Neklesa O. - Foundation of technology for obtaining encapsulated oils and prescription development of shells on their basis, Korotayeva E., Nagornіy O. (2016)
Samoichuk K. - Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor, Kiurchev S., Oleksiienko V., Palyanichka N., Verholantseva V. (2016)
Prytulska N. - Thermogravimetric research into fish and plant semifinished products made of raw and blanched tissues of azov goby and wheat bran, Fedorova D., Lazarenko M., Vasylieva O., Yudina T. (2016)
Tereshkin O. - Modeling of mechanical treatment of napiform onion to determine the rational parameters of its cleaning, Horielkov D., Dmytrevskyi D., Chervonyi V. (2016)
Pogarska V. - Exploring the processes of cryomechanodestruction and mechanochemistry when devising nano-technologies for the frozen carotenoid plant supplements, Pavlyuk R., Timofeyeva N., Bilenko L., Stukonozhenko T. (2016)
Malezhyk I. - The use of convective-thermoradiative method of energy supply in the apple snack technology, Dubkovetskiy I., Bandurenko H., Strelchenko L., Levkіvska T. (2016)
Strashynskiy I. - Influence of functional food composition on the properties of meat mince systems, Fursik O., Pasichniy V., Marynin A., Goncharov G. (2016)
Abstract and References (2016)
Возняк Д. К. - Кристали магнетиту з лейкократового маріуполіту Приазов’я, Кривдік С. Г., Кульчицька Г. О., Вишневський О. А. (2015)
Evtekhova A. V. - New mineral formations in underground workings of Kryvyi Rih basin, Shulika Yu. M., Evtekhov V. D., Smirnov O. Ya., Georgiieva O. P. (2015)
Зима С. Н. - Эпигенетическая минерализация богатых железных руд бассейна Сингхбум (Индия) (2015)
Моргун В. Г. - Петрогенезис фенітів Cхідного Приазов’я (2015)
Гаценко В. О. - Нові дані про дайки лужних пікритів та пікробазальтів Покрово-Киріївського масиву Приазовського мегаблоку Українського щита, Луньов Є. С. (2015)
Великанова О. Ю. - Петрология и рудоносность ультраосновных пород Девладовской зоны разломов (Среднее Приднепровье), Великанов Ю. Ф. (2015)
Чікова І. В. - Мінералогічні й петрографічні особливості руд Стремігородського родовища, прогноз їх змін у зоні техногенезу та впливу на природні води, Борняк У. І., Дяків В. О. (2015)
Касьяненко К. О. - Мінералогічні та петрографічні особливості ендербітів Малинівського кар’єру (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита), Пономаренко О. М. (2015)
Василенко А. Ю. - Утворення вулканічного хребта Великий Шолєс у контексті динамо-кінематичної схеми неогенового магматизму Закарпаття (2015)
Шумлянський Л. В. - Палеопротерозойський гранітоїдний магматизм Інгульського району Українського щита, Петренко О. В. (2015)
Хомин В. Р. - Обгрунтування перспектив нафто- і газоносності глибоко занурених горизонтів Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину (2015)
Кураева И. В. - Эколого-геохимические исследования почв, находящихся под влиянием предприятий химической промышленности, Войтюк Ю. Ю., Матвиенко О. В., Мусич Е. Г., Дунаевская О. В. (2015)
Свистун В. К. - Результаты геофизических изысканий по выявлению пустот в одном из горных массивов г. Кривого Рога (2015)
Короткі відомості про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Локтєв В. М. - Час академічної коректності минув (2016)
Ошкадьоров С. П. - Про перспективи розвитку науки про метали (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (26 жовтня 2016 р.) (2016)
Жулинський М. Г. - Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 жовтня 2016 р.) (2016)
Гогаєв К. О. - Нові рішення в технологіях порошкової металургії — шлях до підвищення якості металопродукції (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 жовтня 2016 р.) (2016)
Сибірний А. А. - Механізми автофагії, або самопоїдання — постійної деградації клітинного матеріалу, без якої життя неможливе (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2016 р.) (2016)
Кріве І. В. - Нові фази квантової матерії і топологія (Нобелівська премія з фізики 2016 р.), Шевченко С. І. (2016)
Ковтуненко В. О. - Синтетичні молекулярні машини (Нобелівська премія з хімії 2016 р.), Мірошниченко М. С. (2016)
Богданов В. Л. - Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів, Капіца Ю. М. (2016)
Куссуль Н. М. - Супутниковий агромоніторинг в Україні (Міжнародний симпозіум за проектом Європейського космічного агентства "Sentinel-2 for Agriculture"), Шелестов А. Ю., Лавренюк М. С., Колотій А. В., Яйлимов Б. Я., Яйлимова Г. О. (2016)
Мороз В. М. - Обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного), Палій Г. К., Ковальчук В. П. (2016)
Таньшина А. В. - Харків. "Ураган" (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України В.Т. Толока) (2016)
80-річчя академіка НАН України О.М. Шарковського (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.А. Пашицького (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Мікловди (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Боряка (2016)
Зміст журналу за 2016 р. (2016)
Покажчик авторів за 2016 р. (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 35: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990−1994 гг. (2016)
Кулинченко Г. В. - Исследование динамических параметров электропривода на базе двигателя с катящимся ротором, Масленников А. М., Багута В. А. (2016)
Матющенко А. В. - Анализ теплового состояния тягового вентильного двигателя с постоянными магнитами для шахтного электровоза (2016)
Милых В. И. - Проектный синтез турбогенератора на основе численно-полевых расчетов при варьировании числа пазов статора (2016)
Кузнецов Б. И. - Синтез систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи на основе многокритериальной оптимизации, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2016)
Тугай Д. В. - Методика выбора индуктивности фазных реакторов силового активного фильтра (2016)
Юшков Є. О. - Моделювання режимів роботи суднової енергетичної установки комбінованого пропульсивного комплексу із системою керування на основі електронних регуляторів (2016)
Баранов М. И. - Расчетно-экспериментальный метод исследования в металлическом проводнике с импульсным током волновых электронных пакетов и электронных полуволн де Бройля, Рудаков С. В. (2016)
Беспрозванных А. В. - Технологические и эксплуатационные факторы локального усиления напряженности электрического поля в силовом кабеле коаксиальной конструкции, Кессаев А. Г. (2016)
Нижевский И. В. - Экспериментальное обоснование метода измерения сопротивления заземляющего устройства, Нижевский В. И., Бондаренко В. Е. (2016)
Саенко Ю. Л. - Идентификация линейной обобщенной нагрузки в трехфазной трехпроводной сети в задаче распределения фактических вкладов в точке общего присоединения, Калюжный Д. Н. (2016)
Хоменко И. В. - Анализ оптимальных режимов работы силовых трансформаторов в условиях эксплуатации, Березка С. К., Поляков И. В. (2016)
Chaika O. - Terminography vs lexicography (2015)
Grynyuk S. - In the era of global English market (2015)
Ladnytska O. - Formal and functional peculiarities of occasionalisms in Ian Mcewan’s novels ''Saturda'', ''On Chesil beach'', ''Solar'' (2015)
Pet’ko L. V. - Metaphor in Shakespeare’s texts, Goncharova T. V., Babii S. M. (2015)
Pravdivtseva Y. S. - The functional pecuilarities of anthroponyms of the English language (on the material of English fiction literature) (2015)
Андрущак О. В. - Стилістико-синтаксичні засоби відображення внутрішніх станів персонажів у постмодерному романі (на прикладі роману Дж. Барнса "Артур та Джордж") (2015)
Артеменко Л. В. - Сюжетно-ситуативний комплекс "поет – інший поет" у семантичній площині вияву української поетологічної лірики XX ст. (2015)
Биба М. О. - Інтегративність як основа дослідження концептів у фокусі лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики (2015)
Бик І. С. - Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру, Кучик Г. Б. (2015)
Бондар Т. Г. - Переклад національно-специфічної лексики на позначення культурних реалій (на матеріалі перекладу Ф. Лайвсей повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Маруся"), Шевчук А. Ю. (2015)
Бондарук О. А. - Образ "золотої дівчини" в поезії єлизаветинської епохи: лінгвокультурна інтерпретація (2015)
Вакулик І. І. - Фахова лексика у науковій парадигмі анатомічних найменувань (2015)
Валюкевич Т. В. - Поняттєво-ціннісна складова в структурі концепту зовнішність людини (2015)
Венгринюк М. І. - Комунікативно-прагматичний потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту, Мельник О. М. (2015)
Вільчинський О. К. - Трансформація районної преси Тернопільщини в період суспільних змін 1990-1991 років (2015)
Воскрес А. А. - Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови у функціонально-семантичному полі (2015)
Гайданка Д. В. - Статус оказіональних утворень у системі англійської мови (2015)
Гайденко Ю. О. - Властивості та ознаки слова (2015)
Галинська О. М. - Українська та англійська харчова традиція у дзеркалі фразеології: лінгвокультурологічний та етнокультурний аспекти (2015)
Гафу Т. Г. - Лексико-семантичне поле food в сучасній англійскій мові, Сапожник І. В. (2015)
Гач Н. О. - Теорія динамічного тлумачення значення як основа концептуального аналізу (2015)
Глущук-олея Г. І. - Іменники на позначення дрібних речей як посилювачі заперечення (2015)
Гоца Н. М. - Специфіка перекладу запозичень в англомовному науковому медичному дискурсі на українську мову (2015)
Грижак Л. М. - Рекуретність домінантних ознак у портретних описах персонажів (2015)
Гузинець М. М. - Специфіка перекладу термінів в підмові аграрної галузі, Козуб Л. C. (2015)
Гуменюк Т. І. - Стандартизація в термінології: екстралінгвістичний погляд (2015)
Давиденко Т. А. - Кольоратив чорний як сукупність традиційного та сучасного в українській та англійській мовах: компаративний аспект (2015)
Дайнека Н. М. - Аспекти дослідження феномену кібербуллінгу (2015)
Дмитренко О. П. - Зооморфний код культури у фразеологічній картині світу німецької, англійської, української та російської мов (2015)
Дмитрієва О. В. - Функціональна характеристика діалогу культур як засобу формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Жорнокуй У. В. - Актуальні проблеми викладання курсу лексикології англійської мови (2015)
Жупник А. О. - Аналіз англіцизмів як найчисленнішої групи неологізмів спорту (2015)
Завертайло К. А. - Дослідження мотивації вивчення китайської мови українськими студентами та швидкість їх адаптації в новому мовному середовищі (2015)
Загороднюк А. С. - Проблеми англо-українського юридичного перекладу латинізму "institution" (на матеріалі "Звіту громадського моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-ЄС") (2015)
Зелінська Л. В. - Відображення "середнього класу" у малярстві та літературі Російської імперії др. пол. ХVIII – пер. пол. ХIX ст. (2015)
Зернецкая А. А. - Фонологический аспект фонетических чередований в русском языке (2015)
Зуєнко Т. М. - Дослідження поняття "лакуна" у лінгвістиці (2015)
Івашкевич Л. С. - Способи досягнення політичної коректності професійних найменувань у сучасній німецькій мові (2015)
Ілійчук І. В. - Концепція "табу" в міжкультурній комунікації (2015)
Карпа І. Б. - Чинник адресата в електронних текстах Yahoo!Answers (2015)
Киселюк Н. П. - Вплив емоційної складової комунікації на екологію спілкування (на матеріалі художнього англомовного дискурсу) (2015)
Ковбаско Ю. Г. - Граматикалізація як передумова для функціонально-граматичної транспозиції (2015)
Коломієць І. А. - Образ блазня: динаміка розвитку в творчості О. Копиленка 1920–30-х років (2015)
Константінова О. В. - Гіперо-гіпонімічні відношення термінів оподаткування в англійській мові (2015)
Крисенко О. А. - СМС-повідомлення у французькому та англійському молодіжному арго: структурний та семантичний аспекти (2015)
Круглій О. Р. - Внутрішньовалентні характеристики постпозиціонованих комбінувальних форм у сучасній англійській мові (2015)
Кудрявцева Н. С. - Лінгвістична відносність базових доменів: час (2015)
Куйбіда Х. І. - Категорія кількості та її лексичне вираження у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) (2015)
Кунець Х. Б. - Безособові синтаксичні структури як евіденційна стратегія в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування (2015)
Латушкіна К. О. - Лінгвоконцептуальні параметри об’єктивації індивідуальної картини світу (на матеріалі телесеріалу "Elementary") (2015)
Лейба Ю. В. - Еталон як образна основа порівняльних фразеологізмів німецької мови (2015)
Луньова О. В. - Лінгводискурсивні особливості публічних виступів Рональда Рейгана (2015)
Матвєєва К. С. - Особливості ділової англійської мови як основного засобу професійного спілкування фахівців економічного профілю (2015)
Мельник М. І. - Функціонування художнього простору в романі (2015)
Михайлець В. О. - Статистичний метод виявлення засобів інтиміізації у тексті ЗМІ (2015)
Михальчук Н. О. - Особливості відтворення розмовної та побутової лексики в перекладах роману Джерома Девіда Селінджера "Над прірвою у житі", Івашкевич Е. Е. (2015)
Мірошниченко І. Г. - Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) (2015)
Моісєєва Н. О. - Семантичні та функціональні особливості німецьких контамінованих лексем (2015)
Мочарська У. Р. - Вплив суспільно-політичних умов та розвитку преси на формування національної культури та мови (2015)
Насакина С. В. - Специфика использования хрононимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (2015)
Недайнова І. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал антиглобалізаційного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2015)
Нікітюк Л. М. - Соціо- та етнолінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у британському та американському варіантах англійської мови (2015)
Новосадська О. Б. - Лінгвокультурні основи інтертекстуальності і прецедентності (2015)
Омельчук В. К. - Наукові підходи до тлумачення юридичних термінів (на прикладі судових рішень Верховного Суду Великобританії) (2015)
Оршинська Т. З. - Соціальні та прагматичні параметри англійських вигуків (2015)
Отрішко К. А. - Особливості наказового способу в англійській та українській мовах (2015)
Палій В. П. - Аналіз функціональних властивостей прислівника beaucoup (на матеріалі корпусу французької мови), Яницька О. М. (2015)
Передерій І. І. - Класифікація фразеологічних одиниць з зоонімним компонентом у німецькій мові (2015)
Перішко В. Г. - Характерні особливості фразеологічних одиниць та проблема їх диференціації (на матеріалі мови гінді), Перішко І. В. (2015)
Печко Н. М. - Концептуальні домінанти як основа менталітету етносу (2015)
Пилипюк Л. А. - Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака (2015)
Піндосова Т. С. - Цитата як форма "чужого слова" (2015)
Полигач І. О. - Негативна утопія в рецепції німецького літературознавства (2015)
Поліщук О. С. - Оцінна структура ономасіологічної парадигми "людина за ознакою її інтелектуальних характеристик" (2015)
Потапенко Л. В. - Постколоніальний критичний дискурс у праці Е. Саїда "Світ, текст і критик" (2015)
Рахуба В. И. - Семантика денотативного пространства цветонаименования ''brown'' (2015)
Ригус В. В. - Політичний дискурс як особливий вид дискурсу (2015)
Рубан В. О. - Основні чинники лексичних запозичень (2015)
Ружин К. М. - Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах (2015)
Русавская О. О. - Некоторые особенности вариативности гласных в канадском английском (2015)
Рядська Р. - Семантико-функціональні особливості асертивних дієслів в англійській мові (2015)
Самаріна В. В. - Вербалізація комунікативної стратегії самопрезентації відомих особистостей у Твіттері, Самарін В. В. (2015)
Семенюк Л. Й. - Міжмовна інтерференція та шляхи її подолання при вивченні другої іноземної мови (2015)
Сікорська В. Ю. - Континуальна та просторова візія хронотопу дому-дерева у романі "Фріда" Марини Гримич (2015)
Стернічук В. Б. - Інтертекстуальність як аспект структурної самоорганізації німецькомовних творів (на прикладі творчості Ф. Дюрренматта) (2015)
Стингач О. В. - Лексико-стилістичні та просодичні особливості монологічного мовлення британських парламентарів (2015)
Стирнік Н. С. - Д. Г. Лоуренс – комунікативний провокатор початку XX століття (2015)
Суима И. П. - Экстралингвистическая обусловленность респонсивных предложений в диалогической речи (на материале английского языка) (2015)
Сухомудь Г. С. - Туристичний дискурс та підходи до його аналізу (2015)
Тимейчук І. М. - Генологічні аспекти романів М. Етвуд "Історія служниці", "Орикс і Крейк" та "Рік потопу" (2015)
Тирон І. В. - Комунікативно-паргматичні особливості засобів параграфеміки у мікроблогах сучасного медійного дискурсу (2015)
Тупахіна О. В. - Компонентний аналіз слова в теорії вторинної номінації (на матеріалі неологізмів німецької мови кінця ХХ – початку XXI століття) (2015)
Удилова Т. Н. - Характеристика порівняльних фразеологізмів з компонентом зоонімом у французькій мові (2015)
Фесенко І. Л. - Особливості перекладу політичних промов та текстів (2015)
Фітьо Т. Я. - Вербалізація опозиції "ми" – "вони" у дискурсі російської інформаційної агенції Russia Today (2015)
Хайдер Є. М. - Невласне-пряма мова як ідіостильова текстотворча стратегія Г. Гессе в світлі транслатології (2015)
Цюцьмаць І. В. - Особливості та способи перекладу жаргонізмів науково-технічних текстів сфери комп’ютерних технологій, Онушканич І. В., Штогрин М. В. (2015)
Чередніченко О. М. - Висловлювання вибачення як прямий і непрямий мовленнєвий акт (2015)
Чернова А. О. - Типологія сучасної французької соціальної реклами (2015)
Шавловська Т. С. - Тематико-ідеографічна характеристика молодіжного лексикону німецької мови (2015)
Шевченко М. Ю. - Позиціонування авторської інстанції в медійному дискурсі інформувального спрямування (2015)
Шиян Н. Ю. - Отчуждение как причина разрушения внутреннего мира героев У. Фолкнера (2015)
Шрамко Д. О. - Композиційні особливості німецьких казок про тварин (2015)
Шталтовна Ю. А. - Парадигма структурно-семантичних полів концепту "democratization" в сучасній англійській мові (2015)
Жук В. А. - До питання про гендерні стереотипи (2015)
Носовська О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України, Макаренко М. В. (2014)
Меліхов А. А. - Організаційно-економічний механізм конкурентного розвитку підприємства (2014)
Бессонова С. И. - Анализ привлечения инвестиций в энергоэффективность промышленных предприятий (2014)
Оспищева А. К. - Анализ моделей развития машиностроительных предприятий, Андилахай А. А. (2014)
Ткачева А. Р. - Инвестиционный потенциал как составляющая в формировании потенциала предприятия (2014)
Дьякова М. С. - Бренд-менеджмент-складова частина управління інтелектуальною власністю підприємства (2014)
Сиволап Л. А. - Теоретичні аспекти національної безпеки країни та вплив на неї економічної безпеки (2014)
Семкова Л. В. - Економічна безпека регіонів (2014)
Горбашевська М. О. - Економічна безпека розвитку регіонального ринку машинобудування та транскордонне співробітництво (2014)
Кислова Л. А. - Особливості формування моделі економічної безпеки країни (2014)
Гапонюк О. І. - Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення (2014)
Лазарева А. П. - Фінансова безпека країни: загрози та основні напрями зміщення (2014)
Деревянко Т. А. - Оценка имиджа предприятия на рынках труда (2014)
Білопольський М. Г. - Інституціонализація аукціонного способу продажу продукції в системі споживчої кооперації, Гончаренко Д. І. (2014)
Плахотнік О. О. - Механізм ефективного управління інноваційними процесами підприємства (2014)
Фролова З. В. - Трансфер технологий из НИИ и ВУЗов в Украине (2014)
Василичев Д. В. - Проблеми розвитку та організації управління інноваційною активністю трудових ресурсів в регіоні, Трифонов Г. Ф. (2014)
До уваги авторів (2014)
Билько М. В. - Оценка защитного действия антиоксидантов на антоцианы розовых столовых виноматериалов (2015)
Бобух А. А. - Двухшаговый адаптивный алгоритм идентификации нестационарных объектов, Дзевочко А. М., Подустов М. А., Кравченко А. С. (2015)
Волобуев М. Н. - Kомпьютерный расчет равновесного состава многокомпонентного раствора, Мигущенко Р. П., Синческул A. Л., Крамаренко А. В. (2015)
Хитрова І. В. - Удосконалення технології очистки стічних вод заводів з виробництва сиру, Пашкіна І. В., Глядя К. С. (2015)
Дубовец А. Н. - Способы модернизации щелевых регуляторов расхода жидких сред, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Литвиненко Е. И. (2015)
Іванченко А. В. - Інтенсифікація технології одержання біогазу та комплексних добрив з осадів міських стічних вод, Бєлянська О. Р. (2015)
Казаков В. В. - Механизм образования наноактивных комплексов Rh-Pd катализатора очистки СО2 в производстве карбамида (2015)
Королянчук Д. Г. - Композиционные электролитические покрытия на основе меди с углеродными наноматериалами, Нефёдов В. Г., Букатина М. Р., Щебельская М. П., Захаров В. Д., Ваганов В. Е. (2015)
Крючкова Е. Ю. - Исследование свойств гранулированного теплоизоляционного материала на основе жидкого стекла и различных наполнителей, Рымар Т. Э. (2015)
Литвиненко Е. И. - Управление процессом приготовления сахарного сиропа при производстве кваса, Быканов С. Н., Литвиненко А. А., Бабкина И. В. (2015)
Носенко Т. Т. - Косметична олія для очищення шкіри, Волощенко Т. О., Сідоренко Т. В. (2015)
Саенко С. Ю. - Получение ультрадисперсных алюмооксидных порошков, модифицированных добавками нанодисперсного диоксида циркония (2015)
Салей А. А. - Термодинамический анализ реакций в системе Si – Cа(OH)2 – H2O, Снежко Л. А., Сигунов А. А., Кравченко Т. В., Хмарская Л. А., Кононович М. М. (2015)
Самойленко Н. М. - Громадська активність населення міст та роль в ній екологічної інформації, Рассоха О. М., Аверченко В. І., Мамедова О. О. (2015)
Себко В. В. - Контроль температуры масличного сырья в процессе тепловой обработки, Бабенко В. Н., Тихомирова Т. С., Петухова К. А., Минкова А. К. (2015)
Семченко Г. Д. - Оптимізація складу комплексного антиоксиданту, Бражник Д. А., Повшук В. В., Рожко І. М., Старолат О. Є. (2015)
Унковская В. В. - Изучение свойств теплоизоляционных материалов холодной поризации на основе жидкостекольного гранулята, Рымар Т. Э. (2015)
Шкуропатенко В. А. - Получение керамических матриц на основе пирохлора Gd2Zr2O7, Тарасов Р. В., Лобач К. В., Степина В. В., Миронова А. Г., Одейчук М. А. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Бибик С. П. - Cимволічні і слабкі норми усного наукового спонтанного висловлення (з урахуванням підходів О. О. Потебні) (2015)
Єрмоленко С. Я. - Культура мови – механізм збереження чи вдосконалення мовного стандарту? (2015)
Загнітко А. П. - Граматична норма в сучасній лексикографічній практиці, Загнітко Н. Г. (2015)
Супрун Л. В. - Експресивний синтаксис вісниківських статей Дмитра Донцова (2015)
Zenuch P. - Cyrilska rukopisna edukacna spisba v prostredi Mukacevskej eparchie v 18. storoci (2015)
Medvediv A. R. - Problems of the origin and functioning of the Ukrainian scientific and technical discourse, Kovtun O. V. (2015)
Баран Г. В. - Елементи релігійного стилю в повісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" (2015)
Білик Я. С. - Конструкції з просторовими відношеннями в поезії Василя Стуса (2015)
Дзюба М. М. - Особливості епонімічних термінів-абревіатур (2015)
Зинякова А. А. - Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць – крилатих висловів біблійного походження (2015)
Кардаш Л. В. - Специфіка монологічного мовлення: психологічний та лінгвістичний аспекти (2015)
Кірілкова Н. В. - Граматичні особливості іменників у текстах про збиральні промисли (2015)
Котяш О. І. - Діалектні тексти про страви (говірка села Залужжя Дубровицького району Рівненської області) (2015)
Коць Т. А. - Мовне сприймання як часова категорія суспільної свідомості (на матеріалі періодичних видань ХХ століття) (2015)
Краєвська Г. П. - Номінація дерев’яного посуду в говірках Центрального Поділля (2015)
Кулик О. Д. - Співвідношення культури як символічно-знакової реальності та мовної картини світу як її коду (2015)
Левченко Т. М. - Спостереження над мовними фактами у процесі вивчення сучасної української літературної мови, Чубань Т. В. (2015)
Максимчук В. В. - Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису (2015)
Малевич Л. Д. - Семантичні трансформації в термінотворенні: звуження значення (на матеріалі української термінології водного господарства) (2015)
Мамич М. В. - Лінгвокультурні індикатори цінностей у контенті сучасного жіночого журналу (2015)
Мандрик Н. В. - Мова в просторі українознавства (2015)
Маслова Ю. П. - Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном (2015)
Мединська Н. М. - Ознакова сутність дієслівної лексеми (2015)
Паніна Л. А. - Стильова палітра сучасних літературних мов (2015)
Сидорчук І. О. - Суфіксальний спосіб творення українських термінів управління персоналом (2015)
Струганець Ю. Б. - Процес іншомовних запозичень у футбольній лексиці сучасної української мови (2015)
Супрун В. М. - Експлікація зовнішньо-фізіологічного наповнення концепту "жінка" в українській фемінній прозі ХХ століття (2015)
Харченко С. В. - Синонімія простих ускладнених і складнопідрядних речень у сучасній українській мові (2015)
Черемська О. С. - Культивування критеріїв літературної норми у харківських часописах 20–30 рр. ХХ ст., Масло О. В. (2015)
Шостюк З. В. - Поняття "концепт" в історієтворчому ключі (2015)
Голуб Н. Б. - Мотиваційний аспект процесу формування мовленнєвої культури учнів 8-9 класів (2015)
Дроздова І. П. - Розвиток особистості як передумова формування професійного менталітету фахівця нефілологічного профілю засобами української мови (2015)
Мамчур Л. І. - Формування комунікативної компетентності особистості ‒ важлива філософсько-соціальна проблема (2015)
Омельчук С. А. - Нормативне вживання мовознавчих термінів в умовах тестових завдань з української мови у форматі ЗНО (2015)
Пентилюк М. І. - Педагогічні умови виховання мовної особистості учнів середньої школи засобами української мови і літератури (2015)
Хом’як І. М. - Різновиди орфографічних девіацій (2015)
Андрієць О. М. - Виховання культури мовлення учнів старших класів на уроках української мови (2015)
Антончук О. М. - Формування комунікативної компетенції в духовно-моральному розвитку особистості (2015)
Греб М. М. - Педагогічні умови формування лексичної компетентності студентів-нефілологів у науковому полі лінгводидактики (2015)
Златів Л. М. - Дискурсивно-текстоцентричний підхід до навчання української мови за професійним спрямуванням студентів-математиків (2015)
Ковальчук Н. П. - Комунікативна культура як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (2015)
Лавренчук В. П. - Культура вправної комунікації як основа формування успішної особистості (2015)
Лещенко Г. П. - Вивчення морфології в 6-7 класах загальноосвітньої школи за комунікативно-функційним та компетентнісним підходами (2015)
Мушировська Н. В. - Ситуативність як засіб формування соціолінгвістичного та соціокультурного складника комунікативної компетентності фахівця (2015)
Нищета В. А. - Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі (2015)
Овсієнко Л. М. - Дидактичні засади формування культури фахового спілкування майбутніх менеджерів із туризму (2015)
Степанова О. І. - Розвиток мовленнєвої культури як основа професійної підговки майбутніх вихователів ДНЗ (2015)
Хоцкіна С. М. - Аспекти формування культури мовлення в контексті сучасної вищої професійної освіти (2015)
Шульжук Н. В. - Когнітивно-дискурсивні аспекти навчально-педагогічної комунікації у процесі підготовки фахівців-філологів (2015)
Шуневич О. М. - Методичні умови розвитку в учнів навичок цілетворення в процесі навчання української мови (2015)
Кочерга С. О. - Василь Сімович і Леся Українка: паралітературні перехрестя (2015)
Вісич О. А. - Синдром утечі у творчості Лесі Українки (2015)
Назарук В. М. - Специфіка авторської стилістики полемічного тексту "Апокрисис" Христофора Філалета (2015)
Сергійчук З. В. - Індивід-ідея роману М. Островського "Як гартувалася сталь" (2015)
Артамонова Н. - Сучасні методи оперативного та стратегічного управління витратами. Зарубіжний досвід та українські реалі, Артамонов Є. (2015)
Артюх О. - Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю (2015)
Бровкова О. - Роль стратегічного менеджменту у розвитку організації, Ілінчук М., Мельникова К. (2015)
Гавриш О. - Забезпечення сталості у функціонуванні підприємств космічноїгалузі, Войтко С., Бухун Ю. (2015)
Галіч М. - Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту, Миxайлов А. (2015)
Егоращенко И. - Структура сельскохозяйственного производства и первоочередные задачи его развития в Украине (2015)
Захарчук В. - Товарознавча експертиза парфумерних товарів в контексті вимог європейських стандартів, Неруца Л. (2015)
Kerekesha O. - Optimization of the bank income and advertising expenses of deposits, Piddubna V. (2015)
Кузнецова І. - Маркетингова складова в забезпеченні конкурентоспроможності продукції на ринку промислових покупців (2015)
Кузнецова І. - Сучасні підходи до визначення економічної безпеки підприємства, Кюне О. (2015)
Паляничко К. - Оцінка моделі прогнозування банківських ресурсів україни на основі ліній тренду (2015)
Пітель Н. - Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу, Вернюк Н. (2015)
Побережець О. - Наукові засади з оперативного дослідження фінансового стану промислових підприємств (2015)
Продиус Ю. - Особенности инновационной стратегии промышленных предприятий в Украине, Чикунова Н., Богословов В. (2015)
Продіус О. - Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства, Олексієв М. (2015)
Тополенко Н. - Проблеми формування ефективного контролю використання публічних коштів через систему "відкритий бюджет”, Терещенко В. (2015)
Федірко О. - Сучасна методологія дослідження локалізації інноваційної діяльності в умовах глобалізації (2015)
Матлай Л. - Хав'єр Солана Мадар'яга в європейській політиці та дипломатії (2015)
Наші автори (2015)
Біличенко О. Л. - Пастирське слово як зразок колективної комунікації (на прикладі проповідей Лазаря Барановича) (2015)
Ворова Т. П. - Досвід сюжетно-тематичного зіставлення "Кармінної квіточки" С. Т. Аксакова з "Казкою про царя Салтана" та "Казкою про мертву царівну" О. С. Пушкіна (2015)
Гловацька О. Л. - Фразеологічні одиниці з негативним значенням у староукраїнській мові (на матеріалі полемічних творів кінця XVI – початку XVII ст.) (2015)
Ли Жунь - Культурологическая информация в семантике фитонимов (на материале номинаций "калина" и "береза") (2015)
Ляшов Н. М. - Індивідуальність авторського використання епіграфів в українських історичних романах (2015)
Опришко Н. О. - Робота з двомовними електронними словниками як вид лабораторних робіт на заняттях з української та російської мов як іноземних (2015)
Романова Е. И. - Тема любви в поле дискурсивных подходов (2015)
Русакова О. В. - Формування поглядів на категорію таксису: теоретичні аспекти (2015)
Савчин Н. Б. - Літературно-критична діяльність Миколи Ушакова (2015)
Сахневич М. С. - Особенности лирического героя поздних стихотворений И. Бродского (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 5 (2015)
Юган Н. Л. - Особенности жанровой парадигмы литературного творчества В. И. Даля (2015)
Юдкін-Ріпун І. М. - Аспектні особливості прози С. Васильченка як джерело сценічних можливостей (2015)
Білоус Н. В. - Поетична фоніка А. фон Дросте-Гюльсхоф (цикл "Zeitbilder") (2015)
Вознюк Г. А. - Фундаментальні засади поетики Йосано Акіко (2015)
Димитренко Л. В. - Когнітивні та стилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії) (2015)
Ісаєва Н. С. - Роман Сюй Сяобінь "Пірната змія": історія Китаю ХХ ст. у дзеркалі жіночої суб’єктивності (2015)
Кобзар О. І. - Міфологеми як провідні концепти трагедії Генріха фон Клейста "Пентесілея" (2015)
Костюк М. М. - Лінгвостилістичні прийоми в поезії Ж. Мореаса, Г. Кана та Е. де Реньє (2015)
Родный О. В. - Комическое как художественная парадигма эпохи Ренессанса (2015)
Кравченко А. С. - Нью-йоркcький міф у романі "Регтайм" Е. Л. Доктороу (2015)
Тупахіна О. В. - Тропи травми у романі Девіда Лоджа "Author, Author" (2015)
Фоменко Е. Г. - Австралийская модель художественного текста для юношества (2015)
Бундюк О. В. - До теорії парадигматики в лінгвістиці (2015)
Кемінь У. В. - Синонімія як явище в сучасній економічній термінології, Сивак Л. М. (2015)
Мельничук О. Д. - Невербальна комунікація як структуроване знання у вимірі когнітивного аспекту художнього тексту (2015)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм поняття "мова" у період Середньовіччя (V ст. н.е. – XV ст. н.е.) (2015)
Байлюк Н. О. - Спектральний аналіз ґемінованих приголосних сучасної української та німецької мов (зіставний аналіз) (2015)
Гідора-Шишковська А. Л. - Основні підходи до класифікації юридичних термінів Європейського Союзу в різноструктурних мовах (2015)
Глущенко В. А. - Про актуалістичний метод у лінгвістичних дослідженнях, Тищенко К. А. (2015)
Kryshtal S. М. - Metaphor as a product of language and thinking (comparing English and Russian metaphors) (2015)
Євтушенко Н. І. - Засоби вербалізації концептів NATO/НАТО й Authority/Влада на основі матеріалу україно- та англомовних засобів масової інформації (2015)
Леонова А. Ю. - Актуализация концепта "Партнёр" в российском масс-медиа дискурсе (2015)
Горюнова М. Н. - Экспериментальный диалог и его функция в немецкоязычной драматургии ХХ ст. (2015)
Grynyuk S. P. - Standards for foreign language teaching and learning in the 21st century (2015)
Довганюк Э. В. - Концепт beauty/красота в англоязычной лингвокультуре: понятийная составляющая (2015)
Жаданов Ю. А. - Символика чисел в романе Д. Лессинг "Браки между Зонами Три, Четыре и Пять", Жаданова Т. В., Савина В. В. (2015)
Зайцева К. Б. - Лексическая насыщенность вступительного текста романа Дж. Крейса "Урожай" (2015)
Иванченко А. В. - Основные подходы к изучению экфрасиса в художественном тексте (2015)
Кириченко Т. С. - Ґендерні особливості явища перебивання в процесі спілкування (2015)
Kovalenko V. P. - Spelling difficulties (2015)
Ковальова О. М. - Вербалізація константи німецької культури kunst/мистецтво в індивідуально-авторській концептосфері Т. Манна (2015)
Ковальчук Л. В. - Реконтекстуалізація предмета думки мовця в умовах темпоральної неоднорідності (2015)
Корсун О. В. - Безсуб’єктні речення зі значенням фізичної дії в англійській та українській мовах (2015)
Кoryagina A. Yu. - Methodological aspect of studying phonostylistic variation, Kozak N. I. (2015)
Лапиніна О. Л. - Тематична класифікація компонентів-гастронімів фразеологічних одиниць німецької мови (2015)
Маріна О. С. - Когнітивно-комунікативна характеристика англомовного поетичного дискурсу ХХ–ХХІ століть (2015)
Мікава Н. М. - Фразеологізми із компонентом hair в англійській мові (2015)
Насікан З. C. - Роль фоносемантичних засобів у створенні просодичної іконічності (2015)
Нера Н. Я. - Мовленнєвий акт поради у НМП (чНПМ vs жНПМ) (2015)
Нестеренко О. О. - Розмежування вигуків сучасної китайської мови за структурно-етимологічним параметром (2015)
Пежинська О. М. - Особливості творення та функціонування французьких топонімів (2015)
Прима В. В. - Функціональний аспект англомовної туристичної термінології (2015)
Ракітіна М. І. - Метафора табу (на прикладі китайських народних пісень) (2015)
Станіслав О. В. - Огляд теоретико-методологічних засад вивчення сучасного синтаксису: спектр проблематики, основні напрями досліджень, перспективи розвитку (на матеріалі французької мови) (2015)
Тарасова Е. А. - Особенности поэтического дискурса французского модернизма: на материале творчества Гийома Аполлинера (2015)
Удовенко І. В. - Інтенсифікація процесуальної ознаки й оцінка, Борисова А. О. (2015)
Федорова Ю. Г. - Концептосфера "Power" в американському політичному дискурсі (2015)
Циновая М. В. - Формы и содержание синтаксических конструкций с глаголом may/might в текстах научной коммуникации (2015)
Циновая М. В. - Типология моделей с глаголом must на структурно-семантическом уровне (на материале английских подъязыков техники) (2015)
Шурма С. Г. - Функції заголовка в англомовному кінодискурсі, Ковтун О. В. (2015)
Яблонська-Юсик І. В. - Валентний потенціал віддієслівних іменників у французькій мові (2015)
Яхонтова Т. В. - Сучасна наукова комунікація: жанрові інновації (2015)
Глушаниця Н. В. - Способи технічного перекладу наукових текстів авіаційної тематики (на прикладі англо-української версії нормативно-технічної документації ІКАО) (2015)
Гончаренко Е. П. - Сторінками українського Джойса (переклад та аналіз першого епізоду роману "Улісс") (2015)
Поворознюк Р. В. - Теоретичні моделі перекладацької компетенції в аспекті відтворення медичного дискурсу (2015)
Скрильник С. В. - Метафоризація у перекладі художніх текстів (2015)
Василенко О. Б. - Методологічні принципи формування комплексу світлових засобів в архітектурі, Акопова А. О. (2016)
Денисенко Ю. М. - Класифікація потреб та їх вплив на формування типів будівель (2016)
Денисенко Ю. М. - Закони природи як основа розвитку архітектури, Денисенко К. В. (2016)
Пекарчук О. П. - Архітектурно-планувальна реконструкція історичних багатоквартирних будинків Львова (2016)
Волкова В. Е. - Анализ моделей свободных колебаний тонкостенных балок открытого сечения, Смолий И. С. (2016)
Галагуря Е. И. - Особенности расчета критической силы для внецентренно-сжатых колон, Ковалёв М. А., Кравцив Л. Б. (2016)
Горик О. В. - Прогнозування шорсткості металевих поверхонь деталей машин при дробеструменевому очищенні, Ковальчук С. Б., Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2016)
Еньков Е. У. - К анализу распределения сдвиговых усилий в железобетонных балках-стенках, Попов А. В. (2016)
Іваник І. Г. - Розрахунок сталезалізобетонних комбінованих шпренгельних конструкцій при зміні положення математичної осі, Віхоть С. І. (2016)
Іваник Ю. І. - Математична модель комбінованих попередньо-напружених сталезалізобетонних шпренгельних конструкцій (2016)
Коваленко А.І. - Особливості проектування багатоповерхових будівель з одиничною живучістю (2016)
Королёв П. В. - Управление рисками коррозионной защищенности при решении прямой и обратной задач живучести стальных конструкций, Королёв В. П., Кущенко И. В. (2016)
Кушнарева Г.А. - Влияние циклических нагружений на напряженно-деформированное состояние железобетонных балок на известняковом песке, Паску О. Д. (2016)
Плугин А. А. - Моделирование ползучести бетона при оценке напряженно-деформированного состояния сталебетонных плит перекрытия, Лобяк А. В., Головко Д. В. (2016)
Трофимчук Т. С. - Задачи квалиметрического мониторинга коррозионного состояния подвижных стальных конструкций (2016)
Хміль Р. Є. - Особливості оцінювання надійності підсилених залізобетонних елементів, Титаренко Р. Ю. (2016)
Шпинда В. З. - Визначення раціональної висоти стінки круглих арок зі зварних двотаврів (2016)
Яременко Е. А. - Диаграммы деформирования бетона и каменной кладки, Яременко Н. А. (2016)
Бондаренко О. П. - Особливості процесів гідратації та структуроутворення шлакопортландцементів, модифікованих відходами скляного бою, Москаленко О. A., Захарченко К. Д., Новоселенко Є. Д. (2016)
Гончарук В. П. - Активация компонентов растворной смеси в магнитоожиженном слое, Руссу И. В., Болога М. К., Поликарпов А. А., Врабие Е. Г. (2016)
Гоц В. І. - Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко А. О., Томін А. О. (2016)
Коробко О. А. - Характер изменения поврежденности дорожных бетонов при циклическом увлажнении и высушивании, Уразманова Н. Ф., Борис Л. П., Мельниченко О. А. (2016)
Кравченко А. В. - Дослідження вогнестійких властивостей геоцементного покриття для деревини після кліматичних випробувань, Цапко Ю. В., Гузій С. Г. (2016)
Кривенко П. В. - Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів, Ковальчук О. Ю., Пасько А. В. (2016)
Кучеренко А. А. - Минералогенная инженерия в технологии строительного материаловедения (2016)
Ляшенко Т. В. - Случайное сканирование рецептурно-технологического поля для оценки обобщающих показателей (2016)
Мішутін А. В. - Механічні властивості модифікованих суднобудівних керамзитобетонів, Кровяков С. О., Піщев О. В., Заволока М. В. (2016)
Мозговий В. В. - Особливості використання інноваційних технологій для забезпечення довговічності покриття із щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей, Баран С. А., Ольховий Б. Ю. (2016)
Непомнящий А. Н. - Анализ методов количественной оценки поврежденности материала конструкции, Выровой В. Н. (2016)
Павлюк В. В. - Дослідження властивостей сухих будівельних сумішей модифікованих відходами ТЕС, Старостіна Г. В. (2016)
Solonenko I. P. - Сompositions for repair on the basis of cement in transport infrastructure, Bratchenko P. G. (2016)
Толмачев С. Н. - Влияние заполнителей на прочность дорожных бетонов, Захаров Д. С. (2016)
Трофимова Л. Е. - Топологическое моделирование механохимических эффектов в процессах коррозии металлов (2016)
Андрійчук О. В. - Результати дослідження безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах Шацького району Волинської області, Процюк В. О., Хвищун Н. В. (2016)
Ігнатишин В. В. - Геофізичний аспект вирішення проблем гідротехнічних споруд річок Закарпаття, Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. (2016)
Калнауз А. О. - Математична модель позиціонування виробів суднового машинобудування в судноремонті та при переобладнанні суден, Терлич С. В. (2016)
Луцкін Є. С. - Основні проблеми та можливості розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури України, Серьогіна Н. В. (2016)
Осадчий В. С. - Определение зоны центров окружностей кривых скольжения для однородных грунтовых плотин с учетом сейсмических воздействий, Анисимов К. И., Великий Д. И. (2016)
Осадчий В. С. - Комплексная экспресс оценка фильтрационного состояния грунтовых плотин, Анисимов К. И., Горенко А. В., Бааджи В. Г. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Великий Куяльник на території Одеської області, Блажко А. П. (2016)
Осадчий В.С. - Определение параметров гашения ветровых волн ограждающими гидротехническими сооружениями неполного вертикального профиля, Слободянюк В.П., Анисимов К.И., Синица Р.В. (2016)
Солодкий С. Й. - Динамічна стійкість дорожніх одягів жорсткого типу, Думич І. Ю. (2016)
Хонелия Н. Н. - Отпорная способность грунтового основания гидротехнического сооружения распорного типа, Долинская Н. Б. (2016)
Яглицкий Ю. К. - Системная организация процесса обеспечения технологичности конструкций (2016)
Якушев Д. И. - Организация системы наблюдений за напряженно-деформированным состоянием причального сооружения типа "Больверк", Осадчий В. С., Слободянюк В. П., Дмитриев С. В. (2016)
Даниченко Н. В. - Определение аэродинамических параметров перегрузочных участков на предприятиях стройиндустрии, Гераскина Э. А., Хоменко О. И., Семенов С. В., Макаров В. О. (2016)
Іванів В. В. - Вплив кута приєднання струменів на нерівномірність притоку до напірного трубопроводу-збирача залежно від критерію Рейнольдса (2016)
Ткачук О. А. - Розрахунок основних параметрів інфільтраційних майданчиків при підключенні їх до системи дощового водовідведення, Шевчук О. В. (2016)
Новский В. А. - К расчету буронабивных свай в известняке-ракушечнике (2016)
Самородов А. В. - "Антиостерберг" или усовершенствованный метод "Оnly-Down" испытания грунтов многосекционными сваями повышенной несущей способности (2016)
Галинский А. М. - Совершенствование конструктивно–технологических решений локализации источников загрязнения грунтов, Чернухин А. М., Менейлюк А. И. (2016)
Лялюк О. Г. - Управління заходами щодо зменшення регламентованих радіаційних параметрів при експлуатації будівель, Ратушняк О. Г. (2016)
Петровский А. Ф. - Разработка оборудования и проведение экспериментальных исследований инъекционной технологии (2016)
Файзулина О. А. - Экономико-математические модели в управлении хозяйственными процессами, Беспалова А. В., Дашковская О. П., Кныш А. И. (2016)
Біличенко О. Л. - Особливості української художньої літератури в культурі сучасного інформаційного суспільства (2015)
Булик-Верхола С. З. - Гіперо-гіпонімічні відношення в українській музичній термінології, Теглівець Ю. В. (2015)
Бутко С. Г. - Звуковий код у текстах українських замовлянь (на матеріалі міфопоетичного ономастикону) (2015)
Вінтонів М. О. - Комунікативні вияви теми в структурі тексту (2015)
Гарачковська О. О. - Сатирична шахопоезія Анатолія Мойсієнка (2015)
Городиловська Г. П. - Художня проза Романа Іваничука з погляду стильової характеристики (2015)
Григорук С. И. - Репрезентация семантики основных цветообозначений в "толковом словаре живого великорусского языка" В. Даля (2015)
Гришко О. П. - Сакральність як визначальна риса української етноментальності в мові поетичних творів Максима Рильського (2015)
Жукова О. Т. - Синтаксичний спосіб творення термінів галузі залізничного транспорту (2015)
Зелез І. І. - Особливості семантико-словотвірної типології онімів (на матеріалі ойконімів Івано-Франківської області) (2015)
Золота О. В. - З історії становлення української керамічної термінології (2015)
Кизилова В. В. - Вітаїстичні тенденції у прозі про дітей періоду Другої світової війни (2015)
Матушек О. Ю. - Емоційні засоби переконання слухача/читача у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Меньшиков И. И. - Текст как понятие и лингвистический термин (проблема дефиниции) (2015)
Меркотан Л. Й. - Англійська література як денотат прецедентних текстів у корпусі сучасної української прози (2015)
Огринчук О. П. - Стилістично-виражальні особливості дієслівних повторів в індивідуально-авторській мові (на матеріалі віршових текстів М. Бажана та І. Драча) (2015)
Решетняк О. О. - Біблійна символіка як один з найважливіших засобів усвідомлення реалій дійсності (2015)
Сардарян К. Г. - Осмислення творчої платформи І. В. Жиленко (2015)
Середницька А. Я. - Ідеографічний словник дієслів переміщення як засіб представлення системності лексики (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 6 (2015)
Федина Е. В. - Отражение концепта человек в паремиологии русского языка (2015)
Ходоренко А. В. - Некоторые аспекты метонимического переноса значения в наименованиях групп лиц (2015)
Христіанінова Р. О. - Способи оформлення незалежної предикації в сучасній українській мові (2015)
Шарагіна О. В. - Художнє моделювання тиші та мовчання в поетичній палітрі Миколи Вінграновського (2015)
Шатілова О. С. - Категорія авторизації в аспекті теорії функційно-семантичного поля (2015)
Юган Н. Л. - Жанровые модификации прозаических сказок В. И. Даля – Казака Луганского 1830-х гг. (2015)
Смушак Т. В. - Імагологічний вимір Києва в автобіографічній творчості Наталени Королевої та Ірен Немировськи (2015)
Юдкін-Ріпун І. М. - Театральність лірики Максима Рильського (2015)
Пампура С. Ю. - Лінгвоісторіографічний аспект вивчення етимологізації лексичних запозичень (2015)
Сіліна Д. С. - Антонімія як системоформуюча категорія української коксохімічної термінології (2015)
Слабоуз В. В. - Мова як форма прояву культури, Бурова Е. В. (2015)
Тіора О. С. - Категорія кількості в теоретичному вимірі (2015)
Швець О. В. - Реалізація типових пропозицій номінативними реченнями в різноструктурних мовах (2015)
Янкович М. В. - Поняття дискурсу в гуманітарних науках та визначення терміна "дискурс" у лінгвістиці (2015)
Вєтрова Е. С. - Стереотипи мовленнєвої поведінки українців і лезгинів крізь призму язичництва (2015)
Воєвутко Н. Ю. - Термінологія дистанційної освіти в новогрецькій та українській мовах: перекладацький аспект (2015)
Ігнатюк Г. А. - Соціологічні аспекти перекладу англомовної літератури в Україні на початку ХХ ст. (1901–1917) (2015)
Кравцова М. О. - Алюзивний характер мовлення Едґара в трагедії В. Шекспіра "Король Лір" як стратегія зображення теми жебрацтва в Єлизаветинську епоху: особливості перекладу (2015)
Лут К. А. - Міжмовна кореляція евфемізмів у сучасному економічному дискурсі (2015)
Макаренко Ю. Г. - Лінгвокультурна адаптація при перекладі анімаційної художньої кінопродукції (2015)
Поворознюк Р. В. - Соціокультурні передумови розвитку медичного перекладу в Україні на початку ХХ століття (2015)
Дяків Х. Ю. - Умови (не)успішності відеоінтерв’ю (2015)
Супрун Л. В. - Кваліфікатив "національний" у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова (2015)
Томчаковский А. Г. - Роль тематического дублирования поликодовых словарных статей в создании языковой картины мира (2015)
Галинська О. М. - Репрезентація концептів бізнес-етики в англомовних текстах етичних кодексів міжнародних компаній (2015)
Коваленко О. Ю. - Культурологічний підхід при формуванні міжкультурної компетентності в процесі вивчення іноземних мов студентами-економістами (2015)
Коваленко О. Ю. - Особливості міжособистісної комунікації в професійній підготовці майбутніх фахівців економічних професій (на прикладі викладання іноземної мови) (2015)
Ходоренко А. В. - Рецензия на монографию (2015)
Кнейслер О. - Методологічні домінанти формування теорії ринку перестрахування (2014)
Кізима Т. - Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу, Шаманська О. (2014)
Проноза П. - Систематизація визначення поняття "Фінансова криза" та класифікація її видів (2014)
Стариченко Л. - Удосконалення системи платежів за користування надрами з позиції теорії гірничої ренти, Фокіна І. (2014)
Собко О. - Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання (2014)
Дерлиця А. - Світова економічна криза у контексті спекуляцій на фінансовому ринку (2014)
Длугопольський О. - Патронатні, меріторні та суспільні блага: проблеми розмежування та фінансування (2014)
Савчук Н. - Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій (2014)
Шаманська Н. - Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку (2014)
Ніконенко У. - Ресурсозалежна економіка: концептуалізація проблеми (2014)
Петрушенко Ю. - Розвиток методів колективного фінансування як фактор соціально-економічного розвитку територіальних громад (2014)
Дишкант О. - Удосконалення нормативної бази щодо організації державного фінансового контролю в Україні (2014)
Михайленко С. - Вплив новацій Бюджетного кодексу України на формування доходів місцевих бюджетів, Зубріліна В. (2014)
Лопушняк Г. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні, Лободіна З., Скибиляк С. (2014)
Кульчицький М. - Прагматика і проблематика казначейської системи касового виконання державного бюджету за видатками, Горобець І. (2014)
Карапетян О. - Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави (2014)
Ватаманюк О. - Перспективи переходу до режиму гнучкого курсоутворення в Україні, Гринчук І. (2014)
Миськів Г. - Структуризація та класифікація кредитного ринку (2014)
Луцишин О. - Забезпечення фінансової стійкості та надійності кредитних спілок в Україні (2014)
Гудковський С. - Інформаційний підхід до формування регуляторного механізму управління платіжними зобов`язаннями (2014)
Горин В. - Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України (2014)
Письменний В. - Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій (2014)
Вноровскі Г. - Вектори залучення капіталу великими товариствами в умовах сучасних викликів: польський досвід (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Бабий И. Н. - Перспективы строительства бизнес-гостиницы "Аэропорт" на 200 мест в г. Одесса, Багмет О. Ю., Яковенко Р. А. (2016)
Витвицкая Е. В. - Выбор энергоэффективных планировочных решений застройки для г. Одесса (2016)
Глазырин В. Л. - Многофакторная оценка ресурсного потенциала при разработке генерального плана Приморского исторического города (2016)
Новосад І. Г. - Прийоми реконструкції типових житлових будинків для маломобільних верств населення (2016)
Поливанов А. А. - О комплексном подходе к перспективному развитию пригородной территории г. Одессы, Шишкин М. И. (2016)
Устінова І. І. - Визначення перспектив сталого розвитку регіонів методом інтегральних оціночних матриць (2016)
Шандрик В. І. - Проблемні питання регулювання містобудівної діяльності (2016)
Бояджи А. А. - Проектирование комбинированного арочного пешеходного перехода пролетом 18 м, Воскресенская А. О. (2016)
Гілодо О. Ю. - Резерви несучої здатності безкаркасних багатоповерхових будинків з монолітними несучими стінами при їх реконструкції (2016)
Діордієнко Л. Д. - Особливості влаштування мансардних поверхів, Семчук П. П., Кравченко С. А. (2016)
Дорофеев В. С. - Исследование влияния каменного заполнения монолитного железобетонного каркаса с безригельными перекрытиями на его динамические характеристики в процессе строительства, Михайлова Н. А. (2016)
Заврак Н. В. - Расчет неоднородных анизотропных прямоугольных пластин с произвольным закреплением на контуре (2016)
Ковров А. В. - Результати обстеження конструкцій пішохідного мосту через військовий узвіз в м. Одесі і забезпечення інженерно-геодезичного моніторингу, Кущак С. Й., Нахмуров О. М., Кушнірьова Г. А., Шутяк О. О., Крючков Л. Я. (2016)
Крутий Ю. С. - Решение краевых задач изгиба ортотропных пластин численными методами, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Матус Ю. В. - Особенности определения нагрузок на сваи-оболочки на акватории моря по результатам их статических испытаний, Кущак С. И., Кушнирева А. А., Шутяк А. А., Добровольский А. А. (2016)
Мурашко А. В. - Применение результатов оценки сейсмостойкости каркасных зданий для уменьшения количества пострадавших в результате землетрясения, Дорофеев В. С. (2016)
Пашинський В. А. - Способи територіального районування кліматичних навантажень, Пашинський М. В., Пашинський В. В. (2016)
Філімоніхін Г. Б. - До імовірнісного опису послідовностей максимальних значень кліматичних навантажень на будівельні конструкції, Пашинський М. В. (2016)
Хохлін Д. О. - Уточнення ознак категорій технічного стану будівель за наявності сейсмонебезпеки, Попок К. В. (2016)
Шкурупій О. А. - Алгоритм і програмний комплекс для розрахунку вільних та вимушених коливань дискретних динамічних систем із кінцевим числом ступенів вільності, Пащенко А. М., Лазарєв Д. М. (2016)
Деревянко В. Н. - Повышение морозостойкости керамического кирпича, модифицированного отходами углеобогащения и красным шламом, Гришко А. Н. (2016)
Елькин А. В. - Стеклофибробетон в аутентичной реконструкции и реставрации Одесских фасадов, Выровой В. Н. (2016)
Кравченко С. А. - Дослідження конструкцій з керамзитобетону на цементно-зольному в’яжучому, Постернак О. О. (2016)
Кровяков С. О. - Механічні властивості бетону на обробленому цементною суспензією карбонатному щебені, Мішутін А. В., Полторапавлов А. О. (2016)
Lyashenko T. V. - Does abrasion resistance correlate to strength? (2016)
Великий Д. И. - Устойчивость откосов грунтовых плотин с учетом их пространственной работы (2016)
Карюк А. М. - Прогнозування температурного режиму поверхні автомобільних доріг на території Одеської області, Литвиненко Т. П., Тимошевський В. В. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічне оцінювання стану поверхневих вод в басейні р. Барабой, Блажко А. П. (2016)
Щедролосев А. В. - Определение внутренних усилий композитных модульных зашивочных панелей в условиях эксплуатации плавучего дока, Терлыч С. В., Лугинин О. Е. (2016)
Одуд Л. М. - Властивості шару завислого осаду при пом’якшенні води вапнуванням на пінополістирольних фільтрах (2016)
Олейник Т. П. - Современные технологии очистки подземных вод Одесской области, Маковецкая Е. А. (2016)
Барчукова Т. Н. - Фундаменты из коротких свай в грунтах города Одессы (2016)
Вербицький С. Т. - Результати сейсмічних спостережень в районі Південноукраїнського енергокомплексу, Сапужак І. Я., Пронишин Р. С. (2016)
Митинский В. М. - Геотехническое обоснование строительства высотных зданий в г. Одессе, Бараник С. В., Голубенко В. И., Учитель И. Л., Ярошенко В. Н. (2016)
Оглобля А. И. - Использование результатов сейсмического микрорайонирования в расчетах устойчивости ограждающих сооружений хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов Украины, Раздайбеда С. Л., Довбнич М. М. (2016)
Плахотный Г. Н. - Проблемы сохранения территории прибрежных склонов Крыжановской балки при оползневых водонасыщенных условиях и воздействии морской эрозии, Варич А. С. (2016)
Пустовитенко Б. Г. - Энергетические спектры прогнозных сейсмических воздействий для ответственных объектов строительства в г. Ялта, Эреджепов Э. Э. (2016)
Бабий И. Н. - Влияние различных организационно-технологических схем проекта утепления фасадов на его технико-экономические показатели, Каминская-Пинаева А. И. (2016)
Беспалова А. В. - Инновационное развитие Одесского региона на основе активизации инвестиционно-строительного комплекса, Файзулина О. А. (2016)
Дашковская О. П. - Техническая реновация промышленного объекта с применением георесурсного планирования, Кныш А. И., Липский В. В. (2016)
Петровский А. Ф. - Влияние рецептурно-технологических факторов на свойства грунтобетонного экрана, Борисов А. А. (2016)
Іжа М. - Підзвітність депутатів місцевих рад як ресурс ефективного розвитку місцевого самоврядування в Україні, Єфанов А. (2014)
Калініченко А. - До понятійно-категоріальної визначеності дефініцій системи дитячого оздоровлення та відпочинку (2014)
Кривачук Л. - Дитинство як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні: полеміка стосовно сутності поняття, Костишин Е. (2014)
Мирвода С. - Теоретичні підходи до розробки системи державного управління документацією у сфері культури (2014)
Миронова Ю. - Теоретичний аналіз сутності політичного екстремізму (2014)
Сурай І. - Концептуальні засади формування й розвитку еліти в державному управлінні України (2014)
Толпиго О. - Політико-управлінські відносини у сфері державних закупівель в Україні: теоретико-методологічний аспект (2014)
Ящук Л. - Роль територіальної громади в організації протидії соціальному сирітству: історичний аспект (2014)
Астапова Н. - Напрями удосконалення системи управління людськими ресурсами на регіональному рівні (2014)
Афанасьєва Ю. - Сутність соціального інституту сім’ї як головного об’єкта державної демографічної політики (2014)
Більченко С. - Маніпулювання в державному інформаційному просторі (2014)
Боклаг В. - Державне регулювання земельно-орендних відносин в Україні (2014)
Булгаков І. - Становлення та розвиток системи державного управління промисловою безпекою в Україні (2014)
Васильєв О. - Вибори як ключовий механізм державної політики у сфері формування представницьких органів влади: європейський досвід (2014)
Гайдученко С. - Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів (2014)
Голинська О. - Формування результату використання коштів за програмами капітального будівництва, Куспляк Г. (2014)
Голинська О. - Сучасні соціально-економічні відносини та їх вплив на бюджетні обмеження (2014)
Голуб В. - Сутність державної політики у сфері волонтерської діяльності та особливості її впровадження в Україні (2014)
Гусак І. - Забезпечення дієвого функціонування механізму держави та державного апарату (2014)
Держановська C. - Політичне лідерство в Литовській Республіці: роль у формуванні та реалізаціі суспільно-політичних завдань (2014)
Ігнатенко О. - Інформаційно-аналітичні системи як основа новітніх технологій в державному регулюванні сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Каплинська О. - Механізми управління інформаційно-освітнім середовищем: провідні тенденції реалізації, Колісніченко Н. (2014)
Коваль З. - Міфи як успішні та стійкі управлінські інформаційно-психологічні проекти (2014)
Колісніченко Н. - Принципи належного врядування у зарубіжних дослідженнях: пріоритет місцевих практик (2014)
Криштанович М. - Основні напрямки процесу оптимізації кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2014)
Кудрик І. - Сучасна перспектива подальшої інституалізації податкового механізму в Україні (2014)
Курносенко Л. - Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми: проблеми і напрями удосконалення (2014)
Малінін В. - Формування цінностей патріотизму серед молоді як складник соціокультурної ідентичності (2014)
Мамонтова Е. - Роль новітніх форм суспільного діалогу у формуванні публічної політики (2014)
Морозова Н. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання сфери соціального захисту на національному ринку праці (2014)
Новіков О. - Реформування органів місцевого самоврядування та протидія корупції в Україні (2014)
Онищенко Ю. - Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю (2014)
Пантелейчук І. - Європейські тенденції формування іміджу органів державної влади: досвід для України, Гаєвська Л. (2014)
Петрук О. - Нормативно-правове забезпечення державної політики щодо реформування земельних відносин в Україні (2014)
Подп’ятнікова А. - Стратегія розвитку вантажних перевезень в Україні (2014)
Поліщук В. - Перспективи, тенденції та прогнози розвитку електронного документообігу (2014)
Попов С. - Використання потенціалу інституціональної складової у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів, Марзак І. (2014)
Попов С. - Паблік Рілейшнз в органах виконавчої влади як інструмент антикризового управління (2014)
Попова К. - Правове забезпечення бюджетного процесу: поняття, проблеми, напрями реформування (2014)
Семічастна О. - Напрямки подолання проблем зростання видатків на соціальний захист населення (2014)
Солових В. - Концепція "Governance" як один із сучасних підходів державного управління (2014)
Сочалов В. - Медіакомунікативні технології в системі держуправління Сингапуру (2014)
Ундір В. - Удосконалення механізмів взаємодії місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян (2014)
Юрченко О. - Функціональний підхід до державного регулювання ціни (2014)
Ясниська Н. - Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у ВНЗ України (2014)
Кисленко Д. - Посадові переміщення в системі державної служби: інтереси та мотиви (2014)
Кузьменко Ю. - Функціонально-компетентнісна модель підготовки державних службовців до аналітичної діяльності у ВНЗ (2014)
Федоренко В. - Законодавче забезпечення інституту державної служби в Україні: досвід, проблеми і перспективи (2014)
Чуп І. - Формування представницьких органів місцевого самоврядування базового рівня в Україні: ретроспективний аспект (2014)
Бєлай С. - Використання модифікованого методу k-середніх кластерного аналізу в задачах державного управління з прогнозу кризових явищ соціально-економічного характеру, Лісіцин В. (2014)
Мерзляк А. - Рецензія на монографію "Протидія кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика" (2014)
Федоренко В. Г. - Производство, обмен, распределение и потребление в современных условиях кризиса, Белопольский Н. Г., Волошин В. С. (2009)
Павлов В. І. - "Тіньовий" бізнес в економіці України, Борейко В. І. (2009)
Намлієва Н. В. - Розробка економіко-математичної моделі оцінювання процедур при прийнятті інвестиційних рішень (2009)
Маслов С. І. - Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки, Карамишев Д. В., Бриксін С. А., Могилко В. О. (2009)
Тимченко О. М. - Ефективність податкового аудиту в Україні (2009)
Дудка Ю. П. - Стратегія подолання ризиків та загроз економічній безпеці України в глобалізованій економіці (2009)
Чорна Л. О. - Перспективи використання кластерних технологій у Вінницькому регіоні, Матусяк С. В., Дан О. Ю. (2009)
Цеханович В. Б. - Еврорегионы в системе трансграничного сотрудничества Украины (2009)
Кавтиш О. П. - Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки (2009)
Пин Ма - Анализ основных индикаторов производства и потребления стали и конструкционных материалов для рынка сварки (2009)
Мамедов Анар - Гуам и перспективы его эффективного функционирования (2009)
Сачук В. А. - Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2009)
Богоявленська Ю. В. - Адміністративно-правові механізми управління зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи (2009)
Мушкин И. М. - Методические рекомендации по разработке плана повышения производительности труда в условиях экономического кризиса (2009)
Медведчук О. О. - Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Миколайчук М. М. - Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні (2009)
Паращич І. М. - Міжнародно-правові норми про захист прав пацієнтів і національне законодавство: питання адаптації (2009)
Рожкова І. В. - Оцінка ефективності державної політики з охорони суспільного здоров'я (2009)
Луцький І. М. - Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління у складних адміністративних системах на практиці європейського досвіду та України, Луцький А. І., Каленюк О. М. (2009)
Халецька А. А. - Теоретичні засади формування основних напрямів соціальної політики держави (2009)
Алексеєва К. А. - Державні механізми стимулювання інноваційного розвитку (2009)
Пельтек Л. В. - Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері (2009)
Тимків В. М. - Структура моделі ефективності діяльності органу місцевого самоврядування (на прикладі Івано-Франківської міської ради) (2009)
Бесчастний А. В. - Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки (2009)
Краюшкін В. А. - Дослідження сутності поняття "місія" для систем із соціальною складовою (2009)
Василишина С. О. - Особливості державного регулювання ринку праці молоді (2009)
Колосюк А. A. - Інституціональне забезпечення державою регіонального розвитку України (2009)
Корягіна Т. В. - Деякі аспекти правового регулювання корпоративних відносин в Україні (2009)
Клочко Т. Ю. - Порівняльний аналіз правового регулювання додаткової охорони запатентованих лікарських засобів в Україні та Європейському Союзі (2015)
Кучук А. М. - Забезпечення реалізації норм права (національний і міжнародний аспекти): правовий дискурс (2015)
Манжул І. В. - Досвід країн Азійсько-Тихоокеанського регіону із забезпечення енергетичної безпеки (2015)
Цалин Р. В. - Огляд закордонних досліджень особливостей правового регулювання відносин права власності на відходи (2015)
Левчук Н. В. - Права людини в умовах гносеологічного й ціннісного релятивізму та роль міжнародної спільноти в їх становленні (за матеріалами праць Г. Кельзена) (2015)
Мигаль С. М. - Законодавчі ініціативи ЄС щодо обмеження права на страйк свободою руху товарів (2015)
Пахомов Д. С. - Нормативний зміст права на свободу мирних зібрань у міжнародних документах щодо захисту прав людини (2015)
Ченшова Н. В. - Проблематика вдосконалення законодавства України у сфері регулювання статусу біженця та його гармонізації з правом Європейського Союзу (2015)
Городиський І. М. - До питання ієрархії джерел міжнародного права у світлі ст. 38(1) статуту Міжнародного Суду ООН (2015)
Кадацька А. А. - Міжнародно-правове регулювання відносин між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (2015)
Chaykovskyy Yu. V. - New measures to combating illegal migration in the European Union (2015)
Щёкин Ю. В. - Применение доктрины подразумеваемой компетенции в практике постоянной палаты международного правосудия (2015)
Прусенко Г. Є. - Повноваження арбітражного складу застосовувати забезпечувальні заходи (2015)
Бек М. В. - Багатосторонні міжнародні договори у сфері діяльності з дистанційного зондування землі з космосу (2015)
Димченко О. В. - Специфіка кризової ситуації в ЖКГ і її вплив на рівень економічної безпеки (2016)
Димченко О. В. - Написання грантової заявки: помилки та рекомендації, Єсіна В. О., Матвєєва Н. М., Ольховська М. А. (2016)
Карпушенко М. Ю. - Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва (2016)
Борчук Ю. В. - Стан ринку золота на сучасному етапі розвитку (2016)
Димченко О.В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ у контексті попередження кризового стану (на прикладі КП "Харківводоканал”), Рудаченко О.О., Хайло Я.М., Кошелевич К.В., Бездітко О.С. (2016)
Pilipenko І. - State of lifting mechanisms in Ukraine and urgent measures for its reproduction (2016)
Бойченко М. І. - Інституційні витоки глобалізації (2016)
Береза В. О. - Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда (2016)
Рябека О. Г. - Таємниця світового уряду: погляд на генезис і становлення (2016)
Бродецкая Ю. Ю. - Пространство communitas: топос рождения событийности (2016)
Бесєдіна Г. О. - Вплив соціальної теорії П’єра Бурдьє на розвиток сучасних соціально-філософських досліджень теми практик (2016)
Джалілова О. М. - Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії (2016)
Мірошниченко Д. С. - Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні (2016)
Андрущенко Т. В. - Футурологічне бачення перспектив політичного та культурного розвитку людства (на прикладі концепції "футурошоку" Елвіна Тоффлера) (2016)
Гончаренко О. А. - Епістемологічні основи дидактики Казимира Твардовського (2016)
Столяр М. Б. - Філософський епос С. Пролеєва "Єлена Прекрасна" як простір зустрічі античної культури та сучасної цивілізації (2016)
Сідак Л. М. - Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену "саморозвиток особистості" (2016)
Мухіна І. Г. - Критика соціально-культурних перетворень у радянському суспільстві у поглядах М. Бердяєва, С. Л. Франка, І. О. Ільїна: онтологічні та аксіологічні аспекти (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Особенности формирования ноогуманистического мировоззрения: ключевые идеи (2016)
Лактіонова А. В. - Колізії про "значення" в філософії мови аналітичної традиції сучасної філософії (2016)
Куцепал С. В. - Освіта як знаряддя соціальної еволюції (2016)
Бойченко Н. М. - Аксіологічні та когнітивні виміри вищої освіти (2016)
Панченко Л. М. - Гуманітарна складова сучасної освіти (2016)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції у досвіді марксистської теоретичної рефлексії (2016)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості: зародження та становлення (2016)
Поліщук Н. В. - Формування елементів мудрості молоді у сучасних умовах розвитку суспільства (2016)
Заблоцька Ю. В. - Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства (2016)
Nagornov Yu. S. - Thermodynamics of Nucleation of Silicon Carbide Nanocrystals during Carbonization of Porous Silicon (2016)
Emelyanov V. M. - Vector-matrix Analytical Model Recognitions of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers on Polarizing Raman Ranges, Dobrovolskaya T. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2016)
Koblova E. A. - Quantum-chemical Calculations of the Adsorp-tion of CO on the Metal Oxide Clusters, Ustinov A. Yu., Shcheka O. L. (2016)
Shipko M. N. - Magnetic Properties and Local Parameters of Crystal Structure for BaFe12O19 and SrFe12O19 Hexagonal Ferrites, Kostishyn V. G., Korovushkin V. V., Isaev I. M., Stepovich M. A., Tikhonov A. I., Savchenko E. S. (2016)
Семків І. В. - Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6, Ільчук Г. А., Кашуба А. І., Петрусь Р. Ю., Кусьнеж В. В. (2016)
Melnikov G. A. - The Melting of Cluster Systems and Nanoparticles Models Pair Potential with an Effective Potential Well, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Manzhos O. A. (2016)
Kuzmenko A. P. - Degradation of Structure of Magnetron Ni and Cr Nanofilms at their Heating on Air, Kuzko A. E., Naw Dint, Myo Min Than, Dobromyslov M. B., Kanukov R. T. (2016)
Sarnatsky V. M. - Magnetic and Electrical Characteristics of Bismuth Ferrite, Depending on the Impurities, Method of Preparation and Size of the Nanoparticles, Vinokurov N. A., Murlieva Zh. Kh., Alikhanov N. M.-R. (2016)
Klepikov V. F. - Fractality of Fractures of Aluminum and Titanium Alloys Irradiated by Intensive Electron Beam, Lytvynenko V. V., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Startsev O. A., Uvarov V. T. (2016)
Roslyakova L. I. - Characteristic Features of Nanoscale Сarbide Inclusions Nucleation and Growth When Carburizing Steels, Roslyakov I. N., Besedin A. G. (2016)
Zhukov R. N. - Formation of the Electric Field Distribution in Thin Electro-Optic Layers For Precision Correction their Optical Characteristics, Ksenich S. V., Kubasov I. V., Temirov A. A., Timushkin N. G., Kiselev D. A., Bykov A. S., Malinkovich M. D., Parkhomenko Yu. N. (2016)
Matveev D. Yu. - Carrier Scattering Mechanisms in Bismuth Films Doped with Tellurium (2016)
Chitanov D. N. - Obtaining Hexagonal Ferrites for Substrates Microstrip Microwave Devices of mm-Range of LTCC-technology, Kostishyn V. G., Kozhitov L. V., Adamtsov A. Yu. (2016)
Benramache S. - Study of the Optical Properties and Structure Zinc Oxide Thin Films Prepared by Spin Coating Technique, Benhaoua B. (2016)
Глущенко М. А. - Влияние легирования конденсатов меди переходными металлами Co, Mo, Ta на структуру и зависимость Холла-Петча, Луценко Е. В., Соболь О. В., Бармин А. Е., Зубков А. И. (2016)
Chitanov D. N. - LTCC-technology for Producing Hexaferrites, Kostishyn V. G., Kozhitov L. V., Ryapolov P. A., Adamtsov A. Yu. (2016)
Миронюк І. Ф. - Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози, Мандзюк В. І., Сачко В. М., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2016)
Kovaleva M. G. - Deposition of Alumina-titania Nanostructured Coating by a New Multi-chamber Gas-dynamic Accelerator, Prozorova M. S., Arseenko M. Yu., Yapryntsev M. N., Mamunin K. N., Sirota V. V., Altukhov A. Y., Ageev E. V. (2016)
Chaudharya N. - Optical Coefficients and PL Spectra with Variation in Ga-content in GaSeTe Thin Films: Visible Spectrum, Tripathia S. K. , Goyal N. (2016)
Karimipour M. - Free Reducing Agent, One Pot, and Two Steps Synthesis of Ag@SiO2 Core-Shells using Microwave Irradiation, Mostoufirad S., Molaei M., Rezvani Nikabadi H., Ghasempour Nesheli A. (2016)
Запороцкова И. В. - Mеханизм внедрения атомов железа и меди в межслоевое пространство пиролизованного полиакрилонитрила, Аникеев Н. А., Кожитов Л. В. (2016)
Пилипенко О. В. - Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівок сплаву Ni80Fe20, Пазуха І. М., Овруцький А. С., Однодворець Л. В. (2016)
Makarov M. V. - Practical Analysis of the Properties of Nanoscale Electronic Elements Aimed at Their Application When Designing Parallel Architecture Computing Systems (2016)
Azhniuk Yu. M. - Photo- and Thermally Stimulated Luminescence Spectra of CdS1–xSex Nanocrystals Embedded in Borosilicate Glass, Lopushansky V. V., Prymak M. V., Popovych K. P., Solomon A. M., Gomonnai A. V., Zahn D. R. T. (2016)
Maireche A. - A New Nonrelativistic Investigation for Spectra of Heavy Quarkonia with Modified Cornell Potential: Noncommutative Three Dimensional Space and Phase Space Solutions, Imane D. (2016)
Vorobiov S. I. - Crystalline Structure, Electrophysical and Magnetoresistive Properties of High Entropy Film Alloys, Kondrakhova D. M., Nepijko S. A., Poduremne D. V., Shumakova N. I., Protsenko I. Yu. (2016)
Kiselev D. A. - Thickness-dependent Electrical and Piezoelectric Properties of Lead-Free Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Thin Films, Levashov S. A., Afanasiev M. S., Kiselev A. M., Chucheva G. V. (2016)
Shirvani P. - Design a New Configuration of Micro Strip Rectangle Patch Antenna on Different Thickness Substrate for Telemedicine Applications, Shirzadfar H. (2016)
Семенько М. П. - Особливості термомагнітної поведінки високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi, Мазур Ю. П., Остапенко Р. В. (2016)
Волков С. В. - Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів: варіювання вимірювальних струмів та мінімізація електронних шумів, Ткач О. П., Однодворець Л. В., Хижня Я. В. (2016)
Petrushenko I. K. - DFT Study on Structural and Mechanical Properties of Single-walled Carbon and Boron Nitride Nanotubes Functionalized with Carbenes (2016)
Катеринчук В. М. - Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In4Se3, Ковалюк З. Д., Кушнір Б. В., Литвин О. С. (2016)
Lazarenko P. I. - Influence of the Composition on the Thermoelectric and Electro-physical Properties of Ge-Sb-Te Thin Films for Phase Change Memory Application, Sherchenkov A. A., Kozyukhin S. A., Terekhov D. Y., Yakubov A. O., Babich A. V., Shuliatyev A. S., Sagunova I. V., Redichev E. N. (2016)
Odnodvorets L. V. - Physical Properties of Film Alloys Based on Ferromagnetic and Noble Metals (Review). І. Film Materials Based on Fe and Ag or Au, Protsenko I. Yu., Shabelnyk Yu. M., Shumakova M. O., Tkach O. P. (2016)
Kuzmenko A. P. - Structure of Carbon Nanotubes in Colloidal Solutions under the Influence of a Constant Electric Field, Thet Phyo Naing, Kuzko A. E., Myo Min Than, Kutsenko A. V., Dobromyslov M. B. (2016)
Didenko S. I. - AlGaN Heterostructure Optimization for Photodetectors, Rabinovich О. I., Legotin S. A., Fedorchenko I. V., Krasnov А. А., Osipov Yu. V., Melnik M. S., Sergeev K. A. (2016)
Muratov D. G. - Synthesis of Nanoparticles of Fe-Co-Ni Three-component Alloy Capsulated into Carbon Matrix of Fe-Co-Ni/C Nanocomposites, Kozhitov L. V., Emelyanov S. G., Vasilyev A. V., Popkova A. V., Pavlova A. A. (2016)
Rybalko P. D. - Femtosecond Laser Crystallization of Boron-doped Amorphous Hydrogenated Silicon Films, Khenkin M. V., Forsh P. A., Drevinskas R., Matsukatova A. N., Kazansky P., Kazanskii A. G. (2016)
Sobol' O. V. - Structural engineering multiperiod coating ZrN/MoN, Meylekhov A. A., Stolbovoy V. A., Postelnyk A. A. (2016)
Shakirzyanov R. I. - Modeling of Magnetic Field Influence on Electrophysical Effects in Magnetoimpedance Microwires, Astakhov V. A., Morchenko A. T., Ryapolov P. A. (2016)
Чешко І. В. - Формування приладових наноструктур спін-клапанного типу на основі Со і Сu, Костенко М. В., Гребинаха В. І., Логвинов А. М., Проценко С. І. (2016)
Belonenko M. B. - Two-dimensional Few-circle Optical Pulses of Bessel Profile in Bragg- environment with Carbon Nanotubes, Dvuzhilov I. S., Nevzorova Yu. V., Tuzalina O. Yu. (2016)
Kachusova A. - Influence of Ultrasonic Treatment on Electro-magnetic Characteristics of Composites Based on Multiwall Carbon Nanotubes at Wide Range of Frequencies (100 Hz – 258 GHz), Dotsenko O., Dorozhkin K. (2016)
Astakhov V. A. - Modeling the Permittivity of Ferrite-Dielectric Composites, Shakirzyanov R. I., Morchenko A. T., Mingazheva Z. V., Kurochka S. P. (2016)
Колесников Д. А. - Многослойные нитридные покрытия (TiZrNbHf)N/MoN, Немченко У. С., Береснев В. М., Соболь О. В., Новиков В. А., Литовченко С. В., Столбовой В. А., Гончаров И. Ю., Турбин П. В., Маликов Л. В. (2016)
Merabti A. - Numerical Approach of the Influence of Geometric Properties on the Absorbing in Photonic Crystal, Hasni A., Elmir M. (2016)
Zaporotskova I. V. - The Mechanism of Interaction of Esters of Methacrylic Acid with Carbon Nanotubes to Create a New Polymer Composite Material, Elbakyan L. S. (2016)
Dobrovolskaya T. A. - Assessment of Reliability of Recognition of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers on Two-dimensional Models and Experimental Data of the Raman Ranges, Emelyanov V. M., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2016)
Davydov A. A. - Basic Principles of Betavoltaic Elements and Prospects of their Development, Fyodorov Ye. N., Kiselev D. S., Popkova A. V. (2016)
Куліш В. В. - Спінові збудження у дисипативних феромагнітних нанооболонках (2016)
Pugachevsky M. A. - The Photoluminescence Properties of Ablated ZrO2 Nanoparticles, Kuzmenko A. P., Dobromyslov M. B. (2016)
Mylnikov D. A. - Dependence of Nanoparticles Synthesis Energy Consumption in the Gas Spark Discharge on Circuit Parameters, Efimov A. A., Ivanov V. V. (2016)
Batryshev D. G. - Method of Obtaining a Composite Material Based on Small-Dispersed Particles, Ramazanov T. S., Dosbolayev M. K., Gabdullin M. T., Yerlanuly Ye. (2016)
Kosushkin V. G. - The Micro and Nano- Defects Formation during Czochralski Growth, Kozhitov L. V. Kaplunov I. A. (2016)
Drozdova V. I. - Spectrum Features of Forced Oscillations of Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids, Shagrova G. V., Romanenko M. G. (2016)
Ageev E. V. - X-ray Microanalysis of Sintered Nanocomposite Materials from Tungsten-containing Powders, Altukhov A. Y., Loktionova O. G., Novikov E. P., Vorobyev E. A. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Brynza M. S. - QTc interval duration class and drug therapy of patience in a first year after pacemaker implantation, Yabluchansky M. I. (2016)
Kopytsya M. P. - The role of a new biomarker growth differentiation factor 15 in prognosis of patients with acute coronary syndrome and type 2 diabetes mellitus, Petyunina O. V., Vyshnevska I. R., Tytarenko N. V., Hilova Y. V. (2016)
Kovalyova O. M. - Osteopontin, interleukin-15 and dysfunction of left ventricular myocardium in hypertensive patients with chronic heart failure, Kozhemiaka G. V., Honchar O. V. (2016)
Martymianova L. O. - Ventricular rate and blood pressure orthostatic reactions in patients with permanent atrial fibrillation in general cardiovascular risk (2016)
Petrenko O. V. - Significance of systolic and diastolic blood pressure daily profile types in clinical evaluation of hypertensive patients, Yabluchansky M. I. (2016)
Pochinska M. V. - Pulse pressure classes and hemodynamic parameters in patients at the annual stage after cardiac resynchronization and medical therapy (2016)
Rudenko T. A. - A comparative assessment of the effect of mineralocorticoid receptor antagonists on changes in galectin-3 and MMP-1 fibrosis mar-kers in patients with chronic car-diac failure combined with type 2 diabetes mellitus with manifesta-tions of myocardium dyssynchrony (2016)
Shlieienkova H. O. - Dependence of neuropsychological development of early age children from the functional activity of serotonergic and pituitary-thyroid systems (2016)
Vizir M. O. - Role of nesfatin-1 in maintaining carbohydrate homeostasis in hypertensive patients, Kovalyova O. M. (2016)
Bogun L. V. - Amiodarone-induced thyroid dysfunction: clinical case with literature review (2016)
Oyebamire I. - Management of a patient with atherosclerosis and arterial hypertension comorbid with an asymptomatic pancreatic pseudocyst on the example of clinical case, Oyebamire M., Belal S. A. S., Liuta Е. А., Vodyanitska N. А. (2016)
Oyeleye L. - Dynamic changes in spectral heart rate variability parameters in paced breathing test in patient with uncontrolled arterial hypertension and polymorbidity, Saja M., Golubkina E. O., Bogun L. V., Yabluchansky M. I. (2016)
Zolotarova T. V. - The importance of the compliance to a medical treatment of a patient with a very high cardiovascular risk and comorbidity: arterial hypertension, atrial fibrillation and diabetes mellitus, Brynza M. S., Mehtieva F. B. (2016)
Makharynska O. S. - Modern aspects of community-acquired pneumonia in patients with diabetes mellitus, Zhuravka N. V. (2016)
Tymoshenko O. S. - The effectiveness of biofeedback in the treatment of difficult-to-control arterial hypertension (2016)
Belal S. A. S. - Management of patients with acute kidney injury, Zolotarova T. V., Litvin A. S. (2016)
Міхеєнко Л. А. - Робочий еталон яскравості на базі інтегрувальної сфери з розсіювачем, Пугіна М. О. (2015)
Моргун А. С - Числова діагностика поведінки кільцевого фундаменту споруди баштового типу за методом граничних елементів, Франчук О. В., Підгорний О. С. (2015)
Гасенко Л. В. - Дослідження пружних багатошарових моделей для розрахунку дорожнього одягу велосипедних шляхів методом скінченних елементів (2015)
Петрук В. Г. - Метод визначення координат кольору нормальних і патологічних біотканин, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Бойко Т. В. - Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об’єктів, Абрамова А. О. (2015)
Кривомаз Т. І. - Методологічні підходи до формування "паспортів екологічної безпеки видів", Волошкіна О. С. (2015)
Абрамова М. В. - Аналіз змін складових елементів економічної безпеки України та їх важливості відповідно до підходів визначення її рівня (2015)
Димитров О. Д. - До розрахунку теплообміну у каналах з променесприймальними вставками, Титар С. С., Драгнєва Н. М. (2015)
Мних І. М. - Визначення параметрів імпульсно-реверсивного способу опалення камерних рециркуляційних печей (2015)
Саєнко Ю. Л. - Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів, Попов А. С. (2015)
Мних А. С. - До питання вибору системи завантаження полідисперсної бокситової шихти з метою підвищення енергоефективності теплового режиму процесу спікання (2015)
Левицька С. М. - Розпаралелення алгоритму методу простої ітерації на систолічних структурах, Дудикевич А. Т., Кардаш А. І. (2015)
Петров С. А. - Гібридний алгоритм кластер-аналізу для формування апріорного розбиття простору ознак на класи знань в системах дистанційного навчання, Лисак Н. В., Міронова Ю. В. (2015)
Коптовець О. М. - Спектральний аналіз фрикційних коливань у гальмі, Козіна І. В. (2015)
Діденко В. О. - Математичне моделювання електрогідравлічного приводу механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок, Бондаренко О. Ф., Полєно О. М. (2015)
Воронін Л. Г. - Розв’язок задачі течії ньютонівської рідини в каналах довільного поперечного перерізу, Андреєв І. А., Копиленко А. В., Шмельова Д. Ю. (2015)
Гнатов А. В. - Сучасні технології зовнішнього магнітно-імпульсного кузовного ремонту автомобілів, Аргун Щ. В. (2015)
Постранський Т. М. - Дослідження впливу нерівностей проїзної частини на показники функціонального стану водія, Жук М. М. (2015)
Строков О. П. - Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенда як об’єкт метрологічних досліджень, Міщенко І. В., Кондратенко А. Н., Бурменко О. А. (2015)
Дерібо О. В. - Динамічні характеристики електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі, Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Парадний А. О., Пилявець В. Г. (2015)
Гречанюк М. С. - Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда (2015)
Іванюта М. В. - Числове дослідження процесу взаємодії поверхні гладкого котка з ґрунтом (2015)
Міхеєнко Л. А. - Енергетичний аналіз та основи проектування широкодіапазонного спектрокомпаратора на базі оптично-спряжених інтегрувальних сфер, Бахаревич А. О. (2015)
Прищак М. Д. - Комунікативні основи педагогіки В. О. Сухомлинського (2015)
Yankelevich M. - From my experience in USA. The former terminal a in airport "Logan” (2016)
Постернак И. М. - Ремонтопригодность конструкции пола зданий исторического центра Одессы с позиции комплекса энергореконструкции, Постернак С. А. (2016)
Бабий И. Н. - Алгоритм выбора оптимального решения при утеплении фасадов многоэтажных зданий, Каминская-Пинаева А. И., Борисов А. А. (2016)
Середа Н. В. - Влияние динамических нагрузок на прочность и долговечность канатов подъемной установки, Чупрынин А. А. (2016)
Смирнова О. В. - Водные устройства как средства формирования инновационных природоинтегрированных зданий в городской среде (2016)
Орленко М. І. - Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору (2016)
Каменський В. І. - Соціокультурна основа планувальної структури міст індустріальної цивілізації (на прикладі Ріо-де-Жанейро, Бостону та Санкт-Петербургу) (2016)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури пасажирських споруд зубчастих залізниць (2016)
Криворучко Н. И. - Экологическая регенерация урбанизированной среды крупнейших городов (на примере Харькова), Кривицкая А. С. (2016)
Ruzina I. M. - Conceptual project of pipeline drainage system, Сhkeіr A., Stodolinskiy V. V., Mammedov B. S. (2016)
Bratakh M. I. - Optimization of "mature” gas field development, Ruzina I. M., Dobrunov D. E, Romanova V. V., Dandash H. (2016)
Ломакіна О. С. - Використання відновлюваних джерел енергії в Україні: законодавчі, організаційні та економічні аспекти (2016)
Дмитриева Е. А. - Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия, Браткевич В. В., Телюра Н. А. (2016)
Стольберг Ф. В. - Вдосконалення системи моніторингу довкілля, індикаторів екологічного виміру в рамках стратегії сталого розвитку України, Коваленко Ю. Л. (2016)
Дмитренко Т. В. - Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України, Вергелес Ю. І. (2016)
Куш Е. И. - Планирование транспортного процесса перевозки грузов в условиях города (на примере города Харькова), Галкин А. С., Фиялко Н. А. (2016)
Гюлєв Н. У. - Вплив віку водія на динаміку змінювання його стану у дорожньому заторі, Зозулевський В. С., Клименко С. О. (2016)
Грінченко Є. М. - Аналіз методів управління аварійним ризиком при залізничних перевезеннях нафтопродуктів, Березовський О. І. (2016)
Коваленко Р. І. - Розробка схем розміщення пожежно-рятувальних автомобілів в пожежно-рятувальних підрозділах (2016)
Мамонов К. А. - Системи мобільного лазерного сканування в геоінформаційних технологіях, Вяткін К. І., Нестеренко С. Г. (2016)
Анопрієнко Т. В. - Сьогодення законотворчих процесів з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2016)
Мамонов К. А. - Застосування веб геоінформаційних систем для розподілу та використання земель (2016)
Ломакіна О. С. - Економічне стимулюванняприродоохоронної діяльності (2016)
Boyko I. V. - The Spectrum of Transverse Acoustic Phonons in Planar Multilayer Semiconductor Nanostructures, Gryschuk A. M. (2016)
Закіров М. - Сонохімічний синтез частинок діоксиду кремнію із карбіду кремнію у водному розчині, Коротченков О., Рибак Я. (2016)
Altukhov V. I. - Modeling of Schottky Barrier Height and Volt-Amper Characteristics for Transition Metal-solid Solution (SiC)1–x(AlN)x, Bilalov B. A., Sankin A. V., Filipova S. V. (2016)
Orlova M. N. - CH3NH3PBI3 IV Output Parameters Degradation Investigation, Didenko S. I., Saranin D. S., Rabinovich O. I., Krukov A. Y., Kolesnikov A. V. (2016)
Yuzevych V. M. - Mechano-electric Characteristics of the Near-surface Layer of Some Materials, Koman B. P., Dzhala R. M. (2016)
Миронюк І. Ф. - Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози, Мандзюк В. І., Сачко В. М., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2016)
Жовнір М. Ф. - П’єзоелектричні плівкові хвилеводи поверхневих акустичних хвиль (2016)
Заулічний Я. В. - Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti, V, і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації, Хижняк В. Г., Харченко Н. А., Говорун Т. П., Хижняк О. В., Долгих В. Ю. (2016)
Коротун А. В. - Вплив шорсткості поверхні на осциляції енергії Фермі металевих наноплівок, Тітов І. М. (2016)
Поживатенко В. В. - Схожість і відмінність фазового перетворення ГЦК – ОЦК в кальції і стронції (2016)
Фочук П. - Порівняння електрофізичних характеристик нелегованих кристалів Cd1–xZnxTe, Cd1–yMnyTe та Cd1–x–yZnxMnyTe (x, y ≤ 0,1), Никонюк Є., Захарук З., Дремлюженко С., Копач О., Опанасюк А. (2016)
Нижник А. И. - Частотные характеристики электрических полей цилиндрических пьезокерамических излучателей в составе плоских систем, Лейко А. Г. (2016)
Соболь О. В. - Экспресс метод анализа морфологических параметров графеновых покрытий на медной подложке, Колупаев И. Н., Мураховский А. В., Левицкий В. С., Кольцова Т. С., Козлова М. A., Ларионова Т. В., Соболь В. О. (2016)
Мазманишвили А. С. - Динамика квантовой частицы в возмущенном двумерном параболическом потенциале, Князь И. А. (2016)
Іващишин Ф. О. - Особливості властивостей наногібридів GaSe(InSe), синтезованих у полі світлової хвилі, Балабан О. В., Григорчак І. І. (2016)
Голованов В. В. - Адсорбция и каталитическое окисление метана сенсорами на основе легированного платиной оксида индия, Назарчук Б. В., Голованова В. В. (2016)
Dehghanpour H. R. - Generation of Al Nanoparticles via Laser Ablation in Deionized Water with Structural and Morphological Study, Hashemi H., Asefi H. (2016)
Лейко А. Г. - Частотные свойства электрических полей цилиндрической системы пьезокерамических излучателей с экраном во внутренней полости, Старовойт Я. И. (2016)
Колпаков А. Я. - Формирование наноструктурного покрытия на основе матрицы аморфного углерода и нанокристаллитов серебра, Колесников Д. А., Поплавский А. И., Махонин С. С., Галкина М. Е., Гончаров И. Ю., Герус Ж. В., Турбин П. В., Маликов Л. В. (2016)
Komina O. Yu. - Generation of Nanometer Wavelength Acoustic Waves, Adamova M. E., Zhukov E. A., Kuzmenko A. P., Zhukova V. I. (2016)
Kamath R. S. - Modelling of Random Textured Tandem Silicon Solar Cells Char-acteristics: Decision Tree Approach, Kamat R. K. (2016)
Bella M. - Effect of High-k Oxide on Double Gate Transistor Embedded in RF Colpitts Oscillator, Latreche S., Gontrand C. (2016)
Береснев В. М. - Влияние давления азотной атмосферы при осаждении вакуумно-дуговых многопериодных покрытий (Ti, Si)N/MoN на их структуру и свойства, Соболь О. В., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Новиков В. Ю., Колесников Д. А., Столбовой В. А., Немченко В. А., Сребнюк П. А. (2016)
Коноваленко С. П. - Особенности самоорганизации газочувствительных пленок кобальтсодеожащего полиакрилонитрила, Бедная Т. А. (2016)
Zhukov R. N. - Synthesis and Nanoscale Characterization of LiNbO3 Thin Film Deposited on Al2O3 Substrate by RF Magnetron Sputtering under Electric Field, Kiselev D. A., Shcherbachev K. D., Voronova M. I., Ksenich S. V., Kubasov I. V., Temirov A. A., Timushkin N. G., Chichkov M. V., Bykov A. S., Malinkovich M. D., Parkhomenko Yu. N. (2016)
Косуля О. В. - Розробка та виготовлення експериментальних зразків приладів для аналізу багатоелементних за складом речовин в реальному масштабі часу в складі мас-спектрометра, Вербицький В. Г. (2016)
Maireche A. - A New Relativistic Study for Interaction in One-electron Atoms (Spin ½ Particles) with Modified Mietype Potential (2016)
Cheshko I. V. - Physical Properties of Film Alloys Based on Ferromahnetic and Noble Metals (Review). II. Film Materials Based on Co and Ag or Au, Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu., Shumakova M. O., Tkach O. P. (2016)
Belonenko M. B. - Semiholographic Approach in Calculation of Tunneling Current in Graphene with Deep Impurities, Konobeeva N. N. (2016)
Dongale T. D. - Investigating the Temperature Effects on ZnO, TiO2, WO3 and HfO2 Based Resistive Random Access Memory (RRAM) Devices, Khot K. V., Mohite S. V., Khandagale S. S., Shinde S. S., Patil V. L., Vanalkar S. A., Moholkar A. V., Rajpure K. Y., Bhosale P. N., Patil P. S., Gaikwad P. K., Kamat R. K. (2016)
Данильченко С. Н. - Исследование термического разложения природных карбонатов кальция методом температурно-программированной масс-спектрометрии, Чиванов В. Д., Рябышев А. Г., Новиков С. В., Степаненко А. А., Кузнецов В. Н., Миронец Е. В., Марийчук А. В., Яновская А. А., Бордунова О. Г., Бугай А. Н. (2016)
Міцай В. П. - Флуоресцентні властивості комплексів похідні кумарину/квантові точки СdTe при взаємодії з молекулами аміаку в мікроконцентраціях, Мисюра А. Г., Кривець С. В., Лазоренко Я. П. (2016)
Ivanov O. N. - Linear Positive Magnetoresistivity of the Bi1.9Lu0.1Te3 Alloy with Inhomogeneous Micrograined Structure, Yaprintsev M. N., Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2016)
Malashenko A. G. - Molecular Transistor based on the Biphenyl Substituents, Kondratenko P. A., Lopatkin Y. M., Derevyanchuk A. Y. (2016)
Sossoe K. K. - Optical and Structural Characterization of Pin Photodetector Based on Germanium Nanocrystals for Third Generation Solar Cells, Dzagli M. M., Gadedjisso-Tossou K. S., Mohou A. M., Grandidier B. (2016)
Ivanov O. N. - Low-temperature Minimum in the Electrical Resistivity of the Bi1.9Lu0.1Te3, Yaprintsev M. N., Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2016)
Rahou F. Z. - Effects of High-k Dielectrics with Metal Gate for Electrical Characteristics of SOI TRI-GATE FinFET Transistor, Bouazza A. G., Bouazza B. (2016)
Monzir S. Abdel-Latif - Dye Sensitized Solar Cells Based on Hydrazonoyl Synthetic Dyes, Amal Batniji, Taher M. El-Agez, Malak J. Younis, Hatem Ghamri, Bassam A. Abu Thaher, Basem S. Qeshta, Fakhr M. Abu-Awwad, Sofyan A. Taya. (2016)
Benhadda Y. - Dimensioning and Modeling of a Circular Inductor Integrated in a Boost Converter, Hamid A., Lebey T. (2016)
Лисенков Е. А. - Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Fedorin I. V. - Dispersion Properties of Surface Polaritons in the Fer-rite/Semiconductor Metamaterial in the Magnetic Field, Khripunov G. S. (2016)
Kumar A. - A Two Dimensional Surface Potential Model for Triple Material Double Gate Junctionless Field Effect Transistor, Chaudhry A., Kumar V., Sharma V. (2016)
Kuzmenko A. P. - Piezoelectric Properties of Barium Titanate Langmuir Films, Chuhaeva I. V., Abakumov P. V., Dobromyslov M. B. (2016)
Tretiakov S. A. - Technology of Creation Periodic Structure on Surface Crystal of Paratellurite, Kolesnikov A. I., Vorontsov M. S., Ivanova A. I. (2016)
Chekanov V. V. - Thickness Calculation of Thin Transparent Conductive Membrane on the Border with a Magnetic Fluid, Kandaurova N. V., Chekanov V. S. (2016)
Kuzmenko A. P. - Nanostructured Lead Compounds in Electrode Materials of a Lead-Acid Battery, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B., Rusanov P. A. (2016)
Баштовой В. Г. - Влияние броуновской диффузии на объемную магнитную силу в магнитных жидкостях, Рекс А. Г., Климович С. В., Полунин В. М., Ряполов П. А. (2016)
Ageev E. V. - X-ray Diffraction Analysis of the Chromium-containing Electroerosion Powders of Micro- and Nanoparticles, Altukhov A. Y., Serebrovskii V. V., Khardikov S. V., Scherbakov A. V., Novikov A. N. (2016)
Shtern Yu. I. - Investigation of Nanostructured Thermoelectric Material Si0.8Ge0.2P0.022 for Application in Multisectional Legs of Thermoelectric Elements, Sherchenkov A. A., Babich A. V., Rogachev M. S. (2016)
Бабіч А. В. - Електронні та позитронні стани у шаруватих наноструктурах "метал – діелектрик", Вакула П. В., Коротун А. В., Рева В. І., Погосов В. В. (2016)
Artyukhov A. E. - 3D Nanostructured Porous Layer of Ammonium Nitrate: Influence of the Moisturizing Method on the Layer's Structure, Sklabinskyi V. I. (2016)
Титул, зміст (2015)
Шинкарук О. - Характеристика чинників, що впливають на ефективність змагальної діяльності у веслуванні академічному, Коженкова А. (2015)
Yugay A. - Basic technical elements in inline speed skating (2015)
Андрєєва О. - Передумови розробки концепції рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення (2015)
Марайта А. М. А. - Обоснование программы физической реабилитации больных после артроскопической реконструкции ротаторной манжеты плеча, Попадюха Ю., Назаренко В. (2015)
Благій О. - Сучасні підходи до управління фізичним станом чоловіків зрілого віку в процесі кондиційного тренування (2015)
Жарова І. - Характер та напрям заходів фізичної реабілітації у підлітків із первинним ожирінням з урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини (2015)
Котелевський В. - Обґрунтування системи фізичної реабілітації студентської молоді із патологією хребта (2015)
Калоєрова В. - Особливості фізичної реабілітації при атеросклерозі в чоловіків працездатного віку, Томашевський М. (2015)
Кириченко В. - Рівень прояву специфічних координаційних здатностей школярів віком12–13 років у процесі занять баскетболом (2015)
Лазарєва О. - Особливості фізичної реабілітації осіб зрілого віку з синдромом хребетної артерії, Куропятник В., Кабінський О. (2015)
Остапенко Ю. - Оцінювання впливу аеробних вправ на серцево-судинну систему студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей, Остапенко В. (2015)
Морад П. Х. Р. А. - Особенности применения средств физической реабилитации в зависимости от ведущих факторов риска при нарушении коронарного кровообращения, Манжуловский В., Ломаковский А. (2015)
Болтичев І. - Вплив моторних асиметрій на стан біомеханіки опорно-рухового апарату спортсменів (2015)
Бондар А. - Критерії оцінювання технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні академічному (2015)
Гамалій В. - Удосконалення техніки змагальних дій кваліфікованих фехтувальників-рапіристів, Бакум А. (2015)
Агеева Г. - Обоснование влияния качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг образовательных учреждений на их приобретение косвенными потребителями, Сафиуллина А. (2015)
Безмылов Н. - Морис Подолов. Жизненный путь и роль в создании Национальной баскетбольной ассоциации (2015)
Когут І. - Роль волонтерської програми Спеціальної Олімпіади "Об’єднаний спорт" у формуванні соціального капіталу, Гончаренко Є. (2015)
Матвєєв С. - Проблеми формування морального здоров’я юних спортсменів, Мазур А. (2015)
Аксютін В. - Зв'язок між психофізіологічними властивостями та стилями ведення поєдинку кваліфікованих боксерів (2015)
Дакал Н. - Психофізіологічні особливості елітних атлетів з урахуванням стилю ведення поєдинку (2015)
Манжалій В. - Вплив фізичного перевантаження на розвиток остеоартрозу у футболістів (2015)
Пастухова В. - Дослідження антропометричних даних спортсменів-легкоатлетів на різних етапах підготовки (2015)
Пенчук А. - Показники психофізіологічних якостей спортсменів-орієнтувальників високої кваліфікації, Вовканич Л. (2015)
Терещенко Т. - Характеристика загальної фізичної працездатності футбольних арбітрів і спортсменів (2015)
Агій Я. Ю. - Роль концепції опорного каркасу у розвитку автотранспортної інфраструктури, Шевчук Я. В. (2011)
Деркач М. І. - Формування стратегічних планів сталого розвитку міст як напрям розбудови потенціалу місцевої влади (2011)
Михайловська О. В. - Місце синергетичного підходу в сучасній економічній науці (2011)
Олексюк С. М. - Аналіз та перспективи розвитку ринку праці на Буковині, Рубенок Т. М. (2011)
Ткачова С. С. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття "конкуренція" (2011)
Урсакій Ю. А. - Значення стійкого розвитку у підвищення якості життя (2011)
Бурдяк О. В. - Патентне забезпечення як показник технологічної конкурентоспроможності країни, Іонець І. І. (2011)
Верстяк О. М. - Розвиток металургійної галузі України в процесі інтеграції (2011)
Галушка Є. О. - Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні (2011)
Гнідко К. Ю. - Майбутнє світового автомобілебудування на ринках Бразилії, Росії, Індії та Китаю (2011)
Дощин С. В. - Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 років та її особливості в Україні (2011)
Козменко А. В. - Міжнародне субрегіональне співробітництво як фактор динамізації євроінтеграційних процесів (2011)
Маловичко А. С. - Міжнародні транспортні перевезення: значущість та вітчизняні тенденцій (2011)
Ткаченко І. В. - Фінансова система США, Пастухова О. М. (2011)
Ткаченко І. В. - Бюджетно-фінансова система Японії, Стусенко Л. А. (2011)
Вдовенко Л. О. - Необхідність аграрних підприємств у кредитному забезпеченні (2011)
Гришова І. Ю. - Становлення кластерних ініціатив фінансового розвитку переробних підприємств АПК (2011)
Дуганець Н. В. - Бурякоцукровий підкомплекс як багатофункціональний об’єкт обліку (2011)
Іщенко С. В. - Моделювання економіки з урахуванням економічної структури суспільства та ринку землі (2011)
Вінничук О. Ю. - Деякі підходи до формування інформаційних ресурсів підприємства (2011)
Гомба Л. А. - Методичні підходи до визначення ефективності праці трудового колективу (2011)
Кравцова А. М. - Формування стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства, Яковенчук О. О., Яковенчук Я. О. (2011)
Нагайчук В. В. - Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії (2011)
Смолінська А. В. - Антикризове управління підприємством в умовах ринкової економіки, Гаркушевський В. С. (2011)
Томчук О. Ф. - Методичне забезпечення фінансового стану підприємства, Козак Н. Ю. (2011)
Чаплінська А. А. - Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі (2011)
Чорновіл І. А. - Діагностика як елемент антикризового управління (2011)
Буняк Н. М. - Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем (2011)
Вдовічен А. А. - Формування інвестиційного клімату України, Соколюк О. В. (2011)
Дерманська Л. В. - Функціонування економічного механізму управління інноваційними процесами підприємств (2011)
Комарницький І. Ф. - Структурно-інноваційні та інвестиційні пріоритети зміцнення економічної безпеки України, Саєнко О. С. (2011)
Кравцова А. М. - Пріоритети залучення інвестицій у Вінницьку область, Лисий В. О., Ломачинська І. В. (2011)
Кучерук Т. Г. - Методичне забезпечення розробки та обґрунтування технологічних можливостей інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів (2011)
Михайлишин Л. І. - Інституційне забезпечення вдосконалення організаційно-правового механізму регулювання прямих іноземних інвестицій (2011)
Москаленко О. М. - Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в інноваційній сфері на основі міжнародного досвіду (2011)
Стельмах Х. П. - Взаємозв'язок основних фондів та інвестицій, Симак А. В. (2011)
Ховрак І. В. - Інноваційна активність вітчизняних підприємств: сучасний стан та проблеми розвитку, Мельничук П. C. (2011)
Долга Г. В. - Розвиток зеленого сільського туризму в Україні на прикладі Чернівецької області (2011)
Коробка С. В. - Зелений туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській місцевості (2011)
Михайліченко Г. І. - Експортна орієнтація національного туристичного продукту за рахунок різних видів новацій (2011)
Свида І. В. - Загальна характеристика розвитку санаторно-оздоровчих та курортних закладів Закарпатської області (2011)
Вардеванян В. А. - Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища (2011)
Корольчук О. П. - Формування моделі оптимального життєвого циклу франчайзингової системи (2011)
Лиса С. С. - Оцінка економічної ефективності логістичних ланцюгів торговельних мереж (2011)
Марченко Н. Я. - Теоретико-методологічні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства (2011)
Нікульча В. А. - Організація управління якістю торговельного обслуговування (2011)
Соколюк О. В. - Ринок франчайзингу в Україні (2011)
Струтинська І. В. - Логістична активність вітчизняних автомобілебудівних підприємств (2011)
Чичун В. А. - Концептуальні основи стратегічного управління потенціалом підприємства як складова стратегічного аналізу (2011)
Яблоков І. В. - Фінансові потоки в транспортній логістиці (2011)
Яловега Н. І. - Теоретичні засади формування маркетингових стратегій розвитку підприємств системи споживчої кооперації (2011)
Кучеренко В. В. - Питання інтеграції капіталів банків та страхових компаній (2011)
Манько І. О. - Сутнісні характеристики діяльності страхових посередників на ринку страхових послуг України (2011)
Москальов А. А. - Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні, Юрій К. М. (2011)
Олексіч Д. В. - Методичні засади вартісно орієнтованого управління процентною діяльністю банку, Красюк І. В. (2011)
Охрімовський О. В. - Програмно-цільовий метод складання та виконання місцевих бюджетів (2011)
Руда О. Л. - Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Свердан М. М. - Податкова політика держави та її вплив на економічне зростання (2011)
Томнюк Т. Л. - Стратегічні орієнтири податкової політики в контексті стимулювання економічного розвитку України (2011)
Фаюра Н. Д. - Стан та вдосконалення системи безготівкових розрахунків в Україні, Боднар Н. А. (2011)
Фаюра Н. Д. - Сутність та фактори виникнення кредитних ризиків, Яременко В. В. (2011)
Федоришина Л. І. - Нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Ніщенко Н. Г. (2011)
Шевчук Л. П. - Розрахунок єдиного соціального податку на фонд оплати праці на основі регресивно-прогресивного методу з використанням MS Excel (2011)
Адамова І. З. - Аналіз фінансового стану підприємства: проблемні аспекти та шляхи їх розв’язання, Романчук А. Л. (2011)
Євдощак В. І. - Проблеми розвитку внутрішнього контролю на підприємствах, Замойська О. Б. (2011)
Скрипник М. Є. - Роль фінансового та управлінського обліку в системі управління доходами підприємства, Скрипник Н. В. (2011)
Амбражей О. А. - Державне регулювання ринку освітніх послуг України (2011)
Головачук Т. І. - Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття (2011)
Труфен А. О. - Система управління оплатою праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2011)
Lega D. A. - The synthesis, anti-inflammatory, analgesic and antimicrobial activities of ethyl 2-amino-4-alkyl-4,6-dihydropyrano(3,2-c)(2,1)benzothiazin-3-carboxylate 5,5-dioxides and triethylammonium 3-((4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-yl)alkyl)-1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-5-olat 2,2-dioxides, Filimonova N. I., Zupanets I. A., Shebeko S. K., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Абдурахманова Е. Р. - Взаємодія 1-ациламіно-2,2-дихлороетенілфосфонію хлоридів з моноетаноламіном та N-метилмоноетаноламіном, Головченко O. В., Броварець В. С. (2016)
Исмиев А. И. - Синтез и реакции диацетил(диалкоксикарбонил)замещенных гидроксициклогексанонов, Магеррамов А. М., Сукач В. А., Вовк М. В. (2016)
Савіна Н. А. - Дослідження кількісного вмісту, гастрорезистентності і супровідних домішок таблеток пантопразолу методом ВЕРХ, Кузнецова О. М., Брязкало В. В., Брицун В. М., Останіна Н. В. (2016)
Зінченко Г. М. - Зручний підхід до синтезу нових 4-амінозаміщених похідних піридо(2,3-d)піримідин-7-ону, Музичка Л. В., Вервес Є. В., Смолій О. Б. (2016)
Дяченко І. В. - Імідазо- та піримідиноанельовані піридо(3,2-d)піримідини. Синтез та прогнозування біологічної дії, Васькевич Р. І., Васькевич А. І., Вовк М. В. (2016)
Салієва Л. М. - Циклосульфенілювання 3-алілтіогідантоїну, Сливка Н. Ю., Васькевич А. І., Вовк М. В. (2016)
Mykhailenko O. O. - Biologically active compounds from the rhizomes of Iris hungarica, Kovalyov V. M., Kovalyov S. V., Krechun A. V. (2016)
Petrushenko I. K. - A DFT Study on Electronic and Structural Properties of Graphene Nano-ribbons (2016)
Asvarov A. Sh. - Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering, Makhmudov S. Sh., Abduev A. Kh., Akhmedov A. K., Aliev M. A., Bilalov B. A. (2016)
Boroznina E. V. - Boron Monolayer X3-type. Formation of the Vacancy Defect and Pinhole, Davletova O. A., Zaporotskova I. V. (2016)
Ageev E. V. - Investigation of the Phase Composition of Samples Sintered from Tungsten-containing Composite Micro- and Nanopowders, Altukhov A. Y., Khardikov S. V. (2016)
Andreev V. G. - Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding, Kostishyn V. G., Nalogin A. G., Adamtsov A. Yu., Ryapolov P. A. (2016)
Kryuchkov S. V. - AC-field Induced Gap Opening in the Vicinity of Extra Dirac Points in Band Structure of Graphene Superlattice, Kukhar' E. I. (2016)
Memarian N. - An Investigation of High Performance Hetero-junction Silicon Solar Cell Based on n-type Si Substrate, Minbashi M., Mehrabad M. J. (2016)
Ghougali M. - Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Nanostructure Thin Film, Belahssen O., Chala A. (2016)
Diachenko L. - New Computer System for Recognizing Micro- and Nano-Sized Objects in Semiconductors and Colloidal Solutions, Minov E., Ostapov S., Fochuk P., Khalavka Yu., Bolotnikov A., James R. B. (2016)
Seyedehsomayeh Hatefinasab. - CNTFET-based Design of a High-efficient Full Adder Using XOR Logic (2016)
Yakimov E. B. - Prediction of Betavoltaic Battery Output Parameters Based on SEM Measurements, Polikarpov M. A., Krasnov A. A. (2016)
Neel Chatterjee - Quantum Mechanical Analysis of GaN Nanowire Transistor for High Voltage Applications, Sujata Pandey. (2016)
Пелещак Р. М. - Вплив ультразвуку на енергетичний спектр електрона та дірки у гетеросистемі InAs/GaAs з квантовими точками InAs, Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Боледзюк В. Б. - Оптичні властивості GaSe, інтеркальованого гідрооксидом калію, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Цибуленко Ю. М., Нетяга В. В., Камінский В. М. (2016)
Кайкан Л. С. - Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту, Кайкан Ю. С., Яремій І. П., Угорчук О. М., Депутат Б. Я., Николюк М. О. (2016)
Nepijko S. A. - Investigation of Nanostructure Phase Composition and Field Emission Properties in the Ge/Si(100) System, Sapozhnik A. A., Naumovets A. G., Kozyrev Yu. N., Klimenkov M., Protsenko S. I., Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu. (2016)
Грушка В. І. - Енергія зв’язку деформаційного електронного полярона в квантовій точці InAs/GaAs, Пелещак Р. М. (2016)
Бушкова В. С. - Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4, Остафійчук Б. К., Семко Т. О. (2016)
Коротун А. В. - Диэлектрическая функция металлических 1D-систем, Курбацкий В. П., Погосов В. В. (2016)
Хрипко С. Л. - Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур, Кідалов В. В. (2016)
Колупаєв Б. Б. - Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем, Колупаєв Б. С., Левчук В. В., Максимцев Ю. Р., Сідлецький В. О. (2016)
Petrushenko S. I. - Stability Limits of the Liquid Phase in the Layered Mo/Pb/Mo, Mo/Bi/Mo and Mo/In/Mo Film Systems, Dukarov S. V., Sukhov V. N. (2016)
Hemiy O. M. - Electrochemical Properties of Nanocomposite Nanoporous Carbon/Nickel Hydroxide, Yablon L. S., Budzulyak I. M., Budzulyak S. I., Morushko O. V., Kachmar A. I. (2016)
Shedam M. R. - Microstures of CdC2O4.3H2O Single Crystal Grown in Silica Gel, Rakesh M. Shedam, Shridhar N. Mathad. (2016)
Abdelmadjid Maireche - A New Nonrelativistic Investigation for Interactions in One-electron Atoms with Modified Vibrational-Rotational Analysis of Supersingular Plus Quadratic Potential: Extended Quantum Mechanics (2016)
Mallikarjana P. - Room Temperature Ferromagnetism in Cr Doped ZnSe Powders Prepared by Solid State Reaction, Sivasankar J., M. Rigana Begam, N. Madhusudhana Rao, Kaleemulla S., Subrahmanyam J. (2016)
Ogurcovs A. - Photoelectrical and Gas-sensing Properties of Nanostructured ZnO/CuO Samples, Gerbreders Vj., Tamanis E., Sledevskis E., Gerbreders A. (2016)
Andreev V. G. - Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding, Kostishyn V. G., Nalogin A. G., Adamtsov A. Yu., Ryapolov P. A. (2016)
Wagh R. A. - Effect of Uniform Decoration of Ag2S Nanoparticles on Physical Properties of Granular TiO2 Thin Films Synthesized by Using Spin Coating Technique, Salunke D. B., Gosavi S. R., Patil R. S. (2016)
Саміла А. П. - Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеємана в ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe, Ластівка Г. І., Хандожко В. О. (2016)
Беляева А. И. - Анизотропия структуры и прочностных свойств жаропрочного композита Cu-Cr-Zr, индуцированная равноканальным угловым прессованием, Галуза А. А., Коленов И. В., Фаизова С. Н., Рааб Г. И., Фаизов И. А. (2016)
Артюхов А. Е. - Термодинамические условия получения 3D наноструктурированного пористого поверхностного слоя на гранулах аммиачной селитры. I Кинетика прогрева и обезвоживания гранул, Склабинский В. И. (2016)
Находкін М. Г. - Можливість застосування топографічного розгляду до границь зерен в нанокремнієвих плівках, Родіонова Т. В. (2016)
Fouad S. - Enhanced Sensitivity of Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Bilayers of Silver-Barium Titanate, Naseer Sabri, Jamal Z. A. Z., Poopalan P. (2016)
Лютый Т. В. - Прецессия ферромагнитной наночастицы с конечной анизотропией в вязкой жидкости, Гришко А. Н., Ковнер А. А., Денисова Е. С. (2016)
Денисов С. И. - Однонаправленный транспорт ферромагнитных частиц в вязкой жидкости, порождаемый силой Магнуса, Педченко Б. А., Павлюк М. А. (2016)
Buriak I. A. - Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies (Review), Zhurba V. O., Vorobjov G. S., Kulizhko V. R., Kononov O. K., Rybalko O. (2016)
Makarev D. I. - Digital Piezomaterial Based on Piezoceramic-Polymer Composite for Ultrasonic Transducers, Rybyanets A. N. (2016)
Мартинюк O. O. - Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокопозитів, легованих ZnO, Суходуб Л. Ф., Суходуб Л. Б., Мєшков A. M. (2016)
Городенська К. Г. - Світоч українського мовознавства й освіти (2011)
Українська жінка світу (2011)
Степаненко М. І. - Функційно-семантичні параметри вказівної частки ось, Педченко С. О. (2011)
Воловенко І. В. - Творення нових власне українських іменників на позначення осіб афіксальним способом (2011)
Дияк О. В. - Субстантивна парадигма кореня стал′- у сучасній українській мові (2011)
Дудко І. В. - Дієслівні морфологічні категорії та форми як засоби репрезентації в мові концептуального змісту (2011)
Дячук С. І. - Cистемність словотвору в інтерпретації Івана Ковалика (2011)
Кондратюк В. М. - Типологія засобів вираження неозначеної кількості в сучасній українській мові (2011)
Костусяк Н. М. - Структура граматичної надкатегорії модальності (2011)
Марчило Л. М. - До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) (2011)
Мединська Н. М. - Категорійне значення дієслова: функціональний аспект (2011)
Овчиннікова І. І. - Дієслово діяти як ідентифікатор класу дієслів дії в українській мові (2011)
Пена Л. І. - Словотвір в "Українській граматиці” Євгена Тимченка (2011)
Пєтухова О. В. - Суфіксація як один із способів творення термінів металознавства (2011)
Романюк С. А. - Часова характеристика дієприслівника (2011)
Русаченко Н. П. - Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці (2011)
Сікорська З. С. - Відмінкові інтерфереми іменника у професійному мовленні (2011)
Шемет В. Г. - Лексико-семантичні групи ад’єктивних суфіксоїдних дериватів (2011)
Плющ М. Я. - Синтаксична транспозиція відмінкових форм прикметника у предикативній функції (2011)
Гуйванюк Н. В. - Лексичні й синтаксичні експресеми як засіб суб’єктивізації висловлення (на матеріалі творів буковинських письменників) (2011)
Загнітко А. П. - Структурно-граматична і функційно-семантична типологія описових предикатів: українсько-німецький зіставний аспект (2011)
Калько М. І. - Аспектуальність як багаторівневий феномен: синтагматичний рівень (2011)
Леута О. І. - Нетрадиційний погляд на знайомі мовні категорії (Т. С. Слободинська. Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси. Монографія. – Вінниця, ПП Балюк І. Б. – 2011. – 404 с.) (2011)
Мірченко М. В. - Односкладність, неповнота, еквівалентність простого речення (2011)
Алексеєва С. Г. - Структурно-семантичні типи сурядних комплексів у простому ускладненому реченні (2011)
Бакун О. А. - Сегментні конструкції з називним уявлення: семантичний аналіз (2011)
Бондарук Н. О. - Деонтична модальність у драматичних творах Лесі Українки (на матеріалі драми "Камінний господар") (2011)
Виноградова Ю. Б. - Семантика та функціонування обставинних детермінантів в офіційно-діловому дискурсі: проблема диференціації понять "комплемент – детермінант" (2011)
Висоцький А. В. - Семантико-функціональні і формально-синтаксичні параметри дієприслівників у структурі речення (2011)
Гаврилюк О. Р. - Складнопідрядні речення інтенсивної допустово-протиставної семантики з квантитативним значенням (2011)
Гмиря Л. В. - Синтаксична сполучуваність двовалентних дієслів локативного стану (2011)
Грипас О. Ю. - Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів (2011)
Денисюк Т. К. - Формування моделей семантико-синтаксичної структури речень з дієслівними предикатами на позначення оцінної переривчасто-пом’якшувальної дії з формантами по- + -ува- (2011)
Дерев’янко Л. І. - Семантико-синтаксична категорія одночасності: генетичні зв’язки та семантична диференціація (2011)
Дзюман Н. П. - Займенникове вираження адресатних синтаксем в українській мові (2011)
Доценко О. Л. - Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу (2011)
Житар І. В. - Семантичні різновиди вставлених речень (на матеріалі наукового й публіцистичного стилів української мови) (2011)
Завальнюк І. Я. - Нові тенденції у функціонуванні складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу в мові української преси початку ХХІ ст. (2011)
Заскалета В. П. - До питання про функціонування складнопідрядних означальних речень у пам’ятках української мови (на матеріалі речень сполучникового підпорядкування) (2011)
Клименко І. В. - Комунікативна специфіка спонукальних еліптичних конструкцій у політичному дискурсі (2011)
Козачук Г. О. - Синсемантичні слова як компоненти аналітичної форми вираження підмета (2011)
Кульбабська О. В. - Напівпредикативні конструкції як засіб компресії ("згущення думки”) (2011)
Куц О. В. - Типи трансформацій у модифікаційній парадигмі простого речення (2011)
Литвин Л. П. - Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень мети (2011)
Матвійчук Т. П. - Займенникове питання як засіб реалізації текстової категорії зв’язності (2011)
Мачай Т. О. - Текст і дискурс у спілкуванні фахівців: засоби вираження авторської особистісності (2011)
Межов О. Г. - Функціональні особливості атрибутивної мінімальної синтаксичної одиниці (2011)
Мелкумова Т. В. - Посилення бехабітивної функції масмедійного мовлення стилістико-синтаксичними засобами (2011)
Підкамінна Л. В. - Синергетика модальностей епітетів у системі поетичного тексту Т. Г Шевченка (2011)
Слобода Н. В. - Відокремлення як засіб експресивізації метафор (на матеріалі поезії шістдесятників) (2011)
Ставнічук В. В. - Структурно-семантичні особливості фармацевтичних текстів-інструкцій (2011)
Станіславська Л. В. - Прийменниково-відмінкові форми обов’язкових адвербіальних синтаксем із цільовою семантикою (2011)
Степаненко Я. М. - Об’єктний аргумент від + Ngen у семантико-синтаксичній структурі речення (2011)
Сулима О. П. - Особливості функціонування дієслівно-іменних описових зворотів у ролі складеного присудка (2011)
Тесліцька Г. І. - Засоби вираження відносної темпоральності в простих реченнях, ускладнених напівпредикативними ад’єктивними конструкціями (2011)
Харченко С. В. - Питання синтаксичної норми на сторінках періодичних видань 20-х років ХХ ст. (2011)
Шаповал К. М. - До питання синонімії локативних прийменників як субстанціальних синтаксем у простому реченні (2011)
Шрамко Р. Г. - Семантико-структурні потенції позапарадигмальних реченнєвих моделей типу N3 + Adv із предикатами стану суб’єкта української мови в контексті теорії ізофункційності (2011)
Ясакова Н. Ю. - Взаємодія лексичної і граматичної семантики дієслівного предиката у вираженні персонального статусу суб’єкта (2011)
Бойко Н. І. - Експресиви-композити в українській мові: семантичний та словотвірний аспекти (2011)
Павликівська Н. М. - Система і структура псевдонімів ОУН та УПА (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського