Мартинов А. Ю. - Німецько-французькі відносини на сучасному етапі європейської інтеграції (2003)
Богданова В. О. - Принцип особливого партнерства і роль діаспори в українсько-канадському співробітництві (2003)
Крушинський В. Ю. - Амстердамський договір, що змінює Договір про Європейський Союз, і Велика Британія (2003)
Химинець В. В. - Українсько-австрійські відносини: політичний та економічний аспекти (2003)
Пасінчук К. А. - Конфлікти на Близькому Сході в контексті політики Європейського Союзу (2003)
Кириченко В. П. - Європейські регіони як системоутворюючі фактори інтеграції (скандинавський досвід), Дікарєв О. І. (2003)
Чекаленко Л. Д. - Україна-Польща: нові тенденції взаємин (2003)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - Реформування освіти та культури: досвід країн Центрально-Східної Європи (2003)
Кирилич В. П. - Нормативно-правові засади міграційно-візової політики Республіки Болгарія (2003)
Шпак Д. Р. - Балто-Чорноморське співробітництво як прогресивний напрямок інтеграційної політики України (2003)
Скороход Л. І. - Особливості близькосхідної політики Росії в другій половині 1990-х років (2003)
Гуменюк А. Г. - Основні характерні риси японського ділового етикету (2003)
Двойних К. Є. - Модель інтеграційної дипломатії (2003)
Мартиненко П. Ф. - Україна і смертна кара: європейський вибір (2003)
Огнівець І. В. - Міжнародно-правові форми двостороннього та багатостороннього співробітництва держав з питань подвійного громадянства (2003)
Корнійчук Є. В. - Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: європейський підхід (2003)
Криволапов Б. С. - Валютні обмеження у сучасному міжнародному праві (2003)
Мармазов В. Є. - Окремі думки суддів як обмежуючий елемент динамічного тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (2003)
Подаляк Н. Г. - Дипломатичне покликання середньовічного купця Вулфа Вулфлама (2003)
Ціватий В. Г. - Інституційні процеси європейської зовнішньої політики та дипломатії першої чверті XVI століття: історико-політологічний аналіз (2003)
Дятлов В. О. - Радикальна Реформація і релігійно-конфесійний регіоналізм в Європі в XVI ст. (2003)
Балабушевич Т. А. - Піднесення і занепад слов'янських держав на Балканах доби пізнього середньовіччя (2003)
Сергійчук В. І. - "Ви надто маленька держава, щоб існувати самостійно..." (Франція-Україна: 1917-1921 рр.) (2003)
Матвієнко В. М. - Українське питання в системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи на початку ХХ ст. (2003)
Стрельський Г. В. - М. А. Славінський (1868-1945) і його дипломатична діяльність (2003)
Турченко Г. Ф. - Південноукраїнський фактор в геополітичних реаліях Першої світової війни (2003)
Бажан О. Г. - Проблеми взаємозв'язків органів державної влади та управління УРСР з українською громадою Канади в 1950-1980-х роках в документах Національного архівного фонду України (2003)
Скороход Ю. С. - Ізраїль та ліванський конфлікт 1975-1976 років (2003)
Дьомін О. Б. - Мілітарізація Аракської Республіки наприкінці 70-80-х років ХХ століття, Поспєлова А. С. (2003)
Галака С. П. - Шлях Казахстану до без'ядерного статусу (2003)
Тупчієнко Л. С. - Міжнародні відносини в оцінці професора і політика (2003)
Заволока Ю. В. - Провідний кафедрі Залізобетонних і кам’яних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури – 85 років (2014)
Барабаш И. В. - Свойства цементного теста и затвердевшего цементного камня на механоактивированном пластифицированном портландцементе, Гуревич С. (2014)
Барабаш И. В. - Влияние механоактивации вяжущего на адгезию строительного раствора, Даниленко А. В., Матковский В. Д. (2014)
Бойко Т. В. - Современное украинское законодательство в области охраны труда и его недостатки, Мартынов В. И., Сушицкая Т. А. (2014)
Василюк А. В. - Аналіз сучасного стану водних ресурсів України і шляхів їх раціонального використання в галузях економіки (2014)
Вершинин В. И. - Перспективные направления архитектурного развития постиндустриального производства (2014)
Волканов В. К. - Технологические решения приклеивания минераловатных плит (2014)
Выровой В. Н. - Конструкция-система. Основные представления и определения, Коробко О. А., Суханов В. Г., Рожнюк Е. В. (2014)
Гара Ан. А. - Анализ влияния многофункционального каркаса на механические свойства полимерных композиций (2014)
Григорова Т. М. - Моделювання показника стомлюваності пасажирів при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів, Меленчук В. М., Арцибашева Н. М. (2014)
Гришин А. В. - Математическое моделирование оползневых процессов при сейсмических воздействиях, Гришин В. А. (2014)
Даниченко Н. В. - Эжекция воздуха сыпучими строительными материалами в системах аспирации, Гераскина Э. А., Хоменко О. И. (2014)
Денисенко Ю. Н. - Факторы, влияющие на особенности формирования архитектуры и архитектурной среды, как объект исследования, Денисенко Е. В. (2014)
Дмитрієва Н. В. - Розробка алгоритму вибору гідроізоляційного матеріалу залежно від факторів впливу, Павлюк Б. В. (2014)
Дорофеев В. С. - Усиление железобетонных конструкций элементами внешнего армирования из высокоэффективных композитных материалов на основе высокопрочных волокон, Заволока М. В., Заволока Ю. В., Заволока Ю. М., Рогачко Е. И. (2014)
Дорофєєв В. С. - До питання про дослідження несучої здатності залізобетонних елементів, що згинаються, при циклічній дії навантаження, Карпюк В. М., Костюк А. І. (2014)
Думанская В. В. - Планирование эксперимента по определению влияния конструктивно-технологических факторов на качество наклонного покрытия, Вилинская Л. Н., Марченко В. С. (2014)
Жаданова К. Ф. - Каменно-деревянные храмы Запорожского края конца XVIII – начала XIX ст., Давидкова И. В. (2014)
Жовква О. І. - Особливості організації внутрішнього простору у культових спорудах західного обряду (греко та римо-католицизм (2014)
Койчев О. О. - Поризовані ефективні стінові вироби на основі силікатної матриці, Бондаренко Г. Г., Шинкевич О. С., Луцкін Є. С., Мироненко І. М. (2014)
Корнило І. М. - Оцінка готовності будівельного підприємства до реалізації стратегії розвитку (2014)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияние органо-минеральной добавки на прочность цементного камня на механоактивированном вяжущем, Барабаш Т. И., Кратновская Е. Н., Пищева Т. И., Стрельцов К. А. (2014)
Кучеренко Л. В. - Доцільність використання механізованого обладнання при гідроізоляційних штукатурних роботах, Швець В. В., Плазій І. І. (2014)
Менейлюк И. А. - Разработка методики определения эмиссии волокон минераловатного утеплителя в вентилируемых фасадах (2014)
Мішутін А. В. - Вибір оптимальних складів суднобудівних керамзитобетонів, Богуцький В. Л., Петричко С. М. (2014)
Мишутин А. В. - Процесс разрушения одноосно сжатого бетона, Кобринец В. М., Совгира В. В. (2014)
Ніколова Р. О. - Проблеми водопостачання на півдні України і підвищення енергоефективності возабірних свердловин, Ничипорук В. Ю. (2014)
Петровский А. Ф. - Анализ источников загрязнения подземного пространства в районе Чернобыльской АЭС (2014)
Полунин М. М. - О возможностях энергосбережения в централизованных системах теплообеспечения, Воинов А. П. (2014)
Полунин М. М. - Изменение гидравлического режима центральных тепловых сетей при утеплении теплопроводящих конструкций локальных потребителей теплоты, Горобец Д. А., Коваленко О. В. (2014)
Пушкарь Н. В. - Влияние температуры атмосферного воздуха на перемещения конструкций каркасных зданий (2014)
Ратушняк Г. С. - Визначення раціонального часу ущільнення стінових бетонних виробів, Слободян Н. М. (2014)
Солодкий С. Й. - Зміна тріщиностійкості дорожнього бетону в експлуатаційній стадії, Толмачов С. М. (2014)
Солоненко И. П. - Применение воздухововлекающей добавки РТ -1 для дорожного покрытия из цементобетона (2014)
Тугаенко Ю. Ф. - Особенности нелинейного деформирования грунтовых оснований при нагружении их жесткими штампами, Марченко М. В., Ткалич А. П., Мосичева И. И. (2014)
Уразманова Н. Ф. - Інженерна архітектоніка підсилення наслонної дерев’яної кроквяної системи при влаштуванні мансарди в горищному просторі (2014)
Фомина И. П. - Устойчивость жестко защемленной бетонной колонны при несимметричном воздействии агрессивной среды (2014)
Фомин В. М. - Нелинейные квазистатические задачи для многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2014)
Фощ А. В. - Повышение водостойкости гипса гидрофобизирующими добавками, Керш В. Я. (2014)
Хоменко А. А. - Развитие градиентов влажностных деформаций в неравномерно увлажненных конструкциях, Рогожа П. С., Острая Т. В. (2014)
Шинкевич Е. С. - Подбор состава матричного материала для костробетона на основе известкового вяжущего, модифицированного добавками и наполнителями, Мироненко И. Н., Тымняк А. Б., Линник Д. С., Юсипчук В. И. (2014)
Ширяєва Н. Ю. - Оцінювання бренд-менеджменту будівельних компаній (2014)
Огрризко В. С. - У зовнішньополітичній сфері президент і уряд діють в унісон (інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня",12.01.2008 р.) (2008)
Гуменюк Б. І. - Нові підходи в підготовці кадрів у Дипломатичній академіїУкраїни при МЗС України (2008)
Губерський Л. В. - Україна-ЄС: реалії та перспективи сучасних взаємовідносин, Копійка В. В. (2008)
Корсунський С. В. - Сучасні зовнішньоекономічні пріоритети України і завдання дипломатії (2008)
Перепелиця Г. М. - Євроатлантична політика України: концепти сучасного розвитку (2008)
Крапівін О. В. - Інтеграційні проекти України з НАТО, Володіна М. О. (2008)
Полторацький О. С. - Питання геополітичної самоідентифікації та практичної реалізації зовнішньополітичного курсу України по відношенню до НАТО (2008)
Толкачов Г. І. - Деякі юридичні аспекти набуття членства в Організації Північноатланчитного договору (НАТО) (2008)
Ковальчук Т. С. - Спільна культурна політика Європейського Союзу як фактор європейської інтеграції (2008)
Рассоха Л. І. - "Пінічний вимір" як приклад для побудови Європейського Союзу в Чорноморському регіоні (2008)
Мартинов А. Ю. - Україна-Євросоюз: концепція і практика "спеціального сусідства" (2008)
Шергін С. О. - Структурна специфіка ринків зброї в Південно-Східній Азії в контексті регіональних трансформацій, Горобець І. В. (2008)
Гуменюк А. Г. - Іслам на Кіпрі (2008)
Пахомова Н. І. - Політичний вимір українсько-німецьких відносин у 90-их роках ХХ століття (2008)
Гончаренко І. О. - Політика і дипломатія незалежної України в умовах внутрішніх міжетнічних конфліктів (2008)
Воробей Н. О. - Європейський чинник врегулювання Кіпрської проблеми (2008)
Горенко О. М. - Соціальний зміст Європейського раціоналізму: національний і глобальний контекст (2008)
Федуняк С. Г. - Чинники формування зовнішньополітичної стратегії України в середньостроковій перспективі: спроба політичного прогнозу (2008)
Ленський П. С. - Щодо Китайських оцінок і підходів до концептуальних питань національної зовнішньої політики (2008)
Добржанська О. Л. - Дослідження ідентифікаційних процесів у політології та суміжних науках (2008)
Гуцман М. Я. - Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності (2008)
Костенко Г. Ф. - Передвиборні програми в Україні: аспект національної безпеки (2008)
Черінько І. П. - Україна на міжнародній арені: в якому статусі? (2008)
Мельникова Т. Б. - Використання сучасного закордонного досвіду для побудови системи комерціалізації інтелектуальної власності України (2008)
Подаляк Н. Г. - Репрезентація Ганзи на з'їздах другої половини XIV ст.: влада і церемоніал (2008)
Котляров П. М. - Лютеранство і православ'я: екуменічна діяльність Філіпа Меланхтона та спроба релігійного порозуміння (2008)
Бур'ян М. С. - Витоки міжнародної боротьби за перську нафту: концесія Дарсі і Англо-Російське суперництво, Ласкавий Д. В. (2008)
Гончар Б. М. - ООН, міжнародна безпека і США, Боголій Ю. М. (2008)
Матяш І. Б. - Історія української дипломатії в канадських архівах (2008)
Денисенко В. А. - Дипломати-вихованці Києво-Могилянської академії (2008)
Матвієнко В. М. - Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України (2008)
Макар Ю. І. - Вихід УНР з Першої світової війни (мирний договір з центральними державами) (2008)
Авдошин І. В. - Мирні переговори в Брест-Литовську 1918 року і їх значення у становленні української дипломатії (2008)
Добржанський О. В. - Микола Василько - видатний український дипломат початку ХХ ст. (2008)
Макар В. Ю. - Дипломатичне представництво Західно-Української Народної Республіки в Канаді (2008)
Карпо В. Л. - Українські Національні інтереси на тлі Європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. ХХ ст.) (2008)
Кудряченко А. І. - Тяжкі виміри голодомору в Україні 1932-1933 років за оцінками тогочасних німецьких дипломатів (2008)
Лисенко О. Є. - Україна в планах основних гравців європейської політики напередодні Другої світової війни (2008)
Яровий В. І. - Органи місцевого управління "Польської підпільної держави" за часів Другої світової війни, Поліщук П. Я. (2008)
Лещенко Л. О. - До питання про вироблення курсу США і Великої Британії щодо України наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр). Знахідки в зарубіжних архівах (2008)
Сардачук П. Д. - Трагедія українців Польщі в повоєнні роки (1944-1956 рр.), Сагайдак О. П. (2008)
Бажан О. Г. - Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України (2008)
Мисик О. І. - Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) (2008)
Ціватий В. Г. - Інституціоналізація, дух і літера фундаментальних міжнародно-правових джерел (2008)
Титул, зміст (2016)
Васюта О. - Курган Чорна Могила в історичних дослідженнях минулого та сучасності (2016)
Келембет С. - Пом’янники (синодики) князів Чернігівської землі як історичне джерело (2016)
Бірюк П. - Участь верховських князів у політичних конфліктах у Литві (30-ті рр. XV ст.) (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 5. Проблема назви. Територія і стан її заселеності (2016)
Доманова Г. - Війти Стародубського магістрату (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) (2016)
Бондар О. - План Прилуцької фортеці 1745 р. у альбомі Ф. Ласковського (2016)
Ломко О. - Засновник міста Донецьк: Кочубей чи Юз? (2016)
Шумило С. - Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні (2016)
Глухенький А. - Купчі та уступні записи як джерело з історії земельної власності Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря (2016)
Пиріг П. - Про церковне будівництво та плани храмів на Чернігівщині, Конопля Ю. (2016)
Тимошик М. - Становлення, ствердження та знищення Української Автокефальної церкви на Чернігівщині у 20-30-х роках ХХ століття (за архівними матеріалами та пресою колишньої Ніжинської округи) (2016)
Мицик Ю. - "Могилянець" – "могилянцю" про "могилянця" (із кореспонденції Івана Мазепи), Федотов В., Циганок О. (2016)
Огієвська Р. - Заповіт Петра Івановича Прокоповича 1826 р. (2016)
Морозова А. - Невідомий факт з історії діяльності "Черниговских епархиальных известий" (2016)
Тарасенко О. - Щоденник О. М. Лазаревського (2016)
Ванжа В. - Нотатки після прочитання книги Олександра Лук’яненка "Невже це з нами так було?" (2016)
Травкіна О. - Про вихованців Чернігівського колегіуму на початку XVIII ст. (2016)
Рига Д. - До питання про навчально-виховний процес та побут учнів духовної семінарії у Новгороді-Сіверському (1785-1797 рр.) (2016)
Маслійчук В. - "Въ город? маломъ, нагорномъ, здоровомъ, красивомъ и как бы одной гимназіи принадлежащемъ" (Новгород- Сіверське училище (гімназія) кінця XVIII – початку XIX ст.) (2016)
Кириченко В. - З історії охорони Стрижня (за матеріалами справи № 112 ДАЧО) (2016)
Міщанин В. - Невідомі сторінки з біографії Олександра Кир’якова (2016)
Шекун В. - Нові відомості до біографії С. Д. Носа (1829 – 1900) (2016)
Ткач Х. - Традиційні родильні звичаї та обряди українського Полісся в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Гейда О. - Велика Мала… (До виходу в Україні першого тому"Української малої енциклопедії" Є. Онацького), Демченко Т. (2016)
Сапон В. - "Я не боюсь тюрми і ката" (2016)
Пам’яті Володимира Петровича Коваленка (2016)
Любіцева О. О. - Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні (2011)
Парфіненко А. Ю. - Розвиток "економіки ексклюзивності" як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України (2011)
Шандор Ф. Ф. - Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012 (2011)
Басюк Д. І. - Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Подільсько-Буковинського регіону в контексті підготовки до ЄВРО 2012 (2011)
Смирнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012 (2011)
Ханмагомедов Х. Л. - Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение, Гебекова А. Н. (2011)
Пестушко В. Ю. - Проблеми статистичного обліку в’їзного туризму в Україні (2011)
Шпарага Т. І. - Ринок винного туризму причорноморського регіону як перспективний напрямок тематичного туризму України, Бойко В. В. (2011)
Гілецький Й. Р. - Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом (2011)
Вишневська Г. Г. - Формування туристсько-екскурсійних програм в Україні напередодні ЄВРО-2012, Цегельник А. О. (2011)
Козловський Є. В. - Національна культурна спадщина регіону як чинник розвитку культурно-пізнавального туризму, Крупа І. П. (2011)
Чорненька Н. В. - Репутація та імідж міст України в контексті подієвого туризму (на прикладі міста Львова) (2011)
Брик С. Д. - Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010 рр (2011)
Павленко Т. М. - Історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області (2011)
Моклиця Ю. В. - Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька (2011)
Омельяненко К. Д. - Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини (2011)
Шевцова І. Р. - Архітектура, як складова туристської привабливості міста (на прикладі садиб Харківської області) (2011)
Комарніцький І. О. - Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті Євро – 2012 (2011)
Ховалко А. Б. - Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 (2011)
Посохов І. С. - Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів (2011)
Степанець Н. П. - Сільський населений пункт як перспективний центр туристичної дестинації (2011)
Смирнов І. Г. - Польські некрополі як туристичний ресурс в контексті проведення Євро-2012 в Польщі та Україні (2011)
Уварова Г. Ш. - Формування позитивного туристичного іміджу міст України – господарів Євро-2012 (2011)
Божук Т. І. - Формування релігійно-туристичної індустрії (2011)
Креховецький В. В. - Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті ЄВРО-2012 (2011)
Кобелька О. П. - Проблеми та пропозиції організації промоції туристичних можливостей в процесі підготовки до Євро-2012 (2011)
Шилкіна А. О. - Розробка туристичних маршрутів та перспективи розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до ЄВРО 2012 (2011)
Креховецька І. В. - Українсько-польська підготовка до ЄВРО-2012: транскордонні інфраструктурні напрямки діяльності в сфері розвитку туризму (2011)
Плешивцова М. В. - Організація дитячого туризму в Україні (2011)
Балабанов Г. В. - Розвиток авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг, Ткачук Л. М. (2011)
Krzysztof Parzych - Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, Paweł Czapliński (2011)
Renata Rettinger - Hostele jako ważny segment infrastruktury noclegowej miast na przykładzie Krakowa (2011)
Бондарець Д. С. - Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації (2011)
Заря І. В. - Особливості стратегічного розвитку туристичної галузі України в умовах глобалізації (2011)
Іванунік В. О. - Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецькій області) (2011)
Завадовський Т. Б. - Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова (2011)
Брунець Б. Р. - Характеристика туристчної інфраструктури Львівщини на передодні "ЄВРО-2012" (2011)
Мельник Л. В. - Суспільно – географічний аналіз продовольчої безпеки України, Собченко Г. В. (2011)
Ганич Н. М. - Сутність поняття готельна послуга (2011)
Борисюк О. А. - Аеропорт як елемент регіональної авіатранспортної системи (2011)
Жураєва К. А. - Інноваційні технології в сфері туризму (2011)
Дмитрієва К. Є. - Напрямки та тенденції розвитку ресторанного господарства України у світлі проведення ЄВРО-2012 (2011)
Гегедюш А. А. - Глобалізація – основна тенденція світового ринку праці, Грицак Ю. С. (2011)
Зінько Ю. В. - Інформаційно-туристичне забезпечення проведення ЄВРО-2012 у місті Львові, Мальська М. П., Кравчук Н. В., Яремчишин А. А. (2011)
Антоненко В. С. - Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізації, Карпенко А. О. (2011)
Дук Н. М. - Митна тематика в картографічному забезпеченні міжнародного туризму, Горб К. М. (2011)
Зима А. Г. - Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания, Подгайная В. А. (2011)
Романів О. Я. - Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області, Романів А. С., Шворак І. В. (2011)
Лола Ю. Ю. - Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні, Кісь О. П. (2011)
Мотузенко О. О. - Роль навчальних дисциплін туристичного блоку у при підготовці волонтерів для забезпечення організаційних заходів з проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року (2011)
Сергійко В. Ф. - Деякі аспекти підготовки кадрів для сфери туризму у вищих навчальних закладах cрср та сучасній Україні (2011)
Бордун О. Ю. - Дослідження проблеми плинності кадрів на львівських туристичних фірмах та її впливу на функціонування підприємств (2011)
Міхо О. І. - Інноваційні підходи в підготовці фахівців для сфери туризму (2011)
Юрченко Е. Е. - Географические аспекты формирования туристского имиджа регионов (2011)
Біловол О. М. - Зміни метаболічних показників під впливом комбінованої антигіпертензивної терапіїї на тлі цукрового діабету 2 типу, Школьник В. В., Андрєєва А. О. (2012)
Бобрикович О. С. - Характеристика ліпідного і вуглеводного обміну у дітей з проявами метаболічного синдрому (2012)
Буфан М. М. - Ендоскопічні та гістологічні зміни слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний гастрит залежно від наявності дуоденогастрального рефлюкса та Helicobacter pylori (2012)
Гасюк П. А. - Структурно-функціональна організація міжчасткової протоки слинних залоз людини, Гевкалюк Н. О., Гасюк Н. В. (2012)
Герасимчук М. Р. - Метаболічна і фагоцитарна активність нейтрофілів крові та бронхоальвеолярного лаважу при гострому експериментальному перитоніті, Заяць Л. М. (2012)
Головко С. В. - Техніка фотоселективної вапоризації доброякісної гіперплазії передміхурової залози і ранні результати лікування хворих із застосуванням Green Light Laser (2012)
Готюр О. І. - Структурно-функціональні особливості яєчка та надяєчка у чоловіків репродуктивного віку (22-35 років) в нормі (2012)
Дорошенко О. О. - Досвід застосування габантину у пацієнтів з невропатичним болем при онкогематологічних захворюваннях (2012)
Жиляк О. В. - Показники зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними захворюваннями кишечника та їх корекція (2012)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональні особливості серединного підвищення нейрогіпофізу при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Заболотний Т. Д. - Комплексне лікування захворювань пародонта у хворих, які проживають у регіоні, забрудненому сіркою, Гнідь Р. М. (2012)
Ілащук Т. О. - Перспективи застосування комбінованих препаратів рослинного походження кардіофіт та хомвіокорин-N у лікуванні набрякового синдрому в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Бобкович К. О., Малкович Н. М., Маліца І. М. (2012)
Кузенко Р. Т. - Плазмаферез в комплексному лікуванні гострого панкреатиту в осіб похилого і старечого віку, Шевчук І. М., Легун О. М. (2012)
Левандовський Р. А. - Відновлення функції жувальних м’язів при застосуванні пострезекційних протезів верхньої щелепи з шарнірною фіксацією на дентальних імплантатах (2012)
Лисенко С. А. - Мікроскопічний та гістоморфометричний аналіз змін в первинних аденокарциномах у хворих на рак легені з паранеопластичним синдромом, Кіркілевський С. І., Шибінський В. В. (2012)
Мазурак Н. В. - Активність та відновлювальна здатність вегетативної нервової системи у пацієнтів із синдромом подразненого кишечника (2012)
Максим’юк В. В. - Зміни протеолітичної активності плазми крові та тканин за умов експериментального панкреатиту, Полянський І. Ю., Тарабанчук В. В., Мороз П. В. (2012)
Марусин О. В. - Взаємозв’язок між ожирінням, глікемією та рівнем лептину у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом (2012)
Мельник Г. І. - Стандартизація лікарської рослинної сировини родів Чемериця та Стародуб за морфолого-анатомічними ознаками, Сікорин У. Б. (2012)
Микалюк Л. В. - Клінічно-спірографічні показники ефективності рибонуклеїнової кислоти як компонента базисної терапії бронхіальної астми в школярів, Марусик У. І. (2012)
Міщенко Л. А. - Нові фактори серцево-судинного ризику і гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Матова О. О., Радченко В. В., Моспан М. П. (2012)
Міщук В. Г. - Недостатність харчування у хворих на запальні захворювання кишечника та ефективність суміші незамінимих і напівзамінимих амінокислот, Боцюрко Ю. В., Маковецька Т. І. (2012)
Москалюк І. І. - Поліморфізм гена переносника серотоніну (SERT) у хворих на дифузний токсичний зоб у поєднанні з синдромом подразненого кишечника, Федів О. І., Москалюк В. І. (2012)
Островський М. М. - Оптимізація тактики ведення хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану з анемічним синдромом, Стовбан М. П. (2012)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з алергічним протезним стоматитом (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура статевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у ранні терміни (2012)
Пузиренко А. М. - Вивчення впливу антигіпертензивних та метаболітотропних препаратів на вміст насичених жирних кислот у серці щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. C., Горчакова Н. О., Брюзгіна Т. С. (2012)
Садовий І. Я. - Труднощі клінічної та можливості рентгенологічної діагностики стриктур анального каналу, Шевчук І. М. (2012)
Самогальська О. Є. - Ефективність комплексної терапії цирозу печінки із застосуванням α–ліпоєвої кислоти, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М., Мерецька І. В. (2012)
Сем’янчук В. Б. - Особливості алергологічного анамнезу у дітей Прикарпаття, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Цимбаліста О. Л., Матвіїв Л. Є., Пастух О. В., Парандій І. Б. (2012)
Середюк Н. М. - Нейроциркуляторна дистонія: нові аспекти лікування, Галюк Н. М., Налужна Т. В., Деніна Р. В., Барила Г. Г. (2012)
Стовбан І. В. - Медико-організаційні аспекти профілактики та реабілітації хворих на туберкульоз (2012)
Сухоребський Ю. І. - Вплив методу литва суцільнолитих конструкцій зубних протезів на стан пародонта опорних зубів, Ожоган З. Р., Мізюк Л. В., Заяць О. Р., Салім Муаз (2012)
Ткачук О. Л. - Доцільність назобіліарного дренування після ендоскопічної літоекстракції при тривалих обтураційних жовтяницях, Шабат Г. І., Паливода А. П. (2012)
Цимбаліста О. Л. - Клініко-лабораторна характеристика ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної, Гаріджук Л. І. (2012)
Шеремета Л. М. - Порівняльна ефективність ліпофлавону за умов експериментальних гепатитів за результатами поглибленого статистичного та гістоморфологічного аналізу (2012)
Зіняк Б. М. - Перекрут яєчка у дітей, Доценко Ю. Р., Котурбаш Р. Й., Глагович М. В., Завійська Л. А., Павликівський С. С., Граділь С. М. (2012)
Курташ О. О. - Аноректальні вади розвитку у дітей (2012)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування хворих із флегмонами шиї (2012)
Пахаренко Л. В. - Endometriosis (2012)
Алексеєва Ю. І. - Методика викладання теми: "Гострі лейкемії" в педіатрії, Вовк З. В., Рейтмаєр М. Й., Сидоренков О. В. (2012)
Вовк З. В. - Викладання питань діагностики дефіциту заліза у дітей лікарям-інтернам (2012)
Заяць О. Р. - Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології ІФНМУ, Ожоган З. Р., Мізюк Л. В., Ожоган І. А., Сухоребський Ю. І. (2012)
Максимчук Л. Т. - Значення "емоційного навчання” у викладанні неврології для студентів вищих медичних навчальних закладів, Дорошенко О. О. (2012)
Мельничук Г. М. - Методика проведення практичного заняття "Захист історії хвороби” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету, Гаврилів Г. М., Костюк І. Р., Костюк В. М., Базалицька О. В., Сікорин У. Б. (2012)
Рейтмаєр М. Й. - Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти – основні переваги і недоліки. Частина І: переваги, Волосянко А. Б., Синоверська О. Б., Лазуркевич О. В., Вовк З. В., Алєксєєва Ю. І. (2012)
Середюк Н. М. - Оптимізація процесу вивчення дисципліни "Внутрішня медицина" в умовах кредитно-модульної системи, Налужна Т. В., Галюк Н. М, Середюк В. Н, Нестерак Р. В., Ванджура І. Ю., Ванджура Я. Л. (2012)
Сікорин У. Б. - Удосконалення професійної та педагогічної майстерності викладачів в контексті Болонського процесу, Боднарчук О. В., Дмитрів А. М., Костюк В. М. (2012)
Стефанко С. Л. - Використання імітаційних методів навчання для студентів медичних спеціальностей (2012)
Чумаченко О. В. - Розвиток клінічного мислення у студентів-стоматологів за допомогою клінічного розбору хворих та ділової гри, Саяпіна Л. М., Чайка О. М., Пермінов О. Б., Стаханська О. О., Зелінський А. Л. (2012)
Бугорков И. В. - Стоматологические аспекты здоровья населения Донецкой области, Павленко М. А. (2012)
Варунків О. І. - Вплив куріння на функціонування органів дихання та розвиток патології легень, Малофій Л. С., Островський М. М., Дельцова О. І., Савеліхіна І. О., Кулинич-Міськів М. О., Зубань А. Б., Кулинич Г. Б., Корж Г. З., Бондаренко Т. Я. (2012)
Іващук О. І. - Рандомізовані дослідження симптоматичної терапії раку шлунка, Сенютович Р. В., Гонца А. О., Бізер Л. І., Ткач І. А. (2012)
Сенютович Р. В. - Виживання хворих на рак шлунка, Іващук О. І., Гонца А. О., Унгурян В. П. (2012)
Уварова Г. Ш. - Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі (2011)
Гладкевич Г. И. - Факторы формирования туристского рынка (2011)
Заря І. В. - Сучасний стан конкурентоспроможності туризму на макро- та мікрорівнях (2011)
Юрченко С. О. - Соціальна інфраструктура як фактор сталого розвитку регіону (2011)
Кіптенко В. К. - Інформаційне забезпечення туризму: роль соціальних медіа Інтернету, Глазунова Т. В. (2011)
Сергійко В. Ф. - Значення анімаційних послуг в сучасній туристичній діяльності (2011)
Кіш Г. В. - Геотуризм як можливість пізнання унікальності дестинації (2011)
Корнілова В. В. - Особливості престижної реклами в туристичному бізнесі (2011)
Krzysztof Parzych - Zróżnicowanie przestrzenne ruchu turystycznego w krajach europejskich (2011)
Смирнов І. Г. - Досягнення Туреччини із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект) (2011)
Корнілова Н. В. - Сучасний стан розвитку міжнародного туризму на острові Ірландія (2011)
Рассыпнов В. А. - Экологический и познавательный туризм на земелях особо охраняемых природных территорий Алтая, Максимова Н. Б. (2011)
Багомедов М. А. - Туристско-рекреационный комплекс как новая "старая" специализация Дагестана (2011)
Григорьева В. В. - Важность оценки рекреационного потенциала для стратегического планирования регионального устойчивого развития на примере Псковской области (2011)
Горшунова Є. В. - Давні циркові видовищні споруди як об’єкт історико-культурного туризму (2011)
Ржепецька Н. М. - Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища (2011)
Афанасьєв О. Є. - Скансени України як репрезентанти регіональних типів природокористування (2011)
Яковчук О. В. - Транспортне забезпечення туризму в Україні (2011)
Колотуха О. В. - Географічна оцінка туристсько-спортивних маршрутів України (2011)
Бойко І. Д. - Визначення та порівняння регіонів України, перспективних для розвитку спа туризму (2011)
Жданова А. М. - Франчайзинг как инструмент распространения компании на мировом рынке (на примере сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс") (2011)
Каркальова П. І. - Спрощення механізмів бухгалтерського обліку та оподаткування як інструмент регіональної політики залучення до сфери сільського зеленого туризму (2011)
Короткова А. Я. - Розробка інноваційного екскурсійного туру по Києву на релігійну тематику, Цегельник Ю. О. (2011)
Брунець Б. Р. - Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку (2011)
Бордун О. Ю. - Стратегічні орієнтири розвитку ринку туристичних послуг аграрних районів Тернопільської області (на прикладі Лановецького району) (2011)
Закутинська І. І. - Перспективи використання туристичного потенціалу м. Івано-Франківська під час проведення Євро-2012 (2011)
Троценко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму Дніпропетровщини (2011)
Кашинська О. Є. - Інновації – невід'ємна умова розвитку туризму Луганщини (2011)
Ханмагомедов Х. Л. - Топонимика – учение о географических названиях, ее полиструктурность, направления как географо-историко-лингвистической науки при ведущей роли географии, Изиева И. А., Гебекова А. Н. (2011)
Сливка Р. Р. - Буферне положення України: спільність та конфлікт інтересів великих світових гравців у Центрально-Східній Європі (2011)
Смирнов І. Г. - Балто-Чорноморська транспортно-логістична інтеграція та місце в ній України (2011)
Калько А. Д. - Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу (2011)
Даценко Л. М. - Картографічне забезпечення шкільного курсу "Географія культури світу" (2011)
Юрченко О. Є. - Методичний апарат вивчення туризму (2011)
Борисюк О. А. - Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем (2011)
Воловик В. М. - Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля (2011)
Гавриленко О. П. - Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища (2011)
Патрикац Д. І. - Річка Полтва у Львові: проблеми, шляхи їх розв’язання та перспективи на майбутнє (2011)
Кирилюк О. В. - Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки гуків для цілей сталого розвитку, Кирилюк С. М. (2011)
Громик О. М. - Важкі метали у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області) (2011)
Монтекіарі А. - Професійна підготовка у секторі туризму, Карфанья Е. (2011)
Любіцева О. О. - Регіональний аналіз підготовки кадрів для туризму в Україні (2011)
Уварова Г. Ш. - Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму (2011)
Кулініч М. Т. - Попит та пропозиція на туристичному ринку "Україна – Італія", Шиманська І. Л. (2011)
Смирнов І. Г. - Теорія конкурентних переваг М. Портера та її застосування у туризмі (на прикладі Італії) (2011)
Мотузенко О. О. - Міжнародна туристична виставка (Borsa Intemazionale del Turismo) в Мілані, Петліна Д. В. (2011)
Безуглий В. В. - Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії (2011)
Зінько Ю. В. - Використання італійського законодавчого досвіду для розробки законопроектів у сфері сільського туризму України, Горішевський П. А., Васильєв В. П., Благодир С. Ф., Іваник М. Б. (2011)
Мотузенко О. О. - Міжнародне співробітництво України та Італії у сфері скаутингу, Мішалова К. M., Петліна Д. В. (2011)
Костащук В. І. - Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Смирнов І. Г. - Озеро Гарда – туристична перлина Північної Італії, Ковалевич Л. В. (2011)
Кілінська К. Й. - Рекреаційно-туристичний паспорт території – як форма рекреаційного моніторингу навколишнього природного середовища, Андрусяк Н. С. (2011)
Рутинський М. Й. - Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації, Топорницька М. Я. (2011)
Новикова В. І. - Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні (2011)
Шевчук О. В. - До питання про рекреаційне використання печер (2011)
Жураєва К. А. - Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі (2011)
Чеченя О. В. - Фактори впливу на галузь туризму (2011)
Пендерецький О. В. - Чинники промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району (2011)
Матвієнко В. М. - Чинники розвитку і розміщення рекреаційного комплексу Подільського району, Матвієнко Н. М., Хилевич Н. М. (2011)
Глибовець В. Л. - Аналіз туристичних потоків до Столичного суспільно-географічного району України (2011)
Іванунік В. О. - Інтегральна оцінка атрактивності рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Рутинський М. Й. - Історико-географічні особливості становлення Прикарпатського курорту Моршин (2011)
Омельяненко К. Д. - Перспективні райони для організації спелеотуризму в Україні (2011)
Олійник Я. Б. - Структурні особливості розвитку житлово-комунального господарства регіону, Лукянчук О. М. (2011)
Клімчук Б. П. - Суспільно-географічне дослідження малого підприємництва (2011)
Стафійчук В. І. - Міжнародні організації як агенти політичної глобалізації (2011)
Савчук І. Г. - Сучасні російські суспільно-географічні дослідження експортної орієнтації господарства країни (2011)
Бордун О. Ю. - Трансформація прикордонної транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами Західноукраїнського регіону, Котик Л. І. (2011)
Воловик Л. М. - Демографічна ситуація і міграційна активність населення периферійних районів (на прикладі Київської області) (2011)
Шиян Д. В. - Дослідження захворюваності населення старопромислового регіону за допомогою ГІС (на прикладі Кривбасу) (2011)
Білоус А. В. - Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ (2011)
Іванова О. С. - Витоки досліджень з мелогеографії (2011)
Єлісєєва К. В. - Вплив транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу (2011)
Левицька О. Л. - Конкурентоспроможність ринку агропродовольчої продукції в Україні: суспільно-географічний аспект, Церковний О. Г., Запотоцький С. П. (2011)
Медовар Б. Л. - Столичні міста як феномен просторової організації суспільства (2011)
Мамедова О. О. - Аналіз торговельної спеціалізації країн Скандинавського регіону (2011)
Афанасьєв О. Є. - Формування наукових уявлень про природокористування у середовищі історичної географії (2011)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні особливості поняття "національна безпека" (2011)
Дмитрук О. Ю. - До питання про дефініцію поняття рекреаційний ландшафт, Кочеткова І. В. (2011)
Воловик В. М. - Українські сільські культурні ландшафти (2011)
Бондарець Д. С. - Гідрометеорологічні особливості рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2011)
Галаган О. О. - Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва, Гайдай С. В., Бойко Ю. В. (2011)
Рак Л. К. - Водно-болотні угіддя як складова ресурсно-рекреаційного потенціалу українського Причорномор’я (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей) (2011)
Бейдик О. О. - Выдающийся географ, писатель и путешественник (к 80-летию со дня рождения Б. Б. Родомана) (2011)
Титул, зміст (2016)
Багмут І. Ю. - Оцінка субтоксичного впливу фосфоровмісних органічних сумішей на генеративну функцію самців у підгострому експерименті, Жарова Н. В., Жуков В. І., Тюпка Т. І., Попова Т. М. (2016)
Головенко М. Я. - Метаболізм та екскреція похідного 3-пропілокси-1,4-бенздіазепіну при одноразовому та курсовому введеннях, Ларіонов В. Б., Редер А. С., Валіводзь І. П., Олійник К. В. (2016)
Єлисеєва І. В. - Вивчення специфічної активності експериментальних зразків комплексних протидифтерійних кандидат-вакцин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А., Ісаєнко О. Ю. (2016)
Приступа Б. В. - Біохімічна відповідь організму на процес запалення за умови лікування естерами ібупрофену при їх трансдермальному введенні, Гайзель М. В., Кравченко І. А. (2016)
Степанюк Г. І. - Оцінка кардіопротекторної дії 1-(1-адамантил-1-етокси)-3-(N-метил морфоліній)-2-пропанол йодиду (ЮК-76) в умовах експериментального адреналінового ушкодження міокарда, Сокирко М. В., Степанюк Н. Г., Гладких Ф. В., Короткий Ю. В. (2016)
Ульянов В. А. - Влияние наночастиц серебра на местный иммунитет глаза при моделировании бактериального кератита, Макарова М. Б., Величко Л. Н., Богданова А. В., Гайдамака Т. Б., Скобеева В. М. (2016)
Диев Е. В. - Затраты времени зубного техника на изготовление цементируемых мостовидных зубных протезов с опорой на имплантаты на прикручиваемых стандартных абатментах, Диева Т. В. (2016)
Паніотова Г. П. - Гостра токсичність нової координаційної сполуки - германієвої солі дифосфонової кислоти з цинком, Антоненко П. Б., Годован В. В., Сейфулліна І. Й. (2016)
Регеда С. М. - Роль оксидантних і протеолітичних процесів у патогенезі розвитку пародонтиту на тлі експериментальної пневмонії та корекція їх порушень тіотриазоліном (2016)
Фурдичко Л. О. - Роль процесів ліпопероксидації і антиоксидантної системи в патогенезі розвитку раннього періоду виразкової хвороби шлунка в умовах експериментальної пневмонії (2016)
Асмолова А. О. - Лицьовий індекс у хворих з верхньощелепним постімплантаційним синдромом (2016)
Заболотна І. Б. - Нові можливості немедикаментозного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки iз супровідною артеріальною гіпертензією (2016)
Каштальян М. А. - Діагностика вірусів гепатитів при гострому калькульозному холециститі за допомогою експрес-тестів, Колотвін А. О., Okedairo Tobi, Oyeniyi Sunday (2016)
Плевінскіс П. В. - Нове в експертній діагностиці контакту автомобілей з пішоходами, що знаходяться у нетиповому положенні (2016)
Процюк Т. Л. - Клініко-лабораторні фенотипи бронхіальної астми, ускладненої коморбідною патологією, та їх діагностичне і прогностичне значення у дітей, Суркова Н. М., Герасимова О. В. (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
Титул, зміст (2016)
Безмилов М. - Комплектування команд високої кваліфікації в умовах інтернаціоналізації світового баскетболу (2016)
Колот А. - Удосконалення технічної майстерності спортсменів високої кваліфікації у легкій атлетиці (2016)
Павленко О. - Багатогранність розвитку студентського спортивного руху (2016)
Рашид А. Ш. - Направления повышения эффективности физической подготовки спортсменов с учетом климатогеографических условий Ирака (2016)
Андрєєва О. - Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять, Сухомлинов Р. (2016)
Андріяш Р. - Фактори ризику у жінок з ішемічною хворобою серця, Іващенко С., Ломаковський О. (2016)
Анікєєв Д. - Вплив вправ локального характеру на товщину підшкірної жирової клітковини окремих частин тіла (2016)
Марченко О. - Современные подходы и этапы использования физической реабилитации у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, Манжуловский В., Хамза Ф. А. М. (2016)
Одинець Т. - Корекція функціонального стану серцево-судинної системи жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації (2016)
Приходько Т. - Методичні основи проведення занять та засоби адаптивного фізичного виховання для дітей з відхиленнями розумового розвитку (2016)
Сабадош М. - Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, в умовах санаторію, Філак Ф. (2016)
Сутула В. - Фізична культура: передумови теорії (2016)
Тягур Т. - Ефективність застосування гідрокінезитерапії в процесі фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом (2016)
Кун Сянлинь - Аэробные возможности как фактор формирования функциональных резервов организма футболистов, Дьяченко А. (2016)
Бойко Д. - Природоохоронна діяльність Міжнародного олімпійського комітету (2016)
Кропивницька Т. - Сучасні тенденції розвитку спорту та їх вплив на організацію комплексних змагань, Краснянський К. (2016)
Саїнчук М. - Обрис кризи в освіті навчальної фізичної культури в навчальних закладах (2016)
Yarmoliuk O. - Sustainable development in the Olympic movement in the XX–XXI century (2016)
Азізов Т. Н. - Значення січного модуля зсуву бетону у складі крутильної жорсткості залізобетонного елементу з нормальними тріщинами, Парамонов Д. Ю., Вільданова Н. Р. (2014)
Анисимов К. И. - Методика учета влияния сезонных изменений температуры окружающей среды при расчетах устойчивости низового откоса грунтовой плотины, Дмитриев С. В. (2014)
Бажанов О. І. - Малогабарітні транспортні причепи з незалежними підвісками, що складаються та автоматично курують поперечною стійкістю, Мацей Р. О., Оргіян О. А. (2014)
Балабан А. М. - Стисненність навколо обєкту, як фактор, що визначає вибір методів виконання робіт при реконструкції одноповерхових залізобетонних промислових будівель (2014)
Барабаш И. В. - Самоуплотняющийся бетон как современный инновационный материал в строительстве, Кушнерук В. И., Быстревский К. С., Дорота Дейняк (2014)
Барчукова Т. Н. - Влияние геометрических параметров на несущую способность свои-колонны (2014)
Бояджи А. А. - Некоторые особенности оптимального проектирования комбинированной арочной пролетной конструкции, Артемоненко В. А. (2014)
Вершинин В. И. - Совершенствование производственной инфраструктуры одесской агломерации (2014)
Витюков В. В. - Исследование введения двух клапанной системы в регулирующие и отсекающие устройства газовых сетей, Горобец Д. А. (2014)
Витюков В. В. - Исследование зон ветрового подпора, Ярошенко В. Н., Хмызникова Н. Н. (2014)
Воинов А. П. - Экономия затрат на перекачку теплоносителя при усилении теплозащитных свойств наружных ограждений у потребителей теплоты, Полунин М. М. (2014)
Воинова С. А. - О подходах у управлению технологической эффективностью систем теплообеспечения, Воинов А. П. (2014)
Глинцерер Г. - Бюджетная термомодернизация жилых зданий, Зеседателев И. (2014)
Григорова Т. М. - Закономірності зміни транспортної стомлюваності жителів передмістя при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів, Арцибашева Н. М. (2014)
Гришин А. В. - Совместный упругопластический расчет креплений откосов котлованов и грунтового массива, Сипливец А. А. (2014)
Гузик О. Д. - Експериментальні дослідження параметрів мікроклімату в виробничих будівлях кролівницьких підприємств (2014)
Даниленко А. В. - Синергизм в технологии приготовления цементосодержащих суспензий для строительных растворов, Барабаш И. В., Кушнерук В. И., Юстина Штасенько (2014)
Дорофеев В. С. - Новая методика дифференциальной оценки характеристик сопротивления грунтов при их испытаниях сваями, Тугаенко Ю.Ф., Ткалич А. П., Марченко М. В., Логинова Л. А. (2014)
Дорофеев В. С. - Собственная частота колебаний как критерий целостности петлевых стыков, Малахов В. В., Музычук А. Б. (2014)
Дорофеев А. В. - Перспективы термомодернизации зданий в Украине с учетом опыта Польши, Керш В. Я., Вацлав Верзбинец (2014)
Дзюба С. В. - Особенности усиление сквозных металлических конструкций с использованием сварных соединений, Михайлов А. А. (2014)
Зубченко Н. А. - Бетоны на активированном композиционном цементе, Барабаш Т. И. (2014)
Исаев В. Ф. - Расход теплоносителя при расчетном температурном напоре подвижного слоя МОК, Прусенков Н. А. (2014)
Карпюк В. М. - Особливості інженерного методу розрахунку міцності приопорних ділянок залізобетонних балочних конструкцій (2014)
Киричок В. І. - Оптимізація складу геоцементного покриття для захисту бетону від корозії в амонійних солях (2014)
Клименко Є. В. - Методи підсилення кам’яних конструкцій, Білоус І. О. (2014)
Клименко Е. В. - Остаточная несущая способность поврежденных железобетонных балок таврового профиля, Чернева Е. С., Король Н. Д., Арез Мохаммед Исмаел, Антонишина И. В. (2014)
Кліщ О. А. - Особливості використання світлових проекцій на об’єктах міського середовища (2014)
Кобринец В. М. - Надежность внецентренно-сжатых элементов (2014)
Коваленко О. В. - Поиск новых направлений развития отопительного оборудования, Витюков В. В., Паламарчук А. Д. (2014)
Колесников А. В. - Управляющий штукатурный состав на основе гипса и перила, Керш Д. В., Гулько Р. А., Керш В. Я. (2014)
Константинов П. В. - Экспериментальное определение энергоемкости транспортных покрышек при заполнении их резиной (2014)
Конюхов А. В. - Численные исследования работы поперечника связевого каркаса методом конечных элементов с учетом поворота фундаментов по деформируемой схеме (2014)
Корнило І. М. - Взаємодія складових організаційно - економічного механізму у будівельній галузі, Рябініна Л. С. (2014)
Кукунаев В. С. - Предварительное определение сейсмостойкости при паспортизации бескаркасных многоэтажных зданий, Лобанов О. Л., Голобородько Т. О. (2014)
Кукунаев В. С. - О некоторых аспектвх оценки надежности строительных конструкций, Шеховцов И. В., Агаева О. А., Крылова А. А. (2014)
Матус Ю. В. - О давлении на основание, сложенное понтическими известняками (2014)
Мишутин А. В. - Анализ теплопроводности судостроительных керамзитобетонов, Богуцкий В. Л., Ткаченко Г. Г. (2014)
Мишутин Н. В. - Пути повышения сроков эксплуатации гидротехнических и специальных сооружений на основе опыта ремонта плавучих железобетонных сооружений (2014)
Мосичева И. И. - Влияние постепенного наращивания пригрузки на период предпостроечного уплотнения слабых водонасыщенных оснований (2014)
Мурашко А. В. - Влияние неравномерных осадок каркасных зданий на их сейсмостойкость, Гребенюк В. В. (2014)
Оробей В. Ф. - К определению напряженно- деформируемого состояния пластин, Ковров А. В., Ковтуненко А. В., Карманова М. И. (2014)
Парута В. А. - Теоретические предпосылки проектирования составов штукатурных растворов для автоклавного газобетона с учетом механики разрушения системы "кладка – покрытие", Гавурский А. М., Марченко В. В., Фомина Т. И., Вандинский В. Ю. (2014)
Парута В. А. - Структурообразование трещиностойкого полимерцементного штукатурного раствора, Русев А. Г., Цонда Д. А. (2014)
Перпері А. О. - Аналіз математичного методу генетичного алгоритму для оптимізації геометрії шлифовальних кіл (2014)
Петраш В. Д. - Оценка эффективности термотрансформаторных циклов в теплонасосных системах теплоснабжения, Басист Д. В., Поломанный А. А., Шковыра А. М. (2014)
Писаренко А. Н. - Применение нелинейного регрессионного анализа при исследовании строительных материалов, Максименюк Я. А. (2014)
Поберезніченко О. Ю. - Вибір метода знезалізнення підземних вод і оптимальних параметрів водознезалізнювальної установки, Хоружий П. Д. (2014)
Пушкар Н. В. - Вплив температури замикання на напружено-деформований стан сталевих каркасів будівель, Пашинський В. В. (2014)
Сербова Ю. Н. - Адаптация насосных станций систем мелиорации при переходе на капельное орошение, Арсирий В. А. (2014)
Симонов С. С. - Применение связки программ REVIT STRUCTURE и ROBOT STRUCTURE ANALYSIS при проектировании зданий из монолитного железобетона, Срибняк Н. Н. (2014)
Смолянец В. В. - Современные системы отвода воды с городских магистралей, Шаповалов А. В. (2014)
Смоляр А. М. - Дослідження будівельного підйому монолітних плит перекриття, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2014)
Солоненко И. П. - Жесткие дорожные покрытия для автомобильных дорог (2014)
Суханов В. Г. - Основные принципы самосогласованной работы различных по актуальности элементов структуры бетона, Сикора Р. А. (2014)
Твардовский И. А. - Регулирование надежности и долговечности тавровых железобетонных балок железнодорожной эстакады повышенного пути, Устенко А. В. (2014)
Тофанило В. Ю. - Роль собственных деформаций бетона в обеспечении работы конструкций, Коробко О. А., Выровой В. Н. (2014)
Фомина И. П. - Устойчивость шарнирно закрепленной бетонной колонны при несимметричном воздействии агрессивной среды (2014)
Фомин В. М. - Исследование динамической устойчивости железобетонной колонны с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження ефективності застосування модифікаторів для підвищення довговічності деревини (2014)
Шаталова Ю. О. - Предпосылки формирования современных астрономических научных центров (2014)
Шейнич Л. А. - Защита дорожных и аэродинамических бетонных покрытий, Миколаец М. Г., Мудрык Н. С. (2014)
Шеховцов И. В. - Многослойные системы перекрытий, Петраш С. В., Крылова А. А., Агаева О. А. (2014)
Любіцева О. О. - Інновації в туристичній освіті, Мотузенко О. О. (2013)
Cristina Santini - Sustainable development and enterprises’ choices in the wine industry: a case-study in the italian context, Alessio Cavicchi, Isabella Crespi, Valentina Andriani (2013)
Гаврилюк А. М. - Інноваційні аспекти розвитку туристичній галузі в Україні, Козловський Є. В. (2013)
Александрова А. Ю. - Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ), Химченко О. А. (2013)
Дехтяр Н. А. - Інновації в туристичній галузі як засіб підвищення рівня економічної безпеки держави (2013)
Чорненька Н. В. - Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст (2013)
Смирнов І. Г. - Інновації в туризмі: маркетинговий мікс (2013)
Коробейникова Я. С. - Інновації в туризмі в контексті збалансованого розвитку територій туристичних дестинацій, Мурава Ю. І. (2013)
Малиновська О. Ю. - Ринок дитячого туризму: інноваційні форми організації відпочинку, Долгова К. С. (2013)
Смаль І. В. - Туризм людських слабкостей (2013)
Смирнов І. Г. - Інновації в готельному бізнесі: логістика постачання, Карягін Ю. О. (2013)
Смаль В. В. - Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем (2013)
Любіцева О. О. - Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст (2013)
Удовиченко В. В. - Географічні аспекти формування та розвитку етнічного туризму в Україні, Наконечна В. Р. (2013)
Мотузенко О. О. - Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області, Липова М. О. (2013)
Бейдик О. О. - "Італійський чинник" в історії Києва та Одеси, Сировець С. Ю. (2013)
Уварова Г. Ш. - Міжнародна інтеграція при підготовці кадрів з туризму (2013)
Степанець Н. П. - Професійні компетенції фахівців для сфери туризму (2013)
Доан П. В. - Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму, Кіптенко В. К. (2013)
Воронин И. И. - GPS-экскурсии – новое направление в организации туристической деятельности (2013)
Шпарага Т. І. - Розробка туристичного кластеру на базі сакральної архітектури у Тернопільській області, Тертична Ю. В. (2013)
Уліганець С. І. - Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області, Басюк Д. І., Мельник Л. В. (2013)
Бобровицький А. В. - Формування міжнародної фінансової системи як основного фактора інтеграції країн з різними рівнями економічного розвитку (2013)
Смирнов І. Г. - Ресторанна логістика: інформаційна складова, Шматок О. В. (2013)
Гапченко О. І. - Глобальна цифрова нерівність та її виміри (2013)
Сергієнко О. П. - Особливості глобалізації країн Північної Африки та Близького Сходу (2013)
Заставецька Л. Б. - Територіальна організація систем розселення: основні закономірності та принципи (2013)
Вавринів Л. А. - Якість життя як чинник соціальної поведінки населення Тернопільської області (2013)
Ілляш І. Д. - Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону, Дударчук К. Д. (2013)
Єрмаков В. В. - Розміщення кустарних промислів Полтавщини після селянської реформи 1861 року (2013)
Баштова М. О. - Територіальна організація виноробства південного берега Криму (2013)
Tadeusz Ciupa - The hydrographic tourist attractions in the protected areas of the Świętokrzyskie Province, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat (2013)
Katarzyna Koper - Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland) (2013)
Мартинюк В. О. - Естетико-ландшафтні особливості озера Нобель та перспективи його використання в рекреаційній діяльності (2013)
Волонцевич О. О. - Проблеми ландшафтного диференціювання орнітокомплексів міста Харкова (2013)
Шевчук О. В. - До питання про методику морфологічного опису середовища природних та антропогенізованих печер (2013)
Bazylevych V. - Nature of Lntellectual Property Insurance And its Role in Modern Economy, Virchenko V. (2015)
Bachev H. - About forms, Efficiency And Assessment of Environmental Management (2015)
Naumenkova S. - Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy, Malyutin O., Mishchenko S. (2015)
Sarancha V. - Life Cycle Assessment in Healthcare System Optimization. Introduction, Vitale K., Oreskovic S., Sulyma V. (2015)
Slukhai S. - Ukrainian Fiscal Equalization: does it Need an Improvement? (2015)
Străutiu E. - Global Warming Between Science and Politics (2015)
Strokachenko O. - Estimation of the Information System Data Collection Efficiency in Energy Complex (2015)
Kaminsky A. - Credit Bureau Benchmarking as a Tool for Estimation of Bank's Position at the Market (2015)
Paliulyte R. - Development of self-employment in global economic conditions, Rasteniene A. (2015)
Fedorenko I. - The analysis of Foreign Direct Investments in Sphere of Nanotechnology Innovations in European Union, Drozd K. (2015)
Kharlamova G. - The Energy Component of the Environmental Security: Ukraine in the Mirror (2015)
Тараріко О. Г. - Природоохоронні концепції Ріо: реалізація їх положень у сільськогосподарській політиці України, Дем’янюк О. С., Кучма Т. В., Ільєнко Т. В. (2016)
Лавров В. В. - Захисні лісові насадження у зонах можливих конфліктів транспортної та екологічної мереж, Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю. (2016)
Одукалець І. О. - Лісотаксаційна оцінка Pinus sylvestris L. У штучних фітоценозах національного природного парку "Подільські Товтри", Мусієнко М. М., Кучинська О. П. (2016)
Палапа Н. В. - Особенности развития отрасли животноводства в Полтавской области, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Пінчук В. О. - Розрахунок азотного балансу птахопідприємств, Тертична О. В., Бородай В. П., Мінералов О. І. (2016)
Хітренко Т. Ф. - Рекреаційний потенціал ландшафтів Вінницької області, Рідей Н. М., Теліжинська Т. В. (2016)
Остапчук Л. В. - Агроекологічне обґрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області (2016)
Яцук І. П. - Моніторинг ґрунтів природних та агроекосистем як наукова основа збереження ґрунтового різноманіття, Дегтярьов В. В., Тихоненко Д. Г., Горін М. О. (2016)
Пічура В. І. - Геомоделювання водно-ерозійних процесів у басейні річки Дніпро (2016)
Мірошниченко М. М. - Особливості відбору проб ґрунту за локального внесення мінеральних добрив, Гладкіх Є. Ю., Ревтьє А. В. (2016)
Романенко О. Л. - Динаміка родючості ґрунтів Степу, Кущ І. С., Солодушко М. М., Заєць С. О. (2016)
Распопіна С. П. - Діагностика лісопридатності малопродуктивних ґрунтів Південного Степу України, Дегтярьов В. В. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Біоіндикація родючості ґрунтів Центрального Лісостепу, Бригас О. П., Тертична О. В., Ревка Т. О. (2016)
Василенко М. Г. - Стан сірого лісового ґрунту за впливу органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М., Дем’янюк О. С. (2016)
Парфенюк А. І. - Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах, Волощук Н. М. (2016)
Піскун В. І. - Вплив підготовки відходів свинарства до використання з розділенням на фракції при виробництві свинини на викиди парникових газів, Осипенко Т. Л. (2016)
Савчук І. М. - Питома активність 137Cs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні, Ковальова С. П. (2016)
Chabanyuk Y. - Functioning of soil microbiota under the influence of herbicides, Brovko I. , Koretsky A. , Mazur S. (2016)
Tkach Ye. - Taxonomic structure of agricultural landsca pes of connected areas in Vinnytsiа region eco network, Shavrina V. , Starodub V. (2016)
Орловський А. В. - Скринінг та біологічні властивості ізолятів ВТМ (Tobamovirus) на рослинах платана східного (Platanus orientalis L.) та клена гостролистого (Acer platanoides L.), Мороз В. В., Бойко А. Л. (2016)
Новицький В. П. - Екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів за використання пестицидів, Шумигай І. В., Грищенко С. М., Маєвський К. В. (2016)
Аристархова Е. О. - Перспективи використання рослин роду Lemna у біомоніторингу та фіторемедіації гідроекосистем (2016)
Кулик С. М. - Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся (2016)
Можарівська І.А. - Особливості вирощування Silphium perfoliatum L. в умовах радіоактивного забруднення Полісся України (2016)
Данилова І. В. - Забруднення питної води хлороформом унаслідок її знезараження (2016)
Мальська М. П. - Етапи розвитку міжнародного туризму (2013)
Бейдик О. О. - Порівняльний аналіз рекреаційно-туристських мезорайонів "середземноморського кільця", Сировець С. Ю. (2013)
Дьякова Є. О. - Співробітництво між Україною та Китайською Народною Республікою в сфері туризму (2013)
Ханмагомедов Х. Л. - Рекреационно-туристские возможности республики Дагестан Российской Федерации, Гебекова А. Н. (2013)
Пестушко В. Ю. - Туризм в Монако: міфи та реальність (2013)
Матвієнко Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Індії (2013)
Ковальчук А. П. - Кластерный подход к развитию регионального туризма на примере г. Санкт-Петербурга (2013)
Вострікова А. В. - Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України (2013)
Удовиченко В. В. - Питання класифікації туристичних формальностей у контексті розвитку та формування туристичних відносин, Погоріла Ю. Ю. (2013)
Парфіненко А. Ю. - Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики держави (2013)
Заря І. В. - Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством (2013)
Манько А. М. - Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств (2013)
Колотуха О. В. - Кластерна парадигма спортивного туризму (2013)
Пендерецький О. В. - Інформаційний центр промислового туризму (2013)
Чеченя О. В. - Оцінка рівня розвитку індустрії національного туризму (2013)
Засєдка І. В. - Розвиток велосипедного туризму в Україні як спеціалізованого виду туризму (2013)
Бейдик О. О. - Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей, Сировець С. Ю., Булюк В. Є. (2013)
Кілінська К. Й. - Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області – об’єкти рекреаційного природокористування, Скутар Т., Лопушняк Л., Паламар Д. (2013)
Козловський О. Ю. - Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині, Дунаєвська О. Ф. (2013)
Армашевська Т. В. - Ойконіми та годоніми, як відображення історико-культурних туристичних ресурсів Чернігівської області (2013)
Кіптенко В. К. - Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області, Маденко О. В. (2013)
Воронин И. Н. - E-Learning в системе подготовки специалистов в сфере туризма: крымский опыт (2013)
Смирнов І. Г. - Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід, Головко В. В. (2013)
Устименко Л. М. - Відеоекологічні вимоги до туристичних центрів (2013)
Кіптенко В. К. - Е-туризм: маркетинг у соціальних мережах туристичних підприємств м. Київ, Куцюк А. В. (2013)
Дем’яненко С. О. - Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу палаців Львова, Кулініч А. Т., Кулініч М. Т. (2013)
Ткачук Л. М. - Трансформації в сфері авіаційних перевезень: виклики для туризму (2013)
Курочка О. І. - Особливості функціонування аеропортів як об’єктів туристичної інфраструктури (2013)
Яценко Б. П. - Залізниця як важлива складова туристичної індустрії Японії, Ярошенко Д. В. (2013)
Лісіцина І. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "державно-приватне партнерство в туризмі" (2013)
Доманська М. В. - Аналіз атласу "Туристичне намисто України" (2013)
Олійник Я. Б. - Географія науково-технічних послуг в Україні, Мазур О. В., Таращук І. П. (2013)
Єрмаков В. В. - Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства (2013)
Заставецька Л. Б. - Принципи і механізми формування нових територіальних громад і функціонування первинних систем розселення (2013)
Орещенко А. В. - Історія розвитку апаратного забезпечення, яке використовується для створення тривимірних реалістичних картографічних моделей (2013)
Сасько Н. В. - Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу (2013)
Дмитрук О. Ю. - До питання про графічне моделювання спелеокарстових та спелестокарстових ландшафтів, Шевчук О. В. (2013)
Когайчук С. Ю. - Садовий ландшафт – як об’єкт сільськогосподарського туризму (2013)
Коковський Л. О. - Формування системи показників оцінки процесів природокористування на регіональному рівні (2013)
Гринюк О. Ю. - Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм), Третяк І. В., Старожук А. О., Денисова Д. О. (2013)
Яценко А. Д. - Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов’я (2013)
Варналій З. - Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України, Коваленко К. (2015)
Галушка З. - Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів:підходи до оцінки, Дутчак А. (2015)
Зянько В. - Суперечності формування інноваційної моделі розвитку економіки України, Зянько В. (2015)
Лютий І. - Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України, Шпигоцька Н. (2015)
Чеберяко О. - Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України (2015)
Баженова О. - Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України (2015)
Білик Р. - Фінансове забезпечення регіонального розвитку в Україні у контексті децентралізації (2015)
Демиденко Л. - Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії, Наконечна Ю. (2015)
Дрозд Н. - Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи (2015)
Івахненко І. - Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки (2015)
Мєдвєдкова Н. - Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб'єктів господарської діяльності в Україні (2015)
Носова Є. - Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні (2015)
Онищенко С. - Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки (2015)
Солодка О. - Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику (2015)
Яфінович О. - Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України (2015)
Брановицький В. - Легітимізація власності в умовах транзитивної економіки (2015)
Голубка В. - Науковий потенціал фармацевтичного ринку України в системі стратегічних перспектив його розвитку (2015)
Красільник О. - Прорблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України (2015)
Савич І. - Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники (2015)
Дорофеев В. С. - Юбилей выдающегося ученого, Заволока М. В. (2014)
Адаменко В. М. - Реалізація вимог ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2 щодо розрахунку армування монолітних плит безбалкових перекриттів за допомогою ПК "ЛІРА" (2014)
Арсирий В. А. - Совершенствование оборудования систем мелиорации и водоснабжения с целью повышения надежности и продления срока эксплуатации, Сербова Ю. Н., Макаров В. О., Вишневская О. В. (2014)
Афтанюк В. В. - Анализ энергетического потенциала альтернативных источников энергии Одесского региона, Спинова Г. В. (2014)
Барабаш И. В. - Влияние молотого гидратированного цемента на эффективную вязкость активированных цементных суспензий, Быстревский К. С. (2014)
Барабаш И. В. - Расслаиваемость строительного раствора на механоактивированном вяжущем с добавкой молотого известняка, Даниленко А. В. (2014)
Беличенко Е. А. - Микронаполнители как структурообразующий компонент высокофункциональных бетонов, Толмачев С. Н. (2014)
Беспалов В. Л. - Технологічні і фізико-механічні властивості асфальтобетонів модифікованих етиленгліцидилакрилатом, Братчун В. І., Пактер М. К., Стукалов О. А., Ромасюк Е. О. (2014)
Більченко А. В. - Дослідження роботи залізобетонних плит, що працюють у двох напрямках (2014)
Бондаренко О. П. - Лужні шлакопортландцементи, модифіковані пластифікуючи ми добавками, Захарченко К. Д., Новоселенко Є.Д. (2014)
Винников Ю. Л. - Результати оцінювання технічного стану надбудованих будівель на фундаментах, які влаштовані без виймання ґрунту, Гранько О. В., Раздуй Р. В., Суходуб О. В. (2014)
Винниченко В. И. - Композиционные строительные материалы на основе доломита, Рязанов А. Н. (2014)
Гедулян С. И. - Совместимость – как критерий отбора эффективных материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, Коваль С. В., Савченко С. В. (2014)
Герега А. Н. - Кластерная структура композитов, Выровой В. Н. (2014)
Гоц В. І. - Ефективність дії поверхнево-активних речовин в лужних цементних пастах, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В., Говдун Я. О. (2014)
Гоц В. І. - Особливості формування властивостей лужного шлакопортландцементу модифікованого сульфатом кальцію, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В. (2014)
Гречихин Л. И. - Плотноупакованное состояние – основа минеральных вяжущих веществ, Подлозный Э. Д. (2014)
Деревянко В. Н. - Модификация минеральных вяжущих углеродными наноструктурами, Мартыненко Т. В., Кондратьева Н. В. (2014)
Деревянко В. Н. - Основные проблемы при ремонте трамвайных плит, Мартыненко Т. В., Кондратьева Н. В. (2014)
Довгань И. В. - Структуризация самоорганизация в сложных системах минеральных вяжущих, Колесников А. В., Семенова С. В., Кириленко Г. А. (2014)
Дорофеев В. С. - О механизме влияния технологической поврежденности на процесс повторной гидратации цемента, Выровой В. Н., Мишутин А. В. (2014)
Дорофеев В. С. - Тріщиностійкість стержневих залізобетонних конструкцій, Карпюк В. М., Крантовська О. М., петров М. М., Петров О. М. (2014)
Елькин В. В. - Возможные пути повышения прочности неавтоклавного пенобетона, Мартынов В. И., Зелинский Д. В. (2014)
Кондращенко В. И. - Исследование гранулометрии портландцемента, измельченного в мельнице вихревого типа, Тарарушкин Е. В. (2014)
Коробко О. А. - Бетон как саморазвивающаяся система, Выровой В. Н., Суханов В. Г., Тофанило В. Ю. (2014)
Ал–Маршди Косай - Влияние порядка смешивания компонентов цементной пасты на её технологические свойства (2014)
Костюк А. І. - Ущільнювальність керамзитобетонної суміші (2014)
Кривенко П. В. - Влияние условий твердения на свойства бетонов на основе золощелочных цементов, Ковальчук О. Ю., Грабовчак В. В. (2014)
Кривенко П. В. - Оптимизация составов и свойств высокопрочных щелочных цементов и бетонов, Петропавловский О. Н., Гелевера А. Г., Пушкар В. И., Вознюк Г. В., Хайлин Цао, Лигуан Венг (2014)
Крилов Є. О. - Водопотреба розчинової суміші на основі комплексного в’яжучого з додатком меленого доменного шлаку для неавтоклавного газобетону, Мартинов В. І., Бойко Т. В. (2014)
Ксёнкевич Л. Н. - Высокопрочные бетоны на механоактивированном вяжущем с органоминеральной добавкой, Барабаш Т. И., Стрельцов К. А. (2014)
Кучеренко А. А. - Основы минералогенной инженерии в бетоноведении (2014)
Любомирский Н. В. - Формирование прочности материалов на основе извести при их принудительной карбонизации, Федоркин С. И., Сироджа И. Б., Лукьянченко М. А. (2014)
Мишутин А. В. - Прочность и средняя плотность судостроительного бетона на керамзитовом гравии, Богуцкий В. Л., Кровяков С. А. (2014)
Моргун В. Н. - Анализ работы фибропенобетона в изгибаемых элементах строительных конструкций, Богатина А. Ю., Моргун Л. В. (2014)
Мурашко А. В. - Сравнительный анализ методов испытаний зданий динамическими нагрузками, Кобский В. Н., Арсирий А. Н., Безушко Д. И. (2014)
Павленко А. М. - Энергоэффективная технология термического получения нанокристаллических и аморфных сплавов, Усенко Б. О., Кошлак А. В., Ермоленко Д. А., Нижник А. В. (2014)
Панасюк В. А. - Стойкость зрелых бетонов в условиях многократного замораживания и оттаивания, Сильченко С. В., Закорчемная Н. О. (2014)
Парута В. А. - Проектирование состава штукатурного раствора с учетом механики разрушения в системе "газобетонная кладка-штукатурное покрытие" (2014)
Пастушенко С. И. - Долговечность судостроительных бетонов при влиянии морской воды, низких и высоких температур, Мишутин Н. В. (2014)
Петричко С. Н. - Габионные конструкции для укрепления откосов насыпей и выемок, Дудник Л. В. (2014)
Пичугин С. Ф. - Технология производства и крановые нагрузки на строительные конструкции, Швадченко Е. А. (2014)
Плугин Д. А. - Разработка теоретических представлений о механизме электрокоррозии стали, в том числе арматуры, Плугин А. Н., Конев А. В., Плугин А. А. (2014)
Полейко Н. Л. - Прочностные характеристики сцепления арматуры с модифицированным бетоном, Мулярчик В. С., Леонович С. Н. (2014)
Прусенков Н. А. - Переход теплового потока между поверхностями МОК в подвижном слое (2014)
Савицкий Н. В. - Интенсификация электрокинетических явлений при уплотнении золотобетонных смесей вибровакуумированием, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2014)
Руссу И. В. - Обоснование норм деформации лакокрасочных покрытий для защиты крупногабаритных железобетонных резервуаров, Проаспэт Е. В. (2014)
Селяев В. П. - Применение метода деградационных функция для оценки долговечности железобетонных конструкций, работающих в условиях сульфатной коррозии, Низина Т. А., Селяев П. В., Сорокин Е. В. (2014)
Sirotin G. - Stability Of Ternay Ightweight Coal Aches Concrete, Ribakov Y. (2014)
Солодкий С. Й. - Вплив складу холодної литої асфальтобетонної суміші на її розпад і початок набору когезійної міцності, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2014)
Солоненко И. П. - Покрытия для автомобильных дорог из цементобетона (2014)
Сопов В. П. - Влияние минеральных и воздухововлекающих добавок на усадку и свойства дорожных бетонов, Толмачев Д. С. (2014)
Суханов В. Г. - Структурные особенности изделий с различными геометрическими характеристиками (2014)
Троян В. В. - Моделювання тріщиностійкості бетону масивних монолітних конструкцій (2014)
Usenko B. - Thermal Aspects Of Production Technology Of Amorphous Structures, Ermolenko D. (2014)
Фалалеева Н. А. - О влиянии технологических факторов и коррозии на трещинообразование в бетонах, Ким Л. В. (2014)
Фиц Станислав - Оценка возможности использования натуральных композитов с добавкой льняных волокон в строительстве, Бжыски Пшемыслав, Шелонг Мачей (2014)
Фомин В. М. - Устойчивость консольной балки, загруженной системой осевых сил, Фомина И. П. (2014)
Хоменко А. А. - Влияние технологических трещин на перераспределение усадочных деформаций (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження поверхневих властивостей модифікованої деревини (2014)
Шинкевич Е. С. - Выбор компонентов и оптимизация составов сухих строительных смесей, Тымняк А. Б., Юсипчук В. И., Бондаренко Г. Г. (2014)
Шпирько Н. В. - Исследование влияния активации суглинка на содержание коллоидных частиц, Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Кононов Д. В., Маляр Д. О., Богданов Р. В. (2014)
Пушкарь Н. В. - Влияние технологической поврежденности бетона на его прочностные свойства (2014)
Гладишев Д. Г. - Місцева дія навантаження на бетонні куби (2015)
Довженко О. О. - Про міру пластичності бетону, Погрібний В. В. (2015)
Журавська Н. Є. - Енергоресурсозберігаючі технології обробки води в електричних та магнітних полях для виробництва будівельних матеріалів (2015)
Киричок В. І. - Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементів, Гузій С. Г., Кривенко П. В. (2015)
Коробко О. А. - Динамика развития структур бетонов, Выровой В. Н., Тофанило В. Ю., Уразманова Н. Ф. (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияние микрокремнезема на сроки схватывания и экзотермический разогрев механоактивированных цементных суспензий, Крантовская Е. Н. (2015)
Москаленко О. А. - Дослідження впливу комплексних добавок на рухливість бетонів на шлаковмісних портландцементах для монолітного будівництва, Рунова Р. Ф. (2015)
Опанасенко Е. В. - Виды фибрового армирования, Берестянская А. А. (2015)
Остра Т. В. - Влияние вида эффективных кирпичей на формирование технологических деформаций (2015)
Азизов Т. Н. - Комбинированные перемычки для малоэтажных зданий, Иваницкий А. В. (2015)
Азизов Т. Н. - К расчету изгибаемых железобетонных элементов полого треугольного сечения, Эль Гадбан Сакр. (2015)
Андрійчук О. В. - Методика експериментального дослідження придо-рожніх лотків водовідведення із сталефібробетону, Ясюк І. М. (2015)
Бова Я. О. - Моделювання роботи плит зі змішаним армуванням при дії поперечного згину за допомогою ПК "ЛИРА-САПР” (2015)
Гомон П. С. - Економічно ефективне армування залізобетонних балок прямокутного перерізу, Гомон Л. П. (2015)
Гомон С. С. Зінчук М. С. - Дослідження прогинів залізобетонних балок за дії одноразового та малоциклового навантажень в умовах підвищених температур (2015)
Гомон С. С. - Дослідження роботи деревини на сколювання вздовж волокон за дії повторних навантажень, Павлюк А. П., Ющук О. В. (2015)
Довженко О. О. - Порiвняльний аналiз розрахунку мiцностi багатошпонкових контактних стиків за існуючими методиками, Погрібний В. В., Чурса Ю. В., Черненко Я. В. (2015)
Золотов М. С. - Влияние конструктивных факторов крепежного узла на прочность клеевого соединения безанкерного крепления, Фирсов П. М. (2015)
Карпюк В. М. - Анализ методов расчета показателей надежности элементов железобетонных конструкций, Агаева О. А. (2015)
Крусь Ю. О. - Узагальнені циклічні діаграми деформування дрібнозернистого бетону в умовах малоциклових навантажувань центральним стисненням (2015)
Ковров А. В. - Построение линеаризованных диаграмм деформирования изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения произвольных размеров, Ковтуненко О. В. (2015)
Костюк А. И. - Исследование напряженно-деформированного состояния бетонных и железобетонных элементов по диаграммам, Столевич И. А., Столевич О.И. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Лінеаризація параметрів прогинів згинальних залізобетонних елементів на основі реальних діаграм деформування матеріалів (2015)
Лобяк А. В. - Экспериментальные исследования сталебетонных пустотных плит перекрытия, Головко Д. В. (2015)
Масюк Г. Х - Визначення несучої здатності позацентрово стиснутих елементів за дії знакозмінних навантажень з використанням дволінійних діаграм стану бетону і арматури, Алексієвець І. І. (2015)
Михайловський Д. В. - Пошук небезпечного місця в приопорних зонах балок з клеєної деревини, Буряк А. О. (2015)
Нілов О. О. - Чисельне дослідження несучої здатності сталевих балок з поперечно-гофрованою стінкою з урахуванням початкових недосконалостей, Нілова Т. О. (2015)
Павліков А. М. - Схеми руйнування середніх плит безкапітельно-безбалкових перекриттів і розрахунок їх міцності, Микитенко С. М. (2015)
Пашинський В. А. - Методика статистичного аналізу точності та ефективності розрахунків шпонкових з'єднань, Довженко О. О., Рудченко В. І. (2015)
Підгурський М. І. - Дослідження напружено – деформівного стану та граничних навантажень перфорованих балок методом скінчених елементів, Слободян В. В. (2015)
Підгурський М. І. - Дослідження напружено-деформівного стану та раціоналізація форми великопрольотної арки, Стасюк І. В. (2015)
Поляновська О. Є. - Вплив довжини анкерування поздовжньої арматури на прогини згинальних залізобетонних елементів (2015)
Рожко В. Н. - Розрахунок міцності залізобетонних шпонок при реконструкції консервного цеху ТОВ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" (2015)
Ромашко В. М. - Основи деформаційно-силової моделі залізобетонних елементів і конструкцій (2015)
Семенюк С. Д. - Эксплуатационная способность железобетонных плит дорожного покрытия (2015)
Семенюк С. Д. - Расчет несущей способности железобетонных конструкций, работающих на изгиб с кручением, Москалькова Ю. Г., Босаков С. В. (2015)
Синчук С. Д. - Задача оптимального проектирования шпренгельной балки при действии постоянной и временной нагрузки (2015)
Ужегов С. О. - Моделювання армоцементної оболонки (2015)
Шваб’юк В. І. - Розрахунок круглих ортотропних пластин методом лінійного спряження, Ротко С. В., Ужегова О. А., Шваб’юк В. В. (2015)
Юрко П. А. - Методика експериментальних досліджень міцності стиснутих залізобетонних колон* (2015)
Юрко І. А. - Енергоефективна тришарова залізобетонна стінова панель, Білохвіст О. М., Марюха Д. Ю. (2015)
Юрченко В. В. - Розподіл потоків дотичних зусиль вздовж замкнених контурів перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів (2015)
Алексієвець В. І. - Технічний стан дерев’яних дахів з холодним горищем будівель громадського призначення, Іванюк А. М. (2015)
Броневицький А. П. - Аналіз архітектурно-конструктивних особливостей промислових будівель, що підлягають ревіталізації (2015)
Валовой О. І. - Застосування динамічного та спектрального методів при розрахунку будівель підвищеної поверховості, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Герб П. І. - Аналіз досліджень впливу якості будівництва на експлуатаційну надійність крупнопанельних будівель, Валовой О. І. (2015)
Гук Я. С. - Методика обчислення висот горизонталей на топографічних картах, що відповідають максимальним висотам снігового покриву для території Закарпатської області (2015)
Ільчук Н. І. - Впровадження нових ресурсозберігаючих технологій будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2015)
Кінаш Р. І. - Методика обчислення ізоліній кількості атмосферних опадів для території Закарпатської області, Гук Я. С. (2015)
Коваль В. Б. - Облаштування тепло звукоізоляційними матеріалами внутрішніх приміщень житлових будівель, Поколенко В. О. (2015)
Махінько А. В. - Чисельне моделювання обтікання кругового циліндра в діапазоні великих чисел Рейнольдса, Махінько Н. О. (2015)
Пасічник Р. В. - Застосування методу скінченних різниць до розрахунку однопорожнинного гіперболоїда, Ужегов С. О., Горбатюк Т. В. (2015)
Пахолюк О. А. - Дослідження каналів-абсорберів повітряних сонячних колекторів, Задорожнікова І. В. (2015)
Пахолюк О. А. - Дослідження вихороутворення довкола будівлі прямокутного перерізу із змінними параметрами, Ящинський А. Л. (2015)
Пичугин С. Ф. - Определение коефицента сочетания нагрузок (2015)
Сіянов О. І. - Вільне падіння елементів снігового масиву з покрівлі циліндричних сітчастих покриттів та його ударна дія на плоскі перешкоди (2015)
Скокова А. О. - Ремонт фасадної теплоізоляції будинків із опорядженням тонкошаровою штукатуркою: стан питання в будівельному виробництві України (2015)
Тімченко Р. О. - Конструктивні рішення підпірних стін спеціального типу для територій з особливими умовами, Настич О. Б., Крішко Д. А., Савенко В. О. (2015)
Воскобійник С. П. - Залізобетонні фундаменти під трубобетонні колони, Воскобійник П. П. (2015)
Ковальчук В. В. - Характер зміни величини тиску на вершину металевої гофрованої труби у залежності від висоти засипки над нею при дії рухомого складу залізниць (2015)
Левенко А. М. - Исследование параметров, влияющих на набухающие свойства грунтов, Бронжаев М. Ф. (2015)
Тімченко Р. О. - Розрахунок круглої фундаментної плити в умовах територій з підземними виробками методом скінчених різниць, Крішко Д. А., Богатинський А. В. (2015)
Дорофєєв В. С. - Аналіз наслідків землетрусів для каркасно-кам'яних будівель, Мурашко О. В., Михайлова Н. О. (2015)
Кичаева О. В. - Определение параметров состояния кирпичных стен эксплуатируемых зданий, Аршава Е. А. (2015)
Кваша В. Г. - Дослідження технічного стану та підсилення фундаменту газоперекачувального агрегату компресорного цеху підземного газосховища, Салійчук Л. В. (2015)
Мазурак А. В. - Оцінка підсилених залізобетонних елементів за несучою здатністю похилих перерізів, Ковалик І. В. (2015)
Опанасюк І. Л. - Оцінка технічного стану залізобетонні колони, Данилов С. В. (2015)
Попруга Д. В. - Сучасні засоби механізації при реконструкції будівель і споруд, Валовой О. І. (2015)
Салійчук Л. В. - Вклеєні стержневі анкери для об’єднання і анкерування залізобетонних елементів під час реконструкції і підсилення будівель і споруд (2015)
Цапко Ю. В. - Підхід до оцінювання довговічності вогнезахисних покриттів, Кравченко А. В., Гузій С. Г. (2015)
Чирва В. М. - Технологія відновлення та підсилення залізобетонних конструкцій мосту, Чирва Т. Л., Романенко К. М., Яструбінецький В. Л. (2015)
Вихідні дані (2015)
Пікус Р. - Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні, Нестерова Д. (2015)
Гаманкова О. - Інституційне забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні, Шимків С. (2015)
Волохова Л. - Стале страхування як ключовий фактор підтримки сталого розвитку суспільства, Євсєєнко О. (2015)
Березіна С. - Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України (2015)
Залєтов О. - Страхова політика та стратегія її реформування в Україні (2015)
Приказюк Н. - Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні, Моташко Т. (2015)
Шолойко А. - Особлвості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України (2015)
Тлуста Г. - Зарубіжний досвід функціонування та розвитку інтернет-страхування, Ерастов В. (2015)
Лобова О. - Особливості страхування професійної відповідальності в Україні (2015)
Олійник Г. - Державно-приватне партнерство як механізм зменшення ризиків соціальної сфери (2015)
Пікус Р. - Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності, Заколодяжний В. (2015)
Веретнов В. - Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку (2015)
Бейдик О. О. - Національна монументальна Шевченкіана: регіональний вимір, Сировець С. Ю., Ладиженська Н. П. (2014)
Смаль В. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму (2014)
Балабанов Г. В. - Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму, Гришко Р. О. (2014)
Ткачук Л. М. - Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України, Сайчук В. С. (2014)
Petlina D. V. - Integration of revenue management in tourism industry, Motuzenko O. O. (2014)
Андрусяк Н. С. - Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент міжрегіональної та міжнародної співпраці (2014)
Гаврилюк А. М. - Туристичні артефакти сучасності – інноваційні об’єкти територіального брендингу (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика кейтерингу (2014)
Никонова Л. И. - Этнотуризм: проблемы, опыт и перспектива, Савка В. П. (2014)
Морковкина А. Г. - Критерии выбора территории для организации объектов туризма, Рассыпнов В. А., Максимова Н. Б. (2014)
Parzych Krzysztof - Natural museums of nation parks as a tourist destinations (2014)
Рогозин М. В. - Туризм в лесах Пермского края, Андреев Д. Н. (2014)
Заваріка Г. М. - Туризм на охоронних природних територіях (2014)
Водовіз Н. І. - Каньйони як об’єкти туризму, Петрина Н. В. (2014)
Посохов І. С. - "Історичні реконструкції" як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти (2014)
Бейдик О. О. - Туристські ресурси Естонії: позиціонування в Україні та світі, Бондарчук Ю. С., Мішеніна Н. О. (2014)
Іщенко О. І. - Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Туреччини) (2014)
Малиновська О. Ю. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Бордун О. Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова, Шуманська Ю. П. (2014)
Ємчук Т. В. - Сільський туризм як форма стимулювання розвитку сільських територій Українських Карпат (на прикладі Путильського району Чернівецької області), Арпуль О. В. (2014)
Сич В. А. - Екотуристичний маршрут "Заповідне узбережжя Одещини", Коломієць К. В. (2014)
Олійник Я. Б. - Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з´їзду Українського географічного товариства) (2014)
Стафійчук В. І. - Аналіз підходів до типології сецесіонізму, Ковалевич Л. В. (2014)
Митина В. В. - Общественные организации и национально-культурные автономии Мордвы Москвы и московской области (2014)
Бакыт Шапкан - Вопросы территориальной организации сферы обслуживания Мангистауской области (2014)
Кисельов Ю. О. - Геософічні аспекти європейської інтеґрації України (2014)
Бобровицький А. В. - До питання визначення суспільно-географічної сутності інтеграції України в світовий економічний простір (2014)
Брайчевський Ю. С. - Географія зовнішньої торгівлі та геоекономічний вибір України (2014)
Нич Т. В. - Проблеми територіальної організації машинобудівного комплексу України, Нікіріна Л. А., Мартинюк М. В. (2014)
Бура І. В. - Етно-релігійна зумовленість топонімії Великої Волині, Романів О. Я., Яроменко О. В. (2014)
Армашевська Т. В. - Геокультурний підхід при оцінюванні історично-міграційного явища топонімів Чернігівської області (2014)
Тесленок С. А. - Возможности использования заготовки-шаблона для справочника "Ландшафты земли" информационного источника сложной структуры "Электронный географический конструктор", Чекурова О. А. (2014)
Гринасюк А. Р. - Алгоритм оцінювання атрактивності ландшафтів (2014)
Чунгулов Ж. К. - Проблемы рационального использования пастбищ в бассейне реки Укек (2014)
Рзаев Рамиль Тофиг оглы - Ликвидация последствий оползневых явлений и оценка инженерно-геологических условий образования оползневых массивов правобережного примыкания Мингечаурского водохранилища (2014)
Селецький В. П. - Функції екологічної інфраструктури: ландшафтний підхід (2014)
Комісар К. М. - Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними, Кривобок О. А. (2014)
Барановська О. В. - Екологічна ситуація в Рівненській області, Соболь А. О. (2014)
Стецишин М. М. - Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області, Гришко С. В. (2014)
Кирилюк О. В. - Зв'язок факторів середовища з гідроекологічною ситуацією у суббасейнах Гукова, Дерелую та Вижени, Кирилюк С. М. (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика круїзного туризму: теорія та практика досліджень (2014)
Колотуха О. В. - Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації, Шипко А. Л. (2014)
Бойко І. Д. - Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів, Книш О. А. (2014)
Малиновська О. Ю. - Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні (2014)
Смирнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід (2014)
Бордун О. Ю. - Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму України, Деркач У. В. (2014)
Явкін В. Г. - Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах, Владійчук К. В., Бухтіярова Ф. О. (2014)
Удовиченко В. В. - Етнічний туризм івано-франківської області: історичний аспект, Наконечна В. Р. (2014)
Пацюк В. С. - Брендинг міст як невід’ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) (2014)
Підлісецька І. О. - Картографічне забезпечення туристської галузі (2014)
Гунченко О. О. - Географія медичного туризму в країнах Європи (2014)
Ткачук Л. М. - Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "країни Карибського басейну та Вест-Індія", Сировець С. Ю. (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного", Сировець С. Ю. (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика мезорайонів "країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного", Сировець С. Ю., Миронова О. С. (2014)
Бейдик О. О. - Аналіз рекреаційно-туристських ресурсів Південно-Західної Азії, Сировець С. Ю., Тагієва А. Ф. (2014)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину (2014)
Городиський Ю. Я. - Класифікація християнського паломництва (для потреб суспільно-географічних досліджень) (2014)
Зуб Я. О. - Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці, Смирнов І. Г. (2014)
Яценко Б. П. - Регіон Східна Азія: геополітичні особливості, Чичкань А. І. (2014)
Яценко Б. П. - Политико-географические аспекты сотрудничества Японии и стран Центральной Азии (пример японской геополитической модели "мягкой силы"), Курнакова А. Ю. (2014)
Адамович З. М. - Ринок праці країн світу із різним рівнем розвитку економіки знань на прикладі країн великої двадцятки (2014)
Хільчевська І. Г. - Геопросторова структура зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Європейського Союзу, Простякова Ю. М. (2014)
Андріюк Р. О. - Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України (2014)
Серга Т. О. - Функціональна структура будівельно-індустріального комплексу регіону (на прикладі Київської області) (2014)
Gerasymenko S. - Statistical Provision of the Management of the Higher Education Quality in Ukraine, Gerasymenko V., Chupryna O. (2015)
Ганюкова А. - Організаційні засади побудови системи статистичних показників середньої освіти (2015)
Гончаренко Н. - Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види, Короткий В. (2015)
Затуливітер Ю. - Статистичне оцінювання екологічної складової в моделях сталого розвитку: історичний аспект (2015)
Іваненко О. - Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України (2015)
Осьмак M. - Сучасні тенденції моделі народжуваності в Україні (2015)
Paradysz J. - Poland and Ukraine in the Light of Paradysz's Beriod Fertility Model, Paradysz K. (2015)
Romaniuk I. - The System of Statistical Objective and Subjective Indicators of Measuring Quality of OF Life (2015)
Скіцько В. - Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики (2015)
Слушаєнко Н. - Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України, Апенько Д. (2015)
Jasevičienė F. - The Analysis of Features and Reasons of the Bankruptcy of Natural Persons, Šlekytė-Jusienė K. (2015)
Ярьоменко С. Г. - Лікувально-оздоровчий туризм в Румунії: територіальна організація та основні тенденції розвитку (2014)
Доан П. В. - Сталий розвиток локальних туристичних систем і регіонів ІТалії (2014)
Четирбук О. Р. - Аналіз перспектив розвитку туризму в межах українсько-польського прикордоння (2014)
Рассыпнов В. А. - Перспективы развития познавательного туризма в переселенческом ареале, Соврикова Е. М., Максимова Н. Б., Морковкина А. Г. (2014)
Холодова О. О. - Організація молодіжного дозвілля в туризмі, Дзюба Т. А. (2014)
Тертична Ю. В. - Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії (2014)
Орлова М. Л. - Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація (2014)
Ляшук М. М. - Ресторанне господарство Поліського рекреаційного регіону: сучасний стан (2014)
Винниченко І. І. - Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія), Пінтескул О. В. (2014)
Штогрин Н. Б. - Суб’єкти туристичної індустрії Івано-франківської області: склад, напрямки та результати діяльності (2014)
Каднічанська М. Я. - Використання історико-культурної спадщини національних природних парків Львівської області у туризмі (2014)
Коцюба А. І. - Особливості спелесто-рекреаційного дослідження лисогірського форту (2014)
Масляк П. О. - Теоретичні аспекти територіальної організації соціального простору, Ісько І. В., Остафійчук Т. О. (2014)
Бобровицький А. В. - Суспільно-географічна сутність інтеграції в світовий географічний простір (2014)
Малиновська О. Ю. - Дослідження міждержавних конфліктів у регіонах світу (ЗА ПЕРІОД 2001 – 2013 РР.), Писаренко А. А. (2014)
Білецький М. І. - Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону (2014)
Бульба Ю. М. - Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України (2014)
Овчарук В. А. - Використання моделі граничної інтенсивності для оцінки впливу глобальних змін клімату на максимальний стік весняного водопілля в басейні Дністра, Боровська Г. О., Траскова А. В., Семенова І. Г. (2014)
Щербань І. М. - Температурний режим Львівської області, Хала О. В. (2014)
Гринасюк А. Р. - Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей (2014)
Филюк Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників, Піменова О. (2015)
Грішнова О. - Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження, Дмитрук С. (2015)
Баюра Д. - IPO як ефективний інститут та передумова корпоративної реструктуризації агропромислових підприємств, Ситенко Д. (2015)
Каленюк І. - Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України, Куклін О. (2015)
Мірошниченко О. - Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції, Кривко К. (2015)
Кравченко Т. - Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами (2015)
Азьмук Н. - Сущность, особенности и функции цифрового рынка труда (2015)
Костенко Т. - Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі (2015)
Дьомкіна О. - Аналіз методів оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2015)
Римкіна М. - Адміністративні інструменти регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні (2015)
Магдич І. - Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства (2015)
Алирзаева Фидан Вахид Кызы - Оценка цитокинового профиля больных с аллергическими заболеваниями, осложненных дисбактериозом толстого кишечника (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Бідзіля П. П. - Структурно-геометричні показники серця у чоловіків з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла (2016)
Гайошко О. Б. - Мікробіологічна активність рідкої фармакопейної форми яблучного пектину при розробці ополіскувачів для порожнини рота в дослідах in vitro (2016)
Гусейнли Руфат Акиф Оглы - Сравнение хирургических шаблонов, используемых при дентальных имплантациях (2016)
Донік О. М. - Національний та регіональний аспекти надання кардіохірургічної допомоги в Україні у 2005–2014 р.р. (2016)
Коротич Н. М. - Метаболізм колагену в ротовій рідині дітей з диспластичним сколіозом (2016)
Кочнєва О. В. - Мікробіологічна оцінка протимікробної дії дезінфікуючих та антисептичних засобів відносно штамів Staphylococcus aureus, вилучених від бактеріоносіїв, Коцар О. В., Петренко Л. О., П’ятигор А. А. (2016)
Макаров О. Г. - Динаміка змін показників системи зсідання крові протягом вагітності у жінок з тромбофілічними станами (2016)
Мехтиева А. Ф. - Состояние медицинской информированности родителей и их мотивированность по профилактике артериальной гипертензии среди детей (2016)
Мота О. М. - Роль анатомо - ультразвукових зіставлень у вивченні анатомії щитоподібної залози, Галюк У. М., Славич Г. П. (2016)
Науменко О. М. - Комплексне лікування хворих на хронічний риніт, Дєєва Ю. В., Тарасюк П. М. (2016)
Нефьодов О. О. - Комп’ютерне моделювання сумісного використання цитиколіну з метилпреднізолоном за умов фармакотерапії розсіяного склерозу, Мамчур В. Й., Ларіонов В. Б., Дронов С. М. (2016)
Оскоменко М. М. - Фізичний, стато-кінетичний розвиток та захворюваність дітей із бронхолегеневою дисплазією упродовж двох років їх життя, Чернявська Ю. І., Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Похилько В. І (2016)
Овчаренко Л. Д. - Переваги застосування армадину у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця,зокрема стабільної стенокардії напруги та дисциркуляторної енцефалопатії, Циганенко І. В. (2016)
Расулов А. Р. - Разработка инструмента по оценки качества услуг в психиатрическом стационаре (2016)
Рузін Г. П. - Вдосконалення методу лазерної корекції aтрофічних рубців (2016)
Рыбалов О. В. - Миофасциальная симптоматика у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, Яценко П. И., Яценко О. И., Иваницкая Е. С. (2016)
Сіцінська І. О. - Деякі патогенетичні особливості поєднання CagA i VacA h.pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 (2016)
Соколова І. І. - Клінічна ефективність відновлення бічних зубів вітчизняним композитним матеріалом за умов використання різних технік пломбування, Герман С. І., Бірюкова М. М. (2016)
Соколенко В. Л. - Показники холестерину та імунної системи у осіб з ознаками вегетосудинної дистонії, що проживали на територіях, забруднених радіонуклідами (2016)
Твердохлеб Т. А. - Состояние микробиоценоза кишечника и иммунитета у детей больных реактивными артритами в остром периоде (2016)
Ткаченко П. І. - Остеобластокластома щелеп у дітей: клініко-морфологічна характеристика, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В., Микитенко В. В., Білоконь Н. П. (2016)
Удовицька Н. О. - Морфологічні зміни плаценти у породіль при слабкості пологової діяльності (2016)
Шипко А. Ф. - Поширеність бронхолегеневої дисплазії: обгрунтування потреби і обсягів діяльності регіональних центрів діагностики та лікування (2016)
Бондаренко Н. П. - Ультраструктурна організація плаценти при парвовірусній інфекції, Стеченко Л. О., Лакатош В. П., Лакатош П. В., Антонюк М. І., Наритник Т. Т. (2016)
Воробєй Є. С. - Порівняльна характеристика моделей дисбіозу піхви мишей, створених шляхом введення штамів Staphylococcus Aureus, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дубровина Е. В. - Вариабельность отверстий на верхних и нижней челюстях в зависимости от формы черепа, Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Половик А. Ю. (2016)
Казмирук И. Л. - Факторы клеточного роста в тканях глаза после антиглаукоматозной операции с использованием криоконсервированной амниотической оболочки человека (2016)
Куцевляк В. І. - Морфологічні особливості реґіонарного судинного русла шкіри при проведенні естетичних операцій в бічній ділянці обличчя, Білаш С. М. (2016)
Лаврик Г. С. - Біосумісність індигенних та пробіотичних штамів лактобактерій в експерименті (2016)
Максимова І. Г. - Вплив сумішей імідазолінів на активність НАДФН-цитохром с редуктази та вміст цитохрому Р-450 у мікросомальній фракції печінки щурів (2016)
Назарчук Г. Г. - Сучасні антимікробні матеріали з пролонгованими лікувальними властивостями в офтальмології (2016)
Науменко О. М. - Співвідношення змін слухової та вестибулярної функції в умовах змодельованої сенсоневральної приглухуватості, Дєєва Ю. В., Васильєв О. В. (2016)
Парамонова К. В. - Взаємодія днк з кластерними сполуками Ренію різних структурних типів, Голіченко О. А., Бабій С. О., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2016)
Салига Н. О. - Показники антиоксидантної системи щурів, уражених нітритом натрію та їх корекція l-глутаміновою кислотою (2016)
Султан Р. Я. - Перебудова гемомікроциркуляторного русла язика щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету, Покотило П. Б., Гнідик Ю. В., Мота О. М., Галюк У. М. (2016)
Туркіна В. А. - Вивчення гонадотоксичної дії етилового ефіра α- бромізовалеріанової кислоти (2016)
Чеботарьова А. А. - Вплив апоптоз-індукованих мезенхімальних стовбурових клітин на функцію нирок за умов експериментальної гострої ниркової недостатності (2016)
Черешнюк І. Л. - Використання нейромаркерів (білок S 100) та методу протокової цитометрії для порівняльної оцінки впливу блокаторів NMDA-рецепторів на нейропроліферативні процеси в сітківці та зоровому нерві в умовах модельної ішемії-реперфузії ока, Повх В. Л., Загорій Г. В., Ходаківський О. А., Остра О. А. (2016)
Мазур І. О. - Методика кількісної оцінки рівня деструкції плавневих біотопів степових річок Північного Причорномор’я (2016)
Гришко Ю. М. - Спадковість як причина і умова розвитку хвороб (2016)
Потяженко М. М. - Використання інноваційних лекцій та якісного контролю знань і вмінь на післядипломному етапі навчання, Соколюк Соколюк, Н. Л. Настрога Т. В., Кітура О. Є., Люлька Н. О. (2016)
Калюжна Л. Д. - Рецензія на підручник "Імунологія" (2016)
Борзых O. A. - Диабетическая болезнь почек: современные подходы к диагностике, профилактике и терапии (1 часть) (2016)
Кебкало А. Б. - Трансфузійна тактика в клініці гострих кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту: актуальність та глибина вичення проблеми, шляхи її вирішення, Трилісский Е. В., Клюзко І. В., Карпенко А. В., Сікорский Н. Б. (2016)
Пікуль К. В. - Шляхи глобальної ерадикації поліомієліту у дітей в Україні, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю. (2016)
Помогайбо В. М. - Початок генетики: Ґреґор Мендель та інші, Петрушов А. В., Березан О. І. (2016)
Тагиева Ф. А. - Метаболический синдром в акушерстве и гинекологии (2016)
М. С. Скрипніков (2016)
Яковчук О. В. - Сучасна класифікація туристичних подорожей (2015)
Атаманюк Я. Д. - Особливості розвитку самодіяльного туризму (2015)
Рідевський Г. В. - Територіальні особливості розвитку готельного бізнесу республіки Білорусь, Шадраков О. В. (2015)
Заваріка Г. М. - Особливості системи культурно - дозвіллєвої діяльності, Зеленко О. О. (2015)
Смирнов І. Г. - Пейзажні дороги у міжнародному туризмі: світовий досвід та застосування в Україні, Обозний В. В. (2015)
Нефедова Н. Є. - Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону, Яворська В. В., Михайлова Н. П. (2015)
Єрко І. В. - Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області (2015)
Чикайло Ю. І. - Військово-історичні музеї України, як об’єкти військового туризму (на прикладі міста Львова), Стадницька В. А., Волошин І. М. (2015)
Любіцева О. О. - Сакральний потенціал м. Києва і напрямки інтенсифікації його використання, Стригун І. М. (2015)
Кепеняк Н. М. - Лісові екосистеми як передумова розвитку рекреації на території НПП "Сколівські Бескиди", Назарук М. М. (2015)
Олійник Я. Б. - Парадигма регіонального соціуму в суспільній географії (2015)
Гладкевич Г. І. - Устойчивое развитие и актуальные проблемы использования территории, Чуканова О. А. (2015)
Пильгун А. О. - Географія міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу, Брайчевський Ю. С. (2015)
Сливка Р. Р. - Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії (2015)
Нич Т. В. - Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Квасневська О. О. - Історичні передумови формування топонімів Липовецького району Вінницької області (2015)
Гавриленко О. П. - Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні (2015)
Гілецький Й. Р. - Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів (2015)
Бальцер І. В. - Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільсьскій місцевості Івано-франківської області (2015)
Холоденко В. С. - Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах прип’ятсько-волинської моренно-зандрової рівнини та волинської денудаційної височини, Косяк Д. С. (2015)
Адаменко В. М. - Урахування крутного моменту при розрахунку поздовжнього армування двовісно працюючих монолітних плит на основі методу Вуда-Армера (2013)
Арцыбашева Н. Н. - Исследование влияния основных легирующих элементов в конструкционных хромо-никелевых сталях на изменение в кинетике и механизмах структурообразования никотрированных покрытий, Белецкая О. В., Григорова Т. М., Лысый А. В. (2013)
Барабаш И. В. - Свойства механоактивированных шлакосодержащих вяжущих, Зубченко Н. А. (2013)
Бойко Т. В. - Способность в конкуренции строительных организаций Украины, Мартынов В. И., Ветох А. М. (2013)
Броневицький С. П. - Основні засади планування розвитку інноваційних ресурсозберігаючих технологій в будівництві (2013)
Gavdzinski V.N. - The Justification of the Truncation Applied to Inhomogeneous Integral Equations with Cauchy’s Kernel, El-Sheikh M., Maltseva E.V. (2013)
Гагарин В. Г. - Новая российская редакция СНиП "Тепловая защита зданий". Нормирование и расчет теплозащиты и потребления энергии на отопление и вентиляцию, Козлов В. В. (2013)
Гедулян С. И. - Нормативная база проектирования полимерцементных смесей для ремонта и восстановления строительных объектов (2013)
Гришин А. В. - Совместный динамический расчет шпунтового ограждения котлована и окружающего его грунтового массива, Сипливец А. А. (2013)
Даниленко А. В. - Морозостойкость строительного раствора с карбонатным наполнителем (2013)
Дмитриева Н. В. - Алгоритм выбора инновационных технологий ремонта гидроизоляции тоннелей, Данелюк В. И. (2013)
Добшиц Л. М. - Прочность и стойкость бетонов при длительных сроках эксплуатации, Кононова О. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Изучение возможности утилизации продуктов сжигания твердых бытовых отходов в бетонах, Майстренко О. Ф. (2013)
Дутка Р. Т. - Технология центрифугирования и влияние состава бетона на режим центрифугирования (2013)
Егупов К. В. - Структура и этапы динамической паспортизации зданий, Мурашко А. В., Безушко Д. И., Адамов О. В. (2013)
Жуковский В. К. - Механизм формирования деформационных волн в сложно-организационных материалах при локальном тепловом воздействии, Заволока Ю. М., Гохман А. Р., Заволока М. В., Выровой В. Н., Хоменко А. А. (2013)
Клименко Е. В. - К вопросу определения остаточной несущей способности поврежденных железобетонных элементов (2013)
Колесников А. В. - Анализ структурных взаимодействий в материалах и смесях объемометрическим методом, Керш В. Я., Керш Д. В., Ляшенко Т. В. (2013)
Костюк А. І. - Оптимізація складів керамзитобетону за критерієм мінімальної втрати рухливості суміші в часі (2013)
Кривенко П. В. - Безусадочные щелочные цементы, Вознюк Г. В., Гончарова А. М. (2013)
Кровяков С. А. - Опыт применения и перспективы использования бетонов на легких заполнителях в гидротехническом и транспортном строительстве, Мишутин Н. В., Заволока М. В. (2013)
Ксёншкевич Л. Н. - Технология получения высокопрочного бетона на механоактивированном вяжущем с органо-минеральной добавкой, Барабаш И. В., Стрельцов К. А. (2013)
Кучеренко А. А. - О минералогенной инженерии в бетоноведении, Алсу Хасан Ахмед Мосуа Абдулхади (2013)
Лахтарина С. В. - Влияние частичной замены плотных заполнителей пористыми на среднюю плотность и прочность бетонов, Зайченко Н. М. (2013)
Мартынова В. Б. - Влияние дисперсного армирования цементной матрицы на усадочные деформации газобетона неавтоклавного твердения, Губарь В. Н., Штефурко А. Ю. (2013)
Мишутин А. В. - Модифицированный керамзитобетон для железобетонного судостроения, Богуцкий В. Л. (2013)
Мишутин А. В. - Применение цементнобетонных покрытий для городских улиц и магистрали "Север-Юг", Смолянец В. В., Кровяков С. А. (2013)
Петраш В. Д. - Термотрансформаторная система теплоснабжения на основе контактно-рекуперативного охлаждения отработанных газов вращающихся печей производства строительных материалов, Полунин Ю. Н. (2013)
Полунин Ю. Н. - Параметры реконструируемых низкотемпературных систем отопления утепленных зданий, Полунин Н. Н. (2013)
Пушкар Н. В. - Вплив температури замикання на напружено-деформований стан сталевих каркасів будівель, Пашинський В. В. (2013)
Пушкарьова К. К. - Особливості процесів структуроутворення наномодифікованих цементних композицій, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2013)
Розов К. А. - Анализ устройств и эффективности работы систем вентиляции сортировочных линий ТБО (2013)
Рунова Р. Ф - Формирование свойств бетона в монолитной конструкции, Руденко И. И., Троян В. В. (2013)
Саницький М. А. - Структуроутворення та міцність модифікованих мультимодальних композиційних цементів, Кропивницька Т. П., Кіракевич І. І., Русин Б. Г. (2013)
Стечишин М. С. - Розробка високо функціональних самоущільнюваних бетонів армованих базальтовим волокном, Шевчук Г. Я., Гнип О. П. (2013)
Стоянов В. В. - Современные стеновые деревянные панели как эффективные ограждающие конструкции зданий с железобетонным каркасом, Арсирий А. Н., Стоянов В. О. (2013)
Суханов В. Г. - Свойства материала и функции структурных элементов (2013)
Суханова С. В. - Особенности технологии приготовления глинистого раствора на основе сырья для бестраншейной прокладки коммуникаций (2013)
Сушицкая Т. А. - Проблемы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при строительных работах, Бойко Т. В., Мартынов В. И. (2013)
Терлига В. С. - Дослідження впливу цеолітових туфів на властивості тампонажних матеріалів, Соболь Х. С., Терлига С. Ю. (2013)
Ткаченко Г. Г. - Исследование периодов формирования микроструктуры бетонов под влиянием внешних и внутренних факторов (2013)
Толмачев С. Н. - Факторы обеспечения долговечности дорожного цементного бетона, Солодкий С. Й. (2013)
Трикоз Л. В. - Исследование изменений структуры глиносодержащих материалов методом инфракрасной спектроскопии, Борзяк О. С. (2013)
Фомин В. М. - Исследование динамики многоэтажной железобетонной рамы с жесткими ригелями с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2013)
Хоменко А. А. - Влияние технологических трещин на перераспределение усадочных деформаций (2013)
Шангина Н. Н. - Опыт использования стеклофибробетона для подвесных массивных конструкций, Харитонов А. М., Рябова А. А. (2013)
Шевченко Л. Ф. - Выбор класса энергоэффективности при санации зданий, Шевченко Л. Е. (2013)
Шейніч Л. О. - Особливості процесів структуроутворення цементного каменю, модифікованого комплексно органо-мінеральною добавкою, Іонов Д. С., Сопов В. П. (2013)
Щерба В. В. - Особенности использования стеклобоя в качестве заполнителей пенобетона, Шишкин А. А., Шишкина А. А. (2013)
Якубчак Артур - Влияние суперадсорбента на деформативные и реологические свойства цементных систем, Ибрагим Мохи Кадум, Коваль С. В. (2013)
Винник М. І. - Лікування депресій у загальномедичній практиці, Пітик О. М., Краснопольська І. І., Козовик І. І., Бондар О. М., Винник Ю. М. (2012)
Дєльцова О. І. - Використання жирових стовбурових клітин як альтернативного джерела в регенеративній медицині, Чайковський Ю. Б., Геращенко С. Б. (2012)
Матейко Г. Б. - Сучасні аспекти перебігу менінгококцемії у дітей, Лембрик І. С., Зубик Б. А. (2012)
Мусихтна Е. А. - Синергетический подход к моделированию эволюции урбанизированных территорий, Хохрин Е. В. (2014)
Дудій П. Ф. - Анатомічні варіанти порожнини носа та приносових пазух за даними спіральної комп’ютерної томографії (2012)
Сохошко Э. А. - Опыт реабилитации архитектурной среда Г. Эйндховен (Нидерланды), Медведева А. Б. (2014)
Костюк І. Р. - Рівень активності маркерів кісткової тканини у біологічних рідинах дітей за умови гранулюючого періодонтиту постійних, Мельничук Г. М. (2012)
Oleg F. - The Problem of the new effective use of industrial architecture in context of adaptive reuse on sustainable and social levels (2014)
Крижанівська А. Є. - Досвід застосування хіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки, Андріїв А. В. (2012)
Lucjan K. - Sustainable architecture in urban environment in XXI century (2014)
Кутайні А. Р. - Зміни якості життя та стану коронарного і функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардію, Тащук В. К. (2012)
Борисов С. В. - Современный подход к проектированию быстровозводимых храмов в городской среде (2014)
Литвиненко Н. В. - Особливості відновлюваного періоду ішемічних стовбурових інсультів в осіб з ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Кравченко О. В. - Прийоми та засоби архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів з порушеними територіями (2014)
Мельничук А. С. - Стан тканини пародонта в осіб із частковими дефектами зубних рядів, Рожко М. М. (2012)
Лукомська З. В. - Стратегія регенерації середовища історичного містобудівного комплексу (на прикладі міста Івано-Франківська) (2014)
Николюк А. М. - Вивчення ефективності комплексного лікування набрякової форми ендокринної офтальмопатії, Вершиніна М. Д. (2012)
Сухинина Е. А. - Принципы организации экоустойчивого архитектурно-градостроительного пространства (2014)
Павляк А. Я. - Вибір хірургічної тактики у хворих на гнійний перитоніт на основі кількісних показників ендотоксикозу, Ткачук О. Л. (2012)
Мишутин А. В. - Перспектива использования жестких дорожных покрытий для городских улиц и магистрали "Север - Юг" в Одессе, Смолянец В. В., Кровяков С. А. (2014)
Пакулова-Троцька Ю. В. - Фізичний і психомоторний розвиток дітей раннього віку з ДЦП та можливості його корекції (2012)
Юрченко В. А. - Экологизация визуальной среды при сооружении природоохранных установок на системах водоотведения, Фоменко О. А., Лебедева Е. С., Корнейчук В. В. (2014)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з комбінованим протезним стоматитом, Куцик Р. В., Рожко М. М., Василишин У. Р. (2012)
Шебек Н. М. - Рівні гармонізації архітектурного середовища (2014)
Попадинець І. Р. - Оцінка клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2012)
Василенко А. Б. - Солнечное световое излучение в архитектуре (2014)
Синько У. В. - Динаміка показників поверхнево-активної фракції системи сурфактанту легень, функції зовнішнього дихання та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС, Вакалюк І. П. (2012)
Бармашина Л. М. - Містобудівний аспект проблеми маломобільних груп населення та принципи універсального дизайну (2014)
Сміян С. І. - Вплив використання препарату "Крестор" на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом, Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. (2012)
Блинова М. Ю. - Социокультурная идентичность как новая концепция развития архитектурной среды современного города (2014)
Строй О. О. - Прогностичні фактори виживаності після нефректомій з приводу локалізованого раку нирки, Литвинець Є. А., Банира О. Б., Шуляк О. В. (2012)
Трошкіна О. А. - Вплив масштабності на проектування нових форм в історичному середовищі, Ковалик М. В. (2014)
Сухоребський Ю. І. - Вивчення корозійної стiйкості нікель-хромових сплавів для зубних протезів в залежності від методу їх литва (2012)
Костюченко О. А. - Закордонний досвід формування архітектурного образу центрів мистецтв (2014)
Чуйко М. М. - Лазолван у комплексній терапії недоношених новонароджених з ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів (2012)
Лисюк І. А. - Комплексна організація ландшафтно-рекреаційного середовища в аеропортах (2014)
Шкурко М. Г. - Депресія як самостійний патогенетичний фактор у розвитку церебрального атеросклерозу, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Лісяний М. І. (2012)
Трошкіна О. А. - Особливості формування образу міста на рельєфі, Люлька О.В. (2014)
Шкурупій Д. А. - Ультраструктурні зміни скелетних м’язів новонароджених, померлих від наслідків асфіксії при народженні (2012)
Махаев В. Б. - Русский кульутрный центр им. адмирала Ушакова в городе Темникове (2014)
Дорошенко О. О. - Інтерактивні методи навчання як засіб удосконалення практичних занять з дисципліни "Неврологія" в умовах кредитно-модульної системи, Ліскевич І. І., Максимчук Л. Т., Олійник О. І. (2012)
Гольдин П. З. - Текстовая информация в городе как актуализация архитектурных информационных полей (2014)
Дудій П. Ф. - Спеціалізація в системі сучасної підготовки лікаря-рентгенолога (2012)
Соколова Ю. В. - Учбові лабораторії профільного спрямування та їх вплив на формування територіальної організації авіаційних університетів (2014)
Косенко С. В. - Оптимізація навчального процесу у підготовці лікарів-інтернів-стоматологів. (Повідомлення 5. Результати впливу методичного забезпечення на ефективність навчального процесу впродовж 2007-2010 років. VII, VIII, IX етапи алгоритму навчання), Рожко М. М., Костишин З. Т., Сорока О. Б., Ільницька О. М. (2012)
Агапова Т. П. - Синтез научного и художественного подходов в обучении дизайну, Алексина А. А., Думбур Е. А., Сальникова В. А. (2014)
Куцик Р. В. - Дискусійні питання щодо форми і змісту тестування як засобу контролю знань студентів у вищих навчальних закладах медичного профілю (2012)
Бірілло І. В. - Сутність професійної культури майбутніх архітекторів (2014)
Леочко Н. С. - Інтеграційне значення практичних навичок в освіті провізора при вивченні базової дисципліни "Органічна хімія" (2012)
Вавилова Т. Я. - Значение экологических знаний в системе подготовки будущих архитекторов (2014)
Пітик М. І. - Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів медичного університету з дисципліни "Неврологія" згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання, Ліскевич І. І. (2012)
Тимошенко М. М. - Сучасні концепти підготовки архітеткорів та дизайнерів міського середовища у Франції, Бібер С. Г. (2014)
Синоверська О. Б. - Тестовий контроль: методологічні основи та переваги використання у педагогічному процесі (2012)
Мринська Н. О. - Восьмикутне житло народів світу (2014)
Сілевич Л. І. - З досвіду впровадження кредитно-модульної системи в Івано-Франківському національному медичному університеті, Мельничук О. М. (2012)
Олешко В. В. - Представники роду Calycanthus L. – нові види в ландшафтному дизайні населених міст України (2014)
Яцишин Р. І. - Про навчально-методичне забезпечення елективного курсу "Актуальні питання сучасної ревматології", Дельва Ю. В., Олійник О. І., Сандурська Я. В., Гавриш І. Т., Мізюк В. М., Дорошенко О. О. (2012)
Першаков В. М. - Перспективи використання вертолітного транспорту в Україні, Близнюк Т. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського