Філик О. В. - Інвазивні кандидози в дітей із тяжким сепсисом (2016)
Ільчишин О. Я. - Вплив моніторингу внутрішньочерепного тиску в пацієнтів після видалення гліальних пухлин зі значним мас-ефектом та дислокаційним синдромом, Діжак Я. І. (2016)
Міщук В. Р. - Оцінка больового синдрому у дітей. Сучасний стан проблеми (2016)
Міщук В. Р. - Післяопераційний біль у дітей (огляд літератури) (2016)
Полонка І. А. - Деякі аспекти доктринального генезису теоретичного розуміння категорії "правова поведінка" в юридичній науці Республіки Білорусь (2015)
Кузьменко Я. П. - Історико-правовий аспект права людини на життя в системі загальних прав людини (2015)
Мальована Я. П. - Правові засоби й організаційні форми виховного впливу на неповнолітніх правопорушників (на матеріалах українських губерній Російської імперії після судової реформи 1864 р. ) (2015)
Омарова А. А. - Правовий статус Української РСР за Декларацією про державний суверенітет України (2015)
Павловська Н. В. - Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України (2015)
Вільчик Т. Б. - Інститут адвокатури України: нові підходи та тенденції розвитку (2015)
Борисенко М. О. - Єдність судового правозастосування у контексті забезпечення верховенства права (2015)
Губаль Ю. В. - Концептуальні підходи щодо визначення категорій "дитина" та "права дитини" за вітчизняним та міжнародним законодавством (2015)
Грищенко І. В. - Професіоналізм і кадрова підготовка помічників-консультантів народного депутата України (2015)
Кобэняну С. И. - Местное публичное управление в структуре органов государственной власти Республики Молдова, Бобейка Е. (2015)
Бенедик В. І. - Гарантії незалежності суддів у адміністративному судочинстві (2015)
Прокопенко О. Ю. - Поняття й ознаки правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Манжула А. А. - Система нормативно-правового регулювання діяльності науково-дослідних установ у незалежній Україні (2015)
Живко М. О. - Стратегія кадрової політики в органах внутрішніх справ України через призму методів дослідження, Мельникович В. М., Босак Х. З. (2015)
Корж Є. М. - Роль міліції в реалізації заходів загальносоціальної профілактики правопорушень (2015)
Фазикош О. В. - Роль суду у справах про адміністративні правопорушення: до постановки питання (2015)
Коміссаров С. А. - Адміністративно-правові засади інформаційних відносин і правовий механізм їх регулювання (2015)
Трофімцов В. А. - Шляхи підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо протидії тероризму (2015)
Бліхар М. М. - Система інвестиційних відносин як об’єкт фінансово-правового регулювання (2015)
Сокуренко В. В. - Деякі питання кадрового забезпечення оборонного сектора: теорія і практика застосування (2015)
Харенко О. В. - Інформаційно-правовий статус друкованих засобів масової інформації (2015)
Літвінцева А. С. - Функції податкової відповідальності (2015)
Благодарська О. О. - Теоретичні питання реалізації фіскальної функції в процесі реформування податкових та митних органів в Україні (2015)
Василенко Н. В. - Джерела процесуальних норм податкового права (2015)
Ярош А. О. - Способи фінансування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах (2015)
Сулейманова С. Р. - Валютні рахунки: поняття, ознаки, види (2015)
Коваль В. О. - Удосконалення процедури розгляду справ за участі іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві (2015)
Плиска В. В. - Правові заходи щодо вдосконалення стану реалізації прав і свобод громадян у сфері запобігання й протидії корупції (2015)
Власенко Д. О. - Правові засади оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2015)
Дубас Т. В. - Завдання та принципи адміністративного судочинства в забезпеченні інформаційних прав громадян (2015)
Кошиков Д. О. - Юридичні гарантії діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Запара С. І. - Відповідальність сторін соціального діалогу під час страйку (2015)
Волошина С. М. - Державна політика України у сфері охорони праці (2015)
Кайтанський О. С. - Поняття та ознаки соціального захисту молоді за законодавством України (2015)
Потопахіна О. М. - Право на безпечні й здорові умови праці в актах Ради Європи та Європейського Союзу, Ситніков Д. М. (2015)
Задоянний О. В. - Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря, Євдокименко Ю. (2015)
Дзюбенко В. Г. - Визначення профілю швидкості та втрат тискупри ламінарному русі в каналах двокутного перерізу (2015)
Сенчук М. П. - Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках, Астаф'єва М. М. (2015)
Чернокрылюк В. В. - Твердотопливные котлы с топками "кипящего слоя", Редько А. Ф., Тарадай А. М., Сиротенко В. А., Емин Е. С. (2015)
Петраш В. Д. - Ефективність використання сонячного випромінювання в системі теплопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії характерних низькотемпературних джерел, Поломанний О. А. (2015)
Цюцюра Ю. В. - Вплив на оточуюче середовище теплової електростанції на деревних відходах, Фуртат І. Е. (2015)
Шаповал С. П. - Математичне моделювання роботи геліопокрівлі (2015)
Любарець О. П. - Аналіз конструкцій сезонних теплоакумуляторів для забезпечення систем гарячого водопостачання та опалення в котеджному будівництві, Москвітіна А. С. (2015)
Малкін Е. С. - Процес обробки води в магнітних полях, Журавська Н. Є., Коваленко Н. О. (2015)
Никитенко Н. И. - Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различніх режимах течения, Кольчик Ю. Н., Сороковая Н. Н. (2015)
Петраш В. Д. - Екпериментальне дослідження рекуперативно-трансформаторної системи охолодження обертової печі для промислового теплопостачання, Чернишева І. В., Макаров В. О. (2015)
Цюцюра Ю. В. - Теплова електростанція на деревних відходах. Актуальність її викорастання, Фуртат І. Е. (2015)
Пона О. М. - Аналітичне моделювання впливу повітряного потоку на роботу геліоколектора з прозорим покриттям (2015)
Малкін Е. С. - Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств, Погосов О. Г. (2015)
Відповідальність (2015)
Вихідні дані (2015)
Ткачук О. С. - Загальнотеоретичні підходи до змісту цивільної процесуальної форми (2015)
Можаровська К. В. - Масовий позов у цивільному процесі України: у пошуках оптимальної процесуально-правової форми (2015)
Курило Т. В. - Відмежування спадкового договору від суміжних договірних конструкцій у цивільному праві (2015)
Пастернак В. М. - Дотримання форми правочину як умова його дійсності (2015)
Завальнюк С. В. - Співвідношення аналогії права й аналогії закону в цивільному праві (2015)
Алєксєєва Н. С. - Порядок забезпечення позову у цивільному судочинстві України (2015)
Дрогозюк К. Б. - Повноваження омбудсмена в доказуваннях у цивільному процесі України (2015)
Кольга Т. О. - Особливості правового статусу корпоративних інвестиційних фондів (2015)
Гуц Н. Г. - Правове регулювання майна, що належало профспілковим організаціям у радянський період (2015)
Погребняк В. Я. - Визначення поняття споживчого кредиту (2015)
Рашківська В. В. - Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання здійснення виконавчого напису нотаріуса як підстави для звернення стягнення на заставлене майно (2015)
Шимко Ф. А. - Основні ознаки прощення боргу як правочину (2015)
Григор’єва Х. А. - Аналіз правової природи штучного м’яса за законодавством України (2015)
Багай Н. О. - Інститути аграрного законодавства України: поняття та юридична природа (2015)
Федун А. Д. - Історія розвитку правового регулювання землеоціночних робіт на території України (2015)
Мирошниченко Н. М. - Особа похилого віку як суб’єкт кримінального правопорушення (2015)
Поліщук О. М. - Приватноправові засади в кримінальному праві України: генезис та обсяг (узагальнений огляд) (2015)
Ус О. В. - Провокація підкупу: аналіз складу злочину й питання кваліфікації (2015)
Влад С. Ф. - Особливості захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання покарання у вигляді арешту (2015)
Єрмак О. В. - Конфіскація майна як покарання та квазіспеціальна конфіскація в кримінальному праві України (2015)
Поповичук В. О. - Національні основи використання емблем Червоного Хреста, Червоного Кристала й Червоного Півмісяця (2015)
Старостенко О. В. - Особливості вчинення злочинів у сфері кредитування працівниками банківських установ одноосібно та в складі злочинної групи (2015)
Стєбєлєв А. М. - Проблеми відшкодування (компенсації) шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні (2015)
Подобний О. О. - Нейтралізація протидії учасників організованих злочинних угруповань – складова оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження (2015)
Малярова В. О. - Спосіб вчинення як одне з ключових завдань доказування під час розслідування вбивств (2015)
Столітній А. В. - Обшук та огляд: сучасні реалії, європейський досвід (2015)
Аскеров С. С. - Кримінальне провадження щодо професійних суддів в Україні та Російській Федерації. Порівняльно-правове дослідження (2015)
Падей А. С. - Про деякі питання застосування технологічного підходу в криміналістичній методиці розслідування (2015)
Лисецький О. О. - Слідчий як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні (2015)
Шелякін О. С. - Окремі питання застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості соціального діалогу в країнах Європейського Союзу, Іванюк Н. В. (2015)
Васянович О. А. - Міжнародні та національно-правові аспекти визначення особливостей правової системи Китаю (2015)
Лепетюк О. В. - Еволюція підходу Європейської комісії щодо регулювання прямого оподаткування у праві Європейського Союзу (2015)
Ковальська В. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних місій Європейського Союзу (2015)
Борисов Є. Є. - Ефективна юрисдикція у зоні російсько-українського конфлікту: аспекти дотримання європейських стандартів прав людини (2015)
Бек М. В. - Національне регулювання діяльності з дистанційного зондування землі з космосу у країнах, що розвиваються (на прикладі Індії та Казахстану) (2015)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію С. С. Вітвіцького "Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика" (2015)
Труба В. Я. - Рецензія на монографію Ірини Олександрівни Ізарової "Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу" (2015)
Задоянний О. В. - Ексергетичні критерії при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря будівель і споруд (2014)
Довгалюк В. Б. - Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні, Мілейковський В. О., Клименко Г. М. (2014)
Гумен О. М. - Геометричний аналіз розширення промежового шару між супутніми та зустрічними потоками, Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. (2014)
Корбут В. П. - Удосконалення пристроїв повітряноструминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн, Рибачов С. Г. (2014)
Козак Х. Р. - Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні, Желих В. М. (2014)
Малкін Е. С. - Дослідження трубчатого мікрощілинного теплообмінника для відбору низькопотенційної теплоти, Фуртат І. Е., Дьячков М. І., Обідник А. О. (2014)
Редько А. А. - Моделирование параметров теплоутилизационной энергетической установки, Компан А. И., Бугай В. С. (2014)
Довгалюк В. Б. - Якісні характеристики процесів автоматичного регулювання теплового режиму опалюваного приміщення, Штиленко В. П. (2014)
Малкін Е. С. - Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового акумулятора, Кулінко Є. О. (2014)
Малкін Е. С. - Методика розрахунку одно- та двохярусних мікрощілинних теплообмінників, Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е., Тимощенко А. В., Дьячков М. І. (2014)
Малкін Е. С. - Вплив магнітної обробки на питому теплоту пароутворення води, Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Сепік А. В. (2014)
Скляренко О. М. - Енергетичні та екологічні показники сучасних малометражних газових котлів в процесі експлуатації, Романов О. В. (2014)
Сенчук М. П. - Механізоване спалювання твердого палива в малогабаритних теплогенераторах (2014)
Юркевич Ю. С. - Екологічні аспекти використання твердого палива в міських системах опалення, Сподинюк Н. А. (2014)
Малкін Е. С. - Зміна питомої теплоємності води під дією магнітного поля, Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Ардашнікова А. Ю. (2014)
Малкін Е. С. - Методика техніко-економічного обґрунтування впровадження парових турбін малої потужності в системах теплопостачання промислових підприємств та результати її розповсюдження на типові редукційноохолоджувальні установки, Погосов О. Г. (2014)
Драганов Б. Х. - Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів, Чепурна Н. В., Кириченко М. А. (2014)
Любарець О. П. - Техніко-економічне обґрунтування використання теплоакумулюючих матеріалів для систем міжсезонного сонячного теплопостачання, Москвітіна А. С. (2014)
Малкін Е. С. - Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів, Фуртат І. Е., Журавська Н. Є., Усачов В. П. (2014)
Малкін Е. С. - Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів, Желих В. М., Фурдас Ю. В. (2014)
Малкін Е. С. - Теплоакумулюючі матеріали в теплоакумулюючих електропечах: аналіз та практика використання, Лисак О. В. (2014)
Відповідальність (2014)
Вихідні дані (2014)
Максименко О. В. - Когнітивна класифікація жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю), Мартинюк А. П. (2016)
Морозова И. Б. - Психолингвистическая сущность коммуникативного лидерства: гештальт-анализ, Пожарицкая Е. А. (2016)
Mykhaylenko V. V. - Gradduality in lexical semantics of L1 and L2: a case for "layman” in English and Russian (2016)
Byelozyorova O. - Andeutung aus dem historisch-pragmatischen blickwinkel (2016)
Віротченко С. А. - Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект) (2016)
Гридасова О. І. - Специфіка рольових конфігурацій деструктивного сімейного спілкування (2016)
Лепетюха А. В. - Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози (2016)
Безугла Т. А. - Візуалізація мовленнєвоактових складових у рекламному тексті (2016)
Вуколова К. В. - Деякі властивості слововживання у Пітсбурзькому діалекті крізь призму гендерної категорії (2016)
Смоляна Т. А. - Концепт ПОКАЯННЯ, актуалізований німецькомовною максимою, її мовленнєвоактовий і тактико-стратегічний потенціал (2016)
Пєшкова О. Г. - Мовна гра та умови її реалізації в науковому дискурсі (2016)
Дойчик О. Я. - Кореляція концептів HUMAN BEING vs. ANIMAL в ідіостилі Дж. Барнса (2016)
Шамаева Ю. Ю. - Прайминг и дефокусирование в лингвокогнитивной репрезентации интерсемиотического континуума категории EMOTIONS (2016)
Самохіна В. О. - Феномен адресата в комунікативному просторі комічного (2016)
Нефьодова О. Д. - Засоби та наслідки актуалізації прецедентного імені в комунікації (2016)
Савченко Н. Н. - Синтаксические средства как элемент межтекстового взаимодействия в тексте англоязычной пародии, Котова А. В. (2016)
Кайсіна Д. М. - Пасаж як одиниця структурування ідеаційної промови (2016)
Ковалевська Я. Л. - Медіапростір сатирико-саркастичного дискурсу (на прикладі американських он-лайн видань) (2016)
Тарасова С. О. - Маска-імідж у англомовному політичному дискурсі (2016)
Давиденко І. В. - Когнітивний аспект концепту ДІМ – HOUSE / HOME в англійській мові: особливості перекладу в межах різних доменів (2016)
Богуславська Л. А. - Когнітивний аналіз відтворення онімів у англо-українських перекладах поеми Льюїса Керролла "Полювання на Снарка" (2016)
Ейгер Г. В. - Интуиция как метод научного познания в лингвистике и переводоведении, Безуглая Л. Р., Бабич Е. Н. (2016)
Пасинок В. Г. - Мовленнєва культура сучасного викладача і студента (2016)
Швачко С. О. - Прислів’я англомовного дискурсу: онто-гносеологічна синкрета (2016)
Гусева П. Т. - Техническая эволюция и изучение иностранных языков, Шумская О. Н. (2016)
Касьянова В. Г. - Економічна англомовна термінологічна підсистема як об’єкт керованої комунікативної діяльності (2016)
Morozova O. I. - Review of "Ecolinguistics: communication process at the seam of life” (2016) by M. Bogusіawska-Tafelska (2016)
Влізло В. В. - Нанотехнології та їх застосування у тваринництві й ветеринарній медицині, Бащенко М. І., Іскра Р. Я., Федорук Р. С., Жукорський О. М., Мезенцева Л. М. (2015)
Лісовий М. В. - Вплив показників родючості ґрунту на якість зерна пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся, Комариста А.В. (2015)
Літвінов Д. В. - Формування водного режиму ґрунту в системі короткоротаційних сівозмін (2015)
Іващенко О. О. - Потенціал екологічного способу контролювання бур’янів, Іващенко О. О. (2015)
Гриник І. В. - Біологічна та хімічна технології захисту черешні від шкідників, Шевчук І. В., Барабаш Л. О. (2015)
Вожегова Р. А. - Насінництво буряку столового за краплинного зрошення на півдні України, Люта Ю. О., Косенко Н. П. (2015)
Гіптенко Н. М. - Уміст пластидних пігментів у листках розсади індетермінантних гібридів F1 помідора (Lycopersicun esculentum Mill.) в умовах закритого ґрунту, Ліханов А. Ф. (2015)
Балабак О. А. - Порівняльна характеристика перебігу фенологічних фаз внутрішньовидових таксонів роду Corylus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Козир В. С. - Вплив поліпшених рецептур преміксів на якість молозива і молока корів, Качалова К. Я. (2015)
Шевчук Т. В. - Продуктивність товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощених у модифікованих шедах (2015)
Роїк М. В. - Апозиготія як новий метод збагачення генофонду цукрових буряків, Ковальчук Н.С., Лисенко В.Ф., Хіміч Н.М. (2015)
Лазебна М. Є. - Метрологічне забезпечення у сфері якості ґрунтів: вимоги, сучасний стан і шляхи розвитку (2015)
Стерлікова О. М. - Біобезпека вирощування сортів сільськогосподарських культур, Безноско І. В., Благініна А. А., Тищенко А. Ф., Ковтун В. В., Парфенюк А. І. (2015)
Сало І. А. - Перспективи експорту плодів з України (2015)
Перепелиця Н. М. - Методика розрахунку збитків від простою сільськогосподарської техніки, Котенко С. С. (2015)
Захарова М. А. - Інформаційне забезпечення стану та раціонального використання зрошуваних і солонцевих ґрунтів, Дрозд О. М. (2015)
Рарок А. В. - Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби (2015)
Протопіш І. Г. - Урожайність пшениці озимої залежно від впливу факторів технології (2015)
В. І. Левченку — 75 (2015)
Strebkov D. - Progress in non-traditional power engineering (2015)
Kozyrskyi V. - Renewable energy sources and the problem of environmental protection, Martyniuk L. (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальная сверхвысокочастотная сушка сыпучих кормов (2015)
Драганов Б. Х. - Анализ динамики вредных выбросов в окружающую среду во временном аспекте (2015)
Іноземцев Г. Б. - Спосіб нанесення живильно-захисних розчинів в електричному полі коронного розряду на об'єкти рослинного походження, Окушко О. В. (2015)
Стребков Д. С. - Влияние магнитного поля на процесс плазмохимического горения жидких композитных биотоплив, Кожевников Ю. А., Егоров Ю. М., Щекочихин Ю. М., Николаев В. Г. (2015)
Никитин Б. А. - Влияние величины атмосферной массы на спектральную интенсивность солнечного излучения , Майоров В. А., . Харченко В. В (2015)
Горобець В. Г. - Методика розрахункутеплообміну неізотермічних поверхонь при розвинутій вимушеній течії в трубних каналах (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок одиночної труби при вимушеній конвекції (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальная комбинированная инфракрасная и кондуктивная сушка движущихся сыпучих кормов (2015)
Кожевников Ю. А. - Об аналогии физичеких процессов для плазмы, Николаев В. Г. (2015)
Серебряков Р. А. - Вихревой преобразователь потоков сплошной среды (2015)
Voloshyn S. - The system of power consuming monitoring and management (2015)
Цой Ю. А. - Результаты производственных испытаний доильных аппаратов с сосковой резиной с бактериостатическими свойствами, Кирсанов В. В., Фильков М. Н. (2015)
Кожевников Ю. А. - Получение котельных топлив из бурых углей методом пиролиза, Чижиков А. Г., Чирков В. Г., Щекочихин Ю. М., Аладинская О. Е., Абрамов А. В. (2015)
Драганов Б. Х. - Анализ устойчивости и безопасности технической системы, управляемой оператором, Демченко В. Б. (2015)
Кирилович В. А. - Зв’язок між складовими технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальное озонирование движущихся сыпучих кормов (2015)
Червінський Л. С. - Дослідження фотосинтезної ефективності різних джерел оптичного випромінювання, Луцак Я. М. (2015)
Холманский А. С. - Исследование газообразных продуктов пиролиза растительных отходов, Кожевников Ю. А., Чирков В. Г., Сорокина Е. Ю. (2015)
Антипов Є. О. - Экспериментальное исследование оптимальных параметров размещения теплообменной поверхности в аккумуляторе теплоты на основе парафина (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальное управление избыточным давлением воздуха для борьбы с вредными микроорганизмами в воздушной среде птицеводческих помещений (2015)
Книжка Т. С. - Дослідження відносної опроміненості плоских прошарків рідкого середовища в установках двостороннього опромінення, Червінський Л. С. (2015)
Кожевников Ю. А. - Влияние внешнего магнитного поля на скорость химических реакций при сжигании биотоплив, Николаев В. Г. (2015)
Горобець В. Г. - Експериментальне дослідження теплообмінного апарата нової конструкції, Троханяк В. І., Богдан Ю. О. (2015)
Свентицкий А. Г. - Использование теплоты среды и энергии излучения на основе эксэргетического анализа для энергосбережения в АПК и ЖКХ, Свентицкий И. И., Королев В. А. (2015)
Тарасенко С. Е. - Основные технико-экономические показатели ветроэнергетических установок, Красовски Э. (2015)
Топорков В. Н. - Электрическая энергия в борьбе с сорняками, Королев В. А. (2015)
Усенко С. М. - Режими знезаражуючої обробки зернових в сильних електричних полях (2015)
Чміль А. І. - Методи передпосівної обробки насіння кукурудзи в електромагнітному полі, Лазарюк К. О. (2015)
Бирюк В. В. - Вихревой гидравлический теплогенератор –альтернативный источник энергии, Серебряков Р. А. (2015)
Усенко С. М. - Технологічний процес обробки зернової маси в електричному полі високої напруженості, Науменко О. В. (2015)
Шеліманова О. В. - Аналіз процесу сушіння зерна в атмосферній сушарці, Марчук Б. Ю. (2015)
Коробський В. В. - Вплив хімічно активних компонентів навколишнього середовища на перехідний опір та корозійну стійкість контактних матеріалів (2015)
Антипов Є. О. - Аналіз доцільності використання фотоелектричних перетворювачів залежно від кліматичних умов та потужності споживача (2015)
Shchurko U. - Cultural paradigm of a state development in a globalized world, Datsko O. (2016)
Нікітенко К. - Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) (2016)
Загайська Дз. - Філософсько-естетичне розуміння символу в європейській культурі класичного періоду (2016)
Костюк І. - Культура ХХІ століття у полоні міфологій: причини та перспективи (2016)
Глушко М. - Мистецькі журнали в сучасній Україні: особливості контенту (2016)
Маланчук-Рибак О. - Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи (2016)
Гавеля О. - Стан експертної діяльності та моніторингу культурних цінностей у сучасному українському суспільстві (2016)
Hayuk I. - The development of Armenian jewelry crafts in Ukraine: the historical and cultural discourse (2016)
Фока М. - Сугестія підтекстових символів у кіноповісті "Земля" та в однойменному фільмі Олександра Довженка (2016)
Демідко О. - Шляхи розвитку театральної культури Маріуполя (1964-1960-ті рр.) (2016)
Кюнцлі Р. - Громадський центр як культурно-духовний осередок українського села (2016)
Покуль О. - Еволюція образу жінки-берегині у вимірі української постмодерної культури (2016)
Левкович Н. - Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана (2016)
Бричка А. - Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття (2016)
Холодинська С. - Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: "за" і "проти" теоретичної моделі (2016)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2015)
Гадзало Я. М. - Тенденції галузі виноградарства України та перспективи її інноваційного розвитку, Власов В. В. (2015)
Новаковський Л. Я. - Проблеми методичного забезпечення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2015)
Манько Ю. П. - Зміст сучасних систем землеробства в Україні та пропозиції щодо їх класифікації, Танчик С. П., Примак І. Д. (2015)
Заришняк А. С. - Фотосинтетичний потенціал гібридів буряків цукрових різних біологічних форм за зміни вологозабезпечення, Іоніцой Ю. С. (2015)
Чайка В. М. - Особливості фенології яблуневої плодожерки за умов потепління клімату в Лісостепу, Лісовий М. М., Петрик О. І. (2015)
Мороз М. С. - Використання йодовмісних сполук у період розмноження ентомофагів, Максін В. І. (2015)
Гулай О. В. - Роль нижчих ракоподібних Daphnia magna в існуванні патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae (2015)
Новожицька Ю. М. - Лабораторна діагностика отруєнь у тварин (2015)
Дзіцюк В. В. - Аналіз ооцит-кумулюсних комплексів кіз та параметрів їх дозрівання в умовах in vitro, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2015)
Братішко В. В. - Вплив сил тертя в каналі гвинта гранулятора на зміну температури гранульованого продукту (2015)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія регулювання водного режиму ґрунтів на меліоративних системах польдерного типу, Воропай Г. В., Топольнік Т. І. (2015)
Швартау В. В. - Детектування резистентних до дії гербіцидів — інгібіторів ацетолактатсинтази бур’янів (2015)
Васюта В. В. - Середьодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України (2015)
Ібатуллін М. І. - "Зелені ринки" як складова ринкової інфраструктури продовольчого ринку (2015)
Наконечна К. В. - Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні (2015)
Данилова І. В. - Вплив фітопланктону водозаборів на утворення хлороформу у питній воді (2015)
Панасюк Б. Я. - Науково-практичні основи розвитку сільських місцевостей (2015)
А. С. Заришняку – 60 (2015)
В. С. Гавриленку — 60 (2015)
Боягина О. Д. - Методы изучения мозолистого тела (аналитический обзор литературы) (2015)
Громакова И. А. - Инсулинорезистентность и рак эндометрия, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Сухин В. С., Бакай Т. С., Громакова И. С. (2015)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності 7-(2-гідрокси-3-n-мето-ксифенокси)пропіл-8-заміщених теофіліну, Корнієнко В. І., Самура Б. А., Ладогубець О. В., Романенко М. І., Іванченко Д. Г. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Сучасні погляди на етіопатогенез хронічного одонтогенного остеомієліту та основні напрямки його фармакотерапії (огляд літератури), Гордійчук Д. О. (2015)
Скурчак Т. Н. - Патоморфология печени мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ, Литвиненко М. В., Шерстюк С. А., Бурячковский Э. С. (2015)
Капустник В. А. - Роль маркеров эндотелиальной дисфункции в прогрессировании хронического обструктивного заболевания легких профессионального генеза, Костюк И. Ф., Меленевич А. Я. (2015)
Компанієць К. М. - Стан глутатіонової системи та рівень вітамінів з антиоксидантними властивостями у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця і хелікобактеріозом, Амбросова Т. М. (2015)
Оспанова Т. С. - Деякі фенотипи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Більченко О. С., Болокадзе Є. О., Піонова О. М., Трифонова Н. С. (2015)
Пивоваров О. В. - Взаємозв’язки між інсуліноподібним фактором росту-1 і показниками стану ліпідного обміну у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу (2015)
Снегурская И. А. - Артериальная гипертензия и аритмии: cтруктурно-функциональное и электрофизиологическое ремоделирования сердца, Божко В. В., Старченко Т. Г., Пенькова М. Ю., Корнейчук И. А. (2015)
Градиль Г. И. - Грипп A (H1N1)pdm, острый респираторный дистресс-синдром или пневмония: сравнительный клинико-морфологический анализ двух летальных случаев, Губина-Вакулик Г. И., Могиленец Е. И., Анциферова Н. В., Амелина Л. М., Юрченко И. С. (2015)
Курлан Н. Ю. - Клінічний перебіг шигельозу у дітей, інфікованих Helicobacter pylori, Ольховська О. М. (2015)
Помазуновская Е. П. - Факторы риска развития сахарного диабета 1-го типа у детей раннего возраста (2015)
Чайченко Т. В. - Особенности питания детей с нормальной и избыточной массой тела, Рыбка Е. С., Бужинская Н. Р. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Возможности дистанционной термографии в комплексной диагностике артропатического псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Замятин П. Н., Дубровский К. В. (2015)
Криничко В. В. - Нейрофізіологічні механізми програмованої сенсорної депривації, Коршняк В. О. (2015)
Шпортун О. М. - Особливості сприйняття гумору особами з нервовими розладами (2015)
Алайя Ламиа. - Перинатальные аспекты прогнозирования пролапса гениталий (2015)
Вербова Л. Н. - Лечение больших и гигантских вестибулярных шванном и его результаты, Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О., Лисяный А. Н., Цюрупа Д. М., Чувашова О. Ю., Грязов А. Б., Земскова О. В., Кручок И. В. (2015)
Бойко В. В. - Оцінка ефективності комплексної діагностики та лікування новоутворень середостіння, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Демченко В. М. - Рецидивуючий посткоїтальний цистит у жінок. Хірургічні аспекти лікування (2015)
Бітчук Д. Д. - Післяопераційне знеболювання при лікуванні травматологічних хворих (2015)
Семенова Н. В. - Динаміка неврологічного розвитку недоношених дітей під впливом чинників навколишнього середовища (2015)
Волкова О. С. - Вплив лецитин-кальцієвого комплексу на рівень кислотності ротової рідини в осіб молодого віку з множинним карієсом зубів, Рябоконь Є. М., Гоєнко О. М., Андрєєва О. В., Доля Е. І. (2015)
Денисова Е. Г. - Биотипы пародонта и рецессия десны: гигиенические аспекты, Соколова И. И. (2015)
Куцевляк В. І. - Проблеми організації післядипломної освіти та її оцінка курсантами циклів, Щегольова М. Г., Кролівець Т. Г. (2015)
Савельева Н. Н. - Оксид азота как фактор воспаления в тканях пародонта у больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степени тяжести на фоне паразитозов (2015)
Беш О. М. - Аналіз прихильності до лікування пацієнтів, хворих на бронхіальну астму (2015)
Бучок О. О. - Аспекти дренування верхніх сечовивідних шляхів у хворих з гострим обструктивним пієлонефритом (2015)
Вакалюк І. П. - Особливості перебігу постійної форми фібриляції передсердь у хворих із супутніми хронічними дифузними запальними захворюваннями печінки на фоні тривалої варфаринотерапії, Драпчак І. М. (2015)
Виклюк І. В. - Клінічне обґрунтування методики діагностики нахилу кореня і відновлення кукси зуба, Ожоган З. Р. (2015)
Воляк Ю. М. - Частота і види зубощелепних аномалій у дітей з деформаціями перегородки носа, Ожоган З. Р. (2015)
Гончар М. Г. - Лікування гострого інтерстиціального панкреатиту шляхом застосування локальної гіпотермії в експерименті, Винник Д. М. (2015)
Довганич О. В. - Синглетно-киснева терапія у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2015)
Квіт А. Д. - Клініко-мікробіологічні аспекти лікування пацієнтів із гострим ускладненим апендицитом, Бочар В. Т., Куніна І. О. (2015)
Кобрин О. П. - Вплив комплексного лікування на стан тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією у віддалені терміни після лікування (2015)
Козловська І. М. - Роль мікробної біоплівки в патогенезі перебігу ускладнених форм хронічної анальної тріщини (2015)
Костишин А. Б. - Показники графіків турно-амплітудного аналізу поверхневих електроміограм при виконанні жувальної проби у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу в ранні терміни після тимчасового ортопедичного лікування, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Вміст кортизолу у крові та ротовій рідині як критерій стресової реакції у хворих на генералізований пародонтит та ускладнення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Скалат А. П., Скиданович С. І. (2015)
Матейко Г. Б. - Вплив комплексного лікування і прегравідарної підготовки на перебіг та наслідки вагітності у жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекціями (2015)
Михайленко Т. М. - Прогностичне значення деяких хімічних елементів ротової рідини осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів, у процесі каменеутворення, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М. (2015)
Негрич Т. І. - Особливості перебігу розсіяного склерозу у жінок, Оринчак Л. Б. (2015)
Ожоган З. Р. - Віддалені результати ортопедичного лікування хворих незнімними ортопедичними конструкціями залежно від функціонального стану опорних зубів, Клим’юк Ю. В. (2015)
Оринчак М. А. - Динаміка показників варіабельності серцевого ритму під впливом лікування омега-3 поліненасичених жирних кислот у пацієнтів із фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю при метаболічному синдромі, Василечко М. М. (2015)
Палійчук В. І. - Компенсаторно-відновні процеси в литковому м’язі через місяць впливу акрилових пластмас, Рожко М. М., Жураківська О. Я. (2015)
Петришин С. В. - Розповсюдженість і клінічні особливості патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів, захворюваннями тканин пародонта та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2015)
Присяжнюк В. П. - Ефективність використання кверцетину у хворих на хронічний гепатит невірусного походження різного віку (2015)
Пришляк О. Я. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу та стан неспецифічного захисту ротової порожнини у хворих на вітряну віспу, Бойчук О. П., Кобрин Т. З., Пюрик В. Ф., Мазурок У. Я., Кобрин О. П., Кобрин Н. Т., Гуровська Н. П., Верес О. В. (2015)
Решетар Д. В. - Показники оксидантно-антиоксидантної системи та ендогенної інтоксикації у реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній (2015)
Рожко-Гунчак О. М. - Роль преортодонтичного лікування дітей в комплексній профілактиці зубощелепних аномалій (2015)
Ромаш І. Р. - Динаміка психопатологічних порушень у хворих на параноїдну шизофренію у процесі терапії атиповими нейролептиками (2015)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники вродженого імунітету у хворих із серцевою недостатністю (2015)
Черенько С. О. - Ультразвукові особливості ураження печінки у хворих на ко-інфекцію туберкульоз / ВІЛ у поєднанні з вірусними гепатитами В та / або С, Манів Л. Я. (2015)
Чернюк Н. В. - Діагностична значущість клініко-біохімічних, інструментальних, імуногенетичних показників у розвитку коморбідної патології дихальної та серцево-судинної систем за даними факторного аналізу (2015)
Яцишин Р. І. - Підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням на фоні дисліпідемії, Сухоребська М. Я. (2015)
Яцишин Н. Г. - Профілактика недоношування у жінок з гормональною дисфункцією яйників в анамнезі (2015)
Головчак І. С. - Сучасна лекція (2015)
Дмитренко І. А. - Тестовий контроль – сучасний підхід до становлення навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології (2015)
Довганич Н. В. - Особливості викладання біології з основами генетики студентам фармацевтичного факультету та роль кредитно-модульної системи в організації навчального процесу (2015)
Жураківська О. Я. - Навчально-дослідна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчального процесу у вищих медичних закладах України (2015)
Кулаєць Н. М. - Навчальна історія хвороби як структурний елемент практичного заняття з внутрішньої медицини (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Лекция как форма обучения в профессиональном образовании врачей-педиатров (2015)
Ожоган І. А. - Практична підготовка студентів з терапевтичної стоматології (2015)
Пилипчук В. І. - Переривисті курси як форма безперервного післядипломного навчання лікарів-хірургів (2015)
Рожко–Гунчак О. М. - Роль науково-дослідницьких робіт та студентських гуртків у становленні майбутніх лікарів-стоматологів (2015)
Сем’янчук В. Б. - Особливості навчання деонтологічних принципів спілкування лікарів-інтернів з пацієнтами на післядипломній освіті (2015)
Фрич Н. І. - Аналіз успішності студентів-іноземців зі спеціальності "Лікувальна справа" на кафедрі медичної біології і медичної генетики (2015)
Яцишин Н. Г. - Право на недосконалість як важлива складова становлення особистості (2015)
Дієва Т. В. - Методические основы и алгоритм дифференцированного планирования рабочего дня врачей-стоматологов на ортопедическом приеме. (Часть I. Одиночные коронки, мостовидные протезы) (2015)
Соломчак Д. Б. - Аналіз організації диспансерного спостереження хворих на сечокам’яну хворобу (2015)
Строй О. О. - Прогнозування імовірності розвитку метастазів у хворих з раком нирки (2015)
Антонів Р. Р. - Місцева терапія з використанням розчину мірамістину в комплексному лікуванні хворих на хронічний уретрит та уретропростатит (2015)
Гайова І. М. - Способи підсилення звучання серцевих шумів при аускультації (2015)
Дельва Ю. В. - Вторинна гіперурікемія у хворих на ревматологічні захворювання, Скробач Н. В., Гавриш І. Т., Вишиванюк В. Ю. (2015)
Козлова І. В. - Помпова інсулінотерапія: нові перспективи лікування цукрового діабету (2015)
Мергель Т. В. - Стан скоротливої здатності лівого шлуночка у хворих після перенесеного інфаркту міокарда у процесі відновного лікування (2015)
Содержание (2015)
Візір В. А. - Особливості добового моніторування артеріального тиску, сироваткового рівня уротензину II та ангіотензину II, васкулярного ремоделювання та екстракраніального кровотоку в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Школовий В. В., Абрамов А. В. (2015)
Кошля В. І. - Зміни варіабельності ритму серця у хворих на артеріальну гіпертензію у процесі амбулаторного лікування, Муна Бен-Абід (2015)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок показників ліпідного спектра, стану кардіогемодинаміки та маркерів імунозапальної активації у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з гіпотиреозом, Олійник Т. В. (2015)
Бідзіля П. П. - Гендерні особливості змін лабораторних показників і структурних параметрів міокарда лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності на тлі цукрового діабету 2 типу та ожиріння (2015)
Перцева Т. О. - Використання опитувальників для визначення ризику загострень та оцінювання якості життя у хворих на ХОЗЛ, Михайліченко Д. С. (2015)
Боярская Л. Н. - Значение дефицита магния в формировании вегетативной дезадаптации у детей и подростков с патологией желудочно-кишечного тракта, Горбачёва С. В., Потапенко С. В. (2015)
Кебало Д. І. - Використання галектину-3 в діагностиці вузлових форм захворювань щитоподібної залози, Мірошникова Н. П., Юрченко К. Н., Пащенко С. М., Званцева О. Д., Фудашкіна Л. М. (2015)
Клименко В. Н. - Комбинированные эндоскопические подходы в лечении ахалазии кардии, Киосов А. М., Избицкий В. В., Гулевский С. Н. (2015)
Павлова О. М. - Стратегії профілактики респіраторних порушень після пластик великих вентральних гриж (2015)
Тугушев А. С. - Оценка почечной дисфункции у больных циррозом печени, Болгова А. В., Ермакова Т. В., Носов Д. А., Чубич Л. А. (2015)
Шелестова Л. П. - Оцінювання стану кістково-мінерального обміну в жінок із дефіцитом маси тіла на етапі планування вагітності, Аллахвердієв Р. С., Сюсюка В. Г. (2015)
Грідіна І. Б. - Інтравагінальна гормональна контрацепція в жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла (2015)
Шпортун О. М. - Розвиток нозологічних особливостей гелотофілії, гелотофобії та катагеластицизму при різних видах психічних розладів (2015)
Samoshchenkova I. F. - An adaptive assortment management in the balanced scorecard of the pharmaceutical organization, Lebedev A. V., Maksimkina E. A., Garankina R. Yu. (2015)
Сыволап В. В. - Возможности антагонистов альдостерона в лечении больных с острым инфарктом миокарда с элевацией ST без ХСН и постинфарктной ХСН с низкой фракцией выброса, Лукашенко Л. В., Жеманюк С. П., Герасько М. П., Франскявичене Л. В. (2015)
Колесник М. Ю. - Сучасні алгоритми підбору дози варфарину у хворих із фібриляцією передсердь, Михайловський Я. М. (2015)
Кошля В. И. - Безболевая ишемия миокарда при сахарном диабете 2 типа, Мартыненко А. В. (2015)
Авраменко Н. В. - Хронический эндометрит как фактор нарушения репродуктивного здоровья женщин, Гридина И. Б., Ломейко Е. А. (2015)
Колесник И. П. - Адъювантная химиотерапия при раке желудка, Шевченко А. И. (2015)
Бойко В. В. - Аналіз підходу до сейсмічного виявлення небезпеки раптових викидів в шахтах, Половінкін М. І. (2015)
Terentiev O. - Subresonant load energy regulation when electrothermal rock fracturing, Kleshchov A. (2015)
Гайко Г. І. - Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема "Геоурбаністика – інженерно-геологічне середовище", Кравець В. Г., Булгаков В. П., Гайко Ю. І. (2015)
Ремез Н. С. - Динамічна взаємодія грунтових основ та будівель під час дії сейсмовибухового навантаження, Іванова І. А. (2015)
Bronytskyi V. - Research efficiency seismic-protective screen from the explosion, Melnychuk M. (2015)
Тишевич Б. Л. - Покращення короткострокового прогнозування електричного навантаження з використанням нейронної мережі із застосуванням попередньої підготовки даних (2015)
Тишевич Б. Л. - Підвищення точності моделювання електромеханічних систем високого порядку у просторі станів (2015)
Гребенюк Т. В. - Аналіз системи державного нормування радіаційного впливу на персонал в умовах аварії на АЕС, Онисимчук Т. М. (2015)
Закусило Р. В. - Исследование процесса получения кристаллов сферической формы в кристаллизаторе-модификаторе, Банишевский В. В., Комаров В. В. (2015)
Ткачук К. К. - Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров’я населення, Радецька О. Й. (2015)
Бодюк А. В. - Геолого-товарознавчі дослідження природного газу (2015)
Долженков А. Ф. - Критерии оценки износостойкости спецодежды при работах на угольных пластах (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування інформаційно-ресурсних понять уранових руд та факторів їх вартісної оцінки (2015)
Ткачук К. К. - Автоматична система моніторингу забруднення атмосфери промислового району в донецькій області, Канар М. О. (2015)
Пушкін С. П. - Обґрунтування екологічно безпечних параметрів виробництва поліпропіленової плівки, Рабош І. О. (2015)
Тверда О. Я. - Дослідження процесу розсіювання пилу з відвалу кар’єру в робочій зоні та на прилеглих територіях, Воробйов В. Д., Давиденко Ю. А. (2015)
Демчук Г. В. - Cистема управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах європейского союзу (на прикладі Румунії) (2015)
Харитонов М. М. - Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища, Чабан І. П. (2016)
Шепілова Т. П. - Ефективність дії гербіцидів в посівах сої (2016)
Павлюченко І. С. - Дослідження зношування монометалевих і зміцнених двушарових лез прорізаючого робочого органу, Шевченко К. С., Лісовий І. О., Думенко К. М. (2016)
Бомба М. Я. - Екологічні проблеми структури грунтів в умовах сучасного землеробства і шляхи їх вирішення (2016)
Кириленко Л. В. - Фітопатогенні бактерії козлятнику східного, Патика В. П. (2016)
Доронін В. А. - Вплив гербіцидів на якість маточних коренеплодів та насіння цукрових буряків за обробки посівів маточників, Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Будовський М. Д. (2016)
Улянич О. І. - Якість розсади селери черешкової залежно від способу вирощування, Діденко І. А. (2016)
Ушкаренко В. О. - Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України, Лиховид П. В. (2016)
Василишина О. В. - Зміни біологічно-активних речовин, хлорогенової та кавової кислот в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії (2016)
Пустовіт С. В. - Дослідження процесу дообмолоту колосового вороху, Котков В. І. (2016)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Голден Делішес за післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту, Дрозд О. О. (2016)
Господаренко Г. М. - Амінокислотний склад білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О. (2016)
Osokina N. M. - Physical and mechanical properties and quality indicator of barley, Kostetska K. V. (2016)
Балабак О. А. - Біологічна цінність білка фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Поліщук В. В. - Особливості вирощування садивного матеріалу жимолості їстівної (Lonicera edulis Turcz.), Балабак А. Ф., Варлащенко Л. Г. (2016)
Миколайко В. П. - Якість насіння цикорію коренеплідного залежно від його дражирування, Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2016)
Poltoretska N. M. - Methods of regulation of the production process in buckwheat crops, Poltoretskyi S. P., Bilonozhko V. Ya. (2016)
Рябовол Я. С. - Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів, Рябовол О. Л. (2016)
Буйна О. І. - Формування фотосинтетичного апарату та продуктивність помідорів за дії тебуконазолу, Рогач В. В., Кур’ята В. Г. (2016)
Туренко В. П. - Эффективность современных протравителей в ограничении развития мучнистой росы и септориоза пшеницы яровой, Горяинова В. В. (2016)
Поліщук В. В. - Морфологічна класифікація культивованих в Україні представників роду Prunus L., Щерба І. В. (2016)
Поліщук В. В. - Аналіз типів лісорослинних умов та біорізноманіття лісів водозбору річки Сіверський Донець, Турчина С. Я. (2016)
Сулима І. В. - Тверді мастильні матеріали (огляд), Сіренко Г. О. (2016)
Сіренко Г. О. - Теорія та аналіз випадкових процесів: 1. Коливання та коливальні системи (огляд), Фундюр Д. А., Стефанюк Г. Я. (2016)
Світовий В. М. - Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому, Жиляк І. Д. (2016)
Татарчук Т. Р. - Теорія кристалічного поля шпінельних структур, Куш У. Л. (2016)
Стецьків А. О. - Дослідження тетрарної сполуки TmLi0.71Сo1.29Sn2 методом монокристалу, Павлюк В. В. (2016)
Буждиган Х. В. - Виділення ароматних речовин з кави методом відгонки з водяною парою, Курта С. А. (2016)
Сіренко Г. О. - Математичний опис процесів диспергування вуглецевих волокнистих матеріалів та полімерних композицій за хемо-механо-активаційною технолоґією, Солтис Л. М. (2016)
Трофименко С. І. - Вуглецеві адсорбенти з кукурудзяних качанів, що одержані мікрохвильовим активуванням фосфорною кислотою, Сич Н. В., Циба М. М., Піддубна О. І., Пузій О. М. (2016)
Дударко О. А. - Сучасний поступ у синтезі каталізаторів із сульфурпохідними у поверхневому шарі (2016)
Troyanovskaya G. I. - Solid Lubricants and Coating for Operation in Vacuum (2016)
Кириченко В. І. - Комплексна переробка технічних олій: концепція, методи і технолоґії процесів, Сіренко Г. О., Нездоровін В. П. (2016)
Сіренко Г. О. - Метод та методолоґія дослідження деформаційних та пружних властивостей епоксидних композитів під час твердіння та термоударів, Мартинюк М. І., Мандзюк І. А. (2016)
Сіренко Г. О. - Фізичні методи дослідження речовин (курс лекцій). Вступ, Мартинюк М. І., Солтис Л. М. (2016)
Кириченко В. І. - Сучасна освітня концепція і досконалість інформаційно-дидактичної системи навчальних фундаментальних дисциплін вищої школи, Нездоровін В. П. (2016)
Періодична таблиця поповнилася новими первнями (елементами) (2016)
Сіренко Г. О. (2016)
Правила для авторів (2016)
Tretyak O. А. - Public sphere of politics: between classical grounds and new political actuality (2016)
Бадер А. В. - Засоби та методи формування інформаційної складової збройного насилля (2016)
Вонсович О. С. - Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки: наслідки для міжнародної та європейської безпеки (2016)
Головко І. К. - Парадипломатія субнаціональних акторів: потенціал та форми реалізації (2016)
Нагорна М. М. - Досвід застосування можливостей прямої демократії та опосередкованої участі у територіальних громадах України (2016)
Одарченко К. Ю. - Специфіка горизонтальних та вертикальних зв’язків у політичній комунікації в Україні на тлі процесу партійного будівництва: політологічна теорія та вимоги до українського політичного контексту (2016)
Стахурський І. В. - Особливості становлення та перспективи розвитку європейської стратегічної культури (2016)
Скок Н.С. - Хронотоп у соціологічному вимірі: попередній аналіз (2016)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі (2016)
Kalanova S. M. - Generational analysis: theoretical and methodological components (2016)
Нестеренко Л. М. - Соціокультурні чинники формування музичних преференцій студентської молоді України (2016)
Кулик А. В. - Роль аллегорий в философском тексте (2016)
Бойко М. П. - Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства (2016)
Тіменик З. І. - Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади (2016)
Горбенко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету (2016)
Стройный Я. - Розничная торговля в Тарнове в 2011-2014 гг. Диагноз и стратегические аспекты, Колак З. (2016)
Гуляєва А. С. - Японське дзюдо в радянській Україні (1960-1970 рр.): образ у молодіжній та спортивній пресі (2016)
Анпілогов Д. І. - Моделювання та експериментальний спосіб діагностики коливань при фрезеруванні тонкостінних деталей, Внуков Ю. М., Гермашев А. І. (2015)
Гаврушкевич А. Ю. - Исследование механизма формирования кромок при магнитно-абразивной обработке в кольцевой ванне, Гейчук В. Н., Майборода В. С., Джулий Д. Ю. (2015)
Кузей А. М. - Високонаповнені алмазоабразивні композиційні матеріали на керамічних зв’язках для обробки надтвердих матеріалів, Кудрицький В. Г. (2015)
Лебедев В. Я. - Технологическая наследственность и качество в машиностроении (2015)
Майборода В. С. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на мікрогеометрію та експлуатаційні показники мітчиків зі швидкорізальної сталі, Тарган Д. В. (2015)
Мановицкий А. С. - Расчет толщины среза, длины режущих кромок и площади контакта передней поверхности резца со снимаемым припуском цилиндрической и выпуклой тороидальной части сложнопрофильной детали (2015)
Новиков Н. В. - Контактное взаимодействие в зоне резания инструментом с ПСТМ на основе КНБ, Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Кирилович В. А., Яновський В. А. (2015)
Онисько О. Р. - Про технологічну неможливість відтворення теоретично точного профілю гвинтової різьби токарним різцем (2015)
Павленко Д. В. - Повышение технологической пластичности спеченных титановых сплавов (2015)
Струтинський С. В. - Шестикоординатний привід мікропереміщень у вигляді просторової пружної рами октаедричного типу (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование элементов и подложек из монокристаллических материалов для оптоэлектроники, Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Ковалев В. А., Данильченко М. А. (2015)
Кузей А. М. - Механизмы контактных взаимодействий при алмазоабразивной обработке хрупких материалов, Лебедев В. Я., Лобач C. П., Шмулевцов И. А. (2015)
Хейфец М. Л. - Использование физико-химического анализа для совершенствования технологии получения наноалмазных материалов, Колмаков А. Г., Витязь П. А., Сенють В. Т., Клименко С. А. (2015)
Рябченко С. В. - Исследование качества обработанной поверхности зубчатых колес после шлифования кругами из КНБ, Федоренко В. Т., Сильченко Я. Л., Полонский Л. Г., Яновский В. А. (2015)
Хейфец М. Л. - Стружкообразование и формирование поверхностного слоя изделий при лезвийной обработке, Полонский Л. Г. (2015)
Дьяконов О. В. - Імітаційне моделювання переробки сировини та утилізації деревних відходів в тверде біопаливо гнучкими технологіями, Полянський О. С., Дьяконов В. І. (2015)
Полянский А. С. - Совершенствование метода оценки надежности тормозной системы колесной машины, Дубинин Е. А., Клец Д. М, Задорожняя В. В. (2015)
Кушнарев А. С. - Биосферные основы повышения продуктивности земледелия, Артёмов Н. П. (2015)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки технологій в галузі рослинництва, Святченко С. І., Осипова Л. С. (2015)
Тіщенко Л. М. - Про нелінійну модель руху сепарованих сумішей в циліндричних віброрешетах, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2015)
Завгородний А. И. - Определение рациональной интенсивности колебаний рабочих органов вибросепаратора зерновых смесей, Хессро Монтасер (2015)
Котов Б. І. - Моделювання динаміки нагріву та охолодження зернопродуктів в режимі пневмотранспортера, Калініченко Р. А., Кифяк В. В. (2015)
Михайлов Є. В. - Методика встановлення та визначення параметрів і режимів роботи пневморешітного сепаратору зернового вороху, Задосна Н. О., Білокопитов О. О. (2015)
Бакум М. В. - Дослідження параметрів руху часток в плоскому нахиленому каналі пневматичного сепаратора, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2015)
Котов Б. І. - Математична модель динаміки процесів тепловологісної обробки в проточному апараті, Руденський А. А., Курганський О. (2015)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху, Задосна Н. О., Білокопитов О. О. (2015)
Пащенко В. Ф. - Исследование рабочих органов дискового лущильника, Харченко С. А., Седых К. В. (2015)
Басаревский А. Н. - Моделирование процесса очистки мелиоративного канала ротационным рабочим органом горизонтального типа, Кравченин К. А. (2015)
Пащенко В. Ф. - Теоретические исследования технологического процесса почвообрабатывающей машины, Ким В. В., Батулин А. А. (2015)
Артьомов М. П. - Оцінка тягово-динамічних властивостей на основі прискорення трактора, Лебедєв А. Т., Шуляк М. Л., Кулаков Ю. М. (2015)
Мельник В. І. - Кінематична невідповідність і динамічна нерівномірність навантаження спарених коліс трактора, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2015)
Антощенков Р. В. - Математичний апарат обробки даних вимірювальною системою динаміки та енергетики мобільних машин (2015)
Кашин Д. В. - Експериментальні дослідження ґрунтообробного МТА (2015)
Барабаш Г. І. - Вплив строків сівби на продуктивність та структуру гречки в зв’язку з обґрунтуванням використання комплексу машин, Страхоліс І. М., Зубко В. М., Барабаш О. Г. (2015)
Черепнев И. А. - О возможностях использования низкоэнергетических информационных электромагнитных излучений для лечения легочных профессиональных заболеваний спасателей, Фесенко Г. В., Артюшенко А. В. (2015)
Куценко А. Г. - До розрахунку механічних систем активного віброзахисту (2015)
Гаек Е. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров разработанного циклона аспирационных систем зерноочистительных машин (2015)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2015)
Белегай Р. І. - Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну серцеву недостатність, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2015)
Білоокий О. В. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу при експериментальному жовчному перитоніті, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Винник Д. М. - Стан згортальної системи крові в лікуванні гострого інтерстиціального панкреатиту шляхом застосування гіпотермії підшлункової залози в експерименті (2015)
Гданський С. М. - Особливості ультраструктурних змін у гепатоцитах і синусоїдах печінки щурів при поєднаній травмі грудної клітки і стегна, Герасимюк Н. І. (2015)
Герасимчук М. Р. - Оксидативний стрес як пусковий чинник ушкодження органів-мішеней на ранніх етапах розвитку критичних станів (2015)
Гірник Г. Є. - Вплив атопічного дерматиту на психологічний стан та соціальну адаптацію пацієнтів (2015)
Дронова В. Л. - Комплексне лікування первинних і рецидивних злоякісних пухлин органів тазу (2015)
Єрмакова Л. Г. - Cимптомокомплекс стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2015)
Калин Т. І. - Особливості гетероциклізації вторинних амінів із циклопентаноном і оцтовим альдегідом та дослідження протимікробної активності синтезованих сполук, Мельник М. В., Куцик Р. В. (2015)
Кінаш І. О. - Підготовка ясенного краю опорних зубів до ортопедичного лікування (2015)
Ковалюк А. В. - Вивчення інтенсивності розвитку і патогенезу зубощелепних деформацій у пацієнтів з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2015)
Колеснік О. О. - Колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: вплив хірургічної стратегії на результатита собівартість лікування, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Волк М. О., Жуков Ю. О. (2015)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків у виявленні тяжкої бронхіальної астми, Шахова О. О., Січкар І. Б. (2015)
Костишин А. Б. - Індексна оцінка показників балансу роботи m.masseter та m.temporalis у процесі лікування пацієнтів зі зниженою висотою прикусу незнімними ортопедичними конструкціями, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2015)
Котик Т. Л. - Дослідження гемосудин піднижньощелепної залози та сечового міхура щура з використанням оригінального морфометричного аналізу, Токарук Н. С. (2015)
Кочерга З. Р. - Цитоденситометричні показники соматичних клітин здорових новонароджених та новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Ковальчук Л. Є., Геращенко С. Б. (2015)
Кузик А. С. - Застосування мініінвазивних методів у лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей (2015)
Левченко В. А. - Стан варіабельності ритму серця в юнацькому віці в умовах активної ортостатичної проби як методика оцінки вегетативної регуляції (2015)
Махлинець Н. П. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота (2015)
Місяк С. А. - Вплив препарату з глини "Бента” на швидкість генерування супероксидних радикалів пухлинною тканиною та нейтрофілами крові хворих на рак прямої кишки, Лукін С. М., Голотюк В. В., Корнієнко П. Л., Тавокін В. В., Вовк А. В., Бурлака А. П. (2015)
Остафійчук С. О. - Морфометричне дослідження еритроцитів у вагітних жінок з прееклампсією, Геращенко С. Б., Остафійчук А. Р. (2015)
Перехрестенко Т. П. - Вплив віку, статі пацієнтів, кількості лейкоцитів та розмірів селезінки на формування відповіді при лікуванні іматинібом хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (2015)
Перцева Т. О. - Стан коагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з тяжким перебігом захворювання, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г. (2015)
Петришин С. В. - Клініко-діагностичні особливості патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів, захворюваннями тканин пародонта та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2015)
Пилюк І. І. - Прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Психічні та поведінкові особливості керівників закладів охорони здоров’я на регіональному рівні, Гульчій О. П. (2015)
Римарчук М. І. - Профілактика плацентарної дисфункції у жінок з локальним непрогресуючим відшаруванням нормально розміщеної плаценти (2015)
Середюк Н. М. - Солі магнію та калію глюконової кислоти: новий ефективний засіб у лікуванні коморбідного стану - артеріальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом, Деніна Р. В. (2015)
Синько У. В. - Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: електрокардіографічні особливості у хворих з коморбідною патологією, Вакалюк І. П. (2015)
Тучак О. І. - Кореляційний взаємозв’язок показників функціональної активності щитоподібної залози та системи ліпопероксидації при експериментальному гіпотиреозі (2015)
Харьков Л. В. - Диференційна діагностика судинних новоутворень ЩЛД у дітей для визначення тактики лікування, Яковенко Л. М., Кисельова Н. В., Жила Н. Ю., Рєбєнков С. О. (2015)
Khomenko L. O. - Determination of the chemical composition of permanent teeth enamel during secondary mineralization in children, Sorochenko G. V., Ishutko I. F. (2015)
Швед М. І. - Диференційовані підходи до лікування хворих на стабільну стенокардію, що протікає на фоні субклінічного гіпотиреозу, Припхан І. Б. (2015)
Shyian D. M. - Morphological features of the cerebellar nuclei (2015)
Юрик І. І. - Особливості морфологічних змін скелетної мускулатури нижніх кінцівок щурів при експериментальній гіперурикемії (2015)
Яцишин Р. І. - Особливості ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію та у хворих із хронічною хворобою нирок V стадії, яка корегована програмним гемодіалізом, Салижин Т. І. (2015)
Багрій М. М. - Рак легень, поєднаний із туберкульозом, Клим В. М., Луцак О. М., Тарасевич Н. Р., Марчук О. В., Варнава Н. Я. (2015)
Телішевська О. Д. - Хвороби, що імітують скронево-нижньощелепні розлади. Пульпіт, періодонтит, тріщина кореня зуба (2015)
Белегай Р. І. - Кредитно-модульна організація виробничої практики з клінічної фармації в системі вищої фармацевтичної освіти (2015)
Бондарчук О. П. - Виробнича практика: порівняльний аналіз підготовки фахівців фармацевтичної галузі (2015)
Гаморак Г. П. - Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі мікробіології (2015)
Гірник Г. Є. - До проблеми формування особистості майбутнього лікаря у вищому медичному навчальному закладі (2015)
Кулаєць В. М. - Самостійна практична робота лікарів–інтернів (2015)
Кулаєць Н. М. - Сучасні умови організації навчального процесу в медичному вузі (2015)
Новицький О. В. - Деякі питання діяльності навчально-тренувального центру з "Хірургії" на базі кафедри хірургії №2 та кардіохірургії (2015)
Сем’янчук В. Б. - Необхідність впровадження у тематику циклів на кафедрі дитячих хвороб післядипломної освіти принципів роботи "Клінік, дружніх до молоді" (2015)
Скробач Н. В. - Освітнє середовище і духовно-етичний розвиток молоді, Вишиванюк В. Ю., Шаповал О. А. (2015)
Васюта В. А. - Експертна оцінка трирівневої системи профілактики атрофії зорових нервів (2015)
Децик О. З. - Аналіз особливостей і тенденцій захворюваності на сечокам’яну хворобу в Івано-Франківській області, Соломчак Д. Б. (2015)
Диева Т. В. - Методические основы и алгоритм дифференцированного планирования рабочего дня врачей-стоматологов на ортопедическом приеме. (Часть II. Съемные зубные протезы,микропротезирование). 3. Съемные протезы, протезы-шины (2015)
Островський М. М. - Регіональні вікові, гендерні, геоіндустріальні аспекти поширеності та перебігу саркоїдозу у хворих мешканців Івано-Франківської області, Швець К. В (2015)
Гайова І. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування Актовегіну та бузини чорної (Sambucus nigra) в комплексному лікуванні літніх пацієнтів із хронічним необструктивним бронхітом та супутньою поліорганною патологією (2015)
Геник С. М. - Синдром емоційного вигорання (2015)
Титул, зміст (2017)
Zagirnyak M. - Use of power method for identification of nonlinearity parameters, Mosiundz D., Rodkin D. (2017)
Осипенко К. С. - Принцип невизначеності Гейзенберга при оцінці рівня енергії, що генерується відновлюваними джерелами, Жуйков В. Я. (2017)
Kucheriava I. M. - Numerical study of electric field distribution in high-voltage cable termination with stress control cone (2017)
Розов В. Ю. - Двухконтурное пассивное экранирование магнитного поля высоковольтных кабельных линий в зонах соединительных муфт, Добродеев П. Н., Квицинский А. А. (2017)
Rezinkina M. M. - Physical modeling of electrical physical processes at long air gaps breakdown, Rezinkin O. L., Danyliuk A. R., Revuckiy V. I., Guchenko A. N. (2017)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах несиметричної системи напруг мережі живлення та несиметричного навантаження, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2017)
Бондар Р. П. - Комплексна модель з частотно-залежними параметрами для розрахунку робочих характеристик магнітоелектричного вібратора, Подольцев О. Д. (2017)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили в турбогенераторі з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора, Мельник А. М. (2017)
Титко О. І. - Визначення виткових замикань обмотки статора асинхронних двигунів на основі методу компенсації магнітного поля, Худяков А. В. (2017)
Кириленко О. В. - Стохастичний метод визначення оптимальних місць підключення та потужності джерел розосередженого генерування, Лук'яненко Л. М., Гончаренко І. С. (2017)
Стогній Б. С. - Визначення комутаційного ресурсу високовольтних вимикачів, Сопель М. Ф., Третякова Л. Д., Танкевич Є. М., Панов А. В., Паньків В. І. (2017)
Демов О. Д. - Поетапний розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі їхньої декомпозиції, Півнюк Ю. Ю. (2017)
До 80-річчя Ращепкіна А. П (2017)
До 80-річчя Авраменка В. М. (2017)
Рожко М. М. - До 75-річчя з дня народження відомого вченого анатома з Прикарпаття професора Шутки Богдана Васильовича, Попадинець О. Г., Клипич Я. І., Дутчак У. М., Саган О. В., Шутка Л. А. (2015)
Ананевич І. М. - Морфофункціональні зміни в слизовій оболонці піднебіння і щоки, слинних залозах та яснах при гіпотиреоз, Барчук Р. Р., Репецька О. М., Попадинець О. Г., Саган О. В., Пастух М. Б., Перцович В. М., Дубина Н. М., Марчук О. Д. (2015)
Андрійчук В. М. - Особливості змін поперечних параметрів юнаків-учнів в умовах педагогічного процесу (2015)
Антонюк О. П. - Морфологічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в новонароджених, Проняєв Д. В., Кривецький В. В. (2015)
Babuch A. P. - Individual specific features and variability of the buccal branches of the facial nerve, Katereniuk I. M., Titova T. M., Zorina Z. A., Chertan H. N., Anheliu R. A. (2015)
Белегай Р. І. - Особливості оцінки результатів тесту з шестихвилинною ходою у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2015)
Белегай Р. І. - "Протокол ефективності і безпечності лікарського препарату" як один з видів самостійної роботи студентів при вивченні клінічної фармакології (2015)
Beleva I. - Creating a distal limited defect by surgical exposure of an impacted third molar. Prognosis and treatment, Kissov Ch. (2015)
Беликова М. В. - Влияние периодической нормобарической гипоксии на содержание дофамина в стриатуме при старении, Пастухова В. А., Лукьянцева Г. В., Краснова С. П., Луценко А. В. (2015)
Боднарчук Ю. В. - Вікові особливості структурної перебудови печінкової часточки щурів (2015)
Бойко В. О. - Морфологічні перетворення піднижньощелепної слинної залози за умов мікроелементозу у щурів молодого віку (2015)
Булько І. В. - Морфологічні зміни у селезінці щурів у пізні терміни після опіку шкіри та застосування лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Бурега Ю. О. - Лектингістохімічна характеристика структур періодонту та кореня зуба щурів в ранньому постнатальному періоді після внутрішньоутробної дії антигену (2015)
Волошин М. А. - Розподіл рецепторів до лектину арахісу в структурах під шлункової залози щурів в ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів, Грінівецька Н. В. (2015)
Воробель А. В. - Характеристика залізо-дефіцитної анемії серед студенток Прикарпатського національного університету та її профілактика (2015)
Воянський Р. С. - Морфофункціональні особливості скронево-нижньо-щелепного суглоба та жувальних м’язів при гіпотиреозі, Саган Н. Т., Попадинець О. Г., Дутчак У. М., Перцович В. М., Марчук О. Д., Дубина Н. М., Дмитренко А. С., Грищук М. І. (2015)
Гарець В. І. - Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації, Бельська Ю. О., Шаторна В. Ф. (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NFkB1 як предикторів розвитку генералізованого пародонтиту, Єрошенко Г. А. (2015)
Геник С. М. - Особливості нейронної мережі мозку (2015)
Геник С. М. - Енергія заохочень учених (2015)
Герасимчук М. Р. - Дослідження змін вмісту мікроелементів у щурів зі зниженою функцією щитоподібної залози під впливом фізичного навантаження (2015)
Герасимюк І. Є. - Характер та особливості структурної перебудови паренхіми великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем, Магльона В. В. (2015)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови артерій шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Грицуляк Б. В. - Зміни цитогістологічних показників яєчка після травми кровоносних судин сім’яного канатика в експерименті, Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Лісова Т. А., Халло О. Є. (2015)
Guzik O. V. - Modern data about morphofunctional features of the cervix, Slobodian O. M., Navarchuk N. M. (2015)
Гуранич Т. В. - Особливості структурно-функціональної організації щитоподібної залози щурів із мікроелементозами, Бортник Ю. В., Николишин Л. В., Воронич-Семченко Н. М., Багрій М. М. (2015)
Дарий А. А. - Взаимоотношения тканевых структур в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга, Катеренюк И. М. (2015)
Дідушко О. М. - Порушення продукції моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом (2015)
Дмитришин Б. Я. - Особливості перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку (2015)
Дудок О. В. - Лектинова гістохімія печінки в умовах застосування антигістамінних препаратів (2015)
Євтушенко І. Я. - Вікова характеристика лінійних розмірів ниркових чашечок людини зрілого та похилого віків (2015)
Іваночко В. М. - Особливості нейродистрофічних змін жувального м’язу після загальної глибокої гіпотермії, Потяк О. Ю. (2015)
Іванців О. Р. - Можливості відновних змін ультраструктури підшлункової залози на фоні медикаментозної корекції експериментального цукрового діабету (2015)
Камінський Р. Ф. - Ультрамікроскопічні зміни міокарда щурів за умови субхронічної ртутної експозиції та її корекції, Стеченко Л. О., Сокуренко Л. М., Чайковський Ю. Б., Кривошеєва О. І. (2015)
Ключко C. С. - Особливості будови лімфоїдної тканини слизової оболонки шлунка новонароджених (2015)
Kniazevych-Chorna T. V. - Morphological restructuring of hemomicrocirculatory channel of adrenal glands after the action of the cold factor, Shutka L. A., Dutchak U. M. (2015)
Kozan N. M. - Sexual dimorphism of fingers dermatoglyphic parameters in boiko ethnic group population, Kotsiubynska Yu. Z. (2015)
Корсак А. В. - Ультраструктура епіневрію травмованого периферійного нерва після оперативного лікування з використанням високочастотної електрозварювальної технології на ранніх етапах регенерації (2015)
Котик Т. Л. - Характеристика перебудови вивідних проток піднижньощелепної залози за умови розвитку експериментального цукрового діабету з використанням аналізу головних компонент (2015)
Kotik Yu. M. - Teaching general surgery course as required by the European credit transfer system to English-speaking students (2015)
Кравцова А. В. - In-vitro дослідження нового матеріалу для пластики твердої мозкової оболонки, Погорєлов М. В., Сікора В. З., Бумейстер В. І., Ткач Г. Ф., Дєдкова К. А. (2015)
Кравчук І. В. - Викладання циклу "Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї” студентам вищих навчальних закладів (2015)
Алескерова Ю. В. - Страхування врожаїв у нестійких кліматичних умовах (2014)
Болгар Т. М. - Управління якістю кредитних портфелів банківських установ (2014)
Борисюк О. В. - Фінансовий лізинг в Україні: переваги та недоліки, Гуменюк О. М. (2014)
Борисюк О. В. - Ринок лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Міщанчук О. О. (2014)
Борисюк О. В. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку, Лесик Ю. А., Нінічук Ю. В. (2014)
Говорушко Т. А. - Досвід використання систем Visa та MasterCard в Україні і за кордоном, Ситник І. П., Лисенко О. В. (2014)
Голинський Ю. О. - Ліквідність казначейства та методи управління нею (2014)
Гурнак А. В. - Теоретические аспекты оптимизации структуры капитала банка, Бурик А. Л., Рогоза В. С. (2014)
Говорушко Т. А. - Фінансова оцінка якості розміщення коштів страхових компаній в процесі виходу на вітчизняний фондовий ринок, Данченко Ю. В. (2014)
Дзюрій О. І. - Вплив податкової політики України на розвиток реального сектора економіки, Кміть В. М. (2014)
Довгалюк В. В. - Сучасні тенденції венчурного інвестування як нової форми фінансування стартапів в Україні (2014)
Загнітко Л. А. - Управління фінансовим результатом підприємства, Гайбура Ю. А. (2014)
Захаркіна Л. С. - Вибір оптимального варіанту банківсько-страхової інтеграції на основі концепції "bancassurance" (2014)
Зражевець Є. Є. - Вдосконалення механізму венчурних інвестицій для соціально-економічного розвитку України (2014)
Кисільова І. Ю. - Розрахунок тарифної ставки з медичного страхування (2014)
Крихівська Н. О. - Порівняльна характеристика форм фінансового забезпечення партнерських відносин (2014)
Кужелєв М. О. - Порівняння стратегій управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку України, Стабіас С. М. (2014)
Лактіонова О. А. - Кластерізація типів фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні, Лук’янєнко А. С. (2014)
Лиса О. М. - Порівняльний аналіз вартості підприємств за допомогою методу дисконтування грошових потоків, Говорушко Т. А. (2014)
Лиса О. В. - Напрями розвитку ринку деривативів в Україні (2014)
Марич М. Г. - Зарубіжний досвід функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації (2014)
Мельнічук Н. О. - Статистичний аналіз іпотечного кредитування за величиною щомісячного платежу кредитних програм (2014)
Миськів Г. В. - Банківське кредитування: тенденції, динаміка, структура, перспективи (2014)
Настич Т. П. - Нормативне забезпечення фінансування вищої культурно-мистецької освіти (2014)
Овчарова Н. В. - Механізм формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Осадець О. М. - Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України, Швець Н. Р. (2014)
Погріщук Г. Б. - Управління фінансовими ресурсами підприємств в ринкових умовах, Руденко В. В. (2014)
Пономаренко О. О. - Проблеми іноземного інвестування у банківський сектор України (2014)
Пухир С. Т. - Світовий досвід фінансового забезпечення реалізації регіональної політики (2014)
Рац О. М. - Організаційні засади кредитного моніторингу позичальників в системі управління кредитними ризиками банку (2014)
Рибіцька А. В. - Особливості банківського галузевого кредитування суб’єктів малого господарювання Чернівецької області (2014)
Романенко Л. В. - Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі України (2014)
Рудик Н. В. - Фінансова безпека в системі управління державними фінансами (2014)
Борисюк О. В. - Особливості справляння прямих податків в Україні, Саган М. С. (2014)
Борисюк О. В. - Лізинг персоналу як ефективний метод вирішення проблеми кадрового забезпечення, Саган М. С. (2014)
Соколова М. С. - Суть та етапи стратегічного фінансового планування на підприємстві, Ногіна С. М. (2014)
Трегубов А. С. - Перспективы инвестицирования в банковское золото в Украине, Касьянова А. А. (2014)
Третякова О. В. - Вплив податкової політики на економічний стан та подальший розвиток країни (2014)
Урусова З. П. - Становлення фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи подальшого його розвитку, Хрущова Н. В. (2014)
Чмутова І. М. - Технологія рейтингового управління фінансовою діяльністю банку, Кубар О. І. (2014)
Щепіна Т. Г. - Моніторинг фінансової стійкості комерційних банків (2014)
Августова О. О. - Електронний документообіг обліку витрат на рибопереробних підприємствах (2014)
Боднар О. В. - Контролінг як один з методів внутрішнього контролю якості на підприємстві (2014)
Букало Н. А. - Шляхи впровадження міжнародного досвіду оподаткування підприємств податком на прибуток, Збирун Д. В. (2014)
Василенко Н. К. - Формування інформації для обліку операцій хеджування (2014)
Волков Д. П. - Розвиток аналізу системи торговельних відносин (2014)
Головай Н. М. - Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління, Ясишена В. В. (2014)
Качмар О. В. - Професія бухгалтера в сучасних умовах (2014)
Кругла М. М. - Трансформація статей обліку витрат до вимог управління якістю продукції (2014)
Лега О. В. - Особливості облікового відображення витрат діяльності в контексті нормативно-правових змін (2014)
Михалків А. А. - Методичні засади внутрішнього контролю операцій з тарою (2014)
Проданчук М. А. - Трансакційні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку в управлінні (2014)
Рядська В. В. - Інституціональна парадигма професійної незалежності в аудиті (2014)
Святенко І. М. - Формування системи управлінського обліку у банківських установах (2014)
Сливка Я. В. - Бухгалтерський облік операцій за розрахунками з покупцями та замовниками: міждисциплінарні зв’язки (2014)
Смольська О. Ю. - Калькулювання собівартості продукції садівництва (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Синергічний підхід в управлінні інвестиційними процесами підприємств АПК (2014)
Христофорова І. В. - Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Марініна А. Ю. (2014)
Ільїна М. В. - Прогнозні моделі розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України (2014)
Клепікова О. А. - Комплексний підхід до тестування імітаційних моделей складних економічних систем (2014)
Копішинська О. П. - Дослідження ефективності застосування методу Монте-Карло при оптимізаційному моделюванні управлінських задач про призначення, Калініченко А. В., Шестаченко К. В. (2014)
Лагоцький Т. Я. - Теоретико-методологічні засади проведення консалтингової діяльності, Бачало І. Б. (2014)
Литвинец В. И. - Эволюция архитектуры информационных систем и концепция реинжиниринга корпораций (2014)
Савчук О. П. - Використання когнітивного моделювання для дослідження демографічної системи (2014)
Семенча І. Є. - Прогнозування результатів переговорного процесу між Україною та Російською Федерацією щодо газотранспортних питань (2014)
Сергієнко О. А. - Сценарна когнітивна модель регулювання освітніх міграційних процесів, Ромашова Я. В. (2014)
Купновицька І. Г. - Гіпертензія обох кіл кровообігу й вазодилатуючі властивості L-аргініну (гострий медикаментозний тест), Дронь Л. А. (2015)
Куса О. М. - Роль інфекційного фактору та стан місцевого імунітету у жінок з ризиком внутрішньоутробного інфікування (2015)
Лісецька І. С. - Вивчення мікрокристалізації ротової рідини у підлітків з катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, Рожко М. М. (2015)
Lopushniak L. Ya. - Variability of thyroid cancer forms in human fetuses, Khmara T. V., Makar B. G. (2015)
Лук’янцева Г. В. - Фазовий склад біомінерала кульшової кістки у білих щурів з нанесеним дефектом великогомілкової кістки після 60-денного введення тартразину (2015)
Maksymova I. G. - The process of protein oxidative modification and lipid peroxidation activity in rats under prolonged imidazoline mixture action (2015)
Малишкіна С. В. - Мінеральний склад компактної кістки у щурів після змодельованої легкої гіпотермії, Пошелок Д. М., Нікольченко О. А., Вельямінова В. В., Батурін О. А., Фоміна Л. П. (2015)
Marchuk F. D. - Differentiation of the gonads in the early prefetal period of human ontogenesis, Haina N. I., Protsak T. V., Hnatkovych S. I. (2015)
Makhlynets N. P. - Mucogongival surgery as a necessary element of complex treatment of patients with shallow vestibule suffering from generalized periodontitis (2015)
Medvedev A. V. - The effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) administration in professional football players’ muscle injuries, Kholodkova O. L., Borysova O. V., Bahchevan O. L. (2015)
Міськів В. А. - Морфофункціональні особливості будови панкреатичних острівців у щурів 3 місячного віку та їх перебудова на 10 тижні експериментального цукрового діабету І-типу, Кулинич-Міськів М. О., Жураківський В. М., Грималюк Р. Р. (2015)
Молодовець О. Б. - Морфологічні особливості змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, Позур Н. З., Геращенко С. Б., Юрак М. З. (2015)
Оринчак Л. Б. - Особливості перебігу розсіяного склерозу залежно від зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих (2015)
Півторак В. І. - Особливості структурних компонентів нефрона кіркової речовини єдиної нирки у нестатевозрілих щурів, Монастирський В. М. (2015)
Півторак К. В. - Ефективність немедикаментозного лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у осіб з підвищеною масою тіла та ожирінням (2015)
Покотило П. Б. - Особливості будови міокарду та його судинного русла у білих щурів на ранніх термінах (7-14 доби) перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації, Логаш М. В., Покотило В. Ю., Кривко Ю. Я. (2015)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні особливості органів сечо-статевої системи при експериментально змодельованих станах, Дідушко О. М., Перцович В. М., Гречин А. Б., Шутка Л. А., Саган О. В., Дубина Н. М., Федорак В. М. (2015)
Приходько О. О. - Вплив позаклітинної дегідратації на гістоморфометричні параметри селезінки щурів (2015)
Пришляк О. Я. - Зміни деяких імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та їх лікувальна корекція, Васкул Н. В. (2015)
Pyuryk M. V. - Changes in the structure of the gallbladder wall in patients with chronic calculous cholecystitis with concomitant diabetes mellitus (2015)
Раскалєй Т. Я. - Функціональне значення нейролемоцитів в регенерації нервової системи, Раскалєй В. Б., Шобат Л. Б., Божко О. Г., Кривошеєва О. І., Щербак Л. Ф. (2015)
Римарчук М. І. - До питання прогнозування та профілактики гестаційних ускладнень у жінок з ризиком розвитку плацентарної дисфункції (2015)
Рожко М. М. - Сторінки історії кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету (до 70-річчя кафедри анатомії людини ІФНМУ), Попович Ю. І., Левицький В. А., Хананаєв Л. І., Жураківська О. Я. (2015)
Rochkind Sh. - New aspects in nerve regeneration (2015)
Савилов П. Н. - Экскреция аммиака и мочевины почками после резекции печени и гипербарической оксигенации, Молчанов Д. В. (2015)
Сімрок К. Т. - Ультраструктура біомінерала дентину нижнього різця щурів після 60-денного застосування глутамату натрію і іонізуючого випромінювання (2015)
Скоробогатов А. М. - Вікові особливості мікроелементного складу великогомілкової кістки у білих щурів після 60-денного впливу парів толуолу, Лузін В. І. (2015)
Слободян О. М. - Топографоанатомічні особливості нижніх відділів сечової системи у ранньому неонатальному періоді, Кашперук-Карпюк І. С. (2015)
Степаненко О. Ю. - Варіантна анатомія задньої частки мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2015)
Стеченко Л. О. - Структура сідничного нерву після його перетину у тиреоїдектомованих щурів, які на фоні замісної терапії отримували епадол, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Раскалєй Т. Я., Ткаченко В. В., Кривошеєва О. І., Ієвлєва Ю. В. (2015)
Токарук Н. С. - Динаміка морфофункціональних змін сечового міхура щура за умов експериментального цукрового діабету (2015)
Федорак В. М. - Комп’ютерне тестування – інноваційний метод контролю знань, навчальних досягнень студентів (2015)
Хананаєв Л. І. - Сторінки історії Івано-Франківського національного медичного університету. Кафедра анатомії людини (2015)
Чугін С. В. - Динаміка розподілу лімфоцитів при становленні нирки щурів в перші два місяця життя, Волошин М. А. (2015)
Шарапова О. М. - Розподіл рецепторів до лектину зародків пшениці в яєчках щурів після опромінення їх електромагнітним полемта вживання настоянки ехінацеї пурпурової, Топка Е. Г. (2015)
Швець Л. С. - Гонадотоксичні ефекти чинників техногенного забруднення довкілля, Ковальчук Л. Є. (2015)
Шерстюк О. А. - Стереоморфологические особенности строения простаты человека и сложности ее номенклатуры, Устенко Р. Л., Пилюгин А. В., Свинцицкая Н. Л. (2015)
Shyian D. M. - Macro-microscopic structural features of the cerebellardentate nucleus in humans (2015)
Шкурупій Д. А. - Гастроінтестинальна недостатність у новонароджених:морфологічне підґрунтя і клінічні еквіваленти, Холод Д. А., Сало Р. Ю. (2015)
Яременко Л. М. - Експресія білку S-100 в гангліонарному шарі сенсомоторноїкори головного мозку у щурів при моделюванні порушень церебрального кровообігу різного ступеня важкості, Гарбовий О. М., Лавриненко В. Є. (2015)
Яремій І. М. - Вплив екзогенного мелатоніну на стан глутатіонової системи у яснах щурів із алоксановим діабетом, Кушнір О. Ю. (2015)
Дрешпак В. - Функції семіотичної підсистеми державного управління (2009)
Кравчук І. - Класифікація видів оцінювання (2009)
Бортейчук Р. - Стратегія як інституційна основа діяльності органів державної влади (2009)
Грицяк Н. - Деякі сутнісні особливості демократичного врядування (2009)
Пархоменко-Куцевіл О. - Інноваційна типологізація посад державної служби: обґрунтування та основні характеристики (2009)
Рачинський А. - Місце та роль стратегії в організації діяльності керівника органу державної влади (2009)
Єремійчук О. - Удосконалення процедури конкурсного відбору як необхідна складова розвитку державної служби (2009)
Балдич Н. - Фінансування інновацій в умовах асиметричності інформації (2009)
Олійник Н. - Житлове будівництво як фактор мультиплікативного зростання національної економіки (2009)
Рябцев Г. - Еволюція світових цін на нафту та її значення для України (2009)
Сапронов О. - Використання зарубіжного досвіду державного регулювання у сфері забезпечення транспортної безпеки України (2009)
Кузьмич О. - Теоретико-методологічні основи аналізу стійкості фінансового сектору (2009)
Онисько Є. - Державне регулювання у сфері раціоналізаторської діяльності в Україні (2009)
Приймак Ю. - Технологія управління інформаційними ресурсами в електронному урядуванні (2009)
Шимановська Р. - Державні механізми регулювання заробітної плати в сучасних умовах (2009)
Орловський О. - Проблемні питання скликання і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання (2009)
Шарий В. - Концептуальні підходи до оптимізації моделей автономії місцевого самоврядування (2009)
Дерун Т. - Теоретичні підходи до визначення змісту понять "місто" та "мале місто" (2009)
Дяченко С. - Механізм врегулювання дефолтів за запозиченнями органів місцевого самоврядування в Україні (2009)
Зайцева І. - Проблемне поле та фактори оптимізації статуту територіальної громади (2009)
Гонюкова Л. - Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави (2009)
Пухкал О. - Політична еліта як суб'єкт модернізації українського суспільства (2009)
Бодун Т. - Конфлікт інтересів як детермінанта реформування системи влади в Україні (2009)
Яскевич А. - Актуальні питання зарубіжного досвіду діяльності громадських організацій для України (2009)
Крентовська О. - Старіння населення як детермінуючий фактор удосконалення державної соціальної політики в Україні (2009)
Толуб'як В. - Міграційні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Шиян О. - Впровадження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді через зміст шкільних навчальних програм з фізичного виховання (2009)
Крушельницька Т. - Корпоративна інформаційна база системи професійної підготовки державних службовців: концептуальні підходи до побудови, Ралдугін Є. (2009)
Головащенко О. С. - Соціальна держава та виклики глобалізації (2016)
Косінов С. А. - Контрольна влада vs. контрольна форма діяльності (2016)
Любченко О. О. - Демократія участі як прояв політичної активності (2016)
Окладна М. Г. - Проблеми формування правової культури української молоді, Перевалова Л. В. (2016)
Стешенко Т. В. - Еволюція територіальної організації влади в країнах Східної Європи (Польща, Чехія, Болгарія, Угорщина, Словенія), Болдирєв С. В. (2016)
Фролов О. О. - Формування економічної (матеріально-фінансової) основи як форма державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування (2016)
Гаращук І. В. - Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі (2016)
Шутова О. С. Особливості створення та діяльності органів самоорганізації населення (аналіз чинного законодавства) - Peculiarities of foundation and activities of bodies of population self-organization (legislation analysis) (2016)
Величко В. О. - Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2016)
Лученко Д. В. - Процесуальна форма розв’язання адміністративно-правових спорів: поняття і структура (2016)
Марченко О. О. - Окремі питання регламентації та практики апеляційного перегляду в адміністративному судочинстві (2016)
Бєлікова М. І. - Правове регулювання оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в Федеративній Республіці Німеччина та Україні (2016)
Дуденко Т. В. - Cистема засобів охорони прав на культурні цінності (2016)
Полатай В. Ю. - Арбітраж у мережі Інтернет та електронній торгівлі (2016)
Рішняк М. О. - Вирішення колективних трудових спорів у контексті розвитку громадянського суспільства (2016)
Саннікова М. В. - Спортивне право: до постановки питання про виділення галузі (2016)
Коморний О. М. - Правові акти – поняття та ознаки (2016)
Муртіщева А. О. - Окремі питання персоналізації конституційно-правової відповідальності уряду в державах – членах Європейського Союзу (2016)
Чемсак Ю. В. - Основні тенденції та напрями правового регулювання виборчого процесу на сучасному етапі державотворення (2016)
Коваленко М. Г. - Питання удосконалення конституційних гарантій партисипативної демократії на місцевому рівні в Україні (2016)
Каліновський А. В. - Правове регулювання державного контролю у сфері місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Бударний О. В. - Розгляд справ за участі органів і посадових осіб Національної поліції України в адміністративних судах: формулювання дослідницьких проблем (2016)
Сидєльніков О. Д. - Примирення сторін під час підготовчого провадження в адміністративному судочинстві (2016)
Слободенюк І. В. - Принципи діяльності громадських формувань з охорони правопорядку (2016)
Liubchenko Ia. Р. - Genesis and development of alternative dispute resolution methods in interstate disputes (2016)
Нестерова Н. І. - Раціональне природокористування як принцип екологічного права: до визначення поняття (2016)
Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя прийняття Конституції України): огляд науково-практичної конференції (2016)
Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: огляд Першого міжнародного "круглого столу" з прав людини у м. Львові (2016)
Вихідні дані (2016)
Кравчук І. - Правові, інституційні та методологічні засади оцінювання зовнішньої допомоги ЄС (2010)
Оржель О. - Соціально-економічне згуртування в Європейському Союзі: концептуальні засади (2010)
Пухкал О. - Інноваційний потенціал та проблеми модернізації державного управління в українських реаліях суспільної трансформації (2010)
Шарий В. - Технології державного антикризового управління ризиком, Іщенко М. (2010)
Сурай І. - Сутність професіоналізму еліт у державному управлінні (2010)
Мустафаєва У. - Професійний розвиток працівників органів місцевого самоврядування (2010)
Романчук І. - Еволюція ролі керівника у сфері державного санітарно-епідеміологічного нагляду: аналіз основних понять (2010)
Балдич Н. - Фінансовий сектор у структурі внутрішнього ринку України: проблеми та завдання державного регулювання (2010)
Олійник Н. - Інноваційні механізми управління багатоквартирним житловим фондом, Левицький Д. (2010)
Сапронов О. - Міжнародний транзит – пріоритетна сфера державного регулювання в Україні (2010)
Сафронова О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України (2010)
Дяків О. - Нормативно-правове забезпечення державної політики регулювання взаємозв'язку освіти та ринку праці (2010)
Слюсар А. - Сутність та особливості спеціальних податкових режимів (2010)
Шимановська Р. - Нормативно-правове забезпечення державних механізмів регулювання оплати праці (2010)
Валентюк І. - Регіональна інфраструктура: сучасний формат та інструменти розвитку, Сич Н., Сухенко В. (2010)
Колтун В. - Система органів місцевого самоврядування: методологічні підходи до аналізу (2010)
Малиновський В. - Особливості висвітлення проблематики територіальної організації влади у передвиборчих програмах (2010)
Скороход О. - Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (2010)
Гонюкова Л. - Політичні партії в державному управлінні: функціональний аспект (2010)
Хорошенюк О. - Протидія корупційним проявам у системі публічної служби України: становлення нормативно-правової бази (2010)
Крентовська О. - Основні концепції державної політики залучення людей похилого віку до ринку праці (2010)
Омельчук В. - Управління телерадіоінформаційним простором України як складова державної гуманітарної політики (2010)
Толуб'як В. - Пенсійна реформа: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2010)
Василяк А. - Взаємодія органів публічного управління та релігійних громад: організаційно-управлінський аспект (2010)
Васюк Н. - Розвиток повноважень органів державної влади у сфері охорони громадського здоров'я (2010)
Герасимова О. - Популяризація читання як напрям державної політики в гуманітарній сфері (2010)
Линдюк О. - Пенсійна політика країн Центральної Європи і Балтії: сучасні підходи та уроки для України (2010)
Савостьянова С. - Державне регулювання забезпечення послуг з охорони здоров'я в умовах соціально-економічної кризи в Україні (2010)
Сичова М. - Генеза ідеї міжетнічної толерантності в контексті формування поліетнічного складу населення України: державно-управлінський аспект (2010)
Карпуленко М. - Аналіз сучасного стану кредитування та надання допомоги студентам вищих навчальних закладів Польщі (2010)
Войтович Р. - Глобальна міграція та її виклики суспільному розвитку (2010)
Карлова В. - Формування патріотизму в сучасному українському суспільстві: стан, проблеми та шляхи розв'язання (2010)
Кравчук І. - Роль оцінювання державної політики у впровадженні принципів належного врядування (2010)
Оржель О. - Економічне, соціальне і територіальне згуртування ЄС: від концепції до індикаторів (2010)
Сапронов О. - Загальна характеристика об'єкта державного регулювання (2010)
Горецька Т. - Тенденції реформування управління людськими ресурсами на державній службі в країнах ОЕСР (2010)
Морозова Н. - Сучасний кадровий менеджмент на державній службі: зарубіжний досвід для України (2010)
Олійник Н. - Зарубіжні моделі державного регулювання ринку житла: порівняльний аналіз (2010)
Сафронова О. - Ринок корпоративного контролю як об'єкт державного регулювання (2010)
Бачал Н. - Зарубіжний досвід ефективної взаємодії органів державної влади і саморегульованих організацій на фондовому ринку (2010)
Дмитрук П. - Організаційно-правові засади державного регулювання економічної безпеки в Автономній Республіці Крим (2010)
Єрмолаєв Д. - Сучасний стан системи державного управління у сфері державної охорони органів державної влади України та посадових осіб (2010)
Савостьянова С. - Державне регулювання відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю населення України внаслідок дії ризиків техногенного та природного характеру (2010)
Слюсар А. - Концептуальні підходи до оцінювання результативності та ефективності спеціальних податкових режимів (2010)
Купрій В. - Інститути громадянського суспільства і процес формування суспільної політики (2010)
Батушан В. - Особливості впливу політичного лідерства на державне управління в контексті трансформації українського суспільства (2010)
Бондаренко М. - Громадські рухи як чинник легітимації державної влади (2010)
Гирик М. - Механізми участі громадськості в державному управлінні: правові аспекти (2010)
Гнатенко Н. - Парламентаризм в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку (2010)
Махиня Р. - Шляхи та механізми забезпечення публічності діяльності органів державної влади в містах-мегаполісах (2010)
Крейденко В. - Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи (2010)
Крентовська О. - Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров'я України (2010)
Дяків О. - Державне регулювання взаємодії освіти та ринку праці: проблеми та перспективи (2010)
Тодосова Г. - Взаємодія органів державної влади та організацій громадянського суспільства у реалізації освітньої політики в місті Києві (2010)
Ананко Л. - Переваги та недоліки підписання угоди про реадмісію з Європейським Союзом для України (2010)
Чулаєвська М. - Основні засади здійснення імміграційної політики ЄС за Лісабонською угодою (2010)
Козубенко Л. - Фактори вибору підприємствами інноваційних стратегій (2010)
Соловйов В. - Корупція в галузі охорони здоров'я України: сучасний стан та шляхи протидії (2010)
Вергунов В. А. - Сільськогосподарський синоптично-кон’юнктурний інститут у становленні та розвитку аграрно-економічної науки в України (2016)
Збарський В. К. - Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств, Єременко Д. В. (2016)
Скрипник А. В. - Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі, Жемойда О. В., Андрющенко В. М. (2016)
Бондар В. С. - Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК, Фурса А. В. (2016)
Спаський Г. В. - Шляхи підвищення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в Закарпатті (2016)
Навроцький Я. Ф. - Теоретичні та практичні засади формування ринку сільськогосподарської техніки (2016)
Fedun I. L. - Innovative and investment development of agroindustrial production within the framework of food security, Lositska Т. І. (2016)
Братчук Л. М. - Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку (2016)
Лисак М. А. - Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами (2016)
Россоха В. В. - Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств, Шарапа О. М. (2016)
Фирсов Е. А. - О сущности производственных отношений в условиях рыночной экономики (2016)
Котляров И. Д. - Вертикально кооперированные агропромышленные организации в сельском хозяйстве стран СНГ (2016)
Григоренко Я. О. - Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку (2016)
Тимчак В. С. - Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості (2016)
Nazar M. V. - The essence of credit and credit relations of agricultural enterprises (2016)
Інформація про проведення Міжнародної науково-технічної конференції "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави" (2016)
Анотація циклу робіт з обліку та фінансової звітності як інформаційного підґрунтя антикризового управління в умовах глобалізації (2016)
Наукова концепція сучасних новацій інформаційного забезпечення управління (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Титул, Зміст (2016)
Альохін М. М. - Еволюція функцій учнівського самоврядування в українській школі (2016)
Дербак О. А. - Системно-історичний аналіз основних етапів становлення вищої педагогічної освіти в Республіці Молдова (2016)
Заболоцький А. Ю. - Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України (2016)
Зубкова Л. М. - Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій (2016)
Коркішко А. В. - Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі (2016)
М’ясоїд Г. І. - Досвід використання комп’ютерних мереж у системі середньої освіти США , Юсипіва Т. І. (2016)
Невмержицька О. В. - Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Овчарук О. В. - Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства (2016)
Сапожников С. В. - Аналіз концептуальних засад вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону (2016)
Чепіль М. М. - Іван Франко про особистість вчителя крізь призму сьогодення (2016)
Берестень Е. Е. - Грамматика на уроке немецкого языка (2016)
Козинець І. І. - Особливості віртуального спілкування (2016)
Кофан І. М. - Особливості прояву лідерських якостей у міжособистісних стосунках в юнацькому віці, Нудель В. О. (2016)
Лисенко Я. О. - Ціннісні орієнтації як показник якості життя студентів Академії музики (2016)
Михлик О. О. - Активізація самостійного іншомовного говоріння на початковому етапі навчання (2016)
Олійник М. М. - Щодо проблеми формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою та спортом (2016)
Самодрин А. П. - Ціннісно-смислові орієнтири розвитку сучасної гімназії (2016)
Хатунцева С. М. - Дидактична цінність педагогічних бар’єрів у процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення (2016)
Черненко-Шнурко Д. А. - Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання (2016)
Шусть В. В. - Концептуальна модель формування політичних цінностей молоді (2016)
Ярощук Л. Г. - Креативність як компонент творчого потенціалу особистості майбутнього школяра (2016)
Амеліна С. М. - Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів на основі використання міжнародних інформаційних ресурсів, Тарасенко Р. О. (2016)
Баюрко Н. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів (2016)
Беньковська Н. Б. - Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах (2016)
Бобир С. Л. - Модель пропедевтичного курсу "Вступ до спеціальності "Мова і література (англійська)" для майбутніх педагогів (2016)
Бойко Л. Г. - Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з туристичної діяльності на сучасному етапі (2016)
Волкова Н. П. - Самостійна робота у процесі підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійно-педагогічної комунікації, Устименко К. В. (2016)
Гаркуша І. В. - Світоглядні та психологічні передумови формування професійної ідентичності педагогів ВНЗ, Синець А. М. (2016)
Греб М. М. - Проблеми й перспективи використання лекції як ефективної форми організації навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів (2016)
Єщенко М. Г. - Стан та проблеми довузівської підготовки в сучасних умовах, Сипченко О. М. (2016)
Завалевський Ю. І. - Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності (2016)
Кияшко О. В. - Переваги та недоліки використання on-line вправ при вивченні іноземних мов (2016)
Князян М. О. - Система завдань з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Кожушко С. П. - Використання інтерактивних технологій в системі підготовки фахівців туристичного бізнесу до професійної взаємодії (2016)
Кравець Р. А. - Забезпечення полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі засобами комунікативного підходу на заняттях з іноземної мови (2016)
Кучер С. Л. - Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Lichman L. Yu. - Crisis of competence: some aspects of language education in meta-historical environment (2016)
Мединська С. І. - Формування іншомовної компетентності як компонента професійної підготовки фахівців у галузі туризму (2016)
Міщенко С. Г. - Методичний супровід професійного зростання викладача (2016)
Ніколенко Л. М. - Роль емпатії у професійному самовизначенні корекційного педагога (2016)
Олійник І. В. - Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи (2016)
Oníschenko M. Y. - Particularidades organizativas del trabajo autónomo de los estudiantes-filólogos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera, Pliushchai A. A., Oníschenko G. A. (2016)
Pavlenko O. O. - Assessment and development of professional competence of masters in customs service, Triakina O. O., Timchenko-mikhailidi N. S., Pugach V. B. (2016)
Пінська О. Л. - Формування у майбутнього вчителя невербальної поведінки у процесі навчання (2016)
Примина Н. Н. - Критериальный аппарат оценивания языковых знаний и речевых учений будущих судоводителей (2016)
Сиротін О. С. - Виховна позааудиторна робота з іноземної мови як засіб формування особистості майбутнього фахівця аграрної галузі, Мишак О. О. (2016)
Смаковський Ю. В. - Педагогічна культура вчителя як наукова проблема (2016)
Сніца Т. Є. - Методичні рекомендації викладачам щодо формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Сорока О. В. - Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери (2016)
Сороквашин С. В. - Компоненти, критерії і показники розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2016)
Тарнопольский О. Б. - Диверсификация конструктивистского подхода в преподавании английского язика для профессиональных целей в неязыковом вузе (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова (2016)
Фрицюк В. А. - Готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2016)
Черняк Н. О. - Професійно-педагогічна комунікація як інструмент формування особистості майбутнього фахівця у сфері соціальної роботи (2016)
Шаркова С. Ф. - Про дослідження змін рівня задоволеності студентів заняттями з іноземної мови в рамках полікультурного навчання (2016)
Шепеленко Т. Л. - Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики (2016)
Шкурко О. В. - Роль письма в навчанні іноземних мов (2016)
Деркач С. П. - Методологічні засади кооперативного навчання (2016)
Попель О. В. - Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у немовних вишах (2016)
Свідовська В. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання (2016)
Сторожук С. Д. - Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі (2016)
Токарєва А. В. - Використання комп’ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі (2016)
Гребеник Т. В. - Стратегічне управління як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2016)
Лебідь О. В. - Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління (2016)
Abstracts (2016)
Лозовицький О. - Еволюція англосаксонських систем державного управління за умов глобалізації (2011)
Олійник О. - Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу (2011)
Оржель О. - Європейська політика згуртування: аналіз проблем (2011)
Зіміна О. - Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні (2011)
Ричко О. - Деякі аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики (2011)
Сурай І. - Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби, Малишева О. (2011)
Єремійчук О. - Регламентація підстав для припинення державної служби в Україні: стан та напрями вдосконалення (2011)
Лугиня М. - Розробка моделі оцінювання потреб у професійному навчанні державних службовців в Україні (2011)
Ринковий Т. - Експертиза й консультування як професійні управлінські технології в системі державної служби (2011)
Кравчук І. - Формування системи оцінювання в Польщі (2011)
Шубін С. - Планування політичних маркетингових досліджень у державному управлінні (2011)
Пархоменко Є. - Аналіз практики державного регулювання туристичної сфери в Російській Федерації (2011)
Пушко-Цибуляк Є. - Сучасні тенденції розвитку систем державного контролю у світі (2011)
Репетько О. - Сутність поняття "державний фінансовий контроль": теоретичні та прикладні проблеми аналізу (2011)
Дмитрук П. - Регіональний вимір економічної безпеки держави (2011)
Якимчук С. - Вплив чинників невизначеності на формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування (2011)
Мельниченко В. - Конституційне регулювання відповідальності за здійснення державного управління: практика зарубіжних демократій і потреби України (2011)
Бондаренко М. - Взаємодія органів державної влади з громадськими рухами як фактор розвитку громадянського суспільства (2011)
Гирик М. - Участь громадян і громадськості в державному управлінні: правовий вимір (2011)
Любченко А. - Політико-управлінські відносини в Україні та шляхи їх гармонізації (2011)
Карлова В. - Мультикультуралізм як політико-ідеологічна доктрина: проблеми та виклики (2011)
Купрійчук В. - Політика культурного розвитку в історії українського державотворення (1917-1920 рр.) (2011)
Паращенко Л. - Побудова моделі державного управління розвитком загальної середньої освіти в контексті суспільного розвитку (2011)
Попович Н. - Функціональна парадигма мови державного управління (2011)
Новаченко Т. - Вплив архетипу "Мати" на становлення авторитарної особистості (2011)
Протасенко К. - Соціальна напруженість як критерій уведення правового режиму надзвичайного стану (2011)
Устименко О. - Удосконалення категорійно-понятійного апарату воєнної освіти (2011)
Войтович Р. - Інтеграційні процеси в умовах глобалізації та рівні управління ними (2011)
Олійник О. - Титул "гетьман" в українській традиції врядування XVІ-XVІІ століть (2011)
Сельський А. - Стратегічне мислення і культура в управлінській діяльності (2011)
Мошинський Р. - До формулювання поняття "соціально-правовий інститут системи національної безпеки" в цивілізаційній парадигмі (2011)
Циганенко С. - Публічне управління та його здійснення на основі принципів ощадливого менеджменту (2011)
Пашко Л. - Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми (2011)
Поп'юк Л. - Удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: інноваційно-інформаційний аспект (2011)
Кравчук І. - Оцінювання використання структурних фондів ЄС в Румунії (2011)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: програми сприяння (2011)
Миргородська А. - Державне регулювання природних монополій у сфері житлово-комунального господарства (2011)
Репетько О. - Організаційна структура суб'єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку (2011)
Шевцов О. - Архітектура електронних комунікацій органів Державної податкової служби (2011)
Фесянов П. - Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні та світі (2011)
Фролов А. - Інституціоналізація державної політики забезпечення продовольчої безпеки України (2011)
Чуприна А. - Інституційне середовище податкової служби: структура та чинники розвитку (2011)
Шарий В. - Сутність інтересів і поведінки територіальних громад у системі місцевого самоврядування України (2011)
Білоус І. - Підвищення ефективності діяльності місцевих органів урядування у сфері охорони громадського здоров'я (2011)
Лозовицький О. - Зовнішня політика держави: новий формат перетворень інтересів і мотивацій в умовах глобалізації (2011)
Жмудський Р. - Політична відповідальність у державному управлінні (2011)
Мужикова Н. - Форма правових актів облдержадміністрацій як основа дотримання процедури їх прийняття та вдосконалення структури і змісту (2011)
Наместнік В. - Нормативно-правова база державної екологічної політики України (2011)
Сибіга І. - Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти) (2011)
Купрійчук В. - Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років (2011)
Рачинський А. - Громадянська освіта учнівської молоді України: нормативно-правове забезпечення, Беженар Г. (2011)
Фойгт Н. - Розвиток державної політики у сфері охорони здоров'я в Україні у контексті глобальних політичних викликів (2011)
Юрчук Л. - Створення освітніх округів як засіб доступу до якісної освіти (2011)
Потапов І. - Соціальна картка як інструмент державного управління соціальним захистом населення на регіональному рівні (2011)
Кіпенко М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державного управління щодо моніторингу діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2011)
Мартинець Н. - Механізми врахування громадської думки в діяльності органів виконавчої влади (2011)
Рачинська М. - Особливості конституційно-правового регулювання лобіювання в Європейському Союзі (2011)
Артеменко М. Ю. - Енергоефективність паралельних активних силових фільтрів трифазних систем електроживлення, Каплун В. В. (2016)
Кизимчук О. П. - Вплив технологічних можливостей сучасних плосков’язальних машин на їх енергоспоживання, Мельник Л. М., Єрмоленко І. В. (2016)
Лисак О. В. - Регулювання тепловіддачі електротеплоакумулюючих обігрівачів (2016)
Алексієвський Д. Г. - Морфологічний аналіз структур вітроелектрогенеруючих систем з аеродинамічним мультиплікуванням, Панкова О. О. (2016)
Каплун В. В. - Асинхронный режим функционирования микроэнергетической системы, Павлов П. А., Штепа В. Н., Каплун Р. В. (2016)
Лисак О. В. - Системи прямого охолодження від відкритих водойм (2016)
Ковриго Ю. М. - Аналітична модель рівня в проміжному бункері пилу парового котла ТПП-210А, Саков Р. П., Бунке О. С. (2016)
Шавьолкін О. О. - Перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами (2016)
Sineglazov V. - Effective darrieus H-rotor with optimal pitch angles of blades, Ziganshin А. (2016)
Миколюк О. А. - Теоретико-методичні основи формування енергетичної безпеки: мікрорівень (2016)
Плешко С. А. - Напруження в стержні голки круглов’язальної машини типу КО, зумовлені інерційними навантаженнями, Ковальов Ю. А. (2016)
Дворжак В. М. - Математичне моделювання механізмів швейних машин зі структурними групами третього класу третього порядку з двома поступальними парами (2016)
Зенкін М. А. - Удосконалення автоматизованого контролю динамічних характеристик шліфувальних верстатів, Лазебний В. І., Василенко І. Ю. (2016)
Курганський А. В. - Принцип зонально-диференційованого розташування елементів бездротових сенсорних мереж моніторингу мікроклімату під одягом, Березненко С. М., Курганська М. М. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Особливості в застосуваннях методів контролю технологічним процесом для прогнозування властивостей текстильних матеріалів різного призначення, Слізков А. М., Проданчук І. В. (2016)
Будаш Ю. О. - Отримання екобезпечних мікрофібрилярних наповнювачів з недеревної сировини, Кучеренко Є. В., Матрофайло М. М., Плаван В. П. (2016)
Черниш О. В. - Вплив технологічних модифікацій полівінілденфториду на фізико-механічні властивості електродів хімічних джерел струму, Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Борщ А. В. (2016)
Кисіль С. С. - Трансформація простору як напрямок у дизайні нтер'єрів житлових будинків (2016)
Вильский Г. Б. - Смысловое поле задач систем управления движением судов (2014)
Годованюк С. П. - Деятельность экипажа в экстремальных производственных ситуациях на морском судне, профессиональный отбор и подготовка (2014)
Goncharenko A. V. - Preferences distributions densities for a common continuous alternative (2014)
Горбов В. М. - Анализ технико-экономических показателей при выборе систем обработки балласта, Митенкова В. С. (2014)
Гусев В. Н. - Управление снижением уровней вибрации и шума, организация звукопоглощения и звукоизоляции на морских судах (2014)
Исаев Е. А. - Оценивание достоверности контроля диагностических характеристик судовых ДВС, Симаненков А. Л. (2014)
Кириллова О. В. - До питання обґрунтування розподілу контейнеропотоків між суднами, обслуговуючими магістрально-фідерні лінії (2014)
Коробко В. В. - Можливі шляхи використання термоакустичних теплових машин в системах СЕУ (2014)
Львов В. Е. - Влияние волнового воздействия на систему управления курсом (2014)
Товстокорый О. Н. - Причины и закономерности перемещения полюса поворота (2014)
Чередниченко А. К. - Оценка эффективности термохимической регенерации тепла в дизель-газотурбинной энергетической установке (2014)
Штанько О. Д. - Судновий вітрогенератор коливального типу, Літвінова М. Б. (2014)
Евдокимова В. А. - Использование феномена инициации в системе профессионального образования, Коркина Е. П., Хает Л. Г. (2014)
Проценко В. О. - Алгоритм реалізації компетентнісного підходу при підготовці фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок, Настасенко В. О. (2014)
Селиванов С. Е. - Характеристики горения пористой сажистой частицы при поглощении теплового излучения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С. (2014)
Алексенко В. Л. - Компенсация систематической ошибки при обработке результатов механических испытаний конструкционных материалов, Букетов А. В., Браило Н. В., Белошицкий С. А. (2014)
Биба Є. Г. - Вплив технологічних параметрів на формування структури та властивостей композиту Ті-ТіВ-ТіС, Лобода П. І. (2014)
Букетов А. В. - Електрична міцність епоксикомпозитних матеріалів з наповнювачами різної дисперсності та природи, Скирденко В. О., Моісеєнко Л. Л. (2014)
Гнатов А. В. - Технологический маршрут операции внешней бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2014)
Наговська І. В. - Вплив домішок втілення (Н2, С) на процеси магнітного і атомного впорядкування та експлуатаційні характеристики інварного сплаву H36, Федоров В. В., Прокоп’юк В. А., Бачинський Ю. Г. (2014)
Настасенко В. А. - О возможной периодичности числовых значений фундаментальных физических констант и их уточнении (2014)
Нигалатий В. Д. - Закономерности взаимосвязи физико-механических свойств с технологическими параметрами аллюминиевых сплавов, Погребняк И. Ф., Шарко А. В. (2014)
Малащенко В. О. - Передавання енергії опорно-поворотним пристроєм кранів, Федик В. В. (2014)
Овчарук О. М. - Обґрунтування параметрів важільного приводу рульової машини, Проценко В. О. (2014)
Сапронов О. О. - Дослідження адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанотрубками, Рожков О. С., Лещенко О. В., Голотенко О. С. (2014)
Скирденко В. О. - Дослідження магнітної проникності епоксикомпозитів з частками феро- і парамагнітної природи, Мініцький А. В. (2014)
Скирденко О. И. - Состояние вопроса обработки инструментальных материалов в магнитных и магнитно-импульсных полях, Клевцов К. М., Шарко А. В., Михайлик В. Д. (2014)
Худяков И. В. - Исследование влияния величины затяжки мембраны оптоволоконного датчика давления на ее геометрию, Алексеев А. В. (2014)
Васюхін М. І. - Онтологічний підхід до побудови бази картографічних даних ГІС прецизійного землеробства, Ткаченко О. М., Касім А. М., Іваник Ю. Ю., Долинний В. В. (2014)
Ільницька С. І. - Підвищення швидкодії обрахунків інтегрованої навігаційної системи за рахунок економного методу обертання матриць (2014)
Коленко В. В. - Використання криптографічного методу захисту електронних документів (2014)
Петровський А. В. - Моделювання багатономенклатурних замовлень з функцією транспортних витрат дрібнопартійних перевезень довантаженням, Петровський В. П. (2014)
Петровський А. В. - Концептуальна модель визначення прогнозованої кількості запчастин з урахуванням малих вибірок статистичних даних, Петровський В. П. (2014)
Святний В. А. - 40 років наукового співробітництва Донецького національного технічного університету з Штуттгартським університетом (Німеччина) (2013)
Аноприенко А. Я. - Основные закономерности эволюции компьютерных систем и сетей (2013)
Баркалов А. А. - Реализация КМУУ с общей памятью на гибридных FPGA, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленёва И. Я. (2013)
Belovodskiy V. N. - To the question of forming biharmonic oscillations in two masses nonlinear vibrating machines under ideal harmonic excitation, Sukhorukov M. Y., Bukin S. L. (2013)
Криводубский О. А. - Статистическая модель задачи бюджетирования, Терещук И. В. (2013)
Кушнаренко В. Г. - Моделювання гілки мережного динамічного об’єкта з зосередженими параметрами на основі блокових чисельних методів (2013)
Назимко В. В. - Динамическая модель для исследования проектных рисков угледобычи, Кратт О. А., Мерзликин А. В. (2013)
Ковалевский Н. А. - Разработка протокола для мобильных сетей и исследование его в среде Network Simulator 2 (NS2), Приходько Т. А. (2013)
Селякова С. М. - Модификация метода электра решения задач многокритериального выбора для случая переменного значения весов критериев (2013)
Хомяк Т. В. - Моделирование системой связанных твердых тел в задаче стабилизации твердого тела с жидкостью (2013)
Barkalov A. A. - Hardware reduction in CPLD-based moore FSM, Titarenko L.A., Tsololo S.A., Miroshkin A.N. (2013)
Чередникова О. Ю. - Синтез замкнутой системы оптимального по быстродействию управления с ограничением регулируемой координаты (2013)
Шамаев В. В. - Моделирование работы спинового фильтра, основанного на квантовом размерном эффекте, Василенко А. В., Хачатурова Т. А. (2013)
Иванов Ю. А. - Исследование разноинерционной модели движения токоприемника локомотива на многоядерной системе, Первусяк А. И. (2013)
Иваница С. В. - Реализация арифметических операций сложения и вычитания над тетракодами (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельное моделирование на основе сведения полной матрицы многостадийного метода (2013)
Беловолова M. А. - Архитектура системы диагностики аналоговых устройств на базе нейронной сети и спектрального анализа, Зинченко Ю. Е. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза расходов от использования строительной техники (2013)
Анопрієнко О. Я. - Суперсенсорный компьютинг в повышении точности метеопрогнозов, Варзар Р. (2013)
Максименко І. В. - Об’єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз підходів (2012)
Моцок В. І. - Просування демократії у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! (2012)
Тимків Я. І. - Рушійні сили потенційних терористів-смертників, Лунь Ю. О. (2012)
Василенко Д. В. - Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації (2012)
Волошин О. А. - Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. (2012)
Гаврилова В. А. - Влияние ядерных испытаний Индии и Пакистана на политику США в Южной Азии (2012)
Вишньов В. М. - Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері (2012)
Капіруля М. - Роль ядерного чинника в політиці КНДР (2012)
Корюкалов М. В. - Використання зовнішньої допомоги в рамках виконання порядку денного асоціації Україна-ЄС (2012)
Мішин О. - Геополітичні фактори постконфліктної реконструкції держав Африки (2012)
Романова В. О. - Велика двадцятка як механізм глобального управління (2012)
Чумак Д. В. - Синергія 3s (safety, security, safeguards) у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів (2012)
Ястремська І. М. - Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності (2012)
Машура А. - Эволюция внешней политики Австралии в постбиполярный период (2012)
Джага А. - Вплив ALBA на інтеграційні процеси в Латинській Америці (2012)
Дзюба Т. - Вплив політичної нестабільності на Балканському півострові у 90–ті роки ХХ століття на європейську регіональну систему безпеки (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського