Хоружа О. В. - Комплексне застосування інноваційних методів мистецького навчання і засобів української народної педагогіки як фактор удосконалення фахової підготовки студентів інститутів мистецтв (2014)
Чжао Веньфан - Конструювання змісту вокально-хорового навчання китайських студентів в умовах моделювання індивідуальної освітньої траекторії (2014)
Инь Циньлян - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами вокального виконавства (2014)
Bularga T. - Musically gifted children’s dynamics (2014)
Ван Тянь Ці - Формування основ співацької культури молодших школярів у роботі над музичним образом твору (2014)
Ван Яньпин - Формування вокальної культури школярів підліткового віку (2014)
Велігура О. О. - Наступність у формуванні співацьких навичок молодших школярів та методи їх розвитку (2014)
Гаснюк В. В. - Педагогічний потенціал українських і угорських мистецьких традицій та принципи забезпечення їх взаємодії на уроках музики (2014)
Грінченко А. М. - Музично–виконавський самоконтроль вчителя музики як психолого– педагогічна проблема (2014)
Грицюк О. А. - Особливості розвитку музичного смаку молодших школярів (2014)
Гурницка Б. - Арт-терапия в образовании учeникoв с граниченными возможностями: теория и практика современной польской школы (2014)
Козій О. М. - Формування образно-інтонаційного мислення студентів-музикантів педагогічних коледжів у ракурсі становлення їх творчої особистості (2014)
Малашевська І. А. - Формування музичної компетентності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами музикотерапії (2014)
Cавченко Р. А. - Навчальні інтернет програми як фактор інтенсифікації музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Сакалюк О. П. - Арт-терапевтичні техніки як важливий чинник формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі роботи з потерпілими від насильницьких дій неповнолітніми (2014)
Ці Сянбо - Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва як науково-теоретична та практична проблема методики навчання музики (2014)
Чорна Н. Б. - Педагогічні умови ефективної підготовки до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2014)
Ван Юй - Основні принципи української та російської фортепіанної школи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Кожевнікова Л. В. - Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Ф. Шопена: музично-виконавський аспект (2014)
Куненко Л. О. - Засоби української народної педагогіки в контексті формування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики, Руденко Ю. Д. (2014)
Терещенко Т. А. - Сутність взаємодії школи та сім’ї у формуванні особистості учня (2014)
Наші автори (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Kaur M. - Influence of momentum-dependent interactions on the nuclear stopping in symmetric heavy-ion collisions, Kumar S. (2012)
Fesenko O. M. - Enhancement features of infra-red absorption by α-gly molecules in the SEIRA effect (2012)
Matievosova O. H. - Radiation losses in a planar dielectric waveguide with a rough interface between dielectric layers, Kovalenko A. V., Kurashov V. N. (2012)
Zhovtyansky V. A. - Effect of radiation transfer on a deviation of dense electric-arc plasma from the equilibrium state: criterion approach, Lelyukh Yu. I., Tkachenko Ya. V. (2012)
Silin V. P. - Ion-acoustic turbulence in plasmas (2012)
Ivanchenko A. V. - Electromigration degradation model of metal oxide varistor structures, Tonkoshkur A. S. (2012)
Alexeev A. D. - Temperature dependences of dynamic parameters of water in fossil-coal pores, Vasilenko T. A., Kirilov A. K., Molchanov O. M., Troitsky G. A. (2012)
Povarchuk V. Yu. - Influence of γ-irradiation on initial magnetic permeability of amorphous and nanocrystalline Fe−Si−B-based alloys, Nosenko V. K., Kraitchinskii A. M., Neimash V. B., Kras’ko M. M., Maslov V. V. (2012)
Bulavin L. A. - The equation of state for a water-based magnetic fluid stabilized by lauric acid, Moroz K. O., Nedyak S. P., Petrenko V. I. (2012)
Greenchuk A. A. - Adsorption of molecular oxygen onto Si1-xGex/Si(001) surface, Afanasieva T. V., Koval I. P., Nakhodkin M. G. (2012)
Petrova N. V. - Chlorine atomic chains on Ag(111) surface, Yakovkin I. N., Braun O. M. (2012)
Kochelap V. A. - Interaction between an isotropic nanoparticle and drifting electrons in a quantum well, Kukhtaruk S. M. (2012)
In memory of Mykhailo Pavlovych Lisitsa (15.01.1921− 10.01.2012) (2012)
Kornii Denysovych Tovstyuk (to the 90-th anniversary of his birthday) (2012)
Болобан М. А. - Лексика річного циклу календарно-обрядової поезії (2013)
Воловенко І. В. - Особливості родової диференціації маскулізмів у сучасній українській літературній мові (2013)
Гаврилюк О. Р. - Структурна організація складнопідрядних конструкцій інтенсивної допустово-протиставної семантики (2013)
Галаш Г. О. - Концепт риба у мові українських народних пісень (2013)
Глущик С. В. - Суфіксальний спосіб творення прізвиськ прикметникового типу в офіційно-ділових документах XVIII століття (2013)
Грабовенко І. С. - Лінгвістична експлікація бренду в політичному дискурс (2013)
Григоренко І. В. - Епістолярний стиль мовлення в українській літературній документалістиці другої половини ХІХ століття (2013)
Дияк О. В. - Есе як складова мовного портфоліо фахівця (2013)
Зуєва В. І. - Мовні стратегії як засада нової мовної політики України (2013)
Кабиш О. О. - Словотвірні та семантичні неологізми в сучасній українській мові (2013)
Костриця Н. М. - Українська мова в контексті традицій сільськогосподарської прац (2013)
Кудіна Т. М. - Пошуки сучасних технологій навчання української мови як іноземної (2013)
Кумейко Т. А. - Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти моделей речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи "Пошук" (2013)
Леута О. І. - Сучасні комунікативні технології та мовознавство (2013)
Лобода Т. М. - Значення лексикографічного доробку Б. Д. Грінченка для формування правописної системи української мови (2013)
Мельничук О. М. - Етикетні висловлення – предикативні частини складнопідрядних речень, Сілевич Л. І., Савчук Л. Д. (2013)
Мислива-Бунько І. Я. - Юкстапозитні назви осіб у сучасній українській пресі (2013)
Назаров Н. А. - Українська етимологічна школа у контексті індоєвропеїстики та славістики першої половини ХХ століття (2013)
Переверзєв Д. І. - Тематичні групи найдавнішого лексичного шару української мови як віддзеркалення сегментів картини світу (за ностратичним словником А. Б. Долгопольського) (2013)
Підкамінна Л. В. - Механізми неологізації лексичного складу сучасної української літературної мови (2013)
Попова І. С. - Про моделювання в синтаксисі як метамовну проблему (2013)
Симоненкова Т. П. - Інтонаційна виразність усного мовлення особистості як показник загальної мовної культури (2013)
Стецик Х. М. - Функціональне навантаження наддністрянських діалектних рис у художній мові Б. Голода (2013)
Товстенко В. Р. - Особливості використання економічних термінів у різних стилях мови (2013)
Федорів М. І. - Типи прагматичного значення похідних іменників німецької та української мов (2013)
Шатілова О. С. - Роль прагматичного чинника у виборі різновиду спонукального мовленнєвого акту (2013)
Шевчук С. В. - Моделі активних дієприкметників в сучасній українській літературній мові (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Foreword (2012)
Wohlgenannt M. - Noncommutative gauge theories (2012)
Burban I. M. - Generalized deformed oscillators in the framework of unified (q, α, β, γ, ν)-deformation and their oscillator algebras (2012)
Makarenko A. S. - Model equations and formation of structures in media with memory (2012)
Marchuk N. - Generalized exterior algebras (2012)
Moskaliuk S. S. - Category of Vilenkin−Kuznetsov−Smorodinsky−Smirnov trees, Moskaliuk N. M. (2012)
Pavlyuk A. M. - On T(n, 4) torus knots and Chebyshev polynomials (2012)
Eingorn M. - The negative result of gravitational tests for multidimensional Kaluza−Klein models, Zhuk A. (2012)
Kuzmichev V. E. - Notes on the production of matter in the universe, Kuzmichev V. V. (2012)
Moskaliuk S. S. - Noncommutative geometry and applications to astrophysics, Wohlgenannt M. (2012)
Rauch H. - Mysterious quantum effects observed with neutrons (2012)
Alexei Zinovievich Petrov (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Kumar S. - Theoretical studies of rare-earth nuclei leading to 50Sn-daughter products and the associated shell effects (2012)
Sen R. - U(2) Lie algebraic study of vibrational spectra of fullerene C80 and Its epoxide C80–O, Kalyan A., Paul R. S., Das R., Choudhury J., Sarkar N. K., Bhattacharjee R. (2012)
Sizhuk A. S. - Fourier transform infrared broadband spectroscopy of the gas phase of HF and CO mixtures (2012)
Kapitonova M. - Thermal desorption of molecules from metal surfaces induced by the sequence of laser pulses, Robur L. (2012)
Bulavin L. A. - Physical mechanism of keratin swelling, Zabashta Y. F., Kasprova A. V., Senchurov S. P., Grabovskii Y. E., Alekseev S. O. (2012)
Pagava T. A. - Study of recombination and electric properties of p-Si crystals irradiated with electrons, Khocholava D. Z., Maisuradze N. I., Chkhartishvili L. S. (2012)
Djuraev D. R. - Investigation of the spontaneous spin-flip phase transition in terbiumyttrium iron-garnet by the magnetooptic method, Niyazov L. N., Saidov K. S., Sokolov B. Yu. (2012)
Klyui N. I. - Effect of active treatments on photovoltaic characteristics of structures based on CdTe films, Kostylyov V. P., Lukyanov A. N., Makarov A. V., Chernenko V. V., Khripunov G. S., Kharchenko N. M., Meriuts A. V., Shelest T. M., Lee T. A., Klyui A. N. (2012)
Milovanov Yu. S. - Peculiarities of current transport in titanium oxide-silicon heterostructures, Gavrilchenko I. V., Gayvoronsky V. Ya., Kuznetsov G. V., Skryshevsky V. A. (2012)
Tomchuk P. M. - Dependence of light scattering cross-section by metal nanoparticles on their shape (2012)
Fiscaletti D. - The geometrodynamic nature of the quantum potential (2012)
Teslenko V. I. - Dynamics of transient processes in irreversible kinetic models, Kapitanchuk O. L. (2012)
Yevgen Dmytrovych Volkov (03.03.1934 − 16.01.2012) (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Pravdivy M. M. - Average resonance parameters of tellurium and neodymium nuclei, Korzh I. O., Sklyar M. T. (2012)
Gautam S. - Effect of momentum correlations on the properties of fragments produced in heavy-ion collisions, Kant R. (2012)
Polatayko M. M. - Determination of detonation wave velocity in an explosive gas mixture (2012)
Bardik V. Yu. - Free energy functional expansion as the generalized approach to the equation of state of dense fluids, Nerukh D., Pavlov E. V., Vlasyuk M. S. (2012)
Alekseev A. D. - Non-equilibrium thermodynamics and outburst hazard of a coal bed, Feldman E. P. (2012)
Bulavin L. A. - Structural transition in a lipid−water liquid system, Solov’ev D. V., Gorshkova Yu. E., Zhigunov O. M., Ivan’kov O. I., Gordelii V. I., Kuklin O. I. (2012)
Tyutyunnyk N. V. - Role of non-equilibrium vacancies in spinodal decomposition, Gusak A. N. (2012)
Luniov S. V. - Deformation potential constants Ξu and Ξd in n-Si determined with the use of the tensoresistance effect, Panasiuk L. I., Fedosov S. A. (2012)
Rahmati A. - Effect of nitrogen partial pressure on reactive magnetron sputtering from Ti13Cu87 metalloid target: simulation of chemical composition, Khanzadeh M. (2012)
Bedarev V. A. - Magnetooptical study of spin-orientation phase transition in NdFe3(BO3)4 single crystal, Pashchenko M. I., Merenkov D. N., Bezmaternykh L. N., Temerov V. L. (2012)
Shtepliuk I. I. - Influence of growth conditions on structural and optical properties of Zn0.9Cd0.1O films, Lashkarev G. V., Khomyak V. V., Lytvyn O. S., Marianchuk P. D., Timofeeva I. I., Evtushenko A. I., Lazorenko V. I. (2012)
Loburets A. T. - Influence of coadsorbed strontium atoms on surface diffusion in lithium submonolayer films on tungsten (112) face, Zaika S. A., Naumovets A. G. (2012)
Sizhuk A. S. - Derivation of a model hamiltonian in the "short time scale" limit, Yezhov S. M. (2012)
Gerasimchuk I. V. - Localized states in a nonlinear medium containing a plane defect layer with nonlinear properties, Gorbach P. K., Dovhopolyi P. P. (2012)
Gennadii Fedorovich Filippov (to the 80th anniversary of his birthday) (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Editorial (2012)
Glibitskiy G. M. - Interaction of DNA with silver nanoparticles, Jelali V. V., Semenov M. O., Roshal A. D., Glibitskiy D. M., Volyansliy O. Yu., Zegrya G. G. (2012)
Karachevtsev V. A. - Glucose oxidase immobilization onto carbon nanotube networking, Glamazda A. Yu., Zarudnev E. S., Karachevtsev M. V., Leontiev V. S., Linnik A. S., Lytvyn O. S., Plokhotnichenko A. M., Stepanian S. G. (2012)
Lykakh V. A. - Carriers spectra of functionalized semiconducting nanowire and conformational transition in molecules, Syrkin E. S. (2012)
Novopashina D. S. - Fluorecently labeled bionanotransporters of nucleic acid based on carbon nanotubes, Apartsin E. K., Venyaminova A. G. (2012)
Rubin Yu. V. - Molecular structure and interactions of nucleic acid components in nanoparticles: Ab initio calculations, Belous L. F. (2012)
Dovbeshko G. I. - Novel photoluminescence-enhancing substrates for image formation of biological objects, Fesenko O. M., Boyko V. V., Gorchev V. F., Karakhin S. O., Gridina N. Ya., Gorelik V. S., Moiseenko V. N. (2012)
Zabolotnyi M. A. - Modification of alkaloid structure in the conium drug with fullerenes C60, Momot A. I., Dovbeshko G. I., Gnatyuk E. P., Solyanyk G. I., Dmytrenko O. P., Kulish N. P., Fedina K. V. (2012)
Christophorov L. N. - Indirect evidences of conformational regulation in protein reactions: how much can be learnt? (2012)
Sukhoviya M. I. - Electron impact ionization and excitation of uracil molecules, Shafranyosh M. I., Chavarga M. M., Shafranyosh I. I. (2012)
Ermokhina N. I. - Synthesis of nanotubes from mesoporous nanocrystalline titanium dioxide, Nevinskiy V. A., Manorik P. A., Ilyin V. G., Tsiba N. N., Puziy A. M., Shcherbatuuk N. N., Klymchyuk D. O. (2012)
Karpenko A. B. - Regularities in fullerene C60 fragmentation according to laser-desorption mass-spectrometric and quantum chemical data, Kuts V. S., Snegir S. V., Pokrovskiy V. A. (2012)
Gabovich V. A. - Experimental and theoretical studies of laser desorption/ionization of methylene blue from the surface of thermally exfoliated graphite, Pokrovsky V. A., Demianenko E. M., Grebenyuk A. G. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Nadirbekov M. S. - States of even-even nuclei in neutron chains with N=96, 98, 100, Yuldasheva G. A. (2012)
Dhiman N. K. - Role of different model ingredients in the exotic cluster-decay of 56Ni* (2012)
Kaur D. - Probing the effect of different cross sections in asymmetric systems, Kaur V., Kumar S. (2012)
Sevryukova M. M. - Cyanine-like and polyenic relaxation paths of merocyanine derivatives of malonodinitrile in the excited state detecting by low temperature time-resolved fluorescence, Piryatinski Yu. P., Vasylyuk S. V., Yashchuk V. M., Viniychuk O. O., Gerasov A. O., Slominskii Yu. L., Kachkovsky O. D. (2012)
Mishagli D. Yu. - The Influence of screening effects on the grain charge in a thermal dusty plasma (2012)
Tahiri M. - Study of electrical conductivity in WO3-doped nonstoichiometric LiTaO3, Masaif N., Jennane A., Lotfi E. M. (2012)
Peleshchak R. M. - Energy spectrum of electrons in a three-layer heterosystem with self-organized defect-deformation structures, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2012)
Popovych V. D. - Effect of pre-growth annealing on the properties of nonpurified cadmium telluride single crystals obtained by sublimation method, Gnatenko Yu. P., Bukivskij P. M., Potera P. (2012)
Tkach M. V. - Effect of nonlinear electron-electron interaction on electron tunneling through an asymmetric two-barrier resonance tunnel structure, Seti Ju. O., Boyko I. V. (2012)
Karpenko O. B. - NMR study of non-equilibrium state of fullerene C60 in N-methyl-2-pyrrolidone, Trachevskij V. V., Filonenko O. V., Lobanov V. V., Avdeev M. V., Tropin T. V., Kyzyma O. A., Snegir S. V. (2012)
Sizhuk A. S. - Dynamical and macroscopic descriptions of the strongly driven gas medium of interacting atoms, Yezhov S. M. (2012)
Belikov A. G. - Dynamics of particles with high initial transverse velocities in a magnetic field with cusp geometry, Papkovich V. G. (2012)
Менейлюк О. І. - Техніко-економічні показники оптимізованої технології кріплення мінераловатних плит при утепленні фасадів, Борисов О. О., Волканов В. К. (2012)
Григоровський П. Є. - Методика експертної оцінки ступеня впливу конструктивних елементів будівель на їх технічний стан при виборі варіанту моніторингу, Чуканова Н. П. (2012)
Менейлюк А. И. - Облегченные монолитные перекрытия для зданий с "гибкой планировкой”, Остапчук А. А., Таран В. В. (2012)
Черненко В. І. - Управління лізинговим процесом у будівництві (2012)
Дикий О. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів державно-приватного партнерства в Україні з використанням світового досвіду (2012)
Микитась М. В. - Особливості оцінки конкурентноспроможності будівельного підприємства (2012)
Кулік М. В. - Оновлення методики визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві (2012)
Андрощук С. М. - Аналітичний інструментарій ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств, Костенко С. В., Павленко Н. В. (2012)
Титок В. В. - Організаційно-технологічна модель створення будівельного об’єкта з позиції замовника (2012)
Доненко В. И. - Проблемы возведения многоэтажных монолитных жилых зданий на слабых грунтах в стесненных условиях (2012)
Антипенко Є. Ю. - Управління ланцюгами поставок як дієвий механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств (2012)
Цифра Т. Ю. - Аналіз рівня продуктивності праці будівельної галузі України, Кушнірук А. О. (2012)
Рижакова Г. М. - Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві (2012)
Антропов Ю. В. - Прогнозіування можливої ліквідації малого будівельного підприємства (2012)
Вахович І. В. - Економічна ефективність використання вторинних ресурсів у будівництві, Терещенко Л. В., Цифра Т. Ю., Редькін Ю. О. (2012)
Романенко В. Д. - Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України, Данченко М. І. (2012)
Молодід О. О. - Використання економетричних моделей для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства, Теренчук С. А. (2012)
Скрипник А. Л. - Вплив економічної циклічності на ефективність роботи підприємств будівельної галузі, Дьякова Ю. В. (2012)
Максименко В. П. - Оцінка НДС каркаса музею історії Києва з урахуванням податливості фундаментів при нерівномірних деформаціях грунтової основи по результатах натурного обстеження конструкцій, Войтенко П. В., Надточий М. І. (2012)
Залуніна О. М. - Побудова моделі впливу витрат виробництва продукції на господарську діяльність підприємства шляхово-будівельної техніки ВАТ "Кредмаш” (2012)
Менейлюк А. И. - Моделирование строительства жилого здания с помощью программы Microsoft Project, Чернов И. С. (2012)
Карапузов Е. К. - Технология гидроизоляции строительных конструкций с применением полимерцементных смесей, Арефьева М. Г. (2012)
Вільданова Н. Р. - Методика розрахунку НДС бетонного стрижневого елемента круглого і кільцевого перерізів за дії кручення (2012)
Матвєєв Є. Е. - Теоретичні основи дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин (2013)
Іщук С. О. - Оцінка перспектив розвитку зовнішньої торгівлі України (східний напрямок), Ткач С. М. (2013)
Пастернак О. І. - Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2013)
Олійник Я. І. - Взаємодія суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики Західного регіону України (2013)
Гусєва М. О. - Інфраструктурні чинники використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону (2013)
Пісний Б. М. - Акредитація органів з оцінки відповідності як вдосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів на міжнародному ринку товарів та послуг (2013)
Тимечко І. Р. - Концептуальні підходи до дослідження взаємодії суб’єктів транскордонних ринків (2013)
Гомонай-Стрижко М. В. - Комерційне застосування інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2013)
Гудима Р. Р. - Оцінка базового рівня транспортної забезпеченості прикордонного регіону (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Формування та розвиток м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях Чернівецької області (2013)
Черторижський В. М. - Транскордонна взаємодія суб’єктів економічних відносин: деякі варіанти ділових мереж (2013)
Ларіна Р. Р. - Інформаційно-логістичне забезпечення підвищення конкурентоспроможності рекреаційного регіону в умовах транскордонного співробітництва, Лук’янова О. Ю. (2013)
Щеглюк Б. П. - Організаційно-економічний механізм міжнародного трансферу військових технологій (2013)
Бас М. А. - Іноземний капітал на ринку медичного страхування України (2013)
Вербовська Л. C. - Економічна безпека прикордонних територій, головна складова інвестиційної привабливості транскордонної співпраці (2013)
Ситар Л. Й. - Інвестиційне співробітництво у прикордонних регіонах України в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Львівської області), Старик Р. Я. (2013)
Лугова М. С. - Роль держави в організації і розвитку інвестиційних процесів у транскордонному просторі (2013)
Лопата О. О. - Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва (2013)
Андел І. В. - Механізми управління природоохоронною діяльністю, оновленням основного капіталу на підприємствах у транскордонному регіоні (2013)
Гулич О. І. - Умови забезпечення екологічно збалансованого розвитку туризму і рекреації у транскордонних регіонах (2013)
Федоришин Н. Ю. - Посилення екологоцентричності транскордонного співробітництва України та Республіки Польща (2013)
Люльчак З. С. - Еколого-енергетичний розвиток малих населених пунктів на транскордонних територіях, Мащак Н. М., Трач О. Ю. (2013)
Pukala R. - Ecological insurance as a tool for limiting operational risk of enterprises (2013)
Fedan R. - The condition of the river water at the Polish-Ukrainian border (2013)
Krużel J. - Problems with designing and building wind power plants in the Subcarpathian region, Krużel J. (2013)
Lipińska E. - Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine (2013)
Maziarz P. - Agricultural biomass as a source of renewable energy, Harasim E. (2013)
Wierzbieniec W. - The origin and meaning of the so-called "white energy” in Podkarpacie region on the example of the hydroelectric power plants, Ireneusz T. (2013)
Wnuk Z. - The Carpathians as the object protecting Polish and Ukrainian nature (2013)
Біль М. М. - Соціально-економічна захищеність трудових мігрантів у системі управління малим прикордонним рухом (2013)
Куревіна І. О. - Сучасна міграційна політика України в контексті посилення транскордонного співробітництва із країнами ЄС (2013)
Засадко В. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності західних регіонів України в межах Карпатського єврорегіону (2013)
Цибульська Ю. О. - Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці (2013)
Мікула Н. А. - Механізми взаємодії суб’єктів регіонального освітнього менеджменту в транскордонному просторі України (2013)
Волинець У. А. - Соціальне інвестування підприємств та його місце у реалізації соціальної відповідальності (2013)
Дацко О. І. - Економічний потенціал транскордонного співробітництва у сфері культури західних єврорегіонів України (2013)
Шевчук А. В. - Інтеграція освіти, науки і культури в транскордонному просторі України і ЄС (2013)
Пелещак І. О. - Механізми інтернаціоналізації для підтримки бізнесу і благодійності (2013)
Деркач К. І. - Механізми взаємодії в процесі навчання та підготовки кадрів транскордонного співробітництва: практика ЄС та України (2013)
Цісінська О. Б. - Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону (2013)
Кравчук І. П. - Концептуальні основи формування мережевої економіки в умовах регіонального співробітництва (2013)
Ключник Л. В. - Формування доходів домашніх господарств у Карпатському регіоні: стан та шляхи удосконалення (2013)
Сидорук М. В. - Перспективи змін механізмів підтримки транскордонного співробітництва в рамках Європейської політики сусідства впродовж 2014-2020 рр. (2013)
Слюсаренко В. Є. - Формування інституту партнерства держави бізнесу і третього сектору та його вплив на розвиток транскордонного співробітництва (2013)
Щеглюк С. Д. - Метрополійні мережі ЄС: механізми співробітництва та можливості інтеграції для вітчизняних метрополій (2013)
Федоришин О. З. - Роль міста в процесах взаємодії у транскордонному просторі (2013)
Автори збірника (2013)
Титул, зміст (2014)
Ковалевська О. О. - Інформаційні можливості графічних панегіриків XVII–XVIII ст. як джерела (2014)
Майсурадзе Д. - Внешняя политика и сотрудничество Грузии в сфере укрепления безопасности в регионе (2014)
Василенко В. А. - "Историческая Россия" и Великая война: невыносимая легкость бытия (2014)
Айтов С. Ш. - Історична антропологія та пізнавальний потенціал синергетики (2014)
Чорнобай П. О. - Щодо питання підготовки інженерних кадрів у Катеринославі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами "Гірничозаводського Листка") (2014)
Кочергін І. О. - Заходи катеринославського дворянства щодо зміцнення соціально-економічного становища наприкінці ХІХ ст. (2014)
Чава І. С. - Українські громадські організації та товариства міжвоєнного Дрогобича (2014)
Ковтун В. В. - Вшанування пам'яті Кобзаря: історичний аспект (2014)
Богун Л. В. - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: історія становлення та розвитку (2014)
Сапицька О. М. - Феномен політичних протестів та революцій у постмодерній історії України, Золотар С. А. (2014)
Гринчак М. О. - Громадська активність та державна служба як засоби поширення політичного впливу представниками великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній (на прикладі М. С. Авдакова) (2014)
Онищук О. О. - Науково-технічна інтелігенція УРСР в системі економічних відносин у другій половині 1950-х –першій половині 1960-х рр. (2014)
Городецький О. В. - Фізична культура і спорт у мережах соціокультурних комунікацій сучасної молоді (2014)
Алексаха А. Г. - Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция (закінчення) (2014)
Мещерякова Д. І. - Роль вчених-християн вірменського походження в Арабському халіфаті (2014)
Гожий А. О. - Революционная необходимость (целесообразность), как основной принцип уголовной юстиции, согласно советских нормативно-правовых актов Росийской республики, октябрь-декабрь 1917 года (2014)
Ковальов Д. В. - Фінляндський театр бойових дій у Кримській війні (2014)
Буряченко С. В. - Участь українського козацтва у Московському поході 1618 р. в українській, польській та російській історіографіях (2014)
Якуніна К. І. - Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944-1953 рр. ) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Сливенко В. А. - Особливості діяльності правоохоронних органів УСРР в період згортання НЕПу (2014)
Федорченко О. В. - Споживацька можливість дозвіллєвих практик херсонців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. , Кравчук В. С. (2014)
Перетокін А. Г. - Динаміка розвитку гірничої та металургійної промисловості Донецько-Придніпровського регіону у 80-х–90-х рр. ХІХ ст. у висвітленні галузевої преси (2014)
Городецький О. В. - Досягнення і протиріччя політики КП(б)У щодо кооперативного руху польської національної меншини на Півдні України в 1920-ті рр. (2014)
Гончарова Н. О. - "Повне зібрання законів Російської імперії" як джерело дослідження дворянських опік Півдня України (2014)
Кудінов Ю. М. - Політична культура українського ранньомодерного соціуму у візіях учених Північної Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Тарасов А. В. - "Нігілізм" у суспільно-політичному житті Російської імперії 1870-1880-х років (за матеріалами каліфорнійської преси) (2014)
Завгородний В. В. - Перспективы дистанционного образования при подготовке ІТ-специалистов (на примере ДГТУ), Яловая Е. Н. (2014)
Вебер М. - Оldthinkers unbellyfeel whiteheadian socialism (2014)
Стокалич І. С. - Духовні підстави побудови суспільства: концепція І. О. Ільїна (2014)
Молокова О. В. - Проблема рационального как отражение кризиса в современной эпистемологии (2014)
Возняк С. В. - Звать в мышление (точка зрения Мартина Хайдеггера) (2014)
Лимонченко В. В. - Философия и музыка (2014)
Возняк В. С. - История философии как школа человечности (2014)
Карпенко А. О. - Історіографія пострадянської рецепції філософування Мартіна Гайдеґґера (2014)
Симоненко О. В. - Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України (2014)
Кірін Р. С. - Євроінтеграційні перспективи гірничого законодавства України, Грищак С. В., Хряпінський П. В. (2014)
Андрейцев В. І. - Антропозахист в системі екологічного права та системі права України, Хряпінський П. В. (2014)
Ільющенко Г. В. - Проблемні питання правового режиму майна кооперативів (2014)
Титаренко О. Ю. - Кіно у житті населення Донеччини в умовах війни та перших повоєнних років (1941-1950) (2014)
Ковальов Д. В. - Велике князівство Фінляндське у часи Першої світової війни (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Шахрайчук І. А. - Пасивний спротив населення Дніпропетровщини нацистському окупаційному режиму в роки Другої світової війни (2015)
Архірейський Д. В. - "Щоденник прикажчика" як джерело з історії селянського повстанського руху у 1917-1921 рр. на півдні Полтавщини (2015)
Радченко І. Г. - Діяльність Джойнту у роки Другої світової війни та Голокосту у дослідженнях американських та канадських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ковальова Н. А. - Напередодні "аграрної революції": пошуки компромісів та конфронтація селян з поміщиками у 1917 р. (2015)
Сніда Є. О. - Церковно-територіальна організація Російської православної церкви Катеринославської єпархії (1917-1919 рр. ) (2015)
Петрова І. В. - Військові обивателі слободи Мартової: зміни у демографічній структурі населення (1782-1835 рр. ) (2015)
Двуреченська О. С. - Особливості формування міського бюджету (на прикладі Катеринослава) (2015)
Дяченко О. В. - Діяльність недільних шкіл на Полтавщині на початку 1860-х рр. (2015)
Прокопенко С. Л. - Передумови розвитку комерційної освіти в Катеринославській губернії на початку ХХ ст. (2015)
Посунько О. М. - Сербські колоністи Південної України середини XVIII ст. : збереження національної самобутності vs асиміляція (2015)
Перетокін А. Г. - Місце буржуазії у соціальному портреті Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Лущай Ю. В. - Продаж дітей та самопродаж на Русі у XІ-XV ст. (2015)
Ромашко О. В. - Функціональне призначення металевих казанів у побуті й культовій практиці скіфських племен (2015)
Чава І. С. - Перші повоєнні вибори до міських рад у Дрогобичі та Бориславі 1927 р. (2015)
Поплавський О. О. - Історичні коріння сучасного регіонального патріотизму Донбасу (2015)
Рудницька У. І. - Інформаційні війни як засіб геополітичного протистояння (2015)
Грушецький Б. П. - Виконавча гілка влади як елемент зовнішньополітичного механізму Республіки Болгарія (2015)
Каковкіна О. М. - Особливості розвитку міжнародного туризму у Болгарії у 1970-х – на початку 1990-х рр. (2015)
Ушкалов Л. В. - Що таке українське бароко (за сторінками книги Валентини Соболь ) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сулим Г. - Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Опанасович В., Яцик І. (2015)
Силованюк В. - Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд, Ревенко А., Ліснічук А. (2015)
Сяський А. - Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів, Шевцова Н. (2015)
Кречковська Г. - Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість, Бабій Л., Студент О. (2015)
Karuskevich M. - Estimation of negative side effects caused by the corrosion preventive compounds, Maslak T., Lynnyk O., Oleksiuk V. (2015)
Пороховський В. - Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями, Пороховський Ю., Залуцький Ю. (2015)
Попадюк І. - Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем, Шацький І., Шопа В. (2015)
Дудик М. - Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів, Феньків В. (2015)
Побережний Л. - Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах, Присліпська Г. (2015)
Побережна Л. - Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску, Побережний Л. (2015)
Ліснічук А. - Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів, Івантишин Н., Юхим Р. (2015)
Ковальчук Я. - Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях, Шингера Н., Качка О. (2015)
Мариненко С. - Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні, Коваль І., Бодрова Л., Крамар Г. (2015)
Почапський Є. - Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля, Мельник Н. (2015)
Ліманський І. - Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини, Кравчук Р. (2015)
Синенко Є. - Визначення вібродіагностичних параметрів наявності "дихаючої" тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу (2015)
Ловейкін В. - Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання, Човнюк Ю., Ляшко А. П. (2015)
Рудь В. - Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України, Савюк І., Самчук Л., Повстяна Ю. (2015)
Ляшук О. - Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами, Рогатинська О., Пелешок Т., Любачівський Р. (2015)
Гевко Б. - Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широкоуніверсальним шнековим транспортером, Мельничук А., Шуст І. (2015)
Гевко І. - Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів, Клендій В. (2015)
Лупенко А. - Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні, Паламар М. (2015)
Костик Л. - Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів, Поталіцин С. (2015)
Степанченко О. - Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд, Мартинюк П. (2015)
ІV міжнародна науково-технічна конференція "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (2015)
ХІV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування (2015)
Видавнича сторінка (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Вітаємо з ювілеєм! ОТТ Валентині Дмитрівні — 90 років! (2015)
У Дніпропетровську відбулись XVIІ Сідельниковські читання (2015)
Рациональная терапия острых воспалительных заболеваний носовой полости (2015)
Majamaa H. - Пробиотики: современный подход к лечению пищевой аллергии, Isolauri E. (2015)
Битар M. A. - Эффективность применения OM-85 BV (Бронхо-Ваксом) в предотвращении рецидивирующих острых тонзиллитов у детей, Сааде P. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Особливості вибору локальної терапії гострого і хронічного аденоїдиту у дітей (2015)
Сандуляк Т. В. - Алгоритм і критерії оцінки стану здоров'я дітей раннього віку (2015)
Евтушенко С. К. - Медикаментозная и немедикаментозная терапия последствий взрывно-осколочного ранения позвоночника у ребёнка с ушибом спинного мозга и нарушением функции тазовых органов, Дубина С. П., Евтушенко О. С., Яновская Н. В. (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусна екзантема: сучасні клінічні особливості, Клюєва К. С., Фірюліна О. М., Іванова І. Б. (2015)
Леженко Г. О. - Раціональна фармакотерапія бактеріальних ускладнень захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, Пашкова О. Є., Сидоренко С. О. (2015)
Марушко Ю. В. - Протикашльова та відхаркувальна терапія при гострих респіраторних захворюваннях у дітей, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю., Марушко Є. Ю. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого молока Частина ІV. Лікування та прогноз алергії до коров'ячого молока (продовження), Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Лупальцова О. С., Яновська К. О., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Шумна Т. Є. - Частота і чинники ризику розвитку алергічних захворювань у дітей дошкільного віку, Мазур В. І., Кляцька Л. І., Соловйова С. В., Кравченко А. К. (2015)
Бойко О. І. - Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку, Кузик Ю. І., Гошовська І. І., Бабич Р. О. (2015)
Дудник В. М. - Оцінка інтенсивності больового синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з клінічними проявами вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Боброва В. І. - Тютюнопаління та хронічна гастродуоденальна патологія у дітей, Прощенко Ю. І. (2015)
Майданник В. Г. - Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції, Сміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Бинда Т. П. (2015)
Самсоненко Н. В. - Актуальність раннього реабілітаційного втручання у роботі з дітьми з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС: досвід роботи комунального закладу "Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради", Матвєєнко О. Є., Опацька Є. О. (2015)
Кирилова Л. Г. - Особливості патологічних змін головного мозку у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Козявкін В. І. - Динаміка інтелектуальної продуктивності у дітей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Волошин Т. Б. (2015)
Токарчук Н. І. - Аналіз показників фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Заїчко Н. В. (2015)
Кучер Е. В. - Особенности кариотипа клеток опухолевого клона у детей с различным течением лейкемического процесса (2015)
Волоха А. П. - Первинні дефіцити антитілоутворення: сучасні підходи до діагностики і лікування (2015)
Аношина Т. М. - Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Київ (2015)
Від редакційної колегії (2010)
Коваль Я. В. - Лісові екосистеми у форматі еколого-економічної безпеки (2010)
Куценко В. І. - Диверсифікація трудової діяльності на селі як чинник забезпечення екологічної стійкості природного середовища, Євтушенко Г. І. (2010)
Будзяк В. М. - Основні принципи відтворення земельно-ресурсного потенціалу (2010)
Ільїна М. В. - Теоретичні аспекти оподаткування діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони довкілля (2010)
Какутіч П. Ю. - Концептуальні засади формування системи гарантування міжнародної екологічної безпеки (2010)
Клиновий Д. В. - Еколого-економічні чинники формування соціогуманітарного простору України (2010)
Колмакова В. М. - Теоретико-методологічні засади регулювання регіональних інвестиційних процесів у сфері екологічної безпеки (2010)
Мельник В. В. - Характеристика екологічної безпеки та проблем подальшого економічного зростання в Україні (2010)
Мараховський Л. Ф. - Вибір енергетичних параметрів як критерію оцінки ефективності економічного розвитку країн, Чечик О. Л., Заікіна О. О. (2010)
Сабадаш В. В. - Екологічний конфлікт і ресурсна безпека: економіко-правовий аспект (2010)
Черняхівська А. В. - Теоретико-методологічні підходи до регіонального розвитку (2010)
Бас Т. Б. - Особливості споживання послуг лісових екосистем у контексті екологічної глобалізації (2010)
Богуш Л. Г. - Екологоорієнтований туризм: засади і перспективи розвитку в України (2010)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування природно-ресурсного виробництва (2010)
Будзяк О. С. - Еколого-економічні проблеми функціонування земель запасу (2010)
Добрянська Л. О. - Нормативно-методичне поле екологічної безпеки: стан, проблеми, перспективи (2010)
Душна М. П. - Проблеми оцінювання соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку, Соловий І. П. (2010)
Кононенко О. Ю. - Напрями підвищення рівня природно-техногенної безпеки промислового регіону України (2010)
Охріменко А. Г. - Стратегічні аспекти рекреаційного природокористування в контексті сталого розвитку, Мельник І. Л. (2010)
Пристайко О. П. - Індикатори сталого розвитку в системі цілей розвитку тисячоліття: структура, використання, виконання (2010)
Северенчук А. Л. - Землекористування: від категорії раціональне до категорії збалансоване (2010)
Серебренніков Б. С. - Оцінювання експортного потенціалу електроенергетики в системі екологічно безпечного сталого розвитку енергетики, Сегеда І. В., Караєва Н. В. (2010)
Сосюра С. Г. - Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях (2010)
Ступень М. Г. - Роль і значення державного земельного кадастру, Таратула Р. Б. (2010)
Яроцька О. В. - Проблеми державного регулювання розвитку системи промислового водокористування в Україні у трансформаційних економічних умовах (2010)
Дорош Й. М. - Методологічні підходи до інституціоналізації формування сталого землекористування (2010)
Антоненко І. Я. - Механізми модернізації інституціонального середовища лісоресурсного розвитку (2010)
Бараннік В. О. - Екологічна прийнятність енерговиробництва як складова енергетичної безпеки: аналіз привалюючих та перспективних форм розвитку країн та регіонів cвіту (2010)
Виговська Г. П. - Управління відходами в контексті сталого розвитку населених пунктів (2010)
Жарова Л. В. - Міжнародна практика оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій (2010)
Загвойська Л. Д. - Оцінка схильності викобничників до запровадження політики чистішого виробництва, Лінинська Л. М. (2010)
Захлинюк М. С. - Еколого-економічні проблеми водокористування в Чернігівській області (2010)
Карпук А. І. - Роль лісових екосистем у стабілізації агроландшафтів України (2010)
Кравець П. В. - Удосконалення механізму реалізації необробленої деревини в України (2010)
Матюха В. В. - Інституціоналізація вітчизняної сфери надрокористування як основа державного регулювання гірничих відносин, Мовчан М. Т. (2010)
Омельяненко Т. Л. - Оцінка ефективності організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні (2010)
Рижова К. і. - Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі, Ковшун Н. Е. (2010)
Семків О. В. - Світовий досвід упровадження національних ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів (2010)
Стефанків О. М. - Стратегічні напрями раціонального природокористування в АПК та гарантування екологічної безпеки в соціумі (2010)
Сухіна О. М. - Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості (2010)
Шевченко І. В. - Потенційно небезпечні об’єкти з погляду їх хімічної складової (2010)
Шершун М. Х. - Модернізація лісового господарства в ринкових умовах, Дребот О. І. (2010)
Ярош О. Б. - Економіко-математичний аналіз інституціонального компоненту сталого розвитку екологічна прийнятність енерговиробництва як складова (2010)
Рогач С. М. - Інституціональне забезпечення реформування відносин власності на природні ресурси аграрної сфери України (2010)
Лесик-Бондарук О. О. - Принципи формування правдивого історичного вигляду пам’яток архітектури України (2015)
Горькова А. О. - Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології (2015)
Котенко В. В. - Методичні засади роботи з керамікою в археологічних інструкціях 1920-х років (2015)
Принь М. О. - Питання музейної справи та пам’яткоохоронної роботи на сторінках місцевих часописів на Луганщині та Донеччині в 1920-х – на початку 1930-х років (2015)
Рябчикова Ф. Д. - Тлумачення "предмета музейного значення" та "музейного предмета" як культурних цінностей в українському законодавстві: музеологічний аналіз (2015)
Мокроусова О. Г. - Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об’єктів культурної спадщини Києва (2015)
Науменко В. В. - Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) (2015)
Гнера В. А. - Пам’ятки археології Брусилівського району в інформаційному картографічному блоці (2015)
Гуцал В. А. - Літописна Бакота в дослідженнях І. С. Винокура (2015)
Осадчий Є. М. - Майдан "Розрита Могила" (2015)
Прядко О. О. - Нове давньоруське городище Кропивна на Лівобережжі Середнього Придніпров’я (2015)
Охріменко Г. В. - Городоцько-здовбицька культура на території Північно-Західної України, Скляренко Н. В., Локайчук С. М. (2015)
Вітрянська А. В. - Літографовані портрети родини Лубенських у колекції Національного музею історії України (2015)
Іванова О. В. - До історії формування колекції художніх тканин у збірці Національного музею історії України (2015)
Клочко Л. С. - "Київський скарб" з колекції Національного музею історії України у контексті знахідок на території Європи (2015)
Рудика Н. М. - Ювелірні вироби зі скарбу А. С. Анненкова в Києві в колекції Музею історичних коштовностей України (2015)
Форманюк Т. М. - Художні образи Сергія Соломка (на матеріалах Національного музею історії України) (2015)
Шевченко О. В. - Срібні ковші зі збірки Національного музею історії України (2015)
Непомнящий А. А. - Из истории создания первой энциклопедии крымских древностей (2015)
Палієнко С. В. - За лаштунками дискусії про предмет археології: листування В. Ф. Генінга з редакцією "Радянської археології" (2015)
Принь О. В. - Археологічні дослідження М. О. Макаренка на території заводу "Азовсталь" у 1931 році: невідомий рукопис спогадів історика П. В. Клименка (2015)
Бойченко В. Ф. - Жіночий поясний одяг українського Полісся (на матеріалах експедицій) (2015)
Сенченко Н. М. - Державно-правове регулювання охорони церковних пам'яток в Україні на початку ХХ ст. (2015)
Кепін Д. В. - Нове видання з пам’яткознавства (рец. на кн.: Кулемзин А. М. Охрана памятников в России (теория, история, методика): учебник для высших учебных заведений. – Кемерово : КемГУ, 2013. – 287 с.) (2015)
Титова О. М. - Місто, де перегукуються віки (рец. на кн.: Бадяк В. Пам’яткоохоронна історія Львова. – Львів : ЛНАМ, 2014. – 160 с. ; іл.) (2015)
Віктору Івановичу Акуленку – 80 років! (2015)
Автори (2015)
Умови включення матеріалів до збірника (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів (2015)
Галінський О. М. - Міжнародна практика формування договірних відносин у будівництві, Вахович І. В., Цифра Т. Ю. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив моніторингу технічного стану на термін експлуатації будівель, Чуканова Н. П. (2012)
Доненко В. І. - Науково-прикладний інструментарій раціоналізації параметрів адаптивного розвитку будівельних організацій (2012)
Антипенко Є. Ю. - Теоретико-математична формалізація моделей планування стохастичних систем управління ланцюгами поставок підприємства (2012)
Шпакова Г. В. - Шляхи і можливість переробки будівельних відходів в Україні (2012)
Зельцер Є. Р. - Російський досвід випуску іпотечних облігацій та перспективи його застосування в Україні (2012)
Григорак М. Ю. - Аутсорсинг як стратегія управління ефективністю діяльності підприємства (2012)
Мазур В. А. - Выбор рациональных технологических решений по ремонту кровель промышленных зданий (2012)
Кожемяка С. В. - Выбор способов усиления стальных подкрановых балок с учетом долговечности дальнейшей эксплуатации, Крупенченко А. В. (2012)
Махиня О. М. - Комплексна оцінка цементних та цементно-вапняних шпаклівок (2012)
Бондаренко О. П. - Перпективи викоритсання лужного шлакопортландцементу (2012)
Микитась М. В. - Економічна безпека будівельного підприємства та її зв’язок з конкурентоспроможністю (2012)
Романенко В. Д. - Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України, Данченко М. І. (2012)
Молодід О. О. - Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Вахович І. В. - Рівень виробітку як комплексний показник ефективності будівельних підприємств, Вакуленко Н. М. (2012)
Галушко В. А. - Анализ технологических процессов по выравниванию крена зданий, Колодяжная И. В., Галушко А. М., Роменская М. А., Пидойма А. С. (2012)
Тугай Я. Б. - Аналіз технічного стану будинків перших масових серій (2012)
Кушнірук А. О. - Підходи до оцінки економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Романенко В. Д. - Сучасний стан вітчизняної нормативної бази з ціноутворення у будівництві та шляхи її розвитку (2012)
Кулік М. В. - Застосування системи визначення раціональних характеристик вантажопідйомних механізмів в організаційно-технологічному просторі проекту будівництва (2012)
Карапузов Е. К. - Гидроизоляция строительных конструкций и сооружений — проблемы применения, Бабий И. Н. (2012)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных организацинно-технологических решений возведения жилых зданий, Чернов И. С. (2012)
Содержание (2014)
Баер Г. Я. - Получение трансгенных растений пальчатого проса Eleusine coracanа (L. ) Gaertn. с устойчивостью к динитроанилинам, Емец А. И., Блюм Я. Б. (2014)
Sakhno L. O. - Superoxide dismutase activity in transgenic canola, Slyvets M. S. (2014)
Баранов Ю. О. - Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2014)
Liu X. - The relationship between snps in the genes of tlr signal transduction pathway downstream elements and rheumatoid arthritis susceptibility, Xu J., Hu C. D., Pan Z. L., Zhang Y. C. (2014)
Tashev A. N. - Supernumerary (B) chromosomes in populations of Picea abies (L. ) H. Karst. From Western Rhodopes, (Bulgaria), Sedel’nikova T. S., Pimenov A. V. (2014)
Ghotbi Ravandi E. - In vitro regeneration ability of diploid and autotetraploid plants of Cichorium intybus L. , Rezanejad F., Dehghan E. (2014)
Романюк М. С. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна, Бура М. В., Мандзинець С. М., Кулачковський О. Р., Санагурський Д. І. (2014)
Пилип Л. Я. - Особенности мейотической сегрегации хромосом 13 и 14 у гетерозиготных носителей робертсоновской транслокации der(13;14)(q10;q10), Спиненко Л. А., Зукин В. Д., Билько Н. М. (2014)
Cortés-Gutiérrez E. - Chromosomal damage as prognosis marker in cervical carcinogenesis, Dávila-Rodríguez M., Cerda-Flores R. M. (2014)
Литвинов С. В. - Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной днк и взаимодействия между ними (2014)
Коломієць Г. М. - Глобальний соціальний капітал: поліконтентність розвитку, Алієва Е. І. (2016)
Меленцова О. В. - Перетворення зовнішньоекономічних відносин: методологія управління ризиками (2016)
Гайдар О. Є. - Праця та зайнятість – найважливіші фактори інклюзивного соціально-економічного розвитку (2016)
Hrytsenko A. A. - The emergence of information and network economy as the basis of the law economy, Hrytsenko O. A. (2016)
Камінська Т. М. - Правові засади розвитку договірної економіки в охороні здоров’я України, Костюченко О. Є. (2016)
Марченко О. С. - Юридичний консалтинг у системі правової економіки (2016)
Губін К. Г. - Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів, Набатова О. О. (2016)
Вовк І. А. - Економічні аспекти демократії (2016)
Овсієнко О. В. - Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії, Чуприна О. О. (2016)
Zadykhaylo D. V. - System of government macroeconomic regulation as a complex object of the legislative framework (2016)
Погрібний Д. І. - Особливості правової регламентації процесу адаптації українського корпоративного законодавства до стандартів ЄС (2016)
Щекина Е. А. - Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во внешнеэкономических обязательствах: соотношение категорий (2016)
Задихайло Д. Д. - Екологічні інновації як форма міжгалузевої конвергенції господарського та екологічного права (2016)
Кудрявцева В. В. - Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на інвестиційну діяльність (2016)
Швидка Т. І. - Впровадження та застосування програми "leniency" в законодавство України за антиконкурентні узгоджені дії (2016)
Вельцен В. С. - Проблеми застосування державно-приватного партнерства у сфері забезпечення авіаційних перевезень (2016)
Гнедик Є. С. - Правова характеристика ринку туристичних послуг за суб’єктним складом (2016)
Карасава О. П. - Особливості правового статусу державних банків як учасників кредитної діяльності (2016)
Менів Я. О. - Господарські організації великого бізнесу як об’єкти правової політики держави: постановка проблеми (2016)
Рудяга І. М. - Щодо корпоратизації активів "Укрзалізниці”: моделювання холдингових відносин (2016)
Янишен Б. В. - Правові форми залучення іноземних інвестицій у сферу видобутку енергоносіїв (2016)
Клімова С. М. - Проблеми видання нормативних актів управління у сфері публічних фінансів (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Дем’янюк О. С. - Зміни клімату — глобальна екологічна і продовольча проблема людства (2016)
Зіновчук Н. В. - Інституціональні аспекти екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2016)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за користування надрами (2016)
Кузін Н. В. - Теоретико-методологічні засади розроблення реєстру малопродуктивних і деградованих земель (2016)
Микитин Т. М. - Теоретико-методологічні основи проектування екологічних стежок у регіональних ландшафтних парках (2016)
Матушевич Н. П. - Формування фінансових механізмів управління територіальними лісоресурсними активами (2016)
Бутенко Є. В. - Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань, Харитоненко Р. А. (2016)
Пінчук В. О. - Ефективність використання азоту у виробництві продукції сільського господарства України та ЄС (2016)
Устименко О. В. - Екологічні імперативи розвитку галузі тваринництва (2016)
Дідківський М. П. - Вплив погодних умов та агротехніки вирощування на урожайність багаторічних трав (2016)
Балабак О. А. - Вплив конструкції насаджень на освітленість крони та урожайність фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko), Балабак А. В. (2016)
Яремко О. П. - Землі лісові — об’єкт управління та організації лісогосподарського виробництва (на прикладі Тернопільської області) (2016)
Приведенюк Н. В. - Економічна ефективність вирощування валеріани лікарської за краплинного зрошення (2016)
Кругляк О. В. - Організаційно-економічний механізм збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин України (2016)
Левченко В. Б. - Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника, Шульга І. В. (2016)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна та киснетвірна роль лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І., Руденко О. М. (2016)
Ступень Н. М. - Роль рекреаційних ресурсів в системі збалансованого природокористування (2016)
Гадзало А. Я. - Роль транскордонного співробітництва у збалансованому природокористуванні (2016)
Ігнацевич С. П. - Сценарний аналіз взаємодії суб’єктів функціонування механізму регулювання рівня забруднення ґрунтів (2016)
Горин Г. В. - Моніторинг рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону (2016)
Махінько Р. Г. - Сучасні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об’єктів природо-заповідного фонду України (2016)
Касперевич Л. В - Концептуальні аспекти формування категорій "природоохоронні території" та "природно-заповідний фонд" (2016)
Грицюк П. М. - Методика еколого-економічного оцінювання природно поновлених змішаних лісових деревостанів на сільськогосподарських землях, Скрипчук П. М., Трохлюк Т. М. (2016)
Ступень М. Г. - Удосконалення системи кадастрового обліку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Дребот О. І. - Концептуальні засади збалансованого використання земельних ресурсів у сільському господарстві, Височанська М. Я. (2016)
Опенько І. А. - Аналіз науково-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями, Шевченко О. В., Цвях О. М. (2016)
Грещук Г. І. - Особливості землевпорядного забезпечення кадастрової діяльності (2016)
Стойко Н. Є. - Сутність терміну "деградація" у сучасному землекористуванні, Стадницька О. В. (2016)
Рижок З. Р. - Оптимізація структури та підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Осипчук С. О. - Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, Козак М. В., Остапчук Л. В., Кошель А. О., Колганова І. Г. (2016)
Таратула Р. Б. - Формування структури інтегрованої земельно-інформаційної системи (2016)
Чудовська В. А. - Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення (2016)
Романенко Т. Б. - Регіональні особливості функціонування традиційних та органічних землекористувань (2016)
Бадзян В. В. - Методичний підхід до еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2016)
Самойлова І. І. - Державне управління процесами забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Бутрим О. В. - Комплексна оцінка рівня екологічної безпеки землекористування регіону, Дорощук В. В. (2016)
Никитюк Ю. А. - Організаційно-економічні важелі державного стимулювання імпортозаміщення на ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Лятушинський С. В. - Особливості розробки системи біотестування вод рибогосподарського призначення (2016)
Аристархова Е. О. - Використання Vallisneria Gigantea Graeb. для експрес-оцінки потенційної небезпеки води (2016)
Миколайко В. П. - Кореляційні зв’язки між урожайністю насіння цикорію коренеплідного та його якістю за різних умов зволоження (2016)
Данилова І. В. - Роль водоростей у біологічному забрудненні поверхневих вод та утворенні хлороформу у питній воді (2016)
Гненний О. М. - До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування, Мохаммадреза А. (2016)
Савицька Т. М. - Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту (2016)
Ярова Н. В. - Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг, Воркунова О. В., Рябоволенко Н. В. (2016)
Омельчак Г. В. - Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі (2016)
Семеняк М. М. - Інвестиції в людський капітал як чинник реформування залізничної галузі та економічного розвитку України (2016)
Топоркова О. А. - Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту, Шило Л. А., Ролік В. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму, Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. (2016)
Головкова Л. С. - Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні, Дяченко Л. А. (2016)
Любохинець Л. М. - Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС (2016)
Пшінько О. М. - Економічні питання застосування регіональних відновлюваних біоресурсів у енергетиці, Габрінець В. О. (2016)
Пшінько О. М. - Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуатації класів виробничо-технічних систем, Скалозуб В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Інформатизація освіти — імператив її розвитку (2016)
Пінчук О. П. - Проблема формування ІК-компетентності учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі: аспект використання соціальних мереж у навчанні (2016)
Сухіх А. С. - Модель формування здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учнів основної школи (2016)
Надтока В. О. - Особливості структурування змісту інтерактивних електронних підручників в процесі компетентністного навчання географії у восьмому класі, Надтока О. Ф. (2016)
Собакар О. О. - Формування національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках інформатики (2016)
Чхало О. М. - Використання мультимедійних технологій в навчанні аналітичної хімії майбутніх провізорів (2016)
Стеценко І. Б. - Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці (2016)
Колос К. Р. - Використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у післядипломній педагогічній освіті зарубіжжя (2016)
Жуковський С. С. - Задачі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Житомирській області в 2016 році та рекомендації щодо їх розв’язування, Матвійчук С. В. (2016)
Куліненко Л. Б. - Системний підхід до планування навчання інформатики майбутніх учителів технологій (2016)
Пономарьова Н. О. - Профорієнтаційний аспект у практиці підготовки майбутнього вчителя інформатики (2016)
Андрєєва С. С. - Ґаджети для навчання (2016)
Вимоги до статей (2016)
Попок А. А. - Стратегічні рішення як інструмент оптимізації державно-управлінської діяльності (2016)
Сердечна Л. В. - Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр. (2016)
Горбатюк С. Є. - Теорія цінностей як методологічна основа аксіології соціогуманітарної безпеки (2016)
Любченко А. В. - Шляхи формування парламентської культури в Україні (2016)
Ринковий Т. П. - Державно-управлінська еліта: минуле, сьогодення, майбутнє (2016)
Копилова М. С. - Політико-правовий статус української меншини у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.) (2016)
Устименко О. В. - Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування (2016)
Дяченко С. А. - Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Костіна І. С. (2016)
Обушна Н. І. - Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні в контексті утвердження парадигми публічного аудиту (2016)
Дакал А. В. - Політична культура як детермінанта функціонування механізмів державного управління у сфері захисту прав дітей (2016)
Москалець Н. В. - Взаємодія Конституційного Суду України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у забезпеченні прав і свобод людини (2016)
Костецька Л. М. - Антикризовий менеджмент у державному управлінні (2016)
Андрейчук В. С. - Моніторинг внутрішньополітичних процесів у системі публічного управління країн ЦСЄ: досвід для України (2016)
Орлів М. С. - Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України (2016)
Ігнатенко О. С. - Тенденції розвитку законодавства у сфері місцевого самоврядування: темпоральний підхід, Колтун В. С. (2016)
Соколова О. М. - Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування системи державного управління, Ковальчук А. В. (2016)
Пірен М. І. - Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Селективна модель управління освітніми змінами (2016)
Федоренко Т. А. - Громадськість і громадянське суспільство як суб’єкти формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2016)
Бутирська Т. О. - Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі (2016)
Саричев Ю. О. - Теоретичний підхід до інформаційного забезпечення в системі державного управління у воєнній сфері (2016)
Бутко М. П. - Модернізація інституційного середовища як базису формування регіональних конкурентних переваг (2016)
Мурашко М. І. - Окремі аспекти методології впровадження державних соціальних стандартів в Україні, Назарко С. О. (2016)
Подорван А. Ф. - Методологія дослідження інформаційно-комунікаційної діяльності органів державної влади (2016)
Повна С. В. - Eкономічний механізм державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону (2016)
Ребкало М. М. - Деякі чинники удосконалення законності та дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект (2016)
Салькова Т. В. - Удосконалення механізмів державного управління пенсійною системою на регіональному рівні (2016)
Удовиченко В. П. - Від глобальної світової економіки до економіки територіальних громад: нові виклики і можливості (2016)
Харченко Ю. П. - Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства (2016)
Oliychenko I. - Development of e-governance in terms of decentralization of power іn Ukraine (2016)
Olifirenko L. - The anti-crisis measures of the state industrial policy of Ukraine (2016)
Ditkovska M. - Development of the system of processing of citizens' appeals as a component of e-governance (2016)
Бутко М. П. - Механізми державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення, Орлова Н. М. (2016)
Oliychenko I. - Synergistic approach to governance: challenges and opportunities (2016)
Olifirenko L. - The analysis of judicial reform problems in Ukraine (2016)
Ditkovska M. - Improving mechanisms of public administration of pension system in Ukraine (2016)
Задорожна С. М. - Інституційні механізми подолання бідності в Україні (2016)
Повна С. В. - Державне управління збалансованістю структурного розвитку економіки в контексті цивілізаційних хвиль (2016)
Шевченко О. М. - Oсобливості комунікацій з громадскістю у публічному управлінні (2016)
Харченко Ю. П. - Аспекти трансформації державного управління у сфері соціально-правового захисту дітей без батьків в Україні (2016)
Салькова Т. В. - Методологічні принципи державного управління системою пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Лашук О.С. - Державне регулювання розвитку регіону в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Денисюк Ж. З. - Сучасні комунікативні практики у формуванні й поширенні пост фольклору (2016)
Владыковская Л. Н. - Основные особенности культурной трансформации современного белорусского общества (2016)
Довгань О. В. - Явище чернецтва у контексті сакрального смислу, Шубенкова Т. М (2016)
Дячук В. П. - Міжнародний досвід побудови іміджу держави і українські перспективи (2016)
Холодинська С. М. - Літературне оточення Михайля Семенка: досвід персоналізованого аналізу (2016)
Шевченко Н. О. - Актуалізація архаїчних місячно-сонячних циклів у сучасному українському обрядовому календарі (2016)
Барнич М. М. - Особливості акторського сприйняття у ролі (2016)
Батовська О. М. - Сучасна хорова музика a cappella: толерантність стильових напрямів (2016)
Кравченко А. І. - Від компаративістики до інтермедіальності в аналізі музичного мистецтва (на матеріалі камерно-інструментальної музики України кінця ХХ – початку ХХІ століть) (2016)
Лисенко О. В. - Основні принципи системно-функціонального і структурно-функціонального дослідження процесів музично-виконавської діяльності (2016)
Цугорка О. П. - Закарпатська школа живопису: основні етапи становлення (2016)
Чупріна Н. В. - Визначення критеріїв взаємовпливу високої та вуличної моди у формуванні актуального модного образу в індустрії моди (2016)
Ян І. М. - Жанрово-стильові особливості української театральної драматургії: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Антонова К. А. - Увічнення М. В. Лисенком пам'яті Т. Г. Шевченка у 40-у та 50-у річниці смерті поета (2016)
Барандій А. Ю. - Архітектура Львова в мистецькому сегменті культурної політики Австро-Угорщини: кінець XIX – початок XX ст. (2016)
Воронік Д. С. - У пошуках універсального символу національної ідентичності: образ Козака Мамая в українській культурній пам’яті початку ХХІ ст. (2016)
Дмитрук Л. І. - Сакралізація народного одягу в Україні як приклад сучасного міфотворення (2016)
Казимирів Х. Т. - Метафізичний сенс міфологеми землі у музичній шевченкіані ("Прощай, світе, прощай, земле…") (2016)
Килимистий С. М. - Рекреаційні аспекти анімації у туризмі (2016)
Павленко Л. О. - Теоретичні дослідження та розвиток бандурного виконавства: ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Руденко О. О. - Вироби дибинецьких гончарів у музейних колекціях України (2016)
Стаценко О. О. - Інтерпретація жанрів латинської літургічної традиції сучасними одеськими композиторами (2016)
Чумаченко М. О. - Роль світла і темряви у формуванні аксіологічного простору молитви (2016)
Грапко Н. В. - Система адміністрування податків в Україні, Абрамова А. С., Жаворонок А. В. (2016)
Зеленська О. О. - Правова регламентація бюджетної підтримки аграрної галузі в Україні, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2016)
Карабаза І. А. - Позитивні й негативні наслідки кредитної політики у країнах Європи і Латинської Америки та уроки для України, Кальонова А. О. (2016)
Шишкіна О. В. - Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України, Краснянська Ю. В. (2016)
Лавров Р. В. - Реализация аутсорсинговых решений в банковской среде (2016)
Панченко О. І. - Проблеми та перспективи розвитку перестрахувального ринку України, Савченко Т. В. (2016)
Шкарлет С. М. - Застосування індексного аналізу до дослідження динаміки розвитку страхового ринку України, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Деркач А. О. - Діджиталізація банківського сектору України, Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. (2016)
Ільчук В. П. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні, Ануля В. В. (2016)
Ільчук В. П. - Фінансове забезпечення процесів створення та просування винного бренда, Пазюк В. Л. (2016)
Садчикова І. В. - Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Садчиков В. С. (2016)
Удалих О. О. - Бюджетування як метод економічного управління діяльністю підприємства (2016)
Холодницька А. В. - Вплив продуктивності праці на фінансові результати підприємств харчової промисловості, Недєй А. О. (2016)
Хоменко І. О. - Методичні аспекти превентивного антикризового управління та оцінювання фінансового стану суб`єктів господарювання, Концева В. В., Бойко Н. В. (2016)
Kalchenko O. - Managing financial sustainability of enterprise in the system of financial management (2016)
Ilchuk V. - Financial support of the organic market, Shtyrkhun Kh. (2016)
Жарій Я. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки комерційного банку (2016)
Барабаш Ю. - "Міт Гуцульщини" від Станіслава Вінценза. До проблеми етнокультурного пограниччя (2016)
Мацапура В. - Об особенностях психологического изображения в творчестве Гоголя (2016)
Казарин В. - "…Грозная анафема гудит" (Загадки анафема восьмистишия), Новикова М. (2016)
Зуєнко М. - Міфопоетичні особливості англійської барокової драматургії (В. Шекспір, Дж. Флетчер, Ф. Бомонт) (2016)
Капустян І. - Творчість Г. К. Андерсена у скандинавському науково-критичному дискурсі кінця ХІХ- початку ХХ століття (2016)
Школа І. - Образ Дон Кіхота в "Байгороді" Ю. Яновського та "Поверненні дон Кіхота" Г. -К. Честертона як символ націотворення (2016)
Булиньска М. - Тони Маррисон, Глория Нейлор и Цотаке Шанге - уникальный опыт, уникальный стиль (2016)
Гасанова Г. - "Мысль семейная" Л. Толстого в рецепции культуры Азербайджана (2016)
Сатановська Г. - Міфопоетичний хронотоп есеїстичної збірки МарҐеріт Юрсенар "Вогні" (2016)
Чуб В. - Поетика бестіарності в романній прозі Антуана Володіна (2016)
Кохан Р. - Символіка дитинства в художньому світі роману Юстейна Ґордера "Помаранчева дівчинка" (2016)
Орлов А. - Образы-переживания в прозе Ивана Бунина Полтавского периода (2016)
Болотнікова А. - Датив як індикатор увічливості (2016)
Бондар Н. - Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників (2016)
Арутюнов С. Э. - Сравнительная оценка вариантов билиодигестивного анастомоза на реконструктивном этапе панкреатодуоденальной резекции (2015)
Гуцол Л. П. - Викладання методу гомеопатії як один із шляхів підвищення професійного рівня кадрових ресурсів системи охорони здоров’я (2015)
Лоскутова Т. О. - Роль спадкової тромбофілії у розвитку ускладнень вагітності (2015)
Бондаренко И. Н. - Современные подходы к профилактике гематологических осложнений при персонифицированной химиотерапии рака молочной железы, Ходжуж М. И., Асеев А. И., Эльхажж М. Х., Завизион В. Ф., Куник А. В., Бобух В. П., Скляр А. С., Черненко С. И., Завизион М. Б., Суховерша А. А., Артёменко М. В., Артюшенко Л. Т. (2015)
Ульянова Н. А. - Клинико-экспериментальное обоснование дизрегуляционной гипотезы патогенеза миопии (2015)
Побєл Є. А. - Лікування переломів діафізу кінцівок новим апаратом зовнішньої фіксації (2015)
Люлько А. А. - Выбор метода оперативного лечения больных раком почки, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2015)
Люлько А. А. - Видеоэндохирургические операции в лечении вторичных камней почек, осложненного уролитиаза, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2015)
Люлько А. А. - Диагностика и выбор тактики лечения у больных с рецидивными кистами почек, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2015)
Милица Н. Н. - Лечебно-диагностическая тактика при травматических повреждениях толстой кишки, Ангеловский И. Н., Казаков В. С., Милица К. Н., Постоленко Н. Д. (2015)
Прийменко Д. С. - Клініко-лабораторна оцінка застосування засобів розвантаження кінцівки у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи (2015)
Кополовець І. - Порівняння показників ліпідного обміну у пацієнтів із швидкопрогресуючим та повільнопрогресуючим атеросклерозом, Торма Н., Сіготскі В., Кубікова М., Кополовець Г., Франковічова M. (2015)
Сюсюка В. Г. - Оценка баланса кортизол/инсулин у беременных с различным уровнем тревожности (2015)
Варвашеня П. С. - Особенности когнитивных нарушений у больных с ремиттирующе-рецидивирующей формой рассеянного склероза (2015)
Мягков А. П. - Магнитно-резонансно томографическая семиотика скрытых остеопоротических переломов позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2015)
Молодан А. В. - Деформационные свойства миокарда левого и правого желудочков у здоровых лиц, Иващук В. А. (2015)
Русин В. І. - Сучасний стан проблеми відкритих втручань при дистальних формах атеросклерозу, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В. (2015)
Фершал Я. Ю. - Доступність та якість первинної педіатричної допомоги за оцінкою лікарів первинної ланки (2015)
Різник О. І. - Інформованість пацієнтів і контроль артеріальної гіпертензії в умовах великого промислового міста (2015)
Лампіка Р. В. - Клінічний випадок видалення 18 та 28 зубів з супутньою хронічною автоімунною тромбоцитопенічною пурпурою у стадії ремісії, Мельничук Ю. М. (2015)
Каратаев А. А. - Перенапряжение и профилактика опорно-двигательного аппарата у пловцов (2017)
Каратаев А. А. - Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни студентов (2017)
Каратаев А. А. - Воспитание физических качеств человека (2017)
Норбоев К. Ж. - Болалар ва ўсмирлар спортини ривожлантиришнинг айрим биологик хусусиятларини ўрганиш, Рахимов М. Ф. (2017)
Vincenzo L. - New economic development pattern: from a linear to a circular economy, a challenge for eu’s economy (2017)
Бурик З. М. - Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку в контексті формування нової науково-технічної парадигми, Огірко О. І. (2017)
Васильєв Ю. Ю. - Електронна комерція як інструмент просування товарів на ринку побутової техніки (2017)
Винниченко Н. В. - Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств, Семенець І. О. (2017)
Винниченко Н. В. - Особливості застосування кластерного аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю, Супрученко А. С. (2017)
Григор’єва А. О. - Розвиток ринку нафтопродуктів в Україні (2017)
Драгальчук Т. С. - Європейські тенденції розвитку адміністрування ПДВ, Прокопенко І. А. (2017)
Дулік Т. О. - Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації, Александрюк Т. Ю. (2017)
Дуліна О. В. - Організація системи внутрішнього контролю в органах публічної влади: сутність та складові елементи (2017)
Зверук Л. А. - Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку, Давиденко Н. М. (2017)
Какодєй А. О. - Формування бренду в сучасних умовах товарного ринку (2017)
Кириленко К. В. - Необхідність стратегічного розвитку рекреаційних зон навколо великих міст, Погасій С. О. (2017)
Котковець В. А. - Класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства (2017)
Криклій О. А. - Методологічні підходи до управління конкурентоспроможністю банківських продуктів, Середа В. С. (2017)
Левченко Ю. Г. - Конкурентні переваги управлінського персоналу, як фактор удосконалення діяльності підприємства, Москаленко А. В. (2017)
Навроцький Н. О. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (2017)
Оболенцева Л. В. - Дослідження стратегічних пріоритетів розвитку соціального туризму в Україні, Коломєйцева А. М. (2017)
Полчанінова І. Л. - Дослідження особливостей впливу факторів на розвиток екскурсійних підприємств, Куклінова І. С. (2017)
Помазан М. Д. - Формирование основных положений природоподобных технологий в строительстве Украины (2017)
Семчук Ж. В. - Маркетинг сфери освітніх послуг підприємств в умовах економічної нестабільності з урахуванням ризиків (2017)
Сторожук О. В. - Економічна суть та світові тенденції розвитку універсального акцизу, Гезей А. М. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Вплив еволюційних процесів на форми грошей, Цьона Г. Ю. (2017)
Шаповал Ю. И. - Либерализация финансового сектора: опыт и уроки реформ (2017)
Шпак А. С. - Розвиток фондового ринку в Україні (2017)
Ахметова А. Т. - Форма брачного договора и порядок его оформления, Дегтярев И. С., Анисимов М. Ф. (2017)
Крамар Р. І. - Діагностика факторів зростання прибутку підприємства та відповідальність за порушення законодавства про рекламу, Павловські Г., Скриньковський Р. М., Коропецький О. О. (2017)
Лехан В. М. - Оцінка ролі лікарів первинної ланки у вирішенні поширених медичних проблем пацієнтів на підставі аналізу профілів лікарської діяльності, Крячкова Л. В., Колесник В. І. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Аналіз результатів тестування з соціальної медицини та організації охорони здоров’я, як складової ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 2. Загальна лікарська підготовка" (2015)
Пасєчніков С. П. - Концептуальна модель профілактики розвитку та несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І. (2015)
Лашкул Д. А. - Біомаркери ниркової функції та кардіального фіброзу при хронічній серцевій недостатності ішемічного ґенезу що асоційована з мітральною регургітацією (2015)
Лобас В. М. - Деякі підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань на первинному рівні надання медичної допомоги, Вовк С. М., Петряєва О. Б., Арцатбанова О. В. (2015)
Вовк С. М. - Взаємовідношення держави з малим та середнім бізнесом в охороні здоров’я України (2015)
Лобас В. М. - Сохранение человеческого капитала через развитие государственно-приватного партнерства, Вовк С. М., Петряєва Е. Б. (2015)
Єщенко О. Г. - Регіональні особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні на прикладі Запорізької області, Гойда Н. Г. (2015)
Слабкий Г. О. - Характеристика первинної інвалідизації та смертності дорослого та працездатного населення України внаслідок хвороб сечостатевої системи, Бідний В. В. (2015)
Слабкий Г. О. - Аналіз чинного законодавства щодо санітарно-протиепідемічного забезпечення в рамках системи громадського здоров’я, Крохмалюк Л. В., Качала Л. О. (2015)
Латишев Є. Є. - Нормативно-правові важелі безпеки здоров’я та життєдіяльності, Бондарь С. О. (2015)
Лашкул З. В. - Асоціації між медико-соціальними факторами ризику та розвитком артеріальної гіпертензії у дорослого населення (2015)
Ковальов О. О. - Предиктори хірургічної тактики у пацієнтів з місцевопоширеними карциномами ротової порожнини і ротоглотки: роль маркерів вірусу папіломи людини, Рябошапка А. М., Шах Ф. (2015)
Бібик І. Г. - Особливості надання психіатричної допомоги населенню в умовах сімейної медицини (2015)
Бобкова О. В. - Актуальність профілактичної спрямованості роботи лікаря Загальної практики/сімейної медицини відносно проблем репродуктивного здоров’я серед підлітків груп ризику (2015)
Фершал Я. Ю. - Задоволеність батьків станом організації консультативної роботи з питань збереження здоров’я дітей на первинному рівні (2015)
Хорош М. В. - Розподіл факторів ризику серцево-судинної патології серед дорослого населення міста Полтава, Голованова І. А. (2015)
Писаревська К. О. - Зміни функції серця та нирок у пацієнтів з персистуючою фібриляцією передсердь у віддалений термін після електричної кардіоверсії (2015)
Трибушной О. В. - Сепсис у больных с осложненным синдромом диабетической стопы. Взгляд на проблему (2015)
До ювілейного випуску журналу "Статистика України” (2016)
Герасименко С. С. - Статистичні методи в управлінні якістю інформації, Герасименко В. С. (2016)
Саріогло В. Г. - "Великі дані" як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи (2016)
Васєчко О. О. - Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України, Мотузка О. М. (2016)
Колеснік Я. В. - Статистичні підходи до оцінювання ділової репутації банківських установ (2016)
Ревенко А. П. - Доходи та витрати домогосподарств України за період 2015 рік – перша половина 2016 року (2016)
Ткаченко Л. Г. - Удосконалення моніторингу зареєстрованого ринку праці (2016)
Єлісєєва О. К. - Економіко-статистичний аналіз сонячної енергетики регіонів України, Хазан П. В. (2016)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 р. (2016)
Єріна А. М. - Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина ІІ. Індекси інноваційного та людського розвитку (2016)
Shevchuk V. O. - Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part I. The transition to management concepts based on the physical economy (2016)
Бондарук Т. Г. - Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування (2016)
Герасименко С. С. - Підсумки Міжнародної наукової конференції "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (2016)
Ювілеї (2016)
Хроніка (2016)
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України” у 2016 році (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу (2016)
Contents (2017)
Danylov O. V. - Geophysical and engineering methods in the study of the Ukrainian pipeline systems, Hloba R. M., Korneienko S. V., Hloba Y. M. (2017)
Drizhd N. A. - Coal bed methane of Karaganda basin in the gas balance of the Republic of Kazakhstan: status and prospects, Kamarov R. K., Akhmatnurov D. R., Zamaliyev N. M., Shmidt-Fedotova I. M. (2017)
Zelenko Y. М. - Assessing the prospects of carboniferous rocks of the southeastern part of the Dnieper-Donets basin on gas deposits of unconventional type, Dziuba O. V., Karpenko O. M. (2017)
Filatiev M. V. - Analytical determination of co-ordinates of distinguished points of the Earth surface depression over broken workings (2017)
Kuzin Y. - Isolation technology for swallowing zones by thermoplastic materials on the basis of polyethyleneтеrеphthalate, Isakova M., Sudakova D. (2017)
Diomin V. - Technology of two-level supporting working contours, Nemova N., Akhmetzhanov M., Dvuzhilova S. (2017)
Blizniukov V. H. - Improvement of technical criteria for comparative evaluation of mining operation options of iron ore open pits, Lutsenko S. O. (2017)
Shcherbakov P. - Statistical research of shovel excavator performance during loading of rock mass of different crushing quality, Klymenko D., Tymchenko S. (2017)
Kuchin O. S. - Displacement of undermining rock mass above the moving longwall, Chemakina M. V., Balafin I. E. (2017)
Filimonikhin G. - Conditions of replacing a single-frequency vibro-exciter with a dual-frequency one in the form of passive auto-balancer, Yatsun V. (2017)
Vasylenko O. V. - Automated system of scanning the surface potential, Zhavzharov Ye. L. (2017)
Strutynskyi S. V. - Definition of vibro displacements of drive systems with laser triangulation meters and setting their integral characteristics via hyper-spectral analysis methods, Hurzhii A. A. (2017)
Dubovyi O. M. - Perspectives of improving physical and mechanical properties of thermal coatings by electropulse exposure, Chechel O. V., Bobrov M. M., Nedel'ko Yu. Ye. (2017)
Lobov V. I. - Comparison of mechanical properties of asynchronous electric motors at various schemes of parametric control, Lobovа К. V., Fortuna Ye. O. (2017)
Lozynskyi А. О. - The research of efficiency of the use of neuropredictor in the control system of water-supply pump electric drive, Kutsyk А. S., Kinchur О. F. (2017)
Filynyuk М. А. - Evaluation of noise immunity of monoimmittance logic L-element "AND”, Lishchynska L. B., Voytsekhovskaya E. V., Stakhov V. P. (2017)
Prydatko O. V. - Investigation of the processes of the information technologies integration into the training of specialists at mine rescue departments, Pasnak I. V. (2017)
Kharchenko O. I. - Mathematical model of railway functioning from the perspective of sustainable development (2017)
Vagonova O. H. - Conceptual bases of haul trucks competitiveness formation for rocks transportation in open-cut mining, Prokopenko V. I., Bondarenko L. А. (2017)
Shulyar R. V. - International standard ISO 9001:2015 – adaptation for flexibility of quality management, Reverenda N. Y. (2017)
Shevyakov O. V. - Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China, Кrupskyi О. P., Slavska Y. А. (2017)
Tyurina N. M. - Development of the export potential of industrial enterprises, Shelest Ye. O., Karvatska N. S., Nazarchuk T. V. (2017)
Кузьменко І. М. - Моделювання процесу захлинання в каналі насадки контактного апарата, Гуржій О. А. (2017)
Письменный Е. Н. - Теплообмен в зоне испарения аммиачных алюминиевых тепловых труб, Хайрнасов С. М., Рассамакин Б. М. (2017)
Бідюк П. І. - Прогнозне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів у рослинництві з використанням інструментів SAS Enterprise Miner, Терентьєв О. М., Просянкіна-Жарова Т. І., Ефендієв В. В. (2017)
Ivanko K. O. - Identification and assessment of electrocardiographic markers of cardiac electrical instability, Ivanushkina N. G., Karplyuk Y. S. (2017)
Kriukova G. V. - Artificial neural network for multiclass recognition and its application to the thyroid functional state, Radchenko S. P., Sudakov O. O. (2017)
Maksymenko V. B. - The discrete model for the system of the myocardium and coronary vessels, Danilova V. A., Shlykov V. V. (2017)
Nikolov N. A. - Quantitative evaluation of the absolute value of the cerebral blood flow according to the scintigraphic studies with 99MTC-HMPAO, Makeyev S. S., Yaroshenko O. Yu., Novikova T. G., Globa M. V. (2017)
Romanuke V. V. - Appropriate number and allocation of RELUS in convolutional neural networks (2017)
Signorini G. - Quantification of anatomical and fluid-dynamic anomalies in Fontan patients based on magnetic resonance imaging, Tirelli S., Piatti F., Pluchinotta F., Siryk S., Votta E., Lombardi M., Redaelli A. (2017)
Демиденко О. А. - Зносостійкість при терті в парі із закріпленим абразивом композиційних матеріалів на основі заліза і самофлюсівних сплавів, Степанчук А. М., Клеков А. О. (2017)
Котляров В. П. - Особливості використання лазерної технології в умовах сучасного стану промисловості України, Киященко О. М. (2017)
Турик В. М. - Вплив локальних поперечно обтічних перешкод на пульсації швидкості та пристінного тиску, Воскобійник В. А., Воскобійник А. В. (2017)
Освіта крізь життя (до 100-річчя від дня народження Г. Г. Єфіменка) (2017)
Автори номера (2017)
Богуш В. - Исследование показателей быстроты движений у девушек в академической гребле, Гетманцев С., Богатырёв К., Смирнова И., Сокол О., Резниченко О. (2017)
Водлозеров В. - Организация и проведение соревнований по паратриатлону (2017)
Городинський С. - Аналіз адаптаційного процесу студентів до навчання у вищому навчальному закладі з використанням засобів фізичного виховання, Хавруняк І. (2017)
Дандаш Х. - Предварительные результаты использования этнической банной технологии в физической реабилитации при последствиях травм нижних конечностей, Юсеф Ш., Подкопай Д. (2017)
Єфремова А. - Факторна структура професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів залізничних спеціальностей, Шестерова Л. (2017)
Журід С. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 25 чемпіонаті України з футболу в першій лізі (2017)
Камаев О. - Структурные особенности и характеристика процесса подготовки спортсмена как системного объекта (2017)
Костикова О. - Инновационные тенденции в рекреации: аспекты психоанализа и ресурсы искусства, Корсун С., Шапошникова И., Суворова Я. (2017)
Мишин М. - Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных игроков разных функциональных классов в баскетболе на колясках (2017)
Мошенская Т. - Структура и содержание соревновательных групповых композиций в спортивной аэробике, Бодренкова И. (2017)
Мулик В. - Вплив занять бодібілдингом на фізичні якості кваліфікованих спортсменок у різні фази специфічного біологічного циклу, Джим Є. (2017)
Мулик В. - Вплив тренувального процесу на функціональний стан та показники фізичних якостей спортсменів-ветеранів на етапах виходу зі спорту вищих досягнень, Перевозник В. (2017)
Муха В. - Підвищення ефективності гри ногами у сучасному регбі, Шолох Р., Пасько В. (2017)
Петренко І. - Комунікативна компетентність спортивних волонтерів, Гант О., Бондар А. (2017)
Пилипко О. - Моделювання морфо-функціонального профілю спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанціях різної довжини, Пилипко А. (2017)
Стрельникова Є. - Ефективність дій зв’язуючого гравця в змаганнях студентських жіночих волейбольних команд Харківщини, Ляхова Т. (2017)
Сутула В. - Особливості впливу занять спортом на особистість студентів, шутєєв В., Луценко Л., Колісниченко А., Ісправнікова В., Дейнеко А., Бодренкова І. (2017)
Тодорова В. - Стан естетичного компонента рухової діяльності в аеробній гімнастиці (2017)
Тропін Ю. - Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю, Пономарьов В., Кліменко О. (2017)
Цыгановcкая Н. - Физические и психосенсорные способности как основа мотивации студентов к систематическим секционным занятиям в системе физического воспитания вузов, Веретельникова Н., Романенко В., Батулин Д., Архипова А., Гончар В. (2017)
Шейко Л. - Динамика физического и психоэмоционального состояния женщин под влиянием занятий плаванием (2017)
Юшковская О. - Причины и особенности возникновения избыточной массы тела у студентов с учетом гендерных различий (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Druzhynin A. - Low Temperature Performances of Doped GaSb Whiskers, Ostrovskyi I., Khoverko Y., Khytruk I., Liakh-Kaguy N. (2015)
Howykowycz M. - Application of Diakoptics Approach to Analysis of Electromagnetic field by Means of Finite-Difference Method, Stakhiv P. (2015)
Kiem N. V. - Research into Ambiguity Function of Narrow-band, Multi-Band and Ultra-Wideband Radiometric Complexes with Multi-Antenna Systems, Pavlikov V., Tymoshchuk O. (2015)
Marushchak Y. - Synthesis of Automatic Control Systems by Using Binomial and Butterworth Standard Fractional Order Forms, Kopchak B. (2015)
Plachtyna O. - Mathematical Model of a Synchronous Machine Based on the Method of Average Voltages on an Integration Step, Kutsyk A. (2015)
Shapovalov Y. - Dariya Bachyk, Marian Turyk Application of the Frequency Symbolic Method for Analysis of Linear Periodically-Time-Variable Circuits in the Time Domain, Mandziy B. (2015)
Strużewski P. - Model Investigations of the Impact of Overheated Air Termination Conductors on Flammable Roofings (2015)
Tchaban V. - Energy of Motion (2015)
Tkachuk V. - Peculiarities of Designing Brushless Direct Current Motors for Lightweight Means of Transport, Bilyakovskyy I., Kasha L., Khay M. (2015)
Preparation of Papers for CPEE (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2015)
2nd Call for papers ACTEA'16 (2015)
Call for papers MIXDES-2016 (2015)
Call for papers SMACD-2016 (2015)
Call for papers TSP-2016 (2015)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (2015)
Свідоцтво про реєстрацію (2015)
Іщенко І. І. - Стратиграфія крейдових відкладів Рівнинного Криму. Стаття 2. Верхня крейда, Лещух Р. Й., Якушин Л. М. (2016)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в мэотических отложениях юга Украины (2016)
Грінченко О. В. - Типізація гранітоїдних утворень та їх рудоносність, Бондаренко С. М., Сидорчук В. С. (2016)
Артеменко Г. В. - Геохимические особенности метабазитов Павловской и Зеленогайской зеленокаменных структур Восточного Приазовья (Украинский щит), Бородыня Б. В., Стеценко М. Е. (2016)
Побережський А. В. - Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І. В., Явний П. М., Шевчук О. М. (2016)
Семенюк В. Г. - Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури (2016)
Ситников А. Б. - Разработка эмпирико-аналитической формулы испарения (конденсации) воды из рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера (2016)
Огняник Н. С. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 3. Теоретическая база расчета трехфлюидной системы "воздух – легкие нефтепродукты – вода" в пористой среде, Парамонова Н. К. (2016)
Парамонова Н. К. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 4. Порядок расчета и анализа флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод, Гамшеева И. С., Запольский И. Н. (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся стратиграф и палеонтолог Леонид Сигизмундович Либрович (К 125-летию со дня рождения) (2016)
Пам’яті Олексія Ілліча Сахацького (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Brych V. Ya. - Modern approaches to improving mechanisms of electric power industry development, Artemchuk T. (2016)
Vysochan O. S. - Intensification of internal control over quality costs as a means of improving product competitiveness, Lutsiuk I. V. (2016)
Hlushko O. V. - Content characteristics of economically stable efficiency of socially responsible business (2016)
Zahorodniy A. G. - Participants of an innovative project: their tasks, contributions and interests, Babinska S. Ya. (2016)
Zakharchyn H. M. - Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment, Lyubomudrova N. P., Sobol I. B. (2016)
Koval Z. O. - Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises (2016)
Pyrog O. V. - Operation and modernisation of fixed assets at machine-building enterprises, Stelmakh K. P. (2016)
Pyrog O. V. - The development of e-commerce in terms of virtualization industry, Horyachka A. I. (2016)
Stanasyuk N. S. - Structural development of industrial potential of ukraine (2016)
Voytsekhovska V. V. - The environmental sustainability – assessment of regional priorities for air pollution reduction, Butzbach O. (2016)
Bogdan T. - Ukraine's fiscal adjustment in European context (2016)
Шумська С. С. - Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи (2016)
Шовкун І. А. - Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? (2016)
Бородіна О. М. - Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні (2016)
Никифорук О. І. - Реконструктивний розвиток транспорту України на сучасному етапі (2016)
Олефір В. К. - Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України (2016)
Версаль Н. І. - Тенденції доларизації банківського сектора України, Ставицький А. В. (2016)
Супрун Н. А. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу (2016)
Петренко П. С. - Щодо удосконалення системи державного фінансового контролю для побудови ефективної держави (2016)
Небрат В. В. - Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні (2016)
Світлої пам'яті Анатолія Федоровича Павленка (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2016 р. (2016)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2016 г. (2016)
Index of the articles published in journal "Есonomy and forecasting" in 2016 (2016)
Кузьо І. В. - Львівська політехніка і прикладна механіка. Історія і сьогодення (2016)
Вікович І. А. - Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумо-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом (2016)
Вікович І. А. - Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2016)
Гурський В. М. - Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям (2016)
Дівєєв Б. - Вібронавантаженість різьбових з’єднань у конструкції сівалки, Опалко В., Черчик Г. (2016)
Кузьо І. В. - Розрахунок надземної дільниці магістрального трубопроводу на стійкість, Кунта О. Є., Харченко Є. В. (2016)
Ланець О. C. - Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом, Качмар Р. Я., Боровець В. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2016)
Korendii V. M. - Investigation of influence of inclination angles of sail-type blades on the starting torque of horizontal-axis wind-wheel, Furdas Yu. V., Bushko O. S. (2016)
Дзюбик А. Р. - Забезпечення технологічної міцності зварних стиків обсадних труб, Назар І., Дзюбик Л., Палаш Р., Саковець А. (2016)
Дзюбик А. Р. - Оптимізація технології наплавлення зносостійких шарів на плоскі елементи конструкцій, Войтович А. А, Дзюбик Л. В. (2016)
Ступницький В. В. - Аналіз результатів імітаційного моделювання щодо впливу температурних чинників на стан поверхонь в процесі їх формоутворення, Долиняк Я. В. (2016)
Ступницький В. В. - Багатокритеріальна оптимізація функціонально-орієнтованого технологічного процесу механічного оброблення загартованих поверхонь деталей прес-форм, Ступницький С. В. (2016)
Мануляк І. З. - Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії, Мельничук С. І. (2016)
Contents (2016)
Kumar Bhagi L. - Application of Taguchi Method for Optimization of Continuous Drive Friction Welding Process Parameters, Singh S., Singh I. (2016)
Chovnyuk Y. - Dynamic Modelling and Control System of a Single Non-Slender Flexible Robot’s Link Rotating in a Horizontal Plane, Gumeniuk Y., Dikterjuk M. (2016)
Orgiyan A. - Computation of Shaping Errors for Fine Boring of Smooth and Stepped Holes, Balanyuk A., Kobelev V., Tvorischuk I. (2016)
Koruniak P. - Two-mass Vibrating Conveyer with Nonparallel Flat Springs, Nishchenko I., Shenbor V., Korendiy V. (2016)
Dmyterko P. - Research of Influence of Oscillations of Tool-Part System on Roughness of Surface Layer during High-Speed Friction Strengthening, Novitskyi Y., Gurey V. (2016)
Shenbor V. - Analysis and Improvement of Two-Mass Vibrating Tubular Conveyers with Two-Cycle Electromagnetic Drive, Koruniak P., Korendiy V., Brusentsov V., Brusentsova M. (2016)
Kozak A. - Mathematical Model of Elements of Automated System of Loose Materials Dosing (2016)
Бессараб Т. - Особливості латиноамериканського регіоналізму в контексті регіональної безпеки (2016)
Бучин М. - Політологічний аналіз основних методик вимірювання рівня демократії у світі (2016)
Волинець О. - Знаки часу у вченні Папи Івана ХХІІІ (2016)
Івасечко О. - Безпековий потенціал ЄС: геополітичний та соціо-економічний виміри, Дорош Л. (2016)
Ільницька У. - Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам (2016)
Матлай Л. - Пак Кин Хе – президент республіки Корея, залізна леді Азії (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Інституційно-зумовлені причини та передумови формування урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2016)
Пасічний Р. - Роль УГКЦ у передвиборчій агітації парламентських виборів 2012 р. (2016)
Тишкун Ю. - Історія і зміст лінійної концепції глобального розвитку (2016)
Турчин Я. - Перспективи східного партнерства в умовах геополітичних та безпекових змін cхідноєвропейського регіону (2016)
Wojtashak A. - Nacjonalizm walijski (2016)
Кадикало А. - "Стіна" планка як агностичний принцип у фундаментальному науковому пізнанні (2016)
Карівець І. - Метафілософія Григорія Сковороди (2016)
Онищук О. - Трансформація буттєвих виявів людини в просторі мережевої культури (2016)
Петрушенко B. - Роль філософії в житті сучасного суспільства: питання без відповідей (2016)
Федорів Л. - Місце трансцендентного у класичній та некласичній теорії пізнання (2016)
Гетьманчук М. - Концептуалізація відносин "Людина – держава" в лібералізм, Сіромська Г. (2016)
Звонар В. П. - Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2016)
Дейнега І. О. - Ринкові характеристики освітньої послуги, Андрощук М. С. (2016)
Жук О. С. - Оцінка стану та структури активів підприємства (2016)
Карпчук Л. А. - Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах (2016)
Ковальчук Г. В. - Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (2016)
Король В. А. - Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості (2016)
Мамонтова Н. А. - Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації, Іщук О. С. (2016)
Непочатенко О. О. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник C. А. (2016)
Нех Д. І. - Підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті покращення його фінансового стану (на прикладі ПАТ "Укртелеком") (2016)
Осадча О. О. - Система показників результативності діяльності вітчизняних суб’єктів (2016)
Олійник О. С. - Зростання прибутковості як передумова забезпечення фінансової безпеки ТОВ "Суффле Агро Україна" (2016)
Оксентюк Л. О. - Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі (2016)
Чудінович М. В. - Оптимізація управління грошовими потоками підприємства (2016)
Оганезова А. В. - Влияние занятости на здоровье работающего населения в Украине (2016)
Топішко І. І. - Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства, Топішко Н. П. (2016)
Баранник Л. Б. - Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект (2016)
Баскаков А. Ю. - Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття "бюджетний менеджмент" (2016)
Буряченко А. Є. - Економічна природа фінансового потенціалу регіону (2016)
Вознюк О. В. - Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності (2016)
Дем’янчук О. І. - Оцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України, Сеник О. А. (2016)
Дубіцький Я. П. - Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у ПАТ "Укрексімбанк" (2016)
Затонацька Т. Г. - Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору, Ткаченко О. Є. (2016)
Карлін М. І. - Досвід функціонування спеціальних економічних зон у постсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні (2016)
Конащук Н. Е. - Використання "зелених" критеріїв під час здійснення публічних закупівель (2016)
Кошин Р. І. - Ефективність боргової політики України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави (2016)
Кондратюк Л. М. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку (2016)
Кривицька О. Р. - Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків, Коваленко Д. В. (2016)
Михальчук Н. В. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ "Приватбанк" (2016)
Онишко С. В. - До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств (2016)
Рожко О. Д. - Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквалізації (2016)
Маліновська К. О. - Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин (2016)
Скрипник М. І. - Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства, Григоревська О. О. (2016)
Харчук Ю. Ю. - Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (2016)
Чебанова Н. В. - Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями, Єфіменко Т. І., Орлова В. М. (2016)
Voloshin V. - Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services (2016)
Дзюбановська Н. В. - Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського союзу (2016)
Articles (2016)
Soleimani H. - Security challenges in mobile assisted language learning in the millennium for education, Rostami Abu Saeedi A. A., Rahmanian M. (2016)
Dychka N. - Teaching students of information technology specialties english writing, Lazebna O., Kotvytska V. (2016)
Shmatkov D. - The use of causal maps as interdisciplinary didactic reduction method (2016)
Chairunnisa C. - The implementation of group investigation model (gim) to enhance students’ critical thinking skill in educational program evaluation class (2016)
Khrystenko O. - Women’s enlightenment movement as the philosophy of education (late 19th – first half of the 20th century) (2016)
Mukan N. - Functional literacy learning in the system of adult education in belgium, Fuchyla O. (2016)
Labinska B. - Approaches to determining the stages of the language teaching methods development in western ukraine (1867 - 1939) (2016)
Martynyuk A. - Gesture-verbal utterances from the cognitive perspective (2016)
Bodnar S. - Content and language integrated teaching to ukrainian university students majoring in economics (2016)
Lavrysh Y. - Peer and self-assessment at esp classes: case study (2016)
Kovbasko Y. - Temporal and locative prepositions versus adverbs: lexical and grammatical overlapping (corpus-based study) (2016)
Oliynyk N. - Conceptualisation of economic crisis in discourse: from the great depression to the great recession, Shevchenko I. (2016)
Kyrychok A. - Special aspects of using a mentoring approach to training public relations specialists (2016)
Lisna M. - Retrospective evaluation of elt coursebook effectiveness (2016)
Glinka N. - Cross-cultural realities in the journalistic discourse and their significance in foreign language learning, Usyk G., Ilchuk Y. (2016)
Bilavych G. - Modern fiction as factor of students’ reading culture development, Rozman I. (2016)
Ghritchenko I. - Innovative approaches to teaching english language to artists, Nesterenko I. (2016)
Grinyova V. - Modernization of primary school teachers’ training: from knowledge to competence approach, Rezvan O. (2016)
Ilchenko O. - Flutter by, butterfly: or wonder-full writing tools. A review of Technique in Nonfiction: The Tools of the Trade, by Steven Darian (2016)
Баняс В. В. - Життя як безсюжетна моновистава (Роздуми, навіяні монографією Ганни Работяги "Поетика події у французькій драматургії 80-90 років ХХ ст. на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна"), Баняс Н. Ю. (2016)
Городнюк Н. А. - Функції речі у модерністському романі (2016)
Коbylko N. А. - The polysymbolic eidos of the road in Vasyl Zemliak’s chimeric prose, Kyrylenko N. І. (2016)
Кобринец О. С. - Сатирическая маска Михаила Бурбонова в творчестве Дмитрия Минаева (2016)
Лямпрехт О. В. - Багатомовність як прикметна риса літератури українського бароко (2016)
Марченко Т. М. - Л. Я. Гуревич и К. С. Станиславский: к проблеме творческого взаимодействия (2016)
Матвєєва Т. С. - Урбаністичний простір в українському романному дискурсі другої половини XIX століття: символіка втілення (2016)
Метолиди Е. И. - Формы интертекста романа "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова в романе В. К. Кантора "Крепость" (2016)
Нестеренко К. В. - Вопросы права в биографии и творчестве В. Г. Короленко (2016)
Петухова Е. И. - Интермедиальность в повести Лады Лузиной "Никола Мокрый" (2016)
Соколова Г. П. - Пушкинские реминисценции в смысловом пространстве "петербургского текста" и семантика пространственности в "Петербурге" А. Белого (2016)
Сотова С. Н. - Наркозависимость как объект художественно-образного осмысления в русской прозе (2016)
Ступницкая Н. Н. - Народные представления о земле в произведениях А. И. Солженицына (2016)
Ушкалов Л. В. - Парадокси романного світу: на перетині інтерпретацій (2016)
Титул, зміст (2015)
Бєлкін Л. М. - Втілення податкової концепції "подарунків на біржі" як результат неналежного публічного управління (2015)
Гончаренко В. С. - Історичні витоки інституту доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні: домонгольський період (2015)
Гора І. В. - Проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України (2015)
Гордієнко С. Г. - Теоретичні та практичні аспекти оцінки нематеріальних активів (2015)
Громова М. Є. - Сучасна кримінологія: Огляд теорії "реінтегративного сорому" Дж. Брейтуейта (2015)
Колесник В. А. - Деякі окремі вимоги до складання протоколу негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до нього (2015)
Комарницька О. - Прокурорський нагляд при затриманні уповноваженою службовою особою, Яновська О. (2015)
Легких К. В. - "Складний" обов’язок: використання стороною захисту концепції "якість закону" при покладенні на підзахисного додаткових обов’язків в межах обрання запобіжного заходу (2015)
Нечаєва К. О. - Категорія відумерлості спадщини: теоретико-історичний аналіз (2015)
Хилюк С. В. - "Злочин і кара" у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Ходак Є. С. - Особливості формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Ходанович В. О. - Значення судово-психологічної експертизи неповнолітніх при вирішенні сімейних спорів у цивільному судочинстві України, Ходанович О. В. (2015)
Хомов С. М. - Громадський моніторинг як форма громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України (2015)
Чубарев В. Л. - Небезпечність особи, що вчинила злочин. Підходи до вивчення проблеми (2015)
Шандула О. О. - Міжнародні стандарти як основа професійної етики прокурорів України (2015)
Юринець Ю. Л. - Співвідношення концептів "європейське адміністративне право" та "європейський адміністративний простір" у контексті європейської інтеграції України (2015)
Бацмай С. А. - Сучасні концептуальні підходи до розвитку організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: гендерний аспект (2017)
Башта О. В. - Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва, Лях Т. Л. (2017)
Барило Н. А. - Фізико-математичний ліцей імені князя Безбородька (2017)
Булавенко С. Д. - Фінансове виховання як основа формування соціально та економічно активної особистості (2017)
Войтовська А. І. - Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції "Без бар’єрів" УДПУ імені Павла Тичини) (2017)
Волотовська Т. П. - Теоретичні аспекти управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Децюк Т. М. - Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії, Василишина Н. М. (2017)
Довжук Н. Ш. - Професійна адаптація майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах як проблема психології особистості та розвитку (2017)
Дрижак В. В. - Автономія вищого навчального закладу як фактор забезпечення якості вищої освіти, Єрмак С. М. (2017)
Заєць Н. Ю. - Вплив тайм-менеджменту керівника на розвиток позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Завацька Л. М. - Дослідження потреб дітей з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Закревська Є. С. - Комп’ютерні ігри як засіб формування здорового способу життя школярів (2017)
Кирилюк В. М. - Проблеми розвитку народної хореографії в Україні (2017)
Кіриченко С. В. - Розробка складових акмеограми вчителя для проектування його самоосвітньої діяльності (2017)
Ковальчук В. Я. - Шляхи формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Когут С. Я. - Становлення та розвиток інституту професійної освіти польщі як середовища формування теоретико-методологічних засад педагогіки праці (2017)
Козійчук О. Г. - Управління профорієнтаційною роботою в контексті професійного самовизначення молоді (2017)
Конончук А. І. - Інтеграційні процеси у професійній підготовці фахівців соціальної сфери (2017)
Корнієнко В. О. - Авторська розробка спеціального курсу "Акмеологічні засади професійної мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів" (2017)
Крапивний Я. М. - Особливості професійної підготовки вчителів у Чернігівському єпархіальному жіночому училищі в ХІХ ст. (2017)
Кудляк С. М. - Особливості планування організаційно–педагогічної діяльності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Лісовець О. В. - Проблема формування соціально-правової компетентності фахівців соціальної сфери: історико-педагогічний аналіз (2017)
Лутченко А. В. - Запровадження служби пробації в Україні: європейський досвід (2017)
Максименко О. В. - Формування дослідницьких умінь і навичок у педагогічному процесі (2017)
Матлаш В. А. - Динаміка показників психологічної підготовки студентів аграрного університету під впливом секційних занять з шахів, Рибалко П. Ф., Харченко С. М. (2017)
Несін Ю. М. - Використання "мозкового штурму" як ефективного засобу комунікації англійською мовою (2017)
Новгородський Р. Г. - Прикладні методики в діяльності соціального працівника (2017)
Носко М. О. - Руховий розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів, Гришко Ю. Ю., Носко Ю. М., Дейкун М. П. (2017)
Павленко Т. В. - Теоретичні та практичні аспекти формування фахової компетентності при проведенні занять фізичної культури зі студентами спеціальних медичних груп (2017)
Пищик О. В. - Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування (2017)
Платонова О. Г. - Формування готовності працівників соціальної сфери до організації роботи в сфері дозвілля (2017)
Приходькіна Н. О. - Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти (2017)
Рень Л. В. - Діяльнісний потенціал громадських організацій у соціалізації молоді (2017)
Рибалко Л. С. - Теоретичні та прикладні аспекти педагогічної акмеології у вищій школі (2017)
Рибалко П. Ф. - Рівень групової згуртованості спортивно-ігрових студентських команд аграрного університету, Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В. (2017)
Рудик А. В. - Соціальна зумовленість професійної підготовки майбутніх вчителів математики до використання інноваційних технологій у профільних школах (2017)
Силко Р. М. - Використання елементів арт-терапії у зображувальній діяльності дошкільників, Грушко А. П. (2017)
Сургова С. Ю. - Методика визначення особистісного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутнього соціального працівника (2017)
Тимошко Г. М. - Теоретико-практичні засади управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу (2017)
Тогочинський О. М. - Соціально-виховна робота та сфера її застосування в роботі з засудженими у процесі наглядової пробації, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2017)
Турчин Т. М. - Зміст, методи і специфіка роботи майбутніх вихователів з дітьми раннього віку, Коляда М. В. (2017)
Турчин Т. М. - Особливості сприймання мистецтва живопису дошкільниками, Сухенко Н. Ю. (2017)
Усатенко В. М. - Розвиток організаційної культури навчального закладу як проблема педагогічного дослідження (2017)
Чернякова А. В. - Організаційні засади волонтерської роботи з молоддю з числа дітей-сиріт в умовах соціального гуртожитку, Зінич В. Г., Якушко Ю. В. (2017)
Чубук Р. В. - Прикладні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями (2017)
Шевченко В. М. - Дидактичні основи предметно-практичного навчання дітей з порушеннями слуху в умовах оновлення змісту освіти (2017)
Шевченко С. М. - Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти на прикладі угорських, молдовських і румунських шкіл (1991-2010-й рр.) (2017)
Шерстюк Л. В. - Сутність та структура методичної компетентності майбутнього викладача-філолога (2017)
Шолох О. А. - Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського