Бойчук А. А. - Прогнозування подій за допомогою математичних методів та моделей, Бойчук В. О., Бойчук М. В. (2015)
Караульна О. М. - Теоретичне осмислення патріотизму як суспільно-історичного явища на матеріалах праці Д. Донцова "Дух нашої давнини" (2015)
Кучерук М. С. - Розвиток громадянського суспільства в Україні (1961–2014). Спроба періодизації (2015)
Фицик І. Д. - Правобережна шляхта в релігійно-конфесійному просторі регіону (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) (2015)
Храмцова І. А. - Трансформація редакційної політики та змістовно-тематичного спрямування українських журналів часів перебудови (2015)
Жолонко Т.В. - Американсько-кубинські відносини після звершення "холодної війни" (1991–2015 рр.) (2015)
Погромський В. О. - Особливості кадрової політики Американської адміністрації допомоги в Росії за часів голоду 1921–1923 рр (2015)
Тригуб О. П. - Діяльність Канади в Організації американських держав (1990–2015), Кабаєва А. І. (2015)
Тригуб П. М. - Розвиток курдської проблеми в Туреччині, Лукіна Т. І. (2015)
Тригуб П. М. - Референдум у Шотландії 2014 року, Новохижна А. О. (2015)
Тригуб П. М. - Військова операція проти ІДІЛ: 2014–2015 рр. (2015)
Пушкін І. О. - Нацыянальныя меншасці ў грамадска-палітычных пераўтварэннях у рэспубліцы беларусь (1991–2012 гг.) (2015)
Туряниця І. А. - Литва 1988–1991 рр.: віхи та події "забігу до незалежності" (2015)
Стєкольщикова А В. - Тенденції розвитку сепаратизму в Іспанії на початку ХХІ ст., Хмель А. О. (2015)
Гайдай О. М. - Родинний герб Харитоненків як історичне джерело (2015)
Косов А. П. - Политика США в отношении Китая в постбиполярный период: российская историография проблемы (2015)
Левченко Л. Л. - Передумови та причини заснування єврейських архівів у Німеччині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2015)
Морозова О. С. - Становлення й діяльність Центру східноєвропейських досліджень (Studium Europy Wschodnej) Варшавського університету (з нагоди 25-річчя Східної літньої школи) (2015)
Хмель А. О. - Історичний контекст європейських впливів на розвиток Миколаївщини (2015)
Вовчук Л. А. - До ювілею Петра Микитовича Тригуба (2015)
Титул, содержание (2015)
Шиян П. Л. - Синтез летких органічних домішок спирту при переробці зернової сировини, Мудрак Т. О., Боярчук Я. А. (2015)
Тюрікова І. С. - Розроблення технології смузі на основі топінамбура з використанням волоського горіха, Пересічний М. І., Рогова Н. В. (2015)
Одарченко М. С. - Удосконалення системи управління якістю на вітчизняних рибопереробних підприємствах, Сергієнко А. О., Одарченко А. М., Малкова А. А. (2015)
Капрельянц Л. В. - Розробка технології сиров’ялених ковбас з використанням зернового біопродукту, Шлапак Г. В., Бужилов М. Г. (2015)
Капліна Т. В. - Обґрунтування умов емульгування рідких харчових систем у вихровому шарі феромагнітних частинок, Положишникова Л. О., Молчанова Н. Ю. (2015)
Попова С. Ю. - Оптимізація процесу попередньої активації дріжджів, Никифоров Р. П., Слащева А. В. (2015)
Ал-Хаддад Дж. А. - Разработка технологии 9-сукцинил-8-декеновой кислоты, Киселёва-Логинова Е. В., Попов Е. В. (2015)
Мальований М. С. - Вплив гідродинамічної кавітації на біологічні об’єкти, Никифоров В. В., Синельніков О. Д., Харламова О. В., Бунько В. Я. (2015)
Гринишин О. Б. - Методи одержання бітумів з залишків переробки важких нафт, Хлібишин Ю. Я., Нагурський О. А., Нагурський А. О. (2015)
Питак И. В. - Исследование процесса термического разложения мелкодисперсного карбонатного сырья и некоторых свойств продукта обжига, Шапорев В. П., Васильев М. И. (2015)
Рябчиков М. Л. - Динаміка проникнення технічних рідин через елементи спецодягу (2015)
Щуцька Г. В. - Експрес методика визначення коефіцієнтів дифузії фрактальних матеріалів (2015)
Козарь О. П. - Оцінка захисних властивостей шкіряних матеріалів, отриманих з використанням екобезпечних мінеральних композицій (2015)
Abstracts and References (2015)
Зеркаль М. М. - Періодизація історії вищої освіти України та практика існування філій у роки незалежності України, Сірий Ю. М. (2016)
Котляр Ю. В. - Південноукраїнське повстанство у творчості Юрія Яновського (2016)
Лозко Г. С. - Історія "Родового Слов’янського віча" (2003–2015) (2016)
Міронова І. С. - Мовна політика в навчальних закладах національних меншин Півдня України у 1920–30-ті рр. (2016)
Хомутовська І. І. - Українська РСР у світовому господарстві (1985–1991 рр.) (2016)
Шевченко Н. В. - Вплив урбанізації на розвиток нотаріату Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст (2016)
Ярошенко С. О. - Повстанський рух українців у "особливих" радянських таборах (1953–1954 рр.) (2016)
Висоцька Г. В. - Духовно-лицарські ордени в середньовічній Європі (2016)
Іванов О. В. - Китайсько-американські відносини: за часів Мао та після (1972–2014 рр.) (2016)
Компанієць О. В. - Державобудівництво у державах, що втратили дієздатність (2016)
Підберезних І. Є. - Роль Південно-Східної Азії в стратегії Сполучених Штатів Америки щодо Китаю (2016)
Селіванова-Зеркаль І. О. - Інтеграція до Європейського Союзу сільського господарства Польщі (1989–2003 рр.) (2016)
Морозова О. С. - Iдея незалежної України в діяльності Єжи Гедройця (2016)
Шевченко Н. В. - 2000 км. історичної спадщини (2016)
Шостак В. М. - Ідеологія державотворення в контексті проблеми культурної ідентичності України (2016)
Коваль Г П. - Склад Ізмаїльської комунальної ради і міської управи та її діяльність у галузі торгівлі у 1878–1917 рр. (2016)
Левченко Л. Л. - Архіви Миколаївщини у контексті архівної історії України 1917–1925 рр. (2016)
Radoynova D. - Sacral settlement – adjacent topoi in Middle Strandzha – real and virtual ethnic assemblies, Koprinarov B. (2016)
Животовська В. В. - Конференція "Військова історія Північного Причорномор’я: від найдавніших часів до сьогодення", Чернявський В. В. (2016)
Жихарев С. - Государственная поддержка европейских фермеров сокращается (2016)
Квоты исчерпаны? (2016)
Різничук І. - Годівля корів за інтенсивної технології виробництва молока (2016)
Бойко Ю. - Племенное скотоводство — гарантия прибыли (2016)
Підпала Т. - Племінна цінність бугаїв-плідників за розвитком поєднаних ознак у їхніх дочок, Бондар С. (2016)
Войтенко С. - Відтворювальна здатність свиней залежно від породи та племінного господарства (2016)
Байер Е. - Откорм хряков как альтернатива кастрации (2016)
Памяти Саенко Екатерины Николаевны (2016)
Пиріг Р. - Організація продовольчої справи (2016)
Титул, содержание (2015)
Педько І. А. - Неокласична концепція маркетингових інформаційних систем підприємств (2015)
Клён А. Н. - Экономическая эффективность использования систем горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов, Ефременко В. В. (2015)
Калмиков О. В. - Формування механізму управління фінансовою безпекою малих підприємств (2015)
Русановська О. А. - Обґрунтування базового набору інструментів та методів логістичного контролінгу (2015)
Безугла Д. В. - Модель ефективності системного процесу технічного переоснащення виробництва (2015)
Назарова Т. Ю. - Удосконалення методичного підходу до процесу формування організаційно-економічних заходів щодо формування та використання прибутку МСБ підприємств (2015)
Савич О. П. - Удосконалення системи продажу автомобілів на глобальному ринку (2015)
Лизунова О. М. - Розробка механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості України (2015)
Мілька А. І. - Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації (2015)
Полубєдова А. О. - Діагностика функціональної гармонійності трудового колективу (2015)
Плахотнік О. О. - Теоретичні засади формування механізму комерціалізації інноваційних технологій (2015)
Ахмедов Р. Р. - Методи і моделі розвитку інноваційних технологій в маркетингу великих підприємств (2015)
Корниец Т. Е. - Оценка вероятности простоя транспортных средств при изменяющихся условиях портового производственного процесса (2015)
Vdovenko N. - The experience of agri-food market regulation in the European Union under globalization, Shepelev V. (2015)
Кваша Т. К. - Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток (2015)
Abstracts and References (2015)
Токер А. - Молочное козоводство (2016)
Рыбная промышленность Вьетнама перенесла серьезный упадок в 2015 году (2016)
Палій А. - Інновації у дослідженні впливу доїльних систем на соски вимені корів (2016)
Порошинська О. - Вплив незамінних амінокислот на продуктивність перепелів породи Фараон (2016)
Кролики-великаны: описание популярных пород (2016)
Грищенко А. - Критерии диагностики состояния животных, Гируцкий И., Сеньков А., Марышев В., Чумаков В. (2016)
Лаврів П. - Застосування нанопрепарату для профілактики сальмонельозу у телят (2016)
Пунько А. - Производство высокобелковых кормовых добавок, Хруцкий В., Иванов М. (2016)
Як правильно годувати козенят (2016)
Точность оценки качества сырья – залог экономической эффективности кормов (2016)
Польовий Л. - Інновації у галузі тваринництва (2016)
Україна пожвавила торгові відносини з Китаєм та Індією (2016)
Рожки да ножки. Что происходит в отечественном животноводстве (2016)
Мартыненко Ю. - Рынок бьет хвостом: Почему Украина зависима от импорта рыбы (2016)
Палій А. - Визначення мийної дії розчинів для очищення молокопровідних систем (2016)
Rozbytska Т. - Environmental risks and factors in the production of dairy products, Sukhenko V. (2016)
Польовий Л. - Яловичина від надремонтних теличок, Ліцький В. (2016)
Васильковская Т. - Сохраним пчел — сохраним жизнь (2016)
Kulchytska A. - Pulmonary gas exhance of bull-calves and heifers of ukrainian black-speckled dairy breed at different ages (2016)
Давиденко В. - Собакововк чи вовкособака (2016)
Mazurkevych A. - Biological activity of multipotent stem cells of horses depending on the method of obtaining of mononuclear cell from bone marrow aspirate, Maliuk M., Kovpak V., Kharkevych I. (2016)
Різничук І. - Відгодівля поросят живою масою 40-70 кг за інтенсивного виробництва свинини, Лимар В. (2016)
Хамон по-українськи: як з кучерявих свиней зробити іспанський делікатес (2016)
Лощихін О. М. - Роль військових судів в реформуванні судової системи сучасної України, Шевченко А. Є. (2015)
Боршуляк І. І. - До теми служби в органах прокуратури як різновиду державної служби (2015)
Веприцький Р. С. - Поняття "правовий статус особи" в теоритично-правовій літературі (2015)
Мірошниченко Ю. Р. - Проблеми конституційно-політичної дієздатності неповнолітніх громадян України, як складової Українського народу (2015)
Нестор В. Р. - Акти конституційних судів в Україні та Литовській Республіці (2015)
Гусаров С. М. - Правозастосування в сфері законодавчої та нормотворчої діяльності (2015)
Попова С. М. - Особливості юридичної відповідальності військових службових осіб гарнізону, Остапенко І. О. (2015)
Шаповалова І. О. - Службова-бойова діяльність сил охорони правопорядку у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект (2015)
Бурденюк В. М. - Засади та принципи діяльності національної поліції України (2015)
Пузирний В. Ф. - Щодо судового контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань (2015)
Пономарьов С. П. - Поняття та сутність сектору безпеки (2015)
Литовченко О. В. - Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають у судовій системі (2015)
Остафійчук Г. В. - Форми застосування технічних засобів у кримінальному провадженні (2015)
Грицюк І. В. - Запобіжні заходи в системі заходів процесуального забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні (2015)
Веприцький Р. С. - Загальна характеристика факторів, що впливають на злочинність в регіоні (2015)
Полегенька О. Р. - Суб'єкт військових злочинів за кримінальним кодексом України (2015)
Воскресенська І. В. - Об'єкт злочину при примушуванні до вступу у статевий зв'язок (2015)
Коропецька С. О. - Зразки, що відбираються для експертизи: їх юридична природа та сучасне розуміння (2015)
Кисляк Н. С. - Порядок проведення підготовчої частини судового засідання у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Литвин С. Й. - Окремі питання щодо припинення чинності виключних майнових прав на твір (2015)
Куренда С. В. - Окремі корупційні ризики при веденні державного земельного кадастру та їх мінімізація (2015)
Ратушна Б. П. - Вимоги до незалежного мотивування судових рішень в цивільному процесі України (2015)
Нестеренко А. С. - Етапи реформування вітчизняної фінансової системи держави (2015)
Сідор М. І. - Особливості правового статусу учасників бюджетного процесу на першій стадії бюджетного процесу (2015)
Савченко А. О. - Поняття, значення та система адміністрування податків в Україні (2015)
Харчук О. О. - Правове регулювання прав і обов'язків сторін у міжнародних морських перевезеннях (2015)
Брагіна М. О. - Конвенційне регулювання визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах на території країн ЄС (2015)
Чабан О. М. - Місце міжнародного приватного права в правовій системі України (2015)
Шувальська Л. Р. - Суд присяжних як форма народовладдя у демократичній державі (2015)
Бернюков А. М. - Юридична кваліфікація як герменевтичний акт (2015)
Малаш С. М. - Сутність взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади (2015)
І Львівський форум з кримінальної юстиції "Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи" (2015)
Ільков В. В. - Розвиток системи адміністративного судочинства в Україні з урахуванням джерел права зарубіжних країн під час здійснення конституційної реформи в Україні (2015)
Фріс П. Л. - Конституційні основи політики у сфері бородьби зі злочинністю (2015)
Оголошення (2015)
Несправа Н. В. - Этика истины в эпоху техногенной цивилизации и информационного общества (2016)
Плаксина О. И. - Интегративные функции феномена образования и их влияние на устойчивое развитие современного общества (2016)
Поліщук Н. В. - Виховання прогресивної ментальності молоді в умовах цивілізаційних змін за впливу інформаційно-високотехнологічного прогресу (2016)
Рябокляч В. В. - Послання нащадкам: світ його ловив… (2016)
Ходус Е. В. - Приватность как конвенциональный концепт: к обоснованию исследовательской стратегии (2016)
Чернишов В. В. - Філософія і здоровий глузд (2016)
Карпенко С. Р. - Социально-философские практики успеха (2016)
Іщенко І. В. - Характер взаємосприйняття політичної системи і оточуючого середовища як критерій політичної безпеки (2016)
Haydanka Y. I. - Central Executive Bodies in the Czech Republic during the Decentralization and Regionalisation Processes (2016)
Бадер А. В. - Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі (2016)
Вонсович О. С. - Перспективи врегулювання конфлікту в Сирії у контексті загострення російсько-американських відносин (2016)
Архипова А. А. - Гендерная мимикрия в повседневности: примеры визуальной аналитики женского макияжа (2016)
Хобта С. В. - Вивчення масової свідомості та її динаміки в соціологічному дослідженні (2016)
Cопко Р. І. - Система потреб людей похилого віку (специфіка і сутність) (2016)
Ігнатенко М. М. - Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін (2016)
Тарасов В. В. - Повсякденне життя у таборах переміщених осіб в окупованій Німеччині (за матеріалами журналу "ДіПініада", 1946-1947 рр.) (2016)
Костюк О. А. - Відносини Україна–НАТО у російській суспільно-політичній думці у 1990-х рр. (2016)
Висоцький О. Ю. - Рецензія на монографію: Савойська С.В. "Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри: монографія" (2016)
Пам’яті вченого (2012)
Крисоватий А. - Антропологізм дивергенції теорії преференційного оподаткування (2012)
Десятнюк О. - Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави (2012)
Кміть В. - Особливості пільгового режиму оподаткування для вітчизняної ІТ-галузі України (2012)
Сидорович О. - Концептуалізація парадигм фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання (2012)
Василевська Г. - Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні (2012)
Фільо М. - Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат (2012)
Янусь І. - Прагматизм діяльності митних органів щодо протидії порушенню митних правил (2012)
Кравчук Н. - Глобальні фіскальні розриви і дисбаланси: інституційні та дистрибутивні ефекти (2012)
Карапетян О. - Проблеми оцінки боргової стійкості України (2012)
Яремчук О. - Наукова полеміка з питань теоретичної концептуалізації фінансової безпеки підприємства (2012)
Черватюк М. - Вплив державної фінансової політики на розвиток малого бізнесу (2012)
Білоус І. - Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпечення її подолання (2012)
Кваша Т. - Прагматизм формування державного реєстру інвестиційних проектів (2012)
Дмитрів В. - Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України (2012)
Бучковська Я. - Теоретичні основи фінансування дошкільної освіти (2012)
Лубкей Н. - Практика та проблематика бюджетного кредитування в Україні, Крамарчук С. (2012)
Дишкант О. - Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи (2012)
Коломийчук Н. - Сучасні реалії та проблеми аудиту ефективності (2012)
Шаварина М. - Видатки бюджету Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійної системи (2012)
Петрушка О. - Механізм призначення пенсій державним службовцям (2012)
Маркович Г. - Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів (2012)
Коваль С. - Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика (2012)
Луцишин О. - Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок, Климчук О. (2012)
Федірко М. - Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу (2012)
Кострач Л. - Новітній інструментарій українського ринку цінних паперів (2012)
Фрадинський О. - Становлення морської митної варти в Російській імперії(ХVIII-XX століття), Машко А. (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Булгаков В. М. - Дослідження вібраційних процесів при основному обробітку ґрунту, Свірень М. О., Кісільов Р. В., Орищенко С. Б., Лісовий І. О. (2015)
Кувачов В. П. - До питання вибору шин спеціалізованих ширококолійних засобів сільськогосподарського призначення (2015)
Кувачов В. П. - Стабілізація тягових навантажень чизельно-полицевого робочого органу для основного обробітку ґрунту в системі колійного та мостового землеробства, Теслюк Г. В. (2015)
Глущенко В. В. - Експериментальне дослідження параметрів стійкості та динамічності автомобільних цистерн в дорожніх умовах, Подригало М. А., Клец Д. М., Дубінін Є. О., Абрамов Д. В. (2015)
Антощенков Р. В. - До визначення кінематичних зв’язків, кутів і швидкостей коліс трактора класичної компоновки при повороті (2015)
Антощенков Р. В. - Аналіз буксування движителей машинно-тракторного агрегату, Кашин Д. В. (2015)
Дубинин Е. А. - Математическое моделирование движения шарнирно-сочлененного колесного средства транспорта по неровностям, Полянський А. С., Руднев Ю. И. (2015)
Болтянський В. М. - Стан ресурсної забезпеченості підприємств АПК на прикладі Запорізької області, Мітков Б. В., Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І., Шульга О. В. (2015)
Болтянський В. М. - Метод визначення оптимального терміну збирання зернових, Мітков Б. В., Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І., Шульга О. В. (2015)
Чижиков І. О. - Результати досліджень з дотримання заданої глибини садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу (2015)
Артьомов М. П. - Керованість і стійкість руху ґрунтообробних мобільних сільськогосподарських агрегатів моделюванням парціальних прискорень (2015)
Теслюк Г. В. - Обґрунтування технологічного процесу та параметрів копача цибулевих культур, Волик Б. А., Чижиков О. І. (2015)
Кюрчев С. В. - Конструктивные особенности установки для охлаждения и сушки зерна активным вентилированием, Верхоланцева В. А. (2015)
Скляр О. Г. - Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в південній степовій зоні України, Зоря М. В. (2015)
Дереза О. О. - Дослідження інерційних приводів для сільськогосподарських машин, Дереза С. В. (2015)
Паніна В. В. - Побудова номограми для визначення режимів вібронакатування золотників, Новік О. Ю. (2015)
Паніна В. В. - Спосіб відновлення гільз циліндрів з використанням ФАБО, Дашивець Г.І . (2015)
Дашивець Г. І. - Контроль технічного стану двигунів методом спектрального аналізу моторного мастила, Новік О. Ю. (2015)
Братишко В. В. - Дисипація енергії у каналі гвинтового гранулятора кормів (2015)
Вороновский И. Б. - Надежность систем капельного орошения плодових насаждений, Назарова О. П. (2015)
Рубців М. О. - Дослідження переміщення ґрунту з садженцем коливальним розпушувачем викопувального плуга, Матковський О. І. (2015)
Горобець В. Г. - Комп’ютерне математичне моделювання процесів тепло- і масопереносу при вентиляції повітря в птахівничих приміщеннях, Трохоняк В. І. (2015)
Антипов Є. О. - Енергозберігаюча система теплопостачання на базі сезонного акумулятора теплоти (2015)
Кулагін Д. О. - Критерій керування переміщенням автономних рухомих електротехнічних комплексів, Андрієнко П. Д. (2015)
Кашкарьов А. О. - Система керування елеваторним комплексом з функцією моніторингу на основі сіток Петрі (2015)
Бойко С. Б. - Метод втручання теплових стаціонарних полів у двушаруватих конструкціях (2015)
Надикто В. Т. - Застосування МНК для визначення параметрів раціональної функції, Величко О. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кириченко Г. І. - Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу (2015)
Єріцян Б. Х. - Задача аналізу оптимізації геометричних розмірів лінійного двигуна нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Петренко Ю. А. - Построение матриц нечеткого соответствия при синтезе системы офисов по управлению программами (2015)
Мирошник М. А. - Проектирование интеллектуальной системы мониторинга объектов транспортной инфраструктуры (2015)
Бабаев М. М. - Нейросетевая модель контроля рабочего состояния исполнительного устройства стрелочного привода переменного тока в реальном времени, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Пахомова В. М. - Можливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці (2015)
Осовик В. М. - Векторна модель автоматизованого управління процесами експлуатації парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів (2015)
Петренко Т. Г. - Нечеткая муравьиная система для решения задачи о рюкзаке, Тимчук О. С., Куценко Д. Д. (2015)
Киман А. М. - Удосконалення технології організації групових поїздів оперативного призначення на основі синхронізації графіку руху на станціях обміну груп вагонів (2015)
Ананьева О. М. - Прием сигналов АЛСН в условиях действия двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г. (2015)
Махно Т. А. - Параметризация схем обработки УЗИ сонных артерий при помощи эволюционных алгоритмов (2015)
Асауленко І. О. - Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації, Приходько С. І., Штомпель М. А. (2015)
Омаров М. А. - Поиск способов построения информационных систем оценивания сложности ситуации в медицине и на транспорте на примере конкретных ситуаций, Цехмистро И. И., Трубицин А. А. (2015)
Кирилюк Є. - Інституційне середовище та його вплив на розвиток суб’єктів соціально-культурної сфери (2015)
Прощаликіна А. - Інноваційний розвиток України у системі показників виміру економічної безпеки (2015)
Саблук Г. - Демографічна палітра соціально-культурного життя сільського населення (2015)
Мартинишин Я. - Системний підхід в управлінні корпораціями у сфері культури, Комар В. (2015)
Солоха Д. - Теоретичне підґрунтя формування сталої соціоекономічної системи промислового регіону, Бєлякова О. (2015)
Кальна-Дубінюк Т. - Методологічні основи організації консалтингової дистанційно-операціональної навчальної системи, Кальной С. (2015)
Коваленко Є. - Ділова репутація менеджменту як ключовий чинник стратегії розвитку підприємств соціально-культурного сервісу (2015)
Вецепура Н. - Використання аналізу беззбитковості в умовах підприємств соціально-культурної сфери (2015)
Лелюк Ю. - Особливості оплати праці в закладах культури сільської місцевості (2015)
Азізов С. - Еволюція наукових поглядів на поняття "підприємництво" та його сучасна характеристика (2015)
Бриль К. - Роль свят у підвищенні економічної ефективності туристичних центрів (2015)
Харута В. - Розробка моделі оцінки та методу відбору персоналу команди проекту міських пасажирських перевезень (2015)
Алексеев А. Я. - Vermeil от В. Гюго до наших дней, Ильева Е. А. (2014)
Балацька О. Л. - Лінгвокультурна специфіка прагматичних характеристик критичних зауважень в англомовній науковій статті (2014)
Беспала Л. В. - Традиції та новації у вивченні мовних контактів (2014)
Богатырёва С. Т. - Эвфемистическая номинация смерти в англоязычной фразеологической картине мира, Лисовецкая А. С. (2014)
Васильченко Е. Г. - Вариативность немецкого произносительного стандарта сквозь призму лингвосинергетики (2014)
Великорода Ю. М. - Співвідношення між універсальним та національним рівнями прецедентних феноменів (2014)
Голик С. В. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення граматики (2014)
Гордиенко Е. В. - Особенности становления и тенденции развития англоязычной лексикографической традиции Новой Зеландии (2014)
Григораш В. С. - Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв Йоркширського діалекту (2014)
Єнікєєва С. М. - Синергетична лінгвістика як напрямок дослідження мовних явищ і процесів (2014)
Желуденко М. А. - Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности, Сабитова А. П. (2014)
Ковалюк Ю. В. - До питання про американізми в англійській фразеології (2014)
Коропецька О. І. - Квантитативний аналіз автохтонних концептів сучасного англомовного конфліктного парентального дискурсу (2014)
Коч Н. В. - Роль базових лінгвокультурних концептів давньоруської християнської аксіології у становленні колективістського типу культури (2014)
Курбатова Т. В. - Особливості політичної англомовної картини світу (2014)
Лужаница Е. И. - Основные пути и тенденции развития лексико-семантической системы ланкаширского диалекта, Сухорукова К. С. (2014)
Лужецька О. Б. - Мікротопоніми південно-західного опілля, мотивовані апелятивами на позначення способу обробітку та призначення земельних наділів (2014)
Мартінек С. В. - Опозиція us / them в англійській лінгвокультурі: засоби мовної концептуалізації (2014)
Мацегора И. Л. - Реализация диалектных особенностей русской речи в экранизациях художественных произведений 70-80-х гг. ХХ ст. (2014)
Настенко С. В. - Іконічність як першооснова художньої образності в іспанській поезії ХІІ – ХХ століть (2014)
Оксанич М. П. - Особливості порядку слів у підрядному середньоверхньонімецькому реченні (2014)
Півень А. Д. - Дослідження англійської мови в Південній Африці: історія та перспективи (2014)
Прохоров В. Ф. - Этимологический аспект лингвистической прогностик (2014)
Раєвська І. В. - Мова та діалект: італізація діалектів та діалектизація італійської літературної мови (2014)
Рогач О. О. - Лексикографічна репрезентація лінгвокультурного концепту SUN в англійській мові (на основі аналізу словникових дефініцій), Розвод Е. В. (2014)
Федоренко Л. В. - Засоби вербалізації лінгвокультурного концепту "Typisch Deutsch", Тітова С. М. (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості лінгвістичного сексизму в іспанських жартах, загадках, прислів’ях (2014)
Афанасьєва О. М. - Поведінкові стереотипи у комунікативному аспекті (2014)
Баланаева О. В. - Смысловые основы юридических терминов (2014)
Вишницька Я. С. - Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості кольоронімів у романі Дена Брауна "Код да Вінчі" (2014)
Герус В. Ю. - Гендерна специфіка креолізованих текстів малої форми, Макарук Л. Л. (2014)
Городецька І. В. - Рекламний заголовок та стилістичні засоби в ньому (2014)
Ділай І. П. - Категорія каузативності в лексико-семантичній групі ментальних дієслів англійської мови (2014)
Добжанська Н. І. - Власні назви у текстах сучасних англомовних християнських пісень, Грінченко І. В. (2014)
Дячук О. В. - Комунікативно-прагматичні особливості сучасної англомовної соціальної реклами (2014)
Зроднікова К. В. - Основні напрямки дослідження предметів штучного походження в сучасній лінгвістиці (2014)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови (2014)
Коляса О. В. - Поняття ігрового абсурду: міждисциплінарний та лінгвістичний підходи (2014)
Лисичкіна О. О. - Ескалація конфлікту в англомовному побутовому дискурсі: прагматика та просодія (2014)
Малиненко О. Є. - Особливості лінгвістичної категорізації емоцій (2014)
Малярчук О. В. - Засоби вербалізації категорії оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі політичних статей з журналу The New Yorker) (2014)
Манов О. Д. - Іллокутивний суїцид: структурно-семантичний аналіз квазіперформативів у сучасній німецькій мові (2014)
Олійник А. М. - Метакомунікативний аспект функціонування вигуків (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2014)
Павленко Н. А. - Семантические группы фразеологических единиц с имплицитно выраженным гендерным компонентом (2014)
Полєєва Ю. С. - Ритмічна будова як складова когнітивної стратегії актуалізації мовлення (на матеріалі англомовної лекції) (2014)
Приходько А. И. - Прагматическое значение оценочного высказывания (2014)
Станко Д. В. - Вираження емоцій у політичному дискурсі: функціонально-синтаксичний аспект (2014)
Тихонина С. И. - Акустические характеристики гласных как маркеры речевой экспрессии (2014)
Фесенко І. М. - Алюзія у сучасній англійській мові (на матеріалі англо-американської преси), Лукаш К. (2014)
Шахновська І. І. - Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей (2014)
Бамбура А. М. - Геотехнічні проблеми при проектуванні, будівництві та експлуатації відповідальних будівельних об’єктів, Ковальський Р. К., Дмитрієв Д. А., Дорогова О. В. (2016)
Винников Ю. Л. - Набивні палі у пробитих свердловинах: досвід і перспективи застосування, Мірошниченко І. В., Передерій М. Ф., Передерій В. М., Омельченко П. М. (2016)
Ларцева І. І. - Дослідження вононепроникності ґрунтоцементу як матеріалу протифільтраційних завіс, Петруняк М. В. (2016)
Ковальський Р. К. - Визначення осадок при розрахунку системи "Основа – пальовий фундамент – будівля" за розрахунковою схемою умовного фундаменту з врахуванням даних випробувань паль (2016)
Дубровский М. П. - Некоторые инновационные конструкторско-технологические решения причальных сооружений и палов на свайном основании, Геращенко А. В., Добров И. Ю. (2016)
Дорофеев В. С. - Комплексная модель "сооружение – свайный фундамент" для оценки сейсмостойкости многоэтажных зданий, Сорока Н. Н., Егупов К. В., Егупов В. К. (2016)
Гришин В. А. - Математическое моделирование морских гидротехнических сооружений, Руденко С. В., Гришин А. В. (2016)
Жарко Л. О. - Дослідження характеристик міцності і деформативності ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів, Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М., Чегодаєв І. С. (2016)
Самородов А. В. - Исследования несущей способности натурной многосекционной сваи методом "ONLY-DOWN", Муляр Д. Л., Табачников С. В., Герасимович Е. Н. (2016)
Самородов А. В. - Парадоксы нормативных положений и новый метод оценки эффективности комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий (2016)
Самородов А. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния свайно-плитного фундамента многоэтажного здания с помощью программного комплекса SOFISTIK, Никулин В. Б., Кротов О. В., Храпатова И. В. (2016)
Кушнер С. Г. - Совершенствование геотехнических расчетов по деформациям - залог повышения долговечности зданий и сооружений (2016)
Глуховський В. П. - Інтегральна оцінка міцності бетону стовбура палі (2016)
Кичаева О. В. - Напряженно-деформованное состояние балки-стенки с отверстиями на неравномерно деформируемом основании, Яковлев Е. А., Убийвовк А. В. (2016)
Бутенко А. А. - Управление напряженно-деформированным состоянием фундаментов крупных силосов, Кичаева О. В. (2016)
Суходоев Ю. Ф. - Аппроксимация параметров двухслойного основания свайных фундаментов из коротких забивных свай уплотнения, Твардовский И. А. (2016)
Сєдін В. Л. - Верифікація чисельної моделі будівель АЕС при динамічному аналізі системи "основа – фундамент - споруда", Загільський В. А. (2016)
Тугаенко Ю. Ф. - Упругие деформации в основании фундаментов, Марченко М. В., Логинова Л. А. (2016)
Бауск Е. А. - Сейсмические и геологические условия площадки в расчетах системы "основание – фундамент – сооружение" при динамическом воздействии, Довбнич М. М., Переяславец С. А., Загильский В. А. (2016)
Козлова Т. В. - Особенности развития осадки фундамента офисно–жилого комплекса в г. Одессе, Черкез Е. А. (2016)
Мосічева І. І. - Деякі методи інженерної підготовки та проноз осідань слабких глинистих водо-насичених основ (2016)
Бамбура А. Н. - Моделирование и расчет несущей способности по грунту свай в составе фундамента нового безопасного конфайнмента на горизонтальную и вертикальную нагрузки, Ковальский Р. К., Сазонова И. Р., Шамис Л. Б., Матченко Т. И., Фоменко А. Л., Говоров В. А., Саллюм А. (2016)
Матченко П. Т. - Визначення ступеня агресивного впливу середовища експлуатації по відношенню до гідроізоляції фундаменту, Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2016)
Матченко П. Т. - Методи попередньої оцінки залишкового ресурсу фундаментів, Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2016)
Матченко Т. І. - Методика оцінки залишкового ресурсу фундаментів за результатами моніторингу, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Матченко Т. І. - Класифікація пошкоджень, механізмів деградації і параметрів фундаментів, що знаходяться в експлуатації, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Сєдін В. Л. - Моделювання НДС основи буроін'єкційної палі, нез’єднаної з ростверком, при повторних статичних навантаженнях, Бікус К. М., Ковба В. В., Волнянський Ю. Ю. (2016)
Ландо Є. О. - Комбіновані масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним імпульсним навантаженням, Кірічек Ю. О. (2016)
Пічугін С. Ф. - Верифікація імовірнісної моделі деформації трубопроводу в особливих грунтових умовах, Винников Ф. Ю. (2016)
Пивонос В. М. - Сопоставительный анализ результатов испытания ступенчатой вдавливающей нагрузкой железобетонных забивных свай в лессовых грунтах, проведенных с замачиванием и без замачивания, Пивонос В. В., Пивонос М. В. (2016)
Сивко И. Р. - Диагностирование деформированного состояния здания с использованием автоматизированных ситем, Шокарев А. В. (2016)
Трегуб А. В. - Обоснование допускаемого давления на нелинейно-деформируемые основания фундаментов мелкого заложения в соответствии с национальными нормами и Еврокодами, Киричек Ю. А. (2016)
Рогачко С. И. - Особенности проектирования морских берегозащитных сооружений, Бааджи В. Г. (2016)
Москаліна І. М. - Фактична міцність матеріалів конструкцій будівель та споруд при їх будівництві та в стадії експлуатації, Лащенко Ю. М., Москаліна В. І., Клименко А. О. (2016)
Зоценко М. Л. - Грунтоцемент – конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд (2016)
Корнієнко М. В. - Інженерний захист лесових схилів в умовах міської забудови, Булгаков В. П. (2016)
Andrianov I. V. - Asymptotic Investigation of the Strip’s Reinforsed by Ribs Stress-straine State, Markert B., Kirichek Yu. A. (2016)
Гайдайчук В. В. - Прочность конструкций обсадных колонн под действием нагрузок гидроразрыва, Худолий С. Н., Шлюнь Н. В. (2016)
Войтенко И. В. - Анализ численного исследования показателей анизотропии активного давления неоднородного грунта (2016)
Куковальська Н. М. - Комплексні геотехнічні дослідження Андріївської церкви і пагорба в процесі ремонтно-реставраціїних робіт, Молочкова Н. М. (2016)
Найденова В. Е. - Анализ методик определения сил отрицательного трения, действующих по боковой поверхности свай (2016)
Мар’єнков М. Г. - Вплив значних нерівномірних деформацій на динамічні характеристики кам’яних будівель, Хохлін Д. О. (2016)
Поклонський В. Г. - Розрахункові методи оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій за Єврокодами, Фесенко О. А., Байтала Х. З., Круковський П. Г., Новак С. В. (2016)
Слободяник А. В. - Особенности расчета глубоководного причала типа больверк (2016)
Хонелия Н. Н. - Результаты исследований бокового давления грунта засыпки на тонкую подпорную стенку, Слободяник А. В. (2016)
Галінський О. М. - Оцінка впливу технології улаштування паль на їх якість, Марчук С. А. (2016)
Галінський О. М. - Особливості розрахунків стійкості схилу у прибережній, Грубська Л. М., Басанський В. О. (2016)
Чернухін О. М. - Вплив не врахованих факторів деформації шпунтових огороджень будівельних котлованів, Хоменко В. М. (2016)
Мєшкова І. Ю. - Про можливий вплив сил негативного тертя в баретах та палях великого діаметру, Заварзін Ю. В., Карпенко Д. А., Корнієнко М. В. (2016)
Матвєєв І. В. - Проблеми будівництва торгівельно розважального центру "Форум – Львів" та заходи і засоби їх вирішення (2016)
Мар’єнков М. Г. - Науково-технічний супровід будівництва трьохсекційного житлового будинку у високосейсмічній зоні, Богдан Д. В., Панчик О. В. (2016)
Шумінський В. Д. - Інженерний захист ділянки нового будівництва житлового комплексу на зсувному схилі в Голосіївському районі м. Києва, Дмитрієв Д. А. (2016)
Скляр А. М. - Пространственные вариации сейсмической интенсивности в сложных инженерно-геологических условиях, Пустовитенко Б. Г., Скляр А. А., Кязева В. С., Останин А. М. (2016)
Трофимчук А. Н. - Стабилизация оползней АРК, Украина, с использованием свай-шпонок, Клименков О. А., Берчун Я. О., Калюх Ю. И., Дунин В. А., Хавкин К. А., Сильченко К. В., Калюх Т. Ю. (2016)
Крысан В. И. - Применение грунтоцементных элементов на площадках с высоким уровнем грунтовых вод, Крысан В. В. (2016)
Запара В. Н. - Проколонабивные сваи и метод их возведения мобильной установкой (2016)
Головко С. І. - Крени споруд жорсткого типу (2016)
Пивонос В. М. - Поглощающий дренаж как метод понижения уровня грунтовых вод на территории застройки, Пивонос В. В., Громык С. М. (2016)
Юхименко А. И. - О методике контроля качества армирования грунтов буросмесительной технологией, Самченко Р. В., Шокарев А. В., Степура С. И. (2016)
Юхименко А. І. - Технологія підсилення основ при відновленні деформованих будівель та при реконструкції об’єктів в стиснених умовах (2016)
Шокарев Е. А. - Закрепление насыпных грунтов у подпорной стенки методом армирования вертикальными элементами повышенной жесткости, Посыпайко В. И. (2016)
Сєдін В. Л. - Про необхідність підвищення якості складу вертикальних елементів для армування основ, Бікус К. М., Андросова А. І. (2016)
Немчинов Ю. И. - Вибросейсмоизоляция зданий с помощью системы эластомерных блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Марьенков А. Н., Дырда В. И., Лисица Н. И., Агальцов Г. Н., Новикова А. В. (2016)
Проценко П. О. - Вплив аварійного замерзання/розморожування колектора теплового насосу на несучу здатність паль по бічній поверхні, Моркляник Б. В. (2016)
Кірічек Ю. О. - Планування забудови міської території з урахуванням геодинамічного моніторингу, Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С. (2016)
Кафієв К. П. - Стабілізація стійкості схилу зсувної зони, Крівєльов Л. І., Домбровський Я. І., Зінченко М. Г., Коваль С. О. (2016)
Егупов В. Ю. - Результаты натурного обследования состояния постоянной плотины Ташлыкского водоема-охладителя Южно-Украинской АЭС, Бондаренко А. И., Волкова А., Кичаева О. В. (2016)
Корнієнко М. В. - Про можливості резонансного заглиблення арматурних каркасів в буроін’єкційні палі, Голенков Г. М., Ковальчук А. В. (2016)
Корнієнко М. В. - Особливості геодезичного моніторингу будівель на плитних фундаментах, Жук В. В., Чегодаєв І. С., Поклонський С. В. (2016)
Маєвська І. В. - Вдосконалення методики визначення несучої здатності бурових паль, Блащук Н. В., Романов С. В. (2016)
Харченко М. О. - Зміцнення грунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки (2016)
Кірічек Ю. О. - Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні дорожніх одягів автомобільних доріг, Балашова Ю. Б., Дем’яненко В. В., Руденко К. С. (2016)
Москаліна І. М. - Досвід експлуатації димових труб із цегли та їх робота на деформованих основах, Лащенко Ю. М., Москаліна В. І., Клименко А. О. (2016)
Митинский В. М. - Цементация зон разуплотнения грунтов с использованием манжетных колонн (2016)
Мелашенко Ю. Б. - Про важливість захисту будинків в щільній забудові від впливу механічної суфозії грунтів на прикладі будівництва паркінга у м. Києві, Кошелєва Н. М. (2016)
Тімченко Р. О. - Улаштування підпірних стінок спеціального типу на зсувонебезпечних територіях, Крішко Д. А., Савенко В. О., Абсандзе Г. Н. (2016)
Тімченко Р. О. - Конструктивне рішення багатохвильового фундаменту-оболонки під водоскидні споруди шламосховища, Крішко Д. А., Хоруженко І. В. (2016)
Тимченко Р. А. - Методика расчёта фундаментных конструкций на подрабатываемых территориях, Кришко Д. А., Богатынский А. В. (2016)
Brovkina O. - The communicative situation of frank communication in the English family discourse, Karpenko I., Melaj A. (2015)
Goriunova M. - Methodische hauptaspekte des fremdsprachenunterrichts, Zheludenko M., Sabitova A. (2015)
Grynyuk S. - A "makeup" of foreign language acquisition in XXI century (2015)
Grytskiv A. - System aspects of term definition (2015)
Mykhaylenko V. - Grammatical and lexical correlation in translation: past perfect (2015)
Андрєєва І. О. - Методологічні основи фреймового моделювання концепту horror (2015)
Андрєєва І. О. - Вербалізація генеративного концепту reasoning (на матеріалі телесеріалу "Elementary"), Латушкіна К. О. (2015)
Артеменко І. О. - "Ідіонімічність" лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США (2015)
Афоніна І. Ю. - Структурно-семантичні особливості фразеологічної термінології ділової англійської мови (2015)
Бакуменко О. О. - Граматикалізація та функціонування преверба an- у дієсловах німецької мови XVI ст. (2015)
Басалкевич О. Є. - Нечітке моделювання асоціативних карт (2015)
Бенькевич Г. А. - Репрезентація концепту "щастя" в латинській фразеології (2015)
Бернар Г. Б. - Комунікативна спрямованість авторської ремарки англомовної драми абсурду (2015)
Білецька І. О. - Білінгвізм як основа формування полікультурної особистості (2015)
Богачик М. С. - Особливості засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі (2015)
Борисов О. О. - Структурно-композиційні особливості британського та українського телеінтерв’ю (2015)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Самооцінні висловлення презирства (2015)
Великорода Ю. М. - Інтерпретація оказіоналізмів у медійному дискурсі, Сіреджук O. Т. (2015)
Воєвутко Н. Ю. - До проблеми перекладу термінології дистанційної освіти з новогрецької мови на українську (2015)
Войтенко І. Г. - Особливості лінгвістичного представлення економічних стереотипів у англомовному дискурсі (2015)
Волкова С. В. - Моделювання міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх прозових текстів (2015)
Гаврилюк І. О. - Опозиція "свій – чужий" як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2015)
Герман Є. В. - Символізація космогонічних та природних явищ у фразеології cередньоверхньонімецької мови (2015)
Герцовська Н. О. - Вплив на свідомість людини через використання концепту кольору у рекламі, Товт О. (2015)
Головіна Н. В. - Способы образования дериватов в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной "печи" (2015)
Грибіник Ю. І. - Методологічні засади дослідження англійської геодезичної термінології (2015)
Давиденко Т. А. - Некоторые аспекты развития словообразовательной структуры английской лексики, Письменная О. А. (2015)
Дедухно А. В. - Структурно-семантичні та функціональні особливості перформативного акту побажання, Сизоненко Н. М. (2015)
Дзикович О. В. - Структурно-композиційна специфіка номінації телевізійних передач першого каналу німецького телебачення (2015)
Дзюбіна О. I. - Лінгвопрагматичний аналіз англомовних неологізмів (на матеріалі соціальних мереж "Facebook" та "Twitter") (2015)
Дмитренко О. П. - Понятійна категоризація об’єктивного світу фразеологічними одиницями сучасної німецької мови (2015)
Добровольська Д. М. - Мовна гра в рекламних слоганах: проблема відтворення в перекладі (2015)
Дорош О. О. - Аналіз метафорізованих концептів у картині світу жіночої мовної особистості (2015)
Дорошина Л. Ф. - Архетипна семантика назв квітів у художньому ідіолекті О. Довженка (2015)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація автостереотипів у німецькому фольклорі (2015)
Дяків Х. Ю. - Комунікативні девіації в інтерв’ю на матеріалі німецької та української преси (2015)
Єсипович К. П. - Вербалізація лингвокультурного концепту "васал" у французькому фольклорному дискурсі (2015)
Жихарєва О. О. - Концептуальна й оповідна структура англомовних біблійних нарацій про зрадництво (2015)
Жорнокуй У. В. - Інтерпретація бінарної опозиції "свій" – "чужий" у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала", Власенко К. О. (2015)
Завгородня А. А. - Дієслівне словоскладання в німецькій мові (2015)
Завгородня Т. А. - Особливості вираження семантичної ролі локативу у текстах публіцистичного стилю (2015)
Іванотчак Н. І. - Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі (2015)
Казимир І. І. - До питання про множинність мотивації словотвірної структури слова (на матеріалі похідних назв одягу і взуття в сучасній українській мові), Купрікова Г. В. (2015)
Карпова І. Д. - Експресивний заряд вигукових фразеологічних одиниць як основа створення імпліцитного заперечення (2015)
Качмар О. Ю. - Комунікативно-когнітивні аспекти мовної особистості (2015)
Кашуба В. С. - Освоєння лексики французького походження в англійській кулінарній терміносфері (на матеріалі вікторіанських кулінарних книг) (2015)
Кедич Т. В. - Семантична трансформація фразеологічних одиниць (на матеріалі української історичної прози другої половини XX століття) (2015)
Кириченко О. А. - Особливості перекладу англійських дієприкметникових конструкцій, Троїцька А. А. (2015)
Кізіль М. А. - Cоціофункціональні аспекти формування та розвитку метарміносистеми сфери комп’ютерних технологій в англійській мові (2015)
Козелко І. Р. - Особливості кодифікації синтаксичних термінів в українських граматиках кінця XIX – початку XX століття (2015)
Козуб Л. C. - Соціолінгвістичні особливості сучасних електронних мас-медіа (2015)
Коржак З. З. - Засоби вираження раціональної експресивності у номінативних реченнях (2015)
Короткова Л. В. - Екфрасіс в англомовному креативному дискурсі: лінгвокультурологічний параметр (2015)
Костевич Н. С. - Особливості класифікації фразеологічних одиниць на позначення почуттів у японській мові (2015)
Костенко Н. Д. - Телескопія як спосіб формування англомовних інновацій семантичного поля "навчання" (2015)
Костюк О. Ю. - Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності, Лушпай Л. І. (2015)
Кузьменко B. Г. - Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання (2015)
Лисенко Н. О. - Нотатки щодо деталізації дефініції терміна "архетипний символ" (2015)
Литвин О. О. - Символіка номена хризантема в мові повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" (2015)
Ліщук Т. Д. - Структура концепту "зовнішність людини" у когнітивній лінгвістиці (2015)
Лосєва І. В. - Типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці (2015)
Майстренко С. В. - Дискурс і текст: міждисциплінарний підхід до визначення понять (2015)
Майська А. Г. - Стилістичні засоби у реалізації маніпулятивних технологій (на матеріалі aмериканських кінослоганів) (2015)
Макарова О. С. - Абревіація та усічення як один із способів словотворення лексичних інновацій у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі (2015)
Манохіна Ю. Є. - Категорія збірності як складова лінгвофілософської категорії кількості (2015)
Маріна О. С. - Парадоксальна образність і неможливі світи в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2015)
Мартинишин Н. М. - Спонукальні діалоги як навчальний матеріал в курсі української мови як іноземної (2015)
Матвєєва К. С. - Впровадження експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходів в іншомовну підготовку майбутніх економістів до міжнародної діяльності засобами іноземної мови (2015)
Матусевич Л. М. - Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту прохання про дозвіл (2015)
Мигалець О. І. - Концепт "argue" як складова мовної картини світу (2015)
Мирошніченко І. М. - Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом (2015)
Мікава Н. М. - Лексико-семантична група "facialhair" в англійській мові (2015)
Мінкова О. Ф. - Мовні особливості публіцистичного рекламного тексту: теоретичний аспект, Надольська Ю. А. (2015)
Мороз О. Л. - Комбінаторні потенції концептів батьки та дитина в поетичних текстах з песимістичною тональністю (2015)
Мочарська У. Р. - Тиск польського уряду на періодичні видання Галичини 20-30 років ХХ століття як один з способів асимілювання українців з поляками (2015)
Мрачковська Т. А. - Дискурсивний маркер "you know" як складова стратегії позитивної ввічливості (2015)
Мудраченко Т. Б. - Сугестія як засіб мовленнєвого впливу (2015)
Мусійчук Т. І. - Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення (2015)
Наливайко М. Я. - Семантика прізвиськ, що вказують на психічні риси людини (2015)
Новіцька Ю. С. - Структурно-семантичні та функціонально-прагматичні параметри форманта bio у французькому екологічному дискурсі (2015)
Огринчук О. П. - Дієслівні повтори як стилетвірний компонент у віршових текстах М. Бажана та І. Драча (2015)
Онищак Г. В. - Особливості лексико-семантичної групи іменників на позначення зла в сучасній англійській мові (2015)
Панчишин Н. З. - Лексико-семантичні засоби вираження темпоральності в латинській мові (2015)
Петрина О. С. - Інтернаціональна лексика у терміносистемах банківської сфери англійської та української мов (2015)
Пивоварчук Т. О. - Kreatives schreiben im deutschunterricht (2015)
Пірська Х. О. - Речоморфні метафори в сучасному українському художньому дискурсі: гендерний аспект (2015)
Плахотнікова О. Ю. - Сучасний стан корпусних досліджень в Україні (2015)
Поздрань Ю. В. - У пошуках утраченого тому "Pосійсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2015)
Прима В. В. - Лінгвістичні особливості англомовних путівників по Україні (2015)
Пришупа Ю. Ю. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2015)
Просяна А. В. - Термінологічні номінації суб’єкта дії в юридичному дискурсі (на матеріалі Закону України "Про вищу освіту") (2015)
Романюк І. А. - Валентність дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття у пізній латині (2015)
Ружин К. М. - Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах (2015)
Руссу А. О. - Словотвірні властивості дієслівних консубстанційних термінів (2015)
Рябокінь Н. О. - Етикетні кліше у функції позитивної реакції (2015)
Сабадаш(Плисак) Д. В. - Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації (на матеріалі англійської мови) (2015)
Савчук Р. І. - Семантико-синтаксичні особливості французького художнього дискурсу XIX ст. крізь призму наративного студіювання прозового тексту (2015)
Самохвал О. О. - Особливості використання комунікативного тренінгу в процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, Черній Г. В. (2015)
Семененко Л. А. - Потенційні й оказіональні субстантивні морфостилеми-кореляти з актуалізованою грамемою роду/семою статі (на матеріалі сучасного художнього мовлення) (2015)
Серебрянська О. В. - Особливості перекладу кіносценаріїв (2015)
Скалевська Г. О. - Відкритий вірш як прояв лінгво-синтаксичного новаторства представників американської школи поезії м=о=в=и (2015)
Соболь Ю. О. - Міжмовна інтерференція (2015)
Станіслав О. В. - Психолінгвістичні особливості синтаксичної когезії у структурі художнього внутрішнього мовлення (на матеріалі французької літератури потоку свідомості) (2015)
Стребуль Л. О. - Пошук нових підходів у розвитку міжкультурної компетенції студентів-іноземців (2015)
Суворова Т. М. - Світотвірна функція образності баладного твору (2015)
Сухова А. В. - Композиційно-мовленнєві форми англомовної новели (2015)
Татаренко К. В. - Лінгвістичні особливості висвітлення військового дискурсу (на прикладі АТО) у ЗМІ (2015)
Татарнікова І. В. - Фоностилiстика та методи фоностилiстичного вивчення мови, Шереметьєва К. В. (2015)
Тищенко О. М. - Реєстр утраченого тому російсько-українського словника за ред. А. Кримського та С. Єфремова: умовне відтворення (2015)
Тупченко В. В. - Специфіка написання реферату зі спеціальності англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах (2015)
Філоненко Н. Г. - Синтаксичний аспект поліпропозиційних речень у сучасному французькому художньому прозовому тексті (2015)
Харицька С. В. - Сучасна інтерактивна лекція з методики викладання іноземних мов і культур, Шевченко С. І. (2015)
Ходаковська Н. Г. - Синтаксично-стилістичні засоби поетичної мови У. М. Рільке (2015)
Чабан В. М. - Концептосфери честь і гідність в українській лінгвокультурі (2015)
Чайка О. І. - Терміносполука як мінімальна синтаксична одиниця (на матеріалі українських, англійських і португальських термінів зобов’язального права) (2015)
Чемпоєш В. В. - Репрезентація категорії інформативності у текстах навчального філологічного дискурсу (2015)
Шенько М. М. - Оповідний дискурс: структурна організація та базові форми (2015)
Шеремета В. П. - Особливості номінації заміжньої жінки в українських календарно-обрядових піснях зимового циклу як вираження культурних стереотипів українського народу (2015)
Школьна Н. О. - Визначення терміна в сучасній лінгвістиці (2015)
Шумейко О. А. - Засади лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії (2015)
Юдіна О. В. - Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації (2015)
Юрко Н. А. - Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові (2015)
Янкович Р. Я. - Збагачення німецької економічної терміносистеми шляхом запозичення англіцизмів (2015)
Яремчук І. М. - Мовленнєва реалізація функцій та стратегій німецькомовної притчі (2015)
Яхимець А. Т. - Слово і текст в іспанській лінгвокультурі у добу Cередньовіччя (2015)
Кузнєцова Г. В. - Символи художнього тексту в концептуальному ракурсі, Кузнєцова І. В. (2015)
Тимченко А. О. - Художня реалізація образу матері в книзі Олександри Ковальової "Степові озера" (2015)
Юр’єва О. Ю. - Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ (2015)
Безугла Л. Р. - Рецензія на монографію "Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу)" Маріної Олени Сергіївни (2015)
Пономаренко Г. О. - Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами (2008)
Кройтор В. А. - Система принципів цивільного процесуального права (2008)
Сироїд Т. Л. - Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності Міжнародного кримінального суду (2008)
Панов І. О. - Щодо розуміння поняття "митна справа" (2008)
Шестак В. С. - Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави (2008)
Попов С. В. - До визначення поняття "зайнятість" у сучасних умовах (2008)
Величко Д. М. - Ратифікація та імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство: сутність, значення, доцільність (2008)
Корнієнко В. В. - Відомча правотворчість органів внутрішніх справ: загальнотеоретична характеристика (2008)
Духневич І. В. - Поняття, роль, проблеми та перспективи розвитку аграрного законодавства України (2008)
Пристінський І. О. - Поняття та класифікація релігійних організацій (2008)
Мещерякова О. В. - Операції ООН з підтримання миру: усунення двозначностей (2008)
Онишко О. В. - Місце і значення взаємозв’язку правових категорій "податковий обов’язок" і "податкове зобов’язання" для забезпечення ефективності податкових правовідносин (2008)
Забзалюк Д. Є. - Організація інституту військового духовенства армії Української Народної Республіки (2008)
Саппа М. М. - Українська радянська держава 20–30-х років: організація вищої військової освіти (2008)
Гейда О. В. - Теоретичні аспекти правовідносин політичних партій та громадян України як суб’єктів політичної системи (2008)
Варунц Л. Д. - Деякі аспекти кадрового забезпечення Королівської канадської кінної поліції (2008)
Лобойко Л. М. - Формалізм як підстава реформування досудового провадження (2008)
Яременко В. В. - Тактичні особливості отримання оперативно-розшукової інформації (2008)
Шульга А. М. - Особливості об’єктивної сторони кримінально караного самовільного зайняття земельної ділянки (2008)
Савочкін Д. С. - Щодо розбудови концепції організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (2008)
Севідов О. А. - Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав (2008)
Давній В. П. - Соціальні та психологічні проблеми, які впливають на розгляд справ про доведення до самогубства (2008)
Пашинін О. І. - Пізнавальні процесуальні засоби діяльності у досудовому провадженні (2008)
Кириченко Ю. М. - Служба в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби (2008)
Музичук О. М. - Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС (2008)
Перерва Ю. М. - Деякі питання експертизи законопроектів в Україні (2008)
Красноборов О. В. - Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності Державної судової адміністрації України (2008)
Мельник Р. С. - Щодо розуміння змісту категорії "система адміністративного законодавства" (2008)
Брезвін А. І. - До питання про забезпечення прав платників податків в адміністративній діяльності органів Державної податкової служби (2008)
Буткевич С. А. - Щодо адміністративно-правових повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України (2008)
Щерба А. В. - Адміністративні процедури, пов’язані із контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Іванцов В. О. - Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів (2008)
Леонідова О. О. - Види та склад адміністративних правопорушень у сфері телекомунікацій (2008)
Сухоребра Т. І. - Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст (2008)
Маковій В. П. - Правова природа захисту давнісного володіння у цивільному праві (2008)
Мічурін Є. О. - Детермінізм обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі (2008)
Сапейко Л. В. - Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей (2008)
Молчанов Р. Ю. - Історико-теоретичні аспекти розвитку права на ім’я (2008)
Маслова-Юрченко К. О. - Предмет договору андеррайтингу в доктрині цивільного права України (2008)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання депозитних операцій (2008)
Пушкаренко П. І. - Проблеми удосконалення викладання сучасної економічної теорії на основі інноваційних технологій навчання в контексті Болонського процесу (2008)
Перова О. В. - Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів (2008)
Яковчук М. Ю. - Проблеми організації та функціонування страхового ринку в Україні (2008)
Зазуляк І. І. - Предмет договору як його істотна умова: теоретичний аспект (2008)
Веприцький Р. С. - Самозахист соціально-економічних прав (2008)
Протченко С. М. - Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ (2008)
Колотік А. С. - Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальне пенсійне забезпечення (2008)
Журба О. В. - Гарантії захисту прав громадян України, які працюють за кордоном (2008)
Горошко О. І. - Проблеми безпеки функціонування інтернету в Україні (2008)
Гарасимів Т. З. - Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального (2008)
Чорнобай О. Л. - Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв’язку (2008)
Іншин М. І. - Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. (2008)
Греченко В. - Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: Навчальний посібник. – Х.: "Прометей-Прес", 2008. – 636 с. (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Скіць С. В. - Інститут президентства: проблема лідерства (2016)
Зубчик О. А. - Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики (2016)
Подскальна О. А. - Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності (2016)
Ворона М. І. - Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг (2016)
Гусаков С. І. - Реструктуризація корпоративного сектора національної економіки: зміст та механізми здійснення (2016)
Держановська С. Л. - Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини (2016)
Козак В. І. - Стратегічний підхід як необхідна складова системи публічного управління в умовах децентралізації (2016)
Сидоренко Н. С. - Інтерпретація поняття "публічна служба" з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Онуфрієнко О. В. - Розвиток європейської державної (публічної) служби: від модернізації до постмодернізації (2016)
Ботвінов Р. Г. - Типологізація державної служби: термінологічна полеміка (2016)
Галушка З. І. - Фактори формування економічної культури українського суспільства (2009)
Соболєв В. О. - Економіка культури як предмет економіко-теоретичного аналізу, Соболєва М. В. (2009)
Гуменюк А. М. - Підходи до оцінки взаємозв’язку інституціонального середовища та економічного розвитку регіону в умовах розширення ЄС (2009)
Николайчук О. М. - Особливості інвестиційної активності регіонів України (2009)
Білик Р. С. - Єврорегіон "Верхній Прут" у формуванні системи економічних зв’язків та у розвитку євроінтеграційних процесів (2009)
Дудко Н. В. - Глобальні передумови виникнення фінансових криз (2009)
Колосінський Є. Ю. - Глобалізація, її суть та особливості (2009)
Чередніченко С. С. - Експорт як ключовий фактор розвитку країни (2009)
Костирко І. Г. - АПК України: стан та шляхи реформування, Топішко Т. І. (2009)
Шкабара Т. Л. - Сучасні проблеми якості молочної продукції в Україні (2009)
Щурик М. В. - Критерії та передумови ефективної організації земельного господарства домогосподарствами (2009)
Беднарська О. Р. - Стратегічне та оперативне планування ризиків діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Гут Л. В. - Методичні підходи системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства, Галушко Н. К. (2009)
Дубовик О. В. - Моделі застосування Інтернету в діяльності торговельних підприємств (2009)
Кулиняк І. Я. - Лізингове фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Попович Н. М. - Теоретичні аспекти управління торговельним підприємством (2009)
Романенко М. О. - Проблеми функціонування машинобудівних підприємств Вінниччини, Гончарук О. М. (2009)
Терлецька Ю. О. - Формування економічної стратегії підприємства на основі оцінки економічної спроможності, Ластавчук С. О., Лей Т. К. (2009)
Урсакій Ю. А. - Венчурний бізнес України: становлення, розвиток та проблеми (2009)
Фаїзов А. В. - Особливості контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві (2009)
Шатунова Т. О. - Дослідження сутності поняття економічна діагностика промислового підприємства (2009)
Бондаренко В. М. - Перспективи впровадження маркетингу в заготівельно-переробних підприємствах системи споживчої кооперації України (2009)
Гуцул І. Д. - Маркетингові підходи до оцінки ефективності управління продажем товарів оптових підприємств (2009)
Дубовик Т. В. - Особливості партнерських відносин між торговельним підприємством та рекламним агентством, Бучацька І. О. (2009)
Нікульча В. А. - Реклама на місці продажу як елемент додаткової мотивації покупця (2009)
Саїнчук Д. В. - Еволюція дослідження маркетингу послуг за кордоном 60-80 рр. ХХ ст. (2009)
Гордіца Т. М. - Продуктова політика комерційних банків в умовах фінансової дестабілізації (2009)
Ковалевич Д. А. - Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Свердан М. М. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: сучасні тенденції та можливості удосконалення (2009)
Смолінська А. В. - Фінансовий капітал: сутність та проблеми управління, Гаркушевський В. С. (2009)
Терлецька Н. М. - Вітчизняна система пенсійного забезпечення: сучасні реалії та проблеми реформування, Михайлюк А. Д., Пащак І. Р. (2009)
Юрій С. М. - Платіжний баланс держави як модель зовнішньоекономічних зв’язків країни (2009)
Політанський Р. Л. - Розробка емулятора інтерфейсу Windows XP як елемента системи дистанційного навчання засобами Visual Basic 6. 0 (2009)
Спориш О. А. - Використання сучасних інформаційних технологій для просування туристичного продукту Полтавщини, Тягунова Н. М. (2009)
Адамова І. З. - Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв’язання, Грінчук М. С., Бринзила Д. Г. (2009)
Адамова І. З. - Організація управлінського обліку в умовах комп’ютерної обробки даних, Грубляк С. А. (2009)
Дудко В. П. - Питання реформування системи державного фінансового контролю, Грінчук М. С., Євдощак В. І. (2009)
Костирко І. Г. - Інституціоналізація аудиту і ринкова інфраструктура (2009)
Скрипник Н. В. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з реорганізації підприємства, Скрипник М. Є. (2009)
Бєляєва С. С. - Концептуальні аспекти удосконалення методики викладання навчальної дисципліни "Організація рекреаційних послуг" (2009)
Гут Л. В. - Вступна кампанія у ВНЗ 2008 у контексті ІSО-9000 та її подальші орієнтири, Бозуленко О. Я. (2009)
Копилова І. М. - Формування професійно спрямованої компетенції у говорінні іноземною мовою у студентів економічних спеціальностей (2009)
Титул, зміст (2015)
Журавльов О. О. - Метод оцінки області точок падіння снарядів та місця розташування стріляючої батареї за результатами вимірювань у радіолокаційних станціях контрбатарейної боротьби, Іванець М. Г. (2015)
Ольховиков С. В. - Исследование динамических характеристик измерительных каналов автоматизированных средств контроля, Швыдков С. М., Филистеев Д. А. (2015)
Лебідь Є. В. - Змішення фазового шуму за рахунок підвищення фільтруючих властивостей повністю цифрової системи фазової автопідстройки частоти, Радзівілов Г. Д., Беляков Р. О. (2015)
Дзисюк О. В. - Актуальні напрями удосконалення системи метрологічного забезпечення державних полігонних випробувань зразків (комплексів) озброєння та військової техніки, Бойко В. М., Рондін Ю. П., Коломійцев О. В., Васьківський М. І. (2015)
Пєвцов Г. В. - Розвиток теорії виявлення радіосигналів. Основи енергетичного виявлення, Яцуценко А. Я., Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Трофіменко Ю. В., Борцова М. В. (2015)
Зібін C. Д. - Аналіз сучасного стану розвитку малогабаритних систем радіоелектронної розвідки, Попов А. О., Твердохлібов В. В., Васьківський М. І. (2015)
Кальватинський О. В. - Використання синфазних антенних решіток для прийому інформації від космічних апаратів з малим рівнем випромінення в напрямку приймальної станції, Топольницький П. П., Фриз С. П. (2015)
Королев Н. А. - Некоторые экспериментальные результаты когерентного накопления радиолокационных сигналов, Никитин Н. М., Солощев О. Н. (2015)
Сівак В. А. - Метод поглибленої діагностики технічного стану агрегатів і систем транспортних засобів та визначення нормативних значень діагностичних параметрів (2015)
Циганок В. В. - Інструментарій підтримки прийняття рішень як засіб стратегічного планування, Каденко С. В., Качанов П. Т., Андрійчук О. В., Роїк П. Д. (2015)
Бєляєв Д. М. - Аналіз світового досвіду застосування військових аеростатних літальних апаратів та перспективи їх використання у Збройних Силах України, Расстригін О. О., Семенюк Р. П., Бунаков В. П. (2015)
Бабаев В. Н. - Конструктивные системы для объектов различного назначения. Опыт проектирования и возведения, Шмуклер В. С. (2014)
Олейник Д. Ю. - Использование полимербетона для строительства смотровых шахт систем водоотведения, Кайдалов В. Ю. (2014)
Шмуклер В. С. - Особенности внедрения железобетонных многопустотных предварительно напряженных плит перекрытий безопалубочного стендового формования, Стоянов Е. Г., Пустовойтова О. М., Тертычный Е. Н., Львовский И. Г., Коренев Р. В. (2014)
Федяй Б. М. - Аналіз енергоефективності та доцільності застосування котельних на біомасі рослинного походження (2014)
Колєсніченко А. С. - Діагностика стану взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку України (2014)
Войтова Ж. Н. - Оценка эффективности применения панелей ограждающих конструкций с деревянным каркасом, Сорока М. Ю., Стошкус Ю. А. (2014)
Тугай А. М. - Сумісна задача гідравліки і фільтрації руху рідини до променевих дренажів, Пікуль Ю. М., Майстренко Г. В. (2014)
Онішко К. В. - 3D-моделювання та аналіз міського середовища, Шипулін В. Д. (2014)
Ремизова Е. И. - Региональные особенности градостроительства в странах Персидского залива, Шахин Н. Н. (2014)
Немашкало К. Р. - Морфологічний аналіз соціального капіталу (2014)
Шевченко Т. А. - Анализ причин нитчатого вспухания активного ила и меры борьбы с ним, Иваненко И. О. (2014)
Закурдай С. О. - Техніко-економічна ефективність впровадження удосконалених нормативів експлуатації тролейбусів (2014)
Краснов Р. В. - Дослідження процесів пуску та роботи в неномінальних режимах електродвигунів компресорів електропоїздів постійного струму (2014)
Алексахін О. О. - Обчислення втрат теплоти у мікрорайонних теплових мережах (2014)
Алексахін О. О. - Втрати тиску у мікрорайонних теплових мережах, Бобловський О. В. (2014)
Берёза Г. Н. - Модернизация существующих очистных сооружений с целью повышения эффективности биологической очистки, Бескровная М. В., Лучина А. Ю. (2014)
Білокінь Л. - Особливості проектування теплової аерації промислових будівель, Купріян Д., Мягкохліб Р., Якубенко Л. (2014)
Благодарная Г. И. - Инвестиционная составляющая инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, надежности функционирования и экологической безопасности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, Коринько И. В., Третьяков С. И., Ярошенко Ю. В. (2014)
Гуринчик Н. А. - Исследование влияния состава загрузки контактного осветлителя с помощью математической модели (2014)
Добровольська О. Г. - Прогноз потокорозподілу у водопровідній мережі при оперативному керуванні її роботою (2014)
Затовський І. В. - Очистка стічних вод, які містять нікель, феритизацією: вплив елекромагнітної обробки, Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Тугай А. М. (2014)
Избаш М. Ю. - Внедрение инновационной системы аэрации для снижения эксплуатационных затрат и повышения эффективности биологической очистки сточных вод, Лунин С. В., Янчак Е. А. (2014)
Капинос О. Г. - Степень влияния различных факторов на величину давления при гидравлических ударах, Твардовская Н. В. (2014)
Коваленко А. Н. - Влияние охлаждения сточных вод на экологические и эксплуатационные характеристики водоотведения, Коваленко А. В., Лебедева Е. С., Юрченко В. А. (2014)
Маркин В. В. - Возможности интенсификации очистки городских сточных вод с помощью пробиотических средств (2014)
Прогульный В. И. - Усовершенствование конструкции дренажей фильтров с плавающей загрузкой, Рябков М. В. (2014)
Сатин И. В. - Поиск оптимальных условий аэробного компостирования осадков сточных вод (2014)
Филипчук Л. В. - Автоматичне регулювання параметрів pH та Eh при очищенні промислових стічних вод (2014)
Филипчук В. Л. - Установки для електрохімічного очищення стічних вод та безпека їх експлуатації, Шаталов О. С. (2014)
Богославец А. А. - Особенности проектов технологической поддержки объектов коммунального хозяйства, Сухонос М. К. (2014)
Костин Д. Ю. - Важные особенности мотивации персонала в энергетике (2014)
Шевченко В. С. - Визначення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства (2014)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Сухонос М. К. - Модель и алгоритм адаптивных технологий дуального управления портфелем энергоинфраструктурных проектов (2014)
Бондаренко Е. С. - Проект редевелопмента: формы продукта, особенности этапов жизненного цикла, Новожилова М. В. (2014)
Васильєв А. Й. - Еколого-економічна оптимізація процесів водоспоживання (2014)
Душкин С. С. - Экономическая целесообразность системы мониторинга качества воды бассейна реки Днепр, Назаренко А. Н., Поплавская В. В. (2014)
Черников Н. А. - Существующие тенденции в проведении гидравлических расчетов самотечных сетей водоотведения, Дюба К. М. (2014)
Зуєв О. С. - Моделювання процесу теплозбереження оселі (2014)
Дорошенко О. В. - Досвід теплопостачання міст в країнах єс, Дорошенко В. В. (2014)
Ковальова Ю. В. - Визначення вхідного струму тиристорних збуджувачів (2014)
Маляренко В. А. - Системы нагрева воды электроэнергией на горячее водоснабжение многоквартирного дома, Колотило И. Д., Щербак И. Е. (2014)
Далека В. Х. - Оптимізація законів керування тяговим вентильно-індукторним електроприводом, Островерхов М. Я. (2014)
Перепечений В. О. - Техніко-економічний вибір систем електропостачання міст в районах багатоповерхової забудови (2014)
Швиденко О. О. - Внутрішні простори держпрому: реалізація, зміни, збереження (2014)
Золотов С. М. - Влияние различных факторов на жизнеспособность акриловых клеев, Супрун О. Ю., Дауд А. Х., Золотов М. С. (2014)
Пахомов Ю. В. - Методы расчета упругих элементов мембранно-балочного типа в датчиках для газового оборудования и трубопроводных систем (2014)
Мирошник М. А. - Исследования способов снижения влагосодержания в корпусах датчиков для газового оборудования и трубопроводных систем, Котух В. Г., Капцова Н. И. (2014)
Синянська О. М. - Особливості формування екопоселення в Україні, Семко О. В., Філоненко О. І. (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану грунтів та джерел води уздовж автомобільних доріг (2014)
Харченко В. Ф. - Розробка експериментального стенду та планування досліджень освітлювального комплекту, Якунін О. А., Воропай В. Г. (2014)
Дульфан С. Б. - Про доцільність влаштування перехоплюючих парковок у м. Харкові (2014)
Піпія А. Т. - Вибір пасажиромісткості транспортних засобів для роботи на міських маршрутах, Понкратов Д. П., Фалецька Г. І. (2014)
Фалецька Г. І. - Закономірності зміни продуктивності транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту, Ячмінь Ю. П. (2014)
Федорова Т. Ф. - Оцінка ефективності функціонування логістичної системи, Держко Л. А. (2014)
Гончаренко С. Ю. - Моделирование мест пересадок пассажиров на маршрутной сети общественного транспорта в средних городах, Горбачёв П. Ф., Россолов А. В. (2014)
Чубук Л. П. - Обгрунтування методики обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж, Голованенко М. В. (2014)
Володін Д. С. - Теоретичні аспекти управління інтелектуальним капіталом (2009)
Івашина О. Ф. - Теоретичні засади дослідження економічного розвитку, Літовченко Б. В. (2009)
Стеченко Д. М. - Інтелектуальний капітал як економічна категорія, Тимошенко Н. Ю. (2009)
Урсакій Ю. А. - Безробіття: світовий досвід, практика в Україні, Гончар О. О. (2009)
Гуменюк О. Г. - Особливості регіонального розвитку конкурентного середовища (2009)
Лотоцька Н. Г. - Основні умови та шляхи ефективної реалізації регіональної політики (на прикладі Чернівецької області) (2009)
Колосінський О. Ю. - Аналіз наслідків членства України в СОТ для зовнішньої торгівлі та співпраця з ЄС у рамках світової організації (2009)
Кормакова І. О. - Масштаби діяльності ТНК у країнах, що приймають (2009)
Крайчак Є. В. - Вплив державних запозичень на економіку в контексті оптимізації політики управління зовнішнім боргом України (2009)
Мерза Н. З. - Характер торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом (2009)
Чередніченко С. С. - Про управління ліквідними засобами у транснаціональних корпораціях (2009)
Бровко О. Т. - Економічна сутність товарних запасів та їх місце в системі управління товарними потоками підприємств торгівлі (2009)
Галушко Н. К. - Впровадження системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства в автоматизоване робоче місце економіста (2009)
Гончарук О. М. - Загальна характеристика та сутність економічної безпеки підприємства (2009)
Грицюк Е. О. - Методика планування амортизаційних відрахувань підприємства на плановий період, Ляшенко А. Ф., Гнатишина Н. Д. (2009)
Гутафель В. В. - Ефективне використання трудових ресурсів торговельними підприємствами в умовах соціально-економічної кризи (2009)
Руснак Л. Р. - Класифікація фінансових показників діяльності підприємства (2009)
Чаплінська А. А. - Взаємозв’язок понять "товар" і "товарні запаси" та їхнє місце у системі управління діяльністю торговельного підприємства (2009)
Кірілеско О. Л. - Еколого-економічні аспекти забруднення продукції рослинництва радіонуклідами (2009)
Столярова Т. В. - Доцільність використання азотних добрив (нітратів) та характер їхнього впливу на довкілля і людину, Ясінський А. М. (2009)
Гладчак Н. В. - Стратегічний облік та аналіз конкурентних переваг підприємства (2009)
Гомба Л. А. - Побудова концепції розвитку конкурентоспроможності персоналу на торговельних підприємствах, Годорог П. В. (2009)
Романенко М. О. - Теоретичні основи дослідження економічного ризику в процесі управління підприємством (2009)
Смолінська А. В. - Особливості антикризового управління підприємствами, Гаркушевський В. С. (2009)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретичні аспекти маркетингу відносин, Арич К. І. (2009)
Кифяк О. В. - Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму (2009)
Маначинська Ю. А. - Готельне господарство України: проблеми та перспективи функціонування в сучасних умовах кризової економічної ситуації (2009)
Мельниченко С. В. - Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств (2009)
Скавронська І. В. - Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду (2009)
Головачук Т. І. - Розвиток торговельних мереж корпоративного типу в Україні, Гут Л. В. (2009)
Круглянко А. В. - Особливості розміщення гіпермаркетів в Україні (2009)
Білоцерківець В. В. - До питання про методологію дослідження вартості інформаційного продукту, Ясева М. О. (2009)
Гродський С. В. - Крос-кордонні інноваційні системи в Європі та чинники їх розвитку (2009)
Михайловська О. В. - Географічна модель глобального технологічного та інноваційного середовища (2009)
Москаленко О. М. - Першорядні завдання інститутів влади по формуванню інноваційної політики в Україні (2009)
Нотовський П. В. - Інструменти в методології оцінки інвестиційних ризиків (2009)
Поліщук Н. В. - Державна підтримка активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва (2009)
Фаріон І. Д. - Практичні підходи до стратегічних напрямків залучення інвестицій для підприємств сільського господарства, Чичун В. А. (2009)
Гордіца Т. М. - Банківські депозити домашніх господарств: сучасні тенденції та механізми стабілізаційного впливу (2009)
Давидова В. А. - Роль міжбюджетних трансфертів у бюджетах місцевого самоврядування областей Карпатського регіону (2009)
Рошило В. І. - Шляхи реформування фінансової бази місцевого самоврядування в Україні (2009)
Флорескул Н. П. - Проблеми соціального захисту населення на Буковині та шляхи їх розв’язання (2009)
Юрій С. М. - Вплив фінансового ринку на розвиток національної економіки, Штефанович О. М. (2009)
Машталяр Г. П. - Удосконалення системи показників оцінки безперервності діяльності підприємства для аудиторських висновків (2009)
Циган Р. М. - Особливості відображення курсових різниць у бухгалтерському та податковому обліках, Гончарюк А. О., Наріжня А. О. (2009)
Адамова І. З. - Аналіз фактичної трудомісткості навчальної роботи ВНЗ як напрямок зниження їх витрат, Попюк А. М. (2009)
Головачук Т. І. - Реалізація інтерактивного підходу при читанні лекцій (2009)
Ступак М. Г. - Про деякі методи активного навчання іноземних мов у немовному ВНЗ (2009)
Андрусь О. І. - Особливості державного регулювання ціноутворення в промислово розвинених країнах (2016)
Єрешко Ю. О. - Економічна сутність інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку економіки (2016)
Мілай А. О. - Методологічний підхід к аналізу теорії економічної кризи і економічного розвитку (2016)
Тєлєтов О. С. - Економіка України в умовах можливого переходу суспільних укладів розвитку людства в нову якість (2016)
Голюк В. Я. - Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах (2016)
Дергачова В. В. - Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави, Колешня Я. О. (2016)
Згуровський О. М. - Дослідження закономірностей циклічності в діяльності наукомістких підприємств у системі "Наука-виробництво", Кологривов Я. І. (2016)
Кириченко С. О. - Використання світового досвіду задля розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України (2016)
Мартинович Д. Є. - Аналіз вибору стратегічних видів економічної діяльності національної економіки для надання державної допомоги (2016)
Юдіна Н. В. - Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників (2016)
Войтко С. В. - Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні, Цимбаленко Я. Ю. (2016)
Герасимчук В. Г. - Доктринальні основи світової торгівлі продукцією промисловості: протекціонізм і фритредерство (2016)
Гречко А. В. - Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов'язанми особами (2016)
Дунська А. Р. - Аналіз сучасного стану розвитку транснаціональних корпорацій та характер їх функціонування в Україні, Пащенко М. С. (2016)
Каренов Р. С. - Економічні чинники і передумови сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу Казахстану в прогнозованій перспективі, Акыбаева Г. С. (2016)
Макогон Ю. В. - Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи, Пахомова О. А. (2016)
Тульчинська С. О. - Проблеми і наслідки взаємодії країн в процесі відтворення виробництва, Мілай А. О. (2016)
Бобиль В. В. - Ідентифікація, оцінка, планування та зниження фінансових ризиків за центрами відповідальності банку (2016)
Борданова Л. С. - Особливості процесу працевлаштування молоді на ринку праці, Рощина Н. В. (2016)
Воржакова Ю. П. - Впровадження конкурентної політики у діяльність поліграфічних підприємств (2016)
Гавриш О. А. - Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі, Черняк Г. М. (2016)
Гавриш О. А. - Українські металургійні підприємства: сучасні тенденції та місце у світовому металургійному виробництві, Чайковський Є. О. (2016)
Дергачова В. В. - Особливості середовища функціонування підприємств газової промисловості України в контексті формування механізму процесів їх інвестування, Чорній В. В. (2016)
Коломієць О. О. - Дитяча праця в Україні: детермінанти, характеристики, мінімізація соціальних ризиків (2016)
Пігуль В. В. - Стан сучасного ринку праці України (2016)
Кавтиш О. П. - Аналіз динаміки кризових явищ на підприємствах машинобудування, Погребняк А. Ю. (2016)
Тульчинська С. О. - Діагностика основних компонент стратегічного потенціалу підприємств розподілення електроенергії, Чорній Б. П. (2016)
Шагоян С. М. - Оцінка впливу корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства, Солодовник Л. М., Черненко Н. О. (2016)
Єрешко Ю. О. - Принципи, роль та перспективи боргового фінансування в Україні, Фрідман Р., Мілько І. В. (2016)
Крейдич І. М. - Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства, Гагарін А. О. (2016)
Круш П. В. - Діагностика ефективності структури власного капіталу енергогенеруючих компаній, Мастюк Д. О. (2016)
Кузнєцова К. О. - Оптимізація ресурсного забезпечення енергогенеруючих підприємств та їх інноваційний розвиток, Ченуша О. С. (2016)
Лободзинська Т. П. - Аналіз впливу витрат з поліпшення основних засобів на формування собівартості продукції (2016)
Марченко В. М. - Економічна безпека підприємства за етапами життєвого циклу, Євдокименко В. М. (2016)
Погребняк А. Ю. - Процедура вибору механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування (2016)
Савицька О. М. - Передумови формування концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві в контексті розвитку інформаційної економіки, Скляр А. Ю. (2016)
Ярова Ю. О. - Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи, Артеменко Л. П. (2016)
Андрос С. В. - Процесний підхід в удосконаленні організаційної структури управління банком (2016)
Виноградова О. В. - Проблеми розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Гусєва О. Ю., Пілігрім К. І. (2016)
Давиденко В. В. - Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств (2016)
Коцко Т. А. - Формування операційної стратегії енергогенеруючих підприємств України в умовах активізації загроз зовнішнього середовища (2016)
Перерва П. Г. - Бенчмаркінг конкурентних переваг, Ткачова Н. П. (2016)
Савич О. П. - Ефективні логістичні процеси як конкурентна перевага на світовому ринку автомобілів (2016)
Ситник Н. І. - Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях (2016)
Ткаченко А. М. - Формування мотиваційного механізму в межах логістичної діяльності, Іванова М. І. (2016)
Тупкало В. М. - Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу "структура слідує за стратегією" (2016)
Чупріна М. О. - Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України, Шеховцова І. А. (2016)
Пустова Т. О. - Модель споживчого вибору абітурієнта в контексті формування комплексу маркетингових комунікацій на прикладі спеціальності "Маркетинг" НТУУ "КПІ", Базь М. О. (2016)
Василькова Н. В. - Ключові фактори успіху університетів на глобальному ринку освітніх послуг (2016)
Граділь А. А. - Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку формату "арт-кафе": особливості, тенденції, фактори успіху, Язвінська Н. В. (2016)
Домашева Є. А. - Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій, Зозульов О. В. (2016)
Зозульов О. В. - Формування омніканальної збутової стратегії підприємства, Левченко М. (2016)
Зозульов О. В. - Процесно-технологічний підхід до формування маркетингової моделі товару, Царьова Т. О. (2016)
Карпенко Ю. М. - Тенденції розвитку Private Label на українському ринку (2016)
Окландер М. А. - Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону, Педько І. А. (2016)
Писаренко Н. Л. - Стратегії розвитку приватних торгових марок: світовий досвід (2016)
Spivakovska T. - Selecting international market entry strategy in a hotel industry, Meera Nofal Mohamed Al Mashwi Al Suwaidi (2016)
Стадніченко В. В. - Вузловий підхід щодо каналів розподілу (2016)
Тарасенко О. М. - Аналіз актуальності стратегії позиціонування, Солнцев С. О. (2016)
Федорченко А. В. - Методичні аспекти планування витрат на маркетинг підприємства, Федорченко О. Є. (2016)
Чукурна О. П. - Вдосконалення методів маркетингового ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Шпіляк А. С. - Landing page та smart site як ефективні маркетингові інструменти, Цурін О. П. (2016)
Язвінська Н. В. - Еволюція в управлінні комплексом маркетингу: застосування моделі "7Р" на підприємствах промислових пралень, Тимченко А. В. (2016)
Яшкіна О. І. - Маркетингові дослідження перспектив інноваційної діяльності машинобудівного підприємтва (2016)
Демешок О. О. - Інноваційно-інвестиційні детермінанти управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2016)
Дунська А. Р. - Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку економіки України, Бойко О. В. (2016)
Іваницька О. В. - Ідентифікація збитків підприємства від втрати інформації, Рощина Н. В., Южаков М. А. (2016)
Копішинська К. О. - Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств (2016)
Макогон Ю. В. - Інновації в сфері енергетики на підприємствах України (2016)
Скоробагатова Н. Є. - Дослідження сутності інвестицій та інвестиційної діяльності (2016)
Шабан К. С. - Класифікація інновацій підприємств, що входять до міжорганізаційних об'єднань, Зозульов О. В. (2016)
Бояринова К. О. - Технологічна конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку виробництва, Михайленко А. А. (2016)
Косенко О. П. - Оцінка комерційних можливостей інтелектуального капіталу (2016)
Омельченко А. І. - Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства (2016)
Бідюк П. І. - Застосування системного підходу до менеджменту ризиків, Жиров О. Л., Трухан С. В., Жирова А. О. (2016)
Дрозд А. О. - Концептуальна потокова модель ціноутворення комерційного банку, Сокульський О. Є. (2016)
Кулинич О. О. - Вплив розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури на рівень корупції (2016)
Нікітіна П. А. - Економіко-математичне моделювання ємності ринку та ринкової частки компанії, Жуковська О. А. (2016)
Фартушний І. Д. - Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку, Михальчин В. Ю. (2016)
Чайковская М. П. - Модель оптимального ціноутворення в режимі реального часу на основі методів динамічного програмування, Медведь Т. С. (2016)
Щурова З. С. - Автоматизація багатокритеріального вибору потенційного постачальника, Жиров О. Л. (2016)
Содержание (2009)
Авраменко Н. Б. - Экологические проблемы теплоснабжения района Камыши г. Севастополя, Сапронова З. Д. (2009)
Бамбура А. М. - Деформаційна модель та алгоритм визначення напружено- деформованого стану розрахункового перерізу залізобетонних елементів, Гурківський О. Б., Безбожна М. С., Дорогова О. М. (2009)
Бамбура А. М. - Несуча здатність, жорсткість та деформативність залізобетонних елементів, підсилених наклеюванням зовнішнього армування, Перлова О. М. (2009)
Банніков Д.О. - Інженерна методика проектування сталевих ємнісних конструкцій (2009)
Белавский В. А. - Использование режимов реальных пожаров при расчете остаточной прочности изгибаемых железобетонных конструкций, пострадавших при пожаре (2009)
Білик А. С. - Вирішення задачі кардинального вибору оптимальних конструктивних рішень ферм з гнутозварних замкнених профілів за допомогою експертної системи автоматизованого проектування (2009)
Білик С. І. - Методика перевірки стійкості сталевих арок з тонкостінних аркогофропрофілів, Куземко В. В. (2009)
Большаков В. И. - Технология переработки строительного песка, Кирнарский А. С., Савицкий Н. В. (2009)
Большаков В. И. - Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов, Кирнарский А. С., Савицкий Н. В. (2009)
Болюк С. В. - Материал и конструкции панелей сборных летних домиков для развития сезонного отдыха (2009)
Великодний Ю. Й. - Улоговини зсувних схилів полтавського плато та їх різновиди, Біда С. В., Ягольник А. М. (2009)
Верхоглядова Н. И. - Комплексное развитие и планирование реконструкции жилой застройки, Левчинский Д. Л. (2009)
Верхоглядова Н. І. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Левчинський Д. Л., Россіхіна О. Є. (2009)
Веселовский Д. Р - Упрочнение бетона пропиткой гексаметилендиизоцианатом, Савицкий Н. В. (2009)
Винников Ю. Л. - Тривало обтиснені лесові основи фундаментів при підтопленні територій, Семко О. В., Гранько О. В. (2009)
Винников Ю. Л. - Про вплив змінності технологічних параметрів на ущільнення ґрунту масивних насипів, Харченко М. О. (2009)
Виноградская О. М. - Совершенствование государственного регулирования занятости населения украины, Шевченко В. С., Виноградская Н. С. (2009)
Volkova V. E. - Рhase trajectories mappings in dissipative system identification (2009)
Воскобійник О. П. - Аналіз напружено-деформованого стану цегляної кладки з урахуванням пошкоджень та сумісної роботи несучих стін будівлі з основою, Мурза С. О., Демченко А. О. (2009)
Галушко В. А. - Технологический способ увеличения срока службы жилых и общественных зданий, Бабий И. Н., Колодяжная И. В., Мельник Н. В., Пидрушняк Ю. М. (2009)
Гапонова Л. В. - Изучение тепловых процессов сталебетонных плит (2009)
Глуховський В. П. - Перегляд стандартів з неруйнівного контролю міцності бетону (2009)
Гнатовская Ю. А. - Анализ существующих методов выбора инвестиционного проекта (2009)
Головко С. И. - Усиление основания фундамента турбоагрегата методом высоконапорной инъекции (2009)
Городецкий А. С. - Некоторые аспекты расчета зданий на устойчивость к прогрессирующему разрушению, Барабаш М. С. (2009)
Гуслиста Г. Е. - Розрахунок безанкерної шпунтової стінки за допомогою скінченно-елементного моделювання в програмному комплексі (2009)
Данькевич Н. О. - Системотехнічна оцінка організаційно-технологічних рішень (2009)
Дихтярь Т. В. - Сравнение эколого-энергетической эффективности пневматической и пневмомеханической аэрации при очистке сточных вод в аэротенках (2009)
Доненко В. І. - Огляд сучасних методів максимізації проектного прибутку (закордонний досвід), Антипенко Є. Ю., Книжнікова О. О. (2009)
Ершова Н. М. - Решение задачи наискорейшего выхода фирмы на заданную потребность, Лавренюк И. В., Шибко О. Н. (2009)
Ефименко В. И. - Реализация метода оптимизации трубобетонных элементов (2009)
Ефименко В. И. - Опыт проектирования строительных конструкций из стальных труб, заполненных центрифугированным бетоном, Сухан А. П., Сухан С. П. (2009)
Жаданова К. Ф. - Влияние температурных деформаций на работу стальных ферм покрытий промышленных зданий, Сайгак Н. Г. (2009)
Зайцев О. Н. - Энергоэффективность применения зарубежного отопительного оборудования в украине (2009)
Золотов С. М. - Зависимость прочности и характера разрушения акриловых клеев от вида нагружения (2009)
Золотова Н. М. - Организационные мероприятия при выполнении работ по соединению старого бетона с новым акриловыми клеями (2009)
Калюх Ю. І. - Діагностика залізобетонних паль з урахуванням повздовжніх та поперечних коливань, Вусатюк А. Є. (2009)
Калюх Ю. И. - К исследованию параметров сейсмических воздействий промышленных взрывов на контролируемые на границе охранной зоны здания, Дунин В. А., Марьенков Н. Г. (2009)
Каплуновская М. А. - Системотехническая оценка комплексной технологичности архитектурно-бионических строительных систем (2009)
Кириленко В. Ф. - Оценка прочности и устойчивости фанерных стенок в приопорных зонах деревофанерных конструкций (2009)
Кирнос В. М. - Организационно-экономическое регулирование при планировании результативности деятельности предприятий строительного комплекса, Залунин В. Ф., Ткач Т. В. (2009)
Кірнос О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання ресурсів будівельного підприємства при реконструкції житла, Щеглова О. Ю., Нікітін Д. С., Ткач Т. В. (2009)
Коваль Е. А. - Анализ энергоэфективности жилого здания по результатам обследования и составления энергетического паспорта, Савицкий Н. В., Юрченко Е. Л., Бабенко М. М. (2009)
Колохов В. В. - Определение прочности бетона в монолитном железобетонном каркасе здания при строительстве, Гордиенко Т. В. (2009)
Косяк В. М. - Оцінка надійності та ефективності сейсмозахисту мостів (2009)
Кравчуновська Т. С. - До питання комплексної реконструкції кварталів (2009)
Ландо Е. А. - Оптимизация параметров колебательных процессов массивно-плитных фундаментов под машины с вертикальной импульсной нагрузкой (2009)
Лапенко О. І. - Проблеми армування залізобетону незнімною опалубкою (2009)
Лівінський О. М. - Технологія улаштування тонкостінних конструкцій із високоміцного бетону способом ротаційного метання із застосуванням еластичних метальних пристроїв, Бабиченко В. Я. (2009)
Лівінський О. М. - Гідрофобізуючі композиції в реставрації памяток архітектури, Стоян О. В. (2009)
Лівінський О. М. - Метод управління якістю управління портфелем проектів в проектно-орієнтованих компаніях, Тесля Ю. М., Коваленко Н. В. (2009)
Литовченко П. А. - Создание численной модели трёхслойных сборно-монолитных железобетонных панелей в пк лира и её характеристики, Глушаков Н. И. (2009)
Литовченко П. А. - Особенности работы облегчённых трёхслойных сборно-монолитных железобетонных панелей при изгибе, Глушаков Н. И. (2009)
Локтионова Т. А. - Структурообразование строительных материалов на основе извести карбонизационного твердения (2009)
Лучко Й. Й. - Проблеми та методики оцінки корозійної стійкості та довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій (2009)
Лучко Й. Й. - Розрахунок міцності механічного з’єднання арматурних стержнів та приклади армування мостових залізобетонних конструкцій, Пенцак А. Я. (2009)
Любомирский Н. В. - Принципы формирования структуры портландитовых систем при обработке их углекислым газом (2009)
Марков А. А. - Повышение несущей способности безбалочных перекрытий (2009)
Маркова М. А. - Обоснование возможности отрывки грунта возле существующих зданий (2009)
Марченко Т. В. - Експериментальні дослідження форм втрати стійкості тонкостінних елементів, Банніков Д. О. (2009)
Миронова Т. М. - Формирование структуры и свойств при графитизации легированного ванадием цементита в деформируемых белых чугунах (2009)
Михайловський Д. В. - Розрахункова умова міцності клеєної деревини при осьових напруженнях розтягу і складному напруженому стані (2009)
Молодченко Г. А. - Трещинообразование в монолитных железобетонных плитах от усадки бетона, Сироменко А. Н., Кулаков А. Ю. (2009)
Молодченко Т. Г. - Формирование механизма эффективного управления жилой недвижимостью (2009)
Никифорова Т. Д. - Учет кинетики сульфатной коррозии бетона при проектировании заглубленных зданий, Савицкий Н. В., Арбузова О. А. (2009)
Павлов И. Д. - Оценка уровня технологичности теплоизоляционных работ, Терех М. Д., Арутюнян И. А. (2009)
Плугин А. Н. - Электрогетерогенный механизм твердения высококонцентрированных кварцевых суспензий, Рапина Т. В. (2009)
Попруга П. В. - Індукційний прогрів залізобетонних конструкцій, Петрикова Є. М., Мацовка І. В. (2009)
Пошивач В. Г. - Вероятностный коэффициент надежности по предельному расчетному значению ветровой нагрузки (2009)
Приходько А. П. - Проблемы использования зол и шлаков приднепровской тэс, Павленко Т. М., Дехта Т. Н., Аббасова А. Р. (2009)
Приходько А. П. - Использование отходов при производстве портландцементного клинкера, Савин Л. С., Сторчай Н. С., ононов Д. В., Энвальт Е. А. (2009)
Приходько А. П. - Влияние типа модификатора и его количества на прочность при сжатии полимерной композиции, Харченко Е. С. (2009)
Пшинько А. Н. - Исследование влияния шлака металлического марганца на физико-механические свойства вяжущего на основе квсс при нагревании, Савицкий Н. В., Гончаренко А. А. (2009)
Радкевич А. В. - Исследование влияния сети дорог на расстояние и длительность перебазировок дорожно-строительных машин, Степаненко А. А., Яковлев С. А. (2009)
Распопов А. С. - Обращение матриц для нахождения собственных форм колебаний стержневых систем (2009)
Резуненко М. Е. - Об одной форме фундаментального решения для прогиба гиперболической оболочки (2009)
Россохін С. О. - Оновлення міст і модернізація житлового фонду України: проблеми і перспективи (2009)
Савицкий Н. В. - Особенности армирования главных ригелей плоского сборно-монолитного перекрытия, Зезюков Д. М. (2009)
Савицкий Н. В. - Совместная работа профилей ЛСТК общивко, Зинкевич О. Г. (2009)
Савицкий Н. В. - Методы усиления крупнопанельных жилых зданий, Линник Р. Я., Махинько Н. Н. (2009)
Савицкий Н. В. - Железобетонные перекрытия многоэтажных зданий, Магала В. С., Рабич Е. В., Шляхов К. В., Матюшенко И. Н. (2009)
Савицкий Н. В. - Моделирование коррозии арматуры железобетонных конструкций, Матюшенко И. Н., Лаухина Л. Н. Шехоркина С. Е. (2009)
Савицкий Н. В. - Ограждающая конструкция с каркасом из термопрофилей, Несин А. А. (2009)
Савицкий Н. В. - Треслойные железобетонные ограждающие стеновые панели, Сопильняк А. М. (2009)
Савицкий Н. В. - Надежность зданий и сооружений, Тытюк А. А., Шевченко Т. Ю. (2009)
Савицький М. В. - Підвищення енергоефективності житлових будівель старої забудови, Шевченко Т. Ю., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Бондаренко О. І., Зінкевич А. М., Нєсін О. А., Бабенко М. М, Шаленний В. Т., Перегинець І. І. (2009)
Сазонова І. Р. - Особливості конструктивних рішень висотних будівель (2009)
Семидьянова О. С. - Ожидаемый экономико-технологический эффект от внедрения инновационных технологий в процесс производства внутренних отделочных работ (2009)
Семко О. В. - Визначення внутрішніх зусиль у перерізі сталезалізобетонного ригеля, Бібік Д. В. (2009)
Семко О. В. - Визначення несучої здатності сталезалізобетонних нерозрізних балок з гнучкими анкерами, Гасенко А. В., Дарієнко В. В. (2009)
Семко О. В. - Результати експериментальних досліджень закладних деталей вузлів сталезалізобетонних рам, Малюшицький О. В. (2009)
Синцов В. П. - Малоэтажные здания с деревянным каркасом для сейсмостойкого строительства, Митрофанов В. А., Синцов А. В. (2009)
Стовба Л. М. - Розрахунок трубобетонних згинальних елементів квадратного перетину за наведеними перерізами (2009)
Стороженко Л. І. - Забезпечення сумісної роботи бетону й сталі за допомогою склеювання - перспективний напрямок розвитку сталезалізобетонних конструкцій, Лапенко О. І., Горб О. Г. (2009)
Стороженко Л. І. - Збірна залізобетонна плита перекриття зі сталевим обрамленням, Лапенко О. І., Нижник О. В. (2009)
Стороженко Л. И. - Вплив типу контактної взаємодії між компонентами на міцність стиснутих трубобетонних елементів, Лапенко О. І., Єрмоленко Д. А. (2009)
Стороженко Л. І. - Визначення зусиль в структурних сталезалізобетонних конструкцій при локальних пошкодженнях, Мурза С. О. (2009)
Сторожук Н. А. - Фетишизация водоцементного отношения в технологии бетонных смесей и бетонов (2009)
Сухонос М. К. - Типовые меры энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и оценки энергосберегающих эффектов (2009)
Сухоруков Б. Д. - Способ построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения усилий в широких автодорожных пролётных строениях мостов по осциллограммам их испытаний медленно движущейся двухосной нагрузкой (2009)
Тарасенко В. П. - Расчет усиления элементов главных ферм эксплуатируемых металлических мостов при недостаточной их грузоподъёмности (2009)
Тимошенко В. М. - Конструкції будівель і споруд із лінійних сталезалізобетонних структурних елементів (2009)
Трегуб А. В. - О возможности увеличения несущей способности фундаментов мелкого заложения за счет работы основания в нелинейной фазе деформаций, Киричек Ю. А. (2009)
Фаренюк Г. Г. - Метологичні аспекти забезпеченння енергоефективності та теплової надійності будинків (2009)
Федоркин С. И. - Углеводородный потенциал шельфа украины и способы повышения добычи нефти и газа, Ажермачев Г. А. (2009)
Чихладзе Э. Д. - Несущая способность сталебетонной квадратной колонны при осевом сжатии, Веревичева Веревичева, М. А., Кравцив Л. Б. (2009)
Чуб А. А. - Bсследования технологии создания компенсирующего переходного слоя, при восстановлении морозостойких железобетонных конструкций (2009)
Шаленний В. Т. - Mетодика раціональної організаційно-технологічної підготовки і реалізації проектів влаштування прорізів у стінах і перегородках при реконструкції будинків, Несевря П. І., Біцоєва О. А., Камєнєв О. С. (2009)
Шаповал В. Г. - Методика расчета кренов фундаментов с кольцевой формой подошвы, Головко А. С., Шаповал А. В. (2009)
Шарапов Г. В. - Дослідження роботи механічних з’єднань арматурних стрижнів з конічною різзю муфтами lenton виробництва корпорації ERICO, Климович І. М. (2009)
Шматков Г. Г. - Узагальнена оцінка поводження з промисловими відходами на території Ленінського району м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А., Нiколаєва I. О., Вергун О. О., Шевченко Н. (2009)
Шутенко Л. Н. - Влияние вида нагружения на деформационные свойства анкеровки в бетон арматурных стержней класса А500с акриловыми клеями, Золотов М. С., Скляров В. А., Ткаченко Р. Б. (2009)
Шутенко Л. Н. - Влияние температурных воздействий на прочность жидкостекольных композиций различных составов, Золотов М. С., Супрун О. Ю. (2009)
Яровой Ю. Н. - Расчет гибкой пологой нити как элемента мачтовой системы, Левада В. А., Ворончагин П. Ф., Попов В. В., Грик А. Р. (2009)
Яровой С. Н. - Несущая способность элементов крепления навесных фасадов жилых и гражданских зданий, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю., Сорокин А. Б. (2009)
Реферати (2009)
Исходные данные (2009)
Титул, зміст (2016)
Айвазовський В. В. - Принципи податкової системи, спрямованої на інклюзивне економічне зростання (2016)
Шулакова К. І. - Макроекономічний контекст розвитку валютного регулювання в Україні (2016)
Мартишев П. А. - Фундаментальні чинники посилення волатильності цін на агропродовольчому ринку (2016)
Бурковський П. А. - Диспаритет цін як об'єктивна обумовленість: аналіз та оцінка (2016)
Федяй Н. О. - Портове господарство України: стратегічні пріоритети розвитку (2016)
Чмирьова Л. Ю. - Організаційна та техніко-технологічна модернізація автомобільного транспорту України (2016)
Дуюн Д. О. - Експорт високотехнологічних фармацевтичних товарів України: характерні особливості, причини та наслідки зростання (2016)
Юхта О. І. - Політика підтримки експорту: досвід "нових європейських економік" (2016)
Курченко О. О. - Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України (2016)
Шаповал Ю. І. - Міжнародні санкції та їхні наслідки для фінансового ринку РФ (2016)
Трофимчук О. А. - Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. (2016)
Дерека Т. Г. - Сучасний стан неперервної професiйної пiдготовки фахiвцiв фiзичного виховання (2016)
Мельниченко Г. В. - Використання інтерактивних прийомів розвитку іншомовних лексичних навичок як передумова формування професійної компетентності студентів мовної педагогічної спеціальності (2016)
Гнатенко К. І. - Психолого-педагогічні питання сприйняття художнього твору молодшими школярами (2016)
Levina I. A. - The model of future teachers’ project competence formation in the process of professional training (2016)
Попова О. В. - Міжнародний проект "Інститут Конфуція" як освітньо-виховна детермінанта концепції формування професійної компетентності майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Oskina N. O. - Professional training of a bachelor of oriental studies at a pedagogical university (2016)
Гузун С. А. Гузун О. В. - Анализ успеваемости студентов медицинского училища по дисциплине "анестезиология и реаниматология" с вегетативной дисфункцией на фоне витаминотерапии (2016)
Джуринський П. Б. - Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності, Бурдюжа С. В. (2016)
Новська О. Р. - Методика самопроектування фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Богданова І. М. - Сутність підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в умовах рекреації (2016)
Яновський А. О. - Культура безпечного використання майбутніми вчителями інформаційного середовища (2016)
Галіцан О. А. - Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу (2016)
Джус О. В. - Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення (2016)
Марусинець М. М. - Рефлексивна парадигма в координатах модернізації підготовки психологів (2016)
Сватенков О. В. - Система організаційних форм роботи з дітьми в умовах закладу оздоровлення і відпочинку (2016)
Черноватий Л. М. - Формування валеологічної культури дітей у процесі навчання іноземної мови (2016)
Lytovchenko I. M. - Development of higher education-industry partnership as factor of corporate education efficiency in the USA (2016)
Bodnar S. V. - The educational paradigm shift for student-centred learning in the process of globalisation (2016)
Lavrenova M. V. - Preparing Future Teachers for Creating Health Preservation Environment at Primary Schools in Terms of Inclusive Education, Lalak N. V., Fenchak L. M. (2016)
Черкун І. А. - Критерії, показники та рівні сформованості військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2016)
Воронова С. В. - Мультипрофільна модель навчання – модель нової української школи (2016)
Гулай О. І. - Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи (2016)
Благун Н. М. - Змістові чинники мовного компонента у системі соціалізації особистості учнів (2016)
Добровольська А. М. - Формування в майбутніх лікарів і провізорів готовності до самоосвіти в межах розробленої моделі (2016)
Vasylyshyna N. M. - Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey (2016)
Чен Люсін - Творчий потенціал вокальної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Ємельянова Д. В. - Формування самоосвітньої іншомовної компетентності майбутніх учителів фізики, Аврамович Л. (2016)
Ноздрова О. П. - Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи (2016)
Письмиченко А. И. - Новаторские тенденции в работах молодых художников как результат деятельности преподавателя, Смычковская О. М., Штыкало Т. С. (2016)
Trubitsyna O. M. - Project-Based Method as a Means of Interactive Teaching of English, Muimaster A. A. (2016)
Примина Н. Н. - Лингводидактическая модель процесса обучения чтению англоязычных аутентичных лоций будущих судоводителей (2016)
Фрицюк В. А. - Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Бедрань Р. В. - Методика виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Хуан Цзіншен - Теоретичні засади проблеми формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Tsikhotska O. A. - Humanism and humanity as a future doctor’s personal qualities: current state and ways of formation, Lozynska L. F. (2016)
Ярхо Т. О. - Формування змісту базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю на освітньо-науковому рівні доктора філософії (2016)
Мезенцева О. І. - Концептуальні ідеї духовно-наукової антропології Рудольфа Штайнера (2016)
Хоружа Л. - У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз (2016)
Овчаренко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: закономірності і принципи (2016)
Батечко Н. - Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності, Титаренко І. (2016)
Лисенко О. - Післядипломна освіта лікарів: характеристика базових понять (2016)
Козак Л. - Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки (2016)
Мачинська Н. - Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури (2016)
Коваль Т. - Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій (2016)
Діденко І. - Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) (2016)
Сліпчук В. - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (20-40 роки хх століття) (2016)
Бобрицька В. - Державна освітня політика України у сфері освіти осіб з особливими потребами (2016)
Піддячий М. - Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація (2016)
Мозолев О. - Процесуальний підхід до розробки моделі управління якістю освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Іваницька О. - Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США, Редько С., Панченко А. (2016)
Мосьпан Н. - Правове регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в державах-членах ЄС (2016)
Загородня А. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів (2016)
Cисоєва С. - Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. (2016)
Регейло І. - Стенфордська вища школа освіти: підготовка нового покоління фахівців ступеня PhD, Базелюк Н. (2016)
Кристопчук Т. - Система забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід (2016)
Тригуб І. - Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії (2016)
Грищук Ю. - Педагогічна освіта у республіці Польща як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2016)
Клопов Р. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення ефективності наукових досліджень в професійній освіті, Пшенична О. (2016)
Бут В. - Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні, Панченко Г. (2016)
Фрицюк В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку (2016)
Соломаха С. - Практика формування художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Беседа Н. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Воробйов О. (2016)
Перепелиця О. - Оцінка задоволеності студентів медичного коледжу майбутньою професією (2016)
Ржевська Н. - Формування правової компетентності на основі он лайн взаємодії учасників освітнього процессу (2016)
Мельник С. - Ґенеза основних понять інформаційної безпеки в контексті професійної підготовки у вищому навчальному закладі (2016)
Комар Т. - Моніторинг становлення професійної зрілості фахівця (діагностичний етап) (2016)
Кравченко В. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до творчої самореалізації як педагогічна проблема (2016)
Вінтюк Ю. - Професійна компетентність майбутніх психологів: її сутність і можливості формування (2016)
Вовчаста Н. - Мотивація як чинник вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням фахівцями цивільного захисту (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського