Іщенко С. В. - Моделювання економіки з урахуванням економічної структури суспільства та ринку землі (2011)
Вінничук О. Ю. - Деякі підходи до формування інформаційних ресурсів підприємства (2011)
Гомба Л. А. - Методичні підходи до визначення ефективності праці трудового колективу (2011)
Кравцова А. М. - Формування стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства, Яковенчук О. О., Яковенчук Я. О. (2011)
Нагайчук В. В. - Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії (2011)
Смолінська А. В. - Антикризове управління підприємством в умовах ринкової економіки, Гаркушевський В. С. (2011)
Томчук О. Ф. - Методичне забезпечення фінансового стану підприємства, Козак Н. Ю. (2011)
Чаплінська А. А. - Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі (2011)
Чорновіл І. А. - Діагностика як елемент антикризового управління (2011)
Буняк Н. М. - Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем (2011)
Вдовічен А. А. - Формування інвестиційного клімату України, Соколюк О. В. (2011)
Дерманська Л. В. - Функціонування економічного механізму управління інноваційними процесами підприємств (2011)
Комарницький І. Ф. - Структурно-інноваційні та інвестиційні пріоритети зміцнення економічної безпеки України, Саєнко О. С. (2011)
Кравцова А. М. - Пріоритети залучення інвестицій у Вінницьку область, Лисий В. О., Ломачинська І. В. (2011)
Кучерук Т. Г. - Методичне забезпечення розробки та обґрунтування технологічних можливостей інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів (2011)
Михайлишин Л. І. - Інституційне забезпечення вдосконалення організаційно-правового механізму регулювання прямих іноземних інвестицій (2011)
Москаленко О. М. - Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в інноваційній сфері на основі міжнародного досвіду (2011)
Стельмах Х. П. - Взаємозв'язок основних фондів та інвестицій, Симак А. В. (2011)
Ховрак І. В. - Інноваційна активність вітчизняних підприємств: сучасний стан та проблеми розвитку, Мельничук П. C. (2011)
Долга Г. В. - Розвиток зеленого сільського туризму в Україні на прикладі Чернівецької області (2011)
Коробка С. В. - Зелений туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській місцевості (2011)
Михайліченко Г. І. - Експортна орієнтація національного туристичного продукту за рахунок різних видів новацій (2011)
Свида І. В. - Загальна характеристика розвитку санаторно-оздоровчих та курортних закладів Закарпатської області (2011)
Вардеванян В. А. - Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища (2011)
Корольчук О. П. - Формування моделі оптимального життєвого циклу франчайзингової системи (2011)
Лиса С. С. - Оцінка економічної ефективності логістичних ланцюгів торговельних мереж (2011)
Марченко Н. Я. - Теоретико-методологічні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства (2011)
Нікульча В. А. - Організація управління якістю торговельного обслуговування (2011)
Соколюк О. В. - Ринок франчайзингу в Україні (2011)
Струтинська І. В. - Логістична активність вітчизняних автомобілебудівних підприємств (2011)
Чичун В. А. - Концептуальні основи стратегічного управління потенціалом підприємства як складова стратегічного аналізу (2011)
Яблоков І. В. - Фінансові потоки в транспортній логістиці (2011)
Яловега Н. І. - Теоретичні засади формування маркетингових стратегій розвитку підприємств системи споживчої кооперації (2011)
Кучеренко В. В. - Питання інтеграції капіталів банків та страхових компаній (2011)
Манько І. О. - Сутнісні характеристики діяльності страхових посередників на ринку страхових послуг України (2011)
Москальов А. А. - Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні, Юрій К. М. (2011)
Олексіч Д. В. - Методичні засади вартісно орієнтованого управління процентною діяльністю банку, Красюк І. В. (2011)
Охрімовський О. В. - Програмно-цільовий метод складання та виконання місцевих бюджетів (2011)
Руда О. Л. - Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Свердан М. М. - Податкова політика держави та її вплив на економічне зростання (2011)
Томнюк Т. Л. - Стратегічні орієнтири податкової політики в контексті стимулювання економічного розвитку України (2011)
Фаюра Н. Д. - Стан та вдосконалення системи безготівкових розрахунків в Україні, Боднар Н. А. (2011)
Фаюра Н. Д. - Сутність та фактори виникнення кредитних ризиків, Яременко В. В. (2011)
Федоришина Л. І. - Нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Ніщенко Н. Г. (2011)
Шевчук Л. П. - Розрахунок єдиного соціального податку на фонд оплати праці на основі регресивно-прогресивного методу з використанням MS Excel (2011)
Адамова І. З. - Аналіз фінансового стану підприємства: проблемні аспекти та шляхи їх розв’язання, Романчук А. Л. (2011)
Євдощак В. І. - Проблеми розвитку внутрішнього контролю на підприємствах, Замойська О. Б. (2011)
Скрипник М. Є. - Роль фінансового та управлінського обліку в системі управління доходами підприємства, Скрипник Н. В. (2011)
Амбражей О. А. - Державне регулювання ринку освітніх послуг України (2011)
Головачук Т. І. - Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття (2011)
Труфен А. О. - Система управління оплатою праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2011)
Lega D. A. - The synthesis, anti-inflammatory, analgesic and antimicrobial activities of ethyl 2-amino-4-alkyl-4,6-dihydropyrano(3,2-c)(2,1)benzothiazin-3-carboxylate 5,5-dioxides and triethylammonium 3-((4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-yl)alkyl)-1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-5-olat 2,2-dioxides, Filimonova N. I., Zupanets I. A., Shebeko S. K., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Абдурахманова Е. Р. - Взаємодія 1-ациламіно-2,2-дихлороетенілфосфонію хлоридів з моноетаноламіном та N-метилмоноетаноламіном, Головченко O. В., Броварець В. С. (2016)
Исмиев А. И. - Синтез и реакции диацетил(диалкоксикарбонил)замещенных гидроксициклогексанонов, Магеррамов А. М., Сукач В. А., Вовк М. В. (2016)
Савіна Н. А. - Дослідження кількісного вмісту, гастрорезистентності і супровідних домішок таблеток пантопразолу методом ВЕРХ, Кузнецова О. М., Брязкало В. В., Брицун В. М., Останіна Н. В. (2016)
Зінченко Г. М. - Зручний підхід до синтезу нових 4-амінозаміщених похідних піридо(2,3-d)піримідин-7-ону, Музичка Л. В., Вервес Є. В., Смолій О. Б. (2016)
Дяченко І. В. - Імідазо- та піримідиноанельовані піридо(3,2-d)піримідини. Синтез та прогнозування біологічної дії, Васькевич Р. І., Васькевич А. І., Вовк М. В. (2016)
Салієва Л. М. - Циклосульфенілювання 3-алілтіогідантоїну, Сливка Н. Ю., Васькевич А. І., Вовк М. В. (2016)
Mykhailenko O. O. - Biologically active compounds from the rhizomes of Iris hungarica, Kovalyov V. M., Kovalyov S. V., Krechun A. V. (2016)
Petrushenko I. K. - A DFT Study on Electronic and Structural Properties of Graphene Nano-ribbons (2016)
Asvarov A. Sh. - Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering, Makhmudov S. Sh., Abduev A. Kh., Akhmedov A. K., Aliev M. A., Bilalov B. A. (2016)
Boroznina E. V. - Boron Monolayer X3-type. Formation of the Vacancy Defect and Pinhole, Davletova O. A., Zaporotskova I. V. (2016)
Ageev E. V. - Investigation of the Phase Composition of Samples Sintered from Tungsten-containing Composite Micro- and Nanopowders, Altukhov A. Y., Khardikov S. V. (2016)
Andreev V. G. - Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding, Kostishyn V. G., Nalogin A. G., Adamtsov A. Yu., Ryapolov P. A. (2016)
Kryuchkov S. V. - AC-field Induced Gap Opening in the Vicinity of Extra Dirac Points in Band Structure of Graphene Superlattice, Kukhar' E. I. (2016)
Memarian N. - An Investigation of High Performance Hetero-junction Silicon Solar Cell Based on n-type Si Substrate, Minbashi M., Mehrabad M. J. (2016)
Ghougali M. - Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Nanostructure Thin Film, Belahssen O., Chala A. (2016)
Diachenko L. - New Computer System for Recognizing Micro- and Nano-Sized Objects in Semiconductors and Colloidal Solutions, Minov E., Ostapov S., Fochuk P., Khalavka Yu., Bolotnikov A., James R. B. (2016)
Seyedehsomayeh Hatefinasab. - CNTFET-based Design of a High-efficient Full Adder Using XOR Logic (2016)
Yakimov E. B. - Prediction of Betavoltaic Battery Output Parameters Based on SEM Measurements, Polikarpov M. A., Krasnov A. A. (2016)
Neel Chatterjee - Quantum Mechanical Analysis of GaN Nanowire Transistor for High Voltage Applications, Sujata Pandey. (2016)
Пелещак Р. М. - Вплив ультразвуку на енергетичний спектр електрона та дірки у гетеросистемі InAs/GaAs з квантовими точками InAs, Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Боледзюк В. Б. - Оптичні властивості GaSe, інтеркальованого гідрооксидом калію, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Цибуленко Ю. М., Нетяга В. В., Камінский В. М. (2016)
Кайкан Л. С. - Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту, Кайкан Ю. С., Яремій І. П., Угорчук О. М., Депутат Б. Я., Николюк М. О. (2016)
Nepijko S. A. - Investigation of Nanostructure Phase Composition and Field Emission Properties in the Ge/Si(100) System, Sapozhnik A. A., Naumovets A. G., Kozyrev Yu. N., Klimenkov M., Protsenko S. I., Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu. (2016)
Грушка В. І. - Енергія зв’язку деформаційного електронного полярона в квантовій точці InAs/GaAs, Пелещак Р. М. (2016)
Бушкова В. С. - Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4, Остафійчук Б. К., Семко Т. О. (2016)
Коротун А. В. - Диэлектрическая функция металлических 1D-систем, Курбацкий В. П., Погосов В. В. (2016)
Хрипко С. Л. - Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур, Кідалов В. В. (2016)
Колупаєв Б. Б. - Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем, Колупаєв Б. С., Левчук В. В., Максимцев Ю. Р., Сідлецький В. О. (2016)
Petrushenko S. I. - Stability Limits of the Liquid Phase in the Layered Mo/Pb/Mo, Mo/Bi/Mo and Mo/In/Mo Film Systems, Dukarov S. V., Sukhov V. N. (2016)
Hemiy O. M. - Electrochemical Properties of Nanocomposite Nanoporous Carbon/Nickel Hydroxide, Yablon L. S., Budzulyak I. M., Budzulyak S. I., Morushko O. V., Kachmar A. I. (2016)
Shedam M. R. - Microstures of CdC2O4.3H2O Single Crystal Grown in Silica Gel, Rakesh M. Shedam, Shridhar N. Mathad. (2016)
Abdelmadjid Maireche - A New Nonrelativistic Investigation for Interactions in One-electron Atoms with Modified Vibrational-Rotational Analysis of Supersingular Plus Quadratic Potential: Extended Quantum Mechanics (2016)
Mallikarjana P. - Room Temperature Ferromagnetism in Cr Doped ZnSe Powders Prepared by Solid State Reaction, Sivasankar J., M. Rigana Begam, N. Madhusudhana Rao, Kaleemulla S., Subrahmanyam J. (2016)
Ogurcovs A. - Photoelectrical and Gas-sensing Properties of Nanostructured ZnO/CuO Samples, Gerbreders Vj., Tamanis E., Sledevskis E., Gerbreders A. (2016)
Andreev V. G. - Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding, Kostishyn V. G., Nalogin A. G., Adamtsov A. Yu., Ryapolov P. A. (2016)
Wagh R. A. - Effect of Uniform Decoration of Ag2S Nanoparticles on Physical Properties of Granular TiO2 Thin Films Synthesized by Using Spin Coating Technique, Salunke D. B., Gosavi S. R., Patil R. S. (2016)
Саміла А. П. - Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеємана в ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe, Ластівка Г. І., Хандожко В. О. (2016)
Беляева А. И. - Анизотропия структуры и прочностных свойств жаропрочного композита Cu-Cr-Zr, индуцированная равноканальным угловым прессованием, Галуза А. А., Коленов И. В., Фаизова С. Н., Рааб Г. И., Фаизов И. А. (2016)
Артюхов А. Е. - Термодинамические условия получения 3D наноструктурированного пористого поверхностного слоя на гранулах аммиачной селитры. I Кинетика прогрева и обезвоживания гранул, Склабинский В. И. (2016)
Находкін М. Г. - Можливість застосування топографічного розгляду до границь зерен в нанокремнієвих плівках, Родіонова Т. В. (2016)
Fouad S. - Enhanced Sensitivity of Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Bilayers of Silver-Barium Titanate, Naseer Sabri, Jamal Z. A. Z., Poopalan P. (2016)
Лютый Т. В. - Прецессия ферромагнитной наночастицы с конечной анизотропией в вязкой жидкости, Гришко А. Н., Ковнер А. А., Денисова Е. С. (2016)
Денисов С. И. - Однонаправленный транспорт ферромагнитных частиц в вязкой жидкости, порождаемый силой Магнуса, Педченко Б. А., Павлюк М. А. (2016)
Buriak I. A. - Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies (Review), Zhurba V. O., Vorobjov G. S., Kulizhko V. R., Kononov O. K., Rybalko O. (2016)
Makarev D. I. - Digital Piezomaterial Based on Piezoceramic-Polymer Composite for Ultrasonic Transducers, Rybyanets A. N. (2016)
Мартинюк O. O. - Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокопозитів, легованих ZnO, Суходуб Л. Ф., Суходуб Л. Б., Мєшков A. M. (2016)
Городенська К. Г. - Світоч українського мовознавства й освіти (2011)
Українська жінка світу (2011)
Степаненко М. І. - Функційно-семантичні параметри вказівної частки ось, Педченко С. О. (2011)
Воловенко І. В. - Творення нових власне українських іменників на позначення осіб афіксальним способом (2011)
Дияк О. В. - Субстантивна парадигма кореня стал′- у сучасній українській мові (2011)
Дудко І. В. - Дієслівні морфологічні категорії та форми як засоби репрезентації в мові концептуального змісту (2011)
Дячук С. І. - Cистемність словотвору в інтерпретації Івана Ковалика (2011)
Кондратюк В. М. - Типологія засобів вираження неозначеної кількості в сучасній українській мові (2011)
Костусяк Н. М. - Структура граматичної надкатегорії модальності (2011)
Марчило Л. М. - До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) (2011)
Мединська Н. М. - Категорійне значення дієслова: функціональний аспект (2011)
Овчиннікова І. І. - Дієслово діяти як ідентифікатор класу дієслів дії в українській мові (2011)
Пена Л. І. - Словотвір в "Українській граматиці” Євгена Тимченка (2011)
Пєтухова О. В. - Суфіксація як один із способів творення термінів металознавства (2011)
Романюк С. А. - Часова характеристика дієприслівника (2011)
Русаченко Н. П. - Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці (2011)
Сікорська З. С. - Відмінкові інтерфереми іменника у професійному мовленні (2011)
Шемет В. Г. - Лексико-семантичні групи ад’єктивних суфіксоїдних дериватів (2011)
Плющ М. Я. - Синтаксична транспозиція відмінкових форм прикметника у предикативній функції (2011)
Гуйванюк Н. В. - Лексичні й синтаксичні експресеми як засіб суб’єктивізації висловлення (на матеріалі творів буковинських письменників) (2011)
Загнітко А. П. - Структурно-граматична і функційно-семантична типологія описових предикатів: українсько-німецький зіставний аспект (2011)
Калько М. І. - Аспектуальність як багаторівневий феномен: синтагматичний рівень (2011)
Леута О. І. - Нетрадиційний погляд на знайомі мовні категорії (Т. С. Слободинська. Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси. Монографія. – Вінниця, ПП Балюк І. Б. – 2011. – 404 с.) (2011)
Мірченко М. В. - Односкладність, неповнота, еквівалентність простого речення (2011)
Алексеєва С. Г. - Структурно-семантичні типи сурядних комплексів у простому ускладненому реченні (2011)
Бакун О. А. - Сегментні конструкції з називним уявлення: семантичний аналіз (2011)
Бондарук Н. О. - Деонтична модальність у драматичних творах Лесі Українки (на матеріалі драми "Камінний господар") (2011)
Виноградова Ю. Б. - Семантика та функціонування обставинних детермінантів в офіційно-діловому дискурсі: проблема диференціації понять "комплемент – детермінант" (2011)
Висоцький А. В. - Семантико-функціональні і формально-синтаксичні параметри дієприслівників у структурі речення (2011)
Гаврилюк О. Р. - Складнопідрядні речення інтенсивної допустово-протиставної семантики з квантитативним значенням (2011)
Гмиря Л. В. - Синтаксична сполучуваність двовалентних дієслів локативного стану (2011)
Грипас О. Ю. - Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів (2011)
Денисюк Т. К. - Формування моделей семантико-синтаксичної структури речень з дієслівними предикатами на позначення оцінної переривчасто-пом’якшувальної дії з формантами по- + -ува- (2011)
Дерев’янко Л. І. - Семантико-синтаксична категорія одночасності: генетичні зв’язки та семантична диференціація (2011)
Дзюман Н. П. - Займенникове вираження адресатних синтаксем в українській мові (2011)
Доценко О. Л. - Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу (2011)
Житар І. В. - Семантичні різновиди вставлених речень (на матеріалі наукового й публіцистичного стилів української мови) (2011)
Завальнюк І. Я. - Нові тенденції у функціонуванні складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу в мові української преси початку ХХІ ст. (2011)
Заскалета В. П. - До питання про функціонування складнопідрядних означальних речень у пам’ятках української мови (на матеріалі речень сполучникового підпорядкування) (2011)
Клименко І. В. - Комунікативна специфіка спонукальних еліптичних конструкцій у політичному дискурсі (2011)
Козачук Г. О. - Синсемантичні слова як компоненти аналітичної форми вираження підмета (2011)
Кульбабська О. В. - Напівпредикативні конструкції як засіб компресії ("згущення думки”) (2011)
Куц О. В. - Типи трансформацій у модифікаційній парадигмі простого речення (2011)
Литвин Л. П. - Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень мети (2011)
Матвійчук Т. П. - Займенникове питання як засіб реалізації текстової категорії зв’язності (2011)
Мачай Т. О. - Текст і дискурс у спілкуванні фахівців: засоби вираження авторської особистісності (2011)
Межов О. Г. - Функціональні особливості атрибутивної мінімальної синтаксичної одиниці (2011)
Мелкумова Т. В. - Посилення бехабітивної функції масмедійного мовлення стилістико-синтаксичними засобами (2011)
Підкамінна Л. В. - Синергетика модальностей епітетів у системі поетичного тексту Т. Г Шевченка (2011)
Слобода Н. В. - Відокремлення як засіб експресивізації метафор (на матеріалі поезії шістдесятників) (2011)
Ставнічук В. В. - Структурно-семантичні особливості фармацевтичних текстів-інструкцій (2011)
Станіславська Л. В. - Прийменниково-відмінкові форми обов’язкових адвербіальних синтаксем із цільовою семантикою (2011)
Степаненко Я. М. - Об’єктний аргумент від + Ngen у семантико-синтаксичній структурі речення (2011)
Сулима О. П. - Особливості функціонування дієслівно-іменних описових зворотів у ролі складеного присудка (2011)
Тесліцька Г. І. - Засоби вираження відносної темпоральності в простих реченнях, ускладнених напівпредикативними ад’єктивними конструкціями (2011)
Харченко С. В. - Питання синтаксичної норми на сторінках періодичних видань 20-х років ХХ ст. (2011)
Шаповал К. М. - До питання синонімії локативних прийменників як субстанціальних синтаксем у простому реченні (2011)
Шрамко Р. Г. - Семантико-структурні потенції позапарадигмальних реченнєвих моделей типу N3 + Adv із предикатами стану суб’єкта української мови в контексті теорії ізофункційності (2011)
Ясакова Н. Ю. - Взаємодія лексичної і граматичної семантики дієслівного предиката у вираженні персонального статусу суб’єкта (2011)
Бойко Н. І. - Експресиви-композити в українській мові: семантичний та словотвірний аспекти (2011)
Павликівська Н. М. - Система і структура псевдонімів ОУН та УПА (2011)
Березовська Г. Г. - Назви верхнього одягу в східноподільських говірках (2011)
Бузько С. А. - Українсько-російський мовний суржик у текстах сучасної української прози (функціонально-стилістичний аспект) (2011)
Векуа Н. В. - Антонімічні відношення в межах мікрогрупи на позначення ширини (2011)
Веремчук О. А. - Відображення процесу стилістичної транспозиції музичних термінів у загальномовних словниках української мови (2011)
Войцехівська Н. К. - Лексичні засоби вираження взаєморозуміння (на матеріалі сучасного українського діалогічного дискурсу) (2011)
Дакі О. А. - Номінація городніх квітів в українських південнобессарабських говірках (2011)
Євтушина Т. О. - Прагматичний аспект фразеологізмів релігійного змісту в романах Ірен Роздобудько (2011)
Зайцева В. В. - Антропоніми й топоніми як складники метонімічних перейменувань (2011)
Іщенко Л. Р. - Лексико-семантична підгрупа ‘дощ’ центральноподільських говірок (на діалектному матеріалі села Бушинка Тиврівського району Вінницької області) (2011)
Кабиш О. О. - Семантичний розвиток лексичних інновацій (2011)
Кардащук О. В. - Образ лісу в новелах Ольги Кобилянської (2011)
Коваленко Н. Д. - Лексика подільських говірок у "Словарі української мови" Б. Грінченка (2011)
Конєєва О. О. - Лексико-семантична структура дієслів роз’єднання взаємодії (2011)
Ляхова О. В. - Розширення значення похідного слова (на матеріалі сучасної жаргонної лексики) (2011)
Макарець Ю. С. - Синтаксичне функціонування перифразових найменувань (2011)
Марчук Л. М. - Семантична модель метафоричної градації в романі Галини Вдовиченко "Тамдевін" (2011)
Мельник Г. І. - Образне використання онімії у збірці Євгена Маланюка "Земля й залізо" (2011)
Семашко Т. Ф. - Проблема визначення статусу кольоропозначень як лінгвістичних одиниць (2011)
Семеренко Г. В. - Структура неологізмів Павла Тичини (2011)
Сінкевич Н. М. - Книжна лексика як сегмент тлумачного словника (2011)
Тищенко Т. М. - Іншомовні лексеми в номінаційних і ареалогічних процесах у східноподільських говірках (2011)
Хомич Т. Л. - Інтенсивно-параметричний складник у значеннєвій структурі прикметників (2011)
Шалацький Д. Л. - Генеза дефініцій поняття докору у лексикографічних джерелах різних епох (2011)
Шкіцька І. Ю. - Оцінна лексика в маніпулятивній стратегії позитиву (2011)
Юлдашева С. А. - Синонімія у сучасному правничому тексті (2011)
Гошовська О. В. - Семантичний простір концепту віра (2011)
Заремська І. М. - Мовна картина світу як об’єкт лінгвістичних досліджень (2011)
Кавець Л. В. - Явище метафоричного динамізму в лінгвокогнітивному аспекті (2011)
Мороз О. А. - Когнітивна синекдоха через призму художнього тексту (2011)
Рудюк Т. В. - Концептосфера як об’єкт дослідження сучасного мовознавства (2011)
Скрипник Н. І. - Зв’язок мови й мислення як основа концептуального аналізу (2011)
Шевченко Л. Л. - Засоби вираження концепту "спасіння" у Новому Завіті (2011)
Волошина В. В. - Значення рідномовної книги та уроків української мови і літератури в духовному становленні особистості (2011)
Соколова С. В. - Вимоги до лінгвістичних особливостей текстів навчальних екскурсій при вивченні української мови як іноземної (2011)
Алексеев В. А. - Модифицированный метод диграфов в задаче аутентификации пользователей по клавиатурному почерку, Синица Ю. А., Горелов Д. Ю. (2016)
Олексійчук А. М. - Достатня умова стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів відносно певних атак зі зв'язаними ключами (2016)
Кузнецов О. О. - Несиметричне криптографічне перетворення з використанням алгебраїчних блокових кодів, Пушкарьов А. І., Шевцов О. В., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Рябова Л. В. - Препарирование изображений радужки при идентификации личности, Самойленко М. Е., Бойко Ю. П. (2016)
Белецкий А. Я. - Синтез симметричных систем функций золотого сечения, Лужецкий В. А. (2016)
Кузнецов О. О. - Дослідження криптографічних атак на схеми електронного цифрового підпису в фактор-кільцях зрізаних поліномів, Горбенко Ю. І., Шевцов О. В., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Олексійчук А. М. - Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням, Сергієнко Ю. В. (2016)
Фесенко А. А. - Критерий обнаружения как влияющий фактор объема базы данных, биометрических систем контроля доступа (2016)
Корченко А. Г. - Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска, Казмирчук С. В., Дрейс Ю. А., Гололобов А. Ю. (2016)
Чуприн В. М. - Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі інтернет, Вишняков В. М., Пригара М. П. (2016)
Винничук С. Д. - Методы извлечения корня с остатком из многорозрядных чисел для решения задач ассиметричной криптографии, Корнейко А. В., Максименко Е. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Борисова О. - Організаційно-правові основи неолімпійського спорту (2015)
Ніколаєнко В. - Концепція планомірної підготовки спортивного резерву для професійного футболу (2015)
Шинкарук О. - Відбір та орієнтація підготовки спортсменів у процесі багаторічного вдосконалення як наукова проблема (2015)
Андрєєва О. - Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення (2015)
Дутчак М. - Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування (2015)
Кашуба В. - Мониторинг состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания (2015)
Когут І. - Соціально-гуманістичні засади адаптивного спорту як складової адаптивної фізичної культури (2015)
Круцевич Т. - Концепция системы физического воспитания в общеобразовательных школах (2015)
Лазарева Е. - Современные подходы к использованию средств физической реабилитации у больных нейрохирургического профиля (2015)
Люгайло С. - Концепция физической реабилитации юных спортсменов при дисфункциональных нарушениях соматических систем организма (2015)
Марченко О. - Роль рухової активності у фізичній реабілітації хворих із захворюваннями серцево-судинної системи, Ломаковський О., Манжуловський В. (2015)
Пангелова Н. - Концептуальні засади гармонійного розвитку особливості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання (2015)
Пархотик І. - Сучасні наукові підходи до реабілітації кардіологічних хворих (2015)
Футорный С. - Инновационные технологии формирования здорового образа жизни студентов в процессе физичекого воспитания (2015)
Шахлина Л. - Физическая реабилитация в комплексном лечении спортивных травм (2015)
Ібрагімов М. - Теоретичні проблеми методології пізнання у фізкультурно-спортивній галузі знань (2015)
Імас Є. - Тенденції розвитку сфери фізичної культури та спорту в умовах сучасного ринку, Мічуда Ю. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості фізіологічного нормування фізичного навантаження, Коробейнікова Л. (2015)
Антошкина Л. И. - Индекс развития человеческого потенциала: теория и практическая политика (2016)
Незвещук­-Когут Т. С. - Стратегії управління якістю послуг та продуктів у галузі туризму на засадах впровадження моделей якості, підготовки персоналу та корпоративної культури підприємств, Чорний Б. С. (2016)
Романюк І. А. - Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств (2016)
Рунчева Н. В. - Ефективність корпоратизації виробництва соняшнику та олієжирової продукції в Україні, Бритвєнко А. С. (2016)
Соловйов Д. І. - Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери (2016)
Уманська В. В. - Методологічні засади ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку рису (2016)
Яровий В. Ф. - Глобальні чинники організації та синергетичні стратегії управління розвитком галузі туризму (2016)
Лісковець С. В. - Використання закордонного досвіду впровадження системи контролінгу у вітчизняних органічних підприємствах агросфери, Білоусов Є. Ю. (2016)
Мармуль Л. О. - Стратегічне управління фінансово­економічною безпекою аграрних та харчових підприємств, Величко Т. Г., Рогатіна Л. П. (2016)
Новак Н. П. - Особливості ціноутворення на органічну продукцію та засоби його удосконалення й використання в управлінні виробництвом (2016)
Педан В. І. - Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності (2016)
Пеньковський В. С. - Формування фінансово­інвестиційних ресурсів розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні (2016)
Шквиря Н. О. - Маркетингова стратегія розвитку комерційних банків (2016)
Антошкін В. К. - Інструменти когнітивного аналізу та моніторингу соціально­економічної безпеки регіону (2016)
Бойко В. І. - Вплив державного регулювання на регіональний розвиток сфери культури в умовах децентралізації управління (2016)
Пеньковський С. В. - Організація соціально­трудових відносин в аграрних підприємствах на засадах соціального партнерства, Яценко І. М. (2016)
Постол А. А. - Державно­приватне партнерство в забезпеченні розвитку соціальної інфраструктури агросфери (2016)
Артеменко Д. М. - Розвиток моделі Блека­Шоулза при оцінці ринкової вартості комерційного банку у вітчизняних умовах (2016)
Бучакчийська Ю. А. - Аналіз структури видатків місцевих бюджетів на прикладі Запорізької області (2016)
Веселова М. Ю. - Бенчмаркінг як інноваційний інструмент маркетингової стратегії комерційних банків (2016)
Драчук Ю. З. - Сучасні проблеми та напрями розвитку ринку банківських продуктів в Україні (2016)
Олійник О. О. - Обліково­аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень у діяльності сільськогосподарських підприємств, Олійник Т. І. (2016)
Аннотации (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Аспірантура (2016)
Загребельний В. О. - З нагоди 100-річчя з дня народження Юрія Прокоповича Сміяна (2015)
Абрамов А. В. - Критерії і схема оцінки компетентності випробувальних і діагностичних лабораторій (2015)
Айшпур О. Є. - Класифікація збудників респіраторних хвороб свиней, Сапон Н. В., Муштук І. Ю., Зоценко І. А. (2015)
Акименко Л. І. - Система стандартних операційних процедур для початкових етапів виділення та ідентифікації штамів мікроорганізмів з пробіотичними властивостями, Головко А. М., Парафійник Т. В. (2015)
Алєксеєва Г. Б. - Моніторингові дослідження на лептоспіроз сироваток крові від імпортованого поголів’я великої рогатої худоби в реакції мікроаглютинації (РМА) протягом 2009–2014 рр. (2015)
Андріящук В. О. - Вплив асоційованих вакцин проти бактеріальних хвороб тварин на показники клітинної ланки імунітету, Горбатюк О. І., Жовнір О. М., Риженко Г. Ф., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2015)
Бинда А. В. - Перспективи використання поточного реакторного культивування лепто спір, Ничик С. А., Куликова В. В. (2015)
Васянович О. М. - Застосування сорбентів та кормових добавок для детоксикації кормів, Сапсай І. С., Янголь Ю. А. (2015)
Васянович О. М. - Моніторингові дослідження кормів на наявністьв них грибної мікрофлори, Сапсай І. С., Янголь Ю. А. (2015)
Галка І. В. - Ізоляція та ідентифікація вірусу ензоотичної діареї свиней, Музикіна Л. М., Гудзь Н. В., Коваленко Г. А., Погребняк О. П., Чехун А. І. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Нормативно-законодавчі вимоги щодо визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продукціі птахівництва, Азиркіна І. М. (2015)
Гущук В. І. - Оцінка антропогенного навантаження на річки Рівненської обасті, Воловик Г. П., Збожинська О. В., Ессел С. К. (2015)
Жовнір О. М. - Моніторинг некробактеріозу, основний видовий спектр мікробних асоціацій за участі F. necrophorum та специфічні засоби профілактики, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Рудой О. В., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2015)
Каменчук П. П. - Розроблення мультикомпонентного профілактичного препарату проти найпоширеніших бактеріозів свиней в Україні – вакцини "Мультисуісан", Тютюн С. М., Уховська Т. М., Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О. (2015)
Кацараба О. А. - Результати діагностичного етапу диспансеризації коріву періоди лактації та сухостою (2015)
Клестова З. С. - Нові біологічні системи для виділення і культивування вірусів – потенційних збудників інфекційних захворювань тварин, Савінова І. В., Годовський О. В. (2015)
Коваленко В. Л. - Основні перспективи дезінфектанту геоцид, Бовкун Т. В., Розумнюк А. В., Лясота В. П., Балацький Ю. О. (2015)
Коваленко Г. А. - Динаміка біохімічних показників крові курчат-бройлерів за експериментального криптоспоридіозу, Ничик С. А., Богач М. В., Галка І. В. (2015)
Колич Н. Б. - Мікроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Гудзь Н. В. (2015)
Куликова В. В. - Серологічне дослідження сироватки крові дрібних жуйних методом реакції мікроагглютинації на лептоспіроз, Уховський В. В., Кучерявенко О. О., Мельниченко О. М., Хоменко В. Г., Дяченко Г. В. (2015)
Лець В. В. - Заходи профілактики бабезіозу великої рогатої худоби в умовах господарств з органічним виробництвом, Прус М. П., Білик Р. І., Київська Г. В. (2015)
Лінійчук Н. В. - Оцінювання придатності методу визначення амоксициліну в продуктах тваринного походження (2015)
Лисиця А. В. - Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії (2015)
Мазур Н. В. - Застосування імуностимулюючих препаратів за антирабічної вакцинації, Мазур М. В., Полупан І. М., Недосєков В. В. (2015)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямок Пейєра сліпих кишок качок віком 25–120 діб, Гудзь Н. В. (2015)
Меженський А. О. - Роль серологічних груп L. interrogans в етіології увеїтів у коней (2015)
Музикіна Л. М. - Молекулярно-генетична оцінка поліантигенних ізолятів ентеровірусів свиней, Романенко В. П., Ситюк М. П., Галка І. В., Ничик С. А., Śmietanka K., Swieton E. (2015)
Нікітова А. П. - Оцінка ефективності антирабічної вакцинації ВРХ, Полупан І. М., Ничик С. А., Уховський В. В., Іванов М. Ю., Недосєков В. В. (2015)
Охрим С. А. - Вплив комплексного препарату "ФОС-Бевіт" на біохімічні показники крові корів у післяотельний період, Стравський Я. С. (2015)
Петренко О. С. - Біохімічні показники крові у серопозитивних собак за лептоспірозу (2015)
Риженко В. П. - Критерії оцінки генотоксичності, нешкідливості, нетоксичності експериментального зразка вакцини "Мультибовісан", Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Рудой О. В., Дибкова С. М., Резніченко Л. С., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2015)
Романенко О. А. - Міжнародні вимоги щодо визначення контамінації сторонніми біологічними агентами в процесі виготовлення вакцин для ветеринарної медицини (2015)
Рудой О. В. - Серологічний метод ідентифікації збудника актинобацильозу великої рогатої худоби, Каменчук П. П. (2015)
Сень О. М. - Порівняльна характеристика морфологічних ознак та фізіологічних властивостей виробничо-контрольних штамів сальмонел (2015)
Стравський Я. С. - Прооксидантно-антиоксидантний статус крові корів з гіпофункцією яєчників (2015)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей антигенів, які застосовуються у складі засобів специфічної профілактики бешихи свиней, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Зоценко І. А., Терещенко С. М. (2015)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей збудника стрептококозу свиней (S. suis) в Україні, Сапейко В. П., Гудзь Н. В., Бабкіна М. М. (2015)
Тибінка А. М. - Артеріальне русло дванадцятипалої та порожньої кишок у курей з різними типами автономного тонусу (2015)
Цуп В. І. - Причини передчасного вибракування свиноматок породи ландрас в умовах промислового комплексу, Василів А. П. (2015)
Шарандак П. В. - Вплив Е-селену на стан нирок вівцематок Луганської області, Гримблат С. O., Куликова В. В., Мельниченко O. M., Хоменко В. Г., Ярос O. В. (2015)
Шуманський Ю. І. - Лабораторні дослідження супозиторіїв на основі наночасток металів (2015)
Ящук Т. С. - Особливості формування м’ясної продуктивності тварин помісного масиву червоної польської породи за показниками інтенсивності росту, Рущинська Т. М., Тихонова Б. Є. (2015)
Blotska O. F. - European pharmacopoeia of 8-th edition: major changes in the chapter "Vaccines for veterinary use" (review) (2015)
Dybkova S. М. - In vivo evaluation of genotoxicity of "Multibovisan” veterinary vaccine, Rieznichenko L. S., Gruzina Т. G., Ryzhenko G. F., Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Rudoy A. V., Tiutium S. M. (2015)
Rieznichenko L. S. - Antimicrobial activity estimation of experimental copper nanoparticles (2015)
Tiutiun S. M. - Improvement of manufacturing techniques of "STP” and "BSP” bacterial and tissue preparations for prevention and treatment of livestock and poultry, Kamenchuk P. P., Gorbatiuk O. I., Ryzhenko G. F. (2015)
Білоскурський Р. Р. - Натуральні міжгалузеві баланси з урахуванням екологічних факторів: історія розвитку, принципи розробки та застосування (2011)
Бутенко Н. В. - Концепція сталого економічного розвитку вітчизняної промисловості (2011)
Власова Т. Р. - Інтелектуальний продукт як економічне благо: сутність та класифікація (2011)
Горєлкін В. Г. - Аналіз доходу та його джерел, Амбросій О. І. (2011)
Ковальчук Н. О. - Узагальнення та систематизація наукових підходів до визначення поняття "активи" (2011)
Курій Л. О. - Значимість показників людського потенціалу у формуванні конкурентоспроможності країни (2011)
Липчук Т. В. - Оцінка якості людського капіталу підприємства (2011)
Бозуленко О. Ю. - Тенденції розвитку регіонів України в умовах інтеграції у світовий економічний простір (2011)
Бозуленко О. Я. - Сутність міжнародної податкової конкуренції (2011)
Вдовенко Н. М. - Ретроспектива і аналіз сучасного стану функціонування аквакультури в центральній та Східній Європі (2011)
Вдовічен А. А. - Теоретичні підходи дослідження категорії "диспропорції" (2011)
Галушка Є. О. - Перспективи функціонування транснаціонального капіталу в Україні, Максимчук Л. В. (2011)
Гершуненко Ю. О. - Порівняння середовища розвитку виробничо-експортного потенціалу України та торгівельних партнерів (2011)
Михайловська О. В. - Процеси дисипативної, консервативної, континуальної самоорганізації на глобальному рівні сучасного розвитку світової економіки (2011)
Подвірна Т. В. - Аналіз трансформаційних процесів машинобудівному секторі в умовах глобалізації (2011)
Янікін С. В. - Місце та роль міжнародних фінансових організацій на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи (2011)
Дерій І. В. - Фінансове забезпечення функціонування та розвитку аграрних підприємств (2011)
Руда О. Л. - Аналіз фінансово-економічної діяльності аграрного підприємства, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Губа М. О. - Митна та податкова складові економічної безпеки держави (2011)
Свірідов Є. Ю. - Систематизація загроз економічній безпеці країни (2011)
Верхоглядова Н. І. - Визначення впливових факторів на інвестування у відтворення житлового фонду в регіонах України, Левчинський Д. Л. (2011)
Дикан М. І. - Прогнозування ефективності інвестиційних проектів з урахуванням факторів, що послаблюють негативний вплив, Рубенок Т. М., Міщенко В. Я. (2011)
Поліщук Н. В. - Система управління інноваційною діяльністю підприємств, Голда Н. М. (2011)
Тян Р. Б. - Надійність показників ефективності інвестицій, Малиш І. М. (2011)
Вишневська І. А. - Податок на прибуток. його вплив на собівартість продукції, Голишевська Л. В. (2011)
Голишевська Л. В. - Суть та роль податку на прибуток у економічній діяльності підприємства, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Грицюк Е. О. - Окремі аспекти формування необоротних активів підприємства, Ляшенко А. Ф., Гнатишина Н. Д. (2011)
Запухляк В. М. - Запровадження принципів соціальної відповідальності у практику ведення бізнесу малими підприємствами, Грунтковський В. Ю. (2011)
Козак Н. Ю. - Удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств, Голишевська Л. В. (2011)
Корольчук О. П. - Франчайзинг як спосіб активізації інтеграції вітчизняного бізнесу в глобальні виробничі та збутові мережі (2011)
Круглянко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Україні, Цибух А. О. (2011)
Левицький В. В. - Формування системи управління та підтримки фінансової стійкості підприємства в умовах кризи (2011)
Подолянчук О. А. - Кредиторська заборгованість як специфічне джерело формування капіталу підприємства, Чорна В. М. (2011)
Смолінська А. В. - Економічний потенціал підприємства: сутність та структурна будова, Смолінський В. В. (2011)
Чичун В. А. - Роль та місце малого підприємництва в економіці держави (2011)
Чорновіл І. А. - Види діагностики фінансового стану підприємства (2011)
Габа М. І. - Екотуризм як один із засобів взаємозбагачення різних культур (2011)
Димчук А. В. - Механізми державного регулювання туристичного ринку: світовий досвід (2011)
Колосінська М. І. - Систематизація функцій туризму в аспекті їхнього впливу на національну економіку (2011)
Мигалина Ю. Ю. - Розвиток санаторно-курортної справи в Україні (2011)
Свида І. В. - Організація туристично-рекреаційної діяльності на депресивних територіях Закарпатської області (2011)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретичні аспекти сутності дефініції "туризм" (2011)
Білінська О. П. - Особливості формування структури системи оцінки персоналу та її детермінуючих складових (2011)
Верхоглядова Н. І. - Управління якістю продукції будівельного підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності, Россіхіна О. Є. (2011)
Гомба Л. А. - Формування освітнього рівня персоналу підприємства та його місце в забезпеченні його розвитку (2011)
Іванович О. С. - Коучинг як нова модель навчання персоналу підприємства (2011)
Кошельник В. М. - Сутність та значення організаційної культури у системі управління підприємством в умовах транзитивної економіки (2011)
Назаришин Р. О. - Концепція взаємної мотивації якості праці персоналу (2011)
Filip Stanislav - The Risk Management in Regional Territories (2011)
Бойко Н. І. - Проблеми формування та інтеграції логістичної інфраструктури підприємства (2011)
Вдовічена О. Г. - Перспективні тенденції просторового розвитку депресивних регіонів України в умовах реформування економіки, Вдовічен А. А. (2011)
Верхоглядова Н. І. - Різноманітність теоретичних підходів до визначення терміну "логістика", Іваницька Т. Є. (2011)
Звягінцева О. Б. - Дослідження особливостей ресторанних послуг у ході розробки комплексу маркетингу харчових підприємств (2011)
Катана А. В. - Проблеми та перспективи розвитку внутрішньої торгівлі продтоварами у післякризовий період (2011)
Полєжаєва І. О. - Методика формування системи розповсюдження продукції підприємств легкої промисловості (2011)
Стаюра М. А. - Сутність обслуговування споживачів та його роль у сучасній економіці (2011)
Тягунова З. О. - Формування механізму управління маркетинговим потенціалом підприємств системи споживчої кооперації (2011)
Дощин С. В. - Коливання економічної активності в Україні в умовах фінансово-економічної глобалізації (2011)
Крупей О. М. - Фіскальна консолідація як складова боргової політики України (2011)
Подолянчук О. А. - Основні напрями реформування податку на додану вартість в Україні, Глушко І. Ю. (2011)
Табенська Ю. В. - Державний фінансовий контроль бюджетних коштів (2011)
Телінгер М. Ю. - Значення іноземного капіталу для функціонування та розвитку банківської системи України (2011)
Авраменко О. І. - Проблеми організації обліку амортизації основних засобів в бухгалтерському і податковому обліку, Романенко Є. В. (2011)
Багрій К. Л. - Удосконалення системного аналізу матеріальних запасів у системі управління суб’єктом господарювання (2011)
Компанієць І. О. - Контроль якості аудиторських послуг в Україні, Гноєва І. М. (2011)
Маначинська Ю. А. - Застосування усіченої v-маски в оперативному аналізі рентабельності готельних послуг (2011)
Мустеца І. В. - Проблеми оцінки та визнання основних засобів готельних господарств (2011)
Набок Є. В. - Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, Одінцова Л. М. (2011)
Столяр Л. Г. - Контроль витрат на підприємствах лакофарбової промисловості (2011)
Труфіна Ж. С. - Внутрішня звітність та її використання у контролі формування фінансових результатів операційної діяльності (2011)
Бегларашвілі О. П. - Інформаційне забезпечення процесу взаємодії підприємств-партнерів (2011)
Середюк В. Б. - Дослідження та оцінка впровадження нейромережі для формування прогнозу погашення кредитів у сфері кредитування фізичних осіб (2011)
Бондар О. В. - Критерії оцінювання інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Глазирин В. Л. - Особливості планувальної системи історичного ареалу міста, Шкрабик Й. В. (2016)
Азізов Т. Н. - Математична модель коливального руху сейсмостійкої конструкції, Мельник О. С. (2016)
Бекшаев С. Я. - Некоторые вопросы устойчивости многопролетных стержней (2016)
Гераймович Ю. Д. - Реализация положений ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 в программном комплексе ЛИРА 10.6, Евзеров И. Д., Марченко Д. В., Шполянский О. Г. (2016)
Кукунаев В. С. - Матрица упругости при изгибе стержней с учетом поперечного сдвига (2016)
Мурашко А. В. - Ретроспективный анализ требований нормативных документов по сейсмостойкому строительству каркасных зданий, Губанов А., Крючков К., Бенради И. (2016)
Назаренко О. А. - Исследование поведения жесткого сферического сегмента в упругой среде под действием волны кручения, Стехун А. А. (2016)
Охрімчук В. Л. - Пошук ефективних рішень підвищення сейсмостійкості протяжних кам’яних будівель із застосуванням існуючих методів, Валовой О. І. (2016)
Погрібний В. В. - Гармонізація поліномома 5-го ступеня для опису діаграм "напруження – деформації" бетону, Довженко О. О., Шостак І. В. (2016)
Романюк В. П. - Современный подход к конструкциям убежищ гражданской защиты, Окунь И. В., Приступлюк В. П., Чекулаев Д. И. (2016)
Фомин В. М. - Дифференциальные уравнения пространственного изгиба железобетонных балок и рам с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона (2016)
Шеховцов И. В. - Монтаж конвейерной галереи методом надвижки в сейсмоопасном районе, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И., Спатарь Н. П. (2016)
Шеховцов И. В. - Виброиспытания фрагментов кирпичной кладки с железобетонными сердечниками, Петраш С. В., Малахов В. В. (2016)
Большаков В. И. - Армированные шлаколитые фундаментные блоки, Елисеева М. А., Щербак О. С., Щербак С. А., Неведомский В. А. (2016)
Вандоловский А. Г. - Влияние тепловлажностной обработки на водостойкость и прочность строительных материалов на основе необожженных глин, Бондарь В. А., Григоренко Е. А. (2016)
Гара Ан. А. - Оценка свойств пенобетона методами компьютерной статистики (2016)
Гедулян С. И. - Реологический аспект управления качеством ремонтных растворов на основе сухих строительных смесей, Острыжнюк М. В., Антонюк Н. Р. (2016)
Заволока М. В. - Контроль прочности бетона при монолитном домостроении, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2016)
Ксёншкевич Л. Н. - Механоактивация портландцемента ‒ способ активного управления прочностью бетона, Барабаш И. В., Гаращенко Д. П. (2016)
Кугаєвська Т. С. - Метод експериментально-розрахункових досліджень теплової обробки бетонних виробів із використанням теплоти гідратації цементу, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Пашинський В. А. - Практичний досвід використання збірного і монолітного неавтоклавного пінобетону при зведенні енергоефективних будівель ТОВ "БУДСПЕКТР", Настоящий В. А., Дарієнко В. В., Томаченко Є. О. (2016)
Фощ А. В. - Термомодернізація будівель – ресурс енергозбереження в Україні (2016)
Цапко Ю. В. - Основні тенденції створення вогнезахисних спучуючих композицій для будівельних конструкцій, Кравченко А. В., Кривенко П. В., Ніколаєнко М. В. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Тилігул, Блажко А. П. (2016)
Бляшина М. В. - Комплекс енергозберігаючих технологій очищення стічних вод, Грицина О. О., Жукова В. С. (2016)
Петраш В. Д. - Экономия топлива в парокомпрессионной системе теплохладоснабжения зданий на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха, Высоцкая М. В. (2016)
Рулёв Н. Н. - Технология сепарации фаз отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей, Небеснова Т. В. (2016)
Шевченко Л. Ф. - Анализ систем вентиляции многоэтажных жилых зданий (2016)
Барабаш М. С. - Обгрунтування впливу метрополітену на несучі конструкції будівель чисельними методами, Башинський Я. В. (2016)
Кендзера О. В. - Стан і проблеми розвитку сейсмологічних досліджень для сейсмостійкого проектування, Вербицький С. Т., Семенова Ю. В., Вербицька О. С. (2016)
Шинкаренко А. В. - Уточнення кількісних характеристик сейсмічної небезпеки ділянки за рахунок врахування локальних ґрунтових умов та ймовірних механізмів вогнищ землетрусів, Алексєєнко О. В. (2016)
Шумаков І. В. - Проблеми зведення підземних частин будівель на техногенних міських територіях, Гринчук О. А., Ляхов І. І. (2016)
Бабий И. Н. - Моделирование организационно-технологических решений при утеплении фасадов многоэтажного жилого здания, Каминская-Пинаева А. И., Мамалыга Е. О., Кучеренко Л. В. (2016)
Беспалова А. В. - Анализ организации работ сварочного участка с использованием метода дерева отказов, Кныш А. И., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2016)
Мальований І. В. - Вдосконалення організаційно-технологічних рішень кріплення та стикування плитних теплоізоляційних матеріалів, Шаровар М. К., Афанасьєв В. В. (2016)
Пам’яті відомого вченого, педагога, Людини (2012)
Векуа Н. В. - Анатономічні відношення в межах мікрогрупи на позначення сукупного розміру предмета (2012)
Вишневська Г. Б. - Співвідношення концепту і суміжних понять (2012)
Гливінська Л. К. - Поетична мовотворчість: закономірності смислової динаміки (2012)
Д’якова Т. О. - Етнокультурне підгрунття фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках (2012)
Іншакова І. Є. - Лексика сприйняття запаху в поезії І. Франка (2012)
Король С. П. - Синонімічні відношення у термінологічній системі навігаційно-гідрографічної галузі (2012)
Леута О. І. - Концепти, "душа", "серце" як регулятивний фрагмент мовної картини світу (на матеріалі української та англійської мов), Сингаївська О.С. (2012)
Макарець Ю. С. - Функціональне призначення перифразових найменувань (2012)
Павлешен Д. З. - Семантичні ігри Олександра Ірванця (Роль авторських неологізмів О.Ірванця у творі "Маленка п'єса про зраду для однієї актриси") (2012)
Підкамінна Л. В. - Епітет як конституент метасистеми моделювання поетичної картини світу (2012)
Сизонов Д. Ю. - Умотивованість активних диреваційних моделей функціями медичної термінології у змі (2012)
Степаненко Н. С. - Простір з погляду концептуальної й мовної картини світу (2012)
Тиха Л. Ю. - Метафора Михайла Григоріва: лексико-семантичні та граматичні особливості творення (2012)
Хараман Н. О. - Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденику" Олександра Довженка (2012)
Шевченко Л. Л. - Методика концептуальних досліджень (2012)
Юлдашева С. А. - Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права (2012)
Ачилова О. Л. - Аспектуально-фазова специфіка багатократних дієслів семантичної групи "звуки" притаманні людині (2012)
Дудко І. В. - Особливості аналізу дієслова: формальний і функціональний аспекти (2012)
Косарєва М. М. - Особливості функціонування градаційних сполучників з базовими компонентами не лише (не лиш, не лишень та не тільки (2012)
Костусяк Н. М. - Словотворні категорії в грамантичній системі української мови (2012)
Кущ Н. В. - Проблема потрактування об'єктної та атрибутивної семантики прийменникових еквівалентів у сучасній українській мові (2012)
Овчиннікова І. І. - Дієслова діяльності в межах семантичного класу дієслів в дії в українській мові (2012)
Степаненко Я. М. - Дієслова зі значенням придбання, одержання, присвоєння як основні носії валентності в реченнях з об'єктним типом детермізації (2012)
Ткаченко Ю. В. - Дієслова на позначення психічної діяльності з позиції і градуальності (2012)
Шемет В. Г. - Суфіксоїдні деривати на позначення осіб за родом діяльності (2012)
Бернацька С. М. - Класифікаційні аспекти модальних значень можливості у семантико-синтаксичному висвітленні (2012)
Гаврилюк О. Р. - Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень інтенсивної допустово-протиставної семантики з локативним значенням (2012)
Денискіна Г. О. - Категорія парадоксальності у совомисленніМ.П. Драгоманова (2012)
Калита О. М. - Електронна комунікація: мовнокомунікативні особливості й жанрова диференціація (2012)
Кашуба Н. В. - Семантична деференціація предикатів зі значенням утворення звуку (2012)
Клак О. С. - Валентісні аспекти функціонування прикметників зі значенням морально-етичних характеристик людини у стуктурі речення (2012)
Козачук Г. О. - Семантико-граматична структура речень зі скоординованими головними членами (2012)
Куц О. В. - Парадигматичне функціонування категорії темпоральності у структурі простого речення з предикатами дії (2012)
Кучман І. М. - Казуативність у простому реченні, ускладненому дієприслівниковим, прикметниковим і субстантивними зворотами в українській мові (2012)
Марченко Т. В. - Cемантико-синтаксичні типи речень з елімітованими предикатами синтаксемами (2012)
Марчило Л. М. - "Та# книга барзо пожитечна# есть…"(до проблеми дослідження розмовника "Розмова – Aanhaa") (2012)
Матвійчук Т. П. - Наукове трактування тексту та його роль у комунікативній діяльності людини (2012)
Мединська Н. М. - Прислівник як ознакове слово у предикативній функції (2012)
Межов О. Г. - Приховані предикати в семантично ускладненому простому речені (2012)
Мєлєкєсцева Н. В. - Семантико-синтаксична структура речень локалізованої наявності / відсутності (2012)
Паршак К. Д. - До історіїї стородавніх писемних пам'яток (2012)
Савченко І. С. - Способи реалізації функціонально-стилістичного принципу української пунктуації (2012)
Сулима О. П. - Проблема виділення спеціалізованих іменних словоформ у функції частин складеного іменного присудка (2012)
Харченко С. В. - Односкладні номінативні речення в аспекті синтаксичної норми (2012)
Цівун Н. М. - Епіграф як вияв міжтекстуальних відношень у мовотворчості поетів-неокласиків (2012)
Шабат-Савка С. Т. - Розповідне речення як засіб реалізації комунікативних інтенцій інформування (2012)
Шалацький Д. Л. - Спільне та відмінне у мовленнєвих актах докору та осуду (2012)
Ачилова В. П. - Чого навчимо восьмикласників? (2012)
Багмут І. В. - Робота над текстом і роботі з текстом у процесі навчання мові (2012)
Бакум З. П. - Упровадження методичних ідей Андрія Медушевського в навчання фонетики української мови (2012)
Гимер Н. О. - Законодавчі аспекти функціонування української мови в Україні (2012)
Данилюк Н. О. - Лексика з національним культурним змістом на початковому етапі вивчення української мови іноземцями (2012)
Дика Н. М. - Проблемми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського (2012)
Дуганджич А. - Україністика на філософському факультеті Загребського університету (2012)
Іваненко С. М. - Українська мова в Україні (2012)
Караман С. О. - Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики, Караман О. В. (2012)
Козир М. В. - Формування в учнів 5-7 класів вмінь доводити на уроках розвитку зв’язного мовлення в контексті методичної спадщини А. П. Медушевського (2012)
Котляренко С. В. - Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця (2012)
Лещенко Г. П. - Змістові і структрні особливості уроку - комунікації (2012)
Омельчук С. А. - Формування граматичних понять з філології української мови в учнів основної школи (2012)
Пальчикова О. О. - Проблема адаптації студентів-іноземців в українському середовищі (2012)
Плющ М. Я. - Формування національної мовної свідомості в Україні у контексті реальної історі українського народу (2012)
Романюк С. А. - Перевірка знань української мови як іноземної у Польщі (2012)
Симоненкова Т. П. - Узагальнення та систематизація знаень, умінь і навичок учнів з української мови (2012)
Стеценко В. П. - Проблема писемного мовлення розвитку учнів у методичній спадщині Т. Ф. Бугайко (2012)
Строганова Г. М. - Стаття-рецензія на підручник "Ukrajinsky yazyk pre slovakov" для студентів (автор Мадія Чижморова,обсяг – 282 с.) (2012)
Туркевич О. В. - Методика викладання української мови як іноземної:основні проблеми унормування термінолексики (2012)
Хом’як І. М. - Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму (2012)
Шевцова В. О. - Етапи засвоєння теми "Кличний відмінок" іноземними студентами (2012)
Яворська С. Т. - Спадщина А. П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови (2012)
Waszkiewicz-Lewandowska P. - Egzamin maturalny z jezyka ukrainskiego jako jezyka mniejszosci narodowej w Polsce (2012)
Дітріх Д. - Психоаналіз та комп'ютерні технології.Інтердисциплінарний підхід у моделюванні функцій мозку, Брукнер Д., Доблхаммер К., Шатт І. (2016)
Заіка В. М. - Типологія життєвих криз та ініціальних тенденцій трансформації людини на основі багатовимірної теорії особистості, Моргун В. Ф. (2016)
Горбенко Ю. Л. - Модель психологічної одиниці життя людини у світі (2016)
Андрейко Б. В. - Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку (2016)
Блозва П. І. - Чинники становлення соціального капіталу як психологічного ресурсу особистості (2016)
Василець Н. М. - Аналіз кола довіри/недовіри громадян різним сферам соціальної дійсності (2016)
Зубцов Д. Е. - Особливості психологічних проблем розлучених жінок (2016)
Мандзик Т. М. - До проблеми ідентифікації з місцем проживання: теоретичний аспект (2016)
Овчар О. В. - Можливості корекції негативного прояву соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом (2016)
Перетятько Л. Г. - Психосоматична складова розвитку серцево-судинних захворювань (2016)
Попелюшко Р. П. - Етапи розвитку особистості комбатанта в розрізі генетико-психологічної теорії (2016)
Турецька Х. І. - Особливості копінг-стратегій учасників бойових дій в зоні АТО, Штольцель Ю. В. (2016)
Чижиченко Н. М. - Фрустраційна толерантність особистості як афективний компонент оптимізму (2016)
Джакомуцці С. - Термінологічні визначення конепту "Адикція" у контексті нового Dsm-v (англійською мовою), Гербер К. (2016)
Кононова М. М. - Проблема депривації і самодепривації в контексті функціональних взаємозв'язків "Я" суб'єкта з його психологічними захистами, Слюняєва Н. А. (2016)
Мельничук М. М. - Науково-фантастичні фільми і самопізнання особистості (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Акцентуації характеру особистості керівника (2016)
Крикля К. П. - Психологічні особливості професійного становлення майбутнього психолога під час навчанння у виші (2016)
Киричук А. С. - Теоретико-методологічний аналіз поняття адаптивності в контексті формування готовності першокурсників до навчання у вищій школі (2016)
Московченко А. А. - Особливості зв'язку креативності та професійно важливих якостей студентів-менеджерів (2016)
Рогачова Т. - Психологічні проблеми студентів на першому році навчання у ВНЗ: причини виникнення та можливості подолання (2016)
Чайкіна Н. О. - Диференціальний аспект іміджу профспілкового лідера (2016)
Шевчук В. В. - Проблема ідентифікації наукових шкіл у психології (2016)
Бондаренко О. Ф. - Мусатов С. О. Особливість: комунікативно-психологічна концепція (2016)
Чернобровкіна В. А. - Коваленко О. Г. "Міжособистісне спілкування осіб похилого віку" (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Починок Т. В. - Профілактика та лікування гастроінтестинальних проявів харчовоїалергії у дітей першого року життя, алергія до білків корв’ячого молока, Барзилович В. Д., Барзилович А. Д. (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості соціального і родинного функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію, з точки зору їх впливу на стан материнсько-дитячої взаємодії (2016)
Ірха С. В. - Перспективи використання коренів зубів при зубному протезуванні зі зруйнованою біфуркацією (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психологічного стану членів сім’ї онкологічного хворого на різних етапах лікувального процесу (2016)
Паєнок А. В. - Психоемоційний профіль і рівень професійних знань слухачів передатестаційного циклу "неврологія" в умовах реформування післядипломної освіти, Січкоріз О. Є. (2016)
Перфільєв О. В. - Нейростимуляційний контроль блокад медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів у лікуванні больового "фасет-синдрому” поперекового спондилоартрозу та плануванні денервації дуговідросткових суглобів (2016)
Юдін М. А. - Аналіз самовідношення пацієнтів косметологічного профілю із зниженою самооцінкою (2016)
Аксьонова А. В. - Комплексна оцінка показників ліпідного метаболізму та системи зсідання крові для прогнозування та ранньої діагностики прееклампсії, Венцківська І. Б., Платонова Т. М., Колесникова І. М., Наложитова О. О. (2016)
Савіна М. В. - Фактори сімейної взаємодії та їх роль у порушенні здоровʼя сімʼї у жінок з різним станом аддиктивної поведінки (2016)
Єна Л. М. - Аналіз впливу терапії спіронолактоном та його комбінації з триметазидином на динаміку клінічної симптоматики та параметрів морфо-функціонального стану серця хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Ярош В. О. (2016)
Антонян И. М. - Анализ поздних послеоперационных осложнений при лечении камней мочеточника с использованием уретероскопии и контактной ультразвуковой литотрипсии, Стецишин Р. В., Рощин Ю. В. (2016)
Bogdanovskiy I. - Analysis of pedagogical approach features in physical education of pre-school aged children (2016)
Іконнікова М. В. - Змістові засади професійної підготовки майбутніх фахівців філологічного напряму у вищій школі США (2016)
Кравченко В. Н. - Розробка шляхів формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійного самовдосконалення у процесі позааудиторної роботи (2016)
Лук’яник Л. В. - Розробка методики застосування етимологічного аналізу на уроках української мови в початкових класах (2016)
Нагорна О. О. - Особливості організації професійної підготовки за магістерською програмою "міжнародне торгове право та вирішення спорів" у швейцарській міжнародній юридичній школі (2016)
Бордюг Н. С. - Розробка системи діагностики компетентностей з моніторингу довкілля у майбутніх фахівців (2016)
Колупаєва Т. Є. - Модель підготовки вчителя ххі століття у світлі європейських інтеграційних процесів (2016)
Goncharenko N. - The use of visual methods in education at various levels, Synenko S. (2016)
Kостюк M. П. - Дослідження дидактичних засад формування навичок говоріння англійською мовою студентів вищої мистецької школи України (2016)
Закусилова Т. О. - Актуалізація професійних цінностей у контексті формування професоналізму майбутніх медичних сестер (2016)
Скиба К. М. - Аналіз організаційно-педагогічних особливостей навчання майбутніх перекладачів у США: ключові аспекти (2016)
Вишневська Л. І. - Технологічні дослідження з розробки основи корегованої лікарської форми, Шмалько О. О., Яковенко В. К., Мегалінський В. А. (2016)
Макаренко О. В. - Результати комплексного АВС/VEN/частотного аналізу застосування препаратів групи s01e "протиглаукомні засоби та міотики" за показниками витратності, життєвої необхідності та частоти призначень, Кривов'яз О. В. (2016)
Кузнецов И. Э. - Количественное определение концентрации силденафила в плазме крови человека методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (LC-MS/MS), Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Розробка методики якісного аналізу грициків звичайних трави для включення у проект національної монографії до державної фармакопеї України, Кисличенко В. С., Котова Е. Е., Котов А. Г., Сущук Н. А. (2016)
Кушнірук В. М. - Масштабування технології одержання n,n-дибензиламіду малонової кислоти – потенційного антиконвульсанта – у промислових умовах, Ковалевська І. В., Рубан О. А., Гарна Н. В., Георгіянц В. А. (2016)
Савич А. О. - Дослідження гепатопротекторного впливу збору антидіабетичного на гістологічний стан печінки щурів зі стрептозотоцин-нікотинамід-індукованим цукровим діабетом 2 типу, Марчишин С. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Одинцова В. М. - Хронічна токсичність субстанції адамантан-1-амонієвої солі 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых n,n-дихлорсульфонамидов, Бурмистров К. С., Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження характеристик споживачів лікувальної косметики в Україні, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2016)
Toziuk O. - Investigation of effect of sodium 2-(tetrazolquinazolin-5-iltio)-acetate (compound кв-28) on the metabolic processes in organism during intensive exercise (2016)
Бахшалиева Конул Фаррух кызы - Анализ аннотированного списка токсигенных микромицетов, распространенных на различных ценозах Азербайджана (2016)
Юхименко Л. І. - Дослідження психомоторних та нейрофізіологічних особливостей мозкової діяльності глухих (2016)
Ставерська Т. О. - Аналіз сутності дефініції "антикризова стратегія" та її роль в процесі антикризового управління підприємством, Жилякова О. В. (2016)
Попович О. А. - Питання українського визвольного руху середини ХХ століття в діяльності політичних партій України (2005–2014) (2016)
Фігурний Ю. С. - Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у першій половині XVIІ ст. (2016)
Yaroshynskyi O. - Comprehending by youth in the diaspora of their’s appointment in the struggle of the Ukrainian people for independence (1960s years) (2016)
Колоденко О. В. - Комплексна реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та гіпертензією після хірургічної реваскулярізації міокарду (2016)
Бурмістенков О. П. - Аналіз стану освіти у вищих навчальних закладах України, Демішонкова С. А. (2016)
Ефендієва С. М. - Дослідження історичних етапів еволюції терміну "педагогічна інновація" в сучасному науковому дискурсі (2016)
Лещенко А. В. - Анализ нарративной напряженности: читательский и текстовый планы (2016)
Костюк О. П. - Культурно-естетичні домінанти ініціації в перукарському мистецтві (на прикладі первісної культури) (2016)
Lytvinenko A. - The analysis of contemporary legal standards and principles in mass media performance: a domestic and international law overview (2016)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності у світлі видовищної культури: навмахії (2015)
Bosyk Z. - The preservation of the national intangible cultural heritage in the context of globalization (2015)
Копієвська О. Р. - Роль еліт у формуванні культурної ідентичності (2015)
Овчарук О. В. - Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності (2015)
Гоцалюк А. А. - Календарно-обрядове свято як духовний феномен української культури (2015)
Олійник О. О. - Психологічні аспекти соціалізації підлітків в просторі дозвілля (2015)
Солоділова О. В. - Інкультурація – естетичний вимір (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України – Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі (2015)
Черниш М. О. - Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств (2015)
Шман С. Ю. - Соціокультурна діяльність музеїв (2015)
Yakovlev O. - Synergy of culturological creative processes in the independent Ukraine (2015)
Гапетченко Р. Ю. - Духовна культура у діалектичній взаємодії з феноменом сім’ї (2015)
Колос Т. М. - Управлінські аспекти діяльності закладів початкової мистецької освіти в культуротворчих процесах сучасної України (2015)
Романенко Н. О. - Міський український драматичний театр (м. Рівне, 1941-1943) (2015)
Халілова Л. С. - Національна ідентичність музично-хореографічної культури кримськотатарського весілля (2015)
Шевченко А. А. - Вплив національно-культурних цінностей на соціалізацію особистості (2015)
Shulgina V. - Database of the modern Ukrainian music resources, Aphonina E. (2015)
Рой Є. Є. - Риси симфонізму в театралізованих композиційних структурах народно-сценічної хореографії Павла Вірського (2015)
Сташевський А. Я. - Прийоми гри міхом у баянному мистецтві (на прикладі творів сучасних українських композиторів) (2015)
Демещенко В. В. - Творчі пошуки "генія найщирішої проби" кіномитця Олександра Довженка (2015)
Зінська Т. В. - Особливості функціонування закладів початкової музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2015)
Зосім О. Л. - Східнослов’янська духовна пісня XVII – XХ ст. у контексті церковної та популярної культури (2015)
Іванніков Т. П. - Сучасна гітарна музика в контексті соціодинаміки культури (2015)
Івахова К. П. - Темпоритм фортепіанних творів М. Скорика (2015)
Kravchenko A. - The genre of cello duet in Ukraine: composer’s work and performance (2015)
Ліва Н. В. - Рецепція сакрального в контексті досліджень аналітичної психології ХХ століття (2015)
Паславська Л. О. - Композиція й орнаментика декорування традиційної української кераміки у сучасній етнодизайнерській практиці (2015)
Сьомкін В. В. - Проблема систематизації та оптимізації освітніх процесів зі спеціальності "Дизайн" (2015)
Тарасова О. О. - Національно-ментальні детермінанти музичної творчості (2015)
Тулянцев А. А. - Нонна Суржина – оперна співачка та вокальний педагог (2015)
Шандренко О. М. - Специфіка стильового формоутворення в моді (2015)
Скаканді Ю. Ю. - Етюди на пленері (2015)
Сорока І. І. - Розуміння поняття підтексту у праці "Художнє слово на сцені" Р. Черкашина (2015)
Заря С. В. - Художні засоби озвучування рекламних роликів (2015)
Лян Сяомей - Про реформування та розвиток фортепіанної педагогіки в сучасному Китаї (2015)
Папета О. В. - Навчання в Одеському художньому училищі як початковий етап формування творчої особистості Л. М. Семикіної (2015)
Легенький І. Ю. - Нонконформізм як фактор стильової динаміки в культурі ХХ століття (2015)
Лебедєва З. Д. - Діалог російської та західноєвропейської музичних культур у формуванні індивідуального композиторського стилю Миколи Метнера (на прикладі жанру музичної фортепіанної казки) (2015)
Голеніщева Є. Ю. - Теоретичні засади державної інвестиційної політики (2015)
Дацій Н. В. - Науково-методологічні підходи до державного управління розвитком фізичної культури і спорту (2015)
Заскалкін А. С. - Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст (2015)
Ковальчук В. Г. - Теоретико-методологічні підходи до забезпечення регіонального розвитку (2015)
Майстро С. В. - Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві (2015)
Нікулін К. О. - Теоретико-історичні засади державного управління реформуванням військових комісаріатів (2015)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми формування інвестиційного клімату України, Косенко А. В. (2015)
Антонов А. В. - Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності (2015)
Беззубко Л. В. - Развитие общественной экспертизы и контроля за деятельностью органов власти (2015)
Білотіл О. М. - Роль дієвого механізму державного управління в активізації процесів розвитку туристичної індустрії (2015)
Волошин О. Л. - Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні (2015)
Denisyuk O. V. - Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions, Shvedun V. O. (2015)
Дєгтяр А. О. - Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні, Соболь Р. Г. (2015)
Євдокімов В. А. - Розвиток електроенергетичної галузі в Україні: сучасний стан і механізми державного регулювання (2015)
Луценко Т. О. - Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні (2015)
Мерзляк А. В. - Перспективи вдосконалення механізму державної підтримки експортоорієнтованого бізнесу в Україні, Скрябіна Д. С. (2015)
Олениченко Ю. А. - Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування, Соболь О. М., Долгодуш М. М. (2015)
Улида В. Ю. - Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Шведун В. О. - Аналіз недотримань рекламного законодавства України (2015)
Колєнов О. М. - Зарубіжний інструментарій державної екологічної політики (2015)
Барабаш Г. О. - Правове регулювання проходження державної служби в органах ДСНС (2015)
Мороз С. А. - Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників (2015)
Пугач А. М. - Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України (2015)
Харламова Ю. Є. - Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту (2015)
Беззубко Б. І. - Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні (2015)
Кінщак А. В. - Світовий досвід формування політики регіонального розвитку (2015)
Выхованец Г. В. - Природные комплексы морского побережья классического лиманного типа, Гыжко Л. В. (2016)
Лукиша Р. Т. - Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ризиків як об’єкт державного управління (2015)
Светличный А. А. - К вопросу о современных изменениях климата Северо-Западного Причерноморья, Ибрагимова М. С. (2016)
Ляшевська О. І. - Система державної політики сталим розвитком регіону (2015)
Чир Н. В. - Актуальні питання дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області (2016)
Мамедов С. А. - Поняття та зміст механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки (2015)
Біланчин Я. М. - Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману, Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2016)
Pomaza-Ponomarenko А. L. - Guidelines of the improvement of the state policy of territorial development (2015)
Іванюк Г. С. - Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (wrb): від створення до сьогодення (2016)
Мельниченко О. А. - Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України, Ященко О. А., Гада О. Б. (2015)
Папіш І. Я. - Лучно-степові чорноземи (типові) Львівської області: географія і регіональні особливості будови профілю (2016)
Кулєшов М. М. - Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні, Руденко С. Ю. (2015)
Тригуб В. І. - Грунтово-екологічні особливості міських грунтів (на прикладі м. Одеси), Бочевар С. В., Купчик А. М. (2016)
Abstracts (2015)
Хохрякова А. І. - Ґрунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики (2016)
Коломієць К. В. - Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор'я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації (2016)
Світлична Д. О. - Регіон – цілісна природно-соціально-економічна система (2016)
Сеньків М. І. - Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України (2016)
Правила для авторів (2016)
Шпак Л. О. - Концептуальні засади економічного розвитку територіально-галузевих підсистем економіки регіону (2015)
Чудаєва І. Б. - Науково-технічні формування як складова національної інноваційної системи (2015)
Ус Г. О. - Чинники формування та розвитку людського капіталу в Черкаському регіоні, Павленко Л. І. (2015)
Сарана Л. А. - Наукові підходи до визначення інвестицій як складової фінансового забезпечення регіонального розвитку (2015)
Маниліч М. І. - Зрівноважений розвиток сільського господарства як складова частина розвитку регіону, Штогринець Н. В. (2015)
Лишко С. В. - Підвищення рівня використання економічного потенціалу в напрямку розвитку регіональної економічної системи, Пригодюк О. М. (2015)
Миленький В. М. - Дослідження економічного потенціалу регіону: факторний аналіз, Шулежко О. П. (2015)
Щербина С. І. - Економічні втрати і руйнування України в роки Другої світової війни (на прикладі Черкащини) (2015)
Крамаренко О. А. - Механізм імплементації важелів бюджетної політики для забезпечення розвитку регіонів України (2015)
Яценко В. М. - Стратегійний аналіз, економічна діагностика та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств , Яценко О. В. (2015)
Задорожний І. С. - Сучасні підходи до проектування і перепроектування підсистеми управління персоналом, Козловська С. Г., Катасонов А. В., Задорожний С. В. (2015)
Дешевенко Л. П. - Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів, Дьячук І. В. (2015)
Сукач О. М. - Підходи щодо оптимізації управління оборотними засобами підприємства, Романенко Н. В. (2015)
Антонова І. В. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку (2015)
Гордієнко Л. А. - Соціальні аспекти доктрини фінансової політики (2015)
Пріхно І. М. - Сучасні тенденції розвитку кредитного страхування в Україні (2015)
Коваль В. В. - Подходы к моделированию учебного интерактивного материала для smart-образования, Манькута Я. Н., Джолохава Дж. (2015)
Наконечна О. А. - Моделювання ефективного електронного документообігу для управління діяльністю органів державної влади, Петрук С. В. (2015)
Веретельник В. В. - Ризики і особливості проведення аудиту з використаням хмарної комп’ютерної технології обробки даних, Германенко Л. М., Лелеко І. Г. (2015)
Оксьом І. Г. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства" (2015)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2015)
Наші автори (2015)
Summary (2015)
Запрошуємо авторів до співпраці (2015)
Лоцман А. А. - Эколог – профессия будущего, Мельниченко А. А. (2015)
Шолух Н. В. - О проблеме адаптации высших учебных заведений к потребностям молодежи с ограниченными физическими возможностями, Надьярная А. Е. (2015)
Прокопенко А. В. - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области, Жеребьев Я. И. (2015)
Макущенко М. П. - Теоретико-методичні аспекти функціонування механізму регулювання розвитку регіону на засадах ринкового потенціалу будівельних підприємств (2015)
Заплавная А. Э. - Старославянские заимствования в современном русском языке, Лапынина Н. Н. (2015)
Усанова В. С. - Жіночі образи у повісті Ольги Кобилянської "B неділю рано зілля копала…", Ярошевич І. А. (2015)
Купріянова К. О. - Чорнобильські мотиви у збірці Ліни Костенко "Мадонна перехресть", Ярошевич І. А. (2015)
Белый Д. В. - Философское осмысление жизни в лирических произведениях Дмитрия Белого, Новикова Ю. Н. (2015)
Кузнецов Н. В. - Говорить правильно, Кузнецов Д. В., Гапонова Т. Н. (2015)
Ковтун Н. В. - Основні риси східностепових говірок на основі говірки с. Курдюмівка міста Дзержинська Донецької області, Кудрейко І. О. (2015)
Жуков А. Є. - Лексико-семантичний аналіз ергонімів м. Макіївки, Кудрейко І. О. (2015)
Русанова А. О. - Комунікативні функції звертання в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненки "Сердешна Оксана", "Щира любов", Кудрейко І. О. (2015)
Голубєва К. О. - Невербальні засоби українського комунікативного етикету, Первенко Г. О., Чернишова Л. І. (2015)
Волков А. О. - Художественная роспись как один из русских народных промыслов, Назар Р. Н. (2015)
Дмитриева Д. В. - Употребление терминологии иноязычного происхождения в украинском профессиональном языке, Ковалева Н. А. (2015)
Svyatnyy V. A. - Problematik der parallelen Simulationstechnik, Kuschnarenko V. G., Resch M., Miroschkin O .M., Wesner S. (2016)
Святный В. А. - Математическое описание операции деления целых чисел в дополнительном коде с отрицательным и положительным нулем остатков делимого, Лапко В. В., Самощенко А. В. (2016)
Лапко В. В. - Порівняння модулів чисел з плаваючою комою при поданні операндів кодами з фіксованою комою, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2016)
Фельдман Л. П. - Ефективність паралельної реалізації екстраполяційних методів чисельного розв’язання СЗДР на графічних процесорах, Назарова І. А., Гризадубова Я. О. (2016)
Романюк О. Н. - Підвищення продуктивності текстурування з виконанням процедурних операцій в об’єктному просторі, Дудник О. О. (2016)
Башков Є. О. - Модифікований алгоритм розпізнавання обличчя людини на фотографії, Костюкова Н. С., Головін А. О. (2016)
Паромова Т. А. - Исследование схожести изображений с помощью перцептивных хэш-алгоритмов и расстояний Хэмминга, Зеленева И. Я., Луценко Н. В., Кленачов С. А. (2016)
Романюк О. Н. - Формування відрізків прямих на гексагональному растрі, Мельник О. В., Романюк О. В. (2016)
Федоров Е. Е. - Определение порогового значения интенсивности цвета и коэффициента максимального различия в цвете для повышения производительности метода постобработки сформированных трехмерных изображений, Юнис М., Костин В. И. Черняк Т. В. (2016)
Астафьев Н. А. - Синтез математической модели оценивания сроков безаварийной эксплуатации, Дмитриева О. А. (2016)
Левицкая Т. А. - Математический аппарат для обработки контура лежащей капли, Пятикоп Е. Е., Тельных Л. В. (2016)
Олейник В. С. - Обзор существующих подходов к динамической балансировке сложности игрового процесса, Шкарупило В. В. (2016)
Погорілий С. Д. - Дослідження програмної бібліотеки Linpack на архітектурі CUDA мовою програмування Python, Семьонов Б. О. (2016)
Пронина О. И. - Анализ моделей и технологий распределения транспортных услуг (2016)
Святный В. А. - Оптимизация параметров распределенной модели массового взаимодействия, Гуськова Н. Г. (2016)
Сынков В. Г. - Применение базовых алгоритмов оптимизации для выбора очистного оборудования, Гринев В. Г., Хорольский А. А. (2016)
Петрова О. А. - Информационная система для исследования надежности систем позиционирования и навигации внутри помещения, Табунщик Г. В. (2016)
Колесник С. Е. - Разработка модульной системы звукового вещания с сетевым доступом на основе микроконтроллера, Цололо С. А. (2016)
Кисляк О. И. - Особенности разработки анализатора трафика для ОС Android, Цололо С. А. (2016)
Шатохина Н. К. - Использование вероятностных генетических алгоритмов с адаптивной мутацией для задачи индуктивного обобщения нечеткой базы знаний, Османов В. С. (2016)
Гайдук К. С. - Відновлення доступу до зашифрованих даних в ОС Windows, Шевченко О. Г. (2016)
Штомпель Н. А. - Биоинспирированный метод оптимизации кодов на основе преобразования Лаби (2016)
Гуськова В. Г. - Розробка сценарного підходу на основі моделей інтелектуального аналізу даних, Бідюк П. І. (2016)
Лещенко А. М. - Християнські погляди Григорія Сковороди (2016)
Степанова В. В. - Робота Херсонської міської ПМПК в сучасних умовах реформування освіти і зокрема корекційної, Кулик В. Г. (2016)
Воскова І. В. - Роль системи післядипломної педагогічної освіти в гуманізації й демократизації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Гончаренко Л. А. - Розвиток соціокультурної компетентності педагогів у системі підвищення кваліфікації (2016)
Гримальська А. О. - Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості навчання української мови і літератури (2016)
Smolinska M. Ya. - Determination of the content of benzocaine and penicillin-G-procaine in combined finished dosage forms using tropaeolin O azo dye, Kotsiumbas I. Ya., Teslyar G. Yu., Yurkevych M. V. (2016)
Чух Г. П. - Інновації в роботі методиста як передумова його професійного зростання (2016)
Blazheyevskiy M. - The quantitative determination of hydrogen peroxide by voltammetry on the carbositall electrode, Mozgova O. (2016)
Бернвальдт Т. С. - Удосконалення навичок вдумливого читання в процесі формування читацьких компетентностей студентів під час аналізу літературних творів (2016)
Grytsan L. D. - Some applications of physicochemical analysis in pharmacy (2016)
Глушкова Л. І. - Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури (2016)
Krolenko K. Yu. - The synthesis and the antimicrobial activity of the substituted aryl amides of 3-arylmethyl-2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro, Vlasov S. V., Vlasova O. D., Zhuravel I. O. (2016)
Кір’яченко Н. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови і літератури як засіб активації пізнавальної діяльності учнів (2016)
Zubkov V. O. - The use of analytical methods for quality control of promising active pharmaceutical ingredients among derivatives of 4-oxo-quinoline-3-propanoic acids, Ruschak N. І., Suleiman M. M., Devyatkіna A. O., Gritsenko І. S. (2016)
Ліпшиць Л. В. - Форми і методи формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Stremoukhov О. О. - The study of fatty and organic acids of Vaccinium uliginosum leaves, Koshovyi O. M., Zalyubovs’ka О. І. (2016)
Мартиненко В. Ф. - "Він говорить із майбутніми віками…", або Пасха Серця Михайла Беленя, Сагач Г. М. (2016)
Stadnichenko O. V. - The study of the lipid membrane charge effect when creating liposomes with oxaliplatin, Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh T. G. (2016)
Мірошниченко О. В. - Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури в умовах професійно-технічної освіти (2016)
Fedorovska M. - Development of the composition of the gel base for treating telogen effluvium, Polovko N. (2016)
Нікітіна А. І. - Взаємодія дошкільного закладу і родини як основа успішної соціалізації дошкільників (2016)
Shmalko О. О. - The study on the choice of flavours for the herbal syrup with the hepatotropic action, Vyshnevska L. I., Megalinskyi V. A. (2016)
Павленко Г. О. - Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку (2016)
Khanin V. A. - Development of the original method for determination of diclofenac sodium in different drug dosage forms, Kotenko O. M., Moiseev O. O., Dorovskyy O. V. (2016)
Пилипчук С. Д. - Використання нетрадиційних здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми раннього віку в умовах Будинку дитини (2016)
Petrovska L. S. - Assessment of the main trends of developing the market of foaming detergents in Ukraine (2016)
Сагач Г. М. - Дело веры Вита Пацалая, или христианское видение знаков современности (2016)
Zarichkova M. V. - The scientific summary of monitoring results of expenditure for social protection in the European Union and Ukraine (2016)
Терещенко Т. С. - Формування особистісно орієнтованого середовища сучасного дошкільного навчального закладу засобами музейної педагогіки, Кулик К. Д. (2016)
Tryschuk N. M. - Determination of toxicity of new benzilic acid derivatives, Kireyev I. V., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2016)
Терлецька О. А. - Роль морально-духовного виховання у процесі соціалізації особистості дошкільника (2016)
Takhirov I. A. - The effect of the mixtures with biologically active substances from Fraxinus excelsior and Phlomis pungens on the resistance to hypoxia in white rats compared to the action of α-tocopherol and mexidol, Asmetov V. Y., Suleymanov T. A., Abdulkerimova F. D., Ganiev M. M., Akhmedov E. Yu. (2016)
Гусєва Н. О. - Учень як суб’єкт пізнавальної діяльності в контексті викладання теоретичного матеріалу на уроках історії (2016)
Koshova О. Yu. - The anti-allergic and antihistaminic properties of hydrobromide 2-, Ieryomina H. О., Perekhoda L. О., Yeryomina Z. G. (2016)
Дзьоба В. М. - Використання ІКТ на уроках української мови і літератури в контексті проекту "Відкритий світ" (2016)
Derkach N. M. - The antimicrobial action of decamethoxinum substance at different pH values, Suvorova Z. S. (2016)
Зібіньова С. О. - Виховання громадсько-активних гімназистів через діяльність дитячої й молодіжної організацій в Каховському НВК, Амєліна О. О. (2016)
До ювілею О. М. Котенка (2016)
Лагода К. І. - Формування національно-патріотичної свідомості учнів на уроках української літератури (2016)
Ліхацька А. Л. - Розвиток комунікативних навичок учнів на уроках української і зарубіжної літератури (2016)
Луцкіна В. П. - Читання як основа інтелектуального та особистісного розвитку дитини (2016)
Мішуровська С. В. - Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови мультимедійними засобами навчання (2016)
Мусієнко В. С. - Розвиток самостійної навчальної діяльності молодшого школяра в умовах групи продовженого дня (2016)
Назарчук Т. П. - Використання ідей В. В. Давидова у розвивальному навчанні школярів (2016)
Овчарук Т. Ю. - Реалізація комунікативного підходу до викладання англійської мови в 5-9 класах під час вивчення тем "Дозвілля" та "Їжа" (2016)
Половинець Н. П. - Ігрова діяльність як засіб вивчення англійської мови у 1-4 класах (2016)
Семиженко В. Г. - Формування ключових компетентностей з історії засобами музейної педагогіки (2016)
Сиса О. І. - Взаємодія школи і сім'ї у вихованні та розвитку учнів початкових класів (2016)
Тарабанова Я. В. - Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках української літератури як умова формування гуманної особистості (2016)
Ткаченко В. М. - Використання методів і прийомів розвитку в учнів критичного мислення на уроках історії і правознавства (2016)
Фартушна І. А. - Комунікативне навчання говорінню та читанню учнів молодшої ланки на уроках англійської мови, Шуригіна Л. В. (2016)
Черевко Л. А. - Формування патріотизму та національної свідомості школярів засобами позакласної екологічної освіти (2016)
Барболіна О. С. - Розвиток критичного мислення учнів шляхом розв’язання математичних задач (2016)
Бова І. М. - Теорія рішення винахідницьких задач як чинник розвитку творчого потенціалу учнів на уроках української мови (2016)
Глибіна З. В. - Використання методу колажування під час вивчення англійської мови в молодшій школі (2016)
Єфремова Г. Ю. - Формування інформаційної компетентності учнів під час роботи з візуальними джерелами в курсі всесвітньої історії (2016)
Зінченко С. М. - Використання опорних схем під час вивчення числівників та часових форм дієслів на уроках англійської мови (2016)
Кайда Ю. А. - Інтерактивні форми роботи з батьками учнів початкової школи як ефективний засіб взаємодії школи і сім’ї (2016)
Кілочок В. А. - Використання ІКТ на уроках української мови й літератури та у виховній роботі класного керівника (2016)
Киселёва С. Н. - Проектная деятельность на уроках литературы как средство осуществления ценностного воздействия на личность (2016)
Коваленко С. І. - Використання елементів компаративного аналізу на уроках української літератури для розвитку полікультурної компетентності учнів (2016)
Мельниченко О. В. - Використання на уроках географії сучасних методів формування мотиваційної складової компетентностей (2016)
Савицька О. А. - Валеологічна освіта учнів початкових класів під час навчального процесу (2016)
Соколова Ю. О. - Використання фонових знань на уроках української літератури під час вивчення творчості Євгена Маланюка (2016)
Шило Т. О. - Розвиток навичок критичного мислення учнів під час роботи з джерелами на уроках історії (2016)
Агачева Ю. А. - Теоретичний аналіз розуміння атракції у спільно-розподільній діяльності, Неннова О. В. (2016)
Кузьменко В. В. - Надзвичайна особистість Бориса Олександровича Кана, Слюсаренко Н. В., Кан О. Ю. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Антонович В. П. - Некоторые вопросы вещественного анализа, Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Стоянов А. О. (2016)
Бельтюкова С. В. - Твёрдофазное определение пара-гидроскибензойной кислоты и её эфиров с использованием сенсибилизированной люминесценции ионов Tb (III) в комплексах с 2,2’-дипиридилом, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2016)
Пуля А. В. - Сравнительная характеристика координационных соединений Co(II), Ni(II), Cu(II) с некоторыми гидразонами пировиноградной кислоты, Сейфуллина И. И., Скороход Л. С. (2016)
Чеботарьов О. М. - Сорбційне вилучення офлоксацину гідратованими оксидами алюмінію и силіцію, Щербакова Т. М., Мамій В. А., Петренко Л. В. (2016)
Лукашевич С. А. - Розробка методу синтезу поліуретанів з ізоціануратними вузлами розгалуження. Дослідження їх структури та властивостей, Рожкова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А. (2016)
Мазур О. О. - Получение и свойства модифицированных бис(цитрато)станнатами(IV) 3d-металлов полигликольмалеинатфталатов и их сополимеров с эпоксидной смолой ЭД-20, Савин С. Н., Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Ложичевская Т. В. (2016)
Ізюмський М. С. - Визначення стандартної ентальпії утворення транс-терахлоро-ди-μ-карбоксилатів диренію(III), Баскевич О. С., Мельник С. Г., Штеменко О. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Власов С. В. - Синтез та протимікробна активність амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно|2,3-d|піримідин-6-карбонової кислоти, Черних В. П. (2016)
Каврайський Д. П. - Експериментальне визначення спектру протисудомної дії нових похідних піразоло|3,4-d|піримідин-4-ону, Штриголь С. Ю., Георгіянц В. А., Северіна Г. І. (2016)
Tsyvunin V. - Influence of dry herbal extracts on pentylenetetrazole-induced seizures in mice: screening results and relationship "chemical composition – pharmacological effect”, Shtrygol’ S., Prokopenko Y., Georgiyants V., Blyznyuk N. (2016)
Levitin Ye. - The ointment containing Ag@Fe3O4 for removal and treatment of skin neoplasms, Chan T., Kryskiv O., Bilovol A. (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Розробка методики кількісного визначення фенольних сполук у пижма квітках, Гонтова Т. М., Котова Е. Е., Котов А. Г., Губар С. М. (2016)
Lenchyk L. - Phytochemical study and determination of pharmacological activities of cherry shoots dry extract, Shapoval O., Kyslychenko V. (2016)
Булига Л. О. - Вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки срібла, на процеси пероксидного окиснення за умови опікової рани в щурів, Іванова К. С., Бутко Я. О. (2016)
Макарова О. Є. - Аналіз засобів та особливостей розробки курсу з навчальної дисципліни для системи дистанційної освіти (2016)
Омельченко П. С. - Аналіз іридоїдних сполук собачої кропиви трави, Гладух Є. В., Бурлака І. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Suyarko V. - Heat and mass transportation as factor of formation abnormally high stratum pressure (on the example of the east part of Dniper-Donets cavity), Ishchenko L., Yashchenko А., Yakimenko Y. (2016)
Рудько Г. І. - Безкисневий період в історії Землі та життя в ньому (2016)
Заднєпровська Г. І. - Учасна банківська система україни під впливом іноземних фінансових інститутів (2016)
Колодізєв О. М. - Удосконалення діагностичного інструментарію фінансового контролінгу банківської діяльності, Максімова М. В. (2016)
Антонюк В. П. - Формування інтелектуального капіталу: ситуаційний підхід (2016)
Прокопович Л. В. - Стимпанк: трансляция стиля из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию (2016)
Полковенко Т. В. - Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам, Полковенко О. В. (2016)
Хмелянчишин Ю. В. - Модель дисперсійного аналізу фенології рослин на прикладі ріпаку ярого (2016)
Makedonova O. - Mechanisms of idiomatic transformations creating in contemporary english advertising discourse (2016)
Халапсис А. В. - Число и реальность: истоки научного знания (2016)
Титул, зміст (2016)
Радченко А. А. - Определение оптимальных по критерию твердости режимов термообработки многокомпонентной стали на основе нечеткого математического моделирования, Алексеенко Ю. Н., Чумаченко В. И., Богдан В. В. (2016)
Зинченко П. С. - Оптимизация процесса тепловой сушки жидкостекольной смеси по критерию прочности на разрыв, Голиньков В. В., Старых С. А., Ступар М. А. (2016)
Гайдай О. А. - Нові підходи до створення альтернативних моторних палив зпоновлюваної сировини, Химач Н. Ю., Пилявский В. С., Полункин Е. В. (2016)
Заміховська О. Л. - Нижній рівень системи подачі вологи грунтово-рослинному покриву, Клапоущак О. І. (2016)
Дымко Е. П. - Выбор критериев для проверки возможности взаимозаменяемости спецсплавов на примере нимоника, Мариненко Д. В., Борисенко С. В., Кравцова Н. В. (2016)
Тараненко Г. В. - Расчет гидравлического сопротивления тарелок провального типа в режиме подвижного газожидкостного слоя (2016)
Антонова-Рафі Ю. В. - Застосування хмарних систем зберігання даних в медичнихінформаційних системах, Шилов М. Ю. (2016)
Терех О. М. - Аеродинамічний опір двох поруч розташованих труб різної форми, Руденко О. І., Жукова Ю. В., Рогачов В. А., Баранюк О. В. (2016)
Буравченко К. О. - Система керування водопостачанням з артезіанських свердловин у перехідному режимі (2016)
Аулов І. Ф. - Дослідження механізмів управління особистими ключами користувачів в хмарі (2016)
Сизова Н. Д. - Оценка напряженно-деформированного состояния цилиндрических и конических элементов, подкрепленных ребрами жесткости (2016)
Myakush O. - The Y–Ni–Cu ternary system at 600°C, Babizhetskyy V., Levytskyy V., Kotur B. (2016)
Barchiy I. - Crystal and electronic structure of the ternary monoclinic selenide Tl2.59Sb8.41Se14 (TlSb3Se5), Tatzkar A., Sabov M., Rożycka-Sokołowska E., Marciniak B., Pavlyuk V. (2016)
Belan B. - Synthesis and crystal structures of the new indides Dy5Pd2In and Y5Pd2In, Sojka L., Demchyna M., Manyako M., Kalychak Ya. (2016)
Luk’yanov M. - Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the, Slyvka Yu., Kinzhybalo V., Mys’kiv M. (2016)
Hembara M. - Phase equilibria in the system Ce–Ni–C AT 800°С in the range 0–33.3 at. % Ce and new isostructural compounds R2Ni5C3 (R = Pr, Nd), Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B. (2016)
Oshchapovsky I. - On the crystal structure of the compound Tb0.83Zn0.14Sn2.86, Pavlyuk V. (2016)
Бойчишин Л. - Фізико-механічні властивості стрічкових та об’ємних зразків аморфних сплавів на основі Fe, Герцик О., Ковбуз М., Переверзєва Т., Руденко О., Нізамеєв М. (2016)
Kravets O. - Crystal structure of the new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79, Nychyporuk G., Muts I., Shpyrka Z., Hlukhyy V., Zaremba V. (2016)
Slyvka Yu. - Diverse coordination of CuX (X = Сl, Br) towards N-allylbenzotriazole, Goreshnik E., Mys’kiv M. (2016)
Pavlyuk O. - Synthesis and crystal structure of an Ag(I) p-toluenesulphonate complex with 4-methylpyridine of composition |Ag(CH3C5H4N)2(CH3C6H4SO3)|, Slyvka Yu., Mys’kiv M. (2016)
Romaka L. - Contribution to the investigation of Sm–Cu–Sn ternary system, Romaka V. V., Horyn A., Stadnyk Yu. (2016)
Klymentiy N. - Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7Al9, Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2016)
Kordan V. - Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics, Zelinska O., Pavlyuk V., Oshchapovsky I., Serkiz R. (2016)
Tarasiuk I. - The solubility of silicon in Li–Sn binary phases (2016)
Scientific journals published by the University of Lviv (2016)
Баранівський В. - Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України (2011)
Алексєєнко І. - Взаємодія гілок влади як чинник розвитку форми правління в сучасній Україні (2011)
Мамонтова Е. - Символічний комплекс атрибуції державного суверенітету (2011)
Заруба О. - Розвідувальні служби в системі державної влади (2011)
Рибій О. - Неформальні політичні інститути: сутність, класифікація, результати діяльності (2011)
Телешун С. - Особливості післякризового етапу розвитку українських фінансово-політичних груп, Рейтерович І. (2011)
Мацієвський Ю. - Чи можливе відродження авторитаризму в Україні (2011)
Джига Т. - Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства (2011)
Готун А. - Основні концепції дослідження комунікації в політичній системі суспільства (2011)
Акайомова А. - Політична комунікація як процес взаємодії політичних суб’єктів (2011)
Прокопчук І. - Трудоголізм як тип адиктивної поведінки (2011)
Рубан А. - Ефективність виборчих технологій в Україні (2011)
Потапенко Я. - Політизація історичної пам’яті про Другу світову війну (2011)
Сидорук Т. - Європейська політика сусідства: концептуальні хиби конструкції (2011)
Мандрагеля В. - Європейська система колективної безпеки: інституціональні проблеми (2011)
Кіндратець О. - Формування багатополюсності світоустрою: можливі наслідки і перспективи (2011)
Овчар І. - Державно-правові механізми регулювання українсько-російських відносин (2011)
Бевз Т. - Ідеї лібералізму в суспільно-політичному дискурсі Володимира Вернадського (2011)
Пойченко А. - Політика і наука, що її вивчає (2011)
Корольов Г. - Пірует історії: євразійство й структуралізм (2011)
Книжкова полиця (2011)
Галкін М. Б. - Матрикс біоплівки – хімічний склад, структура, властивості, Іваниця В. О., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2016)
Бабій Н. О. - Вертикальна трансмісія вірусу імунодефіциту людини за результатами молекулярно-генетичних досліджень (2016)
Vasyliv O. M. - Electric current generation by DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 while ferric citrate, fuchsine and methylene blue application, Maslovska O. D., Hnatush S. O., Bilyy O. I., Ferensovych Ya. P. (2016)
Сергєєва Ж. Ю. - Антагоністична активність лактобактерій, ізольованих із ферментованих рослинних продуктів із В’єтнаму, Басюл О. В., Горшкова О. Г., Гаврилюк Т. І., Назаренко Г. М. (2016)
Pankivska Yu. - Antiadenoviral activity of fluoride-containing nucleosides and bisphosphonates derivates, Biliavska L., Povnitsa O., Zagorodnya S. (2016)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність бактерій Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних джерел україни та франції, проти фітопатогенних бактерій, ліманська Н. В. (2016)
Нечипуренко О. О. - Аденовірусна інфекція, як одна з можливиих причин жирового гепатозу у одноденних курчат, Древаль Д. В., Провозін Д. Д., Собко І. О. (2016)
Ямборко Н. А. - Синтез фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических соединений, Леонова Н. О., Иутинская Г. А. (2016)
Кузнєцов В. О. - Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д. К. Заболотного (28.12.1866 – 15.12.1929) (2016)
12 Міжнародна науково-практична конференція daRostim 2016 "Біотехнологія для аграрного виробництва та захисту природного середовища" Україна, м. Одеса, 7–10 вересня 2016 (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2016)
Ківалов С. В. - Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів (2016)
Завальнюк В. В. - Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями (2016)
Gorobets K. V. - International rule of law in a discourse of doubts (2016)
Бєляков К. І. - Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: "віртуальні правовідносини" (2016)
Кулініч О. О. - Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права (2016)
Кормич Б. А. - Класичні форми митної політики: зміст та історія формування (2016)
Мазур А. В. - Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю (2016)
Федотов О. П. - До питання щодо електронного розподілу митних декларацій (2016)
Батанова Л. О. - Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів (2016)
Авдєєв О.Р. - Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків (2016)
Аверочкіна Т. В. - Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства, Плачкова Т. М. (2016)
Жорник І. В. - Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку (2016)
Separate opinion of judge Hsu Mo (2016)
Dissenting opinion of Sir Arnold McNair (2016)
Dissenting opinion of judge J.E. Read (2016)
Савич О. С. - Тиждень морського права (2016)
Круглий стіл "Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства" (2016)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex Portus" (2016)
Куценко А. С. - Оптимальная стабилизация теплового состояния здания, Коваленко С. В., Товажнянский В. И. (2016)
Severin V. P. - Development of the controller for the quadcopter finken in simulation enviroment Vrep, Nikulina E. N., Buriakovskyi V. S. (2016)
Пиротти Е. Л. - Моделирование энергопотока на конечном временном отрезке, Олейник В. И. (2016)
Dvukhglavov D. E. - Model of the situations recognition in conditions dissimilar and incomplete data, Muzyka O. V., Hlazkov S. O. (2016)
Гужва В. А. - Скоринг ценных бумаг с использованием программного продукта "Stock Exchange DSS", Соколова А. Г., Косталан В. О. (2016)
Раскин Л. Г. - Расчет рационального числа каналов системы обслуживания множества территориально распределённых клиентов, Карпенко В. В. (2016)
Стадник Г. А. - Система підтримки прийняття рішень, що функціонує в режимі автоматичної класифікації (2016)
Левыкин В. М. - Иерархическая модель контекста знание-емкого бизнес-процесса, Чалая О. В. (2016)
Нескородева Т. В. - Методология создания и применения информационной технологии обобщенного многомерного анализа данных синтетического учета по направлениям преобразований подчиненным предпосылкам бухгалтерского учета (2016)
Левыкин И. В. - Алгоритм выбора и корректировки модели прецедента-аналога в задачах управления бизнес процессами (2016)
Стратієнко Н. К. - Розв’язання задачі сегментування ринку комп’ютерної техніки на основі кластерного аналізу, Бородіна І. О. (2016)
Стратієнко Н. К. - Автоматизація маркетингових досліджень продажів, ціни та товару на моторобудівному підприємстві, Козіна О. А., Бородіна І. О. (2016)
Омаров М. А. - Аналіз та моделювання інтернет-маркетингу, Тиха Т. В. (2016)
Мурадова В. Х. - Модель устойчивой детерминированной системы дистанционного образования (2016)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Дудіна О. О. - Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Терещенко А. В. (2015)
Загородня О. С. - Інтранатальне застосування сульфату магнію — акушерський погляд на перинатальні наслідки, Біла В. В., Леуш С. Ст. (2015)
Гребініченко Г. О. - Аналіз даних ультразвукового дослідження дихоріальних діамніотичних двієнь у вагітних групи високого ризику (2015)
Редько І. І. - Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених (2015)
Жилка Н. Я. - Перспективи у профілактиці передачі ВІЛ від матері до дитини, Орлова О. О. (2015)
Подольський Вл. В. - Вегетативний гомеостаз та його порушення в жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров'я (2015)
Онисько О. В. - Особливості прегравідарної підготовки в жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі, Корчинська О. О., Слабкий Г. О., Волошина У. В. (2015)
Оніськова О. В. - Вакцинація: міфи та факти (огляд літератури) (2015)
Недельська С. М. - Функціональний стан серця у дітей з бронхіальною астмою, Даценко О. М., Бессікало Т. Г. (2015)
Дудник В. М. - Оцінка функціонального стану нервово-м'язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Людвік Т. А. - Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом (2015)
Костюченко Л. В. - Алгоритм діагностики та медичного супроводу хворих на синдром Віскота—Олдрича (2015)
Вертегел А. О. - Вплив недостатності вітаміну Д на стан імунної системи: подвійна небезпека розвитку порушень остеогенезу в дітей, хворих на рекурентний бронхіт, Овчаренко Л. С. (2015)
Левадна Л. О. - Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей (2015)
Грідіна Т. А. - Діагностична ефективність методу гідросонографії у виявленні патології верхніх відділів травного тракту в дітей з бронхіальною астмою та рецидивним бронхітом, Тарасюк Б. А., Палкін А. Ю., Кушнєров О. І. (2015)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку, Гайдучик Г. А., Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Бондаренко Н. Ю. (2015)
Циунчик Ю. Г. - Факторы риска ожирения у детей Одесского региона (2015)
Шутова Е. В. - Патогенетическая роль окислительного гомеостаза на этапах формирования холестеринового холелитиаза у детей, Павленко Н. В., Михайлова О. Б. (2015)
Шумна Т. Є. - Оптимізація лікування коморбідних порушень органів травлення у дітей з алергічними захворюваннями, Мазур В. І. (2015)
Плехова О. І. - Особливості вмісту мікроелементів і вітамінів у дітей і підлітків з дифузним нетоксичним зобом, Кашкалда Д. А., Волкова Ю. В., Турчина С. І. (2015)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р. (2015)
Перелік кандидатських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р. (2015)
Білоцерківець В. В. - Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект (2011)
Бонарев В. В. - Управління трансакційними витратами (2011)
Бондаренко І. С. - Розвиток людського капіталу як визначального фактору конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (2011)
Власова Т. Р. - Місце і роль сфери інтелектуальних послуг у сучасному відтворювальному процесі (2011)
Галгаш Р. А. - Передумови координації взаємовідносин підприємств для нестабільних ринків (2011)
Галушка З. І. - Методологія дослідження взаємозв’язку інтелектуального, людського та соціального капіталу (2011)
Григорків М. В. - Економічна структура суспільства та її роль у процесах соціально-економічної та еколого-економічної взаємодії (2011)
Гринкевич С. С. - Огляд концепцій і теорій суспільного розвитку в контексті дослідження трудового потенціалу (2011)
Дощин С. В. - Особливості сучасних економічних циклів (2011)
Москальов М. А. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу ролі великого бізнесу в умовах суспільно-політичних трансформацій (2011)
Опольський О. І. - Дослідження та оцінка людського капіталу в сучасних умовах (на прикладі підприємств міста Чернівці, Чернівецької області), Никифорак В. А. (2011)
Скворцов І. Б. - Методи визначення сум і термінів оплат за виготовлену продукцію або виконані роботи, Горбова Х. В. (2011)
Антонюк І. Б. - Чинники міжнародної просторово-секторальної локалізації виробництва в сучасних економічних системах (2011)
Вірковська А. А. - Поняття та типологія національних інтересів у сучасній міжнародній економіці (2011)
Забейворота А. И. - Приграничное обучение как один из способов формирования единого культурного и образовательного пространства СНГ (2011)
Ключевська А. В. - Пріоритети розвитку та регулювання зовнішньої торгівлі України (2011)
Кулініч О. М. - Міжнародні аспекти класифікації природних ресурсів (2011)
Михайловська О. В. - Нелінійність процесів у світовому господарстві: синергетичний підхід (2011)
Михайловський О. В. - Аналіз ефективності світового ринку золота (2011)
Черданцева І. Г. - Формування міжнародних каналів розподілу продукції для підприємств, що орієнтуються на зовнішні ринки, Пітик О. Я. (2011)
Школа І. М. - Загальнорівноважна модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків між Україною та Румунією, Підгірна В. Н. (2011)
Зибарева О. В. - Злочинність у сфері охорони здоров’я як фактор девіантної соціалізації суспільства, Шевчук Л. Т. (2011)
Іляш О. І. - Пріоритети виявлення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України у контексті зміцнення її безпеки, Федчук І. В. (2011)
Клипач А. Я. - Продовольчий ринок України: сучасні виклики та перспективи дослідження (2011)
Комарницький І. Ф. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму фінансового самовідтворення регіонів, Житарюк В. В. (2011)
Білошкурська Н. В. - Формування індексу ресурсної складової економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств АПК Черкаської області (2011)
Кармазін Т. І. - Фіксований сільськогосподарський податок як один з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва, Голишевська Л. В. (2011)
Кіндзера О. С. - Сучасний стан та ефективність використання інвестиційного потенціалу галузі тваринництва (2011)
Шкабара Т. Л. - Агроекологічні перспективи розвитку сільських територій в умовах вітчизняного ринку (2011)
Коноваленко Ю. В. - Особливості застосування методів управління транспортними ризиками на українських підприємствах (2011)
Костенко О. К. - Специфіка еколого-економічної діяльності в машинобудуванні (2011)
Лошенюк І. Р. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств (2011)
Сакун Л. М. - Використання сучасних методів оптимізації виробничої програми машинобудівних підприємств, Гаєвська Т. В. (2011)
Семененко І. М. - Ідентифікація цілей діяльності підприємства відповідно до концептуальних підходів щодо його функціонування (2011)
Смолінська А. В. - Проблеми оптимального управління формуванням фінансового капіталу підприємства у кризовому стані, Смолінський В. В. (2011)
Тесак О. В. - Оцінювання ризиків взаємовідносин промислового підприємства з його працівниками (2011)
Близнюк Н. В. - Пріоритети створення інноваційно-інвестиційних транскордонних кластерів і промислових зон у західних регіонах України (2011)
Вдовічен А. А. - Диспропорції міжнародних інвестиційних процесів (2011)
Чорна Л. О. - Ризики в процесі стимулювання інновацій та інвестицій на підприємствах, Громова О. Є. (2011)
Григорашова С. С. - Тенденції та стан розвитку міжнародного туризму (2011)
Євдокименко В. К. - Рекреація і туризм: управління ендогенно орієнтованим розвитком в умовах глобальних взаємовпливів (2011)
Іванов А. М. - Еколого-економічні аспекти сучасного стану використання заповідних територій (2011)
Соловйов Д. І. - Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні (2011)
Солодовник Ю. О. - Необхідність державного регулювання в галузі рекреації та оздоровлення (2011)
Акопова В. Г. - Управління якістю продукції на українських підприємствах машинобудівного комплексу, Жовніренко О. О. (2011)
Гомба Л. А. - Кадрова безпека в системі управління персоналом торговельного підприємства (2011)
Гут Л. В. - Щодо питання проблем управління персоналом підприємств торгівлі, Попович Н. М., Савицька Л. Т. (2011)
Корнієнко І. Г. - Економічна сутність трудових ресурсів та їх місце в управлінні промисловим підприємством (2011)
Попович Н. М. - Ефективність управління трудовими ресурсами підприємств (2011)
Русінко М. І. - Комплексний підхід до управління трудовим потенціалом підприємства в умовах кризи (2011)
Фаїзов А. В. - Шляхи впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах (2011)
Чорновіл І. А. - Шляхи і фактори покращення ефективності антикризового управління на підприємстві (2011)
Буднікевич І. М. - Стратегічні моделі розвитку міста в контексті цільової орієнтації концепцій муніципального маркетингу (2011)
Вдовічена О. Г. - Моніторинг виставково-ярмаркової діяльності в Чернівецькій області як фактора зростання західного регіону (2011)
Тягунова Н. М. - Багатоаспектність послуг в роздрібній торгівлі, Іржавська Л. В. (2011)
Хотинь Л. В. - Маркетингові технології як ознака інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2011)
Чикусова М. Ю. - Кобрендинг як інструмент отримання конкурентної переваги (2011)
Вольська А. О. - До проблеми соціального страхування в Україні (2011)
Панасенко Г. О. - Корпоративне управління в процесі розробки конкурентної стратегії банківської установи (2011)
Тулюлюк А. С. - Проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2011)
Авраменко О. І. - Проблеми вибору ефективного методу обліку виробничих витрат, Мисан Н. М. (2011)
Багрій К. Л. - Οсοбливοсті управлінськοгο οбліку матеріальних запасів з урахуванням вимοг міжнарοдних стандартів фінансοвοї звітнοсті, Курджοс Є. В. (2011)
Грінчук М. С. - Необхідність ревізії як основної форми контролю в сучасних умовах господарювання (2011)
Коцеруба Н. В. - Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі (2011)
Маценко Л. Ф. - Особливості організації бухгалтерського контролю об’єктів умовних фактів господарського життя (2011)
Машталяр Г. П. - Застосування вибіркових досліджень в аудиті (2011)
Скрипник Н. В. - Роль та місце управлінського обліку в системі управління підприємством, Скрипник М. Є. (2011)
Шкарбан В. В. - Оптимізація обліку довгострокових біологічних активів у свинарстві (2011)
Бойчук М. В. - Стохастична модель оптимізації економіки із нелінійним еколого-економічним критерієм та запізненням, Семчук А. Р. (2011)
Іщенко С. В. - Моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення (2011)
Середюк В. Б. - Побудова нечіткої моделі оцінки надійності позичальника − фізичної особи, Гімчинський О. Г. (2011)
Кравченко М. Ф. - Технологія пісочного тістового напівфабрикату з борошна пророщеного зерна пшениці і листя волоського горіха, Поп Т. М., Криворучко М. Ю. (2011)
Кшевецький О. С. - Дослідження споживчих властивостей найпоширеніших на території України різновидів граніту, Шкабара Т. Л., Зимбицька З. А. (2011)
Федоров А. О. - Споживча характеристика хімічних компонентів харчових продуктів, Федорова В. О. (2011)
Ткаченко І. В. - Виробничий травматизм в Україні та на Буковині: аналіз стану, причин і заходи щодо запобігання нещасних випадків на підприємстві, Скіцько Ю. Ф. (2011)
Бєлоброва Т. А. - Вал.Шевчук і постмодернізм (2016)
Малиновский А. Т. - Категория художественности в литературно-эстетических парадигмах (2016)
Морева Т. Ю. - Дидактико-аллегорические произведения В.Ф.Одоевского (к проблеме жанра) (2016)
Мусий В. Д. - Мотивировка загадочного в рассказе А.С.Грина "Таинственная пластинка" (2016)
Наєнко М. К. - Тисячоліття українського літературознавства (стаття друга) (2016)
Пикалюк Р. В. - Лінгвосинергетичний підхід у дослідженні тексту і дискурсу (2016)
Райбедюк Г. Б. - Тарас Шевченко і поети-дисиденти: діалог художніх свідомостей (2016)
Раковская Н. М. - Полифония как смыслопостижение авторских кодов в критическом тексте (2016)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Відомий і невідомий Максим Горький: до питання про творчі пошуки (2016)
Рудакова С. В. - Влияние В.А.Жуковского на формирование романтической системы Е.А.Боратынского (2016)
Саворовская А. А. - Романтический дискурс в литературе 1920-х годов в научной рецепции А.А.Слюсаря (2016)
Савоськина Т. А. - Каламбур как традиция арзамасского смехового слова в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин" (2016)
Спивачук В. А. - Особенности репрезентации хронотопа в сатирических рассказах Пантелеймона Романова (2016)
Статкевич Л. В. - Прозаїзація поезії як елемент художньої картини світу В.Г.Одена (2016)
Томчук О. Ф. - Науково-критичний дискурс у спадщині київських неокласиків (2016)
Форманова С. В. - Механізми кодових перемикань у романі Ірени Карпи "Фройд би плакав" (2016)
Чик Д. Ч. - Cherchez la femme: топос ордалії в українській і англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2016)
Шевчук Т. С. - Украинская лермонтовиана ("І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах") (2016)
Чирва Ю. О. - About the Problem of Genre Synthesis in the Prose of New Journalism and in T.Capoten’s Nonfiction Novel (2016)
Акімова Н. В. - Деякі фактори варіативності розуміння інтернет-комунікації (2016)
Головіна Н. Б. - Географічна назва в складі німецьких та українських побажань як національно-культурний компонент їхньої фразеологічної семантики (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського