Ємчук Т. В. - Сільський туризм як форма стимулювання розвитку сільських територій Українських Карпат (на прикладі Путильського району Чернівецької області), Арпуль О. В. (2014)
Сич В. А. - Екотуристичний маршрут "Заповідне узбережжя Одещини", Коломієць К. В. (2014)
Олійник Я. Б. - Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з´їзду Українського географічного товариства) (2014)
Стафійчук В. І. - Аналіз підходів до типології сецесіонізму, Ковалевич Л. В. (2014)
Митина В. В. - Общественные организации и национально-культурные автономии Мордвы Москвы и московской области (2014)
Бакыт Шапкан - Вопросы территориальной организации сферы обслуживания Мангистауской области (2014)
Кисельов Ю. О. - Геософічні аспекти європейської інтеґрації України (2014)
Бобровицький А. В. - До питання визначення суспільно-географічної сутності інтеграції України в світовий економічний простір (2014)
Брайчевський Ю. С. - Географія зовнішньої торгівлі та геоекономічний вибір України (2014)
Нич Т. В. - Проблеми територіальної організації машинобудівного комплексу України, Нікіріна Л. А., Мартинюк М. В. (2014)
Бура І. В. - Етно-релігійна зумовленість топонімії Великої Волині, Романів О. Я., Яроменко О. В. (2014)
Армашевська Т. В. - Геокультурний підхід при оцінюванні історично-міграційного явища топонімів Чернігівської області (2014)
Тесленок С. А. - Возможности использования заготовки-шаблона для справочника "Ландшафты земли" информационного источника сложной структуры "Электронный географический конструктор", Чекурова О. А. (2014)
Гринасюк А. Р. - Алгоритм оцінювання атрактивності ландшафтів (2014)
Чунгулов Ж. К. - Проблемы рационального использования пастбищ в бассейне реки Укек (2014)
Рзаев Рамиль Тофиг оглы - Ликвидация последствий оползневых явлений и оценка инженерно-геологических условий образования оползневых массивов правобережного примыкания Мингечаурского водохранилища (2014)
Селецький В. П. - Функції екологічної інфраструктури: ландшафтний підхід (2014)
Комісар К. М. - Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними, Кривобок О. А. (2014)
Барановська О. В. - Екологічна ситуація в Рівненській області, Соболь А. О. (2014)
Стецишин М. М. - Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області, Гришко С. В. (2014)
Кирилюк О. В. - Зв'язок факторів середовища з гідроекологічною ситуацією у суббасейнах Гукова, Дерелую та Вижени, Кирилюк С. М. (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика круїзного туризму: теорія та практика досліджень (2014)
Колотуха О. В. - Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації, Шипко А. Л. (2014)
Бойко І. Д. - Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів, Книш О. А. (2014)
Малиновська О. Ю. - Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні (2014)
Смирнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід (2014)
Бордун О. Ю. - Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму України, Деркач У. В. (2014)
Явкін В. Г. - Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах, Владійчук К. В., Бухтіярова Ф. О. (2014)
Удовиченко В. В. - Етнічний туризм івано-франківської області: історичний аспект, Наконечна В. Р. (2014)
Пацюк В. С. - Брендинг міст як невід’ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) (2014)
Підлісецька І. О. - Картографічне забезпечення туристської галузі (2014)
Гунченко О. О. - Географія медичного туризму в країнах Європи (2014)
Ткачук Л. М. - Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "країни Карибського басейну та Вест-Індія", Сировець С. Ю. (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного", Сировець С. Ю. (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика мезорайонів "країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного", Сировець С. Ю., Миронова О. С. (2014)
Бейдик О. О. - Аналіз рекреаційно-туристських ресурсів Південно-Західної Азії, Сировець С. Ю., Тагієва А. Ф. (2014)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину (2014)
Городиський Ю. Я. - Класифікація християнського паломництва (для потреб суспільно-географічних досліджень) (2014)
Зуб Я. О. - Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці, Смирнов І. Г. (2014)
Яценко Б. П. - Регіон Східна Азія: геополітичні особливості, Чичкань А. І. (2014)
Яценко Б. П. - Политико-географические аспекты сотрудничества Японии и стран Центральной Азии (пример японской геополитической модели "мягкой силы"), Курнакова А. Ю. (2014)
Адамович З. М. - Ринок праці країн світу із різним рівнем розвитку економіки знань на прикладі країн великої двадцятки (2014)
Хільчевська І. Г. - Геопросторова структура зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Європейського Союзу, Простякова Ю. М. (2014)
Андріюк Р. О. - Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України (2014)
Серга Т. О. - Функціональна структура будівельно-індустріального комплексу регіону (на прикладі Київської області) (2014)
Gerasymenko S. - Statistical Provision of the Management of the Higher Education Quality in Ukraine, Gerasymenko V., Chupryna O. (2015)
Ганюкова А. - Організаційні засади побудови системи статистичних показників середньої освіти (2015)
Гончаренко Н. - Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види, Короткий В. (2015)
Затуливітер Ю. - Статистичне оцінювання екологічної складової в моделях сталого розвитку: історичний аспект (2015)
Іваненко О. - Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України (2015)
Осьмак M. - Сучасні тенденції моделі народжуваності в Україні (2015)
Paradysz J. - Poland and Ukraine in the Light of Paradysz's Beriod Fertility Model, Paradysz K. (2015)
Romaniuk I. - The System of Statistical Objective and Subjective Indicators of Measuring Quality of OF Life (2015)
Скіцько В. - Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики (2015)
Слушаєнко Н. - Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України, Апенько Д. (2015)
Jasevičienė F. - The Analysis of Features and Reasons of the Bankruptcy of Natural Persons, Šlekytė-Jusienė K. (2015)
Ярьоменко С. Г. - Лікувально-оздоровчий туризм в Румунії: територіальна організація та основні тенденції розвитку (2014)
Доан П. В. - Сталий розвиток локальних туристичних систем і регіонів ІТалії (2014)
Четирбук О. Р. - Аналіз перспектив розвитку туризму в межах українсько-польського прикордоння (2014)
Рассыпнов В. А. - Перспективы развития познавательного туризма в переселенческом ареале, Соврикова Е. М., Максимова Н. Б., Морковкина А. Г. (2014)
Холодова О. О. - Організація молодіжного дозвілля в туризмі, Дзюба Т. А. (2014)
Тертична Ю. В. - Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії (2014)
Орлова М. Л. - Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація (2014)
Ляшук М. М. - Ресторанне господарство Поліського рекреаційного регіону: сучасний стан (2014)
Винниченко І. І. - Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія), Пінтескул О. В. (2014)
Штогрин Н. Б. - Суб’єкти туристичної індустрії Івано-франківської області: склад, напрямки та результати діяльності (2014)
Каднічанська М. Я. - Використання історико-культурної спадщини національних природних парків Львівської області у туризмі (2014)
Коцюба А. І. - Особливості спелесто-рекреаційного дослідження лисогірського форту (2014)
Масляк П. О. - Теоретичні аспекти територіальної організації соціального простору, Ісько І. В., Остафійчук Т. О. (2014)
Бобровицький А. В. - Суспільно-географічна сутність інтеграції в світовий географічний простір (2014)
Малиновська О. Ю. - Дослідження міждержавних конфліктів у регіонах світу (ЗА ПЕРІОД 2001 – 2013 РР.), Писаренко А. А. (2014)
Білецький М. І. - Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону (2014)
Бульба Ю. М. - Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України (2014)
Овчарук В. А. - Використання моделі граничної інтенсивності для оцінки впливу глобальних змін клімату на максимальний стік весняного водопілля в басейні Дністра, Боровська Г. О., Траскова А. В., Семенова І. Г. (2014)
Щербань І. М. - Температурний режим Львівської області, Хала О. В. (2014)
Гринасюк А. Р. - Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей (2014)
Филюк Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників, Піменова О. (2015)
Грішнова О. - Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження, Дмитрук С. (2015)
Баюра Д. - IPO як ефективний інститут та передумова корпоративної реструктуризації агропромислових підприємств, Ситенко Д. (2015)
Каленюк І. - Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України, Куклін О. (2015)
Мірошниченко О. - Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції, Кривко К. (2015)
Кравченко Т. - Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами (2015)
Азьмук Н. - Сущность, особенности и функции цифрового рынка труда (2015)
Костенко Т. - Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі (2015)
Дьомкіна О. - Аналіз методів оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2015)
Римкіна М. - Адміністративні інструменти регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні (2015)
Магдич І. - Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства (2015)
Алирзаева Фидан Вахид Кызы - Оценка цитокинового профиля больных с аллергическими заболеваниями, осложненных дисбактериозом толстого кишечника (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Бідзіля П. П. - Структурно-геометричні показники серця у чоловіків з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла (2016)
Гайошко О. Б. - Мікробіологічна активність рідкої фармакопейної форми яблучного пектину при розробці ополіскувачів для порожнини рота в дослідах in vitro (2016)
Гусейнли Руфат Акиф Оглы - Сравнение хирургических шаблонов, используемых при дентальных имплантациях (2016)
Донік О. М. - Національний та регіональний аспекти надання кардіохірургічної допомоги в Україні у 2005–2014 р.р. (2016)
Коротич Н. М. - Метаболізм колагену в ротовій рідині дітей з диспластичним сколіозом (2016)
Кочнєва О. В. - Мікробіологічна оцінка протимікробної дії дезінфікуючих та антисептичних засобів відносно штамів Staphylococcus aureus, вилучених від бактеріоносіїв, Коцар О. В., Петренко Л. О., П’ятигор А. А. (2016)
Макаров О. Г. - Динаміка змін показників системи зсідання крові протягом вагітності у жінок з тромбофілічними станами (2016)
Мехтиева А. Ф. - Состояние медицинской информированности родителей и их мотивированность по профилактике артериальной гипертензии среди детей (2016)
Мота О. М. - Роль анатомо - ультразвукових зіставлень у вивченні анатомії щитоподібної залози, Галюк У. М., Славич Г. П. (2016)
Науменко О. М. - Комплексне лікування хворих на хронічний риніт, Дєєва Ю. В., Тарасюк П. М. (2016)
Нефьодов О. О. - Комп’ютерне моделювання сумісного використання цитиколіну з метилпреднізолоном за умов фармакотерапії розсіяного склерозу, Мамчур В. Й., Ларіонов В. Б., Дронов С. М. (2016)
Оскоменко М. М. - Фізичний, стато-кінетичний розвиток та захворюваність дітей із бронхолегеневою дисплазією упродовж двох років їх життя, Чернявська Ю. І., Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Похилько В. І (2016)
Овчаренко Л. Д. - Переваги застосування армадину у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця,зокрема стабільної стенокардії напруги та дисциркуляторної енцефалопатії, Циганенко І. В. (2016)
Расулов А. Р. - Разработка инструмента по оценки качества услуг в психиатрическом стационаре (2016)
Рузін Г. П. - Вдосконалення методу лазерної корекції aтрофічних рубців (2016)
Рыбалов О. В. - Миофасциальная симптоматика у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, Яценко П. И., Яценко О. И., Иваницкая Е. С. (2016)
Сіцінська І. О. - Деякі патогенетичні особливості поєднання CagA i VacA h.pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 (2016)
Соколова І. І. - Клінічна ефективність відновлення бічних зубів вітчизняним композитним матеріалом за умов використання різних технік пломбування, Герман С. І., Бірюкова М. М. (2016)
Соколенко В. Л. - Показники холестерину та імунної системи у осіб з ознаками вегетосудинної дистонії, що проживали на територіях, забруднених радіонуклідами (2016)
Твердохлеб Т. А. - Состояние микробиоценоза кишечника и иммунитета у детей больных реактивными артритами в остром периоде (2016)
Ткаченко П. І. - Остеобластокластома щелеп у дітей: клініко-морфологічна характеристика, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В., Микитенко В. В., Білоконь Н. П. (2016)
Удовицька Н. О. - Морфологічні зміни плаценти у породіль при слабкості пологової діяльності (2016)
Шипко А. Ф. - Поширеність бронхолегеневої дисплазії: обгрунтування потреби і обсягів діяльності регіональних центрів діагностики та лікування (2016)
Бондаренко Н. П. - Ультраструктурна організація плаценти при парвовірусній інфекції, Стеченко Л. О., Лакатош В. П., Лакатош П. В., Антонюк М. І., Наритник Т. Т. (2016)
Воробєй Є. С. - Порівняльна характеристика моделей дисбіозу піхви мишей, створених шляхом введення штамів Staphylococcus Aureus, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дубровина Е. В. - Вариабельность отверстий на верхних и нижней челюстях в зависимости от формы черепа, Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Половик А. Ю. (2016)
Казмирук И. Л. - Факторы клеточного роста в тканях глаза после антиглаукоматозной операции с использованием криоконсервированной амниотической оболочки человека (2016)
Куцевляк В. І. - Морфологічні особливості реґіонарного судинного русла шкіри при проведенні естетичних операцій в бічній ділянці обличчя, Білаш С. М. (2016)
Лаврик Г. С. - Біосумісність індигенних та пробіотичних штамів лактобактерій в експерименті (2016)
Максимова І. Г. - Вплив сумішей імідазолінів на активність НАДФН-цитохром с редуктази та вміст цитохрому Р-450 у мікросомальній фракції печінки щурів (2016)
Назарчук Г. Г. - Сучасні антимікробні матеріали з пролонгованими лікувальними властивостями в офтальмології (2016)
Науменко О. М. - Співвідношення змін слухової та вестибулярної функції в умовах змодельованої сенсоневральної приглухуватості, Дєєва Ю. В., Васильєв О. В. (2016)
Парамонова К. В. - Взаємодія днк з кластерними сполуками Ренію різних структурних типів, Голіченко О. А., Бабій С. О., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2016)
Салига Н. О. - Показники антиоксидантної системи щурів, уражених нітритом натрію та їх корекція l-глутаміновою кислотою (2016)
Султан Р. Я. - Перебудова гемомікроциркуляторного русла язика щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету, Покотило П. Б., Гнідик Ю. В., Мота О. М., Галюк У. М. (2016)
Туркіна В. А. - Вивчення гонадотоксичної дії етилового ефіра α- бромізовалеріанової кислоти (2016)
Чеботарьова А. А. - Вплив апоптоз-індукованих мезенхімальних стовбурових клітин на функцію нирок за умов експериментальної гострої ниркової недостатності (2016)
Черешнюк І. Л. - Використання нейромаркерів (білок S 100) та методу протокової цитометрії для порівняльної оцінки впливу блокаторів NMDA-рецепторів на нейропроліферативні процеси в сітківці та зоровому нерві в умовах модельної ішемії-реперфузії ока, Повх В. Л., Загорій Г. В., Ходаківський О. А., Остра О. А. (2016)
Мазур І. О. - Методика кількісної оцінки рівня деструкції плавневих біотопів степових річок Північного Причорномор’я (2016)
Гришко Ю. М. - Спадковість як причина і умова розвитку хвороб (2016)
Потяженко М. М. - Використання інноваційних лекцій та якісного контролю знань і вмінь на післядипломному етапі навчання, Соколюк Соколюк, Н. Л. Настрога Т. В., Кітура О. Є., Люлька Н. О. (2016)
Калюжна Л. Д. - Рецензія на підручник "Імунологія" (2016)
Борзых O. A. - Диабетическая болезнь почек: современные подходы к диагностике, профилактике и терапии (1 часть) (2016)
Кебкало А. Б. - Трансфузійна тактика в клініці гострих кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту: актуальність та глибина вичення проблеми, шляхи її вирішення, Трилісский Е. В., Клюзко І. В., Карпенко А. В., Сікорский Н. Б. (2016)
Пікуль К. В. - Шляхи глобальної ерадикації поліомієліту у дітей в Україні, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю. (2016)
Помогайбо В. М. - Початок генетики: Ґреґор Мендель та інші, Петрушов А. В., Березан О. І. (2016)
Тагиева Ф. А. - Метаболический синдром в акушерстве и гинекологии (2016)
М. С. Скрипніков (2016)
Яковчук О. В. - Сучасна класифікація туристичних подорожей (2015)
Атаманюк Я. Д. - Особливості розвитку самодіяльного туризму (2015)
Рідевський Г. В. - Територіальні особливості розвитку готельного бізнесу республіки Білорусь, Шадраков О. В. (2015)
Заваріка Г. М. - Особливості системи культурно - дозвіллєвої діяльності, Зеленко О. О. (2015)
Смирнов І. Г. - Пейзажні дороги у міжнародному туризмі: світовий досвід та застосування в Україні, Обозний В. В. (2015)
Нефедова Н. Є. - Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону, Яворська В. В., Михайлова Н. П. (2015)
Єрко І. В. - Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області (2015)
Чикайло Ю. І. - Військово-історичні музеї України, як об’єкти військового туризму (на прикладі міста Львова), Стадницька В. А., Волошин І. М. (2015)
Любіцева О. О. - Сакральний потенціал м. Києва і напрямки інтенсифікації його використання, Стригун І. М. (2015)
Кепеняк Н. М. - Лісові екосистеми як передумова розвитку рекреації на території НПП "Сколівські Бескиди", Назарук М. М. (2015)
Олійник Я. Б. - Парадигма регіонального соціуму в суспільній географії (2015)
Гладкевич Г. І. - Устойчивое развитие и актуальные проблемы использования территории, Чуканова О. А. (2015)
Пильгун А. О. - Географія міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу, Брайчевський Ю. С. (2015)
Сливка Р. Р. - Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії (2015)
Нич Т. В. - Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Квасневська О. О. - Історичні передумови формування топонімів Липовецького району Вінницької області (2015)
Гавриленко О. П. - Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні (2015)
Гілецький Й. Р. - Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів (2015)
Бальцер І. В. - Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільсьскій місцевості Івано-франківської області (2015)
Холоденко В. С. - Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах прип’ятсько-волинської моренно-зандрової рівнини та волинської денудаційної височини, Косяк Д. С. (2015)
Адаменко В. М. - Урахування крутного моменту при розрахунку поздовжнього армування двовісно працюючих монолітних плит на основі методу Вуда-Армера (2013)
Арцыбашева Н. Н. - Исследование влияния основных легирующих элементов в конструкционных хромо-никелевых сталях на изменение в кинетике и механизмах структурообразования никотрированных покрытий, Белецкая О. В., Григорова Т. М., Лысый А. В. (2013)
Барабаш И. В. - Свойства механоактивированных шлакосодержащих вяжущих, Зубченко Н. А. (2013)
Бойко Т. В. - Способность в конкуренции строительных организаций Украины, Мартынов В. И., Ветох А. М. (2013)
Броневицький С. П. - Основні засади планування розвитку інноваційних ресурсозберігаючих технологій в будівництві (2013)
Gavdzinski V.N. - The Justification of the Truncation Applied to Inhomogeneous Integral Equations with Cauchy’s Kernel, El-Sheikh M., Maltseva E.V. (2013)
Гагарин В. Г. - Новая российская редакция СНиП "Тепловая защита зданий". Нормирование и расчет теплозащиты и потребления энергии на отопление и вентиляцию, Козлов В. В. (2013)
Гедулян С. И. - Нормативная база проектирования полимерцементных смесей для ремонта и восстановления строительных объектов (2013)
Гришин А. В. - Совместный динамический расчет шпунтового ограждения котлована и окружающего его грунтового массива, Сипливец А. А. (2013)
Даниленко А. В. - Морозостойкость строительного раствора с карбонатным наполнителем (2013)
Дмитриева Н. В. - Алгоритм выбора инновационных технологий ремонта гидроизоляции тоннелей, Данелюк В. И. (2013)
Добшиц Л. М. - Прочность и стойкость бетонов при длительных сроках эксплуатации, Кононова О. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Изучение возможности утилизации продуктов сжигания твердых бытовых отходов в бетонах, Майстренко О. Ф. (2013)
Дутка Р. Т. - Технология центрифугирования и влияние состава бетона на режим центрифугирования (2013)
Егупов К. В. - Структура и этапы динамической паспортизации зданий, Мурашко А. В., Безушко Д. И., Адамов О. В. (2013)
Жуковский В. К. - Механизм формирования деформационных волн в сложно-организационных материалах при локальном тепловом воздействии, Заволока Ю. М., Гохман А. Р., Заволока М. В., Выровой В. Н., Хоменко А. А. (2013)
Клименко Е. В. - К вопросу определения остаточной несущей способности поврежденных железобетонных элементов (2013)
Колесников А. В. - Анализ структурных взаимодействий в материалах и смесях объемометрическим методом, Керш В. Я., Керш Д. В., Ляшенко Т. В. (2013)
Костюк А. І. - Оптимізація складів керамзитобетону за критерієм мінімальної втрати рухливості суміші в часі (2013)
Кривенко П. В. - Безусадочные щелочные цементы, Вознюк Г. В., Гончарова А. М. (2013)
Кровяков С. А. - Опыт применения и перспективы использования бетонов на легких заполнителях в гидротехническом и транспортном строительстве, Мишутин Н. В., Заволока М. В. (2013)
Ксёншкевич Л. Н. - Технология получения высокопрочного бетона на механоактивированном вяжущем с органо-минеральной добавкой, Барабаш И. В., Стрельцов К. А. (2013)
Кучеренко А. А. - О минералогенной инженерии в бетоноведении, Алсу Хасан Ахмед Мосуа Абдулхади (2013)
Лахтарина С. В. - Влияние частичной замены плотных заполнителей пористыми на среднюю плотность и прочность бетонов, Зайченко Н. М. (2013)
Мартынова В. Б. - Влияние дисперсного армирования цементной матрицы на усадочные деформации газобетона неавтоклавного твердения, Губарь В. Н., Штефурко А. Ю. (2013)
Мишутин А. В. - Модифицированный керамзитобетон для железобетонного судостроения, Богуцкий В. Л. (2013)
Мишутин А. В. - Применение цементнобетонных покрытий для городских улиц и магистрали "Север-Юг", Смолянец В. В., Кровяков С. А. (2013)
Петраш В. Д. - Термотрансформаторная система теплоснабжения на основе контактно-рекуперативного охлаждения отработанных газов вращающихся печей производства строительных материалов, Полунин Ю. Н. (2013)
Полунин Ю. Н. - Параметры реконструируемых низкотемпературных систем отопления утепленных зданий, Полунин Н. Н. (2013)
Пушкар Н. В. - Вплив температури замикання на напружено-деформований стан сталевих каркасів будівель, Пашинський В. В. (2013)
Пушкарьова К. К. - Особливості процесів структуроутворення наномодифікованих цементних композицій, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2013)
Розов К. А. - Анализ устройств и эффективности работы систем вентиляции сортировочных линий ТБО (2013)
Рунова Р. Ф - Формирование свойств бетона в монолитной конструкции, Руденко И. И., Троян В. В. (2013)
Саницький М. А. - Структуроутворення та міцність модифікованих мультимодальних композиційних цементів, Кропивницька Т. П., Кіракевич І. І., Русин Б. Г. (2013)
Стечишин М. С. - Розробка високо функціональних самоущільнюваних бетонів армованих базальтовим волокном, Шевчук Г. Я., Гнип О. П. (2013)
Стоянов В. В. - Современные стеновые деревянные панели как эффективные ограждающие конструкции зданий с железобетонным каркасом, Арсирий А. Н., Стоянов В. О. (2013)
Суханов В. Г. - Свойства материала и функции структурных элементов (2013)
Суханова С. В. - Особенности технологии приготовления глинистого раствора на основе сырья для бестраншейной прокладки коммуникаций (2013)
Сушицкая Т. А. - Проблемы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при строительных работах, Бойко Т. В., Мартынов В. И. (2013)
Терлига В. С. - Дослідження впливу цеолітових туфів на властивості тампонажних матеріалів, Соболь Х. С., Терлига С. Ю. (2013)
Ткаченко Г. Г. - Исследование периодов формирования микроструктуры бетонов под влиянием внешних и внутренних факторов (2013)
Толмачев С. Н. - Факторы обеспечения долговечности дорожного цементного бетона, Солодкий С. Й. (2013)
Трикоз Л. В. - Исследование изменений структуры глиносодержащих материалов методом инфракрасной спектроскопии, Борзяк О. С. (2013)
Фомин В. М. - Исследование динамики многоэтажной железобетонной рамы с жесткими ригелями с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2013)
Хоменко А. А. - Влияние технологических трещин на перераспределение усадочных деформаций (2013)
Шангина Н. Н. - Опыт использования стеклофибробетона для подвесных массивных конструкций, Харитонов А. М., Рябова А. А. (2013)
Шевченко Л. Ф. - Выбор класса энергоэффективности при санации зданий, Шевченко Л. Е. (2013)
Шейніч Л. О. - Особливості процесів структуроутворення цементного каменю, модифікованого комплексно органо-мінеральною добавкою, Іонов Д. С., Сопов В. П. (2013)
Щерба В. В. - Особенности использования стеклобоя в качестве заполнителей пенобетона, Шишкин А. А., Шишкина А. А. (2013)
Якубчак Артур - Влияние суперадсорбента на деформативные и реологические свойства цементных систем, Ибрагим Мохи Кадум, Коваль С. В. (2013)
Винник М. І. - Лікування депресій у загальномедичній практиці, Пітик О. М., Краснопольська І. І., Козовик І. І., Бондар О. М., Винник Ю. М. (2012)
Дєльцова О. І. - Використання жирових стовбурових клітин як альтернативного джерела в регенеративній медицині, Чайковський Ю. Б., Геращенко С. Б. (2012)
Матейко Г. Б. - Сучасні аспекти перебігу менінгококцемії у дітей, Лембрик І. С., Зубик Б. А. (2012)
Мусихтна Е. А. - Синергетический подход к моделированию эволюции урбанизированных территорий, Хохрин Е. В. (2014)
Дудій П. Ф. - Анатомічні варіанти порожнини носа та приносових пазух за даними спіральної комп’ютерної томографії (2012)
Сохошко Э. А. - Опыт реабилитации архитектурной среда Г. Эйндховен (Нидерланды), Медведева А. Б. (2014)
Костюк І. Р. - Рівень активності маркерів кісткової тканини у біологічних рідинах дітей за умови гранулюючого періодонтиту постійних, Мельничук Г. М. (2012)
Oleg F. - The Problem of the new effective use of industrial architecture in context of adaptive reuse on sustainable and social levels (2014)
Крижанівська А. Є. - Досвід застосування хіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки, Андріїв А. В. (2012)
Lucjan K. - Sustainable architecture in urban environment in XXI century (2014)
Кутайні А. Р. - Зміни якості життя та стану коронарного і функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардію, Тащук В. К. (2012)
Борисов С. В. - Современный подход к проектированию быстровозводимых храмов в городской среде (2014)
Литвиненко Н. В. - Особливості відновлюваного періоду ішемічних стовбурових інсультів в осіб з ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Кравченко О. В. - Прийоми та засоби архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів з порушеними територіями (2014)
Мельничук А. С. - Стан тканини пародонта в осіб із частковими дефектами зубних рядів, Рожко М. М. (2012)
Лукомська З. В. - Стратегія регенерації середовища історичного містобудівного комплексу (на прикладі міста Івано-Франківська) (2014)
Николюк А. М. - Вивчення ефективності комплексного лікування набрякової форми ендокринної офтальмопатії, Вершиніна М. Д. (2012)
Сухинина Е. А. - Принципы организации экоустойчивого архитектурно-градостроительного пространства (2014)
Павляк А. Я. - Вибір хірургічної тактики у хворих на гнійний перитоніт на основі кількісних показників ендотоксикозу, Ткачук О. Л. (2012)
Мишутин А. В. - Перспектива использования жестких дорожных покрытий для городских улиц и магистрали "Север - Юг" в Одессе, Смолянец В. В., Кровяков С. А. (2014)
Пакулова-Троцька Ю. В. - Фізичний і психомоторний розвиток дітей раннього віку з ДЦП та можливості його корекції (2012)
Юрченко В. А. - Экологизация визуальной среды при сооружении природоохранных установок на системах водоотведения, Фоменко О. А., Лебедева Е. С., Корнейчук В. В. (2014)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з комбінованим протезним стоматитом, Куцик Р. В., Рожко М. М., Василишин У. Р. (2012)
Шебек Н. М. - Рівні гармонізації архітектурного середовища (2014)
Попадинець І. Р. - Оцінка клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2012)
Василенко А. Б. - Солнечное световое излучение в архитектуре (2014)
Синько У. В. - Динаміка показників поверхнево-активної фракції системи сурфактанту легень, функції зовнішнього дихання та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС, Вакалюк І. П. (2012)
Бармашина Л. М. - Містобудівний аспект проблеми маломобільних груп населення та принципи універсального дизайну (2014)
Сміян С. І. - Вплив використання препарату "Крестор" на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом, Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. (2012)
Блинова М. Ю. - Социокультурная идентичность как новая концепция развития архитектурной среды современного города (2014)
Строй О. О. - Прогностичні фактори виживаності після нефректомій з приводу локалізованого раку нирки, Литвинець Є. А., Банира О. Б., Шуляк О. В. (2012)
Трошкіна О. А. - Вплив масштабності на проектування нових форм в історичному середовищі, Ковалик М. В. (2014)
Сухоребський Ю. І. - Вивчення корозійної стiйкості нікель-хромових сплавів для зубних протезів в залежності від методу їх литва (2012)
Костюченко О. А. - Закордонний досвід формування архітектурного образу центрів мистецтв (2014)
Чуйко М. М. - Лазолван у комплексній терапії недоношених новонароджених з ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів (2012)
Лисюк І. А. - Комплексна організація ландшафтно-рекреаційного середовища в аеропортах (2014)
Шкурко М. Г. - Депресія як самостійний патогенетичний фактор у розвитку церебрального атеросклерозу, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Лісяний М. І. (2012)
Трошкіна О. А. - Особливості формування образу міста на рельєфі, Люлька О.В. (2014)
Шкурупій Д. А. - Ультраструктурні зміни скелетних м’язів новонароджених, померлих від наслідків асфіксії при народженні (2012)
Махаев В. Б. - Русский кульутрный центр им. адмирала Ушакова в городе Темникове (2014)
Дорошенко О. О. - Інтерактивні методи навчання як засіб удосконалення практичних занять з дисципліни "Неврологія" в умовах кредитно-модульної системи, Ліскевич І. І., Максимчук Л. Т., Олійник О. І. (2012)
Гольдин П. З. - Текстовая информация в городе как актуализация архитектурных информационных полей (2014)
Дудій П. Ф. - Спеціалізація в системі сучасної підготовки лікаря-рентгенолога (2012)
Соколова Ю. В. - Учбові лабораторії профільного спрямування та їх вплив на формування територіальної організації авіаційних університетів (2014)
Косенко С. В. - Оптимізація навчального процесу у підготовці лікарів-інтернів-стоматологів. (Повідомлення 5. Результати впливу методичного забезпечення на ефективність навчального процесу впродовж 2007-2010 років. VII, VIII, IX етапи алгоритму навчання), Рожко М. М., Костишин З. Т., Сорока О. Б., Ільницька О. М. (2012)
Агапова Т. П. - Синтез научного и художественного подходов в обучении дизайну, Алексина А. А., Думбур Е. А., Сальникова В. А. (2014)
Куцик Р. В. - Дискусійні питання щодо форми і змісту тестування як засобу контролю знань студентів у вищих навчальних закладах медичного профілю (2012)
Бірілло І. В. - Сутність професійної культури майбутніх архітекторів (2014)
Леочко Н. С. - Інтеграційне значення практичних навичок в освіті провізора при вивченні базової дисципліни "Органічна хімія" (2012)
Вавилова Т. Я. - Значение экологических знаний в системе подготовки будущих архитекторов (2014)
Пітик М. І. - Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів медичного університету з дисципліни "Неврологія" згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання, Ліскевич І. І. (2012)
Тимошенко М. М. - Сучасні концепти підготовки архітеткорів та дизайнерів міського середовища у Франції, Бібер С. Г. (2014)
Синоверська О. Б. - Тестовий контроль: методологічні основи та переваги використання у педагогічному процесі (2012)
Мринська Н. О. - Восьмикутне житло народів світу (2014)
Сілевич Л. І. - З досвіду впровадження кредитно-модульної системи в Івано-Франківському національному медичному університеті, Мельничук О. М. (2012)
Олешко В. В. - Представники роду Calycanthus L. – нові види в ландшафтному дизайні населених міст України (2014)
Яцишин Р. І. - Про навчально-методичне забезпечення елективного курсу "Актуальні питання сучасної ревматології", Дельва Ю. В., Олійник О. І., Сандурська Я. В., Гавриш І. Т., Мізюк В. М., Дорошенко О. О. (2012)
Першаков В. М. - Перспективи використання вертолітного транспорту в Україні, Близнюк Т. В. (2014)
Децик О. З. - Вплив рівня матеріально-технічного забезпечення стаціонарів на задоволеність пацієнтів хірургічною допомогою, Яворський А. М., Яворський М. І. (2012)
Лешек С. - Возможности и обоснование строительства метро во Вроцлаве (2014)
Олійник Р. П. - Поширеність часткової втрати зубів та потреба юнацтва м. Івано-Франківська в ортопедичній допомозі, Мельничук А. С., Мороз Р. Г. (2012)
Гук В. І. - Распределение интенсивности автопотоков на многополосных магистралях, Запорожцева О.В. (2014)
Петрунів В. Б. - Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (2012)
Луцик О. А. - Особливості розподілу пасажиропотоків на маршрутах руху міської електрички, Степанчук О. В. (2014)
Чемний В. З. - Клініко-статистичний аналіз захворюваності та смертності від хвороб органів дихання дорослого населення районів області гірської місцевості (2012)
Гук В. І. - Украинским городам нужен новый интеллектуальный скоростной пассажирский электрический транспорт (ИСЭТ- 150) (2014)
Шкіль У. О. - Аналіз смертності дітей та плодів від вроджених вад серця в Івано-Франківській області за 2006-2010 роки, Багрій М. М., Ходан В. В., Яцишин Р. І., Ковальчук Р. Є., Клюфінський І. Д., Симчич А. В., Дубровна О. М., Коник Л. Р. (2012)
Проляка Т. О. - Розвиток швидкісного міського транспорту в містах України в порівнянні із зарубіжжям (2014)
Гайова І. М. - Діагностичне значення ціанозу, Кулинич-Міськів М. О., Зубань А. Б., Корж Г. З., Орнат С. Я., Кострицька І. М., Островський М. М. (2012)
Марков В. А. - Структурная основа городских артерий (2014)
Капечук В. В. - Патогенетичні передумови виникнення ішемічних нейропатій зорового нерва (2012)
Першаков В. М. - Аналіз динаміки заторової черги на перехресті автомобільних доріг, Кротов Р. В. (2014)
Богуш А. Є. - Хірургічна тактика при доброякісних пухлинах прямої та дистального відділу сигмоподібної кишок, виявлених вперше під час проведення ректороманоскопії, Соломчак П. В., Марущак Н. М. (2012)
Першаков В. М. - Визначення допустимої швидкості та інтенсивності руху на перегоні автомобільної дороги, Кротов Р. В. (2014)
Василюк М. Д. - Клінічні прояви гастродуоденальних виразкових кровотеч та їх лікування, Василюк С. М., Шевчук А. Г.., Василик Т. П., Галюк В. М. (2012)
Угненко Е. Б. - Методика определения средней скорости транспортного потока с учетом экологических показателей, Ужвиева Е. Н. (2014)
Василюк М. Д. - Гостра печінкова недостатність у хворих на обтураційну жовтяницю, Василюк С. М., Шевчук А. Г., Федорченко В. М. (2012)
Ефименко В. Н. - Особенности формирования информационной базы при уточнении дислокации границ дорожно-климатических зон, Ефименко С. В., Сухоруков А. В., Коняева О. В. (2014)
Василюк С. М. - Значення рівня гіперглікемії в перебігу гнійних ран стопи у хворих на цукровий діабет, Кримець С. А. (2012)
Винников Ю. Л. - Нові критерії оптимального ущільнення грунтів дорожнього насипу за умови забезпечення їх тривалої міцності, Литвиненко Т. В. (2014)
Волошин М. М. - Нові аспекти у комплексному лікуванні гострого тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, Диб’як Ю. М., Оринчак В. А., Олійник О. І. (2012)
Бєлятинський А. О. - Підвищення шорсткості цементобетонних покриттів автомобільних доріг, Прусов Д. Е., Скрипченко О. В. (2014)
Гончар М. Г. - Моніторинг лікувальної тактики при гострій тонкокишковій непрохідності, Скрипко В. Д. (2012)
Войцехівська О. А. - Вторинна переробка відходів за допомогою мобільних комлпексів сортування (2014)
Гудз І. М. - Особливості профілактики та лікування тромбозу глибоких вен у вагітних і породіль згідно з останніми рекомендаціями АССР (2012)
Печерцева Е. А. - Основные архитектурно-градостроительные принципы формирования экопоселений (2014)
Гудз О. І. - Інтраоперативна корекція мікроциркуляторної складової периферичного опору у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (2012)
Дубик О. М. - Аналіз методів розрахунку на міцністьдорожніх одягів нежосткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу (2014)
Дєльцова О. І. - Реактивні зміни в структурах стінки тонкої кишки при гострій кишковій непрохідності в людини, Геращенко С. Б., Гончар М. Г., Скрипко В. Д. (2012)
Зеленкова Г. Ф. - Можливості поліпшення якості бітумних конгломератів для будівництва автомобільних доріг та аеродромів (2014)
Дроняк М. М. - Хірургічна тактика лікування хворих на післяопераційні гнійники черевної порожнини, Шевчук І. М., Пилипчук В. І. (2012)
Земляная Т. Н. - Актуальность и важность достижений "Школы М. Л. Бойчука" как пример новго оригинального явления в монументальном искусстве XX века (2014)
Зеляк М. В. - Клінічні спостереження хворих на гангрену Фурньє, Пиптюк О. В., Бицкало С. Р., Сенів Ю. М., Білищук І. В., Скородійчук С. М., Сандурський О. П., Гурик В. С., Гоцуляк Я. В., Матюхін А. М. (2012)
Зеляк М. В. - Клінічні спостереження хворих на емфізематозний пієлонефрит, Білищук І. В., Сенютович М. В., Казюк Д. І., Бицкало С. Р. (2012)
Лаб’як І. Р. - Клінічні прояви у хворих на гострий апендицит після лапаро-скопічної апендектомії (2012)
Михальчук Д. С. - Лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих зпатологією судин нижніх кінцівок, Симчич А. В., Нестеренко В. Л. (2012)
Новицький О. В. - Проблеми діагностики та підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на гострий парапроктит, Шевчук І. М., Шаповал А. Л., Петрина О. М., Петрина П. О. (2012)
Пиптюк О. В. - Комплексне хірургічне лікування глибокого мікозу, Богуш А. Є., Ткач В. Є., Мотуляк А. П., Гафійчук С. М., Нагірняк Д. C., Богуш Н. А., Горбаль Б. Г. (2012)
Пиптюк О. В. - Значення корекції метаболічного синдрому при хірургічномулікуванні защемлених гриж передньої черевної стінки, Фелештинський Я. П., Гончар М. Г., Мельник І. В., Скрипник Н. В. (2012)
Пиптюк О. В. - Особливості будови, аномалії розвитку та патологічні зміни сафеностегнового з’єднання у пацієнтів з варикозною хворобою, Гончар М. Г., Сабадош Р. В., Ризюк М. Д. (2012)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування хворих з гострим медіастинітом, Шевчук І. М., Шевчук М. Г. (2012)
Ткачук О. Л. - Доцільність імунокорекції при хірургічному лікуванні хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутнім цукровим діабетом ІІ типу, Гончар М. Г., Пюрик М. В. (2012)
Федорика Р. Я. - Вплив лапароскопічної холецистектомії на якість життя пацієнтів у ранньому та віддаленому післяопераційному періодах, Ткачук О. Л., Герич Р. П., Кіндракевич Ю. Б. (2012)
Федорика Р. Я. - Чинники ризику та роль біологічних маркерів запалення у прогнозі розвитку постхолецистектомічного синдрому, Ткачук О. Л., Герич Р. П., Кіндракевич Ю. Б. (2012)
Чурпій К. Л. - Реабілітація хворих похилого та старечого віку з гострим холециститом у ранньому післяопераційному періоді, Чурпій І. К., Чурпій В. К. (2012)
Чурпій І. К. - Характеристика мікробного пейзажу перитонеального ексудату у хворих на перитоніт, Пиптюк О. В., Чурпій К. Л., Ризюк М. Д. (2012)
Шевчук І. М. - Особливості клінічної симптоматики та хірургічного лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку, Пилипчук В. І., Кузенко Р. Т., Протас В. В. (2012)
Шевчук І. М. - Безпосередні результати хірургічних втручань у хворих на хронічний панкреатит, Шевчук М. Г., Хруник А. Д., Сорочинський І. М. (2012)
Адаменко В. М. - Дослідження впливу тріщиностійкості на армування монолітних плит безбалкових перекреттів (2013)
Арсирий В. А. - Методика расчета неравнозначности процессов движения жидкости и газа в зонах давления и разрежения, Ярошевский В. П. (2013)
Афтанюк В. В. - Управление качеством – наиболее экономичный способ сокращения потерь, Ваганов А. И. (2013)
Безушко Д. І. - Визначення навантаження на причальну споруду від дії вітру на портальний кран з використанням методу скінченних елементів, Арсірій А. М., Мурашко О. В. (2013)
Беляков В. А. - Особенности формообразования органической архитектуры на примере творчества Ф. Л. Райта, Соловьева А. С. (2013)
Богуцкий В. Л. - Прочностные свойства модифицированных судостроительных керамзитобетонов (2013)
Ваганов А. И. - Средства автоматизации для энергоэффективной эксплуатации котельных установок, Афтанюк В. В. (2013)
Вершинин В. И. - Принципы архитектурного формирования постиндустриального производства (2013)
Gavdzinski V. N. - The Thermal Field for Thin Plate Surrounded by a Fluid, El-Sheikh M., Maltseva E. V. (2013)
Гапоненко Е. А. - Визуальная оценка состояния мостов Одессы, Мироненко С. В., Ласка Р. В. (2013)
Гаскин В. В. - О сейсмостойкости иркутских и не только домов и проблематичности их страховой защиты, Медведева Л. В. (2013)
Данелюк В. І. - Перспективи транспортних споруд в Україні, Дмитрієва Н. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Влияние молотого гидратированного цемента и механоактивации вяжущего на изменение прочностных характеристик самоуплотняющегося бетона, Барабаш И. В., Быстревский К. С. (2013)
Дорофеев В. С. - Упрощенный метод расчета железобетонных элементов простой геометрической формы, Заволока Ю. В., Заволока М. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Анализ методов определения технологической поврежденности железобетонных строительных конструкций, Зинченко А. В., Бабий И. Н., Филиппова И. В., Головатюк Ю. В. (2013)
Іванченко Г. М. - Критичні стани взаємодії хвиль сильних розривів з вільною поверхнею пружного середовища (2013)
Карпюк В. М. - Дослідження напружено-деформованого стану приопорних ділянок залізобетонних балок при малоцикловому навантаженні, Албу К. І., Кіцак О. К., Сьоміна Ю. А., Гайдаржи А. П., Гребенюк А. В., Сашин В. О. (2013)
Керш В. Я. - Оптимизация структуры и свойств теплоизоляционных композитов на основе их дискретных моделей, Колесников А. В., Фощ А. В. (2013)
Клименко Е. В. - Моделирование работы поврежденных сжатых железобетонных элементов двутаврового сечения, Бараев А. В. (2013)
Клименко Е. В. - Результаты экспериментальных исследований поврежденных железобетонных колонн круглого сечения, Орешкович М., Гульчук Т. М. (2013)
Климчук О. А. - Використання контактних теплообмінних апаратів для утилізації тепла викидного повітря, Борисенко К. І., Омеко Р. В. (2013)
Костюк А. И. - Несущая способность, трещиностойкость и деформативность изгибаемых элементов из кералитобетона (2013)
Ксёншкевич Л. Н. - Выбор оптимальных параметров качества портландцемента для высокопрочного бетона, Барабаш И. В, Стрельцов К. А. (2013)
Кукунаев В. С. - Об одном подходе к определению сейсмостойкости при паспортизации зданий, Лобанов О. Л. (2013)
Кучеренко Л. В. - Раціональна побудова бригадних форм організації праці при виконанні штукатурних робіт, Стрілець Я. О. (2013)
Леонова А. В. - Совершенствование сертификационных испытаний в строительстве, Зиангирова Л. Т., Габер А. А. (2013)
Лисенко В. А. - Архитектурные конструкции исторических зданий как объект оценки энергоэффективности, Верёвкина С. Е. (2013)
Мальований І. В. - Вплив методів реконструкції на подальшу експлуатацію будівель (2013)
Надточій М. І. - Виявлення ступеню впливу організаційно-технологічних чинників, що створюють умови ущільненості на нове будівництво (2013)
Николова Р. А. - Энергетическая эффективность регулирования воздуходувных машин, Лозиенко К. П. (2013)
Панасюк В. А. - Изменение основных физических характеристик бетона во времени, Сильченко С. В., Закорчемная Н. О. (2013)
Педченко О. В. - Методика розрахунку об’ємно-планувальних параметрів будівель енергобіологічного комплексу, Хазін В. Й. (2013)
Пелешко І. Д. - Дослідження ефективності методу пошуку гармонії для оптимального проектування стрижневих металевих конструкцій, Іванейко В. М. (2013)
Пивонос В. М. - Применение материалов системы "Пенетрон" с целью улучшения физико-механических характеристик грунтов в строительстве, Пивонос В. В., Сагайдак В. В. (2013)
Прусенко Н. А. - Пути модернизации базы регулирования потерь в потоке, переходящем через МОК (2013)
Рогачко С. И. - Назначение отметки низа верхнего строения морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений при воздействии ровных ледяных полей (2013)
Салех Фатиан Исмаэль Салех - Повышение сохранности технологических свойств самоуплотняющихся бетонных смесей в условиях сухого жаркого климата (2013)
Скребнев А. Ф. - Расчет параметров годовой экономии топлива при переводе отопительных систем утеплённых зданий в режиме работы низкотемпературных систем отопления, Полунин Н. Н. (2013)
Скребнев А. Ф. - Эксплуатационные режимы традиционных и низкотемпературных систем отопления зданий с усиленной тепловой защитой при совместной работе, Полунин Н. Н. (2013)
Солоненко И. П. - Использование золы – уноса при модификации цементобетона (2013)
Фесик Л. А. - Физико-химическая очистка сточных вод от объектов с периодическим пребыванием людей, Сорокина Н. В., Сорокина В. С., Кобилянская А. С. (2013)
Фомина И. П. - Уточненный метод исследования устойчивости бетонной колонны с учетом воздействия агрессивной среды (2013)
Шкрабик И. В. - Бестраншейная прокладка инженерных сетей, Грицик М. Ю. (2013)
Никифорак В. А. - Проблеми забезпечення гідної оплати праці в Україні, Антохова І. М., Тодорюк С. І. (2016)
Урсакій Ю. А. - Ретроспективний аналіз макроекономічного становища країн пострадянського простору (2016)
Гужва І. Ю. - Актуалізація концепції "Made in world" в умовах розвитку міжнародної економічної інтеграції (2016)
Петров-Рудаковский А. П. - Концепция "Зелёной экономики" как основа развития экспортного потенциала недревесных лесных ресурсов (2016)
Бозуленко О. Я. - Стан і тенденції розвитку торгівлі в чернівецькій області, Бозуленко О. Ю. (2016)
Вдовічен А. А. - Особливості управління структурними дисбалансами регіональних ринків праці в умовах цивілізаційних змін (2016)
Венгер Є. І. - Напрямки формування системи інформаційного забезпечення регіону як інструменту підвищення капіталізації Чернівецької області та управління регіональними ринками, Крупенна І. А. (2016)
Кифяк В. Ф. - Реалістичний сценарій соціально-економічного розвитку прикордонного регіону (на прикладі Чернівецької області) (2016)
Сусіденко Ю. В. - Стратегічні пріоритети та проблематика інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, Сусіденко О. В. (2016)
Чаплінський Ю. Б. - Перспективи реалізації туристичного продукту в аспекті розвитку окремих видів туризму, Нікульча В. А. (2016)
Гришко В. В. - Інноваційний характер управління якістю в логістичних системах, Ржепішевська В. В. (2016)
Ільченко Н. Б. - Моделі управління логістичними бізнес-процесами підприємства торгівлі (2016)
Круглянко А. В. - Роль прибутку у стратегічному розвитку підприємства, Юрасова А. О. (2016)
Романчук А. Л. - Методичні аспекти витратного підходу в системі оцінки цілісних майнових комплексів (2016)
Смілянець В. В. - Сучасні тенденції формування брендів підприємств роздрібної торгівлі на продовольчому ринку України (2016)
Благун С. І. - Ідентифікація фінансової системи в економіці держави (2016)
Ісаєва О. В. - Держава як посередник в економіці та на фінансовому ринку (2016)
Макогон І. І. - Фінансовий механізм управління державним сектором економіки в Україні (2016)
Рошило В. І. - Напрями трансформації банківської системи України у контексті європейської інтеграції (2016)
Ткач К. М. - Трансформаційні зміни системи міжбюджетних трансфертів в умовах бюджетної децентралізації (2016)
Багрій К. Л. - Порівняльна характеристика методик проведення аналізу ефективності використання основних засобів у системі управління підприємством (2016)
Кузь В. І. - Види обліку: сутність та їх взаємозв’язки в інформаційній системі підприємства, Попова В. Д., Кравчук В. С. (2016)
Manachynska Yu. A. - Decentralized reporting at hotel industry enterprises (2016)
Маценко Л. Ф. - Можливості використання стратегічного аналізу для спільної діяльності без створення юридичної особи (2016)
Скрипник М. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення системи управління підприємством: теоретичний аспект (2016)
Труфіна Ж. С. - Порядок визначення первісної вартості та облік придбаних товарів за валюту, Труфен А. О. (2016)
Григорків М. В. - Часові лаги у динамічних моделях економіки (2016)
Babinska O. V. - World-class university as a contemporary dimension of structural transformations in higher education (2016)
Багрій К. Л. - Наочність у викладанні та її значення в навчальному процесі (2016)
Budac A. - Next Generations of Consumers – Challenges and Opportunities for Brands (2015)
Bunescu L. - Graphical Analysis of Laffer's Theory for Benelux Countries During 1995-2012 (2015)
Вертакова Ю. - Разработка и реализация кластерной политики: российская и международная практика, Плотников В., Положенцева Ю. (2015)
Davletbayeva N. - Directions and Mechanisms of Increasing the Innovative Capacity Regions of the Republic of Kazakhstan's Food Industry (2015)
Кузіна Р. - Методичний аспект контент аналізу узгодженності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності (2015)
Гулиев Р. - Современные экономические модели и Азербайджан (2015)
Коваленко Ю. - Финансовый сектор в финансовой системе экономики: теоретический аспект (2015)
Lozova G. - Using Heuristic Methods and Techniques to Stimulate a Collective Creativity of Employees of the Enterprise (2015)
Мельник Г. - Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних система (2015)
Осецький В. - Функції державних боргових зобов'язань: минуле та сучасність, Браткова І. (2015)
Sbârcea I. - Implementation of Basel III in the European Banking Sector (2015)
Харламова Г. - Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі, Іскра А. (2015)
Baltador L. - Sustainable Development: Think Global, Act Local – A Case Study in Ighiu, Romania (2015)
Tichindelean M. - How Brand Personality Influences Consumer's Brand Preference, Beca M. -T. (2015)
Титул, зміст (2016)
Пархоменко М. В. - Про час і обставини перебудови синагоги на церкву в Херсонесі, Фомін М. В. (2016)
Скиба А. В. - Двощиткові прямокутні накладки в скарбах Подніпров’я VII ст. (2016)
Козубовський Г. А. - До хронології карбування монет Володимира Ольгердовича (1362—1394) (2016)
Галенко О. - Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка, Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. (2016)
Могилов О. Д. - Скіфські "замочкоподібні" підвіски (2016)
Сон Н. О. - Металеві світильники з Ольвії та Тіри, Шейко І. М. (2016)
Хардаєв В. М. - Прикраси готського жіночого костюма VI—VII ст. (невідомі артефакти) (2016)
Осипенко М. С. - Пізньосередньовічна накладка із зображенням дракона з розкопок 1936 р. на Старокиївській горі (2016)
Бібіков Д. В. - Вишгородська церква-мавзолей святих Бориса і Гліба: підсумки досліджень та нові дані (2016)
Гаврилюк Н. О. - "Пізньоскіфські" чи "постскіфські" городища Нижнього Подніпров’я, Матера М. (2016)
Гарига-Грихно М. М. - Неопублікований рукопис сосницького краєзнавця Ю. С. Виноградського, Коваленко В. П. (2016)
До ювілею Ліани Василівни Вакуленко (2016)
Конференція "Феномен Більського городища—2016" (2016)
Пам’яті Олександри Василівни Гудкової (2016)
Пам’яті В’ячеслава Григоровича Котигорошка (2016)
Пам’яті Володимира Петровича Коваленка (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2016 р. (2016)
Азізов Т. Н. - Експериментальне дослідження діаграми зсуву бетону, Вільданова Н. Р. (2013)
Андрухов В. М. - Технологія забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд, Колесник А. О. (2013)
Бабиченко В. Я. - Виготовлення тонкостінних конструкцій з бетонних сумішей підвищеної жорсткості, Олійник Н. В., Данелюк В. І. (2013)
Барабаш И. В. - Влияние волокнистого наполнителя на прочность цементного камня, Итомлина-Напорчук А. В., Щербина О. С., Бурлаков Е. С., Колесник И. Г. (2013)
Барабаш И. В. - Влияние органо-минеральной добавки на прочность композиционного цемента, Коровяков С. А., Зубченко Н. А. (2013)
Бєлявський Ю. В. - Методика розрахунку і правила конструювання фрикційних з’єднань на високоміцних болтах, Леонова А. В., Гончарук І. П. (2013)
Ватуля Г. Л. - О работе сталебетонных круглых плит под нагрузкой, Шевченко А. А. (2013)
Вершинин В. И. - Гидротехнические сооружения в эволюции архитектуры производственных объектов (2013)
Воинов А. П. - О перспективе применения твердого топлива в системах теплоснабжения, Полунин М. М. (2013)
Воинова С. А. - Особенности управления технологической эффективностью технических объектов с малым остаточным ресурсом, Воинов А. П., Дакус А. С. (2013)
Войтенко И. В. - Распределение давления неоднородного анизотропного грунта вдоль тыловой грани подпорной стенки (2013)
Gavdzinski V. N. - The termoelastic contact problem for a rectangle, El-Sheikh M., Maltseva E. V. (2013)
Гапоненко Е. А. - Повышение стойкости бетона к микротрещинообразованию, Мишутин А. В. (2013)
Гладыщук А. А. - Резервы совершенствования технологии и пути реализации строительства вентилируемых фасадов (2013)
Дорофеев В. С. - Расчетное обоснование расстановки колонн в каркасно-каменных зданиях, возводимых в сейсмических районах, Егупов К. В., Мурашко А. В. (2013)
Дорофеев В. С. - К вопросу о перераспределении внутренних усилий в неразрезанных железобетонных балках, Карпюк В. М., Крантовская Е. Н., Тарасенко В. С. (2013)
Дорофеев В. С. - Стенд для испытания железобетонных двушарнирных арок, Мацей Р. А., Пушкарь Н. В., Коломийчук Г. П. (2013)
Думанская В. В. - Планирование эксперимента по определению влияния комбинированной нагрузки на покрытие из ФЭМ с пирамидальным основанием, Калинин А. А., Марченко В. С. (2013)
Зёма О. В. - Принципы и приёмы архитектурно-планировочной организации сети объектов оздоровительно-профилактического назначения для шахтеров, Гайворонский Е. А., Валуцина В. М. (2013)
Карпюк В. М. - Стан та перспективи розвитку міцності похилих перерізів прогінних залізобетонних елементів, Костюк А. І., Кушнарьова Г. О., Албу К. І. (2013)
Керш В. Я. - Физико-химические основы рационального выбора компонентов теплоизоляционного материала, Колесников А. В. (2013)
Керш Д. В. - Анализ влияния состава на свойства сферогипсобетона, Ляшенко Т. В. (2013)
Клименко Е. В. - Критерии соотношения между долговечностью и качеством каркасных железобетонных зданий, Король Н. Д. (2013)
Ковалева Г. В. - Краевая задача с комплексным сопряжением в исключительном (не Нетеровском) случае (2013)
Колин В. М. - Особенности кусочно-слоистого демпфирования высокочастотных вибраций при снижении уровня шума, Часовщик Ю. Я., Ребров С. А. (2013)
Корнило І. М. - Технологія управління організаційними системами (2013)
Костюк А. И. - Оценка несущей способности, трещиностойкости и деформативности моделей и фрагментов внутренних стеновых панелей, Столевич И. А., Кравченко С. А., Лебедєв О. В., Столевич О. И. (2013)
Крамаренко М. А. - Сравнительный анализ размещения курортных гостиниц в Украине и за рубежом (2013)
Кухарь А. В. - Обзор развития карстовых процессов на территории Украины (2013)
Кучеренко А. А. - Модификация воды для затворения для бетона, Албу Хасан Ахмед Моуса Абдулхади, Кучеренко Р. А., Касьянов А. Л. (2013)
Лисенко В. А. - Ремонт и восстановление железобетонных конструкций с применением ПКМ сооружений нефтеперерабатывающих предприятий, Муляр И. Д. (2013)
Логинова Л. А. - Принципы дифференцированной оценки сопротивления сдвигу вдоль боковой поверхности свай (2013)
Малашенкова В. А. - Учет эргономических требований при проектировании реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями (2013)
Мартынов В. И. - Подбор состава вяжущего для неавтоклавного пенобетона, Елькин В. В., Марчук А. М., Бондаренко С. Г. (2013)
Матус Ю. В. - К рационализации расчета по определению размеров прямоугольной подошвы внецентренно нагруженного фундамента (2013)
Мишутин А. В. - Опыт эксплуатации пустотелых сферических бетонных конструкций (рифбол) и их влияние на экологическое состояние морского побережья, Пищева Т. И., Пищев О. В. (2013)
Панова И. Н. - Влияние кольматации на работу вертикальных песчаных дрен в слабых водонасыщенных грунтах (2013)
Полетаев Г. С. - Критерий связи решений парных матричных уравнений с проекторами (2013)
Полунин Ю. Н. - Оптимизация основных параметров низкотемпературных систем отопления зданий с усиленной тепловой защитой наружных ограждений (2013)
Прусенков Н. А. - Предпосылки учета особенностей перехода тепловым потоком ограждений с ‘подвижным’ слоем (2013)
Пушкарь Н. В. - Влияние химической добавки "Пенетрон Адмикс" на прочность бетона (2013)
Рогачко С. И. - Воздействие ледовых образований на берегозащитные сооружения, Бааджи В. Г. (2013)
Сорока Н. Н. - Особенности расчета зданий повышенной этажности в сейсмически опасных районах (2013)
Суханов В. Г. - Влияние геометрических характеристик структурных ячеек на организацию макроструктуры бетона (2013)
Ткалич А. П. - Развитие деформаций в основании фундаментов, сложенных слабыми грунтами (2013)
Файзулина О. А. - Системный подход при разработке проекта организации строительства (ПОС), Беспалова А. В., Воронин В. А. (2013)
Фомин В. М. - Применение метода граничных элементов при динамических расчетах статически неопределимых железобетонных балок и рам с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2013)
Чернєва О. С. - Передумови застосування варіаційного методу теорії пластичності в дослідженні роботи цегляної кладки (2013)
Бабінська О. В. - Трикутник зростання "Індонезія-Малайзія-Таїланд": проблеми та перспективи (2016)
Задорожна К. І. - Соціальний туризм у системі туристичної галузі: концептуалізація та інтеграція (2016)
Іванова М. І. - Фактори середовища функціонування логістичної системи (2016)
Шилепницький П. І. - Характеристика концепції розвитку державно-приватного партнерства, Михайлина Д. Г., Ляхович М. В. (2016)
Яковенко В. С. - Прогнозування розвитку ринку праці України (2016)
Вдовічен А. А. - PEST та SWOT-аналіз соціально-економічного розвитку карпатського економічного району, Татарин А., Дума О. (2016)
Винар Н. В. - Моніторинг територій карпатського регіону з особливим режимом господарювання (2016)
Лучик С. Д. - Соціальні пріоритети розвитку прикордонного регіону: підвищення матеріального добробуту населення, Лучик М. В. (2016)
Сідуняк О. В. - Можливості використання державно-приватного партнерства у Чернівецькій області: переваги для бізнесу та влади, Прокоп’юк Н. В. (2016)
Бабух І. Б. - Інституціональний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин, Нікіфоров П. О. (2016)
Білик Р. Р. - Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку регіону(на прикладі Чернівецької області) (2016)
Гусаревич Н. В. - Бюджетна політика економічного розвитку країни (2016)
Багрій К. Л. - Важливість проведення аналізу господарської діяльності у прийнятті управлінських рішень суб’єктом господарювання (2016)
Маначинська Ю. А. - Облікові апекти відображення загальновиробничих витрат готелю (2016)
Скрипник Н. В. - Теоретичні аспекти формування управлінської звітності як основи побудови інформаційної бази менеджменту підприємства (2016)
Столяр Л. Г. - Окремі аспекти обліку капітальних екологічних витрат (2016)
Багрій К. Л. - Викладач і студенти: взаємодія у процесі навчання (2016)
Маркіна І. А. - Аналіз розподілу пропозиції освітніх послуг у сфері вищої освіти України (2016)
Абдуллаев А. К. - Процессы восстановления водного баланса спортсмена, Ребар И. В., Нестеров А. С. (2015)
Алєксєєнко А. О. - Склад і структура змагальної діяльності самбістів різної кваліфікації на сучасному етапі, Юхно Ю. О. (2015)
Андрейчук В. Я. - Характеристика фізичної та технічної підготовленості спортсменів у поштовху гир за довгим циклом (2015)
Бачинська Н. В. - Особливості побудови річного циклу підготовки акробатів в процесі багаторічного вдосконалення (2015)
Бизин В. П. - Особенности обучения двигательным действиям на различных этапах многолетней спортивной тренировки с использованием средств срочной информации, Миргород Д. А. (2015)
Бойчук Р. І. - Дослідження кореляційних взаємозв’язків координаційних здібностей юних волейболістів на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Вацеба О. М. - Результати виступів спортсменів Львівщини в i європейських іграх (Баку, Республіка Азербайджан), Майборода Ю. А. (2015)
Вертель А. В. - Силовая / кондиционная подготовка в современном волейболе, Фролова О. А. (2015)
Гамалий В. В. - Контроль соревновательной деятельности волейболистов с использованием критериев эффективности их технико-тактической подготовленности, Шленская О. Л. (2015)
Ганчар А. И. - Состояние динамики гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд студентов на всемирной универсиаде в Кванджу-2015 (2015)
Гузар В. М. - Особливості емоційно-вольової сфери легкоатлетів-бігунів, Шалар О. Г., Пушкіна Л. Й. (2015)
Гузій О. В. - До питання оцінки змін фізичного стану спортсменів за впливу тренувань різної спрямованості, Романчук О. П. (2015)
Деркач В. М. - Особливості вияву мотивації досягнення та уникнення у легкоатлетів-паралімпійців із порушеними функціями опорно-рухового апарату протягом передзмагального періоду (2015)
Євтушов Ф. М. - Використання методик підготовки висококваліфікованих спортсменів в професійному і олімпійському спорті в системі навчально-тренувального процесу курсантів на початковому етапі навчання (2015)
Еделев О. С. - Вплив психічних станів та мотивацій на змагальну діяльність юних плавців, Шалар О. Г., Шкуропат Н. В. (2015)
Erdmann W. S. - Biomechanical research of sport locomotion tactics in Gdansk (2015)
Журавель А. В. - Особенности организации и проведения совместных занятий по дисциплине "специальная физическая подготовка" с курсантами разных специализаций, Логвиненко Ю. В., Скирта Р. И., Шепель С. И. (2015)
Захаровська Т. Л. - Фізична підготовленість метальників спису на етапі попередньої базової підготовки, Горбенко В. П. (2015)
Караулова С. І. - Дослідження технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються в бігуна короткі дистанції в річному макроциклі підготовки, Синюгіна М. Б. (2015)
Коваленко І. М. - Організація тренувального процесу дзюдоїстів в групах підвищення спортивної майстерності (2015)
Коваленко І. М. - Особливості техніко-тактичної підготовки студентів дзюдоїстів відділення спортивного удосконалення, Ратов А. М. (2015)
Комаринська Н. Б. - Про зміст та організацію загальної і спеціальної фізичної підготовки гімнасток групи початкової підготовки в Україні (2015)
Коробейнікова Л. Г. - Дослідження передстартових реакцій психофізіологічних функцій у борців високої кваліфікації, Заповітряна О. Б., Дакал Н. А., Міщенко В. С. (2015)
Кривенцова І. В. - Ефективність засобів та методів тактичної підготовки студентів-фехтувальників, Клименченко В. Г., Горбань І. Ю. (2015)
Литвиненко Ю. В. - Порівняльний аналіз техніки гребкових рухів спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в синхронному плаванні, Гордєєва М. В. (2015)
Литвинець І. В. - Визначні постаті олімпійських конкурсів мистецтв, Виноградський Б. А., Литвинець А. І., Зіньків О. В. (2015)
Лутовинов Ю. А. - Определение содержательной эффективности использования средств ОФП и СФП юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий в подготовительном периоде годичного макроцикла (2015)
Максимович В. А. - Особенности микроэлементного статуса организма спортсменов в условиях повышенных физических нагрузок, Городилин С. К., Строк А. Н. (2015)
Міщук Д. М. - Залежність когнітивних характеристик від функціональної рухливості нервових процесів у волейболістів високої кваліфікації, Дакал Н. А. (2015)
Мулик В. В. - Засвоєння елементів техніки у поєднанні з розвитком рухових якостей юними спортсменами, Мулик К. В. (2015)
Наконечний І. Ю. - Психологічне забезпечення навчально-тренувального та змагального процесу з панкратіону юнаків віком 12-13 років (2015)
Носко Р. В. - Особливості управління процесом спортивного тренування у волейболі (2015)
Окунь Д. О. - Розвиток спеціальної фізичної підготовленості у веслярів-слаломістів 10-12 років (2015)
Панчук Т. М. - Комплексний підхід до профілактики травматизму стопи у міні-футболі (2015)
Пилипко О. О. - Вплив показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості на результат пропливання висококваліфікованими спортсменами дистанції 1500 метрів вільним стилем (2015)
Позюбанов Э. П. - Особенности соревновательной деятельности элитной группы прыгунов в высоту и с шестом, Макась М. М., Миневич М. А., Костенко И. А. (2015)
Разумейко Н. С. - Метод ранньої діагностики при порушенні постави у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Рибальченко Т. П. - Динаміка рівня спеціальної фізичної підготовленості бігунок на довгі дистанції, Насонкіна О. Ю., Крайник Я. Б. (2015)
Седляр Ю. В. - Четырехтактный ритмичный кроль со скрестным ударом ног (2015)
Степаненко Д. І. - Особливості фізичної підготовленості бар’єристів з вадами слуху, Печко Г. О. (2015)
Суровов А. А. - Cовершенствование тренировочного процесса на основе элементов конфронтационного обучения нападающих в футболе, Школа Е. Н., Бойченко А В. (2015)
Тищенко В. О. - Порівняльний аналіз рухової активності кваліфікованих гандболістів, Колокольцев М. М. (2015)
Чиченьова О. М. - Особливості удосконалення технічного прийому "накат справа" у студентів-початківців (2015)
Шаповал Є. Ю. - Теоретичні основи формування рухових навичок дівчат-підлітків у навчально-тренувальній діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2015)
Шевчук Е. Н. - Анализ соревновательной деятельности боксеров первого среднего веса разной квалификации, Хабинец Т. А., Лобок А. С. (2015)
Ажермачёв С. Г. - Надежность сварных монтажных стыков трубопроводов для транспортировки углеводородов, Панченко Н. В. (2013)
Азизов Т. Н. - Расчет сборно-монолитных пространственных конструкций, изготавливаемых без применения опалубки, Раецкая Е. А. (2013)
Банах В. А. - Расчёт строительных конструкций с учетом предварительных деформаций зданий в сложных инженерно-геологических условиях (2013)
Беспалова А. В. - Метод использования векторов и матриц в АСУ строительством объектов, Воронин В. А., Файзулина О. А. (2013)
Гара Ан. А. - Анализ свойств эпоксидных композиций, предназначенных для защиты и ремонта строительных конструкций (2013)
Грановська Л. М. - Вплив антропогенних і техногенних факторів гідрогеолого-меліоратівний стан територій Херсонського Присивашшя, Подмазка О. В. (2013)
Гребенюк Е. В. - Влияние конструкций устраиваемых балконов при реконструкции на напряженно-деформированное состояние несущих элементов эксплуатируемых зданий (2013)
Гринев В. Б. - Об одном подходе к выбору рациональных параметров мачтовых систем при исследовании их устойчивости, Левада В. А, Яровой Ю. Н. (2013)
Гришин А. В. - Напряженно-деформированное состояние шпунтовой стенки котлована от динамических воздействий, Сипливец А. А. (2013)
Гуслиста Г. Е. - Проблема фрагментації при комп’ютерному моделюванні конструкцій, що взаємодіють з грунтовим масивом (2013)
Дмитриева Н. В. - Модификация украинских бентонитов для их использования в горизонтально-направленном бурении (2013)
Дорофеев В. С. - К построению диаграмм "крутящий момент – угол закручивания" с использованием шагово-итерационной методики для железобетонных элементов прямоугольного сечения с трещиной, Ковров А. В., Кушнир А. М., Ковтуненко А. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Экспериментально-теоретические исследования поведения гибких железобетонных фундаментов на деформируемом основании, Кобринец В. М., Коломийчук Г. П., Коломийчук А. В. (2013)
Дьяков И. М. - Исследования работы отдельно стоящих железобетонных фундаментов при циклических нагрузках с нединамически изменяющейся интенсивностью, Дьяков А. И. (2013)
Єгоров Ю. І. - Властивості просторової композиції в процесах міського розвитку історичних міст України (2013)
Іваник І. Г. - Математична модель розрахунку круглого в плані залізобетонного силоса, посиленого композитними матеріалами, Пожар Р. С., Іваник Ю. І. (2013)
Кисляк О. О. - Аналіз нормативних підходів до оцінки фізико-механічних властивостей скельних основ бетонних гравітаційних гребель (2013)
Кухарь А. В. - Обзор развития карстовых процессов на территории Украины (2013)
Лаповська С. Д. - Вплив гідрофобізуючої добавки на структуроутворення та фізико-механічні властивості автоклавного газобетону, Волошина Т. М. (2013)
Лучко Й. Й. - Деформативність попередньо зруйнованих залізобетонних балок, відновленних інєккційними методами, Гайда О. М. (2013)
Лучко Й. Й. - Зчеплення бетону з арматурними стержнями, що з’єднані обтиснутими втулками, Пенцак А. Я. (2013)
Мішутін А. В. - Проблеми та перспективи розвитку сучасних структурованих кабельних систем будівель, Нікітюк Л. А., Царьов Р. Ю. (2013)
Мишутин А. В. - Проект городской магистрали "Снвер-Юг" в Одессе, Смолянец В. В., Шаповалов А. В. (2013)
Млодецкий В. Р. - Влияние условий выполненияработы на ее надежность, Мартыш А. А. (2013)
Мозговий А. О. - Оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм переливу води через гребінь греблі (2013)
Моргун А. С. - Теоретические основы расчета фундаментных конструкций за численным методом граничных елементов, Меть И. Н., Балатюк А. Д., Франчук О. В. (2013)
Панченко Н. В. - Факторы, вызывающие ухудшение работоспособности жилых зданий во время их эксплуатации (2013)
Пашинський В. А. - Експериментально-статичні дослідження характеристик морозостійкості керамічної цегли, Сідей В. М. (2013)
Пшеничная-Ажермачёва К. С. - Устойчивость морских гидротехнических сооружений на Азово-Черноморском шельфе (2013)
Рачкевич В. С. - Розподіл тимчасового навантаження між балками без діафрагмової прольотної будови моста за результатами натурних випробувань, Кваша В. Г., Салійчук Л. В., Тузяк А. А. (2013)
Родин С. В. - Реализация распора в расчетах прочности плитных фундаментов, Калафатов Д. А. (2013)
Свищ И. С. - Эффективность использования гиперпластифицирующих добавок Хидетал ГП-9 и Одолит-Т в бетонах, предназначенных для конструкций и сооружений рекреационного назначения, Шевчук А. А. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Особливості комплексної термомодернізації громадських будівель, Філоненко О. І., Олексієнко О. Б., Лещенко М. В. (2013)
Фомин В. М. - Применение метода граничных элементов при статических расчетах статически неопределимых железобетонных балок и рам с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2013)
Фомин С. Л. - Проблемы теории и практики огнестойкости железобетонных конструкций зданий и сооружений (2013)
Фощ А. В. - Исследование влияния химических добавок на свойствах гипсобетонной смеси, Керш В. Я. (2013)
Червинский Я. И. - Оценка технического состояния сооружений малой ГЭС на р. Ятрань в с. Полонистое Кировоградской области, Шуминский В. Д., Шидловская О. В., Степанчук С. В. (2013)
Червинский Я. И. - Оценка технического состояния сооружений Перегоновской ГЭС на р. Ятрань в Кировоградской области, Шуминский В. Д., Шидловская О. В., Степанчук С. В. (2013)
Чирва А. С. - Разработка и совершенствование методов математического моделирования в исследовании деформаций высотных сооружений (2013)
Шевченко Л. Ф. - Теплотехнический и экономический анализ утепления стен (2013)
Шейнич Л. О. - Быстроотвердевающие бетоны для предварительно-напряженных плит перекрытий, Миколаец М. Г. (2013)
Шехоркина С. Е. - Исследование долговечности железобетонных понтонов, эксплуатируемых на водных объектах Украины, Савицкий Н. В. (2013)
Шумаков И. В. - Организационно-технологические особенности воздействия подземных частей зданий в стесненных условиях техногенных городских территорий (2013)
Щепочкина Ю. А. - Совмещение отделки поверхности бетонных конструкций стекловидными покрытиями с пропиткой полимеризующимися составами, Акулова М. В. (2013)
Яременко А. Ф. - Расчет балки, усиленной композитной затяжкой, Яременко Е. А., Яременко Н. А. (2013)
Корецький М. Х. - Перспективи видобутку міді та супутніх металів в Рівненсько-Волинському регіоні України, Клеменс Будзовські, Маланчук Є. З., Пелех Ю. В., Маланчук З. Р. (2013)
Мащенко В. А. - Енергетичні закономірністі геомеханічних процесів в масиві гірських порід при динамічних явищах техногенного характеру (2013)
Ольховик О. І. - Технологія зрошення з застосуванням гідроакумулюючих пристроїв, Яцута А. М. (2013)
Волкова Л. А. - Використання земель сільськогосподарського призначення Рівненської області (2013)
Попович В. Ф. - Використання агрогідрологічних моделей щодо оцінки водозабезпеченості зрошувальних модулів з метою визначення пріоритетів модернізації та реконсрукції зрошувальних систем (2013)
Волкова Л. А. - Дослідження функціональних зв’язків коефіцієнта фільтрації з фізичними властивостями ґрунтів (2013)
Іванів М. О. - Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи на зерно різних груп стиглості в умовах зрошення Півдня України, Сидякіна О. В., Артюшенко В. В. (2013)
Гурин В. А. - Оцінка надійністі ребристих плит кріплень укосу водогосподарських об’єктів, Радчук М. І. (2013)
Волкова Л. А. - Антропогенезація басейнів малих річок Рівненської області (2013)
Саблій Л. А. - Використання гідробіонтів для очищення стічних вод від органічних забруднюючих речовин (2013)
Горносталь С. А. - Аналіз моделей аеробної біологічної очистки стічних вод (2013)
Куницький С. О. - Підготовка підземних вод при контактному знезалізненні на пінополістирольних фільтрах (2013)
Меддур М. М. - Фізична властивість осаду та його видалення із фільтруючої засипки (2013)
Сівак В. М. - Статистичний аналіз роботи очисних споруд у виробничих умовах, Россінський Р. М. (2013)
Гіроль А. М. - Вплив систем водопровідно-каналізаційного господарства на якість поверхневих і підземних вод (2013)
Россінський В. М. - Оцінка технологічних параметрів очищення шахтних вод в електрореакторах із біполярними електродами при зміні їх конструктивних характеристик (2013)
Ніколайчук О. М. - Час відкриття давача прискорювача гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком (2013)
Дунаєва Є. А. - Схеми раціонального еколого-економічного використання водних та земельних ресурсів, Попович В. Ф., Панютін В. М. (2013)
Галік О. І. - Статистичний аналіз часових рядів глибини залягання підземних вод на прикладі Кузнецовського карстологічного полігону, Бровко Г. І., Бровко А. С. (2013)
Дворкін Л. Й. - Силікатна цегла на вапняно-базальтовому в’яжучому, Мироненко А. В., Іщук О. О. (2013)
Чернецька О. І. - Порівняльні розрахунки згинальних залізобетонних елементів на основі чинних норм (2013)
Кирикович В. Д. - Експериментальне дослідження процесу суспензування ґрунту фрезою у водному середовищі (2013)
Лук’янчук О. П. - Аналіз критеріїв якості та енергоємності структурного розпушення ґрунтів (2013)
Довгалюк В. Б. - Процеси в комбінованому компактному ударно-пінному апараті для зберігання та перевезення музейних колекцій, Шадура І. В. (2013)
Грицина О. О. - Вибір, обґрунтування та раціоналізація проектних рішень систем газопостачання (на прикладі с. Країв, Острозького району) (2013)
Степанов Д. В. - Моделювання процесу газифікації органічних відходів на основі балансових рівнянь (2013)
Абрамович О. В. - Окремі аспекти оптимізації розмірів землекористувань, Корнілов Л. В. (2013)
Ніколайчук К. М. - Законодавчі зміни в підготовці спеціалістів-землевпорядників (2013)
Тадєєв О. А. - Особливості тектонофізичної інтерпретації геодезичних даних в геодинамічних дослідженнях (2013)
Ревуцький В. Р. - Проблеми впровадження інтегрованих кадастрових систем, Лагоднюк О. А. (2013)
Сокур М. І. - Координація технологічних елементів руху автотранспортних потоків для зниження концентрацій відпрацьованих газів в атмосфері кар’єрів, Сокур Л. М. (2013)
Тадєєва О. О. - Впорядкування територій з активними геодинамічними процесами за показниками деформації земної поверхні (2013)
Клеменс Будзовські - Безпека робочого місця – обов’язки польського працедавця (2013)
Ткачук К. Н. - Математична модель прогнозування стану безпеки праці, Таірова Т. М. (2013)
Василець С. В. - Математичне моделювання стану кола витоку струму на землю через тіло людини в електромережі дільниці шахти (2013)
Мартинюк П. М. - Порівняльний аналіз ефективності застосування чисельних методів розв’язання великих систем лінійних алгебричних рівнянь, Гошко О. В. (2013)
Содержание (2016)
Гулак А. Т. - Интерпретация как составная часть стилистического исследования художественного произведения (2016)
Попов С. Л. - Когнитивно-эволюционная интерпретация синтаксической безличности: причины возникновения и современного использования неактивности агенса (на материале русского языка) (2016)
Колода Д. В. - Использование рядов разных типов для создания статических и динамических картин в поэтических текстах Юрия Левитанского (2016)
Ивасюк О. В. - Структурирование словообразовательного гнезда многозначного слова (2016)
Пустовалова Н. И. - Развернутая метафора в поэзии Арсения Тарковского (на примере стихотворения "Голуби") (2016)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы с пространственными отношениями в русском поэтическом тексте XX века (2016)
Гасанова Г. А. - Искусство перевоплощения: Лев Толстой и его герои (ко дню рождения великого художника) (2016)
Чжан Шумин - Библейские мотивы в повести В. П. Астафьева "Пастух и пастушка" (2016)
Бабай П. Н. - Проблема репрезентации в ледовой трилогии Владимира Сорокина (2016)
Титаренко Е. А. - Гипер- и метатекстовые маркеры в прозе В. Пелевина (на материале ранних рассказов) (2016)
Ильиницкая О. П. - Орбиты пересекаются: Максим Горький и Джек Лондон (2016)
Разуменко И. В. - Любовная лирика Е. П. Ростопчиной, Щекина Т. Н. (2016)
Содержание (2013)
Латишев Є. Є. - Соціально-гігієнічна характеристика сімейних лікарів (2013)
Назарова О. Г. - Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги при соціально значущих захворюваннях, Дуда О. К., Зоріна С. М., Замкевич В. Б. (2013)
Царенко А. В. - Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку, Губський Ю. І. (2013)
Шекера О. Г. - Застосування оптимальної моделі диспансеризації військовослужбовців при плануванні профілактичної діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини, Яблонський П. М. (2013)
НАКАЗ Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр STIMUL: ефективність різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування в постінфарктний період (результати однорічного спостереження) (2013)
Кочуева М. Н. - Клинические, гемодинамические и метаболические эффекты Милдроната GX у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2-го типа, Кочуев Г. И., Корж А. Н., Шалимова А. С. (2013)
Іванов В. П. - Три випадки використання торасеміду пролонгованого вивільнення (Брітомару) в клінічній практиці (2013)
Волошина О. Б. - Інформативність домашнього моніторування артеріального тиску у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря, Лисий І. С., Дукова О. Р., Бугерук В. В., Лагутін В. Г., Павлега Г. Є. (2013)
Селюк М. Н. - Гипертензивные кризы в практике семейного врача, Козачок Н. Н., Куц Т. В., Селюк О. В. (2013)
Чумак Н. Е. - Пробиотические продукты в рациональном и диетическом питании, Мельничук Н. А., Горцева Л. В., Костюченко Т. П. (2013)
Осьодло Г. В. - Кардіальні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: патогенетичні аспекти та особливості лікування, Куц Т. В. (2013)
Моногарова Н. Е. - Небактериальные эффекты макролидов, Ткаченко В. Н. (2013)
Шурпяк І. В. - Легка черепно-мозкова травма та її наслідки (2013)
Matthew R. Meunier - Проект реформирования подготовки семейных врачей. Национальный опрос руководителей учебных программ по акушерству, США, Barbara S. Apgar, Stephen D. Ratcliffe, Patricia B. Mullan (2013)
Ткаченко В. И. - Аутоиммунная офтальмопатия в практике семейного врача (Часть 1 – обзор литературы), Выдыборец Н. В., Бондарь О. К., Сидорова М. В., Вербивская А. С., Ищенко Н. Ю., Титина И. О., Островерхая А. В., Баркар О. Н. (2013)
Гаркави А. В. - Применение декскетопрофена в лечении больных с повреждениями опорно-двигательной системы, Сорокин А. А., Гаркави Д. А. (2013)
Нетяженко В. З. - Когнітивна функція: вплив цукрового діабету, артеріальної гіпертензії та їх поєднання, Плєнова О. М., Потаскалова В. С., Таранчук В. В., Селюк М. М., Таранчук В. С., Таранчук К. М., Гаврилюк О. П., Кірпач А. І., Яковишина Л. В. (2013)
Бєлих Н. А. - Порівняння ефективності препаратів місцевої дії в лікуванні гострого фарингіту у дітей, Плугатаренко Н. А., Губіна І. В., Головін В. В. (2013)
Христич Т. Н. - Карсил® Форте в лечении больных хроническим панкреатитом, сочетающимся с ишемической болезнью сердца (2013)
Шипко І. М. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів та вірусологічний статус у вагітних жінок на тлі генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції після допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Пухлик С. М. - Анализ многоцентрового клинико-эпидемиологического исследования основных воспалительных заболеваний глотки и гортани в 22 регионах Украины (2013)
Селюк М. М. - Показники центральної гемодинаміки у чоловіків з есенціальною артеріальною гіпертензією, які працювали в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2013)
Тарасенко Н. В. - Сучасні особливості перебігу ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, що мешкають у Запорізькій області, Усачова О. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Клінічна ефективність комбінованого антигіпертензивного засобу і варіабельність серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Була М. С., Заремба В., Смалюх О. В. (2013)
Дуда А. К. - Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть ІІІБ. Вирусный гепатит С (ВГС) – современные принципы лечения, Бойко В. А. (2013)
Трихліб В. І. - Аналіз важких випадків тропічної малярії, Карімов І. З., Кондратюк В. В., Павловська М. О., Артемов О. Є., Хомякова А. Ю., Верба Л. В., Дегтярьова А. А. (2013)
Дуда О. К. - Омська геморагічна гарячка: клініко-епідеміологічні особливості, Діжа І. М., Ралец Н. В. (2013)
Андрющенко В. П. - Антибіотикопрофілактика ранової інфекції при операційних втручаннях з приводу екстра- та інтраабдомінальної хірургічної патології, Куновський В. В. (2012)
Андрющенко В. П. - Релапаротомія у невідкладній абдомінальній хірургії: термінологічні дефініції, зміст та засади реалізації, Федоренко С. Т., Дворчин О. М. (2012)
Бідюк Д. М. - Гострий панкреатит: сучасні аспекти хірургічної тактики, Лисюк Ю. С., Андрющенко В. П. (2012)
Бойко В. В. - Функціональна активність фагоцитів при різному ступені ішемії кишечника, Клімова О. М., Кордон Т. І., Агаркова А. М., Грома В. Г. (2012)
Бондарєв Р. В. - Лапароскопічний адгезіолізіс у лікуванні злукової хвороби у хворих після усунення злукової кишкової непрохідності, Орєхов О. А., Чибісов О. Л., Селіванов С. С. (2012)
Борисенко В. Б. - Комплексна діагностика та лікування хворих на обтураційну жовтяницю, ускладнену гострим холангітом та біліарним сепсисом (2012)
Борота О. В. - Особливості формування судинного доступу для проведення гемодіалізу, Грінцов О. Г., Христуленко А. О., Кірьякулова Т. Г., Куніцький Ю. Л., Христуленко А. Л. (2012)
Борота О. В. - Лікувальна тактика при кишкових кровотечах у хворих на неспецифічні запальні захворювання товстої кишки, Полунін Г. Є., Гюльмамедов Ф. І., Седаков І. Є. (2012)
Борота О. В. - Формування внутрішньотазових тонкокишкових резервуарів як альтернатива ілеостомі при хірургічному лікуванні сімейного аденоматозу товстої кишки, Кухто О. П., Базіян-Кухто Н. К. (2012)
Вансович В. Є. - Використання бар’єру "Interceed" в комплексній профілактиці рецидиву гострої спайкової кишкової непрохідності, Котік Ю. М. (2012)
Вільцанюк О. А. - Клінічна оцінка ефективності застосування сучасних препаратів для місцевого медикаментозного лікування гнійних ран, Хуторянський М. О. (2012)
Герич І. Д. - Чи можливий компартмент синдром при опіках кисті?, Чемерис О. М., Стояновський І. В. (2012)
Герич І. Д. - Cпектрально-люмінісцентні маркери верифікації, важкості та прогнозу гострої запальної абдомінальної патології, Остап’юк Л. Р., Ващук В. В., Волошиновський А. С., Мягкота С. В. (2012)
Герич І. Д. - Великі помилки малої хірургії (І): фатальний сепсис на ґрунті панарицію ускладнений розривом несправжньої аневризми підключичної артерії, Барвінська А. С., Чемерис О. М., Романчак Д. Л., Яремкевич Р. В., Войтович О. В. (2012)
Гресько М. М. - Патогенетичне обгрунтування використання антиоксидантної та антицитокінової терапії у хворих на гострий перитоніт, Шеремет М. І., Князев В. С. (2012)
Гринчук Ф. В. - Лікувальна тактика у хворих на поєднану патологію в невідкладній абдомінальній хірургії (2012)
Грінцов О. Г. - Ступінь операційного ризику при гострій кишковій непрохідності, зумовленій раком ободової кишки у хворих похилого та старечого віку, Буценко В. М., Куніцький Ю. Л., Совпель О. В., Христуленко А. О. (2012)
Грінцов О. Г. - Зниження операційно-анестезіологічного ризику в лапароскопічній хірургії, Совпель О. В., Шаповалова Ю. О., Мате В. В., Арап І. А. (2012)
Грінцов О. Г. - Порівняльна оцінка морфологічних змін тканин, що піддалися дії ВЧ-електрокоагуляції, Совпель О. В., Сало М. Ф., Мате В. В. (2012)
Грубнік Ю. В. - Малоінвазивні операції в лікуванні хворих з раком товстої кишки, ускладненого кровотечею та обтурацією, Нетков А. Д., Крижанівський В. В., Кравченко О. І., Фоменко В. А., Московченко І. В. (2012)
Грубнік В. В. - Лікування рецидивних пахвинних гриж за допомогою нових методів герніопластики, Черномаз Р. В., Воротинцева К. О. (2012)
Грубнік Ю. В. - Лапароскопічні операції в лікуванні кровотеч у хворих із цирозом печінки, Фоменко В. А., Московченко І. В., Грубник Ю. В., Крижанівський В. В., Кравченко О. І. (2012)
Гупало Ю. М. - Вибір хірургічної тактики у хворих із дворівневим оклюзійно-стенотичним ураженням артерій нижніх кінцівок на основі гемодинамічних показників, Швед О. Є., Лазаренко О. М., Шамрай-Сас А. В., Наболотний О. І. (2012)
Дзюбановський І. Я. - Комплексне лікування хворих на гострий поширений перитоніт, Мігенько Б. О. (2012)
Дзюбановський І. Я. - Гострий поширений перитоніт. Деякі особливості хірургічного лікування, Бенедикт В. В. (2012)
Дзюбановський І. Я. - Патогенетичне обґрунтування вибору лікувальної тактики у хворих на виразкову хворобу шлунка, Війтович Л. Є. (2012)
Дибкалюк С. В. - Актуальні питання діагностики синдрому компресії хребтової артерії, Черняк В. А., Герцен Г. І. (2012)
Желіба М. Д. - Порушення мікроциркуляції в ділянці гнійного вогнища та його корекція, Превар А. П., Ошовський І. Н., Шевня П. С. (2012)
Запорожченко Б. С. - Оценка эффективности комплексного лечения с применением криодеструкции у больных с колоректальным раком, Зубков О. Б., Шарапов И. В., Бородаев И. Е., Колодий В. В. (2012)
Зигало Е. В. - Порівняльний аналіз окремих методів діагностики передкам’яної стадії у хворих на хронічний холецистит, Майкова Т. В., Зигало В. М. (2012)
Кемінь Р. В. - Апудоми – карциноїди шлунка (2012)
Клімова О. М. - Характеристики типів порушень ліпідного і білкового обміну ухворих на онкологічні захворювання шлунку та стравоходу, Калашникова Ю. В., Мережко О. С., Агаркова А. М., Новіков Є. А., Савві С. О. (2012)
Козлов С. М. - Спосіб аналізу віддалених результатів рентгенендоваскулярної корекції портальної гіпертензії (2012)
Колосович І. В. - Експрес-діагностика Helicobacter Pylori та визначення його чутливостідо антибіотиків у хворих на перфоративну пілородуоденальну виразку, Чемоданов П. В., Мірошниченко М. О. (2012)
Кондратенко П. Г. - Антибактеріальна профілактика і терапія при гострому асептичному некротичному панкреатиті, Джансиз І. М. (2012)
Кондратенко П. Г. - Діагностична та інтервенційна сонография хірургічних захворювань органів черевної порожнини, Конькова М. В., Мельник О. М., Котлубей О. В. (2012)
Корсак В. В. - Обґрунтування непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівокпри хронічній артеріальній ішемії, Русин В. І., Попович Я. М., Русин В. В., Корсак Ю. В., Воронич В. М. (2012)
Косинський О. В. - Сучасні аспекти клініко-експертної діагностики інвалідизуючих форм венозних тромбозів і післятромботичної хвороби нижніх кінцівок, Снісар А. В., Бузмаков Д. Л., Волицька Н. В. (2012)
Котенко О. Г. - Вибір способу реконструкції венозного відтоку при трансплантації лівої латеральної секції печінки, Федоров Д. О., Попов О. О., Гриненко О. В., Гусєв А. В., Григорян М. С., Коршак А. В., Петрище І. Й. (2012)
Котенко О. Г. - Результати хірургічного лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинним тромбозом воротної вени, Калита М. Я., Гриненко О. В., Попов О. О., Коршак О. О., Гусев А. В., Федоров Д. О., Петрище І. Й., Григорян М. С., Дячук І. С. (2012)
Криворучко І. А. - Розповсюджений гнійний перитоніт, Бойко В. В., Сивожелізов А. В. (2012)
Криворучко І. А. - Діагностика та лікування хворих на абдомінальний сепсис, Повеліченко М. С., Іванова Ю. В. (2012)
Кришень В. П. - Собрційно-трансмембранний діаліз у лікуванні хірургічних хворих на перитоніт, Лященко П. В. (2012)
Ксенофонтов С. С. - Реабілітація та якість життя пацієнтів зі штучним товстокишковим стравоходом, Білозерцев О. М. (2012)
Кутовий О. Б. - Оптимізація хірургічного лікування новоутворень надниркових залоз, Дейнеко І. В., Меренкова С. П. (2012)
Лігоненко О. В. - Бактеріофаги, як альтернатива антибіотикам у комплексному лікуванні хронічних ран, Дігтяр І. І., Чорна І. О., Зубаха А. Б., Лігоненко О. О. (2012)
Лупальцов В. І. - Раннє ентеральне зондове харчування в профілактиці гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий перитоніт, Дехтярук І. А., Ягнюк А. І., Ворощук Р. С. (2012)
Максим’юк В. В. - Класифікація гострого панкреатиту та його ускладнень, Полянський І. Ю., Тарабанчук В. В., Харук Л. М. (2012)
Малик С. В. - Спосіб мініінвазивного дренування обмежених патологічних рідинних скупчень черевної порожнини, Безручко М. В., Кравченко С. П., Осіпов О. С. (2012)
Марусин О. В. - Взаємозвязок між рівнем кортизолу та індексом маси тіла у хворих на цукровий діабет 2 типу (2012)
Матвійчук Б. О. - Сучасні методи діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2012)
Міщенко В. В. - Хірургічна тактика при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності, Горячий В. В., Дехтяренко С. П., Бахарь Г. А. (2012)
Момот Н. В. - Ентероколоносцинтіграфія як метод діагностики функціональних порушень товстої кишки, Плахотников І. О., Борота О. В., Кондратенко Е. Л., Шаламов В. І. (2012)
Нагайчук В. І. - Резекція грануляцій з одномоментною аутодермопластикою трофічних виразок та її вплив на модуляцію мікроциркуляторного кровобігу, Желіба М. Д., Головащенко В. С., Басюни Фарраг Х. М. (2012)
Переяслов А. А. - Лапароскопія в діагностиці та лікуванні дітей з некротичним ентероколітом, Борис О. Я. (2012)
Преутесей В. В. - Експериментальне обґрунтування методів профілактики неспроможності кишкових швів при гострому перитоніті (2012)
Пристайко Я. Й. - Ендолімфатичне введення препаратів у комплексній передопераційній підготовці та хірургічному лікуванні хворих на поширений прогресуючий туберкульоз органів дихання (2012)
Родін Ю. В. - Профілактика ранніх ускладнень при виконанні каротидної ендартеректомії, Дюба Д. Ш., Яснопольська Н. В., Юсупов Р. Ю. (2012)
Рожко-Гунчак О. М. - Оцінка ефективності ортодонтичного лікування дітей, які проживають в різних екологічних умовах, Неспрядько В. П. (2012)
Русак П. С. - Місце малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні синдрому непальпованих яєчок у дітей, Переяслов А. А., Шевчук Д. В., Волошин Ю. Л., Доценко Ю. Р. (2012)
Русин В. І. - Хірургічне лікування раку нирки з пухлинним тромбозом системи нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2012)
Русин В. І. - Декомпресія травного каналу при спайковій кишковій непрохідності у дітей, Чаварга М. І. (2012)
Русин В. І. - Клінічний перебіг панкреатогенного інфільтрату залежно від поширення процесу по підшлунковій залозі, Філіп С. С. (2012)
Ситнік О. Л. - Результати хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит, Леонов В. В., Чанцев В. О., Хачапурідзе Г. В. (2012)
Стукало О. А. - Мініінвазивне лікування стенозуючих захворювань термінального відділу холедоха (2012)
Тамм Т. І. - Лікування ускладнених кіст підшлункової залози з урахуванням їх ступеня зрілості, Непомнящий В. В., Бардюк О. Я., Захарчук О. П., Крамаренко О. К. (2012)
Тамм Т. І. - Безпосередні результати лапароскопічних операцій у хворих на рак ободової кишки, Захарчук О. П., Непомнящий В. В., Крамаренко К. О. (2012)
Фелештинський Я. П. - Оптимізація вибору способу алопластики при післяопераційних грижах живота гігантського розмір, Ватаманюк В. Ф., Свиридовський С. А., Йосипенко М. О., Сміщук В. В. (2012)
Фомін П. Д. - Підвищення функціональних можливостей окклюдера за рахунок використання спіралі просторової форми типу " Зірка" з нового β-(Zr-Ti) сплаву, Козлов С. М., Скиба І. О., Астапенков В. А. (2012)
Фомін П. Д. - Підвищення рентгеноконтрастності низькомодульного β-(Zr-Ti) сплаву для ендоваскулярних конструкцій, Козлов С. М., Скиба І. О., Вишневецька О. А., Карасєвська О. П., Матвійчук Ю. В. (2012)
Хацко В. B. - Комплексне лікування гострого калькульозного холангіту, Кузьменко О. Є., Межаков С. В., Карапиш В. А., Фомінов В. М. (2012)
Шевченко Б. Ф. - Миниинвазивные органосохраняющие операции при желчнокаменной болезни, Бабий А. М., Поляк Н. В. (2012)
Шепетько Є. М. - Еволюція хірургічної тактики та методів лікування гострих виразкових гастродуоденальних кровотеч, Заплавський А. В., Єфремов В. В., Лобода С. С., Остафійчук В. В. (2012)
Штутін О. А. - Особливості діагностики та результати хірургічного лікування гостроїішемії нижньої кінцівки на фоні хронічного оклюзійно-стенотичного ураження судин, Коновалова К. О., Бежуашвілі І. Г., Коновалова Д. О. (2012)
Сорока М. П. - Підготовка кадрів – гідроенергетиків у НУВГП як складова реалізації енергетичної стратегії України, Корецький М. Х., Рябенко О. А. (2013)
Поташник С. І. - Безпечна експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій України на сучасному етапі, Карамушка О. М. (2013)
Осадчій С. Д. - Алгоритм розрахунок переливу води через гребінь або через верх ядра кам'яно-земляної греблі (2013)
Рябенко О. А. - Використання диференціальних рівнянь для описання вільної поверхні білякритичних гідравлічних режимів роботи ГЕС, ГАЕС, НС, Селезов І. Т. (2013)
Вайнберг О. І. - Розрахунок міцності залізобетонного оброблення напірного тунеля з врахуванням роботи бетону (2013)
Стефанишин Д. В. - Перспективи використання геоінформаційних технологій в завданнях забезпечення надійності й безпеки гідроенергетичних об’єктів, Корбутяк В. М., Трофимчук О. М. (2013)
Хлапук М. М. - Науковий супровід ремонтних робіт на гідроенергетичних об’єктах із застосуванням сучасних інноваційних матеріалів, Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Ясінська Л. Р. (2013)
Чернобиль О. Є. - Комп'ютерне моделювання повеней за допомогою одномірних гідродинамічних моделей річкового потоку з використанням програмних комплексів MIKE 11, НЕС-RAS, ISTORIC (2013)
Лутаєв В. В. - Стан теоретичних та експериментальних досліджень відсмоктувальних труб низьконапірних гідроелектростанцій (2013)
Галич О. О. - Вибір методу побудови профілю вільної поверхні хвилястого стрибка (2013)
Герасимов Г. Г. - Математичне моделювання пристрою безударного закриття засувки в кінці напірного трубопроводу, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2013)
Стефанишин Д. В. - Досвід і перспективи імовірнісного аналізу надійності й безпеки гідротехнічних споруд ГЕС і ГАЕС (2013)
Волков А. В. - Дослідження режиму пуску гідротурбіни, Литвинов В. В., Волков В. А., Морозова К. М. (2013)
Яковлева О. М. - Побудова кривої спаду потоків із плавнозмінним нерівномірним усталеним рухом з використанням приведеного закону зміни модуля витрат, Рябенко О. А. (2013)
Клюха О. О. - Інжинірингові рішення при оцінці потенціалу розвитку малої гідроенергетики (2013)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву бетонних гребель гідровузлів Дніпровського каскаду (2013)
Тимощук В. С. - Використання математичних моделей для розрахунків хвиль переміщення у верхніх водоймах ГАЕС (2013)
Скоробагатько К. В. - Чисельні дослідження напружено-деформованого стану, міцності і стійкості огороджувальних дамб верхньої водойми Дністровської ГАЕС (2013)
Сунічук С. В. - Дослідження гідравлічних режимів роботи вузла з’єднання зрівнювального резервуара ГЕС із водоводами, Веремчук А. І. (2013)
Сук С. П. - Сучасні вимоги з підвищення безпеки при проектуванні Днiстровської ГАЕС (2013)
ФіліповичЮ. Ю. - Системи заливу відцентрових насосів автоматизованихасосних станцій (удосконалення конструкцій і методики розрахунку) (2013)
Громадченко Т. В. - Моделювання впливу вологопереносу на стійкість схилу при наявності верхової водойми ГАЕС, Мартинюк П. М., Громадченко В. Ю. (2013)
Самойленко Є. Г. - Принципово нова роторно-лопатева гідротурбіна (2013)
Поплавський Д. М. - Вибір методів розрахунку параметрів білякритичних течій (2013)
Літвінов В. В. - Удосконалення методів оцінювання залишкового ресурсу високовольтних елегазових вимикачів Дніпровської ГЕС в умовах неповноти вхідної інформації, Романовська К. О. (2013)
Солодкий О. Д. - Використання модульних водозабірно-очищувальних засобів на насосних станціях (2013)
Радченко В. В. - Можливості модернізації системи збудження гідрогенератора (2013)
Матвієнко А. А. - Методика визначення сейсмічного прискорення в тілі і нескельній основі греблі з грунтових матеріалів на основі хвильової теорії сейсмостійкості (2013)
Артюх С. Ф. - Шахтні ГАЕС і шляхи підвищення ефективності їх роботи, Червоненко І. І. (2013)
Кисляк О. О. - Побудова функції розподілу фільтраційного протитиску по підошві бетонних гравітаційних гребель, Мозговий А. О. (2013)
Савченко А. В. - Спільне використання хвильової і вітрової енергій в єдиній енергоустановці (2013)
Бумарсков С. А. - Про досвід проектування гідротурбін для низьконапірних і високонапірних малих ГЕС (2013)
Калінін М. І. - Реконструкція ГЕС. Особливості проектування (2013)
Євреєнко Ю. П. - Раціональний режим роботи та експлуатація насосних станцій (2013)
Килюшик А. Ф. - Відсипання грунтів у воду – метод будівництва грунтових споруд, Шешелідзе А. Ч. (2013)
Рижий В. М. - Оцінка можливості будівництва мінігес при існуючих греблях на прикладі гідровузлів в Житомирській області та Печенізького гідровузла в Харківській області (2013)
Пшевлоцький О. В. - Підвищення ефективності роботи рибозахисної споруди типу "Плавучий заплавень" на великих водозаборах (2013)
Кравченко М. В. - Досвід виробничої діяльності ПрАТ "СВС-Дніпро" на гідроенергетичних об’єктах України (2013)
Веремчук А. І. - Визначення параметрів коливальних процесів в напірних водопровідних системах з пневматичними резервуарами чисельним методом, Сунічук С. В. (2013)
Матейко Г. Б. - Вірусні гепатити В і С як материнсько-плодові інфекції: дискусійні і невирішені питання проблеми, Матвісів М. В. (2012)
Атаманчук О. В. - Морфофункціональні зміни язика при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Боброва І. А. - Кoнцентрація циркулюючих імунних комплексів у пацієнтів з хронічним гепатитом С, ускладненим цитокініндукованою тиреопатією (2012)
Булик Р. Є. - Вплив мелатоніну на активність гена "Надранньої відповіді" c-fos у субядрах паравентрикулярного ядра гіпоталамуса в умовах стресу (2012)
Вербовська Р. І. - Вплив адгезивних засобів на тканини ротової порожнинив пацієнтів з повними знімними пластинковими протезами, Рожко М. М., Дівнич Т. Я. (2012)
Вовк З. В. - Прояви анемічного синдрому у дітей із злоякісними новоутвореннями (2012)
Гаморак Г. П. - Ефективність біфідумбактерину з відновлення якісного і кількісного складу порожнинної і мукозної мікрофлори товстої та дистального відділу тонкої кишки у тварин, які зазнали 20-денної аплікації на шкіру ітаконової кислоти, Куцик Р. В. (2012)
Герасимчук В. Р. - Реабілітація хворих у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, Гриб В. А. (2012)
Гризодуб Д. В. - Дослідження цитотоксичності стоматологічних альгінатних матеріалів (2012)
Ємельянов Д. В. - Клініко-імунологічні зміни тканин пародонта хворих на ішемічну хворобу серця, що приймають ацетилсаліцилову кислоту, Гальчинська В. Ю. (2012)
Зозуляк Н. В. - Протекція ендотелію судин у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із супутньою артеріальною гіпертензією шляхом застосування донатора оксиду азоту L-аргініну (Тівортін) та метаболітотропного препарату Мексикор (2012)
Козовий Р. В. - Розрахунок співвідношення шансів у довгожителів Прикарпаття за системами антигенів груп крові АВ0 та резус (2012)
Криса В. М. - Амбулаторна пінна склерооблітерація і ендовазальна лазерна коагуляція неспроможних перфорантних вен під ультразвуковим контролем, Ходос В. А., Криса Б. В. (2012)
Купновицька І. Г. - Порівняльна ефективність препаратів ізовалеріанової кислоти у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану зі стабільною стенокардією, Клименко В. І., Дзвіняцька О. Ф., Сапатий А. Л., Дронь Л. А., Романишин Н. М., Вівчаренко М. П. (2012)
Литвинець Л. Я. - Оцінка імунологічних порушень в генезі бронхіальної астми різного ступеня контрольованості у дітей (2012)
Ліснянська І. С. - Сучасні аспекти лікування хворих на хронічний пієлонефрит (2012)
Матвійків Т. І. - Клінічний стан тканин пародонта у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибіотикотерапії супутньої патології, Герелюк В. І. (2012)
Мерецький В. М. - Стан ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту в тканині печінки і нирок тварин при черепно-мозковій травмі на тлі експериментального цукрового діабету (2012)
Міщенко Л. А. - Вплив антигіпертензивних препаратів на прозапальні і метаболічні фактори серцево-судинного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Безродний В. Б. (2012)
Покотило П. Б. - Ультраструктурне дослідження компонентів фільтраційного бар’єру нирки щура на 14 добу перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2012)
Притула В. П. - Захисні кишкові стоми та аноректальні вади розвитку у дітей, Сільченко М. І., Курташ О. О. (2012)
Рожко-Гунчак О. М. - Особливості преортодонтичного лікування дітей, які мешкають в несприятливих екологічних умовах, Неспрядько В. П. (2012)
Романуха В. В. - Клініко-патогенетичні особливості поєднаного перебігу хронічного панкреатиту з метаболічним синдромом (2012)
Середюк Н. М. - Маркери системного запалення у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією, Лучко О. Р. (2012)
Синоверська О. Б. - Синтетична функція ендотелію у дітей із серцевими мікроаномаліями (2012)
Сікорин Я. Я. - Патоморфологічні та морфометричні особливості судин легень новонароджених дітей при внутрішньоутробних асоційованих інфекціях (2012)
Чуйко М. М. - Прогностичне значення змін окремих показників кислотно-основного стану крові на ймовірність виникнення внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (2012)
Шеремета Л. М. - Безпека та можливі ризики при застосуванні дерматологічних лікарських засобів (2012)
Шоріков Є. І. - Діагностична цінність деяких показників тромбоцитарного та плазмового гемостазу та ліпідного спектру крові у хворих на гіпертонічну хворобу за наявності атеросклеротичних уражень сонних артерій (2012)
Шорікова Д. В. - Динаміка показників мозкового кровотоку у хворих з поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та стабільної стенокардії на тлі тривалої терапії лерканідипіном та бісопрололом (2012)
Юсипчук У. В. - Результати оцінки антигіпертензивної терапії антагоніста кальцієвих каналів семлопіну у хворих на артеріальну гіпертензію (2012)
Гайова І. М. - Діагностика негоспітальної пневмонії в молодих пацієнтів на догоспітальному етапі, Зубань А. Б., Кулинич-Міськів М. О., Корж Г. З., Кострицька І. М., Бондаренко Т. Я., Островський М. М. (2012)
Глушко Л. В. - Симптоматична реноваскулярна артеріальна гіпертензія: клінічний випадок, Федоров С. В., Вербовська О. С., Мартинів І. В., Насраллах А. Х., Шаламай М. П. (2012)
Дубас В. І. - Метод лікування ускладнених переломів кісток передпліччя у дітей за допомогою апаратів зовнішньої фіксації, Сулима В. С., Ковалишин Т. М., Балюк Ю. С., Данів В. М. (2012)
Орнат С. Я. - Тромбемболія легеневої артерії: сучасна класифікація, діагностичні труднощі та лікування, Островський М. М., Вербовська О. С. (2012)
Стовбан М. П. - Основні методи діагностики вібраційної хвороби, Островський М. М. (2012)
Андрійців С. С. - Оптимізація формування новітніх підходів підготовки студентів-лікарів-стоматологів за умов впровадження принципів Болонської освіти (2012)
Баблюк Л. А. - Особливості викладання практичних занять із предмету "Фтизіатрія" у студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету в умовах Болонської євроінтеграції, Островський М. М. (2012)
Вишиванюк В. Ю. - Використання тестів у навчальному процесі як методу підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок" (2012)
Іваночко Н. Я. - Особливості вивчення хірургії студентами стоматологічного факультету (2012)
Ільницька О. М. - Оптимізація навчального процесу у підготовці лікарів-інтернів-стоматологів. (Повідомлення 6. Методологічне забезпечення ефективності навчального процесу засобами та заходами навчання протягом 2007-2011 років), Рожко М. М., Косенко С. В., Пелехан Л. І., Катеринюк В. Ю. (2012)
Капечук В. В. - Особливості написання історії хвороби з дисципліни "Офтальмологія" студентами стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (2012)
Максимчук Л. Т. - Особливості створення тестових завдань для контролю рівня знань з неврології (2012)
Парасюк Г. З. - Післядипломний етап практичної підготовки лікарів-стоматологів, як етап безперервного професійного розвитку (2012)
Рейтмаєр М. Й. - Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти. Основні переваги і недоліки. Частина друга: недоліки (2012)
Самотовка О. Л. - Якість організації навчального процесу з біостатистики очима студентів (2012)
Скрипник Л. М. - Переваги та недоліки дистанційної освіти в медицині (2012)
Чаплинська Н. В. - Метод дискусії як форма організації післядипломного навчання лікарів (2012)
Децик О. З. - Порівняльний аналіз трендів захворюваності і смертності населення в Україні та Івано-Франківській області від причин, пов’язаних із вживанням алкоголю, Карпінець І. М. (2012)
Жиляєв М. М. - Порівняльна оцінка медико-статистичних показників перед своєчасними та передчасними пологами (2012)
Сірик В. О. - Оцінка і необхідність реформування первинної медичної допомоги в Україні (2012)
Бардяк Є. М. - Розвиток інфекційних захворювань у пацієнтів онкогематологічного профілю: аналіз причин та їх попередження (2012)
Голотюк В. В. - Неоад’ювантна променева терапія в комбінованому лікуванні хворих на рак прямої кишки (2012)
Гриб В. А. - Роль функціонального стану печінки у розвитку поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу (2012)
Дельва Ю. В. - Фіброміалгії – сучасні уявлення, клініка, лікування, Яцишин Р. І., Сандурська Я. В., Олійник О. І. (2012)
Жиляк О. В. - Вплив функціональних та органічних захворювань кишечника на панкреатичну секрецію у дітей (2012)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Сучасні особливості етіологічної структури, клінічного перебігу та діагностичних критеріїв одонтогенних кист, Рожко М. М. (2012)
Сікорин У. Б. - Біологічно активні речовини Laserpitium latifolium та сучаcний стан їх вивчення (2012)
Ткачук О. Л. - Вибір методу біліарної декомпресії при механічній жовтяниці пухлинної етіології, Шабат Г. І. (2012)
Федорків М. Б. - Респіраторний дистрес-синдром при гострому панкреатиті (2012)
Мищак І. М. - Правові засади проголошення й утвердження автономії України влітку 1917 року (2015)
Погорєлова А. І. - Парламент і суспільство: до відносин взаємосприяння розвиткові демократії (2015)
Агафонова Н. В. - До питання про сутність конституційної реформи в Україні (2015)
Даниляк О. О. - Конституційно-правові аспекти набуття чинності актів глави держави, що потребують контрасигнації членами уряду: зарубіжний та вітчизняний досвід (2015)
Максакова Р. М. - Реалізація установчої влади в діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Розгон О. В. - Правова природа різновидів піклування (2015)
Ладиченко В. В. - Законодавче забезпечення питного водопостачання в Сполучених Штатах Америки, Головко Л. О. (2015)
Блажівська Н. Є. - Проблеми правового регулювання оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців (2015)
Гапонюк О. О. - Генеза становлення та розвитку правового регулювання інституту адміністративних послуг у митній сфері в Україні (2015)
Пащенко К. С. - Інститут судових витрат в адміністративному судочинстві України (2015)
Козьяков Р. С. - Історико-правові та епістемологічні аспекти розшуку безвісно зниклих осіб органами радянської міліції (2015)
Кучерук М. М. - Методологічні засади дослідження проблеми формування превентивного антитерористичного досвіду цивільного населення (2015)
Мілевська А. О. - Особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із підробленням нотаріальних документів (2015)
Караваєв В. С. - Напрями вдосконалення конституційно-правового статусу Вищої ради юстиції (2015)
Одуденко В. В. - Проблеми організації роботи органів прокуратури у сфері ювенальної юстиції (2015)
Тупчій А. В. - Теоретико-методологічні засади формування політики неприєднання (на прикладі політичної діяльності У. К. Кекконена) (2015)
Линдюк О. А. - Типологія модернізації державної служби (2015)
Лонтка К. - Проектний менеджмент як форма взаємодії органів місцевого самоврядування з громадським сектором, Козлова Л. В. (2015)
Скуратівський В. А. - Вплив соціальної сфери на процес соціального залучення: проблеми державного регулювання, Попова Т. Л. (2015)
Cорока С. В. - Інститут делегованого законодавства в державно-управлінській практиці країн Європейського Союзу (2015)
Рустамзаде А. Х. - Некоторые вопросы организации деятельности судебно-правовых советов: сравнительно-правовой анализ (на примере Азербайджанской Республики и Украины) (2015)
Макаренко М. В. - Володимир Сергійович Лизогуб - до 70–річчя з дня народження (2016)
Борецький Г. Г. - Морфофункціональний стан надниркових залоз за умов тривалої дії червоного шламу, Рожков І. М. (2016)
Боровець О. В. - Співвідношення ліпідів у жовчі самців щурів при дії естрону, Решетнік Є. М., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2016)
Гончаревський C. О. - Температура репрезентативних зон грудного відділу вегетативної нервової системи, як показник функціонального стану організму людини, Макарчук М. Ю., Мартинюк В. С. (2016)
Ілюха Л. М. - Швидкохвильові та повiльнохвильові складові електричної активності нюхових луковиць (2016)
Колосова О. В. - Модуляція H-рефлексу камбаловидного м’язу людини, пов’язана зі стомленням, за умов кондиціонуючої стимуляції іпсілатерального загального малогомілкового нерву (2016)
Конограй В. А. - Синтаксономія рослинності класу Phragmitо-magno-сaricetea Кременчуцького водосховища (2016)
Корженевська О. Р. - Оцінка психофізіологічного стану й функціонування серцево-судинної системи працівників локомотивних бригад наприкінці робочої зміни, Кофан І. М., Севериновська О. В. (2016)
Коробейнікова Л. Г. - Розподіл нейродинамічних показників у висококваліфікованих спортсменів за допомогою кластерного аналізу, Коробейніков Г. В., Міщенко В. С. (2016)
Khomych V. V. - Species diversity of hydrobionts communities in Steblivske reservoir at the Ross river (2016)
Ляшевич А. М. - Вплив корвітину на вміст жовчних кислот у жовчі щурів з викликаною доксицикліном гіперхолестеринемією, Решетнік Є. М., Колбасинська В. М., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2016)
Новак В. В. - Біологія та сучасний статус дроздів (Turdus) у селах Подільського Побужжя (2016)
Смаглюк О. Ю. - Класифікація листяних угруповань класу Robinietea jurko ex hadac et sofron 1980 басейну нижньої Сули (2016)
Тихонова О. М. - Популяційний аналіз та його використання у процесі регулювання забур’яненості агрофітоценозів, Скляр В. Г., Коровякова Т. О. (2016)
Тукаєв С. В. - Електродермальні потенціали в біологічно активних зонах шкіри як показники реакції на негативні телевізійні новини за умов різного вихідного рівня емоційного вигорання у студентів, Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Герасько Т. І., Зима І. Г., Зайченко О. М., Гаврилець Ю. Д., Різун В. В., Богданов В. Б., Горго Ю. П. (2016)
Чернуха І. С. - Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів, Решетнік Є. М., Нурищенко Н. Є., Весельський С. П. (2016)
Юхименко Л. И. - Сердечный ритм у лиц с депривацией слуха при переработке зрительной информации, Лизогуб В. С., Хоменко С. Н. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Жилінська О. - Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій, Фірсова С. (2015)
Анісімова Л. - Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості, Приймак В. (2015)
Білорус Т. - Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу (2015)
Герасименко О. - Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення, Герасименко Г. (2015)
Довгань Л. - Форсайт – екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики, Шкробот М. (2015)
Корнілова І. - Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві, Святненко В. (2015)
Чорноус Г. - Оптимізація ціноутворення на основі моделей інтелектуального аналізу даних, Рибальченко С. (2015)
Горбась І. - Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств (2015)
Давидова О. - Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України (2015)
Степанова А. - Диверсифікація енергетичної залежності України (2015)
Білінська В. - Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження (2015)
Вакуленко В. - Інтернет-програма як складова підвищення конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання до впровадж (2015)
Калінеску Т. - Оцінювання ефективності соціально-економічного механізму регулювання міграції населення, Ніконова Д. (2016)
Журба І. - Інноваційні аспекти розвитку харчової промисловості (2016)
Задорожна С. - Стратегії подолання бідності в Україні (2016)
Iванова Т. - Молодіжне безробіття та шляхи його подолання, Бринь О. (2016)
Шамборовський Г. - Зміни режимів зовнішньої торгівлі внаслідок Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Шевченко О. - Особливості застосування PR у публічному управлінні (2016)
Олійник В. - Оплата праці в державному секторі: термінологічний аспект (2016)
Сікал В. - Управління продуктивністю праці в умовах нестабільної економіки, Холодницька А. (2016)
Дерій Ж. - Swot-аналіз інноваційного розвитку харчової промисловості, Завгородня Н. (2016)
Лісіца В. - Державне регулювання діяльності роздрібних торговельних мереж в Україні в контексті світового досвіду (2016)
Мохова Ю. - Стратегія розвитку державного регулювання залізничної галузі в Україні (2016)
Романова А. - Соціально-економічні особливості розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області (2016)
Рачинська А. - Підвищення рівня пасажирських перевезень як фактор впливу на соціально-економічний розвиток країни (2016)
Чижов В. - Актуальність досліджень глобальних тенденцій розвитку ринкув роботі кризис-менеджера ІТ-компанії (2016)
Рожкова Л. - Напрями інноваційного розвитку транспорту в США та перспективи для України (2016)
Зіць О. - Особливості розвитку бізнес-процесів ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Гаращук О. - Освітньо-наукова парадигма сталого розвитку продуктивних сил України, Куценко В. (2016)
Зосименко Т. - Перспективні форми транскордонного співробітництва між Україною та Білоруссю (2016)
Абакуменко О. - Оцінювання впливу державного боргу на економічне зростання та фінанси держави, Омеляненко М. (2016)
Ільчук В. - Ризики залучення фінансового капіталу та шляхи їх мінімізації, Гавриленко Н., Садчикова І. (2016)
Кичко І. - Перспективи реалізації моделі венчурного інвестування в Україні (2016)
Старостенко Г. - Вартісно-орієнтоване управління фінансами в сучасних реаліях ведення бізнесу в Україні, Сурженко А. (2016)
Шкарлет С. - Формування системи обігу контролінгової інформації у діяльності страхових компаній, Дубина М., Тунік М. (2016)
Загоруйко І. - Фіскальна політика держави в детерміністській моделі загальної економічної рівноваги, Частоколенко І. (2016)
Повна С. - Економічні методи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку (2016)
Сидоренко О. - Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання (2016)
Руденко О. - Теорія інвестиційного потенціалу: питання взаємодії "бізнесу – менеджменту – культури" (2016)
Бондаренко Д. - Компаративний аналіз фінансової безпеки України (2016)
Амбарчян В. - Методика обліку кредитів за амортизованою собівартістю за умов зменшення їх корисності (2016)
Никонович М. - Аудиторське оцінювання ризику шахрайства, Барабаш Н., Міщенко А. (2016)
Онищенко В. - Виключення внутрішньогрупового прибутку під час складання консолідованої фінансової звітності у торговельних группах (2016)
Старостіна А. - Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина), Кравченко В. (2015)
Малік М. - Оцінка страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в країнах СНД, Семенчук І. (2015)
Малік М. - Організація страхового захисту у аграрному підприємництві – зарубіжний досвід, Гудзь Г. (2015)
Кочкіна Н. - Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України, Медведєва І. (2015)
Софіщенко І. - Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності (2015)
Кудирко Л. - Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж, Севрук І. (2015)
Вітренко А. - Сутність нематеріальної послуги як особливої теоретичної категорії в системі сучасної постіндустріальної економіки (2015)
Нагачевська Т. - Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу, Пластовець Н. (2015)
Устименко М. - Міжнародні кластери у підвищенні інноваційного рівня господарської діяльності суб'єктів підприємництва (2015)
Буник Ю. - Роль облігацій діаспори для країн, що розвиваються (2015)
Содержание (2016)
Скоробогатова Е. А. - Морфологическое устройство стихотворения Анны Ахматовой "Всем обещаньям вопреки": межтекстовые связи (2016)
Степанченко И. И. - Основные аспекты изучения языка в функциональной лингвистической парадигме (2016)
Соценко Н. Ф. - Преломление некоторых мыслей А. А. Потебни в теории интертекстуальности (на материале статьи "Психология поэтического и прозаического мышления", 1910) (2016)
Козлов Е. Д. - Особенности функционирования морфологических рядов в идиостилях Б. Ахмадулиной и Ю. Мориц (2016)
Самсоненко Н. И. - Морфологическая доминанта мужского рода в русской поэзии (2016)
Ковалёва К. Л. - Диалогические отношения в романе Б. Акунина "Алмазная колесница", Шишкина В. Ю. (2016)
Козлова А. Г. - Особенности воплощения темы любви в поздней лирике Евгения Евтушенко (2016)
Вышинская Е. И. - Рассказ-имитация Н. Н. Берберовой "Сказка о трёх братьях" (2016)
Андронова Л. Г. - Творчество А. П. Чехова в художественном мире Альберто Моравиа, Журенко М. Н. (2016)
Поборчая И. П. - Онейрические мотивы в поэзии А. Кушнера (2016)
Исходные данные (2016)
Бадалова А. О. - Роль эмоционального стресса в формировании заболеваемости и снижении качества жизни городского населения в условиях гиперурбанизации (2016)
Бідзіля П. П. - Функціональний стан лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності на тлі зайвої ваги залежно від рівня загального холестерину та тригліцеридів (2016)
Воробець А. Б. - Гендерні відмінності одонтометричних показників коронок великих кутніх зубів людини, Гасюк П. А., Росоловська С. О., Костиренко О. П. (2016)
Гунас І. В. - Моделювання сонографічних параметрів печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у практично здорових чоловіків Поділля в залежності від особливостей будови тіла, Ковальчук О. І., Прокопенко С. В., Мельник М. П. (2016)
Дмітрієв М. О. - Кореляції основних краніальних показників з характеристиками верхньої та нижньої щелеп у мешканців України юнацького віку (2016)
Дмитренко С. В. - Дискримінантні моделі можливості захворювання та особливостей перебігу вугрової хвороби у дівчат Подільського регіону України в залежності від розмірів тіла, Маєвський О. Є., Макарчук І. М. (2016)
Іваницький І. О. - Шляхи оптимізації відновлення контактних поверхонь бічних зубів (2016)
Куюн Л. О. - Локальні рівні прозапальних та супресивних цитокінів при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Марченко А. В. - Довжина зубів, за даними комп’ютерної томографії, у юнаків і дівчат різних краніотипів із ортогнатичним прикусом (2016)
Мороз В. М. - Особливості реґіонарного кровотоку стегна у представників різних видів спорту, Хапіцька О. П. (2016)
Мусаев Р. Г. - Выявление и оценка факторов риска, способствующих формированию хронического запора среди взрослого населения (2016)
Пікуль К. В. - Інфекційні енцефаліти у дітей (2016)
Сафаралиев Ф. Р. - Состояние и коррекция стоматологического статуса у высококвалифицированных спортсменов, Мамедов Ф. Ю. (2016)
Скрипніков А. М. - Віковий патоморфоз рекурентних депресивних розладів, Герасименко Л.О., Гринь К. В. (2016)
Ткаченко М. М. - Математичне моделювання нормативних сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу в залежності від особливостей будови тіла дівчат ектоморфного соматотипу, Прокопенко С. В., Черкасова Л. А. (2016)
Федосюк Р. М. - Стандартизація периопераційної допомоги в анестезіології: оцінка ситуації в Україні за результатами соціологічного опитування лікарів (2016)
Чобанов Р. Э. - Физическая активность как ведущий фактор, определяющий состояние здоровья и качества жизни городских жителей, Исламзаде И. Ф. (2016)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Відмінності кефалометричних показників у практично здорових чоловіків України з різними типами обличчя, Коцюра О. О., Орловський В. О. (2016)
Юрченко О. М. - Клініко-психопатологічна та психодіагностична характеристика хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення (2016)
Беленичев И. Ф. - Фармакокоррекция последствий нейротоксических поражений при тяжелых формах острых отравлений этанолом, Павлюк И. В., Кучеренко Л. И., Абрамов А. В. (2016)
Довга Н. З. - Електронномікроскопічне дослідження впливу паклітакселу на сітківку ока в експерименті (2016)
Єрошенко Г. А. - Морфо-функціональні зміни системи гіпофіз-сім’яники при експериментальному діабеті (2016)
Комнацька К. М. - Скринінг наявності та порівняльна оцінка величини нейроретинопротекторного ефекту cеред деяких препаратів з антиоксидантною дією або модулювальною активністю на формування глутаматної ексайтотоксичності, Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А., Прокопенко С. В. (2016)
Кононенко А. Г. - Ефективність застосування настойки листеця ряски малої для корекції ліпідного профілю при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Крутенко О. В. - Патогістологічні та імуногістохімічні особливості раку передміхурової залози (2016)
Мельник О. В. - Протимікробна та NO-синтазо-модулююча дія новосинтезованої сполуки - похідної тіазолідину, Корнійчук О. П., Воробець З. Д. (2016)
Погоріла А. В. - Скринінг наявності та оцінка величини нейропротекторного ефекту cеред деяких препаратів з антиоксидантною дією або модулювальною активністю на формування глутаматної ексайтотоксичності при модельному ятрогенному компресійно-токсичному ураженні нижнього альвеолярного нерва у кролів, Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А. (2016)
Слабий О. Б. - Особливості ремоделювання камер легеневого серця залежно від типів центральної гемодинаміки, Гнатюк М. С., Гасюк П. А. (2016)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ как метод морфометрического исследования белого вещества мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2016)
Харченко С. В. - Активність амілази у тканинах підшлункової залози та сироватці крові при опіковій хворобі (2016)
Гаджизаде Г. Г. - Пролактин и его роль в реализации репродуктивного потенциала женщины (2016)
Гришко Ю. М. - Порушення гемостазу та фізико-хімічних властивостей крові (2016)
Ждан В. М. - Самостійна робота лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2016)
Карпець М. В. - Міждисциплінарна інтеграція – основа професійної спрямованості навчання (2016)
Лучків Н. Ю. - Основні аспекти організації самостійної роботи студентів медичного факультету (2016)
Шепітько В. І. - Особливості самостійної роботи студентів медичного факультету на кафедрі гістології, цитології та ембріології – досягнення і перспективи, Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А., Борута Н. В. (2016)
Iakushko O. S. - The modern concept of morphological and functional features of the endocrine glands (2016)
Титул (2016)
Вихідні дані (2016)
Сazacu L. - Contacte lingvistice în Republica Moldova (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (I) (2012)
Омарова Б. Я. - Тюркские заимствования для наименования предметов быта в русском языке (2012)
Панкова Л. А. - К проблеме эквивалентности наиболее общих философских понятий в русском и английском языках (2012)
Galperin M. - The obscurity of Emily Dickinson, an examination of "Tell all the truth” (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе" Статья 2. Творчество Фабио Дель Бубба (2012)
Kuznetsova A. V. - Preparing for an interpreting event (2012)
Русанова И. - К проблеме совершенствования программ машинного перевода (2012)
Бокарева Г. В. - Функциональный подход в обучении грамматикe (2012)
Жарких В. Ю. - Психологія відносин в учбовому процесі (прагматичний аспект), Жарких Е. Ю. (2012)
Канафина М. А. - Изучение экономической лексики на занятиях русского языка (2012)
Мойсеєнко Н. Г. - Формування соціолінгвістичної компетенції студентів-іноземців у процесі викладання російської мови як іноземної як засобу оволодіння соціально-культурною компетенцією російської мовно-культурної спільноти, Сізова Л. В. (2012)
Романюк А. С. - К вопросу об определении понятия разговорной речи как специфического вида коммуникации (2012)
Ступак І. В. - Функціонування похідних каузативних дієслів зі значенням "каузувати бути в місці" (2013)
Зварич В. Ю. - Лінгвосеміотичні коди соціальної реклами, Федоренко Л. В. (2013)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (II) (2013)
Рыжих В. И. - Второстепенные члены арабского глагольного предложения (2013)
Ставертій Г. О. - Концепт ‘gut’ в німецькій мовній картині світу (2013)
Таранець В. Г. - Тексти "Велесової Книги": час написання (фоностатистичний аналіз), Слободцова І. В. (2013)
Швачко С. А. - Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты (2013)
Шкворченко Н. М. - Гендерні особливості просодичного оформлення англомовного офіційно-ділового діалогічного дискурсу комунікантами рівного службового рангу (2013)
Масловська Т. О. - Фольклор та символи у поезіях Василя Симоненка (2013)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе". Статья 3. Творчество Энрико Мустона (часть I) (2013)
Коренькова А. А. - Особенности перевода материалов и документов по вопросу языковой политики в Украине (2013)
Stepanova O. K. - Linguistic and Semantic Aspects of Translating English Legal Terminology (2013)
Talanova L. - Speech Culture as a Feature of a Language (2013)
Таланова Л. Г. - Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов, Желясков В. Я. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського