Виноградов Д. В. - Дослідження сорбції та десорбції водню литими та швидкозагартованими сплавами Zr–V, Тихоновський М. А., Колодій І. В., Бобров Ю. П., Рудичева Т. Ю. (2014)
Євтушенко О. - Вплив термочутливості матеріалів на температуру під час тертя, Куцєй М., Ох Е. (2014)
Rhaiem S. - Characterization of tribological behavior of chromium and zinc coatings electrodeposited on a steel substrate, Nasri F., Kharrat M., and Dammak M. (2014)
Демченко В. Л. - Структура і термомеханічні властивості систем на основі епоксидного полімеру, оксидів металів та поліаніліну, Віленський В. О., Штомпель В. І. (2014)
Памфилов Е. А. - Механохимическое разрушение деталей деревообрабатывающего оборудования, Лукашов С. В., Прозоров Я. С. (2014)
Балицький О. І. - Діагностування деградації замка ущільнювального кільця за втратою робочих газів двигуна внутрішнього згорання, Абрамек К. Ф., Штек Т., Осіповіч Т. (2014)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2014)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2014)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2014)
Войтко М. В. - Науково-навчальний семінар молодих учених "Наукові школи ФМІ – естафета поколінь" (2014)
У світі книг (2014)
Горошкова Л. А. - Методологічні підходи до визначення тенденцій домінуючого конкурентного позиціонування на галузевих ринках, Волков В. П., Касінок М. А., Кіорпе А. В. (2016)
Новікова І. Е. - Інституційні засади розвитку трансферу технологій у дослідницьких університетах у контексті входження України у європейський економічний простір, Бедюх О. Р. (2016)
Волошин В. С. - Разумному развитию человечества альтернативы нет, Белопольский Н. Г., Кленин О. В. (2016)
Горошкова Л. А. - Сучасні технології управління енергозбереженням, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2016)
Пужай-Череда А. М. - Проблеми та перспективи реформування галузі АПК в Україні (2016)
Болдуєва О. В. - Визначення та класифікація інститутів спільного інвестування (2016)
Морушко О. О. - Основні управлінські культури: соціонічний аналіз, Висоцький А. Л. (2016)
Мордвицька Ю. С. - Функціональний підхід до удосконалення системи управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів (2016)
Анисимова О. Н. - Анализ современного состояния интеллектуальных инноваций на промышленных предприятиях Украины, Горячева Н. В. (2016)
Вагілевич А. А. - Сутність податкових методів та технології їх використання (2016)
Алієв Р. А. - Інтенсифікація зовнішньої тогівлі будівельними послугами України, Орловська Ю. В. (2016)
Богма О. С. - Структура та рівні фінансової безпеки країни (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Науково-методичні рекомендації щодо формування державної стартегії розвитку регіонів України (2016)
Капущак В. В. - Вплив валютно-курсової політики інфляційного таргетування на конкурентоспроможність банківського сектору економіки України (2016)
Швець Г. О. - Особливості оцінки об'єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємства (2016)
Носатов І. К. - Вплив ітераційних процесів економіки на підходи інформатизації національної економіки (2016)
Довгань Д. А. - Оцінка галузевої конкурентоспроможності українського експорту чорних металів на світовому ринку (2016)
Фролова З. В. - Форсайт технология как инструмент формирования стратегии инновационного развития (2016)
Корнух О. В. - Класифікація видів трансформації інтелектуальної власності корпорації (2016)
Щербіна О. С. - Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств України (2016)
Го Цзяфей - Трансформационные процессы в сфере управления государственной собственностью в Украине (2016)
Сірик А. Є. - Аналіз факторів впливу на розвиток туристичної галузі в Україні (2016)
Сушко М. Ю. - Напрями, форми та інструменти забезпечення антикризової державної політики у промисловості (2016)
Сєркова Г. М. - Саморозвиток підприємства як основа механізму управління економічним розвитком промислових підприємств (2016)
Морщ Я. І. - Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності фіскальної політики (2016)
Ingor A. - Features of hotel industry (2016)
Автори (2016)
Пустовой В. М. - Моделювання експлуатаційної деградації сталей вантажних морських портових конструкцій у лабораторних умовах, Рещенко І. О. (2012)
Осташ О. П. - Вплив гальмування на мікроструктуру і механічну поведінку сталей залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В., Ваврух В. І. (2012)
Петрина Д. Ю. - Вплив легування рідкісноземельними металами на механічні властивості трубної сталі 17Г1С, Козак О. Л., Шуляр Б. Р., Петрина Ю. Д., Греділь М. І. (2012)
Євтушенко О. - Моделювання фрикційного нагрівання під час гальмування, Куцєй М., Євтушенко Ол. (2012)
Мечник В. А. - Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками (2012)
Федірко В. М. - Еволюція мікроструктури приповерхневого шару титанового сплаву ВТ1-0 за дифузійного насичення киснем, Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. (2012)
Matysiak S. J. - Green’s function for an elastic layer with temperature dependent properties, Perkowski D. M. (2012)
Волчок Н. А. - Влияние алюминия на текстурные характеристики листов сплавов системы Ti–Al, Совкова Т. С., Брюханов П. А. (2012)
Акімов І. В. - Вплив форми графітових включень на механічні властивості залізовуглецевих сплавів, Силованюк В. П., Волчок І. П., Івантишин Н. А. (2012)
Матичак Я. С. - Кінетичні особливості азотування титану, зумовлені фазово-структурними перетвореннями (2012)
Похмурський В. І. - Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів, Довгуник В. М., Студент М. М., Клапків М. Д., Посувайло В. М., Киця А. Р. (2012)
Балицький О. І. - Дослідження зносотривкості високоазотних сталей за умов сухого тертя ковзання, Колесніков В. О., Еліаш Я. (2012)
Козак Л. Ю. - Дискретні моделі мартенситного перетворення та двійникування в металах (2012)
Грицина О. Р. - Коливання шару кристала кубічної симетрії під дією гармонічного електричного поля (2012)
Личак О. В. - Оцінювання точності визначення коефіцієнтів Вільямса за нормального відриву, Голинський І. С. (2012)
Гембара О. В. - Прогнозування кінетики росту тріщини та залишкової довговічності посудин у газоподібному водні, Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Чепіль О. Я. (2012)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування зародження втомного руйнування алюмінієвого сплаву 1201-Т, Лясота І. М., Станкевич О. М. (2012)
Ниркова Л. І. - Дослідження атмосферної корозії вуглецевої сталі за умов утворення адсорбційних та фазових плівок вологи, Осадчук С. О., Рибаков А. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. (2012)
Васильєв Г. С. - Вимірювання поляризаційного опору з комп’ютерною реєстрацією результатів (2012)
Никифорчин Г. М. - Дев’ятнадцята європейська конференція з руйнування (ECF-19) (2012)
Михайло Саврук (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Правила для авторів (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Aksutin V. V. - Psychophysiological states and special performance of boxers with different styles of fight., Korobeynikov G. V. (2014)
Beygul I. O. - The influence of sports activities for personality of judoist (2014)
Bodrenkova I. A. - Features of development of coordination abilities features of athletes in sports aerobics in initial training (2014)
Burla Artem A. - Physical training of young biathletes in step preliminary preparation, Burla Anton A., Kudrenko A. I., Liannyi M. O. (2014)
Guo P. - Specific characteristics of physical fitness at work anaerobic endurance type of rowers in canoe, Diachenko A. U. (2014)
Gres O. V. - Healthsaving activity of comprehensive educational establishments’ leaders as psychological and pedagogical problem (2014)
Zheleznuy O. D. - Correction of psycho-emotional state of athletes playing sports with the consequences of injuries of the lower extremities, Zasik G. B., Mukhin V. M., Grinchuk O. M. (2014)
Kozina Zh. L. - Allocation algorithm for athletes group to form tactical tasks in game team sports using the methods of multivariate analysis (illustrated women Ukrainian team basketball with hearing impairments)., Sobko I. N., Kolomiec N. A., Jagiełło Władysław, Jagiełło Marina. (2014)
Makarova Е. V. - Algorithm of physical rehabilitation of athletes in polyclinic stage of treatment of osteochondrosis, Vasylieva I. V. (2014)
Popov A. N. - The structure of physical fitness and its correlation analysis at young players aged 16-17 years at the stage of basic training (2014)
Boraczyńska S. - Dynamics of comprehensive physical fitness in artistic gymnasts aged 7-10 years, Boraczyński Tomasz, Boraczyński Michał, Michels Anna. (2014)
Klimczyk M. - The physical and motor development of 9-year-old children attending football classes in "football school for children", Stec M. (2014)
Lazarieva O. - The strategical frameworks of the physical rehabilitation in surgical treatment of the patients with low back pain, Cieślicka M., Stankiewicz B., Muszkieta R., Prusik K. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Похмурський В. І. - Протикорозійні інгібовані покриви для зварних стиків трубопроводів, Білий Л. М., Зінь Я. І. (2013)
Глушкова М. О. - Корозійні властивості покривів сплавами кобальт–срібло, Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2013)
Зінь І. М. - Захисна дія неорганічних інгібіторів на механічно активованій поверхні алюмінію, Хлопик О. П., Головчук М. Я. (2013)
Ткаленко Д. А. - Зміна поляризаційного опору під час формування захисних фазових шарів за участі органічних лігандів, Вишневська Ю. П., Герасименко Ю. С., Хірх-Ялан І. Ф. (2013)
Слободян З. В. - Вплив вуглекислого газу та газоконденсату на швидкість корозії сталі 20 у деаерованих розчинах NACE, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2013)
Чигиринець О. Е. - Протикорозійні властивості екстракту шроту ріпаку як леткого інгібітора атмосферної корозії сталі, Воробйова В. І. (2013)
Образцов В. Б. - Вплив іонів цинку на інгібіторні властивості похідних полігексаметиленгуанідину, Рубльова Є. Д., Аміруллоєва Н. В. (2013)
Хома М. С. - Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах, Чучман М. Р., Івашків В. Р., Сисин Г. М. (2013)
Сніжной Г. В. - Залежність корозійної поведінки аустенітних хромонікелевих сталей від парамагнетного стану аустеніту (2013)
Скребцов А. А. - Вплив оксидування на корозійну тривкість спеченого титану, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Пічугін А. Т. (2013)
Малишев В. В. - Корозійна тривкість нанопорошків боридів і карбідів металів IV–VIB груп в електролітах нікелювання, Шахнін Д. Б. (2013)
Дурягіна З. А. - Будова шарів нітриду алюмінію, сформованих під час іонно-плазмового напилення, Підкова В. Я. (2013)
Яворський В. Т. - Вплив кавітаційного оброблення на фізико-хімічні властивості кальцію гідроксиду, Знак З. О., Мних Р. В. (2013)
Винар В. А. - Вплив напружено-деформованого стану на зносотривкість поверхні сталі 40Х після дискретної електромеханічної обробки, Диха М. О. (2013)
Балицький О. І. - Застосування модифікованої соняшникової олії як емульгатора змащувально-охолоджувальних рідин, Гаврилюк М. Р., Девяткін Р. М., Федусів І. Р. (2013)
Стащук М. Г. - Корозійні струми на катодних та анодних ділянках кругового концентратора напружень (2013)
Греділь М. І. - Експрес-методика оцінювання впливу корозії арматури на цілісність залізобетону (2013)
Волошин В. А. - Особливості аналізу початкової стадії корозійно-ерозійного руйнування високоміцної сталі, Косаревич Р. Я. (2013)
Черватюк В. А. - Протикорозійні покриви на основі водної бітумно-полімерної композиції з великою швидкістю формування, Кушнір І. М. (2013)
Ванкевич П. І. - Підбір оптимальних трибологічних характеристик матеріалів у приладах контролю температури рухомих об’єктів (2013)
Кирилів В. І. - Азотування сталей під час механоімпульсної обробки (2013)
Онищук О. О. - Структури та трибологічні характеристики триботехнічних матеріалів TiFe–xC, отриманих самопоширюваним високотемпературним синтезом, Рудь В. Д. (2013)
Студент О. З. - Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування (2013)
Явище теплової стабілізації в металополімерних парах тертя (2013)
Калініченко В. - Особливості інформаційного змісту концептів "невдача" та "failure" в українській та американській лінгвосвідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) (2010)
Калина Н. - Прецедентные концепты в межкультурной коммуникации (2010)
Кіпень С. - Прагматика аватар у кіберпросторі (2010)
Кірсанова Г. - Формування приблизності індивідом у висловлюванні (2010)
Кузенна Н. - Мовний акт "комплімент” в сучасній комунікації (2010)
Кузько П. - До питання про варіант та варіативність як ідеоетнічного феномену на прикладі сучасної німецької мови (2010)
Кушмар Л. - Будова фрагмента мовної картини світу українця (2010)
Ліннікова О. - Метафоричне осмислення істини і правди: когнітивний та оцінний аспекти (2010)
Любимова С. - Дистрибутивный анализ на материале лингвистических корпусов (концепт flapper) (2010)
Марціяш М. - Особливості лінгвокультурологічної інтерференції в ситуаціях міжкультурної комунікації (2010)
Мельник о. - Образ людини у мовній картині світу німецької народної казки (на матеріалі казок Братів Грімм) (2010)
Музичук М. - Способи вираження мовчання в "міфічній" прозі Г.Е. Носсака (2010)
Павленко Н. - Аспекты языковой картины мира в лингвокультурологии (2010)
Петрінська Т. - Вербалізація концепту political globalization в англомовному публіцистичному дискурсі (2010)
Ревчук Т. - Реалізація семантичного змісту концепту вірність у лексичних одиницях сучасної англійської мови (2010)
Романюха М. - Особливості вербалізації концепту economy метафоричною моделлю economy is war в сучасному англомовному медіадискурсі (2010)
Русановська Т. - Внутрішня форма слова у сленгових вторинних номінаціях (на матеріалі сленгових соматизмів української та німецької мов) (2010)
Саленкова Т. - Концепт прогрес у сучасному мас-медійному дискурсі української мови (2010)
Сборик С. - Деталізація концептуалізації як складник когнітивного стилю М.Дребл (2010)
Слюніна О. - Образ землі в індивідуальній поетичній картині світу Павла Мовчана: лінгвокогнітивний вимір (2010)
Тектен Т. - Турецкое лингвистическое общество и влияние турецкого лингвистического общества на турецкий язык (2010)
Токарев К. - Проблема вивчення втраченої внутрішньої форми слова у зіставному мовознавстві (2010)
Харитонов В. - Концептуальна структура англійських загадок (2010)
Хохель Д. - Деякі особливості функціонування концепту магія (на матеріалі романів Дж.Ролінг) (2010)
Чикибаев А. - Типы прецедентных феноменов и их организация в когнитивном пространстве студентов Украины (2010)
Шікіда І. - Стереотипи "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій пресі (функціональний аспект) (2010)
Шкварчук С. - Ептоніми Й.В. Ґете в німецькій фразеологічній картині світу: лексикографічний аспект (2010)
Brock С. - The english language: formation, flexibility and fantasy (2010)
Максімов С. - Англійська як "міжнародна допоміжна мова" епохи глобалізації на європейському просторі (2010)
Hvozdyak О. - Code-switching, sprachmischung bei den deutschen von transkarpatien (ukraine) (2010)
Анафієва Е. - Проблеми двомовності і багатомовності в умовах нової мовної ситуації (2010)
Вaкуленко М. - Сучасні аспекти застосування української латиниці (2010)
Хоменко Т. - Реформування орфографії німецької мови (2010)
Боговик О. - Предикати знання на позначення володіння відомостями та інформацією в англійській, українській та російській мовах (2010)
Велика А. - Білінгвізм та диглосія як соціолінгвістичні явища (2010)
Кузько П. - До питання про варіант та варіативність як ідіоетнічного феномену на прикладі сучасної німецької мови (2010)
Амеліна С. - Розвиток культури професійного спілкування у фаховій підготовці вчителя іноземних мов (2010)
Brunner R.J. - Was heisst und zu welchem ende lernt man latein? zur aktualität einer grossen europäischen tradition (2010)
Гришкова Р. - Соціальні та культурологічні бар’єри на шляху формування іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей (2010)
Закирова Г. - Методические аспекты профессиональной подготовки специалистов–международников в условиях межкультурной коммуникации (2010)
Антонюк Г. - Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (2010)
Білоус О. - Сучасні світові проблеми набору у вищі навчальні заклади (вивчення досвіду монтклерського державного університету, Нью-Джерсі, США), Гаркуша Л. (2010)
Васильєва Е. - Зміст професійної мовної компетенції магістрів з міжнародних відносин (2010)
Вишневська Н. - Удосконалення професійних умінь і навичок учителя іноземних мов у процесі самоосвіти в системі післядипломної освіти (2010)
Віталіш Л. - Berufsnamen in deutschen sprichwörtern (zur didaktisierung im unterricht) (2010)
Гінка Б. - Новий навчальний посібник з лексикології німецької мови (2010)
Гончарова О. - Інноваційна діяльність майбутнього вчителя іноземної мови: стан, проблеми, перспективи (2010)
Дем'яненко о. - Формування кроскультурної компетенції в процесі підготовки майбутнього викладача іноземної мови (2010)
Каніболоцька О. - Методичні засади використання мовного портфеля у процесі навчання іноземної мови студентів-філологів (2010)
Кіщенко Ю. - Головні особливості синхронного перекладу (2010)
Корнева З. - Методика погружения и обучение через содержание как компоненты эксперенциального обучения (2010)
Ляшук А. - The fundamentals of confident public speaking presentaion (2010)
Москалець О. - Навчання майбутніх учителів англомовного практичного письма (2010)
Нікітіна Н. - Синергетичні засади як методологічна парадигма фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов (2010)
Petrashchuk N. - Kompetenzbereich "schreiben" im germanistikstudium (2010)
Ріжняк О. - Реалізація інтегративного підходу до вивчення латинської мови в умовах кредитно-модульної системи (2010)
Серняк О. - Організаційне забезпечення колективних форм роботи на занятті з іноземної мови (2010)
Todorova N. - Task-based teacher training: a case-study (2010)
Трофименко А. - Теоретичні аспекти формування навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов (2010)
Труханова Т. - Особливості організації контролю у навчанні англійської мови у школі (2010)
Черньонков Я. - Індивідуальний підхід до підготовки вчителя іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах (теоретичний аспект) (2010)
Шандрук С. - Особливості комунікативного методу у навчанні іншомовної граматики (2010)
Абабілова Н. - Підготовка конкурентноздатних перекладачів як педагогічна проблема (2010)
Beitz А. - Zum training der gesprochenen fremdsprache – möglichkeiten des sprachtrainings in der fremdsprache (2010)
Божко Н. - Підготовка майбутніх вчителів до роботи з розвитку розумової діяльності учнів на уроках іноземної мови (2010)
Воронкова Н. - Можливості застосування різних видів інтерпретації художнього тексту при навчанні іноземній мові (2010)
Грицик Н. - Компоненти культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2010)
Губа С. - Роль навчального тексту у формуванні культурної самоідентифікації прививченні іноземної мови (2010)
Дейкун П. - Підготовка вчителя іноземної мови до роботи над числівниками у технічних вузах (2010)
Діордіященко О. - Формування професійної компетентності вчителя іноземних мов на сучасному етапі (2010)
Іванців О. - Translation teaching and the pedagogical gap (2010)
Kaisheva G. - Theoretical reflections on the problem of the exercises for teaching senior students of the translators' departments different types of written translation, Konovalova E. (2010)
Кукса Б. - Актуальність проблеми взаємоповязаного навчання монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови (2010)
Литвиненко С. - Психологічні основи усного діалогічного спілкування (2010)
Мінчак І. - Функції іншомовних художніх творів у полікультурному вихованні майбутніх учителів іноземної мови (2010)
Москаленко Л. - Аналіз деяких особливостей інтерактивного навчання англомовного спілкування студентів медичних спеціальностей (2010)
Ніколаєнко О. - Становлення особистості майбутніх педагогів у сучасних соціокультурних умовах, Ушата Т. (2010)
Олексієнко Л. - The important methods of teaching the english grammar in ukrainian higher educational establishments (2010)
Пушинська А. - Забезпечення іншомовного діалогічного спілкування в умовах колективно-учбової діяльності (2010)
Савенко Т. - Типологія вправ для формування нормативності мовлення (2010)
Старченко М. - Деякі особливості застосування інноваційної методики ситуативного викладання іноземної мови case study у немовному медичному внз (2010)
Сторчова Т. - Інтегративний потенціал курсу "латинська мова" у професійній та науково-предметній підготовці студентів-германістів (2010)
Шиба А. - Особливості формування комунікативної компетенції студентів-перекладачів (2010)
Вінничук Д. Т. - Микола Васильович Штомпель – видатний селекціонер і генетик, учений в галузі вівчарства, Гончаренко І. В. (2016)
Вдовенко Н. М. - Глобальні тенденції формування біологічних активів у вівчарстві (2016)
Грищенко Н. П. - Розвиток галузі козівництва України в умовах євроінтеграції, Марченко І. О. (2016)
Ібатуллін І. І. - Стан та шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України, Пабат В. О., Туринський В. М. (2016)
Ponomarenko N. P. - Current situation in the field of production of poultry products in Ukraine, Melnyk V. V., Bazyvolyak S. M. (2016)
Агій В. М. - Комплексна кормова добавка в раціонах вівцематок як фактор оптимізації метаболічних процесів та їх відтворення, Гончаренко І. В., Гуленко М. П. (2016)
Ібатуллін І. І. - Ефективність вирощування перепелів за регулювання норм кальцієвого і фосфорного живлення, Отченашко В. В. (2016)
Кайсын Л. Г. - Влияние использования иммуномодулирующего препарата на продуктивность и показатели крови молодняка свиней, Вранчан В. Г., Гросу Н. В. (2016)
Линник В. С. - Влияние ароматизатора карамель–ваниль на микроструктуру внутренних органов свиней при выращивании на мясо, Зубкова Ю. С., Лихтер Н. И. (2016)
Оріщук О. С. - Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на вітамінний та ліпідний склад яєць курей-несучок, Цап С. В., Рубан Н. О. (2016)
Богданова Н. В. - Оцінка вмісту поту і відношення піт : жир у вовні ярок асканійської тонкорунної породи овець за рангами селекційної диференціації (2016)
Бойко О. В. - Спермопродуктивність і фізіологічні та морфологічні параметри сперми голштинських бугаїв, Коропець Л. А. (2016)
Гавриш О. М. - Відтворювальна здатність американської норки в умовах центрального регіону України (2016)
Глушак І. І. - Оцінка жвавості і лінійного росту жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2016)
Гончар О. Ф. - Вплив конституції на продуктивні якості кролематок (2016)
Жарук П. Г. - М’ясна продуктивність молодняку овець цигайської породи та помісей з асканійськими кросбредами, Заруба К. В. (2016)
Корх І. В. - Морфологічний склад, біохімічні показники та стан природної резистентності крові баранчиків різних генотипів, Бойко Н. В. (2016)
Маценко М. І. - Лінійний ріст помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку (2016)
Микитюк В. В. - Генетико-селекційні параметри інтродукції овець з урахуванням взаємодії "генотип – середовище" (2016)
Мороз В. А. - Классификация мериносов по кожным складкам, Туринский В. М. (2016)
Нежлукченко Н. В. - Оцінка загальної та специфічної адаптаційної здатності овець різного походження (2016)
Нежлукченко Т. І. - Основні напрямки підвищення ефективності галузі вівчарства (2016)
Осадчий С. А. - Генеалогія коней чистокровної верхової породи – переможців традиційних призів (2016)
Папакіна Н. С. - Залежність фізіологічних та гістологічних показників шкіри овець від лінійної належності, Архангельська М. В. (2016)
Пилипчук О. С. - Біохімічні показники крові свиноматок за використання метаболічного препарату нейротропної дії, Шеремета В. І. (2016)
Піщан І. С. - Екстер’єрно-конституційні особливості швіцьких корів різного екологічного походження (2016)
Подоба Б. Є. - Генетичні фактори формування адаптації у великої рогатої худоби, Бірюкова О. Д. (2016)
Помітун І. А. - Продуктивність овець різних генотипів у зв’язку з типом їх народження та періодом ембріонального інеонатального розвитку, Паньків Л. П., Безвесільна А. В., Помітун Л. І. (2016)
Похил В. І. - Біологічні особливості та адаптаційна здатність овець породи олібс, Похил О. М. (2016)
Себа М. В. - Біохімічні показники крові корів при застосуванні препарату "КВАТРОНАН SE" та карбоксилатів харчових кислот, Шеремета В. І., Хоменко М. О. (2016)
Стапай П. В. - Біохімічні показники молока вівцематок української гірськокарпатської породи і породи прекос, Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Параняк Н. М. (2016)
Тимофійшин І. І. - Настриги та фізико-механічні властивості вовни помісних ярок північнокавказької м'ясо-вовнової породи овець, Димчук А. В. (2016)
Угнівенко А. М. - Морфологічний склад півтуш бугайців української м'ясної породи за анатомічними її частинами (2016)
Антонюк Т. А. - Сезонні зміни санітарних та якісних показників товарного молока, Перепльотова Є. О. (2016)
Вечеря Ю. О. - Морфологічні та інкубаційні якості яєць м’ясного кросу курей (2016)
Гейсун А. А. - Дослідження росту та розвитку вермикультури за впливу гуміліду, Степченко Л. М. (2016)
Гончарик О. А. - Морфологічні якості яєць за подовження термінів використання курей батьківського стада (2016)
Засуха Ю. В. - Санітарно-гігієнічні детермінанти відтворних властивостей свиноматок та резистентності поросят, Повозніков М. Г., Грищенко С. М., Повод М. Г., Ткачук О. Д. (2016)
Носевич Д. К. - Поведінка корів на доїльному майданчику (2016)
Сахацький М. І. - Товарна цінність лапок залежно від технології вирощування на м'ясо курчат спеціалізованих кросів, Абдуллаєва Е. С. (2016)
Угнівенко А. М. - Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від віку перед забоєм, Kрук О. П. (2016)
Угнівенко А. М. - Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від приростів живої маси, Крук О. П. (2016)
Яковчук В. С. - Порівняльна оцінка інтенсивної відгодівлі та нагулу молодняку овець асканійської тонкорунної породи (2016)
Вихідні дані (2016)
Маланчук О. - Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану, Черниш Н. Й., Сусак В. І. (2016)
Балакірєва О. М. - Динаміка поширення куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед молоді, яка навчається, Бондар Т. В., Павлова Д. М. (2016)
Рущенко І. П. - Моніторинг адиктивної поведінки харківської молоді: концептуалізація даних емпіричних спостережень, Сердюк О. О. (2016)
Тітар І. О. - Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених осіб і умови зняття статусу переселенця (2016)
Артьомова Т. І. - Інверсійний характер суспільних ринкових трансформацій (2016)
Вербова О. С. - Іван Левинський – фундатор інноваційного підприємництва в Галичині (2016)
Прокопа І. В. - Забезпечення доступу членів особистих селянських господарств до соціального страхування: організаційно-економічний аспект (2016)
Балакірєва О. М. - Оцінка соціально-політичної ситуації наприкінці 2016 року, Дмитрук Д. А. (2016)
Согорін А. А. - Реклама як засіб патріотичного виховання (за результатами масового та експертного опитувань) (2016)
Вітаємо ювіляра. Ювілей видатного вченого (до 70-річчя Володимира Ілліча Паніотто) (2016)
Черниш Н. Й. - 10-й ювілейний Львівський соціологічний форум (2016)
Сокурянська Л. Г. - 20-а Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання" (2016)
Локтєва І. І. - Нотатки Х міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної: "Український соціум: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо?" (2016)
Нагорняк К. М. - Створення опитувальників для крос-культурних досліджень (семінар від SERISS) (2016)
Домаранська А. О. - Якість даних в кількісних дослідженнях (2016)
13th Conference of European sociological association "(Un)making Europe: capitalism, solidarities, subjectivities" (call for participation) (2016)
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми (запрошення до участі) (2016)
Автори (2016)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2016 рік (2016)
Гайдуцький П. І. - Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання (Доповідь на Вченій раді Інституту економіки та прогнозування НАН України, 1 жовтня 2015 р., представленої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки) (2015)
Панасюк Б. Я. - Глобальні зміни клімату та економіка (2015)
Дієсперов В. С. - Оцінка ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств району (2015)
Білецький Є. М. - Про екологічний та фітосанітарний стан агроценозів в Україні, Малюкіна Д. І. (2015)
Кропивко М. М. - Розвиток кормовиробництва в господарствах населення (2015)
Власюк Т. О. - Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції (2015)
Волошин Ю. М. - Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК (2015)
Царук Н. Г. - Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва (2015)
Заяць В. М. - Підприємницька модель сільського розвитку (2015)
Рудик В. К. - Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи (2015)
Павлик В. П. - Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Talavyria M. P. - Improvement of the bioeconomy development analysis instruments: European Union Projects and Germany experience, Lymar V. V., Baidala V. V. (2015)
Kovach V. I. - Carpathian Euroregion as an example of Euroregional cross-boundary cooperation (2015)
Шпикуляк О. Г. - Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки, Пехов В. А. (2015)
Котляров И. Д. - Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства (2015)
Андрійчук В. Г. - Квазіхолдинги: створення і правомірність існування (2015)
Федорова А. С. - Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства (2015)
Кропивко М. Ф. - Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Іжевський В. В. - Проблеми розвитку державного регулювання кредитної кооперації України (2016)
Петрова І. Л. - Взаємозвʼязок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України (2016)
Гавкалова Н. Л. - Застосування проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем публічного управління з використанням принципів E-Government 2.0, Приймак І. В. (2016)
Лопушняк Г. С. - Теоретичні аспекти державного регулювання охорони здоровʼя в Україні, Іваненко Є. О. (2016)
Trofimov V. - Some intitutional aspects of the post-socialist transition: from the command economy to market economy, Frasila P. (2016)
Мохаммад Кхир Фалах Щ Алькайдех - Основные задачи нормирования и стандартизации в строительстве (2016)
Го Цзяфу - Адаптивное управление государственными корпоративными правами (2016)
Гросул В. А. - Соціальні функції підприємств та організацій споживчної кооперації, Шимановська-Діанич Л. М. (2016)
Дружиніна В. В. - Розвиток дефініції фінансового контролінгу в теорії сучасного менеджменту організацій (2016)
Ільїн В. Ю. - Реалізація стратегії розвитку аграрних підприємств (2016)
Залознова Ю. С. - Система управління збутовою діяльністю вуглевидобувних підприємств: уточнення термінології, Трушкіна Н. В. (2016)
Білик Т. О. - Еволюція трактування економічної сутності капіталу підприєства з розвитком інституціональних засад, Білик О. А. (2016)
Иванов Ю. В. - Особенности реинжиниринга бизнес-процессов торгових предприятий Украины, Вечирко О. Н. (2016)
Абазіна О. А. - Методичний підхід щодо оцінки складових забезпечення енергоефективності на промислових авіаційних підприємствах (2016)
Труніна І. М. - Напрями вдосконалення обліку нематеріальних активів підприємства (2016)
Єгоричева С. Б. - Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу (2016)
Почтовюк А. Б. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних Умовах (2016)
Мельник І. М. - Фінансова підсистема підприємств та організацій споживчої кооперації: сутність, місце та значення в управлінні їх ефективністю, Титаренко І. В. (2016)
Білозубенко В. С. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці знань, Поляков М. В. (2016)
Злотникова Л. М. - Труд в контексте реформирования общественных отношений (2016)
Барна М. Ю. - Функціонально-цільовий підхід до формування організаційно-економічного механізму управління підприємством готельного господарства як складового елементу туристичної галузі, Кісіль О. М. (2016)
Гармідер Л. Д. - Підходи щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг (2016)
Михайлова Н. В. - Класифікація ризиків туристичного підприємства, Карцева В. В. (2016)
Іванова О. М. - Суть та змістовність інформаційних потоків туристичних підприємств (2016)
Заїка Ю. А. - Регулювання ринку освітніх послуг як необхідна умова розвитку сфери вищої освіти в Україні (2016)
Пєнцова Н. В. - Перспективні напрями інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2016)
Богданова Л. - Амбівалентність перцепції материнства у творах Володимира Винниченка (2010)
Бронза С. - Брати Тобілевичі та п’єса Володимира Винниченка "Ріжними шляхами" (дещо з творчої історії драми) (2010)
Варданян М. - Психоаналітичний дискурс у романах В. Винниченка 1930–40-х рр. (2010)
Віннікова Н. - Пародійна стихія п’єси Володимира Винниченка "Молода кров" (2010)
Вірченко Т. - Родинно-інтимний конфлікт у п’єсах В. Винниченка "Над" та І. Коваль "Поганські святі" (2010)
Гольник О. - Краєзнавчий аспект оповідань В. Винниченка про дітей (художній образ єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ століття) (2010)
Горболіс Л. - Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка (2010)
Гречаник І. - Рецептивні компетенції фантастичного в романі В. Винниченка "Сонячна машина" (2010)
Жукова О. - Значеннєві домінанти кольору в повісті В. Винниченка "Краса і сила" (2010)
Золотюк Л. - Зброя, гроші, скарб у дитячій прозі Володимира Винниченка (2010)
Зубак Л. - Володимир Винниченко у критичному дискурсі Івана Франка (2010)
Ковалик М. - Поетикальні витоки драми В. Винниченка "Брехня" (2010)
Козій О. - "Я" VS "Воно": Володимир Винниченко VS Роберт-Льюіс Стівенсон (2010)
Колкутіна В. - Рецепція філософії Ніцше: творча практика Володимира Винниченка та Дмитра Донцова (до постановки проблеми) (2010)
Костецька Л. - Художня обсервація принципів конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій" як мистецька стратегія, Чернявська Л. (2010)
Котик Т. - Гомодієгетичний наратив у малій прозі Володимира Винниченка та романа Іваничука: типологічна характеристика оповідань "Кузь та грицунь", "Не убайте ясенів" (2010)
Крикун Л. - Подорож "Природної людини" в пошуках істини щасливого буття (за романом В. Винниченка "Лепрозорій") (2010)
Козинський Л. - Психологічні аспекти характеротворення в оповіданні "Терень" Володимира Винниченка (2010)
Лаврусенко М. - Філософські ідеї Фрідріха Ніцше в оповіданні Володимира Винниченка "Момент" (2010)
Лимаренко А. - Особливості функціонування звукових образів у драмах В. Винниченка "Memento" і "Чорна пантера та білий медвідь" (2010)
Мажара Н. - Специфіка реконструкції постаті Володимира Винниченка на сторінках дилогії Г. Костюка "Зустрічі і прощання": рецепція крізь призму мемуаристики (2010)
Макарова Т. - Модель щасливої родини у драматургії В. Винниченка (2010)
Матвєєва О. - Концепція "всебічного визволення" в "щоденнику" Володимира Винниченка (2010)
Мафтин Н. - Жанрово-стильові особливості експатріантської прози Володимира Винниченка (2010)
Митрофаненко Ю. - Отаманщина як історичне явище: погляд Володимира Винниченка та Симона Петлюри (2010)
Михида С. - Психосоматичні маркери поетики (на матеріалі мегатексту В. Винниченка) (2010)
Михида Л. - Творча та політична діяльність І. Багряного в оцінці В. Винниченка (2010)
Наконечна О. - Погляд В. Леонтовича на принцип "Чесності з собою" В. Винниченка (2010)
Негодяєва С. - Екзистенційні модуси мотиву самотності як утілення авторської "філософії життя" у драмі Володимира Винниченка "Закон" (2010)
Огієнко В. - Володимир Винниченко про російський націоналізм та культурний колоніалізм (початок ХХ ст. – 1921 р.) (2010)
Панченко В. - Винниченків конкордизм (2010)
Присяжнюк С. - Особливості поетики дитячої прози Володимира Винниченка (на матеріалі збірки "Намисто") (2010)
Рева Л. - Кость Копержинський і його рецензія на книгу М. Зерова "від М. Куліша до В. Винниченка" (за архівними джерелами національної бібліотеки україни ім. В.І. Вернадського) (2010)
Рева Л. - Жіночі характери в новелістиці В. Винниченка (2010)
Сабат Г. - "Сонячна машина" Володимира Винниченка: утопія чи антиутопія? (2010)
Сиваченко Г. - Візія Франції в емігрантських творах Володимира Винниченка (2010)
Цепа О. - Симбіоз краси й сили в однойменному творі Володимира Винниченка (2010)
Чернецька В. - Симон Петлюра на сторінках "Щоденника" Володимира Винниченка (2010)
Черниш А. - Володимир Винниченко та Марія Башкирцева: аспекти психоаналітичного розкодування малярської спадщини (2010)
Чумаченко О. - Ознаки художньої наративності в романі Володимира Винниченка "Чесність з собою" (2010)
Білоус В. - Проблема митця та мистецтва у драматургії Володимира Винниченка (2010)
Волчанська Г. - Функції звертання в прозових творах Володимира Винниченка (2010)
Громко Т. - Росіянізми у творчості В. Винниченка, Стецюк Р. (2010)
Гуцул Л. - Функціональне навантаження колористичних ад’єктивів "білий" та "сірий" у прозі В. Винниченка (2010)
Демешко І. - Словотвірні особливості девербативів у прозі Володимира Винниченка (2010)
Задорожна Н. - Лінгвістичні особливості дитячого мовлення в малій прозі Володимира Винниченка (2010)
Кирилюк О. - Лексичні засоби творення комічного в публіцистичних творах Володимира Винниченка (2010)
Ковтюх С. - Специфіка використання словоформ місцевого відмінка в листах В. Винниченка (2010)
Крижанівська О. - Мовний образ україни початку ХХ ст. у творах Володимира Винниченка (2010)
Кричун Л. - Часові дієслівні форми та їхня транспозиція у творах Володимира Винниченка (2010)
Нестеренко Т. - Система засобів вираження волевиявлення у прозі Володимира Винниченка (2010)
Семенюк О. - Відображення комунікативних стратегій та мовно-риторичних прийомів політичного дискурсу в художніх творах Володимира Винниченка (2010)
Тарасенко О. - Стилістична роль оксиморону в мові художнього твору Володимира Винниченка "Раб краси" (2010)
Третяк О. - Вивчення творів збірки В. Винниченка "Намисто" в початковій школі як засіб формування ціннісного ставлення до людини (2010)
Устенко Н. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць дієслівного типу на позначення емоційних станів у мові художніх творів Володимира Винниченка (2010)
Шевцова В. - Бібліоніми мемуарно-публіцистичної праці В. Винниченка "Відродження нації" (2010)
Шульга Д. - Іншомовні слова в листуванні В. Винниченка: функціонально-стилістичний аспект (2010)
Бурлакова І. - Історизм як чинник формування концептосфери малої прози Федора Дудка (на матеріалі творів "Стрибожа внука”, "Над Дніпром” та "Кумедна панночка”) (2010)
Бурко В. - Текстові стратегії постколоніального письма (2010)
Гладир Ю. - Художнє осягнення теми митця й мистецтва у творчості шістдесятників (загальний огляд) (2010)
Захарчук І. - Сучасна українська проза: погляд через призму події. Рецензія на монографію Гребенюк Т. В. "Подія в художній системі сучасної української прози: морфологія, семіотика, рецепція" (2010)
Зеленська В. - Євангельські мотиви у творчості Віктора Петрова-Домонтовича (2010)
Мазурак А. - Література і кіно (з історії взаємовпливів) (2010)
Петричук Н. - Осмислення літератури факту у 20-х роках ХХ століття (лефівська концепція) (2010)
Частакова Н. - Шевченкіана І. Дзюби: концептуальні принципи (2010)
Шандрук С. - Наратор ляльковик – головний персонаж роману У. М. Теккерея "Ярмарок марнославства" (2010)
Ничитайло М. Ю. - Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на ґрунті холедохолітіазу (повідомлення 1), Дзюбановський О. І. (2016)
Милиця М. М. - Профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів при обтураційній непрохідності, Ангеловський І. М., Постоленко М. Д., Солдусова В. В. (2016)
Никишаев В. И. - Алгоритм диагностики и эндоскопического лечения неоплазий толстого кишечника, Лазарчук В. Н. (2016)
Медведєв В. В. - Варіативність кореляції рівня функції та спастичності паретичної кінцівки за різного перебігу відновного процесу на моделі спінальної травми (2016)
Ничитайло М. Ю. - Використання ВЧ-електрозварювання при лапароскопічній холецистектомії з причини гострого холециститу, ускладненого паравезикальним інфільтратом, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Дибенко І. В. (2016)
Шевчук І. М. - Профілактика венозного тромбоемболізму у хворих старшої вікової групи з гострим некротичним панкреатитом, Кузенко Р. Т. (2016)
Саволюк С. І. - Діагностичний алгоритм у хворих із гострим калькульозним холециститом та підозрою на холедохолітіаз, Свиридюк Б. В. (2016)
Байбаков В. М. - Лапароскопічна корекція рецидивних пахвинних гриж у дітей (2016)
Березницький Я. С. - Гострі тромбоемболічні ускладнення у пацієнтів з хірургічною патологією органів черевної порожнини, Верхолаз І. Л., Ярошенко К. О., Малиновський С. Л. (2016)
Бенедикт В. В. - Відкриті і закриті методи декомпресії тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність травного каналу (2016)
Захарко В. П. - Ефективність лапароскопічного та традиційного методів хірургічної корекції пахвинних гриж у хлопчиків за даними транскутанної оксиметрії (2016)
Кошак Ю. Ф. - Сучасна діагностика в хірургічному лікуванні легеневого туберкульозу, асоційованого з формою недрібноклітинного раку легень (2016)
Олійник А. П. - Прогностичні ознаки виникнення післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у дітей з невідкладною абдомінальною патологією (2016)
Ненашко І. А. - Інтраопераційний гіперкоа­гулятивний синдром як фактор післяопераційного тромбозу у венозній системі (2016)
Леонов В. В. - Оцінка якості життя у пацієнтів із гострим панкреатитом після операційного лікування, Чумаков В. М., Маюра Н. А., Перерва О. О. (2016)
Беденюк А. Д. - Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби, Твердохліб В. В., Мисак А. І., Нестерук С. О. (2016)
Міщук В. В. - Ефективність мікрогранулярної форми 5-аміносаліцило­вої кислоти в післяопераційному періоді ускладненої хвороби Крона (2016)
Герасимюк М. І. - Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за клінічними показниками залежно від характеру динаміки імунологічних показників (2016)
Шамсиев А. М. - Выбор методов хирургического лечения эхинококкоза печени, Юсупов Ш. А., Шамсиев Ж. А., Курбаниязов З. Б., Рахманов К. Э. (2016)
Дронов А. И. - Влияние интратуморальной экспрессии тими­дилатсинтазы на выживаемость больных раком поджелудочной железы, получавших гемцитабин и тегафур в адъювантном лечении, Земсков С. В., Мельник Н. Н. (2016)
Шульгай А. Г. - Реваскуляризація міокарда – провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, Теренда Н. О. (2016)
Франчук В. В. - Експертно-правові особливості несприятливого лікарювання в хірургії (2016)
Машуков А. А. - Анализ выживаемости больных после радикальных операций при раке желудка, Лукъянчук О. В., Дубинина В. Г., Биленко А. А., Лурин А. Г., Згуба А. Н., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Осадчий Д. Н., Мерлич С. В., Шилин И. В., Ли С. Н. (2016)
Саволюк С. І. - Застосування біогерметика "Сульфакрилат" при виконанні лапароскопічних операцій з приводу перфорації виразки дванадцятипалої кишки, Шепетько-Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2016)
Вінок спогадів про Хірурга та Вчителя (2016)
Світлій пам’яті Аркадія Івановича Годлевського (2016)
Музиченко А. Г. - Сучасний стан міжнародного туризму в умовах глобалізації (2015)
Веклич В. О. - Економічні особливості державної правової політики (2015)
Григорців М. В. - Система НАССР: принципи та переваги впровадження (2015)
Котков С. В. - Стохастичний факторний аналіз системи показників ефективності діяльності підприємств цукрової галузі (2015)
Тур О. В. - Формування поняття стратегія розвитку підприємства (2015)
Антохов А. А. - Можливості інноваційного саморозвитку Карпатського регіону в експертних оцінках (2015)
Ковальова М. Л. - Інвестиції як необхідна умова розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів (2015)
Боковець В. В. - Корпоративні конфлікти при перерозподілі власності (2015)
Бурлуцька С. В. - Ентропійні характеристики механізмів пружної реакції соціально-економічної системи (2015)
Волошенко А. В. - Корупція: причини, наслідки та проблеми ефективної протидії (2015)
Ємцев В. І. - Ключові суперечності при впровадженні концепції соціальної відповідальності бізнес-структур в Україні (2015)
Корінько М. Д. - Аудиторський контроль праці (2015)
Тарасенко І. О. - Методологічні аспекти екологічного менеджменту підприємств (2015)
Інформація (2015)
Титул, зміст (2017)
Паляничко Н. І. - Інституціональні основи досягнення збалансованого рівня землекористування (2017)
Михайлов М. Г. - Методичні підходи до формування оцінки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Карасьова Н. А. - Експортна перспектива нішевої продукції для малих та середніх підприємств аграрного сектора (2017)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства, Бикова М. М. (2017)
Комарніцька О. М. - Зародження, еволюція розвитку та економічна значимість категорії "трудовий потенціал" (2017)
Кривоберець М. М. - Стандарти ISO серії 9000: зовнішні переваги, ступінь довіри, відповідність міжнародним вимогам (2017)
Невінська Г. Б. - Проблемні аспекти інноваційного розвитку аграрного виробництва (2017)
Галицький О. М. - Теоретико-методичні аспекти адаптивних моделей управління (2017)
Погорєлова Т. П. - Бухгалтерський баланс: його сутність, історія виникнення та технологія складання, Сьоміна О. Р. (2017)
Чепець О. Г. - Необхідність впровадження управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах, Чічкань В. Г. (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Volkohon V. V. - Phosphate Nutrition and Yield of Winter Wheat Under the Influence of Fertilizers and Polimiksobakteryn, Tokmakova L. M., Kovpak P. V., Trepach A. O., Lepeha O. P. (2015)
Bulgakov V. M. - Theoretical Research of the Impact of the Digging-Out Working Tool on the Beetroot During the Vibrational Digging up from the Soil, Golovach I. V., Adamchuk V. V. (2015)
Shevchenko Ye. A. - Genotyping of New Zealand White Rabbits by PCR-RFLP Markers, Kopylov K. V. (2015)
Paliy A. P. - A Study of the Efficiency of. Modern Domestic Disinfectants in the System of TB Control Activities, Zavgorodniy A. I., Stegniy B. T., Gerilovych A. P. (2015)
Matvienko N. M. - Results of Surveillance Studies of Infectious Fish Diseases in Freshwater Aquaculture of Ukraine, Vashchenko A. V., Tsiganok I. O., Buchatsky L. P. (2015)
Lopushniak V. І. - Fertilization System as a Factor of Transforming the Humus State of the Soil (2015)
Kravchenko N. O. - Microbial Regulation of the Antagonistic Activity of Lactic Acid Bacteria Strains under the Influence of Transient Bacilli of the Bacillus Genus (2015)
Dolaychuk O. P. - Physiological Reactivity and Antioxidant Defense System of the Animal Organism Induced by Germanium, Chromium, and Selenium "Nanoaquacitrates" Soil-Remediating Activity of Agroecosystems and Chernozem Fertility Restoration Using Low-Carbon Technologies, Fedoruk R. S., Kropyvka S. J. (2015)
Demidenko O. V. - Soil-Remediating Activity of Agroecosystems and Chernozem Fertility Restoration Using Low-Carbon Technologies, Velichko V. A. (2015)
Baliuk S. A. - Analysis of Information Support for the Condition of Soil Resources in Ukraine, Solovey V. B., Zakharova M. A., Kucher A. V., Truskavetskyi S. R. (2015)
Кедун І. С. - Післямонгольський Новгород-Сіверський за матеріалами археологічних досліджень (2015)
Андрєєва С. С. - Кримське ханство як складова "східного питання" в системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи в середині XVIII століття (2015)
Цирекидзе М. - "Записка-проект о лучшем устройстве Грузии" Давида Багратиони (2015)
Ковальова Н. А. - Передумови і наслідки "селянської революції" 1905–1907 рр. (2015)
Коник О. О. - Умський процес і Україна в контексті радянської історіографії революції 1905–1907 рр. (2015)
Капарулін Ю. В. - Події російських революцій 1905–1907 та 1917 рр. у науковій спадщині О. Рябініна-Скляревського (2015)
Самойленко О. Г. - Цензура як засіб регламентації історичних знань у Російській імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Верховцева І. Г. - Соціальна діяльність установ селянського самоврядування в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бойков О. Ю. - Протестантизм та сектантство у суспільному і духовному житті Південної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Потапенко М. В. - Польські політичні сили Наддніпрянської України у добу Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2015)
Лейберов О. О. - "Ваша влада, ваш оборонець…" – як обирали Конгрес трудового народу Української Народної Республіки (2015)
Куценко Ю. Ю. - Розвиток драгомановознавства в українській історичній науці в період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. (2015)
Черкаська Д. В. - Педагогічна діяльність Л. М. Славіна у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка в 1939–1953 рр. (2015)
Мелещенко Т. В. - Історіографічні дослідження постаті Вацлава Гавела та суспільно-політичного життя Чехословаччини (2015)
Лавріненко Л. І. - Концептуальні засади організації кадрової політики у галузі охорони народного здоров’я на Чернігівщині в 1960–1980-ті рр. (2015)
Mytsyk L. M. - Conceptual Bases of the European Union’s Eastern Partnership policy (2015)
Самойленко Г. В. - Гнізда культури на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Історія розселення слов’ян на землях сучасної Греції (2015)
Овчарук О. В. - Сучасні методологічні засади осмислення культурологічних концепцій (2015)
Папета О. В. - Етнічні мотиви в костюмах Л. Семикіної "Поліська легенда" (спроба теоретико-методологічного аналізу) (2015)
Горбатюк О. - Загальноосвітня школа Києва та Київщини в умовах десталінізації (1953–1959 рр.) (2015)
Кречко Н. М. - Хорова культура України 60–80-х рр. XX ст. Репертуар. Концертна діяльність. Вплив на сучасність (2015)
Наші автори (2015)
Подання (2015)
Пивоваров C. - Дослідження Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. у 2015-2016 рр., Калініченко В., Ільків М. (2016)
Muderevych V. - The formation of the christian pilgrimage tradition in late antiquity (2016)
Яновський Я. - Витоки й причини конфлікту Аттіли з Равенським двором у другій половині 40-х рр. V ст. (І) (2016)
Боднарюк Б. - Джерела з історії християнського чернецтва доби пізньої античності й раннього середньовіччя: типологізація, класифікація та аналіз (2016)
Воротняк І. - Колонізація ісландцями Гренландії та Вінланду в епоху вікінгів: мотиваційний аспект (2016)
Погребенник А. - Роль та значення вчення про "євангельську бідність" Петра Іоанна Оліві у боротьбі бегінських і бегардських общин та францисканських спірітуалів з папством у ХІІІ – першій третині XIV ст. (2016)
Горбач Т. - Участь польського рицарства у райзах німецького ордену на Литву в останній третині ХIV ст. (2016)
Чучко М. - Православні культові споруди Чернівців кінця ХV – початку ХХ ст. (2016)
Кузь А. - Захисне озброєння та спорядження військових підрозділів Генуезької Газарії в XIV-XV ст. (2016)
Прігарін О. - "Благочестя землі Молдавської" у контексті старообрядницьких пошуків XVIII ст. (2016)
Лиман С. - Наукова та суспільно-політична діяльність професора Харківського університету А. С. Вязігіна (1867-1919 рр.): до 150-річчя від дня народження (2016)
Сандуляк І. - Формування та діяльність Чернівецького краєзнавчого музею у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Автори (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Beliak Yu. I. - Classification and methodical features of fitness and wellness facilities (2014)
Borysova Yu. Yu. - Computer technology as a pedagogical innovation in physical education of schoolchildren, Vlasyuk E. A. (2014)
Voropay S. M. - The influence of special acrobatic classes on the expression levels of sustainability of the vestibular analyzer of young 6-8 year-old all-round fighters attending basic training groups, Buryanovatiy O. M. (2014)
Iermakova T. S. - Education of children in Polish family in a context of forming health culture (2014)
Kоrol S. A. - Assessment of physical health and physical fitness of students of technical specialties of I course (2014)
Martyniuk O. V. - Justification for experimental methods for circuit training aerobics classes first mature age women (2014)
Marchenko O. Iu. - Gender aspects of formation of value potential of students’ physical training (2014)
Pichurin V. V. - Psychological and psycho-physical training as a part of physical education of students in higher educational establishments (2014)
Radzievskiy R. M. - Tensodynamometric and spatial-temporal characteristics of defensive moving reaction of a law-enforcement officer in response to an attack of an armed enemy (2014)
Svystun Yu. D. - Physical preparedness and functional status of young players in the competition period, Trach V. M., Chornobaj I. M., Shavel Kh. E. (2014)
Tkachenko S. N. - Health-technology in the classroom with the girls playing football of secondary school age (2014)
Ghazal Mohamadi - Impact of shift in focus of attention on learning table tennis backhand with self-talk in high school females students, Masoome Shojaee, Afkham Daneshfar, Zahra Nili Ahmadabad. (2014)
Lazarieva O. - Physical rehabilitation of low back pain based on a conceptual system approaches, Cieslicka M., Stankiewicz B., Muszkieta R., Prusik K. (2014)
Marya Rehmani Ghobadi - Investigating the effects of physical activity levels, dairy products and calcium intakes on risk factors of osteoporosis prevention in female students of Islamic Azad University of Damavand, Iran, Rastegar Hoseini. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Ананченко К. В. - Вдосконалення психологічної підготовки юних борців вільного стилю, Ручка Є. В. (2016)
Арканія Р. А. - Раціоналізація техніки атакуючих дій в таеквондо з використанням тренажерів (2016)
Афанасьєв С. М. - Вплив цитокінової линки імонурегуляції на структурно-функціональну організацію кісткової тканини хворих з ранніми стадіями остеоартриту кульшового суглоба (2016)
Базильчук О. В. - Про використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2016)
Безкопильний О. О. - Роль компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в основній школі (2016)
Безмылов Н. - Многолетняя подготовка и отбор баскетболистов в Испании (2016)
Безʼязичний Б. І. - Роль ресурсного підходу в організації освітнього процесу, Худякова В. Б., Гіль Ю. Б. (2016)
Бобровник В. І. - Експерементальна перевірка раціонального складу тренувальних засобів кваліфікованих бігунів на середні дистанції, Тихоненко Я. П., Цопа В. Б. (2016)
Бойко И. А. - Проблемы подготовки волонтеров Олимпийских игр и пути их преодоления (2016)
Довгопол Е. П. - Удосконалення системи спортивної підготовки волейболістів у дитячо-юнацьких школах, Абрамов С. А. (2016)
Захарченко М. О. - Проблема гендерного підходу у процесі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл (2016)
Івасик Н. О. - Особливості дозування фізичного навантаження при фізичній реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями, Тиравська О. І. (2016)
Косата І. В. - Особливості формування здорового способу жиитя учнів початкової школи (2016)
Криворучко Н. В. - Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління, Масляк І. П. (2016)
Крилов А. Г. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України, Корюкаєв М. М. (2016)
Лапшина Г. Г - Работоспособность и методы ее оценки, Гриб А. И. (2016)
Мартинов Ю. О. - Використання комплексу силових вправ для покращення фізичного стану студентів з вегето-судинною дистонією, Масалкін А. Г. (2016)
Масалкін М. Г. - Вплив занять пауеліфтингом на жіночий організм, Мартинов Ю. О. (2016)
Матухно О. В. - Формування мотивації до занять фізичною культурою старшокласників засобами оздоровчого фітнесу (2016)
Нечитайло М. В. - Рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дівчат 5-6 років, які займаються фітнесом танцювальної спрямованості (2016)
Остапов А. В. - Теоретичне обгрунтування особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівцівфізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах, Гордієнко О. В., Мусіяченко Є. В. (2016)
Остьянов В. Н. - Структура та зміст підготовки боксерів високої кваліфікації в олімпійському циклі, Павелець О. Я., Майданюк О. В. (2016)
Панкратов Н. С. - Розвиток фізичних якостей спортсменів силових видів спорту та єдиноборств (2016)
Рябченко В. Г. - Вивчення загальних питань теорії та методики учбово-тренувального процесу на прикладі волейболу, Рябченко Р. В. (2016)
Сироватко З. В. - Сучасний стан підготовки волейболістів у навчально-тренувальному процесі ВНЗ України, Єфременко В. М. (2016)
Сиротинська О. К. - Попереднє прогнозування спортивних результатів студентів у пауерліфтингу, Соболенко А. І. (2016)
Соломаха О. Є. - Методи розподілу учнів одного віку і статі на гомогенні групи (2016)
Соломаха О. Є. - Значення гнучкості в підготовці тих, хто займається тхеквондо (2016)
Степанюк С. - З історії діяльності гандбольного клубу ”Дніпрянка", Сінчук А., Сергєєва А. (2016)
Ткаченко П. П. - Методика розвитку силових якостей студентів засобами гирьового спортув процесі фізичного виховання (2016)
Шпичка Т. А. - Анализ восстановительных процессов организма футболистов в мини-футболе после соревновательных нагрузок (2016)
Адаменко О. В. - Проблеми навчання в Україні іноземних громадян як об’єкт педагогічних дисертаційних досліджень 1990-2010 років, Разорьонова М. В. (2011)
Аксенова Г. Н. - Формирование профессиональной компетенции – одна из проблем современной лингводидактики, Кожухова Н. Е. (2011)
Андрюшина Н. П. - Средства обучения РКИ: традиции и новации (2011)
Барыш Т. В. - Теория и практика реализации социокультурного подхода к обучению русскому языку на Украине (2011)
Бачинська Н. Я. - Лінгвістичні основи формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору (2011)
Бицько О. К. - Вивчення поезії Єгуди га-Леві в загальноосвітніх школах України (2011)
Богиня Л. В. - "Глагольная тетрадь" как одно из средств организации самостоятельной работы студентов подготовительного факультета для иностранных граждан при изучении русского языка (2011)
Бондаренко В. В. - Міжкультурний контакт як фактор мотивації під час навчання будь-якій мові як іноземній, Бондаренко Л. М. (2011)
Бондаренко Н. А. - Формирование языкового сознания студента-филолога (из опыта работы в Гос. Гиря имени А. С. Пушкина) (2011)
Борисова В. Є. - Питання навчання іноземців професійної мови (2011)
Бочина Т. Г. - Традиции и новации: из опыта организации учебного процесса стажёров-филологов, Агеева Ю. В. (2011)
Васецька Л. І. - Принципи, етапи та форми організації самостійної роботи іноземних студентів-медиків у кредитно-модульній системі навчання, Гейченко К. І., Сенік Л. М. (2011)
Василенко О. М. - Застосування інтерактивних методів у процесі навчання англійської мови (2011)
Воскобойникова-Виллерваль А. В. - Поддерживаемое компьютером обучение русскому языку для франкоговорящей аудитории, Зернецкая А. А. (2011)
Гейна О. В. - Функционирование терминологической лексики в учебных текстах для экономистов (2011)
Давер М. В. - Актуальные аспекты личностно-ориентированного подхода (2011)
Дем’яненко О. О. - Активізація "читацьких реакцій" учнів у процесі вивчення світової літератури як чинник формування цілісного уявлення про художній твір (2011)
Дроздова С. А. - Виды лексической работы в иностранной аудитории (на материале рассказов А. П. Чехова) (2011)
Дишлева С. М. - Критерії відбору граматичного матеріалу англійської мови для читання літератури зі спеціальності в інститутах мистецтв немовних ВНЗ (2011)
Иноуэ Ю. - Обучение японских студентов русскому стихосложению (2011)
Гарцов А. Д. - Преподавание русского языка в аспекте развития электронного обучения, Калита О. Н., Павлидис Г. С. (2011)
Капустина С. В. - Концепт-анализ как метод компаративных литературоведческих исследований (2011)
Клименко Ж. В. - Изучение жизни и творчества И. В. Гёте в интегрированном курсе литературы (2011)
Климкина О. И. - Лексико-семантическая группа "обмен мнениями" в практике дискуссионного общения (2011)
Ковальчук Г. В. - Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі (2011)
Колесова О. П. - Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей (2011)
Корж Т. Н. - Современные педагогические технологии в иноязычном образовании (2011)
Кошелева Е. Ю. - Из опыта преподавания иностранного языка в Китае, Пак И. Я., Гарсия А. (2011)
Kузнецова Л. И. - К вопросу формирования фреймовой статьи "Красноярск" в учебном словаре (2011)
Кузьмина О. В. - Веб-среда как средство обучения РКИ. На примере э-курса "Русский для студентов строительных специальностей" (2011)
Купрата Н. Я. - Сопоставление некоторых фонетических и лингвистических особенностей русского и арабского языков (2011)
Куринная А. Ф. - Значимость лингвосинергетической деятельности в процессе формирования языковой личности школьника (2011)
Лазарева О. А. - Оптимизация обучения иностранных студентов русской лексике (2011)
Мельникова Л. В. - Компетентностная парадигма образования и коммуникативная ориентированность обучения русскому языку в лингводидактическом наследии И. Ф. Гудзик (2011)
Миронова Т. Ю. - Возможности сослагательности в осуществлении компонентов творческого письма в англоязычном авторском тексте и учет соответствующих грамматических форм при переводе (2011)
Нестеренко О. А. - Інтернет, соціальні мережі і навчання іноземних мов: іспанська після англійської (2011)
Ногай В. П. - Особливості використання інноваційних технологій у викладанні української мови студентам економічних спеціальностей (2011)
Павленко М. И. - К вопросу об опорах для обучения иностранных студентов вероятностному прогнозированию (2011)
Першина Л. В. - Формування комунікативних навичок студентів спеціального факультету під час домашнього читання (2011)
Плотніков Є. О. - Індукція та дедукція як методи формування іншомовної рецептивної граматичної компетенції майбутніх учителів (2011)
Прокопчук М. М. - Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові (2011)
Путий Т. Н. - Опыт создания школьных учебников по русскому языку в лингводидактической практике Л. А. Булаховского (2011)
Раковская Н. М. - Критический текст и его интерпретация в иноязычной аудитории (2011)
Рощупкина О. А. - Актуальність навчання самостійної роботи іноземних студентів (2011)
Самойленко Н. Б. - Самостійна навчально-пошукова діяльність студентів у педагогічних університетах (2011)
Солодовникова Н. В. - Метафора в аспекте преподавания русского языка как иностранного (2011)
Степаненко Л. В. - Теоретичне обґрунтування методики застосування елементів лінгвістичного аналізу на уроках світової літератури у 5-7 класах (2011)
Таймазова Л. Л. - Индивидуальность повествователя в мемуарном произведении (2011)
Тарнопольський О. Б. - Автентичність навчальної діяльності студентів у курсах іноземної мови для професійного спілкування у немовних вишах, Дегтярьова Ю. В. (2011)
Трубіцина О. М. - Навчання іншомовного творчого письма на старших курсах у мовних навчальних закладах, Федічкіна І. П. (2011)
Тютюнник В. Ю. - Актуальність застосування "інтегрованих уроків" на заняттях з іноземної мови (2011)
Тяллева И. А. - Формирование акмеологической позиции студента-филолога будущего учителя иностранного языка (2011)
Ушакова Н. И. - Учебник по русскому языку для иностранных студентов: когнитивный и межкультурный аспекты (2011)
Халимон І. Й. - Структура і зміст навчального посібника з англійської мови як другої спеціальності (2011)
Харитонова О. В. - Лингводидактический дискурс преподавателя неродного языка в традиционных и альтернативных методах обучения (2011)
Чернобильская Э. Г. - Сетевое общение и Web 2.0: практические подходы к обучению "поколения цифрового века" иностранным языкам (на примере русского языка) (2011)
Шавлак Л. В. - Некоторые аспекты обучения профессиональной диалогической речи иностранных студентов на начальном этапе обучения, Буяновская Н. И. (2011)
Эгути М. - Актуальные проблемы и задачи обучения японцев русскому языку с учетом японской лингвокультурологической специфики (2011)
Яблонская Ю. Ю. - Развивающий потенциал проблемных заданий по русскому языку, построенных на материале рок-поэзии (2011)
Ярмолович О. І. - Саморозвиток і професіоналізм в формуванні викладачів іноземної мови (2011)
Амоша О. І. - Розвиток трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності: концептуальне та науково-методичне забезпечення, Шамілева Л. Л. (2016)
Антонюк В. П. - Вплив внутрішньо переміщених осіб на розвиток територіальних громад: проблеми та перспективи (2016)
Белопольский Н. Г. - Разумному развитию человечества альтернативы нет, Волошин В. С., Кленин О. В. (2016)
Банніков П. О. - Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства (2016)
Бойченко М. В. - Промислова безпека на гірничодобувних підприємствах (2016)
Болотіна Є. В. - Публічне адміністрування і менталітет українців, Радковська Г. І. (2016)
Борейко В. І. - Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні (2016)
Венжега Р. В. - Концептуальні підходи до визначення економічних моделей розвитку промисловості (2016)
Вишневский А. С. - Влияние рисков делегитимации территории на процессы модернизации и кооперации: возможности управления (2016)
Гітіс Т. П. - Визначення та дослідження обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2016)
Грибкова С. М. - Аналіз стану основних засобів промислових підприємств України, Цинько І. О. (2016)
Грішнова О. А. - Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики, Заїчко О. С. (2016)
Дасив А. Ф. - Анализ функционирования промышленности Украины с позиции неоиндустриализации, Руссиян Е. А. (2016)
Добыкина Е. К. - Совершенствование мотивационного механизма трудового потенциала (2016)
Жихаревич В. В. - Клітинно-автоматний підхід до розв’язання задачі маршрутизації оптових торговельних підприємств із урахуванням транспортної інфраструктури регіону, Мацюк Н. О. (2016)
Заруцька О. П. - Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу (2016)
Іванов С. В. - Високотехнологічні послуги: світові тенденції та стан у промислових регіонах України, Солдак М. О. (2016)
Івченкова О. Ю. - Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів, Лях А. О. (2016)
Каменська О. О. - Концептуальні основи формування людського капіталу в збалансованій системі показників, Весела Н. О. (2016)
Коваленко О. О. - Динамічна система індивідуальних показників преміювання як сучасний інструмент мотивації ефективної праці спеціалістів, Коваленко С. В. (2016)
Коритько Т. Ю. - Структура та підходи до оцінки валової доданої вартості підприємства (2016)
Кучер Л. Ю. - Концептуальний підхід до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств (2016)
Латишева О. В. - Сутність сталого розвитку та сучасні екологічні напрями його забезпечення в Україні (2016)
Лепа Р. Н. - Стадное поведение как следствие проявления иррациональности потребителей на рынках сбыта продукции, Шумило Я. Н. (2016)
Ляшенко В. І. - Стратегічні сценарії структурного розвитку промислових регіонів України, Харазішвілі Ю. М. (2016)
Мальчик М. В. - Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку ринку сільськогосподарської техніки України, Попко О. В. (2016)
Мельников А. Ю. - Разработка системы поддержки принятия решений на основе метода нечетких деревьев для выбора претендента на вакантную должность в отделе промышленного предприятия, Светличная М. В. (2016)
Осадча Н. В. - Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України, Петрова Г. Є. (2016)
Островецький В. І. - Податкова політика України в умовах децентралізації (2016)
Палига Є. М. - Реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі як основа стратегії конкурентоспроможності і розвитку корпоративного управління (2016)
Петренко Ю. О. - Вплив фіскальної децентралізації на економічне зростання та надання суспільних послуг: огляд (2016)
Пілецька С. Т. - Формування системи бюджетування на авіаційних підприємствах, Процюк Д. В. (2016)
Попова Г. Ю. - Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми (2016)
Рядно О. А. - Антиінфляційна політика фінансової безпеки держави, Рибальченко Л. В. (2016)
Ситник Л. С. - Антикризова стратегія аграрної сфери в Україні в умовах євроатлантичної інтеграції (2016)
Снігова О. Ю. - Ризики та можливості розвитку вугільної промисловості Донецької та Луганської областей у відбудові економіки сходу України (2016)
Турлакова С. С. - Применение рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях (2016)
Шабалина Л. В. - Повышения эффективности стратегии импортозамещения Российской Федерации на основе научно-технического развития, Караман Е. Г. (2016)
Шелеметьєва Т. В. - Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України (2016)
Ящишина Ю. М. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом, Шашко В. О. (2016)
Коміренко В. І. - Програма розвитку ВП НУБІП Агрономічна дослідна станція на 2016-2020 рр.(проект) (2016)
Віце-президенту Академії економічних наук України, керівнику Відділення проблем макроекономіки та модернізації Інституту економіки промисловості НАН України, доктору економічних наук, професору Ляшенку Вячеславу Івановичу 60 років (2016)
З нагоди 70-річчя з дня народження доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, академіка АЕН України Харазішвілі Юрія Михайловича (2016)
Аннотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
Козюк В. - Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси (2014)
Кириленко О. - Пріоритетні напрямки вдосконалення фінансування дошкільної освіти в Україні, Бучковська Я. (2014)
Кнейслер О. - Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ, Спасів Н. (2014)
Федорович І. - Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення (2014)
Слободяник Ю. - Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів (2014)
Дзюблюк О. - Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку, Прийдун Л. (2014)
Алексеєнко Л. - Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій, Соколовський Є. (2014)
Свірський В. - Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки (2014)
Коваль С. - Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Сліпко К. - Проблеми та перспективи діяльності українських професійних перестраховиків (2014)
Десятнюк О. - Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності, Канюк В. (2014)
Желюк Т. - Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур (2014)
Бречко О. - Сучасні технології податкового сервісу (2014)
Дєдушева М. - Застосування модифікованого методу Холта-Уінтера для прогнозування податкових надходжень в Україні (2014)
Квасовський О. - Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів, Карапетян Е. (2014)
Вавричук О. - Реалізація проектів державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві в умовах реформування місцевого самоврядування (2014)
Ткачик Ф. - Організаційно-правове забезпечення податкового консультування в Україні, Польщі та Чехії (2014)
Серватинська І. - Моделі соціальної політики та соціального страхування: світовий і вітчизняний досвід (2014)
Івасечко У. - Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Гадзало Я. М. - Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки, Лузан Ю. Я. (2017)
Скрипник А. В. - Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA), Жемойда О. В., Букін Е. К. (2017)
Ходаківська О. В. - Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві, Корчинська С. Г., Челомбітко А. Ф., Чекан К. В. (2017)
Діденко Н. І. - Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні (2017)
Hranovska V. H. - Geomarketing in the system of managing selling activities of agrarian enterprises (2017)
Kovalchuk T. M. - The strategic analysis of financial potential of the flour-and-cereals industry’s enterprises, Khudyk O. B. (2017)
Кошкалда І. В. - Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств, Костанецька Т. М. (2017)
Россоха В. В. - Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства, Науменко І. В. (2017)
Губені Ю. Е. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації, Коверко Ю. А. (2017)
Терещенко С. І. - Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці (2017)
Супіханов Б. К. - Теоретичні засади геоекономіки (2017)
Міщенко І. А. - Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки, Чорний Г. М., Фіщук Н. Ю. (2017)
Лупенко Ю. О. - Шлях самовідданого служіння аграрній науці (до 80-річчя від дня народження Миколи Петровича Поліщука), Малік М. Й., Вітвіцький В. В. (2017)
Шпичак О. М. - Світлій пам’яті знаного вченого економіста-аграрника Протасова Володимира Юхимовича (до 90-річчя від дня народження) (2017)
Пам’яті видатного вченого економіста-аграрника Браславця Матвія Овсійовича (до 110-річчя від дня народження) (2017)
Авраменко Ю. О. - Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Лупенко Ю. О. - Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери (2017)
Огійчуку Миколі Феодосійовичу – 80 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Життя присвячене людям. З нагоди 65-річчя доктора медичних наук, професора Шепітько Володимира Івановича (2015)
Боягина О. Д. - Представления о симметрии и асимметрии строения и функции полушарий большого мозга человека согласно данным литературы (2015)
Дев’яткін О. Є. - Фармакокінетика етанолу в світлі інтересів судової медицини (2015)
Кабанова А. А. - Современные представления об этиологии инфекционно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области. Аналитический обзор литературы, Походенько-Чудакова И. О., Плотников Ф. В. (2015)
Кущ О. С. - Аналіз методологічних підходів до вивчення психофізіологічних особливостей особистості у творчій діяльності (2015)
Masoud K. - Applications of saliva in diagnostic of diseases — а comprehensive review, Yanko N., Pankevych A. I. (2015)
Трибрат Т. А. - Метаболічний синдром і тиреоїдна дисфункція, Шуть С. В., Третякова Л. О. (2015)
Курочкін М. Ю. - Оптимізація проведення практичних занять з лікарями-інтернами педіатричних спеціальностей (2015)
Кучеренко В. П. - Обґрунтування гранично допустимих концентрацій простих олігоефірів технічної назви "Лапроли" марок 2102 і 3603-2-12 у воді водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І., Стеценко С. О. (2015)
Бурега І. Ю. - Особливості динаміки показників рівня заліза крові щурів при введенні безбілкового екстракту сироватки крові після стимуляції еритропоезу (2015)
Воробець Д. З. - Оцінка корекцій вад пієлоуретерального сегменту (2015)
Галіяш Н. Б. - Діагностико-прогностичні можливості визначення загальних неспецифічних адаптаційних реакцій для встановлення реактивності організму здорових та хворих на пневмонію дітей (2015)
Глущенко Н. В. - Вплив рівня глікемічного контролю на екскрецію мікроелементів із сечею у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Кошелєва Н. О. (2015)
Григорова Н. В. - Особливості характеру змін вмісту цинку, магнію та міді в крові людей і тварин при цукровому діабеті, Янчій Р. І. (2015)
Делій В. Ю. - Зв’язок між функціональним станом тромбоцитів та результатом гострої кровотечі з виразок гастродуоденальної зони, Сулаєва О. М. (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Оцінка показників субпопуляційного складу лімфоцитів при лактаційних маститах, Лаповець Л. Є., Белявська Б. М., Ізотова Т. В. (2015)
Дзюбенко Н. В. - Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів на тлі оксидативного стресу, Линчак О. В. (2015)
Жуков В. І. - Вплив лапроксиду Л-303 у субтоксичній дозі на показники енергетичного і вуглеводного обміну теплокровних тварин, Ніколаєва О. В., Щербань М. Г., Кучерявченко М. О. (2015)
Коваль М. І. - Вікові особливості змін вмісту Ω-3 І Ω-6 ПНЖК у плазмі крові щурів при інтоксикації парацетамолом (2015)
Ковальова О. М. - Епідеміологічні тренди частоти асфіксії серед доношених новонароджених Полтавської області: 2004-2014 рр., Похилько В. І., Ксьонз І. В., Артьомова Н. С., Коробка О. В. (2015)
Кулик Я. М. - Наявність у потомстві щурів неідентифікованого фактору трансгенної сої при її згодовуванні упродовж декількох поколінь, Рауцкієне В. Т., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В. (2015)
Ларичева О. М. - Процеси вільнорадикального перекисного окиснення та стан антиоксидантного захисту легень щурів із зниженою активністю епіфізу (2015)
Мальцева В. Є. - Вікові особливості остеометричних параметрів тіл хребців щурів після впливу свинцю (2015)
Мялюк О. П. - Стан вільнорадикального окиснення у тканинах печінки експериментальних щурів при аліментарному ожирінні (2015)
Небесна З. М. - Динаміка змін окисно-відновних реакцій в тканині легень за умов опікової травми та при її корекції субстратом ліофілізованої ксеношкіри, Лісничук Н. Є., Демків І. Я. (2015)
Паленка О. Є. - Клініко-гемодинамічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії при ожирінні, Литвиненко Н. В. (2015)
Семенюк Л. М. - Зміни гормонально-імунологічної регуляції як предиктор невиношування вагітності у жінок з гіперандрогенією, Яроцький М. Є., Ліхачов В. К., Добровольська Л. М. (2015)
Сикал О. О. - Метаболічні показники організму щурів з модельованим цукровим діабетом 2 типу та травмою кістки, Леонтьєва Ф. С. (2015)
Сташкевич М. А. - Порівняльний аналіз активності ключових ферментів обміну 5-фторурцилу в тканинах шлунка при внутрішньоартеріальному введенні препарату, Зябліцев С. В., Гайова Л. В., Сидюк А. В. (2015)
Степанченко К. А. - Особенности вариабельности сердечного ритма у подростков с головной болью напряжения (2015)
Тарасенко Л. М. - Макрофагальна реакція як маркер системного запалення при висококалорійному харчуванні та іммобілізаційному стресі у щурів, Білець М. В., Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Горголь Н. І. (2015)
Fesenko M. Ye. - Bronchoscopic findings in children with оbstructive and chronic bronchitis, Pokhylko V. I., Zjuzina L. S., Kaljuzhka O. O., Chernyavska Yu. I. (2015)
Шкиль Е. А. - Особенности гемодинимики в бассейне задних длинных цилиарных (2015)
Яремчук О. З. - Патобіохімічні механізми ураження нирокпри експериментальному антифосфоліпідному синдромі (2015)
Григор’єва О. А. - Методичні особливості вивчення реактивності капсули суглоба (2015)
Дубинина В. Г. - Алгоритм ультразвукового мониторинга при раке шейки матки, Лукьянчук О. В., Демидова Е. А. (2015)
Жилкова Е. С. - Анализ полиморфных вариантов G919A и A2039G гена FSHR у мужчин со сниженной фертильностью в восточно-украинской популяции, Феськов А. М., Федота А. М., Блажко Е. В. (2015)
Мішаріна Ж. А. - Діагностична та прогностична значущість хромосомних транслокацій із залученням генів важких ланцюгів IGH у хворих на хронічні лімфопроліферативні новоутворення, Сітько В. В., Мінченко Ж. М., Полубень Л. О., Бебешко В. Г. (2015)
Ольхович Н. В. - Болезнь Нимана-Пика в с "псевдонормальной" активностью кислой сфингомиелиназы: молекулярно-генетические основы и особенности биохимической диагностики, Пичкур Н. А., Трофимова Н. С., Горовенко Н. Г. (2015)
Дрегваль О. А. - Роль стафілококів у етіології гнійно-запальних процесів у хірургічних хворих, Мінайлова М. В., Агієвець І. Б., Черевач Н. В., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Синетар Е. О. - Вплив наночастинок срібла на формування біоплівки бактеріями Enterococcus faecalis (2015)
Стукан О. К. - Чутливість клінічних штамів бактерій до антибіотиків (2015)
Довгаль Г. В. - Хронологічні та топологічні особливості будови судинної системи шлуночків серця людини упродовж пренатального періоду онтогенезу, Козлов С. В., Яковець О. О. (2015)
Куліцька М. І. - Структурні зміни нирок в щурів у віддалені періоди експериментального холестазу (2015)
Половик О. Ю. - Морфологічне дослідження мікроциркуляції крові в оболонках нервово-вузлового ланцюжка у людей похилого віку (2015)
Сікора В. З. - Морфометричні зміни структури піднижньощелепної слинної залози за умов впливу техногенних мікроелементозів у щурів зрілого віку, Бойко В. О., Бойко Ю. В., Линдін М. С. (2015)
Чернявская Е. А. - Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда молодых крыс с алиментарным ожирением на фоне сочетанного применения ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120° С) и кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2015)
Вотева В. Е. - Особенности распределения опухоль-ассоциированных макрофагов в менингиомах головного мозга (2015)
Кіндратів Е. О. - Аналіз безпліддя у жінок з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, асоційованою з папіломавірусною інфекцією (2015)
Безугла О. Р. - Оцінка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та госпіталізованої захворюваності серед працівників залізничного транспорту (2015)
Гречишкіна Н. В. - Захворюваність населення України: аналіз змін протягом 2003-2013 рр. (2015)
Козирєв А. В. - Вплив мелатоніну на підвищення фізичної працездатності веслярів-академістів в умовах тренувальної діяльності, Гоженко А. І., Цебржинський О. І. (2015)
Безвушко Е. В. - Оцінка впливу чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей раннього віку, Гутор Т. Г., Мусій-Семенців Х. Г. (2015)
Бірюкова М. М. - Передумови поліпшення краєвої фіксації пломби та якості відновного лікування пацієнтів з каріозними порожнинами різних класів (2015)
Дубровна Л. В. - Клінічне вивчення ефективності препарату на основі плодів перцю стручкового у пацієнтів при загоєнні післяопераційних ран щелепно-лицевої ділянки, Палков Т. А., Пішковці М. Я., Ружицька О. В. (2015)
Кашівська Р. С. - Стан білково-синтезуючої функції печінки у хворих на генералізований пародонтит на тлі криптогенного гепатиту і субкомпенсованого цирозу печінки, Рожко М. М., Мельничук Г. М., Міщук В. Г. (2015)
Лепский В. В. - Болевой симптом при парадонтите (Клинические наблюдения), Сольман И. С. (2015)
Лепский В. В. - Дифференциальная диагностика альвеолита, острого остеомиелита лунки и острого неврита луночкового нерва (Клинические наблюдения) (2015)
Лепський В. В. - Диференційна діагностика дермоїдних кіст та ліпом обличчя (Клінічні спостереження) (2015)
Лепский В. В. - Ошибки врача стоматолога при определении показаний к лечению заболеваний зубов и операции удаления зуба (Клинические наблюдения) (2015)
Лучинський М. А. - Стан клітинного імунітету у 6-11-річних дітей із зубощелепними аномаліями, які проживають у різних антропогенних умовах (2015)
Міськів А. Л. - Терміни прорізування постійних зубів у ранньому змінному прикусі у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2015)
Погребняк А. В. - Характеристика изменений содержания триглицеридов в тканях пародонта у самок крыс, содержащихся на несбалансированных рационах кормления (2015)
Череп’юк О. М. - Досвід використання фтормісних засобів місцевої дії у комплексі профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку, Стадник У. О., Мусій-Семенців Х. Г. (2015)
Янішен І. В. - Залежність факторів, що визначають якість ортопедичних конструкцій, Погоріла А. В., Сідорова О. В. (2015)
Львов А. С. - Соотношение конституции тела и нарушений в показателях здоровья студентов специальных медицинских групп, Шейко В. И., Глазков Э. А. (2015)
Доненко В. І. - Проблеми та перспективи житлово-комунального господарства України, Кошевий О. П., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Плоский В. О. - Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві, Бондар О. А., Кошевий О. П., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Визначення напрямків урахування структурно-проектних зв'язків у сучасних моделях організації та управління виробництвом (2013)
Аушева Н. М. - Конструювання мінімальних поверхонь за геодезичною лінією Без’є (2013)
Банах В. А. - Методика использования геоинформационных систем для формирования и корректировки баз данных расчетных моделей объектов городской застройки, Федченок А. И. (2013)
Бескоровайна І. О. - Історичний розвиток типології вертикальних домінант міст (2013)
Бондар О. А. - Типологія управлінських моделей галузевої теорії "геометрична економетрика" (2013)
Брідня Л. Ю. - Містобудівні аспекти реконструкції готелів, побудованих за типовими проектами у 60-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Бунякіна Т. О. - Засади формування традиційного середовища українського села, Негай Г. А. (2013)
Габрель М. М. - Динамізм в архітектурно-ландшафтній організації рекреаційного простору регіону (2013)
Гарнага В. Л. - Містобудівні і ландшафтні засоби економії енергії у шкільних будівлях, Драчук В. О. (2013)
Гарнага В. Л. - Необхідність проведення енергоефективних заходів у будівлях шкіл, Драчук В. О. (2013)
Якимчук І. М. - Кредит як ресурс бюджетної політики підприємства, Гєллєр Є. Б. (2013)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу містобудівних факторів на радіус пішохідної доступності (2013)
Гончаренко О. С - Принципи побудови та алгоритми створення профілю геоїда за результатами вимірювального комплексу ВЗК, Денисюк Б. І., Гладілін В. М. (2013)
Гулямова Н. А. - История возникновения караван-сараев на Великом Шёлковом пути (2013)
Дикун Ж. Є. - Містобудівні особливості формування морських пасажирських терміналів (МПТ) України (2013)
Доненко В. І. - Тенденції розвитку організаційних структур управління будівельних організацій в ринкових умовах (2013)
Дюжев С. А. - Містобудівна мова речей: гармонія, логіка, граматика ареалів розселення (онтологічні, теоретико-методологічні та феноменологічні виміри дійсності) (2013)
Дьомін М. М. - Містобудівна класифікація субєктів економічної діяльності, Сингаївська О. І., Орел А. А. (2013)
Єгоров Ю. І. - Комплексна організація простору як основа гармонізації архітектурно-ландшафтного середовища (2013)
Жупаненко І. В. - Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 1: постановка та методика розв’язання задачі, Чибіряков В. К. (2013)
Зварич І. А. - Особливості розвитку наземного пасажирського транспорту в містах України., Дубова С. В. (2013)
Золотар Л. В. - Виділення споруд на різних етапах санітарної очистки. контейнер-обладнання первинного пункту збору (2013)
Зуевська Н. В. - Впровадження компенсуючих систем ущільнення для залізобетонних елементів обробки колекторних тунелів при мікротунелюванні, Стовпник С. М., Денісова Л. В. (2013)
Исаев А. П. - Результаты погрешностей положения вектора силы в пространственной системе координат (2013)
Катушков В. О. - Можливість використання растрової та векторної інформації в топографічних процесах, Гончаренко О. С. (2013)
Клименко К. В. - Взаимосвязь мониторинга земель и государственного земельного кадастра (2013)
Ковешнікова О. В. - Містобудівні особливості формотворення громадських будівель (на прикладі творчості А. Добровольського) (2013)
Корнєва О. В. - "PES/SEP” фактори в містобудуванні (2013)
Крельштейн П. Д. - Аналітичне дослідження методів виділення контурів на радіолокаційних знімках, Маліна І. А. (2013)
Криворучко Ю. - Світоглядно-філософський базис дослідження феномену сакрального (етико-природничий аспект) (2013)
Куцина И. А. - Концепція міської транспортної мобільності для малих та середніх історично сформованих міст (2013)
Левченко Л. О. - Інформаційний супровід моніторингу стану довкілля у надзвичайних ситуаціях, Халмурадов Б. Д., Грицаюк А. М. (2013)
Логвиненко О. С. - Організація структури та зв’язків рекреаційної системи та перспективи розвитку кластера на рівні малого міста (2013)
Малашевський М. А. - Щодо нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні, Бугаєнко О. А. (2013)
Мамедов Г. Н. - Учет совместного влияния сдвига и поворота из-за податливости основанияи изгиба зданий и сооружений при определении сейсмических сил, Зейналов Л. М, Рустамов Э. Д., Полухов И. Х., Асадов Э. З. (2013)
Мамедов А. М. - Структура та принципи побудови об’єктно-оріентовної моделі житлової групи будинків, Міщенко О. Д., Ященко М. О. (2013)
Михайлишин О. Л. - Міста Західної Волині: семантика архітектурно-просторових трансформацій у міжвоєнну добу (2013)
Мосендз А. Ю. - Феноменологический подход к организации городской среды (2013)
Назімков М. М. - Проблеми прогнозування небезпечних фізико-геологічних факторів на територіях відкритих гірничих розробок (2013)
Нестеренко О. В. - Проведення аудитів систем управління якістю (2013)
Несух М. М. - Форми поселень за конфігурацією плану в басейнах річок Закарпаття, Голик Й. М. (2013)
Нікогосян Н. І. - Організаційно-технологічні основи логістичної оптимізації виробничої програми підприємства з виробництва зовнішніх утеплювачів, Погорельцев В. М., Євдоченко О. М. (2013)
Омшанська А. Г. - Загальна методика дослідження проблеми формування місць неорганізованої рекреації (2013)
Осипов А. Ф. - Основные положения методологии формализации факторов, влияющих на технологию реконструкции (2013)
Осипов О. Ф. - Експлуатаційна продуктивність екскаватора при розробці котлованів в умовах щільної міської забудови, Казимір Д. В. (2013)
Осипов О. Ф. - Дослідження моделей технології виконання робіт при зведенні монолітного каркасу з поруч розташованими будівлями, Старостіна Г. В. (2013)
Осиченко Г. О. - Аспекти аналізу міського середовища (2013)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз І періоду (2013)
Пекарчук О. П. - Проблеми дотримання еколого-гігієнічних вимог при реконструкції багатоквартирних будинків м. Львова кінця ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Пеньков В. А. - Особенности водоотвода на дорогах подрабатаваемых городов (2013)
Петруня О. М. - Методы прогнозирования спроса на рынке услуг автосервиса в г. Киеве (2013)
Полутренко У. Б. - Галицький замок. Особливості впливу на планувальну структуру міста Галича та рекреаційний простір Прикарпаття (2013)
Приймаченко О. В. - Використання геоінформаційних технологій у вирішенні проблем з підтопленням територій, Кобзар О. В. (2013)
Радионов Т. В. - Рекомендации по реконструкции объектов типовой застройки (2013)
Рейцен Е. А. - Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения, Кучеренко Н. Н. (2013)
Рейцен Є. О. - До 65-річчя спеціальності "Міське будівництво і господарство" (2013)
Рибак О. В. - Державний контроль як елемент ефективної роботи підприємства (2013)
Руденко М. К. - Фактори, що впливають на архітектурне формування об'єктів туризму (2013)
Савченко О. О. - Принципи формування зон психологічної реабілітації у структурі православних монастирських комплексів (2013)
Светличная О. С. - Новая функция памятников архитектуры (2013)
Семерун Ю. А. - Безбар’єрне міське середовище: ситуація в Україні та закордонний досвід (2013)
Смадич І. П. - Нові види рекреації на основі мегалітичних святлиищ Прикарпаття (2013)
Солодкий В. Д. - Негативні екзогенні явища у Буковинських Карпатах: класифікація та причинно-наслідкові зв’язки, Беспалько Р. І., Казімір І. І., Романко Р. М. (2013)
Станкевич А. М. - Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом "прямих”, Левківський Д. В. (2013)
Старовєров В. С. - Уточнення параметрів гравітаційного поля Землі за даними супутникової градієнтометрії, Артемчук В. О. (2013)
Стародуб І. В. - Інформатизація як новітній фактор впливу на рухливість міського населення (2013)
Тацій Ю. О. - Фактори що визначають ефективність використання земельних ділянок у містах (2013)
Усаковський С. Б. - Теорія надійності споруд та її застосування в задачах захисту території (2013)
Черкес Б. С. - Разрушение, восстановление и поиски идентичности послевоенного советского города, Лысенко О. Ю. (2013)
Шевченко И. А. - Оценка качества обучения архитектурным дисциплинам (2013)
Шевченко Л. С. - Еволюційний шлях садиби С.М. Кочубея у Полтаві (2013)
Штиленко В. П. - Математична модель та методика інженерного розрахунку динаміки теплового режиму приміщення при автоматичному регулюванні системи водяного опалення (2013)
Шулик В. В. - Про екомережу як основу формування зон рекреації і туризму (на прикладі Бахчисарайського району АРК), Бородич М. М. (2013)
Шульц Р. В. - Особливості реалізації проектку спостережень за зсувними процесами на прикладі будівництва житлового комплексу у м. Києві, Анненков А. О., Хайлак А. М. (2013)
Яворовська О. В. - Вдосконалення системи водозабезпечення жителів міста Вінниця (2013)
Сидоренко В. К. - Принцип історизму в професійно-графічній підготовці майбутніх вчителів технологій, Гедзик А. М. (2011)
Бондар Л. В. - Психолого-педагогічні передумови оптимізації навчання французькому професійно спрямованому монологічному мовленню студентів технічних спеціальностей (2011)
Безсмолий Е. Б. - Теоретичні та практичні аспекти формування педагогічної культури викладача у процесі підготовки майбутнього магістра з правознавства до викладацької діяльності (2011)
Борисенко В. В. - Компетентнісний та проблемний підходи як компоненти методичної системи навчання української мови фахового спрямування (2011)
Бурназова В. В. - Вплив "перемотивації” на розвиток виконавської самостійності музикантів-інструменталістів (2011)
Гладка І. А. - Розвиток мовленнєвих навичок за комунікативної методики (2011)
Деркач Т. М. - Тип інтелекту як фактор успішності засвоєння хімічних знань в умовах інформатизації (2011)
Журавська Н. С. - Реформування підходів у виборі змісту підготовки викладачів-аграрників (2011)
Захаріна Є. А. - Сучасний погляд на професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи (2011)
Зікій Г. С. - Сучасні технології підготовки водіїв автотранспортних засобів у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Івахненко Т. П. - Вплив виховних традицій на формування культури міжстатевих стосунків (сексуальний аспект) (2011)
Кайдалова Л. Г. - Підвищення педагогічної майстерності та педагогічної культури сучасного викладання (2011)
Квас О. В. - "Століття дитини” та принципи нової педагогіки Еленн Кей (2011)
Кендзьор П. І. - Європейська стратегія полікультурного виховання особистості (2011)
Колосовська В. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів до організації спортивно-масової роботи з учнями початкових класів (2011)
Костриця Н. М. - Історія розвитку науково-освітньої думки в агрономії (2011)
Куненко Л. О. - Грецький чинник в історії розвитку української культури та його вплив на формування гармонічної особистості (2011)
Лозинська С. В. - До питання про форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку (поч. ХХ ст.) (2011)
Мартіросян О. І. - Політичний лідер в Україні як інтелектуальний потенціал національної еліти: соціокультурні умови та демократичні трансформації (2011)
Ма Цзюнь - Діагностика вокального слуху майбутніх учителів музики у процесі співацької діяльності (2011)
Моштук В. - Проектно-технологічна культура майбутнього вчителя технологій і креслення в розрізі його фахової культури (2011)
Невмержицька О. В. - Прагматизм і акссіологічне становлення особистості (2011)
Пантюк М. П. - Формування професійних цінностей майбутнього вчителя у процесі підготовки до виховної роботи (комплексний, політехнічний, творчий підходи) (2011)
Пантюк Т. І. - Сутність альтруїзму та методи його виховання у дітей та молоді, Пантюк Ю. М. (2011)
Рижиков В. С. - Методика використання "Мозкового штурму” на семінарських заняттях в професійній підготовці майбутніх юристів відповідно до професіографічного профілю (2011)
Сахній М. П. - Народна освіта на Лівобережній Україні (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2011)
Степаненко Л. М. - Діагностика сформованості професійних соцальних зв'язків у майбутніх фахівців вищих навчальних закладів (2011)
Тимошенко Ю. О. - Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної культури (1930-ті рр.) (2011)
Теловата М. Т. - Наукові підходи якості освіти під час підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2011)
Хань Цин - Особливості вокально-музичної естради Китаю (2011)
Цуруль О. А. - Навчально-методичне забеспечення самостійної работи студентів з методики навчання біології (2011)
Чжан Гуй - Музично-вокальне мистецтво Китаю (2011)
Шахматова Т. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування ділових якостей майбутніх фахівців (2011)
Вербицька П. В. - Методологічні підходи до полікультурного виховання студентської молоді засобами історичної освіти (2011)
Герасименко М. В. - Національно-патріотична діяльність Симона Петлюри в роки Української революції 1917–1921 рр. (2011)
Корнієнко А. Ю. - Східноєвропейський регіон у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки в роки "холодної війни” (2011)
Халецька Л. П. - Становлення українського повітроплавання: Олександр Данилович Карпенко (1894–1918) (2011)
Панасюк В. В. - Концепція декогезивного впливу водню на метали (2014)
Дмитрах І. М. - Вплив об’ємної концентрації водню в металі на особливості деформування низьколегованої трубопровідної сталі, Лещак Р. Л., Сиротюк А. М., Лутицький О. Л. (2014)
Бойко В. М. - Розрахунок кінетики перерозподілу водню у біметалічних з’єднаннях, Гембара О. В. (2014)
Саврук М. П. - Криволінійні тріщини в анізотропній площині та граничний перехід до виродженого матеріалу, Казберук А. (2014)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту тріщин повзучості за параметрами акустичної емісії, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Матвіїв Ю. Я. (2014)
Кунь П. С. - Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тріщини поперечного зсуву у балковому зразку, Штаюра С. Т., Ленковський Т. М. (2014)
Банахевич Ю. В. - Діагностування напружено-деформованого стану багатошарових кільцевих зварних з’єднань трубопроводів, Драгілєв А. В., Кичма А. О. (2014)
Стащук М. Г. - Оцінювання допустимих розмірів непроварів стільникових тонкостінних елементів (2014)
Онишко Л. Й. - Дія неосесиметричного динамічного навантаження на коловий отвір у пружній нескінченній площині, Сенюк М. М., Біда Н. М. (2014)
Кривий О. Ф. - Міжфазнe відшароване включення в кусково-однорідному трансверсально-ізотропному просторі (2014)
Алексєєва О. М. - Сучасна антропонімічна система України як синтез історичних, соціальних, культурних та лінгвістичних факторів (2014)
Довбня К. М. - Пружна взаємодія отвору та поверхневих радіальних тріщин різної довжини в ізотропній пластині, Крупко Н. А. (2014)
Ачилова О. Л. - Дієслова говорити, казати, сказати: аспектуальні і семантичні особливості (2014)
Слободян Б. С. - Локальне проковзування пружних тіл за наявності газу в міжконтактному зазорі, Маланчук Н. І., Мартиняк Р. М., Ляшенко Б. А., Марчук В. Є. (2014)
Бреславец Н. А. - Технология критического мышления, креативность - инновационный компонент синергетического подхода в иноязычном образовании (2014)
Погрелюк І. М. - Корозійна тривкість титанових сплавів з оксинітридними покривами в концентрованих неорганічних кислотах, Федірко В. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2014)
Бушев А. Б. - Экономический кризис: интерпретация в глобальних медиа (2014)
Архипов О. Г. - Моніторинг корозійно-механічного руйнування обладнання імпульсно-електрохімічним методом, Хома М. С., Лифар В. О., Ковальов Д. О. (2014)
Васецкая Л. И. - Модель обучения профессиональной речи иностранных студентов-нефилологов: методический эксперемент (2014)
Попович П. В. - Вплив органічних добрив на корозійно-електрохімічні характеристики маловуглецевих сталей, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2014)
Василенко О. М. - Малі віршовані форми як засобів активізації пізновальної діяльності учнів на уроках англійської мови, Сисоєнко І. В. (2014)
Студент М. М. - Оцінювання механічних властивостей комбінованих металооксидокерамічних шарів на алюмінієвих сплавах, Шмирко В. В., Клапків М. Д., Лясота І. М., Добровольська Л. Н. (2014)
Галаган І. М. - Використання електронних навчально-методичних комплексів при вивченні фахових дисциплін майбутніми учителями технологій (2014)
Суберляк О. В. - Вплив алюмосилікатного наповнювача на фізико-механічні властивості поліпропілен-полікапроамідних композитів, Красінський В. В., Моравський В. В., Герлах Х., Яховіч Т. (2014)
Гейна О. В. - Презентация как вид компрессии научного текста (2014)
Мацько І. Й. - Аналіз вібраційного стану стрижня з тріщиною під дією стохастичних циклічних навантажень, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Маєвські Я. (2014)
Гейченко Е. И. - Организация диалогического взаимодействия "студент-компьютер” на языковом занятии в нефилологическом вузе (на примере преподавания русского языка как иностранного), Рагрина Ж. М. (2014)
Гонта І. А. - Переклад стилістично маркованих номінативних одиниць на позначення рас та національностей (2014)
Зеленський К. В. - Комплексний підхід до забеспечення рівного доступу до вищої освіти (2014)
Зернецкая А. А. - Концепция АУМКД для обучения иностранному языку специальности (2014)
Каленський А. А. - Теоретико-методичні основи педагогічного дослідження системи розвитку професійно-педагогічної етики (2014)
Киршо С. М. - Формирование профессионально значимых лингвистических компетенций в современном учебном пособии по РКИ, Шилофост Н. М. (2014)
Ковальчук Г. В. - Учет экстралингвистических особенностей устной речи в поцессе обучения иностранных учащихся, Никулина И. Я. (2014)
Ковчина І. М. - Модернізація системи забезпечення у майбутнього соціального педагога правових умінь у контексті європейської інтеграції (2014)
Козолуп М. С. - Застосування жанрово-базованого підходу до академічної комунікативної підготовки студентів природничних спеціальностей в університетах США (2014)
Кокор М. М. - Аналіз професійних компетенцій викладача англійської мови за професійним спрямуванням (2014)
Купрата Н. Я. - Порівняльна характеристика фонетичних та лінгвістичних особливостей української та туркменської мов (2014)
Мамедова Хаяла Ариф кызы - Использование инноваций как основное условие повышения эффективности учебного процеса (2014)
Мелько Х. Б. - Функціональні особливості темпоральної синестезії (2014)
Мельник Р. А. - Когнітивний підхід до навчання спеціальної лексики студентів-економістів (2014)
Нестеренко О. А. - Іспанська мова як друга іноземна: інтерактивні інтернет-вправи (2014)
Плотніков Є. О. - Зворотний зв’язок у комп’ютерних матеріалах для навчання іншомовної граматики (2014)
Прокоф’єв Є. Г. - Загальнопедагогічна підготовка вчителя в процесі модернізації системи освіти: стратегія трансформації системи освіти (2014)
Рощупкина Е. А. - Особенности работы со слабоуспевающими иностранными студентами на языковой кафедре неязыкового вуза (2014)
Семеряк І. З. - Особливості змісту навчання, спрямованого на формування стратегій іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх програмістів (2014)
Стативка В. И. - Соотношение понятий "модель образования" "поход к обучению", "принципы обучения" (2014)
Тарнопольский О. Б. - Конструктивизм в обучении будущих педагогов английскому языку для профессионального общения: методика построения учебника и учебного процесса (2014)
Ткач Д. І. - Науково-методичні засади системного розуміння теорії оборотніх зображень (2014)
Хейлик В. Д. - Критерии оценивания комплексных умений иностранных студентов при обучении чтению на продвинутом этапе нефилологического профиля (2014)
Глущенко В. А. - Рецензія на наукову монографію: Зернецька Алла Анатоліївна. Функциональная система вербально-коммуникативной деятельности (компетентностный аспект) / А. А. Зернецька. – Харків, 2014. – 352 с. (2014)
Панасюк В. В. - Вплив напружено-деформованого стану на розподіл концентрації водню у зоні передруйнування, Іваницький Я. Л., Гембара О. В., Бойко В. М. (2014)
Сиротюк А. М. - Методи оцінювання руйнування та міцності трубопровідних сталей та конструкцій за дії робочих середовищ. Ч. 1. Вплив корозивного чинника, Дмитрах І. М. (2014)
Ленковський Т. М. - Визначення характеристик циклічної тріщиностій¬кості сталей за поперечного зсуву (Огляд) (2014)
Осташ О. П. - Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації, Андрейко І. М., Головатюк Ю. В., Семенець О. І., Ковальчук Л. Б. (2014)
Андрейків О. Є. - Поширення в металевих матеріалах тріщин високотемпературної повзучості за дії водню, Добровольська Л. Н., Яворська Н. В. (2014)
Ревенко В. П. - Визначення тривимірного напружено-деформованого стану товстостінного двошарового циліндра (2014)
Барна Р. А. - Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталей для елементів сільськогосподарських машин, Попович П. В. (2014)
Ясній О. П. - Оцінювання ймовірності руйнування колектора пароперегрівника ТЕС, Собчак А. Р., Ясній В. П. (2014)
Марущак П. О. - Оцінювання кінетики утомного руйнування шляхом автоматизованого аналізу деформаційного рельєфу на поверхні зразків з центральним отвором, Коноваленко І. В., Панін С. В., Любутін П. С., Данилюк І. М., Журавков М. А. (2014)
Євтушенко О. - Моделювання температурного режиму гальмівної системи з урахуванням термочутливості матеріалів, Куцєй М., Ох Е. (2014)
Будз С. Ф. - Залишкові структурні напруження у скляних тілах, Дробенко Б. Д., Асташкін В. І. (2014)
Стадник М. М. - Напружений стан безмежного тіла з еліптичною тріщиною за дії теплового потоку на її поверхнях (2014)
Федірко В. М. - Вплив дифузійного насичення киснем на витривалість і тривалу статичну міцність титанових сплавів, Лук’яненко О. Г., Труш В. С. (2014)
Аржавитин В. М. - Влияние микролегирования иттрием на релаксационные свойства меди, Борц Б. В., Ванжа А. Ф., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И. (2014)
Демченко В. Л. - Вплив сталого магнетного поля на структуру, термомеханічні та електрофізичні властивості систем на основі епоксидного полімеру, оксидів металів та поліаніліну, Віленський В. О., Штомпель В. І. (2014)
Онищенко Д. В. - Модифицирование эпоксидного связующего полимерного композита многослойными углеродными нанотрубками, Проценко А. Е., Петров В. В. (2014)
Skoneczny W. - Influence of the nanostructure of surface ceramic coatings on their tribological properties (2014)
Джоган О. М. - Аналіз застосування аерозольних клеїв під час виготовлення деталей з полімерно-композиційних матеріалів, Костенко О. П., Краля В. О., Петропольський В. С. (2014)
Похмурський В. І. - Інгібувальна дія біогенних поверхнево-активних речовин у корозивних середовищах, Карпенко О. В., Зінь І. М., Тимусь М. Б., Веселівська Г. Г. (2014)
Герцик О. М. - Вплив термообробки та змінного магнетного поля на хімічний опір аморфних сплавів на основі феруму, Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Борисюк А. К., Бойчишин Л. М. (2014)
Осадчук С. О. - Вплив продуктів електрохімічної деструкції захисного покриву на властивості трубної сталі у слабколужному середовищі, Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О., Остапюк С. М. (2014)
Ващишин Л. В. - Виявлення поперечної тріщини в головці рейки за допомогою вейвлет-перетворень та нейронних мереж, Нічога В. О. (2014)
Науменко А. - Дискусії про текст у сучасній філології (2010)
Тузков С. - Мотивы тайны и ужаса в английском готическом романе XVIII века (на материале произведений Г. Уолпола и А. Радклиф), Тузкова И. (2010)
Кучинський Б. - Література доби відродження у Німеччині (2010)
Буйницька Т. - Функціонування парцельованих структур у художньому тексті (2010)
Волкова С. - "Tall tales” как оригинальный жанр американского фольклора (2010)
Данилко М. - Адресант и адресат в собственно авторском повествовании (на материале зачинов англоязычной короткой прозы) (2010)
Кардащук О. - Семантичний простір лексеми "ліс” у творах Ольги Кобилянської (2010)
Колесниченко Н. - Гендерный аспект лингвопоэтики (2010)
Ляшенко Т. - Підтекст та культурна компетенція адресата (2010)
Полякова А. - Бытие и социум в поэтике Асорина (2010)
Рак Н. - Механізми формування стилістичних прийомів на основі концептуальної метафори (на матеріалі англомовної художньої прози), Харкевич Г. (2010)
Розова І. - Аксіологічний характер модальної семантики англійського сатиричного тексту ХХ сторіччя (2010)
Семенюк І. - Структурно-композиційні характеристики аналітичної статті з юридичної тематики (2010)
Токарєва Т. - До проблеми поняття тексту і ролі заголовка тексту як його організуючого елементу (2010)
Козій О. - Колористично-просторові особливості нарації у новелі Р.-Л. Стівенсона "Ночівля Франсуа Війона" (2010)
Антипова А. - Повторная номинация с описательно-уточняющими отношениями в художественной прозе К. Симона (2010)
Заніздра В. - Прагмасемантична організація жанрів науково-навчального підстилю (2010)
Коваленко С. - Інтертекстуальні параметри часу в мемуарних текстах (2010)
Галич О. - "Містичне” в англійському готичному романі. Особливості функціонування та специфіка дослідження (2010)
Іванюк В. - Концептосфера рекламного тексту на прикладі гендерного аспекту концепту "досконалість" в сучасних рекламних текстах (2010)
Рева Н. - Засоби графічного оформлення тексту (2010)
Слюніна О. - Образ Землі в індивідуальній поетичній картині світу Павла Мовчана: лінгвокогнітивний вимір (2010)
Труфанова Н. - Специфика влияния текстов массовой культуры на психологические и культурные ориентиры молодежи (по результатам ассоциативного эксперимента) (2010)
Шатілова Н. - Конструкції розмовного мовлення у синтаксичній структурі художніх текстів Сидора Воробкевича (2010)
Юрченко О. - Выразительные конструкты объективации образа ребенка-жертвы в рассказе Ф. М. Достоевского "Мальчик у христа на елке" (2010)
Марченко М. - Функціональний аспект курсиву у віршах Г. М. Енценсбергера (2010)
Савчук Н. - Типи актуалізації мотиваційно зв’язаних слів у художньому дискурсі (на матеріалі української художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІст.) (2010)
Богушевська Н. - Публіцистичний стиль сучасної німецької мови (2010)
Дмитрасевич Р. - Problems of legal english comprehension (2010)
Федорова Ю. - Газетний заголовок як одиниця лінгвістичного дослідження (2010)
Хрущ Л. - Non-narrative Structure of Alice Walker’s short Story "Roselily” (2010)
Мальцева Л. - Понятие "учебный текст" в научной литературе (2010)
Сизикова Н. - Влияние языка романа А. Н. Толстого "Петр Первый" на характер языкового представления персонажей в произведениях Б. Акунина (2010)
Буркитбаева Г. - Деловой дискурс и уровни его исследования (2010)
Денисова С. - Специфіка мови засобів масової комунікації на сучасному етапі (2010)
Михайленко В. - Дискурсивний аспект оператора модальності "must" (2010)
Зайцева И. - Современная драматургия в аспекте межкультурной коммуникации (2010)
Сингаївська А. - Стильова диференціація англомовних одиниць ідіом, Мосейчук О. (2010)
Шепітько С. - Компоненти наукового дискурсу (2010)
Бехта І. - Концептосистема англомовного дискурсу постмодернізму (2010)
Біскуб І. - Семантичне мережеве моделювання у гіпертекстовому середовищі (на матеріалі англомовного дискурсу програмного забезпечення) (2010)
Гапотченко Н. - Логічні конектори як комунікативний складник сучасних французьких ЗМІ (на матеріалі телевізійного дискурсу), Лєтченя Л. (2010)
Грушевская Ю. - Вербальная и невербальная реализация современной рекламной коммуникации (2010)
Кузнєцова І. - Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу), Кузнєцова Г. (2010)
Данилюк С. - Персональний сайт як спосіб презентації особистості науковців (2010)
Коваленко В. - До питання про модальність наукового дискурсу (2010)
Лисичкіна І. - Комунікативний кодекс офіцера як чинник формування соціального іміджу внутрішніх військ (2010)
Матковська М. - Категорії "своє – чуже" та "ми – вони" в англомовному політичному дискурсі (2010)
Midjana Т. - Politischer videopodcast aus rhetorischer perspektive (2010)
Осовська І. - Лексико-граматичні маркери інтенсифікації дисенсусу в сімейному конфронтативному дискурсі (2010)
Пономаренко Е. - Утешение как жанр речевого общения врача и пациента (на материале художественных произведений писателей-врачей) (2010)
Потятиник У. - Типи функціонування інтертексту у медіа-дискурсі (2010)
Romanyshyn N. - "Road” in literary discourse: an attempt of frame analysis application (based on J.R.R. Tolkien’s novel ”Тhe Lord of the Rings”) (2010)
Рудик І. - Обман у системі вербальних маніпулятивних дій (2010)
Федотова Е. - Роль и место адресата в речевой коммуникации (2010)
Шевченко О. - Семіотика дійсності на тлі нових уявлень про природу світоустрою (на матеріалі англомовного дискурсу) (2010)
Яшенкова О. - Типи комунікативної координації в англомовному діловому діалогічному дискурсі (2010)
Апалат Г. - Текст-інтерв’ю cучасної англомовної преси як інституційний дискурс (2010)
Воронцова Н. - Функціонально-когнітивні фактори комунікативної інтерференції (в контексті комунікативної події із присутнім стороннім реципієнтом) (2010)
Лівицька І. - Дискурс як елемент літературознавчої метамови (2010)
Єрченко О. - Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів (2010)
Молодча Н. - Маніпулятивна функція семантичних оказіоналізмів в англомовному політичному дискурсі (2010)
Нагнибіда Л. - Реалізація концептів мистецтво і кітч у сучасному мистецтвознавчому дискурсі в процесі метафоризації (2010)
Пожидаева И. - Коммуникативный парадокс блогов (2010)
Рябокінь Н. - Мовленнєві акти негативної реакції як чинники конфлікту (2010)
Васюкова Н. - Пространство глобальной сети: информационное VS коммуникативное (2010)
Беззубова О. - Смс-повідомлення як новий тип комунікації (2010)
Бехта Н. - Мовне вираження наратора у сучасній британській прозі: форма оповіді від 2-ої особи (2010)
Кукса І. - Американські президентські теледебати: антропокомпонентна структура та комунікативні характеристики учасників (2010)
Ларькіна М. - Інституційний дискурс як соціолінгвістичний феномен (2010)
Лянг О. - Маніпулятивний вплив у дискурсі комерційної реклами (2010)
Муратова І. - Образ Росії та Північної Кореї в знаках вербальної агресії в англомовному політичному дискурсі (2010)
Овсієнко Л. - Суб’єкт та об’єкт оцінки у діалогічному дискурсі (на матеріалі німецької художньої прози) (2010)
Попова О. - Емотивність як прагматичний фактор комунікації (2010)
Прокопенко А. - Гендерні маркери мовлення політичного діяча (2010)
Сушкевич О. - Аксіологічна модальність як фактор змістової та структурної організації основної частини інтерв’ю (2010)
Теличко В. - Різні підходи до визначення професійного спілкування (2010)
Тесля В. - Комунікативно-прагматичні функції вигуків (2010)
Велика І. - Реклама як інструмент формування масової свідомості суспільства (2010)
Займак Т. - Прагматическая пресуппозиция и другие имплицитные смыслы в англоязычном диалогическом дискурсе (2010)
Кириченко А. - Загальна зрозумілість у міжнародному англомовному авіаційному дискурсі (2010)
Кірсанова Г. - Формування приблизності індивідом у висловлюванні (2010)
Кришталюк Г. - Акцентна функція заперечного повтору в текстах новин американських газет (2010)
Мартинова О. - Прагмалінгвістичні та соціолінгвістичні чинники успішності комунікативного акту (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2010)
Мойсеєнко С. - Прагматичні особливості англомовного науково-технічного дискурсу (2010)
Грошко Т. - Семантична функція номінативних ланцюжків банківських номінацій у спеціальному дискурсі (2010)
Лозовий Д. - Концептуальна модель бізнесової презентації (2010)
Пушкар О. - Способи реалізації агональності в англомовному політичному дискурсі (2010)
Чорна О. - Комунікативний імідж сучасного американського політика: парадигма ролей (на матеріалі промов Барака Обами) (2010)
Вихідні відомості (2010)
Тісов О. В. - Нові особливості утворення трибоструктур на поверхні тертя спечених сплавів системи Со-ТіС (2015)
Дудчак Т. В. - Теоретичні передумови дослідження адгезійної міцності полімерних композиційних покриттів (2015)
Romanuke V. V. - A method of resume-training of discontinuous wear state trackers for composing boosting high-accurate ensembles needed to regard statistical data inaccuracies and shifts (2015)
Чернець М. В - До питання оцінки умов взаємодії зубів у конічній передачі на контактні параметри та триботехнічні характеристики. Частина. 1. Прямозуба передача, Чернець Ю. М. (2015)
Чернець М. В - До питання оцінки умов взаємодії зубів у конічній передачі на контактні параметри та триботехнічні характеристики. Частина. 2. Косозуба передача, Чернець Ю. М. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського