Ярмолович И. О. - Творческий подход в обучении грамматике иностранного языка, Малецкая И. В., Бурлака А. Н. (2013)
Ярмолович О. И. - Проблемы студентов 1-го курса факультета экономики и менеджмента МГУ в процессе обучения лексике английского языка, Шумакова Д. В. (2013)
Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги. Наказ (2013)
Корнійчук О. П. - Соціальний вимір показників розвитку охорони здоров’я (2013)
Шекера О. Г. - Нормативно-правовые аспекты формирования семейной медицины (2013)
Гойда Н. Г. - Роль лікарів первинної медичної допомоги в боротьбі з інфекційними хворобами, Харитонюк Р. О. (2013)
Лисенко Г. І. - Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики – сімейної медицини в Україні, Слабкий Г. О., Закревська С. О. (2013)
Бондаренко В. І. - Імунологічні аспекти поліовірусної інфекції в Україні, Фесенко А. Ю., Дуда А. К., Світа В. М. (2013)
Селюк М. Н. - Пути решения антибиотикорезистентности, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2013)
Ткаченко В. И. - Аутоиммунная офтальмопатия в практике семейного врача (часть 2 – обзор литературы), Выдыборец Н. В., Бондарь О. К., Сидорова М. В., Вербивская А. С., Ищенко Н. Ю., Титина И. О., Островерхая А. В., Баркар О. Н. (2013)
Дорофеев А. Э. - Дифференцированные лечебно)диагностические подходы к эрозивно-язвенным поражениям гастродуоденальной зоны (лекция), Томаш О. В., Руденко Н. Н., Сибилев А. В. (2013)
Приходько В. Ю. - Синдром вегетативной дисфункции в практике семейного врача: необходима ли коррекция?, Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Гоголь О. В. (2013)
Губергриц Н. Б. - Эффективность комбинированного антисекреторного препарата Эзолонг в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Фоменко П. Г., Лукашевич Г. М., Голубова О. А., Станиславская Э. Н., Агибалов А. Н. (2013)
Пухлик С. М. - Муколитическая терапия при острых и хронических экссудативных синуситах, Бучацкий М. С. (2013)
Корж А. Н. - Проблема хронической венозной недостаточности в практике семейного врача (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування Бронхолітину® та Глаувенту у клінічній практиці, Гищак Т. В. (2013)
Селюк М. Н. - Современные цефалоспорины в клинической практике, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2013)
Лысенко Г. И. - Новости медицины. IgG4-ассоциированное заболевание, Химион Л. В., Гармиш Е. А., Данилюк С. В., Ященко О. Б. (2013)
Заремба Є. Х. - Вплив цитопротектора на систему гемостазу у хворих із нестабільною стенокардією, Карпляк В. М. (2013)
Селюк М. Н. - Современные алгоритмы диагностики и лечения кашля, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2013)
Бадокин В. В. - Нестероидные противовоспалительные препараты в локальной терапии ревматических заболеваний (2013)
Швец О. В. - Антибиотик-ассоциированная диарея (2013)
Кочуєва М. М. - Кардіоінтервалографія як метод визначення вегетативної реактивності у хворих із ХОЗЛ, Савохіна М. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Функція печінки, показники сечової кислоти та ліпідного спектра крові при поєднаній гіполіпідемічній терапії хворих із серцево-судинними захворюваннями, Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Газда М. М., Федчишин Н. Р., Голик О. М., Прокоса М. І., Шевчун О. М. (2013)
Старжинська О. Л. - Поширеність поліморфізму гена рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу серед мешканців Вінницької області (2013)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії в геріатричній клініці, Матюха Л. Ф., Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко О. С. (2013)
Максимча С. В. - Особливості медикаментозного лікування хворих з гострими посттравматичними артритами кронево-нижньощелепних суглобів (2013)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан здоров'я населення Київської області, його динаміка та зв'язок із ресурсним забезпеченням галузі охорони здоров’я (2013)
Микитюк О. П. - Нестероїдні протизапальні препарати: застосування з позицій хронофармакології, Ілащук Т. О. (2013)
Васадзе Натия - Применение препарата Акупан при переломах нижней челюсти (2013)
Пасичник И. П. - Аспекты реабилитации врача при смерти пациента, Пасиешвили Л. М. (2013)
Чернишова Л. І. - Оцінювання частоти зустрічальності носійства Нaemophilus influenzaе типу b серед дітей віком до 2 років, Виник Н. П. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив різних варіантів терапії аторвастатином на розвиток серцево-судинних ускладнень при тривалій терапії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та кальцинозом клапанів серця (2013)
Коваленко О. Є. - Особливості мозкового кровопостачання у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз, Литвин О. В. (2013)
Дуда А. К. - Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня Часть VА. Вирусный гепатит В – особенности клинического течения и диагностики, Матюха Л. Ф. (2013)
Дуда О. Д. - Марсельська лихоманка, Мартинюк М. О. (2013)
Трихліб В. І. - Алгоритм дій лікаря при малярії залежно від результатів обстеження хворого (2013)
Морозова И. Б. - Выражение субъективной оценки истинности суждения: коммуникативно-парадигматический анализ (2013)
Петлюченко Н. В. - Харизматичний мовленнєвий вплив публічної особи (когнітивний та комунікативний аспекти) (2013)
Лушпаева Н. М. - Появление и развитие юридической терминологии в английском языке (2013)
Мартынюк О. А. - Корпусная лингвистика и новые возможности лингвистического исследования (2013)
Мойсеєнко Н. Г. - Граматичне значення займенника у сучасній англійській мові у світлі теорії прототипів (2013)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (III) (2013)
Романюк А. С. - Психологические механизмы порождения англоязычной разговорной речи (2013)
Сізова Л. В. - Категорія перфектності англійського дієслова у функціонально-прагматичній парадигмі (2013)
Bigunova S. - The Usage of Symbolic Proper Names-Toponyms, Zubilevych M. (2013)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе". Статья 4. Творчество Энрико Мустона (часть II) (2013)
Суслопарова С. К. - Дошлюбне спілкування української молоді в межах звичаєвого права (на прикладі повісті "Бурлачка" І. С. Нечуя-Левицького) (2013)
Желясков В. Я. - Компетентнісний підхід як нова технологія навчання майбутніх перекладачів, Таланова Л. Г. (2013)
Касаткіна О. В. - Заняття з іноземної мови як засіб формування ціннісно-смислової сфери студентів (2013)
Ярмолович О. И. - Обучение чтению юридических текстов студентов, обучающихся на старших курсах, Любимова С. И., Иванова Т. В. (2013)
Ярмолович О. И. - Роль индуктивного метода в обучении грамматике английского языка студентов факультета экономики и менеджмента, Алексеева Л. И., Катрич С. И. (2013)
Глущенко В. - Порівняльно-історичний метод як гетерогенний феномен (2016)
Орел А. - Історія підсистеми консонантизму протослов’янського діалекту праіндоєвропейської мови(лінгвоісторіографічний аспект) (2016)
Піскунов О. - Українські мовознавці 30 – X рр. XX ст. про реконструкцію прамовних станів (2016)
Глущенко В. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у студіях П. О. лавровського, Рябініна І. (2016)
Пампура С. - Становлення системного підходу в етимологічних дослідженнях XІX ст. – початку XX ст. (2016)
Маторина Н. - Слова категории состояния как часть речи (лингвоисториографический аспект) (2016)
Бурковська О. - Означено-особові речення в російському мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект (2016)
Маторін Б. - Виділення членів речення західноєвропейськими й американськими лінгвістами (лінгвоісторіографічний аспект) (2016)
Ніколайчук А. - Еволюція паратаксису й гіпотаксису в студіях учених харківської лінгвістичної школи, Хлиніна М. (2016)
Гаврилова В. - Методологія та методика дослідження паремій із компонентом "календарний хрононім" (2016)
Денисова А. - Лінгвістичні методи дослідження фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини (2016)
Луковенко Т. - Тематична класифікація української гомеопатичної термінології (тематичний розряд власне-гомеопатичних термінів) (2016)
Швидка В. - Лексичні новотвори як відбиття українсько-російської збройної конфронтації (2016)
Роман В. - До питання про способи адаптації лексичних запозичень, Куренна К. (2016)
Kovalenko V. - Spoken english versus standard (2016)
Сушко О. - Шляхи проникнення образних фразеологічних одиниць у парадигму офіційно-ділового стилю (на матеріалі службових документів першої половини ХХ ст.), Ковальова Г. (2016)
Быкова Л. - Морфема ↔ морфемный анализ (попытка аналитического представления) (2016)
Шепель Ю. - Место семантических процессов в моделировании словообразовательных рядов (2016)
Кущ Н. - Проблема аналітизму прийменникових конструкцій у сучасному мовознавстві (2016)
Габидуллина А. - Парентеза в научно-популярном дискурсе (2016)
Ледняк Г. - Звертання в сучасній німецькій мові, Ледняк Ю. (2016)
Ледняк Ю. - Своєрідність темпоральної організації оповідання М. Л. кашніц "одного разу опівдні, в середині червня", Ледняк Г. (2016)
Колесов В. - Концепт мышление в поле русского сознания (2016)
Пименова М. - Словарь образов (2016)
Александрова О. - Лiнгвiстичнi особливостi англомовної та україномовної комунiкацiї молодi, Корольова Т. (2016)
Решетняк О. - До питання функціонування онімних символем у біблійній картині світу, Швидка Н., Баришева М. (2016)
Слабоуз В. - Проблема разработки метаязыка для описания культурологического компонента семантики имён собственных (2016)
Soroka T. - Understanding culture as a social value: theoretical considerations (2016)
Спічка А. - Формування у студентів дослідницьких умінь лексичного аналізу художніх іншомовних текстів (2016)
Коротяєва І. - Формування рефлексивних умінь у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Нікітіна Н. - До проблеми білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів, Маляр О. (2016)
Голуб О. - Типові помилки студентів при передачі українських власних імен людей латиницею у перекладах з української на англійську мову, Мірошніченко Д. (2016)
Руденко Т. - Методика впровадження інтерактивних технологій навчання в сучасний освітній мовознавчий процес (2016)
Бондаренко Г. - Розвиток творчих здібностей учнів 5 класу в процесі мовленнєвої діяльності, Зінов’єва В. (2016)
Біличенко О. - Дискурс як механізм актуалізації інформаційних і комунікаційних аспектів художньої літератури (2016)
Ткаченко К. - Особенности воплощения художественного замысла в жанре романа-эпопеи (2016)
Жижченко Л. - Поетика пейзажу: роль та функції в художньому творі, Грязнова К. (2016)
Жижченко Л. - Теоретичні аспекти вивчення пейзажу в українській літературі, Князєва Р. (2016)
Рубан А. - Мотив круга в структуре романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина" (2016)
Казаков И. - Мотив времени и образ часов в пьесе А. Введенского "Елка у Ивановых", Аверина Л. (2016)
Сиротенко В. - Історії, які не повинні стати історією: роздуми з приводу книги "Донбас – арена війни", Бурлака Р. (2016)
Тищенко К. - Літературні портрети слов’янщини (2016)
Содержание (2013)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні" (2013)
Воронцов О. О. - Сімейний лікар – акушер-гінеколог. Готовність до співпраці, Бабінець Л. С., Матюха Л. Ф., Боровик І. О., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є. (2013)
Дуда О. К. - Геморагічна гарячка з нирковим синдромом: проблема залишається актуальною, Марчук Г. В. (2013)
Шекера О. Г. - Кадрова політика в контексті розвитку сімейної медицини в Україні (2013)
Левер Л. Р. - Эффективность местного применения диметиндена при экспериментально индуцированных зуде и реакциях в виде папул и гиперемии, Хилл С., Дайкс П. Дж., Маркс Р. (2013)
Тихонова С. А. - Алгоритм диагностики хронических миокардитов и дилатационных кардиомиопатий на разных уровнях оказания медицинской помощи (обзор литературы), Баташова-Галинская В. А., Лагутина Г. В., Спецова Л. Е. (2013)
Гаврисюк І. В. - Коморбідність і поліморбідність при подагрі в загальній практиці – сімейній медицині (дані літератури, власні клінічні спостереження та досвід викладання державною та англійською мовами), Рудіченко В. М., Кушнєрова М. О., Багрій О. С. (2013)
Кочуева М. Н. - Хроническое обструктивное заболевание легких: современный взгляд на фармакотерапию (часть I), Савохина М. В. (2013)
Решетілов Ю. І. - Особливості перебігу та лікування лактазної недостатності у дітей та дорослих з позиції сімейного лікаря, Редько І. І., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Кузнецова Л. П., Богослав Т. В., Коляда Н. А., Гуз Н. П. (2013)
Гармиш Е. А. - Трудный пациент: подагрический артрит в практике семейного врача (2013)
Гуцол Л. П. - Роль гомеопатичного методу в лікуванні гіпертонічної хвороби (2013)
Лисенко Г. І. - Гематологічні маски системного червоного вовчака, Хіміон Л. В., Ротова С. О., Климась І. В., Репінська Г. Г., Тимощук Л. С. (2013)
Палій І. Г. - Артеріальна гіпертензія та метеозалежність: чи існує між ними зв’язок і як його подолати? (2013)
Кочуєва М. М. - Динаміка структурно-функціональних змін серця і судин у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю під впливом терапії Мілдронатом GX, Кочуєв Г. І., Шалімова А. С., Браславська А. П. (2013)
Нетяженко В. З. - Мікроальбумінурія як фактор ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та її асоціація зі змінами гемостазу, Плєнова О. М., Кірпач А. І., Потаскалова В. С., Ляхоцька А. В., Ковбаснюк Ю. В., Таранчук В. В., Гаврилюк О. П., Нагорна Т. В. (2013)
Козярін І. П. - Роль здорового харчування у підтриманні соціальних аспектів життя молоді, Івахно О. П., Нємцева Ю. В., Каракашян А. Н., Мартиновська Т. Ю. (2013)
Перцева Т. О. - Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань, Борисова І. С. (2013)
Галникіна С. О. - Особливості правильного догляду за чутливою шкірою дітей (2013)
Корж І. В. - Вміст цитокінів і лептину у сироватці крові хворих на остеоартроз великих суглобів із артеріальною гіпертензією та ожирінням (2013)
Селюк М. М. - Частота застосування статинів у військовослужбовців з ішемічною хворобою серця, Галіян І. М. (2013)
Матяш В. І. - Особливості стану вегетативної нервової системи залежно від віку та статі хворих на менінгоенцефаліт, Ралець Н. В., Березіна Л. В. (2013)
Гуменюк Б. М. - Застосування поетапного кровозбереження під час операцій у хворих з набутими вадами серця (2013)
Селюк М. М. - Вплив електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону на стан фільтраційної функції нирок у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2013)
Кочуева М. Н. - Механизмы развития нефропатии у больных артериальной гипертензией с ожирением, Гаврилюк В. А. (2013)
Медведовська Н. В. - Регіональні особливості захворюваності населення України на офтальмологічну патологію, її динаміка (2013)
Коваль Е. А. - Структурные изменения стенки сонных артерий у женщин с артериальной гипертензией в зависимости от генеративной активности и возраста, Зубко И. Н. (2013)
Осьодло Г. В. - Гістоморфологічні особливості слизової оболонки стравоходу у хворих на ГЕРХ військовослужбовців, Сидоренко І. І. (2013)
Сухонос В. А. - Механизмы повышения жесткости паренхимы печени у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением (2013)
Кочуева М. Н. - Хроническая обструктивная болезнь легких и гипертоническая болезнь: возможности физической реабилитации больных с сочетанной патологией, Савохина М. В., Рубан Л. А., Ромаданова О. И., Трищук Н. М. (2013)
Купкіна А. В. - Альтернативи процесу надання первинної медичної допомоги в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, Купкіна C. В., Дубина В. І. (2013)
Литвинець Л. Я. - Варіабельність серцевого ритму як індикатор адаптивних можливостей у дітей з бронхіальною астмою (2013)
Нетяженко В. З. - Гетерогенність гемокоагуляційних порушень в похилому віці у хворих на гіпертонічну хворобу при комбінованому антигіпертензивному лікуванні, Мальчевська Т. Й., Потаскалова В. С. (2013)
Телегін Д. Є. - Інтерферон-опосередкована регресія фіброзу в ході противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних варіантах поліморфізму гена IL28b, Козько В. М., Бондарь О. Є., Дубінська Г. М., Минак О. М., Мунтеану М. (2013)
Дуда А. К. - Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть VВ. Вирусный гепатит В – современные подходы к терапии, Матюха Л. Ф. (2013)
Козачок М. М. - Перебіг хронічного токсичного гепатиту в динаміці лікування Глутаргіном, Кононюк Р. А. (2013)
Вишневский В. П. - Моделирование финансово-экономического развития области: опыт проектирования и реализации крупномасштабной информационно-аналитической системы, Лепа Р. Н., Половян А. В., Прокопенко Р. В., Чекина В. Д. (2013)
Гаркушенко О. Н. - Состояние и перспективы применения экологических налогов в Украине (2013)
Панасенко А. А. - Характеристика экономических отношений на финансовом рынке Украины (2013)
Гріневська С. М. - Теоретико-методологічні засади саморозвитку регіону як потенціалу сталого розвитку (2013)
Кравченко О. А. - Будущее железнодорожного транспорта Украины как отражение тенденций его развития (2013)
Саломатіна Л. М. - Організаціонно-економічне забезпечення розвитку електронної промисловості, Передерій С. Л. (2013)
Елецких С. Я. - Исследования сущности и составляющих финансового механизма устойчивого развития промышленного предприятия (2013)
Амоша А. И. - Теоретическое обоснование экономической эффективности процесса поточных скоростных технологий бурения, Радченко В. В., Зинченко С. А., Юшков Е. А. (2013)
Калиниченко М. П. - Гармонізація економічних інтересів у системі маркетингового управління промисловим підприємством (2013)
Брюховецкая Н. Е. - Кооперация крупного и малого бизнеса как способ оптимизации деятельности крупных предприятий, Егиазарова К. Ю. (2013)
Нікіфорова В. А. - Про деякі наслідки підписання Угоди про асоціацію з ЄС для металургії України (2013)
Гришко Н. В. - Оцінювання результативності оперативного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Любич Б. Б. (2013)
Гапоненко С. А. - Основні засади і напрями інноваційного розвитку підприємство сфери послуг (2013)
Гринько Т. В. - Проблеми формування концепції нноваційного розвитку промисловості України (2013)
Евдокимов Ф. И. - Организационно-экономический механизм сопровождения инвестиционных проектов угольных шахт, Бородина О. А. (2013)
Антонюк В. П. - Оцінка взаємозв’язку людського розвитку та конкурентоспроможності на міжнародному рівні: рейтинговий аналіз, Прогнімак О. Д., Кузнецова Д. В. (2013)
Макогон Ю. В. - Тенденции социального развития старопромышленных регионов (2013)
Галушко О. С. - Фінансові важелі реалізації принципу соціальної відповідальності бізнесу у гірничо-металургійній промисловості (2013)
Академічні слухання з проблем промислового розвитку 12 липня 2013 року (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Author's references in harvard style (2013)
Вихованець З. С. - Структура соціально-економічного символізму предметного поля знаків та місця суб’єкту: природа внутрішньої гармонізації (2016)
Герасимова Е. М. - Лінгвістичні основи соціокультурних принципів економічної взаємодії в глобальній системі координат (2016)
Децюк Т. М. - Любов як морально-етична категорія в соціальній роботі, Душенок М. В. (2016)
Заблоцька Ю. В. - Життєві стратегії сучасного українського студентства: зміст і типологія (2016)
Качмар О. В. - Соціальна деструктивність та насильство в сім`ї (2016)
Коленіченко Т. І. - Особливості діяльності державних та недержавних організацій у процесі підтримки людей похилого віку в Україні, Душенок М. В. (2016)
Коленіченко Т. І. - До проблеми надання паліативної допомоги в Україні, Кузьменко А. С. (2016)
Кузьоменська Л. Г. - Мова як засіб вираження (2016)
Купенко О. В. - Методологічні засади організації самостійної роботи майбутніх соціальних працівників як складова їх підготовки до проектної діяльності (2016)
Лебідь А. Є. - Реалізм наукової істини у філософії Б. Рассела (2016)
Левицька Н. С. - Аналіз індивідуально-психологічних характеристик економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Павленко В. П. - Етапи еволюції імперій: сутнісний підхід, Світайло Н. Д. (2016)
Поліщук Н. В. - Проблеми творчо-духовного самоствердження особистості в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу та їх вирішення (2016)
Ревко А. М. - Ретроспектива теоретичних підходів до сталого розвитку територіальних громад, Чех А. В. (2016)
Ревко А. М. - Соціально-економічні проблеми молоді в умовах трансформаційних змін, Чех О. О. (2016)
Рябека О. Г. - Доля сучасної державної влади у контексті становлення громадянського суспільства (2016)
Семикин М. А. - От культуры смысла к смыслу культуры (2016)
Стовпець О. В. - Соціально-філософський погляд на типологію інтелектуальної власності (2016)
Тугай Н. О. - Роль навчально-виховного процесу у формуванні соціалізації студентської молоді технічних університетів (2016)
Храпко П. Ю. - Проблема моделі знаку та значення в семіотиці архітектури Ю. Сомова (2016)
Царенок А. В. - Візантійська естетика аскетизму: традиції осмислення (2016)
Шевченко М. М. - Контури військово-соціальної безпеки в українському війську: нові контексти та інтерпретації (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Світоглядний потенціал ноогуманістичної освіти (2016)
Содержание (2016)
Korol P. - Quantitative surgical parameters of bone scintigraphy in patients with deforming osteoarthrosis during knee arthroplasty, Tkachenko M., Bondar V. (2016)
Shustakova G. V. - IR imaging: identification of regional metastasis, Kolotilov N. N., Glushchuk N. I., Gordiyenko E. Yu., Miroshnichenko L. G., Fomenko Yu. V., Shustakova T. B. (2016)
Головко Т. С. - Застосування еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки, Іванкова В. С., Бакай О. О., Барановська Л. М. (2016)
Отрощенко Н. П. - Лікування та реабілітація депресії у хворих на рак шийки матки, Отрощенко І. П., Отрощенко П. О. (2016)
Медведев В. Е. - Допплеровское картирование в ультразвуковом контроле и навигации чрескожных минимально инвазивных лечебно-диагностических вмешательств при абсцессах печени, Вилсон Дж. И., Чирков Ю. Э., Чередниченко С. И. (2016)
Сусак Я. М. - Лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом:правило "чотирьох катетерів (2016)
Маньковский Г. Б. - Выявление "скрытого" сахарного диабета 2 типа и предиабета у больных с ишемической болезнью сердца (2016)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике рака грудной железы (2016)
Несин О. Ф. - Радіомукозит слизової оболонки порожнини рота: клініка, профілактика, лікування, Печковський К. Є., Печковська І. М. (2016)
Ганькова-Дуган И. В. - Методики ультразвукового исследования сосудов, Кушнеров А. И., Дыкан И. Н., Тарасюк Б. А., Мазур С. Г. (2016)
Виртуальная аутопсия. Высокопольная МРТ (2016)
Андрущенко І. В. - 7 міжнародній медичний форум (19-21.04.2016)Науково-практична конференція "Інноваційні технології у медичній візуалізації" (19.04.2016) (2016)
К 80-летию со дня рождения Михаила Викторовича Синькова (2016)
Волошко A.B. - Функціонально-орієнтована модель адаптивного короткострокового прогнозування електричного навантаження, Музика Н.Ю., Бочуля П.О. (2016)
Калиновский Я.А. - Исследование эффективности использования представлений функций гиперкомплексного переменного, Бояринова Ю.Е. (2016)
Додонов В.О. - Мультиагентний підхід до моделювання інформаційно-аналітичної системи, Ланде Д.В., Путятін В.Г. (2016)
Матов О.Я. - Захист інформаційних об’єктів від навмисних колізій контрольних ознак у завадостійких кодах, Василенко B.C. (2016)
Петров В.В. - Прогнозування строків зберігання даних на оптичних дисках, Крючин А.А., Березін Б.О., Беляк Є.В., Шиховець О.В. (2016)
Подорожний Б.І. - Актуальні проблеми довгострокового зберігання документації у страховому фонді документації України (2016)
Мезенцев A.B. - Модель процесса функционирования корреляционно-экстремальной системы навигации летательных аппаратов с учетом факторов, влияющих на точность и оперативность обработки изображений, Буточнов А.Н., Юзефович В.В., Миронюк C.B. (2016)
Денисенко А.В. - Структурно-аналитическое моделирование и анимация технологических процессов в инженерно-технических комплексах (2016)
Реферати (2016)
Баль-Прилипко Л. - Вдосконалення біотехнології солених м’ясних продуктів з використанням багатокомпонентних розсолів, Леонова Б., Старкова Е. (2016)
Діхтярь А. - Оптимізація рецептурного складу виробів із заварного тіста, Дьяков О., Федак Н. (2016)
Оболкіна В. - Технології використання нетрадиційних компонентів у кондитерських виробах (2016)
Бейко Л. - Консервування овочів холодом (2016)
Плюсы и минусы восстановленного молока (2016)
Ковальчук В. - Швейцарская технология сыроварения в западноукраинском селе (2016)
Сивній І. - Особливості зберігання білково-збивного крему з доданням горобинового та журавлинового пюре, Оболкіна В., Крапивницька І. (2016)
Баль-Прилипко Л. - Роль упаковки у збереженні якості харчових продуктів, Леонова Б., Толок Г., Брона А. (2016)
АПК не хватает молодежи, но она сюда не спешит (2016)
Лазарєва Л. - Радіологічний контроль меду бджолиного з різних регіонів України, Постоєнко В. (2016)
Тарасенко М. О. - Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, ф. XXIV, № 2702) (2016)
Булатова С. О. - Рукописна книга ХVIII ст. з історії старопольської кухні "Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia" з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Чернухин Е. К. - Записки "османского дипломата" о событиях в Польше 1766–1767 гг. в греческой рукописи из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2016)
Рудакова Ю. К. - Примірники видань творів Лазаря Барановича латинським шрифтом у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Курганова О. Ю. - Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко (2016)
Герасімова Т. В. - Документальна спадщина українських істориків авіації та авіаконструкторів з фондів Інституту рукопису НБУВ: джерелознавчий аспект (2016)
Бондар М. А. - Попримірникові каталоги кириличних стародруків як унікальне джерело історико-краєзнавчих досліджень (2016)
Березовська О. В. - Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010) (2016)
Корчемна І. С. - Особовий архівний фонд книго- та бібліотекознавця Федора Захаровича Шимченка (1922–1989): структура та інформаційна складова (2016)
Соколов В. Ю. - Видання та рукописи з астрономії в книжкових зібраннях в Україні у XVIII ст. (2016)
Мяскова Т. Є. - Провенієнції на книгах з історико-культурного фонду "Віленська медико-хірургічна академія" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення історії формування фонду наукової бібліотеки академії (2016)
Афанасьєва З. Б. - Київське перше комерційне училище та його бібліотека: історія створення і подальша доля книгозбірні (1896–1934) (2016)
Алєксєєнко М. В. - Приватні дари викладачів Рішельєвського ліцею – важлива складова фонду ліцейської бібліотеки в Одесі (2016)
Волощенко С. А. - Крехівський устав XVII ст.: кодикологічний опис пам’ятки (2016)
ДубровінаЛ. А. - Бібліотеки в системі інституцій національної пам’яті України та національної культурної спадщини (2016)
Матяш І. Б. - Український дипломатичний архів як джерело дослідження історії консульської служби (2016)
Шип Н. А. - Слов’янська тематика в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Кашеварова Н. Г. - Бібліотеки України під час окупації періоду Другої світової війни (за донесеннями німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля) (2016)
Фрис В. Я. - Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми (2016)
Василюк О. Д. - Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського (2016)
Зуб(Руденко) Н. М. - Епістолярій родини Бібікових про події на Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2016)
Sharipova L. - Polonisation and all that, or religious identity and cultural change in Ruthenia: the Union of Lublin and the myths of "polonisation” (2016)
Ліхачова О. Є. - Джерельна база дослідження наукової біографії педагога та освітянина О. І. Георгієвського (1830–1911) (2016)
Гуль О. М. - Діяльність фірми "Леон Ідзіковський" (книготоргівля, книго- та нотовидання, приватна публічна бібліотека) (2016)
Мицик Ю. - З документації київських монастирів ХVІІ–ХVІІІ ст. (26 документів з церковного, соціально-економічного, політичного та повсякденного життя Гетьманщини) (2016)
Чернухін Є. К. - Автографи св. Ігнатія Маріупольського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Кульчинський О. Б. (2016)
Філіпович М. А. - До питання про ідеологічну політику в українській історичній науці в 1970-х роках (стенограма засідання відділу історії феодалізму Інституту історії АН УРСР стосовно рецензії О. С. Компан на видання "Історія українського мистецтва") (2016)
Мицик Ю. - Літописець Видубицького монастиря початку ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2016)
Клименко І. В. - Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б. С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця (2016)
Рибачок О. М. - Європейський досвід формування електронних ресурсів історико-культурної спадщини (2016)
Затока Л. П. - Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження, Баляниця Н. Б., Мозгова С. Г., Суббота А. Г., Чуєнко А. І., Письменна Ю. Б. (2016)
Горєва В. В. - Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур": підсумки та перспективи, Філіпович М. А., Бондар Н. П. (2016)
Горєва В. В. - Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з’їзді слов’янських філологів (Прага, 1929 р.) (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2013)
Лисенко Г. І. - Сімейна медицина – турбота про покоління (за результатами 20-ї Світової Конференції WONCA та передконференції молодих сімейних лікарів Vasko da Gama, 2013 рік, м. Прага), Ткаченко В. І., Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2013)
Ткаченко В. І. - Програма обміну досвідом для молодих лікарів загальної практики з країн Європи (6th LOVAH congress – exchange program 2013), Рибицька М. О., Стасевич О. Д. (2013)
Шекера О. Г. - Історія виникнення і розвитку медичного страхування та систем охорони здоров'я деяких розвинених країн світу (2013)
Матейко Г. Б. - Герпесвірусні інфекції: раціональні підходи до лікування та діагностики (2013)
Ждан В. М. - Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій у післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Штомпель В. Ю., Іваницький І. В. (2013)
Бабінець Л. С. - Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету, Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Мігенько Б. О., Рябоконь С. С., Стародуб Є. М., Творко В. М., Ясній О. Р. (2013)
Звягинцева Т. Д. - Синдром избыточного бактериального роста: современные подходы к лечению, Чернобай А. И. (2013)
Бугерук В. В. - Антитромботична терапія в лікуванні хворих із фібриляцією передсердь у практиці сімейного лікаря (огляд сучасних клінічних рекомендацій), Волошина О. Б., Лисий І. С., Дукова О. Р. (2013)
Дуда А. К. - Современные возможности применения тилорона в клинической практике, Окружнов Н. В., Бойко В. А., Коцюбайло Л. П., Ралец Н. В. (2013)
Эрдес С. И. - Риниты у детей раннего возраста, Леоневская Н. М. (2013)
Лысенко Г. И. - Амтолметин гуацил – новый нестероидный противовоспалительный препарат в лечении боли в суставах, Ткаченко В. И. (2013)
Медведовська Н. В. - Тенденції, умови формування та динаміка стану здоров'я населення Житомирської області (2013)
Молодан Д. В. - Показатели функционального состояния эндотелия и перекисного окисления липидов у больных с гипертонической болезнью и ожирением в зависимости от уровня мочевой кислоты в крови (2013)
Пилягина Г. Я. - Диагностика депрессивных состояний у детей и подростков в общесоматической практике (2013)
Сергієнко О. І. - Значення оцінювання психосоматичного стану і якості життя хворих на функціональну диспепсію в загальній клінічній практиці, Безсонова О. В. (2013)
Ушко Н. О. - Особливості знеболювання після видалення пухлин щелеп (2013)
Тимофєєв О. О. - Використання ненаркотичних анальгетиків у хворих з одонтогенними запальними інфільтратами м'яких тканин (2013)
Чуприна Г. М. - Підхід до рефлексотерапії у комплексному лікуванні хворих із розсіяним склерозом з урахуванням коморбідності, Мурашко Н. К. (2013)
Сенютович Р. В. - Розроблення комп'ютерних програм для організації скринінгу раку для сімейного лікаря, Гонца А. О., Іващук О. І., Барасюк Я. М., Сенютович М. А. (2013)
Ярема Н. І. - Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією у пацієнток з есенціальною артеріальною гіпертензією у постменопаузальний період (2013)
Памяти Лысенко Григория Ивановича (2013)
Матюха Л. Ф. - Експертне оцінювання протоколів надання медичної допомоги – шлях до якості, Гойда Н. Г., Коваленко О. Є., Процюк О. В., Кононов О. Є., Маяцька О. В. (2013)
Хіміон Л. В. - Професійний стрес та стан здоров'я лікарів загальної практики–сімейної медицини (пілотне дослідження), Ященко О. Б., Данилюк С. В., Климась І. В. (2013)
Абизов Р. А. - Порушення функцій нюхового аналізатора та практичні аспекти методики їхнього дослідження і подальшої тактики ведення таких пацієнтів, Павлишин Ю. Д. (2013)
Анкін М. Л. - Тактика хірургічного лікування при закритих переломах таранної кістки, Турчин А. М., Омельченко Т. М. (2013)
Хіміон Л. В. - Скринінгові методи виявлення насильства в сім'ї у практиці сімейного лікаря, Климась І. В. (2013)
Волошина Е. Б. - Комбинированное применение трансдермальной терапевтической системы нитроглицерина и синусоидальных модулированных токов в реабилитации пациентов с гипертонической болезнью и сопутствующей патологией, Бугерук В. В., Дукова О. Р., Лысый И. С., Лагутин В. Г., Филиппова Е. А., Павлега А. Е., Бусел С. В., Саморукова В. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Актуальність застосування гомеопатії як холістичного методу в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини, Мощич О. П. (2013)
Данилюк С. В. - Особливості ведення пацієнтів лікарями загальної практики в амбулаторних умовах, Хіміон Л. В., Ященко О. Б., Кіча Н. В., Смоліна Л. О. (2013)
Дебрецені К. О. - Використання мінеральної води "Поляна Квасова" у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлексною хворобою та супутньою бронхіальною астмою в практиці сімейного лікаря, Мигович І. І., Чопей К. І., Чопей І. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Дисплазія сполучної тканини: сучасний стан проблеми, Зімба О. О. (2013)
Климась І. В. - Діагностична цінність ультразвукового методу оцінювання стану гепатобіліарної системи у хворих на ревматоїдний артрит (2013)
Кривша В. В. - Особливості вестибулометричного обстеження пацієнтів з кохлеовестибулярними лабіринтними порушеннями (2013)
Ласиця Т. С. - Актуальні питання лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями органів дихання на амбулаторному етапі (2013)
Матюха Л. Ф. - Аскаридоз і його наслідки в клінічній практиці, Ткаченко В. І., Маяцька О. В., Баширова О. Г. (2013)
Михалко Я. О. - Оцінювання віддалених результатів ерадикації Helicobacter рylori у хворих на метаболічний синдром, Чопей К. І., Чопей І. В., Варваринець А. В., Гряділь Т. І. (2013)
Міщук В. Г. - Використання оцінки клінічних симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у сільських жителів за допомогою скороченої шкали ReQuest, Бойчук В. Б., Манюх Ю. Т., Рій Р. Т., Чемна Н. М. (2013)
Міщук В. Г. - Підготовка студентів з дисципліни "Загальна практика – сімейна медицина" на додипломному рівні, Венгрович О. З., Гаврилюк Н. С., Бойчук В. Б., Григорук Г. В. (2013)
Пулик О. Р. - Комплексна програма з профілактики судинної деменції, Смоланка В. І., Чопей І. В., Гирявець М. В. (2013)
Тернущак Т. М. - Подовження інтервалу Q-T у хворих неспецифічним виразковим колітом, як предиктор розвитку шлуночкової аритмії, Чопей І. В., Чопей К. І., Селіванова Т. А., Островська Т. І. (2013)
Лисенко Г. І. - Особливості післядипломної освіти та медико-технологічне забезпечення підготовки кадрів в умовах реформування первинної медичної допомоги в Україні, Ткаченко В. І. (2013)
Лисенко Г. І. - Питання підготовки сімейних лікарів, які потребують вирішення на сучасному етапі, Ященко О. Б., Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2013)
Лисенко Г. І. - Ультразвукові маркери атеросклерозу у хворих на псоріатичний артрит, Хіміон Л. В., Риполовська О. В., Пюра О. А. (2013)
Лисенко Г. І. - Цукровий діабет 2-го типу та серцево-судинна патологія: коморбідність станів на етапі первинної медичної допомоги, Ткаченко В. І., Рибицька М. О. (2013)
Матюха Л. Ф. - Становлення нової моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні – не данина моді, а об’єктивна реальність, Гойда Н. Г., Одринський В. А., Дуда О. К., Коваленко О. Є., Надутий К. О., Маяцька О. Б., Тиш О. Б. (2013)
Ткаченко В. І. - Стандартизована допомога: командний підхід до ведення цукрового діабету 2-го типу (2013)
Толстанов О. К. - Позиція Міністерства охорони здоров’я стосовно деяких проблемних питань реформування первинної медичної допомоги, що виникають у регіонах, Надутий К. О., Матюха Л. Ф. (2013)
Бацюра Г. В. - Проблема кліщових інфекцій в практиці сімейного лікаря, Матюха Д. Ф. (2013)
Бугерук В. В. - Надання медичної допомоги хворим із резистентною артеріальною гіпертензією на первинному етапі, Волошина О. Б., Лисий І. С., Дукова О. Р., Бусел С. В., Чайка Г. О. (2013)
Бухановська Т. М. - Сучасні підходи сімейного лікаря до збереження та поліпшення здоров’я дітей, Мальцева Л. О. (2013)
Величко В. І. - Клініко-функціональні особливості вегетативної нервової системи у часто хворіючих дітей з пролапсом мітрального клапана, Данильчук Г. О., Саід О. В., Синенко В. І. (2013)
Величко С. О. - Опрацювання можливості застосування кейс)методу при підготовці лікарів загальної практики–сімейної медицини на додипломному етапі, Колісник С. П., Рудіченко В. М., Суворов О. Є. (2013)
Величко В. І. - Рівень фізичної активності дітей з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла, Венгер Я. І., Коваленко С. Ф., Шишкіна Н. В. (2013)
Воронко А. А. - Методологічні аспекти формування ВІЛ-настороженості у військових лікарів загальної практики при виявленні парентеральних гепатитів у військовослужбовців, Буженко А. І., Невмержицький С. О., Шевчук С. В., Коваль С. Б. (2013)
Величко В. І. - Терапія аналогами ГПП-1 – додатковий шлях до контролю маси тіла у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Саід О. В., Данильчук Г. О., Колотвіна Л. І., Корнован Г. В. (2013)
Глушко Л. В. - Досвід підготовки лікарів загальної практики на Прикарпатті, Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З. (2013)
Дукова О. Р. - Когнітивні розлади в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря, Бугерук В. В., Лисий І. С., Прокопчук Ю. В., Найдьонова О. В., Дрібіна С. І., Олійник С. М., Лагутіна Г. В., Саморуков В. В. (2013)
Ждан В. М. - Особливості терапії артеріальної гіпертензії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом, Кітура Є. М., Кітура О. Є., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2013)
Зюков О. Л. - Удосконалення диспансерного нагляду пацієнтів з використанням медичної інформаційної системи "ЕСКУЛАП", Луганська Л. О., Безугла М. В. (2013)
Каштелян О. А. - Персоніфікована немедикаментозна профілактика кардіоваскулярної патології у закладах первинної медико-санітарної допомоги (2013)
Кельмамбетова З. Р. - Влияние инфаркта миокарда у больных с сахарным диабетом на показатели сывороточных уровней фактора Виллебранда и ингибитора тканевого активатора плазминогена-1, Ушаков А. В., Гагарина А. А., Корытько И. Н., Лагкути О. Т., Лазейкина Т. И., Ткачева Н. Ю. (2013)
Коваленко О. Є. - Особливості неврологічної допомоги в практиці сімейного лікаря, Матюха Л. Ф. (2013)
Нугманова Д. С. - Мониторинг внутренних индикаторов качества помощи при артериальной гипертензии в пилотных организациях первичного звена здравоохранения Атырауской области 168, Асташкина Л. Н., Нурманова М. Ж., Утепкалиев М. М., Кабдрахманова А. К., Камелова Д. Б. (2013)
Матвієць Л. Г. - Медична реабілітація пацієнтів похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря, Лерман Н. Г., Гальчанська Г. Ю. (2013)
Микита О. О. - Стан нормативно-правового забезпечення на рівні первинної медичної допомоги у Збройних Силах України, Ковида Д. В., Гутченко К. С., Моргун С. О., Сокирко Д. В. (2013)
Починок Т. В. - Стан перекисного окиснення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей, Веселова Т. В. (2013)
Процюк О. В. - Профілактика гестаційного діабету як передумова зменшення частоти вродженої патології серед новонароджених, Линчак О. В., Матюха Л. Ф. (2013)
Сіліна Т. М. - Прогнозування розвитку склеротичних процесів у яєчниках як один з реабілітаційних напрямів первинного рівня надання медичної допомоги (2013)
Сірик В. О. - Сучасні погляди на профілактику і диспансеризацію з урахуванням оцінки стану здоров’я, віку, статі індивідуума та визначення факторів рівня ризику, Величко С. О. (2013)
Слабкий Г. О. - Про науковий супровід пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, Євтушенко В. В., Русняк В. А. (2013)
Стойка О. О. - Підходи до припинення тютюнокуріння населенням, Когут Н. М. (2013)
Волошина О. Б. - Пам’яті Галини Степанівни Попік, Величко В. І. (2013)
Безп’ята І. В. - Ресурсне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки (2016)
Борисова Л. П. - Роль комунікації в побудові ефективної системи мотивації персоналу організацій (2016)
Ганзюк С. М. - Особливості функціонування проблемних банків в Україні, Лінькова А. В. (2016)
Грабовенська С. П. - Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної галузі України (2016)
Зенікова О. І. - Мотивація праці та організація заробітної плати в туризмі (2016)
Котковський Р. В. - Бюджетування як пріоритетний інструмент управління підприємством (2016)
Нещадим Л. М. - Песпективнi напрями диверсифiкацiї туристичної дiяльностi в Українi, Тимчук С. В. (2016)
Слободянюк О. В. - Пруденційний нагляд на страховому ринку: європейська практика та вітчизняний досвід (2016)
Соболєва-Терещенко О. А. - Управління відносинами з покупцями через впровадження, Жарнікова В. В. (2016)
Супрун С. Д. - Етапи формування міжнародної маркетингової стратегії підприємств, Стратійчук В. М. (2016)
Хрутьба Ю. С. - Формування еколого-економічної моделі розподілу товарних потоків підприємства (2016)
Шкуліпа Л. В. - Транформація фінансової звітності на IFRS: сучасні питання (2016)
Шубенкіна В. О. - Тенденції розвитку будівельного комплексу України (2016)
Благута Р. І. - Формування та застосування типових тактичних операцій під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми, Остапчук М. С. (2016)
Бліхар М. М. - Дефініція поняття податкового регулювання інвестиційної діяльності (2016)
Гладун Г. І. - Юридична допомога як результат правової соціалізації людини (2016)
Голоядова Т. О. - Необхідність законодавчого запровадження медіації для вирішення податкових спорів в Україні (2016)
Грабова Я. О. - Невисилка як принцип конституційного права особи на притулок (2016)
Завальнюк В. В. - Методологія юридичної антропології: пошуки ефективної дослідницької програми (2016)
Зубрицька О. В. - Гуманізація впровадження ювенальної практики на засадах громадянського суспільства (2016)
Косолап О. В. - Використання соціальних мереж у виявленні та розслідуванні злочинів: зарубіжний досвід та перспективні напрямки (2016)
Назаренко В. О. - Актуальні питання юридичної відповідальності за порушення законодавства про платіжні системи України (2016)
Пчелін В. Б. - Правові засади організації адміністративного судочинства України (2016)
Савенко В. В. - Порівняльний аналіз концептів "Право" та "Закон" як елементів правової реальності (2016)
Санченко О. І. - Класифікація театральних постановок (2016)
Токарева В. О. - Феномен Shanzhai: вираження права на творчість чи порушення права інтелектуальної власності (2016)
Харитонова Т. Є. - Проблемні питання щодо переходу прав на земельну ділянку при набутті права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що на ній розташовані (2016)
Шилін Д. В. - Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні (2016)
Стецик В. В. - Моделювання систем з одночасними титриметричними реакціями різних типів (2016)
Белаева Я. В. - Особенности строения листовой пластинки видов рода Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) в условиях интродукции (2016)
Живоложний А. Ю. - Аналіз біологічних маркерів в оцінці динаміки та прогнозі раку шлунка, Макєєва О. М., Шейн А. В. (2016)
Луценко О. І. - Особливості гормонального статусу жінок та його вплив на організм (2016)
Шейко В. І. - Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету на фоні короткозорості високого ступеня, Дичко В. В., Пантелеєв П. Г. (2016)
Галиш В. В. - Композиційні фільтрувальні матеріали на основі різних волокон, що містять нанопорошок алмазу, Антоненко Л. П., Плосконос В. Г., Трубійчук Р. П., Демишок Т. І., Ільницька Г. Д. (2016)
Petrovsky A. F. - Consistent pattern of change of filter coefficients of impervious screen (2016)
Селівьорстов В. Ю. - Дослідження технологічних властивостей залізофосфатних формувальних сумішей, що містять високодисперсні золовідходи ТЕС, Доценко Ю. В., Бикова А. С. (2016)
Тележенко Л. М. - Прогнозування фонду біологічно активних речовин в зелені петрушки, Кулик А. С., Жукова В. Ф. (2016)
Федоренко І. В. - В'язкість крові як елемент визначення ефективної методики обчислення і вимірювання швидкості кровотоку судин людини (2016)
Федухин А. В. - Стратегия отказобезопасности как альтернатива полной отказоустойчивости при проектировании гарантоспособных компьютерных систем. Часть 1, Муха А. А. (2016)
Янчук О. Є. - Аналіз можливості застосування даних глобальних цифрових моделей рельєфу при вирішенні задач народного господарства, Трохимець С. М., Шульган Р. Б., Бойчук Б. О. (2016)
Сергєєва Н. П. - Геоінформаційний аналіз локальної рекреаційної системи Сколівського району Львівської області, Сергєєв Г. Л. (2016)
Баранник К. С. - Компенсаторные сосудистые реакции почек у пациентов с односторонним стойким нарушением уродинамики (2016)
Безруков Л. О. - Особливості перебігу тяжкої бронхіальної астми у школярів із надлишковою масою тіла, Гарас М. Н., Кухта О. Я. (2016)
Гарас М. Н. - Ефективність базисної терапії дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу пізнього початку, з урахуванням ацетиляторного поліморфізму, Романчук В. В. (2016)
Єхалов В. В. - Міжпредметна інтеграція в тематичному тестуванні при підготовці лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту "Крок-3", Святенко Т. В., Хоботова Н. В. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка особливостей механізмів психологічного захисту студентів стоматологічного факультету на різних етапах навчання (2016)
Руснак І. Т. - Лікування хворих з гіпертрофією лівого шлуночка, Тащук В. К., Савчук О. В., Стецик Н. І., Кулачек Я. В. (2016)
Сажин С. І. - Клінічно-параклінічна ефективність базисної терапії тяжкої бронхіальної астми в дітей залежно від типу ацетилювання (2016)
Хільчевська В. С. - Вроджена генералізована ліподистрофія: сучасні можливості діагностики та лікування, Харманська І. Б. (2016)
Весельська Л. А. - Державне регулювання вимушеної міграції: організаційно-правовий аспект (2016)
Гавриш-Мусафір А. О. - Маркетинг органів публічної влади як механізм підвищення рівня життя населення (2016)
Кіслов Д. В. - Організація комуникативної стратегії державних систем маркетингу (2016)
Папуша В. С. - Проблеми взаємодії громадянського суспільства та державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (2016)
Фелонюк Т. А. - Характеристика моделі місцевого самоврядування Франції: досвід для України (2016)
Фелонюк Т. А. - Теоретичні засади розвитку місцевого самоврядування у Французькій Республіці (2016)
Бідун А. В. - Оптичні знаки як смислотвірний елемент у сучасних поетичних виданнях (2016)
Гаджиева Г. - Система библиотечно-информационного обеспечения специалистов по архитектуре и строительству (2016)
Салата Г. В. - Учреждения консолидированной информации, или информационно-библиотечные центры Украины, в условиях евроинтеграции: к постановке проблемы, Данилова Т. В. (2016)
Чирук Є. Г. - Журнал "Архіви України" (1947–2015) як джерело інформації про життя і діяльність Михайла Павлика Journal (2016)
Шульська Н. М. - Редагування власне орфографічних помилок у журналістських текстах (2016)
Бигунова Н. А. - Одобрение, похвала, комплимент и лесть как тактики реализации коммуникативных стратегий (2016)
Булава Н. Ю. - Специфіка слов’янських автохтонних імен в основах сучасних українських прізвищ північної Донеччини (2016)
Віннічук А. П. - Національна минувшина в аналітичному дис¬курсі Миколи Сиротюка (2016)
Галаур С. П. - Опозиція "контактна локалізація: напрям руху на поверхню/з поверхні локативного орієнтира" в українському реченні: вимір префіксально-прийменникової кореляції (2016)
Гуцол М. І. - Транслітерація давньогрецьких словотворчих елементів у латинській медичній термінології, Савчук Г. О. (2016)
Колмакова В. Б. - Етимологія та лексико-семантичне поле концепту "Гнів" в іспанській мові (2016)
Кравченко О. О. - Семантична трансформація китайських лінгвокультурних констант та порушення норм китайської літературної мови в Інтернет-тестах (2016)
Куриленко Д. В. - Цайтгайст як маркер буття у семіотичній поліфонії (2016)
Мельник І. В. - Мовний портрет провокатора: успішний vs хибний (2016)
Нестелєєв М. А. - "Божественний диявол": образ жінки в польській повісті І. Франка, Сьоміна А. А. (2016)
Педченко С. О. - Класифікаційні параметри субкатегорійних суб’єктивно-модальних значень (2016)
Садова Л. О. - Специфіка жіночих іменувань у православних церковних документах Волині ХІХ століття (2016)
Цилюрик Т. В. - Дискурс англійської віртуальної контрреклами як об’єкт лінгвістичних досліджень (2016)
Шемуда М. Г. - Символіка англомовного художнього роману У. Голдінга "Володар мух" (2016)
Шкворченко Н. М. - Компаративні особливості просодичного оформлення англомовного та російськомовного офіційно-ділового дискурсу (2016)
Бедевельська М. В. - Розвиток системи наставництва майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Брик А. В. - Визначення рівня розвитку сенсомоторних реакцій учнів молодших класів (2016)
Гричаник Н. І. - Проблема навчання студентів-філологів аналізу художніх творів: філософські аспекти (2016)
Каліцева О. В. - Процес фахової підготовки юристів як педагогічна проблема (2016)
Кравець Р. А. - Комунікативний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Мартиненко С. М. - Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні, Замятна О. Л. (2016)
Наконечна О. В. - Деякі питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування здорового способу життя (2016)
Осадча Н. В. - Історія дослідження проблеми формування в учнів профільної школи лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2016)
Перепелиця К. Ю. - Формування самостійного монологічного мовлення на уроках англійської мови у вищій школі (2016)
Сінельнікова Н. О. - Домінантні умови формування творчої особистості молодшого школяра (2016)
Соболь Н. В. - Дослідження рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики (2016)
Шевченко В. М. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування: філософсько-освітній аспект (2016)
Яковчук О. Л. - Ігрові технології навчання як складова активізації пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях з біохімії (2016)
Ларін Д. І. - Дослідження аналізу соціально-історичних умов, що визначили історичний смисл періоду відкритої психологічної кризи методом категоріального аналізу М. Ярошевського (2016)
Саковська О. Ю. - Зв’язок матерії та позбавленості у філософії святого Томи Аквінського (2016)
Туренко В. Е. - Специфіка та особливості cучасної вищої філософської освіти у Греції, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Вільцанюк О. М. - Правозахисний аспект політики адміністрації Р. Рейгана в контексті американсько-радянських відносин (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресовані ректори Київського державного університету (1933-1953 роки) (2016)
Смишляк А. В. - Церковний хор у святковому православному ритуалі Києва (ХІХ – поч. ХХ століття) (2016)
Абасова У. - Стилистика произведений соло для струнных инструментов азербайджанских композиторов (2016)
Ладоненко М. І. - Внесок сучасних українських майстрів у мистецтво створення пам’ятних та ювілейних монет: від задуму до випуску в обіг (2016)
Аббасов Н. А. - Проявление культурологической сущности нравственных ценностей в государственной культурной политике (2016)
Кулиев Б. - Роль медиакратии в реализации политических процессов (2016)
Внуков Є. О. - Ціннісно-нормативний вимір організаційної культури в контексті секторального підходу (2016)
Діброва А. О. - Трансформація уявлень про лідерство ХХ – початок ХХІ століття (2016)
Костюк Д. А. - Особливості функціонування таємної дипломатії у міжнародних відносинах та її основні компоненти (2016)
Рудень Д. М. - Перспективна модель оновлення і відродження лівого руху в Україні в умовах олігархії та деідеологізації суспільства (2016)
Школяр М. В. - Соціальна довіра в контексті суспільних трансформацій (2016)
Головка А. А. - Фактор Закарпаття в інформаційній агресії Росії, Токарський О. О. (2016)
Хотяїнцев В. М. - Еволюція змішаної хмари: ріст частинок льоду, Бардаков Р. В., Краковська С. В., Шпиг В. М. (2016)
Мартазинова В. Ф. - Тенденция современного температурно-влажностного режима Украины к аномальности за счет атмосферных процессов в летний сезон, Иванова Е. К., Щеглов А. А. (2016)
Заболоцька Т. М. - Верифікація супутникової інформації щодо мікрофізичних характеристик та верхньої межі хмар, Кривобок О. А., Скриник О. Я., Шпиг В. М. (2016)
Краковська С. В. - Проекції змін приземної температури повітря за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей у регіонах України в ХХІ столітті, Гнатюк Н. В., Шпиталь Т. М., Паламарчук Л. В. (2016)
Базалєєва Ю. О. - Повторюваність, тривалість та інтенсивність блокувальних процесів, що зумовлюють аномальні погодні умови в Україні, Балабух В. О. (2016)
Клок С. В. - Просторово - часові зміни мінімальної температури повітря на території України на сучасному етапі, Красюкова Я. В. (2016)
Осадчая Н. Н. - Оценка выноса биогенных элементов с водосборной площади Дуная в современный период (1989-2012 гг.), основные факторы его формирования и пути регулирования, Клебанов Д. А. (2016)
Осипов В. В. - Выбор имитационной компьютерной модели для анализа выноса соединений азота и фосфора и ее апробация на малом речном водосборе, Осадчая Н. Н. (2016)
Горбачова Л. О. - Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок (2016)
Шевченко О. Л. - Визначення бар’єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників (2016)
Манукало В. О. - До питання оцінювання якості методики та точності гідрологічних прогнозів, Бойко В. М., Гальперіна Т. О., Петренко Л. В. (2016)
Іванов Б. О. - Система слідкування за диском Сонця, Осіс В. Б. (2016)
Максимов В. С. - Про розроблення національних нормативних документів України у сфері гідрометеорологічної діяльності, Манукало В. О., Швень Н. І., Ковальська Л. Г., Митник Т. Г. (2016)
Осадчий В. І. - Міжвідомча комісія з питань участі в Міжнародній гідрологічній програмі ЮНЕСКО та Програмі з гідрології та водних ресурсів Всесвітньої метеорологічної організації розпочала роботу, Манукало В. О. (2016)
Осадча Н. М. - Нові дослідження екологічного стану водойм урбанізованих територій: Рецензія на монографію: О.В. Романенко, О.М. Арсан, Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник "Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій" (2016)
Пам’яті В. М. Бабіченко (2016)
Вихідні дані (2016)
Кузнецов Ю. - Зиґмунд Фройд: народження нової філософії (2016)
Бердяєв М. - Проблема етичного пізнання (2016)
Сабадуха В. - Ґенеза теоретичних уявлень про особу та особистість в історії філософії (2016)
Кравець М. - В’ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності, Павлюк С. (2016)
Савчин М. - Онтологія та феноменологія здатності особистості переживати (2016)
Осьодло В. - Тестування інтелекту в армії США у роки Першої світової війни, Зубовський Д. (2016)
Чебикін О. - Структура, зміст та особливості емоційної регуляції пізнавальної діяльності школярів (2016)
Фурман А.А. - Концепція особистості в аксіологічній психології: контури сутнісної евристики (2016)
Болтівець С. - Психофізіологія мовчання, говоріння і співу в регуляції навчання учнів (2016)
Покажчик статей, надрукованих у журналі у 2016 році (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані іноземними мовами (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Kiptenko V. - Tourism studies in "geography and tourism” journal: 2007-mid 2014 review, Doan P. (2014)
Kiptenko V. - Regional geography discourse in "Geography and Tourism” journal during 2007-2014, Koroma N., Stafiychuk V. (2014)
Lyubitseva O. - Geography of tourism: evolution of academic discourse in Ukraine, Kiptenko V. (2014)
Liubitseva O. - Tourism market and tourism education in Ukraine (2014)
Dmytruk O. - Revenue management methods and their effectiveness in Ukrainian and Russian hospitality markets, Petlina D., Motuzenko O. (2014)
Smyrnov I. - Marketing-mix of sustainable tourism (on example of national nature park (NPP) "Synewyr”) (2014)
Doan P. - Spatial differentiation of tourism activity in ukraine (2014)
Yatsenko B. - Contemporary trends of political geography (2014)
Braychevskyy Y. - Deciding on nato: a necessary step or a premature move? (2014)
Adamovych Z. - Typology of countries on the knowledge economy development (2014)
Plakhotnik M. - Global transnational organized crime: key flows and markets (2014)
Звернення до читачів (1999)
Гуменюк Б. І. - Проблема посередництва в дипломатичній практиці: теоретичні засади та практичний підхід, Хоменко Г. Д. (1999)
Тупчієнко Л. С. - Наука і мистецтво дипломатії (1999)
Кірсенко М. В. - Вища школа української дипломатії: доробок і потенціал (1999)
Картунова О. О. - Національні й міжнародні виміри запобігання ескалації та врегулювання етнополітичних конфліктів (1999)
Александрук В. Є. - Інформаційна могутність держави як засіб реалізації її національних інтересів у сучасному світі (1999)
Богданович В. Ю. - Загальні засади розробки комплексної моделі системних досліджень проблем воєнної безпеки держави (1999)
Костенко Г. Ф. - Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація (1999)
Скороход Ю. С. - Ліванська модель "конфесійної демократії" (1999)
Галака С. П. - Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї після ядерних випробуваннь в Індії та Пакистані (1999)
Степанова А. Г. - Гуманітарна діяльність ООН в колишній Югославії (1999)
Сивак О. В. - Інтереси України в процесі реформування СНД (1999)
Натрошвілі Р. Н. - Грузія в сучасній економічній інтеграції країн СНД (1999)
Кононенко К. А. - Стабільні відносини України і ЗЄС - важливий елемент нової архітектури європейської безпеки (1999)
Подаляк Н. Г. - Міжнародно-правові засади централізації Ганзи у XIII-XIV століття (1999)
Ціватий В. Г. - Зовнішня політика та дипломатія Карла VIII напередодні Італійських воєн (1494-1559)(сторінки історії міжнародних відносин і міжнародного права раннього нового часу) (1999)
Звонкова Г. В. - Розвиток дипломатичних традицій Київської Русі у відносинах України з Туреччиною (1999)
Сергійчук Б.В. - Спогади Джафера Сейдамета як джерело до українсько-кримськотатарських взаємин у 1917-1918 роках (1999)
Салій К. І. - Участь українського православного духовенства у формуванні та здійсненні зовнішньої політики Гетьманщини у другій половині XVII-кінці XVIII ст. (історіко-політичний аналіз) (1999)
Сторчак А. І. - Михайло Драгоманов: від автономної особи - до незалежної держави та "вільної спілки" (1999)
Рудюк С. М. - Український військовий аташат у минулому і сьогоденні (1999)
Сергійчук В. І. - Відносини України з Кубанню в роки національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) (1999)
Данильченко О. П. - Іноземні дипломатичні представництва і Римсько-католицька Церква в Україні (1920-1930 рр.), Рубльова Н. С. (1999)
Зарицький О. М. - Деякі аспекти зовнішньополітичної діяльності Президента Чеської Республіки Вацлава Гавела (1999)
Аль-Атоом Мухамед - Место и роль Иордании в ближневосточном мироном процессе 80-х годов (1999)
Скороход Л. І. - Особливості опозиційних рухів в Аравійських монархіях (1999)
Білоусов М. М. - Гуманітарні питання в зовнішньополітичній діяльності України (історія і сучасність) (1999)
Толкач В. С. - Особливості формування спеціальних принципів міжнародного екологічного права як основи міжнародної системи екобезпеки (1999)
Величко В. В. - Формування правових основ економічного співробітництва України і КНР: початковий етап (1999)
Мережко О. О. - Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права (1999)
Кучеренко С. М. - Конвенція про заборону хімічної зброї і України: історичний досвід, сучасний стан і перспективи (1999)
Ковальова О. Ю. - Невідкладні завдання розробки міжнародноо режиму захисту біженців та переміщених осіб (1999)
Черненко І. П. - Конституційно-правове оформлення зовнішньополітичного механізму Канади (1999)
Подойма Д. Г. - Міжнародний кримінальний суд - необхідний орган міжнародного правосуддя (1999)
Сікач І. В. - Правова держава: концепція Б. Кістяківського (1999)
Шпак Н. А. - Принципи побудови, складові та зміст програми "Англійська мова для дипломатів" (1999)
Ігнатова О.І. - До проблеми вибору метдів навчання іноземної мови дорослих-початківців (1999)
Кривонос П. О. - Створення належних умов для виконання дипломатичними представництвами іноземних держав своїх функцій в державі перебування- обов'язок держави перебування (1999)
Новак І. В. - Актуальні проблеми розвитку системи протокольної служби України (1999)
Тимошенко Н. Л. - Жінка в офіційному житті: питання протоколу (1999)
Шевель І. П. - Політична свідомість і політична культура: суть, генезис, типологія (1999)
Гайдуков Л. Ф. - Корисний посібник для дипломата (1999)
Костенко Г. Ф. - Гуманітарна інтервенція - нове явище часу (1999)
Ілющенко В. В. - Парламентський контроль в дії (1999)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітична, дипломатична та торговельна діяльність німецької Ганзи у XII-XVII століттях (проблеми історії середньовіччя і раннього нового часу) (1999)
Содержание (2013)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 95 років (1918–2013) (2013)
Гойда Н. Г. - Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні (за результатами конференції 24–25 жовтня 2013 р.), Лисенко Г. І., Матюха Л. Ф., Шекера О. Г., Ткаченко В. І. (2013)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні", присвяченої 25-річчю сімейної медицини в Україні та 15-річчю Української асоціації сімейної медицини (2013)
Відомі імена кандидатів у лауреати Національної Медичної Премії (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Simon Murch - Стандарты и рекомендации для диагностики и лечения целиакии у детей, предложенные Британским Педиатрическим Обществом Гастроэнтерологии, Гепатологии и Питания (BSPGHAN) Joint BSPGHAN and Coeliac UK guidelines for the diagnosis and man-agement of celiac disease in children, Huw Jenkins, Marcus Auth, Ronald Bremner, Assad Butt, Stephanie France, Mark Furman, Peter Gillett, Fevronia Kiparissi, Maureen Lawson (2013)
Керснік Я. - Нова модель загальної практики – сімейної медицини в Словенії (2013)
Janko Kersnik - A new model of family practice in Slovenia (2013)
Служинська М. Б. - Проблеми ВІЛ-інфекції в практиці сімейного лікаря, Кутинська О. М., Штойко І. В., Чайка І. В., Бережна Л. В., Матлан О. В. (2013)
Медведовська Ю. В. - Сучасні дослідження захворюваності на новоутворення та фактори, що спричинюють її зростання (2013)
Шекера О. Г. - Фінансово-економічні аспекти реформування системи охорони здоров’я України (2013)
Матасар В. І. - Проблема недостатньої забезпеченості нутрієнтами населення України (2013)
Науменко Л. Ю. - Перший досвід викладання основних положень медико-соціальної експертизи на етапі післядипломної освіти сімейного лікаря, Борисова І. С., Березовський В. М., Чемирисов В. В. (2013)
Пасиешвили Л. М. - Механизмы прогрессирования метаболических нарушений у больных с артериальной гипертензией и неалкогольной жировой болезнью печени, Щербак Н. А. (2013)
Тихонова С. А. - Надання медичної допомоги хворим на гостру ревматичну лихоманку в практиці сімейного лікаря (клінічна лекція), Бугерук В. В. (2013)
Дуда О. К. - Досвід застосування препарату Біолакт у комплексній терапії гострих кишкових інфекцій, Жигарєв Ю. О., Ралец Н. В., Колесник Р. О., Войтова А. І. (2013)
Приходько В. Ю. - Метаболическая терапия в комплексном лечении пациентов с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Лисняк О. А., Лисняк А. И., Гоголь О. В., Кашковский Д. О. (2013)
Величко Н. С. - Прогностично значущі фактори ризику розвитку холестатичного гепатозу вагітних (2013)
Приходько В. Ю. - Синдром хронічної венозної дисциркуляції головного мозку, Кашковський Д. О. (2013)
Чернов А. В. - Покращання точності оцінювання об’єму крововтрати після пологів за допомогою градуйованого приймача, Камінський В. В., Голяновський О. В., Романенко Т. Г. (2013)
Коцаба Ю. Я. - Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря, Бабінець Л. С., Денефіль О. В. (2013)
Перцева Т. О. - Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань, Борисова І. С. (2013)
Мурашко Н. К. - Аналіз коморбідності та чинників стилю життя у хворих із розсіяним склерозом, Чуприна Г. М. (2013)
Господарский И. Я. - Противовирусная терапия больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких, Паничев В. А. (2013)
Мосієнко Г. П. - Клініко-етіологічні аспекти виникнення анемії у військовослужбовців (2013)
Дуда О. К. - Патогенетичні аспекти ураження легень при лептоспірозі: сучасний погляд, Колесник Р. О., Сидоренко В. В., Бойко В. О., Вовк І. О., Чегусов П. В., Марунчак О. В. (2013)
Гаврилюк В. А. - Особенности патогенетической терапии больных с артериальной гипертензией и ожирением с позиций нефропротекции (2013)
Залісна Ю. Д. - Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій (2013)
Кочуева М. Н. - Особенности структурно-функционального состояния органов-мишеней у пациентов с гипертонической болезнью в зависимости от индекса массы тела, Сухонос В. А., Шалимова А. С., Кочуев Г. И., Линская А. В. (2013)
Матасар И. Т. - О традициях в питании населения как элементе национальной культуры, Матасар В. И., Луценко А. Г. (2013)
Ситюк Т. О. - Інформативність імунограми у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Кіча Н. В., Смоліна Л. О. (2013)
Шатило В. Й. - Соціальні чинники та психологічні передумови виникнення сімейних конфліктів (2013)
Карлова О. О. - Особливості формування системної запальної відповіді у пацієнтів з мікросатурнізмом (2013)
Корнійчук О. П. - Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності (2013)
Бєлих Н. А. - Порівняння ефективності препаратів місцевої дії в лікуванні гострого фарингіту у дітей, Плугатаренко Н. А., Губіна І. В., Головін В. В. (2013)
Бондаренко А. В. - Диференціальна діагностика плямисто-папульозної висипки у дітей (2013)
Весельський В. Л. - Оцінювання фізичного розвитку та індивідуального здоров'я дітей в практиці сімейного лікаря (2013)
Громнацька Н. М. - Грудне вигодовування як превентивний фактор розвитку метаболічного синдрому у дітей і підлітків (2013)
Литвинець Л. Я. - Патогенетичні механізми розвитку та прогресування бронхіальної астми у дітей (2013)
Балуєва О. В. - Міжнародний досвід управління державними фінансами, Юхненко М. А. (2016)
Токарева В. І. - Фінансово-кредитне забезпечення розвитку суб'єктів малого бізнесу, Адамов Д. В. (2016)
Аракелова І. О. - Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні (2016)
Кириченко І. І. - Система менеджменту якості в медичних лабораторіях України відповідно до вимог міжнародних стандартів, Байрак А. О. (2016)
Мануілова К. В. - Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади (2016)
Обушна Н. І. - Особливості категоріального апарату інституціональної теорії у площині державного управління (2016)
Сердечна Л. В. - Особливості податкового регулювання у сфері реклами (2016)
Суровцева І. Ю. - Транспарентність управлінських структур: шляхи інформаційної прозорості, Николаєва В. І. (2016)
Скок Н. С. - Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, Мазіна Н. Є. (2016)
Зубчик О. А. - Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Управління корупційними ризиками: поняття та зміст (2016)
Міхальов О. М. - Еволюція процесів державного управління на сучасному етапі суспільного розвитку (2016)
Мурашев С. П. - Нормативно-законодавча база державного управління раціональним природокористуванням на автомобільному транспорті (2016)
Кірєєв Д. Б. - Механізми державного управління інформаційною економікою в Україні (2016)
Ліньков М. О. - Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України (2016)
Федорова Г. В. - Інформаційний простір як феномен суспільної культури та об'єкт державного управління (2016)
Петренко О. В. - Особливості державного управління розвитком виробничо-економічних систем (2016)
Содержание (2013)
Гойда Н. Г. - Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям, Матюха Л. Ф. (2013)
Медведовський В. М. - Регіональні особливості поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед населення України, Медведовська Н. В. (2013)
Бабінець Л. С. - Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико)санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду, Боровик І. О., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Криськів О. І., Марченкова Н. О. (2013)
Шекера О. Г. - Реформа здравоохранения Украины (семейная медицина) (2013)
Венцківська І. Б. - Особливості психоемоційного статусу жінок із загрозою передчасних пологів, Майданник О. Ф. (2013)
Шекера О. Г. - Розроблення компетентнісної моделі лікаря загальної практики–сімейного лікаря, Краснов В. В. (2013)
Ременник О. І. - Клінічне значення вивчення вмісту глюкози в еритроцитах хворих на хронічне "легеневе" серце (2013)
Хіміон Л. В. - Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої ревматичної лихоманки (2013)
Веропотвелян П. Н. - Клинический подход в лечении инфекционных заболеваний в акушерской и гинекологической практике антисептиком хлоргексидином, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2013)
Бойко В. І. - Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі, Салдадзе Б. Г. (2013)
Mурашко Н. К. - Аналіз циркадного ритму та рівня артеріального тиску – факторів ризику когнітивних порушень при розвитку ішемічного інсульту, Недолуга В. О. (2013)
Романенко Т. Г. - Фактори ризику розвитку істміко)цервікальної недостатності при вагітності, Кротік О. І. (2013)
Марченко А. Н. - Медико-социальные аспекты генитальных инфекций в раннем репродуктивном возрасте (2013)
Хурані І. Я. - Роль детралексу в профілактиці постмастектомічного синдрому після радикального лікування раку грудної залози, Какарькін О. Я. (2013)
Крилов С. В. - Досвід 15-річного застосування спінальної анестезії при кесаревому розтині у КЗ "Вишгородська центральна районна лікарня", Недашківський С. М., Галушко О. А., Коваленко А. В., Прудко О. С. (2013)
Падалко А. А. - Артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации сосудов головного мозга во время беременности, Гончаренко Д. А., Жежер А. А., Мехедко В. В. (2013)
Бойчук Л. Г. - Особливості антенатального догляду за жінками з багатоплідною вагітністю (2013)
Коваль Н. М. - Доцільність застосування лейкоцитарних індексів для експрес-оцінки імунного статусу пацієнтів у практиці сімейного лікаря, Павелко Н. М., Павелко І. Й. (2013)
Дуда О. К. - Патогенетичні аспекти ниркової недостатності при лептоспірозі: сучасний погляд, Колесник Р. О., Сидоренко В. В., Окружнов М. В., Вовк І. О., Чегусов П. В., Ралець Н. В. (2013)
Зайцев И. А. - Прогнозирование результатов противовирусной терапии хронического гепатита С на основании исследования неинвазивных маркеров фиброза, Потий В. В. (2013)
Карпова Е. П. - Ирригационная терапия в педиатрической ринологии, Вагина Е. Е. (2013)
Шатило В. Й. - Комплексний підхід до профілактики порушень постави у дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Луценко О. Г. - Аліментарні чинники підвищення опірності організму дітей дошкільного віку до дії іонізувального випромінювання (2013)
Ткаченко В. І. - Роль ліпідознижувальної терапії у кардіоваскулярній профілактиці хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2013)
Климась І. В. - Метаболічний синдром та ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит (2013)
Качур О. Ю. - Характеристика можливості використання лікарями загальної практики–сімейної медицини променевих методів діагностики, Слабкий Г. О. (2013)
Северин Г. К. - Характеристика протиракової роботи на первинному рівні надання медичної допомоги (за даними соціологічного опитування), Науменко О. С. (2013)
Шалімова А. С. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на оксидативний стрес у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз на тлі гастроентерологічної коморбідності: особливості перебігу, підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування, Мурашко Н. К. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд на гиперандрогению и ее лечение, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т. (2013)
Шевчук М. И. - Влияние терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента на продолжительность комплекса QRS ЭКГ у пациентов с артериальной гипертензией, Яблучанский Н. И. (2013)
Лобас В. М. - Характеристика функціонально-організаційної моделі забезпечення відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги, Слабкий Г. О., Кравець О. А. (2013)
Гурженко Ю. Н. - Оцінювання ефективностi лікування трихомоніазу в осіб із хронічним простатовезикулітом, Махамад Лукман І. (2013)
Солоха Д. В. - Визначення мотиваційних складових ефективного меджменту підприємств соціокультурної сфери України, Олійник Г. Ю., Бєлякова О. В. (2016)
Дятлова В. В. - Глобалізація світової економіки: сучасні тенденції та протиріччя процесу, Бородаєнко Н. В., Положенцева К.В. (2016)
Бойко Л. М. - Формування економічного механізму регулювання земельних відносин у сільському господарстві України (2016)
Солоха Д. В. - Моделювання системи оцінки ефективності менеджменту соціокультурної діяльності, Сапельнікова Н.Л. (2016)
Боднарук О. В. - Європейський досвід державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Чуприна О. О. - Стратегічна компонента у формуванні державної міграційної політики (2016)
Зелінська М. І. - Шляхи підвищення ефективності організаційно-функціональної структури управління на підприємстві, Літвінова К. О. (2016)
Решетова Г. І. - Оцінка стану міграційного руху населення в Україні (2016)
Тарасенко Д. Л. - Обґрунтування методологічних підходів до управління мотивацією і стимулюванням трудової діяльності персоналу в соціально-економічній системі регіону (2016)
Тарасенко О. Ю. - Особливості визначення стану інноваційного потенціалу металургійної галузі України як основи її стратегічного розвитку (2016)
Бурда В. Є. - Стан та перспективи використання традиційних та альтернативних джерел енергії в економіці України (2016)
Залізнюк В. П. - Транспортно-логістичне забезпечення експортної діяльності підприємства (2016)
Глушаченко С. С. - Фінансова нестабільність як чинник кредитної політики комерційного банку (2016)
Кобилецький О. Я. - Кислі та лужні дезоксирибонуклеази та рибонуклеази у пацієнтів із важкою черепно-мозковою травмою різних груп наслідків лікування в динаміці перебігу лікування (2016)
Лозинська М. Р. - Обтяженість на рак щитоподібної залози пробандів та їх родичів Із новоутвореннями кишечника і хворобою Крона, Лукавецький О. В., Лозинська Л. Ю., Калинович Н. Р. (2016)
Макєєв В. Ф. - Особливості динаміки формування зубних рядів у дітей і підлітків та можливості дентальної імплантації, Крупник А.-С. А. (2016)
Сулим С. О. - Особливості порушень функціонального стану нирок у жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявної супровідної залізодефіцитної анемії, її важкості й тривалості (2016)
Філіппова О. Ю. - Загальна характеристика активованих рецепторів на лімфоцитах залежно від маси тіла у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ожирінням та патолоґією біліарного тракту (2016)
Олійник Ю. Ю. - Наслідки комбінованих субтотальних дистальних резекцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Гузій О. В. - Соматичне здоров'я спортсменів при тренуванні витривалості, Романчук О. П. (2016)
Загородній О. В. - Бальна оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, при реваскуляризації ніг за модифікованою системою APACHE II, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2016)
Трутяк І. Р. - Характеристика ускладнень сучасної бойової хірурґічної травми, Гайда І. М., Прохоренко Г. А., Медзин В. І., Трутяк Р. І. (2016)
Комар В. С. - Структурно-процесний підхід у створенні моделі покращення якості та ефективності системи відновного лікування хворих з патолоґією шкіри та підшкірної клітковини на реґіональному рівні, Любінець О. В. (2016)
Січкоріз О. Є. - Оцінка якості орґанізації навчального процесу на базах стажування під час проходження заочного циклу інтернатури (2016)
Різничок С. В. - Статистичний аналіз академічної успішності з медичної інформатики студентів медичного факультету львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Басалкевич О. Є. (2016)
Іванов В. П. - Роль галектину-3 у розвитку і підтриманні фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д., Ковальчук О. В. (2016)
Мота Ю. С. - Діаґностика і лікування гострого апендициту у вагітних, Федоренко В. П. (2016)
До відома наших авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Lukianenko D. - Identification of creative investment in global economy, Burmaka M., Halakhova T. (2016)
Kolot A. - The deficit of decent work as a global problem of social and labor segment, Herasymenko O. (2016)
Obolenska T. - Conceptual approaches to international cooperation between higher education institutions, Tsyrkun O. (2016)
Kalenyuk I. - Entrepreneurial universities in a world educational system, Dyachenko A. (2016)
Tsygankova T. - Key determinants of managing the marketing asset of global companies, Ponomarenko R. (2016)
Panchenko Y. - State support of the high-tech exports: comparative analysis and lessons for Ukraine, Voychak M. (2016)
Frolova T. - Financial resources of the national economy development: formation and priority application areas, Lukianenko L., Otchenash K. (2016)
Жданова И. - Методы улучшения потребительских свойств массовой жилой застройки 70-80-Х годов XX века (2014)
Прядко Н. - Усиление конструкций фундаментов жилого дома, Шамрина Г., Прядко Ю., Руднева И. (2014)
Агєєва Г. - Дослідження проектних рішень реконструкції п’ятиповерхових гуртожитків під житло (2014)
Дорофеев В. - Опыт реконструкции зданий в г. Одессе, Мишутин А., Петраш С., Шеховцов И. (2014)
Прядко Н. - Рациональный угол наклона мансардного кна при реконструкции жилых домов, Прядко Ю., Руднева И. (2014)
Скребнєва С. - Сучасні енергозберігаючі системи в будівлях і спорудах (2014)
Ясінський М. - Основні чинники, що негативно впливають на зміну житлової забудови історичних ареалів малих міст (2014)
Protchenko K. - Estimation of influence of the bases and foundations of duildings and structures during construction in restrained urban conditions, Dangaji J. (2014)
Лапенко О. - Утворення конструкцій покриття із сталезалізобетонних елементів, Тимошенко В. (2014)
Костира Н. - Розрахунок попередньо напруженої металевої балки затяжкою, Скребнєва Д. (2014)
Лапенко О. - Робота зігнутих елементів у сталезалізобетонних конструкціях, з’єднаних за допомогою склеювання, Машкова А. (2014)
Bilokurov P. - Computer modelling of strengthened monolithic plane overlapping with steel plate in the tensile zone (2014)
Protchenko K. - Strensthening of reinforced concrete structures by composite materials on the basis of carbon fibre, Bilokurov P. (2014)
Лапенко О. - Експериментальні дослідження конструкцій покриття із сталезалізобетону, Гришко Г. (2014)
Kalyta A. - Prestressed reinforced concrete in construction (2014)
Должников П. - О несущей способности буроинъекционных свай при реконструкции аварийных зданий, Збицкая В. (2014)
Федченок А. - Выбор параметров расчетных схем при формировании информационной модели крупнопанельного здания, построенного по типовому проекту (2014)
Крюкова О. - Аналіз зміни напружено-деформованого стану конструкцій силосу з використанням даних технічного обстеження (2014)
Dangaji J. - Aircraft-pavement classification number (ACN-PCN) system of reporting (2014)
Гарькава О. - Моделювання напружено-деформованого стану колон безкапітельно-безригельної конструктивної системи будівель, Горіна А., Дмитренко Ю., Височин Г. (2014)
Городецкий А. - Комплексные системы проектирования и управления строительство с использованием полнофункциональной информационной модели здания (BIM). зарубежный и отечественный, перспективы развития, Барабаш М., Судак В., Печенов С. (2014)
Головко С. - Выравнивание кренов сооружений и усиление оснований инъекцией цементного раствора (2014)
Барабаш М. - Информационное моделирование здания с монолитным каркасом в сапр сапфир-жбк, Палиенко О. (2014)
Фаренюк Г. - Мониторинг зданий в условиях городской застройки, Хавкин А., Калюх Ю., Шокарев В. (2014)
Соловей Н. - Сравнительный анализ нелинейного деформирования и устойчивости упругих оболочек неоднородной структуры, Кривенко О., Мищенко О. (2014)
Кирьязев П. - Компьютерные модели узлов примыкания перекрытия к диафрагме, Гензерский Ю., Ромашкина М. (2014)
Johni G. - The experimental and theoretical research results for posts and pipelines composed by multi-tubes made of basalt fiber (2014)
Немировская Е. - Проектирование зданий из легких металлокунстрикций в сейсмических районах, Купневич Л. (2014)
Максименко В. - Моделирование прогрессирующего обрушения в программных комплексах семейства лира, Роман А. (2014)
Кирияк К. - Геомеханический анализ вероятности потери устойчивости оползневого склона методом конечных элементов (2014)
Писаревский Б. - Расчет балок и плит на упругом основании с увеличивающейся в процессе нагружения жесткостью (2014)
Башинский Я. - Особенности виброзащиты зданий в вблизи метрополитена (2014)
Кирьязев П. - Моделирование систем с жесткой восстанавливающей силой, Писаревский Б. (2014)
Першаков В. - Урахування ризиків виникнення аваріі при проектуванні будівель та споруд, Лисницька К. (2014)
Жоголев Ю. - Информационные системы и технологии моделирования и организации архитектурного проектирования (2014)
Микитенко С. - Застосування методів умовної оптимізації в розрахунках залізобетонних елементів (2014)
Трошкіна О. - Прийоми та засоби архітектурно-планувальної організації простору міських площ та її вплив на соціальну поведінку людини, Чабан Ю. (2014)
Трошкіна О. - Особливості організації сучасного вуличного простору, Сіряк А. (2014)
Дорофеев В. - Одесский опыт реконструкции зданий, Мишутин А., Петраш С., Шеховцов И. (2014)
Костира А. - Особливості проектування основ і фундаментів висотних будівель, Башинська Т., Підгайна Г. (2014)
Микитенко С. - Застосування методів умовної оптимізації в розрахунках залізобетонних елементів (2014)
Лобзін М. - Аналіз можливості повторного використання будівельних конструкцій із використанням методу скінчених елементів, Шиндер Ю. (2014)
Мусиенко И. - Использование физической модели трассирования автомобильных дорог - "Гибкий браслет" для снижения макисмальной энтропии трассы (2014)
Кузнецова І. - Характерні риси інтер'єрів сучасних яхт, Шепель Г. (2014)
Савенков А. - Оценка влияния микрокренмезёма на свойства пенобетона неавтоклавного твердения, Баранова А. (2014)
Гавриш А. - Современные технологии фомирования архитектурного пространства на основе сухого строительства (2014)
Петричко С. - Декоративные бетоны повышенной долговечности для городского и транспортного строительства (2014)
Бєлятинський А. - Забезпечення довговічності бітумних конгломератів, призначених для будівництва дорожніх і аеродромних покриттів, Зеленкова Г. (2014)
Natalia K. - The symbolism’s city in the arrangement of public spaces for example, konstytucji 3-go Maja square in Świdnik (2014)
Степанчук О. - Особливості розподілення транспортних потоків на основі оцінки стану вулично-дорожньої мережі, Кузьменко В. (2014)
Піхало О. - Реконструкція та відновлення вуличних насаджень історичної частини м. Києва (2014)
Небрат В. В. - Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР (2016)
Чистякова С. В. - Розвиток науково-практичних основ економіко-математичного моделювання (2016)
Вербова О. С. - Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу (2016)
Горін Н. О. - Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст. (2016)
Борисов М. Ю. - Актуальні риси Столипінської аграрної реформи (2016)
Логінов М. М. - Перша світова війна як спосіб розв’язання економічних суперечностей (2016)
Боднарчук Т. Л. - Державна підтримка розвитку інфраструктури підприємництва в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Дідківська Л. В. - Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу (2016)
Щербак А. В. - Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність (2016)
Снігова О. Ю. - Історико-економічна ґенеза структурних диспропорцій економіки старопромислових регіонів України (2016)
Корніяка О. В. - Фондовий ринок як чинник розвитку великого бізнесу в Україні (90-ті роки XX – початок XXI ст.) (2016)
Щегель С. М. - Стратегічні напрями розвитку бізнес-середовища в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2016)
Шаповал Ю. І. - Зміна економічної моделі Китаю: висновки для України (2016)
Супрун Н. А. - Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого, Клішова О. В. (2016)
Лопух К. В. - Адам Сміт про причини нерівності в суспільстві (2016)
Голубка С. М. - Інноваційні екогомологічні та регіоналістичні дослідження професора Степана Злупка, Голубка Д. С. (2016)
Курбет О. П. - Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва (2016)
Небрат А. М. - Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві (2016)
Омельченко К. Ю. - Еволюція теоретичних підходів до визначення прибутку підприємства (2016)
Небрат В. В. - Життєвий шлях та наукова спадщина П. І. Лященка (До 140-річчя від дня народження) (2016)
Фещенко В. М. - Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд, Тимочко Н. О. (2016)
Лавриненко В. М. - Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого (До 140-ї річниці від дня народження) (2016)
Гордіца К. А. - Правові умови економічної діяльності в дослідженнях М. П. Василенка (2016)
Шелудько Н. М. - Наставник банкірів (До 80-річного ювілею Михайла Івановича Савлука) (2016)
Довідка про збірник (2016)
Редакційна колегія збірника (2016)
Автори статей збірника (2016)
Анотации (2016)
Summaries (англ. мовою) (2016)
Яценко І. - Два підходи до поділу влади у представників української іміграції після Другої світової війни (2016)
Коротя А. - Динаміка правового статусу українського найманого війська в першій чверті XVIII ст (2016)
Цюра В. - Правове регулювання відносин представництва в германській та романській системах приватного права (2016)
Майданник О. - Конституція України — правова основа життєдіяльності суспільства і держави (2016)
Яковлєв А. - Актуальні проблеми забезпечення верховенства права і конституційний процес в Україні (2016)
Березенко В. - Проблеми концептуального визначення кордону та інших суміжних понять у науці конституційного права (2016)
Влащенко С. - Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації (2016)
Трепак В. - Законодавче визначення поняття "корупційне правопорушення" як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики (2016)
Семенюк О. - Порядок віднесення інформації до державної таємниці: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, шляхи удосконалення цієї процедури (2016)
Гриценко Г. - Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов’язанні (2016)
Виговський О. - Правові аспекти здійснення сек’юритизації активів (2016)
Хрімлі О. - Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Zhuravel M. - Hostile takeovers and some of the most effective defence tactics against them with examples (2016)
Капіца Ю. - Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав — членів ЄС у сфері інтелектуальної власності (2016)
Клименко О. - Правові засади фінансування державної пенітенціарної служби України (2016)
Гривина В. С. - Трансгрессия и контркультура в американском романе 1960-90-х годов (У. Берроуз, Ч. Паланик) (2014)
Milova M. N. - Working on literary analysis: from theory to practice (2014)
Миньяр-Белоручева А. П. - Символы и образы вечного возвращения в мире Джойса (2014)
Расевич Л. П. - Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя" (2014)
Семенец О. С. - Особенности рецепции античного наследия во французской литературе эпохи Возрождения (2014)
Тупахіна О. В. - Жанрові моделі вікторіанської літератури у постмодерністському інтер’єрі роману Грема Свіфта "Ever After" (2014)
Шульга А. П. - Полистилистика биографического романа Э. Берджесса "Влюбленный шекспир" (2014)
Абрамова Е. Ю. - Коммуникативная роль реакции на комплимент в процессе диалогизирования (2014)
Алексієвець О. М. - Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2014)
Артеменко Ю. О. - Висловлення з імплікативними предикатами: мовленнєвоактовий підхід (2014)
Басок В. А. - Pragmasemantik der kontextuellen synonyme im deutschen (2014)
Бехта І. А. - Експансія вихідної моделі речення німецького постмодерністського тексту, Паров’як І. І. (2014)
Бигунова Н. А. - Объект оценки в положительно-оценочных речевых актах (2014)
Біскуб І. П. - Лінгвокогнітивне моделювання знань: методологічний аспект (2014)
Білоус Ю. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал фразеологічних одиниць з соматичним компонентом у німецькій мові (2014)
Боровик О. Л. - Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв) (2014)
Боса В. П. - Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного (2014)
Боштан А. В. - Empirische untersuchung adnominaler attribute im deutschen (2014)
Гладка В. А. - Основні семантичні фактори некомпозиційності ФО французької мови (2014)
Гузак А. М. - Біблія як прецедентний феномен та її роль у формуванні позитивного іміджу сучасного політичного лідера (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Данилюк С. С. - Комунікативний процес у мережі Інтернет: структурний аспект (2014)
Дерябіна А. А. - Мова права як фахова мова (2014)
Домброван Т. І. - Лінгвосинергетика: перші результати міждисциплінарного симбіозу (2014)
Дулепа І. Б. - Особливості фахових мов у структурі загальнонаціональної мови (2014)
Євдокимова І. О. - Інтонаційні засоби створення впливу на глядача у рекламному дискурсі (2014)
Задобривская О. Ф. - Метафорическая репрезентация фашизма (на материале новеллы Томаса Манна "Марио и волшебник"), Балан М. В. (2014)
Захарченко С. М. - О функциональной эквивалентности заимствований с суффиксом –ieren в немецком языке начала XVII века (2014)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал омонімії в середньоверхньонімецькій мові (2014)
Козак Н. И. - Исследование немецких фамилий Kerkeling, Kirchmann, Kerkmann, Kunz, Hinz, Konrad, зафиксированных в колониях юга Украины (2014)
Коломієць Н. В. - Специфіка вербальної репрезентації концепту 意 "думка" в китайській мові (2014)
Консевич М. С. - Використання вербальних маркерів у інтеракційних коаліціях (2014)
Костромина О. В. - Супрасегментные особенности женской разговорной речи (2014)
Кузнецова М. О. - Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій (2014)
Куковська В. І. - Звинувачений – високоморальна людина? (вербалізація морально-етичних концептів в адвокатській промові) (2014)
Ладыненко А. П. - Иноязычные вкрапления как средство создания локально-темпоральной индикации художественного текста (2014)
Лазебна Н. В. - Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та комп’ютерних технологій (2014)
Лут К. А. - Аргументативність англомовного економічного дискурсу (2014)
Митькина Е. Н. - Ассоциативно-смысловые особенности вторичных макроурбанистических номинатем (2014)
Михайлюк Н. П. - Особенности прономинальной антропогендерной транспозиции в сфере зоонимических концептов (2014)
Морозова І. Б. - Просигнальте − и вас услышат! (2014)
Образцова О. В. - Структурні та змістові характеристики стверджувально-заперчувальних слів-речень як різновиду висловлень з частковою або нульовою предикацією (2014)
Олексієнко А. В. - Парантеза як специфічний вид детермінативних підрядних речень (2014)
Остапчук А. Л. - Способи вираження руху в сучасній китайській мові (2014)
Пожарицька О. О. - Погоджуюсь, бо не згоджуюсь? (2014)
Попко Е. А. - Невербальные средства реализации аффекта в англоязычном художественном дискурсе (2014)
Рибакова К. А. - Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів Вікторіанського періоду (2014)
Рыжих В. И. - Грамматические категории имени существительного русского и арабского языков в сравнительно-историческом освещении (2014)
Самохіна В. О. - Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності (2014)
Сидорова М. О. - Условное предложение как индикатор дискурсивной импликатуры (2014)
Степаненко О. А. - Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив" (2014)
Степаненко О. А. - Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив" (2014)
Нечипоренко Б. Ю. - Економічна термінологія сучасної китайської мови як об’єкт дослідження, Стрельцова К. О. (2014)
Такташева И. Р. - О семантике композитов – наименований болезней в немецком языке начала ХХ века (2014)
Таланова О. Ю. - Поняття предикативності та предикації у сучасній англістиці (2014)
Тараненко О. В. - Семантика оцінних ергонімів у сучасній англійській мові (2014)
Таранець В. Г. - Шумери й Трипілля (2014)
Удовенко І. В. - Місце суцільнооформлених інтенсифікаторів у системі прислівників як частини мови, Борисова А. О., Арделян М. В. (2014)
Унтилова Е. Е. - Темпоральные особенности речи поп музыкантов в неформальном общении (2014)
Федоренко О. І. - Розмежування вільних та сталих дієслівно-іменникових сполучень сучасної англійської мови (2014)
Федорова Ю. Г. - Категорія "трансформанти" в американському газетному дискурсі (2014)
Фоменко Е. Г. - Культурные константы в индивидуально-авторской концепции Джеймса Джойса (2014)
Цобенко О. В. - Лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" в англійській мові (2014)
Черновол-Ткаченко О. А. - Особенности определения статуса метатекста в научном дискурсе, Пешкова О. Г. (2014)
Tchystiak D. O. - Concept symbole phonétique dans la réflexion esthétique du symbolisme belge (2014)
Шкворченко Н. Н. - Роль просодии в создании имиджа успешной бизнес–леди (2014)
Таранець В. - Кифішина А.Г. "Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ–ІІІ тысячелетий до н. э. " (2014)
Яценко І. - Поділ влади як правова фікція (погляди польского вченого ВладиславаМаліняка) (2016)
Нелін О. - Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України (2016)
Яковлєв А. - Соціальна держава і проблеми її конституційного вдосконалення в умовах сучасного розвитку України (2016)
Бондаренко А. - Сучасні міграційні процеси в контексті взаємодії правової держави і громадянського суспільства (2016)
Васильченко Г. - Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій (2016)
Семенюк О. - Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію (2016)
Хоменко М. - Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Европейського суду (2016)
Данилюк А. - Цивільно-правовий захист суб’єктів права інтектуальної власності (2016)
Хобор Р. - Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі (2016)
Хрімлі О. - Захист прав інвесторів у досудовому порядку (2016)
Капіца Ю. - Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права (2016)
Дутчак С. - Європейський вимір та вітчизняні реалії нормативного забезпечення прав пацієнтів в Україні (2016)
Черниш В. - Шляхи розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні: прогалини законодавчої регламентації (2016)
Баранов О. - "Інтернет речей" як правовий термін (2016)
Комарницький В. - Рецензія на монографію Кобецької Надії Романівни "Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики" (2016)
Берзін П. - Оникій Олексійович Малиновський — вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи (2016)
Копиленко О. - Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права, Кіндюк Б. (2016)
Хрімлі К. - Аналiз законодавства про транспортний податок (2016)
Зельдіна О. - Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій, Гришко В. (2016)
Хрімлі О. - Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання функціонювання інституту (2016)
Коваленко Т. - Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти (2016)
Кот О. - Превентивні способи захисту права власності у системі захисту прав (2016)
Нелін О. - Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб (2016)
Черниш В. - Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні (2016)
Семенюк О. - Об’єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці (2016)
Станкевич O. - Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції (2016)
Трунова Г. - Страховий стаж в системі соціального страхування по тимчасовій непрацездатності (2016)
Дзюба І. - Поняття "науково-педагогічний працівник": теоретико-правові та нормативні проблеми визначення (2016)
Берзін П. - Шукач правди (Михайло Павлович Чубинський) (2016)
Скрипнюк О. - Рецензія на монографію Тетяни Станіславівни Подорожної "Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації" (2016)
Романюк Я. - Класифікація імперативних цивільно-правових норм (2016)
Нелін О. - Теоретична модель і практичні виміри сучасного розуміння поняття нотаріальної діяльності (2016)
Кудрявцев В. - Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань (2016)
Яценко С. - Заходи безпеки у кримінальному праві: порівняльно-правовий огляд (2016)
Семенюк О. - Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці (2016)
Куц В. - Національна політика протидії злочинності: сутність та співвідношення з деякими спорідненими явищами (2016)
Козьяков І. - Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури (2016)
Кот О. - До питання про способи захисту договірних прав (2016)
Кохан Н. - Окремі аспекти припинення трудових правовідносин з підстав, зазначений у п. 1 ст. 36 КЗпП України та ст. 38 КЗпП України (2016)
Козуб І. - Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці (2016)
Ковальский В. - 25-річний ювілей української незалежності: теоретикo-правовий сенс подій, Орлюк О. (2016)
Головко О. - Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції "медіапростір" (2016)
Берзін П. - Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) (2016)
Власенко Л. В. - О. Пушкін та жіноча література початку XIX століття (2014)
Войцехівська Н. К. - Гендерні особливості агресивної комунікативної поведінки (на матеріалі українського діалогічного дискурсу) (2014)
Карпінчук Г. В. - Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка (2014)
Кобилко Н. А. - Міфологема "дорога" в українському фольклорі (2014)
Кушлик О. П. - Особливості компонентного складу субстантивної зони типової словотвірної парадигми відіменникових дієслів зі значенням "діяти інструментом, названим твірною основою" (2014)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівські персонажі у комедіях В. Минка (2014)
Лазірко Н. О. - Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена) (2014)
Петренко Т. С. - Композиційна організація і сюжет роману Сергія Домазара "Замок над водаєм" як засоби творення його художнього світу (2014)
Степанов Е. Н. - Постановка артикуляции русских согласных у корейцев при национально ориентированном обучении русскому языку (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) (2014)
Щербій Н. О. - Граматична сполучуваність виразу sie в польській мові в порівнянні з українською мовою (постфікс -ся) (2014)
Юдкін-Ріпун І. М. - Театральність творчості В. Винниченка (2014)
Дюрба Д. В. - Образ Трікстера в романі Дж. Керуака "На дорозі" (2014)
Lysanets Yu. V. - The expressionist transfusion: metalepsis in Gustav Meyrink’s novels (2014)
Расевич Л. П. - Сюжетно-композиційна роль Ватсона у створенні іміджу Холмса (2014)
Чижевська Є. О. - Специфіка культурної прози Юй Цююя (на прикладі твору "Сни на озері Сіху") (2014)
Басок В. А. - Експліцитні та імпліцитні засоби відтворення комунікативної інтенції в українських перекладах англомовних маркетингових текстів (2014)
Данилюк С. С. - Побудова персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: гіпертекстовий аспект (2014)
Жигоренко І. Ю. - Атрибутивні словосполучення в творах Г. Гессе як засіб вираження авторського світобачення (2014)
Жох І. П. - Соматичний компонент cabeza в емотивних фразеологічних одиницях в іспанській мові (2014)
Косенко А. В. - Американський та британський компоненти в терміносистемі економіки (2014)
Кузнєцова Г. В. - Алюзія як лінгвістичне явище (2014)
Кунець Х. Б. - Прагматичний аспект безособових конструкцій в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування (2014)
Малярчук О. В. - Прагматичні особливості англійських вигуків як засобів вербалізації емоцій (2014)
Микитюк І. М. - Аксіологічні характеристики одиниць вторинної номінації (на матеріалі художнього тексту) (2014)
Мілова М. М. - "Експресивність" та "емотивність" у мові та мовленні. Рівні передачі емоцій у художньому англомовному тексті (2014)
Місягіна І. М. - Реалізація ухильності на лексичному рівні (2014)
Мовчан Д. В. - Особливості методики дослідження антонімів (2014)
Miasoiedova S. V. - The importance of subjective and modal components for the varieties of the illocutive meaning formation (on the example of "authoritative demand” constructions) (2014)
Руміга І. І. - Редукція вихідної моделі речення англомовного художнього тексту періоду постмодерну (2014)
Стройкова С. А. - Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона НАТУРФАКТ) (2014)
Унтилова Е. Е. - Вариативность мелодических характеристик речи представителей британской поп-культуры (2014)
Фоменко Е. Г. - Когнитивный стиль Джеймса Джойса (2014)
Цобенко О. В. - Внутрішня форма англомовних номінацій ювелірних прикрас (2014)
Черемисіна Г. О. - Кельто-романський субстрат сучасного англійського лінгвокультурного простору (2014)
Щербицька В. В. - Образно-асоціативний шар концепту робота в гендерному аспекті (2014)
Пампура С. Ю. - Критерії етимологічного дослідження запозиченої лексики (лінгвоісторіографічний аспект) (2014)
Пособчук О. О. - Багатокомпонентні моделі прийменникових еквівалентів слова української, німецької та іспанської мов з послідовним розгортанням структури (2014)
Селиванова Е. А. - Проблема дефиниции загадки (2014)
Андриенко Т. П. - Стратегии перевода в системе переводческой деятельности (2014)
Никонова В. Г. - Художественные тексты с инвариантным сюжетным содержанием как проблема художественного перевода (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира "Гамлет") (2014)
Одрехівська І. М. - Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст (2014)
Томчаковский А. Г. - Поликодовая статья как единство вербального и пиктографического компонентов (на материале учебных толковых словарей английского языка) (2014)
Полоусова Н. В. - Интернет-коммуникация корпоративных блогов, Неустроева Г. О (2014)
Домброван Т. - Е. Г. Фоменко "языкотворчество Джеймса Джойса" (2014)
Гедз М. Й. - Структура потенціалу регіонів в умовах модернізаційних перетворень (2014)
Гусєва М. О. - Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації (2014)
Пугачевська К. Й. - Напрями оптимізації загальнодержавних і регіональних економічних інтересів (2014)
Холонюк О. Л. - Основні напрями регулювання міжрегіональної цінової диференціації в контексті формування регіональної політики держави (2014)
Загвойська Л. Д. - Кластери як інструмент екологізації регіональної економіки (2014)
Бублик М. І. - Нечіткий кластерний аналіз областей України за показниками техногенних збитків (2014)
Федина К. М. - Оцінка рівня реалізації природно-ресурсного потенціалу регіону (2014)
Максимів Л. І. - Регіональна політика поводження з твердими побутовими відходами: стан і перспективи розвитку, Панківський Ю. І., Вдович Ю. В. (2014)
Соловій І. П. - Оптимізація землекористування після завершення вуглевидобутку у руслі політики сталого розвитку, Безик Я. В., Кулешник Т. Я. (2014)
Пауш М. М. - Економічна стратифікація населення гірських територій Закарпаття (2014)
Башинська Ю. І. - До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України (2014)
Бойко О. М. - Особенности развития старопромышленных регионов Украины (кластерный подход) (2014)
Хром’як Й. Я. - Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування, Доскач О. Б., Лисяк Н. М. (2014)
Ткач С. М. - Вплив ризиків на ефективність інвестиційної діяльності у Львівській області (2014)
Процевят О. С. - Залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України (2014)
Горин Г. В. - Стан основного капіталу виробничої сфери та його регіональні особливості (на прикладі Львівської області) (2014)
Андел І. В. - Підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області (2014)
Лиса О. І. - Оцінка основного капіталу сфери транспорту Львівської області (2014)
Ситар Л. Й. - Вплив техніко-технологічних аспектів модернізації основного капіталу виробничої сфери на економічний розвиток регіону (на прикладі Львівської області) (2014)
Полюга В. О. - Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій, Полюга Д. М. (2014)
Товканець О. С. - Транскордонне співробітництво у контексті регіональної економічної політики (2014)
Мусаткіна В. П. - Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в регіоні в умовах євроінтеграції (2014)
Дубовіч І. А. - Концептуальні теоретико-методологічні та практичні засади транскордонного еколого-економіко-правового співробітництва України з ЄС (2014)
Лизанець А. Г. - Розвиток регіонального ринку праці в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Товканець С. А. - Роль єврорегіонів у формуванні конкурентоспроможності вищої економічної освіти: європейський досвід, Товканець Г. В. (2014)
Черторижський В. М. - Питання особливостей транскордонного регіону та його роль у регіональному економічному розвитку (2014)
Ковальчук І. Є. - Вплив євроінтеграції на розвиток туристичної галузі в регіоні (2014)
Братюк В. П. - Перспективи та механізми активізації розвитку туризму в регіоні (2014)
Черниш І. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання розвитку туристичної галузі в Україні та її регіонах (2014)
Медвідь Л. І. - Туризм як елемент сталого розвитку сільських територій Закарпатської області, Кампов Н. С. (2014)
Антонюк Д. А. - Розбудова інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах євроінтеграції (2014)
Литвин І. В. - Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики, Жулінський М. В. (2014)
Зарічна О. В. - Роль стратегічного управління в діяльності підприємства в умовах сталого розвитку регіону (2014)
Скрипко Т. О. - Проблеми державного регулювання регіонального інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва, Апопій В. В. (2014)
Семенюк Л. В. - Обліково-аналітичне дослідження стратегічного управління доходами закладів ресторанного господарства в регіонах України (2014)
Музичка О. М. - Забезпечення достатності капіталу банківських установ як основа формування ефективної регіональної банківської системи (2014)
Дребот-Лабецька Л. М. - Іпотечна система: дефініція, структура, суб’єкти (2014)
Фітель О. І. - Проблеми та тенденції в інвестиційній діяльності банків регіону (2014)
Проць Н. В. - Методичні підходи до оцінювання реалізації бюджетної політики на місцевому рівні (2014)
Білик О. І. - Напрями вдосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні: регіональний аспект (2014)
Гринчишин І. М. - Оцінювання параметрів діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні та особливості їх регіонального розвитку (2014)
Дяконенко О. І. - Основні детермінанти трансформації сільського розселення в Україні (2014)
Крупін В. Є. - Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку, Пелехатий А. О. (2014)
Хомюк Н. Л. - Регіональні аспекти оподаткування земель сільськогосподарського призначення (2014)
Музика П. М. - Філософія економічного розвитку сільських територій в контексті становлення економіки знань (2014)
Головко Л. В. - Оптимізація мережі освітніх закладів та її вплив на розвиток сільських територій України (2014)
Бідак В. Я. - Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти, Павлова Л. О. (2014)
Біль М. М. - Територіальні міграційні системи як детермінанти історико-культурного розвитку регіонів (2014)
Мульска О. П. - Вплив міграційних процесів на потенціальний розвиток молодого покоління (2014)
Бачинська М. В. - Організація системи геріатричної допомоги населенню: досвід європейських країн (2014)
Слюсар Л. І. - Сучасний стан проблеми соціального сирітства в Україні та шляхи її вирішення (2014)
Хомин О. Й. - Ланцюгова схема циклу демографічної безпеки у регіонах України (2014)
Казьмір Л. П. - Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації економічного простору регіону (2014)
Комарницька Г. О. - Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2014)
Шевчук О. І. - Оцінка стану складових інфраструктури Карпатського регіону, Шевчук Я. В. (2014)
Кушнірецька О. В. - Метрополізаційні процеси: підходи до дослідження та аналізу (2014)
Лопата О. О. - Міжнародний досвід проведення модернізації виробництва регіонів на кластерній основі (2014)
Пугачевська К. С. - Імпортна складова розвитку внутрішнього ринку України (2014)
Сімків Л. Є. - Аналіз сучасного рівня якісного економічного зростання в Україні (2014)
Чорна Н. П. - Проблеми забезпечення населення Волинської області житлом, Чорний Р. С. (2014)
Автори збірника (2014)
Чаплай І. В. - Класифікація товарних стратегій (2016)
Романенко Є. О. - Реформування системи державних закупівель в Україні, Щокін Р. Г. (2016)
Титаренко Л. М. - Суспільний розвиток сьогодення в контексті діяльності органів влади на етапі євроінтеграційного процесу (2016)
Драгомирецька Н. М. - Зарубіжна практика використання методів навчання державних службовців (2016)
Матвєєнко І. В. - Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав (2016)
Расулова Л. А. к. - Основні напрями світових теорій "нового публічного управління” (1980–2016 рр.) (2016)
Дєгтяр О. А. - Екологічний аспект реалізації державної утилізаційної програми автотранспортних засобів, Мурашев С. П. (2016)
Бутирська Т. О. - Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі (2016)
Дацій О. І. - Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Козловський Є. В. - Роль держави у процесі спрощення та гармонізації туристичних формальностей (2016)
Гурковський В. І. - Шляхи реалізації антикорупційної політики України, Климкова І. І. (2016)
Васильєва Н. В. - Залучення громадськості в українських містах (на прикладі бюджету участі) (2016)
Кухарчук П. М. - Основні тенденції компетентнісної спрямованості національної системи освіти, Білоус А. О. (2016)
Горова О. О. - Невмержицька С. П. Голодомор 1932–1933 років – акт геноциду українського народу (2016)
Лисенко С. О. - Конституційні засади розуміння інформаційної безпеки (2016)
Іманбердієв Д. Ч. - Керівні принципи демократичних парламентів у діяльності українського парламенту (2016)
Бєльська Т. В. - Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику (2016)
Черленяк І. І. - Особливості публічної політичної відповідальності суб’єктів владно- політичних відносин, Волошин О. В. (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Конкурс в системі державної служби: загрози та шляхи удосконалення (2016)
Гаврилюк А. М. - Національно-патріотичне виховання українського студентства як пріоритет державної політики (2016)
Содержание (2015)
Голяновський О. В. - Післяпологові кровотечі: етіологія, патогенез, профілактика та сучасні методи лікування, Хименко М. В., Галич І. Д., Слободян Ю. В. (2015)
Голяновський О. В. - Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів, Рубінштейн А. М., Бачинська М. А. (2015)
Atopobium vaginae: новый взгляд на этиологию и лечение бактериального вагиноза (2015)
Товстановская В. А. - Оптимизация лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И. (2015)
Видиборець С. В. - Оптимальний вибір іонних і неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних (погляд на проблему) (2015)
Вовк И. Б. - Влагалищная гормональная рилизинг-система – современное решение насущных проблем, Кондратюк В. К., Горбань Н. Е. (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Мамчур В. И. - Клиническая фармакология во время беременности (2015)
Веропотвелян Н. П. - Лечение пациенток с диффузными формами фиброзно-кистозной мастопатии, отягощенной наследственной онкологической патологией, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская Ю. И., Степанович И. В., Погуляй Ю. С., Гужевская И. В. (2015)
Запорожан В. М. - Профілактика післяопераційного спайкоутворення, Волянська А. Г., Марічереда В. Г., Гладчук І. З., Рожковська Н. М. (2015)
Рыбка Е. В. - Возможности комплексного биорегуляционного препарата Вибуркол в акушерско-гинекологической практике (2015)
Старцева М. С. - Женская интимная пластика – анализ причин обращаемости пациенток (2015)
Стеценко О. П. - Однопортові лапароскопічні симультанні оперативні втручання у жінок при поєднанні хірургічної та гінекологічної патологій (2015)
Давыдова Ю. В. - Эффективность применения левофлоксацина в современной клинической практике, Лиманская А. Ю. (2015)
Страховецький В. С. - Гнійно-запальні захворювання придатків матки: тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції (2015)
Албота О. М. - Деякі аспекти залізодефіцитної анемії у вагітних (2015)
Тихомиров А. Л. - Оптимизация микроинвазивного хирургического лечения миомы матки (2015)
Неспрядько С. В. - Клініко-морфологічні проблеми діагностики аденокарциноми шийки матки при ендофітній формі росту (опис клінічного випадку), Мельник М. М. (2015)
Ткачук Т. Є. - Лікування доброякісних уражень жіночих зовнішніх статевих органів та вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) (2015)
Бабенко О. М. - Некоторые вопросы ведения беременных с антенатальной гибелью плода (обзор литературы) (2015)
Пехньо Н. В. - Оцінка стану плода під час пологів – сучасний стан проблеми (огляд літератури), Марущак О. В., Мельник Ю. М. (2015)
Назаренко Л. Г. - Прогестерон і ризик реалізації пізніх ускладнень вагітності, Нікіфор Л. В. (2015)
Бойко В. І. - Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше, Болотна М. А. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Динамика допплерометрических показателей кровотока в маточных артериях при беременности в 11–14 и 19–22 нед в зависимости от ее исхода, Бабкина Т. М., Волик Н. К. (2015)
Засаднюк О. П. - Вибір способу розродження та інших компонентів акушерського забезпечення у жінок з рубцем на матці та підвищеним ризиком виникнення інфекційних ускладнень, Бевз Г. В. (2015)
Мельник О. В. - Ехографічна оцінка перебігу вагітності при дихоріальній діамніотичній двійні (2015)
Русалкина С. Г. - Диференційований підхід до профілактики невиношування вагітності у жінок з метаболічним синдромом (2015)
Шевага О. Я. - Тактика ведення жінок з ектопічною вагітністю на фоні хронічної урогенітальної інфекції (2015)
Nazarenko L. - Effect of Psychological Correction on Abnormal Fetal Position, Krugovaya N. (2015)
Баянжаргал О. - Результаты установления нормальных биометрических величин плода беременных женщин монгольской национальности в раннем сроке беременности, Пирогова В. И., Гочоо М. (2015)
Воробей Л. І. - Роль порушень функції симпатоадреналової системи в патогенезі плацентарної дисфункції, Ткачук Р. Р. (2015)
Прилепская В. Н. - Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии, Довлетханова Э. Р. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на гиперплазию и интраэпителиальную неоплазию эндометрия – молекулярно-генетические механизмы у пациенток климактерического возраста, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Гужевская Ю. И. (2015)
Круть Ю. Я. - Досвід використання комбінованого мікродозованого орального контрацептиву з дроспериноном для лікування передменструального синдрому і дисменореї у жінок з надмірною масою тіла, Грідіна І. Б., Авраменко Н. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського