Загиней З. - Проблеми тлумачення поняття "викладацька діяльність" в антикорупційному законодавстві України, Кваша О. (2016)
Банах С. - Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії), Немоскальов А. (2016)
Марків С. - Становлення та роль служби пробації в Україні (2016)
Олійничук Р. - Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства (2016)
Орлеан А. - Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів (2016)
Viktoria I. - Tactical operations used in investigating offinancial fraud, Sviatoslav V. (2016)
Czernicki F. - History and objectives of the Polish legal clinics (2016)
К 85-летию профессора Ежова Валентина Ивановича (2012)
Памяти доктора архитектуры, профессора Ивана Дмитриевича Родичкина (2012)
Професор Фомін - вчений містобудівник. (До 85-річчя від дня народження) (2012)
Слово про Вчителя (2012)
Банах В. А. - Моделирование взаимодействия системы "Здание (сооружение)-основание" при передаче динамических воздействий через грунтовые основания, Банах А. В. (2012)
Бачунов О. В. - Передумови формування житла прибуткового типу. Римська інсула (2012)
Бичевий П. П. - Моделювання організаційно-технологічних вирішень ремонту м’яких покрівель композиційними мастиками, Козирєва К. М. (2012)
Бобрун Н. В. - Вплив міжнародного транспортного коридору №3 на просторовий розвиток територій з ресурсним потенціалом в межах Львівської області (2012)
Бондар О. А. - Системні інтерпретаційні рівні управління складними системами (2012)
Васильева А. Ю. - Анализ пропускной способности пересечений улично-дорожной сети города, Дубова С. В. (2012)
Веркалець І. М. - Ревіталізація території санаторію "Черче" в с. Черче Івано- Франківської області. Підходи , принципи та проектні пропозиції (2012)
Габрель М. М. - Синдром NIMBY у просторі Львова. Постановка питання (2012)
Габрель М. М. - Пов’язаність технічної інфраструктури як чинник просторової цілісності Львівської метрополії, Габрель М. М. (2012)
Гарнага В. Л. - Механізм регулювання водного балансу в грунті, Драчук В. О. (2012)
Гарнага В. Л. - Визначення найнебезпечніших елементів вулиці Келецька міста Вінниця, Круть В. В. (2012)
Гетун Г. В. - Особливості сприйняття сейсмічних навантажень висотними будівлями, Мельник В. А. (2012)
Гладілін В. М. - Особливості геометрії центральних систем трикутників, Пряха Б. Г. (2012)
Гоблик А. В. - Комп’ютерні ігрові симулятори містобудівної діяльності: історія розвитку та перспективи використання в містобудівному плануванні (2012)
Голик Й. М. - Проблеми соціально-економічного розвитку поселень, які розвиваються поблизу річок в Закарпатській субрегіональній містобудівній системі, Климко Т. Ю., Несух М. М. (2012)
Горбик О. Р. - Пропозиції щодо розвитку системи культурно – побутового обслуговування населення в Київській конурбації (на прикладі формування перспективної мережі ресторанів з китайською кухнею), Ярош В. В. (2012)
Денисенко Н. О. - Проблемні питання розвитку міського господарства в умовах нестабільного ринкового середовища, Мироненко Т. В. (2012)
Дида І. А. - Роль природного оточення у розвитку ідентичності традиційних архітектур України та Ірландії (2012)
Дида О. А. - Атрактивність як естетично-змістова властивість архітектури (2012)
Дмитренко А. Ю. - Збереження сільської поселенської мережі в умовах депопуляції: зарубіжний досвід (2012)
Древаль І. В. - До питання містобудівної класифікації залізничних вокзальних комплексів (2012)
Дубова С. В. - Аналіз рівня транспортного завантаження магістральної вулично-дорожньої мережі м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2012)
Эмамианфар Али - Размещение архитектурно-строительных ВУЗов в городе Исфахан (2012)
Жаданова К. Ф. - Архитектурные особенности Свято-Покровского кафедрального собора в г. Запорожье, Давидкова И. В. (2012)
Зварич І. А. - Дослідження впливу планувальних характеристик ВДМ на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту (2012)
Золотар Л. В. - Аналіз розміщення ППЗ в існуючий забудові жилих території м. Києва, визначення містобудівельних показників для санітарної очистки (2012)
Зубенко М. Я. - Совершенствование картирования агрогрупп с помощью космоснимков (2012)
Катушков В. О. - Співвідношення між очікуваною точністю наземного лазерного сканування та вимогами до точності виконання інженерно-геодезичних робіт, Шульц Р. В., Сосса Б. Р. (2012)
Катушков В. О. - Технологія оброблення неметричних знімків для складання фронтальних векторних планів 1:50 масштабу (2012)
Клапченко В. И. - Исследование кинетики диффузии влаги и льдистости в процессе одностороннего замораживания бетона, Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Дугинов В. Е. (2012)
Клапченко В. И. - Управление микроструктурой вяжущего на основе цемента с тонкомолотым вулканическим шлаком, Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Кучерова Г. В. (2012)
Коблик М. В. - Особливості створення архітектурного простору навчальних приміщень для комфортного і результативного навчального процесу (2012)
Козлова Н. В. - Прийоми освітлення багатоповерхових житлових будинків (БЖБ) з врахуванням вимог відео екології (2012)
Корнілов Л. В. - Консолідація, як дієве знаряддя у використанні осушених земель, Абрамович О. В. (2012)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геоінформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів (2012)
Линник І. Е. - Визначення впливу зовнішнього середовища на еволюцію системи "ВТМС" (2012)
Лізунова А. П. - Примусове відчуження в Швеції, Михальова М. Ю. (2012)
Лукомська І. О. - Особливості архітектурних ландшафтів долин річок українських Карпат (2012)
Лю Синь - Природа Китая – основа формирования заповедных зон (2012)
Малашевський М. А. - Дослідження складності форм земельних ділянок (2012)
Маліна І. А. - Особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для визначення положення морської берегової лінії (2012)
Мер’є О. В. - Архітектура відпочинкової забудови Сянок першої половини ХХ ст. (2012)
Можаровська О. С. - Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення встановлення обмежень прав на землю (2012)
Монюк Б. Є. - Застосування лазерного трекера для вирішення інженерно-геодезичних задач (2012)
Нетужилова Н. В. - Передумови та перспективи адаптації промислових утворень галицьких міст на прикладі Львова та Кракова (2012)
Ніколаєнко В. А. - Основні етапи виникнення і формування територій рекреаційно-розважального призначення, Зубричев О. С., Олійник Ю. С. (2012)
Обідний О. Б. - Фактори, які впливають на формування мережі закладів середньої освіти (2012)
Орлова Т. А. - Мониторинг земель, загрязненных твердыми бытовыми отходами (2012)
Осєтрін М. М. - Методика техніко-економічного обгрунтування інженерно-планувальних рішень перетину в різних рівнях, Карпенко О. В. (2012)
Осєтрін М. М. - Методика оцінки енергозбереження роботи транспортного потоку на перетині магістралей в різних рівнях, Тарасюк В. П. (2012)
Осиченко Г. О. - Еволюційні витоки естетичної потреби людини (2012)
Панченко О. О. - Симетричні трансформації у композиції планів міст України при проектуванні еко-дахів (2012)
Пекарчук О. П. - Оптимізація міського житлового фонду кінця ХІХ – початку ХХ століть: систематизація термінологічної бази (2012)
Петраковська О. С. - Земельне законодавство Швеції та можливості використання досвіду реєстрації земель в Україні, Лихогруд О. М. (2012)
Петруня О. М. - Розвиток підприємницької діяльності в м. Києві (2012)
Попова О. О. - Виявлення принципів формування просторових конструкцій (2012)
Привольнева С. А. - Фактор воды в крымскотатарской архитектуре и дизайне (2012)
Рейцен Є. О. - Визначення тривалості вибіркового обстеження інтенсивності руху транспорту. Частина друга. (початок у випуску за №43), Толок О. В., Куєвда Д. В. (2012)
Ромашко О. В. - Сучасний стан і проблеми розвитку вантажного транспорту міста з точки зору планувальної організації (2012)
Семененко М. В. - К вопросу оценки промышленно-транспортной ёмкости территории городов (2012)
Сільчук В. О. - Про підвищення безпеки руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста (2012)
Степанюк А. - Селянська оселя – фундаментальна константа культури України, Кюнцлі Р. (2012)
Степанюк А. - Сакральне значення стола у внутрішньому просторі селянської оселі, Кюнцлі Р. (2012)
Тараненко О. С. - Основи організації аерокосмічного моніторингу антропогенного впливу на територію Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Гладілін В. М. (2012)
Трегуб М. В. - Пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення державного земельного кадастру (2012)
Усаковський С. Б. - Про надійність фундаментів існуючих автодорожніх мостів малих прольотів. оцінка статистичних параметрів діючих факторів, Велічко М. М. (2012)
Федосова О. В. - Теоретико-метологічні принципи забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства, Кузнецов А. В., Молодід О. О. (2012)
Чибіряков В. К. - Обґрунтування точності виконання геодезичних робіт, Старовєров В. С., Кравченко З. М. (2012)
Чобан О. Я. - Особливості формування функціональних просторів сучасних вокзальних комплексів (2012)
Шеремета Я. М. - Рентабельність інвестиційних проектів при реконструкцію застарілого житлового фонду, Плешкановська А. М. (2012)
Шлапко Л. В. - Передумови формування оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринків (2012)
Шостак А. В. - Триплет-стереомікрофрактографія поверхонь хонінгування ЦПГ, Мельник Ю. А. (2012)
Яковенко К. А. Осетрин Н. Н. - Оценка соответствия магистральной улично-дорожной сети города Донецка уровню автомобилизации (2012)
Груєва О. В. - Методологічні засади аналізу політичного акціонізму (2016)
Кокорєв О. В. - Зміна зовнішньої політики Латвії, Литви та Естонії в період 1990–2016 років (2016)
Костельнюк М. М. - Погляди Петра Могили щодо форм державного устрою в Україні (2016)
Кравець А. Ю. - Біополітична інтерпретація типів політичної поведінки: егоїзм, альтруїзм, агресія (2016)
Осипова С. А. - Детерминанты процесса государствообразования на современном этапе политической истории (2016)
Сандул В. А. - Технології діяльності політичних акторів: комунікативний вимір (2016)
Шипунов Г. В. - "Ліво-праве" партійне розмежування: принципи концептуалізації в сучасній політичній науці (2016)
Білоусов О. С. - Досвід політичного передбачення (за Д. Беллом) та необхідність його втілення в сучасну політичну практику (2016)
Бурдяк В. І. - Формування інститутів влади у посткомуністичних країнах (2016)
Вакарчук К. В. - Іспанська модель децентралізації: досвід для України (2016)
Гнатенко Н. Г. - Декларування інтересів як механізм попередження конфлікту інтересів у парламентській практиці: європейський досвід та українські реалії (2016)
Наумкіна С. В. - Перерозподіл політичних ресурсів сучасної України як відображення взаємодії політичних сил, Трач А. С. (2016)
Піддубний С. А. - Трансформація органів місцевого самоврядування в сфері сімейної політики у 2010–2016 рр. (2016)
Posvistak О. А. - Conflict between the intellectuals and authorities in the totalitarian system: historical and political aspect (2016)
Салата Г. В. - Політичні процеси навколо бібліотечної галузі України: нотатки до проблеми (2016)
Дем’янюк М. Б. - Спілка християнських письменників України як функціональна модель синергії гуманізму, етики та естетики (2016)
Колісніченко Р. М. - Методологія дослідження глобалістичної свідомості (2016)
Одарченко К. Ю. - Теоретичні особливості налаштування і ризики організаційної структури політичних партій у контексті розбудови демократичних внутрішньопартійних зв’язків (2016)
Солдатська Т. І. - Космополітизм – за і проти, або Пошуки нової європейської ідентичності (2016)
Баланик А. Я. - Активізм в діяльності класичних та некласичних Послів ООН (2016)
Шамраєва В. М. - Перспективи розвитку українсько-американського стратегічного партнерства (2016)
Щедрова Г. П. - Рецензія на монографію С.А. Осипової "Сучасний стан теоретичного обґрунтування та практичної реалізації державотворчих процесів у країнах світу" (2016)
Кокорєв А. В. - Взаємовідносини країн Закавказзя з державами Європи (2016)
Лукашенко Є. М. - Чинний націоналізм Дмитра Донцова (2016)
Савойська С. В. - Підводні камені комунікативної політики у сфері мовної політики сучасної України (2016)
Челак О. П. - Внесок теорій регіонального розвитку в розроблення концептуальних засад регіональної політики сучасних держав (2016)
Балацька О. Б. - Сучасні форми воєнних конфліктів: нові загрози й актуальні тенденції (2016)
Білоусов О. С. - Концепція "суспільства ризику" в контексті аналізу сучасного глобального соціуму (2016)
Варинський В. О. - Соціальний капітал як чинник суспільної та політичної консолідації (2016)
Васильєва І. А. - "Зелений" анархізм як синтез принципів анархізму та екологічної спрямованості розвитку суспільства (2016)
Вахняк Г. В. - Політичні групи євроскептиків у партійній структурі Європейського парламенту (2016)
Гончаренко Н. І. - Трансформація виборчої системи України: пошук оптимальної моделі (2016)
Козьма В. В. - Ціннісні орієнтації та проблема політичної соціалізації особистості в Україні (2016)
Королевська А. В. - Польська система місцевого самоврядування (2016)
Лихацька Т. А. - Детермінанти електоральної участі (2016)
Мирзоев И. Н. - Приоритеты внешней политики Азербайджанской Республики в современный период (2016)
Мурадзаде А. А. - Конституционный референдум как форма выражения прямого волеизъявления народа (2016)
Назарук Н. В. - Розвиток інституту спеціалізованих омбудсманів в Україні (2016)
Осадчук І. Ю. - "Партії влади" в Росії та країнах Центральної Азії (2016)
Ростецька С. І. - "Нові ліві" політичні партії в Європі: регіональний зріз (2016)
Руднєва А. О. - Особливості шоутизації владно-опозиційних відносин в українському інформаційному просторі (2016)
Співак М. В. - Державна політика інноваційного розвитку галузі охорони здоровʼя в сучасних умовах (2016)
Хорошилов О. Ю. - Політика історичної пам’яті як складова частина процесу національного будівництва: досвід застосування естетичного інструментарію (2016)
Шедяков В. Е. - Всемирная децентрация и тенденции сепаратизма сквозь призму постглобализма (2016)
Шелемба М. М. - Електоральний вибір на парламентських виборах 2014 р. (2016)
Широв М. А. - Торговые отношения и внешняя политика Туркменистана (2016)
Щедрова Г. П. - Політичні ризики: сутність і специфіка в Україні (2016)
Юсифзаде А. М. - Свободные и честные выборы – важнейшее условие демократии (2016)
Колісніченко Р. М. - Медичні та самоідентифікаційні якості глобалістичної свідомості (2016)
Микаилова Н. Э. - К вопросу о гуманизации современной культуры (2016)
Печеранський І. П. - Роль прогресивного консерватизму у формуванні державницького мислення в Україні на сучасному етапі (2016)
Yanushevich I. A. - Politicians and contemporary tactics of sophistry (2016)
Єремєєва І. А. - Еволюція концепції "гуманітарної інтервенції" в постбіполярній системі міжнародних відносин (2016)
Константинова Ю. В. - Роль Японії в інтеграційних об’єднаннях Азіатсько-Тихоокеанського регіону на прикладі АСЕАН+3, Набока А. Ю. (2016)
Коппель О. А. - Альтернативні концепції нового міжнародного порядку, Пархомчук О. С. (2016)
Рослонь Д. Т. - Партнерство Польщі з ЄС у зовнішній політиці Польщі (2016)
Терещук В. І. - Політичні аспекти реалізації державного іномовлення в України (2016)
Маруховська-Картунова О. О. - Становлення та етапи розвитку етнополітичної конфліктології в Росії (2016)
Єрошкін О. А. - Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія Гасерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва (НТН) та кластерного головного болю (2016)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2016)
Романенко В. И. - Особенности психовегетативных нарушений при хроническом болевом синдроме, Романенко И. В., Романенко И. Ю. (2016)
Алейнік В. А. - Лікування міофасціального синдрому дельтоподібного м’яза методом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (2016)
Андрющенко В. П. - Реалізація принципу мультимодальної анальгезії в хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2016)
Буцкая Л. В. - Мультидисциплинарный подход при лечении больных с дорсалгиями, Древицкая О. О., Данилова О. А. (2016)
Грищенко О. В. - Курабельність естрогендифіцитних артралгій у клімактерії, Васильєва І. А., Грищук К. О. (2016)
Вознюк Л. А. - Оценка качества жизни у пациентов с коморбидными состояниями: возможности оптимизации лечения и профилактики (2016)
Воронкова Н. М. - Хронічний тазовий біль при зовнішньому ендометріозі, Яроцький М. Є., Семенюк Л. М., Ларіна О. В. (2016)
Вырва О. Е. - Периневральное КТ контролируемое введение стероидов при грыже межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2016)
Дубоссарская З. М. - Иммунологические аспекты синдрома хронической тазовой боли у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза, Грек Л. П. (2016)
Губина Г. Л. - Дифференцированный подход к лечению ликворно-гипертензионного синдрома в отдаленном периоде закрытой черепно- мозговой травмы с учетом возрастного аспекта, Гладкая-Губина Я. Н., Павлова О. П., Цымбал А. М., Погорелова О. В., Слепак Е. Н. (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості лікування лейоміоми матки з больовим та гемморагічним синдромом у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Яроцька К. М. (2016)
Звягина Л. А. - Лечение дорсалгий под контролем ультразвуковой навигации (2016)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів, Квасніцька О. М. (2016)
Куновський В. В. - Больовий синдром у пацієнтів з гострим панкреатитом: дослідження якості оцінки ліквідації болі у хірургічних хворих (2016)
Мельник Р. В. - Лікування болю в українських реаліях. Проблеми і перші надбання з досвіду Луцької міської клінічної лікарні (2016)
Оринчак М. А. - Вплив мелоксикаму на больовий синдром при остеоартрозі, Човганюк О. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І., Василечко М. М., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Павлов Б. Б. - Радиочастотные методики в лечении хронической боли (2016)
Павлов Б. Б. - Вертеброгенные болевые синдромы: эпидуральное введение кортикостероидов (2016)
Поворознюк В. В. - Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості больового синдрому та психологічного стану хворих на ревматоїдний артрит залежно від варіанту поліморфних ділянок промоторного регіону гену 5-HTR2A серотонінових рецепторів Т102С ТА A-1438-G (2016)
Свирков В. Н. - Фибромиалгия, или "Всё вы, милочка, выдумали" (2016)
Сердюк В. В. - О природе спинального болевого синдрома у ортопедических больных (2016)
Сиделковский А. Л. - Использование современной физиотерапевтической аппаратуры и средств лечебной физкультуры в амбулаторном лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Овсянников А. А., Макареня В. В. (2016)
Станіславчук М. А. - Фіброміалгія – модель дифузного нейропатичного болю (2016)
Станіславчук М. А. - Досвід використання опитувальників LANSS та DN4 для визначення нейропатичного компоненту болю у хворих на анкілозивний спондиліт, Шаповал І. І. (2016)
Фурса И. А. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, Кас И. В. (2016)
Чухраев Н. В. - Применение антигомотоксической терапии и электронейростимуляции при дорсопатиях, Буцкая Л. В., Данилова О. А. (2016)
Юров И. В. - Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы (2016)
Arons M. - Radiofrequency procedures in chronic pain management: clinical effectiveness and mechanisms of action, Vasilevskis E., Pilmane M., Evansa I., Panihins I. (2016)
Bartiuk R. S. - Cerebrovascular changes in tension-type headache (2016)
Silveira Dias Flor-de-Lima M. T. - Regional pain control program as a good practice (2016)
Schenk M. - Multidisciplinary multimodal pain therapy (MMPT) (2016)
Schenk M. - Opioids in pain management – it's role in chronic non-cancer pain (CNCP) (2016)
Tondiy O. - Use of the non-medication on the treatment of neuropathic discogenic low back pain, Korenev S., Pasyura I., Kol’tsov D. (2016)
Wells Ch. - Evidence based management of low back pain and sciatica, the new NICE guideline (2016)
Бараник З. П. - Удосконалення концептуальних положень статистичного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством, Берідзе Т. М. (2016)
Бараник З. П. - Оцінювання тенденцій розвитку трудового потенціалу України, Карабанова О. В. (2016)
Герасименко С. С. - Підвищення якості управлінської інформації: статистичний аспект, Герасименко В. С., Чуприна О. М. (2016)
Гуня В. О. - Заробітна плата: українські та світові реалії, Кислиця К. В. (2016)
Єршова О. Л. - Великі дані (Big Data) і модернізація національних систем офіційної статистики, Томашевська Т. В. (2016)
Матковський С. О. - Єдина система статистичних досліджень транкордонних територій, Васьків С. Ф. (2016)
Попов В. Ю. - Вплив кумулятивного ефекту зменшення сукупного споживання на економічне зростання та розвиток в Україні (2016)
Попова В. В. - Порівняльний аналіз кількісної складової економічної складової економічного розвитку в Україні (2016)
Потапова М. Ю. - Економічна активність населення київської області: реалії та перспективи, Поляков Д. Ф. (2016)
Приданникова Ю. Є. - Статистичний аналіз взаємоз’язків між доходами та витратами населення (2016)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистична оцінка та облікове забезпечення управління витратами роботодавцями на робочу силу (2016)
Червона С. П. - Аналіз споживання основних продуктів харчування в Україні у 2008-2015 роках (2016)
Шишкін В. С. - Статистична оцінка ступеня задоволеності домогосподарств України житловими умовами (2016)
Шишкін В. С. - Статистичний аналіз народжуваності населення Київської області, Кізленко Л. С. (2016)
Шульський М. Г. - Кому потрібна конфіденційність інформації у статистичних виданнях?, Мельник В. М. (2016)
Ягубова Л. С. - Теоретические и практические вопросы измерения информационных и коммуникационных технологий (2016)
Ященко Л. О. - Оцінювання конкурентоспроможності галузей харчової промисловості залежно від стадій життєвого циклу та позицій на модифікованій матриці БКГ (2016)
Вихідні дані (2016)
Solomarska O. - Les nouvelles de Tarass Chevtchenko dans le cadre de la litterature europeenne (2016)
Charaudeau P. - Іdentité linguistique, identité culturelle: une relation paradoxale (2016)
Cherednychenko O. - Le discours identitaire en Ukraine apres Maїdan (2016)
Chumak N. A. - Spanglish in the World of Globalisation (2016)
Smouchtchynska I. - La sémantique, la poétique et la traductibilité des archaïsmes (2016)
Tchystiak D. O. - Symbolisme phonétique dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck (2016)
Cherniyenko G. - De "l'Indigo" de Gérard de Cortanze à l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Stauss (2016)
Tchaikivska G. S. - Particularités de l'emploi de la structure architechtonique dans le style d'auteur de Voltaire (2016)
Stoyanova I. D. - Person's Disharmonious Image of the World in the Discourse of Anti-utopia (2016)
Pereplotchykova S. E. - Ο παραλληλισμος ως τροπος οργανωσης του λογοτεχνικου κειμενου στο μυθιστορημα της Ρ. Γαλανακης "Η ακρα ταπεινωση" (2016)
Vasik Yu. A. - Political Speech: Rhythm and Rhetoric (2016)
Wronska O. M. - Вербальные средства воздействия на реципиентов в текстах современных рэп-исполнителей (на материале испанского, английского и французского языков) (2016)
Karaban V. I. - Political correctnes in ukrainian-english translation: the use of gender-neutral words, Rudnytska N. M. (2016)
Andrienko T. P. - Lost and Found in Translation: Translation Strategies for Representing the Author's Individual Style in Belles-lettres (2016)
Spitsyna V. Ye. - Phylosophical Symbol in Hannah Arendt's Works: Translation Particularities (2016)
Karaban V. I. - А ukrainian-english translation glossary of politically correct gender-neutral lexis, Karaban A. V. (2016)
Лопатанова С. С. - Особливості перекладу французьких термінів морської портової індустрії українською мовою (2016)
Kotsiubynsky M. - De la profondeur: Nuages.Fatigue. Solitaire. Sommeil (traduit par Galyna Сhernyienko) (2016)
Kotsiubynsky M. - Sull'isola (tradotto da Salvatore Del Gaudio) (2016)
Rembou A. - Переклад вибраних поезій (переклад Крушинської О.) (2016)
Галеано Е. - Я випав з цього світу і тепер не знаю, як туди знову потрапити (переклад та вступний коментар Верби Г.Г.) (2016)
Бассет Д. - Фотографія. Історія з Нігерії, переказана Дженніфер Бассет (переклад Поліщук О.) (2016)
Рекс ("Маленький Ніколя" Рене Госінні, Жан-Жак Семпе) (переклад Поліщук О.) (2016)
Міа Коуту - Терра сомнамбула (уривок) (переклад Вронської О. М.) (2016)
Sharko O. B. - Ленгстон Г'юз та Василь Симоненко. Вірші (переклад Шарко О.) (2016)
Verba G. - Peculiaridades de las palabras compuestas en español y en ucraniano (análisis comparado) (del libro G.Verba "Curso de lexicología comparada del español y ucraniano") (2016)
Мегела І. П. - Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Маценки С.П. "Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ століття" (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури) (2016)
Solomarska O. O. - Avis critique sur le manuel de I. Smouchtchynska "Lexicologie française" (2016)
Слюсаревський М. М. - Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби (2013)
Найдьонова Л. А. - Перегляд телебачення і зайва маса тіла дитини: психологічні механізми (2013)
Титаренко Т. М. - Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі (2013)
Скорик М. М. - Мас-медіа як дослідницька галузь гендерного аналізу (2013)
Мироненко Г. В. - Модифікація психологічного часу особистості у просторі новітніх мультимедіа (2013)
Овдієнко Л. Н. - Освіта як феномен культури інформаційного простору: проблеми і тенденції (2013)
Пономаренко Л. В. - Особливості впливу мас-медіа на школяра (2013)
Іванова О. В. - Вплив інформаційних технологій на розвиток особистості в юнацькому віці (2013)
Жорнова О. І. - Мультимедійна компетентність особистості як соціально-психологічний базис одночасного зростання її соціальності та індивідуальності (2013)
Череповська Н. І. - Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти (2013)
Баришполець О. Т. - Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей (2013)
Лотоцька Ю. М. - Технологія створення мотивуючого до розвитку віртуального середовища (2013)
Назар М. М. - Психологічні особливості дистанційної освіти за допомогою інтернету (2013)
Посохова В. В. - Специфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтернет-мережі (2013)
Тарадайник В. М. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини за допомогою інформаційно-соцільних мереж (2013)
Лучинкіна А. І. - Аналіз результатів інтернет-соціалізації особистості (2013)
Обухова Н. О. - Розвиток аудіальної медіакультури як чинник соціалізації підлітків (2013)
Яворський М. В. - Соціально-психологічні чинники сприйняття об’єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі (2013)
Жорнова О. І. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті: до формування готовності суб’єктів навчання до інновацій (2013)
Вознесенська О. Л. - Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження (2013)
Мазур Р. І. - Вплив медіаконтенту на формування альтруїстичної поведінки молоді (2013)
Ляшенко К. О. - Медіаосвітній клуб як засіб соціально-психологічної роботи з батьками та дітьми (2013)
Тригуб Т. М. - Формування ціннісної сфери школярів під впливом різних медіазасобів та різного медіаконтенту (2013)
Стрільчук О. В. - Трансформація інтернету: від патологічного потягу до соціальної необхідності (2013)
Фролов П. Д. - Громадська думка як інструмент соціалізації в інформаційному суспільстві (2013)
Іванченко С. М. - Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки (2013)
Плющ А. Н. - Программирование социального дискурса (2013)
Жадан І. В. - Ціннісні пропозиції суб’єктів політичної соціалізації: контент-аналіз дискурсу (2013)
Кремень Т. В. - Політична мобілізація за допомогою інструменту соціальних медіа (2013)
Сідак В. С. - Актуальні психолого-педагогічні аспекти виховання громадянина в умовах інформаційного суспільства, Шевченко В. Є. (2013)
Вольфовська Т. О. - Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на формування картини світу особистості (2013)
Сидоркіна М. Ю. - Інформаційний вплив як чинник політичної самоідентифікації молоді (2013)
Найдьонов М. І. - Зв’язок поінформованості про професію, яка обирається, з оцінкою престижності класів професій як чинник вибору престижної професії (2013)
Лазоренко Б. П. - Асоціальні практики життєконструювання проблемної молоді в інформаційному суспільстві (2013)
Чаусова Ю. А. - Медіапродукція як фактор конструювання уявлень членів подружжя про шлюб (2013)
Капустюк О. М. - Погляд на формування шлюбно-сімейних стосунків під впливом мас-медіа (2013)
Гундертайло Ю. Д. - Жіночі практики: культурна реабілітація (2013)
Наші автори (2013)
Терлецький В. - Європейська спадкоємність і українська самобутність "Книг буття українського народу" (2016)
Ворончук І. - Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи (2016)
Хоменко О. - Шевченкова концепція розвитку української словесності як квінтесенція самостійницької ідеї кирило-мефодіївців (2016)
Величковська Ю. - Антиколоніальні ідеї Кирило-Методіївського братства (2016)
Паламарчук Н. - Освітні ідеї православних братств та Кирило-Методіївського товариства (2016)
Висотін М. - Еволюція поглядів на українське козацтво та історію Хмельниччини в історіографічній спадщині Пантелеймона Куліша (2016)
Поліщук В. - Кирило-мефодіївці, Михайло Драгоманов у становленні світогляду Михайла Старицького (2016)
Баран В. - Михайло Грушевський — український державний діяч, науковець, громадянин (2016)
Галайко Б. - Братство тарасівців в політичній мобілізації українства (2016)
Гринів О. - Призначення третьої української інтелігенції в обґрунтуванні Миколи Міхновського (2016)
Шевчук О. - Українська емігрантська перспектива у візії Івана Франка (2016)
Зінченко А. - Кирило-Методіївське братство 1918—1920 рр. в українському церковному русі (2016)
Гай-Нижник П. - Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов, Чупрій Л. (2016)
Краснодемська І. - Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014—2016 рр. (2016)
Газізова О. - Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики (2016)
Зінченко А. - Боротьба за прицерковну власність у селі Парпурівці Вінницького повіту в контексті соціяльних і правових відносин на Правобережжі кінця XVIII — першої чверті ХІХ ст., Петренко О. (2016)
Фігурний Ю. - Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (2016)
Галущак М. - Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду (2016)
Ярошинський О. - Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р. в інформаційно-пропагандивній діяльності ОУН(б) в Україні (2016)
Турпак Н. - Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України (2016)
Вербич C. - Про етимологію гідронімів Чорне море, Дніпро та деяких інших (2016)
Зінченко А. - Про історію підручника з історії і не тільки (2016)
Інформація НДІУ (2016)
Давидова Ж. В. - Аксіологічний підхід до формування мовленнєвої культури учнівської та студентської молоді (2016)
Кабусь Н. Д. - Соціально-педагогічний підхід до забезпечення сталого розвитку соціальних груп (2016)
Масич В. В. - Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Ребенок В. М. - Інноваційні технології: суть, ознаки, особливості (2016)
Юхно Н. В. - Методологічні підходи як підґрунтя професійної підготовки студентів медичного коледжу до мобільного навчання (2016)
Березнева І. М. - Особливості організації педагогічного процесу у військовому ВНЗ у процесі викладання іноземної мови, Яковенко Н. В., Гутнік О. Є. (2016)
Гук І. П. - Роль викладача у процесі забезпечення самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичних коледжів (2016)
Моргунова Н. С. - Особливості використання інтерактивного лінгвометодичного тренажера у вивченні початкового фонетичного курсу української мови як іноземної (2016)
Семененко І. С. - Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації індивідуально-пізнавальних маршрутів у навчанні (2016)
Зімакова Л. В. - Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини (2016)
Попов В. Д. - Формування мовленнєвої культури старшокласників у позакласній діяльності (2016)
Разуменко Т. О. - Роль танцювальних традицій у патріотичному вихованні молоді на прикладі України та КНР (2016)
Ткачова Н. О. - Рефлексивне виховне середовище: сутність і роль у вихованні студентів вищої школи, Махновський С. С. (2016)
Белан Т. Г. - Роль навчальної дисципліни "технічні засоби навчання" у підготовці майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2016)
Білянська (Скиба) М. М. - Мотиваційний компонент готовності майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності, Пінський О. О. (2016)
Вдовенко І. С. - Використання САПР у процесі підготовки майбутніх вчителів прикладної та технічної творчості (2016)
Грачова І. В. - Метод проектів при вивчення ділової англійської мови у ВНЗ немовного профілю (2016)
Дем’янова В. Г. - Організація педагогічного спілкування з іноземними студентами (2016)
Зубкова Л. М. - Особистісно-діяльнісний, аксіологічний та компетентнісний підходи ‒ методологічна основа проблеми формування життєвої компетентності майбутніх вчителів (2016)
Ковінько А. В. - Технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії: теоретичний аспект (2016)
Масич С. Ю. - Основні сфери самореалізації викладача і студента як суб’єктів освітнього процесу (2016)
Ткаченко Л. П. - Формування риторичної культури викладача ВНЗ (2016)
Резван О. О. - Етапи формування професійної рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ (2016)
Хатунцева С. М. - Самовдосконалення як чинник розвитку професіоналізму майбутніх учителів (2016)
Шаповалова Н. П. - Експериментальне дослідження особистісного потенціалу студентів економічних спеціальностей на основі соціонічного підходу (2016)
Яворська Г. Х. - Навчально-методичне забезпечення формування конфліктологічної компетентності майбутніх правоохоронців (2016)
Гнізділова О. А. - Наукові школи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2016)
Друганова О. М. - Громадянська позиція й професійна діяльність викладача вищої школи як основа формування національної свідомості студентської молоді (історико-педагoгічний аспект), Мартиненко І. І. (2016)
Конопельцева О. Г. - Основні підходи до визначення поняття "традиції" у науковій думці Франції (2016)
Смолянюк Н. М. - Освітньо-виховні аспекти природоохоронної роботи в школі (друга половина ХХ ст.), Собченко Т. М. (2016)
Свистак-Яроцька О. Л. - Вплив змісту екологічної освіти на формування екологічної культури учнів початкової школи Японії та України, Слюзко В. І. (2016)
Твердохліб Т. С. - Внесок викладачів Харківського єпархіального жіночого училища у розвиток початкової освіти на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Видра О. Г. - Психологічний зв'язок між особливостями усвідомлення студентами причин своєї поведінки та рівнем навчальних досягнень (2016)
Паентко В. В. - Иммобилизованые клетки и ферменты в фармакохимии болеутоляющих средств, Богданова Н. А., Матковский А. К. (2016)
Нишкумай О. И. - Особенности вертеброгенного болевого синдрома при остеопорозе и его лечение (2016)
Сонина Е. В. - Диабетическое поражение сердца у женщин с инфарктом миокарда, Аллянова Л. Н., Сонина Д. Д. (2016)
Юров И. В. - Боль и качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном" (2016)
Андріяшек Ю. І. - Медична реабілітація больових синдромів при дорсопатіях поперекового відділу хребта, Стукалін В. О., Левковська В. І., Лябах М. О. (2016)
Филатова Е. Г. - Новые подходы к лечению мигрени (2016)
Эпидемиология абдоминальной боли (2016)
Нейробиология висцеральной боли (2016)
Проявления висцеральной боли острая и хроническая боль (2016)
Болевые функциональные кишечные нарушения:психологические факторы (2016)
Панкреатит (2016)
Интерстициальный цистит/Синдром болезненного мочевого пузыря (2016)
Синдром хронической тазовой боли у мужчин (2016)
Хроническая боль в грудной клетке (2016)
Синдром функциональной абдоминальной боли (2016)
Дзюблюк О. - Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці (2015)
Лановий В. - Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку (2015)
Ганусик Ю. - Особливості застосування інструментарію антиінфляційного регулювання за умов нестабільності фінансових ринків (2015)
Малахова О. - Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми, Марусин М. (2015)
Шпигоцька Н. - Ефект витіснення та його вплив на масштаби кредитування економіки банківською системою України (2015)
Кнейслер О. - Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності банківських установ, Маринчак Л. (2015)
Ткаченко Н. - Актуалізація взаємодії страховиків та асистанських компаній у сучасній економіці (2015)
Водолазська О. - Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні (2015)
Налукова Н. - Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики, Бадида М. (2015)
Клапків Ю. - Концептуалізація регресів та суброгації у страхуванні (2015)
Швабій К. - Актуальні питання реформи оподаткування доходів населення України, Бугай Т. (2015)
Мамонова Г. - Фінансування соціальної сфери: моделювання методом попарних порівнянь, Канцур І. (2015)
Новосад І. - Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави (2015)
Судин Ю. - Стратегічний аналіз гудвілу в обліково-аналітичній системі підприємства (2015)
Данилків Х. - Оцінювання регіонального розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Наші автори (2015)
Тищенко М. В. - Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи, Душейко Г. О. (2002)
Трубников В. М. - Частные тюрьмы: благо или обуза? (2002)
Єпур Г. В. - Правові межі кримінальної політики та проблеми її гуманізації (2002)
Позий В. С. - Особенности назначения и производства криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (2002)
Моїсєєв О. М. - Уточнене визначення документів та експертна технологія їх дослідження (2002)
Теличкин А. А. - Подготовительный этап к проведению операций по поддержанию мира с участием подразделений Гражданской полиции (2002)
Савонюк Р. Ю. - Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування (2002)
Юрченко Л. В. - Протокольна форма досудової підготовки матеріалів – вид кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання (2002)
Легеза Л. А. - Спірні питання підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в кримінальних справах про хабарництво (2002)
Долгополова М. М. - Громадські формування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх взаємодія з підрозділами Державтоінспекції (2002)
Юриста О. В. - Співвідношення термінів "об’єкт правоохоронного відношення" та "склад правопорушення" (2002)
Проневич О. С. - Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Федеративної Республіки Німеччини (2002)
Древаль Ю. Д. - Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії (2002)
Чорнооченко С. І. - Право на свободу та особисту недоторканність фізичних осіб в Україні: проблеми здійснення та захисту (2002)
Бандурка О. О. - Юридичні норми як елемент правовідносин у сфері міграційного процесу (2002)
Логвиненко М. І. - Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в європейській політико-правовій думці (2002)
Фисун Ю. Ю. - Права етноконфесійних меншин у міжнародному праві та законодавстві України (2002)
Харченко І. О. - До питання про сутність стадії виконання вироків, ухвал та рішень суду в кримінальному процесі України (2002)
Шевчук О. М. - Державний примус у системі засобів соціального впливу (2002)
Церковная А. А. - К вопросу о соотношении достоинства и чести физического лица (2002)
Баляба А. В. - О некоторых теориях роли преступности в обществе (2002)
Дубко Ю. В. - О совершенствовании оперативного управления органами внутренних дел Украины в особых условиях (2002)
Фролова О. Г. - Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ (2002)
Лукаш С. С. - Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ (2002)
Матюхіна Н. П. - Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування (2002)
Ковальська В. В. - Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Шопіна І. М. - Проблеми якості професійного психологічного відбору кандидатів на посади слідчих ОВС України (2002)
Мельник К. Ю. - Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ України (2002)
Москаленко А. П. - Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України: досвід та перспективні напрямки, Кобзін Д. О. (2002)
Яровий С. М. - Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процесу в закладах освіти МВС (2002)
Штанько Д. О. - Взаємодія ОВС із державними установами та громадськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед неповнолітніх (2002)
Кириченко С. А. - Оперативно-розыскная деятельность как дознание (2002)
Петухов В. А. - Державний Прапор України: синьо-жовтий чи жовто-блакитний, чи...?, Прадід Ю. Ф. (2002)
Тимощук О. В. - Таврійська науково-педагогічна школа (1918–1921 рр.) (2002)
Білоконь М. В. - Земське самоврядування і державна влада у Російській імперії (2002)
Москаль Г. Г. - Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) (2002)
Коцан І. Д. - Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. XX ст. (2002)
Смирнова Є. В. - Конституційний процес у Криму (січень 1997 р. – жовтень 1998 р.) (2002)
Хаваджі Д. Р. - Застосування депортацій тоталітарним режимом у СРСР щодо представників різних народів, соціальних груп і конфесій (2002)
Венедиктов В. С. - Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України (2002)
Савченко А. О. - Удосконалення законодавства про звільнення професорсько-викладацького складу закладів освіти МВС України, Попов С. В. (2002)
Греков І. П. - Деякі аспекти виникнення службово-трудових відносин (2002)
Узунов В. Н. - Функции предпринимательства в переходных экономиках (2002)
Наливайченко С. П. - Основные аспекты совершенствования государственного регулирования инвестиционной политики региона (2002)
Кравцова Т. М. - Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва (2002)
Савченко Л. А. - До питання класифікації фінансового контролю за формами (2002)
Венедиктова І. В. - Порівняльний аналіз довірчого управління майном з альтернативними конструкціями по регулюванню відносин з управління майном (2002)
Погуляєв С. Ю. - Технологія як об’єкт вкладу в простому товаристві (2002)
Афанасьєва Л. В. - Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців (2002)
Скакун Ю. В. - До питання про управління рекреаційною зоною Криму (2002)
Гавриш Т. С. - Місце та роль представницьких органів місцевого самоврядування в організації та контролі за профілактикою злочинів: деякі аспекти підвищення ефективності (2002)
Власенко І. В. - Першочергові дії органів і підрозділів МВС України в умовах спроби чи здійснення терористичних актів, Суботін А. О. (2002)
Семикін М. В. - Створення терористичної групи чи терористичної організації як різновид тероризму (2002)
Малиновська О. А. - Нелегальна міграція і організована злочинність: іманентний зв’язок (2002)
Книженко О. О. - Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробуванням (2002)
Мельник О. В. - Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання (2002)
Набока В. Н. - Особливості правового поля, в якому здійснюється боротьба із торгівлею жінками (2002)
Житний О. О. - Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям (2002)
Литвинов О. М. - Принципи та елементи системи координації суб’єктів профілактики злочинів (2002)
Володіна О. О. - Вчинення діяння щодо малолітнього як кваліфікуюча ознака викрадення людини (2002)
Любович А. О. - Нагляд органів прокуратури за законністю притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності (2002)
Степанюк Р. Л. - Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів (2002)
Заяць Д. Д. - Процесуальне та тактичне забезпечення використання відеозапису при проведенні перевірки показань на місці (2002)
Нагорний І. О. - Еволюція антинаркотичного законодавства в Україні (2002)
Коршенко В. А. - Оцінка висновку комп’ютерно-технічної експертизи (2002)
Войціховський А. В. - Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД (2002)
Трубников В. М. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (2002)
Журавський В. С. - Рішучий крок парламенту в розвитку аграрного законодавства (2002)
Севостьянов В. П. - Розвиток кримінально-виконавчого законодавства України на сучасному етапі (2002)
Гожиков С. А. - Адміністративне розслідування порушень правил рибальства й охорони рибних запасів в Азовській інспекції рибоохорони (2002)
Погорецький М. А. - Порушення кримінальної справи спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю (2002)
Глобенко Г. І. - Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав (2002)
Романов С. Ю. - Евтаназія: етичний та кримінально-правовий аспект, Триньова Я. О. (2002)
Бандурка О. О. - Особливості реалізації права іноземця на в’їзд на територію України (2002)
Кобзін Д. О. - Правові проблеми щодо використання поліграфа, Єфремов О. О. (2002)
Каткова А. Г. - Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці (2002)
Грохольський В. Л. - Загальні визначення принципів права (2002)
Ситар І. М. - Філософське обґрунтування методології функції права (2002)
Ємельянов В. П. - Тероризм, злочини терористичної спрямованості, злочини з ознаками тероризування: поняття і співвідношення (2002)
Настюк В. Я. - Загальні умови ефективної дії митно-правових норм (2002)
Бородін І. Л. - Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти (2002)
Ягнюк Н. А. - Правове регулювання фінансово-економічних відносин політичних партій у зарубіжних країнах (2002)
Бєляков К. І. - Методологічні питання інформаційної підготовки сучасного фахівця (2002)
Совгір І. М. - Оптимізація правотворчості в сфері функціонування відомчих ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої школи (2002)
Невзоров І. Л. - Проблеми законності у працях вітчизняних дореволюційних юристів (друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) (2002)
Головко О. М. - Становлення місцевих органів державного контролю Російської імперії в українських губерніях (60–70-і рр. ХІХ ст.) (2002)
Єрмолаєв В. М. - Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст., Козаченко А. І. (2002)
Ліпкан В. А. - Історичні передумови формування сучасної української національної ідеї (2002)
Горян Е. В. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні в дорадянський період (2002)
Коцан І. Д. - Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20-і рр. (2002)
Логвиненко М. І. - Свобода маніфестацій у контексті інших політичних свобод громадянина (2002)
Білоус В. Т. - Прокуратура Словацької республіки: проблеми реформування, Лемак В. В. (2002)
Петренко С. В. - Судова практика як джерело права у правових системах Франції та Німеччини (2002)
Шишка Р. Б. - Природа та зміст права свободи творчості (2002)
Мельник О. М. - Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності (2002)
Тяпкін А. С. - Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту) (2002)
Петрова К. Я. - Роль малого бізнесу в формуванні економічної системи ринкового типу, Ларіна Т. Ф. (2002)
Чапічадзе Я. А. - Етапи розвитку страхування (2002)
Загородній С. А. - Проблема визначення предмета цивільно-правового регулювання відносин у сфері професійної освіти (2002)
Тульчевська Н. В. - Відповідальність за договором банківського депозитного рахунку (2002)
Порощук Т. С. - Ризик як правова категорія: сутність і види (2002)
Коротка О. М. - Поняття та роль матеріальної відповідальності сторін трудового договору (2002)
Синявська О. Ю. - Особливості службової дисципліни особового складу органів внутрішніх справ (2002)
Куліш А. М. - Поняття, місце та роль державної служби в органах податкової міліції (2002)
Іншин М. І. - Соціально-правова природа державної служби (2002)
Греков І. П. - Підстави припинення службово-трудових відносин з державними службовцями (2002)
Золотько Д. О. - Управління службово-трудовою адаптацією персоналу органів внутрішніх справ: сучасні проблеми (2002)
Лукаш С. С. - Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ (2002)
Бевзенко В. М. - Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (2002)
Лапшина В. Л. - Професійна ідентифікація як чинник професіоналізації правоохоронця (2002)
Стратонов В. М. - Психологічний контакт як засіб спілкування (2002)
Болотова В. О. - Безпритульні діти: соціальний портрет, Чернецька Т. Н. (2002)
Бобровський О. Б. - Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності (2002)
Бєлоусов Ю. Л. - Нормативно-правове забезпечення профілактики наркотизму в Україні: міжнародні конвенції, Кушнерський М. М. (2002)
Бойко О. В. - Побутове насильство як форма дезорганізації сім’ї (2002)
Гусаров С. М. - Дорожньо-патрульна служба у структурі Державної автомобільної інспекції України (2002)
Бугайчук К. Л. - Щодо сутності та системи профілактики адміністративних проступків (2002)
Небрат О. О. - Деякі питання діагностики конфліктів в правоохоронній діяльності органів внутрішніх (2002)
Наші автори (2002)
Бандурка О. М. - Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації (2002)
Венедиктов В. С. - Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи (2002)
Малиновський О. Є. - Стан роботи з особовим складом в Національному університеті внутрішніх справ: минуле та сучасне (2002)
Загорулько А. І. - Заочна форма навчання: стан та перспективи розвитку (2002)
Тягло О. В. - Критичне мислення – сучасна освітня інновація (2002)
Лавріненко О. В. - Поєднання універсальності і спеціалізації навчального процесу як детермінанта сучасної багатоступеневої вищої освіти (2002)
Соболєв В. О. - Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку (2002)
Друзь В. А. - Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС (2002)
Прадід Ю. Ф. - Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців – нагальна вимога часу (2002)
Савченко А. О. - Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ, Камаєв О. І., Филипенко П. І. (2002)
Глущенко В. В. - Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ, Червяков І. М., Червякова О. В. (2002)
Набока В. М. - Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні (2002)
Ярмиш О. Н. - Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII – початку ХХ ст., Головко О. М. (2002)
Кривуля О. М. - Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять (2002)
Максимов С. І. - Ідея права і національний характер (2002)
Лапшина В. Л. - Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології (2002)
Давиденко Л. М. - Організаційні засади боротьби зі злочинністю (2002)
Орлов П. І. - Поняття організованої злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз, Альошин Д. П. (2002)
Ємельянов В. П. - Терор і тероризм: співвідношення і розмежування (2002)
Трубников В. М. - Нове про суб’єкт злочину (2002)
Саппа М. М. - Простір злочинності: межові колізії (2002)
Рущенко І. П. - Чи має соціум злочинців власну ідеологію? (2002)
Скакун О. Ф. - Форми участі Президента України у правотворчості (2002)
Шаповал В. М. - Реалізація конституції як актуалізація свободи (2002)
Коломієць Т. В. - Теоретичні засади конституціоналізму, Коломієць Ю. М. (2002)
Рябченко О. П. - Примус як ознака політичної відповідальності (2002)
Шульга А. М. - Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави, Шестак В. С. (2002)
Кожевніков Г. К. - Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності (2002)
Духов В. Є. - Економічна небезпека та економічні правопорушення (2002)
Гуторова Н. О. - Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування (2002)
Корж В. П. - Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері (2002)
Мартиненко О. А. - Кримінологія службових правопорушень в органах внутрішніх справ України (2002)
Іншин М. І. - Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС (2002)
Щербаковський М. Г. - Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи (2002)
Самойлов М. Г. - Психічні порушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах, Перелигіна Л. А. (2002)
Яковлєв С. В. - Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС, Гнусов Ю. В., Кубрак В. П., Воронін О. С. (2002)
Арістова І. В. - Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України, Кухарєв Б. Ю. (2002)
Фролова О. Г. - Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС (2002)
Безсмертний О. К. - Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку, Долгополова М. М. (2002)
Дубко Ю. В. - Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації (2002)
Теличкін О. О. - Регулювання діяльності з підтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн (2002)
Аркуша Л. І. - Організована злочинність та зовнішньоекономічна діяльність, Долженков О. Ф., Чекал М. П. (2002)
Наші автори (2002)
Титул, содержание (2016)
Ахаладзе Н. Г. - Хиросима и Нагасаки, Чернобыль и Фукусима. Влияние отдаленных эффектов ионизирующего облучения на темп старения и жизнеспособность человека (обзор литературы) (2016)
Прокопенко Н. А. - Медико-социальные последствия чернобыльской катастрофы: прошлое и настоящее (2016)
Войтенко В. П. - Влияние малых доз облучения на темп старения и смертность от возрастзависимой патологии в Украине (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Вайсерман А. М. (2016)
Горбань Е. Н. - Влияние гипоксии на функциональное состояние организма крыс разного возраста, подвергнутых R-облучению (2016)
Холин В. А. - Влияние сочетанной эмоционально-когнитивной стимуляции на состояние эмоциональной сферы старых животных, Безруков В. В. (2016)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии на морфологические показатели поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста, Луговской С. П., Клименко П. П., Хаблак Г. В., Малышева С. П., Топорова Е. К. (2016)
Ена Л. М. - Полиморбидность, полипрагмазия и побочные эффекты — бермудский треугольник гериатрической фармакотерапии (2016)
Купраш Л. П. - Оригінальні і відтворені лікарські препарати — проблема оцінки та вибору (огляд літератури), Купраш О. В., Гударенко С. О. (2016)
Булич Э. Г. - Феномен торможения роста смертности при увеличении распространенности инфекционных и паразитарных болезней у населения старше трудоспособного возраста, Муравов И. В. (2016)
Дупленко Ю. К. - Вклад И. И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти), Бурчинский С. Г. (2016)
Новые книги (2016)
Титул, зміст (2016)
Рахметов Д. Б. - Інтродукція рослин Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Левчик Н. Я., Шпак Л. М., Грахов В. П. , Бойко О. М., ЛюбінськА А. В., Рахметова С. О., Завгородній В. М. (2016)
Горєлов О. М. - Деревна та чагарникова рослинність наддніпрянських схилів у межах Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чорномаз Н. М. (2016)
Харченко І. І. - Морфологічні особливості будови вегетативних органів Camellia oleifera Abel (2016)
Жила А. І. - Будова коренів та особливості їх росту в Oxalis tetraphylla Cav. (Oxalidaceae R. Br.), Тимченко О. Д. (2016)
Рубцова Е. Л. - Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов, Романец Е. И. (2016)
Галкін С. І. - Відновлення структури та оптимізація деревних насаджень ландшафтної ділянки "Танцювальний павільйон" у Дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М., Мордатенко І. Л. (2016)
Скрипченко Н. В. - Антиоксидантна активність біологічно активних речовин деревних плодових ліан, Левон В. Ф. (2016)
Гелюта В. П. - Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні, Джаган В. В., Сенчило О. О. (2016)
Заіменко Н. В. - Репортаж про святкування 80-річчя заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Смілянець Н. М. (2016)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2016)
Якубенко Б. Є. - Володимиру Миколайовичу Меженському — 60 років, Григорюк І. П., Клименко С. В., Гапоненко М. Б. (2016)
Мінцер О. П. - Концепція інформатизації охорони здоров'я України, Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Банчук М. В., Краснов В. В., Марценюк В. П., Денисенко С. В., Азархов О. Ю., Шупяцький І. М. (2012)
Найда С. А. - Моделювання завитки внутрішнього вуха людини, Зубченко О. О. (2012)
Кальниш В. В. - Компьютерное моделирование эмоциональных состояний, Левченко В. В. (2012)
Притула Р. Л. - Застосування інформаційно-аналітичної системи "Фармексперт сервіс" для аналізу економічної ефективності, Дроздова А. О., Шматенко О. П., Загорій В. А., Давтян Л. Л., Волох Д. С., Коритнюк Р. С., Цуркан О. О., Малецька З. В. (2012)
Марценюк В. П. - Принципи використання нанотехнологій у фармації та медицині, Меленчук І. Б. (2012)
Марценюк В. П. - Обгрунтування об'єктивності системи дистанційного тестового оцінювання з анатомії людини, Сельський П. Р. (2012)
Пелих В. Є. - Використання новітніх інформаційних технологій для автоматизації визначення вмісту ацетилхоліну біологічним методом, Усинський Р. С. (2012)
Титул, зміст (2016)
Бонтлаб В. - Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України (2016)
Верес І. - Поняття та види особистих немайнових прав авторів (2016)
Кодинець А. - Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання (2016)
Мартинюк А. - Права та обов’язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції (2016)
Москаленко К. - Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики (2016)
Хотинська-Нор О. - Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України (2016)
Коверзнев В. - Філософські аспекти формування норм кооперативного права (2016)
Лукач І. - Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин (2016)
Романів В. - Законодавчі прогалини процесуальної форми Господарського процесуального кодексу України, Соломчак Х. (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, Нога І., Чубенко А. (2016)
Тарнавський Р. - Щодо подвійної правової природи господарських відносин між венчурними інвесторами та реципієнтами венчурних інвестицій (2016)
Хрімлі О. - Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Вавженчук С. - Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння (2016)
Lagutina I. - Legal regulation of the labour of domestic workers (2016)
Гуща К. - Вплив Декрету про землю 1917 року на сучасні земельні правовідносини: міф чи реальність? (2016)
Літошенко О. - Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (2016)
Сурілова О. - Управління геологічним вивченням надр (2016)
Головко В. - Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії (2016)
Денисюк Д. - Завдання Національної поліції України: проблеми законодавчого закріплення (2016)
Жушман М. - Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України (2016)
Клімова С. - Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси (2016)
Лавренова О. - Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (2016)
Пчелін В. - Правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України (2016)
Терещук О. - До питання розуміння делегування повноважень в адміністративно-правовій науці та судовій практиці (2016)
Дегтяр Я. - Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в умовах інтеграції України в Європейський Союз (2016)
Дедекаєв В. - Економіка України в першому десятиріччі незалежності (2016)
Бокша В. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенням прав споживачів (2016)
Чернега Ю. - Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України (2016)
Чеховська М. - Правові аспекти втягнення неповнолітніх до участі у бойових діях, Ничитайло І. (2016)
Міняйло Н. - Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні (2016)
Cтулов О. - Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України (2016)
Волоско І. - Дослідження доказів у суді присяжних (2016)
Дяков В. - Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі (2016)
Луцик В. - Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН, Ніколайчук Г. (2016)
Негребецький В. - Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення (2016)
Фігурський В. - Окремі проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному процесі (2016)
Патрелюк Д. - Мета і завдання протидії кримінальному переслідуванню (2016)
Овсяннікова О. - Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки (2016)
Байрачна В. - Християнсько-правовий вимір впливу рецепції римського права на чинне цивільне право України (2016)
Усаченко О. - "Майстер і Маргарита" – М. О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності, Мельник Я. (молодший), Мельник М., Мельник Я. (2016)
Bilohur V. - The philosophy of a man as an object of socio-philosophical reflection (2017)
Водоп’янов П. О. - Глобальный антропогенный экологический кризис и ноосферная безопасность человечества, Бурак П. М. (2017)
Воронкова В. Г. - Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства, Кивлюк О. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Кірик Т. В. - Етично-філософські проблеми суспільства і медицини у ХХІ столітті (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства (2017)
Корсак К. В. - Вступ у нооісторію і нова українська національна ідея – ХХІ (2017)
Максименюк М. Ю. - Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу (2017)
Нікітенко В. О. - Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації (2017)
Сабадуха В. О. - Поняття "дух", "духовність" і "особистість": філософський зміст та взаємозв’язок (2017)
Сергієнко Т. І. - Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського (2017)
Sydorenko S. - Man and society interaction as a guaranty of civil society development (2017)
Cоснін О. В. - Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства (2017)
Хлєбнікова А. А. - Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття (2017)
Черниш Т. М. - Світоглядний потенціал гуманітарної освіти як фактор сталого розвитку сучасного українського суспільства. (2017)
Шаповалова Л. О. - Концептуалізація гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині (2017)
Мельник В. В. - Антропологічні та аксіологічні виміри буття інформаційної культури як простору для самореалізації особистості. (2017)
Ажажа М.А. - Соціалізація в контексті суспільного розвитку, Муц Л. (2017)
Вишневский М. И. - Мировоззренческие измерения качества образования (2017)
Зотова-Садило О. Ю. - До проблеми формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Крюкова І. М. - Социальная психология поведения лидера в команде, Крюков Ю. М. (2017)
Куріс Ю. В. - Соціально-психологічні засади виробничої діяльності, Тарасов В. К., Банах А. В. (2017)
Mykolaitis E. - Human resources management system: the case of leisure organisations (2017)
Романенко Т. П. - Держава як гарант забезпечення умов для розвитку та ефективного функціонування підприємницької діяльності (2017)
Сільченко Р. Ф. - Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах (2017)
Козловець М. А. - Економічна теорія нації : історична доля та перспектива. Рецензія на монографію Глушко Тетяни "Економічна теорія нації: соціально-філософський контекст". – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 299 с. (2017)
Вітаємо Олександра Васильовича Сосніна! (2017)
Вітаємо Вячеслава Кириловича Тарасова! (2017)
Авторська довідка (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Іонін Є. Є. - Індикатори фінансової стійкості підприємства як інструмент ранньої діагностики банкрутства (2016)
Лопушняк Г. С. - Соціальні аспекти розвитку України, Корелеська Є. (2016)
Белінська Г. В. - Актуальні проблеми банківської системи України: причини виникнення та шляхи розв'язання (2016)
Беспалова А. Г. - Сучасні вимоги до страхових послуг (2016)
Волкова В. В. - Банкострахування як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку, Волкова Н. І. (2016)
Гевлич Л. Л. - Використання аудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу, Гевлич І. Г. (2016)
Герасименко Р. А. - Методика визначення рівня транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку за умов асиметрії інформації, Герасименко В. В., Самофалова В. О. (2016)
Даниленко О. А. - Основні підходи до управління персоналом при проведенні інновацій в українських організаціях (2016)
Добровольський О. І. - Методика конструювання різновалютного кредитно- депозитного "кустарного" свопу (2016)
Karpova T. - Features of the modern taxation system of business in Ukraine (2016)
Лактіонова О. А. - Концепція забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки (2016)
Маначинська Ю. А. - Облікові аспекти забезпечення зростання прибутку готелів при реалізації продуктів спектрального характеру, Євдощак В. І. (2016)
Овсюк Н. В. - Аспекти облікового забезпечення та регулювання господарських операцій у сфері трудових правовідносин (2016)
Олійник Л. В. - Сучасний стан, проблеми та стратегія розвитку економіки Вінницької області (2016)
Онищенко С. В. - Бюджетна децентралізація: особливості запровадження, проблеми та перспективи (2016)
Поліщук О. Т. - Концепція створення венчурного фонду Вінницького регіону, Поліщук О. А. (2016)
Разборська О. О. - Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств, Чопляк І. А. (2016)
Sydorchuk A. - Improving of efficiency the financial resources of state pension insurance (2016)
Строчихін Ю. Ф. - Динамічні порівняння різнознакових економічних показників, Цвєткова Л. О. (2016)
Томчук В. В. - Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств (2016)
Трачова Д. М. - Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств (2016)
Шевчук Л. П. - Аналіз результатів розрахунку єдиного соціального внеску згідно різних моделей, Мусятовська Л. Й. (2016)
Юрчишена Л. В. - Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України (2016)
Балєв В. Є. - Структура капіталу страхових компаній: вітчизняні та європейські вимоги (2016)
Dovhan Y. - Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry (2016)
Іонін М. Є. - Оцінка конкурентної ситуації на страховому ринку України (2016)
Лаврик С. С. - Сучасні проблеми подолання тіньової економіки України (2016)
Наконечна А. С. - Динамічні характеристики фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах ділових циклів (2016)
Рибчанська Х. В. - Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти (2016)
Синиченко А. В. - Компетентнісний підхід як сучасна парадигма управління персоналом (2016)
Ковальчук О. Л. - Перспективи застосування телемедицини в травматології та ортопедії у Тернопільській області, Кулянда І. С., Сморщок Ю. С., Думанець О. В., Марценюк В. П. (2011)
Мінцер О. П. - До питання кількісного оцінювання наступності медичної допомоги, Харик Н. В., Ярменчук І. Я. (2011)
Ковальчук О. Л. - Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна, Грубар Ю. О., Савчишин В. В. (2011)
Черкес Л. І. - Структурно-лінгвістичний підхід до оцінки довготривалої адаптації спортсменів високої кваліфікації до умов середньогір'я, Ільїн В. М., Портниченко В. І., Михайлович М. М., Яхниця І. О., Коваль С. Б. (2011)
Мінцер О. П. - Використання методів математичного моделювання для підвищення ефективності екстракорпорального запліднення. постановка проблеми, Денисенко С. В., Лесняк Ю. М. (2011)
Азархов О. Ю. - Про необхідність оцінювання рівня емоційного стресу при прогнозуванні виникнення інсульту, Сєргєєва В. В., Бєлоусова О. В., Шеремета Н. О. (2011)
Мінцер О. П. - Інформаційно-технологічні проблеми організації телемедичних консультацій, Краснов В. В., Тахере Г. (2011)
Мінцер О. П. - Перспективи дослідження кристалогенезу ротової рідини в доказовій ортодонтії, Ткаченко Ю. В., Слободской Р. Б., Литвиненко О. С. (2011)
Соловйов С. О. - Побудова й аналіз моделі прийняття рішень при оцінці наслідків вакцинації протиротавірусною вакциною в Україні, Дзюблик І. В. (2011)
Чурпій І. К. - Прогнозування перебігу хірургічного лікування дифузного перитоніту з урахуванням кількісної оцінки факторів ризику (2011)
Волкова Н. М. - Математична модель для прогнозування ефективності праці при метеопатичних реакціях (2011)
Кравець Н. О. - Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл на похилому транспортері у фармацевтичній технології (2011)
Сидоренко В. А. - Клінічний fuzzy-контролер в оцінці нелінійних особливостей варіабельності серцевого ритму і лікуванні гіпертензивних ускладнень вагітності, Куценко В. П., Вакуленко Д. В., Сверстюк А. С., Андрущак І. Є. (2011)
Олексенко І. М. - Порівняльний аналіз показників центральної гемодинаміки у спортсменів-дзюдоїстів високої кваліфікації в залежності від віку, кваліфікації та стажу занять (2011)
Титул, зміст (2016)
Дроздова О. - Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену наданням медичної допомоги лікарем нетрадиційної та народної медицини (2016)
Колобов Л. - Порівняльний аналіз складників комерційної таємниці та її захисту у вітчизняному законодавстві та законодавстві країн Євросоюзу (2016)
Марунич Г. - "Затягування цивільного процесу" та "зловживання цивільними процесуальними правами": співвідношення понять (2016)
Мельник Я. - Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії (2016)
Панова Л. - Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту (2016)
Свердліченко В. - Право на звернення особи до суду у разі порушення її права на честь, гідність та ділову репутацію – суб’єктивне право чи юридична гарантія? (2016)
Гончаренко О. - Засоби саморегулювання господарської діяльності за директивами Європейського Союзу (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика можливостей підприємства щодо утримання клієнтури та відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів, Дмитрієва Ю., Чубенко А. (2016)
Хрімлі О. - Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Вавженчук С. - Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право (2016)
Григор’єва Х. - Правовий механізм державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин (2016)
Поліщук В. - Правові питання промислового садівництва в Україні (2016)
Юрченко Е. - Реалізація переважного права орендарів на пролонгацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення (2016)
Ковальова Ю. - Вплив підвищення ставок судового збору на процедуру досудового вирішення податкових спорів (2016)
Легеза Є. - Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні (2016)
Радченко О. - Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг (2016)
Смолов К. - Співвідношення понять "правочин" та "господарська операція" в контексті здійснення адміністративного судочинства (2016)
Ромащенко В. - Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні (2016)
Янчук Ю. - Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні (2016)
Гартман М. - Проблеми розуміння єврейської правової системи та основні її ознаки (2016)
Кучук А. - Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ (2016)
Левчук І. - Позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російській імперії в дореформений період (початок XVIII ст. – 70-ті роки XIX ст.) (2016)
Левчук Ю. - Діяльність Київської судової палати з розгляду цивільних справ (1880–1917 рр.) (2016)
Сельська В. - Суб’єкти субсидіарної юридичної відповідальності (2016)
Бровко В. - Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України (2016)
Кархут Р. - Суб’єкт злочину, передбачений статтею 232 Кримінального кодексу Республіки Польща: кримінально-правовий аналіз (2016)
Карпенко Р. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми (2016)
Тищенко О. - Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності, Говорун Д. (2016)
Tитул, зміст (2016)
Романів О. М. - Елементарна редукція ідемпотентних матриць, Саган А. В., Фірман О. I. (2016)
Стьопочкіна М. В. - Кількість частково впорядкованих множин, (min, мах)-еквівалентних 1-надсуперкритичній частково впорядкованій множині (1, 3, 5), Черв’яков І. В. (2016)
Антонова Т. М. - Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами, Возна С. М. (2016)
Мельник І. О. - Про диференціальний k-спектр диференціальних напівкілець (2016)
Венгерський П. С. - Рівняння поверхневого потоку в наближенні кінематичної хвилі для русел з нерівномірним дном, Кирилич В. М., Коковська Я. В. (2016)
Гачкевич О. Р. - До опису термомеханічних процесів у електропровідному неферомагнітному шарі за високочастотного одностороннього індукційного нагрівання, Солодяк М. Т. , Івасько Р. О., Гаєвська Л. М. (2016)
Процюк Б. В. - Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої порожнистої ізотропної кулі (2016)
Кунець Я. І. - Розсіяння згинних хвиль отвором неканонічної форми у пластині Тимошенка–Міндліна, Матус В. В., Міщенко В. О. (2016)
Довжик М. В. - Руйнування півпростору за стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини в композитних та еластичних матеріалах, Назаренко В. М. (2016)
Довбня К. М. - Стаціонарні температурні поля в тонких нескінченних пологих оболонках за дії поверхневих джерел тепла, Дундар О. Д. (2016)
Козачок О. П. - Вплив реального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію тіла та жорсткої основи з періодичною системою прямокутних виїмок , Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2016)
Максимович О. В. - Концентрація напружень біля отворів та штампа в анізотропній півплощині, Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. (2016)
Чиж А. І. - Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра, Токовий Ю. В. (2016)
Лила Д. М. - Упругопластическая неустойчивость вращающегося тонкого диска (2016)
Давидок А. Є. - Функція кореляції та дисперсія ймовірнісного бета-розподілу (2016)
Харченко В. М. - Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин, Марчук М. В., Пакош В. С. (2016)
Шевчук В. А. - Термонапружений стан пластини з тонким двостороннім багатошаровим покривом за умов нестаціонарного теплообміну (2016)
Горошко В. О. - Математичне моделювання і визначення термопружного стану тришарової порожнистої кулі за складного теплообміну, Калиняк Б. М., Попович В. С., Ракоча І. І. (2016)
Махоркін І. М. - Аналітично-числове визначення термопружного стану багатошарових транстропних тіл простої геометрії, Махоркін М. І., Мастикаш Л. В. (2016)
Демидюк М. В. - Параметрична оптимізація руху дволанкового маніпулятора з використанням ортогональних поліномів, Гошовська Н. В. (2016)
Ліщук В. А. - Створення інформатизованої структури охорони здоров'я - шлях вирішення економічних проблем, Горбач А. А. (2008)
Лях Ю. Є. - Програмно-апаратний комплекс для біомедичних досліджень, Вихованець Ю. Г., Гур'янов В. Г., Черняк А. М. (2008)
Марценюк В. П. - Розробка програмного середовища підтримки системних досліджень реконструкції кісткової тканини, Вакуленко Д. В. (2008)
Алпатова И. А. - Комп’ютерні інформаційні моделі для реєстрації первинних медичних даних, Багаття В. В. (2008)
Горшков Є. В. - Перспективи використання інформаційних технологій для моніторингу факторів ризику серцево-судинних захворювань (2008)
Кобринский Б. А. - Телепедіатрія в практиці російського консультування і роль відеоконференцій (2008)
Книшов Г. В. - Обчислювальна фізіологія в експериментальних і клінічних дослідженнях кровообігу, Палець Б. Л. (2008)
Палагін О. В. - Віртуальна лабораторія для проектування біосенсорів, Романов В. О., Стародуб М. Ф., Галелюка І. Б., Скрипник О. В. (2008)
Івахно С. С. - Методи кластеризації в програмі microarraytool для аналізу даних днк-мікроарреїв, Корнелюк О. І., Мінцер О. П. (2008)
Коробейніков Г. В. - Кількісна оцінка інформації для визначення психофізіологічних станів людини в залежності від рівня адаптованості до напруженої м’язової діяльності, Дудник О. К. (2008)
Сверстюк А. С. - Статистичні методи обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів (2008)
Банчук М. В. - Інформаційна система представлення навчально-методичних матеріалів як інструмент якісної та прозорої медичної освіти. Міжнародний та український досвід (2008)
Васілакін В. В. - Принципи організації системи моніторингу самостійної роботи студентів засобами програмної моделі, Рижов О. А. (2008)
Марценюк В. П. - МЕФАНЕТ: мережа освітніх веб-порталів медичних факультетів Чеської та Словацької республік, Качор А. В. (2008)
Семенець А. В. - Аспекти реалізації інтегрованого середовища перевірки знань у медичній освіті (2008)
Рижов О. А. - Модель представлення знань на основі понять для комп’ютерних систем навчання (2008)
Банчук М. В. - Формування єдиного медичного освітнього простору ВМ(Ф)НЗ України в контексті загальноєвропейської стратегії: інформаційний підхід (2009)
Марценюк В. П. - Концептуальні підходи до визначення рейтингу наукової діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України, Швед М. І., Гураль С. Я. (2009)
Кравченко Ю. В. - Вплив високогірної гіпоксії на ступінь десинхронізації зорово-моторної та серцевої діяльності людини, Ільїн В. М., Михайлович М. М., Коваль С. Б., Попадюха Ю. А. (2009)
Крючин А. А. - Використання портативних носіїв інформації для створення медичного електронного паспорта, Мінцер О. П., Горбов І. В. (2009)
Мадяр С.–А. Й. - Корекція несприятливих психофізіологічних станів за допомогою кольорового зворотного зв’язку за електроенцефалограмою, Павленко В. Б., Ейсмонт Е. В., Луцюк Н. В., Губкіна Д. Г., Чорний С. В., Моісеєнко Є. В., Ковалевські О. Є. (2009)
Шакало І. М. - Ергономічні аспекти проектування систем реєстрації та обробки біомедичної інформації, Чалий К. О. (2009)
Титул, зміст (2016)
Кондратова А. - Особливості спадкування прав на нерухоме майно (2016)
Кравцов C. - Дослідження та оцінка письмових доказів як невід’ємна частина права на справедливий судовий розгляд (2016)
Сенюта І. - Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення (2016)
Ханович Є. - Порядок стягнення аліментів на дитину за чинним законодавством (2016)
Буряк Я. - Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання (2016)
Замрига А. - Актуальні проблеми правового регулювання антимонопольних конкурентних відносин в умовах сьогодення (2016)
Мельник В. - Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності (2016)
Апаров А. - Юридична природа поняття господарського договору: огляд наукових і нормативних підходів, Онищенко О. (2016)
Шовкопляс Г. - Щодо визначення ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (2016)
Бурлака О. - Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (2016)
Губанова Т. - Роль та значення кадрового забезпечення в організації діяльності вищих навчальних закладів в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльно-правове дослідження (2016)
Трунова Г. - Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі анулювання трудового договору (2016)
Поліщук В. - Суб’єкти правовідносин у промисловому садівництві (2016)
Бурдін М. - Столипінська реформа земельних відносин та її зв’язок із цивілізаційно-правовим розвитком України (2016)
Кузьменко Н. - Рішення органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної власності, їх правова природа (2016)
Олещенко І. - Проблеми правового регулювання екологічного страхування в Україні (2016)
Васильківська В. - Теоретико-правова характеристика новітніх принципів державної служби з урахуванням законодавчих перетворень (2016)
Войнолович С. - Деякі питання кадрового комплектування суддів системи адміністративного судочинства (2016)
Дрозд О. - Проходження державної служби в Україні як складова предмета адміністративно-правового регулювання (2016)
Педак С. - Правові засади оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця на рівні законів України (2016)
Лізунова О. - Аналіз конституційних основ інформаційного забезпечення виборів (2016)
Риженко О. - Сучасні зміни податкового законодавства як фактор ризиковості для сільськогосподарського виробництва (2016)
Корольова Ю. - Формування методологічної основи наукового пізнання джерел права (2016)
Легка О. - Динамічне юридичне тлумачення: практика Європейського суду з прав людини (2016)
Міхневич Л. - Досвід діяльності Одеської науково-дослідної кафедри "Сучасних правових проблем" (1923-1930 рр.) (2016)
Ортинська Н. - Обов’язки неповнолітнього як вагомий елемент його правового статусу (2016)
Володавська О. - Потерпілий як кваліфікуюча ознака зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (2016)
Коваль О. - Альтернативні способи врегулювання кримінально-правових відносин (2016)
Поліщук А. - Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки (2016)
Білокінь Р. - Відшкодування процесуальних витрат як захід кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Вітрук О. - Способи усунення негативних майнових наслідків кримінального правопорушення (2016)
Сердюк А. - Місце аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця у системі негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Розгон О. - Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Смолій А. - Розвиток азійських митних союзів на сучасному етапі (2016)
Яновицька А. - Колізійне регулювання міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (2016)
Вороненко Ю. В. - Стандартизація підходів до розробки електронних навчальних посібників, Мінцер О. П., Краснов В. В. (2009)
Марценюк В. П. - Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення, Ковальчук О. Л., Лепявко А. А. (2009)
Алпатов А. П. - Побудова моделі предметної області для інтелектуальних медичних систем. Частина 1, Прокопчук Ю. О. (2009)
Болгов М. Ю. - Проблемы внедрения медицинских информационных систем в Украине, Тронько Н. Д. (2009)
Чернов В. В. - Формування медичної автоматизованої інформаційної системи для впровадження медичного електронного паспорта громадянина України: технічні вимоги та принципи взаємодії її елементів, Владимировський І. Л., Голота В. М., Родський П. С., Бабінцева Л. Ю. (2009)
Марценюк В. П. - Математичний опис та програмна реалізація моделі Ходжкіна-Хакслі електричної провідності біологічних клітин, Дем'янова Т. М. (2009)
Алпатова І. А. - Моделі та алгоритми оцінки впливу еколого-гігієнічної ситуації промислового регіону на захворюваність населення на хвороби шкіри (2009)
Басовська Н. М. - Про моделювання фінансування галузі охорони здоров’я: огляд загальних макроекономічних моделей (2009)
Климук Н. Я. - Вплив невизначеності на попит у медичному страхуванні (2009)
Корнієнко О. М. - Проблеми методики виявлення пріоритетів внеску у науково-технічний прогрес, Лютий О. П. (2016)
Дашко М. В. - Соціокультурний феномен ткацтва Західного Полісся (джерельна база дослідження) (2016)
Літвінов О. П. - Етапи розвитку підводного зварювання (2016)
Дефорж Г. В. - Вплив класиків палеонтології на формування М.В. Павлової як палеозоолога (2016)
Абдула С. Л. - Творець перших потужних колісних тракторів на ХТЗ (2016)
Довганюк С. С. - Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у вирішення проблем експлуатації залізниць (2016)
Ієвлева В. П. - Ранні етапи розвитку київських напрямів Південно-Західної залізниці у другій половині ХІХ с. (2016)
Чорноіваненко І. В. - Наукові контакти Георгія Скадовського та Йосипа Пачоського у сфері природознавства Південної України (2016)
Дем’яненко Н. Д. - Хордальні ручні медогонки у фондах НІЕЗ "Переяслав" (2016)
Жам О. М. - Формування та загальна характеристика колекції самоварів НІЕЗ "Переяслав", Шкіра Л. М. (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткоохоронна та музеєзнавча проблематика дисертаційних досліджень в Центрі пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Горькова А. О. (2016)
Гріффен Л. О. - Дослідження розвитку тракторобудування в Україні/ Рецензія на книгу: О. Г. Кривоконь. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя) : монографія. – Харків : ПП "Технологічний центр", 2015. – 672 с. (2016)
Вороненко Ю. В. - Оцінка якості електронних засобів навчання, Мінцер О. П., Краснов В. В. (2009)
Марценюк В. П. - Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України, Стаханська О. О. (2009)
Сальніков А. О. - Інтегроване середовище автоматизації роботи з великими об’ємами даних в Грід, Судаков О. О., Корнелюк О. І. (2009)
Усенко Л. І. - Інформаційні технології в управлінні якістю надання медичної допомоги населенню (2009)
Хвищун А. І. - Принципи формування єдиної медичної інформаційної системи великого міста, Качмар В. О. (2009)
Ільїн В. М. - Структурно-лінгвістичний аналіз реакцій організму людини на фізичне навантаження, Черкес Л. І., Коваль С. Б., Коробейніков Г. В. (2009)
Кальниш В. В. - Комп’ютерна модель формування інформаційного стресу операторів, Швець А. В., Кудієвський Я. В. (2009)
Коробейніков Г. В. - Особливості психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів різної статі, Ільїн В. М., Коваль С. Б., Коробейнікова Л. Г. (2009)
Фефер Е. І. - Оцінка рівня знань при використанні дистанційних технологій навчання в стоматології (2009)
Волошин С. О. - Аналіз технологій створення медичних інформаційних систем (2009)
Андрущак І. Є. - Програмне забезпечення фармакокінетичних системних досліджень (2009)
Омельяненко А. О. – розробник теоретичних та практичних основ інтенсифікації тваринництва, організатор і новатор аграрного виробництва (2016)
Адамчук Л. О. - Cichorium L. Для забезпечення бджіл кормами, Броварський В. Д., Новицька А. Т., Білоцерківець Т. І. (2016)
Аксьонов Є. О. - Розвиток кролівництва в Україні та світі (оглядова) (2016)
Вакуленко І. С. - Формування м’ясної продуктивності кролів у віковій динаміці, Петраш В. С. (2016)
Глушак І. І. - Характеристика лінійного росту і жвавості кобил орловської рисистої породи, Хоменко М. В. (2016)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість їхнього життя за безприв’язного способу утримання (2016)
Захаренко М. О. - Особливості показників метаболізму у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2016)
Козырь В. С. - Оптимизация программ селекции в молочном скотоводстве, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2016)
Кулібаба Р. О. - Розподіл GHR-алелів у популяціях курей різних порід (2016)
Кулібаба С. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи при використанні хелатів Купруму, Цинку і Мангану (2016)
Лысенко Н. Г. - Анализ связи SNP генов GH и GHR с характеристиками потомства быков пород молочного и мясного направления, Митиогло Л. В., Горайчук И. В., Колесник А. И., Джус П. П., Рубан С. Ю., Федота А. М. (2016)
Мачульний В. В. - Успадковуваність та повторюваність ознак молочної продуктивності корів (2016)
Мельник В. О. - Гематологічні показники ремонтних свинок і основних свиноматок, Поручник М. М., Бондар А. О., Шакун А. П. (2016)
Михальченко С. А. - Годівля високопродуктивних корів у період сухостою, Дімчя Г. Г. (2016)
Нарижный А. Г. - Использование кормовой добавки "Гидролактив” при откорме свиней, Походня Г. С., Джамалдинов А. Ч., Коробов Д. В. (2016)
Палій А. П. - Вдосконалення технологічного прийому очищення доїльно-молочного обладнання (2016)
Петля М. І. - Методичні аспекти комплексного оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Петраш В. С. - Особливості відтворювальної здатності сріблясто-чорних лисиць при однорідному підборі батьківських пар за віком (2016)
Повод М. Г. - Відтворювальні якості свиноматок F1 різної селекції та інтенсивність росту їх приплоду при гібридизації в умовах промислового комплексу, Храмкова О. М. (2016)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність поросят на дорощуванні у станках за різного розміру груп та типу підлоги, Шпетний М. Б. (2016)
Почукалін А. Є. - Оцінка первісток молочних порід України за основними селекційними ознаками, Різун О. В., Прийма С. В. (2016)
Сідашова С. О. - Вплив на продуктивний потенціал молодняку свиней засобами пробіотичного захисту (2016)
Стрижак Т. А. - Методика експрес-дослідження токсикологічного профілю свинарських підприємств, Сідашова С. О., Палагута А. В. (2016)
Ткачова І. В. - Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак чистокровної верхової породи коней в Україні (2016)
Церенюк О. М. - Використання індексу СІВЯС в селекції свиней породи уельс, Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Шевченко М. С. - Оцінка спортивної роботоздатності коней виїздкового напряму (2016)
Шевчук Б. І. - Вплив вирощування теличок у молозивно-профілакторний і молочний періоди на майбутню молочну продуктивність корів-первісток (2016)
Правила оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Гетманцев М. - Завдання цивільного судочинства за ЦПК України та ЦПК Республіки Молдова: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Клюєва Є. - Актуальні проблеми регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту, Бойко В. (2016)
Кот О. - Способи захисту договірних прав (2016)
Кравчик М. - Реалізація права споживачів на захист через призму категорії судового збору (2016)
Куцик К. - Класифікація заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві (2016)
Оприско М. - Проблеми теорії та практики визнання недійсними договорів щодо розпорядження спільним майном, укладених без згоди другого з подружжя (2016)
Пилипко Ю. - Порядок повідомлення учасників товариства про проведення загальних зборів (2016)
Плотнікова М. - Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (2016)
Пономарьова Т. - Окремі аспекти правової природи недійсних та неукладених договорів (2016)
Ходєєва Н. - Фізичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я (2016)
Череватенко І. - Принципи безпосередності та диспозитивності у нотаріальному провадженні щодо посвідчення безспірних прав (2016)
Чернілевська О. - Спеціальні умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами (2016)
Вінник О. - Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії, Кравець І. (2016)
Гончаренко О. - Види саморегулювання господарської діяльності (2016)
Захарченко А. - До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект) (2016)
Хрімлі О. - Інвестиційний міжнародний арбітраж як форма захисту прав іноземних інвесторів (2016)
Шабанов Р. - Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України, Ждан М. (2016)
Бурлака О. - Види соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (2016)
Храбатин О. - Колективний договір як акт забезпечення інтересів працівників підприємства, установи, організації (2016)
Коваленко С. - Правове регулювання профорієнтаційної роботи при підготовці кадрів для аграрного виробництва (2016)
Бурдін М. - Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР (2016)
Дрозд О. - Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Єзеров А. - Повернення митницями надмірно сплачених коштів після скасування рішення про коригування митної вартості та картки відмови у судовому порядку: необхідність унормування (2016)
Жидченко К. - Адміністративно-правові аспекти оскарження дій (бездіяльності) органів державної влади з питань виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (2016)
Клімова С. - Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів (2016)
Легенький М. - Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі (2016)
Мяснянкіна К. - Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій (2016)
Охріменко І. - Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему (2016)
Примаков К. - Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Сербин Р. - Особливості меценатської, миротворчої діяльності та їх видів (адміністративно-правовий аспект) (2016)
Труш М. - Порядок набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративній справі та особливості їх виконання (2016)
Береза О. - Конституційна безпека Української держави: історико-правовий аспект (2016)
Лізунова О. - Роль та значення принципів інформаційного забезпечення виборів у механізмі реалізації виборчих прав (2016)
Дзевелюк М. - Номенклатура функції сучасної держави (2016)
Агаркова А. - Організатор як суб’єкт масових заворушень (2016)
Новосад Ю. - Про деякі проблемні питання, що пов’язані з визначенням критеріїв оцінки діяльності прокуратури із запобігання злочинам (2016)
Федорчук О. - Предмет злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) (2016)
Корягіна А. - Запобігання злочинності як різновид соціально-профілактичної діяльності (2016)
Лялюк Є. - Загальні правила здійснення виклику слідчим, прокурором та судового виклику як заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Козицька О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів, вчинених відносно дітей (2016)
Шандула О. - Деякі проблеми якості та ефективності функціонування військових прокуратур на сучасному етапі (2016)
Єлєазаров О. - Особливість правового режиму морських просторів Арктики (2016)
Шевчук Р. - Ще раз про діалектичний метод у правознавстві (2016)
Пилипчук О. Я. - Становлення та розвиток природничо-наукового знання в епоху Відродження (2016)
Філіпова Г. В. - Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампійє (2016)
В’ялець А. В. - Капонірна артилерія Могилев-Ямпільського Укріпленого району (2016)
Косско Т. Г. - Винахідницька діяльність установ Національної академії наук України (1991-2013 рр.): історичний аспект (2016)
Цюпа А. М. - Відновлення транзитного річкового флоту України з 1944 по 1958 рр. в експозиції Державного політехнічного музею при НТУУ "КПІ" (2016)
Рогожа М. М. - Листи М. І. Гавриленка до М. В. Шарлеманя (Епістолярна спадщина природознавця) (2016)
Мініна І. С. - Економічні дослідження академіка С. М. Ямпольського (2016)
Бандус В. О. - Перспективи застосування парових машин у дослідженнях професора В.О. Добровольського (2016)
Пилипчук О. О. - Всеволод Аристархович Удінцев (1865–1945): життя та діяльність (2016)
Кривоконь О. Г. - Персоналії вітчизняного тракторобудування: І. С. Чернявський (2016)
Муравська С. В. - Деякі аспекти функціонування музеїв закладів вищої освіти (2016)
Новікова-Вигран О. С. - Київський Шліссельбург (2016)
Константинов В. О. - Дослідження розвитку хімічної науки в Національному технічному університеті ХПІ". Рецензія на роботу: Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : Монографія / І. М. Шульга. – Х. : Видавець Рожко С. Г., 2016. – 240 с. (2016)
Титул, зміст (2016)
Булах П. Є. - Інтенсифікація життєвих процесів у рослин в умовах культури як результат їх адаптації до нових чинників середовища (2016)
Рубцова О. Л. - Підсумки інтродукції та селекції троянд у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2016)
Мазура М. Ю. - Інтегральна оцінка успішності інтродукції представників роду Canna L. у Криворіжжя (2016)
Горєлов О. М. - Порівняльна оцінка посухостійкості верб з колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (2016)
Рогозин М. В. - Рост и семеношение сосны обыкновенной на геоактивных зонах (2016)
Бондарчук О. П. - Онтоморфогенез рослин видів роду Astragalus L. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України, Рахметов Д. Б. (2016)
Зиман С. М. - Морфологічні дослідження плодів у межах роду Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) для таксономії, Царенко О. М., Булах О. В. (2016)
Бойко Р. В. - Місце групи ґрунтопокривних троянд роду Rosa L. у сучасних садових класифікаціях, Чижанькова В. І. (2016)
Юхименко Ю. С. - Парк імені Газети "Правда" (м. Кривий Ріг): історія створення, сучасний стан насаджень, перспективи розвитку, Терлига Н. С., Федоровський В. Д. (2016)
Levon V. F. - Dynamics of the accumulation of flavonoids in overground organs of cultivars and forms of Asimina triloba (L.) Dunal, Klymenko S. V. (2016)
Голубкова І. М. - Оцінка морозостійкості та зимостійкості видів роду Persica Mill.у Правобережному Лісостепу України (2016)
Нужина Н. В. - Стан антиоксидантної системи у Aylostera flavistyla F. Ritt., Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos. (Cactaceae) за умов гіпертермії (2016)
Черевченко Т. М. - Павло Антонович Мороз — непересічний вчений, організатор і наставник, Скрипченко Н. В., Левон В. Ф., Васюк Є. А., Рахметов Д. Б. (2016)
Заіменко Н. В. - Фітоцентр у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Джуренко Н. І., Смілянець Н. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Lutek W. - Administration of the system of municipal solid waste management Lublin experience in the period from 2007 until 2010 (2016)
Koval I. - Change of bacterial amount during sonication, Shevchuk L. (2016)
Glushkov A. - Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region), Safranov T., Khetselius O., Prepelitsa G., Bunyakova Y., Bykowszczenko N. (2016)
Glushkov A. - Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds, Khokhlov V., Serbov M., Buyadzhi V., Bunyakova Y., Solyanikova E. (2016)
Glushkov A. - Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions, Safranov T., Khetselius O., Ignatenko A., Buyadzhi V., Svinarenko A. (2016)
Safranov T. - Water resources of Ukraine: usage, qualitive and quantitative assessment (with detail description of Odessa region), Berlinskyi N., Volkov A. (2016)
Bukhkalo S. - Prospects of using methods effective use of alternative energy, Olkhovska O. (2016)
Ulyev L. - Reducing energy consumption and CO2 emissions of Coke Plant, Boldyryev S., Vasilyev M., Zebeshev T., Khusanov A. (2016)
Trach І. - Mathematical modelling of the population dynamics of hunting mammals based on recurrent equation system, Petruk V., Kvaternyuk S., Titov Т. (2016)
Digtiar S. - Qualitative and quantitative characteristics of biogas of cyanea organic mass (2016)
Iurchenko V. - Reduction of environmental hazard of Hudrogen Sulfide emission from sewerage pipelines and visual pollution, formed by degassing units, Lebedeva E. (2016)
Sabadash V. - Complex Water Treatment of Agroindustrial Complexes, Gumnitsky Ja., Tyzrbir G. (2016)
Bondarchuk O. - Environmental safety of water bodies and coastal areas using the method of water environment bioindication by means of macrophytes, Petruk V., Kvaternyuk S. (2016)
Гасюк О. М. - Фізична працездатність в умовах впливу еритопоез-стимулюючого фактору, Самойленко Ю. С., Половинко Т. О., Леоненко С. Ю. (2016)
Гладка І. В. - Ефективність хімічних та біологічних методів превенції розвитку бактеріозів плодів Capsicum anuum, Шкуропат А. В. (2016)
Гудим А. А. - К изучению жесткокрылых (Coleoptera) национального природного парка "Олешковский пески" (Херсонская область, Украина), Шешурак П. Н. (2016)
Дідух А. Я. - Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae rich), Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2016)
Дідух А. Я. - Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (родина Lentibulariaceae rich; рід Utricularia L.), Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2016)
Корольова О. В. - Просторова диференціація видового складу локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) степової зони України (2016)
Мазур І. О. - Галафітизація рослинного покриву плавневих біотопів спепових річок межиріччя Тилігулу - Південного Бугу (2016)
Сидорович М. М. - Рост и онтогенетическая координация роста органов проростка пшеницы озимой в условиях воздействий факторов среды: мониторинг процессов, Кундельчук О. П. (2016)
Сидорович М. М. - Фітотестування біологічних властивостей нового синтетичного стимулятора росту рослин - комплексу спірокарбон з бурштиновою кислотою, Кундельчук О. П., Кот С. Ю. (2016)
Сушко С. В. - Основні біокліматичні характеристики степової зони північно-західного приочрномор'я в другій половині ХХ століття (2016)
Шакало О. Б. - Порівняльний аналіз гістологічних змін в аденогіпофізі після хіміотерапії, Спринь О. Б. (2016)
Титул, зміст (2016)
Бобрик В. - Спрощення судового розгляду справ з невеликою ціною позову: європейський досвід і перспективи в Україні (2016)
Братель О. - Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства (2016)
Бурденюк С. - Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Головко К. - Спірні питання порядку розгляду заяв про забезпечення позову в цивільному судочинстві (2016)
Здоровець С. - Деякі особливості правового регулювання вини як умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання роздрібної купівлі-продажу (2016)
Романюк Я. - Невизначеність умов договору як підстава для його тлумачення (2016)
Румянцев Ю. - Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності (2016)
Сербин Р. - Детермінація форм благодійної діяльності (2016)
Сєрая А. - Поняття і правова природа довіреності (2016)
Спектор О. - Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження (2016)
Федорченко Н. - Особливості укладення договору про сурогатне материнство (2016)
Ханієва Ф. - Порядок внесення вкладу до господарського товариства (2016)
Чмихов Ю. - Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг (2016)
Юркевич Ю. - Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні (2016)
Білоусов Є. - Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Бутирська І. - Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство (2016)
Іванюта Н. - Функції та методи господарського процесуального права: діалектичний підхід (2016)
Хрімлі О. - Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Іншин М. - Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства (2016)
Танасевич О. - Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику (2016)
Бурдін М. - Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі (2016)
Данилюк Л. - Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України (2016)
Коваленко Ю. - Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики (2016)
Агапова О. - Міжнародне співробітництво як чинник вдосконалення діяльності Національної гвардії України (2016)
Бєлінгіо В. - Адміністративна відповідальність суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (2016)
Карелін В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Предместніков О. - Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України (2016)
Саунін Р. - Адміністративно-правовий статус військових частин Національної гвардії України (2016)
Ткаля О. - Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу (2016)
Цибульник Т. - Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству (2016)
Морозюк С. - Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України (2016)
Бухтіярова І. - Правові проблеми оподаткування об’єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції (2016)
Давидюк В. - Проблемні аспекти діяльності благодійних організацій в Україні та перспективи їх вирішення (2016)
Князьков В. - Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва в Україні (2016)
Рядінська В. - Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні (2016)
Вакарюк Л. - Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" (2016)
Заяць Н. - Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання (2016)
Ковальська В. - Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності (2016)
Проскурняк О. - Державні юридичні екзамени в Німеччині (2016)
Цесарський Ф. - Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) (2016)
Оробець К. - Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення (2016)
Ященко А. - Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2016)
Гринюк В. - Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть (2016)
Коровайко О. - Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України (2016)
Муравйов К. - Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань (2016)
Калюга К. - Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця (2016)
Ларкін М. - Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) (2016)
Лівак А. - Стан проблем і виклики щодо офшоризації економіки України. Шляхи вирішення в контексті впровадження Плану BEPS (2016)
Ляшуга І. Ю. - Інформаційно-технічна та патентно-ліцензійна діяльність Національного наукового центру "Інститут метрології" у ХХ ст. (2016)
Апостол М. В. - Вивчення біографії академіка А.О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України (2016)
Фірсов О. В. - Інженер Б. Г. Луцькой: невідомі факти про його діяльність зі створення моторних транспортних засобів (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткознавчий аспект в діяльності Сергія Захаровича Заремби (2016)
Литвинко А. С. - Міжнародні контакти фізиків України з ученими Західної Європи в XIX – на початку XX ст., Пономаренко Л. П. (2016)
Харламов Ю. А. - Переход к наукоемким технологиям газотермического напыления, Полонский Л. Г., Ночвай В. М., Яновский В. А., Хейфец М. Л. (2016)
Бєсов Л. М. - Об’єкти національного надбання харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) (2016)
Калініченко О. О. - Підводна парадигма українського козацтва (2016)
Ключко Ю. М. - Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв (2016)
Горькова А. О. - Пам'ятки кам’яної доби Середньої Наддніпрянщини (2016)
Шкіра М. В. - Маслобійки ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав": формування колекції, Жам О. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Nguyen-Quang T. - The first step to sketch the spatio-temporal evolution of biochemical and physical parameters involving in the Harmful Algal Blooms (HAB) in Mattatall Lake (Nova Scotia, Canada), Lieou K. C., Hushchyna K., Nguyen T. D., Sharifi Mood N., Nadeem M., McLellan K., Murdymootoo K. K., Merks E., Hirtle R. (2016)
Nagurskyy O. - Prospects of using PET waste for environmentally friendly mineral fertilizers, Malovanyy M., Synelnikov S., Vahchuk V. (2016)
Kotovenko O. - Tritium and its place in the overall radiation Ukraine technogenesis, Miroshnychenko O., Marchenko I. (2016)
Ishchenko V. - Hazardous household waste management in Vinnytsia region, Petruk R., Kozak Ya. (2016)
Gumnytskiy Ja. - Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil, Lyuta O. (2016)
Bondarchuk O. - Ecological safety of visual environment and videoecological perception (VEP) of Vinnitsia, Petruk V. (2016)
Petruk R. - The concept of environmental safety of Vinnytsia region in the waste management sphere, Petruk V., Ishchenko V., Kvaterniuk S. (2016)
Petrushka I. - Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals, Moroz О. (2016)
Kryvomaz Т. - Adaptation of IUCN Сlassification schemes for environmental safety passports of species (2016)
Kravchenko М. - Preparation of quality drinking water as a basis of the environmental safety and human health (2016)
Malovanyy М. - Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in the waters of the Dnieper reservoirs, Nykyforov V., Kharlamova О., Synelnikov А., Dereyko Кh. (2016)
Vronska N. - Integrated adsorption and ultrasonic technology for water treatment processes, Malovanyy М., Koval І., Starchevskyy V. (2016)
Glyva V. - Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation, Panova О., Voloshkina О. (2016)
Berlinskyi N. - Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the Black sea, Safranov Т. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського