Рижих В. - Рецензія на монографію "виборчий процес в сучасній Україні: державно-управлінський аспект" підготовлену до друку кандидатом наук з державного управління А. П. Савковим (2010)
Вихідні дані (2010)
Contents (2016)
Bardyla S. O. - On a complete topological inverse polycyclic monoid, Gutik O. V. (2016)
Ben Aoua L. - Coupled fixed point theorems for weakly compatible mappings along with CLR property in Menger metric spaces, Aliouche A. (2016)
Vasylyshyn T. V. - Extensions of multilinear mappings to powers of linear spaces (2016)
De N. - The vertex Zagreb indices of some graph operations (2016)
Dilnyi V. M. - On the intersection of weighted Hardy spaces, Hishchak T. I. (2016)
Dmytryshyn R. I. - A multidimensional generalization of the Rutishauser QD-algorithm (2016)
Dobushovskyy M. S. - Analogues of Whittaker's theorem for Laplace-Stieltjes integrals, Sheremeta M. M. (2016)
Yolacan E. - Coincidence point theorems for φ-ψ-contraction mappings in metric spaces involving a graph, Kiziltunc H., Kir M. (2016)
Kravtsiv V. V. - Representation of spectra of algebras of block-symmetric analytic functions of bounded type, Zagorodnyuk A. V. (2016)
Kuchminska Kh. Yo. - A Worpitzky boundary theorem for branched continued fractions of the special form (2016)
Malytska H. P. - Pointwise stabilization of the Poisson integral for the diffusion type equations with inertia, Burtnyak I. V. (2016)
Praveena M. M. - On generalized complex space forms satisfying certain curvature conditions, Bagewadi C. S. (2016)
Prevysokova N. V. - Family of wavelet functions on the Galois function base (2016)
Savastru O. V. - Divisor problem in special sets of Gaussian integers (2016)
Sharyn S. V. - Application of the functional calculus to solving of infinite dimensional heat equation (2016)
Віталій Іванович Сущанський (некролог) (2016)
Титул, зміст (2017)
Скобелев В. В. - Анализ структуры атрибутных транзиционных систем без скрытых переходов (2017)
Ермольева Т. Ю. - Динамическое слияние глобальной и локальной моделей для устойчивого планирования землепользования с учетом глобальных проекций GLOBIOM и локальных технико-экономических и ресурсных ограничений, Ермольев Ю. М., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Фритц С., Валин Х., Оберштайнэр М., Киризюк С. В., Бородина Е. Н. (2017)
Приказчиков В. Г. - Методы построения точной разностной схемы для обыкновенного дифференциального уравнения четвертого порядка (2017)
Гладкий А. В. - Об устойчивости разностных схем расщепления для уравнения конвективной диффузии (2017)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование дробно-дифференциальной фильтрационной динамики на основе модели с производной Хильфера–Прабхакара (2017)
Стойкова Л. С. - Наибольшая точная нижняя граница вероятности отказа системы в специальном интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы (2017)
Иванченко С. А. - Математическая модель шумовой помехи для защиты информации от утечки по техническим каналам (2017)
Семёнов В. В. - Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств (2017)
Емец О. А. - Лексикографическая эквивалентность в частично комбинаторной оптимизации дробно-линейных функций на размещениях, Барболина Т. Н. (2017)
Ільяшов О. А. - Бігаусівська математична модель сигналів джерел радіовипромінювань в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем (2017)
Алексейчук А. Н. - Стойкие и практичные рандомизированные поточные шифры на основе кодов Рида–Соломона, Гришаков С. В. (2017)
Кузнецов И. Н. - Оценка стационарных вероятностей состояний системы обслуживания •/G/∞ при различных видах входящего потока требований, Шумская А. А. (2017)
Жерновый Ю. В. - Определение стационарных характеристик трехканальных систем с эрланговским распределением времени обслуживания, Жерновый К. Ю. (2017)
Дунаев Б. Б. - Динамика экономических циклов (2017)
Шило П. В. - Повторяемый итерированный алгоритм табу для решения квадратичной задачи о назначениях (2017)
Ху Ч. - Управление ресурсами распределенной компьютерной системы с учетом уровня доверия к вычислительным компонентам, Мухин В. Е., Корнага Я. И., Герасименко О. Ю. (2017)
Дорошенко А. Е. - Онтологические и алгеброалгоритмические средства автоматизации проектирования параллельных программ для "облачных" платформ, Овдей О. М., Яценко Е. А. (2017)
Вепрюк Ю. М. - Роль мультимедійних технологій у поліпшенні викладання та засвоєння патофізіології, Роговий Ю. Є. (2016)
Волощук Н. І. - Міждисциплінарна інтеграція як фактор удосконалення викладання фармакології у медичному виші, Пашинська О. С., Іваниця А. О., Таран І. В. (2016)
Дубінін С. І. - Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі, Ваценко А. В., Пілюгін В. О., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Рябушко О. Б., Овчаренко О. В. (2016)
Дуда К. М. - Оптимізація методики викладання стоматологічних дисциплін на кафедрі стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти, Федірко Г. В., Лебідь О. І. (2016)
Корда М. М. - Симуляційне навчання у медицині – складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста, Шульгай А. Г., Запорожан С. Й., Кріцак М. Ю. (2016)
Маланчук Л. М. - Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології, Романчук Л. І., Маланчин І. М., Мартинюк В. М. (2016)
Андрейчин С. М. - Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру, Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Кузів П. П., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. (2016)
Боярчук О. Р. - Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін, Чорномидз І. Б., Воронцова Т. О., Кінаш М. І. (2016)
Бурмас Н. І. - Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Бойко Л. А., Бекус І. Р., Кирилів М. В. (2016)
Вацеба М. О. - Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини (2016)
Гребеник М. В. - Досвід організації навчання в інтернатурі, Лазарчук Т. Б., Криськів О. І. (2016)
Дмитрук О. М. - Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення” студентами медичного факультету (2016)
Зозуляк Н. В. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні предмета "Сестринська практика” (2016)
Карпець М. В. - Особливості контролю знань студентів при вивченні медичної хімії в умовах кредитно-трансферної системи (2016)
Куровська В. О. - Критерії сучасності лекції з фізіології (2016)
Литвинова О. Н. - Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя, Романюк Л. М., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я. (2016)
Савка І. Г. - Досвід підготовки іноземних громадян з англомовною формою навчання, Савка С. Д., Юрнюк С. В. (2016)
Славопас В. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх медичних сестер засобами комп’ютерних технологій (2016)
Цвях А. І. - Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії, Кулянда І. С., Копитчак І. Р., Грубар Ю. О., Сморщок Ю. С., Марченкова Н. О., Лимар Є. А. (2016)
Швед М. І. - Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни, Ляхович Р. М., Кіцак Я. М. (2016)
Швець Л. С. - Досвід викладання медичної біології англомовним студентам (2016)
Кадобний Т. Б. - Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині напередодні Другої світової війни, Гуменна Н. В., Мельникова К. М. (2016)
Здановський В. Г. - Нове у системі управління охороною праці на основі системного підходу та імплементації євростандартів, Гогіташвілі Г. Г. , Степанишин В. М. (2016)
Здановський В. Г. - Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства на основі ДСТУ OHSAS 18001:2010, Степанишин В. М., Сторож Я. Б. (2016)
Лук’яненко С. О. - Виробничий ризик при використанні пар тертя у прецизійних механізмах силових агрегатів транспортних засобів, Халмурадов Б. Д., Занько С. М. (2016)
Таірова Т. М. - Аналіз наукових досліджень з проблематики виробничого травматизму (2016)
Романенко Н. В. - Аналіз нещасних випадків, зумовлених людським фактором, і визначення заходів із попередження небезпечної поведінки працюючих (2016)
Богданова О. В. - Комбінований метод оцінки ризику травматизму для промислового підприємства (2016)
Сербінова Л. А. - Дослідження зв'язку інтенсивності виділення пилу подрібнювальним обладнанням від технічних параметрів подрібнення харчової сировини (2016)
Полукарова С. Г. - Обґрунтування застосування психофізіологічних методів і засобів для попередження нещасних випадків (2016)
Кружилко О. Є. - Оцінка ефективності інспекційної діяльності інспекторів Держпраці, Сторож Я. Б., Майстренко В. В. (2016)
Лисюк М. О. - Інспектування та адміністрування в сфері охорони праці в Україні (2016)
Броницький В. О. - Використання фотокаталітичного методу на промислових підприємствах для очищення повітря від органічних забруднень, Левін О. В., Голяченко О. Ю. (2016)
Логінова І. І. - До питання актуалізації нормативної бази з питань безпеки при переробці мінеральної сировини у гірничорудній промисловості (2016)
Сукач С. В. - Оцінювання впливу мікроклімату навчальних приміщень на розумову працездатність студентів, Козловська Т. Ф. (2016)
Воробйов В. Д. - Оцінка впливу отруйних газів на стан повітря в зоні промислового вибуху гранеміту, Тверда О. Я., Коляда Я. С. (2016)
Левченко О. Г. - Розроблення методики дослідження розчинності зварювальних аерозолів з метою зменшення професійної захворюваності, Степанюк С. М. (2016)
Тверда О. Я. - Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище та стан здоров’я працюючих, Лавриненко Ю. В. (2016)
Гребенюк Т. В. - Аналіз струменевих способів дезактивації поверхонь від радіоактивних забруднень, Онисимчук Т. М., Сербінова Л. А. (2016)
Реферати (2016)
Михайлов В. М. - Теоретичні та практичні передумови вдосконалення технології склеєних кишкових оболонок, Онищенко В. М. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Нові бісквіти та хлібобулочні вироби, вітамінізовані натуральними каротиноїдними рослинними нанодобавками, для оздоровчого харчування, Погарська В. В., Тимофєєва Н.М., Лосєва С. М., Котюк Т. В. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Нове слово в технології отримання продуктів на сучасному обладнанні на підприємствах ресторанного бізнесу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Таубер Р. Д., Тимофєєва Н. М., Юр’єва О. О. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Технологія наноструктурованих рослинних добавок із використанням неферментативного біокаталізу – механолізу біополімерів (гетерополісахаридів і білка), Погарська В. В., Котюк Т. В., Погарський А. С., Лосєва С. М. (2016)
Євлаш В. В. - Органолептичні показники та дегустаційне оцінювання фруктових батончиків, збагачених сушеними сланями ламінарії та вакаме, Горбань В. Г., Нікітін С. В. (2016)
Євлаш В. В. - Удосконалення технології сосисок із використанням м’яса перепелів, Гриньова Д. В. (2016)
Снєжкін Ю. Ф. - Створення нових теплотехнологій отримання якісних фолатовмісних функціональних порошків, Петрова Ж. О., Пазюк В. М., Дуб В. В. (2016)
Дорохович А. М. - Використання тагатози та мальтитолу під час виробництва жувальної карамелі спеціального призначення, Божок О. С., Мазур Л. С. (2016)
Черно Н. К. - Технологія дієтичних добавок із печериці двоспорової (Agaricus bisporus), Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2016)
Уханова І. М. - Особливості використання ретентату з метою отримання високоякісного напою оздоровчого характеру (2016)
Назаренко Ю. В. - Особливості використання молочної сироватки та ретентату, отримання високоякісних напоїв оздоровчого харчування, Ященко С. Ю. (2016)
Дзюба Н. А. - Основи моделювання раціонального харчування в умовах порушеного екологічного стану, Землякова О. В., Педак К. Г. (2016)
Михайлов В. М. - Розробка комплексу технологічного обладнання для виробництва печених пиріжків, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2016)
Deynichenko G. - Study of processing ultrafiltration curdy whey, Mazniak Z., Guzenko V., Ebanugwa О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналітичні дослідження енерговитрат пульсаційного гомогенізатора молока, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2016)
Токар А. Ю. - Вплив оброблення баклажанів на зменшення всмоктування олії під час їх обсмажування, Миронюк С. С. (2016)
Чернюшок О. А. - Інтенсивність кріогенної обробки м’ясопродуктів, Федоров В. Г., Кепко О. І. (2016)
Доломакін Ю. Ю. - Тривалість основних етапів приготування рідкої опари, визначена непрямим методом, Бабанов І. Г., Житнецький І. В. (2016)
Черевко О. І. - Забезпечення добових потреб у нутрієнтах раціонами одноразового споживання третього покоління, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Галушко Н. О., Борисова А. О. (2016)
Коваленко О. А. - Дослідження стабільності рослинних олій та їх купажів під час обсмажування картопляних чіпсів, Ковбаса В. М., Радзієвська І. Г., Гребень Б. В., Нагорний В. Ю. (2016)
Жулінська О. В. - Розробка фізіологічно-математичної моделі оцінки якості харчової продукції, Свідло К. В., Мостова Л. М., Мартиненко Л. Г. (2016)
Kolesnyk T. - The research of growth and toxin formation of botulism bacilli in boiled sausages containing color agent from blood, Kolesnyk A. (2016)
Левчук І. В. - Наукові аспекти методу визначення консервантів у олієжировмісних продуктах, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В., Арутюнян Т. В. (2016)
Кійко В. В. - Аналіз споживчих переваг та шляхи вдосконалення асортименту хлібців, Аннєнкова Н. Б., Бочко І. В. (2016)
Черевко О. І. - Оптимізація добових і циклових раціонів для систем харчування лікувальної дії, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Павлюк І. М. (2016)
Погожих М. І. - Сумісне використання R-функцій і проекційного методу в задачах теорії сушіння, Синєкоп М. С., Пак А. О., Чеканов М. А. (2016)
Погожих М. І. - Фізико-математичне моделювання полів температури під час теплообміну для тіл скінченних розмірів, Пархоменко Л. О., Іштван Є. О. (2016)
Корнієнко Л. В. - Дослідження процесу зворотнього осмосу ультрафільтраційного пермеату післяспиртової зернової барди, Мирончук В. Г. (2016)
Шаповалова Н. П. - Збивні кондитерські вироби з подовженим терміном зберігання, Рудавська М. В. (2016)
Дьяков О. Г. - Особливості визначення Т2 на імпульсному ЯМР, Торяник Д. О., Павлюк І. М. (2016)
Захаренко В. О. - Проблема пористості і якості харчових продуктів, Гайдамаха Л. А. (2016)
Сорокіна С. В. - Експертиза різних сортів зрізаних троянд, Акмен В. О. (2016)
Пенкіна Н. М. - Комплексна оцінка якості жіночих гігієнічних прокладок, Колесник В. В., Каламайко Г. О. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Коваль О. - Провісник нешаблонної мудрості, Гірняк А., Ревасевич І. (2017)
Методологування як практика рефлексивної миследіяльності. Круглий стіл (2017)
Фурман А. В. - Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення (2017)
Ревасевич І. - Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень (2017)
Бугерко Я. - Буттєвість духовності в оптиці методологічного аналізу (2017)
Shayuk O. - Vitacultural horizons of tolerance conceptual cognition (2017)
Фурман О. - Простір і час у психологічному дискурсі (2017)
Максименко Ю. - Особистісна зрілість у формовиявах ціннісного зорієнтування (2017)
Shandruk S. - The becoming of the creative personality: from creative potential to professionalism (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Могилевская О. Ю. - Эффективная стратегия маркетинга как ключевой фактор повышения конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса, Могилевський Ю. В. (2015)
Остапенко Я. О. - Сфера послуг під кутом статистики (2015)
Алієва А. Ю. - Методика оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Байдала В. В. - Можливості використання концепції національної інноваційної системи як базису для переходу до біоекономіки, Талавиря М. П. (2015)
Вяткіна Т. Г. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії (2015)
Дучинська Н. І. - Формування ринкового розподілу доходів та його соціально-економічні наслідки в Україні (2015)
Кирилюк І. М. - Оренда землі в системі аграрних відносин (2015)
Мягкова О. В. - Аналіз форм та методів державного регулювання в сфері машинобудування (2015)
Скрипник Л. В. - Проблеми підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Черкаської області (2015)
Talavyrya M. Р. - Biorefinery role in the bioenergy production, Lymar V. V. (2015)
Reznik N. P. - Mechanism and advantages of competitiveness agricultural enterprises (2015)
Бержанір І. А. - Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання (2015)
Митяй O. В. - Oснoвні aспекти бюджетувaння тa принципи йoгo пoбудoви нa підприємствах (2015)
Кара-Казарян С. А. - Значення форм прямої демократії в розвитку місцевого самоврядування (2015)
Анотації до статей (2015)
Вяткіна Т. Г. - Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств (2015)
Єременко Д. В. - Особливості функціонування фермерських господарств в умовах реформування аграрного сектору (2015)
Кощенко К. В. - Особливості мотиваціі персоналу (2015)
Орел В. М. - Формування механізму оплати праці в промисловому свинарстві (2015)
Білоусова С. В. - Особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні, Правоторов С. Б. (2015)
Гелеверя Е. М. - Управление инновационным развитием жилищной сферы экономики региона в условиях децентрализации (2015)
Добрівська М. В. - Розвиток біоенергетики в сільському господарстві на засадах біоекономіки (2015)
Корнієцький О. В. - Розвиток автомобільної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства (2015)
Кульбака В. М. - Менеджмент у землеустрої (2015)
Федун І. Л. - Інноваційні можливості природних цукрозамінників в Україні, Новицький К. О. (2015)
Ємець М. С. - Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства (2015)
Кальченко С. В. - Світовий досвід управління розвитком малих форм аграрного виробництва (2015)
Рибчинська О. Р. - Імпорт енергоносіїв, промислове виробництво та експорт в Україні (2015)
Резнік Н. П. - Особливості кооперації та агропромислової інтеграції в сучасних умовах, Збарський В. К. (2015)
Мягкова О. В. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія та розмежування повноважень у здійсненні державної регуляторної політики (2015)
Коломоєць О. В. - Законодавчі аспекти митної системи України (2015)
Анотації до статей (2015)
Вітання академіку Б. Є. Патону з нагоди 55-річчя від дня обрання на посаду президента НАН України (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (11 січня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (25 січня 2017 р.) (2017)
Старостенко В. І. - Про виконання наукового проекту "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.) (2017)
Тимошенко В. І. - Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об’єктах (ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.) (2017)
Комісаренко С. В. - Дослідження молекулярних механізмів тромбоутворення та створення кровоспинних засобів (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 р.) (2017)
Ланде Д. В. - Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 р.) (2017)
Моргун В. В. - Стратегія генетичного поліпшення зернових злаків з метою забезпечення продовольчої безпеки, лікувально-профілактичного харчування та потреб переробної промисловості, Рибалка О. І. (2017)
Каденюк Л. К. - Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки (2017)
Гриньов Б. В. - Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності (до 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень), Кияк Б. Р., Андрущенко В. Б. (2017)
80-річчя академіка НАН України А. Ф. Попова (2017)
70-річчя академіка НАН України С. Л. Гнатченка (2017)
80-річчя академіка НАН України Ю. І. Тарасевича (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Кир’яна (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. О. Воропаєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Анісімова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Б. Штерна (2017)
Віщур О. І. - Вплив вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт" на показники фагоцитозу нейтрофілів крові у тільних корів-первісток та їхніх телят, Мудрак Д. І., Брода Н. А., Рацький М. І., Матюха І. О., Слипанюк О., Супрович Т. М. (2015)
Головко Н. П. - Гематологічні показники крові курчат-бройлерів різного віку на тлі збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Тимошенко О. П., Яценко І. В. (2015)
Горальський Л. П. - Особливості морфології та гістохімії грудних спинномозкових вузлів домашньої курки, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Веремчук Я. Ю. (2015)
Гунчак А. В. - Біологічний ефект рослиних екстрактів в організмі птиці, Гунчак В. М., Ратич І. Б. (2015)
Єфімов В. Г. - Показники клітинного імунітету поросят на дорощуванні за впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів, Ракитянський В. М. (2015)
Змія М. М. - М’ясна продуктивність бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи в (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2015)
Ігнатьєва Т. М. - Імунологічні показники крові телят при використанні арселану, Лясота В. П., Попсуй В. В. (2015)
Кладницька Л. В. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на оксигензалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей С57BL/6, Мазуркевич А. Й., Величко С. В., Ковпак В. В., Джус О. І., Шелест Д. В. (2015)
Кот Т. Ф. - Мікроскопічні показники росту яйцепроводу курей в ранньому постнатальному періоді онтогенезу (2015)
Коцюмбас Г. І. - Мікроструктурна характеристика шкіри за цирковірозу свиней, Чабаненко А. Л. (2015)
Коцюмбас Г. І. - Патогістологічні зміни селезінки курей-бройлерів при орнітобактеріозі, Бліщ Г. І. (2015)
Купчинська С. С. - Вміст малонового діальдегіду в гонадах самок сільськогосподарських тварин під час фізіологічних змін у статевому апараті та при патології (2015)
Кущ М. М. - Особливості мікроскопічної будови кишківника гусей (2015)
Масалович Ю. І. - Визначення активності сперміїв при використанні різних розбавників для сперми кролів (2015)
Назар Б. І. - Проблеми, які виникають під час проведення полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) та можливість їх уникнення (2015)
Огородник Н. З. - Вплив препарату "Інтерфлок" на параметри шийних лімфовузлів, масу внутрішніх органів і продуктивність поросят після відлучення від свиноматок, Віщур О. І. (2015)
Руденко О. П. - Сезонні та видові особливості гематологічного профілю у ставових риб, Віщур О. І. (2015)
Саліна А. С. - Визначення кінцевої температури охолодження сперміїв і ембріонів тварин до занурення в рідкий азот, Горбунов Л. В. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив різної типології автономного тонусу на показники слизової оболонки кишечнику курей (2015)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону самиць коропа у переднерестовий період на активність деяких ланок антиоксидантної та імунної систем у їх організмі (2015)
Фурманевич М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на вміст ліпідів та співвідношення окремих їх класів в органах і тканинах самиць коропа у переднерестовий період, Смолянінов К. Б., Віщур О. І. (2015)
Hutiy B. - The changes of biochemical and morphological indices of rats’ blood under chronic cadmium toxicosis, Hufriy D., Binkevych V., Vischur V., Binkevych O., Kurlyak I. (2015)
Бабков Я. І. - Вплив натурального бетаїну на забійні показники свиней на від годівлі, Чудак Р. А. (2015)
Блащук В. В. - Виживання (адаптогенність) мікобактерій у відходах тваринництва за впливу електромагнітного опромінення (2015)
Богдан І. М. - Репродуктивні якості свиноматок при згодовуванні в складі раціону кормової добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І. (2015)
Глова В. С. - Вплив технологічних прийомів вирощування на динаміку ботанічного та видового складу люцерново-злакового агрофітоценозу протягом вегетаційного періоду, Сеник І. І., Ворожбит Н. М., Болтик Н. П. (2015)
Голубєв М. І. - Перетравність поживних речовин в організмі молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах, Позняковський Ю. В. (2015)
Гордійчук Н. М. - Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів в залежності від тривалості ембріогенезу, Гордійчук Л. М., Вахуткевич І. Ю. (2015)
Гримак Х. М. - Якісні та відтворні показники сперми баранів-плідників за використання у складі середовища для заморожування відновленого глутатіону та БСА (2015)
Гудима В. Ю. - Вплив розміру частинок вапняку в раціоні курей-несучок на морфометричні параметри яйця, Вудмаска І. В., Голова Н. В., Петрук А. П. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Порівняльний аналіз генетичної структури мікропопуляції сірої української породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2015)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування БВМД інтермікс на показники крові свиноматок, Любасюк Н. В. (2015)
Дацюк І. В. - Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні преміксів інтермікс (2015)
Єгоров Б. В. - Можливості використання малоцінної риби у кормо виробництві, Фігурська Л. В. (2015)
Єфімчук С. М. - Показники росту телят при згодовуванні БВМД інтермікс в післямолочний період вирощування (2015)
Жмур А. Й. - Ступінь реалізації генетичного потенціалу плідників різних порід і генотипів у стаді української чорно-рябої молочної породи, Боднарук В. Є. (2015)
Заєць А. П. - Роздоювання корів – ефективний метод підвищення молочної продуктивності стада, Мандрик М. О., Бігас О. В., Суховуха С. М. (2015)
Ільницька О. Ю. - Відтворювальна здатність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Коба С. А. - Аналіз живлення цьоголіток коропа при внесенні в стави різних органічних удобрювачів, Григоренко Т. В., Дерень О. В., Тушницька Н. Й. (2015)
Корж О. В. - Динаміка змін живої маси та гематологічні показники теличок сіментальскої породи до 6 місячного віку залежно від технологічної схеми годівлі, Попсуй В. В., Опара В. О. (2015)
Кориляк М. З. - Морфологічна характеристика кишківника та гепатопанкреасу дволіток коропа при застосуванні розмелених плодів розторопші плямистої (2015)
Кущ Л. Л. - Вплив гуміліду на ріст і показники крові гусенят, Мірошникова О. С., Маценко О. В., Степченко Л. М. (2015)
Леппа А. Л. - Динаміка росту і розвитку козенят залежно від способу вирощування (2015)
Любинський О. І. - Генетична подібність різних селекційних груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи (2015)
Малетич М. Б. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів печінки та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну а в комбікормі, Процик Я. М., Рівіс Й. Ф. (2015)
Новаковська В. Ю. - Фізико-хімічні показники м’яса свиней при введенні до раціону целюлозоамілолітичної кормової добавки (2015)
Омельян А. М. - Показники забою молодняку перепелів м'ясного напрямку продуктивності при згодовуванні комбікормів з різним вмістом лізину (2015)
Ордіховська О. А. - Виробництво яловичини за різними технологіями (2015)
Оріхівський Т. В. - Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від показників їх відтворювальної здатності, Федорович В. В., Гурський І. М. (2015)
Осередчук Р. С. - Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів, Сенечин В. В. (2015)
Остаповець Л. І. - Вплив біонанокомпозиту на формування партеногенетичних та зиготичних ембріонів свиней in vitro (2015)
Палій А. П. - Визначення критичних контрольних точок при виробництві високоякісного молока (2015)
Петрів М. Д. - Особливості екстер’єру та якість пір'я оброшинських сірих і білих гусей при їх розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Слобода О. М. (2015)
Поврозник Г. В. - Пробіотична кормова добавка "ПРОПУОЛплв" – перспективи використання у птахівництві, Півторак Я. І., Двилюк І. В. (2015)
Попова В. О. - Етологічні особливості тварин знам’янського типу поліської м’ясної породи при різних умовах утримання (2015)
Пославська Ю. В. - Вплив сезону народження тасезону отелення корів на їх молочну продуктивність, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Руснак П. Й. - Динаміка живої маси дочок різних бугаїв симентальської породи та її прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2015)
Семчук І. Я. - Організація нормованої годівлі ремонтних телиць (2015)
Солук Г. С. - Біотехнологія виробництва біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва, Буцяк В. І., Буцяк А. А. (2015)
Трачук Є. Г. - Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини (2015)
Федорович Є. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку гусівництва України, Заплатинський В. С. (2015)
Халак В. І. - Продуктивність свиней різної племінної цінності, Луник Ю. М. (2015)
Цуп В. І. - Використання ехінацеї пурпурової у складі мінерально-вітамінного преміксу при вирощуванні телят, Тихонова Б. Є., Федорович В. С. (2015)
Шевчук Т. В. - Морфологічні показники крові та якість хутра товарного молодняку білих лисів за різнохарактерного живлення, Кирилів Я. І. (2015)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи дочок різних голштинських бугаїв, Боднар П. В. (2015)
Кучерявий В. П. - Вплив нової кормової добавки на показники крові молодняку свиней на вирощуванні (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Рентгеноструктурний аналіз основної частини потиличної кістки та основної клиноподібної кістки з віком в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Камянський В. В., Яценко І. В. (2015)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарний контроль рибопродуктів у супермаркетах, Богатко Л. М., Салата В. З., Сердюков Я. К., Щуревич Г. П. (2015)
Войтович Н. Г. - Екологічні аспекти бонітування орних земель (2015)
Градович Н. І. - Розподіл свинцю та кадмію у гідроекосистемі рибоводницького ставу, Параняк Р. П., Осередчук Р. С. (2015)
Дашковський О. О. - Вимоги до якості та контроль якості горошку зеленого консервованого відповідно до ДСТУ 7165:2010 (2015)
Добрянська Г. М. - Вміст заліза та міді в гідроекосистемі яворівського водосховища, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2015)
Лайтер-Москалюк С. В. - Оцінка молока сирого за вимогами ДСТУ 3662-97 отриманого в колективних господарствах Тернопільської області, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В. (2015)
Максішко Л. М. - Біодобриво як продукт утилізації гною методом метанового бродіння і перспективи його використання, Малик О. Г., Нагірняк Т. Б., Філіпов С. І., Коваль М. В. (2015)
Микитин Л. Є. - Дослідження та аналіз фонового рівня рухомих форм мікроелементів води та ґрунту у ФГ "Ґураль" с. Підрясне Яворівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2015)
Микитин С. І. - Мікроелементний фон кормів зони малого полісся у СФГ "Клен" Жовківського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2015)
Скляр О. І. - Санітарно-гігієнічні показники молока за використання ОПС як дезінфектанту при переддоїльній санації вимені корів, Скляр І. О. (2015)
Фаріонік Т. В. - Вплив хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та дегустаційну оцінку м’яса отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи (2015)
Хімич М. С. - Ветеринарно-санітарна оцінка яловичих туш при уражені цистицеркозом, Бродовський В. А. (2015)
Хомич Н. П. - Вплив хрому (VI) на процес пероксидації ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах печінки, нирки та легень кроликів, Антоняк Г. Л., Савицька О. М. (2015)
Чубко Ю. В. - Особливості поведінки надремонтного молодняку великої рогатої худоби за різних умов утримання та кількості скотомісць у групових клітках (2015)
Яценко І. В. - Хімічний склад та калорійність білого і червоного м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2015)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на шахтах Красноармейского углепромышленного района, Шарина О. С. (2016)
Солодянкин А. В. - Совершенствование технологии заполнения закрепного пространства при сооружении капитальных выработок шахт Западного Донбасса, Гапеев С. М., Выгодин М. А., Воронин С. А., Снигур В. Г., Мкртчян С. В. (2016)
Довгаль Д. О. - Структурна модель багатокритеріальної оптимізації параметрів планетарних виконавчих органів породоруйнувальних машин, Зорі С. А. (2016)
Подкопаев С. В. - Об эффективности традиционных способов управления кровлей при разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях, Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2016)
Бахтарова Е. П. - Особенности химического состава скелетных остатков кораллов из отложений среднего и верхнего карбона Донбасса, Привалов А. В. (2016)
Трофимов В. О. - Особливості визначення аеродинамічних параметрів підземних споруд, Костенко Т. В., Біла Н. С., Тюрін Є. А. (2016)
Негрей С. Г. - Испытания породных полос с ограниченной податливостью (2016)
Назимко В. В. - Влияние малоамплитудной тектонической нарушенности на процессы газовыделения из подрабатываемого углепородного массива, Сергиенко Л. В., Гладкая Е. В., Сергиенко А. И. (2016)
Альохін В. І. - Геофізичний метод структурно-геодинамічного картування у вирішені практичних завдань геології та екології (2016)
Ісаєнков О. О. - Деформування і стан порід підошви підготовчих виробок, Сахно І. Г. (2016)
Молодецкий А. В. - Оценка степени нарушенности выбросоопасного угольного пласта в зоне его предельного состояния с учетом физических свойств угля, Гладкая Е. В. (2016)
Костенко В. К. - Обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу, Зав’ялова О. Л., Костенко Т. В., Журбінський Д. А. (2016)
Вовк О. А. - Классификация методов прогнозирования деформации поверхности земли над подземными горными работами, Вапничная В. В., Шевчук Н. А., Гладишева В. А. (2016)
Негрей Т. А. - Исследование условий труда шахтеров при выполнении основных производственных процессов (2016)
Ефремов И. А. - Опережающая дегазация пород кровли высоконагруженных лав, Александров С. Н., Петренко А. В. (2016)
Дегтярь Р. В. - Обоснование сохранения устойчивости кровли в очистном забое (2016)
Долженков А. Ф. - Повышение безопасности горняков за счет обеспечения их эффективными средствами индивидуальной защиты, Конопелько Е.И. (2016)
Каменец В. И. - Комплекс горно-подготовительных работ в инвестиционных проектах шахт Красноармейского угленосного района Донбасса, Ротова Л. В., Кононенко Д. А. (2016)
Таран Н. А. - Використання органоглин в технології інтумесцентних вогнезахисних покриттів, Дріжд В. Л., Вахітова Л. М., Придатько С. П., Махно А. Я. (2016)
Лунева О. В. - Инновационные эколого-управленческие аспекты ресурсосбережения (2016)
Кобылянский Б.Б . - Малогабаритные технические средства для взрывных работ в горной промышленности, Мнухин А. Г. (2016)
Каменец В. И. - О целесообразности закрытия шахты "Родинская" ГП "Красноармейскуголь", Ротова Л. В. (2016)
Дмитрик И. А. - Отработанные горные выработки как дополнительный ресурс (2016)
Сурженко В. Н. - Подземное пространство как туристический объект (2016)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Инженерная интерпретация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи, Ананьева О. М., Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2017)
Панченко С. В. - Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью, Саяпина И. А. (2017)
Горбатий І. В. - Дослідження технічної ефективності телекомунікаційних систем та мереж при використанні різних методів передавання даних із керуючим зворотним зв’язком (2017)
Штомпель Н. А. - Многокритериальная оптимизация кодов Лаби на основе природных вычислений (2017)
Мирошник М. А. - Погрешность рассогласования микроволнового ваттметра на основе поглощающей стенки, Зайченко Н. Я. (2017)
Буряковский С. Г. - Cинтез многоконтурных систем управления электроприводами железнодорожных агрегатов и механизмов, работающих в системе типа "пара трения" (2017)
Даренський О. М. - Використання математичної моделі динамічної системи "екіпаж-колія" для досліджень сил взаємодії рухомого складу та колії метрополітенів, Малішевська А. С. (2017)
Володарский В. А. - О надежности технических устройств, прошедших ремонт (2017)
Журавский М. Н. - Методы определения параметров геофизических явлений природного и искусственного происхождения на сейсмических станциях Службы специального контроля Государственного космического агентства Украины, Морозова Г. В. (2017)
Шеховцова Д. Д. - Організація внутрішнього (операційного) аудиту витрат на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Чорна М. В. - Сучасні тенденції розвитку регіонів України, Бугріменко Р. М. (2016)
Чорна М. В. - Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2016)
Фощан В. В. - Процесний підхід до управління структурою капіталу конкурентоспроможного підприємства торгівлі, Михайлова О. В. (2016)
Софронова М. С. - Про один підхід до раціонального розподілу ресурсів на виробництві (2016)
Удовікова С. В. - Розрахунок економічного ефекту від упровадження модернізованого обладнання, Бугріменко Р. М. (2016)
Смольнякова Н. М. - Суть і зміст асортиментної політики торговельного підприємства: понятійний базис, Волосов А. М. (2016)
Мілаш І. В. - Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств (2016)
Шталь Т. В. - Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку, Доброскок Ю. Б., Тищенко О. О. (2016)
Українська Л. О. - Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах, Голубцова Я. К. (2016)
Українська Л. О. - Визначення основних бар’єрів оптимізації рівня трансакційних витрат, Льон А. В. (2016)
Єсінова Н. І. - Глобалізація як фактор саморозвитку студента, Кладкевич К. В., Нікітіна О. В. (2016)
Єсінова Н. І. - Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах, Карауш А. І., Нікітіна О. В. (2016)
Будрик О. І. - Кластер як форма територіальної організації економіки регіону, Комач Л. Д. (2016)
Селютін В. М. - Моделювання стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Яцун Л. М., Селютін С. В. (2016)
Бубенець І.Г. - Механізм формування маркетингового потенціалу торговельного підприємства, Козуб В.О., Артеменко В.С., Артеменко С.В. (2016)
Семенюк Л. П. - Маркетинговий підхід до управління ефективністю банківської діяльності (2016)
Жегус О. В. - Event-маркетинг як інструмент формування іміджу території, Михайлова М. В., Саєнко Т. О., Звягіна Ю. В. (2016)
Ольшанський О. В. - Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства, Ткаченко О. П. (2016)
Прядко О. М. - Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту, Тарасов І. Ю., Шуригін О. В. (2016)
Волошин П. В. - Ігрове стратегічне моделювання й експрес-форсайти в управлінні та консультуванні підприємств (2016)
Варипаєв О. М. - Розвиток та головні доктрини філософії їжі в античності (2016)
Varypaiev A. - Religiousness of Mykolai Gogol in the context of ukrainian philosophical thought, Rybalchenko A. (2016)
Borysova A. - Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher educational establishments, Arkhypova V., Kolesnyk A., Manuyenkova O. (2016)
Borysova A. - Advantages of using Moodle platform in teaching "English for professional communication", Belikova O., Kolesnyk A., Manuyenkova O. (2016)
Muraviova O. - Translation of economic and financial terms of foreign origin, Kravtsova T. (2016)
Король А. В. - Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання, Кравцова Т. А., Муравйова О. М. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Березко І. В. - Наратив майбутнього як засіб реінтерпретації минулого та інтерпретування теперішнього досвіду особистості (2011)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства (2011)
Зазимко О. В. - До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці (2011)
Зарецька О. О. - Життєві обставини і особистісний розвиток: підхід з позицій психологічної герменевтики (2011)
Крайчинська В. А. - Олюднені та оречевлені соціально-психологічні настановлення особистості як способи опанування невизначеності (2011)
Лебединська І. В. - Особистісний досвід: феномен "відпочаткового запізнення” (2011)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди (2011)
Литовченко Н. Ф. - Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь, Александрова А. О. (2011)
Полунін О. В. - Математичні операції із суб’єктивними часовими інтервалами як метод дослідження часового виміру досвіду індивіда (2011)
Татенко Н. О. - Ефективне прогнозування майбутнього: балансування особистості у невизначеності (2011)
Титаренко Т. М. - Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій (2011)
Тодорів Л. Д. - Конструювання гендерного досвіду особистості як методологічна проблема (2011)
Уніат Н. М. - Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань (2011)
Черемных Е. О. - Жизнь как текстуальная конструкция: ирония, игра, сеть (2011)
Шиловська О. М. - Вплив особистісних характеристик дітей молодшого шкільного віку на усвідомлення власного досвіду (2011)
Наші автори (2011)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості елементів вантажопідйомного крана при квазіоптимальному за швидкодією керуванні його рухом. Частина І, Ромасевич Ю. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості елементів вантажопідйомного крана при квазіоптимальному за швидкодією керуванні його рухом. Частина ІI, Ромасевич Ю. О. (2016)
Подоляк О. С. - Исследование влияния конструктивных параметров на колебательный процесс привода механизма подъема, Малинина Ю. В. (2016)
Фідровська Н. М. - Вплив коефіцієнту тертя на натягнення канату, навитого на барабан, Лєсовицький К. Ю. (2016)
Фідровська Н. М. - Визначення напруження в дротині канату при набіганні на блоки і барабани, Ломакін А. О. (2016)
Гордеев А. С. - Проект нормативного документа к назначению режимов обработки отверстий сверлением (2016)
Кондратюк О. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів, Скоркін А. О. (2016)
Kusturova О. - Development and researching of drilling fluids properties to carry out works under conditions of abnormally high reservoir pressures, Kusturova А., Dobrunov D., Salim M. (2016)
Petrenko A. - The influence of strain hardening to the structure and properties of FE-C-CR-MN steels (2016)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного опору газозбірних систем родовищ на обсяги видобутку газу, Соболєва А. В., Гребенюк С. А., Заночкін С. А. (2016)
Григор’єва О. С. - Оптимізація схем вилучення інертних та кислих газів з товарного потоку, Хімченко С. А., Малишко Р. В., Мудрак В. І. (2016)
Дерябкина Е. С. - Влияние химического состава металла шва на свойства сварных соединений стали 08Х18АН5, Чуб А. Ю. (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб напівавтоматичного зварювання чавуну з окисленням надлишкового вуглецю, Тіщенко А. А. (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб зварювання чавуну з окисленням надлишкового вуглецю (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб зварювання чавуну сталевими електродами з видаленням облицювального металу шва (2016)
Калін М. А. - Розробка електродів з феротитаном для холодного зварювання чавуну (2016)
Ляпунов А. М. - Измерение твердости в научной периодике (2016)
Малецька О. Є. - Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки, Москаленко М. В., Мельниченко О. А., Денисенко А. М., Сегал Л. Л. (2016)
Мельниченко А. А. - Стандартизация расчета сборочных размерных цепей в машиностроении в условиях термовоздействия, Трищ А. Р., Черкашина О. С. (2016)
Романов С. В. - Моделювання нестаціонарного індукційного нагріву деталей під складання у програмі ELCUT (2016)
Ситников Б. В. - О формировании швов при сварке с повышенной скоростью, Маршуба В. П. (2016)
Смирнов И. П. - Оптимальный размер диаметра соединений с натягом, Малицкий И. Ф. (2016)
Тріщ Р. М. - Залежність між виміряними показниками якості об’єктів різної природи та їх оцінкою на безрозмірній шкалі, Кіпоренко Г. С., Кім Н. І. (2016)
Фролов Е. А. - Аналитическое исследование параметров точности вытяжных операций пневмоударной штамповки, Ясько С. Г., Кравченко С. И., Дерябкина Е. С. (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Бамбура А. М. - Розрахунок плоских залізобетонних рам з урахуванням фактору часу, Болотов О. Ю. (2016)
Шишкина А. А. - Влияние коллоидных поверхностно-активных веществ на прочность мелкозернистых бетонов, Шишкин А. А. (2016)
Приймаченко А. С. - Високоміцні сульфатостійкі бетони, модифіковані алюмосилікатними добавками (2016)
Климов Ю. А. - Теоретические основы применения неметаллической композитной арматуры во внецентренно сжатых бетонных элементах, Андрюкевич A. И. (2016)
Мар’єнков М. Г. - Оцінка сейсмічності дамб на основі робіт із сейсморайонування майданчика будівництва, Домбровський Я. І., Панчик О. В. (2016)
Гладишев Д. Г. - Аналіз методів пошуку взаємовпливу проектованих та існуючих споруд в умовах щільної забудови, Гладишев Г. М., Дац А. Я. (2016)
Lytvynenko A. - About most important fault of valid method of static probing as field method for soil test (2016)
Ткачук О. А. - Конструктивні особливості інфільтраційних майданчиків із водопроникними покриттями, Шевчук О. В. (2016)
Тарасюк В. Г. - Випробування навантаженням конструкційного профнастилу виробництва фірми ТОВ "Балекс-метал" типу BTR 160. 250. 750 для покриттів, Жарко Л. О., Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М. (2016)
Акименко О. А. - Психическая реальность и некоторые формы ее проявления (2011)
Дьяконов Г. В. - Психологія діалогу – наука про психічне, особистісне й духовне буття людини (2011)
Єсип М. З. - Психологічна модель образу Бога (2011)
Кальницька Ю. С. - Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Кривоконь Н. І. - Методологічні проблеми розвитку соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи (2011)
Найдьонова Л. А. - Психологія рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку (2011)
Новікова Ж. М. - Особливості соціального становища людей похилого віку: теоретичне дослідження (2011)
Савельєва В. С. - Співвідношення категорій "особистість” і "суб’єкт діяльності” (2011)
Скорик М. М. - До питання про історіографічні моделі сучасної історико-психологічної науки (2011)
Широка А. О. - Особливості кодування якісних даних (на прикладі дослідження психологічних особливостей сепарації в дочірньо-материнських стосунках у дівчат юнацького віку) (2011)
Яворський М. В. - Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри (2011)
Яремчук О. В. - Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення, Клюйкова-Цобенко В. О. (2011)
Баранова С. В. - Відповідальність особистості як складова особистісної зрілості (2011)
Баришева О. І. - Невідкладна психологічна допомога суїцидентам в умовах телефонного консультування (2011)
Васильченко О. М. - Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі (2011)
Гридковець Л. М. - Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі (2011)
Дмитрова Т. В. - До питання про експериментальне вивчення інтеракційних характеристик образу "Я”, Дмитрів М. І. (2011)
Колесніков Є. П. - Соціально-психологічні особливості організації життя особистості (2011)
Колот С. А. - Позитивная эмоциональная модерация как механизм мотивационного обусловливания "эмоциональной работы” (2011)
Корольчук В. М. - Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості (2011)
Коропецька О. М. - Особистісний потенціал як основа самореалізації фахівця (2011)
Кравець Н. М. - Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості (2011)
Лєпіхова Л. А. - Соціально-психологічні особливості постановки життєвих завдань як вияв особистісної зрілості та соціального досвіду молодшого юнацтва (2011)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Соціально-психологічний аналіз історичних трансформацій ритуалізованої поведінки особистості (2011)
Меліхова І. О. - Мотивація досягнення успіху та індивідуальний стиль міжособистісної поведінки (2011)
Свинаренко Р. М. - Часова складова потенціалу самореалізації особистості: онтогенетичні і поколінні зміни (2011)
Сидоренко Ж. В. - Стильові особливості постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я (2011)
Стеценко Н. Д. - Спостереження за певними поведінковими реакціями спортсменів як типологічна проблема (2011)
Татенко Н. О. - Постановка життєвих завдань особистістю з ефективним життєздійсненням у просторі впливів (2011)
Титаренко Т. М. - Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання (2011)
Чачко С. Л. - Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін (2011)
Чернобровкина В. А. - Внутренняя свобода личности в контексте опыта ее отношений с миром (2011)
Шебанова В. І. - Копінг-поведінка і механізми подолання стресу (2011)
Бєлавін С. П. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми формування образів "свій-чужий” у представників етнолінгвістичних спільнот (2011)
Бєлавіна Т. І. - Проблеми оптимізації соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти (2011)
Брунова-Калісецька І. В. - Психологічні образи мовно-культурної безпеки жителів кримського міста, Духніч О. Є. (2011)
Вінков В. Ю. - Особливості сприймання громадсько-політичної інформації російськомовною спільнотою (2011)
Воропаєва Т. С. - Формування національної і європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993–2010 роки) (2011)
Карпова І. Г. - Трансформація соціальної ідентичності молоді в умовах міграції із села в місто (2011)
Кобрисенко Д. О. - Політична партія як референтна спільнота (2011)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал як ресурс розвитку українських міських громад, Татенко Ю. В. (2011)
Мищенко Н. И. - Сравнительный анализ выраженности этноцентризма в период экономического кризиса и стабильности (2011)
Пономаренко Л. П. - Особенности социального мышления представителей различных слоев населения Украины, Спиридонова Л. К. (2011)
Наші автори (2011)
Содержание (2016)
Bogomolov А. - A quest for democracy or for a conservative social ideal? A cognitive semantics perspective on the role of Sharia concepts in the discourse of the Egyptian Arab Spring (2016)
Донец П. Н. - Электронные массивы информации и концептологический анализ (2016)
Ейгер Г. В. - Текст в метатексте (на материале жанров "малых форм") (2016)
Жаботинская С.А. - Концептуальные метафоры в публичных речах Барака Обамы и Владимира Путина (2014 - 2015 гг.) (2016)
Кузнецова А. В. - Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный и прагматический феномен (2016)
Пихтовникова Л. С. - Прагмастилистика дискурса в свете лингвосинергетической парадигмы (2016)
Шевченко И. С. - Эволюционные механизмы когнитивной семантики (2016)
Багро С. О. - Слово vs. поняття: способи позначення Батьківщини в козацькій спільноті (друга половина XVII – перша половина XVIII ст.) (2016)
Смірнов О. В. - Зміна конфесії на Наддніпрянщині у середині XVIII ст. з перспективи священика (2016)
Балабушевич Т. А. - Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. (2016)
Кохан О. О. - Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. (2016)
Скрипник А. Ю. - Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2016)
Безкровний Ю. О. - Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві (2016)
Клименко О. M. - Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920 – 1930-х рр. (2016)
Бажан О. Г. - Вертикаль терору: діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937 – 1938 роках (2016)
Бетлій О. В. - Біженецька криза у Києві влітку 1915 року (2016)
Диса К. Л. - Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві (1960 – 1990-ті рр.) (2016)
Szczęsny-Kostanecki D. - Promotions, Decorations and Ennoblement in the Napoleonic Army. The Case of Polish Officers in the Peninsular War (1808 - 1813) (2016)
Кучірко О. Я. - Адаптація до життя в США Абрагама Кона в його "Щоденнику єврейського дрібного торгівця", 1842 – 1843 рр. (2016)
Сенченко А. П. - Статистика ухилення євреїв від загальної військової повинності і "єврейське питання" в Російській імперії в 1870 – 1884 роках: дискусія в російсько-єврейській пресі (2016)
Кірсенко М. В. - Словацька політика в Першій світовій війні (2016)
Ремарович О. І. - Світсько-релігійна співпраця в уряді держави Ізраїль: політика блоку "Лікуд" у 1977 − 1981 роках (2016)
Мицик Ю. А. - До історії Києво-Могилянської академії (2016)
Затилюк Я. В. - До джерел могилянської традиції: останнє дослідження і видання "Патерикону" Сильвестра Косова (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Kharchenko V. - Models of Qualitative Estimation of Air Traffic Flows and Capacity in Terminal Control Areas, Chynchenko Y. (2016)
Kharchenko V. - Risk Definition in Civil Unmanned Aviation, Мatiychyk D. (2016)
Wang Bo - Mathematical Model of Automatic Flight of Polikopter Uav Nau Pkf "Aurora", Kharchenko V., Nakhaba A. (2016)
Pavlova S. - The Invariant Adaptation of the Aircraft Control System in Emergency Situation During the Flight, Komar M. (2016)
Sushchenko O. - Inertial Technologies in Systems for Stabilization of Ground Vehicles Equipment (2016)
Gusynin V. - The Use of Differential Transformations for Solving Non-Linear Boundary Value Problems, Gusynin A., Tachinina H. (2016)
Filonenko S. - Acoustic Energy at Change of Treated Composite Material Dispersion Properties (2016)
Potapov V. - Classification of Neural Network for Technical Condition of Turbofan Engines Based on Hybrid Algorithm (2016)
Zaporozhets O. - The Aircraft Accident Probability Model in The Vicinity of the Airport, Gosudarska I. (2016)
Zaporozhets O. - Pm Emissions Produced by Aircraft Under the Operations at the Airport, Synylo K. (2016)
Bondarenko O. - Establishment of the Chornobyl Radioecological Biosphere Reserve as Recovery Biotechnology Implementation of the Exclusion Zone, Movchan Y., Gulevets D., Goutsal O., Drapaliuk A. (2016)
Boychenko S. - Features of Climate Change on Ukraine: Scenarios, Consequences for Nature and Agroecosystems, Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., Savchenko S. (2016)
Pazyura N. - Main Aspects in Language Training of Non-English Speaking Airmen (2016)
Sopilko I. - Jurisdiction Over Crimes Committed on Board Aircraft in Flight Under the Tokyo Convention 1963, Shevchuk Y. (2016)
Pyvovar Y. - Theoretical Framework of Administrative Legal Regulation in Flight Safety Area Within Civil Aviation, Husar O. (2016)
Гороховський Є. П. - Застосування методу модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління телекомунікаційними мережами, Зіненко Ю. М., Крючкова Л. П., Борисенко І. І. (2016)
Отрох С. І. - Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього, Ярош В. О., Федюнін С. А., Власенко В. О. (2016)
Макаренко А. О. - Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг, Бондарчук А. П., Хотинський Є. Б., Лимар В. М. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту, Дивизинюк М. М., Коноваленко М. В., Лазаренко С. В. (2016)
Мороз С. М. - Аналіз чутливості телекомунікаційної мережі на основі прогнозуючих нейронних систем, Ляш Т. Г., Торошанко Я. І. (2016)
Лемешко А. В. - Разработка и анализ метода иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети, Невзорова Е. С., Ильяшенко А. Е. (2016)
Федорова Н. В. - Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G. Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul (2016)
Ускач М. М. - Шляхи розвитку технології LTE, Варфоломеєва О. Г. (2016)
Імалковський М. О. - Порівняльна характеристика технологій супутникового зв’язку, Мальчик А. С. (2016)
Гордієнко С. Б. - Питання діагностики інфокомунікаційних мереж (2016)
Заєць П. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування логічного мислення при викладанні фізико-математичних дисциплін, Іванова О. С. (2016)
Волкова Л. О. - Неформальні молодіжні об’єднання як об’єкт соціально-психологічного дослідження (2011)
Горностай П. П. - Проявления идентичности в психотерапевтических и тренинговых группах (2011)
Дорожкин В. Р. - Альтруизм и агрессия: сравнение видов и форм (2011)
Кияшко Л. О. - Умови і механізми формування у молоді навичок командної взаємодії, Мозолєва Г. О. (2011)
Коробанова О. Л. - Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом (2011)
Кривохижа Л. В. - Соціально-психологічні особливості професійної взаємодії службовців підрозділів МНС України (2011)
Мироненко В. І. - Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів (2011)
Наконечна М. М. - Соціально-психологічні аспекти допомоги іншому (2011)
Поліванова О. Є. - Психологічні особливості сімей, у яких чоловік втягнений у комп’ютерні ігри, Яновська С. Г. (2011)
Прейс-Тимчук І. В. - Індикатори сімейної лояльності (2011)
Сємєніхіна Г. В. - Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера і вступу молоді у подружнє життя (2011)
Скрипник О. В. - Лояльність до групи в контексті становлення професійної ідентичності (2011)
Ткаченко В. Є. - Соціально-психологічні умови благополуччя подружніх відносин (2011)
Чорна Л. Г. - Рольова ідентичність: її локалізація серед інших видів ідентичності особистості (2011)
Юрченко З. В. - Феноменологія насильства у сім’ї: соціокультурний і гендерний дискурс (2011)
Анпілова Д. В. - Особливості діагностики психологічної близькості: проблеми і перспективи (2011)
Вознесенська О. Л. - Комплексний медіакультурний феномен, Голубєва О. Є. (2011)
Кальба Я. Є. - Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини (2011)
Мироненко Г. В. - Суб’єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж (2011)
Левус Н. І. - Чинники соціально-комунікативної компетентності молоді (2011)
Петрунько О. В. - Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій (2011)
Роговик Л. С. - Особливості невербальної комунікації на основі теорії рівневої побудови рухів М. О. Бернштейна (2011)
Сусська О. О. - Діяльнісні основи суб’єктності в масовій комунікації (2011)
Широкорадюк Л. А. - Соціально-психологічний феномен лихослів’я як ознака суб’єктної деформації (2011)
Веретяннікова Ю. С. - Професійні смислові настановлення психолога як предмет теоретичного аналізу (2011)
Духневич В. М. - Особливості конструювання кейсів для когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування (2011)
Жовтянська В. В. - Смислові трансформації в сучасному міфі (2011)
Нестеров В. Ф. - Модель організації спілкування з активізацією когнітивних процесів у ході вирішення завдань спільної діяльності (2011)
Омельяненко В. В. - Особливості когнітивного опосередкування суб’єктивних труднощів професійного спілкування в операторів контактних центрів (2011)
Орап М. О. - Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології (2011)
Осадько О. Ю. - Когнітивні детермінанти ефективності особистісного захисту в емоційно напружених ситуаціях спілкування (2011)
Сіверс З. Ф. - Особливості вербальних патернів педагогів як суб’єктів утрудненого спілкування (2011)
Гридковець Л. М. - Гендернорівнісний екстремізм як фактор руйнації родини (2011)
Мірошниченко О. М. - Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки з позицій гуманістичної теорії (2011)
Ніконова О. Ю. - Гендерні відмінності при співзалежності (2011)
Правдивець Н. О. - Маскулінно-фемінні передумови професіоналізації жінок-військовослужбовців (2011)
Семків І. І. - Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді (2011)
Устінова Н. О. - Психологічна готовність українських жінок до участі в громадській діяльності (2011)
Наші автори (2011)
Демин Н. М. - Городские агломерации в контексте исследования феномена форм и систем расселения (2012)
Абрамюк І. Г. - Оцінка архітектурно-художньої виразності забудови центральних вулиць м. Луцька (2012)
Антонець М. О. - Сучасний стан мережі екскурсійних маршрутів м. Полтава (2012)
Баб’як В. І. - Соціально-політичні передумови формування пунктів тимчасового перебування мігрантів та осіб без громадянства в Україні (2012)
Бачинська О. В. - Природа в урбанізованому середовищі (2012)
Бачунов О. В. - Історія формування ознак орендного житла (2012)
Безлюбченко Е. С. - Анализ состояния жилого фонда Украины (2012)
Бєляєв Т. В. - Соціальна взаємодія в міському житловому середовищі в контексті сучасних трансформацій міського життя (2012)
Бєсєда Ю. Ю. - Використання напівзаглибленої двохярусної дороги для покращення пропускної здатності вулиці міста, Швець В. В. (2012)
Біскуб П. І. - Особливості використання методу зменшення негативних фільтраційних властивостей ґрунтових дамб та гребель акумулятивних водосховищ, Боярчук Б. А., Тарасюк Р. І. (2012)
Божидарнік В. В. - Оцінка впливу радіоактивного опромінення на міцність елементів конструкцій, Добрянський І. М. (2012)
Божидарнік В. В. - Стан розвитку житлово-комунального сфери Луцька, Шостак А. В., Парфентьєва І. О. (2012)
Болошенко Ю. Г. - Учет влияния малоциклового нагружения на прочность нормальных сечений железобетонных изгибаемых элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны (2012)
Бондарський О. Г. - Розрахунок багатошарових оболонок обертання, виконаних із термореологічно складних матеріалів, Бабков О. В., Косенко В. І. (2012)
Бондарук О. О. - Особливості використання нового будівельного матеріалу – рідке дерево (2012)
Борейко И. В. - Очистка фильтрата полигонов твердых бытовых отходов (2012)
Бородич Л. В. - Відродження ідеї типового житлового кварталу (2012)
Кузнецов С. Г. - Вплив навколишньої забудови на зміну теплових втрат викликаних вітром при природній вентиляції житлового будинку, Бутова А. П. (2012)
Вадімова А. В. - Містобудівне проектування як неприривний процес планувального розвитку міста (2012)
Ватащук Т. А. - Концепції "ідеального міста" в епоху античності та середньовіччя (2012)
Вербицька У. Ю. - Особливості архітектурно-планувальної організації місць спільного користування у житлових будинках в історично сформованій забудові міського центру (2012)
Вербич К. А. - Топологическое определение внутриквартального пространства (2012)
Верешко О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду ведення міського кадастру (2012)
Гапонова Л. В. - Метод визначення температурно-вологісних характеристик сталебетонних плит (2012)
Гегер А. Д. - Явище рекурсії в архітектурі (2012)
Глазырин В. Л. - Перспективы градостроительного развития Одесского акваполиса-региона (2012)
Гнат Г. О. - Особливості розпланувальної організації квартир соціального і доступного житла (2012)
Гнесь Л. Б. - Сільські поселення та їх територіальні групи в нових соціально-економічних умовах (2012)
Гнесь У. І. - Архітектурно-композиційний потенціал інноваційних вирішень квартир нижніх поверхів багатоквартирних будинків (2012)
Гоблик А. В. - Проблеми та підходи до моделювання динаміки розвитку містобудівних систем (2012)
Голик Й. М. - Розвиток функціонально-планувальної структури міста у взаємозв’язку із приміською зоною, Несух М. М. (2012)
Головенець Р. І. - Геотермальні теплові насоси в системах опалення, вентиляції та кондиціонування (2012)
Горощак Н. Я. - Особливості етапної забудови домогосподарств індивідуальної забудови в приміській зоні (2012)
Гранкіна В. В. - Вплив температури конденсації та пароутворення робочого тіла на коефіцієнт перетворення теплового насосу, Щербонос Ю. С. (2012)
Дмитренко А. Ю. - Територіальний розвиток міст: демографічний аспект (2012)
Древаль І. В. - Принципи містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів (2012)
Дробишинець С. Я. - Щебенево-мастиковий асфальтобетон, як ефективний матеріал для влаштування дорожнього покриття (2012)
Дрозд Ю. І. - Особливості функціонального зонування міських територій (2012)
Дубова С. В. - Дослідження впливу особливостей організації дорожнього руху на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту, Зварич І. А. (2012)
Єфіменко В. І. - Екологічні аспекти архітектурних досліджень в містобудівництві, Єфіменко В. В., Кочергін П. С. (2012)
Завальний О. В. - Основні причини загострення й можливі шляхи вирішення транспортних проблем у м. Харкові, Гордієнко С. М., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О. (2012)
Золотар Л. В. - Методи визначення об’єму та структури побутових відходів для житлових територій (2012)
Зубричев О. С. - Особливості функціонального зонування рекреаційно-розважальних територій міського середовища (2012)
Ільчук Н. І. - Перспективи розвитку сельбищної зони м. Луцька, Парфентьєва І. О., Михальчук Т. Г. (2012)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, захищенних у спеціалізованій вченій раді д 26.056.09 у 2009 – 2012 рр., Погорєдьцев В. М., Чередніченко П. П. (2012)
Кіс Н. Ю. - Вплив соціальних звичок населення на структурування сельбищних територій середнього міста (на прикладі м. Ужгорода), Голик Й. М. (2012)
Коваль М. І. - Удосконалення і розвиток планувальної організації системи вантажного транспорту у містах України, Рейцен Є. О. (2012)
Конюк А. Є. - Про особливості енергоекономічних містобудівельних рішень житлової забудови (2012)
Кучеренко Н. М. - Підвищення ефективності забезпечення екологічної безпеки населення міст України (2012)
Линник І. Е. - Якісний аналіз еволюції ергономічної системи "водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище" (2012)
Лисенко І. О. - Аналіз досліджень системи вертикальних домінант міста (2012)
Логвиненко О. С. - Визначення функціональної і просторової складових рекреаційних систем та їх оцінка (2012)
Лозинская В. А. - Анализ использования систем двойных стеклянных фасадов: история, зарубежный опыт (2012)
Shkarlet S. M. - Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena, Gonta О. І., Dubyna M. V. (2016)
Abakumenko O. V. - Identification and evaluation of major trends of energy sector resource support in Ukraine, Lukyashko P. О. (2016)
Krasnorutskyу O. O. - Economic spheres of the global biofuels market, Zaika S. О. (2016)
Макарова М. В. - Обґрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій, Білоусько Т. М., Лавренюк Р. М. (2016)
Krylenko V. I. - Budget safety: the functional aspect (2016)
Язлюк Б. О. - Соціальна відповідальність як соціальний компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання, Фурман О. Є. (2016)
Yanchuk A. O. - Modern trends of development of shadow economy and methods of public policy of counteraction, Klemparskiy М. M., Zaverbnyy A. S. (2016)
Boiko V. V. - Strategic directions towards enhancement of the efficiency of Ukraine's agro-industrial complex in conditions of macroeconomic instability threats (2016)
Vygovska V. V. - Outlines of creating a state regulation system of Ukraine`s insurance market security (2016)
Косач І. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "Державноприватне партнерство", Голубчик Д. Ю., Курінська О. В. (2016)
Kundenko A. V. - The place of strategic management in a work of the higher educational institution, Mykhaylovska О. V., Kuchuk S. S. (2016)
Полковниченко С. О. - Екологічні екстерналії сільськогосподарської діяльності (2016)
Синенко О. І. - Трансформація економічних механізмів в умовах третьої промислової революції, Раллє Н. В. (2016)
Tsimbalenko N. V. - Trends and problems in the development of higher education system in Ukraine, Tarasenko O. S. (2016)
Власюк Т. О. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності України у сфері зовнішньоторговельних відносин (2016)
Hnedina K. V. - The reformation of higher education system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy (2016)
Gutorov А. O. - Theoretical and methodological foundation of measurement of the integration level in the agrarian sector of the economy (2016)
Zhydok V. V. - Formation of the quality management system of higher education institutions in a competitive conditions at educational market in Ukraine, Pshenychna T. M. (2016)
Klapkiv Y. M. - Strategy institutional development of the insurance market (2016)
Kolomyychuk N. M. - The role of the state financial control in the state budget process (2016)
Однорог М. А. - Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України (2016)
Perevozniuk V. V. - Theoretical aspects of financial affordability of water supply and sewage services to the public (2016)
Ревко А. М. - Детермінанти формування рівня життя населення регіонів України (2016)
Приходько О. М. - Державна політика оподаткування в умовах розвитку національної економіки (2016)
Gagina N. V. - Fostering economic development of Ukraine through increasing Еnglish proficiency, Los O. V. (2016)
Левківський В. В. - Економічний і безпековий вимір інтересів України в співпраці з КНР (2016)
Vishevsky V. P. - Fiscal decentralization in post-conflict territories: conceptual states, Rekova N. Yu., Chekina V. D. (2016)
Moisienko K. Іе. - Stimulation of investments into development of post-conflict territories (2016)
Nezdoyminov S. G. - Іnvestment vectors of regional tourism infrastructure development (2016)
Александрова О. Г. - Дослідження впливу особистісних рис на авітальну активність студентів (2011)
Бегеза Л. Є. - Рольова ідентифікація практичного психолога як критерій його адаптованості у професійно-технічному навчальному закладі (2011)
Виноградова В. Є. - Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи, Міляєва В. Р. (2011)
Заброцький М. М. - Особливості педагогічного оцінювання особистості учнів (2011)
Завірюха Л. А. - Прагматизм як невід’ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект (2011)
Малина О. Г. - Аналіз типів життєвих стилів і рівнів їхнього розвитку в підлітковому і юнацькому віці (2011)
Мельник А. П. - Соціально-психологічна дезадаптація дітей із затримкою психічного розвитку у дошкільному віці (2011)
Микитюк Г. Ю. - Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи (2011)
Низовець О. М. - Особливості складових соціально-психологічної компетентності учнівської молоді (2011)
Олексюк В. Р. - Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів (2011)
Павлін Д. О. - Індивідуально-психологічні фактори формування низького соціального статусу учнів середнього і старшого шкільного віку (2011)
Парходько Г. Ю. - Соціокультурний чинник формування дитячої мономіфологічної історії (2011)
Покладова В. В. - Практично зорієнтований підхід до вирішення проблеми адаптації в контексті навчання у ВНЗ (2011)
Сеник О. М. - Часова перспектива студентів і їхнє психологічне благополуччя (2011)
Сіткар В. І. - Дитяча і молодіжна субкультура як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства (2011)
Скворцова Т. В. - Соціальний інтелект як основа успішної соціалізації підлітка (2011)
Спіцина Л. В. - Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід (2011)
Угрин О. Г. - Особливості готовності студентської молоді до професійної діяльності (2011)
Чепурна Г. Л. - Соціально-психологічні чинники перфекціонізму молоді (2011)
Бичко О. В. - Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності, Васильченко О. М. (2011)
Горбунова В. В. - Спроба змістового аналізу поняття "добір персоналу” (2011)
Жадан І. В. - Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2011)
Захаров К. В. - Дослідження зв’язку політичної антиципації та електоральної поведінки за допомогою репертуарних ґраток (2011)
Іванова Н. Г. - Соціально-психологічні фактори оптимізації професійної підготовки правоохоронців (2011)
Іщук О. В. - Науково-теоретичні підходи до вивчення феномена організаційної культури (2011)
Куренчук Л. С. - Комунікативні особливості державних службовців як основа ефективного ділового спілкування (2011)
Мельник О. А. - Значення і вплив переконань особистості на її політичну активність (2011)
Логвиненко В. П. - Способи корекції негативних змін Я-концепції безробітного (2011)
Нагірна О. О. - Фактори лояльності персоналу комерційних організацій (2011)
Найдьонов М. І. - Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень), Григоровська Л. В. (2011)
Осьодло В. І. - Професійна ідентичність і професійний розвиток особистості офіцера (2011)
Паньковець В. Л. - Стресостійкість політичного психолога як професійно важлива особистісна характеристика (2011)
Плющ А. Н. - Конструирование образа социального проекта (2011)
Полунін О. В. - Часовий фреймінг рішення виборця: старіння суб’єкта і старіння пропозиції (2011)
Тихопой Е. В. - Семья vs бизнес: механизмы эффективного разрешения ключевого противоречия семейного бизнеса (2011)
Фокіна В. І. - Українська ментальність як основа політичної культури (2011)
Хоріна О. І. - Ресурсна складова соціальної ситуації вибору престижної професії (2011)
Шкарупа Я. С. - Процес прийняття рішення у професійному самовизначенні (2011)
Наші автори (2011)
Найдьонова Л. А. - Основні принципи рефлексивної методології медіапсихології (2011)
Татенко В. О. - Психологія інтимного життя: теоретико-методологічні засади дослідження (2011)
Іванченко С. М. - Нові теоретичні підходи та активні методи в соціальній психології та суміжних науках (2011)
Бублик П. І. - Проблема діалогічного виміру самопізнання: від філософської рефлексії до психотерапевтичного вирішення (2011)
Васютинський В. О. - Пошуки і вибори самовизначення російськомовною спільнотою в Україні (2011)
Бєлавіна Т. І. - Iнтеграційні копінг-стратегії представників етнолінгвістичних спільнот в Україні (2011)
Яремчук О. В. - Соціально-психологічна модель національного міфу (2011)
Хараджи М. П. - Міжетнічна толерантність у шкільному середовищі: українські реалії (2011)
Казміренко В. П. - Дослідження когнітивного спілкування в прикладних завданнях психології (2011)
Осадько О. Ю. - Критерії ефективності когнітивної регуляції міжособистісного спілкування (2011)
Хлаповська Т. Г. - Тактики та прийоми самопрезентації в діловому спілкуванні (2011)
Горностай П. П. - Связь процессов групповой динамики с групповой структурой и групповой идентичностью (2011)
Найдьонов М. І. - Масштаб соціальної ситуації, повнота групового суб’єкта (2011)
Чорна Л. Г. - Рольова ідентичність старшокласника: досвід емпіричного дослідження (2011)
Грибенко І. В. - Свідомі і несвідомі компоненти ідентичності (2011)
Губеладзе І. Г. - Зміст і дієвість психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності сільської молоді в міській спільноті (2011)
Титаренко Т. М. - Як життєві завдання сприяють особистісному самоконструюванню: спроба післямови (2011)
Черемних К. О. - Текстуальне життєконструювання: особистість між письмом і читанням (2011)
Кряж И. В. - Ценностные параметры качества жизни: экологическая составляющая (2011)
Голіна І. В. - Феномен надії у вимірі громадянської активності особистості (2011)
Есип М. З. - Особливості міжособових стосунків людей, схильних використовувати різні релігійні копінг-стратегії (2011)
Жадан І. В. - Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації (2011)
Кияшко Л. О. - Психологічні умови і технології формування готовності до політичної участі в освітньому середовищі (2011)
Келепко О. В. - Сімейне научання як детермінанта політичної соціалізації молодших школярів (2011)
Сидоренко Ж. В. - Особливості спрямованості молоді на психологічне здоров’я (2011)
Фролов П. Д. - Інтеграційна система технологій творення образу інновацій (2011)
Полунін О. В. - Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибір (2011)
Баришполець О. Т. - Cоціальні функції основних різновидів інформації: істини, правди та брехні (2011)
Голубєва О. Є. - Соціально-психологічне поле медіакомпетентності: спитай у Googlе (2011)
Савченко В. Ф. - Бізнес-інкубатори як інструмент державної підтримки розвитку малого підприємництва, Долгополов М. Г. (2016)
Левківський О. В. - Іінноваційний вектор розвитку зовнішньої торгівлі України (2016)
Davydenko O. L. - Current state and activation of enterprises innovative activity in Ukraine (2016)
Strielkowski W. - Ukrainian labour migration in the Czech Republic, Gryshova I. Yu. (2016)
Мельник О. Г. - Державна підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями в Україні (2016)
Pererva P. G. - Еvaluation of holder profits violation of their exclusive rights, Tkachev M. M., Kobielieva T. O. (2016)
Бруханський Р. Ф. - Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств, Шандрук С. К. (2016)
Harafonova O. I. - Strategic aspects of process of management changes on enterprise (2016)
Gogol Т. А. - Accounting and taxation, and their impact on the development of small business in developed countries (2016)
Gonchar O. I. - Increasing of business activity in management of innovative and investment potential of the company (2016)
Романенко Є. О. - Сучасний інструментарій управління інноваційним розвитком підприємства, Чаплай І. В. (2016)
Волот О. І. - Комунікаційні аспекти обліку в умовах розподіленої системи обробки даних (2016)
Onyshchenko V. Р. - Stakeholders of the consolidated statements and their interests (2016)
Ткаченко Н. В. - Моделювання роздрібного кредитного продукту на основі життєвого циклу клієнта, Харченко А. М. (2016)
Коваленко Л. О. - Адміністрування ПДВ в системі фінансового менеджменту, Міхєєнко Т. В. (2016)
Lapinskyyi І. Е. - Exchange rate of the Ukrainian national currency change in the context of state safety, Demchenko М. U. (2016)
Rohova O. V. - Ukraine’s monetary policy efficiency estimate (2016)
Goncharenko О. G. - As to the problem of production complex management of the criminal and executive system of Ukraine (2016)
Лук’яненко О. Д. - Моделі аналізу середовища бізнес-діяльності ТНК, Пісна О. М. (2016)
Zaitseva О. I. - Use of marketing technologies as an intangible asset in the context of business efficiency, Nechaev S. V. (2016)
Карпенко Ю. М. - Розвиток засобів стимулювання збуту в умовах сучасного ринку (2016)
Podolna V. V. - Marketing aspects of audit companies activities improvementin Ukraine, Тopenko J. A., Ievseitseva O. S. (2016)
Слюсаревський М. М. - Істотна складова академічного поступу. Основні підсумки діяльності Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за 2007-2011 роки (2012)
Васютинський В. О. - Стиль життя як соціально-психологічна характеристика культури бідності (2012)
Кальницька Ю. С. - Історія становлення соціальної психології в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Хазратова Н. В. - Вплив західних соціально-психологічних ідей на розвиток вітчизняної соціальної психології: критерії оцінювання та соціокультурні передумови (2012)
Слюсаревський М. М. - Нові шляхи – нові виклики і випробування. Про парадигмально-дискурсивні зрушення у психологічній науці загалом і в соціальній психології зокрема (2012)
Скорик М. М. - Модель оцінювання соціально-психологічних теорій: шляхи побудови (2012)
Горностай П. П. - Особливості групової ідентичності в психотерапевтичних і тренінгових групах (2012)
Губеладзе І. Г. - Структурно-динамічні особливості соціальної ідентичності сільської молоді в умовах міграції до міста (2012)
Коробка Л. М. - Соціально-психологічні особливості здоров’я громадян із різним матеріальним становищем (2012)
Хоріна О. І. - Групова рефлексія як чинник вибору старшокласниками копінг-стратегій (2012)
Циганенко Г. В. - Довіра в просторі особистості та групової взаємодії: розуміння, тенденції дослідження (2012)
Титаренко Т. М. - Соціально-психологічні практики життєконструювання: абрис концептуальної моделі (2012)
Крайчинська В. А. - Критерії дослідження серйозного/несерйозного як атитюдних модусів життєконструювання особистості (2012)
Рибалка В. В. - Антиномічний аналіз наукових визначень особистості, запропонованих вітчизняними філософами, психологами і педагогами (2012)
Казміренко В. П. - Активізація когнітивних процесів взаєморозуміння засобами організації діалогу (2012)
Сіверс З. Ф. - Психологічний контекст феномена пізнання та когнітивного бар’єра в умовах утрудненої взаємодії (2012)
Жадан І. В. - Взаємодія суб’єктів соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді: теоретична модель дослідження (2012)
Баранова С. В. - Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі, Васильченко О. М. (2012)
Мяленко В. В. - Взаємозв’язок саморозвитку і професійної самореалізації української молоді та мігрантів українського походження, які проживають на території Ізраїлю (2012)
Сидоркіна М. Ю. - Мотивація політичної взаємодії: спроба типологізації (2012)
Шульга В. Д. - Вчинок як онтологічний механізм розвитку сутнісних сил людини (2012)
Цукур О. Г. - Особливості постановки життєвих завдань особистістю в площині сімейних взаємин (2012)
Чаусова Ю. А. - Порівняльний аналіз досліджень сім’ї в класичній і постнекласичній парадигмах (2012)
Найдьонова Л. А. - Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації (2012)
Бородчак М. В. - Особливості політичних маніпуляцій у сучасному інформаційному просторі та способи протистояння їм (2012)
Полунін О. В. - Процес коригування оцінки при числовому якорінні: експериментальне дослідження (2012)
Фролов П. Д. - Прогнозна ефективність технологій формування образу інновації (2012)
Череповська Н. І. - Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів (2012)
Наші автори (2012)
Титаренко Т. М. - Особистісне самоконструювання: пульсації хаосу і порядку (2012)
Чепелєва Н. В. - Самопроектування особистості в дискурсивному просторі (2012)
Кочубейник О. М. - Диверсифікація реальності і стратегії гри в життєконструюванні особистості (2012)
Черемных Е. О. - Жизнь как диалог: позиционирование и детерриторизация (2012)
Лебединська І. В. - Особистісний досвід як множинна реальність (2012)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості "візуального повороту” в сучасному мистецтві: міфологічний аспект (2012)
Полунін О. В. - Часове розгортання наративу життєвого шляху в потоці свідомості: перспективи дослідження (2012)
Климчук В. О. - Дискурс соціального конструкціонізму в сучасній зарубіжній психології мотивації (2012)
Зарецька О. О. - Наративні практики особистісного зростання (2012)
Посохова В. В. - Огляд практик спілкування в мережі Інтернет (2012)
Ларіна Т. О. - Практики мінімізації ризику в процесі життєконструювання (2012)
Лазоренко Б. П. - Асоціальні практики, соціально-психологічні механізми та несвідомі динаміки особистісного життєконструювання проблемної молоді (2012)
Крайчинська В. А. - Особливості легкого і серйозного просторів життєконструювання (2012)
Гавриленко Я. А. - Інтерпретації досвіду переживання залежності в значущих стосунках (2012)
Чаусова Ю. А. - Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні (2012)
Горбунова В. В. - Простір командної інтеракції: інтерсуб’єктне конструювання та суб’єктне осмислення (2012)
Березко І. В. - Особливості футурологічного наративу у жінок, що мають досвід онкологічного захворювання (2012)
Шиловська О. М. - Прояв характеристик особистісного досвіду у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Зазимко О. В. - Особливості тлумачення та інтерпретації життєвих цінностей у юнацькому віці (2012)
Смульсон М. Л. - Розвиток у старості: завдання, специфіка, ризики (2012)
Федорченко Н. В. - Дослідження переживань: історія методологічного протистояння (2012)
Наші автори (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Solomentsev O. V. - Test for Condition Degradation Detection of Radio Electronic Equipment, Zaliskyi M. Yu., Herasymenko T. S., Cheked I. V. (2016)
Vasyliev V. M. - Multilateration Aircraft Tracking using Stochastic Filtering Techniques, Vasyliev D. V., Naumenko K. V. (2016)
Sushchenko O. A. - Data Processing of Barometric Altimeter, Golitsyn V. O. (2016)
Mukhina M. P. - Expert Estimations for Informativeness and Recognition of Selected Terrain, Mladentseva K. S., Barkulova I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Image Processing with Liver MRI Convolutional Neural Network, Hotsyanivskyy V. P. (2016)
Sineglazov V. M. - Image Processing of CT with Help of a Convolutional Neural Network, Omelchenko M. O. (2016)
Pusyryov O. L. - Development of Airframe Design Elements Control Technique under Operational Conditions, Volkogon V. O., Alekseev O. M., Ushakov V. V. (2016)
Melnychenko M. M. - Identification of the Signals in Position Control Circuits of a Hexapod Platform, Osadchy S. I., Zozulya V. A. (2016)
Tovkach S. S. - CUDA-Based Technology for Improving the Efficiency of the Aircraft Motion (2016)
Chumachenko O. I. - Deep Learning Classifier Based on NEFPROX Neural Network (2016)
Sineglazov V. M. - Optimal Selection of Wind Turbine Blade Profile, Ziganshin A. A., Vasylenko M. P. (2016)
Tupitsin М. F. - Experimental Checking of Reversibility Theorem for Axially Symmetric Body with Empennage, Ziganshin A. A., Stepanenko I. О. (2016)
Zuiev O. V. - Ground Radio Navigation Systems Maintenance Processes Improvement (2016)
Lapchuk D. A. - Information System for Urban Bike Trails Data Collection and Analysis, Oleshchenko L. M. (2016)
Mukhina M. P. - Gaussian Particle Filtering Block of Navigation Data, Prymak A. P. (2016)
Kemenyash Yu. M. - Fluid Motion Mathematical Model Development in a Partially Filled Cavity (2016)
Goncharenko A. V. - Alternativeness of Control and Power Equipment Repair Versus Purchasing According to the Preferences of the Options (2016)
Kyrychenko V. V. - Andoyer–Deprit Variables use to the Hess Gyroscope Phase Trajectories Exploring (2016)
Lysenko O. І. - Optimal Principle for Dynamical System with Alterative Orbiting, Tachinina O. M. (2016)
Sineglazov V. M. - Analysis of using Software Packages for Imaging in Medical Diagnostics, Raduchych D. S. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Вихідні дані (2016)
Дєньгін А. П. - Автоматизована система розрахунку вентиляції підземних рудників, Назаренко М. В. (2015)
Глива В. А. - Забезпечення стабільності функціонування технологічного обладнання в умовах підвищення електромагнітного навантаження на виробниче середовище (2015)
Кружилко О. Є. - Перспективи розвитку інформаційно-аналітичної системи Держпраці України, Майстренко В. В., Радіонов М. О., Полукаров О. І. (2015)
Долженков О. Ф. - Обґрунтування вимог до раціоналізації теплозахисного шахтарського спецодягу (2015)
Таірова Т. М. - Проблеми виробничого травматизму на транспорті (2015)
Сукач С. В. - Дослідження впливу систем вентиляції на аероіонний склад повітря в нестандартних приміщеннях (2015)
Сербінова Л. А. - Загальний стан виробничого травматизму в Україні та шляхи вирішення цього питання (2015)
Перельот Т. М. - Удосконалення національної нормативної бази з набуттям чинності загальноєвропейських стандартів з електромагнітної безпеки та сумісності технічних засобів (2015)
Лук’яненко Г. О. - Хімічні процеси утворення шкідливих речовин у складі зварочних аерозолів (2015)
Логінова І. І. - Травматизм і аварійність при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості (2015)
Кружилко О. Є. - Застосування провідних та керованих індикаторів для визначення результативності оцінки ризику, Богданова О. В. (2015)
Цина А. Ю. - Ідентифікація небезпечних чинників та оцінювання ризиків на виробництві, Зелененко А. О., Костенко Н. С. (2015)
Сердюк О. О. - Автоматизована система аварійного електропостачання комплекса учбових лабораторій (2015)
Чумаченко С. М. - Заходи щодо зниження рівнів шуму на підприємствах з цілодобовим режимом роботи (2015)
Реферати (2015)
Зиза О. О. - Інститути інноваційного розвитку у командній економіці: переваги та недоліки (2016)
Степаненко В. О. - Міжнародна конкурентоспроможність України: сутність та основні фактори впливу (2016)
Dorofieieva Kh. M. - Conceptual basis of Ukrainian and eu transport system integration deepening (2016)
Єрмак С. О. - Дослідження зарубіжного досвіду та перспектив використання відновлювальних джерел енергії в Україні, Бугаєнко О. В. (2016)
Корнілова О. В. - Ідентифікація митних ризиків (2016)
Бочарова Ю. Г. - Стала конкурентоспроможність інфраструктурних систем (2016)
Горіна Г. О. - Загальнодержавні вектори інституційно-правового забезпечення формування ринку туристичних послуг (2016)
Фоміна О. О. - Теоретичні основи регулювання соціально-трудових відносин ринкового типу з позицій теорій утилітаризму, конфліктів та плюралізму (2016)
Скляр Н. М. - Сучасні методи дослідження ринкового середовища при бізнес-проектуванні туристичної діяльності (2016)
Єрмак С. О. - Інновації в транспорті: зарубіжний досвід, Чернова Ю. О. (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Рентний механізм в умовах реформування системи земельних відносин в Україні (2016)
Костакова Л. Д. - Забезпечення адаптивності в управлінні завантаженням виробничих потужностей підприємства, Волошина С. В. (2016)
Берідзе Т. М. - Статистичний аналіз показників економічної стійкості підприємств (2016)
Роженко О. В. - Бізнес-модель формування організаційної культури підприємства як інструмент узгодженості економічних інтересів (2016)
Лохман Н. В. - Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств регіону (2016)
Бавико О. Є. - Сучасна номенклатура показників якості для експертизи трикотажних виробів та динаміка ступеню їх відповідності у продукції українських виробників (2016)
Косова Т. Д. - Інвестиційно-соціальний потенціал місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансової системи України, Cлободянюк Н. О. (2016)
Чернега О. Б. - Діагностика стану світового ринку послуг промислового туризму, Сорочан В. О. (2016)
Трохимчук В. В. - Роль інновацій в розвитку туризму на рівні держави, галузі, підприємства (2016)
Романуха О. М. - Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в України (2016)
Глушко В. О. - Гастрономічний туризм як окремий вид у туризмі: поняття, сутність, класифікація (2016)
Кравчук М. - Збройні сили України в 1917-1921 рр. за архівними матеріалами: історико-правове дослідження (2016)
Подковенко Т. - Справедливість у системі цінностей права (2016)
Ухач В. - Державотворча діяльність УГВР - всеукраїнського верховного органу національно-визвольної боротьби 40-50 років XX століття (історіографічний дискурс) (2016)
Паславська О. - Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження) (2016)
Мартинюк О. - Поняття адміністративної діяльності в органах прокуратури (2016)
Новицький А. - Щодо питання структуризації інформаційного права як наукової категорії (2016)
Терещук Ю. - Деякі питання сучасного адміністративно-правового забезпечення митної справи (2016)
Цимбалістий Т. - Інститут конституційної юстиції в правовій системі України, Росоляк О. (2016)
Терещук Г. - Органи національної поліції як суб’єкти протидії насильства в сім’ї щодо дітей (2016)
Калаур І. - Історія становлення та розвитку договору найму (2016)
Микитин В. - Деякі особливості правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності (2016)
Ментух Н. - Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу (2016)
Осадчук С. - Форми зловживання цивільним правом, Осадчук М. (2016)
Слома В. - Позбавлення батьківських прав за законодавством України (2016)
Павловська Л. - Забезпечення прав сторони захисту у суді (2016)
Рогатинська Н. - Особи, які не підлягають допиту як свідки (2016)
Скомаров О. - Досвід Сінгапуру та Гонконгу щодо функціонування спеціальних антикорупційних органів та можливість його застосування в Україні (2016)
Чудик Н. - Реформування судової влади в Україні (2016)
Яремко О. - Інститут судимості в кримінальному праві України: необхідність гуманізації (2016)
Bosakevych V. - Legal liability of ai?, Laukyte M. (2016)
Титул, зміст (2015)
Рахметов Д. Б. - Перспективні енергетичні рослини роду Miscanthus Anderss., інтродуковані в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Щербакова Т. О., Рахметова С. О. (2015)
Петрушенко В. В. - Генетические ресурсы, механизмы солеустойчивости и прикладное применение галофитов, Шихалеева Г. Н., Эннан А. А., Шихалеев И. И. (2015)
Шиндер О. І. - Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Повідомлення 1. Видове різноманіття (2015)
Клименко С. В. - Первая Международная научная конференция на тему "Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования", Бриндза Я., Григорьева О. В. (2015)
Шумик М. І. - Структурно-анатомічні адаптації листків літньозелених (листопадних) видів роду Rododendron L. (Ericaceae Juss.), Заіменко Н. В., Ільїнська А. П. (2015)
Андрух Н. А. - Еколого-ботанічна характеристика рослин видів роду Heuchera L. (2015)
Бойкая Е. А. - Морфология листьев образцов лунника, полученных в результате межвидовой гибридизации, Лях В. А. (2015)
Рубцова О. Л. - Селекція троянд: історія, досягнення, сучасна стратегія, Чижанькова В. І., Бойко Р. В. (2015)
Горай Г. О. - Морфобіологічні особливості та перспективи використання у декоративному садівництві України Argemone mexicana L. (Papaveraceae Juss.) (2015)
Бондаренко-Борисова И. В. - Фитоcанитарное состояние культуры астры однолетней (Callistephus chinensis (L.) Nees.) в коллекции Донецкого Ботанического сада НАН Украины, Губин А. И. (2015)
Чернишев О. В. - Оптимізація заходів регуляції чисельності сисних шкідників оранжерейних рослин у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (2015)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2015)
Баран А. В. - Права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні: проблеми реалізації та захисту (2016)
Грубінко А. В. - Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу (2016)
Кравчук В. М. - Правовий простір держави: проблеми визначення за обсягом і змістом (2016)
Кравчук М. В. - Праворозуміння - важлива наукова проблема правового життя України (2016)
Подковенко Т. О. - Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи (2016)
Ухач В. З. - Питання державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів (30 - 40 рр. XX ст.) (2016)
Яремко О. М. - Образ людини у постмодерній європейській правовій культурі (2016)
Дракохруст Т. В. - Актуальні питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб на території України (2016)
Жукорська Я. М. - Ліга арабських держав: питання розвитку та перспективи (2016)
Коруц У. З. - Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини (2016)
Кравчук М. Ю. - Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України (2016)
Мельничук О. І. - Міжнародно-правові аспекти міграційної кризи (2016)
Ментух Н. Ф. - Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Шевчук О. Р. (2016)
Цимбалістий Т. О. - Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі, Росоляк О.Б. (2016)
Чудик Н. О. - Децентралізація влади - шлях до народовладдя (2016)
Бутрин-Бока Н.C. - Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору (2016)
Вербіцька М. В. - Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу (2016)
Вівчаренко О. А. - Стан та прояви проблематики дослідження правової охорони земель України (2016)
Гнатів О.Б. - Практична роль емфітевзису в сучасній цивілістиці (2016)
Грабовська Г. М. - Особливості укладення договору на музичний твір (2016)
Грицкевич С. Г. - Правове регулювання впливу освіти на категорію "людського капіталу" (2016)
Калаур І. Р. - Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування (2016)
Кочин В. В. - Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права (2016)
Лукасевич-Крутник І. C. - Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови (2016)
Микитин В. І. - Деякі особливості цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності (2016)
Пленюк М. Д. - Особливості права власності та майнових прав за договором будівельного підряду (2016)
Проценко І. М. - Характеристика Базельской конвенции о создании системи регистрации завещаний 1972 г. 138138 и особенностей ее применения в Украине (2016)
Саванець Л. М. - Застава цінних паперів за законодавством України та іноземних держав: порівняльний аналіз (2016)
Слома В. М. - Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні (2016)
Труфанова Ю. В. - Особливості правових наслідків поліпшення речі наймачем (2016)
Банах С. В. - Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України, Сарахман А. М. (2016)
Береза Н. В. - Судова психологія як складова системи юридичної психології (2016)
Наулік Н. C. - Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку (2016)
Олійничук Р. П. - Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями (2016)
Острогляд О. В. - Інститут судимості в Україні: недоліки законодавчої регламентації (2016)
Рогатинська Н. З. - Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю (2016)
Capik A. - Ukrainian constitutional adjudication framework via Association Agreement towards the European Union (2016)
Титул, зміст (2015)
Порохнява О. Л. - Успішність інтродукції Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd у Правобережному Лісостепу України (2015)
Шиндер О. І. - Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Повідомлення 2. Експозиційні виділи (2015)
Melnyk V. I. - Plant conservation in situ and ex situ in Ukraine (2015)
Сулига Н. В. - Природний та культигенний ареал видів роду Liriodendron L. (2015)
Шумик М. І. - Структурно-анатомічні адаптації листків постійнозелених (напіввічно-зелених) видів роду Rhododendron L. (Ericaceae Juss.), Остап'юк В. М., Ільїнська А. П., Журавський Р. В. (2015)
Буйдін Ю. В. - Особливості плодоношення та основні характеристики насіння астильби (Astilbe Buch.-Ham. ex D. Dоn) (2015)
Перебойчук О. П. - Репродуктивна здатність деяких видів роду Anemone L. в умовах культури, Музичук Г. М. (2015)
Неграш Ю. М. - Онтоморфогенез та структурно-морфологічна організація пагонової системи Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae Juss.) ex situ та in situ, Щербакова О. Ф. (2015)
Сокол О. В. - Морфологічні особливості будови квітки видів роду Arctium L. (Asteraceae) (2015)
Тютюнник Ю. Г. - Оценка антропогенной нагрузки на дендропарк "Тростянец" НАН Украины методом биогеохимической индексации, Блюм О. Б., Даунис-и-Эстаделья Дж., Мартин-Фернандес Дж.-А. (2015)
Іващенко І. В. - Антимікробні властивості рослин Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) у зв’язку з інтродукцією в Житомирському Поліссі, Іващенко О. А., Рахметов Д. Б. (2015)
Северин І. М. - Морфологічна та агрохімічна характеристика ґрунтів у ландшафтах різного типу дендропарку "Тростянець" НАН України (2015)
Вітаємо! (2015)
Баран А. - Євген Олесницький - депутат галицького сейму та австрійського парламенту: ретроспективний погляд на деякі сторінки життя та діяльності (2016)
Грубінко А. - Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії (2016)
Кравчук В. - Філософська інтерпретація правового простору як особливої форми соціального простору (2016)
Кравчук М. - Армія української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження (2016)
Подковенко Т. - Правовий статус національних меншин у політиці Української Центральної Ради (2016)
Ухач В. - "Одноденна" держава. карпатська Україна в сучасній історіографії: історико-правовий аналіз (вибрані аспекти) (2016)
Галай А. - Концепція рівноправності недержавних організацій з державними інститутами у публічному управлінні: питання теорії (2016)
Дракохруст Т. - Окремі проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб (2016)
Коруц У. - Міжнародно-правовий механізм реалізації права на справедливий судовий розгляд (2016)
Махиніч Н. - Процесуальні норми податкового права як юридична гарантія захисту прав та законних інтересів платників податків (2016)
Махиніч Ю. - Напрямки сервісного обслуговування великих платників податків в Україні (2016)
Росоляк О. - Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України, Марціясь І. (2016)
Саванець Л. - Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав споживачів (2016)
Чудик Н. - Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві (2016)
Янчук А. - Конституційна модернізація інституту безпосереднього народовладдя в Україні (2016)
Банах С. - Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів, Клюха С. (2016)
Бутрин-Бока Н. - Щодо питання про умови дійсності правочинів з приводу відчуження корпоративних прав (2016)
Гнатів О. - Усиновлення іноземцями дітей-сиріт з України: нормативно-правовий аспект (2016)
Длугопольська Т. - Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб (2016)
Ментух Н. - Лізингові компанії: поняття та ознаки (2016)
Осадчук С. - Правовий статус учасників-вкладників (командитистів) (2016)
Паславська О. - Особливості правового режиму земельних ділянок особистих селянських господарств (2016)
Слома В. - Сервітут як вид речових прав на чуже майно (2016)
Береза Н. - Правові основи призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні (2016)
Брич Л. - Середовища здійснення розмежування складів злочинів та відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень (2016)
Олійничук Р. - Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування (2016)
Рибалка Н. - Правозахисна діяльність прокуратури України в період реформування (2016)
Рогатинська Н. - Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні (2016)
Яремко О. - "Страхове шахрайство" як самостійний склад злочину: ознаки об’єктивної сторони (2016)
Мазурик С. - Деякі аспекти призначення прокуратури в сучасній Україні (2016)
Mqczynski A. - Doswiadczenia Polski w dziedzinie kodyfikadi prawa prywatnego miedzynarodowego (2016)
Титул, зміст (2015)
Ліснічук А. М. - Інтродукційні дослідження рідкісних видів рослин у Кременецькому ботанічному саду, Онук Л. Л., Чубата Т. В. (2015)
Щербакова Т. О. - Розвиток монокарпічного пагона Miscanthus sinensis Anderss. при інтродукції в Лісостепу та на Поліссі України, Рахметов Д. Б. (2015)
Мельник В. І. - Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranunculaceae) — рідкісний вид флори Європи на східній межі ареалу (2015)
Каліста М. С. - Поліваріантність онтоморфогенезу кримського ендемічного раритетного виду Anthemis sterilis Steven (Asteraceae Bercht. et J. Presl), Щербакова О. Ф., Новосад В. В. (2015)
Шумик М. І. - Структурно-анатомічні адаптації листків вічнозелених видів роду Rhododendron L. (Ericaceae Juss.), Ільїнська А. П., Остап'юк В. М., Журавський Р. В. (2015)
Похильченко О. П. - Качество семян Pinus koraiensis Siebold et Zucc. (Pinaceae) в насаждениях Украины (2015)
Павленко Л. Л. - Фенологічні аспекти розвитку видів декоративних трав’янистих ліан в умовах Лісостепу України, Машковська С. П. (2015)
Гаврилюк О. С. - Особливості онтогенезу видів роду Calycanthus L. в умовах Волинської височини (2015)
Бєляева Я. В. - Анатомічні особливості будови листкової пластинки видів роду Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) (2015)
Медведєв В. А. - Раритетні дендроекзоти відділу Pinophyta у Державному дендрологічному парку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2015)
Pavliuchenko N. A. - Physiological and biochemical parameters of soil-plant system under allelopathic stress: diagnostic analysis and control (2015)
Бочарова Ю. - Глобальні міста: сутність, ознаки та підходи до класифікації, Гончар О. (2015)
Кулінська А. - Дослідження взаємозв’язку складових фінансової безпеки національного господарства України (2015)
Фоміна О. - Соціально-трудові відносини в ринковій системі, Проданова Л. (2015)
Чернега О. - Спільні програми ФАО та ЄС в сфері забезпечення продовольчої безпеки: інструменти мобілізації ресурсів та ефективність, Кожухова Т. (2015)
Горіна Г. - Концептуальні засади та перспективи розвитку туристичної індустрії України (2015)
Дорофєєва Х. - Особливості інституціонального регулювання європейського ринку авіаційних перевезень (2015)
Косова Т. - Перспективи розвитку страхового ринку в умовах асоціації країни з Європейським Союзом, Cлободянюк О. (2015)
Самосьонок Л. - Конкурентна динаміка: теоретична платформа досліджень (2015)
Сорочан В. - Систематизація підходів до розуміння сутності поняття "промисловий туризм", Хорольський В. (2015)
Гейєр Е. - Теоретичне обґрунтування сутності винагород працівникам, Штик Ю. (2015)
Гудзь Ю. - Методичні аспекти рейтингової оцінки конкурентного потенціалу переробних підприємств АПК (2015)
Булгакова О. - Інструменти категорійного менеджменту в системі маркетингу відносин (2015)
Наторіна А. - Типологія маркетингової товарної стратегії підприємства (2015)
Бавико О. - Структура і тенденції розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Лохман Н. - Процес управління інвестиційною діяльністю на вітчизняних підприємствах, Корнілова О. (2015)
Маловичко С. - Электронный бизнес в Украине: сущность и факторы влияния (2015)
Каминський П. - Податкове навантаження як критерій ефективності ведення податкової політики (2015)
Косова Е. - Проблеми реформування податкового права в Україні: євроінтеграційний аспект (2015)
Шепелюк В. - Оцінка корпоративних прав в бухгалтерському обліку (2015)
Слюсаревський М. М. - Методологічні принципи розроблення і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій (2013)
Жовтянська В. В. - Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології (2013)
Титаренко Т. М. - Модуси і ритми життєконструювання у постнекласичному дискурсі (2013)
Бєлавіна Т. І. - Уявлення осіб з різним економічним статусом щодо правових та етичних норм (2013)
Васютинський В. О. - Питальник "Психологічне тяжіння до бідності”: методологічне обґрунтування, процедура розробки, зміст (2013)
Гусєв І. М. - Психологічний зміст і можливості корекції особливостей політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності (2013)
Панга М. В. - Регіональні відмінності ставлення середнього класу України до національної валюти (2013)
Горностай П. П. - Концепція групової ідентичності в малих групах (2013)
Скрипнік О. В. - Лояльність студентів до навчальної групи: психологічні аспекти (2013)
Товстокора Ю. В. - Програма дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів (2013)
Чаусова Ю. А. - Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу (2013)
Ларіна Т. О. - Ризикування як соціально-психологічна практика життєконструювання особистості (2013)
Семиліт М. В. - Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості (2013)
Чуніхіна С. Л. - Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю (2013)
Івачевська О. В. - Дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок: проблеми та перспективи (2013)
Казміренко В. П. - Когнітивна складність спілкування як вимір в умовах спільної діяльності та прийнятті рішень і цілепокладанні (2013)
Осадько О. Ю. - Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особистості (2013)
Хоріна О. І. - Ситуаційні і середовищні чинники професійного вигорання працівників комунальної сфери, Ходієнко Л. В. (2013)
Жадан І. В. - Ціннісна компонента в політичній картині світу молоді: модель емпіричного дослідження (2013)
Кияшко Л. О. - Динаміка когнітивної складової психологічної готовності студентської молоді до політичної участі (2013)
Вольфовська Т. О. - Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на взаємодію суб’єктів політичної соціалізації: модель дослідження (2013)
Пуертас С. Д. К. - Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору студентської молоді (2013)
Найдьонов М. І. - Мультимедійні технології в дослідженні громадської думки (2013)
Фролов П. Д. - Психотехнології супроводу модернізаційних процесів в освіті та суспільстві (2013)
Плющ А. Н. - Групповая дискуссия как элемент технологий формирования представлений о модернизационных процессах в обществе (2013)
Хлаповська Т. Г. - Експертна оцінка ефективності каналів поширення інформації про освітні інновації (2013)
Найдьонова Л. А. - Вікова періодизація медіаризиків: бачення батьками впливу телебачення на дитину (2013)
Вознесенська О. Л. - Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді (2013)
Череповська Н. І. - Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання (2013)
Тригуб Т. М. - Медійна активність учнів з різним соціально-психологічним статусом (2013)
Жовтянська В. В. - Засади понятійного визначення в теорії смислових трансформацій (2013)
Костенко Н. В. - Смысловые порядки в социологическом обозрении (2013)
Скокова Л. Г. - Особливості культурної репродукції смислів дому (2013)
Шульга Р. П. - Продукування смислів у сучасному мистецькому просторі (2013)
Ткаченко М. В. - Особливості ієрархічної будови чинників професійного самовизначення старшокласників (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2015)
Заіменко Н. В. - Інтродукція, збереження та збагачення біорізноманіття рослин у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Рахметов Д. Б. (2015)
Кузнецов С. І. - Фенофонд Pinophyta в Україні на початку XXI ст.: зміни в таксономії, складі колекцій, напрямах інтродукції (2015)
Рахметов Д. Б. - Підсумки інтродукції та селекції тифону (Brassica rapa L. × B. campestris f. biennis DC.) у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Рахметова С. О. (2015)
Байрак О. М. - Моніторинг стану деяких заповідних дендропарків західної України, Клименко Ю. О., Ільєнко О. О. (2015)
Мельник В. І. - Еколого-ценотичні умови місцезростань Adonis wolgensis Steven (Ranunculaceae Juss.) в Україні, Шевченко Д. Ю., Гриценко В. В. (2015)
Шумик М. І. - Фітогеографія та еволюційна екологія роду Rhododendron L. , Остап'юк В. М. (2015)
Харченко І. І. - Особливості морфологічної будови вегетативної сфери Camellia sasanqua Thunb. (2015)
Андрієнко О. Д. - Характеристика морфолого-декоративних ознак представників роду Amelanchier Medik. у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2015)
Гаврилюк О. С. - Особливості анатомічної будови однорічних здерев’янілих пагонів Calycanthus floridus L. (2015)
Бойко Л. І. - Особливості проростання насіння і морфологія сіянців видів роду Pittosporum Banks ex Sol. (2015)
Медведєв В. А. - Дендросозофіти відділу Magnoliophyta у Державному дендрологічному парку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2015)
Галкін С. І. - Проблеми спонтанної натуралізації інтродукованих рослин у Дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М. (2015)
Данильчук Н. М. - Тополя в парках Кривого Рога, Федоровский В. Д., Коршиков И. И. (2015)
Дорошенко О. К. - Можливості та наслідки інтродукції видів дуба (Quercus L.) з Великого і Малого Кавказу у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, Олешко В. В. (2015)
Черевченко Т. М. - Пам’яті Наталії Олексіївни Денисьєвської, Буюн Л. І., Вахрушкін В. С. (2015)
Грубінко А. - Роль Великої Британії у формуванні механізмів європейської політичної інтеграції у 40-80 х рр. ХХ ст.: історико-правові аспекти (2016)
Кравчук В. - Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів, Кравчук В. (2016)
Розвадовський В. - Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика (2016)
Галай А. - Індикатори правозахисної паспортизації областей як інструмент громадської експертизи реалізації прав людини місцевою владою, Галай В. (2016)
Гірський Б. - Деякі теоретичні аспекти управлінської діяльності голови суду (2016)
Мазурик С. - Поняття інформаційного забезпечення та класифікація інформації в прокурорській діяльності (2016)
Зливко С. - Особливості адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах реформування (2016)
Береза Н. - Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки (2016)
Вербіцька М. - Транскордонне банкрутство за законодавством України (2016)
Вівчаренко О. - Стан та прояви проблематики дослідження правової охорони земель в Україні (2016)
Гнатів О. - Житлова політика в Україні: проблеми та шляхи їх подолання (2016)
Длугопольська Т. - Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект (2016)
Зигрій О. - Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського