Євдокименко А. В. - Рентгенівська топографія кристалів в області кутів повного зовнішнього відбивання (1998)
Раранський М. Д. - Особливості формування зображення мікродефектів на рентгенівських секційних топограмах, Фодчук І. М., Новіков С. М., Коровянко О. Ж., Бобровник С. В., Мармус П. Є. (1998)
Косяченко Л. А. - Оптичне випромінювання кристалічною граткою, збуджуваною гарячими носіями заряду в бар’єрній напівпровідниковій структурі, Склярчук О. Ф. (1998)
Сльотов М. М. - Механізми люмінесценції монокристалічних плівок AlxGa1–xN (1998)
Махній В. П. - Фотолюмінесценція кристалів p-ZnSe/Sb/, Сльотов М. М., Собіщанський Б. М., Чабан Ю. Я. (1998)
Брайловський В. В. - Установка вимірювання вольт-фарадних характеристик, Жук О. П. (1998)
Брайловський В. В. - Підвищення чутливостi давача для ЯКР–термометра, Іларіонов О. Є., Хандожко О. Г. (1998)
Брайловський В. В. - Вимірювач параметрів напівпровідникових датчиків нейтронного опромінювання, Жук О. П., Танасюк В. С. (1998)
Боднарук В. І. - Вплив гравітації на умови теплообміну, Димитращук В. Т., Походжай Р. Я., Щербина Л. А. (1998)
Буда І. С. - П’єзоопір вісмута при гелієвих температурах, Охрем О. А. (1998)
Годованюк В. М. - Дослідження кремнієвого P-I-N фотодіоду підвищеної надійності, Добровольський Ю. Г., Омельянчук В. П. (1998)
Ащеулов А. А. - Дослідження впливу певних комбінацій електричного та магнітного полів на властивості напівпровідникових приладів, Добровольський Ю. Г., Романюк І. С. (1998)
Слинько Є. І. - Зсув Найта і особливості зонної структури в SnTe (1998)
Слинько Є. І. - Розробка технології виготовлення інфрачервоних фотоприймачів нового покоління, Кондратенко М. М., Водоп’янов В. М., Годованюк В. М., Рюхтін В. В., Фольварочний В. П. (1998)
Рюхтін В. В. - Кремнієвий діод на повздовжньому фотоефекті (LATERAL FD), Годованюк В. М., Рюхтін В. В. (1998)
Балазюк В. Н. - Пружні модулі діарсеніду цинка в інтервалі температур 83÷303 К, Михальченко В. П., Раранський М. Д., Курек І. Г. (1998)
Содержание (2016)
Макшанцев В. Г. - Математическая модель регулирования параметров ручья при формировании непрерывнолитой стальной заготовки на вертикальной МНЛЗ, Макшанцев Е. В. (2016)
Савюк І. В. - Термітні суміші на основі відходів ПАТ "Ковельсільмаш"Термітні суміші на основі відходів ПАТ "Ковельсільмаш", Рудь В. Д., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2016)
Турчанин М. А. - Термодинамическое обоснование выбора состава технологической добавки при электроимпульсной консолидации порошковой среды, Кассов В. Д., Бережная Е. В., Малыгина С. В., Малыгин С. О. (2016)
Ющенко К. А. - Способ автоматизированного контроля технологических параметров производства самозащитных порошковых проволок, Каховский Ю. Н., Евдокименко А. С., Каховский Н. Ю., Супрун С. А. (2016)
Алиева Л.И. - Исследование напряженно-деформированного состояния и формоизменения при комбинированном радиально-прямом выдавливании, Гончарук К.В., Лебедь В. Т., Таган Л.В. (2016)
Афанасьева М. А. - Кинематический анализ процесса взаимной безынструментальной обкатки трубчатых заготовок, Лютая А. В. (2016)
Гавриш П. А. - Нанесение жаростойких покрытий порошковыми материалами, Бережная Е. В., Малыгин Н. О. (2016)
Гавриш П. А. - Газотермическое напыление антифрикционного покрытия деталей перегружателя TAKRAF, Бережная Е. В., Соболев-Бутовченко Е. А. (2016)
Гринь А. Г. - Выбор направления оптимизации состава наплавочного материала деталей, подверженных гидроабразивному износу, Трембач Б. А., Трембач И. А. (2016)
Ефименко Н. Г. - Технология и оборудование для приварки шипов в охлаждающих системах энергетических установок, Король Н. А., Барташ С. Н., Ситников П. А. (2016)
Кассов В. Д. - Оптимізація режиму наплавлення з примусовим переносом електродного металу, Мартиновська О. В. (2016)
Искрицкий В. М. - Аналитические исследования процесса сборки групповых резьбовых соединений, Водолазская Н. В. (2016)
Сорокин Т. И. - Моделирование процесса фрезерования с расчётом сил резания по методу Розенберга, Донченко Е. И. (2016)
Ловейкін В. С. - Динамічна оптимізація вантажопідйомних механізмів кранів при підйомі вантажу "з підхватом", Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Рассказова Ю. Б. - Математическое моделирование автоматического гидропривода технологического оборудования, Соколова Я. В. (2016)
Бойко Д. С. - Разработка интерфейса программно-аппаратного комплекса для связи системы управления с микроконтроллерным комплектом на базе встраиваемых систем, Ивченков Н. В. (2016)
Белобров А. Ю. - Разработка программно-аппаратного комплекса для дистанционного управления взаимосвязанным электроприводом на базе встраиваемых систем, Ивченков Н. В. (2016)
Шелехова О. Г. - Критерий оценки теплового состояния асинхронного двигателя при отклонении напряжения прямой последовательности в продолжительном режиме (2016)
Бабаш А. В. - Разработка алгоритма для обработки данных из текстового файла, Квашнин В. О. (2016)
Болотіна Є. В. - Становлення європейської моделі публічного адміністрування в Україні, Бирюків К. В. (2016)
Борисова С. Є. - Шляхи підвищення прибутковості комерційного банку, Швецова І. В. (2016)
Добыкина Е. К. - Актуальность формирования трудовых ресурсов в структуре предприятия и совершенствование системы управления кадровым потенциалом, Пономарёва В. А. (2016)
Зайцев В. С. - Мотивація праці на основі збалансованої системи показників промислового підприємства (2016)
Коверга С. В. - Способи виявлення дисбалансів і підходи до формалізації функціонування економічних систем (2016)
Ронін А. М. - Питання українсько-китайських науково-технічних відносин у сучасному світі, Черненко Н. О. (2016)
Сімаков К. І. - Методика та проблеми організації управлінського обліку на промислових підприємствах з урахуванням МСФЗ (2016)
Турлакова С. С. - Подходы к управлению стадным поведением потребителей на рынках сбыта, Шумило Я. Н. (2016)
Шевченко В. В. - Стимулювання раціоналізаторської діяльності: регіональний аспект відзначення почесним званням (2016)
Шубная Е. В. - Проблемы функционирования ювелирной промышленности Украины и их влияние на потребительское поведение населения, Трофимова Я. В. (2016)
Шубная Е. В. - Современные проблемы и перспективы развития ИТ-отрасли в Украине, Печеная Т. А. (2016)
Аннотации (2016)
Анотації (2016)
Abstracts (2016)
Грохольський В. Л. - Актуальні питання профілактики правопорушень на місцевому рівні в сучасних умовах (2016)
Катеринчук І. П. - Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерних технологій: досвід зарубіжних країн (2016)
Албул С. В. - Досвід країн Балтії у становленні кримінальної розвідки (на прикладі Литовської Республіки) (2016)
Бібік І.С. - Негативний вплив сім’ї як детермінанта вчинення неповнолітніми злочинів проти життя та здоров’я особи у регіонах України, Бабенко А. М. (2016)
Головацький О. О. - Біотероризм: особливості та тактика протидії (2016)
Захаров В. П. - Національна безпека в ХХІ столітті та деякі додаткові заходи щодо її забезпечення, Захарова О. В. (2016)
Гритенко О. А. - Класифікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти (2016)
Жила С. Ю. - Принципи діяльності міліції (поліції): правовий аспект (2016)
Конопельський В. Я. - Поняття та взаємодія диференціації та індивідуалізації покарання (2016)
Магновський І. Й. - Правова нормативність та її особливості на сучасному етапі розвитку національного права України (2016)
Мельнікова О. О. - Торгівля людьми як форма транснаціональної злочинної діяльності (2016)
Небеська М. С. - Сутність та призначення стадій правозастосовчого процесу (2016)
Сітко А. І. - Грошові зобов’язання платників податків, зборів, митних та інших платежів як предмет адміністративних спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум таких зобов’язань (2016)
Байрактар В. Д. - Питання відповідальності членів адміністративних комісій (2016)
Виноградов А. К. - Поняття та види насильства в сім’ї в Україні (2016)
Геращенко О. С. - Деякі тактичні аспекти застосування працівниками поліції України спеціальних засобів під час забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2016)
Голоядова Т. О. - Правове регулювання державного фінансового аудиту в України (2016)
Матієнко Т. В. - Роль керівника в профілактиці професійної деформації серед державних службовців (2016)
Медведенко Н. В. - Поняття та принципи дисциплінарного провадження в підрозділах національної поліції України (2016)
Присяжнюк А. В. - Вдосконалення механізму адміністративно-правового забезпечення пасажирських перевезень автомобільним транспортом в Україні (2016)
Ситніченко О. М. - Адміністративно-правові спори: поняття та видова характеристика (2016)
Трояновський В. С. - Особиста безпека поліцейського під час виконання службових обов’язків: зарубіжний досвід (2016)
Ярмакі В. Х. - Громадський контроль як одна з найважливіших гарантій дотримання законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів України (2016)
Бурангулов А. В. - Деякі теоретико-правові засади професіоналізму працівників національної поліції України (2016)
Водько Н. П. - О содержании термина "криминальная разведка" (2016)
Домніцак Р. В. - Відомості про особу злочинця в системі елементів oперативнo-рoзшукoвoї характеристики корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Кримінальна розвідка з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної інформації (2016)
Ноздрін Д. О. - Деякі аспекти використання інструментальної детекції поліграфологічних досліджень в системі МВС України (2016)
Пасько О. М. - Готовність слідчого до проведення обшуку та огляду крізь призму вмінь (2016)
Поляков Є. В. - Деякі аспекти використання конфіденційного співробітництва в діяльності кримінальної розвідки (2016)
Саакян М. Б. - Провокація у розшуковій діяльності: історичний аспект (2016)
Сергєєва Д. І. - Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: щодо удосконалення норм чинного КПК України (2016)
Ташматов В. А. - Проникнення до житла чи іншого володіння особи як превентивний поліцейський захід (2016)
Тетерятник Г. К. - Участь працівників підрозділів кримінальної розвідки у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Хитра А. Я. - Проблеми застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні, Ратнова А. В. (2016)
Афанасенко С. І. - Історичні аспекти дослідження кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (2016)
Бурый В. Е. - Структура светских и церковных наказаний за преступления на территории белорусских земель в период средневековья, Ермаков В. В. (2016)
Козаченко Д. Д. - Історія становлення податкового контролю в Україні: від незалежності до євроінтеграційної трансформації (2016)
Тарасенко Л. Б. - Державно-правова підтримка підприємницької активності як фактор стабілізації суспільного життя в перехідні періоди (на прикладі відродження сільського господарства України в роки непу) (2016)
Проданець Н. М. - Сучасний стан наукового дослідження тактики виявлення та подолання неправдивих показань неповнолітніх (2016)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості рішучості як професійно важливої якості оперуповноваженого (2016)
Бааджи Н. А. - Гарантії законності застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації (2016)
Домніцак В. В. - Розгляд теоретичних та правових положень транснаціональної організованої злочинності та визначення його поняття, Пашаєв А. З. (2016)
Шелехов А. О. - Щодо концепції кримінальної (поліцейської) розвідки в Україні, Тацієнко В. В. (2016)
Вакуленко О. Ф. - Окремі аспекти проведення допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні (2016)
Богуцький Ю. П. - Переднє слово (2011)
Хюбнер Б. - Моя чужість/нездужання щодо культурології: рефлексія з іншої (західної) точки зору (2011)
Щербина В. М. - Формування діалогу культур в умовах суспільств початку XXI ст. (2011)
Шейко В. М. - Культурологія та компаративістика: методологічні трансформації (2011)
Більченко Є. В. - Антиномія "філософ - поет" у світлі культурологічного підходу (2011)
Борозенец Т. А. - Культурология как самоопределение глобального сверхобщества (2011)
Василькова В. В. - Аксиоматическая динамика в изучении культуры: постнеклассический поворот (2011)
Возняк В. С. - Зміст поняття "навчання" у філософії М. Гайдеґґера, Возняк С. В. (2011)
Джулай Ю. В. - Перечитування епізодів поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури (2011)
Довгополова О. А. - Бриколаж як механізм створення образу чужого в просторі культури (2011)
Капуш А. І. - Мультикультуралізм у сучасному світі: культурологічна інтерпретація (2011)
Кириллова О. А. - Культурологический потенциал психоаналитической интерпретации произведения: "Женщины - французского лейтенанта - не существует" (2011)
Кириченко Е. И. - Методологические аспекты изучения художественного образа провинциального города рубежа XIX-XX веков (на примере Елисаветграда) (2011)
Конева А. В. - Мода и имидж: презентация индивидуальности или идентификационные ловушки? (2011)
Кореневская О. С. - Поликультурное образование как инструмент для культурной адаптации иммигрантов в странах Северной Европы (2011)
Король Д. О. - Методологія культурологічних реконструкцій в історичній танатології (2011)
Косьяненко Е. В. - Латинская Америка как цивилизация "пограничного" типа: проблема поиска культурной идентичности (2011)
Лімонченко В. В. - Філософський вимір культурології (2011)
Личковах В. А. - Універсалізм і регіоніка у сучасній етнокультурології (2011)
Люсый А. П. - Текстуальная революция в России в контексте культурологического поворота (2011)
Матвійчук О. Є. - Дизайн та інтер'єр бібліотеки як соціокультурна проблема (2011)
Матицин О. І. - До питання формування специфічних рис в українській мистецькій традиції XV - XVI століть (на прикладі іконопису) (2011)
Медникова Г. С. - Креативность в пространстве современной культуры (2011)
Мельник Я. Г. - Ментальні типи мислення і державотворчий процес, Криворучко Н. В. (2011)
Овчаренко Т. С. - Актуальні проблеми менеджменту театральної культури: забуте мистецтво антрепренерів (2011)
Ольшанский Д. А. - "Esprit humaine" в культурной антропологии Леви-Стросса (2011)
Петренко І. С. - "Роль етнічних стереотипів у формуванні гендерної культури" (2011)
Пруденко Я. Д. - Інституалізація українського медіамистецтва (від початку 90-х рр. до сьогодні) (2011)
Разбеглова Т. П. - Homo musicus: проблема культурно-антропологической реконструкции феномена музыки (2011)
Рапопорт Е. В. - Роль марксистской модели базиса и надстройки в теории культуры Реймонда Уильямса (2011)
Смирнова Т. В. - Художественная культура как составляющая гендерного образования и воспитания (2011)
Стрижова Е. С. - Гендерные идеалы во власти навязчивого повторения (2011)
Хрипко С. А. - Етно-ментальний дуалізм духовно-релігійних виявів української сакральної традиції (2011)
Шевченко О. В. - Художня література крізь призму культурологічного дослідження (2011)
Шелупахіна К. М. - Транскультурні зміни та проблема "нової" ідентичності сучасної людини (2011)
Шелупахіна Т. В. - Еволюція концептуальних засад трагічного у контексті некласичної філософії (2011)
Яценко Г. Ю. - Комунікативна культура освітнього простору (2011)
Яцик І. С. - Філософсько-культурологічна трансформація категорії "ситуація" (Н. Аббаньяно, К. Ясперс) (2011)
Безгрешнова А. М. - Об истории создания научно-образовательного культурологического общества (НОКО) России (2011)
Васильев В. А. - Творческая деятельность А. А. Кокеля как символ чувашско-российско-украинского транскультурного диалога (2011)
Дмитриева Л. В. - Музей как базовая площадка полевых практик студентов-культурологов (2011)
Тихомиров С. А. - О необходимости введения курса "Научно-исследовательский практикум", или чего не хватает современному студенту-культурологу? (2011)
Ущапівська О. М. - Фестиваль "Іскорка Божа” у культурному житті Донеччини (2011)
Інформація про авторів (2011)
Вимоги до статей у фахових виданнях, внесених до переліків ВАК України (2011)
Вихідні дані (2011)
Сухов В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку літаків на сонячній енергії в Україні, Іващук А. В., Козей Я. С. (2016)
Майданюк С. В. - Модуль вимірювання сил різання, Плівак О. А. (2016)
Danylova L. - Effect of kinematics of the process of screwing on a quality of threaded connections, Waiyaki T. (2016)
Кротевіч В. В. - Безфільтрова одоризація природного газу (2016)
Гриценко Д. С. - Порівняльний аналіз результатів аналітичних та експериментальних досліджень механізму приводу конвеєру тамподрукарської машини ТДМ-300 (2016)
Dragobetskiy V. - Modelling of the process of elastic-plastic deformation of a layered metal composition welded by explosion, Zagoyanskiy V., Fedorac I. (2016)
Клименко С. А. - Теоретическое исследование температуры на контактном участке инструмента из ПКНБ, Клименко С. Ан., Копейкина М. Ю., Манохин А. С. (2016)
Виноградов А. Г. - Учет влияния конвективного нагрева и испарения капель на экранирующие свойства противопожарной водяной завесы, Яхно О. М. (2016)
Парусов Э. В. - Обоснование параметров регулируемого охлаждения бунтового проката из высокоуглеродистой стали в потоке проволочного стана 320/150 ОАО "ММЗ", Сычков А. Б., Губенко С. И., Долгий С. В., Сагура Л. В. (2016)
Сёмин Д. А. - Верификация расчетов течений в вихрекамерных устройствах, Роговой А. С., Левашов А. М., Левашов Я. М. (2016)
Михалевич В. М. - Удосконалення методу розв’язування двовимірної задачі пресування штаби, Краєвський В. О., Добранюк Ю. В. (2016)
Кравчук А. В. - Дослідження впливу кута вирізання зразків відносно напрямку прокату на енергію деформування та руйнування зразків шарпі, Кондряков Є. О. (2016)
Давиденко А. К. - Прогнозирование напора рабочего колеса центробежного насоса на основе метода граничных элементов, Хатунцев А. Ю. (2016)
Дифучин Ю. М. - Чисельне моделювання болтових з'єднань з ПКМ. Повідомлення 1. Створення змішаних 3D-моделей, Рудаков К. М. (2016)
Iakovliev A. - Exact elastic stability analysis based on dynamic stiffness method (2016)
Петраков Ю. В. - Моделирование гашения колебаний при токарной обработке (2016)
Крищук М. Г. - Біомеханічний стан кісток щелепи в процесі релаксації напружень при встановленні імплантів, Міщенко О. М., Єщенко В. О. (2016)
Бекшаев С. Я. - Полуизогнутые формы потери устойчивости в задаче оптимизации сжатого трехпролетного стержня (2016)
Данильченко М. А. - Исследование влияния контактного взаимодействия заготовки и инструмента на динамические характеристики токарного станка, Петришин А. И. (2016)
Петрусенко Л. А. - Расчёт напряжений, возникающих в опасной зоне лезвийной части режущего инструмента, Антонюк В. С. (2016)
Содержание (2011)
Бамбура А. М. - Національні нормативні документи ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010 щодо проектування бетонних та залізобетонних конструкцій, Гурківський О. Б., Безбожна М. С., Дорогова О. В., Сазонова І. Р. (2011)
Бамбура А. М. - Несуча здатність залізобетонних елементів кільцевого перерізу за спрощенними діаграмами деформування бетону і арматури, Дорогова О. В. (2011)
Бамбура А. М. - Визначення ширини розкриття тріщин в залізобетонних конструкціях згідно з новими нормативними документами України, Сазонова І. Р., Канюка Л. Г. (2011)
Барабаш М. С. - Дуальное представление моделей архитектурно-конструктивных элементов в сапр объектов строительства и архитектуры, Палиенко О. И. (2011)
Беда С. В. - Класифікація зсувних процесів (2011)
Білик С. І. - Залишкові напруження в сталевих холодно-гнутих швелерах, Білик А. С., Усенко М. В., Куземко В. В., Нужний В. В. (2011)
Большаков В. И. - Влияние механической вибрации на формирование структуры отливок из стали 110Г13, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Ротт Н. А. (2011)
Большаков В. И. - Управление эксплуатационными свойствами жаростойких теплоизоляцинных материалов на основе кремнегеля, Шпирько Н. В. (2011)
Болюк С. В. - Фурановые мастики - кислотостойкие разнонаполненные полимернасыщающие неотвердеваемые композиции (2011)
Бронжаев М. Ф. - К вопросу устранения просадочности грунтовых оснований инъекционными методами, Мишурова Т. В., Левенко А.М. (2011)
Броневицький А. П. - Житлове будівництво в україні: сучасний стан, проблеми, перспективи (2011)
Ватуля Г. Л. - Визначення оптимальної області геометричних характеристик поперечного перерізу сталебетонної балки, Бєліков Е. А. (2011)
Винников Ю. Л. - Підсумки моделювання напружено-деформованого стану буроін’єкційної палі, Левченко В. П. (2011)
Винников Ю. Л. - Математичне моделювання укочування розкривних порід, Лопан Р. М. (2011)
Винников Ю.Л. - Результати тривалих геодезичних спостережень за осіданнями будівель на набивних палях у пробитих свердловинах за умов замоклих лесових ґрунтів, Мірошниченко І. В. (2011)
Волкова В. Е. - Фазовые траектории в задачах распознавания внешних возмущений динамических систем (2011)
Воскобійник О. П. - Типологічна класифікація дефектів та пошкоджень сталезалізобетонних конструкцій (2011)
Галушко В. А. - Особенности расчета горизонтального выбуривания при выравнивании крена здания, Колодяжная И. В., Стратиенко В. Г., Пидойма А. С. (2011)
Гапонова Л. В. - Методика оценки надежности и долговечности сталебетонных плит при действии нагрузок и внешней среды (2011)
Гарбуз А. О. - Прочность соединения бетонных и железобетонных элементов акриловыми клеями при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений, Золотова Н. М. (2011)
Гваджаиа Б. Д. - Влияние укрупнителя на свойства бетонов и растворов (2011)
Гензерский Ю. В. - Компьютерное моделирование устойчивости к прогрессирующему обрушению (живучести) к аварийным воздействиям (2011)
Головко С. И. - Экспериментальные исследования укрепления лессовых грунтов цементацией под высоким давлением, Головко А. С., Шехоркина Н. Е. (2011)
Голубничий А. В. - Вплив тривалості твердіння на міцність і пористість цементних каменів на цементах з залізовмісними шлаками (2011)
Гурківський О. Б. - Особливості розрахунку міжповерхового перекриття великих розмірів з урахуванням температурного впливу (2011)
Гуслиста Г. Е. - Вибір сітки скінченних елементів при комп’ютерному моделюванні будівельних конструкцій і ґрунтових масивів, Банніков Д. О. (2011)
Доненко В. І. - Розвиток та оновлення організаційних структур будівельної компанії для підвищення адаптивних якостей її системи управління (на прикладі ВАТ "Укртехнопром") (2011)
Єрмоленко Д. А. - Напружено-деформований стан трубобетонного елементу припозацентровому стисненні (2011)
Єфіменко В. І. - Заходи щодо енергозбереження у житловому фонді, Паливода О. А. (2011)
Жаданова К. Ф. - Прогнзирование эксплуатационной пригодности строительных металлоконструкций с учетом коррозионного износа, Онищенко В. В., Кириченко Н. С. (2011)
Жовква О. І. - Сучасні технології художнього опорядження культових споруд (2011)
Золотов С. М. - Прочность и деформативность акриловых клеев при кратковременном и длительном нагружении (2011)
Зоценко М. Л. - До проектування і виготовлення буроінєкційних паль, Левченко В. П., Мирошніченко В. В. (2011)
Кириленко В. Ф. - Прогибы двускатных деревофанерных балок коробчатого сечения, Пинчук Е. А. (2011)
Китов Ю. П. - Расчёт тонких сталебетонных плит как упругих двухслойных композитных пластинок, Шевченко А. А., Петрушевская А. А. (2011)
Коваленко В. В. - Визначення причин передчасного руйновання залізобетонних шпал, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В. (2011)
Коваленко В. В. - Дослідження структурних характеристик цементного каменю залізобетонних шпал, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В. (2011)
Коваль Е. А. - Определение оптимальной толщины утеплителя внешней ограждающей конструкции при повышении энергоэффективности существующих жилых зданий, Савицкий Н. В., Юрченко Е. Л., Пикулина Н. В., Ковтун-Горбачова Т. А., Коваль А. С. (2011)
Ковальов В. В. - Проектування земляного полотна доріг із застосуванням программного комплексу PLAXIS (2011)
Кожанов Ю. А. - Анализ статистических данных изменчивости геометрических параметров на объектах г. Днепропетровска, Гордиенко Т. В. (2011)
Костира Н. О. - Оптимізація форми і структури великопрогонових оболонок подвійної кривизни (2011)
Кравчуновська Т. С. - Формування сукупності способів комплексної реконструкції будівельних об’єктів житлової забудови (2011)
Лапенко О. І. - Залізобетонні плити по ортотропних листах (2011)
Маркова М. А. - Оценка пожарной защиты зданий, Мельничук А. В., Серая Ю. И. (2011)
Мишутин А. В. - Повышение долговечности бетонов аэродромных покрытий, изготавливаемых в сухих и жарких условиях, Атиа А. А. (2011)
Молодченко Г. А. - Напряженно-деформированное состояние монолитных диафрагм жесткости, Засядько Н. А., Сироменко А. Н. (2011)
Нижник О. В. - Дослідження оптимальних параметрів сталезалізобетонного безбалкового перекриття (2011)
Никифорова Т. Д. - Научные основы и методы расчета конструкций заглубленных зданий с учетом внешних воздействий, Савицкий Н.В. (2011)
Ніколаєнко С. М. - Законодавче та нормативне забезпечення будівництва високотехнологічних соціоекокомплексів в україні на основі концепції сталого розвитку, Савицький М. В., Бєляков В. М., Большаков В. І., Пшінько О. М., Федоркін С. І., Бендерський Ю. Б., Мизніков Д. Г., Скрипченко Н. М., Ковальов Г. М. (2011)
Ожищенко О. А. - Использование фосфогипса в системах портландцементвяжущее эттрингитового типа, Савицкий Н. В. (2011)
Петренко В. Д. - Исследование подпорной стенки при сооружении автодорожной развязки на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через р.Днепр в г.Киеве, Гузченко В. Т., Тютькин А. Л., Лисневский М. А. (2011)
Петренко В. Д. - Разработка вариантов армирования земляного полотна в сложных инженерно-геологических услодвиях, Косяк В. Н., Ковальчук В. В., Алхдур А. М. (2011)
Петренко В. Д. - Применение георадиолокационного метода при исследовании дефектов високих насыпей железнодорожного земляного полотна, Харлан В. И., Косяк В. Н., Ковалевич В. В. (2011)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света: чудо третье – Тадж Махал (2011)
Пічугін С. Ф. - Аналіз навантажень на легке покриття при наявності перепадів висот покрівель виробничих цехів, Семко О. В., Гасенко А. В., Дрижирук Ю. В. (2011)
Приходько А. П. - О режимах вакуумирования золобетонных смесей, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2011)
Пшінько О. М. - Використання гідравлічного потенціалу цементу з врахуванням його екзотермії при твердінні бетону масивних транспортних споруд, Громова О. В. (2011)
Пшинько А. Н. - Модифицированный теплоизоляционный материал на основе алюмосиликатного сырья как альтернатива существующим утеплителям, Краснюк А. В., Щербак А. С. (2011)
Пшінько О. М. - Особливості управління якістю відновлень та ремонтів залізобетонних прогонових будов залізничних мостів, Радкевич А. В., Сальнікова І. В. (2011)
Пшинько А. Н. - Экспериментальные исследования свойств сухих смесей для ремонта железобетонных конструкций, Савицкий Н. В., Тытюк А. А., Савицкий А. Н., Богаченко С. В., Тытюк А. А. (2011)
Рабич Е. В. - Концепция энергоэффективности зданий с учетом использования солнечной энергии, Чумак Л. А., Магала В. С., Рабич В. А. (2011)
Рунова Р. Ф. - К вопросу оценки прочности бетона в отечественных и европейских нормах, Руденко И. И. (2011)
Савицький М. В. - Світовий досвід енергоефективного будівництва з місцевих матеріалів та доцільність його використання в умовах України, Бендерський Ю. Б., Юрченко Є. Л, Перегінець І. І., Коваль О. О., Бабенко М. М. (2011)
Савицкий Н. В. - Результаты натурных испытаний фрагмента сборно-монолитного перекрытия, Буцкая Е. Л., Чернец В. А. (2011)
Савицкий Н. В. - Результаты тестирования программных комплексов для решения задач теплопроводности ограждающих конструкций, Несин А. А. (2011)
Савицкий Н. В. - Критерии и методология расчета долговечности бетона защитного слоя в агрессивных средах, Никифорова Т. Д., Лаухина Л. Н., Матюшенко И. Н., Бардах А. Е., Пшинько П. А. (2011)
Савицкий Н. В. - Исследование факторов, влияющих на глубину карбонизации бетона в агрессивных газовоздушных средах, Тытюк А. А., Тытюк А. А. (2011)
Савицький О. М. - Прогнозування міцності згинальних залізобетонних елементів на основі даних експериментальних досліджень, Шевченко Т. Ю., Пастухов М. М., Савицький М. В. (2011)
Савицкий Н. В. - Расчет малоэтажных жилых зданий на воде как малых судов, Шехоркина С. Е. (2011)
Семко О. В. - Натурні випробування сталезалізобетонного ригеля на косий згин, Воскобійник О. П., Пойда А. О., Бібік Д. В. (2011)
Сопильняк А. М. - Расчет прочности и трещиностойкости трехслойных железобетонных стеновых панелей, Савицкий Н. В., Шляхов К. В. (2011)
Степова О. В. - Оцінка залишкового ресурсу екологічно безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів (2011)
Стороженко Л. І. - Деформований стан стиснутих гнучких трубобетонних елементів, Єрмоленко Д. А., Лебеденко Ю. В. (2011)
Стороженко Л. І. - Розрахунок вузлів з’єднання елементів збірного сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Лапенко О. І., Нижник О. В., Мурза С. О. (2011)
Стороженко Л. І. - Особливості виготовлення та монтажу сталезалізобетоннихбезбалкових перекриттів, Нижник О. В. (2011)
Сторожук Н. А. - Бетоны на мелких песках (2011)
Султанов Г. А. - Опыт проектирования и расчетов комплекса высотных зданий "изумрудный квартал г.Астаны", Бойко М. В. (2011)
Сухоруков Б. Д. - Порядок обработки экспериментальных данных испытаний мостовыхконструкци медленно движущейся нагрузкой (2011)
Тарасенко В. П. - Результати випробування двохколійної прогонової будови з нерозрізнимиголовними балками і арками, Савчинський Б. В. (2011)
Тимошенко О. К. - Особливості формування функціонально-планувальної структури енергоефективних висотних офісних будівель (2011)
Тян Е. Р. - Прогнозирование состояния реализации инвестиционного проекта (2011)
Фостащенко О. М. - Напруженно-деформований стан перекриття з урахуванням утворення тріщин (2011)
Чуб А. А. - Исследование технологических условий твердения бетона на его морозостойкость (2011)
Шаленный В. Т. - Оценка энергозатрат монтажников при возведении металических силосов методом подращивания, Ковалев А. А., Несевря П. И., Кислица Л. В., Бицоева О. А. (2011)
Шаленний В. Т. - Результати дослідження вартості робіт з відновлення теплоізоляційної системи CERESIT в залежності від діагностованого пошкодження, Несевря П. І., Дікарев К. Б., Скокова А. О. (2011)
Шутенко Л. Н. - Влияние вида нагружения на напряженное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С, Золотов М. С., Скляров В. А., Корекян О. Н. (2011)
Юрченко Є. Л. - Алгоритм визначення рівню енергоефективності малоповерхових житлових будівель в залежності від їх архітектурно-конструктивних та об’ємно-планувальних особливостей, Коваль О. О., Луценко Ю. О. (2011)
Яровой С. Н. - О проблемах реконструкции и причинах обрушения части шестиэтажного административного корпуса института "гипроцемент" и колоннады главного входа здания vip-терминала аэропорта в г. Харькове, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю., Грик А. Р. (2011)
Яровой Ю. Н. - Жесткость упруго-податливых опор мачтовых систем, Левада В. А. (2011)
Реферати (2011)
Богуцький Ю. - Українське суспільство першої половини ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації культурно-мистецької діяльності (2012)
Щербина В. - Модернізація України в умовах сучасності: перехід до нового розуміння культурної політики, Мельничук О. (2012)
Юдкін І. - Корпусний аналіз текстів і художні образи (2012)
Чміль Г. - Візуалізація мови та семіотика екрану (2012)
Чібалашвілі А. - Моделі існування художнього синтезу в дискурсі міжвидової мистецької практики ХХ століття (2012)
Олійник О. - Культура як спосіб життя і методологія аналізу культури: концептуальний підхід Р. Вільямса (2012)
Волков С. - Ретроспекції мистецької освіти в українському суспільстві ХХ-ХХІ століття (2012)
Причепій Є. - Символ дерева в первісній культурі та орнаментах: структури та сакральні числа в композиціях дерева, Причепій О. (2012)
Зінич О. - Пластична взаємодія музики та "мистецтв руху" в сучасному балеті (2012)
Смоліна О. - Особливості культури православного жіночого чернецтва (2012)
Онуфрієнко О. - Полікультурний контекст у драматургічному доробку Лесі Українки (2012)
Безгін О. - Становлення закладів освіти театрального та кіно-телемистецтва в Україні: історичний нарис (2012)
Оніщенко О. - Естетичний потенціал теоретичної спадщини І. Франка (на матеріалі трактату "Із секретів поетичної творчості") (2012)
Левчук Л. - Морально-естетичні шукання Володимира Винниченка (2012)
Вернудіна І. - Психологічні погляди Д. М. Овсянико-Куликовського: теорія "безсвідомого" (2012)
Когут О. - Режисерська і педагогічна діяльність В. О. Неллі: новаторські аспекти (2012)
Левчук Я. - Образ ідеальної людини в традиційній українській дитячій субкультурі (2012)
Оляніна С. - Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва (2012)
Іванисько С. - Доля культових цінностей, вилучених із Софії Київської в 20-х роках ХХ століття (2012)
Тимченко Т. - Реставрація ікон Ігорівської Богоматері та св. Миколи Мокрого у 1924 р. (за матеріалами київських архівів) (2012)
Наумова М. - Сучасні медіа та доля тілесності (2012)
Гаєвська Т. - До традиції встановлення неробочих святкових днів в Україні (1900-2011 рр.) (2012)
Шалінський І. - Новітні напрями дослідження сучасного дизайну (2012)
Павленко Ю. - Культурологічно-цивілізаційне осмислення культури України в добу глобалізації (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до статей у фахових виданнях, внесених до переліків ВАК України (2012)
Вихідні дані (2012)
Богуцький Ю. - Державна політика в умовах нової культурної реальності (2013)
Щербина В. - Розвиток культурних середовищ - зміст соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Шейко В. - Синергетичні аспекти динаміки соціокультурних процесів в умовах глобалізації (2013)
Юдкін І. - Семіотичні питання виконавства (2013)
Чміль Г. - "Владна” рольова реальність і кіно як дисциплінарний дискурс влади (2013)
Причепій Є. - Множини знаків на образах Богині-Космосу та кам’яних знаряддях праці трипільців (2013)
Копієвська О. - Культура і людина: проблема свободи в сучасному світі (2013)
Олійник О. - Еволюція уявлень про масову культуру (2013)
Кирилова О. - Лаканівська істина в танатологічних вимірах (2013)
Сараб’янов В. - Софія Київська та купольна декорація багатокупольних церков середньовізантійського періоду (2013)
Зубавіна І. - Дигітограф як обшир креативності у сучасній екранній культурі (2013)
Кязимова Л. - Перша симфонія Кара Караєва: до проблеми "перетлумачення” класичної спадщини (2013)
Оляніна С. - Виноградна лоза в декорі іконостасів XVII—XVIII ст.: типологія форм (2013)
Росляков C. - Початки скульптури на теренах України: етапно-порівняльний аналіз (2013)
Коваленко Є. - Постать В. А. Денисенка у розвитку українського балетного виконавського мистецтва (2013)
Левчук Я. - Традиційні українські дитячі ігри як об’єкт дослідження когнітивної культурології (2013)
Коренюк Ю. - Документування пам’яток монументального живопису, Панченко М. (2013)
Туленков М. - Організаційна поведінка у соціально-культурному дискурсі (2013)
Гаєвська Т. - Державні радянські свята: історико-культурологічний аспект (2013)
Давидовський К. - Семантика мистецького проекту (на прикладі творчих ініціатив Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра 1990-2000-х років) (2013)
Танчер В. - Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується (2013)
Ручка А. - Цінності та ціннісна зміна у сучасному суспільстві (2013)
Колос Т. - Початкова мистецька освіта в соціокультурному просторі України (на підставі соціологічного дослідження) (2013)
Holovko B. - Modern problems of presentation of intangible cultural property on the web (2013)
Таран Л. - Динаміка розвитку книговидавничої галузі у культурному житті України 1917-1927 років (2013)
Інформація про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну. ІV. 8-R-тіопохідні 1-п-метилбензилтеоброміну (2015)
Пругло Є. С. - Діуретична активність 3-(5-бромфуран-2-іл)-4-R-(4Н)-1,2,4-тріазол-5-тіонів, їх S-похідних та 2-(5-бромфуран-2-іл)-5-R´-тіазоло(3,2-b)(1,2,4)тріазол-6(5Н)-онів (2015)
Кучерявий Ю. М. - Синтез 5-(феноксиметилен)-4-R-3-алкілтіо 1,2,4-тріазолів та їх подальше окиснення до 3-алкілсульфонілпохідних, Каплаушенко А. Г., Ал Зедан Ф. (2015)
Саліонов В. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та дослідження гострої токсичності похідних 1,2,4-тріазолу, що містять ядро тіофену (2015)
Парнюк Н. В. - Щодо стандартизації таблеток антигіпертензивної дії, Кучеренко Л. І., Моряк З. Б. (2015)
Кучина Л. К. - Термогравиметрические исследования геля назального с дилтиаземом, Гладышев В. В., Пухальская И. А. (2015)
Бавикіна М. Л. - Дослідження з розробки складу комбінованого вагінального гелю з екстрактом суплідь хмелю, Вишневська Л. I., Мегалінський В. А., Косяченко Н. М. (2015)
Гуреєва С. М. - Застосування біофармацевтичної системи класифікації у розробці нових лікарських препаратів, Альбедхані О. С., Грошовий Т. А. (2015)
Карпюк У. В. - Скринінгові дослідження вмісту дубильних речовин у надземних органах кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С., Чолак І. С., Ємельянова О. І. (2015)
Смойловська Г. П. - Дослідження якісного складу та кількісного вмісту карбонових кислот у листі Urtica dioica L. (2015)
Авраменко Н. В. - Цитогенетический анализ хориона при неразвивающейся беременности по материалам регионального репродуктивного центра, Барковский Д. Е., Семененко И. В., Калабухова Н. А. (2015)
Самелюк Ю. Г. - Гостра токсичність 5-(2-, 3-, 4-метоксифеніл, (3,4,5-триметоксифеніл)-)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх тіопохідних, Каплаушенко А. Г. (2015)
Бачурин Г. В. - Динамика изменений инфекции мочевых путей за последнее десятилетие (2015)
Одинцова В. М. - Гостра токсичність 2-(5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот та їхніх похідних солей, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Сугак О. А. - Протимікробна та протигрибкова активність похідних 3-(алкілтіо)-4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2015)
Тугушев А. С. - Характеристика висцерального кровотока у больных с компенсированным и декомпенсированным течением цирроза печени, Туманская Н. В., Гулевский С. Н., Михантьев Д. И., Нешта В. В. (2015)
Нікіфоров О. А. - Стан органів чоловічої репродуктивної системи та корекція порушень в умовах великого промислового міста (Запоріжжя та Запорізька область), Авраменко Н. В., Ломейко О. О., Бачурін Г. В. (2015)
Тихоновський О. В. - Можливості та перспективи фітотерапії різних форм мастопатії (2015)
Блажеєвський М. Є. - Методи кількісного визначення пахікарпіну гідройодиду, Кучер М. М., Дядченко В. В., Юрченко І. О. (2015)
Данільченко Д. М. - Біологічні властивості сполук, що утворені поєднанням 1,2,4-тріазолу, фурану та інших функціональних замісників, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Борщевський Г. І. - Розробка технології ліпосомального препарату у формі ін’єкційного розчину (2015)
Про роботу VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (2015)
25 квітня виповнилося 60 років завідувачу кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету, доктору медичних наук, професору Івану Михайловичу Білаю (2015)
На честь 60-річчя з дня народження професора Миколи Анатолійовича Волошина (2015)
Гришин С. П. - Аналіз світових програм і проектів створення зброї спрямованої енергії, Мірошніченко О. В., Бадрук О. О. (2016)
Жиров Г. Б. - Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону (2016)
Коваленко І. Г. - Аналіз електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку, Міщенко А. О., Вавасова О. С. (2016)
Кошевой Н. Д. - Сравнительный анализ методов синтеза оптимальных по стоимостным (временным) затратам планов многофакторного эксперимента, Костенко Е. М., Кошевая И. И. (2016)
Лисий М. І. - Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захисту кордону, Балицький І. І., Бабій Ю. О., Поліщук В. В. (2016)
Лоза В. Н. - Построение алгоритма многоуровневой дискретной вейвлет-фильтрации радиолокационного сигнала и синтез оптимального алгоритма построения базы фильтров (2016)
Нікіфоров М. М. - Можливості інтегрованої системи пасивного моніторингу простору в умовах застосування високоточної зброї, Жиров Г. Б., Пампуха І. В. (2016)
Радзівілов Г. Д. - Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку, Романенко В. П., Бригадир С. П. (2016)
Рома О. М. - Вибір параметрів алгоритму входження в синхронізм радіолінії управління безпілотним літальним апаратом з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти, Василенко С. В. (2016)
Чешун В. М. - Моделі динамічних несправностей дискретних інтегральних компонентів комплементарної логіки, Лєнков С. В., Прокопчук С. О., Охрамович М. М., Шевченко В. В. (2016)
Шишанов М. О. - Визначення терміну технічної придатності засобів ураження на основі моделі надійності з аргументом, що запізнюється, Любарець А. А., Шатров А. М., Горбачевський С. А. (2016)
Procenko Ya. M. - Model of adaptive condition based technical maintenance of radioelectronic technology objects (2016)
Гунченко Ю. О. - Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах, Бойчук В. О., Юмашов В. С. (2016)
Козак І. В. - Метод протидії прихованим загрозам в середовищі хмарних обчислень, Огнєвий О. В. (2016)
Кольцов Р. Ю. - Ідентифікація невідомих систем координат за допомогою додатку ArcGis - ARCMAP 10.2 (2016)
Лєнков С. В. - Метод підвищення ефективності видачі результату пошуку в інформаційному середовищі, Джулій В. М., Романовська І. А. (2016)
Міночкін Д. А. - Аналіз механізмів кешування контенту в безпроводових мережах наступного покоління (2016)
Муляр І. В. - Розробка математичної моделі та методу її вирішення для підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів на основі технології віртуалізації, Гусляков Г. В., Солодєєва Л. В. (2016)
Мясіщев О. А. - Розпізнавання графічних образів з використанням нейронних мереж, Лєнков Є. С., Білик О. М. (2016)
Селюков О. В. - Розробка моделей надійності програмного забезпечення для технології типу "клієнт-сервер", Огнєвий О. В., Осипа В. О., Бабій І. М. (2016)
Хірх-Ялан В. І. - Аспекти автоматизації картографічної генералізації для створення електронних карт відповідних масштабів топографічною службою Збройних Сил України (2016)
Gostev V. V. - A typical fuzzy controller, Pampuha I. V., Savkov P. A., Savkova V. P. (2016)
Kubiavka N. - The control of information support of the processes of influence on the opponent (2016)
Апатова Н. В. - Структура учебной деятельности при компьютерном обучении (2016)
Бойченко О. В. - DLP-технологии в системе экономической безопасности предприятия, Тупота Е. С. (2016)
Горячева К. С. - Аналіз функціонального потенціалу абревіатур в англомовній політичній сфері (2016)
Грибок А. О. - Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Гуменна О. І. - Доступний бібліотечний простір для користувачів з обмеженими можливостями, Муляр І. В., Ряба Л. О. (2016)
Дячук А. О. - Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області (2016)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента в условиях ограниченных ресурсов, Стадник А. С. (2016)
Нікіфоров М. М. - Захист від інформаційно-психологічного впливу як складова частина морально-психологічного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО, Турченко Ю. В. (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Семененко О. М. - Методика обгрунтування вибору зразка озброєння з однотипних зразків на основі порівняльної воєнно-економічної оцінки в умовах апріорної невизначеності, Іванов В. Л., Робочий В. В., Сєченєв О. М. (2016)
Фелько М. В. - Дослідження кінематичних характеристик руху комбінованого електромеханічного приводу універсального модульного динамічного тренажера (2016)
Нікул С. О. - Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису складної технічної системи при її проектуванні, Головань В. Г., Головань А. В. (2016)
Ковалішин С. С. - Принципи формулювання тактико-технічних характеристик до системи управління наземних роботизованих комплексів, Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2016)
Меленчук В. М. - Метод оцінки ризиків проектів/програм/портфелів впровадження логістичних систем у автотранспортне господарство військових формувань (2016)
Король Я. І. - Актуальні проблеми забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військових формувань у ході виконання завдань щодо ізоляції району кризової ситуації (збройного конфлікту), Григорян Е. Е., Лісніченко О. О. (2016)
Оленєв В. М. - Визначення напрямків удосконалення комплексів бойового екіпірування військовослужбовців високомобільних десантних військ, підрозділів військової розвідки та спеціального призначення Збройних Сил України, Гончарук А. А., Азаров І. С. (2016)
Бухал Д. А. - Модель функціонування системи радіозв'язку тактичного рівня (2016)
Бухал Д. А. - Досвід створення автоматизованих систем Бундесверу, Коркін О. Ю. (2016)
Водчиць О. Г. - Методичний апарат оцінювання стану економічної складової воєнної безпеки держави, Кострач В. В., Сарафанюк Е. І., Зарицький О. І. (2016)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання інформаційного обміну в системі радіозв'язку військового призначення на основі тензорного числення для управління стійкістю зв’язку в процесі забезпечення необхідного рівня її радіомаскування, Волобуєва І. Ю., Коркін О. Ю. (2016)
Семененко О. М. - Основні воєнно-економічні аспекти комплексного планування розвитку Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Паюк О. С. (2016)
Адамов Ю. І. - Визначення впливу похибок на швидкість приземлення об'єкта, який десантується за допомогою парашутно - реактивної системи при розрахунках реальної маси, Дяченко О. Ф., Завальнюк В. В., Смоляний М. В. (2016)
Mazur О. - Decision support system in assessing technical design and tender purchases, Оnishchenko О. (2016)
Орда М. В. - Інформаційне забезпечення оперативної обробки зображень земної поверхні району ведення операції для систем повітряної розвідки, Абрамов С. В., Даневич В. Ф. (2016)
Гнатюк С. Є. - Моделювання надійності програмного забезпечення програмно-керованих засобів зв'язку, Сакович Л. М., Рижов Є .В. (2016)
Дончак А. М. - Деякі питання формалізації морського бою корабельних ударних груп (кораблів) ВМС ЗС України, Дубов О. В., Петровський О. Г. (2016)
Черниш І. А. - Досвід становлення сил спеціальних операцій ВМС США та його врахування при розгляді питань реформування сил спеціальних операцій військово-морських сил ЗС України, Дубов О. В., Симоненков В. М. (2016)
Лісніченко Ю. М. - Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України, Лісніченко О. О., Ворохова Л. Д. (2016)
Азаров І.С. - Прогностична компетенція у майбутніх військових фахівців (2016)
Булгаков Р. В. - Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Колот А. М. - Людина і нова економіка: діалектика розвитку, Кравчук О. І. (2015)
Кашуба Я. М. - Стратегічний розвиток системи соціального управління персоналом торговельних підприємств (2015)
Вартанова О. В. - Компетенція як об’єкт стратегічного управління знаннями підприємства (2015)
Ковальов В. М. - Передумови формування мотиваційного механізму стимулювання праці і бізнесу, Атаєва О. А., Шевченко К. М. (2015)
Зайцев Ю. К. - Трансформація форм, функцій, результатів праці в інформаційній економіці та її соціально-економічні наслідки, Москаленко О. М. (2015)
Лопушняк Г. С. - Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації, Рибчанська Х. В. (2015)
Савченко В. А. - Оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу (2015)
Кириленко В. І. - Соціалізація національної економічної політики в сучасних умовах (2015)
Гриненко А. М. - Надмірна нерівність доходів населення України як дестабілізуючий фактор соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2015)
Ільїч Л. М. - Продуктивна зайнятість як передумова подолання бідності серед працюючого населення (2015)
Garbat M. - Costs of maintaining work places for the people with disabilites in Poland (2015)
Мазур Н. О. - Порівняльне оцінювання демографічної безпеки регіонів України (2015)
Bialas S. - The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in pomerania region in Poland, Litwin J., Walniewski Ja. (2015)
Червінська Т. М. - Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін (2015)
Олійник О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства (2015)
Гаєвська О. Б. - Організаційний режим праці як продукт соціального управління (2015)
Ковальчук Г. К. - Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону (2015)
Долженко Р. А. - Портфельный анализ использования различных форм трудовых отношений в условиях инновационной экономики (2015)
Поплавська О. М. - Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці (2015)
Федірко Н. В. - Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна (2015)
Качан Г. М. - Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні (2015)
Данніков О. В. - Цінність людського капіталу в системі маркетингового управління продажем торговельно-посередницького підприємства (2015)
Міщук Г. Ю. - Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні (2015)
Крапівіна Г. О. - Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці (2015)
Котляров И. Д. - Методологические основы исследования нестандартных форм занятости (2015)
Фіненко О. Ю. - Сучасні світові тенденції розвитку теоретико – методичних аспектів професійної підготовки (2015)
Мала С. И. - Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве (2015)
Бондарчук К. П. - Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств (2015)
Смалійчук А. В. - Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання (2015)
Дмитрук С. М. - Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи (2015)
Столярук Х. С. - Оцінка корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу на вітчизняних підприємствах (2015)
Горна М. О. - Статистичне забезпечення аналізу фондів соціального страхування України (2015)
Пашкович М. А. - Жизнь и труд незрячих людей в древних веках (2015)
Веклич Ю. М. - Час завершення вулканічної діяльності в Закарпатті (2016)
Зинчук Н. Н. - Об основных поставщиках терригенного материала при формировании древних алмазоносных россыпей (2016)
Калашник А. А. - Инвариантные и специфические условия формирования разнотипных крупных рудных объектов ингульского мегаблока Украинского щита (2016)
Васильева И. В. - Геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров в угольных шахтах (2016)
Кирилюк О. С. - Деякі геоекологічні аспекти геофізичного вивчення екзогенних геологічних процесів в умовах Кривбасу (2016)
Лукин А. Е. - Дегазация земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 2 (2016)
Лебідь В. П. - Головні формалізовані моделі пасток у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2016)
Орловський В. М. - Нові тампонажні композиції зниженої густини, Похилко А. М., Крицький В. В. (2016)
Иконников В. Н. - О современном состоянии рационального комплекса геофизических исследований угольных и рудных скважин (2016)
Пимоненко Л. И. - Изменение качественного состава угольных газов в процессе разрушения угля, Балалаев А. К., Кузнецова Л. Д. (2016)
3-й міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016)” (2016)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2016 рік (2016)
Литвин М. - Леонтій Войтович: вірний лицар музи Кліо (2011)
Щодра О. - Історичні дослідження Леонтія Войтовича (2011)
Козловський С. - Бібліографія Леонтія Войтовича 1975–2010 рр., Зубашевський Н. (2011)
Александрович В. - Переказ Холмської та Київської іконографії XIII століття у храмовій іконі покрову Богородиці початку XVIII століття з церкви в Андронові поблизу Кобрина (2011)
Балушок В. - "Давньоруська народність”: що насправді ховається за терміном? (2011)
Baran O. - Osady przygrodowe i ich mieszkancy w terminologii zrodel ruskich z XIII i XIV wieku (2011)
Bartnicki M. - Wizerunek "бесчестного князя” w kronice Halicko-Wolynskiej (2011)
Болгов Н. - Византия – Таврика – Русь: культурно-идеологический континуитет в Cеверном Причерноморье. (2011)
Брехуненко В. - Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI – перша половина XVII cт.) (2011)
Бубенок О. - "Скіфські” традиції у поховально-поминальній обрядовості давніх тюркських племен (2011)
Войтович Л. - Загадки вікінгів: Ладога і Пліснеськ. Продовження дискусії на межі ХХ–ХХІ століть (2011)
Волощук М. - "Филa древле прегордыи” / Fila supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини ХІІІ століття (2011)
Гарді Д. - Чи Ростислав Михайлович був Баном Мачви? (2011)
Gil A. - Czy Lew Danilowicz uposazyl Chelmska katedre prawoslawna wsia Pokrowa? (2011)
Голик Р. - Війна і Русь: еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній й ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині (2011)
Головко О. - Входження Русі до Pax Christiana Ortodoxa і формування християнської церковної організації у слов’ян Східної Європи (viii – xi ст.) (2011)
Диба Ю. - Агіографічне джерело повідомлення Ал-Мас’уді про споруди, вшановувані у слов’ян (2011)
Dabrowski D. - O zgonie Daniela Romanowicza i jego nastepstwach dla Rusi Halicko – Wolynskiej (2011)
Ісаєвич Я. - Княжа доба і Середні віки: наскільки співпадають ці визначення (2011)
Капраль М. - Стан та перспективи дослідження історії міст України: приклад пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова (2011)
Козак Д. - Торгово-ремісничий та культовий центр готів на Волині (2011)
Козак Н. - Плід утримання. Відродження поствізантійських стінописів в Галичині у XVII столітті (2011)
Котляр М. - Володимир Мономах в історичній і поетичній пам’яті (2011)
Кривизюк Л. - Криза лицарства і початки формування професійного війська (2011)
Крикун М. - Гарнізон Кам’янця-Подільського 1734 року (2011)
Купчинський О. - Структурна будова (формуляр) записів в актових книгах Святоюрської юридики у Львові (2011)
Кучинко М. - Міста і городища Луцької землі Княжої доби у світлі археології (2011)
Лиман С. - Історія середніх віків у навчальних курсах професора Харківського і Новоросійського (Одеського) університету В. К. Надлера (1840–1894) (2011)
Любащенко В. - Галич у церковно-унійних планах Владислава Ягайла і митрополита Кипріяна (2011)
Майоров А. - О происхождении имени и уточнении даты рождения Даниила Галицкого (2011)
Мицько І. - Давній Унівський пом’яник (2011)
Могаричев Ю. - Жития епископов Херсонских по Патмосской рукописи, Шапошников А. (2011)
Нагірний В. - "Начало княжения великаго князя Романа”: до питання про час утвердження Романа Мстиславича в Галичі (2011)
Овсінський Ю. - Постать Жанни д’Aрк у сучасній історіографії: нове й традиційне у "дворянській” версїї (2011)
Паславський І. - Новознайдена дата заснування Львова (2011)
Пришляк В. - Григорій Граб’янка (історико-генеалогічна розвідка) (2011)
Пузанов В. - Княжеские "клобуки” и "венцы”: к спорам о древнеруских инсигниях (2011)
Пчелов Е. - Был ли Игорь сыном Рюрика? (2011)
Смуток І. - Родовід Шептицьких за матеріалами Перемишльських гродських і земських актів XVI – першої половини XVIII століття (2011)
Сорочан С. - О храмовом декоре византийского Херсона и его эволюции в VI – X веков (2011)
Срока С. - Погляд на Візантію з-під густих брів Сигізмунда Люксембурга. Угорщина та турецька загроза (2011)
Степанков В. - Внутрішня і зовнішня політика Петра Дорошенка весною 1671 року (2011)
Tegowski Jan - Kilka slow o malzenstwach wielkiego ksiecia litewskiego Olgierda Giedyminowica (2011)
Терський С. - Озброєння дружинника X-XI ст. на Волинських землях за археологічними джерелами (2011)
Тимошенко Л. - Тернопільське братство Різдва Христового у світлі маловідомих та нововіднайдених джерел (друга половина XVI – XVII ст.) (2011)
Филюшкин А. - "…и бысть их бещислено, сколко, только бог ведает”: представления о количественном составе древне-руского войска в IХ – ХII вв. в средневековом нарративе (2011)
Font M. - The crises of medieval society: the mongol invasion in Eastern and Central Europe (2011)
Чернов А. - Вещий Олег: крещение и гибель (2011)
Чорний М. - Організація домініканських монастирів у містах Центрально-Східної Європи у ХІІІ–XІV cтоліть. (2011)
Чухліб Т. - Козацтво та шляхта з України-Русі у Віденській битві 1683 року (2011)
Юрасов М. - К вопросу о дате похода Мануила i Комнина в Венгрию в ответ на нападение венгерского короля Гезы II на Галич (2011)
Jusupovic A. - Miroslaw-Рiastun i Miroslaw Halicki w przekazach "Kroniki Halicko-Wolynskiej” (2011)
Яковенко Н. - "Погреб тілу моєму вибираю с предки моє ми”: місця поховань волинських князів у XV – середині XVІІ століть (2011)
Ясіновський А. - Дерманський Святотроїцький монастир на Волині і слов’янський переклад псевдо-антонієвої "Пчоли” (1599) (2011)
Назарчук З. Т. - Виявлення підповерхневих неоднорідностей у діелектричних матеріалах радіохвильовим надвисокочастотним методом, Джала В. Р., Синявський А. Т. (2013)
Лобанов Л. М. - Діагностика конструкцій методами електронної ширографії та спекл-інтерферометрії, Півторак В. А. (2013)
Цирульник О. Т. - Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів (2013)
Вдовиченко О. В. - Використання методів механічного резонансу для виявлення пошкодженості сталей парогонів після експлуатації (2013)
Воробель Р. А. - Вплив первинної обробки на сегментацію рентгенографічних зображень зварних швів, Івасенко І. Б., Мандзій Т. С., Боцян В. В. (2013)
Кошовий В. В. - Дослідження лазерним методом просторового розподілу швидкості поверхневих акустичних хвиль у пластично деформованій сталі, Мокрий О. М., Греділь М. І., Романишин І. М. (2013)
Похмурський В. І. - Дослідження адсорбції та дифузії водню в кластерах заліза методом функціонала густини, Корній С. А., Косаревич Б. П. (2013)
Коноваленко І. В. - Автоматизоване оцінювання пошкодженості поверхні магістрального газопроводу корозійними пітингами, Марущак П. О., Біщак Р. Т. (2013)
Харченко Є. В. - Оцінювання експлуатаційної деградації профільної сталі стріли буртоукладника, Поліщук Л. К., Звірко О. І. (2013)
Вороняк Т. І. - Визначення коефіцієнта Пуассона методами двокрокової фазозсувної інтерферометрії (2013)
Русин Б. П. - Неруйнівний контроль стану поверхонь, уражених корозійними пітингами, Ануфрієва Н. П., Грабовська Н. Р., Іванюк В. Г. (2013)
Архипов О. Г. - Експлуатаційна деградація механічних властивостей металу аміакопроводу, Ніхаєнко Ю. Я., Борисенко В. А., Хома М. С., Любимова-Зінченко О. В. (2013)
Шаповалов Е. В. - Разработка методики акустико-эмиссионного контроля контактной точечной сварки, Галаган Р. М., Клищар Ф. С. (2013)
Скальський В. Р. - Модель емісійного діагностичного світлового сигналу, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г. (2013)
Мацько І. Й. - Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Закжевскі З. (2013)
Миндюк В. Д. - Характер зв’язку мікроструктури з фізико-механічними властивостями сталей тривалої експлуатації, Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2013)
Василь Похмурський (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Афанасьєв А. О. - Методи військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних сил України (2010)
Белоусова Н. А. - Управляемая самостоятельная работа в контексте повышения качества естественнонаучного образования, Яцкевич Г. М. (2010)
Вдовенко М. І. - Деякі аспекти дослідження проблем організації наукової і науково–технічної діяльності, Коваленко В. А., Мельниченко О. С., Андрієвський О. Л. (2010)
Власко М. П. - Модель системи підготовки військових фахівців:патерналістська чи сервісна?, Мітягін О. О., Звір В. Б., Труш Т. В. (2010)
Вознюк О. В. - Сучасні тенденції розвитку української системи освіти, Кубіцький С. О. (2010)
Заболотній О. А. - Експериментальна перевірка моделі формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вищої аграрної школи (2010)
Ковальчук Т. І. - Організація студентського самоврядування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Філоненко А. Л. (2010)
Коновалов В. В. - Методичні основи дослідження управління процесом фізичної підготовки в системи оперативно-бойової підготовки військовослужбовців СБ України (2010)
Копаниця О. В. - Напрями дослідження формування лідерських якостей у майбутніх сержантів Сухопутних військ (2010)
Корнійчук Ю. Г. - Рівень усвідомлення майбутніми офіцерами організаційних компонентів виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2010)
Кубіцький С. О. - Пошук інтегрального підходу до оцінювання якості підготовки сучасного військового фахівця (2010)
Лузан П. Г. - Провідні детермінанти формування культури педагогічної взаємодії, Кручек В. А. (2010)
Марценківський В. Т. - Основні тенденції розвитку військової освіти (2010)
Мащенко О. П. - Теоретичний аналіз практики використання стратегіальних підходів до оволодіння іноземною мовою: психолого-педагогічний аспект (2010)
Подоляк В. М. - Педагогічні умови використання електронних засобів навчання у вищих навчальних закладах, Мельник В. М. (2010)
Романюк І. М. - Модульні технології навчання як напрям у досягненні відповідної якості вищої військової освіти в галузі зв’язку (2010)
Сопівник І. В. - Діагностика рівня сформованості морально–професійних якостей студентів – майбутніх бухгалтерів, Наконечна О. В. (2010)
Тарасюк В. А. - Технологічний підхід до підготовки фахівців-аграгників: теоретико-методологічний аспект, Лузан П. Г. (2010)
Тулашвілі Ю. Й. - Основні засади забезпечення доступності до освіти із застосуванням нових інформаційних технологій для людей з особливими потребами (2010)
Агаєв Н. А. - Теоретико-методологічні підходи до формування позитивного іміджу Збройних сил України (2010)
Гречко Т. П. - Загальна характеристика основних психічних станів особистості (2010)
Дасюк Ж. М. - Активізація професіонального та особистісного самовизначення вчителів та підвищення рівня інноваційної складової їхньої загальнопрофесійної компетентності (2010)
Іванова Н. Г. - Модель психологічних основ професійної підготовки фахівців правоохоронних органів (2010)
Іщенко І. А. - Принципи визначення професійної придатності фахівця (2010)
Капосльоз Г. В. - Еволюція уявлення про мотивацію професійної діяльності людини (2010)
Катаєв Є. С. - Особливості професійної діяльності військовослужбовців та об’єктивація її оцінки (2010)
Корольчук В. М. - Особливості поведінкової адаптації молоді (2010)
Лазуренко С. І. - Створення психофізіологічної основи для формування моторних установок (2010)
Лефтеров В. О. - Теоретичний аналіз стресогенних чинників професійної діяльності працівників міліції (2010)
Лисюк С. Г. - Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців, які виконували свої обов’язки в екстремальних умовах (2010)
Мась Н. М. - Удосконалення програми формування професійної компетентності у майбутніх військових психологів на основі дослідження динаміки її формування в сучасних умовах ВВНЗ (2010)
Мацевко Т. М. - Особливості професійної адаптації молодих офіцерів (2010)
Милославська О. В. - Взаємозв'язок комунікативної компетентності та емоційного інтелекту в студентів (2010)
Нетребко І. В. - Адаптація в системі психологічного забезпечення діяльності (2010)
Ржевський Г. М. - Практичні рекомендації офіцерському складу щодо активізації психологічного впливу на підлеглих (2010)
Стасюк В. В. - Творчість і людський капітал: рефлексивно-психологічні аспекти взаємодії і розвитку (2010)
Татарінов Є. В. - Психологічні особливості кар’єрних домагань офіцерів (2010)
Товма М. І. - Зміст і психологічні особливості первинної адаптації курсантів ВВНЗ до службової та навчальної діяльності (2010)
Будагьянц Л. М. - Форми існування моральних феноменів та статуси професійної етики (2010)
Печенюк І. С. - Релігійний чинник та його значення у життєдіяльності армій провідних країн світу (2010)
Шевченко М. М. - Методика системно-комплексного дослідження державного управління забезпеченням національної безпеки (2010)
До відома авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Національна академія наук України (до 95-річчя заснування) (2013)
Панасюк В. В. - Метод оцінювання роботоздатності та ризику руйнування елементів конструкцій з тріщиноподібними дефектами, Дмитрах І. М., Тот Л., Білий О. Л., Сиротюк А. М. (2013)
Кравець В. С. - Осесиметрична задача кручення пружного простору з гладкими та гострокутними вирізами, Саврук М. П. (2013)
Дацишин О. П. - Особливості контактування берегів крайової тріщини за рухомого герцівського навантаження, Глазов А. Ю., Левус А. Б. (2013)
Пастернак Я. М. - Антиплоска деформація анізотропних тіл з періодичними системами тонких неоднорідностей, Сулим Г. Т., Оліярник Н. Р. (2013)
Стащук М. Г. - Методи розрахунку міцності поліетиленових труб зі стільниковою стінкою (Огляд), Дорош М. І. (2013)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту тріщини повзучості в паропроводі, Сас Н. Б. (2013)
Мирсалимов В. М. - Решение периодической задачи о развитии когезионных трещин при продольном сдвиге, Гасанов Ф. Ф. (2013)
Іваницький Я. Л. - Визначення характеристик тріщиностійкості сталі 17Г1С за поперечного зсуву, Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю. В. (2013)
Гвоздюк М. М. - Статична та втомна міцність базальтової арматури, Бабяк І. П., Гембара Т. В., Костів Р. Б. (2013)
Кульчицький-Жигайло Р. - Пружний покрив з неоднорідним проміжним шаром під дією нормальних і дотичних зусиль, Байковський А. (2013)
Сахарук О. М. - Визначення поля локальних переміщень методом цифрової спекл-кореляції з адаптивною сегментацією зображень, Муравський Л. І., Голинський І. С., Личак О. В. (2013)
Осташ О. П. - Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу, Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. (2013)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры на механические свойства металла шва сварных соединений алюминиевых сплавов системы Al–Cu–Li, Кушнарева О. С. (2013)
Матичак Я. С. - Кінетика дифузійного насичення титанового сплаву ВТ1-0 азотом і киснем за температури 950?С, Федірко В. М., Погрелюк І. М., Ткачук О. В. (2013)
Букетов А. В. - Вплив ультразвукової обробки на механічні і теплофізичні властивості епоксидних нанокомпозитів, Сапронов О. О., Браїло М. В., Алексенко В. Л. (2013)
Кулинич Я. П. - Виявлення поверхневих локальних дефектів металевих конструкцій методом кореляційної обробки сигналів, Тригуб І. І. (2013)
Тот Л. - 13-та Польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування і міцності матеріалів, Никифорчин Г. М. (2013)
Божко С. А. - Педагогічний аналіз змісту навчально-методичного забезпечення процесу фізичного виховання у вищих військових навчальних закладах, Піддубний О. Г., Сухорада Г. І. (2010)
Боринський В. М. - Критерії та показники оцінювання рівнів сформованості сербомовної компетентності в говорінні майбутніх фахівців військового управління у міжнародних відносинах (2010)
Гапеєва О. Л. - Теоретичні засади інформаційного забезпечення національно-патріотичного виховання молоді (2010)
Зельницький А. М. - Педагогічна система ВВНЗ як основа забезпечення якості підготовки військових фахівців (2010)
Кисіль В. В. - Моральні й етнокультурні традиції запорізьких козаків та їх значення в національному вихованні особового складу Збройних Сил України (2010)
Ковалишин Л. Є. - Наукові засади діагностування здібностей до вивчення чеської мови у майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби (2010)
Ковальчук Т. І. - Деякі аспекти соціальної роботи з дітьми-інвалідами, Михайлів Н. А. (2010)
Ковальчук Т. І. - Деякі підходи до соціально–педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями, Опанасенко О. В. (2010)
Красильник Ю. С. - Перспективи розвитку процесуальної складової підготовки магістрів військового управління у сфері розвідки як майбутніх викладачів ВВНЗ (2010)
Кубіцький С. О. - Система дистанційної освіти у вищій школі, Пампуха І. В., Воронцов О. В. (2010)
Маценко Л. М. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя. (2010)
Осадча Т. П. - Проблема оцінювання компетентності випускників ВВНЗ щодо проведення ними індивідуально-виховної роботи з особовим складом військових підрозділів (2010)
Рептух Н. О. - Зміст, форми і методи науково-дослідної підготовки магістрів (2010)
Севідова Г. О. - Інформаційно-пропагандистська діяльність військовиків УГА у таборах Чехословаччини організація, зміст, здобутки (2010)
Семенов Ю. М. - Забезпечення мовної взаємосумісності з військовими формуваннями міжнародних організацій, Сиромля Ю. П. (2010)
Сопівник І. В. - Модель морально-професійних якостей студентів – майбутніх бухгалтерів, Наконечна О. В. (2010)
Сопівник І. В. - Вальдорфська педагогіка як технологія формування творчої особистості (2010)
Сурков О. О. - Проблемні питання інтенсифікації бойової підготовки військової частини (2010)
Тихонов Г. М. - Професійні стандарти освіти: огляд зарубіжного досвіду, Ягупова О. В. (2010)
Труш Т. В. - Формування індивідуально-психологічних компетенцій при підготовці військових фахівців у ВВНЗ: педагогічна технологія (2010)
Васильєв С. П. - Оптимізація системи підготовки військових фахівців в умовах цивільного вищого навчального закладу як чинник підвищення саморегуляції курсантів в процесі адаптації (2010)
Желаго А. М. - Психологічні компоненти надійності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом СМВЧМ Внутрішніх військ та механізми її забезпечення. (2010)
Іщенко І. А. - Психологічні засади придатності фахівця до професійної діяльності (2010)
Коваленко О. Г. - Толерантність у міжособистісному спілкуванні підлітків (2010)
Лазаренко К. Д. - Стан розвитку комунікативного потенціалу управлінців органів внутрішніх справ (2010)
Лісовий К. А. - Діагностування індивідуально-психологічних особливостей особи за її почерком (2010)
Логін І. В. - Емпіричне дослідження впливу психологічних чинників на процес професійного становлення персоналу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ (2010)
Малахов М. А. - Робота керівників частин та підрозділів щодо оптимізації соціально-психологічної адаптації військовослужбовців за контрактом до особливих умов діяльності (2010)
Онопрієнко Ю. В. - Експериментальні дослідження процесу професійнго росту спеціалістів технічного забезпечення ЗСУ (2010)
Опанасенко В. С. - Чинники етнопсихогенезу нації (2010)
Охременко О. Р. - Психологічний підхід до оцінювання інтуїтивних рішень експертів (2010)
Приходько І. І. - Ціннісні орієнтаціїї військовослужбовців сил охорони правопорядку України, які впливають на рівень психологічної безпеки особового складу під час виконання службово-бойових завдань з охорони громадського порядку (2010)
Ржевський Г. М. - Психологічне супроводження професійної діяльності молодших командирів військової служби за контрактом (2010)
Стаднік А. В. - Визначення чинників психологічного впливу на військовослужбовців Внутрішніх військ та заходів щодо їх протидії (2010)
Стасюк В. В. - Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій в сучасних умовах (2010)
Ткач М. І. - Психологічна експрес-допомога родичам загиблих при вибухах метану на шахтах на Донеччині у 2007-2008 роках (2010)
Федак С. С. - Психологічна підготовка курсантів-боксерів до змагальної діяльності, Севідова Г. О. (2010)
Філатова І. В. - Особливості побудови моделей прогнозування надійності професійної діяльності поїзних диспетчерів з урахуванням їх психотипології, Швець А. В., Кащенко Р. А. (2010)
Фомич М. В. - Модель професійно важливих якостей начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу, як фахівця та командира (2010)
Чеботарьов Е. В. - Психологічні особливості особистісних детермінантів майстерності снайперів (2010)
Шиліна А. А. - Структура синдрому емоційного вигорання у працівників органів внутрішніх справ (2010)
Богайчук В. Ж. - Досвід Збройних сил США з проблеми ґендерної рівності, Єфімова В. В. (2010)
Мараєва В. В. - Досвід ґендерної політики у Збройних силах Ізраїлю (2010)
До відома авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2012)
Бамбура А. М. - Точність і надійність розрахункового апаратуза ДСТУ Б В.2.6-156:2010, Дорогова О. В. (2012)
Бамбура А. М. - Деякі особливості розрахунку елементів залізобетонних конструкційзгідно з новими нормативними документами України, Сазонова І. Р. (2012)
Банах А. В. - Методика формування динамічних моделей будівель для забезпеченнянадійної експлуатації в складних інженерно-геологічних умовах (2012)
Барабаш М. С. - Влияние процесса возведения на пространственную работу несущих систем зданий (2012)
Белоконь А. И. - Оценка перспективности проектов при формировании программ развития в организациях, Трифонов И. В. (2012)
Березюк А. Н. - Методы исследования полимербетонов и математическая обработка экспериментов, Ганник Н. И., Гавриш А. В., Мартыш А. П., Гайдар А. Н., Ценацевич Т. А. (2012)
Большаков В. И. - Зарубежный опыт высотного строительства и целесообразность его применения в Украине, Кравчуновская Т. С., Заяц Е. И., Епифанцева С. В. (2012)
Большаков В. И. - Управление многофазной кристаллизацией с помощью вибрационного воздействия на расплав, Ротт Н. А. (2012)
Большаков В. И. - Основные приоритеты и направления подготовки дипломных проектов в области строительства и реконструкции городской среды обитания:методологические рекомендации, Савицкий Н. В., Верхоглядова Н. И., Кирнос В. М., Рыжков И. В., Разумова О. В., Денисенко В. И., Денисенко А. В., Котов Н. А. (2012)
Большаков В. И. - Использование энергодисперсионного анализа при исследовании изломов, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Лау Л. Н., Иванцов С. В. (2012)
Бондаренко О. И. - Концепция социоэкокомплекса: структура, планировка, архитектура, Шарина Т. О., Бендерский Е. Б., Савицкий Н. В., Перегинец И. В. (2012)
Борисюк О. П. - Розрахунок необхідної площі підсилення згинальних залізобетонних елементів зовнішньою композитною арматурою при дії малоциклових навантажень, Конончук О. П. (2012)
Бородін А. О. - Модернізація мережі ощадбанку на основі використання серії архітектурно-проектних рішень філій нового типу (2012)
Бугаевский Г. Н. - Настенные трехкомпонентные сейсмометрические комплексыдля динамической паспортизации зданий, Багмут А. В. (2012)
Бугаевский Г. Н. - Проблемы кинетического момента гравитационных систем, Бугаевский А. Г. (2012)
Бугаевский Г. Н. - Задача динамической паспортизации грунта, зданий и сооружений, Литвинова Э. В. (2012)
Бугаевский Г. Н. - Инженерно-сейсмометрическая регистрация откликов сооружения на воздействия (2012)
Ватуля Г. Л. - Экспериментальные исследования сталебетонных колонн в гофрированной обойме, Игнатенко Е. В., Петренко Д. Г. (2012)
Веденисов А. В. - Модельні дослідження ефективності роз’єднувальних екранів для захисту існуючої забудови, Іванченко В. Г. (2012)
Ведяков И. И. - Обследование конструкций зданий и сооружений завода ОАО"ТАГМЕТ", Гукова М. И., Фарфель М. И., Кондрашов Д.В., Яровой С.Н. (2012)
Ведяков И. И. - Мониторинг покрытия большой спортивной ареныолимпийского стадиона "Лужники", Фарфель М. И., Гукова М. И. (2012)
Волкова В. Е. - Фазовые траектории в анализе динамического поведения болтовых соединений металлических конструкций (2012)
Воскобійник О. П. - Класифікація дефектів сталезалізобетонних каркасів (2012)
Гензерский Ю. В. - Методика расчета зданий на прогресирующее обрушение (2012)
Гільов В. В. - Визначення показника кількості населення в зоні шумового забруднення від автотранспорту, Гваджаіа Б.Д. (2012)
Головко С. І. - Розрахунок основ, армованих методом цементації під високим тиском (2012)
Голубничий В. А. - Бетонні роботи при будівництві за іноземніінвестиції логістичного центру, Голубничий Г. А. (2012)
Голубничий А. В. - Термодинаміка мінералоутворення при сумісному нагріві речовин системи "FеO– CаO – SіO2” І CAO, C2S, NAy2O·2SIO2 (2012)
Гопайца Т. А. - Подход к роли руководителя в течение всего жизненного цикла проекта (2012)
Гурківський О. Б. - Використання попереднього напруження при зведенні великопролітного покриття (2012)
Гуслиста Г. Е. - Порівняльний аналіз результатів розрахунку залізобетонної шпунтової стінки різними методами (2012)
Дворецкий А. Т. - Особенности и предпосылки строительства энергоэффективных индивидуальных домов в Крыму (2012)
Егоров Е. А. - Многофакторная нейрооптимизация строительных конструкцій на основе МКЭ (на примере стальных гофрированных балок), Купневич Л. В. (2012)
Зайцев О. Н. - Взаимодействие двух встречных, смещенных в горизонтальной плоскости закрученных газовых струй, Кнауб Л. В. (2012)
Золотов М. С. - Особенности фазового состава кислото- и теплостойких жидкостекольных композиций, Волювач С. В., Шелковин А. А. (2012)
Золотов С. М. - Прочность и деформативность улучшенных составов акриловых клеев для соединения элементов строительных конструкций (2012)
Золотов М. С. - Зависимость напряженно-деформированного состояния клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500с от толщины клеевого слоя, Шишкин Э. А., Скляров В. А., Гарбуз А. О. (2012)
Зоценко М. Л. - Вплив повздовжнього армування на несучу здатність паль з ґрунтоцементу, Павліков А. М., Петраш О. В. (2012)
Зоценко М. Л. - Пенетраційні дослідження процесу тужавіння грунтоцементу, Ясько С. Г. (2012)
Івлєва Н. П. - Формування національної нормативної бази для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві (2012)
Кириленко В. Ф. - Устойчивость плоской формы деформирования деревофанерных балок (2012)
Ковалев А. А. - Определение динамических характеристик здания методом единичного скачка (2012)
Коваль А. С. - Ключові переваги розробки та використання інформаційно-логістичної системи малим підприємством, Лантух О. В., Коваль С. В. (2012)
Коваль О. О. - Економічна доцільність будівництва енергоефективнихі пасивних будинків в Україні (2012)
Ковальов В. В. - Методи урахування ефекту армування укосів земляного полотна при розрахунках стійкості, Чернишова О. С., Найдьонова В. О. (2012)
Ковтун-Горбачева Т. А. - Качество и безопасность питьевой воды–нормативная база в Украине и международные требования, Рабич Е. В., Сытник С. А., Чумак Л. А. (2012)
Колохов В. В. - Методика определения свойств бетона как составляющая часть системы мониторинга состояния строительных конструкцій зданий и сооружений (2012)
Костира Н. О. - Задача оптимального проектування гнучких оболонок складної конфігурації (2012)
Куличенко И. И. - Физический износ жилых зданий в Украине, Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2012)
Кулябко В. В. - Пространственная модель статико-динамического взаимодействия зданий и сооружений со сложными основаними, Банах В. А., Ерофеев С. А. (2012)
Лапенко О. І - Сучасні прогресивні сталезалізобетонні конструкції, Гришко Г. І. (2012)
Лівінський О. М. - Стан та проблеми енергетичної паспортизації в Україні та Литві, Очеретний В. П., Бойко А. С., Юрченко Є. Л., Коваль О. О. (2012)
Лившиц Б. Р. - Определение ускорения для расчета сейсмостойкости СПБУ (2012)
Литовченко П. А. - Применение трёхслойных железобетонных панелей в малоэтажном строительстве, Глушаков Н. И., Литовченко С. П. (2012)
Литовченко С. П. - Оценка ндс трехслойных сборномонолитных железобетонных стен на основе деформационной модели (2012)
Любомирский Н. В. - Структурообразование композиционных систем на основе извести карбонизационного твердения и вторичного известнякового сырья, Бахтина Т. А., Бахтин А. С., Шуляк Е. Ю., Гендин В. А. (2012)
Любомирский Н. В. - Влияние гидрокарбоната кальция на формирование прочности материалов карбонизационного типа твердения, Федоркин С. И., Бахтин А. С. (2012)
Максименко В. П. - Оцінка надійності залізобетону при дії циклічних навантаженнях в обє’мно-напруженому стані, Войтенко П. В. (2012)
Марков А. И. - Совершенствование работ по обследованию конструкций зданий, Маркова М. А., Марков А. А., Серая Ю. И. (2012)
Машков И. Л. - Расчет тел вращения обобщенным проекционно–сеточным методом (2012)
Мельник С. В. - Вплив малоциклових навантажень на прогини залізобетонних балок,підсилених за похилими перерізами вуглепластиковими матеріалами (2012)
Митрофанов С. В. - Работа узловых соединений структурной конструкции с элементами решетки выполненной из круглой трубы (2012)
Михайловський Д. В. - Міркування що до розрахунку дерев’яних елементів, що працюють на стиск зі згином, Коваленко М. С. (2012)
Морозова Е. В. - Эффективные сборные перекрытия для многоэтажных зданий со стальным каркасом, Сергеева Р. В. (2012)
Наконечный В. А. - Влияние расположения нагревательных приборов на температурное поле в помещении в начальный период работы системы отопления (2012)
Несин А. А. - Конструирование ограждающих стеновых панелей с применением каркаса из легких стальных тонкостенных конструкций, Рутштейн В. М., Савицкий Н. В. (2012)
Нестеренко Т. М. - Ущільнення ґрунтоцементної суміші вібруванням (2012)
Нижник О. В. - Дослідження ефективності нових конструктивних систем сталезалізобетонних безбалкових перекриттів (2012)
Нікандров О. В. - Особливості формування структури перлітоволокнистих матеріалів та дослідження характеристик композицій на основі волокон із гірських порід, Скребнєва С. М. (2012)
Никифорова Т. Д. - Влияние жесткостных характеристик заглубленных зданий на их напряженно-деформированное состояние и материалоемкость, Савицкий Н. В. (2012)
Панасенко Ю. В. - Применение программных комплексов STARK ES и ЛИРА-САПР для анализа совместной работы здания и основания (2012)
Перминов Д. А. - Численные исследования узлов стальных каркасов, Перминова Е. Г. (2012)
Петренко В. О. - Конструирование системы поверхностно-развитого обогрева и охлаждения помещения, Петренко А. О., Юрченко Е. Л. (2012)
Петрикова Є. М. - Деформаційні властивості полімер силікатних систем поліфункціональної дії, Майстренко А. А., Амелина Н. О. (2012)
Пинчук Е. А. - К вопросу прочности поясов двускатных деревофанерных балок (2012)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света. Чудо четвёртое – Мачу Пикчу (2012)
Пічугін С. Ф. - Статистичні характеристики послідовностей снігопадів на території України, Попович Н. М. (2012)
Попов А. В. - Применение буро-инъекционной технологии при защите от обрушения склона в г. Алуште, Тельних Н. Н., Цаплин Е. Г., Литовченко П. А., Коротков А. Н. (2012)
Приходько А. П. - Теоретические исследования по вакуумированию бетонных смесей при изменении разрежения в вакуумполости вакуум щита по гармоническому закону, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2012)
Prikhodko A. - Vibrovacuumized slag-and-ash concrete and ash concrete, Pavlenko T., Abbasova A. (2012)
Пшеничная-Ажермачёва К. С. - Размыв грунта у основания опытной опоры МСП в акватории Азовского моря (2012)
Пшінько О. М. - Удосконалення сиcтем управління при експлуатації штучних споруд транспортного комплексу, Радкевич А. В., Сальнікова І. В. (2012)
Радкевич А. В. - Интегральный подход к застройке станций,как способ увеличения их энергоэффективности, Худенко В. Ф., Юрков Д. А. (2012)
Савицкий Н. В. - Расчет открытой пористости бетона при агрессивном воздействии сульфатов в зависимости от вида цемента, Матюшенко И. Н., Никифорова Т. Д., Бардах А. Е. (2012)
Савицкий Н. В. - Особенности изготовления трехслойных железобетонных конструкцій, Сопильняк А. М., Панченко Н. В. (2012)
Савицкий Н. В. - Усиление узловых соединений стеновых панелей крупно панельного жилого здания серии 1- 480 с помощью полимерастворных армированных шпонок, Тытюк А. А., Махинько Н. Н., Зезюков Д. М., Кучук И. П., Авраменко В. В. (2012)
Савицкий Н. В. - Система обеспечения надежностистроительных конструкций АЭС и ТЭС Украиныдля продления их сроков службы, Швец В. Б., Седин В. Л., Киричек Ю. А., Бауск Е. А., Станкевич А. Н., Шавлаков А. В., Гевцы И. Е., Фаренюк Г. Г., Бамбура А. Н. (2012)
Савицкий Н. В. - Методика расчета параметров диаграммы статической остойчивости зданий на воде, Шехоркина С. Е. (2012)
Седін В. Л. - Аналіз факторів, що впливають на характер розвитку осідань і кренів фундаментів енергоблоків АЕС, Бауск Є. А., Кірнос К. А. (2012)
Сєдін В. Л. - Аналіз причин проявлення зсуву по вул. Войцеховича в м.Дніпропетровську, який відбувся в листопді 2011 року, Моторний А. М., Бікус К. М. (2012)
Семко О. В. - Стійкість тонкостінних сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій, Авраменко Ю. О. (2012)
Семко О. В. - Теоретичні передумови визначення параметрів напружено-деформованого стану сталезалізобетонних конструкцій при косому згинанні, Воскобійник О. П., Пойда А. О. (2012)
Семко В. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на теплопровідність легких сталевих огороджувальних конструкцій, Лещенко М. В., Котько Н. О. (2012)
Синцов А. В. - Рекомендации по проектированию деревянных составных балок со стенкой из ОСП деревянных каркасов малоэтажных зданий (2012)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи високоміцних бетонів в трубобетонних конструкціях, Єрмоленко Д. А., Демченко О. В. (2012)
Стороженко Л. І. - Аналіз дослідження стійкості сталезалізобетонних конструкцій з зовнішнім армуванням, Мурза С. О., Муравльов В. В., Школяр Ф. С. (2012)
Стороженко Л. І. - Аналіз результатів експериментальних досліджень сталезалізобетонних та залізобетонних плит, що входять до складу безбалкового перекриття, Нижник О. В., Клестов О. В., Гапченко С. А. (2012)
Стороженко Л. І. - Конструкціїї сталезалізобетонних стійок із клейовим з’єднанням бетону і сталі, Трусов Г. М., Атаманенко І. В., Горб О. Г. (2012)
Сторожук Н. А. - Виброуплотненные и вибровакуумированные мелкозернистые бетоны на обогащенном заполнителе, Яременко О. Н. (2012)
Сухоруков Б. Д. - Распределение временной нагрузки между балками в железобетонных пролётных строениях автодорожных мостов (2012)
Тарасенко В. П. - Определение температурных перемещений на подвижных опорных частях и в деформационных швах неразрезных мостов полігонального и криволинейного очертания в плане, Савчинский Б. В., Сухорский В. А. (2012)
Фаренюк Є. Г. - Методика експериментальних досліджень довговічності сучасних світлопрозорих конструкцій (2012)
Федоркин С. И. - Влияния дисперсного армирования на прочностные и деформативные свойства фибробетонов на карбонатных заполнителях, Когай Э. А. (2012)
Федоркин С. И. - Переработка шламовых продуктов промывки отсевов шархинского карьера в изделия полусухого прессования, Макарова Е. С., Елькина И. И. (2012)
Харченко Д. С. - Аналіз державного та закордонного досвіду підвищення енергоефективності житлових будівель (2012)
Хімченко Ю. Є. - Спостереження за осіданнями будинків, які підсилені за бурозмішувальною технологією (2012)
Чемодуров В. Т. - Проектирование свайных конструкций в упругой среде методами системного анализа, Вдовиченко В. В. (2012)
Чемодуров В. Т. - Поиск оптимальных параметров строительных конструкций с ограничениями по вероятности, Попов А. Г. (2012)
Чуб А. А. - Принципы автоматизированного расчета организационно-технологических решений монолитного строительства, Малеваный И. В., Мурзич И. Ю. (2012)
Шаленний В. Т. - Розвиток нормування витрат ресурсів на виробництво опалубочних робіт із використанням сучасних розбірно-переставних опалубочних систем, Несевря П. І., Біцоєва О. А., Грізодуб В. В., Дзюбенко В.О. (2012)
Шевченко Т. Ю. - Системный анализ надежности составных частей строительных объектов, Савицкий А. Н. (2012)
Юрченко Е. Л. - Проекты повышения энергетической эффективности существующих жилых зданий в Украине (2012)
Яворська О. І. - Розробка методики оцінки залишкового ресурсу цегляних димових труб (2012)
Яровой С. Н. - Проблемы реконструкции и усиления несущих конструкцийадминистративных зданий (памятников архитектуры) в г.Харьков, Удовиченко А. С., Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю. (2012)
Реферати (2012)
Привітання (2012)
Наші ювіляри (2015)
Іваночко М. М. - Дослідження електронного спектру сферичної наногетероструктури, Кучера Я. В., Ткач М. В. (1998)
Грабчак В. І. - Дослідження методів апроксимації табличних даних функції лобового опору повітря руху снарядів, Бондаренко С .В., Стеців С. В. (2015)
Луцяк В. С. - Вплив комутаційного ефекту на максимальний перепад температури анізотропного термоелектричного холодильника в магнітному полі (1998)
Лисий О. В. - Моделювання експлуатаційних показників рівня технічного стану автопоїзда (2015)
Валь О. Д. - Перенормування екситонного спектру багатофононними процесами в напівпровідникових кристалах, Фартушинський Р. Б. (1998)
Сакно О. П. - До питання кваліметричної оцінки технічного рівня стану автопоїздів, Лисий О. В., Маханьков В. А., Муженко Д. І., Подимський А. І., Пришляк Р. Л. (2015)
Гуцул І. В. - Анізотропний радіаційний датчик прохідного типу при співпаданні напряму променевого потоку і градієнта температури (1998)
Семененко О. М. - Методика обґрунтування граничних обсягів оновлення зразків озброєння та військової техніки одного типу, Іванов В. Л., Колчін Р. В., Зарицький О. І. (2015)
Марков А. В. - Фотодіод шоткі на основі напівпровідникового твердого розчину CdxMnyHg1-x-yTe, Остапов С. Е., Раренко І. М. (1998)
Орда М. В. - Вдосконалення розвідувального циклу безпілотного авіаційного комплексу за допомогою автоматизованої підсистеми виявлення площадних об’єктів, Абрамов С. В. (2015)
Дейбук В. Г. - Дослідження динаміки електронної зонної структури твердих розчинів заміщення на основі напівпровідників АIIIВV (1998)
Кобзар О. В. - Дослідження окремих питань висвітлення надводних та підводних об’єктів за демаскуючими ознаками цих об’єктів, Мазовська С. В. (2015)
Остапов С. Е. - Деякі зонні параметри напівпровідникового твердого розчину Hg1-x-yCdxMnyTe (1998)
Барковский А. Ф. - Вогневе протиборство засобів ближнього бою, Поповіченко О. В. (2015)
Стецько Ю. П. - Трихвильова дифракція рентгенівських променів в ковзаючій геометрії: пряме визначення триплетних фазових інваріантів (1998)
Якимечко А. В. - Адекватна модель процесу зменшення ресурсу військової автомобільної техніки протягом її експлуатації, Дем'янчук Б. О. (2015)
Столярчук І. Д. - Магнітофотолюмінесцентні дослідження мікрокристалів напівмагнітного напівпровідника Cd1-xMnxTe (1998)
Нікул С. О. - Формування структури властивостей перспективного зразка озброєння (2015)
Радевич Я. І. - Дослідження термомагнітних ефектів в InSb/Gd/, Слободян В. З. , Орлецький І. Г. (1998)
Петрученко О. С. - Щодо вивчення взаємодії кулі чи осколка снаряда з перешкодою (2015)
Романюк О. С. - Релаксаційні ефекти в селеніді ртуті легованому гадолінієм (1998)
Черевко Ю. М. - Моделювання роботи ремонтно-евакуаційної машини при евакуації застряглої техніки (2015)
Грушка З. М. - Вольтамперні характеристики гетеропереходів Hg3In2Te6/SnS2, Грушка О. Г. (1998)
Чаган Ю. А. - Динаміка та стійкість руху колісних транспортних засобів із неконсервативною характеристикою системи підресорювання (2015)
Фрасуняк В. М. - Фізико-хімічні та магнітні властивості твердих розчинів Hg1-x-yMgxMnyTe (1998)
Беліков В. Т. - Якісно-чисельний підхід до вибору тяглових рушіїв дистанційно керованих вантажних платформ військового призначення, Ковалішин С. С. (2015)
Горлей П. П. - Інтегрований програмний пакет для дослідження процесів самоорганізації у динамічних системах (1998)
Григор'єв О. П. - Роботизація як шлях посилення живучості органів матеріально-технічного забезпечення військових частин, Набок В. К., Кравчук О. І. (2015)
Раранський М. Д. - Моделювання рентгенівських муарових зображень дефектів в кремнії, Фодчук І. М., Бобровник С. В. (1998)
Семененко О. М. - Основні аспекти формування економіко-математичної моделі оцінювання рівня боєздатності військового формування за показниками його фінансового забезпечення, Єфіменко А. Є., Добровольський Ю. Б., Назаренко Б. А. (2015)
Новіков С. М. - Механізми формування рентгенодифракційного контрасту дислокації довільної орієнтації (1998)
Семененко О. М. - Математична модель обгрунтування рішення щодо розвідки результатів радіоелектронно-вогневого удару по об’єктам противника, Водчиць О. Г., Коркін О. Ю., Паюк О. С. (2015)
Гімчинський О. Г. - Рентгеноакустичні дослідження кристалів, опромінених високоенергетичними електронами (1998)
Адамов Ю. І. - Аналіз метрологічного забезпечення проведення підготовки та здійснення десантування підрозділів високомобільних десантних військ, Радімушкін В. Б., Мінасов В. С. (2015)
Фодчук І. М - Дослідження структурних змін в приповерхневих шарах кремнію, імплантованого іонами фосфору, Євдокименко А. В., Гультай Л. Л. (1998)
Милашенко І. М. - Методичний підхід до визначення технологічної зрілості іт-компанії у сфері розроблення автоматизованих систем управління військами (силами), Бухал Д. А., Коркін О. Ю. (2015)
Ткач В. М. - Визначення структурної досконалості синтезованих кристалів алмазу, Раранський М. Д, Фодчук І. М., Борча М. Д., Міхальов І. В., Штемплюк Д. О. (1998)
Bukhal D. - Definition of reconnaissance signs of tactical radio communications systems, Korkin O. (2015)
Фодчук І. М. - Структурні зміни в кристалах CdxHg1-xSe, обумовлені дією лазерного випромінювання, Нічий С. В., Романюк О. С., Політанський Р. Л., Колесникова О. О. (1998)
Симоненкова І. В. - Використання технологій віртуалізації як основи побудови та впровадження перспективної інформаційної інфраструктури вищих військових навчальних заклалів, Симоненков В. М., Кобзар М. О. (2015)
Борча М. Д. - Вплив приповерхневої деформації на трьохвильове аномальне проходження рентгенівських променів, Гультай Л. Л., Кройтор О. П. (1998)
Чепкій В. В. - Моделі організації та розвитку пізнавальної самостійності курсантів в умовах подвійної парадигми вищої військової освіти, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Волков С. Л. (2015)
Нічий С. В. - Явища переносу в плівках CdхHg1-хSe і CrхHg1-хSe, Грицюк Б. М., Фодчук І. М., Романюк О. С., Данилюк І. Р. (1998)
Алфавітний покажчик (2015)
Демич М. В. - Вплив параметрів підкладки та умов виготовлення контактів Au-CdTe на їх фотоелектричні властивості, Горлей П. М., Махній В. П., Ульяницький К. С. (1998)
Відомості про авторів (2015)
Мазур М. П. - Гаряча електролюмінесценція кремнієвих діодів Шоткі (1998)
Вихідні дані (2015)
Конев С. В. - Властивості фотодіодів Ni-ZnSe, Махній В. П., Мельник В. В. (1998)
Баранюк В. Є. - Спектральні та дозиметричні характеристики рентгеночутливих гетеропереходів сульфід–телурид кадмію, Барасюк Я. М., Махній В. П., Малімон І. В. (1998)
Брайловський В. В. - Генератор періодичних сигналів довільної форми, Жук О. П. (1998)
Брайловський В. В. - Лінеаризатор характеристик вимірювальних перетворювачів, Жук О. П., Іларіонов О. Є. (1998)
Охрем В. Г. - До питання про фізичні основи ефекту термоелектричного охолодження, Охрем О. А. (1998)
Чернов В. М. - Моделювання параметрів спін-орбітальної взаємодії (1998)
Федорук В. І. - Вивчення просторових залежностей засобами комп’ютерної графіки, Данчук О. С. (1998)
Ащеулов А. А. - Оптимізація параметрів кремнієвих епітаксійних структур для забезпечення радіаційної стійкості фотодіодів на їх основі, Добровольський Ю. Г., Годованюк В. М. (1998)
Слинько Є. І. - Двокомпонентні спектри ЯМР 207Pb В n-Pb1-xSnxTe, легованому індієм (1998)
Левашенко Г. І. - Багатоелементний кремнієвий фотодіод "Радуга", Годованюк В. М., Мазаєв М. В., Шиманівський О. Б. (1998)
Бучковський І. А. - Параметрична ідентифікація елементів заступних схем польових транзисторів (1998)
Косяченко Л. А. - Гарячі фонони в діодній структурі на фосфіді галію, Кабанова І. С., Солончук І. В., Гуц В. В., Дутка Ю. М. (1998)
Волянська Т. А. - Особливості фотоелектричних властивостей анізотропних кристалів радіаційно-стійкої групи In4(Se3)1-xTe3x, пов’язані з умовами вирощування і структурою, Мошкова Т. С., Огородник А. Д., Раренко І. М., Стребежев В. М. (1998)
Грицюк Л. О. - Мистецька комунікація в архітектурному просторі, Кайданоеська О. О. (2016)
Гусєв М. О. - Архітектурна пустотність відкритих просторів міст (2016)
Дорохіна Г. І. - Динамічне збереження як засіб для підвищення ефективності функціонування міста (2016)
Дубинский В. П. - Архитектура как коммуникация. Интерракционализм и символическое окружение, Белоусько А. Ю. (2016)
Ковтун Ю. О. - Трансляція досвіду трансперсональної психології у сферу архітектурної семантичності (на прикладі перинатального досвіду людини) (2016)
Кравченко І. Л. - Принципи формування архітектурно-мистецьких комплексів на базі історичних промислових споруд, Вдовиченко Ю. Ю. (2016)
Кравченко І. Л. - Особливості формування архітектурного метаболізму в громадських будівлях, Тюкалова А. С. (2016)
Орленко М. І. - Образ Успенського собору в давньоруській літературі (2016)
Левченко 0. В. - Технології ВІМ та засоби обміну даних в форматі IFC, Михайленко А. В. (2016)
Пономаренко A. П. - Інформаційні технології моделювання процесів розміщення плоских взаємно орієнтованих об’єктів в заданих областях (2016)
Сергіюк І. М. - Особливості планувальної структури гарнізонних комплексів Російської імперії (за типовими проектами) (2016)
Тарас B. Я. - Розпланування резиденційних барокових садово-паркових закладень в містах та містечках Галичини (2016)
Устінова І. І. - Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові виміри, Чубарова А. В. (2016)
Айлікова Г. В. - Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області (2016)
Биваліна М. В. - Системний аналіз якості навколишнього міського середовища (2016)
Гоблик А. В. - Про коректність застосування методу аналогій І. Ньютона в задачах дослідження потенціалу привабливості містобудівних об'єктів (2016)
Запунна Є. О. - Оновлення історичного міського середовища міста Буськ (2016)
Авдєєва H. Ю. - Особливості сучасних проблем берегоукріплення малих річок та аналіз габіонних засобів захисту прибережних територій від шкідливої дії вод, Ковлева В. В. (2016)
Дубова С. В. - Оценка качества функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования (2016)
Куцина I. А. - Методика визначення рівня обслуговування пішоходів (2016)
Кузнєцова Я. Ю. - Сучасні тенденції використання компонентів природного ландшафту в архітектурі (2016)
Лісниченко С. В. - Розрахунок показника містобудівної якості життя (2016)
Михайлик О. О. - Особливості освоєння прибережних зон річок (2016)
Мона Асна Ашари - Функциональные и композиционные особенности распределения зеленых насаждений в г.Тегеране (2016)
Огоньок Ю. В. - Рекреаційний фактор в архітектурно-планувальній реорганізації та розвитку селищ міського типу (на прикладі Тернопільської області) (2016)
Сабан Ю. Я. - Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст (2016)
Одиночна 3. В. - Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об’єктів іпотерапії Прикарпаття (2016)
Сингаївська О. I. - Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень, Чередніченко П. П., Усова О. С. (2016)
Смірнитська Л. В. - Естетичне формування прибудинкових територій (2016)
Солуха I. Б. - Роль та місце екологічної оцінки в містобудівній діяльності (2016)
Яценко В. О. - Еволюція формування поняття територіального розселення (2016)
Товбич В. В. - Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю, Чжан Синь Му (2016)
Пестрикова - Орион А. Г. - Анализ формирования и этапов развития Екатеринославского проспекта (проспекта Карла Маркса), как основного градообразующего элемента Днепропетровска (бывшего Екатеринослава) (2016)
Алидад Реза - Биоклиматический дизайн в традиционной архитектуре Ирана (2016)
Авдєєва H. Ю. - Особливості реструктуризації занедбаних промислових утворень для організації багатофункціональних комплексів мистецького спрямування, Волощук С. В. (2016)
Добровенко Д. В. - Вплив основних чинників на формотворення вертикальних агропромислових комплексів (2016)
Кравченко I. Л. - Тенденції розвитку дитячих позашкільних закладів, Мулєєва В. Г. (2016)
Гетун Г. В. - Дослідження теплоізоляційних властивостей вузла стикування панелі зовнішної стіни з плитами перекриття і балкону в панельному будинку, Атаманюк І. О., Лесько І. М., Дмитренко О. І. (2016)
Ковальський Л. М. - Монументальне мистецтво в архітектурі України, Гречко Н. С. (2016)
Кисіль С. С. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності планувальних і конструктивних рішень багатоповерхових автостоянок (2016)
Книш B. І. - Об’ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об’єктів нерухомості та штучно-розвинутого довкілля, Іщенко І. О. (2016)
Липовцева К. Д. - Визначення місткості та функціонально-планувальних особливостей будівель соціально-реабілітаційних центрів (2016)
Пекарчук О. П. - Реорганізація відпочинкової функції в історичних багатоквартирних будинках Львова (2016)
Суліменко C. Ю. - Формоутворення поверхонь обертання другого порядку за їх лініямі обрисів, Анпілогова В. О., Левіна Ж. Г. (2016)
Сухаревський К. В. - Неораціоналістичні тенденції в стильовому розвитку сучасного багатоквартирного житла в Україні (2016)
Штода О. И. - Ресурсообеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений (2016)
Проскуряков В. І. - Попереднє висвітлення деяких аспектів місця архітектурної спадщини функціоналізму в архітектурному проектуванні і будівництві XX століття в місті Чернівці, Юрійчук Р. Д. (2016)
Шило Н. М. - Хронологія розвитку екологічного підходу в архітектурі, Сніжко М. С. (2016)
Рижкова К. Г. - Формування лабораторій із гнучкою планувальною схемою на базі науково-дослідних комплексів (2016)
Юнаков С. Ф. - Прийоми архітектурно-планувальної організації міських водно-спортивних комплексів, Мостова О. А. (2016)
Новосад І. Г. - Методичні аспекти типології типових житлових будинків (2016)
Яненко О. I. - Види адаптації в архітектурі. Приклади застосування (2016)
Вихідні дані (2016)
Павленко І. І. - Оцінка потенціалу підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості (2015)
Дугінець Г. В. - Сучасні особливості зовнішньоторговельних відносин України з Угорщиною (2015)
Туніцька Ю. М. - Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні (2015)
Прямухіна Н. В. - Проблеми інтеграції України та її регіонів у світовий економічний простір (2015)
Ємельянова Н. А. - Сутність та природа моделей приватно-державного партнерства (2015)
Філіпішин І. В. - Управління розвитком промислових підприємств:підходи та методологія (2015)
Харабуга С. В. - Проблеми внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України (2015)
Задорожний В. П. - Удосконалення процесу формування міжбюджетних відносин в Україні, Онищенко С. В. (2015)
Шишкін В. О. - Впровадження логістичної стратегії як умова ефективного функціонування виробничого підприємства, Оверченко А. І. (2015)
Пархоменко Ю. М. - Ринок соціальних інвестицій та його вплив на якість життя населення (2015)
Усик Ю. О. - Циклічність розвитку економіки - виклики для України (2015)
Болдуєва О. В. - Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки країни, Богма О. С. (2015)
Кудріна О. Ю. - Загальнотеоретичні й прикладні проблеми формування стратегії розвитку промислового виробництва України в умовах економічної кризи (2015)
Бріцина Ю. В. - Соціально-економічні передумови, можливості і напрями розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Узун М. В. - Стратегії стимулювання праці персоналу підприємства (2015)
Сємєняк Я. С. - Особливості розвитку ринку рекрутингових послуг в Україні (2015)
Сташкевич І. І. - Аналіз методологічних підходів до мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2015)
Гончар В. В. - Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у кризовий період, Обухова Н. О. (2015)
Маркіна І. А. - Соціально-економічний прогноз місця продовольчого комплексу України в забезпеченні споживчих потреб населення України у продуктах харчування (2015)
Вітка Н. Є. - Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах (2015)
Ястребова О. В. - Концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційного проекту та його життєвого циклу (2015)
Настич Т. П. - Сучасні тенденціі вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні (порівняльний аналіз) (2015)
Марценюк О. В. - Соціальний захист населення України (2015)
Марченко Н. В. - Теоретические подходы к трансформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли (2015)
Сєркова Г. М. - Аналіз науково-методичних підходів до оцінки рівня економічного розвитку підприємства (2015)
Мальцев М. М. - Сучасний стан розвитку національного портового комплексу (2015)
Якименко К. П. - Особливості реалізації функцій заробітної плати в кризових умовах (2015)
Бойченко В. С. - Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами (2015)
Автори (2015)
Клонцак О. І. - Роль громадських організацій в організації навчального процесу у системі університетської освіти США (2016)
Мелешко В. В. - Мережева взаємодія як основа організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості (2016)
Шевчук Л. М. - Управлінсько-лідерські здібності молодших школярів: сутність та специфіка (2016)
Параєва С. А. - Місце патріотичного виховання у процесі фахової підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації на сході України (2016)
Шкель Л. В. - Методические рекомендации по использованию дидактических материалов по учебному предмету "Человек и мир", V класс, Лопух П. С., Озем Г. З. (2016)
Онопрієнко О. В. - Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення (2016)
Ремех Т. О. - Практичні заняття з правознавства: методичний аспект (2016)
Курач Л. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання в процесі навчання російської мови в школах україни: конструювання та впровадження, Фідкевич О. Л. (2016)
Фрицюк В. А. - Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку (2016)
Мушка Р. І. - Проблематика визначення місця міжнародних договорів у системі джерел господарського процесуального права (2016)
Пушкарьова Т.О. - Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" (2016)
Піддячий М. І. - Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації (2016)
Пузіков Д. О. - Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в системі внутрішньошкільної методичної роботи (2016)
Гораш К. В. - Психологічна структура прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2016)
Кушнір В. М. - Розвиток середньої освіти на українських землях впродовж і половини ХІХ ст. (2016)
Модягіна Н. В. - Інноваційні засоби навчання математики (2016)
Синхроністична таблиця (продовження) (2016)
Передмова (2016)
Павелків Р. В. - Теоретичний аналіз концептуальних підходів дослідження проблеми рефлексії у філософській та психологічній науці (2016)
Андрушко Я. С. - Особливості взаємозв’язку екзистенційних потенцій особистості військовослужбовців на основі кореляційного аналізу, Михаць О. І. (2016)
Артемова О. І. - Розвиток вербальної креативності студентів-психологів в процесі професійної підготовки (2016)
Бабак К. В. - Психологічна служба ВНЗ як засіб психологічного супроводу професійного розвитку студентів (2016)
Бабій М. Ф. - Генезис невербальних проявів обману у неповнолітніх (2016)
Безлюдная В. И. - Психологическая коррекция отклонений в системе межличностного взаимодействия детей дошкольного возраста (2016)
Безушко С. А. - Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки:гендерний аспект (2016)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості життєвої перспективи юнаків, Охріменко В. О. (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - До сутності категорії професійного становлення особистості (2016)
Большакова А. М. - Об’єктивні та суб’єктивні показники особистісного потенціалу (2016)
Борисова А. О. - Соціальні аксіоми у структурі картини світу студентів-іноземців (2016)
Бужинська С. М. - Вплив позитивного мислення на збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів, Кондрацька Л. В. (2016)
Главінська О. Д. - Сучасні аспекти психології становлення особистісної суверенності (2016)
Демчук О. О. - Автентичність як невід’ємна якість майбутнього психолога, Воробйов А. М. (2016)
Демянюк О. Б. - Уявлення про сім’ю як компонент образу світу особистості (2016)
Дергач М. А. - Співзалежні любовні стосунки в старшому юнацькому віці (2016)
Дмитріюк Н. С. - Ефект батьківської депривації як негативний чинник психічного розвитку дітей раннього віку (2016)
Дуркалевич І. В. - Специфіка віртуального спілкування у заробітчанських сім’ях (2016)
Івашкевич Е. Е. - Психологічні особливості здійснення фахівцем синхронного перекладу (2016)
Івашкевич Е. З. - Аспекти соціального інтелекту педагога (2016)
Івашкевич І. В. - Специфіка професійної діяльності юриста та структура його професійної компетентності (2016)
Іщук О. В. - Імплементація ідей організаційної психології на сучасних підприємствах (2016)
Колупаєва Т. Є. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до застосування сучасних педагогічних технологій як наукова проблема (2016)
Компанович М. С. - Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці (2016)
Корчакова Н. В. - Розвиток емпатійної моралі в українських підлітків (2016)
Коць М. О. - Психологічні особливості прояву інтернет-адикцій у студентському середовищі, Онопченко І. В. (2016)
Крижановська З. Ю. - Самореалізація особистості після виходу на пенсію, як спосіб її самовиповнення, Сичак О. О. (2016)
Крюкова Л. В. - Особливості взаємозв’язку емоційної сфери та процесів адаптації у першокласників (2016)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення та розвитку професійних інтересів та професійної спрямованості старшокласників (2016)
Кулакова Л. М. - Особливості розвитку самосвідомості молодшого школяра в умовах навчальної діяльності (2016)
Курячий С. В. - Динаміка рівня психофізичної підготовленості студентів (2016)
Лосик Г. В. - Информационные технологии и их влияние на психологическое здоровье человека в онтогенезе (2016)
Луцик Г. О. - Загальні підходи до розуміння девіантної поведінки підлітків в контексті підготовки майбутніх психологів у ВНЗ (2016)
Лящ О. П. - Юнацький вік як фактор розвитку емоційного інтелекту (2016)
Маланьїна Т. М. - Співвідношення когнітивного інсайту та Я-відмежування (2016)
Маліновська Н. В. - Навчально-мовленнєва діяльність старших дошкільників: мотиваційний компонент (2016)
Mykhalchuk N. O. - Psycholinguistic characteristics of visual narrative discourse, Ivashkevych E. E. (2016)
Нестерук-Володимирець О. В. - Результати психодіагностичного дослідження мотиваційного та творчого компонентів внутриішньо-особистісного шару комунікативної культури старшокласника (2016)
Новік Л. О. - Мотиваційні аспекти формування позитивного професійного іміджу у студентів-психологів (2016)
Осипчук О. П. - Особливості розуміння молодшими школярами моральних категорій у навчально-виховному процесі (2016)
Перепелиця О. В. - Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності освітян (2016)
Петренко О. Б. - Діяльність Державного психоаналітичного інституту (1923-1925) у контексті розвитку психології і психоаналізу (2016)
Піонтковська Д. В. - Розвиток національних цінностей особистості як умова становлення національної ідентичності студентської молоді (2016)
Помилуйко В. Ю. - Розвиток ключових компетентностей особистості у різних стадіях дорослості (2016)
Рибак В. А. - Особливості процесу соціально психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами (2016)
Романюк В. Л. - Реактивність та психічне здоров’я особистості, Пилипака Ю. І. (2016)
Рудь Г. В. - Особливості саморефлексії тілесного потенціалу у юнацькому віці (2016)
Савенко Д. О. - Структурна організація самосвідомості матері (2016)
Савуляк В. О. - Релігійний досвід особистості як чинник розвитку її духовності (2016)
Северин А. В. - Перцептивные действия подростков и способы их коррекции на основе восстановления звеньев модели перцептивного действия с предметом вариативной формы (2016)
Співак Д. В. - Психологічний аналіз досліджень розвитку професійного образу "Я" у майбутніх фахівців допомагаючих професій (2016)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної саморефлексії юнацтва за показником "рідна мова" (2016)
Ставицька О. Г. - Прояви булінгу в сучасній школі (2016)
Ставицький Г. А. - Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у фаховій підготовці студентів (2016)
Хомич І. С. - Моральні уявлення молодших школярів (2016)
Хупавцева Н. О. - Вплив стресу на організм людини та шляхи його подолання (2016)
Шестопал І. А. - Особливості особистісного розвитку жінок зрілого віку у руслі професійної самореалізації (2016)
Шпак М. М. - Теоретико-методичні аспекти розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у процесі соціально-психологічного тренінгу (2016)
Шпак С. Г. - Особливості виникнення стресу у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Яцюк Н. О. - Проблема моральної рефлексії у сучасній психології (2016)
Відомості про авторів (2016)
Beylis L.V. - Radar reconnaissance capabilities estimation of low-sized low-altitude aircrafts by means of radiotechnical troops surveillance radars, Zjukin V.F., Kukobko S.V. (2017)
Білова Т. Г. - Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів, Побіженко І. О. (2017)
Herasimov S. - The method of checks determining periods of technical state for unmanned air vehicle onboard equipmen of technical state for unmanned air vehicle onboard equipmen, Zhuravlev A., Borisenko M. (2017)
Захарченко М. В. - Порівняння ансамблів кодових множин, синтезованих на основі декількох модулів з ансамблями, реалізованими на основі таймерних сигнальних конструкцій, Горохов С. М., Кочетков О. В., Гордейчук В. В., Шамшидін Е. Б. (2017)
Кравчук С. О. - Застосування телекомунікаційних технологій в структурі "розумного будинку", Міночкін Д. А., Кайденко М. М. (2017)
Сергєєва К. Л. - Когнітивний підхід у задачах аерокосмічного моніторингу територій гірничопромислових регіонів (2017)
Филимончук Т. В. - Разработка модифицированного метода обратного заполнения Backfill для консервативного резервирования, Волк М. А. (2017)
Більчук В. М. - Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. (2017)
Василишин В. И. - Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием псевдошумового размножения выборки (2017)
Дружинин Е. А. - Анализ проблемы поддержки функционирования университетских кампусных сетей, Шостак И. В., Лысенко А. А. (2017)
Казіміров О. О. - Дослідження можливостей використання сонячної енергії для автономного живлення об’єкту, Власов К. В., Куртов А. І., Потіхенський А. І. (2017)
Василець Т. Ю. - Розробка нейромережевої системи управління трьохмасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. (2017)
Данилов Ю. А. - Синтез оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов при простой функции потерь, Могилатенко А. С., Тимочко А. А., Павленко М. А. (2017)
Жук О. Г. - Удосконалена математична модель каналу радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі дестабілізуючих факторів (2017)
Колодяжний О. І. - Моделювання небезпечних зон впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху високоманевреного літака, Тимочко О. І. (2017)
Кононов В. Б. - Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості, Бурцева В. В. (2017)
Мирончук Ю. В. - Побудова функцій належності нечітких множин, які відповідають кількісним експертним оцінкам фізичних величин, Купріненко О. М. (2017)
Можаровський В. М. - Математична модель визначення ймовірності знищення бойовими засобами своїх військ хоча б одного бойового засобу противника з урахуванням можливих втрат початкового бойового потенціалу своїх військ та противника, Годзь С. В. (2017)
Одейчук А. Н. - Трехкомпонентная двумерная модель человека для описания толпы в экстремальных ситуациях, Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. (2017)
Suharevsky O. - Scattering characteristics of Mi-8MT helicopter based on measurements of object scale model in an anechoic chamber, Vasilets V., Ryapolov I., Brechka M. (2017)
Крутова Н. А. - Оценка влияния температурных воздействий на элеваторные сооружения при усилении стен силосов шпангоутами (2017)
Асеев Г. Г. - Соотношение различных метрических исследований в науковедении (2017)
Вакуленко Я. О. - Застосування методів аналізу текстів для підтримки концептуального моделювання баз даних, Мазурова О. О. (2017)
Vysotskaya E.V. - Using the method for detection correlation pleyades association between indicators of cerebrovascular disease, Risovanaya L.M., Alekseenko R.V. (2017)
Глухенькая Т. А. - Анализ процедур внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора и оценка их качества, Кипенский А. В., Король Е. И., Назаров Е. И. (2017)
Дубчак Л. О. - Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Лапта С. И. - Искусственная нейронная сеть для ранней диагностики сахарного диабета 2 типа, Соловьева О. И. (2017)
Бани-Халед Г. Ф. Х. - Метод молекулярной механики в обосновании выбора функционального мономера специфического к ванкомицину, Музыка Е. Н. (2017)
Смоленко Л. В. - Методика визначення коефіцієнту чутливості економічної системи підприємства, Тупчій А. Ф., Хріщук К. Ю. (2017)
Мельник С. Н. - Направления автоматизации процессов выполнения задач непосредственным охранением механизированного подразделения, Королев С. С., Змиевской Г. А., Горбунов В. И. (2017)
Суходоля О. М. - Формалізація впливу енергетичних загроз на забезпечення обороноздатності держави, Богданович В. Ю. (2017)
Бородін С. В. - Особливості підготовки екіпажів бронетранспортерів БТР4Е з використанням сучасних тренажерних комплексів, Самсонов Ю. В., Корнієнко О. В. (2017)
Гризо А. А. - Досвід створення інтерактивної електронної експлуатаційної документації радіолокаційної станції 19Ж6, Невмержицький І. М., Малишев О. А., Денисенко С. В. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Дацишин О. П. - Вплив закруглення країв основи контртіла на коефіцієнти інтенсивності напружень у тілі з крайовою тріщиною, Панасюк В. В., Пришляк Р. Є. (2014)
Зеленяк В. М. - Дослідження термопружного стану двовимірних композитних тіл з тріщинами (2014)
Попович В. С. - Термочутливий циліндр за конвективного теплообміну зі середовищами змінної температури, Заводовська Н. О. (2014)
Михайлишин В. С. - Розв’язання задачі термопластичності для шаруватої сфери методом скінченних елементів (2014)
Чернець М. В. - Точність оцінки довговічності підшипника ковзання за узагальненою кумуляційною моделлю зношування, Жидик В. Б., Чернець Ю. М. (2014)
Дудик М. В. - Вплив пластичності з’єднувального матеріалу на поворот міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Діхтяренко Ю. В., Дякон В. М. (2014)
Фирстов С. А. - Усталостные свойства термодеформированных сплавов системы Ti–Si, Осташ О. П., Луговской Ю. Ф., Кузьменко Н. Н., Кулак Л. Д., Спиридонов С. А. (2014)
Івасишин О. М. - Вплив швидкості охолодження під час гартування на старіння і формування механічних характеристик титанового сплаву ВТ22, Марковський П. Є., Гавриш І. М., Карасевська О. П. (2014)
Погрелюк І. М. - Поверхневе зміцнення титану ВТ1-0 за термодифузійного насичення азотом у діапазоні температур 650...750°С, Шейкін С. Є., Єфросінін Д. В. (2014)
Малишев В. В. - Покрив титану на вуглецевій сталі: постійнострумове та імпульсне електроосадження, фізико-механічні та хімічні властивості, Шахнін Д. Б. (2014)
Крижанівський Є. І. - Особливості росту втомних тріщин у сталі 36Г2С бурильних труб після відновлювального термічного оброблення, Гойсан І. М., Студент О. З. (2014)
Білоус В. А. - Радіаційно-абсорбувальні властивості багатошарових композитів Al–Pb, Борисенко В. М., Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Неклюдов І. М., Рибка О. В. (2014)
Яськів О. І. - Вплив розплавів свинцю та евтектики свинець–вісмут на втомну довговічність сталей мартенситного та аустенітного класів, Федірко В. М., Кухар І. С. (2014)
Балабан О. В. - Вплив ультразвукової обробки на властивості пірофіліту та термодинамічні і кінетичні закономірності його інтеркаляції літієм, Григорчак І. І., Кондир А. І. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського