Волощук Ю. О. - Оцінка споживання плодоягідної продукції як індикатора продовольчої безпеки регіону (2015)
Рарок О. В. - Мережева модель - прогресивна форма управління соціально-економічним розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади, Рарок Л. А. (2015)
Lavruk O. - Mechanism for management of financial flows of agricultural enterprises (2015)
Савіцька С. І. - Інвестиційний розвиток сільського господарства в сучасних умовах (2015)
Гринчук О. Д. - Особливості поглядів науковців до трактування категорії "Економічна стабільність підприємства" (2015)
Фіголь С. І. - Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Хомич І. В. - Сучасні тенденції на ринку праці України, Білик Т. Л. (2015)
Маленька І. М. - Бюджетна підтримка аграрного сектору економіки України: стан та проблеми, Лучик С. Д. (2015)
Сус Л. М. - Державне регулювання цін на продовольчі товари (2015)
Кацан А. М. - Кредитні продукти АТ "Укрексімбанк" аграрним підприємствам (2015)
Пілець Н. І. - Економічні механізми підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції (2015)
Олексійко В. С. - Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Хоменко О. А. - Необхідність забезпечення фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу як передумова формування національної безпеки держави (2015)
Бєлко І. А. - Обґрунтування стратегії розвитку сучасного аграрного підприємства (2015)
Сендецька О. В. - Економічна ефективність виробництва органічних добрив, отриманих методом біологічної ферментації (2015)
Vargas-Hernandez J. G. - The question of changing the concept, role and functions of State (2015)
Michalczyk A. - Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies (2015)
Yulek M. A. - Readapting macroeconomic management to a globalized economy: How to handle the accountability on the current account balance, Yagmur M. H. (2015)
Brzozowska A. - Tendencies in financing the agricultural and food sector under the common agricultural policy, Bubel D., Kalinichenko A. (2015)
Kofalt T. - Population ageing and labour market in Slovenia and European Union, Cepar Z. (2015)
Huy D. T. - The risk level of Viet Nam human resource and medical equipment industry under financial leverage during and after the global crisis 2009-2011 (2015)
Strychalska-Rudzewicz A. - Cultural dimensions and innovation (2015)
Kalinichenko A. - Development of Ukrainian organic products sector in the international context, Minkova O., Kalinichenko O. (2015)
Dovhal O. - Stock market of Ukraine: Current situation and perspectives of development (2015)
Kuzhda T. - A comprehensive estimation method for enterprise capability, Kyrych N. (2015)
Demchuk N. - Sorghum market development in Ukraine under the impact of global trends, Okselenko O. (2015)
Сокол Л. - Система соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва, Бесчастна М. (2015)
Сімчера О. - Систематизація наукового забезпечення оцінювання трудового потенціалу підприємства (2015)
Дєєва Н. - Концепція удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку (2015)
Андрушків Б. - Динаміка соціально-економічного розвитку України, Мариненко Н. (2015)
Кича А. - Проблеми розвитку промисловості Рівненської області (2015)
Макарчук О. - Перспективы наращивания производства биогаза в Украине и Польше, Скудларски Я., Гибовски П. (2015)
Васіна А. - Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки (2015)
Андренко О. - Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів, Мордовцев С. (2015)
Ватаманюк О. - Адміністрування великих платників податків в Україні: сучасна практика та напрями вдосконалення (2015)
Галушка Н. - Передача прибудинкових земель у спільну власність ОСББ: реалії сьогодення (2015)
Головко М. - Економічна ефективність виробництва міцних алкогольних напоїв зі зниженими токсичними властивостями, Пенкіна Н., Колесник В. (2015)
Косиця Я. - Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористування (2015)
Кретов Д. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні (2015)
Сосновська І. - Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств (2015)
Чапюк О. - Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону (2015)
Ясінська Ю. - Механізм управління діловою репутацією підприємства (2015)
Марущак Л. - Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку, Павликівська О. (2015)
Федишин І. - Аналіз впливу елементів фінансової системи України на об’єкти інноваційної діяльності, Полянчич Т., Пилип'юк Я. (2015)
Serhieieva O. - Investment climate in Ukraine: Reality and perspectives (2015)
Машлій Г. - Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління, Мосій О. (2015)
Шепетько Р. - Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку України (2015)
Konstantiuk N. - Funding of Ukrainian universities: Current situation and possible ways of its solution (2015)
Королюк Т. - Дослідження вітчизняного та зарубіжного нормативно-правового регулювання обліку ризику (2015)
Длугопольський О. - Государство благосостояния и качество жизни: опыт скандинавских стран и реалии Украины (2015)
Собко О. - Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства (2015)
Содержание (2016)
Ковалев Е. Т. - Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2016" (2016)
Касимов А. М. - Перспективная технология утилизации шламов углеобогащения, Качанова В. А., Цехманова А. К., Атаманюк А. А. (2016)
Білецький В. С. - Продукти коксохімії як реагенти для флотації, селективної флокуляції та агломерації вугілля, Сергєєв П. В. (2016)
Шульга И. В. - Потери тепла через открытые двери коксовых печей, Фатенко С. В. (2016)
Пастернак А. А. - Определение поверхностной активности аммиачных экстрактов, полученных из смол газосборникового и холодильникового циклов, Банников Л. П., Скрипченко Н. П., Будко К. А. (2016)
Михальська Л. Л. - Оцінка відповідності параметрів коксового газу вимогам, пов’язаним з його утилізацією, Прохач Е. Ю., Тімоніна А. Р. (2016)
Билец Д. Ю. - Метод энегретического использования побочных продуктов коксохимических предприятий, Карножицкий П. В. (2016)
Содержание (2016)
Шульга И. В. - Анализ способов улучшения потребительских свойств коксовой мелочи и пыли, Зеленський О. И., Скрипченко Н. П. (2016)
Коверя А. С. - Оцінка властивостей вугільної пластичної маси за допомогою прискореного методу визначення тиску розпирання (2016)
Борисенко А. Л. - Использование вторичных продуктов химических цехов и масел в процессе производства доменного кокса, Чешко Ф. Ф., Торяник Э. И., Ткалич Г. М., Овчинникова С. А., Яценко Ю. А., Донской Д. Ф. (2016)
Пастернак А. А. - Оценка соотношения выхода конденсатов смол газосборникового и холодильникового циклов, Банников Л. П., Белонощенко Н. П., Скрипченко Н. П. (2016)
Шапкін В. П. - Металокомплексний каталіз деяких компонентів кам’яновугільної смоли, Мороз О. В. (2016)
Кучеренко В. А. - Свойства адсорбентов, полученных щелочной активацией длиннопламенного угля со вторичными продуктами коксования, Тамаркина Ю. В., Мысык Р. Д. (2016)
Борисенко А. Л. - Регулирование выбросов загрязняющих веществ и внедрение наилучших доступных технологий в свете имплементации в Украине директивы 2010/75/ЕС, Малыш А. С., Кузнецова Т. О. (2016)
Памятка для авторов (2016)
Титул, зміст (2017)
Самодрин А. П. - На шляху до нової школи, Білик Н. І. (2017)
Нічуговська Л. І. - Стратегія і менеджмент професійної мобільності майбутніх педагогів у процесі магістерської підготовки (2017)
Рожнова Г. П. - Організаційно-педагогічне та нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2017)
Клєба А. І. - Технологія формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Карманенко В. В. - Тренінг як ефективний інструмент розвитку професійних компетенцій і практичних навичок студентів ВНЗ (2017)
Слухенська Р. В. - Фактори активізації творчого потенціалу особистості майбутнього лікаря в процесі професійної підготовки, Єрохова А. А. (2017)
Макаренко В. І. - Специфіка організації процесу природничо-наукової підготовки майбутніх лікарів (2017)
Бєляєва О. М. - Педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів: системний підхід (2017)
Школяр С. П. - Систематизація інформації про природну спадщину як елемент підготовки менеджерів у період переоцінки цінностей (2017)
Гук Л. І. - Принципи сучасного історико-компаративного аналізу у педагогічних дослідженнях (з досвіду освіти Верхньої Канади), Ільчишин Н. М. (2017)
Блудова Ю. О. - Технологія формування художньо-естетичного смаку засобами регіональної культурно-історичної спадщини (2017)
Сухомлин О. А. - Місце великих надій (творчий портрет КВНЗ "Олександрійське училище культури"), Громадська А. І. (2017)
Рудич О. О. - Особливості використання англомовної літератури у процесі підготовки майбутніх учителів, Стиркіна Ю. С. (2017)
Тупиця О. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до навчання німецької мови дошкільників засобами фольклору (2017)
Давидченко І. Д. - Теоретичне обґрунтування технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Гурська О. В. - Створення гуманного освітнього середовища ВНЗ, максимально сприятливого до внутрішньо переміщених осіб (2017)
Бордюг Ю. В. - Компетентність як засіб підвищення професійної майстерності вихователів груп спеціального призначення для дітей з вадами зору (2017)
Ковалевська Н. В. - Навчальна дисципліна "Теорія та методика співпраці з родинами" у професійній підготовці вихователів дошкільного віку (2017)
Іноземцев В. А. - Філософсько-педагогічні аспекти заохочень і покарань у процесі виховання особистості майбутнього офіцера, Іноземцев А. В., Іноземцев Т. В. (2017)
Єльникова Г. В. - 2-й Всеукраїнський форум "Адаптивні системи управління в освіті" (2017)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2017)
Відомості про авторів (2017)
Gerasymchuk N. - Determination of the optimal concentration level of hospitality industry enterprises for sustainable development of the tourist destination (2016)
Krakhmalova N. - Evaluating the effectiveness of the use of integrated organizational structures of exhibition marketing as a factor of hotel and restaurant business development (2016)
Kravchenko V. - Crisis management in the banking system (2016)
Balashova N. - Professional training for registered unemployed in public employment services in terms of system transformation (2016)
Morgulets O. - Ensuring the effectiveness of management decisions in higher education: methodical approaches (2016)
Nifatova O. - Methodical approach to the definition of horeca brand efficiency (2016)
Pavlov V. - Providing of intense textile industry enterprises development by applying creative management technologies (2016)
Vitryak T. - Planning of educational services in universities in the contex of branding concept, Plysenko G. (2016)
Tkachuk V. - The paradigm of rural development as attractor of multifunctional integration of Ukraine into the world economy (2016)
Shkoda M. - Methods effectiveness evaluation of investment projects of innovation in public-private partnership (2016)
Shcherbak V. - Open innovations as a tool of restaurant business effective activity (2016)
Ganushchak-Yefimenko L. - Formation of the mechanism of regional sustainable development on the basis of environmental and economic risk (2016)
Grona A. - State promotion of rational consumption the economic conditions of Ukraine (2016)
Prudnіkova N. - Innovative enterprise in Ukraine as basis of economic development (2016)
Verhun A. - Raising of economic security of hotel and restaurant business (2016)
Dobrovol'skaya I. - Government regulators of forming and market development of Ukraine and intellectual property and post–soviet space (2016)
Kulak N. - Assessment of competitive investment attractiveness of enterprises of hotel and restaurant business (2016)
Shevchenko O. - Modernization of quality management system of higher education institutions (2016)
Lisun Y. - Risk management of integrated structures in the hotel and restaurant business (2016)
Gotra V. - Organizational and economic instruments of formation and development of clusters in the regional economy (2016)
Baula A. - Corporate social responsibility as a basis for development strategy (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ковальчук І. П. - Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів, Патиченко О. М. (2016)
Курач Т. М. - Проект інтерактивної туристичної карти Богуславського району, Молочко М. А., Підлісецька І. О. (2016)
Тітова С. В. - Управління та охорона земель природно-заповідного фонду України (2016)
Гнатюк О. М. - Дахи із сучасних матеріалів як маркер модернізаційного впливу міста на приміську зону (приклад Вінниці) (2016)
Ковальчук І. П. - Геоінформаційно-картографічне моделювання структури земельного фонду обласного регіону, Жданюк Б. С., Андрейчук Ю. М. (2016)
Микитчин О. І. - Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя Дністра), Микитчин О. І. (2016)
Занько Д. С. - Складання інтерактивних карт засобами ArcGIS Online (2016)
Байтеряков О. З. - Структурно-логічна модель формування міського звукового ландшафту (2016)
Баранова Л. Г. - Особливості розвитку житлового будівництва в Київській області в умовах соціально – економічних трансформацій (2016)
Батиченко С. П. - Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль (2016)
Бейдик О. О. - Чинники розвитку та особливості подієвого туризму, Новосад Н. О., Топалова О. І. (2016)
Ілляшенко І. О. - Особливості розвитку і функціонування господарства міста Києва: картографічна інтерпретація, Лук’янчук П. М. (2016)
Кононенко О. Ю. - Проекологічна поведінка населення як об’єкт суспільно-географічних досліджень (2016)
Корома Н. C. - Міський простір навколо великого міста: результати польових досліджень (2016)
Кривець О. О. - Просторові трансформації в Українці – типовому місті-супутнику Києва (2016)
Мельник Л. В. - Функціональні перетворення міського простору Бучі як міста-супутника столиці (2016)
Мисько К. А. - Переваги використання NDVI при прогнозуванні ерозійної небезпеки (2016)
Нестерчук І. К. - Специфіка і просторові особливості гастрономічного туризму: теоретичний конструкт (2016)
Орещенко А. В. - Фактори трансформації житлової та промислової забудови центру міста аграрного типу (на прикладі м. Луцьк) (2016)
Петровська М. А. - Оцінка рівня життя населення Волинської області, Карасюк І. С. (2016)
Удовиченко В. В. - Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико-морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2016)
Федонюк В. В. - Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі ліхеноіндикації, Іванців В. В., Федонюк М. А., Іванців О. В. (2016)
Ілляшенко І. О. - Академічні установи міста Києва: структура та розміщення (2016)
Полякова Н. О. - Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика як картографічна складова підготовки фахівців туристів (2016)
Ілляшенко І. О. - Сучасний стан загальноосвітніх навчальних закладів міста києва: динаміка розвитку (2016)
Осталецька О. І. - Археологічні карти України у фондах сектору картографічних видань НБУВ, Романчук М. С. (2016)
Смирнов І. Г. - Національно-патріотичне спрямування професійної підготовки фахівців туризму з урахуванням картографічного складника (2016)
Содержание (2013)
Стоянов В. В. - Испытание деревянных клеевых соединений с послойным армированием, Окунь И. В. Глебов С. В. (2013)
Абовский Н. П. - Активное формообразование конструкций – творческий процесс обучения. Новые комбинированные пространственные конструкции, Инжутов И. С., Енджиевский Л. В., Деордиев С. В., Палагушкин В. И. (2013)
Абовский Н. П. - Системное осмысление этапов развития компьютерного моделирования строительных конструкций, Инжутов И. С. Енджиевский Л. В., Деордиев С. В., Палагушкин В. И., Максимова О. М., Марчук Н. И. (2013)
Баранова А. А. - Описание упругого деформирования композитного материала при армировании грунта геоматериалом (2013)
Бояджи А. А. - Статический расчет арочного пешеходного перехода, Троян А. А., Стоянов В. В. (2013)
Волкова В. Е. - Анализ изображений фазового портрета в мониторинге технического состояния элементов конструкций (2013)
Волкова В. Е. - Модели прочность и местной устойчивости балок с гибкой стенкой, Ковальчук А. А. (2013)
Гаранжа И. М. - Эффективные электросетевые конструкции на основе многогранных трубобетонных стоек (2013)
Гилодо А. Ю. - Из опыта реконструкции каркасных зданий (2013)
Голоднов А. И. - Определение остаточных напряжений в стальных конструкциях после разгрузки и выравнивания, Скребцов С. И., Иванов Б. В. (2013)
Голоднов А. И. - Напряженно-деформированное состояние изгибаемых элементов после проявления пластических свойств материалов, Псюк В. В., Слюсар Ю. Н. (2013)
Горохов Е. В. - Анализ конструктивных систем металлических опор ЛЭП, Югов А. М., Васылев В. Н., Игнатенко Р. И. (2013)
Громыко А. С. - Исследование влияния жесткости элементов и узлов на работу металлических ферм, Сморчков А. А. (2013)
Грязнов М. В. - К выбору типа перекрытий при реконструкции и восстановлении памятников архитектуры и культуры, Сережкина А. А., Юдина Т. А., Бледных Е. О. (2013)
Гурьев А. Ю. - Расчёт пространственных циклически-симметричных систем на основе блок-модулей с учетом упругой податливости узловых соединений, Лабудин Б. В. (2013)
Давиденко О. І. - Сталебетонные перекрытия с пустотноребристыми плитами, Давиденко О. О. (2013)
Данилов Е. В. - Расчет зуба когтевой шпонки как балки на упругом основании (2013)
Жаданов В. И. - Алгоритмы аппроксимации деревянных ребристых конструкций ортотропными пластинами прямоугольного поперечного сечения, Украинченко Д. А., Инжутов И. С. (2013)
Кириленко В. Ф. - Проверка прочности стенок двускатных клееных деревофанерных балок, Пинчук Е. А. (2013)
Коваль П. С. - К вопросу определения напряженно-деформированного состояния составной деревоплиты на растянутых связях (2013)
Кожокарь О. С. - Некоторые возможные ограничения развития трещин в клеенной древесине, Диалло Л. В., Максимова М. А. (2013)
Лисов С. В. - Результаты испытаний тонкостенных деревометаллических балок с продольной ориентацией гофров стальных профилированных листов, Калинин С. В. (2013)
Ломакин А. Д. - Прогнозирование эксплуатационной влажности деревянных конструкций (2013)
Марченко Н. В. - Исследования закономерностей между технологическими параметрами в процессе изготовления радиальных пиломатериалов, Коваль Т. В. (2013)
Міщенко Р. А. - Експериментально-чисельні дослідження вузлів сталевих труб з лінійними фасонними елементами, Гасенко А. В., Меркотан Д. О., Продан Д. С. (2013)
Молчанов Д. С. - Аварії опор мобільного зв'язку (2013)
Пінчевська О. О. - Щодо підвищення якості пиломатеріалів функціонального призначення, Горбачова О. Ю. (2013)
Пічугін С. Ф. - Перспективні напрями досліджень снігового навантаження в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Оцінка економічної ефективності балок з подвійною профільованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Погорельцев А. А. - Экспериментальные исследования растянутого стыка пояса деревянной фермы-линзы пролетом 30 м, Турковский С. Б., Суменко М. А. (2013)
Рощина С. И. - Расчет прочности деревокомпозитных балок на основе численных исследований в програмном комплексе Lira 9.2, Лукин М. В., Шохин П. Б., Грибанов А. С. (2013)
Рощина С. И. - Расчет композитных балок с учетом влияния перераспределения напряжений во времени, Лукина А. В., Сергеев М. С. Бледных Е. О. (2013)
Рощина С. И. - Особенности конструирования деревянных двускатных балок с рациональным размещением арматуры на компаунде с наночастицами, Смирнов Е. А., Киселёв И. В. (2013)
Рощина С. И. - Влияние горизонтального деформирования элементов стропильной рамы на прогиб , Эззи Хишам (2013)
Семко В. О. - Вплив крутильної жорсткості профільованого настилу на стійкість сталевих балок, Гудзь С. А. (2013)
Семко В. О. - Експериментальне дослідження міцності та деформативності сталевих профільованих настилів, Скляренко С. О., Прохоренко Д. А. (2013)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження роботи болтових з'єднань у легких сталевих тонкостінних конструкціях, Шумейко К. О. (2013)
Серов Е. Н. - Еще одно предложение по усилению балок нижнего четверика преображенской церкви на о. Кижи, Серов А. Е. (2013)
Синцов А. В. - Рекомендации по проектированию составных деревянных балок со стенкой из осп и нагельными соединениями поясов со стенкой (2013)
Сирко З. С. - Особенности пиления древесины твердых лиственных пород рамными пилами, Марченко Н. В. (2013)
Сиянов О. И. - Робота конструкції навісу над трибунами стадіону НСК "Oлімпійський" в умовах локалізованого теплового впливу (2013)
Смирнов П. Н. - Определение несущей способности нагельных соединений на основании стандартных характеристик материалов, Погорельцев А. А. (2013)
Сморчков А. А. - Обеспечение безопасности конструкций из клееной древесины на стадии изготовления, Орлов Д. А., Кереб С. А., Барановская К. О., Плюхин С. Г. (2013)
Столповский Г. А. - Особенности расчета соединения деревянных конструкций на витых крестообразных связях при действии длительных нагрузок, Аркаев М. А. (2013)
Таныгин Ф. О. - Учёт анизотропии при расчёте деревянных конструкций методом конечных элементов (2013)
Таран В. В. - Реконструкция дворца спорта "Дружба" с применением большепролетных металлических конструкций в г. Донецке (2013)
Турковский С. Б. - Применение соединений на вклеенных стержнях в конструкциях из однонаправленного клеёного шпона (lvl), Погорельцев А. А., Родионов А. Е. (2013)
Филимонов М. А. - Применение клееных деревянных конструкций в покрытии легкоатлетического манежа МГСУ (2013)
Хабибулин А. Н. - Конструирование узлового соединения кружально-сетчатого свода, Жгалли Шариф, Стоянов В. В. (2013)
Хоменская А. В. - Влияние "консервации" трещин на величину коэффициента интенсивности напряжений (2013)
Чучмай С. М. - Жесткие стыки двутавровых балок со стенкой из OSB, Стоянов В. В., Коршак О. М. (2013)
Шевченко Е. В. - Устойчивость раскосов перекрестной решетки из одиночных уголков и определение расчетных длин стальных опор ВЛ, Глухов В. А., Танасогло А. В. (2013)
Югов А. М. - Совершенствование конструктивных решений воздухоопорных сооружений, Козюменко О. К. (2013)
Югов А. М. - Экспериментальные исследования параметров напряженно-деформированного состояния колонны каркаса стекловаренной печи, Таран В.В., Ихно А. В. (2013)
Анфіногентова Н. Й. - Макроекономічні аспекти застосування податкових пільг (2011)
Безтелесна Л. І. - Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів, Юрчик Г. М. (2011)
Заїнчковський А. О. - Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України, Сичевський М. П. (2011)
Илиев П. Б. - Регуляционная рамка оценки активов в Болгарии (2011)
Квач Я. П. - Удосконалення механізму стійкого розвитку паливно-енергетичного комплексу (2011)
Кіро О. С. - Формування кластерів під впливом "нової" економіки: регіональний аспект (2011)
Лещенко К. А. - Екологічне регулювання в секторних політиках ЄС (2011)
Мозгальова В. М. - Oсновні конкурентоспроможні фактори Oдеського регіону, Алєксєєнко Л. П. (2011)
Наливайченко К. В. - Передумови створення інноваційної структури економіки (2011)
Ніколаєв Ю. О. - Забезпечення сталого розвитку та діагностика соціально-еколого-економічного стану регіону, Шмагіна В. В. (2011)
Олійник В. Д. - Стратегія демографічного розвитку Oдеської області (2011)
Осипов В. М. - Формування політики конкурентоспроможності регіону на принципах саморозвитку, Єрмакова О. А. (2011)
Пасічник Ю. В. - Теоретичні конструкції збалансованого бюджету (2011)
Півоварчук І. Д. - Теоретичні основи формування регіональної cистеми управління конкурентоспроможністю (2011)
Присяжнюк О. О. - Державний борг України як показник боргової безпеки (2011)
Рябініна Л. М. - Функції сучасних грошей та їх особливості (2011)
Світлична О. С. - Пруденційний нагляд у системі державного регулювання страхової діяльності в Україні (2011)
Світлична Ю. В. - Вплив зовнішнього середовища на результати функціонування регіональних економічних систем (на прикладі Донецької області) (2011)
Тарасенко М. В. - Шляхи реформування пенсійної системи України (2011)
Хомутенко В. П. - Державний аудит як форма фінансового контролю: сутність та інституційні особливості, Хомутенко А. В. (2011)
Швець А. І. - Загальнодержавна політика регулювання рекламної діяльності в Україні (2011)
Юдін М. А. - Ефективність впровадження енергозберігаючих технологій в регіоні із урахуванням зеленого тарифу (2011)
Басюркіна Н. Й. - Методичні основи визначення економічної ефективності агропромислових підприємств (2011)
Большаков С. І. - Оцінка контрольних і неконтрольних пакетів акцій підприємства (2011)
Бондаренко П. В. - Управління страховими ризиками (2011)
Бойко Л. О. - Ступінь монополізації страхового ринку України та його вплив на основні показники діяльності (2011)
Волкова Н. А. - Аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств Одеського регіону (2011)
Герасименко В. Г. - Теорія туризму як складова туризмології (2011)
Голубенкова Т. О. - Конкурентоспроможність операторів ринку послуг мобільного зв’язку України (2011)
Гончаренко О. М. - Прогнозування стійкого розвитку економічної системи в умовах невизначеності (2011)
Горячук В. Ф. - Шляхи вдосконалення інституційних механізмів нагромадження та оновлення основних засобів України (2011)
Душкова М. М. - Франчайзинг как современная бизнес-модель торговой деятельности в Болгарии (2011)
Залюбінська Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору України, Кривоногова І. Г. (2011)
Кічук О. С. - Сучасні форми інтеграції промислових підприємств (2011)
Коваль В. В. - Умови побудови мережних фінансових відносин в господарських системах (2011)
Коюда О. П. - Концептуальні підходи теорії інноваційних систем (2011)
Кузнецова І. О. - Методологічне забезпечення моніторингу як складової процесу управління (2011)
Максімова В. Ф. - Сутність фінансового потоку в рамках системи обліку та контролю, Руснак І. Ю. (2011)
Маловичко А. С. - Вплив ризиків підприємства на міжнародну маркетингову діяльність (2011)
Меліх О. О. - Види і принципи економічної адаптації підприємств харчової промисловості (2011)
Mikova M. - Financial analysis with focus on return on assets (2011)
Мозгова Н. В. - Бюджетування та аналіз фінансових результатівдіяльності торгових підприємств, Клімчук Н. В. (2011)
Мошек Г. Є. - Особливості мотивації ухвалення управлінських рішень в торгівельних підприємствах (2011)
Муренко Т. О. - Вплив діагностики економічних показників на достовірність та якість фінансової звітності (2011)
Нехайчук Д. В. - Вплив комунальної власності на забезпечення регіону фінансовими ресурсами (2011)
Окландер Т. О. - Тенденції розвитку теорії і практики маркетингу (2011)
Олексів І. Б. - Проблеми поділу показників на основні та допоміжні в системі оцінювання діяльності підприємства (2011)
Приходченко Я. В. - Імідж та його структура в системі бренд-менеджменту підприємств (2011)
Савельєва К. В. - Формування лояльності покупців до підприємства (2011)
Сабадирьова А. Л. - Удосконалення методичного підходу до оцінки потенціалу промислового підприємства (2011)
Садченко О. В. - Роль екологічного маркетингу в інституційному розвитку економіки (2011)
Сафонова В. Е. - Освітня складова людського капіталу як ресурс формування сучасного інноваційного виробництва (2011)
Сілічєва Н. Є. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління (2011)
Смоквіна Г. А. - Контролінг як складова частина управління підприємством (2011)
Сокирник І. В. - Застосування аудиту знань в процесі прийняття управлінських рішень (2011)
Сюрко Л. Є. - Оцінка ефективності виставкової діяльності (2011)
Стрельцова С. М. - Аналіз підвищення ефективності виробництва сучасних підприємств (2011)
Тимчев М. Л. - Евроинтеграция и модели совершенствования финансового анализа предприятия в условиях финансово-экономического кризиса (2011)
Тютченко І. Ю. - Особливості прояву інноваційного менеджменту в процесі впровадження диверсифікації на підприємстві зв’язку (2011)
Чернишева С. В. - Відносини підприємства з покупцями як ключовим суб’єктом взаємодії (2011)
Чернобай Л. І. - Удосконалення системи управління страхової компанії на засадах адаптації моделі аналізу ділової активності, Дума О. І. (2011)
Чистяк О. А. - Узагальнення підходів до вибору джерел фінансування капітальних вкладень підприємства (2011)
Яшкіна О. І. - Класифікація рекламодавців періодичного видання (2011)
Автори статей (2011)
Борисенко А. В. - Шановні читачі (2015)
Манхарт Ю. - Наногібридний ормокер для методики пломбування одним шаром у постеріальних ділянках. Звіт про клінічний випадок (2015)
Чуйко А. М. - Визначення механічних характеристик і оцінка напружено-деформованого стану зубного ряду з використанням комплексу MIMICS-ANSYS. Частина 2, Угрин М. М., Уварова Л. В. (2015)
Школа Zirkonzahn. Точність CAD/CAM і ручної роботи (2015)
Верлінг Г. - Неважливо, стандартні показання до застосування чи косметичні вимоги... Сhairside — шлях до мети з гібридною керамікою Vita Enamic® (2015)
"ІнСпе" — експерт в гігієні та профілактиці (2015)
Король Д. М. - Досвід застосування одноетапних стоматологічних імплантатів Vitaplant, Ніколов В. В. (2015)
Риберт Ю. О. - Особливості діагностики і лікування дорослих пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами, асоційованими з ортодонтичною патологією. Частина 2 (2015)
Кальц В. - Отримання точних відбитків при протезуванні на імплантатах (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка методу ураноостеопластики із застосуванням комбінованого алокісткового трансплантата та одномоментною пластикою вроджених дефектів альвеолярного відростка у дітей, Готь І. М. (2015)
Григ Н. І. - Обґрунтування застосування еферентної терапії у терапевтичній стоматології (2015)
Медвідь Ю. О. - Досвід клінічного застосування плазми, збагаченої факторами росту (PRGF®-Endoret®) у косметичній корекції обличчя (2015)
Гуменюк М. І. - Особливості пародонтологічного статусу та місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Матвієнко Ю. О., Харченко-Севрюкова Г. С. (2015)
Дубровна Л. В. - Порівняльна оцінка впливу фітосубстанції плодів перцю стручкового на перебіг асептичного запалення м’яких тканин порожнини рота щурів (2015)
Лихота К. М. - Вивчення впливу індивідуальних міофункціональних апаратів на стан гігієни порожнини рота (2015)
Гавриленко М. А. - Ефективність надання комплексної стоматологічної допомоги дітям з особливими потребами. Клінічний випадок (2015)
XIIІ Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" 2015 та Стоматологічний форум (2015)
Ісаков В. - Конгрес стоматологів та зубних техніків Labforum 5 (2015)
Угрин М. М. - Реформа стоматології — концепції та пріоритети, Павленко О. В. (2015)
"Стратегія розвитку стоматології в Україні". Матеріали 3 Національного українського стоматологічного конгресу "Міжнародні стандарти профілактики та лікуванняі їх впровадження в практику лікаря-стоматолога" (2015)
Модернізація управління національною економікою в умовах загроз державності України (2016)
Барак Обама про дії у відповідь на російську кіберактивність та спроби зашкодити інтересам США (2016)
Джордж Сорос: Відкрите суспільство потребує захисту (2016)
Экономист Игорь Николаев о ситуации в РФ (2016)
Левковська Л. - Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики, Мандзик В. (2016)
Шубалий О. - Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери, Гордійчук А. (2016)
Буйда К. - Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України (2016)
Морозов О. - "Самоорганізована критичність" – наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання, Морозов Т. (2016)
Автори наукового та громадсько-політичного журналу "Економіст" у 2016 році (2016)
Микола Росошенко: Минулий високосний (2017)
Кухарская Н. - Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития (2017)
Щербак А. - Підтримка субконтрактації – важливий напрям промислової політики (2017)
Кручак Л. - Селекція програмного забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості (2017)
Голубка С. - Концептуальні засади теорії та практики відтворення суспільних благ в економічній системі України (рецензія на монографію Кічурчак Маріанни Василівни "Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики") (2017)
Лютий 2017. Праві разом. з ким? (2017)
Морозов О. - Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур (2017)
Куцик П. - Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи, Ковтун О., Башнянин Г., Шевчук В. (2017)
Іртищева І. - Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку, Арчибісова Д., Рижкова Г. (2017)
Голян В. - Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання, Стешенко Л. (2017)
Петруха Н. - Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості, Кузьменко С. (2017)
Савчук В. - Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості (2017)
Аль-Акіді Б. Ф. - Розвиток банківської маркетингової інформаційної системи в умовах нових інформаційних технологій (2011)
Андрієнко Н. М. - Міжнародні стандарти фінансової звітності як об’єкт економічних досліджень при імплементації в Україні (2011)
Бондаренко Л. А. - Реструктуризація позичок як спосіб управління проблемною кредитною заборгованістю банків: вітчизняний та зарубіжний досвід (2011)
Бушко А. - Валютний курс в стратегії підприємств на конкурентному ринку (2011)
Варічева Р. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку власного капіталу на акціонерних товариствах, Боримська К. П. (2011)
Гайдукович Д. С. - Характеристика інструментів маркетингового аналізу в сфері банківських послуг (2011)
Горячук В. Ф. - Реформування адміністративно-територіального устрою країни як шлях нагромадження інституціональної складової соціального капіталу (2011)
Дубовик О. Ю. - Пільги як інструмент державного податкового регулювання (2011)
Дуранова Т. А. - Формування ринку олійно-жирової продукції в Україні (2011)
Завадська Д. В. - Особливості забезпечення фінансової стійкості банків України (2011)
Звєряков О. М. - Антикризове управління банком в умовах фінансової нестабільності (2011)
Ілюхіна Н. П. - Сьогоденні проблеми гармонізації фінансової звітності в умовах процесу євроінтеграції, Муренко Т. О. (2011)
Корнєєв В. В. - Фінансово-кредитна система України: поступ посткризового відновлення (2011)
Лелюк Ю. М. - Оптимізація трансмісійного механізму грошово-кредитної антициклічної політики в сучасних умовах (2011)
Муратов О. М. - Розвиток суб’єктів малого підприємництва в умовах податкової реформи, Іванов Д. І., Сороковський А. Ю., Слатвінська М. О., Кодруль С. В. (2011)
Нехайчук Д. В. - Методологічні підходи щодо формування та використання фінансових ресурсів задля сталого розвитку регіону (2011)
Онищенко Ю. І. - Взаємозв’язок процесів управління та самоорганізації при формуванні структури банківської системи (2011)
Постоленко Ю. П. - Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та економічної безпеки (2011)
Рябініна Л. М. - Відмінні риси депозитних корпорацій та їх роль у створенні економічної кризи в Україні (2011)
Сиротенко Н. А. - Податковий кодекс України: сьогодення та перспективи (2011)
Шикіна Н. А. - Інфляційне навантаження як загроза соціальній безпеці країни (2011)
Гаєвський А. М. - Власність як категорія суспільних відносин (2011)
Іванова Л. В. - Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу (2011)
Іванюк Л. С. - Обґрунтування необхідності формування політики імпортозаміщення на товарних ринках (2011)
Нестеров Д. Ю. - Шляхи реалізації соціальної політики держави в пенсійному страхуванні (2011)
Орлов В. В. - Перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні та Росії, Максимова А. В. (2011)
Пожар Є. П. - Фінансове забезпечення соціальної підтримки населення (2011)
Пучкова С. І. - Кадровий аудит в умовах кризи (2011)
Нєнно І. М. - Концепція синтезу моделей поширення нововведень на макро і мікрорівнях економіки, Радованова К. В. (2011)
Стоянов С. А. - Эффективное применение форм использования и реализации недвижимой собствeнности (2011)
Цевух Ю. О. - Розвиток міграційних процесів у країнах Європи (2011)
Волощук Л. О. - Методичні основи оцінки інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства, Церковна О. М., Скороходова Л. В. (2011)
Коваленко Л. А. - Оцінка фінансової діяльності хлібобулочних підприємств Одеського регіону (2011)
Кузнецова І. О. - Формування споживчої цінності як засновок стійких конкурентних переваг підприємства (2011)
Кулик С. Б. - Особливості проведення аудиту витрат на підприємствах будівельної галузі, Шишкова Н. Л. (2011)
Литвиненко Н. І. - Тенденції змін обліку основних засобів і нарахування амортизації у податковому і бухгалтерському контексті, Пономаренко Є. Ю. (2011)
Маєвська О. О. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2011)
Максімова В. Ф. - Пріоритетні напрямки вдосконалення обліку та контролю в управлінні підприємствами, Шляхов Є. В. (2011)
Місько Г. А. - Методичні підходи до формування економічної стратегії підприємства з виробництва фруктових та овочевих соків (2011)
Подольчак Н. Ю. - Кількісне оцінювання ризиків у плануванні діяльності підприємств, Беднарська О. Р. (2011)
Станкевич П. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2011)
Чемаріна О. Ю. - Особливості застосування SWOT–аналізу у ході формування стратегічних установок підприємства, Шишкова Н. Л. (2011)
Шевченко В. В. - Розробка інвестиційного проекту підприємства під час реалізації антикризового управління (2011)
Янковий О. Г. - Фактори формування прибутку підприємства, Кошельок Г. В. (2011)
Андрєєва Н. М. - Діагностика як базис формування антикризової політики Одеського регіону, Золотов В. І., Шунтова С. Г. (2011)
Башта О. І. - Економічне обґрунтування використання геліопрофілю для автономної енергозбережної будови, Кувшинов В. В. (2011)
Балджи М. Д. - Оптимізація використання природно-ресурсного потенціалу в контексті соціо-еколого-економічних проблем (2011)
Басюк О. В. - Регіональний аспект нової економіки (2011)
Бутук О. І. - Класифікація галузей за виробничою та трансакційною сферами (2011)
Воробйова О. А. - Оцінка техніко-економічного стану об’єктів туристичної інфраструктури в Одеській області (2011)
Кухарчик В. Г. - Стратегічні пріоритети розвитку транспортної інфраструктури Українського Причорномор’я (2011)
Мартієнко А. І. - Трансакційні витрати в реалізації відносин власності на природні ресурси (2011)
Мартинюк І. В. - Державне регулювання природокористування як елемент ефективного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції (2011)
Милашко О. Г. - Особливості статистичного спостереження в сфері туризму (2011)
Науменко Ж. Г. - Проблеми територіально-економічних диспропорцій розвитку регіонів (2011)
Сербов М. Г. - Методологічні основи економічної оцінки водних басейнів як об’єктів природокористування (2011)
Хумарова Н. І. - Морегосподарський комплекс як специфічна територіальна економіко-екологічна система (2011)
Автори статей (2011)
Беркман Л. Н. - Розвиток сучасних інфокомунікаційних мереж: від IN до рost-NGN, Комарова Л. О., Дишук А. С., Федюнін С. А. (2016)
Албул А. С. Бабаков М. Ф. - Анализ влияния ошибок выведения и возмущающих факторов на изменение орбітального построения многоспутниковых низкоорбитальных систем (2016)
Шульга А. В. - Геометрические размеры разрядной горелки маталлогалогенных ламп как фактор повышения надежности навигационных приборов на их основе, Нелюба Д. Н., Сокирина В. А. (2016)
Стрелковська І. В. - Маршрутизація в мережі MPLS-TE з додатковими напрямами передавання трафіку, Соловська І. М. (2016)
Сайко В. Г. - Анализ состояния и перспектив развития рынка услуг широкополосных сетей беспроводовного доступа, Плющ А. Г., Бреславский В. А., Лисенко Д. А. (2016)
Ящук Л. О. - Проблеми автоматизованого багатоетапного сортування письмової кореспонденції (закінчення) (2016)
Кузавков В. В. - Безконтактний індукційний метод визначення технічного стану цифрового блока: розрахунок потужності випромінювання провідника, Гайдур Г. І., Сєрих С. О., Редзюк Є. В. (2016)
Вакась И. В. - Измерения параметров стабильности сигналов синхронизации в пакетних сетях, Федорова Н. В., Демин Д. А. (2016)
Казимиренко В. Я. - Оценка эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций: выбор комбинированной модуляции и формирователя цифрового потока (2016)
Крючкова Л. П. - Метод ситуаційного управління в телекомунікаційних мережах, Борисенко І. І., Уварова Т. В. (2016)
Примаченко В. І. - Моделювання роботи антени мобільної станції стільникового зв’язку (2016)
Мошенський А. О. - Науково-дослідна радіостанція Національного університету харчових технологій: антенна система (2016)
Мороз І. В. - Спосіб адаптивного прийому вкрайвисокочастотних радіосигналів, Заїка В. Ф., Козелков С. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Аналіз методів керування мережею, Гайдур Г. І., Сторчак К. П., Прилєпов Є. В., Василенко В. В. (2016)
Дружинін В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку стратосферних систем зв’язку, Кременецька Я. А., Жукова О. Р. (2016)
Пархомей І. Р. - Резонансно-фазова обробка радіосигналів, Батрак Є. О., Цьопа Н. В. (2016)
Шмелёва T. P. - Анализ эффективности вычислительных решеток рeентерабельными раскрашенными сетями Петри (2016)
Ткаленко О. М. - Аналіз застосування цифрового нечіткого регулятора в системі АРПП при дії мультиплікативних завад (2016)
Наконечний В. С. - Концептуальні засади методології побудови радіотехнічних систем розпізнавання (2016)
Грищенко Л. М. - Методи формування векторів показників зсуву спеціальних кільцевих кодів із попереднім спотворенням (2016)
Ящук Л. О. - Побудова мінімальної сукупності поштових маршрутів мінімальної сумарної протяжності (2016)
Невдачина О. В. - Цифрові системи ФАПЧ із диференціальним зв’язком, Артющик О. С., Полоневич А. П., Мушта С. С., Сабадаш В. А. (2016)
Галаган В. І. - Проблемні питання процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур ЗС України, Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2016)
Дикарев А. В. - Особые кольцевые коды — предотвращение несанкционированного доступа (2016)
Браіловський M. М. - Оптимізація вибору параметрів якості системи захисту інформації в каналах зв'язку, Козелков С. В., Коршун Н. В. (2016)
Апайчев О. - Аналіз фітнес-технологій, спрямованих на корекцію фізичного стану чоловіків другого зрілого віку (2014)
Асаулюк І. - Роль і місце навчальної дисципліни "Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури" в системі підготовки спеціаліста з фізичного виховання, Каплінський В. (2014)
Бейгул І. - Вплив занять фітнес-аеробіки на фізичний стан студенток технічних ВУЗів, Шишкіна О. (2014)
Брезденюк О. - Фізична підготовленість студентів 17-21 року з різним компонентним складом маси тіла в залежності від статі, Фурман Ю. (2014)
Булгаков О. - Аналіз сучасних педагогічних технологій які використовуються в системі шкільного фізичного виховання, Красова І., Кочина Н. (2014)
Бутенко Г. - Сучасні підходи до підвищення рівня фізичного стану дітей у процесі фізичного виховання (2014)
Ващук Л. - Визначення рівня здоров’я школярів в м. Луцьку та контроль диференційного дозування фізичного навантаження у навчальних закладах (2014)
Вихляєв Ю. - Середовищно орієнтований підхід до самостійних занять видами рухової активності (2014)
Гацоєва Л. - Моніторинг захворюваності та особливості організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи Херсонського державного університету (2014)
Гвоздецька С. В. - Розвиток пізнавальних здібностей у дітей 6-7 років засобами фізичного виховання (на прикладі елементів хатха-йоги), Ситник О. А. (2014)
Гоголь М. - Порівняння фактичних показників психофізичних якостей молодших школярів, які займаються і не займаються музикою (2014)
Головач І. - Визначення тенденції гармонічності розвитку дітей молодшого шкільного віку(2 - 4 класи), Салоїд Т. (2014)
Дмитренко С. - Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості учнів початкових класів сільської та міської шкіл, Перепелиця О., Кошолап А. (2014)
Драчук А. - Порівняльна характерстика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України, Романенко В., Гудима С. (2014)
Дяченко А. - Корекція порушень постави студентів засобами фізичного виховання в процесі секційних занять гімнастикою, Хоронжевський Л. (2014)
Жук Г. - Застосування засобів фітнесу з дітьми молодшого шкільного віку, Бондар О. (2014)
Карбунарова Ю. - Методика навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку із вадми слуху (2014)
Уляна К. - Аналіз теоретичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання (2014)
Кізім В. - Хореографічна підготовка як засіб естетичне виховання молодших школярів на уроках фізичної культури, Чернишенко Т. (2014)
Коваленко Ю. - Дослідження впливу атлетичної гімнастики на показники фізичного стану студенток (2014)
Ковальчук А. - Динаміка фізичної підготовленості студентів під впливом цілеспрямованого розвитку фізичних якостей (2014)
Ковінько М. - Теоретичний аналіз системоформуючих детермінант у здоров’язберігаючому освітньому просторі (2014)
Корольчук А. - Формування у студенток стереотипу практичного використання валеологічних знань в динамічній оцінці фізичного здоров’я (2014)
Краснобаєва Т. - Формування готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності, Галайдюк М., Кошолап А. (2014)
Кузьмік В. - Основи формування мотивації до рухової активності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (2014)
Кулик Н. - Використання інноваційних технології у фізичному вихованні студентів, Шошура Н., Прийменко Л. (2014)
Кулібаба С. О. - Організація процесу фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах, Лісчишин Г. В., Лисак І. (2014)
Курілова В. - Шкільна туристична секція як засіб всебічного розвитку підростаючого покоління, Редько С., Бутенко Г., Шкура В. (2014)
Кушнір Я. - Теоретичний аналіз координаційних здібностей в системі фізичного виховання (2014)
Лазоренко С. - Заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу Сумської області, Чхайло М. (2014)
Лапичак І. - Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Музика Ф. (2014)
Лахно О. - Аналіз взаємозв’язку фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 3-го – 4-го та 4-го – 5-го років життя (2014)
Лопуга Г. - Шляхи підвищення ефективності навчання та вдосконалення плавальної підготовленості студентів в сучасних умовах, Демченко О. (2014)
Лисак І. - Діагностика теоретичних знань в галузі фізичної культури студентів медичного ВУЗу, Назаренко П. В. (2014)
Маляренко І. - Структура та зміст занять оздоровчим плаванням молодших школярів у нестандартно обладнаних басейнах (2014)
Мартинюк О. - Аналіз різноманітних методик оцінки рівня фізичного здоров'я студентської молоді, Печена В., Кравченко К. (2014)
Михно Л. - Оптимізація процесу адаптації першокласників до початку навчання в школі засобами йога-аеробіки, Лоза Т. (2014)
Носова Н. - Сучасні підходи до контролю просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання (2014)
Оксьом П. - Оптимізація фізичного виховання студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу, Кобозєв М., Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Омельяненко Г. - Дослідження фізичної готовності старших дошкільників до шкільного навчання (2014)
Пасічник В. - Формування структури фізичної підготовленості дітей 5-річного віку (2014)
Пацалюк К. - Технологія проектування і оптимізації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчого клубу (2014)
Підпомога А. - Профілактика шкідливих звичок у студентів засобами організованої рухової активності (на прикладі куріння), Земцова В. (2014)
Поташнюк І. - Стан психологічного здоров’я учнів загальноосвітніх закладів і стратегія його зміцнення (2014)
Прокопова Л. - Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичного здоров’я підлітків у системі позаурочних занять, Гученко Г. (2014)
Раковська І. - Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика волейболу в інстітуті фізичної культури і спорту, Мітова О. (2014)
Сальникова С. - Динаміка функціональної підготовленості жінок 30-36 років за показниками зовнішнього дихання у процесі застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Фурман Ю., Головкіна В. (2014)
Самошкіна А. - Структура захворюваності студентів Дніпропетровської області (2014)
Свірщук Н. - Формування діяльнісно-творчого підходу майбутніх педагогів до фізкультурно-рекреаційної роботи, Вознюк Т., Драчук А. (2014)
Сидоренко О. - Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я, Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Ситник О. - Особливості морфофункціонального розвитку молодших школярів міської і сільської місцевості, Гвоздецька С. В. (2014)
Соколова О. - Комплексна оцінка рівня здоров’я студентів-випускників вищих навчальних закладів (2014)
Сотник Ж. - Аналіз сучасних педагогічних технологій, які застосовуються у процесі занять оздоровчим фітнесом з жінками першого періоду зрілого віку, Романова В. (2014)
Стасюк Р. - Вплив сучасних методів та форм фізичної культури на фізичний стан студентської молоді, Бойко В. М. (2014)
Стасюк Р. М. - Значення фізичної культури та спорту в житті студента, Куриленко О. В. (2014)
Стасюк Р. М. - Аспекти, що визначають відношення студентів СумДУ до занять з фізичного Виховання, Пєсоцький С. М. (2014)
Тітаренко С. - Засоби розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку, Іванюта Л. (2014)
Тунік Л. - Контроль на заняттях з фізичного виховання в сучасному вищому навчальному закладі, Ворожцова Т. (2014)
Фотинюк В. - Результати впровадження методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики (2014)
Футорный С. - Современные аспекты разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи (2014)
Хлус Н. - Зміни морфо-функціонального стану студенток ВНЗ під впливом експериментальної методики (2014)
Хоменко П. - Модель природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Хуртенко О. - Розвиток фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-аеробіки, Кужель М. (2014)
Чиженок Т. - Дослідження засобів координаційної спрямованості для підвищення рівня фізичної готовності юнаків допризовного віку, Коваленко Ю. (2014)
Швець О. - Фізична підготовленість молодших школярів із різним рівнем рухової активності (2014)
Шкарупіло П. - Характеристика стилів капоейри, Борисова Ю. (2014)
Яковлів Є. - Фізичний розвиток студентів спеціальних медичних груп (2014)
Ясинський Д. - Особливості сучасної методики розвитку координаційних здібностей на заннятях спортивною акробатикою у позаурочний час (2014)
Бріскін Ю. - Характеристика комерційних змагань у фехтуванні, Пітин М., Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Бублик С. - Моніторинг мотивів майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту (2014)
Вацеба О. - Карпатський лещетарський клуб як символ розвитку спортивного руху галичини (до 90-ліття від дня утворення), Майборода Ю., Герцик М. (2014)
Войтенко С. - Аналіз зв’язків групової ефективності з якісними показниками спільної діяльності спортивних команд (2014)
Іващенко О. - Лідерство як фактор ефективності спортивно-ігрової діяльності чоловічих студентських команд з баскетболу, гандболу (2014)
Караулова С. - Особливості формування колективу волейбольної команди підлітків, Олійник І., Олійник М. (2014)
Ковальчук В. - Детермінанти професійного вигорання тренерів (2014)
Колісник I. - Неолімпійський спорт в системі фітнес-індустрії на території України (2014)
Коннова М. - Вплив видатних особистостей на розвиток фізичної культури у Стародавній Греції (2014)
Кулик Н. - Вольові якості спортсменів на прикладі гандболістів, Скачедуб Н. (2014)
Куц А. - Система подготовки спортсменов к олимпийским играм в современных условиях развития спорта в украине (теоретический анализ системы подготовки к Олимпийским Играм), Леонова В., Кедровский Б. (2014)
Кушнір В. - Показники простої та складної зорово-моторної реакцій молодших школярів, під впливом занять з настільного тенісу (2014)
Литвинець А. І. - Розвиток єврейського спортивного руху "маккабі”, Стефаник М. І., Литвинець І. В., Вітер Н. В. (2014)
Литвинець А. І. - Особливості формування жіночого футболу у світі, Ковалишин А. Р., Литвинець І. В., Вітер Н. В. (2014)
Лозовик М. - Новітня історія становлення універсального бою на Вінниччині, Гаврилова Н., Мірошніченко В. (2014)
Лях-Породько О. - 10-ий Всесокільський зліт: особливості підготовки, умови організації та результати проведення (2014)
Ляшенко В. - Зміни в ціннісних орієнтаціях особистості в процесі багаторічної підготовки спортсменів, Криворученко О. (2014)
Марчик В. - Ранжування мотивацій спортивної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури, Андріанов В. (2014)
Мінжоріна І. - Мотивація студентів при виборі майбутньої спеціальності, Василенко В. (2014)
Мосьпан М. - Психологічні умови саморегуляції психічних станів тренера педагога в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2014)
Одинець Т. - Функціональний стан системи зовнішнього дихання жінок з постмастектомічним синдромом (2014)
Погонцева О. - Сучасний стан сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в сучасних центрах оздоровчого фітнесу, spa&wellness, Василенко М. (2014)
Терещук М. - Тенденції розвитку гольфу в світі на сучасному етапі (2014)
Тимчак Я. - Показники результативності виступу олімпійських команд з футболу у програмах ігор олімпіад в контексті чотирьох періодів розвитку олімпійського руху, Когут Т., Карпа І. (2014)
Титович А. - Роль динаміки психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки (2014)
Титович А. - Ознаки психічних станів спортсменів, що впливають на реалізацію максимального результату (2014)
Фоменко Д. - Аналіз дитячо-юнацьких програм змагань які проходять на території США (2014)
Frank I.V. - The legal basis of financial support of physical education and sports of Ukraine (2014)
Яворська Т. - Зміст та структура мотивації навчання техніки плавання у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Яковлєв Б. - Індивідуально-психологічні якості, які лімітують функціональну організацію психомоторики кваліфікованих спортсменів, Воронова В. (2014)
Яковліва О. - Формування моделі комунікативних умінь майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики, Яковлів В. (2014)
Вихідна інформація по збірнику (2014)
Дикань В. Л. - Концепція інноваційного розвитку економіки України (2015)
Буровцев В. В. - Оценка эффективности трансформации институциональных основ государственного регулирования железнодорожного транспорта (2015)
Воловельская И. В. - Разработка схемы процесса принятия решений на предприятии в условиях риска и неопределенности, Караченцев Р. М. (2015)
Гордеев А. С. - Построение многофакторной модели технологической подготовки производства промышленных предприятий в условиях дискретно-нестабильных программ выпуска (2015)
Кондратенко Д. В. - Due diligence як комплексна система захисту від підприємницьких ризиків та побудови стратегії, Мужилівський В. В. (2015)
Міщенко С. П. - Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємств залізничного транспорту: напрямки забезпечення (2015)
Михальченко Г. Г. - Необхідність та особливості стратегічного планування машинобудівельних підприємств (2015)
Мушникова С. А. - Фінансовий механізм розвитку підприємств в кризових умовах функціонування (2015)
Обруч Г. В. - Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2015)
Соломніков І. В. - Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети (2015)
Сичова О. Є. - Інвестиційна складова в контексті аналізу обгрунтування витрат на просування нового продукту на ринок, Чупир О. М. (2015)
Юськів Б. М. - Аналіз внутрішнього потенціалу автосервісного підприємства в рамках логістичної концепції, Юськів В. М. (2015)
Яценко Б. І. - Методичні аспекти оцінки конкурентного статусу машинобудівних підприємств (2015)
Бараш Ю. С. - Раціональне використання рейкового транспорту у великих містах України, Адамян Ю. П. (2015)
Дикань В. Л. - Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень, Єлагін Ю. В. (2015)
Зубенко В. О. - Особливості удосконалення корпоративної інформаційної системи на залізничному транспорті, Нуруллаєва Р. Р. (2015)
Назаренко І. Л. - Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі, Сухорукова Т. Г., Кірія Н. (2015)
Пінчук О. П. - Аналіз доходів від вантажних перевезень підприємства залізничного транспорту з метою управління, П’ятигорець Г. С. (2015)
Синиця Л. В. - Модель стратегічного розвитку підприємств транспортної галузі в інноваційній економіці (2015)
Маслова В. А. - Приоритетные направления инвестиций на усовершенствование технико-технологической базы в условиях ограниченных финансовых ресурсов, Шраменко Е. В. (2015)
Полякова О. М. - Комерціалізація наукових розробок: проблеми, підходи, оцінка економічної ефективності (2015)
Толстова А. В. - Теоретичні аспекти формування стратегія інноваційного розвитку підприємств каменеобробної галузі, Кок Д. Б. (2015)
Уткіна Ю. М. - Інноваційно-інвестиційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних конкурентних ринках, Сюсько К. Ю. (2015)
Щербань О. Д. - Фактори впливу на грошовий потік в сфері інвестиційної діяльності (2015)
Дикань О. В. - Стратегічні орієнтири щодо удосконалення системи управління якістю на вітчизняних промислових підприємствах (2015)
Зубенко В. О. - Особливості впровадження концепції управління змінами на вітчизняних підприємствах, Чмух Ю. М. (2015)
Каличева Н. Є. - Удосконалення управління витратами підприємств транспортної галузі в сучасних умоваx, Вибойченко Ю. С. (2015)
Кірдіна О. Г. - Система управління витратами на підприємствах – виробниках рухомого складу залізничного транспорту (2015)
Чудомєх І. О. - Стратегічне управління залізничним транспортом України (2015)
Исмайылов Магсад Эльдар оглы - Проблемы налогообложения электронной коммерции (2015)
Богоявленський О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на доходи та витрати населення України, Ворфоломєєва М. О. (2015)
Гузь Л. А. - Новітня модель впровадження дистанційного навчання в вищих навчальних закладах України, Фінагіна О. В. (2015)
Пакуліна А. А. - Підвищення сталості соціально-економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки регіонів, Пакулін С. Л., Корсунський Г. Ю. (2015)
Тихонравов С. Н. - Методологические подходы к иссследованию категории "качество жизни", Комаренко О. А. (2015)
Биба М. О. - Актуалізація міжконцептуальних зв’язків концепту semana santa в сучасній іспанській мові (2016)
Bondar L. V. - Impact des particularites cognitives des etudiants des facultes techniques sur l'apprentissage du francais sur objectifs specifiques, Choumtchenko Т. I. (2016)
Vadaska S. V. - ESP materials for aeronautical students (2016)
Doronkina N. Y. - Argumentative discourse of technical research papers in the context of rhetorical structure theory (2016)
Drozdovych N. Y. - Enhancing students’ soft skills through English for Specific Purposes (2016)
Nazarenko O. I. - Project as an effective professionally-oriented technology in ESP teaching (2016)
Ковалинська І. В. - Компетентнісний підхід до полікультурного навчання вчителів (2016)
Kotkovets A. L. - Role play in teaching speaking English to future engineers (2016)
Nikitina N. S. - Testing as a method of teaching English grammar to technical students (2016)
Sadovska M. I. - Syntactical peculiarities of English and Ukrainian legal terms (2016)
Svirepchuk I. A. - Ways of independent work organization in foreign language teaching, Boiko I. V. (2016)
Svyrydova L. G. - Development of students` writing skills: focus on academic essay, Ameridze O. S. (2016)
Fedorenko S. V. - Methodological potential of the US general education in shaping students’ liberal culture (2016)
Feschuk A. M. - Formation of communicative culture of students in the process of extracurricular work in higher technical educational institutions, Halatsyn K. O. (2016)
Anoshkova T. A. - Educating globally competent engineering students in Ukraine (2015)
Благий О. С. - Формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутнього інженера-технолога харчової галузі (2015)
Bobrovnyk S. M. - Polysemy of English terms (2015)
Borkovska I. P. - Extralingual and lingual means in the texts of business documents (2015)
Gavrylenko K. M. - Teaching listening comprehension at technical universities (2015)
Городиська О. М. - Формування педагогічної рефлексії вчителя (2015)
Динікова Л. Ш. - Жанротворчий потенціал видання "Терджиман", Тільняк Н. В., Сидоренко Л. М. (2015)
Dukhanina N. M. - Media education: modernisation of higher education (2015)
Zaichenko Yu. O. - The means of translating the tropes in the fantasy novel "The Hobbit, or There and Back Again” into Ukrainian (2015)
Kalyta A. A. - Some guidelines on teaching English pronunciation to Ukrainian learners, Taranenko L. I. (2015)
Kotvytska V. A. - Direkte lexikalische Entlehnungen aus dem Englischen im wortschatz der Deutschen presse: eine qualitative analyse des gebrauchs (2015)
Lavrysh Yu. E. - Tiered instructions as a strategy of differentiated approach in English language teaching (2015)
Маковецька-Гудзь Ю. А. - Особливості мовного впливу у передвиборчих політичних текстах (2015)
Maslova T. B. - Challenges of discourse modes categorization (2015)
Pysarchyk O. L. - Students’ "language barrier”: psychological factors and solutions, Yamshynska N. V. (2015)
Polyuk I. S. - Formation de la competence orale des futurs ingenieurs: analyse des besoins en communication professionnelle, Bondar L. V. (2015)
Serebrova L. N. - Der deutsche Artikel im Kontext: theoretische und praktische Interpretationen, Pavlovska L. I. (2015)
Chebotarova I. G. - The importance of listening in teaching foreign languages at technical universities, Shcherban L. M. (2015)
Chmel V. V. - Teaching professionally oriented reading at technical universities (2015)
Shalova N. S. - Critical thinking as a tool for teaching listening in the English classroom at the universities (2015)
Богомолець О. - Філософські підвалини трансформації візантійського іконопису на теренах Київської Русі (2016)
Жукова Н. - Соціально-політична концепція Б. Кістяківського (2016)
Шипунов Г. - Постматеріалізм як ціннісна основа "нових лівих" політичних партій (2016)
Сичик Г. - Роль лівих течій політичної думки XX ст. у формуванні альтернативного змісту свободи як засадничої категорії теорії демократії (2016)
Харечко І. - Політичний скептицизм: нігілізм чи форма протидії маніпуляціям? (2016)
Угрин Л. - Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій (2016)
Пашина Н. - Соціально-психологічні механізми формування політичної ідентичності (2016)
Остапець Ю. - Вплив місцевих виборів 2015 р. на еволюцію партійної системи України та структурування регіонального партійного простору (на прикладі Закарпатської області), Манайло-Приходько Р. (2016)
Кавилін О. - Участь молоді у місцевих виборах 2015 р. (на прикладі м. Івано-Франківськ) (2016)
Хома Н. - Феномен партійного інтернет-лідерства (на прикладі лідера італійської партії "m5s" Беппе Ґрілло (2016)
Іленьків Г. - Політична влада як інститут і символ в утопічних та антиутопічних теоріях (2016)
Павко А. - Проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку України: теоретико-методологічні підходи (2016)
Ржевська Н. - Становлення політичного аналізу та прогнозування у Східній Європі: болгарський досвід (2016)
Чубаєвський В. - Шляхи та засоби політичної легітимації влади в Україні (2016)
Потерейко О. - Теоретико-методологічні засади аналізу віртуалізації держави (2016)
Токарєва Л. - Аналіз впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичні процеси розвитку держав в умовах глобалізації (2016)
Комарницький М. - Теоретичні аспекти розвитку регіональних відносин у Південно-Східній Азії (2005−2015) (2016)
Прошин Д. - Процеси розвитку держав в умовах глобалізації перемога над терористами та її наслідки: параметри, ризики та можливості післяпереможної стадії протидії тероризму (2016)
Колісніченко Р. - Типологія глобалістичної свідомості як чинника подолання загрози ядерної війни (2016)
Шурко О. - Стереотипи як складова політичної свідомості (2016)
Параняк П. - Роль толерантності у формуванні політичної культури в Україні (2016)
Dudinský V. - Tolerance, intolerence and education in the conditions of pluralism of opinions, Dudinská I. (2016)
Dudinská I. - Post-communist society and toleranze against passivity of citizens in administration of public affairs, Cirner M. (2016)
Busheva S. - Theoretical and historical analysis of jewish lobby as a mechanismof the united states domestic and foreign policy establishment (2016)
Касьянова М. - Особливості трудової міграції населення України (1991–2013 рр.) (2016)
Белгасем М. А. - Структурні характеристики громадянського протесту в Україні (2016)
Орлов С. - Принципи місцевого самоврядування (2016)
Ростецька С. - Національна ідентичність: природа, сутність та проблеми формування (2016)
Ярошко О. - Українська міжнародна тематика в історичних дослідженнях (2016)
Гнатюк В. - Філософська синтеза ключових підходів до визначення теоретико-методологічних основ суб’єктно-об’єктних відношень (2016)
Шестопалова А. - Порівняльна характеристика екологічної політики СРСР та НДР (1945-1990) (2016)
Денисенко В. - Рецензія на монографію Ю. Остапця "Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів" (Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2016 – 410 с.) (2016)
Денисенко В. - Нові підходи до вивчення рівня демократичності виборів в Україні (Рецензія на монографію: Бучин М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації: Монографія / М. А. Бучин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 452 с.) (2016)
Федорейко В. С. - Біоресурсна диверсифікація джерел енергії в Україні, Іскерський І. С., Шульга В. М. (2016)
Стребков Д. С. - Фундаментальная наука и технологическое развитие (2016)
Adăscălitei A. - Technology enhanced engineering education in context of crunt tempus european union project, Todos P., Secrieru N. (2016)
Исманжанов А. И. - Разработка технологиии брикетирования угольной мелочи с помощью продуктов перерабоки чертополоха и эремуруса, Джолдошева Т. Дж., Адылов Ч. А. (2016)
Кузнецов А. А. - Проектирование программного обеспечения систем автоматизации комбинированных установок водоочистки с применением нотаций UML, Штепа В. Н., Кот Р. Е., Морголь А. В. (2016)
Козирський В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння зернових культур, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2016)
Власенко Л. О. - Контрольні карти в статистичних методах аналізу та синтезу автоматичних систем регулювання, Ладанюк А. П. (2016)
Драганов Б. Х. - Тепломассообмен в порах адсорбционных термотрансформаторов, Снешкин Ю. Ф. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Метод визначення акустичної енергії для стимуляції схожості та росту насіння сільськогосподарських культур (2016)
Лисенко В. П. - Метод розпізнавання перешкод на шляху руху роботизованої збиральної техніки, Шворов С. А., Комарчук Д. С., Чирченко Д. В. (2016)
Головчук А. Ф. - Енергозбереження в комунальному теплопостачанні (2016)
Осипенко В. В. - Концептуальні засади індуктивної технології системно-аналітичних досліджень у проблемі інноваційного проектування єдиної інформаційної системи розповсюдження національної шкали часу, Коваль В. В. (2016)
Сідлецький В. М. - Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об’єктами, Ельперін І. В. (2016)
Луцька Н. М. - Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об’єктів із невизначеностями (2016)
Мироненко В. Г. - Виробнича перевірка мобільного енергетичного засобу із силовим електроприводом, Герасимчук Ю. В., Мельник Р. В., Тимощук Д. В., Слободян В. М. (2016)
Драганов Б. Х. - Нелинейная нестационарная теплопроводность стенки при граничных условиях III рода (2016)
Клендій П. Б. - Дослідження енергетики регульованого електроприводу вентиляційної установки пневмомережі млина в ППП "MatLab", Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2016)
Лисенко В. П. - Використання бпла для дистанційного зондування посівів під час програмування врожаю, Опришко О. О., Комарчук Д. С., Пасічник Н. А. (2016)
Стародуб M. Ф. - Система оптимального керування електротехнічним комплексом біогазової установки, Шворов С. А., Комарчук Д. С., Лукін В. Є., Охріменко П. Г. (2016)
Драганов Б. Х. - Эволюция энтропии в многокомпонентных неравновесных системах, Мищенко А. В., Шелиманова Е. В. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження коефіцієнта гідравлічного тертя під час руху рідини в напірному трубопроводі, Наземцев О. В. (2016)
Голодний І. М. - Спектральний аналіз на моделі в matlab вихідної напруги та струму трифазного регулятора з шіп під час роботи на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2016)
Жильцов А. В. - Моделювання магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики, Ликтей В. В. (2016)
Антипов Є. О. - Аналіз роботи системи комплексного енергозабезпечення споживачів методом імітаційного моделювання (2016)
Шеліманова О. В. - Комплексна переробка відходів сільського господарства з виробництвом енергоносіїв, органічних та органомінеральних гранульованих добрив, Ляшенко А. В., Михалевич В. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г. (2016)
Кіктєв М. О. - Використання безпровідних мережевих технологій у складних умовах експлуатації стрічкових конвеєрних ліній, Чичикало Н. І., Ларіна К. Ю. (2016)
Лут М. Т. - Пристрій контролю технічного стану занурювальних електродвигунів установок водопостачання, Окушко О. В., Чаїн Д. В. (2016)
Мрачковський А. М. - Адгезійні плівки на електричних контактах, Хомяк М. А. (2016)
Усенко С. М. - Дослідження впливу обробки в сильному електричному полі на схожість насіння, Науменко О. В. (2016)
Колієнко В. А. - Термодинамічна ефективність процесу газифікації біомаси, Колієнко А. Г., Шеліманова О. В. (2016)
Голодний І. М. - Аналітичний аналіз вихідної напруги регулятора з ШІП під час роботи на активне навантаження, Санченко О. В. (2016)
Загородній Р. І. - Дослідження параметрів радіаторів охолодження когенераційної установки біотеплогенератора (2016)
Антипов Є. О. - Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37, Охріменко П. Г. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження енергетичних характеристик потоку рідини, Чуприна А. В. (2016)
Дюженкова О. Ю. - Застосування dt-модуля гладкості для оцінки рівномірного наближення функцій (2016)
Андрієнко-Малюк Т. Л. - Флористичні осoбливості території НПП "Мале Полісся", Юглічек Л. С. (2016)
Березовська В. Ю. - Особливості видового складу водоростей водойм дендропарку "Олександрія" (2016)
Ганаба Д. В. - Таксономічне різноманіття вуличної дендрофлори міста Хмельницького (2016)
Скакальская О. И. - Ценопопуляции Drosera rotundifolia L. на территории урочища "Кемпа" (Львовская область), Баточенко В. Н. (2016)
Гупало О. О. - Морфологічна структура популяції окуня гирлової ділянки річки Віти (2016)
Кравцова О. В. - Динаміка фітопланктону у міських водоймах з різним ступенем антропогенного навантаження (2016)
Водяніцький О. М. - Вплив коливань температурного та кисневого режимів водойми на вміст білків та глікогену в ембріонах коропових риб, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2016)
Задорожная Г. А. - Пространственная неоднородность техноземов: экологический подход (2016)
Крижановська М. А. - Вплив іонізуючого опромінення на продуктивність кукурудзи цукрової та кременистої (2016)
Миничева Г. Г. - Оценка природно-антропогенного статуса прибрежно-аквального комплекса Ягорлыцкого залива, Соколов Е. В., Швец А. В. (2016)
Мякушко С. А. - Співвідношення різних форм мінливості в популяціях двох видів нориць (2016)
Деркач І. В. - Вплив засолення ґрунту на рослинні організми, Романюк Н. Д. (2016)
Рабченюк О. О. - Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2016)
Пида С. В. - Видатний український вчений-біолог,мікробіолог, біотехнолог, агроеколог академік НААН України Володимир Пилипович Патика, Григорюк І. П., Дробик Н. М., Барна М. М. (2016)
Пида С. В. - Іван Панасович Григорюк – видатний український фізіолог рослин, Барна М. М., Машковська С. П., Конончук О. Б. (2016)
Пида С. В. - Бутницький Іван Миколайович — відомийвчений у галузі фізіології рослин та педагогіки вищої школи, Барна М. М., Барна Л. С. (2016)
Барна М. М. - Відомий український цитолог і ембріолог деревних рослин, старший науковий співробітник Зінаїда Павлівна Коц, Барна Л. С., Кириченко О. І., Лось С. А. (2016)
Герц А. І. - Володимир Овсійович Яковлєв – талановитий викладач та вчений, Дробик Н. М. (2016)
Волошин О. С. - Станіслав Іванович Галантюк – талановитий викладач і науковець (2016)
Барна М. М. - Навчальний посібник з декоративної дендрології, Барна Л. С. (2016)
Барна М. М. - Пам'яті академіка НАН України Михайла Андрійовича Голубця, Барна Л. С. (2016)
Грубінко В. В. - Пам’яті видатного вченого-енциклопедиста, академіка НАН України Гродзінського Дмитра Михайловича, Дробик Н. М. (2016)
Барна М. М. - Пам'яті члена-кореспондента НАН України Травлєєва Анатолія Павловича, Грубінко В. В. (2016)
Газін В. П. - Творець широкого діапазону (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Віталія Васильовича Нечитайла) (2016)
Бєльська Т. В. - Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи (2016)
Бучин М. А. - Правові аспекти формування списків виборців в Україні (2016)
Віннічук О. В. - Політична гра як складова української політики (2016)
Галущак В. С. - Значення етнічних політичних партій у процесі етнічного самовизначення (2016)
Корнієвський О. А. - Шляхи формування соціально-правової держави (2016)
Маркітантов В. Ю. - Політичних тероризм: характер і прояви в сучасній Україні (2016)
Чабанов В. Г. - Етика територіальної громади як Public service (2016)
Вонсович Г. Б. - Посттоталітаризм як об’єкт політичної теорії: основні підходи (2016)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит крізь призму "глобальної демократизації": варіант С. Гантінгтона (2016)
Розумний М. М. - Громадянське суспільство як предмет політичної науки в Україні (2016)
Романюк О. І. - Ліберальна демократія: необхідність парадигмального оновлення (2016)
Дубов Д. В. - Проблеми формування державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні: у пошуках стратегічного бачення (2016)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітичні тренди 2016 року: старі та нові тенденції глобального світу для України (2016)
Лозовий В. С. - Реформування наукової сфери як чинник переведення економіки України на інноваційну модель розвитку (2016)
Магурчак А. М. - Андрій Жук у вирі галицького політичного життя в 30-х роках ХХ ст. (2016)
Рибщун О. В. - Еволюція партій модерного типу в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Федьков О. М. - Проекти аграрних перетворень українських лібералів Наддніпрянщини у міжреволюційний період (1907 - 1917 рр.), Дубінський В. А. (2016)
Білецька Т. В. - Індивідуалізоване суспільство: свобода vs пастка (2016)
Найчук А. В. - Концентрична парадигма традиційного суспільства (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Арделян О. - Етимологічний аналіз фразеологічних одиниць (2011)
Білоус Л. - Запозичені лексеми у складі ГТ Вінниччини (2011)
Воскобойник-Шпинта Г. - Проблема багатозначності латиномовних назв комах (2011)
Канова Л. - Розуміння основних ономасіологічних понять у лінгвістичних дослідженнях (2011)
Костюшко О. - Відображення мовної картини світу в тематичному словнику навчального типу (2011)
Новіцька О. - Назви предметів кухонного начиння у говірці Підгаєччини (2011)
Овчиннікова І. - Семантичний компонент "контрольованість" у значенні дієслів дії в українській мові (2011)
Осадчук М. - Абревіатури в англійській економічній термінології (2011)
Павликівська Н. - Вивчення псевдонімів у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці (2011)
Білих О. - Ступені порівняння прикметників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI-XVII ст. (2011)
Блін Л. - Функціонування та дистрибуція артиклеподібного вказівного займенника в давньоанглійських історико-хронологічних письмових пам’ятках (2011)
Демешко І. - Лінійні модифікації дієслівної основи в сучасній українській мові (2011)
Зюзькіна Г. - Словотвірна морфонологія іменників іншомовного походження зі значенням особи жіночої статі в сучасній українській мові (2011)
Кушлик О. - Вербальна зона словотвірної парадигми гормональних дієслів-ономатопів (2011)
Ланова Т. - Проблеми вживання актуалізованих граматичних форм упрофесійному мовленні вчителів (2011)
Фахурдінова М. - Широкозначне дієслово tun як джерело граматикалізації (2011)
Коваль Л. - З історії вивчення односкладного речення української мови (2011)
Лебедь Ю. - Семантичні єдності в реченнєвому контексті (2011)
Межов О. - Морфологічні варіанти предикатних мінімальних синтаксичних одиниць (2011)
Ніколайчук А. - Паратаксис і гіпотаксису концепції О. М. Пєшковського (2011)
Петрук Г. - Аналіз прагматичних значень англійського речення згідно з сучасними класифікаціями мовленнєвих актів (2011)
Полховська М. - Поведінка підмета в контексті еволюції порядку слів в германських мовах (2011)
Прокопчук Л. - До питання про синкретизм у синтаксисі (2011)
Богуцький В. - Фрейм і сценарій як моделі репрезентації знань (2011)
Волошина О. - Спілкування у сім’ях в англомовних країнах (2011)
Дедухно А. - Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики перфомативного акту вибачення (2011)
Машкина Е. - Особенности восприятия дарообмена в процессе межкультурной коммуникации (на материале дневниковых записей Лоренса Олифанта "Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan, 1857-58-59” и Гюстава Шассирона "Notes sur le Japon. La Chine et l’nde par le B on Ch. Chassiron. - 1858.-1859.-1860") (2011)
Омеляненко В. - Воля, бажання, волевиявлення: смисл понять, узаємозв’язок та лінгвопрагматичні умови вияву (2011)
Плаксіна І. - Концептуальні домінанти в творчості Р. Музиля (на прикладі триптиху "Drei frauen” (2011)
Семенюк І. - Ситуаційні моделі в системі комунікативно-соціального поля (2011)
Сердійчук Л. - Форми прояву автобіографічного в текстах (2011)
Терещенко Л. - Підходи до визначення суб’єкта неправдивого мовлення (2011)
Щербатюк В. - Концепт РОДИНА у художній картині світу В. Стуса (2011)
Богатько В. - Функціонально-стилістичні особливості неповних приєднувальних конструкцій у газетному тексті (2011)
Бондар О. - Аналітичні структури художнього стилю української мови (на прикладі "Енеїди" І. П. Котляревсього) (2011)
Завальнюк І. - Когнітивізм і прагматизм у мові сучасної української преси (2011)
Левченко К. - Типологічні ознаки інтернет-щоденника як новітнього комунікативного середовища (2011)
Литвиненко Н. - Синтаксичні моделі питальних речень у структурі діалогів фахового медичного мовлення (2011)
Пена Л. - Діалектні риси в поезії Івана Малковича (2011)
Похилюк О. - Описово-ситуативні евфемізми у мові сучасної містичної прози (2011)
Слободинська Т. - Теоретична модель поняття "смисл мовленнєвого Твору" (2011)
Гардецька Р. - Порівняльний аналіз певних особливостей демінутивної деривації в іспанській та французькій мовах (2011)
Деменчук О. - Парадигма регулярної багатозначності дистантних експерієтивів (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов) (2011)
Іваницька Н. - Корелятивні особливості української та англійської дієслівних систем крізь призму предикативної моделі стану (2011)
Калініченко В. - Особливості лексикографічної репрезентації концептів "НЕВДАЧА" і "FAILURE" в українській та англійській мовах (2011)
Ковальчук Л. - Соматичний код німецьких та українських фразеологізмів (на прикладі соматизму der kopf / голова) (2011)
Лихошерстова М. - Методика аналізу семантичної категорії темпоральності в арабській та українській мовах (2011)
Охріменко М. - Національно-марковані емотивні фразеологічні одиниці перської та української мов (2011)
Піонтковська Т. - Особливості номінації в псевдонімії різних мов (2011)
Птуха В. - Типи номінацій одягу в англійській та українській мовах (2011)
Урядова В. - Методика зіставлення словотворчих афіксів у різносистемних мовах (на матеріалі корейської, російської та англійської мов) (2011)
Іваницька Н. - Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні: монографія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. - 672 с. (2011)
Іваницька Н. - Деменчук О. В. Лінгвістика експерієнцій: динамічні моделі в семантиці лексики чуттєвого сприйняття: монографія. – Рівне: видавець О. Зень, 2011. – 416 c. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Шевченко В. - Формування концепції медійного продукту (2016)
Дудченко Л. - "Мандрівки без сенсу і моралі" Ірен Роздобудько в дискурсі травелога (2016)
Рябічев В. - Тенденції розвитку соціальних медіа в Україні протягом 2016 р., Рябічева О (2016)
Фомиця О. - Технології психоакустичного впливу на поведінку мас у політичних ток-шоу Російської Федерації (2016)
Рубан А. - Публікації з питань дитячого читання на сторінках журналу "Дошкольное воспитание" (1911 – 1917) (2016)
Бойко М. - Еволюція місцевої преси Чернігівщини (на прикладі Борзенської районної газети "Вісті Борзнянщини") (2016)
Vytvytska J. - Western Ukrainian youth periodicals: formation, evolution of development, and functioning special features (2016)
Георгієвська В. - Образ лідера на сторінках сучасної партійної преси України (2016)
Осюхіна М. - Використання контенту користувачів (UGC) в українських телевізійних новинах: види, частота, особливості подачі (2016)
Сидоренко Н. - Етнічний медіаландшафт України (2016)
Фоменко Г. - Художня публіцистика Геннадія Довнара: проблемно-тематичний аспект (2016)
Зайцева С. - Інноваційна діяльність українських ВНЗ у мас-медійному науковому дискурсі (2016)
Яненко Я. - Сучасні бренд-комунікації: соціалізаційний аспект (2016)
Вийшли друком (2016)
Вишневська О. - Час пам’яті (2016)
Жиленко І. - "Святий Володимир": поліфонія, або калейдоскоп сьогодення, Козир Ю. (2016)
Рембецька О. - Херсонський державний університет став платформою наукових медіадискусій (2016)
Дяченко М. - "Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку" (2016)
Вихідні дані (2016)
Арендарук А. О. - Особливості модернізації системи спеціальної освіти в країнах Західної Європи та США (2015)
Ашиток Н. І. - Інклюзивна освіта: системний підхід (2015)
Богачук Ю. В. - Теоретико-методологічні засади розвитку мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобами художньої літератури (2015)
Боряк О. В. - До проблеми визначення системного недорозвинення мовлення (2015)
Вознюк Л. М. - Вивчення сенсорного компонента як основи до оволодіння графо-моторними навичкамиу дошкільників з ДЦП (2015)
Голуб Н. М. - Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення (2015)
Дроздова Н. В. - Особенности диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Вепрева А. В. (2015)
Заплатинська А. Б. - Програма експериментального дослідження рівнів сформованості сфери сенсорної інтеграції дітей дошкільного віку з церебральним паралічем (2015)
Косенко Ю. М. - Формування історичних знань у розумово відсталих учнів у радянській україні в 50-х – 60-х роках ХХ століття (2015)
Лепетченко М. В. - Формування здатності до творчого самовираження як засобу об’єктивації особистості у дітей із порушеннями мовлення (2015)
Марченко І. С. - Особливосі комунвкативного розвитку дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Дудка О. О. (2015)
Омельченко М. С. - Дослідження математичних уявлень дошкільників з порушенням інтелекту (2015)
Пінчук Ю. В. - Система фізичної реабілітації дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Породько М. І. (2015)
Рибак О. А. - Теоретичний аналіз проблеми виховання дитини в сім'ї батьків з інвалідністю (2015)
Рибченко Л. К. - Педагогічні вимоги до інклюзивної освіти дітей з аутистичними розладами (2015)
Савицький А. М. - Індивідуалізоване навчання дітей з синдромом Дауна в рамках корекційно- педагогічної інноватики (2015)
Тарасун В. В. - Модель процесу породження писемного мовлення як особливої форми комунікації (2015)
Тенцер Л. В. - Обґрунтування та зміст діагностичної методики дослідження навичок письма у молодших школярів із дисграфією (2015)
Тищенко В. В. - Формування слухового контролю в мовленнєвій діяльності старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (2015)
Товстоган В. С. - Обгрунтування актуальності формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи (2015)
Форостян О. І. - Теоретичні та методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями зору (2015)
Хоменко С. О. - Основні вимоги до підбору наочно-дидактичного матеріалу при логопедичній роботі з дітьми раннього віку (2015)
Хворова Г. М. - Компетентностний підхід до питань взаємодії батьків з фахівцями в корекційній освіті дітей з полісистемними порушеннями розвитку (2015)
Швалюк Т. М. - Методика дослідження стану розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Шеремет М. К. - Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення як провбема теорії і практики корекційної освіти, Базима Н. В. , Мороз О. В. (2015)
Горлачов О. С. - Особливості становлення у студентів-сурдопедагогів дактильного та міміко-жестового мовлення (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Сучасні тенденції розвитку психотерапії емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Особливості емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків з дитячим церебральним паралічем, Лавренчук В. В. (2015)
Коваленко В. Є. - Результати впровадження технології корекційного впливу на емоційний розвиток учнів в освітніх середовищах з різними формами організації навчання (2015)
Коваль І. С. - Професійно-психологічна підготовка майбутніх рятувальників ДСНС України (2015)
Котлярова М. В. - Громадянська відповідальність як одна із основних детермінант особистісної зрілості у старшому юнацькому віці (2015)
Кротенко В. І. - Психологічна корекція емоційних порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт – терапії ( у проективному ключі ) , Стрілець К. С. (2015)
Липка Н. В. - Динаміка поведінки у осіб з розладами аутизму підліткового та юнацького віку (2015)
Мартиненко І. В. - Характеристика особистісного профілю старшого дошкільника з системними порушеннями мовлення (2015)
Найдьонова Г. О. - Психосексуальний розвиток дітей з психофізичними особливостями, Пахолок Т. О. (2015)
Островська К. О. - Психологічні особливості ставлення матерів до їхніх здорових дітей та дітей з обмеженими можливостями (2015)
Панченко Т. Л. - До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2015)
Пєтухов О. О. - Особливості перекодування учнями з вадами слуху молодших класів текстів арифметичних задач у наочні образи (2015)
Пилипенко О. М. - До проблеми дослідження емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2015)
Сак Т. В. - Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Супрун М. О. - Сучасний стан проблеми підліткової девіації у соціально-педагогічному контексті, Супрун Д. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Воеводин А. П. - Философия перед лицом человека (2016)
Воропаєва Т. С. - Формування європейської ідентичності громадян України (1991–2015) (2016)
Ємельянова Н. М. - Свобода і відповідальність особистості в умовах дегуманізованих соціальних ситуацій (2016)
Радзієвський В. О. - Субкультурна теорія у філософському контексті (2016)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична та естетична концепція Антоніо Банфі (2016)
Чикарькова М. Ю. - О библейской составной понятия "духовность": приобретения и потери философской мысли (2016)
Богомолець О. В. - Домашня ікона як унікальний соціокультурний феномен України (2016)
Гайдукевич К. А. - Специфіка організації масових спортивно-художніх свят (2016)
Гордієнко А. І. - Дитяча бібліотека як чинник детермінації культурних процесів (2016)
Гресько О. В. - Філософія інформаційного телерадіомовлення: соціокультурний аспект (2016)
Добіна Т. Г. - Феномен культуротворчості в житті сучасного суспільства (2016)
Кухаренко О. О. - Система символів родючості в обрядових піснях комори й перезви (2016)
Nagorniak M. - Radio sketch as a means of national patriotic education in Ukrainian families (illustrated with examples of student study works) (2016)
Наколонко І. М. - Концепт здоров'я та здорового способу життя у культурі й ментальністі українців доіндустріального аграрного суспільства (2016)
Шимчик З. М. - Функції менеджера-організатора фестивалю (2016)
Дикань В. Л. - Маркетингово-логістичний підхід щодо розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту, Кузьменко А. В. (2015)
Занфірова Т. А. - Проблеми і дисфункції регуляторної політики зайнятості молоді в Україні, Зоська Я. В. (2016)
Водолажська Т. О. - Обгрунтування методу визначення та оцінки компетенцій працівників підприємства (2015)
Піронкова О. Ф. - Нещирість населення в контексті соціальних взаємин з психічно хворими (2016)
Гетьман О. А. - Моделирование функционального конфликта при трансформации организационной структуры предприятия (2015)
Слющинський Б. В. - Вплив культури суспільства на інформаційну культуру (2016)
Гладух М. В. - Економічна безпека підприємства: еволюція визначення, складові, загрози (2015)
Скок Н. С. - Особливості національно-патроіотичного виховання у зоні конфліктної взаємодії: соціологічна інтерпретація, Мазіна Н. Є. (2016)
Карачарова К. А. - Особливості формування фінансової стратегії підприємств залізничного транспорту (2015)
Цибулько О. С. - Вплив агротехнічних та соціально-економічних чинників на скорочення посівних площ у 1931–1933 рр. у сільському господарстві УСРР (2016)
Павліченко В. М. - Принципи функціонування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Відомості про авторів (2016)
Підопригора І. В. - Формування конкурентної стратегії підприємств залізничного транспорту України (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Пономаренко Є. В. - Методика діагностики фінансового стану машинобудівного підприємства (2015)
Книжкова полиця (2016)
Роженко О. В. - Стратегії економічної безпеки підприємства (2015)
Сухорукова Т. Г. - Совершенствование системы найма персонала на предприятиях железнодорожного транспорта, Назаренко И. Л. (2015)
Холоденко А. М. - Системная оптимизация объема услуг (работ) портового оператора и сторонней организации, Наврозова Ю. А. (2015)
Чередниченко О. Ю. - Система економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Ширяєва Н. В. - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності систем теплопостачання, Білоцерківський О. Б. (2015)
Гаврикова А. О. - Розвиток ринку електричної енергії України з позиції його національних інтересів в енергетичній сфері (2015)
Тертичний О. О. - Кумівський капіталізм як явище сучасної економіки України, Бородавка О. А. (2015)
Блиндюк В. С. - Підходи до визначення економічної ефективності технічних засобів в місцях перетину транспортних потоків на одному рівні (2015)
Голубкова И. А. - Факторы развития национальных морских транспортных систем на стадии глобализации (2015)
Задоя В. О. - Щодо питання оцінки ефективності діяльності залізничного транспорту (2015)
Котлубай В. О. - Державна підтримка суднобудівної галузі як напрямок розвитку експортного потенціалу країни (2015)
Сенько Е. В. - Динамичность многообразия в развитии торгового судоходства (2015)
Шкуліпа Л. В. - Приватно-державне партнерство – крок залізничної галузі до соціальної відповідальності (2015)
Брагарник О. О. - Роль держави у створенні інноваційних передумов відтворення капіталу портових підприємств (2015)
Опікунова Н. В. - Вибір методу фінансування інвестиційних проектів нафтопереробного підприємства, Лопата В. Г. (2015)
Легкий С. А. - Маркетингові дослідження споживчої цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту (2015)
Терещенко Д. А. - Концептуальні положення управління інтелектуальним капіталом підприємства, Макарова А. С. (2015)
Терещенко Д. А. - Маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством, Тітова Н. О. (2015)
Ковылина М. А. - Особенности развития круизного сегмента рынка морской торговли (2015)
Остропольська Є. В. - Формування ефективної процентної політики вітчизняних банків: практичний досвід її реалізації (2015)
Сідоров В. І. - Роль сучасних логістичних систем в активізації зовнішньоекономічної діяльності в нових країнах-членах ЄС, Азібек’ян Г. Я. (2015)
Бабенко В. А. - Якість системи освіти як основа інноваційної економіки (2015)
Пакуліна А. А. - Ефективна і гнучка соціальна політика в умовах глобалізації, Пакуліна Г. С., Бондарєв С. Е. (2015)
Вергун Д. В. - Генеза концепту "імідж людини" в межах домодерної та модерної філософської традиції (2015)
Барна Н. В. - Полiтичний авангард i мистецтво (2015)
Ємельянова Н. М. - Філософія часу (2015)
Воропаєва Т. С. - Специфіка уявлень громадян України про сучасну українську національну ідею: ціннісний вимір (1993–2015 рр.) (2015)
Кириленко К. М. - Інноваційна культура в контексті теорії постіндустріального суспільства (2015)
Афанасьєв Ю. Л. - Релігія та мистецтво: характер відносин і взаємодій (2015)
Батичко Г. І. - Художники Маріуполя в мистецьких об’єднаннях (1) (2015)
Добіна Т. Г. - Історіософський погляд на переосмислення творчого доробку Бориса Лятошинського (2015)
Виткалов С. В. - Методичні органи сфери культури в умовах реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Виткалов В. Г. (2015)
Волинець В. О. - Субкультура віртуального співтовариства: поняття та особливості (2015)
Воронік Д. С. - Конструювання образу "робітника" в плакатному мистецтві СРСР в 1920–1930-х рр. (2015)
Кудлай В. О. - Цифрова грамотність особистості в контексті розвитку інформаційного суспільства (2015)
Манякіна О. С. - Релігійні засади суспільного буття німецьких колоністів Північного Приазов’я (2015)
Нікольченко Ю. М. - Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649–1658 роках, Кочина Ю. М. (2015)
Оніщенко І. Г. - Сучасний світовий освітній простір: тенденції розвитку (2015)
Орєхова С. Є. - Ювілей поштових марок-грошей Української Народної Республіки (особливості монетарної політики) (2015)
Петрова І. В. - Розважальний комплекс в сучасній Україні: проблема типології (2015)
Совгира Т. І. - Технологія виробництва творів телевізійної естради (2015)
Стахієва Н. В. - Науково-педагогічна практика В. М. Перетца (2015)
Яковлев О. В. - Формування інформаційного середовища культурної спадщини України: cultural heritage projects (2015)
Мазіна Н. Є. - Соціальний капітал як ресурс соціально-економічної адаптації вимушених переселенців (2015)
Скок Н. С. - Становлення публічного простору міста Маріуполя: проблеми та перспективи oчима мешканців (2015)
Слющинський Б. В. - Міжкультурна комунікація як соціальний феномен: від минулого до сучасності (2015)
Сабадаш Ю. С. - Рецензія на видання: Молчанова Т. О. Мистецтво піаніста-концертмейстера у культурно-історичному контексті: історія, теорія, практика: монографія. – Львів: Ліга Прес, 2015. – 558 с. (2015)
Батичко Г. І. - Конференція – 2015: новий дискурс інформаційно-культурної проблематики (2015)
Нікольченко Ю. М. - Круглий стіл, присвячений 100-річчю від дня народження видатного українського археолога, історика, краєзнавця і музеєзнавця, доктора історичних наук І. К. Свєшнікова, Орєхова С. Є. (2015)
Наукові здобутки кафедри культурології та інформаційної діяльності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Книжкова полиця (2015)
Титул, зміст (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки, Ляшенко В. І. (2017)
Кістерський Л. Л. - Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ, Липова Т. В. (2017)
Гринюк І. М. - Модель управління дебіторською заборгованістю (2017)
Шубравська О. В. - Сценарні оцінки розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень, Прокопенко К. О. (2017)
Буркинський Б. В. - Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні, Мартієнко А. І., Хумарова Н. І. (2017)
Грищенко А. А. - Міжнародні економічні санкції як фактор зупинення російської експансії щодо України (2017)
Гранатуров В. М. - Концепція "Чорного лебедя”: суперечності та застосовність у сучасному бізнесі, Кораблінова І. А. (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Малік М. Й. - Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій, Шпикуляк О. Г. (2017)
Дієсперов В. С. - Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини (2017)
Захарчук О. В. - Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств, Михайлов М. Г. (2017)
Саблук Г. І. - Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення (2017)
Honcharenko O. V. - Аssessment of the agricultural innovations institute efficiency: methodical approach, Didur K. M. (2017)
Павлик В. П. - Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Топов А. Г. - Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу (2017)
Гаража О. П. - Розвиток інституціоналізму в системі управління (2017)
Купінець Л. Є. - Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, Жавнерчик О. В. (2017)
Пташник С. А. - Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Хоменко О. А. - Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу (2017)
Гіренко Ю. О. - Ефективність виробництва хмелю в Україні (2017)
Ващенко І. В. - Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи (2017)
Коржинському Михайлу Пахомовичу – 85 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Биконя О. П. - Вимоги до рівня володіння майбутніми економістами англомовною компетентністю у діловому письмі (2015)
Бобир С. Л. - Проблеми підготовки викладача англійської мови в епоху глобалізації та один зі шляхів їх вирішення (2015)
Богушевич Н. В. - Принципи навчання іноземних мов при формуванні граматичної компетенції в учнів основної та старшої загальноосвітньої школи (2015)
Boye S. - The implications of growing student mobility on European higher education students’ intercultural communicative competence (2015)
Британ Ю. В. - Комплекс вправ для формування професійно спрямованої читацької компетентності з використанням інтернет-ресурсів (2015)
Ващило О. В. - Модель організації навчання монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків з використанням інфокомунікаційної технології підкастів (2015)
Гайдай Н. М. - Навчання граматичних структур з безособовими формами дієслова на матеріалі афоризмів та цитат відомих людей (2015)
Ганжа І. В. - Функціональна інтерпретація маркерів хеджингу в англомовній рекламі медичних засобів (2015)
Гергуль С. М. - В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів (2015)
Гоменюк О. Я. - Зміст і структура підручників з англійської мови для початкових шкіл Буковини (1918 – 1940 рр.) (2015)
Hrytsenko H. V. - Preparing and delivering an effective lecture (2015)
Дацків О. П. - Застосування тандем-технологій для формування вмінь говоріння майбутніх учителів англійської мови (2015)
Дідух О. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Задорожна І. П. - Розвиток автономії студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін (2015)
Ковальчук О. С. - Витоки й основні етапи розвитку англійської мови для професійного спілкування (2015)
Лазаренко С. В. - Лінгвістичні характеристики англомовних військових текстів інформаційного змісту (2015)
Максименко Л. О. - Зарубіжний досвід організації підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку вищої освіти (2015)
Мартиненко О. Є. - Психолінгвістичні передумови формування англомовної аудитивної компетентності у майбутніх перекладачів (2015)
Мірошник І. В. - Вимоги до мультимедійної презентації для навчання іноземної мови дітей дошкільного віку (2015)
Мовчан Л. Г. - Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів, Зарішняк І. М. (2015)
Москалець О. О. - Розвиток мотивації до вивчення іноземних мов у студентів як джерело професійного розвитку викладача, Пономаренко О. В. (2015)
Осадча Н. В. - Проблеми визначення змісту та структури формування лінгвосоціокультурної компетентності у читанні країнознавчих текстів в учнів профільної школи (2015)
Павленко А. Е. - Роль этнокультурных стереотипов в социальной истории регионального языка равнинной Шотландии, Павленко Г. В. (2015)
Perry H. R. - Teaching global English: a report from the field (2015)
Петрусевич Ю. А. - Модель організації інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів (2015)
Починок Т. В. - О диагностике у студентов языкового вуза уровня сформированности социокультурной компетенции (2015)
Проніков О. К. - Чернігівська духовна семінарія як осередок культури Північного Лівобережжя України (2015)
Ранюк О. П. - Сучасний стан навчання риторики майбутніх філологів польської мови у ВНЗ України та Польщі (2015)
Рего Г. І. - Навчання національних меншин Закарпаття державної мови в дошкільному віці (2015)
Романюк Ю. В. - Модель частково онлайнового навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей (2015)
Самойленко Н. Б. - Разработка программы курса с учетом направления подготовки студентов гуманитарных специальностей (2015)
Сатинова В. Ф. - Формирование инновационной образовательной среды обучения иностранному языку (2015)
Смоліна С. В. - Етапи розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів англійської мови (2015)
Тишко Н. М. - Особливості організації диференційованого навчання англомовного читання в позааудиторній самостійній роботі майбутніх інженерів (2015)
Томашевська А. Ю. - Змістові та процесуальні компоненти організації самостійної роботи майбутніх фармацевтичних фахівців в контексті методики навчання англійської мови і міжкультурної комунікації (2015)
Тумак О. М. - Реалізація прямого методу навчання в підручниках з англійської мови для жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) (2015)
Федорчук І. В. - Особливості організації вищої педагогічної освіти в умовах інтернаціоналізації освітнього простору в Азербайджані, Вірменії та Грузії (2015)
Черноватий Л. М. - Співвідношення стратегій перекладу та рівня перекладацької компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин, Липко І. П. (2015)
Chugai O. Y. - Developing students’ intercultural communicative competence in teaching technical English (2015)
Shastova I. V. - Preference of primary schoolchildren in illustrations (2015)
Шмырова О. В. - Основные направления модернизации преподавания английского языка в неязыковом ВУЗе (2015)
Яковенко І. В. - "Писар бартлбі" Г. Мелвілла: постгуманістичні аспекти (2015)
Ярославова Е. Н. - О формировании текстовой компетенции как cоставляющей лингво-информационной компетентности в иноязычном образовании, Федотова М. Г. (2015)
Пилатюк І. - Від головного редактора (2015)
Pylatyuk I. - By editor-in-chief (2015)
Від редколегії (2015)
By editorial board (2015)
Павлишин С. - Еволюція камерного ансамблю (2015)
Pavlyshyn S. - Evolution of the chamber ensemble (2015)
Кияновська Л. - Камерність в індивідуальних трансформаціях творчості Віктора Камінського (2015)
Kyyanovska L. - Chamber transformations in individual art of Victor Kaminski (2015)
Польська І. - Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи теоретичного осягнення (2015)
Polska I. - Chamber ensemble art of Ukraine: the ways of musicological investigations (2015)
Савицька Н. - Камерні маргіналії пізніх романтиків (2015)
Savytska N. - Chamber marginalia of late Romantics (2015)
Чернова І. - Інтенціональності у камерно-інструментальному виконавстві (2015)
Chernova I. - The intentionality in the chamber-instrumental performance art (2015)
Пилип’юк В. - Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект (2015)
Pylypyuk V. - Chamber reflections of musical photo art: aesthetic aspect (2015)
Повзун Л. - Ансамблевий інструменталізм як сукупна якість художнього вираження (2015)
Povzun L. - Ensemble instrumentalism is as total quality artistic expression (2015)
Карпяк А. - Ансамблева природа витвору Теобальда Бьома (2015)
Karpiak A. - Ensemble appointment of T. Boehm’s work (2015)
Сун Жуй Лун - Камерно-концертне життя Харбіну у 1920–1930-х роках (2015)
Song Rui Long - Chamber-musical life of Harbin in the first third of the twentieth century in reviews of periodical (2015)
Драган А. - Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерноінструментального мистецтва (2015)
Dragan A. - Ukrainian-Swiss cooperation in the instrumental art as the field of chamber music (2015)
Карапінка М. - Альтова соната початку ХІХ століття: шляхи становлення романтичної образності та стилістики (2015)
Karapinka M. - Viola sonata in the early 19th century: ways of setting the romantic image and style (2015)
Петренко І. - Фортепіанний квартет ор. 6 Луї Фердинанда Прусського як джерело романтичних тенденцій (2015)
Petrenko I. - Piano quartet Op. 6 by Louis Ferdinand Prince Prussian as a source of romantic trends (2015)
Гуркова О. - Неоромантичні тенденції у камерно-інструментальній творчості І. Карабиця (на прикладі "Ліричних сцен" для скрипки і фортепіано) (2015)
Hurkova O. - Neoromantic trends of Karabyts chamber instrumental works ("Liric Scenes” as example) (2015)
Діміняца О. - Камерно-інструментальна творчість Ю. Іщенка крізь призму тенденцій гротесковості (2015)
Diminyatsa O. - Tendency of the grotesque, which are shown in Yuri Ishchenko chamber-instrumental oeuvre (2015)
Чубак А. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Коффлера в контексті еволюції індивідуального стилю (2015)
Chubak A. - J. Koffler’s chamber-instrumental works in the context of the evolution of individual style (2015)
Колісник О. - Тема Чорнобиля у камерно-інструментальній творчості Є. Станковича (2015)
Kolisnyk O. - Chornobyl’s theme in chamber instrumental music of E. Stankovych (2015)
Харитонова Д. - Символічний вимір сонати № 2 для скрипки та фортепіано М. Скорика (2015)
Kharitonovа D. - Symbolic dimension of M. Skorik Sonata for Violin and Piano No 2 (2015)
Щербакова О. - Поетично-філософські образи "Ранкової музики" Ю. Іщенка: до питання інтерпретації (2015)
Shcherbakova O. - Poetic and philosophical images of "Morning music" by Y. Ishchenko: on the interpretation (2015)
Пилатюк Н. - Скрипкова транскрипція у сфері камерного музикування (проблеми методології аналізу) (2015)
Pylatyuk N. - Violin transcription in chamber music (problem of analysis methodology) (2015)
Кравченко А. - Камерно-інструментальні твори Віктора Косенка в рецепції салонного музикування (2015)
Kravchenko A. - Victor Kosenko Chamber Instrumental Pieces in the Reception of the Salon Music Playing (2015)
Юзюк З. - Музика Мирослава Скорика для фортепіанного дуету (2015)
Yuzyuk Z. - Music of Myroslav Skoryk for piano duet (2015)
Пришляк А. - Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету в ХХ ст. (2015)
Pryshlyak A. - Structural models of clarinet trio in the tradition of european chamber music: piano trio with clarinet (2015)
Токач Ю. - До питання інтерпретації сонати для скрипки і фортепіано F-dur op. 57 Антоніна Дворжака (2015)
Tokach Yu. - The interpretational quastions of antonLn dvorak’s sonata for violin and piano in f major op. 57 (2015)
Комар А. - Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи (2015)
Komar A. - To the question of piano ensembles featuring trumpet: history, development, prospects (2015)
Яковчук Н. - "Соната-поема" для альта і фортепіано Олександра Яковчука: деякі питання інтерпретації (2015)
Yakovchuk N. - "Sonata-poem" for viola and piano by Alexander Jacobchuk: some interpretation questions (2015)
Старко В. - Фагот у камерно-інструментальному ансамблі ХVII-XIX ст.: питання репертуару (2015)
Starko V. - Bassoon with chamber and instrumental ensembles: the question of repertoire (XVII-XIX centuries) (2015)
Жук-Вольф Г. - Сучасне виконавство на віолі да гамба (2015)
Zhuk-Volf H. - Modern Performance on viola da gamba (2015)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр "Академія" та диригенти (2015)
Mykytka A. - Chamber orchestra "Academy” and its conductors (2015)
Дика Н. - Камерний простір музикування :квартет імені Лисенка (2015)
Dyka N. - Chamber space of music: Lysenko quartet (2015)
Мазепа Т. - "Галицьке Музичне Товариство" у Львові: питання камерно-інструментального виконавства (2015)
Mazepa T. - "Galycian Musical Society" in Lviv": questions of chamber instrumental performance (2015)
Мисько-Пасічник Р. - Формування творчої особистості Василя Барвінського: камерно-інструментальні ансамблі празького періоду (2015)
Mysko-Pasichnyk R. - Evolution of Vasyl Barvinsky artistic personality: instrumental chamber ensembles of Prague period (2015)
Самотос-Баєрлє Н. - Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За "Спогадами" М. Колесси) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського