Колич Н. Б. - Особливості патоморфологічних змін за асоціативного перебігу мікоплазмозу (2016)
Косʼянчук Н. І. - Нормативно–правові акти щодо безпечності і якості харчових продуктів (2016)
Котелевич В. А. - Ветеринарно–санітарна експертиза і ветеринарно–санітарна оцінка м’яса кролів різновікових груп, вирощених у приватному секторі смт. Ємільчине, Ємільчинського району, Житомирської області (2016)
Коцюмбас Г. І. - Вплив кормових добавок на продуктивність, гематологічні та імунологічні показники крові курчат–бройлерів, Гринів М. І. (2016)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічні зміни легеневої тканини за інфекційного перитоніту котів, Пріцак В. В., Халанія М. Р. (2016)
Кривда М. І. - Аналіз порушень репродукційної функції кобил за латентного перебігу ринопневмонії (2016)
Куртяк Б. М. - Ветеринарна медицина України і час реформ, Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Волошин Р. В. (2016)
Лігоміна І. П. - Поширення, етіологія та діагностика гіпотиреозу у корів Житомирського Полісся, Фурман С. В., Лісогурська Д. В. (2016)
Лугова Є. С. - Дієтотерапія дрібних тварин із хронічною нирковою недостатністю, Прис–Каденко В. О., Куліченко А. О., Калачнюк Л. Г. (2016)
Мазур Т. В. - Зміни білкових показників крові коропа за використання комплексу симбіонтних мікроорганізмів, Гаркуша І. Є. (2016)
Морозенко Д. В. - Клінічна ефективність препарату, що містить глюкозаміну гідрохлорид, у лікуванні сечокам’яної хвороби домашніх котів, Глєбова К. В. (2016)
Омеляненко М. М. - Мікроскопічні зміни в легенях і серці собак, що загинули за дирофіляріозу, спричиненого Dirofilaria Immitis, Гаркуша С. Є., Максимова Х. Г. (2016)
Паневник В. В. - Етіологічні чинники маститів корів української чорно–рябої молочної породи, Супрович Т. М. (2016)
Петренко А. М. - Неспеціфічна резистентність козенят за дії пробіотика "Евіталія" в умовах не регульованого мікроклімату, Кущ Л. Л. (2016)
Романович Л. В. - Інтенсивність процесів ПОЛ у крові курчат–бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби нюкасла та за дії вітамінів E та C, Куртяк Б. М., Романович М. С., Мудрак Д. І. (2016)
Сімонов М. Р. - Показники ліпідного обміну у корів за різних фізіологічних станів та періодів утримання, Влізло В. В., Буцяк В. І. (2016)
Скрипка М. В. - Морфологічні, культуральні та біохімічні властивості ізолятів бактерій, виділених з органів черепахи червоновухої, Саулін П. І., Панікар І. І., Мачуський О. В. (2016)
Левченко О. В. - Огляд прикладних програм для моделювання багатоприводних гідравлічних систем (2015)
Ванєєв С. М. - Определение скорости на выходе из тягового сопла струйно-реактивной турбины, Усік Ю. Ю. (2015)
Анісімов В. Ф. - Определение качества распыления топлива дизельными форсунками, Гунько І. В., Борисюк Д. В. (2015)
Лур’є З. Я. - Pабочий процесс мехатронного гидропривода рабочего колеса поворотнолопастной гидротурбины и пути его улучшения, Гасюк О. І., Булгаков В. О., Цехмістро Л. М., Цента Є. М. (2015)
Андренко П. Н. - Методологія проектування гідроапаратів з осциляцією (2015)
Барилюк Е. И. - Особливості математичного опису роботи малогабаритного пневматического клапана з двохпозиційним поляризованим електро-манітним приводом і буферною пружиною, Зайончковский Г. Й. (2015)
Аврунін Г. А. - Анализ изменения КПД гидромашин от вязкости рабочей жидкости с учетом эксплуатационного износа, Пімонов І. Г. (2015)
Атаманов Ю. Л. - Лінійна математична модель пневмопривода на основі одномасової механічної моделі Максвела (2015)
Моторная О. А. - Вибір показників якості для всебічної оцінки функціонування гідрооб’ємної системи рульового керування самохідних сільськогосподарських машин (2015)
Мочалін Є. В. - Аналіз руху твердих завислих частинок у ротаційному фільтрі очищення рідин з накопичувальним бункером, Браженко В. М., Мочалін O. В. (2015)
Андренко П. Н. - Експериментальне дослідження впливу газовмісту робочої рідини та навантаження на валу гідромотора на його частоту обертання, Панамарьова О. Б., Свинаренко М. С. (2015)
Чернюк В. В. - Вплив ексцентриситету і поверхнево активних речовин на гідравлічний опір циліндричного ротора, Піцишин Б. С. (2015)
Бойко H. З. - Повышение работоспособности центробежных насосов, перекачивающих жесткие воды, Финкельштейн З. Л. (2015)
Лурье З. Я. - Теоретические и практические аспекты динамической компенсации колебаний в мехатронных гидроагрегатах, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2015)
А.В. Узунов - Применение цикличномодульного подхода на примере проектирования гидравлического следящего привода (2015)
Барилюк Є. І. - Математическая модель пневматического клапана с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом, Зайончковський Г. Й., Кисель В. Л., Федоричко Я. Б. (2015)
Саленко О. Ф. - Забезпечення динаміки розгону транспортного засобу із автономним джерелом живлення, оснащеного пневмодвигуном, Яцина М. М. (2015)
Погорілець О. М. - Багатофункціональний малогабаритний мобільний енергетичний засіб з гідромеханічним рульовим керуванням і багатосекційними насосами, Волянський М. С. (2015)
Іванов М. І. - Оцінка конкурентоспроможності блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів нової конструкції, Руткевич В. С. (2015)
Щербаковський М. Г. - Типові завдання судово-експертного дослідження (2016)
Клименко І. В. - Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях (2016)
Калєніченко Л. І. - Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності (2016)
Пампура М. В. - Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується (2016)
Байрачна Т. О. - Особливості президентського контролю за діяльністю національної гвардії України (2016)
Волков В. А. - Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання (2016)
Гончар Л. Я. - Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів (2016)
Царікова О. В. - Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу (2016)
Шулатова І. С. - Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Вінцук В. В. - Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій, Гаштур В. В. (2016)
Глобенко Г. І. - Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування (2016)
Коровайко О. І. - Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України (2016)
Осінська О. М. - Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України (2016)
Прібиткова Н. О. - Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні (2016)
Романюк В. В. - Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні (2016)
Степанюк Р. Л. - Принципи формування окремої криміналістичної методики (2016)
Троян В. А. - Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України (2016)
Дронів Б. М. - Напрями впливу приватного права на публічне (2016)
Ільїна О. В. - Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні (2016)
Барко В. І. - Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу "збереження психологічного здоров’я поліцейських національної поліції України", Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Большакова А. М. - Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості (2016)
Бондарчук М. Т. - Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань (2016)
Гіренко С. П. - Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції, Ларіонов С. О. (2016)
Горбачова О. В. - Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України (2016)
Ламаш І. В. - Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс, Лук’янова О. С. (2016)
Перевозна Т. О. - До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості, Віденєєв І. О., Харцій О. М. (2016)
Посохова Я. С. - Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності (2016)
Рудай А. С. - Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців (2016)
Саппа М. М. - Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики (2016)
Черкашин А. І. - Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених (2016)
Швець Д. В. - Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти (2016)
Шиліна А. А. - Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх, Іванов М. С. (2016)
Шиліна А. А. - Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів, Низовець А. О. (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Зузяк Т. П. - Підготовка вчителя в духовних учительських школах Поділля (кінець XIX – початок XX століття) (2016)
Дерека Т. Г. - Особливості формування акмеологічного освітнього середовища вищого навчального закладу (2016)
Наумчук В. І. - Розвиток ігрового феномена в епоху Нового часу і Просвітництва як педагогічна проблема (2016)
Шевчук О. Б. - Архітектура багатокомпонентної розподіленої гібридної експертної навчальної системи (2016)
Karbowniczek J. - Paradigmatic transformation in early education from behavioural to emancipatory discourse (2016)
Гамза А. В. - Формування текстотворчої компетентності молодших школярів засобами синтаксичної роботи на уроках української мови (2016)
Ленюк Н. М. - Удосконалення змісту навчання професійно орієнтованої німецької мови студентів-нелінгвістів (2016)
Волік В. В. - Формування стратегічної компетентності студентів у читанні англомовних професійно орієнтованих текстів (2016)
Цимбровська Х. І. - Оцінювання рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів (2016)
Виспінська Н. М. - Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів (2016)
Папушина В. А. - Основні етапи формування естетичної культури студентів ВНЗ (2016)
Уйсімбаєва Н. В. - Організація особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя у системі позааудиторної роботи (2016)
Voitovska О. - Features of professional development of physical training teachers in the conditions of post-graduate education (2016)
Горбач В. В. - Види самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін (2016)
Ярхо Т. О. - Діагностичний компонент фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах (2016)
Хомяк Л. В. - Стан і проблеми формування професійно значущих якостей у процесі підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Прима А. В. - Сучасний погляд на формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності (2016)
Матяш Н. Ю. - Предметна біологічна компетентність: її прояв у результатах загальноосвітньої підготовки учнів основної школи (2016)
Рябовол Л. Т. - Правова компетентність учнівської і студентської молоді як предмет педагогічного дослідження (2016)
Пухальський Т. Д. - Засоби формування професійної компетентності вчителя музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (2016)
Каніболоцька Л. В. - Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2016)
Микитишин А. А. - Структурні компоненти професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх програмістів (2016)
Іванова С. В. - Європейський досвід створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні (2016)
Андрійчук Н. М. - Моделі спеціальної та інклюзивної освіти в сучасних дослідженнях американських і британських учених (2016)
Істоміна К. Ю. - Роль громадських організацій у підготовці фахівців-міжнародників у Канаді (2016)
Бородієнко О. В. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: аналіз зарубіжного досвіду (2016)
Роменська Т. Г. - Особливості формування соціально-побутових навичок у дошкільників з типовим розвитком та з дитячим церебральним паралічем (2016)
Черкашин О. В. - Навчання молодших школярів пожежній безпеці: сучасний стан проблеми (2016)
Тимошук С. В. - Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження, Яремко З. М., Писаревська С. В. (2016)
Шульга А. В. - Компоненти підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками молодших школярів із неповних сімей (2016)
Сеньовська Н. Л. - Художній фільм як засіб навчання студентів-педагогів під часу вивчення курсу "Педагогіка" (2016)
Сюефей Хе - Проблема вдосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2016)
Шурин. О. І. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя технологій у контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Гавриленко І. І. - Проблема педагогічного колективу в управлінській діяльності А. Макаренка (2015)
Падун Н. О. - Особливості інтеграції загальної та професійної освіти на певних етапах історичного розвитку України (2015)
Адаменко Н. А. - Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського (2015)
Бобровнича Р. П. - Педагогічні ідеї громадянського виховання школярів у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Бутенко Т. С. - Погляди В. Сухомлинського на розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами слова (2015)
Куртіна Т. І. - Використання творчості Василя Сухомлинського у процесі виховання учнів засобами художнього слова (2015)
Маркіна С. І. - Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Струк С. В. - В. Сухомлинський про громадянське виховання (2015)
Луків А. М. - Поєднання традиційних і перспективних акметехнологій у вивченні української літератури (2015)
Романько Т. І. - Психолого-педагогічні основи оцінювання і підвищення якості навчальних досягнень учнів (2015)
Олійник Т. А. - Застосування технології картування мислення (майндмеппінгу) на уроках хімії старшої профільної школи (2015)
Баскакова О. Ф. - Раннє виявлення і профілактика мовленнєвих порушень у дітей (2015)
Букарєва С. А. - Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток професійних якостей студентів-екологів (2015)
Відьохіна А. С. - Розвиток правової культури студентської молоді Херсонського політехнічного коледжу (2015)
Головченко С. М. - Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці (2015)
Задніпряний Г. О. - Методичний проект як нова форма методичної роботи з педагогічними кадрами (2015)
Карандаш С. М. - Формування соціокультурної компетентності як складової професіоналізму вчителя (2015)
Кіріяк С. Г. - Реалізація ідей педагогіки співробітництва в навчально-виховному процесі Херсонського гідрометеорологічного технікуму (2015)
Метела Г. Д. - Роль матеріально-технічної бази в розвитку Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 6 Херсонської міської ради (2015)
Потапова Л. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку в підготовці дітей до школи (2015)
Темченко С. М. - Спільна робота дитячого садка й сім’ї в підготовці дітей до школи (2015)
Яковчик Л. В. - Розвиток зорового сприймання у дітей з порушеннями зору (2015)
Барановська В. М. - Контроль та оцінювання знань як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності учнів (2015)
Бриль Д. В. - Організація самоврядування учнів з порушенням інтелектуального розвитку у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті (2015)
Голокоз Н. В. - Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості на уроках української мови і літератури (2015)
Гусєва С. В. - Шляхи вдосконалення техніки читання учнів молодших класів (2015)
Добровольська Н. Г. - Формування мовленнєвої та читацької культури учнів на уроках української мови і літератури (2015)
Дубова Г. М. - Формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів на уроках хімії (2015)
Іванченко А. А. - Активізація розумової діяльності школярів за допомогою нестандартних форм роботи на уроках словесності (2015)
Курнос Л. Б. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках англійської мови (2015)
Потук О. І. - Формування мотиваційних складових компетентностей на уроках математики (2015)
Сокоренко Л. А. - Особенности формирования навыка чтения у младших школьников (2015)
Токаленко П. О. - Розвиток мотивації учнів на уроках правознавства засобом ігрової діяльності (2015)
Чаура І. А. - Управління процесом розвитку талановитих та обдарованих учнів (2015)
Чорна Н. О. - Розвиток критичного мислення на уроках хімії як засіб активізації самостійної роботи учнів (2015)
Бурим Л. М. - Інтеграція нестандартних методів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії і біології як засіб розвитку когнітивної компетенції учнів (2015)
Гуменна Н. А. - Рефлексія навчальної діяльності як запорука ефективності освітнього процесу (2015)
Домарацька С. І. - Розвиток творчої уяви учнів на уроках хімії методами ТРВЗ для зниження психологічної інерції (2015)
Кириченко С. А. - Використання методу драматизації на уроках англійської мови, Куряєва Є. Ю. (2015)
Колодій Л. В. - Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації на уроках хімії (2015)
Лисицька О. О. - Бінарні уроки як шлях реалізації інтегрованого навчання (2015)
Семеліт О. В. - Текстоцентричний підхід у методиці викладання української мови як засіб формування комунікативної компетентності учнів (2015)
Степанська А. В. - Застосування методу конкретних ситуацій (кейс-методу) на уроках хімії (2015)
Катоній О. М. - Методики та форми допомоги дітям із розладами спектру аутизму (2015)
Орехова С. А. - Коррекция эмоционально-волевой сферы детей, находящихся в трудных жизненны ситуациях (2015)
Скрипаль П. Й. - Роль сім’ї у формуванні особистості дитини з обмеженими можливостями (2015)
Зозуля С. М. - Інформаційно-аналітична продукція наукових бібліотек у системі задоволення інформаційних потреб користувачів (2015)
Кропочева Н. М. - Науково-педагогічна періодика в електронній бібліотеці НАПН України (2015)
Мацібора Н. Г. - Книга минулого як джерело нових знань (2015)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: доктор педагогічних наук І. М. Козловська, Слюсаренко Н. В., Ключковська І. М., Якимович Т. Д., Собко Я. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Вергун В. А. - Вступне слово (2012)
Вергун В. - Кафедра міжнародного бізнесу за 20 років (2012)
Баранник Л. - Китайська модель соціального захисту населення: становлення, проблеми, перспективи (2012)
Будкін В. - Особливості бізнес-середовища країн СНД (2012)
Бузинар Б. - Членство в СОТ – уроки для України, Березніченко Н., Колодич М. (2012)
Буряк Г. - Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища (2012)
Гальперіна Л. - Адаптаційний потенціал соціально-економічного розвитку країни до світогосподарських ризиків (2012)
Голубій І. - Деякі аспекти організації макроекономічного планування зовнішньоторговельних зв'язків в Україні (2012)
Глухова Д. - Сучасна бізнес–модель стратегічних інновацій (2012)
Гон О. - Міжнародний капітал і мова економіки в творчості Езри Паунда (2012)
Дзюба П. - Україна в міжнародному інвестиційному бізнесі: місце в глобальних портфельних потоках (2012)
Зінчук Т. - Європейський вектор розвитку агробізнесу (2012)
Карп В. - Вплив туристичної індустрії на міжнародні конкурентні позиції України (2012)
Кyrychenko О. - Сonceptual approach to reconciliation of the controversial links between international accounts (2012)
Крикун В. - Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об’єкту управління (2012)
Кузнецов А. - Угроза утраты национального суверенитета в условиях финансовой глобализации (2012)
Мазуренко В. - Новітні технології просування бренду в умовах асиметрії інформації, Мазуренко О. (2012)
Макаренко Є. - Міжнародний інформаційний бізнес: структура, ієрархія ринків, класифікація продуктів і послуг (2012)
Морозов В. - Фінансова підтримка розвитку аграрного сектору у ФРН (2012)
Рryyatelchuk О. - Сurrent state and prospects of Ukraine-EU cooperation in agricultural sector (2012)
Романовський О. - Сучасний університет у глобальному бізнес-середовищі (2012)
Рубцова М. - Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі (2012)
Свєтлов Б. - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України, Обушна Н. (2012)
Сизоненко В. - Людський розвиток як передумова інтеграції України у світовий інноваційний простір (2012)
Ступницький О. - Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні (2012)
Тринчук В. - Product placement в маркетингових комунікаціях страхових компаній (2012)
Уманцев Ю. - Функціонування корпорацій в умовах посилення монополізаційних тенденцій у світовій економіці (2012)
Циганов С. А. - Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні, Циганова Н. В. (2012)
Черніченко Г. - Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу, Орєхова Т. (2012)
Шевченко В. - Міжнародні фактори рекомпозиції руху капіталу в сучасних умовах (2012)
Якубовський В. - Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів (2012)
Білоус А. - Формування системи екологічного менеджменту в Україні (2012)
Бондар Є. - Загальнотеоретичні підходи і практика визначення сучасних банківських ризиків (2012)
Головко А. - Соціальний маркетинг як каталізатор розв’язання проблем суспільства (2012)
Козловський К. - Інвестиції у людський капітал як один із визначальних чинників конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній на міжнародному ринку (2012)
Конотоп Г. - Сучасний стан інвестицій в Україні (2012)
Курчина Т. - Інформаційний продукт в умовах глобалізації (2012)
Марущак Н. - Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Підвисоцький Я. - Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки (2012)
Поштар Є. - Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування (2012)
Стуконог Я. - Проблеми лібералізації газового ринку ЄС (2012)
Толубко О. - Інформаційно-комунікаційні пріоритети розвитку економіки України в умовах формування нової конфігурації світового господарства (2012)
Фреяк А. - Фінансовий механізм забезпечення транскордонного співробітництва в контексті реалізації європейської політики сусідства (2012)
Халед Махмуд Салута. - Стан та перспективи українсько-сирійського торговельно-економічного співробітництва (2012)
Циганов С. С. - Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні (2012)
Шапран О. - Динаміка основних параметрів світового ринку нафтопродуктів в умовах фінансової нестабільності (2012)
Бех К. - Роль культурної диференціації в сучасному міжнародному бізнесі (2012)
Карп О. - Міжнародне економічне співробітництво як фактор розвитку науково-технічної сфери України (2012)
Козар А. - Інноваційний розвиток як шлях до конкурентноспроможної економіки України (2012)
Матвієнко Н. - Методологічні питання розвитку Experiential marketing (2012)
Милян М. - Новітні форми розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Романенко Є. - Дослідження системи управління якістю в міжнародній компанії Нonda Мotor Сo., Ltd (2012)
Cинковець Н. - Інноваційні чинники розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України (2012)
Скворцова А. - Розгортання нової хвилі світової фінансової кризи: оцінка ймовірності та можливих наслідків дефолту Греції для глобальної економіки (2012)
Талан В. - Коефіцієнт децентралізації як інструмент аналізу організаційних структур корпорацій (2012)
Ткаченко Є. - Роль офшорних зон у розгортанні світової фінансової кризи (2012)
Вибрані публікації викладачів кафедри міжнародного бізнесу за 1990-2011 роки (2012)
Кузьменко В. В. - Формування в учнів наукової картини світу засобами навчальних телепередач (1972–2000 рр.) (2015)
Примакова В. В. - Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів у період 1948–1970 років (2015)
Раєвська І. М. - Ретроспективний аналіз проблеми розвитку дослідницьких умінь (2015)
Біла Л. В. - Розвиток духовних потреб дитини в працях В. О. Сухомлинського (2015)
Дичок С. М. - Оцінювання результатів навчально-виховної діяльності учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Колєснік І. М. - Ідеї громадянського виховання школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Первинні колективи як ефективний засіб розвитку лідерських здібностей учнів Павлиської школи (2015)
Несін Ю. М. - Формування соціальної відповідальності вчителів у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Одайник С. Ф. - Фахова майстерність керівника ЗНЗ у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Рідкоус О. В. - Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів (2015)
Слободенюк Л. І. - Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в системі післядипломної освіти (2015)
Стребна О. В. - Роль природи у формуванні дитячої особистості (на матеріалі спадщини В. О. Сухомлинського) (2015)
Туркот Т. І. - Методико-праксіологічні аспекти реалізації ідей В. О. Сухомлинського щодо гуманізації освітньо-виховного середовища (2015)
Голобородько Є. П. - Формування цілісної особистості (2015)
Корецька Л. О. - Соціально-педагогічні константи категорії "життєве самовизначення" особистості (2015)
Кузменко В. В. - Місце і роль загальної фізичної підготовки учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, Рощін І. Г. (2015)
Назаренко Л. М. - Соціально-економічні та педагогічні чинники розвитку сільської школи, Бовтрюк О. О. (2015)
Петров В. Ф. - Дослідження проблеми учнівського самоврядування (2015)
Назаренко Л. М. - Інноваційний менеджмент як засіб розвитку освітнього середовища, Сидоренко І. Л. (2015)
Філончук З. В. - Проблеми впровадження фінансової грамотності в сучасній школі (2015)
Вострікова В. В. - Професійний розвиток учителя іноземної мови в процесі опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Клюєва Т. М. - Творчий підхід учителя до створення сучасного уроку (2015)
Комінарець Т. В. - Формування творчої особистості дошкільника засобами театральної гри (2015)
Кузьменко Ю. В. - Особливості використання казки при формуванні математичних уявлень дошкільника, Задонська М. І. (2015)
Марецька Л. П. - Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти (2015)
Сагач Г. М. - Образ учителя крізь призму часу (2015)
Слюсаренко Н. В. - Реалізація потреби у спілкуванні у професійній діяльності фахівців морської галузі (2015)
Чумак Л. В. - Резерви розвитку професійної майстерності вчителя у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної освіти (2015)
Вирвихвіст Т. В. - Використання методу проектів на уроках історії, Коновалов О. Л. (2015)
Гончаренко Л. А. - Розвиток в учнів громадянської компетентності у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2015)
Гора Т. В. - Вітчизняні навчально-методичні комплекси з англійської мови для учнів початкової ланки: аналіз підходів авторів (2015)
Водотика С. Г. - Голод 1921–1923 років на Херсонщині: методичні проблеми вивчення в шкільному курсі історії України (2015)
Голобородько Я. Ю. - Романи Патріка Модіано (до вивчення в школі творчості Нобелівського лауреата з літератури 2014 року) (2015)
Савенок Л. А. - Теоретичні та методичні аспекти вивчення історії магдебурзького права в середній школі (2015)
Сагач Г. М. - Створення спецкурсів з медіаосвітнім компонентом як методична інновація, Кузьміч Т. О. (2015)
Ворона О. І. - Усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації підлітків, Мартиненко А. Л. (2015)
Воскова И. В. - Роль скрытого учебного плана в гендерной социализации личности, Асламова Т. А. (2015)
Бондарчук О. Б. - Навчальні видання 1918–1930-х років для початкової освіти дорослих: ретроспективний огляд (2015)
Кривоносова О. В. - Корпоративна культура як чинник ефективної діяльності сучасної бібліотеки (2015)
Палійчук Р. І. - Роль часопису "Вільна українська школа" (1917–1919 рр.) у реформуванні шкільної освіти в Україні (2015)
Стельмах Н. А. - Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика "Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч") (2015)
Філімонова Т. В. - Часопис "Радянська освіта" (1923–1931) в історії громадсько-педагогічного руху України (2015)
Кузьменко В. В. - Ціннісні орієнтації Олесі Рідкоус (до 55-річного ювілею), Слюсаренко Н. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Гулак В. М. - Великий український мовознавець, педагог, фольклорист: до 180-річчя з дня народження О. О. Потебні (1835–1891) (2015)
Безгінова І. В. - Розвиток толерантності учнів на уроках української мови на основі ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Білявська Л. В. - Використання спадщини В. О. Сухомлинського у вихованні молодших школярів (2015)
Воскова І. В. - В. О. Сухомлинський про шляхи й засоби виховання почуття власної гідності (2015)
Дорошенко В. В. - Формування в учнів патріотизму на уроках української словесності в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Крайнюкова Л. В. - В. О. Сухомлинський про самостійну роботу учнів під час вивчення української мови та літератури (2015)
Надточій І. Ю. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як засобу активізації творчих здібностей учнів (2015)
Соколовська М. О. - Новаторська парадигма Василя Сухомлинського (2015)
Вовчук І. О. - Розвиток професійної компетентності вчителя (2015)
Кнорр Н. В. - Освітній маркетинг у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Петров В. Ф. - Розвиток учнівського самоврядування – крок до державно-громадського управління (2015)
Толокньов І. В. - Методичні підходи до формування історичної пам’яті учнівської молоді в контексті упровадження профільної освіти (2015)
Буренко Г. М. - Інклюзивна школа – ефективна школа, Зінченко В. І. (2015)
Дроздова О. М. - Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (2015)
Батраченко Г. В. - Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в навчанні англійській мові (2015)
Бондаренко Т. А. - Особливості управління професійним розвитком (2015)
Жерновникова О. А. - Застосування хмарниx теxнологiй при підготовцi майбутнix учителiв математики до проектувaння нaвчaльної діяльностi стaршокласникiв (2015)
Камєнєва О. Ю. - Управління процесом атестації педагогічних працівників (2015)
Катюк Я. Л. - Mind map як сучасний метод навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Кирпиченко Н. В. - Метод театралізації в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку (2015)
Опанасець Н. А. - Розвиток фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями (2015)
Тарабанова Я. В. - Творча пара як ефективна форма підвищення професійної майстерності вчителя (2015)
Чурай О. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовленні (2015)
Алієва І. А. - Профілактика та корекція фонетико-фонематичного недорозвинення в учнів допоміжної школи (2015)
Байдюк Г. С. - Ігрові методи на уроках природознавства в допоміжній школі (2015)
Гордєєва І. В. - Формування соціальної складової соціокультурної компетенції учнів на уроках української мови як чинник соціалізації особистості (2015)
Дячкова Т. В. - Про деякі умови виховання в прийомних сім’ях дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки (2015)
Литвиненко О. С. - Розвиток креативності учнів у процесі вивчення англійської мови за допомогою проектної технології (2015)
Піскун Т. О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології та в позаурочний час (2015)
Ракша Н. М. - Засоби мотивації учнів до участі в пошуково-дослідницькій роботі під час вивчення історіЇ (2015)
Роман И. С. - Структура и организация коррекционных занятий по устранению дисграфии, Шеховцова О. В. (2015)
Яриніч О. Ф. - Використання елементів текстоцентричного підходу до вивчення української мови і літератури (2015)
Біла В. М. - Формування соціокультурної компетенції учнів середньої і старшої школи засобами англійської мови, Дерев'янко С. А. (2015)
Квасова О. А. - Виховний потенціал драматизації в навчанні іноземної мови учнів основної школи (2015)
Кудак Т. О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами інтерактивних технологій, Кудак А. І. (2015)
Лебедєва І. А. - Управління розвитком дитини в системі розвивального навчання Б. Д. Ельконіна – В. В. Давидова (2015)
Маркіна А. Б. - Формування орфографічної пильності в учнів початкових класів, Мельник О. В. (2015)
Овечко Л. В. - Творчість учителя як запорука розвитку креативності учнів (2015)
Тісліченко О. А. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії при вивченні діяльності історичних осіб (2015)
Устименко М. С. - Драматерапія в роботі з розумово відсталими дітьми (2015)
Головченко С. М. - Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці (2015)
Гончарова Н. Г. - Розвиток спілкування у дітей зі складними психофізичними вадами, Носальська Л. Є. (2015)
Грушко Ю. П. - Згуртування обдарованих дітей методами тренінгової роботи (2015)
Желябова Т. С. - Взаємодія суспільних інститутів у підтримці сімей у кризових ситуаціях (2015)
Царенко О. В. - Створення сприятливого психологічного клімату в учнівському колективі (2015)
Дроншкевич О. В. - Зарубіжні періодичні видання ХIX – початку ХХ ст. – частина світової історико-культурної спадщини (2015)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: професор Г. М. Мешко, Слюсаренко Н. В. (2015)
Нікітіна А. С. - Школа – його покликання, Герасімова О. О. (2015)
Омел'яненко О. А. - Учителю! Перед твоїм ім'ям схиляюсь я..., Діденко Т. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Абрамович С. Д. - Ключові слова Старого Завіту як вираження біблійної концепції людини й світу (2015)
Біличенко О. Л. - Дослідження мови повісті "Слово о Смерти и Рыцаре добром и славном" у науковому доробку Василя Зборовця (2015)
Воробець О. Д. - Темпоральні функції поширювачів семантичної моделі речення польської та української мов (2015)
Ворова Т. П. - Сумісність сюжетно-оповідних паралелей казки "Опал" І. В. Киреєвського й "Казки про півника" О. С. Пушкіна (2015)
Гарачковська О. О. - Еволюція жанру притчі в поезії Дмитра Павличка (2015)
Гончарук В. А. - Жанрово-стильові домінанти міфотворчості Олександра Олеся (2015)
Кизилова В. В. - Тема змін пір року в українській літературі для дітей (2015)
Крупеньова Т. І. - Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси (2015)
Новікова О. О. - Категорія обмеження базова категорія людського мислення (2015)
Пикалюк Л. А. - Лінгвістичні маркери фольклорних текстів (на прикладі весільних пісень Західного Полісся) (2015)
Романенко Л. В. - Художня трансформація образу козака-характерника в трилогії Володимира Рутківського "Джури" (2015)
Рубан А. А. - О проблемах изучения "Капитанской дочки" А. С. Пушкина в вузе и школе, Ткаченко К. А. (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 7 (2015)
Ходоренко А. В. - К вопросу лексико-семантической соотнесенности и внутренней мотивированности номинаций групп лиц (2015)
Чикарькова М. Ю. - Историко-культурный контекст "прекрасного мига" у Тютчева (2015)
Шарова Т. М. - Генезис змістоформи роману Костя Гордієнка "Чужу ниву жала" (2015)
Є. Є. Камінський – видатний український вчений (2012)
Шепель Ю. О. - Метафора та метафоричні конструкції як засіб художнього відображення картини світу (на матеріалі повісті М. М. Коцюбинського "Fata morgana") (2015)
Вітальне слово директорів Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012)
Юган Н. Л. - Повести В. И. Даля 1840-х годов и поэтика "натуральной школы": сходство и отличия (2015)
Коваль І. М. - Американський "неореалізм": вступаючи у ХХІ століття. Концепції і методи (2012)
Юдкін-Ріпун І. М. - Григорій Сковорода як драматург (2015)
Шергін С. О. - Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми (2012)
Aristova N. O. - American literature from a postmodern perspective (2015)
Хижняк И. А. - Прелюдия славы – системная рапсодия провидения на тему "независимость США" (2012)
Бесараб О. М. - Деякі аспекти кореляції еволюції жіночого образу в європейських літературах (2015)
Рижков М. М. - Особливості американської моделі демократичної системи постбіполярної доби (2012)
Борискіна К. В. - Специфіка взаємодії вимислу й факту в концептосфері п’єси "Юлій Цезар" В. Шекспіра (2015)
Погорська І. І. - США у глобальному світі XXI століття: реалії і перспективи (2012)
Фоменко Е. Г. - Целостность синергетического образа в художественных текстах Джеймса Джойса (2015)
Дудко І. Д. - Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр. : дилема підходів і шляхів реаліації (2012)
Бабич В. I. - Ліричне я крізь призму образів природи в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Стенберга (2015)
Макаренко Є. А. - Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави (2012)
Бардіна Н. В. - Дискурсні засоби маніпулювання свідомістю в перехресному допиті в англосаксонській системи судочинства (на матеріалі роману Е. С. Гарднера "The Case of The Screaming Woman”) (2015)
Юрченко С. В. - Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні (2012)
Бухінська Т. В. - Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П. Зюскінда та М. Гаусгофер (2015)
Шевчук О. В. - Вибори президента тайванської адміністрації у контексті американсько-китайських відносин (2012)
Гайданка Д. В. - Дискурс кіно в ракурсі новітніх парадигм: особливості й типологія (2015)
Пронь С. В. - Азіатсько-Тихоокеанський регіон, США, сучасні виклики Китаю у просторі міжнародних історичних дискусій (2012)
Голіяд Н. І. - Засоби профілювання концепту TIME в англійській загадці (2015)
Крапівін О. В. - Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського Союзу наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. , Володіна М. О. (2012)
Danilets D. O. - Verfahren der terminusbildung der asthetisch-plastischen chirurgie im deutschen (2015)
Тихомирова Є. Б. - Українська американістика: політологічний дискурс (2012)
Джгун Н. М. - Писемність Китаю. Ідеографічні та фонетичні логограми (2015)
Дорошко М. С. - Вплив "перезавантаження" американсько-російських відносин на зовнішню політику держав пострадянського простору (2012)
Іванотчак Н. І. - Емпатія в аспекті когнітивних категорій градуальності, оцінки та норми (2015)
Чекаленко Л. Д. - Україна – США: від проектів до реалій (2012)
Кійко Ю. Є. - Мовна система із фрактальної перспективи (2015)
Андрєєва О. М. - Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах (2012)
Козловский В. В. - Коммуникативно-прагматический аспект предложений с претеритальным конъюнктивом в современном немецком языке (2015)
Лакішик Д. М. - Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС (2012)
Колісниченко Т. В. - Семантична структура лексичної номінації ‘settlement’ (на матеріалі англійської мови) (2015)
Сушко О. В. - Формування нового типу асоціативних відносин у східній політиці Європейського Союзу: приклад України (2012)
Котвицкая В. А. - Сужение значений заимствованных слов в языке-реципиенте (на материале англицизмов в современном немецком языке) (2015)
Ковальова О. І. - "Відновлення лідерства США в Америках": підґрунтя для збереження глобального лідерства (2012)
Maniutina O. I. - Euphemisms in modern English mass culture (2015)
Бєлоусова Н. Б. - "М’яка" сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави (2012)
Mykhaylenko V. V. - Inferential semantics of historical ‘be-perfect’ (2015)
Вовк В. М. - США та Росія: перспективи політики "перезавантаження" (2012)
Місягіна І. М. - Нерелевантність як тактика комунікативної стратегії ухильності (2015)
Запорожець О. Ю. - Інформаційне протиборство у зовнішній політиці США (2012)
Мітіна О. М. - Синонімічні взаємовідношення в межах антропоморфічної сфери пенітенціарної лексики (на матеріалі англійської мови) (2015)
Жолонко Т. В. - Відносини США та Іспанії на початку ХХІ ст. (2012)
Мойсеєнко С. М. - Стилістичні прийоми й виражальні засоби в англомовному комп’ютерному дискурсі (2015)
Ржевська Н. Ф. - Функції й напрями діяльності "мозкових центрів" (2012)
Новаковская О. Н. - Red в семантической структуре лексемы blood: этимологический и структурно-семантический анализ (2015)
Каракуц А. М. - Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір (2012)
Пеливан О. К. - Просодия коммуникативной интенции в англоязычном диалогическом дискурсе: мелодический параметр, Хапина О. В. (2015)
Валевська І. А. - Політика українських реформ в контексті євроатлантичного досвіду (2012)
Прокопів Г. Я. - Функціональна транспозиція прийменників у поетичному мовленні (на матеріалі американської поезії) (2015)
Городня Н. Д. - Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б. Обами (2012)
Сарміна Г. Л. - Проблеми ідентифікації особи в судовій акустиці (2015)
Кондратюк С. В. - Суперечності між ФРН і США в "афганському питанні" (2012)
Федірчик І. Я. - Конотативно марковані іменники на позначення осіб у сучасній німецькій мові (2015)
Митко А. М. - Наукові розвідки інформаційної демократії у сучасній американській комунікативістиці (2012)
Хапина О. В. - Интонационные особенности диалогов, реализующих коммуникативную интенцию в англоязычном диалогическом дискурсе (2015)
Підберезних І. Є. - Зовнішня політика та дипломатія США на Далекому Сході в умовах глобалізації: характеристика домінуючих напрямків (2012)
Іванюк С. М. - Ніцшеанський тип "Самотньої людини" у творах В. С. Моема "The Lotus Eater” ("Поїдач лотоса") та В. Підмогильного "Історія пані Ївги" (2015)
Кравченко Н. П. - Нотарільні функції дипломатичних представництв європейських країн: порівняльний аналіз (2012)
Чуб В. П. - А. Володін і В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і пустота" (2015)
Єрмолаєва Я. - Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю (2012)
Кізіль М. А. - Когнітивне термінознавство: витоки, завдання й перспективи розвитку (2015)
Шоха О. - Характеристика сегменту Iнтернет в Україні та Російській Федерації (2012)
Перскова Ю. І. - Дискурс як вияв соціальної взаємодії: параметр влади (2015)
Шалдаісова Г. В. - Словосполучення і синтагма, їх сфери та функції (2015)
Ланина А. Н. - Мифологическая природа фразеологизмов с зоосемизмами (на материале русского и немецкого языков) (2015)
Шальов А. С. - Інтонаційні особливості морського дискурсу (на матеріалі україномовних та англомовних радіотокшоу) (2015)
Воєвутко Н. Ю. - До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві (2015)
Загороднюк А. С. - Проблеми перекладу терміноелемента "legal” українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом) (2015)
Новицька О. А. - Скорочення в романах Дена Брауна "The lost symbol” і "The da Vinci code” та їх передавання під час перекладу (2015)
Мушкудіані О. Н. - Рецензія на монографію "Сміховий" світ української поезії ХХ століття: руйнівний і відтворювальний потенціали (2015)
Хайтович М. В. - Персоналізована медицина:сучасний стан та перспективи (2015)
Маліков О. В. - Структурні зміни мозкової речовини нирки шурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування іфузії лактопротеїну 3 сорбітолом (2015)
Понятовський В. А. - Моделювання ентеровірусних інфекцій у мишей 3 дисбіозом кишечника, Бобир В. В., Настенко В. Б. (2015)
Горобець А. О. - Глютен-чутлива ентеропатія:стан проблеми на сучасному етапі (2015)
Дєєва Ю. В. - Ураження внутрішнього вуха у хворих на цукровий діабет (2015)
Діхтярук О. В. - Гострий риносинусит: європейський підхід до діагностики та лікування (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості призначення непрямого антикоагулянта варфарину у хворих із фібриляцією передсердь: вплив демографічних характеристик (2015)
Мельник В. С. - Циркадність системи фібринолізу у хворих на ішемічний інсульт (2015)
Нетяженко Н. В. - Взаємозв’язок статі з безпосередніми результатами перкутанного коронарного втручання у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Антонюк Ю. В., Олєйнікова Ю. О., Герула О. М. (2015)
Приступюк М. О. - Аплікаційна сорбційна терапія гнійно-некротичних виразок у хворих із невроішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2015)
Поладич I. B. - Порівняльна характеристика перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям (2015)
Павленко Д. О. - Комплаенс пацієнта як фактор ефективності лікування ускладненого перебігу деревоподібного герпетичного кератиту (2015)
Тарасенко Т. Є. - Оцінка ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих 3 місцевопоширеним раком яєчників, Гринюк О. І. (2015)
Черкасов Е. В. - Клітинна смерть і клітинний цикл в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів в умовах її лікування інфузією комбінованих гіперосмолярних розчинів (2015)
Тимохина Т. А. - Клинико-микробиологическая оценка состояния тканей пародонта у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Саназ А., Коленко Ю. Г. (2015)
Stolyar V. G. - Experimental substantiation of polyvalent oral gel usage for prevention and treatment of periodontal inflammation, Borysenko A. V., Levitsky A. P. (2015)
Чекман I. С. - Хвильові, корпускулярні та фармакологічні властивості наноматеріалів (2015)
Дронова М. Л. - Формування резистентності мікроорганізмів до похідного арилаліфатичних аміноспиртів, Суворова 3. С., Цикоза А. В., Вринчану Н. О. (2015)
Сташкевич М. А. - Антиокислювальна активність поверхневого комплексу полі (3–амінопропіл) силоксану 3 іонами міді (II) (2015)
Культенко В. П. - Негативний вплив тривожно-фобічного розладу на особистість, яка перенесла первинний кардіологічний напад та психокорекція для запобігання розвитку та усклад нення соматофорних розладів (2015)
Мойсік Г. М. - Вивчення особливостей характеру в жінок із сечокам’яною хворобою та їх психокорекщйний супровід, Трачук Л. Є., Голоцван О. А. (2015)
Шапочка Є. А. - Алкогольна залежність: ремісія та реабілітаційні заходи (огляд літератури), Фітькало О. С. (2015)
Токарчук І. М. - Роль науково-практичної діяльності студентів медиків в їх фаховому становленні (2015)
Kovalchuk A. V. - Volodymyr Betz and his contribution to the development of neuroanatomy, Cherkasova L. A., Yanchyshyn A. J. (2015)
Andreeva L. U. - Institutional premises, factors and limitations for organizing a financial centre in Russia in the conditions of financial globalization (2012)
Cangiani M. - From development to crisis: origins and outcomes of the neoliberal transformation (2012)
Nakayama C. - Fade-out and resurgence of subjectivity in market analysis (2012)
Rodionova T. - External debt dynamics as a factor of the current account sustainability in the central and eastern European countries (2012)
Andreeva A. V. - Financial globalization and crisis of financial innovation instruments (2012)
Shelepov V. G. - Development of information economy in the age of globalization (2012)
Batrimenko V. - Microfinance regulation intensification of transnational banks in EMS as the determinant of system crisis recovery (2012)
Ruskykh K. - European banking groups in CEE countries: exposure and post-crisis strategy (2012)
Заблоцька Р. О. - Типологія міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі, Рибчук А. В. (2012)
Chugaiev O. - International economics research: structural changes in the past 50 years (2012)
Dziuba P. V. - International portfolio investments: the specificity of post-crisis renewal (2012)
Lyitvinenko N. P. - Regional and local capital markets in a modern world, Lukashuk O. (2012)
Shevchenko V. - Post-crisis global rebalancing and international capital flows (2012)
Slozko O. - Economic situation in Ukraine, impact of global integration processes (2012)
Taranenko I. - The innovation strategies of countries in post-crisis global economy: a conceptual approach (2012)
Kirichenko O. - Conceptual approach to reconciliation of the controversial links between international accounts (2012)
Anisimova O. - Global imbalances before and after the global crises (2012)
Tsevukh Y. - International labor migration in a period of global economic crisis (2012)
Менчинська А. А. - Біологічна цінність білків ікри мойви та сазану, Лебська Т. К. (2015)
Мушинська Н. М. - Використання спеціалізованих сорбентів для підвищення вмісту мікроелементів в продукції землеробства, Степанець Л. Ф., Бублієнко Н. О., Степанець І. Ф., Купчик Л. А. (2015)
Савенко І. В. - Вплив умов культивування на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Андрейко Д. В. (2015)
Арпуль О. В. - Використання агар-агару у технології солодких страв для закладів ресторанного господарства, Усатюк О. М., Цигоняко А. М. (2015)
Згурський А. В. - Використання продуктів перероблення гарбуза при виробництві молочного морозива (2015)
Шаповаленко О. І. - Вплив лляного екстракту на хімічний склад гранульованих кормових сумішей, Янюк Т. І., Євтушенко О. О., Тракало Т. О. (2015)
Земелько М. Л. - Вплив поверхнево-активних речовин на реологічні властивості шоколадних глазурей, Черваков О. В., Манк В. В. (2015)
Сімахіна Г. О. - Композиційна суміш із нетрадиційної сировини для виробництва продуктів для військовослужбовців, Ярош К. О. (2015)
Камбулова Ю. В. - Аналіз якості плодових і ягідних пюре для виробництва мармеладу, Оверчук Н. О. (2015)
Бахмач В. О. - Дослідження реологічних властивостей водних розчинів камеді ксантану (2015)
Кудрявець Є. В. - Підбір оптимальних умов вирощування міцелію для штучного культивування їстівних грибів, Красінько В. О., Ломберг М. Л. (2015)
Шаповаленко О. І. - Дослідження фізико-технологічних властивостей комбікорму з використанням гарбуза, Кожевнікова М. І. (2015)
Пешук Л. В. - Інноваційний м’ясний продукт, Гащук О. І., Москалюк О. Є. (2015)
Семешко О. Я. - Визначення впливу високоенергетичної дискретної обробки на якісні показники вовняного жиру, Куник О. М., Сарібєкова Ю. Г. (2015)
Бектов Є. О. - Проблеми використання водних ресурсів Закарпатської області (на прикладі басейну річки Латориця), Степанець Л. Ф., Семенова О. І., Степанець І. Ф., Лєтицька О. М. (2015)
Коваль О. В. - Визначення геометричних параметрів бродильних апаратів, Максименко І. Ф., Леус Р. М. (2015)
Світлик А. М. - Визначення коефіцієнта масовіддачі у рідинній фазі при абсорбції CO2 водою в капілярно-пористих пристроях, Прохоров О. М. (2015)
Кишенько В. Д. - Нелінійний рекурентний аналіз часових рядів процесу затирання солоду як складної системи з переміжністю, Чернецький М. В. (2015)
Шиян П. Л. - Використання фільтрату барди при приготуванні зернових замісів, Мудрак Т. О., Боярчук Я. А., Сосницький В. В. (2015)
Дудкіна О. О. - Технологічні аспекти виробництва гарячих солодких страв спеціального призначення, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Ткачук Ю. М., Іщенко Т. І. (2015)
Костін В. Б. - Застосування планетарних механізмів для перемішування речовин під дією сил інерції, Романченко Н. М., Ковальов О. І. (2015)
Якимчук М. В. - Дослідження впливу коливальних процесів в захоплювальних пристроях з гофроприсосками на зусилля утримання структурних елементів групової упаковки, Беспалько А. П. (2015)
Гончаренко Б. М. - Вдосконалення функціональної структури систем автоматичного керування технологічними об’єктами, Лобок О. П. (2015)
Ладанюк А. П. - Автоматичні регулятори в багатоагентних системах управління технологічними комплексами, Бойко Р. О., Смітюх Я. В. (2015)
Євтушенко О. В. - Визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці на підприємстві харчової промисловості, Сірик А. О., Породько П. В. (2015)
Дудко С. Д. - Математична модель і алгоритм машинного розрахунку коефіцієнта рециркуляції та витрати палива в тунельній хлібопекарській печі (2015)
Шигаль Д. А. - Історико-порівняльний метод М. М. Ковалевського у контексті структурно-функціонального аналізу (2015)
Васильєв С. В. - Суди звичаєвого права на теренах пострадянських держав: історія та сучасний стан (2015)
Любченко Я. П. - Удосконалення національного законодавства у сфері альтернативних способів вирішення правових спорів (2015)
Реньов Є. В. - Класифікація цінностей конституційного ладу в Конституції України: теоретичні аспекти (2015)
Ісаєв А. М. - Спадкування грошей та права на вклад у фінансовій установі (2015)
Крат В. І. - Правові наслідки недійсності в спадковому праві (2015)
Зуб О. Ю. - Спрощене провадження як модель цивільного судочинства (2015)
Остапенко Ю. І. - Сфера економічних відносин у системі правового та законодавчого регулювання (2015)
Getman A. P. - Environmental and legal science: current state and prospects of development (2015)
Томіна В. Ю. - Удосконалення галузевого законодавства, норми якого визначають адміністративно-правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні (2015)
Оболенцев В. Ф. - Формальні процедури системного аналізу запобігання злочинності (2015)
Сохікян А. С. - Поняття джерел кримінального права України (2015)
Бочарова К. А. - Вандалізм як прояв агресивної протиправної поведінки (2015)
Євтушенко І. В. - Роль та місце міжнародних організацій у врегулюванні збройного конфлікту на Південному Сході України (нормативно-правовий аспект) (2015)
Мусієнко І. І. - Інститут конфіденційного співробітництва у США: організаційно-правовий аспект, Гречин Є. Є. (2015)
Вільчик Т. Б. - Дискусійні питання визначення обов’язків адвоката у суді: зарубіжна доктрина (2015)
Сліпенчук В. О. - Формування ідеалу правової особистості (2015)
Simonok V. P. - Realizing of new approaches to foreign language teaching in higher legal educational establishments (2015)
Cемьонкіна І. А. - Що чекає в майбутньому на юридичну англійську мову, Ходаковська О. О. (2015)
Від редакції (2015)
Видавництво українско-руських народних мельодий. Відозва (2015)
Довгалюк І. - Фонографічні записи української народної музики у Берлінському фонограмархіві (2015)
Алієва Л. - Музичний фольклор Хмельниччини у записах київських та львівських етномузикологів (2015)
Федун І. - До проблеми діахронних досліджень традиційної музики (на матеріалі трьох різночасових записів із Полісся) (2015)
Добрянська Л. - Листування дирекції Львівської консерваторії з приводу видання праць Філарета Колесси (2015)
Рибак Ю. - Спеціальні знаки музично-етнографічної транскрипції для народновокальної музики (пропозиції) (2015)
Титул, зміст (2013)
Добрянська Л. - Студентський конспект лекцій Володимира Гошовського з народної творчості на музично-педагогічному факультеті (2015)
Устінов О. - Vivat academia! Vivat professores! НАМН України — 20 років! (2013)
Назіна І. - Чытаючы манаграфію В. Ярмолы "Скрыпічная традыцыя Ровенска-Валынскага Палесся” (2015)
Устінов О. - Проблеми надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда в Україні (2013)
Лукашенко Л. - Рецензія на видання: "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси)” (2015)
Єрмолова Ю. - Педіатрична галузь у період медичних реформ: надбання і проблемні питання (2013)
Федун І. - Рецензія на видання: Богдан Яремко "Сопілкова музика гуцулів” (2015)
Щербак И. - Тройная терапия в борьбе с вирусным гепатитом С: достижения и перспективы (2013)
Рибак Ю. - Наукова конференція "Слов’янська мелогеографія–4” (3-4 травня 2014 р., Київ) (2015)
Ермолова Ю. - Современная ревматология: комплексный подход к диагностике и лечению (2013)
Добрянська Л. - Етномузикознавча конференція у Рівному (31 жовтня–1 листопада 2014 р.) (2015)
Жигунова А. - Нейрореабілітація — як зробити її ефективнішою? (2013)
Харчишин О. - Хроніка ’14 (2015)
Поспелов Д. - Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый риск в практической деятельности врача (2013)
Луканюк Б. - Реєстр етномузичних записів Остапа Нижанківського (2015)
Ермолова Ю. - Современная инфектология глазами клинициста (2013)
Барміна Г. - Національний конгрес "Людина та Ліки — Україна": презентація здобутків сучасної медицини (2013)
Бармина А. - Инновации в медицине для здоровья нации: IV Международный медицинский форум (2013)
Устінов О. - Перспективи розвитку вітчизняної нейрохірургії: інноваційні біотехнології на службі пацієнта (2013)
Кирилова Л. Г. - Сучасна нейровізуалізація внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених, які перенесли критичні стани, Цимбал О. І., Мироняк Л. А. (2013)
Чекман І. С. - Цинк і наноцинк: властивості, застосування у клінічній практиці, Ульберг З. Р., Руденко А. Д., Марушко Ю. В., Грузіна Т. Г., Резніченко Л. С., Дибкова С. М., Гребельник А. І. (2013)
Матюха Л. Ф. - Сучасна антибіотикотерапія хворих на негоспітальну пневмонію на первинному рівні медичної допомоги (2013)
Синяченко В. В. - Діагностика та лікування гострого середнього отиту в дитячому віці (2013)
Кваша Е. А. - Практические рекомендации по преодолению табачной зависимости у пациентов, Зозуля И. С. (2013)
Жигунова А. К. - Применение метилксантинов при хронической обструктивной болезни легких (2013)
Шкорботун В. А. - Патогенетическое обоснование комбинированной терапии при аллергическом рините, Кубышкин А. В. (2013)
Березин А. Е. - Потенциальные возможности аторвастатина в программах первичной и вторичной превенции кардиоваскулярных заболеваний (2013)
Ушкалова Е. А. - О безопасности применения анальгетиков и антипиретиков в педиатрии (2013)
Безшейко В. Г. - Антагонисты лейкотриеновых рецепторов в достижении длительного контроля бронхиальной астмы (обзор эффективности монтелукаста) (2013)
Березин А. Е. - Терапевтический потенциал амлодипина у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями (2013)
Мітченко О. І. - Реалізація міжнародних рекомендацій щодо профілактики серцево-судинних захворювань у жінок: фокус на омега-3-поліненасичені жирні кислоти, Романов В. Ю., Іллюшина Г. Я. (2013)
Жигунова А. К. - Многоцелевая фитотерапия при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (2013)
Корпачев В. В. - Витаминно-минеральный комплекс "Витамины для больных диабетом" в терапии сахарного диабета и профилактике его осложнений, Гурина Н. М., Корпачева-Зиныч О. В. (2013)
Драпкина О. М. - Роль ожирения в развитии артериальной гипертензии и неалкогольной жировой болезни печени, Попова И. Р. (2013)
Мальцев Д. В. - Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади, Недопако Я. Я. (2013)
Виничук С. М. - Диашиз и его роль в развитии рефлекторно-двигательных расстройств при мозговом инсульте (2013)
Щербак И. Б. - Потенциал адеметионина и перспективы его применения при неалкогольном стеатогепатите (2013)
Бойко Г. Б. - Можливості сучасної фітонірингової терапії в лікуванні гінекологічних захворювань, Однокоз Т. О. (2013)
Новиков Д. К. - Оптимизация лечения аллергического ринита у взрослых и детей интраназальным антигистаминным препаратом Аллергодил®, Новикова В. И., Новиков П. Д. (2013)
Воробьев К. П. - Национальные агентства оценки технологий здравоохранения в экономически развитых странах (2013)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть III (2013)
Коваленко В. М. - Геометрія скорочення лівого шлуночка — новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда, Несукай О. Г., Даниленко О. О., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю. (2013)
Воловар О. С. - Фенотипові ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2013)
Петуненко Ю. В. - Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від азотного живлення в умовах семіарідної кліматичної зони, Каленська С. М., Лібхард П. (2016)
Калитка В. В. - Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Кліпакова Ю. О., Золотухіна З. В. (2016)
Boiko M. O. - The impact of crop density and sowing time on the yield structure of grain sorghum hybrids (2016)
Бурдіна І. О. - Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх, Прісс О. П. (2016)
Чорна В. М. - Фотосинтетична і насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та ретарданта в умовах правобережного лісостепу України (2016)
Нonchar L. M. - The impact of the colloidal solution of zinc and copper in the process of seed germination of oats, Shen О. S. (2016)
Кохан А. В. - Переваги вузькорядного посіву соняшнику, Самойленко О. А., Омелянчук А. М. (2016)
Pylypenko V. - Symbiotic activity of nodule bacteria of pea plants at the territory of the forest-steppe of Ukraine, Honchar L. (2016)
Шувар І. А. - Вплив гербіцидів на продуктивність та якість картоплі і ячменю ярого в умовах західного Ліcостепу, Корпіта Г. М. (2016)
Коломієць Ю. В. - Формування мікробіоти ризосфери і підвищення продуктивності рослин томатів за дії біодобрив, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Штакал В. М. - Біологічні особливості росту і розвитку лучних трав залежно від видових і сортових відмінностей та їх придатності для організації укісних конвеєрів на осушених торфовищах лісостепу (2016)
Шутий О. І. - Хімічні та фізичні показники якості зерна пшениці твердої ярої залежно від норми висіву і ширини міжряддя (2016)
Ратошнюк В. І. - Формування загального та активного симбіотичного потенціалу люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування (2016)
Танчик С. П. - Вплив нульового та традиційного обробітків ґрунту на його біологічну активність, Миколенко Я. (2016)
Миколайко В. П. - Урожайність насіння цикорію коренеплідного та його втрати залежно від агротехнічних заходів (2016)
Багатченко В. В. - Оптимальність строків сівби – запорука насіннєвої продуктивності батьківських форм кукурудзи, Жемойда В. Л., Макарчук О. С. (2016)
Bulygin S. - Soil erosion in Ukraine, Antonyuk D. (2016)
Бикін А. В. - Продуктивність картоплі столової за використання рідких фосфорних добрив, Бордюжа І. П. (2016)
Піковська О. В. - Вплив застосування соломи на показники родючості чорнозему типового, Вітвіцька О. І. (2016)
Тонха О. Л. - Гумусний стан цілинних і освоєних чорноземів лісостепу і степу України, Євпак І. М. (2016)
Ященко Л. А. - Залежність післядії добрив на урожайність ячменю ярого від погодних умов у правобережному лісостепу, Харусь С. А. (2016)
Кучер Л. І. - Вміст гідрослюдистих мінералів в чорноземі типовому (2016)
Мaтвіїв Г. М. - Сезоннa динaмікa зaпaсів вологи чорнозему опідзоленого західного лісостепу України зa різного використaння в aгроценозaх, Кравченко Ю. С. (2016)
Карабач К. С. - Динаміка карбонатів чорнозему типового і реакції грунтового середовища за різних систем обробітку і удобрення (2016)
Пасічник Н. А. - Калійне живлення рослин кукурудзи за різних систем застосування добрив, Степанко А. В. (2016)
Tonkha О.L. - Mobile phosphorus dynamics at ashed black soils under precision farming, Sychevskyi S.O. (2016)
Гонтар В. Т. - Ефективність технологічних прийомів регулювання забур’яненості промислових виноградників, Шевченко І. В. (2016)
Кобець О. В. - Вплив використання регуляторів зростання на маточних рослинах аґрусу на регенераційну здатність вегетативного потомства у залежності від умов укорінення (2016)
Подпрятов Г. І. - Вміст домішок та повнота їх очищення у зерновій масі кукурудзи за різних технологій післязбиральної доробки, Ящук Н. О., Насіковський В. А., Рожко В. І. (2016)
Бобер А. В. - Технологічна оцінка пивоварних якостей ароматичних і гірких сортів хмелю та продуктів його переробки, Проценко Л. В. (2016)
Лісовий М. М. - Збіднення видового різноманіття ентомофауни агроландшафтів лісостепу України, Чайка В. М., Вагалюк Л. В., Міняйло А. А., Сюткіна Н. Г. (2016)
Dovhal H. P. - Climate factor’s laws for the performance of agricultural ecosystem in forest-steppe, Voloshyna N. O. (2016)
Чайка В. М. - Динаміка шкідливості комах-фітофагів пшениці озимої у лісостепу України в умовах змін клімату, Неверовська Т. М., Гавей І. В. (2016)
Куровець І. - Перспективи газоносності та прогнозні видобувні ресурси "сланцевого" газу породних комплексів силуру Волино-Поділля (Україна), Крупський Ю., Чепіль В. (2015)
Лазарук Я. - Надійність порід-покришок для покладів нафти і газу Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Різун Б. - Особливості тектоніки та перспективні нафтогазоносні комплекси Волино-Поділля, Гривняк Г., Побігун І., Сенів О. (2015)
Бучинська І. - Геохімія германію вугілля Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Лазар Г., Шевчук О., Савчинський Л. (2015)
Костик І. - Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Стаття 3. Петрографічний склад, якісна характеристика, запаси вугілля і ресурси метану серпуховського вугільного пласта υ6, Матрофайло М., Король М., Шульга В. (2015)
Гнідець В. - Нові дані з літології нижньодевонських відкладів Переддобрудзького прогину, Григорчук К., Кошіль Л. (2015)
Мороз М. - Геолого-палеоокеанографічні аспекти пізньоюрської карбонатної седиментації. Карпатський сегмент мезо-Тетису (2015)
Ревер(Андріяшева) А. - Седиментаційна циклічність та літологічні комплекси нижньоолігоценових відкладів Азово-Чорноморського регіону (2015)
Кулянда М. - До питання про вік бережницької світи Самбірського покриву Передкарпатського прогину, Гнилко О. (2015)
Любчак О. - Зміна складу рівноважної системи газ – розсіяна органічна речовина залежно від умов літогенезу та регіонального метаморфізму, Хоха Ю., Лук’янчук Д., Кальмук С. (2015)
Боруцька Ю. - Гідрогеохімічний аналіз басейну р. Стрий (екологічний аспект), Сахнюк І., Телегуз О., Медвідь Г., Кость М. (2015)
Яремович М. - Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови (2015)
Паньків Р. - Геохімічні особливості поверхневих вод басейну р. Дністер у межах України, Кость М., Гарасимчук В., Майкут О., Мандзя О., Сахнюк І., Козак Р., Пальчикова О. (2015)
Паньків Р. - Гідрогеохімічні особливості кембрійського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину, Медвідь Г., Пальчикова О. (2015)
Войтович С. - Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району (2015)
Хомин В. - Нетрадиційні джерела вуглеводнів західного нафтогазоносного регіону України (рецензія на монографію "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга 2. Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський, В. А. Михайлов, П. М. Чепіль, Д. М. Дригант, В. Є. Шлапінський, Ю. В. Колтун, В. П. Чепіль, С. С. Куровець, В. П. Бодлак. – К. : Ніка-центр, 2014. – 400 с.") (2015)
Наумко І. - Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка), Зінчук І., Зубик М. (2015)
Павлюк М. - Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин), Наумко І., Побережський А. (2015)
Титул, зміст (2013)
Устінов О. - Парламентські слухання як відкрита площадка для загальнодержавного обговорення реформи у сфері охорони здоров’я (2013)
Ермолова Ю. - Современные достижения и перспективы в сохранении здоровья женщины (2013)
Щеголь С. - Новый подход к профилактике аллергического ринита (2013)
Галковская Г. - Клинические исследования в Украине: актуальность и нерешенные проблемы (2013)
Методичні рекомендації щодо принципів укладення договорів при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України (2013)
Устінов О. - Шляхи забезпечення якості медичної допомоги: ліцензування, акредитація, стандартизація, спільна відповідальність (2013)
Устінов О. - Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у III тисячолітті (2013)
Вороненко Ю. В. - Досвід підготовки менеджерів охорони здоров’я в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Гойда Н. Г., Михальчук В. М., Латишев Є. Є., Гусєва І. В. (2013)
Ульберг З. Р. - Біоміметика та біоміметичні матеріали: медико-соціальний аспект, Горчакова Н. О., Чекман І. С. (2013)
Пархоменко О. М. - Діагностичне та прогностичне значення регулюючих мікроРНК у хворих на гострий інфаркт міокарда, Сопко О. О., Лутай Я. М., Досенко В. Є. (2013)
Гриневич О. Й. - Коронавірус: проблеми та перспективи, Маркович І. Г. (2013)
Приходько В. Ю. - Головная боль в практике терапевта и семейного врача (2013)
Бильченко А. В. - Тактика предотвращения церебрального инсульта у пациентов с артериальной гипертензией, Матюха Л. Ф. (2013)
Ткаченко В. И. - Особенности течения и лечения сезонных аллергических реакций у пациентов с сопутствующей патологией дыхательных путей (2013)
Бойко Г. Б. - Екстрена контрацепція: історія, розвиток та інновації (2013)
Безшейко В. Г. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: модификация образа жизни и фармакотерапия с позиций доказательной медицины (2013)
Федорова О. А. - Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском и коморбидными состояниями. Линотор® (2013)
Ткач Д. - Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області, Ілляш І. (2012)
Долженко М. М. - Дослідження АЛЬЯНС: оцінка ефективності фіксованої комбінації лізиноприл/амлодипін у хворих на артеріальну гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування, Нудченко А. А., Бондарчук С. А., Лимарь Ю. В. (2013)
Пушкар З. - Аналіз сучасного стану сільського господарства Тернопільської області, Пушкар Б., Пушкар М. (2012)
Безшейко В. Г. - Монтелукаст в терапии аллергического ринита и назальных полипов: механизм действия, клиническая эффективность (2013)
Кошіль А. - Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму (2012)
Жигунова А. К. - Возможности применения адеметионина в комплексной терапии при вирусном гепатите С (2013)
Кондра О. - Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України (2012)
Проценко Г. О. - Роль нестероїдних протизапальних препаратів при анкілозивному спондилоартриті, Коваленко С. О. (2013)
Хом’як О. - Оптимізація витрат суб’єктів господарювання, які надають послуги із вивезення твердих побутових відходів (2012)
Геппе Н. А. - Эффективность и безопасность ибупрофена при лихорадке у детей (2013)
Марцінковська О. - Інфляційне таргетування: реалії і перспективи, Легкий О. (2012)
Віничук С. М. - Соматотопічна організація функцій мозочка, Трепет Г. С. (2013)
Шиманська О. - Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції (2012)
Мальцев Д. В. - Реактивована HHV-7-інфекція в сім’ї із загальним варіабельним імунодефіцитом (2013)
Файфура В. - Міграції населення в контексті екологічних викликів (2012)
Воробьев К. П. - Кафедры клинической эпидемиологии и биостатистики в рейтинговых университетах (2013)
Качан Є. - Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів, Бакуліна Н. (2012)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть IV (2013)
Цiсецький О. - Формування конфлiктологiчниx компетенцiй у студентiв вищиx навчальниx закладiв (2012)
Вороненко Н. Ю. - Соціально-психологічні особливості здоров’я жінок із метаболічним синдромом (2013)
Баб’як Г. - Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду (2012)
Зозуля А. И. - Результаты комплексного социологического исследования среди разных категорий населения по поводу цереброваскулярных заболеваний (2013)
Дяків О. - Основні складові компенсаційного пакета працівників банку, Владика Ю. (2012)
Задорожна Б. В. - Деякі клініко-параклінічні особливості астенічного синдрому у віддалений період черепно-мозкової травми (2013)
Слівінська Н. - Управління продуктивністю праці в організаціях (2012)
Харчук Е. В. - Отношение к болезни у пациентов с сочетанием параноидной шизофрении и гипертонической болезни (2013)
Островерхов В. - Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні (2012)
Треумова С. І. - Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічної обструктивної хвороби легень у осіб похилого і старечого віку (2013)
Прохоровська С. - Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону (2012)
Кирик Д. Л. - Клініко-епідеміологічні особливості кампілобактеріозу в Україні (2013)
Коцелко С. - Сутність і методи мотивування працівників на малих підприємствах (2012)
Ковальчук И. С. - Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (доброкачественные изменения), Дунаевский В. И., Венгер Е. Ф., Котовский В. И., Назарчук С. С. (2013)
Коцур А. - Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери, Грабовецька О. (2012)
Березин А. Е. - Взаимосвязь между факторами кардиоваскулярного риска и уровнем циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с ангиографически подтвержденной ишемической болезнью сердца, Кремзер А. А. (2013)
Шушпанов Д. - Значення соціального середовища для здоров̓я населення (2012)
Вимоги до авторів (2013)
Штокало Я. - Соціальні індикатори якості життя населення Тернопільської області (2012)
Запорожан Л. - Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні, Феш М., Стукалова Я. (2012)
Шушпанов П. - Гендерні диспаритети в розвитку людського потенціалу України (2012)
Качан Є. - Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи, Дяків О., Файфура В., Шушпанов Д (2012)
Качан Є. - Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі (2012)
Дні науки в університеті (2012)
Вітаємо ювіляра (2012)
Наші автори (2012)
Орлов О. А. - Планирование цен, затрат и прибыли в условиях единичного производства (2015)
Тюріна Н. М. - Економіка України: оцінка стану, загрози та перспективи розвитку, Назарчук Т. В., Карвацка Н. С. (2015)
Лазаренко Д. О. - Використання пріоритетних технологій в енергетичному менеджменті, Українська О. О., Крутогорський Я. В. (2015)
Микитюк П. П. - Аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів будівельних організацій, Сорока Т. М. (2015)
Hocman F. - Schematic "cut-and-dried” models for risk policy (2015)
Андреева С. В. - Взаимообусловленное развитие учетной и инновационной деятельности организации (2015)
Гарбар Є. С. - Альтернативні шляхи капіталізації банку під час значного дефіциту грошових ресурсів (2015)
Гончаренко І. М. - Пріоритети інноваційного розвитку сфери послуг світового ринку (2015)
Дарякин А. А. - Инструменты и механизмы управления оборотным капиталом, Гимаева А. И. (2015)
Єрфорт І. Ю. - Політика ціноутворення на природний газ для населення України, Єрфорт Ю. О., Арчибасов М. М. (2015)
Кирилюк В. С. - Екологічний чинник та вартість промислового підприємства: теоретико-методологічний аспект (2015)
Косіюк О. М. - Інформаційно-аналітичне дослідження потенціалу кластеризації у країнах Європи (2015)
Йолтухівська Т. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фінансовий результат", Лопатовський В. Г. (2015)
Радецька О. О. - Оцінка доходів та витрат ПАТ "АБ "Експрес-Банк" (2015)
Сагалакова Н. О. - Концептуальна еволюція поняття туризму як соціально-економічного явища (2015)
Саранюк А. Ю. - Економічна сутність управління витратами підприємств житлово-комунального господарства (2015)
Свинчук А. А. - Формування концепції державної підтримки соціальних підприємств в Україні (2015)
Скрипка А. К. - Сучасний стан фармацевтичної галузі України (2015)
Федорчук О. М. - Індикативна методика моніторингу інфраструктури аграрного сектору України (2015)
Стадник В. В. - Функціональні стратегії у забезпеченні ризикозахищеності підприємства в процесі інноваційного розвитку, Йохна В. М. (2015)
Тюріна Н. М. - Технології та інструменти антикризового управління організацією, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В., Бацура К. О. (2015)
Бабій І. В. - Характеристика потокових процесів у логістичній системі підприємства (2015)
Білик В. В. - Сутність інвестицій та наукові підходи до інвестиційної діяльності (2015)
Богдан О. Д. - Методичні підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Бойченко К. С. - Розвиток аутсорсингової моделі бізнесу в Україні (2015)
Волкова А. А. - Подходы к класификации венчурных рисков, Спиридонова Е. Е. (2015)
Гейдарова О. В. - Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід, Охотнік І. В. (2015)
Головчук Ю. О. - Мотиваційні аспекти розвитку інноваційного потенціалу промислового підприємства (2015)
Дубровина Т. А. - Первоочередные меры по внедрению новых стандартов учета и отчетности для финансовых институтов России (2015)
Забурмеха Є. М. - Оцінювання рівня маркетингової орієнтованості страхових компаній (2015)
Кравченко М. В. - Классификация изменений (2015)
Ніколаєва Т. В. - Нерухоме майно як комплексний об’єкт власності, інвестицій та вартості (2015)
Черномазюк А. Г. - Ефективність форм і методів комерціалізації нововведень, Мацюк І. Р. (2015)
Федотов А. В. - Неблагоприятные факторы развития экономической интеграции стран СНГ (2015)
Dubrovina T. A. - The current tendencies of the implementation of new accounting and reporting standards for financial institutions in Russia (2015)
Veselková A. - Chosen aspects of income inequality in Slovakia, Holková V. (2015)
Анфалов А. А. - Актуализация создания многоуровневых транспортно-логистических систем на базе кластеризации в современных условиях (2015)
Бабій І. В. - Стан та проблеми розвитку транспортного сектору України, Смелянська Т. П. (2015)
Кравець І. М. - Сучасний стан малого підприємництва в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Кравець С. А. (2015)
Кравцов Д. И. - Глобализационное давление как социально-экономическая проблема современного развития, Абрамчик Г. А., Костенко В. Б. (2015)
Мага А. М. - Німецька історична школа як джерело становлення інституціональної економічної теорії (2015)
Мукомела-Михалець В. О. - Тенденції розвитку роздрібної торгівлі Хмельницької області (2015)
Сегеда С. А. - Характеристика споживання продовольства в Україні та основні фактори впливу на його рівень (2015)
Тітаренко О. М. - Форми існування соціального капіталу: дослідження науковців (2015)
Шевченко О. О. - Особливості модернізації господарської системи суспільства (протягом ХХ ст.) (2015)
Шульга О. А. - Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій (2015)
Юрина В. С. - Актуальные проблемы экономики и менеджмента. Теоретические и практические аспекты (2015)
Кулик А. Б. - Математичне моделювання функціонування молокопереробного підприємства, Манжос Т. В. (2015)
Мартинович Д. Є. - Узагальнена методика моделювання впливу інструментів державної допомоги на процеси розвитку стратегічних видів економічної діяльності (2015)
Федулова С. О. - Застосування нейронних мереж в прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону, Білоброва О. В. (2015)
Лук’янова В. В. - Політичний ризик у функціонуванні суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Тюріна Н. М. - Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства, Баксалова О. М. (2015)
Klimko P. - The economic risks of the olympic games for the host city (2015)
Гончарук А. М. - Управління ризиками в логістичних системах в період інноваційних змін (2015)
Корниевская Е. В. - Проблемы оценки экономической безопасности современного предприятия (2015)
Рзаєва Т. Г. - Підходи та показники оцінки фінансової безпеки підприємства за умов конкурентного середовища, Бондар Г. А. (2015)
Коваленко О. В. - Управління персоналом на основі стратегічних карт – спосіб практичного застосування теорії ефективного управління персоналом компанії, Ходикіна І. В. (2015)
Горобець Н. М. - Вплив мотивації на підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2015)
Грабовська І. В. - Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій (2015)
Кандиба С. В. - Використання податкових пільг підприємствами громадських організацій інвалідів (2015)
Капінос Г. І. - Основні аспекти управління продуктивністю праці на промислових підприємствах України (2015)
Кизенко О. О. - Проблеми трансформації системи бюджетування під впливом організаційної культури підприємства (2015)
Кісь С. Я. - Інтелектуальні ресурси підприємства: основні визначення і поняття (2015)
Ревтюк Є. А. - Концепція планування людських ресурсів крізь призму теорії управління людським капіталом (2015)
Хмурова В. В. - Соціальне середовище підприємства (2015)
Браславець Т. М. - Інтегральний показник рівня якості сировини (2015)
Глинська А. Є. - Ефективні цілі як обов'язкова умова досягнення результативності управління (2015)
Головчук О. В. - Підходи, принципи та інструменти концепції TQM в реалізації європейського вектору розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств (2015)
Кузнецова Т. О. - Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ (2015)
Лісун Я. В. - Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах забезпечення якості, Рудий А. В. (2015)
Миколюк О. А. - Формування системи управління якістю підприємств готельного бізнесу, Прилепа Н. В. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Фінансова самостійність місцевого самоврядування як передумова ефективної бюджетної політики, Мейш А. В. (2015)
Рзаєв Г. І. - Зарубіжний досвід оцінки ефективності функціонування підприємств та перспективи його використання у вітчизняній практиці, Казьмірова І. Ю. (2015)
Савенко О. А. - Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції в контексті розвитку сільських територій (2015)
Черномазюк А. Г. - Трансфер технологій як важливий інструмент дифузії інновацій, Зубрицька Ю. В. (2015)
Шелест Є. О. - Середовище розвитку експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання експортної діяльності України (2015)
Дусановський С. - Аграрний сектор регіону в умовах різних форм господарювання: проблеми і перспективи (2013)
Ткач Д. - Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умова, Ілляш І. (2013)
Пушкар З. - Агропромисловий комплекс Тернопільської області: сучасний стан та перспективи розвитку, Пушкар Б. (2013)
Кошіль А. - Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини (2013)
Файфура В. - Природно-ресурсна складова сталого розвитку Тернопільської області, Садовник О. (2013)
Надвиничний С. - Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації (2013)
Запорожан Л. - Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області, Феш М. (2013)
Бабій П. - Оцінка ринкової вартості суб’єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами (2013)
Карп І. - Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту (2013)
Бабій С. - Інтелектуалізація діяльності підприємств регіону (2013)
Пинда Р. - Регіональні особливості розвитку будівництва в Україні (2013)
Файфура В. - Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України (2013)
Качан Є. - Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України, Бакуліна Н. (2013)
Дяків О. - Тенденції розвитку ринку праці Тернопільської області (2013)
Баб’як Г. - Демографічна складова соціально-економічного розвитку Тернопільської області (2013)
Слівінська Н. - Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області (2013)
Шушпанов П. - Трудові міграції населення Тернопільської області (2013)
Прохоровська С. - Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області (2013)
Ціщик Р. - Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області (2013)
Баб’як Г. - Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу, Грицина О. (2013)
Коцелко С. - Використання в оплаті праці мотиваційних важелів (на прикладі хлібопекарських підприємств Тернопільської області) (2013)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення регіону в умовах реформування системи охорони здоров’я (2013)
Цiсецький О. - Інноваційні засади сталого розвитку Тернопільської області (2013)
Штокало Я. - Дослідження закономірностей формування життєвого рівня населення (2013)
Коцур А. - Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку економічно активного населення Тернопільської області (2013)
Вітаємо ювіляра (2013)
Світлої пам'яті колег (2013)
Наші автори (2013)
Ярошенко В. С. - Модернізація державної служби зайнятості як складник сучасної соціальної політики України (2016)
Marshavin Yu. M. - Active Employment Policy in Terms of Overcoming the Labor Market Crisis (2016)
Куліков Г. Т. - Детінізація заробітної плати найманих працівників (2016)
Амоша О. І. - Ринок праці промисловості України та трудовий потенціал галузі: сучасні тенденції і проблеми, Антонюк В. П. (2016)
Могильний О. М. - Нелегальна зайнятість та її наслідки для економіки України (аналітичний огляд), Судаков М. В. (2016)
Петрова І. Л. - Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні (2016)
Боков О. В. - Застосування соціологічних методів у системі прогнозування регіональних ринків праці: практичні аспекти, Вітряк Т. Б. (2016)
Костриця В. І. - Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні, Бурлай Т. В. (2016)
Вірченко А. А. - Роль державних служб зайнятості в прогнозуванні попиту на професійні вміння та навички: європейський досвід (2016)
Оборонько Д. М. - Особливості профорієнтаційної роботи з молоддю в Миколаївській області (2016)
Стоян Б. С. - Роль державної служби зайнятості у вирішенні питань легалізації зайнятості (з досвіду Кіровоградського обласного центру зайнятості) (2016)
Яцеленко А. А. - Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю, Веселовська С. Ю. (2016)
Лукашев С. В. - Обґрунтування системи підконтрольних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, Мочона Л. Г. (2015)
Хорольський В. П. - Корпоративне управління публічними акціонерними товариствами гірничо-металургійного кластеру України, Хорольський К. Д., Гайдай Д. Д. (2015)
Єфімова Г. В. - Моніторинг ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (2015)
Азарова А. О. - Аналіз дефініцій організаційного капіталу підприємства, Остапчук Т. В. (2015)
Бухун Ю. В. - Впровадження проектного фінансування на підприємствах космічної галузі (2015)
Голік В. В. - Обґрунтування моделі соціально, екологічно, економічно орієнтованої системи стратегічного управління гармонійним розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Касьян Л. Е. - Взаємозв'язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами (2015)
Нижник А. Ю. - Загальні етапи формування економічного потенціалу промислових підприємств (2015)
Нижник О. В. - Економічні ризики функціонування промислових підприємств: оцінка, причини існування, проблеми управління (2015)
Родіонова І. В. - Шляхи підвищення якості людського потенціалу України за умов розвитку євроінтеграційних процесів (2015)
Давидова І. О. - Роль освіти в формуванні якісних характеристик робочої сили (2015)
Мартинова Л. Б. - Програми Європейського Союзу в підвищенні конкурентоспроможності людського потенціалу України (2015)
Міронова Ю. В. - Інформаційна система оптимізації управління ефективністю праці на підприємствах, Лисак Н. В., Франчук А. Ю., Петров С. О. (2015)
Сторожук О. В. - Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону, Немченко Т. А. (2015)
Говорко О. В. - Перспективи розвитку охорони здоров’я в системі підвищення демографічного потенціалу (2015)
Кемарська Л. Г. - Моделювання видатків на оплату праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Петренко Н. І. - Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні (2015)
Скалюк Р. В. - Концептуальні основи ефективної автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах (2015)
Ільчак О. В. - Облікове забезпечення модернізації сільськогосподарського землекористування (2015)
Дзюба Т. А. - Основні перешкоди в активізації інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Бондаренко С. А. - Модель інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного розвитку промислового підприємства (2015)
Пасажко Т. С. - Міжнародний досвід та національні реалії використання заощаджень населення як фінансового ресурсу соціально-економічного зростання (2015)
Паляничко К. О. - Сутність банківських ресурсів та їх класифікація (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Моделювання економічного капіталу банку для кредитного та ринкового ризиків, Юзьв’як О. А. (2015)
Бєлова І. В. - Концептуальні засади формування системного фінансового ризику в економіці країни (2015)
Kovshik V. I. - Distribution costs of Ukrainian mechanical engineering enterprises (2015)
Стадник В. В. - Концепція CRM у підвищенні ефективності маркетингового планування на машинобудівних підприємствах (2015)
Сергієнко С. А. - Особливості сегментування вітчизняного ринку авіаперевезень (2015)
Савина Г. Г. - Организационно-методическое обеспечение привлекательности туристических продуктов Херсонщины, Шарко М. В., Волынец Т. Г. (2015)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення сертифікації продукції на європейських ринках (2015)
Семенюк І. Ю. - Визначення сутності поняття "зовнішньоекономічні зв’язки підприємства" (2015)
Хоменко Л. М. - Бюджетне управління виробничою діяльністю підприємств технічного вуглецю (2015)
Волосович С. В. - Фінансові пільги як інструмент розвитку вільних економічних зон (2015)
Гавадзин Н. О. - Класифікація еколого-економічних ризиків та методичні підходи до визначення їх рівня при видобуванні вуглеводнів (2015)
Гавловська Н. І. - Митна складова в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб’єктів господарювання, Рудніченко Є. М. (2015)
Гвоздецька І. В. - Франчайзинг у діяльності українських підприємств, Жирук М. С. (2015)
Грицюк П. М. - Моделювання впливу метеофакторів на урожайність зернових культур в розрізі областей Україні, Бачишина Л. Д. (2015)
Хорольська О. В. - Процесно-вартісне управління підприємством гірничо-металургійного комплексу (2015)
Долинський К. В. - Сучасні світові підходи до розвитку статистики сільського господарства (2015)
Шемаєва Л. Г. - Критерії підвищення фінансової безпеки промислових підприємств (2015)
Герега М. - Поліфонічні композиції українських митців у курсі загального фортепіано (2014)
Корнутяк А. - Львівські співаки – визначні виконавці партії Ріголетто (2014)
Носова Г. - Львівська вокальна школа та її вплив на творче становлення провідних солістів львівської опери у другій половині ХХ століття (2014)
Бура М. - Особистість на сторінках історії Львівського камерного оркестру "Академія" (за матеріалами інтерв’ю з маестро Артуром Микиткою) (2014)
Данканич Г. - Продовження традицій львівської вокальної школи у виконавській діяльності Марії Зубанич (2014)
Юрченко О. - Міжнародний конкурс піаністів ім. П. І. Чайковського в аспекті представництва української виконавської фортепіанної традиції (2014)
Лемех Л. - Фортепіанний цикл "Любов" Василя Барвінського в інтерпретації Марії Крушельницької (ліричний модус елементів музичної мови) (2014)
Сун Яньін - Музична освіта в Китайській Народній Республіці в другій половині ХХ ст. (2014)
Грабовська О. - Основні тенденції хорового виконавства духовної музики у Львові кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лозан Т. - Конги: морфологічні особливості і розвиток виконавства в стилях латин-джазу (2014)
Юрченко О. - Універсалізм творчої особистості Тараса Барана (2014)
Іванюк О. - Регіональні осередки фахового викладання фагота в Україні (2014)
Саврук С. - Театральність і театралізація у музичному виконавстві (2014)
Ло Кунь - Саксофон в музичній творчості Китаю (на прикладі діяльності Лі Маньлуна) (2014)
Чорнобай М. - Фортепіанне виконавство та освіта осередків української діаспори в історичній проекції (2014)
Черевко К. - Духовно-хорова творчість композиторів-священиків Західної України другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Чубак А. - Детермінанти особистісної зрілості Станіслава Людкевича (2014)
Куриляк І. - До питання генези української опери. драматургічна роль хору в опері С. Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (2014)
Нискогуз І. - Особливості трактування українського фольклору в ораторії "Барбівська Коляда" Ганни Гаврилець (2014)
Почапська М. - Невідомий В.Барвінський. Публікації композитора на сторінках львівської радянської преси (1939–1941 рр.): огляд, аналіз, спроба узагальнень (2014)
Ельтек І. - Новітні прочитання поетичної творчості Івана Франка у львівській композиторській школі кінця ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського) (2014)
Парфенюк Н. - Семантичні функції музики у мультиплікаційному серіалі "Лис Микита" (2014)
Мацюк М. - Постать Ярослава Смеречанського в хоровій культурі Тернопільщини (2014)
Мазуренко А. - Акустичні та психоакустичні дослідження в системі звуковисотного аналізу етномузики (2014)
Єськова М. - Лист козаків турецькому султану в музичних версіях Р. Гліера та Д. Шостаковича (2014)
Стрильчук О. - Літургійна семантика у творчості О. Мессіана (на матеріалі "Трьох Маленьких Літургій") (2014)
Жарик А. - Митець епохи Українського Відродження (2014)
Самострокова Н. - Концерт № 7 для скрипки з оркестром Ґражини Бацевіч (2014)
Карась В. - Культурні інститути в системі громадянського суспільства (2014)
Кліщ О. - Республіка Святого Саду – до питання про першовитоки формування молодіжної субкультури Львова (2014)
Марушко А. - Явище міжавторського діалогу в оркестровій творчості М. Равеля (2014)
Гнатів Н. - Техніка ракоходу як один із принципів тематичної організації в інструментальних творах Пауля Гіндеміта (2014)
Цзен Тао - Вокальна творчість європейських композиторів на підставі перекладу поезії стародавнього Китаю (2014)
Ван І - Українсько-китайські культурні відносини останнього двадцятиліття як приклад культурно-освітньої співпраці (2014)
Паніна С. - Суспільні та генетичні фактори формування особистості музиканта (на прикладі родини Драганів) (2014)
Катрич О. - Персоналістський вимір національної культури(на прикладі творчості Маестро Ігоря Пилатюка) (2014)
Кияновська Л. - Сродна праця Ігоря Пилатюка (2014)
Соколовський Ю. - Три складові феномену педагогіки Ігоря Пилатюка (2014)
Титул, зміст (2013)
Инновационные продукты и технологии на выставке "Здравоохранение-2013" (2013)
Колесник М. - Украинская школа эндокринологии: новые стратегии диагностики и лечения эндокринных заболеваний (2013)
Книшов Г. В. - Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвяченого сторіччю з дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Толстанов О. К. - Методика розрахунку тарифів на медичні послуги та медичну допомогу в закладах охорони здоров’я України, Корж В. П., Мохорєв В. А., Вакаренко В. М., Чермак І. І., Долот В. Д., Яцюк М. І., Яцюк Р. М., Яцюк Ю. М. (2013)
Корнійчук О. П. - Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та перспективи (2013)
Салютин Р. В. - Использование клеточных технологий при лечении хронической ишемии нижних конечностей, Буслович Е. В., Сирман В. М., Борис Р. Н., Комарова Л. С., Паляница С. С. (2013)
Бісярін О. Ю. - Система управління ризиками загроз репродуктивному здоров’ю населення на рівні мережі закладів первинної медичної допомоги (2013)
Устінов О. - Шляхи розвитку трансфузіології та служби крові в Україні (2013)
Жигунова А. К. - Комплексная терапия при дисметаболической нефропатии различного генеза. Роль фитотерапии (2013)
Марушко Ю. В. - Гіпертермія та застосування антипіретиків у педіатричній практиці, Нагорна Т. І. (2013)
Волков В. И. - Применение Доппельгерц® актив Меноактив у женщин с климактерическим синдромом, Строна В. И., Бондарь Т. Н., Ченчик Т. А. (2013)
Березин А. Е. - Глобальная васкулярная протекция у пациентов с артериальной гипертензией и гиперлипидемией (2013)
Рахимбаева Г. С. - Применение противоотечного препарата L-лизина эсцината в острый период ишемического инсульта и его вторичные гемодинамические эффекты, Саидвалиев Ф. С., Умаров Р. Р. (2013)
Скрыпник И. Н. - Эффективность применения комплексного натурального гепатопротектора в лечении при алкогольном стеатогепатите, Маслова А. С. (2013)
Хакимов Р. Н. - Комплекс лечебно-диагностических мероприятий при посттравматическом внутрифасциальном гипертензионном синдроме конечностей при сочетанной травме, Валиев Э. Ю. (2013)
Щербак И. Б. - Алгоритмы терапии аллергического ринита. Азеластин в фокусе сравнительных исследований (2013)
Калюжная Л. Д. - Терапия онихомикозов с применением тербинафина по схеме пульс-терапии (2013)
Ливенцева М. М. - Виды рефрактерности к антигипертензивной терапии и возможные пути ее преодоления, Нечесова Т. А. (2013)
Тракционная терапия с помощью аппаратов серии "ОРМЕД": лечебное воздействие при вытяжении позвоночника (2013)
Жигунова А. К. - Взаимосвязь гепатопротекции и детоксикации в терапии при функциональных нарушениях работы печени (2013)
Евтушенко И. С. - Дермато-нефро-цереброкардиальные проявления болезни Фабри (2013)
Лінчевський О. В. - Відеоторакоскопічна лобектомія. Огляд літератури та клінічний випадок, Макаров А. В., Байдо С. В., Жигулін А. В. (2013)
Березин А. Е. - Сердечные тропонины как маркеры тяжести миокардиальной дисфункции и неблагоприятного прогноза у пациентов с сердечной недостаточностью (обзор литературы) (2013)
Воробьев К. П. - Конфликты интересов в медицине и роль новых научных подходов в их контроле и управлении (2013)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ. Резюме для клиницистов (2013)
Зозуля А. И. - Пути реорганизации оказания медицинской помощи при цереброваскулярных заболеваниях (2013)
Гойда Н. Г. - Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області, Корицький Г. І. (2013)
Мішалов В. Г. - Методи діагностики гострої мезентеріальної ішемії та оцінка їх ефективності, Криворчук І. Г. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Гормон жирової тканини адипонектин і його біологічна роль у здорових жінок і пацієнток репродуктивного віку із метаболічним синдромом (2013)
Бишовець С. М. - Трикомпонентна місцева анестезія для знеболювання лапароскопічних втручань (2013)
Чиж И. Г. - Результаты аберрометрии интраокулярных линз моделей SN60AT и SN60WF, Владимиров Д. В. (2013)
Чорнокульський І. С. - Критерії оцінки потенціалу чоловічої фертильності (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние печени у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова (2013)
Горбань А. Є. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні стратегії подолання ряду соціально небезпечних хвороб в Україні за період 2008–2012?рр. (2013)
Шатилло А. В. - Показания и эффективность кортикостероидной терапии у больных мышечной дистрофией Дюшенна в стадиях поздней сохраненной и утраченной способности к самостоятельному передвижению. Анализ серии наблюдений (2013)
Васильева Н. Ю. - Применение вызванных потенциалов головного мозга для изучения когнитивных функций, Жаринов О. И., Столяров Г. С., Куць В. А., Епанчинцева О. А. (2013)
Головащенко І. - Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (2016)
Джонсон Дж. - Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження (2016)
Жезицький В. - Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Олійник І. (2016)
Заболотная Л. - Имущественно-правовое положения литовок в средние века и новое время. Литовско-белорусская историография (2016)
Карпенко К. - Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (2016)
Кобченко К. - Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (2016)
Колієва І. - Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі "нового фемінізму" (2016)
Купцова Т. - Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (2016)
Тафінцева С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (2016)
Троян В. - Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики, Таран Н. (2016)
Цимбал Т. - Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (2016)
Докіна С. - Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (2016)
Соловей А. - Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (2016)
Гулевський С. - Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (2016)
Олешко С. - Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи, Біла О. (2016)
Мазіпчук І. - Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах "1+1" та "Новий канал" (2016)
Марченко Б. - Гендер як архетип (2016)
Вращук К. - Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (2016)
Чернєй В. В. - Актуальні проблеми реалізації державної антикорупційної політики, Шаповалов О. О. (2016)
Купранець І. М. - Удосконалення оперативно-розшукової профілактики нецільового використання бюджетних коштів (2016)
Лакійчук О. С. - Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи і терористичної організації: актуальні питання теорії та практики (2016)
Panchenko O. - Peculiarities of Compensation of Moral Damage Caused by the Police (2016)
Рудницька Ю. В. - Огляд місця події під час розслідування крадіжок, учинених неповнолітніми (2016)
Грібов М. Л. - Розмежування спеціального слідчого експерименту й імітування обстановки злочину (2016)
Василевич Я. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів (2016)
Кузьменко Є. В. - Проблеми правового регулювання застосування безпілотних літальних апаратів у правоохоронній діяльності Національної поліції України (2016)
Орлов Ю. Ю. - Запровадження сучасних бібліотечних технологій у вищих навчальних закладах МВС України (2016)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання (2016)
Тахтай О. В. - Кредитні спілки: історія виникнення та сучасний розвиток (2016)
Макаренко Н. К. - Зародження та розвиток професійної злочинності в історії європейської цивілізації (2016)
Павлишин О. В. - Взаємозв’язок між знаковими елементами ідеї права в контексті семіотико-правового аналізу (2016)
Подік І. І. - Парадигмальний підхід у філософсько-правовій методології юридичного нормотворення (2016)
Давидова М. М. - Кримінально-правова характеристика схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2016)
Таран О. В. - Поняття, види та форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва, Тимофєєва Н. В. (2016)
Джужа А. О. - Віктимологічне запобігання сексуальному насильству щодо дитини (2016)
дударець Р. М. - Сутність та ознаки створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань в контексті криміналістичної методики їх розслідування (2016)
Окушко А. В. - Виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичних закладах (2016)
Ракул О. В. - Концептуальні підходи до формування фіскальної політики держави: міжнародний досвід (2016)
Стрільців О. М. - Запобігання наркозлочинності: досвід Нідерландів (2016)
Цюприк І. В. - Особливі методи розслідування та інші правові механізми збирання доказів у провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, за законодавством зарубіжних країн (2016)
Kapitonova N. - Police activities’ management in Great Britain and France: comparative analysis (2016)
Тетяна Єфименко: Кризи несуть у собі нові шанси (президент Академії фінансового управління про розвиток державних банків та ефективність держфінансів) (2015)
Соколовська А. М. - Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні (2015)
Маркевич О. В. - Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні (2015)
Гасанов С. С. - Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні, Іваницька О. М., Кощук Т. В. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання, Котляревський Я. В., Шишко О. В. (2015)
Рибак С. О. - Соціальна та інвeстиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії (2015)
Голян В. А. - Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності, Шубалий О. М. (2015)
Сушко Н. І. - Управління витратами державного сектору в контексті запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку (2015)
Матузка Я. В. - Інституціональні аспекти трансакційних витрат , Горбатюк В. І. (2015)
Автори (2015)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2015 році (2015)
Анфьорова М. В. - Зміни властивостей еритроцитів у собак, Головаха В. І., Піддубняк О. В., Тишківський М. Я. (2016)
Бойко Г. В. - Впровадження інформаційно–комунікаційних технологій при викладанні дисципліни "Ветеринарна токсикологія", Іщенко В. Д. (2016)
Духницький В. Б. - Показники азотового обміну курчат–бройлерів кросу Росс–308 за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу, Бойко Ю. В., Бойко Г. В., Бойко Н. І. (2016)
Бродовський В. А. - Обсіменіння сальмонелами яловичини і свинини, які надходять в реалізацію з присадибних і фермерських господарств, Ковбасенко В. М. (2016)
Грушанська Н. Г. - Клініко–гематологічні показники корів північно–східної біогеохімічної зони України за різних періодів лактації, Костенко В. М. (2016)
Журавльов О. Ю. - Ефективність добавки "Силімаск" за експериментального токсикозу у щурів, Гунчак В. М. (2016)
Кириченко В. М. - Кількісний і якісний амінокислотний склад м’яса курчат–бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" (2016)
Колтун Є. М. - Клініко–біохімічний статус дійних корів ПАФ "Нефедівське" Кам’янець–Подільського району Хмельницької області, Русин В. І. (2016)
Кондрасій Л. А. - Якісні зміни молока–сировини за впливу різних гігієнічних умов отримання, Якубчак О. М. (2016)
Криця Я. П. - Вплив імуномодуляторів на показники клітинного імунітету лошат верхових порід (2016)
Левківський Д. М. - Епізоотологічний моніторинг сказу тварин у Львівській області за 2014–2016 роки, аналіз проведених антирабічних заходів, Левківська Н. Д., Сторчак Ю. Г., Гутий Б. В. (2016)
Лукащук Б. О. - Вплив пробіотика та фітобіотика на кишковий мікробіоценоз відлучених поросят за неспе-цифічного гастроентериту, Слівінська Л. Г. (2016)
Мароунек М. - Гіпохолестеролемічна дія N–алкіламідованого альгінату, Волєк З., Таубнер Т., Душкова Д., Калачнюк Л.Г., Хомич В.В. (2016)
Назар Б. І. - Вдосконалення системи контролю та обігу ГМО в Україні (2016)
Novitska O. - Clinical signs in diagnostic of circovirus infection in pigs (2016)
Періг Ж. М. - Морфофункціональна характеристика печінки за визначення кумулятивних властивостей фітопрепарату "Щитник" (2016)
Рибачук Ж. В. - Фармакологічна дія препарату "Екосорб 25" та вплив на рівень напруженості імунітету свиней, що знаходяться на відгодівлі (2016)
Романович М. М. - Інтенсивність процесів ПОЛ у курчат–бройлерів за на тлі вакцинації проти хвороби Гам-боро та за дії дріжджів Saccharomices cerevisiae і пробіотика БПС–44, Куртяк Б. М., Брода Н. А., Матюха І. О. (2016)
Саулко В. В. - Вміст мікроелементів в сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних провінцій (2016)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та продукції тваринництва в агроекологічних умовах Закарпаття, Лесик Я. В., Лучка І. В., Невоструєва І. В. (2016)
Сачук Р. М. - Ефективність "Мазі для ран" у комплексній терапії при лікуванні рваних ран дійок вимені корів (2016)
Слівінська Л. Г. - Бронхопневмонія телят: діагностика та комплексна терапія, Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Мазурок П. С. (2016)
Солопова Х. Я. - Гематологічні та мікробіологічні показники, стан природних механізмів захисту у коропа за дії препарату "Флюмек", Віщур О. І. (2016)
Сорокіна Н. Г. - Орнітоз у папуг, Гальчинська О. К., Лепушинська В. С. (2016)
Стахів О. - Теломерна теорія старіння клітини, Шемедюк Н. П. (2016)
Стояновський В. Г. - Функціонування імунного бар'єру кишечника поросят за дії технологічного стресу, Огродник М. Т. (2016)
Супрович Т. М. - Алельний поліморфізм гена BOLA–DRB3.2 в зв’язку з типами вивідної системи вимені та маститами корів української чорно–рябої молочної породи, Супрович М. П., Карчевська Т. М., Чорний І. О., Чепурна В. А. (2016)
Тесарівська У. І. - Репродуктивна функція самок щурів F1 і постнатальний розвиток щуренят F2 за дії різних доз наногерманію цитрату, Федорук Р. С., Шумська М. І. (2016)
Трофім’як Р. М. - Діагностика хронічної серцевої недостатності собак – існуючі методи та подальші перспективи, Cлівінська Л. Г. (2016)
Турко Я. І. - Особливості гематологічного і білкового профілю та стану неспецифічної резистентності організму птиці при застосуванні пробіотика та нанокобальту, Ушкалов В. О. (2016)
Тодорюк В. Б. - Вплив ферровету 7,5 % і фероселу Т на концентрацію мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію, Гутий Б. В., Хомик Р. І., Васів Р. О. (2016)
Козловська Г. В. - Чутливість збудника кишкового ієрсиніозу до дезінфектантів (2016)
Березовський А. В. - Етіологічна структура гострих шлунково–кишкових захворювань телят, Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Нечипоренко О. Л., Тітов Є. М. (2016)
Бліщ Г. І. - Патогістологічна характеристика імунних органів курей–бройлерів при спонтанному Орнітобактеріозі, Коцюмбас Г. І. (2016)
Жуковський I. К. - Вплив комплексного лікування телят на обмін металопротеїнів та активність ферментів системи антиоксидантного захисту за гіпопластичної анемії, Слівінська Л. Г., Левченко В. І. (2016)
Кацараба О. А. - Діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних корів, Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Івашків Р. М., Кудла І. М., Сачук Р. М. (2016)
Кушнір Г. В. - Контроль генетично модифікованих рослин – гарантія продовольчої безпеки (2016)
Максимович І. А. - Поширення і характеристика серцевих шумів у спортивних коней (2016)
Фаріонік Т. В. - Технологія виробництва варених ковбас з додаванням йодованої солі та її ветеринарно–санітарна експертиза (2016)
Федоренко С. Я. - Прооксидантно–антиоксидантний статус корів за гонадопатій (2016)
Фотіна Г. А. - Чутливість збудників бактеріальних хвороб птиці до антибактеріальних препаратів, Кліщова Ж. Є. (2016)
Хімич М. С. - Контроль ліпофільних токсикантів у молоці з використанням мікробіологічного експрес–методу, Горобей О. М., Салата В. З. (2016)
Шевченко А. М. - Порівняльна оцінка дії нового препарату з відомим аналогом у експерименті на лабораторній культурі мух родини Calliphoridae (2016)
Шинкарук О. Ю. - Лабораторна характеристика рідкого ензимного мийного засобу "Ензимий" для санобробки у молочній промисловості (2016)
Юрчак С. В. - Інтенсивність процесів ПОЛ та активність системи антиоксидантного захисту у крові коропів за дії різного рівня вітаміну Е і Селену в раціоні, Дерень О. В., Віщур О. І., Забитівський Ю. М. (2016)
Яблонська О. В. - Властивості Salmonella typhi за дії електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, Мех Н. Я., Духнич Т. А. (2016)
Яремко О. В. - Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду, Пеленьо Р. А. (2016)
Нагорна Л. В. - Фармако–токсикологічна оцінка препарату "Цифлур" (2016)
Basarab T. P. - Hysteroscopic investigation of dairy cows uterus with subclinical endometritis , Stefanyk V. Y. (2016)
Milczak A. - Frequency of dea 1.1 antigen in german shepherds, Abramowicz B., Madany J., Winiarczyk D., Wrześniewska K., Bochyńska D., Sahinduran S. (2016)
Radchikov V. F. - Organic trace element complex for calves feeding, Tsai V. P., Gurin V. K., Lyundishev V. A. (2016)
Staniec M. - Epidemiological studies towards cattle babesiosis – tick–borne disease, Buczek K., Milczak A., Adaszek Ł., Winiarczyk S. (2016)
Федорович В. Л. - Основні неврологічні симтоми та їх поширення у собак, Слівінська Л. Г., Федорович Н. М. (2016)
Sobko G. - Indicators of phagocytosis of granulocytes neutrophiles in cows blood sick on subclinical form of mastitis and under the influence of preparation "Antymast" (2016)
Пеленьо Р. А. - Показники антилізоцимної та антикомплементарної активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно–протозоозної інвазії (2016)
Личук М. Г. - Аналіз продуктивності молочних корів за результатами диспансеризації, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2016)
Паска М. З. - Морфологічний склад периферійної крові молодняку великої рогатої худоби в онтогенезі, Сташевська Н. В., Личук М. Г. (2016)
Вархоляк І. С. - Застосування лікарських препаратів при патологіях серця і судин у собак та кішок (2016)
Содержание (2016)
Гуштан Е. В. - Экоморфологическая классификация личинок стрекоз (Insecta: Odonata) Украинских Карпат (2016)
Некрасова О. Д. - Распространение, фенооблик и сезонные особенности инвазивного вида Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) на территории Украины, Титар В. М. (2016)
Gontarenko A. V. - First records of Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Ukraine (2016)
Nazarenko V. Yu. - New records of some Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) species in Ukraine, Gontarenko A. V. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського