Shikimaka O. - Effect of prolonged holding under contact loading on the peculiarities of phase changes in silicon, Prisacaru A., and Burlacu A. (2015)
Похмурська Г. В. - Вплив вібрації під час наплавлення захисного шару на його мікроструктуру та ударно-абразивне зношування, Студент М. М., Ланець О. С., Войтович А. А. (2015)
Добровецька О. Я. - Гальванічне осадження золота та паладію на магнії методом заміщення, Кунтий О. І., Зозуля Г. І., Салдан І. В., Решетняк О. В. (2015)
Петрина Ю. Д. - Контактна довговічність бігових доріжок цапф тришарошкових бурових доліт, Яким І. С., Крет Н. В., Никифорчин Ю. М. (2015)
Кушмирук А. І. - Електрохімічна поведінка пористого титанового електрода у фосфатній кислоті, Косогін О. В., Лінючева О. В., Ревеко В. А., Мірошниченко Ю. С. (2015)
Черватюк В. А. - Фізико-механічні та протикорозійні властивості інгібованих швидкотвердних бітумно-латексних покривів, Слободян З. В., Кушнір І. М., Висоцька Л. М., Купович Р. Б., Маглатюк Л. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Басанець В. Ф. - Полікультурне виховання слухачів у ВВНЗ на заняттях з іноземної мови, Хардікова О. В., Колотова Н. Д. (2016)
Бурий С. В. - Критерії управлінської культури майбутнього офіцера Збройних сил України (2016)
Ваколюк Т. В. - Cучасний досвід впровадження білінгвального навчання курсантів у вищих військових навчальних закладах, Войтюк О. А. (2016)
Величко О. О. - Управлінські вимоги до змісту іншомовної компетентності військових фахівців у процесі їх підготовки (2016)
Вербин Н. Б. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів військового управління (2016)
Гапоненко Г. М. - Філософські та загальнонаукові погляди на процес підготовки водолазів-підривників на засадах компетентнісного підходу (2016)
Гніденко М. П. - Закономірності природного розвитку людини в ході сучасного навчального процесу (2016)
Голівець С. В. - Сучасні погляди на поняття іншомовної мовленнєвої компетенції (2016)
Довгань Н. Ю. - Результати структурного дослідження фізичної культури студентів вищих навчальних закладів (2016)
Жупінський П. O. - Підготовка військового керівника до застосування креативних методів прийняття рішення (за досвідом АТО), Сівоха І. М. (2016)
Зельницький А. М. - Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики, Заболотний О. А. (2016)
Капосльоз Г. В. - Зарубіжний досвід професійного розвитку науково-педагогічних працівників в системі післядипломної освіти, Невмержицький В. М., Рибчук О. О., Розумний О. Д. (2016)
Ковальчук І. С. - Необхідність формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2016)
Козубцов І. М. - Модель методики розвитку методологічної культури ад’юнктів (2016)
Красильник Ю. С. - Компетентнісний підхід у концептуальних вимірах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Крикун В. Д. - Результати аналізу сучасного стану сформованості іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2016)
Кримець Л. В. - Гендерна компетентність військового керівника: проблеми формування та досвід АТО (2016)
Кучерявий А. О. - Актуальні напрями та теми науково-педагогічних досліджень у контексті реформ Збройних сил України, Кузьмич І. І., Мітягін О. О. (2016)
Олійник Л. В. - Компетентнісний підхід як необхідна умова навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2016)
Ольшевський Ю. В. - Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах, Колесник В. І., Серветник Р. М. (2016)
Пашкова О. О. - Система військових навчальних закладів фінляндії на початку ХХ століття (2016)
Петрачков О. В. - Надмірна вага тіла як показник зниження фізичного стану здоров’я (2016)
Приходько Ю. І. - Теоретико-методологічні основи трансформації систем (2016)
Рибчук О. О. - Методологічні підходи до розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2016)
Родіков В. Г. - Підготовка фахівців з системного розслідування інцидентів з вибухонебезпечними предметами (2016)
Сафронов О. В. - Шляхи оцінювання засвоєння базових дисциплін як основи якісної підготовки слухачів та курсантів ВВНЗ, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С., Голубєва О. М. (2016)
Скрябіна О. С. - Музичне виховання у початкових військових навчальних закладах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2016)
Тарасенко Н. М. - Суб’єктивна оцінка безпеки освітнього середовища вищого військвого навчального закладу: проблеми методології (2016)
Топчій О. В. - Педагогічний потенціал професійної діяльності працівників прокуратури (2016)
Черкун І. А. - Експериментальне дослідження формування військово-спеціальної компетентності у процесі військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2016)
Чурмантаєв П. С. - Науково-педагогічні засади національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної служби України (2016)
Шемчук В. А. - Зміст управлінської підготовки офіцерів оператно тактичного рівня в системі освіти (2016)
Бакунчик Л. М. - Антикорупційна освіта військових фахівців: здобутки та перспективи розвитку (2016)
Брик А. В. - Оцінка рівня розвитку однієї із сторін психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Романюк І. М. - Потенціал педагогічних інновацій у підвищенні професійної компетентності офіцерів Збройних Сил України, Богайчук В. Ж. (2016)
Ягупов В. В. - Зміст і структура фахової компетентності операторів радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Жупінський П. О. (2016)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2016)
Андреев Б. Н. - Определение параметров зоны неравнокомпонентного напряжённого состояния за плоскостью забоя горизонтальной горной выработки, Сергеев С. С. (2016)
Войтенко Ю. І. - Про енергоємність руйнування гірських порід та шляхи її зменшення, Шукуров А. М. (2016)
Кузьменко А. О. - Про сейсмічну дію вибуху розосередженого заряду, Чала О. М., Хлевнюк Т. В., Хлевнюк Д. В. (2016)
Воробьёв В. Д. - Анализ технологий добычи монолитных блоков в карьерах стройматериалов, Твердая О. Я., Молодец Ю. А. (2016)
Фролов О. О. - Встановлення деформації бортів розрізу після відробки прибортових запасів вугілля, Бабичев І. К. (2016)
Хорольский А. О. - Выбор комплексов горно-шахтного оборудования на основе теории графов, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2016)
Зайченко С. В. - Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критеріями довговічності, Вовк О. О., Шевчук Н. А. (2016)
Чермалих О. В. - Оптимізація режимів роботи основних механізмів баштового крану за крітерієм стійкості від перекидання, Бичківський О. С. (2016)
Броницький В. О. - Оцінка екологічної ефективності використання будівельних матеріалів для утеплення, Ляшенко О. В. (2016)
Козловська Т. Ф. - Критерії впливу електромагнітних полів на організм людини при плануванні працеохоронних заходів, Сукач С. В., Левченко Л. О. (2016)
Ткачук К. К. - Підвищення ефективності оперативного планування заходів спрямованих на зниження рівня травматизму на підприємствах вугільної промисловості, Полукаров Ю. О., Полукаров О. І., Кружилко О. Є. (2016)
Вербовицький Ю. В. - Нові металогідридні електродні матеріали на основі сплавів R1–xMgxNi3–4 для хімічних джерел струму, Завалій І. Ю. (2015)
Добровольський В. Д. - Термічна тривкість та кінетика десорбції водню з гідридів механічного сплаву Mg–Al–Ni–Ti, Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2015)
Івасишин О. М. - Синтез сплавів на основі цирконію і титану з використанням їх гідридів, Саввакін Д. Г. (2015)
Скальський В. Р. - Оцінювання залишкової довговічності наводненої труби за параметрами акустичних сигналів, Рудавський Д. В., Клим Б. П., Почапський Є. П., Ярема Р. Я., Бас В. Р. (2015)
Булик І. І. - Вплив умов помелу у водні на фазовий склад та анізотропію сплаву SmCo4,8Zr0,2, Борух І. В., Тростянчин А. М. (2015)
Білий О. Л. - Оцінювання довговічності трубопроводу з внутрішнім дефектом за транспортування воденьвмісного середовища (2015)
Иванченко В. Г. - Влияние термической обработки на водородосорбционные свойства легированного ванадием эвтектического сплава Ti0,475Zr0,3Mn0,225, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Саввакин Д. Г., Евлаш И. К. (2015)
Андрейків О. Є. - Вплив водню на залишковий ресурс труби газопроводу за маневрового режиму експлуатації, Долінська І. Я., Кухар В. З., Штойко І. П. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки механізмів транспортування водню в конструкційних сталях (2015)
Hredil М. І. - Analysis of the plasticity characteristics of progressively drawn steel wires, Toribio J., and Nykyforchyn H. M. (2015)
Стащук М. Г. - Оцінювання напружень, обумовлених концентрацією водню у металі, Дорош М. І. (2015)
Харченко Л. Є. - Діагностика водневого макророзшарування в стінці гину труби системи магістральних газопроводів, Кунта О. Є., Звірко О. І., Савула Р. С., Дурягіна З. А. (2015)
Балицький О. І. - Оцінювання впливу водню на механічні характеристики складнолегованого нікелевого сплаву, Мочульський В. М., Іваськевич Л. М. (2015)
Бойчишин Л. М. - Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2015)
Ушкалов Л. М. - Дифузійні процеси між бар’єрним катодним шаром і електролітом твердооксидної паливної комірки, Бродніковський Є. М., Лисуненко Н. О., Бричевський М. М., Василів Б. Д., Васильєв О. Д. (2015)
Гайворонський О. А. - Структура та механічні властивості зони термічного впливу відновлених залізничних коліс, Позняков В. Д., Маркашова Л. І., Осташ О. П., Кулик В. В., Алексеєнко Т. О., Шишкевич О. С. (2015)
Силованюк В. П. - Прогнозування тріщиностійкості цементного каменю та фібробетону, Юхим Р. Я., Івантишин Н. А., Ліснічук А. Є. (2015)
Одінцов В. В. - Вплив кристалічної структури на механічні властивості додекаборидів рідкісноземельних металів та цирконію, Корінь О. В. (2015)
Мудрий С. І. - Вплив нікелю на структуру рідкої евтектики Al0,878Si0,122, Штаблавий І. І., Кулик Ю. О., Талако Т. Л., Лєцко А. І. (2015)
Ravichandran M. - Study of characteristics of Al + 5 wt.% TiO2 + 6 wt.% Gr hybrid p/m composite powders prepared by ball milling process, Vidhya VS., Anandakrishanan V. (2015)
Рудаков К. Н. - Академик НАН Украины А. А. Лебедев (к 85-летию со дня рождения), Лебедева А. А. (2016)
Bernyk I. - Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation, Luhovskyi O., Nazarenko I. (2016)
Алиева Л. И. - Моделирование процесса комбинированного выдавливания фланцев на полых деталях (2016)
Веремей Г. А. - Анализ качества восстановления сёдел клапанов при различных режимах обработки, Пливак А. А., Майданюк С. В. (2016)
Виноградов А. Г. - Эквивалентный диаметр капель струй распыленной воды и его зависимость от технических параметров, Яхно О. М. (2016)
Войтенко В. І. - Оцінка впливу "стійкості різця" на продуктивність та собівартість точіння (2016)
Дунаєв Д. В. - Визначення ступеню відпрацювання об'єктів випробувань з урахуванням їх робочих характеристик для виробів ракетної техніки, Кривобоков Л. В. (2016)
Жданов Л. А. - Термодинамічне прогнозування утворення неметалевих оксидних включень в металі шва при електродуговому зварювані під висококремністими флюсами, Стреленко Н. М., Нетяга А. В. (2016)
Кухарь В. В. - Кривая распределения температур при дифференцированном нагреве заготовок перед безручьевой гибкой-профилированием, Сердюк А. И. (2016)
Левченко О. В. - Особливості моделювання роботи мехатронних систем з гідравлічним і пневматичним силовими приводами, Кузнецов А. В. (2016)
Медведев В. С. - Влияние бокового обжатия фланцев на изменение их высоты в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В. (2016)
Петраков Ю. В. - Оптимізація периферійного фрезерування кінцевими фрезами, Мацківський О. С. (2016)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 7. Чотири типи деформацій, формулювання Total Lagrangian (2016)
Савченко Г. Ю. - Оценка применения гидрореагирующего металлического топлива для суперкавитирующих аппаратов (2016)
Скібінський О. І. - До визначення профілю інструменту для обробки ротора героторної передачі в умовах обкату, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2016)
Скицюк В. І. - Елементарна частка похибки (2016)
Узунов О. В. - Системне представлення складних технічних об’єктів в задачах аналізу та синтезу (2016)
Филатов Ю. Д. - Нанополирование подложек для оптики и микроэлектроники, Сидорко В. И., Юрчишин О. Я. (2016)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалітування жароміцного сплаву ХН55ВМТКЮ в закритому реакційному просторі, Дацюк О. Е., Лоскутова Т. В. (2016)
Чухліб В. Л. - Дослідження впливу параметрів процесу попереднього осаджування на нерівномірність розподілення деформацій в металі при протягуванні заготовок з титанового сплаву, Клемешов Є. С., Гринкевич В. О., Дия Х. (2016)
Белоусова Н. А. - Электрохимическая модификация поверхности стали для защиты от коррозии в водной среде. Влияние продуктов растворения электроотрицательных металлов, Донченко М. И., Герасименко Ю. С. (2015)
Курмакова І. М. - Квантово-хімічні показники як критерій ефективності четвертинних солей з антимікробними властивостями за інгібування біокорозії сталі, Бондар О. С., Демченко Н. Р. (2015)
Зінь І. М. - Вплив рамноліпідного біокомплексу на корозію дюралюмінію за механічної активації його поверхні, Карпенко О. В., Корній С. А., Мідяна Г. Г., Тимусь М. Б., Хлопик О. П., Карпенко І. В., Лисяк В. М. (2015)
Сиза О. І. - Нові інгібітори на основі рослинної сировини та закономірності їхньої адсорбції на поверхні сталі, Савченко О. М., Квашук Ю. В., Штиль Н. А., Челябієва В. М. (2015)
Похмурський В. І. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву композицією іонообмінних пігментів, Білий Л. М., Зінь Я. І., Волошин М. П. (2015)
Чигиринець О. Е. - Вивчення механізму дії ізопропанольного екстракту шроту ріпаку на атмосферну корозію міді, Фатєєв Ю. Ф., Воробйова В. І., Скиба М. І. (2015)
Образцов В. Б. - Вплив інгібітора солевідкладення на фазовий склад, морфологію та седиментаційні властивості осаду СаСО3, Рубльова Є. Д., Баскевич О. С. (2015)
Хома М. С. - Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірковод¬невих середовищах за підвищених температур і тисків, Чучман М. Р., Антощак І. М., Івашків В. Р., Дацко Б. М., Личковський Е. І. (2015)
Петрина Д. Ю. - Корозія та корозійно-механічне руйнування сталі резервуара сирої нафти, Гоголь В. М., Петрина Ю. Д., Звірко О. І., Никифорчин Ю. М. (2015)
Косаревич Р. Я. - Моделювання поширення пітингової корозії за допомогою точкових процесів, Русин Б. П., Торська Р. В. (2015)
Покляцкий А. Г. - Стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением соединений сплава АМг5М, полученных аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом и трением с перемешиванием, Федорчук В. Е., Яворская М. Р. (2015)
Яворський В. Т. - Розрахунок параметрів випарювання розчинів сульфатної кислоти з пониженою корозійною активністю фаз, Гелеш А. Б. (2015)
Ведь М. В. - Функціональні властивості гальванічних сплавів Fe–Mo і Fe–Mo–W, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю., Фоміна Л. П. (2015)
Штефан В. В. - Корозія алюмінію за контакту з оксидованими титаном та цирконієм, Байрачний Б. І., Лісачук Г. В., Смирнова О. Ю., Зуйок В. А., Рудь Р. О., Вороніна О. В. (2015)
Герцик О. М. - Корозійна тривкість аморфного сплаву Fe68,93Mn1Mo4Cr2C7P10B5Si2(Cu, W, Al)0,07 у середовищах різної агресивності, Бойчишин Л. М., Ковбуз М. О., Кулик Ю. О., Носенко В. К. (2015)
Балицький О. І. - Технічне діагностування стану композитних ємностей випарника сірчаної кислоти, Кав’як М., Кав’як П. (2015)
Кушнір С. В. - Вплив барботажу "пасивних" газів на властивості води і водних розчинів хлориду натрію, Кость М. В., Сенів О. Р. (2015)
Онищук О. О. - Абразивна зносотривкість сплаву Ti–Fe–Cr, отриманого самопоширювальним високотемпературним синтезом і модифікованого бором і вуглецем (2015)
Скальський В. Р. - АЕ-діагностування втомного руйнування алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu, Долінська І. Я., Рудак М. О., Опанасович В. К. (2015)
Гончарова З. - Концепт "деревня" в современном русском языке по данным свободного ассоциативного эксперимента (2015)
Губарева Г. - Образ золотої молоді в дискурсі українських засобів масової комунікації: лінгвопрагматичний вимір, Руснак К. (2015)
Гурова О. - Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) (2015)
Педченко Л. - Концептуализация вкусовых ощущений в русском диалектном языке (2015)
Радчук О. - Супплетивизм как отсутствие материальной повторяемости знака (2015)
Савченко Л. - РУССКИЕ VS РОССИЯНЕ: метаморфозы коннотативных смыслов (2015)
Ситникова Е. - Структура и содержание концепта "водка" в русском языковом сознании (2015)
Філон М. - Аксіологічна параметризація образів "мати", "батько" у свідомості ди-тини молодшого та середнього дошкільного віку, Галунова Н. (2015)
Шепель Ю. - Предпосылки употребления фразеологизмов с элементом цвета и особенности их восприятия (2015)
Сердега Р. Л. - До проблеми лексичного варіювання (на матеріалі виражених реченням повір’їв) (2015)
Kuprijanov E. - Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography (2015)
Бобро М. - Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі (2015)
Маслий Е. - Динамические процессы смыслообразования в пространстве концептосферы (2015)
Певко Д. - Дискурсивная метафора здания в древнерусской гимнографии как источник ряда устойчивых символов (2015)
Пустовалова В. - Початок і кінець як сценарні елементи лінгвокультурного коду гри (2015)
Шевченко Ю. - Ценностно-идеологемные компоненты концепта обломовщина в советском дискурсе (2015)
Мосур О. - Мікротопоніми Самбірського циркулу на –щина (2015)
Жадлун М. - Воплощение идеи "вода — время" в поэзии М. Цветаевой (2015)
Костина-Кассанелли О. - Вера, Время, Путь: ключевые смыслы в концептосфере русской рок-культуры (2015)
Літвінова І. - Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) (2015)
Литвин О. - Слово-образ "лілея" у мовотворчості О. Кобилянської (2015)
Пугачева А. - Место онимов в текстовом семантическом поле (на материале поэтических текстов И. Кормильцева и Б. Гребенщикова) (2015)
Савченко Л. - Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся (2015)
Черемська О. - Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського, Масло О. (2015)
Янченко Ю. - Особливості мовного вираження концепту земля в поезії Аркадія Казки (2015)
Гливінська Л. - Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій (2015)
Кохан Ю. - Сенсотвірні функції морально-етичих та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара (2015)
Бордовська А. - Означальний простір художнього світу В. Стуса: святий (2015)
Виноградов А. - Параметрическая концептуализация перемещения субъекта в неродственных языках (на материале префиксальных русских и венгерских глаголов) (2015)
Липка С. - Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти) (2015)
Полагейкина В. - Концептосфера близкородственных языков (2015)
Смирнова Т. - Заимствования из близкородственных языков (2015)
Чекарева Є. - Концепт часу в системі якісно-темпоральних прикметників давньогрецької мови (2015)
Яроцкая Г. - Язык как индикатор отношения к власти в истории русской лингвокультуры (2015)
Леонова А. - Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса (2015)
Палатовская В. - Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн (2015)
Поляковська Ю. - Щодо теорії вираження текстової імпліцитності як лінгвістичної категорії (2015)
Фильчук Т. - Ризома как прием создания постмодернистского текста (на материале рассказов Т. Толстой) (2015)
Чернцова Е. - Когнитивная семантика парентез оказывается, оказалось в разных контекстах художественного дискурса (2015)
Мелкумова Т. - Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів (2015)
Кардашова Е. - Обыденный дискурс как предмет научного осмысления (2015)
Давиденко Н. - Лінгвістичні особливості реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно від обраної комунікативної стратегії (2015)
Степанова А. - Феномен 1920–1930-х гг. в историко-культурном и литературном процессах ХХ века (2015)
Черный И. - Жанровая специфика романа Г. Л. Олди "Шерлок Холмс против марсиан" (2015)
Калениченко О. - Сказка ложь… (русская народная волшебная сказка и былина в прочтении современного славянского фэнтези (2015)
Чуб В. - Роман А. Володіна "Дондог": альтернативна історія в дискурсі фантастичного (2015)
Полякова Ю. - Писатель амплуа "неврастеник". Литературное творчество Льва Самсонова (2015)
Слизкая Н. - Поэтика "московского мифа" и "московского текста" в творчестве А. П. Чехова (2015)
Желновач А. - Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного "Генерал" (2015)
Волошин М. - Мотив страдания животных в поэзии В. Малахиевой-Мирович (2015)
Литвин Л. - Українські вірші XVIII ст.: колоніальний дискурс (2015)
Борбунюк В. - А. Чехов в художественном сознании А. Афиногенова (2015)
Шумская О. - Рецепция эмергентных феноменов литературы в концептуальных моделях эстетического опыта (2015)
Трифонов Р. А. - Нове життя нового прагне словника (Рецензія) (2015)
Клименко О. - Різновиди співпраці українських бібліотек в інформаційному суспільстві (2016)
Дем’янюк Л. - Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) (2016)
Кропочева Н. - Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу (2016)
Туровська Л. - Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки, Смоляр І. (2016)
Савицька Л. - Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних ресурсів бібліотек (2016)
Волковинська В. - Наукова установа у соціальних медіа (На прикладі сторінок Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у соцмережах) (2016)
Хемчян І. - Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа, Соколовська Н. (2016)
Ігнатюк М. - Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі України в умовах реформи місцевого самоврядування (На прикладі Житомирського регіону) (2016)
Скорохватова А. - Краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України": історичні передумови, концептуальні засади, стан реалізації, Ісаєнко О. (2016)
Пестрецова Л. - Формування інформаційного потоку обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та його відображення у бібліографічному покажчику, Шульга І. (2016)
Яковенко О. - Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці, Коновал Л. (2016)
Кемпе В. - Сучасна наукова бібліотека та авторське право: як не порушити закон (2016)
Литвинова Л. - Службові твори Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Бачинська Н. - Бібліотечно-інформаційна освіта: термінологічний підхід (2016)
Загородня Л. - Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення (2016)
Кривоносова О. - Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек (2016)
Шеремет М. - Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек КНР (2016)
Головаха С. - Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи (2016)
Заболотна Н. - Конволюти почаївських кириличних стародруків з виданнями інших друкарень у світлі книжкової культури України XVIII ст.: формування й побутування (На прикладі примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2016)
Рудакова Ю. - Латиношрифтні видання XVI – першої половини XIX ст., не зареєстровані у "Bibliografii polskiej" К. Естрайхера, Ціборовська-Римарович І. (2016)
Недашківська О. - Тематичний склад колекції ельзевірів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Бондар Н. - Особливості паперу примірників краківського видання "Гербарія польського" Мартіна Ужендова 1595 р. (2016)
Сак О. - Дослідницькі розвідки раритетного фонду Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара (2016)
Шатрова М. - Рукописна книга в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Курганова О. - Барокова поезія на сторінках українських стародруків як об’єкт науково-бібліографічного обліку (2016)
Ціборовська-Римарович І. - Джерела для дослідження історії формування фонду книгозбірні Бердичівського монастиря босих кармелітів (2016)
Цибульська О. - Колекція раритетних грамплатівок з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості атрибуції та каталогізації (2016)
Залізнюк О. - Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (За матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Білименко Л., Швець І. (2016)
Захаров Д. - Газета "Діло" 1900–1901 рр. як джерело вивчення мовного питання в Західній Україні на початку ХХ ст. (2016)
Павленко В. - Нові надходження газет до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості опрацювання в сучасних умовах, Машовець О., Міколушко В. (2016)
Мяскова Т. - Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки (2016)
Дзира О. - Джерельна база вивчення історії української діаспори Канади (1918–1939 рр.) (2016)
Жбанова К. - Дослідження організованих наборів та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. у працях радянських науковців (2016)
Перенесієнко І. - Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі (2016)
Лобузіна К. - Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи, Галицька С., Орєшина Н. (2016)
Чабан І. - Проблеми забезпечення цілісності та конфіденційності баз даних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем (2016)
Коваль Т. - Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС, Шевченко І. (2016)
Демида Є. - База даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: досвід створення та перспективи розвитку (2016)
Добко Т. - Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність (2016)
Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) (2016)
Новосьолова Л. - Метабібліографія шевченкіани (кінець XIX – початок XXI ст.): стан та проблеми, Дзюбич С. (2016)
Дуднік О. - Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України, Колісниченко А. (2016)
Смирнова С. - Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів (2016)
Козак С. - Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори (2016)
Товкач І. - Уніфікований інтерактивний сайт для створення фахової мережі – ефективне рішення для інформатизації архівної галузі, Піддубний В. (2016)
Бойко Г. - Інтеграційні процеси в архівній галузі: утворення фахової мережі з сайтів архівів Київщини, Бойко І., Товкач І. (2016)
Вербіцька О. - Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956–1965 рр. (За архівними ресурсами) (2016)
Індиченко Г. - Науковий потенціал Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) (2016)
Корчемна І. - Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) (2016)
Павленко Л. - Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. (2016)
Старовойт С. - Особовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Шаповал А. - Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Бєлая О. - Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі), Товкач І. (2016)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2016)
Єленіч О. В. - Синтез наночастинок NiFe2O4 з неводних розчинів та їх властивості, Солопан С. О., Білоус А. Г. (2013)
Плутенко М. О. - Комплексоутворення нітрату міді (ІІ) з полінуклеативним лігандом оксимно-гідразонового типу, Лампека Р. Д., Фрицький І. О. (2013)
Неділько С. А. - Системи складу Y(Eu)1–xCexBa2Cu3Oy та Y(Eu)1–xCexBa2Cu4Oy, Тимощук О. Б., Зенькович О. Г. (2013)
Малишев В. В. - Кристалічні перетворення поліборoсилоксанів у процесі золь–гель синтезу, Клименко С. В., Клименко В. С., Руденко В. М. (2013)
Гетьман Е. И. - Силикаты лантана и неодима со структурой апатита и их твердые растворы, Борисова Е. В., Лобода С. Н., Игнатов А. В. (2013)
Слiпенюк О. Т. - Вплив фізико-хімічної природи поверхні частинок на коагуляційно-флокуляційне структурування суспензій, Лявинець О. С., Слiпенюк Т. С. (2013)
Руденко К. П. - Определение энергии реорганизации при разряде бис-иминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Кублановский В. С. (2013)
Козин В. Ф. - Роль гидридообразования в катодном разрушении электродной матрицы свинца в растворах серной кислоты, Близнюк А. В., Литовченко В. Д. (2013)
Александрова Е. В. - Синтез, реакции и физико-химические свойства производных β-(3-бензилксантинил-8)пропионовой кислоты, Левич C. В., Шкода О. С. (2013)
Штейнберг Л. Я. - Влияние концентрации анилина на скорость катализируемой тетрабутоксититаном реакции образования бензанилида, Диброва В. М., Шейн С. М. (2013)
Романенко М. І. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних 7-β-гідроксиетил-3-метил-8-тіоксантину, Пахомова О. О., Макоїд О. Б., Милова А. О. (2013)
Лебедев Е. В. - Полигетерокислоты как новый катализатор полимеризации эпоксидных соединений, Шандрук М. И., Толстов А. Л. (2013)
Карпенко О. С. - Вивчення структури та властивостей фолатовмісних поліуретансечовин у модельному середовищі, Демченко І. Б., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Гомза Ю. П. (2013)
Каряка Н. С. - Фотолюмінесценція деяких карбациламідофосфатних комплексів європію, сенсибілізована кетоном Міхлера, Труш В. А., Слива Т. Ю., Трачевський В. В., Амірханов В. М. (2013)
Чеботарьов О. М. - Комплексоутворення селену (VI) з 4-сульфо-2(4’-сульфонафталін-1’-азо)нафтолом-1 у розчинах, Рабошвіль К. В., Єфімова І. С. (2013)
Малишев В. В. - Поліморфні перетворення полістронціосилоксанів за умов золь-гель процесу, Клименко С. В., Клименко В. С., Руденко В. М. (2013)
Диюк В. Е. - Каталитическая активность разнометаллических CоIII/FeIII комплексных соединений с основаниями Шиффа в реакции разложения пероксида водорода, Горлова А. А., Чигорин Э. Н., Савицкая А. Н., Кокозей В. Н. (2013)
Головата Н. В. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd—Si—Ga при 800 °C, Марків В. Я., Білявина Н. М. (2013)
Чивирева Н. А. - Определение химических форм компонентов в продуктах взаимодействия сульфофторидов лантанидов с оксидом магния, Стоянова И. В., Зинченко В. Ф., Магунов И. Р., Антонович В. П., Стоянов А. О. (2013)
Федорчук О. И. - Модифицированные фазы Triton X-100 для мицеллярно-экстракционного концентрирования анальгетиков, Куличенко С. А. (2013)
Гордиенко В. П. - Влияние наноразмерного диоксида титана и УФ-облучения на структуру и свойства линейного полиэтилена, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2013)
Стецишин Ю. Б. - Температурочутливі "non-fouling” наношари на основі полі(ω-етилтриетиленгліколь-α-метакрилату), Жолобко О. Ю., Коструба А. М., Дончак В. А., Гаргай Х. І., Ріпак Л. М., Воронов С. А. (2013)
Скальський В. Р. - Моделювання руху доменних стінок у феромагнетних матеріалах (Огляд), Почапський Є. П., Мельник Н. П. (2015)
Сулим Г. Т. - Моделювання множинного розтріскування за дії термомеханічної втоми, Ясній О. П., Пастернак Я. М. (2015)
Саврук М. П. - Вплив анізотропії матеріалу на розподіл напружень біля параболічного вирізу, Казберук А., Онишко Л. Й. (2015)
Ревенко В. П. - Зведення тривимірної задачі теорії згину товстих пластин до розв’язання двох двовимірних задач (2015)
Кравець В. С. - Напружено-деформований стан півплощини з внутрішніми приповерхневими тріщинами (2015)
Козачок О. П. - Контакт пружних тіл за наявності газу та незмочувальної рідини у періодичних міжповерхневих просвітах, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Адамович А. - Термонапружений стан диска під час багаторазового гальмування (2015)
Скворцова С. В. - Структура и свойства листовых полуфабрикатов из жаропрочного интерметаллидного сплава на основе Ti2AlNb, Ильин А. А., Мамонов А. М., Ночовная Н. А., Умарова О. З. (2015)
Старостенко С. В. - Мікроструктура аустенітної сталі 08Х18Н10Т, механічно легованої нанооксидами системи Y2O3–ZrO2, Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Даніленко М. І., Кальченко О. С., Великодний О. М., Андрієвська Н. Ф. (2015)
Кирилів В. І. - Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В. (2015)
Вакуленко І. О. - Вплив швидкості охолодження на міцність ободу залізничного колеса (2015)
Каховський М. Ю. - Вплив водного середовища на газонасиченість металу зварного шва під час підводного зварювання сталі 12Х18Н10Т (2015)
Повстяной О. Ю. - Виготовлення поруватих матеріалів із використанням енергозберігальної технології, Рудь В. Д., Самчук Л. М., Зубовецька Н. Т. (2015)
Яськів О. І. - Вплив попереднього оксидування на корозійну тривкість феритно-мартенситних сталей у розплаві свинцю, Єлісєєва О. І., Хархаліс А. Я., Кухар І. С. (2015)
Хома М. С. - Захисні властивості покривів на основі алюмінію в сірководневих середовищах, Чумало Г. В., Харченко Є. В., Дацко Б. М., Івашків В. Р. (2015)
Похмурський В. І. - Вплив легувальних компонентів на трибокорозійні властивості карбідо-вольфрамових керметів, Василів Х. Б., Винар В. А., Довгуник В. М., Ковальчук І. В., Хлопик О. П. (2015)
Скнар Ю. Є. - Електроосадження нанокомпозитів Ni–ZrO2 із метилсульфонатного електроліту, Аміруллоєва Н. В., Скнар І. В., Данилов Ф. Й. (2015)
Кунтий О. І. - Електроосадження наночастинок золота у диметилформамідних розчинах H, Сусь Л. В., Корній С. А., Охремчук Є. В. (2015)
He B. - Effect of soil particle size on the electrochemical corrosion behavior of pipeline steel in saline solution, Han P. J., Lu C. H., Bai X. H. (2015)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2015 (2015)
Authors’ index (2015)
Тарасевич Ю. И. - Квантово-химическое исследование структурных и энергетических характеристик комплексов, образующихся при модифицировании слоистых силикатов органическими катионами, Аксененко Е. В., Трифонова М. Ю. (2014)
Шматкова Н. В. - Синтез, строение, термическая устойчивость комплексов тетрахлорида олова с гидразидами ароматических кислот, Сейфуллина И. И., Мазепа А. В., Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е. (2014)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура та властивості координаційних сполук Zn(II) i Cd(II) з гідразидом 4-нітробензенової кислоти, Чундак С. Ю. (2014)
Волков С. В. - Синтез и строение первого тиоселенобромида осмия Os2Se5S7Br8, Баранец С. А., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Фокина З. А., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С. (2014)
Корбут І. О. - Вивчення заміщень у Tl-вмісній ВТНП-кераміці, Зеленько М. А., Неділько С. А. (2014)
Трохименко О. М. - Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбцию иода пенополиуретаном, Трохименко А. Ю., Запорожец О. А. (2014)
Чеботарев А. Н. - Спектрофотометрическое определение ванадия (V) с использованием 4-сульфо-2-(4’-Сульфонафталин-1’-Азо) Нафтола-1, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С., Захария А. Н. (2014)
Чернобаев И. И. - Механизм и селективность хлорирования толуола в присутствии каталитической композиции пентахлоридсурьмы—бензодитиокраун-эфир, Сергучев Ю. А., Фокин А. А. (2014)
Писаненко Д. А. - Каталитическое деаминирование полиэтиленполиаминов, Махиборода И. В., Потий Д. Е. (2014)
Матюшов В. Ф. - Синтез и исследование фотокаталитически активных титанокремнеземов, полученных гидролизом тетрахлорида титана и полиалкоксисилоксана, Толстов А. Л., Лебедев Е. В. (2014)
Опанасенко О. А. - Синтез і властивості зшитих β-циклодекстринвмісних кополімерів та їхня роль у фотокаталітичних процесах, Рябов С. В., Сінельніков С. І. (2014)
Гордиенко В. П. - Действие УФ-облучения на структуру и свойства кристаллизующихся систем линейный полиэтилен—диоксид титана различной природы, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2014)
Капран А. Ю. - Розклад метанолу на каталізаторах ZnO(CeO2)–CuO–NiO/Al2O3/кордієрит (2014)
Чеботарьов О. М. - Кислотно-основні та спектрофотометричні характеристики 5-гідрокси-1-(n-сульфофеніл)-4-|(n-сульфофеніл)-азо|-піразол-3-карбонової кислоти в розчинах, Бевзюк К. В., Снігур Д. В. (2014)
Volkov S. V. - Structure of rhodium selenobromide Rh2Se9Br6, Baranets S. A., Yanko O. G., Kharkova L. B., Demchenko P. Yu., Gladyshevskii R. Ye. (2014)
Буряк М. І. - Покриття ренієм в карбамід-хлоридному розплаві заліза та міді (2014)
Асадов З. Г. - Синтез и исследование новых поверхностно-активных веществ на основе растительных масел и диэтилентриамина, Ахмедова Г. А., Рагимов Р. А., Назаров И. Г., Мамедова Х. А. (2014)
Кравченко В. В. - Кинетика и механизм реакций аминолиза 4,5-дигалоген-2-фенил-3(2Н)-пиридазинонов в ацетонитриле, Котенко А. А., Луцюк А. Ф. (2014)
Галстян А. Г. - Окисление замещенных толуола озоном в среде уксусного ангидрида (2014)
Дутка В. С. - Термічний розклад дидеканоїлдиперадипінату в змішаних розчинниках, Щодрий В. Б., Дутка Ю. В. (2014)
Самойленко Т. Ф. - Кінетика УФ-ініційованого формування епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток за різних умов тверднення, Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О. (2014)
Братичак М. М. - Олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх застосування в епокси-олігоестерних сумішах, Башта Б. Б., Дончак В. А., Астахова О. Т. (2014)
Толстов А. Л. - Влияние строения аминосодержащих олигоуретанов на закономерности стабилизации наночастиц серебра (2014)
Стадницький Ю. - Чинники розміщення господарської діяльності: нова дефініція, нове бачення напрямків дослідження (2011)
Дусановський С. - Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону, Баглей Р. (2011)
Демянишин В. - Податкова компонента формування місцевих бюджетів Тернопільської області, Іваницька М. (2011)
Качан Є. - Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону (2011)
Ткач Д. - Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопілької області в умовах трансформації суспільства, Ткач І. (2011)
Файфура В. - Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя, Надвиничний С. (2011)
Кошіль А. - Інфраструктурне забезпечення використання рекреаційного потенціалу Тернопільської області (2011)
Баб’як Г. - Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти, Сабатюк О. (2011)
Будзяк О. - Актуальні проблеми екологобезпечного використання земель оздоровчого призначення (2011)
Кустовська О. - Інтегральна оцінка демографічного стану реґіонів України, Ціщик Р. (2011)
Дяків О. - Проблеми працевлаштування молоді в реґіоні, Семчук К. (2011)
Круп’як Л. - Удосконалення методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування (2011)
Слівінська Н. - Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації (2011)
Цісецький О. - Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки (2011)
Коцелко С. - Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області, Бакуліна Н. (2011)
Бабій С. - Інтелектуальні моделі професійних знань (2011)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення регіону: соціально-демографічний аспект, Кузів О. (2011)
Коцур А. - Концептуальні підходи щодо запровадження обов’язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу, Островерхов В. (2011)
Штокало Я. - Пріоритетні напрямки підвищення рівня життя населення Тернопільської області (2011)
Шушпанов П. - Сучасні тенденції та напрямки розвитку людського потенціалу в Україні (2011)
Прохоровська С. - Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу (2011)
Майброда М. - Адміністративно-територіальна реформа: необхідність проведення в Україні, Ататей І. (2011)
Дні науки в університеті (2011)
75 річчя заслуженого професора О. І. Шаблія (2011)
Наші автори (2011)
Слово про вченого, колегу, товариша (2012-2013)
Савчук Г. - Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття (2012-2013)
Жук О. - Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. (2012-2013)
Галайчук В. - Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі (2012-2013)
Тарнавський Р. - Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання (2012-2013)
Болібрух Л. - Каша як харчовий та обрядовий весільний атрибут (За матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) (2012-2013)
Пуківський Ю. - Особливості святкування Великодня в радянський період (За матеріалами з історико-етнографічної Волині) (2012-2013)
Сілецький Р. - Традиційні ритуальні вимоги до рубання лісу в українців (2012-2013)
Гошко Г. - Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування, Кріль М. (2012-2013)
Чура В. - Компартійне реформування народногосподарського комплексу Львівської області наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. (2012-2013)
Седляр О. - "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси”: спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького (2012-2013)
Стасів Я. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття (2012-2013)
Свищ О. - Краєзнавчі дослідження Івана Крип’якевича (2012-2013)
Масик Р. - Польське економічне товариство у Львові (1921–1939) (2012-2013)
Рись Я. - Роль народної школи в популяризації природничих знань у Галичині в добу автономії (2012-2013)
Барабаш Т. - Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (До історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916–1917 рр. ) (2012-2013)
Ігнатенко О. - Проблеми творчої адаптації митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва в умовах тоталітаризму (40–60-ті рр. ХХ ст. ) (2012-2013)
Дух О. - Віктор Василь Старожинський (1740–1808) – протоігумен Галицької провінції ЧСВВ і Жовківський архимандрит (2012-2013)
Мартиненко Т. - "Нація білого хліба”: фольксдойче Львова в контексті соціальної поведінки населення в роки німецької окупації (2012-2013)
Балябас В. - Особливості формування та розвитку пожежно-рятувальної служби України у міжвоєнний період (1920–1939 рр. ) (2012-2013)
Клебан Л. - Матеріали Львівських архівів і бібліотек як джерело до вивчення наукової та громадської діяльності Михайла Возняка (2012-2013)
Лаврецький Р. - Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі, Юрейко П. (2012-2013)
Сова А. - Атрибутика спортивного товариства "Україна” (2012-2013)
Зьолковський Н. - Студентство Львівського державного медичного інституту (1944–1965): структура та навчальний процес (2012-2013)
Костюк М. - Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію Польщі (1939–1940 рр. ) (2012-2013)
Чорний М. - Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії (2012-2013)
Тихолоз Б. - Філософські підсумки Франкової лірики "Катастрофи й катарсису” (2012-2013)
Тихолоз Н. - Одіссея Анни Франко-Ключко (2012-2013)
Зайцев Ю. - Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС (2012-2013)
Пиріг М. - Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання ("Сельроб”) у виборчій кампанії 1928 року до польського Сейму та Сенату (2012-2013)
Киридон П. - Сучасна історіографія діяльності партійно-державної номенклатури Української РСР у 1945–1964 роках (2012-2013)
Бабенко Л. - Діяльність оперативних підрозділів органів державної безпеки з ліквідації Української Автокефальної Православної Церкви (1920-ті рр. ) (2012-2013)
Чума Б. - Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ століття: організація та напрямки діяльності (2012-2013)
Рутар В. - Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр. ) (2012-2013)
Сіромський Р. - Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр. ) (2012-2013)
Кравець Д. - Процес Спілки визволення України (СВУ) в УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці (2012-2013)
Шевченко O. - Політична діяльність Тита Войнаровського (2012-2013)
Яремко М. - Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944–1945 рр. (2012-2013)
Марискевич Т. - Зовнішньополітичні зв’язки ОУН з демократичними державами Америки (2012-2013)
Мальшина К. - Історіографія політичної історії Словенії i половини ХХ ст. (2012-2013)
Хомяк М. - Маврицій Горн (1917–2000): штрихи до біографії (2012-2013)
Самсін Н. - Архів Ярослава Ісаєвича в контексті історіографічної думки й культури Галичини (2012-2013)
Калиняк Л. - Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932–1935) (2012-2013)
Лешкович Н. - Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії, Липитчук О. (2012-2013)
Цебенко А. - Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2012-2013)
Федик І. - Національна політика міжвоєнної Польщі в Галичині: єврейський контекст (На прикладі діяльності правоохоронних органів) (2012-2013)
Шебанін В. С. - Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АК, Лихач В. Я. (2012)
Сіренко Н. М. - Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві (2012)
Смага І. С. - Показники бонітету та економічної оцінки як критерії інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення, Максименко Г. А. (2012)
Мохненко А. С. - Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки (2012)
Клочан В. Ф. - Управління оборотним капіталом та напрямки його покращення, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2012)
Марчук Л. П. - Сучасна інформатизація суспільства та її вплив на інноваційні процеси (2012)
Крилова І. Г. - Соціально-демографічні особливості стану жінок і чоловіків в Україні(гендерний асект) (2012)
Бабенко М. Д. - Фінансове забезпечення раціонального природокористування в сільськогосподарському виробництві в Україні (2012)
Порудєєва Т. В. - Методологічні асекти комплексної оцінки ефективності сівозмін (2012)
Яценко О. В. - Регіональні проблеми формування продовольчої безеки (2012)
Рилєєв С. В. - Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості івано-франківської області, Юрій С. М. (2012)
Бавико О. Є. - Модель вирішення проблеми дихотомії "Центр" – "Ериферія" в регіональній економічній політиці (2012)
Чужмир К. М. - Розвиток інвестиційного середовища в аграрному секторі України (2012)
Гудзинська Ю. С. - Пріоритетність в системі стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Гойчук Д. А. - Про дослідження впливу факторів на формування пропозиції необробленої деревини (2012)
Лебедь Д. А. - Механізм мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах та шляхи його вдосконалення (2012)
Корнійчук Г. В. - Розроблення системи заходів щодо підвищення ролі кредиту у забезеченні інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2012)
Фецович Т. Р. - Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат (2012)
Антипова Л. К. - Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України (2012)
Карпенко В. П. - Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів (2012)
Кочерга М. М. - Екологічний аудит як інструмент управління природокористуванням в агросфері (2012)
Губар О. В. - Продуктивність кукурудзи розлусної залежно від строку сівби, заходів контролювання бур’янів і щільності посіву, Заверталюк О. В. (2012)
Видинівська О. В. - Вплив нульового обробітку на біологічну активність чорнозему південного (2012)
Кислинська А. І. - Показники природної резистентності крові молодняку свиней великої білої породи угорської селекції в період адаптації (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація швидкісного режиму ереміщення машинно-тракторного агрегату з урахуванням рельєфу поля, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А., Думенко К. М., Шевченко К. С. (2012)
Кошкін Д. Л. - Математична модель керування мікрокліматом грибної теплиці, Павлюченко І. С. (2012)
Артеменко Д. Ю. - Теоретичне дослідження процесу взаємодії конусного котка просапної сівалки з ґрунтом (2012)
Дзигун Л. П. - Вплив умов культивування на ріст ксилотрофних базидіоміцетів polyporus squamosus (Huds.) Fr. та laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) murrill, Дуган О. М. (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі на рівні кінематики (2012)
Сіцінська М. В. - Громадська рада: особливості її діяльності в секторі безпеки і оборони України (2014)
Кіслов Д. В. - Державні та протестні комунікації під час політичних криз (2014)
Гетьманець А. Г. - Науково–теоретичні та правові основи розробки проекту концепції залучення громадськості до державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення (2014)
Ганущак Ю. І. - Формування показників місцевих бюджетів за методом модельних адміністративно-територіальних одиниць (2014)
Месюк М. П. - Маніпулятивні технології влади як перешкода налагодження взаємодії з громадянським суспільством в Україні (2014)
Ушакова О. І. - Науково-методологічні аспекти регіонального управління охороною громадського здоров’я в дослідженнях українських вчених (2014)
Холостова А. М. - Становлення системи державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом як складової суспільної безпеки в Україні (2014)
Волобуєва Г. Д. - Інноваційні механізми реалізації державного соціального замовлення в Україні (2014)
Похмурський В. І. - Особливості кавітаційно-ерозійного руйнування сплаву Д16Т з гальванічним нікелевим та композиційним Ni–B покривами в корозивному середовищі, Веселівська Г. Г., Мардаревич Р. С. (2016)
Суберляк О. В. - Вплив металічної поверхні порошкового наповнювача на структуру та властивості композиційних матеріалів на основі кополімерів метакрилатів з полівінілпіролідоном, Гриценко О. М., Гіщак Х. Я. (2016)
Ступницький Т. Р. - Оптимізація вмісту хрому в порошкових дротах систем Fe–Cr–C, Fe–Cr–B за корозійною тривкістю електродугових покривів, Студент М. М., Похмурська Г. В., Гвоздецький В. М. (2016)
Черепова Т. С. - Властивості нікелевих порошкових сплавів, зміцнених карбідом титану, Дмитрієва Г. П., Духота О. І., Кіндрачук М. В. (2016)
Лабур Т. М. - Вплив просторового розташування стиків під час зварювання на міцність і циклічну тріщиностійкість з’єднань, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Учанін В. М., Яворська М. Р., Пашуля М. П., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2016)
Присяжнюк П. М. - Формування структури керметів Cr3C2–МНМц 60-20-20, Шіхаб Т. А., Панчук В. Г. (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и физико-механические свойства сварных соединений стали AISI 321, Волков В. С., Кушнарева О. С. (2016)
Балицький О. І. - Вплив термічної тривкості змащувально-охолоджувальних рідин на механічну обробку сталі 12Х18АГ18Ш, Гаврилюк М. Р., Кочубей В. В., Еліаш Я. (2016)
Федірко В. М. - Вплив хіміко-термічної обробки в контрольованих газових середовищах на жаротривкість сплаву Zr1%Nb, Лук’яненко О. Г., Труш В. С., Стоєв П. І., Тихоновський М. А. (2016)
Hamouda K. - The effect of the velocity of rotation in the vibro-grinding process on the surface state, Bournine H., Tamarkin M. A., Babichev A. P., Saidi D., Amrou H. E. (2016)
Коваль І. В. - Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі ТіС–VC–HAHO WC, Обух Ю. В., Бодрова Л. Г., Русин Б. П., Крамар Г. М., Мариненко С. Ю. (2016)
Мудрий С. І. - Структурні перетворення та теплове розширення в алюмінієвих сплавах систем Al–Ni–Zr та Al–Ni–Hf, Швед О. В. (2016)
Кречковська Г. В. - Діагностичні ознаки експлуатаційної деградації регулятора тиску газотранспортної системи, Мицик А. Б., Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2016)
Архипов О. Г. - Експлуатаційна деградація трубної сталі анодів заземлення, Ковальов Д. О., Усов Д. І., Любимова-Зінченко О. В., Венгринюк Т. П. (2016)
Погрелюк І. М. - Електрохімічна поведінка титану, синтезованого методом порошкової металургії, у хлоридній кислоті, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Бахматюк Б. П., Швачко Х. С. (2016)
Зеленяк В. М. - Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною (2016)
Калиняк Б. М. - Забезпечення нульових радіальних напружень у довгому порожнистому циліндрі неоднорідністю матеріалу (2016)
Мельник І. В. - Напружено-деформований стан фрагментів залізобетонних монолітних перекриттів з трубчастими вставками (2016)
Гембара О. В. - Вплив параметрів дискретизації на точність числового розв’язку тривимірної задачі дифузії водню, Чепіль О. Я., Гембара Н. Т. (2016)
Довбня К. М. - Визначення розміру пластичної зони в ортотропній оболонці двоякої кривини з поверхневою тріщиною з урахуванням зміцнення матеріалу, Єрьоміна Н. Д. (2016)
Звірко О. І. - Наука заради миру та безпеки (2016)
Instructions to Contributors (2016)
Колбасов Г. Я. - Синтез восстановленного оксида графена из многослойных углеродных нанотрубок и его электрокаталитические свойства, Данилов М. О., Слободянюк И. А., Русецкий И. А. (2014)
Пехньо В. І. - Особливості комплексоутворення паладію (ІІ) з бісфосфоновими кислотами, Козачкова О. М., Царик Н. В., Куценко І. П., Трачевський В. В., Шарикіна Н. І., Толсторожев Г. Б. (2014)
Русакова Н. В. - Новые триалкоксисилилсодержащие β-дикетонаты лантанидов и гибридные материалы на их основе, Трунова Е. К., Фадеев Е. Н., Снурникова О. В., Топоров С. В., Смола С. С. (2014)
Теслюк О. И. - Спектрально-люминесцентные свойства комплексных соединений лантанидов с производными метилового эфира 2,4-дигидроксибензойной кислоты, Килименчук Е. Д., Новикова Н. С., Мешкова С. Б., Дога П. Г. (2014)
Кириенко П. И. - Влияние допантов (Na+, La3+) и вторичного носителя (Al2O3, ZrO2) в составе структурированных палладий-оксиднокобальтовых катализаторов на их активность в процессе избирательного гидрирования O2 в присутствии NO, Ларина О. В., Соловьев С. А. (2014)
Потапенко А. В. - Синтез и электрохимические характеристики композита LiFePO4/C в электролите на основе LiBOB, Панов Э. В., Диамант В. А. (2014)
Чорненька Н. В. - Анодное окисление 2,3-димеркаптопропионовой кислоты и модификацияплатинового электрода (2014)
Алексеева Т. Т. - Исследование методом пиролитической масс-спектрометрии образования Ti-содержащего сополимера, Бойко В. В., Мартынюк И. С., Бортницкий В. И., Дмитриева Т. В. (2014)
Лобко Е. В. - Люминесцентные и механические свойства сетчатых полиуретанов, модифицированных гетерополиядерным комплексом |Co4Fe2O(L)8|×4ДМФА×H2O, Козак Н. В., Мешкова С. Б., Дога П. Г., Кокозей В. Н., Чигорин Э. Н., Клепко В. В. (2014)
Рыбачук Л. Н. - Комплексообразование Fe(III), Cu(II) и Cd(II) с N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамидом, Репич Г. Г., Орысык С. И., Пехньо В. И. (2014)
Лівіцька О. В. - Взаємодія у системах MIPO3—MIIO—MINO3 (MI – Li, Na, K; MII – Mg, Co, Ni, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Слободяник М. С. (2014)
Марцинко О. Е. - Синтез, структура та перспективи застосування гомо- і гетерометалічних 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів (2014)
Зинченко В. Ф. - Влияние взаимодействия в системах M2Se3—Ge (M – In,Sb) на свойства тонкопленочных покрытий, Чигринов В. Э., Магунов И. Р., Стоянов А. О. (2014)
Литвин В. А. - Кінетика процесів нуклеації та росту наночастинок срібла, одержаних відновленням аргентум-іонів синтетичними фульвокислотами (2014)
Петко К. И. - Нитрилы α-ариламиноперфторизомасляных кислот, Воробей В. Н., Власенко Ю. Г., Ягупольский Ю. Л. (2014)
Галстян А. Г. - Реакции озона с 3-ацетокситолуолом в растворе уксусного ангидрида (2014)
Козак Н. В. - Взаємодія блокованого поліізоціанату з полісахаридом конжак глюкомананом, Діденко К. С., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2014)
Косянчук Л. Ф. - Взаимодействиe 6-аминофеноленона с гексаметилендиизоцианатом, Трачевский В. В., Стратилат М. С., Тодосийчук Т. Т., Менжерес Г. Я. (2014)
Качур І. - Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: історіографічний аспект (2009)
Дубова Т. - Історичні матеріали журналу "Кіевская Старина”(1882–1906) на сторінках "Записок Наукового товариства ім. Шевченка”: оцінка публікацій (2009)
Осадця О. - До проблеми дослідження преси в контексті української музичної культури ХІХ — першої третини ХХ ст. (2009)
Осадця Н. - Оперна й музично-театральна критика на сторінках львівської преси ХІХ — початку ХХ ст. (2009)
Кульчицька Т. - Друкарня та книгарня Наукового товариства ім. Шевченка в контексті книго-видавничого процесу Львова першої половини ХХ ст. (2009)
Кужель Л. - Друковані і рукописні бібліографічні матеріали НТШ як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914–1939 рр. (2009)
Литвин Т. - Участь Івана Крип’якевича в роботі комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (2009)
Кусий Л. - Видавнича діяльність Григорія Гануляка у Львові (1910–1939) (2009)
Юркевич О. - Юрій Тищенко в контексті українського руху Харкова і Катеринослава періоду Першої світової війни (2009)
Палюх О. - Українське книговидання у Львові 20-х років ХХ ст. в ретроспективі газети "Діло”: умови видавничої діяльності, мережа видавництв (2009)
Головата Л. - Книжкові та аркушеві серії "Українського видавництва” у Кракові-Львові, 1939–1945: склад, призначення, динаміка випуску (2009)
Голик Р. - Книги, ідеї та стереотипи галицької провінції ХХ ст.: "Літопис Бойківщини” у міжвоєнному Самборі (2009)
Передирій В. - Публікації розділу "Критика та бібліографія” у журналі "Жовтень” (1951–1989) як джерело дослідження літературознавчих питань 50-х років ХХ ст. (2009)
Марціняк Н. - Газета "Друг читача” як джерело інформації про книжкову справу України (1960–1993) (2009)
Головата Л. - Університетська книга як об’єкт структурно-функціонального аналізу (2009)
Зубко Н. - Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) (2009)
Дзендзелюк Л. - Рукописний мусульманський молитовник з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: конструктивні особливості та аналіз змісту (2009)
Дзендзелюк Л. - Книгознавчі аспекти реставрації, Льода Л. (2009)
Maciąg T. - Konserwatorska ocena stanu zachowania książki dawnej na przykładzie kolekcji bibliotecznej klasztoru lwowskich benedyktynek (2009)
Дзьобан О. - Меморіальна бібліотека Володимира Лесевича в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові (2009)
Надрага М. - Книга у культурі міжвоєнного Львова: друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки (2009)
Пономаренко М. - Початки видавничої діяльності Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941) (2009)
Дзюбан Р. - Бібліотека Публічна Руського Народного Інституту "Народний Дім” та її втрати в роки Другої світової війни (2009)
Matwiów M. - Współpraca Mieczysława Gębarowicza z nauką ukraińską w latach 1946–1984 (2009)
Зінько О. - Р. Я. Луцик — організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської бібліотеки АН УРСР (1950–1973) (2009)
Пасічник В. - Фольклористичні взаємини Володимира Гошовського та Миколи Мушинки крізь призму дедикацій (2009)
Кунанець Н. - Консолідація інформації — новий напрям інформаційної діяльності бібліотек (2009)
Мартинович В. - Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, Харгелія О. (2009)
Держко І. - Цифрові бібліотеки Польщі, побудовані на платформі dLIBRA (2009)
Gwioździk J. - Lwowskie barokowe emblematy i książki emblematyczne (2009)
Jarczykowa M. - Badania nad oratorstwem barokowym na podstawie wybranych r?kopis?w Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka (2009)
Кривенко М. - Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули у світлі архівних матеріалів м. Любліна (2009)
Сварник Г. - Архів товариства "Просвіта”: історія формування, сучасний стан (2009)
Падюка Н. - Українська етнокартографія Галичини 30-х років ХХ ст. (2009)
Баран М. - Просвітницький рух на Західній Лемківщині початку 1930-х рр. (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2009)
Ільницька Л. - До стосунків Івана Франка з Іваном Копачем (на матеріалах листів І. Копача до І. Франка, 1897–1906 рр.), Ільницька М. (2009)
Стефанишин Т. - Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918–1919 рр. (2009)
Содержание (2011)
26-й Конгрес Європейської асоціації урологів (2011)
Пасєчніков С. П. - До 170-річчя Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Історія кафедри урології, Байло В. Д., Попов В. О. (2011)
"Человек и лекарство – Украина" (2011)
Тутченко М. І. - Патогенетичне обґрунтування лікувальної тактики у разі гострої анальної тріщини, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Яцентюк В. Г. (2011)
Слонецький Б. І. - Досвід застосування препарату Дистрептаза у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, Онищенко С. М., Вербицький І. В. (2011)
Головко С. В. - Фотocелективна вапоризація передміхурової залози: досвід 60 операцій, Костєв Ф. І., Савицький О. Ф. (2011)
Бабюк И. А. - Перспективы применения Монурала в гинекологической и урологической практике, Цветкова П. Д., Борис Е. Н., Шамраев С. Н., Рымарь И. Б., Найденко С. И., Шашков О. В., Побережная Н. В. (2011)
Бабюк И. А. - О половом воспитании в школьной программе, Петряева Е. Б., Кришталь Е. В., Цветкова П. Д., Абдряхимова Ц. Б., Черепков В. Н. (2011)
Меленевский Д. А. - Использование препарата Простол Евро у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Ходос В. М. (2011)
Нуриманов К. Р. - Пепонен в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2011)
Михайлова Т. А. - Фитопрепараты в лечении пациентов с хроническим простатитом и ранними стадиями доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2011)
Слабкий Г. О. - Аналіз надсмертності чоловіків Львівської області залежно від причин смерті, Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В. (2011)
Нікітін О. Д. - Андрологічні аспекти безплідного шлюбу: діагностика, лікування (Огляд літератури) (2011)
Chiesa A. D. - Половая активность мужчин-гипертоников, Pfiffner D., Meier B., Hess O. M. (2011)
Soekeland J. - Методические рекомендации по терапии доброкачественного простатического синдрома (ДПС) (2011)
Джуран Б. В. - Досвід трансуретрального ендоскопічного лазерного лікування сечокам’яної хвороби та використання препарату FLAVIA™, Когут В. В., Бойко А. І., Крижевський В. В., Савощенко С. І., Гайсенюк Ф. З., Гурженко А. Ю., Мазаєва Ю. О. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Трибестан для негормонального лечения вторичного гипогонадизма у мужчин, Имшинецкая Л. П., Гурженко Ю. Н. (2011)
Литвинець Є. А. - Вивчення клінічної ефективності та безпечності застосування препарату Апіпрост у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит (2011)
Коренєва Є. М. - Кадмій: проблеми чоловічого здоров’я та засоби його корекції, Карпенко Н. О., Яременко Ф. Г., Кустова С. П., Селюкова Н. Ю. (2011)
Соколова М. Н. - Телесно-ориентированная психотерапия: перспективы использования при психогенной сексуальной дисфункции у мужчин (2011)
Горпинченко И. И. - Роль α-блокаторов в терапии хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Гурженко А. Ю., Аксенов П. В. (2011)
Петрова И. Г. - Корреляция сексуальной активности и экономических вознаграждений, Кукурекин Ю. В. (2011)
Кочарян Г. С. - Влияние феромонов на головной мозг, гормональный статус и вегетативные функции (2011)
Тонковцева В. В. - Коррекция психофизиологического состояния служащих подразделения специального назначения МВД с использованием психорелаксирующей программы и эфирного масла бессмертника итальянского, Вагина Е. В., Ярош А. М., Любарский А. В. (2011)
Возіанов С. О. - Особливості проведення анестезії при екстракорпоральній ударно-хвильовій літотрипсії у дітей, Шевчук О. О., Шеремета В. О. (2011)
Горпинченко И. И. - Левофлоксацин в лечении осложненных инфекций мочевых путей и острого пиелонефрита, Пасечников С. П., Романюк М. Г., Грицай В. С., Гурженко А. Ю. (2011)
Возіанов О. Ф. - Фактори прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Пасєчніков С. П., Сайдакова Н. О., Клименко Я. М., Попов В. О. (2011)
Литвинець Є. А. - Хронічний пієлонефрит: вивчення впливу препарату Канефрон® Н на стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, Гоцуляк Я. В., Лесін А. І., Соломчак Д. Б. (2011)
Возіанов С. О. - Власний досвід ендовідеохірургічних уретеролітотомій за наявності каменів верхньої третини сечоводу, Підмурняк О. О, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2011)
Пепенін В. Р. - Доцільність використання a-ліпоєвої кислоти при ударно-хвильовій та контактній літотрипсії у хворих на уролітаз на тлі діабетичної нефропатії, Беліченко О. В., Спиридоненко В. В. (2011)
Ухаль М. И. - Особенности лечения двустороннего повреждения тазовых отделов мочеточников на современном этапе, Сагатович В. А., Семанив О. М. (2011)
Возианов С. А. - Комбинация лучевой терапии с нестероидными антиандрогенами в лечении биохимического рецидива рака предстательной железы после радикальной простатэктомии, Шамраев С. Н., Данилец Р. О., Григоренко В. Н. (2011)
Григоренко В. М. - Епідеміологія раку передміхурової залози в Україні (2011)
Мухомор А. И. - Возможности соноэластографии и допплерографии в диагностике рака предстательной железы. Современный диагностический алгоритм, Бубнов Р. В. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование влияния препарата Зиман на биохимические показатели эякулята при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин, Гурженко Ю. Н., Добровольская Л. И. (2011)
Нікітін О. Д. - Результати досліджень етіологічних факторів інфертильності (2011)
Умеров Т. С. - Применение препарата Лавомакс и cуппозиториев Витапрост форте в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия, обусловленного хроническим бактериальным простатитом, Лахмиенко С. М., Эфендиева В. А., Мошков Н. П., Находова Л. А. (2011)
Поворознюк М. В. - Бесплодный брак: состояние репродуктивной функции мужчин (по данным анализа эякулята) (2011)
Спиридоненко В. В. - Специфическая иммуноглобулинотерапия урогенитального хламидиоза – новые "старые" возможности (2011)
Романюк М. Г. - Використання Протефлазіду при лікуванні генітального герпесу серед чоловіків, Корнієнко О. М., Аксьонов П. В. (2011)
Драган І. О. - Оцінка якості надання адміністративних послуг в контексті удосконалення механізму взаємодії органів влади з громадою (2014)
Черба В. М. - Формування стратегічних механізмів державного управління сферою культури в Україні (2014)
Андріяш В. І. - Верховна рада як національний інститут захисту прав національних меншин (2014)
Делія О. В. - Окремі аспекти державного управління кадровим забезпеченням органів місцевого самоврядування в срср (1917– 1930 рр. ) (2014)
Клименко Н. Г. - Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій в Україні: від цивільної оборони до цивільного захисту (1991 – 2012 роки) (2014)
Лавров Р. В. - Забезпечення макрофінансової рівноваги в контексті розвитку фінансових інноваційних технологій (2014)
Долінченко О. М. - Досвід європейських країн щодо державного регулювання демографічних процесів у великих містах, Кризина Н. П. (2014)
Гаврилюк А. М. - Маркетингова парадигма державного регулювання туристичної індустрії в Україні (2014)
Кирику М. В. - Державне регулювання забезпечення економічної безпеки старопромислових регіонів (2014)
Якименко Т. В. - Поняття парламентських виборів та їх роль у державотворенні (2014)
Сальнікова О. Ф. - Державне управління військово-промисловим комплексом срср в 1920 - 1950 роки (2014)
Дзюнь О. Б. - Світовий досвід створення мегарегулятора на ринку фінансових послуг (2014)
Кіслов Д. В. - Пряма комунікація виконавчої влади із суспільством (2014)
Комісарова Л. О. - Управління розвитком технологічної культури в ефективній підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Соколов А. В. - Функції органів виконавчої влади та їх особливості як постачальників державних послуг (2014)
Казберук А. - Концентрація напружень біля еліптичного отвору чи параболічного вирізу у квазіортотропній площині, Саврук М. П., Чорненький А. Б. (2016)
Процюк Б. В. - Термопружний стан півбезмежного термочутливого трикомпонентного стрижня за конвективно-променевого теплообміну, Горун О. П. (2016)
Зеленяк В. М. - Термопружний стан півплощини з криволінійною тріщиною за умов локального нагрівання, Коляса Л. І. (2016)
Мир-Салим-Заде М. В. - Частичный контакт берегов щели переменной ширины в подкрепленной стрингерами пластине (2016)
Силованюк В. П. - Прогнозування міцності фібробетону за стиску, Ліснічук А. Є., Юхим Р. Я., Івантишин Н. А. (2016)
Стащук М. Г. - Енергія деформування пружного тіла з мікротріщиною під тиском, Дорош М. І. (2016)
Іваницький Я. Л. - Дослідження кінетики втомної макротріщини за поперечного зсуву, Ленковський Т. М., Вергун І. А., Штаюра С. Т. (2016)
Грибовська В. І. - Вплив зневуглецювання на витривалість сталей для рейкових скріплень, Чепіль Р. В., Осташ О. П. (2016)
Войтович А. А. - Мікроструктура та опір абразивному зношуванню вібронаплавленого металу з порошкового дроту базової системи Fe–Cr–B, Похмурська Г. В., Студент М. М., Студент О. З. (2016)
Яськів О. І. - Вплив дифузійного оксидування на довготривалу міцність феритної сталі у свинцевому розплаві, Федірко В. М., Кухар І. С., Мельник Х. Р. (2016)
Карпов С. А. - Радиационное упрочнение нержавеющей стали SS316, индуцированное облучением ионами аргона, Толстолуцкая Г. Д., Сунгуров Б. С., Ростова А. Ю., Толмачева Г. Н., Копанец И. Е. (2016)
Скальський В. Р. - Застосування методу магнетопружної акустичної емісії для оцінювання технічного стану тривало експлуатованої на нафтогоні сталі 19Г, Почапський Є. П., Клим Б. П., Рудак М. О., Великий П. П. (2016)
Курек Є. І. - Ефекти "магнетної пам’яті" у високочистому берилії, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д., Тащук О. Ю. (2016)
Скнар Ю. Є. - Вплив метилсульфонат-аніона на структуру електролітичних кобальтових покривів, Аміруллоєва Н. В., Скнар І. В., Данилов Ф. Й. (2016)
Каплун П. В. - Малоцикловая усталость сталей после ионного азотирования в безводородных средах, Гончар В. А. (2016)
Знак З. О. - Фізико-хімічні властивості каучукових композицій, вулканізованих полімерною сіркою, Оленич Р. Р. (2016)
Гасій О. Б. - Фазовий склад, структура і мікротвердість вакуумних іонно-плазмових покривів на основі Ti та Ni (2016)
Снежко Л. А. - Выделение водорода на аноде при плазменном электролитическом оксидировании алюминия, Ерохин А. Л., Калиниченко О. А., Миснянкин Д. А. (2016)
Куц Ю. В. - Анализ вихретокового преобразователя с импульсным возбуждением при контроле цилиндрических объектов, Лысенко Ю. Ю., Дугин А. Л., Закревский А. Ф. (2016)
Попович О. В. - Методика вибору перетворювачів з фазованими решітками для визначення розмірів та форми дефектів, Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2016)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Жидкофазные электролитные и лиофильные нанодисперсные системы (2013)
Пехньо В. И. - Взаимодействие палладия (II) с |1-гидрокси-2(1H-имидазол-1-ил)этилиден| бисфосфоновой (золедроновой) кислотой в растворах с физиологической концентрацией анионов хлора, Козачкова А. Н., Царик Н. В., Куценко И. П., Трачевский В. В., Роженко А. Б. (2013)
Трунова Е. К. - Закономерности образования комплексов 3d-металлов с этидендиаминдиян-тарной кислотой в водных растворах (2013)
Тарасевич Ю. И. - Поверхностная энергия твердых тел (2013)
Belyakova L. A. - Functional β-cyclodextrins as the active centres on the silica surface for toxic ions sorption, Lyashenko D. Yu., Shvets A. N. (2013)
Зажигалов В. А. - Сравнительное исследование дегидрирования пропана на VOx/MCM-41 и VOx/Ti-MCM-41 с получением пропилена и водорода , Коновалова Н. Д., Редькина А. В., Хоменко К. Н. (2013)
2-а Міжнародна конференція "Прикладна фізико-неорганічна хімія" (2013)
Буряк М. І. - Перетворення комплексних сполук Re(ІІІ) на металеві наночастинки у водному і спиртових середовищах , Янко О. Г., Волков С. В. (2013)
Салюлев А. Б. - Исследование продуктов взаимодействия компонентов в системах AlCl3—SCl4 и GaCl3—SCl4 методом спектроскопии комбинационного рассеяния света, Закирьянова И. Д., Вовкотруб Э. Г. (2013)
Зинченко В. Ф. - Область оптической прозрачности сесквисульфидов РЗЭ в дальнем ИК-диапазоне спектра, Чигринов В. Э., Магунов И. Р. (2013)
Теребіленко К. В. - Формування оксидних сполук у розплавах системи K–Na–Bi–Р–W–O, Мірошніченко М. Ю., Слободяник М. С. (2013)
Неділько С. А. - Синтез та спектроскопічні дослідження фторвмісних Bi-ВТНП сполук, Зенькович О. Г., Трачевський В. В., Ашуєв А. А. (2013)
Гончарук Е. В. - Синтез и определение гидрофобности высокодисперсных кремнеземов, модифицированных триметилсилильными группами, Малышева М. Л., Дранис Ю. В., Пахлов Е. М., Сулим И. Я., Мищенко В. Н. (2013)
Мацукевич И. В. - Получение слоистого кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ растворными методами и его свойства, Клындюк А. И. (2013)
Молотовська Л. А. - Безструмовий синтез CrSi2 на поверхні хрому в розплавах солей, Шахнін Д. Б., Малишев В. В. (2013)
Калугін В. Д. - Встановлення відновних властивостей Ox-Red-системи Co(II)/Co(III) у реакції хімічного сріблення діелектриків методом хронопотенциометрії, Опалєва Н. С., Сидоренко О. В., Бешенцева О. А. (2013)
Про виїзне засідання наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія” – 2013 (2013)
Романюк M. M. - Від головного редактора (2010)
Романюк С. - Відділ мистецтва: події, факти, особистості (2010)
Костюк С. - Фонд образотворчого мистецтва: загальна характеристика (2010)
Осадця О. - Специфіка формування нотного фонду (2010)
Ільницька А. - Фонд фотографій: загальна характеристика і принципи систематизації (2010)
Романюк М. - Сімнадцять років творчого поступу і наукових здобутків (2010)
Дідик М. - Відділ опрацювання і алфавітних каталогів (2010)
Красник У. - Відділ наукової систематизації, Сахарова А. (2010)
Мелешко Н. - Розвиток Відділення на сучасному етапі (2010)
Рибчинська Н. - Створення і становлення відділу бібліографії (з архівних джерел 1940–1962 рр.) (2010)
Вальо М. - Діяльність відділу наукової бібліографії 1963–2010 рр. (2010)
Радковець І. - Формування фонду книгосховищ відділу та створення структури основних книжкових фондів 1939–1941 рр. (2010)
Радковець І. - Розвиток фондосховищ відділу: 1941–2010 рр., Кулай Г. (2010)
Бутитер О. - Відділ автоматизованої обробки наукової інформації та комп’ютеризації, Ровенчак А. (2010)
Кунанець Н. - Відділ бібліотекознавства, Мудроха В. (2010)
Максимова Є. - Відділ комплектування (2010)
Бродик З. - Відділ науково-дослідної та інформаційно-довідкової роботи (2010)
Пономаренко М. - Редакційно-видавничий відділ (1975–1991) (2010)
Льода Л. - Відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань, Дзендзелюк Л. (2010)
Солук В. - Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування (2010)
Харгелія О. - Відділ обслуговування читачів, Чернюк Н. (2010)
Мервінська В. - Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів (2010)
Колосовська О. - Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів (2010)
Дядюк М. - Відділ рукописів (2010)
Ревера Б. - Відділ україніки (2010)
Романишин Ю. - Науковий відділ періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців (2010)
Сварник Г. - Науково-дослідний відділ історичних колекцій (2010)
Огородник Т. - Кабінет картографії, Падюка Н. (2010)
Ясінська Н. - Кабінет нової німецькомовної книги, Тимняк П., Біда О. (2010)
Дзюбан Р. - Втрати Львівської філії бібліотеки АН УРСР у повоєнний період (1945–1953): матеріали, вивезені зі Львова (2010)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР: 1954–1964 рр. (2010)
Палюх О. - Діяльність Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1940–1941 рр. (за матеріалами газети "Вільна Україна") (2010)
Колосовська О. - Музей книги: з історії творення (2010)
Литвин Т. - Іван Пашкевич (1880–1959) — бібліотекознавець, педагог, краєзнавець (2010)
Надрага М. - До сильвети др. Івана Кухти — директора Державної центральної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945 рр. (2010)
Голик Р. - Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан ХІХ–ХХ ст. (2010)
Титул, зміст (2015)
Мазаракі А. - Інституціоналізація управлінського обліку, Фоміна О. (2015)
Герасименко А. - Замінність торговельних послуг: дослідження на основі моделі Ланкастера (2015)
Савчук А. - Ефективність маркетингової діяльності підприємств (2015)
Осіпова Л. - Реформування економіки України у контексті євроінтеграції (2015)
Зима О. - Потенціал екологічного туризму в Україні, Голуб М. (2015)
Тарасюк М. - Формування доходів бюджету в умовах трансформації економіки (2015)
Уманців Ю. - Фінансовий ринок у системі економічних відносин, Міняйло О. (2015)
Бусько К. - Банківська діяльність: взаємозв’язок асиметрії та транспарентності інформації (2015)
Колєнчук Г. - Маркетингові витрати туристичних підприємств: обліковий аспект (2015)
Сивак О. - Бухгалтерський облік благодійності (2015)
Лящова М. - Мікрофаціальні різновиди та палеонтологічна характеристика візейських карбонатних порід південної прибортової зони ДДЗ (2016)
Андрєєва О. - Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району, Шунько В., Гречановська О. (2016)
Вижва С. - Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід, Онищук В., Рева М., Онищук І. (2016)
Безродна І. - Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля, Безродний Д., Голяка Р. (2016)
Меньшов О. - Термомагнітний аналіз ґрунтів територій покладів вуглеводнів, Кудеравець Р., Попов С., Хоменко Р., Сухорада А., Чоботок І. (2016)
Михайлов В. - Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні (2016)
Щербак О. - Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів, Кошлякова Т., Долін В., Руденко І., Куцка Я. (2016)
Тютюнник Ю. - Індустріоземи та їх використання в археологічному ґрунтознавстві, Шабатура О. (2016)
Vyzhva Z. - About advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the flat observation area for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2016)
Дзюба О. - Виявлення слабких аномалій геофізичних полів на основі методів статистичної фільтрації, Нікітченко К., Зеленко Ю. (2016)
Грищук П. - Ростислав Сергійович Фурдуй – ентузіаст геологічної справи, Вакуленко О., Козіонова О. (2016)
Дацишин О. П. - Методи оцінювання контактної довговічності елементів трибоз’єднань (Огляд), Панасюк В. В. (2016)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу двошарових пластин зі системами тріщин за довготривалого статичного навантаження і високої температури, Долінська І. Я., Лисик А. Р. (2016)
Саврук М. П. - Інтегральні рівняння плоскої задачі теорії пружності для багатозв’язного квазіортотропного тіла, Казберук А., Чорненький А. Б. (2016)
Скальський В. Р. - Залишкова довговічність осі колісної пари із поверхневою поперечною тріщиною, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Бас В. Р., Канюк Ю. І. (2016)
Kurek M. - Estimation of fatigue life of alloy steel 35NCD16 under random loading, Łagoda T., Morel F. (2016)
Камінський А. О. - Розвиток пластичних смуг з кутової точки межі поділу жорстко зчеплених матеріалів, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2016)
Бабич Є. М. - Міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону під одноразовим навантаженням, Андрійчук О. В. (2016)
Гавриш В. І. - Дослідження температурних полів у термочутливому шарі з наскрізним включенням (2016)
Мольков Ю. В. - Експериментальне визначення питомої енергії деформування сталі 65Г за циклічного навантаження (2016)
Чучман М. Р. - Статична тріщиностійкість сталей 20 та 30ХМА в розчині NАCЕ (2016)
Терлецький Р. Ф. - Нестаціонарний теплообмін та напружений стан в опромінюваній системі зі шарів різної прозорості, Брухаль М. Б. (2016)
Солонин Ю. М. - Электрохимические свойства механоактивированного композита на основе сплава ZrMnCrNiV, Галий О. З., Першина Е. Д., Каздобин К. А. (2016)
Малишев В. В. - Отримання дисперсних порошків силіцидів металів VI-B групи електролізом галогенідно-оксидних розплавів, Габ А. І., Шахнін Д. Б., Шустер Д. (2016)
Левицький В. Є. - Фізико-хімічні властивості модифікованих поліестер-полівінілхлоридних композицій, Катрук Д. С., Шибанова А. М., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2016)
Кречковська Г. В. - Оцінювання деградації сталей парогонів за ударною в’язкістю на зразках з різною геометрією надрізу, Студент О. З. (2016)
Ghazvinloo H. R. - Influence of quenching/partitioning temperature on morphology of 37MnSi5 steel, Honarbakhsh-Raouf A. (2016)
Мацько І. Й. - Вплив параметрів демпфування та стохастичного навантаження на властивості поздовжніх коливань стрижня з тріщиною, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Закжевські З. (2016)
Звірко О. І. - Електрохімічні методи оцінювання деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації (2016)
Яворський В. Т. - Енергетичні характеристики оброблення агресивних водних середовищ у гідродинамічних кавітаторах, Знак З. О., Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2016)
Протасов А. Г. - Спосіб статистичної обробки результатів імпедансного методу контролю (2016)
Ясній П. В. - Європейська конференція з руйнування (ECF-21), Никифорчин Г. М. (2016)
Содержание (2017)
Mykhailovska N. S. - Clinical and pathogenetic role of immunoinflammatory activation and endothelial dysfunction in patients with coronary heart disease associated with hypothyroidism based on the results of cognitive modeling, Oliynyk T. V. (2017)
Кулинич Т. О. - Клінічна ефективність застосування екзогенного L-аргініну в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли негоспітальну пневмонію (2017)
Иванько О. Г. - Индекс Sokolow–Lyon у подростков с артериальной гипертензией в прогнозе концентрической гипертрофии левого желудочка сердца в отдалённый период наблюдения, Товма А. В., Каменщик А. В., Пацера М. В. (2017)
Середюк В. Н. - Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску, субклінічних уражень та ендотеліальної функції судин під впливом S-амлодипіну та небівололу в поєднанні з еналаприлом у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Dotsenko S. Ya. - Elastic properties of pulmonary artery in chronic obstructive pulmonary disease, Yatsenko O. V. (2017)
Гаврелюк С. В. - Зміна гемодинамічних параметрів і функції ендотелію черевної аорти в експерименті з тривалої ваготонії (2017)
Рекалов Д. Г. - Патогенетическая сопряжённость активности инфламаторных процессов и ренальной дисфункции у больных с ранним ревматоидным артритом, Прыткова А. В. (2017)
Vildanov S. R. - Arterial reconstructions of kidney allograft, Nykonenko A. O., Rusanov I. V., Nykonenko O. S. (2017)
Reznichenko N. Yu. - Chronic allergic skin diseases in men: the influence of age-related dishormonal status (2017)
Богуславська Н. Ю. - Особливості гормонів фетоплацентарного комплексу при переношеній вагітності (2017)
Нікогосян Л. Р. - Гемодинамічні порушення у фетоплацентарному комплексі під час інфікування вірусом грипу, Міщенко В. П., Руденко І. В., Ліхачов В. К. (2017)
Школьна І. І. - Вміст і баланс есенціальних мікроелементів у плаценті в різні терміни гестаційного процесу, Тарасова І. В., Маркевич В. В., Петрашенко В. О., Загородній М. П., Гордієнко О. В. (2017)
Косилова С. Е. - Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у рожениц с ревматизмом (2017)
Безрук Т. О. - Антибіотикорезистентність родини Enterobacteriaceae spp. як основного збудника інфекцій сечової системи серед дорослого населення жіночої статі (2017)
Сидорчук Л. І. - Таксономічний склад мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні, Ротар Д. В., Сидорчук А. С., Сидорчук І. Й., Гуменна А. В., Бліндер О. О. (2017)
Тарасова І. В. - Вміст кобальту в біосередовищах доношених новонароджених як предиктор виникнення гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС, Клименко Т. М., Касян С. М., Романюк О. К., Петрашенко В. О., Пилипець О. О. (2017)
Яценко К. В. - Вплив комплексного лікування з використанням транскраніальної мікрополяризації на мозковий кровообіг у пацієнтів, які хворі на дитячий церебральний параліч, Тараненко Т. В., Юрченко Ф. В., Скибо Г. Г. (2017)
Тозюк О. Ю. - Актопротекторна дія натрію 2-(тетразоло|1,5-с|хіназолін-5-ілтіо)ацетату в умовах гострої гемічної гіпоксії (2017)
Smoylovska G. P. - Identification of phytosterins in Urtica dioica L. (overground part) (2017)
Куцак А. В. - Современная стратегия и перспективы фармакологической терапии болезни Паркинсона, Бучакчийская Н. М. (2017)
Hulina Yu. S. - Synthesis and physical-chemical properties of 6-(5-(1Н-tetrazole-1-ylmethyl)-4-R-1,2,4-triazole-3-ylthio)pyridin- 3-amines and 6-((5-(1Н-tetrazole-1-yl)methil-4-R-1,2,4-triazole- 3-ylthio)pyridin-3-yl)-(alk,ar,heter)ylmethanimines, Kaplaushenko A. G. (2017)
Danilchenko D. M. - Antimicrobial activity of new 5-(furan-2-yl)-4-amino-1,2,4-triazole- 3-thiol derivatives, Parchenko V. V. (2017)
Kucherenko L. I. - Theoretical study about L-arginine complexes formation with thiotriazolin, Hromyleva O. V., Mazur I. A., Shishkina S. V. (2017)
Білан О. - U-Pb ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону, Митрохин О., Шумлянський Л. Загородній В. (2016)
Вижва С. - Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі, Безродна І. (2016)
Орлюк М. - Зв'язок радонових аномалій, магнітного поля та розломів на території міста Київ, Яцевський П. (2016)
Гадиров В. - Грави-магниторазведка при поисках нефтегазовых месторождений в условиях Азербайджана и Украины, Меньшов А., Кудэравец Р., Гадиров К. (2016)
Вітрик А. - Швидкості поширення сейсмічних хвиль у земній корі на території Балтійського щита (за даними регіональних сейсмічних досліджень), Трипільський О. (2016)
Chernov A. - Informativeness of the GPR method on the example of results from experimental site, Reva М. (2016)
Ткаченко О. - Основні характеристики карбонатних відкладів башкирського ярусу (на прикладі Великобунівської площі ДДЗ) (2016)
Калашник А. - Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита (2016)
Гулій В. - Сульфідна мінералізація у флішових відкладах Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю), Кріль С., Ковтун О., Куземко Я. (2016)
Орач С. - Аналіз літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, Петруняк В. (2016)
Nolakana P. - Geochemical evaluation of groundwater quality in Newcastle, KwaZulu-Natal, South Africa, Siad A., Solomon H. (2016)
Кошарна С. - Оцінка екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій (2016)
Vyzhva Z. - About algorithms of statistical simulation of seismic noise in the observation profile for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2016)
Титул, зміст (2015)
Mazaraki A. - Internal trade of Ukraine in crisis socio-economic challenges, Lagutin V. (2015)
Piatnitska G. - State regulation of prices in domestic market (2015)
Fedulova L. - Innovative development of Ukraine’s economy (2015)
Prisuazhnuyk A. - Educational models in cluster fusion (2015)
Mykolenko E. - Institutions and their impact on economic development (2015)
lula P. - Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises, Wójcik K. (2015)
Mikuła B. - Knowledge management as a tool for improving the growth potential of enterprises (2015)
Danylenko M. - Internet distribution of hotel services (2015)
Shulga N. - Systematic risk assessment of banks, Chornyy A., Stepashova A. (2015)
Bus’ko K. - Principles of risks transparency in banks’ activity (2015)
Korol S. - Formation of acconting: social aspect (2015)
Kopotiienko T. - Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises (2015)
Ільницька Л. - "Русалка Дністрова" (1837) у приватних колекціях (з нових розшуків) (2011)
Ільницька А. - Німецькомовна преса про виставку української графіки в Берліні 1933 року (2011)
Головата Л. - Культурно-наукове видавництво при Українському національному об’єднанні в Празі, 1941–1944: до історії створення репертуару (2011)
Пономаренко М. - Видавнича діяльність Львівського філіалу Бібліотеки Академії наук УРСР (1941–1955): події, проекти, персоналії (2011)
Литвин М. - Видавничий репертуар академічної бібліотеки у Львові (1960–1969), Морозова І. (2011)
Ільницька Л. - Видавнича діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у 1970-х рр.: тематико-типологічний аналіз (2011)
Ільницька М. - Літературна персоналія у виданнях академічної бібліотеки у Львові (1940–1970) з погляду сучасної бібліографічної практики (2011)
Теремко В. - Читання як стратегічна проблема видавничої сфери (2011)
Марціняк Н. - Пропаганда і реклама книги в УРСР (друга половина 1940-х — кінець 1980-х рр.) (2011)
Юркевич О. - З видавничої діяльності Юрія Тищенка (1917–1922) (2011)
Дзендзелюк Л. - Етичні й естетичні засади консерваційно-реставраційної діяльності, Льода Л. (2011)
Кунанець Н. - Концептуальні засади формування фондів приватних бібліотек Галичини XVII — початку ХХ ст.: до історії питання (2011)
Афанасьєва З. - Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906–1920): торговельно-економічний профіль (2011)
Кострова М. - Михайло Галущинський про роль читалень, бібліотек і бібліотекарів у самоосвіті народу (2011)
Колосовська О. - Антін Ґенсьорський: матеріали до сильвети бібліотекаря, книгознавця, організатора бібліотечної справи (2011)
Надрага М. - Генрик Копія — бібліотекар, педагог, громадський діяч (2011)
Мелешко Н. - Авторитетний контроль бібліографічних даних: до історії питання (2011)
Красник У. - Особливості формування та використання авторитетного файла "ім’я особи" (2011)
Чистякова М. - Рукописные прологи Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника (2011)
Ясіновська О. - Характер і функції художнього оформлення Кристинопольського Апостола як книги четьйого типу (2011)
Сус І. - Рукописні пам’ятки українсько-польської та польсько-української лексикографії у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2011)
Кольбух М. - Книгозбірня Підгорецького монастиря: історія формування (2011)
Кривенко М. - Власницькі знаки як джерело вивчення історичних колекцій (на прикладі українських приватних бібліотек Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2011)
Дзюбан Р. - Втрати культурних цінностей Львова (1939–1953): історіографія та джерельна база (2011)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР у період "застою" (1965–1985) (2011)
Савчак Х. - Зв’язки Івана Калиновича з українськими громадськими організаціями й установами (за матеріалами особистого архіву І. Калиновича у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника) (2011)
Корнійчук Л. - Матеріали Аркадія Жуковського в архіві Українського історичного товариства (2011)
Кульчицька Т. - Топономастика як історичне джерело в науковій концепції Мирона Кордуби (2011)
Литвин Т. - Наукові розвідки Івана Крип’якевича про Івана Федорова (2011)
Стефанишин Т. - Концепція історії українського мистецтва в науковій спадщині Д. Антоновича, М. Голубця й В. Залозецького: методологічний і порівняльний аспекти (2011)
Домбровська Є. - Українська художня поштова картка першої половини ХХ ст. (за матеріалами родинного фонду Заклинських у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника) (2011)
Нестайко М. - Мистецтвознавець Христина Саноцька: особливості фахового пошуку (2011)
Паславська Н. - Науково-професійна діяльність Володимира Вуйцика (2011)
Харчук Х. - Єврейські кіркути (цвинтарі) у Львові (ХV–XIX ст.) (2011)
Бобровська О. - Формування умов переходу України на шлях сталого (збалансованого) розвитку: концептуальні засади (2016)
Карлов Т. - Концептуальні підходи до управління конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Обушна Н. - Публічний аудит: поняття та сутність (2016)
Рождественська І. - Зміна взаємовідносин держави і суспільства: історико-філософський контекст (2016)
Семенець-Орлова І. - Моделювання як метод публічного управління освітніми змінами (2016)
Ботвінов Р. - Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки (2016)
Греба Р. - Соціальне сприяння особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, як основа громадсько-правової моделі системи соціальних послуг (2016)
Лепеха А. - Принципи модернізації державного управління фіскальною сферою в Україні (2016)
Лопатченко І. - Стратегічні пріоритети вдосконалення державного механізму профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні (2016)
Машненков К. - Феномен екотажу в державно-управлінському вимірі (2016)
Мерзляк А. - Механізм державної підтримки самозайнятості молоді: вітчизняна практика та зарубіжний досвід, Боярін Є. (2016)
Сидоренко Н. - Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в Україні як суспільно-освітній пріоритет (2016)
Шпортюк Н. - Державно-управлінський вплив на процеси формування, розподілу та використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки, Пугач А. (2016)
Якушев Д. - Сучасні тенденції державної екологічної політики в Україні в контексті концепції сталого розвитку (2016)
Кустова Т. - Сутність та ознаки корупційних злочинів в публічній службі в Україні (2016)
Линдюк О. - Модернізація державної служби України: наукові підходи (2016)
Привалова Н. - Механізми управління персоналом у системі державної служби: аспекти реалізації кадрового моніторингу (2016)
Борисенко Ю. - Підхід до місцевого розвитку, орієнтованого на громаду: сутність, завдання, особливості поширення в Україні (2016)
Ворона П. - Удосконалення системи місцевих виборів за відкритими партійними списками: досвід Полтавщини, Мочков О. (2016)
Тарасенко Т. - Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: управлінський аспект (2016)
Відомості про авторів (2016)
Покажчик наукових статей, опублікованих у 2016 р. (2016)
Verbetskа T. - Value preferences in sociology: essence, typology, functions, Tulenkоv N. (2017)
Пержун В. - Історична соціологія: становлення і розвиток у контексті соціокультурного буття (2017)
Шульга М. - Ризики втрати освітньої і культурної компетентності населення (2017)
Докаш В. - Релігійний простір українського соціуму в його соціологічних вимірах (2017)
Пірен М. - Український соціум потребує змін щодо соціального захисту людини та її самореалізації (2017)
Занфірова Т. - Зайнятість та безробіття молоді у соціально-нормативному вимірі, Зоська Я. (2017)
Слющинський Б. - Вплив етнокультурних і етноконфесійних чинників на ціннісні орієнтації та настанови соціальних спільнот українського Приазов’я (2017)
Lobanova A. - Social responsibility of politicians in the economic sphere: ukrainian context, Slavina E. (2017)
Яремчук С. - Соціальні практики як чинники функціонування соціальних інститутів (2017)
Камбур А. - Вплив ситуаційних особливостей культурно-історичного розвитку країни на процес ресоціалізації (2017)
Chikarkova M. - Formation of a new civic awareness of ukrainians in the discourse of maidan: sociological viewpoint (2017)
Baranova S. - The content analysis of visual sources as a method of the sport related social movements’ research (2017)
Боровський О. - Емпірична фіксація політичної мімікрії під час виборчої кампанії, Бондаренко М. (2017)
Довідка про авторів (2017)
Калюжная Л. Д. - Классификации, нозология и терминология в современной дерматологии (2016)
Лопандина А. А. - Псориаз и психоэмоциональные расстройства (2016)
Сокол О. А. - Аналіз взаємозв’язку поліморфізму першого екзона гена манан-зв’язуючого протеїна і показників фагоцитозу у хворих на урогенітальну патологію, Белозоров А. П., Милютина Е. И., Частий Т. В., Унучко С. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Порушення системи гемостазу й функціонування ендотелію судин у пацієнтів на приховані форми сифілісу, Никитенко И. Н., Семко Г. А., Кутовая В. В., Зюбан И. В. (2016)
Джораева С. К. - Мониторинг серологических маркеров уреаплазменной инфекции среди пациентов венерологической клиники, Щеголева Е. В., Гончаренко В. В., Осинская Т. В., Унучко С. В., Усик И. В., Бабута А. Р. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Акне: динамика изменений микробиоценоза в процессе саногенеза у пациентов, получающих системные ретиноиды, Джораева С. К., Бронова И. М. (2016)
Герасименко Ю. О. - Дослідження білків р16,р19, р21, р53 у шкірі хворих на псоріаз в динаміці комплексного лікування з використанням імуномодулюючого препарату (2016)
Кізіна І. Є. - Вплив клініко-демографічних факторів та коморбідності на якість життя хворих на оніхомікоз (2016)
Мавров Г. І. - Реабілітація хворих з хронічними запальними процесами в сечостатеих органах, Нагорний О.Є., Миронюк В.І. (2016)
Иванова Н. Н. - Липосомальная антигриппозная вакцина (экспериментальное исследование), Волянский А. Ю. (2016)
Правила для авторов (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 2 "Про узагальнення судової практики вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 3 "Про узагальнення практики розгляду кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя і здоров’я особи" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 6 "Про правові позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 7 "Про роботу пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011–2016 роках" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 8 "Про обрання секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2016)
Правові позиції судової палати у кримінальних справах ВССУ за 2015 рік (2016)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Ткачук О. С. - Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Громадський контроль як фактор розвитку судової системи (2016)
Комарницька О. Б. - Окремі питання здійснення обшуку житла стороною обвинувачення (2016)
Вереша Р. В. - Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації (2016)
Камінська І. В. - Ґенеза інституту незалежності суду на теренах України (2016)
Куліцька С. В. - Щодо обсягу відшкодування (компенсації) шкоди, завданої органами судової влади (2016)
Андрощук І. П. - Позаурочна предметно-перетворювальна діяльність як складова професійної підготовки майбутніх вчителів технологій (2015)
Белан Т. Г. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки студентів-магістрантів, Носовець Н. М. (2015)
Бобровська І. С. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Гриценко Л. О. (2015)
Бойчук В. М. - Розвиток у майбутніх вчителів технологій пізнавального інтересу до художньо-графічних дисциплін на основі інтердисциплінарних підходів (2015)
Бокшиц О. М. - Історичні аспекти виникнення та тенденції розвитку пожежного захисту населення (початок ХVІІІ – кінець ХІХ столітття) (2015)
Бондаренко В. І. - Критерії, показники та рівні сформованості професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Бурдун В. В. - Напрямки реформування змісту трудового навчання в загальноосвітніх школах України (2015)
Василенко О. В. - Особливості стратегічного управління інноваційною діяльності при підготовці фахівців ресторанної справи (2015)
Вдовенко І. С. - Формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді в процесі технологічної освіти (2015)
Вдовенко О. І. - Креативність як складова підготовки конкурентноспроможного робітника харчової промисловості (2015)
Вересоцька Н. І. - Особливості вивчення курсу "Основи дизайну на уроках технологій" майбутніми учителями технологій (2015)
Вовк Н. В. - Зміст спецкурсу "Основи споживчих знань" у системі підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів (2015)
Войтович О. П. - Роль та місце навчальних дисциплін техніко-технологічного циклу у системі підготовки майбутніх екологів (2015)
Галаган І. М. - Електронний навчально-методичний комплекс як ефективний засіб формування сучасного середовища при вивченні фахових дисциплін (2015)
Дзус С. Б. - Теоретичні аспекти застосування комп’ютерного імітаційного моделювання в інформатичній підготовці вчителя технологій (2015)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Структурна складова академічної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2015)
Дольме М. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання (2015)
Єжова О. В. - Вдосконалення графічної підготовки майбутніх фахівців швейної галузі засобами САПР "Грація" (2015)
Кардаш Н. В. - Музейно-освітній ресурс у змісті професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Козяр М. М. - Сучасні освітні тенденції і проблеми викладання нарисної геометрії у вищих навчальних закладах, Сасюк З. К. (2015)
Кочубей А. В. - Формування риторичних компетенцій майбутніх інженерів як мотивація до кар’єрного зростання (2015)
Кузьменко В. В. - Внесок Д. О. Тхоржевського у розвиток трудової підготовки молоді України, Слюсаренко Н. В. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання як складова формування трудових ресурсів (1950-1957 рр.) (2015)
Курач М. С. - Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів технологій в педагогічній теорії і практиці як педагогічна проблема (2015)
Курок В. П. - Теоретичні засади відбору змісту навчання майбутніх учителів технологій (2015)
Любарець В. В. - Технологія створення робочих зошитів для практичних робіт у ПТНЗ (2015)
Малихін А. О. - Використання положень морфології у визначенні змісту методичної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Матяшова Д. В. - Становлення та розвиток природничо-наукової діяльності як складової професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Мачача Т. С. - Концептуальні ідеї проектування змісту профільної технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи (2015)
Медведенко І. С. - Аналіз змісту та методики навчання технологічного практикуму в процесі підготовки учителів технологій (2015)
Олефіренко Т. О. - Формування графічної компетентності майбутніх учителів технологій: визначення структурних компонентів, Шевченко В. В. (2015)
Райковська Г. О. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерно-технічних фахівців засобами геометричного моделювання (2015)
Ребенок В. М. - Впровадження комп’ютерних технологій навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2015)
Савченко К. Ю. - Використання педагогічних ситуацій як засобу формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів (2015)
Савченко Л. О. - Проблеми підготовки майбутніх учителів технологій і креслення до педагогічної діагностики якості освіти (2015)
Слюсаренко М. А. - Форми і методи реалізації задачного підходу в навчальному процесі педагогічного університету, Чумак М. Є. (2015)
Стешенко В. В. - Формування технологічної культури учнів загальноосвітніх шкіл у процесі трудового навчання в наукових поглядах В. К. Сидоренка (2015)
Титаренко В. М. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання: політехнічний аспект (2015)
Ткач Д. І. - Науково-методичні основи графічної побудови і взаємного перетворення оборотних зображень в процесі підготовки майбутніх архітекторів (2015)
Торубара О. М. - Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Трегуб О. Д. - Організація та методика проблемного навчання майбутніх учителів технологій (2015)
Уруський А. В. - Сучасний стан та проблеми реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем (2015)
Цибулько Г. Я. - Індивідуальні методи навчання при викладанні предмета технології (2015)
Цись О. О. - Аналіз сучасних підходів до формування професійної мобільності майбутніх фахівців (2015)
Шабага С. Б. - Реалізація змісту фахової підготовки майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел, Олексюк М. (2015)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2016 року (2016)
Кравченко С. І. - Особливості визначення об’єкта злочину, склади якого передбачені статтею 372 Кримінального кодексу України (2016)
Капустинський В. А. - Теоретичні основи судового правозастосування, Волкова І. В. (2016)
Бабанли Р. Ш. - Cучасний стан співвідношення реального та умовного покарань в Україні (за даними судової статистики) (2016)
Булкат М. С. - Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття (2016)
Андрусяк Г. М. - Сучасні тенденції судової практики у справах про необхідну оборону при посяганні на статеву свободу особи (2016)
Ситайло О. І. - Окремі питання визначення поняття "застава" у кримінальному провадженні (2016)
Шпенова П. Ю. - Завдання та функції апарату суду, їх значення в організаційному забезпеченні судової діяльності (2016)
Гошовська Ю. В. - Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Толуб’як В. - Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України (2014)
Лубкей Н. - Концептуальні засади управління державним боргом (2014)
Серебрянський Д. - Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів (2014)
Болгар Т. - Сучасний стан проблемних активів у бінківській системі України (2014)
Заворотній Р. - Вплив фінансового стану нафтопереробних підприємств України на їх ринкову вартість (2014)
Петленко Ю. - Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур (2014)
Квасниця О. - Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні (2014)
Лебідь О. - Проблеми фінансового забезпечення інновацій (2014)
Гупаловська М. - Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2014)
Русін В. - Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (2014)
Ткач К. - Теоретичні аспекти міжбюджетних трансфертів як інструменту конвергенції економічного та соціального розвитку держави (2014)
Огінська А. - Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист (2014)
Бачо Р. - Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС (2014)
Хвалінський С. - Фінансове забезпечення наукової діяльності в Україні в контексті євроінтеграції, Осипчук М. (2014)
Синютка Н. - Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду (2014)
Грушева А. - Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід, Холявко К. (2014)
Віленчук О. - Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір (2014)
Наконечна Ю. - Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Ільницька Л. - Бібліографічна шашкевичіана (огляд бібліографічних джерел XIX — початку XXI ст.) (2013)
Рибчинська Н. - Розвиток бібліографознавства в Україні (2013)
Головата Л. - Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939–1945: джерелознавчий аспект (2013)
Дубова Т. - Перекладна белетристика в Галичині 1920-х рр.: від переробок до фахових перекладів (2013)
Морозова І. - Українська еміграційна книга у Відні періоду Першої світової війни та визвольних змагань (2013)
Шуварик М. - Рідкісні еміграційні видання українських студентів у Центральній і Східній Європі (1920–1930-ті роки) (2013)
Кужель Л. - Реклама у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр.: типи і стереотипи, Жеваженко І. (2013)
Мовна М. - Путівники Львовом, видані у міжвоєнний період (1919–1939): історіографічний аспект (2013)
Горда-Цибко О. - Періодичні видання 1885–1889 рр. як джерело дослідження археологічно-бібліографічної виставки Ставропігійського інституту у Львові (1888–1889) (2013)
Кульчицька Т. - Оцінка українських видань на сторінках польських журналів "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932–1938), "Sprawy narodowo?ciowe" (1927–1939), "Wschód" (1930–1939) (2013)
Падюка Н. - Картографічна спадщина Ніколя Сансона (1600–1667) та його спадкоємців у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Когут С. - "Між ідеєю і формою": рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Хміль О. - Видавничі зв’язки Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями (1900–1939) (2013)
Рижко О. - Аксіологічні домінанти в публіцистиці Івана Дзюби (2013)
Ільницька Л. - Видавничі проекти Михайла Гуменюка: реалізовані та задумані (на архівних матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Дзендзелюк Л. - Документи на пергаменті: способи дослідження, реставрації, збереження, Льода Л. (2013)
Харчук Х. - Польські військові поховання у Львові (XIX–XX ст.) (2013)
Дзюбан Р. - Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у період перебудови (1986–1989), його реорганізація та розформування (1990–1995) (2013)
Сус І. - Науково-довідкова бібліотека відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія формування і характеристика фонду (2013)
Кольбух М. - Збірка кириличних рукописних книг бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історія формування та сучасний стан (2013)
Ковпак В. - Ігнаци Дрекслер та його архів у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Домбровська Є. - Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств (2013)
Пакун М. - "Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини" (1910–1923) як складова частина особистого архіву Мирона Кордуби відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Литвин Т. - З листування Юра Меженка та Івана Крип’якевича (2013)
Купчинська Л. - Феліціян Лобеський і вивчення мистецьких пам’яток (2013)
Фільварків Д. - Українська дерев’яна сакральна архітектура в графічних фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Пасічник В. - Головні тенденції розвитку української та зарубіжної етномузикології другої половини XX ст. (2013)
Горак Я. - Збірка рукописних документів до історії композиторської спадщини Дениса Січинського (2013)
Косаняк Н. - Невідомі рукописи музичних творів Михайла Вербицького (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Романюк С. - Афіші театру товариства "Руська Бесіда" у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Стець С. - Каталог виставки "П. П. Рубенс — А. ван Дейк: відоме й невідоме" (2013)
Красник У. - Колекція фотографій Бібліотеки і Музею Народного Дому у Львові (на матеріалах фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Ільницька А. - Світлини українських хорових колективів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з матеріалів фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Ільницька Л. - Концепція національної бібліографії у працях Ярослава Дашкевича (2012)
Головата Л. - Об’єднана Краківсько-львівська спілка: евакуація, згортання діяльності, нова еміграція і ліквідація, 1944–1948 (у світлі нових архівних матеріалів) (2012)
Пономаренко М. - Видавнича діяльність Львівської бібліотеки Академії наук УРСР (1956–1959): події, тематика, персоналії (2012)
Стефанишин Т. - Видання Львівської наукової бібліотеки 1960–1980-х рр. мистецтвознавчої тематики: історія, репертуар, типологія (2012)
Ільницька Л. - Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр.: тематико-типологічний аналіз (2012)
Литвин М. - Бібліографічні покажчики про видавничу діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 1940–2009 рр.: порівняльний аналіз, Морозова І. (2012)
Нестеренко А. - Публікації з питань книгознавства в "Записках Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника" (1993–2011) (2012)
Косаняк Н. - Музичні вистави Яна Непомука Камінського в критичній оцінці "Gazety Lwowskiej" та"Pamiętnika Lwowskiego" (перша третина ХІХ ст.) (2012)
Юркевич О. - Видавнича діяльність Юрія Тищенка празького періоду (1923–1945) (2012)
Янакієва Т. - Академік Петир Динеков як книголюб і книгознавець, Григораш Н. (2012)
Michułka D. - Formowanie kanonow literatury dla dzieci w Polsce w perspektywie historycznej (2012)
Ільницька М. - Специфіка галицьких читанок початку 1920-х років (2012)
Миськів Н. - Мистецтвознавчі публікації українських художників-емігрантів на сторінках часопису "Арка" (1947–1948) (2012)
Дзендзелюк Л. - Глобуси як унікальні наукові і мистецькі пам’ятки (2012)
Листвак Г. - "Книга художника": проблеми видавничої типології (2012)
Красник У. - Транслітерація прізвищ українських авторів у багатомовних каталогах бібліотеки (2012)
Тур О. - Теоретико-методологічне обґрунтування засад уніфікації та стандартизації документів і логіко-поняттєвого апарату Єдиної державної системи діловодства (2012)
Кольбух М. - Феофіл Дунаєвський — переписувач і оздоблювач кириличних книг (2012)
Купчинська Л. - Кодекс Бальтазара Бегема у творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст. (2012)
Костюк С. - Ансамбль Львівського успенського ставропігійського братства у графіці ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах відділу наукових досліджень творів образотворчого мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2012)
Горак Я. - Рукописи Володимира Садовського в архіві Йосифа Кишакевича (2012)
Когут С. - Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду (2012)
Козак Л. - Василь Щурат і Український таємний університет (2012)
Сідун О. - Автографи на книгах з приватної бібліотеки Іларіона Свєнціцького, Труш В. (2012)
Рудюк О. - Листи редакції літературно-мистецького журналу "Ми" до Богдана Ігоря Антонича (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2012)
Дядюк М. - Бібліотека Дідушицьких: історія, шляхи формування фондів (2012)
Дзюбан Р. - Розпорошені скарби: доля збірок Музею ім. Любомирських у складі Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (1939–1941) (2012)
Кривенко М. - Слідами бібліотеки Карла Крумбахера у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Файда О. (2012)
Кусий Л. - Відділ єврейської літератури (1940–1949) Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (2012)
Литвин Т. - Бібліотека Івана Крип’якевича: тематична та історико-книгознавча характеристика (2012)
Ільницька А. - Фотографії українських вчених-природознавців і математиків кінця ХІХ — середини ХХ ст. як документальне джерело (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Ільницький Я. (2012)
Пасічник В. - Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект (2012)
Мовна М. - Ірина Вільде: штрихи до біобібліографічного портрета (2012)
Нестайко М. - Листи Петра Обаля до Христини Саноцької: тематика й проблематика (за архівними матеріалами Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2012)
Харчук Х. - Перші заміські цвинтарі у Львові: виникнення, розвиток і занепад (друга половина ХVII — початок XX ст.) (2012)
Ільницька Л. - Наукова конференція "Західноукраїнська та українська еміграційна книга 1914–1939 рр.: бібліографічні розшуки та інтерпретації" (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, 29 березня 2012 р.) (2012)
Дзендзелюк Л. - Дослідження культурної спадщини за допомогою фізико-хімічних методів: обмін досвідом на міжнародній науковій сесії, Льода Л. (2012)
Бірюк С. О. - Концептуальні засади розвитку фінансових послуг на первинному ринку нерухомості України (2017)
Саенко В. Г. - Кумулятивная эффективность спортивного бизнеса и ее наполнение — экспериментальная основа инновации (2017)
Горіна Г. О. - Концепція формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації (2017)
Гайдуцький І. П. - Низьковуглецевий розвиток: глобальні інструменти мотивації (2017)
Тимощук О. М. - Застосування митної логістики на водному транспорті, Мельник О. В., Мірошник О. В. (2017)
Гамова О. В. - Внутрішній контроль заробітної плати на підприємстві, Козачок І. А., Федоренко Т. В. (2017)
Коваленко М. О. - Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів (2017)
Мартинюк О. В. - Економічне обгрунтування напрямів підвищення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства на прикладі тов "альфа-синтез", Гречко А. В. (2017)
Литвин І. С. - Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками, Іващенко А. І. (2017)
Савченко К. М. - Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні (2017)
Швайдак В. М. - Регуляторні засади активізації інвестиційної діяльності (2017)
Бесараб С. О. - Проблеми забезпечення інвестиційної діяльності металургійних підприємств України (2017)
Жайворонок Л. В. - Аналіз фінансово-економічного стану провідних хлібобулочних підприємств України (2017)
Лутай Л. А. - Управлінська перебудова державної служби зайнятості України, Міщенко К. С., Тюлєнєв С. А. (2017)
Кучин С. П. - Кінематографічна сфера як об'єкт державної культурної політики України (2017)
Левченко Н. М. - Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків, Самарська Т. С. (2017)
Ганяк В. Й. - Взаємовідносини науки і релігії у протидії викликам та загрозам національним інтересам в релігійній сфері України (2017)
Рогуля А. О. - Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад (2017)
Строяновський В. В. - Роль неурядових дослідницьких організацій з виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз у системі забезпечення національної безпеки України (2017)
Юр'єва О. І. - Напрями вдосконалення організаційної складової механізму державного управління податковим боргом в Україні (2017)
Клеп Є. В. - Аналіз розвитку економічної, екологічної та соціальної інфраструктури старопромислових міст України (2017)
Гладченко А. Ю. - Досвід державного управління в класичних моделях регулювання економічної рівноваги (2017)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Шемшученко Ю. С. - Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект (2016)
Романюк Я. М. - Імперативні норми цивільного права як правовий засіб закріплення публічних інтересів (2016)
Глущенко С. В. - Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) (2016)
Севрюкова І. Ф. - Інститут володіння у цивільному праві України і деяких країн ЄС: проблеми теорії та практики (2016)
Комарницька О. Б. - Завдання та повноваження прокурора під час проведення спеціального слідчого експерименту (2016)
Артюхова В. В. - Хуліганство: характеристика за кримінально-правовими та кримінологічними критеріями (2016)
Радзівілл А. В. - Щодо реформування системи протидії катуванням в Україні в контексті європейського досвіду (2016)
Косткіна Ю. О. - Склад Вищої ради правосуддя: проблемні питання нормативної регламентації (2016)
Винокуров О. В. - Оскарження умов тримання під вартою: проблема правової невизначеності (2016)
Олійник С. М. - Основні загальновизнані принципи міжнародного права як базис реадмісії осіб (2017)
Баранівський В. Ф. - Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання (2017)
Матвєєв С. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб’єкта злочину у кримінальному праві (2017)
Матвійчук В. К. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України (2017)
Орлов Ю. В. - Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів (2017)
Осічнюк Ю. В. - Об’єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (2017)
Чугаєнко Ю. О. - Компаративістичне дослідження складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2017)
Шніпко О. С. - Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) (2017)
Шеремет О. С. - Формування соціальних цінностей як завдання органів місцевого самоврядування у протидії злочинності (2017)
Onyshchenko V. - Functional directions and strategic priorities of the structural policy of Ukraine, Romanova T. (2016)
Dubіschev V. - World experience of land relations, Shary G. (2016)
Варналій З. С. - Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України (2016)
Bolgar T. M. - Credit management in Ukrainian agra-industrial complex in modern management conditions, Kostyrya Y. S. (2016)
Гаращук О. В. - Формування нової парадигми патріотичного виховання молоді – складової національної безпеки (соціально-економічні аспекти), Куценко В. І. (2016)
Kornyliuk А. - Investments projects evaluation by using fuzzy set theory (2016)
Коломицева О. В. - Маркетинговий вплив у системі державного регулювання продовольчої сфери регіону, Шевченко Н. В. (2016)
Chychkalo-Kondratska I. - Methodical approaches to evaluation of the role of organic agriculture in the european union member states economies, Fedina O. (2016)
Амеліна І. В. - Переваги впровадження бенчмаркінгу в зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств України (2016)
Коренюк П. І. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості, Карімов Г. І., Звонарьова К. А. (2016)
Комеліна О. В. - Інституціональні основи енергосервісного контракту: оцінка та напрями вдосконалення, Самойленко І. О. (2016)
Chernysh V. - Social and economical challenges of tourism development in Ukraine (2016)
Козловський А. Т. - Організаційне забезпечення реалізації механізму контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві (2016)
Koba E. V. - Classification of enterprise expenditures for the purposes of management accounting and analysis, Mironova Yu. Yu., Yakubova O. P. (2016)
Сиротюк В. Д. - Формування екологічної компетентності школярів як методична проблема (2014)
Асланлы М. И. - Мыслитель М. Ф. Ахундов о здоровье человека (2014)
Величко С. П. - Методика обґрунтування однозначності розв’яків рівнянь магнітного поля в курсі електродинаміки, Мороз І. О., Песоцька І. О. (2014)
Войтків Г. В. - Психолого-педагогічна характеристика учнів із початковим рівнем навчальних досягнень, Баштовий В. І. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського