Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Алексєєва Л. - Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми і методи (2012)
Кашекова І. - Педагогічні умови створення інтеграційного освітнього простору школи засобами мистецтва (2012)
Ружицький В. - Розвиток художніх умінь учителів образотворчого мистецтва в процесі підвищення кваліфікації (2012)
Джафарова О. - Нетрадиційні художні техніки у творчому самовираження молодших школярів (2012)
Кондратова В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва, Шлєєнкова Т. (2012)
Гаврилова Л. - Твори Віктора Косенка для дітей на уроках музики (2012)
Гороховська Н. - Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів (2012)
Лисенко Н. - Легендарна піснярка Маруся Чурай (2012)
Марчук Ж. - Захід і Схід у світовій культурі (2012)
Кавалерова Н. - Світла і щедра мудрість Учителя (До 100-річчя від дня народженя Тамари Цвелих), Миропольська Н., Хлєбникова Л., Коваль Л., Лісовська І., Коновець С. (2012)
Аннотации (2012)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л. , Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Гусленко І. - Критерії та показники естетичної вихованості студентів гуманітарних спеціальностей (2012)
Лобова О. - Музична культура школяра: варіативність змісту і структури (2012)
Гризоглазова Т. - Застосування мультимедійних тенологій у проектній діяльності підлітків на уроках музичного мистецтва, Новикова Н. (2012)
Рагозіна В. - Неформальна мистецька освіта в недільних школах України (2012)
Красікова Г. - Заняття в недільній школі (2012)
Колотило О. - Вправи для розвитку асоціативності художньо-образного мислення молодших школярів (2012)
Краснова Н. - Ігрові художньо-педагогічні технології у формуванні світовідображення підлітків (2012)
Шевнюк О. - Костюм іспанського Ренесенсу (2012)
Левченко О. - Посеред хвиль творчості Івана Айвазовського (2012)
Залуцький О. - Прем’єра "Карміни Бурани" в Чернівцях (2012)
Масол Л. - Міжнародна Школа методичного досвіду в Коблевому (2012)
Свята й пам’ятні дати 2013 року (2012)
Аннотации (2012)
Барзилович Д. В. - Розвиток системи нормативних документів України із забезпечення енергозбереження та енергоефективності будівель, Барзилович Д. В. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Науково-методичні напрями вирішення проблеми енергоефективності будівель, Федевич О. М. (2013)
Гагарин В. Г. - Требования к теплозащите и потреблению энергии на отопление и вентиляцию в российской актуализированной редакции СНиП "Тепловая защита зданий" (2013)
Данилевский Л. Н. - Опыт эксплуатации энергоэффективных многоквартирных жилых зданий в Республике Беларусь, Терехов С. В. (2013)
Данилевский Л. Н. - Энергоэффективное строительство и развитие нормативной базы в области строительной теплотехники в Республике Беларусь, Терехова И. А., Коризна И. А. (2013)
Фаренюк Є. Г. - Вплив вентиляційних провітрювачів на теплотехнічні показники світлопрозорих огороджуючих конструкцій та нормативний повітрообмін у приміщенні (2013)
Фаренюк Г. Г. - Температурні деформації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються у фасадній системі теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою, Олексієнко О. Б. (2013)
Таранец К. В. - Преимущества сертификации энергоэффективности и экологической устойчивости зданий (2013)
Колесник Є. С. - Визначення лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі найпоширеніших теплопровідних включень в огороджувальних конструкціях (2013)
Басок Б. І. - Прилад для вимірювання інсоляції будівель та споруд, Декуша Л. В., Гончарук С. М., Чорна Н. О. (2013)
Басок Б. І. - Моделювання тепловіддачі від двохпанельного радіатора, Давиденко Б. В., Гончарук С. М., Новіков В. Г. (2013)
Савицкий Н. В. - Моделирование параметров микроклимата в малоэтажном здании, Карим Лимам, Адегов А. В., Кудрявцев А. П. (2013)
Савицкий Н. В. - Принципы экологического индустриального строительства жилых малоэтажных зданий, Куличенко И. И., Бендерский Е. Б., Новиченко Н. В. (2013)
Никифорова Т. Д. - Особенности моделирования теплопередачи заглубленных зданий, Савицкий Н. В., Несин А. А. (2013)
Юрченко Є. Л. - Методологія та результати оцінки затрат життєвого циклу пасивних малоповерхових будівель для умов України, Коваль О. О., Савицький М. В., Коваль А. С. (2013)
Кучерявый А. В. - Мультикомфортный дом. Опыт реализации в Республике Беларусь (2013)
Шулдан Л. О. - Навчальні будівлі і комплекси. Вимоги освіти та енергоефективність, Гладишев Д. Г., Штендера А. Ю. (2013)
Шевченко О. М. - Методика оцінювання енергоефективності вищих навчальних закладів, Дешко В. І. (2013)
Гавриш О. М. - Енергоефективні конструкції та матеріали з точки зору оцінки їх життєвого циклу (2013)
Черняк В. Е. - Інвестиції в енергозбереження (2013)
Чередник Е. В. - Kingspan IPN-nano™ - новое поколение теплоизоляционных материалов для сендвич панелей (2013)
Шишкина А. А. - Пенобетоны с модифицированной структурой, Шишкин А. А., Щерба В. В. (2013)
Ральчук В. В. - Врахування змін теплофізичних характеристик найрозповсюдженіших теплоізоляційних матеріалів у процесі їх експлуатації (2013)
Филатов С. О. - Влияние параметров энергетических свай на работу теплового насоса системы теплоснабжения здания (2013)
Андрухов В. М. - Інформаційні технології в реалізації вимог технічного регламенту будівель та споруд в процесі їх експлуатації, Колесник А. О. (2013)
Кузеванов В. М. - Технические, экономические и организационно-правовые аспекты внедрения отраслевой системы энергоменеджмента в проектировании и строительстве (2013)
Венжего Г. С. - Расчётный метод определения воздухопроницаемости конструкций (2013)
Прокопчук М. В. - Основні положення методик розрахунку показників теплостійкості та тепловологісного режиму огороджувальних конструкцій (2013)
Шовкалюк М. М. - Аналіз розрахункових параметрів зовнішнього повітря для теплопостачання, Войналович Н. О., Войналович О. О. (2013)
Мельник І. В. - Експериментальні дослідження і використання на практиці тришарових збірномонолітних плит з полістирольним утеплювачем, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Голець Ю. (2013)
Бабаєв В. М. - Енергозбереження в системах теплопостачання та освітлення будівель, Говоров П. П., Говоров В. П., Король О. В. (2013)
Басок Б. І. - Конвективний коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні огороджувальної конструкції будівлі, Гончарук С. М., Давиденко Б. В., Новіцька М. П., Резакова Т. А. (2013)
Баштовой А. А. - Методика определения термического сопротивления строительных стеклопакетов (2013)
Басок Б. І. - Особливості теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту, Лисенко О. М., Приємченко В. П., Андрейчук С. В. (2013)
Білоус О. М. - Методи розрахунку сонячних теплових надходжень (2013)
Бурова З. А. - Методика визначення якісних показників надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, Воробйов Л. Й., Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Ковтун С. І. (2013)
Декуша О. Л. - Сравнение методов экспресс-определения теплопроводности строительных материалов поверхностным преобразователем согласно ДСТУ БВ.2.7 – 41 (ГОСТ 30290) и теплометрическим зондовым прибором ИТ-8М ИТТФ НАН Украины, Декуша Л. В., Воробьев Л. И. (2013)
Дешко В. І. - До питання визначення енергетичного рейтингу будівлі мультифункціонального призначення, Шевченко О. М., Єгорова І. О. (2013)
Дешко В. І. - Моделювання процесів повітрообміну у вентильованих фасадах, Северин Є. О., Яновський П. В. (2013)
Дешко В. І - Методи визначення метеоданих типового року для енергетичного оцінювання будівель, Суходуб І. О., Нагорна С. О. (2013)
Диб М. З. - Определение оптимального угла наклона гелиоприемников в Украине (2013)
Долінський А. А. - Концептуальні основи створення експериментального будинку типу "нуль енергії", Басок Б. І., Недбайло О. М., Бєляєва Т. Г., Хибина М. А., Ткаченко М. В., Новіцька М. П. (2013)
Гончарова Е. Н. - Принципы проектирования высотных зданий с альтернативными источниками энергии (2013)
Койчев А. А. - Малоэнергоемкие технологические приемы получения поризованных известково-кремнеземистых композитов, Шинкевич Е. С., Луцкин Е. С., Линник Д. С. (2013)
Кордюков М. І. - Забезпечення комфортних умов для реконструйованих панельних будівель при використанні систем вентиляції lossnay, Дешко В. І., Суходуб І. О., Северин Є. О. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ энергоэффективности способа периодического снижения температуры воздуха отапливаемых помещений, Тадля О. Ю., Метель М. А., Скляренко Д. И. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ энергоэффективности режимов вентиляции помещений, Тадля О. Ю. (2013)
Лаповська С. Д. - Дисперсноармовані ніздрюваті бетони для великорозмірних конструкцій (2013)
Моркляник Б. В. - Закономерности распределения тепловых полей в грунтовом основании U-образного коллектора теплового насоса, Андреев В. С., Шаповал В. Г., Фартушный А. С. (2013)
Моркляник Б. В. - Особенности расчета и проектирования оснований тепловых насосов, Шаповал В. Г., Фартушный А. С. (2013)
Парута В. А. - Применение автоклавного газобетона для возведения энергоэффективных стеновых конструкций, Брынзин Е. В. (2013)
Радомцев Д. О. - Підвищення енергоефективності будівель засобами сучасних систем інтегрального освітлення (2013)
Самков О. В. - Алгоритмічний підхід до вибору заходів з енергозбереження для об’єктів галузі освіти, Захарченко Ю. А., Соколова Н. П. (2013)
Семко В. О. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності огороджувальних конструкцій на основі сталевих тонкостінних профілів, Лещенко М. В. (2013)
Сергейчук О. В. - Пропозиції з розроблення комплексу нормативних документів з освітлення (2013)
Соловей О. І. - Оцінка рівня ефективності електроспоживання об’єктів житлового комплексу (на прикладі гуртожитків НТУУ"КПІ"), Білоус І. Ю., Шевченко О. М. (2013)
Старчук В. Н. - Стінові панелі та блоки з автоклавного газобетону для житлового будівництва, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Тимошенко С. А. - Послідовність проведення модернізації житлових будинків індустріальних серій – як шлях створення сучасного енергоефективного житла, Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Юрко І. А. - Ефективність застосування фібропінобетонів у сучасному будівництві, Черниш Т. А. (2013)
Яковлєв Є. О. - Вплив втрат технологічних вод з водопровідно-каналізаційних та теплоенергетичних мереж на енергозбереження та інженерно-геологічні умови будівництва у містах і селищах України, Глебчук Г. С. (2013)
Мартинов В. Л. - Оптимізація геометричних параметрів форми, світлових прорізів і утеплювача енергоефективних будівель (2013)
Саницький М. А. - Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови, Марущак У. Д., Секрет Р., Вуйцікевич М., Гоц В. В. (2013)
Рабич Е. В. - Проблемы энергоэффективного освещения в зданиях, Чумак Л. А., Ковтун-Горбачева Т. А. (2013)
Нечепуренко Д. С. - Дослідження способів підвищення енергоефективності інженерних систем житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові (2013)
Новіцька М. П. - Квазістаціонарний тепловий режим приміщення при низькотемпературному повітряному опаленні фанкойлом, Ткаченко М. В., Недбайло О. М., Божко І. К. (2013)
Шилюк П. С. - Сучасна енергоефективна конструкція стінових огороджень житлових будинків, Тимошенко С. А., Гоц В. І., Азутов В. П. (2013)
Бурова З. А. - Особенности конструирования преобразователей теплового потока для приборов для определения теплопроводности по ДСТУ ISO 8301:2007, Воробьев Л. И., Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Шмаров Е. В. (2013)
Гарбарук Ю. В. - Порівняння коефіцієнта корисної дії дзеркально відбиваючих світлових шахт у вигляді паралелепіпеда залежно від їх геометричних параметрів, Пугачов Є. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Степовик Д. - Тарас Шевченко та українське образотворче мистецтво (2014)
Надолінська Т. - Ігрові педагогічні технології в професійній діяльності педагога-музиканта (2014)
Еманова З. - Дитяче виконавство на уроках музичного мистецтва: планування та оцинювання (2014)
Таран В. - Методи навчання музики в сучасній школі (2014)
Горовенко В. - Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва (2014)
Катюха С. - Цифровий живопис як компонент художньої освіти старшокласнів (2014)
Кузьменко Г. - Виховання в учнів 5-х класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (2 кл.) (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (2 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (2 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Черкасов В. - Міжнародна олімпіада "Мій світ – мистецтво" (2014)
Кирій С. - Український реалістичний живопис Юрія Басанця (2014)
Титул, зміст (2014)
Ничкало С. - Художники – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка (2014)
Веренкіна Л. - Вокальний розвиток учня (2014)
Яківчук Г. - Виховання школярів на українських фольклорних традиціях у позакласній роботі (2014)
Джафарова О. - Діагностика творчого самовираження учнів (2014)
Мужикова І. - Майстер-клас як засіб активізації художньо-творчої діяльності підлітків (2014)
Кондратова В. - Методичні аспекти викладання мистецтва у 1-му класі, Калашнікова О. (2014)
Мартиненко О. - Виховна робота в дитячих хореографічних колективах (2014)
Мігульова Н. - Ознайомлення старшокласників з мистецтвом Північного Відродждення (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (3 кл.) (2014)
Гловацький С. - Школа на батьківщині Кобзаря (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (3 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (3 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Вовк М. - XI Міжнародні педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької (2014)
Титул, зміст (2014)
Туманов І. - Академічні завдання з рисунка за принципом проблемного навчання (2014)
Гавриленко Л. - Формування основ вокальної культури молодших школярів (2014)
Заболотний І. - До проблеми хорового репертуару та його виконання: діалог думок, Шевкун Т. (2014)
Маруфенко О. - Теорія і практика формування вокально-артикуляційних навичок у школярів (2014)
Олійник Л. - Інтерактивні технології на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Коновалова О. - Тема дитинства в образотворчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Дігтяр Н. - Народна картина на склі на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Богута В. - Методичний аспект формування хореографічних творчих здібностей (2014)
Ратко М. - Музично-естетична та виконавська системи японського традиційного театру Но (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (6 кл.) (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (6 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (6 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Базилевич Ю. Н. - Расщепление уравнений движения экипажа на электромагнитном подвешивании (2016)
Барболина Т. Н. - О подходе к оптимизации с вероятностной неопределенностью с использованием упорядочивания случайных величин (2016)
Борисовская Ю. А. - Современные САПР в аэрокосмической промышленности, Гоменюк С. И., Аль-Омари М. А. В. (2016)
Голоскубова Н. С. - Анализ бегущих и стоячих волн в модели ДНК Пейрара-Бишопа-Доксуа, Михлин Ю. В. (2016)
Гоменюк С. І. - Mетоди апроксимації функцій та інтегрування у безсіткових підходах задач механіки , Козлова О. С. (2016)
Гребенюк С. М. - Ефективні пружні сталі композиційного матеріалу з армуванням двома сортами односпрямованих волокон (2016)
Гриневич А. А. - Міжфазна електрично та магнітно проникна тріщина в п’єзоелектричному/п’єзомагнітному біматеріалі, Лобода В. В. (2016)
Гуцул О. В. - Фізичні методи дослідження крові: сучасний стан і перспективи, Слободян В. З. (2016)
Дьяченко Н. Н. - Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, Синченко Е. С., Качан А. И. (2016)
Зеленський O. В. - Жорсткі та майже жорсткі сагайдаки, Дармосюк В. М. (2016)
Козин И. В. - Об оценках меры неопределенности биматричной игры, Зиновеева М. И. (2016)
Кононов Ю. Н. - Осесимметричные колебания упругих оснований и идеальной жидкости в жестком кольцевом цилиндрическом резервуаре, Джуха Ю. А. (2016)
Король М. В. - Оптимізований варіант фільтрації зображень, Кондрат’єва Н. О., Мухін В. В., Леонтьєва В. В. (2016)
Курапов С. В. - Изометрические циклы графа, Давидовский М. В., Клиценко А. А. (2016)
Латифов Ф. С. - Колебания подкрепленной перекрестными ребрами неоднородной цилиндрической оболочки с движущейся жидкостью, Агаев Р. Н. (2016)
Левада В. С. - Интегральное представление разрывного решения плоской задачи теории упругости для анизотропной среды, Левицкая Т. И., Хижняк В. К. (2016)
Литвин О. М. - Побудова інтерполяційного полінома 5-го степеня на довільному трикутнику з використанням базисних поліномів на "одиничному" трикутнику, Коваленко Г. В., Денисова О. І. (2016)
Нечипоренко Н. А. - О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба, Коротунова Е. В. (2016)
Новицький В. В. - Умови формування майже консервативної системи за допомогою вектора керування, Зінчук М. О., Святовець І. Ф. (2016)
Новицький В. В. - Стабiлiзацiя та робастна стiйкiсть неперервних майже консервативних систем, Зiнчук М. О., Тетерятник О. В. (2016)
Ободан Н. И. - Обратная задача теории бифуркаций в теории тонкостенных систем, Адлуцкий В. Я., Громов В. А. (2016)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих навантажень, що розширюються, Фасоляк А. В. (2016)
Romanuke V. V. - Conditions of overlapping within an infinite set of hyperparallelepipeds in Euclidean arithmetical space and the finite Lebesgue measure of their union (2016)
Сторожук Є. А. - Аналітично-чисельна методика розрахунку довгих некругових циліндричних оболонок з урахуванням деформацій поперечного зсуву, Комарчук С. М., Піголь О. В., Яцура А. В. (2016)
Стреляев Ю. М. - Контактная задача о сжатии двух упругих цилиндров с учетом трения кулона, Шупчинская К. С. (2016)
Танцюра І. В. - Вплив швидкості охолодження на формування структури сплаву системи Al-Mn (2016)
Фатєєва Ю. О. - Вплив періодичного зовнішнього навантаження на коливання ФГМ пологих оболонкових конструкцій зі змінною за часом товщиною (2016)
Хома Н. Г. - Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2016)
Черняков Ю. А. - Локализация пластической деформации на площадке текучести в условиях плоского напряженного состояния, Шевченко А. Г. (2016)
Чопоров С. В. - Mетоды построения дискретных моделей: структурированные и блочно-структурированные сетки, Гоменюк С. И., Алатамнех Х. Х., Оспищев К. С. (2016)
Шерман З. А. - Краткий обзор методов построения грациозных графов (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2016)
Чорна Л. В. - Від ідеї до утопії: шлях Платона до осягнення ідеальної держави (2015)
Дербак А. П. - Досвід державного впливу на процес духовного відродження українського народу в добу революційних перетворень 1917–1920 років (2015)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття: смерть та безсмертя в добу постмодерну (2015)
Стрєлкова Ю. О. - Проблема співвідношення релігії й моральності, Кудин О. О. (2015)
Богачев Р. М. - Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем (2015)
Буяшенко В. В. - Social care: system analysis (2015)
Надольний І. Ф. - Світогляд – ключова проблема пізнання та діяльності людини (2015)
Шамрай В. В. - Демократична революція і кланово-корпоративна система (2015)
Пролеєв С. В. - Євроінтеграція та перспективи народовладдя в Україні (2015)
Хашиєва Л. В. - Колективні ідентичності в глобальному суспільстві: конкуренція альтернативних моделей (2015)
Вернудіна І. В. - Особливості політико-психологічної комунікації у сфері публічного управління (2015)
Гудима І. П. - Проблема модусу реальності чуда в сучасній християнській теології (2015)
Авдєєва Н. Ю. - Прийоми формування житлового середовища поблизу аеропортів з урахуванням екологічного впливу (2012)
Бакулін Е. А. - Сучасні теплоізолюючі фасадні системи, Костира Н. О., Бакуліна В. М. (2012)
Батракова А. Г. - Визначення геометричних параметрів дорожніх одягів за допомогою наносекундних імпульсів, Галащук І. Б. (2012)
Барабаш М. С. - Методы проектирования объектов строительства на базе BIM-технологии, Башинский Я. В. (2012)
Бєлятинський А. О. - Уточнена методика оцінки впливу складних інженерно-геологічних умов на напружено-деформований стан конструкцій аеродромних покриттів, Цихановський В. К., Прусов Д. Е., Бадах В. М. (2012)
Болотов Г. И. - Градостроительный почерк зодчого несет психотипические особенности (2012)
Валінкевич Н. А. - Організація біонічної форми для гармонізації міського середовища, Бармашина Л. М. (2012)
Верюжський Ю. В. - Розрахунок залишкового ресурсу цегляних димових труб, Яворська О. І. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Формотворення середовища офісних приміщень на засадах екодизайну, Бовкун М. С. (2012)
Епіхіна Д. В. - Традиційність та новаторські тенденції в сучасній сакральній архітектурі України (2012)
Запорожченко О. Ю. - Особливості формування об'ємно-планувальних рішень екологічних еровокзальних комплексів, Коваленко А. С. (2012)
Калашнік М. С. - Характеристика сучасного стану відкритих міських просторів у порушеному середовищі, Чемакіна О. В. (2012)
Коваленко О. - Екологічні проблеми міського середовища, Гредасова О. Ю. (2012)
Ковальов Ю. М. - Методика оцінки реркеаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду імені М. М. Гришка), Шинкарчук І. В., Калашнікова В. В. (2012)
Ковтун К. А. - Особливості архітектурно-планувальної організації дитячих парків (2012)
Козлова Т. В. - Вплив економічних і демографічних процесів на ринок нерухомості та забудову Києва, Митюк А. М. (2012)
Колосова Н. А. - Особливості готичного мистецтва в Англії, Чепукас Я. І. (2012)
Краюшкіна К. В. - Підвищення шорсткості та довговічності покриттів автомобільних доріг за рахунок застосування бітумно-полімерних композицій (2012)
Кузьмінова Г. О. - Сучасна паркова скульптура в міському середовищі (2012)
Кушнір А. І. - Композиційні основи формування декоративних насаджень великих міст за участю щеплених видів та форм листяних рослин, Суханова О. А. (2012)
Лапенко О. І. - Дослідження технологічних особливостей влаштування покрівель з використовуванням матеріалів виробництва техноніколь, Южаков А., Мокрянська А. (2012)
Лобова А. И. - Экологический аспект урбанизации городов Донбасса (2012)
Логвин Н. Г. - До проблеми збереження архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври (2012)
Луцик О. А. - Особливості використання залізничого транспорту для міських пасажирських перевезень, Степанчук О. В. (2012)
Мусиенко И. В. - Аналитическое прогнозирование развития систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог (2012)
Никоненко Т. М. - Естетична концепція екодизайну (2012)
Павленко Н. В. - Усовершенствование расчета малосвязных материалов в конструкциях дорожных одежд переходного типа (2012)
Пантюхіна О. Ю. - Типологія туристичних утворень як результат багатофакторного аналізу (2012)
Першаков В. М. - Будівництво НСК "Олімпійський", Петрова Т. О. (2012)
Першаков В. М. - Проектування залізобетонних рамних конструкцій з несучими елементами змінного перерізу (2012)
Плоский В. О. - Особливості функціональної організації приміщень багатофункціонального спорткомплексу, Філатова Т. О. (2012)
Правдохін В. В. - Розкриття національних особливостей Західного регіону в ілюстративних циклах С. Адамовича до творів І. Франка та О. Кобилянської (2012)
Сковородіна А. - Становлення дизайну Японії: традиції та сучасність, Никоненко Т. М. (2012)
Степура В. С. - Ефективність інвестування в будівництві автомобільних доріг, Рябуха І. Л. (2012)
Творогова М. С. - Досвід використання екологічних матеріалів і технологій в сучасній біонічній архітектурі, Авдєєва М. С. (2012)
Ткач Д. И. - Геометрия фрактального расширения квадрата и её приложения к реконструкции автодорог, взлётно-посадочных полос аэродромов и больших площадей (2012)
Ткач Д. И. - Концептуальная идея третьего измерения плоской фигуры и соответствующие обьекты строительства и дизайна на её основе, Кистол А. Д. (2012)
Трошкіна О. А. - Класифікації та властивості архітектурного простору (2012)
Угненко Е. Б. - Классификация и основные показатели химических реагентов для борьбы с гололедом в аэропортах, Пупченко О. Д. (2012)
Угненко Е. Б. - Влияние организации дорожного движения на выброс вредных веществ автотранспортными средствами, Ужвиева Е. Н. (2012)
Угненко Є. Б. - Аналіз показників еколого-геологічної незреки на автомобільних шляхах, Тимченко О. М. (2012)
Урдзик С. Н. - Преимущества георадиолокационного метода диагностики дорожных конструкций (2012)
Фоменко Г. Р. - Транспорт и экология в городах (2012)
Фоменко М. С. - Інформаційна база даних транспортної системи міст України (2012)
Чернявський В. Г. - Художні засоби при створенні творчої концепції інтер'єрів громадських будівель соціальної сфери (2012)
Шаповалов А. Л. - Прогнозування транспортного шуму в районі аеропорту (2012)
Шпичка І. - Біодизайн Луїджі Колані, Никоненко Т. М. (2012)
Юрченко В. А. - Влияние противоморозных добавок в бетон на экологическую безопасность зданий, Бригада Е. В. (2012)
Юрченко В. А. - Зарубежный опыт применения технических схем отведения стоков с поверхности автомобильных дорог и исскуственных сооружений, Угненко Е. Б., Сорочук Н. И. (2012)
Ячник Г. Л. - Особливості архітектурно - планувальної організації станцій швидкого реагування (2012)
Артюшин Л. М. - Оцінка точності вимірювання енергії відбиття земної поверхні в радіолокаторах із синтезованою апертурою, Станкевич С. А., Федотов Б. М. (2016)
Вишневський В. І. - Оцінювання стану водних об’єктів Києва за даними дистанційного зондування Землі, Шевчук С. А. (2016)
Філіпович В. Є. - Методика і технологія оцінки шкоди, нанесеної Українській державі внаслідок нелегального видобутку бурштину, Шевчук Р. М. (2016)
Воробйов А. І. - Спутниковые методы при изучении глубинных разломов и влияние последних на нефтегазоносность (на примере Днепровско-Донецкой впадины), Лялько В. І., Куриленко В. С., Мельниченко Т. А. (2016)
Eddahby Lhou - Remote sensing and geospatial analysis for monitoring the landscape dynamics inside the plain of Tafilalet (Morocco) under the impacts of climate change and human activities, Jihane Tlemcani, Mikhail Popov, Sergey Stankevich, Daoud Mezzane, Igor Lukyanchuk, Abdelkader Larabi, Ali Essahlaoui (2016)
Ivanov V. K. - Spaceborne radar identification of desert regions as suppliers of dust into the atmosphere, Matveyev A. Ya., Tsymbal V. N., Yatsevich S. Ye. and Bychkov D. M. (2016)
Пам’яті Олексія Ілліча Сахацького (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Кругляк Ю. О. - Урахування розсіяння електронів в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Бойчук В. І. - Струм спінового магнітного моменту донорного електрона у сферичній квантовій точці СdS, Лешко Р. Я., Іванчишин І. Б. (2016)
Головацький В. А. - Вплив магнітного поля на сили осциляторів міжзонних квантових переходів у двоямній сферичній квантовій точці, Бернік І. Б., Яхневич М. Я. (2016)
Лепіх Я. І. - Залежності внесених втрат сигналу від частоти в пристроях на ПАХ з п’єзокерамічним звукопроводом (2016)
Стахіра Й. М. - Спектри п'єзофотопровідності напівпровідникових кристалів шаруватої структури, Стахіра Р. Й. (2016)
Кучеренко Д. Ю. - Оптимізація холін-чутливого біосенсора для роботи в біологічних рідинах, Сєдюко Д. В., Книжникова Д. В., Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Солдаткін О. П. (2016)
Коробко М. Ю. - Оптимізація процедури роздільного біосенсорного визначення афлатоксинів та пестицидів, Степурська К. В., Солдаткін О. О., Архипова В. М., Дзядевич С. В. (2016)
Повзло Е. Л. - Чувствительность электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра к метану, Ляшков А. Ю., Тонкошкур А. C. (2016)
Кизяк А. Ю. - Формування нанопористих плівок Al2O3, Євтух А. А., Стеблова О. В. (2016)
Персоналії. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича (2016)
Об’яви, додаткова інформація (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Братута О. Г. - Передпосилкове знання метанаукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки (2016)
Думікян М. М. - Геопросторова та секторальна структуризація ринку телекомунікаційних послуг (2016)
Барановська І. В. - Ідентифікація факторів модернізації економіки як інструмента її реформування (2016)
Воробйов Р. Б. - Концептуальні положення управління збалансованим інноваційним розвитком промислових підприємств національного господарства (2016)
Hryshyna V. V. - Modern view of the system of communication support of personnel managerial activity (2016)
Калініченко Б. В. - Тенденції розвитку та стан конкуренції на агропродовольчому ринку україни (2016)
Капканець В. С. - Методологія управління фінансово-економічним потенціалом на галузевому рівні (2016)
Кривошлыков В. С. - Экономика и управление межрегиональной дифференциацией с позиций экономической безопасности, Жахов Н. В., Фомичёва Л. М. (2016)
Петренко О. О. - Пасажирські залізничні перевезення в україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Роїк О. Р. - Вплив соціальної політики на розвиток туризму в умовах формування інноваційної економіки в Україні (2016)
Тимчак В. С. - Комплексне використання відходів харчової промисловості в умовах інноваційних викликів (2016)
Хадарцев О. В. - Особливості моделювання процесів ресурсозбереження національної економіки (2016)
Чайка Ю. М. - Галузеві особливості конкурентних переваг економіки України (2016)
Чередниченко А. Ю. - Пути усовершенствования системы экономической безопасности Украины (2016)
Черкасова С. В. - Про необхідність посилення інноваційної спрямованості діяльності венчурних фондів в Україні (2016)
Маслак О. І. - Формування показників інноваційної активності підприємств машинобудування на конкурентному ринку в умовах економічної нестабільності, Збиранник О. М. (2016)
Іскра В. В. - Оцінка ефективності використання оборотного капіталу українських агрохолдингів за допомогою моделі В. Г. Когденко (2016)
Колещук О. Я. - Моделювання процесу зношення основних засобів промислових підприємств (2016)
Кравченко М. В. - Оцінка рівня економічної стійкості підприємств бджільництва (2016)
Крамаренко К. М. - Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення (2016)
Левків Г. Я. - Теоретико-методологічні аспекти в системі маркетингового менеджменту в діяльності аграрних підприємств, Копитко М. І. (2016)
Линенко А. В. - Аналіз доцільності інтеграції машинобудівних підприємств Причорноморського регіону до холдингової компанії, Завальнюк А. О. (2016)
Лозова Т. І. - Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія, Шамін М. В. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу, Заїка С. О., Грідін О. В. (2016)
Олефіренко О. М. - Потенціал зростання збутових можливостей інноваційно-активних машинобудівних підприємств України: методологія та практичний інструментарій оцінювання (2016)
Петрушка Т. О. - Чинники формування та показники оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств (2016)
Побережний Р. О. - Протиріччя як джерело розвитку підприємств хімічної промисловості (2016)
Прохорова В. В. - Сучасний стан комерційної нерухомості та її вплив на розвиток вітчизняного підприємництва в Україні (2016)
Товма О. А. - Теоретичні аспекти застосування процесів управління діловою репутацією торговельного підприємства (2016)
Трішкіна Н. І. - Сутність посередницької діяльності торговельного підприємства та її місце в соціально-економічному розвиту України (2016)
Федосєєва Г. С. - Конкурентний розвиток виробників сільськогосподарської продукції: сучасні наукові інтерпретації (2016)
Хижняк О. С. - Використання електронного документообігу і електронного цифрового підпису промисловими підприємствами у збутовій і закупівельній діяльності: переваги і недоліки (2016)
Шацька З. Я. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств гірничодобувної промисловості в сучасних умовах, Ганзюк Т. Д. (2016)
Шашкіна М. С. - Системні ознаки кризи підприємств промисловості в Україні (2016)
Шишко В. И. - Алгоритм организации рекламных кампаний в учреждениях высшего образования, Шишко А. Ю. (2016)
Метеленко Н. Г. - Концептуалізація поняття "фінансовий механізм", Шульга О. П. (2016)
Оглобліна В. О. - Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні, Сіліна І. В. (2016)
Алескерова Ю. В. - Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства (2016)
Васильчишин О. Б. - Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову безпеку національної банківської системи (2016)
Каламбет (Юдіна) С. В. - Теоретичні основи механізму перекладання податків, Галаганов В. О., Василишин Р. С. (2016)
Каламбет (Юдіна) С. В. - Розвиток корпорацій в Україні, Ліпієнко В. І. (2016)
Койло В. В. - Формування системи фінансової безпеки України під впливом залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій (2016)
Кривенцова А. М. - Методичний підхід до організації внутрішнього аудиту страхових компаній (2016)
Мороз С. В. - Роль та місце непрямих податків в наповненні державного бюджету України (2016)
Мороз С. В. - Стан та тенденції споживчого кредитування в умовах кризи (2016)
Поліщук В. С. - Прогнозування та розвиток ринку цінних паперів (2016)
Скок П. О. - Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва (2016)
Чепка В. В. - Проблеми та перспективи впровадження вартісно-орієнтованого управління на вітчизняних підприємствах, Павлюк Т. С. (2016)
Островська Н. С. - Роль державного кредиту у фінансовій системі держави, Швець О. Ю. (2016)
Шумська С. С. - Фінансові інструменти розвитку: світова практика та уроки для України (2016)
Шкреб М. - Безготівкове суспільство та дедоларизація в Україні: чого бракує для актуальної дискусії?, Хведчук К. (2016)
Рашкован В. - Кластерний аналіз бізнес-моделей українських банків: застосування нейронних мереж Кохонена, Покідін Д. (2016)
Груй А. - Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України, Лепушинський В. (2016)
Харламов Ю. А. - Газотермическое напыление. современное состояние и перспективы развития, Полонский Л. Г. (2016)
Соколов В. И. - Исследование течения жидкости в микрозазорах с граничным измнением вязкости, Рассказова Ю. Б. (2016)
Кроль О. С. - 3D-моделирование многооперационного станка с использованием рендеринга, Лисица С. Н. (2016)
Кроль О. С. - 3D-моделирование инструментальной оснастки обрабатывающего центра с использованием рендеринга, Лисица С. Н. (2016)
Логунов А. Н. - Использование классификации с интервалом в процессе распознавания перфорационного маркера (2016)
Мелконов Г. Л. - Метод прогнозирования работоспособности круглых пил, основаных на термометрическом контроле, Никитченко И. В. (2016)
Мицык А. В. - Научные основы определения и математическое моделирование критериев операций виброобработки и область рациональных параметров технологического процесса для их достижения (2016)
Nikolaienko A. P. - Increasing of details surface quality by vibrating processing (2016)
Рассказова Ю. Б. - Математическая модель гидравлического привода вращательного движения с объемным регулированием (2016)
Романченко А. В. - Обзор приспособлений для вспомогательных операций вибрационной обработки, Романченко Ю. А. (2016)
Соколов В. И. - Моделирование газодинамических характеристик вентиляционных систем на основе их объектной декомпозиции (2016)
Соколова Я. В. - Система автоматичекого управления машиностроительным оборудованием с электрогидравлическим приводом (2016)
Таванюк Т. Я. - Моделювання приводу спеціального технологічного обладнання (2016)
Харламов Ю. А. - Технологический классификатор деталей и поверхностей с газотермическими покрытиями (2016)
Кулышев А. М. - Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов, Черникова И. Д., Черников Н. Г. (2016)
Шумакова Т. О. - Розробка методу автоматизованого виробництва абразивних гранул і пристрою для його реалізації, Осипов В. І. (2016)
Титул, зміст (2014)
Масол Л. - Впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти: аналіз державних стандартів (2014)
Медвідь Т. - Шевченкова пісня на уроках музичного мистецтва (2014)
Московчук Л. - Хоровий театр як засіб естетичного виховання молодих школярів (2014)
Вовк Л. - Інтерпретація творів мистецтва як важливий чинник образотворення в художньо-практичній діяльності учнів, Шатайло Н. (2014)
Заболотний І. - Вокально-хорова робота як шлях до втілення творчих уявлень хормейстера, Карпенко Є. (2014)
Антонішина В. - Розвиток креативності старших дошкільників засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2014)
Руденко І. - Технологічний підхід до формування творчої активності підлітків на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Кузьменко Г. - Формування ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 6-х класів (2014)
Гурин О. - Освітня технологія "День школи в музеї" (2014)
Андрощук Л. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів-хореографів у процесі постановки творчого проекту (2014)
Кирій С. - Дослідження Євгена Гули з розвитку пластичної анатомії в українському образотворчому мистецтві (2014)
Завадська Т. - Видатний діяч мистецької освіти (2014)
До уваги авторів! (2014)
Титул, зміст (2015)
Шевнюк О. - Костюм Північного Відродження в контексті вивчення світової художньої культури (2015)
Капалбаев О. - Система "уста-шакирт" как традиционный способ хранения и передачи знания (на примере тюркской культуры), Шайгозова Ж. (2015)
Школьнік С. - Музичні фізкультхвилинки у початковій школі, Бесшапошникова Т. (2015)
Новикова Н. - Використання мультимедійних технологій у вокально-хоровій роботі в основній школі (2015)
Чорний С. - Вокальна підготовка майбутніх учителів музики (2015)
Дорош Т. - Лекція-концерт "Культурно-освітня програма з європейських студій" (2015)
Краснова Н. - Формування світовідображення в учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2015)
Ничкало С. - Мистецтво архітектури в естетичному вихованні школярів (2015)
Власова В. - Комплекс мистецтв у формуванні уявлень про світ молодших школярів (2015)
Матвєєва О. - Різновиди хвилювання школярів у процесі сценічних виступів (2015)
Богута В. - Виховний потенціал позашкільного танцювального творчого об’єднання (2015)
Таран В. - Діалогічність на уроках художньої культури у старшій школі (2015)
Калініченко О. - Календарно-тематичне планування уроків курсу "Образотворче мистецтво" (4 кл.) (2015)
Аристова Л. - Календарно-теметичне планування уроків курсу "Музичне мистецтво" (4 кл.) (2015)
Масол Л. - Календарно-тематичне планування уроків курсу "Мистецтво" (4 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н., Колотило О. (2015)
Макарова Л. - Сумщина в долях трьох геніїв, Макарова В. (2015)
Сухомлинова І. - Генрі Ягодкін – автор картин-ілюстрацій до праслов’янського епосу (2015)
Ювілейні дати 2015 року (2015)
Ніколаєва Т. - "Мадонна під яблунею" Івана Дряпаченка (2015)
Шинкевич Е. С. - Кафедре "Процессов и аппаратов в технологии строительных материалов" ОГАСА – 40 лет, Антонюк Н. Р. (2015)
Памяти учителя – профессора В. А. Вознесенского (2015)
Бабиченко В. Я. - Торкрет – бетон – современный композиционный строительный материал для оптимизации состава, структуры и свойств которого использовано математическое моделирование, Кирилюк С. В., Дудник А. В., Черепащук Л. А., Поддубный О. А. (2015)
Барабаш І. В. - Вплив гідрофобізації базальтового волокна на міцність і усадочні деформації бетону, Ворохаев А. І. (2015)
Барчукова Т. Н. - Новые методы расчета коротких свай с применение ЭВМ, Заврак Н. В. (2015)
Бальшаков В. И. - Механоактивизация компонентов бетонной смеси в смесителе-активаторе роторного типа, Елисеева М. А., Савицкий Н. В., Щербак С. А. (2015)
Бояджи А. А. - Проектирование адаптивных узлов комбинированных арочных конструкций (2015)
Вандоловский А. Г. - Рентгенофазовый анализ безобжиговых водостойких глиношлаковых составов, Костюк Т. А., Григоренко Е. А. (2015)
Вилинская Л. Н. - Влияние разброса удельной активности Ra, Th, K некоторых строительных материалов на величину их эффективной удельной активности, Писаренко А. Н., Бурлак Г. М. (2015)
Выровой В. Н. - Условия сосуществования идеологий неструктурированных и структурно оформленных сред, Суханов В. Г. (2015)
Галушко В. А. - Экспертиза и технология заделки трещин, Шевчук Л. А. (2015)
Гришин А. В. - Математическое моделирование откосов котлованов при сейсмических воздействиях, Сипливец А. А. (2015)
Дворкін Л. Й. - Оптимізація зернового складу заповнювача в бетоні підвищеної міцності на гранітному відсіві, Житковський В. В., Разумовський А. Р., Скрипник М. М. (2015)
Деревянко В. Н. - Зависимость температуры обжига суглинка от содержания органо- и щелочежелезосодержащих систем, Гришко А. Н. (2015)
Дмитриев С. В. - Эксериментальные исследования влияния периодических изменений температуры фильтрующейся воды на пьезометрические напоры, Великий Д. И., Бондаренко А. С. (2015)
Довгань И. В. - Статическое исследование пространственной поровой структуры теплоизоляционных композитов, Керш В. Я., Колесников А. В., Семенова С. В. (2015)
Довгань А. Д. - Изопараметрический анализ свойств мелкозернистого бетона армированного стеклянной и полимерной фиброй, Гаврилюк В. П. (2015)
Доценко Ю. В. - Количественная оценка влияния на активность комплексно-активированных дисперсных систем отдельных видов активации, Шинкевич Е. С., Сидорова Н. В. (2015)
Eletchih A. - Cementless Porous Concrete (2015)
Жуковский В. К. - Влияние структурных неоднородностей на формирование теплового потока в композиционных строительных материалах, Заволока Ю. М., Выровой В. Н., Заволока М. В., Гохман А. Р. (2015)
Казимагомедов И. Э. - Пути повышения качества арболита на основе костры льна, Лобанова А. В. (2015)
Казимагомедов И. Э. - Оптимизация состава сухой строительной смеси методом математического планирования эксперимента, Шептун С. Ю. (2015)
Коваль С. В. - Методологічні основи створення високо функціональних бетонів з використанням методів комп’ютерного матеріалознавства, Савченко С. В. (2015)
Коробко О. А. - Деформации в жизненном цикле конструкции-системы, Вырвой В. Н., Кушнир А. М. (2015)
Костюк А. И. - Совместное действие поперечной силы и изгибающего момента в исследовании керамзитожелезобетонных изгибаемых элементах, Столевич И. А., Столевич О. И. (2015)
Костюк Т. А. - Совершенствование технологии гомогенизации бетонных смесей с мелкозернистыми наполнителями, Деденева Е. Б., Вандоловский С. С. (2015)
Криштопа С. Н. - Зона уплотнения вокруг коротких призматических свай в песчаных грунтах, Николюк В. Н., Карпюк И. А. (2015)
Кровяков С.О. - Оптимізація складу суднобудівного керамзитобетону підвищеної довговічності, Мішутін А. В., Богуцький В. Л. (2015)
Крылов Е. А. - Комплексное активированное вяжущее для неавтоклавного ячеистого бетона с применением молотого доменного шлака и известково-карбонатной добавки, Мартынов В. И., А. М. Ветох (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Выбор оптимальных составов высокопрочного бетона, Барабаш И. В., Крантовская Е. Н. (2015)
Кушнерова Л. А. - Разработка составов теплоизоляционного материала на основе красного шлама (2015)
Лаповська С. Д. - Технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону в залежності від якості вапна, що використовується (2015)
Малахов В. В. - Испытания балок с петлевыми стыками многократно повторяющимися нагрузками (2015)
Мовчан О. М. - Особливості взаємодії моделей висячих призматичних паль з піщаними ґрунтами, Труфин М. Д., Карпюк І. А. (2015)
Моргун В. Н. - Фибробетон для железнодорожного строительства, Моргун Л. В., Багатина А. Ю., Ревякин А. А. (2015)
Мороз Л. В. - Современные технологические решения при производстве многопустотных плит перекрытия (2015)
Москалёва К. М. - Реологические параметры трехкомпонентных полимерных эмульсий на основе жидкой фазы насыщенной гидроксидом кальция, Попов О. А., Рожнюк Е. В. (2015)
Приймаченко А. С. - Вплив комплексної алюмосилікатної добавки на процеси структуроутворення корозійностійких цементних композицій, Шейніч Л. О., Пушкарьова К. К. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю, Каверин К. О., Яким В. П. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2015)
Рахимова Н. Р. - Исследование возможности использования шлакощелочных вяжущих для отверждения нитратных солевых растворов, Рахимов Р. З. (2015)
Руссу И. В. - Утилизация отходов водоподготовки ТЭЦ для производства лакокрасочных материалов, Горбатюк А. П. (2015)
Сердюк В. Р. - Сучасні підходи по застосуванню методів активації золи виносу ТЕС для використання в промисловості будівельних матеріалів, Сідлак О. С. (2015)
Столевич И. А. - Особенности прочностных и деформированных свойств керамзитобетона на карбонатном песке, Герега А. Н. (2015)
Твардовский И. А. - Влияние агрессивной морской среды на надводные железобетонные конструкции и прогнозирование их долговечности, Чобан Г. С. (2015)
Твардовский И. А. - Способ обеспечения надежности эксплуатации существующих каркасных зданий в условиях повышения сейсмичности района, Чобан Г. С. (2015)
Терновий В. І. - Дослідження міцності штукатурки SILTEK PM-10 на поверхнях із керамзитобетонних блоків, Уманець І. М., Стоян О. В., Антонюк Н. Р. (2015)
Тертычный А. А. - Влияние вида кремнеземсодержащих наполнителей на свойства активированных мелкозернистых бетонов, Тымняк А. Б., Шинкевич Е. С., Мироненко И. Н. (2015)
Трофимова Л. Е. - Применение топологических моделей в технологии дисперсных систем и композиционных материалов на их основе, Урьев Н. Б. (2015)
Файвусович А. С. - Инженерная методика прогнозирования долговечности железобетонных конструкций (2015)
Фощ А. В. - Оптимизация состава золоперлитобетона, Керш В. Я. (2015)
Чернышов Е. М. - Управление кинетикой процесса твердения цементного камня в присутствии наномодификаторов, Артамонова О. В. (2015)
Шамис Е. Е. - Эффективность активации воды затворения, Избында А. А., Присяжнюк М. И. (2015)
Шеховцов И. В. - Безбалочное перекрытие с локальным усилением, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Шеховцов І. В. - Експериментальні дослідження перекриттів багатошарової конструкції, Петраш С. В., Овсак І. І. (2015)
Шинкевич Е. С. - Реализация новых прогрессивных технологий силикатных композитов на основе принципов устойчивого развития экосреды, Луцкин Е. С., Бондаренко Г. Г. (2015)
Шишкин А. А. - Влияние вида наполнителя на прочность реакционных порошковых бетонов (2015)
Шишкина А. А. - Влияние мицеллообразующих ПАВ на свойства бетона (2015)
Щербак О. С. - Фазовые превращения шлаков силикомарганца при производстве фундаментных блоков (2015)
Юсипчук В. И. - Повышение биостойкости костробетона добавкой пирогенного микрокремнезема, модифицированного соединениями серебра, меди и цинка, Линник Д. С., Шинкевич Е. С. (2015)
Соколянский М. Г. - К 75-летию со дня рождения и 20-летию памяти профессора, д.т.н. М.Л. Бурышкина (2015)
Бурышкина Э. М. - История одного рода (2015)
Балдук П. Г. - Численно-аналитическое решение краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, Бекирова М. М., Сурьянов Н. Г. (2015)
Бекшаев С. Я. - Об оптимальном расположении промежуточной опоры продольно сжатого стержня (2015)
Бреднёва В. П. - К исследованию свободных колебаний симметричных тонкостенных конструкций, Бреднёв А. М., Шупта В. П. (2015)
Зинкевич Я. С. - Оптимальное по быстродействию торможение вращений несимметричного твердого тела под действием малого управляющего момента с нервными коэффициентами (2015)
Корбринец В. М. - Несущая способность и расчет балок по двум предельным состояниям, Бекирова М. М. (2015)
Ковров А. В. - Идентификация систем с перекрестными связями с использованием теории графов, Чучмай А. М., Шиляев А. С. (2015)
Limarenko A. M. - The Optimization Of Car Engine Piston-Rod By Numerical Method, Khamray V. V., Druzhynin A. A. (2015)
Фомина И. П. - Пространственная устойчивость жестко защемленной бетонной колонны при несимметричном воздействии агрессивной среды, Кушнир Р. В. (2015)
Воинова С. А. - Управление эффективностью функционирования производства как средоохранная концепция (2015)
Мартиш О. О. - Підвищення організаційно-технологічної надійності календарних планів (2015)
Перпери А. А. - Гиперболический параболоид и его использование в архитектуре, Викторов А. В., Яворская Н. М. (2015)
Полунин М. М. - Рациональное распределение расчётной мощности отопительных теплообменников при независимом подключении систем отопления, Димитрова Ж. В., Элькин Ю. Г. (2015)
Рулёв Н. Н. - Интенсификация процесса сепарации фаз маслосодержащих сточных вод методом ультрафлокуляции и микрофлотации, Небеснова Т. В. (2015)
Дерій Ж.. В. - Формування ринку праці на основі розвитку людського потенціалу, Скиба С. А. (2015)
Левківський В. М. - Очікування як складова стратегії економічної поведінки людини, Єфремов В. В. (2015)
Савченко В. Ф. - Державне регулювання як сучасна складова економічного розвитку в Україні (2015)
Струтинський В. Б. - Спеціалізовані патенти та патентний тролінг, Ромашко А. С., Юрчишин О. Я., Весельська К. В. (2015)
Кожухова Т. В. - Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор для визначення напрямків міжнародного фінансування програм сталого розвитку (2015)
Косач І. А. - Державно-приватне партнерство в контексті системно-синергетичної парадигми (2015)
Абакуменко О. В. - Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства України, Лукяшко П. О., Роговий А. В., Забаштанський М. М. (2015)
Ільчук В. П. - Роль реклами у формуванні винного бренда, Пазюк В. Л. (2015)
Дітріх І. В. - Тенденції світового ринку щодо органічних продуктів харчування, Литвин Я. С. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі Китаю (2015)
Журба І. О. - Оцінювання результативності реалізації кластерних ініціатив регіону (2015)
Замлинський В. А. - Європейська орієнтація інвестиційної політики підприємств харчової промисловості України (2015)
Кириченко О. П. - Трансформація функцій морського порту під впливом глобалізаційних процесів (2015)
МоскаленкоА. М. - Економічна родючість ґрунтів у сучасних умовах господарювання (2015)
Панюк Т. П. - Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств (2015)
Семенов В. Б. - Оценка влияния инвестиционно-инновационной деятельности на работу предприятий авиационной промышленности, Бурсала А. Л., Зозуля Л. А., Леховицер В. А. (2015)
Холодницька А. В. - Формування дієвого механізму мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, Борисенко Л. І. (2015)
Базилевич В. М. - Передумови розроблення концепції розвитку АПК України (2015)
Ярмоліцька О. В. - Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних залізниць (2015)
Садчиков В. С. - Динаміка та тенденції розвитку організаційно-економічного забезпечення рослинництва (2015)
Чернявська М. К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності торговельних підприємств (2015)
Кулієва Д. С. - Теоретичні аспекти маркетингового менеджменту сучасного туристичного підприємства (2015)
Попело О. В. - Фінансове забезпечення наукової сфери регіонів України (2015)
Гуменная Е. Р. - Влияние факторов социально-экономического развития на инвестиционный процесс во Львовском регионе, Сулым М. В. (2015)
Гришова І. Ю. - Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості, Стоянова-Коваль С. С. (2015)
Кравчук Г. В. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємств реального сектору економіки, Приходько О. П, Алексєєнко С. С. (2015)
Крюкова І. О. - Імпліментація потокових концепцій у науково-методичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств АПВ, Лагодієнко Н. В. (2015)
Маргасова В. Г. - Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України, Дубина М. В., Тунік М. В. (2015)
Михайлова Л. І. - Алгоритм оцінювання фінансово-екологічної безпеки регіону, Соколенко Л. Ф. (2015)
Готра В. В. - Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення інноваційного розвитку економіки (2015)
Кальченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства, Андросенко Я. С. (2015)
Шнайдер В. В. - Проблемы, вопросы и роль инвестиций в деятельности коммерческих организаций (2015)
Шнайдер О. В. - К вопросу анализа и оценки финансового состояния и экономического потенциала хозяйствующего субъекта (2015)
Лень В. С. - Виплати працівникам: поняття, структура та облік, Штупун М. П. (2015)
Кравченко М. В. - Європейські перспективи української молоді: можливості та загрози (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Державна політика щодо прогнозування обсягів податкових надходжень: регіонально-прикладні аспекти, Давискиба І. В. (2015)
Подорван А. Ф. - Принцип зворотного зв’язку як основа комунікацій органів державної влади з громадськістю (2015)
Oliychenko I. - Implementation and improvement of electronic document management in the government administration, Ditkovska M. (2015)
Полоьова О. Л. - Конкурентоспроможність АПК у контексті євроінтеграційних процесів України, Ліцький В. О. (2016)
Токарчук Д. М. - Стратегічні напрями виробництва біопалива сільськогосподарськими підприємствами України (2016)
Томчук О. В. - Використання земельних угідь фермерськими господарствами Вінницької області, Полеся В. М. (2016)
Правдюк Н. Л. - Розробка стратегічного набору управління інноваційно-інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств, Бондар М. О. (2016)
Шаманська О. І. - Інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємств лікеро-горілчаної промисловості (2016)
Климчук О. В. - Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку (2016)
Агапова М. В. - Світовий досвід розвитку біржового ринку (можливості імплементації в Україні) (2016)
Бурєннікова Н. В. - Оцінювання результативності поточних витрат на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод України, Ярмоленко В. О. (2016)
Білокінна І. Д. - Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах "зеленої економіки" (2016)
Салькова І. Ю. - Інноваційне кормовиробництво – основа розвитку птахопродуктового підкомплексу (2016)
Лебідь В. С. - Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Древаль И. В. - Эрго-дизайнерские принципы гуманизации архитектурной среды железнодорожных вокзальных комплексов, Мохаммад С. Ф. (2014)
Жовква О. І. - Іудейські духовні навчально-просвітні заклади та центри Росії на прикладі Санкт-Петербурга та Москви (2014)
Швыденко О. А. - Строительное наследие Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина в XIX веке (2014)
Скороходова А. В. - Современные проблемы становления реабилитационных центров для онкобольных детей в Украине. Ретроспективный обзор и опыт зарубежных стран, Блинова М. Ю. (2014)
Крейзер И. И. - Бетон в архитектуре и интерьере: состояние и перспективы, Сопов Д. В., Сопов В. П. (2014)
Поливанова М. - К вопросу об участии технопарков в концепции устойчивого развития (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Теоретическое обоснование выбора открытого и закрытого способов ремонта и восстановления водоводов, Старкова О. В., Алейникова А. И. (2014)
Броневицький С. П. - Основні засади територіального планування привабливих територій міста Києва (2014)
Болотских Н. С. - Совершенствование водопонижения при выполнении аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения, Сорокин Б. С., Клейн Е. Б. (2014)
Броневицький А. П. - Особливості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови в Україні (2014)
Золотова Н. М. - Моделирование организационно-технологических решений по соединению старого и нового бетона путем их склеивания, Гарбуз А. О., Морковская Н. Г. (2014)
Бабаев В. Н. - Реконструкция фундамента жилого дома с использованием анкеровки арматурных стержней акриловыми клеями, Золотов М. С., Шишкин Э. А., Скляров В. А., Дауд А. Х. (2014)
Izbash Y. M. - Advantages in structural response due to semi rigid joints (2014)
Кожушко В. П. - Сравнение результатов расчета косого cталежелезобетонного пролетного строения по двум пространственным методам (2014)
Павленко Н. В. - Аналіз розрахунку дорожнього одягу за умовою стійкості проти зсуву в ґрунті при зміні вологості та урахуванні параметру розподільчої здатності матеріалу (2014)
Кугаєвська Т. С. - Визначення інтенсивності нагрівання бетонної суміші у формувальному цеху в холодний період року, Бондар Л. В., Пишненко Є. І. (2014)
Дёмина О. И. - Обоснование выбора в качестве вяжущего безгипсового цемента (БГЦ) для получения мелкозернистого бетона, Костюк Т. А., Деденёва Е. Б., Салия М. Г. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Приемущества применения базальтовых труб в подземных инженерных коммуникациях, Бондаренко Д. А., Коваленко А. Н., Булгаков Ю. В. (2014)
Юнис Б. Н. - Повышение прочности бетонных цилиндров с полым сечением при растяжении вибровакуумированием (2014)
Плугин А. Н. - Новые силы, монолитное строительство и высотные дома, Трикоз Л. В., Плугин А. А., Плугин Д. А., Плугин А. А., Конев А. А., Борзяк О. С. (2014)
Алиа Мохамад Гияс - Применение современных композитных материалов при усилении древних сооружений Сирии (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование скорости разрушения бетона в агрессивных условиях сетей водоотведения, Забелин С. А., Олейник Д. Ю. (2014)
Барабаш Е. С. - Влияние ПАВ и кремнийорганических добавок на вязкостные свойства эпоксидного олигомера, Попов Ю. В. (2014)
Фідровська Н. М. - Вплив канатних блоків на довговічність канатів, Писарцов О. С. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Научное обоснование вибрационных машин с пневмогидроприводом для изготовления мелкоштучных бетонных изделий (2014)
Редько А. А. - Определение температуры оребренной поверхности теплоутилизатора котельного агрегата при глубоком охлаждении продуктов сгорания (отходящих газов), Бугай В. С., Куликова Н. В. (2014)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности инфракрасных газовых нагревателей, используемых для зонального отопления (2014)
Тарадай А. М. - Основные направления модернизации систем теплоснабжения для решения задачи снижения потребления природного газа в Украине, Яременко М. А., Чернокрылюк В. В., Есин Е. С. (2014)
Седак В. С. - Экономическая эффективность реконструкции систем теплоснабжения, Броневский Ю. Ф., Старостин Е. А. (2014)
Новохатній В. Г. - Графічне подання надійності розгалужених водопровідних мереж (2014)
Коринько И. В. - История, настоящее и будущее харьковской канализации (2014)
Коринько И. В. - Реализация программы энергоэффективности и программы сокращения потерь воды – единый комплексный поход к решению проблем повышения энергоэффективности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, Коваленко А. Н., Ярошенко Ю. В., Третьяков С. И. (2014)
Тевяшев А. Д. - Оценка потенциала энерго и ресурсосбережения в системах централизованного водоснабжения, Матвиенко О. И., Никитенко Г. В. (2014)
Никитенко Г. В. - Электронное моделирование сетей водоснабжения и водоотведения, Панасенко А. А. (2014)
Епоян С. М. - Вибір технології термоутилізації осаду стічних вод на комплексі біологічної очистки "Безлюдівський" м. Харкова з огляду енергоефективності, Смірнова Г. М., Мельникова К. Ю., Пухова М. О. (2014)
Лисенко І. Е. - Термоутилізація осаду стічних вод з використанням технології плазмової газифікації та її вплив на екологічне середовище, Смірнова Г. М., Піліграм С. С., Мельникова К. Ю. (2014)
Корінько І. В. - Індикаторні показники реформування водопровідно-каналізаційного господарства, Панасенко І. О. (2014)
Коринько И. В. - Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов, Панасенко Ю. А. (2014)
Панасенко Ю. А. - Энергоресурсосбережение и энергоэффективность на предприятиях водопроводно-канализационного хазяйства, Коринько И. В. (2014)
Эпоян С. М. - Эффективная технология комбинированной механической и физико-химической очистки высококонцентрированных сточных вод молокозавода, Фомин С. С. (2014)
Biliaiev N.N. - Investigation of the flow in the horisontal settler with baffle, Kozachyna V.A., Polubynskaja E.V. (2014)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности биологической очистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах при использовании современных воздуходувок, Штонда И. Ю., Зубко А. Л., Штонда Ю. И, Баслер П. (2014)
Горбань Н. С. - Роль нитрифицирующих бактерий при обеззараживании осадков сточных вод, Фомина И. Г. (2014)
Василенко С. Л. - Гидравлический аудит в общей структуре управления системами водоснабжения городов, Колотило В. Д., Волков В. Н. (2014)
Василенко С. Л. - Динамика использования воды как индикатор экологической безопасности водоснабжения городов, Паболков В. В. (2014)
Олійник О. Я. - Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках, Айрапетян Т. С. (2014)
Русакова Т. И. - Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха на участке проспекта Правды города Днепропетровска (2014)
Юрченко В. А. - Экспериментальная оценка экологически опасной нагрузки, создаваемой АЗС на прилегающие почвы, Мельникова О. Г. (2014)
Букі О. О. - Захист населення і територій від екологічної небезпеки в залежності від розташування джерел хімічних надзвичайних ситуацій, Квітковський Ю. В. (2014)
Дармофал Е. А. - Екологічна небезпечність шахтних комплексів та її зниження шляхом очищення вентиляційних викидів (2014)
Коваленко А. Н. - Образование сероводорода – проблема эксплуатационной надежности и экологической безопасности водоотведения, Юрченко В. А., Коваленко А. В., Бригада Е. В., Лебедева Е. С. (2014)
Кучук Н. Г. - Моделювання та аналіз екологічного стану регіонів України (2014)
Смирнова Н. В. - Основные положения расчета зависимости расхода топлива от дорожных русловий (2014)
Дерев’янко М. І. - Повітряно-грунтовий вогнегасний комплекс низових пожеж, Яковлєв Є. А., Шатохін В. М., Клименко М. В. (2014)
Деревянко Н. И. - Дифференциальный костыль, блокирующий перелом тазобедреного сустава, Яковлев Е. А., Шатохин В. М., Клименко М. В. (2014)
Шмуклер В. С. - Экспериментальный метод исследований конструкций на температурные воздействия, Евзеров И. Д., Фурсов Ю. В., Резник П. А. (2014)
Данченко Ю. М. - Биохимическая коррозия бетона в самотечных трубопроводах водоотведения, Гасанов А. Б., Чернявский В. Л. (2014)
Анотації (2014)
Калініченко Б. В. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу конкуренції на агропродовольчому ринку України (2016)
Гуменюк Я. М. - Потенціал ліги арабських держав у системі диверсифікації та пошуку нових ринків збуту аграрної продукції українського виробництва (2016)
Кожухова Т. В. - Базові сектори сталого розвитку: оцінка ситуації в країнах, що розвиваються (2016)
Лук’янець Г. І. - Конвергенція інформаційного ринку: розвиток та сучасні реалії в Україні (2016)
Лютак О. М. - Особливості групування країн на основі показників розвитку міжнародної туристичної діяльності (2016)
Павлюк О. О. - Базель ІІІ: актуальність та проблеми запровадження (2016)
Грабовецький Б. Є. - Проблеми ринку технічних нововведень і його створення: інформаційно-методичне забезпечення, Пілявоз Т. М., Краєвська А. С. (2016)
Кордзая Н. Р. - Аналіз складу населення в розрізі забезпечення продовольчої безпеки України, Єгоров Б. В. (2016)
Попова О. Ю. - Особливості державного регулювання процесів водозабезпечення суб’єктів господарюванння, Томашевська О. Ю. (2016)
Біловодська О. А. - Характеристика основних підходів до оцінювання ефективності використання ресурсів на промисловому підприємстві, Кириченко Т. В. (2016)
Бояринова К. О. - Компаративний аналіз змістовних ознак економічної функціональності підприємства зі спорідненими економічними категоріями (2016)
Коваленко О. В. - Застосування сучасних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах, Вербицька Є. С. (2016)
Вишневська О. А. - Аналіз змісту та наукові підходи до визначення сутності підприємницького ризику (2016)
Голомб В. В. - Аналіз проблем упровадження внутрішньовиробничого планування на українських підприємствах, Шевченко О. Є. (2016)
Конащук В. Л. - Ефективне стажування як резерв підвищення ефективності праці, Діденко Д. О. (2016)
Добрунік Т. П. - Особливості управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2016)
Жежуха В. Й. - Модель установлення ключових показників ефективності hr-підрозділу в мотивуванні персоналу інжинірингових підприємств, Бодарецька О. М. (2016)
Занора В. О. - Управління кадрами: узагальнення методичного інструментарію відбору працівників, Драч С. В. (2016)
Grynko T. V. - Innovative methods of product promotion in today’s business, Zlydnieva V. Y. (2016)
Карамушка М. В. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі в умовах інтеграції економіки україни у світовий економічний простір (2016)
Кармазінова В. Д. - Формування бренду В2В-послуг (2016)
Клебанова Т. С. - Особливості використання нейро-нечітких моделей у фінансовій діяльності комунальних підприємств, Рудаченко О. О. (2016)
Голубка О. Я. - Аналіз методів управління персоналом, Дідович Ю. О., Копусяк Я. Ф. (2016)
Кравченко М. О. - Просторово-часова онтологія економічних систем (2016)
Кривоконь М. О. - Цільова структура реінжинірингу як складової частини антикризового управління промисловим підприємством (2016)
Побережний Р. О. - Сутність стратегій розвитку підприємства: класифікаційний аспект (2016)
Поклонська Л. С. - Матриця формування й обгрунтування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення (2016)
Приварникова І. Ю. - Управління виходом українських підприємств на міжнародні ринки сфери послуг, Грибачова Г. Г. (2016)
Андреєва Т. - Категорія тотивності й нетотивності в дієсловах загальнорезультативного способу дії (2008)
Богатько В. - Еліпсація в аспекті сучасних тенденцій розвитку виражальних засобів мови (на матеріалі газетних текстів) (2008)
Бокатенко І. - Структурні та семантичні особливості складнопідрядних умовних речень (2008)
Бондаренко Л. - Особливості функціонування й розмежування омонімійних сполучників і часток (2008)
Жигора І. - Зумовленість семантико-синтаксичної структури речення валентністю двомісних дієслів у функції ітеративних предикатів (2008)
Завальнюк І. - Функціональні вияви неповних речень в українському газетному мовленні початку ХХІ ст. (2008)
Іванова Л. - Семантико-синтаксичнаструктура речень із тривалентними дистрибутивними предикатами (2008)
Ковтюх С. - Елементарні парадигматичні класи іменників першої відміни м’якої групи в сучасній українській мові (2008)
Мачак О. - Інтенсивно-допустові конструкції в структурі складнопідрядного речення (2008)
Нестеренко Т. - Проблема модальності в українському мовознавстві. категорійні та комунікативні підходи (2008)
Ожоган А. - Категорія субстанційності: основні підходи до вивчення (2008)
Ожоган В. - Локативні й темпоральні синтаксеми займенникового типу в структурі речення (2008)
Язикова Ю. - Семантика речень займенниково-співвідносного типу з несиметричною адвербіально-атрибутивною частиною (2008)
Демешко І. - Морфонологічні одиниці як базові конституенти словотвірної морфонології (2008)
Ліштаба Т. - Сполучуваність суфікса ин ( ін ) в основах антропонімів Північного Степу (2008)
Мариненко І. - Порівняльний аналіз адвербіативів у формі орудного безприйменникового в українській і російській мовах (2008)
Панцьо С. - Творення присвійних прикметників у лемківських говірках (2008)
Білих О. - Форми теперішнього та простого майбутнього часів у церковнослов’янській мові української редакцї XVII ст. (2008)
Гримайло Н. - Лексичні значення дієслів із праслов’янським коренем *moqk-у сучасних українських і польських мовах (2008)
Крижанівська О. - Давноминулий час в українській мові: статус, особливості функціонування (2008)
Плюшко О. - Склад і походження чоловічих особових імен М. Єлисаветграда початку ХХ століття (2008)
Стойкова Г. - Проблеми українського правопису в 90-х роках ХХ століття (2008)
Хоменко Т. - Особливості становлення графічної та орфографічної норм німецької мови (2008)
Галаган В. - Емотивність, експресивність та конотація як засіб вираження оцінки (2008)
Данилюк О. - Семантичне поле ’гора, підвищення’ у говірках Волині (2008)
Каламаж М. - Лінгвокультурологічний аналіз квантитативних концептів у різномовному відбитті (на матеріалі української, російської, польської, білоруської, болгарської фразеологічних систем) (2008)
Панфілова Н. - Релігійна складова концепту зрада/treachery в українській та англійській мовах (2008)
Чернишенко І. - Про результати експериментального дослідження концепту чесність (2008)
Заінчковська О. - Суфіксальний спектр мікротопонімів Південно-східного Поділля (2008)
Поляруш Т. - Місцеві географічні терміни як словотвірна база топонімів різних класів (2008)
Гуцул Л. - Розподібнення наголосу ойконімів та апелятивів (2008)
Капітан Т. - Багатозначність дієслів сучасної німецької та української мов (2008)
Горбівненко М. - Лексичні особливості загальнополітичної статті (2008)
Дьяченко Г. - Специфика диалогичности Н. Бердяева (2008)
Русановська Т. - Архетипні риси сленгових вторинних номінацій (на матеріалі української та німецької мов) (2008)
Громко Т. - Методика вивчення діалектної лексики в школі (2008)
Вихідні дані (2008)
Висоцький А. - Просторові та часові компаративи й суперлативи на семантичному та синтаксичному тлі означальних прислівників (2013)
Коваль Л. - Формально-граматичні параметри простого головного компонента безособового речення української мови (2013)
Колесник О. - Міфологічний простір у лінгвокогнітивному ракурсі (2013)
Овчиннікова І. - Компонентний аналіз дієслівного значення як спосіб побудови семантичної типології (2013)
Слободинська Т. - Дещо про структурну семантику мови й функціональну семантику мовної діяльності (2013)
Вишивана Н. - Структура функціонально-семантичного поля дієслів мовлення у сучасній німецькій мові, Гнатенко В. (2013)
Галаур С. - Семантико-синтаксичні й комунікативно-прагматичні виміри префіксально-прийменникової кореляції (2013)
Жаровська О. - Питальні речення у структурі мовленнєвого жанру: експліцитний та імпліцитний вияви (2013)
Іваницька Н. - Семантична модифікація дієслівного складеного присудка з автосемантичними дієсловами (2013)
Кагало О. - Проблема структурної та функціональної цілісності парних сполучників української мови (2013)
Лебедь Ю. - Параметри придієслівних обов’язкових компонентів формально-синтаксичної структури речення (2013)
Ліпська Є. - Проблема класифікації перформативних дієслів у сучасній лінгвістиці (2013)
Мартинова Л. - Словотвірний потенціал збірних іменників у сучасній українській мові (2013)
Мосійчук А. - Лінгвокогнітивні особливості синтаксичного висунення в текстах сучасної американської поезії (2013)
Плоткіна М. - Реалізація комунікативного динамізму в складному реченні, Землякова О. (2013)
Пономаренко В. - Префіксальні прикметники зі значенням кількісного вияву ознаки: особливості семантики, Нестеренко А. (2013)
Яворський А. - Морфологічні особливості середньополіських говірок у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2013)
Бабич Т. - Перерозподіл "внутрішніх" семантичних ознак лексеми (2013)
Гаврилюк Н. - Особливості еволюції індивідуально-авторської лексичної номінації в поезії неокласиків (2013)
Горлова Л. - Кількісні параметри семантичної сполучуваності прикметників зі значенням "ввічливий” та "пристойний” у німецькій мові (2013)
Грицьків А. - Діахронгічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики, Гумовська І. (2013)
Дзюбко Л. - Конотування значень дієслів економічної сфери (2013)
Драбовська В. - Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії (2013)
Дюкар К. - Субстантивні новотвори зі значенням суб’єктивної оцінки у словотворчості В. Голобородька, Т. Мельничука та С. Сапеляка (структурно-семантичний аспект) (2013)
Колядич Ю. - Особливості розвитку семантичної структури англійських запозичень в українській мові (на матеріалі мистецької лексики) (2013)
Томіленко Л. - Історизми й історичні терміни: до проблеми розмежування (2013)
Шарапа М. - Середньополіські назви обрядових часових понять на позначення весняно-літніх календарних дат та періодів (2013)
Шилінська І. - Лексико-семантичні особливості комп’ютерного дискурсу (2013)
Козачишина О. - Авторська образність як відображення особливостей концептуальної картини світу жінки-письменниці (2013)
Медведєва С. - Структура соціополітичного дискурсу (2013)
Мельник Л. - Комунікативно-прагматичні особливості художнього дискурсу (2013)
Ніколаєнко О. - Прагматичні цілі представників ораторського дискурсу республіканського Риму (2013)
Щепка О. - Прагматична організація газетних заголовків сучасної української преси (2013)
Бірюкова О. - Особливості метафоризації концепту "FAMILY" в афористичному дискурсі (2013)
Волошина О. - Засоби створення художньої образності в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" (2013)
Гладьо С. - Типологія текстових ситуацій (у контексті концептуалізації світу) (2013)
Головська І. - До проблеми розвитку концепції інтертекстуальності (2013)
Гриня Н. - Семантичні та композиційні типи контрасту в сучасному художньому дискурсі (2013)
Давиденко Г. - Мовний аспект вираження німецької ментальності у текстах німецьких народних побутових казок (2013)
Доля І. - Вплив гендерного фактору на інтонаційну варіативність позитивних та негативних оцінних висловлень в англомовному соціально-інформативному радіодискурсі (2013)
Дудар О. - Особливості функціонування стилістичного засобу "внутрішнє мовлення" в художньому тексті (на матеріалі творчості Т. Драйзера) (2013)
Змієвська О. - Семантико-когнітивна природа авторської сенсорики в художньому тексті (2013)
Кардаш Л. - Особливості переносного вживання дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко) (2013)
Кузнецова Л. - Текст у вимірі мовознавчих студій (2013)
Леонтьєва О. - Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" (2013)
Лучкіна Л. - Стилістичне використання синтаксичних одиниць у сучасній українській пресі (2013)
Мелешкевич Л. - Особливості представлення ситуації нагородження в англомовному енциклопедичному тексті (2013)
Петренко І. - Кореляція вербального та невербального планів вираження у сучасному англомовному медіадискурсі (2013)
Савка І. - Функціонування мовної особистості автора у романах Сомерсета Моема (2013)
Чечель О. - Мовні формули з іменним компонентом у науковому гуманітарному тексті (2013)
Шевніна Л. - Жанри туристичної реклами: структура, жанроутворювальні ознаки (2013)
Арцишевська А. - Фахова юридична мова: сучасні тенденції та особливості перекладу (2013)
Боднар О. - Художня "справжність" перекладної поезії (2013)
Гаценко І. - Ономатопея як репрезентація звукосфери в мові (2013)
Дзюбенко О. - Концепт "РОЗУМ” у римській та українській лінгвокультурах (паремійний вимір) (2013)
Довбня І. - Зіставне вивчення бінарних маркерів горизонтального простору у французькій, англійській і українській мовах (2013)
Довбня Л. - Семантичні зміни праслов’янських лексем на позначення деяких антропологічних понять у російській та українській мовах (2013)
Іваницька Н. - Міжмовна специфіка вияву генералізації семантики в англійських та українських дієсловоназвах (2013)
Мізін К. - Зіставно-лінгвокультурологічний аналіз концептів-соматизмів РУКА і ПАЛЕЦЬ у британському, німецькому, українському та російському мовних соціумах (2013)
Прадівлянна Л. - Импрессионистический эффект и его языковая репрезентация в русских, английских и немецких текстах (2013)
Рудий В. - Корелятивні особливості німецьких прислів’їв та приказок про природу в зіставленні з українськими (2013)
Соловйова О. - Колороніми та особливості їхнього перекладу при вивченні іноземних мов (2013)
Сушко З. - Естетичні виміри українського художнього перекладу (2013)
Блашків О. - Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань, Ковальчук Л. (2013)
Дзюбишина Н. - Шляхи формування та основні чинники використання стратегій навчання іноземних мов (2013)
Титова О. М. - Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження (2016)
Палієнко С. В. - Обговорення проблеми визначення об’єкту і предмету археологічної науки на засіданнях Відділу теорії та методики археології Інституту археології АН СРСР (2016)
Томілович Л. В. - Проблеми дослідження та збереження об’єктів культурної спадщини смт. Сатанів (Хмельницька обл.), Єрзіна І. В., Гайда М. П., Фічук Е. В. (2016)
Виноградова М. В. - Нове в дослідженні міської садиби на Андріївському узвозі, 13 у Києві (2016)
Масалова І. І. - Велика Печерська церква як екскурсійний об’єкт у другій половині 1920-х–1930-х рр. (за матеріалами краєзнавчо-довідкової літератури), Яненко А. С. (2016)
Губська В. С. - Дослідження археологічних пам’яток у м. Миколаєві (2016)
Принь О. В. - Археологічна експедиція професора М.О. Макаренка 1931 року на теренах будівництва заводу "Азовсталь": персональний склад, фінансування, знахідки (2016)
Коротя О. В. - Селітроварні печі на території укріплень дитинця давньоруського міста Воїнь, Осадчий Є. М. (2016)
Мельник О. О. - Археологічні дослідження "пізніх" поховань Києва в 1950–1970-х рр. (2016)
Сорокіна С. А. Радієвська Т. М. Завальна О. М. - Фотофіксація музейних предметів доби первісності археологічного відділу Історичного музею в Києві (2016)
Походяща О. Б. - Портрети гетьмана Богдана Хмельницького в збірці Національного музею історії України (2016)
Хомчик М. А. - Дактиліотека дрезденського майстра Філіпа Даніеля Ліпперта (1702–1785) у зібранні Національного музею історії Украйни, Сорокіна С. А., Гаврилюк О. О., Біскулова С. О., Андріанова О. Б. (2016)
Іванова О. В. - Меморіальна збірка документально-речових предметів С.П. Дягілєва у колекції Національного музею історії України, Іванова О. П. (2016)
Принь М. О. - Тімашева Марія Семенівна (1894–1982): музейник, метеоролог, бібліотекар (2016)
Горькова А. О. - Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України як джерело вивчення пам’яткоохоронної справи періоду радянської України (2016)
Непомнящий А. А. - Неизвестные страницы изучения Эски-Кермена по переписке Николая Эрнста с академиком С.Ф. Платоновым (2016)
Новікова-Вигран О. С. - Польське повстання 1863–1864 рр. на Київщині в документах та спогадах сучасників (2016)
Калашник Є. С. - Полтавський полк на давніх картах (2016)
Рогульський Я. - Печатки князя Санґушка і його синів Олександра та Михайла з XV ст. Спроба інтерпретації (2016)
Філіпова Г. В. - Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та "будинок Петра І" (2016)
Сенченко Н. М. - Державне регулювання охорони церковних пам’яток в Україні на початку ХVІІІ ст. (2016)
Непотенко І. В. - Єлецький монастир у Чернігові у 1920-х рр.: діяльність в умовах становлення радянської влади (2016)
Акуленко В. І. - На дискусійних перехрестях пам’яткознавства (2016)
Руденко С. Б. - "Декомунізаційний" закон на сторожі збереження нерухомих пам’яток (2016)
Гужаловский А. А. - Рецензия на книгу Д.В. Кепина и Е.Н. Титовой "Охрана палеоприродного и археологического наследия" (2016)
Сокульський А. Л. - Україна козацька: філософія пізнання й естетика історичної поеми Валентина Северинюка, Пащина Л. А. (2016)
АВТОРИ ЗБІРКИ (2016)
УМОВИ ВКЛЮЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ЗБІРНИКА (2016)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (2016)
Слово до читача (2016)
Білан Н. І. - Поняттєва структура категорій соціальних комунікацій (2016)
Носова Б. М. - Комунікативна роль публіцистики в міжкультурному діалозі (2016)
Сухаревська Г. В. - Семіотичний аналіз поняття лакшері-бренд (2016)
Джолос О. - Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України (2016)
Хворостина О. В. - Явище трансмедіації контенту мережевих видань (2016)
Василенко К. М. - Перебіг воєнних подій на сході України в інтерпретації редакцій національних інтернет-видань (2016)
Щербаков Р.М. - Соціальнокомунікаційне середовище формування іміджу підприємств у сфері громадського харчування (2016)
Зикун Н. І. - Сатирична газета початку ХХ ст.: аналіз видових особливостей (2016)
Холод Г. Я. - Cпецифіка висвітлення кіносценарної кризи в "Кіно-газеті" (1929–1931) (2016)
Абаїмов А. В. - До питання про організаційну структуру медіапідприємства в контексті сучасної української медіаекономіки (2016)
Сізова К. - Ми всі "у слові, як у сповиткові, з колиски до калини при горбі..." (Галич В. М.Семіотика інтертекстуальності публіцистичного твору: соціально-комунікативна рецепція: монографія. – Рівне : ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015. – 120 с.) (2016)
Недзведська Ю. М. - Авторські механізми моделювання дослідницьких проблем у фахових наукових виданнях із соціальних комунікацій (2016)
Антонюк О. В. - Структура та зміст дисципліни "Фармакологія у фізичному виховані і спорті", Чопик Т. В. (2014)
Бабенко А. Л. - Теоретико-методичні особливості інтеграційних занять зі спортивних ігор у системі підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Бабенко Л. В. - Педагогічні орієнтації системи навчання образотворчому мистецтву в УРСР (2014)
Бабинець М. М. - Підготовка майбутніх менеджерів до оволодіння технікою ведення бесіди в іншомовному діловому спілкуванні (2014)
Бабушко С. Р. - Особливості навчальної діяльності учителя дорослих у побудові суб‘єкт-суб‘єктних відносин у внутрішньофірмовому навчанні (2014)
Бигар Л. І. - Форми, методи і засоби фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп в умовах сучасного ВНЗ (2014)
Блажук О. А. - Інформаційні технології у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Вдовичин Т. Я. - Використання web-сервсу Wolfram|Alpha для розв’язування диференціальних рівнянь, Жидик В. Б., Кобильник Т. П. (2014)
Войтович І. С. - Аксioлoгiчнi передумови підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Герлянд Т. М. - Експериментальне дослідження загальноосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-аграріїв: констатувальний етап (2014)
Гончарук О. М. - Інтегроване навчання української пунктуації на основі виразного читання учнів початкових класів (2014)
Горбатюк Р. М. - Основні напрями формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту, Фендьо О. М. (2014)
Грабовська Т. І. - Основні напрямки і форми профілактичної діяльності щодо ВІЛ/СНІДУ в учнівському середовищі, Грабовський О. В., Баторі-Тарці З. І. (2014)
Данко Д. В. - Медико-соціальна робота з різними категоріями клієнтів, Повідайчик О. С. (2014)
Дацків І. Є. - Історичні та соціально-культурні передумови формування професійної освіти у Закарпатті (2014)
Дерев’янко О. В. - Модель-професіограма майбутнього інженера-магістра машинобудівної галузі, як основа формування професійної компетентності фахівця (2014)
Дзюба П. М. - Теоретико-методичні засади лекційного виду занять в дисципліні "Радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів прикордонної служби" (2014)
Драч І. І. - Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої школі (2014)
Жиленко Р. В. - Особливості планування в процесі соціальної роботи в громаді (2014)
Завгородня Т. К. - Розвиток позашкільної сільськогосподарської освіти в Західній Україні (1920-1930-ті рр.), Білавич Г. В. (2014)
Зобенько Н. А. - Соціальний захист дитинства в Україні (2014)
Ішутіна О. Є. - Етапи формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної мови (2014)
Кайдан Н. В. - Організація системи поточного самоконтролю результатів оцінювання, Пащенко З. Д. (2014)
Кевпанич М. М. - Концепція підготовки шкільної молоді до життя і праці у педагогічній спадщині А. Волошина, Опачко М. В. (2014)
Кіш Н. В. - Вплив методів навчання на ефективність формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2014)
Кокор М. М. - Особливості використання педагогічної рефлексії у процесі професіоналізації викладача – початківця англійської мови за професійним спрямуванням (2014)
Колонуто Д. К. - Сучасні технології у викладанні іноземних мов (2014)
Корнієнко В. В. - Традиційні та сучасні форми та методи організації навчальної діяльності бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики (досвід США) (2014)
Куленко О. А. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів хімії (2014)
Литвинова С. Г. - Основи моделювання хмарно-орієнтованого навчального середовища учня загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Лукащук І. М. - Міжпредметні зв’язки у підготовці майбутніх медичних сестер у медичному коледжі (2014)
Марко М. М. - Науковий аналіз складових поняття "математична компетентність учителів початкових класів" (2014)
Марфинець Н. В. - Форми організації літературного краєзнавства у школах Закарпаття за радянської доби (2014)
Микитенко Н. О. - Реалізація диференційного підходу до формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю (2014)
Михалевич В. М. - Наближена модель приватної хмари у навчанні вищої математики, Чухно М. В. (2014)
Олійник К. С. - Професійна етика та спілкування в соціальній роботі (2014)
Олефіренко Н. В. - Дидактичні електронні ресурси у системі сучасних засобів навчання (2014)
Островська Н. Д. - Формування якостей лідера в процесі підготовки майбутніх фахівців агротехнічного профілю (2014)
Панченко М. В. - Міжнародно-закріплені принципи правомірної поведінки неповнолітніх як профілактична ланка в роботі фахівців соціально-правового захисту населення (2014)
Петрицин І. О. - Дидактичні функції засобів мультимедіа у процесі підготовки майбутнього вчителя (2014)
Полєхіна В. М. - Медико-соціальна робота: передумови становлення та сучасний стан (2014)
Поліщук В. А. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з біженцями: зарубіжний досвід (2014)
Поліщук Ю. Й. - Проблема визначення сфери професійної діяльності соціальних педагогів різних спеціалізацій (2014)
Полюк В. С. - Принципи формування професійної готовності персоналу прикордонного відомства (2014)
Попадич О. О. - Критерії, показники та рівні правової вихованості майбутнього фахівця (студента вищого навчального закладу) як системної якості особистості (2014)
Постригач Н. О. - Концептуальні моделі професійної підготовки учителя в країнах ЄС на зламі століть (2014)
Пришляк О. Ю. - Упровадження стандартів професійного розвитку фахівців соціономічної сфери: зарубіжний досвід (2014)
Пудова С. С. - Професійна культура викладача медичної та біологічної фізики очима майбутніх лікарів (2014)
Райковська Г. О. - Формування готовності до самовдосконалення у процесі індивідуалізації професійної підготовки (2014)
Романишина Л. М. - Розвиток інноваційних технологій в педагогічній освіті України, Лоїк Г. Б. (2014)
Сафронова Г. В. - Основні характеристики економіко-правової компетентності фахівця (2014)
Семеніхіна О. В. - Уміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя, Юрченко А. О. (2014)
Слободянюк О. М. - Професійно-етична компетентність менеджера: значення у професійній діяльності та умови формування у ВНЗ (2014)
Слюсар Т. А. - Сутність, зміст і функції педагогічної діагностики професійної компетентності (2014)
Смук О. Т. - Сенс життя молоді як соціальна проблема та життєва стратегія, Козубовський М. Р. (2014)
Столбов Д. В. - Сутність і зміст поняття інтернет-безпеки сучасного школяра (2014)
Теличко Н. В. - Особливості системного підходу до формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2014)
Токарчук О. М. - Математична компетентність фахівців економічного профілю: критерії оцінювання сформованості (2014)
Трегуб О. Д. - Методика організації проблемного навчання студентів-педагогів (2014)
Третько В. В. - Перспективи розвитку системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в Україні (2014)
Федоренко О. М. - Принципи добору змісту підручника з іноземної мови для студентів юридичних спеціальностей (2014)
Ходань О. - Адаптація майбутніх фахівців бізнесу і права до навчальної діяльності (2014)
Швардак М. В. - Кейс-метод у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Шеремета Л. П. - Використання творчості Т. Г. Шевченка на початковому етапі навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків (2014)
Ястремська С. О. - Система контролю якості медсестринської освіти у США – теорія і практика, Мельничук І. М., Усинська О. С. (2014)
Акуленко І. - Шляхи набуття досвіду методичної діяльності студентами математичних спеціальностей під час навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Алєксєєнко І. - Реалізація краєзнавчого компоненту змісту навчання іноземної мови у старшій школі (на матеріалі елективного курсу з англійської мови) (2014)
Балагур Л. - Сутність, зміст і структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону, Діденко О. (2014)
Барна Х. - Природа особистісних цінностей дошкільника (2014)
Бескорса О. - Зміст та структура інформаційної компетенції вчителя англійської мови в початкових класах (2014)
Бичок А. - Говоріння як мета і засіб комунікативного навчання іноземній мові в процесі міжкультурного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічних та технічних спеціальностей (2014)
Браніцька Т. - Конфліктологічна складова підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери в європейських країнах (2014)
Бредіхін В. - Внутрішня позиція студента та професійна самовизначеність в майбутній професії (2014)
Брижак Н. - Модернізація підготовки майбутніх учителів початкової школи до краєзнавчої роботи (2014)
Василенко О. - Особливості вибору майбутньої професії абітурієнтами вищих навчальних закладів: гендерний аспект (2014)
Ващенко О. - Методика організації здоров'язбережувального освітнього середовища початкової школи (2014)
Велущак М. - Вимоги ринку праці США до фахівців з міжнародного бізнесу (2014)
Вербицька В. - Проблеми системного забезпечення якості навчання в вищих навчальних закладах (2014)
Вовканич М. - Самосвідомість як чинник особистісного розвитку підлітка (2014)
Волкодав Т. - Диференціація фахової підготовки майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю (2014)
Волошина І. - Полікультурна спрямованість вищої освіти як складова професійної підготовки майбутніх фольклористів (на прикладі США) (2014)
Гайдамашко І. - Третирування у шкільному середовищі та причини його виникнення (2014)
Гвоздецька Б. - Соціокультурні практики мешканців пограниччя західного кордону України як прояв пограничної ідентичності (2014)
Гнидюк О. - Сутність, особливості змісту і структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення (2014)
Годованець Н. - Застосування прямого методу навчання іноземної мови (2014)
Головня В. - Новий етап у графічній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Гомонюк О. - Особливості професійної підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери у скандинавських країнах (2014)
Горішна Н. - Особливості споживання соціальних послуг людьми похилого віку у терироріальних центрах соціального обслуговування (2014)
Дацків І. - Професійна освіта жінок у Закарпатті (1919 – 1939 рр. ) (2014)
Диховичний О. - Практичний аналіз якості тестів з вищої математики, Дудко А. (2014)
Іванова В. - Проблема лідерства в колективі дітей дошкільного віку (2014)
Калаур С. - Потенціал акмеологічного підходу у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2014)
Кізин І. - Художньо-трудова підготовка в світлі досвіду реформаторської педагогіки ХХ ст. (2014)
Кіш Н. - Емоційний інтелект як складова розвитку міжкультурної компетенції інженера (2014)
Кіяновська Н. - Використання платформи piazza у процесі навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ, Рашевська Н. (2014)
Козак М. - Комунікативний метод навчання іноземних мов (2014)
Козубовська І. - До питання про теоретико–методологічні аспекти спілкування, Постолюк М. (2014)
Козубовський Р. - До питання про класифікацію суб’єктів профілактики девіантної поведінки неповнолітніх (2014)
Кравчина Т. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-механіків при професійно-орієнтованому вивченні англійської мови (2014)
Кузьма-Качур М. - Проектна діяльність в навчально-виховному процесі природознавства (2014)
Кульчицький В. - Філософське підґрунтя патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття (2014)
Лампека Ю. - Ставлення молодих людей до сексуальних меншин, Борщ К. (2014)
Леган В. - До проблеми використання інноваційних методів у викладанні іноземних мов (2014)
Лещук Г. - Однодітна сім’я як соціальний феномен сучасності (2014)
Логутіна Н. - Шляхи удосконалення викладання іноземної мови в економічному ВНЗ для формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів (2014)
Матвійчина С. - Особливості організації навчального процесу в коледжах та можливості предметів природничого циклу у саморозвитку студентів (2014)
Миколаєнко Н. - "професійна культура": аналіз наукових досліджень (2014)
Мищишин І. - Теоретичні підходи до пояснення сімейного насильства (2014)
Москалюк Н. - Використання системи завдань в процесі формування дослідницьких умінь студентів при вивченні біологічних дисциплін (2014)
Мочан Т. - Педагогічна майстерність як вищий рівень педагогічної діяльності (2014)
Мурадханян І. - Навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх правознавців (2014)
Назаренко Г. - Потенціал громадсько-активних шкіл для виховання культури демократизму старшокласників (2014)
Нищак І. - Підвищення якості інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема (2014)
Ніколаєску І. - Особливості професійно-педагогічної діяльності викладача післядипломної освіти (2014)
Опачко М. - Удосконалення системи формування проективної компетентності майбутнього вчителя фізики (2014)
Палінчак В. - До питання про визначення поняття "менеджмент" науковцями України і США (2014)
Петришин Л. - Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вишу (2014)
Поліщук В. - Праксеологічний підхід як інноваційна основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2014)
Поліщук Ю. - Особливості роботи соціальних педагогів в закладах інтернатного типу з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківської опіки (2014)
Пономарева Н. - Використання блогів у навчанні інформатики майбутніх учителів математики (2014)
Попович І. - Формування дослідницької компетенції як важлива складова професіоналізму вчителя (2014)
Попович О. - До питання особливостей конструктивної діяльності дітей дошкільного віку (2014)
Пришляк О. - Розвиток фахівців соціономічної сфери в професійних асоціаціях й об’єднаннях (2014)
Рабійчук С. - Формування моральних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціальної сфери у середовищі організованої дозвіллєвої діяльності (2014)
Рацюк О. - Теоретико-методологічні засади дослідження процесів розвитку іншомовної дидактики (2014)
Розлуцька Г. - Традиції у вихованні здорового способу життя учнів народних шкіл у закарпатті (1919 – 1939 рр. ) (2014)
Рюль В. - Соціальні ризики трудової міграції на рівні сім’ї (2014)
Сидор І. - Сучасні технології соціокультурної анімації (2014)
Сідун М. - До проблеми організації позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Слозанська Г. - Практикоорієнтованість системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах як умова формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців (2014)
Смук О. - Психологічний супровід дітей-сиріт - необхідна складова соціального супроводу (2014)
Спіріна Т. - Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі, Зарюгіна Ю. (2014)
Степчук Н. - Актуальні аспекти підвищення ефективності фізичного самовдосконалення студентської молоді , Ляховець Л. (2014)
Стойка О. - До питання про можливості використання досвіду США з підвищення якості вищої освіти в Україні (2014)
Стражнікова І. - Еволюція теорії і практики релігійно-морального виховання в західному регіоні України (2014)
Товканець Г. - Теорії людського, соціального і культурного капіталу та їх вплив на розвиток вищої освіти (2014)
Товканець О. - Теоретичні аспекти освітнього менеджменту вищого навчального закладу (2014)
Федьович О. - Змістова структура професійного інтересу майбутніх учителів фізики (2014)
Хмуринська Т. - Аналіз результатів дослідження потреб обдарованих дітей середньої та старшої школи (2014)
Шеремет А. - Спектр професійних обов’язків майбутніх соціальних педагогів у центрах матері та дитини та готовність студентів до їх виконання (2014)
Васьківська С. В. - Колекція чайно-гібридних троянд у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2016)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси як вихідний матеріал для створення нових сортів пшениці м’якої озимої, Кір’ян М. В., Вискуб Р. С. (2016)
Фучило Я. Д. - Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій, Афонін О. О., Сбитна М. В. (2016)
Гончаров Ю. О. - Алельний стан ключових генів каротиногенезу за ДНК-маркерами у ліній кукурудзи та їхніх гібридів, Сатарова Т. М., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. (2016)
Волкова Н. Е. - Банки ДНК рослин для збереження генетичних ресурсів (огляд) (2016)
Демидов О. А. - Вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду на врожайність ячменю озимого в Лісостепу України, Гудзенко В. М., Васильківський С. П. (2016)
Олійник К. М. - Вплив елементів технологій вирощування на врожайність та якість зерна пшениці озимої, Давидюк Г. В., Блажевич Л. Ю., Худолій Л. В. (2016)
Присяжнюк О. І. - Оцінка сортів гороху на основі кореляції кількісних ознак та індексів, Король Л. В. (2016)
Вдовиченко Ж. В. - Метод визначення сортової чистоти (типовості), гібридності, стерильності партій насіння на основі встановлення кількісного співвідношення алелів, Спиридонов В. Г., Хомутовська С. В., Парій М. Ф. (2016)
Присяжнюк Л. М. - Розроблення мультиплексної системи ПЛР для ідентифікації цукрових буряків, толерантних до дії гліфосату, Шитікова Ю. В., Волчков О. О. (2016)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості накопичення неорганічних елементів у насінні лікарських рослин – гірчиці білої (Sinapis alba L.) та гірчиці чорної (Brassica nigra L.), Михальська Л. М., Швартау В. В. (2016)
Чеботарьова Л. В. - Сортові особливості активності лектинів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на ранніх етапах онтогенезу (2016)
Демидов О. А. - Нові сорти пшениці ярої ‘Панянка’ та ‘Діана’, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Близнюк Р. М. (2016)
Дем’янюк О. С. - Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень (присвячено 100-річчю заснування Дослідної станції лікарських рослин), Глущенко Л. А. (2016)
Самородов В. М. - Академік М. М. Гришко – видатний український вчений-сортознавець, Байрак О. М., Чувікіна Н. В., Рахметов Д. Б., Клименко С. В., Буюн Л. І., Буйдін Ю. В. (2016)
Барбаш Є. М. - Система оцінювання навчальних досягнень учнів з мови в Україні та закордоном: історико-порівняльний огляд (2014)
Бартош О. П. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах праксеологічного підходу у вищих навчальних закладах України (2014)
Басай Н. П. - Особливості конструювання змісту навчального посібника елективного курсу "Німецькомовні країни" для учнів 10-11-х класів профільної школи (2014)
Басараб В. Я. - Критерії сформованості ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у процесі професійної підготовки (2014)
Баяновська М. Р. - Духовний розвиток особистості педагога: парадигмальний підхід, Опачко М. В. (2014)
Бєлявцева Т. В. - Особливості навчання інформатики майбутніх учителів хімії до проведення хімічного експерименту, Грановська Т. Я. (2014)
Білоусова Л. І. - Компоненти етики спілкування підлітків у мережі інтернет, Колесник О. О. (2014)
Благова Т. О. - Навчально-методичне забезпечення дитячого хореографічного аматорства (2014)
Бондар Т. І. - Взаємодія спеціальної та загальної освіти: досвід США (2014)
Борисюк Л. О. - Хіміко-біологічні дисципліни – основа підготовки бакалаврів сестринської справи (2014)
Ваколя Т. І. - До проблеми професійної компетентності вчителя початкової школи (2014)
Вoрoнa I. - Використання віртуальних навчальних програм на заняттях латинської мови в медичних закладах, Сaвaрин Т. В. (2014)
Гарапко В. І. - Передумови стандартизації ІКТ-компетентностей учителів початкової школи Великої Британії (2014)
Горват М. В. - Педагогічні умови виховання толерантності у молодших школярів (2014)
Горобець С. М. - Формування саморегулятивно-рефлексивного компонента професійної компетентності засобами комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання (2014)
Гриник І. М. - Професійно-правова підготовка соціальних педагогів як передумова їх ефективної роботи із захисту прав особистості (2014)
Гуменюк С. В. - Критерії, показники та рівні сформованості продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Гусак Л. П. - Вивчення вищої математики в умовах компетентнісного підходу в освіті (2014)
Данієлян А. Я. - Делегування повноважень як засіб виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці (2014)
Довга Т. Я. - Зони іміджевого впливу в професійній діяльності вчителя початкової школи (2014)
Желанова В. В. - Логіка суб’єктогенезу майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання (2014)
Зінонос Н. О. - Педагогічні принципи організації процесу адаптації іноземних студентів до вивчення природничо-математичних дисциплін (2014)
Кіш Н. В. - Бар'єри ефективної міжкультурної комунікації глобального інженера (2014)
Ковальчук О. А. - Загальнонаукові підходи до організації позааудиторної навчально-виховної діяльності у професійному становленні майбутніх учителів математики (2014)
Козубовська І. В. - Патронаж як важлива складова професійної діяльності соціального працівника, Смук О. Т. (2014)
Костюк М. П. - Формування навичок говоріння англійською мовою під час проведення пленерів (2014)
Лабінська Б. І. - Історіографія дослідження розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) (2014)
Лендел Л. В. - Міжкультурна комунікативна компетенція: проблема цілей і змісту навчання іноземній мові у загальноосвітній школі (2014)
Лисак Т. М. - Готовність майбутніх економістів до викладацької діяльності як наукова проблема (2014)
Логвиненко Т. О. - Професіоналізація соціальної роботи в скандинавських країнах як суспільна потреба (2014)
Луцик І. Б. - Застосування web-технологій для організації ефективної науково-дослідної роботи у галузі енергозбереження (2014)
Маслєннікова Д. Ю. - Підтримка процесу навчання фізики в школі засобами музейної педагогіки, Попова Т. М. (2014)
Мішенюк Р. М. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону (2014)
Назарук В. Л. - Педагогічні умови формування культури здоров’я майбутніх лікарів (2014)
Новакова Л. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах у процесі фізичного виховання (2014)
Онищенко Н. П. - Особливості застосування здоров’язбережувальної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2014)
Орлова О. П. - Завдання для експериментального формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ (2014)
Павлюк Є. О. - Сучасні технології навчання і процес фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів у ВНЗ (2014)
Перкатий Р. М. - Система моніторингу рівня сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2014)
Петренко С. І. - Аналіз підходів до верифікації терміну "дидактичні умови" в контексті формування ІКТ-компетентності (2014)
Поліщук В. А. - Професійна підготовка соціальних працівників у освітніх системах скандинавських країн (2014)
Половенко Л. П. - Соборний інтелект як вища форма інтелектуального розвитку (2014)
Помирча С. В. - Лінгводидактичні вимоги до уроків розвитку зв’язного мовлення за О. М. Біляєвим, Кобченко І. Г. (2014)
Поповський Ю. Б. - Методика організації визначення істинності знань студентів за допомогою автоматизованої опитувальної системи (2014)
Поселецька К. А. - Етапи професійної самореалізації майбутніх учителів філологічних спеціальностей: науково-практичний аналіз (2014)
Поцко О. В. - Нормативно-правові аспекти інклюзивної освіти (2014)
Редько В. Г. - Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: лінгводидактичний аспект, Басай О. В. (2014)
Романишина Л. М. - Особливості технології оцінювання знань студентів із фармацевтичних дисциплін у медичному університеті, Марчишин С. М. (2014)
Романовська Л. І. - Концептуальний аналіз проблеми соціалізації підростаючого покоління у теорії соціальної педагогіки (2014)
Семеряк І. З. - Формування стратегії самопрезентації майбутніх програмістів засобами дидактичної гри у процесі навчання іноземної мови професійного спілкування (2014)
Середа І. О. - Викладання дисципліни "Фізичне виховання" для студентів географічного факультету в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (2014)
Сивохоп Е. М. - Сучасні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання: компетентність – сутність, зміст, Маріонда І. І., Ковач Ш. А., Дудіцька С. П. (2014)
Сідун Л. Ю. - Вирішення освітніх проблем національних меншин у вищій школі США (2014)
Сорокін Ю. С. - Реалізація принципів гуманізації освіти на основі впровадження спортивно-орієнтованих технологій фізичного виховання, Соломко Н. Ф., Тимошенко В. В. (2014)
Стремецька В. О. - Функціонування тюремних шкіл у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Туряниця В. В. - Інноваційні підходи до методичного забезпечення шкільної дисципліни "Правознавство" (2014)
Тушко К. Ю. - Особливості оптимізації процесу викладання суспільних наук у вищому військовому навчальному закладі прикордонного відомства (2014)
Фізеші О. Й. - Розвиток початкових шкіл Закарпаття в контексті освітніх законів Австро-Угорщини (2014)
Цвяк Л. В. - Значення лінгвокраїнознавства для формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього офіцера-прикордонника (2014)
Цибулько В. О. - Типологія підлітків – правопорушників (2014)
Чейпеш І. В. - Соціалізація в умовах трансформації культури, Кухта М. І. (2014)
Чекан О. І. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (2014)
Шехавцова С. О. - Структура педагогічної діяльності в професійній підготовці студентів університету (2014)
Юрченко Н. О. - Екологічна позиція студентів педагогічного університету: до постановки проблеми (2014)
Ябурова О. В. - Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів: сучасні принципи та умови організації (2014)
Байбакова О. О. - Деякі аспекти крос–культурної комунікації, Козубовська І. В. (2014)
Contents (2016)
Мykhailenko О. V. - "Host-guest" complexing of double-walled carbon nanotube with metallocenes (2016)
Starukh G. N. - Zn-Al layered double hydroxides for adsorption and photocatalytic removal of сationic dye (2016)
Linova B. O. - Synthesis of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 films with NASICON structure by "tаpe casting” method, Kobylianska S. D., Bilous A. G., Ragulya А. V., Dulina I. O. (2016)
Brei V. V. - One-pot synthesis of δ-valerolactone from tetrahydrofurfuryl alcohol and δ-valerolactone amidation over Сu/ZnO-Al2O3 catalyst, Varvarin A. M., Prudius S. V. (2016)
Roik N. V. - Kinetic and equilibrium studies of doxorubicin adsorption on MCM-41-type silica surface, Belyakova L. A., Dziazko M. O. (2016)
Karabanova L. V. - Synthesis, morphology and thermal properties of the POSS-containing polyurethane nanocomposites, Honcharova L. A., Sapsay V. I., Klymchuk D. O. (2016)
Trofymchuk I. M. - β-cyclodextrin-MCM-41 silica as promising adsorbent for the trace amounts removal of aromatics from water, Roik N. V., Belyakova L. A. (2016)
Bondarenko M. V. - Preparation and characterization of titanium dioxide modified with carbon with enhanced photocatalytic activity, Khalyavka T. A., Camyshan S. V., Petrik I. S. (2016)
Lisova O. M. - Effect of low-intensity microwave electromagnetic radiation on the vital activity of yeast in the presence of graphene, Makhno S. M., Gorbyk P. P. (2016)
Tsomyk O. Ye. - Molecular rotor as a high-temperature Brownian motor, Korochkova T. Ye., Rozenbaum V. M. (2016)
Linnik O. P. - Synthesis and characterization of nitrogen and zirconium ions doped TiO2 films for photocatalytic application (2016)
Kazakova O. O. - A quantum-chemical study on the antioxidant properties of natural phenolic compounds (2016)
Слюсаревський М. М. - Соціально-психологічне мислення: сутність і формовияви (2014)
Черемних К. О. - Науковий дискурс в умовах детериторизації знання: соціально-психологічний вимір проблеми (2014)
Кальницька Ю. С. - Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI–XVII століть, Сівоздрав А. В. (2014)
Васютинський В. О. - Три соціально-психологічні парадокси ціннісно-орієнтаційного самовизначення носіїв бідності як стилю життя (2014)
Скорик М. М. - Специфіка жіночої політичної участі в умовах сучасної України (2014)
Найдьонов М. І. - Престижність професій як психологічний показник моделі ринку праці (2014)
Хоріна О. І. - Особливості ситуаційних та середовищних чинників соціальної ситуації підприємницької діяльності (2014)
Мяленко В. В. - Особливості вияву фінансової тривожності українців залежно від самооцінки задоволеності життям (2014)
Сергійчук Г. В. - Інноваційна активність і соціальний оптимізм: пошук точок перетину (2014)
Горностай П. П. - Групова ідентичність у малих групах освітнього середовища (2014)
Горбунова В. В. - Ціннісно-рольовий підхід у теорії та практиці командотворення (2014)
Кочубейник О. М. - Соціальний діалог: соціальні та психологічні передумови комунікативності (2014)
Титаренко Т. М. - Критерії аналізу соціально-психологічних практик життєконструювання (2014)
Гавриленко Я. А. - Стратегії якісного дослідження досвіду міжособистісної залежності (2014)
Осадько О. Ю. - Саногенний потенціал особистості: системно-комунікативний підхід до концептуалізації феномена (2014)
Жадан І. В. - Базові смисли ціннісної складової політичної картини світу студентства (2014)
Кияшко Л. О. - Концепція психологічного супроводу формування навичок ефективної політичної участі молоді (2014)
Скнар О. М. - Політичні практики в картині світу студентської молоді (2014)
Фролов П. Д. - Громадська думка: критерії та моделі консолідації (2014)
Овчаров А. О. - Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації (2014)
Голубєва О. Є. - Соціально-психологічні механізми творчого сприймання дітьми анімації (2014)
Мазур Р. І. - Ціннісно-нормативні орієнтації просоціально-альтруїстичної поведінки молоді (2014)
Хлаповська Т. Г. - Приваблива жінка очима користувачів сайтів знайомств (2014)
Наші автори (2014)
Прибєга Л. В. - Історія і сьогодення обліку пам’яток в Україні (2016)
Горькова А. О. - Джерела з історії пам’яткоохоронної роботи київських громадських установ у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві (2016)
Філіпова Г. В. - Доля барокового іконостасу Кирилівської церкви (за матеріалами особистого архіву А. Прахова) (2016)
Принь О. В. - Формування пам’яткоохоронної мережі Одеської губернії (округи, області) в 1920-х – на початку 1930-х років (2016)
Мокроусова О. Г. - Київський ЦУМ – еволюція задуму: від конструктивізму до радянського ар-деко (1930−1939 роки) (2016)
Шамраєва А. М. - "Дім спеціалістів" початку 1930-х років на проспекті Перемоги, 30 у Києві (2016)
Омельчук К. М. - До історії формування технології реставраційних робіт у Софії Київській (середина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) (2016)
Науменко В. В. - Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (закінчення) (2016)
Охріменко Г. В. - Скарб бронзових виробів з Млинівщини, Скляренко Н. В., Бубало С. В. (2016)
Клочко Л. С. - Ножні браслети в костюмах населення Скіфії (з регіону Лісостепового Лівобережжя) (2016)
Старенький І. О. - Археологічні дослідження на території Кам’янця-Подільського в 2015 році (2016)
Осадчий Є. М. - Укріплені феодальні двори південного-заходу Чернігово-Сіверщини середини XVII століття (2016)
Вітрянська А. В. - Вітчизняна війна 1812 року очима німецького художника Альбрехта Адама (на матеріалах Національного музею історії України) (2016)
Калашник Є. С. - Зібрання громадського музею як джерело історії малих міст та сіл (на прикладі Білицького народного музею історії та художньо-ужиткового мистецтва) (2016)
Мироненко Т. І. - Гуцульські художні металеві вироби другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у збірці Національного музею історії України (2016)
Пістоленко І. О. - Внесок Полтавського церковного історико-археологічного комітету у розвиток музейної справи на Полтавщині на початку ХХ століття (2016)
Принь М. О. - Окружний музей Старобільського краю (1920-ті рр.): до історії українського музейництва (2016)
Радієвська Т. М. - Мандри археологічних колекцій Національного музею історії України в 1930-ті роки, Сорокіна С. А., Завальна О. М. (2016)
Муравська С. В. - Від досліджень і навчання до піару: зміна місії університетського музею в ХХІ ст. (2016)
Авер’янова Л. І. - Київський майстер художнього скла Лідія Митяєва (1923–1996) (2016)
Іванисько С. І. - Спроби створення Муніципального музею міста Києва на базі Митрополичого будинку Софії Київської в 20-х роках ХХ століття (2016)
Сенченко Н. М. - Охорона церковних пам’яток на початку ХХ ст.: досвід законотворчих дискусій (2016)
Акуленко В. І. - Штани і чоботи для комсомолу з мавзолею (2016)
Рябчикова Ф. Д. - Чи потрібен Україні Зведений каталог Музейного фонду України? (2016)
Верба І. В. - Пам’яткознавчі й історіографічні дослідження давнього Ніжина (2016)
Титова О. М. - Двадцять років наполегливої роботи у тисячі сторінок (2016)
Маньковська Р. В. - Почути голос минулого. Д. В. Кепін, О. М. Титова : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 152 с. (2016)
АВТОРИ ЗБІРКИ (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського