Bui D. B. - Comparative analysis of non-relational and relational databases, Ruban N. N. (2016)
Чепурна З. В. - Особливості асиміляції англомовних запозичень у сучасній німецькій мові, Лисенко Г. Л. (2017)
Kuc R. - Intelligent Web Facility To Enhance Yield,Resilience And Sustainability Ukrainian And USA Farms, Shevchenko A., Chaplinskyy Y., Kachur I., Zvenigorodskyi O. (2016)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Эмфатическая инверсия в структуре лирического текста (2017)
Тітова А. Ю. - Інформаційна технологія діагностики онкологічних захворювань молочної залози на засадах нечіткої логіки Повідомлення,Дискусії (2016)
Поторій Н. В. - Контекстна реалізація категорії суб’єкта в американському поетичному мовленні (2017)
Настасенко В. А. - Методология решения творческих задач високого уровня сложности и возможности ее связи с системами искусственного интеллекта, Настасенко Е. В. (2016)
Просяннікова Я. М. - Синтаксичні засоби експлікації художнього порівняння в англомовних канадських поетичних текстах (2017)
Шундель Т. О. - Синкретичні складнопідрядні речення з модифікованим семантичним значенням семи "причина – умова" (2017)
Балабан О. О. - Категоризація як базова когнітивна процедура (2017)
Vasylenko O. - Classification of Idioms Describing People’s Individuality, Shestak O. (2017)
Кожухова Г. О. - До проблеми дослідження емоційних універсальних концептів (на прикладі концепту "любов") (2017)
Кудрявцева Н. С. - Темпоральні концептуалізації в англійській мові: діахронічний вимір (2017)
Кузнєцова І. В. - Аналіз вживання англійських термінологізмів у когнітивному аспекті, Голованевська К. П. (2017)
Морєва Г. Г. - Лексико-семантичні особливості номінації кондитерських виробів в англійській та українській мовах, Дорменєв В. С. (2017)
Романова Н. В. - Лексико-фразеологічні номінації емоції радості в сучасній німецькій мові (на прикладі збірки казок "Märchen für Seele") (2017)
Гуменюк Н. Г. - Передвиборчий дискурс Х. Клінтон: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу в Рено від 25.08.16 р.) (2017)
Мазур О. В. - Засоби актуалізації оцінно-модальних значень поезії Р. Кіплінга, Трібушна О. М. (2017)
Москвичова О. А. - Когнітивно-семіотична природа метаморфози (2017)
Орел І. І. - Текстотвірні потенції фразеологічних одиниць у заголовках публіцистичних текстів (2017)
Рудик М. К. - Дискурсивна стратегія спонукання й тактики її реалізації в персонажному мовленні неавторитарно-оптимістичного типу мовної особистості (на матеріалі новел О’Генрі) (2017)
Стрижак В. Г. - Вияв мовної особистості детектива, Радецька С. В. (2017)
Шеремета К. Ю. - Стилістичні функції сленгу в газетному тексті (2017)
Абабілова Н. - Відтворення мови документів міжнародного права як перекладознавча проблема (2017)
Арустамова М. C. - Фонографічна стилізація у перекладі твору П.Маара "Пан Белло і блакитне диво", Дорофєєва М. С. (2017)
Башук Н. П. - Еквівалентність та адекватність перекладу науково-технічних текстів (2017)
Вінниченко М. Ю. - Способи перекладу кольоропозначень у текстах публіцистичного стилю (2017)
Воєхевич А. І. - Колір в іспанських фразеологізмах у перекладацькому аспекті (2017)
Возненко Н. В. - Специфіка перекладу топонімів у романі М. Енде "Нескінченна історія" українською мовою (2017)
Возненко Н. В. - Особливості відтворення концепту "кохання" у перекладі новели С. Цвайґа "Письмо незнайомої" українською мовою, Розова А. Ю. (2017)
Гончарук Р. А. - Роль та особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську в поетичних текстах (на матеріалі поезій Г. Гейне "Lyrisches Intermezzo" та їх перекладів Лесею Українкою) (2017)
Гура Н. П. - Структурно-типологічні особливості складних німецьких комп'ютерних термінів та їх переклад українською мовою (2017)
Еррера Мендісабаль А. В. - Особливості відтворення культурно-специфічної інформації в технічних документах (2017)
Каліщак Т. Т. - Особливості перекладу фільму "Eyes Wide Shut" ("З широко закритими очима") на українську мову за допомогою субтитрів, Радецька С. В. (2017)
Козоріз І. С. - Відображення прагматичного потенціалу морфологічних особливостей німецькомовної реклами в українському перекладі (2017)
Лєпухова Н. І. - Переклад фразеологізмів німецької літературної романтичної казки українською мовою (2017)
Мазур О. В. - Робота з оригіналом художнього тексту (секрети творчої майстерні перекладача А. В. Онишка) (2017)
Науменко А. М. - Редагування оригіналу передакладачем та критика перекладу (2017)
Петренко Є. М. - Специфіка відтворення особливостей поетики Г. Гайне у перекладі А. Малишка (2017)
Пісня К. С. - Роль та відтворення просторової та анімалістичної символіки в художньому тексті , Свиридов О. Ф. (2017)
Подвойська О. В. - Жанрово-стилістичні особливості казки Е. Т. А. Гофмана "Крихітка Цахес" на лексичному рівні та їх відтворення у перекладі С. Сакидона (2017)
Подвойська О. В. - Фразеологічна трансформація як засіб експресивної виразності в німецькій публіцистиці: перекладацький аспект, Гаврюшенко А. С. (2017)
Радецька С. В. - Деякі особливості складання та перекладу англійської та української ділової кореспонденції (2017)
Радецька С. В. - Переклад термінології індустрії моди в текстах публіцистичного стилю, Колосова С. О. (2017)
Радецька С. В. - Англомовні та україномовні медичні веб-сайти: вживання та переклад медичної термінології. Прагматична адаптація перекладу, Туряниця К. С. (2017)
Білозерська Т. В. - Принципи відбору країнознавчих матеріалів (2017)
Бранецкая М. С. - Преимущества и недостатки использования тестовых методик контроля качества знаний студентов по иностранному языку в высших технических учебных заведениях (2017)
Vovk O. I. - Foreign Language Acquisition: A Cognitive and Communicative Conceptual Framework (2017)
Honcharova-Ilina T. - Basic Strategies of Teaching Adults Foreign Languages in Terms of Andragogy (2017)
Karpenkova N. - German as the Second Language (Daz) (2017)
Несін Ю. М. - Використання "мозкового штурму" як ефективного засобу комунікації англійською мовою (2017)
Приходько О. О. - Деякі аспекти інтенсивного навчання студентів економічних спеціальностей професійно-орієнтованої англійської мови (2017)
Статкевич Е. К. - Комплексный коммуникативный подход к тестированию (2017)
Тоцька Н. Л. - Міжкультурна комунікація студентів технічного ВНЗ (2017)
Якушенко И. А. - К вопросу об обучении аудированию в техническом вузе (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Гуцуляк Б. І. - Аномальний низькочастотний гістерезис динамічного модуля зсуву в кремнії, Олійнич-Лисюк А. В., Фодчук І. М. (2005)
Мар’янчук П. Д. - Фізичні властивості кристалів Hg1-x-yMnxFeySe1-zSz, Мазур Л. М., Цеханський В. Д. (2005)
Власов А. П. - Твердофазне легування елементами V групи періодичної таблиці епітаксійних шарів CdxHg1-xTe, Сторчун О. П., Бончик О. Ю., Фодчук І. М., Заплітний Р. А., Барч А., Свьонтек З., Омельянчук В. П. (2005)
Ткачук П. М. - Визначення функціональних можливостей детекторів ядерного випромінювання з активними елементами на основі монокристалів CdTe (2005)
Хомяк В. В. - Вплив відпалу на термоелектричну добротність кристалів Hg1-хZnхSe (2005)
Лусте О. Я. - Вплив фактору пружної анізотропії на орієнтаційні залежності модулів Юнга і кручення деяких металів кубічної симетрії, Михальченко В. П., Моцкін В. В. (2005)
Козьмик В. Д. - Чисельне моделювання кристалооптичних ефектів при шестихвильовій дифракції сферичної X-хвилі, Федорук B. I. (2005)
Цалий В. З. - Термічне розширення і характеристики міцності міжатомного зв’язку в аморфних сплавах системи In-Te, Паламарек М. Ю., Георгіян О. В., Ткачов В. Ю. (2005)
Галочкін О. В. - Бар'єрні структури на CdTe та Cd0,8Mn0,2Te, отримані лазерною перекристалізацією поверхні, Рижук М. М., Грицюк Б. М., Захарук З. І., Стребежев В. М., Раренко І. М. (2005)
Гумінецький С. Г. - Спектрофотометричні характеристики основних органічних складових сечі людини, Мотрич А. В., Гараздюк І. В., Рослякова З. О. (2005)
Лотоцький В. Б. - Про оцінку пружних постійних Mg за даними температурної залежності інтенсивності та зсуву рентгенівських інтерференцій (2005)
Мельничук С. В. - Система універсального доступу до Windows-аплікацій, Федорук В. І., Благодір П. М. (2005)
Копил О. І. - Термоелектричний генератор з імпульсним перетворювачем, Кособуцький С. І., Середюк О. І., Термена І. С., Чуботару М. М. (2005)
Брайловський В. В. - Застосування АЦП L- 761 для фільтрації широкосмугових сигналів, Хандожко О. Г., Федотов В. Г., Слинько Є. І. (2005)
Хандожко О. Г. - Аномальний зсув Найта і стани домішки Gа в телуриді олова (2005)
Рудейчук В. М. - Дослідження особливостей типу CUSP за допомогою спектра сингулярностей (2005)
Венгренович Р. Д. - Коалесценція дисперних фаз в металевих сплавах, Ярема С. В., Москалюк А. В. (2005)
Завойко О. С. - Теоретичні основи кристалізації та кінетики утворення текстур при термічному розкладі та осадженні з газової фази тугоплавких металів, Курек І. Г., Новіков С. М. (2005)
Цалий В. З. - Термічна стабільність аморфних сплавів системи Siх - Te100-х (2005)
Підкамінь Л. Й. - Модельний експеримент із дослідження поляризаційних характеристик атмосферних утворень, Архелюк О. Д., Землянов Є. C. (2005)
Гавриляк М. С. - Стохастизація оптичного випромінювання розсіяного в процесі фазового переходу в нематиці, Максимяк П. П. (2005)
Семізоров О. Ф. - Вплив точкових дефектів на анізотропію термоерс CdSb в області власної провідності (2005)
Стебліна К. В. - Оцінка умов стабільності накісткового остеосинтезу (2005)
Єрьоменко О. І. - Дослідження особливостей хімічного зв'язку в кристалах твердих розчинів системи CdSb–ZnSb, Маник О. М., Раранський М. Д (2005)
Махуренко Г. С. - Организация эффективного взаимодействия железнодорожного и морского транспорта в транспортных узлах (2016)
Ремзіна Н. А. - Наукові підходи до формування концепції здійснення портової діяльності в Україні (2016)
Гіріна О. Б. - Деякі підходи до вибору критеріїв оптимізації в задачі визначення та аналізу економічного потенціалу морських портів (2016)
Боняр С. М. - Экономические основы выбора судовладельцем классификационного общества для периодического освидетельствования флота, Москвиченко И. М. (2016)
Дубовик Н. В. - Реалізація процесного підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків (2016)
Пінчук Т. А. - Особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами (2016)
Базалиева Л. В. - Совершенствование методических основ формирования доверия в маркетинговой деятельности компании (2016)
Крашенінін О. С. - Вибір виду транспортного забезпечення на основі положень теорії нечітких множин, Шапатіна О. О. (2016)
Котлубай В. О. - Морський флот в системі розвитку експортного потенціалу України (2016)
Москвиченко И. М. - Динамическая модель оптимизации планов производства и перевозки продукции с учетом инновационной деятельности предприятия, Постан М. Я. (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Відомості про авторів (2015)
Бажан С. П. - Нормативно-правове забезпечення практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2015)
Букач М. М. - Взаємодія громадської організації "Освітній центр "Університет третього віку" з Інститутами освіти та культури" (2015)
Бурлаєнко Т. І - У пошуку шляхів формування економічної компетентності майбутніх менеджерів (2015)
Веліховська А. Б. - Дидактичні засади формування навчального середовища засобами мережевих сервісів (2015)
Волярська О. С. - Науково-методична компетентність фахівців навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Гаврилишена О. О. - Концептуальні основи громадсько спрямованого управління та технологія його впровадження у загальноосвітній навчальний заклад (2015)
Гельбак А. М. - Фасилітаторство педагога як умова позитивної переорієнтації на сучасний освітній простір (2015)
Горяна Л. Г. - Сутність методики підготовки педагогічних працівників до управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Демченко Ю. М. - До питання формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики (2015)
Ілляхова М. В. - Значення креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2015)
Клименюк Н. В. - Підтримка соціальної активності слухачів "Університету третього віку" в умовах бібліотеки (2015)
Коваль І. В. - Методологічні принципи професійної підготовки студентів педколеджу (2015)
Костюк Д. А. - Операційно-діяльнісний критерій як елемент оцінювання сформованості фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2015)
Кочерга Є. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів (2015)
Кошіль В. І. - Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності недержавних установ сфери соціального захисту дітей та молоді (2015)
Кулик О. Є. - Аналіз побудови моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій (2015)
Литвиненко С. В. - Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи (2015)
Мінда Л. З. - Безперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Морозова М. Е. - Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах (2015)
Муранова Н. П. - Сучасний науково-педагогічний дискурс про проблему підготовки старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Пашков А. П. - Тенденції та новаторство в освіті, Нападовська Л. А. (2015)
Покроєва Л. Д. - Розвивальне середовище як умова безперервності педагогічної освіти (2015)
Пугачова Н. Г. - З досвіду застосування психолого-педагогічних та організаційних умов соціального партнерства в професійному навчанні молодших спеціалістів із права, Глемботцька О. П. (2015)
Свердлик Н. П. - Зміст і форми психолого-педагогічного супроводу управлінської діяльності методистів районного відділу освіти до впровадження здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти (2015)
Стремецька В. О. - Теоретичне обґрунтування викладання англійської мови слухачам "Університету третього віку" (2015)
Федорець В. М. - Актуалізація профілактики ревматизму в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Федорець В. М. - Системні та онтологічні аспекти профілактики ревматизму в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Федулова Л. І. - Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу (2015)
Філіпович А. Ю. - Особливості виховання молоді з точки зору куратора навчальної групи в умовах соціалізації суспільства (2015)
Червякова О. В. - Державне управління як галузь знань та наукова галузь в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Швидун В. М. - Механізми управління післядипломною педагогічною освітою в країнах Західної Європи (2015)
Штангей С. В. - Становлення післядипломної освіти ХХІ століття в Україні як об’єкту наукових досліджень (2015)
Відомості про автора (2015)
Барабаш О. Д. - Формування лідерських якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду розроблення та впровадження спеціальної програми навчання для керівників), Глинянюк Н. В. (2015)
Бевз Г. М. - Моделі аналізу надання освітніх послуг для дітей в умовах децентралізації, Вірковський В. П., Корець А. Й. (2015)
Булгакова Т. М. - Методи і засоби художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття (2015)
Дмитренко Г. А. - Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму, Солодков В. Т. (2015)
Кириченко І. І. - Розвиток державного управління як галузі освіти — шлях до підготовки управлінської еліти, Байрак А. О. (2015)
Кравченко Г. Ю. - Забезпечення якості адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Лук’яненко Г. В. - Прогностичний аналіз морального виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України другої половини XX століття (2015)
Майстренко Т. В. - Теоретичні аспекти розвитку неперервної освіти педагогів (2015)
Махотин Д. А. - Перспективы развития технологического образования в России (2015)
Молчанова А. О. - Педагогічні аспекти підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти: концептуальні засади (2015)
Наконечна Н. В. - Організаційна культура як соціально-психологічне явище (2015)
Сіданіч І. Л. - Гуманізація духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі: внесок В. О. Сухомлинського (2015)
Скрипник М. І. - Парадигмальні засади психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників (2015)
Федорець В. М. - Аналіз ідеологічних і методичних передумов розвитку неврозу в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Черпак Ю. В. - Вітчизняні з’їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Шалашова М. М. - Профессиональное развитие педагогических работников: сложившаяся практика и пути модернизации (2015)
Бевз Г. М. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення сім’ї замінного догляду за дитиною як праці (2015)
Жебєлєва П. В. - Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену "соціально-психологічне проектування" (2015)
Зоріна В. І. - Аналіз результатів емпіричного дослідження особистісного розвитку підлітка в залежності від ідеального образу дорослого (2015)
Пастух Л. В. - Особливості поведінкової складової сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Торба Н. Г. - Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання (2015)
Філь О. А. - Психологічна культура конкуренції фахівців (2015)
Алексієвець Л. - 2016: у пошуках істини (2016)
Алексієвець М. - Михайло Грушевський в контексті сучасності, Алексієвець Л. (2016)
Киридон А. - Aктуалізація концепції М. С. Грушевського в репрезентації етапів українського державотворення, Троян С. (2016)
Кравець В. - Порівняльний аналіз сексуальної соціалізації школярів в країнах Євросоюзу та в Україні (2016)
Троян С. - "Війни пам’ятей" у вимірі інформаційного протистояння, Киридон А. (2016)
Терещук Г. - Формування мовної картини світу українського народу на тлі націотворення, Юрій М. (2016)
Зуляк І. - Таємні директиви НКВС УРСР 1939 р. (2016)
Москалюк М. - Підприємницька діяльність в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Малярчук О. - Нафтогазовидобування західного регіону Української РСР – складова економічного потенціалу республіки (2016)
Ореховський В. - Медичне забезпечення бойових дій у Франко-прусській війні (1870 – 1871 рр.) (2016)
Makar Yu. - Political communication between the national governments and Transnational corporations, Novoskoltseva L. (2016)
Чекаленко Л. - Українська дипломатія: 25 років буття, Ціватий В. (2016)
Прийдун С. - Інституційно-правове забезпечення реалізації зовнішньої політики України (2016)
Лахманюк Т. - Гуманітарно-культурні зв’язки України та Туніської республіки (2016)
Василишин С. - Тенденції та проблеми співпраці України та республіки Білорусь в економічній сфері у період становлення міждержавного співробітництва (1991 – перша половина 1994 рр.) (2016)
Юрій М. - Візантизм як фактор цивілізаційного впливу на українське суспільство (2016)
Місько В. - Комуністична експансія на терени Польської держави (перша половина 1920-х рр.) (2016)
Мартинов А. - Партія "Альтернатива для Німеччини": передісторія і місце у спектрі правих популістських сил ФРН (2016)
Валіон О. - Інноваційний фактор в економіці республіки Білорусь на початку XХІ ст. (2016)
Лозинський А. - Україна в геополітичних планах Німеччини та Австро-Угорщини аапередодні Першої світової війни (2016)
Костюк Л. - Міграційна політика Франції упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Алексієвець М. - Теоретико-методологічні основи вивчення співпраці України та ООН у миротворчій діяльності, Смільська І. (2016)
Калакура Я. - Конструювання образу ворога як технологія маніпуляцій російської історіографії та пропаганди (2016)
Волошенко А. - Антикорупційний дирижизм: політико-економічна сутність та ключові напрямки застосування (2016)
Вівчарик П. - Історіографічний аналіз громадсько-політичної та публіцистичної діяльності Степана Качали (2016)
Алексієвець О. - Структурно-просодична організація тексту публічного виступу (2016)
Алексієвець М. - Постмодернізм і українська культура, Юрій М. (2016)
Окаринцський Ю. - Яндрус, Антек, Махабунда та инші. Українська і локальні рецепції субкультури "батярів" на тлі конструювання модерного міту батярів і старої марґінальности (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) (2016)
Григорук Н. - Історія української церкви в працях М. Чубатого (2016)
Чекаленко Л. - Постать Євгена Чикаленка в нашій історії (2016)
Полич М. - Еміграційний період діяльності Лонгина Цегельського (2016)
Парнета О. - Польсько-білоруські взаємини в контексті повоєнного врегулювання міжнародних відносин у центрально-східній Європі (1918 – 1923). (2016)
Гуменний С. - Нелегальні міграції на радянсько-польському кордоні в умовах режиму "санації" у другій Речі Посполитій (1926 – 1939) (2016)
Слободян О. - Україна та Польща в контексті українсько-польських міжнародних зв’язків кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Струганець М. - Проблеми становлення української державності у листах Івана Огієнка та його кореспондентів упродовж 1917 – 1921 рр. (2016)
Секо Я. - 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / |Г. В. Боряк (кер. авт. кол.), В. В. Головко (координатор проекту), В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. М. Майборода, В. А. Смолій (відп. ред.), Л. Д. Якубова, С. О. Янішевський|; НАН України; ін-т історії України. – К.: Ніка-центр, 2016. – 796 с. (2016)
Ігнатенко Н. - Всесвітня історія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Г. Подаляк, І. Б. Лукач, Т. В. Ладиченко – К.: Генеза, 2016. – 240 с. (2016)
Костюк Л. - Науково-практичний семінар "Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності" (2016)
Із книги Лесі Алексієвець, Ірини Ільчук. Українсько-польські відносини сучасності. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 259 с. (2016)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2016 р. (2016)
Відомості про авторів (2016)
До уваги авторів! (2016)
Бекиров Э. А. - Уменьшение экологического риска от загрязнения атмосферы при использовании возобновляемых источников энергии, Капкач Д. В., Абибулаев А. Н., Воскресенская С. Н., Асанов М. М. (2015)
Байрачный Б. И. - Перспективы использования солнечных батарей в водородной энергетике для автономного обеспечения тепловой энергией, Тульский Г. Г., Желавская Ю. А., Байрачный В. Б., Олейник А. А. (2015)
Добровольский В. Д. - Дослідження впливу способу отримання та витримки на повітрі MgH2 на його термічну стійкість та кінетику десорбції з нього водню, Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2015)
Кузнецов М. М. - Вплив напівпровідникових перетворювачів відновлюваних джерел енергії на параметри якості електроенергії мережі (2015)
Резцов В. Ф. - Можливі причини формування неоднорідних структур при геліосушці вологовмісних середовищ, Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2015)
Пуховий І. І. - Сонячне опалення типу "Стіна Тромба-Мішеля" з розширеною буферною зоною і прозорою стелею при роботі без традиційного опалення реального будинку, Хандусь М. С., Хруленко О. О. (2015)
Суржик Т. В. - Особливості застосування теореми Умова-Пойнтинга для аналізу електротеплового стану фотобатарей та сонячних колекторів, Гамарко А. В., Матях С. В., Щокіна В. А. (2015)
Кузнецов М. П. - Гарантовані рівні участі ВЕС у покритті потужності енергосистеми (2015)
Ібрагімова М. Р. - Середньозважені значення коефіцієнтів варіації та асиметрії річного стоку води малих річок України для задач малої гідроенергетики (2015)
Хворов М. М. - Формування системи кількісних характеристик геотермальних вод при комплексному використанні (2015)
Кравченко І. П. - Математична модель планово-радіальної фільтрації геотермального теплоносія як елемент рівняння нерозривності його потоку (2015)
Барило А. А. - Оцінка можливості використання виснажених газових родовищ у геотермальній енергетиці (2015)
Ковалко О. М. - Енергоекономічна оцінка сценаріїв трансграничної взаємодії енергосервісних компаній на ринках ріпаку та біодизелю, Новосельцев О. В., Євтухова Т. О. (2015)
Ковбасенко С. В. - Дорожні випробування автобуса, що працює на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі, Сімоненко В. В. (2015)
Голуб Н. Б. - Підвищення вмісту ліпідів у клітинах Chlorella vulgaris, Левтун І. І. (2015)
Synopsises (2015)
16 Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Abstracts (2015)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: "Має бути спільне бачення реформування НААН"; – Лісовій галузі потрібні радикальні і зважені зміни (2016)
Булгаков В. - Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів у галузі інженерії (2016)
Ушкаренко В. - Урожайність кукурудзи цукрової залежно від глибини полицевої оранки, фону живлення рослин за краплинного зрошування, Лиховид П. (2016)
Фадеєв В. - До технології підготовки насіння кукурудзи до сівби, його переробки і використання (2016)
Рудик Л. - Міжнародний навчальний курс "Сталий розвиток сільського господарства шляхом використання біомаси в Японії" (2016)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка та технології на ІнтерАгро-2016, Гусар В., Бабинець Т. (2016)
Кравчук В. - Інвестеційний форум ТОВ "Укрсорго”, Ясенецький В. (2016)
Войтюк Д. - XVII Міжнародна конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки", Волянський М. (2016)
Яків Серафимович Гуков. Незгасній пам`яті вченого (2016)
Зміст журналів за 2016 рік (2016)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: Уряд затвердив Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; – Експорт сільгосппродукції перевищив 10 млрд доларів США; – Кабмін підтримав проект Закону про демонополізацію спиртової галузі, запропонований Мінагрополітики (2016)
Фрішев С. - Перспективи та проблеми удосконалення збирально-транспортних процесів (продовження статті), Козупиця С., Воронков О. (2016)
Броварець О. - Від безплужного до глобального розумного землеробства (продовження статті) (2016)
Пономаренко О. - Карданні передачі від фірми "Бондіолі і Павезі, Миропольський О. (2016)
Лімонт А. - Льон-довгунець і конкурентоспроможність льонарства і його відродження (2016)
Пожидаєв С. - Про необхідність перевірки наукових результатів (2016)
Борщ О. - Вплив кратності доїння корів на їхню продуктивність (2016)
Свірень М. - Використання енергії електромагнітного поля Землі для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Шмат С., Іванько І., Амосов В. (2016)
Фадеєв В. - Соя: продавати чи переробляти ? (2016)
Нілова Н. - Біодестуктор стерні – ефективний засіб регулювання розкладання пожнивних решток, Новохацький М., Болоховська В., Ростоцький О. (2016)
Даценко С. - Компанія "Sharda Cropchem Limited" на Україні (2016)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародній агропромисловій виставці "Agro-Expo 2016", Миропольський О. (2016)
Кравчук В. - З річного засідання академії інженерних наук України, Ясенецький В., Войтюк Д., Діденко Є. (2016)
Запорожець Ю. М. - Стратегія сталого розвитку, шляхи подолання глобального протиріччя "енергетика-економіка-екологія" і сценарії для України (2015)
Чумак В. В. - Цепи-полевая модель магнитоэлектрического синхронного торцевого генератора для автономных энергоустановок, Тимощук О. Л., Монахов Е. А. (2015)
Гаевський О. Ю. - Методика розрахунку на основі балансу енергії автономної фотоелктричної станції, Ушкаленко О. В. (2015)
Хайрнасов С. М. - Сучасний стан використання теплових труб у сонячних теплових та комбінованих колекторах (2015)
Кузнецов М. П. - Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми (2015)
Головко В. М. - Аналіз систем оріентації ротора вітроустановки малої потужності, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О. (2015)
Перминов Ю. Н. - Алгоритм расчета синхронных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов для ветроэнергетических установок, Коханевич В. П., Буденный И. В., Донец А. М. (2015)
Пазич С. Т. - Оцінка технічних параметрів морської гідроакумулючої станції для енергії відновлюваних джерел (2015)
Куделя П. П. - Термодинамічні особливості трансформації теплоти в теплових насосах із тепловим приводом, Дубовський С. В., Твердохлеб О. С. (2015)
Шворов С. А. - Метод оптимального дозування вхідних субстратів та спеціальних домішок для біогазових установок, Юрченко О. М., Комарчук Д. С., Охрименко П. Г. (2015)
Клюс В. П. - Автотермическая технология карбонизации птичьего помета (2015)
Голуб Н. Б. - Вплив коферментації сировини на вихід біогазу, Лелеко І. Г., Козловець О. А. (2015)
Synopsises (2015)
Abstracts (2015)
Abeje A. - Adoption and Intensity of Modern Bee Hive in wag Himra and North Wollo zones, Amhara region, Ethiopia, Ayen K., Awoke M., Abebaw L. (2017)
Figurek A. - Determination of the relationship between outputs and inputs in agriculture in the EU member states, Vaskovic U. (2017)
Sumets A. - Specific aspects of logistics enterprises in the fat-and-oil industry (2017)
Буднік О. - Розвиток кооперативного маркетингу в Україні та світі (2017)
Бутенко В. - Інноваційний розвиток України як основа формування біоекономіки (2017)
Горіховський М. - Розвиток фермерських господарств і їхнє місце в аграрному виробництві регіону (2017)
Грицаєнко Г. - Інвестиційна привабливість України, Грицаєнко М. (2017)
Дуб Б. - Сучасний стан і тенденції економічної безпеки агрохолдингів в Україні (2017)
Ільчук В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку, Шмопер Т. (2017)
Кучер А. - Адаптація аграрного землекористування до змін клімату (2017)
Лисак О. - Проблеми та перспективи експорту аграрної продукції України, Андрєєва Л. (2017)
Пивовар П. - Державна підтримка технічного оснащення екологічно орієнтованих сільськогосподарських підприємств, Чайкін О., Дідух Д. (2017)
Присяжнюк О. - Удосконалення моделі управління аграрними проектами, Плотнікова М. (2017)
Самофатова В. - Принципи стратегічного управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону (2017)
До відома авторів (2017)
Антоненко П. П. - Профілактична ефективність мінерального препарату "Сапокорм" та кормової фітодобавки Фітопанк за метаболічних порушень свиноматок, Суслова Н. І., Макєєв Н. С., Головань Д. І., Кременчук Л. В., Пушкарь Т. Д. (2016)
Аранчій С. В. - Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України, Зон Г. А., Кінаш О. В. (2016)
Балабанова І. О. - Розробка технології елітного твердого сиру "Каланчацький" (2016)
Бількевич В. В. - Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів (2016)
Бомко В. С. - Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах, Даниленко В. П., Повозніков М. Г. (2016)
Бордунова О. Г. - Зміни складових біокристалічних шарів шкаралупи інкубаційних яєць курей за використання технології "штучна кутикула (Article)", Астраханцева О. Г., Денісов Р. В. (2016)
Вечеря Ю. О. - Вплив маси яєць курей м’ясного напряму продуктивності на їх морфологічні та інкубаційні якості (2016)
Гаркавенко Т. О. - Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом, Азиркіна І. М. (2016)
Гноєвий В. І. - Методи оцінки біологічної повноцінності білка кормів і тваринницької продукції, Гноєвий І. В., Трішин О. К., Котець Г. І. (2016)
Kiriyak Yu. - Global warming in the South region of Ukraine and it’s impact on the eukaryotes, Gorbatenko I. (2016)
Грудко Н. О. - Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса, Шерман І. М. (2016)
Долгая М. М. - Якість і безпечність молока корів за використання мікроелементів та вітаміну Е, Богороденко С. В., Ярьоменко Ю. О., Полєва І. О. (2016)
Измайлович И. Б. - "Токсисорб" снижает патогенность микотоксинов (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій жирних кислот в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Калиниченко Г. І. - Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м’ясної продуктивності овець, Коваль О. А. (2016)
Кириченко В. А. - Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків, Баркарь Є. В., Кириченко А. І. (2016)
Китаєва А. П. - Лікувальні властивості меду різних регіонів України, Хамід К. О., Семенова З. Т. (2016)
Клаусен Е. - Особливості датської системи безпечності харчової продукції (2016)
Ковпак О. С. - Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах (2016)
Ковпак В. В. - Імунний статус щурів за цукрового діабету при застосуванні заміщуючої клітинної терапії, Харкевич Ю. О. (2016)
Кондакова В. В. - Применение растительного адаптогена для повышения защитных свойств организма животных, Готовский Д. Г., Фомченко И. В. (2016)
Котелевич В. А. - Кролятина – важливий резерв органічної продукції (2016)
Погорєлова А. О. - Морфологічна та біохімічна оцінка кролятини залежно від віку забою, Коцюбенко Г. А. (2016)
Ластовська І. О. - Продуктивність бичків різних порід в умовах інноваційної технології виробництва яловичини (2016)
Патрєва Л. С. - Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства, Максимова І. І. (2016)
До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка (2016)
Лихач В. Я. - Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування, Лихач А. В., Кіш С. В. (2016)
Люта І. М. - Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби, Ковтун С. І. (2016)
Мельник В. О. - Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу "Миг-Сервіс-Агро", Стельмах А. С., Кудряшова В. О. (2016)
Моргун О. А. - Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Еustrongylides exсisus, Сорока Н. М. (2016)
Березовський А. В. - Ектопаразити як чинники погіршення біобезпеки в умовах птахівничих підприємств, Нагорна Л. В. (2016)
Назаренко І. В. - Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани (2016)
Небилиця М. С. - Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин, Ващенко О. В., Кривда Ю. І., Мелешко Ю. В. (2016)
Карунский О. Й. - Пути повышения продуктивности свиней, Николенко И. В. (2016)
Омельян А. М. - Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну, Ібатуллін І. І. (2016)
Павлова Т. В. - Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе (2016)
Паливода Р. - Национальные системы качества продовольствия Польши (2016)
Patryeva L. - Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver, Groza V. (2016)
Райхман А. Я. - Оценка полноценности протеиновой питательности кормов для свиней (2016)
Сметаніна О. В. - Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Стріха Л. О. - Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів, Сморочинський О. М., Крива В. І., Кривчук О. В. (2016)
Фомченко И. В. - Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя у крупного рогатого скота при заболевании хламидиозом (2016)
Хоменко А. Д. - Біологічно активна добавка Spirulina Platensis та її використання у перепелівництві (2016)
Чернишов І. В. - Стан і потенціал розвитку органічного свинарства України, Левченко М. В., Мазуркевич І. С. (2016)
Чернікова Г. Ю. - Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів, Пономаренко Н. П. (2016)
Чорний М. В. - Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят, Щепетільніков Ю. О., Бондар А. О., Панасенко Є. О. (2016)
Шебанін П. О. - Вплив кормової добавки "Біо Плюс 2Б" на якісні показники свинини, Лихач В. Я. (2016)
Юрченко В. В. - Водні організми в умовах глобального потепління, Додашьянц М. О. (2016)
Крамаренко С. С. - Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю, Потриваєва О. І. (2016)
Орищин Н. Д. - Критерії відбору пацієнтів до реваскуляризації та інших видів хірургічної корекції при ішемічній кардіоміопатії (2016)
Усенко О. Ю. - Безпечність впливу на ритм серця трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в пацієнтів із рефрактерною серцевою недостатністю, Якушев А. В., Лісун О. В., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2016)
Іванюк Н. Б. - Визначальні фактори якості життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2016)
Целуйко В. Й. - Клініко-анамнестична характеристика хворих з клінічними виявами атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Яковлева Л. М., Ярова О. Д. (2016)
Кундин В. Ю. - Динамическая реносцинтиграфия в кардиологии и кардиохирургии, Новерко И. В., Мазур А. Г. (2016)
Ватутин Н. Т. - Новое в рекомендациях по проведению первичного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда с элевацией сегмента SТ, Ещенко Е. В., Гасендич Е. С., Гриценко Ю. П. (2016)
Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу і функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів (2016)
Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: "Наша спільна задача – локалізація та зупинення АЧС"; – Мінагрополітики продовжує розширювати експортний потенціал вітчизняного насіння; – Співробітництво з ОЕСР розширить асортимент сільськогосподарської продукції з доданою вартістю (2016)
Кравчук В. - Вітання з Днем працівника сільського господарства (2016)
Кравчук В. - Перший міжнародний форум агропромислового інжинірингу, Сердюченко Н., Негуляєва Н., Погорілий В., Ясенецький В. (2016)
Адамчук В. - Нова методика визначення основних параметрів сільськогосподарського трактора, Надикто В., Булгаков В. (2016)
Теслюк Г. - Модульний культиватор для роботи в системі смугового землеробства STRIP-TILL, Волик Ю., Сокол С., Лепеть Є. (2016)
Фрішев С. - Перспективи та проблеми удосконалення збирально-транспортних процесів, Козубиця С., Воронков О. (2016)
Пономаренко О. - Гідравлічні і електронні елементи сервоконтролю і блоки живлення фірми "Бондіолі і Павезі", Муха В. (2016)
Броварець О. - Від безплужного до глобального розумного землеробства (2016)
Лімонт А. - Виробництво рошенцевої льонотрести і розмір льонарських аграрних формувань та їх технічна і кадрова забезпеченість (2016)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Дні поля АДНЦ (2016)
Муха В. - Техніка від Amazone на виставці Агро-Експо 2016 (2016)
Муха В. - ТОВ "Інтер-ГТВ" на виставці Агро-Експо 2016 (2016)
Ситнік І. В. - Модель розгортання кризових явищ в економіці України в умовах сучасних геополітичних трансформацій, Стьопочкін А. І. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Геоекономічні фактори впливу на формування і реалізацію національної інноваційної стратегії (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Розробка концептуальної моделі системи управління сталим інноваційним соціально-орієнтованим розвитком економіки України (2015)
Конрад Ю. В. - Синергетичні ефекти виробничої інтеграції підприємств (2015)
Pana L. - Implementation of public-private-partnership in the Czech Republic (2015)
Маслак О. І. - Сценарний підхід до управління економічним потенціалом підприємства з урахуванням фактору циклічності, Гришко Н. Є., Безручко О. О. (2015)
Гавриш О. А. - Компонентні середовища виробничо-середовищної системи машинобудівного підприємства: економічний зміст та показники оцінювання, Бояринова К. О. (2015)
Коритько Т. Ю. - Особливості управління ризиками на рівні територіальної громади (2015)
Третяк В. П. - Методичний підхід до оцінки адаптованості зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу, Москаленко К. І. (2015)
Квятковська Л. А. - Оцінювання інтелектуального капіталу підприємства на засадах структуризації, Воробйова Л. Д. (2015)
Шаховалова Є. О. - Оцінка сучасного стану основних засобів та здатності до самофінансування їх відтворення в аграрних підприємствах України (2015)
Туленінова Д. М. - Вплив глoбалізації cвітoвoї екoнoміки на підприємницьку діяльніcть (2015)
Pochtovyuk A. - Entities of sphere of higher education: evaluation of rationality , Pryakhina K. (2015)
Плахотнік О. О. - Особливості трансферу технологій управління (2015)
Хоменко Л. М. - Вибір цінової стратегії підприємства (2015)
Авраменко О. І. - Сутність та стан пільгового оподаткування в Україні, Шара В. І. (2015)
Куковальська Н. М. - Інтерв'ю з генеральнимдиректором Національного заповідника "Софія Київська" Н. М. Куковальською (2016)
Молочкова Н. М. - Історія будівництва та реставрації "Софії Київської", Ніщук Л. О. (2016)
Рибін В. Ф. - Проблеми інженерного захисту території ансамблю споруд Софійського собору від підтоплення, Скальський А. С., Саприкін В. Ю., Куціба В. А., Молочкова Н. М. (2016)
Матвеєв І. В. - Деформації і напруги в конструкціях собору "Софія Київська" у разі сейсмічних дій, Кравченко В. І., Молочкова Н. М., Анкянец Н. Ю. (2016)
Лялько В. І. - Вивчення розподілу поверхневих температур в історичній частині м. Києва, Філіпович В. Є., Крилова Г. Б. (2016)
Дишлик О. П. - Система контролю геодезичних параметрів в складі комплексного геотехнічного моніторингу об'єктів національного заповідника "Софія Київська" (2016)
Дишлик О. П. - Термографічні дослідження у Софійському соборі, Березинець О. В., Молочкова Н. М., Ніщук Л. О. (2016)
Баранюк О. - Використання структурного програмування в процесі вивчення мови асемблера (2013)
Бас С. - Wolfram|Alpha: можливості застосування у навчанні вищої математики студентів економічних спеціальностей (2013)
Бурак В. - Самостійність навчання як сучасний дидактичний принцип (2013)
Гладкова Л. - Застосування теорії ігор в економіці, Наумова М. (2013)
Гриценко В. - Використання середовища evernote в навчальному процесі, Качан В. (2013)
Желонкина Т. - Графический метод в решении задач, Лукашевич С., Белоножко Д. (2013)
Ізюмченко Л. - Використання ІКТ для організації самостійної роботи студентів при вивчення теорії чисел, Ізюмченко О. (2013)
Кириленко Н. - Підготовка студентів до інформаційної діяльності в освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу (2013)
Кислова М. - Geogebra – засіб створення динамічних моделей в навчальному середовищі (2013)
Ковальчук Д. - Застосування сучасних комп’ютерних технологій у розробці навчальних інформаційних середовищ нового типу (2013)
Кондратенко В. - Методы повышения информативности учебного эксперимента, Никитюк Ю. (2013)
Лісіна Л. - Структура інноваційної діяльності вчителя (2013)
Михайленко І. - Особливості організації самостійної роботи студентів технічних ВНЗ при вивченні диференціальних рівнянь (2013)
Никитюк Ю. - Автоматизация составления отчетов по расписанию факультета, Коваленко Д., Новозенко И., Сапанович А., Хахомов С. (2013)
Олефіренко Н. - Проектування авторських електронних дидактичних ресурсів для навчання молодших школярів (2013)
Самойленко Н. - Компетентнісний підхід до навчання інформатики в основній школі, Семко Л. (2013)
Соколюк О. - Формування умінь і навичок учнів у навчальному процесі з використанням мережних технологій (2013)
Тихоненко О. - Проблеми підготовки вчителів до викладання інформатики в початковій школі (2013)
Трегуб О. - Проблемне навчання у міжпредметних зв'язках з використанням комп'ютерного супроводу у ВНЗ (2013)
Цись В. - Цілепокладання на уроках математики в початковій школі (2013)
Яковцов И. - Автоматизированный лабораторный трибометр, Грищенко В., Купо А., Вераксич А. (2013)
Velychko S. - Integration of knowledge of nature studies while forming cognitive interest to physics in secondary schools, Buzko V. (2013)
Андрєєв А. - Методичні особливості використання навчальних блоків з енергозбереження у процесі вивчення фізики (2013)
Богданович В. - Разработка генератора для исследования радиоэлектронных схем, Свиридова В., Дубасов М. (2013)
Галатюк М. - Проблемно-змістове забезпечення розвитку методологічної культури старшокласників у процесі вивчення природничих предметів, Галатюк Т., Галатюк Ю. (2013)
Гнатюк О. - З досвіду практичної підготовки майбутніх учителів фізики до проведення позакласної роботи в школі (2013)
Дей Е. - Построение кривых инверсии эффекта Джоуля–Томсона методом приведенных переменных, Тюменков Г. (2013)
Желонкина Т. - Значение уроков физики для формирования целостного миропонимания, Лукашевич С., Шершнев Е. (2013)
Желонкина Т. - Решение воспитательных задач при помощи игры в обучении физике, Лукашевич С. (2013)
Жук Ю. - Феномен розподілу складу лабораторного обладнання для навчального експерименту з фізики у середній школі (2013)
Іваницька Н. - Домінуючі складові моделей компетентностей учнів старших класів як основа якісного навчання фізики (2013)
Ісичко Л. - Використання системи навчальних завдань з елементами математичного моделювання в курсі загальної фізики (2013)
Ковальов С. - Особливості відображення оптичних спектрів за допомогою графічних засобів навчання на основі ІКТ у процесі вивчення курсу загальної фізики, Бузян О. (2013)
Коновал О. - Ознайомлення студентів з науково-методичними суперечностями при вивченні електродинаміки, як умова ефективності самостійної роботи, Касперський А. (2013)
Костиніч О. - Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках фізики (2013)
Кузнєцова О. - Методичні засади організації контролю результатів самостійної роботи студентів при вивченні загальної фізики в університеті авіаційного профілю (2013)
Лаврова А. - Використання цифрового мікроскопа на уроках фізики (2013)
Лазаренко Д. - Методична система вивчення механіки в шкільному курсі фізики (2013)
Малець Є. - Деякі досліди з електростатики з застосуванням сучасних технологій, Пивовар Є. (2013)
Манько В. - Визначення модуля зсуву за допомогою крутильного маятника, Задорожній Є. (2013)
Мендерецький В. - Методика реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення фізики, Муравський С. (2013)
Ментова Н. - Використання технології веб-квеста на уроках фізики як засіб реалізації нових освітніх стандартів (2013)
Мороз І. - Третій закон термодинаміки в курсі теоретичної фізики педагогічних університетів (2013)
Ніколаєв О. - Формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики (2013)
Овчаренко В. - Інноваційні технології навчання фізики, Костіков О., Олійник Р. (2013)
Петриця А. - Поєднання віртуального та реального в навчальному фізичному експерименті за допомогою цифрової лабораторії Nova5000 (2013)
Подласов С. - Елементи інформаційно-навчального середовища для навчання фізики в технічному університеті, Бригінець В. (2013)
Правий В. - З досвіду використання лекційно-практичної системи навчання на уроках фізики (2013)
Прудкий О. - Екскурсійний метод як шлях формування культурно-наукового світогляду учнів під час вивчення фізики (2013)
Семакова Т. - Про можливості використання фізичного експерименту в системі професійної освіти (2013)
Семерня О. - Світоглядно-ціннісний образ учителя-модератора з фізики (2013)
Серпецький Б. - Комп’ютерний фізичний практикум при вивченні закономірностей радіоактивного гамма-випромінювання, Лущин С. (2013)
Сільвейстр А. - Особливості вивчення фізики на нефізичних спеціальностях педагогічних університетів (2013)
Сірик Е. - Науковий підхід до забезпечення матеріально-технічної бази сучасного фізичного практикуму (2013)
Слюсаренко В. - Вимірювання поверхневого натягу за допомогою новітнього обладнання "Phywe" (2013)
Сондак О. - Інформаційні технології як засіб вивчення фізики студентами медичних коледжів на засадах індивідуалізації, Тищук В. (2013)
Стецик С. - Реалізація індивідуального підходу при вивченні фізики (2013)
Ткаченко І. - Мотиваційно-цільова компонента у методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії (2013)
Торчук М. - Фундаментальне та професійно спрямоване навчання фізики в аграрно-технічних університетах, Збаравська Л. (2013)
Цоколенко О. - Удосконалення експериментальних умінь майбутніх учителів фізики під час практики з шкільного фізичного експерименту (2013)
Чорнобай К. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики за допомогою педагогічних програмних засобів, Горишняк Ю. (2013)
Шуліка В. - Використання наочностей та нових ком’ютерних технологій під час розв’язування задач з фізики (2013)
Богомаз-Назарова С. - Інформаційні технології як елемент методики реалізації міжпредметних зв'язків курсів фізики та охорони праці (2013)
Гладун Т. - Підвищення педагогічної майстерності майбутнього вчителя екології під час роботи з обдарованими учнями (2013)
Гогаладзе Р. - Учебный эксперимент в техническом образовании, Барбакадзе М. (2013)
Єжова О. - Педагогічні умови наступності у професійній підготовці вчителів технологій (2013)
Кізім С. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій засобами програми "macromedia flash 8 pro" (2013)
Крикун В. - Методика застосування електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін інформатичного циклу (2013)
Куриленко Н. - Компетентнісний підхід як чинник формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі вивчення фізики (2013)
Мельниченко Р. - Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання, Танська В. (2013)
Мироненко Н. - Підготовка майбутнього вчителя технологій до проектно-технологічної діяльності з основ проектування та моделювання (2013)
Тихова Е. - Структуризация учебного материала для самостоятельной работы (2013)
Ткачук А. - Сучасні реалії та аспекти при вивченні небезпек, що пов'язані з надзвичайними ситуаціями військового характеру (2013)
Чубар В. - Підготовка старшокласників до раціоналізаторської та винахідницької діяльності з технологій виробництва (2013)
Шишкін Г. - Системно-орієнтоване навчання фізики майбутніх учителів технологій (2013)
Мартазінова В. Ф. - Повторюваність середньої добової температури повітря в останні десятиріччя на прикладі ОГМС Київ, Савчук С. В., Остапчук В. В. (2016)
Баханов В. П. - Оцінки інтенсивності літніх опадів над Україною за даними радіометра SEVIRI геостаціонарного супутника MSG, Дорман Б. А., Кривобок О. А., Манжара О. Я. (2016)
Кацалова Л. М. - Вибір варіографічної моделі для даних прогнозу тиску, температури та опадів, Шпиг В. М. (2016)
Носар С. В. - Оцінка можливого штучного збільшення опадів у Північному Причорномор’ї в холодну частину року (на прикладі Херсонської області), Степура Є. А. (2016)
Линкова А. М. - Использование метода перебора микроструктурных параметров жидких осадков для решения обратных задач восстановления их интенсивности, Хлопов Г. И. (2016)
Осадчий В. И. - Применение стохастического подхода для определения классов состояния природных вод по химическим элементам качества, Ковальчук Л. А., Осадчая Н. Н., Набиванец Ю. Б. (2016)
Линник П. М. - Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ), Жежеря В. А., Жежеря Т. П., Іванечко Я. С., Ігнатенко І. І. (2016)
Жежеря В. А. - Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ), Линник П. М., Зубенко І. Б. (2016)
Лузовіцька Ю. А. - Визначення чинників формування біогенного складу річки Десни за допомогою сумарних та різницевих інтегральних кривих, Осадча Н. М., Артеменко В. А. (2016)
Горбачова Л. О. - Багаторічні тенденції річного стоку води річок України та його кліматичних чинників (2016)
Горбачова Л. О. - Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України, Барандіч С. Л. (2016)
Аксюк О. М. - Багаторічні змінення атмосферних опадів холодного періоду року (01.12 - 30.04) у районах сніголавинних станцій Плай і Пожежевська (Українські Карпати) (2016)
Баштаннік М. П. - Основні засади виділення зон якості атмосферного повітря на території України та їх класифікація згідно з вимогами директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС, Дворецька І. В., Онос Л. М., Савенець М. В. (2016)
Кіптенко Є. М. - Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва, Козленко Т. В. (2016)
Кривошеїн О. О. - Оцінка впливу погодних умов та організаційно-технологічних заходів на урожайність озимої пшениці за її кліматичним потенціалом, Однолєток Л. П., Дзюба Л. П. (2016)
Кирнасівська Н. В. - Агрокліматична оцінка та районування біокліматичного потенціалу території Одеської області (2016)
Герасименко І. В. - Калібрування датчика тривалості сонячного сяйва, Латенко В. І., Орнатський І. А., Філь С. О. (2016)
Хільчевський В. К. - Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін, Осадчий В. І. (2016)
Пам’яті Віталія Павловича Дмитренка (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Щабельский В. В. - ЮЖГИПРОШАХТ на службе прогресса угольной промышленности (2015)
Курманаевский А. В. - Институт "Южгипрошахт" – основоположник проектирования в угольной промышленности. Этапы развития, Радзиминский В. А., Коровин А. М. (2015)
Филатьев М. В. - Рациональная подработка земной поверхности при выемке угольных пластов, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Борзых А. Ф. - Завалы выемочных выработок глубоких антрацитовых шахт, Сиидов В. Н., Скрыпник К. Е., Трофимов Е. В., Кобзарь Г. А. (2015)
Кравченко А. В. - Особенность работы податливых крепей замкнутой конструкции, выполненных из профиля СВП, Баринов А. В., Кравченко А. Ю. (2015)
Владыко А. Б. - Разработка имитационной модели для расчета устойчивости подземной горной выработки, Мальцев Д. В. (2015)
Чехлатый Н. А. - Средства контроля состояния проводников жесткой армировки вертикальных стволов шахт, Грицаенко А. Ю., Евсюков С. А. (2015)
Литвинский Г. Г. - Критерии оценки технического уровня горной техники (2015)
Меженков К. В. - Процедури оцінки відповідності вибухозахищеного обладнання, Антоненко Т. С. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Bezpaliy S. M. - Experimental verification of the program of improvement of physical training of officers-instructors at higher educational establishment of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2013)
Belykh S. I. - About forming of personality physical culture of students in the process of physical education (in aspect of presence of abilities), Chernigovskaia S. A. (2013)
Bobrovnyk V. I. - System of estimations and prognostications of bodily condition of skilled sportsmen in track-and-field (2013)
Bondarenko V. V. - Features of opposition of offender and worker of militia under various conditions, Prontenko K. V., Prontenko V. V., Mihalchuk R. V. (2013)
Kalmykov S. A - . Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve (2013)
Kalmykovа Y. S. - Features of medical feed at saccharine diabetes (2013)
Kamaev O. I. - Influence of the experimental program of trainings in armsport on the power indexes of basic muscle groups of 16-17-years-old armwrestlers, Bezkorovainyi D. O. (2013)
Kucher V. O. - The use of outdoor games and their effects on the body of schoolchildren, Grygus I. M. (2013)
Maglovanyy A. V. - Problems and ways of perfection of physical training of junior officers, Boyarchuk A. M. (2013)
Nykytenko A. O. - Intercommunications of indexes of speed and power qualities of sportsmen single combat on the stage of the specialized base preparation, Nikitenko S. A., Busol V. V., Nykytenko A. A., Velychkovych M. R., Martciv V. P. (2013)
Priyma S. M. - Computer ontology as an instumental platform to ensure transparency of the European and national qualifications frameworks (2013)
Prystupa E. N. - Inclusive physical education of first–third group of health, Petryshyn Y. V., Bodnar I. R. (2013)
Prysjazhnuk S. I. - Ground of maintenance of model of health of saving technologies of students of the special medical educational separation of physical education facilities (2013)
Swistun Y. D. - Correlation of physical and functional of cardiovascular young footballer 14-16 years, Trach V. M., Chornobaj I. M., Zalisko S. V. (2013)
Serhiyenko L. P. - Soles dermatoglyphics in the prognosis of sport endowments: forming of soles dermatoglyphics in the Ukrainian population (information 1), Lyshevska V. M. (2013)
Frolova L. S. - Properties of playing and tactical thinking of female handball players with different qualification, Glazirin I. D., Petrenko Y. O., Kharchenko I. A., Timofeev A. A., Goncharenko A. N., Garyachuk O. V. (2013)
Rajabi A. - The effects of omega-3 intake on delayed onset muscle sorness in non-athlet men, Lotfi N., Abdolmaleki A., Rashid-Amiri S. (2013)
Karabalaeifar S. - Effect of caffeine on the amount of perceived pain, joint range of motion and edema after delayed muscle soreness, Hefzollesan M., Behpoor N., Ghalehgir S. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Artyushenko O. F. - Features of displaying speed and power capabilities of girls aged 10 years with different level of physical development, Zuyenko N. І., Artyushenko А. O. (2013)
Babenko V. G. - Social management in the system of physical education and sports of employees of internal affairs of Ukraine (2013)
Drozdovska S. B. - Using the molecular genetics methods for studying the peculiarities of muscle activity and inherited predisposition in the sport (2013)
Dutchak M. V. - The theoretical substantiation of fitness trainer’s qualifying characteristics, Vasilenko M. N. (2013)
Efimenko N. N. - Methodological phenomenon of relaxation and tension in the motor rehabilitation of children (2013)
Kowalewskyy S. V. - Management by the process of forming of personality qualities of students, Kosheva L. V. (2013)
Kozhanova O. S. - Compatibility of sportswomen at a selection in commands on group exercises of calisthenics taking into account their technical and special physical preparedness (2013)
Kudelko V. E. - Identification of the impact of using sports games’ elements on the development of motoric qualities in students of exercise therapy group, Ulayeva L. O., Kravchenko O. S. (2013)
Mikheenko О. І. - Concretization of essence of the concept "health" as a methodological basis for the practice of healing the human body (2013)
Ostrovs'kij M. V. - Speed and power preparation of qualified water polo players, Poproshaiev O. V., Chaplins'kij M. M., Sidorko O. J. (2013)
Penzie S. A. - Physical state of the second mature age men working as teachers of higher educational establishments (2013)
Pilipej L. P. - Theoretical and methodological foundation of the process of students’ physical training of higher educational institutions (2013)
Proskurov E. M. - The comparative characteristic of influence of unitary static and dynamic efforts with own weight of a body on parameters variational pulse rate at the boys aged 10 – 11 years (2013)
Serhiyenko L. P. - A dermatoglyphics of foot in the prognosis of sporting gift: differential distinctions of dermatoglyphics of foot for sportsmen and people which do not go in for sports, Lyshevska V. M. (2013)
Sovenko S. P. - Structure and maintenance of long-term preparation of jumpers in length and triple, Kolot A. V. (2013)
Strikalenko E. A. - A traumatism is in a womanish handball (2013)
Sishko D. V. - Effects of electric paravertebral muscle relaxation processes in the athletes heart (2013)
Tyshchenko V. A. - Analysis of competitive activity of qualified handball players (2013)
Khristova T. E. - Motor function recovery of people of mature years after stroke by means of physical rehabilitation (2013)
Grzegorz Bielec - Swimming classes in junior high school students’ opinion, Wojciech Saklak. (2013)
Leite W. - Biomechanical analysis of running in the high jump (2013)
Yadollahzadeh R. - Evaluation of strategic management fields culture, capability, information and human resources of youth and sport offices of West Azerbaijan province, Mir Mohammad Kashef, Mohamadzadeh H., Hefzollesan M. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичні та логіко-гносеологічні аспектиу філософії І. Гізеля (2013)
Тімченко О. П. - Методологічна культура науки: доктринально-ідеологічний контекст (2013)
Сташкевич О. О. - Інтелектуальне суспільство: філософська рефлексія (2013)
Левада С. В. - Синергетичний дискурс подієвих сценаріїв розвитку (2013)
Москалик Г. Ф. - Інформаційно-комунікаційне середовище: етапи формування (2013)
Левіт Д. А. - Специфіка культурного простору університетів у тоталітарному суспільстві (2013)
Хайрулліна Ю. О. - Феномен "вчитель" у контексті становлення світоглядної культури особистості (2013)
Найчук А. В. - Ґенеза соціально-політичних конфігурацій ранніх держав у рамках соціально-філософського дискурсу (2013)
Гарбар Г. А. - Туризм как социокультурный феномен (2013)
Семенченко Ф. Г. - Типологізація та функції політичних цінностей (2013)
Сащук Г. М. - Влада інформації як фактор еволюції цивілізації (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Моніторинг національної, макрорегіональної та регіональної ідентичності як чинників формування громадянськості (2013)
Мироненко П. В. - Класифікація форми державного правління: базові напрями переосмислення класичних підходів (2013)
Лютко Н. В. - Неформальні інститути в політиці (2013)
Кийков О. Ю. - Іміджелогія на сторінках видань ГДІПУ (2013)
Буравкова А. Г. - Американсько-китайські відносини у постбіполярну епоху: глобальний і регіональний вимір (2013)
Поппер О. В. - Політика національної безпеки як чинник унеможливлення проявів тероризму в Україні (2013)
Агарков О. А. - Волонтерство як форма діяльності соціальної служби вищого навчального закладу (2013)
Криницька І. П. - Здійснення превентивних заходів щодо сімейного насильства над дітьми:когнітивний підхід (2013)
Світлов О. Р. - Перспективи консолідації теоретичної бази дослідження міграційних процесів у контексті теорії соціальної мобільності (2013)
Дубінін В. В. - Соціологічний аспект давньоіндійської релігійної філософії (за творами "Бхагавад-гіта", "Шримад-Бхагаватам") (2013)
Черевко Г. - Теоретико-методологічні засади дослідження транскордонного співробітництва, Бенцак О., Іванов А. (2016)
Дубневич Ю. - Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби, Черевко Д. (2016)
Черевко Г. - Соціальна справедливість як чинник успішної державної антикризової політики, Войтович П. (2016)
Янишин Я. - Оцінка стану продовольчої безпеки України (2016)
Магійович І. - Адміністративно-територіальна реформа у контексті вдосконалення системи державного управління, Нагірний А. (2016)
Колодій А. - Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України (2016)
Гринкевич С. - Соціально-економічні передумови міжнародної трудової міграції, Булик О. (2016)
Липчук В. - Структурні зміни у зерновиробництві: регіональний аспект, Малаховський Д. (2016)
Шувар Б. - Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі (2016)
Соловей Ю. - Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України (2016)
Губені Ю. - Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств, Босіока В. (2016)
Ціцька Н. - Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах, Брик Г., Поверляк Т. (2016)
Онисько С. - Оцінка впливу інвестиційної діяльності на фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств Тернопільщини, Нечай Н. (2016)
Яців С. - Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Желєзняк А. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві (2016)
Петришин Л. - Облік і аудит витрат на якість продукції, Лиса О., Андрушко Р., Жидовська Н. (2016)
Борча М. Д. - Вплив дефектної структури алмазу на розщеплення ліній Коселя, Кшевецький О. С., Ткач В. М., Ткач О. О., Фодчук І. М. (2004)
Гумінецький С. Г. - Ультрафіолетоваспектрофотометрія плазми крові та сечі хворих туберкульозом, Ніцович Б. М., Мотрич А. В. (2004)
Фодчук І. М. - Програмне забезпечення для цифрової обробки зображень в Х-променевій топографії, Баловсяк С. В., Кшевецький О. С., Потапов О. М. (2004)
Зузяк П. М. - Зміна параметрів дислокаційної структури дисперсійно-твердіючих алюмінієвих сплавів під впливом термоциклічних обробок, Камінський О. С. (2004)
Хандожко О. Г. - Зсув Найта 119Sn у Pb1-xSnxTe і SnTe (2004)
Семізоров О. Ф. - Oсобливості поглинання ІЧ-випромінювання в CdSb, легованому Au, Al та Ge (2004)
Косяченко Л. А. - Особливості формування області просторового заряду в СdТe-детекторах гама-випромінювання з бар'єром Шотткі, Марков А. В., Маслянчук О. Л., Раренко І. М. (2004)
Луговий П. В. - Енергетичні характеристики адгезійних зв'язків на границі розділу міді з кварцом, Юзевич В. М., Кривень В. А. (2004)
Брайловський В. В. - Дослідження стабільності характеристик мідних плівкових термоперетворювачів опору, Іларіонов О. Є., Шпатар П. М. (2004)
Литвинчук І. В. - Структурні зміни у пористому Si після іонної імплантації фосфором, Свянтек З., Фодчук І. М. (2004)
Махній В. П. - Аналіз механізмів дефектоутворення у нелегованому селеніді цинку, Малімон І. В., Ткаченко І. В. (2004)
Бучковський І. A. - Дослідження властивостей елементів мемристивного типу, Горкавчук А. Г. (2004)
Заплітний Р. А. - Структурні особливості іонного легування As варізонних епітаксійних шарів CdxHg1-xТе, Власов А. П., Бончик О. Ю., Фодчук І. М. (2004)
Катеринчук В. М. - Гетеропереходи на основі власний оксид-p-InSe, Ковалюк З. Д., Сидор О. М. (2004)
Ковалюк З. Д. - Вплив технологічної обробки на характеристики накопичувальних конденсаторів, Кожушко О. А., Нетяга В. В. (2004)
Лесина Н. В. - Фізико-хімічна взаємодія в системі Cd – CdTe – Sb, Дремлюженко С. Г., Ковальчук М. Л., Іваніцька В. Г., Рудик Н. Д. (2004)
Мар'янчук П. Д. - Кінетичні властивості та зонні параметри кристалів Hg1-x MnxTe1-ySy та Hg1-x MnxSe1-ySy, Майструк Е. В., Цеханський В. Д. (2004)
Таланін І. Є. - Формування і трансформація мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію (2004)
Мар'янчук П. Д. - Домінуючі механізми розсіяння електронів у кристалах Hg1-xMnxSe (2004)
Завойко О. С. - Теорія руйнування і зміцнення металів електрофізичними методами (2004)
Раренко І. М. - Особливості структури плівок InBixSb1-x, отриманих лазерним випаровуванням, Грицюк Б. М., Нічий С. В., Стребежев В. М., Тунь Т. І. (2004)
Лотоцький В. Б. - Оцінка сил міжатомного зв'язку в аксіальних кристалах, Михальченко В. П. (2004)
Хомяк В. В. - Одержання і спектри поглинання оксидного напівмагнітного напівпровідника Zn1-xMnxO, Савчук А. Й., Мазур Л. М. (2004)
Брайловський В. В. - Чутливість спін-детекторів ЯМР і ЯКР при охолоджені вхідного кола, Ластівка Г. І., Іларіонов О. Є., Хандожко О. Г. (2004)
Брайловський В. В. - Ефективність стокового детектування в автодинному спін-детекторі, Верига А. Д., Хандожко О. Г. (2004)
Переднє слово (2016)
Сараева О. - Социальная и благотворительная деятельность земств Екатеринославской губернии: информативный потенциал материалов делопроизводства (2016)
Пятницькова І. - Дослідницькі студії С. В. Бородаєвського з історії кооперативного руху (2016)
Бєліков О. - Щодо правової бази та механізмів виїзду з УСРР іноземних біженців та військовополонених на початку 1920-х рр. (2016)
Касьянова Н. - Державні причини організованих міграцій в Українській РСР (1940 – 60-ті рр.) (2016)
Остапчук О. - Машинобудівники і машинобудівництво в індустріальній моделі Донбасу (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.): проблеми та напрями дослідження (2016)
Стяжкіна О. - Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України (2016)
Темірова Н. - Василь Пірко – дослідник по життю (2016)
Стуканова Ю. - Стуканов Є. М. (1931 – 2012 рр.): життя, діяльність, творчість (до 85-ї річниці від дня народження) (2016)
Арзуманова Т. - Релігійне повсякдення хлистів у ХІХ ст. (на прикладі Харківської губернії) (2016)
Бєлікова Н. - "Руководство для сельских пастырей" як джерело з історії повсякденного життя сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ (2016)
Vodotyka T. - South Ukrainian city: changes during the modernization (1870 – 1900th) (2016)
Кузіна К. - Радянізація міського простору Вінниці у 1920 – 30-ті рр. (2016)
Бривко М. - Радянська пропаганда 1937 – 1938 років про політичні репресії (2016)
Яковлєв А. - До питання образу ворога СРСР у сучасній науковій літературі (2016)
Громакова Н. - Польський громадсько-політичний рух у Наддніпрянщині в перспективі історичної регіоналістики (2016)
Троян М. - Сторінки історії профспілкової організації Сталінського педагогічного інституту (1930 – 1940 роки (2016)
Ванкевич Е. В. - Концепция кадровой работы организации в условиях построения инновационной экономики (2017)
Захарченко С. В. - Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) (2017)
Студынська Г. Я. - Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки (2017)
Ши Яцзюнь - Правовые и экономические возможности изучения китайского языка в Украине (2017)
Чабан Г. В. - Аналіз факторів впливу на формування облікової політики в системі управління підприємством, Бурлаков О. О. (2017)
Воловик Л. М. - Зайнятість та проблеми безробіття населення як важливий чинник розвитку сільських територій України (на прикладі Згурівського району Київської області) (2017)
Гуцало А. В. - Вдосконалення методичного інструментарію проектів реінжинірингу діяльності підрядного підприємства (2017)
Ігнатенко Г. В. - Напрями удосконалення формалізаційного простору відображення елементів виробничої програми підприємства-девелопера (2017)
Кучеренко С. Ю. - Концепції соціально-економічного розвитку України, Леваєва Л. Ю. (2017)
Неботов П. Г. - Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект (2017)
Ніконова Н. В. - Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу (2017)
Павлов К. В. - Оценка экономической эффективности интенсификации производства с учетом региональных различий в трудообеспеченности (2017)
Прокопович-Павлюк І. В. - Аналіз та прогнозування виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України (2017)
Сіухіна К. М. - Бухгалтерський облік резервів банку від операцій з акціонерами (2017)
Тірбах Л. В. - Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі, Чабан В. В. (2017)
Юрченко Ю. О. - Науково-методичний підхід до визначення стратегічного набору будівельних підприємств (2017)
Яременко Л. М. - Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства (2017)
Базылева М. М. - Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси (2017)
Гайдук І. С. - Вплив якості та тривалості життя на людський потенціал в Україні (2017)
Герасенко В. П. - Оценка угрозы макроэкономической и финансовой стабильности национальной экономики, Волкова Т. С. (2017)
Маліновська О. Я. - Аспекти теорико-методологічних досліджень основних інструментів державного регулювання інфляційних процесів, Коркач І. В. (2017)
Костик Е. П. - Современные тенденции мирового економического развития и особенности процессов регионализации инвестиционной политике в странах с рыночной экономикой (2017)
Лученок А. И. - Влияние институциональной политики на экономический рост (2017)
Непиталюк А. В. - Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення (2017)
Рибакова Т. О. - Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Європейським Союзом в рамках створення зони вільної торгівлі (2017)
Шульга О. А. - Соціально-економічні суперечності розвитку аграрних відносин в адміністративно-командній економічній системі (2017)
Шаповал С. Л. - Напрями розвитку системи бюджетного планування (2017)
Бобух С. О. - Сучасні тенденції державного бюджетування в Україні (2017)
Далєвська Т. А. - Матричний метод кластерної оцінки фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування (2017)
Семененко О. Г. - Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста, Зелик С. С., Боголіб М. А. (2017)
Чередник В. А. - Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства (2017)
Чугунов І. Я. - Бюджетна політика в умовах трансформації економіки, Брижан К. В. (2017)
Канєва Т. В. - Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні, Наливайко Д. В. (2017)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. 1. Запізнюючі і випереджаючі потенціали та напруженості електромагнітного поля і метод сили самодії Лоренца, Мельничук С. В., Константинович І. А. (2001)
Бучковський І. А. - Дослідження світлорозсіяння броунівськими частинками, Ломанець В. С., Максимяк О. П., Максимяк П. П. (2001)
Стронський О. В. - Особливості зв'язку дисперсійних та фотоструктурних змін у шарах As40S40Se20, Влчек М., Венгер Є. Ф., Мельничук О. В. (2001)
Мельничук С. В. - Одноелектронні стани Mn у напівпровіднику з ідеальною поверхнею, Михайлевський Я. І., Юрійчук І. М. (2001)
Раранський М. Д. - Дослідження структур SixGe1-x-Si, модифікованих імплантацією іонів вуглецю та кисню, Фодчук І. М., Політанський Р. Л., Мельник В. П., Юхимчук В. О. (2001)
Демич М. В. - Фізичні властивості шарів CdTe, Литвин О. С., Махній В. П., Прокопенко І. В., Стець О. В. (2001)
Баранюк В. Є. - Фотоелектричні властивості контактів ІТО-pCdTe, Демич М. В., Махній В. П., Горлей П. М., Уляницький К. С., Стець О. В., Цях Р., Салюк О. Ю. (2001)
Раренко А. І. - Особливості керування параметрами процесу вирощування однорідних кристалів твердих розчинів (2001)
Швець О. Г. - Електронний пристрій для створення стійких металевих контактів до напівпровідникових приладів за допомогою електролізу., Альбота Л. О., Альбота І. Л., Раренко І. М. (2001)
Беляков Ю. В. - Оптичні фільтри і спектрометричні елементи на основі варизонних структур CdHgTe, Кушнір Я. І., Раренко А. І., Тарко О. Л., Хіць Ю. Б. (2001)
Королюк С. Л. - Гетероперехід власних напівпровідників в зовнішньому електричному полі, Королюк С. С., Раренко І. М., Тарко О. Л. (2001)
Охрем В. Г. - Фізичні основи роботи порожнистого круглоциліндричного термоелектричного анізотропного холодильника (2001)
Охрем В. Г. - До питання про ефект вихрових термоелектричних струмів у неоднорідному середовищі (2001)
Драпак С. І. - Ефект підсилення фотоструму в гетероструктурі In2O3-GaSe, Ковалюк З. Д. (2001)
Катеринчук В. М. - Природний фотоплеохроїзм у гетеропереходах на основі InSe та GaSe, Ковалюк З. Д., Слободський Т. Г. (2001)
Хандожко О. Г. - Спектри ЕПР іонів Mn у кристалах InSe:Mn , Добровольський В. Д., Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Слинько В. В., Слинько Є. І. (2001)
Бахматюк Б. П. - Зміна положення рівня Фермі та кінетичні параметри процесу електрохімічного інтеркалювання літієм моноселеніду індію та телуриду вісмуту, Ковалюк З. Д., Григорчак І. І., Нетяга В. В. (2001)
Будзуляк І. М. - Дослідження впливу інжекції калію на властивості активованого вуглецю, Ковалюк З. Д., Орлецький В. Б. (2001)
Фреїк Д. М. - Особливості зонної структури та механізми розсіяння носіїв заряду електронних кристалів халькогенідів свинцю, Никируй Л. І., Калитчук І. В., Нижникевич В. В. (2001)
Семізоров О. Ф. - Поверхнева провідність і розмірний ефект у термоерс Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15, Іванчук Р. Д., Боднарук В. І. (2001)
Бутенко В. К. - Прецизійний перетворювач струм-напруга, Годованюк В. М., Докторович І. В., Юр'єв В. Г. (2001)
Ковальчук В. В. - Фрагментарна взаємодія у кластерних сполуках, Грама Г., Моісеєва В. О. (2001)
Курганецький М. В. - Розв’язання нестаціонарної системи рівнянь тепломасопереносу, яка описує процес кристалізації, Настасієв П. П. (2001)
Ляшкевич В. Я. - Інтерактивна тестова оболонка та електронний інтернет-довідник для навчанння та контролю знань студентів, Федорук В. І. (2001)
Рудейчук В. М. - Аналіз розсіяння світла в цитоплазмі кришталика ока (2001)
Соснін О. В. - Електричне управління в структурах сегнетоелектрик-напівпровідник (2001)
Королюк С. Л. - Про перетворення Лоренца, теорію відносності і про …компетентність, Мельничук С. В. (2001)
Форостяна Н. П. - Звязок швидкості росту кристалів із поверхневою енергією твердого тіла (огляд робіт Ю. В. Вульфа) (2001)
Шпіца Р. І. - Категорія "тезаурус" у джерелах сучасної гуманітарної науки (2014)
Рева В. П. - Проекции духовно-телесной самоорганизации музыкального восприятия (2014)
Orłowska M. - Stygmat naszych czasów - rzecz o straconym pokoleniu, Sobczyk B., Kosecka J. (2014)
Федоришин В. І. - Акмеологічний напрям побудови особистісних стратегій музично-педагогічної діяльності студентів інститутів мистецтв (2014)
Бєлікова В. В. - Головні етапи формування української музичної культури (2014)
Козачук О. С. - Мистецький простір Нестора Нижанківського до 120-річчя від дня народження (2014)
Отич Д. - Сутність виконавської індивідуальності педагога-музиканта (2014)
Левшенко Т. С. - Формування експресивної виразності в процесі хорового диригування (2014)
Болгарський Д. А. - Символіко-драматична естетика православного богослужіння в освіті регента (2014)
Кучменко О. М. - Національні цінності в контексті формування освітньо-культурної парадигми, Скрипниченко В. І. (2014)
Овчаренко Н. А. - Аксіологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теоретичний аспект (2014)
Стець Г. В. - Гуманізація як одна з тенденцій методики навчання музики другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Соколова О. В. - Формування мотивації до педагогічної творчості майбутніх учителів музики як педагогічна проблема (2014)
Стоянова Г. Д. - Формування комунікативно-педагогічних навичок майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2014)
Холоденко В. О. - Інтерпретація поліфонічних творів Й. С. Баха у фаховій підготовці студентів музично-педагогічних факультетів (2014)
Костюков В. В. - Педагогічний артистизм вчителя музики як наукова проблема (2014)
Павленко О. М. - Джазова імпровізація як засіб розвитку творчих вмінь майбутнього вчителя музики (2014)
Стрілець О. - Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях із етнодизайну (2014)
Козій О. М. - Формування образно-інтонаційного мислення студентів-музикантів педагогічних коледжів у ракурсі становлення їх творчої особистості (2014)
Маруфенко О. В. - Критеріальний підхід у дослідженні ефективності вокальної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (2014)
Лі Чжаофен - Теоретичне узагальнення поняття пізнавального інтересу до українського пісенного фольклору в майбутніх учителів музики китаю та основні результати його формування (2014)
Глазунова І. К. - Модульно-рейтингова система навчання як перспективний шлях удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Чжан Цзянань - Деякі положення методики навчання гри на саксофоні (2014)
Цинь Чень - Особливості формування готовності до саморозвитку майбутнього учителя музики у процесі вокально-хорового навчання (2014)
Парфентьєва І. П. - Специфіка формування рефлексії у майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях хорового классу (2014)
Міщанчук В. М. - Гуманістичний підхід до музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Сироткіна Ж. Є. - Педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх учителів музики засобами різних видів мистецтва, Банкул Л. Д. (2014)
Паньків Л. І. - Ціннісні пріоритети мистецького навчання старшокласників (2014)
Коваленко І. Г. - Особистісно-зорієнтований підхід до підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2014)
Кокарева Е. О. - Розвиток навичок невербального спілкування у студентів музично-педагогічних факультетів у процесі їх диригентської підготовки (2014)
Цяо Лінь - Особливості формування темброво-слухових уявлень в процесі вокальної підготовки (2014)
Петрикова О. П. - Розвиток музично-інтелектуальної сфери студентів у процесі роботи над вокальним репертуаром (2014)
Лі Данься - Етапи розвитку виконавських здібностей піаніста (2014)
Чжан Лу - Особливості індивідуально-групових форм диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Полатайко О. М. - Герменевтичний аспект підготовки студентів до педагогічної практики з художньої культури (2014)
Любар Р. О. - Методичні аспекти диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Лю Цзи Цянь - Теоретичні основи використання арт-педагогічних методів у музичному навчанні молодших школярів Китаю і України (2014)
Латишева Т. В. - Результати впровадження організаційно-методичної системи формування творчої активності підлітків на уроках музичного мистецтва (2014)
Іваненко А. - Методичні засади формування художньо-творчо самореалізації дітей 4-5 років у процесі музичних занять (2014)
Строгаль Т. Ю. - Вплив сучасних субкультур на формування емоційно-естетичного досвіду підлітків (2014)
Гризоглазова Т. І. - Зміст і сутність самостійної навчально-виконавсько діяльності учнів-піаністів (2014)
Майба О. К. - Роль церковного співу у формуванні творчої особистості дітей молодшого шкільного віку (2014)
Турчин Т. М. - Інновації в сучасній початковій загальній музичній освіті (2014)
Мудролюбова І. О. - Виховання почуття метро-ритму у дітей на уроці з предмету "Сольфеджіо" (2014)
Миколінська С. І. - Образне слуховідчуття й слухомислення у процесі формування слухової уваги молодших школярів (2014)
Атамасенко Н. О. - Теоретичні аспекти формування вокально-хорових навичок підлітків у позашкільних навчальних закладах (2014)
Ся Цзюань - Психолого-физиологические особенности вокального развития подростков (2014)
Московчук Л. М. - Методика діагностики морально-естетичної вихованості учнів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення духовної музики українських композиторів (2014)
Степанова Л. П. - Основні принципи розвитку поліфонічного слуху молодших школярів (на матеріалі українського фольклору) (2014)
Чинчева Л. В. - Теоретичне обгрунтування компетентісного підходу в диригентсько-хоровій підготовці майбутніх учителів музики (2014)
Павлюк Н. М. - Формування основ національної культури молодших школярів як головного компонента їх загальної культури (2014)
Тетерюк-Кінч Ю. С. - Фундатор Закарпатської композиторсько їшколи – Дезидерій Євгенович Задор (маловідомі факти з життя музиканта) (2014)
Лисіна Н. І. - Естетичні погляди видатних музикантів-теоретиків епохи відродження (2014)
Тітович В. І. - Особливості динаміки в клавірних творах Й. С. Баха (2014)
Бондаренко А. В. - Польські педагоги про проблеми педагогічної діяльності вчителя музики (2014)
Марухно В. С. - Розвиток виконавських здібностей валторністів як чинник професійної майстерності (2014)
Шалапа С. В. - Велике складається з малого: етапи становлення особистості балетмейстера, педагога, керівника хореографічного колективу В. С. Білошкурського (2014)
Мережко Ю. В. - Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX – початку XX століття, Джурко В. Л. (2014)
Ярмола В. - Музично-етнографічні дослідження скрипкової музики на Рівненсько-Волинському Поліссі (2014)
Наші автори (2014)
Кудирко Л. П. - Проблеми деінституціалізації стратегічного партнерства в умовах глобальних трансформацій (2017)
Міхель Р. В. - Реформування автомобільної індустрії в чеській республіці: досвід для України (2017)
Новікова І. Е. - Місце та роль інтелектуальної власності у системі трансферу технологій в процесі євроінтеграції на прикладі України, Зенова М. В. (2017)
Семцов В. М. - Неспостережувані економічні процеси у сфері зовнішньої торгівлі: інституційний аспект (2017)
Вечеров В. Т. - Фріланс як нова форма трудових відносин в інформаційній економіці, Уфімцева О. Ю. (2017)
Горіна Г. О. - Моделювання аутентичного управління розвитком ринку туристичних послуг (2017)
Грибіненко О. М. - Економічний розвиток України в умовах покращання інвестиційного клімату (2017)
Дєєва Н. М. - Шляхи переформатування джерельної бази реалізації концепції соціальної держави в контексті децентралізації управління (2017)
Кічурчак М. В. - Пріоритети поліпшення відтворення суспільних благ в умовах реалізації стратегії сталого розвитку в економічній системі України (2017)
Ушкаренко Ю. В. - Концептуальні засади забезпечення ефективного розвитку кооперації в Україні (2017)
Федуняк І. О. - Наукові засади організації і ефективного виробництва продукції рослинництва на інноваційній основі (2017)
Бєлова І. В. - Особливості розкриття інформації щодо власників банків в різних країнах світу, Кошлата І. М. (2017)
Вечеров В. Т. - Функціональні можливості застосування методу декомпозиції проблем в умовах антикризового управління підприємством, Шапа Н. М., Ільюшина К. О. (2017)
Ковальчук Н. О. - Концептуальні засади оптимізації структури капіталу вітчизняних підприємств, Райлян Ю. С. (2017)
Мясников В. О. - Методичний підхід щодо оцінки інноваційних ризиків в умовах невизначеності (2017)
Савіцька Г. П. - Управління доходами підприємств залізничного транспорту в системі бюджетування (2017)
Саннікова С. Ф. - Аналіз збутової діяльності підприємства на основі оцінки ефективності витрат на збут, Іванова М. В. (2017)
Соловйов А. І. - Теоретичне обґрунтування та розробка концепції інфокомунікаційної субсистеми підсистеми управління аграрними виробничими структурами (2017)
Приходько Д. О. - Взаємозв’язок споживчої лояльності з потребами як складова бренда (2017)
Харун О. А. - Фактори впливу на трудовий потенціал промислового підприємства (2017)
Шуміло О. С. - Моделі управління економічною безпекою як конкурентні переваги торговельного підприємства, Чорна М. В. (2017)
Литвин О. С. - Вивчення морфології поверхні полікристалічних плівок методом атомно-силової мікроскопії, Прокопенко І. В. (2001)
Ткач М. В. - Вплив фононів на електронний спектр у напівпровiдникових квантових точках малих розмірів, розташованих у діелектричному середовищі, Фартушинський Р. Б. (2001)
Константинович А. В. - Енергетичні рівні мілких донорів у анізотропних напівпровідниках, Мельничук С. В., Савицький П. І., Бабан К. І., Раренко І. М., Константинович І. А. (2001)
Раранський М. Д. - Муарові зображення деформаційних полів, зумовлених дією зосередженої сили, Струк Я. М., Фесів І. В., Фодчук І. М. (2001)
Ангельський О. В. - Кореляційно-оптична діагностика випадкових та фрактальних шорстких поверхонь, Максимяк П. П. (2001)
Політанський Р. Л. - Дослідження параметрів структурної досконалості надтонких епітаксійних шарів SiGex методом високороздільної рентгенівської дифрактометрії, Кладько В. П., Клюй М. І. (2001)
Бучковський І. A. - Ідентифікація завад інформаційних сигналів, Горкавчук А. Г., Ломанець В. С., Максимяк П. П. (2001)
Крамар Н. K. - Фононні аномалії екситонних спектрів у шаруватих кристалах, Ніцович Б. М. (2001)
Ніцович Б. М. - Магніто-оптична динаміка екситонів Ваньє, Зенкова К. Ю., Дерев’янчук О. В. (2001)
Кушнір Я. І. - Спектральна залежність оптичної густини, об’ємна і бар’єрна фотоерс варизонних структур CdHgTe, Захарук З. І., Мартинюк О. Б., Раренко А. І., Тарко О. Л. (2001)
Бутенко В. К. - Установка для вимірювання динамічного діапазону фотоприймачів, Годованюк В. М., Докторович І. В., Юр'єв В. Г. (2001)
Балазюк В. Н. - Анізотропія пружності і мікротвердості монокристалів твердих розчинів системи CdSb-ZnSb, Грицюк Б. М., Драпак Л. С., Лотоцький В. Б., Новіков С. М., Раренко А. І. (2001)
Махній В. П. - Дослідження природи оранжевої смуги люмінесценції кристалів ZnSe, Сльотов М. М., Стець О. В., Ткаченко І. В. (2001)
Барасюк Я. М. - Механізми формування оберненого струму у фотодіодах на основі гетеропереходу pCdTe-nCdS, Баранюк В. Є., Демич М. В., Махній В. П., Собіщанський Б. М. (2001)
Авасілой О. Є. - Особливості поглинання пружної енергії в опроміненому електронами технічно чистому Ве, Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2001)
Грицюк Б. М. - Кристалічна структура і електричні властивості плівок телуру, Дереворіз М. В., Стребежев В. М., Цалий З. П. (2001)
Савчук А. Й. - Гігантський ефект Фарадея в кристалах СdTe:Dy, Фрасуняк В. М., Воробець М. О. (2001)
Охрем В. Г. - До питання про фізичні основи штучно-анізотропних термоелементів (2001)
Алексєєнко Т. А. - Особливості впровадження Інтернет-орієнтованої системи дистанційного навчання у закладах освіти, Колесніков М. М., Федоров Р. В. (2001)
Семенюк О. Д. - Застосування JAVA–сервлетів для offline-завантаження ресурсів з мережі Internet, Колесніков М. М., Ляшкевич В. Я., Федорук В. І. (2001)
Климаш М. М. - Розрахунок параметрів надійності міської синхронної мережі, Бурачок Р. А. (2001)
Nemcsics Ákos - Electrochemical Defect Characterization of Different Compound Semiconductor Surfaces, Dobos László, Riesz Ferenc (2001)
Зайчук К. - Особливості структури туристичного ринку та взаємозв’язку між його суб’єктами (2016)
Галянт С. - Генезис інституціоналізму в працях українських учених ХХ – ХХІ ст. (2016)
Дишкантюк О. - Концепт стратегічних дій та заходів розвитку індустрії гостинності (2016)
Карлін М. - Особливості функціонування СЕЗ у нових країнах Європейського Союзу: досвід для України (2016)
Власюк Т. - Зовнішньоторговельна безпека економічного співробітництва України з КНР (2016)
Ліпич Л. - Оптимізація функціонування еколого-економічних систем підприємства на засадах антисипативного управління, Глубіцька Т. (2016)
Коленда Н. - Груповий соціальний потенціал: поняття, основні ознаки та складники (2016)
Макаренко І. - Звітність зі сталого розвитку: перспектива для прийняття рішень стейкхолдерами, проблематичність для подання в інтегрованому форматі (2016)
Lialiuk A. - Investigation of Integrated Marketing Communications to the Buyer in the Retail Trade Network, Koniukh I. (2016)
Войтович С. - Особливості організаційної побудови системи управління санаторно-курортним закладом (2016)
Лютак О. - Особливості використання геоінформаційних систем у міжнародному туризмі (2016)
Strishenez O. - The Regional Dimension of the Waste Management in Volyn and Rivne Regions, Tesliuk M. (2016)
Мартієнко А. - Методологічні основи формування соціоекономіко-екологічних обмежень власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси (2016)
Хумарова Н. - Обґрунтування програми розвитку поліфункціональних територій, Вартанян Г. (2016)
Павлов К. - Вплив конкурентних відносин на регіональні ринки нерухомості в умовах інституційного забезпечення (2016)
Strishenez O. - Social-economic Responsibility Companies by use of Natural Resources, Myhalchuk M. (2016)
Tsymbaliuk I. - The Problems of Efficiency of a Property Tax in Ukraine, Kalchevskyy V. (2016)
Фатенок-Ткачук А. - Облікові процедури в управлінських процесах (2016)
Зушман І. М. - До 125-річчя кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (2002)
Ткач М. В. - Вплив електрон-фононної взаємодії на енергетичний спектр електрона квантового дроту HgS в середовищі CdS, Жаркой В. П. (2002)
Ткач М. В. - Перенормування електронного спектра взаємодією з фононами в наногетеросистемі скло/напівпровідник/скло, Міхальова М. Я., Фартушинський Р. Б., Войцехівська О. М. (2002)
Константинович І. А. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. IІ. Вплив середовища на спектр випромінювання заряджених частинок, що рухаються в електромагнітних полях, Мельничук С. В., Константинович А. В. (2002)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. III. Потужність випромінювання заряджених частинок, які рухаються в постійному електричному полі в непоглинаючих середовищах, Мельничук С. В., Константинович І. А. (2002)
Ткач М. В. - Енергетичний спектр екситона в сферичних квантових точках, Головацький В. А., Березовський Я. М. (2002)
Королюк Ю. Г. - Структурні та термодинамічні властивості деяких алмазоподібних твердих розчинів, Дейбук В. Г., Мельничук С. В. (2002)
Ткач М. В. - Спектри електронів, дірок та екситонів у квазідвовимірній надгратці циліндричних квантових точок, Маханець О. М., Зегря Г. Г. (2002)
Возний О. В. - Причини виникнення прогину в композиційних залежностях ширини забороненої зони твердих розчинів ІІІ-нітридів, Дейбук В. Г., Мельничук С. В. (2002)
Гуцул І. В. - Електрорушійна сила і вольт-ватна чутливість анізотропного оптикотермоелемента при опромінюванні бокової грані, Ащеулов А. А., Гуцул В. І. (2002)
Ткач М. В. - Квазістаціонарні стани з l=1 у відкритих сферичних квантових точках, Березовський Я. М. (2002)
Ащеулов А. А. - Особливості технології і використання матеріалів із CdSb, Гуцул І. В., Безулик В. А., Раренко І. М. (2002)
Іваночко М. М. - Енергія зв’язку основного стану водневоподібної домішки при наявності магнітного поля, локалізованої в квантовому дроті, Піддубний О. М. (2002)
Головацький В. А. - Енергетичний спектр електрона в несферичних квантових точках, Березовський Я. М. (2002)
Валь О. Д. - Спектр електрона в плоскій відкритій гетеросистемі, Щітка О. В. (2002)
Іваночко М. М. - Енергія зв'язку основного стану електрона, що знаходиться в магнітному полі у потенціальній ямі скінченної глибини, Грищук A. М. (2002)
Маслова О. О. - Сучасні підходи до кріоконсервування клітин мезенхімального походження, Дерябіна О. Г., Пічкур Л. Д., Вербовська С. А., Акінола С. Т. (2017)
Медведєв В. В. - Вплив нейротрансплантації різних типів алогенних тканин на відновлення рухової функції після експериментальної травми спинного мозку (2017)
Кобилецький О. Я. - Оцінка сироваткової концентрації убіквітин-С-кінцевої гідролази L1 як предиктора наслідків тяжкої черепно-мозкової травми, Бєльська Л. М., Шевага В. М., Білошицький В. В. (2017)
Педаченко Е. Г. - Нейрохирургическая помощь при цереброваскулярных болезнях в Украине. Анализ статистических данных нейрохирургической службы, Гук А. П., Никифорова А. Н. (2017)
Глоба М. В. - Пропозиції щодо стандартизації ультразвукового дослідження судин шиї та голови, Калашніков В. Й., Лінська Г. В. (2017)
Горбатюк К. І. - Хірургічне лікування перелому CІІ хребця типу hangman, Ольхов В. М., Столяренко О. О. (2017)
Павлов Б. Б. - Нарушение функции отводящего нерва после чрескожной радиочастотой абляции тройничного узла (2017)
Поліщук М. Є. - Хірург! Вчасно зійди з лижні! (2017)
Медведєв В. В. - Віталій Іванович Цимбалюк. Fuga vitae: до 70-річчя з дня народження, Марущенко М. О., Лузан Б. М. (2017)
Марина Васильевна Куликова. 90 лет со дня рождения (2017)
Пам’ять про товариша. На смерть Івана Павловича Ісака (2017)
Торопін В. М. - Синтез та антибактеріальні властивості 4-амінофенілсульфонаміду, іммобілізованого на полімерному носії, Кременчуцький Г. М., Бурмістров К. С., Шункевич О. А., Полікарпов О. П. (2017)
Войтира М. Н. - Синтез 3-піридилзаміщених 4-тіазо­лідинонів як потенційних біологічно активних сполук, Лесик Р. Б. (2017)
Гриценко В. І. - Дослідження стабільності супозиторіїв "фітопрост" у процесі зберігання, Рубан О. А., Губарь С. М. (2017)
Стадніченко О. В. - Дослідження складу ліпідної мембрани при створенні ліпосом із іринотеканом, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2017)
Kucherenko L. I. - Regarding l-lysine 3-methyl-1.2.4-triazole-5-thioacetate standardization, Bidnenko O. S., Tkachenko G. I. (2017)
Гриценко В. I. - Маркетинговий аналiз асортименту лікарських засобів із софорою японською, представлений на фармацевтичному ринку України, Кієнко Л. С., Куценко С. А. (2017)
Сушарина І. В. - Визначення пріоритетних напрямків удосконалення державного та суспільного регулювання у фармації, Немченко А. С., Хоменко В. М. (2017)
Громовик Б. П. - Інституційний вимір міжнародного фармацевтичного саморегулювання, Панькевич О. Б. (2017)
Садогурська К. В. - Коригувальний вплив тіотриазоліну на токсичність і стан про- та антиоксидантного гомеостазу в щурів за умов токсичної дії нанохрому цитрату, Косуба Р. Б., Яремій І. М. (2017)
Трутаєв С. І. - Результати визначення хронічної токсичності таблеток "Долосан Форте®", Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2017)
Немченко А. С. - Результати фармакоекономічних досліджень лікування ентеритів вірусного походження у дітей (на прикладі регідратаційної терапії), Балинська М. В. (2017)
Гордієнко О. І. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А. (2017)
Калинюк Т.Г. - До 100-річчя від дня народження професора В. Т. Позднякової (2017)
Гуревич Ю. Г. - Ефективна теплопровідність двошарових структур у фототермічних явищах, Лашкевич І. М, Логвінов Г. М. (2002)
Констаитинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок, що рухаються в електромагнітних полях. IV. Спектр випромінювання системи заряджених частинок, що рухаються в ондуляторах в ізотропних непоглинаючих середовищах, Мельничук С. В., Константинович І. А. (2002)
Гавалешко Н. М. - Ймовірність утворення кластерів різних розмірів у Hg1-xMnxSe та Hg1-xМnxTе1-ySey, Мар'янчук П. Д. (2002)
Солончук І. В. - Вплив приповерхневого порушеного шару на оптичні властивості монокристалів CdZnTe, Захарук З. І., Кабанова І. С., Косяченко Л. А., Маслянчук О. Л., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф. (2002)
Ткач O. O. - Особливості трихвильової рентгенівської дифракції у кристалах GaAs та ІnР з прихованим деформованим шаром, Борча М. Д., Фодчук І. М. (2002)
Махній В. П. - Аналіз поведінки ізовалентних домішок у селеніді цинку, Стець О. В., Ткаченко І. В. (2002)
Ковалюк З. Д. - Електричні і фотоелектричні властивості р-n-переходів у моноселеніді індію, Махній В. П., Собіщанський Б. М., Янчук О. І. (2002)
Ткачук П. М. - Високочутливий Х-детектор на основі монокристалів CdTe , Раранський A. M., Струк Я. М., Ткачук В. І., Політанська О. А. (2002)
Баловсяк С. В. - Розробка універсальної програми для автоматизації фізичного експери-менту на рентгенівських дифрактрометрах, Фодчук І. М. (2002)
Балазюк В. Н. - Температурна залежність пружних модулів твердих розчинів Hg1-xMnxTe, Лотоцький В. Б., Скицько A. I., Фрасуняк В. М. (2002)
Кабанова І. С. - Механізми переносу заряду у поверхнево-бар'єрних діодах на основі Cd1-xHgxTe, Косяченко Л. А., Паранчич С. Ю., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф., Солончук І. В. (2002)
Гуц В. В. - Анізотропний термоелектричний холодильник з адіабатично ізольованими боковими гранями, Охрем В. Г. (2002)
Паранчич С. Ю. - Омічні контакти до CdTe:V, Танасюк Ю. В., Брітвіна А. С. (2002)
Ткачук B.I. - Вплив рідинної екстракції на фотолюмінесценцію монокристалів p-CdTe і p-CdTe (2002)
Іванчук Р. Д. - Електричні властивості телуриду кадмію, легованого залізом, Іканчук Д. Д., Ілащук M. I., Парфенюк О. А. (2002)
Брайловський В. В. - Безконтактний вимірювач температури, Іларіонов О. Є., Шпaтap П. М. (2002)
Нетяга В. В. - Дослідження інтеркаляції магнієм та цинком селенідів індію, галію, вісмуту, Григорчак І. І., Гаврилюк С. В., Ковалюк З. Д. (2002)
Бучковський І. А. - Потужності енергопроцесів у колах змінного струму (2002)
Ащеулoв А. А. - Методика оцінки впливу неточностей виготовлення термоелементів і розкидів значень їхніх фізико-механічних характеристик на надійність роботи приладу для термоакупунктури на модулях Пельт'є, Шайко-Шайковський О. Г., Клепіковський А. В., Ромашок І. С. (2002)
Бутенко В. К. - Дослідження впливу спектрального складу потоку випромінювання на енергетичну характеристику фотоприймачів, Годованюк В. М., Докторович І. В., Юр'єв В. Г. (2002)
Палайда П. С. - Засоби покращення ефективності роботи розрядних ламп низького тиску при груповому живленні струмами підвищеної частоти, Трембач Р. Б., Яремчук Т. О. (2002)
Луговий П. В. - Параметри поверхневого шару золота в широкому температурному діапазоні, Юзевич В. М. (2002)
Вахняк П. Д. - Вплив активних зовнішніх обробок на домішково-дефектні стани у CdTe:Cl, Крилюк С. Г., Паранчич С. Ю., Раранський М. Д. (2002)
Крамар В. М. - Температурний зсув екситонної смуги в РbІ2, Крамар Н. К., Ніцович Б. М. (2002)
Цалий В. З. - Кристалізація аморфних сплавів системи Іn-Те (2002)
Мар'янчук П. Д. - Магнітна сприйнятливість кристалів Hg1-xMnxTe1-ySy, Mайcтpук Е. В. (2002)
Воробець Г. І. - Шістнадцятирозрядний аналогово-цифровий перетворювач сигналів для шини ISA IBM PC, Воробець О. І., Горлей П. М. (2002)
Сігарьов Є. М. - До розрахунку параметрів нанесення гарнісажного покриття на футерівку, Байдуж Ю. В., Чернятевич І. В., Семенова Д. А. (2016)
Кузнецов М. С. - Плавкость шлака и нагрев чугуна при вдувании пылеугольного топлива в доменную печь, Лебедь Ю. К., Крячко Г. Ю. (2016)
Неведомский В. А. - Принцип "zеro waste” при переработке шлаков ферросплавного производства, Чернышов А. В., Чернышов А. А., Губская Т. А. (2016)
Молчанов В. Ф. - Дослідження впливу твердих часток на шорсткість поверхонь при шліфуванні методами теорії ймовірності (2016)
Коротков В. С. - Построение асимптотически оптимального алгоритма расчетов траекторий в виде ломаных с ортогональными звеньями (2016)
Коротков В. С. - Построение асимптотически оптимального алгоритма кусочно-линейной интерполяции (2016)
С’янов О. М. - Чисельне дослідження параметрів рупорної антени із застосуванням методу скінченних елементів, Косухіна О. С., Косухін О. В. (2016)
Дерновий В. А. - Дослідження пристроїв прямого цифрового синтезу, Гнатюк М. О., С’янов О. М. (2016)
Таран В. Г. - Исследование процесса роста монокристаллов титаната бария из расплава с избытком рутила, Турченко Ю. О. (2016)
Бочкова Т. М. - Дослідження імпедансу ортогерманату вісмуту методом еквівалентних схем, Пляка С. М., Трусеева Н. О. (2016)
Мещанінов С. К. - Інформаційно-синергетична модель здоров’я людини, Трикіло А. І., Копитова К. А. (2016)
Хоменко В. І. - Керування контуром збудження синхронного генератора при різко змінному навантаженні, Нізімов В. Б. (2016)
Хмельницький Є. Д. - Імовірнісні характеристики електричних параметрів агрегату "піч-ківш" та їх використання для керування технологічним процесом, Клюєв О. В., Баранова Д. О. (2016)
Клюев О. В. - Оптимизация энергетических характеристик асинхронного вентильного каскада, Садовой А. В. (2016)
Дерец А. Л. - Синтез релейной системы управления четвёртого порядка методом N-i переключений при неопределённых максимумах первой и второй производных регулируемой координаты, Садовой А. В. (2016)
Шеремет О. І. - Синтез двокоординатної слідкуючої електромеханічної системи на базі дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2016)
Клімов Р. О. - Пристрій для емульгування водомазутних палив (2016)
Горбунов А. Д. - К расчету температурных полей при переменных коэффициенте теплообмена и температуре среды, Уклеина С. В. (2016)
Белоножко В. Ю. - Условия теплообмена на поверхности детали при шлифовании, Чухно С. И. (2016)
Чупілко Т. А. - Математична модель оптимізації оборотного капіталу торгового підприємства, Чупілко С. І. (2016)
Карімов Г. І. - Управління якістю на базі стандартних інформаційних технологій (2016)
Бабенко М. В. - Використання методик визначення вартості розробки програмного забезпечення при аналізі беззбитковості створення інформаційних систем, Братута М. Ю. (2016)
Бабенко М. В. - Особливості використання імітаційного моделювання комп’ютерних мереж у дослідницьких і навчальних цілях, Жульковський О. О., Бабенко Ю. М. (2016)
Божуха Л. М. - Про новітні технології програмного забезпечення та їх недоліки при розробці додатку тайм-менеджера, Зіньковський Д. В. (2016)
Дранишников Л. В. - Аналіз та вилучення інформації з текстів, Шкурко О. А. (2016)
Дранишников Л. В. - Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення, Денисенко В. М., Найверт О. В. (2016)
Завгородній В. В. - Технології та засоби програмної реалізації систем електронного навчання, Ялова К. М. (2016)
Аксьонов В. С. - Використання елементів параметричного програмування при моделюванні процесу формування навчального плану, Олійник Л. О. (2016)
Яшина К. В. - Автоматизована система управління відділом аспірантури сучасного вищого навчального закладу (2016)
Ларичева Л. П. - Дослідження процесу переробки низькоякісних фосфоритів у фосфатну кислоту, Волошин М. Д. (2016)
Іванченко А. В. - Дослідження технології вилучення зважених речовин з міських та промислових стічних вод методом коагуляції, Єлатонцев Д. О. (2016)
Проценко О. В. - Комплексна утилізація відходів хромо-нікелевих гальванічних виробництв з поверненням у сферу виробництва компонентів відходів, Гуляєв В. М., Коломієць В. В., Дмитриков В. П. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження спрощених методів фарбування рослинної клітини (на прикладі елодеї та епітелію цибулі), Корнієнко І. М., Булійов А. Є., Яковлєв С. П., Дмітрієнко В. Ф. (2016)
Троїцька О. О. - Підвищення рівня екологічної безпеки виробничої діяльності ветеринарно-санітарних утилізаційних заводів, Бєлоконь К. В., Манідіна Є. А., Бакарджиєв Р. О. (2016)
Галата А. В. - Дослідження радіаційного фону території "Черемушки” та створення електронних баз даних у ГІС, Дроздова А. Е. (2016)
Кабиш С. С. - Покращення стану атмосферного повітря міста Кам΄янське в рамках прийнятих екологічних програм, Волошин М. Д. (2016)
Маховский В. А. - Взрыво-пожароопасность зернохранилищ, Крюковская О. А. (2016)
Гасило Ю. А. - Аналіз умов можливості застосування безнапірного транспортування для переміщення матеріалів, що утворюють пил, Романюк Р. Я., Макаренко П. П. (2016)
Левчук К. О. - Виробничий травматизм в Україні: причини та шляхи запобігання, Копил О. В. (2016)
Карімов І. К. - Концепція базової підготовки з інформатики в технічному університеті (2016)
Карімов Г. І. - Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення освітнього закладу, Марченко С. В., Ітякін О. С., Житкевич Н. Ю. (2016)
Таран В. Г. - Деталізація процесу засвоєння різновидів поступального руху на основі фактору прискорення при вивченні розділу механіки в курсі загальної фізики, Губарєв С. В., Голубнича А. О. (2016)
Реферати (2016)
Abstracts (2016)
Альбомна орієнтація (2016)
Lane D. - Explaining the Transformation from State Socialism (2014)
Сальнікова С. - "Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності: порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті (2014)
Weston C. - Transition from the Shah to Shiite Theocracy, and the Rise of the Pasdaran as a political, military and economic institution (2014)
Локтєва І. - Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення (2014)
Новікова Л. - Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету (2014)
Орешета Ю. - Основні характеристики професійної ідентичності майбутніх фахівців з соціальної роботи (2014)
Кліменкова А. - Комерційна реклама: вплив на споживача через формування суб’єктивної реальності (2014)
Тодорова О. - Комунікативний аспект інноваційного і традиційного PR-інструментарію (2014)
Фітісова A. - Факультетські кафедри в уявленнях студентів: спроба феноменологічного аналізу значимих смислових структур в царині освіти, Дейнека A. (2014)
Стрельник О. - Материнство як практики турботи: концептуальні аспекти аналізу (2014)
Сидоров М. - Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS), Ходаківська Ю. (2014)
Куценко О. - Соціальні класи: соціологічні інтерпретації і підходи до вивчення (2014)
Xелбінг Д. - Плюралістичний підхід до моделюванння складних систем (2014)
Мельник A. - Новый вклад в развитие экзистенциальной социологии (2014)
Шановні колеги (2017)
Малишев О. В. - Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої "піраміди" (2017)
Пархоменко О. В. - Інформаційно-знаннєвий підхід до визначення парадигми соціально-економічного розвитку, Пархоменко В. Д. (2017)
Попович О. С. - Структурні зміни в кадровому потенціалі української науки, Булкін І. О. (2017)
Алиев Тарбиз Насиб оглы - Состояние и пути совершенствования совместного предпринимательства в Азербайджане (2017)
Березняк Н. В. - Методичні підходи до побудови моделі кон’юнктурного дослідження, проведення аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури (2017)
Кузнецова М. І. - У пошуку шляхів детінізації економіки України, Дубровіна О. О. (2017)
Півоваров О. А. - Оцінка інвестиційної привабливості водопровідно-каналізаційного господарства як базової галузі національного господарства, Дубницький В. І., Федулова С. О. (2017)
Shovkalіuk V. - Innovation activity in Ukraine: state, problems and legal framework improving perspectives, Chaika D. (2017)
Андрощук Г. О. - Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (І частина) (2017)
Сферичний переносний сонячний електрогенератор (2017)
Великога баритний сферичний дзеркальний космічний рефлектор (2017)
Технологія "Оксамитовий шлях" (2017)
Кучерук В. Ю. - Засіб вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері, Кулаков П. І., Мостовий Д. В. (2017)
Кватернюк С. М. - Метод та засоби мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Моргун А. С. - Прогнозування за методом граничних елементів поведінки фундаменту баштової споруди на буронабивних палях, Плясовиця В. Ю. (2017)
Постернак І. М. - Вплив висоти перерізу крокв і довжини бантини на витрати матеріалу кроквяної системи при реконструкції з позиції комплексу енергореконструкції, Постернак С. О. (2017)
Березюк О. В. - Побудова моделей залежності концентрацій сапрофітних бактерій у ґрунті від відстані до полігону захоронення твердих побутових відходів, Березюк Л. Л. (2017)
Гордієнко О. А. - Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію, Гуменчук О. А., Тітов Т. С. (2017)
Заюков І. В. - Дослідження здоров’я зайнятого населення як соціально-економічної категорії в умовах трансформацій України (2017)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах, Гадай А. В., Мельничук С. М., Лобода Ю. В. (2017)
Терешкевич Л. Б. - Оптимальне під’єднання однофазних навантажень, параметри яких змінюються в часі, до вузла трипровідної електричної мережі, Хоменко О. О. (2017)
Мокін В. Б. - Розробка комплексної моделі інформаційно-пошукової веб-системи відкритих числових даних, Довгополюк С. О., Боцула М. П., Коханський М. В. (2017)
Бакай Є. І. - Модель прийняття рішень для фінансових часових рядів на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів, Кабачий В. В., Маслій Р. В. (2017)
Азаров О. Д. - Термокомпенсовані двополюсні джерела постійного струму кільцевого типу, Гарнага В. А., Обертюх М. Р. (2017)
Дерібо О. В. - Імітаційне дослідження гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією, Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В., Черноволик О. В. (2017)
Козлов Л. Г. - Ротаційна витяжка вісесиметричних деталей з використанням мехатронного приводу, Сивак І. О., Шевчук Е. І., Ковальчук В. А. (2017)
Сокуренко В. М. - Розробка об’єктивів з виправленою дисторсією, Стріха О. Є. (2017)
Михалевич В. М. - Використання СКМ Maple для проектування навчальних задач із застосуванням симплекс-методу, Тютюнник О. І., Крупський Я. В. (2017)
Вожегова Р. А. - Науково-теоретичне обґрунтування заходів підвищення родючості зрошуваних ґрунтів в умовах півдня України (2016)
Кружилин И. П. - Возделывание риса на системах капельного орошения по разным предшественникам, на фоне разных доз макроудобрений и норм посева, влияющих на продуктивность риса, Мелихов В. В., Ганиев М. А., Родин К. А., Невежина А. Б. (2016)
Вожегова Р. А. - Моделювання впливу сонячної радіації на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення півдня України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2016)
Гальченко Н. М. - Економічна й енергетична ефективність вирощування багаторічних трав за різних способів використання у Південному Степу України (2016)
Вожегова Р. А. - Електронно-довідкова база, як елемент інформаційного забезпечення технологічного процесу насінництва картоплі в умовах зрошення півдня України, Балашова Г. С., Бояркіна Л. В. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність нових гібридів кукурудзи ФАО 310-430 за впливу регуляторів росту та мікродобрив в умовах зрошення на півдні України, Гож О. А., Марченко Т. Ю., Сова Р. С., Глушко Т. В., Михаленко І. В., Шепель А. В. (2016)
Заєць С. О. - Продуктивність сортів ячменю озимого на зрошуваних землях залежно від попередника та фону азотного живлення, Онуфран Л. І. (2016)
Коваленко А. М. - Умови зимівлі пшениці озимої у південно-степовій зоні україни у контексті змін клімату, Кіріяк Ю. П. (2016)
Вожегова Р. А. - Розвиток рослин пшениці м'якої озимої залежно від сорту й норм висіву насіння в рисових сівозмінах Південного Степу України, Мунтян Л. В. (2016)
Морозов О. В. - Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи на силос і зелений корм в умовах зрошення півдня України, Біднина І. О., Козирєв В. В., Резнік В. С. (2016)
Носенко Ю. М. - Виставки-ярмарки як інструмент маркетингу, Біляєва І. М., Сінельник Л. М. (2016)
Пілярський В. Г. - Морфо-біологічні показники посівів кукурудзи гібриду Крос 221 М залежно від умов зволоження, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин, Пілярська О. О., Шепель А. В., Бондаренко К. В. (2016)
Коваленко А. М. - Особливості сівби пшениці озимої за посушливої осені у Південному Степу в умовах зміни клімату, Коваленко О. А. (2016)
Заєць С. О. - Ефективність застосування біостимуляторів та їх комплексів з мікроелементами, на посівах сої в умовах зрошення, Нетіс В. І. (2016)
Федорчук М. І. - Вплив режимів зрошення та захисту рослин на продуктивність цибулі ріпчастої в умовах півдня України, Свиридовський В. М. (2016)
Хоміна В. Я. - Показники якості олії нетрадиційних жировмісних культур залежно від агротехнічних заходів в умовах лісостепу України, Строяновський В. С. (2016)
Лимар В. А. - Вплив режимів зрошення та мінерального живлення на водоспоживання, продуктивність та якість розсадного кавуна за краплинного зрошення в умовах півдня України, Волошина К. М. (2016)
Марковська О. Є. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур в сівозміні на зрошенні півдня України, Біляєва І. М., Малярчук А. С., Малярчук В. М. (2016)
Козирєв В. В. - Вплив тривалого застосування різних способів основного обробітку на фізичні та фізико-хімічні властивості темно–каштанового ґрунту, Біднина І. О., Томницький А. В., Влащук О. С. (2016)
Шкода О. А. - Формування асиміляційної поверхні та чиста продуктивність фотосинтезу ріпаку залежно від способу основного обробітку ґрунту та добрив в умовах Південного Степу України (2016)
Тимошенко Г. З. - Вплив щільності складення ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур за різних систем обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах, Коваленко А. М., Новохижній М. В., Шепель А. В. (2016)
Нестерчук В. В. - Економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування гібридів соняшнику в умовах півдня України (2016)
Шевель В. І. - Урожайність та фітометричні показники сортів проса залежно від технологічних прийомів вирощування в степу України (2016)
Яколюда С. М. - Формування посівів гречки залежно від строків і способів сівби в умовах Лісостепу Західного (2016)
Черенков А. В. - Агроекологічні і технологічні фактори формування врожайності пшениці озимої у зоні південно-східного Степу України, Нестерець В. Г., Солодушко М. М., Кротінов І. В. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Урожайність кондиційного насіння сортів ріпаку озимого залежно від структурних показників та впливу строків сівби і норм висіву, Влащук А. М., Шапарь Л. В., Желтова А. Г. (2016)
Балашова Г. С. - Мікроклональне розмноження оздоровлених біотехнологічними методами рослин картоплі in vitro, Котова О. І., Котов Б. С. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Селекція сої на покращення ознак продуктивності та якості в умовах зрошення, Кузьмич В. І., Боровик В. О. (2016)
Коковіхін С. В. - Насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України, Коваленко А. М., Нікішов О. О. (2016)
Дзюба М. В. - Основні напрями оптимізації технології вирощування ріпаку озимого в умовах півдня України (2016)
Місєвич О. В. - Особливості технології вирощування буркуна білого однорічного в умовах півдня Ураїни, Влащук А. М. (2016)
Балашова Г. С. - Формування врожаю картоплі на півдні України за краплинного зрошення, Юзюк С. М. (2016)
Анотація (2016)
Аннотация (2016)
Summary (2016)
Іменний покажчик (2016)
Волікова М. М. - Місце та роль керівника в органах державної влади та місцевого самоврядування (2015)
Ємельянова І. Ф. - Методи та принципи оцінки конкурентоспроможності підприємств (2015)
Лохман Н. В. - Трансформація поняття "соціально-економічний розвиток підприємства" в умовах посилення конкуренції, Корнілова О. В. (2015)
Basem A. - Role of economic integration as a basis for cooperation of Middle East countries in the terms of globalization (2015)
Брадул О. М. - Історичні передумови виникнення та сутність поняття "корпорація", Рябініна В. В. (2015)
Гудзь Ю. Ф. - Моделювання ефективності використання економічного потенціалу переробних підприємств АПК (2015)
Дорофєєва Х. М. - Інституціональне забезпечення розвитку транспортної галузі в умовах глобалізації (2015)
Проданова Л. В. - Інтегральна оцінка макродинамічних процесів: синтетичний індекс економічного, соціального, інституційного та екологічного розвитку (2015)
Чернега О. Б. - Соціально-економічний розвиток країн Близького Сходу в умовах глобалізації, Гхаит Сари (2015)
Шерстюкова К. Ю. - Світовий досвід акумулювання та використання рентних доходів: суверенні фонди добробуту (2015)
Gorina G. O. - Estimation of competitiveness of the world regions in the travel and tourism sector (2015)
Крижимінська Є. Г. - Ринок туристичних послуг: теоретичні аспекти, Сорочан В. О. (2015)
Фролова Л. В. - Тенденції розвитку торговельних підприємств України, Іванчук К. О. (2015)
Косова Е. В. - Міжнародні правові норми банківського капіталу: проблеми імплементації в Україні (2015)
Косова Т. Д. - Фінансова результативність українських підприємств: ефекти масштабу та територіального розташування, Стеблянко І. О. (2015)
Кулінська А. В. - Особливості функціонування складових фінансово-кредитного механізму управління невиробничою сферою (на прикладі туристичної галузі України) (2015)
Гейєр Е. - Організація обліку винагород працівникам, Штик Ю. (2015)
Гейєр Г. - Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості продукції в харчовій промисловості, Роєва О. С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Братищенко І. В. - Оcобливості управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу засобами проектних технологій (2015)
Братко М. В. - Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991 — початок ХХІ ст.): вектори розвитку (2015)
Горяна Л. Г. - Підготовка педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Забродська Л. М. - Аутсорсинг — один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту (2015)
Заславська С. І. - Шляхи вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти (2015)
Касьян С. П. - Методика оцінки ефективності роботи керівника закладів післядипломної педагогічної освіти з використанням системи електронного документообігу, Рябова З. В. (2015)
Красильник Ю.С. - Особливості реалізації технології контекстного навчання в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Луніна В. Ю. - Моделювання розвитку творчого потенціалу вчителя на основі роботи Центру освітніх інновацій закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Маслов В. І. - Головні структурні складові наукових досліджень педагогічних систем, Ситар І. В. (2015)
Рябова З. В. - Маркетингове управління як соціально-педагогічна технологія управління системою післядипломної педагогічної освіти (2015)
Ситніков О. П. - Неперервна освіта – парадигма XXI століття (2015)
Сіданіч І. Л. - Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації "Християнська педагогіка у вищій школі" (2015)
Степашко В. О. - Механізми демократизації національної системи управління якістю вищої освіти (2015)
Бевз Г. М. - Вивчення системи замінних сімей для дітей в просторі кроскультурних досліджень: психологічні аспекти (2015)
Бондарчук О. І. - Психологічні засади розвитку ціннісно-смислової сфери керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості аутотолерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Давидова О. В. - Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку (2015)
Інжиєвська Л. А. - Теоретична модель особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів засобами арт-терапії і можливості її застосування (2015)
Мусаелян О. М. - Теоретико-методичні засади дослідження особливостей аутоагресивної поведінки студентської молоді (2015)
Нежинська О. О. - Використання коучингу в системі вищої освіти України, Тименко В. М. (2015)
Торба Н. Г. - Професійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця (2015)
Хілько С. О. - Модель формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів (2015)
Шевченко С. В. - Сучасні уявлення про феномен довіри до себе (2015)
Мохунь І. І. - Характеристики скалярних випадкових полів і сітки їх вихорів. Відновлення фази оптичного поля, Ангельський О. В., Брандель Р. (2002)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського