Пронь С. - Стиль управління президента Джона Кеннеді: бажані уроки для сучасної України (2016)
Бузань В. - Вплив Холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо Арабсько-ізраїльського конфлікту (2016)
Горобець І. - Політика США щодо Індії у 2000-х – 2010-х роках (2016)
Зубаренко І. - Американський фактор в "Арабській весні" країн Магрибу: ілюзії та реалії (2016)
Машевський О. - Політика США у Чорноморсько-Середземноморському регіоні в період Першої світової війни (2016)
Коппель О. - Американський чинник трансформації Близького Сходу, Гаспарян А. (2016)
Набока О. - Початок формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону в Японії в 50 – 60-рр. ХІХ ст. (2016)
Підберезних І. - Реалізація зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів Америки щодо країн Південно-східної Азії (2016)
Пархомчук О. - Вплив енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської затоки, Кононенко М. (2016)
Скороход Ю. - Близькосхідна політика адміністрації Барака Обами (2016)
Слободян Н. - Енергетичний чинник як елемент зовнішньої політики США в Перській затоці (2016)
Тихоненко І. - Афганський фактор у відносинах Пакистан - США (2016)
Кравченко М. - Закон "Про зайнятість" 1946 р. в США та його роль у розвитку американського суспільства (2016)
Perga T. - Збереження історичної та природної спадщини у США: нові акценти (2016)
Касаткіна К. - Місце Куби серед зовнішньополітичних інтересів США (XIX – середина XX ст.) (2016)
Пасічник Н. - Політика США щодо Куби за президентства Б. Обами (2016)
Хмель А. - Відносини Іспанії зі США в Латиноамериканському регіоні на початку ХХІ століття (2016)
Бурцева М. - Офіційні інтернет–ресурси для вивчення імміграційної політики Канади 1976 – 2012 рр. (2016)
Цимбал Т. - Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії (2016)
Ковальський С. - Зовнішня політика республіки Техас (1836–1845 рр.) в контексті системи міжнародних відносин першої половини ХІХ ст. (2016)
Толстов С. - Структурні та політичні ознаки багатополярності (2016)
Ціватий В. - Зовнішня політика і дипломатія США ХХІ століття: інституціонально-кадровий і регіональний аспекти (2016)
Ткач О. - М'яка сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами, Ткач А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Георгій Володимирович Карпенко (До 100-річчя від дня народження) (2010)
Панасюк В. В. - Формування нового наукового напряму – фізико-хімічна механіка матеріалів (2010)
Похмурський В. І. - Адсорбційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів (2010)
Дмитрах І. М. - Фізико-хімічна механіка руйнування тіл з тріщинами: досягнення та перспективи (2010)
Никифорчин Г. М. - Оцінювання впливу зупинок технологічного процесу на зміну технічного стану металу головних парогонів ТЕС, Студент О. З., Кречковська Г. В., Марков А. Д. (2010)
Хома М. С. - Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах (2010)
Федоров В. В. - Вплив водню на фазовий склад та фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів (2010)
Іваницький Я. Л. - Теоретико-експери¬ментальний підхід до оцінки втомного поширення тріщин у наводнених матеріалах, Кунь П. С., Штаюра С. Т., Мочульський В. М. (2010)
Балицький О. І. - Високотемпературна воднетривкість нержавних сталей, Витвицький В. І., Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Гребенюк С. О. (2010)
Кравець В. С. - Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування (2010)
Морачковський О. К. - Континуальная модель роста трещин коррозионного растрескивания для расчета ресурса конструкций, Ромашов Ю. В. (2010)
Василів Б. Д. - Підвищення електропровідності матеріалу анода паливної комірки циклічною відновлювально-окиснювальною термічною обробкою (2010)
Кязимова Р. А. - Альтернативный способ вывода формул Ю. М. Работнова для времени до коррозионного разрушения металлов (2010)
Герцик О. М. - Вплив диспергування та полімерного покриву на магнетні властивості аморфного сплаву Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4, Борисюк А. К., Ковбуз М. О., Беднарська Л. М., Мітіна Н. Є., Понеділок Г. В. (2010)
Skoneczny W. - Analysis of Al2O3 layers morphology and microstructure (2010)
Герасіна Л. М. - Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект (2016)
Кириленко О. М. - Благополуччя людей як об’єкт соціологічних досліджень: феліцитарний підхід (2016)
Клімова Г. П. - Інтерпретація поняття "якість вищої освіти": соціолого-філософська рефлексія (2016)
Кузь О. М. - Деонтологізація світу як деантропологізація суспільства, Сахань О. М. (2016)
Кривошеїн В. В. - Венчурне проектування як галузь соціально-політичного ризик-менеджменту (2016)
Мазурик О. В. - Соціальна активність сучасного українського соціуму: форми, ресурси, наслідки, Єрескова Т. В. (2016)
Погрібна В. Л. - Інституціоналізація професійної діяльності як основа формування професіоналізму (2016)
Поліщук І. О. - Концептуально-методологічні основи дослідження виборчих практик (2016)
Требін М. П. - Соціологія війни П. О. Сорокіна (2016)
Варга Н. І. - Cоціологічні основи дослідження неформальної економіки і зайнятості (2016)
Волянська О. В. - Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації (2016)
Гудзенко О. З. - Ретритизм як тенденція до відтворення антиконсюмеристських практик, Новикова Д. М. (2016)
Зимогляд В. Я. - Місцеве самоврядування як чинник розвитку українського суспільства (2016)
Ковальська-Павелко І. М. - Реформування історичної освіти та мотивація фахового вибору (2016)
Кругляк М. Е. - Гомосексуалізм у російській імперії на початку ХХ ст.: причини появи, форми вияву (2016)
Підкуркова І. В. - Дослідження якості роботи суду з використанням методу карток громадянського звітування як ефективний засіб оцінки та моніторингу судової діяльності (2016)
Ячний А. М. - Проблеми визначення змістовного наповнення поняття "соціальне управління" (2016)
Гетьман А. П. - Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Соціально-політичні практики в сучасних світових та українських реаліях" (29 харківські політологічні читання). Вступне слово (2016)
Герасіна Л. М. - Модерні зміни чи симулякри в українській еліті за умов посилення соціальної нерівності? (2016)
Зінченко О. В. - Причини відсутності й ознаки сходження в україні справжніх еліт (2016)
Кіндратець О. М. - Деякі аспекти розв’язання політичних конфліктів в Україні (2016)
Клімова Г. П. - Економічна безпека у системі забезпечення національної безпеки держави (2016)
Кривошеїн В. В. - Девелопменталізм як постсистемний підхід до аналізу макрополітичних процесів (2016)
Куцепал С. В. - Необхідність зміни системи політичного рекрутування в Україні в умовах політичних ризиків та нестабільності (2016)
Мануйлов Є. М. - Правова культура юриста як основа його професіоналізму (2016)
Погрібна В. Л. - Сучасна геополітика – торжество реалізму над ідеалізмом? (2016)
Поліщук І. О. - Електоральна культура транзитивних суспільств (2016)
Поліщук І. О. - Українська ментальність: минуле та майбутнє, Кузьменко А. О. (2016)
Поліщук І. О. - Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи, Лур’є В. К. (2016)
Требін М. П. - Сучасна світова соціально-політична криза: чергова перемога реалістів (2016)
Воднік В. Д. - Середній клас як суб’єкт соціально-політичних процесів в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2016)
Волянська О. В. - Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття корупції в Україні (2016)
Голованов Б. Д. - Кризис украинской идентичности, Фролова О. В. (2016)
Головко І. В. - Особливості прояву політичного маніпулювання та свободи слова у демократичних суспільствах (2016)
Зимогляд В. Я. - Феномен "самоорганізації" в проблемному полі місцевого самоврядування (2016)
Маркозова О. О. - Інноваційність освіти – запорука досягнення життєвого успіху людини (2016)
Окладна М. Г. - Щодо сутності практик правового виховання громадян: політико-правовий аспект, Перевалова Л. В. (2016)
Сахань О. М. - Проблема оновлення політико-управлінських еліт у сучасній Україні (2016)
Ставченко С. В. - Індикатори кризових явищ як інструмент діагностики політичної кризи (2016)
Забродін С. І. - Соціально-політичні розмежування в українському суспільстві та електоральний попит (2016)
Еделєва М. А. - Державна інформаційна політика україни: аналіз вітчизняного та закордонного досвіду (2016)
Кужман О. М. - Встановлення порядку денного: мас-медіа і влада (2016)
Мандель Р. Я. - Вплив правового менталітету на євроінтеграцію (2016)
Плужник А. О. - Гілларі клінтон і дональд трамп: порівняльна характеристика політичних лідерів (2016)
Дороніна Ю. А. - Культура, духовність в інформаційному суспільстві (2016)
Герасіна Людмила Миколаївна (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Клімова Галина Павлівна (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Наші автори (2016)
Іменний покажчик (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Саврук М. П. - Тиск з тертям абсолютно жорсткого штампа на пружний півпростір з тріщинами, Томчик А. (2010)
Андрейків О. Є. - Оцінка періоду докритичного росту тріщини високотемпературної повзучості в колесі парової турбіни, Сас Н. Б. (2010)
Сакара А. О. - Розрахункова модель докритичного росту корозійно-механічних тріщин у металевих пластинах, Банахевич Ю. В. (2010)
Кіт Г. С. - Напружений стан тіл з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація), Черняк М. С. (2010)
Стадник М. М. - Еліптична тріщина у просторі під дією теплового потоку на безмежності (2010)
Ревенко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану скінченного циліндра під дією зусиль стиску (2010)
Monastyrskyy B. - Contact interaction of two elastic half-spaces with a circular recess, Kaczyński A. (2010)
Погрелюк І. М. - Структура і топографія поверхні сплавів титану після термодифузійного насичення з карбіду бору у вакуумі, Василів Х. Б., Федірко В. М., Самборський О. В. (2010)
Дзіоба І. Р. - Властивості сталі 13ХМФ після експлуатації та деградації в лабораторних умовах (2010)
Губенко С. И. - Плавление и кристаллизация неметаллических включений и стальной матрицы при лазерной обработке (2010)
Широков В. В. - Трібологічні властивості та структурні особливості псевдосплавів системи алюміній–олово, Хлопик О. П. (2010)
Іваницький Я. Л. - Визначення енергії руйнування композиту з використанням методу цифрової спекл-кореляції, Муравський Л. І., Гембара О. В., Гвоздюк М. М., Половинко Т. І. (2010)
Хома М. С. - Вплив корозії у середовищах з різним рН на локальні електродні потенціали сталей, Сисин Г. М. (2010)
Козлова І. - Мікробна корозія як прояв техногенезу у біоплівці, що формується на поверхні підземних споруд, Коптєва Ж., Заніна В., Пуріш Л. (2010)
Vrublevska T. - А simple titrimetric method for the determination of osmium(IV) in chloride standard solutions and intermetallic alloys, Rydchuk M., Bonishko O., Mykhalyna H. (2010)
Чумало Г. В. - Роботоздатність сталі 35ХФ у сірководневих середовищах (2010)
Громадський Д. Г. - Анодні процеси на алюмінії в апротонних електролітах на основі солі тетрафтороборату тетраетиламонію в ацетонітрилі, Фатєєв Ю. Ф., Стрижакова Н. Г., Малєтін Ю. А. (2010)
Журавель І. М. - Вимірювання усередненого розміру зерен металу з використанням фрактальної розмірності, Свірська Л. М. (2010)
Подгурська В. Я. - Структурні зміни в кераміці ScCeSZ–NiO у високотемпературному водневому середовищі (2010)
Ясній П. В. - Вплив лазерної ударно-хвильової обробки на ударну в’язкість теплотривких сталей, Марущак П. О., Нікіфоров Ю. М., Гладьо В. Б., Ковалюк Б. П. (2010)
Акімова О. В. - Психологічні теорії творчості й творчого мислення, Наливайко О. Б. (2013)
Шахов В. І. - Психологічні механізми як наукова основа оптимального вибору методів виховання, Шахов В. В. (2013)
Грошовенко О. П. - Особливості використання технології проблемного навчання в процесі засвоєння молодшими школярами курсу природознавства (2013)
Дідух Л. І. - Використання ікт у вивченні іноземних мов (2013)
Загоруй Р. В. - Деякі питання підготовки вчителя до математичного розвитку учнів початкових класів (2013)
Клочко Н. Л. - Формування навичок мовленнєвої діяльності іноземних студентів (2013)
Клочко О. В. - Реалізація принципів відкритої освіти шляхом упровадження системи комбінованого навчання в аграрних вищих навчальних закладах, Сличук Н. В. (2013)
Кобилянський О. В. - Формування ризик-орієнтованого мислення в процесі вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності", Кобилянська І. М. (2013)
Кошолап Т. М. - Використання інтерактивних методів у навчанні (2013)
Мисан В. О. - Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема (2013)
Новицька Л. І . - Професійно-орієнтовані задачі у математичній підготовці студентів (2013)
Онишко О. Г. - Зміст, структура й методика навчання студентів напряму програмної інженерії технології тестування програм (2013)
Шаповалова О. В. - Освітній моніторинг в управлінні якістю освіти (2013)
Янжула О. В. - Взаємозв’язок комунікативної компетентності та групової взаємодії (2013)
Алієва С. Р. - Педагогічне керівництво ігровою діяльністю молодших школярів у крос-культурному середовищі (2013)
Багас О. П. - Потреба в самовихованні та її мотиви, Ковальчук Р. О. (2013)
Вихляєв Ю. М. - Формування техніко-тактичних умінь та навичок підлітків, які навчаються спортивному орієнтуванню, Доценко О. В. (2013)
Зозуля І. Є. - Особливості позанавчальної роботи з іноземними студентами ВНТУ (2013)
Каплінський В. В. - До проблеми самовиховання старшокласників: цільовий та організаційно-діяльнісний етапи (2013)
Кругленко І. О. - Сучасний стан сформованості естетичних почуттів молодших школярів засобами художньої літератури (2013)
Савченко М. С. - Особливості ґендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Сапогов В. А. - Виховний потенціал технік казкотерапії, Куйбіда А. С. (2013)
Максютов А. О. - Стан патріотичного виховання студентів вищих навчальних педагогічних закладів засобами туристсько-краєзнавчої роботи (2013)
Огієнко О. І. - Освіта впродовж життя як визначальна умова професійної самореалізації особистості (2013)
Тимошенко Л. В. - Формування моральної свідомості підлітків у процесі екологічного виховання, Швабський О. О. (2013)
Шевчук Т. І. - Виховання екологічної культури студентів у вищій медичній школі (2013)
Шикова Ю. О. - Організація самоврядування в дитячому оздоровчому таборі (2013)
Блажко О. А. - Зміст та структура навчальної дисципліни "Методика навчання хімії у старшій профільній школі" (2013)
Василик В. В. - Сучасні проблеми юридичної освіти в Україні та світі (2013)
Волошина О. В. - Роль дисциплін педагогічного циклу у професійному розвитку майбутніх учителів (2013)
Галузяк В. М. - Активізація рефлексивних процесів як умова розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів (2013)
Герасимова І. Г. - Гуманітаризація професійної підготовки як складова формування професійної мобільності випускників ВНЗ (2013)
Годованець М. О. - Педагогічна майстерність викладачів дизайну одягу у вищих мистецьких закладах освіти (2013)
Горбатюк С. М. - Дослідження процесів адаптації іноземних студентів першого курсу до навчання у вищій школі медичного фаху (2013)
Дабіжа К. Л. - Деякі аспекти методики аналізу вокально-хорових творів (2013)
Демченко О. П. - Особливості викладання курсу "Вступ до спеціальності" у підготовці майбутніх соціальних педагогів у контексті вимог болонського процесу (2013)
Дудорова Л. Ю. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів методом моделювання туристських ситуацій (2013)
Залюбівська О. Б. - Використання технології портфоліо у процесі формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних ВНЗ (2013)
Ігнатовська Р. В. - Сутнісні характеристики мотивації вивчення іноземної мови курсантами ВНЗ МВД України (2013)
Кадемія М. Ю. - Формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Шевченко Л. С. (2013)
Клочко В. І. - Комп'ютерне моделювання як основа фундаментальної підготовки менеджерів, Коломієць А. А. (2013)
Комарова І. І. - Контекстне навчання як засіб посилення професійної спрямованості викладання іноземної мови у педагогічному ВНЗ (2013)
Комарівська Н. О. - Формування професійних мовленнєвих навичок у майбутніх вихователів дошкільних закладів (2013)
Кравець Р. А. - Культурологічна парадигма освіти у професійній підготовці майбутнього фахівця аграрної галузі (2013)
Ковальова К. В. - Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів–аграрників (2013)
Костенко Н. І. - Лінгвокраїнознавчий підхід у навчанні іноземної мови студентів вищих навчальних закладів (2013)
Лавріненко О. А. - Якість голосу як необхідна складова педагогічної й театральної майстерності (2013)
Лісниченко А. П. - Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як філософська проблема (2013)
Маньгора В. В. - Професійні компетенції майбутніх юристів (2013)
Надкернична Л. І. - Дослідження готовності майбутніх учителів до взаємодії з учнями у процесі педагогічної практики (2013)
Поселецька К. А. - Теоретичні основи дослідження професійної реалізації студентської молоді (2013)
Прушковська Н. Н. - Формування особистісно-творчих якостей майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки, Василевська-Скупа Л. П. (2013)
Потапкіна Л. В. - Проблеми кадрового потенціалу інноваційної економічної діяльності (2013)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності студентів факультетів іноземних мов (2013)
Стаднійчук І. П. - Теоретичні основи застосування кейс-технологій у процесі формування фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків (2013)
Теплова О. Ю. - Науково-педагогічні основи процесу формування мистецьких уподобань студентів музичного фаху (2013)
Толкачова А. С. - Формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів: методика констатувального етапу дослідження (2013)
Фрицюк В. А. - Професійний саморозвиток майбутнього вчителя (2013)
Чернова С. В. - Комунікативна компетентність офіцерів-прикордонників як предмет наукових досліджень (2013)
Шролик Г. П. - Підходи до професійного становлення майбутнього педагога в контексті його інноваційної діяльності (2013)
Юрченко І. А. - Деякі аспекти до проблеми розумового виховання старшокласників у системі довузівської підготовки (2013)
Дмитришин О. Б. - Науково-дослідницька робота студентів вищих навчальних закладів України: історіорафія проблеми (2013)
Жаворонков А. Н. - Состояние и перспективы развития профессионально-технического образования в Украине (2013)
Заболоцька Л. А. - Особливості просвітницького руху на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2013)
Карпенко О. Є. - Педагогічна спадщина Германа Гмайнера: історіографія проблеми (2013)
Кошолап О. Ф. - Діяльність громадських організацій по поширенню освіти на території Поділля в другій половині ХІХ століття (2013)
Красильникова Г. В. - Становлення та розвиток моніторингу в освітній діяльності (2013)
Лук’янчук Ж. В. - Історичний аспект проблеми утримання та виховання дітей-сиріт в Україні (20-і рр. – поч. 90-х рр. ХХ ст.) (2013)
Околович О. В. - Органзаційно-змістові аспекти підготовки вчителів іноземних мов у педагогічних інститутах України (1950 – 1960 рр.) (2013)
Пасічник О. С. - Вітчизняний досвід раннього навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Різничок С. В. - Організаційно-педагогічні аспекти становлення та розвитку фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944-1991 рр. (2013)
Фурса О. О. - Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти (2013)
Хамська Н. Б. - Педагогічна діяльність вчителя-новатора Н. С. Вітковської (70 – 90 роки ХХ століття) (2013)
Шатковська І. С. - Педагогічна діяльність М. А. Римського-Корсакова у руслі російського музичного просвітительства (2013)
Друзь Ю. М. - Порівняльний аналіз кваліфікації для вчителів іноземних мов, Гусак Т. М., Гужва Т. М. (2013)
Теклюк Г. П. - Теорія і практика сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії (2013)
Брылин Б. А. - Психофизиологические исследования воздействия музыки на современного школьника (2013)
Савчук З. С. - Психологічні проблеми формування дієво функціональної особистості (2013)
Шульга Г. Б. - Психологічні особливості формування просторових уявлень в учнів початкової школи (2013)
Мельник А. І. - Концепції причин виникнення та генезис дитячої гіперактивності з дефіцитом уваги (2013)
Сорочинська В. Є. - Підготовка соціальних педагогів до просвітницької роботи із проблемними сім'ями дошкільнят (2013)
Волохата К. М. - Екологічні ігри на уроках природознавства як засіб формування екологічної культури молодших школярів, Телега Л. Д. (2013)
Гуд М. Я. - Роль сім’ї у розв’язанні проблеми гендерноі ідентичності дитини дошкільного віку, Січко Т. Й. (2013)
Дусь С. В. - Реалізація мети та завдань фізичного виховання студентської молоді шляхом організації занять секції з баскетболу (2013)
Дусь Н. А. - Особливості операційно-технологічної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до педагогічного спілкування, Кузнєцова Л. В. (2013)
Засік М. М. - Формування артистизму у студентів на заняттях з основного музичного інструменту (2013)
Зелененька І. А. - Розуміння Бога, "Боголюдська істина”, основи християнського виховання у віршах Тараса Мельничука (2013)
Кондратюк В. Г. - Організація дослідницької діяльності студентів у процесі педагогічної практики, Якубчик О. М. (2013)
Костюк Н. К. - Формування здоров’я дітей як важлива складова іміджу сучасного дошкільного навчального закладу, Любарська І. П. (2013)
Нечитайло М. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до гігієнічного виховання молодших школярів, Публічук Т. І. (2013)
Опушко Н. Р. - Етапи розвитку освіти на Поділлі в першій половині ХІХ століття (2013)
Погребнюк Н. О. - Компетентнісний підхід до математичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Подуфалова Л. Г. - Розвиток активного мовлення дітей раннього віку, Скорбатюк Н. М. (2013)
Савчук П. Н. - Використання знань з хімії у навчанні дисциплін професійно-практичної підготовки студентів педагогічного коледжу (2013)
Скорич Н. В. - Особливості організації дозвіллєвої діяльності школярів (2013)
Сошинська Н. В. - Розвиток стійкої інтонації як запорука виховання музичного слуху в молодших школярів (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2016)
Булатова М. - Міжнародна олімпійська академія в системі освіти і виховання, Георгіадіс К. (2016)
Булатова М. - Олімпійській академії України – 25 років: сторінки історії та сьогодення, Єрмолова В. (2016)
Бубка С. - Творча спадщина Олексія Дмитровича Бутовського, Булатова М. (2016)
Комплекс фундаментальных и прикладных научных исследований в сферах теории и практики олимпийского спорта (2016)
О выпуске издательством "Олимпийская литература" пятитомной "Энциклопедии олимпийского спорта" и однотомной "Енциклопедії олімпійського спорту України" (2016)
Культурно-образовательные и воспитательные аспекты олимпийского движения и олимпийского спорта (2016)
Олимпийские виды спорта: энциклопедии в вопросах и ответах (2016)
"Олимпийский спорт и спорт для всех": международные научные конгрессы – с 1993 года до наших дней (2016)
От партнерства с барселонским издательством "Paidotribo" (Испания) – к публикациям трудов во многих странах с высокоразвитым спортом (2016)
Платонов В. - Общая теория подготовки спортсменов: история развития, методология построения, современное состояние (2016)
Распространение и внедрение в практику достижений теории и методики спорта (2016)
Фельдман В. - "Спорт. Олимпизм. Здоровье": международный научный конгресс в Кишиневе (2016)
Забарний О. В. - Студентські роки становлення Арнольда Грищенка як філолога і громадянина (2016)
Бойко Н. І. - Стилістична диференціація лексичного складу україн¬ськ¬ої мови в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка (2016)
Хомич В. І. - Висвітлення проблеми диференціації прийменниково-відмінкових форм у працях академіка Арнольда Панасовича Грищенка, Кисла О. М., Толочко С. В. (2016)
Пугач В. М. - Історія кафедри української мови НДПІ 40–50-х рр. ХХ ст. (2016)
Марчило Л. М. - Часові форми дієслова в літописі Самійла Величка (2016)
Задорожний В. Б. - Акцентуація як засіб відтворення втраченої семантики у слові (2016)
Хомич Т. Л. - Озерянська діалектна мікросистема: фонетичний, лексичний, граматичний аспекти., Пуштарик А. П. (2016)
Бойко В. М. - Граматична транспозиція в системі частин мови (партикуляція), Давиденко Л. Б. (2016)
Зінченко С. В. - Семантико-граматичні категорії якісних прикметників (2016)
Ярошевич І. А. - Нові підходи до вивчення прикметника та його категорій (2016)
Бережняк В. М. - Семантичні типи прислівників у діалектному мовленні Лівобережжя (2016)
Кравець Л. В. - Метафора в українській політичній мові початку ХХ ст. (2016)
Одинецька Л. В. - Політична метафора в мові українського публіцистичного дискурсу початку ХХІ ст. (2016)
Думанська Л. Б. - Полісемія в українській архітектурній термінології (2016)
Зеленько А. С. - Прагматичний аспект дослідження значення на етапі когнітивної парадигми (2016)
Красавіна В. В. - Функціонування фразеологізмів у сучасному суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних засобів масової інформації), Зіневич Л. В. (2016)
Пасік Н. М. - Фразеологічна репрезентація стильової домінанти химерності в художньому мовленні Євгена Гуцала (2016)
Вакуленко Г. М. - Цілісні словосполучення у функції власне обставин місця в українській мові (2016)
Лаврінець О. Я. - Пасивні конструкції в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі: парадигма, синонімія, нормативність. (2016)
Шрамко Р. Г. - Ізофункційна структура суб’єктної й предикатної позицій у реченнях із предикатами стану суб’єкта (2016)
Даниленко О. С. - Синтаксична організація і актуальне розчленування російських і німецьких прислів’їв (2016)
Харчук О. В. - Редагування художньої літератури: погляд автора і редактора (2016)
Кайдаш А. М. - Фемінікон мовомислення Люко Дашвар (2016)
Кайдаш А. М. - Семантичний аспект загальних жіночих назв у прозі Люко Дашвар, Андрущенко А. С. (2016)
Грушко С. П. - Науково-технічний переклад у професійному дискурсі (2016)
Когут О. В. - "Фальшиві друзі перекладача" у текстах нафтогазової промисловості, Штогрин М. В. (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Методика створення паралельних багатомовних корпусів для перекладу юридичних та офіційних документів (2016)
Юрчук О. О. - Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Тарас Шевченко: реконструкція історії взаємин (2016)
Самойленко Г. В. - Ніжинський період життя і творчості П. С. Морачевського (2016)
Моціяка О. М. - Україномовна поезія П. Морачевського: романтична історіософська символіка (2016)
Гаджилова Г. О. - Мирні концепти в українській історичній драматургії класичного періоду (2016)
Матвєєва О. О. - Художня концепція українського державотворення в "Щоденнику" В. Винниченка: від ідеї "всебічного визволення" в соціалістичній проекції до конкордистського проекту національного буття (2016)
Дорош І. В. - Моделі катастрофічного світосприймання у творчості письменників-дев’ятдесятників (2016)
Капленко О. М. - Роман "Хронос" Тараса Антиповича: особливості рецепції (2016)
Сквіра Н. М. - "В незаконченных книгах есть страшная вещь – некоторое откровение", або Про дописування "Мертвих душ" Гоголя сучасниками (на прикладі роману В. Шарова "Повернення в Єгипет") (2016)
Ісаєнко К. П. - Творчість Бруно Шульца як український вимір чужої ідентичності (2016)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Ч. ІІІ. Вибранці (2016)
Наші автори (2016)
Подання (2016)
Гаврилюк В. И. - Контроль механических параметров нейтрального реле железнодорожной автоматики на основе вейвлет-анализа (2016)
Беляев Н. Н. - Проблема уноса угольной пыли, Оладипо М. О. (2016)
Беляев Н. Н. - Численные модели для прогноза загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2016)
Пшінько О. М. - Застосування рейтингових моделей та інформаційних технологій для управління адміністративно-територіальними комплексами, Скалозуб В. В. (2016)
Rudenko M. V. - Development of Passenger Traffic Service Quality Management System of Railway Enterprises (2016)
Семенов С. А. - Технико-экономическая оценка использования колес перспективной конструктивной схемы для рельсовых экипажей, Михайлов Е. В., Рейдемейстер А. Г. (2016)
Farkas B. - Presentation of the Rail Freight Market’s Concentration With Respect to the Gas Market with the Help of the Herfindal-hirschman Index (2016)
Крашенінін О. С. - Прогнозування оцінки характеристик нових транспортних засобів, Клименко О. В., Клименко О. В. (2016)
Друбецкий А. Е. - Автоматизированный измерительный комплекс для проведения приемо-сдаточных испытаний тяговых электродвигателей постоянного и пульсирующего тока (2016)
Даренський О. М. - Жорсткість прикріплювачів проміжних скріплень дерев’яних шпал при дії горизонтальних поперечних сил, Тулей Ю. Л., Потапов Д. О., Малішевська А. С. (2016)
Pakhomovа V. M. - Network Traffic Forcasting in Information-telecommunication System of Prydniprovsk Railways Based on Neuro-fuzzy Network (2016)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава чугуна на межфазное распределение Mn, Волчок И. П. (2016)
Анофриев П. Г. - Обоснование рациональных кинематических характеристик формовочного вибростола (2016)
Bohomaz V. M. - Analysis of Influence of Design Characteristics of Inclined Bucket Elevator on the Power of its Drive, Borenko M. V., Patsanovskyi S. V., Tkachov O. O. (2016)
Gasii G. M. - Types of Steel and Concrete Composite Cable Space Frames (2016)
Руденко Д. В. - Дослідження напруженого стану модифікованого монолітного бетону (2016)
Осташ О. П. - Оцінювання деградації сталей парогонів за їх структурними, механічними та електрохімічними характеристиками, Вольдемаров О. В., Гладиш П. В., Івасишин А. Д. (2010)
Широков В. В. - Особливості формування та властивості борохромових покривів, отриманих на сталях у розплаві літію, Василів Х. Б., Арендар Л. А., Рудковський Є. М. (2010)
Губенко С. И. - Зоны контактного взаимодействия в стальной матрице вблизи включений при лазерном воздействии (2010)
Стухляк П. Д. - Вплив пористості у системі епоксидна матриця–полівініловий спирт–дисперсний наповнювач на ударну в’язкість, Мороз К. М. (2010)
Мудрий С. І. - Структура та електроопір припоїв Sn–Cu(Ag) у передкристалізаційному інтервалі температур, Штаблавий І. І., Склярчук В. М., Плевачук Ю. О., Королишин А. В., Якимович А. С., Шевернога І. М., Сідоров В. Є. (2010)
Балицький О. О. - Вплив наводнювання на властивості шаруватих кристалів моноселенідів галію та індію (2010)
Ünlü B. S. - Determination of tribological and mechanical properties of SnPbCuSb (white metal) bearings (2010)
Лютий П. Я. - Потрійна система Cr–Ga–Si при 870 K, Токайчук Я. О., Федорчук А. О. (2010)
Стащук М. Г. - Катодні та анодні ділянки, зініційовані напруженнями на межі еліптичного отвору зі середовищем (2010)
Monastyrskyi B. - Contact strength of two elastic half-spaces with a circular recess, Kaczyński A. (2010)
Прокопович І. Б. - Побудова рівняння впливу напружень на магнетну проникність за допомогою методу вільної деформації, Осадчук В. А. (2010)
Хапко Б. С. - Прогин круглої пластини джерелами тепла, розподіленими по кривій (2010)
Гачкевич О. Р. - Несуча здатність електропровідних елементів канонічної форми за дії електромагнетних імпульсів, Мусій Р. С. (2010)
Маланчук Н. І. - Локальне проковзування тіл, зумовлене неоднорідним коефіцієнтом тертя (2010)
Євтушенко О. О. - Головні напруження у півпросторі від дії на його поверхні рухомого фрикційного навантаження, Пир'єв С. Ю. (2010)
Кириллов К. И. - Оценка остаточного ресурса химико-технологического оборудования Одесского припортового завода, Краевский В. Н. (2010)
Марущак П. О. - Вплив температури на ударну в’язкість та динамічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф, Біщак Р. Т., Гліха В., Сорочак А. П. (2010)
Круцан Г. М. - До 100-річчя від дня народження академіка Г. В. Карпенка (2010)
Дацишин О. П. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми трибології" (2010)
Козирський В. В. - Аналітичне моделювання температурних режимів процесу випікання хлібобулочної продукції, Момотюк В. В. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Застосування сучасних електротехнологій в ремонтних майстернях сільськогосподарського призначення, Окушко О. В. (2016)
Драганов Б. Х. - Динамика неравновесных многофазных процессов в пористых средах, Долинский А. А. (2016)
Лисенко В. П. - Система керування електротехнічного роботизованого комплексу фітомоніторингу рослин у теплиці, Болбот І. М., Чернов І. І. (2016)
Горобець В. Г. - Теплообмін за формування рукавної полімерної плівки (2016)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння кукурудзи в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2016)
Фіалко Н. М. - Особливості аеродинаміки пальникових пристроїв з циліндричними стабілізаторами полум’я за наявності турбулізаторів потоку на їхніх зривних кромках, Майсон Н. В., Тимощенко О. Б., Меранова Н. О., Іваненко Г. В., Юрчук В. Л., Ганжа М. В., Дончак М. І., Абдулін М. З. (2016)
Lysenko V. - Drones camera calibration for the leaf research, Opryshko O., Komarchyk D., Pasichnik N. (2016)
Червінський Л. С. - Дослідження фотосинтезної опроміненості в програмному середовищі Mathcad, Луцак Я. М. (2016)
Чміль А. І. - Методологічні основи біоенергетичного аналізу сільськогосподарських технологічних процесів (2016)
Заблодський М. М. - Формування низьких частот обертання та екстремальних моментів поліфункціонального електромеханічного перетворювача технологічного призначення, Грицюк В. Ю. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Аналіз методів визначення електричного заряду живильних та протруювальних розчинів за нанесення їх на рослини в електричному полі, Ващишин С. Д. (2016)
Бойко В. В. - Короткохвильова люмінесценція подвійних фосфатів цинку / мангану Zn2-xMnxP2O7•nH2O (n = 0, 1, 5; х = 0 - 2), Гоменюк О. В., Неділько С. Г. (2016)
Брагіда М. В. - Розрахунок параметрів обмотки регулювання струму зварювання, Зубков І. С. (2016)
Горобець В. Г. - До питання підвищення ефективності розрядних характеристик акумуляторів теплоти на основі акумулюючих матеріалів фазового переходу, Антипов Є. О., Троханяк В. І., Богдан Ю. О. (2016)
Грищенко В. О. - Математичне моделювання і розрахунок динамічних режимів повітроохолоджувача для охолодження зерна за зберігання, Котов Б. І. (2016)
Драганов Б. Х. - Анализ фазопереходных процессов на основе линейных феноменологических отношений, Демченко В. Г. (2016)
Заєць Н. А. - Синтез ефективних стратегій управління технологічними комплексами харчових виробництв за допомогою нейромережевої ідентифікації параметрів нечітких когнітивних карт (2016)
Ковалишин Б. М. - Ексергетичний аналіз систем опромінення рослин в закритих екосистемах (2016)
Ковбаса В. П. - Комп’ютерне моделювання тепломасообміну в об’ємі зернової маси за вентилювання повітрям із змінними параметрами, Калініченко Р. А., Курганський О. Д. (2016)
Коробський В. В. - Аналіз методів дослідження надійності та показників надійності електричних апаратів, Лапшин С. О. (2016)
Куляк Б. В. - Комп'ютерне математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну системи мікроклімату у промисловій теплиці, Троханяк В. І. (2016)
Левчук А. П. - Адаптивна система знезараження води (2016)
Мрачковський А. М. - Способи оцінки терміну служби контактів, Маркова В. В. (2016)
Никифорова Л. Є. - Технологічний режим лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику, Гайдукевич С. В., Семенова Н. П., Кізім І. В. (2016)
Радько І. П. - Особливості дослідження міцності зчеплення композиційних контактних матеріалів зі зношеними деталями електрообладнання, Мархонь М. В. (2016)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність Escherichia Coli в модельному розчині води, Маринін А. І., Українець А. І., Кочубей–Литвиненко О. В. (2016)
Усенко С. М. - Дослідження теплофізичних процесів у насіннєвій масі під впливом електричного поля високої напруженості, Науменко О. В., Мельник О. Д. (2016)
Шеліманова О. В. - Сушіння подрібненої деревини з розподілом на фракції та їх роздільним подальшим використанням, Михалевич В. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г., Коханенк М. С. (2016)
Шуруб Ю. В. - Багатокритеріальний синтез регульованих за напругою асинхронних електроприводів зі стохастичним навантаженням, Дудник А. О. (2016)
Щепотьєв О. І. - Оцінка впливу експлуатаційних властивостей техніки на ефективність її застосування, Кузнецов І. Б., Жильцов А. В., Васюк В. В. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження технологічної схеми роботи баштових систем водопостачання, Чуприна А. В. (2016)
Голуб Г. А. - Вплив кратності перемішування на якісні показники дизельного біопалива, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2016)
Панталієнко Л. А. - Чутливість динамічних систем зі змінною структурою та їх оптимізація (2016)
Шостак С. В. - Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах із двошаровими включеннями в наближенні Максвелл-Гарнетта (2016)
Похмурський В. І. - Інгібіторний захист сталевої арматури пошкодженого тріщинами залізобетону, Маруха В. І., Зінь І. М., Гнип І. П., Білий Л. М. (2010)
Корній С. А. - Квантово-хімічний розрахунок енергії адгезії контактуючих різнорідних металів у середовищі, Копилець В. І. (2010)
Lampke T. - Corrosion and wear behaviour of alumina coatings obtained by various methods, Meyer D., Alisch G., Wielage B., Pokhmurska H., Klapkiv M., and Student M. (2010)
Бойчишин Л. - Вплив додатків заліза на корозійну тривкість аморфного металевого сплаву Al87Gd5Ni8 , Кубішталь Ю., Будньок А., Ковбуз М. (2010)
Крижанівський Є. І. - Контактне руйнування тіл кочення відкритих опор тришарошкових бурових доліт у водних середовищах, Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Ю. Д. (2010)
Морачковский О. К. - Прогнозирование коррозионного растрескивания конструкций при высокотемпературной ползучести, Ромашов Ю. В. (2010)
Жилюкас А. - Оценка на основании подходов механики разрушения коррозионных дефектов в нефтепроводах, Янутенене И., Никифорчин Г., Берейша М. (2010)
Цирульник О. Т. - Деградація властивостей металу зварного з’єднання експлуатованого магістрального газопроводу, Волошин В. А., Петрина Д. Ю., Греділь М. І., Звірко О. І. (2010)
Винар В. А. - Методичні особливості трибокорозійних досліджень, Довгуник В. М., Студент М. М. (2010)
Архипов О. Г. - Деградація сталі 09Г2С в умовах нафтопереробки, Хома М. С., Борисенко В. А., Ліпко Г. В., Зінченко О. В., Боярчук О. Г., Ковальов Д. О. (2010)
Гордієнко В. О. - Електроосадження хромових покривів зі сульфатно-карбамідних електролітів на основі сполук Cr(III), Проценко В. С., Квон С. Ч., Лі Ч.-Й., Данилов Ф. Й. (2010)
Осташ О. П. - Оптимізація властивостей композита 10Sc1CeSZ–NiO відновлювально-окиснювальною обробкою, Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М., Ушкалов Л. М. (2010)
Матичак Я. С. - Кінетичні особливості азотування (α+β)-титанових сплавів, Погрелюк І. М., Федірко В. М. (2010)
Суберляк О. В. - Вплив механізму та параметрів затвердження модифікованих новолакових фенолоформальдегідних смол на фізико-механічні властивості композита, Красінський В. В., Шаповал Й. М., Гриценко О. М. (2010)
Ковалік М. - Вплив деформації на структуру та властивості матеріалу за поздовжнього холодного вальцювання ступінчастих валів (2010)
Rozumek D. - Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under non-proportional bending with torsion loading, Marciniak Z. (2010)
Пашечко М. І. - Зносотривкість евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr (2010)
Гавриш В. І. - Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням, Федасюк Д. В., Косач А. І. (2010)
Дмитрах І. М. - Вісімнадцята європейська конференція з руйнування, ECF-18, Студент О. З. (2010)
Dietzel W. - 20 years of ESIS TC10 on environmentally assisted cracking, Gabetta G., Nykyforchyn H. M. (2010)
Кініченко А. О. - Дослідження амінокислотного складу Portulaca Oleracea L. та Portulaca Grandiflora HOOK (2016)
Омельченко І. О. - Дослідження стабільності препарату "корвалол" у формі сублінгвальних таблеток, Ярних Т. Г., Борщевський Г. І., Коноваленко В. А. (2016)
Мазур І. А. - Підбір кількісного складу допоміжних речовин при створенні таблеток "Ангіолін", Кучеренко Л. І., Бідненко O. С., Ткаченко Г. І. (2016)
Тарасенко Н. Л. - Визначення кількісного вмісту і супутніх домішок протіонаміду методом високоефективної рідинної хроматографії, Шостак А. Р., Брицун В. М., Останіна Н. В. (2016)
Шишкін І. О. - Деякі властивості гексафторосилікатів 3,5-дизаміщених похідних 1,2,4-триазолу, Анісімов В. Ю., Гельмбольдт В. О. (2016)
Федяк І. О. - Динамічний маркетинговий аналіз вітчизняного ринку противірусних лікарських засобів груп J05AB01, J05AХ05, J05AХ10, Іванюлик І. І. (2016)
Hlushchenko O. M. - Observation of medicines for the treatment of diaper dermatitis on the pharmaceutIcal market of Ukraine, Butkevych T. A., Khomenko R. M. (2016)
Комар А. В. - Методологія оплати праці в державних закладах охорони здоров’я, Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Хоменко А. І., Новіков В. П. (2016)
Малоштан Л. М. - Вплив мазі, що містить сухий екстракт кореня солодки, на фагоцитарну активність гранулоцитарних нейтрофілів крові в мурчаків з експериментальним дерматитом, Зегхдані Е. З. А., Шакіна Л. О. (2016)
Машейко А. М. - Клініко-економічний аналіз витрат на фармакотерапію гострого тонзиліту в умовах стаціонару, Макаренко О. В., Маврутенков В. В. (2016)
Maksymovych N. M. - Current ecomomical, social aspects of health technologies for preterm BIRTH and real world data of drug prescriptions in ukraine, Zalis’ka O. M., Mudrak I. H. (2016)
Рудник А. М. - Елементний склад бруньок бальзамічних тополь, які культивують в Україні (2016)
Федяк І. О. - Підходи щодо розробки моделі функціонування агенТств з оцінки медичних технологій в Україні, Максименко О. В. (2016)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Чубка М. Б., Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
Гордієнко О. І. - Огляд наукових досліджень з метою одержання нових фітопрепаратів на основі герані сибірської, Бензель І. Л., Грошовий Т. А. (2016)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А., Белей С. Я. (2016)
Саврук М. П. - Антисиметричний розподіл напружень у пружному тілі з гострим або закругленим кутовим вирізом, Казберук А. (2010)
Богданов В. Р. - Визначення тріщиностійкості на основі числового моделювання плоского деформованого стану, Сулим Г. Т. (2010)
Кульчицький-Жигайло Р. - Пружний півпростір з неоднорідним покривом під дією дотичних зусиль, Байковський А. (2010)
Шевчук В. А. - Напружений стан циліндричних тіл з багатошаровими неоднорідними покривами, Калиняк Б. М. (2010)
Силованюк В. П. - Деформування та руйнування матеріалів в околі сфероїдальних включень, Юхим Р. Я., Горбач П. В. (2010)
Стащук М. Г. - Розрахунок деформованого стану стільникових труб у неоднорідному ґрунті, Дорош М. І. (2010)
Іваницький Я. Л. - Визначення концентрації водню у зоні передруйнування біля вершини тріщини, Гембара О. В., Сміян О. Д., Ковалік М. (2010)
Дробенко Б. Д. - Комп’ютерне моделювання деформування елементів діючого енергетичного обладнання з пошкодженнями (2010)
Осташ О. П. - Визначення розміру втомної зони передруйнування методом фазозсувної інтерферометрії, Муравський Л. І., Вороняк Т. І., Кметь А. Б., Андрейко І. М., Віра В. В. (2010)
Назарчук З. Т. - Вплив кругової тріщини на електромагнетне поле у провіднику, Кулинич Я. П., Коваль О. С. (2010)
Андрейків О. Є. - Магнетоакустичне діагностування тонкостінних феромагнетиків із плоскими тріщинами, Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Сергієнко О. М., Матвіїв Ю. Я. (2010)
Мусій Р. С. - Напружений стан електропровідної кулі за електромагнетної дії з імпульсним модуляційним сигналом (2010)
Фільштинський Л. А. - Усереднення магнетних властивостей волокнистих феромагнетних композитів, Шрамко Ю. В., Коваленко Д. С. (2010)
Toribio J. - Optimization of the simulation of stress-assisted hydrogen diffusion for studies of hydrogen embrittlement of notched bars, Kharin V., Vergara D., and Lorenzo M. (2010)
Погрелюк І. М. - Вплив оксинітрування на зносотривкість титанового сплаву ВТ14, Ткачук О. В., Самборський О. В. (2010)
Yanjun Xi - Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti3Al alloy with TiAl coating, Yongjun Liu, Zhixin Wang, Jinbin Lu (2010)
Дмитрах І. М. - Перший грецько-український симпозіум з механіки руйнування матеріалів і конструкцій, Студент О. З. (2010)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2010 (2010)
Authors’ index (2010)
Вітальне слово заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є. учасникам Міжнародного форуму з питань стандартизації "Стандарти створюють довіру" з нагоди Всесвітнього дня стандартів (2016)
Круглий стіл "Поточний стан технічного регулювання в Україні" (2016)
Віткін Л. М. - Реформування системи технічного регулювання в Україні відповідно до міжнародних норм і стандартів, Мельниченко Т. Ю. (2016)
Гінзбург М. Д. - Досвід роботи служби стандартизації великої компанії на прикладі ПАТ "Укртрансгаз", Требульова І. О., Клюнь А. М. (2016)
Демиденко О. О. - Аналіз впровадження сучасної системи екологічного менеджменту на основі управління ризиками, Пашков Д. П. (2016)
Гударенко В. М. - Модель точкових забруднень для оцінки якості повітряного басейну, Подорожняк А. О., Шавирін Е. Л., Шамаєв Ю. П. (2016)
Лавріненко В. Ф. - Метод відновлення агрегатів водних транспортних засобів, Черепков С. Т. (2016)
Тихонов І. В. - Визначення нехтовної малості складників похибки вимірювань навігаційних параметрів (2016)
Любченко Н. Ю. - Дослідження моделі мікропроцесорного вимірювача системи терморегулювання, Подорожняк А. О., Клименко А. М., Гурський В. М. (2016)
Мусорін О. О. - Підвищення точності результатів вимірів у суднових системах з розподіленими параметрами (2016)
Tymoshchuk O. - Mathematical Models of Stochastic Radiothermal Signals (2016)
Баранов М. И. - Обработка результатов измерений электротермической стойкости проводов и кабелей к воздействию нормированного апериодического импульса тока искусственной молнии, Рудаков С. В., Петрукович Д. Е., Лисяк В. А. (2016)
Кабаков Ю. Б. - Впровадження стандарту систем енергетичного менеджменту в промисловості України (2016)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2016)
Титул, зміст (2016)
Черненко О. - На шляху до пост-цифрового маркетингу в Україні: проблеми та завдання (2016)
Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг і цифрові технології" (2016)
Бєлікова Ю. - Вплив розширення кнопки "LIKE" на оцінювання ефективності смм кампанії (2016)
Ковальчук С. - Ринов маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції ринку, Лазебник М. (2016)
Мамчур Л. - Актуалізація правових передумов для викорінення сексистської реклами в Україні (2016)
Соколовский И. - Методы измерения репутации (2016)
Солнцев С. - Маркетингові аспекти впровадження системи EGNOS в Україні, Писаренко Н. (2016)
Розвииток дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для української освіти в Україні (2016)
11-та міжвузівська конференція конкурсу нвукових студентських робіт "Молодь опановує маркетинг" ім. Ігоря Ткаченка (2016)
Іспит студентів "Менеджер з маркетингових досліджень" (2016)
МАМИ вручила награды ведущим экспертам на праздновании 10-летнего юбилея (2016)
Передплата (2016)
Титул, зміст (2016)
Корягін В. М. - Педагогічні умови формування рухової компетенції у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З. (2016)
Пашкевич С. А. - Методика фізичної рекреації студентів, що займаються у секції кікбоксингу, Крюков Е. В. (2016)
Цимбалюк Ж. О. - Визначення мети навчальної дисципліни "фізичне виховання" майбутніх вчителів, Гогіна Т. І. (2016)
Марченко С. І. - Методика розвитку сили у хлопчиків молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор, Іщенко В. А. (2016)
Щирба В. А. - Причини, профілактика та корекція порушень постави у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Іващенко О. В. - Педагогічний контроль рухової і функціональної підготовленості дівчат 15-16 років (2016)
Інформаційне повідомлення (2016)
Титул, зміст (2016)
Лылык И. - Маркетинговые исследования в Украине через призму мировых тенденций (2016)
Пудова Д. - Он-лайн исследования в Украине (2016)
Титаренко Я. - Що пропонують з маркетингових досліджень в Інтернет лідери в пошуковій системі Google (2016)
Бржезицький Д. - Рабочий Интернет - маркетинг в 2016 году (2016)
Шахдинарян А. - Что сегодня необходимо знать об Интернет-аудитории (2016)
Зюзиков А. - Как добавить Магазин на Страницу в Facebook (2016)
Длігач А. - Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу (2016)
Артющенко В. - Роль реалізації концепції цифрового маркетингу при виході на міжнародний ринок, Окландер І., Горбунов Д. (2016)
Воропай Г. - Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають (2016)
Гуліна О. - Методи і принципи системи управління якістю на підприєстві (2016)
Підприємництво і маркетинг у XXІ столітті (2016)
Передплата (2016)
Титул, зміст (2016)
Спогади про Юрія Вадимовича Васькова (2016)
Васьков Ю. В. - Інноваційні підходи до организації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Іващенко О. - Методологічні підходи до педагогічного контролю у процесі фізичного виховання дівчат 12-14 років, Худолій О. (2016)
Марченко С. І. - Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкості у дівчаток молодшого шкільного віку, Краснокутський С. В. (2016)
Корягін В. М. - Вплив експериментальної технології контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп із респіраторними захворюваннями на їхній морфофункціональний стан, Блавт О. З. (2016)
Кравчук Т. М. - Аналіз програми "Спортивно-педагогічне вдосконалення з художньої гімнастики" для студенток другого курсу факультету фізичного виховання і спорту, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В. (2016)
Власов А. - Удосконалення технічної підготовленості пауерліфтерів на етапі початкової підготовки на основі використання пристрою дистанційного контролю за технікою змагальних вправ, Панарін Б., Розторгуй М., Товстоног О. (2016)
Sysoyev A. S. - Refraction of Gaussian wave beam by flat border of monaxonic cristal, Nazarenko L. A. (2016)
Тугай Д. В. - Устройства силовой электроники в Smart Grid (2016)
Kolesnyk A. I. - The research of therma characteristics of the LEDs, Nazarenko L. А. (2016)
Фомин А. А. - Модель светодиодного светильника с параболическим отражателем (2016)
Литовченко С. Н. - Иследование электрических схем стандартных управляемых драйверов светодиодных светильников с целью создания на их основе управляемых систем омвещения, Литвинов А. Г., Назаренко Л. А. (2016)
Kovaleva Y. - Determination of the ripple factor of the voltage of single-phase three sided rectifier (2016)
Тарасенко М. Г. - Гранично можливі світлові віддачі джерел світла, Козак К. М. (2016)
Волкова О. Ю. - Визначення обсягу електроенергії в трифазних високовольтних електромережах за несиметричної системи струмів навантаження, Момот В. В., Рой В. Ф. (2016)
Васильева Ю. О. - Световой аудит: оптимизация потребления электрической энергии при освещении учебных классов, Ляшенко Е. Н., Васильев А. Л. (2016)
Kupko O. - The necessity of mass methods optimization for measurement of photometric quantities, Polishchuk V. (2016)
Проект створення Центру енергозберігаючих технологій (nZEB) (2016)
Титул, зміст (2016)
Вринчану Н. О. - Кандидоз. Проблеми та перспективи антифунгальної терапії (частина I) (2016)
Дроговоз С. М. - Механизм действия карбокситерапии, Штриголь С. Ю., Кононенко А. В., Зупанец М. В., Штробля А. Л. (2016)
Кальченко В. І. - Нейродіабет та шляхи його фармакотерапії, Вовк М. В., Родік Р. В., Ярош О. К. (2016)
Каврайський Д. П. - Циркадіанні ритми антиконвульсивної дії 1­(4­метоксифеніл)­5­(2­|4­(4­метоксифеніл)піперазин­1­іл|­2­оксоетил)­1,5­дигідро-­4H-­піразол||3,4­D| піридин­4­ону та вальпроату натрію на моделі пентилентетразол­індукованих судом у мишей, Штриголь С. Ю., Цивунін В. В., Штриголь Д. В. (2016)
Джигалюк О. В. - Вплив 4­|4­оксо­4H­хіназолін­3­іл| бензойної кислоти (ПК­66) на стан біоенергетичних процесів у міокарді щурів за адреналінової міокардіодистрофії, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2016)
Залигіна Є. В. - Скринінгове дослідження противиразкової активності густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А. (2016)
Ларіонов В. Б. - Хіральність як фактор впливу на фармакокінетику похідних 1,4­бенздіазепіну (2016)
Літвіненко Д. Ф. - Пошук потенційних антигіпоксантів серед оригінальних гетерометалічних комплексів германію та 3d­металів на основі лимонної та винної кислот, Козир В. А., Марцинко О. Е. (2016)
Павлов С. В. - Антиоксидантні та кардіопротективні властивості тамоксифену цитрату за умов гіпоксичного пошкодження кардіоміоцитів, Левченко К. В. (2016)
Хаврона М. Ю. - Антиоксидантна активність рослинної сировини видів роду Герань, Бензель І. Л., Огурцов В. В., Піняжко О. Р. (2016)
Яковлєва Л. В. - Морфологічні дослідження гепатопротекторної дії нового рослинного засобу за умов експериментального гепатиту, викликаного туберкулостатиками, Геруш О. В., Лар’яновська Ю. Б., Міщенко О. Я. (2016)
Яцина О. І. - Ліпосомальний кверцетин нормалізує калієву провідність в ізольованих клітинах гладеньких м’язів гіперактивного сечового міхура щурів, Мельник М. І., Паршиков О. В., Костєв Ф. І., Фурманов Ю. О., Соловйов А. І. (2016)
Демченко А. В. - Фармакологічна корекція стану системи глутатіону крові хворих на хронічну ішемію мозку, Бєленічев І. Ф., Боброва В. І. (2016)
Макаренко О. В. - Основні аспекти фармакотерапії захворювань гастродуоденальної зони в дітей, Карімова М. М. (2016)
12-та Національна школа молодих учених­фармакологів імені академіка НАМН України О. В. Стефанова (2016)
Єфименко Т. І. - Деякі аспекти громадського обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій на період до 2020 року (2017)
Вітренко Ю. М. - Вартість і ціни освітніх послуг (2017)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної макроекономіки, Федосов В. М. (2017)
Богдан Т. П. - Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України (2017)
Камінський А. Б. - Запровадження в Україні державних облігацій, індексованих на показник інфляції: за і проти, Браткова І. М. (2017)
Грицишен Д. О. - Обліково-інформаційна система управління заходами з попередження та ліквідації економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій (2017)
Хомутенко А. В. - Прагматика та семантика термінів фінансової науки "суспільні фінанси”, "публічні фінанси” та "державні фінанси” (2017)
Філіпенко А. С. - Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму (2017)
Кошак Ю. Ф. - Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження (2016)
Cидоренко А. Ю. - Психосоціальні предиктори якості життя підлітків із уродженими вадами серця (2016)
Швед М. І. - Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології, Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Цуглевич Л. В. (2016)
Фурдичко Л. О. - Вплив тіотриазоліну на стан протеїназно-інгібіторної системи в легенях у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії (2016)
Радецька Л. В. - Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням (2016)
Вакалюк І. І. - Перебіг стабільної ішемічної хвороби серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки в реабілітаційному періоді після реваскуляризаційних втручань, Вірстюк Н. Г. (2016)
Шамсиев А. М. - Особенности изменения иммунологических показателей у детей с хроническим бронхитом, Юсупов Ш. А., Мухамадиева Л. А., Юлдашев Б. А. (2016)
Дронов О. І. - Аналіз комбінованого впливу інтратуморальної експресії тимідилатсинтази та hENT1 на ефективність схеми гемцитабін+тегафур в ад’ювантому лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Грабовий О. М., Климнюк І. С. (2016)
Кузняк Н. Б. - Закономірності індивідуальної анатомічної мінливості носової ділянки у плодів людини (2016)
Кіркілевський С. І. - Результати застосування неоад’ювантної хіміопроменевої терапії Sз внутрішьоартеріальним введенням цитостатиків хворим на рак стравоходу, Фридель Р. І., Кондрацький Ю. М., Крахмальов П. С. (2016)
Процайло М. Д. - Рідкісний випадок природженого високого стояння лопатки (2016)
Шевага В. М. - Математичне моделювання впливу чинників ризику на вірогідність несприятливого результату при тяжкій черепно-мозковій травмі, Паєнок А. В., Білошицький В. В., Задорожна Б. В., Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Гутор Т. Г., Щибовик Д. В. (2016)
Шамсиев Р. А. - Поэтапное хирургическое лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба (2016)
Дзюбановський І. Я. - Комплексне хірургічне лікування хворих із гнійно-некротичними ускладненнями на ґрунті синдрому діабетичної стопи, Антощук Р. Я. (2016)
Захарко В. П. - Міні-інвазивне лікування пахвинних гриж у дітей (клінічний випадок та огляд літератури) (2016)
Вергун А. Р. - Оніхогрифоз, ускладнений інкарнацією нігтя: особливості хірургічної елімінації та комплексного лікування (2016)
Аплевич В. М. - Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу, Горша О. В., Школьний А. П. (2016)
Шкробот Л. В. - Поширеність факторів ризику онкопатології ротової порожнини в осіб шкільного віку з різним рівнем тривожності, Вадзюк С. Н., Паласюк Б. О. (2016)
Ненашко І. А. - Неспецифічна дисплазія сполучної тканини – фактор ризику післяопераційного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени (2016)
Волошин О. С. - Характеристика конституційних факторів особистості та показників уваги в осіб юнацького віку (2016)
Горша В. І. - Стан вегетативної регуляції в осіб із високим рівнем професійно зумовленого психоемоційного навантаження – водіїв пасажирського електротранспорту, Горша О. В. (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості надання медико-психологічної допомоги в загальносоматичній мережі на прикладі онкології (2016)
Венгер О. П. - Порівняльна характеристика клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, Шкробот Л. В. (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості психоемоційного стану чоловіків, жінки яких хворіють на параноїдну шизофренію (2016)
Салій М. І. - Фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень у хворих із лакунарним інсультом, Шкробот Л. В. (2016)
Чухраєв М. В. - Корекція психологічного стану та зниження болю у хворих із дискогенними дорсопатіями за допомогою бінауральної терапії та фотостимуляції, Древицька О. О., Данілова О. О., Левковська В. І. (2016)
Шпильовий Я. В. - Персонологічні властивості та ставлення до хвороби у жінок із невротичними тривожно-депресивними розладами різного психогенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців–учасників АТО) (2016)
Шкода К. В. - Клініко-психологічна характеристика і комплексна психокорекція дезадаптації у дружин та матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання та її ефективність (2016)
Юдін М. А. - Психосоціальна адаптація косметологічних пацієнтів із заниженою самооцінкою (2016)
Савіна М. В. - Характеристика комунікативних процесів у родинах жінок із порушенням здоров’я сім’ї та різним адиктивним статусом (2016)
Слабий О. Б. - Морфометричний аналіз змін деяких ультраструктур кардіоміоцитів камер легеневого серця, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2016)
Ковальська М. Є. - Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях в динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту (2016)
Дзюбановський О. І. - Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів ліпопероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу після експериментального тридобового холестазу (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в гіпофізі статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту та їх вплив на репродуктивну функцію, Лимар Н. А. (2016)
Худоб’як М. М. - Антиоксидантна система захисту при експериментальній травмі грудної клітки та обох стегон, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2016)
Волошин С. Б. - Клініко-генетичні закономірності формування та перебігу бронхіальної астми в дитячому віці (2016)
Андрейчиков М. В. - Аналітичний спосіб підвищення ефективності сухого очищення повітря на гірничих підприємствах (2013)
Беликов А. С. - Неоднозначность показателей в оценивании условий труда нарабочем месте для предоставления льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, Сафонов В. В., Харачих Г. И. (2013)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к предприятиям строительной индустрии, Нестеренко С. В., Ткач Н. А., Давыдова А. Р. (2013)
Беликов А. С. - Использование огнезащитных средств для снижения горючести древесины, Капленко Г. Г., Левченко Г. Н., Пушнин Л. П., Денисюк Я. (2013)
Беликов А. С. - Прочностные свойства защитных касок для работы на объектах стройиндустрии, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В. (2013)
Беликов А. С. - Принятие решений при проведении специальных видов работ с применением миникомплекса МК1, Чаплыгин А. С., Голендер В. А., Капленко Г. Г., Широкова Е. А. (2013)
Беликов А. С. - Применение специальных средств ликвидации последствий при обрушении элементов конструкций, зданий и сооружений, Чаплыгин А. С., Рагимов С. Ю., Дмитрюк С. П. (2013)
Бойко О. В. - Обеспечение производства безопасной плодовой продукции (2013)
Богданов Ю. В. - Методический подход по оценке экологического риска на рабочих местах и его применение для оценки шумового воздействия, Паращиенко И. Н., Полищук С. З., Сафонов В. В. (2013)
Верхоглядова Н. И. - Социально-экономические показатели оценки радиационного качества жилых зданий, Беликов А. С., Широкова Е. А., Пушнина Ю. А., Капленко Г. Г. (2013)
Голякова И. В. - Исследование температурной обстановки на рабочем месте оператора ПЭОМ (2013)
Гунченко О. М. - Вплив на стан охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві оснащеності засобами автоматизації і захисту робочої зони, Вишневський Д. О., Проніна Ю. Г. (2013)
Деревянко В. Н. - Технология производства полимерпесчаных изделий, Мазаев В. Т., Радовенчик М. А. (2013)
Заплатинский В. М. - Защита как показатель безопасности (2013)
Захаров Ю. И. - Улучшение акустических условий пребывания людей в условиях реконструкции элементов городской инфраструктуры, Саньков П. Н., Захаров В. Ю., Ткач Н. А. (2013)
Козодой Д. С. - Дослідження сучасних методів оцінки та управління ризиком, Сколота А. С. (2013)
Комар А. С. - Розробка засобів технічної безпеки по зниженню потенційних небезпек операторів мобільної сільськогосподарської техніки (2013)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту гумусу та рухомих форм поживних речовин в чорноземах звичайних на цілині і ріллі (2013)
Кущенко В. Н. - Факторный анализ напряженного состояния узлов опирания направляющих шкивов рамных шахтных копров, Нечитайло А. Е. (2013)
Маковецький Б. И. - Функциональное зонирование городских территорий и экологическая безопасность населения города Днепропетровска, Саньков П. Н., Ткач Н. А., Трошин М. Ю., Архангельская Л. В., Давыдова А. Р. (2013)
Михалко О. Г. - Роль і важливість формування і трансформації системи цивільного захисту в сучасних умовах (2013)
Мозговой А. М. - Разработка новых композитных материалов для пожаробезопасности и снижения шума машин и механизмов на рабочих местах в промышленности и на транспорте (2013)
Модин Н. К. - Количественная оценка уровня личной безопасности при проведении аварийно-спасательных работ на основе универсального методологического подхода, Бурминский Д. А. (2013)
Паращиенко И. Н. - Пути снижения шума на предприятиях по производству жби и на прилегающих к ним городских территориях, Богданов Ю. В., Сафонов В. В. (2013)
Пенчук В. О. - Ефективна технологія поводження з твердими побутовими відходами в місцях їх створення, Даценко В. М. (2013)
Пенчук В. А. - О совершенствовании методики подготовки и переподготовки машинистов грузоподъемных машин, Юрченко Н. А. (2013)
Петренко А. О. - Моделювання теплового режиму приміщення (2013)
Поліщук С. З. - Еколого-економічна оцінка використання різних видів палива в системах опалення об’єктів будівництва, Танська А. О. (2013)
Потапенко В. И. - Взаимосвязь здоровья человека и мобильного телефона, Пащенко Л. В., Потапенко Т. П. (2013)
Рабич Е. В. - Безопасность воздействия электромагнитных излучений в условиях плотной городской застройки, Чумак Л. А., Сытник С. А., Кравчук А. М. (2013)
Романенко А. О. - Оцінка впливу БВР на стійкість масиву при відпрацюванні родовищ відкритим способом (2013)
Рунова Г. Г. - Исследование критериев зрительных условий труда, Герасименко В. А., Гармаш С. Н. (2013)
Саньков П. Н. - Моделирование акустического загрязнения территорий и экологическая безопасность населения Украины (2013)
Сидоров О. В. - Вплив електростатичних полів на концентрації легких аероіонів на робочому місці оператора ПЕОМ, Глива В. А. (2013)
Сипко В. Г. - Навчання у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності - запорука безпечного життя, Дашковська О. В., Кондратюк В. М. (2013)
Степанова А. В. - К вопросу паспортизации потенциально опасных объектов, Капля А. И., Пилипенко А. В., Сушко Л. А., Алёхина В. Ю. (2013)
Тараненко С. П. - Протипожежний захист Південної України в другій половині ХIХ ст. (2013)
Третьяков О. В. - Застосування методу вейвлет та фрактального аналізу для прогнозування ризику виробничого травматизму, Нестеренко С. В. (2013)
Чаплыгин А. С. - Анализ состояния безопасности с учетом возникновения ЧС в Украине (2013)
Чеберячко С. І. - До оцінки захисної ефективності протипилових півмасок, Радчук Д. І., Чеберячко Ю. І. (2013)
Шастун В. Н. - Защита и восстановление конструкций от агрессивного воздействия шахтных вод, Орлинская О. В., Рева М. П. Орешников Ю. В., Луценко А. Н. (2013)
Gubanov V. - Fеаturеs оf numеricаl cаlculаtiоn оf frее-stаnding chimnеys in sоftwаrе pаckаgеs (FEM Anаlysis), Lahmer T., Kulchytskyy А. (2013)
Реферати (2013)
Привітання (2013)
Некролог (2013)
Вихідні дані (2013)
Волошин В. С. - Термодинамика и экономическая стратегия развития современной энергетики (2016)
Дресвянніков Д. О. - Формування інвестиційного потенціалу підприємства (2016)
Огороднікова Н. Л. - Шляхи підвищення мотивації персоналу портової галузі до інноваційної діяльності (2016)
Швець Г. О. - Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України (2016)
Палій Н. В. - Економічна термінологія в аспекті мовної підготовки іноземних студентів, Стаценко Т. В. (2016)
Маказан Є. В. - Сучасні маркетингові принципи управління підприємством (2016)
Дубинська І. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління трудовими ресурсами регіону (2016)
Хаджинов А. С. - Развитие методов контроля энергоэффективности промышленного предприятия в системе энергетического менеджмента Украины (2016)
Соколенко В. А. - Місце податкової політики у загальній економічній політиці держави, Угрімова І. В. (2016)
Панюк Т. П. - Аналіз туристичної галузі України в контексті розвитку сільського зеленого туризму, Лукомська О. І. (2016)
Nikolova T. - State intervention in the regulation of poverty in the Northwest planning region (2016)
Кузнецова Ю. В. - Правовий захист комерційного найменування як гарантія права інтелектуальної власності на комерційне найменування, Какова А. О. (2016)
Катан Л. І. - Аспекти теорії та практики забезпечення сталого розвитку економіки України (2016)
Заіка Ю. А. - Фактори впливу на економічну поведінку промислового підприємства (2016)
Паршин Ю. І. - Якісний аналіз процесів економічного розвитку з використанням фазових траєкторій (2016)
Маркина И. А. - Оценка результативности функционирования перерабатывающего предприятия в контексте устойчивого развития, Оке О. Адедеджи (2016)
Кравченко М. С. - Аналіз сучасного стану розвитку торгівельной галузі України (2016)
Марченко И. Ф. - Стратегическое управление бизнес-процессами ИТ-службы коммерческого банка (2016)
Сиваченко О. В. - Аспекти управління ефективністю маркетингових комунікацій в мережі Інтернет (2016)
Інформація про видання (2016)
Содержание (2013)
Adašková D. - International preventive and counter-measures against the chemical and biological terrorism, Kazanský R. (2013)
Пивоварский Ю. - Применение результатов исследований по анализу голосового сигнала с помощью diagnoscope и voiceprints в секьюритологии, Родасик Р. (2013)
Бегичев С. В. - Выделение локальных техногенно-перегруженных участков территории г. Днепропетровска – путь к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, Ишутина А. С. (2013)
Беликов А. С. - Определение интенсивности теплового излучения на рабочих местах с учетом энергетической освещенности тепловых источников, Шаломов В. А., Широкова Е. А., Рагимов С. Ю., Шок В. (2013)
Беликов А. С. - Повышение безопасности строительных объектов за счет снижения пожарной опасности строительных конструкций и материалов, Шаломов В. А., Широкова Е. А., Рагимов С. Ю., Кравчук А. М., Фурнье Ю. А. (2013)
Беликов А. С. - Методика проведения исследований направленных на оценку состояния строительных конструкций и материалов из которых они изготовлены при применении специальных покрытий, Шаломов В. А., Широкова Е. А., Рагимов С. Ю., Стаценко Ю. Ф. (2013)
Бурминский Д. А. - Модель появления и развития нарушения безопасности проведения аварийно-спасательных работ, Модин Н. К. (2013)
Волошин В. Х. - Адсорбція галогензаміщенних індазолу на залізному електроді та їх інгобуюча дія в сірководеньвмісних розчинах електролітів, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Модификация гуминовых веществ для пластификации бетонных смесей и защиты арматуры от электрохимическойкоррозии, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Х. - Нові гумінові препарати для пластифікації бетонних сумішей і інгібування обсадної колони в сірководеньвмісних електролітах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Адсорбція поліаміноефірів на залізному електроді та їх інгібуюча дія в сірководеньвмісних розчинах електролітів, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Электрохимические и комплексообразующие свойства гумусовых веществ, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Электрохимические процессы гуминовых веществ с обсадной колонной и бетоном в подземных электролитах сооружений, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Гармаш С. Н. - Экологическая биотехнология утилизации промышленных отходов, Герасименко В. А., Рунова Г. Г. (2013)
Гненна О. В. - Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві (2013)
Гусєв А. М. - Умови праці у відкритому та кабінетному типу офісів (2013)
Диденко Л. М. - К вопросу безопасности труда при возведении стальных вертикальных резервуаров, Рыбалка Е. А. (2013)
Диденко Л. М. - Влияние фактора стесненности на уровень безопасности при ремонте и реконструкции водопроводных сетей, Клименко А. А. (2013)
Дмитрюк С. П. - Анализ производственного травматизма в отрасли (2013)
Євтушенко О. В. - Удосконалення методу дослідження причинно-наслідкових зв’язків явища виробничого травматизму на харчових підприємствах (2013)
Запорожець О. І. - Деякі напрями робіт зі зниження та прогнозування електромагнітного навантаження на виробниче середовище, Халмурадов Б. Д., Глива В. А., Левченко Л. О. (2013)
Каслін М. Д. - Дисципліни безпеки життедіяльності людини в навчальних планах технікумів, Богатов О. І. (2013)
Качкар Е. В. - Влияние коэффициента теплоотдачи от необогреваемой поверхности на точность определения характеристики огнестойкости перегородок из сэндвич-панелей, Ковалев А. И. (2013)
Корольов В. П. - Розрахунковий метод підтвердження відповідності металевих конструкцій за рівнем корозійної небезпеки, Філатов Ю. В., Магунова Н. Г. (2013)
Крайнюк О. В. - До питання небезпеки відходів промисловості при будівництві автомобільних доріг, Буц Ю. В., Кобзін В. Г. (2013)
Кулявець Ю. В. - Об'єднання надлишкової інформації з метою просторового моніторингу довкілля, Богатов О. І., Єрмакова О. А. (2013)
Назарова В. В. - Оценка риска воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения крупного промышленного города (2013)
Нечитайло Н. П. - Применение баромембраной технологии водоподготовки для паровых и водогрейных котлов с целью уменьшения антропогенного воздействия на источники водоснабжения, Деревянко В. Н., Тюпа Д. Е. (2013)
Одинцов В. В. - Создание нормальных условий безопасности жизнедеятельности при синтезе и изучении физических свойств додекаборидов редкоземельных металлов, Корень Е. В. (2013)
Пикареня Д. С. - Новые пути переработки фосфогипса как экологически опасного сырья, Орлинская О. В., Чушкина И. В., Гапич Г. В., Исаенко Р. В. (2013)
Плис М. М. - Питання надійності та стійкості в контексті безпеки об’єктів економіки, Плис М. М., Рогальов М. В. (2013)
Прасолов Є. Я. - Охорона праці – важливий елемент у підготовці інженера механіка сільськогосподарської техніки, Лапенко Т. Г. (2013)
Рогач Ю. П. - Визначення ергономічних параметрів при оцінці ризику на механізованих процесах в АПК, Лущенков В. Л., Гранкіна О. В., Головін С. В. (2013)
Степаненко Т. И. - Проблемы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов в промышленных центрах, Ленский В. Г., Демидов И. А. (2013)
Степневська Я. В. - Прилади дозиметричної розвідки та контролю в різних галузях промисловості, Боталов Л. О. (2013)
Стрежекуров Э. Е. - Решение задач энергосбережения и экологии в теплоэнергетической индустрии с учетом топологоэксергетического анализа, Шаломов В. А., Вергун О. А., Долгополов И. С., Хмельницкий Е. Д., Совгир Л. О. (2013)
Стрежекуров Э. Е. - Термическая инициация механических способов разделения нежелательных эмульсий, Шаломов В. А., Федорченко Ю. Н., Павленко A. M., Кошлак А. В., Послайко И. А. (2013)
Стрежекуров Е. Є. - Енергозбереження як ефективний напрям вирішення екологічних проблем навколишнього середовища, Шаломов В. А., Полторацька В. М., Антонова А. О. (2013)
Таірова Т. М. - Дослідження виробничого травматизму в будівельній галузі з використанням системного підходу (2013)
Фоменко В. И. - О необходиости комплексной оценки состояния воздуха внутри жилых и общественных помещениях, Гильман Н. В. (2013)
Фоменко В. И. - Об опыте организации учебного процесса по охране труда, Гильман Н. В. (2013)
Цимбал В. А. - Зниження рівня грунтових вод в зонах впливу на заглиблені споруди (2013)
Чернета В. М. - Аналіз критичної інфраструктури та напрямки досліджень систем життєзабеспечення об’ектів України, Варадинова Ю. Е. (2013)
Шаленний В. Т. - Залежність вартості та трудомісткості робіт із відновлення фасадної теплоізоляції будинків від ступеня її пошкодження, Дікарев К. Б., Ніжніковський Г. С., Скокова А. О. (2013)
Шаленный В. Т. - Бескрановая технология устройства сейсмостойких каменных конструкций при достройке каркасного здания из монолитного железобетона, Ковалев А. А., Шайтанов А. И. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічні наслідки трансформації ґрунту в результаті нанесення на його поверхню шлаку (2013)
Реферати (2013)
Привітання (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2013)
Волошин В. С. - Управляемые функции денег (2016)
Mytsenko I. - The role of institutional factors in the formation of the national innovative environment in the conditions of globalization (2016)
Череп А. В. - Сутність економічної безпеки як складової частини діяльності підприємства та сучасні підходи до її трактування, Лясковець О. В. (2016)
Череп А. В. - Роль торговельних бар'єрів між Україною та ЄС для національних підприємств машинобудування, Кайнара Д. О. (2016)
Череп О. Г. - Конкурентоспроможність продукції підприємств машинобудування в період євроінтеграції України в Європейський Союз, Корнєв А. М. (2016)
Тараненко І. В. - Роль транснаціональних корпорацій у формуванні глобальної інноваційної системи (2016)
Лігоненко Л. О. - Технологічний розвиток підприємства як об'єкт управління (2016)
Щетініна Л. В. - Якість життя молоді та її вплив на освіту: якісний та кількісний виміри, Рудакова С. Г. (2016)
Бородіна О. А. - Інтеграція логістики та маркетингу для формування інноваційного потенціалу економіки (2016)
Кам'янецька О. В. - Напрямки удосконалення системи нефінансової підтримки малих та середніх підприємств-експортерів (2016)
Болдуєва О. В. - Міжнародні акти і закордонна практика забезпечення фінансової безпеки держави, Богма О. С. (2016)
Фролова З. В. - Перспективы антикризисного развития Донбасса (2016)
Бухаріна Л. М. - Раціоналізація ланцюгів постачання в системі матеріально-технічного забезпечення на промисловому підприємстві, Титарчук Д. І. (2016)
Горошкова Л. А. - Модель життєвого циклу ОСББ, Волков В. П. (2016)
Клименко О. М. - Сучасні процеси курсоутворення в Україні, Матвіенко Г. А. (2016)
Горошкова Л. А. - Моделювання розвитку автомобілебудування України, Волков В. П. (2016)
Горошкова Л. А. - Системний підхід до управління енергозбереження на мезорівні, Волков В. П. (2016)
Лубенець І. О. - Принципи побудови та структура економіко-організаційного механізму формування економічної безпеки підприємства (2016)
Щукін О. І. - Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств (2016)
Меліхов А. А. - Типологія конкурентної взаємодії та співпраці промислових підприємств (2016)
Обиход Г. О. - Екологічна небезпека атмосферного повітря України: просторова структуризація, Омельченко А. А, Бойко В. В. (2016)
Литвинова О. Б. - Методи імітаційного моделювання в оцінці надійності найпростіших систем (2016)
Макаренко М. В. - Дослідження напрямків спеціалізації морських портів України, Шайхатдінов А. З. (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка структурних зрушень в економіці регіонів України (2016)
Потапова Н. М. - Територіальний аспект формування транспортного комплексу (2016)
Сидоренко О. М. - Питання цивільно-правової охорони винаходів в Україні, Яковенко К. Р. (2016)
Зубков Д. А. - Проблемы защиты объектов авторского права и смежных прав в Интернете в контексте украинского законодательства (2016)
Шикова Л. В. - Проблеми співавторства на музичні твори, Баженов В. А. (2016)
Деревянко Т. А. - Оценка нематериальных активов (2016)
Шестакова Т. М. - Анализ и совершенствование организационной культуры высшего учебного заведения (2016)
Козлова В. Я. - Екологічна складова інноваційних процесів на промислових підприємствах України (2016)
Любчук О. К. - Моніторинг ефективності маркетингової діяльності підприємства чорної металургії (на прикладі ПАТ "ММК ім.Ілліча") (2016)
Гончаренко С. В. - Імперативи сталого розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах актуалізації змін (2016)
Крилов Д. В. - Методологічні підходи до розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів підприємств харчової промисловості (2016)
Швець Г. О. - Трансфер технологій - головний механізм інноваційного розвитку України (2016)
Швець Г. О. - Недобросовісна конкуренція в сфері інтелектуальної власності, Гаргала К. М. (2016)
Gonchar V. V. - Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise's sustainable development, Uzun M. V. (2016)
Шикова Л. В. - Система управління інтелектуальним капіталом підприємства, Харабет К. В. (2016)
Деревянко Т. А. - Оценка инновационного потенциала и её использование при управлении предприятием, Губская Н., Капранов М. (2016)
Бессонова Г. П. - Аналіз інноваційних розробок на ПАТ "МК"Азовсталь" (2016)
Самсонова Л. В. - Регулювання контрактних відносин на національному та міжнародному рівнях (2016)
Маматова Л. Ш. - Формування матриці стратегій забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу промислових підприємств (2016)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан підприємництва в Україні (2016)
Бессонова С. І. - Інноваційна складова розвитку автомобілебудування в Україні (2016)
Корж М. В. - Рецензія на монографію Михайлишин Л. І."Транснаціоналізація світової економіки: інноваційний аспект" (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Теоретичні аспекти правової охорони торгівельної марки в Україні, Михаловська В. С. (2016)
Радєва О. Г. - Оцінка формування амортизаційної політики підприємств машинобудування з урахуванням стратегії їх розвитку (2016)
Інформація про видання (2016)
Губенко В. І. - Зміна моделі соціально-економічного розвитку України (2016)
Варченко О. М. - Формування європейської моделі безпечності харчових продуктів та її впровадження на підприємствах аграрного сектору України, Крисанов Д. Ф., Артімонова І. В. (2016)
Лобунець В. І. - Сучасний стан та особливості розвитку аграрної галузі економіки України в умовах євроінтеграції (2016)
Бондар О. С. - Тенденції та напрями розвитку аграрного ринку Київської області (2016)
Danylenko А. - Conceptual bases of agriculture production rationalization, Sokolska T. (2016)
Сальман І. Ю. - Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в Україні, Даниленко А.С., Шуст О.А. (2016)
Юхименко Я. В. - Дослідження бюджетного процесу публічних союзів: інституціональна методологія (2016)
Однорог М. А. - Модернізація інвестиційної політики сільськогосподарських підприємств агропромислового регіону на основі розробки комплексної програми по залученню інвестицій (на прикладі Київської області) (2016)
Бондаренко Р. І. - Оптимізація взаємодії суб`єктів інфраструктури агропродовольчого ринку України з використанням принципів е-комерції (2016)
Задорожна Р. П. - Big data – новий інформаційний феномен цифрової епохи (2016)
Качан Д. А. - Методичні підходи до оцінки стану та ефективного використання сільськогосподарської техніки (2016)
Стаднік Л. І. - Облік запасів в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Хомовий С. М. - Інформаційне забезпечення управлінського обліку сільськогосподарських підприємств, Гаврик О. Ю. (2016)
Кармазін В. І. - Вплив сучасних тенденцій ринку праці на зайнятість молоді в Україні (2016)
Трофимчук М. І. - Удосконалення системи оцінювання економічної ефективності електронних магазинів з продажу насіння, Савчук О. В. (2016)
Даниленко А. С. - Проблеми реформування місцевого самоврядування в процесі децентралізації, Бровко Н. І. (2016)
Dubas V. - Public diplomacy of Ukraine (2016)
Желєзний М. Ф. - Вдосконалення внутрішньогосподарського планування та матеріального стимулювання в аграрних формуваннях (2016)
Арбузова Т. В. - Економічні мотиви поведінки держави в сучасних умовах розвитку ринкової економіки України (2016)
Вихідні дані (2016)
Гудзь О. Є. - Інструменти державно-приватного партнерства щодо активізації інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств, Байрамов С. (2016)
Гудзь О. Є. - Принципи та умови забезпечення економічної безпеки телекомунікаційних підприємств, Сотниченко В. M. (2016)
Лапицкая О. В. - Особенности экспертной и инструментальной оценки экспортного потенциала Беларуси (2016)
Сьомкіна Т. В. - Методологічні підходи до державного регулювання функціонування інтегрованих підприємницьких систем в сфері телекомунікацій (2016)
Виноградова О. В. - Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами, Євтушенко Н. О. (2016)
Гусєва О. Ю. - Концепуальні основи управління інтелектуальним лідерством підприємств, Котлинський Ю. Л. (2016)
Виноградова О. В. - Передумови впровадження технологій 4G і 5G як складових інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України, Гончаренко С. В. (2016)
Виноградова О. В. - Мотиваційна складова розвитку туристичної галузі в Україні, Пілігрім К. І. (2016)
Гахов С. О. - Управління підприємствами та установами в умовах системної кризи, Гахова Н. А. (2016)
Халімон Т. М. - Інформаційні технології як платформа ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств (2016)
Легомінова С. В. - Парадигма інноваційних конкурентних переваг підприємства, Лобань О. О. (2016)
Згурська О. М. - Управлінський механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Ковшова І. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств, Бондар А. О. (2016)
Глушенкова А. А. - Структура інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації (2016)
Старинець О. Г. - Профіль механізму антикризового управління телекомунікаційних підприємств (2016)
Крижко О. В. - Інформаційні системи в маркетинговій діяльності, Дарчук В. Г. (2016)
Маковій В. В. - Теоретичний базис інформаційного менеджменту телекомунікаційних підприємств (2016)
Якубенко І. М. - Обґрунтування орієнтирів комунікаційної політики підприємства (2016)
Вдовиченко А. - Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні, Орос Г. (2014)
Молдован О. - Податкові інструменти стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у світовій практиці (2014)
Вітер М. - Інформаційна взаємодія державних органів у системі управління державними фінансами, Сендзюк М., Тищенко О. (2014)
Трайтлі В. - Вдосконалення методологічного та нормативно-правового забезпечення державних цільових програм в контексті зарубіжного досвіду (2014)
Кулик Р. - Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи, Новак Ю. (2014)
Малиняк Б. - Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні (2014)
Ткаченко Н. - Теоретичні основи гарантування банківських вкладів, Чеховський Д. (2014)
Скок Є. - Міжбанківський кредитний ринок України: мікроаналіз з позиції перспектив забезпечення цінової стабільності (2014)
Разумова Г. - Теоретичні та прикладні аспекти фінансової стійкості комерційних банків, Соколова Д. (2014)
Леськів О. - Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України, Галіцейська Ю. (2014)
Залєтов О. - Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку (2014)
Кужелєв М. - Формування парадигми державного регулювання системи комерційного страхування в Україні, Шакура О. (2014)
Козак Г. - Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Ткачук І. - Фінансове забезпечення інвестиційних проектів розвитку регіонів, Щур Р. (2014)
Карпишин Н. - Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна (2014)
Кайданник О. - Перспективи впровадження державно-приватного партнерства на комунальних підприємствах (2014)
Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Gusak L. - Psychological and pedagogical prerequisites for language teaching of younger pupis after method of the associative symbols (2013)
Davydyuk M. O. - The research of teaching abilities of students who are going to be teachers (2013)
Martchenko Yu. G. - Interactive methods of teaching foreign languages by means of group work (2013)
Андриевский И. Ю. - Имитационная модель деловой игры как структурный метод параллельно-иерархического представления и передачи знаний (2013)
Байтугелова Ж.. А. - Основные принципы оценивания образовательных результатов в процессе использования учебного портфолио (2013)
Блажко О. А. - Курси за вибором з хімії як складова допрофільної підготовки учнів основної школи (2013)
Будас Ю. О. - Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів засобами ділової гри (2013)
Волошина О. В. - Ділова гра як засіб педагогічної підготовки майбутніх учителів (2013)
Калашніков І. В. - Приклади використання математичного аналізу для розв’язання практичних задач, Лозовська Г. В., Суховітрук І. М. (2013)
Кіндрась І. В. - Формування навичок усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей на початковому етапі навчання у вищій школі (2013)
Клочко В. І. - Про деякі аспекти розвитку аналітичного мислення студентів як складової інженерного мислення, Кирилащук С. А., Бондаренко З. В. (2013)
Лавриш Ю. Е. - Потенціал синергетики як перспективної технології викладання іноземного дискурсу в системі вищої освіти (2013)
Лобачук І. М. - Теоретико-методичні аспекти викладання другої іноземної мови (2013)
Малінка О. О. - Діахронічний аналіз підходів до навчання іноземних мов (2013)
Матяш О. І. - Сучасні вітчизняні наукові дослідження шляхів удосконалення процесу формування знань та умінь учнів з геометрії (2013)
Найда Ю. М. - Музична творчість для народних інструментів як дидактичний матеріал для навчальних занять баяністів, Найда В. Ю. (2013)
Петрачков О. В. - Еволюція системи перевірки та оцінки фізичної підготовки військовослужбовців сухопутних військ (2013)
Савченко А. С. - Загальноприйняті правила аналізу уроку китайської мови у вищій школі (2013)
Смовженко Л. Г. - Сучасні методи навчання іноземних мов майбутніх філологів (2013)
Фурсикова Т. В. - Місце та роль комп’ютерної графіки у професійній діяльності вчителів образотворчого мистецтва (2013)
Черній Г. В. - Інтерактивні технології як засіб формування комунікативних умінь фахівців сфери туризму (2013)
Molochenko V. V. - Psychologically-pedagogical conditions of formation skills of partnership interaction in a small study group (2013)
Авксентьєва Т. А. - Аналітичний підхід до морального виховання студентської молоді (2013)
Бойван О. С. - Характеристика змісту педагогічних факторів формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Гринькова Н. М. - Технологія визначення рівнів моральної вихованості учнів початкових класів (2013)
Жаровська О. П. - Сучасні підходи до формування патріотизму у студентської молоді (2013)
Каплінський В. В. - Проблеми та практичний досвід формування моральної культури особистості (2013)
Осаульчик О. Б. - Формування культури іншомовного спілкування майбутнього фахівця як невід’ємної частини успішної професійної діяльності (2013)
Самойлов А. М. - Аналіз психолого-педагогічних підходів до визначення сутності девіантної поведінки (2013)
Столяренко О. В. - Рефлексивність та інтерперсональність особистості у трактуванні когнітивної складової виховання ціннісного ставлення до людини (2013)
Ціпан Т. С. - Організаційно-педагогічне забезпечення процесу громадянського виховання членів дитячо-юнацьких об’єднань (2013)
Шемчук Л. О. - Корпоративна культура як предмет наукових досліджень (2013)
Шестопалюк О. В. - Сучасні підходи до формування громадянської компетентності майбутніх фахівців (2013)
Brovchak L. S. - Pedagogical management as a constituent of the professional teachers training to organizational activities (2013)
Galuziak V. M. - Development of personality maturity of future teachers (2013)
Korsun Yu. O. - Professional self-consciousness in the structure of the personality of future engineers (2013)
Holkovska I. L. - Structure of readiness of future teachers to prevent and resolve conflicts (2013)
Khomyuk I. V. - The influence of the adaptation period in higher educational establishments on educational and cognitive activities of the first year students (2013)
Асадчих О. В. - Особливості організації процесу навчання японської мови студентів мовних спеціальностей на початковому етапі (2013)
Волохата К. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування природознавчої компетентності учнів (2013)
Гаврилюк Н. М. - Педагогічні умови моніторингу якості навчання на основі змін змістового компонента компетентностей студентів (2013)
Герасимова І. Г. - Проблеми формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі: соціально-історичний контекст (2013)
Гнатюк Н. Є. - Актуальні проблеми сучасної вищої освіти (2013)
Годлевська К. В. - Особливості використання мультимедіа презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Горбатько К. М. - Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці (2013)
Гриців В. Б. - Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Добровольська К. В. - Педагогічні умови формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Жуковський Є. І. - Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності (2013)
Земліна Ю. В. - Структура та компоненти професійної готовності фахівців з туризму (2013)
Киливник А. М. - Формування поняття культури самоорганізації особистості в студентів першого курсу (2013)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти формування у працівників професійних компетенцій з охорони праці, Кобилянська І. М. (2013)
Кобюк Ю. М. - Інтерактивні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Компанець Н. М. - Педагогічні умови професійного спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців біомедичної інженерії (2013)
Костенко Н. І. - Професійне іншомовне спілкування майбутніх фахівців сфери обслуговування як соціальна та педагогічна проблема (2013)
Кравець Р. А. - Компетентнісний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Курач М. С. - Художньо-проектна діяльність як засіб розвитку креативності майбутніх учителів технологій (2013)
Лавріненко О. А. - "Музичність” мови вчителя початкових класів у вимірах педагогічної майстерності (2013)
Луп’як Д. М. - Сучасні технології навчання у професійно-практичній підготовці майбутніх учителів технологій (2013)
Михайленко Л. Ф. - Формування здатності майбутніх учителів математики до якісної підготовки ефективних уроків (2013)
Надкернична Л. І. - Упровадження моделі підготовки майбутніх учителів до взаємодії з учнями (2013)
Олексюк М. П. - Технологія навчання студентів народних художніх ремесел у логіці компетентнісного підходу (2013)
Павленко Є. А. - Система компетенцій викладача фізичного виховання: традиції та інновації (2013)
Процюк В. М. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя музики в навчальному закладі (2013)
Решетник С. М. - Результати аналізу стану підготовки офіцерів внутрішніх військ МВС України до службової діяльності (2013)
Саєнко Н. В. - Формування професійної гідності майбутнього інженера (2013)
Сєргєєва О. В. - Проблема професійної підготовки перекладачів у психологічних і педагогічних дослідженнях (2013)
Соцький К. О. - Психолого-педагогічні характеристики процесу професійного саморозвитку (2013)
Тогочинський О. М. - Функції, структура і зміст соціальної компетентності працівників органів внутрішніх справ (2013)
Умерова Л. Д. - Методика обучения будущих инженеров по охране труда использованию информационных технологий в профессиональной деятельности (2013)
Яблоков С. В. - Теоретико-методологічні засади формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних технологій (2013)
Wojtowicz К. - Wartosc pracy (2013)
Гуріч З. В. - Історичні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів образотворчого мистецтва Херсонської губернії (сер. ХІХ – поч. ХХ століття) (2013)
Дзюбинська Х. А. - Будинок сиріт як одна з інституційних форм опіки у діяльності Варшавського благодійного товариства (1814 – 1914) (2013)
Демченко Н. М. - Тенденції розвитку освіти початку ХХ століття в педагогічних поглядах словесників Лівобережжя (2013)
Крапивний Я. М. - Чернігівська духовна семінарія – осередок освіти, культури науки регіону (2013)
Литовченко І. М. - Становлення та розвиток андрагогічної концепції у світі (2013)
Мільто Л. О. - Розвиток ідей педагогічної майстерності в історії зарубіжної філософсько-педагогічної думки (2013)
Шатковська І. С. - Педагогічні ідеї російських композиторів першої половини ХІХ століття (2013)
Кравець І. Л. - Концептуальні засади домашньої освіти у Польщі (2013)
Ковтонюк М. М. - Сучасні тенденції фахової підготовки майбутніх учителів за кордоном (2013)
Пилипенко О. П. - Організаційні вимоги вступу до ветеринарних ВНЗ Німеччини та України (2013)
Швець Н. А. - Забезпечення здорового способу життя викладачів та студентіву вищих навчальних закладах Російської Федерації (2013)
Білосевич І. А. - Теоретичні підходи до визначення особливостей технічного мислення (2013)
Візнюк І. М. - Психологічне забезпечення психологічної стійкості та здоров’я у навчальній діяльності студентів (2013)
Волківська Д. А. - Лідерство як предмет сучасного наукового пізнання (2013)
Шахов В. В. - Професійна самосвідомість як фактор особистісно-професійного розвитку фахівця (2013)
Бордюженко Т. А. - Стан розробленості проблеми профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин (2013)
Кутик О. М. - Андрагогічні засади організації методичної роботи щодо підвищення професійного рівня педагогів (2013)
Мальцева М. В. - Економічний світ дітей молодшого шкільного віку (2013)
Сорочинська В. Є. - Адаптація студентів вищих навчальних закладів: зарубіжна і вітчизняна практика (2013)
Наші автори (2013)
Акімова А. - Особливості розкриття теми громадянського обов’язку у трагедії Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (谢瑶环) (1961 p.) (2016)
Алєксєєнко О. - Опозиція "Україна" – "Московія" в історичній повісті Юрія Косача "Глухівська пані" (2016)
Бабенко А. - Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана "Месопотамія" (2016)
Баденкова В. - Інтерпретація образу землі в ідіостилі Дмитра Кременя, Макарова Н. (2016)
Байтеряков Є. - Діахронічна періодизація творчості гурту "Pink Floyd", Байтерякова Н. (2016)
Барабанова О. - Релігійна екзистенція художнього тексту в інформаційно-комунікативному просторі (2016)
Бережний В. - Функціонування анекдоту у розважальних програмах на телебаченні (на матеріалі передачі "Золотий Гусак") (2016)
Бойко В. - Гармонія буття верховинця й автентичної природи у творчості Івана Чендея (2016)
Бондар Л. - Метаморфози ідейно-тематичного наповнення п’єс Ярослава Верещака "Трохим чекає" та "Вогонь, любов і вічна благодать": текстологічний аналіз (2016)
Гнатенко К. - Проблеми вивчення художнього образу в літературному творі (2016)
Гольник О. - Містико-езотеричний дискурс повісті Галини Пагутяк "Брат мій Енкіду" (2016)
Горболіс Л. - Про збереження ідентичності у романі Степана Процюка "Руйнування ляльки" (2016)
Грищенко О. - Онтологічний вимір Мілени як модель ідеального простору (за повістю Софії Андрухович "Літо Мілени") (2016)
Гудзь Л. - Рослинна символіка і тема саду в поемі "Богородице Д?во, радуйся" Іоана Максимовича (2016)
Гурдуз А. - Повість Олексія Грякалова "Смерть єдинорога" в контексті інтерпретацій легендарно-міфологічного образу (2016)
Дмитрів І. - Духовні імперативи есеїстики о. Василя Мельника (Лімниченка) (2016)
Дмитрієва І. - П’єса-математична модель та її особливості (на матеріалі п’єси Семюеля Беккета "Квадрат") (2016)
Єременко О. - Бунтівна муза поезії Євромайдану, Гаврильченко Г. (2016)
Єремеєва Н. - Аналіз концептуального простору англійської народної казки з позицій фреймової семантики як продовження ідей В. Я. Проппа (2016)
Журба С. - "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело, Ковжижина А. (2016)
Карабович Т. - Повернення Нью-Йоркської групи до літературного дискурсу України в антології Марії Ревакович "Півстоліття напівтиші" (2005) (2016)
Кириленко Н. - Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців (2016)
Корнієнко І. - Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка (2016)
Коротєєва В. - Міфологема долі у ліриці Арсенія Тарковського і Василя Стуса (2016)
Кравченко В. - Традиції й новаторство громадянської лірики Любові Геньби (за збіркою "Обвітрені сувої половчанки"), Дорогокупля О. (2016)
Логвіненко Н. - Міфопоетичний світ прози сучасного українського фентезі (2016)
Максимчук-Макаренко С. - Довженкові Ярославни (2016)
Матющенко А. - Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років (2016)
Міненко О. - Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації, Дядюшенко О. (2016)
Муравский Д. - Экфрасис и "dinggedicht" в творчестве Р. М. Рильке, Кравченко Я. (2016)
Murooj M. - Stylistic device as reflected in "Green is the Colour" by Lloyd Fernando (2016)
Мусий В. - Антитетичность как составляющая неоромантического художественного мира (на основе рассказа А. С. Грина "Рай") (2016)
Насалевич Т. - Особливості ідіостилю Теннессі Уїльямса у п’єсі "Трамвай "Бажання", Юрченко Ю. (2016)
Нікітова І. - Поетика конструктивістського й сюрреалістичного письма о. Смотрича (2016)
Ніколова О. - Комічні псевдоморфні персонажі в українських та російських бурлескно-травестійних поемах к. ХVІІІ – п. ХІХ ст. (2016)
Переяслов В. - Перекладацькі принципи Василя Мисика (2016)
Писаревська О. - Вплив творчого середовища на поетику Анатолія Перерви (2016)
Підопригора С. - Потворно-прекрасне "тіло" війни у збірці прозових мініатюр "Літо-АТО" Олафа Клеменсена (2016)
Пухонська О. - Євромайдан як виклик посттоталітарній пам’яті (за романом С. Процюка "Під крилами великої Матері") (2016)
Реруцька С. - Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова (2016)
Родіонова І. - Вітаїстичні мотиви лірики Павла Филиповича (2016)
Романчук І. - Принципи організації художнього простору в романі М. Компанікової "П’ятий човен" (2016)
Романюк Л. - Ідейно-естетичні орієнтири української літератури 20-х років ХХ століття (2016)
Савенко О. - Великодні алюзії у проповідях Кирила Туровського (2016)
Ситник О. - Мала проза В. Фолкнера як об’єкт наукового дискурсу (2016)
Скорина Л. - Розпізнавання інтертекстуальних заголовків: текст, контекст, інтертекст (на матеріалі українського письменства 1920-х років) (2016)
Solodka A. - Problems of crosscultural understanding of fiction: cognitive aspects of interpretative translation (2016)
Стецик Н. - Художній світ поезії Осипа Шпитка (2016)
Стогній О. - Художній експеримент як структурний елемент прози Сильвестра Яричевського (2016)
Тищенко О. - Чинники сюрреалістичної техніки письма, Лапенкова А. (2016)
Ткаченко Т. - Значення ретроспекції у прозописьмі Віталія Колодія (2016)
Філатова О. - Художньо-образна система роману Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських", Ребдело О. (2016)
Хомич Ю. - Ігровий прийом таємниці роману Ю. Шпола "Золоті лисенята" (2016)
Цупкан І. - Часопросторова міфологема саду в творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Шарагіна О. - Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "Тихої лірики" (2016)
Шаф О. - Тіло матері-землі в рецепції українських поетів сучасності: гендерно-психологічні домінанти (2016)
Швець Т. - Зображення суб’єктивно-психологічних мотивів "Я" – "Інший" у концепції Д. Гуменної (2016)
Шостак О. - "Культура покаяння" в художньому тексті: простір кореляцій memory studies і trauma studies (2016)
Янкова М. - Блюз та джаз як інтермедіальна стратегія роману "Не-ми" Ю. Ґудзя (2016)
Яровенко Т. - Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства (2016)
Христо В. - Творчість Євгенії Кононенко в котексті сучасної української прози (2016)
Кіраль С. - "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Абрамов Ю. А. - Математическое обеспечение автономного метода объектовых испытаний тепловых пожарных извещателей, Кальченко Я. Ю. (2015)
Афанасенко К. А. - Исследование влияния остатков пиролитических превращений полиэпоксидных связующих на скорость распространения пламени, Михайлюк А. П., Липовой В. А. (2015)
Basmanov A. E. - Wind influence to the flame shape of a circular pool fire, Mikhailyuk A. A., Gorpinich I. A. (2015)
Бондаренко С. Н. - Факторы, влияющие на выходной сигнал линейного чувствительного элемента линейного извещателя пламени в режиме зондирования, Калабанов В. В., Алферов С. Г. (2015)
Брынза Н. А. - Управление процессом устойчивого функционирования подсистемы борьбы с пожарами городов и населенных пунктов сельской местности, Комяк В. В., Писклакова В. П. (2015)
Бугаёв А. Ю. - Влияние изменения среднего молекулярного веса воздуха на длину (толщину слоя гранул) огнегасящей насадки огнепреградителя с целью уменьшения вероятности его прогорания (2015)
Горносталь С. А. - Особливості утримання та перевірки джерел протипожежного водопостачання, Петухова О. А. (2015)
Григоренко А. Н. - Исследования состава летучих продуктов термической деструкции эпоксиполимеров пониженной горючести, Пышняк А. Н. (2015)
Гуліда Е. М. - Надійність пожежної техніки для локалізації та гасіння пожеж на деревообробних підприємствах, Коваль О. М. (2015)
Данилин А. Н. - Метод оптимизации выбора технических средств и их местоположений в высотных зданиях для аварийной эвакуации, Комяк В. М. (2015)
Довбня Т. Ю. - Обоснование предложений по расчету коэффициента конкордации в процессе экспертного оценивания времени выполнения операций боевого развертывания пожарных автомобилей, Резниченко А. М., Стрелец В. М. (2015)
Елизаров А. В. - Учет химического состава горючего вещества при расчете распространения продуктов горения при пожаре в помещении (2015)
Киреев А. А. - Исследование огнезащитных свойств гелеобразных слоѐв, нанесенных на резину, Бондаренко С. Н., Шаршанов А. Я. (2015)
Киреев А. А. - Выбор эффективных огнетушащих средств для тушения лесных пожаров, Савельев Д. И., Жерноклѐв К. В. (2015)
Колосков В. Ю. - Моделювання міцності несучих конструкцій будівель під час пожежі (2015)
Коровникова Н. І. - Пожежна небезпека резервуарів нафтобази в умовах утворення пірофорних сполук, Олійник В. В., Єфімкін Ф. М. (2015)
Кулаков О. В. - Оценка температуры нагрева элементов молниеотвода в местах появления больших переходных сопротивлений, Кирилюк А. С., Катунин А. Н. (2015)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава типу "Т" із внутрішнім діаметром 77 мм при поздовжніх деформаціях, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Коханенко В. Б. (2015)
Луценко Ю. В. - Визначення раціонального розподілу теплознімання для людей, що знаходяться в термозахисному спеціальному одязі в умовах високих температур, Васильєв О. Б., Яровий Є. А. (2015)
Мелещенко Р. Г. - Практичні рекомендації щодо застосування пожежних літаків Ан-32П при локалізації природної пожежі, Мунтян В. К., Тарасенко О. А. (2015)
Міщенко І. В. - Вплив точності визначення діаметру вихідного отвору пожежного ствола на геометричні характеристики траєкторії струменя, Кондратенко О. М., Бурменко О. А. (2015)
Полстянкин Р. М. - Стохастические модели опасных факторов и параметров очага загорания в помещениях, Поспелов Б. Б. (2015)
Поспелов Б. Б. - Анализ случайной динамики среднеобъемной температуры и ресурса пожара в помещении, Андронов В. А. (2015)
Росоха С. В. - Анализ процесса подачи и траектории потока струй огнетушащего вещества установкой АУТГОС, Сенчихин Ю. Н., Киреев А. А., Остапов К. М. (2015)
Скородумова О. Б. - Исследование свойств огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных, Тарахно Е. В., Степанов М. Л., Крадожон В. А. (2015)
Сирих В. М. - Оцінка пожежної небезпеки при вибуху метанового балона, Васильченко О. В. (2015)
Tarasenko O. A. - Comparison of tactics means efficiency for creating fire barriers by water discharge from the aircraft An-32P (2015)
Тарахно Е. В. - Жидкие сцинтилляторы пониженной пожарной опасности с улучшенными эксплуатационными характеристиками, Андрющенко Л. А., Кудин А. М., Трефилова Л. Н. (2015)
Тесленко А. А. - Влияние значений средних температур воздуха на оценку пожаровзрывоопасности резервуаров технического этилового спирта, Роянов А. Н. (2015)
Тімров О. О. - Дослідження впливу Хладону 125 на стан мікрофільмів, виготовлених на чорно-білих рулонних галогенідосрібних фотоплівках на триацетатцелюлозній та поліетилентерефталатній основі, Козирев В. М., Бабенко В. В. (2015)
Тищенко Е. А. - Модели процесса тушения пожара класса В с использованием распыленной воды, Абрамов Ю. А. (2015)
Трегубов Д. Г. - Прогноз температури самоспалахування розчинників, Тарахно О. В., Гонар С. Ю. (2015)
Хилько Ю. В. - Номограммы для расчёта сил и средств пожарно-спасательных подразделений на начальном этапе тушения пожаров в резервуарах, Лисняк А. А., Тригуб В. В. (2015)
Чернуха А. А. - Дослідження герметичності лицьових частин ізолюючих апаратів (2015)
Назарчук З. Т. - Апроксимація розв’язку оберненої задачі розсіювання електромагнетних хвиль на плоских діелектриках, Синявський А. Т. (2011)
Клепко В. В. - В’язкопружні властивості наповненого поліетиленгліколю в мегагерцовому діапазоні частот, Колупаєв Б. Б., Лисенков Е. А., Волошин М. О. (2011)
Балицький О. І. - Аналіз електрохімічних осциляцій в умовах вібраційної кавітації, Хмєль Я., Доробчинський Л. (2011)
Мацько І. Й. - Дослідження структури вібраційних сигналів механічних систем під час розвитку дефекту, Кравець І. Б., Яворський І. М. (2011)
Пастернак Я. М. - Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями.І. Загальні співвідношення, Сулим Г. Т. (2011)
Чернець М. В. - Узагальнений метод оцінки зношування циліндричних евольвентних зубчастих передач, Келбіньскі Ю., Ярема Р. Я. (2011)
Куцєй М. - Нестаціонарне фрикційне теплоутворення за ковзання композиційного шару по поверхні півпростору (2011)
Stamenović M. - The influence of service solutions on longitudinal and circumferential tensile properties of glass-polyester composite pipes, Putić S., Drmanić S., Rakin M., and Medjo B. (2011)
Богданович А. В. - Циклическая трещиностойкость длительно эксплуа¬тируемой стали магистрального нефтепровода, Веселуха В. М. (2011)
Іваськевич Л. М. - Вплив температури та циклічного навантаження на водневе окрихчення нікелевих жароміцних сплавів (2011)
Lesiuk G. - Aspects of structural degradation in old bridge steels by means of fatigue crack propagation, Szata M. (2011)
Rozumek D. - Influence of oxygenation time on crack growth in titanium alloy under cyclic bending, Hepner M. (2011)
Новицький В. Г. - Структура та трибологічні характеристики литого гетерогенного сплаву до і після лазерної обробки, Гаврилюк В. П., Шатрава О. П., Панасенко Д. Д., Хоружий В. Я., Кальчук М. О. (2011)
Долінська І. Я. - Визначення залишкового ресурсу коліс парових турбін за змінного в часі навантаження (2011)
Гнип І. П. - Про вплив інгібіторів на тривкість до катодного відшарування полімерних протикорозійних покривів, Зінь Я. І., Білий Л. М. (2011)
Yan Aijun - Study on soil corrosion principles of the Q235 steel ground net in Weinan Shaanxi, Hou Juanling, Chen Yi, Feng Lajund (2011)
Паустовський О. В. - Електроіскрове легування сплаву ВТ22 електродними матеріалами з хромом і вольфрамом, Новікова В. І., Тимофєєва І. І., Моляр О. Г., Губін Ю. В., Мордовець Н. М., Ісаєва Л. П., Костенко А. Д. (2011)
Андрейко І. М. - Температурна залежність механічних характеристик колісних сталей, Кулик В. В. (2011)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2011)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2011)
Пічугін А. Т. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів" (2011)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2011)
Володимир Панасюк (до 85-річчя від дня народження) (2011)
Дубровіна Л. - Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України, Киридон А., Матяш І. (2017)
Швецова-Водка Г. - Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. (2017)
Ржеуський А. - Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз, Кунанець Н., Малиновський О. (2017)
Федотова О. - Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919–1924 рр. (2017)
Кушнарьова М. - Бібліотеки раннього італійського Ренесансу: від приватних до публічних (2017)
Кур-Корольов К. - Трофеї війни: історія вивезеної з Києва грамоти Петра I та німецькі студії Східної Європи до і після 1945 р., Кухер К., Себта Т., Сінкевич Н. (2017)
Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького (2017)
Наш юбиляр - Гуляр Сергей Александрович (2012)
Гуляр С. А. - Биоптрон-светотерапия и ресурсы ее применения в хирургии (2012)
Калинин Е. С. - Противовоспалительное действие низкоинтенсивного красного излучения светодиодов при лечении гингивита, Лунёва В. А. (2012)
Журавлева Л. В. - Эффективность применения аппаратов Kоробова для фототерапии больных полиостеоартрозом, Федоров В. А., Александрова Н. К., Олейник М. А., Коробов А. М. (2012)
Владимиров Ю. А. - Исследование биостимулирующего действия низкоинтенсивного излучения лазеров и светодиодов методом активированной хемилюминесценции лейкоцитов крови, Жидкова Т. В., Проскурнина Е. В., Измайлов Д. Ю. (2012)
Загускин С. Л. - Биоуправление жизнедеятельностью (2012)
Романова К. В. - Влияние микроволнового излучения с различной длиной волны на состояние хроматина в изолированных клетках буккального эпителия человека, Пасюга В. Н., Дядченко А. В., Катрич В. А., Шкорбатов Ю. Г. (2012)
Рибіцька Л. Н. - Вплив лазерного випромінювання та магнітного поля на структурну перебудову уражених бронхів (2012)
Годована О. І. - Ефективність лікування генералізованого пародонтиту низькоінтенсивним лазерним випромінюванням в експерименті, Ключівська О. Ю., Стойка Р. С. (2012)
Салдан Ю. Й. - Ультрафіолетове опромінення в комплексному лікуванні експериментальної бактеріальної виразки рогівки (2012)
Ihsan F. R. Mohammed - He-Ne laser irradiation encourages reparative processes after cartilage loss and enhances the growth, Ibtisam K. Ali, Noha Saheb AL (2012)
Русанов К. В. - Дорога навстречу радуге. 4. Жизнь в цвете, Русанова Е. Г. (2012)
Прокопенко І. В. - Вивчення рівня накопичення порфіринів та їх комплексів з наночастинками золота певних розмірно-геометричних параметрів, у нормальних та пухлинних тканинах мишей (2012)
Гамалія М. Ф. - Фотодинамічна активність сенсибілізатора другого покоління фотолону (хлорину E6) та його золотого нанокомпозиту: досліди in vitro та in vivo, ШишкоЄ. Д., Штонь І. О., Холін В. В., Щербаков О. Б., Усатенко О. В. (2012)
Посохов Н. Ф. - Изучение морфологических изменений в периферических нервах после лазерохирургической денервации (экспериментальное исследование), Горбунов О. В. (2012)
Владимиров Ю. А. - О механизме активации сод активности при действии лазерного и светодиодного облучения на клетки и ткани человека и животных, Жидкова Т. В., Проскурнина Е. В., Измайлов Д. Ю. (2012)
Олійниченко Б. П. - Аналіз оптичних методів діагностування патологічних змін у молочних залозах (2012)
Rovira R. H. - Research of optical properties of biotissue on the basis of numeral modeling of photons transport, Pavlov S. V., Azarov O. D., Kaminsky A. Sb (2012)
Коробов А. М. - Фотонно-магнитные матрицы Kоробова A.-Kоробова В. "Барва-Флекс/ФМ 24", Коробов В. А. (2012)
Странадко Е. Ф. - Отражение проблем фотодинамической терапии в базах данных научной периодики, Каменская В. Н. (2012)
Ihsan Mohammed F. R. - Estimation the effect of low energy laser irradiation of the blood on the absorption of the antibiotics, Mohammed Mahdi S., Rami Ali (2012)
Реферати публікацій з фотомедицини (2012)
Козловський Ю. М. - Теоретичні основи та можливості практичного застосування едукаційної інтегрології, Козловська І .М. (2014)
Буйний О. В. - Особливості застосування завдань морального вибору з екологічним змістом на уроках біології в основній школі, Давидюк М. О. (2014)
Глазунов М. С. - Етапи навчання студентів англомовного письма засобами соціальної мережі Facebook (2014)
Заюков І. В. - Застосування інноваційних методів навчання в освіті дорослого населення України, Кобилянський О. В., Марченко А. В. (2014)
Зозуля І. Є - Наочність та рольові ігри як основні прийоми викладання української мови як іноземної (у студентів технічного університету), Новак О. М. (2014)
Каплінський В. В. - Застосування інноваційних педагогічних технологій при викладанні дисциплін педагогічного циклу (з власного досвіду роботи) (2014)
Кобилянська І. М. - Аналіз поняттєво-термінологічного апарату дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2014)
Козир М. В. - Аргументація як інтелектуально-комунікативна діяльність учнів 5-7 класів на уроках української мови (2014)
Комарівська Н. О. - Методичні аспекти застосування цікавої граматики на уроках рідної мови в початковій школі (2014)
Корогод Т. О. - Лінгводидактичні і психологічні особливості навчання іншомовного професійного спілкування студентів немовних спеціальностей на основі використання методу проектів (2014)
Корольова Н. В. - Формування навичок самоорганізації в процесі самостійної діяльності майбутніх учителів (2014)
Лазоренко Н. Л. - Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах (2014)
Линник Л. І. - Формування комунікавтивних умінь в учнів підліткового віку на уроках рідної мови (2014)
Луців С. І. - Реалізація принципу індивідуалізації навчання на уроках української мови у початковій школі (2014)
Малінка О. О. - Міждисциплінарні зв’язки як передумова успішного навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних освітніх закладів (2014)
Павленко Є. А. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу з фізичного виховання (2014)
Пасічник О. О. - Мотивація комунікативного розвитку майбутніх соціальних педагогів засобами навчального тренінгу на заняттях з іноземної мови (2014)
Пасічник О. С. - Забезпечення профорієнтаційного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій профільній школі (2014)
Палащакова Д. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційній формі освіти, Кольвекова Г. (2014)
Рибалко А. П. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні вищої та прикладної математики (2014)
Тадевосян Р. Г. - Про проблему формування алгоритмічного мислення, Шевчук О. Ф. (2014)
Талаш І. О. - Розвиток логічного мислення учнів початкових класів засобом проблемного навчання (2014)
Шевчук Т. І. - Особливості використання інноваційних педагогічних технологій у викладанні медичної біології (2014)
Баюрко Н. В. - Екологізація змісту природознавства як засіб формування екологічної свідомості учнів (2014)
Волошина О. В. - Роль моральних відносин між учителем і учнями в навчально-виховному процесі (2014)
Жаровська О. П. - Сутність та особливості патріотичного виховання студентів в освітньому середовищі педагогічного університету (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського