Власенко В. В. - Вплив електромагнітного поля антропогенного походження на адаптивний поліморфізм мікробактерій, Власенко І. Г., Волянський А. Ю. (2011)
Камишний О. М. - Бути чи не бути патогеном: мікробіоценоз верхніх дихальних шляхів, фізіологічне запалення та образрозпізнаючі рецептори, Войтович О. В, Топол І. О., Деген А.С. (2011)
Суходуб Л. Б. - Біосумісні кальцій-фосфатні покриття для металевих імплантатів, Волянський А. Ю., Суходуб Л. Ф., Гушилик Б. І, Гайдучок І. Г., Казмірчук В. В., Шульга Н. М., Поволокіна І. В., Парусов А. В. (2011)
Ольховська О. М. - Особливості клінічного перебігу і шляхи удосконалення лікування кишкових інфекцій у дітей на сучасному етапі (2011)
Міхієнкова А. І. - Антимікробна активність екологічно безпечного розчину наносрібла, отриманого хімічним методом, Ніконова Н. О., Романенко Л. І. (2011)
Кучмак О. Б. - Антикомплементарна активність представників мікробіоценозу товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І. (2011)
Гарюк Г. И. - Содержание цитокинов и С-реактивного протеина в сыворотке крови больных хроническим ларингитом c персистенцией герпесвирусной инфекции (ВПГ 1-2 типов), Куликова Е. А. Зуетир Самир. (2011)
Римша О. В. - Вивчення інфікованості хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ), ускладнену та неускладнену гострою затримкою сечі (2011)
Скаковская О. И. - Изучение микробиоценоза кожи при создании экспериментальной модели флегмоны у крыс, Степанский Д. А., Кременчуцкий Г. Н., Дроздов А. Л. (2011)
Могилівська Н. М. - Особливості формування бактеріальних біоплівок на поверхні холестеатом при хронічних гнійних середніх отитах, Войцеховський В. Г., Сушко Ю. О., Борисенко О. М., Сребняк І. А. (2011)
Лебедь Л. В. - Особенности интоксикационного синдрома у больных остропрогрессирующим туберкулезом легких, Киреев И. В., Потейко П. И., Ляшенко А. А. (2011)
Яковлева Л.М. - Перспективність використання противірусних засобів у комплексній терапії хворих на гострий коронарний синдром з персистуючою герпесвірусною інфекцією, Перемот Я.О., Перемот С.Д., Смілянська М.В., Кашпур Н.В., Волянський А.Ю., Алоіз Бомба, Данкович О.М. (2011)
Упир Д. В. - Iзопреноїдний склад сировини Viscum album, Кисличенко В. С., Мартинов А. В. (2011)
Кирсанова Т. А. - Зависимость клинической картины ротавирусной моно- и микст-инфекции у детей от исходного уровня интерлейкинов (2011)
Циганенко А. Я. - Фотодинамічний вплив на планктонні форми й біоплівки ізолятів S. pyogenes, S.aureus та Proteus SPP., Мішина М. М., Дубовик О. С., Мішин Ю. М. (2011)
Радченко Е. А. - Препараты на основе фенольной гидрофильной субстанции прополиса и их применение в терапии инфекционных заболеваний, Шульга Н. Н., Гушилик Б. И., Альхусейн Мустафа Али, Черняева С. А. (2011)
Литовченко О. А. - Генотипирование Сhlamydia trachomatis, выявленных в образцах, полученных у больных с урогенитальной патологией в северо-восточном регионе украины (2011)
Калініченко С .В. - Вплив фізичних та фізико-хімічних чинників на імунобіологічні властивості дифтерійного токсину, Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Рябовіл О. В., Горбунов Л. В., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Коваленко О. І., Катріч В. О., Ждамарова Л. А., Бобирева І. В., Антушева Т. І., Калініченко О. О. (2011)
Герасименко Л. А. - Механизмы развития супружеской дезадаптации и качество жизни при неврастении у женщин (2013)
Слюсарь В. В. - Полоролевые характеристики женщин с алкогольной зависимостью (2013)
Кришталь Е. В. - Мотивационный тренинг как одна из составляющих психотерапевтической коррекции нарушений здоровья семьи при задержке психосексуального развития у мужчин, Марченко В. Г., Кришталь Т. В. (2013)
Гупаловська В. А. - Особливості внутрішньої картини хвороби пацієнтів із набутими захворюваннями зору, Очеретна О. О. (2013)
Бутко К. М. - Особенности личности больных с психологической дезадаптацией, перенесших реконструктивно-восстановительные операции на кисти (2013)
Айзятулова Э. М. - Личностные особенности, отношение к болезни, уровень тревожности у женщин в бесплодном браке (2013)
Маркова М. В. - Адиктивний статус студентської молоді м. Києва: психосоціальний, клінічний та структурний аналіз, Синіцька Т. В. (2013)
Мельник В. О. - Использование метода мотивационного тренинга в коррекции компьютерной зависимости у подростков (2013)
Пономарев В. И. - Феноменология несуицидальных самоповреждений при расстройствах личности (2013)
Даценко І. Б. - Потенціююча психотерапія та медикаментозна корекція розладів психічної сфери дітей із різними формами дитячого церебрального паралічу, Спасібухова В. С. (2013)
Коростій В. І. - Прогнозування та психотерапевтична корекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях (2013)
Коровина Л. Д. - Дифференцированный подход к составлению психообразовательных программ для женщин, больных параноидной шизофренией с сопутствующим абдоминальным ожирением, Синайко В. М. (2013)
Артемчук К. А. - Зміни патерну вживання алкоголю і ставлення до нього під впливом тривалого сенсибілізуючого лікування в осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю (2013)
Гайдабрус А. В. - Результати параклінічних обстежень колишніх військовослужбовців, залежних від алкоголю (2013)
Луценко О. Г. - Особливості психоемоційного стану та організації сексуальної поведінки у хворих на хронічний простатит, Кривицький В. О. (2013)
Хоржевський В. В. - Особливості сексуальної поведінки, типологія шлюбу, врегулювання сімейних конфліктів при безплідді у чоловіків (2013)
Левада О. А. - Особенности когнитивных нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции в пожилом и старческом возрасте (2013)
Захарова А. И. - Изучение уровня алекситимии у пациенток c акне (2013)
Прокопчук И. В. - Специфика общего адаптационного синдрома у больных псориазом (2013)
Михайлов Б. В. - Организация и становление первой в мире кафедры психотерапии при Харьковской медицинской академии последипломного образования, Чугунов В. В., Бессмертный А. В. (2013)
Васильєв А. Ю. - Захищеність бронекорпусів легкоброньованих машин від дії ударної хвилі: підходи, методи, моделі, результати, Бруль С. Т., Карапейчик І. М., Ткачук М. А. (2013)
Грабчак В. І. - Вплив початкових умов збуреного руху снаряда на величину його кута нутації (2013)
Грабчак В. І. - Розробка векторно-матричних моделей польоту керованих снарядів, Попков Б. О. (2013)
Крайник Л. В. - Формування концепції та тактико-технічних характеристик середньотоннажних військових автомобілів нового покоління, Грубель М. Г., Василенко Ю. О. (2013)
Литвин В. В. - Структурна модель інформаційного простору Сухопутних військ Збройних Сил України на основі онтологічного підходу, Лучук Е. В. (2013)
Сокіл В. В. - Згинні нелінійні коливання гусеничного ободу ВГМ та методика їх дослідження (2013)
Тарасов В. М. - Математична модель оцінки похибки визначення висоти при зовнішньому цілевказуванні в артилерійському підрозділі за допомогою літаючої платформи, Бусяк Ю. М., Мірошніченко Ю. В., Яковенко В. В., Корольова О. В. (2013)
Ткачук П. П. - Застосування перспективних інтелектуальних систем управління під час створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, Могилевич Д. І., Климович О. К. (2013)
Філь В. М. - Проблеми електротехнічного забезпечення в структурно-якісній модернізації ЗС України та сил цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Юрченко В. А., Фтемов Ю. О. (2013)
Чигінь В. І. - Межі вимірювання координати снаряда-маяка і геометрія антен пасивної різницево-фазової радіолокаційної системи (2013)
Волочій Б. Ю. - Модель процесу взаємодії розвідувально-сигналізаційного комплексу з об’єктом виявлення з урахуванням особливостей оперативно-тактичної обстановки, Онищенко В. А. (2013)
Лучук Е. В. - Оцінка ефективності застосування сил і засобів радіоелектронної боротьби Сухопутних військ в операціях шляхом статистичного моделювання, Міроненко П. О., Попов А. О., Смольков О. Ю. (2013)
Pashchuk Y. - Implementation of ISTAR in Ukrainian armed forces, Salnyk Y. (2013)
Pokhnatiuk S. - Multiple integrated laser engagement system its employment in the armed forces of Ukraine, Sovhar O., Ryzhov Y. (2013)
Сергієнко Р. В. - Оцінка непаралельності візуальної осі візира до динамічної осі машини методом заїзду між двома пунктами геодезичної мережі (2013)
Apostolyuk V. - Demodulated dynamics and optimal noise filtering for coriolis vibratory gyroscopes (2013)
Колодчак І. Л. - Деякі особливості реалізації алгоритму виявлення цілі в некогерентних імпульсних радарах ГСН міліметрового діапазону, Семенюк А. Й., Чудяк О. Є. (2013)
Полторак М. Ф. - Теоретико-практичні аспекти реалізації та захисту права інтелектуальної власності при розробленні озброєння і військової техніки, Атрохов А. В., Васильєв О. М., Звір В. Б. (2013)
Chikovani V. - Influence of external shocks and internal noises on the resonant frequency tracking system in Coriolis vibratory gyroscope (2013)
Тарасов В. М. - Стан артилерійських вогневих засобів загальновійськових підрозділів та напрями їх розвитку, Богуцький С. М., Бєляков В. Ф. (2013)
Рудковський О. М. - Особливості методики підготовки водія автомобіля з використанням сучасних технологій моделювання з урахуванням його психофізичних якостей (2013)
Пономарев В. И. - Клиническая характеристика культурально-детерминированных сексуальных сценариев с сочетаннием расстройства психосексуального развития и алкогольной зависимости у женщин (2013)
Шурма И. М. - Формирование психической дезадаптации и синдрома выгорания у руководящих работников системы здравоохранения (2013)
Черненко М. Е. - Альбумин как показатель проницаемости гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом (2013)
Завгородняя А. Н. - Структурные особенности сосудистого эндотелия при острых церебральных ишемиях (2013)
Макеева Н. И. - Хроническое заболевание почек у детей: наднозологический и нозологический подходы (2013)
Лукьянова М. В. - Прицел на частоту сердечных сокращений: актуальность изучения, физиологическая регуляция и методы регистрации хронотропной функции сердца, Кулюцин А. В. (2013)
Целуйко В. Й. - Динамика изменения уровня галектина-3 у больных с хронической сердечной недостаточностью при шестимесячном наблюдении, Матвийчук Н. В., Киношенко К. Ю. (2013)
Беловол А. Н. - Состояние провоспалительного цитокинового звена у больных с нестабильной стенокарадией и сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от функционального класса хронической сердечной недостаточности, Кравчун П. Г., Трифонова Н. С., Рындина Н. Г. (2013)
Исаева А. С. - Прогестерон и его влияние на сердечно-сосудистую систему женщины в периоде ранней постменопаузы (2013)
Гарюк Г. И. - Особенности динамики цитокинового профиля периферической крови у больных с осложненными синуситами на фоне хирургического лечения, Филатова И. В., Азизов Э. Г. (2013)
Гарюк О. Г. - Роль конусно-лучевой томографии в планировании эндоскопических вмешательств в полости носа и околоносовых пазухах, Арнольди К. Э., Меркулов А. Ю., Нестерцов А. В., Новак А. В. (2013)
Васильев Ю. В. - Дисплазия желудочно-кишечного тракта (2013)
Якубов А. В. - Влияние стандартных схем противоязвенной терапии на клинико-лабораторные показатели у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, Пулатова Н. И. (2013)
Кузьмина О. А. - Особенности липидного спектра крови у больных с аденоматозной и железистой гиперплазией эндометрия (2013)
Питько В. А. - Определение антимюллерова гормона и допплерометрические исследования кровоснабжения яичников в диагностике синдрома слабого ответа яичников, Логинова О. А., Ткачев А. И. (2013)
Леонтьева Ф. С. - Биохимические маркеры в диагностике остеоартроза, Морозенко Д. В., Маколинец К. В. (2013)
Березняков И. Г. - Иммунологические и биохимические нарушения при остеоартрозе в сочетании с артериальной гипертензией и ожирением, Корж И. В. (2013)
Бондарь Г. В. - Эндолимфатическая, внутриартериальная и внутривенная химиотерапия метастатического нерезектабельного рака желудка, Попович А. Ю., Сидюк А. В., Попович Ю. А., Лисовская Н. Ю., Сидюк Е. Е. (2013)
Поповская Т. Н. - Молекулярно-генетическая характеристика спорадического рака желудка, Винник Ю. А., Мовчан А. В., Винник А. Ю. (2013)
Державец Л. А. - Лабораторные показатели как прогностические факторы степени злокачественности опухоли мочевого пузыря (2013)
Громакова И. А. - Нервные рефлексы в регуляции иммунных ответов, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Пономарев И. Н., Громакова И. С. (2013)
Жаботинская Н. В. - Иммунологические аспекты нарушений липидного обмена у больных с нефротическим синдромом (2013)
Подорожная А. С. - Влияние вирусного гепатита А в период реконвалесценции на сохранение поствакцинального иммунитета к дифтерии, Багмут И. Ю. (2013)
Щербань Н. Г. - Медико-токсикологическое изучение поверхностно-активных веществ в связи с проблемой санитарной охраны источников питьевой воды, Капустник В. А., Мясоедов В. В., Жуков В. И., Резуненко Ю. К. (2013)
Бессонова С. И. - Пути снижения энергоемкости металлургической продукции, Балашова О. В. (2012)
Соловьев С. Н. - Проблемы использования возобновляемых источников энергии, Боду С. Ж. (2012)
Чухлєбов О. В. - Моделювання режимів роботи системи гарячого альтернативного водопостачання в закладі вищої освіти на півдні України, Крєтов Р. О., Андрєєва Н. Ю., Голдун В. Ю. (2012)
Андреев В. И. - Комплексная система учета и контроля температурных режимов административных зданий с помощью IP-S&C системы и сети Ethernet, Дмитренко Н. В., Зюляев Д. Д., Кубов В. И., Черемисина В. В., Чухлебов А. В. (2012)
Коваленко В. В. - Частота хромосомных аберраций у детей, облученных In utero, и детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях (2012)
Григор’єва Л. І. - Дозове навантаження від 131I газоаерозольних викидів АЕС у світлі проблеми йодного дефіциту населення півдня України (2012)
Крисінська Д. О. - До перспектив раціоналізації використання прісної води в Миколаївській області (2012)
Лавренчук Г. Й. - Комбінований вплив солей важких металів та іонізуючого випромінення на клітини in Vitro, Гапєєнко Д. Д., Чоботько Г. М., Оксамитний В. М. (2012)
Тарасенко Л. В. - Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферійної крові персоналу підрядних підприємств об’єкта "Укриття", Циганок Т. В. (2012)
Шиліна Ю. В. - Модифікація Уф-В опроміненням властивостей фітопатогенних бактерій Pectobacterium (Erwinia) Carotovora, Гуща М. І., Мороз Ю. І., Моложава О. С. (2012)
Бойко И. Н. - Лечение поздних лучевых повреждений мочевого пузыря, Терехов О. В., Пасов В. В. (2012)
Демченко В. Н. - Сравнительная оценка различных вариантов радиохимиотерапии в неоадъювантном режиме при раке прямой кишки (2012)
Кихтенко И. Н. - Пути расширения применения электромагнитного поля в медицине, Хворостенко М. И. (2012)
Логвиненко В. B . - Магнітно-резонансна артрографія в діагностиці нестабільності плечового суглобу (2012)
Пасов В. В. - Консервативное лечение глубоких поздних лучевых повреждений мягких тканей с применением препарата на основе эпидермального человеческого фактора роста, Терехов О. В., Бойко И. Н. (2012)
Сухина Е. М. - Отдаленные результаты консервативного лечения местнораспространенного рака шейки матки с радиосенсибилизацией гидреа, Свинаренко А. В., Сухин В. С., Тарасова О. Н., Грановская Г. И. (2012)
Солодянникова О. И. - Место маммосцинтиграфии в диагностике рака молочной железы, Войт Н. Ю., Саган Д. Л., Сукач Г. Г., Турицина В. Л. (2012)
Ткаченко В. И. - Теории и механизмы формирования полидисперсных систем для рентгенозащитных пленок, Хворостенко М. И., Иванов В. А. (2012)
Хворостенко М. І. - Прогностичне значення показників експресії молекулярних маркерів пухлин відносно метастазування у хворих на рак гортані, Ковтуненко О. В., Тимчук С. М., Шпортько Б. В. (2012)
Хворостенко М. И. - Сравнительный анализ выживаемости больных раком желудка в зависимости от метода лечения, Хворостенко Ю. М., Кислицына В. С. (2012)
Пионтковская О. В. - Содержание и эффективность системы медико-психологической помощи в клинике детской онкологии (2013)
Храмцова В. В. - Копинг-стратегии у больных с хронической обструктивной болезнью легких (2013)
Сквира И. М. - Сравнительная характеристика рецидивоопасных клинических состояний на различных этапах формирования ремиссии при алкогольной зависимости (2013)
Расулова Х. А. - Некоторые молекулярные механизмы развития ишемического инсульта (2013)
Михаелян Т. Х. - Лечение недементных когнитивных нарушений и астенических расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии (2013)
Канорский С. Г. - Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в лечении артериальной гипертензии: классика против модерна (2013)
Яковлева Л. Н. - Влияние полиморфизма гена ангиотензин-превращающего фермента на показатели толерантности к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца (2013)
Кравчун П. Г. - Оценка структурно-функционального состояния миокарда и диастолической функции у больных со стабильной стенокардией и сопутствующим ожирением, Габисония Т. Н. (2013)
Амбросова Т. Н. - Терапевтическая коррекция атерогенной дислипидемии при метаболическом синдроме (2013)
Лукьянов И. Э. - Особенности процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных с сочетанной протозойно-урогенитальной микст-инфекцией при озонотерапии, Козин Ю. И., Беловол А. Н. (2013)
Лупояд В. С. - Роды после кесарева сечения: оправдан ли риск?, Пасиешвили Н. М. (2013)
Андреев А. В. - Перинатальная гипоксия как причина патологических изменений надпочечников плодов и новорожденных, Губина-Вакулик Г. И. (2013)
Пойда А. И. - Обоснование выполнения восстановительных и реконструктивно-восстановительных операций на толстой кишке, Мельник В. М. (2013)
Щукин Д. В. - Актуальные вопросы техники венокавотромбэктомии при опухолях почек (2013)
Бойко В. В. - Изменение ультраструктуры клеток крови в области их контакта с эндотелием при хронических заболеваниях вен нижних конечностей, Прасол В. А., Невзорова О. Ф., Невзоров В. П., Руденко Е. А. (2013)
Пасичный Д. А. - Хирургическая обработка длительно незаживающих ран методом крионекрэктомии (2013)
Прохач Н. Э. - Провоспалительные цитокины и психоневрологические симптомы у онкологических больных, Громакова И. А., Сорочан П. П., Пономарев И. Н., Громакова И. С. (2013)
Грома В. Г. - Морфологическая характеристика перфоративного рака желудка, Фролов А. Ю., Олейник А. Е. (2013)
Винник Ю. А. - Возможности спиральной рентгеновской компьютерной томографии в дооперационной диагностике рака верхнего отдела желудка, Крыжановская И. В. (2013)
Абдуллаев Р. Я. - Клиническая и ультразвуковая оценка эффективности фитоселективной терапии неспецифических эндоцервицитов у женщин репродуктивного возраста, Доленко О. В., Сибиханкулов А. Х., Пономаренко С. А., Гульченко Д. Ю. (2013)
Постанова від 21 грудня 2012 р. № 13 "Про роботу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011–2012 роках" (2013)
Постанова від 21 грудня 2012 р. № 14 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2013)
Постанова від 21 грудня 2012 р. № 15 "Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав" (2013)
Постанова від 21 грудня 2012 р. № 16 "Про узагальнення судової практики розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі" (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про апеляційне оскарження ухвал суду про видачу/відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду та їх розгляд від 27 вересня 2012 р. № 10-1385/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" від 27 вересня 2012 р. № 10-1386/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм законодавства про власність та спадкування від 27 вересня 2012 р. № 10-1387/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права від 27 вересня 2012 р. № 10-1389/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів від 27 вересня 2012 р. № 10-1390/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм земельного права від 27 вересня 2012 р. № 10-1391/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм матеріального права від 27 вересня 2012 р. № 10-1392/0/4-12 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин від 27 вересня 2012 р. № 10-1393/0/4-12 (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Ткачук О. С. - Визнання доказів допустимими за Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Гвоздик П. О. - Проблеми позову про визнання права власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини, Бородовський С. О. (2013)
Руденко М. В. - Актуальні питання правового статусу прокурора у цивільному судочинстві (2013)
Кухарєв О. Є. - Актуальні питання судових спорів, пов’язаних зі зміною черговості одержання права на спадкування (2013)
Сиза Н. П. - Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (2013)
Коструба А. В. - Окреме провадження як форма встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільних правовідносинах (2013)
Козловська Л. В. - Співвідношення понять спадкування та набуття права власності в порядку спадкування (2013)
Капустинський В. А. - Комунікаційна стратегія Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ як механізм ефективної взаємодії суду із громадськістю, Волкова І. В. (2013)
Комісаренко С. В. - До читачів журналу (2008)
Кухар В. П. - Біоресурси — потенційна сировина для промислового органічного синтезу (2008)
Кунах В. А. - Біотехнологія рослин для поліпшення умов життя людини (2008)
Lukash L. L. - Cell therapy of heart pathologies (2008)
Дзядевич С. В. - Амперометричні ферментні біосенсори (2008)
Стародуб М. Ф. - Мікроелектронні мультипараметричні біосенсори, Канюк М. І., Шмирєва О. М. (2008)
Товкач Ф. И. - Возможности биотехнологической системы на основе Erwinia carotovora, ее бактериофагов и плазмид (2008)
Пенчук Ю. Н. - Оценка эффективности опытной установки для получения интерферонов І типа, Карпов А. В., Поводзинский В. Н., Веревка С. В., Ульберг З. Р. (2008)
Zaichenko O. - Novel functional nanoscale composites on the basis of oligoperoxide surfactants: synthesis and biomedical applications, Stoika R., Mitina N., Lutsik M., Shevchuk O., Lobaz V., Boiko N. (2008)
Коновалова А. М. - Одержання рекомбінантного аналога білка р24 вірусу BLV, Кобозєв Ю. А., Грабченко Н. І., Ганова Л. О. (2008)
Стародуб Н. Ф. - Анализ микотоксинов: подготовка проб, Пилипенко Л. Н., Егорова А. В., Пилипенко И. В., Гойстер О. С., Хмельницкий Г. О. (2008)
Солдаткін О. О. - Кондуктометричний біосенсор на основі триферментної системи для визначення сахарози, Пєшкова В. М., Дзядевич С. В., Єльська Г. В. (2008)
Левицький Є. Л. - Фредерік Сенгер — один із засновників сучасної біотехнології (2008)
Новини (2008)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2008)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2008)
Максим Федотович Гулий (2008)
Правила для авторів (2008)
Комісаренко С. В. - Сучасний стан розвитку молекулярної медицини (2008)
Веревка С. В. - Особенности формирования структуры трансгенных белков и обусловленные ими факторы риска (2008)
Горюшкіна Т. Б. - Виноградні вина. Хімічний склад та методи визначення, Дзядевич С. В. (2008)
Варбанець Л. Д. - Мікробні αамілази: виділення, властивості, практичне застосування, Авдіюк К. В., Борзова Н. В. (2008)
Пирогова Л. В. - Іммобілізація антигену ретровірусу лейкозу великої рогатої худоби на поверхні імунного біосенсора, Стародуб М. Ф. (2008)
Апуховська Л. І. - Ефективність комплексних препаратів вітаміну D3 при остеопорозі, Василевська В. М., Безусяк А. І., Романова С. О., Калашніков А. В., Калашніков О. В. (2008)
Пенчук Ю. М. - Технологічні параметри культивування клітин-продуцентів для одержання інтерферонів І типу, Карпов О. В., Поводзинський В. М., Верьовка С. В., Ульберг З. Р. (2008)
Влізло В. В. - Ідентифікація патологічного пріона при губчастоподібній енцефалопатії великої рогатої худоби, Стадник В. В., Майор Х. Я., Вербицький П. І., Стойка Р. С. (2008)
Цыганкова В. А. - Особенности действия регуляторов роста на експрессию генов в клетках зародышей семян в раннем постэмбриогенезе, Мусатенко Л. И., Галкина Л. А., Галкин А. П., Пономаренко С. П., Сытник К. М., Икин Д. Е. (2008)
Диль О. Д. - Сучасні підходи до контролю кількісного вмісту діючих компонентів комбінованих лікарських засобів, Виноградова К. Г., Мінченко О. Г. (2008)
Соловйов О. О. - Нові методики аналізу мутацій у деяких екзонах генів PAG та CFTR людини з використанням денатурую чого градієнтного гель-електрофорезу, Голомідов Д. О., Лівшиць Л. А. (2008)
Виноградова Р. П. - Володимир Петрович Вендт — фундатор біотехнології в Україні (2008)
Новини (2008)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію В. А. Кунаха "Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи" (Київ: Логос, 2005) (2008)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2008)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2008)
Мельничук Д. О. - Анатолій Леонідович Бойко: відомий український вчений — вірусолог, еколог, біотехнолог, Мельничук М. Д., Григорюк І. П. (2008)
Буркат В. П. - Сучасна біотехнологія у тваринництві, Ковтун С. І. (2008)
Мацелюх О. В. - Колагенолітичні ферменти мікроорганізмів, Варбанець Л. Д. (2008)
Барабой В. А. - Катехины чайного растения: структура, активность, Применение (2008)
Кіт Ю. Я. - Імуноглобуліни молозива як молекулярні маркери доклінічної діагностики автоімунних порушень у породіль, Старикович М. О., Білий Р. О., Скорохід Н. Р., Янів Л. Б., Стойка Р. С. (2008)
Пирог Т. П. - Удосконалення біотехнології мікробного екзополісахариду етаполану на етанолі, Корж Ю. В. (2008)
Пороннік О. О. - Одержання культури тканин синяка подорожникового (Echium plantagineum L.) — продуцента шиконінових Пігментів, Шаблій В. А., Кунах В. А. (2008)
Горюшкіна Т. Б. - Новий амперометричний біосенсор на основі гліцеролоксидази для визначення вмісту гліцерилу, Шкотова Л. В., Гайда Г. З., Клепач Г. М., Гончар М. В., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2008)
Левицький Є. Л. - Ефраїм Кацир (Качальський) — видатний дослідник у галузі біохімії та біотехнології (2008)
Новини (2008)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2008)
Жерносєков Д. Д. - Протеїн С: механізми функціонування та методи одержання, Куркіна Т. В. (2008)
Ларченко Е. А. - Биоэтанол как альтернативный возобновляемый источник энергии, Моргун Б. В. (2008)
Пирог Т. П. - Микробные поверхностно-активные вещества: проблемы промышленного производства, Игнатенко С. В. (2008)
Петренко А. Ю. - Стволовые клетки из жировой ткани, Иванов Э. Н., Петренко Ю. А. (2008)
Minchenko D. O. - Dominant-negative constructs of human 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-3 and-4: effect on the expression of endogenous 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase mRNA, Bobarykina A. Y., Ratushna O. O., Tsuchihara K., Moenner M., Caro J., Esumi H., Minchenko O. H. (2008)
Кунах В. А. - Мікроклональне розмноження унгернії Віктора (Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko), Можилевська Л. П., Бублик О. М., Колоніна І. В., Музика В. І. (2008)
Капрельянц Л. В. - Модификация пшеничного крах мала различными амілазами, Шпырко Т. В., Помазанова Е. Ф. (2008)
Задорожняя А. М. - Біолюмінесцентні бактерії як сенсорні елементи для визначення вмісту іонів важких металів, Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Ульберг З. Р. (2008)
Пєшкова В. М. - Ферментний кондукторометричний біосенсор для визначення лактози, Саяпіна О. Я., Солдаткін О. О., Кукла О. Л., Дзядевич С. В. (2008)
Honchar T. M. - Quantitative assay of chromium (III) in yeast cultures using chromazurol S and surfactants for monitoring chromate remediation processes, Ksheminska H. P., Patsay І. О., Huta О. М., Gonchar М. V. (2008)
Виноградова Р. П. - Олександр Соломонович Циперович — один із фундаторів біоіндустрії ферментів в Україні, Колодзейська М. В. (2008)
Новини (2008)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2008)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2008)
Борзова Н. В. - Глюкоамілаза мікроорганізмів. Біосинтез, властивості, механізм дії та практичне застосування, Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д. (2009)
Урвант Л. П. - Дисульфідні зв’язки у структурно-функціональній організації протеїнів, Паталах І. І. (2009)
Гойстер О. С. - Взаємозв’язок метаболічної активності деяких водних організмів з умовами люмінесцентного екотоксикологічного біотестування, Хмельницький Г. О. (2009)
Galkin O. Yu. - Directed drug delivery systems. Biotechnological aspects, Bondarenko L. B., Grishyna A. S., Dugan O. M. (2009)
Олійник О. С. - Клонування та експресія функціонально активного фрагмента D-E-A-A* протеїну А Staphylococcus aureus, Колибо Д. В., Кабернюк А. А., Лабинцев А. Ю., Короткевич Н., Романюк С. І., Комісаренко С. В. (2009)
Кубрак О. І. - Одержання і властивості α- амілази з Bacillus sp. BKL40., Лущак В. І. (2009)
Диденко М. Н. - Влияние наночастиц аморфного высокодисперсного кремнезема на морфологическую структуру внутренних органов крыс, Стежка В. А. (2009)
Горюшкіна Т. Б. - Оптимізація методики визначення вмісту глюкози у виноматеріалі ензимним амперометричним біосенсором, Остроухова О. В., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2009)
Василюк Т. П. - Ефект очищення стічних вод біологічним методом з використанням рослин виду Eichornia crassipes Мartius за різного гідравлічного навантаження. (2009)
Назаренко О. А. - Креатинін та методи його визначення, Сергеєва Т. А., Солдаткін О. П. (2009)
Коновалова В. В. - Іммобілізація α-амілази на целюлозних мембранах, модифікованих хітозаном та Сibacron Blue F3G-A, Гузикевич К. Є., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф., Олійнічук С. Т. (2009)
Левицький Є. Л. - Видатні вчені. Сергій Михайлович Гершензон (2009)
Новини (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
Правила для авторів (2009)
Клименко Л. П. - Досвід використання енергії сонця для гарячого водопостачання в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, Мещанінов О. П., Андрєєв В. І., Щесюк О. В., Щесюк Л. В. (2012)
Авер’янов В. С. - Використання безкамерної фільтрувальної установки для очищення рідин на автотранспортних підприємствах, Коробочка О. М. (2012)
Мітєнкова В. С. - Оцінка показників суднових енергетичних установок при застосуванні біодизельних палив (2012)
Соловйов С. М. - Метод розрахунку опор ковзання із залученням апарату теорії подібності, Боду С. Ж. (2012)
Соловйов С. М. - Підвищення несучої здатності важконавантажених пар тертя, Боду С. Ж. (2012)
Рудяк Ю. А. - Дослідження параметрів граничного стану для силікатного неорганічного скла, Ткаченко Г. І., Грибков О. В., Шостак Д. І. (2012)
Кутлахмедов Ю. О. - Теорія радіоємності і моделі надійності при оцінці екологічних ризиків в екосистемах, Матвєєва І. В., Родіна В. В., Бевза А. Г. (2012)
Григор’єва Л. І. - Місце фонового обстеження територій у системі екологічного аудиту об’єктів – чинників потенційного впливу на довкілля (2012)
Коваленко В. В. - Проблема надійності біологічних систем і безпека життєдіяльності (2012)
Крисінська Д .О. - До проблеми вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази в галузі питного водопостачання як одного з основних чинників підвищення екологічної безпеки питної води (2012)
Радченко М. І. - Аналіз економічної доцільності та екологічної безпеки основних шляхів скорочення викидів токсичних газів котельних підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2012)
Томілін Ю. А. - Управління еколого-техногенним та радіаційний ризиком у південному регіоні України, Григор’єва Л. І. (2012)
Матвєєва І. В. - Дослідження і оцінка надійності систем транспорту радіонуклідів у локальній агроекосистемі (2012)
Федорович Г. Т. - Вплив обробки насіння АФБ на продуктивність гороху та значення культури для екологічного землеробства (2012)
Коваленко О. М. - Пострадіаційні атрофічні процеси у центральній нервовій системі у зв’язку з проблемою безпеки життєдіяльності людини (випадок з практики), Коваленко В. В., Чорний А. І. (2012)
Чорна В. І. - Динаміка активності цистеїнової протеїнази у структурах головного мозку потомства опромінених щурів у процесі онтогенетичного розвитку, Лянна О. Л. (2012)
Свинаренко А. В. - Сучасні методи лікування метастазів у головний мозок (2012)
Свинаренко А. В. - Пошук консенсусу в мультимодальному лікуванні раку прямої кишки (2012)
Старенький В. П. - Досвід клінічного застосування сучасного радіотерапевтичного комплексу в Інституті медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України, Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Васильєв Л. Л., Грищенко Т. П., Шустов І. Б., Забобонина Л. В., Білозор Н. В., Пилипенко І. Н., Грановська А. І. (2012)
Чуйко Г. П. - Дестабілізація парних союзів та можливі шляхи її подолання як фактор соціальної безпеки, Дворник О. В., Алімова М. Ф. (2012)
Зюляєва Є. Д. - Телемедицина, основи організації медичних служб та її значення в медицині, Снісаренко П. І. (2012)
Зюляєв Д. Д. - Досвід побудови систем збору та обробки даних на основі маршрутизатора для контролю мікроклімату (2012)
Черемісіна В. В. - Телемедицина та її роль у реформуванні системи охорони здоров’я, Снісаренко П. І. (2012)
Алімова M. Ф. - LT-SPISE-модель акустично взаємодіючих ультразвукових приймально-передавальних елементів, Кубов В. І. (2012)
Хворостенко М. І. - Вплив дози іонізуючого випромінювання на результати комбінованого лікування хворих раком шлунку, Хворостенко Ю. М., Кіхтенко І. М., Кисліцина В. С., Саник В. І. (2012)
Кіхтенко І. М. - Корекція дисфункції щитовидної залози електромагнітним полем наднизької частоти, Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М., Саник В. Й. (2012)
Ткаченко В. І. - Роль "квантових пасток" із багатодисперсного модифікатора в забезпеченні високих радіаційно-захисних властивостей матричних матеріалів, Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2012)
Ткаченко В. І. - Особливості створення нових захисних матеріалів від іонизуючого випромінювання, Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Дорофєєва Н. А. (2012)
Спузяк М. І. - Клініко-променева діагностика травматичних пошкоджень ротаційної манжети плечового суглоба, Литвин Ю. П., Логвиненко В. В., Саник В. Й. (2012)
Воскобойнікова Н. О. - Урахування трансформації негативного впливу при моделюванні індексу екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення (2012)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про залишення заяви без розгляду на підставі пункту 8 частини першої статті 207 Цивільного процесуального кодексу України від 19 березня 2013 р. № 32/0/9-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України від 04 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р. № 223-1679/0/4-12 "Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод" від 05 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 05 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про визначення юрисдикції спору про стягнення заробітної плати у випадку банкрутства боржника від 07 травня 2013 р. № 709/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про індексацію заробітної плати від 07 травня 2013 р. № 708/0/4-13 (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Аналіз судової практики застосування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (2013)
Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційним судом Автономної Республіки Крим у 2012 році (2013)
Дьоміна О. О. - Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Капуш І. С. (2013)
Козловська Л. В. - Теоретичні засади визначення належних способів захисту права на обов’язкову частку у спадщині (2013)
Кухарєв О. Є. - Судові справи, пов’язані з тлумачення заповіту: проблемні питання правозастосування, Сліпченко О. І. (2013)
Кравцов С. О. - Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Постанова від 08 лютого 2013 р. № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2013)
Постанова від 08 лютого 2013 р. № 2 "Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2012 році та завдання на 2013 рік" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 3 "Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 4 "Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 5 "Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ з іноземним елементом" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 6 "Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 7 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 році та завдання на 2013 рік" (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про окремі питання застосування строків позовної давності від 16 січня 2013 р. № 10-70/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування норм Земельного кодексу України від 16 січня 2013 р. № 10-71/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування норм ЦПК від 16 січня 2013 р. № 10-72/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування статті 625 ЦК від 16 січня 2013 р. № 10-74/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про окремі питання застосування статті 370 ЦПК від 16 січня 2013 р. № 10-76/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації розбою, поєднаного з проникненням у приміщення від 29 січня 2013 р. № 223-161/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих матеріального права щодо кваліфікації хуліганства від 30 січня 2013 р. № 223-192/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації ухилення від сплати податку, вчиненого шляхом службового підроблення від 12 лютого 2013 р. № 223-286/0/4-13 (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Аналіз стану здійснення судочинства та даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2012 р. (2013)
Ткачук О. С. - Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування (2013)
Бабанли Р. Ш. - Суб’єктивні ознаки злочину, який полягає у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями (ст. 365-2 КК), Оніщук О. М. (2013)
Тагієв С. Р. - Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи (2013)
Буткевич С. А. - Стаття 306 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар (2013)
Капустинський В. А. - Стратегія адміністрування апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у сфері фінансово-економічного забезпечення на 2013–2015 роки, Салійчук І. С. (2013)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів ВССУ за 2012 р. (2013)
Білокопитов Ю. В. - Проблема очищення поверхневих і стічних вод від нафтопродуктів, Міцкевич А. І. (2013)
Бондарьков Д. М. - Спектроскопія радіонуклідів у паливомістких матеріалах об’єкта "Укриття", Желтоножська М. В., Куліч Н. В., Липська А. І., Ніколаєв В. І. (2013)
Григор’єва Л. І. - Актуальні напрями досліджень з метою вдосконалення системи еколого-дозиметричного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів, Томілін Ю. А., Мельнов С. Б., Крапівіна Н. С. (2013)
Дрозд І. П. - Дозоутворення в лабораторних щурів за перорального надходження 131І з блокуванням та без блокування щитоподібної залози стабільним йодом, Сова О. А., Шитюк В. А. (2013)
Запорожець Ю. М. - Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття, або інтенсивне відновлення (2013)
Липська А. І. - Особливості міграції техногенних радіонуклідів у ґрунтово-рослинних комплексах ближньої зони відчуження ЧАЕС, Желтоножський В. О., Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. (2013)
Мірзоєва Н. Ю. - Потоки міграції і депонування післяаварійних радіонуклідів 90Sr і137Cs у різних районах Чорного моря (елементи біогеохімічних циклів), Гулін С. Б., Архіпова С. І., Коркішко Н. Ф., Мігаль Л. В., Мосєйченко І. М., Сидоров І. Г. (2013)
Терещенко Н. М. - Плутоній в гідробіонтах Чорного моря (2013)
Огородник А. М. - Оцінка стану біоти техногеннопорушених екосистем за показниками екологічної ємності (2013)
Яковенко М. Г. - Людина та забруднення навколишнього середовища, Зазимко О. І., Россіхін В. В., Кривицька І. А. (2013)
Воскобойнікова Н. О. - Моделювання індикаторів та індексу екологічної безпеки при оптимізації параметрів систем теплохолодозабезпечення (2013)
Радченко М. І. - Аналіз еколого-енергетичної ефективності сучасних методів виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2013)
Лазоренко Г. Є. - Оцінка потоків природного радіонукліду 210Ро в донні відкладення Чорного моря, Гулін С. Б., Єгоров В. М., Мірзоєва Н. Ю., Сидоров І. Г., Гуліна Л. В. (2013)
Малинівська Л. І. - Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій (2013)
Мельничук С. Д. - Природа та біоенергетичні механізми штучного гіпобіозу, Морозова В. С., Хижняк С. В., Войціцький В. М. (2013)
Гуща М. І. - Можлива участь сигнальних систем у трансгенераційному індукуванні стійкості рослин Arabidopsis thaliana до УФ-В опромінення, Шиліна Ю. В., Дмитрієв О. П. (2013)
Іванкова В. С. - Проблеми лікування інвазивних форм раку шийки матки та сучасні перспективи його вдосконалення, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Хруленко Л. Т., Нестеренко Т. М., Магдич І. П. (2013)
Іванкова В. С. - Утілення сучасних технологій в практику променевої терапії в онкологічних хворих, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Кротевич М. І., Палій М. І., Галяс Г. В., Магдич І. П. (2013)
Іванкова В. С. - Застосування технологій конформного опромінювання при променевій терапії місцево поширених форм раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Галяс О. В., Приказюк Г. А. (2013)
Тарасенко Л. В. - Спонтанні рівні аберацій хромосом у жителів міста Київ у віддалений період після Чорнобильської аварії, Бездробна Л. К., Циганок Т. В., Носач Ю. О., Мельник Т. В. (2013)
Шиліна Ю. В. - Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичність та експресію факторів патогенності в бактерій РSEUDOMONAS AERUGINOSA, Гуща М. І., Мороз Ю. І., Моложава О. С. (2013)
Андрєєв В. І. - Експериментальні і теоретичні дослідження параметрів сонячних фотоелектричних батарей для оцінки їх енергетичної ефективності, Кубов В. І., Кубова Р. М., Павленко А. А. (2013)
Кубов В. І. - Евристичні алгоритми самовідновлення працездатності мікроконтролерної системи збору та обробки інформації, Зюляєв Д. Д. (2013)
Мозолюк В. А. - Технологічний контроль шорскості поверхонь деталей із важкооброблюваних матеріалів зразками шорсткості поверхні (порівняння), Гущин В. Н., Гущина А. Н., Жайворонок Г. І. (2013)
Панкратова Н. Д. - Застосування методу морфологічного аналізу до задач технологічного передбачення, Савченко І. О. (2008)
Данилов В. Я. - Системний аналіз показників стратегічного менеджменту, Жиров O. Л., Зінченко А. Ю. (2008)
Бідюк П. І. - Оцінювання параметрів моделей із застосуванням методу Монте-Карло для марковських ланцюгів, Борисевич А. С. (2008)
Барилюк М. М. - Системний аналіз діяльності комерційного банку, Данилов В. Я., Жиров O. Л., Зінченко А. Ю. (2008)
Пилипенко Д. Є. - Застосування методу аналізу перехресного впливу у розв’язанні задач з технологічного передбачення (2008)
Панкратова Н. Д. - До створення засобів і систем неруйнівного контролю та технічного діагностування, Радюк А. М. (2008)
Бідюк П. І. - Модель багатовимірного розподілу на основі копул для розв’язання задач управління ризиками, Кроптя А. В. (2008)
Галенко Н. І. - Дослідження процесу управління ризиками в невеликих проектах зі створення програмного забезпечення (2008)
Савастьянов В.В. - Построение информационной модели сопровождения процесса технологического предвидения (2008)
Панкратов В. А. - Математические модели системного анализа нестационарных процессов (2008)
Подладчикова Т. В. - Идентификация статистических характеристик шума состояния нелинейной модели динамических систем (2008)
Литвиненко В. І. - Реалізація системи підтримки прийняття рішень на основі нечіткої оптимізації розподілу фінансів між альтернативними проектами за допомогою алгоритму клонального добору (2008)
Коваленко И. И. - Принципы построения системы поддержки принятия решений при формировании прогноза и планов лечения артериальной гипертензии, Гожий А. П., Марцинковский И. Б., Пономаренко Т. В. (2008)
Кравець І. О. - Дослідження застосування нейронних мереж для задач Data Mining, Пищита О. О. (2008)
Гнатовська Ю. О. - Розробка медичних діагностичних систем реального часу (2008)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів, Демківський Є. О. (2008)
Калініна І. О. - Використання нейромережевих методів у задачах фінансового менеджменту (2008)
Данилов В. Я. - Проект побудови інформаційно-аналітичної СППР для системного аналізу підтримки і прийняття рішень на регіональному рівні в туризмі, Яремчук О. Я. (2008)
Кондратенко Ю. П. - Вплив параметричної нестаціонарності компонентів на стійкість комп’ютеризованих систем, Махмуд Мохаммад Салем Аль-Суод, Кондратенко Г. В., Коробко О. В., Романов Д. О., Явішева І. В. (2008)
Тимченко В. Л. - Квазілінеаризація нелінійних динамічних систем при допустимих коливаннях (2008)
Глибовець М. М. - Cемантичний пошук із поширенням активації (2008)
Фісун М. Т. - Модель програмного забезпечення на основі інтеграції модульної, пошарової та об’єктно-орієнтованої архітектур, Биков Д. П. (2008)
Дворецький М. Л. - Проектування та оцінка оптимальності структури сховища даних та багатовимірної БД (2008)
Глибовець А. М. - Сучасні технології та програмне забезпечення мобільного зв’язку (2008)
Пасхін А. М. - Синтез оптимальних структур медичних телекомунікаційних систем (2008)
Євтух В. Б. - Сучасна етнонаціональна динаміка українського суспільства: тенденції, закономірності, особливості (2009)
Ярошенко А. О. - Розвиток освіти як складової ноосферогенезу в умовах інформаційного суспільства (2009)
Кутуєв П. В. - Сучасна американська історіографія дослідницької програми модернізації: між апологією і критикою (2009)
Степико В. П. - Проблеми здоров’я молоді у теоретичному дискурсі (2009)
Чернова К. О. - Сучасні реалії освіти в українському соціумі (2009)
Штепа С. О. - Регіональний аспект формування політико-правового поля Криму: етнополітичний аспект (2009)
Щерба Г. І. - Проблеми подолання наслідків депортацій українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини в 40-х роках ХХ століття (за результатами соціологічних досліджень) (2009)
Гвоздецька Б. Г. - Карпатський регіон як приклад творення нових ідентичностей на пограниччі (2009)
Пов’якель Н. І. - Стильова сфера саморегуляції в розвивальному просторі культури професійного мислення майбутнього психолога (2009)
Булах І. С. - Ціннісні орієнтації в контексті особистісної позиції сучасного підлітка (2009)
Данилюк І. В. - Етнічна психологія в Україні: cтановлення та розвиток (2009)
Федоренко А. Ф. - Професійний адаптивний потенціал як феномен забезпечення успішної професійної адаптації майбутніх психологів-практиків (2009)
Розова Т. М. - Психологічні особливості комунікативних здібностей та їх зв'язок з контактністю у студентів психологів (2009)
Ханецька Т. І. - Психолого-педагогічні умови формування культури мовленнєвого спілкування у майбутніх психологів (2009)
Кузьменко В. У. - Теоретичні аспекти проблеми розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки (2009)
Омельченко Я. М. - Вплив тривожних станів різної інтенсивності на навчальну успішність молодших школярів (2009)
Бушуєва Т. В. - Принципи психологічної діагностики в контексті системного підходу (2009)
Макарчук Н. О. - Конфліктність особистості та її перетворення у контексті проблеми формування особистісної детермінації (2009)
Дем’яненко Н. М. - До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар (2009)
Срочиньскі В. - Виховне довкілля: постановка проблеми (2009)
Петрик В. - Вплив виховання на формування особистості дитини (2009)
Євтух В. Б. - Взаємодія України з європейськими та трансатлантичними структурами (2010)
Галушко К. Ю. - Сучасні соціологічні теорії євроінтеграційного процесу (2010)
Сачок М. В. - Американська евалюаційна школа: досвід вирішення соціальних проблем (2010)
Хижняк О. В. - Соціальне призначення толерантності (2010)
Малиновська О. А. - Шляхи подолання демографічних загроз: європейські практики (2010)
Левашова Л. - Міжрегіональна співпраця як елемент розвитку польсько-українського економічного співробітництва, Савіна Н. (2010)
Радзик Р. - Польща і Україна. Культурна обумовленість економічних і політичних змін (2010)
Бурбело О. Р. - Культурний шок – стрес акультурації (2010)
Пов’якель Н. І. - Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді (2010)
Ярошенко А. О. - Напрями модернізації української освітньо-інформаційної політики (2010)
Пермінова Г. В. - Сутність корпоративної соціальної відповідальності в контексті суспільних очікувань (2010)
Срочинські В. - Роль сім`ї у формуванні культури спільного життя з інвалідами (2010)
Пляха Ю. - Значення педагогічної культури у вихованні (2010)
Клєментовіч С. - Необхідність постійного формування педагогічної культури батьків (2010)
Щерба Г. - Особливості комунікації вільного часу сучасної української молоді (2010)
Петрик В. - Діяльність української меншини в Польщі у час системної трансформації (2010)
Дзюжиньські К. - Місцева преса – елемент культури громадянського суспільства після 1989 року в Польщі, Савіцкі А. (2010)
Вольтер Е. - Екологічне виховання в літературі Другої Речі Посполитої (2010)
Лукасєвіч А. - Міжкультурна освіта як суспільне явище, що породжує освітні наслідки (2010)
Умланд А. - Праворадикальная партийная политика в постсоветской Украине и загадка электоральной маргинальности украинских ультранационалистов в 1994-2009 гг., Шеховцов А. (2010)
Наші автори (2010)
Буше Д. - Парадокс культури (2010)
Ковальчук О. О. - Національно-культурне відродження українців на теренах СРСР за межами республіки (кінець 20 -х - початок 30-х років ХХ ст.) (2010)
Чернова К. О. - Етнічні групи в структурі етносоціологічного знання (2010)
Євтух О. В. - Міжетнічна взаємодія: поняття, структура, простори реалізації (2010)
Заїнчківська І. П. - До питання визначення поняття "етнолінгвістичний простір України" (2010)
Бурбело О. Р. - Проблеми збереження національної ідентичності в умовах іноетнічного довкілля (2010)
Гвоздецька Б. Г. - Особливості ідентичностей мешканців пограниччя Карпатського регіону (на прикладі Львівської та Івано-Франківської областей) (2010)
Ярошенко А. О. - Європейські стандарти в контексті розвитку української освіти (2010)
Корольова Ю. В. - Умови формування знань, умінь та навичок інформаційної діяльності студентів (2010)
Чугаєвський В. Г. - Соціалізація молоді в процесі розвитку учнівського самоврядування (2010)
Чугаєвська Л. В. - Молодіжна політика та проблеми соціалізації молоді (2010)
Чопей В. С. - Теоретико-методологічний аналіз досліджень студентської молоді в Україні та світі (2010)
Дікова-Фаворська Д. М. - Модель молодіжної участі як ефективний засіб формування здорового способу життя (2010)
Маринець Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми дослідження життєвого потенціалу особистості (2010)
Шевель І. П. - Підприємці як суб’єкти політичного процесу (2010)
Сюсель Ю. В. - Споживацька поведінка як засіб формування соціокультурної ідентичності у сучасному суспільстві (2010)
Малиновська О. А. - Трудова міграція українців за кордон у дзеркалі наукових досліджень (2010)
Сабайя Л. Г. - Витоки людського суспільства: соціалізація та еволюційна теорія (2010)
Сачок М. В. - Евалюація як об’єкт наукової рефлексії (2010)
Sroczyński W. - O poznawaniu środowiska wychowawczego-zarys problemu (2010)
Наші автори (2010)
Киричок Т. Ю. - Методологія комплексного оцінювання якості продукції (2013)
Несхозієвський А. В. - Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю (2013)
Іванко А. І. - Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції, Чепурна К. О., Махинич К. О. (2013)
Токарь О. В. - Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости, Зильберглейт М. А. (2013)
Морозов А. С. - Обробка металізованих колоїдних систем, Івасенко М. В., Шаховая О. В. (2013)
Прийменко О. А. - Комплексний показник якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням, Хмілярчук О. І. (2013)
Гавриш А. П. - Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. (2013)
Шостачук Ю. О. - Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин розгалуженого типу, Шостачук О. П. (2013)
Панов С. Л. - Побудова математичної моделі механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125, Надточій Р. В. (2013)
Дорош А. К. - Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba. Початок, Шевчук А. В., Гуцол О. О. (2013)
Морфлюк В. Ф. - Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину, Чуркін В. В. (2013)
Левчук О. М. - Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації (2013)
Іванов-Ахметов В. М. - Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників, Секірін Є. П. (2013)
Левчук О. - Видавництво-ХХІ: начерки для прийдешнього (2013)
Кобильнік К. О. - Вплив розвитку інформаційних технологій на життєвий цикл електронного ресурсу (2013)
Шевчук А. В. - Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування, Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Маслюк З. О. (2013)
Розенберг О. А. - Технологія cтворення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування, Хохлова Р. А. (2013)
Токарь О. В. - Разработка семантического профиля областей экрана вузовского электронного учебного издания (2013)
Сіряк Ю. В. - Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій, Морфлюк В. Ф. (2013)
Попов О. В. - Технологічні аспекти підготовки картографічних матеріалів до публікації (2013)
Сарапулова О. О. - Проблеми поліграфічного виготовлення новітніх паковань з нанорозмірними фотоактивними елементами, Шерстюк В. П. (2013)
Гавриш А. П. - Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. (2013)
Панов C. Л. - Силовий аналіз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125, Надточій Р. В. (2013)
Зигуля С. М. - Сучасний стан і аналіз застосування поверхневого пластичного деформування у поліграфічному машинобудуванні (2013)
Дорош А. К. - Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF Виробництва компанії Ciba. Закінчення, Шевчук А. В., Гуцол О. О. (2013)
Мельников О. В. - Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Хімич В. І. - Визначення принципів і підходів до оцінки якості продукції промислового виробництва, Зенкін А. С., Хімічева Г. І. (2013)
Бушуєва Т. В. - Психодіагностика в системі сучасної психологічної практики (2011)
Гальченко В. М. - Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці (2011)
Кузнєцова Л. М. - Аналіз особливостей надання психологічної допомоги підліткам з акцентуаціями характеру (2011)
Михальська С. А. - Родинне спілкування як чинник мовленнєвого розвитку дошкільника (2011)
Молчанова О. М. - Вплив вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті в юнацькому віці (2011)
Кузьменко В. У. - Теоретичні засади технології розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки (2011)
Доріченко В. А. - Дослідження психологічних механізмів саморозкриття майбутніх психологів (2011)
Федоренко А. Ф. - Прояви і основні тенденції професійної адаптації/дезадаптації у студентів-психологів (2011)
Гула Н. В. - Психологічні особливості дослідження саморегуляції як чинника подолання негативних психічних станів у студентському віці (2011)
Кашпур Ю. М. - Консультативна допомога особистості з питань сексуального характеру (2011)
Мазаненко О. М. - Проблема творчої обдарованості студентської молоді як пріоритетний напрямок соціально-гуманітарних досліджень (на прикладі Луганської області) (2011)
Патинок О. П. - Теоретичні засади особливостей становлення відповідальності як якості особистості (2011)
Синиця О. В. - Пережите дитиною насильство як проблема дослідження вікової та практичної психології (2011)
Першина А. В. - Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ (2011)
Рябкіна О. К. - Вплив гендерних стереотипів на розвиток конфліктної компетентності в юнацькому віці (2011)
Распутько Ю. В. - Когнітивний дисонанс та специфічні захисні механізми як умова виникнення внутрішніх конфліктів у студентів (2011)
Котлярова А. В. - Інтелект та його місце у розвитку особистості студента (2011)
Хараджи М. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження міжетнічної толерантності (2011)
Штепа С. О. - Ідентичності у контексті регіонального розвитку України: деякі аспекти формування та прояву, Штепа В. О. (2011)
Петрик В. - Культурно-освітня діяльність українців у Польщі у час системної трансформації (2011)
Андрущенко В. - Університетська освіта в ХХІ столітті: спроба прогнозного аналізу, Євтух В. (2011)
Наші автори (2011)
Киричок Т. Ю. - Дослідження зміни характеристик зразків банкнот під час імітації зношування, Нестеренко В. М., Сухіна Є. Г., Гуща О. В. (2012)
Киричок П. О. - Класифікація аркушепровідних систем офсетних друкарських машин, Несхозієвська Т. М. (2012)
Чепурна К. О. - Комплексна методика раціональної експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин (2012)
Хохлова Р. А. - Аналіз методів уведення звукової інформації, записаної у нотних символах, Хлус О. С. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів, Карпенко І. С. (2012)
Ратушняк Ю. В. - Оптимізація моделі факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера (2012)
Струтинський В. Б. - Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництва, Гуржій А. А. (2012)
Киричок П. О. - Відновлення циліндричних деталей поліграфічного обладнання на основі селективних методів, Несхозієвський А. В., Шевчук А. В. (2012)
Пушкар А. В. - Точностні характеристики коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами (2012)
Романенко В. В. - Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості (2012)
Савченко К. І. - Вплив складників технологічного середовища на спектральні характеристики відбитків (2012)
Роїк Т. А. - Дослідження факторів впливу на підготовку фарби для офсетного способу друку, Орлик О. Ю. (2012)
Кажмуратов Ж. Т. - Сучасні технології виробництва банкнотного паперу і життєвий цикл банкнот (2012)
Копайленко І. В. - Вплив якості води на властивості зволожувального розчину офсетного друку (2012)
Передерієнко Н. І. - Управління витратами на поліграфічних підприємствах із застосуванням алгоритмів "Економного виробництва", Кузьма Н. В. (2012)
Пархоменко Н. О. - Формування та запровадження нових компонентів розвитку, що підвищують конкурентоспроможність підприємства, Проценко А. С. (2012)
Ткачук О. Б. - Дослідження рекламного ринку періодичних видань України (2012)
Власенко Т. Т. - Толерантність у політичному дискурсі України (2011)
Євтух О. В. - Міжетнічна взаємодія у контексті етнополітичного ренесансу: українські реалії (2011)
Чернова К. О. - Етнічний аспект сучасних глобалізаційних процесів (2011)
Волк С. В. - Деякі аспекти пострадянської трансформації самоідентифікації населення України та Білорусі (2011)
Дікова-Фаворська О. М. - Студент з функціональними обмеженнями у вищому навчальному закладі: соціологічний контекст проблеми (2011)
Бацман О. С. - Першокурсник у виші: проблеми адаптації (2011)
Чугаєвський В. Г. - Соціалізація учнівської молоді в умовах профільного навчання (2011)
Черкашина Т. О. - Сучасний стан організованого молодіжного руху на Херсонщині (2011)
Корпоровіч Л. - Сучасні концепції евалюації в контексті викликів регіонального розвитку (2011)
Дублікаш Т. М. - Мейнстрімізація крайніх правих в Європі: чи є загроза? (2011)
Безносов М. А. - Сучасні електоральні демократії: виклики "медіатизації" (2011)
Бочарова Н. С. - Образ гегемонної маскулінності в українському медіадискурсі (на прикладі чоловічих журналів) (2011)
Шевченко А. Я. - Повсякденний світ циганських етнічних груп "ловарі" та "крими" (на основі включеного спостереження) (2011)
Булах І. С. - Методологічні аспекти обґрунтування предмету та мети консультативної психології (2011)
Хараджи М. В. - Соціально-психологічні контексти міжетнічної толерантності (2011)
Вакуленко О. Л. - Соціальні репрезентації та символічні дії як стратегічний вектор досліджень української національної ідентичності (2011)
Кривошей І. М. - Специфіка новітніх методів навчання у процесі набуття психологічних компетентностей студентами гуманітарних спеціальностей (2011)
Пилипенко Н. Г. - Проблема дослідження життєвих стратегій молоді в аспекті змістовної спрямованості (2011)
Благодир Н. Ф. - Саморозуміння як психологічний феномен та його місце у розвитку самосвідомості в юнацькому віці (2011)
Вовк М. В. - Специфіка психологічних наслідків переживань фрустраційних переживань сучасного студента (2011)
Покась В. П. - Соціально-педагогічні умови оновлення змісту освіти і соціалізації вихованців інтернатних закладів (2011)
Ковальова І. О. - Педагогічна іміджологія: сутність, етимологія, шляхи креативного використання у сучасному вищому навчальному закладі (2011)
Новаченко Т. В. - Використання активних та інтерактивних форм і методів навчання у вищій школі (2011)
Авєріна О. І. - Методичні вказівки до структури та змісту навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів спеціальності "Менеджмент" (2011)
Курган Я. М. - Специфіка викладання дисципліни "Історія менеджменту" для студентів-іноземців (2011)
Наші автори (2011)
Буше Д. - Неоднозначність сучасної концепції автономії та парадокс культури (2011)
Степико В. П. - Модернізація, трансформація чи псевдомодернізація? (2011)
Дікова-Фаворська Д. М. - Сім’я в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Козловська Г. В. - Актуальність проблем міжкультурної комунікації в сучасних умовах (2011)
Чугаєвська Л. В. - Сучасні вияви молодіжної субкультури (2011)
Хижняк О. В. - Візуальний компонент у дослідженні колективної соціальної дії (2011)
Сачок М. В. - Операціоналізація евалюаційних понять та термінів: соціологічний погляд (2011)
Крупнов С. П. - Специфіка взаємодії держави та суспільства в концепції "сильна держава" І. О. Ільїна (2011)
Данилюк І. В. - Детермінанти міжетнічних конфліктів: психологічні теорії (2011)
Корж К. М. - Категоріально-понятійний апарат соціології девіантної поведінки: теоретико-методологічний аналіз (2011)
Ковальчук О. О. - Роль українських бурс, інститутів у збереженні українства в Канаді (перша половина ХХ ст.) (2011)
Кісла Г. О. - Етнополітичний проект України: соціологічні маркери (2011)
Щерба Г. І. - Пріоритетні напрями транскордонного співробітництва України в соціальному просторі Східної Європи (2011)
Нікон Н. О. - Релігійна ідентифікація болгарської меншини півдня України (2011)
Булах І. С. - Психологічні особливості шкільної тривожності молодших школярів, Кузьменко C. В. (2011)
Волошина В. В. - Специфіка співзалежності подружніх пар у міжособистісних взаєминах, Гущенко О. В. (2011)
Лисенко І. М. - Особливості професійного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою (2011)
Андерсоне Р. - Педагогическая компетенция преподавателя (2011)
Рутка Л. - Развитие психологической компетенции современного педагога (2011)
Наші автори (2011)
Жарінов О. Й. - Реваскуляризація міокарда в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом, Студнікова В. В., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2013)
Логвінов Я. М. - Ехокардіографічні технології дослідження передсердь у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Міхалєв К. О. (2013)
Чернуха Л. М. - Особенности диагностики и хирургического лечения венозных форм врожденных сосудистых мальформаций нижних конечностей, Гуч А. А., Артеменко М. О., Влайков Г. Г., Гомоляко И. В., Задорожная Т. Д., Парницкая О. И., Тодосьев А. В. (2013)
Аксьонов Є. В. - Перший досвід ендоваскулярного ендопротезування аортального клапана, Берестовенко В. С., Панічкін Ю. В., Вітовський Р. М., Гуменюк Б. М., Кравчук Б. Б., Бешляга В. М., Дирда М. Н., Мазур О. О., Кравченко І. М., Кравченко В. І. (2013)
Тодуров Б. М. - Протезирование аортального клапана малоинвазивным доступом с использованием L-образной министернотомии, Шевченко В. А., Дарвиш Г. И., Марковец А. В., Аксенова И. А., Понич Н. В., Иванюк А. В. (2013)
Осовська Н. Ю. - Диференціальна діагностика некомпактного лівого шлуночка та гіпертрофічної кардіоміопатії (2013)
Борхаленко Ю. А. - Случай аортальной недостаточности при четырехстворчатом аортальном клапане, Понич Н. В., Шлянка И. В., Епанчинцева О. А., Тодуров Б. М. (2013)
Павлюк В. І. - Ехокардіографічні методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю, Мишаківський О. А., Жарінов О. Й. (2013)
Burc M. - Альманах-2012: природжені вади серця. Результати вибраних досліджень, які визначають останні досягнення клінічної кардіології, Dedieu N. (2013)
Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний (2013)
Яковенко Ю. І. - Соціологія в сучасній Україні: чи є рух вперед? (2012)
Коваліско Н. В. - Методологічне обгрунтування та виділення моделей споживання на емпіричному рівні, Домбровська Н. В. (2012)
Яковенко А. К. - Турист як об’єкт соціологічної рефлексії: канонічні та інноваційні практики, Дубович Н. В. (2012)
Крячко В. І. - До питання про операціоналізацію базових понять у дослідженні міжетнічної взаємодії (2012)
Хижняк О. В. - Мовна культура національних меншин як прояв індивідуального і колективного в етнічності (2012)
Дудар С. Е. - Автохтонне населення у формуванні етнічного складу населення України: історико-соціологічний аспект (2012)
Ковальчук О. О. - Збереження культурної спадщини українцями в Канаді у перші десятиліття перебування в Канаді, Майдан І. Г. (2012)
Гвоздецька Б. Г. - Інтерсуб’єктивні значення емоційного компоненту мешканців пограниччя Карпатського регіону (2012)
Щерба Г. І. - Проблеми соціального сирітства в Україні як наслідок зовнішньої міграції молоді (2012)
Бліхар М. П. - Основні аспекти формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в процесі виховання (2012)
Цимбал С. М. - Методологічні принципи постнекласичного соціогуманітарного знання (2012)
Сачок М. В. - Теоретико-методологічні основи вивчення евалюації в системі соціологічного знання (2012)
Чанг К. - Погляд журналу "The Economist" на роль Китаю у світовій економіці (1985-2010 рр.) (2012)
Данилюк І. В. - Складові елементи психічного складу етнічної спільноти (2012)
Бушуєва Т. В. - Професійна специфіка діагностичного мислення психолога-практика (2012)
Кутішенко В. П. - Інтимність як форма самопізнання та пізнання (2012)
Гетьман Т. О. - Врахування індивідуальних особливостей уваги молодших школярів у навчальному процесі (2012)
Маляр О. І. - Психологічний вплив сім'ї та школи на розвиток довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Боярин Н. В. - Психологічні особливості формування юнацької субкультури у неформальному об’єднанні "готів" (2012)
Мирзоев И. А. - Реабилитационное консультирование как средство снятия "синдрома войны" (2012)
Герасименко Л. В. - Психолого-педагогічні погляди П. Юркевича (2012)
Скороход О. М. - Трактат "Про душу" в сучасній інтерпретації (2012)
Наші автори (2012)
Євтух В. Б. - Роль міжетнічної взаємодії у контексті особистісного та суспільного розвитку (2012)
Булах І. С. - Методичні засади взаємодії психолога-консультанта і клієнта (2012)
Бушай І. М. - Методологія та методи психологічного консультування клієнтів дорослого віку (2012)
Волошина В. В. - Особистісно орієнтована технологія професійної підготовки майбутніх психологів-консультантів (2012)
Демерс А. Е. - Психологія опору в гуманістично-експериментальному підході та підході сімейних систем (2012)
Дерев'янко В. В. - Теоретичні аспекти становлення професійної ідентичності майбутнього психолога – консультанта (2012)
Карпенко Я. О. - Теоретичні аспекти дослідження психологічних особливостей професійно-особистісної позиції педагогів (2012)
Клименко Є. О. - Зарубіжні теорії формування та становлення дружніх взаємин (2012)
Кузьменко Ю. В. - Основні принципи роботи психолога-консультанта щодо формування психогігієнічної позиції сучасного вчителя (2012)
Моїсеєва І. В. - Компонентно-критеріальна структура моральної стійкості підлітків (2012)
Солодчук С. Є. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативної взаємодії у сімейному консультуванні (2012)
Співак Л. М. - Наукові позиції вчених теоретичної та консультативної психології про розвиток національної й етнічної самосвідомості (2012)
Товпеко О. В. - Відмінні риси концептуалізації особистісного досвіду (2012)
Трач Р. С. - Гуманістична течія у психології (2012)
Шестопалова К. М. - Антиципування життєвого шляху: методи діагностики та корекції (2012)
Бушай І. М. - Типові помилки психолога – консультанта у професійній діяльності (2012)
Карапетян В. С. - Сучасні психотехнології організації групових форм мислення і навчання, Петросян А. Г. (2012)
Мороз Р. А. - Особливості прояву особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку в проективних казках (2012)
Цілинко І. О. - Теоретичний аналіз впливу мистецтва на моральні почуття особистості (2012)
Чернєва І. В. - Психологічні детермінанти професійного стресу особистості в системі "людина – людина" (2012)
Бердник А. Б. - Професійна стійкість як умова ефективної консультативної діяльності майбутнього практичного психолога (2012)
Вінс В. А. - Екзистенційний вибір особистості в практичній діяльності психолога-консультанта (2012)
Герасіна С. В. - Специфіка консультативної діяльності організаційного психолога (2012)
Глива Є. Л. - Духовність українця на шляхах здобуття власної автентичності (2012)
Лисенко І. М. - Особливості консультативної діяльності психолога в юридичній сфері (2012)
Ляшенко О. А. - Сутність феномену "ставлення" та його значущість у професійній діяльності психолога-консультанта (2012)
Мельничук С. К. - Особливості проведення психологічного консультування та корекції впевненості в собі (2012)
Ортікова Н. В. - Організаційно-психологічні умови розвитку конкуренто значущих якостей майбутніх психологів (2012)
Помилуйко В. Ю. - Адаптивні та неадаптивні прояви ініціативності особистості та їх діагностика консультантом-психологом (2012)
Руденко О. В. - Пізнавальні процеси в музичній діяльності (2012)
Царькова О. В. - Специфіка тренінгової роботи із особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (2012)
Чапка М. - Психосоціальні складники терапії та реабілітації онкологічних пацієнтів, Контни У. (2012)
Іванеко Ю. В. - Онлайн-консультування як сучасна технологія в психологічній практиці (2012)
Кузьменко В. У. - Особливості інтернет-консультування з питань прояву агресивності підлітків, Гнетецька О. П. (2012)
Наші автори (2012)
Contents (2011)
Шатурський О. Я. - Реконструкція іонних каналів, утворених протеїновими нейротоксинами у бішарових ліпідних мембранах, як інструмент дослідження процесів екзоцитозу (2011)
Якименко И. Л. - Метаболические изменения в клетках при действии электромагнитного излучения систем мобильной связи, Сидорик Е. П., Цыбулин А. С. (2011)
Кузнецова Л. П. - Особенности влияния цетилтриметиламмония на активность холинэстераз крови человека, Самокиш В. А., Сочилина Е. Е. (2011)
Векліч Т. О. - Вплив каліксарену С-107 на кінетичні параметри Nа+,К+-АТР-ази плазматичної мембрани міоцитів матки, Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2011)
Крупко О. О. - Активація пресинаптичних іонотропних глутаматних рецепторів стимулює вивільнення гамк із нервових терміналей гіпокампа і кори головного мозку щурів, Тарасенко А. С., Гіммельрейх Н. Г. (2011)
Гуменюк В. П. - Етапи екзоцитозу в безклітинній системі за умов вилучення холестеролу із плазматичних мембран синаптосом та синаптичних везикул, Трикаш І. О. (2011)
Пальчиковська Л. Г. - Конструювання інгібіторів транскрипції на основі N-ариламідів 9-метил- та 9-метоксифеназин-1-карбонових кислот, Васильченко О. В., Платонов М. О., Костіна В. Г., Лисенко Н. А., Алексєєва І. В., Говорун Д. М., Швед А. Д. (2011)
Пономарьова А. Г. - Конформаційна ємність 2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксіаденозину як ключ до розуміння його біологічної активності: результати квантово-хімічного моделювання, Юренко Є. П., Жураківський Р. О., Говорун Д. М. (2011)
Оченашко О. В. - Активація антиоксидантної системи щурів з експериментальним цирозом після введення кріоконсервованих клітин фетальної печінки, Нікітченко Ю. В., Лебединський О. С., Сукач О. М., Петренко О. Ю. (2011)
Шандренко С. Г. - Зміни в обміні оксиду азоту та заліза у щурів, спричинені азбестом, Кішко Т. О., Чумаченко І. М., Дмитренко М. П. (2011)
Виноградова Р. П. - Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в Інституті біохімії АН УРСР у 1941–1972 роках. Дослідження вуглеводного обміну у головному мозку, Данилова В. М. (2011)
Мусялковская А. А. - В память Екатерины Емельяновны Гончаровой (1920–2009) (2011)
Contents (2011)
Карбовський Л. Л. - Молекулярні механізми функціонування циркадіального годинника, Мінченко Д. О., Гармаш Я. А., Мінченко О. Г. (2011)
Варбанец Л. Д. - Координационные соединения цинка с N-замещенными тиокарбамоил-N′-пентаметиленсульфенамидами – модификаторы активности энзимов протеолитического и гликолитического действия, Мацелюх Е. В., Гудзенко Е. В., Борзова Н. В., Сейфуллина И. И., Хитрич Г. Н. (2011)
Акопова О. В. - Влияние активатора АТР-зависимого К+-канала диазоксида на циклоспоринчувствительную пору в митохондриях печени крыс (2011)
Вадзюк О. Б. - Регуляція функціонування АТР-чутливого К+-каналу мітохондрій міометрія активними формами кисню, Мазур Ю. Ю., Костерін С. О. (2011)
Бобровник С. А. - Преимущества двух- или поливалентного связывания рецептора с лигандом перед одновалентным, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2011)
Пехименко Г. В. - Особенности вторичной структуры сывороточного альбумина у некоторых представителей животного мира, Кучмеровская Т. М. (2011)
Івчук В. В. - Вплив протипухлинної системи реній–платина на біохімічний стан печінки, Полішко Т. М., Голіченко О. А., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2011)
Менабде К. О. - Тканевая специфичность пероксидного окисления липидов при эмоциональном стрессе у крыс, Бурджанадзе Г. М., Чачуа М. В., Кучукашвили З. Т., Кошоридзе Н. И. (2011)
Іскра Р. Я. - Інтенсивність пероксидних процесів і активність антиоксидантних ензимів у тканинах щурів за підвищеного рівня хрому в раціоні, Янович В. Г. (2011)
Данилович Г. В. - Порівняльне дослідження методами спектрофлуориметрії та протокової цитометрії поляризації плазматичної і внутрішньої мітохондріальної мембран гладеньком’язових клітин із використанням потенціалчутливого зонда DiOC6(3), Данилович Ю. В., Горчев В. Ф. (2011)
Войтешенко І. С. - Найпростіша молекулярна модель цукровофосфатного ланцюга 2′-дезоксирибополінуклеотидів: квантово-хімічна перевірка на адекватність, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Виноградова Р. П. - Дослідження обміну високомолекулярних фосфоровмісних сполук нервової системи в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1951–1965 рр.), Данилова В. М. (2011)
Оболенська М. Ю. - Фолатзалежні процеси у плаценті людини: експресія генів, амінотіоли, проліферація і апоптоз, Родрігес Р. Р., Марценюк О. П. (2011)
Minchenko D. O. - Effect of glutamine or glucose deprivation on the expression of cyclin and cyclin-dependent kinase genes in glioma cell line U87 and its subline with suppressed activity of signalling enzyme of endoplasmic reticulum–nuclei-1, Hubenya O. V., Terletsky B. M., Moenner M., Minchenko O. H. (2011)
Кибирев В. К. - Исследование производных 5-амино-4-ациламино-1Н-пиразола в качестве ингибиторов фурина, Осадчук Т. В., Вадзюк О. Б., Шаблыкин О. В., Козаченко А. П., Чумаченко С. А., Попильниченко С. В., Броварец В. С. (2011)
Векліч Т. О. - Каліксарен С-107 збільшує спорідненість Nа+,К+-АТР-ази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин до уабаїну, Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2011)
Ткачук З. Ю. - Вивчення взаємодії 2′-5′-олігоаденілатів та їхніх аналогів із протеїнами за допомогою флуоресцентної спектроскопії, Дубей Л. В., Ткачук В. В., Ткачук Л. В., Лосицький М. Ю., Ящук В. М., Дубей І. Я. (2011)
Ніколаєнко Т. Ю. - Конформаційне різноманіття і фізичні властивості 1,2-дидезоксирибофуранози-5-фосфату – модельної мономерної ланки ДНК, Булавін Л. А., Говорун Д. М., Мисюра О. О. (2011)
Грищенко В. А. - Оцінка протеїнсинтезуючої функції печінки за експериментального гепатиту, Томчук В. А., Литвиненко О. М., Чернишенко В. О., Грищук В. І., Платонова Т. М. (2011)
Фоменко О. З. - Протеїни астроглії у мозку щурів за експериментального хронічного гепатиту та дії 2-оксоглутарату, Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г. (2011)
Солдатов А. А. - Связывание кислорода кровью морских рыб в условиях экспериментальной гипотермии, Парфенова И. А. (2011)
Халаф В. А. - Твердофазно-екстракційне концентрування БСА, Васильченко О. А., Левчик В. М., Зайцева Г. М. (2011)
Виноградова Р. П. - Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в Інституті біохімії у 1931–1940 рр., Данилова В. М. (2011)
Костерін С. О. - Рецензія на навчальний посібник проф. Я. М. Шуби для студентів вищих навчальних закладів "Основи молекулярної фізіології іонних каналів" (2011)
Мінченко О. Г. - Рецензія на книгу О. І. Мартиненко "Методи молекулярної біотехнології". Лабораторний практикум (2011)
Убийвовк В. М. - Рецензия на книгу Ю. А. Троценко, Н. В. Дорониной, М. Л. Торгонской "Аэробные метилобактерии", Сибирный А. А. (2011)
Пхакадзе Георгій Олександрович (До 70-річчя від дня народження) (2011)
До 100-річчя британського Біохімічного товариства (2011)
Журнал "Биомедицинская инженерия" (2011)
Правила для авторів (2011)
Правила для авторов (2011)
Directions for authors (2011)
Бідюк П. І. - Метод адаптування ймовірнісної Байєсівської моделі до статистичних даних, Афанасьєва І. В., Кроптя А .В. (2009)
Данілов В. Я. - Оцінки економічних показників в умовах мультиплікативних та адитивних завад, Жиров О. Л., Зінченко А. Ю. (2009)
Коваленко И. И. - Оценивание сценариев в задачах качественного анализа стоимостных показателей постройки судов, Гожий А. П. (2009)
Коваленко И. И. - Оценивание статистических характеристик вероятностных распределений малых выборок данных, Гавриш Т. С. (2009)
Боримський Ю. С. - Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі, Бідюк П. І., Федоров А. В. (2009)
Данілов В. Я. - Сучасний підхід до моделювання в’їзних потоків у туризмі, Яремчук О. Я. (2009)
Кравець І. О. - Дослідження методів статистичного та інтелектуального аналізу для авторегресійних моделей, Афанасьєва Г. О. (2009)
Бідюк П. І. - СППР для ефективного управління ризиками при роздрібному кредитуванні, Матрос Є. О. (2009)
Данілов В. Я. - Складні типи невизначеностей у моделях економічної динаміки, Жирова A. О. (2009)
Воробйова А. І. - Симетрійний аналіз систем диференціальних рівнянь у частинних похідних за допомогою математичного пакету Maple, Курікша О. В. (2009)
Грицик В. В. - RSA та його оптимізація, Пелих Н. І., Януш Д. А. (2009)
Гороховський С. С. - Розробка агентної платформи з використанням технології Windows Communication Foundation, Глибовець А. М., Рахматулов Р. Р. (2009)
Галенко Н. І. - Моделі ризиків у проектах зі створення програмного забезпечення, Фісун М. Т. (2009)
Малишевський О. Г. - Пріоритезація тестів як метод швидкого виявлення серйозних помилок (2009)
Литвиненко В. І. - Методологія синтезу колективу радіально-базисних мереж для розв’язання задач класифікації за допомогою алгоритму клонального відбору, Фефелов А. О., Дідик О. О. (2009)
Новікова К. Ю. - Вибір засобів апаратно-програмного комплексу обчислювальних мереж на основі нечітких моделей (2009)
Калініна І. О. - Дослідження нейромережевих методів у задачах прогнозування (2009)
Кравець І. О. - Розробка та дослідження нейронних мереж для надання банківських послуг, Шульженко Г.А. (2009)
Машков О. А. - Сучасна парадигма технологій керування перспективними комплексами керування, Кононов О. А., Самборський І. І., Усаченко Л. М. (2009)
Кондратенко Ю. П. - Синтез на основі теорії поля математичних моделей магніточутливих датчиків адаптивних роботів, Запорожець Ю. М., Шишкін О. С. (2009)
Тимченко В. Л. - Дослідження керованості лінійних нестаціонарних систем (2009)
Ковальчук Л. Я. - Впровадження системи електронного навчання на основі інформаційних технологій у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського, Марценюк В. П. (2009)
Бублик В. В. - Розробка та інтеграція автоматизованого практикуму з програмування в портал проекту JEP_26195_2005, Глибовець М. М., Болгар Л. Е. (2009)
Бескровная Е. Н. - Социально-политические мотивы еврейства в творчестве Н.В. Гоголя (2013)
Быкова И. В. - Характеры отца и матери в светских повестях Н.А.Дуровой (2013)
Гладир Я. С. - Центральний конфлікт роману В.Винниченка "Божки" (2013)
Грищук В. В. - Літературна казка: становлення і розвиток жанру (2013)
Дерев’янченко Н. В. - Риси мініплеї в романах Мішеля Уельбека (2013)
Ковпик С. І. - Поетика густативів (2013)
Комаров С. А. - Жанровые разновидности и формы стилизации фельетонов М.М.Зощенко (2013)
Лобзова С. Л. - "Шеллингианство" В.П.Буренина в книге "Литературная деятельность Тургенева" (2013)
Мальцева О. А. - Поэт и время: инфернальные мотивы в цикле Б.Пастернака "Пять повестей" (2013)
Назарьян Р. Г. - "Там, где хочется жить…". Поэтика рассказа А.Грина "Карантин" (2013)
Петров К. А. - Альманах "Физиология Петербурга" в контексте жанровых традиций своего времени (2013)
Повар М. Г. - Іван Вирган: внутрішній конфлікт як синтез особистого та суспільного (2013)
Полоусова Н. В. - Лишний человек в стихах И. Аксакова (2013)
Ракитова Л. А. - "Пантеизм" М.А.Волошина (2013)
Резник О. В. - Концепт "власть" в творчестве М.Волошина как отражение космического мироощущения русской культуры, Череповская Е. А. (2013)
Самойленко Г. В. - Расширяя границы далеведения (2013)
Селігей В. В. - Полеміка як ключ до уявлень Френка Чіна про суспільне призначення літератури (2013)
Скляр І. О. - Зображення "зсередини" як результат трансформації головного героя в "Повісті без назви" В.Підмогильного (2013)
Ступницкая Н. Н. - Творческая история романа А.И.Солженицына "В круге первом" (2013)
Шевців Г. М. - Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках (2013)
Шуба Ю. В. - Реалізація мотиву "двійництва" у романі М.Спарк "Підсобники та підбурювачі", Пустильник А. В. (2013)
Перцева В. А. - Художественная проза Н.П.Тимофеева (2013)
Черный И. В. - Идейное пространство трилогии Р.Злотникова "Царь Федор" (2013)
Белоконь Н. А. - Підтексти Ф. Достоєвського в творчості І. Чендея (2013)
Гладка Н. В. - Інтерпретація міфу про нарциса та нарцисизму в "Метаморфозах" Публія Овідія Назона (2013)
Глотова А. В. - Особенности романа У. С. Моэма "Миссис Крэддок": к постановке проблемы (2013)
Горенок Г. Ю. - Трагедія про Гамлета та її життя у часі (2013)
Гришанова Ю. В. - Теоретические проблемы изучения лирики (2013)
Гуртовая Я. В. - "Поездка в Полесье": рассказ или очерк (2013)
Демченко В. Д. - Питання літературного білінгвізму і бікультурности у сучасному науковому дискурсі (2013)
Докаленко О. В. - "Абсолютный стихотворный ансамбль" К. Г. фон Гофмансвальдау как образец высокого барокко в Германии XVIII века (2013)
Єгорова Ю. М. - Феномен поетичного мислення О. Фесюка (2013)
Зубенко С. А. - Творческая история поэмы П. Г. Антокольского "Сын" (2013)
Комаров С. А. - "Литературный" фельетон А. С. Бухова: темы и формы (2013)
Лобзова С. Л. - Об особенностях историко-литературной концепции Я. П. Буренина (2013)
Лыжов А. М. - Идейно-художественное своеобразие "Маленьких комедий" В. Е. Ардова (2013)
Нестелеєв М. А. - Совісний хірург зі скальпелем сатири (Петро Панч) (2013)
Нестеренко К. В - Поэтика русской классической баллады, Зелинская О. И. (2013)
Олійникова К. Г. - Абсурд і хаос як визначальні елементи створення образу віту у повісті Ю. Покальчука "Час прекрасний" (2013)
Сіробаба М. В. - Людина і світ у ліриці Анатолія Перерви (2013)
Старостенко Т. Н. - Соотношение исторического факта и вымысла в романе Джорджа Мартина "Игра престолов" (2013)
Химинець А. А. - Проблеми становления та історії українського театру в рецепції Юрия Бойка (Блохина) (2013)
Шуба Ю. В. - Факт та вигадка в англійській історіографічній металітературі, Паршук М. В. (2013)
Абрамов Ю. А. - Влияние инерционных свойств системы ослабления последствий чрезвычайных ситуаций на ее временные характеристики, Гвоздь В. М., Тищенко Е. А. (2013)
Алышанов Г. Н. - Модель локализации боновыми заграждениями разлива нефти на акватории моря, Тарасенко А. А. (2013)
Вальченко О. І. - Розподіл підрозділів при проведенні рятувальних робіт у зоні надзвичайної ситуації, Стецюк Є. І. (2013)
Васильев М. В. - Анализ многофакторной модели функционирования системы "спасатель – средства защиты и ликвидации аварии – чрезвычайная ситуация с выбросом опасного химического вещества", Стрелец В. М., Тригуб В. В. (2013)
Васюков А. Е. - К вопросу расчета массы загрязняющего вещества при определении экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций вследствие загрязнения водных ресурсов, Иванов Е. В., Лобойченко В. М., Варивода Е. А. (2013)
Грінченко Є. М. - Оцінка аварійного ризику при русі поїздів з нафтопродуктами за конкретним маршрутом, Соколов Д. Л., Федоренко Р. М., Шостак Р. М. (2013)
Дяченко Д. В. - Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу з осередком у підконтрольній сейсмоактивній зоні за результатом аналізу першого вступу, Гордієнко Ю. О., Гузенко В. А. (2013)
Дяченко Д. В. - Спосiб обробки вимірювальних даних системи сейсмічного групування для вирішення завдань безперервного моніторингу потенційних джерел надзвичайних ситуацій, Солонець О. І., Самарін В. О. (2013)
Игнатьев А. М. - Особенности оценки средней годовой эффективной дозы внутреннего облучения с учетом лесного компонента рациона, Фесенко Г. В., Чеботарева А. В., Микулина И. А. (2013)
Калиновський А. Я. - Математична модель вертикальних одновісних коливань візка для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням пневматичних елементів в другій ступені підвішування, Лагутін В. Л., Ларін О. М., Чернобай Г. О. (2013)
Кулєшов М. М. - Питання щодо структурного розподілу функцій та повноважень між органами управління територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту, Болотських М. В. (2013)
Курская Т. Н. - Методы определения прочности и надежности элементов энергетического комплекса (2013)
Кустов М. В. - Параметры импульсного сверхвысокочастотного излучения для интенсификации осадкообразования в зоне чрезвычайных ситуаций, Поспелов Б. Б. (2013)
Маляров М. В. - Моделирование изображения морской поверхности с учетом ее фрактальных свойств при мониторинге чрезвычайных ситуаций (2013)
Михальська Л. Л - Гептил в грунті, Прохач Е. Ю., Попов Н. П. (2013)
Неклонський І. М. - Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між частинами та підрозділами внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил ци-вільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій (2013)
Олениченко Ю. А. - Подход к оптимизации размещения средств мониторинга тепловых полей полигонов твердых бытовых отходов, Соболь А. Н., Коссе А. Г. (2013)
Паніна О. О. - Застосування ймовірносно-детерміністичної моделі для прогнозування техногенних аварій, Гусєва Л. В. (2013)
Попов І. І. - Дослідження шляхів визначення локалізації джерел гамма-випромінювання в зонах радіоактивного забруднення, Толкунов І. О., Шевчук О. Р. (2013)
Поспелов Б. Б. - Алгоритм оптимальной обработки информации множества датчиков в системах мониторинга объектов повышенной опасности, Шевченко Р. И. (2013)
Рогозін А. С. - Оцінка рівня цивільного захисту на території адміністративно-територіальних одиниць (2013)
Росоха С. В. - Математична модель оптимізації розміщення пожежно-рятувальних підрозділів для захисту об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів, Шаповалов О. І. (2013)
Рибалова О. В. - Визначення екологічного ризику погіршення стану атмосферного повітря з урахуванням хімічної небезпеки регіонів України, Бєлан С. В., Артем’єв С. Р. (2013)
Рябінін І. М. - Фактори, які впливають на характер руйнувань при аварійних вибухах в приміщеннях (2013)
Сенчихин Ю. Н. - Пути решения оптимизационных задач тактико-технического выполнения работ по назначению подразделениями оперативно-спасательной службы гражданской защиты (ОССГЗ), Сыровой В. В. (2013)
Тарасенко А. А. - Определение площади очага масштабной природной чрезвычайной ситуации (2013)
Тютюник В. В. - Оценка уровня техногенной опасности территории Украины по данным анализа энергетических показателей жизнедеятельности регионов, Калугин В. Д., Левтеров А. А., Шевченко Р. И. (2013)
Фещенко А. Б. - Оцінка надійності диспетчера при виконанні функціональних завдань у складі чергової зміни оперативно-диспетчерської служби, Закора О. В., Селеєнко Є. Є. (2013)
Христич В. В. - Можливості оцінки моніторингу надзвичайної ситуації, Бондаренко С. М., Маляров М. В., Мурін М. М. (2013)
Абрамов Ю. А. - Методы определения времени тушения пожаров класса В распыленной водой, Гвоздь В. М., Тищенко Е. А. (2013)
Антошкин А. А. - Математическая модель задачи размещения спринклерных оросителей установок водяного пожартотушения с учетом гидравлических характеристик сети (2013)
Афанасенко К. А. - Снижение показателей пожарной опасности полимерных композиционных материалов путем применения связующих, склонных к карбонизации, Билым П. А., Михайлюк А. П. (2013)
Басманов А. Е. - Моделирование разлива горючей жидкости в полосе, ограниченной железнодорожными насыпями, Горпинич И. А. (2013)
Басманов А. Е. - Моделирование теплового воздействия пожара в обваловании на резервуар с нефтепродуктом, Кулик Я. С. (2013)
Беликов А. С. - Повышение пожарной безопасности за счет применения вспучивающихся огнезащитных композиций, Шаломов В. А., Рагимов С. Ю., Удянский Н. Н. (2013)
Васильченко А. В. - Повышение огнестойкости железобетонной колонны при ее усилении обоймой из фиброжелезобетона, Хмыров И. М., Кучер С. С. (2013)
Виноградов С. А. - Разработка схемы аварийно-спасательного инструмента для разрушения элементов строительных конструкций и определение его геометрических параметров, Грицына И. Н., Консуров Н. О., Семко А. Н. (2013)
Виноградов С. А. - Исследования изменения скорости полета высокоскоростной струи водяного огнетушащего вещества, Грицына И. Н., Пономаренко Р. В. (2013)
Войтович Д. П. - Визначення оптимальної кількості сил і засобів для ліквідації пожеж у містах (2013)
Григоренко А. Н. - Исследование влияния антипиренов, минеральных наполнителей и дымоподавляющих добавок на эксплуатационные свойства эпоксиполимеров (2013)
Киреев А. А. - Пути повышения эффективности тушения полимерных материалов, Каракулин А. Б., Жернкоклёв К. В., Чиркина М. А. (2013)
Кирилюк А. С. - Расчет показателей пожаробезопасного остаточного ресурса кабельных линий при разных законах распределения наработки, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2013)
Кириченко О. В. - Швидкість та межі горіння піротехнічних нітратно-магнієвих сумішей в умовах зовнішніх термодій, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Тупицький В. М. (2013)
Ключка Ю. П. - Анализ пожаровзрывоопасности систем хранения газа "пропан-бутан", Тарариев А. И. (2013)
Коровникова Н. І. - Вплив модифікації волокна на його горючість, Олійник В. В., Гонар С. Ю. (2013)
Литвяк А. Н. - Исследование расходных характеристик распределительных сетей спинклерних автоматических систем водяного пожаротушения помещений класса ОН1, Дуреев В. А. (2013)
Лісняк А. А. - Підвищення ефективності гасіння пожеж твердих горючих матеріалів в будівлях, Бородич П. Ю., Покідін М. В. (2013)
Луценко Ю. В. - Теоретичне обґрунтування взаємозв’язків параметрів при проектуванні термозахисного одягу, Васильєв О. Б., Яровий Є. А. (2013)
Мелещенко Р. Г. - Модель локализации природного пожара с помощью авиационной техники, Мунтян В. К. (2013)
Михайлюк О. П. - Проблеми забезпечення пожежної безпеки резервуарних парків, Кравців С. Я. (2013)
Поспелов Б. Б. - Системный анализ моделей возникновения пожара в негерметичном помещении, Шевченко Р. И., Коленов А. Н. (2013)
Сирих В. М. - Методологічні основи експертного дослідження аварійних вибухів в обмеженому об’ємі, Тарахно О. В. (2013)
Тесленко А. А. - Надежность огнепреградителя и средний молекулярный вес воздуха, Бугаев А. Ю., Роянов А. Н., Олейник В. В. (2013)
Трегубов Д. Г. - Застосування методу термічного випробування матеріалів у обертовій камері (2013)
Трегубов Д. Г. - Визначення температури самоспалахування ефірів різної будови, Тарахно О. В., Алфьоров С. Г. (2013)
Чернуха А. А. - Условия получения покрытия для древесины с регламентируемыми огнезащитными свойствами (2013)
Шаршанов А. Я. - Математическое моделирование разлета искр горючих материалов, Посник А. А. (2013)
Шаршанов А. Я. - Моделирование атмосферных осадков для определения их противопожарного потенциала, Кустов М. В. (2013)
Dib M. - The problems of the thermal reconstrcution of mass low rise dwelling, Landolfi M., Zavalnyuk R. (2013)
Алексахін О. О. - Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель, Бобловський О. В., Пономаренко Т. Ю., Клименко Ю. С. (2013)
Афонина М. И. - Объективные предпосылки для строительства временных зимних инновационных спортивных сооружений (на примере москвы) (2013)
Бондар О. А. - Особливості інвестиційного клімату України, що до реалізації енергоефективних проектів, Якимчук І. М. (2013)
Буравченко С. Г. - Аналіз підвищення енергоефективності на основі розрахункових досліджень моделей малоповерхових будинків (2013)
Волков С. С. - Програма розвитку ООН в Україні в сфері впровадження програм енергоефективності та охорони навколишнього середовища, Козак Ю. В. (2013)
Волощук В. А. - Оптимізація теплозахисту огороджувальних конструкцій при поелементоному підході (2013)
Гавриш О. М. - Енергоефективні конструктивні рішення та матеріали в технологіях сухого будівництва (2013)
Гетун Г. В. - Новітні енергоефективні огороджувальні конструкції, Чухрай С. М. (2013)
Гетун Г. В. - Огляд ринку світлопропускаючих огороджувальних конструкцій та перспективи їх використання для підвищення енергоефективності будівель, Чухрай С. М. (2013)
Гламаздин П. М. - Результаты модернизации водогрейного котла ПТВМ-30, Гламаздин Д. П. (2013)
Довгалюк В. Б. - Аналітичні дослідження макроструктури струминних течій для розрахунку енергоефективних систем повітророзподілення, Мілейковський В. О. (2013)
Довгалюк В. Б. - Критерії оцінки енергоефективності організації повітрообміну, Рудзинський В. О., Наконечний В. І. (2013)
Довгалюк В. Б. - Енергоефективний ударно-пінний апарат для систем кондиціонування повітря, Шадура І. В. (2013)
Дрігваль Н. А. - Траєкторія руху матеріальної точки усередині вібраційного U–подібного контейнера (2013)
Дудар І. Н. - Дослідження теплофізичних характеристик утеплення конструкцій будівель та споруд, Риндюк С. В. (2013)
Желих В. М. - Визначення полів температури та швидкості повітря в приміщенні з використанням термосифонного геліоколектора, Лесик Х. Р. (2013)
Желих В. М. - Порівняльний аналіз розрахункових моделей полімерних сонячних колекторів, Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Визначення розподілу температури на поверхні резервуару біореактора в теплий період року, Фурдас Ю. В. (2013)
Желих В. М. - Експериментальні дослідження температурного режиму зони опромінення поворотними інфрачервоними обігрівачами, Шепітчак В. Б. (2013)
Задоянний О. В. - Можливості ексергоекономічного аналізу при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря, Євдокіменко Ю. М. (2013)
Захарченко П. В. - Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції, Півень Н. М. (2013)
Захарченко Ю. А. - Автоматизована система управління ефективністю енерговикористанням об’єктами галузі освіти, Соколова Н. П. (2013)
Золотова Н. С. - Інформаційна технологія перевірки знань при вивченні графічних САПР (2013)
Козак Ю. В. - Принципи енергозбереження, які застосовуються в архітектурі (2013)
Корбут В. П. - Підвищення енергоефективності теплоутилізаційних апаратів випарного охолодження в системах кондиціонування повітря, Ткачук М. О. (2013)
Кривенко О. В. - Біокліматична архітектура як явище в екологічній архітектурі (2013)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання результату коливань вантажу при аварійному обриві монтажного стропа, Колочавін Р. М. (2013)
Лисенко В. А. - Инженерная архитектоника зданий исторической фоновой застройки г. Одессы 1820-1920 гг. в условиях энергоинтеграции, Закорчемный Ю. О., Верёвкина С. Е. (2013)
Луценко И. И. - Опыт строительства подземных сооружений методом "стена в грунте" в стесненных условиях, Григорьев С. Б. (2013)
Ляшенко О. К. - Прийоми формування об'ємно-планувального вирішення енергоефективних висотних офісних будівель (2013)
Маляренко В. А. - Регулювання електроспоживання та проблеми ресурсо-, енергозбереження, Щербак І. Є. (2013)
Мартинов В. Л. - Раціональна орієнтація віконних прорізів енергоефективних будівель (2013)
Мілейковський В. О. - Пасивні сонячні системи опалення для умов тривалої хмарної погоди, Шуваєва О. Ю. (2013)
Мостовенко А. В. - Определение зависимости между формообразующими параметрами дискретной модели безмоментного покрытия (2013)
Пасічник П. О. - Аналіз властивостей текстильних матеріалів для поглинаючого елемента повітряного колектора сонячної енергії, Приймак О. В. (2013)
Підгорний О. Л. - Можливості застосування алгебраїчних торсів однакового схилу в моделюванні задач інсоляції (2013)
Предун К. М. - Вибір і обгрунтування способів передачі енергії населених пунктів України (2013)
Приймак О. В. - Метод оптимизационной поддержки новых технических решений в геоинформационной системе "Киевгаз", Гламаздин П. М., Струк О. В. (2013)
Пріщенко А. М. - Підвищення енергоефективності будинків за рахунок нових конструктивних рішень зовнішніх стін (2013)
Радомцев Д. О. - Аналіз аналітичних методів розрахунку ефективності порожнистих трубчастих світлодіодів (2013)
Ратушняк Г. С. - Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв, Степанковський Р. В. (2013)
Редько А. Ф. - Совершенствование централизованного теплоснабжения г. Харькова, Тарадай А. М., Яременко М. А., Есин Е. С. (2013)
Росковшенко Ю. К. - Індивідуальне автоматичне регулювання та облік теплової енергії в системах водяного опалення, Штиленко В. П. (2013)
Ручинська Н. М. - Теорія графів як інструмент аналізу взаємозв’язків елментів об’ємно-планувальної структри при проектуванні енергоефективного житла (2013)
Савєльєва О. В. - Тастосування інформаційних технологій при проектуванні імплантатів тазостегнових суглобів, Павлишко А. В., Цапенко Л. Ю., Мамонтова А. О. (2013)
Сергейчук О. В. - О перспективе дальнейшего увеличения теплоизоляции наружных ограждающих конструкций в Украине, Диб М. З. (2013)
Скочко В. І. - Пошук містків холоду у вузлах будівельної конструкції на основі спеціальних інтерполяційних функцій (2013)
Хагенедер К. - Будівництво в час енергетичної ери. Як енергія змінює будівлі? Як енергія змінює світ? (2013)
Хазін В. Й. - Енергозберігаючі заходи при проектуванні й експлуатації тваринницьких будівель, Кошлатий О. Б., Нестеренко С. В. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Информационная поддержка проектов энергосбережения, Подаенко М. Ю., Фоменко Г. В. (2013)
Чабаненко П. Н. - Пути снижения энергозатрат в жилищной отрасли, Керш В. Я. (2013)
Чередник Е. В. - KINGSPAN IPN-nano™-новое поколение теплоизоляционных материалов для сендвич панелей (2013)
Четверіков Ю. В. - Конкурс "Solar Decathlon KNUCA” як складова підготовки фахівців архітектурно-будівельної галузі, Кащенко Т. О., Селиванов О. І. (2013)
Чорноморденко Є. І. - Концептуальний аналіз існуючих енергоощадних технологій в еко-архітектурі: системний підхід (2013)
Шатохин В. М. - Сравнение прямолинейной и криволинейной (оптимальной) лопаток роторного грунтометателя, Семкив О. М., Попова А. Н. (2013)
Юрьев Д. А. - Модернизация газорегулирующего оборудования системы газоснабжения г. Киева, Ваколюк В. Н., Гламаздин П. М. (2013)
Schwarzenberger R. - Проблемы использования жаротрубных котлов большой мощности в централизованных системах теплоснабжения, Гламаздин П. М. (2013)
Ярмольчик Ю. П. - Методологические аспекты эффективного факельного сжигания комбинированного топлива, Давидович М. Н. (2013)
Пісарєв В. П. - Моделювання процесу підриву бойової колісної машини у випадку наїзду на міну (2013)
Соколовский С. А. - Обзор методов моделирования сглаживающей способности шин, Коханенко В. Б., Яковлев А. М. (2013)
Біленко О. І. - Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї (2013)
Крюков О. М. - Перспективи експериментального визначення балістичних елементів пострілу, Мудрик В. Г. (2013)
Козлов В. Є. - Опис шкал педагогічної кваліметрії методами нечіткої математики, Новикова О. О. (2013)
Анипко О. Б. - Модель функционирования комплекса бронетанкового вооружения на основе дискретных цепей Маркова, Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю. (2013)
Морозов О. О. - Багатокритеріальна оптимізація складних організаційно-технічних систем за умови невизначеності інформації (2013)
Єрмаков Г. В. - Нейтралізація електронних замикаючих пристроїв шляхом застосування потужних надширокосмугових сигналів, Майборода І. М., Власов К. В., Ірха А. В. (2013)
Єрмаков Г. В. - Просторово-часові та енергетичні характеристики циліндричних фазованих антенних решіток для функціонального ураження наземних систем зв’язку, Майборода І. М., Стаховський О. В., Ченикаєв О. В. (2013)
Обрядін В. В. - Використання ГІС-технологій в системі підтримки прийняття рішення на бій командиром стрілецької роти, Єманов В. В., Бойко П. В., Сєгінгєр Р. В. (2013)
Подригало М. А. - Модель нелінійного відведення еластичного колеса автомобіля, Клец Д. М. (2013)
Белокурський Ю. П. - Захист інформації у каналах управління підрозділами внутрішніх військ МВС України, Горбов О. М., Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Кузьминич І. В., Щербина О. О. (2013)
Топчій Р. І. - Формування підходів до системи оцінювання умов експлуатації бронетехніки шляхом впровадженння енергетичних характеристик транспортного потоку (2013)
Афанасьєв В. В. - Аналіз помилок у техніці стрільби з пістолета, Мокреєв В. І. (2013)
Літовченко П. І. - Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом, Нечипоренко В. М., Сало В. А., Іванова Л. П. (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Змістn (2013)
Фаріон І. - Руська (українська) мова на перехресті двох уній: Люблінської (1569) та Берестейської (1569) (2013)
Циганик М. - Фольклорні записи корифеїв "Руської Трійці" у збірнику Якова Головацького "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" (2013)
Белей Л. - Українське Закарпаття початку ХХІ ст. під натиском українофобії та асиміляції (2013)
Козловський В. - Українська народна історична пісня: проблема дефініції (2013)
Чікало О. - Пісні-хроніки ХХ століття: фольклорна хроніка арештів та депортацій (2013)
Качмар М. - Метаморфозний зріз українських етіологічних легенд (2013)
Люта І. - Звичаєво-обрядовий супровід народження дитини у волинян (2013)
Мовна У. - Пасічницькі замовляння українців (2013)
Радович Р. - Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі (2013)
Боса О. - Городньо-садові мотиви у народно-господарському календарі переселенців Надсяння та Холмщини (2013)
Гладкий М. - Величання господаря та господині в українських колядках (на матеріалах с. Доброгостів) (2013)
Ігнатенко І. - Придорожні хрести Полісся: функції, семантика та символіка, Нагорнюк О. (2013)
Пелех М. - Пророчий ярус іконостасу Успенської церкви у Львові поч. XVII ст. (Грибовицький іконостас) (2013)
Боярко-Долженко В. - Українське малярство пізнього середньовіччя: образність часу і простору (2013)
Тарас Я. - Дерев’яні галереї народного житла Молдови (2013)
Мовна М. - Сучасні путівники Львовом: типологія і зміст (2013)
Федина О. - Конструктивно-декоративні риси традиційних та новітніх форм верхнього одягу галичан кінця ХІХ — перших десятиліть ХХ ст. (за матеріалами колекцій одягу Музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України) (2013)
Колодко С. - Культурна деградація сучасного суспільства та способи боротьби із цим явищем (2013)
Шумська Я. - Перформанс як традиція минулого і сьогодення (2013)
Бриняк О. - Система тропів хрестинної поезії українців (2013)
Гаврилюк Р. - Особливості організації інтер’єрів театральних споруд (2013)
Дударець В. - Формування малих архітектурних форм в дизайні ландшафту (2013)
Пастух Н. - Голосильна традиція українців за безмаль двісті років (2013)
Гуляева О. Е. - Анализ влияния изменения налоговых ставок на развитие экономики страны (2011)
Юдін М. А. - Напрями вдосконалення політики енергозбереження в Україні (2011)
Якимова Л. П. - Еволюційна динаміка пенсійних систем в контексті економічних циклів (2011)
Бражникова Л. М. - Жизнеспособность системы стратегического управления финансовой деятельностью предприятий ЖКХ (2011)
Мічківський С. М. - Білінгова система обліку та аналізу розрахунків зі споживачами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, Прігунов О. В. (2011)
Мызникова М. А. - Банковский сектор Украины, как жизнеспособная система (2011)
Пернарівський О. В. - Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності, Орловська Ю. М. (2011)
Чернишова Л. І. - Банківська самоорганізація в умовах невизначеності (2011)
Рушай К. А. - Проверка гипотезы фрактальности рынка валют Украины (2011)
Прищенко А. Н. - Механизм планирования интеллектуального потенциала страховой компании (2011)
Клепікова О. А. - Прогнозування головних показників страхової компанії за методом системної динаміки (2011)
Філиппова С. В. - Методологічні підходи до класифікації інвестицій, Балан О. С. (2011)
Запоточний В. І. - Особливості прийняття управлінських рішень щодо інвестиційних та інноваційних процесів в Україні (2011)
Запоточний А. І. - Особливості ф’ючерсного контракту як інструменту строкового ринку (2011)
Філиппова С. В. - Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії "Фінансово-господарський контроль ”, Балан А. А. (2011)
Мацкевич Ю. И. - Эффективные механизмы финансового мониторинга в системе стратегического управления предприятием (2011)
Масленніков Є. І. - Управління орендними операціями та їх облік на підприємствах машинобудування (2011)
Ліганенко І. В. - Модель формування організаційно-економічного механізму розвитку виробничого підприємства при необхідності формування сервісної мережі (2011)
Забарная Э. Н. - Методический подход к формированию инновационной стратегии машиностроительного предприятия (2011)
Коваленко О. М. - Особливості формування інноваційної стратегії машинобудівного підприємства (2011)
Соколовська З. М. - Імітаційне моделювання бізнес-процесів складних економічних систем (2011)
Меркулова Т. В. - Использование имитационного моделирования для анализа кредитного риска, Биткова Т. В. (2011)
Руденский Р. А. - Имитационное моделирование и интегральная оценка уровня финансовой безопасности предприятия, Храпкина В. В., Годовась А. Н. (2011)
Жерлицын Д. М. - Моделирование расходов функционирования и развития в управлении финансовой системой предприятия (2011)
Мардарь О. В. - Моделювання процесу оцінювання пропозиції у рамках проведення процедури відкритих торгів (2011)
Кравченко О. А. - Моделювання операційної системи управління виробництвом "ТОЧНО В СТРОК” (2011)
Григорук П. М. - Інформаційна технологія як інструмент підтримки прийняття маркетингового рішення (2011)
Яценко М. С. - Управління витратами та тарифами з надання інфокоммунікаційних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій, Бут Н. В. (2011)
Лысенко Ю. Г. - Синтез структуры информационно-аналитического комплекса налогового администрирования, Захарченко В. Ю. (2011)
Журан Е. А. - Оценка конкурентоспособности предприятия с использованием современных информационных технологий, Абаза И. О. (2011)
Скрыпник О. А. - Моделирование системы поддержки принятия решения в процессах внедрения систем информационного обеспечения (2011)
Омельченко О. С. - Інтегральний підхід до побудови організаційно-економічного механізму реструктуризації (2011)
Хмельов О. Г. - Нейромережеві технології в системах автоматизованого контролю знань (2011)
Середюк В. Б. - Застосування нейромережі та нечіткої моделі для визначення кредитоспроможності позичальника (фізичної особи) (2011)
Дунаєва Т. А. - Сезонне коригування часових рядів, Черномордов А. В. (2011)
Соколова Н. А . - Применение энтропийного принципа максимума при формировании субъективных предпочтений, основанных на субъективной информации, Иванов С. Н. (2011)
Захарченко Н. В. - Формування політики зайнятості населення на основі методу програмування (2011)
Філатова Т. В. - Формування механізму підготовки кадрів з економічної безпеки для господарюючих суб’єктів, В’язовська К. М. (2011)
Волощук Л. О. - Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу, Ганєва К. П. (2011)
Моісеєнко О. П. - Оцінка показників діяльності вищого навчального закладу в процесах прийняття управлінських рішень (2011)
Беленко Д. В. - Механизм трансформации организационной структуры ВУЗа в условиях инновационной экономики (2011)
Любченко В. В. - Адаптивні перетворення моделі предметної області навчального курсу (2011)
Колодяжний В. М. - Досвід і перспективи викладання дисципліни "Імітаційне моделювання” для технічних і економічних спеціальностей, Ніколаєва О. Г. (2011)
Башинська І. О. - Створення механізму просування нових будівельних товарів на ринок (2011)
Сербов М. Г. - Пошук оптимального рішення розвитку водного басейну на основі моделювання економіко-екологічної ситуації (2011)
Глушко М. - Дослідження традиційного будівницва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX — початок XXI ст.) (2013)
Пуківський Ю. - Звичаї та повір’я українців Волині, пов’язані з церковною службою на Великдень (2013)
Радович Р. - Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму (2013)
Байкєніч Д. - Кількість та місця розселення депортованих українців Польщі у східних областях УРСР (др. пол. 1940-х рр.) (2013)
Тарас Я. - Кам’яні огорожі і ворота молдавської садиби (2013)
Михайлюк Н. - Жіночі василіянські монастирі Вознесіння та Переображення Господнього в Рогатині: історія, іконографія та сницарсько-малярські особливості внутрішнього облаштування церков (2013)
Бойко І. - Становлення етноекології та її перспективи в українській науці (2013)
Ликова О. - Типологічний аналіз української глиняної іграшки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2013)
Пахолок І. - Етнографічна специфіка троїцьких рослин (2013)
Тарнавський Р. - Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність (2013)
Козакевич О. - Професійний трикотаж в Галичині кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: тенденції розвитку, осередки, асортимент, художні особливості (2013)
Дядюх-Богатько Н. - Типологія зброї на Гуцульщині (художні особливості) (2013)
Гах І. - Співпраця Миколи Федюка та Михайла Осінчука з Національним музеєм у Львові (2013)
Скринник-Миська Д. - Роман Яців: відроджуючи втрачені смисли (2013)
Тихонюк О. - Художні особливості витинанки українських професійних митців (2013)
Молинь В. - Український відділ Галичини на виставці в Одесі (2013)
Стефанишин Л. - Український стиль в облаштуванні міських помешкань Галичини 1920—1930-х років (2013)
Федорук В. - Живопис Святослава Гординського 1920—1940-х рр.: до питання авторської методології (2013)
Шепеть Т. - Плакат у творчості Євгеніуша Гета Станкевича (2013)
Смирний Ю. - Алімпій плюс Пікассо — що це? (Іконісторіософські міркування, викликані деякими пластико-генеалогічними увагами) (2013)
Голубець Г. - Виставки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у 2012 році (2013)
Харчишин О. - Нова фольклористична праця про лемків і Лемківщину (2013)
Кирчів Р. - Небуденна праця (2013)
Харчишин О. - Вечорничні пісні-парованки українців півночі Молдови: локальне, регіональне, загальнонаціональне (2013)
Радович Р. - Специфіка вибору та заготівлі будівельної деревини на Західному Поліссі (2013)
Дяків В. - Народна релігійність українців в умовах більшовицької окупації 1920-х років (2013)
Котляр Є. - До вивчення зниклих єврейських божниць. Дослідження Єлизавети Левитської розписів дерев’яної синагоги у Михалполі, 1930 р. (2013)
Конопка В. - Ареальна характеристика традиції колядування під час жнив в Україні (2013)
Никорак О. - Локальна особливість художнього вирішення гуцульських запасок (2013)
Тарас Я. - Кам’яні галереї молдавського житла (2013)
Серебрякова О. - "Дядьку, як вас звати?" (перший зустрічний передвісник імені судженого) (2013)
Сиряміна Н. - Архітектурно-просторовий феномен печерного ансамблю Прийма: північна модель Мальтійських мегалітичних храмів (2013)
Волошин М. - Любов Суха — дослідниця народних промислів українців Східних Карпат (до 25-ліття з дня смерті) (2013)
Франко А. - Етнографічні та краєзнавчі матеріали в музеї Івана Франка в Калуші, Франко О. (2013)
Бакович О. - Засоби вираження мистецьких стилів в іконописі другої половини XVIII ст. на Західному Поділлі (2013)
Штанько К. - Типологічні схеми у дослідженні феномену синестезії (2013)
Кузюра О. - Спеціальні об’єкти високогір’я: динаміка розвитку. Системний аналіз (2013)
Янчук Ю. - Особливості графічного мистецтва Ростислава Глувка (2013)
Одрехівський В. - Антропоморфізм у сучасній скульптурі (2013)
Миськів Я. - Актуальні питання навчання сучасного дизайну (2013)
Чорнопиский М. - Роздуми над прочитаним (2013)
Юрій Іванович Петунін (2012)
Клюшин Д. А. - Непараметричні методи статистичного розпізнавання образів (за роботами наукової школи Ю. І. Петуніна) (2012)
Ляшко С. І. - Узагальнені розв'язки екстремальних задач (за роботами наукової школи Ю. І. Петуніна), Семенов В. В. (2012)
Номіровський Д. А. - Узагальнені розв'язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю. І.Петуніна) (2012)
Петунін Ю. І. - Задачі розпізнавання образів в обчислювальній геометрії, Рубльов Б. В. (2012)
Алєксєєнко В. В. - Багатовимірна статистика включення (2012)
Анікушин А. В. - Діжковість передгільбертових просторів (2012)
Богаєнко В. О. - Про побудову оцінювача числа обумовленості методом базисних матриць, Кудін В. І. (2012)
Голубєва К. М. - Непараметричний критерій класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами (2012)
Покутный А. А. - Бифуркация двухточечной краевой задачи для уравнения Хилла (2012)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм знаходження довірчих меж для точки переходу моделі нелінійної сплайнової регресії (2012)
Семейко М. Г. - Змішані емпіричні випадкові марковані точкові процеси та їх застосування у сферичній стохастичній геометрії (2012)
Семенов В. В. - Збіжність проксимального алгоритму для задачі дворівневої опуклої мінімізації (2012)
Сіренко І. П. - Ефективний алгоритм обчислення p-статистики, Клюшин Д. А. (2012)
Klyushin D. A. - Screening of breast cancer using Peano curve, Shervarly D. G., Golubeva E. N., Boroday N. V., Belousova E. A. (2012)
Солдатенко В. Ф. - Історія і пам’ять: короткі суб’єктивні нотатки (2013)
Грінченко Г. Г. - Примус до праці: обриси зневолення (2013)
Гальчак С. Д. - Забутий соціум (2013)
Пастушенко Т. В. - Соціалізація у повоєнному Києві: досвід репатріанта (1945–2000) (2013)
Шевченко М. Ю. - Меморіалізація жертв нацистських переслідувань у дослідницькій та експозиційній діяльності співробітників меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни", Гедз В. А. (2013)
Антонюк Я. М. - Остарбайтери та українські націоналісти: складні взаємини (на матеріалах Волині та Західного Полісся) (2013)
Бутко С. В. - Масштаби нацистської насильницької мобілізації працездатного населення з Чернігівської області на примусові роботи до Німеччини, на території її союзників та окупованих ними інших держав у 1941–1943 рр. (2013)
Сущук О. П. - Репатріаційна політика радянських карально-репресивних органів на території Волинської області у 1944–1953 рр. (2013)
Чернявський В. В. - Особливості відображення досвіду примусової праці у щоденниках східних робітників 1942–1945 рр. (2013)
Землянська С. В. - Висвітлення теми "остарбайтерів" у музейній експозиції чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського (2013)
Еткіна І. І. - Тема примусового вивезення окупантами жителів сіл на примусові роботи на сторінках щоденника учителя с. Авдіївки Понорницького району Чернігівської області Дмитра Браженка (2013)
Лисенко О. Є. - Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам’яті (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Збереження пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.: до проблеми наукового забезпечення (2013)
Пилявець Р. І. - Пам’ять про Другу світову війну як проблема сучасного українського соціуму (2013)
Омельченко О. В. - Джерела пам’яті. За матеріалами історико-краєзнавчого альманаху "Остарбайтери: жива правда" (Рец.: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 2. Остарбайтери: жива правда – живий біль / упорядник Т. Ю. Нагайко. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 457 с.) (2013)
Штейнле О. Ф. - "Усна історія Степової України": про долі південно-українських остарбайтерів (Рец.: Усна історія Степової України / Головна редакційна колегія: П. Сохань, С. Тимченко, А. Бойко та ін. – Т. 1–9. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008–2010) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Наукове видання (2013)
Акопова Н. Ю. - Структура естетичного штучного світлового середовища інтер'єрів - цілі, напрямки, взаємозв'язки його формування (2012)
Барвенко В. И. - "АРТ БУК" как полигон для творческих экспериментов студентов-дизайнеров (2012)
Бердинських С. О. - До рівняння порівняльного аналізу змісту програм наукових спеціальностей "технічна естетика" (05.01.03) і "дизайн" (17.00.07) (2012)
Булгакова Т. В. - Візуальна складність силуету міста (2012)
Гореленко А. О. - Влияние термических нагрузок на геометрическую целосность дорожного покрития, а также варианты прогноза и моделирование геометрических деформаций магистралей дорог (2012)
Даниленко В. Я. - Особливості моделювання поверхонь екологічних коридорів (2012)
Данієлян А. Є. - Фактори, які впливають на розробку геометричної моделі об'єктів еко-архітектури (2012)
Зайцев А. Н. - Некоторые архитектурно-конструктивные проблемы высотных зданий (2012)
Ісмаілова Н. П. - Комп'ютерний дизайн спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію, Ахмаметьєва Г. В. (2012)
Ковалев Ю. Н. - Передача субьективного прострнства в живописи, Ницын А. Ю. (2012)
Ковалев Ю. М. - Паркова зона у центрі Києва: оцінювання та перспектива розвитку, Буравська А. Р., Матющенко Н. В., Шевель Л. В., Шинкарчук І. В. (2012)
Кокоч М. В. - Моделювання фактичного затуляння в залі кінотеатру з ламаними в плані рядами місць, Пугачов Є. В. (2012)
Колочавін Р. М. - Розрахунок параметрів коливальних рухів вантажу при аварійному обриві стропа (2012)
Кошева В. О. - Енергогенеруючі будівлі та фактори, що впливають на прийняття рішень в сучасній архітектурі (2012)
Кузнецова И. А. - К вопросу о средствах дизайн-проетирования визуальной рекламы на трансторте в Украине (2012)
Кузнецова І. О. - Застосування кольорової гамми комп'ютерних ігор в інтере'єрах торгово-розважальних комплексів, Мараховський А. А., Вишневська О. В. (2012)
Ли В. Г. - Дизайн книги Э. Успенского "Стихи для детей", Аббасов И. Б., Горбач Е. Г. (2012)
Максименко А. Е. - Роль графики в профессиональной подготовке будущих дизайнеров (2012)
Марков В. А. - Дифференциация исторической площади Таганрога (2012)
Мельник В. А. - Основні конструктивні принципи для забезпечення сейсмостійкості висотних будівель (2012)
Михайленко В. Є. - Стилізація природних форм у графічному дизайні та рекламі: формотворчі аспекти, Прищенко С. В. (2012)
Нагаева З. С. - Сравнительный анализ развития учереждений архитектурно-художественного образования в России и Украине. Исторический аспект, Шалошвили Н. Г. (2012)
Олійник О. П. - Методика просторового аналізу в дизайні міського середовища (2012)
Петровський М. С. - Особливості впливу функціональної складової на формотворення спеціальних об'єктів (2012)
Петрушевський А. О. - Геометричні залежності при комп'ютерному проектуванні вітражів (2012)
Плоский В. О. - Розвиток просторової уяви як графічна технологія, Проневич В. С., Йосипчук І. А. (2012)
Ручинська Н. М. - Формування моделі енергобалансу будівлі (2012)
Семкив О. М. - Исследование движения частицы грунта по лопатке с профилем оптимальной формы в поле центробежных сил инерции, Шатохин В. М., Попова А. Н. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського