Мирсалимов В. М. - Закрытие криволинейной трещины в листовом элементе под действием температурного поля, Мустафаев А. Б. (2016)
Шульженко М. Г. - Сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Глядя А. О., Швецов В. Л., Гришин М. М., Губський О. М. (2016)
Буданов В. Е. - Классическая теория эффекта Аронова–Бома, Буданов О. В., Суслов Н. Н. (2016)
Сергієнко І. В. - Побудова та дослідження операторів інтерлінації функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих в циліндричній системі координат із збереженням класу диференційовності, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2016)
Kleperis J. - Self-Sufficient PV-H2 Alternative Energy Objects, Solovey V. V., Fylenko V. V., Vanags M., Volkovs A., Grinberga L., Shevchenko A., Zipunnikov M. (2016)
Abstracts and references (2016)
Вознюк О. О. - Досвід переходу сільського господарства Бразилії на засади сталого розвитку, Дзяд О. В. (2016)
Гапоненко С. О. - Економетричне моделювання дефініції ролі телекомунікаційної галузі на світовому на національному рівнях (2016)
Ільницький Д. О. - Університети в глобальній економіці: режим конкуренції за знання (2016)
Краснікова Н. О. - Особливості аналізу сучасних обмежень світової торгівлі (2016)
Gary Lit Ying Loong - From third world to first world: Lee Kuan Yew and the Singapore transformation growth story (2016)
Стеблянко І. О. - Зовнішня торгівля України з Європейським Союзом: стан, структура, перспективи (2016)
Тимошенко О. О. - Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн (2016)
Трифонова О. Д. - Вплив глобалізації на формування фінансових ринків (2016)
Шандрівська О. Є. - Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні, Шевців Л. Ю. (2016)
Чугаєв А. А. - Міжнародна допомога і міграція як напрям спеціалізації малих країн (2016)
Довідка про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Роштекова М. - Отношения между Словакией и арабскими странами в исторической перспективе (2016)
Амирханов Я. Н. - Исламский вектор геополитики Украины: формирование и современность (2016)
Волкова Я. А. - Турецкое меньшинство в Болгарии: основные этапы социальной интеграции (2016)
Паюк К. А. - Україна і Туреччина: співпраця у розвитку стратегічного союзництва (2016)
Пуйо Г. І. - Вплив зовнішніх міграцій на суспільно-політичні процеси в країнах ЄС (2016)
Сіра О. В. - Особливості та проблеми взаємного сприйняття в Південній Кореї та Японії (1998-2015 pp.) (2016)
Соколова В. А. - Секьюритизація Великої Британії: Національна Безпекова стратегія — 2015 та безпекові перспективи Девіда Кемерона (2016)
Ворчакова І. Є. - Лобіювання сепаратистських інтересів як один з деструктивних механізмів суспільно-політичних процесів, Лісовський В. М. (2016)
Зборовська О. М. - Ризики в інноваційній діяльності: теоретичні аспекти (2016)
Баліцька В. В. - Теоретико-методичні основи ідентифікації чинників фінансової нестабільності , Короткевич О. В. (2016)
Іщенко О. А. - Розробка та впровадження сталих локальних стратегій за умов нестабільного ринкового середовища (2016)
Бавико О. Є. - Семантична генеза поняття "якість" у підприємницькій діяльності та стандартах з управління якістю (2016)
Марков Б. М. - Регіональна діагностика послуг роздрібної торгівлі на ринку продовольчих товарів України (2016)
Кравченко М. О. - Визначення атрибутивних просторово-часових характеристик підприємства (2016)
Михайлов М. Г. - Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку матеріально-технічної бази підприємств (2016)
Зубков Р. С. - Основні джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств причорноморського регіону України (2016)
Таратула Р. Б. - Еколого-економічний механізм структуризації процесу землекористування на місцевому рівні (2016)
Венгерук Н. П. - Оцінка інтелектуального капіталу в обліку, Меленчук Л. П. (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні, Гайдей М. О. (2016)
Веремієнко А. С. - Зміни до закону України "Про акціонерні товариства" та їх вплив на сферу спільного інвестування в Україні (2016)
Бесараб С. О. - Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України (2016)
Кравчук О. О. - Рецензія на монографію "Регулювання інноваційних процесів в економіці" (автор — Карп'юк О. П.) (2016)
Пухкал О. Г. - Iнституцiйний вимiр функцiонування податкової системи України, Лисак Л. М. (2016)
Котковський В. Р. - Успішні практики участі місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики (2016)
Міщенко К. С. - Оптимізація інформаційно-комунікативної діяльності державної служби зайнятості: організаційно-управлінський аспект (2016)
Хмиров І. М. - Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України (2016)
Кайда О. П. - Інноваційні підходи до формування інструментарію реалізації соціальної політики держави (2016)
Жучик А. В. - Огляд проблем та перспектив розвитку сільських територій в умовах ринкових трансформацій, Нехайчук Д. В. (2016)
Бакай А. Є. - Державне регулювання медичного забезпечення населення України в надзвичайних ситуаціях: стан дослідженості проблеми (2016)
Сергієнко Л. В. - Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці (2016)
Зеліско І. М. - Управління фінансовим забезпеченням діяльності аграрних холдингів (2016)
Вініченко І. І. - Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами, Городко М. В. (2016)
Міщенко І. А. - Класифікація управлінських функцій, Чорний Г. М., Фіщук Н. Ю. (2016)
Касич А. О. - Трансфертне ціноутворення на підприємстві: проблеми та можливості використання, Петрик О. А., Гриненко Ю. І. (2016)
Зборовська О. М. - Розвиток підприємств міського електричного транспорту України: проблеми та перспективи, Дивінець О. Л. (2016)
Паєнтко Т. В. - Недоліки методики судової економічної експертизи з питань нарахування і сплати податку на прибуток та напрями їх усунення, Бандура І. В. (2016)
Черевко О. В. - Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах, Радзіховська Ю. М. (2016)
Савіна Г. Г. - Практичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг, Скібіна Т. І. (2016)
Коротун В. І. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку (2016)
Меленцова О. В. - Ризик-менеджмент у виборі вектору інституційних трансформацій зовнішньоекономічних відносин (2016)
Зубков Р. С. - Основні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційного розвитку регіону (2016)
Костюк Г. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств фармацевтичної галузі, Лясковська О. А. (2016)
Єфремова Н. Ф. - Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу, Чічкань О. І., Галаганов В. О. (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні підходи до організації інформаційної складової ринку сільськогосподарської техніки (2016)
Сейсебаєва Н. Г. - Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства як інструмента антикризового управління, Вернидуб М. Ю. (2016)
Меренкова Л. О. - Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України (2016)
Ступень Н. М. - Інвестиційне забезпечення розвитку курортно-рекреаційних територій (2016)
Никитюк Ю. А. - Стан та напрями підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Шестак М. Л. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення переробки деревних відходів на основі кластеризації лісогосподарської діяльності (2016)
Россинська Л. В. - Сутність та характеристика логістичного підходу підприємств машинобудування (2016)
Нечепуренко Д. С. - Автоматизація процесів управління та розподілу ресурсів у машинобудівних виробництвах (2016)
Сидоров І. П. - Інвестиційна стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Циган Р. М. - Особливості обліку та визнання виручки за контрактами з клієнтами згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності , Воробйов І. С. (2016)
Ботезат О. П. - Зарубіжний досвід землекористування як крок до реалізації земельної реформи в Україні (2016)
Карпенко С. В. - Соціальні ризики розвитку публічного управління в умовах глобалізації (2016)
Архипова Є. О. - Теоретична сутність та практика використання асиметричної відповіді в умовах гібридної агресії (2016)
Балуєва О. В. - Особливості комплексної державної політики розвитку "зеленої" економіки в Україні в умовах системних змін, Кумачова А. С. (2016)
Юрченко В. І. - Концептуальні основи та інструментарій державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2016)
Чукут С. А. - Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії, Полярна В. Л. (2016)
Левцов С. В. - Взаємодія органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання та методи надання якісних рекреаційних послуг (2016)
Богатова О. В. - Обеспечение кадровой безопасности компании, Погодиш И. Н. (2011)
Бортник В. А. - Юридична відповідальності як основна складова статусу народного обранця (2011)
Гіжевський В. К. - Нормативно-правові акти, що регулюють договори концесії та ліцензування на транспорті (2011)
Іванюшенко В. В. - До питання щодо понятяя економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в Україні (2011)
Мазур Т. В. - До питання конституційної модернізації виборчих прав громадян у практиці Конституційного Суду України (2011)
Ногодина И. В. - Роль таможенных органов в механизме обеспечения экономической безопасности государства (2011)
Попіль В. І. - Проблемні питання кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна, Сакун В. А. (2011)
Тищенко Ю. В. - Питання забезпечення прав споживачів у Законі України "Про захист прав споживачів" (2011)
Феофилактов А. С. - Административная ответственность за нарушсние трудових прав работников: проблемы правоприменительной практики (2011)
Янчук А. О. - Реалістична доктрина в окремих Рішеннях Конституційного Суду України (2011)
Бірюк О. О. - Глобалізація, реформи національних систем вищої освіти та професіоналізація педагогічних працівників (2011)
Винославська О. В. - Соціальна відповідальність в інженерії як важливий напрям підготовки фахівців у технічних університетах, Ковальчук О. С. (2011)
Вітомський Ю. Л. - Приватні охоронні підприємства: суб’єкти, що забезпечують економічну безпеку (2011)
Живоглядов Ю. О. - Системний коучинг "Шлях лідера" в практиці організаційного розвитку (2011)
Кононенко О. В. - Наслідки маніпулятивних стратегій у культурі суспільства (2011)
Марков С. Л. - Розвиток управлінських якостей менеджерів за допомогою технологій коучингу, Омельченко Н. О. (2011)
Сингаївськи І. В. - Сутнісна характеристика професійно важливих якостей керівника проектів, Кутис М. С. (2011)
Титул, зміст (2016)
Стойка В. О. - Підвищення енергоефективності — основа інноваційного розвитку економіки України, Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. (2016)
Семцов В. М. - Державне регулювання аграрного сектору економіки: український досвід з огляду на ефект неспостережуваних процесів (2016)
Карасьова Н. А. - Бізнес-середовище експортоорієнтованих товаровиробників аграрного сектора (2016)
Грещук Г. І. - Сутність землеустрою та землевпорядкування: концептуальний підхід (2016)
Абрамович І. А. - Політика розподілу споживчих товарів (2016)
Марков Б. М. - Аналіз структуризації економіки України (2016)
Зубков Р. С. - Дослідження та аналіз окремих аспектів управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств причорноморського регіону (2016)
Лапін О. В. - Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств, Чикунова Н. Ю., Богословов В. Б. (2016)
Белінська С. М. - Методичні засади процесу експлуатації основних засобів, Рябоконь Н. М. (2016)
Крючко Л. С. - Аналіз грошових потоків підприємства як фактор збільшення обсягу депозитних ресурсів банку, Кіптілий В. А., Микитченко В. М. (2016)
Венгерук Н. П. - Нормативне забезпечення електронного документообігу, Чубай В. О. (2016)
Шевчук Я. В. - Механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів (2016)
Пірог С. В. - Теоретичне обгрунтування поняття ефективності птахівництва (2016)
Калашник І. О. - Торгівці в інфраструктурі вітчизняного ринку цінних паперів (2016)
Гнатюк Т. О. - Економічна ефективність різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни (2016)
Contents (2016)
Воробьев В. В. - Многовекторные кинематические здания и поселения в пространственно-временных связях экосистем, Михеенко Ю. Ю. (2016)
Исмайилова М. А. - Влияние гормонах щитовидной железы при канцерогенезе в условиях гипотиреоза и тиреотоксикоза (2016)
Бублій М. П. - Особливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування (2016)
Стехна Н. М. - Розробка інтерактивного методичного матеріалу для забезпечення факультативних занять з інформатики за темою "Теорія і практика Інтернет-платежів", Круглик В. С. (2016)
Анікін В. Ю. - Комплексна оцінка ризику банкрутства підприємства шляхом порівняльного аналізу з підприємствами-конкурентами (2016)
Кондратьєв І. І. - Використання структури даних R-tree в алгоритмі трекінгу Predator (2016)
Амонс О. А. - Абстрактне реферування на основі вибору фраз та їх злиття, Плехова І. М. (2016)
Скірко І. О. - Порівняльний аналіз методів розпізнавання текстур (2016)
Слободюк А. Ю. - Модель для расчета лучшего маркетингового предложения для клиентов банка (2016)
Тарелко М. А. - Белорусский государственный медицинский университет: от основания до современности, Дисько И. О. (2016)
Куприна А. Н. - Культура медицинского обслуживания как фактор повышения качества медицинских услуг в регионе (2016)
Молдовская А. А. - Интенсивная терапия алкогольного отравления у лиц пожилого возраста (2016)
Мусабекова Т. О. - Клинико-неврологические и нейропсихологические особенности у лиц среднего возраста в условиях кыргызской республики, г. Бишкек, Шлейфер С. Г., Андрианова Е. В., Рысалиева Н. Т. (2016)
Шарапов О. Н. - Эпидемиологические особенности профилактики внутрибольничной инфекции в отделении гемодиализа Республики Узбекистан, Юсупова Д. Ю. (2016)
Мордвинцев М. В. - Удосконалення систем видеоспостереженя при реалізації завдань правоохоронних органів (2016)
Бойдадаев М. Б. - "Шахснинг ахборот олиш маданияти" тушунчаси ва ахборот олиш билан боғлиқ билим, кўникма, малакалар, Тўхлиев Ғ. А., Мадрахимов А. М. (2016)
Мадрахимов А. - Хотиранинг пасайиши ва уни бартараф этиш йўллари, Тухлиев Г. А., Бойдадаев М. Б. (2016)
Дружкова Д. А. - Словесно-логическое мышление детей старшого дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР), Щербак С. Г. (2016)
Karpenko O. O. - Strategies of enchancing professionally oriented foreign language competence in higher education (2016)
Колісник Т. П. - Фактори, що обумовлюють формування професійно-особистісної стійкості у майбутніх офіцерів поліції (2016)
Отамирзаев О. У. - Талабалар мустақил ишини тўғри ташкил этиш ва баҳолаш орқали таълим самарадорлигини ошириш, Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. (2016)
Raxmatova M. M. - Ingliz tillini o’rgatishda "Aylanma” darslarning ahamiyati (2016)
Saparova M. R. - The problem of stylistic classification of colloquial vocabulary (2016)
Сезонова И. К. - Перспективы применения Web-сайтов для создания учебно-методического комплекса дисциплины, Рог В. Е. (2016)
Majidova Z. M. - Reading skills in academic reading, Khamidov U. A. (2016)
Yakubov I. A. - Dynamics of character (2016)
Вакуленко Ю. В. - Особливості креативності у осіб з розумовою відсталістю (2016)
Демидов Д. Л. - Особенности самосознания у лиц с хроническим алкоголизмом и selfie-аддикцией: сравнительный анализ, Цветков А. В. (2016)
Коротиш А. І. - Експериментально-психологічна діагностика латентної депресії у студентів, Терещенко М. Ф. (2016)
Ященко Л. Є. - Верифікація рекламно-інформаційних повідомлень: аналіз користувацьких оцінок якості дистанційного навчання (2016)
Тупикина К. В. - Соседские сообщества как пример социальной коммуникации (на примере домов товарищество собственников жилья г. Кургана) (2016)
Черепанов К. В. - Система социальной защиты: понятие, сущность, проблемы, Мальцева Н. В. (2016)
Черепанов К. В. - Особенности и различия подготовки кадров в России и за рубежом, Мальцева Н. В. (2016)
Кубрак В. П. - Статистичний аналіз кримінальних правопорушень (2016)
Криворучко Л. С. - Актуальність удосконалення системи забезпечення прав людини в Україні (2011)
Мазур Т. В. - Актуальні питання поширення гарантії за вкладами на кошти юридичних осіб у банках (2011)
Мельничук О. Ф. - Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина (2011)
Пасіка С. П. - Кодифікація соціального законодавства як запорука реалізації соціальних прав і гарантій військовослужбовців (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Передумови і основні фактори формування й утвердження бікамералізму у практиці парламентів держав Європи (2011)
Янчук А. О. - Конституційна модернізація, або окремі аспекти верховенства права в українській правовій системі (2011)
Коваленко О. І. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Боровенко Д. В. (2011)
Світлак І. І. - Правовий статус громадських інспекторів у сфері боротьби з порушеннями правил полювання та рибальства: законодавчі колізії (2011)
Юринець Ю. Л. - Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов’язань України (2011)
Ятченко Є. О. - Окремі аспекти обмеженої майнової відповідальності релігійних організацій (2011)
Яцишин Р. В. - Міжнародно-правове регулювання екологічної безпеки атмосферного повітря (2011)
Дараганова Н. В. - Генезис трудових спорів в Україні (2011)
Коваленко О. І. - Становлення та розвиток сучасної господарсько-інформаційної стратифікації в Україн, Коваленко Н. О. (2011)
Світличний О. П. - Адміністративні принципи в управлінській діяльності щодо земельних ресурсів (2011)
Боровенко В. Н. - Сучасні проблеми кримінального права в Україні та шляхи їх подолання (2011)
Горєлова В. Ю. - Кримінально-процесуальна реституція: поняття та порядок застосування (2011)
Грязін В. І. - Судово-медична та судово-психіатрична експертизи при статевих злочинах (2011)
Тарасова І. В. - Питання обчислення термінів чинності підписки про невиїзд в Україні (2011)
Шалімов Л. О. - Швейцарський кримінальний кодекс як приклад нової кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки та його вплив на реформаційний процес кримінального права Німеччини на початку ХХ століття (2011)
Андріяш В. В. - Застосування психологічного інструментарію в процесі вивчення іноземних мов, Шевченко В. Є. (2011)
Кудерміна О. І. - Психологія суб’єкта правоохоронних органів у світлі положень методологічної концепції О. М. Ткаченка (2011)
Свиридюк Н. П. - Теорія конфлікту як методологічна засада правозахисної діяльності (2011)
Янчук А. О. - До питання про конституційність здійснення прокуратурою функції нагляду за додержанням і застосуванням законів, Мазур Т. В. (2011)
Єгоров О. П. - Правова культура: поняття, елементи та рівні (2011)
Бортняк В. А. - Юридичні особливості об’єктів страхування (2011)
Карякіна О. Ю. - Франчайзинг як одна з форм договірної передачі прав інтелектуальної власності: економіко-правові аспекти (2011)
Криворучко Л. С. - Захист особистих немайнових прав фізичної особи за міжнародно-правовими стандартами (2011)
Лук’янець В. С. - Application of EC state aid law by the Member State courts (2011)
Бортняк В. А. - Особливості системи оборонного планування, програмування, розроблення та виконання бюджету Збройних сил США, Хуторний Б. В. (2011)
Бугера С. І. - Систематизація аграрного законодавства та якість сільськогосподарської продукції (2011)
Гордієнко С. Г. - Розуміння категорій "інформаційні відносини" та "суб’єкти інформаційного права" (2011)
Кіщак Ю. І. - Адміністративна природа послуги при розгляді звернень громадян (2011)
Мораренко І. В. - Особливості реалізації адміністративного примусу в механізмі фінансового моніторингу (2011)
Печуляк В. П. - Сучасний етап розвитку правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2011)
Хуторний Б. В. - Адміністративноправовий статус суб’єктів, що забезпечують обороноздатність держави (2011)
Чомахашвілі О. Ш. - Особливості діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері охорони праці, Бойко Р. В. (2011)
Боровенко В. М. - Сучасні реформи кримінального права Німеччини щодо заходів безпеки, Шалімов Л. О. (2011)
Мазур О. В. - Проблеми реалізації принципу верховенства права у кримінальному процесі України (2011)
Сомик О. С. - Чинники, що сприяють економічній злочинності в Україні та її проявам в організованих формах (2011)
Калашник Н. Г. - Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн), Сідак В. С., Лаптєв С. М. (2011)
Кондрюкова В. В. - Адаптація до професійної діяльності: соціально-психологічний аспект (2011)
Кудерміна О. І. - Психологічна характеристика правоохоронця як суб’єкта професійного спілкування (2011)
Сорока І. А. - Позитивний соціально-психологічний клімат як засіб профілактики конфліктів у педагогічному колективі (2011)
Філь О. А. - Особливості сприйняття конкуренції персоналом вищого навчального закладу приватної форми власності, Корсакевич В. В. (2011)
Кравченко В. В. - Органи місцевого самоврядування: теоретичні підходи до визначення поняття (2011)
Баликіна Л. І. - Позитивний досвід інституту парламенту Республіки Білорусь для України – концептуальний підхід (2011)
Озель В. І. - Співвідношення принципу вільної згоди наречених та дозволу батьків на укладення шлюбу в Україні (Х – ХІХ ст.) (2011)
Пундор Ю. О. - Історичний аспект формування категорії "суб’єкт права" (2011)
Янчук А. О. - Становлення і сучасний стан наукової розробленості проблематики безпосереднього здійснення влади народом (2011)
Бортняк В. А. - Формулювання розумного строку в ході розгляду справ судами цивільної юрисдикції, Скрипух У.-В. І. (2011)
Гелич А. О. - Відшкодування спадкоємцями витрат на охорону та управління спадковим майном (2011)
Герасименко Н. О. - Поняття і господарсько-правові ознаки комунальних банків (2011)
Лук’янець В. С. - Правове регулювання антиконкурентної узгодженої практики в Євросоюзі (із урахуванням змін за Лісабонським договором 2009 року) (2011)
Михальська Н. В. - Правові наслідки звернення до суду з вимогами, що не підпадають під його цивільну юрисдикцію (2011)
Міщенко О. П. - До проблем визначення та класифікації способів здійснення суб’єктивних авторських прав (2011)
Бугера С. І. - Інформаційно-правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції органічного виробництва (2011)
Гелич Ю. О. - Види інформації за законодавством України (2011)
Столбовий В. М. - Органи державного управління цивільною авіацією в Україні (2011)
Теремецький В. І. - Збирачі податків і зборів як факультативні суб’єкти податкових правовідносин (2011)
Антипов В. В. - Статті 2391 і 2392 Кримінального кодексу України: колізія змісту та мети кримінально-правових норм (2011)
Губська О. А. - Угода про визнання вини у кримінальному процесі: досвід і практика застосування (2011)
Дрёмов С. В. - Проблемные вопросы правового регулирования конфиденциального сотрудничества граждан Украины и других лиц с оперативными подразделениями правоохранительных органов Украины (2011)
Тимошенко В. А. - Проблемні питання правової природи спеціальної конфіскації, Дрьомов С. В. (2011)
Бірюк О. О. - Оптимізація мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу (2011)
Вітомський Ю. Л. - Експериментальне вивчення професійно важливих якостей охоронника приватного охоронного підприємства (2011)
Коноплицька О. В. - До проблеми класифікації неповнолітніх правопорушників (2011)
Кутас М. С. - Управлінське спілкування як складова діяльності керівника проектів (2011)
Севастьянова Ж. В. - Професійна мотивація викладача вищого навчального закладу як психологічна проблема (2011)
Contents (2016)
Холмирзаев Ж. З. - Йўл қурилишда фойдаланиладиган пневмоғилдиракли машиналарнинг рул бошқармаси ва олд кўпригининг кўрсаткичларни асослаш, Акбаров И. Г., Абдуллаев Р. К. (2016)
Аулов І. Ф. - Механізми, методи та засоби управління особистими ключами користувачів в хмарі (2016)
Dusembaev A. - Security and microvisor, Buzaubakov R. A. (2016)
Саньков П. М. - Забезпечення повноцінного освітлення та інсоляції житлових приміщеннях в умовах реконструкції, Ткач Н. О., Возіян К. О., Єрмолаєва Ю. П. (2016)
Марчевський В. М. - Процес сушіння діоксиду титану, Гробовенко Я. В. (2016)
Данг Х. Ф. - Модель комплексного адаптивного тестирования (2016)
Дахненко В. Л. - Особливості магнітного осадження фільтруванням (2016)
Єременко Н. І. - Дослідження якості формування составів з вагонами завантаженими небезпечними вантажами на залізничних станціях України (2016)
Корнієнко Я. М. - Апроксимація масового розподілення гранул за розмірами при зневодненні висококонцентрованих гетерогенних систем, Сачок Р. В., Куріньовський О. В. (2016)
Корчагин К. П. - Влияние технических характеристик качества на субъективную оценку качества речи в сети, Полторак В. П. (2016)
Мамаджанов А. Б. - Электр таъминоти тизимида энергия назорати ва ҳисоблашнинг автоматлаштирилган тизимлари(ЭНҲАТ)ни ташкил этиш усуллари, Эргашев Д. Й., Маҳкамов Ҳ. Қ. (2016)
Муродов М. Х. - Влияние свойств защитного покрытия на параметры солнечных элементов с тонкими фронтальными диффузионными слоями, Муродов Б. Х. (2016)
Kini R. - Modeling epidemiology of antimicrobial resistance in hospitals, Omarov K. B. (2016)
Omarov K. B. - Development and implementation of a mathematical model for hospital-associated antibiotic resistance (2016)
Akzhalova A. Zh. - Robot localization and map construction using sensor data, Polichshuk Y. V. (2016)
Пилипів Л. Д. - Аналіз впливу тиксотропних властивостей високов’язких нафт на експлуатацію магістральних нафтопроводів (2016)
Полвонов А. С. - Изучение причин выбраковки рабочих органов почвообрабатывающих машин и определение критериев их износа, Тухлиев Г. А., Абдусатторов Н. А. (2016)
Попов А. С. - Графовая модель возможного развития вторичного взрыва на зерноперерабатывающем предприятии (2016)
Ржепішевський А. Л. - Порівняльний аналіз підходів до виділення зображення людини на відеопотоці (2016)
Sagiyev A. S. - Modeling dynamics of the subprime mortgage crisis, Polichshuk Y. V. (2016)
Саньков П. Н. - Анализ шумозашитных мер по обеспечению безопасности на рабочих местах шумных производств и прилегающих к ним территориях, Ткач Н. А., Нестеренко С. В., Калмикова Е. А. (2016)
Сарапулов В. С. - Дослідження eigenface алгоритму розпізнавання облич та його реалізація у Matlab середовищі (2016)
Сезонова И. К. - Информационная безопасность компьютерных систем государственного подчинения (2016)
Stepanov A. V. - An improvement of transport safety rate (2016)
Степанюк А. І. - Дослідження сервісу передачі медіа даних з розщепленими аудіо та відео потоками (2016)
Стрежекуров Э. Е. - Особенности использования люминесцентных ламп низкого давления для освещения в промышленных, гражданских и в бытовых помещениях, Саньков П. Н., Шаломов В. А., Хмельницкий Е. Д., Коваленко А. Е., Тютерева С. А. (2016)
Sultanov Y. M. - Design of the inverted page table, Duysembaev A. (2016)
Корнієнко Я. М. - Гідродинаміка струменево-пульсаційного режиму псевдозрідження з направленою циркуляцією, Гайдай С. С., Любека А. М., Турко С. О. (2016)
Олашин О. О. - Порівняння точності алгоритмів аналізу тональності на прикладі твіттів, Шипік Д. В. (2016)
Баширбейли А. И. - Вычисление параметрических критериев массы GW150914 с применением эволюционного показателя (2016)
Мамаджанов А. И. - Интерференция на интерферометре типа Маха-Зендера в пространстве времени Нон-Керра, Мажидова Г. Н., Косимова М. О., Назаров Ш. Р. (2016)
Батанов О. В. - Роль конституції у формуванні правової основи місцевого самоврядування: порівняльний аналіз, Кравченко В. В. (2012)
Андрюшко І. Я. - Генезис правового мислення (2012)
Пугачёв А. Н. - Научные основы классификации норм конституционного права (2012)
Юринець Ю. Л. - Проблеми імплементації в Україні Конвенції про права інвалідів у сфері реалізації їх прав на участь у культурному житті (2012)
Янчук А. О. - Історико-правові аспекти безпосереднього здійснення влади народом (2012)
Войтович П. П. - Міжнародно-правове регулювання Інтернету (2012)
Двірська О. В. - Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні (2012)
Міщенко О. П. - Умови здiйснeння авторських прав (2012)
Радзівіл К. С. - До питання вдосконалення організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки України (2012)
Шульга Л. В. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання діяльності адвокатів в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Дараганова Н. В. - Державні службовці чи суб’єкти владних повноважень: питання термінології (2012)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти адміністративного провадження, пов’язаного з набуттям статусу біженця в Україні (2012)
Теремецький В. І. - Актуальні проблеми модернізації державного управління у сфері податкових правовідносин (2012)
Боровенко В. М. - Проблеми правового статусу юридичної особи в кримінальному праві, Величко О. А. (2012)
Улибіна В. О. - Провадження справи про банкрутство та її місце в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину доведення до банкрутства (2012)
Карамушка Л. М. - Когнітивний компонент психологічної готовності до роботи в команді персоналу банківських структур: рівень і чинники розвитку, Філь О. А., Блешмудт П. П. (2012)
Матеюк О. А. - Імпліцитний психологічний вплив у системі "вчитель-учень", Россова М. М. (2012)
Сафін О. Д. - Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях (2012)
Бірюк О. О. - Рейтингова система оцінювання як метод мотивації педагогічних працівників (2012)
Дектярьова Т. В. - Можливості візуальної діагностики у психологічному забезпеченні організації (2012)
Калюжний В. О. - Прикордонник як об’єкт і суб’єкт професійного психологічного впливу (2012)
Кузьміна Н. Ю. - Про нові аспекти підготовки психологів в умовах інформатизації суспільства, Теппер Ю. М., Андруховець П. М. (2012)
Марков С. Л. - Квінтологічний підхід до побудови єдиної теорії творчості (2012)
Омельченко Н. О. - Поняття професійної та управлінської компетентності в зарубіжній психології (2012)
Продан О. О. - Особливості структури самосвідомості особистості: самопізнання, самоставлення, саморегулювання (2012)
Філь О. А. - Психологія розвитку конкурентоздатності організацій: рівні аналізу, психологічні складові та характеристики, методи дослідження (2012)
Янчук А. О. - До питання про модернізацію конституційно-правового регулювання безпосереднього народовладдя (2012)
Пундор Ю. О. - Підходи до розуміння права та категорії "суб’єкт права" у XIX–XX століттях (2012)
Барвіцький В. Ю. - Судовий захист прав і законних інтересів територіальних громад (2012)
Федосєєва Т. Р. - До питання укладення договору найму житла (2012)
Ятченко Є. О. - Особливості участі релігійної організації-боржника у виконавчому провадженні (2012)
Гордієнко С. Г. - Загальнонаукові проблеми визначення та класифікації інформації (2012)
Дараганова Н. В. - Особливості розгляду спорів про працю окремої категорії осіб – суб’єктів владних повноважень (2012)
Криворучко Л. С. - Сутність міжнародних стандартів у організаційно-правовому забезпеченні захисту прав людини в Україні: аналітичний огляд (2012)
Мазур Т. В. - Становлення методу правового регулювання як критерію визначення меж фінансового права (2012)
Петренко П. Д. - Економічна та правова природа банківської гарантії (2012)
Теремецький В. І. - Удосконалення взаємодії та координації діяльності органів державної податкової служби України (2012)
Мазур О. В. - Інститут судового контролю на досудовому провадженні: історія, сучасність, майбутнє (2012)
Льошенко О. Ю. - Захист прав затриманих та ефективність розслідування фактів жорстокого поводження: європейські стандарти та українські реалії (2012)
Сибаль О. Б. - Соціально-історична обумовленість кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час спортивних заходів (2012)
Сафін О. Д. - Особистісне та професійне самовизначення як психологічна основа реалізації особистості в діяльності, Шеленкова Н. Л. (2012)
Бондаренко Т. В. - Ризики у формуванні ідентичності дитини в процесі її вікового розвитку (2012)
Дектярьова Т. В. - Етимологія та сутність поняття "психологія безпеки" (2012)
Живоглядов Ю. А. - Практическая философия повседневной жизни: опыт проведения экзистенциального коучинга (2012)
Удовенко Ю. М. - Специфіка соціально-психологічної допомоги дітям, які зазнали впливу несприятливих умов соціалізації (2012)
Кравченко В. В. - Принципи формування компетенції місцевого самоврядування відповідно до міжнародних стандартів (2012)
Бернадський Б. В. - Контррозвідувальний аспект реорганізації органів політичного розшуку Російської імперії в Україні (2012)
Панфьорова М. А. - Міста степової України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: аналіз історіографії (2012)
Пугачёв А. Н. - Понятие, особенности и структура конституционно-правовых отношений (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Європейська практика бікамералізму в поглядах президентів України, алгоритми інституційних балансів (2012)
Янчук А. О. - Поняття правотворчої діяльності народу (2012)
Янчук О. Ю. - Кроки судової реформи: залежність чи незалежність судової влади? (2012)
Гордієнко С. Г. - Алгоритм кодифікації законодавства з питань інтелектуальної власності (2012)
Борейко О. М. - Категорії "неспроможність" і "банкрутство" в праві та теорії (2012)
Ковальов І. В. - Установчі збори суб’єкта господарювання, що створюється в процесі перетворення акціонерного товариства: проблемні питання (2012)
Партоленко Н. В. - Розвиток, становлення та правове регулювання нотаріату в Україні (2012)
Петренко П. Д. - Міжнародно-правові джерела регулювання незалежних гарантій: формування та розвиток (2012)
Сичевська А. М. - Правові особливості захисту прав співвласників (2012)
Трут Д. В. - Ознаки та підстави виникнення солідарних зобов’язань як різновиду цивільно-правових зобов’язань із множинністю осіб (2012)
Шимон С. І. - Відродження "res incorporales" в українському цивільному законодавстві (сучасний досвід) (2012)
Гіжевський В. К. - Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України (2012)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин (2012)
Бєлкін М. Л. - Значення та перспективи впровадження судового прецеденту в судочинстві України в контексті забезпечення єдності правозастосування (2012)
Мазур Т. В. - Поняття "метод" у праві (на прикладі фінансового права) (2012)
Криворучко Л. С. - Групи способів вивчення фінансових шахрайств як елемент криміналістичної характеристики злочинів цього виду, Назаренко П. Г. (2012)
Соловей Г. В. - Деякі аспекти дії принципу змагальності при закінченні досудового провадження (2012)
Тарасова І. В. - Застосування до неповнолітніх запобіжних заходів, що обмежують свободу пересування (2012)
Чистякова А. С. - Кримінальна правова охорона відомостей, що становлять лікарську таємницю (2012)
Ткач Д. І. - Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (2012)
Сафін О. Д. - Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників у процесі служби, Бабелюк О. В. (2012)
Сидак В. С. - Психологические составляющие социального насилия начала ХХ века, Козенюк В. А. (2012)
Бевз Г. М. - Ефекти розширеного функціонування прийомної сім’ї (2012)
Калашник Н. Г. - Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді, Сідак В. С. (2012)
Кондрюкова В. В. - Психологічні особливості інформаційно-аналітичної діяльності фахівця з економічної безпеки (2012)
Лиска С. І. - Компетентнісний підхід у дослідженні професійної успішності особистості (2012)
Одягайло Б. М. - Психологія, економіка і культура: онтогенетичний зв’язок та роль у формуванні глобального конкурентного середовища (2012)
Олександренко К. В. - Комунікативні та дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця (2012)
Севастьянова Ж. В. - Роль професійно-психологічних позицій та особистісних особливостей у професійній діяльності педагога (2012)
Сорока І. А. - Взаємозв’язок стресу з конфліктами в колективі організації (2012)
Шулдик А. В. - Компетентнісний підхід до формування професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Шульга Л. В. - Теоретичні та практичні аспекти захисної промови як засобу психологічного впливу в умовах судових дебатів (2012)
Бернадський Б. В. - Національно-економічна безпека країни та роль у ній органів державної безпеки (2012)
Баликіна Л. І. - Необхідність законодавчого закріплення представницького характеру парламенту України як однієї з передумов становлення парламентаризму (2012)
Двірська О. В. - Медіація – інструмент досудового врегулювання господарських спорів (2012)
Карпенко Д. В. - Система суб’єктів прав на базу персональних даних (2012)
Погодина И. В. - Экономическая безопасность как составной элемент национальной безопасности государств в условиях Таможенного союза (2012)
Пундор Ю. О. - Розвиток і впровадження категорії "господарська правосуб’єктність" як засіб вирішення сучасних проблем господарського правозастосування (2012)
Січевлюк В. А. - Особливості правового регулювання суспільного споживання об’єктів права інтелектуальної власності (2012)
Бєлкін М. Л. - Європейський суд з прав людини про порушення державою прав платників податків (2012)
Миронюк В. М. - Стратегія охорони земель у ЄС (економіко-правовий аспект) (2012)
Боровенко В. М. - Міжнародно-правові підстави чинності Кримінального кодексу України в просторі, Сагаль О. О. (2012)
Мазур О. В. - Кримінально-правові аспекти протидії наркоманії (2012)
Тарасова І. В. - Новації Кримінального процесуального кодексу України 2012 року в застосуванні запобіжних заходів (2012)
Тихонова О. В. - Генеза кримінально-правової охорони фінансової безпеки держави (2012)
Ткачук Т. Ю. - Актуальні питання взаємодії організацій, що здійснюють приватну охоронну діяльність, із правоохоронними органами України (2012)
Карамушка Л. М. - Технологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді, Філь О. А., Блешмудт П. П. (2012)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека вищих навчальних закладів: формування понять (2012)
Дронова О. С. - Психологічні особливості пошуку та підбору персоналу (2012)
Коновчук Н. С. - Основні причини та профілактика професійного вигорання у менеджерів (2012)
Кузьміна Н. Ю. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки студентів до діяльності в бізнес-середовищі, Андруховець П. М. (2012)
Кутас М. С. - Лідерство як фактор успішності керівника проекту (2012)
Марков С. Л. - Основні механізми та прийоми творчого ділового спілкування (2012)
Омельченко Н. О. - Психологічні фактори формування управлінської компетентності за допомогою коучингу (2012)
Сингаївська І. В. - Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-психологія" магістратури "Бізнес-адміністрування" в Університеті "КРОК" (2012)
Шевченко В. Є. - Кадрова безпека підприємства: організаційно-психологічні аспекти (2012)
Шулдик А. В. - Діагностика мотиваційного компонента професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Передмова (2008)
Кривошея В. - Козацька еліта в національній революції середини XVII ст. (Гетьманат Юрія Хмельницького) (2008)
Степанчук Ю. - Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI – першій половині XVII ст. (2008)
Пономаренко О. - Еволюція української національної ідеї в XVII – XVIII століттях (2008)
Іржицький В. - Родина Виговських в історії Української козацької держави, Тітаренко Н. (2008)
Цубенко В. - Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) (2008)
Гай-Нижник П. - Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності (2008)
Яремчук В. - Університетське питання – один з консолідуючих факторів у діяльності українських політичних партій Західної України (2008)
Бевз Т. - Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради (2008)
Шевченко В. - Центральна Рада: політика українізації (2008)
Федоренко О. - Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період Української революції (2008)
Папакін Г. - Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. (2008)
Любовець О. - Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту (2008)
Гошуляк І. - Трудовий конгрес і проблема соборності України (2008)
Солдатенко В. - Осінь 1919 року: основні чинники розриву соборного фронту (2008)
Петриченко К. - Феномен українського повстантва (березень 1917—серпень 1919 рр.) (2008)
Тороповська Т. - Персональний склад урядів Директорії (2008)
Левицька Н. - Українська революція: духовно-релігійні чинники, Чуприна В. (2008)
Губський С. - Внесок інонаціональних військових формувань армії УНР (1918-1920 рр.) у боротьбу за незалежність України (2008)
Красівський О. - Україна і Польща в період революції: від конфронтації до співробітництва (2008)
Трачук О. - Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. (2008)
Собачко О. - Національне відродження в літературі 20-30 рр. та натиск тоталітаризму (2008)
Васильчук Г. - Політичні репресії в УСРР 20-30 рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2008)
Кучер В. - Німецька окупація України в початковий період війни: політико-економічна парадигма (2008)
Погребинська І. - Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект (2008)
Соловей А. - Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд (2008)
Відомості про авторів (2008)
Радіонова В. О. - Особливості державної політики у сфері протидії поширенню адиктивних розладів здоров’я серед жінок (2015)
Пономаренко М. С. - Ретроспективний аналіз кадрового складу аптечних закладів україни за 1913-1940 та 1950-1980 рр., Соловйов О. С., Аугунас С. В., Григорук Ю. М. (2015)
Маркін Л. Б. - Оптимізація терапії післяпологової залізодефіцитної анемії, Зіменковський А. Б., Шахова О. В., Рачкевич О. С. (2015)
Дячок І. Л. - Вивчення динаміки сумісного екстрагування суміші лікарської рослинної сировини, Піняжко О. Р. (2015)
Заремба Н. І - Дослідження стану здоров’я майбутніх лікарів , Зіменковський А. Б. (2015)
Мовчан Б. О. - Антибактеріальна активність нанокомпозиту, що містить тіотриазоліну та наночастки срібла, Миронченко С. І., Звягінцева Т. В., Мішина М. М., Дідікін Г. Г. (2015)
Стефанів І. В. - Вплив стоматологічної настойки "Касдент" на стан слизової оболонки у щурів на моделі гінгівіту, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А., Лар’яновська Ю. Б. (2015)
Шепетько Є. М. - Морфологічні зміни, поєднані ускладнення і гендерна динаміка дуоденальних виразок, що ускладнились кровотечею, Єфремов В. В. (2015)
Невзгода О. А. - Диференціювання пухлиноподібних утворів легень методом трансторакальної біопсії під контролем комп’ютерної томографії (2015)
Булат Л. М. - Особливості клініки негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, які народилися з малою та дуже малою масою тіла , Олійник В. С. (2015)
Громовик Б. П. - Фармацевтичні відходи – серйозна проблема екологічної системи "людина – лікарський засіб – довкілля", Пузанова І. П. (2015)
Левицька О. Р. - Порівняльний аналіз споживання лікарських засобів пацієнтами з гострими порушеннями мозкового кровообігу у закладах охорони здоров’я стаціонарного типу, Громовик Б. П. (2015)
Труш Г. С. - Ізолювання та очистка оланзапіну з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2015)
Шепета Ю. Л. - Синтез s-алкільованих похідних 1,3,4-оксадіазол-2-тіолу з фрагментами диклофенаку та ібупрофену в молекулах, Лелюх М. І., Роман О. М., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вежновець Т. А. - Особливості мотиваційних типів медичних працівників закладів охорони здоров`я, Парій В. Д. (2015)
Левицька О. Р. - Дослідження динаміки пріоритетів у призначеннях лікарських засобів хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу, Громовик Б. П., Яворська Н. П., Кухленко О. Я. (2015)
Маркін Л. Б. - Сучасні підходи до антимікробної та протизапальної терапії урогенітальної інфекції, Шахова О. В. (2015)
Федоровська М. І. - Технологічні дослідження та стандартизація соку кропиви дводомної і процесі розробки фітопрепарату для лікування облисіння, Половко Н. П., Ковпак Л. А. (2015)
Пасічнюк І. П. - Особливості харчування школярів 1-11 класів м. Львова (2015)
Звягінцева Т. В. - Вплив мазі тіотриазоліну з наночатками срібла на морфлогічні зміни шкіри щурів після термічного опіку, Гринь І. В., Наумова О. В., Гринь В. В. (2015)
Булат Л. М. - Маркери постнатального онтогенезу у завчасно народжених немовлят на етапі первинної медико-санітарної допомоги, Лисунець О. В. (2015)
Гулюк А. Г. - Роль поліморфізмів генів IL-1β та TNFRSF11B у патогенезі гострого гнійного періоститу, Желнін Є. В. (2015)
Сизон О. О. - Оптимізація методів лікування артропатичного псоріазу з урахуванням особливостей змін деяких стресово-імунологічних показників (2015)
Степаненко Р. Л. - Дослідження імуногісто-хімічних маркерів розвитку імунного запалення в шкірі при псоріазі (2015)
Федущак А. Л. - До історії медицини: українсько-польські історично-біографічні паралелі, Чайківський Р. А., Костяна К. В., Бачун Н. К. (2015)
Городнича О. Ю. - Фармакоекономічні аспекти лікування синдромів Стівенса-Джонсона та Лайєлла, Зіменковський А. Б. (2015)
Германюк Т. А. - Інтегрований АВС/VEN/частотний аналіз лікарських засобів для лікування гострої не госпітальної пневмонії в клінічних умовах, Поліщук Ю. М. (2015)
Лелюх М. І. - Синтез та вивчення протипухлинної активності 5-іліденпохідних 2-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)імінотіазолідин-4-онів, Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Гзелля А., Лесик Р. Б. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вимоги до журналу (2015)
Tolochko K. V. - The basic approaches to pharmacotherapy of helminthiases and prospects of phytomedicines development for their treatment, Vishnevska L. I. (2016)
Зупанець І. А. - Відмінності антитромбоцитарного лікування із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти, Запровальна О. Є., Грінцов Є. Ф., Отрішко І. А. (2016)
Кононенко А. В. - Карбокситерапія – інноваційний метод у косметології, Дроговоз С. М., Грищенко Н. В., Іванцик Л. Б., Асадуллаєва Н. Я., Штробля А. Л. (2016)
Міщенко О. Я. - Результати частотного аналізу призначень лікарських засобів хворим на ішемічну хворобу серця як критерій оцінки якості фармакотерапії, Яковлєва Л. В., Осташко В. Ф. (2016)
Karbovskyy V. L. - The study of the specific pharmacological activity of Dermabin on the model of the experimental contact dermatitis in rats, Shevchuk I. A., Kurkina O. V., Makovska T. Ye. (2016)
Narokha V. P. - The effect of the germanium complex with nicotinic acid on oxidative modification of cardiac and hepatic proteins in the experimental chronic intoxication with doxorubicin in rats (2016)
Tovchiga O. V. - The renal effects of the goutweed (Aegopodium podagraria L.) tincture and metformin in dexamethasone-treated rats, Shtrygol’ S. Yu., Taran A. V., Yudkevich T. K. (2016)
Подольський І. М. - Дозозалежність ефектів перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-(феніламінометил)-1H-хінолін-4-ону, Штриголь С. Ю. (2016)
Дейко Р. Д. - Ноотропні властивості тетрапептиду acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (КК-1) на моделі хвороби Альцгеймера у щурів, зумовленої хронічним введенням скополаміну, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В., Колобов О. О., Симбірцев А. С. (2016)
Baiurka S. V. - ANALYTICAL DIAGNOSING OF MILNACIPRAN POISONINGS, Karpushyna S. A., Moroz V. P. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2016)
Слово до читача (2016)
Васильченко О. - Зовнішньополітичний дискурс адміністрації Барака Обами в контексті сучасного сприйняття американським суспільством політичних подій в Україні (2016)
Вовчук Л. - Американські консули на Півдні України (1829–1919 рр.), Тригуб О. (2016)
Годлюк А. - Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США (2016)
Головченко В. - Українське питання в політиці США за доби Холодної війни (2016)
Демченко О. - Діяльність дипломатичної місії США в Криму (квітень-листопад 1920 р.) (2016)
Доценко В. - Співпраця американських єврейських добровільних товариств та українських більшовиків з подолання наслідків голоду 1921–1923 рр. в Україні (2016)
Журавльова Л. - Американсько-українські відносини у сфері космічної діяльності (комерційний аспект) (2016)
Кірсенко М. - Перегук і витоки українсько-американських взаємин (2016)
Матяш І. - Передова група генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності (2016)
Митко А. - Досвід сучасної американської комунікативістики для України в сфері дослідження інформаційної демократії (2016)
Orlova T. - Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars (2016)
Потєхін О. - Політика США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна (2016)
Тодоров І. - Відродження концепції Міжмор`я в контексті українсько-американських відносин (2016)
Худолій А. - Американсько-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття (2016)
Чекаленко Л. - Україна – США: дилеми стратегічного партнерства (2016)
Гетьман-П’ятковська І. - Українська діаспора у Лос-Анджелесі (2016)
Казак О. - Діяльність емігрантської організації "Лемко союз" в 1939 – 1944 рр. (2016)
Сидун І. - Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній) (2016)
Срібна М. - Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції національного музею історії України (2016)
Сухобокова О. - Українська громада США та українське питання в період Першої світової війни (2016)
Галаджій О. - Значення Ausfta у австралійсько-американських відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Годлевський М. - Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 1950-1960-х роках (2016)
Гончар Ю. - Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни (2016)
Левченко Л. - Реалізація програми технічної допомоги президента США Г. Трумена "Point four" в архівній сфері (2016)
Шевчук О. - Зовнішньополітичні пріоритети США напередодні президентських виборів 2016 р. (2016)
Banti R. - Immigration from Caribbean to UK (1947 – 1961) (2016)
Zernetska O. - Cybersecurity on US social networks (2016)
Шевченко Н. - Міжнародна наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці", присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара (2016)
Вихідні дані (2016)
Крутов В. В. - Духовность как стратегический путь к обеспечению экономической безопасности (2013)
Француз А. Й. - Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання та протидії корупції, Француз А. А. (2013)
Баєва Л. В. - Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз, Назаренко П. Г. (2013)
Баликіна Л. І. - Нормативно-правове закріплення представницького характеру Верховної Ради України через призму досвіду Республіки Білорусь (2013)
Бернадський Б. В. - Перлюстрація як метод забезпечення державної безпеки (2013)
Вітик І. Р. - Питання здійснення цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України як важливий механізм оптимізації її правосуб’єктності (2013)
Кирило О. М. - Тюремна система царської Росії у 1900–1917 роках (історико-правовий аспект) (2013)
Мамедова А. І. - Причини та структура конфліктів у системі місцевого самоврядування (2013)
Янчук А. О. - Безпосереднє народовладдя, Конституційний Суд України та зміна Основного закону України: до постановки питання (2013)
Гіжевський В. К. - Проблеми правового регулювання суб’єктів комерційної діяльності, Поліщук Ю. С. (2013)
Бєлкін М. Л. - Презумпція невинуватості як складова права на справедливий судовий розгляд у рішеннях Європейського суду з прав людини (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення мети діяльності касаційної інстанції в господарському судочинстві (2013)
Оніщенко О. В. - Проблеми визначення правової природи договору репо, Голуб В. О. (2013)
Рассомахіна О. А. - Позов у цивільному процесі: поняття та структурні елементи, Веденьєва О. А. (2013)
Січко Д. С. - Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів: термінологічний аспект (2013)
Коваленко О. І. - Відпустка як різновид часу відпочинку в міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актах, Крисюк О. Є. (2013)
Пономарьов В. П. - Проблеми захисту підприємництва в адміністративному судочинстві (2013)
Скірський І. В. - Деякі аспекти трудової правосуб’єктності фізичних осіб (2013)
Вітко О. Ю. - Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів (2013)
Кришевич О. В. - Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства (2013)
Тарасова І. В. - Реалізація конституційного принципу гласності судового процесу в новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Шеляженко Ю. В. (2013)
Сафін О. Д. - Oсновні напрями психологічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх офіцерів-прикордонників, Данько О. В. (2013)
Дектярьова Т. В. - Формування понять психологічної безпеки вищої освіти (2013)
Дронова О. С. - Управління персоналом і роль організаційного психолога в роботі кадрової служби (2013)
Ковальчук Р. О. - Самоорганізація особистості як психологічний феномен (2013)
Король О. Ф. - Соціальна компетентність у контексті професійної діяльності державної служби: парадигма дефініцій (2013)
Корсакевич В. В. - Корпоративний семінар-тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності" (2013)
Марков С. Л. - Смислотворчість у структурі процесів смислової динаміки (2013)
Назарук С. Л. - Психологічні детермінанти скоєння неповнолітніми корисливих злочинів (2013)
Озерянський А. А. - Особливості змін деяких психологічних показників у миротворців в особливих умовах діяльності (2013)
Шевченко В. Є. - Характеристика професійно важливих якостей персоналу оперативного складу розвідувального органу Міністерства оборони України (2013)
Фiлiппoв М. O. - Щoдo aнaлiзу eфeктивнoстi зaстoсувaння псиxoтexнoлoгiй нeiнструмeнтaльнoї дeтeкцiї нeдoстoвiрнoї iнфoрмaцiї oфiцeрaми-прикoрдoнникaми у свoїй прoфeсiйнiй дiяльнoстi (2013)
Бєлік Л. С. - Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди (2016)
Віхров С. О. - Щодо необхідності приведення зобов’язань із здійснення діяльності інституційних інвесторів в Україні до законодавства Європейського Союзу, Счастливцева Р. В. (2016)
Глуховеря В. А. - Національна поліція: стан та проблеми реформування (2016)
Гончар Л. Я. - Правові засади організації діяльності адміністративних судів (2016)
Гримич М. К. - Щодо системи джерел адміністративного процесуального права України (2016)
Дякуновський О. Є. - Загальні засади правового регулювання підприємництва в республіці Польща (2016)
Зайцев Д. В. - Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, Шевчук В. А. (2016)
Ільков В. В. - Методологія дослідження джерел права в адміністративному судочинстві (2016)
Карпенко М. О. - Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти (2016)
Кобзєва Т. А. - Мета та принципи фінансової системи України (2016)
Ковтун В. І. - Соціальні параметри іспанської Конституції (2016)
Колесник Г. Р. - Прокурорський нагляд у досудовому розслідуванні за КПК України 2012 року: функціональна характеристика, повноваження, форми реалізації (2016)
Копайгора І. Д. - Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. частина 2, Копайгора І. І. (2016)
Костюченко О. Є. - Правові засоби реалізації соціального призначення трудового права, Коротич Т. М. (2016)
Крицька І. О. - Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні (2016)
Кронівець Т. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України: стан правового регулювання (2016)
Кулькіна Я. С. - Порівняльна характеристика військових злочинів в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі ст.414 КК України) (2016)
Кучинський Ю. Д. - Проблеми адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні (2016)
Лемішко Ю. Ю. - Співвідношення обставин, які обтяжують покарання із кваліфікуючими ознаками (2016)
Лехкодух І. О. - Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником (2016)
Логвиненко М. І. - Компаративний аналіз повноважень парламентів європейських країн та верховної ради україни в сфері управління фінансовою системою, Тітарев В. І. (2016)
Онопрієнко С. Г. - Класифікація елементів інформаційної культури (2016)
Пампура М. В. - Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект (2016)
Повзик Є. В. - Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості (2016)
Полянська В. С. - Витоки і розвиток транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки в Україні (2016)
Предместніков О. Г. - Адміністративно-правове регулювання організаційної структури Міністерства юстиції України (2016)
Процишен М. В. - Права про телекомунікації в Україні: методологічні засади розуміння (2016)
Сіваш О. М. - Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві (2016)
Соловей Н. С. - Суб’єкти права комунальної власності в Україні (2016)
Спірідонов М. О. - Відповідальність за порушення права на захист за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2016)
Супрун Т. С. - Поняття предмета доказування у цивільному судочинстві (2016)
Щербаковський М. Г. - Предмет судової експертизи (2016)
Антоненко С. Ф. - Особливості онтогенезу телиць залежно від їхньої живої маси у тримісячному віці, Маменко О. М., Ємець З. В., Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г. (2012)
Буряк В. С. - Эффективность сезонных отелов знаменского типа южной мясной породы, Чигринов Е. И. (2012)
Вєліканова В. С. - Системний підхід у відновленні високопродуктивного молочного стада, Зандарян В. А., Каряка В. В. (2012)
Грицаєнко В. І. - Генезис винахідництва в механізації тваринництва (2012)
Рубан Ю. Д. - Опыт работы с симментальской породой и его использование в современных условиях (2012)
Рубан Ю. Д. - Прогнозирование развития человечества и животноводства в Украине (2012)
Сиромятникова Н. А. - Додаткове джерело молочної продукції - утримання корови в особистому підсобному господарстві (2012)
Батир Р. Ю. - Операційна технологія доїння корів (2012)
Сухарльов В. О. - Гематологічні особливості овець романівської породи при інтродукції в лісостепу України (2012)
Барановський Д. І. - Особливості формування репродуктивних і продуктивних властивостей свиней при розведенні методом інбриндингу, аутбриндингу і топкросингу (2012)
Сировнєв Г. І. - Генетична мінливість популіції свиней селекції ДСГІ за локусами FUT1 та MUC4 (2012)
Чалий О. І. - Нові заводські одиниці в породах свиней ландрас та уельс, Царенюк О. М., Акімов О. В. (2012)
Чалая О. С. - Відгодівельні та забійні якості свиней за впливу токсичних доз важких металів (2012)
Шаповал І. Г. - Умови утримання свиней - один із аспектівефективного ведення галузі, Бордун О. М. (2012)
Луценко М. В. - Формирование двигательных навыков и качеств лошадей (2012)
Назаренко С. О. - Ефективність роздільностатевого вирощування курчат-бройлерів, Свириденко К. О., Свириденко О. І. (2012)
Хвостик В. П. - Еколого-генетичні параметри несучості гусей (2012)
Ємець З. В. - Вплив абіотичних чинників на жирномолочність корів, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2012)
Данілова Т. М. - Застосування нових прийомів при проведенні гону у норок (2012)
Єгоров М. І. - Фізіологічні реакції людини на застосування ароматичних олій як пояснення механізмів ефіроолійної анестезії риб, Тертишний О. С., Логвиненко О. В., Гурко І. А. (2012)
Маменко О. М. - Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти ЕМ-технології у тваринництві і бджільництві (2012)
Тарасенко А. А. - Сравнительное соотношение параметров и внутренних органов веслоноса и карпа, Тертышный А. С. (2012)
Даниленко В. П. - Вплив преміксів на основі металохелатів на перетравність поживних речовин високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2012)
Кандиба В. М. - Профілактика аліментарних порушень фізіологічних процесів травлення, обміну речовин та "продукційних" захворювань у високопродуктивних корів (2012)
Шакула О. О. - Застосування стимуляторів росту як енергоресурсозберігаючого чинника при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби (2012)
Маменко О. М. - Механізм екологічної токсикології та можливого впливу генномодифікованих організмів, Гончарова Л. В. (2012)
Буравченко А. Н. - Плазменная модель грозы, Раковский Я. П. (2012)
Дегтярьова В. Г. - Особливості використання прийменників у ділових паперах, Живолуп В. І., Карась А. В. (2012)
Рубан Ю. Д. - Реформирование или уничтожение аграрного образования (2012)
Зубкова Ю. С. - Внесок академіка Г. О. Богданова у розвиток науки та навчального процесу в Харківському зооветеринарному інституті в 70-73 роках минулого століття (2012)
Левицька В. А - Клінічні ознаки та особливості діагностики енцефалозоонозу кролів, Березовський А. В. (2012)
Павліченко О. В. - Використання адаптогенів для профілактики стресів та підвищення резистентності тварин, Чорний М. В. (2012)
Євтушевський М. Н. - Про збереження зубра (Bison bonasus L. в Україні, Маменко О. М. (2012)
Євтушевський М. Н. - Роль заповідних територій в збереженні фауни середнього придніпров'я, Маменко О. М. (2012)
Корецький М. Х. - Визначення кордонів України у XX столітті: історико-правовий аспект, Вовк Ю. Є. (2013)
Бернадський Б. В. - Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття (2013)
Бойко В. В. - Проблеми тлумачення правових норм як способу встановлення наявності та вирішення конкуренції правових норм (2013)
Вітик І. Р. - Реформування прокуратури України – вимога сьогодення (2013)
Омельчук В. В. - Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії (2013)
Попіль В. І. - Деякі питання праворозуміння в умовах реформування вищої школи (2013)
Філонов О. В. - Формування головних заходів Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, спрямованих на протидію тероризму наприкінці ХІХ століття (2013)
Червінська Н. В. - Сутнісна характеристика та основні вимоги до якості законів (2013)
Zaporozchuk A. - The principles of radioactive waste management in international law (2013)
Іванюшенко В. В. - До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні, Гресь Г. С. (2013)
Батрин О. В. - Вимоги до апеляційної скарги в цивільному процесі України (2013)
Вихрист С. М. - Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (2013)
Домбровська О. М. - Місце соціальних та економічних прав людини в праві Світової організації торгівлі (2013)
Дутчак В. Ф. - Перспективи інвестиційних проектів промислових підприємств на території Чорнобильської катастрофи: правові аспекти (2013)
Когут Н. Д. - Правова природа штрафів як фінансових санкцій (2013)
Курило М. П. - Щодо можливості уніфікації інституту процесуальних строків у Судовому процесуальному кодексі (2013)
Мушак Н. Б. - Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві (2013)
Свирида В. А. - Формування системи захисту інтелектуальної власності митними органами України (2013)
Токунова А. В. - Вплив транснаціональних корпорацій на зовнішню торгівлю (2013)
Бєлкін М. Л. - Проблеми спростування судових преюдицій за законодавством України (2013)
Кабанов В. Г. - Аспекти державного регулювання ринків похідних фінансових інструментів, Цеков К. В. (2013)
Лєбєдєва Т. Ю. - Потенційні вектори розвитку глобальної архітектури фінансового нагляду над ринком похідних фінансових інструментів (2013)
Мягкоход Ю. В. - Відшкодування збитків як спосіб захисту суб’єктивного земельного права (2013)
Світлак І. І. - Організаційно-правові засади забезпечення безпеки людини на полюванні (2013)
Сухоребра Т. І. - Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення у сфері оподаткування (2013)
Мазур О. В. - Поняття "інтерес" і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України (2013)
Романюк М. Л. - Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку лісу (2013)
Тарасова І. В. - Застосування запобіжних заходів у межах здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Тихонова О. В. - Окремі питання визначення суб’єктів злочинів, пов’язаних із бюджетними коштами (2013)
Яковець І. С. - Місце Державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань (2013)
Карамушка Л. М. - Дослідження змісту психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів, Дектярьова Т. В. (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень і чинники, Канівець Т. М. (2013)
Паращенко Л. І. - Психологічні особливості управління розвитком педагогічного персоналу в системі шкільної освіти України (2013)
Сідак В. С. - Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії (2013)
Француз А. Й. - Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища (2013)
Дронова О. С. - Співбесіда як психологічний засіб викриття кандидата (2013)
Журавель А. В. - Експериментальне дослідження рівня сформованості готовності студентів-майбутніх психологів освіти до надання консультативної допомоги (2013)
Король О. Ф. - Толерантність як компонента соціальної компетентності державних службовців (2013)
Марков С. Л. - Особистісні механізми смислотворчості (2013)
Озерянський А. А. - Особливості дизаптаційного синдрому у військовослужбовців національних контингентів (2013)
Сорока І. А. - Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект (2013)
Шевченко В. Є. - Психологічний аналіз спеціальної діяльності персоналу оперативних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України в контексті визначення провідних професійноважливих якостей (2013)
Romanovskiy O. - Tendencies of improvement of Ukraini-an system of higher education in the context of Poland’s experience: comparative aspect, Chebakova Y. (2016)
Сущенко Т. - Педагогічний процес, стимулюючий магістерську підготовку викладачів ВНЗ (2016)
Dubinina O. - Mathematical language at technical university, Kornil T. (2016)
Хомуленко Т. - Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі (2016)
Большакова А. - Життєтворчі здібності та креативний потенціал особистості, яка самоактуалізується (2016)
Биков В. - Хмарні технології як імператив модернізації освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу, Шишкіна М. (2016)
Гуревич Р. - Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти, Кадемія М. (2016)
Бабаєв В. - Стратегічне управління вищим навчальним закладом на базі інтегрованих комп’ютерних технологій, Чумаченко І. (2016)
Ignatyuk O. - Leadership as a systemic competence of future competitive expert, Lastovets N. (2016)
Компанієць В. - Щодо наслідків порушення морального закону в житті суспільства та в економіці (2016)
Биков В. - Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти, Лещенко М. (2016)
Баликіна Л. І. - Окремі аспекти становлення та розвитку парламентаризму в Республіці Білорусь (2013)
Бернадський Б. В. - Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Бєлкін М. Л. - Механізми забезпечення єдиного правозастосування в Україні: теорія, практика, подальший розвиток (2013)
Горелова В. Ю. - Правові аспекти реалізації політичних прав і свобод на сучасному етапі розвитку демократичної держави, Пижов О. М. (2013)
Пугачёв А. Н. - Причины появления новых конституций (2013)
Француз-Яковець Т. А. - Парламент Республіки Польща як приклад ефективного функціонування бікамеральної системи в умовах унітарної держави (2013)
Гіжевський В. К. - Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті, Компанець К. О. (2013)
Гіжевський В. К. - Сучасні форми реалізації правової свободи учасників цивільно-господарських спорів, Мацієвський Б. О. (2013)
Басай Н. М. - Окремі аспекти регулювання ліцензійних правовідносин, Шипілова О. В. (2013)
Іванюшенко В. В. - Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу, Мішкур А. О. (2013)
Кабанов В. Г. - Нормативно-правове забезпечення регулювання інвестиційного процесу в Україні, Цеков К. В. (2013)
Криворучко Л. С. - Актуальні питання моніторингу дотримання прав людини в Україні (2013)
Сухоребра Т. І. - Організаційно-правові основи регулювання торгівлі через торговельні автомати (2013)
Гіжевський В. К. - Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності, Сулицький Б. М. (2013)
Світлак І. І. - Правові основи організації здійснення державного контролю у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу (2013)
Боровенко В. Н. - Экономическая преступность – следствие неэффективной уголовно-правовой политики государства (2013)
Горбаченко П. А. - Характерні ознаки сучасних організованих злочинних угруповань, що займаються наркобізнесом (2013)
Тарасова І. В. - Про вирішення проблемних питань реабілітації, у тому числі реабілітації померлого у кримінальному провадженні, Татієв І. О., Шеляженко Ю. В. (2013)
Калашник Н. Г. - Формування ставлення до засуджених як один зі шляхів реформування пенітенціарної системи України: соціально-психологічний аспект, Сідак В. С. (2013)
Сафін О. Д. - Психологічний анaлiз взaємoзв’язку cуб’єктивних та oб’єктивних пoкaзникiв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння особистості зaлeжнo вiд рiвня рoзвитку її рeфлeкciї, Данько О. В. (2013)
Гридковець Л. М. - Вплив родинно-соціальних моделей поведінки на спроможність особистості долати особистісні кризи (2013)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека студентів вищих навчальних закладів (2013)
Дригус М. Т. - Концептуальний підхід П. Г. Редкіна до психології вчителя (2013)
Дубчак О. Б. - Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Журавель А. В. - Застосування інтервізії для формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи як складової професійної кар’єри (2013)
Калюжний В. О. - Застосування керівниками органів та підрозділів ОДК експліцитного психологічного впливу на підлеглих: організація та оптимізація (2013)
Коломієць О. П. - Взаємозв’язок успішності професійної діяльності менеджерів енергокомпаній та їх психологічної готовності до управління (2013)
Король О. Ф. - Концептуальні основи побудови структурно-динамічної моделі соціальної компетентності державних службовців (2013)
Кузьмeнкo Ю. В. - Ocoбливocтi функцioнувaння пcиxiки мeшкaнця нeбeзпeчниx у клiмaтoгeoгрaфiчнoму aбo гeoфiзичнoму вiднoшeннi тeритoрiй Укрaїни (2013)
Кутас М. С. - Модель професійно значущих якостей керівника проектів (2013)
Озерянський А. А. - Особливості прогнозування психологічної дизадаптації у військовослужбовців Збройних сил України, які залучаються до миротворчих місій, Швець А. В. (2013)
Перепелюк Т. Д. - Егоцентризм як пізнавальна позиція розвитку особистості школяра (2013)
Петрова Л. Г. - Мотивація та задоволеність професійною діяльністю (2013)
Світич С. А. - Особливості підготовки вчителів початкової школи до взаємодії з учнями, які часто хворіють (2013)
Солдатов С. В. - Прояви професійного стресу в мотиваційній сфері фахівців (2013)
Ставицкий О. А. - Эмпирическое исследование комплекса гандикапа (2013)
Шулдик А. В. - Вплив соціально-психологічних чинників на розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Француз А. Й. - Психолого-правовий аспект тероризму (2014)
Француз А. Й. - Конституційно-правові аспекти введення двопалатного парламенту в Україні, Сулицький С. Б. (2014)
Айріян К. Б. - Конституційно-правова сутність інституту "конституційна скарга" (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Політичний портрет жандарма (2014)
Бернадський Б. В. - Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки в 1914 році (2014)
Окунєв І. С. - Деякі теоретико-правові питання класифікації правових статусів суб’єкта права (2014)
Пугачев А. Н. - Феномен "договорной" конституции как юридизированная форма отражения социальных противоречий (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Створення бікамерального парламенту як основи на шляху виходу з політичної кризи (2014)
Янчук А. О. - Безпосереднє здійснення влади народом і соціологічна школа права (2014)
Січевлюк В. А. - Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб’єктності унітарними приватним підприємствами та шляхи їх подолання, Сельський І. Ф. (2014)
Гіжевський В. К. - Реформування трудового законодавства в сучасних умовах, Ратинська Н. Ю. (2014)
Лозовой С. В. - До проблеми принципів правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку за українським законодавством (2014)
Паращенко Л. І. - Проблеми організаційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сприйнятті директорів шкіл (2014)
Абдуллаєва І. Б. - Характеристики робочого місця як чинники розвитку самоефективності підприємців сфери торгівлі (2014)
Вінтоняк В. Ф. - Професійне зростання офіцера в особистісному вимірі (2014)
Вітомський Ю. Л. - Психологічна характеристика управлінської діяльності керівника приватного охоронного підприємства (2014)
Вознюк А. В. - Рівень сформованості особистісного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2014)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека організації вищих навчальних закладів (2014)
Капацина А. О. - Характерологічна обумовленість розвитку компетенцій менеджерів (2014)
Король О. Ф. - Психологічний аналіз співвідношення ключових понять соціальної компетентності (2014)
Олешко Д. О. - Ocнoвнi нaпрями рoзвитку психологічної бaр’єрocтiйкocтi у oфiцeрiв-прикoрдoнникiв (2014)
Омельченко Н. О. - Дослідження управлінської компетентності за допомогою методу центру оцінки (2014)
Петрова Л. Г. - Організаційні чинники задоволеності професійною діяльністю менеджерів з персоналу (2014)
Сорока І. А. - Семінар-тренінг "Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ" (2014)
Чакова А. І. - Вплив домінування лівої півкулі мозку на наявність у особистості лінгвістичних здібностей (2014)
Шевченко В. Є. - Психологічний аналіз діяльності персоналу інформаційно-аналітичного профілю розвідувального органу Міністерства оборони України (2014)
Сторінка головного редактора (2016)
Білоус З. О. - Особливості ендотеліальної функції, ліпідного спектра крові та варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію залежно від частоти серцевих скорочень, Абрагамович О. О. (2016)
Варес Я. Е. - Використання ортодонтичної брекет-системи як спосіб міжщелепної фіксації за умов травматичних переломів нижньої щелепи: ретроспективний огляд літератури; власний досвід, Чегринець Н. В. (2016)
Абрагамович М. О. - Вміст деяких гуморально-метаболічних вазоактивних чинників у крові хворих на цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості гепатопульмонального синдрому, Толопко С. Я., Фаюра О. П. (2016)
Федевич С. В. - Ультраструктурна орґанізація гемомікроциркуляторного русла світлоклітинного раку нирки різних ступенів диференціації (2016)
Яцкевич А. Я. - Оцінка ефективності застосування мелоксикаму ("Мовалісу") у хворих після операції з приводу плосковальґусної деформації стопи, Трутяк І. Р., Абрагамович У. О., Яцкевич О. Я. (2016)
Ферко М. Р. - Лікування хворих на цирох печінки з урахуванням ступеня важкості портальної гіпертензії та синтропічних коморбідних позапечінкових уражень, їх ускладнень: модифікований алґоритм, його ефективність (2016)
Бойко О. І. - Аномалії вінцевих артерій: ефективність діагностики удосконаленим методом на автопсійному матеріалі, Максимчук Є. Ю. (2016)
Лопіна Н. А. - Взаємов’язок рівня фракталкіну з немодифікованими і модифікованими чинниками серцево-судинного ризику, вираженістю атеросклерозного ураження вінцевих судин (2016)
Пересада С. М. - Робастное косвенное векторное управление скоростью асинхронного двигателя с ориентацией по вектору потокосцепления статора: теоретический анализ и результаты экспериментального тестирования, Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю., Воронко А. Б. (2014)
Черно А. А. - Автоматическое управление резонансной вибрационной установкой с электромагнитным динамическим виброгасителем, Гуров А. П. (2014)
Хребтова О. А. - Управление троганием асинхронного электропривода грузоподъемного механизма, Ченчевой В. В., Гладырь А. И. (2014)
Маляр А. В. - Дослідження аварійних режимів штангової глибинопомпової установки, Андреїшин А. С. (2014)
Ноженко В. Ю. - Вибрационные системы с двухвальными дебалансными вибровозбудителями: применение и направление исследований, Родькин Д. И. (2014)
Жильцов А. В. - Розрахунок магнітного поля у вентильному електродвигуні iз закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики, Ликтей В. В. (2014)
Теряєв В. І. - Стабілізація системи електромагнітного підвішування з використанням акселерометра (2014)
Карлов О. М. - Магнітна система з постійними магнітами для локалізації магнітних наночастинок у заданій області біологічних середовищ, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2014)
Кондратенко І. П. - Генератор коротких високовольтних імпульсів з індуктивним накопичувачем енергії, який комутується SOS-діодом, Божко І. В., Кобильчак В. В. (2014)
Коренькова Т. В. - Оценка энергоэффективности электрогидравлического комплекса при развитии кавитационных процессов в трубопроводной сети, Сердюк А. А., Ковальчук В. Г. (2014)
Сулим А. А. - Программное обеспечение для автоматизации расчетов электроэнергии рекуперации электрифицированного городского транспорта, Сиора А. С., Хозя П. А. (2014)
Андрусевич А. А. - Термодинамическая модель процессов развития производственных дефектов радиоэлектронных средств, Стародубцев Н. Г., Мосьпан Д. В., Невлюдова В. В. (2014)
Базишин М. Ю. - Перспективи використання інформаційних технологій у задачах ідентифікації параметрів асинхроних двигунів енергетичним методом, Ромашихін Ю. В. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Георгій Вікторович Дзяк – велич постаті та життя (2016)
Десятерик В. І. - Кореляція окремих біохімічних показників функціонального стану печінки за умов експериментальної механічної жовтяниці та курсового введення L-лізину есцинату та глутаргіну, Мамчур Д. В., Котов О. В., Дронов С. М., Жилюк В. І. (2016)
Брейдак О. А. - Експериментальна оцінка гонадотоксичної дії діазоліну (2016)
Подплетня О. А. - Біль у горлі: самолікування або кваліфікована допомога сімейного лікаря?, Потапова Т. М. (2016)
Кульбашна Я. А. - Ідентифікація спеціальних компетентностей магістра в галузі стоматології: проект, Гудар’ян О. О., Никонов В. В., Ідашкіна Н. Г. (2016)
Завгородній І. В. - Сполучена дія хімічних та фізичних чинників на репродуктивну систему щурів в умовах холодового стресу, Бачинський Р. О., Перцев Д. П., Літовченко О. Л., Горголь Н. І. (2016)
Андрюшкова Н. Г. - Геном ентеровірусів у сироватці крові хворих на гостре порушення мозкового кровообігу, Турчина Н. С., Долінчук Л. В., Понятовський В. А., Мельник В. В., Широбоков В. П., Трепет Л. М. (2016)
Спиридонова Е. В. - Факторы риска перинатальной и акушерской патологии в зависимости от цитокинового и оксидативного статуса беременной, Ковалёв Е. В. (2016)
Юрьева Л. Н. - Катамнез случая органического галлюциноза при макроаденоме гипофиза, Шустерман Т. И., Леонов С. Ф., Варшавский Я. С. (2016)
Сакович В. Н. - Эффективность дренирования слезного мешка при дакриоцистоцеле у новорожденных, Сердюк В. Н., Клопоцкая Н. Г., Тарнопольская И. Н. (2016)
Філіппова О. Ю. - Взаємозв'язки між неалкогольним стеатозом печінки, антропометричними показниками та порушеннями у процесах перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих з ознаками ожиріння (2016)
Калиш Ю. И. - Хроническая парапротезная инфекция после аллогерниопластики, Аметов Л. З., Шаюсупов А. Р., Йигиталиев С. Х., Кабулов М. К. (2016)
Cтепанский Д. А. - Гомо - і гетероадгезивна активність аутосимбіонтних штамів Aerococcus Viridans, Кременчуцкий Г. Н., Кошевая И. П., Величко О. О. (2016)
Шинкаренко Т. В. - Аналіз p53-імунореактивності в астроцитарних пухлинах головного мозку, Шпонька І. С. (2016)
Мащенко И. С. - Тактика этапного лечения обострившегося хронического генерализованного катарального гингивита, Кузняк Н. Б., Шостенко А. А. (2016)
Гударьян А. А. - Особенности непосредственной имплантации при наличии хронических очагов одонтогенной инфекции, Дробязго М. Г., Шамрай А. Н. (2016)
Мащенко И. С. - Микробиологические и иммунологические критерии диагностики начальной степени генерализованного пародонтита на стадии дорентгенологического проявления, Струк В. И., Ватаманюк Н. В. (2016)
Гударьян А. А. - Клинические, микробиологические, иммунологические и метаболические особенности возникновения гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Кузняк Н. Б., Дроник И. И. (2016)
Яковенко Л. М. - Травми тимчасових і постійних зубів у дітей (діагностичні заходи, лікувальна тактика), Єфименко В. П., Макаревич А. Ю., Ковтун Т. О. (2016)
Федоренко В. І. - Динаміка фізичного розвитку молодших школярів м. Львова, Риза Л. В., Козак Л. П., Кіцула Л. М. (2016)
Білецька Е. М. - Порівняльна оцінка біопротекторної дії цинку в органічній та неорганічній формі на остеотропність свинцю в експериментальних умовах, Онул Н. М., Калінічева В. В. (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка професійного ризику працівників при застосуванні пестицидів та бакових сумішей у системі хімічного захисту полуниці, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П. (2016)
Коршун М. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового інсектициду піметрозину, Руда Т. В., Благая А. В., Антоненко А. М. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні основи професіографічної оцінки стоматологічних спеціальностей та перспективи її використання у практиці сучасної профілактичної медицини, Сергета І. В. (2016)
Крамаренко Н. М. - Особливості фізичного розвитку дітей міста Дніпра, хворих на муковісцидоз, Іванусь С. Г. (2016)
Щудро С. А. - Захворюваність дітей в Україні: підходи до аналізу та прогнозування (2016)
Чекан М. К. - Клінічний випадок виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з перфорацією у породіллі після планового кесаревого розтину, Лоскутова Т. O., Фомичова О. В. (2016)
Професор Микола Михайлович Паранько (до 85-річчя від дня народження) (2016)
Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна (2016)
Семенова Л. С. - Значение научного наследия Ильи Ильича Мечникова для развития медицины, Николаева Е. В. (2016)
Савина Р. В. - Из истории профилактической медицины (2016)
Вінніков А. І. - Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія". Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.:іл., та його видання російською мовою "Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – 2015 г." (2016)
Сягайло Петро Трохимович. Пам’яті талановитого вченого присвячується (до 80-ти річчя від дня народження) (2016)
Демуз І. О. - Поняття довідково-інформаційного фонду архіву (2016)
Лугова Т. А. - Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК, Городніченко А. В. (2016)
Степаненко В. А. - Трактування документознавства як наукової дисципліни: історичний аспект (2016)
Троценко Р. В. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців (2016)
Домбровська Я. М. - Комунікативна компетентність документознавців як складова професійної діяльності (2016)
Буряк Л. І. - Збірка "Minerva" як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело (2016)
Ластовська О. Л. - Описи монастирів ХVIII – початку ХХ ст. як історичні документи (2016)
Молоткіна В. К. - Джерела з вивчення видавничої справи радянської України 1920–1930-х рр. (2016)
Тарапон О. А. - Архівні документи як джерело вивчення ціннісних трансформацій в радянській Україні 1920–1930-х рр. (2016)
Світлик Н. М. - Листування між Я. Головацьким і О. Духновичем як джерело особистої співпраці (2016)
Ігнатенко М. М. - Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х – 80-х рр. ХХ ст. (2016)
Навальна М. І. - Галузева термінологічна лексика: функціональні параметри та стилістична роль (2016)
Башманівський В. І. - Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік (2016)
Башманівський О. Л. - Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу (2016)
Калужинська Ю. В. - Словотвірний потенціал лексем на позначення негативних процесів у мові друкованих ЗМІ (2016)
Грушко С. П. - Документна лінгвістика науковотехнічного спрямування у сучасному прикладному мовознавстві (2016)
Левченко Т. М. - Нові вияви субстандартної лексики в сучасній українській мові (2016)
Панченко Т. С. - Функціонування книжної лексики в мові української періодики початку ХХІ століття (2016)
Шлапак І. М. - Термінологічна полісемія у перекладі науково-технічної літератури (2016)
Ісайкіна О. Д. - Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні (2016)
Зленко А. М. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціально-економічні процеси у демократичному суспільстві (2016)
Дюжева К. В. - Вплив сучасних інтернет-ресурсів на молодь і зв’язки з громадськістю: соціокультурний та комунікативний аспект (2016)
Дрок П. В. - Шляхи впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (2016)
Ткачук М. А. - Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко і О. Мазуркевича (2016)
Demuz I. O. - Reference books from history of scientific societies of Ukraine of XIX – early XX centuries as output of analytical and synthetic processing of primary documents (2016)
Зленко А. М. - Роль письмових комунікацій в управлінні організацією (2016)
Довжук І. В. - Правові засади реорганізації архівної справи в Україні у 1920–1930-х рр. (2016)
Ігнатенко М. М. - Архівні установи Чернігівщини у першій половині ХХ ст. (2016)
Navalna M. I. - Functioning of vocabulary of official style in language of Ukrainian print media (2016)
Башманівський О. Л. - Проблеми автоматизованого перекладу ділової кореспонденції за допомогою вільних програмних продуктів (2016)
Левченко Т. М. - Номінативні особливості арґо (2016)
Kaluzhynska Y. W. - Polysemy of tokens as one of the defining tendencies in modern publicism (2016)
Молоткіна Ю. О. - Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову (2016)
Панченко Т. С. - Лексико-семантичний потенціал книжних (2016)
Дрок П. В. - Сучасні теденції розвитку інформаційного маркетингу (2016)
Карпович М. Г. - Дидактичні можливості використання інформаційних технологій у вищій школі (2016)
Башманівський В. І. - Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова (2016)
Січкаренко Г. Г. - Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі (2016)
Ісайкіна О. Д. - Спічрайтинг як базова технологія політичного піару (2016)
Євдокимова В. В. - Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні (2016)
Верещака І. М. - Глобальна мережа Інтернет як ефективне джерело безмежних ресурсів для освітян (2016)
Маглам’ян К. А. - Комунікація в професійнопедагогічній діяльності (2016)
Дюжева К.В. - Реклама у сучасних медіа (2016)
Кабачинський М. І. - Російська військова потуга як історичний фактор силового тиску на Україну (2016)
Шостак Л. Б. - Концептуальні засади механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах глобального ринку, Ходжаян А. О. (2016)
Вакуленко В. Л. - Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України (2016)
Гуштан Т. В. - Роль інформаційних ресурсів в управлінні товарним асортиментом (2016)
Предборський В. А. - Вихідне відношення теорії тінізації державного управління (2016)
Габрель М. М. - Соціокомунікаційний чинник у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційно–методичного забезпечення моніторингу регіонального людського розвитку (в контексті реалізації національних завдань ЦРТ) (2016)
Гук О. В. - Відображення взаємозалежності моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Дикарєв О. І. - Прогностика політичних ризиків та економічних шансів світового паливно–енергетичного комплексу (2016)
Студінська Г. Я. - Роль бренда освіти в інноваційному розвитку країни (2016)
Кульпінський С. В. - Інструментальні можливості активізації інвестиційних процесів через вплив на криву дохідності за ОВДП (2016)
Шабранська Н. І. - Моделювання впливу грошово–кредитної системи на економічне зростання, Щукін Б. М. (2016)
Котигоренко В. - Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави (2008)
Зварич І. - Методи моделювання та прогнозування в етнополітиці (2008)
Майборода О. - Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні (2008)
Калакура О. - Трагедія поляків УСРР у контексті політики суцільної колективізації та геноциду українського народу (2008)
Іванов І. - Мова в контексті етнонаціонального розвитку України: теоретико-методологічні засади (2008)
Монолатій І. - Західноукраїнська етнополітична сфера: суб’єкти і тенденції імперського простору (2008)
Кривицька О. - Демаркаційні лінії України: міфи чи реальність (2008)
Татаренко Т. - Система районування у регіональному розвитку України (2008)
Санченко А. - Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні (2008)
Горбань Т. - Українське національне самовизначення: зміст поняття в історичному контексті першої половини чверті ХХ ст. (2008)
Лобода Т. - Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації (на прикладі діяльності В. Кравченка) (2008)
Проскуріна О. - Політична культура України: сучасні проблеми та досвід становлення в умовах глобалізації (питання теорії та практики) (2008)
Поліщук Ю. - Політика російського царизму щодо польської освіти в Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2008)
Красівський О. - Західна Україна в національній політиці Ю. Пілсудського, Мелінишин Т. (2008)
Макаренко Т. - Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр. (2008)
Ковач Л. - Етнокультурний розвиток Закарпаття в період незалежності України (2008)
Кочан Н. - Формування етнонаціональної специфіки Закарпатського регіону на зламі XVIII – XIX ст. (2008)
Ляшенко О. - Русинський партикуляризм у сучасній Україні: витоки, ідеологія, прояв (2008)
Латигіна Н. - Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманітні підходи і універсальні ознаки (2008)
Опанасенко О. - Українсько-німецькі наукові зв’язки в період 1994-2004 рр. (2008)
Волошин Ю. - Міжнародно-правові засоби розв’язання греко-турецького конфлікту в контексті процесів європейської міждержавної інтеграції (2008)
Гузинець Ю. - Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців (2008)
Білошицький С. - Геополітичні виклики лібералізації світового порядку (2008)
Кошелюк С. - Самопроголошені держави як інструмент геополітичної стратегії провідних держав на Європейському континенті, Гринюк Т (2008)
Попок А. - Особливості еволюції сучасних праворадикальних рухів у Росії, Васильчук Є. (2008)
Олексин Я. - Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні (2008)
Краснолюдська С. - Суб’єктність ісламу у світових політичних процесах (2008)
Жулкавич Н. - Стан релігійної ситуації і утвердження духовності в сільській місцевості областей українських Карпат (1965-2000 рр.) (2008)
Курінна Т. - Аналіз окремих напрямів формування моделі державної політики у сфері благодійності та меценатства в Україні (2008)
Васильчук Г. - "Радянська інтелігенція": сучасні тлумачення та аксіологічні орієнтири (2008)
Трачук В. - Політична толерантність як механізм політичної взаємодії: проблеми та перспективи (2008)
Відомості про авторів (2008)
Содержание (2016)
Дєдух Н. В. - Морфологічні особливості остеоінтеграції пористих танталових імплантатів у щурів, Бондаренко С. Є., Філіпенко В. А., Батура І. О. (2016)
Герцен Г. И. - Влияние радиальной экстракорпоральной ударно-волновой терапии на заживление экспериментального дефекта кости, Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. Н., Малохатько С. И., Костенко А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Голка Г. Г. - Биомеханическое обоснование выбора хирургической тактики лечения нарушений консолидации переломов дистального отдела бедренной кости, Белостоцкий А. И. (2016)
Черный В. Н. - Новый растворимый сплав на основе магния для применения в травматологии, Яцун Е. В., Головаха М. Л., Шаломеев В. А. (2016)
Мателенок Е. М. - Восстановление головки лучевой кости при застарелых переломовывихах в локтевом суставе с использованием костных аутотрансплантатов (2016)
Литвишко В. А. - Лечение оскольчатых переломов длинных костей конечностей аппаратами внешней фиксации (2016)
Алиев Г. А. - Артродезирование коленного сустава при неспецифических гнойных остеоартритах с применением аппарата внешней фиксации, Али-заде Ч. А. (2016)
Красноперов С. Н. - Перестройка трансплантата передней крестообразной связки по данным МРТ, Диденко И. В., Титарчук Р. В., Гриценко А. А., Головаха М. Л. (2016)
Хмызов С. А. - Осложнения при использовании различных типов интрамедуллярного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом, Пашенко А. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень, Григор'єва Н. В., Корж М. О., Страфун С. С., Каніс Дж. A., Макклоскі Є. В., Йохансон Х., Вайда В. М., Климовицький Ф. В., Власенко P. O., Форосенга В. С. (2016)
Hayda R. A. - Outcomes of Amputations Versus Limb Salvages Following Military Lower Extremity Trauma, Doukas W. C., Andersen R. C., Ficke J. R. (2016)
Лоскутов О. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при вывихе бедра диспластического генеза (2016)
Кудиевский А. В. - Роль хирургических методов лечения в медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы, Головаха М. Л., Шишка И. В., Забелин И. Н., Завдун Е. И. (2016)
Георгій Васильович Гайко (2016)
Володимир Дмитрович Шищук (2016)
Євген Тимофійович Скляренко (2016)
Філіпенко В. А. - Сучасні тенденції розробки штучних суглобів людини (огляд літератури), Танькут В. О., Мельник-Кагляк Н. О., Косяков О. М., Сохань С. В. (2016)
Демченко Д. О. - Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літератури), Мезенцев А. О., Петренко Д. Є. (2016)
Скіданов А. Г. - Біохімічні маркери для оцінювання стану м'язів за умов дегенеративних захворювань хребта (огляд літератури), Леонтьева Ф. С., Морозенко Д. В., Піонтковський В. К., Радченко В. О. (2016)
Головаха М. Л. - Анатомо-функциональные особенности повреждений задней крестообразной связки (обзор литературы), Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2016)
Попсуйшапка К. О. - Метааналіз результатів лікування вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта (2016)
XVII з'їзд ортопедів-травматологів України (2016)
Резолюція XVII з'їзду ортопедів-травматологів України (2016)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2017 році (2016)
Указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Гайдуцький П. І. - Статистика проти імперського егоїзму (2016)
Омельчук В. О. - Житлова політика в Канаді в сфері доступного та соціального житла (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України (2016)
Диба М. І. - Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності, Осадчий Є. С., Суторміна К. М. (2016)
Моторнюк У. І. - Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави (2016)
Кожухова Т. В. - Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: стан і тенденції мобілізації національних державних ресурсів країн, що розвиваються (2016)
Зубков Р. С. - Сучасний стан та особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств причорноморського регіону України (2016)
Марков Б. М. - Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів (2016)
Марценюк Л. В. - Маркетингові дослідження щодо визначення обсягів туристичних перевезень залізничним транспортом (2016)
Снігур Х. А. - Холістична модель управління персоналом (2016)
Лебеденко О. В. - Відтворення трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2016)
Михайлов М. Г. - Формування організаційно-економічних засад розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2016)
Гусейнова Н. Ю. - Способы анализа логистической стратегии сбытовой деятельности предприятий (2016)
Салига К. С. - Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю, Нестеренко Ю. В. (2016)
Черевко О. В. - Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки, Яковенко О. В. (2016)
Скоробогатова Н. Є. - Удосконалення механізму фінансового співробітництва між україною та ЄС, Балєва Н. М. (2016)
Діденко Є. О. - Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством, Нянчур Б. С. (2016)
Корнілова О. М. - Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України, Огороднік Ю. О. (2016)
Кудрявська Н. В. - Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників (2016)
Паламаренко Я. В. - Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України (2016)
Тищенко Д. О. - Теоретичні підходи до цілей державного регулювання страхового ринку (2016)
Андрущенко В. - Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) (2014)
Корсак К. - Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України (2014)
Рябченко В. - Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема:світоглядно-компетентнісний аспект (2014)
Похресник А. - Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє (2014)
Нестерова М. - Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти (2014)
Колос К. - Типологія компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Береза В. - Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві (2014)
Козлов Д. - Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід (2014)
Федоров О. - Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів (2014)
Шелюк Л. - Світовий досвід демократизації освітньої політики (2014)
Бак М. - Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти (2014)
Онікович Г. - Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія (2014)
Козієвська О. - Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) (2014)
Колесниченко Н. - Підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини (2014)
Ланских О. - Мовні стратегії в системі державної освітньої політики (2014)
Покажчик публікацій журналу за 2014 рік (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
До уваги авторів (2014)
Загорський В. С. - Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект, Ганущин С. Н. (2016)
Попок А. А. - Система соціальних послуг в Україні: структурно-функціональний вимір, Греба Р. В. (2016)
Борщук Є. М. - Людський капітал – основа розвитку підприємства, Приймак В. І., Гинда С. М. (2016)
Кіянка І. Б. - Популізм в контексті державного управління: приклад Білорусі (2016)
Шевчук П. І. - Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності (2016)
Волик В. С. - Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції (2016)
Павлюк Н. В. - Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні (2016)
Паска О. В. - Впливовість інституту президенства як критерій класифікації президентських та змішаних форм правління (2016)
Тарасюк І. О. - Становлення органів професійної культури посадових осіб публічної влади (2016)
Ясинська Н. І. - Деякі аспекти державного управління науковою діяльністю вищих навчальних закладів в умовах реформування галузі (2016)
Ленігевич Б. В. - Вплив Інституту президенства на ефективність діяльності органів влади (2016)
Харечко Д. О. - Державне регулювання реалізації житлових прав громадян України, Куйбіда М. С. (2016)
Штогрин О. П. - Управлінські підходи до забезпечення репродуктивного здоров’я населення на основі прав людини: соціологічний вимір (2016)
Мусаєва І. А. - Запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів в Україні (2016)
Гуненкова О. В. - Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Відомості про авторів (2016)
Редакційна колегія (2016)
Розміщення Вісника НТУ "ХПІ" серії "Інформатика та моделювання" в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах (2016)
Готра З. Ю. - Система неперервного інформаційного обміну між ПК та периферійним оптикоелектронним пристроєм, Кожухар О. Т., Кучмій Г. Л., Кремер І. П., Радзішевський Л. (2016)
Даниленко А. Ф. - Обеспечение стабильности измерений в установке ЯМР-спектрометра, Дьяков А. Г., Олексюк В. Э. (2016)
Дмитриева О. А. - О Построении параллельных разностных схем моделирования с вариацией шага в расчетном блоке (2016)
Дмитриенко В. Д. - Дискретная нейронная сеть АРТ с использованием расстояния Хемминга, Заковоротный А. Ю., Мезенцев Н. В., Гейко Г. В. (2016)
Корсунов А. Р. - Технологія електромагнітної активізації тканинних структур організму (2016)
Литвин В. В. - Методика вирішення завдань пошуку оптимальних туристичних маршрутів алгоритмами наслідування мурашиної колонії, Угрин Д. І. (2016)
Матюшенко Н. В. - Построение алгоритма определения интерференции в цилиндрических передачах Новикова с двумя линиями зацепления, нарезаемых методом обкатки, Федченко А. В., Шелихова И. Б. (2016)
Pavlenko V. D. - Identification of human eye-motor system base on Volterra model, Fomin O. O., Fedorova A. N., Dombrovskyi M. M. (2016)
Пасічник В. В. - Модель процесу аналізу даних психофізіологічного діагностування, Шестакевич Т. В. (2016)
Превисокова Н. В. - Аналіз ефективності методу кодування інформації на основі ортогонального перетворення Ґалуа (2016)
Самигулина Г. А. - Построение оптимальной иммунносетевой модели для компьютерного молекулярного дизайна сульфаниламидов на основе алгоритма random forest, Самигулина З. И. (2016)
Семаньків М. В. - Оцінка статистичних характеристик систем випадкових чисел (2016)
Семенов С. Г. - Разработка шаблонов идентификации состояния компьютерных систем на основе BDS-тестирования, Гавриленко С. Ю., Челак В. В. (2016)
Сокол Г. И. - Моделирование механизмов промышленных и космических роботов в программной среде "1С. Математический конструктор", Юшкевич О. П., Хорищенко А. А., Ткачук В. С., Лапик А. И. (2016)
Суздаль В. С. - Синтез стабилизирующего управления процессами выращивания монокристаллов, Епифанов Ю. М., Тавровский И. И. (2016)
Сухоруков В. І. - Комп’ютерний аналіз змін структури нічного сну хворих на енцефалопатію під впливом геомагнітних бур, Сербіненко І. А., Бовт Ю. В., Забродіна Л. П. (2016)
Tikhonov V. I. - Conveyor module resource scheduling in packet based communication channel, Taher A., Tykhonova O. V. (2016)
Ширяева О. И. - Моделирование стохастического иммунного объекта формирования терапевтических доз лекарственных препаратов, Денисова Т. Г. (2016)
Шульгин В. И. - Система диагностики состояния плода и матери в ходе беременности, Антончик О. Н. (2016)
Шушура О. М. - Розробка моделі аналізу термограм молочних залоз жінок на засадах нечіткої логіки, Тітова А. Ю. (2016)
Содержание (2014)
Брюханов А. М. - Новая стратегия электро- и взрывобезопасности сети высоковольтного электроснабжения, Демченко О. А., Муфель Л. А., Гладков А. Ю., Стоян В. Н. (2014)
Иотенко Б. Н. - Вывод формул для расчета ожидаемого метановыделения в горные выработки выемочного участка и нагрузки на очистной забой по газовому фактору (2014)
Маркин В. А. - Исследование процессов миграции природного газа в пределах горного массива Новоконстантиновского уранового месторождения и оценка степени опасности проникновения газа в горные выработки рудника, Безбородов В. А., Яковенко Е. А., Матвеев С. С. (2014)
Маркин В. А. - Методика расчета режима работы вакуум-насосов при наличии со-противления на всасе и нагнетании, Юрченко Б. П., Тимофеева Н. Л., Кочерга В. Н. (2014)
Кудинов Ю. В. - Влияние неравномерности добычи угля на метанообильность очистного забоя, Павлов В. И. , Кулакова С. И. (2014)
Антипин А .В. - Обеспечение безопасных свойств взрывозащищенных асинхронных электродвигателей в процессе их ремонта, Ульянов П. В., Советова Е. И. (2014)
Ярошенко А. Н. - Распределение магнитного поля рассеяния вокруг локального дефекта в канате, Кравец А. И., Ривенко В. Г. (2014)
Горошко И. П. - Анализ способов восстановления пропускной способности шахтных водоотливных трубопроводов, Папков С. С., Пархоменко Р. А. (2014)
Майбенко Н. И. - Защита подземных работников глубоких шахт от перегрева, Яковенко А. К., Плаксиенко О. В., Васильева Н. А., Тишин Р. А., Маслова М. Ю. (2014)
Высоцкий С. П. - Использование шахтных вод в качестве резервного источника водоснабжения, Гулько С. Е. (2014)
Деревянский В. Ю. - Ситуационная модель несчастного случая (2014)
Брюханов А. М. - Зарубежный опыт исследований травматизма: энергетическая модель несчастного случая, Деревянский В. Ю., Герасименко В. Е., Кременев О. Г., Мушенко В. И. (2014)
Кременев О. Г. - О распределении массы шахтной пыли по размерам частиц в атмо-сфере горных выработок угольной шахты (2014)
Безкоровайна Л. В. - Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів та напрямки його удосконалення (2016)
Боцян Т. В. - Особливості використання соціально-психологічних методів в процесі управління персоналом, Бордзань С. П. (2016)
Буднік О. М. - Великі масиви даних в діяльності сільськогосподарських підприємств: маркетинговий підхід (2016)
Глібов Р. В. - Методика статистичного аналізу та прогнозування відносних економічних показників (2016)
Курильців Р. М. - Інтегральна оцінка ефективності управління землекористуванням в Україні, Грузії та Молдові (2016)
Малюченко К. О. - Зарубіжні системи матеріального стимулювання і можливість їх застосування в Україні (2016)
Мальська М. П. - Система чинників локалізації підприємств, котрі надають послуги (2016)
Нестерова К. С. - Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі (2016)
Павленчик Н. Ф. - Менеджмент у спорті: теоретичний аспект, Павленчик А. О. (2016)
Палагута С. С. - Інформаційно-комунікаційна система як напрям моделювання управлінської діяльності підприємств і організацій (2016)
Полстяной А. О. - Сучаcний стан, тенденції та проблеми розвитку медичного туризму в Україні (2016)
Приходченко Т. А. - Реформа адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи (2016)
Редько В. Є. - Використання об'єктів графіті в туризмі, Герасько М. Д. (2016)
Resler M. - Accounting and analytical support for innovation process (2016)
Темник І. О. - Тенденції розвитку пригодницького туризму в світі, Щербакова Н. О. (2016)
Теодорович Л. В. - Тематичні парки: практичні аспекти доцільності створення в Україні (2016)
Хоменко Л. М. - Податкова гармонізація в умовах глобалізації в Україні, Авраменко О. І., Марценюк А. В. (2016)
Шахно А. Ю. - Проблеми та перспективи зростання продуктивності праці людського капіталу в умовах глобалізації, Короленко О. Б., Марендич Р. С. (2016)
Сікорський П. - Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка (до 160-річчя від дня народження) (2016)
Бондар В. - Проблеми теоретичної компетентності та методологічної культури дослідників у галузі педагогічних наук (2016)
Рубанець О. - Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи (2016)
Кірик Т. - У пошуках нових освітніх парадигм для України ХХІ століття (2016)
Коваленко В. - Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи (2016)
Книш І. - Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vs on-line освіта як мережа (2016)
Девтерова Т. - Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки вищої школи (2016)
Любарець В. - Створення електронної освітньої платформи ACCENT – шлях до якісної освіти (2016)
Подольська Є. - Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів, Подольська Т. (2016)
Щербакова О. - Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні (2016)
Чубарева О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Гуревич Р. С. - Університети Німеччини в Болонському процесі, Ігнатова О. М. (2011)
Gurevych Iryna - The people’s web meets linguistic knowledge: automatic sense alignment of wikipedia and wordnet, Niemann Elisabeth (2011)
Баздирєва О. В. - Розвиток ідей гуманітаризації математичної освіти у зарубіжній педагогіці (2011)
Журавська Н. С. - Педагогічна освіта у вищих аграрних навчальних закладах (2011)
Орєхова Л. І. - Духовно-культурна спадщина в мовній освіті (2011)
Піжук Ю. М. - Історико-методологічний аналіз проблеми управлінської культури вчителя як складової його професіоналізму (2011)
Бойчук В. М. - Розвиток мислення та творчої активності учнів на уроках трудового навчання (2011)
Ващенко Л. Ф. - Дослідження показників ставлення соціуму до впровадження інклюзивної освіти в школах Криму, Василенко О. С. (2011)
Витковский А. Е. - Компетентностный подход учителей к работе с учениками по развитию у них чувствительности к цвету, Симак А. И. (2011)
Карплюк С. О. - Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів (2011)
Клочко В. І. - Комп’ютерне моделювання як засіб формування дослідницьких умінь учнів, Мельник Ю. І. (2011)
Овсієнко Я. М. - Художньо-творчий розвиток школярів у гімназії естетичного профілю (2011)
Олефіренко Т. О. - Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі (2011)
Павленко-Пидляк М. - Особенности формирования пространственных представлений у первоклассников (2011)
Слабко В. М. - Роль та місце дизайну у технологічній підготовці школярів (2011)
Сліпіч Ю. В. - Діагностика професійного розвитку педагогів у позашкільних закладах художньо-естетичного профілю (2011)
Бартюк В. В. - Педагогічні умови формування економічних знань учнів ПТНЗ у процесі професійної підготовки, Подоляк В. О. (2011)
Величко Н. О. - Основні підходи щодо створення моделі оптимізації обсягів контингенту учнів ПТНЗ з урахуванням потреб ринку праці (2011)
Зузяк Т. П. - Значення вивчення мистецьких дисциплін у художніх професійно-технічних закладах освіти, Капустіна О. І. (2011)
Зузяк Т. П. - Особливості реалізації принципів навчання учнів птнз у процесі викладання економічних дисциплін, Мельничук Л. В. (2011)
Капченко Л. М. - Педагогічні принципи моделювання планів роботи в професійно-технічних навчальних закладах (2011)
Козловська Л. В. - Особливості методів навчання у професійній підготовці майбутніх кухарів (2011)
Корницька Л. А. - Від оцінки знань до оцінки компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників у птнз швейного профілю (2011)
Котловий С. А. - Конфліктні форми поведінки та причини їх виникнення в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Сушенцева Л. Л. - Психолого-педагогічна готовність педагогів до формування професійної мобільності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Федорець К. П. - Розробка та використання інформаційного освітнього середовища у ПТНЗ (2011)
Білан С. В. - Місце і роль електронного навчально-методичного комплексу в курсі "інформаційні системи та мережі" для студентів спеціальності "діловодство" (2011)
Бурдейна Л. І. - Оптимізація управлінського рішення як необхідна умова підвищення ефективності роботи підприємства (2011)
Вербівський Д. С. - Особливості розроблення професійно-етичних кодексів персоналу компаній мобільного зв’язку (2011)
Головенко Л. О. - Застосування ділових ігор у медичних навчальних закладах (2011)
Марцева Л. А. - Принципи організації професійного навчання молодших спеціалістів у технічних коледжах (2011)
Можаровська О. Е. - Основні методологічні аспекти та особливості навчання іноземних мов у технічно-професійній освіті (2011)
Петрович С. Д. - Аналіз експериментальної роботи з формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з обчислювальної техніки засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Саражинська В. В. - Сутність феномену "пізнавальна компетентність" (2011)
Семенюк О. І. - Проблемний підхід як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання хімії у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2011)
Адабашев Б. В. - Використання сучасних інформаційніх технологій у подготовці інженерів – педагогів автомобільного профіля (2011)
Адабашева Ф. Б. - Особливості підготовки майбутніх вчителів-філологів у полікультурному середовищі (2011)
Акімова О. В. - Формування креативного мислення студентів у процесі реалізації модульно-варіантної технології вивчення педагогічних дисциплін (2011)
Арбуз-Спатарь О. С. - Развитие творческих способностей студентов факультетов изобразительного искусства посредством информационных технологий на базе курса "текстильное искусство" (2011)
Бардашевська Ю. О. - Проблема педагогічної взаємодії в аксіологічному аспекті (історія і становлення) (2011)
Батіщева М. Р. - Стажування магістрів у вищому фізкультурному навчальному закладі (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського