Максимяк П. П. - Пряме порівняння результатів малокутового розсіяння нейтронів з аналізом зображень скануючого електронного мікроскопу, Рюхтін В. В. (2002)
Ушенко О. Г. - Автокореляційна структура поляризаційних образів біотканин, Бурковець Д. М., Олар О. І. (2002)
Дерев'янчук О. М. - Поляризаційна оптична бістабільність екситонів Френкеля, Зенкова К. Ю., Крамар В. М., Ніцович Б. М., Сав'юк О. П. (2002)
Сахновський М. Ю. - Радіочастотна селекція оптичних спектрів, Тимочко Б. М., Стринадко М. Т., Сандін М. В., Стадник B. I. (2002)
Гумінецький С. Г. - Дослідження впливу солей важких металів на амінокислотний та білковий вміст плодових тіл грибів гливи, Ніцович Б. М., Халайцан М. І., Горшинська І. Ю. (2002)
Домініков M. M. - Відновлення зображення амплітудного об'єкта з допомогою автокореляційної функції з порушеною центральною симетрією, Стринадко М. Т., Тимочко Б. М. (2002)
Дем'яненко П. О. - Когерентність світлових хвиль і фотони, Зіньковський Ю. Ф. (2002)
Костробій П. П. - Бінарна функція розподілу електронів напівобмеженого металу в моделі "желе", Маркович Б. М. (2002)
Підкамінь Л. Й. - Біологічна дія та дослідження характеристик апаратів фототерапії типу "Геска" і "Дюна", Ніцович Б. М., Архелюк О. Д., Ткач О. І. (2002)
Козаков О. М. - Метод розрахунку поглинання і розсіяння випромінювання у багатошарових фотографічних матеріалах, Bopoнцов В. Ю. (2002)
Архелюк О. Д. - Дослідження поляризаційних характеристик полідисперсних середовищ зі змінними в часі оптико-геометричними параметрами світлорозсіюючих центрів, Архелюк О. О., Підкамінь Л. Й., Ясінська А. П. (2002)
Ломанець B. C. - Стохастизація когерентного оптичного випромінювання, розсіяного броунівськими частинками, Максимяк О. П., Максимяк П. П. (2002)
Бучковський І. А. - Фазові співвідношення в околі точок нульових амплітуд сигналів, Горкавчук А. Г. (2002)
Мохунь І .І. - Комп'ютерне моделювання алгоритму безопорної голографії для захисту повідомлень, які передаються відкритими каналами зв'язку, Вікторовська Ю. (2002)
Житарюк В. Г. - Інтерференційний підхід у прогнозуванні дзеркального відбивання від шорстких поверхонь, Грушка Л. Б., Перепелюк С. С. (2002)
Рудейчук В. М. - Оптична діагностика різних смуг Кантора по дифракційній картині в зоні Фраунгофера (2002)
Ройзман В. П. - Вивчення впливу надлишкового внутрішнього тиску повітря на герметичність банкових конденсаторів, Лебідь А. В. (2002)
Єщенко П. С. - Моделювання системи управління якістю послуг у поштовому зв'язку, Заплотинський Б. А. (2002)
Колченко О. В. - Принципи побудови абонентських мереж доступу, Шестак І. В., Колченко В. О. (2002)
Дробик О. В. - Аналіз причин збоїв роботи цифрових систем передачі, Мірталібов А. Я., Субота С. В. (2002)
Венгренович Р. Д. - Розподіл за розмірами у гетероструктурах із квантовими точками: обернена задача, Ярема С. В. (2002)
Шайко-Шайковський О. Г. - Порівняльний аналіз напружено-деформо¬ваного стану цілих та пошкоджених довгих кісток за допомогою скінченних елементів, Олексюк І. С., Ковалик О. Л. (2002)
Мацнєва Т. С. - 50 років – час підсумків, час дій (до п’ятдесятиріччя заснування кафедри каналізації та санітарної техніки), Россінський Р. М. (2015)
Rimeika M. - Water Loss Management Experience of Lithuania, Jurkiene A. (2015)
Эпоян С. М. - О целесообразности предочистки перед устройствами микро- и ультрафильтрации, Карагяур А. С., Голубка А. Э. (2015)
Каястха К. П. (Крис) - Скважины с гравийно-зонтичным фильтром уширенного контура (2015)
Квартенко О. М. - Аналіз ступеня агресивності підземних вод Рівненської області, Сафонов Р. В. (2015)
Кравченко О. В. - Роль мікроорганізмів при видаленні із води високих концентрацій заліза на фільтрах з цеолітовим завантаженням (2015)
Малкін Е. С. - До питання приготування та використання омагніченої води, Журавська Н. Є., Мележик Л. П. (2015)
Шевчук А. Ю. - Оцінка надійності трубопроводів системи транспортування води (2015)
Ujma А. - The Rainwater from the Roofs of Buildings in the System of Stormwater, Sowier-Kasprzyk I. (2015)
Вижевська Т. В. - Досвід впровадження багатоступеневої технології біологічного очищення стічних вод, Дем’янюк К. О., Дем’янюк О. Б. (2015)
Гвоздяк П. І. - Біотехнологічне знешкодження гексаметилендіамінвмісних промислових токсичних відходів у ставку-накопичувачі, Сапура О. В., Чехівська Т. П. (2015)
Дегтяр М. В. - Інтенсифікація процесів очищення висококонцентрованих стічних вод (2015)
Разгонова О. В. - Теоретичне обгрунтування методу зневоднення червоного шламу під дією електричного поля (2015)
Россінський В. М. - Удосконалення способів біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод шляхом структурного поділу потоків (2015)
Ткачук О. А. - Нові підходи до визначення розрахункових параметрів стоку дощових вод при його регулюванні на міських територіях, Сальчук В. Л. (2015)
Филипчук В. Л. - Особливості флотаційного очищення багатокомпонентних металовмісних стічних вод (2015)
Шевченко А. А. - Лабораторные исследования интенсификации процесса напорной флотации при очистке сточных вод молокоперерабатывающих предприятий (2015)
Шевчук О. В. - Використання водопроникних покриттів для регулювання дощового стоку на забудованих міських територіях (2015)
Щербаков В. М. - Очищення та багатократне використання стічних вод після зоління шкір на шкіряних заводах (2015)
Возняк О. Т. - Моделювання повітророзподілення у виробничих приміщеннях комбінованими струминами, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Довбуш О. М. (2015)
Грицина О. О. - Дослідження залежності параметру потоку відмов розподільних газопроводів із поліетиленових труб від динаміки довжини мережі газопостачання, Лукашевич Б. О., Костюк О. І. (2015)
Ластовець Н. В. - Технології вимірювання конвекційних течій в привіконній зоні опалювальних приміщень (2015)
Назаренко О. М. - Моніторинг якості теплоносія – один з шляхів енергозбереження комунальних підприємств, Дружко І. В. (2015)
Погосов О. Г. - Експериментальні дослідження ефективності відцентрових сепараційних пристроїв з подвійним відведенням рідкої фази, Малкін Е. С. (2015)
Проценко С. Б. - Оцінка способів поквартирного обліку споживання тепла на опалення в багатоквартирних житлових будинках (2015)
Чабан І. В. - Аналіз термодинамічної ефективності компактного ударно-пінного апарату з блоком термоелектричних модулів (2015)
Шепітчак В. Б. - Дослідження інтенсивності опромінення променевими джерелами опалення (2015)
Ujma A. - Thermomodernization and Media Consumption on Selected Examples, Lis А. (2015)
Верьовкіна С. Є. - Архітектурно-конструктивні рішення енергоефективних оболонок будівель (2015)
Кравченко Н. В. - Економічна доцільність використання біогазових установок на фермах ВРХ, Кравченко В. С., Мацнєва Т. С., Мельник О. М. (2015)
Лисак О. В. - Аналіз конфігурації конвективних каналів теплоакумулюючих електропечей, Малкін Е. С. (2015)
Мацнєва Т. С. - Аналіз перспектив та оцінок потенціалу виробництва біогазу з відходів в Україні, Ковальчук В. П. (2015)
Пона О. М. - Оцінка економічного ефекту від використання геліопокрівлі, Возняк О. Т., Шаповал С. П., Касинець М. Є. (2015)
Шаповал С. П. - Математичне моделювання впливу напрямку та швидкості повітряного потоку на конвективні тепловтрати геліопокрівлі (2015)
Євтушенко С. І. - Впровадження інноваційних способів видалення побутових відходів (2015)
Матус С. К. - Вимірювання вологості та ідентифікація гідрофізичних функцій ґрунтів, Пастушенко В. Й. (2015)
Андреєва О. Ю. - Стовбурові шкідники в осередках усихання соснових насаджень ДП "Житомирське ЛГ" Житомирської області (2016)
Євтушенко М. Д. - Довгоносик сірий бруньковий — Sciaphobus squalidus Gyle (Coleoptera: Curculionidae) та його щільність у яблуневих садах Харківської області (2016)
Жукова Л. В. - Ефективність фунгіцидів у захисті пшениці озимої від септоріозу, Мирошниченко В. С. (2016)
Коваль Л. М. - Сезонний розвиток поодинокого пильщика-ткача — Acantholyda hieroglyphica (Christ, 1791) (Pamphiliidae: Hymenoptera) у незімкнених соснових культурах (2016)
Кошеляєва Я. В. - Дворічний моніторинг стану берези повислої (Betula pendula Roth.) у лісових і паркових насадженнях Харківської області (2016)
Кучеренко Є. Ю. - Сучасний стан селекції сої на підвищену урожайність і стійкість до абіотичних та біотичних чинників (2016)
Леженіна І. П. - Американський білий метелик — Hyphantria cunea (Drury, 1773) в Харківській області, Станкевич С. В., Забродіна І. В. (2016)
Луханін І. В. - Моніторинг розвитку і поширення збудників кореневих гнилей ячменю ярого (2016)
Мартиненко В. І. - Фітофтороз картоплі та заходи захисту від нього у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (Харківська область) (2016)
Марченко А. Б. - Поширення борошнистої роси троянд в умовах урбоекосистем лісостепу України (2016)
Мєшкова В. Л. - Особливості сезонного розвитку листоїдів (Chrysomelidae) у полезахисних лісових смугах Харківської області, Байдик Г. В., Бережненко Ж. І. (2016)
Олейніков Є. С. - Вплив органічних і мінеральних добрив на розвиток хвороб листя пшениці озимої (2016)
Плєтнікова Н. Я. - Особливості розвитку моніліального опіку у насадженнях кісточкових культур у Харківській області (2016)
Соколова І. М. - Біологічні особливості великого соснового довгоносика (Curculionidae: Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)) у Придонецьких борах, Скрильник Ю. Є. (2016)
Станкевич С. В. - Поширеність шкідливих комах на крамбе (Brassiaceae: Crambe abyssinica Hochst.) — новій олійній культурі у Східному Лісостепу України, Вільна В. В., Кава Л. П. (2016)
Тесля Т. О. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на шкідливість стеблових гнилей кукурудзи (2016)
Туренко В. П. - Особливості патогенезу хвороб листя люцерни та заходи захисту від них у Східному Лісостепу України (2016)
Мєшкова В. Л. - Пам’яті Аврама Зиновійовича Злотіна (28.08.1937−29.06.2016), Леженіна І. П. (2016)
Фодчук І. М. - Міжшарова взаємодія у багатошарових структурах InxGa1-xAs1-yNy/GaAs за даними двокристальної Х-променевої дифрактометрії, Кройтор О. П., Гевик В. Б., Гімчинський О. Г., Молодкін В. Б., Кисловський Є. М., Оліховський C. I., Песса М., Павелеску Е. М. (2003)
Баловсяк С. В. - Визначення параметрів поверхні твердого тіла методами Х-променевої рефлектометрії, Фодчук І. М. (2003)
Гуцуляк Т. Г. - Структурні зміни в кристалах кремнію після високоенергетичного електронного і гамма-опромінення, Гімчинський О. Г., Маслюк В. Т., Олійнич-Лисюк А. В., Фодчук І. М. (2003)
Бучковський І. А. - Параметрична ідентифікація малосигнальних заступних схем біполярних транзисторів (2003)
Констинтинович І. А. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. V. Спектр випромінювання заряджених частинок, що рухаються по гвинтовій лінії у магнітних полях, Мельничук С. В., Константинович А. В. (2003)
Заслонкін А. В. - Електричні властивості загартованого на повітрі селеніду індію, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2003)
Кабанова І. С. - Особливості спектрів випромінювання нітрид-галієвого світлодіода з квантово-розмірною структурою, Склярчук В. М., Солончук І. В., Грушко Є. В. (2003)
Мар'янчук П. Д. - Оцінка розмірів та форми кластерів у Hg1-хMnxSe (2003)
Драпак C. I. - Гетеропереходи In2Se3-GaSe, Ковалюк З. Д., Нетяга В. В., Орлецький В. Б. (2003)
Бахматюк Б. П. - Літій-іонна інтеркаляція Вi2Sе2,65S0,35 з шаруватою кристалічною структурою, Ковалюк З. Д., Смакоус М. М. (2003)
Семізоров О. Ф. - Дифузія Ag в монокристалічному CdSb (2003)
Охрем В. Г. - Складений анізотропний термоелектричний холодильник, Охрем О. А. (2003)
Ковалюк З. Д. - Лімітування інтеркалатних процесів як спосіб створення конденсаторів з подвійним електричним шаром, Нетяга В. В. (2003)
Мар'янчук П. Д. - Вплив температури на домінуючі механізми розсіяння в Hg1-хMnхSe (2003)
Цалий В. З. - Застосування концепції вільного об'єму до склоподібних телуридів кремнію, Цалий З. П., Саманик О. В., Мальцев О. С. (2003)
Гончарук А. Н. - Типи одномірного розподілу заряду у власному напівпровіднику, Жихаревич В. В., Раренко І. М. (2003)
Гук І. П. - До питання про утворення фулеренів. Міцелярна модель (2003)
Завойко О. С. - Теоретичні основи процесів, що виникають на електродах при електроіскровому легуванні (2003)
Ярошенко О. І. - Математичне моделювання процесу передачі деформації у ємнісному дилатометрі, Шпатар П. М., Брайловський В. В., Станіцька О. М., Ластівка Г. І. (2003)
Тітаренко Л. О. - Адаптивний просторовий розподіл сигналів в умовах апріорної невизначеності про просторову структуру сигналу (2003)
Паранчич С. Ю. - Магнетизм іонів Fe у безщілинних напівпровідниках FeхHg1-xSe, Паринчич Л. Д., Окулов В. І., Сабирзянова Л. Д., Андрійчук М. Д., Романюк В. P., Макогоненко В. М., Танасюк Ю. В. (2003)
До 120-річчя від Дня народження Федора Пилиповича Мацкова (2017)
Глянько А. К. - Активные формы кислорода и азота – возможные медиаторы системной устойчивости у бобовых при действии ризобиальной инфекции, Ищенко А. А. (2017)
Сахно Л. О. - Активність супероксиддисмутази в онтогенезі рослин у нормі і за дії абіотичних стресів (2017)
Гончарук Е. А. - Тяжелые металлы: поступление, токсичность и защитные механизмы растений (на примере ионов кадмия), Загоскина Н. В. (2017)
Водка М. В. - Вплив вуглекислого газу на структуру ізольованих хлоропластів шпинату, Поліщук О. В., Білявська Н. О., Золотарьова О. К. (2017)
Колупаев Ю. Е. - Индуцирование антиоксидантной системы и теплоустойчивости колеоптилей пшеницы донором сероводорода: связь эффектов с образованием активных форм кислорода, Фирсова Е. Н., Ястреб Т. О., Швиденко Н. В. (2017)
Жигачева И. В. - Функциональное состояние митохондрий проростков гороха в условиях дефицита воды и обработки фосфорорганическим, германийорганическим соединениями и производным 5-гидроксибензимидазола, Бинюков В. И., Миль Е. М. (2017)
Ястреб Т. О. - Реакция растений арабидопсиса дикого типа и мутантов jin1 на действие пероксида водорода и солевого стресса, Колупаев Ю. Е., Луговая А. А., Дмитриев А. П. (2017)
Васюк В. А. - Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин, Войтенко Л. В., Косаківська І. В. (2017)
Ломоватская Л. А. - Зависимость содержания цАМФ и активности факторов вирулентности Pseudomonas syringae pv. pisi и Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus от концентрации N-фенил-2-нафтиламина, Макарова Л. Е., Кузакова О. В., Гончарова А. М., Романенко А. С. (2017)
Бабенко Л. М. - Влияние предпосевного праймирования N-гексаноил-L-гомосеринлактоном на формирование ризосферной микрофлоры и структуру урожайности Triticum aestivum L., Мошинец Е. В., Рогальский С. П., Щербатюк Н. Н., Суслова О. С., Косаковская И. В. (2017)
Прядкіна Г. О. - Формування біомаси на ранніх етапах онтогенезу та урожайність у високопродуктивних сортів озимої пшениці, Зборівська О. В., Оксьом В. П., Стасик О. О. (2017)
Kuryata V. G. - Peculiarities of the growth, formation of leaf apparatus and productivity of tomatoes under action of retardants folicur and ethephon, Kravets O. О. (2017)
Денисов С. Ф. - Проблеми юридичної відповідальності за порушення антидопінгових правил, Кулик С. Г. (2017)
Мирошниченко А. К. - Спеціально-кримінологічні заходита запобігання злочинам, вчиненим з помсти працівникам суду і правоохоронних органів (2017)
Шеремет О. С. - Тлумачення поняття органів місцевого самоврядування для встановлення їх ролі у запобіганні злочинності (2017)
Мороз А. О. - Співвідношення назви злочину, передбаченого статтею 397 Кримінального кодексу, і загальних форм його прояву в диспозиції частини 1 цієї статті, та їх значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння (2017)
Олійник В. П. - Предмет злочину забруднення моря (2017)
Паризький І. В. - Призначення покарання за вчинення діянь, передбачених статтею 384 Кримінального кодексу України, та звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин (2017)
Сергійчук В. - Поняття державної таємниці та захист відомостей, що становили державну таємницю, за часів Київської Русі (2017)
Skazko J. - Nationwide prevention of assaults related to robbery on banking institutions and collectors (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти громадського порядку і моральності (2017)
Шніпко О. С. - Суб’єктивна сторона злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (2017)
Чепець О. - Історіографія становлення та розвитку інституту нотаріату радянського періоду в Україні (2017)
Lypets L. - Comparative Characteristics of the Perishables Transportation by Different Kinds of Transport and Prospects of Development of Relations between Ukraine and the European Union in this Area (2017)
Гуренко М. А. - Особливості укладання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співпробітництва (2017)
Голуб Д. - Хліборобському роду – нема переводу! (2015)
Калініченко Н. - Хліборобська педагогіка Олександра Гіталова (27 травня 1915 – 17 березня 1994) (2015)
Клюй В. - Головний хлібороб України (2015)
Омельяненко С. - Великий хлібороб, мудрий добротворець (2015)
Садовий М. - Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтаційної роботи в умовах нової парадигми освіти (2015)
Целих Ю. - Досвід роботи О.В. Гіталова з проблеми формування хлібороба (2015)
Щербина В. - Сплав мудрості, діла і слова (2015)
Войтович О. - Розвиток технічних компетентностей майбутніх екологів в навчанні техніко-технологічних дисциплін (2015)
Єжова О. - Прогнозування змісту навчання інформаційних технологій в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю (2015)
Зубар Н. - Формування компетентності педагогів професійного навчання з готельно-ресторанної справи (2015)
Кононенко С. - Методика формування уявлень про цифрове телебачення у студентів спеціальності "Технологічна освіта”, Кононенко Л. (2015)
Коханко О. - Портфоліо як ефективний засіб формування готовності майбутніх учителів до роботи в групі продовженого дня (2015)
Литвинова С. - Методика проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу на рівні вчителя-предметника (2015)
Стогній А. - Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій на засадах випереджаючої освіти (2015)
Шаров С. - Розробка програмного комплексу навчальних тренажерів з дисципліни "Архітектура ЕОМ", Земляна І. (2015)
Борисенко Н. - Міжпредметні зв’язки в художньо-технічній підготовці майбутніх учителів технологій (2015)
Васенок Т. - Формування професійної компетентності майбутніх викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ швейного профілю (2015)
Зузяк Т. - Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти західного поділля (сер. XVIII-XIX ст.) (2015)
Ігнатенко С. - Використання структурно-логічних схем у процесі організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів, Єрмоленко Є. (2015)
Кириченко О. - Індивідуальні навчальні завдання з конструювання одягу як засіб формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2015)
Косяк І. - Взаємодія механізму творчості та сучасних методів проектування в дизайні одягу (2015)
Лозенко А. - Актуальні проблеми формування у майбутніх вчителів початкової школи умінь аналізувати урок як цілісну дидактичну систему (2015)
Манойленко Н. - Особливості методики формування творчих вмінь майбутніх вчителів технологій (2015)
Марущак О. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій, Король В., Луп’як Д. (2015)
Ткачук С. - Теоретичні основи формування професійної компетенції майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення спецдисциплін (2015)
Федорчук А. - Структурна модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (2015)
Челышева С. - Применение личностно-ориентированных технологиий обучения при формировании творческих умений у будущих инженеров-педагогов швейного профиля (2015)
Щирбул О. - Використання фундаментальних знань як невід’ємна складова частина підготовки майбутніх учителів технологій з технічної творчості (2015)
Яровенко А. - Формування професійної компетентності в процесі підготовки бакалаврів технологічної освіти (2015)
Андрощук І. - Основні підходи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів (2015)
Андрощук І. - Принципи підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії (2015)
Анісімов М. - Системний аналіз літератури з креслення для середніх професійних навчальних закладів (2015)
Василенко О. - Досвід застосування сучасних методів навчання при підготовці фахівців ресторанної справи у вищих навчальних закладах (2015)
Волошина О. - Формування професійних умінь у процесі самостійної роботи студентів (2015)
Девятьярова Т. - Дистанционное обучение в процессе профессиональной подготовки специалистов швейного профиля (2015)
Ємельянова Т. - Технологія організації математичної підготовки іноземних студентів в технічному університеті (2015)
Кузьменко О. - Вивчення симетрії елементарних частинок (2015)
Мироненко Н. - Організація самостійної роботи майбутніх вчителів технологій під час вивчення дисципліни "Основи сільськогосподарської праці" (2015)
Пуляк О. - Виховання культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів (2015)
Самборська О. - Авторський курс "Моніторинг навчальних досягнень" як засіб формування готовності магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів (2015)
Ткачук А. - Сучасні реалії та аспекти при вивченні питання "Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження" під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2015)
Трифонова О. - Навчання технологій та фізики в школі як основа профорієнтаційної діяльності (2015)
Царенко І. - Проектування лабораторно-практичних робіт з курсу "Технологія приготування страв" (2015)
Чубар В. - Оптимізація організації профільного навчання старшокласників технологій виробництва (2015)
Гончар М. - Питання реформування нижчої професійної освіти у матеріалах Одеського з’їзду з ремісничої та професійної освіти (3-10 серпня 1915 р.) (2015)
Гур’янова О. - Інноваційна педагогічна діяльність новатора професійної системи освіти україни А. Синявського (кін. ХІХ  поч. ХХ ст.) (2015)
Серьогіна І. - Розвиток сучасної технологічної освіти: зарубіжний досвід (2015)
Сікора Я. - Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики (2015)
Титова Н. - Самостійна робота у підготовці бакалаврів професійної освіти на прикладі дисципліни "Креативні технології навчання" (2015)
Бовтрук Н. - Методичні аспекти формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів технологій (2015)
Бойчук В. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предмету "Технології" (2015)
Гляненко К. - Інформаційно-комунікаційні технології на уроках зв’язного мовлення (2015)
Іваницька Н. - Переваги та недоліки дистанційного навчання фізики (2015)
Кравченя Э. - Применение информационных средств обучения в подготовке студентов специальности "Технология (по направлениям)", Лешкевич М. (2015)
Рябець C. - Побудова динамічних об’єктів різними програмними засобами, Рябець Т., Рябець М. (2015)
Svyrydjuk V. - Weblogs als e-lehrmittel zum phonetischen training bei den daf-studierenden (2015)
Соснова М. - Особливості використання граматичних форм іменників, числівників у професійному мовленні за допомогою інтерактивної дошки smart (2015)
Трегуб О. - Реалізація проблемних ситуацій у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій, Яшанов С. (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
Abstract reviews of journal articles education of grain-grower - an important activity of O. V. Hitalov (2015)
Відомості про авторів (2013)
Базова В. І. - Порівняльний аналіз українського та німецького досвіду підготовки викладачів іноземних мов (2013)
Бегимкулов У. Ш. - Методика оценки креативного потенциала педагогических кадров системы высшего образования, Исянова А. Р. (2013)
Бондарчук А. И. - Нравственные основы трудового воспитания в народной педагогической культуре (2013)
Гарбуза Т. В. - Організаційне забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови у відкритому університеті Великої Британії (2013)
Гончарова Г. О. - Особливості мотивації студентів економічних спеціальностей дистанційної та стаціонарної форм навчання (2013)
Дубовик Л. П. - Підготовка майбутніх учителів технологій до техніко-естетичної організації шкільних приміщень (2013)
Єжова О. О. - Етапи розвитку європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю, Бєсєдіна А. А. (2013)
Живанова В. А. - Роль ціннісних орієнтацій у формуванні інтересу студентів до науково-технічної творчості (2013)
Замятіна Р. В. - Реалізація здоров’язберігальних технологій у школах мережі сприяння здоров’ю, Талдикіна Т. М. (2013)
Калачова Л. В. - Теоретичні засади підвищення кваліфікації викладачів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Колосова Л. М. - Організаційно-педагогічні умови підвищення ефективності управління професійним розвитком методистів районних (міських) науково-методичних установ (2013)
Коныгина М. Н. - Система социально-помогающей деятельности современной России (2013)
Любченко Н. В. - Деякі аспекти сучасної практики координації з дисемінації інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Ляхоцький В. П. - Наукова продукція як фактор інформатизації дослідницької діяльності: інноваційні аспекти (2013)
Ляхоцька Л. Л. - Психолого-педагогічні особливості навчання керівних кадрів освіти за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації (акмеологічний підхід) (2013)
Неведомська Є. О. - Методики дослідження стопи як дзеркала здоров’я дитини (2013)
Нежинцева Л. П. - Формування професійної компетентності педагога в організації здоров’язберігального освітнього середовища (2013)
Носкова М. В. - Програмно-методичне забезпечення курсу "Використання Gооgle-сервісів" для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Піддячий М. І. - Післядипломна педагогічна освіта в підвищенні рівня соціально-професійної орієнтації особистості (2013)
Подерягина А. Г. - Инновационные технологии математической подготовки в формировании профессиональных компетенций инженеров-строителей (2013)
Почуєва О. О. - Управління презентаційною діяльністю сучасного навчального закладу (2013)
Проскурка Н. М. - Методика дослідження автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2013)
Рябов В. А. - Використання відкритих платформ для проведення on-line семінарів, тренінгів у форматі вебінарів (2013)
Сіданіч І. Л. - Правове регулювання духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі (2013)
Тимофієва Л. Є. - Компетентнісна модель школи культури здоров’я як основа розвитку інноваційного закладу, Конельська І. М. (2013)
Тимошко Г. М. - Концептуальні підходи до змісту організаційної культури керівника в системі педагогічного менеджменту (2013)
Федорець В. М. - Аналіз духовних і психологічних системоутворювальних чинників здоров’язберігальної компетентності вчителів фізичної культури (2013)
Чабан Д. Б. - Економічна свідомість особистості як результат економічної соціалізації (2013)
Чеботарьова А. І. - Особливості текстового сприйняття (2013)
Черній В. П. - Ґенеза шкіл сприяння здоров'ю в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Чернишова Є. Р. - Феномен інтелектуального капіталу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: концептуальні засади (2013)
Чернишова М. О. - Формування готовності майбутніх менеджерів до дослідницької діяльності: концептуальні підходи (2013)
Чорна В. М. - Співпраця педагогічних колективів Запорізької гімназії № 46 (Україна) та гімназії ім. Берти фон Зуттнер м. Оберхаузен (Німеччина) у формуванні здорового способу життя школярів (2013)
Шевчук М. О. - Методологічні засади управління формуванням професійниої компетентності майбутнього вчителя (2013)
Щербина А. П. - Білорусь: стратегія і тактика модернізації у вищій освіті (2013)
Завальнюк О. - Б. М. Кушнір – педагогічна легенда і знаний краєзнавець України (до 95-річчя від дня народження вчителя, наставника студентської молоді, щирого українця), Філінюк А. (2016)
Ганаба С. - Аксіологічні пріоритети історичної освіти (2016)
Лисенко О. - Методологічні аспекти дослідження історії українського національно-визвольного руху середини XX століття (2016)
Лозовий В. - Роль історичної освіти та науки у політиці сприяння порозумінню та примиренню у Європі (2016)
Найчук А. - Філософсько-політологічний аналіз основних дефініцій дослідження сутності держави (2016)
Степанков В. - Збаразько-Зборівська кампанія українського війська та її наслідки (травень-серпень 1649 р.): методичні поради й джерела до вивчення теми, Степанков В. (2016)
Комарніцький О. - Виробнича практика у житті студентів педагогічних навчальних УСРР у 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Лопацька Н. - Переваги лекції як форми навчального процесу у вищих навчальних закладах (з досвіду викладання історичних дисциплін) (2016)
Могилов О. - З досвіду передачі археологічних знань (2016)
Синяк С. - Освітня діяльність польських парамілітарних організацій на Волині 1921-1939 рр. (2016)
Стецюк В. - Інтернет-ресурс "The Programming Historian" як інструмент дослідника та викладача історії (2016)
Струкевич О. - Бендерська конституція – перша писана конституція Європи (на допомогу викладачам і студентам) (2016)
Боровець І. - Викладання історії у середній школі Словацької Республіки (2016)
Кравчук О. - Способи опрацювання писемних джерел на уроках історії в загальноосвітній школ (2016)
Мисан В. - Шкільна історія на шляху до подолання спадщини минулого (2016)
Омельчак Т. - Використання дискусії на уроках історії (2016)
Присакар В. - Культурологічний підхід у вихованні учнів на уроках історії України у 8-9 класах (2016)
Газін В. - Смолій В. А. Історія України : підручник для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.А. Смолій, В.А. Степанков. – К. : Генеза, 2016. – 240 с. : іл., карти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Баженов Л. В. - Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Баженов О. Л. - Дискусійні проблеми походження людини сучасного фізичного типу (2016)
Богуцька А. Л. - Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми (2016)
Газін В. В. - Щоденник Кипріана Павла Бжостовского, як джерело з історії московсько-польських мирних переговорів у Вільно 1656 р. (2016)
Задорожнюк В. Л. - Співпраця М. Грушевського і В. Січинського на тлі історичної науки і громадської діяльності (2016)
Лях Г. В. - Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.): структурна класифікація документів фонду Держархіву Хмельницької області (2016)
Мельничук К. В. - Публіцистична антипольська література 1920-1930 рр. як джерело формування суспільної рефлексії громадян УСРР про Польщу (2016)
Покалюк В. В. - Журнал "Студент революції" про навчальну, науково-дослідну, громадсько-політичну роботу сільськогосподарських вишів УСРР у 1920-ті рр. (2016)
Приказюк О. О. - Сучасна західна історіографія про повстанський рух під проводом Н. Григор’єва (2016)
Трубчанінов С. В. - Історична географія в творчості Мирона Кордуби (2016)
Якубовський В. І. - Археологія в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ, проблеми та можливі перспективи (2016)
Боднар А. М. - Шкільництво Подільської губернії в інкорпораційній політиці самодержавства наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. (2016)
Заводовський А. А. - Донаціональні ідеї на українських землях: протистояння нових ідейних парадигм у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2016)
Кримська О. М. - Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. (2016)
Магась В. О. - Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки першої російської революції (2016)
Русий І. П. - Дослідження черняхівського поселення біля с. Пасічна (2016)
Семенчук С. О. - Про язичницькі старожитності лівобережної частини середнього Подністров’я: історія та археологія (2016)
Слюсаренко В. В. - Внутрішні перетворення на Лівобережжі після Ніжинської "чорної" ради 1663 р. (2016)
Степанков В. В. - Криза елітотворення у козацькій Україні (2016)
Федьков О. М. - Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр. (2016)
Філінюк А. Г. - Внутрішня колонізація в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. (2016)
Адамовський В. І. - Депортації населення України за національними ознаками в роки Першої світової війни (2016)
Вітюк О. О. - Вплив антиалкогольної кампанії на суспільну поведінку і свідомість населення Правобережної України в переддень та на початку Першої світової війни (2016)
Герасимов Т. Ю. - Самогубства в містах Правобережної України напередодні та в роки Першої світової війни, Романюк І. М. (2016)
Клімчук Ю. А. - Бойова співдружність українських та польських патріотів у польському Русі Опору (2016)
Кліщинський П. В. - Евакуації навчальних закладів Правобережної України влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації (2016)
Комарніцький О. Б. - Студентські партійно-ідеологічні гуртки в педагогічних навчальних закладах України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Красота І. В. - Основні етапи періоду створення інженерних військ Збройних Сил України та особливості їх комплектування офіцерським складом (1992-1999 рр.) (2016)
Лозовий В. С. - Політика декомунізації в Україні та денацифікації у Німеччині: проблема відповідальності за скоєні злочини (2016)
Лубчинський А. А. - Окремі аспекти української культури періоду непу (2016)
Маркова С. В. - Українське парагромадянське селянське суспільство на початку ХХ ст.: самоврядні інституції (2016)
Пагор В. В. - Формування студентського складу медичних вишів України в першій половині 1920-х рр. (2016)
Слободянюк М. А. - До питання про періодизацію антинацистського руху Опору в Україні (2016)
Блажевич Ю. І. - Хмельницький благодійний фонд "Патріоти України" – воїнам-землякам АТО, Блажевич О. І. (2016)
Завальнюк О. М. - Студенти Кам’янець-Подільського державного українського університету в політичних процесах революційної доби (1918-1920 рр.) (2016)
Задорожнюк А. Б. - Міські ремісники Поділля наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст. (2016)
Лопатовський Ю. М. - Органи місцевого самоврядування після лютневої революції 1917 р. на території Волинської губернії (2016)
Моздір В. В. - Усна народна творчість подолян наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. як етнонаціональний чинник (2016)
Олійник М. П. - Становище кустарів і ремісників на Поділлі в роки нової економічної політики (1921-1928) (2016)
Поліщук В. С. - Замкові комплекси як засіб популяризації туризму на Хмельниччині (2016)
Сидорук С. А. - Особливості рекрутських наборів на Волині та Поділлі наприкінці XVIII – на початку XIX століть (2016)
Krzysztof D. - Tadeusz Wilczyński’s (1888-1981) and Jуzef Treszka’s (1906-1945) images of the forgotten world (2016)
Ігнатьєва Т. В. - Багатовимірність геополітичного простору (2016)
Криськов А. А. - Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду (2016)
Олійник С. В. - Участь емігрантських інтелігентських кіл з Галичини в реалізації зовнішньополітичних планів Російської імперії напередодні і на початку Першої світової війни (2016)
Стецюк В. Б. - Ошмянська битва 1432 р.: військово-історичний аналіз (2016)
Філінюк А. Г. - О. М. Завальнюк – професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: до 65-річчя від дня народження (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Шульга О. В. - 195 років історії Миколаївської обсерваторії: події і люди, Янишевська Л. М. (2017)
Сибірякова Є. С. - Спостереження штучних супутників Землі з використанням комплексу телескопів НДІ "МАО", Шульга О. В., Вовк В. С., Калюжний М. П., Бушуєв Ф. І., Куліченко М. О., Халолєй М. І., Чернозуб В. М. (2017)
Андрук В. Н. - О фотометрии звезд с оцифрованных астронегативов, Пакуляк Л. К., Головня В. В., Шатохина С .В., Ижакевич Е. М., Процюк Ю. И., Еглитис И., Еглите М., Казанцева Л. В., Рельке Е., Йулдошев К. Х., Муминов М. М. (2017)
Помазан А. В. - Первые результаты фотометрических наблюдений избранных астерои довна телескопе КТ-50 комплекса Мобител НИИ "НАО", Майгурова Н. В. (2017)
Иваненко Н. В. - Некоторые динамические характеристики двойных астероидов, сближающихся с Землей, Базей А. А. (2017)
Mazhaev A. - UkrVO Astronomical WEB Services (2017)
Калюжний М. П. - Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення), Бушуєв Ф. І., Сибірякова Є. С., Шульга O. В., Шакун Л. С., Безруков В., Кулішенко В. Ф., Москаленко С. С., Малиновський Є. В., Балагура О. А. (2017)
Бодрягин Д. В. - Астрометрические наблюдения избранных звезд каталога WDS, Бондарчук Л. Е., Майгурова Н. В. (2017)
Eglitis I. - Space Research at the Baldone Observatory, Eglite M. (2017)
Процюк Ю. І. - Каталог положень та власних рухів зір навколо розсіяних скупчень, Ковальчук О. М., Мажаєв О. Е. (2017)
Вовк В. С. - Низькотехнологічні високоефективні радіотехнічні рішення для спостережень метеорів та супутників, Шульга О. В., Сибірякова Є. С., Калюжний М. П., Бушуєв Ф. І., Куліченко М. О. (2017)
Майгурова Н. В. - Влияние системы опорных каталогов на положения астероидов в базе данных МРС, Чернетенко Ю. А., Крючковский В. Ф. (2017)
Куличенко Н. А. - Базисные наблюдения телескопических метеоров в г. Николаеве, Шульга А. В., Сибирякова Е. С., Козырев Е. С. (2017)
Процюк Ю. И. - Результаты современной обработки фотографических наблюдений Урана и Нептуна из архивов УкрВО, Ковылянская О. Э., Процюк С. В., Ижакевич О. М., Андрук В. Н., Головня В. В., Йулдошев К. (2017)
Kuzkov V. - Direct Measurements of Laser Communication Point-Ahead Angles from the Artemis Geostationary Satellite Through Clouds, Sodnik Z., Kuzkov S. (2017)
Кожухов А. М. - Наблюдения астероидов на телескопе АЗТ-8 НЦУИКС, Майгурова Н. В. (2017)
Usenko I. A. - Polaris: History of Pulsation Activity since Discovery, Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Содержание (2017)
Пазынин В. Л. - Свойства мультиплета в спектре колебаний цепочки связанных волноводных резонаторов (2017)
Кулик Д. Ю. - Компактные вращатели плоскости поляризации на заданный угол в квадратном волноводе, Стешенко С. А., Кириленко А. А. (2017)
Антоненко Ю. В. - Возбуждение резонатора Фабри–Перо через запредельные коаксиально-секторные отверстия, Грибовский А. В. (2017)
Кудинцева И. Г. - Синтезированный временной фоновый сигнал шумановского резонанса, Николаенко С. А., Николаенко А. П., Хайакава М. (2017)
Сытник О. В. - Шум и сигнал в радиолокационных станциях обнаружения людей под завалами (2017)
Баранник А. А. - Двухслойный квазиоптический лейкосапфировый резонатор для диэлектрометрии биологических жидкостей, Витусевич С. А., Проценко И. А. (2017)
Карелин С. Ю. - Метод FDTD для моделирования нелинейных насыщенных ферритов: применение к анализу процесса формирования колебаний в коаксиальной линии c ферритом (2017)
Овсяников В. В. - Электрически малые вибраторные, спиральные и петлевые антенны (2017)
Ковшов Ю. С. - Высокочастотные омические потери в клинотронах непрерывного действия терагерцевого диапазона частот, Пономаренко С. С., Кишко С. А., Лихачев А. А., Власенко С. А., Завертанный В. В., Хуторян Э. М., Кулешов А. Н. (2017)
Лукин К. А. - Измерение толщин оптически прозрачных слоистых структур методом спектральной интерферометрии, Татьянко Д. Н., Пих А. Б., Земляный О. В. (2017)
Батечко Н. Г. - Методологія освітології: синергетичний аспект (2017)
Безпалько О. В. - "Соціальна педагогіка" Пауля Наторпа: нове прочитання в контексті євроінтеграції (2017)
Титаренко І. О. - Освітологічний контекст поняття "соціально-культурологічні чинники" (2017)
Іваній І. В. - Культуролого-акмеологічний підхід до організації підготовки магістрів фізкультурних спеціальностей (2017)
Стойкова В. В. - Управління якістю організації профільного навчання: рейтингова оцінка (2017)
Безкоровайна Л. В. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Журавель Т. В. - Стан функціонування та розвиток сімейних форм виховання в м. Києві, Снітко М. А. (2017)
Козак Л. В. - Особливості університетської освіти Франції (2017)
Грищук Ю. В. - Роль полікультурних європейських традицій у реформуванні педагогічної освіти Республіки Польща (2017)
Тригуб І. І. - Тенденції професійної підготовки експертів у галузі освіти у балканських країнах (2017)
Бабушко С. Р. - Навчання дорослих як засіб інтеграції мігрантів: норвезький досвід, Соловей Л. С. (2017)
Лях Т. Л. - Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад, Попова А. О. (2017)
Павлюк Р. О. - Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики (2017)
Гаврілова Л. Г. - Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні, Катасонова Ю. І. (2017)
Прошкін В. В. - Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Хижняк І. А. - Теоретичне обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності (2017)
Стихун Н. В. - Тенденції розвитку професійної майстерності вчителя засобами театрального мистецтва у практиці роботи сучасних вітчизняних шкіл (2017)
Грищук Г. І. - Розвиток початкової освіти в Україні за роки незалежності (2017)
Ющенко П. А. - Князівська влада на Русі в Х-ХІІ ст. (2016)
Мясникова А. С. - Розвиток законодавства щодо муніципальної влади за міськими положеннями 1870 та 1892 рр. (2016)
Швайка І. О. - Економічні взаємовідносини німецьких колоністів з українським населенням у ХІХ столітті (2016)
Маслов М. П. - Еволюція малих форм виробництва клінкеру (дзвінчаку) в Україні у ХІХ- на початку ХХ сторіччя (2016)
Мороз С. В. - Розвиток кустарного текстильного виробництва в українських громадах курської губерні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Балух О. - Буковина під час стабілізації воєнно-політичної ситуації у молдавській державі (1621–1650 рр.) (2016)
Бутенко Р. М. - Юридично-правові особливості становлення та розвитку земств на території України (2016)
Скрипчук В. П. - Діяльність радянських органів державної безпеки Харківщини в сфері економіки в період НЕПу (1921–1929 рр.) (2016)
Ахалмосулишвили Т. - Проблемы грузинско-абхазских отношений и современность (2016)
Іванов С. Ю. - Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграцію сільського населення до Харкова, Солошенко О. М. (2016)
Малютіна О. К. - Харківська газета "Утро" про аграрне питання в державній думі (1906–1907 рр.) (2016)
Скрипниченко Ю. Ф. - Примусове вивезення населення окупованої Харківщини до нацистської Німеччини (2016)
Дьякова О. В. - Економічний та соціальний стан робітників Харківського паровозо-будівного заводу на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2016)
Кузнєцов П. В. - Утрачені історичні можливості розвитку хімічної промисловості на Харківщині (2016)
Бережна С. В. - Харківський державний педагогічний інститут та школа: з історії формування взаємовідносин у повоєнні часи, Кучемко М. М. (2016)
Мухіна І. Г. - Антирелігійна політика радянської влади на Харківщині у 20-30-х рр. ХХ ст. (2016)
Вановська І. М. - Жіночі художні текстильні промисли в Україні у другій половині XIX – на початку XX століття (2016)
Лемешева Н. А. - Слобожанське млинарство у другій половині ХVІІ –ХVІІІ століттях (2016)
Іванюк О. Л. - Полкові бібліотеки Наддніпрянської України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Іванюк І. А. - Діяльність митрополитів Київських і Галицьких з розбудови монастирських бібліотек Києва у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Салата О. О. - Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії (2016)
Громакова Н. Ю. - "Польське питання" на Віденському конгресі 1815 р. й утворення Королівства Польського (2016)
Форицький М. - Етнічна мозаїка східних рубежів Європи в уявленні французьких енциклопедистів (2016)
Скібінська Н. В. - Развитие агроэкологии, землепользования и водопользования Российской Империи в земский период (2016)
Лущай Ю. В. - Релігійні уявлення західноєвропейських авторів XV століття про Північну Русь (2016)
Трубчанінов М. А. - Формування та розвиток на території європейської Росії селянських кустарно-промислових кластерів у кінці ХVIIІ – на початку ХХ століття (2016)
Чувпило О. О. - Рецензія на книгу: В. Д. Козлітін. Країни Європи і Північної Америки в 1944−1974 рр. Навчальний посібник. – К.: ТОВ "Сік Групп Україна", 2016. – 740 с., Чувпило Л. О. (2016)
Волосник Ю. П. - Рецензія на монографію кандидата історичних наук, доцента Трубчанінова Миколи Анатолійовича "Розвиток підсобних промислових виробництв і промислів у селянських господарствах Європейської Росії в епоху цивілізаційних змін кінця ХVIIІ – початку ХХ ст." (2016)
Гончарова О. С. - Короткий нарис життя та науково-педагогічної діяльності О. М. Богдашиної (2016)
Вычужанин В. В. - Информатизация прогнозирования риска структурно сложных технических систем с помощью моделей байесовских сетей доверия, Шибаева Н. О. (2016)
Дудикевич В. Б. - Оптимальність неусіченої послідовної процедури вальда в задачах перевірки двох простих прогнозів несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави, Опірський І. Р., Гаранюк П. І., Ваврічен О. А. (2016)
Gnatyuk S. - Transformation of information and social-psychological security paradigms (Part 1), Gnatyuk V., Kononovich V., Kononovich I. (2016)
Рыбальский О. В. - Обоснование применения фрактального подхода для создания комплекса аппаратуры контроля подлинности цифровых фонограмм при экспертизе материалов и средств цифровой звукозаписи, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2016)
Sviridov A. V. - The Fibonacci Q-matrix coding method, Petrushina T. I. (2016)
Dobrovolsky G. A. - Pronunciation quality assessment by comparison with sample, Todoriko O. A., Keberle N. G. (2016)
Максименко Е. В. - Выбор эффективного базового основания модуля при многократном прореживании пробных значений в методе факторизации Ферма с неравномерным шагом (2016)
Franzheva E. D. - Optimization of parameters in self-organizating systems (2016)
Кононович В. Г. - Вплив нелінійності нейрона на циклічну систему управління, Козлова О. Ю., Кунянский О. Ю. (2016)
Zahanich D. V. - Development of effective vocabulary structures for the speech recognition tasks, Mazurok I. E. (2016)
Глава М. Г. - Сравнение свойств номинального типа объектов различных предметных подобластей в реляционных базах данных (2016)
Вихідні дані (2016)
Ільчук В. - Кластеризація у формуванні виробничого потенціалу підприємств реального сектору економіки, Хоменко І. (2016)
Полковниченко С. - "Відплив умів" з України як загроза національній безпеці, Курочка В. (2016)
Цимбал Л. - Людський потенціал як основа розвитку економіки знань (2016)
Жукова Д. - Аналіз моделей здійснення стратегічного вибору на підприємстві (2016)
Oliychenko I. - Bifurcation and synergetic approach to the management of socio-economic systems, Ditkovska M. (2016)
Shkarlet S. - Methodological aspects of the using turbulent approach in economic research, Dubyna M. (2016)
Hanzha B. - Informal sector of economy: notions, criteria, functions (2016)
Гаращук О. - Імператив розвитку освітньої сфери України в контексті зміни світового економічного ландшафту та міжнародного співробітництва, Куценко В. (2016)
Ільчук В. - Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку залізниць у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг, Садчикова І. (2016)
Оліфіренко Л. - Державна політика використання експортного потенціалу підприємств харчової промисловості України (2016)
Ястремська Н. - Менеджмент ціноутворення в комунікаційній політиці торговельної марки (2016)
Григоренко А. - Суперечності між глобальними тенденціями та національними інтересами розвитку промислового комплексу національної економіки (2016)
Hrytsenko L. - Public-private partnerships as a mechanism of the balanced development of recreation, Shevchenko H. (2016)
Bazilinska O. - Comparison of running a small enterprise in Germany and Ukraine, Panchenko O., Dovhinka Ye. (2016)
Абакуменко О. - Обґрунтування необхідності відступу від сучасних інструментів грошово-кредитної політики, Дорош Т. (2016)
Калабухова С. - Ключові відносні показники спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти, Чалюк Л. (2016)
Онищенко С. - Фінансова глобалізація як складний інтегрований об’єктивний процес (2016)
Островська Н. - Формування системи контролінгу ризиків у банку (2016)
Бойченко В. - Розвиток механізмів ранньої ідентифікації типу фінансово-економічної кризи (2016)
Колівешко О. - Аналіз динаміки інвестицій та поточних витрат на збирання, очищення та розподілення води (2016)
Zakharchenko V. - Fiscal state as a factor international Ukraine competitiveness and regions: evaluation and improving ways, Zakharchenko S. (2016)
Lysenko I. - Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions (2016)
Shyshkina O. - The methods of minimization and neutralization of financial risks: theoretical and practical aspects (2016)
Omelianenko M. - The evolution of views on the public debt (2016)
Рудейчук С. - Сучасний стан та перспективи розвитку публічно-приватного партнерства в Україні: обліковий аспект (2016)
Volot O. - Features of modern automated accounting information system and their using in USA companies, Rosokhach O. (2016)
Верлань А. А. - Формализация представления последовательности тестовых гипотез при диагностировании электронных схем, Стертен Ю., Положаенко С. А. (2016)
Gnatyuk S. - Transformation of information and social-psychological security paradigms (Part 2), Gnatyuk V., Kononovich V., Kononovich I. (2016)
Вычужанин В. В. - Разработка модели нейросети для прогнозирования риска отказов компонентов сложных технических систем, Рудниченко Н. Д. (2016)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование цифрового регулятора в следящей системе с астатизмом третьего порядка, Пичугин Е. Д., Дикий Н. Н. (2016)
Яджак М. С. - Оптимізація методики комплексного оцінювання складних систем на підставі паралельних обчислень, Поліщук О. Д., Тютюнник М. І. (2016)
Akhmametieva A. V. - Method of detection the fact of compression in digital images as an integral part of steganalysis (2016)
Ленков Е. С. - Формализованная математическая модель процесса адаптивного технического обслуживания по состоянию сложной радиоэлектронной техники, Жиров Г. Б., Бондаренко Т. В. (2016)
Положаєнко С. А. - Математичне моделювання процесу фільтрації з розривними коефіцієнтами у гетерогенних системах за умови неточних вихідних даних, Савіч В. С. (2016)
Толок И. В. - Математическая модель технического обслуживания сложного восстанавливаемого объекта без учета его структуры (2016)
Паулин О. Н. - Вычислительные модели алгоритмов покрытия (2016)
Бялобржеський О. В. - Розподіл гармонік на ділянці електроспоживання при наявності генеруючих установок, що паралельно працюють з мережею, Чередник Н. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2017)
Чиж Н. А. - Эндоскопическая криохирургия (2017)
Гордієнко О. І. - Вплив температури та іонної сили середовища на поверхневий потенціал еритроцитів людини, Коваленко І. Ф. (2017)
Кудокоцева О. В. - Продолжительность общего аэрокриовоздействия (–120°С) влияет на некоторые свойства эритроцитов мыши, Коваленко И. Ф., Ломакин И. И., Бабийчук Г. А. (2017)
Гулевський О. К. - Антигіпоксантна активність низькомолекулярної фракції кріогемолізату крові великої рогатої худоби на різних стадіях онтогенезу, Щенявський І. Й. (2017)
Семионова Е. А. - Антигемолитическая эффективность хлорпромазина в условиях постгипертонического шока и при удалении глицерина из эритроцитов после размораживания, Землянских Н. Г., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2017)
Прокопюк О. С. - Імплантація кріоконсервованих фрагментів плаценти людини відновлює прооксидантно-антиоксидантний баланс у експериментальних тварин пізнього онтогенезу, Прокопюк В. Ю., Пасієшвілі Н. М., Чижевський В. В., Трифонов В. Ю., Карпенко В. Г., Логінова О. О. (2017)
Ковалев Г. А. - Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран, Ищенко И. О., Тыныныка Л. Н., Ефимова И. А., Введенский Б. П., Сандомирский Б. П. (2017)
Ломако В. В. - Структурные изменения в почках гомойо- и гетеротермных животных при искусственном и естественном гипометаболизме, Кондаков И. И. (2017)
Памяти Марии Иосифовны Шраго (1919–2017) (2017)
Щорічна конференція молодих вчених "Холод в біології та медицині – 2017" (2017)
Різник В. В. - Моделі оптимальних багатовимірних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях (2017)
Сташук В. Д. - Условия существования и классификация обратных связей в электронных цепях (2017)
Trubin A. A. - Coupling coefficients of different disk microresonators with whispering gallery modes (2017)
Суліма С. В. - Система управління ресурсами в центрах обробки даних оператора мережі мобільного зв'язку, Скулиш М. А. (2017)
Попов Д. И. - Оптимизация систем обнаружения сигналов на фоне пассивных помех (2017)
Бичковський В. О. - Ентропійний аналіз процесу радіокерування рухомими об’єктами, Реутська Ю. Ю. (2017)
Могильний С. Б. - Розроблення системи керування роботизованою платформою з ультразвуковим радаром HC-SR04, Цимбал В. О. (2017)
Зинченко М. В. - Тестирование нелинейных радиолокаторов на надежность идентификации объектов, Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. (2017)
Панічев О. Ю. - Порівняння результатів прогнозування епілептичних нападів при використанні різних схем відведення ЕЕГ, Попов А. О., Харитонов В. І. (2017)
Сичик М. М. - Прогнозування ефективності катетерної радіочастотної абляції аритмогенних зон серця за оцінкою контакту між електродом та тканиною міокарда, Ковшевацька В. В., Максименко В. Б., Тарасова Л. Д. (2017)
Ляшук А. Н. - Объединение результатов одномерной фильтрации однородного изображения и коррелированной помехи при некаузальной обработке, Жук С. Я. (2017)
Гасанова Н. С. - Анализ задачи кручения для радиально-неоднородного сферического пояса с закрепленной боковой поверхностью (2016)
Реброва К. С. - Стануму (IV) оксид, отриманий золь-гель методом, як матеріал для газових сенсорів, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2016)
Кашицький В. П. - Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях, Малець В. М., Щеглов С. М. (2016)
Блінцов О. В. - Оптимізація довжини кабель-троса при керуванні рухом прив’язного телекерованого підводного апарата (2016)
Баркалов А. А. - Метод уменьшения числа термов при реализации схемы совмещенного микропрограммного автомата в базисе CPLD, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я., Грушко С. С. (2016)
Kotovskyi V. - The mathematical model of heat transfer in Matlab for device of cardiopulmonary by pass in cardiology, Shlykov V., Danilova V. (2016)
Дорошенко М. В. - Комп’ютерна система вивчання та реалізації наближених методів алгебри та аналізу з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab, Драб Т. І. (2016)
Жовнір М. Ф. - Математична модель первинного перетворювача кутових переміщень з кільцевим п’єзоелектричним хвилеводом поверхневих акустичних хвиль (2016)
Нуриев М. Н. - Разработка алгоритма распознавания поверхности паковок крестовой намотки, Мусаева Т. Т. (2016)
Савєльєва О. С. - Віртуальна передислокація дискретного простору-часу в задачах планування проектної логістики, Березовська К. І., Хеблов И., Валід Шер Х., Гур’єв І. М., Кошулян С. В. (2016)
Шулима О. В. - Формалізація задачі прийнятті рішень для вибору оптимальної структури гібридної енергетичної системи, Шендрик В. В., Давідсон П. (2016)
Юськів М. І. - Моделювання та дослідження ефективності методу послідовного перегляду сторінок на web-сайті для різних законів розподілу ймовірностей звертання до сторінок, Цегелик Г. Г. (2016)
Васильєв Є. А. - Підвищення ефективності глибокого свердління спіральними свердлами при обробці деталей з матеріалу сталь 40, Попов С. В., Васильєв А. В. (2016)
Біленко О. І. - Вплив характеристик системи "людина–машина" на ефективність виконання вогневих завдань працівниками сил безпеки, Першина К. В. (2016)
Вамболь В. В. - Анализ особенностей экологического мониторинга атмосферного воздуха в зоне чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Рашкевич А. С., Рашкевич Н. В. (2016)
Радов Д. Г. - Дослідження процесу додаткового очищення питної води методом поверхневого плазмонного резонансу, Маслов В. П., Дорожинский Г. В. (2016)
Єгорова О. В. - Вплив переробних підприємств на якість природного середовища регіону (2016)
Вамболь С. О. - Вдосконалення методу оцінювання екологічного стану території, прилеглої до місця зберігання відходів, на основі критерію екологічного резерву, Колосков В. Ю. (2016)
Ващенко В. М. - Детерміністський метод моделювання впливу смерчів на водойму-охолоджувач чорнобильської АЕС, Кордуба І. Б., Гудима А. А. (2016)
Хади Амине - Оценка рисков при комплексной оценке качества продукции автомобильной промышленности, Косач Н. И. (2016)
Равлюк В. Г. - Аналіз негативних наслідків від ненормовативної взаємодії гальмівних колодок з колісними парами у вантажних вагонах (2016)
Данильян О. Г. - Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідом лення проблеми, Дзьобань О. П. (2017)
Калиновський Ю. Ю. - Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні (2017)
Мануйлов Є. М. - Iнформацій но-культурна безпека України в умовах "гібридної війни", Прудникова О. В. (2017)
Максимов С. І. - "Спорідненість" як головна ідея правової філософії Григорія Сковороди, Жданенко С. Б. (2017)
Фінін Г. І. - Постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти (2017)
Жданенко С. Б. - Теократичні ідеї Августина Блаженного та їх середньовічна імплементація (2017)
Кальницкий Э. А. - Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ (2017)
Коваленко І. І. - Смислові виміри правового життя: гносеологічний аспект (2017)
Мелякова Ю. В. - Метод деконструкции в наррации и интерпретации права (2017)
Стасевська О. А. - Модифікація цінностей інформаційного суспільства (2017)
Квіткін П. В. - Cоціальнa відповідальність військового професіонала, Дятлова І. В., Ребрій І. М. (2017)
Бортнікова О. Г. - Типологічні моделі організації взаємодії релігії й політики в етнонаціональному процесі (2017)
Петрова Л. О. - Eтика відповідальності: небезпека війн та збройних конфліктів у сучасному світі (2017)
Пиреева Г. И. - Языковая маргинальность как культурный феномен (2017)
Севрук І. І. - Баланс влади та владних відносин (Н. Еліас): антропологічні наслідки в контексті військово-соціального управління (2017)
Трусей Л. Г. - Cоціальні проблеми наукових дослід жень, Трусей Л. М. (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Інформація для авторів (2017)
Левашов С. П. - Применение частотно-резонансного метода обработки данных ДЗЗ в детализационном режиме для оценки нефтегазоносности локального поискового участка, Батырова Б. Х., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2017)
Гончар А. І. - Сучасні комп’ютерні методи обробки і візуалізації гідроакустичної інформації, Федосеєнков С. Г. (2017)
Лубков М. В. - Тектоніка геосолітонних родовищ нафти і газу (2017)
Бурахович Т. К. - Магнитотеллурические функции отклика 3D модели глубинных разломов, Гищук О. В., Причепий Т. И. (2017)
Вижва С. А. - Декомпозиція геогенічного радонового потенціалу за допомогою логнормального кригінгу, Шабатура О. В., Онищук В. І., Онищук Д. І., Онищук І. І. (2017)
Кузьменко Э. Д. - Избыточное увлажнение как фактор активизации оползней на склонах Киевского водохранилища, Никиташ А. П., Яковлев Е. А., Герук Ю. В. (2017)
Осипов В. В. - Автоматическая калибровка стока на малом речном водосборе в программном модуле SWAT-CUP, Осадчая Н. Н. (2017)
Щербіна С. В. - Дослідження провальних явищ в історичній частині Києва на території національного заповідника "Софія Київська", Бріцький О. І., Ільєнко В. А., Бєлов І. Д., Остапенко В. В., Лісовий Ю. В., Цубін О. А., Дєдов О. П., Пігулевський П. Г. (2017)
Хтема А. В. - Геолого-демографічна модель процесу народонаселення Землі. Стаття II, Хтема В. М. (2017)
Lysytsya N. - Prospects of Marketing of Economic Educational Services in Ukraine, Prytychenko T., Gron O. (2017)
Колодизев О. Н. - Реализация конкурентных преимуществ экономики Украины на этапе региональной кооперации стран Восточной Европы (в двух частях) (2017)
Внукова Н. М. - Збалансований підхід інвестора до вибору об'єкта житлової нерухомості, Давиденко Д. О. (2017)
Длугош І. - Способи незаконного отримування ПДВ у Польщі, Ващенко М. (2017)
Сибірцев В. В. - Розвиток інституціональної складової державного регулювання збалансованості національного ринку праці (2017)
Панчишин С. М. - Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти, Гринькевич О. С. (2017)
Проноза П. В. - Сучасні проблеми машинобудівної галузі України на прикладі великих промислових підприємств Харківської області, Ромашова Я. В. (2017)
Васюткіна Н. В. - Комплексний підхід до визначення складових частин екологічного маркетингу в системі управління сталим розвитком підприємства, Зуй М. О. (2017)
Гонтарева І. В. - Управління ефективністю діяльності та розвитку агропромислових формувань (2017)
Чернявська І. М. - Модель визначення результативності організаційно-управлінських інновацій (2017)
Мартиненко М. В. - Методичний підхід до визначення типу корпоративної культури у процесі управління знаннями підприємства (2017)
Абсалямова Л. М. - Психологічний аналіз проблем харчової поведінки особистості (2017)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Універсальні та специфічні риси вербальної поведінки осіб пізньої зрілості (на матеріалі стимулу "грайливість"), Бондар Ю. С. (2017)
Зарицька В. В. - Особливості емоційної саморегуляції у молодих жінок, Бекіньова Л. Б. (2017)
Коваленко М. В. - Особливості психосоматичної компетентності з різними типами ставлення до тіла (2017)
Крамченкова В. О. - Взаємозв’язок сімейного функціонування та особистісного розвитку курців (2017)
Кузнецов А. И. - Религия у семантическом пространстве личности (2017)
Кузнецов М. А. - Особливості страхів у навчальній діяльності підлітків, Галата О. С. (2017)
Кузнецова М. М. - Особенности эмоционально-волевой регуляции учебной деятельности у студентов с оптимистическим атрибутивным стилем (2017)
Леженіна Л. М. - Чинники та прояви професійної деформації особистості слідчого (2017)
Лисенко Л. М. - Особливості розвитку емоційного досвіду у старшокласників (2017)
Лисенко Я. О. - Психологічне забезпечення модернізації процесів управління металургійним виробництвом (2017)
Лісойван О. В. - Теоретична модель дослідження вербальної реконструкції символів особистості (2017)
Меднікова Г. І. - Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці (2017)
Мельник В.В. - Екзистенціально-антропологічний і психологічний підходи до визначення сутності страху (2017)
Назимко О. В. - Розвиток мовної компетентності студентів на основі реальних дій, спрямованих на сприйняття та породження мовного висловлювання (2017)
Омельченко С. О. - Психологічне обґрунтування соціально-педагогічних принципів забезпечення міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів, Ябурова О. В. (2017)
Панченко В. О. - Підвищення рівня життєстiйкoстi та прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв комерційних організацій пiд впливoм фoрмувальнoгo експерименту (2017)
Панченко О. А. - Нові організаційні підходи до медико-психологічної допомоги дітям в умовах антитерористичної операції, Кабанцева А. В., Сімоненко О. Б. (2017)
Поденко А. В. - Організаторські здібності як ресурс копінг-поведінки майбутніх вчителів (2017)
Полілуєва І. В. - Емоційно-вольова регуляція діяльності у підлітковому віці (2017)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості становлення креативності майбутнього педагога в процесі професійної підготовки (2017)
Солодухова О. Г. - Значення "я-концепції" в роботі молодого вчителя, Солодухов В. Л. (2017)
Сосніхіна С.Є. - Особливості ціннісно-смислової сфери студентів з різним сімейним статусом (2017)
Стаднік А. В. - Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до службово-бойової діяльності, Ващенко І. В., Васищев В. С. (2017)
Тімченко О. В. - Аналіз сучасних методів діагностики емоцій у дітей, Похілько Д. С. (2017)
Фельдман Ю. І. - Невротичні риси та нахили особистості в залежності від типу валеоустановки (2017)
Фоменко К. І. - Психодіагностика мотиваційної сфери особистості молодшого школяра (2017)
Хомуленко Т. Б. - Особливості метапам’яті у студентів-білінгвів, Бурейко Н. О. (2017)
Shyrobokov M. Y. - Pows’ worries in the psychological choice environment (2017)
Shcherbina I. Ye. - Individual psychological characteristics of specialists of primary tactical fire and rescue units SES of Ukraine (2017)
Вдовиченко О. В. - Психодіагностика готовності до ризику у різних сферах життєдіяльності (2017)
Жданюк Л. О. - Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів (2017)
Разумна А. Г. - Психолого-педагогічні умови врахування особливостей професійної ідентичності студентів, що набувають другу вищу освіту (2017)
Відомості про авторів (2010)
Андрєєва І. А. - Психологічні умови формування відданості організації у працівників банківських установ за допомогою системи тренінгових програм (2010)
Бідонько І. В. - Проблеми формування толерантності старшокласників (2010)
Боднар С. В. - Психологічні особливості рівня домагань, самооцінки і навчальної мотивації молодших школярів (2010)
Боличева О. В. - Проблематика досліджень феномена персоніфікації в освітньому процесі (2010)
Бондарчук О. І. - Проблеми вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій у процесі підвищення кваліфікації (2010)
Броюховецька О. В. - Особливості ефективного управління загальноосвітнім навчальним закладом як проблема психологічної теорії і практики (2010)
Вакуліч Т. М. - Аналіз проблеми психологічної компетентності освітян щодо попередження розвитку віктимної поведінки суб’єктів навчально-виховного процесу (2010)
Волженцева И. В. - Психологические особенности проявления нервнопсихического напряжения студентов в учебной деятельности (2010)
Ворон О. Г. - Психологічна готовність керівників до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах трансформації освіти (2010)
Галаган Л. В. - Психологічний стан як фактор формування конкурентоспроможності безробітного (2010)
Гордієнко Н. В. - Особливості операційної складової психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів (2010)
Гординя Н. Д. - Вплив індивідуального когнітивного стилю на успішність підготовки та професійної діяльності авіадиспетчерів (2010)
Димань В. Ю. - Зміст і показники емоційного інтелекту майбутніх менеджерів освіти (2010)
Доріченко В. А. - Дослідження здатності майбутнього психолога до саморозкриття (2010)
Журавлева М. О. - Архетип в структуре эмоционального интеллекта (2010)
Зінченко О. О. - Особливості емоційної сфери студентів музичних спеціальностей (2010)
Ільїна І. К. - Роль психолога в організації психотерапевтичної роботи при посттравматичних стресових розладах (2010)
Калязіна Т. В. - Підготовка практичних психологів в системі освіти до вирішення проблем інтелектуально обдарованих підлітків (2010)
Карамушка Л. М. - Основні вияви організаційного розвитку освітніх організацій (2010)
Кідіна Л. М. - Психолого-педагогічний супровід педагогічної практики майбутніх вихователів ДНЗ (2010)
Колпакчи О. С. - Проблема формування системи ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів (2010)
Кот Г. М. - Теоретико-емпірична постановка проблеми психологічної підготовки студентів (2010)
Кучеренко Є. В. - Розвиток професійного самовизначення у майбутніх психологів: інтеграційно-діяльнісний підхід (2010)
Лазорко О. В. - Відповідальність як соціальна детермінанта самопроектування професійного зростання менеджера (2010)
Лимар Л. В. - Модель конструктивної взаємодії в системі відносин "Лікар – пацієнт" (2010)
Марусинець М. М. - Динаміка розвитку творчого мислення у дошкільному та молодшому шкільному віці, Іванова В. (2010)
Молдованова А. О. - Дослідження проявів агресивності вчителів у професійній діяльності та чинників, що їх викликають (2010)
Москальов М. В. - Проблеми психологічної підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації (2010)
Москальова А. С. - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до конструктивного подолання комунікативних бар’єрів на основі компетентнісного підходу (2010)
Нежинська О. О. - Особливості вмінь і навичок керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо запровадження гендерного підходу в освітню практику (2010)
Ніконорова М. А. - Профілактика та робота з конфліктами у великих торгових організаціях (2010)
Овдієнко І. М. - Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою (2010)
Паламарчук О. М. - Еколого-економічна культура як необхідна складова професійної соціалізації суб’єктів економічної діяльності (2010)
Панченко С. М. - Особистісна зрілість: сутність і перспективи актуалізації в умовах післядипломної освіти (2010)
Перегончук Н. В. - Професійна адаптація й особистісний розвиток педагога (2010)
Пилипчук О. Ю. - Фахове зростання майбутніх менеджерів унаслідок усвідомлення професійного образу "Я" (2010)
Руда Г. В. - Професійна взаємодія практикуючого психолога та педагога в закладі освіти (2010)
Рябокінь Л. М. - Формування готовності до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2010)
Саврасова-В’юн Т. О. - Психологічні особливості громадянської активності старшокласників (2010)
Соломіна Г. В. - Психологічні проблеми вдосконалення когнітивного стилю керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Стадник О. І. - Реалізація мотивів самовдосконалення викладачів у рамках психологічного супроводу їхньої професіоналізації (2010)
Стародубцева Е. В. - Психологические условия становления субъектности в младшем школьном возрасте (2010)
Стовба Н. І. - Мотиви читання та самопроектування професійного зростання фахівця, Чеботарьова А. І. (2010)
Терещенко К. В. - Національна ідентичність як складова системи соціальної ідентичності особистості (2010)
Тищенко Н. М. - Психологічна готовність майбутніх соціальних педагогів до взаємодії в ситуаціях ускладненого професійного спілкування (2010)
Ткачук Т. А. - Професійні стреси та чинники їх виникнення у фахівців податкової служби (2010)
Толков О. С. - Психологічні особливості діяльності персоналу вищої школи в умовах опору змінам (2010)
Торба Н. Г. - Історичні та сучасні тенденції в описі та розумінні феномену конфлікту (2010)
Чаусова Т. В. - Професійне становлення як складова життєвої позиції майбутніх психологів (2010)
Чубко О. М. - Проблеми розвитку правосвідомості як чинник соціальної активності молоді (2010)
Чугуєва І. Є. - Психологічна підготовка до професійної діяльності як чинник формування "Я-концепції" майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій (2010)
Чугунова Є. М. - Особливості студентської молоді у контексті встановлення довірливих стосунків (2010)
Шевцова О. М. - Інноваційна діяльність як чинник особистісно-професійного розвитку вчителів початкової школи (2010)
Шикер Л. В. - Зміст і показники саморозвитку особистості вчителя (2010)
Паршин І. Л. - Кордони Галицько-Волинської держави на початку XIV ст. (за "Книгою знань про всі королівства") (2016)
Штанько О. Ф. - Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині ХVІІ ст. (2016)
Стецик Ю. О. - Насельники Луцького Хрестовоздвиженського братського монастиря (1775–1776 рр.): біографічні відомості (2016)
Карліна О. М. - Просторова структура Луцька наприкінці XVIII – у середині ХІХ ст. (2016)
Боярчук А. В. - Служба волинських православних священиків в органах єпархіального управління та виконання ними архієрейських доручень (перша половина ХІХ ст.) (2016)
Терещенко О. М. - І. Нечуй-Левицький та Емський указ (2016)
Рудянин І. П. - Джерела з історії суспільно-політичної, культурно-просвітницької та господарської діяльності греко-католицького духовенства на теренах Східної Галичини в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Коляда І. А. - Київські імперські чиновники й видавничі проекти Є. Чикаленка (2016)
Денисюк В. І. - Органи міського самоуправління в Луцьку під час Першої світової війни (2016)
Гаврилюк О. Н. - Сергій Тимошенко та справа реконструкції Володимир-Волинської Свято-Василівської церкви (2016)
Крамар Ю. В. - Кременецький ліцей у структурі навчальних закладів Другої Речі Посполитої (2016)
Малеончук Г. О. - Джерела з історії Луцька 1919–1939 рр. у фондах Державного архіву Волинської області (2016)
Баран В.К. - Боротьба радянських органів державної безпеки з "антирадянськими елементами": 1934–1941 рр. (2016)
Сущук О. П. - Доля волинських адвокатів на початку Другої світової війни (за матеріалами архівно-кримінальних справ) (2016)
Федчук О. М. - Динаміка змін у викладацькому складі Волинської духовної семінарії (1945–1964 рр.) (2016)
Шабала Я. М. - Структурні зміни в аграрному секторі Волинської області в процесі реалізації реформи (1991–2010 рр.) (2016)
Білик В. А. - Тема єгипетської Книги Мертвих у дослідженнях українського сходознавця Миколи Тарасенка (2016)
Ткачук А. П. - Зародження російсько-турецького антагонізму та його ескалація в 50–60-х рр. XVIII ст. (2016)
Колеснікова К. А. - Створення "Доктрини Ніксона" та її вплив на зовнішньополітичний курс США наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. (2016)
Артимишин П. І. - Трагедії "Норд-Осту" та Беслану в Росії: реакція українських політиків і журналістів (2016)
Лавнічек М. Р. - Політика радянської влади щодо музейних закладів західних областей України в 1939–1941 рр. (2016)
Більо Л. М. - Трансформація музейної мережі Волинської області в 1991–2016 рр. (2016)
Радчук Л. О. - Шевченкознавчі експедиції-подорожі Миколи Куделі (1974–1992) (2016)
Гаврилюк С. В. - Внесок польських дослідників 1800–1850-х рр. у вивчення архітектурних пам’яток Волині, Холмщини й Підляшшя (2016)
Дмитренко А. А. - Бортництво Березнівщини: традиції, сучасний стан і перспективи включення до історико-культурних туристичних ресурсів (за польовими етнографічними матеріалами) (2016)
Мірошниченко-Гусак Л. А. - Польові етнографічні дослідження як складник формування збірки Волинського краєзнавчого музею (2016)
Чабан Н. А. - Зміни в побуті одеситів на межі ХХ–ХХІ ст. (2016)
Чибирак С. В. - Народні знання як складова частина української культури (за польовими матеріалами з Новоград-Волинського та Ємільчинського районів Житомирської області) (2016)
Титул, зміст (2013)
Азарян О. М. - Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій, Біленька Ю. О. (2013)
Задоя А. А. - Структура совокупного спроса: компаративный анализ (2013)
Білоцерківець В. В. - Роль держави в активізації розвитку авангардної економіки: демпфер чи протагоніст? (2013)
Пилипенко Г. М. - Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті України (2013)
Глуха Г. Я. - Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз (2013)
Kuznetsova S. A. - The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners, recent trends and mid-term outlook, Andreenko M. I., Ilchenko O. I. (2013)
Болгар Т. М. - Hard Collection як дійовий механізм стягнення простроченої заборгованості банківською установою (2013)
Пестовська З. С. - Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на основі цільової функції (2013)
Тищенко О. В. - Єдиний інформаційний простір державного фінансового моніторингу України (2013)
Зборовська О. М. - Організаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств (2013)
Должанський І. З. - Мотиваційні моделі управління потенціалом підприємства (2013)
Дубінський С. В. - Сучасні методи управління персоналом на машинобудівному підприємстві (2013)
Lyashko D. Yu. - Components of the increasing revenue strategy in the system of enterprise value management (2013)
Смирнов Є. М. - Моделювання рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства (2013)
Ткаченко В. А. - Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства, Мішустіна Т. С. (2013)
Павленко І. Г. - Комунікаційна політика як елемент системи маркетингу підприємства у процесах сучасного комунікаційного суспільства (2013)
Осадчий В. И. - Роль маркетинговой стратегии в инновационной деятельности международных компаний информационно-технологической отрасли (2013)
Руденко Ю. В. - Особливості застосування методів управління маркетинговими витратами на промислових підприємствах (2013)
Карпенко Н. В. - Міжнародний досвід формування концепції соціально-відповідального маркетингу (2013)
Гречко М. В. - Роль сферы образования в экономике знаний: диагностика потенциала России (2013)
Магдіч А. С. - Економічне зростання та зміни в галузевій структурі економік Центральної та Східної Європи (2013)
Мирошниченко Ю. В. - Кредитна залежність української економіки від МВФ (2013)
Козка В. М. - Механізм та моделі надання допомоги КНР іноземним державам (2013)
Реферати (2013)
Відомості про авторів (2010)
Базова В. і. - Особливості організації системи вищої педагогічної освіти Німеччини (2010)
Банкул Л. Д. - Самостійна робота – найважливіша передумова вдосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів та музики, Сироткіна Ж. Є. (2010)
Баштовенко О. А. - Место валеологических знаний в системе формирования здоровьесберегающей направленности будущих учителей физической культуры (2010)
Бондарчук А. И. - Подготовка будущих воспитателей к осуществлению экологического образования детей с использованием средств народной педагогики, Шинкарева Л. В. (2010)
Вайнтрауб М. А. - Вимоги до рівня професійної компетентності педагогічних працівників професійної школи (2010)
Волобуєва Т. Б. - Моделювання успішного випускника профільного класу (2010)
Долженко И. В. - Содержание и условия формирования профессионально-педагогической направленности личности будущего специалиста по физической культуре и спорту (2010)
Драгієва Л. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій як педагогічна проблема (2010)
Драч І. І. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки техників-геофізиків з ремонту та обслуговування устаткування, Сперкач М. О. (2010)
Єрмакова З. І. - Емпатія як критерій сформованості комунікативної компетентності (2010)
Звєкова В. К. - Культурне дозвілля школярів як фактор здорового способу життя (2010)
Зуєнко Н. О. - Моделювання процесу формування комунікативної культури студентів-аграріїв у процесі їхньої професійної підготовки (2010)
Калашнікова С. А. - Професіоналізація управління освітою на засадах лідерства (досвід США) (2010)
Ковалинська І. В. - Модель формування загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху (2010)
Коваль Л. Є. - Удосконалення інформаційної компетентності педагога в системі професійної освіти (2010)
Литвинова С. Г. - Навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ): психологічний аспект (2010)
Морозова М. Е. - Стимулювання персоналу до професійного розвитку (2010)
Пенькова С. Д. - Організаційно-педагогічний супровід фахової підготовки магістрів початкової освіти (2010)
Прокопенко О. А. - Експериментальна перевірка ефективності впровадження спецкурсу "Професійна Я-концепція" у фахову підготовку майбутніх економістів (2010)
Сєрих Л. В. - Професійне вдосконалення вчителів щодо формування естетичних цінностей в учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2010)
Сидоренко В. В. - Планування і реалізація індивідуальної освітньої траєкторії вчителя української мови та літератури за кредитно-модульною системою підвищення кваліфікації (2010)
Скляренко І. Ю. - Розвиток у майбутніх учителів початкових класів готовності до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, Масленнікова Н.А. (2010)
Смакула О. І. - Формування особистості майбутніх вчителів фізичної культури масовими виховними заходами (2010)
Сорока О. В. - Діагностика професіоналізму керівників навчально-виховних закладів (2010)
Фольварочний І. В. - Розвиток освіти дорослих у сучасному інформаційному суспільстві (2010)
Хрипун В. І. - Стратегії професійного саморозвитку вихователя дошкільного навчального закладу (2010)
Чернишов О. І. - Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів завдяки реалізації регіонального проекту "Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу" (2010)
Шиліна О. О. - Проблема професіоналізму вчителя в історико-педагогічному контексті ХХ–ХХІ століть (2010)
Штомпель Г. О. - Сучасний менеджеризм і координація професійного зростання в освітній організації (2010)
Якухно І. І. - Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону (2010)
Відомості про авторів (2010)
Антощук С. В. - Підготовка менеджерів дистанційного навчання для післядипломної педагогічної освіти: стан і перспективи (2010)
Бондарчук О. І. - Виховний потенціал народних казок (2010)
Вишневська Н. В. - Розвиток комунікативних умінь як засіб прфесійного зростання вчителя іноземної мови (2010)
Вороненко О. В. - Управління трансфером технологій як проблема педагогічної науки (2010)
Гладуш В. А. - Становлення системи післядипломної освіти дефектологів: історія, проблеми, досвід (2010)
Жосан О. Е. - Методи аналізу шкільного підручника: теоретичний аспект (2010)
Кліменко А. Л. - Система педагогічного контролю підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (2010)
Костенко Р. В. - Підготовка майбутніх економістів до роботи з аналітичними лініями в процесі професійної діяльності на валютному ринку на основі програмного продукту MetaStock (2010)
Луценко В. І. - Упровадження кредитно-модульної системи організації начального процесу у ВНЗ (2010)
Любченко Н. В. - Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру Університету менеджменту освіти НАПН України (2010)
Ляхоцька Л. Л. - Відкрита освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (2010)
Морозова М. Е. - Професійний розвиток — навчання впродовж життя (2010)
Ніколаєнко С. М. - Нова стратегія освіти України (2010)
Олійник В. В. - Проміжні результати наукового дослідження проблеми "Розвиток післядипломної педагогічної освіти на засадах дистанційного навчання та кредитно-модульної системи організації навчального процесу" (2010)
Пойда С. А. - Педагогічні особливості підвищення кваліфікації вчителів інформатики за очно-дистанцйною формою навчання (2010)
Успенська В. М. - Здоров’язбережувальна компетентність учителя з основ здоров’я та шляхи її розвитку (2010)
Чернишова Є. Р. - Формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації українського суспільства (2010)
Яковина А. В. - Роль методичного кабінету у підготовці вчителів до роботи з обдарованими учнями (2010)
Безсонова Т. І. - Упровадження проблемно-тематичних модулів "Батьківствознавство" в сучасну професійну педагогічну освіту (2010)
Бондарчук О. І. - Психологічні фактори успішної професійної кар’єри керівників загальноосвітніх навчальних закладів 175-182 (2010)
Варлакова Є. О. - Програма формування готовності майбутніх практичних психологів до розв’язання міжособистісних конфліктів (2010)
Волженцева И. В. - Методологические аспекты проблемы саморегуляции деятельности и психического состояния личности (2010)
Гадзецкий Б. В. - Рзвитие творческого потенциала личности при подготовке специалистов высшей квалификации, Кажарская О. М., Скоробогатько Н. М. (2010)
Журавлева М. О. - Исследование уровня развития эмоционального интеллекта у студентов-психологов на основании структурно-интегративного подхода (2010)
Лимар Л. В. - Гендерні особливості готовності студентів-медиків до безконфліктної взаємодії з пацієнтами (2010)
Москальова А. С. - Особливості дослідження ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти в Україні (2010)
Перегончук Н. В. - Психолого-педагогічний супровід розвитку педагога в умовах "професійного вигорання" (2010)
Сухенко Я. В. - Інтерсуб’єктна тенденція у розвитку уявлень про саморегуляцію особистості (2010)
Торба Н. Г. - Психологічні особливості та аспекти групового конфлікту як невід’ємної частини суспільних відносин (2010)
Kister A. - Selected Methods of Training to Support the Process of Improvement of Professional Competence in the Field of Finance in the Example of Hospitals, Kęsy M. (2014)
Алейнікова О. В. - Пріоритети впровадження інформаційних технологій для розвитку економіки країни (2014)
Безтелесна Л. І. - Аналіз професійного розвитку працівників залізничного транспорту (на прикладі ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень"), Кухар І. (2014)
Безтелесна Л. І. - Трудонадлишковий ринок праці регіону: аналіз тенденцій та перспектив, Іщук Л. (2014)
Василів В. Б. - Інформаційні системи управління кадровим потенціалом університету (2014)
Вашай Ю. В. - Місце економічної безпеки у структурі національної безпеки держави (2014)
Гальків Л. І. - Перспективи відтворення людського потенціалу України (2014)
Гаприндашвілі Б. В. - Ефективність фінансування енергозберігаючих проектів у промисловості України
Гонтаренко Н. А. - Інструменти інтерактивного банківського маркетингу (2014)
Давиденко В. А. - Формування критерію ефективності функціонування підприємства комунального водопостачання та водовідведення (2014)
Дзяд О. В. - Приховані торговельні бар’єри розвинутих країн світу (2014)
Дорошенко Н. О. - Ретроспективне дослідження екологічного виміру аграрного землекористування в умовах осушення (2014)
Жемба А. Й. - Напрями реформування вітчизняної еконо-міки шляхом адаптації механізмів зарубіжних країн (2014)
Качан Н. С. - Статистичні методи оцінки структури водогосподарського комплексу України (2014)
Квасній З. В. - Аналіз фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні: регіональний аспект (2014)
Квасній Л. Г. - Особливості розвитку туризму в Україні: регіональний аспект, Паславська В. В. (2014)
Квасній Л. Г. - Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки, Паславська В. В. (2014)
Клапків Л. М. - Використання динамічного фінансового аналізу страховими товариствами (2014)
Козак О. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства, Беженар І. М. (2014)
Конарівська О. Б. - Особливості розвитку факторингу на ринку фінансових послуг в Україні, Новікова Т. М. (2014)
Косолапова Е. В. - Можливості використання зарубіжного досвіду соціальної політики в Україні (2014)
Крисак А. І. - Наукові основи сталого розвитку при регулюванні земельних відносин (2014)
Крупський О. П. - Індикатори оганізаційної культури туристичних підприємств, Шпак О. В. (2014)
Куковський А. Г. - Причини розвитку та розв’язання міжосо-бистісних конфліктів, Познаховський В.А., Кизима В. П. (2014)
Левицька І. О. - Операційний аудит як альтернативна оцінка витрат українських енергопостачальних компаній (2014)
Лико Д. В. - Аналіз ринку праці Здолбунівського регіону в контексті сталого розвитку, Литвинчук Г. Ю. (2014)
Лазаришина І. Д. - Напрями удосконалення аналітичного забезпечення управління довгостроковими біологічними активами рослинництва, Погребняк Н. Д. (2014)
Сопко В. В. - Проблеми розподілу повноважень між суб’єктами бухгалтерського обліку в бюджетній сфері, Хорунжак Н. М. (2014)
Мартинюк О. В. - Місце і роль моделей маркетингу в умовах мінливої економіки (2014)
Михайленко О. Г. - Інвестиційне забезпечення як основа розвитку сільського господарства (2014)
Осадча О. О. - Аналіз системи оподаткування підприємства в контексті сучасних економічних трансформацій (2014)
Павелко О. В. - Аналіз власного капіталу банку: організаційно-методичні аспекти (2014)
Паламарчук О. С. - Оцінка рівня інноваційного розвитку України (2014)
Подлевська О. М. - Принципи ціноутворення в електронній комерції (2014)
Подлевська О. М. - Порівняльний аналіз методик діагностики банкрутства підприємства (2014)
Попко О. В. - Інноваційні стартапи та їх відмінність від класичного бізнесу (2014)
Редько В. Є. - Особливості холістичного управління в туризмі (2014)
Ровенець Т. О. - Методика обліку соціальних витрат підприємств торгівлі (2014)
Романюк О. Ю. - Управління змінами в процесі реалізації стратегії промислових підприємств (2014)
Ромащенко Т. І. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів на соціально-економічний розвиток України, Ромащенко К. М. (2014)
Савіна Н. Б. - Засади формування моделей управління інвестуванням у логістичну систему країни (2014)
Самойлік М. С. - Економічна оцінка впливу сфери поводження з твердими відходами на стан здоров’я населення регіону (2014)
Трач Р. В. - Економіко-математична модель інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності дорожньо-будівельних підприємств (2014)
Толчанова З. О. - Маркетингові аспекти конкурентоспроможності промислового виробництва регіону (2014)
Фурман І. В. - Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування (2014)
Ширма В. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва (2014)
Щербініна С. А. - Конкурентоспроможність будівельних підприємств як напрям підвищення економічної ефективності житлового будівництва, Криворученко А. В., Кісельов І. Р. (2014)
Юрманова О. О. - Світовий досвід організаційних інновацій в кооперативному сегменті розвинених економік та українські реалії (2014)
Андрушків Б. - Передєвропейські адаптивні заходи з впровадження державної інноваційної політики у сфері людського капіталу (контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності), Кирич Н., Погайдак О., Шерстюк Р. (2014)
Савіна Н. Б. - Інфраструктурне забезпечення функціонування логістичних систем (2014)
Востріков В. П. - Економічна ефективність функціонування тепломеліоративної системи на основі оболонок-рукавів, Романюк І. В., Пінчук О. Л., Гнатюк В. М. (2014)
Вакуленко Т. В. - Сутність ефективного управління персона-лом на підприємствах готельного господарства (2014)
Бреус С. В. - Проблеми забезпечення продовольчої безпеки як складової економічної безпеки України (2014)
Кардаш О. Л. - Особливості державного регулювання продовольчої безпеки України (2014)
Bomba A. Ya. - One Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Piecewise Homogeneous Conductivity Media with Using Applied Quasipotential Tomographic Data, Boichura M. V. (2016)
Верлань А. Ф. - Порівнювальна експериментальна оцінка ефективності числової реалізації математичних моделей об’єктів із розподіленими параметрами методом опорних перерізів, Махович О. І. (2016)
Verlan A. A. - An Approach to the Precision Parametric Reduction of Mathematical Models (2016)
Verlan A. A. - Algorithms for Dynamic Correction of the Thermal Flows’ Measuring Systems’, Sterten J., Furtat Yu. O. (2016)
Герус В. А. - Узагальнення рівнянь фільтрації та тепломасоперенесення на випадок суфозійних процесів, Кутя Т. В., Мартинюк П. М. (2016)
Двойнос Я. Г. - Математична модель процесу течії розплаву у трубних головках гвинтового типу, Олексієвець В. Ф., Саєць В. М. (2016)
Коляно Я. Ю. - Математична та структурна моделі інформаційних технологій удосконалення процесу сушіння поліграфічних матеріалів, Сасс Т. С., Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. (2016)
Moklyachuk M. P. - Interpolation Problems for Random Fields from Observations in Perforated Plane, Shchestyuk N. Yu., Florenko A. S. (2016)
Положаєнко С. А. - Математична модель реології фрактально-неоднорідних пластових систем, Савіч В. С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Єфименко Т. І. - Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами (2017)
Амоша О. І. - Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи, Саломатіна Л. М. (2017)
Якубовський М. М. - Регіональні особливості розвитку промисловості України, Солдак М. О. (2017)
Бойченко Е. Б. - Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва, Рогозян Ю. С. (2017)
Губені Ю. Е. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін, Коверко Ю. А., Оліщук П. О. (2017)
Звонар В. П. - Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2017)
Луніна І. О. - Відтворення суспільних благ – важлива складова економічної системи України (2017)
Відома вчена, новатор, педагог (2017)
Відомий вчений, педагог, дослідник (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Комок М. С. - Ефективність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами сої в залежності від виду біопрепарату, Волкогон В. В., Косенко Л. В. (2010)
Воробей В. С. - Ефективність штаму Rhizobium galegae K-3 для інокуляції козлятника східного в різних ґрунтово-кліматичних умовах України, Григор’єва О. М., Андрощук С. Т., Ковалевська Т. М. (2010)
Пищур І. М. - Вплив сучасного інсектициду Нупрід 600 на життєздатність бактерій Paenibacіllus polymyxa KB, біоагенту мікробного препарату Поліміксобактерину (2010)
Малиновська І. М. - Спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у ґрунті мурашнику (2010)
Волкогон К. І. - Оптимізація азотного удобрення пшениці озимої за використання показників біологічної трансформації азоту в агроценозах (2010)
Хоменко Г. В. - Активність азотфіксації в кореневій зоні рослин пелюшки та ефективність застосування Ризогуміну в посівах пелюшко-вівса за різних систем удобрення, Гапон О. Г., Горбань В. П., Лавська В. П. (2010)
Гаценко М. В. - Мікробіологічні аспекти біокомпостування гною ВРХ з фосфоритами за участі фосфатмобілізувальних бактерій, Волкогон В. В., Токмакова Л. М., Луценко Н. В. (2010)
Лісовий М. М. - Розробка системи комплексного застосування мікробних препаратів в агротехнології вирощування нуту, Пархоменко О. Л., Дідович С. В., Пархоменко Т. Ю., Чайка В. М. (2010)
Венгер В. М. - Ефективність застосування біологічного препарату Актофіту, 0,2 % к. е. проти павутинного кліща на хмелю, Лукашевич Н. А., Якубенко І. В., Венгер О. В., Федорчук Н. А. (2010)
Тимошенко О. П. - Вплив мікрохвильової обробки та інокуляції Діазофітом насіння пшениці ярої на посівні якості, ураженість кореневими гнилями і врожайність культури, Хоменко Г. В. (2010)
Дяченко Г. М. - Біотехнологія у кормовиробництві: стан і перспективи розвитку, Кравченко Н. О. (2010)
Дерев’янко С. В. - Шляхи удосконалення ветеринарних імунобіологічних препаратів для боротьби з тешо- та ентеровірусними хворобами свиней (2010)
Тряпіцина Н. В. - Регіональні особливості поширення іларвірусів у насадженнях кісточкових культур України (2010)
Коломієць Л. П. - Вплив вірусної інфекції на рослини гороху за використання мікробних препаратів Ризогуміну і Поліміксобактерину, Дмитрук О. О., Токмакова Л. М., Близнюк Н. М. (2010)
Мамчур О. Є. - Зберігання препаратів антигену для виробництва антисироваток до фітопатогенних вірусів, Дмитрук О. О., Коломієць Л. П., Зарицький М. М. (2010)
Титул, зміст (2017)
Роїк М. В. - Вони були першими (2017)
Ягольник О. О. - Кроки до відродження галузі (2017)
Сінченко В. М. - Науково-виробничий досвід отримання високих врожаїв буряків цукрових, Широкоступ О. В., Пиркін В. І. (2017)
Марчук О. О. - Якісні характеристики біоенергетичних культур, Бойко І. І., Гончарук Г. С. (2017)
Корнєєва М. О. - Оцінка закріплювачів стерильності за вмістом б-амінного азоту для створення джерел покращеної технологічної якості цукрових буряків, Фалатюк Л. В., Мельник Я. А. (2017)
Саблук В. Т. - Стан популяцій фітофагів у посівах цукрових буряків і контроль їхньої чисельності, Грищенко О. М. (2017)
Запольська Н. М. - Хвороби цукрових буряків у 2016 р. та прогноз їхньої появи у 2017 р., Шендрик К. М. (2017)
Сипко А. О. - Підвищення продуктивності цукрових буряків при застосуванні на чорноземі типовому вилугуваному слабо кислому дефекату, отриманого за новою технологією, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Мазур Г. М. (2017)
Вітаємо ювілярів (2017)
Бондарев О. В. - Чутливість до антибіотиків основних аерофільних збудників сечостатевих інфекцій у жінок, Мінухін В. В., Кузьменко А. М. (2016)
Гнатюк В. В. - Дослідження екстрапінеального джерела синтезу мелатоніну у щурів-самців з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2016)
Олейник Г. А. - Выбор объема и тактики хирургического лечения больных со скальпированными и комбинированными повреждениями конечностей, Григорьева Т. Г., Супрун А. С. (2016)
Атаманова О. В. - Патологія шлунково-кишкового тракту у дітей з порушенням фібрилогенезу: особливості формування і перебігу (2016)
Бородiна О. С. - Гендерні особливості рівня цитокінів залежно від рівня фізичного розвитку дітей, хворих на негоспітальну пневмонію (2016)
Shmulich O. V. - Comparative assessment of the significance of domestic aeroallergens in the etiology of acute allergosis, urticaria in children (2016)
Бойко В. В. - Значення ендартеректомії в лікуванні хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок з мультифокальним ураженням судинного руслa, Прасол В. О., Гільов Б. В., М’ясоєдов К. В. (2016)
Аль-Травнех M. A. - Послеоперационная адъювантная терапия у пациентов с метастатическими опухолями головного мозга (2016)
Сипитый В. И. - Ранняя диагностика и хирургическое лечение парастволовых неврином задней черепной ямки, Пагалов С. А., Чмут В. А., Кутовой И. А., Куцын В. Н., Сторчак О. А., Генкин А. В. (2016)
Савенков В. І. - Оцінка ендовідеохірургічного лікування хворих на гідронефроз, зумовлений нефроптозом, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Савенков А. В. (2016)
Кривопустов О. С. - Прогнозування розвитку загрозливого аборту у жінок з урахуванням поліморфізму гена прогестеронового рецептора (2016)
Кузьменко Е. В. - Роль трансформирующего ростового фактора TGF-b1 и регуляторных Т-лимфоцитов CD4+CD25+FoxP3+ при опухолевом росте, Сорочан П. П., Кулинич Г. В., Кулинич В. С., Шевцов В. Г. (2016)
Карчинський О. О. - Діагностика запальних процесів навколоносових пазух за допомогою дистанційної інфрачервоної термографії (огляд літератури) (2016)
Григоров С. Н. - Патология слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете, Побережник Г. А., Григорова А. А., Рекова Л. П. (2016)
Назарян Р. С. - Властивості ротової рідини у дітей, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Роль и место иммунных реакций в патогенезе генерализованного пародонтита I–II степени тяжести хронического течения у лиц с паразитарной инвазией (2016)
Назарян Р. С. - Показники гігієнічного статусу порожнини рота у дітей із синдромом Дауна, Іскоростенська О. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Заходи щодо реформування системи технічного регулювання в Україні (2016)
Гінзбург М. Д. - Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні, Коваленко С. Є., Клюнь А. М. (2016)
НОС: навчання, сертифікація, оцінка відповідності (2016)
Як легко придбати стандарт? (2016)
Чернега І. М. - Нові редакції основоположних стандартів (2016)
Додаючи блиску ISO 9001 (2016)
Чому світ потребує стандарту ISO 45 001 "Безпека на робочих місцях" (2016)
Внесок CEN і CENELEC у створення нетоксичного середовища (2016)
Кропивницький В. С. - Технічне регулювання — основа розвитку сфери цивільного захисту (2016)
Основний стандарт щодо рішення екологічних проблем на завершальній стадії перегляду (2016)
Співпраця суб’єктів стандартизації — основа для реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Стандартизація, метрологія та підтвердження відповідності у 2016 році (2016)
Коцюба А. М. - Валідація методик калібрування, Домницька В. К., Коцюба Л. Г. (2016)
Калита П. Я. - В плену некомпетентности (2016)
17-й Международный проект "Созвездие качества - 2016" (2016)
Миронова А. В. - Йогурт корисний лише за умови, що він натуральний (2016)
Нові аналітичні методи тестування мікроелементів дитячих молочних сумішей (2016)
Оцінка відповідності — запорука реалізації європейських стандартів в Україні (2016)
Бондар О. І. - Аналіз можливостей ГІС-технологій для проведення комплексного екологічного контролю промислових підприємств, Демиденко О. О., Пашков Д. П. (2016)
Нова глобальна платформа, яка допоможе містам стати стабільними (2016)
Новіков В. В. - Верифікація методів — автоматизований процес в АІС "Лабораторія", Топораш І. Г., Сурженко І. О. (2016)
Методичний посібник "Розроблення, викладання та оформлення технічних умов" (2016)
Нова послуга від редакції журналу "ССЯ" (2016)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2016 року (2016)
До уваги авторів. Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Стандартизація. Сертифікація. Якість." (2016)
Передмова (2016)
Алфавітний покажчик авторів (2016)
Атаманчук П. С. - Теоретичні і практичні основи управління процесами становлення майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю (2016)
Благодаренко Л. Ю. - Підручник з фізики як потужний ресурс формування в учнів національної самосвідомості (2016)
Василенко С. Л. - Підготовка майбутніх учителів фізики в умовах оновлення навчального матеріалу відповідно до сучасного науково-технічного розвитку суспільства (2016)
Величко С. П. - Поєднання сучасних поглядів на поліпшення проблеми підготовки високопрофесійного вчителя фізики, Соменко Д. В., Соменко О. О. (2016)
Головко М. В. - Формування навчально-методичного забезпечення курсу фізики в умовах профільної середньої освіти: від професійної школи до професійного ліцею (2016)
Грудинін Б. О. - Пропедевтика дослідницької компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики (2016)
Гуляєва Л. В. - Дидактичні аспекти фізико-технічної підготовки майбутніх інженерів у технічному університеті (2016)
Закалюжний В. М. - Прикладні компетенції в системі предметних компетенцій учнів загальноосвітньої школи з фізики, Савченко В. Ф. (2016)
Кремінський Б. Г. - Відображення освітніх тенденцій європейських та азійських країн у матеріалах міжнародних олімпіад з фізики та математики (2016)
Ляшенко О. І. - Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти (2016)
Опачко М. В. - Інтегративний підхід до реалізації дидактичного менеджменту у підготовці магістрів-фізиків (2016)
Подопригора Н. В. - Вимоги галузевих стандартів вищої освіти до якості професійної підготовки майбутніх вчителів у результатах навчання математичних методів фізики, Садовий М. І., Трифонова О. М. (2016)
Семерня О. М. - Самоосвіта як елемент формування методичної компетентності вчителя фізики (2016)
Фоменко В. В. - Будова навчальних фізичних моделей в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2016)
Форкун Н. В. - Навчання фізики в старшій школі на засадах компетентнісного підходу (2016)
Чуйко Г. П. - Інтеграція програми підготовки бакалаврів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" у європейський простір вищої освіти, Дворник О. В., Поведа Р. А. (2016)
Швай Р. І. - До проблеми навчання інноваційної особистості (2016)
Шут М. І. - Використання внутрішніх резервів освітньої системи з метою поліпшення якості фахової підготовки майбутніх учителів фізики, Благодаренко Л. Ю. (2016)
Щирба В. С. - Освітні вимірювання як інструментарій поліпшення якості освітнього процесу, Мястковська М. О., Щирба О. В. (2016)
Білецький В. В. - Ефективність використання фізичних задач виховного спрямування в коледжах економічного профілю (2016)
Бузько В. Л. - Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання (2016)
Войтович О. П. - Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутніх екологів, Сергієнко В. П., Бондаренко С. І. (2016)
Дедович В. М. - Формування навчально-пізнавальної компетентності в учнів при вивченні розділу "Атомна та ядерна фізика" (2016)
Іваній В. С. - Система формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики у галузі навчання нанотехнологіям, Мороз І. О., Ткаченко Ю. А. (2016)
Касперський А. В. - Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі, Богданов І. Т., Кучменко О. М. (2016)
Корсун І. В. - Курс "Історія науки і техніки" у формуванні компетентностей майбутніх вчителів фізики і математики (2016)
Кузьменко О. С. - Методичні особливості вивчення поняття симетрії у процесі вивчення загального курсу фізики в вищих навчальних закладах авіаційного профілю в умовах розвитку STEM-освіти (2016)
Невмержицька А. Л. - Формування технічної компетентності майбутніх медсестер у процесі вивчення природи іонізуючого випромінювання (2016)
Непорожня Л. В. - Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності старшокласників на уроках фізики (2016)
Ніколаєв О. М. - Методична компетентність як одна із основних складових професіоналізму майбутнього вчителя фізики, Рубаняк Л. А. (2016)
Оленюк І. В. - Компетентнісно-світоглядні характеристики у навчальній програмі з фізики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Панчук О. П. - Розвиток творчих здібностей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю як складової професійної компетентності (2016)
Петруньок Т. Б. - Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів (2016)
Слободянюк І. Ю. - Теоретичні підходи до розробки підручника з фізики для гуманітаріїв, Заболотний В. Ф. (2016)
Соколенко Л. О. - Роль теоретичних основ змістової лінії "Числа" у професійній підготовці вчителя математики (2016)
Шишкін Г. О. - Вплив змісту курсу фізики на якість підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Андрєєв А. М. - Методичні особливості використання парореактивного рушія у демонстраційному експерименті з фізики, Ткаченко С. П. (2016)
Белоус І. В. - Формування фахової компетентності майбутнього лікаря в процесі вивчення фізико-технічних основ променевої діагностики, Стучинська Н. В., Ткаченко М. М. (2016)
Губанова А. О. - Використання зв’язків університету з науковими та науково-промисловими лабораторіями як один з аспектів формування фахової компетентності педагога XXI століття (2016)
Даценко І. П. - Критичне і понятійне мислення: чи не є це різними назвами для вищого рівня розвитку мислення?, Лозовенко О. А., Мінаєв Ю. П. (2016)
Дмитрук С. І. - Цільові орієнтації у системі експериментальної підготовки на уроках фізики в старшій школі (2016)
Дудукалова О. С. - Сутність та структура готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2016)
Кух О. М. - Інформаційно-освітнє середовище в системі методичної підготовки майбутнього вчителя фізики, Кух А. М. (2016)
Мисліцька Н. А. - Стильовий підхід як важлива умова формування компетентнісного педагога – майбутнього вчителя фізики (2016)
Поведа Т. П. - Питання захисту людини від терористичних загроз на практичних заняттях безпекового циклу в університеті (2016)
Прядко Н. О. - Психологічні особливості оцінювання особистості педагога (2016)
Пушкарьова М. В. - Основна концепція теорії часу і простору Ісаака Ньютона, Скубій Т. В. (2016)
Сільвейстр А. М. - Експериментальна перевірка методичної системи навчання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Смутко О. О. - Формування предметних компетентностей в експериментальній підготовці з фізики студентів агротехнічного профілю (2016)
Соколов Є. П. - Алгебраїчний прийом розгортання фізичної структури задачі. Методологічний аналіз (2016)
Сондак О. В. - Методичні особливості вивчення інтерференції світла з опорою на індивідуалізацію навчання (2016)
Ткаченко А. В. - Формування готовності студентів до застосування тестових технологій – важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики, Кулик Л. О. (2016)
Шубчинський В. Д. - Контроль розвитку технологічної компетентності у вищій школі при викладанні спеціальних дисциплін, Мєнафова Ю. В. (2016)
Шубчинський В. Д. - Складності розвитку технологічної компетентності викладачів ПТНЗ будівельного профілю (2016)
Бодненко Т. В. - Професійно-орієнтовані технології навчання майбутніх фахівців комп’ютерних систем (2016)
Головня Н. М. - Результати експериментального дослідження формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору (2016)
Гриб’юк О. О. - Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах України (2016)
Конет І. М. - Вагомий внесок у дидактику фізики, Білик Р. М. (2016)
Корець О. М. - Аналітика досліджень з проблем фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій у процесі вивчення фундаментальних дисциплін (2016)
Кудін А. П. - Програмне забезпечення та інтерактивні інформаційні системи, Кархут В. Я., Кудіна Т. М. (2016)
Матвійчук О. В. - Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів IT, Подласов С. О. (2016)
Мендерецький В. В. - Значення інформаційно-телекомунікаційних технологій для розвитку освіти в Україні, Недільська У. І. (2016)
Мястковська М. О. - Використання Phet-симуляцій для виконання домашніх завдань з молекулярної фізики, Пшембаєв І. М. (2016)
Никифоров К. Г. - История современной физики в программе обучения педагога-физика, Мыслинская Н. Л. (2016)
Никорич В. З. - Повышение интереса учащихся к физике посредством решения задач, Кузнецова С. В., Куликова О. В., Губанова А. А. (2016)
Рибалко А. В. - Навчальні дослідження взаємодії тіл за допомогою комп’ютерної програми Tracker, Рибалко О. С., Кочергіна О. Д. (2016)
Сальник І. В. - Цифрові інформаційні комплекти в системі навчального фізичного експерименту (2016)
Семенишина Р. В. - Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики в процесі виконання лабораторних практикумів з методики і техніки навчального фізичного експерименту, Шевчук О. В. (2016)
Сидорчук Л. А. - Концептуальні положення методики навчання соціально-екологічної безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій, Чорна О. Г. (2016)
Сліпухіна І. А. - Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання, Чернецький І. С., Мєняйлов С. М., Рудницька Ж. О., Матеїк Г. Д. (2016)
Стецик С. П. - Демонстрація дослідів з фізики за допомогою комп’ютерного вимірювального комплексу "Навчальна лабораторія ІТМ" (2016)
Сусь Б. А. - Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп’ютеризації навчального процесу, Сусь Б. Б. (2016)
Терещук С. І. - Перспективи застосування мобільної технології під час вивчення фізики у старшій школі (2016)
Цехмійстер В. А. - Предметна компетентність як особистісна характеристика учня під час розв’язування фізичних задач старшої школи (2016)
Шерстюк С. О. - Задачі технічного змісту у навчанні фізики як засіб формування в учнів здатності до наукового пізнання (2016)
Дані про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку і торгівлі України: застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ) (2016)
Схема створення технічного комітету (2016)
Гінзбург М. Д. - Європейські правила технічного регулювання і стандартизації та поступове запровадження їх в Україні (2016)
Гладун А. Я. - Онтологічний підхід до проблем підвищення якості розроблення національних стандартів України, Рогушина Ю. В. (2016)
Взаємодія з ТК (2016)
Фесенко Є. Ю. - Конструкторська документація: метод автоматизованого контролю позначень нормативних документів, Кремена Є. В. (2016)
Звіт національного органу стандартизації щодо діяльності за 2015 рік (2016)
Заходи НОС (2016)
НОС: навчання, сертифікація, оцінка відповідності (2016)
Як легко придбати стандарт? (2016)
Кордіяка Ю. М. - Проблеми технічного регулювання косметичної галузі, Байцар Р. І. (2016)
Косінський О. В. - Нові форми управлінських технологій, Сидорко І. І. (2016)
Стандарти на якість води для кращої роботи (2016)
Шабайкович В. А. - "Перли" якості вищої освіти в Україні (2016)
Макух М. В. - Рекомендації щодо перехідних положень у зв’язку з уведенням у дію нових версій стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 (2016)
Намаконов Б. В. - Экологическое качество реновационных изделий, Папиашвили А. И. (2016)
Соломинка отримує "ковток стандартизації" (2016)
Малецька О. Є. - Сучасні вимоги стандартизації. Нормативні документи з метрології, Москаленко М. В. (2016)
Новий стандарт ІSО прискорює контроль якості та сприяє розвитку торгівлі пробіотиками і заквасками (2016)
9-а Міжнародної виставки LABComplEX (2016)
Вимірювання у динамічному світі (2016)
Нова послуга від редакції журналу "ССЯ" (2016)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень—грудень 2016 року (2016)
Сердюк А. М. - Біологічна безпека України: реалії та проблеми, Скалецький Ю. М. (2016)
Бадюк М. І. - Оптимізація медичної допомоги у військових підрозділах і частинах тактичного рівня Збройних Сил України в сучасних умовах, Середа І. К., Микита О. О., Ковида Д. В., Жупан Б. Б. (2016)
Бадюк М. І. - Обґрунтування організації підготовки військовослужбовців із надання домедичної допомоги у Збройних Силах України, Рудинська С. М., Микита О. О., Фурдик В. Д., Ковида Д. В. (2016)
Тодоров І. Я. - Психологічна мобілізація українського суспільства як чинник відновлення суверенітету України, Тодорова Н. Ю. (2016)
Голованова І. А. - Медичне забезпечення військових частин Збройних Сил України в умовах антитерористичної операції, Краснова О. І., Краснов О. Г. (2016)
Кальниш В. В. - Актуальні проблеми психофізіологічного стану учасників бойових дій, Пишнов Г. Ю., Варивончик Д. В. (2016)
Ладик–Бризгалова А. К. - Посттравматичні психічні порушення та суїцидальна поведінка в учасників бойових дій (2016)
Бадюк М. І. - Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення Державної прикордонної служби України в умовах ведення збройного конфлікту, Ковида Д. В., Сокирко Д. М. (2016)
Завалко Ю. М. - Структура розладів психіки в учасників АТО (пілотне дослідження на клінічному матеріалі стаціонарних хворих), Кутько І. І., Андрейко М. Ф., Єрчкова Н. О. (2016)
Леськів Б. Б. - Дворічний досвід лікування та медичної реабілітації учасників антитерористичної операції у лікувально-профілактичних закладах загальної мережі Житомирської області, Шевченко С. І. (2016)
Лівінський В. Г. - Обґрунтування нового механізму використання системи цивільної охорони здоров'я для лікування поранених і хворих військовослужбовців шляхом створення тимчасових функціональних об’єднань (2016)
Пішель В. Я. - Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії, Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. (2016)
Сердюк В. Н. - Особенности оказания офтальмохирургической помощи больным с травмами глаз, полученными во время боевых действий в зоне АТО, Устименко С. Б., Головкин В. В. (2016)
Плужнікова Т. В. - Волонтерський загін Української медичної стоматологічної академії м. Полтави як медичний потенціал держави (2016)
Жаховський В. О. - Єдиний медичний простір як елемент формування медичного потенціалу держави (2016)
Сердюк О. І. - Організація надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у Харківському регіоні, Короп О. А., Зайцев О. М., Просоленко Н.В. (2016)
Трихліб В. І. - Вплив метеорологічних факторів, циркулюючих збудників на рівень захворюваності гострими респіраторними захворюваннями у військовослужбовців, Литовка С. Л., Моргун С. О., Остапенко В. М., Третьяков М. О., Ткачук С. І., Котюк Л. В. (2016)
Алиев С. П. - Эколого-эпидемиологический анализ условий, влияющих на распространение и восстановление местной передачи малярии в Таджикистане, Сапарова Н. Х., Саидов Х. М. (2016)
Гребняк М. П. - Медичний менеджмент шахтарів – основа трудового потенціалу держави, Федорченко Р. А. (2016)
Дудник С. В. - Детермінанти малюкової смертності залежно від статі та місця мешкання (2016)
Качур О. Ю. - Оцінка організаторами охорони здоров'я стану та перспектив розвитку променевої діагностики у закладах охорони здоров’я вторинного рівня (2016)
Керецман А. О. - Обсяг і структура втрачених років потенційного життя від хвороб органів травлення у Закарпатській області (2016)
Клітинська О. В. - Удосконалення алгоритму діагностики каріозних уражень твердих тканин зубів, Васько А. А. (2016)
Лехан В. М. - Яким повинен бути сучасний управлінець у сфері охорони здоров'я, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В. (2016)
Лисак В. П. - Смертність дорослого населення Полтавської області внаслідок хвороб ендокринної системи (2016)
Лобас М. В. - Рівень фінансування охорони здоров'я як чинник забезпечення якісної медичної допомоги сільському населенню (2016)
Микита Х. І. - Оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку м. Ужгорода в динаміці за 1995–2015 роки, Рогач І. М. (2016)
Миронюк І. С. - Досвід використання методу експертних оцінок для визначення окремих видів втрат продуктивного робочого часу медичних працівників регіональних підрозділів служби протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Мулеса О. Ю., Ніколко М. В. (2016)
Огнєв В. А. - Аналіз та оцінка справжнього рівня поширеності надмірної ваги та ожиріння серед дітей шкільного віку м. Харкова, Помогайбо К. Г. (2016)
Рогач І. М. - Розвиток та організація нейрохірургічної служби Закарпатської області, Смірнов М. М., Погоріляк Р. Ю. (2016)
Рогач І. М. - Навчання суспільства само-та взаємодопомозі як метод оптимізації показників громадського здоров’я, Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І., Шип Д. Я. (2016)
Сізінцова Ю. Ю. - Документація медичного закладу як складова доказування при розслідуванні злочинів (2016)
Скрип В. В. - Оперативні політики як перешкоди на шляху автономізації закладів охорони здоров’я та можливі шляхи усунення таких політик (2016)
Слабкий Г. О. - Регіоналізація перинатальної допомоги – важливий чинник забезпечення національної безпеки країни, Дудіна О. О., Габорець Ю. Ю. (2016)
Федосюк Р. М. - Концептуальна модель стартового пакету з безпеки пацієнтів для служби анестезіології України (2016)
Ходор О. Є. - Поліпшення медичного потенціалу держави шляхом створення комп'ютерних програм для моніторингу ринку праці (2016)
Чепелевська Л. А. - Регіональні особливості смертності населення України від фіброзу і цирозу печінки та алкогольної хвороби печінки, Дзюба О. М., Кручаниця В. В. (2016)
Чепелевська Л. А. - Тенденції смертності населення України від хвороб органів травлення: регіональні особливості, Слабкий В. Г. (2016)
Чугрієв А. М. - Управління запасами компонентів крові: реалії та перспективи в Україні (2016)
Шатило В. Й. - Сучасні підходи до організації невідкладної допомоги з участю парамедиків в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій, Яворський П. В., Свиридюк В. З. (2016)
Шафранський В. В. - Поліпшення здоров'я для всіх та скорочення нерівності щодо здоров’я як стратегічне завдання політики "Здоров'я – 2020": аналітичний огляд публікацій ВООЗ (2016)
Матеріали учасників конференції (2016)
Титул, содержание (2017)
Ефименко Т. И. - Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами (2017)
Амоша А. И. - Инновационное развитие промышленных предприятий в регионах: проблемы и перспективы, Саломатина Л. Н. (2017)
Якубовский Н. Н. - Региональные особенности развития промышленности Украины, Солдак М. А. (2017)
Бойченко Э. Б. - Концептуальный подход к проведению мониторинга межрегионального сотрудничества, Рогозян Ю. С. (2017)
Губени Ю. Э. - Развитие личных крестьянских хозяйств в условиях институциональных изменений, Коверко Ю. А., Олищук П. О. (2017)
Звонарь В. П. - Комплексное оценивание реализации социальной ответственности как социоэкономического феномена (2017)
Лунина И. А. - Воспроизводство общественных благ – важная составляющая экономической системы Украины (2017)
Известная ученая, новатор, педагог (2017)
Известный ученый, педагог, исследователь (2017)
Summaries (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського