Поліщук Л. К. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталі стріли буртоукладника, Харченко Г. В., Звірко О. І. (2015)
Дацишин О. П. - Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках, Марченко Г. П., Глазов А. Ю., Левус А. Б. (2015)
Гачкевич О. Р. - Термонапружений стан магнетного шару за феромагнетного резонансу, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Гачкевич М. Г. (2015)
Штаюра С. Т. - Вплив жорсткості напруженого стану за двовісного навантаження трубчастих зразків на характеристики міцності сталі 20 у водні (2015)
Іваницький Я. Л. - Оптико-цифровий метод визначення полів деформацій на локальних ділянках залізобетонних мостів, Максименко О. П., Запоточний Р. М., Мольков Ю. В. (2015)
Фильштинський Л. А. - Плоска задача магнетопружності для п’єзомагнетного середовища з тріщинами, Носов Д. М., Єременко Г. А. (2015)
Смоляр А. М. - Напружено-деформований стан плит нульового прогину, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2015)
Скальський В. Р. - Оцінювання періоду зародження втомної мікротріщини на доріжці кочення кільця буксового підшипника, Рудавський Д. В., Ярема Я. Р., Бас В. Р. (2015)
Зеленяк В. М. - Інтегральні рівняння двовимірних задач термопружності для тришарової кільцевої області з тріщинами (2015)
Правила для авторів (2015)
Кудін А. - Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету (2016)
Каук В. - Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів, Гребенюк В., Шкіль. Шкіль. (2016)
Гаращук О. - Інформаційно-інноваційні технології – передумова розбудови конкурентоспроможної освіти, Куценко В. (2016)
Герасименко І. - Використання технологій дистанційного навчання (2016)
Мосоров В. - Інформаційні технології як шанс отримати освіту для інвалідів, Панський Т. (2016)
Доманецька І. - Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів, Красовська Г. (2016)
Федасюк Д. - Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації, Гоц Н., Микийчук М. (2016)
Жежнич П. - Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці, Морушко О., Химиця Н. (2016)
Колодій Р - Використання комп’ютерних технологій у викладанні курсу "Телекомунікаційні системи передачі”, Ромашко С., Ромашко І. (2016)
Краснюк І. - Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп’ютерних технологій, Кривич М. (2016)
Михайлів Н. - Аналіз сучасного стану розвитку комп’ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об’єктів, Сав’юк Л. (2016)
Вінтюк Ю. - Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп’ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних працівників (2016)
Чернихівський Є. - Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження, Колодій Р. (2016)
Шелестова А. - Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті”) (2016)
Ревенчук І. - Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти, Шатовська Т., Чуприна А. (2016)
Щербак Н. - Метод оцінювання якості тестових завдань (2016)
Зорін В. - Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання, Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н. (2016)
Левченко О. - Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки (2016)
Передмова (2014)
Родный О. В. - Мифопоэтические универсалии европейской смеховой культуры (2014)
Привалова Л. П. - Э. Спенсер - поэт и придворный. К дискуссии о статусе поэзии и поэта в елизаветинской Англии (2014)
Ватченко С. А. - Автор в театральных текстах Г. Филдинга: от амплуа к характеру (2014)
Максютенко Е. В. - Путешествие по Франции и Италии Лоренса Стерна в комментариях биографов (2014)
Русских И. В. - Город и гендер в романе Т. Дж. Смоллетта "Приключения Родрика Рэндома" (2014)
Ковалева Е. К. - Функции метатекста в "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо (2014)
Нікітіна Г. Є. - Поетика фривольності - риторика фривольності: метаморфози казкового тіла у французькій "conte de fee" галантної доби (2014)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Романтические методы и современная методология изучения романтизма (2014)
Кіракосян Г. А. - Творчість Ч. Р. Метьюріна в оцінках зарубіжного і вітчизняного літературознавства (2014)
Гавриленко Є. В. - Поетика назви "Життя Анрі Брюлара" Стендаля (2014)
Белоус Н. В. - Институциональный подход к оценке наследия А. фон Дросте-Гюльсхоф: проблемы и перспективы (2014)
Ворова Т. П. - Особливості образно-символічної системи казки "Лафертівська маківниця" А. Погорельського (2014)
Воеводина О. А. - Заглавие и потенциальные смыслы лирического текста (2014)
Мищур Т. Л. - Рецепция ренессансной культуры в творчестве М. И. Цветаевой (2014)
Романова Е. И. - Интерпретационные ключи прочтения бунинской повести "Деревня" (2014)
Пичугина Т. Е. - Интерпретация романтического сюжета в "Фалунском руднике" Гуго фон Гофмансталя (2014)
Міхєєва Ю. О. - Пасторальний обрій воєнно-героїчного міфу Е. Юнгера у щоденниках "Сяйво" (2014)
Пірогова Н. А. - Семіосфера гармонії в повісті Г. Гессе "Сіддхартха" (2014)
Muntian А. А. - Some Aspects of the Moomins Books, Lypska I. I. (2014)
Pototska I. Yu. - V. Woolf s Minor Prose: to the Issue of its Semantics and Relation to her Novels (2014)
Ковальова Я. В. - Проблемне поле сучасних автобіографічних досліджень (2014)
Григоренко О. В. - Міфологія тривіального та філософія "буденності" (Зіммель - Кракауер - Маркузе - Єлінек) (2014)
Прищепа Т. В. - Своєрідність конфігурації міфу про Франкенштейна у романі Браяна Олдісса "Звільнений Франкенштейн" (2014)
Велигина Н. Г. - Ранний роман Дж. Барнса: особенности психологизма (2014)
Потницева Т. Н. - Современные импровизации на тему классической литературы (роман У. Селфа "Дориан Грей. Имитация") (2014)
Aртеха Ю. Ю. - "Children’s book" А. С. Байетт: "Детская книга" или книга о детях (2014)
Скуратовська Л. І. - Що може лірика під час великої війни (про книгу Євгенії Чернокової "Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму") (2014)
Андруник В. А. - Особливості формування електронних дайджестів, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2016)
Базилевич Р. - Ієрархічне острівкування енергетичних мереж, Андрієнко В. (2016)
Глухов В. - Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m), Костик А., Шняк М. (2016)
Коман Б. П. - Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android (2016)
Струк Є. - Автоматизація процесу поселення студентів у гуртожитки студмістечка, Дубленич Р., Фабрі Л. (2016)
Марасанов В. - Визначення координат джерел за об’ємної локалізації дефектів методом акустичної емісії, Шарко А. (2016)
Drymalyk K. - Research of production technologies of physical objects prototypes based on virtual 3D model using 3D printing, Lotoshynska N. (2016)
Огірко О. - Інформаційна технологія управління проектами, Крап-Спісак Н. (2016)
Савків Л. - Модуль візуалізації первинних геофізичних даних, Ладанівський Б. (2016)
Різник О. - Відновлення пошкодженої інформації на основі завадостійких кодів, Ковалик В., Повшук О. (2016)
Ковальчук А. М. - Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення, Попадинець К. С. (2016)
Кунанець Н. - Інформаційні технології озвучування українською мовою математичних формул для осіб з вадами зору, Лозицький О. А., Пасічник В. В. (2016)
Григорович В. - Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ (2016)
Markiv O. O. - Peculiarities of the dublin core use in the formation process of tourism documentation (2016)
Назаркевич М. - Експериментальні дослідження друку із захисними елементами на видах паперу відомих брендів, Сидоренко Є. (2016)
Timashova L. - Financial market forecasting using the fractal analysis, Skachko I. (2016)
Алєксєєва К. А. - Аналіз процесу опрацювання web-ресурсу інформаційного продукту на основі нечіткої логіки та контент-аналізу, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2016)
Хламов С. В. - Підстановочний обчислювальний метод максимально правдоподібного виявлення ненульового видимого руху об’єктів на серії ПЗЗ-кадрів, Саваневич В. Є., Брюховецький А. Б., Оришич С. С. (2016)
Журавчак Л. - Математичне моделювання розподілу гармонічного електромагнітного поля у півпросторі з локальною неоднорідністю (2016)
Пасічник В. - Системи баз даних та знань туристичних мобільних путівників, Савчук В. (2016)
Чекурін В. - Математична модель для оцінювання теплоізоляційних властивостей захисних покривів, Бойчук Ю. (2016)
Babichev S. - Hybrid model of inductive clustering system of high-dimensional data based on the sota algorithm, Lytvynenko V., Taif M. А., Sharko А. (2016)
Ковальчук А. М. - Використання квадратичних форм для підвищення стійкості шифрування зображень бінарними афінними перетвореннями (2016)
Pavliuk O. - Ann deployment for the euro exchange rate forecast (2016)
Притула З. - Математичне моделювання нелінійної динаміки у реакційно-дифузійних системах типу активатор-інгібітор із супердифузією (2016)
Рашкевич Ю. - Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій, Пелешко Д., Ізонін І., Пелешко М., Батюк Д. (2016)
Поберейко С. - Математична модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану, Соколовський Я. (2016)
Troian О. - Identification of the latent elements in the printed and electronic documents (2016)
Горбатий І. - Дослідження впливу параметрів орбіти космічного апаратa на характеристики радіотехнічної чи телекомунікаційної системи (2016)
Цмоць І. Г. - Структура та моделі роботи системи управління мікрокліматом мінітеплиці, Теслюк Т. В. (2016)
Кушнір О. С. - Система населених пунктів України та її часова еволюція, Рихлюк С. В., Кісь Я. П. (2016)
Грицюк Ю. - Особливості генерування Qp-матриць Фібоначчі – ключів для реалізації криптографічних перетворень, Грицюк П. (2016)
Юрчик Г. - Метод вимірювального контролю вологості повітряних і парогазових середовищ, Клювак А. (2016)
Бубела Т. - Алгоритм оперативного оцінювання якості як елемент кіберфізичної системи моніторингу ефективності виробництва продукції, Федишин Т. (2016)
Кузьмін О. - Дослідження життєвого циклу безпровідних сенсорних мереж, побудованих на основі двох алгоритмів маршрутизації: LEACH та MCF, Федека В. (2016)
Гавриш В. - Дослідження температурних режимів у шарі з чужорідним наскрізним включенням, Шкраб Р. (2016)
Соколовський Я. - Числовий метод дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою, Левкович М. (2016)
Приймак М. - Аналітичні способи задання функцій із змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є, Дмитроца Л., Олійник М. (2016)
Притула М. - Оптимізаційні задачі модернізації газотранспортної системи (2016)
Соколовський Я. - Математичне моделювання просторового тепломасоперенесення в анізотропних капілярно-пористих матеріалах, Герасимчук О. (2016)
Chekurin V. - Direct variational method for solving of inverse problem for thermal identification of A tunnel cavity in a long cylinder, Sinkevych O. (2016)
Клювак А. - Двоетапне сегметування зображення із складним фоном на основі методу Отсу, Пелешко Д., Маковейчук О., Ізонін І. (2016)
Різник О. - Синтез моделей схем відновлення на основі нееквідистантних структур, Повшук О. (2016)
Markiv V. I. - Analysis of remote-piloted vehicles use and control system description (2016)
Міца О. - Задача просвітлення підкладинки за допомогою тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом, Пецко В., Гече Ф., Коцовський В. (2016)
Болюбаш Ю. - Методи опрацювання Великих даних у федеративному сховищі даних (2016)
Qin Wei - Private Banking and Wealth Management: new challenges, Levchenko V., Khudolii Y. (2016)
Герасимчук З. В. - Аналіз розвитку регіональних ринків банківських послуг в Україні, Гоманюк О. К. (2016)
Волкова В. В. - Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища (2016)
Гальків Л. І. - Статистична бібліографія наукових досліджень з проблем процесно-орієнтованого управління в Україні, Грищук Д. В. (2016)
Гришко В. В. - Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції, Болдирєва Л. М. (2016)
Вахлакова В. В. - Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового підприємства (2016)
Голобородько О. П. - Вдосконалення організації інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах машинобудівної галузі України, Марченко О. В. (2016)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління виробничою діяльністю машинобудівного підприємства (2016)
Носань Н. С. - Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства (2016)
Богуш Л. Г. - Інноваційність як механізм сталого розвитку і реформування соціального комплексу регіону (2016)
Попова Ю. М. - Маркетингові інструменти оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2016)
Moltusov V. A. - Innovative method agricultural development of Ukraine, Batyuta M. Y. (2016)
Тимошенко О. В. - Фінансова децентралізація як напрям посилення економічної безпеки регіонів (2016)
Піньковська Г. В. - Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад (2016)
Mkheidze N. - Motivation, changes of leadership approaches in different cultures, Kakutia A. (2016)
Lomaia Ts. - Management innovations in primary healthcare (case of Tbilisi children’s policlinics), Chakhunashvili T. (2016)
Chechelashvili M. - Intercultural business relations identifiable factors, Shavishvili N. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Панасенко В. А. (2016)
Діденко С. В. - Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Горбенко Я. О. (2016)
Коба О. В. - Облік витрат на утримання і експлуатацію автотранспорту на підприємстві, Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. (2016)
Климко О. Г. - Економіко-математичне моделювання асортименту товарів малого підприємства, Рибас В. С. (2016)
Onyshchenko V. O. - Toolset of strategic financial controlling for commercial banks (2016)
Свистун Л. А. - Перспективи використання сучасних інформаційних технологій при здійсненні фінансового планування на підприємстві (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналітико-прикладне забезпечення оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств на засадах синергетичного підходу (2016)
Бистряков І. К. - Інституціональний ракурс кластеризації територіальних природньо-господарських утворень на базі інноваційних хабів, Дубіщев В. П., Краус Н. М. (2016)
Козаченко Г. В. - Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення (2016)
Димченко О. В. - Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону, Бережна А. Ю., Рудаченко О. О. (2016)
Редкін А. В. - Реалізація нового механізму стратегічного та проектного управління інноваційним розвитком національного господарства, Толкачов Д. М. (2016)
Безрукова Н. В. - Економічна глобалізація: аналіз основних протиріч та наслідків, Свічкарь В. А. (2016)
Komelina O. V. - Business in the system of providing of energy security of Ukraine, Samoylenko I. (2016)
Кузняк Б. Я. - Роль агроформувань у задоволенні споживчого попиту населення та забезпеченні продовольчої безпеки країни (2016)
Гавловська Н. І. - Безпекоорієнтоване середовище функціонування підприємств - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Софієнко А. П. - Еволюція поняття "зовнішній державний борг" як індикатора фінансової безпеки (2016)
Птащенко Л. О. - Інструментарій контролінгу як важливий елемент системи фінансового менеджменту підприємства (2016)
Зось-Кіор М. В. - Матриця прогнозних значень як інструмент прийняття управлінських рішень, Бучнєв М. М., Чайкіна А. О. (2016)
Білоусова А. Ю. - Модель сигнатурного оцінювання стану та діяльності підприємства (2016)
Марченко О. В. - Вдосконалення планування інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах України, Голобородько О. П. (2016)
Маховка В. М. - Фінансова стратегія в контексті побудови конкурентної стратегії підприємства в умовах сучасного ринку, Зуйков В. О., Очнєв А. О. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Маржинальний підхід до аналізу витрат виробництва машинобудівних підприємств (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка першого українського кооперативу "народна торгівля" та його вплив на розвиток економічної та кооперативної освіти західної України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Кондіус І. С. - Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку (2017)
Потапюк Л. М. - Соціально-педагогічні засади розвитку системи національної кооперативної освіти на західноукраїнських землях (кінець XIX – початок XXстоліття), Потапюк І. П. (2017)
Дем’янчук М. А. - Дослідження зв’язку між макроекономічними показниками розвитку країни та податковими надходженнями, Маслій Н. Д. (2017)
Швед В. В. - Теоретические аспекты шэринговой экономики (2017)
Грицишин А. Т. - Оцінка критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання трансформації економічних систем країн Балтії, Урбан О. А. (2017)
Рачинська А. В. - Зарубіжний досвід реформування та підвищення економічної безпеки залізничного транспорту (2017)
Войтко С. В. - Дослідження динаміки обсягів інвестування в альтернативну енергетику за секторами та регіонами, Волинець К. В. (2017)
Міхель Р. В. - Сучасні методологічні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності регіонів (2017)
Олександренко І. В. - Ринкова вартість регіону як фактор забезпечення його конкурентоспроможності (2017)
Чуль О. М. - Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку (2017)
Шубалий О. М. - Тенденції економічного розвитку аграрної системи регіону (2017)
Terekhow E. - Begründung von organisations- und rechtsformen eines betriebes von bodenrekultivierung nach den tagebauen (2017)
Дем’яненко Т. І. - Удосконалення моделі адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислових підприємств (2017)
Зіць О. Є. - Система збалансованих показників як основа оцінки ефективності діяльності інфраструктурної компанії ПАТ "Укрзалізниця" (2017)
Зернюк О. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю виробничого підприємства, Василенко О. В., Мостовий О. О. (2017)
Климчук М. М. - Концептуальна модель управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу в умовах інвайроментального простору (2017)
Коваленко Н. М. - Розробка бізнес-стратегій підприємствами туристичної галузі з урахуванням ситуаційного підходу, Гнатко П. Ю., Вініковецький О. А. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств, Пушкарчук І. М., Волинчук Ю. В. (2017)
Маказан Є. В. - Концепція формування лояльності споживачів в системі маркетингу машинобудівного підприємства, Головань О. О., Олійник О. М. (2017)
Полінкевич О. М. - Потенціал розвитку будівельних підприємств Волинської області (2017)
Пінчук С. С. - Фінансове планування як ключовий елемент в системі управління ефективністю діяльності підприємств залізничного транспорту (2017)
Руденко О. М. - Інноваційна діяльність підприємств радіоелектронної промисловості в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку (2017)
Сітковська А. О. - Конкурентна диференціація в аграрному підприємництві (2017)
Талах Т. А. - Особливості методики аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства (2017)
Черчик Л. М. - Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові, Івашкевич І., Бегун С. (2017)
Zabedyuk M. - Еssence and featuresof evaluation of financial position of enterprise, Dorosh V. (2017)
Карлін М. І. - Управління дефіцитом бюджету України: проблеми та перспективи (2017)
Корецька Н. І. - Досвід зарубіжних країн щодо практики еквайрингового обслуговування та прогнози його розвитку (2017)
Кондрашихін А. Б. - Бюджетні механізми фінансування міського туризму (2017)
Копилова О. В. - Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку, Пугачова Н. М. (2017)
Ткаченко Т. П. - Оцінка фінансової стійкості пат "Альфа-банк" за допомогою регресійного аналізу, Волинець Д. П. (2017)
Єлісєєва О. К. - Методи оцінки основних засобів в умовах законодавчих змін: вітчизняний та зарубіжний досвід, Яресько А. М. (2017)
Вахович І. М. - До питання формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Пушкарчук І. М., Товстенюк О. В. (2017)
Семів Л. К. - Модифікація категорії "трудова діяльність" в умовах розвитку економіки знань, Гузар У. Є. (2017)
Лук’яненко Д.Г. - Рецензія на підручник "Міжнародна економіка", Поручник А.М., Столярчук Я.М. (2017)
Геник Я. В. - Трансформаційні процеси в букових пралісових екосистемах Боржави Українських Карпат (2016)
Шпарик Ю. С. - Стан лісів НПП "Гуцульщина" та їх динамікав 2003-2015 роках, Вітер Р. М., Лосюк В. П. (2016)
Олексійченко Н. О. - Вікові дерева дендропарків Українського Полісся, Подольхова М. О. (2016)
Трунов О. П. - Можливості використання рослин роду Pennisetum Richard ex Persoon в озелененні південного сходу УКРАЇНИ, Булат А. Г., Скаковський С. І. (2016)
Задорожний А. І. - Залежність щільності фітомаси стовбурів дерев ялини європейської від типів лісорослинних умов у межах Полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2016)
Шишканинець І. Ф. - Вплив проріджування на таксаційні показники природних букових молодняків Закарпаття, Мазепа В. Г. (2016)
Роговський С. В. - Методика визначення відновної вартості дерев у зелених насадженнях населених місць (2016)
Яроцький В. Ю. - Структура лісових насаджень сосни звичайної Лівобережного Лісостепу України, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Гармаш А. В. (2016)
Балабак О. А. - Особливості вирощування сіянців сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) (2016)
Євтушевський М. Н. - Захист лісових молодняків від пошкодження дикими копитними на державному підприємстві "Вовчанське лісове господарство" Харківської області, Пієв С. М. (2016)
Калиновський Н. В. - Порівняння спільнот безхребетних лісової підстилки у різних районах Житомирського Полісся (2016)
Карпин Н. І. - Фітопатогени та шкідники видів роду Tilia L. в умовах міста Львова (2016)
Тереля І. П. - Флоронаселення заповідного урочища "Немирів", Ткачик І. В. (2016)
Ковалишин І. Б. - Сезонний розвиток представників роду Clematis L. в умовах міста Києва, Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2016)
Король М. М. - Просторова структура мішаних ялицевих насаджень Прикарпаття (на прикладі Спаського лісництва ДП "Брошнівське ЛГ"), Токар O. Є., Дичкевич В. М., Цуняк А. М. (2016)
Лісовий М. М. - Особливості насінного та вегетативного розмноження тиса ягідного, Гузь М. М., Гнатюк О. Р. (2016)
Матусяк М. В. - Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) за лісовідновлення на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля (2016)
Мирончук К. В. - Особливості формування просторової структури типових живоплотів і їх класифікація (2016)
Михайлів О. Б. - Природне лісовідновлення у прогалинах букових лісів природного заповідника "Розточчя", Стрямець Г.В., Хомин І.Г. (2016)
Назаренко В. В. - Похідні деревостани Лісостепу Харківщини (2016)
Порохнява О. Л. - Вплив освітлення на біологічні властивості Cladrastis kentukea (Dum. – Cours.) Rudd в умовах інтродукції (2016)
Усцький І. М. - Вплив осушувальної меліорації на радіальний приріст соснових і дубових деревостанів в умовах Житомирського Полісся, Михайліченко О. А., Румянцев М. Г. (2016)
Фізик І. В. - Вплив лісогосподарських заходів на формування структури грабово-дубових деревостанів в умовах Закарпаття, Копій С. Л., Агій В. О., Копій О. І., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2016)
Швець М. В. - Інфекційні хвороби Betula pendula L. у насадженнях Житомирського Полісся України (2016)
Юсипович Ю. М. - Дефензиноподібні послідовності у геномах представників порядку Букоцвіті (Fagales) (2016)
Шевчук Л. І. - Віброкавітатор для знезараження води відкритих водойм, Строган О. І., Коваль І. З., Фалик Т. С. (2016)
Семчук Я. М. - Вплив електромагнітних полів радіочастотного діапазону на соціальну складову урбосоціоекосистеми міста Івано-Франківська, Мердух І. І. (2016)
Юрґєль-Малєцька Г. - Порівняння хімічного складу деяких сортів цибулі (Allium cepa L), Башуцька У., Гібчинська М., Навроцька-Пензік М. (2016)
Сюткіна Н. Г. - Екологічні аспекти впливу застосування інсектицидів за різних способів оброблення на чисельність ентомофауни герпетобіонтів агроценозів ріпаку озимого в умовах Лісостепу України, Лісовий М. М., Бережинський К. І. (2016)
Зінько Р. В. - Підхід до зменшення негативного впливу на довкілля за сталого розвитку суспільства, Білик О. С. (2016)
Зорін Д. О. - Екологічні наслідки кліматичних змін останнього тисячоліття за літописними та історичними даними (2016)
Копій М. Л. - Аналіз морфологічної структури та хімічного складу порушених ґрунтів у межах Новороздільського ДГХП "Сірка", Марутяк С. Б., Копій Л. І. (2016)
Радомська М. М. - Оцінювання рівня пилового забруднення атмосферного повітря міста Києва, Карташ Ю. Г. (2016)
Желих В. М. - Вплив температурних та фізико-хімічних властивостей біомаси на процес метаноутворення в малогабаритних біореакторах, Фурдас Ю. В., Омельчук О. В., Штець В. М., Генсецький М. П. (2016)
Озарків І. М. - Основи мокрого очищення газів, Сомар Г. В., Соколовський І. А., Кобринович М. С., Сомар Т. А., Левчунець О. М. (2016)
Полутренко М. С. - Композиційні біостійкі ізоляційні матеріали для протикорозійного захисту підземних трубопроводів (2016)
Палаш В. М. - Оцінювання способів зварювання титанового сплаву ОТ4, Дзюбик А. Р., Палаш Р. В., Назар І. Б. (2016)
Ялечко В. І. - Термічний аналіз деревини верби Salix viminalis, Кочубей В. В., Гнатишин Я. М., Павловський Ю. П. (2016)
Баранова О. С. - Неруйнівний контроль якості фанери з автоматизованим селективним сортуванням, Василенко М. П., Скрипник І. Ю., Головач В. М. (2016)
Бойко М. В. - Дослідження та оптимізація конструктивних параметрів матриці вирубного штампу, Велика О. Т., Лясковська С. Є., Великий Н.-Т. І. (2016)
Верхола І. І. - Резонансні коливання причепа для перевезення вантажів спеціального призначення, Дзюба А. О. (2016)
Д'яконов В. К. - Порівняльні випробування інструментальних сталей для виготовлення дереворізальних інструментів, Сірко З. С., Народицкий О. І. (2016)
Кравець І. П. - Вибір оптимальних режимів теплового оброблення деревини як підготовчого етапу перед її вогнезахистом, Кушнір А. П., Шаповалов О. В. (2016)
Мазур М. П. - Вплив газогідратів на опір втомі матеріалу тривалоексплуатованих промислових трубопроводів, Грабовський Р. С., Побережни Л. Я., Карпаш М. О., Грицанчук А. В. (2016)
Марченко Н. В. - Шляхи підвищення ефективності виготовлення заготовок, випиляних з деревини дуба, Мазурчук С. М., Никитюк П. А. (2016)
Семенюк Н. Б. - Технологічні особливості отримання пористих полімерних композитів на основі кополімерів полівінілпіролідону, Дзяман І. З., Скорохода В. Й. (2016)
Сухацький Ю. В. - Дослідження ефективності кавітаційно-флотаційної технології очищення рідкофазних середовищ від дисперсних частинок (2016)
Форос В. В. - Технологія виготовлення фанери з попереднім інфрачервоним прогріванням пакетів шпону (2016)
Яворський А. В. - Корозія сталевих газопроводів низького тиску під дією змінного струму, Побережний Л. Я., Дем'янчук Я. М. (2016)
Пилип'юк Р. Г. - Особливості визначення довготи за виміряними зенітними відстанями зір у першому вертикалі, Пилип'юк Р. Р., Грицюк Т. Ю., Лиско Б. О. (2016)
Стоцько З. А. - Сучасні тенденції у моделюванні технологічних процесів верстатів з числовим програмним керуванням, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2016)
Грицюк Ю. І. - Використання многочлена Тейлора для чисельного інтегрування табличних функцій від двох незалежних змінних, Драґан Я. П. (2016)
Пасєка М. С. - Теоретичне обґрунтування показників життєвого циклу IT-технологій, Турчин О. Б. (2016)
Болюбаш Ю. Я. - Методи та засоби опрацювання Великих даних у системах територіального управління (2016)
Ничай І. В. - Комп'ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля над одновимірною періодичною структурою (2016)
Опірський І. Р. - Комп'ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля над одновимірною періодичною структурою, Головатий Т. І. (2016)
Качурін О. О. - Аналіз особливостей та ефективності роботи антивірусних систем для Android, Кіт А. Ю. (2016)
Кунта О. Є. - Розрахунок на стійкість багатопрогонової висотної конструкції з локальними послабленнями (2016)
Швороб І. Б. - Новий підхід до збереження слабоструктурованих медичних даних (2016)
Мухін В. Є. - Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти, Корнага Я. І., Бойко Є. О. (2016)
Морушко О. О. - Визначення інтегрального соціотипу в малих соціальних групах методом соціонічного аналізу, Андрейчук С. К. (2016)
Мосій І. М. - Роль писемного мовлення у процесі оволодіння студентами термінологічною лексикою з іноземної мови (англійської) у немовному ВНЗ (2016)
Пасєка Н. М. - Застосування моделей структурно-логічних схем у навчальному процесі, Пасєка М. С., Ерстенюк О. В. (2016)
Лаврухін О. В. - Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні, Шапатіна О. О., Газаєв С. В., Аржановська Я. С., Кульова Д. О. (2016)
Трикоз Л. В. - Фізико-хімічне обґрунтування причин утворення мікротріщин у рейковій сталі, Потапов Д. О., Багіянц І. В. (2016)
Ананьева О. М. - Виды и параметры помех, действующих в канале связи системы автоматической локомотивной сигнализации, Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2016)
Долгополов П. В. - Удосконалення організації поїздопотоків на залізничному полігоні в умовах швидкісного руху, Трегубчак Д. В. (2016)
Бутько Т. В. - Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в умовах станції Основа, Петрова І. М. (2016)
Малахова О. А. - Визначення маршрутів переміщення вагонопотоків на основі підвищення ефективності оперативного управління, Харченко Н. В. (2016)
Сіконенко Г. М. - Аналіз основних причин транспортних подій на залізничному транспорті, Остапенко С. С., Рульова М. А. (2016)
Альошинський Є. С. - Напрямки підвищення продуктивності дільниць високошвидкісних магістралей України, Стасюк І. Г. (2016)
Бутько Т. В. - Удосконалення процесу забезпечення порожніми вагонами припортового залізничного вузла, Вергелес В. О. (2016)
Бутько Т. В. - Удосконалення роботи вокзального комплексу в умовах швидкісного руху, Тітаренко П. І., Кисіль М. М. (2016)
Мкртичьян Д. І. - Підвищення рівня сервісного обслуговування пасажирів високошвидкісних поїздів на залізничних вокзалах України, Мороз В. С. (2016)
Константінов Д. В. - Аналіз функціонування приміських перевезень в умовах створення ПАТ, Кафанова А. Ю., Зайцева В. Ю., Миронюк О. С. (2016)
Фалендиш А. П. - Модель оцінки технічного стану тягових двигунів моторвагонного рухомого складу, Коломієць О. Б., Вихопень І. Р., Тихонравов С. М. (2016)
Петрушов В. В. - Удосконалення управління вантажопотоками в інтермодальному сполученні за допомогою ГЕРТ-мереж, Осипов М. В. (2016)
Дудчак А. І. - Доцільність та ефективність швидкісних залізничних пасажирських перевезень (2016)
Кулешов В. В. - Підвищення ефективності роботи станції при перевезеннях парком вагонів різних власників в умовах розвитку інформатизації, Робота Є. П. (2016)
Прохорченко А. В. - Передумови необхідності класифікації залізничної інфраструктури України для експлуатаційної діяльності, Бугай Ю. С., Семененко Р. І., Воловодик В. М. (2016)
Передмова (2012)
Привалова Л. П. - Образ рая в поэме Э. Спенсера "Легенда о рыцаре Алого Креста" (2012)
Білоконенко І. С. - Особливості опису кохання у циклі сонетів Е. Спенсера "Amoretti" (2012)
Вельчева К. А. - Образы семи смертных грехов в творчестве Э. Спенсера и У. Ленгленда: опыт сопоставления (2012)
Ляшенко Е. А. - Женские образы в контексте развития русской литературы ХV–XVIII (2012)
Власенко Н. І. - Поетика англійського роману Відродження: грані діалогу з традицією (2012)
Пастушенко Л. І. - Від constantia до Constantine: трансформація етичного постулату у німецькому романі ХVІІ ст (2012)
Родный О. В. - Истоки русской смеховой литературы XVII в.: к проблеме национально-исторической типологии смеха (2012)
Ватченко С. А. - "Амелия" Г. Филдинга: парадоксы интерпретации (2012)
Максютенко Е. В. - Авторство в романах Лоренса Стерна: историко-литературная рецепция XVIII–XIX ст. (2012)
Малиенко А. В. - Поэтика пейзажных вариаций в романах А. Радклиф (2012)
Русских И. В. - Опыт освоения пространства героями Смолетта: социальные роли, возможности, цели (2012)
Потницева Т. Н. - От неведения к опыту: книга для детей М. Уолстонкрафт в иллюстрациях У. Блейка (2012)
Литовченко Н. А. - Авторський малюнок як принцип візуалізації роману В. М. Теккерея "Ярмарок марноти" (2012)
Авраменко Е. И. - "Грозовой Перевал" Э. Бронте: метафизика любви в социокультурном контексте конца XVIII - первой половины XIX ст. (2012)
Романова Е. И. - Смысл любви в "Каменном госте" А. С. Пушкина (2012)
Ворова Т. П. - Особенности взаимоотношений героев в повести "Майская ночь, или Утопленница" Н. В. Гоголя (2012)
Скуратовская Л. И. - Стихи Агнешки Осецкой: проблемы семантики и перевода, Скуратовская Н. Э. (2012)
Чернокова Е. С. - Природа как лирический импульс поэзии Эдварда Томаса (2012)
Шевченко Г.О. - "Психоаналітичні студії" кохання у гротесках Міньйони (2012)
Кияшко С. В. - Опыт классификации метаморфозы в мифологии, фольклоре и литературе (2012)
Костенко Г. М. - Особливості авторського міфологізування (на прикладі повісті К. Бліксен "Мавпа") (2012)
Пічугіна Т. Є. - "Людина без властивостей" Роберта Музіля як модерністський інтелектуальний роман (2012)
Мудрак Е. И. - Темы и образы английской литературы в ранних романах В. Вулф (2012)
Левченко А. В. - Модернистская интерпретация жанра анималистического рассказа в малой прозе В. Вулф (2012)
Холодков В. С. - Особенности историзма в романе Ф. Искандера "Сандро из Чегема" (2012)
Шишкина И. В. - Отношение Р. Брэдбери к поэзии и ее роль в творчестве писателя (2012)
Велигина Н. Г. - Образ кулинарной писательницы Элизабет Дэвид в эссеистике Джулиана Барнса (2012)
Гончарова Ю. С. - "Я-тексты" Стивена Диксона как феномен авто/био/графической трансгрессии в американской литературе третьего тысячелетия, Липина В. И. (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Наративізація життя у романі Доріс Лессінґ "Альфред та Емілі" (2012)
Сівкова А. В. - Художні особливості стилю Саші Дагдейл. Спроба авторської інтерпретації вірша "Apart from love" (2012)
Гончаренко Е. П. - Білінгвізм та бікультурність як спосіб спілкування літератури з життям (2012)
Потніцева Т. М. - Творчість письменників-білінгвів ХХ століття очима української дослідниці (2012)
Minchenko O. H. - Expression of ubiquitin specific peptidase genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells upon glucose deprivation, Riabovol O. O., Halkin O. V., Danilovskyi S. V., Minchenko D. O., Ratushna O. O. (2016)
Kolomiets-Babenko L. A. - Nanocomposite complex EMAP II influence on tumor necrosis factor and interferon, Bohorad-Kobelska O. S., Kovalchuk N. L., Spivak M. Ja., Kornelyuk A. I. (2016)
Tigunova O. O. - Lyophilization effect on productivity of butanol-producing strains, Beiko N. E., Andriiash A. S., Priymov S. G., Shulga S. M. (2016)
Yavorska N. Y. - Microclonal propagation of the varieties of highbush blueberry Vaccinium corymbosum L., Lobachevska O. V., Khorkavtsіv Ya. D., Kyyak N. Ya. (2016)
Levandovskyi L. V. - Two- product alcohol obtaining technology based on continuous gradient yeast generating, Myhhailyk V. S. (2016)
Klochko V. V. - Genes encoding synthesis of phenazine-1-carboxylic acid in Pseudomonas batumici, Zagorodnya S. D., Reva O. N. (2016)
Zemlianskykh N. G. - Modification of erythrocyte membrane proteins by polyethylene glycol 1500, Babijchuk L. A. (2016)
Pokhylko S. Yu. - ICP-MS analysis of bread wheat carrying the GPC-B1 gene of Тriticum turgidum ssp. dicoccoides, Schwartau V. V., Mykhalska L. M., Dugan O. M., Morgun B. V. (2016)
Содержание (2016)
Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку (2016)
Рощин Г. Г. - Проблеми індикативного планування та концепції управління існуючої системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій, Кузьмін В. Ю., Крилюк В. О., Новіков Ф. М., Іванов В. І. (2016)
Черній В. І. - Оптимізація анестезії та інтенсивної терапії під час великих резекцій печінки, Колганова К. А., Фрейгофер М. В. (2016)
Черний В. И. - Исследование ЭЭГ-предикторов у больных с острой церебральной недостаточностью, осложненной вегетативным состоянием На фоне нейрометаболической терапии, Андронова И. А., Городник Г. А., Назаренко К. В., Черний Т. В., Андронова М. А. (2016)
Мальцева Л. А. - Оптимизация стратегий интенсивной терапии больных с сепсисом на основе клинико-статистической модели piro, Царев А. В., Волков А. О., Мосенцев Н. Ф. (2016)
Никонов В. В. - Лечение пациентов с центрогенной лихорадкой с применением препаратов для устранения митохондриальной дисфункции, Курсов С. В., Белецкий А. В., Иевлева В. И., Феськов А. Э. (2016)
Тещук В. Й. - Досвід застосування Медотиліну при лікуванні пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу (2016)
Рибальченко В. Ф. - Діагностика та лікування абсцесів черевної порожнини у дітей, Демиденко Ю. Г. (2016)
Чистик Т. В. - Комплексный подход к терапии нарушений мозгового кровообращения (2016)
Чистик Т. В. - Современные подходы к обезболиванию родов: что нового? (2016)
Чистик Т. В. - Возможности нейропротекции в комплексной терапии черепно-мозговой травмы (2016)
Кочін І. В. - Організація та особливості проведення профілактичних протиепідемічних дезінфекційних заходів серед цивільного населення й військовослужбовців у зоні локальних збройних конфліктів та бойових дій для запобігання спалахам та виникненню осередків інфекційних захворювань, Мануйленко Л. Г., Царьов В. В., Березовський В. С. (2016)
Биркун А. А. - Острая дыхательная недостаточность, Осунсания О. О. (2016)
Арустамян О. М. - Вплив сполук кадмію на організм людини, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю. (2016)
Павлов О. О. - Післяопераційний делірій у пацієнтів похилого віку, Луцик С. О. (2016)
Данилова В. В. - Современные взгляды на диагностику сепсиса у новорожденных (2016)
Орлов Ю. П. - Энергетический дефицит при критических состояниях: значение сукцинатов (2016)
Павлов О. О. - Актуальні питання розрахунку вихідного нутритивного статусу пацієнтів при розширених оперативних втручаннях в абдомінальній хірургії, Миронова Н. В. (2016)
Савицкая И. Б. - Псевдоинсультное течение аденомы гипофиза головного мозга: клиническое наблюдение, Бутко Л. В., Григорьев А. Ю., Ярычкина Л. П., Гончаров Г. В., Кудинова А. Е. (2016)
Савицкая И. Б. - Клиническое наблюдение пациента с поздней формой нейросифилиса, Аргунова О. И., Бутко Л. В., Воловой В. Л., Бирюкова Л. И. (2016)
Черний В. И. - Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза, Шлапак И. П., Георгиянц М. А., Тюменцева С. Г., Куглер С. Е., Прокопенко Б. Б. (2016)
Титул, зміст (2015)
Лавриненко Ю. О. - Вирощування оздоровленого вихідного матеріалу картоплі в розсадниках первинного насінництва в умовах зрошення на півдні України, Балашова Г. С. (2015)
Сатаров О. З. - Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг, Кириченко В. В. (2015)
Сергієнко О. В. - Прояв ступеня домінування за кількісними ознаками у гібридів F1 кавуна (2015)
Бакуменко О. М. - Характеристика маси 1000 насінин у F1 пшениці м’якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями, Власенко В. А., Ємець О. М. (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Деменко В. М. (2015)
Осокіна Н. М. - Вплив сорту на якість продуктів переробки з ягід суниці, Заморська І. Л. (2015)
Макарчук М. О. - Екологічна пластичність і стабільність гібридів кукурудзи залежно від їх генетичної системи контрольованого розмноження (2015)
Кожушко Н. С. - Нематодостійкі сорти картоплі та реалізація їх генетичного потенціалу в північному Лісостепу України, Сахошко М. М., Савченко П. В. (2015)
Подгаєцький А. А. - Особливості використання мікробних препаратів для розмноження сорту картоплі Анатан, Горбась С. М., Крючко Л. В., Козар С. Ф., Дімова С. Б. (2015)
Подгаєцький А. А. - Проростання насіння міжвидових гібридів картоплі під впливом гамма-випромінювання, Кравченко Н. В., Падалка Ю. М. (2015)
Мацкевич В. В. - Особливості використання форми і кількості заліза за вирощування in vitro ожини і малини, Подгаєцький А. А. (2015)
Давиденко Г. А. - Порівняльна оцінка продуктивності гібридів кукурудзи в умовах СТОВ "Дружба-Нова" Варвинського району Чернігівської області (2015)
Січняк О. Л. - Ювенільна стійкість пшенично-чужорідних гібридів до збудників кореневих гнилей. Повідомлення І. Реакція на Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorok.) Shoem., Мірось С. Л., Захаров А. В. (2015)
Січняк О. Л. - Ювенільна стійкість пшенично-чужорідних гібридів до збудників кореневих гнилей. Повідомлення ІІ. реакція на Fusarium graminearum Schwabe, Мірось С. Л., Жовтоног А. Ю. (2015)
Кабанець В. М. - Оцінка вихідного матеріалу в селекції костриці лучної, Семененко Я. Ю. (2015)
Волощук С. І. - Отримання в культурі in vitro варіантів пшениці з підвищеною системною індукованою стійкістю (2015)
Скляр В. Г. - Розподіл розмірних величин в когортах молодого покоління лісоутворювальних видів як індикатор стресового пригнічення рослин (2015)
Клименко Г. О. - Особливості росту рослин рідкісних видів, Скляр В. Г. (2015)
Скляр Ю. Л. - Віталітетна структура популяцій копитняка європейського в умовах лівобережного Полісся України та вплив на неї провідних екологічних чинників, Скляр М. Ю. (2015)
Kovalenko I. M. - The structure of clones of forest subshrubs Calluna Vulgaris (L.) HULL. in ecosystems of north-eastern Ukraine (2015)
Ємець О. М. - Нематоди – паразити картоплі, Деменко В. М. (2015)
Деменко В. М. - Динаміка чисельності шкідників соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Ємець О. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2015)
Рожкова Т. О. - Мікопатогенний комплекс ягідних культур Полісся, Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2015)
Бурдуланюк А. О. - Плямистості ярого ячменю в умовах Сумської області, Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Гулий А. (2015)
Татаринова В. І. - Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб, Рожкова Т. О, Бурдуланюк А. О., Василина М. І. (2015)
Карпенко К. О. - Вплив альтернаріозного чорного зародку на вміст білку та клейковини у зерні пшениці озимої, Власенко В. А., Рожкова Т. О. (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Окисно-відновна активність вегетативних органів рослин наступної генерації за післядії гербіцидної обробки, Лихолат Ю. В., Яценко О. А. (2015)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивного сидерату редьки олійної та обробітку на водопроникність грунту (2015)
Яцук І. П. - Хімічна меліорація кислих ґрунтів Вінниччини, Матусевич Г. Д., Ліщук А. М., Городиська І. М., Драга М. В., Зацарінна Ю. О. (2015)
Польовий В. М. - Вплив удобрення та післядії вапнування на продуктивність сої, Кулик С. М. (2015)
Сенченко Н. К. - Функціональна діагностика як інструмент оптимізації мінерального живлення рослин (2015)
Харченко О. В. - Залежність коефіцієнта використання основних елементів живлення з добрив очеретянкою звичайною від рівня удобрення та вмісту їх в осушуваних торфових ґрунтах, Петренко Ю. М. (2015)
Шевніков М. Я. - Польова схожість і виживання рослин сої за різних варіантів фітоценотичної напруги, Міленко О. Г. (2015)
Заболотний Г. М. - Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного, Циганський В. І., Циганська О. І. (2015)
Жовтун М. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні коріандру посівного залежно від елементів технології (2015)
Нідзельський В. А. - Агробіологічні основи вирощування сої (2015)
Хоміна В. Я. - Оптимізація елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного, Тарасюк В. А. (2015)
Дубовик Д. Ю. - Залежність періоду післязбирального дозрівання зерна пшениці озимої від строків сівби та попередників (2015)
Мельник А. В. - Вплив комплексного застосування азотних добрив та бактеріальних препаратів на врожайність сої в умовах Лівобережного Лісостепу України, Романько Ю. О. (2015)
Мельник А. В. - Вплив регуляторів росту на продуктивність гірчиці в умовах північно-східного Лісостепу України, Куцегуб Г. О., Жердецька С. В., Шахід Алі (2015)
Троценко В. І. - Реакція сортів вівса плівчастого та голозерного на норми висіву, Ільченко В. О. (2015)
Радченко М. В. - Продуктивність гречки залежно від сортових особливостей за різного удобрення (2015)
Нестеренко В. М. - Ефективність бактеризації цибулі ріпчастої препаратом АБТ у різних модифікаціях, Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Куц О. В. (2015)
Троценко В. І. - Особливості формування генеративного потенціалу рослин соняшнику, Жатова Г. О, Жатов О. Г. (2015)
Пшиченко О. І. - Вплив бактеріальних препаратів на параметри насіннєвої продуктивності рослин соняшнику (2015)
Троценко В. І. - Особливості реалізації потенціалу рослин у посівах сої, Глупак З. І. (2015)
Судденко В. Ю. - Формування окремих елементів продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від мінерального живлення та систем захисту, Каленська С. М. (2015)
Тютюнник В. А. - Особливості осінньої вегетації ріпаку озимого в північно-східному лісостепу України (2015)
Сторожик Л. І. - Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах із іншими культурами, Будовський М. Д. (2015)
Токмань В. С. - Особливості вегетативного розмноження thuja occidentalis l. в умовах північно-східної частини лісостепу україни (2015)
Сурган О. В. - Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України (2015)
Мельник Т. І. - Стан вуличних насадженнях центральної частини м. Суми (2015)
Чигринець В. П. - Особливості насінного відновлення дуба звичайного в залежності від ступеня зрідженості деревостану в умовах свіжої кленово-липової діброви на північному сході лівобережного Лісостепу України, Ігнатенко В. А. (2015)
Коваленко В. П. - Прoдуктивнoстi сoртiв кoнюшини лучнoї зaлeжнo вiд спoсoбу вирoщувaння тa удoбрeння (2015)
Корнієнко С. І. - Оцінка регуляторної дії композицій біологічно-активних речовин на насіннєву продуктивність рослин сорту cалату листкового Тріумф, Кондратенко С. І., Крутько Р. В., Дульнєв П. Г., Ткалич Ю. В., Позняк О. В. (2015)
Олійник В. С. - Суцільні та часткові вітровали лісу в Горганах (на прикладі ДП "Вигодське лісове господарство"), Рак А. Ю. (2016)
Агій В. О. - Вплив лісогосподарських заходів на перерозподіл органічної речовини та хімічних елементів ґрунту в дубових лісах Закарпаття, Копій С. Л., Фізик І. В., Копій Л. І. (2016)
Бала О. П. - Моделювання динаміки середньої висоти модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Хань Є. Ю. (2016)
Бондар М. М. - Особливості структури поселення бобра річкового (Castor fiber Linnaeus, 1758) в умовах сільськогосподарських ландшафтів південної частини Житомирського Полісся (2016)
Ейсмонт В. С. - Культури сосни звичайної на ґрунтах з виходами на поверхню кам'янистих порід на території ДП "Коростишівське лісове господарство" (2016)
Заячук В. Я. - Структура та санітарний стан деревостану гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L. ) у дендрарії ВЛНС "Березинка" ДП "Мукачівське лісове господарство", Хомюк П. Г., Хомюк А. П., Погрібний О. О., Юркевич А. О. (2016)
Дерев'янко Н. В. - Інтродукція хурми віргінської (Diospyros virginiana L. ) в Україні, Дерев'янко В. М., Горбенко Н. Є. (2016)
Коткова Т. М. - Зміцнення кормової бази для кабана та зайця русака на прикладі ДП "Баранівське лісомисливське господарство" та її екологічна оцінка, Федючка М. І., Cвітельський М. М., Котков В. І. (2016)
Красноштан О. В. - Формування популяції сосни кримської (Pinus pallasiana D. DON) на залізорудному відвалі Криворіжжя (2016)
Ліханов А. Ф. - Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках смородини чорної (Ribes nigrum L. ), Рожко М. С., Клюваденко А. А., Костенко С. М. (2016)
Ландін В. П. - Перспективи використання біоенергетичних культур в Україні, Мороз В. В., Захарчук В. А., Руденко О. М. (2016)
Лукашук В. П. - Ефективність вирощування люцерни залежно від систем удобрення та застосування бактеріальних препаратів (2016)
Міндер В. В. - Протиерозійні властивості підстилки паркових насаджень в умовах складного рельєфу (2016)
Міськевич Л. В. - Раритетні види деревних рослин Кременецького ботанічного саду (2016)
Манько М. В. - Особливості індукції флуоресценції хлорофілу в листках рослин культиварів Acer platanoides L. в умовах міста Києва, Олексійченко Н. О., Китаєв О. І. (2016)
Масловата С. А. - Морозостійкість видів та форм роду Ulmus L. в умовах міста Умані (2016)
Мельник О. М. - Оцінювання киснепродукувальної функції лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" (2016)
Матяшук Р. К. - Динаміка фітомаси лісових фітоценозів парку "Феофанія" – пам'ятки садово-паркового мистецтва, Білоус С. Ю., Білоус А. М., Юрчук М. І., Прокопук Ю. С. (2016)
Мирончук К. В. - Особливості просторової структури та класифікації складних живоплотів (2016)
Немерцалов В. В. - Деревно-кущові рослини американського походження у флорі міста Одеси, Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. (2016)
Приліпко І. С. - Продукція стовбурової деревини та кори дерев берези повислої у деревостанах Чернігівського Полісся (2016)
Рибалка І. О. - Взаємозв'язок між інтенсивністю зараження омелою білою (Viscum album l. ) та деякими екологічними параметрами дерев-живителів (2016)
Ткач Л. І. - Типологічне різноманіття лісів водозборів річки Псел, Бондар О. Б. (2016)
Ткачук О. М. - Ґрунтозахисні особливості лісу на водозборах Передкарпаття (2016)
Трунов О. П. - Поліпшення видового складу чагарників парків і скверів міста Луганська, Колєнкіна М. С., Скаковський С. І. (2016)
Турко В. М. - Поширення хвороб та шкідників у лісах Рівненської області, Вишневський А. В., Сірук Ю. В., Печенюк Є. П. (2016)
Чигринець В. П. - Особливості формування та відновлення дубових лісостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Румянцев М. Г., Солодовник В. А., Букша М. І. (2016)
Шаловило Ю. І. - Молекулярно-генетична діагностика Bacillus pumilus у сосновому деревостані, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2016)
Володимиренко В. М. - Мортмаса лісових екосистем у сучасному екоресурсному вимірі, Котляревська У. М., Сурай В. А., Клочко В. М. (2016)
Копій М. Л. - Вплив рослинності на перерозподіл органічних речовин та хімічних елементів у техноземах Яворіського сірчаного кар'єру, Копій Л. І. (2016)
Лаптева Е. В. - Вплив техногенно забрудненого середовища Криворіжжя на якість пилку Pinus sylvestris L. і P. pallasiana D. Don. (2016)
Лук'янчук Н. Г. - Упровадження альтернативної біотехнології очищення промислових стоків ТзОВ "Радехівський цукор", Сич В. А. (2016)
Новицький В. П. - Заєць сірий (Lepus europaeus pall. ): екологічні особливості існування виду в сучасному Лісостепу України (2016)
Товарянський В. І. - Оцінювання залежності пожежної небезпеки соснових молодняків від віку, Кузик А. Д. (2016)
Хром'як У. В. - Вплив ЛКП "Збиранка" на навколишнє середовище та основні принципи створення нового полігону, Тарнавський А. Б. (2016)
Бєліков С. Б. - Характерні особливості селективного розчинення сталі AISI 321 у високоокиснювальному розчині нітратної кислоти, Нарівський О. Е., Маркова Н. В. (2016)
Баранова О. С. - Порівняльний аналіз ударно-акустичного та ультразвукового методів дефектоскопії фанери, Головач В. М. (2016)
Бойко Л. М. - Метод оцінювання довговічності деревинно-волокнистих плит середньої щільності у будівельних конструкціях, Анциферова О. В. (2016)
Капустянський А. О. - Дослідження факельного спалювання суміші пісного вугілля і золи (2016)
Корсак В. І. - Аналіз контактної взаємодії пружних елементів пластинчастого віброізолятора (2016)
Пономарьова О. В. - Підвищення тривкості стрічкових пилок щодо спрацювання, Ребезнюк І. Т. (2016)
Сапронов О. О. - Антикорозійні покриття на основі епоксидного зв'язувача для захисту устаткування морського та річкового транспорту, Букетов А. В., Лещенко О. В., Нігалатій В. Д. (2016)
Сокіл М. Б. - Нелінійні коливання системи гнучке трубчасте тіло-суцільний потік середовища, що рухається вздовж нього, Верхола І. І., Сокіл Б. І., Хитряк О. І. (2016)
Хитряк О. І. - Вплив рухомого вантажу на коливання поздовжньо-рухомої стрічки (2016)
Вітер М. Б. - Моделювання єдиного простору інформаційної взаємодії органів державної влади, Засадна Х. О. (2016)
Гуліда Е. М. - Визначення параметрів розподілу часу напрацювання на відмову пожежної техніки і спорядження з використанням статистичного моделювання, Мирзоєв В. О., Марчишин М.-Т. Т. (2016)
Дмитрусь Н. І. - Розрахунок двовимірних статичних безвихрових теплових полів методом скінченних елементів, Карашецький В. П. (2016)
Журавель І. М. - Тривимірне представлення зображень з використанням їх фрактальних розмірностей, Максимович В. М. (2016)
Коваль О. М. - Експериментальне дослідження тривалості локалізації і гасіння пожеж на відкритих складах пиломатеріалів штабельного зберігання (2016)
Максимів О. П. - Аналітичний огляд методів детектування вогню засобами комп'ютерного зору, Рак Т. Є., Пелешко Д. Д. (2016)
Матвійчук К. В. - Програмна модель підсистеми керування мобільною робототехнічною системою, Теслюк В. М., Зелінський А. Я. (2016)
Мальований М. - Вплив способу забезпечення будинку енергією на величину річної потреби у невідновлюваній первинній енергії, Жичинська А., Диш Г. (2016)
Олеськів О. М. - Особливості метрологічної перевірки компонент кібер-фізичних систем, Микитин І. П. (2016)
Олійник І. С. - Удосконалення алгоритму визначення "насиченого блоку" у задачі параметричної ідентифікації інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь (2016)
Соколовський Я. І. - Програмне забезпечення скінченно-елементної дискретизації 2D областей з використанням паралельних обчислень CUDA, Нечепуренко А. В., Герасимчук О. П. (2016)
Федорчук Є. Н. - Моделювання процесу для обчислення кластерів у базах даних для технологічних бізнес-процесів, Федорчук Ю. Є. (2016)
Чумаченко С. М. - Методика створення математичної моделі розподілу антипіренів всередині вогнезахищеної деревини, Жартовський С. В., Тітенко О. М., Троцько В. В. (2016)
Чаплик О. А. - Основні підходи до вивчення іноземної термінологічної лексики студентами екологічного профілю, Масон С. Р., Коваль Л. М. (2016)
Школяр М. В. - Роль соціальної довіри у трансформаційних процесах сучасного суспільства (2016)
З нагоди 60-річчя професора Ігоря Михайловича Комарницького (2016)
In memoriam (2015)
Кондратюк К. - Дмитро Дорошенко – громадсько-політичний діяч, історик (2015)
Целуйко О. - Володимир Зварич і питання нумізматики в роботі теоретичного семінару з джерелознавства та спеціяльних (допоміжних) історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві УРСР у м. Львові (2015)
Банах В. - "Цивілізаційне” неоевразійство в контексті інтеграції пострадянського простору (2015)
Уська У. - Реалізація засад національно-культурної автономії у "Законах про національне зрівняння” у Моравії 1905 р. (2015)
Юськів Х. - Південний Тіроль: історична ретроспектива політико-правового конституювання та функціонування територіальної автономії (2015)
Максимець В. - Відносини України та Словаччини крізь призму громадсько-політичної активності етнічних меншин в умовах російської експансії в реґіоні (2015)
Fedyk I. - Polish police in its attitude towards Ukrainian Greek Catholic Church after Ukrainian-Polish war of 1918–1919 (2015)
Тарнавський Р. - Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян (2015)
Гілевич І. - Внесок Людмили Шевченко у підготову двотомної колективної монографії "Українці” (1954 – початок 1960-х років) (2015)
Рачковський Г. - Соціяльний зміст малодвірних поселень на території південних повітів Волинської губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Баглай М. - Поминання померлих у Зелену суботу на теренах історико-етнографічної Волині (2015)
Сілецький Р. - Бузина в народних демонологічних повір’ях українців (2015)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про вужа на правобережному Поліссі (2015)
Рутар В. - Повсякденна гігієна, методи лікування і профілактики захворювань військовиків Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр. ) (2015)
Горбачевський Т. - Економічний розвиток Львівської архидієцезії РКЦ у міжвоєнний період (2015)
Калиняк Л. - Організаційна мережа Стронніцтва людового (Народної партії) у Тернопільському воєводстві (1931–1939) (2015)
Масик Р. - Промислово-торгова палата у Львові у міжвоєнний період (2015)
Руда О. - Розвиток освітніх процесів у Львові (1923–1939) (2015)
Стародубець Г. - Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944–1946 роках (2015)
Якимович Б. - Учений, академік, організатор української гуманітарної науки, людина. До 75-річчя Миколи Жулинського (2015)
Глушко М. - Листування Василя Доманицького з Іваном Кривецьким (2015)
Якимович Б. - Львівський характерник і великий життєлюб (До 90-річчя від дня народження Романа Крип’якевича (1925–1999)) (2015)
Гілевич І. - Рец. на: Kukiz T. Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd / Tadeusz Kukiz. – Wrocław, 2008. – 448 s. (2015)
Мацько Л. - Мовна особистість А. Малишка як лінгвокультурологічний феномен (2013)
Кравець Л. - Народнопоетична метафора в мовотворчості А. Малишка, Вертепна А. (2013)
Беценко Т. - Народнопісенна універсалія зоря в мові поезії А. Малишка (2013)
Мех Н. - "Пісня, що народ заколосила…" (образ пісні в поетичній мові А. Малишка) (2013)
Коць Т. - Слово-образ вода в ідіостилі А. Малишка (2013)
Підгородецька І. - "І я пройду путі до краю, Красу приймаючи земну…" (мовний образ краси в поезії А. Малишка) (2013)
Сухенко В. - Світ Слова А. Малишка (2013)
Черемська О. - "Моє серце схоже на порох!" (образ серця в поетичній мові А. Малишка) (2013)
Мовчун Л. - Римостиль А. Малишка (2013)
Маленко О. - Професор Лідія Андріївна Лисиченко — Науковець, Вчитель, Людина (2013)
Черемська О. - Історико-мовна та українознавча спадщина професора Ольги Георгіївни Муромцевої (2013)
Сюта Г. - Біблійна цитата в українській поетичній мові ХХ ст. (2013)
Дегтярьова І. - Лексико-семантичні ознаки карнавальності в постмодерністському тексті (2013)
Денисовець І. - Оказіональні назви в українській дитячій прозі (2013)
Томіленко Л. - Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2013)
Дядченко Д. - Епітети-кольоративи в українській поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст. (портретна характеристика людини) (2013)
Ніколаєнко І. - Авторські неологізми в мові письменників Луганщини (2013)
Прокопович Л. - "Це місто — прекрасне, як усмішка долі…" (мовний образ міста в українській поезії другої половини ХХ ст.) (2013)
Задорожна О. - Перший Псалом Давидів в інтерпретації Івана Франка (лінгвостилістичний аналіз) (2013)
Навальна М. - Гроші можуть "згоріти", їх можуть і "заморозити" (семантична динаміка дієслів у сучасній українській публіцистиці) (2013)
Глуховцева І. - "Скажи мені, хто я, тоді я скажу тобі, хто ти" (трансформація прислів’їв у сучасній мові) (2013)
Кислюк Л. - Жінка-космонавт чи космонавтка? (до проблеми норми творення назв осіб жіночої статі) (2013)
Таран О. - Сленгізми в рекламі (2013)
Бас-Кононенко О. - Мовна культура сучасної реклами (2013)
Калашик В. - Вторинна номінація Харкова в есе Юрія Шевельова "Четвертий Харків", Трифонов Р. (2013)
Цівун Н. - Лінгвокультурний зміст назв українських календарних свят (2013)
Глуховцева К. - Найпоширеніші українські прізвища Луганщини (2013)
Вербич С. - Як пояснювати походження власних географічних назв (2013)
Яцій В. - Відтопонімні прикметники Львівської області (деривати від ойконімів на -ич-і та -че) (2013)
Вінницький В. - Наголошування префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду з суфіксом -к(а) (2013)
Бибик С. - Ситуативні "відхилення від норм" у сучасному радіоінтерв’ю (2013)
Вербич Н. - Інтонаційна виразність наукового мовлення (2013)
Матвіяс І. - Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького (2013)
Лєснова В. - Іронічні вислови як засіб вираження оцінки в діалектному тексті (2013)
Городенська К. - Презентує — це не репрезентує (2013)
Гарбарчук Т. - Чому вони горе-фахівці? (2013)
Братусь М. - Який чи котрий? (2013)
Романюк Ю. - Дихай у віхтик і мовчи та диш (2013)
Романюк Ю. - Залиши чи залиш? (2013)
Романюк Ю. - Заспокійся чи заспокойся? (2013)
Городенська К. - Малолітні діти чи малі діти? (2013)
Городенська К. - Найменовані на честь… (2013)
Романюк Ю. - На мосту чи на мості? (2013)
Городенська К. - Не з дієприкметниками: окремо, а не разом (2013)
Городенська К. - Чекайте в приймальні (2013)
Городенська К. - Чим можна замінити прийом? (2013)
Городенська К. - Як правильно відмінювати складні прізвища? (2013)
Коць Т. - Опановуємо мовознавчу науку (Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / /Голянич М. І., Іванишин Н. Я., Ріжко Р. Л., Стефурак Р. І./: за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ: Сімик, 2012. — 392 с.) (2013)
Єрмоленко С. - Мистецтво розповіді про шедеври живопису (Кононенко В. І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвропейського мистецтва. — К.: Мистецтво, 2011. — 112 с.: іл.) (2013)
Кращі випуски (2013)
Вихідні дані (2013)
Кудряченко А. І. - Слово редактора (2016)
Кудряченко А. І. - Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні (2016)
Ткаченко В. М. - Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності) (2016)
Розумюк В. М. - Пелопоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики (2016)
Реєнт О. П. - Перша світова війна та її наслідки для України (2016)
Толстов С. В. - Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка (2016)
Швед В. О. - "Арабська весна" у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході (2016)
Khyzhnyak I. - System Confrontation of the Global Poles of Power and Factor of Re-action of Historical Results of the Second World War (2016)
Shindo R. - East Prussia, Lithuania and the Soviet Union After the First World War: the Foreign Strategy of a German Exclave During the 1920s (2016)
Дацків І. Б. - ЗУНР у боротьбі за незалежність на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2016)
Патриляк І. К. - Між двома проваллями: Україна в роки Другої світової війни (2016)
Зернецька О. В. - До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки (2016)
Солошенко В. В. - Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 р. (2016)
Нові надходження до бібліотеки ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2016)
Кудряченко А. І. - Слово редактора (2016)
Ткаченко В. М. - Про "історичну істину" в часі і просторі (2016)
Шморгун О. О. - Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України (2016)
Бульвінський А. Г. - Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії (2016)
Ціватий В. Г. - Європейський політико-дипломатичний діалог в інституціональному просторі міждержавних відносин доби раннього Нового часу (ХVI-ХVIII ст.) (2016)
Перга Т. Ю. - Політика Теодора Рузвельта у сфері екології: консервація природних ресурсів (2016)
Кудряченко А. І. - Ялтинська конференція держав "великої трійки" 1945 р. і вихід України на міжнародну арену (2016)
Мартинов А. Ю. - Чверть століття "Ваймарському трикутнику": у контексті регіонів Європи (2016)
Потєхін О. В. - Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна (2016)
Lakishyk D. - Peculiarities of the US-EU Relations: Evolution and Prospects (2016)
Khyzhnyak I. - Virtues and Vices of the Euromaidan’s Lessons: the Second Stage of "State Defiance” Afterwards (2016)
Срібняк І. В. - Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.) (2016)
Литвин М. Р. - Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (1991-2016 рр.) (2016)
Мадатли Э. - Вопросы формирования азербайджанского народа, его языка и культуры в иранской историографии (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2016)
Горбатюк Л. М. - Потреба інвестицій для ефективного розвитку зерновиробництва у господарствах Полтавської області (2014)
Ковч В. В. - Розвиток наукових досліджень і науково-технічних розробок як інструмент держави по задоволенню потреб суспільства в сучасних економічних умовах України (2014)
Красільнікова К. Є. - Економічна сутність виробничих потужностей підприємств та фактори, що їх визначають (2014)
Лех Т. А. - Адаптация жизнеспособных социально-экономических систем в условиях кризиса (2014)
Носик О. М. - Структурно-функціональні характеристики людського капіталу (2014)
Островський І. А. - Ефективність державного управління і суперечності модернізації економіки України (2014)
Подлесная В. Г. - Экономическая теория в эпоху социально-экономических циклов капиталистического воспроизводства (2014)
Помінова І. І. - Глобальні детермінанти інституційних перетворень національних освітніх систем (2014)
Сандугей В. В. - Підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті нaціoнaльнoгo ринку праці в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Борейко В. І. - Міграційні процеси та економічний розвиток країн (2014)
Горбачук В. М. - Альянси чистого і спільного громадського продукту (2014)
Далевська Н. М. - Функціональні особливості механізму структурних змін глобалізації світової економіки (2014)
Данилюк В. О. - Співробітництво Європейського Союзу з міжнародними фінансовими організаціями як метод боротьби з борговою кризою (2014)
Дорофеева К. М. - К вопросу об инновационной трансформации мировой транспортной системы, Папакин В. В. (2014)
Думанська І. Ю. - Філософія ведення бізнесу з іноземними контрагентами в контексті їх ментальності: поради для фахівців ЗЕД (2014)
Киризюк С. В. - Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки (2014)
Кібальник Л. О. - Наднаціональний рівень регулювання геоекономічних трансформацій (2014)
Кірик М. А. - Кластеризація в стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн (2014)
Кіркова Н. П. - Моделі регулювання інвестиційних проектів, Савушкін Д. І. (2014)
Крамаренко Р. М. - Структурна трансформація господарства Києва, Галенко С. М. (2014)
Крикун В. А. - Сутність та еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Матвеева В. Ю. - Особенности антидемпингового регулирования внешней торговли в Украине, Гленская О. А. (2014)
Мірошниченко Т. Є. - Закономірності міжнародної міграції робочої сили в контексті програми безвізового режиму України з ЄС (2014)
Опалько В. В. - Модернізація світової економіки: теоретико-методологічний аспект (2014)
Осипчук М. Д. - Міжнародний туризм у контексті модернізації зовнішньоекономічної діяльності України на засадах сталого розвитку (2014)
Пирог О. В. - Стабільність розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації: оцінювання тенденцій їх зростання (2014)
Поліщук О. В. - Зарубіжний досвід створення державних бізнес-інкубаторів як підтримки малого і середнього бізнесу (2014)
Рябець Н. М. - Підходи до формування менеджменту процесів корпоративної консолідації у міжнародному бізнесі в умовах глобалізації (2014)
Савчук Н. В. - Світовий досвід реформування бюджетної системи та уроки для України (2014)
Сандул М. С. - Формування конкурентоспроможності системи вищої освіти Республіки Корея (2014)
Тимків І. В. - Система сучасних соціально-економічних імперативів глобального розвитку (2014)
Туманова А. Ю. - Особливості проведення стратегічного аналізу молочної галузі на прикладі ПАТ "Березівський молочний завод", Задорожнюк Н. О. (2014)
Фрумина С. В. - О проблемах стимулирования инновационной деятельности в Российской Федерации (2014)
Яременко М. О. - Світовий сільськогосподарський ринок: відмінності у сучасних тенденціях та перспективи розвитку основних товарних секторів (2014)
Ажаман І. А. - Маркетингова стратегія розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Байдала В. В. - Зарубіжний досвід кластеризації та можливості його застосування в Україні в умовах розвитку біоекономіки, Бутенко В. М. (2014)
Білега О. В. - Методологія ідентифікації і управління створенням потенційних мережевих структур (2014)
Бойко В. С. - Економічні аспекти реформування державного регулювання інфляції: реалії та очікування (2014)
Венгер В. В. - Ринкова влада та картельні змови на олігопольних ринках (2014)
Глушенко Т. М. - Аналіз розвитку логістичних послуг на сучасному світовому ринку (2014)
Гончаренко О. В. - Особливості організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві: реалії та перспективи (2014)
Гоцелюк А. Ю. - Наукові підходи щодо визначення сутності поняття "сільські території" (2014)
Дзюба Р. Е. - Проблеми розвитку сировинної бази м’ясопереробних підприємств у Луганської області (2014)
Єгорова О. О. - Результативність та ефективність територій пріоритетного розвитку України (2014)
Замлинський В. А. - Структурні елементи інвестиційного ринку (2014)
Замрига А. В. - Структурні проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу в Україні: історичний аналіз (2014)
Зеленюк Т. А. - Систематизація світового досвіду лібералізації ринку електроенергії (2014)
Іванова Т. Л. - Стан та пріоритети науково-фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2014)
Кальницька М. А. - Системний підхід в управлінні розвитком соціальної сфери (2014)
Катана А. В. - Регулювання якості продуктів харчування на державному рівні (2014)
Кісь С. Я. - Формування тіньового сектора економіки України макроекономічними суб’єктами, Кісь Г. Р., Голяк М. І. (2014)
Клєвцєвич Н. А. - Проектна форма забезпечення розвитку комунального сектору міських господарств за участю приватних операторів (2014)
Король М. М. - Динаміка фінансового забезпечення вітчизняного науково-кадрового потенціалу (2014)
Криленко В. І. - Державна підтримка аграрного сектору як складова регуляторної політики держави (2014)
Ларікова Т. В. - Особливості розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання (2014)
Латишева О. В. - Еколого-економічне регулювання в авіаційній галузі (2014)
Лінтур І. В. - Вплив окремих елементів податкової системи України на стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, Петричко М. М. (2014)
Лозова О. В. - Концептуальні засади соціального розвитку в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки України (2014)
Міночкіна О. М. - Системне розуміння інституту власності (2014)
Міронова Л. Г. - Оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України, Макаренко О. І. (2014)
Нісходовська О. Ю. - Структурні зрушення у виробництві та реалізації круп та їх регулювання (2014)
Кульчицький Я. В. - Інституційні засади трактування економічних систем в умовах посилення їх екологізації та глобалізації, Кульчицький Б. В., Маліновська М. В., Джигора Н. В. (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні засади транскордонної екологізації економіки в Євроінтеграційному процесі України (2016)
Мандрик В. О. - Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення, Новак У. П. (2016)
Михайловський В. І. - Теоретико-методичні аспекти управління сталим економічним розвитком підприємств в умовах фінансово-економічної нестабільності (2016)
Коморна О. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання екосистемних послуг у лісовому господарстві (2016)
Наливайко Н. Я. - Економічні аспекти екологізації діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу (2016)
Табачук А. Я. - Роль держави у сучасних економічних системах в умовах їх екологізації та глобалізації (2016)
Кужелєв М. О. - Концептуальні засади розвитку грошової системи в сучасній економіці, Головенко І. П. (2016)
Лех Г. А. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці, Рібун Л. В. (2016)
Пшик Б. І. - Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Власюк Н. І. - Оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування (2016)
Важинський Ф. А. - Пріоритети розвитку підприємницького потенціалу сільських територій (2016)
Пинда Ю. В. - Теоретичні підстави галузевих детермінант структури національної економіки (2016)
Дорошкевич К. О. - Особливості бально-факторного методу оцінювання посад працівників підприємств, Вороновська М. М., Салата І. З., Маслак Т. О. (2016)
Заблоцький М. Б. - Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв'язку (2016)
Ємельянов О. Ю. - Діагностування достатності обсягів збутової діяльності промислових підприємств, Висоцький А. Л., Петрушка Т. О. (2016)
Комарницька Г. О. - Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-середовища, Мельник О. М. (2016)
Мелех Я. Р. - Облік і аналіз витрат на утримання гравців у професійних футбольних клубах (2016)
Рісна Р. Р. - Соціально-демографічний профіль Львівської області у фокусі трудорееміграційних перспектив, Бараняк І. Є. (2016)
Стояновський А. Р. - Державна підтримка розвитку інноваційної інфраструктури в Україні, Тимняк З. С. (2016)
Черкасова С. В. - Удосконалення моделі розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні (2016)
Литвин О. В. - Концептуальні засади організаційно-економічного механізму ефективної інвестиційної політики держави (2016)
Смага І. С. - Методичні аспекти визначення диференціального рентного доходу на орних землях (2016)
Нашкерська Г. В. - Достовірність оцінювання об'єктів фінансового обліку (2016)
Оленич І. Р. - Зміни наявності основних видів сільськогосподарських тварин за період проведення аграрних реформ, Шульський А. М. (2016)
Курильців Р. М. - Розвиток системи земельного адміністрування як основи ефективного управління землекористуванням (2016)
Телюк К. Ф. - Розвиток туристичної галузі Львівської області як складової частини туристичної сфери України, Гнатишин М. С., Гринчук Н. В. (2016)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Інвестиційний шлях розвитку туризму у Карпатському регіоні (2016)
Кіт В. І. - Реформування системи оподаткування в умовах євроінтеграційного вибору України, Скаско О. І. (2016)
Гаврилко П. П. - Стратегічні пріоритети відновлення та розвитку трудового потенціалу сільських територій (2016)
Городиський Т. І. - Аналіз переваг та передумов створення кластера в регіоні, Михаць С. О. (2016)
Колодійчук А. В. - Туристичне підприємництво в аграрній сфері як перспективний напрямок диверсифікації сільської економіки України (2016)
Чемерис В. А. - Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Чуй І. Р. - Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави, Мицак О. В. (2016)
Думич Н. Б. - Державна політика регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках (на прикладі Польщі) (2016)
Жихарцева О. О. - Фінансово-промислові групи: поняття, структура та типи (2016)
Коцовська Р. Р. - Оцінювання банками України кредитного ризику в сучасних економічних умовах (2016)
Макогін З. Я. - Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини, Андрусейко Р. Я. (2016)
Миронов Ю. Б. - Туризм як чинник економічного розвитку країни, Свидрук І. І. (2016)
Миронова М. І. - Оцінювання ефективності функціонування виробничих систем у національній економіці (2016)
Полинюк Н. І. - Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин та можливість його використання в Україні (2016)
Щеглюк С. Д. - Особливості та інституційні проблеми розвитку підприємництва регіону, Коломієць О. Г. (2016)
Грищук Д. В. - Організаційно-економічні механізми впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г. (2016)
Матвеєва М. П. - Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності виробників продукції птахівництва (2016)
Ящук В. І. - Аналіз моделей і методів реалізації інвестицій підприємства, Підстригач Р. І. (2016)
Васильців В. Г. - Сектор інформаційних технологій та його місце і роль у системі економічної безпеки держави (2016)
Краснояружська К. Ш. - Категоріальний апарат логістики: сутність та зміст (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Застосування теорії катастроф для моделювання фінансової стійкості банківської системи, Климкович І. В. (2016)
Алілуйко А. М. - Аналіз чинників впливу на форми влаштування сиріт у Тернопільському регіоні, Миколюк С. М. (2016)
Побережна Л. Я. - Викладання інформаційних технологій студентам-фармацевтам як складова частина успішної комерційної діяльності аптечних мереж (2016)
Кожушко А. - Звістки про монгольське завоювання населених пунктів середньовічного Хорезму на початку ХІІІ ст. у "Словнику країн” Йакута ал-Хамаві (2014)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: сержанти (2014)
Кіцелюк В. - Правові і майнові взаємини дрібношляхетського середовища Прикарпаття XVIII ст. (На прикладі роду Березовських) (2014)
Корбяк Д. - Позиція галицьких митрополитів Йосифа і Сильвестра (Сембратовичів) щодо реформування Василіянського Чину (2014)
Петренко І. - Роль Єлизавети Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі (2014)
Васьків Н. - Українсько-єврейські взаємини у програмах та діяльності УНДП (1899–1914) (2014)
Сова А. - Внесок Івана Боберського у становлення організації "Пласт” (2014)
Хомич М. - Діяльність вищого керівництва Польської Автокефальної Православної Церкви у 1945–1989 рр. (2014)
Сіромський Р. - Справа ув’язнення Валентина Мороза у громадсько-політичному дискурсі Канади (1970–1979) (2014)
Iaremko М. - Belgrade coup d’état of March 27, 1941 (2014)
Тарнавський Р. - Нотатки Бальтазара Акé про гуцульське весілля як матеріял для роздумів над етимологією слова "коровай” (2014)
Сілецький Р. - Традиційна будівельна обрядовість на Поліссі: основні результати дослідження (2014)
Воронко О. - Особливості територіяльного розміщення і динаміка чисельности найбільших етносів України (1959–2001) (2014)
Hołub J. M. - Obraz stosunków etnicznych i wyznaniowych na przykładzie polaków i ukraińców w mieście Jarosławiu w okresie miedzywojennym (2014)
Заяць А. - Волинські міста XVI – першої половини XVII ст. як опорні пункти оборони краю (2014)
Седляр О. - Читацькі зацікавлення сільського греко-католицького духовенства в Галичині в 40–60-х роках ХІХ ст. (За матеріалами архіву Якова Головацького) (2014)
Голдак Т. - Заснування і діяльність товариства "Перемиський боян” на зламі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Перетокін А. - Динаміка розвитку гірничої і металургійної промисловости Наддніпрянської України у 80-х–90-х роках ХІХ ст. (У висвітленні галузевої преси) (2014)
Цебенко А. - Освітньо-культурне та громадське життя у с. Мужиловичі на початку ХІХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Білостоцький С. - Професор права Каміль Стефко (1875–1966): львівський період життя (2014)
Голубко В. - Рецензія на монографію: Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і Православної Церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр. ) (2014)
Іщенко Н. - Системність у лексиці (2010)
Мойсієнко А. - Оказіональне слово в народній загадці (2010)
Огуй О. - Світло- та кольоробачення давніх германців та латинський вплив на їх колірний менталітет (2010)
Швачко С. - Средства выражения понятия двойственности в английском языке, Кобякова И. (2010)
Сингаївська А. - Стильова диференціація англомовних однослівних ідіом, Мосейчук О. (2010)
Белицкая Е. - Семантические характеристики онимных единиц в свете концепции значения А.Ф.Лосева (2010)
Бондаренко О. - Етнокультурні антропоніми в українській та англійській мовах (2010)
Вікторіна О. - Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (Фітофразеологізми) (2010)
Гавриш М. - Семантичні моделі контамінаційного фразотворення (на прикладі фразеологічних одиниць німецької мови) (2010)
Деменчук О. - Ідентифікаційний фокус семантики експерієнтивів (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2010)
Завадская Е. - Политкорректность как новая международная коммуникативная норма: анализ дефиниций на материале словарей современного английского языка (2010)
Кійко С. - Національна специфіка семантики міжмовних омонімів (2010)
Кирилюк М. - Інновації в лексиці німецької мови початку ХХI ст. (2010)
Котовські Г. - Взаємодія компонентів лексики і граматики у слові (на матеріалі прикметникових дериватів із пасивним значенням у сучасній німецькій мові) (2010)
Кравченко В. - Концепт Європа як семантичний актант у сучасному євроінтеграційному дискурсі (2010)
Лук’янова Г. - Сполучуваність фазових дієслів та їх структурні моделі (2010)
Ляшук А. - Маніфестація правових понять "Майнові правовідносини” та "Злочини проти власності” в англійській та українській мовах (2010)
Перцова І. - Роль контекстуальної синонімії у трагедії Есхіла "Прометей закутий" (2010)
П’яст Н. - Формування лексико-семантичної групи назв посуду, мотивованих іменниками, що позначають продукти, вміст посуду (2010)
Секрет І. - Семантичні аспекти американського студентського сленгу (2010)
Ступак І. - Засоби вираження локативних актантів похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2010)
Лисенко Л. - Структурні типи порівняльних фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2010)
Нагорна О. - Функціонування фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом в якості евфемістичних перейменувань (2010)
Бондаренко К. - Універсальне та національно специфічне в текстах гумористичних ситкомів (2010)
Блажко М. - Значення ад’єктивних слів сучасної німецької мови на позначення звучання: аксіологічний аспект (2010)
Любимова С. - Дистрибутивный анализ на материале лингвистических корпусов (концепт flapper) (2010)
Буяр І. - Інвентаризація лексико-семантичної групи дієслів оцінки в англійській мові (2010)
Глущук-Олея Г. - Лексичні способи вираження каузативності в іспанській мові (лексичні та комбінаторні розрізнення) (2010)
Григоренко Н. - Проблеми визначення мовних одиниць на позначення емоцій (на матеріалі української та англійської мов) (2010)
Ивашкевич Л. - Семантическое движение слова "frei" в немецком языке (2010)
Карат О. - Лінгвістичні універсалії в студіях Ю.В.Рождественського (2010)
Копитова Л. - Структура та семантика відад'єктивних безафікснопохідних дієслів та їх словотворчі функції (2010)
Лелека Т. - Семантична асиміляція англійського слова cottage в українській і російській мовах (2010)
Медвєдь А. - Мовні кліше у фразеологічній системі мови (2010)
Охріменко М. - Методологічні засади психолінгвістичного вивчення фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини (на прикладі перської й української мов) (2010)
Репех Н. - Лінгвокогнітивний статус семантики початку і кінця (на матеріалі англомовних журнальних статей) (2010)
Соколов В. - Конструкти концептосистеми medicine and health care: енциклопедичний і епістемічний параметри (2010)
Томчаковский А. - Систематизация лексики в учебных толковых словарях английского языка (2010)
Шульга Д. - Особливості адаптації іншомовних слів в епістолярії А. Кримського 1920–1941 рр. (2010)
Черхава О. - Особливості дієслів із контепоральною семою та їх функціонування у мовленнєвих актах християнського пророцтва (2010)
Ящик Н. - Лінгвістична інтерпретація німецьких слів-символів з історичною семантикою (2010)
Гаращенко О. - Фразеологічні одиниці та проблеми їх класифікацій (2010)
Головенко К. - Внутрішня форма метафори та мовний світогляд (на матеріалі української та англійської мов) (2010)
Карлова Т. - Семно-компонентний аналіз як основа виділення ономасіологічного класу "мислення" (на прикладі групи предикатів зі значенням "иметь намерение") (2010)
Крижановська Т. - Зіставний аналіз ядерної зони лексико-семантичного поля сигніфікату мудрість в українській та англійській мовах (2010)
Махоніна Н. - До питання про лінгвістичний статус компонентів фразеологічних одиниць (2010)
Мащенко О. - Інноваційна суфіксація в німецькій загальновживаній лексиці (2010)
Мовчан Д. - Шляхи актуалізації прагматичного потенціалу антонімів (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) (2010)
Снісаренко Я. - Семантичний аналіз суспільно-політичної лексики української та англійської мов (2010)
Повторуха Н. - Соматична лексика на позначення одиниць виміру і мір зі значенням приблизної кількості у німецькій і українській мовах (2010)
Філонік С. - Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови (2010)
Фирсова И. - Категория одушевленности и критерии ее выделения в языке (на примере французского и русского языков) (2010)
Хабарова Н. - Прагматическое функционирование новомодной лексики (на примере аннотаций художественных текстов) (2010)
Устенко Н. - Фразеологічні одиниці на позначення розумової діяльності у мові художніх творів В.К. Винниченка (2010)
Головацька Н. - Сполучуваність сенсорних дієслів у структурі середньоанглійського тексту (2010)
Процюк Ю. - Linguistic means in expressing emotional meaning (2010)
Криворученко С. - Референційна сфера прозового дискурсу (2010)
Рубанова Е. - Типология названий пистолета в русских жаргонах (2010)
Угринюк Р. - Лексична сполучуваність іменників, прикметників, дієслів на позначення інтелекту в межах парадигм (на матеріалі публіцистичних текстів) (2010)
Федорів М. - Семантична характеристика похідних дієслів німецької мови у філософському аспекті (2010)
Філоретова Є. - Міжмовні лакуни в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень (2010)
Белоусова Л. - Имена собственные в контексте фэнтезийного произведения Дж.К.Роулинг о Гарри Поттере (2010)
Василенко Д. - Способи утворення англомовної термінологічної лексики на різних хроноетапах функціонування словника військової сфери (2010)
Громко Т. - Семантика народної географічної термінології центральної україни (на матеріалі Кіровоградщини) (2010)
Жданова Е. - Мифологема псевдонима: Велимир Хлебников (2010)
Микитин-Дружинець М. - Сучасні прізвиська Стрийщини (2010)
Петришин М. - Запозичення з класичних мов як складова частина геологічної термінології (2010)
Петрова О. - Образна номінація в антропонімах (на матеріалі німецьких псевдонімів) (2010)
Подвойська О. - Явище полісемії у термінології соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові (2010)
Черниш Л. - Вплив грецьких та латинських запозичень на формування лексики європейських мов (2010)
Деркач Т. - Транспозиція будівельної лексики в метамову літературознавства (2010)
Кирилюк О. - Кінонімна номінація як особливий вид називання (2010)
Фернос Ю. - Групування антропонімів Уманщини за мотиваційними відношеннями (2010)
Коновалова О. - Гіперонімічний та еквонімічний різновиди мотивації англійських ентомонімів (2010)
Лалаян Н. - Текстотвірні потенції фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької ономастичної фразеології) (2010)
Свистун Н. - Жіночий іменник міста Тернополя другої половини ХХ століття (рідкісні та чужомовні імена) (2010)
Смолій М. - Українські власні назви у німецькомовному інформаційному просторі як елемент міжкультурної комунікації, Сулим В. (2010)
Волянюк І. - Ойконімія Північної Тернопільщини XVII століття (2010)
Хацер Г. - Жанрово-мовленнєві параметри англійської банківської термінології у підручниках з банківської справи (2010)
Шевчук Л. - Одиничні особові імена в антропоніміконі м. Іллічівська (2010)
Антонюк С. - Народні назви Ровенщини на позначення болота (2010)
Бичек Г. - Способи номінації та функції власних імен у серії романів Ерін Хантер "Воїни" (2010)
Білінська Л. - Відантропонімні мікротопоніми Покуття (2010)
Горобець О. - Кількісний та якісний склад широковживаних чоловічих імен у місті Хмельницькому протягом 1905-2005 років (2010)
Дашинська Л. - Проблеми морфологічної парадигматики ойконімів іменникового типу в сучасній українській мові (2010)
Ковтун Н. - Термінологія маркетингу як аспект концептуалізації економічної картини світу: семантичний спосіб утворення (на матеріалі німецької та української мов) (2010)
Корзун О. - Політико-правова специфіка формування національних прізвищ на українських землях XVII-XVIII ст. (2010)
Коробейнікова Д. - Гармонізація як вагома сфера процесу впорядкування термінології (на прикладі термінології Європейського права) (2010)
КурушкінА Т. - Структурно-семантичні особливості англійських кулінаронімів (2010)
Мізіна О. - Нульсуфіксальні прикметникові деривати в науковому стилі української мови (на матеріалі зоологічної термінології) (2010)
Мініна О. - Антропоетоніми як творчий прийом Кена Фоллетта (на матеріалі твору "The Pillars of the Earth”) (2010)
Помігуєва Л. - Логіко-семантичне співвідношення професійних понять і відповідних мовних знаків сільськогосподарських термінів (2010)
Рибалка Н. - Синонімічні відношення в англійській номенклатурі ссавців (2010)
Чорноус О. - Склад особового іменника української мови за походженням (2010)
Гринда Ю. - Утворення та характерні риси термінологічних одиниць фахової мови геодезії, кадастру та картографії (2010)
Цобенко О. - Англомовні номінації ювелірних прикрас як частина ювелірної термінології (2010)
Вирста Н. - Прізвища Покуття, омонімні з суфіксальними варіантами чоловічих християнських імен (2010)
Лазебна Н. - Проблема визначення припустимої межі образності в семантиці комп’ютерної термінології (2010)
Минзак О. - Афіксальні антоніми в терміносистемі права (на матеріалі англійського юридичного дискурсу) (2010)
Наливайко М. - Неофіційна антропонімія сучасного села (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2015)
Беликов А. С. - К вопросу использования огнезащитных средств для древесины, Капленко Г. Г., Корж Е. Н., Левченко Г. Н. (2015)
Беликов А. С. - Исследование изменения условий микроклимата в помещениях при аварийном отключении системы теплоснабжения, Колесник И. А. (2015)
Беликов А. С. - Влияние микроклимата на безопасность жизнедеятельности, Колесник И. А., Ветвицкий И. Л., Рабич Е. В., Зибров И. Ф. (2015)
Беликов А. С. - Моделирование динамики взаимодействия части элемента стройконструкции с защитной панелью "остекления" забрала, Сабитова О. А. Шаломов В. А., Кордунов С. П. (2015)
Беликов А. С. - Исследования уменьшения проектного "зеркала" пруда-отстойника на хвостохранилищах "сухачёвское" 1 и 2 секции на радиационную безопасность, Пилипенко А. В., Степанова А. В., Краснов А. С., Зибров И. Ф. (2015)
Беликов А. С. - К вопросу исследования высокотемпературного излучения на рабочих местах, Трифонов И. В., Рагимов С. Ю., Кириченко О. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня загрязнения атмосферы при чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте. , Берлов А. В., Кириченко П. С. (2015)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при эмиссии опасных веществ на железнодорожном транспорте, Мунтян Л. Я. (2015)
Березюк Г. Г. - До математичного моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи, Іродов В. Ф. (2015)
Высоцкий С. П. - Особенности поведения тяжелых металлов в водных растворах и удаления соединений железа из сточных вод, Степаненко Т. И. (2015)
Голышев А. А. - Обоснование применения экранированных вытяжных зонтов в системах местной вентиляции (2015)
Голякова И. В. - Обеспечение оптимальных параметров микроклимата в помещениях зданий (2015)
Диденко Л. М. - Влияние внутренней и внешней стесненности на показатель безопасной организации зоны производства работ, Рыбалка Е. А., Рагимов С. Ю. (2015)
Дмитрюк С. П. - Аналіз нещасних випадків та їх основні причини (2015)
Емец Н. А. - Интегральная оценка устойчивости развития техногенного региона, Романенко И. И., Лесникова И. Ю., Трифонов И. В. (2015)
Зайцев О. Н. - Cовершенствование систем водяного отопления сооружений полуоткрытого типа, Исаев В. Ф., Домощей Т. Д. (2015)
Зінченко В. Ю. - Розробка методики підтвердження дослідними даними теоретичної оцінки екологічного ризику від групи точкових і площадного джерела викидів, Поліщук С. З., Фалько В. В., Острягіна Ю. О. (2015)
Іродов В. Ф. - Регуляризація часткових описів при еволюційному пошуку рішень на основі самоорганізації, Барсук Р. В. (2015)
Касьянов М. А. - Вдосконалення методів аналізу небезпекі виробничого ризику, Медяник В. О., Гунченко О. М., Проніна Ю. Г. (2015)
Колохов В. В. - Моделирование процесса прогрева бетона в тепловой установке при различных теплоносителях, Адегов А. В., Кудрявцев А. П., Перчаник Н. Е. (2015)
Кушнерова Л. А. - Математическое моделирование при разработке теплоизоляционных материалов (2015)
Кушнир Е. Г. - Алгоритм определения максимальных приземных концентраций загрезняющих атмосферный воздух веществ (2015)
Мороз Л. В. - Трехслойные стеновые панели – неэффективное прошлое или перспективное будущее? (2015)
Николаева И. А. - Методика экологического экспресс-аудита (2015)
Петренко А. О. - Розробка енергоефективної гібридної системи опалення коттеджа, Петренко В. О., Голякова І. В., Баличев І. І., Патоня Є. В. (2015)
Петренко В. О. - Дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях будівлі з дефектами і пошкодженнями огороджуючих конструкцій, Петренко А. О., Папірник Р. Б. (2015)
Поліщук С. З. - До питання про оцінку якості атмосферного повітря м. Дніпропетровськ, Демиденко А. С., Каспийцева В. Ю., Троценко А. В. (2015)
Поліщук С. З. - Аналіз впливу стаціонарних та пересувних джерел забруднення на стан атмосферного повітря м. Дніпропетровська, Демиденко А. С., Баличев І. І., Коваленко Є. O. (2015)
Поліщук С. З. - Дослідження ступеня очищення пилогазової суміші від маси викиду в витяжній вентиляції, Поліщук А. В., Кушнир Є. Г., Петровцій О. В. , Мацевич И. Н. (2015)
Романенко А. А. - Метод сведения безразмерных величин в объединенный интегральный показатель (2015)
Савицкий Н. В. - Влияние параметров внешней среды на эффективность холодильных установок, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Шапран Я. Н. (2015)
Солод Л. В. - Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання, Адегов А. В. , Волошко В. Н. (2015)
Ткачева В. В. - Квазидвумерная математическая модель теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя, Иродов В. Ф. (2015)
Чорноморець Г. Я. - Застосування багатокритеріального відбору при пошуку рішень у задачах аналізу та синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2015)
Чорноиван А. А. - К вопросу об устойчивости и управляемости ТГУ на пеллетах, Голощапов К. О. (2015)
Шарков В. В. - Анализ влияния определяющих факторов на продуктивность трубчатых колодцев, Нечитайло Н. П., Головачинская А. С. (2015)
Юркевич Ю. С. - Установка для пневматичного перевантаження паливних пелет, Сподинюк Н. А., Шепітчак В. Б. (2015)
Соколов И. А. - Обеспечение принятия эффективных организационно-технологических решений при реконструкции промышленных зданий (2015)
Вихідні дані (2015)
Герасимчук А. И. - Плазмохимический синтез, структура тонких плeнок оксида индия и зависимость их электрофизических и оптических свойств от режимов осаждения, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А., Мурафа Н., Роговцов А. А., Шубрт Я. (2011)
Давиденко Ю. М. - Будова та спектральні властивості моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,4,5-триметил-1Н-піразолом, Фернандес Л. Т., Фернандес Л. Р., Гранда С. Г., Павленко В. О., Фрицький І. О. (2011)
Тітов Ю. О. - Ізоморфне заміщення атомів у шаруватій структурі титанатів Діона–Якобсона BaLn2Ti3O10, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2011)
Соловьева Е. Д. - Структурные особенности и магнитные свойства модифицированных гексаферритов BaFe12–2хСохSiхO19±g, Пашкова Е. В., Чмeль Л. Л., Рак А. В. (2011)
Бричка А. В. - Формирование наночастиц оксида церия (IV) на поверхности углеродных нанотрубок, Янчук И. Б., Котел Л. Ю., Чернявская Т. В., Бричка С. Я. (2011)
Волювач О. В. - Адсорбція хлориду додецилпіридинію із розчинів, що містять твіни (Твін-40, Твін-60), Стрельцова О. О. (2011)
Пономаренко С. П. - Физико-химические свойства N-оксидов производных пиридина, Галкин А. П., Сивачек Т. Е., Боровиков Ю. Я. (2011)
Короткова И. В. - Квантово-химическое изучение стабильности анион-радикалов фторсодержащих иминов, Сахно Т. В., Сахно Ю. Э., Дробитько И. К. (2011)
Бойко В. В. - Структурні особливості похідних на основі b-циклодекстрину та хлориду тримелітового ангідриду, Рябов С. В., Бортницький В. І., Дмитрієва Т. В., Кобилінський С. М., Осташко В. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Савченко И. А. - Полимерные системы на основе 8-оксихинолина и их электрооптические свойства, Синюгина А. Т., Давиденко Н. А., Сыромятников В. Г., Студзинский С. Л., Колендо А. Ю. (2011)
Горбач Л. А. - Колориметричні тест-системи на основі молекулярно-імпринтованих полімерів для селективного розпізнавання малих біоорганічних молекул, Бровко О. О., Слінченко О. А., Гончарова Л. А., Сергеєва Л. М., Сергеєва Т. А. (2011)
Игнатова Т. Д. - Особенности фазового разделения в ненаполненных и наполненных смесях полиметилметакрилата с полибутилметакрилатом, Нестеров А. Е., Тодосийчук Т. Т., Маслак Ю. В. (2011)
Запольский А. К. - Наномицеллярные структуры в коллоидных системах (2011)
Потаскалов В. А. - Строение тетрааквадикарбонатокобальтата (II) калия, Потаскалова Н. И., Зульфигаров А. О. (2011)
Савицкий Д. П. - Реологические свойства высококонцентрированных суспензий угля разной степени метаморфизма в присутствии триполифосфата натрия, Макарова К. В., Макаров А. С. (2011)
Булавин В. И. - Влияние температуры на аномальную электрическую проводимость протона в бесконечно разбавленных спиртовых растворах иодоводорода, Вьюнник И. М. (2011)
Зажигалов В. А. - Каталитическая активность нанесенных на активные угли Pd- и Pd-Au-катализаторов в реакции окисления монооксида углерода, Лапко В. Ф., Бачерикова И. В., Зайцев Ю. П., Герасимюк И. П. (2011)
Трофименко C. И. - Развитие пористой структуры в процессе химического активирования кизиловой косточки ортофосфорной кислотой, Сыч Н. В., Пузий А. М., Цыба Н. Н. (2011)
Стезерянский Э. А. - Внешнесферная ассоциация тиосульфатных комплексов серебра с катионами натрия в карбамидных растворах, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2011)
Бык С. В. - Фазовые образования при анодном растворении серебра в дицианоаргентатном электролите, Кублановский В. С. (2011)
Лелюшок С. О. - Фазоутворення в розчинах неіонної ПАРОП-7 у присутності аліфатичних амінів при температурі помутніння, Куліченко С. А., Дорощук В. О. (2011)
Кормош Ж. О. - Сенсор для потенціометричного визначення бензоїл пероксиду у фармацевтичних препаратах, Савчук Т. І. (2011)
Смоляр М. М. - Синтез 1-(1,3-діалкіл-2-оксо-бензімідазол-5-іл)-5-оксопіролідин-3-карбонових кислот, Панкіна О. Ю., Бондаренко А. І., Бородкін Я. С., Гресько С. В. (2011)
Штейнберг Л. Я. - Новый метод синтеза 4,4’-динитробензанилида, Шейн С. М., Диброва В. М. (2011)
Сніжко С. І. - Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України, Шевченко О. Г., Данілова Н. О. (2014)
Khetselius O. Yu. - Forecasting chaotic processes in hydroecological systems on the basis of attractors conception and neural networks approach: application (2014)
Bunyakova Yu. Ya. - Air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: new data on stochasticity and chaos effects (2014)
Prepelitsa G. P. - On application of the neural network modelling to problems of applied ecology and hydrometeorology, Grushevsky O. N., Loboda A. V., Sukharev D. E., Buyadzhi V. V. (2014)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the anthropogenic impact on industrial city’s atmosphere based on methods of chaos theory: new general scheme (2014)
Агайар Э. В. - Струйные течения нижнего уровня атмосферы при слабом ветре у поверхности земли (2014)
Єрмоленко Н. С. - Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін (2014)
Хохлов В. М. - Схеми перетворення енергії в блокуючому антициклоні, Недострелова Л. В., Семенова І. Г. (2014)
Glushkov A. V. - Modelling balance of the earth angle moment, atmospheric processes and radiowaveguides: advanced non-stationary theory, Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Mansarliysky V. F. (2014)
Єшану О. Є. - Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07), Міщенко Н. М., Грушевський О. М. (2014)
Svinarenko A. A. - Analysis of the fractal structures in turbulent processes, Khetselius O. Yu., Mansarliysky V. F., Romanenko S. I. (2014)
Бургаз О. А. - Особливості зв’язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі (2014)
Ляшенко Г. В. - Методологічні аспекти агрокліматичного районування територій з неодно-рідною підстильною поверхнею (2014)
Польовий А. М. - Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2014)
Кирнасовская Н. В. - Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почв в Одесской области (2014)
Полевой А. Н. - Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои, Толмачева А. В. (2014)
Семенова І. Г. - Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів (2014)
Юрасов С. М. - Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення, Кур’янова С. О. (2014)
Обухов Е. В. - Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском водохранилищах (2014)
Обухов Є. В. - Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні, Корягіна О. С. (2014)
Лобода Н. С. - Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В), Сербова З. Ф., Божок Ю. В. (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману (2014)
Обухов Є. В. - Гідроенергопотенціал малих річок Вінниччини, Гут Ю. Ю. (2014)
Глушков А. В. - Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде, Сербов Н. Г., Шахман И. А., Балан А. К., Соляникова Е. П. (2014)
Дудинов А. А. - Оценка статистических характеристик рек междуречья Днестр-Прут (2014)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини, Овчарук В. А., Кічук Н. С., Романчук М. Є. (2014)
Сахненко О. І. - Моделювання просторової мінливості концентрації зависі та хвильових параметрів у прибережній зоні Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману (2014)
Белевич Р. Р. - Оценка особенностей циркуляции вод Черного моря по климатическим данным, Сриберко А. В., Степанова Ю. В. (2014)
Суховей В. Ф. - Многолетняя изменчивость интенсивности циркуляции вод субтропических антициклонических круговоротов Тихого океана, Рубан И. Г. (2014)
Serga I. N. - Atmospheric pollutants concentrations temporal dynamics for the industrial Ukrainian cities, Bunyakova Yu. Ya., Grushevsky O. N., Shakhman I. A. (2014)
Glushkov A. V. - Chaos-geometric analysis of time series of concentrations of sulphur dioxide in the atmosphere of the industrial city (on example of the Gdansk region), Serbov N. G., Svinarenko A. A., Buyadzhi V. V. (2014)
Prepelitsa G. P. - Kinetic cooling of an atmosphere in laser radiation effect on mixture of the atmospheric gases, Grushevskii O. N., Ponomarenko E. L., Buyadzhi V. V. (2014)
Сербов Н. Г. - Методы теории хаоса в моделировании и прогнозировании годового стока (р. Дунай), Игнатенко А. В., Шахман И. А., Балан А.К., Дудинов А. А. (2014)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Kats E. I. - Spontaneous chiral symmetry breaking in liquid crystals (2017)
Iordanski S. V. - On the origin of transversal current in double-layer heterostructures (2017)
Mineev V. P. - Antiferromagnetic order in CeCoIn5 oriented by spin-orbital coupling (2017)
Kuchinskii E. Z. - Ginzburg–Landau expansion in BCS–BEC crossover region of disordered attractive Hubbard model, Kuleeva N. A., Sadovskii M. V. (2017)
Laukhin V. N. - Quantum oscillations in coupled orbits networks of (BEDT-TTF) salts with tris(oxalato)metallate anions, Audouard A., Fortin J.-Y., Vignolles D., Prokhorova T. G., Yagubskii E. B., Canadell E. (2017)
Конторович В. М. - Эволюция галактик в зеркале уравнения коагуляции (2017)
Volovik G. E. - Topological Lifshitz transitions (2017)
Antonov V. N. - Electronic and magnetic properties of the ferromagnetic superconductor UCoGe (2017)
Майданов В. А. - Кинетические процессы в твердом гелии с участием примесей и вакансий, Рудавский Э. Я., Соколов С. С. (2017)
Kochelaev B. I. - Magnetic properties and spin kinetics of a heavy-fermion Kondo lattice (2017)
Дричко И. Л. - Природа локализованных состояний в двумерных электронных системах в режиме квантового эффекта Холла. Акустические исследования, Смирнов И. Ю., Суслов А. В., Гальперин Ю. М., Pfeiffer L. N., West K. W. (2017)
Burmistrov I. S. - Two-instanton approximation to the Coulomb blockade problem (2017)
Grosberg A. Y. - The confinement of an annealed branched polymer by a potential well, Kelly J., Bruinsma R. (2017)
Bagraev N. T. - High-temperature quantum kinetic effect in silicon nanosandwiches, Grigoryev V. Yu., Klyachkin L. E., Malyarenko A. M., Mashkov V. A., Romanov V. V., Rul' N. I. (2017)
Шикин В. - Акустические краевые магнетоплазмоны и квантовый эффект Холла, Назин С. (2017)
Андрющенко В. А. - Коллапсирующие вихревые нити и спектр квантовой турбулентности, Немировский С. К. (2017)
Kadigrobov A. M. - Giant tunable magnetoresistance of electrically gated graphene ribbon with lateral interface under magnetic field (2017)
Сотников А. Г. - Химические потенциалы и термодинамические характеристики идеальных бозе- и ферми-газов в области квантового вырождения, Середа К. В., Слюсаренко Ю. В. (2017)
Kulik L. V. - Long-lived magnetoexcitons in 2D-fermion system, Zhuravlev A. S., Gorbunov A. V., Timofeev V. B., Kukushkin I. V. (2017)
Barbiellini B. - Enhancement of Raman scattering from molecules placed near metal nanoparticles (2017)
Simonsen I. - The excitation and detection of a leaky surface electromagnetic wave on a high-index dielectric grating in a prism-coupler geometry, Maradudin A. A. (2017)
Микитик Г. П. - Особенности магнитострикции металлов при электронных топологических переходах, Шарлай Ю. В. (2017)
Шевченко О. Г. - Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту, Сніжко С. І., Данілова Н. О. (2015)
Gerasymov O. I. - Towards theoretical modeling of the sand dunes motion, Andrianova I. S. (2015)
Glushkov A. V. - Review of fundamental nuclear-geophysical researches in OSENU: I. Standard beta decay theory elements and new cooperative electron-b-nuclear spectroscopy (2015)
Юрасов С. Н. - Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал, Горун В. В., Берлинский Н. А. (2015)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynam-ics based on methods of chaos theory: general scheme and some application, Gubanova E. R., Khetselius O. Yu., Prepelitsa G. P., Svinarenko A. A., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Бунякова Ю. Я. - Нові географо-математичні концепції в задачах мо-делювання поширення шкідливих домішок в атмосфері (2015)
Удовенко О. И. - Расчет осадков в период катастрофического паводка 21-27 июля 2008 года в Украинских Карпатах, Ковалец И. В. (2015)
Івус Г. П. - Універсальні сімейства розподілу Джонсона та їх використання для аналізу часових рядів швидкості приземного вітру, Агайар Е. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Гурська Л. М. (2015)
Волошин В. Г. - Функции диссипации турбулентной энергии в приземном слое атмосферы, Курышина В. Ю. (2015)
Хохлов В. М. - Майбутні зміни клімату та їх вплив на режим опадів та температури в Україні, Єрмоленко Н. С. (2015)
Glushkov A. V. - The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: II. Application of an advanced non-stationary theory for different forms of atmosphere circulation, Svinarenko A. А., Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Mansarliysky V. F. (2015)
Ковылин Г. Д. - Метеорологическое обеспечение задач гражданской обороны, Берников И. С., Василишин В. Н. (2015)
Польовий А. М. - Теплові ресурси України в умовах зміни клімату, Божко Л. Ю. (2015)
Бінковська Г. В. - Відходи рослинництва у сільському господарстві Одеської області: перспективи для виробництва біогазу, Шаніна Т. П. (2015)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на темпи розвитку ярого ячменю в Україні, Барсукова О. А. (2015)
Свидерська С. М. - Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу (2015)
Польовий А. М. - Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні, Божко Л. Ю. (2015)
Польовий А. М. - Моделювання емісії парникових газів із органічних ґрунтів (PEAT-GHG-MODEL), Микитюк О. Ю. (2015)
Даус М. Є. - Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману, Лобода Н. С. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому (2015)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення, Романчук М. Є., Овчарук В. А. (2015)
Serbov N. G. - Wavelet and multifractal analysis of the nonlinear structures in chaotic processes for hydroecological systems, Khetselius O. Yu., Svinarenko A. A., Grushevsky O. N. (2015)
Гопченко Є. Д. - Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.), Медведєва Ю. С., Македонська Ю. А. (2015)
Glushkov A. V. - Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: II. Advanced chaos data on pollution of the Small Carpathians river’s watersheds, Khetselius O. Yu., Serbov N. G., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Лобода Н. С. - Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах, Божок Ю. В. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.), Медведєва Ю. С., Янєва М. Д. (2015)
Колісник А. В. - Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках (2015)
Корягіна О. С. - Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища (2015)
Бардан С. И. - Физические основы устойчивости слоистых структур области река-море (на примере Кольского залива), Долгоносов Б. Н., Сербов Н. Г. (2015)
Тучковенко Ю. С. - Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане, Кушнир Д. В., Лобода Н. С. (2015)
Монюшко М. М. - Особенности распределения биогенных веществ в различных акваториях Северной Атлантике (2015)
Содержание (2017)
Fortin J.-Yv. - Transmission and tunneling probability in two-band metals: influence of magnetic breakdown on the Onsager phase of quantum oscillations, Audouard Al. (2017)
Колесниченко Ю. А. - Высокочастотные резонансы и слабозатухающие коллективные моды в сильно анизотропных проводниках Q1D типа, Песчанский В. Г., Степаненко Д. И. (2017)
Вальков В. В. - Проявление спин-зарядовых флуктуаций в спектральных и термодинамических свойствах квазидвумерных редкоземельных интерметаллидов, Злотников А. О. (2017)
Андрющенко В. А. - Энергетические спектры квантовой турбулентности при наличии противотока для различных температур, Кондаурова Л. П. (2017)
Копелиович А. И. - Транспортно-спиновые явления в нанопроводниках с большим радиусом экранирования, Петренко Л. Г. (2017)
Pokrovsky V. L. - Spin resonance and spin fluctuations in a quantum wire (2017)
Sammon M. - Electron accumulation layer in ultrastrong magnetic field, Fu Han, Shklovskii B. I. (2017)
Kartsovnik M. V. - Shubnikov–de Haas oscillations and electronic correlations in the layered organic metal κ-(BETS)2 Mn|N(CN)2|3, Zverev V. N., Biberacher W., Simonov S. V., Sheikin I., Kushch N. D., Yagubskii E. B. (2017)
Лазутин А. А. - Компьютерный синтез сверхсшитого полистирола: полноатомное моделирование, Глаголева А. А., Василевская В. В., Хохлов А. Р. (2017)
Песчанский В. Г. - Термоэлектрические явления в слоистых проводниках вблизи электронного топологического перехода Лифшица (2017)
Николаева А. А. - Топологические переходы Лифшица, индуцированные деформацией и легированием в монокристаллических нитях висмута, Конопко Л. А., Хубер Т. Е., Кобылянская А. К., Пара Г. И. (2017)
Господарев И. А. - Фононная теплоемкость графеновых нанопленок и нанотрубок, Гришаев В. И., Манжелий Е. В., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Минакова К. А. (2017)
Ковалев А. С. - Вихревая структура магнитных солитонов (2017)
Herrera-González I. F. - 1D Anderson model revisited: Band center anomaly for correlated disorder, Izrailev F. M., Makarov N. M., Tessieri L. (2017)
Atesci H. - On the nature of ionic liquid gating of Nd2–xCexCuO4 thin films, Coneri Fr., Leeuwenhoek M., Hilgenkamp H., van Ruitenbeek J. M. (2017)
Апостолов С. С. - Аномальная дисперсия поверхностных и волноводных мод в пластине слоистого сверхпроводника, Гавриленко В. И., Майзелис З. А., Ямпольский В. А. (2017)
Shekhter R. I. - Rashba spin-splitting of single electrons and Cooper pairs, Entin-Wohlman O., Jonson M., Aharony A. (2017)
Вступне слово на відкритті конференції голови оргкомітету, доктора історичних наук,професора Гуменюка Б. І. (2000)
Бершеда Є. Р. - Діяльність України в ООН: основні пріоритети (2000)
Рева С. В. - Просування кандидатури України до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН (2000)
Бруз В. С. - ООН і НАТО: проблеми співробітництва (2000)
Мацейко Ю. М. - Оновлення миротворчості ООН - нагальна вимога часу (2000)
Мартиненко П. Ф. - Загальна декларація прав людини: природа, спосіб дії (2000)
Толкачова Н. Є. - Концептуальні засади Загальної декларації прав людини (2000)
Тупчієнко Л. С. - Загальна декларація прав людини: політичні аспекти значення для сучасної України (2000)
Ісакович С. В. - Загальна декларація - основа міжнародних стандартів прав людини (2000)
Кірсенко М. В. - Організація міжнародної безпеки: витоки і етапи еволюції (2000)
Радзівілл О. А. - Захист прав людини - як засіб гармонізації міжнародних відносин (до проблеми реалізації принципів Декларації ООН про довкілля) (2000)
Ціватий В. Г. - ООН у зовнішньополітичному діалозі цивілізацій Захід-Схід (Від Загальної декларації прав людини (1948) до поступу у XXI століття) (2000)
Майдан І. Г. - Українсько-іранські відносини і ООН (2000)
Кочубей Ю. М. - Роз’яснення серед громадськості України місця і ролі ООН в сучасній міжнародній політиці (2000)
Матвієнко В. М. - Характерні риси Сил ООН по охороні в колишній Югославії (СООНО): принципи, мандат, цілі, Степанова А. Г. (2000)
Скороход Ю. С. - Тимчасові сили ООН в Лівані (2000)
Лещенко Л. О. - Політичний і соціально-економічний аспекти прав людини: проблема пріоритетів і поступовості (2000)
Пахіль В. О. - Історичний досвід застосування санкцій ООН (на прикладі Родезії) (2000)
Юрченко С. В. - У истоков Объединенных Наций (количественные аспекты переписки советского руководителя с американскими и британскими лидерами и проблемы стратегии держав антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах) (2000)
Мережко О. О. - Проблема демократизації процесу прийняття рішень в рамках ООН (2000)
Юдіна Н. І. - Эволюция внешней политики Российской Федерации в 90-е годы (2000)
Подойма Д. Г. - Дипломатичний захист громадянина (до питання вивчення теми Комісією міжнародного права ООН) (2000)
Ткач О. І. - Політичні системи сучасності: порівняльний аналіз (2000)
Муцький П. П. - Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного та міжнародного етнополітичного законодавства (2000)
Бєлоколос О. Є. - Удосконалення практики міждержавних відносин. Особливості дипломатичного протоколу в США (2000)
Галака С. П. - ООН - пересторога нерозповсюдженню ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані (2000)
Галіахметов І. А. - Предмет муніципального права права України: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Хатнюк Н. C. - Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики України у процесі становлення незалежності України (2015)
Остапович В. М. - Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоровя, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи (2015)
Шаталова Л. М. - Нормотворча діяльність Міністерства освіти і науки України (2015)
Солдатенко О. В. - Бюджетні видатки на охорону здоровя:проблеми та перспективи правового регулювання (2015)
Фукс Н. А. - Банківська система України: правові аспекти становлення та розвитку в сучасних умовах (2015)
Богдан Б. В. - Предмет оскарження в податкових спорах (2015)
Омельченко А. В. - Правові засади використання судових і наукових експертиз як доказів у суді (2015)
Шимон С. І. - Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції (2015)
Балюк І. А. - Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору (2015)
Борсук Н. Я. - Проблеми правового регулювання процесів економічної концентрації субєктів господарювання в Україні (2015)
Виноградова Г. В. - Поняття "належне майно" в міжнародно-правових джерелах і законодавстві України (2015)
Гайдулін О. О. - Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції (2015)
Мачуська І. Б. - Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (2015)
Шматова Ю. О. - Проблемні питання отримання учасниками антитеррористичної операції земельних ділянок для будівництва житла (2015)
Сагайдак Ю. В. - Легалізація суб'єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світу (2015)
Дзяхар Г. І. - Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання (2015)
Замрига А. В. - Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України (2015)
Шереметьєва О. Ю. - Види повітряних правовідносин і критерії їх розмежування) (2015)
Surmava L. R. - Approximation of legislation: some consideration on the concept of approximation in the EU external content (2015)
Назаренко О. А. - Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС (2015)
Кравець Н. І. - Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення (2015)
Ратушний С. М. - Угода про асоціацію Україна-ЄС як джерело права Європейського Союзу (2015)
Namiasenko O. K. - Impact of the EU-Ukraine association agreement on judicial reform in Ukraine: general aspects (2015)
Шаркова І. М. - Юридична та суддівська освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції (2015)
Уложенко В. М. - Вищі навчальні заклади як об'єкти державного управління (в контексті нової редакції Закону України "Про вищу освіту") (2015)
Богданець А. В. - Професійна підготовка юристів у контексті Болонського процесу (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського