Чмихов Ю. - Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг (2016)
Юркевич Ю. - Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні (2016)
Білоусов Є. - Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Бутирська І. - Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство (2016)
Іванюта Н. - Функції та методи господарського процесуального права: діалектичний підхід (2016)
Хрімлі О. - Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Іншин М. - Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства (2016)
Танасевич О. - Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику (2016)
Бурдін М. - Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі (2016)
Данилюк Л. - Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України (2016)
Коваленко Ю. - Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики (2016)
Агапова О. - Міжнародне співробітництво як чинник вдосконалення діяльності Національної гвардії України (2016)
Бєлінгіо В. - Адміністративна відповідальність суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (2016)
Карелін В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Предместніков О. - Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України (2016)
Саунін Р. - Адміністративно-правовий статус військових частин Національної гвардії України (2016)
Ткаля О. - Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу (2016)
Цибульник Т. - Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству (2016)
Морозюк С. - Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України (2016)
Бухтіярова І. - Правові проблеми оподаткування об’єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції (2016)
Давидюк В. - Проблемні аспекти діяльності благодійних організацій в Україні та перспективи їх вирішення (2016)
Князьков В. - Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва в Україні (2016)
Рядінська В. - Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні (2016)
Вакарюк Л. - Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" (2016)
Заяць Н. - Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання (2016)
Ковальська В. - Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності (2016)
Проскурняк О. - Державні юридичні екзамени в Німеччині (2016)
Цесарський Ф. - Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) (2016)
Оробець К. - Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення (2016)
Ященко А. - Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2016)
Гринюк В. - Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть (2016)
Коровайко О. - Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України (2016)
Муравйов К. - Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань (2016)
Калюга К. - Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця (2016)
Ларкін М. - Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) (2016)
Лівак А. - Стан проблем і виклики щодо офшоризації економіки України. Шляхи вирішення в контексті впровадження Плану BEPS (2016)
Ляшуга І. Ю. - Інформаційно-технічна та патентно-ліцензійна діяльність Національного наукового центру "Інститут метрології" у ХХ ст. (2016)
Апостол М. В. - Вивчення біографії академіка А.О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України (2016)
Фірсов О. В. - Інженер Б. Г. Луцькой: невідомі факти про його діяльність зі створення моторних транспортних засобів (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткознавчий аспект в діяльності Сергія Захаровича Заремби (2016)
Литвинко А. С. - Міжнародні контакти фізиків України з ученими Західної Європи в XIX – на початку XX ст., Пономаренко Л. П. (2016)
Харламов Ю. А. - Переход к наукоемким технологиям газотермического напыления, Полонский Л. Г., Ночвай В. М., Яновский В. А., Хейфец М. Л. (2016)
Бєсов Л. М. - Об’єкти національного надбання харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) (2016)
Калініченко О. О. - Підводна парадигма українського козацтва (2016)
Ключко Ю. М. - Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв (2016)
Горькова А. О. - Пам'ятки кам’яної доби Середньої Наддніпрянщини (2016)
Шкіра М. В. - Маслобійки ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав": формування колекції, Жам О. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Nguyen-Quang T. - The first step to sketch the spatio-temporal evolution of biochemical and physical parameters involving in the Harmful Algal Blooms (HAB) in Mattatall Lake (Nova Scotia, Canada), Lieou K. C., Hushchyna K., Nguyen T. D., Sharifi Mood N., Nadeem M., McLellan K., Murdymootoo K. K., Merks E., Hirtle R. (2016)
Nagurskyy O. - Prospects of using PET waste for environmentally friendly mineral fertilizers, Malovanyy M., Synelnikov S., Vahchuk V. (2016)
Kotovenko O. - Tritium and its place in the overall radiation Ukraine technogenesis, Miroshnychenko O., Marchenko I. (2016)
Ishchenko V. - Hazardous household waste management in Vinnytsia region, Petruk R., Kozak Ya. (2016)
Gumnytskiy Ja. - Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil, Lyuta O. (2016)
Bondarchuk O. - Ecological safety of visual environment and videoecological perception (VEP) of Vinnitsia, Petruk V. (2016)
Petruk R. - The concept of environmental safety of Vinnytsia region in the waste management sphere, Petruk V., Ishchenko V., Kvaterniuk S. (2016)
Petrushka I. - Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals, Moroz О. (2016)
Kryvomaz Т. - Adaptation of IUCN Сlassification schemes for environmental safety passports of species (2016)
Kravchenko М. - Preparation of quality drinking water as a basis of the environmental safety and human health (2016)
Malovanyy М. - Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in the waters of the Dnieper reservoirs, Nykyforov V., Kharlamova О., Synelnikov А., Dereyko Кh. (2016)
Vronska N. - Integrated adsorption and ultrasonic technology for water treatment processes, Malovanyy М., Koval І., Starchevskyy V. (2016)
Glyva V. - Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation, Panova О., Voloshkina О. (2016)
Berlinskyi N. - Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the Black sea, Safranov Т. (2016)
Mandryk О. - Development of mathematic model of gas-turbine unit combustion chamber functioning, Mykhailiuk Yu. (2016)
Pohrebennyk V. - Influence of Dobrotvir thermal power plant on environmental specifications (2016)
Nykyforov V. - Mutation of the Drosophila melanogaster L. under the influence of the electromagnetic radiation, Sakun О. (2016)
4th International Congress "Environment protection. Energy saving.Sustainable environmental management" (2016)
Титул, зміст (2015)
Дорожовець М. М. - Опрацювання результатів спостережень із розподілом, що є згорткою нормального і рівномірного розподілів методом порядкових статистик, Попович І. В. (2015)
Рижов Є. В. - Аналіз методик метрологічної експертизи складних технічних систем, Яковлев М. Ю., Ходич О. В., Аркушенко П. Л. (2015)
Рарог Р. Н. - Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети Internet (2015)
Антонюк О. О. - Реалізація біоімпедансних вимірювань у медицині, Походило Є. В. (2015)
Сергієнко Р. П. - Напрямки вдосконалення державного первинного еталона в галузі безконтактної термометрії ДЕТУ 06-03-96 (2015)
Купко А. Д. - Анализ проведения измерений приборов для поверки измерителей силы света транспортных средств, Терещенко В. В. (2015)
Скляров В. В. - Подготовка мер твердости первого разряда к проведению международных сличений по шкале Роквелла, Довженко Я. С., Проскурня Р. С. (2015)
Каліцінський Ю. Р. - Вибір робочих еталонів при метрологічних дослідженнях вимірювальних інформаційних систем обліку тривалості телефонних розмов (2015)
Ленюк Г. К. - Визначення похибок вимірювання за зміною простору (у порядку обговорення) (2015)
Kozonova J. - Comparison of the quality macronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet, Telegenko L., Stavnicha N. (2016)
Petrosyants A. - Biotechnology of obtaining hydrolytic enzymatic agent with α-D-galactosidase activity (2016)
Сичевський М. П. - Бактеріальні препарати у технології суцільном’язових сирокопчених продуктів з яловичини, Лизова В. Ю., Войцехівська Л. І., Данілова К. О. (2016)
Cherno N. - Immunological properties of the bacterial origin compounds, Kapustyan A. (2016)
Бельтюкова С. В. - Определение метилпарабена в косметических средствах с использованием люминесцентного сенсора Тb(ІІІ) - 2,2'-дипиридил, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2016)
Глушков О. А. - Влияние природных полисахаридов на качественные показатели замороженных полуфабрикатов при хранении (2016)
Косів Р. Б. - Інтенсифікація зброджування високогустинного пивного сусла за участю вітамінів, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Харандюк Т. В. (2016)
Полумбрик М. О. - Використання комплексу β-циклодектрину з йодом при виробництві варених ковбасних виробів, Котляр Є. О., Омельченко Х. В., Полумбрик М. М., Пасічний В. М. (2016)
Українець А. І. - Вплив білоквмісних композицій на основі колагену на якість ковбасніх виробів, Пасічний В. М., Желуденко Ю. В., Полумбрик М. М. (2016)
Shutyuk V. - The research of the amount of heavy metals and nitroso compounds in concentrated tomato products, Vasilenko S., Bessarab А., Benderska O. (2016)
Эланидзе Л. Д. - Некоторые химические компоненты сосны, Бежуашвили М. Г. (2016)
Головко М. П. - Щодо екологічної безпечності рибних ресурсів Kременчуцького водосховища, Головко Т. М., Крикуненко Л. О. (2016)
Дробот В. І. - Шрот насіння льону в технології хлібобулочних виробів, Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. (2016)
Кепін М. І. - Теоретичне обґрунтування процесу переробки плодів кісточкових культур, Кирилов В. Х. (2016)
Содержание (2016)
Там Клэренс - Сложные прямые реставрации с использованием композитных материалов на основе ОРМОКЕРА для боковых зубов (клинический случай) (2016)
Борисенко А. В. - Оптимізація комплексної терапії лейкоплакії слизової оболонки порожнини рота,зумовленої вірусом папіломи людини, Коленко Ю. Г. (2016)
Антоненко М. Ю. - Субстантивний погляд на етіологію та патогенез червоного плоского лишаю та його роль в оптимізації лікування, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2016)
Коваль Н. И. - Современный подход к дифференциальной диагностике макрохейлита, Воронина И. Е., Несин А. Ф., Коленко Ю. Г. (2016)
Скібіцька О. О. - Особливості місцевої антибактеріальної терапії при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота різної етіології (2016)
Ковач И. В. - Гигиенический статус детей, больных острыми формами лейкемии, Хотимская Ю. В., Хотимский Б. Л., Гаспарян О. Р. (2016)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления зубов мудрости, Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Ярифа М. А., Савицкий А. А. (2016)
Ідашкіна Н. Г. - Ефективність використання комбінованого антибіотика "Цифран-СТ®" у хворих з ускладненим перебігом переломів нижньої щелепи, Гудар’ян О. О., Юнкін Я. О. (2016)
Тимофеев А. А. - Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, Ушко Н. А. (2016)
Ефимов Ю. В. - Теоретические аспекты внутрикостного введения лекарственных препаратов в верхнюю челюсть, Ефимова Е. Ю. (2016)
Тимофеев А. А. - Нейропатии лицевого нерва, вызванные его разрывом, Кривошеева А. И., Беридзе Б. (2016)
Фурман Р. Л. - Вплив нуклеотидних препаратів на відновлення провідності інфраорбітального нерва при переломах виличної кістки, Поліщук С. С., Кузько О. В. (2016)
Тимофеев А. А. - Химиотерапевтический остеонекроз челюстей (2016)
Коган Л. Б. - Динамика свойств ротовой жидкости у детей, ранее прооперированных по поводу врожденных расщелин под влиянием лечебно-профилактических мероприятий, Гулюк А. Г. (2016)
Тимофеев А. А. - Состояние зубов в щели перелома нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2016)
Ищенко П. В. - Путь пациента: субпериостальная имплантация как альтернатива ваших возможностей (2016)
Говорун Н. В. - Функциональные и эстетические требования при реабилитации стоматологических больных с применением дентальных имплантатов, Shterenberg А. (2016)
Філіппенкова Л. О. - Порівняння біосумісності зразків матеріалів для виготовлення незнімних ортопедичних стоматологічних конструкцій за допомогою імплантаційного тесту, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Кебуладзе І. М. (2016)
Флис П. С. - Исследование сил, возникающих в ортодонтических аппаратах с подвижной наклонной плоскостью при лечении сагиттальных аномалий окклюзии, Григоренко А. Я., Дорошенко Н. Н., Филоненко В. В., Тормахов Н. Н. (2016)
Халецкая В. Н. - Анализ теоретического биомеханического моделирования разработанного ортодонтического аппарата с помощью физико-математического расчета, Ковач И. В., Гаспарян О. Р. (2016)
Кузьміна В. А. - Вплив дієти із збільшеним вмістом холестерину на експресію генів, що кодують Ameloblastin, OPG та RANKL, у тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, Досенко В. Є., Якубова І. І. (2016)
Борисенко А. В. - Використання сучасних технологій вищої медичної освіти в організації занять субординаторів у рамках кредитно-трансферної системи, Дікова І. Г., Дімітрова А. Г. (2016)
Мельничук М. В. - Використання навчальних мультимедійних технологій для читання лекцій лікарям-інтернам як ефективний інструмент у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів (2016)
Mardar M. - Marketing research in positioning and launching of yoghurt with a balanced chemical composition, Tkachenko N., Lilishentseva A., Burlaka H. (2016)
Shulga О. - Edible coating as factor of preserving freshness and increasing biological value of gingerbread cakes, Chorna А., Arsenieva L., Hol A. (2016)
Glushkov O. - Study of cryoprotectors effect on oxidation processes at storage of frozen halffinished products (2016)
Дубініна А. А. - Використання пшона у виробництві хліба оздоровчого призначення, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2016)
Kotlyar Y. - Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion, Goncharenko Т., Topchiy O. (2016)
Ianchyk M. - Study of functional and technological properties of plant powders for use in confectionery industry, Niemirich O., Gavrysh A., Yanchyk O. (2016)
Iorgachova K. - Technological characteristics of yeast-containing cakes production using waxy wheat flour, Makarova O., Khvostenko K. (2016)
Kovalenko O. - Quality of the water received from air by means of conditioners, Kormosh K. (2016)
Кравченко М. Ф. - Зміна якісних характеристик пряників під час зберігання, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Mriachenko N. - The substantiation of development of mousses technology using wheat starch, Iurchenko S., Cheremska T. (2016)
Нікіпелова О. М. - Моніторинг безпечності та якості природної мінеральної води свердловини № 14/7832 м. Одеса, Кисилевська А. Ю., Сторчак О. В., Ніколенко С. І., Захарченко Є. А. (2016)
Kepin М. - Сondition analysis of stone fruit crops during their processing on perforated surface under centrifugal forces (2016)
Дзюндзюк В. Б. - Управління якістю в органах влади: зміст і особливості, Марєхін С. В. (2016)
Древаль Ю. Д. - Проблематика використання історичної спадщини в державно-управлінських дослідженнях, Лінецький Л. М. (2016)
Корженко В. В. - Феномен філософії як "практичної мудрості” державного управління (2016)
Орлов О. В. - Електронне урядування, Web 2.0 та соціальні мережі, Кобзев І. В. (2016)
Боковикова Ю. В. - Природокористування як сфера впливу держави (2016)
Гайдученко С. О. - Методичні особливості формування та розвитку організаційної культури публічного управління (2016)
Онуфрієнко О. В. - Концепції циклічності в суспільних науках: досвід інтегративного аналізу (2016)
Рогова О. Г. - Надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, Сергєєва Л. М. (2016)
Cеменець-Орлова І. А. - Фактори успішності освітніх інновацій (2016)
Білокопитов Д. В. - Глобальне громадянське суспільство: сутність і функції (2016)
Коновал В. О. - Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови (2016)
Лєтнєва О. С. - Публічна складова юридичних механізмів виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухоме майно (2016)
Сичова В. В. - Напрями державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні: проблеми та зміни у методах здійснення, Бондаренко Д. П. (2016)
Stepanov V. Iu. - Socio Cultural Aspects of Information Society (2016)
Лєсная О. С. - Розвиток реального сектора в економіці України (2016)
Нікітенко С. В. - Специфіка здійснення заходів з фінансування фізичної культури та спорту в Україні в умовах кризи (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Соціальний розвиток і безпека регіонів: сучасний стан і механізми державного управління (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Сталий розвиток АПК як складова розвитку економіки щастя (2016)
Зюзь Д. В. - Вдосконалення системи управління державними підприємствами України (2016)
Капінус О. Я. - Особливості державного регулювання міграційних процесів в умовах збройного конфлікту на cході України (2016)
Карпеко Н. М. - Напрями удосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку середньої освіти України (2016)
Сікало М. В. - Особливості застосування форм та методів державного регулювання ринку зерна в Україні (2016)
Штогрин О. П. - Проблеми гендерної рівності у сфері репродуктивних прав людини (2016)
Горячук В. Ф. - Методичні засади оцінки самодостатності об’єднаних територіальних громад, Назар О. І. (2016)
Статівка Н. В. - Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів в Україні: світовий досвід, Марченко Л. Ю. (2016)
Безуглий Д. Г. - Координаційне забезпечення проектно орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні (2016)
Звіздай О. В. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Система оцінювання кадрів публічної служби в контексті забезпечення кадрової безпеки в Україні (2016)
Євдокимов В. О. - Основи планування тайм-менеджменту державного службовця, Конотопцева Ю. В. (2016)
Mykhailovska O. P. - Increasing Employee’s Motivation in the Process of Improving Management System, Malpa I. L. (2016)
Пальоха В. В. - Проблема розробки якісних аналітико-прогностичних матеріалів у контексті кваліфікованого кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування: способи та шляхи вирішення (2016)
Соболев В. Г. - Визначення сутності поняття "технологія менеджменту персоналу” (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Європейські механізми управління корупційними ризиками в системі державного управління (2016)
Роман В. Ф. - Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу (2016)
Стукалін Т. А. - Система державного управління у сфері оборони держави та основні напрями її розвитку в контексті реформування сектора безпеки і оборони (2016)
Титул, зміст (2016)
Слюсар С. І. - Теоретичні передумови розвитку та застосування екосоціального підходу в інтродукційних дослідженнях, Кузнецов С. І. (2016)
Діденко С. Я. - Оцінка успішності інтродукції видів кавказької флори в умовах Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2016)
Смілянець Н. М. - Історія інтродукції роду Calluna Salisb. у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Кузнецова М. С. (2016)
Калашнікова Л. В. - Созологічний аналіз дендроекзотів дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2016)
Мельничук О. А. - Особливості росту і розвитку рослин Lophanthus anisatus Adans. при інтродукції в Кременецькому ботанічному саду, Рахметов Д. Б. (2016)
Горб В. К. - Морфофізіологічний механізм формування фасційованих пагонів у рослин видів роду Syringa L. (2016)
Жигалова С. Л. - Родини Ulmaceae Mirb. та Celtidaceae Endl. у флорі України (2016)
Дорошенко О. К. - Колекція Pyrus L. у дендрарії Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Трофименко Н. М. (2016)
Бессонова В. П. - Порівняльна оцінка життєвого стану інтродукованих і аборигенних деревних рослин примагістральної лісосмуги траси Дніпропетровськ—Донецьк, Пономарьова О. А. (2016)
Мельник В. І. - Колекція рослин міклерівського парку в маєтку князя М. Радзивілла в с. Підлужне (Волинське Полісся), Левон О. Ф. (2016)
Макаренко Н. В. - Ефективність застосування кремнієвмісної суміші для підвищення стійкості троянд до ураження збудником борошнистої роси Sphaerotheca pannosa Lev. var. rozea Woron., Шевченко Я. С. (2016)
Черевченко Т. М. - Роль академіка М.М. Гришка в розвитку інтродукційних та селекційних досліджень у Національному ботанічному саду НАН України, Заіменко Н. В., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. (2016)
Черевченко Т. М. - Внесок академіка А.М. Гродзинського у розвиток теоретичних і практичних аспектів інтродукції та алелопатії рослин, Заіменко Н. В., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. (2016)
Мельник В. І. - Рецензія на книгу: Самородов В. М., Кигим С. Л. "Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ—ХХ ст.)" (2016)
Титул. зміст (2015)
Павленко Ю. Ф. - Ефект Джозефсона в метрології: сучасний стан, Неєжмаков П.І., Маслова Н. М., Анікін В. В. (2015)
Surdu M. N. - AC bridges with phase controlled dividers – theory and experimental results, Surdu D. M. (2015)
Купко О. Д. - Аналіз похибок світловимірювальних ламп типу СИС, Терещенко В. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Влияние начальных отклонений якоря на показатели индукционно-динамической катапульты баллистического лазерного гравиметра, Олексенко С. В., Винниченко А. И. (2015)
Рабинович Э. Х. - Повышение точности косвенного метода оценки коэффициентов сопротивлений движению автомобиля, Волков В. П., Крамаренко М. А. (2015)
Лобойченко М. Н. - Особенности измерения объема жидкости многосекционными автомобильными цистернами для нефтепродуктов, Народницкий Г. Ю. (2015)
Рамазанова-Стьопкіна О. А. - Питання впровадження стандарту ISO 15189:2012 у медичних лабораторіях (2015)
Бородіна Я. В. - Щодо метрологічних аспектів створення стандартних зразків складу ґрунтів, атестованих на вміст рухомих форм мікроелементів-металів, Івков А. Г. (2015)
Хлебас С. В. - Сравнительная оценка чувствительности бактерий инфицированного корневого канала к медикаментозным препаратам (2016)
Мазур І. П. - Обґрунтування ефективності застосування ородиспергованої форми мелоксикаму у стоматологічній практиці, Супрунович І. М. (2016)
Антоненко М. Ю. - Інтеграція неспецифічних чинників захисту організму в патогенезі червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2016)
Коленко Ю. Г. - Сучасний підхід до лікування лейкоплакії слизової оболонки ротової порожнини (2016)
Кравченко Л. І. - Аналіз стоматологічного статусу в дітей з алергіями в анамнезі (2016)
Ковач И. В. - Особенности антисептической обработки при лечении острого травматического пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями, Бунятян К. А., Гаспарян О. Р. (2016)
Барило О. С. - Фотоплетизмографічний метод аналізу мікроциркуляторних порушень у лікувально-діагностичному комплексі при переломах нижньої щелепи, Кравчук П. О., Фурман Р. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Лечение нейропатий тройничного нерва у больных после удаления опухолей и опухолеподобных образований на челюстях, Ушко Н. А., Весова Е. П. (2016)
Тимофеев А .А. - Имунокоррекция при осложненных переломах нижней челюсти, Джахид Джалал оглы Мамедов (2016)
Харьков Л. В. - Ускладнення лікування запальних захворювань тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Причини та їх профілактика, Яковенко Л. М., Чехова І. Л. (2016)
Мищенко О. Н. - In-vivo оценка взаимодействия мягкой ткани с наноструктурированной поверхностью ZrO2 и TiO2 (2016)
Мельничук М. В. - Використання твердого базису на клінічних етапах виготовлення повних знімних пластинкових протезів (2016)
Костенко Є. Я. - Комплексний підхід до ортопедичного лікування та реабілітації стоматологічних пацієнтів з дефектами зубного ряду в естетичній зоні, Бокоч А. В., Кенюк А. Т. (2016)
Ожоган З. Р. - Сучасні методи гігієни ротової порожнини в пацієнтів з незнімними конструкціями протезів, Обідняк В. З., Мізюк Л. В., Панченко В. І. (2016)
Захарова Г. Є. - Особливості ортопедичного етапу комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб, які страждають на цукровий діабет (2016)
Сідельников П. В. - Профілактика ускладнень пародонту на етапах протезування за допомогою незнімних ортопедичних конструкцій, Скібіцький В. С. (2016)
Біда О. В. - Оцінка характеру оклюзійних співвідношень в осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями за допомогою Т-Scan ІІІ (2016)
Дрок В. О. - Профілактика рецидивів зубощелепних аномалій у пацієнтів з остеопенічним синдромом (2016)
Воловик І. А. - Фармакологічна композиція місцевої дії для корекції тканинної гіпоксії при комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (експериментальне дослідження) (2016)
Бендера І. М. - Визначення технологічних параметрів садових дискових знарядь з перемінним діаметром, Скоробогатов Д. В. (2016)
Бончик В. С. - Підвищення ресурсу ексцентрикового механізму коренезбиральної машини, Федірко П. П., Мигаль В. Г. (2016)
Волинкіна Л. С. - Водонагрівач димовими газами котельних установок, Бурка Л. М. (2016)
Гевко Б. М. - Дослідження процесу розподілу насіння зернових культур при підгрунтово-розкидному способі сівби: теоретичних аналіз, Павельчук Ю. Ф. (2016)
Говоров О. Ф. - Перспективний універсальний барабанний подрібнювач-розподілювач рослин і пожнивних залишків (2016)
Гонсьор О. Й. - Метрологічне забезпечення контролю електрофізичних параметрів питної води, Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І., Козак О. В. (2016)
Гречин Д. П. - Вплив розмірів паза ротора на величину пускового моменту короткозамкненого асинхронного двигуна, Дробот І. М., Герман А. Ф., Дубік В. М. (2016)
Грушецький С. М. - Аналіз сучасних технологій вирощування і збирання картоплі (2016)
Девін В. В. - Моделювання процесу роботи лопатевого змішувача в програмному комплексі Flow Vision, Ткачук В. С. (2016)
Димчук А. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на надій корів (2016)
Дмитрів В. Т. - Моделювання переміщення частинки конусним дисковим дозатором-змішувачем з криволінійними лопатками, Городняк Р. В., Дмитрів Г. М., Підлісний В. В. (2016)
Дорохович А. М. - Розробка технології затяжного печива спеціального призначення з врахуванням вимог нутриціології для людей похилого віку, Петренко М. М. (2016)
Дуганець В. І. - Розробка системи автоматичного регулювання виробності компресорної установки, Божок А. М., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Волинкін М. П., Пукас В. Л. (2016)
Думанський О. В. - Обгрунтування типу випромінювача для лікування ендометриту тварин, Михайлова Л. М., Мельник В. В. (2016)
Замойський С. М. - Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача грунту, Замойська К. В. (2016)
Іванишин В. В. - Аналіз науково-методичних засад обгрунтування параметрів комплексів зернозбиральних комбайнів, Гуцол Т. Д., Комарніцький С. П. (2016)
Іліяшик В. В. - Аналіз конструкцій жаток Flex та адаптація їх до роботи з зернозбиральними комбайнами Claas на збиранні сої, Дуганець В. І., Мошенко І. О. (2016)
Калініченко О. В. - Теоретичний аналіз впливу низькоенергетичних електромагнітних полів вкрай високочастотного діапазону на інфекційні мікроорганізми в ранах шкіряного покриву тварин, Потапський П. В., Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І. (2016)
Ковалишин С. Й. - Теоретичні дослідження орієнтації частини дрібнонасіннєвої суміші за умови удару до стінки пневмоелектричного сепарувального каналу, Дадак В. О., Рудь А. В. (2016)
Козак О. В. - Аналіз теплових характеристик лавинно-прольотного діода в режимі коротких імпульсів, Вільчинська Д. В., Герасимов П. В., Семенишина І. В. (2016)
Корчак М. М. - Обгрунтування технологічної функціональної моделі способу обробітку грунту після збирання грубостеблових культур (2016)
Кузьмінський Р. Д. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522, Іванишин В. В., Барабаш Р. І., Ткач О. В. (2016)
Мазур В. А. - Теоретичний аналіз розподілу радіоімпульсного випромінювання в молочних залозах овець, Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І., Потапський П. В. (2016)
Окіпняк А. С. - Моніторинг особливостей захисту населення під час застосування технічних засобів мінної безпеки, Кирилюк Р. М., Бурлюк В. В. (2016)
Оленюк О. А. - Аналіз систем електромагнітного випромінювання та антенних пристроїв для передпосівної обробки насіння в безперервному потоці, Оленюк А. М. (2016)
Петров М. Г. - Функционально-ориентированный подход к разработке технологии восстановления шеек коленчастых валов (2016)
Пташник В. В. - Дослідження електрохімічних характеристик активованого вугілля з відходів переробки кукурудзи, Садова М., Бордун І. М., Борисюк А., Ткач О. В. (2016)
Рудь А. В. - Технологічно-конструкційний аналіз комбінованих посівних машин компанії Vaderstad, Мошенко І. О. (2016)
Семенов О. М. - Фізичні впливи на процеси підготовки тари до фасування рідинної продукції, Підлісний В. В., Палилюлько М. М. (2016)
Смільський В. В. - Ентропійно-інформаційний аналіз гранулометричного складу агрогрунтів (2016)
Ткачук В. С. - Розрахунок монтажних напружень в шарнірно-стержньових системах з використанням методу скінченних елементів, Девін В. В. (2016)
Торчук М. В. - Дослідження залежності параметрів електромагнітного поля від частоти заповнення імпульсів при лікуванні мастита у овець, Дубік В. М., Мазур В. А., Михайлова Л. М. (2016)
Федірко П. П. - Відновлення лакофарбових покриттів сільськогосподарської техніки без попереднього видалення іржі, Кроль В. О., Морозов В. В. (2016)
Шевчук І. І. - Обгрунтвання параметрів завантажувального пристрою дробарок з вертикальним розташуванням ротора, Марущак А. М., Тиш М. А., Єрмаков С. В. (2016)
Шебанін В. С. - Інноваційна діяльність: сутність, значення, проблеми розвитку та найважливіші напрямки їх вирішення, Червен І. І., Шебаніна О. В. (2012)
Котикова О. І. - Напрями покращення якісного стану угідь Миколаївської області (2012)
Сіренко Н. М. - Внутрішньосистемний потенціал інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (2012)
Яценко В. М. - Стан молочного скотарства та основні тенденції розвитку виробництва молока в Черкаській області, Яковлєва А. О. (2012)
Білоусов О. М. - Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Сарапіна О. А. - Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення (2012)
Клочан В. П. - Визначення впливу факторів на результати господарювання, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2012)
Бабенко М. Д. - Інвестиційна привабливість підприємств регіону (2012)
Кареба М. І. - До розмірів сільськогосподарських підприємств та диверсифікації їх діяльності (2012)
Орленко О. В. - Теоретичні питання диверсифікації підприємств круп’яної галузі (2012)
Ігнатенко М. М. - Маркетингові підходи до вдосконалення системи державного управління та регулювання в аграрній сфері економіки (2012)
Клименко С. О. - Методичний підхід до визначення потреби в капіталі переробних підприємств АПК, Мікрюкова Л. В. (2012)
Синявська І. М. - Мотивація розвитку людського капіталу в аграрному секторі економіки (2012)
Тимофієва Г. С. - Методичні аспекти оцінки регулювання розвитку галузей рослинництва (2012)
Шевченко Т. В. - Сутність, види, значення, завдання маркетингу та основні напрямки їх вирішення (2012)
Чужмир К. М. - Інноваційне забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки (2012)
Мороз Т. О. - Розвиток соціально орієнтованого середовища сільських територій (2012)
Чайка Т. О. - Перешкоди на шляху розвитку органічного сільськогосподарського виробництва (2012)
Буценко Л. В. - Методологічний підхід до оцінки конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств (2012)
Гамаюнова В. В. - Вплив режимів зрошення та удобрення на поживний режим темно-каштанового ґрунту при вирощуванні пшениці озимої після люцерни, Берднікова О. Г. (2012)
Ківер В. Х. - Оцінка способів, строків і видів унесення азотних добрив під зрошувану кукурудзу, Онопрієнко Д. М. (2012)
Письменний О. В. - Вплив мікродобрив на урожайність та якість буряку столового (2012)
Нікончук Н. В. - Вплив біологічно активних речовин на врожайність та якість томатів (2012)
Плахтир О. О. - Показники якості і структурної оптимізації просторових електро-магнітних систем трифазних трансформаторів, Кошкін Д. Л. (2012)
Ковальчук Ю. О. - Огляд використання лазерного зміцнення сталі45 для підвищення зносостійкості деталей сільськогосподарської техніки (2012)
Юдкін-Ріпун І. - Підтексти драм Лесі Українки (2011)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (1) (2011)
Ганзенко Л. - До проблеми відтворення "священного" в художньому просторі середньовічної ілюмінованої книги (2011)
Ходак І. - Ікона "Покрова Богородиці" з колекції Національного художнього музею України: проблема походження (2011)
Бурковська Л. - Волинська ікона "Успіння Богородиці" середини ХVІІ століття зі збірки НМНАПУ (2011)
Забашта Р. - Архітектурно-будівельний складник бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (1) (2011)
Боса І. - 20-та періодична виставка Товариства південноросійських художників 1910 року в Єлисаветграді (2011)
Левицька М. - Реставраційна практика Макса Дворжака: львівські епізоди (2011)
Міщенко І. - Риси експресіонізму в доробку буковинських художників першої половини XX століття (2011)
Сторчай О. - Матеріали до творчої біографії Киріака Костанді (2011)
Білокінь С. - Табірний зошит Ярослави Музики (2011)
Чегусова З. - Славний ювілей Тетяни Кари-Васильєвої (2011)
Студенець Н. - Федір Самійлович Уманцев (2011)
Про авторів (2011)
Ярко М. - Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті "фази європеїзації" (2011)
Гончарук О. - Екранний видовищний синтез естрадного мистецтва (2011)
Карпяк А. - Реформування жанру флейтового концерту XVIII століття у творчості Йоганна Стаміца та Карла-Філіппа-Еммануїла Баха (2011)
Зінків І. - Курт Закс про українську бандуру (2011)
Костюк Н. - Деякі аспекти формування авторського стилю в богослужбовій творчості Кирила Стеценка першого десятиліття ХХ століття (2011)
Росляк Р. - Формування органів управління кінематографа в Україні (1919) (2011)
Шеремета І. - Дешифрування псевдонімів як аспект вивчення музичної культури (за матеріалами журналу "Музика" 1920-х років) (2011)
Безручко О. - Сценарний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 1940-х роках XX століття (2011)
Лі Д. - Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі ХХ століття (2011)
Регуліч І. - Твори композиторів петербурзької школи церковного співу в нотній колекції Володимира Ганжука (2011)
Івахова К. - Фортепіанний цикл "З дитячого альбому" Мирослава Скорика: стилістичні особливостi жанру (2011)
Козинко Л. - Елементи фольклорної хореографії в сучасному балетному театрі України (2011)
Коваленко Є. - Творча лабораторія сучасної хореографії (соліст Національної опери Володимир Чуприн) (2011)
Семененко Н. - Магія ювілею (2011)
Лі С. - Духові інструменти в китайській музичній творчості та виконавстві (2011)
Хай М. - Апологетам гармошки як "рятівниці" традиції українських лірників (2011)
Сиротинська Н. - До джерел: монографія Юрія Ясіновського (2011)
Веселовська Г. - До основ парамузикознавства (2011)
Семененко Н. - Світовий вимір Маестро (2011)
Ганудельова Н. - Концепція самоідентифікації традиційної музично-інструментальної культури (2011)
Про авторів (2011)
Юдкін-Ріпун І. - Джерела драматизму лірики Тараса Шевченка (2011)
Забашта Р. - До питання атрибуції бушанського наскельного рельєфу (аналіз обрамленої таблиці з написом) (2011)
Бірюльов Ю. - Львівський мистець Леонард Марконі (2011)
Толстова Л. - Кримські канікули Миколи Мурашка, Володимира Андреєва та Григорія Дядченка (2011)
Ходак І. - Восьмий том Повного зібрання творів Тараса Шевченка: спроба реконструкції проекту (1923–1934) (2011)
Білокінь С. - Неопублікована шевченкознавча студія Дмитра Антоновича (2011)
Безякін В. - Охорона пам’яток – справа державна. Нове дослідження споруди музею Т. Г. Шевченка в Каневі архітектора Василя Кричевського, Дорофієнко І., Рутковська О. (2011)
Про авторів (2011)
Title (2016)
Content (2016)
Литовченко С. В. - Высокотемпературные силициды: свойства и применение (2016)
Trusova V. - Novel fluorescent near-infrared agent for biomedical applications, Gorbenko G., Deligeorgiev T., Gadjev N. (2016)
Полуэктов Ю. М. - Самосогласованное описание взаимодействующих фононов в кристаллической решетке (2016)
Бобков В. В. - Накопление изотопов водорода и дефектов решетки в конструкционных материалах, облученных ионами H+/D+, Тищенко Л. П., Перегон T. И., Ковтуненко Ю. И. (2016)
Касилов В. И. - Генерация тепловых и эпитепловых нейтронов на линейном ускорителе электронов для ядерной медицины, Гоков С. П., Довбня А. Н., Каленик С. А., Кохнюк К. С., Кочетов С. С., Хомич А. А., Шопен О. А. (2016)
Kulish Yu. V. - Elimination of singulariries in causal green functions for generalized Klein-Gordon and Dirac equations on light cone (2016)
Malykhin D. G. - Accounting of the elasticity modules anisotropy in hsp metals for X-ray investigations of dislocation structure (2016)
Ожигов Л. С. - Особенности исследования механических свойств оболочек ТВЭЛ из Zr-1%Nb сплава в продольном и поперечном направлении, Савченко В. И., Крайнюк Е. А., Митрофанов А. С., Шрамченко С. В., Вьюгов П. Н., Редкина А. П. (2016)
Lesnyakov G. G. - About the values of the stray environment fields to toroidal magnetic field ratio in the Uragan-2M torsatron, Shapoval A. N. (2016)
Tigran G. - Decision making in the course of minimum viable product optimal structure choice (2016)
Ачкасов І. А. - Концептуальна модель формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах (2016)
Блінцов В. С. - Концепція удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень, Ієвлев М. М., Надточій А.В., Чубенко О.В. (2016)
Бугров О. В. - Функціональний аналіз програм регіонального розвитку, Бугрова О. О. (2016)
Бушуев Д. А. - Онтология поля компетенций инновационных проектов, Ярошенко Р. Ф. (2016)
Бушуєв С. Д. - Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами, Бойко О. О. (2016)
Бушуєв С. Д. - Інноваційне мислення при формуванні нових методологій управління проектами, Дорош М. С., Шакун Н. В. (2016)
Веренич О. В. - Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін (2016)
Егорченкова Н. Ю. - Имитационное моделирование в проектной деятельности предприятия (2016)
Костюкевич Р. М. - Проектне управління в системі стратегічного планування об’єднаних територіальних громад, Мандзюк О. М. (2016)
Москалюк А. Ю. - Анализ состояния охраны труда предприятия как основа инициации проектов охраны труда (2016)
Польшаков І. В. - Креативний підхід до управління проектно-орієнтованими організаціями (2016)
Ровинская Н. Ю. - Модель жизненного цикла проекта организационных изменений (2016)
Fedushko S. - Modeling software complex for web user personal data verification (2016)
Гайна Г. А. - Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок, Ерукаев А. В. (2016)
Крап-Спісак Н. П. - Методологія обчислення інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності, Саницька А. О. (2016)
Ліп’яніна Х. В. - Імітаційне моделювання управління життєвим циклом туристичного комплексу (2016)
Цюцюра С. В. - Використання компонента GMap.Net в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві, Федусенко О. В., Федусенко А. О., Цюцюра М. І. (2016)
Ботвіновська С. І. - Формування дискретної моделі просторової оболонки з використанням конхоідального перетворення (2016)
Киевская Е. И. - Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D, Лященко Т. А. (2016)
Новосад І. Г. - Специфічні прийоми реконструкції типових житлових будинків 1970-1980-х років (2016)
Терентьєв О. О. - Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану, Баліна О. І., Шабала Є. Є. (2016)
Беліченко М.А. - Структура проектного управління програмами академічної мобільності, Кубявка Л.Б. (2016)
Білощицький А. О. - Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах, Кучанський О. Ю., Безмогоричний Д. М., Пида С. В., Кузьомко А. С. (2016)
Ярмолюк А. Т. - Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці (2016)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних, Денисюк Б. І. (2016)
Савенко В. І. - Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства, Савенко С. С., Кіт В. П., Шатрова І. А., Клюєва В.В. (2016)
Мислович М. В. - Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики, Бондарчук О. В., Соболевська Т. Г. (2016)
Bayraktar V. N. - Selection of Saccharomyces cerevisiae wine yeast for biotechnology of the wine industry (2014)
Bayraktar V. N. - Summer seasonal enzyme activity, macro- and microelements in macrophytes isolated from littoral aquatories of the tiligul estuary, Polukarova L. A. (2014)
Шапошникова А.О. - Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку "Долина курганів" (Херсонська область, Україна), Мойсієнко І.І., Пономарьова А.А. (2014)
Апольцев Д. А. - Місцезнаходження решток вимерлих бобрів (Castoridae, Rodentia) пізнього міоцену України, Неофітний С. В. (2014)
Білоконь С. В. - Життєздатність Drosophila melanogaster за вживання біологічно-активних речовин препаратів "Вин-віта" та "Комбуча" (2014)
Гребенюк Н.В. - Патогенез дизрегуляторних порушень імунного гомеостазу в дітей з наслідками внутрішньоутробного інфікування (2014)
Гураль Р. І. - Особливості накопичення іонів важких металів молюсками Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) (2014)
Єлецька Т. О. - Перетравність поживних речовин повнозмішаного раціону та забезпеченість енергіею тварин залежно від рівномірності змішування (2014)
Жиліна Т. М. - Моніторинг природно-заповідних територій чернігівського полісся за показниками структури та видового складу нематодокомплексів різних типів лісу, Шевченко В. Л. (2014)
Мазур Т. П. - Морфологічні та анатомічні дослідження Victoria cruziana orbigny у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нужина Н. В., Дідух А. Я. (2014)
Межжерин С. В. - Экологическая альтернативность близких видов пресноводных моллюсков живородок Viviparus viviparus и V. contectus (Gastropoda, Viviparidae): ретроспектива и современное состояние, Андрийчук Т. В., Бабко Р. В., Кузьмина Т. Н. (2014)
Мельникова Е. Б. - Изменение интенсивности поля биолюминесценции в темное время суток и значимость влияющих факторов (2014)
Мудра А.Є. - Стан глутатіону в гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища (2014)
Савенко О. В. - Состояние репродуктивной группировки сивуча Eumetopias jubatus schreber скалы Долгой (Курильские острова) в 2009 году, Бурканов В. Н. (2014)
Сидорович М. М. - Фитотеститование цитотоксичности и мутагенности производной спирокарбона - нового синтетического стимулятора роста растений, Кундельчук О. П., Польченко Ю. В., Кот С. Ю. (2014)
Шейко О. А. - Фітогормональний комплекс Himantoglossum caprinum (Orchidaceae juss.) на різних етапах онтогенезу, Мусатенко Л. І. (2014)
Від редакційної колегії (2015)
Білий Р. - Зміни поверхні відмираючих клітин та імунна відповідь (2015)
Білинський Б. - Синдроми множинних ендокринних неоплазій, Літвіняк Р. (2015)
Джус М. - Розвиток остеопорозу у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом (2015)
Wallace J. - Infl uence of Hydrogen Sulfi de-releasing aspirin on mucosal integrity of esophageal and gastric mucosa, Pshyk-titko I., Muscara M. N., Bula N., Pavlovsky Y., Gavriluk E., Zayachkivska O. (2015)
Mateshuk-Vatseba L. - The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the structural organization of angioarchitecture of organs, Pidvalna U., Bekesevych A., Zinko A., Popyk P., Diskovskyi I. (2015)
Бідюк Д. - Клініко-епідеміологічні характеристики пізніх ускладнень гострого панкреатиту, Фуртак А. (2015)
Chevtchik O. - Multiple arterial revascularization in CABG surgery – investigation of long-term benefi t in a cohort of 3129 consecutive patients , Ulmer H., Sakic A., Kilo J., Alber H., Grimm M., Ruttmann E. (2015)
Костюченко Н. - Фактор наявності музичного слуху та особливості негативної симптоматики (дефекту) при шизофренії, Фільц О. (2015)
Іванів Ю. - Прогностична цінність магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні життєздатності міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Орищин Н., Паламарчук Ю. (2015)
Кияк Ю. - Гепатизація гібернованих кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця, Барнетт О., Ковалишин В., Кияк Г., Беш Д., Мороз В. (2015)
Zayachkivska O. - Detection of early risk factors of stress in students using "SMART LION" m-Health technologye, Dorosh N., Zvir M., Kozakova A., Plyatsko M., Dorosh O., Yermakova I. (2015)
Кухлевський Ю. - Вікові та гендерні відмінності факторів ризику змін кісткої щільності в осіб з дентальною імплантацією, Угрин М., Масна З. (2015)
Ястремська О. - Проблеми впровадження стандартизації у клініко-діагнос­тичних лабораторіях України (2015)
Гузар Л. - Місія медиків у сучасних реаліях України (зап. Олена Адамович) (2015)
Лесик Р. - Наукова школа члена-кореспондента НАМН України, професора Бориса Семеновича Зіменковського у світлі сучасних тенденцій європейсько­го академічного простору: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Coenen A. M. L. - Introduction to the inaugural lecture of Professor Adolf Beck given at the physiology department of University of Lemberg-Lwow in 1895 (2015)
Beck А. - Life phenomena and their methods of investigation (ed. Oksana Zayachkivska (2015)
Міжнародні публікації українських авторів (2015)
Матешук-Вацеба Л. - Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" /Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2012.— Том 1, А — Бібл. - 600 с.; Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" / Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2014. - Том 2, Бібл — Вес. - 616 с (2015)
Романчук О. - Основи травмофокусованої психотерапії. — Львів: Свічадо, 2015.— 448 с. (переклад з англ. Principles of trauma therapy: a guide to symptoms, evaluation, and treatment / John N. Briere, Catherine Scott, University of Southern California, Keck School of Medicine.— Second edition, DSM-5 update, Бріер Д., Скотт К. (2015)
Василь Іванович Ковалишин (2015)
Юрій Андрійович Іванів (2015)
Андрій Васильович Петрух (2015)
Служинська О. - Орест-Мирон Рижій - лікар-хірург, публіцист, меценат (до 90-річчя від народження) (2015)
Пам’яті визначного вченого-хірурга (до 85-ї річниці від народження Михайла Петровича Павловського) (2015)
Павло Пундій (2015)
Павло Джуль (2015)
Гасай Є. - Гіркий біль правди (до 110-ї річниці від народження Осипа Дзядіва) (2015)
Масний З. - Хроніка другого півріччя 2015 року, Адамович О. (2015)
Правила для авторів (2015)
Author rules (2015)
Семів Л. К. - Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів (2016)
Mulska O. - Labour modern concepts in the conditions of strengthening of migration processes in Ukraine, Bachynska M. (2016)
Борщевський В. В. - Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону, Куліш І. М., Кравців І. К. (2016)
Попадинець Н. М. - Основні тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі в сільській місцевості (2016)
Злидник Ю. Р. - Інституційно-економічні ризики розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (2016)
Васьківська К. В. - Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону, Децик О. І. (2016)
Мацьків О. І. - Методичні підходи делімітації метрополійного району Львова (2016)
Притула Х. М. - Єврорегіональне співробітництво як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області, Калат Я. Я. (2016)
Куцаб-Бонк К. - Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення європейської інтеграції (2016)
Войтків П. С. - Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Яворівського району Львівської області, Кравців С. С. (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетне забезпечення як чинник стійкого розвитку регіону: проблемно-орієнтовний аналіз (2016)
Сич О. А. - Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації (2016)
Бугіль С. Я. - Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2016)
Гичка Г. Г. - Формування спроможних територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Жовтанецька Я. В. - Моделі антикризового управління фінансовою діяльністю банків та особливості їх використання (2016)
Канцір І. А. - Шляхи підвищення ефективності регуляторних механізмів (2016)
Миськів Г. В. - Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки (2016)
Капленко Г. В. - Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага (2016)
Пасінович І. І. - Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні (2016)
Дуб А. Р. - Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні, Хлопецька М.-С. Б. (2016)
Келічавий А. В. - Монополія у системі конкурентних відносин (2016)
Слюсаренко В. Є. - Моделі тристороннього партнерства держави, бізнесу та громадянського суспільства (2016)
Станасюк Н. С. - Структурування промислового потенціалу (2016)
Мельник М. І. - Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств в Україні, Ватаманюк-Зелінська У. З. (2016)
Лояк Л. М. - Роль інновацій у розвитку малого підприємництва (2016)
Процевят О. С. - Огляд теоретико-методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону (2016)
Прокопишак В. Б. - Діагностика ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств в умовах переорієнтації ринків збуту (2016)
Корсун А. С. - Особливості функціонування та розвитку лізингових відносин в аграрних підприємствах (2016)
Семків І. А. - Підвищення ефективності управління персоналом шляхом удосконалення корпоративної політики на ПАТ "Укртелеком", Цебенко О. О. (2016)
Старко І. Є. - Особливості організації управлінського контролю нематеріальних активів (2016)
Васильчак С. В. - Забезпечення регіональної підтримки інноваційної діяльності малих підприємств як важливий аспект економічного розвитку території, Гринів Ю. О. (2016)
Гуцуляк В. Р. - Маркетинговий механізм як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку (2016)
Апольцев Д. А. - Бобри роду Castor (Castoridae, Rodentia) з відкладів пізнього міоцену України (2015)
Бобро О. В. - Дослідження змін потужності ритмів ЕЕГ та обміну катехоламінів під впливом природного адаптогену (2015)
Босенко А. І. - Надповільні процеси головного мозку як показник функціональних можливостей учнів 12 – 13 років, Філіпцова К. А. (2015)
Голяка С. К. - Ефективність методики розвитку психомоторних функцій у спортсменів-стрільців (2015)
Дидух Н. Я. - Систематическая характеристика коллекции насекомоядных растений ботанического сада им. акад. А. В. Фомина (семейство Cephalotaceae dumort), Нужина Н. В., Мазур Т. П. (2015)
Карташова І. І. - Модель уроку біології у сучасних педагогічних технологіях (2015)
Кузьменко Л.П. - Нетипові випадки гніздування птахів, Салій Т.В. (2015)
Мельникова Е.Б. - Спектральные составляющие изменчивости поля биолюминесценции в темное время суток в прибрежных водах Черного моря, Лямина Н.В. (2015)
Орлик Н. А. - Вариабельность сердечного ритма спортсменок 17-22 лет в разные фазы менструального цикла (2015)
Чернозуб А.А. - Морфофункциональные реакции организма культуристов в условиях разных режимов физической нагрузки (2015)
Шешурак П.Н. - Жуки-листоеды (Coleoptera: chrysomelidae) Мезинского национального природного парка (Черниговская область, Украина), Назаров Н.В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Марков Б. Ф. - О состоянии нормативной базы в области метрологии и метрологической деятельности (2013)
Проненко В. О. - Порівняльний аналіз якості індукційних магнітометрів (2013)
Павленко Ю. Ф. - Новый государственный первичный эталон единицы коэффициента амплитудной модуляции, Красовский В. Д., Бурдовицын С. А., Огарь В. И. (2013)
Неєжмаков П. І. - Державний первинний еталон одиниці світлового потоку, Грищенко Л. В., Гур’єв М. В., Назаренко Л. А. (2013)
Купко О. Д. - Теоретичний аналіз систематичних похибок вимірювання яскравості, Шабашкевич Б. Г., Добровольський Ю. Г. (2013)
Волков В. П. - Оценка радиуса качения ведущих колес по параметрам разгона автомобиля, Рабинович Э. Х., Баранник И. М., Митасов В. В. (2013)
Чинков В. М. - Дослідження та обґрунтування критеріїв оптимізації вимірювальних сигналів контролю технічного стану систем автоматичного управління, Герасимов С. В. (2013)
Ленюк Г. К. - Визначення лінійної кореляції опору розриву і опору роздиранню паперу та картону у поперечному до машинного напрямку (2013)
Title (2016)
Contents (2016)
Shablovsky Ya. O. - Electrically and magnetically induced cryogeneration in crystalline dielectrics (2016)
Gorskiy P. V. - Gigantic thermoemf of layered thermoelectric materials in a quantizing magnetic field (2016)
Romaka V. A. - Features of structural, energy and kineticcharacteristics of TiNiSn1-xGax thermoelectric material, Rogl P.-F., Romaka L. P., Krayovskyy V. Ya., Stadnyk Yu. V., Kaczorowski D., Horyn A. M. (2016)
Haluschak M. O. - Phase composition and thermoelectric properties of materials in Pb-Ag-Te system, Mudryi S. I., Lopyanko M. A., Optasyuk S. V., Semko Т. О., Nikiruy L. I., Horichok I. V. (2016)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric generator for trucks, Kuz R. V. (2016)
Konstantynovych I. A. - On the efficiency of gyrotropic thermoelements in cooling mode (2016)
Maksimuk M. V. - Computer design of thermoelectric starting pre-heater on gas fuel (2016)
Lutsenko V. Yu. - Experimental investigation of periodic transient mode of thermoelectric generator, Zhagrov A. S. (2016)
Dudal V. O. - Ultimate potential of underground thermoelectric generators (2016)
Lysko V. V. - Analysis of errors in determining the thermoelectric properties of materials by the harman method (2016)
Stadnyk B. I. - Dedicated to 80th birthday (2016)
Бесчасний С. П. - Реакція мастоцитів на перфузію серця розчином інтерферону, Найдьонов М. М., Гасюк О. М. (2015)
Глазков Е. О. - Вплив реабілітаційних заходів на рівень психофізіологічного забезпечення діяльності іноземних студентів при навчанні у ВНЗ України (2015)
Головченко І. В. - Електрична активність мозку дітей з порушенням рухової активності центрального походження (2015)
Дідух М. Я. - Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (родина Sarraceniaceae dumort.), Дідух А. Я., Мазур Т. П. (2015)
Ершова О. Н. - Сезонные особенности функционирования антиоксидантной системы Rapana venosa (Valenciennes, 1846), обитающей в северо-западной части Чёрного моря, Тоцкий В. Н., Топтиков В. А., Ковтун О. А., Лавренюк Т. И. (2015)
Коджебаш В. Ф. - Сравнительная оценка студентами 1 и 4 курсов необходимости и качества экологического образования в школах и вузах (2015)
Лановенко Е. Г. - Влияние отдельных параметров генетико-демографической структуры на отягощенность популяций врожденной патологией (2015)
Мазур Т. П. - Біоморфологічні особливості роду Cryptocoryne fisch. ex wydl. (родина Аcоraceae martinov та Araceae juss.) колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2015)
Сидорович М. М. - Експрес-методики визначення якості нефасованої питної води на основі фітотестування, Прокопець О. П., Гуменюк К. О. (2015)
Чернозуб А. А. - Изменение концентрации тестостерона в сыворотке крови юношей различного уровня тренированности в процессе занятий силовым фитнесом (2015)
Шкуропат А. В. - Зміни інтенсивності електрогенезу ритмів ЕЕГ приглухуватих підлітків під час вирішення логічних задач (2015)
Содержание (2014)
Селюк М. Н. - Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины (2014)
Скоробогатый В. В. - Подготовка семейных врачей по специальности оториноларингология (2014)
Збітнєва С. В. - Готовність лікарів загальної практики–сімейних лікарів до надання медичної допомоги при хворобах ока та його придаткового апарату (за результатами соціологічного дослідження), Слабкий Г. О. (2014)
Кефели-Яновская Е. И. - Трансформация знаний по анатомии в решении задач семейной медицины (2014)
Мостовий Ю. М. - Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, Цимбалюк Н. В., Слепченко Н. С. (2014)
Селюк М. Н. - Кашель как основной симптом инфекций дыхательных путей, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Кочуева М. Н. - Проблема нейроциркуляторной дистонии в практике семейного врача: место Афобазола в патогенетической терапии, Кочуев Г. И., Самбург Я. Ю., Крамаренко В. И., Качанова О. А. (2014)
Дуда А. К. - Новые возможности в коррекции дисбиоза в практике семейного врача, Дубровский Е. И. (2014)
Астахов В. М. - Показатели макро- и микроструктуры плаценты у женщин с артериальной гипотензией во время беременности, Сун Ли (2014)
Хурані І. Ф. - Цитологічні зміни дренажної рідини у хворих на доброякісні пухлини грудної залози під впливом електрозварювання біологічних тканин (2014)
Veropotvelian P. N. - Neoplasias in Anogenital Region Associated with Human Papilloma Virus, Diagnostics and Therapy, Narytnik T. N., Veropotvelian N. P., Filenko I. V., Guzhevska I. V. (2014)
Бондаренко А. В. - Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин (лекція) (2014)
Мосієнко Г. П. - Гломерулонефрит: актуальні питання в практиці сімейного лікаря (за матеріалами лекції) (2014)
Бабінець Л. С. - Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині, Захарчук У. М., Підручна С. Р. (2014)
Заремба В. С. - Ефективність застосування Веносміну у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями при синдромі діабетичної стопи, поєднаного з хронічною венозною недостатністю, Федчишин Н. Р., Чорняк Н. І., Гірняк І. І. (2014)
Матасар В. І. - Сучасні підходи до оптимізації харчування як засоби корекції морфофункціональних показників (2014)
Біль Б. Н. - Препарати Полідекса з фенілефрином і Ізофра в місцевому лікуванні ринологічних захворювань, Кушнір А. С., Назаренко А. М. (2014)
Селюк М. М. - Ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію, які мають додаткові фактори ризику – вплив електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2014)
Медвідь І. І. - Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині, Бабінець Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Кіча Н. В. - Наукове обґрунтування застосування есенціальних фосфоліпідів у комплексному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит, Данилюк С. В., Хіміон Л. В., Ященко О. Б., Смоліна Л. О., Ситюк Т. О. (2014)
Оразов М. Р. - Патогенетическая терапия тазовой боли выраженной интенсивности, обусловленной аденомиозом (2014)
Логвінов Я. М. - Предиктори виникнення рецидиву неклапанної персистивної фібриляції передсердь протягом шести місяців після кардіоверсії: роль тканинної допплєрографії, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2014)
Обертинская О. В. - Сучасна етіотропна терапія грипу інгібіторами нейрамінідази (2014)
Бабинцева Л. Ю. - Обоснование критерия для оценки эффективности и сроков лечения больных с артериальной гипертензией (2014)
Сухонос В. А. - Влияние различных схем медикаментозной терапии на структурно-функциональное состояние сердца, сосудов и печени у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением, Кочуева М. Н., Линская А. В., Кочуев Г. И., Браславская А. П. (2014)
Бабінець Л. С. - Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря, Галабіцька І. М., Бабінець А. І. (2014)
Денисенко С. В. - Использование методов онтологии знаний в семейной медицине для мониторинга и управления репродуктивным здоровьем (2014)
Климась И. В. - Синдром Тауссиг–Бинга, Алексеенко Н. В. (2014)
Качур О. Ю. - Щодо підвищення кваліфікації лікарів загальної практики–сімейних лікарів з променевої діагностики, Слабкий Г. О. (2014)
Абушанаб Салах А. А. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики залізодефіцитної анемії, Кучер О. В. (2014)
Карлова О. О. - Зміни показників перекісного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при мікросатурнізмі (2014)
Матвієць Л. Г. - Оцінювання нервово-психічного стану пацієнтів літнього та старечого віку за гендерною ознакою, у яких діагностовано гіпертонічну хворобу (2014)
Громнацька Н. М. - Вірогідність використання антропометричних показників у діагностиці метаболічного синдрому у дітей (2014)
Думанський Ю. В. - Модель надання онкологічної допомоги населенню на первинному рівні, Северин Г. К. (2014)
Шабловський Я. О. - Електроіндукована і магнітоіндукована кріогенерація в кристалічних діелектриках (2016)
Горський П. В. - Гігантська термоЕРС шаруватих термоелектричних матеріалів у квантуючому магнітному полі (2016)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовський В. Я., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Горинь А. М. (2016)
Галущак М. О. - Фазовий склад і термоелектричні властивості матеріалів у системі Pb-Ag-Te, Мудрий С. І., Лоп’янко М. А., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Никируй Л. І., Горічок І. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний генератор для вантажівок, Кузь Р. В. (2016)
Константинович І. А. - Про ефективність гіротропних термоелементів у режимі охолодження (2016)
Максимук М. В. - Комп’ютерне проектування термоелектричного передпускового нагрівника на газовому паливі (2016)
Луценко В. Ю. - Експериментальне дослідження періодичного перехідного режиму роботи термоелектричного генератора, Жагров А. С. (2016)
Дудаль В. О. - Граничні можливості підземних термоелектричних генераторів (2016)
Лисько В. В. - Аналіз похибок при визначенні термоелектричних властивостей матеріалу методом Хармана (2016)
Стадник Б. І. - До 80-річчя від дня народження (2016)
Содержание (2016)
Шабловский Я. О. - Электроиндуцированная и магнитоиндуцированная криогенерация в кристаллических диэлектриках (2016)
Горский П. В. - Гигантская термоЭДС слоистых термоэлектрических материалов в квантующем магнитном поле (2016)
Ромака В. А. - Особенности структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического материала TiNiSn1-x Gax, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовский В. Я., Стаднык Ю. В., Качаровский Д., Горынь А. М. (2016)
Галущак М. А. - Фазовый состав и термоэлектрические свойства материалов в системе Pb-Ag-Te, Мудрый С. И., Лопьянко М. А., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Ныкыруй Л. И., Горичок И. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический генератор для грузовиков, Кузь Р. В. (2016)
Константинович И. А. - Об эффективности гиротропных термоэлементов в режиме охлаждения (2016)
Максимук Н. В. - Компьютерное проектирование термоэлектрического предпускового нагревателя на газовом топливе (2016)
Луценко В. Ю. - Экспериментальное исследование периодического переходного режима работы термоэлектрического генератора, Жагров А. С. (2016)
Дудаль В. А. - Предельные возможности подземных термоэлектрических генераторов (2016)
Лысько В. В. - Анализ погрешностей при определении термоэлектрических свойств материала методом Хармана (2016)
Стаднык Б. И. - К 80-летию со дня рождения (2016)
Стеблій Г. Я. - Системний підхід у формуванні поняттєво-категоріального аппарату економічної теорії в умовах глобалізації (2016)
Тувакова Н. В. - Економіка України і держав Вишеградської групи в контексті феномену "прокляття ресурсів", Корицька О. М. (2016)
Буцкюнене О. - Изменения структуры украинского экспорта: макроэкономическая оценка, Вітас А. (2016)
Попадинець Н. М. - Основні чинники забезпечення економічної безпеки України (2016)
Пшик Б. І. - Роль інтелектуального потенціалу у зміцненні економічної безпеки держави, Копитко С. Б. (2016)
Пшик Б. І. - Формування довіри громадян у контексті зміцнення безпеки фондового ринку, Неклюдова Т. М. (2016)
Беновська Л. Я. - Формування опорних шкіл в умовах реформування місцевого самоврядування (2016)
Музика І. С. - Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського регіону України) (2016)
Калинець К. С. - Теоретико-методологічні основи розуміння соціальної відповідальності (2016)
Волинець У. А. - Напрями вдосконалення інструментарію реалізації соціально відповідальної діяльності в України (2016)
Другов О. О. - Сучасний стан і перспективи розвитку державного інвестування інтелектуалізації економіки України (2016)
Вознюк М. А. - Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва, Садов'як М. С. (2016)
Дудинець Л. А. - Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності (2016)
Szczepański M. - Problems and priorities of the development of Ukrainian and Polish banking systems: common and distinctive features, Khmelyarchuk M. (2016)
Залеска M. - Сбалансированное развитие польского банковского сектора (2016)
Білик О. І. - Аналіз цінової політики в України і Польщі, Дребот Н. П. (2016)
Смовженко Т. С. - Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій, Денис О. Б. (2016)
Голуб Г. Г. - Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності, Слобода Л. Я. (2016)
Рисін В. В. - Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи, Рисін М. В. (2016)
Гасюк М. О. - Оцінка індексів концентрації банківської системи України (2016)
Гірна О. Й. - Особливості банківської конкуренції у групах країн ЄС–15 і ЄС–12 (2016)
Підгурська О. І. - Функціонування і розвиток стабілізаційного фонду України в умовах економічної нестабільності (2016)
Грудзевич Я. В. - Трансформація вимог до регулювання капіталу банків України, Грудзевич У. Я. (2016)
Поздняков Ю. В. - Аналіз абсолютної методичної похибки при дисконтуванні грошових потоків протягом періоду, вираженого нецілим числом, Лапішко М. Л., Гохберг І. І. (2016)
Uziębło A. - The in-depth evaluation of the profitability of a company with the consideration of the Du Pont model and causal analysis. Case study (2016)
Буяр К. В. - Поняття і принципи Diversity Management (2016)
Квасній М. М. - Термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем (2016)
Скаско О. І. - Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів (2016)
Кундря-Висоцька О. П. - Особливості аудиту об’єктів інтелектуальної власності у вітчизняній практиці, Вагнер І. М. (2016)
Шурпенкова Р. К. - Евристичні методи генерування, оцінки і вибору альтернатив, Демко І. І. (2016)
Sarahman O. - Audit of banking risks in line with international accounting frameworks, Shevchenko T., Koren M. (2016)
Wright Kristen - Change communication and stakeholder management during transformative change initiatives, Hudson Richard, Wright Jim (2017)
Ловінська Л. Г. - Визначення вартості освітніх послуг (2017)
Клименко К. В. - Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії, Терещенко Г. М. (2017)
Димніч О. В. - Концептуальні підходи до класифікації фінансових ризиків страхової організації, Ланг С. Р. (2017)
Baltes Nicolae - The optimization of the structure of financial assets portfolio. Case study: the manufacturing industry in Romania, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria (2017)
Іваницька О. М. - Управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю державних підприємств в Україні, Кощук Т. В. (2017)
Парасій-Вергуненко І. М. - Статичний і динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності суб’єктів господарювання (2017)
Стецько М. В. - Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір (2017)
Опарін В. М. - Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2017)
Mykhaylov B. V. - Reconstructive therapy of posttraumayic stress disorder, which is used in the military at the sanatorium stage, Serdiuk A. I., Vodka M. E., Alieva T. A., Vashkite I. D. (2016)
Бовт Ю. В. - Клінічні і патофізіологічні особливості гострої закритої черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок вибухової хвилі, Кас Ю. В., Коршняк В. О., Сухоруков В. І. (2016)
Гавриленко М. А. - Невротическая анорексия (психоаналитический взгляд) (2016)
Гришняєва О. В. - Особливості порушень адаптації до роботи молодшого медичного персоналу в період проведення антитерористичної операції, Тимошпольська І. Е. (2016)
Криворотько Я. В. - Состояние эмоциональной сферы у женщин из зоны АТО, наблюдающихся в региональном перинатальном центре (2016)
Михайлов Б. В. - Использование антидепрессантов в терапии депрессий, Живилова Я. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку, Колеснік Н. М. (2016)
Михайлов Б. В. - Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра, Черная Т. С. (2016)
Рахманов В. М. - Опыт работы по оказанию медицинской и психосоциальной реабилитационной помощи семьям с больными детьми с ограниченными функциональными возможностями из зоны ато, Рахманов Р. В. (2016)
Романова И. В. - Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия (2016)
Чуприков А. П. - Украинские дельфинарии и их социально-психологическая функция, Мишиев В. Д., Марканов Н. М., Старагин В. В., Кушнирская Е. Е., Василевская Н. Ю., Черная Т. В. (2016)
Аймедов К. В. - Фармакотерапевтичні інтервенції в структурі комплексної терапії пацієнтів з судинною деменцією, Волощук Д. А. (2016)
Тези II міжнародної конференції з психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Психосоціальна реабілітація постраждалих та переміщених із зони АТО на базі центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Фельдман екопарк" (2016)
Титул, зміст (2016)
Красовський В. - Ризики культивування субтропічних плодових культур у лісостеповій зоні України (2016)
Ліснічук А. - Характеристика вікових дерев Кременецького ботанічного саду за кількісними та якісними ознаками, Панасенко Р., Вериківський Л. (2016)
Сергєєва Л. - Пролін-опосередковані реакції тютюну на дію засолення, Броннікова Л. (2016)
Савоськіна А. - Оцінювання декоративності дендросозоекзотів штучних заповідних парків Українського Полісся (2016)
Ганаба Д. - Озеленення міста Хмельницького у другій половині ХХ століття (2016)
Зубцова І. - Онтогенетична структура ценопопуляцій Polygonum Aviculare L.в умовах кролевецько-глухівського геоботанічного району (2016)
Василюк О. - Оцінка успішності акліматизації, характеристика біоекологічних особливостей малопоширених плодових та ягідних видів на базі Кременецького ботанічного саду, Євсікова С. (2016)
Середницька С. - Екологічна характеристика Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) в Україні (2016)
Мазур І. - Екологічна оцінка фіторізноманіття плавневих біотопів степових річок межиріччя Тилігулу-Південного Бугу (2016)
Михайлович Н. - Аналіз видового складу автохтонних дендросозофітів, інтродукованих у штучні заповідні парки Українського Полісся (2016)
Омельковець Я. - Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів форелі струмкової, лина та сома звичайного (2016)
Дунаєвська О. - Особливості опорно-скоротливого апарату селезінки хребетних тварин (2016)
Слободян О. - Угруповання турунів лісових екосистем природного заповідника "Горгани" (2016)
Сухомлін К. - Сучасні хімічні методи контролю чисельності кровосисних мошок в умовах Українського Полісся, Капліч В., Зінченко О. (2016)
Левицький О. - Історія дослідження кровосисних комарів Українського Полісся (2016)
Чумак М. - Сапроксилобіонтні твердокрилі (Coleoptera, Insecta) і мертва деревина в буковому пралісі Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2016)
Задорожна Г. - Екоморфи технозему Нікопольського марганцеворудного басейну (2016)
Юхименко Л. - Спектрально-когерентні характеристики електроенцефалограми у осіб з різною швидкістю обробки інформації вищими відділами центральної нервової системи (2016)
Шатинська О. - Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету, Іскра Р., Пилипець А., Сварчевська О. (2016)
Вороніна О. - Електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка при дії меланіну на тлі хронічної гіпергастринемії, Берегова Т., Дзержинський М. (2016)
Цибулін О. - Вплив мікрохвильового випромінювання на стан антиоксидантної системи у тканинах перепелиних ембріонів та добового молодняку (2016)
Литвиненко А. - Морфофункціональний стан жіночої репродуктивної системи за умов застосування наночастинок срібла, Ступчук М., Блашків О., Вознесенська Т. (2016)
Chekh B. - Nanopolymer GluLa-DPG-PEG600-F can Penetrate into Cells and Deposite in Rats Body, Ferens M., Susol N., Varvarenko S., Ostapiv D., Vlizlo V. (2016)
Корженевська О. - Сучасний стан питання щодо проблеми психофізіологічних особливостей працівників залізничного транспорту, Кофан І., Севериновська О. (2016)
Безкоровайний А. - Ультраструктура зародків в’юна за впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону, Зинь А., Лень Ю., Гарасим Н., Санагурський Д. (2016)
Станішевська Т. - Особливості резистентності капілярного кровотоку у студентів при оклюзійній пробі, Горна О., Горбань Д. (2016)
Швайко С. - Адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей молодшого та середнього шкільного віку, Трофим’як Ю., Журавльов О., Дмитроца О. (2016)
Цеп’юк Л. - Особливості показників крові хворих на туберкульоз чоловіків Рівненської області, Чмух Я., Абрамчук О. (2016)
Качинська Т. - Вплив умісту гемоглобіну в крові на кардіореспіраторну систему жінок, Монюк Л. (2016)
Тукаєв С. - Статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри обличчя за умов формування емоційного вигорання у студентів, Федорчук С., Чікіна Л., Герасько Т., Зима І, Зайченко О., Гаврилець Ю., Різун В., Богданов В., Горго Ю. (2016)
Охрей А. - Моторна асиметрія у музикантів і немузикантів при оцінці оперативної пам’яті і уваги, Куценко Т., Макарчук М. (2016)
Пасічніченко О. - Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени на дію катехоламінів, Виноградова О., Лугина В., Толокнєєв А., Янчук П., Макарчик М. (2016)
Чоба Н. - Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості адаптаційного періоду першокласників (2016)
Колосова І. - Ремоделювання яєчників щурів за умов введення розчинів важких металів (2016)
Майор В. - Особливості морфології плаценти щурів при впливі ацетату свинцю та його поєднання з цитратом срібла (2016)
Ноздренко Д. - Розвиток м’язової втоми muscle soleus щурів при ожирінні, Нурищенко Н., Матвієнко Т., Заводовський Д., Мотузюк О., Белобров В. (2016)
Турчина Ю. - Характеристика та порівняння основних видів автофагії (2016)
Сусол Н. - Гематологічні та біохімічні показники крові лабораторних щурів за введення ново-синтезованих полімерних носіїв олігодезоксинуклеотидів, Петрух І., Чех Б., Остапів Д., Влізло В. (2016)
Татаренко М. - Оцінка взаємозв’язку не візуальних рухів очей і функціональної асиметрії мозку людини під час виконання вербальних завдань, Данилов С., Макарчук М. (2016)
Титул, зміст (2015)
Агєєва І. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності організаційної культури як об’єкта теорії організації, Прус Ю. О. (2015)
Речка К. М. - Концептуальні засади визначення змісту категорій "тип" і "модель" економіки (2015)
Почерніна Н. В. - Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області (2015)
Арестенко В. В. - Дослідження особливостей просування молока та молочної продукції вітчизняними підприємствами (2015)
Верховод І. С. - Державне регулювання економічного розвитку скотарства в Україні як засіб заохочення виробника (2015)
Власюк Ю. О. - Державна підтримка молочного скотарства: стан і перспективи, Педченко Г. П. (2015)
Воробйова О. С. - Інноваційний розвиток в Україні: проблеми сьогодення, Воронянська О. В. (2015)
Єременко Д. В. - Особливості використання земельних ресурсів у фермерських господарствах (2015)
Збарський В. К. - Мале підприємництво – пріоритетний напрям відновлення українського села, Збарська А. В. (2015)
Кукіна Н. В. - Аналіз розвитку аграрних категорій господарювання в Україні (2015)
Нестеренко С. А. - Инновационный менеджмент в экономической системе агропромышленного производства, Воронянская О. В. (2015)
Ніколаєнко А. І. - Шляхи формування механізму розвитку національної інноваційної системи України (2015)
Розуменко С. М. - Особливості державного управління та регулювання розвитку вітроенергетики України (2015)
Тебенко В. М. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України (2015)
Шапуров О. О. - Соціально-економічні наслідки відтоку іноземного капіталу від підприємств промисловості Запорізького регіону, Король С. А. (2015)
Grzybowska-Brzezińska M. - Market organic food attributes determining consumer choices, Bórawski P. (2015)
Васильченко О. О. - Особливості застосування методів ціноутворення на продукцію підприємств АПК України, Баєва О. І. (2015)
Есаулов В. А. - Маркетингова діяльність як важливий інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Судомир М. Р. - Управління розвитком підприємства (2015)
Назарова О. П. - Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях (2015)
Пехов В. А. - Теоретико-методичні засади оцінки розвитку сільськогосподарських підприємств у зернопродуктовому підкомплексі:аспект витрат і ефективності (2015)
Плотніченко С. Р. - Етика в сучасному менеджменті (2015)
Сурженко Н. В. - Методологічні аспекти процесу планування на підприємствах АПК (2015)
Щебликіна І. О. - Управління комунікаційними процесами сучасних підприємств, Щебликіна З. В., Харченко Д. (2015)
Синяєва Л. В. - Мотивація як функція адміністративного менеджменту та складова локальної системи управління персоналом, Бочарова Н. О. (2015)
Краснодєд Т. Л. - Раціоналізація системи збуту молока на регіональному ринку (2015)
Плаксін О. А. - Стан лізингових відносин в аграрній сфері Запорізької області (2015)
Греськів О. Б. - Підходи щодо оптимізації управління екосистем (2015)
Siniaeva L. V. - The updating of mechanism of economic promotion as a personnel management key factor in the concept of incentive payment for labour reforming, Bocharova N. A., Perederii V. A. (2015)
Антонюк В. П. - Рекреаційно-туристична сфера України як чинник людського розвитку (2015)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця-економіста (2015)
Ісакова О. І. - Теорія та методологія прогностичних досліджень соціальних процесів (2015)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади організації мотивації працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності відповідно до умов соціально відповідального ведення бізнесу (2015)
Шлєіна Л. І. - Професійна компетентність майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни українська мова за професійним спрямуванням (2015)
Костякова А. А. - Методика бюджетування витрат рослинництва (2015)
Цап В. Д. - Аналіз динаміки та структури витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (2015)
Яцух О. О. - Шляхи оптимізації податкового навантаження для суб’єктів господарської діяльності в аграрному секторі економіки України (2015)
Безверхня Ю. В. - Проблеми та перспективи автоматизації управлінського обліку (2015)
Голуб Н. О. - Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (2015)
Кравець О. В. - Економіко-математичні методи як інструмент обґрунтування ефективності проектних рішень, Лобанов М. І. (2015)
Демчук О. М. - Вплив факторів мікросередовища ринку молока на діяльність аграрних підприємств (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
Бондарева М. В. - Дещо про "належність спадщини спадкоємцеві" (2015)
Скок Л. В. - Порядок спадкування в Німеччині: нотаріальний і судовий (2015)
Фурса Є. Є. - Вчинення консулом нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них: актуальні питання (2015)
Бичкова В. С. - Кашперський Р. В. Докази у справах про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей (2015)
Бобко В. Г. - Окрема ухвала як спосіб захисту прав учасників цивільного судочинства (2015)
Бобрик В. І. - Внутрішня диференціація цивільного та господарського процесу (2015)
Ільченко А. В. - Особливості позовів у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин (2015)
Кучер Т. Н. - Доведення у цивілістичному процесі: понятійний апарат та передумови існування (2015)
Ляшенко Н. А. - Чи відповідають зміни, які пропонуються до цивільного процесуального кодексу україни, європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Рассомахіна О. А. - Органи та особи, які захищать права та інтереси інших осіб, як учасники цивільного процес (2015)
Сергієнко Н. А. - Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби, що має місце під час забезпечення позову в цивільних справах (2015)
Flaga-Gieruszyhska K. A. - Witness privacy protection in civil proceedings – selected issues (2015)
Бондар І. В. - Особливості вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні (2015)
Дерій О. О. - Актуальні питання стягнення аліментів у період антитерористичної операції (2015)
Мазіна М. В. - Реформування органів примусового виконання рішень: проблемні питання (2015)
Мельник І. С. - Особливість виконання рішень судів, виконання яких гарантовано державою або є її обов’язком, шляхом реструктуризації фактичної заборгованості (2015)
Малярчук Л. С. - Проблеми укладення мирової угоди між суб’єктами господарювання (2015)
Esplugues C. - The circulation of mediation settlements in the european union (2015)
Исаенкова В. В. - Гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право в россии в период унификации (2015)
Фурса С. Я. - Опікун над інтересами безвісно відсутньої особи в цивільному та виконавчому процесах (2015)
Клименко В. М. - Організація адвокатури: оплата праці та оподаткування адвокатської діяльності (2015)
Рабовська В. Я. - Окремі питання принципів діяльності адвокатури в україні (2015)
Безсмертний О. К. - Роль Державної служби охорони у профілактиці майнових злочинів, Угровецький О. П. (2002)
Слива В. В. - Адвокатське самоврядування в україні: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Храмцов О. М. - Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ (2002)
Кочубей В. В. - Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом консультативної роботи в кримінальному процесі (2015)
Лантінов Я. О. - Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (2002)
Лівінська К. Б. - Реалізація принципів компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою зверння до нотаріуса (2015)
Криводід О. І. - Загальний порядок розслідування кримінальних справ про групові злочини (2002)
Васильєв В. Т. - Сучасні форми та методи підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях, Хряк А. П. (2002)
Пчолкін В. Д. - Організація діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії тінізації економіки (2002)
Писаненко С. В. - Особливості корупції в Україні та її основні наслідки (2002)
Рябов О. А. - Проблеми огляду місця події по злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки (2002)
Бугайчук К. Л. - Особа порушника норм адміністративного права та його протиправна поведінка (2002)
Косміна Н. М. - Зразки дослідження в експертизі наркотичних засобів (2002)
Книженко С. О. - Деякі питання тактики огляду місця події при розслідуванні окремих злочинів проти довкілля (2002)
Дубинін О. А. - Види графічних моделей у судовій автотехнічній експертизі (2002)
Коршенко В. А. - Деякі особливості поводження з комп’ютерними засобами під час проведення слідчих дій (2002)
Возна Т. І. - До проблеми попередження насильства у сім’ї (2002)
Лєшукова І. В. - Організація міжнародного розшуку в системі Інтерполу (2002)
Журова О. М. - Значення правових і етичних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності (2002)
Глієвий А. А. - Фактори, що впливають на стан і ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання (2002)
Толстих Є. О. - Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи (2002)
Лозова С. М. - Практичне застосування тактичних прийомів під час проведення очної ставки (2002)
Сапальов В. П. - Майстерність оперативного працівника як один із факторів отримання фактичних даних технічними засобами (2002)
Журба А. В. - Методика визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів (2002)
Бондаренко Д. О. - Комп’ютерні злочини і новітні державні структури по боротьбі з ними (на прикладі Національного підрозділу по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій Великої Британії) (2002)
Шинкаренко І. І. - Психологічні аспекти отримання оперативної інформації (2002)
Сезонов С. В. - Деякі напрямки діяльності Державтоінспекції МВС України в попередженні та припиненні злочинів (2002)
Мельник О. В. - Прокурорський нагляд за правильністю кримінально-правової кваліфікації вимагання (2002)
Харитонов Є. О. - Категорія представництва та приватне і публічне право, Харитонова О. І. (2002)
Соколецька К. М. - Правосуб’єктність іноземних громадян в Україні (2002)
Киценко Д. М. - Процедурна діяльність Організації американських держав по визначенню міжнародно-правового статусу корінного народу (2002)
Степанюк Р. Л. - Особливості суб’єктів злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства (2002)
Тяпкін А. С. - Оригінальність та новизна як умова охоронюваності твору за авторським правом (2002)
Степанюк А. А. - Надімперативні норми в міжнародному спадкуванні (2002)
Шестаков С. В. - Співвідношення адміністративно-правового статусу працівника міліції і правовідносин, у яких він реалізується (2002)
Падалка А. В. - Права і свободи громадян, реалізація яких пов’язана з адміністративною діяльністю міліції (2002)
Степанов П. Л. - Деякі питання щодо здійснення правосуддя (2002)
Малярова В. О. - Криміналістична інформація: поняття і сутність (2002)
Небрат О. О. - Юридична конфліктологія: нормативно-правові аспекти вирішення конфліктів (2002)
Чуйков А. Ю. - Засади адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції (2002)
Войціховський А. В. - Деякі питання щодо відповідальності держав за фальшивомонетництво (2002)
Пчолкіна О. В. - Проблеми дотримання прав і свобод громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (2002)
Ноздріна М. О. - Сутність принципу публічності за новим кримінально-процесуальним законодавством (2002)
Хохлова І. В. - Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з порушенням правил охорони надр (2002)
Невзоров І. Л. - Законність у системі принципів права (2002)
Стеценко А. Ю. - Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження (2002)
Чернець М. Г. - Проблеми створення автоматизованих банків даних відображень зовнішності осіб (відеобанків) (2002)
Теремецький В. І. - Проблеми становлення інституту апеляції у кримінальному судочинстві України (2002)
Житний О. О. - Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям (2002)
Бабанін С. В. - Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті (ст. 291 КК України) (2002)
Штанько Д. О. - Міжнародні правові акти, що забезпечують боротьбу з наркотизмом, та їх імплементація в Україні (2002)
Богля С. С. - Судові витрати, пов’язані з розглядом справи: підстави і порядок відшкодування (2002)
Рисін О. О. - Впровадження конституційних принципів організації та діяльності судової влади в Україні в умовах реформування судової системи (2002)
Шульга А. М. - Суспільно-правова обумовленість кримінально-правової охорони земель (2002)
Ніколаєнко Н. О. - Кримінально-правове забезпечення принципу невтручання при проведення виборів (2002)
Петровський А. В. - Договір довічного утримання необхідно вдосконалювати (2002)
Соловйова О. Є. - Світовий досвід інституту закриття кримінальних справ за примиренням винного з потерпілим (2002)
Сандуляк І. О. - Проблеми удосконалення інституту повернення справи на додаткове розслідування (2002)
Жадан П. О. - Шляхи підвищення ефективності оцінювання оперативної діяльності ОВС (2002)
Венедиктов В. С. - До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України (2002)
Кузніченко С. О. - Проблеми класифікації надзвичайних ситуацій (2002)
Ковальська В. В. - Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності (2002)
Воронін О. С. - Про інформацію в управлінській діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Радисюк А. М. - Організація адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки (2002)
Шаша І. К. - Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішніх справ, Власенко І. В., Бортничук П. М. (2002)
Хорольський О. А. - Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі (2002)
Джафарова О. В. - Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення (2002)
Куліш А. М. - Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця (2002)
Тимощук О. В. - Україна від найдавніших часів до наших днів: шлях до державного суверенітету (2002)
Хайбулаєва Ф. А. - Атрибути державної влади в Кримському ханстві (монети Гіреїв) (2002)
Альошин Д. П. - Відповідальність за співучасть у злочинах проти власності за правом Київської Русі (2002)
Крайній В. А. - Історія становлення органів податкової міліції України та існуючі правові проблеми здійснення ними оперативно-розшукової діяльності (2002)
Козакова А. В. - Забезпечення рівних прав жінок та чоловіків в українському суспільстві (2002)
Гейда О. В. - Поняття політичної партії як правового інституту та її ознаки (2002)
Білоконь М. В. - Правові основи взаємодії органів губернської адміністрації Російської імперії та міського самоврядування в Україні у другій половині ХІХ ст. (2002)
Смотров О. І. - Порушення виконавцем договору щодо оплатного надання медичних послуг як необхідна умова цивільної відповідальності (2002)
Ямковий В. І. - Поняття казни держави як суб’єкта цивільних правовідносин (2002)
Сліпченоко О. І. - Предмет доказування у справах про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди (2002)
Бєлоцерковець О. В. - Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках (2002)
Сапейко Л. В. - Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей (2002)
Д’ячкова Н. А. - Деякі питання здійснення опіки над недієздатними (2002)
Батожська О. В. - Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав (2002)
Венедиктова І. В. - Проблема визначення поняття "управління" в інституті довірчого управління майном (2002)
Томчишен С. В. - Новий погляд на підприємництво (2002)
Самойлов М. О. - Основні аспекти укладання шлюбів громадянами України в Республіці Польща (2002)
Пєтров Є. В. - Проблема ноу-хау в законодавстві України (2002)
Тульчевська Н. В. - Укладення договору банківського депозитного рахунку (2002)
Мельник О. М. - Обов’язки власника знака для товарів і послуг (2002)
Іващенко О. М. - Деякі економіко-правові аспекти забезпечення діяльності господарських об’єднань (2002)
Брунь А. Г. - Про оренду земельної ділянки за спадком (2002)
Прокопенко А. В. - Деякі питання щодо правовідносин, пов’язаних з процедурою банкрутства (2002)
Євтушенко Р. О. - Договори в сфері послуг стільникового радіотелефонного зв’язку (2002)
Літвінова О. В. - Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням (2002)
Хольченков О. М. - Федеральна податкова стратегія США у 80-ті рр. ХХ ст. (2002)
Бевзенко В. М. - Правове регулювання природно-заповідного фонду України на сучасному етапі (2002)
Коротка О. М. - Нормативно-правове забезпечення в сфері матеріальної відповідальності (2002)
Кіданова Н. Б. - Концепція єдності і розподілу влад як основа організації системи органів державного управління аграрним сектором економіки (2002)
Золотько Д. О. - Первинна службово-трудова адаптація персоналу ОВС: постановка проблеми (2002)
Соболєв В. О. - Правоохоронна соціологія (2002)
Бандурка О. М. - Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України, Бочарова С. П., Землянська О. В. (2002)
Лисиця Н. М. - Лідерство як процес, що моделюється у період активних соціальних змін (2002)
Хижняк Л. М. - Технології формування команди у світлі перспектив соціології організацій (2002)
Яременко О. О. - Система соціального захисту населення як основа соціальної політики держави (на прикладі Фінляндії) (2002)
Болотова В. О. - Робота з внутрішньою громадськістю як складова паблік рілейшнз в ОВС (2002)
Московець В. І. - Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням (2002)
Ляшенко Н. О. - Кар’єрне просування в органах внутрішніх справ (2002)
Москаленко А. П. - Актуальні проблеми професійного психологічного відбору до вузів системи МВС (2002)
Кобзін Д. О. - Ситуація щодо торгівлі жінками в Україні (подробиці соціологічного дослідження), Шейко Р. В. (2002)
Набока В. Н. - Методичні проблеми вивчення феномена торгівлі жінками (2002)
Бєсєдін А. А. - Стан і динаміка злочинності неповнолітніх у Харківській області (2002)
Бойко О. В. - Побутове насильство як об’єкт кримінологічних досліджень (2002)
Бобровський О. Б. - Вивчення феномена організовані злочинні угруповання: особливості застосування кількісних соціологічних методів (2002)
Черноусов А. М. - Роль поліції у сучасному суспільстві: аналіз зарубіжного досвіду (2002)
Мальцев В. В. - Особливості сприйняття й оцінки кримінальної ситуації людьми похилого віку (2002)
Бєлоусов Ю. Л. - Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (2002)
Пахар І. В. - Умови праці в органах внутрішніх справ як соціальна категорія (2002)
Сердюк О. О. - Соціологічний аналіз динаміки та структури вживання алкоголю серед харків’ян (1959–1999 рр.) (2002)
Милорадова Н. Е. - Деякі підходи до вивчення міжособистісних конфліктів (2002)
Оспіщев Є. Я. - Науково-практичні підходи вивчення девіантної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2002)
Яровий С. М. - Поняття та напрямки соціально-психологічного супроводження виховного процесу в закладах освіти МВС України (2002)
Воробйова І. В. - Проблема соціально-психологічних установок щодо співробітників правоохоронних органів (2002)
Фелендюк Н. В. - Локус контролю як психологічний чинник ефективності навчальної діяльності курсантів (2002)
Шуст Н. Б. - Соціологічний аналіз інноваційного процесу (2002)
Чорнооченко С. І. - Правова охорона недоторканності засобів особистого спілкування громадян (2002)
Венедиктов С. В. - Класифікація заходів морального заохочення працівників ОВС України (2002)
Наші автори (2002)
Мельник М. І. - Інституційні деформації фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні: вплив на розвиток бізнесу, Олійник Н. Р. (2016)
Яремчук Р. Є. - Формування інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України, Коломієць О. Г. (2016)
Войцещук А. Д. - Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні (2016)
Галиця І. О. - Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства (2016)
Попадинець Н. М. - Концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації в сучасних умовах (2016)
Кудря Я. В. - Особливості розвитку управління обіговим капіталом промислових корпорацій (2016)
Нітман І. І. - Характеристика непрямих методів державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні (2016)
Vaskivska K. - Econometric modeling of efficiency of financial resources management at enterprises, Detsyk O. (2016)
Філіна С. В. - Методичний підхід до прогнозування ефективності діяльності підприємств Полтавського регіону на засадах процесного менеджменту (2016)
Кирніс Н. І. - Дослідження стану підприємств ресторанного господарства з надання кейтерингових послуг (2016)
Пшик Б. І. - Розвиток важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетна децентралізація : європейський досвід та перспективи для України (2016)
Копилюк О. І. - Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу, Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. (2016)
Семів Л. К. - Сучасні проблеми людського капіталу у вимірі трудової міграції та рееміграції (2016)
Залуцький І. Р. - Особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2016)
Куліш І. М. - Суб’єктивні чинники впливу на конкурентоспроможність сільських територій (на прикладі Карпатського регіону) (2016)
Фурдичко Л. Є. - Проблеми та перспективи експорту продукції агропромислового комплексу України, Хорощенко А. В. (2016)
Ткач С. М. - Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі (2016)
Мелех Я. Р. - Облік нематеріальних спортивних активів на дату балансу (2016)
Фурдичко Л. Є. - Сучасний стан та перспективи металургійної галузі України: фінансові показники розвитку, експорт-імпорт продукції, Скварко Ю. В. (2016)
Філатова Л. С. - До питання визначення межі державного регулювання економіки, Тисячук І. О. (2016)
Костриченко В. М. - Особливості розвитку внутрішнього автомобільного ринку в контексті дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Созанський Л. Й. - Прогноз динаміки товарного експорту і імпорту в Україні (2016)
Линник О. О. - Прогнозні орієнтири оптимальної стратегії зовнішніх запозичень державного сектора України (2016-2040 рр.) (2016)
Герман Л. Т. - Соціальні детермінанти та стратегічні вектори економічного розвитку України (2016)
Міхель Р. В. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС (2016)
Степанова К. В. - Українське Причорномор'я в системі єврорегіонального співробітництва (2016)
Дьоміна В. М. - Статистична характеристика товарної структури експортно-імпортних потоків Миколаївської області, Кіщак І. Т., Огієнко А. В. (2016)
Синюра-Ростун Н. Р. - Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти: регіональний аспект (2016)
Толубко В. Б. - Побудова ультращільних мобільних мереж п’ятого покоління 5G на базі багатовимірних сигналів, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Гороховський Є. П. (2017)
Беркман Л. Н. - Метод синтезу демодуляторів сигналів у тропосферних каналах за наявності частотно-селективних завмирань, Козелков С. В., Панкратова О. С., Дищук А. С., Власенко В. О. (2017)
Гаврилко Є. В. - Дослідження дифузійних моделей апроксимації дискретних процесів передавання інформації для визначення обрису мережі псевдосупутникової телекомунікаційної системи зв’язку, Козелкова К. С., Фролов О. В., Гороховський Є. П. (2017)
Галаган В. І. - Проблеми застосування системи збалансованих показників для оцінювання діяльності організації (структури), Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Полішко С. В. (2017)
Савчук А. В. - Эволюция параметров стабильности синхронизации в пакетных сетях, Вакась В. И., Кулинский А. А., Демин Д. А. (2017)
Федорова Н. В. - Четырехуровневая система управления мультисервисной макросетью, Пирогова Н. В., Бышовец Б. М. (2017)
Сторчак К. П. - Модель єдиного інформаційного простору управління навчальним процесом, Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Ільїн О. О., Гайдур Г. І. (2017)
Cеменко А. І. - Аналіз впливу виду маніпуляції сигналу на енергетику радіолінії, Бокла Н. І., Домрачева К. О., Шестопал Є. О. (2017)
Трембовецький М. П. - Аналіз відомих методик адаптивної цифрової обробки сигналів у системах передавання дискретних повідомлень по радіоканалах зі складними негауссівськими завадами, Степанов М. М., Іваніченко Є. В. (2017)
Дикарев А. В. - Сжатие двоичных блочных кодов (2017)
Ящук Л. О. - Автоматизовані сортувальні центри: позитив і негатив (2017)
Kosovets M. - Generating a test configuration with absorber 3D terahertz FMCW imaging radar (2017)
Грищенко Л. М. - Математична модель утворення сімейства кільцевих кодів типу 010101 (2017)
Ящук Л. О. - Сортування письмової кореспонденції до адресатів за цифрами поштових індексів (2017)
Гриценко А. В. - Удосконалення правил охорони поверхневих вод україни від забруднення зворотними водами, Васенко О. Г., Кресін В. С. (2016)
Гриценко А. В. - Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля, Аніщенко Л. Я., Свердлов Б. С. (2016)
Гриценко А. В. - Розроблення удосконаленого національного Переліку нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування, Васенко О. Г., Крайнюкова А. М., Калініченко О. О., Крайнюков О. М. (2016)
Гриценко А. В. - Орієнтовна оцінка об’єму біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів, Недава О. А. (2016)
Васенко О. Г. - Оцінка сучасного екологічного стану басейну Дніпра за гідрохімічними показниками, Верниченко-Цветков Д. Ю., Ієвлєва О. Ю. (2016)
Artemova O. - Environmental requirements for project investment by international finantial institutions, Vasenko O. (2016)
Vasenko A. - Risk assessment of the recreational water usage of the river Udy in the Kharkiv region, Rybalova O., Kozlovskaya O., Zhuk V. (2016)
Васенко О. Г. - Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та світі, рекомендації щодо контролю таких організмів на законодавчому й організаційному рівні, Міланіч Г. Ю., Козловська О. В. (2016)
Васенко О. Г. - Дослідження впливу змін гідрологічного режиму на основні гідрохімічні показники стану поверхневих вод дельти Дунаю, Юрченко Л. Л. (2016)
Дмитрієва О. О. - Стан мережі спостереження за атмосферним повітрям в Україні та її відповідність вимогам директиви 2008/50/ЄС, Варламов Є. М., Квасов В. А., Палагута О. А., Нестеренко Л. М., Нестеренко У. Ю. (2016)
Крайнюков О. М. - Вплив хімічних речовин токсичної дії на представників біотичної складової водних екосистем, Тімченко В. Д. (2016)
Клімов О. В. - Проблеми методичного забезпечення формування національної екологічної мережі України, Клімов Д. О., Гайдріх І. М., Надточій Г. С. (2016)
Юрченко А. І. - Заходи щодо підвищення ступеня екологічної безпеки рисових зрошувальних систем (2016)
Гайворонский В. Г. - Геоинформационная система представления экологической информации для портала "Открытые данные", Романов А. А., Кресин В. С., Брук В. В. (2016)
Уберман В. И. - Проблемы экологического налогообложения сбросов загрязняющих веществ (2016)
Витько В. И. - Категории устойчивости атмосферы в Харьковской области, Коваленко Г. Д. (2016)
Карташов В. В. - Розрахунки найбільш несприятливих метеорологічних умов для оцінки впливу проектних аварій на АЕС України (2016)
Вихідні дані (2016)
Kozelkova K. - Analysis of the major aspects of the existence of satellites capable of collecting and transmitting information for environmental monitoring, Gavrilko E., Zaika V., Trembovetskiy M. (2016)
Komarova L. - The implementation of structural-parametric synthesis of dynamic monitoring system in crisis situations, Fedorova N. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз основних етапів управління в телекомунікаціях: система управління складним об’єктом (2016)
Бойко Ю. М. - Можливості турбокодів щодо підвищення енергетичного виграшу в каналах передавання інформації (2016)
Ткаленко О. М. - Методика параметричного синтезу цифрових нечітких регуляторів для використання в системах АРПП (2016)
Батрак Є. О. - Аналіз динамічних характеристик системи автоматичного керування діаграмою спрямованості АФАР на ретранслятор (2016)
Ящук Л. О. - Упровадження об’єктивного контролю показників якості пересилання письмової кореспонденції (2016)
Косовец Н. А. - Моделирование нелинейных элементов цифрового 3D-радара, Павлов О. И. (2016)
Сакович Л. М. - Методика розробки діагностичного забезпечення поточного ремонту техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості, Василюк Ю. С. (2016)
Беркман Л. Н. - Визначення критеріїв оптимізації для системи управління, Крючкова Л. П., Борисенко І. І., Федюнін C. А., Уварова Т. В. (2016)
Степанов М. М. - Криптографічний захист інформації, що циркулює в інформаційних ресурсах ERP-систем, Вишнiвський В. В., Бурячок В. Л., Пархомей І. Р. (2016)
Лебідь Є. В. - Підвищення фільтруючих властивостей цифрової системи фазового автопідстроювання частоти при порівнянні і вимірюванні частоти, Радзівілов Г. Д. (2016)
Соболєв В. О. - Соціологічний вимір наркоманії як фактор успішної профілактики наркозалежності серед підлітків і молоді, Ярмиш О. Н. (2002)
Штанько Д. О. - Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і наслідки (2002)
Набока В. М. - Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади (2002)
Зубенко В. В. - До питань інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку (2002)
Хряк А. П. - Деякі аспекти ведення переговорів із особами, які утримують заручників, Васильєв В. Т., Васильєв Є. В. (2002)
Курко М. Н. - Підготовка персоналу до участі у міжнародних миротворчих операціях (2002)
Развадовський В. Й. - До питання про безпеку дорожнього руху (2002)
Комзюк А. Т. - Проблемні питання відповідальності за адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2002)
Музичук О. М. - Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку (2002)
Гуторова Н. О. - Кара як мета кримінального покарання (2002)
Трубников В. М. - Поняття прогресивної системи в кримінально-виконавчих установах України, Чучилін М. І. (2002)
Матюшкова Т. П. - Деякі питання криміналістичного вивчення особи потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів (2002)
Стратонов В. М. - Інформаційно-пізнавальні можливості криміналістичної техніки (2002)
Кундеус В. Г. - Корислива спрямованість як елемент розкрадання (2002)
Риженко І. М. - Деякі проблемні питання у боротьбі з корупційною діяльністю в сфері підприємництва (2002)
Ковальська В. В. - Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів (2002)
Московець В. І. - Використання соціологічного моніторингу в оцінці відносин між міліцією та населенням (2002)
Джафарова О. В. - Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина (2002)
Щербаковський М. Г. - Використання комп’ютерних програм при проведенні ділових ігор з курсу криміналістики, Чернець М. Г., Ільїн Ю. В. (2002)
Безсмертний Є. О. - Деякі питання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах (2002)
Матюхіна Н. П. - Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку (2002)
Бородін І. Л. - Правове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві (2002)
Тищенко М. М. - Адміністративно-процесуальний статут суб’єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання (2002)
Шестаков С. В. - Щодо сутності та правового регулювання "процесуальних" обов’язків працівника міліції (2002)
Курило В. І. - Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї (2002)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України (2002)
Мезенцева І. Є. - Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку (2002)
Дубко Ю. В. - Поняття "Особливі умови для органів внутрішніх справ" потребує деяких уточнень (2002)
Кузніченко С. О. - Надзвичайне законодавство в закордонних країнах (2002)
Леженіна О. І. - Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти (2002)
Бойко О. В. - Правова кваліфікація насильства в сім'ї (2002)
Гриця Т. Г. - Співвідношення змісту національної та відомчої освіти (2002)
Корчевна Л. О. - Пандектне право Риму (до рецепції римського права) (2002)
Федосєєв П. М. - Гарантії інтересів поручників у класичному римському праві (2002)
Харитонова О. І. - Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин (2002)
Тополевський Р. Б. - Система джерел права: поняття, види, структура (2002)
Михайлович Д. М. - Деякі аспекти проблематики доктринального тлумачення (2002)
Сливка С. С. - Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект) (2002)
Ємельянов В. П. - Класифікація об’єктів злочинів (2002)
Дзюндзюк В. Б. - Особливості управління приватними і публічними організаціями (2002)
Вітвіцький С. С. - Форми та методи державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2002)
Дєгтяр А. О. - Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень (2002)
Ноздріна М. О. - Приватне обвинувачення: матеріально-правові та процесуальні ознаки (2002)
Глієвий А. А. - Теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності (2002)
Сезонов С. В. - Організаційно-правові питання вдосконалення адміністративної діяльності міліції (2002)
Слінько С. В. - Проблеми владних повноважень державних органів (2002)
Халін М. М. - Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції (2002)
Лихачов С. В. - Проблеми правового регулювання дозвільного провадження (2002)
Волошко О. О. - Правова регламентація землекористування в Українській Народній Республіці у 1919 р. (2002)
Головко О. М. - Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2002)
Греченко В. А. - До питання про сутність поняття "державність" (2002)
Радченко О. І. - Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата (2002)
Смелік В. Б. - Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій (2002)
Левченко К. Б. - Політичні права жінок у сучасному суспільстві: проблеми пріоритетів (2002)
Барабаш В. В. - Громадсько-політичні рухи та об’єднання: поняття та класифікація (2002)
Гейда О. В. - Правова регламентація організаційної побудови політичних партій в Україні (2002)
Кравцова Т. М. - Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2002)
Слепець В. М. - Концептуальне підґрунтя європейського податкового права (2002)
Корчевний Г. В. - Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав (2002)
Смотров О. І. - Locatio conductio operarum у римському та сучасному цивільному праві України (2002)
Жорнокуй Ю. М. - Поняття та ознаки об’єкта венчурного підприємництва (2002)
Калмиков Д. М. - Договір форфейтинга: проблеми застосування і правового регулювання (2002)
Греченко В. В. - Правове регулювання системи місцевого оподаткування (2002)
Сліпченко С. О. - Захист права на особисте життя в інтернет просторі, Сисоєнко М. І. (2002)
Гетьманець О. П. - Предмет бюджетного права України (2002)
Дідук А. Г. - Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці (2002)
Венедиктов В. С. - Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України (2002)
Іншин М. І. - Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід (2002)
Сидорчук Т. Г. - Нормативно-правова база регулювання процесу проходження вченими ступенів їх наукової кваліфікації (2002)
Греков І. П. - Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід (2002)
Куліш А. М. - Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції (2002)
Пєтухов В. А. - Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС (2002)
Поліщук Г. С. - Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища (2002)
Гожиков С. А. - Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів (2002)
Ільїна О. В. - Окремі проблеми охорони озонового шару (2002)
Шишка Р. Б. - Автори авторам про авторство (2002)
Ярмиш Н. М. - До питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала фізичного або психічного насильства (2002)
Затолокіна Н. В. - Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян (2002)
Петрова Л. В. - До оновленого правосвітогляду (2002)
Шкода В. В. - Сучасний курс логіки для правоохоронців (2002)
Наші автори (2002)
Титул, зміст (2014)
Дудолад О. С. - Метрологія та економічний розвиток України, Неєжмаков П. І., Прокопов О. В. (2014)
Занимонский Е. Е. - Оценка влияния ускорения свободного падения на частоту сигнала рубидиевого стандарта, Нагорный В. Д., Омельченко А. В., Занимонский Е. М. (2014)
Неєжмаков П. І. - Успіхи з визначення сталої Больцмана – експериментальне підґрунтя перевизначення кельвіна (2014)
Камінський С. Ф. - Установка для вимірювання коефіцієнта розсіювання об’єктивів у відповідності до нового методу його визначення, Лихоліт М. І., Тягур В. М. (2014)
Зыбцев Ю. В. - Измерение скорости автомобиля при самодиагностике на дороге (2014)
Зуев В. А. - Режимы измерения диагностических параметров на передвижных роликовых стендах (2014)
Гармашов А. В. - Верификация данных скаттерометров Oceansat-2 и ASCAT на основе измерений скорости ветра на стационарной океанографической платформе, Кубряков А. А., Коровушкин А. И., Полонский А. Б., Станичный С. В., Толокнов Ю. Н. (2014)
Сазонов Д. С. - Подспутниковые измерения асимметрии уклонов ветровых волн гравитационного диапазона, Дулов В. А., Садовский И. Н., Чечина Е. В., Кузьмин А. В. (2014)
Чинков В. М. - Варіаційний метод і методики синтезу оптимального вимірювального сигналу для контролю технічного стану системи автоматичного управління, Герасимов С. В. (2014)
Борисенко А. Н. - Исследование точности различных способов преобразования скорости вращения и момента нагрузки на валу дизель-энергетической установки в фазу управляющих импульсов, Литвиненко С. А. (2014)
Постникова В.Л. - 17-те засідання Технічного комітету Форуму якості та 14-те засідання Форуму якості COOMET (2014)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівці (2014)
Хребтов Е. О. - Применение частотно регулируемого электропривода на волочильном стане МВ-1000В, Кулик А. И. (2014)
Оксанич А. П. - Моделирование условий теплопереноса и исследование процессов образования дислокаций при выращивании монокристаллов арсенида галлия диаметром 100 мм, Андросюк М. С. (2014)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових розподілів магнітних полів електричних машин для визначення зон безпечного перебування персоналу, Сукач С. В. (2014)
Romanuke V. - Sampling the continuous two-sided noncooperative game on unit hypercube and multidimensional matrix reshaping for solving the corresponding bimatrix game (2014)
Кухаренко Д. В. - Адекватність комп’ютерної системи та визначення основних показників щодо передопераційного планування в офтальмології, Аврунін О. Г., Мунтян Т. В. (2014)
Славкo О. Г. - Імітаційна модель сегменту комп’ютерної мережі з реалізацією методу шейпінгу трафіка (2014)
Кочергина С. С. - Алгоритм и программная реализация формирования структуры будущего нестандартного изделия на машиностроительном предприятии (2014)
Паточкин Б. В. - Минимизация времени компьютерного решения задачи дифракции на экранах методом оптимизации локальности памяти (2014)
Сукач С. В. - Багатофакторна математична модель комфортного повітряного середовища навчальних приміщень (2014)
Білущак Ю. І. - Моделювання других моментів випадкового поля концентрації у півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень (2014)
Петренко В. Д. - Комплексный динамический анализ пилонной станции метрополитена глубокого заложения, Тютькин А. Л. (2014)
Саленко О. Ф. - Отримання тестових різів у виробах із надміцних матеріалів "холодним" і "гарячим" методами, Дудюк В. О., Мана О. М., Шкель С. В., Коваль Є. С., Холодний В. Ю., Лашко Є. Є. (2014)
Моркун В. С. - Распознавание разновидностей крупнокускового железорудного сырья в потоке на конвейерной ленте по фотографическому изображению, Цвиркун С. Л. (2014)
Мана О. М. - Забезпечення ефективності гідроабразивної обробки отворів як задача, що передує деструкції в початковий момент взаємодії (2014)
Загорянский В. Г. - Обоснование выбора методики расчета среднего контактного давления при прокатке медно-алюминиевых листов (2014)
Кузьменко А. А. - Определение реального количества взорванных скважин в одной группе, Чалая О. Н., Богуцкий C. Ю., Хлевнюк Д. В. (2014)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного рабочего органа машины для уплотнения бетонных смесей, Батсайхан Ж., Саленко Ю. С. (2014)
Сташинський О. П. - Метод регулювання швидкості руху очисного пристрою при проведенні очистки ділянки магістрального газопроводу, Квасніков В. П., Іткін О. Ф. (2014)
Терентьєв О. М. - Формування комбінованого руйнування гірських порід вибухо-механічнимим навантаженнями, Гонтарь П. А., Клещов А. Й. (2014)
Пляцук Л. Д. - Синергетика: экосистемные процессы, Черныш Е. Ю., Пляцук Д. Л. (2014)
Ткачук К. Н. - Моделі прогнозування розвитку небезпечних і шкідливих чинників виробничих об’єктів, Калінчик В. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського