии системами микроклимата помещений зданий, Петренко В. О., Петренко А. О., Голякова И. В., Машталир В. Н. (2013)
Білик С. І. - Розрахунок сталевих балок з урахуванням обмежених пластичних деформацій при трилінійній апроксимації діаграми розтягу сталі, Балакіна С. В., Шевчук Р. В., Нужний В. В. (2013)
Білик С. І. - Аналіз розрахунку болтів фланцевого з’єднання в умовах складного напружено-деформованого стану, Бут М. О., Шпинда В. З. (2013)
Ветвицкий И. Л. - О проектировании трубчатых нагревателей на пеллетах для отопления производственных помещений, Иродов В. Ф., Чернойван А. А. (2013)
Ветвицкий И. Л. - Исследование влияния теплопроводных включений на параметры микроклимата помещений при отключении системы отопления, Каспийцева В. Ю., Колесник И. А., Шевченко А. А. (2013)
Ветвицкий И. Л. - Теплофизические и энергетические аспекты при реконструкции(санации) ограждений зданий, Каспийцева В. Ю., Колесник И. А., Шевченко А. А. (2013)
Власенко Ю. Е. - Некоторые особенности разработки пакетов прикладных программ для решения нелинейных задач строительной механики, Кривенкова Л. Ю. (2013)
Данишевский В. В. - Термоупругое напряженно-деформированное состояние корпуса газовой горелки, Иродов В. Ф., Ткачева В. В. (2013)
Дементьева Т. А. - Теснота корреляционной связи между участниками команды проекта (2013)
Дудкин К. В. - Опыт применения трубчатых газовых нагревателей для теплоснабжения теплиц (2013)
Ершова Н. М. - Моделирование оптимального портфеля инвестиционных проектов, Чирин Д. А. (2013)
Качала Т. Б. - Моніторинг грунтового покриву забрудненого нафтопродуктами (2013)
Кудрявцев А. П. - Анализ приточно-вытяжной вентиляции в подземном гараже с помощью численной модели, Адегов А. В., Савицкий Н. В., Волошко В. Н. (2013)
Лазников А. М. - Прогнозирование режима подземных вод при отработке мотроновско-анновского участка малышевского месторождения, Полищук С. З., Рудаков Д. В., Собко Б. Е., Перкова Т. И., Полищук А. С. (2013)
Лысая Т. В. - Критерий достоверности физико-механических свойств грунтов, Головко В. Т. (2013)
Міхайленко В. М. - Інформаційна технологія оцінки технічного стану елементів будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей, Терентьєв О. О, Єременко Б. М. (2013)
Мосьпан В. И. - Теоретические предпосылки повышения эксплуатационных свойств ячеистых бетонов (2013)
Пернеровська С. В. - Розгляд ризику як об’єкту прогнозування, методи та аналіз досліджень (2013)
Петренко В. О. - Условия формирования микроклимата в помещениях, Петренко А. О., Голякова И. В. (2013)
Петренко В. О. - Постановка эксперимента по исследованию различных типов воздухораспределителей для решения обратной задачи, Родькина О. В. (2013)
Поліщук А. В. - Щодо викладання дисципліни "інтелектуальна власність" у вищій школі для технічних спеціальностей (2013)
Полищук С. З. - Улучшение качества атмосферного воздуха за счет строительства автомобильной дороги на участке Южного обхода г. Днепропетровска, Кушнир Е. Г., Васильева Ю. Д., Вотченикова Ю. Ю. (2013)
Поліщук С. З. - Обгрунтування вибору варіанту прокладання траси об'їзної автодороги:Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Михалик В. В., Бринза І. М., Ткаченко Т. М. (2013)
Поліщук С. З. - Дослідження залежності якості повітря приміщень від якості атмо-сферного повітря, Танська А. О. (2013)
Русакова Т. И. - Моделирование рассеивания пылевых выбросов на улице городов, Беляев Н. Н. (2013)
Савицкий Н. В. - Расчет энергоэффективной системы микроклимата (на примере ра-счета пассивного дома), Скрыпников В. Б., Ляховецкая М. М. (2013)
Солод Л. В. - Проектирование систем отопления с инфракрасными трубчатыми газовыми обогревателями (2013)
Соротюк Т. І. - Моделювання системи автоматизації проектування з’єднань в збір-них каркасних конструкціях, Теренчук С. А. (2013)
Сухомуд Ю. А. - Технические решения по применению трубчатых газовых нагрева-телей в системе подогрева биомассы для получения биогаза, Иродов В. Ф. (2013)
Хацкевич Ю. В. - Еволюційний пошук енергоефективного керування тепловим насосом (2013)
Цыганкова С. Г. - К расчету параметров пароводяного инжектора как теплового насо-са для систем индивидуального теплоснабжения, Иродов В. Ф. (2013)
Чашин Д. Ю. - Основи розвитку сучасних систем САПР-АСУБ (2013)
Черноморец Г. Я. - О расчете теплообмена между газовоздушной смесью в канале строительной конструкции трубчатого нагревателя и отапливаемым пространством, Иродов В. Ф. (2013)
Шаптала Д. Є. - Математичне моделювання трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря (2013)
Шибко О. М. - Розвиток та застосування інформаційні технології у будівництві (2013)
Шолох М. В. - Оцінка процесу зрушень гірського масиву в зоні суміжних гірничих робіт, Романенко А. О. (2013)
Реферати (2013)
Исходные данные (2013)
Коваль Г. В. - Сучасні підходи до визначення та класифікації булінгу в шкільних підліткових коллективах, Алєксєєнко Г. О. (2016)
Попова Т. С. - Роль дисципліни "Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів" у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2016)
Костєва Т. Б. - Роль іміджу в професії соціального працівника (2016)
Файчук О. Л. - Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи з бездомними громадянами (2016)
Ковнір О. І. - Формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді як складових національної безпеки української держави (2016)
Гич Г. М. - "Кліпове" мислення молоді: друг чи ворог навчання? (2016)
Клименюк Н. В. - Творчість як засіб підвищення соціальної активності пенсіонерів в умовах "університету третього віку" в процесі неформальної освіти, Пашкова І. І. (2016)
Палічук Т. С. - Підготовка волонтерів некомерційних організацій до здійснення фандрайзингової діяльності, Стремецька В. О. (2016)
Букач М. М. - Академічна чесність, як основа становлення майбутнього науковця, Жело Х. А. (2016)
Кутковецький В. Я. - Оптимізація потоків міжгалузевого балансу (2016)
Шевчук С. П. - Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України, Шевчук О. С. (2016)
Кутковецький В. Я. - Статика і динаміка мереж відносних імовірністних та детермінованих потоків (2016)
Ромакін В. В. - Масові онлайнові відкриті курси як перспектива безперервної освіти (2016)
Бухнієва О. А. - Українознавча складова змісту вищої освіти (2016)
Кірей К. О. - Методичні засади використання комп’ютерного тестування для студентів напряму підготовки "облік і аудит" (2016)
Малинівська Л. І. - Характеристика базових понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних дисциплін екологічного спрямування в університеті (2016)
Устименко Ю. С. - Філософські, соціологічні та психологічні витоки проблеми взаємодії (2016)
Малюченко І. О. - Обгрунтування змін профілю свідомості студента-еколога в процесі професійної підготовки в університеті (2016)
Нєпєіна Г. В. - Аналіз відповідності змісту університетської підготовки екологів щодо концепції сталого розвитку цивілізації (2016)
Мелещенко А. А. - Вплив соціально-економічних чинників на становлення єврейського шкільництва на Волині наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття (2016)
Антонішина В. Л. - Підготовка батьків вихованців дошкільних навчальних закладів до виховної діяльності (2016)
Андрющенко Н. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів словесності в Києво-Могилянській академії (ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання (2016)
Теплицька А. О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретичного аналізу (2016)
Клименюк Н. В. - Виховання гендерної культури в дітей дошкільного віку засобами народної гри, Субота Н. І. (2016)
Мещанінов О. П. - Єдність дистанційних форм навчання і наукових досліджень: розширення можливостей сучасної університетської системи освіти (2016)
Сапожников С. В. - Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону (2016)
Кірей К. О. - Методичні підходи щодо підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Болюбаш Н. М. - Визначення критеріїв та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу (2016)
Гусенко А. А. - Поняття та сутність правової культури студентів (2016)
Трибулькевич К. Г. - Тенденції розвитку студентського самоврядування у 1964–1979 рр. (2016)
Бухнієва О. А. - Професійна самопідготовка особистості в якості суб’єкта інноваційної діяльності через аспірантуру (2016)
Коваль Г. В. - Необхідність створення профілактичних та психокорекційних програм попередження проституції серед неповнолітніх, Мерненко І. М. (2016)
Костєва Т. Б. - Особливості технології проектування в соціальній сфері (2016)
Сургова С. Ю. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності (2016)
Ілларіонова Н. С. - Формування мотивації до працевлаштування у процесі професійної реабілітації чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ, Стремецька В. О. (2016)
Сіпович Д. І. - Корекція психічних станів чоловіків, звільнених з місць позбавлення волі, в умовах недержавної організації, Стремецька В. О. (2016)
Клименюк Н .В. - Концептуальний розвиток сфери зайнятості сільської молоді: педагогічний аспект, Курбат А. Г. (2016)
Клименюк Н. В. - Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, Високос А. І. (2016)
Стремецька В. О. - Досвід розвитку фостерингу у зарубіжних країнах, Паскарь Ю. Є. (2016)
Дзюбан О. В. - Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ за допомогою нових оздоровчо-рекреаційних засобів, Ісаєнко М. В., Конопляник О. В. (2016)
Вей Чже Юань. - Виховний вплив музики на формування особистості студента: теоретичний аспект (2016)
Дербак О. А. - Основні підходи навчального процесу під час підготовки вчителів в університетах Республіки Молдова (2016)
Ганніченко Т. А. - Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв (2016)
Петренко Н. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання у системі методичної роботи: аналіз базових понять (2016)
Гресь А. А. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови, Фатєєва В. Г. (2016)
Завізіон К. Г. - Інтегрований підхід до формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2016)
Захар О. Г. - Цілі та завдання підвищення кваліфікації вчителів інформатики в контексті неперервної освіти (2016)
Пугачов Д. Л. - Комунікативні аспекти формування образу "Я" підлітків у віртуальному комп’ֹютерному світі (2016)
Компаній О. В. - Уроки організації розвитку текстотворення молодших школярів (2016)
Адаменко О. В. - Специфика гендерно-детерминированных особенностей мужского и женского языка (2012)
Акімова Н. В. - Дослідження мови інтернету: труднощі і перспективи (2012)
Архелюк В. В. - Складні слова в сучасній англійській мові: еквівалентність перекладу (2012)
Бацевич Ф. С. - Синергетика спілкування і нетрадиційні типи художнього письма: спроба типології (2012)
Берегова О. А. - Стилістика декодування іспанської народної загадки: структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій (2012)
Gagalinska O. S. - La publicité: un document authentique sous-estimé? (2012)
Галицька У. В. - Дескрипція емоційного стану відраза (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2012)
Головко О. М. - Роль екстралінгвальних чиників у формуванні англомовних темпоральних інновацій (2012)
Голтвяниця Н. Ю. - Вербальні маркери міжперсональної соціальної дистанції у французьких інтернет-форумах (2012)
Задільська Г. М. - Особливості функціонування базових конституентів у складнопідрядних реченнях з підрядними додатковими у давньоанглійській поезії та прозі (2012)
Карпа І. Б. - Моделі інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers (2012)
Кицак Г. В. - Субтекст авторизації у німецькому науковому тексті (2012)
Козяревич Л. В. - Прагматичні характеристики англомовної фасцинативної комунікації у різних типах дискурсу (2012)
Копач О. О. - Використання діалекту Кокні у творах Р. Кіплінга (2012)
Куделько З. Б. - Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики (на прикладі дипломатичної термінології) (2012)
Кущ Е. О. - Метонімічні номінації як засоби вираження етнічних упереджень у дискурсі американських політиків (2012)
Лосєва І. В. - Мовностилістичні ознаки політичних промов (2012)
Підгорна А. Б. - Синтаксична компресія в англомовних науково-технічних текстах (2012)
Попович Т. І. - Експресія емоційного стану страх (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2012)
Рогова Л. В. - Особливості дієслівного складу рекламного тексту (2012)
Рожкова І. Г. - Механізми вербалізації сугестії на лексичному рівні у рекламному тексті (на прикладі новогрецької мови) (2012)
Сaмoхвал О. О. - Формування полікультурної компетенції майбутніх перекладачів засобами іншомовної комунікації (2012)
Стрілець Н. Я. - Particularités de contsruction et fonctions stylistiques du calembour dans la presse satirique française (etude basee sur la polysemie) (2012)
Фесенко І. М. - Особливості вживання метафори в економічному дискурсі (на матеріалі англо-американської періодики), Лукаш К. В. (2012)
Фоменко Е. Г. - Лингвотипология эпифанического идиодискурса (2012)
Чуян С. О. - Перехідні дієслова при побудові модальної сітки тексту (2012)
Шилина А. Г. - Синергетические механизмы упорядочения жанров в русскоязычном женском журнале Украины (2012)
Ющенко М. П. - Аксіологічна характеристика особистості у французькому публіцистичному теледискурсі (2012)
Бережна М. В. - Проблеми художнього перекладу (на матеріалі роману С. Маєр "Сутінки”) (2012)
Вигнанська І. М. - Les noms propres de la Bible et leur interprétation en langue française (2012)
Вязова Р. В. - Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації (2012)
Галайчук А. Ю. - Соціальні та побутові евфемізми в оригіналі та у перекладі (на матеріалі сучасної іспаномовної прози та її перекладів українською мовою) (2012)
Губарєва О. С. - Комунікативна компетенція перекладачів (2012)
Денисенко Н. В. - Класифікація англійських підсилювачів та їх відтворення українською мовою (2012)
Жуйкова П. С. - Анализ грамматических и лексико-грамматических трансформаций, применяемых в процессе перевода описаний внешности и характера персонажей драматургических произведений (на материале пьес Т. Уильямса) (2012)
Запольських С. П. - Відтворення поезій американського модернізму російською та українською мовами, Кудрявцев О. В. (2012)
Іваницька М. Л. - Культурний трансфер та "чуже” як проблема перекладу (2012)
Іванова Н. А. - Англомовний каламбур та засоби його адекватної передачі українською і російською мовами (на матеріалі твору Л. Керрола "Аліса у країні Див”) (2012)
Калужська Л. О. - Інформаційні втрати при перекладі алюзивних одиниць політичного тексту (2012)
Касяненко Д. С. - До питання адекватності й еквівалентності у перекладі законодавчих актів ЄС (2012)
Качановська Т. О. - Адвербіальні однорідні ряди у французьких сонетах і їхніх перекладах (2012)
Клименко О. Л. - Авторські новотвори як проблема перекладу (2012)
Князева Н. А. - Leading to source text analysis for translation (2012)
Козяревич Л. В. - Гендерна фасцинація у невербальній комунікації (2012)
Коломієць Л. В. - Образ жінки, символіка подружнього життя та кохання у вірші Ґреґорі Корсо "Одруження” в аспекті завдань перекладу (2012)
Лещенко Г. А. - Один з алгоритмів перекладознавчого аналізу (2012)
Лукьянова Т. Г. - Лексичні аспекти перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів) (2012)
Малигіна К. А. - Мотиви бурі в ліриці Байрона: перекладознавчий аспект (2012)
Манакін В. М. - Смисл і значення слова в аспектах контрастивної лексикології і перекладу (2012)
Овсянников В. В. - Экспрессивное отрицание и перевод, Сласная Е. В. (2012)
Паничок Т. Я. - Англіцизми у сучасній німецькій мові (2012)
Пермінова А. В. - Онтологічні властивості інтертекстуальних просторів у поетичному перекладі (2012)
Помігуєва Л. П. - Поліваріантність перекладу сільськогосподарських термінів англійської мови (2012)
Руденко Н. С. - Перевод экологических терминов в неспециальных текстах экологической тематики (2012)
Рудницька Н. М. - Переклад творів В. Шекспіра українською мовою: ідеологічний аспект (2012)
Селіванова О. О. - Проблема диференціації перекладацьких трансформацій (2012)
Хавкіна О. М. - Англійські метафоричні терміни мови комп’ютерних мережевих технологій та інформаційної безпеки. структурно-семантичні особливості та специфіка перекладу українською мовою (2012)
Шайковський Р. Ю. - Типові семантично-стилістичні помилки у використанні лексики англійської мови (2012)
Шаргай І. Є. - Лексико-стилістичні проблеми перекладу на українську мову філософського твору М. Монтеня "Проби", Чернобай Я. В. (2012)
Лушагіна Т. В. - Типологія та спрямованість децентралізації влади (2016)
Шкірчак С. І. - Проблема взаємодії державної влади і громадянського суспільства у роботах Д. Донцова (2016)
Васильчук Є. О. - Науково-теоретична інтерпретація субкультурного молодіжного радикалізму у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, Чернова Л. П. (2016)
Ярошенко В. М. - Гендерні дослідження політичного лідерства (2016)
Колесніченко Н. М. - До проблеми визначення поняття "біженець" (2016)
Громадська Н. А. - Політичний аналіз як невід’ємна складова політичної журналістики (2016)
Ростецька С. І. - Основні теоретико-методологічні підходи в дослідженні регіональної ідентичності (політологічний аналіз) (2016)
Травлос Т. С. - Основні етапи в дослідженні поняття "революція" в зарубіжній політичній думці (2016)
Курілло В. Є. - Політична культура Африки: динаміка і тенденції, Куришко Н. С. (2016)
Іванов М. С. - Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні: сучасна практика (2016)
Мазур Ю. В. - Вплив культури на формування політичної системи та інститутів на прикладі країн Східної Азії (2016)
Колісніченко А. І. - Основні напрямки організаційно-виховної і психологічної роботи у Збройних Силах України: проблеми і рішення (2016)
Курілло В. Є. - Латентна складова політичного процесу у Південній Африці в період боротьби з апартеїдом (1974–1994 рр.), Левченко Г. О. (2016)
Левченко Л. О. - Технології формування образу зовнішнього ворога у демократичних та недемократичних режимах, Ракчеєва С. М. (2016)
Бондар Г. Л. - Переговорний процес у державному управлінні (2016)
Чупрін Р. В. - Вибори за методом Кумбса: специфіка, переваги та недоліки (2016)
Кулик В. Г. - Структурні умови формування порядку денного освітньої політики під час парламентських виборів в Україні (1998–2014 рр.) (2016)
Тихоненко І. В. - Наркоторгівля та проблема біженців у пакистансько- афганських відносинах (2016)
Матвєєва О. В. - Проблеми мондіалістської інтерпретації постглобалізму (2016)
Недбай В. В. - Роль Індонезії в регіональній інтеграції АТР (2016)
Хмель А. О. - Вплив справи "Енріка Лексі" на італійсько-індійські відносини в 2012–2016 рр., Біляєв Д. В. (2016)
Красножон О. С. - Українсько-румунські відносини в контексті транскордонного співробітництва одеського регіону (2016)
Блінцова В. О. - Електронне урядування: встановлення пріоритетів у добу глобалізації (2014)
Брусиловська О. І. - Роль країн Веймарського трикутника у процесі прийняття та реалізації Лісабонської угоди, Русова О. С. (2014)
Внучко С. М. - Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та шляхи їх розв’язання (2014)
Гнатюк Т. О. - Політика України у сфері візової лібералізації з Європейським Союзом: законодавче підґрунтя та проблеми імплементації (2014)
Горбань В. І. - Форма державного устрою України в контексті тенденцій глобалізації та регіоналізації, Горбань О. В. (2014)
Караульна О. М. - Проблема збереження національної ментальності в умовах євроінтеграції (2014)
Кравченко В. В. - Оборонне та безпекове співробітництво Великої Британії та Франції після 2010 р.: будуючи нову Антанту (2014)
Лазуренко В. М. - Трансформація геостратегічних процесів у світі в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.: від біполярності до асиметричної багатополярності, Буравченко Р. В. (2014)
Lossovskyi I. E. - Russia in Asia-Pacific integration and some potentials for Ukraine (2014)
Морозов Р. М. - Парламентський вектор євразійської інтеграції Білорусі (2014)
Худолій А. О. - Зовнішня політика США у світлі сирійського конфлікту (2014)
Шатун В. Т. - Становлення і розвиток оборонної та безпекової політики Європейського Союзу (2014)
Шевчук О. В. - Механізм прийняття зовнішньополітичних рішень щодо використання військової сили в державницькій практиці США (2014)
Яковлев Д. В. - Підхід раціонального вибору в дослідженні міжнародних відносин (2014)
Каневский И. А. - Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка (2014)
Козирєва М. Е. - Національне районування в державотвореннi України 20-30 рр. ХХ ст. (2014)
Lushahina T. V. - The concept of the nation in the views of ukrainian dissidents (1960-1980's) (2014)
Solovyova A. S. - Consumerism as a behavioral guideline of mass society (2014)
Сіромський Р. Б. - Питання дотримання прав людини в СРСР на тлі візиту О. Косигіна до Канади (жовтень 1971 року) (2014)
Євтушенко Н. О. - Евфемізація сучасного англомовного політичного дискурсу США (2014)
Kolesnichenko N. M. - The educative factor in the process of political socialization of youth, Kryvoroh T. V. (2014)
Куришко С. С. - Польська національна меншина як суб’єкт суспільно-політичних процесів в Україні (2014)
Лютко Н. В. - Міфологізація політичної реклами (2014)
Мосьондз М. В. - Суб’єктивно-ціннісний вимір процесу інтеграції молоді до сучасного українського суспільства (2014)
Салтан А. А. - Соціальні інновації як умова розвитку сучасної України (2014)
Chuprin R. V. - Distribution of spoiled votes, wasted votes and the "votes" of non-voters: the case of ukrainian parliamentary elections (2014)
Шешунова И. Н. - Протестное движение работников образования как мировое явление, Горбань Е. В. (2014)
Алексахіна Т. О. - Фразеологічні словосполучення із компонентом "назва квітки" на позначення фемінінності (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2013)
Аполонова Л. А. - Діалогічна секвенція директив та згода (2013)
Бєляєва А. В. - Ядерний компонент вербалізованого концепту освіта в різноструктурних мовах (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності мовної особистості в процесі автоадресованої психотерапії (на матеріалі англомовного телесеріалу "Свідомість”) (2013)
Ваніна Г. В. - Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов), Микитенко Н. М. (2013)
Ваніна Г. В. - Концепт жінка у дзеркалі різних культур (на матеріалі англійських, іспанських, японських та корейських міських легенд), Ткаченко В. В. (2013)
Велишаева С. Э. - Динамические характеристики английской сценической речи как средство прагматического воздействия на зрителей (на материале пьесы "Доктор Фауст" Кристофера Марлоу) (2013)
Воробйова М. В. - Типологія мінус-ефектів комунікації, зумовлених неадекватною інтерпретацією алюзій (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2013)
Галуцьких І. А. - Соціалізоване тіло людини в художньому тексті епохи англійського модернізму: концептуальний аналіз (на матеріалі художньої прози В. Вулф) (2013)
Гладка Н. В. - Рецепція образу нарциса та нарцисизму в англійській літературі кінця XIX – початку XX століття (на прикладі творчості О. Вайлда, Дж. Конрада, Д. Ґ. Лоуренса) (2013)
Гнатюк Н. І. - Концепти "good” та "evil”: дві назви одного явища (2013)
Дзюбишина Н. Б. - Дослідження стратегій навчання іноземних мов у зарубіжній та чеській лінгводидактиці (2013)
Єнікєєва С. М. - Самоорганізація словотворчої системи (на матеріалі лексичних інновацій англійської мови) (2013)
Запольських С. П. - Відтворення метафорики імажизму на прикладі російськомовних перекладів поезій Емі Лоуелл, Кудрявцев О. В. (2013)
Зацний Ю. А. - О некоторых инновационных процессах и механизмах в лексико-семантической системе английского языка (2013)
Зелена Ю. Л. - Функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації (2013)
Иваненко С. В. - Лингвофилософские категории единичного и особенного в текте художественного произведения (2013)
Ісмаїлова Е. А. - Метафоричність алюзивних антропонімів (на матеріалі англійської мови) (2013)
Каіка Н. Є. - Російсько-французькі кінесичні фразеологічні еквіваленти із соматичним компонентом (2013)
Клименко О. Л. - Дериваційний потенціал зоонімів в сучасній англійській мові (2013)
Коломієць К. М. - Моделі соціально-семантичної інтеграції американізмів у німецькомовний дискурс (2013)
Корнелюк Б. В. - Ренесансні уявлення про історію: специфіка структурування і вплив на літературний процес (2013)
Костенко Н. Д. - Новітні концепції навчання в англомовних номінаціях (2013)
Кришталь С. М. - Метафорическое мышление и язык (сравнительный анализ метафоризации в английском, русском и украинском языках) (2013)
Кромбет О. В. - Конвергентність і дивергентність у процесі семантичної адаптації італійських запозичень у французькій мові доби Відродження (2013)
Лужаниця О. І. - Концепт "Дозвілля" в діалектній картині світу (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць діалектів Нортумберленду та Тайнсайду), Романюк Н. М. (2013)
Лужаниця О. І. - Сучасні тенденції у графіці англійського нелітературного написання: типологічний та функціональний аспекти, Скороходова А. Г. (2013)
Манакін В. М. - До питання про класифікацію мов за особливостями семантичної мотивації найменувань (2013)
Марчук О. В. - Первинний (реальний) і вторинний (ірреальний) світ: кільцева композиція жанру фентезі (2013)
Монатік І. Г. - Соціолінгвістичні аспекти вивчення мовних стереотипів (на прикладі англомовного дискурсу) (2013)
Морошкіна Г. Ф. - Співвідношення естетичного об’єкту та франкомовного дискурсу мистецтва (2013)
Овсянников В. В. - Перевод модальности несогласия (2013)
Передерій В. А. - Невербальні компоненти комунікації дискурсу блогу (2013)
Пефтієва О. Ф. - Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові (2013)
Пономаренко А. С. - Когнітивна метафора як стилістичний прийом репрезентації задоволення в англійській та болгарській мовних картинах світу (2013)
Приходько А. А. - Этимология концепта "Вампир" (2013)
Прохорова П. В. - Антропоморфна лексика як індикатор діалектної картини світу (2013)
Прус С. И. - Отражение русской культуры в англоязычном тексте (2013)
Разумович І. А. - Семантика можливих світів у творчості Е. А. По (на матеріалі новели "Ms. Found in the Bottle") (2013)
Романенко О. В. - Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей (2013)
Сандига Л. О. - Персоніфікація смерті крізь призму концептуальної метафори death is a living entity в англомовній картині світу (2013)
Семенець О. О. - Лінгвоекологія та проблеми мовного вираження суспільних цінностей (2013)
Сеничева О. А. - Лингвокультурологическая специфика фразеологических единиц с компонентом цветообозначения (на материале английского, французского и русского языков) (2013)
Симеонов И. - Поэма "Вила-посестра” Леси Украинки и героический эпос южных славян (2013)
Сітко А. В. - Структурні особливості англійських та українських інтерогативів (2013)
Скляренко О. Б. - Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти (2013)
Сласная Е. В. - Перевод отрицания в политическом интервью (на материале интервью украинских политиков) (2013)
Чаплінська Т. А. - Місце та функції опису пейзажу в композиції художнього твору (2013)
Чередниченко О. І. - Нормотворча діяльність як чинник розвитку французької мови (2013)
Чумак Л. М. - Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови (2013)
Шевчук О. В. - Вживання темпоральних іменників у формі родового відмінка у сучасній англійській мові (2013)
Шталтовна Ю. А. - Постмодерн як методологічна домінанта лінгвістичних студій (2013)
Яковишена Н. Ю. - Когнитивные ресурсы компрессии в специальной номинации (2013)
Янков А. В. - Дескриптивне висвітлення структурно-семантичних ознак низки авторських новоутворень в англійській мові (2013)
Bluhme H. - Einige schwerpunkte der Deutschen phonetic (2013)
Zakharchuk I. O. - "No” dynamics in English (2013)
Makhonina N. - Strukturell-semantische substitution in Deutschen phraseologismen (diachronischer aspekt) (2013)
Romanenko Y. A. - Use of role-playing game while studying professionally-oriented foreign language (English) at the institutions of higher education, Gryshan I. A. (2013)
Титул, содержание (2015)
Дудников А. А. - Технологические способы повышения долговечности и ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Пасюта А. Г., Келемеш А. А., Горбенко А. В. (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Аналіз впливу технології виготовлення на експлуатаційні властивості порошкових матеріалів для друкарської техніки (2015)
Бондаренко Ю. В. - Розробка алгоритму розрахунку раціональних режимів прокатки на блюмінгу (2015)
Булгаков Н. П. - Выбор места установки датчиков давления топлива для регистрации колебательных процессов, Зенкин Е. Ю. (2015)
Лятуринський В. О. - Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу, Сидоренко М. В. (2015)
Ярошенко П. М. - Обґрунтування схеми комбінованого агрегату для передпосівної культивації та одночасної сівби просапних культур (2015)
Чейлитко А. А. - Зародження пор та їх вплив на властивості матеріалу (2015)
Дорошенко О. І. - Визначення базової (оптової) ціни на електроенергію для промислових споживачів, Романюк О. В., Пєсков С. А., Борисенко С. О. (2015)
Кривда В. І. - Оцінка стану енергозбереження на установках первинної переробки нафти (2015)
Бондаревський С. Л. - Досвід розробки лабораторного стенда для порівняльного аналізу енергоефективності джерел штучного освітлення, Данилейко О. К., Рожненко Ж. Г. (2015)
Блиндюк В. С. - Дослідження часової структури вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН (2015)
Білинський Й. Й. - Розробка засобу контролю геометричних параметрів малогабаритних об’єктів складної форми, Сухоцька І. В., Гуральник А. Б. (2015)
Abstracts and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку зі змінними піками навантаження, Козачук А. В. (2015)
Тушницький Р. Б. - Розробка програмної системи для автоматизованого формування пошукових запитів складно-структурованих даних, Макар В. М. (2015)
Кіктєв М. О. - Програмне забезпечення для розрахунку стрічкових конвеєрів при їх автоматизованому проектуванні (2015)
Косенко В. В. - Анализ эффективности использования ресурсов мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети, Бугас Д. Н. (2015)
Кравченко О. В. - Моделювання процесу деградації комп'ютерних компонентів дискретних пристроїв (2015)
Штепа А. А. - Повышение эффективности многоканальной системы распознавания речевых команд (2015)
Маргасов Д. В. - Вибір інтегрованого середовища та створення прототипу інформаційного забезпечення тепловізійного моніторингу, Сахно Є. Ю. (2015)
Мочалин А. Е. - Выбор оптимального числа поколений в генетических алгоритмах с бинарно-вещественным кодированием решений (2015)
Грибков С. В. - Дослідження пакетів програмних модулів для ідентифікації динамічних об'єктів, Логвин Т. В., Харкянен О. В. (2015)
Красношлык Н. А. - Компьютерное моделирование межфазного взаимодействия в металлических сплавах (2015)
Москвіна І. І. - Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із гарячим резервуванням, Стефанович Т. О., Щербовських C. В. (2015)
Мочалов А. А. - Описание физических процессов, протекающих при кристаллизации непрерывного слитка, Шаповал Н. А. (2015)
Abstracts and References (2015)
Шинкарук В. Д. - Роль засобів вираження емоційно-оцінного значення у мовній тканині повісті І. Франка "Захар Беркут” (2016)
Завальнюк І. Я. - Тропеїчність як засіб асиметрії змістових і виражальних характеристик мовних одиниць (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет) (2016)
Литвиненко Н. П. - Основні параметри класифікації фахового медичного дискурсу (2016)
Климентова О. В. - Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Типологічні вияви комунікативних інтенцій спонукання: змістовий обшир і засоби вербалізації (2016)
Бабченко Н. В. - Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові (2016)
Вітрук Н. Л. - Лексико-семантичні особливості односкладних речень репрезентації (2016)
Ivanova O. - Computer lexicography: problems and prospects (2016)
Івахненко Т. П. - Лексичні параметри туристського жаргону (2016)
Капніна Г. І. - Німецькомовні вторинні кольороназви, мотивовані рослинними об’єктами (2016)
Личук М. І. - Фразеологізовані схеми нечленованих речень: нерозкладнокомплексна специфіка, узагальнено-значеннєва диференціація (2016)
Личук С. В. - Загальні назви "яру” в говірках Івано-Франківщини (2016)
Тепла О. М. - Методи фоносемантичного дослідження власної назви (2016)
Христюк С. Б. - Лексико-семантичні диференціації термінології міжнародного та дипломатичного дискурсу (2016)
Дядечко Л. А. - Маркери експресивності сучасного рекламного дискурсу (2016)
Келічава А. Б. - Функціонування метафори у текстах газети "День": пошук продуктивних концептів (2016)
Сьоміна О. І. - Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними у східноподільських говірках (2016)
Терефера А. С. - Структурно-семантичне ускладнення речення однорідними другорядними членами в художній прозі І. Франка (на матеріалах художнього твору "Перехресні стежки") (2016)
Шинкарук Л. В. - Погляди Івана Франка на розвиток економічної думки західноукраїнських земель останньої третини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Вертій О. І. - Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців (2016)
Гребенюк Т. В. - Категорія подієвості в оповідній структурі літературного твору: когнітивний аспект функціонування (2016)
Кіраль С. С. - Галина Гордасевич: штрихи біографії й творчості (2016)
Ковальчук Н. Д. - Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка (2016)
Корпанюк М. П. - Національно-патріотичні проблеми в поетичних творах Тараса Шевченка 1845 року (2016)
Костриця Н. М. - Квадратура круга як символ взаємодії людини й людства в поезії Бориса Олійника (2016)
Поліщук В. Т. - Іван Франко про візантизм і його впливи на українсько-руську літературу (2016)
Кир’янчук Б. М. - Системна специфіка герменевтики в літературно-критичних концепціях Івана Франка (2016)
Вербицька Л. О. - Рання лірика Івана Франка як натурфілософія романтичного ідеалізму (2016)
Миронюк В. М. - Міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка й письменників "Покутської трійці" (2016)
Салюк Б. А. - Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2016)
Сахарова О. В. - Драматургічний дискурс: поліфонічність смислів та полімножинність інтерпретацій (2016)
Прядко Ю. П. - Творчість С. Довлатова в сучасному американському науково-критичному дискурсі (кінець 2010 років) (2016)
Петрів Х. В. - Лінгвокогнітивна маркованість концепту "душа" (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) (2016)
Погонець Я. А. - Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації (2016)
Ракітіна М. І. - Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування (2016)
Жукова Л. В. - Особливості терміносистеми аграрного дискурсу (в аспекті зіставлення української та німецької мов), Зайцева М. Ю. (2016)
Polishchuk O. S. - Some problems of translation of idioms (linguo-cultural aspect) (2016)
Сидорук Г. І. - Основні способи перекладу англійських власних назв (на матеріалі науково-технічних текстів), Павленко А. Л. (2016)
Teplyy І. - Ivan Franko’s "Withered Leaves” in Translation Studies Perspective (Based on New Translations of the Poem "You’re My Only And True Love Indeed…”) (2016)
Любашенко О. В. - Навчальні стратегії комунікативної інтеракції (2016)
Babenko O. V. - Using authentic materials in english language teaching (2016)
Vakulyk I. I. - Working on terminology and professional vocabulary (2016)
Балалаєва O. Ю. - З історії становлення навчальної дисципліни "Латинська мова" на природничих факультетах (2016)
Ковальчук В. І. - Рецензія на хрестоматію "Василь Шинкарук: мовознавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискурс в науці й освіті" / Укладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В. – К.: Міленіум, 2016. – 794 с. (2016)
Дубина М. І. - Хай доля буде щедрою на добро! (2016)
Личук М. І. - Багатогранна обдарованість Василя Дмитровича Шинкарука (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2014)
Іващенко Т. Г. - Удосконалення системи безпеки транспортування радіоактивних матеріалів (2014)
Белов Ю. В. - Интеллектуальные средства и технологии инфраструктуры городского дорожного движения, Полетайкин А. Н. (2014)
Bogomolov V. - Synthesis of viscoelastic material models (schemes), Raznitsyn I., Bogomolov S. (2014)
Argun Shch. - Types of alternative energy and prospects for their use in Ukraine (2014)
Hnatov A. - External magnetic-pulse straightening of cars body panels (2014)
Пиндус Ю. І. - Прогнозування мінімальної швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень розтягом, Ясний О. П., Фостик В. Б., Пиндус Т. Б. (2014)
Сериков С. А. - Адаптивное управление силовой установкой гибридного автомобиля (2014)
Сидоренко І. І. - Робоча діаграма та характеристика гідравлічного релаксаційного амортизатора, Робу С. І., Волков В. П. (2014)
Григоров О. В. - Стенд для дослідження регульованого об’ємного приводу механізму підйому, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М., Стрижак М. Г., Цебренко М. В., Стьопочкіна О. В. (2014)
Гурко А. Г. - Выбор датчика положения рабочего оборудования экскаватора, Плахтеев А. П., Плахтеев П. А. (2014)
Двадненко В. Я. - Расчет основных характеристик тягового вентильного электродвигателя на базе автомобильного генератора (2014)
Wrublewski A. - Results of creating a combustion chamber model for solving an optimisation tasks, Hraivoronskyi Ye. (2014)
Воронков А. И. - Изменение энергетических индикаторных показателей пневмодвигателя по скоростным характеристикам без подогрева заряда на впуске (2014)
Кондратенко О. М. - Особливості визначення масового викиду твердих частинок у відпрацьованих газах дизеля, Строков О. П., Вамболь С. О. (2014)
Бганцев В. Н. - Основные направления адаптации транспортных двигателей к бензоспиртовым топливам (2014)
Nagornyi Ye. - The model of selecting the optimal intercity delivery scheme for packaged cargo with the use of road transport, Naumov V., Shulika O. (2014)
Горбачов П. Ф. - Визначення часу затримки виїзду автобуса з зупинного пункту в потік автомобілів, Макаричев О. В., Пронін С. В., Колій О. С. (2014)
Форнальчик Е. Ю. - Застосування нечіткої логіки та генетичних алгоритмів у моделях пасажирських пересувань, Білоус А. Б., Демчук І. А. (2014)
Гецович Е. М. - Задача проектирования систем перехватывающих паркингов в крупных городах, Холодова О. А., Шелудченко В. В. (2014)
Горбачев П. Ф. - Обоснование количества респондентов для обследования выбора пассажиром пути передвижения в маршрутной системе города, Макаричев А. В., Пронин С. В., Свичинская О. В. (2014)
Нагорний Є. В. - Спосіб вибору технології роботи автомобілів на розвізних маршрутах, Шраменко Н. Ю. (2014)
Наумов В. С. - Использование концепции устойчивого развития при управлении транспортными предприятиями, Холева О. Г. (2014)
Віцько О. В. - Соціальні технології в контексті ґендерної паритетності: історичний вимір (2016)
Здрагат С. Г. - Громадська відповідальність і професіоналізм як умови адекватного оцінювання системи інклюзивної освіти (2016)
Калашнікова Л. В. - Світові соціологічні дослідницькі центри та служби: інформаційна довідка, Черноус Л. С. (2016)
Коваліско Н. В. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр, Бубняк С. М. (2016)
Мокану В. И. - Система здравоохранения в переходном обществе: состояние и тенденции, Мокану А. А. (2016)
Нечитайло И. С. - Рефрейминг как социально-педагогическая технология: социологический подход к рассмотрению (2016)
Прядко О. В. - Взаємовідносини правлячої еліти та мас: сутність основних підходів та концепцій (2016)
Ровенчак О. А. - Соціокультурні характеристики сучасної української еміграції до Німеччини (2016)
Чорнописька X. В. - Сучасні концептуальні підходи до вивчення міграційних процесів у соціологічному дискурсі (2016)
Швидка В. А. - Чужі серед своїх — нові реалії (2016)
Шинкаренко О. Є. - Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Борисов Р. И. - Аскриптивный статус как фактор формирования досуговых практик студентов (2016)
Камінський В. Ф. - Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України, Чорний Г. М., Корсун С. Г. (2016)
Добряк Д. С. - Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, Кузін Н. В. (2016)
Рябоконь В. П. - Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики (2016)
Мармуль Л. О. - Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації, Новак Н. П. (2016)
Зіновчук Н. В. - Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні, Лесь А. В., Ращенко А. В. (2016)
Шиян Н. І. - Розвиток скотарства в Україні (2016)
Новаковська І. О. - Регулювання громадського контролю землекористування (2016)
Пасхавер Б. Й. - Платоспроможний продовольчий попит (2016)
Poprozman N. V. - Information support of agricultural entrepreneurship (2016)
Крисанов Д. Ф. - Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу (2016)
Вітання колективу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з нагоди 60-ї річниці від дня його створення (2016)
Кісіль М. І. - Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті (2016)
Кебко В. В. - Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності (2016)
Ковбасюк О. О. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону (2016)
Рибачук В. П. - Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону (2016)
Шпикуляк О. Г. - Наукова спадщина професора М.І. Нижнього у сучасній агроекономічній науці (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Пушкарьова К. К. - Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації й дегідратації для отримання штучного каменю з напередзаданими властивостями, Шабанова Г. М. (2015)
Плугін А. А. - Структуроутворення і властивості мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів на їх основі з позицій колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем (2015)
Дворкин Л. И. - Методология многопараметрического проектирования составов строительных композиционных материалов с заранее заданными свойствами, Дворкин О. Л. (2015)
Пушкарьова К. К. - Технологічні аспекти використання дисперсних речовин, у т.ч. техногенного походження, при отриманні будівельних композиційних матеріалів (БКМ) з покращеними експлуатаційними властивостями, Дворкін Л. Й., Плугін А. А., Кагановський О. С., Градобоєв О. В., Плугін О. А. (2015)
Павліков А. М. - Індустріальна безкапітельно-безбалкова конструктивна система і нові конструктивно-технологічні рішення основ і фундаментів на основі сучасних будівельних матеріалів для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури, Зоценко М. Л., Бамбура А. М., Тимошенко С. А. (2015)
Плугін А. А. - Склади бетону з добавками суперпластифікаторами і прискорювачами твердіння для виробництва залізобетонних шпал без пропарювання, Романенко О. В., Бабій А. І., Калінін О. А., Плугін О. А. (2015)
Рунова Р. Ф. - Склади бетону з хімічними та мінеральними добавками зі зниженими витратами цементу для виробництва залізобетонних шпал, Троян В. В., Сова Н. О. (2015)
Сізова Н. Д. - Огляд сучасного програмного забезпечення для розв’язання задач технології бетону, Калінін О. А., Міхєєв І. А., Плугін Ант. А. (2015)
Плугін Д. А. - Розвиток уявлень про міцність та електрокорозію сталі в сталевих і залізобетонних конструкціях (2015)
Забіяка О. А. - Підвищення довговічності безбаластного мостового полотна на залізобетонних плитах: вплив надлишкових електричних зарядів і механічних напружень на тріщиноутоврення (2015)
Мірошніченко С. В. - Динамічні випробування полімеркомпозиційного прокладного шару для плит безбаластного мостового полотна, Партала Н. М. (2015)
Суханова Ю. А. - Алюминатные цементы для ремонта гидротехнических сооружений, Партала Н. Н., Плугин А. А., Фишер Х. Б. (2015)
Пушкарьова К. К. - Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики, Гончар О. А., Каверин К. О. (2015)
Плугин Ал. А. - Экспериментальные исследования электроизоляционных и гидроизоляционных свойств полимерцементных растворов на основе карбамидной смолы, Нестеренко С. Г., Конев А. А., Никитинский А. В., Колесников М. А. (2015)
Касьянов В. В. - Розробка складів електропровідних покрить для захисту конструкцій від електрокорозії (2015)
Плугин А. Н. - Зависимость углов отражения рентгеновского излучения от электроповерхностного потенциала кристаллов, Плугин А. А., Борзяк О. С. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження залежності ущільнення ґрунтів від виду електроліту, Савчук В. Ю. (2015)
Винников Ю. Л. - Лабораторные исследования влажностного режима уплотненного суглинка дорожной насыпи, Литвиненко Т. В. (2015)
Пічугін С. Ф. - Оцінка безвідмовності лінійної частини магістрального трубопроводу, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Беличенко Е. А. - Особенности активационных способов воздействия на структурные уровни цементных бетонов, Толмачев С. Н. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження питомої електричної провідності баластного щебеню, Багіянц І. В. (2015)
Стороженко Л. І. - Клейові з’єднання сталі та бетону, Давиденко Ю. О., Горб О. Г., Горб О. О. (2015)
Даренський О. М. - Аналіз вертикальної просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7, Бєліков Е. А. (2015)
Кичаева О. В. - Моделирование напряженно-деформированного состояния системы "вентиляционная труба – фундамент – основание", Перепелица Е. А. (2015)
Северин В. О. - Розрахунок надійності сталевих елементів каркасу будівель та споруд при дії снігового навантаження, Карабаш Л. В., Лазарєв Д. М. (2015)
Пашинський В. А. - Результати статистичного аналізу методів розрахунку шпонкових з’єднань та рекомендації щодо їх застосування, Довженко О. О., Рудченко В. І. (2015)
Довженко О. О. - Врахування форми поперечного перерізу шпонок у розрахунках їх міцності, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2015)
Крот А. Ю. - Использование системы моделирования потоков для сравнения пропускной способности клапанов, используемых в конструкциях поршневых бетононасосов (2015)
Балера Н. Д. - Усовершенствование футеровки трубной шаровой мельницы, Емельяненко Н. Г., Горголюк В. В., Хахалев П. А. (2015)
Доброходова О. В. - Структурные взаимосвязи градостроительной модели жилого здания (2015)
Блиндюк В. С. - Методи й засоби технічної діагностики тягових двигунів локомотивів (2015)
Сльозко О. О. - Основні принципи моделювання фінансових ринків (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2016)
Устинов Р. Г. - Дослідження параметрів стійкого функціонування судноплавних компаній (2016)
Федулова І. В. - Ідентифікація ризиків як складова ризик-менеджменту (2016)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Майнові права інтелектуальної власності в сфері інтересів підприємництва (2016)
Єрмошенко А. М. - Особливості розрахунку вартості та дохідності страхових компаній (2016)
Ковальова М. Л. - Особливості системи стандартизації та сертифікації в Україні (2016)
Корінько М. Д. - Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість, Кушнір Є. О. (2016)
Ткачук С. В. - Маркетинговий підхід до бізнесу парку розваг, Стахурська С. А. (2016)
Габа М. І. - Особливості державного регулювання як основа розвитку сільського зеленого туризму (2016)
Інформація (2016)
Василенко О. М. - Етапи розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі (2016)
Демченко О. П. - Наукова рефлексія соціальної обдарованості в контексті античної філософії (2016)
Кохан Л. В. - До питання про структурні компоненти творчого потенціалу та їх домінуючі ознаки (2016)
Ткачов А. С. - Теоретичний аналіз понять "компетентність" та "компетенція" (2016)
Джевага Г. В. - Застосування мультимедійних технологій під час демонстрування технологічних операцій (2016)
Доценко С. О. - Реалізація системно-діяльнісного підходу на уроках математики (2016)
Рязанцева О. В. - Основні уміння викладача дистанційної системи освіти, що сприяють успішній організації навчального процесу (2016)
Чуб К. Ф. - До проблеми навчання школярів основам безпечної роботи в інтернеті, Борисенко А. О. (2016)
Цимбал Т. М. - Тестова система оцінювання і контролю у мовній підготовці іноземних студентів (2016)
Тихонович В. М - Гуманність особистості: сутність та структура (2016)
Стасевський Ю. С. - Творчий студентський колектив: теоретичний аспект (2016)
Уварова Т. Ю. - Реалізація педагогічних умов формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації (2016)
Байбекова Л. О. - Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності (2016)
Батієвська Т. В. - Формування художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Вдовенко О. І. - Сучасні вимоги до професійної діяльності робітника харчової промисловості (2016)
Завалевський Ю. І. - Розвиток професійної компетентності викладача у процесі методичної роботи компетентності вчителів (2016)
Ільєнко О. Л. - Педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця (2016)
Князян М. О. - Загальнокультурна компетентність майбутніх учителів як наукова проблема (2016)
Кондратенко О. О. - Особливості формування культури ділового спілкування майбутніх фармацевтів в процесі вивчення іноземних мов (2016)
Міщенко С. Г. - Організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу (2016)
Моргунова С. О. - Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього менеджера засобами SMART-технологій (2016)
Перхайло Н. А. - Попередження професійного вигорання майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Пономаренко Л. В. - Проблема формування професійного інтересу в іноземних слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів у процесі мовної підготовки (2016)
Гришко О. І. - Педагогічна діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, Клевака Л. П. (2016)
Кін О. М. - Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ-ХХ ст. (2016)
Кушнарьова Н. М. - Педагогічна модель підготовки майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення учнів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів (2016)
Лученко О. О. - Передумови запровадження програми входження вчителів у професію в Японії (2016)
Макар Л. М. - Особливості контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки (2016)
Яблочнікова І. О. - Вища фінансова освіта у Хорватії та Чорногорії (2016)
Пісоцька М. Е. - Тлумачення індивідуальності людини та процесу індивідуалізації в гуманістичному напрямі зарубіжної психології (2016)
Пятикоп В. А. - Тотальная спондилэктомия в хирургическом лечении первичных и ограниченных вторичных опухолей грудного и поясничного отделов позвоночника, Бабалян Ю. А. (2016)
Тарасенко О. М. - Оцінка наслідків хребетно-спинномозкової травми з використанням Міжнародної класифікації функціонування в практиці медико-соціальної експертизи (2016)
Цимбалюк В. І. - Клініко-морфологічні особливості моделі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалим перебуванням стороннього тіла у хребтовому каналі, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Ямінський Ю. Я., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Рибачук О. А., Васлович В. В., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Дзенис Ю. Л. - Наружное вентрикулярное дренирование и ассоциированные с этим инфекции, Бицанс К. Я., Стиранс К. Ю., Фолкманис В. К. (2016)
Ольхов В. М. - Шийна мікродискектомія: вибір методу та хірургічної тактики, Горбатюк К. І., Столяренко О. О. (2016)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика и чрескожная вертебропластика в хирургии переломов позвоночника вследствие остеопороза (2016)
Педаченко Є. Г. - МРТ-моніторинг змін в міжхребцевих дисках у хворих при трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії, Земскова О. В., Хижняк М. В., Педаченко Ю. Є., Горбатюк К. І. (2016)
Білошицький В. В. - Аналіз ефективності відстроченої краніопластики з використанням нанокомпозитної металокераміки в експерименті, Нахаба О. О., Шмельова А. А., Робак О. П., Дубок В. А. (2016)
Цимбалюк В. І. - Микола Анатолійович Сапон — непересічна особистість в українській нейрохірургії (2016)
25-та щорічна конференція Товариства нейротравми Індії "Neurotrauma 2016", 12–14 серпня 2016 року, Нью-Делі, Індія (2016)
6-й конгрес Всесвітньої академії нейрохірургії (World Academy of Neurological Surgery — WANS), 1–4 вересня 2016 року, Афіни (Греція) (2016)
Пам’яті Сергія Андрійовича Ромоданова (2016)
Лич І. В - Біологічна роль абзимів в організмі людини, Бородіна О. О. (2016)
Кравченко М. Ф. - Підвищення харчової цінності пряників за рахунок внесення добавок з рослинної сировини, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Пенкіна Н. М. - Визначення антиоксидантної активності екстрактів із використанням хмелю, хвої сосни та ялівцю, Татар Л. В., Нєміріч О. В. (2016)
Башта А. О. - Отримання халви оздоровчого призначення, Мандзіроха Г. Я. (2016)
Сімахіна Г. О. - Біокомплекс дикорослої сировини як компонент функціональних продуктів для спецконтингентів, Халапсіна С. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Нові композиції на основі харчової клітковини дезінтоксикаційної та адаптогенної дії, Федоренко Т. І. (2016)
Пасічний В. М. - "Білкозин" – альтернативний інгредієнт в композиційних сумішах, Полумбрик М. О., Полумбрик М. М. (2016)
Д’яконова А. К. - Порівняльний аналіз біологічної цінності та здатності насіння чіа і льону до вологоутримання, Степанова В. С. (2016)
Тогачинська О. В. - Влив фузаріозних хвороб на розвиток зернових та дослідження їх біохімічних показників, Салавор О. М., Ященко О.В. (2016)
Куник О. М. - Іч-спектроскопічне дослідження якісного складу вовняного жиру, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю.Г. (2016)
Радзієвська І. Г. - Визначення ступеня окиснення пальмової олії спектроскопічним методом, Леник С. О., Максимкін П. В. (2016)
Кирпіченкова О. М. - Розроблення технології здобного печива з поліпшеними споживчими властивостями, Оболкіна В. І. (2016)
Гуменюк О. Л. - Доцільність використання плодів горобини для попередження пліснявіння хліб, Ксенюк М. П., Зінченко Ю. С., Деркач Т.Л. (2016)
Оболкіна В. І. - Науковий підхід до створення технології здобного печива оздоровчого призначення з використанням борошна солоду вівса, Скрипко А. П., Кияниця С. Г. (2016)
Роман Т. О. - Харчова цінність та результати визначення енергетичної цінності гриба шампіньйона, Іванченко М. Г., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г., Долгоненко І. В., Соя Г. Р., Сидоренко О. Г., Воробйов Л. Й. (2016)
Симоненко Ю. М. - Динаміка зміни концентрації діоксиду вуглецю в ємності при виноградному бродінні, Ватренко О. В., Лучку І. М. (2016)
Соколенко А. І. - Про можливості рекуперації кінетичної енергії в машинах і механізмах, Васильківський К. В., Костюк В. С. (2016)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній, Токарчук С. В., Валіулін Г. Р. (2016)
Горчакова О. М. - Методологія проектування пакувальних машин на основі мехатронних модулів, Деренівська А. В., Якимчук М. В., Беспалько А. П. (2016)
Кишенько В. Д. - Сценарний підхід до розроблення автоматизованої системи керування виробництвом хліба, Гончаренко Б. М., Лобок О. П. (2016)
Школьна О. В. - Мережеві моделі в задачах автоматизованого керування випарною станцією цукрового заводу, Ладанюк А. П., Кишенько В. Д. (2016)
Іващук В. В. - Адаптивна оптимізація для задачі мінімізації витрат багатоасортиментного виробництва, Ладанюк А. П. (2016)
Самойленко Ю. О. - Реалізація оптимальної системи керування апаратом для вирощування дріжджів, Трегуб В. Г. (2016)
Жужукіна Н. І. - Сучасний стан сировинної бази плодоовочеконсервних підприємств (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплофізичні властивості розчинів nacl і cacl2 за кріоскопічної температури, Масліков М. М., Масліков М. О., Осадча К. М. (2016)
Сімахіна Г.О. - Перспективи використання зеленої маси буряків на якісно новому рівні (2016)
Павлюковець І. Ю. - Синтез поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus imb b-7241 на відпрацьованій соняшниковій олії за присутності екзогенних попередників, Пирог Т. П. (2016)
Дробот В. І. - Використання ізоляту соєвого білка для підвищення харчової цінності хлібних виробів зниженої вологості (хлібних паличок), Махинько В. М., Скотар О. С. (2016)
Дорохович А. М. - Оцінка якості цукрозамінників за комплексним показником, Дорохович В. В., Кохан О. О., Мазур Л. С., Божок О. С. (2016)
Дорохович А. М. - Хімічний склад ідеального харчового продукту та шляхи наближення до нього складу реальних харчових продуктів, Петренко М. М. (2016)
Вороненко А. А. - Синтез екзополісахариду етаполану на суміші меляси та відпрацьованої олії, Івахнюк М. О., Пирог Т. П. (2016)
Пасічний В. М. - Оцінка функціонально-технологічних властивостей січених напівфабрикатів з м’ясом качки, Божко Н. В., Шалда І. С. (2016)
Арсеньєва Л. Ю. - Зміна жирнокислотного складу жирової сировини під час термічного оброблення харчових продуктів, Мельниченко В. М. (2016)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Оцінювання якості та стійкості до зберігання сухої молочної сироватки інструментальними та хемометричними методами, Іщенко В. М., Суходольська Н. П., Ярош Н. В. (2016)
Євтушенко О. О. - Дослідження фізико-технологічних показників екструдованих кормів з використанням гарбуза, Шаран А. В., Кожевнікова М. І. (2016)
Шеманська Є. І. - Шляхи збагачення харчового раціону людини есенціальними жирними кислотами (2016)
Старовойтова С. О. - Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів з таназною активністю як основи продуктів функціонального харчування та бактеріотерапевтичних препаратів (2016)
Устименко І. М. - Розроблення нового виду кисломолочного продукту комбінованого складу, Поліщук Г. Є. (2016)
Українець А. І. - Розроблення способу отримання маффін оздоровчого призначення, Харітон Т. Я. (2016)
Сімахіна Г. О. - Особливості створення спеціалізованих харчових продуктів геродієтичного спрямування, Стеценко Н. О., Науменко Н. В. (2016)
Павелко В. І. - Математичне моделювання процесу термічної обробки м’ясних виробів, Грибков С. В., Заславский А. І., Дмитренко Д. С. (2016)
Пащенко Б. С. - Перспективні матеріали для фільтраційних мембран харчової промисловості, Литвиненко О. А., Штефан Є. В. (2016)
Дубковецький І. В. - Дослідження процесу сушіння, тепло- та масообмінних характеристик безглютенових макаронних виробів, Юрчак В. Г., Рожно О. В., Казьміришен В. О. (2016)
Соколенко А. І. - Рекуперація кінетичної енергії в технологічних машинах, Васильківський К. В., Степанець О. І. (2016)
Бабанов І. Г. - Способи та апарати для електроконтактної обробки харчової сировини, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2016)
Горчакова О. М. - Дослідження ефективності роботи пневмоприводу з функцією рекуперації енергії в пристроях пакувального обладнання, Якимчук М. В., Іванова Л. І., Якимчук В. М. (2016)
Кишенько В. Д. - Реалізація сценаріїв керування технологічними процесами хлібопекарського виробництва, Гончаренко Б. М., Лобок О. П. (2016)
Савчук О. В. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для багатоасортиментного виробництва, Ладанюк А. П., Власенко Л. О (2016)
Гапонюк І. І. - Техніко-економічні аспекти рекуперації теплоти відпрацьованих газів (2016)
Антонова О. Г. - Автоцитування як погляд композитора у минуле:інтенції пізнього періоду творчості (2016)
Шурдак М. І. - Особливості взаємодії музичного матеріалу і формотворення у пізній камерно-інструментальній творчості Дьордя Лігеті (2016)
Сулім Р. А. - Художні образи у пізній творчості Жанни Колодуб (на прикладі Концертино для віолончелі та камерного оркестру) (2016)
Артем’єва В. Б. - Життєтворчість Жана-Філіппа Рамо: аспекти періодизації (2016)
Павленко А. М. - Жанрова динаміка творчості Франсуа Жозефа Госсека (2016)
Сакало О. В. - "Гугеноти" Джакомо Мейєрбера: залаштункові процеси першої вистави (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського