Андрейцев В. І. - Антропозахист в системі екологічного права та системі права України, Хряпінський П. В. (2014)
Ільющенко Г. В. - Проблемні питання правового режиму майна кооперативів (2014)
Титаренко О. Ю. - Кіно у житті населення Донеччини в умовах війни та перших повоєнних років (1941-1950) (2014)
Ковальов Д. В. - Велике князівство Фінляндське у часи Першої світової війни (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Шахрайчук І. А. - Пасивний спротив населення Дніпропетровщини нацистському окупаційному режиму в роки Другої світової війни (2015)
Архірейський Д. В. - "Щоденник прикажчика" як джерело з історії селянського повстанського руху у 1917-1921 рр. на півдні Полтавщини (2015)
Радченко І. Г. - Діяльність Джойнту у роки Другої світової війни та Голокосту у дослідженнях американських та канадських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ковальова Н. А. - Напередодні "аграрної революції": пошуки компромісів та конфронтація селян з поміщиками у 1917 р. (2015)
Сніда Є. О. - Церковно-територіальна організація Російської православної церкви Катеринославської єпархії (1917-1919 рр. ) (2015)
Петрова І. В. - Військові обивателі слободи Мартової: зміни у демографічній структурі населення (1782-1835 рр. ) (2015)
Двуреченська О. С. - Особливості формування міського бюджету (на прикладі Катеринослава) (2015)
Дяченко О. В. - Діяльність недільних шкіл на Полтавщині на початку 1860-х рр. (2015)
Прокопенко С. Л. - Передумови розвитку комерційної освіти в Катеринославській губернії на початку ХХ ст. (2015)
Посунько О. М. - Сербські колоністи Південної України середини XVIII ст. : збереження національної самобутності vs асиміляція (2015)
Перетокін А. Г. - Місце буржуазії у соціальному портреті Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Лущай Ю. В. - Продаж дітей та самопродаж на Русі у XІ-XV ст. (2015)
Ромашко О. В. - Функціональне призначення металевих казанів у побуті й культовій практиці скіфських племен (2015)
Чава І. С. - Перші повоєнні вибори до міських рад у Дрогобичі та Бориславі 1927 р. (2015)
Поплавський О. О. - Історичні коріння сучасного регіонального патріотизму Донбасу (2015)
Рудницька У. І. - Інформаційні війни як засіб геополітичного протистояння (2015)
Грушецький Б. П. - Виконавча гілка влади як елемент зовнішньополітичного механізму Республіки Болгарія (2015)
Каковкіна О. М. - Особливості розвитку міжнародного туризму у Болгарії у 1970-х – на початку 1990-х рр. (2015)
Ушкалов Л. В. - Що таке українське бароко (за сторінками книги Валентини Соболь ) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сулим Г. - Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Опанасович В., Яцик І. (2015)
Силованюк В. - Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд, Ревенко А., Ліснічук А. (2015)
Сяський А. - Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів, Шевцова Н. (2015)
Кречковська Г. - Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість, Бабій Л., Студент О. (2015)
Karuskevich M. - Estimation of negative side effects caused by the corrosion preventive compounds, Maslak T., Lynnyk O., Oleksiuk V. (2015)
Пороховський В. - Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями, Пороховський Ю., Залуцький Ю. (2015)
Попадюк І. - Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем, Шацький І., Шопа В. (2015)
Дудик М. - Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів, Феньків В. (2015)
Побережний Л. - Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах, Присліпська Г. (2015)
Побережна Л. - Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску, Побережний Л. (2015)
Ліснічук А. - Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів, Івантишин Н., Юхим Р. (2015)
Ковальчук Я. - Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях, Шингера Н., Качка О. (2015)
Мариненко С. - Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні, Коваль І., Бодрова Л., Крамар Г. (2015)
Почапський Є. - Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля, Мельник Н. (2015)
Ліманський І. - Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини, Кравчук Р. (2015)
Синенко Є. - Визначення вібродіагностичних параметрів наявності "дихаючої" тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу (2015)
Ловейкін В. - Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання, Човнюк Ю., Ляшко А. П. (2015)
Рудь В. - Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України, Савюк І., Самчук Л., Повстяна Ю. (2015)
Ляшук О. - Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами, Рогатинська О., Пелешок Т., Любачівський Р. (2015)
Гевко Б. - Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широкоуніверсальним шнековим транспортером, Мельничук А., Шуст І. (2015)
Гевко І. - Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів, Клендій В. (2015)
Лупенко А. - Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні, Паламар М. (2015)
Костик Л. - Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів, Поталіцин С. (2015)
Степанченко О. - Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд, Мартинюк П. (2015)
ІV міжнародна науково-технічна конференція "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (2015)
ХІV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування (2015)
Видавнича сторінка (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Вітаємо з ювілеєм! ОТТ Валентині Дмитрівні — 90 років! (2015)
У Дніпропетровську відбулись XVIІ Сідельниковські читання (2015)
Рациональная терапия острых воспалительных заболеваний носовой полости (2015)
Majamaa H. - Пробиотики: современный подход к лечению пищевой аллергии, Isolauri E. (2015)
Битар M. A. - Эффективность применения OM-85 BV (Бронхо-Ваксом) в предотвращении рецидивирующих острых тонзиллитов у детей, Сааде P. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Особливості вибору локальної терапії гострого і хронічного аденоїдиту у дітей (2015)
Сандуляк Т. В. - Алгоритм і критерії оцінки стану здоров'я дітей раннього віку (2015)
Евтушенко С. К. - Медикаментозная и немедикаментозная терапия последствий взрывно-осколочного ранения позвоночника у ребёнка с ушибом спинного мозга и нарушением функции тазовых органов, Дубина С. П., Евтушенко О. С., Яновская Н. В. (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусна екзантема: сучасні клінічні особливості, Клюєва К. С., Фірюліна О. М., Іванова І. Б. (2015)
Леженко Г. О. - Раціональна фармакотерапія бактеріальних ускладнень захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, Пашкова О. Є., Сидоренко С. О. (2015)
Марушко Ю. В. - Протикашльова та відхаркувальна терапія при гострих респіраторних захворюваннях у дітей, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю., Марушко Є. Ю. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого молока Частина ІV. Лікування та прогноз алергії до коров'ячого молока (продовження), Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Лупальцова О. С., Яновська К. О., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Шумна Т. Є. - Частота і чинники ризику розвитку алергічних захворювань у дітей дошкільного віку, Мазур В. І., Кляцька Л. І., Соловйова С. В., Кравченко А. К. (2015)
Бойко О. І. - Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку, Кузик Ю. І., Гошовська І. І., Бабич Р. О. (2015)
Дудник В. М. - Оцінка інтенсивності больового синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з клінічними проявами вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Боброва В. І. - Тютюнопаління та хронічна гастродуоденальна патологія у дітей, Прощенко Ю. І. (2015)
Майданник В. Г. - Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції, Сміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Бинда Т. П. (2015)
Самсоненко Н. В. - Актуальність раннього реабілітаційного втручання у роботі з дітьми з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС: досвід роботи комунального закладу "Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради", Матвєєнко О. Є., Опацька Є. О. (2015)
Кирилова Л. Г. - Особливості патологічних змін головного мозку у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Козявкін В. І. - Динаміка інтелектуальної продуктивності у дітей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Волошин Т. Б. (2015)
Токарчук Н. І. - Аналіз показників фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Заїчко Н. В. (2015)
Кучер Е. В. - Особенности кариотипа клеток опухолевого клона у детей с различным течением лейкемического процесса (2015)
Волоха А. П. - Первинні дефіцити антитілоутворення: сучасні підходи до діагностики і лікування (2015)
Аношина Т. М. - Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Київ (2015)
Від редакційної колегії (2010)
Коваль Я. В. - Лісові екосистеми у форматі еколого-економічної безпеки (2010)
Куценко В. І. - Диверсифікація трудової діяльності на селі як чинник забезпечення екологічної стійкості природного середовища, Євтушенко Г. І. (2010)
Будзяк В. М. - Основні принципи відтворення земельно-ресурсного потенціалу (2010)
Ільїна М. В. - Теоретичні аспекти оподаткування діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони довкілля (2010)
Какутіч П. Ю. - Концептуальні засади формування системи гарантування міжнародної екологічної безпеки (2010)
Клиновий Д. В. - Еколого-економічні чинники формування соціогуманітарного простору України (2010)
Колмакова В. М. - Теоретико-методологічні засади регулювання регіональних інвестиційних процесів у сфері екологічної безпеки (2010)
Мельник В. В. - Характеристика екологічної безпеки та проблем подальшого економічного зростання в Україні (2010)
Мараховський Л. Ф. - Вибір енергетичних параметрів як критерію оцінки ефективності економічного розвитку країн, Чечик О. Л., Заікіна О. О. (2010)
Сабадаш В. В. - Екологічний конфлікт і ресурсна безпека: економіко-правовий аспект (2010)
Черняхівська А. В. - Теоретико-методологічні підходи до регіонального розвитку (2010)
Бас Т. Б. - Особливості споживання послуг лісових екосистем у контексті екологічної глобалізації (2010)
Богуш Л. Г. - Екологоорієнтований туризм: засади і перспективи розвитку в України (2010)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування природно-ресурсного виробництва (2010)
Будзяк О. С. - Еколого-економічні проблеми функціонування земель запасу (2010)
Добрянська Л. О. - Нормативно-методичне поле екологічної безпеки: стан, проблеми, перспективи (2010)
Душна М. П. - Проблеми оцінювання соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку, Соловий І. П. (2010)
Кононенко О. Ю. - Напрями підвищення рівня природно-техногенної безпеки промислового регіону України (2010)
Охріменко А. Г. - Стратегічні аспекти рекреаційного природокористування в контексті сталого розвитку, Мельник І. Л. (2010)
Пристайко О. П. - Індикатори сталого розвитку в системі цілей розвитку тисячоліття: структура, використання, виконання (2010)
Северенчук А. Л. - Землекористування: від категорії раціональне до категорії збалансоване (2010)
Серебренніков Б. С. - Оцінювання експортного потенціалу електроенергетики в системі екологічно безпечного сталого розвитку енергетики, Сегеда І. В., Караєва Н. В. (2010)
Сосюра С. Г. - Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях (2010)
Ступень М. Г. - Роль і значення державного земельного кадастру, Таратула Р. Б. (2010)
Яроцька О. В. - Проблеми державного регулювання розвитку системи промислового водокористування в Україні у трансформаційних економічних умовах (2010)
Дорош Й. М. - Методологічні підходи до інституціоналізації формування сталого землекористування (2010)
Антоненко І. Я. - Механізми модернізації інституціонального середовища лісоресурсного розвитку (2010)
Бараннік В. О. - Екологічна прийнятність енерговиробництва як складова енергетичної безпеки: аналіз привалюючих та перспективних форм розвитку країн та регіонів cвіту (2010)
Виговська Г. П. - Управління відходами в контексті сталого розвитку населених пунктів (2010)
Жарова Л. В. - Міжнародна практика оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій (2010)
Загвойська Л. Д. - Оцінка схильності викобничників до запровадження політики чистішого виробництва, Лінинська Л. М. (2010)
Захлинюк М. С. - Еколого-економічні проблеми водокористування в Чернігівській області (2010)
Карпук А. І. - Роль лісових екосистем у стабілізації агроландшафтів України (2010)
Кравець П. В. - Удосконалення механізму реалізації необробленої деревини в України (2010)
Матюха В. В. - Інституціоналізація вітчизняної сфери надрокористування як основа державного регулювання гірничих відносин, Мовчан М. Т. (2010)
Омельяненко Т. Л. - Оцінка ефективності організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні (2010)
Рижова К. і. - Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі, Ковшун Н. Е. (2010)
Семків О. В. - Світовий досвід упровадження національних ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів (2010)
Стефанків О. М. - Стратегічні напрями раціонального природокористування в АПК та гарантування екологічної безпеки в соціумі (2010)
Сухіна О. М. - Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості (2010)
Шевченко І. В. - Потенційно небезпечні об’єкти з погляду їх хімічної складової (2010)
Шершун М. Х. - Модернізація лісового господарства в ринкових умовах, Дребот О. І. (2010)
Ярош О. Б. - Економіко-математичний аналіз інституціонального компоненту сталого розвитку екологічна прийнятність енерговиробництва як складова (2010)
Рогач С. М. - Інституціональне забезпечення реформування відносин власності на природні ресурси аграрної сфери України (2010)
Лесик-Бондарук О. О. - Принципи формування правдивого історичного вигляду пам’яток архітектури України (2015)
Горькова А. О. - Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології (2015)
Котенко В. В. - Методичні засади роботи з керамікою в археологічних інструкціях 1920-х років (2015)
Принь М. О. - Питання музейної справи та пам’яткоохоронної роботи на сторінках місцевих часописів на Луганщині та Донеччині в 1920-х – на початку 1930-х років (2015)
Рябчикова Ф. Д. - Тлумачення "предмета музейного значення" та "музейного предмета" як культурних цінностей в українському законодавстві: музеологічний аналіз (2015)
Мокроусова О. Г. - Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об’єктів культурної спадщини Києва (2015)
Науменко В. В. - Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) (2015)
Гнера В. А. - Пам’ятки археології Брусилівського району в інформаційному картографічному блоці (2015)
Гуцал В. А. - Літописна Бакота в дослідженнях І. С. Винокура (2015)
Осадчий Є. М. - Майдан "Розрита Могила" (2015)
Прядко О. О. - Нове давньоруське городище Кропивна на Лівобережжі Середнього Придніпров’я (2015)
Охріменко Г. В. - Городоцько-здовбицька культура на території Північно-Західної України, Скляренко Н. В., Локайчук С. М. (2015)
Вітрянська А. В. - Літографовані портрети родини Лубенських у колекції Національного музею історії України (2015)
Іванова О. В. - До історії формування колекції художніх тканин у збірці Національного музею історії України (2015)
Клочко Л. С. - "Київський скарб" з колекції Національного музею історії України у контексті знахідок на території Європи (2015)
Рудика Н. М. - Ювелірні вироби зі скарбу А. С. Анненкова в Києві в колекції Музею історичних коштовностей України (2015)
Форманюк Т. М. - Художні образи Сергія Соломка (на матеріалах Національного музею історії України) (2015)
Шевченко О. В. - Срібні ковші зі збірки Національного музею історії України (2015)
Непомнящий А. А. - Из истории создания первой энциклопедии крымских древностей (2015)
Палієнко С. В. - За лаштунками дискусії про предмет археології: листування В. Ф. Генінга з редакцією "Радянської археології" (2015)
Принь О. В. - Археологічні дослідження М. О. Макаренка на території заводу "Азовсталь" у 1931 році: невідомий рукопис спогадів історика П. В. Клименка (2015)
Бойченко В. Ф. - Жіночий поясний одяг українського Полісся (на матеріалах експедицій) (2015)
Сенченко Н. М. - Державно-правове регулювання охорони церковних пам'яток в Україні на початку ХХ ст. (2015)
Кепін Д. В. - Нове видання з пам’яткознавства (рец. на кн.: Кулемзин А. М. Охрана памятников в России (теория, история, методика): учебник для высших учебных заведений. – Кемерово : КемГУ, 2013. – 287 с.) (2015)
Титова О. М. - Місто, де перегукуються віки (рец. на кн.: Бадяк В. Пам’яткоохоронна історія Львова. – Львів : ЛНАМ, 2014. – 160 с. ; іл.) (2015)
Віктору Івановичу Акуленку – 80 років! (2015)
Автори (2015)
Умови включення матеріалів до збірника (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів (2015)
Галінський О. М. - Міжнародна практика формування договірних відносин у будівництві, Вахович І. В., Цифра Т. Ю. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив моніторингу технічного стану на термін експлуатації будівель, Чуканова Н. П. (2012)
Доненко В. І. - Науково-прикладний інструментарій раціоналізації параметрів адаптивного розвитку будівельних організацій (2012)
Антипенко Є. Ю. - Теоретико-математична формалізація моделей планування стохастичних систем управління ланцюгами поставок підприємства (2012)
Шпакова Г. В. - Шляхи і можливість переробки будівельних відходів в Україні (2012)
Зельцер Є. Р. - Російський досвід випуску іпотечних облігацій та перспективи його застосування в Україні (2012)
Григорак М. Ю. - Аутсорсинг як стратегія управління ефективністю діяльності підприємства (2012)
Мазур В. А. - Выбор рациональных технологических решений по ремонту кровель промышленных зданий (2012)
Кожемяка С. В. - Выбор способов усиления стальных подкрановых балок с учетом долговечности дальнейшей эксплуатации, Крупенченко А. В. (2012)
Махиня О. М. - Комплексна оцінка цементних та цементно-вапняних шпаклівок (2012)
Бондаренко О. П. - Перпективи викоритсання лужного шлакопортландцементу (2012)
Микитась М. В. - Економічна безпека будівельного підприємства та її зв’язок з конкурентоспроможністю (2012)
Романенко В. Д. - Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України, Данченко М. І. (2012)
Молодід О. О. - Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Вахович І. В. - Рівень виробітку як комплексний показник ефективності будівельних підприємств, Вакуленко Н. М. (2012)
Галушко В. А. - Анализ технологических процессов по выравниванию крена зданий, Колодяжная И. В., Галушко А. М., Роменская М. А., Пидойма А. С. (2012)
Тугай Я. Б. - Аналіз технічного стану будинків перших масових серій (2012)
Кушнірук А. О. - Підходи до оцінки економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Романенко В. Д. - Сучасний стан вітчизняної нормативної бази з ціноутворення у будівництві та шляхи її розвитку (2012)
Кулік М. В. - Застосування системи визначення раціональних характеристик вантажопідйомних механізмів в організаційно-технологічному просторі проекту будівництва (2012)
Карапузов Е. К. - Гидроизоляция строительных конструкций и сооружений — проблемы применения, Бабий И. Н. (2012)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных организацинно-технологических решений возведения жилых зданий, Чернов И. С. (2012)
Содержание (2014)
Баер Г. Я. - Получение трансгенных растений пальчатого проса Eleusine coracanа (L. ) Gaertn. с устойчивостью к динитроанилинам, Емец А. И., Блюм Я. Б. (2014)
Sakhno L. O. - Superoxide dismutase activity in transgenic canola, Slyvets M. S. (2014)
Баранов Ю. О. - Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2014)
Liu X. - The relationship between snps in the genes of tlr signal transduction pathway downstream elements and rheumatoid arthritis susceptibility, Xu J., Hu C. D., Pan Z. L., Zhang Y. C. (2014)
Tashev A. N. - Supernumerary (B) chromosomes in populations of Picea abies (L. ) H. Karst. From Western Rhodopes, (Bulgaria), Sedel’nikova T. S., Pimenov A. V. (2014)
Ghotbi Ravandi E. - In vitro regeneration ability of diploid and autotetraploid plants of Cichorium intybus L. , Rezanejad F., Dehghan E. (2014)
Романюк М. С. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна, Бура М. В., Мандзинець С. М., Кулачковський О. Р., Санагурський Д. І. (2014)
Пилип Л. Я. - Особенности мейотической сегрегации хромосом 13 и 14 у гетерозиготных носителей робертсоновской транслокации der(13;14)(q10;q10), Спиненко Л. А., Зукин В. Д., Билько Н. М. (2014)
Cortés-Gutiérrez E. - Chromosomal damage as prognosis marker in cervical carcinogenesis, Dávila-Rodríguez M., Cerda-Flores R. M. (2014)
Литвинов С. В. - Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной днк и взаимодействия между ними (2014)
Коломієць Г. М. - Глобальний соціальний капітал: поліконтентність розвитку, Алієва Е. І. (2016)
Меленцова О. В. - Перетворення зовнішньоекономічних відносин: методологія управління ризиками (2016)
Гайдар О. Є. - Праця та зайнятість – найважливіші фактори інклюзивного соціально-економічного розвитку (2016)
Hrytsenko A. A. - The emergence of information and network economy as the basis of the law economy, Hrytsenko O. A. (2016)
Камінська Т. М. - Правові засади розвитку договірної економіки в охороні здоров’я України, Костюченко О. Є. (2016)
Марченко О. С. - Юридичний консалтинг у системі правової економіки (2016)
Губін К. Г. - Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів, Набатова О. О. (2016)
Вовк І. А. - Економічні аспекти демократії (2016)
Овсієнко О. В. - Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії, Чуприна О. О. (2016)
Zadykhaylo D. V. - System of government macroeconomic regulation as a complex object of the legislative framework (2016)
Погрібний Д. І. - Особливості правової регламентації процесу адаптації українського корпоративного законодавства до стандартів ЄС (2016)
Щекина Е. А. - Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во внешнеэкономических обязательствах: соотношение категорий (2016)
Задихайло Д. Д. - Екологічні інновації як форма міжгалузевої конвергенції господарського та екологічного права (2016)
Кудрявцева В. В. - Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на інвестиційну діяльність (2016)
Швидка Т. І. - Впровадження та застосування програми "leniency" в законодавство України за антиконкурентні узгоджені дії (2016)
Вельцен В. С. - Проблеми застосування державно-приватного партнерства у сфері забезпечення авіаційних перевезень (2016)
Гнедик Є. С. - Правова характеристика ринку туристичних послуг за суб’єктним складом (2016)
Карасава О. П. - Особливості правового статусу державних банків як учасників кредитної діяльності (2016)
Менів Я. О. - Господарські організації великого бізнесу як об’єкти правової політики держави: постановка проблеми (2016)
Рудяга І. М. - Щодо корпоратизації активів "Укрзалізниці”: моделювання холдингових відносин (2016)
Янишен Б. В. - Правові форми залучення іноземних інвестицій у сферу видобутку енергоносіїв (2016)
Клімова С. М. - Проблеми видання нормативних актів управління у сфері публічних фінансів (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Дем’янюк О. С. - Зміни клімату — глобальна екологічна і продовольча проблема людства (2016)
Зіновчук Н. В. - Інституціональні аспекти екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2016)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за користування надрами (2016)
Кузін Н. В. - Теоретико-методологічні засади розроблення реєстру малопродуктивних і деградованих земель (2016)
Микитин Т. М. - Теоретико-методологічні основи проектування екологічних стежок у регіональних ландшафтних парках (2016)
Матушевич Н. П. - Формування фінансових механізмів управління територіальними лісоресурсними активами (2016)
Бутенко Є. В. - Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань, Харитоненко Р. А. (2016)
Пінчук В. О. - Ефективність використання азоту у виробництві продукції сільського господарства України та ЄС (2016)
Устименко О. В. - Екологічні імперативи розвитку галузі тваринництва (2016)
Дідківський М. П. - Вплив погодних умов та агротехніки вирощування на урожайність багаторічних трав (2016)
Балабак О. А. - Вплив конструкції насаджень на освітленість крони та урожайність фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko), Балабак А. В. (2016)
Яремко О. П. - Землі лісові — об’єкт управління та організації лісогосподарського виробництва (на прикладі Тернопільської області) (2016)
Приведенюк Н. В. - Економічна ефективність вирощування валеріани лікарської за краплинного зрошення (2016)
Кругляк О. В. - Організаційно-економічний механізм збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин України (2016)
Левченко В. Б. - Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника, Шульга І. В. (2016)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна та киснетвірна роль лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І., Руденко О. М. (2016)
Ступень Н. М. - Роль рекреаційних ресурсів в системі збалансованого природокористування (2016)
Гадзало А. Я. - Роль транскордонного співробітництва у збалансованому природокористуванні (2016)
Ігнацевич С. П. - Сценарний аналіз взаємодії суб’єктів функціонування механізму регулювання рівня забруднення ґрунтів (2016)
Горин Г. В. - Моніторинг рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону (2016)
Махінько Р. Г. - Сучасні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об’єктів природо-заповідного фонду України (2016)
Касперевич Л. В - Концептуальні аспекти формування категорій "природоохоронні території" та "природно-заповідний фонд" (2016)
Грицюк П. М. - Методика еколого-економічного оцінювання природно поновлених змішаних лісових деревостанів на сільськогосподарських землях, Скрипчук П. М., Трохлюк Т. М. (2016)
Ступень М. Г. - Удосконалення системи кадастрового обліку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Дребот О. І. - Концептуальні засади збалансованого використання земельних ресурсів у сільському господарстві, Височанська М. Я. (2016)
Опенько І. А. - Аналіз науково-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями, Шевченко О. В., Цвях О. М. (2016)
Грещук Г. І. - Особливості землевпорядного забезпечення кадастрової діяльності (2016)
Стойко Н. Є. - Сутність терміну "деградація" у сучасному землекористуванні, Стадницька О. В. (2016)
Рижок З. Р. - Оптимізація структури та підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Осипчук С. О. - Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, Козак М. В., Остапчук Л. В., Кошель А. О., Колганова І. Г. (2016)
Таратула Р. Б. - Формування структури інтегрованої земельно-інформаційної системи (2016)
Чудовська В. А. - Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення (2016)
Романенко Т. Б. - Регіональні особливості функціонування традиційних та органічних землекористувань (2016)
Бадзян В. В. - Методичний підхід до еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2016)
Самойлова І. І. - Державне управління процесами забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Бутрим О. В. - Комплексна оцінка рівня екологічної безпеки землекористування регіону, Дорощук В. В. (2016)
Никитюк Ю. А. - Організаційно-економічні важелі державного стимулювання імпортозаміщення на ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Лятушинський С. В. - Особливості розробки системи біотестування вод рибогосподарського призначення (2016)
Аристархова Е. О. - Використання Vallisneria Gigantea Graeb. для експрес-оцінки потенційної небезпеки води (2016)
Миколайко В. П. - Кореляційні зв’язки між урожайністю насіння цикорію коренеплідного та його якістю за різних умов зволоження (2016)
Данилова І. В. - Роль водоростей у біологічному забрудненні поверхневих вод та утворенні хлороформу у питній воді (2016)
Гненний О. М. - До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування, Мохаммадреза А. (2016)
Савицька Т. М. - Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту (2016)
Ярова Н. В. - Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг, Воркунова О. В., Рябоволенко Н. В. (2016)
Омельчак Г. В. - Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі (2016)
Семеняк М. М. - Інвестиції в людський капітал як чинник реформування залізничної галузі та економічного розвитку України (2016)
Топоркова О. А. - Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту, Шило Л. А., Ролік В. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму, Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. (2016)
Головкова Л. С. - Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні, Дяченко Л. А. (2016)
Любохинець Л. М. - Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС (2016)
Пшінько О. М. - Економічні питання застосування регіональних відновлюваних біоресурсів у енергетиці, Габрінець В. О. (2016)
Пшінько О. М. - Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуатації класів виробничо-технічних систем, Скалозуб В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Інформатизація освіти — імператив її розвитку (2016)
Пінчук О. П. - Проблема формування ІК-компетентності учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі: аспект використання соціальних мереж у навчанні (2016)
Сухіх А. С. - Модель формування здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учнів основної школи (2016)
Надтока В. О. - Особливості структурування змісту інтерактивних електронних підручників в процесі компетентністного навчання географії у восьмому класі, Надтока О. Ф. (2016)
Собакар О. О. - Формування національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках інформатики (2016)
Чхало О. М. - Використання мультимедійних технологій в навчанні аналітичної хімії майбутніх провізорів (2016)
Стеценко І. Б. - Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці (2016)
Колос К. Р. - Використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у післядипломній педагогічній освіті зарубіжжя (2016)
Жуковський С. С. - Задачі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Житомирській області в 2016 році та рекомендації щодо їх розв’язування, Матвійчук С. В. (2016)
Куліненко Л. Б. - Системний підхід до планування навчання інформатики майбутніх учителів технологій (2016)
Пономарьова Н. О. - Профорієнтаційний аспект у практиці підготовки майбутнього вчителя інформатики (2016)
Андрєєва С. С. - Ґаджети для навчання (2016)
Вимоги до статей (2016)
Попок А. А. - Стратегічні рішення як інструмент оптимізації державно-управлінської діяльності (2016)
Сердечна Л. В. - Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр. (2016)
Горбатюк С. Є. - Теорія цінностей як методологічна основа аксіології соціогуманітарної безпеки (2016)
Любченко А. В. - Шляхи формування парламентської культури в Україні (2016)
Ринковий Т. П. - Державно-управлінська еліта: минуле, сьогодення, майбутнє (2016)
Копилова М. С. - Політико-правовий статус української меншини у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.) (2016)
Устименко О. В. - Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування (2016)
Дяченко С. А. - Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Костіна І. С. (2016)
Обушна Н. І. - Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні в контексті утвердження парадигми публічного аудиту (2016)
Дакал А. В. - Політична культура як детермінанта функціонування механізмів державного управління у сфері захисту прав дітей (2016)
Москалець Н. В. - Взаємодія Конституційного Суду України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у забезпеченні прав і свобод людини (2016)
Костецька Л. М. - Антикризовий менеджмент у державному управлінні (2016)
Андрейчук В. С. - Моніторинг внутрішньополітичних процесів у системі публічного управління країн ЦСЄ: досвід для України (2016)
Орлів М. С. - Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України (2016)
Ігнатенко О. С. - Тенденції розвитку законодавства у сфері місцевого самоврядування: темпоральний підхід, Колтун В. С. (2016)
Соколова О. М. - Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування системи державного управління, Ковальчук А. В. (2016)
Пірен М. І. - Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Селективна модель управління освітніми змінами (2016)
Федоренко Т. А. - Громадськість і громадянське суспільство як суб’єкти формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2016)
Бутирська Т. О. - Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі (2016)
Саричев Ю. О. - Теоретичний підхід до інформаційного забезпечення в системі державного управління у воєнній сфері (2016)
Бутко М. П. - Модернізація інституційного середовища як базису формування регіональних конкурентних переваг (2016)
Мурашко М. І. - Окремі аспекти методології впровадження державних соціальних стандартів в Україні, Назарко С. О. (2016)
Подорван А. Ф. - Методологія дослідження інформаційно-комунікаційної діяльності органів державної влади (2016)
Повна С. В. - Eкономічний механізм державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону (2016)
Ребкало М. М. - Деякі чинники удосконалення законності та дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект (2016)
Салькова Т. В. - Удосконалення механізмів державного управління пенсійною системою на регіональному рівні (2016)
Удовиченко В. П. - Від глобальної світової економіки до економіки територіальних громад: нові виклики і можливості (2016)
Харченко Ю. П. - Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства (2016)
Oliychenko I. - Development of e-governance in terms of decentralization of power іn Ukraine (2016)
Olifirenko L. - The anti-crisis measures of the state industrial policy of Ukraine (2016)
Ditkovska M. - Development of the system of processing of citizens' appeals as a component of e-governance (2016)
Бутко М. П. - Механізми державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення, Орлова Н. М. (2016)
Oliychenko I. - Synergistic approach to governance: challenges and opportunities (2016)
Olifirenko L. - The analysis of judicial reform problems in Ukraine (2016)
Ditkovska M. - Improving mechanisms of public administration of pension system in Ukraine (2016)
Задорожна С. М. - Інституційні механізми подолання бідності в Україні (2016)
Повна С. В. - Державне управління збалансованістю структурного розвитку економіки в контексті цивілізаційних хвиль (2016)
Шевченко О. М. - Oсобливості комунікацій з громадскістю у публічному управлінні (2016)
Харченко Ю. П. - Аспекти трансформації державного управління у сфері соціально-правового захисту дітей без батьків в Україні (2016)
Салькова Т. В. - Методологічні принципи державного управління системою пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Лашук О.С. - Державне регулювання розвитку регіону в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Денисюк Ж. З. - Сучасні комунікативні практики у формуванні й поширенні пост фольклору (2016)
Владыковская Л. Н. - Основные особенности культурной трансформации современного белорусского общества (2016)
Довгань О. В. - Явище чернецтва у контексті сакрального смислу, Шубенкова Т. М (2016)
Дячук В. П. - Міжнародний досвід побудови іміджу держави і українські перспективи (2016)
Холодинська С. М. - Літературне оточення Михайля Семенка: досвід персоналізованого аналізу (2016)
Шевченко Н. О. - Актуалізація архаїчних місячно-сонячних циклів у сучасному українському обрядовому календарі (2016)
Барнич М. М. - Особливості акторського сприйняття у ролі (2016)
Батовська О. М. - Сучасна хорова музика a cappella: толерантність стильових напрямів (2016)
Кравченко А. І. - Від компаративістики до інтермедіальності в аналізі музичного мистецтва (на матеріалі камерно-інструментальної музики України кінця ХХ – початку ХХІ століть) (2016)
Лисенко О. В. - Основні принципи системно-функціонального і структурно-функціонального дослідження процесів музично-виконавської діяльності (2016)
Цугорка О. П. - Закарпатська школа живопису: основні етапи становлення (2016)
Чупріна Н. В. - Визначення критеріїв взаємовпливу високої та вуличної моди у формуванні актуального модного образу в індустрії моди (2016)
Ян І. М. - Жанрово-стильові особливості української театральної драматургії: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Антонова К. А. - Увічнення М. В. Лисенком пам'яті Т. Г. Шевченка у 40-у та 50-у річниці смерті поета (2016)
Барандій А. Ю. - Архітектура Львова в мистецькому сегменті культурної політики Австро-Угорщини: кінець XIX – початок XX ст. (2016)
Воронік Д. С. - У пошуках універсального символу національної ідентичності: образ Козака Мамая в українській культурній пам’яті початку ХХІ ст. (2016)
Дмитрук Л. І. - Сакралізація народного одягу в Україні як приклад сучасного міфотворення (2016)
Казимирів Х. Т. - Метафізичний сенс міфологеми землі у музичній шевченкіані ("Прощай, світе, прощай, земле…") (2016)
Килимистий С. М. - Рекреаційні аспекти анімації у туризмі (2016)
Павленко Л. О. - Теоретичні дослідження та розвиток бандурного виконавства: ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Руденко О. О. - Вироби дибинецьких гончарів у музейних колекціях України (2016)
Стаценко О. О. - Інтерпретація жанрів латинської літургічної традиції сучасними одеськими композиторами (2016)
Чумаченко М. О. - Роль світла і темряви у формуванні аксіологічного простору молитви (2016)
Грапко Н. В. - Система адміністрування податків в Україні, Абрамова А. С., Жаворонок А. В. (2016)
Зеленська О. О. - Правова регламентація бюджетної підтримки аграрної галузі в Україні, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2016)
Карабаза І. А. - Позитивні й негативні наслідки кредитної політики у країнах Європи і Латинської Америки та уроки для України, Кальонова А. О. (2016)
Шишкіна О. В. - Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України, Краснянська Ю. В. (2016)
Лавров Р. В. - Реализация аутсорсинговых решений в банковской среде (2016)
Панченко О. І. - Проблеми та перспективи розвитку перестрахувального ринку України, Савченко Т. В. (2016)
Шкарлет С. М. - Застосування індексного аналізу до дослідження динаміки розвитку страхового ринку України, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Деркач А. О. - Діджиталізація банківського сектору України, Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. (2016)
Ільчук В. П. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні, Ануля В. В. (2016)
Ільчук В. П. - Фінансове забезпечення процесів створення та просування винного бренда, Пазюк В. Л. (2016)
Садчикова І. В. - Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Садчиков В. С. (2016)
Удалих О. О. - Бюджетування як метод економічного управління діяльністю підприємства (2016)
Холодницька А. В. - Вплив продуктивності праці на фінансові результати підприємств харчової промисловості, Недєй А. О. (2016)
Хоменко І. О. - Методичні аспекти превентивного антикризового управління та оцінювання фінансового стану суб`єктів господарювання, Концева В. В., Бойко Н. В. (2016)
Kalchenko O. - Managing financial sustainability of enterprise in the system of financial management (2016)
Ilchuk V. - Financial support of the organic market, Shtyrkhun Kh. (2016)
Жарій Я. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки комерційного банку (2016)
Барабаш Ю. - "Міт Гуцульщини" від Станіслава Вінценза. До проблеми етнокультурного пограниччя (2016)
Мацапура В. - Об особенностях психологического изображения в творчестве Гоголя (2016)
Казарин В. - "…Грозная анафема гудит" (Загадки анафема восьмистишия), Новикова М. (2016)
Зуєнко М. - Міфопоетичні особливості англійської барокової драматургії (В. Шекспір, Дж. Флетчер, Ф. Бомонт) (2016)
Капустян І. - Творчість Г. К. Андерсена у скандинавському науково-критичному дискурсі кінця ХІХ- початку ХХ століття (2016)
Школа І. - Образ Дон Кіхота в "Байгороді" Ю. Яновського та "Поверненні дон Кіхота" Г. -К. Честертона як символ націотворення (2016)
Булиньска М. - Тони Маррисон, Глория Нейлор и Цотаке Шанге - уникальный опыт, уникальный стиль (2016)
Гасанова Г. - "Мысль семейная" Л. Толстого в рецепции культуры Азербайджана (2016)
Сатановська Г. - Міфопоетичний хронотоп есеїстичної збірки МарҐеріт Юрсенар "Вогні" (2016)
Чуб В. - Поетика бестіарності в романній прозі Антуана Володіна (2016)
Кохан Р. - Символіка дитинства в художньому світі роману Юстейна Ґордера "Помаранчева дівчинка" (2016)
Орлов А. - Образы-переживания в прозе Ивана Бунина Полтавского периода (2016)
Болотнікова А. - Датив як індикатор увічливості (2016)
Бондар Н. - Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників (2016)
Арутюнов С. Э. - Сравнительная оценка вариантов билиодигестивного анастомоза на реконструктивном этапе панкреатодуоденальной резекции (2015)
Гуцол Л. П. - Викладання методу гомеопатії як один із шляхів підвищення професійного рівня кадрових ресурсів системи охорони здоров’я (2015)
Лоскутова Т. О. - Роль спадкової тромбофілії у розвитку ускладнень вагітності (2015)
Бондаренко И. Н. - Современные подходы к профилактике гематологических осложнений при персонифицированной химиотерапии рака молочной железы, Ходжуж М. И., Асеев А. И., Эльхажж М. Х., Завизион В. Ф., Куник А. В., Бобух В. П., Скляр А. С., Черненко С. И., Завизион М. Б., Суховерша А. А., Артёменко М. В., Артюшенко Л. Т. (2015)
Ульянова Н. А. - Клинико-экспериментальное обоснование дизрегуляционной гипотезы патогенеза миопии (2015)
Побєл Є. А. - Лікування переломів діафізу кінцівок новим апаратом зовнішньої фіксації (2015)
Люлько А. А. - Выбор метода оперативного лечения больных раком почки, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2015)
Люлько А. А. - Видеоэндохирургические операции в лечении вторичных камней почек, осложненного уролитиаза, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2015)
Люлько А. А. - Диагностика и выбор тактики лечения у больных с рецидивными кистами почек, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2015)
Милица Н. Н. - Лечебно-диагностическая тактика при травматических повреждениях толстой кишки, Ангеловский И. Н., Казаков В. С., Милица К. Н., Постоленко Н. Д. (2015)
Прийменко Д. С. - Клініко-лабораторна оцінка застосування засобів розвантаження кінцівки у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи (2015)
Кополовець І. - Порівняння показників ліпідного обміну у пацієнтів із швидкопрогресуючим та повільнопрогресуючим атеросклерозом, Tорма Н., Сіготскі В., Кубікова М., Кополовець Г., Франковічова M. (2015)
Сюсюка В. Г. - Оценка баланса кортизол/инсулин у беременных с различным уровнем тревожности (2015)
Варвашеня П. С. - Особенности когнитивных нарушений у больных с ремиттирующе-рецидивирующей формой рассеянного склероза (2015)
Мягков А. П. - Магнитно-резонансно томографическая семиотика скрытых остеопоротических переломов позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2015)
Молодан А. В. - Деформационные свойства миокарда левого и правого желудочков у здоровых лиц, Иващук В. А. (2015)
Русин В. І. - Сучасний стан проблеми відкритих втручань при дистальних формах атеросклерозу, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В. (2015)
Фершал Я. Ю. - Доступність та якість первинної педіатричної допомоги за оцінкою лікарів первинної ланки (2015)
Різник О. І. - Інформованість пацієнтів і контроль артеріальної гіпертензії в умовах великого промислового міста (2015)
Лампіка Р. В. - Клінічний випадок видалення 18 та 28 зубів з супутньою хронічною автоімунною тромбоцитопенічною пурпурою у стадії ремісії, Мельничук Ю. М. (2015)
Каратаев А. А. - Перенапряжение и профилактика опорно-двигательного аппарата у пловцов (2017)
Каратаев А. А. - Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни студентов (2017)
Каратаев А. А. - Воспитание физических качеств человека (2017)
Норбоев К. Ж. - Болалар ва ўсмирлар спортини ривожлантиришнинг айрим биологик хусусиятларини ўрганиш, Рахимов М. Ф. (2017)
Vincenzo L. - New economic development pattern: from a linear to a circular economy, a challenge for eu’s economy (2017)
Бурик З. М. - Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку в контексті формування нової науково-технічної парадигми, Огірко О. І. (2017)
Васильєв Ю. Ю. - Електронна комерція як інструмент просування товарів на ринку побутової техніки (2017)
Винниченко Н. В. - Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств, Семенець І. О. (2017)
Винниченко Н. В. - Особливості застосування кластерного аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю, Супрученко А. С. (2017)
Григор’єва А. О. - Розвиток ринку нафтопродуктів в Україні (2017)
Драгальчук Т. С. - Європейські тенденції розвитку адміністрування ПДВ, Прокопенко І. А. (2017)
Дулік Т. О. - Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації, Александрюк Т. Ю. (2017)
Дуліна О. В. - Організація системи внутрішнього контролю в органах публічної влади: сутність та складові елементи (2017)
Зверук Л. А. - Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку, Давиденко Н. М. (2017)
Какодєй А. О. - Формування бренду в сучасних умовах товарного ринку (2017)
Кириленко К. В. - Необхідність стратегічного розвитку рекреаційних зон навколо великих міст, Погасій С. О. (2017)
Котковець В. А. - Класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства (2017)
Криклій О. А. - Методологічні підходи до управління конкурентоспроможністю банківських продуктів, Середа В. С. (2017)
Левченко Ю. Г. - Конкурентні переваги управлінського персоналу, як фактор удосконалення діяльності підприємства, Москаленко А. В. (2017)
Навроцький Н. О. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (2017)
Оболенцева Л. В. - Дослідження стратегічних пріоритетів розвитку соціального туризму в Україні, Коломєйцева А. М. (2017)
Полчанінова І. Л. - Дослідження особливостей впливу факторів на розвиток екскурсійних підприємств, Куклінова І. С. (2017)
Помазан М. Д. - Формирование основных положений природоподобных технологий в строительстве Украины (2017)
Семчук Ж. В. - Маркетинг сфери освітніх послуг підприємств в умовах економічної нестабільності з урахуванням ризиків (2017)
Сторожук О. В. - Економічна суть та світові тенденції розвитку універсального акцизу, Гезей А. М. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Вплив еволюційних процесів на форми грошей, Цьона Г. Ю. (2017)
Шаповал Ю. И. - Либерализация финансового сектора: опыт и уроки реформ (2017)
Шпак А. С. - Розвиток фондового ринку в Україні (2017)
Ахметова А. Т. - Форма брачного договора и порядок его оформления, Дегтярев И. С., Анисимов М. Ф. (2017)
Крамар Р. І. - Діагностика факторів зростання прибутку підприємства та відповідальність за порушення законодавства про рекламу, Павловські Г., Скриньковський Р. М., Коропецький О. О. (2017)
Лехан В. М. - Оцінка ролі лікарів первинної ланки у вирішенні поширених медичних проблем пацієнтів на підставі аналізу профілів лікарської діяльності, Крячкова Л. В., Колесник В. І. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Аналіз результатів тестування з соціальної медицини та організації охорони здоров’я, як складової ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 2. Загальна лікарська підготовка" (2015)
Пасєчніков С. П. - Концептуальна модель профілактики розвитку та несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І. (2015)
Лашкул Д. А. - Біомаркери ниркової функції та кардіального фіброзу при хронічній серцевій недостатності ішемічного ґенезу що асоційована з мітральною регургітацією (2015)
Лобас В. М. - Деякі підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань на первинному рівні надання медичної допомоги, Вовк С. М., Петряєва О. Б., Арцатбанова О. В. (2015)
Вовк С. М. - Взаємовідношення держави з малим та середнім бізнесом в охороні здоров’я України (2015)
Лобас В. М. - Сохранение человеческого капитала через развитие государственно-приватного партнерства, Вовк С. М., Петряєва Е. Б. (2015)
Єщенко О. Г. - Регіональні особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні на прикладі Запорізької області, Гойда Н. Г. (2015)
Слабкий Г. О. - Характеристика первинної інвалідизації та смертності дорослого та працездатного населення України внаслідок хвороб сечостатевої системи, Бідний В. В. (2015)
Слабкий Г. О. - Аналіз чинного законодавства щодо санітарно-протиепідемічного забезпечення в рамках системи громадського здоров’я, Крохмалюк Л. В., Качала Л. О. (2015)
Латишев Є. Є. - Нормативно-правові важелі безпеки здоров’я та життєдіяльності, Бондарь С. О. (2015)
Лашкул З. В. - Асоціації між медико-соціальними факторами ризику та розвитком артеріальної гіпертензії у дорослого населення (2015)
Ковальов О. О. - Предиктори хірургічної тактики у пацієнтів з місцевопоширеними карциномами ротової порожнини і ротоглотки: роль маркерів вірусу папіломи людини, Рябошапка А. М., Шах Ф. (2015)
Бібик І. Г. - Особливості надання психіатричної допомоги населенню в умовах сімейної медицини (2015)
Бобкова О. В. - Актуальність профілактичної спрямованості роботи лікаря Загальної практики/сімейної медицини відносно проблем репродуктивного здоров’я серед підлітків груп ризику (2015)
Фершал Я. Ю. - Задоволеність батьків станом організації консультативної роботи з питань збереження здоров’я дітей на первинному рівні (2015)
Хорош М. В. - Розподіл факторів ризику серцево-судинної патології серед дорослого населення міста Полтава, Голованова І. А. (2015)
Писаревська К. О. - Зміни функції серця та нирок у пацієнтів з персистуючою фібриляцією передсердь у віддалений термін після електричної кардіоверсії (2015)
Трибушной О. В. - Сепсис у больных с осложненным синдромом диабетической стопы. Взгляд на проблему (2015)
До ювілейного випуску журналу "Статистика України” (2016)
Герасименко С. С. - Статистичні методи в управлінні якістю інформації, Герасименко В. С. (2016)
Саріогло В. Г. - "Великі дані" як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи (2016)
Васєчко О. О. - Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України, Мотузка О. М. (2016)
Колеснік Я. В. - Статистичні підходи до оцінювання ділової репутації банківських установ (2016)
Ревенко А. П. - Доходи та витрати домогосподарств України за період 2015 рік – перша половина 2016 року (2016)
Ткаченко Л. Г. - Удосконалення моніторингу зареєстрованого ринку праці (2016)
Єлісєєва О. К. - Економіко-статистичний аналіз сонячної енергетики регіонів України, Хазан П. В. (2016)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 р. (2016)
Єріна А. М. - Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина ІІ. Індекси інноваційного та людського розвитку (2016)
Shevchuk V. O. - Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part I. The transition to management concepts based on the physical economy (2016)
Бондарук Т. Г. - Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування (2016)
Герасименко С. С. - Підсумки Міжнародної наукової конференції "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (2016)
Ювілеї (2016)
Хроніка (2016)
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України” у 2016 році (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу (2016)
Contents (2017)
Danylov O. V. - Geophysical and engineering methods in the study of the Ukrainian pipeline systems, Hloba R. M., Korneienko S. V., Hloba Y. M. (2017)
Drizhd N. A. - Coal bed methane of Karaganda basin in the gas balance of the Republic of Kazakhstan: status and prospects, Kamarov R. K., Akhmatnurov D. R., Zamaliyev N. M., Shmidt-Fedotova I. M. (2017)
Zelenko Y. М. - Assessing the prospects of carboniferous rocks of the southeastern part of the Dnieper-Donets basin on gas deposits of unconventional type, Dziuba O. V., Karpenko O. M. (2017)
Filatiev M. V. - Analytical determination of co-ordinates of distinguished points of the Earth surface depression over broken workings (2017)
Kuzin Y. - Isolation technology for swallowing zones by thermoplastic materials on the basis of polyethyleneтеrеphthalate, Isakova M., Sudakova D. (2017)
Diomin V. - Technology of two-level supporting working contours, Nemova N., Akhmetzhanov M., Dvuzhilova S. (2017)
Blizniukov V. H. - Improvement of technical criteria for comparative evaluation of mining operation options of iron ore open pits, Lutsenko S. O. (2017)
Shcherbakov P. - Statistical research of shovel excavator performance during loading of rock mass of different crushing quality, Klymenko D., Tymchenko S. (2017)
Kuchin O. S. - Displacement of undermining rock mass above the moving longwall, Chemakina M. V., Balafin I. E. (2017)
Filimonikhin G. - Conditions of replacing a single-frequency vibro-exciter with a dual-frequency one in the form of passive auto-balancer, Yatsun V. (2017)
Vasylenko O. V. - Automated system of scanning the surface potential, Zhavzharov Ye. L. (2017)
Strutynskyi S. V. - Definition of vibro displacements of drive systems with laser triangulation meters and setting their integral characteristics via hyper-spectral analysis methods, Hurzhii A. A. (2017)
Dubovyi O. M. - Perspectives of improving physical and mechanical properties of thermal coatings by electropulse exposure, Chechel O. V., Bobrov M. M., Nedel'ko Yu. Ye. (2017)
Lobov V. I. - Comparison of mechanical properties of asynchronous electric motors at various schemes of parametric control, Lobovа К. V., Fortuna Ye. O. (2017)
Lozynskyi А. О. - The research of efficiency of the use of neuropredictor in the control system of water-supply pump electric drive, Kutsyk А. S., Kinchur О. F. (2017)
Filynyuk М. А. - Evaluation of noise immunity of monoimmittance logic L-element "AND”, Lishchynska L. B., Voytsekhovskaya E. V., Stakhov V. P. (2017)
Prydatko O. V. - Investigation of the processes of the information technologies integration into the training of specialists at mine rescue departments, Pasnak I. V. (2017)
Kharchenko O. I. - Mathematical model of railway functioning from the perspective of sustainable development (2017)
Vagonova O. H. - Conceptual bases of haul trucks competitiveness formation for rocks transportation in open-cut mining, Prokopenko V. I., Bondarenko L. А. (2017)
Shulyar R. V. - International standard ISO 9001:2015 – adaptation for flexibility of quality management, Reverenda N. Y. (2017)
Shevyakov O. V. - Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China, Кrupskyi О. P., Slavska Y. А. (2017)
Tyurina N. M. - Development of the export potential of industrial enterprises, Shelest Ye. O., Karvatska N. S., Nazarchuk T. V. (2017)
Кузьменко І. М. - Моделювання процесу захлинання в каналі насадки контактного апарата, Гуржій О. А. (2017)
Письменный Е. Н. - Теплообмен в зоне испарения аммиачных алюминиевых тепловых труб, Хайрнасов С. М., Рассамакин Б. М. (2017)
Бідюк П. І. - Прогнозне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів у рослинництві з використанням інструментів SAS Enterprise Miner, Терентьєв О. М., Просянкіна-Жарова Т. І., Ефендієв В. В. (2017)
Ivanko K. O. - Identification and assessment of electrocardiographic markers of cardiac electrical instability, Ivanushkina N. G., Karplyuk Y. S. (2017)
Kriukova G. V. - Artificial neural network for multiclass recognition and its application to the thyroid functional state, Radchenko S. P., Sudakov O. O. (2017)
Maksymenko V. B. - The discrete model for the system of the myocardium and coronary vessels, Danilova V. A., Shlykov V. V. (2017)
Nikolov N. A. - Quantitative evaluation of the absolute value of the cerebral blood flow according to the scintigraphic studies with 99MTC-HMPAO, Makeyev S. S., Yaroshenko O. Yu., Novikova T. G., Globa M. V. (2017)
Romanuke V. V. - Appropriate number and allocation of RELUS in convolutional neural networks (2017)
Signorini G. - Quantification of anatomical and fluid-dynamic anomalies in Fontan patients based on magnetic resonance imaging, Tirelli S., Piatti F., Pluchinotta F., Siryk S., Votta E., Lombardi M., Redaelli A. (2017)
Демиденко О. А. - Зносостійкість при терті в парі із закріпленим абразивом композиційних матеріалів на основі заліза і самофлюсівних сплавів, Степанчук А. М., Клеков А. О. (2017)
Котляров В. П. - Особливості використання лазерної технології в умовах сучасного стану промисловості України, Киященко О. М. (2017)
Турик В. М. - Вплив локальних поперечно обтічних перешкод на пульсації швидкості та пристінного тиску, Воскобійник В. А., Воскобійник А. В. (2017)
Освіта крізь життя (до 100-річчя від дня народження Г. Г. Єфіменка) (2017)
Автори номера (2017)
Богуш В. - Исследование показателей быстроты движений у девушек в академической гребле, Гетманцев С., Богатырёв К., Смирнова И., Сокол О., Резниченко О. (2017)
Водлозеров В. - Организация и проведение соревнований по паратриатлону (2017)
Городинський С. - Аналіз адаптаційного процесу студентів до навчання у вищому навчальному закладі з використанням засобів фізичного виховання, Хавруняк І. (2017)
Дандаш Х. - Предварительные результаты использования этнической банной технологии в физической реабилитации при последствиях травм нижних конечностей, Юсеф Ш., Подкопай Д. (2017)
Єфремова А. - Факторна структура професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів залізничних спеціальностей, Шестерова Л. (2017)
Журід С. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 25 чемпіонаті України з футболу в першій лізі (2017)
Камаев О. - Структурные особенности и характеристика процесса подготовки спортсмена как системного объекта (2017)
Костикова О. - Инновационные тенденции в рекреации: аспекты психоанализа и ресурсы искусства, Корсун С., Шапошникова И., Суворова Я. (2017)
Мишин М. - Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных игроков разных функциональных классов в баскетболе на колясках (2017)
Мошенская Т. - Структура и содержание соревновательных групповых композиций в спортивной аэробике, Бодренкова И. (2017)
Мулик В. - Вплив занять бодібілдингом на фізичні якості кваліфікованих спортсменок у різні фази специфічного біологічного циклу, Джим Є. (2017)
Мулик В. - Вплив тренувального процесу на функціональний стан та показники фізичних якостей спортсменів-ветеранів на етапах виходу зі спорту вищих досягнень, Перевозник В. (2017)
Муха В. - Підвищення ефективності гри ногами у сучасному регбі, Шолох Р., Пасько В. (2017)
Петренко І. - Комунікативна компетентність спортивних волонтерів, Гант О., Бондар А. (2017)
Пилипко О. - Моделювання морфо-функціонального профілю спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанціях різної довжини, Пилипко А. (2017)
Стрельникова Є. - Ефективність дій зв’язуючого гравця в змаганнях студентських жіночих волейбольних команд Харківщини, Ляхова Т. (2017)
Сутула В. - Особливості впливу занять спортом на особистість студентів, шутєєв В., Луценко Л., Колісниченко А., Ісправнікова В., Дейнеко А., Бодренкова І. (2017)
Тодорова В. - Стан естетичного компонента рухової діяльності в аеробній гімнастиці (2017)
Тропін Ю. - Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю, Пономарьов В., Кліменко О. (2017)
Цыгановcкая Н. - Физические и психосенсорные способности как основа мотивации студентов к систематическим секционным занятиям в системе физического воспитания вузов, Веретельникова Н., Романенко В., Батулин Д., Архипова А., Гончар В. (2017)
Шейко Л. - Динамика физического и психоэмоционального состояния женщин под влиянием занятий плаванием (2017)
Юшковская О. - Причины и особенности возникновения избыточной массы тела у студентов с учетом гендерных различий (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Druzhynin A. - Low Temperature Performances of Doped GaSb Whiskers, Ostrovskyi I., Khoverko Y., Khytruk I., Liakh-Kaguy N. (2015)
Howykowycz M. - Application of Diakoptics Approach to Analysis of Electromagnetic field by Means of Finite-Difference Method, Stakhiv P. (2015)
Kiem N. V. - Research into Ambiguity Function of Narrow-band, Multi-Band and Ultra-Wideband Radiometric Complexes with Multi-Antenna Systems, Pavlikov V., Tymoshchuk O. (2015)
Marushchak Y. - Synthesis of Automatic Control Systems by Using Binomial and Butterworth Standard Fractional Order Forms, Kopchak B. (2015)
Plachtyna O. - Mathematical Model of a Synchronous Machine Based on the Method of Average Voltages on an Integration Step, Kutsyk A. (2015)
Shapovalov Y. - Dariya Bachyk, Marian Turyk Application of the Frequency Symbolic Method for Analysis of Linear Periodically-Time-Variable Circuits in the Time Domain, Mandziy B. (2015)
Strużewski P. - Model Investigations of the Impact of Overheated Air Termination Conductors on Flammable Roofings (2015)
Tchaban V. - Energy of Motion (2015)
Tkachuk V. - Peculiarities of Designing Brushless Direct Current Motors for Lightweight Means of Transport, Bilyakovskyy I., Kasha L., Khay M. (2015)
Preparation of Papers for CPEE (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2015)
2nd Call for papers ACTEA'16 (2015)
Call for papers MIXDES-2016 (2015)
Call for papers SMACD-2016 (2015)
Call for papers TSP-2016 (2015)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (2015)
Свідоцтво про реєстрацію (2015)
Іщенко І. І. - Стратиграфія крейдових відкладів Рівнинного Криму. Стаття 2. Верхня крейда, Лещух Р. Й., Якушин Л. М. (2016)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в мэотических отложениях юга Украины (2016)
Грінченко О. В. - Типізація гранітоїдних утворень та їх рудоносність, Бондаренко С. М., Сидорчук В. С. (2016)
Артеменко Г. В. - Геохимические особенности метабазитов Павловской и Зеленогайской зеленокаменных структур Восточного Приазовья (Украинский щит), Бородыня Б. В., Стеценко М. Е. (2016)
Побережський А. В. - Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І. В., Явний П. М., Шевчук О. М. (2016)
Семенюк В. Г. - Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури (2016)
Ситников А. Б. - Разработка эмпирико-аналитической формулы испарения (конденсации) воды из рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера (2016)
Огняник Н. С. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 3. Теоретическая база расчета трехфлюидной системы "воздух – легкие нефтепродукты – вода" в пористой среде, Парамонова Н. К. (2016)
Парамонова Н. К. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 4. Порядок расчета и анализа флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод, Гамшеева И. С., Запольский И. Н. (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся стратиграф и палеонтолог Леонид Сигизмундович Либрович (К 125-летию со дня рождения) (2016)
Пам’яті Олексія Ілліча Сахацького (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Brych V. Ya. - Modern approaches to improving mechanisms of electric power industry development, Artemchuk T. (2016)
Vysochan O. S. - Intensification of internal control over quality costs as a means of improving product competitiveness, Lutsiuk I. V. (2016)
Hlushko O. V. - Content characteristics of economically stable efficiency of socially responsible business (2016)
Zahorodniy A. G. - Participants of an innovative project: their tasks, contributions and interests, Babinska S. Ya. (2016)
Zakharchyn H. M. - Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment, Lyubomudrova N. P., Sobol I. B. (2016)
Koval Z. O. - Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises (2016)
Pyrog O. V. - Operation and modernisation of fixed assets at machine-building enterprises, Stelmakh K. P. (2016)
Pyrog O. V. - The development of e-commerce in terms of virtualization industry, Horyachka A. I. (2016)
Stanasyuk N. S. - Structural development of industrial potential of ukraine (2016)
Voytsekhovska V. V. - The environmental sustainability – assessment of regional priorities for air pollution reduction, Butzbach O. (2016)
Bogdan T. - Ukraine's fiscal adjustment in European context (2016)
Шумська С. С. - Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи (2016)
Шовкун І. А. - Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? (2016)
Бородіна О. М. - Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні (2016)
Никифорук О. І. - Реконструктивний розвиток транспорту України на сучасному етапі (2016)
Олефір В. К. - Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України (2016)
Версаль Н. І. - Тенденції доларизації банківського сектора України, Ставицький А. В. (2016)
Супрун Н. А. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу (2016)
Петренко П. С. - Щодо удосконалення системи державного фінансового контролю для побудови ефективної держави (2016)
Небрат В. В. - Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні (2016)
Світлої пам'яті Анатолія Федоровича Павленка (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2016 р. (2016)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2016 г. (2016)
Index of the articles published in journal "Есonomy and forecasting" in 2016 (2016)
Кузьо І. В. - Львівська політехніка і прикладна механіка. Історія і сьогодення (2016)
Вікович І. А. - Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумо-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом (2016)
Вікович І. А. - Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2016)
Гурський В. М. - Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям (2016)
Дівєєв Б. - Вібронавантаженість різьбових з’єднань у конструкції сівалки, Опалко В., Черчик Г. (2016)
Кузьо І. В. - Розрахунок надземної дільниці магістрального трубопроводу на стійкість, Кунта О. Є., Харченко Є. В. (2016)
Ланець О. C. - Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом, Качмар Р. Я., Боровець В. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2016)
Korendii V. M. - Investigation of influence of inclination angles of sail-type blades on the starting torque of horizontal-axis wind-wheel, Furdas Yu. V., Bushko O. S. (2016)
Дзюбик А. Р. - Забезпечення технологічної міцності зварних стиків обсадних труб, Назар І., Дзюбик Л., Палаш Р., Саковець А. (2016)
Дзюбик А. Р. - Оптимізація технології наплавлення зносостійких шарів на плоскі елементи конструкцій, Войтович А. А, Дзюбик Л. В. (2016)
Ступницький В. В. - Аналіз результатів імітаційного моделювання щодо впливу температурних чинників на стан поверхонь в процесі їх формоутворення, Долиняк Я. В. (2016)
Ступницький В. В. - Багатокритеріальна оптимізація функціонально-орієнтованого технологічного процесу механічного оброблення загартованих поверхонь деталей прес-форм, Ступницький С. В. (2016)
Мануляк І. З. - Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії, Мельничук С. І. (2016)
Contents (2016)
Kumar Bhagi L. - Application of Taguchi Method for Optimization of Continuous Drive Friction Welding Process Parameters, Singh S., Singh I. (2016)
Chovnyuk Y. - Dynamic Modelling and Control System of a Single Non-Slender Flexible Robot’s Link Rotating in a Horizontal Plane, Gumeniuk Y., Dikterjuk M. (2016)
Оrgiyan A. - Computation of Shaping Errors for Fine Boring of Smooth and Stepped Holes, Balanyuk A., Kobelev V., Tvorischuk I. (2016)
Koruniak P. - Two-mass Vibrating Conveyer with Nonparallel Flat Springs, Nishchenko I., Shenbor V., Korendiy V. (2016)
Dmyterko P. - Research of Influence of Oscillations of Tool-Part System on Roughness of Surface Layer during High-Speed Friction Strengthening, Novitskyi Y., Gurey V. (2016)
Shenbor V. - Analysis and Improvement of Two-Mass Vibrating Tubular Conveyers with Two-Cycle Electromagnetic Drive, Koruniak P., Korendiy V., Brusentsov V., Brusentsova M. (2016)
Kozak A. - Mathematical Model of Elements of Automated System of Loose Materials Dosing (2016)
Бессараб Т. - Особливості латиноамериканського регіоналізму в контексті регіональної безпеки (2016)
Бучин М. - Політологічний аналіз основних методик вимірювання рівня демократії у світі (2016)
Волинець О. - Знаки часу у вченні Папи Івана ХХІІІ (2016)
Івасечко О. - Безпековий потенціал ЄС: геополітичний та соціо-економічний виміри, Дорош Л. (2016)
Ільницька У. - Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам (2016)
Матлай Л. - Пак Кин Хе – президент республіки Корея, залізна леді Азії (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Інституційно-зумовлені причини та передумови формування урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2016)
Пасічний Р. - Роль УГКЦ у передвиборчій агітації парламентських виборів 2012 р. (2016)
Тишкун Ю. - Історія і зміст лінійної концепції глобального розвитку (2016)
Турчин Я. - Перспективи східного партнерства в умовах геополітичних та безпекових змін cхідноєвропейського регіону (2016)
Wojtashak A. - Nacjonalizm walijski (2016)
Кадикало А. - "Стіна" планка як агностичний принцип у фундаментальному науковому пізнанні (2016)
Карівець І. - Метафілософія Григорія Сковороди (2016)
Онищук О. - Трансформація буттєвих виявів людини в просторі мережевої культури (2016)
Петрушенко B. - Роль філософії в житті сучасного суспільства: питання без відповідей (2016)
Федорів Л. - Місце трансцендентного у класичній та некласичній теорії пізнання (2016)
Гетьманчук М. - Концептуалізація відносин "Людина – держава" в лібералізм, Сіромська Г. (2016)
Звонар В. П. - Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2016)
Дейнега І. О. - Ринкові характеристики освітньої послуги, Андрощук М. С. (2016)
Жук О. С. - Оцінка стану та структури активів підприємства (2016)
Карпчук Л. А. - Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах (2016)
Ковальчук Г. В. - Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (2016)
Король В. А. - Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості (2016)
Мамонтова Н. А. - Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації, Іщук О. С. (2016)
Непочатенко О. О. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник C. А. (2016)
Нех Д. І. - Підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті покращення його фінансового стану (на прикладі ПАТ "Укртелеком") (2016)
Осадча О. О. - Система показників результативності діяльності вітчизняних суб’єктів (2016)
Олійник О. С. - Зростання прибутковості як передумова забезпечення фінансової безпеки ТОВ "Суффле Агро Україна" (2016)
Оксентюк Л. О. - Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі (2016)
Чудінович М. В. - Оптимізація управління грошовими потоками підприємства (2016)
Оганезова А. В. - Влияние занятости на здоровье работающего населения в Украине (2016)
Топішко І. І. - Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства, Топішко Н. П. (2016)
Баранник Л. Б. - Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект (2016)
Баскаков А. Ю. - Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття "бюджетний менеджмент" (2016)
Буряченко А. Є. - Економічна природа фінансового потенціалу регіону (2016)
Вознюк О. В. - Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності (2016)
Дем’янчук О. І. - Оцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України, Сеник О. А. (2016)
Дубіцький Я. П. - Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у ПАТ "Укрексімбанк" (2016)
Затонацька Т. Г. - Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору, Ткаченко О. Є. (2016)
Карлін М. І. - Досвід функціонування спеціальних економічних зон у постсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні (2016)
Конащук Н. Е. - Використання "зелених" критеріїв під час здійснення публічних закупівель (2016)
Кошин Р. І. - Ефективність боргової політики України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави (2016)
Кондратюк Л. М. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку (2016)
Кривицька О. Р. - Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків, Коваленко Д. В. (2016)
Михальчук Н. В. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ "Приватбанк" (2016)
Онишко С. В. - До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств (2016)
Рожко О. Д. - Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквалізації (2016)
Маліновська К. О. - Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин (2016)
Скрипник М. І. - Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства, Григоревська О. О. (2016)
Харчук Ю. Ю. - Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (2016)
Чебанова Н. В. - Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями, Єфіменко Т. І., Орлова В. М. (2016)
Voloshin V. - Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services (2016)
Дзюбановська Н. В. - Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського союзу (2016)
Articles (2016)
Soleimani H. - Security challenges in mobile assisted language learning in the millennium for education, Rostami Abu Saeedi A. A., Rahmanian M. (2016)
Dychka N. - Teaching students of information technology specialties english writing, Lazebna O., Kotvytska V. (2016)
Shmatkov D. - The use of causal maps as interdisciplinary didactic reduction method (2016)
Chairunnisa C. - The implementation of group investigation model (gim) to enhance students’ critical thinking skill in educational program evaluation class (2016)
Khrystenko O. - Women’s enlightenment movement as the philosophy of education (late 19th – first half of the 20th century) (2016)
Mukan N. - Functional literacy learning in the system of adult education in belgium, Fuchyla O. (2016)
Labinska B. - Approaches to determining the stages of the language teaching methods development in western ukraine (1867 - 1939) (2016)
Martynyuk A. - Gesture-verbal utterances from the cognitive perspective (2016)
Bodnar S. - Content and language integrated teaching to ukrainian university students majoring in economics (2016)
Lavrysh Y. - Peer and self-assessment at esp classes: case study (2016)
Kovbasko Y. - Temporal and locative prepositions versus adverbs: lexical and grammatical overlapping (corpus-based study) (2016)
Oliynyk N. - Conceptualisation of economic crisis in discourse: from the great depression to the great recession, Shevchenko I. (2016)
Kyrychok A. - Special aspects of using a mentoring approach to training public relations specialists (2016)
Lisna M. - Retrospective evaluation of elt coursebook effectiveness (2016)
Glinka N. - Cross-cultural realities in the journalistic discourse and their significance in foreign language learning, Usyk G., Ilchuk Y. (2016)
Bilavych G. - Modern fiction as factor of students’ reading culture development, Rozman I. (2016)
Ghritchenko I. - Innovative approaches to teaching english language to artists, Nesterenko I. (2016)
Grinyova V. - Modernization of primary school teachers’ training: from knowledge to competence approach, Rezvan O. (2016)
Ilchenko O. - Flutter by, butterfly: or wonder-full writing tools. A review of Technique in Nonfiction: The Tools of the Trade, by Steven Darian (2016)
Баняс В. В. - Життя як безсюжетна моновистава (Роздуми, навіяні монографією Ганни Работяги "Поетика події у французькій драматургії 80-90 років ХХ ст. на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна"), Баняс Н. Ю. (2016)
Городнюк Н. А. - Функції речі у модерністському романі (2016)
Коbylko N. А. - The polysymbolic eidos of the road in Vasyl Zemliak’s chimeric prose, Kyrylenko N. І. (2016)
Кобринец О. С. - Сатирическая маска Михаила Бурбонова в творчестве Дмитрия Минаева (2016)
Лямпрехт О. В. - Багатомовність як прикметна риса літератури українського бароко (2016)
Марченко Т. М. - Л. Я. Гуревич и К. С. Станиславский: к проблеме творческого взаимодействия (2016)
Матвєєва Т. С. - Урбаністичний простір в українському романному дискурсі другої половини XIX століття: символіка втілення (2016)
Метолиди Е. И. - Формы интертекста романа "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова в романе В. К. Кантора "Крепость" (2016)
Нестеренко К. В. - Вопросы права в биографии и творчестве В. Г. Короленко (2016)
Петухова Е. И. - Интермедиальность в повести Лады Лузиной "Никола Мокрый" (2016)
Соколова Г. П. - Пушкинские реминисценции в смысловом пространстве "петербургского текста" и семантика пространственности в "Петербурге" А. Белого (2016)
Сотова С. Н. - Наркозависимость как объект художественно-образного осмысления в русской прозе (2016)
Ступницкая Н. Н. - Народные представления о земле в произведениях А. И. Солженицына (2016)
Ушкалов Л. В. - Парадокси романного світу: на перетині інтерпретацій (2016)
Титул, зміст (2015)
Бєлкін Л. М. - Втілення податкової концепції "подарунків на біржі" як результат неналежного публічного управління (2015)
Гончаренко В. С. - Історичні витоки інституту доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні: домонгольський період (2015)
Гора І. В. - Проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України (2015)
Гордієнко С. Г. - Теоретичні та практичні аспекти оцінки нематеріальних активів (2015)
Громова М. Є. - Сучасна кримінологія: Огляд теорії "реінтегративного сорому" Дж. Брейтуейта (2015)
Колесник В. А. - Деякі окремі вимоги до складання протоколу негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до нього (2015)
Комарницька О. - Прокурорський нагляд при затриманні уповноваженою службовою особою, Яновська О. (2015)
Легких К. В. - "Складний" обов’язок: використання стороною захисту концепції "якість закону" при покладенні на підзахисного додаткових обов’язків в межах обрання запобіжного заходу (2015)
Нечаєва К. О. - Категорія відумерлості спадщини: теоретико-історичний аналіз (2015)
Хилюк С. В. - "Злочин і кара" у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Ходак Є. С. - Особливості формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Ходанович В. О. - Значення судово-психологічної експертизи неповнолітніх при вирішенні сімейних спорів у цивільному судочинстві України, Ходанович О. В. (2015)
Хомов С. М. - Громадський моніторинг як форма громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України (2015)
Чубарев В. Л. - Небезпечність особи, що вчинила злочин. Підходи до вивчення проблеми (2015)
Шандула О. О. - Міжнародні стандарти як основа професійної етики прокурорів України (2015)
Юринець Ю. Л. - Співвідношення концептів "європейське адміністративне право" та "європейський адміністративний простір" у контексті європейської інтеграції України (2015)
Бацмай С. А. - Сучасні концептуальні підходи до розвитку організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: гендерний аспект (2017)
Башта О. В. - Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва, Лях Т. Л. (2017)
Барило Н. А. - Фізико-математичний ліцей імені князя Безбородька (2017)
Булавенко С. Д. - Фінансове виховання як основа формування соціально та економічно активної особистості (2017)
Войтовська А. І. - Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції "Без бар’єрів" УДПУ імені Павла Тичини) (2017)
Волотовська Т. П. - Теоретичні аспекти управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Децюк Т. М. - Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії, Василишина Н. М. (2017)
Довжук Н. Ш. - Професійна адаптація майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах як проблема психології особистості та розвитку (2017)
Дрижак В. В. - Автономія вищого навчального закладу як фактор забезпечення якості вищої освіти, Єрмак С. М. (2017)
Заєць Н. Ю. - Вплив тайм-менеджменту керівника на розвиток позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Завацька Л. М. - Дослідження потреб дітей з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Закревська Є. С. - Комп’ютерні ігри як засіб формування здорового способу життя школярів (2017)
Кирилюк В. М. - Проблеми розвитку народної хореографії в Україні (2017)
Кіриченко С. В. - Розробка складових акмеограми вчителя для проектування його самоосвітньої діяльності (2017)
Ковальчук В. Я. - Шляхи формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Когут С. Я. - Становлення та розвиток інституту професійної освіти польщі як середовища формування теоретико-методологічних засад педагогіки праці (2017)
Козійчук О. Г. - Управління профорієнтаційною роботою в контексті професійного самовизначення молоді (2017)
Конончук А. І. - Інтеграційні процеси у професійній підготовці фахівців соціальної сфери (2017)
Корнієнко В. О. - Авторська розробка спеціального курсу "Акмеологічні засади професійної мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів" (2017)
Крапивний Я. М. - Особливості професійної підготовки вчителів у Чернігівському єпархіальному жіночому училищі в ХІХ ст. (2017)
Кудляк С. М. - Особливості планування організаційно–педагогічної діяльності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Лісовець О. В. - Проблема формування соціально-правової компетентності фахівців соціальної сфери: історико-педагогічний аналіз (2017)
Лутченко А. В. - Запровадження служби пробації в Україні: європейський досвід (2017)
Максименко О. В. - Формування дослідницьких умінь і навичок у педагогічному процесі (2017)
Матлаш В. А. - Динаміка показників психологічної підготовки студентів аграрного університету під впливом секційних занять з шахів, Рибалко П. Ф., Харченко С. М. (2017)
Несін Ю. М. - Використання "мозкового штурму" як ефективного засобу комунікації англійською мовою (2017)
Новгородський Р. Г. - Прикладні методики в діяльності соціального працівника (2017)
Носко М. О. - Руховий розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів, Гришко Ю. Ю., Носко Ю. М., Дейкун М. П. (2017)
Павленко Т. В. - Теоретичні та практичні аспекти формування фахової компетентності при проведенні занять фізичної культури зі студентами спеціальних медичних груп (2017)
Пищик О. В. - Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування (2017)
Платонова О. Г. - Формування готовності працівників соціальної сфери до організації роботи в сфері дозвілля (2017)
Приходькіна Н. О. - Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти (2017)
Рень Л. В. - Діяльнісний потенціал громадських організацій у соціалізації молоді (2017)
Рибалко Л. С. - Теоретичні та прикладні аспекти педагогічної акмеології у вищій школі (2017)
Рибалко П. Ф. - Рівень групової згуртованості спортивно-ігрових студентських команд аграрного університету, Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В. (2017)
Рудик А. В. - Соціальна зумовленість професійної підготовки майбутніх вчителів математики до використання інноваційних технологій у профільних школах (2017)
Силко Р. М. - Використання елементів арт-терапії у зображувальній діяльності дошкільників, Грушко А. П. (2017)
Сургова С. Ю. - Методика визначення особистісного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутнього соціального працівника (2017)
Тимошко Г. М. - Теоретико-практичні засади управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу (2017)
Тогочинський О. М. - Соціально-виховна робота та сфера її застосування в роботі з засудженими у процесі наглядової пробації, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2017)
Турчин Т. М. - Зміст, методи і специфіка роботи майбутніх вихователів з дітьми раннього віку, Коляда М. В. (2017)
Турчин Т. М. - Особливості сприймання мистецтва живопису дошкільниками, Сухенко Н. Ю. (2017)
Усатенко В. М. - Розвиток організаційної культури навчального закладу як проблема педагогічного дослідження (2017)
Чернякова А. В. - Організаційні засади волонтерської роботи з молоддю з числа дітей-сиріт в умовах соціального гуртожитку, Зінич В. Г., Якушко Ю. В. (2017)
Чубук Р. В. - Прикладні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями (2017)
Шевченко В. М. - Дидактичні основи предметно-практичного навчання дітей з порушеннями слуху в умовах оновлення змісту освіти (2017)
Шевченко С. М. - Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти на прикладі угорських, молдовських і румунських шкіл (1991-2010-й рр.) (2017)
Шерстюк Л. В. - Сутність та структура методичної компетентності майбутнього викладача-філолога (2017)
Шолох О. А. - Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема (2017)
Юда Л. А. - Гендерна соціалізація дівчини в родинному і громадському побуті українців (2017)
Пічугіна М. А. - Підходи до створення інноваційних кластерів підприємств (2014)
Пристемський О. С. - Роль соціально-економічних факторів при забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (2014)
Бурдейна Л. І. - Методи прийняття управлінських рішень на прикладі транспортної задачі, Рубель В. П., Поважук Д. О. (2014)
Савкіна В. М. - Жито як перспективна експортна культура вітчизняних зерновиробників (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Теоретико-методичні засади діагностики економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Собко О. М. - Соціальний інтелектуальний капітал підприємства: детермінанти та вектори розвитку в Україні (2014)
Стегній О. В. - Вплив державної підтримки на ефективне функціонування підприємств аграрної галузі (2014)
Хомутенко Л. І. - Організаційна культура підприємства: теоретичні та практичні аспекти формування, Вязовченко В. Є. (2014)
Черненко Ю. О. - Вибір методів управління ризиками на промисловому підприємстві (2014)
Шарко В. В. - Оцінка інтенсивності розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Шацька З. Я. - Необхідність безперервної освіти у XXI столітті, Юденок І. М. (2014)
Шелест Н. А. - Моніторинг стану, проблем та перспектив розвитку м’ясопереробних підприємств України (2014)
Гудзь Ю. Ф. - Ефективність виробництва зерна в контексті забезпечення продовольчої безпеки регіону (2014)
Гуменюк А. М. - Формування регіональних механізмів активізації державно-приватного партнерства (2014)
Медвідь В. Ю. - Економічний механізм розробки стратегічних планів регіонального розвитку (2014)
Семенченко Н. В. - Стратегія інноваційного розвитку підприємства (2014)
Товканець С. А. - Напрями відтворення складових виробничого потенціалу в контексті стійкого розвитку регіону, Товканець О. С. (2014)
Шимко О. В. - Кластеризація як важливий напрямок інтенсифікації економічного розвитку (2014)
Новак У. П. - Реалізація концепції "зеленої економіки": досвід і проблеми України, Дацків С. З. (2014)
Семенов В. Ф. - Територіальні умови і стратегії розвитку туризму в регіонах, Басюк О. В. (2014)
Чайкін О. В. - Організаційні складові запровадження екологічно сертифікованого виробництва сільськогосподарським підприємством (2014)
Величко А. В. - Механизм регулирования социальной политики государства в сфере образования, Илюхина Н. С. (2014)
Колосок А. М. - Теоретичні основи соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Позднякова Л. А. - Методическое обеспечение оценки финансовой безопасности страхового рынка (2014)
Гмиря В. П. - Інноваційні механізми кредитування аграрного виробництва України (2014)
Дудченко В. Ю. - Сучасний стан та структура державних фінансів Республіки Польща (2014)
Єріс Л. М. - Достатність капіталу банківської системи: методи та інструменти забезпечення (2014)
Химченко А. Н. - Состояние инвестиционного климата и фондового рынка Украины, Калачигин Г. М. (2014)
Коваленко В. В. - Макропруденційна політика в контексті формування нової парадигми банківського регулювання та нагляду (2014)
Кривуц Ю. Н. - Международные финансы как экономическая категория (2014)
Марченко Н. А. - Роль облігацій місцевих позик у наповненні і розвитку місцевих бюджетів, Якунько А. В. (2014)
Мельнічук Н. О. - Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні (2014)
Москаленко Н. В. - Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання, Горкавчук С. А. (2014)
Николюк В. П. - Фінансово-інфекційні впливи на економіки країн Центральної та Східної Європи (2014)
Рекуненко І. І. - Теоретичні аспекти визначення структурних елементів інфраструктури фінансового ринку (2014)
Сергєєва О. С. - Ризико-орієнтований підхід до управління грошовими потоками банку (2014)
Славкова А. А. - Боргова безпека України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Проценко А. В. (2014)
Стороженко О. О. - Фінансовий механізм іпотечного кредитування (2014)
Чмутова І. М. - Технологія аналізу інвестиційного портфеля банку як складова технології управління його фінансовою діяльністю (2014)
Шейко О. П. - Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні (2014)
Духновська Л. М. - Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, Скоморохова С. Ю., Горбачова О. А. (2014)
Іванюта О. В. - Розвиток функціональних систем обліку витрат: організаційний аспект (2014)
Монастирська Т. Б. - Oблікове забезпечення діяльності ОСББ: теоретичні та прикладні аспекти витрат (2014)
Проскуріна Н. М. - Удосконалення нарахування податку на прибуток підприємства в контексті дебіторської заборгованості (2014)
Ріпка Л. М. - Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2014)
Романчук А. Л. - Теоретичні аспекти методики аналізу фінансових інвестицій (2014)
Скиба К. В. - Проблемні питання облікового відображення операцій з довірчого управління майном, Гуріна Т. І., Сморжанюк Т. П. (2014)
Скрипник Н. В. - Облік основних засобів: порівняльна характеристика національних підходів і вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Строй Т. А. - Ефективність системи бюджетування в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Фурса Т. П. - Концептуальні засади управління оборотними активами підприємства (2014)
Слободян Н. Г. - Удосконалення обліку реалізації готової продукції та розрахунків з покупцями у молокопереробній галузі на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод", Хилидизюк А. М. (2014)
Шипунова О. В. - Особливості класифікації та оцінки фінансових активів (2014)
Бальзан М. В. - Прогнозування результативності управління якістю діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Ільєнко О. В. - Аналіз розвитку ІТ-ринку України в структурі світового господарства, Собкова А. О. (2014)
Тукало В. О. - Взаємодія інституціональних складових економіки на підґрунті кількісного аналізу математичних моделей, Коляда Ю. В. (2014)
Павлова О. Ю. - Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови (2016)
Сіверс В. А. - Проблема "третьої людини" у Аристотеля в аспекті імплементації принципу рекурсивності (2016)
Гаюк І. Я. - Хачкары в символическом поле армянской культуры (2016)
Жовнерчук С. А. - Становлення сімейної моралі у правовій культурі України (2016)
Денисюк Ж. З. - Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик (2016)
Ільчук Л. П. - Культура і неврози: досвід психоаналітичної інтерпретації (2016)
Кухаренко О. О. - Рефлексія культу родючості в українській національній обрядовості й сучасній масовій культурі (2016)
Олійник О. О. - Технології дозвіллєвої діяльності з сім’ями (2016)
Парфьонова О. І. - Естетика І. Канта в контексті мистецьких практик XVIII століття (2016)
Піщанська В. М. - Стильові особливості декоративно-ужиткового мистецтва українського козацтва (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Діалог культур України–Греції у контексті релігійних зв’язків XVII–XVIII ст. (2016)
Чернець М. А. - Щодо питання брендінгу міст в Україні (2016)
Прима В. В. - Гостинність як чинник формування національного характеру українців (2016)
Побережна Г. І. - Й.-C. Бах в контексті метаісторії (2016)
Афоніна О. С. - Природа і функції коду культури та мистецтва у сучасній науковій літературі (2016)
Глущук Т. В. - Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства (2016)
Лісецький С. Й. - Стильові тенденції "неокласицизм" і "неофольклоризм" у музиці М. Скорика (2016)
Левко В. І. - Актуальні тенденції концертного життя України кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Сулім Р. А. - Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі "Партити" для камерного оркестру) (2016)
Марченко В. В. - Тенденції розвитку акардеонного виконавського мистецтва України (2016)
Чупашко І. П. - Методи роботи Ореста Олійника зі студентським хором Уманського державного музичного училища (2016)
Аббязова Б. Т. - Ознаки постмодерну в хореографічному мистецтві: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. (2016)
Волинець В. О. - До проблеми культурологічного вивчення віртуальної реальності (2016)
Масалова К. Ю. - Нарис історії вивчення ролі дітей Хора у давньоєгипетській Книзі мертвих (2016)
Менделенко Д. В. - О нескольких уровнях "прочтения" музыкального текста в последних сонатах Ф. Пуленка (2016)
Понікаровська Н. А. - Поширення християнства як фактор трансформації уявлень про категорію заложних (2016)
Синьовид М. В. - Реклама на шпальтах Полтавської губернської преси як один з чинників глокалізації соціокультурного середовища: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2016)
Чумаченко М. О. - Репрезентація міфологеми світла й темряви крізь призму солярного символізму християнської традиції (2016)
Титул, зміст (2016)
Загородня А. - Особливості професійної підготовки фахівців економічної галузі в системі освіти Республіки Польщі (2016)
Юзик М. - Особливості організації навчального процесу в освітніх закладах Галичини (1927-1933 роки) (2016)
Гавлітіна Т. - Створення сприятливих умов для інституційного розвитку інноваційного навчального закладу (2016)
Мельник Н. - Створення системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів та опорних закладів в умовах децентралізації в управлінні освітою (2016)
Ковбасюк Т. - Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників в Україні та за кордоном (2016)
Лютко О. - Пошук механізмів здійснення мотивації трудової поведінки педагогів (2016)
Стойкова В. - Освітні округи: типи, функції, структурні моделі (2016)
Заглинська Л. - Сучасні тенденції розвитку економічної освіти в контексті інвестиційних процесів в Україні, Лукомська О. (2016)
Орос В. - Реалізація принципів андрагогіки в процесі формування ІК-компетентності педагога (2016)
Гавлюк Н. - Використання технологій LearningApps та Phet у роботі вчителя фізики (2016)
Рощенюк А. - Творча самореалізація майбутніх фахівців з IT в адаптаційний період (2016)
Семенів Н. - Умови ефективного проектування електронного підручника з української мови (2016)
Vakhotskyi М. - Advantages vs Disadvantages of e-leaming introduction into the educational process in the medical university, Makovska О. (2016)
Архулік В. - Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи соціальні дефекти (2016)
Овадюк О. - Психолого-педагогічні основи розвитку критичного мислення учнів (2016)
Тітаренко І. - Діагностика рівнів сформованості конфлікгологічної компетентності майбутніх фахівців із реклами та зв’язків з громадськістю (2016)
Шпичак І. - Проблеми розвитку та виховання особистості у спадщині вітчизняних психоаналітиків 20-х років XX ст. (2016)
Яценюк Л. - Інклюзивна освіта як фактор гуманізації навчання дітей з особливими освітніми потребами (2016)
Grzegorzewska М. К. - The feeling of achieving a professional success and the teachers stress (2016)
Крижановська Т. - Творчий розвиток молодших школярів у процесі сприймання інструментальних творів, що виконуються вчителем (2016)
Міщеня О. - Педагогічна етика сучасного вчителя початкових класів (2016)
Осипчук О. - Моральне виховання як важлива складова становлення особистості молодших школярів (2016)
Приймак О. - Методика розв’язування простих обернених задач у початкових класах, Тинщук Т. (2016)
Раджабова Т. - Диференційований підхід до навчання в сучасній початковій школі (2016)
Шевців 3. - Модель соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Савельев М. - Змістова характеристика поняття "наступність" як апарату дослідження професійної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет" (2016)
Черніговець Т. - Дозвілля як важлива сфера оптимізації професійної підготовки студентів в умовах ВНЗ (на прикладах діяльності вищих навчальних закладів Рівненської області) (2016)
Пастушок Т. - Новітні прийоми гри на саксофоні (2016)
Бродюк Ю. М. - Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950–1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія) (2016)
Бродюк Ю. М. - Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") (2016)
Бродюк Ю. М. - Особливості функціонування розмовної лексики в сучасній українській періодиці (2016)
Довбня І. П. - Порівняльно-історичні й типологічні засади перекладу номінативних одиниць у текстах неблизькоспоріднених мов (на матеріалі лексем на позначення землі й неба) (2016)
Мазоха Г. С. - Відкриті листи українських письменників як жанр епістолярної публіцистики (2016)
Мазоха Г. С. - Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги (2016)
Мацько Л. І. - Сакральний стиль у поезії Тараса Шевченка (2016)
Скляренко О. Б. - Міжкультурна комунікація і переклад (2016)
Скляренко О. Б. - Особливості перекладу абревіатур сучасної німецької мови (2016)
Скляренко О. Б. - Термінологічні аспекти перекладу на матеріалі німецької мови (2016)
Смольницька О. О. - Формування творчого методу української мистецької еміграції в Латинській Америці (2016)
Швець Н. В. - Переклад англійських фразеологізмів з компонентами-іхтіонімами українською мовою (2016)
Швець Н. В. - Перекладацькі трансформації в українському перекладі роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables" (2016)
Швець Н. В. - Специфіка перекладу власних назв з англійської мови (на матеріалі українського перекладу роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables") (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бабченко Н. В. - Досвід професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі на основі компетентнісного підходу (2017)
Бокша Н. І. - Формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості в сучасних умовах (2017)
Верьовкіна Ж. Л. - Організаційно-педагогічний супровід професійного самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання (2017)
Калюжка Н. С. - Потенційні можливості сучасних методів навчання як засобу реалізації компетентнісного підходу в початковій освіті (2017)
Ковтун О. А. - Технології формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2017)
Колесник Т. Г. - Технології формування готовності фахівців з туристичного обслуговування до професійної діяльності і професійного саморозвитку (2017)
Кравець Р. А. - Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови (2017)
Литвин А. Ф. - Співвідношення понять "технологічна культура" і "технологічна компетентність" у професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Лиховид О. Р. - Підготовка професійних педагогів на основі компетентнісного підходу (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Практичні аспекти впровадження праксеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх медичних сестер-бакалаврів (2017)
Літовка-Деменіна С. Г. - Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект (2017)
Мартинюк А. К. - Культура виконавської інтерпретації як змістовна домінанта компетентісного підходу у функціонуванні Львівської диригентської школи, Колос М. Г. (2017)
Мельник О. Ф. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції (2017)
Овчеренко Н. - Проблема компетентности студентов-педагогов в вопросах подготовки старшеклассников к ответственному родительству, Дашдемир Сулейман (2017)
Онищенко Н. П. - Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти (2017)
Підборський Ю. Г. - Компетентнісний підхід до процесу морального виховання учнів 5–9 класів закладів інтернатного типу у позаурочний час (2017)
Плужник О. В. - Проблеми підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Різник В. В. - Технологічні аспекти формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до професійної діяльності, Різник Н. А. (2017)
Самойленко Н. І. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2017)
Сембрат А. Л. - Теоретичний аналіз компетентністного підходу в сучасному освітньому середовищі (2017)
Сергійчук О. М. - Професійна компетентність у вищій педагогічній освіті – від теорії до практики (2017)
Сиротюк О. А. - Використання інформаційних комп’ютерних технологій у процесі вивчення курсу "Безпека життєдіяльності" (2017)
Сігаєва Л. Є. - Підготовка освітніх менеджерів на засадах андрагогіки, Опольська А. В. (2017)
Сілютіна І. О. - Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції (2017)
Суліма Є. М. - Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи, Ткаченко Л. В. (2017)
Форостюк В. О. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі розвитку їх творчої активності (2017)
Хмельницька О. С. - Розвиток ідеї компетентнісного підходу в сучасній освіті (2017)
Шапран О. І. - Сутність професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів: з використанням досвіду підготовки педагогів у Франції, Кононенко І. А. (2017)
Шапран Ю. П. - Особливості розвитку біологічної освіти у педагогічних університетах (2017)
Янісів Ю. О. - Напрями інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті (2017)
Jędruch J. - Wykluczenie Społeczne (2017)
Łukaszek M. - Prisoners with Regard to Female Life and Sex Partners (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Kosarevych R. - Application of stochastic point processes for modelling of pitting, Rusyn B., Pokhmursky A. (2016)
Zagirnyak M. - The limiting deformation degree of the welded cylindrical blanks during shaping operations of sheet-metal stamping, Dragobetskii V., Shapoval O., Mospan D. (2016)
Taraevskyy O. - Aspects of research of indicators of emergency risk of long-term operating pipelines (2016)
Pospelov B. - Statistical synthesis and analysis of effective detecting element for heat-actuated devices of maximal type, Polstiankin R. (2016)
Izmaylov Ya. - Improvement of accounting of production expenses of export destination (2016)
Kiyanovska N. - Mobile technologies in education, Rashevska N., Tkachuk V. (2016)
Suriakova M. V. - Interpretation of professional activity of technical universities teachers (2016)
Zhironkin S.A. - International integration as the external factor of scientific and educational potential realization for regional engineering higher schools, Barysheva G. A., Tyulenev M. A., Hellmer M. C., Potyagailov S. V. (2016)
Naumenko Yu. - Wave formation on the free surface of near-wall liquid layer in horizontal rotating cylindrical chamber (2016)
Ishchenko A. A. - Technological bases of use of polymers in case of reconstruction of hydraulic cylinders, Grishko V. P., Barna B., Ishchenko E. A. (2016)
Chernyi S. G. - Intelligent control terrosystems under conditions of interval uncertainty (2016)
Zaurbekova G. N. - Information system of region ecological monitoring in case of pollution of atmosphere by industrial emissions (2016)
Romanyshyn L. - Modeling and calculation of magnetic systems of borehole grappling tools, Romanyshyn T., Vengryniuk T. (2016)
Razumov M. S. - Planetary reducer with herringbone gear, Gridin D. S. (2016)
Boryak K. F. - Analysis of the design versions of auxiliary verifier for weight-free verification of large-load platform railroad scales (2016)
Parusov E. V. - Development of energy-and resource-saving production technology of high-strength strands, Parusov V. V., Sagura L. V., Derevyanchenko I. V., Dolgiy S. V., Gremechev S. A., Dem’yanova L. I. (2016)
Komashchenko V. - Influence of minerals development on environment, Morkun V (2016)
Şeşen F. E. - A study on usability of mill scale in pellet production, Işıkgül O., Arısoy C.F., Şeşen M. K. (2016)
Roy N. N. - Tests during drilling of layers with abnormally low formation pressure, Dmitrenko V. I. (2016)
Bogushevsky V. - The influence of uncontrolled disturbance actions on control of converter melting, Skachok A. (2016)
Азаренко Е. В. - Предложения по построению систем экологического мониторинга морских захоронений отравляющих веществ, Бляшенко О. В., Дивизинюк М. М., Ковач В. Е. (2015)
Алєксєєва І. В. - Метод прецизійної синхронізації в бездротових сенсорних мережах з використанням швидких і повільних локальних годинників, Заруцька А. О., Кисельов В. Б. (2015)
Афанасьева Л. О. - Агрегування даних мультисенсора, Кравчук Н. Ю (2015)
Валуйський С. В. - Переваги та недоліки протоколів мережевого рівня, що використовуються в безпроводових сенсорних мережах, Шилов В. О., Гуйда О. Г. (2015)
Гончаренко Ю. Ю. - Системи моніторингу виявлення низько активних ізотопів, як засіб запобігання надзвичайних ситуацій, Дівізінюк М. М., Фаррахов О. В., Фурсенко О. М. (2015)
Дубко В. А. - Обощення формула Ито-Вентцеля и примеры ее применения, Дубко А. В. (2015)
Дубко О. В. - Про рівняння для ядер інтегральних інваріантів узагальнених рівнянь Іто (2015)
Земляк В. Л. - Экспериментальное определение безопасных режимов движения парной нагрузки по ледяному покрову в условиях глубокой воды (2015)
Коркин С. Е. - Результаты мониторинга температуры грунтов для эколого-геоморфологических исследований, Кайль Е. К. (2015)
Кузьменко Б. В. - Математичне моделювання процесів зародження, росту і розчинення кристалів цукру в промислових умовах (2015)
Кузьменко Б. В. Матвійчук О. С. - Енергетичне спалювання і газифікація соломи та, як твердого біопалива (2015)
Лисенко О. І. - Удосконалення методів множинного доступу за запитом у супутникових каналах сенсорних мереж, Кашуба С. В. (2015)
Лысенко А. И . - Определание оптмимальной траектории выведения группы навигационных спутников на орбиту, Чеканова И. В. (2015)
Новіков В. І. - Доставка повільного трафіку в сенсорній мережі з самоорганізацією, Воловик В. А. (2015)
Омецинська Н. В. - Аналіз регламентованих стандартами IEC і рекомендаціями ITU оптичних характеристик одномодових ОВ для мереж зв'язку (2015)
Петрова В. Н. - Интернет Вещей, Куриленко А. В., Фуртат Е. В. (2015)
Прищепа Т. А. - Летающие сенсорные сети, Ханина Т. О. (2015)
Сащук І. М. - Метод формування шкали інформативності результатів спостереження в системах, що реалізують інформаційно-сигнатурні технології (2015)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности траектории группы беспилотных летательных аппаратов с возможным изменением цели движения в любой момент времени в заданном интервале (2015)
Трач Б. В. - Аналіз можливості застосування протоколу bidirectional forwarding detection для підвищення надійності безпроводових сенсорних мереж, Лисенко О. І. (2015)
Tsomko Elena - A look into a future: smart cyber communication, on a photo privacy ISSUE (2015)
Уряднікова І. В. - Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури, Чумаченко С. М., Кармазін С. В., Тесленко О. М. (2015)
Ходаковский Н. И. - Исследование модели памяти синаптических структур на принципах работы нейронечетких сетей, Кузьменко Б. В. (2015)
Без’язичний Б. І. - Моделювання системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Біліченко Б. Ю. - Комплексна фізична реабілітація спортсменів 18-28 років з дорсалгіями поперекового відділу хребта на поліклінічному етапі (2015)
Волошин О. О. - Підготовка спортсменів поясників з використанням сенсорних аналізаторів (2015)
Галашко А. И. - Изучение особенностей образа жизни молодежи, отличающейся уровнем и регулярностью физических нагрузок (2015)
Ганчар А.И. - Оценка достижений команд пловцов на чемпионатах мира по водным видам спорта с 1973 по 1991 гг. (I этап) (2015)
Данилевич М. В. - Шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Зотько Н. В. - Сучасний погляд на фізичну реабілітацію спортсменів 20-25 років після операції на колінному суглобі (2015)
Ільїна А. В. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації жінок 20-30 років, хворих на бронхіальну астму, на поліклінічному етапі (2015)
Коваленченко В. Ф. - Лікувальна фізкультура при різних клінічних формах туберкульозу легень, Степаненко Р. В. (2015)
Коллегаев М. Ю. - Перспективы замещения ресурсов аннексированного Крыма в активных видах туризма (2015)
Кузьменко Н. В. - Вплив занять аеробікою і фітнесом на функціональне здоров’я студенток 1-2 курса (2015)
Лупало О. В. - Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету, Гавриш А. Л. (2015)
Лускань О. Ю. - Основи теорії і методики розвитку силових якостей хокеїстів (2015)
Лут Д. М. - Сучасний погляд на фізичну реабілітацію жінок 40-50 років, хворих на ревматоїдний артрит, на стаціонарному етапі лікування (2015)
Магльований А. В. - Фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України як основа здоров’я курсантів, Бондаренко В. В. (2015)
Мартинов Ю. О. - Морфофункціональні показники студентів юнацького віку (2015)
Миценко Є. В. - Особливості стану та динаміки рухових якостей у легкоатлетів-бігунів 9-11 років (2015)
Остапов А. В. - Сформованість ціннісного ставлення студентів до фізичної культури, Мусіяченко Є. С., Гордієнко О. В. (2015)
Пашков И. Н. - Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой подготовки (2015)
Педаєва В. О. - Програма фізичної реабілітації жінок похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня (2015)
Ромашко А. В. - Підвищення ефективності тренувального процесу кваліфікованих бігунів на довгі дистанції на підставі покращення функції стопи (2015)
Самойленко Т. А. - Фізична реабілітація жінок похилого віку після ендопротезування колінного суглобу у післялікарняному періоді (2015)
Соценко О. Д. - Сучасний погляд на фізичну реабілітацію жінок 45-50 років з міофасціальним больовим синдромом у шийному відділі хребта (2015)
Статьєв С. І. - Іпотерапія, як засіб фізичної реабілітації дітей 7-8 років хворих на ЦП, Середа О. П. (2015)
Форостян О. І. - Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху як соціальна та психолого-педагогічна проблема (2015)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Троян В. А. - Завдання та функції Національної поліції України як складова реалізації її публічно-сервісної діяльності (2016)
Калєніченко Л. І. - Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства) (2016)
Коломоєць Н. В. - Права дитини як об’єкт правової охорони держави, Коломоєць П. В. (2016)
Марчук М. І. - Основні напрямки реформування виборчого законодавства України, Черхавський М. В. (2016)
Пампура М. В. - Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві (2016)
Стечишин А. В. - Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил (2016)
Вінцук В. В. - Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами, Нерсесова В. К. (2016)
Греченко В. А. - Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Коровайко О. І. - Забезпечення реалізації судом засади доступу до правосуддя стороні захисту (2016)
Кузубова Т. О. - Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту (2016)
Осінська О. М. - Проблемні питання набуття особою процесуального статусу потерпілого в кримінальному процесі України (2016)
Проневич О. С. - Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми (2016)
Романюк В. В. - Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2016)
Сокуренко В. В. - Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України (2016)
Щербаковський М. Г. - Етапи інституалізації судових експертиз (2016)
Байрачна Т. О. - Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України (2016)
Ботнаренко О. М. - Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського