Кириченко В. І. - Сучасна освітня концепція і досконалість інформаційно-дидактичної системи навчальних фундаментальних дисциплін вищої школи, Нездоровін В. П. (2016)
Періодична таблиця поповнилася новими первнями (елементами) (2016)
Сіренко Г. О. (2016)
Правила для авторів (2016)
Tretyak O. А. - Public sphere of politics: between classical grounds and new political actuality (2016)
Бадер А. В. - Засоби та методи формування інформаційної складової збройного насилля (2016)
Вонсович О. С. - Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки: наслідки для міжнародної та європейської безпеки (2016)
Головко І. К. - Парадипломатія субнаціональних акторів: потенціал та форми реалізації (2016)
Нагорна М. М. - Досвід застосування можливостей прямої демократії та опосередкованої участі у територіальних громадах України (2016)
Одарченко К. Ю. - Специфіка горизонтальних та вертикальних зв’язків у політичній комунікації в Україні на тлі процесу партійного будівництва: політологічна теорія та вимоги до українського політичного контексту (2016)
Стахурський І. В. - Особливості становлення та перспективи розвитку європейської стратегічної культури (2016)
Скок Н.С. - Хронотоп у соціологічному вимірі: попередній аналіз (2016)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі (2016)
Kalanova S. M. - Generational analysis: theoretical and methodological components (2016)
Нестеренко Л. М. - Соціокультурні чинники формування музичних преференцій студентської молоді України (2016)
Кулик А. В. - Роль аллегорий в философском тексте (2016)
Бойко М. П. - Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства (2016)
Тіменик З. І. - Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади (2016)
Горбенко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету (2016)
Стройный Я. - Розничная торговля в Тарнове в 2011-2014 гг. Диагноз и стратегические аспекты, Колак З. (2016)
Гуляєва А. С. - Японське дзюдо в радянській Україні (1960-1970 рр.): образ у молодіжній та спортивній пресі (2016)
Анпілогов Д. І. - Моделювання та експериментальний спосіб діагностики коливань при фрезеруванні тонкостінних деталей, Внуков Ю. М., Гермашев А. І. (2015)
Гаврушкевич А. Ю. - Исследование механизма формирования кромок при магнитно-абразивной обработке в кольцевой ванне, Гейчук В. Н., Майборода В. С., Джулий Д. Ю. (2015)
Кузей А. М. - Високонаповнені алмазоабразивні композиційні матеріали на керамічних зв’язках для обробки надтвердих матеріалів, Кудрицький В. Г. (2015)
Лебедев В. Я. - Технологическая наследственность и качество в машиностроении (2015)
Майборода В. С. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на мікрогеометрію та експлуатаційні показники мітчиків зі швидкорізальної сталі, Тарган Д. В. (2015)
Мановицкий А. С. - Расчет толщины среза, длины режущих кромок и площади контакта передней поверхности резца со снимаемым припуском цилиндрической и выпуклой тороидальной части сложнопрофильной детали (2015)
Новиков Н. В. - Контактное взаимодействие в зоне резания инструментом с ПСТМ на основе КНБ, Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Кирилович В. А., Яновський В. А. (2015)
Онисько О. Р. - Про технологічну неможливість відтворення теоретично точного профілю гвинтової різьби токарним різцем (2015)
Павленко Д. В. - Повышение технологической пластичности спеченных титановых сплавов (2015)
Струтинський С. В. - Шестикоординатний привід мікропереміщень у вигляді просторової пружної рами октаедричного типу (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование элементов и подложек из монокристаллических материалов для оптоэлектроники, Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Ковалев В. А., Данильченко М. А. (2015)
Кузей А. М. - Механизмы контактных взаимодействий при алмазоабразивной обработке хрупких материалов, Лебедев В. Я., Лобач C. П., Шмулевцов И. А. (2015)
Хейфец М. Л. - Использование физико-химического анализа для совершенствования технологии получения наноалмазных материалов, Колмаков А. Г., Витязь П. А., Сенють В. Т., Клименко С. А. (2015)
Рябченко С. В. - Исследование качества обработанной поверхности зубчатых колес после шлифования кругами из КНБ, Федоренко В. Т., Сильченко Я. Л., Полонский Л. Г., Яновский В. А. (2015)
Хейфец М. Л. - Стружкообразование и формирование поверхностного слоя изделий при лезвийной обработке, Полонский Л. Г. (2015)
Дьяконов О. В. - Імітаційне моделювання переробки сировини та утилізації деревних відходів в тверде біопаливо гнучкими технологіями, Полянський О. С., Дьяконов В. І. (2015)
Полянский А. С. - Совершенствование метода оценки надежности тормозной системы колесной машины, Дубинин Е. А., Клец Д. М, Задорожняя В. В. (2015)
Кушнарев А. С. - Биосферные основы повышения продуктивности земледелия, Артёмов Н. П. (2015)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки технологій в галузі рослинництва, Святченко С. І., Осипова Л. С. (2015)
Тіщенко Л. М. - Про нелінійну модель руху сепарованих сумішей в циліндричних віброрешетах, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2015)
Завгородний А. И. - Определение рациональной интенсивности колебаний рабочих органов вибросепаратора зерновых смесей, Хессро Монтасер (2015)
Котов Б. І. - Моделювання динаміки нагріву та охолодження зернопродуктів в режимі пневмотранспортера, Калініченко Р. А., Кифяк В. В. (2015)
Михайлов Є. В. - Методика встановлення та визначення параметрів і режимів роботи пневморешітного сепаратору зернового вороху, Задосна Н. О., Білокопитов О. О. (2015)
Бакум М. В. - Дослідження параметрів руху часток в плоскому нахиленому каналі пневматичного сепаратора, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2015)
Котов Б. І. - Математична модель динаміки процесів тепловологісної обробки в проточному апараті, Руденський А. А., Курганський О. (2015)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху, Задосна Н. О., Білокопитов О. О. (2015)
Пащенко В. Ф. - Исследование рабочих органов дискового лущильника, Харченко С. А., Седых К. В. (2015)
Басаревский А. Н. - Моделирование процесса очистки мелиоративного канала ротационным рабочим органом горизонтального типа, Кравченин К. А. (2015)
Пащенко В. Ф. - Теоретические исследования технологического процесса почвообрабатывающей машины, Ким В. В., Батулин А. А. (2015)
Артьомов М. П. - Оцінка тягово-динамічних властивостей на основі прискорення трактора, Лебедєв А. Т., Шуляк М. Л., Кулаков Ю. М. (2015)
Мельник В. І. - Кінематична невідповідність і динамічна нерівномірність навантаження спарених коліс трактора, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2015)
Антощенков Р. В. - Математичний апарат обробки даних вимірювальною системою динаміки та енергетики мобільних машин (2015)
Кашин Д. В. - Експериментальні дослідження ґрунтообробного МТА (2015)
Барабаш Г. І. - Вплив строків сівби на продуктивність та структуру гречки в зв’язку з обґрунтуванням використання комплексу машин, Страхоліс І. М., Зубко В. М., Барабаш О. Г. (2015)
Черепнев И. А. - О возможностях использования низкоэнергетических информационных электромагнитных излучений для лечения легочных профессиональных заболеваний спасателей, Фесенко Г. В., Артюшенко А. В. (2015)
Куценко А. Г. - До розрахунку механічних систем активного віброзахисту (2015)
Гаек Е. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров разработанного циклона аспирационных систем зерноочистительных машин (2015)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2015)
Белегай Р. І. - Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну серцеву недостатність, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2015)
Білоокий О. В. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу при експериментальному жовчному перитоніті, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Винник Д. М. - Стан згортальної системи крові в лікуванні гострого інтерстиціального панкреатиту шляхом застосування гіпотермії підшлункової залози в експерименті (2015)
Гданський С. М. - Особливості ультраструктурних змін у гепатоцитах і синусоїдах печінки щурів при поєднаній травмі грудної клітки і стегна, Герасимюк Н. І. (2015)
Герасимчук М. Р. - Оксидативний стрес як пусковий чинник ушкодження органів-мішеней на ранніх етапах розвитку критичних станів (2015)
Гірник Г. Є. - Вплив атопічного дерматиту на психологічний стан та соціальну адаптацію пацієнтів (2015)
Дронова В. Л. - Комплексне лікування первинних і рецидивних злоякісних пухлин органів тазу (2015)
Єрмакова Л. Г. - Cимптомокомплекс стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2015)
Калин Т. І. - Особливості гетероциклізації вторинних амінів із циклопентаноном і оцтовим альдегідом та дослідження протимікробної активності синтезованих сполук, Мельник М. В., Куцик Р. В. (2015)
Кінаш І. О. - Підготовка ясенного краю опорних зубів до ортопедичного лікування (2015)
Ковалюк А. В. - Вивчення інтенсивності розвитку і патогенезу зубощелепних деформацій у пацієнтів з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2015)
Колеснік О. О. - Колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: вплив хірургічної стратегії на результатита собівартість лікування, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Волк М. О., Жуков Ю. О. (2015)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків у виявленні тяжкої бронхіальної астми, Шахова О. О., Січкар І. Б. (2015)
Костишин А. Б. - Індексна оцінка показників балансу роботи m.masseter та m.temporalis у процесі лікування пацієнтів зі зниженою висотою прикусу незнімними ортопедичними конструкціями, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2015)
Котик Т. Л. - Дослідження гемосудин піднижньощелепної залози та сечового міхура щура з використанням оригінального морфометричного аналізу, Токарук Н. С. (2015)
Кочерга З. Р. - Цитоденситометричні показники соматичних клітин здорових новонароджених та новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Ковальчук Л. Є., Геращенко С. Б. (2015)
Кузик А. С. - Застосування мініінвазивних методів у лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей (2015)
Левченко В. А. - Стан варіабельності ритму серця в юнацькому віці в умовах активної ортостатичної проби як методика оцінки вегетативної регуляції (2015)
Махлинець Н. П. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота (2015)
Місяк С. А. - Вплив препарату з глини "Бента” на швидкість генерування супероксидних радикалів пухлинною тканиною та нейтрофілами крові хворих на рак прямої кишки, Лукін С. М., Голотюк В. В., Корнієнко П. Л., Тавокін В. В., Вовк А. В., Бурлака А. П. (2015)
Остафійчук С. О. - Морфометричне дослідження еритроцитів у вагітних жінок з прееклампсією, Геращенко С. Б., Остафійчук А. Р. (2015)
Перехрестенко Т. П. - Вплив віку, статі пацієнтів, кількості лейкоцитів та розмірів селезінки на формування відповіді при лікуванні іматинібом хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (2015)
Перцева Т. О. - Стан коагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з тяжким перебігом захворювання, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г. (2015)
Петришин С. В. - Клініко-діагностичні особливості патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів, захворюваннями тканин пародонта та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2015)
Пилюк І. І. - Прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Психічні та поведінкові особливості керівників закладів охорони здоров’я на регіональному рівні, Гульчій О. П. (2015)
Римарчук М. І. - Профілактика плацентарної дисфункції у жінок з локальним непрогресуючим відшаруванням нормально розміщеної плаценти (2015)
Середюк Н. М. - Солі магнію та калію глюконової кислоти: новий ефективний засіб у лікуванні коморбідного стану - артеріальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом, Деніна Р. В. (2015)
Синько У. В. - Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: електрокардіографічні особливості у хворих з коморбідною патологією, Вакалюк І. П. (2015)
Тучак О. І. - Кореляційний взаємозв’язок показників функціональної активності щитоподібної залози та системи ліпопероксидації при експериментальному гіпотиреозі (2015)
Харьков Л. В. - Диференційна діагностика судинних новоутворень ЩЛД у дітей для визначення тактики лікування, Яковенко Л. М., Кисельова Н. В., Жила Н. Ю., Рєбєнков С. О. (2015)
Khomenko L. O. - Determination of the chemical composition of permanent teeth enamel during secondary mineralization in children, Sorochenko G. V., Ishutko I. F. (2015)
Швед М. І. - Диференційовані підходи до лікування хворих на стабільну стенокардію, що протікає на фоні субклінічного гіпотиреозу, Припхан І. Б. (2015)
Shyian D. M. - Morphological features of the cerebellar nuclei (2015)
Юрик І. І. - Особливості морфологічних змін скелетної мускулатури нижніх кінцівок щурів при експериментальній гіперурикемії (2015)
Яцишин Р. І. - Особливості ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію та у хворих із хронічною хворобою нирок V стадії, яка корегована програмним гемодіалізом, Салижин Т. І. (2015)
Багрій М. М. - Рак легень, поєднаний із туберкульозом, Клим В. М., Луцак О. М., Тарасевич Н. Р., Марчук О. В., Варнава Н. Я. (2015)
Телішевська О. Д. - Хвороби, що імітують скронево-нижньощелепні розлади. Пульпіт, періодонтит, тріщина кореня зуба (2015)
Белегай Р. І. - Кредитно-модульна організація виробничої практики з клінічної фармації в системі вищої фармацевтичної освіти (2015)
Бондарчук О. П. - Виробнича практика: порівняльний аналіз підготовки фахівців фармацевтичної галузі (2015)
Гаморак Г. П. - Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі мікробіології (2015)
Гірник Г. Є. - До проблеми формування особистості майбутнього лікаря у вищому медичному навчальному закладі (2015)
Кулаєць В. М. - Самостійна практична робота лікарів–інтернів (2015)
Кулаєць Н. М. - Сучасні умови організації навчального процесу в медичному вузі (2015)
Новицький О. В. - Деякі питання діяльності навчально-тренувального центру з "Хірургії" на базі кафедри хірургії №2 та кардіохірургії (2015)
Сем’янчук В. Б. - Необхідність впровадження у тематику циклів на кафедрі дитячих хвороб післядипломної освіти принципів роботи "Клінік, дружніх до молоді" (2015)
Скробач Н. В. - Освітнє середовище і духовно-етичний розвиток молоді, Вишиванюк В. Ю., Шаповал О. А. (2015)
Васюта В. А. - Експертна оцінка трирівневої системи профілактики атрофії зорових нервів (2015)
Децик О. З. - Аналіз особливостей і тенденцій захворюваності на сечокам’яну хворобу в Івано-Франківській області, Соломчак Д. Б. (2015)
Диева Т. В. - Методические основы и алгоритм дифференцированного планирования рабочего дня врачей-стоматологов на ортопедическом приеме. (Часть II. Съемные зубные протезы,микропротезирование). 3. Съемные протезы, протезы-шины (2015)
Островський М. М. - Регіональні вікові, гендерні, геоіндустріальні аспекти поширеності та перебігу саркоїдозу у хворих мешканців Івано-Франківської області, Швець К. В (2015)
Гайова І. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування Актовегіну та бузини чорної (Sambucus nigra) в комплексному лікуванні літніх пацієнтів із хронічним необструктивним бронхітом та супутньою поліорганною патологією (2015)
Геник С. М. - Синдром емоційного вигорання (2015)
Титул, зміст (2017)
Zagirnyak M. - Use of power method for identification of nonlinearity parameters, Mosiundz D., Rodkin D. (2017)
Осипенко К. С. - Принцип невизначеності Гейзенберга при оцінці рівня енергії, що генерується відновлюваними джерелами, Жуйков В. Я. (2017)
Kucheriava I. M. - Numerical study of electric field distribution in high-voltage cable termination with stress control cone (2017)
Розов В. Ю. - Двухконтурное пассивное экранирование магнитного поля высоковольтных кабельных линий в зонах соединительных муфт, Добродеев П. Н., Квицинский А. А. (2017)
Rezinkina M. M. - Physical modeling of electrical physical processes at long air gaps breakdown, Rezinkin O. L., Danyliuk A. R., Revuckiy V. I., Guchenko A. N. (2017)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах несиметричної системи напруг мережі живлення та несиметричного навантаження, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2017)
Бондар Р. П. - Комплексна модель з частотно-залежними параметрами для розрахунку робочих характеристик магнітоелектричного вібратора, Подольцев О. Д. (2017)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили в турбогенераторі з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора, Мельник А. М. (2017)
Титко О. І. - Визначення виткових замикань обмотки статора асинхронних двигунів на основі методу компенсації магнітного поля, Худяков А. В. (2017)
Кириленко О. В. - Стохастичний метод визначення оптимальних місць підключення та потужності джерел розосередженого генерування, Лук'яненко Л. М., Гончаренко І. С. (2017)
Стогній Б. С. - Визначення комутаційного ресурсу високовольтних вимикачів, Сопель М. Ф., Третякова Л. Д., Танкевич Є. М., Панов А. В., Паньків В. І. (2017)
Демов О. Д. - Поетапний розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі їхньої декомпозиції, Півнюк Ю. Ю. (2017)
До 80-річчя Ращепкіна А. П (2017)
До 80-річчя Авраменка В. М. (2017)
Рожко М. М. - До 75-річчя з дня народження відомого вченого анатома з Прикарпаття професора Шутки Богдана Васильовича, Попадинець О. Г., Клипич Я. І., Дутчак У. М., Саган О. В., Шутка Л. А. (2015)
Ананевич І. М. - Морфофункціональні зміни в слизовій оболонці піднебіння і щоки, слинних залозах та яснах при гіпотиреоз, Барчук Р. Р., Репецька О. М., Попадинець О. Г., Саган О. В., Пастух М. Б., Перцович В. М., Дубина Н. М., Марчук О. Д. (2015)
Андрійчук В. М. - Особливості змін поперечних параметрів юнаків-учнів в умовах педагогічного процесу (2015)
Антонюк О. П. - Морфологічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в новонароджених, Проняєв Д. В., Кривецький В. В. (2015)
Babuch A. P. - Individual specific features and variability of the buccal branches of the facial nerve, Katereniuk I. M., Titova T. M., Zorina Z. A., Chertan H. N., Anheliu R. A. (2015)
Белегай Р. І. - Особливості оцінки результатів тесту з шестихвилинною ходою у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2015)
Белегай Р. І. - "Протокол ефективності і безпечності лікарського препарату" як один з видів самостійної роботи студентів при вивченні клінічної фармакології (2015)
Beleva I. - Creating a distal limited defect by surgical exposure of an impacted third molar. Prognosis and treatment, Kissov Ch. (2015)
Беликова М. В. - Влияние периодической нормобарической гипоксии на содержание дофамина в стриатуме при старении, Пастухова В. А., Лукьянцева Г. В., Краснова С. П., Луценко А. В. (2015)
Боднарчук Ю. В. - Вікові особливості структурної перебудови печінкової часточки щурів (2015)
Бойко В. О. - Морфологічні перетворення піднижньощелепної слинної залози за умов мікроелементозу у щурів молодого віку (2015)
Булько І. В. - Морфологічні зміни у селезінці щурів у пізні терміни після опіку шкіри та застосування лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Бурега Ю. О. - Лектингістохімічна характеристика структур періодонту та кореня зуба щурів в ранньому постнатальному періоді після внутрішньоутробної дії антигену (2015)
Волошин М. А. - Розподіл рецепторів до лектину арахісу в структурах під шлункової залози щурів в ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів, Грінівецька Н. В. (2015)
Воробель А. В. - Характеристика залізо-дефіцитної анемії серед студенток Прикарпатського національного університету та її профілактика (2015)
Воянський Р. С. - Морфофункціональні особливості скронево-нижньо-щелепного суглоба та жувальних м’язів при гіпотиреозі, Саган Н. Т., Попадинець О. Г., Дутчак У. М., Перцович В. М., Марчук О. Д., Дубина Н. М., Дмитренко А. С., Грищук М. І. (2015)
Гарець В. І. - Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації, Бельська Ю. О., Шаторна В. Ф. (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NFkB1 як предикторів розвитку генералізованого пародонтиту, Єрошенко Г. А. (2015)
Геник С. М. - Особливості нейронної мережі мозку (2015)
Геник С. М. - Енергія заохочень учених (2015)
Герасимчук М. Р. - Дослідження змін вмісту мікроелементів у щурів зі зниженою функцією щитоподібної залози під впливом фізичного навантаження (2015)
Герасимюк І. Є. - Характер та особливості структурної перебудови паренхіми великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем, Магльона В. В. (2015)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови артерій шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Грицуляк Б. В. - Зміни цитогістологічних показників яєчка після травми кровоносних судин сім’яного канатика в експерименті, Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Лісова Т. А., Халло О. Є. (2015)
Guzik O. V. - Modern data about morphofunctional features of the cervix, Slobodian O. M., Navarchuk N. M. (2015)
Гуранич Т. В. - Особливості структурно-функціональної організації щитоподібної залози щурів із мікроелементозами, Бортник Ю. В., Николишин Л. В., Воронич-Семченко Н. М., Багрій М. М. (2015)
Дарий А. А. - Взаимоотношения тканевых структур в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга, Катеренюк И. М. (2015)
Дідушко О. М. - Порушення продукції моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом (2015)
Дмитришин Б. Я. - Особливості перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку (2015)
Дудок О. В. - Лектинова гістохімія печінки в умовах застосування антигістамінних препаратів (2015)
Євтушенко І. Я. - Вікова характеристика лінійних розмірів ниркових чашечок людини зрілого та похилого віків (2015)
Іваночко В. М. - Особливості нейродистрофічних змін жувального м’язу після загальної глибокої гіпотермії, Потяк О. Ю. (2015)
Іванців О. Р. - Можливості відновних змін ультраструктури підшлункової залози на фоні медикаментозної корекції експериментального цукрового діабету (2015)
Камінський Р. Ф. - Ультрамікроскопічні зміни міокарда щурів за умови субхронічної ртутної експозиції та її корекції, Стеченко Л. О., Сокуренко Л. М., Чайковський Ю. Б., Кривошеєва О. І. (2015)
Ключко C. С. - Особливості будови лімфоїдної тканини слизової оболонки шлунка новонароджених (2015)
Kniazevych-Chorna T. V. - Morphological restructuring of hemomicrocirculatory channel of adrenal glands after the action of the cold factor, Shutka L. A., Dutchak U. M. (2015)
Kozan N. M. - Sexual dimorphism of fingers dermatoglyphic parameters in boiko ethnic group population, Kotsiubynska Yu. Z. (2015)
Корсак А. В. - Ультраструктура епіневрію травмованого периферійного нерва після оперативного лікування з використанням високочастотної електрозварювальної технології на ранніх етапах регенерації (2015)
Котик Т. Л. - Характеристика перебудови вивідних проток піднижньощелепної залози за умови розвитку експериментального цукрового діабету з використанням аналізу головних компонент (2015)
Kotik Yu. M. - Teaching general surgery course as required by the European credit transfer system to English-speaking students (2015)
Кравцова А. В. - In-vitro дослідження нового матеріалу для пластики твердої мозкової оболонки, Погорєлов М. В., Сікора В. З., Бумейстер В. І., Ткач Г. Ф., Дєдкова К. А. (2015)
Кравчук І. В. - Викладання циклу "Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї” студентам вищих навчальних закладів (2015)
Алескерова Ю. В. - Страхування врожаїв у нестійких кліматичних умовах (2014)
Болгар Т. М. - Управління якістю кредитних портфелів банківських установ (2014)
Борисюк О. В. - Фінансовий лізинг в Україні: переваги та недоліки, Гуменюк О. М. (2014)
Борисюк О. В. - Ринок лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Міщанчук О. О. (2014)
Борисюк О. В. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку, Лесик Ю. А., Нінічук Ю. В. (2014)
Говорушко Т. А. - Досвід використання систем Visa та MasterCard в Україні і за кордоном, Ситник І. П., Лисенко О. В. (2014)
Голинський Ю. О. - Ліквідність казначейства та методи управління нею (2014)
Гурнак А. В. - Теоретические аспекты оптимизации структуры капитала банка, Бурик А. Л., Рогоза В. С. (2014)
Говорушко Т. А. - Фінансова оцінка якості розміщення коштів страхових компаній в процесі виходу на вітчизняний фондовий ринок, Данченко Ю. В. (2014)
Дзюрій О. І. - Вплив податкової політики України на розвиток реального сектора економіки, Кміть В. М. (2014)
Довгалюк В. В. - Сучасні тенденції венчурного інвестування як нової форми фінансування стартапів в Україні (2014)
Загнітко Л. А. - Управління фінансовим результатом підприємства, Гайбура Ю. А. (2014)
Захаркіна Л. С. - Вибір оптимального варіанту банківсько-страхової інтеграції на основі концепції "bancassurance" (2014)
Зражевець Є. Є. - Вдосконалення механізму венчурних інвестицій для соціально-економічного розвитку України (2014)
Кисільова І. Ю. - Розрахунок тарифної ставки з медичного страхування (2014)
Крихівська Н. О. - Порівняльна характеристика форм фінансового забезпечення партнерських відносин (2014)
Кужелєв М. О. - Порівняння стратегій управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку України, Стабіас С. М. (2014)
Лактіонова О. А. - Кластерізація типів фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні, Лук’янєнко А. С. (2014)
Лиса О. М. - Порівняльний аналіз вартості підприємств за допомогою методу дисконтування грошових потоків, Говорушко Т. А. (2014)
Лиса О. В. - Напрями розвитку ринку деривативів в Україні (2014)
Марич М. Г. - Зарубіжний досвід функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації (2014)
Мельнічук Н. О. - Статистичний аналіз іпотечного кредитування за величиною щомісячного платежу кредитних програм (2014)
Миськів Г. В. - Банківське кредитування: тенденції, динаміка, структура, перспективи (2014)
Настич Т. П. - Нормативне забезпечення фінансування вищої культурно-мистецької освіти (2014)
Овчарова Н. В. - Механізм формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Осадець О. М. - Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України, Швець Н. Р. (2014)
Погріщук Г. Б. - Управління фінансовими ресурсами підприємств в ринкових умовах, Руденко В. В. (2014)
Пономаренко О. О. - Проблеми іноземного інвестування у банківський сектор України (2014)
Пухир С. Т. - Світовий досвід фінансового забезпечення реалізації регіональної політики (2014)
Рац О. М. - Організаційні засади кредитного моніторингу позичальників в системі управління кредитними ризиками банку (2014)
Рибіцька А. В. - Особливості банківського галузевого кредитування суб’єктів малого господарювання Чернівецької області (2014)
Романенко Л. В. - Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі України (2014)
Рудик Н. В. - Фінансова безпека в системі управління державними фінансами (2014)
Борисюк О. В. - Особливості справляння прямих податків в Україні, Саган М. С. (2014)
Борисюк О. В. - Лізинг персоналу як ефективний метод вирішення проблеми кадрового забезпечення, Саган М. С. (2014)
Соколова М. С. - Суть та етапи стратегічного фінансового планування на підприємстві, Ногіна С. М. (2014)
Трегубов А. С. - Перспективы инвестицирования в банковское золото в Украине, Касьянова А. А. (2014)
Третякова О. В. - Вплив податкової політики на економічний стан та подальший розвиток країни (2014)
Урусова З. П. - Становлення фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи подальшого його розвитку, Хрущова Н. В. (2014)
Чмутова І. М. - Технологія рейтингового управління фінансовою діяльністю банку, Кубар О. І. (2014)
Щепіна Т. Г. - Моніторинг фінансової стійкості комерційних банків (2014)
Августова О. О. - Електронний документообіг обліку витрат на рибопереробних підприємствах (2014)
Боднар О. В. - Контролінг як один з методів внутрішнього контролю якості на підприємстві (2014)
Букало Н. А. - Шляхи впровадження міжнародного досвіду оподаткування підприємств податком на прибуток, Збирун Д. В. (2014)
Василенко Н. К. - Формування інформації для обліку операцій хеджування (2014)
Волков Д. П. - Розвиток аналізу системи торговельних відносин (2014)
Головай Н. М. - Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління, Ясишена В. В. (2014)
Качмар О. В. - Професія бухгалтера в сучасних умовах (2014)
Кругла М. М. - Трансформація статей обліку витрат до вимог управління якістю продукції (2014)
Лега О. В. - Особливості облікового відображення витрат діяльності в контексті нормативно-правових змін (2014)
Михалків А. А. - Методичні засади внутрішнього контролю операцій з тарою (2014)
Проданчук М. А. - Трансакційні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку в управлінні (2014)
Рядська В. В. - Інституціональна парадигма професійної незалежності в аудиті (2014)
Святенко І. М. - Формування системи управлінського обліку у банківських установах (2014)
Сливка Я. В. - Бухгалтерський облік операцій за розрахунками з покупцями та замовниками: міждисциплінарні зв’язки (2014)
Смольська О. Ю. - Калькулювання собівартості продукції садівництва (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Синергічний підхід в управлінні інвестиційними процесами підприємств АПК (2014)
Христофорова І. В. - Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Марініна А. Ю. (2014)
Ільїна М. В. - Прогнозні моделі розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України (2014)
Клепікова О. А. - Комплексний підхід до тестування імітаційних моделей складних економічних систем (2014)
Копішинська О. П. - Дослідження ефективності застосування методу Монте-Карло при оптимізаційному моделюванні управлінських задач про призначення, Калініченко А. В., Шестаченко К. В. (2014)
Лагоцький Т. Я. - Теоретико-методологічні засади проведення консалтингової діяльності, Бачало І. Б. (2014)
Литвинец В. И. - Эволюция архитектуры информационных систем и концепция реинжиниринга корпораций (2014)
Савчук О. П. - Використання когнітивного моделювання для дослідження демографічної системи (2014)
Семенча І. Є. - Прогнозування результатів переговорного процесу між Україною та Російською Федерацією щодо газотранспортних питань (2014)
Сергієнко О. А. - Сценарна когнітивна модель регулювання освітніх міграційних процесів, Ромашова Я. В. (2014)
Купновицька І. Г. - Гіпертензія обох кіл кровообігу й вазодилатуючі властивості L-аргініну (гострий медикаментозний тест), Дронь Л. А. (2015)
Куса О. М. - Роль інфекційного фактору та стан місцевого імунітету у жінок з ризиком внутрішньоутробного інфікування (2015)
Лісецька І. С. - Вивчення мікрокристалізації ротової рідини у підлітків з катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М. (2015)
Lopushniak L. Ya. - Variability of thyroid cancer forms in human fetuses, Khmara T. V., Makar B. G. (2015)
Лук’янцева Г. В. - Фазовий склад біомінерала кульшової кістки у білих щурів з нанесеним дефектом великогомілкової кістки після 60-денного введення тартразину (2015)
Maksymova I. G. - The process of protein oxidative modification and lipid peroxidation activity in rats under prolonged imidazoline mixture action (2015)
Малишкіна С. В. - Мінеральний склад компактної кістки у щурів після змодельованої легкої гіпотермії, Пошелок Д. М., Нікольченко О. А., Вельямінова В. В., Батурін О. А., Фоміна Л. П. (2015)
Marchuk F. D. - Differentiation of the gonads in the early prefetal period of human ontogenesis, Haina N. I., Protsak T. V., Hnatkovych S. I. (2015)
Makhlynets N. P. - Mucogongival surgery as a necessary element of complex treatment of patients with shallow vestibule suffering from generalized periodontitis (2015)
Medvedev A. V. - The effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) administration in professional football players’ muscle injuries, Kholodkova O. L., Borysova O. V., Bahchevan O. L. (2015)
Міськів В. А. - Морфофункціональні особливості будови панкреатичних острівців у щурів 3 місячного віку та їх перебудова на 10 тижні експериментального цукрового діабету І-типу, Кулинич-Міськів М. О., Жураківський В. М., Грималюк Р. Р. (2015)
Молодовець О. Б. - Морфологічні особливості змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, Позур Н. З., Геращенко С. Б., Юрак М. З. (2015)
Оринчак Л. Б. - Особливості перебігу розсіяного склерозу залежно від зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих (2015)
Півторак В. І. - Особливості структурних компонентів нефрона кіркової речовини єдиної нирки у нестатевозрілих щурів, Монастирський В. М. (2015)
Півторак К. В. - Ефективність немедикаментозного лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у осіб з підвищеною масою тіла та ожирінням (2015)
Покотило П. Б. - Особливості будови міокарду та його судинного русла у білих щурів на ранніх термінах (7-14 доби) перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації, Логаш М. В., Покотило В. Ю., Кривко Ю. Я. (2015)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні особливості органів сечо-статевої системи при експериментально змодельованих станах, Дідушко О. М., Перцович В. М., Гречин А. Б., Шутка Л. А., Саган О. В., Дубина Н. М., Федорак В. М. (2015)
Приходько О. О. - Вплив позаклітинної дегідратації на гістоморфометричні параметри селезінки щурів (2015)
Пришляк О. Я. - Зміни деяких імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та їх лікувальна корекція, Васкул Н. В. (2015)
Pyuryk M. V. - Changes in the structure of the gallbladder wall in patients with chronic calculous cholecystitis with concomitant diabetes mellitus (2015)
Раскалєй Т. Я. - Функціональне значення нейролемоцитів в регенерації нервової системи, Раскалєй В. Б., Шобат Л. Б., Божко О. Г., Кривошеєва О. І., Щербак Л. Ф. (2015)
Римарчук М. І. - До питання прогнозування та профілактики гестаційних ускладнень у жінок з ризиком розвитку плацентарної дисфункції (2015)
Рожко М. М. - Сторінки історії кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету (до 70-річчя кафедри анатомії людини ІФНМУ), Попович Ю. І., Левицький В. А., Хананаєв Л. І., Жураківська О. Я. (2015)
Rochkind Sh. - New aspects in nerve regeneration (2015)
Савилов П. Н. - Экскреция аммиака и мочевины почками после резекции печени и гипербарической оксигенации, Молчанов Д. В. (2015)
Сімрок К. Т. - Ультраструктура біомінерала дентину нижнього різця щурів після 60-денного застосування глутамату натрію і іонізуючого випромінювання (2015)
Скоробогатов А. М. - Вікові особливості мікроелементного складу великогомілкової кістки у білих щурів після 60-денного впливу парів толуолу, Лузін В. І. (2015)
Слободян О. М. - Топографоанатомічні особливості нижніх відділів сечової системи у ранньому неонатальному періоді, Кашперук-Карпюк І. С. (2015)
Степаненко О. Ю. - Варіантна анатомія задньої частки мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2015)
Стеченко Л. О. - Структура сідничного нерву після його перетину у тиреоїдектомованих щурів, які на фоні замісної терапії отримували епадол, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Раскалєй Т. Я., Ткаченко В. В., Кривошеєва О. І., Ієвлєва Ю. В. (2015)
Токарук Н. С. - Динаміка морфофункціональних змін сечового міхура щура за умов експериментального цукрового діабету (2015)
Федорак В. М. - Комп’ютерне тестування – інноваційний метод контролю знань, навчальних досягнень студентів (2015)
Хананаєв Л. І. - Сторінки історії Івано-Франківського національного медичного університету. Кафедра анатомії людини (2015)
Чугін С. В. - Динаміка розподілу лімфоцитів при становленні нирки щурів в перші два місяця життя, Волошин М. А. (2015)
Шарапова О. М. - Розподіл рецепторів до лектину зародків пшениці в яєчках щурів після опромінення їх електромагнітним полемта вживання настоянки ехінацеї пурпурової, Топка Е. Г. (2015)
Швець Л. С. - Гонадотоксичні ефекти чинників техногенного забруднення довкілля, Ковальчук Л. Є. (2015)
Шерстюк О. А. - Стереоморфологические особенности строения простаты человека и сложности ее номенклатуры, Устенко Р. Л., Пилюгин А. В., Свинцицкая Н. Л. (2015)
Shyian D. M. - Macro-microscopic structural features of the cerebellardentate nucleus in humans (2015)
Шкурупій Д. А. - Гастроінтестинальна недостатність у новонароджених:морфологічне підґрунтя і клінічні еквіваленти, Холод Д. А., Сало Р. Ю. (2015)
Яременко Л. М. - Експресія білку S-100 в гангліонарному шарі сенсомоторноїкори головного мозку у щурів при моделюванні порушень церебрального кровообігу різного ступеня важкості, Гарбовий О. М., Лавриненко В. Є. (2015)
Яремій І. М. - Вплив екзогенного мелатоніну на стан глутатіонової системи у яснах щурів із алоксановим діабетом, Кушнір О. Ю. (2015)
Дрешпак В. - Функції семіотичної підсистеми державного управління (2009)
Кравчук І. - Класифікація видів оцінювання (2009)
Бортейчук Р. - Стратегія як інституційна основа діяльності органів державної влади (2009)
Грицяк Н. - Деякі сутнісні особливості демократичного врядування (2009)
Пархоменко-Куцевіл О. - Інноваційна типологізація посад державної служби: обґрунтування та основні характеристики (2009)
Рачинський А. - Місце та роль стратегії в організації діяльності керівника органу державної влади (2009)
Єремійчук О. - Удосконалення процедури конкурсного відбору як необхідна складова розвитку державної служби (2009)
Балдич Н. - Фінансування інновацій в умовах асиметричності інформації (2009)
Олійник Н. - Житлове будівництво як фактор мультиплікативного зростання національної економіки (2009)
Рябцев Г. - Еволюція світових цін на нафту та її значення для України (2009)
Сапронов О. - Використання зарубіжного досвіду державного регулювання у сфері забезпечення транспортної безпеки України (2009)
Кузьмич О. - Теоретико-методологічні основи аналізу стійкості фінансового сектору (2009)
Онисько Є. - Державне регулювання у сфері раціоналізаторської діяльності в Україні (2009)
Приймак Ю. - Технологія управління інформаційними ресурсами в електронному урядуванні (2009)
Шимановська Р. - Державні механізми регулювання заробітної плати в сучасних умовах (2009)
Орловський О. - Проблемні питання скликання і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання (2009)
Шарий В. - Концептуальні підходи до оптимізації моделей автономії місцевого самоврядування (2009)
Дерун Т. - Теоретичні підходи до визначення змісту понять "місто" та "мале місто" (2009)
Дяченко С. - Механізм врегулювання дефолтів за запозиченнями органів місцевого самоврядування в Україні (2009)
Зайцева І. - Проблемне поле та фактори оптимізації статуту територіальної громади (2009)
Гонюкова Л. - Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави (2009)
Пухкал О. - Політична еліта як суб'єкт модернізації українського суспільства (2009)
Бодун Т. - Конфлікт інтересів як детермінанта реформування системи влади в Україні (2009)
Яскевич А. - Актуальні питання зарубіжного досвіду діяльності громадських організацій для України (2009)
Крентовська О. - Старіння населення як детермінуючий фактор удосконалення державної соціальної політики в Україні (2009)
Толуб'як В. - Міграційні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Шиян О. - Впровадження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді через зміст шкільних навчальних програм з фізичного виховання (2009)
Крушельницька Т. - Корпоративна інформаційна база системи професійної підготовки державних службовців: концептуальні підходи до побудови, Ралдугін Є. (2009)
Головащенко О. С. - Соціальна держава та виклики глобалізації (2016)
Косінов С. А. - Контрольна влада vs. контрольна форма діяльності (2016)
Любченко О. О. - Демократія участі як прояв політичної активності (2016)
Окладна М. Г. - Проблеми формування правової культури української молоді, Перевалова Л. В. (2016)
Стешенко Т. В. - Еволюція територіальної організації влади в країнах Східної Європи (Польща, Чехія, Болгарія, Угорщина, Словенія), Болдирєв С. В. (2016)
Фролов О. О. - Формування економічної (матеріально-фінансової) основи як форма державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування (2016)
Гаращук І. В. - Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі (2016)
Шутова О. С. Особливості створення та діяльності органів самоорганізації населення (аналіз чинного законодавства) - Peculiarities of foundation and activities of bodies of population self-organization (legislation analysis) (2016)
Величко В. О. - Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2016)
Лученко Д. В. - Процесуальна форма розв’язання адміністративно-правових спорів: поняття і структура (2016)
Марченко О. О. - Окремі питання регламентації та практики апеляційного перегляду в адміністративному судочинстві (2016)
Бєлікова М. І. - Правове регулювання оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в Федеративній Республіці Німеччина та Україні (2016)
Дуденко Т. В. - Cистема засобів охорони прав на культурні цінності (2016)
Полатай В. Ю. - Арбітраж у мережі Інтернет та електронній торгівлі (2016)
Рішняк М. О. - Вирішення колективних трудових спорів у контексті розвитку громадянського суспільства (2016)
Саннікова М. В. - Спортивне право: до постановки питання про виділення галузі (2016)
Коморний О. М. - Правові акти – поняття та ознаки (2016)
Муртіщева А. О. - Окремі питання персоналізації конституційно-правової відповідальності уряду в державах – членах Європейського Союзу (2016)
Чемсак Ю. В. - Основні тенденції та напрями правового регулювання виборчого процесу на сучасному етапі державотворення (2016)
Коваленко М. Г. - Питання удосконалення конституційних гарантій партисипативної демократії на місцевому рівні в Україні (2016)
Каліновський А. В. - Правове регулювання державного контролю у сфері місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Бударний О. В. - Розгляд справ за участі органів і посадових осіб Національної поліції України в адміністративних судах: формулювання дослідницьких проблем (2016)
Сидєльніков О. Д. - Примирення сторін під час підготовчого провадження в адміністративному судочинстві (2016)
Слободенюк І. В. - Принципи діяльності громадських формувань з охорони правопорядку (2016)
Liubchenko Ia. Р. - Genesis and development of alternative dispute resolution methods in interstate disputes (2016)
Нестерова Н. І. - Раціональне природокористування як принцип екологічного права: до визначення поняття (2016)
Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя прийняття Конституції України): огляд науково-практичної конференції (2016)
Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: огляд Першого міжнародного "круглого столу" з прав людини у м. Львові (2016)
Вихідні дані (2016)
Кравчук І. - Правові, інституційні та методологічні засади оцінювання зовнішньої допомоги ЄС (2010)
Оржель О. - Соціально-економічне згуртування в Європейському Союзі: концептуальні засади (2010)
Пухкал О. - Інноваційний потенціал та проблеми модернізації державного управління в українських реаліях суспільної трансформації (2010)
Шарий В. - Технології державного антикризового управління ризиком, Іщенко М. (2010)
Сурай І. - Сутність професіоналізму еліт у державному управлінні (2010)
Мустафаєва У. - Професійний розвиток працівників органів місцевого самоврядування (2010)
Романчук І. - Еволюція ролі керівника у сфері державного санітарно-епідеміологічного нагляду: аналіз основних понять (2010)
Балдич Н. - Фінансовий сектор у структурі внутрішнього ринку України: проблеми та завдання державного регулювання (2010)
Олійник Н. - Інноваційні механізми управління багатоквартирним житловим фондом, Левицький Д. (2010)
Сапронов О. - Міжнародний транзит – пріоритетна сфера державного регулювання в Україні (2010)
Сафронова О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України (2010)
Дяків О. - Нормативно-правове забезпечення державної політики регулювання взаємозв'язку освіти та ринку праці (2010)
Слюсар А. - Сутність та особливості спеціальних податкових режимів (2010)
Шимановська Р. - Нормативно-правове забезпечення державних механізмів регулювання оплати праці (2010)
Валентюк І. - Регіональна інфраструктура: сучасний формат та інструменти розвитку, Сич Н., Сухенко В. (2010)
Колтун В. - Система органів місцевого самоврядування: методологічні підходи до аналізу (2010)
Малиновський В. - Особливості висвітлення проблематики територіальної організації влади у передвиборчих програмах (2010)
Скороход О. - Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (2010)
Гонюкова Л. - Політичні партії в державному управлінні: функціональний аспект (2010)
Хорошенюк О. - Протидія корупційним проявам у системі публічної служби України: становлення нормативно-правової бази (2010)
Крентовська О. - Основні концепції державної політики залучення людей похилого віку до ринку праці (2010)
Омельчук В. - Управління телерадіоінформаційним простором України як складова державної гуманітарної політики (2010)
Толуб'як В. - Пенсійна реформа: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2010)
Василяк А. - Взаємодія органів публічного управління та релігійних громад: організаційно-управлінський аспект (2010)
Васюк Н. - Розвиток повноважень органів державної влади у сфері охорони громадського здоров'я (2010)
Герасимова О. - Популяризація читання як напрям державної політики в гуманітарній сфері (2010)
Линдюк О. - Пенсійна політика країн Центральної Європи і Балтії: сучасні підходи та уроки для України (2010)
Савостьянова С. - Державне регулювання забезпечення послуг з охорони здоров'я в умовах соціально-економічної кризи в Україні (2010)
Сичова М. - Генеза ідеї міжетнічної толерантності в контексті формування поліетнічного складу населення України: державно-управлінський аспект (2010)
Карпуленко М. - Аналіз сучасного стану кредитування та надання допомоги студентам вищих навчальних закладів Польщі (2010)
Войтович Р. - Глобальна міграція та її виклики суспільному розвитку (2010)
Карлова В. - Формування патріотизму в сучасному українському суспільстві: стан, проблеми та шляхи розв'язання (2010)
Кравчук І. - Роль оцінювання державної політики у впровадженні принципів належного врядування (2010)
Оржель О. - Економічне, соціальне і територіальне згуртування ЄС: від концепції до індикаторів (2010)
Сапронов О. - Загальна характеристика об'єкта державного регулювання (2010)
Горецька Т. - Тенденції реформування управління людськими ресурсами на державній службі в країнах ОЕСР (2010)
Морозова Н. - Сучасний кадровий менеджмент на державній службі: зарубіжний досвід для України (2010)
Олійник Н. - Зарубіжні моделі державного регулювання ринку житла: порівняльний аналіз (2010)
Сафронова О. - Ринок корпоративного контролю як об'єкт державного регулювання (2010)
Бачал Н. - Зарубіжний досвід ефективної взаємодії органів державної влади і саморегульованих організацій на фондовому ринку (2010)
Дмитрук П. - Організаційно-правові засади державного регулювання економічної безпеки в Автономній Республіці Крим (2010)
Єрмолаєв Д. - Сучасний стан системи державного управління у сфері державної охорони органів державної влади України та посадових осіб (2010)
Савостьянова С. - Державне регулювання відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю населення України внаслідок дії ризиків техногенного та природного характеру (2010)
Слюсар А. - Концептуальні підходи до оцінювання результативності та ефективності спеціальних податкових режимів (2010)
Купрій В. - Інститути громадянського суспільства і процес формування суспільної політики (2010)
Батушан В. - Особливості впливу політичного лідерства на державне управління в контексті трансформації українського суспільства (2010)
Бондаренко М. - Громадські рухи як чинник легітимації державної влади (2010)
Гирик М. - Механізми участі громадськості в державному управлінні: правові аспекти (2010)
Гнатенко Н. - Парламентаризм в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку (2010)
Махиня Р. - Шляхи та механізми забезпечення публічності діяльності органів державної влади в містах-мегаполісах (2010)
Крейденко В. - Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи (2010)
Крентовська О. - Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров'я України (2010)
Дяків О. - Державне регулювання взаємодії освіти та ринку праці: проблеми та перспективи (2010)
Тодосова Г. - Взаємодія органів державної влади та організацій громадянського суспільства у реалізації освітньої політики в місті Києві (2010)
Ананко Л. - Переваги та недоліки підписання угоди про реадмісію з Європейським Союзом для України (2010)
Чулаєвська М. - Основні засади здійснення імміграційної політики ЄС за Лісабонською угодою (2010)
Козубенко Л. - Фактори вибору підприємствами інноваційних стратегій (2010)
Соловйов В. - Корупція в галузі охорони здоров'я України: сучасний стан та шляхи протидії (2010)
Вергунов В. А. - Сільськогосподарський синоптично-кон’юнктурний інститут у становленні та розвитку аграрно-економічної науки в України (2016)
Збарський В. К. - Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств, Єременко Д. В. (2016)
Скрипник А. В. - Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі, Жемойда О. В., Андрющенко В. М. (2016)
Бондар В. С. - Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК, Фурса А. В. (2016)
Спаський Г. В. - Шляхи підвищення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в Закарпатті (2016)
Навроцький Я. Ф. - Теоретичні та практичні засади формування ринку сільськогосподарської техніки (2016)
Fedun I. L. - Innovative and investment development of agroindustrial production within the framework of food security, Lositska Т. І. (2016)
Братчук Л. М. - Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку (2016)
Лисак М. А. - Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами (2016)
Россоха В. В. - Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств, Шарапа О. М. (2016)
Фирсов Е. А. - О сущности производственных отношений в условиях рыночной экономики (2016)
Котляров И. Д. - Вертикально кооперированные агропромышленные организации в сельском хозяйстве стран СНГ (2016)
Григоренко Я. О. - Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку (2016)
Тимчак В. С. - Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості (2016)
Nazar M. V. - The essence of credit and credit relations of agricultural enterprises (2016)
Інформація про проведення Міжнародної науково-технічної конференції "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави" (2016)
Анотація циклу робіт з обліку та фінансової звітності як інформаційного підґрунтя антикризового управління в умовах глобалізації (2016)
Наукова концепція сучасних новацій інформаційного забезпечення управління (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Титул, Зміст (2016)
Альохін М. М. - Еволюція функцій учнівського самоврядування в українській школі (2016)
Дербак О. А. - Системно-історичний аналіз основних етапів становлення вищої педагогічної освіти в Республіці Молдова (2016)
Заболоцький А. Ю. - Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України (2016)
Зубкова Л. М. - Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій (2016)
Коркішко А. В. - Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі (2016)
М’ясоїд Г. І. - Досвід використання комп’ютерних мереж у системі середньої освіти США , Юсипіва Т. І. (2016)
Невмержицька О. В. - Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Овчарук О. В. - Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства (2016)
Сапожников С. В. - Аналіз концептуальних засад вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону (2016)
Чепіль М. М. - Іван Франко про особистість вчителя крізь призму сьогодення (2016)
Берестень Е. Е. - Грамматика на уроке немецкого языка (2016)
Козинець І. І. - Особливості віртуального спілкування (2016)
Кофан І. М. - Особливості прояву лідерських якостей у міжособистісних стосунках в юнацькому віці, Нудель В. О. (2016)
Лисенко Я. О. - Ціннісні орієнтації як показник якості життя студентів Академії музики (2016)
Михлик О. О. - Активізація самостійного іншомовного говоріння на початковому етапі навчання (2016)
Олійник М. М. - Щодо проблеми формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою та спортом (2016)
Самодрин А. П. - Ціннісно-смислові орієнтири розвитку сучасної гімназії (2016)
Хатунцева С. М. - Дидактична цінність педагогічних бар’єрів у процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення (2016)
Черненко-Шнурко Д. А. - Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання (2016)
Шусть В. В. - Концептуальна модель формування політичних цінностей молоді (2016)
Ярощук Л. Г. - Креативність як компонент творчого потенціалу особистості майбутнього школяра (2016)
Амеліна С. М. - Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів на основі використання міжнародних інформаційних ресурсів, Тарасенко Р. О. (2016)
Баюрко Н. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів (2016)
Беньковська Н. Б. - Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах (2016)
Бобир С. Л. - Модель пропедевтичного курсу "Вступ до спеціальності "Мова і література (англійська)" для майбутніх педагогів (2016)
Бойко Л. Г. - Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з туристичної діяльності на сучасному етапі (2016)
Волкова Н. П. - Самостійна робота у процесі підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійно-педагогічної комунікації, Устименко К. В. (2016)
Гаркуша І. В. - Світоглядні та психологічні передумови формування професійної ідентичності педагогів ВНЗ, Синець А. М. (2016)
Греб М. М. - Проблеми й перспективи використання лекції як ефективної форми організації навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів (2016)
Єщенко М. Г. - Стан та проблеми довузівської підготовки в сучасних умовах, Сипченко О. М. (2016)
Завалевський Ю. І. - Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності (2016)
Кияшко О. В. - Переваги та недоліки використання on-line вправ при вивченні іноземних мов (2016)
Князян М. О. - Система завдань з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Кожушко С. П. - Використання інтерактивних технологій в системі підготовки фахівців туристичного бізнесу до професійної взаємодії (2016)
Кравець Р. А. - Забезпечення полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі засобами комунікативного підходу на заняттях з іноземної мови (2016)
Кучер С. Л. - Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Lichman L. Yu. - Crisis of competence: some aspects of language education in meta-historical environment (2016)
Мединська С. І. - Формування іншомовної компетентності як компонента професійної підготовки фахівців у галузі туризму (2016)
Міщенко С. Г. - Методичний супровід професійного зростання викладача (2016)
Ніколенко Л. М. - Роль емпатії у професійному самовизначенні корекційного педагога (2016)
Олійник І. В. - Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи (2016)
Oníschenko M. Y. - Particularidades organizativas del trabajo autónomo de los estudiantes-filólogos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera, Pliushchai A. A., Oníschenko G. A. (2016)
Pavlenko O. O. - Assessment and development of professional competence of masters in customs service, Triakina O. O., Timchenko-mikhailidi N. S., Pugach V. B. (2016)
Пінська О. Л. - Формування у майбутнього вчителя невербальної поведінки у процесі навчання (2016)
Примина Н. Н. - Критериальный аппарат оценивания языковых знаний и речевых учений будущих судоводителей (2016)
Сиротін О. С. - Виховна позааудиторна робота з іноземної мови як засіб формування особистості майбутнього фахівця аграрної галузі, Мишак О. О. (2016)
Смаковський Ю. В. - Педагогічна культура вчителя як наукова проблема (2016)
Сніца Т. Є. - Методичні рекомендації викладачам щодо формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Сорока О. В. - Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери (2016)
Сороквашин С. В. - Компоненти, критерії і показники розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2016)
Тарнопольский О. Б. - Диверсификация конструктивистского подхода в преподавании английского язика для профессиональных целей в неязыковом вузе (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова (2016)
Фрицюк В. А. - Готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2016)
Черняк Н. О. - Професійно-педагогічна комунікація як інструмент формування особистості майбутнього фахівця у сфері соціальної роботи (2016)
Шаркова С. Ф. - Про дослідження змін рівня задоволеності студентів заняттями з іноземної мови в рамках полікультурного навчання (2016)
Шепеленко Т. Л. - Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики (2016)
Шкурко О. В. - Роль письма в навчанні іноземних мов (2016)
Деркач С. П. - Методологічні засади кооперативного навчання (2016)
Попель О. В. - Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у немовних вишах (2016)
Свідовська В. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання (2016)
Сторожук С. Д. - Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі (2016)
Токарєва А. В. - Використання комп’ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі (2016)
Гребеник Т. В. - Стратегічне управління як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2016)
Лебідь О. В. - Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління (2016)
Abstracts (2016)
Лозовицький О. - Еволюція англосаксонських систем державного управління за умов глобалізації (2011)
Олійник О. - Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу (2011)
Оржель О. - Європейська політика згуртування: аналіз проблем (2011)
Зіміна О. - Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні (2011)
Ричко О. - Деякі аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики (2011)
Сурай І. - Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби, Малишева О. (2011)
Єремійчук О. - Регламентація підстав для припинення державної служби в Україні: стан та напрями вдосконалення (2011)
Лугиня М. - Розробка моделі оцінювання потреб у професійному навчанні державних службовців в Україні (2011)
Ринковий Т. - Експертиза й консультування як професійні управлінські технології в системі державної служби (2011)
Кравчук І. - Формування системи оцінювання в Польщі (2011)
Шубін С. - Планування політичних маркетингових досліджень у державному управлінні (2011)
Пархоменко Є. - Аналіз практики державного регулювання туристичної сфери в Російській Федерації (2011)
Пушко-Цибуляк Є. - Сучасні тенденції розвитку систем державного контролю у світі (2011)
Репетько О. - Сутність поняття "державний фінансовий контроль": теоретичні та прикладні проблеми аналізу (2011)
Дмитрук П. - Регіональний вимір економічної безпеки держави (2011)
Якимчук С. - Вплив чинників невизначеності на формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування (2011)
Мельниченко В. - Конституційне регулювання відповідальності за здійснення державного управління: практика зарубіжних демократій і потреби України (2011)
Бондаренко М. - Взаємодія органів державної влади з громадськими рухами як фактор розвитку громадянського суспільства (2011)
Гирик М. - Участь громадян і громадськості в державному управлінні: правовий вимір (2011)
Любченко А. - Політико-управлінські відносини в Україні та шляхи їх гармонізації (2011)
Карлова В. - Мультикультуралізм як політико-ідеологічна доктрина: проблеми та виклики (2011)
Купрійчук В. - Політика культурного розвитку в історії українського державотворення (1917-1920 рр.) (2011)
Паращенко Л. - Побудова моделі державного управління розвитком загальної середньої освіти в контексті суспільного розвитку (2011)
Попович Н. - Функціональна парадигма мови державного управління (2011)
Новаченко Т. - Вплив архетипу "Мати" на становлення авторитарної особистості (2011)
Протасенко К. - Соціальна напруженість як критерій уведення правового режиму надзвичайного стану (2011)
Устименко О. - Удосконалення категорійно-понятійного апарату воєнної освіти (2011)
Войтович Р. - Інтеграційні процеси в умовах глобалізації та рівні управління ними (2011)
Олійник О. - Титул "гетьман" в українській традиції врядування XVІ-XVІІ століть (2011)
Сельський А. - Стратегічне мислення і культура в управлінській діяльності (2011)
Мошинський Р. - До формулювання поняття "соціально-правовий інститут системи національної безпеки" в цивілізаційній парадигмі (2011)
Циганенко С. - Публічне управління та його здійснення на основі принципів ощадливого менеджменту (2011)
Пашко Л. - Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми (2011)
Поп'юк Л. - Удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: інноваційно-інформаційний аспект (2011)
Кравчук І. - Оцінювання використання структурних фондів ЄС в Румунії (2011)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: програми сприяння (2011)
Миргородська А. - Державне регулювання природних монополій у сфері житлово-комунального господарства (2011)
Репетько О. - Організаційна структура суб'єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку (2011)
Шевцов О. - Архітектура електронних комунікацій органів Державної податкової служби (2011)
Фесянов П. - Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні та світі (2011)
Фролов А. - Інституціоналізація державної політики забезпечення продовольчої безпеки України (2011)
Чуприна А. - Інституційне середовище податкової служби: структура та чинники розвитку (2011)
Шарий В. - Сутність інтересів і поведінки територіальних громад у системі місцевого самоврядування України (2011)
Білоус І. - Підвищення ефективності діяльності місцевих органів урядування у сфері охорони громадського здоров'я (2011)
Лозовицький О. - Зовнішня політика держави: новий формат перетворень інтересів і мотивацій в умовах глобалізації (2011)
Жмудський Р. - Політична відповідальність у державному управлінні (2011)
Мужикова Н. - Форма правових актів облдержадміністрацій як основа дотримання процедури їх прийняття та вдосконалення структури і змісту (2011)
Наместнік В. - Нормативно-правова база державної екологічної політики України (2011)
Сибіга І. - Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти) (2011)
Купрійчук В. - Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років (2011)
Рачинський А. - Громадянська освіта учнівської молоді України: нормативно-правове забезпечення, Беженар Г. (2011)
Фойгт Н. - Розвиток державної політики у сфері охорони здоров'я в Україні у контексті глобальних політичних викликів (2011)
Юрчук Л. - Створення освітніх округів як засіб доступу до якісної освіти (2011)
Потапов І. - Соціальна картка як інструмент державного управління соціальним захистом населення на регіональному рівні (2011)
Кіпенко М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державного управління щодо моніторингу діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2011)
Мартинець Н. - Механізми врахування громадської думки в діяльності органів виконавчої влади (2011)
Рачинська М. - Особливості конституційно-правового регулювання лобіювання в Європейському Союзі (2011)
Артеменко М. Ю. - Енергоефективність паралельних активних силових фільтрів трифазних систем електроживлення, Каплун В. В. (2016)
Кизимчук О. П. - Вплив технологічних можливостей сучасних плосков’язальних машин на їх енергоспоживання, Мельник Л. М., Єрмоленко І. В. (2016)
Лисак О. В. - Регулювання тепловіддачі електротеплоакумулюючих обігрівачів (2016)
Алексієвський Д. Г. - Морфологічний аналіз структур вітроелектрогенеруючих систем з аеродинамічним мультиплікуванням, Панкова О. О. (2016)
Каплун В. В. - Асинхронный режим функционирования микроэнергетической системы, Павлов П. А., Штепа В. Н., Каплун Р. В. (2016)
Лисак О. В. - Системи прямого охолодження від відкритих водойм (2016)
Ковриго Ю. М. - Аналітична модель рівня в проміжному бункері пилу парового котла ТПП-210А, Саков Р. П., Бунке О. С. (2016)
Шавьолкін О. О. - Перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами (2016)
Sineglazov V. - Effective darrieus H-rotor with optimal pitch angles of blades, Ziganshin А. (2016)
Миколюк О. А. - Теоретико-методичні основи формування енергетичної безпеки: мікрорівень (2016)
Плешко С. А. - Напруження в стержні голки круглов’язальної машини типу КО, зумовлені інерційними навантаженнями, Ковальов Ю. А. (2016)
Дворжак В. М. - Математичне моделювання механізмів швейних машин зі структурними групами третього класу третього порядку з двома поступальними парами (2016)
Зенкін М. А. - Удосконалення автоматизованого контролю динамічних характеристик шліфувальних верстатів, Лазебний В. І., Василенко І. Ю. (2016)
Курганський А. В. - Принцип зонально-диференційованого розташування елементів бездротових сенсорних мереж моніторингу мікроклімату під одягом, Березненко С. М., Курганська М. М. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Особливості в застосуваннях методів контролю технологічним процесом для прогнозування властивостей текстильних матеріалів різного призначення, Слізков А. М., Проданчук І. В. (2016)
Будаш Ю. О. - Отримання екобезпечних мікрофібрилярних наповнювачів з недеревної сировини, Кучеренко Є. В., Матрофайло М. М., Плаван В. П. (2016)
Черниш О. В. - Вплив технологічних модифікацій полівінілденфториду на фізико-механічні властивості електродів хімічних джерел струму, Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Борщ А. В. (2016)
Кисіль С. С. - Трансформація простору як напрямок у дизайні нтер'єрів житлових будинків (2016)
Вильский Г. Б. - Смысловое поле задач систем управления движением судов (2014)
Годованюк С. П. - Деятельность экипажа в экстремальных производственных ситуациях на морском судне, профессиональный отбор и подготовка (2014)
Goncharenko A. V. - Preferences distributions densities for a common continuous alternative (2014)
Горбов В. М. - Анализ технико-экономических показателей при выборе систем обработки балласта, Митенкова В. С. (2014)
Гусев В. Н. - Управление снижением уровней вибрации и шума, организация звукопоглощения и звукоизоляции на морских судах (2014)
Исаев Е. А. - Оценивание достоверности контроля диагностических характеристик судовых ДВС, Симаненков А. Л. (2014)
Кириллова О. В. - До питання обґрунтування розподілу контейнеропотоків між суднами, обслуговуючими магістрально-фідерні лінії (2014)
Коробко В. В. - Можливі шляхи використання термоакустичних теплових машин в системах СЕУ (2014)
Львов В. Е. - Влияние волнового воздействия на систему управления курсом (2014)
Товстокорый О. Н. - Причины и закономерности перемещения полюса поворота (2014)
Чередниченко А. К. - Оценка эффективности термохимической регенерации тепла в дизель-газотурбинной энергетической установке (2014)
Штанько О. Д. - Судновий вітрогенератор коливального типу, Літвінова М. Б. (2014)
Евдокимова В. А. - Использование феномена инициации в системе профессионального образования, Коркина Е. П., Хает Л. Г. (2014)
Проценко В. О. - Алгоритм реалізації компетентнісного підходу при підготовці фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок, Настасенко В. О. (2014)
Селиванов С. Е. - Характеристики горения пористой сажистой частицы при поглощении теплового излучения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С. (2014)
Алексенко В. Л. - Компенсация систематической ошибки при обработке результатов механических испытаний конструкционных материалов, Букетов А. В., Браило Н. В., Белошицкий С. А. (2014)
Биба Є. Г. - Вплив технологічних параметрів на формування структури та властивостей композиту Ті-ТіВ-ТіС, Лобода П. І. (2014)
Букетов А. В. - Електрична міцність епоксикомпозитних матеріалів з наповнювачами різної дисперсності та природи, Скирденко В. О., Моісеєнко Л. Л. (2014)
Гнатов А. В. - Технологический маршрут операции внешней бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2014)
Наговська І. В. - Вплив домішок втілення (Н2, С) на процеси магнітного і атомного впорядкування та експлуатаційні характеристики інварного сплаву H36, Федоров В. В., Прокоп’юк В. А., Бачинський Ю. Г. (2014)
Настасенко В. А. - О возможной периодичности числовых значений фундаментальных физических констант и их уточнении (2014)
Нигалатий В. Д. - Закономерности взаимосвязи физико-механических свойств с технологическими параметрами аллюминиевых сплавов, Погребняк И. Ф., Шарко А. В. (2014)
Малащенко В. О. - Передавання енергії опорно-поворотним пристроєм кранів, Федик В. В. (2014)
Овчарук О. М. - Обґрунтування параметрів важільного приводу рульової машини, Проценко В. О. (2014)
Сапронов О. О. - Дослідження адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанотрубками, Рожков О. С., Лещенко О. В., Голотенко О. С. (2014)
Скирденко В. О. - Дослідження магнітної проникності епоксикомпозитів з частками феро- і парамагнітної природи, Мініцький А. В. (2014)
Скирденко О. И. - Состояние вопроса обработки инструментальных материалов в магнитных и магнитно-импульсных полях, Клевцов К. М., Шарко А. В., Михайлик В. Д. (2014)
Худяков И. В. - Исследование влияния величины затяжки мембраны оптоволоконного датчика давления на ее геометрию, Алексеев А. В. (2014)
Васюхін М. І. - Онтологічний підхід до побудови бази картографічних даних ГІС прецизійного землеробства, Ткаченко О. М., Касім А. М., Іваник Ю. Ю., Долинний В. В. (2014)
Ільницька С. І. - Підвищення швидкодії обрахунків інтегрованої навігаційної системи за рахунок економного методу обертання матриць (2014)
Коленко В. В. - Використання криптографічного методу захисту електронних документів (2014)
Петровський А. В. - Моделювання багатономенклатурних замовлень з функцією транспортних витрат дрібнопартійних перевезень довантаженням, Петровський В. П. (2014)
Петровський А. В. - Концептуальна модель визначення прогнозованої кількості запчастин з урахуванням малих вибірок статистичних даних, Петровський В. П. (2014)
Святний В. А. - 40 років наукового співробітництва Донецького національного технічного університету з Штуттгартським університетом (Німеччина) (2013)
Аноприенко А. Я. - Основные закономерности эволюции компьютерных систем и сетей (2013)
Баркалов А. А. - Реализация КМУУ с общей памятью на гибридных FPGA, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленёва И. Я. (2013)
Belovodskiy V. N. - To the question of forming biharmonic oscillations in two masses nonlinear vibrating machines under ideal harmonic excitation, Sukhorukov M. Y., Bukin S. L. (2013)
Криводубский О. А. - Статистическая модель задачи бюджетирования, Терещук И. В. (2013)
Кушнаренко В. Г. - Моделювання гілки мережного динамічного об’єкта з зосередженими параметрами на основі блокових чисельних методів (2013)
Назимко В. В. - Динамическая модель для исследования проектных рисков угледобычи, Кратт О. А., Мерзликин А. В. (2013)
Ковалевский Н. А. - Разработка протокола для мобильных сетей и исследование его в среде Network Simulator 2 (NS2), Приходько Т. А. (2013)
Селякова С. М. - Модификация метода электра решения задач многокритериального выбора для случая переменного значения весов критериев (2013)
Хомяк Т. В. - Моделирование системой связанных твердых тел в задаче стабилизации твердого тела с жидкостью (2013)
Barkalov A. A. - Hardware reduction in CPLD-based moore FSM, Titarenko L.A., Tsololo S.A., Miroshkin A.N. (2013)
Чередникова О. Ю. - Синтез замкнутой системы оптимального по быстродействию управления с ограничением регулируемой координаты (2013)
Шамаев В. В. - Моделирование работы спинового фильтра, основанного на квантовом размерном эффекте, Василенко А. В., Хачатурова Т. А. (2013)
Иванов Ю. А. - Исследование разноинерционной модели движения токоприемника локомотива на многоядерной системе, Первусяк А. И. (2013)
Иваница С. В. - Реализация арифметических операций сложения и вычитания над тетракодами (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельное моделирование на основе сведения полной матрицы многостадийного метода (2013)
Беловолова M. А. - Архитектура системы диагностики аналоговых устройств на базе нейронной сети и спектрального анализа, Зинченко Ю. Е. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза расходов от использования строительной техники (2013)
Анопрієнко О. Я. - Суперсенсорный компьютинг в повышении точности метеопрогнозов, Варзар Р. (2013)
Максименко І. В. - Об’єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз підходів (2012)
Моцок В. І. - Просування демократії у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! (2012)
Тимків Я. І. - Рушійні сили потенційних терористів-смертників, Лунь Ю. О. (2012)
Василенко Д. В. - Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації (2012)
Волошин О. А. - Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. (2012)
Гаврилова В. А. - Влияние ядерных испытаний Индии и Пакистана на политику США в Южной Азии (2012)
Вишньов В. М. - Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері (2012)
Капіруля М. - Роль ядерного чинника в політиці КНДР (2012)
Корюкалов М. В. - Використання зовнішньої допомоги в рамках виконання порядку денного асоціації Україна-ЄС (2012)
Мішин О. - Геополітичні фактори постконфліктної реконструкції держав Африки (2012)
Романова В. О. - Велика двадцятка як механізм глобального управління (2012)
Чумак Д. В. - Синергія 3s (safety, security, safeguards) у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів (2012)
Ястремська І. М. - Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності (2012)
Машура А. - Эволюция внешней политики Австралии в постбиполярный период (2012)
Джага А. - Вплив ALBA на інтеграційні процеси в Латинській Америці (2012)
Дзюба Т. - Вплив політичної нестабільності на Балканському півострові у 90–ті роки ХХ століття на європейську регіональну систему безпеки (2012)
Кучухідзе А. - Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України (2012)
Ковальчук С. - Вплив норвезького теракту на міграційну політику ЄС (2012)
Корж Ю. - Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки КНР (2012)
Мариняк С. - Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки (2012)
Харченко А. - Розширення ЄС на сучасному етапі (2012)
Шкляр В. - Сучасні тенденції в європейській системі безпеки (2012)
Сабадан О. - Проблема М’янми як фактор регіональної системи безпеки регіону (2012)
Печерська М. - Створення Палестинської Національної Автономії: проблеми та перспективи (2012)
Солдатенко О. - Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" (2012)
Гаспарян А. - Шляхи нормалізації основних проблем вірменсько-турецьких політичних відносин (2012)
Дирда А. - Африканський вектор зовнішньоекономічної політики КНР (2012)
Рубель К. - Політична еволюція автономної Мелільї: партійний аспект (2012)
Кухта В. - Прецедент самовизначення Південного Судану у міжафриканських відносинах (2012)
Ситковецька І. В. - Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході (2012)
Сахно С. М. - Політика ЄС з реалізації проектів LNG–терміналів (2012)
Вилінський С. І. - Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи (2012)
Опанасенко А. - Дипломатія двадцять першого століття: нові перспективи та виклики (2012)
Полівода К. - Оборонні та безпекові аспекти європейської інтеграції Чеської Республіки (2012)
Тіхонова О. О. - Аналіз головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи (2012)
Цирфа Ю. - Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі (2012)
Черінько І. П. - Еволюція системи державної і дипломатичної служби України в контексті адміністративної реформи Президента В. Януковича (2012)
Гавриленко І. - Проблема формування позитивного іміджу України на міжнародній арені в контексті реалізації концепції "м’якої сили" (2012)
Пірлік А. - Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН (2012)
Єлизавета Я. - Специфіка культурної політики як засобу міжнародних відносин (2012)
Білокриницький В. - Співпраця України з ОБСЄ в контексті головування 2013 року (2012)
Курбанова Т. - Встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ (2012)
Приймак Б. - Відмова від високозбагаченого урану в контексті ядерного статусу України (2012)
Бездєнєжна М. Ю. - Спільні поклади мінеральних ресурсів як об’єкт міжнародно-правового регулювання (2012)
Бек М. В. - Правове регулювання передачі даних ДЗЗ з супутника на наземні станції прийому, обробки та розповсюдження цих даних: міжнародний та національний стандарт (2012)
Василенко Л. - Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями (2012)
Волкова О. О. - Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів, тканин та клітин (2012)
Криштопа О. - Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід (2012)
Нагаєвська А. - Проблемні питання дотримання прав дитини (2012)
Сліпченко А. - Угода про спільний авіапростір з ЄС – пріоритетний формат участі України в програмі "Єдине європейське небо" (2012)
Ярош О. - "Схема зелених інвестицій" як новий міжнародно-правовий засіб боротьби зі зміною клімату (2012)
Бровко О. - Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві (2012)
Волкова І. - Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США (2012)
Галушка М. - Міжнародне право охорони культурних цінностей як галузь сучасного міжнародного права: перспективи розвитку (2012)
Задорожній І. - Міжнародно-правові питання участі України в митному союзі та ЗВТ з ЄС (2012)
Ксьондзик К. - Міжнародно-правові механізми регулювання міграційних процесів (2012)
Троц В. - Суперечка між Україною та Румунією щодо будівництва каналу Дунай – Чорне море (2012)
Кривецька О. - Біопіратство. Міжнародно-правова позиція щодо співвідношення інтересів людства, держави, корінних народів і транснаціональних компаній (2012)
Шевчук О. - Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн (2012)
Буквич А. - Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника (2012)
Василенко О. - Уніфікація правил електронної торгівлі в рамках ЮНСІТРАЛ (2012)
Іващенко О. Р. - Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права (2012)
Дідовець О. - Транскордонна неспроможність у державах континентальної правової системи та в Україні (2012)
Дзіс А. - Охорона права інтелектуальної власності (2012)
Іващенко Ю. - Подвійне регулювання наслідків недійсності правочину в міжнародному праві (2012)
Ковганич І. - Аналіз правових позицій піратських партій щодо реформування інституту інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві (2012)
Ткачова А. - Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом: норми національного законодавства (2012)
Гончарук О. - Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав (2012)
Чорнобай Д. - Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників (2012)
Ахметов Р. - Європейська Рада як орган стратегічного планування європейської інтеграції (2012)
Демчак О. - Актуальні питання приєднання ЄС до європейської конвенції з прав людини (2012)
Приходько Ю. - Перспективи легалізації еутаназії в Україні: вітчизняна думка та зарубіжний досвід (2012)
Хмельова І. - Закон України "Про доступ до публічної інформації" в контексті європейського та світового досвіду (2012)
Лукашенко С. - Напрямки реформування глобальної валютної системи (2012)
Підвисоцький Я. В. - Ефект сек’юритизації у перерозподілі кредитних ризиків малих та середніх підприємств (2012)
Глущевська А. - Інституційне забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності в Європейському Союзі (2012)
Данилова Ю. - Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах посткризового розвитку міжнародних економічних відносин (2012)
Дудко О. - Перспективи проекту з транспортування скрапленого природного газу через одеський порт до Європи (2012)
Борсук А. - Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Кравцова І. В. - Потенційний механізм другої хвилі глобальної фінансової кризи (2012)
Красільчук Я. - Проблема дефіциту державного бюджету в країнах PIGS (2012)
Ніколаєнко К. - Мотиви інвестування та структура німецьких прямих капіталовкладень за кордоном (2012)
Макеєнко Н. Ю. - Недержавні пенсійні фонди, як елемент системи пенсійного забезпечення України (2012)
Рєзнікова К. - Особливості торгівлі України з країнами СНД (2012)
Заблоцький А. В. - Міжнародні корпорації на світовому ринку офшорингових послуг (2012)
Лотош О. М. - Аспект економічної безпеки в проблемі залучення прямих іноземних інвестицій (2012)
Підчоса О. В. - Ціноутворення на світових ринках вуглеводнів: особливості і тенденції (2012)
Шкрабалюк Ю. - Наслідки конвертованості національних валют та парадокс привабливості позитивного чистого експорту (2012)
Володарський О. - Галузеве та регіональне розміщення ПІІ в Китаї (2012)
Налбандян Н. - Реальний ефективний обмінний курс гривні (2012)
Осійчук Д. - Формування ефективного інвестиційного портфеля на українському фондовому ринку (2012)
Гритчина О. - Ідеологічна складова twitter-революцій в Північній Африці (2012)
Матвєєва О. В. - Кіберпростір як місце зіткнення суспільних інтересів (2012)
Єрьомін М. - Універсальні сюжети у кінематографі як явище у міжнародних культурних та інформаційних відносинах на прикладі випадків неофіційного ремейку (2012)
Мазурець Ю. - Аналіз принципів ведення інформаційних відносин Україна-Росія (2012)
Бичкова А. - Репутація як визначальний чинник позиціонування держави на міжнародній арені (2012)
Гринчук М. - Особливості створення іміджу політичного лідера на прикладі Барака Обами (2012)
Іванова В. - Моделі інформаційно-психологічного впливу в революціях в північній Африці та на Близькому Сході 2009-2011 (2012)
Іринюк В. - Інформаційний вимір газового конфлікту між Росією та Україною (2012)
Керимова Н. - Маніпулятивні технології під час мережевих революцій (2012)
Кирилко Д. - Маніпулятивні технології формування суспільної думки на прикладі телевізійних новин (2012)
Медведєва О. - Особливості формування іміджу політичного лідера (2012)
Мусієнко К. - Перспективи та основні сценарії розвитку інформаційного протистояння між Україною та Росією в контексті газового питання (2012)
Солодар М. - Психоаналітичні методи врегулювання міжнародних політичних конфліктів (2012)
Тубальцева В. - Полікультурні процеси в європейському суспільстві (2012)
Янакі А. - Маніпулятивні технології в політичному просторі (2012)
Донець В. - Політичний дискурс опозиційної та правлячої партій в Іспанії в період економічної кризи (2012)
Свинарчук Є. - Відносини США та Європа. Євроатлантизм (2012)
Євдомаха М. - Інформаційна складова національної безпеки України (2012)
Матвєєв А. - Політика кібербезпеки США на сучасному етапі (2012)
Jones D. A. - A widening political economy? Free trade between the European Union and the Ukraine: some theoretical priorities and methodological considerations (2012)
Klimikova M. - Free trade area in Europe and consumer protection, Sabolova A. (2012)
Miskinis A. - Assessing the potential of EU-Ukraine free trade, Michailovska V. (2012)
Біленко Ю. - Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2012)
Біленький О. Ю. - Деякі питання інтеграції та зони вільної торгівлі (2012)
Габрилевич А. С. - Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі (2012)
Голіонко Н. Г. - Розвиток електронного бізнесу та е-комерції в Україні в світлі сучасної бізнес-практики (2012)
Дацишин К. - Угода про зону вільної торгівлі з єавт як крок до зближення з ЄС (2012)
Дзюба П. В. - Двовекторність міжнародних портфельних потоків України: стан та перспективи контексті участі в зонах вільної торгівлі (2012)
Заблоцька Р. О. - Моделі лібералізації торгівлі послугами в регіональних торговельних угрупуваннях (2012)
Кузьмін П. В. - Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі (2012)
Мельник А. О. - Зовнішньоекономічні альтернативи інтеграції України в умовах світової фінансової кризи, Лось А. (2012)
Михайліченко Г. І. - Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку (2012)
Нанавов А. С. - Наслідки приєднання економіки України до Зони вільної торгівлі з ЄС для сектору фінансових послуг (2012)
Никитина М. Г. - Опыт турецкой республики во взаимодействии с ЕС в рамках таможенного союза, Барсегян А. Г. (2012)
Радзієвська С. О. - Формування зони вільної торгівлі як фактор підвищення конкурентоспроможності України в умовах необхідності зменшення зовнішнього боргу, структурної перебудови економіки і збільшення державного бюджету (2012)
Рилач Н. М. - Сценарний аналіз зовнішньої торгівлі України та ЄС (2012)
Сиденко В. Р. - Влияние зон свободной торговли на благосостояние и темпы экономического роста (2012)
Сидорова Д. С. - Особенности формирования энергетического рынка ЕС и роль в нем Украины (2012)
Дашевська О. В. - Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією, Тараненко І. В. (2012)
Фуголь В. О. - Поглиблена зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як інструмент реформування національної економіки (2012)
Чугаєв О. А. - Ефективність економічних відносин України та турецької республіки в контексті формування зони вільної торгівлі, Хмара М. П. (2012)
Шевченко В. - Розвиток зон вільної торгівлі та міжнародні фінансові зв’язки (2012)
Якубовський С. О. - Чинники зовнішніх дисбалансів країн ЄС: досвід для України, Родіонова Т. А. (2012)
Кишкан В. В. - Місце України в глобальному інноваційному просторі (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Kremen V. - Transformational potential of a classical university model (2016)
Levovitski T. - About the model of higher education – university tradition, changes, problems and suggestions of solutions (2016)
Ognevyuk V. - In search of educational strategy for Ukraine (2016)
Savchenko O. - Modelling of a lesson in the context of competence approach (2016)
Saukh P. - Architectonics and methodological strategies of multicultural education (2016)
Kaminska M. - Priorities of higher education in Poland and in Europe (2016)
Gladushyna O. - UNESCO’s strategy for rebuilding higher education in crisis and emergency situations (2016)
Dichek N. - The ways to establish the personality oriented paradigm in the Ukrainian school education (Psycho-Pedagogical aspect) (2016)
Mikhno O. - Pedagogical portrait of Kyiv college student of the early twentieth century as reflected by behaviour lists (2016)
Sysoieva S. - Training PhDs in education on research methodology (2016)
Tsekhmister Y. - Postgraduate education of doctors: current state and perspectives, Lysenko O. (2016)
Minchanowska A. - The significance of pedagogical internships in the process of preparing students for the teacher’s profession, Hruzd-Matushchyk A. (2016)
Mospan N. - Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect (2016)
Bilola T. - Professionalization for graduate еmployability in Сameroon higher education: old wine in new wineskins, Pascal D. (2016)
Korchak L. - School environment as a problem of aggression and violence (2016)
Xiaoxing Z. - Ethnic tolerance formation of students on the principles of multiculturalism (2016)
Zheyuan W. - Intercultural education technology of students in extracurricular work by means of music (2016)
Гріненко О. О. - Міжнародно-правові засади процесу підготовки асоціації між Україною та ЄС на сучасному етапі (2012)
Балабанов К. В. - Інститут почесних (нештатних) консулів, Трофименко М. В. (2012)
Бірюков О. М. - Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків (2012)
Гуменюк А. Г. - Особливості формування загальноєвропейського гуманітарного простору: місце України, Денисенко К. Ю. (2012)
Шпакович O. М. - Перспективи вступу України до Європейського Союзу (2012)
Забара І. М. - Відповідальність держави за інформаційні міжнародно-протиправні діяння (2012)
Білоцький С. Д. - Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії в рамках Європейського Союзу (2012)
Невара Л. М. - Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом (2012)
Крулько І. І. - Український досвід вироблення інституційних механізмів адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Настечко К. О. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2012)
Буквич А. В. - Колізійний метод регулювання клірингово-розрахункової діяльності в acquis ЄС відповідно до Директвив 98/26 ЄС (2012)
Шелудченкова А. С. - Федералістські концепції юридичної природи Європейського Союзу (2012)
Спектор О. М. - Запровадження альтернативного вирішення спорів (АВС) як невід’ємна складова процесу європейської інтеграції України (2012)
Миськів Л. І. - Механізм нормативно-правового забезпечення виховної діяльності ВНЗ України (2012)
Федько К. О. - Проблема визначення поняття культурних цінностей в Україні (2012)
Мирошниченко О. П. - Роль государства в правовом регулировании экологической политики (на примере ЕС и Украины) (2012)
Юрченко С. М. - Міжнародний і європейський досвід регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз) (2012)
Культенко О. В. - До обґрунтування джерела права Європолу (2012)
Короткий Т. Р. - Международные и национальные механизмы защиты биомедицинских прав: европейский опыт, Сажиенко Н. В. (2012)
Кравченко Н. П. - Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв (2012)
Яковенко Н. Л. - Значення "Східного партнерства" в реалізації євроінтеграційного курсу України (2012)
Ковтун О. Ю. - Вибір інтеграційної моделі в контексті реалізації курсу на європейську інтеграцію України (2012)
Сапсай А. П. - Тягар "поглиблення" або європеїзація "sui generis" в контексті інтеграційних відносин України з ЄС (2012)
Davoudi Tagi Ali Reza. - Basic principles of Iran’s foreign policy at present stage (2012)
Вступне слово А. Русецького (2016)
Від редакційної колегії (2016)
Шепітько В. Ю. - Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах, Шевчук В. М., Білоус В. В., Керик Л. І. (2016)
Журавель В. А. - Природа криміналістики: сучасні наукові концепції (2016)
Шевчук В. М. - Наукові підходи до розуміння тактико-криміналістичних комплексів та проблеми їх практичного застосування (2016)
Терехович В. Н. - Особенности понятия оружия в криминалистическом оружиеведении, Ниманде Э. В. (2016)
Малярова В. О. - Актуальні питання алгоритмізації розслідування окремих видів злочинів (2016)
Білоус В. В. - Класифікація безпілотних літальних апаратів та її значення для криміналістичної практики (2016)
Книженко С. О. - Особливості розслідування злочинів, що вчиняються службовими або іншими особами шляхом невиконання рішень органів правосуддя (2016)
Веліканов с. В. - Структура причинно-наслідкового зв’язку в теорії причинності в криміналістиці (2016)
Фастовець В. А. - Проблемні питання щодо отримання показань від обізнаних осіб (2016)
Колесніков В. В. - Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні під час розслідування злочинів, пов’язаних із пожежами (2016)
Марушев А. Д. - Особливості проведення слідчого огляду в процесі розслідування кримінального банкрутства (2016)
Керик Л. І. - Розслідування доведення до самогубства: питання організації та планування (2016)
Колеснікова І. А. - Моделювання події злочину під час допиту свідків (2016)
Гетьман Г. М. - Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції (2016)
Спасенко К. О. - Залучення експертів і призначення судових експертиз при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2016)
Сабадаш І. В. - Проблеми розроблення криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати (2016)
Клюєв О. М. - Правове регулювання судової експертизи в справах про адміністративні правопорушення: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Щербаковский М. Г. - Обов’язкове призначення судових експертиз у кримінальному провадженні (2016)
Клименко Н. І. - Наукова парадигма оптичних методів експертного дослідження мікрооб’єктів, Неня О. В. (2016)
Ткаченко Н. М. - Сутність експертного забезпечення кримінального провадження (2016)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Інтеграційні процеси в судовій експертизі: сутність та проблемні питання комплексних досліджень (2016)
Космина Н. Н. - Значение системы качества для совершенствования судебно-экспертной деятельности (2016)
Кудряшова С. В. - Модели управления в системе учреждений судебных экспертиз с позиции научного менеджмента (2016)
Сохранич Т. В. - Деякі особливості методичних підходів щодо дослідження підписів, виконаних особами зі зміною ознак власного підписного почерку, Сиротенко-Кацман Н. В., Дідушок Н. Я. (2016)
Ковкина Є. В. - Елементи кримінального арго як складники тезаурусу криміналістики (2016)
Наранович О. В. - Установлення послідовності виконання штрихів за відсутності ділянок їх взаємного перетину (2016)
Коломійцев О. В. - Особливості криміналістичного дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей еластичної картечі патронів травматичної дії "Терен-12К", Сапелкін В. В. (2016)
Адеев Д. В. - Системы обозначений и стандартизация коммерческих патронов к ручному огнестрельному оружию, Донец А. Б., Коноплянко В. В., Гоменюк Д. С. (2016)
Брендель О. І. - Засоби прихованого відеоспостереження та особливості їх використання в процесі розслідування злочинів і експертного дослідження (2016)
Руднев В. А. - Роль хемометрических методов в криминалистической экспертизе нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, Климчук А. Ф., Нардид л. В., Даньшина К. М., Карножицкий П. В. (2016)
Васюков О. Є. - Методичні питання дослідження бутильованих мінеральних вод, Лобойчнко В. М., Сабадаш В. В. (2016)
Зарубіна М. В. - Експертне дослідження трициклічних антидепресантів, Сич І. А., Сич І. В. (2016)
Клец Д. М. - Экспертная оценка распределения реакций дороги между колесами автомобиля, Болдовский В. Н., Варлахов В. А. (2016)
Лубенцов А. В. - Технічна оцінка дій водіїв на регульваному перехресті при зміні сигналу світлофора з дозволяючого рух на забороняючий, Свідерський О. О. (2016)
Ольхов В. С. - Експертне дослідження дорожньо-транспортних подій, пов’язаних із наїздом на пішоходів при неналежному технічному облаштуванні пішохідного переходу, Степко В. О., Панасенко О. М. (2016)
Маліновська Т. М. - Особливості експертного дослідження в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності неповнолітніх, Дмитрієв В. О. (2016)
Таранець Т. А. - Проблемні питання земельно-технічної експертизи з визначення меж суміжних земельних ділянок (2016)
Васильченко А. В. - Модель распространения ударной волны в коммуникационных помещениях, Рябинин И. Н., Сырых В. Н. (2016)
Сырых В. Н. - Анализ опасности при взрыве метанового баллона, Васильченко А. В. (2016)
Сабадаш В. В. - Особливості судово-експертного дослідження перевищень нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин (2016)
Хомутенко О. В. - Проблемні питання щодо якості судової економічної експертизи (2016)
Панченко Н. І. - Особливості дослідження розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, Гордієнко І. М. (2016)
Козуб С. О. - Оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності з міжнародного перевезення вантажів (2016)
Аніщенко О. В. - Особливості призначення та розрахунків пенсій по інвалідності, Мамонтова Л. В. (2016)
Буколова В. В. - Проблемні аспекти вирішення питань щодо документального підтвердження розміру матеріальної шкоди (збитків) (2016)
Донцова О. С. - Особливості призначення та проведення товарознавчих досліджень із визначення вартості зелених насаджень (2016)
Калініченко М. М. - Доктрина "добросовісного використання" творів образотворчого мистецтва в аналітичній практиці північноамериканських судових експертів (2016)
Заніна Т. А. - Персонаж як самостійний об’єкт авторського права, Копитько А. П. (2016)
Кісіль Н. В. - Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об’ектами яких є різні засоби індивідуалізації (2016)
Алікіна Н. В. - Вплив на судово-психологічну експертизу інтеграційних і диференційних процесів у сучасній психології, Єгорова Т. М., Савкина Т. В. (2016)
Долуда А. О. - Класифікація об’єктів судової мистецтвознавчої експертизи, Пукліч О. С. (2016)
Дереча Л. М. - Об’єктивізація лабораторної діагностики гострої та хронічної алкогольної інтоксикації з використанням сучасних біохімічних маркерів, М’ясоєдов В. В., Бондаренко В. В. (2016)
Козаченко І. М. - Визначення виду та марки снарядів методом рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу при дослідженні пневмострільних пошкоджень деяких матеріалів одягу (2016)
Лесовой В. Е. - Личность Заслуженного профессора Н. С. Бокариуса в отзывах его зарубежных современников, Клюев А. Н., Ольховський В. О., Губін М. В. (2016)
Козаченко І. М. - Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи (2016)
IХ съезд кафедр криминалистики (М. Шепитько) (2016)
12-я Международная научная конференция "Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика" (Г. Малевски, Г. Юодкайте-Гранскене, М. Шепитько) (2016)
Бокариус Н. Н. - К истории Харьковского научно-исследовательского института судебной экспертизы имени Засл. проф. Н. С. Бокариус (репринтное воспроизведение) (2016)
Володимир Андрійович Журавель (2016)
Ігор Миколайович Козаченко (2016)
Тетяна Євгенівна Балинян (2016)
Олександр Олександрович Прокопенко (2016)
Володимир Тимофійович Чупрун (2016)
Віктор Веніамінович Сомов (2016)
Галина Василівна Лошманова (2016)
Геннадій Борисович Башкіров (2016)
Світлана Анатоліївна Кириленко (2016)
Віктор Олексійович Лабінцев (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Клинические проявления и принципы лечение грибковых болезней кожи, Рыбалко Н. Ф., Полях Я. А. (2015)
Сизон О. О. - Особливості лікування хворих на артропатичний псоріаз на тлі змін компонентів імунно-ендокринної системи (2015)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування хворих на псоріаз із застосуванням препарату з метаболічно та актиоксидантною діями, Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю. (2015)
Святенко Т. В. - Сполучення червоного плоского лишаю з патологією внутрішніх органів, Титаренко О. С., Королева И. А., Точилина Л. Г. (2015)
Буянова І. О. - Особливості динаміки захворюваності на екзему серед жителів Івано-Франківська та області у пері-од 2011-2014 років, Цідило І. Г., Кузенко В. Т., Александрук О. Д. (2015)
Степан Н. А. - Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на екзему в процесі комплексного лікування (2015)
Александрук О. Д. - Спільні та відмінні риси атопічного дерматиту та істинної екземи в дорослих (2015)
Бабак І. Д. - Оптимізація комплексної корекції випадіння волосся у пацієнтів із професійними шкідливостями, Сизон О. О., Білинська О. А., Чаплик-Чижо І. О. (2015)
Василено А. В. - Оцінка вегетативної дисфункції із вівченням варіабельності серцевого ритму у хворих рецидивами розацеа (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Значення деяких антропометричних показників у розвитку та перебігу піодермій (2015)
Шуленіна О. В. - Ювенільна меланома: описання клінічного випадку (2015)
Гірник Г. Є. - Лікування вторинних бактеріальних інфекцій шкіри (2015)
Солошенко Е. М. - Стан біоценозу шкіри у хворих на розповсюджені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом, Стулій О. М., Джораєва С. М., Тіхонова І. О. (2015)
Айзятулов Р. Ф. - Клинические особенности и комплексная терапия смешанной инфекции урогенитального тракта и ее осложнений, Рыбалко Н. Ф., Полях я. А. (2015)
Федорович Т. В. - Терапия урогенитального микоплазмоза с учетом показателей цитокиновой системы (2015)
Щербaкова Ю. В. - Місце швидких тестів в діагностиці сифіліса у представників різних верств населення (2015)
Айзятулов Р. Ф. - Болезни придатков кожи (лекция) (2015)
Dmitrenko Е. А. - Teaching ecology in higher medical school (2015)
Dmitrenko Е. А. - Hygienic assessment of the incidence of skin diseases in the population of ecologically unsuccessful region (2015)
Содержание (2012)
Богданов А. В. - Вероятностная аксиоматика упорядоченных числових множеств (2012)
Кричмар С. И. - Оценка величины радиуса капли разбавленных водно-ацетоновых эмульсий углеводородов (2012)
Кричмар С. И. - Некоторые закономерности водно-ацетоновых растворов, Семенченко О. А. (2012)
Настасенко В. А. - Новое толкование постоянной Планка и закона сохранения импульса движения (2012)
Коршиков Р. Ю. - Приближенное математическое моделирование судовой поверхности на начальных стадиях проектирования судов, Коршиков Ю. С. (2012)
Кричмар С. И. - Зависимость импеданса двойного электрического слоя от величины площади поверхности раздела металл-электролит, Кедровский Б. Б. (2012)
Кузнєцов Ю. М. - Алгоритм створення математичного апарату для керування верстатами з паралельною кінематикою, Степаненко О. О., Манжола М. Ю. (2012)
Настасенко В. А. - Развитие напряжений в материале закаленного корпуса дисковых фрез с боковой установкой многогранных неперетачиваемых пластин, Вирич В. В. (2012)
Розов Ю. Г. - Влияние характера распределения температур в объеме трубной заготовки на неоднородность поля сопротивления деформированию при горячей штамповке в операциях обжима, раздачи и их совмещении (2012)
Розов Ю. Г. - Определение параметров, влияющих на возникновение продольных складок в очаге деформации при обжиме тонкостенных цилиндрических оболочек (2012)
Кириллов О. Л. - Исследование изменения сопротивления среды между точкой на поверхности нефтепродукта и окружающими ее стенками замкнутого объема в процессе заполнения его жидким нефтепродуктом (2012)
Кириллов О. Л. - Подходы к методике оценки опасности появления искр в процессе перегрузки слабопроводящих жидких нефтепродуктов (2012)
Китаев А. В. - Схемы замещения электрических двигателей, Глухова В. И., Агбомассу В. Л. (2012)
Лебедь О. Н. - Влияние изовалентного растворителя на параметры p-n структур GaAs:Si, выращенных методом ЖФЭ (2012)
Лепехина А. С. - Анализ показателей системной организации функционального состояния в диагностике, Новиков А. А. (2012)
Новіков В. О. - Формування фрактальної кластерної структури біологічної рідини (2012)
Новиков А. А. - Улучшение обратных характеристик кремниевого варикапа при использовании предокислительного геттерирования, Литвиненко В. Н., Игнатова Т. М., Самолов Н. А., Урда И. П. (2012)
Рябенький В. М. - Мультикомпьютерная модель микропроцессорной системы управления полупроводниковыми преобразователями электроэнергии, Ушкаренко А. О., Махмуд Аль-Суод Мохаммад, Халед Омар Ганнам (2012)
Тодорцев Ю. К. - Методы оценки воспламеняемости светлых жидких нефтепродуктов с низкой проводимостью в замкнутых объемах, Кириллов О. Л. (2012)
Якимчук Г. С. - Обоснование величин потоков электроэнергии через приводные двигатели транспортно-навивающих устройств шлихтовальных машин, Якимчук С. Г., Войцеховский С. А. (2012)
Novicova A. A. - Nanotechnologies use studying for reduction of growth of tumoral cells (2012)
Приходько С. Б. - Аналитическая зависимость для выбора распределения Джонсона семейства SL, Макарова Л. Н. (2012)
Рогальский Ф. Б. - Оптимизация информационно-управляющих систем с использованием механизма информационного пространства, Бражник Д. А. (2012)
Соколов А. Е. - Анализ систем компьютеризированного обучения (2012)
Безусов А. Т. - Клітковий метаболізм фруктів та овочів, Зубкова К. В. (2012)
Безусов А. Т. - Зміни пігментної системи шпинату під впливом попередньої обробки, Кузнецова К. Д. (2012)
Безусов А. Т. - Перетворення пектинових речовин під впливом пектиназ, Ліганенко М. Г. (2012)
Бобирь С. В. - Одержання трести з соломи льону олійного за допомогою штучного зволоження хімічним композиційним препаратом, Островська А. В., Чермошенцева К. М., Кузьміна Т. О. (2012)
Кобильська М. С. - Визначення впливу потенційно придатних для фарбування текстильно-допоміжних речовин на властивості активних барвників, Полякова А. Ю., Сумська О. П. (2012)
Короленко О. В. - Способи збагачення біологічно активними речовинами закусочних консервів, Стоянова О. В., Широкий Є. І. (2012)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу параметрів процесу підготовки холодним спосом на гідрофільні властивості води (2012)
Майстренко Л. А. - ІЧ-спектроскопічні дослідження желатину, обробленого полімерними сполуками нового покоління. Повідомлення 2, Андреєва О. А. (2012)
Одарченко А. Д. - Наукові дослідження електрофізичних властивостей плазм на основі дикорослих ягід, Горенюк О. І. (2012)
Одарченко Д. Н. - Влияние сезонности на электрофизические свойства карасей речных, Одарченко Н. С., Гордиенко В. В., Гасай Е. Л., Бабич А. А. (2012)
Одарченко Д. М. - Розвиток наукових основ заморожування калини звичайної як дикорослої сировини для виробництва напівфабрикатів функціонального призначення, Кудряшов А. І., Сюсель О. О. (2012)
Одарченко Д. М. - Вплив операцій попередньої підготовки на електрофізичні властивості плазми з грибів глива звичайна, Штих С. В., Піддубний В. В. (2012)
Паскал Ю. Г. - Дослідження стабілізуючих властивостей крохмалів для застосування їх у пюреподібних десертних продуктах, Тележенко Л. М. (2012)
Садретдінова Н. В. - Комплексний критерій оцінки формостійкості виробів із льономістких матеріалів на стадіях створення та експлуатації. Повідомлення 1, Яценко М. В. (2012)
Сарибекова Д. Г. - Сравнительная оценка эффективности фторорганических препаратов при придании комплекса кислозащитных свойств (2012)
Слепчук И. - Влияние бесформальдегидных препаратов на процесс отверждения акриловых полимеров, используемых в композиционных отделочных составах, Кулиш И. Н., Сарибеков Г. С. (2012)
Стоянова О. В. - Застосування НАССР при виробництві закусочних консервів, Короленко О. В., Широкий І. Є. (2012)
Богданов А. В. - Социально – экономично – информационная модель государства (2012)
Бутенко І. І. - Трансформаційна стратегія транзитивної моделі в умовах кризи (2012)
Лепьохіна О. В. - Аналіз вторинного ринку житла в Україні (2012)
Мартинова О. В. - Дослідження впливу факторів на ефективність збутової діяльності підприємства, Стоянова В. В. (2012)
Михайлик С. В. - Пути решения эколого-экономической проблемы Украины, Лысюк В. Н., Михайлик В. Д. (2012)
Михайлик В. Д. - Перспективы использования возобновляемых энергоресурсов, Михайлик С. В. (2012)
Фесенко А. М. - Мотивації та проблема мотивування жінок – молодих спеціалістів до ефективної зайнятості, Максимчук Н. В. (2012)
Борсук А. С. - Комплексная оценка психофизического развития детей, Новикова Л. В. (2012)
Кричмар С. И. - Импеданс при концентрационной поляризации (2012)
Лебедь О. Н. - Формирование точечных дефектов в ЭС GAAS, полученных из различных растворов- расплавов (2012)
Титул, зміст (2016)
Яцків Я. С. - Коротка передмова (2016)
Яцків Я. С. - Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку, Маліцький Б. А., Бублик С. Г. (2016)
Вавилова І. Б. - Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХІ століття, Ісакова Н. Б., Олійник М. В., Саєнко Ю. І., Троян В. М. (2016)
Галкін С. М. - Розроблення гнучких сцинтиляційних панелей на основі халькогенідних та оксидних люмінофорів для сучасних рентгенівських сканерів та томографів, Рибалка І. А., Тупіцина І. А., Звєрєва В. С., Літічевський В. О. (2016)
Дунаєвська Н .І. - Технологія зниження викидів оксидів азоту при факельному спалюванні вугілля, Нехамін М. М., Бондзик Д. Л. (2016)
Бовгира Р. В. - Розробка та створення газосенсорної системи на основі низьковимірних металооксидів, Жировецький В. М., Попович Д. І., Савка С. С., Середницький А. С. (2016)
Радченко А. І. - Революційні інновації у світі (за даними звіту медіакомпанії Thomson Reuters, 2016 р.) (2016)
Діденко Ю. В. - Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент?, Радченко А. І., Коваль Н. В. (2016)
Співробітництво Національної академії наук України і компанії Томсон Рейтер – програма підвищення конкурентоспроможності українських наукових установ та наукових видань (2016)
Меморандум про взаєморозуміння між Національною академією наук України та Томсон Рейтер (27 вересня 2016 року) (2016)
9-та Міжнародна виставка "LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hі-Tech" (2016)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2016 рік (том 12) (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Сивашенко Т. І. - Вплив наявності води у паливі на працездатність паливної системи літака, Максютинський П. Ф., Лапенко Р. І. (2016)
Аврунин Г. А - Регулирование температуры рабочей жидкости в объемных гидропривод ах мобильных машин, Пимонов И. Г., Мороз И. И. (2016)
Давиденко А. К. - Расчет турбулентных характеристик ближнего следа в проточной части гидравлических машин, Мешкова Н. Д. (2016)
Ольштынский П. Л. - Модель течения в переводной зоне направляющего аппарата с уменьшенными массогабаритными характеристиками (2016)
Косторной С. Д. - О некоторых неточностях решения уравнения движения жидкости при проектировании гидравлических машин, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю. (2016)
Саленко О. Ф. - Енергетична ефективність гідроабразивного перфорування тонколистових заготовок та шляхи її підвищення, Павлюченко Ю. А, Хорольска M. C. (2016)
Луговая C. O. - Внесение немодельных корректировок в проточную часть центробежного насоса с целью изменения его параметров, Ольштынский П. Л, Руденко А. А. (2016)
Зайончковський Г. Й. - Прогнозирование ресурса малогабаритних пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом с учетом усталостной прочности стержневых элементов привода, Барилюк Є. І., Федоричко Я. Б. (2016)
Іванов М. І. - Вибір параметрів насоса-дозатора для системи гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин на основі багатокритеріальної оптимізації, Моторна О. О., Переяславський O. M., Козак Ю. М. (2016)
Іванов М. І. - Експериментальний стенд для дослідження системи гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювана консервованого корму, Шаргородський C. A, Руткевич B. C. (2016)
Аврунин Г. А. - Практический опыт изучения отказов в объемных гидроприводах, Пимонов И. Г., Мороз И. И. (2015)
Мочалін Є. В. - Вплив конструкції бункера у повнопотоковому гідродинамічному фільтрі на рух частинок домішок (2015)
Серебряков В. В. - Практические зависимости для расчета основных элементов кавитационного течения (2015)
Греков П. І. - Експериментальні дослідження модельних екранно-вихлопних пристроїв газотурбінних двигунів з газовими ежекторами, Капітанчук К. І. (2015)
Барилюк Є. І. - Математична модель роботи малогабаритного пневматичного клапана з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом і затвором з "метал–металевим" ущільненням, Зайончковський Г.И. (2015)
Струтинський С. В. - Характеристики шлангових пневмодвигунів у просторових системах приводів з паралельними кінематичними структурами, Ночніченко І. В., Галецький О. С. (2015)
Іванов М. І. - Удосконалення системи керування нахилом люльки аксіального роторнопоршневого насоса типу pvc 1.63, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Ковальова І. М., Мазуренко В. Ф., Харченко О. В., Головко С. М. (2015)
Moтoрнa O. O. - Вплив параметрів модернізованого насоса-дозатора на якість роботи системи гідрооб’ємного рульового керування самохідних сільськогосподарських машин (2015)
Непиталюк А. В. - Базові засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2015)
Мачуга О. С. - Критерій довготривалої експлуатації гідроспоруд гірських річок (2015)
Лур’є З. Я. - Оценка математических моделей сухого трения в уравнениях движения механических элементов гидросистем, Андренко П. М., Цента Є. М. (2015)
Тарасенко Т. В. - Механизм возникновеня кавитации в аксиально-поршневом насосе, Бадах В. М., Романенко В. Г. (2015)
Яглинский В. П. - Систематизация показателей технического уровня современных аксиально-поршневых гидромашин, Тихенко В. Н., Жеглова В. М. (2015)
Корчак E. C. - Методика створення систем керування гідравлічними пресами з необхідними швидкісними параметрами (2015)
Саленко А. Ф. - Підвищення ефективності процесу струменево-лазерного перфорування листових заготовок профільним потоком, Холодный В. Ю., Коваленко С. В., Павлюченко Ю. А. (2015)
Мирончук В. Г. - Шляхи підвищення ефективності трубопровідної арматури в системах з позиційними приводами, Володин С. А., Савчук А. С. (2015)
Галухін Н. А. - Новые энергосберегающие решения в электрогидравлическом flow sharing гидроприводе (2015)
Севостьянов І. В. - Повышение энергетической эффективности виброударного обезвоживания отходов пищевых производств (2015)
Антіпін С. Л. - Мінеральні добавки, як один із чинників впливу на процеси біосинтезу мікробіального білку у жуйних тварин, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. А., Лонгус Н. І. (2016)
Антонюк А. А. - Визначення терміну зберігання та стабільності інфекційної активності культуральних антигенів штаму ГВК 1 Ж та клону ГВК 2 ТТ для постановки РДП, Дишкант О. В., Нікітін О. А. (2016)
Білошицька І. І. - Вплив умов зберігання на поживність сухих кормів для непродуктивних тварин (2016)
Борисевич Б. В. - Гістологічна діагностика хронічної ниркової недостатності в котів, Свириденко В., Гуніч В. В. (2016)
Возна О. Є. - Метаболічні процеси в рубці та продуктивний ефект у телят за дії йонофору, Заяць О. І. (2016)
Галатюк О. Є. - Лікувально–профілактичні заходи при герпесвірусній інфекції коней першого типу, Бегас В. Л. (2016)
Гаркуша С. Є. - Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах котів, що загинули від каліцивірусної інфекції, Плагун А. Я. (2016)
Гаркуша С. Є. - Макроскопічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Продоляк Я. О. (2016)
Стояновський В. Г. - Функціонування імунної системи перепелів в різні періоди постнатального онтогенезу, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2016)
Горальський Л. П. - Патоморфологія підшлункової залози собак за хронічного панкреатиту, Сокульський І. М., Демус Н. В. (2016)
Горюк Ю. В. - Видовий склад бактерій роду Еnterococcus молока сирого та сиру кисломолочного "домашнього" виробництва, їх чутливість до антибактеріальних препаратів, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В., Семанюк В. І. (2016)
Гривул Т. М. - Вплив продуктів окиснення естерів холестеролу на розвиток атеросклерозу, Верес Є. М., Макух Є. М. (2016)
Гриневич Н. Є. - Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювача в установках замкнутого водопостачання в аквакультурі (2016)
Гуральська С. В. - Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів у селезінці курей при вакцинації їх проти інфекційного бронхіту (2016)
Gutyj B. V. - The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load, Hufriy D. F., Hunchak V.M., Khariv I. I., Levkivska N. D., Huberuk V. О. (2016)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка копроскопічних методів діагностики криптоспоридіозу великої рогатої худоби, Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2016)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни за спонтанного отруєння голубів діазиноном, Туманов В. В. (2016)
Данчук О. В. - Взаємозв’язки інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів із основними корковими процесами у поросят за стресу відлучення, Карповський В. І. (2016)
Дашковський О. О. - Аналіз ризиків та критичних контрольних точок (НААСР), при виробництві м’ясних ковбас на ПП "Cтрийські делікатеси", Салата В. З. (2016)
Друзь Н. В. - Особливості будови кісток тазостегнового суглоба птахів, як окремої ланки локомоторного апарата (2016)
Дубовий А. А. - Морфологічні і біохімічні показники крові службових собак в постнатальному періоді Онтогенезу, Шеремет С. І. (2016)
Жукова І. О. - Корекція стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння неовермом, Світлична–Кулак Ю. С., Лонгус Н. І. (2016)
Журенко В. В. - Вплив збудника криптоспоридіозу телят на біохімічні показники сироватки крові (2016)
Завірюха А. І. - Зміни в крові щурів після імунізації препаратом "Лейкозав" проти лейкозу великої рогатої худоби, Віщур О. І., Завірюха Г. А. (2016)
Зажарська Н. М. - Бактеріальне забруднення молока за різних температур і термінів зберігання (2016)
Зворигіна В. Є. - Патоморфологічні зміни в печінці собак за експериментального саркоцистозу, Прус М. П., Борисевич Б. В. (2016)
Змія М. М. - Стан гуморальної ланки імунного статусу у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи B (B1, B2, B5, B6, B10, B12), Головач П. І. (2016)
Іщенко Л. М. - Вміст ліпідів у сироватці крові корів за спонтанного інфікування вірусом лейкозу великої рогатої худоби, Іщенко В. Д., Спиридонов В. Г. (2016)
Іщенко В. Д. - Перспективи застосування чубушника як лікарської рослини, Костенко С. М., Костенко В. М., Тимошик Ю. В. (2016)
Кава С. Й. - Якість сперміїв за розрідження еякулятів бугаїв лактозо–жовтково–гліцериновим середовищем, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Боднар Ю. В., Кузьміна Н. В. (2016)
Кібкало Д. В. - Відмінності складу крові периферичних і центральних вен у свиней, Боровков С. Б., Коренев М. І., Боровкова В. М., Попова Х. А. (2016)
Кладницька Л. В. - Вміст жирних кислот в ліпідах фетальних стовбурових клітин кота, Мазуркевич А. Й., Данчук В. В., Величко С. В., Мідик С. В. (2016)
Козленко Т. Г. - Дослідження терапевтичної ефективності гіперімунної сироватки проти каліцивірусної інфекції котів, Мартинюк О. Г. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського