Шевців М. Б. - Вплив моралі на ментальні причини злочинності (2015)
Ярмол Л. В. - Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти), Тучапець І. Б. (2015)
Біленкова Ю. С. - Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) (2015)
Галамай О. З. - Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві (2015)
Гирила І. М. - Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право (2015)
Макарчук В. С. - Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в Україні у роки Визвольних Змагань (1917–1921 рр. ) (2015)
Поліковський М. Ф. - В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму, Граб С. О. (2015)
Ряшко О. В. - Формування національної свідомості як важливого чинника патріотизму у майбутніх працівників правоохоронних органів України, Ряшко В. І. (2015)
Стецюк Б. Р. - Функціонування судового процесу в Київській Русі (2015)
Терлюк І. Я. - Витоки конституційної ідеології українського державотворення як національного (2015)
Гула Л. Ф. - Заходи виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного забезпечення (2015)
Гумін О. М. - Поняття летентної злочинності та напрями її профілактики, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) (2015)
Коваль М. М. - Характеристика катування з криміналістичного погляду (2015)
Кушпіт В. П. - Кримінальна процесуальна складова політики держави у галузі протидії злочинам в Україні (2015)
Марисюк К. Б. - Типи жертв злочинів (2015)
Римарчук Г. С. - Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, Сорока С. О. (2015)
Сибірна Р. І. - Судова експертиза споживчих товарів під час розслідування кримінальних справ, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2015)
Якимова С. В. - Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України (2015)
Зайцев Ю. К. - Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи (2016)
Федулова Л. І. - Світові тенденції інвестування у контексті реалізації завдань сталого розвитку (2016)
Коломієць Г. М. - Нематеріальні активи як актуальний чинник підвищення ринкової ціни компанії, Меленцова О. В., Конд ратенко Д. К., Оснадчук В. М. (2016)
Матросова Л. М. - Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України, Єчина Л. В. (2016)
Губін К. Г. - Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації, Набатова О. О. (2016)
Марченко О. С. - Інтелектуальний ефект масштабу та якість як характеристики консалтингового юридичного циклу, Пронкіна Л. І. (2016)
Москаленко О. М. - Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України (2016)
Шевченко Л. С. - Конкурентне управління юридичною фірмою (2016)
Левковець О. М. - Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність (2016)
Zadykhaylo D. V. - Economic power as a key object of reformation of economic relations (legal identification matters) (2016)
Zadykhaylo D. D. - Сonstitutional and legal regulation of economic relations: search for an up-to-date standard (2016)
Ostapenko Yu. I. - Modelling organizational forms of enterprises as a tendency of economic legislation development (2016)
Бударна В. О. - Інвестиційна політика держави: стан законодавчого забезпечення (2016)
Врублевська К. М. - Основні правові форми інвестування інноваційного продукту (2016)
Останіна А. В. - Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення (2016)
Рудяга І. М. - Питання оптимізації організаційно-правової форми господарювання на залізничному транспорті (2016)
Циганок Р. О. - Державне регулювання господарської діяльності на ринку алкогольної продукції (2016)
Зеленов А. С. - Виконання судового рiшення як завершальна стадія розгляду адміністративної справи (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Zakharchenko I. - Biological characteristics of silver bream (Blicca bjoerkna) in commercial fishery in the Kyiv reservoir, Lytvynenko V., Kurganskiy S. (2016)
Драган Л. П. - Коррекция альгоценоза препаратом "Комплезим" в прудах опытного хозяйства "Нивка", Михайленко Н. Г., Базаева А. Н., Королюк К. Е., Рудь Ю. П., Бучацкий Л. П. (2016)
Бузевич О. А. - Структурні показники популяції судака (Sander lucioperca) Київського водосховища, Прокопенко С. М. (2016)
Старко Н. В. - Расчет экологической емкости водоемов?охладителей для садкового рыбоводства (2016)
Цьонь Н. І. - Дослідження гострої токсичності нового добрива "Rost-концентрат" на гідробіонтів Сyprinus carpio L. і Daphnia magna Straus, Ковальчук О. М., Тушницька Н. Й., Думич О. Я., Сярий Б. Г., Пірус Р. І. (2016)
Снигирев С. М. - Динамика и структура уловов сельди черноморско-азовской Alosa immaculata Bennett, 1835 в Днестровском лимане за 1994–2016 гг. (2016)
Гейна К. М. - Морфологічні особливості, вікова структура та темп росту краснопірки (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Кружиліна С. В. - Кормова база та особливості живлення струмкової, райдужної форелей та харіуса на різних біотопах річки Шипіт Закарпатського регіону, Діденко О. В., Великопольський І. Й. (2016)
Гурбик В. В. - Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття (2016)
Пуговкін А. Ю. - Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (Esox lucius L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування, Копєйка Є. Ф., Міксон К. Б., Черепнін В. О., Грициняк І. І. (2016)
Маріуца А. Е. - Аналіз генетичної структури окремих типів українського лускатого коропа, Тарасюк С. І., Грициняк І. І. (2016)
Малишева О. О. - Внутрішньовидовий поліморфізм мікросателітної ДНК російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt), Мошнягул К. І., Шинкаренко Л. М., Андрєєв І. В., Спиридонов В. Г. (2016)
Симон М. Ю. - Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Вчений, фахівець рибної галузі. До 115-ї річниці від дня народження Хомчука Андрія Якимовича (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
Хартія прав дитини, яка помирає (2016)
Бойченко А. Д. - Проблемні питання діагностики та тактики ведення гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки у передчасно народжених дітей (2016)
Яблонь О. С. - Роль TLR2 у реалізації вродженої та набутої пневмонії у новонароджених дітей, Ремінна І. І. (2016)
Жданович О. І. - Стан новонародженого після профілактики перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ: та герпесвірусної інфекції у матері, Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Дитяча гемофілія: проблеми діагностики та лікування (2016)
Бережной В. В. - Эффективность ирригационной терапии солевыми растворами при риносинуситах у детей, Гляделова Н. П. (2016)
Стоева Т. В. - Врожденные пороки развития у детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Синенко В. В., Стречень Е. А. (2016)
Квашнина Л. В. - Ацетонемический синдром и нейро-артритическая аномалия конституции у детей: современные методы коррекции (2016)
Даниленко Г. М. - Вплив фізичної активності на рівень розумової працездатності школярів, що навчаються за різними программами, Нестеренко В. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Банадига Н. В. - Невідкладна терапія бронхіальної астми у дітей з урахуванням клінічних аспектів перебігу та поліморфізму гена β2-адренорецепторів, Волошин С. Б. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу і клініко-лабораторних даних у дітей-підлітків з гастродуоденальною патологію на тлі харчової алергії, Вороніна С. С., Богданова Т. А. (2016)
Лемко О. І. - Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей із частими та рецидивними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Вантюх Н. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів ц дітей, Московенко О. Д., Брюзгіна Т. С. (2016)
Бережний В. В. - Міопатичний синдром у дитячій кардіоревматології, критерії диференційної діагностики (лекція), Герман О. Б. (2016)
Боярчук О. Р. - Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року (2016)
Марушко Ю. В. - Ефективність застосування препарату "Ноофен"® у дітей зі стабільною первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В. (2016)
Бережний В. В. - Диференційний підхід у лікуванні хронічних запорів у дітей із природженими вадами розвитку кишечника, Козачук В. Г., Рибальченко В. Ф. (2016)
Марушко Ю. В. - Лікування дітей з дисфункцією жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіцитом, Нагорна К. І. (2016)
Бережний В. В. - Новий підхід у лікуванні дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту, Козачук В. Г. (2016)
Марушко Ю. В. - Клінічні можливості застосування комплексного пробіотика "Пробіз" з метою профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї та інших запальних уражень кишечника (огляд літератури), Асонов А. О. (2016)
Кенс О. В. - Алельні поліморфізми С-590Т гена IL4 та С-159Т гена CD14 як імовірні генетичнімаркери підвищеної схильності до розвитку повторних епізодівострого обструктивного бронхіту у дітей, Акопян Г. Р., Лук'яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2016)
Бобкова О. В. - Асоціації між соціально-економічнимифакторами ризику та розвитком соціальнозначущих захворювань серед підлітків (2016)
Авидзба Ю. Н. - Морфофункциональные особенности семенных желез при карагиненовом воспалении (экспериментальное исследование), Залюбовская О И., Зленко В.В. (2016)
Говоруха О. Ю. - Значення взаємодії перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантних систем в розвитку патологічних процесів, Шнайдерман О.Ю. (2016)
Залюбовська О. І. - Саліводіагностика: реалії та перспективи, Тюпка Т.І., Зленко В.В., Авідзба Ю.Н., Литвиненко М.І., Яворська О.М. (2016)
Ісаєва Г. О. - Етіологія гнійно-запальних захворювань у дітей з бронхолегеневою патологією, Мінухін В.В., Гончарь М.О., Логвінова О.Л., Басюк М.А. (2016)
Коцар О. В. - Поширенність метицилінрезистентних стафілококів серед бактеріоносіїв, Голубка О.В., Масалова А.В., Антушева Т.О., Рябушиць О.В. (2016)
Ольховський В. О. - Визначення тривалості посмертного періоду в судово-медичній експертній практиці: сучасний стан і перспективи, Голубович Л.Л., Хижняк В.В., Коновал Н.С., Дмитренко Ю.О. (2016)
Степаненко А. Ю. - Половые различия величи-ы мозжечка человека (2016)
Бильченко О. С. - Случаи врожденной патологии органов дыхания, Болокадзе Е.А., Авдеева Е.В., Красовская Е.А. (2016)
Визир М. А. - Несфатин-1 и липидный профиль у больных с коморбидным течением гипертонической болезни (2016)
Дериенко Т. А. - Степень артериальной гипертензии и изменения гемодинамических показателей в течение года после имплантации электрокардиостимулятора, Волков Д.Е., Лопин Д.А., Яблучанский Н.И. (2016)
Капустник В. А. - Рівень васкулярного ендотеліального фактора росту у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Істоміна О. В. (2016)
Карчинський О. О. - Використання дистанційної інфрачервоної термографії в оцінці ефективності лікування гострих навколоносових синуситів (2016)
Кожем’яка Г. В. - Взаємозв’язок концентрації остеопонтину та інтерлейкіну-15 в плазмі крові з особливостями морфологічних і функціональних змін лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу (2016)
Оспанова Т. С. - Клінічний випадок гістіоцитозу з клітин Лангерганса, Більченко О.С., Авдєєва О.В., Болокадзе Є.О. (2016)
Ольховський Є. С. - Особливості клінічного перебігу ешерихіозу у дітей, інфікованих вірусом Епштейна–Барр, Кузнєцов С.В. (2016)
Бодня І. П. - Критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних можливостей організму людини при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом (2016)
Бодня Е. И. - Особенности клинико-лабораторных и иммунологических проявлений у больных синдромом "сухого глаза" на фоне токсокароза, Аль Хатиб Ануар (2016)
Кузьміна І. Ю. - Клініко-лабораторна оцінка активності ендометрія при гіперпластичних процесах, Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Кузьміна О.А., Корнілова Н.Ю., Жулікова М.В. (2016)
Мєлікова Т. А. - Взаємозв’язок мембранної патології та ускладнень гестаційного періоду у вагітних з аутоімунним тиреоїдитом (2016)
Денисенко М. М. - Формування адикцій у хворих на невротичні розлади (аналіз частот досвіду вживання, частот залежності та адиктивних потенціалів) (2016)
Петухова И. С. - Особенности медикаментозной коррекции астенического синдрома у больных с симптоматической эпилепсией, Васильева О.А. (2016)
Васильєва І. Г. - Моделювання нейротравми та регенерації серотонінергічних провідних шляхів в умовах культивування, Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Цюбко О.І., Галанта О.С., Cніцар Н.Д. (2016)
Сипитый В. И. - Современные методы исследований в ранней диагностике и хирургическом лечении парастволовых менингиом, С.А. Пагалов, Чмут В.А., Кутовой И.А.,  Куцын В.Н. , Сторчак О.А. , Генкин А.В. (2016)
Абдельрахман М. - Особенности функционального состояния эндотелия у пациентов с парапельвикальными кистами почек, осложненными артериальной гипертензией, Лесовая А.В., Андреев С.В. (2016)
Дронов О. І. - Вплив гастростазу на виживаність пацієнтів з раком головки підшлункової залози після панкреатодуоденальної резекції, Земсков С.В., Климнюк І.С., Левченко Л.В., Сидоренко М.І. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Небиологическое послойное моделирование огнестрельных ранений мягких тканей, Негодуйко В.В., Приходько Ю.В. (2016)
Мелліна В. Б. - Вплив призмових окулярів на контрастну чутливість у дітей з дисбіно-кулярною амбліопією в процесі лікування (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на фагоцитарную активность клеток крови больных хроническим генерализованным пародонтитом I–II степени тяжести с энтеробиозом (2016)
Щербань М. Г. - Актуальність лабораторної діагностики рівнів хімічного, мікробіологічного та паразитарного забруднення води рекреаційних водойм і пляжного матеріалу, Залюбовська О.І., Литвиненко М.І., Яворська О.М., Литвинова О.М., Фоміна Г.П., Литвиненко Г.Л., Шегедин М.Б. (2016)
Рецензія на колективну монографію: Олександрівська – Перша міська клінічна лікарня Харкова: півтора століття історії / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. Г. Ільїн; за заг. ред. докт. іст. наук, проф. І. Ю. Робака. – Харків: Колегіум, 2016. – 296 с. (2016)
Грабовський Г. Г. - Система керування витягуванням титанового зливка кристалізатора при електронно-променевій плавці, Цибрій Ю. О. (2013)
Виноградов А. Г. - Расчет спектров пропускания теплового излучения для полидисперсной водяной завесы (2013)
Андренко П. М. - Експериментальні дослідження лабіринтно-гвинтового насоса, Лебедєв А. Ю., Білокінь І. І., Стеценко Ю. М., Макогон В. А., Кошевий В. Ф. (2013)
Батлук В. А. - Наукові основи створення відцентрово-інерційних пиловловлювачів із жалюзійним відокремлювачем, Параняк Н. М. (2013)
Тарасенко Т. В. - Експериментальне визначення порогу кавітації газонасичених рідин (2013)
Мочалин Е. В. - Теплообмен и гидравлические потери в потоке между соосными вращающимися цилиндрами при расходном течении жидкости, Мочалина И. Г. (2013)
Дибкалюк С. В. - Математичне моделювання пружно-регуляторних та гідравлічних характеристик хребтових артерій шийного відділу людини, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Струтинський С. В. (2013)
Гнатів Р. М. - Дослідження розподілу швидкостей при неусталеній течії рідини в трубопроводі (2013)
Єлін О. В. - Кавітаційно-ерозійні якості насосів зі шнекововідцентровим ступенем: сучасний стан проблеми та перспективи розвитку, Ткач П. Ю. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Оцінка динамічних і протифлатерних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів систем керування літаків (2013)
Жилевич М. И. - Объемный гидропривод гусеничных машин с улучшенными эксплуатационными характеристиками, Королькевич А. В., Королькевич В. А., Шевченко В. С. (2013)
Новік М. А. - Порівняльний аналіз гідромеханічних затискних патронів, Музиченко В. В. (2013)
Слабкий А В. - Дослідження гідроімпульсного привода пристрою для радіального віброточіння, Обертюх Р. Р., Дерібо О. В. (2013)
Волошин О. Б. - Визначення взаємного впливу сепаратних каналів гідропривода стабілометра, Слободян Н. М. (2013)
Головчук А. Ф. - Гідростатична передача з вільнопоршневим двигуном-гідронасосом (2013)
Кузьмін О. Є. - Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2015)
Безугла Ю. Є. - Формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу (2015)
Бортнік С. М. - Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку підприємства (2015)
Бочко О. Ю. - Зниження маркетингових ризиків у аграрних підприємствах (2015)
Глинський Н. - Маркетингове дослідження рівня інтеграції українського студентства у міжнародний освітній простір, Ясевич А. (2015)
Дума О. І. - Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон”, Палчинська І. І., Семків І. А. (2015)
Карковська В. Я. - Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства (2015)
Кононенко Я. В. - Моделі оцінки економічного ефекту та ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі парфумерно-косметичних підприємств хімічної промисловості) (2015)
Лакіза В. В. - Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства (2015)
Олексів І. Б. - Особливості організаційних змін у системах корпоративного управління, Лісович Т. Ю. (2015)
Прокопенко О. В. - Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Школа В. Ю., Домашенко М. Д. (2015)
Сватюк О. Р. - Інфраструктура корпоративного середовища: зовнішні та внутрішні структурні елементи (2015)
Сталінська О. В. - Теоретичні основи сталого розвитку в управлінні підприємством, Драчук Ю. З. (2015)
Фоменко А. В. - Теоретичне обґрунтування визначення узагальнюючої якісної характеристики фінансового стану машинобудівних підприємств (2015)
Хома І. Б. - Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством (2015)
Балик У. О. - Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій, Колісник М. В. (2015)
Горбаль Н. І. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні, Ханіна Р. І., Ковальчук О. І. (2015)
Дума О. І. - Розроблення методології створення нових туристичних продуктів в умовах конкурентного ринку, Пашко Б. Б. (2015)
Кара Н. І. - Проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення, Осідач Р. Й. (2015)
Мацапура О. В. - Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки (2015)
Мельник О. Г. - Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій на підприємствах, Коць І. І., Урікова О. М. (2015)
Музиченко-Козловська О. В. - Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні (2015)
Перерва П. Г. - Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Попадинець Н. М. - Частка імпорту та його вплив на розвиток внутрішнього ринку України (2015)
Романишин С. Б. - Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах, Греськів І. Р. (2015)
Федулова І. В. - Використання функцій попиту для збалансування розвитку продовольчих ринків, Мостенська Т. Л. (2015)
Ясінська Ю. Р. - Віртуальний імідж підприємства (2015)
Антоненко О. Л. - Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві, Козар З. І. (2015)
Бойчук А. Б. - Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізаціх інноваційного потенціалу у промисловості України (2015)
Бондаренко Ю. Г. - Об’єднання підприємств як механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні, Кулініч Т. В. (2015)
Головко Л. С. - Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій (2015)
Гришина Л. О. - Основні засади формування механізму стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону, Погорєлова О. В., Тубальцева Н. Ф. (2015)
Довбенко В. І. - Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату для інноваційного розвитку підприємств (2015)
Добрянська М. В. - Моделювання варіантів проектів інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2015)
Загородній А. Г. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України, Бабінська С. Я. (2015)
Конопельський З. - Проблеми побудови національної та регіональних інноваційних систем (2015)
Подольчак Н. І. - Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів, Ясінська А. І. (2015)
Прохоровська С. А. - Проблеми інноваційного розвитку регіону, Дяків О. П. (2015)
Рєпіна І. М. - Матричні підходи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу підприємства, Вострякова В. Ю. (2015)
Степанюк Н. А. - Особливості розвитку інноваційної інфраструктури України (2015)
Терлецька В. О. - Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки (2015)
Тимошенков І. В. - Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії, Нащекіна О. М. (2015)
Ткач С. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу (2015)
Цогла О. О. - Дослідження інноваційного розвитку промислових підприємств Львівщини (2015)
Ianshyna A. M. - Innovative and sustainable infrastructure development: best EU practices (2015)
Баран Р. Т. - Проблеми радіаційної безпеки авіапасажирів та членів екіпажів повітряних суден та підходи до соціально-економічних, інноваційних та правових напрямків їх вирішення (2015)
Віблий П. І. - Проблеми валютного регулювання в Україні, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2015)
Волинець І. Г. - Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України (2015)
Гаращук О. В. - Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості, Куценко В. І. (2015)
Горбаль Н. І - Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу, Бобиляк І. І., Мельник І. Г. (2015)
Жуков С. А. - Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки (2015)
Іванова О. Ю. - Термінологічний апарат регіонального саморозвитку (2015)
Квач Я. П. - Забезпечення розвитку експорту високотехнологічних товарів в умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі, Коваль В. В., Циналєвська І. А. (2015)
Романів О. Я. - Розвиток готельного господарства у ринкових умовах, Трусова Т. С., Бричка Р. П. (2015)
Моторнюк У. І. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, Теребух М. І. (2015)
Хом’як К. А. - Ґенеза тіньових економічних відносин (2015)
Шостак Л. В. - Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства (2015)
Яковлєв А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності, Косенко О. П., Ткачов М. М. (2015)
Скрыль О. К. - Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия (2015)
Міщенко В. І. - Стан і перспективи стратегічного розвитку банківської системи України (2014)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків, Шепель Є. В. (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні проблеми розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні, Печенко О. О. (2014)
Ткаченко Н. В. - Систематизація способів розв’язання фінансових проблем неплатоспроможних банків, Чеховський Д. Б. (2014)
Другов О. О. - Людський капітал як фактор розвитку банку в сучасних умовах, Братків Л. П. (2014)
Кравченко О. В. - Організація системи контролю за формуванням та виконанням бюджетів банків (2014)
Naumenkova S. V. - Forecasting of capitalization of banking institutions in Ukraine, Domanetskyi I. V. (2014)
Лапко О. О. - Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України, Демченко А. М. (2014)
Shubіna S. V. - Theoretical approaches to analysis of "MegaBank" profitability, Kramarenko I. V., Golovashko A. V. (2014)
Шаповал О. А. - Практика управління ризиком споживчого кредитування в банках України (2014)
Kostyuchenko O. E. - Foreign experience in functioning of the different megaregulator models and the ways of their implementation In Ukraine, Pasichnyk R. M. (2014)
Azarenkova G. M. - Managing a business profitability, Chyhryn Y. V. (2014)
Bilomistna I. I. - The system to ensure the financial security of businesses, Bilomistniy O. M., Kramska M. S. (2014)
Глущенко О. О. - Наслідки відмивання нелегальних доходів для фінансово-економічної безпеки України, Райхерт Х. Я. (2014)
Gnyp N. О. - Organization of enterprise financial security policy, Merzlikina O. A. (2014)
Іванов Ю. Б. - Rationale for directions of small business’ deregulation policy of Ukraine in taxation sphere, Малишко Ю. М. (2014)
Иванова О. Ю. - Влияние налогово-бюджетной отношений на обеспечение устойчивого развития регионов Украины (2014)
Кучерова Г. Ю. - Аспекти розвитку податкової свідомості в середовищі конфлікту інтересів суб'єктів оподаткування (2014)
Orekhova K. V. - The process for forming a financial security strategy of an enterprise (2014)
Yurchenko V. P. - Systematization of scientific research on issue of production cost (2014)
Лапішко М. Л. - Роль гарантійних фондів у забезпеченні фінансової стабільності на ринку фінансових послуг, Лапішко З. Я. (2014)
Цікановська Н. А. - Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Міщенко С. В. - Прогнозування динаміки та структури готівкового грошового обороту (2014)
Samorodov B. V. - Assessment of the bank's electronic money using the method of hierarchies analysis, Melnychenko O. V., Koshcheeva N. S. (2014)
Кавун С. В. - Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства, Трухачова К. В. (2014)
Лернер Ю. І. - Вдосконалення методів оцінки банківського бізнесу (2014)
Velev D. G. - Security aspects of cloud-based mobile learning (2014)
Shvets O. О. - Improving methods of brand positioning (2014)
Гірченко Т. Д. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття конкурентоспроможності банківської системи, Петелькіна Ю. О. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Науково-методичні підходи до класифікації систем гарантування вкладів (2014)
Співак І. В. - Особливості функціонування глобального валютного ринку (2014)
Голуб Р. Р. - Взаємозв′язок між паритетом купівельної спроможності і реальним валютним курсом в контексті цінової конкурентоспроможності експорту (2014)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Термінологічна сутність та рівні дерегулювання економіки (2014)
Чала О. А. - Екологічний податок як фінансовий інструмент забезпечення екологізації національної економіки (2014)
Заїка А. Г. - Розроблення стратегії як передумова підвищення рівня фінансової грамотності населення України (2014)
Шилкіна К. О. - Особливості пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного використання сучасних інформаційних технологій, Самойленко К. В. (2014)
Царик Л. П. - Науково-освітня роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації природоохоронних концепцій початку ХХІ століття в Україні (2015)
Питуляк М. Р. - З історії дослідження ландшафтів Тернопільщини, Питуляк М. В. (2015)
Таранова Н. Б. - До питання про класифікацію топонімів (2015)
Пантелєєва Н. Б. - Історія дослідження та освоєння мінеральних ресурсів Дніпропетровської області (2015)
Губадоглу(Бабаєв) Н. - Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе (2015)
Чернюк Г. В. - Морфологічна структура ландшафтів РЛП "Загребелля" і їх трансформаційні зміни, Царик Л. П., Царик П. Л. (2015)
Клапчук Т. В. - Геопросторові особливості морфометрії рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської (2015)
Петровська М. А. - Чинники формування потенціалу здоров'я дитячого населення Львівської області, Пантилей В. А., Артеменко О. В. (2015)
Бойко З. В. - Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів (2015)
Ламекіна Г. О. - Географічний аналіз внутрішньої і зовнішньої міграції населення Польші (2015)
Склярська О. І. - Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства (2015)
Пугач С. О. - Сучасні тенденції геодемографічних процесів у Волинській області, Пятак Д. Ю. (2015)
Мамчр О. І. - Суспільно-географічні дисципліни: роль уформуванні професійних компетентностей, Ванда І. В., Котик Л. І. (2015)
Зубик А. І. - Економічна ситуація як чинник української трудової міграції (2015)
Задворний С. І. - Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери реґіону (2015)
Джаман В. О. - Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму, Джаман Я. В., Навроцька Г. Б. (2015)
Цесьців Д. С. - Геопросторове розміщення дерев’яних церков Вінниччини, Волошин І. М. (2015)
Габчак Н. Ф. - Історія становлення та сучасний стан лікувально-оздоровчого туризму Закарпатської області (2015)
Melniichuk M. - Nature reserve component of the recreational potential of Rivne region, Bezsmertniuk T. (2015)
Талибов С. А. - Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона (2015)
Царик П. Л. - Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля (2015)
Чабанчук В. Ю. - Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі, Мельнійчук М. М. (2015)
Сулік Л. В. - Функціонування екологічних навчальних стежок та їхнє значення в екотуристичній діяльності Національного природного парку "Прип’ять-Стохід”, Кричевська Д. А. (2015)
Новицька С. Р. - Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей (2015)
Круглов І. С. - Природні геоекосистеми басейну верхнього Західного Бугу (2015)
Полянський С. В. - Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять (2015)
Стрілець І. О. - Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова, Петровська М. А. (2015)
Корлимо О. П. - Антропогенне навантаження на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці (2015)
Позняк І. Б. - Фітомеліораційна роль комплексної зеленої зони урбоекосистеми м. Тернополя (2015)
Тарасюк Н. А. - Географічна оцінка сучасного стану використання забудованих земель території Полісся (на прикладі Волинської області), Ничая О. О. (2015)
Бакало О. Д. - Структура землекористування території сільських рад в басейні річки Джурин (2015)
Пилипчук О. Є. - Поліаспектні виміри сталого функціонування лісового господарства ДП "Бережанського ЛМГ" (2015)
Полянська К. В. - Збереження біорізноманіття і можливості диверсифікації біоти на території лівобережного Полісся, Сагайдак А. В. (2015)
Шаблій Олег Іванович (2015)
Любомиру Царику - 60 років (2015)
Міжнародна науково-практична конференція до 25-річчя географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015)
Пам’яті колеги і друга (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Чепков І. Б. - Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду, Луханін М. І., Борохвостов І. В. (2016)
Жданов С. В. - Проблема заміни парку бойових літаків у Україні (2016)
Ланецький Б. М. - Методика прогнозування стану парку зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України для вирішення задач планування розвитку озброєння та військової техніки, Коваль І. В., Селезньов С. В. (2016)
Камалтинов Г. Г. - Впізнавання об'єктів на полі бою. Аналіз світового досвіду, Кукобко С. В., Маляренко О. С., Кісєль П. І. (2016)
Климченко В. Й. - Особливості розрахунку коефіцієнта використання радіогоризонту в оглядових радіолокаційних станціях метрового діапазону хвиль, Камалтинов Г. Г., Бєлавін О. В., Єфімов І. Л. (2016)
Герасимов С. В. - Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління, Кукобко С. В., Рощупкін Є. С., Расстригін О. О. (2016)
Оліярник Б. О. - Комплекс уніфікованих технічних засобів для командно-штабних машин та вогневих засобів артилерії, Євтушенко К. С. (2016)
Шкварський О. В. - Розрахунок військового низьководного мосту на горизонтальне навантаження (2016)
Дерепа А. В. - Шляхи усунення невизначеності пеленгування системою "гідроакустична станція – надводний корабель" з гнучкими протяжними буксируваними антенами (2016)
Животовський Р. М. - Особливості вдосконалення і розвитку системи діагностичного забезпечення на основі методу інтелектуальної підтримки, Петрук С. М., Нікіфоров М. М. (2016)
Каховський М. Ю. - Взаємозв'язок теплових характеристик малоамперної дуги і напружено-деформованого стану зварних з'єднань з жароміцних нікелевих сплавів вузлів газотурбінних двигунів військової і транспортної авіації, Гуляєв А. В., Яровіцин О. В., Червяков М. О. (2016)
Колчигин М. М. - Экспериментальные исследования индивидуальных широкополосных маскировочных комплектов, Быков В. Н., Иванченко Д. Д., Глебов В. В., Девятилов Ю. И., Роленко С. А., Гричанюк А. М. (2016)
Buhera M. - Method of morphological analysis of patent information for the construction of forecasting statistical model of dynamic type protective devices development (2016)
Інформація (2016)
Resume (2016)
Салиев Э. И. - Подходы к анализу аварийных состояний централизованных систем водоснабжения, Николенко И. В., Каленик И. Н. (2013)
Батлук В. А. - Математичні моделі процесів розділення гетерогенних систем при пилоочистці, Мірус О. Л., Кошеленко В. В. (2013)
Ромашко А. С. - "Ноу-Хау” як наслідок умисного неповного розкриття сутності винаходу (корисної моделі), Верба I. I. (2013)
Финкельштейн З. Л. - Малогабаритные высокомоментные планетарные гидромоторы с плавающими сателлитами, Палюх А. П. (2013)
Кутелев М. М. - Коэффициент трения торможения при посадке и прерванном взлете самолета с тормозными колесами (2013)
Пузік О. С. - Експериментальні дослідження акустичного спектру гідродинамічної кавітації авіаційного палива з різною концентрацією води (2013)
Кравцов В. І. - Чисельне дослідження впливу гідродинамічних навантажень у трибоспряженні, Садегіджалал М. А. (2013)
Башта Е. Е. - Влияние вибрации на возникновение кавитации в жидкости, находящейся в статических условиях, Джурик О. В., Романенко В. Г., Волоха М. П. (2013)
Тарасенко Т. В. - Дослідження кавітаційних явищ у дроссельних пристроях (2013)
Батлук В. А. - Розробка принципово нової конструкції пиловлолювача для знепилення при роботі абразивного інструменту, Романцов Е. В., Стець Р. Є. (2013)
Рикуніч Ю. М. - Особливості нестаціонарних газодинамічних процесів у проточній частині електромагнітного клапана високого тиску, Зайончковський Г. Й., Струтинський C. B. (2013)
Лурье З. Я. - К вопросу определения и сравнения КПД объемных насосов различного принципа действия, Андренко П. Н. (2013)
Новік М. А. - Пневмоелектричні багато позиційні приводи з об’ємними гідравлічними дозаторами, Дідовець B. C. (2013)
Кравець О. М. - Стевд для дослідження динамічної похибки механізму паралельної кінематики (2013)
Пурдик В. П. - Математичне моделювання регулятора витрати з робочим органом із полімерного матеріалу, Брицький О. Л. (2013)
Гейчук В. М. - Кінематика процесу магнітно-абразивної обробки лопаток газотурбинних двигунів (2013)
Барилюк Є. І. - Проектування перекривних вузлів трубопровідної арматури з ущільненням типу "Метал-метал” (2013)
Кузнецов Ю. Н. - Синтез цангових зажимних патронов с применением генетико-морфологического подхода, Герра Хамуйела Ж. А. (2013)
Іванов М. І. - Підвищення експлуатаційної ефективності блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів шляхом гідрофікації привода робочих органів, Шаргородський С. А., Руткевич B. C. (2013)
Прусов Д. Е. - Аналіз впливу нового будівництва на існуючу прилеглу забудову з урахуванням гідростатичного тиску, Бадах В. М. (2013)
Ортинський В. Л. - Антидержавний екстремізм: кримінально-правові аспекти (2015)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, Єсімов С. С. (2015)
Бліхар М. М. - Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері (2015)
Дніпров О. С. - Діалог органів державної виконавчої влади та громадянського суспільства (2015)
Єсімов С. С. - Інформаційний простір у контексті інформаційного права (2015)
Марушій О. А. - Адміністративно-правове забезпечення принципу законності у сфері державного управління (2015)
Мороз Н. С. - Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади (2015)
Мота А. Ф. - Організаційно-правові основи участі громадян в охороні державного кордону України (2015)
Остапенко О. І. - Адміністративно-правовий статус громадян як учасників протидії тероризму в Україні (2015)
Павлів-Самоїл Н. П. - Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС (2015)
Дутко А. С. - Особливості юридичних конструкцій приватного права (2015)
Забокрицький І. І. - Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України (2015)
Ковальчук В. Б. - Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського із захисту мовних прав українців у Другій Речі Посполитій, Бучин А. В. (2015)
Ковальчук О. Б. - Засади виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аспект (2015)
Кобрин В. С. - Загальні принципи діяльності Прем’єр-міністра України (2015)
Мальський М. М. - Міжнародні договори як правова підстава для визнання і виконання рішень українських судів у країнах СНД (2015)
Баран А. В. - Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз (2015)
Вовкович У. В. - Предметне поле засвоєння філософсько-правових ідей для працівників Галичини (2015)
Гарасимів Т. З. - Правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільства, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Аналіз основних концепцій есенції поведінки людини (2015)
Грень Н. М. - Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності (2015)
Жаровська І. М. - Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин (2015)
Зарічний О. А. - Добре врядування" як новітня форма участі громадськості у здійсненні публічної влади (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету (2015)
Колич О. І. - Ідеї національного визволення у філософсько-правових поглядах полемістів (2015)
Маськовіта М. М. - Теоретико-правовий аналіз поняття "присяга” (2015)
Муж В. В. - Юридичні методи формування правової свідомості, Гарасимів Т. З. (2015)
Муж В. В. - Соціальні умови формування колективної правосвідомості (2015)
Муринець Н. Я. - Злочинність як форма девіантної поведінки дитини (аналіз злочинів, скоєних неповнолітніми чи за їх участю, на території України за період 2005–2014 років та 9 місяців 2015 року) (2015)
Ортинська Н. В. - Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки (2015)
Радейко Р. І. - Деструктивні процеси формалізацї права (2015)
Романова А. С. - Державне суспільство в природно-правовому просторі (2015)
Сковронський Д. М. - Ідея та визначення соціальної держави у історіографічному аспекті (2015)
Сливка Б. С. - Духовні реколекції дошкільникам: канонічно-правові вимоги (2015)
Сливка С. С. - Зреалізоване право: філософсько-математичне обґрунутування (2015)
Токарська А. С. - Філософсько-правовий підхід до формування майбутнього спеціаліста (2015)
Чорнобай О. Л. - Розвиток комунікативної компетентності юриста на епохах його професійного становлення (2015)
Шай Р. Я. - Проблеми віднесення функції охорони правопорядку до функцій держави (2015)
Ярмол Л. В. - Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом, Вандьо С. (2015)
Макарчук В. С. - Велика хартія вільностей (1215 р. ): ідеї, придатні для сучасності (2015)
Панкевич І. М. - Традиція виборності влади в Україні: категоріально-поняттєвий аппарат дослідження (2015)
Ряшко В. І. - Насильство в політиці і практиці сталінського тоталітарного режиму (історико-правовий аспект), Ряшко О. В. (2015)
Словська І. Є. - Методологія наукового аналізу системи парламентаризму (2015)
Стецюк Б. Р. - Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола (2015)
Терлюк І. Я. - Український конституціоналізм як державно-правова практика: доба Першої "УНР” (2015)
Чорнописька В. З. - Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (на основі аналізу особової кримінальної справи) (2015)
Гула Л. Ф. - Міжнародне співробітництво у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними группами (2015)
Гула Н. Л. - Заходи оперативних підрозділів ОВС щодо попередження злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2015)
Гумін О. М. - Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві (2015)
Кушпіт В. П. - Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні (2015)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика статусу суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей (2015)
Марисюк К. Б. - Роль жертви у генезі злочину (2015)
Ромців О. І. - Використання поліграфа в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: реалії сьогодення, Зубач І. М. (2015)
Сорока С. О. - Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування, Римарчук Г. С. (2015)
Якимова С. В. - Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України (2015)
Батлук В. А. - Математичне моделювання процесів, які відбуваються у пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем, який обертається, Басов M. B., Климець В. В. (2012)
Емельянова H. A. - Определение производительности двухпоршневых бетононасосов и растворобетононасосов, исходя из анализа движения бетонной смеси по трубопроводам, Задорожный A. A., Меленцов H. A. (2012)
Шестаков A. А. - Корректность замены группы выходных отверстий в приточном трубопроводе одним отверстием, эквивалентным по площади (2012)
Губарев О. П. - Визначення раціональної конструкції та компоновки вузлів теплового гідропривода позиціонування приймача геліостанції, Ганпанцурова О. С., Бєліков К. О. (2012)
Ковалев B. А. - Численное моделирование структуры течений несжимаемой жидкости в сосудах с внутренними перегородками (2012)
Підлісний В. В. - Інтенсифікація масообміну в трубопроводах (2012)
Яхно О. М. - Визначення тензорних характеристик анізотропії гідродінамічних параметрів течії мастила в щілині сферичного шарніра, виготовленого з використанням методів лазерної стереолітографії, Струтинський С. В. (2012)
Гусак О. Г. - Порівняльний аналіз при чисельному дослідженні та фізичному експерименті виникнення та розвитку кавітації у вільновіхрових насосах, Котенко О. І., Ніколаєнко Л. М., Лугова С. О. (2012)
Финкельштейн З. Л. - Гидродинамическая система пылеподавлеиия, Бойко Н. З. (2012)
Батлук В. А. - Підвищення ефективності вловлення дрібнодисперсних фракцій пилу в системах очистки повітря від пилу деревообробних підприємств, Василів P. M., Стець Р. Є. (2012)
Гнатів P. M. - Дослідження місцевих опорів під час нєусталеної течії рідини у трубопроводах (2012)
Макаренко P. A. - Моделирование аэродинамики потока в циклонной камере с двухсторонним подводом среды (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Визначення робочих параметрів гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів, Севостьянов І. В., Іванчук Я. В., Любин B. C. (2012)
Козлов Л. Г. - Розробка мультирежимного регулятора тиску та потоку інжекційного вузла термопластавтомата, Ковальчук В. А., Гесаль М. В. (2012)
Рыкунич Ю. Н. - Исследование прочностной надежности стержневых элементов электромагнитных приводов ДТВ, Ситников А. Е., Барилюк Е.И. (2012)
Тихенко В. Н. - Исследование переходных процессов в гидроприводах агреганых станков, Волков A. A. (2012)
Лозня С. В. - Модернизация системы регулирования газотурбинной установки ГТК-10, Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э., Торхов K. M. (2012)
Ямковая М. А. - Моделирование динамических процессов дроссельного и объемного гидропривода в программе MATHLAB, Бойкo Н. З. (2012)
Литвин О. В. - Робочі процеси та параметри вузлів штокових токарних патронів для швидкісної обробки (2012)
Уминський С. М. - Гідродинамічне обладнання та технологія виготовлення біодизельного палива (2012)
Ночніченко І. В. - Стабілізація характеристик автомобільної підвіски в змінних умовах експлуатації за рахунок адаптивних властивостей амортизатора, Узунов О. В. (2012)
Середа Л. П. - Розробка і дослідження системи гідропривода активного робочого органа мобільного подрібнювана відходів деревини, Зінєв М. В., Свірень М. О. (2012)
Babii S. O. - Morphofunctional changes of Gallbladder and Biochemical Parameters of Lipid Metabolism in Children with Liver Steatosis, Zavgorodnya N. Yu., Konenko I. S. (2016)
Лебець І. С. - Оцінка проявів ювенільного ревматоїдного артриту та його наслідків при тривалому спостереженні (5–10–15 років), Зайцева Є. М., Летяго Г. В. (2016)
Чернишова О. Є. - Диференційований підхід до лікування й вторинної профілактики бронхіальної астми на тлі персистуючих інфекцій у дітей (2016)
Шадрин О. Г. - Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста, Безденежных С. В. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Роль кишкової мікробіоти в розвитку порушень ліпідного та вуглеводного обміну при стеатозі печінки у дітей, Зигало Е. В., Лук’яненко О. Ю., Бабій С. О. (2016)
Миронюк Б. М. - Ефективність та безпечність застосування системних деконгестантів, Хоменко М. Б., Тертишна В. С. (2016)
Банадига Н. В. - Нові аспекти застосування амброксолу в дитячій пульмонології: крізь призму впливу на біоплівки (2016)
Няньковський С. Л. - Диференціальна діагностика езофагітів у школярів, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2016)
Герасименко В. В. - Сосудисто-реологические свойства крови при геморрагическом васкулите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Егудина Е. Д., Чернышова О. Е., Синяченко О. В. (2016)
Даниленко Г. М. - Роль фізичної активності в повсякденному житті сучасних школярів, які навчаються за різними програмами, Нікуліна Г. Л., Нестеренко В. Г. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу, антропометричних даних та окремих функцій печінки у дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею, Загородня Я. М. (2016)
Корецкая Л. Р. - Энтеровирусный менингит: особенности течения и диагностики на современном этапе, Слатвитский В. Г., Будаева И. В., Чикаренко З. А., Чергинец Л. Н., Ульянов В. А., Ляхова Е. Ю. (2016)
Сорокман Т. В. - Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I), Макарова О. В. (2016)
Охотнікова О. М. - Фактори ризику розвитку і патогенез гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Черниш Ю. Р. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 4), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Cватко Ю. І. - "Гнів, богине, услав Ахіллеса, Пелеєва сина", або Вступ до онтоепістемологічної експертизи одного "гнівного" конфлікту (2016)
Гірник Г. О. - Тенденції розвитку та впровадження дистанційного навчання фахівців аграрної галузі в країнах ЄС (2016)
Заїка А. Ю. - Формування готовності вчителів-філологів до проведення дослідницької роботи з учнями старшої школи як психолого-педагогічна проблема, Боднар А. Я. (2016)
Левинська І. Б. - Структура професійної компетентності майбутнього психолога: теоретичний зарубіжний досвід (2016)
Макаренко О. М. - Психологічний аспект відповідального батьківства родин майбутніх першокласників, Голубєва М. О., Андрейчева А. О. (2016)
Ліщук Т. О. - Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ, Павлів Н. Г. (2016)
Наровлянський О. Д. - Правова освіта в середніх школах Закарпаття дорадянського періоду (2016)
Виноградов О. Г. - Академічна успішність: комплексний підхід до побудови передбачувальних моделей (2016)
Гірник А. М. - Теоретичні засади і процедура фрілістингу (2016)
Брик О. М. - Соціально-психологічні напрями вдосконалення управлінської діяльності менеджерів вітчизняних MLM-фірм (2016)
Гусак Н. Є. - Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки, Нескородяна О. П. (2016)
Кабаченко Н. В. - Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні, Смик І. О. (2016)
Савчук О. М. - Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами, Галай А. О. (2016)
Яковлєв М. В. - "Соціальне" в соціальній роботі та "публічне" й "державне" в політиці: проблема розмежування відповідальностей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Буркова Л. В. - Аксіологічний компонент професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій (2016)
Федорова Н. Ф. - Деякі питання щодо інноваційної діяльності вчителя (2016)
Волошина А. Л. - Козацький просвітницький центр як сучасна модель соціальної допомоги, Романчук Н. Л. (2016)
Музиченко І. В. - Вимушені переселенці: проблема соціально-психологічної адаптації (2016)
Міцик Т. О. - Психологічні бар’єри та афект неадекватності як один із факторів образу світу девіантних підлітків (2016)
Косик В. М. Попова М. А. - Поняття системи класифікацій на основі використання онтологій та геоінформаційних систем у навчально-дослідницькій діяльності учнівської молоді, Стрижак О. Є. (2016)
Яцишин А. В. - Роль електронних соціальних мереж у розвитку соціальної компетентності обдарованих учнів, Коваленко В. В. (2016)
Закомірний І. М. - Підготовка вчителів вечірніх навчальних до роботи з хмаро орієнтованими технологіями (2016)
Мальцев О. В. - Соціально-демографічні особливості копінг-ресурсів особистості (2016)
Чудакова В. П. - Структурно-змістовий аналіз латентних факторів 16PF особистісної детермінації "інноваційності" як показників конкурентоздатності (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Давиденко А. А. - Підготовка фахівців до професійної діяльності з обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Андрейко Т. В. - Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft mouse Mischief ("Кілька мишок") (2016)
Міленіна М. М. - Молодіжні субкультури: інтелектуалізація як механізм та технологія конструювання соціальних меж (2016)
Корж С. С. - Сходинками успіху, Радецька І. В. (2016)
Барабаш Л. В. - Формування творчих здібностей молодших учнів через проведення колективних творчих справ (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Ігнатенко Н. В. - Випереджальні форми технології кооперативного навчання історії у середній освіті (2016)
Федорова Н. Ф. - Теорія виникнення педагогічних технологій навчання (2016)
Барвіцька Г. К. - Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку фінансової грамотності (2016)
Тименко М. М. - Особливості організації профорієнтаційної діяльності в середніх навчальних закладах Англії та України (2016)
Волошина А. Л. - "Козацька світлиця" як осередок науково-популярного знання про козацтво, Сичевська Л. Є., Олійник Л. Г. (2016)
Яцишин А. В. - Музична самоосвіта дорослих у сучасному інформаційному суспільстві, Коваленко О. М. (2016)
Горенко О. М. - Розвиток наукового світогляду та критичного мислення інтелектуально обдарованих гімназистів в умовах сучасного інформаційного простору (2016)
Карпенко А. П. - Психодинамічні чинники професійного самовизначення інженерно-технічних працівників (2016)
Чудакова В. П. - Дослідження взаємозв’язку вектору "інноваційність" з факторами другого рівня тесту 16 РF – показників конкурентоздатності особистості (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Лема І. А. - Організація підготовчого етапу науково-дослідницької роботи учнів у секції інформатики МАН України, Мельничин А. В. (2016)
Чумак Н. І. - Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники (урок з алгебри, 7 клас) (2016)
Чумак Н. І. - Вистава "Математична казка" (2016)
Охріменко О. С. - Cоціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у Німеччині (2016)
Стратійчук Л. Л. - Світ прекрасного очима дитини (2016)
Пікуль Т. В. - Діяльність з обдарованими учнями в умовах профілізації середньої освіти (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Від укладачів (2016)
From compilers (2016)
Систематичний покажчик (1966-2015) (2016)
Половка С. - Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки (2017)
Bogdanov V. - Impact of a hard cylinder with flat surface on the elastic layer (2017)
Sukach M. - Kinematics parameters of twosectional trencher's, Lysak S. (2017)
Блінцов О. - Сучасні задачі керування самохідною прив’язною підводною технологічною платформою, Корицький В. (2017)
Сірівчук А. - Розробка математичної моделі керування траєкторією руху підводного апарата (2017)
Бондаренко А. - Метод расчета конструктивных параметров горизонтальных классификаторов (2017)
Небатов А. - Дослідження механізму збудження коливань рухомого решета відсаджувальної машини (2017)
Khokhlin D. - Building protection in conditions of simultaneous availability of soil base substantial differential settlements and seismic hazard origins (2017)
Gaidaychuk V. - Integrated monitoring the technical condition of large-scale building structure, Kotenko K., Tkachenko I. (2017)
Pryimachenko O. - Model for effectiveness evaluation of planning measures for protection of areas surrounding main roads from the influence of environmental pressures of the Kyiv main road network (2017)
Kuprienko P. - Nanomodified natural aluminum silicates in technology treatment of industrial waste and the production of building materials, Lapovska S., Kuprienko N. (2017)
Казакова Є. - Проблеми та напрямки реконструкції історичних центрів малих населених пунктів Волинського регіону (на прикладі смт Клевань Рівненської області) (2017)
Інформація (2017)
Єфименко Т. І. - Наукова школа академіка А. А. Чухна: теорія і практика, Гасанов С. С., Леоненко П. М. (2016)
Соколовська А. М. - Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні (2016)
Кузькін Є. Ю. - Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам (2016)
Кудряшов В. П. - Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження (2016)
Голян В. А. - Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови, Третяк Н. А. (2016)
Терещенко Г. М. - Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України (2016)
Циганов С. А. - Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій, Заліско О. І. (2016)
Автори (2016)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2016 році (2016)
Бардаш С. В. - Аудит діяльності суб’єктів медіа ринку: необхідність та особливості організації, Мисюк В. О. (2016)
Вигівська І. М. - Бухгалтерський облік операцій застави: напрямки удосконалення, Грицак О. С. (2016)
Герман В. Н. - Використання внутрішньогосподарської звітності у процесі консолідації фінансової звітності групи підприємств (2016)
Герман Р. Т. - Проблеми первинного обліку: національний та зарубіжний досвід вирішення (2016)
Гордополов В. Ю. - Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта управління (2016)
Грицишен Д. О. - Сучасний стан обліково-аналітичної системи управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій, Поляк К. Ю. (2016)
Максимчук М. О. - Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту "Інтегрована звітність" (2016)
Осадча Т. С. - Сутність природної ренти як об’єкта бухгалтерського обліку (2016)
Павелко О. В. - Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності (2016)
Сироїд Н. П. - Об’єкти бухгалтерського обліку щодо забезпечення екологічної якості продукції (2016)
Шубенко Є. С. - Власний капітал як об’єкт облікового дослідження в умовах реорганізації господарських товариств (2016)
Біліченко В. В. - Визначення стратегії трансформаційних змін автотранспортного підприємства (на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554"), Огневий В. О. (2016)
Біляк Т. О. - Удосконалення корпоративного управління підприємства на основі розвитку корпоративної культури (2016)
Бурачек І. В. - Pricing intelligence як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських інтернет-магазинів (2016)
Вакалюк В. А. - Роль державної інноваційної політики у економічному розвитку країни (2016)
Глібов Р. В. - Групування економічних показників: теорія і практика (2016)
Левицька І. В. - Системний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування, Постова В. В. (2016)
Павлова С. І. - Проектно-орієнтовані організації як розвиток методів управління підприємством (2016)
Поплавський О. О. - Криптовалюта як об’єкт економічного аналізу в страхових компаніях (2016)
Проценко Н. Б. - Методологічні аспекти обґрунтування ресурсів для створення резервів підвищення рівня економічної безпеки підприємств (2016)
Царук І. М. - Українські реалії маркування екологічно чистих товарів, Шпильова Ю. Б. (2016)
Черевко О. Л. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку національної економіки, Жигадло А. В. (2016)
Ватаманюк О. С. - Зарубіжний досвід супроводження великих платників податків та його актуальність для України (2016)
Виговська Н. Г. - Місце зовнішнього державного фінансового контролю у національній контрольній системі України, Славіцька А. Ю. (2016)
Лесюк А. С. - Методики прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств (2016)
Мошенський С. З. - Розвиток ринку цінних паперів у 1940-і роки: шлях до фінансового лідерства США (2016)
Виговський Г. М. - Розробка математичної моделі для визначення мінімального коефіцієнта динамічності технологічної системи при глибинному торцевому фрезеруванні, Громовий О. А. (2016)
Кеба П. В. - Програмно-апаратне забезпечення і моделювання обробки на верстатах з механізмами паралельної структури, Півень С. М. (2016)
Кривий П. Д. - Прогресивна дворізцева адаптивна розточувальна головка, Дзюра В. О. (2016)
Кулік Т. І. - Напруження і деформації при крученні полімерних деталей, Злотенко Б. М. (2016)
Штегін О. О. - Дослідження низькочастотних вібрацій при обробці кінцевими сферичними фрезами, Полонський Л. Г., Талько О. І. (2016)
Ніколов K. - Вибір матеріалів для вуглецевистих композитів з нанотрубок для механічних передач, Іванов В., Раденков M., Дімітров Л., Канкайя O. (2016)
Андреєв О. В. - Широкосмуговий засіб радіозв’язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів, Мартинчук П. П., Полещук І. І., Хоменко М. Ф. (2016)
Білоус Н. В. - Розробка обчислювального методу визначення постійних перерахунку цифрових текстових зображень на базове зображення, Красов О. І. (2016)
Жуйков В. Я. - Статична и динамічна тарифікація електроенергії автономних Micro Grid, Ямненко Ю. С., Бойко І. Ю., Клепач Л. Є. (2016)
Моргун А. В. - Розширена алгебра структурних чисел для побудови алгоритмів керування (2016)
Овезгельдиєв А. О. - Моделі і алгоритми експертної процедури формування навчального плану спеціальності, Прилипко О. І. (2016)
Пясковський Д. В. - Вплив віконної функції на статистичний показник якості спектральних оцінок полігармонічних акустичних сигналів, Бугайов М. В. (2016)
Рудик А. В. - Пристрої для вимірювання електричної ємності мікромеханічних давачів навігаційних систем мобільних роботів та її відхилення від номінального значення (2016)
Фауре Е. В. - Факторіальне кодування з декількома контрольними сумами (2016)
Чумаченко О. І. - Застосування мережі глибокої довіри в задачі розпізнавання зображень, Сіпаков Г. О. (2016)
Морозов А. В. - Про задачу побудови маршрутів пасажирських автобусів двох автопідприємств, Кушнір Н. О., Локтікова Т. М. (2016)
Гандзюк Д. М. - Експериментальне дослідження маневренності модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач–двовісний підкатний візок з неповоротними осями (dolly)–тривісний напівпричіп", Гандзюк М. О., Придюк В. М., Стельмащук В. М. (2016)
Добровольська А. О. - Зміна геологічної будови м. Києва з урахуванням техногенного впливу на ґрунти, Кравець В. Г. (2016)
Єльнікова Т. О. - Автоматизована система контролю параметрів розвитку фітопланктону у водоймах, Коцюба І. Г. (2016)
Криворучко А. О. - Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю, Коробійчук В. В., Соболевський Р. В., Камських О. В., Павлюк І. В. (2016)
Онопрієнко В. В. - Вплив кремнеземистого компоненту на формування споживчих властивостей силікатної цегли, Захарченко П. В. (2016)
Філіпова Н. П. - Формування технологічних комплексів на родовищах блочного облицювального каменю (2016)
Шамрай В. І. - Оцінка зміни декоративних показників природного облицювального каменю при обробці хімічними та механічними способами, Шлапак В. О., Собко Б. Ю. (2016)
Винник Т. А. - Відмінності трансформації ліричного сюжету у вірші-пейзажі та вірші-діалозі (2014)
Грачова Т. М. - Шляхи розвитку новітньої української літератури (на матеріалі критичних статей М. Зерова) (2014)
Гура Н. П. - Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна, Бойко О. К. (2014)
Дуркалевич В. В. - Образ батька у поемі Івана Франка "Святий Валентій" (2014)
Костенко Г. К. - Модальність сатиричної та побутової комедії в українських драматичних жартах кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кравченко А. С. - Інтраісторія в романі Е. Л. Доктороу "Марш" (2014)
Ленська C. В. - Інтертекстуальний простір новелістики Ф. Дудка (на прикладі збірки "Заметіль") (2014)
Магас Л. І. - Історичні поеми Івана Франка раннього періоду творчості (2014)
Мельничук І. В. - Еволюція дискурсу українського державотворення у публіцистиці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття, Хорошков М. М. (2014)
Назаренко Н. И. - Концепт "семья" в творчестве Джейн Остен (на примере романа "Мэнсфилд-парк"), Рыба И. И. (2014)
Нікольченко Т. М. - Деякі аспекти перекладацької діяльності українських письменників ХІХ ст., Нікольченко М. В. (2014)
Прушковська І. В. - Ібн Сіна й Мімар Сінан – прототипи модерної турецької драми (2014)
Романенко Л. В - Сучасні рецепції постаті Устима Кармалюка в українській літературі, Євмененко О. В. (2014)
Сардарян К. Г. - Естетико-філософські концепти творчості І. В. Жиленко (на матеріалі книги спогадів "Нomo feriens") (2014)
Скрынник Н. А. - Трагическое противоречие личности и государственности в трагедии А. Ф. Писемского "Милославские Нарышкины" (2014)
Стуліка О. Б. - Психологізм в художній літературі (на прикладі роману С. Моема "The Painted veil") (2014)
Шарова Т. М. - Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Демьянова С. К. - Жанровий характер колізій в українських драматичних сценах (картинах, малюнках) кінця ХІХ – початку ХХ століття на тему влади землі (2014)
Дуркалевич В. В. - Міфологізація автобіографічного наративу. "Під оборогом" Івана Франка (2014)
Дюрба Д. В. - Жанрові особливості романів Джека Керуака (2014)
Зана Л. Ю. - Жанр інтелектуального і філософського романів: типологічне зіставлення (2014)
Коновалова М. М. - Художнє моделювання епохи гетьмана Мазепи в романі Л. Полтави "1709", Грачова Т. М. (2014)
Кутна Ю. Б. - Корпус творів румейської літератури та фольклору (2014)
Марченко М. О. - Формування поетичної теорії представниками формальної школи та структуралізму (2014)
Мельничук І. В. - Рецепції ібсенівської драми-дискусії в українській драматургії початку ХХ століття: жанрово-стильовий аспект, Хорошков М. М. (2014)
Назаренко Н. І. - Розмаїття хронотопів в романі М. Бредбері "До Ермітажу", Дацер К. С. (2014)
Павленко О. Г. - Філософсько-естетичні засади українського літературного процесу доби шістдесятництва (2014)
Потіпак Ю. А. - Прояви модернізму в новогрецькій літературі (2014)
Романенко Л. В. - "Минулому не помстишся": тема голодомору в сучасній українській літературі (на матеріалі роману Наталки Доляк "Чорна дошка") (2014)
Рудницька Г. В. - Бачення Італії в новелі М. Коцюбинського "Хвала життю" (2014)
Сардарян К. Г. - Лірика І. В. Жиленко в контексті естетичних тенденцій другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (2014)
Школа В. М. - Модифікації жанрової форми думи та історичної пісні в драматичних творах 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Мороз О. А. - "Слово" як ключове поняття в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Олійник С. В. - Гендерно марковані фразеологічні одиниці-актуалізатори гіперконцептів "людина" і "оточення людини" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Александрова Т.Е. - Имитационное моделирование случайных возмущений при решении задач параметрического синтеза танковых информационно-управляющих систем, Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю. (2016)
Марченко И. И. - Температурно-аномальная диффузия в недодемпфированных периодических системах, Жигло А. В., Марченко И. Г. (2016)
Бородай И.И. - Моделирование процесса переноса ионов через мембраны клеток под воздействием внешнего электромагнитного поля (2016)
Довбиш А.С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання геоінформаційної системи, Симоновський Ю.В., Коробченко О.В., Летюга М.А. (2016)
Дрофа В.О. - Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнаванні при машинному навчанні (2016)
Москаленко В.В. - Структура системи Enterprise Performance Management з урахуванням технології каскадування ключових показників діяльності, Фонта Н.Г. (2016)
Шевченко С.В. - О формировании состава задач интеллектуальных систем управления в электроэнергетике (2016)
Нескородева Т.B. - Методика формализации обобщенного полиальтернативного трехмерного прямого анализа данных синтетического учета расходов как основы информационной технологии аудита (2016)
Орловський Д.Л. - Підхід та засоби вимірювання суб’єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмного забезпечення, Лютенко І.В., Лілікович С.О. (2016)
Карпенко В.В. - Метод решения задачи маршрутизации в реальном времени (2016)
Левыкин В.М. - Метод актуализации знание-емких бизнес-процессов, Чалая О.В. (2016)
Чалый С.Ф. - Ситуационный поход к представлению темпоральных знаний прецедентов, Прибыльнова И.Б. (2016)
Шабанов С.Ю. - Представление знаний сложного структурируемого объекта в задачах диагностирования с использованием моделей, Новиков Ю.С. (2016)
Левыкин В.М. - Модель выбора набора ИТ-сервисов для конечных пользователей, Юрьев И.А. (2016)
Азаренков В.И. - К вопросу оптимизации модели коррекции искажений цвета в полиграфии (2016)
Сулімова Ю.Є. - Про властивість балансування командних ролей на протязі виконання проекту, Любченко В.В. (2016)
Корнієнко І. В. - Проблеми цивільного права у працях Є. В. Васьковського (2016)
Соснина А. В.  - Возникновение и становление концепции сервитутов в частном праве (2016)
Резніченко С. В. Резніченко С. В. - Еволюція договору як наслідок зміни суспільних відносин (2016)
Клейменова С. Н. - Договор управления имуществом в системе гражданско-правовых договоров (2016)
Куліцька С. В.  - Особливості причинного зв’язку у зобов’язаннях по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності / бездіяльності органів судової влади (2016)
Стефанчук М. М.  - Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді (2016)
Скоробагатько А. В.  Скоробагатько А. В.  - Мотивы и цели дифференциации правового регулирования пенсионного обеспечения (2016)
Голоденко И. А.  - Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) (2016)
Миннигулова Д. Б.  - Структурные особенности государственно-служебных правоотношений государственных гражданских служащих и роль трудового права в их регулировании (по законодательству Российской Федерации) (2016)
Простибоженко О. С.  - Правовий режим майна подружжя за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз і напрямки гармонізації (2016)
Сушкова О. В. Сушкова О. В. - Необходимость трансформации правового регулирования отношений интеллектуальной собственности в России с учетом перспектив развития космической деятельности, Гроссе П. А.  (2016)
Токунова А. В.  - Міжнародний прямий факторинг: ключові схеми проведення, проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Tolkachenko E. V. Tolkachenko E. V. - The concept of the radiation pollution and problem of burial of radioactive waste (2016)
Павлова Т. О. Павлова Т. О. - Науково-практичний семінар з проблеми спецконфіскації майна, Миколенко О. М. Миколенко О. М., Федорко М. С. Федорко М. С., Корнеєва Є. М.  (2016)
Титул, содержание (2016)
Гожик П. Ф. - Стратиграфия четвертичных отложений Азово-Черноморского региона, Иваник Е. М., Маслун Н. В., Клюшина А. В. (2016)
Иноземцев Ю. И. - Корреляция палеогеографических условий развития речной сети Восточного Паратетиса, Маслаков Н. А., Парышев А. А., Мельниченко Т. А., Рыбак Е. Н., Ступина Л. В. (2016)
Шнюков Е. Ф. - О глубинном строении эруптивного канала грязевых вулканов, Нетребская Е. Я. (2016)
Алиев Ад. А. - Закономерности пространственно-временного распределения грязевых вулканов Джейранкечмез-Южнокаспийской впадины (2016)
Шураев И. Н. - Обломочный материал сопочной брекчии грязевого вулкана МГУ (2016)
Ломакин И. Э. - Закономерности пространственной ориентировки тополинеаментных систем Северного Причерноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шафранская Н. В., Шураев И. Н. (2016)
Есипович C. М. - Структуры ооидно-кольцевого этапа развития земной коры на территории Украины (2016)
Геворкьян В. Х. - Метаногидраты — перспективные ресурсы углеводородного сырья, Сокур О. Н. (2016)
Русаков О. М. - В погоне за призраком биогенных углеводородов в Черном море (2016)
Багрий И. Д. - Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и придонных вод, Кирющенко И. Г. (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Лупенко Ю. О. - Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, Ходаківська О. В. (2016)
Мартинюк М. П. - Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні (2016)
Непочатенко О. О. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А., Мельник К. М. (2016)
Спаський Г. В. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті (2016)
Лаврук В. В. - Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України (2016)
Кропивко М. М. - Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств (2016)
Павлик В. П. - Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств (2016)
Мартинюк Н. І. - Вплив основного обробітку грунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур (2016)
Мацибора Т. В. - Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки (2016)
Михайлов А. М. - Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки (2016)
Зінчук Т. О. - Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель, Данкевич В. Є. (2016)
Szajner P. - Economic-financial Situation of the Sugar Industry in Poland Before the Removal of Sugar Production Quotas in the EU (2016)
Столярчук Н. М. - Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки (2016)
Саблук П. Т. - Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики (рецензія на монографію "Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств") (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Зміст журналу за 2016 рік (2016)
Маркова М. В. - Інформаційно-психологічна війна: медико-психологічні наслідки та стратегії протидії (2016)
Ткачук І. М. - Удосконалення педагогічного процесу задля підвищення якості профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців (2016)
Малахов В. О. - Ділова (рольова) гра як сучасна форма семінарського заняття в системі післядипломної підготовки лікарів за фахом "лікувальна фізкультура та спортивна медицина", Кошелєва Г. М., Голодько К. А., Ярошенко Є. І. , Яременко О. Д., Устименко Т. П., Вітер О. М., Симонова А. Г. (2016)
Починська М. В. - Класи пульсового артеріального тиску та функціональні показники кровообігу у пацієнтів після імплантації електрокардіостимулятора та медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2016)
Кожем’яка Г. В. - Вплив ожиріння на формування змін геометрії міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальова О. М., Ащеулова Т. В., Гончарь О. В. (2016)
Чегодайкина Н. С. - Комплексная оценка паразитарной заболеваемости в районах харьковской области с применением интегральных показателей, Бодня И. П., Аль Хатиб Ануар, Кадельник Л. А. (2016)
Юдін М. А. - Особливості міжособистісної взаємодії у пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самосприйняттям (2016)
Савенков В. І. - Аналіз ефективності ретроперитонеального та трансабдомінального лапароскопічних доступів у хворих із різним перебігом гідронефрозу, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А., Савенков А. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на системный гуморальный иммунитет больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степени тяжести с энтеробиозом, Шнайдер С. А., Бодня Е. И. (2016)
Калмиков С. А. - Актуальні питання лікувальної фізичної культури у випадку наявності диссекреторного та астеновегетативного синдромів хронічного гастриту, Калмикова Ю. С., Урдіна Г. С. (2016)
Бодня Е. И. - Эколого-эпидемиологическая характеристика маляриогенной ситуации основных территорий северо-востока левобережной Украины, Потапова Л. Н., Наглова Г. И. (2016)
Хвисюк М. А. - Изучение влияния антитромбоцитарных препаратов на уровень p-селектина и галектина 3 у пациентов с ишемической болезнью сердца (2016)
Меликова Т. А. - Оценка изменений уровня гомоцистеина у беременных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы (2016)
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ю. В. Бєлоусова, "Інновації в дитячій гастроентерології і нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря" (2016)
Шармазанова Е. П. - История развития рентгенологии в Харькове (1896–1899), Бортный Н. А., Шаповалова В. В. (2016)
Баришнікова О. М. - Механізм формування та облікове забезпечення соціальної складової звітності сталого розвитку (2016)
Самчик М. Ю. - Внутрішній аудит витрат на ремонт основних засобів (2016)
Вигівська І. М. - Організація внутрішнього аудиту операцій застави у суб’єктів її здійснення, Грицак О. С. (2016)
Гордополов В. Ю. - Передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності економічних агентів в Україні (2016)
Грицишен Д. О. - Трансформація системи бухгалтерського обліку господарських процесів в умовах надзвичайних ситуацій, Поляк К. Ю. (2016)
Замула І. В. - Управління екологічними зобов’язаннями: обліковий та маркетинговий підходи (2016)
Іванюта О. В. - Бухгалтерський облік розподілу загальновиробничих витрат виробничих підприємств, Самчук К. І. (2016)
Кирилюк Б. Л. - Облік запасів на підприємстві як складова інформаційно-комунікативної системи, Супрунова І. В. (2016)
Коротаєв С. Л. - Амортизація як джерело капітальних вкладень в Білорусі: історіографія, теоретичні та практичні аспекти (2016)
Кучер С. В. - Особливості складання консолідованої фінансової звітності: зарубіжний досвід (2016)
Лебедзевич Я. В. - Ризики і загрози податкової безпеки держави та методи їх нейтралізації (2016)
Левицька С. О. - Управлінський облік соціального забезпечення працівників на підприємстві, Осадча О. О. (2016)
Легенчук С. Ф. - Фінансова звітність за сегментами: історичні аспекти, актуальні проблеми та перспективи розвитку (2016)
Макаренко І. О. - Надання неаудиторських послуг в Україні: необхідність гармонізації нормативної бази (2016)
Маслюк В. Л. - Організація та методика аналізу ризиків діяльності інститутів спільного інвестування: проблемні питання та напрямки вирішення (2016)
Мізякіна Н. О. - Систематизація факторів ризику фальсифікації фінансової звітності: обліковий аспект (2016)
Мошенський С. З. - Вплив фінансової революції 1688 року в Англії на розвиток сфери фінансових послуг (2016)
Осадча Т. С. - Моделювання бухгалтерського обліку лісової ренти (2016)
Патшалек П. - Генерація туристичного руху на прикладі інноваційного державно-приватного партнерства в курортному місті Солець-Здруй, Лахут А. (2016)
Поліщук І. Р. - Облікове забезпечення статистичного аналізу оновлення нематеріальних активів відповідно до маркетингової стратегії, Опанасюк Н. П. (2016)
Поплавський О. О. - Основні показники аналізу інвестиційної діяльності страхових компаній (2016)
Сироватченко Л. В. - Стан організації та методики бухгалтерського обліку витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів, Шаповал Т. М. (2016)
Сироїд Н. П. - Екологічна якість продукції: обліковий підхід в умовах стійкого розвитку (2016)
Скрипник М. І. - Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві, Григоревська О. О., Радіонова Н. Й. (2016)
Соколовська В. В. - Методика бухгалтерського відображення та підходів до податкової оптимізації податку на прибуток суб’єктів господарювання (2016)
Тарасенко С. В. - Аналітичний супровід управління судноплавними компаніями (2016)
Тарасюк Г. М. - Фінансово-економічний механізм управління інвестиційними ресурсами у процесі проведення модернізації підприємств, Валінкевич Н. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти застосування професійних суджень аудитора (2016)
Содержание (2016)
Кондрацька Г. Д. - Система формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання, Чепелюк А. В. (2016)
Ананченко К. В. - Теоретичні аспекти вдосконалення управління підготовкою таеквондистів, Пакулін С. Л., Арканія Р. А. (2016)
Зайцева М. Л. - Феномен синестезии в европейском музыкальном искусстве эпохи романтизма (2016)
Виноградня В. М. - Фінансова автономія як необхідна умова функціонування державних вищих навчальних закладів в Україні (2016)
Бурдонос Л. І. - Модернізація інвестиційного забезпечення сфери науки в Україні (2016)
Прокопчук В. М. - Ступінь рекреаційного навантаження та антропотолерантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці, Матусяк М. В. (2016)
Danylova T. - Taoism: Eastern Message of Non-Duality (2016)
Бондаренко Є. В. - Світовий огляд пакувальних матеріалів для харчових продуктів на основі цеолітів, Ващенко В. В. (2016)
Asadu C. L. A. - Sustaining Biodiversity and Income against Climate Change through Food Value Chain System by the Small-Holder Farmers in Southern Nigeria (2016)
Шавинина-Калашян Д. А. - Христианство в международном праве (2016)
Содержание (2016)
Salata G. - Contemporary Ukraine: An Essay on the Asymmetry of State Policy in the Field of Librarianship (2016)
Балатюк І. А. - Сучасні підходи до діагностики та особливості класифікації нейроостеоартропатії Шарко (огляд літератури), Гладких Ф. В., Яворський О. М., Погребенник Я. Я., Студент В. О., Голованова А. Ю. (2016)
Kulieshov A. - Metaphysical Foundationalism: a New Form of Justification (2016)
Козаченко Ю. А. - Психолінгвістичний аналіз внутрішнього монологу героя драматичного твору (на основі драми Бертольта Брехта "Життя Галілео") (2016)
Полозова О. О. - Складні сполучникові речення з асиметрією форми й змісту як периферія синтаксичної підсистеми сучасної української мови (2016)
Vasylieva O. - Peculiarities of Language Personality Structuring (2016)
Лямпрехт О. В. - Картина життя в польськомовній прозі Лазаря Барановича та письменників його кола (2016)
Кулешова Л. Н. - Номинация терминов "событие" и "факт" в научно-историческом тексте (2016)
Лємешева Н. А. - Методика формування предметної і міжпредметної компетентностей учнів основної школи засобами образотворчого мистецтва (2016)
Романова О. В. - Индивидуализация образовательного процесса в условиях современной общеобразовательной школы (2016)
Іванова Н. С. - Аналіз динаміки ринків маркетингових сервісів в аспекті антикризового стратегічного управління (2016)
Sunday E. О. - Determining the Impact of Residential Neighbourhood Crime on Housing Investment Using Logistic Regression, Mohd L. (2016)
Пакулін С. Л. - Оцінка ефективності процесів проектної будівельної організації, Ципкін Ю. А., Пакуліна А. А. (2016)
Шимко В. С. - Ідентифікація релевантних чинників розвитку молокопереробних підприємств Київської області (2016)
Гасимова М. Е. - Дослідження факторів, що впливають на споживчий вибір (2016)
Зайцева М. Л. - Художественно-эстетическая специфика использования фортепиано в акустическом пространстве киномузыки Джо Хисаиши, Титова Т. М. (2016)
Kamberi F. - Phenomenology of divorce in Kosovo for the period between 2004–2014, Shala A. (2016)
Пакулін С. Л. - Вдосконалення техніко-тактичної та психологічної підготовки борців вільного стилю, Ананченко К. В., Ручка Є. В. (2016)
Akinbola K. B. - Assessing the Effects of ‘Stand-alone’ Structuration of Land Administration System on Urban Land Delivery and Accessibility in Nigeria, Md Yassin A. (2016)
Постернак И. М. - Усовершенствование организационных и функциональных подходов реализации комплексной энергореконструкции зданий исторической застройки Одессы, Постернак С. А. (2016)
Содержание (2017)
Asadu C. L. A. - Comparison of the Suitability of Contiguous Fallow-forest Lands for Cassava, Yam, Cocoyam and Sweet Potato Production in Nsukka, Southeastern Nigeria, Dixon A. G. O., Ajogu G. M., Ugadu M., Edeh I. (2017)
Омельяненко В. А. - Використання інноваційних технологій в процесі вивчення економіко-статистичних дисциплін (2017)
Бойко Т. О. - Оцінка інтродукції Albizia julibrissin Durazz у місті Херсоні, Бойко П. М. (2017)
Малишко В. В. - Фінансова політика України на сучасному етапі, Пучко А. О. (2017)
Пакулін С. Л. - Розвиток державно-приватного партнерства в регіоні в умовах уповільнення темпів глобалізації економіки, Ципкін Ю. А., Пакуліна А. А. (2017)
Зайцева М. Л. - Симфоническая кантата Артура Лурье "В кумирне золотого сна" для смешанного хора a cappella (1919 г.): новации в области музыкального языка, Чекменев А. И. (2017)
Пакулін С. Л. - Вибір ефективних тренувальних засобів і особливості підготовки юних таеквондистів, Ананченко К. В., Арканія Р. А. (2017)
Василюк В. М. - Діагностика аеробного компоненту функціональної підготовленості футболістів високої кваліфікації, Ярмощук О. О., Григорович О. С. (2017)
20 років з журналом "Упаковка" (ювілейні досягнення) (2016)
"Базис" обречен на успех! (2016)
Международная конференция ERA в Киеве (2016)
Кривошей В. Н. - Упаковка в объективе производителя, продавца и потребителя продукции (2016)
Переможці конкурсу World Star цього року (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Маркетологи інформують... (2016)
Дой-пак для порошков и жидких средств для стирки (2016)
Почему барьерные пленки? (2016)
Волощук А. А. - Полимерные добавки – новое качество продукции (2016)
Чорна А. І. - Пакувальні біодеградабельні плівки на основі полівінілового спирту, Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. (2016)
ХалайджІ В. В. - Упаковка для подарунків на новорічні свята (стан та тенденції) (2016)
Кривошей В. Н. - Липкие ленты в упаковочных технологиях (2016)
Упаковка для напоїв (поєднання індивідуальності та ефективності) (2016)
Регей І. І. - Паковання з прямокутним дном для рідкої продукції (обґрунтування раціонального використання комбінованого картону), Бегень П. І., Млинко О. І. (2016)
Козлов О. О. - Упаковка як фактор зменшення втрат харчової продукції (2016)
Чираг Шет - Маркировка упаковки для напитков (борьба с фальсификацией) (2016)
Формула чистой Украины или Украина без мусора (2016)
Гавва О. М. - Науковий форум майбутньої пакувальної еліти (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2016 р. (2016)
Титул, зміст (2016)
Чернюк В. І. - Електронейроміографія як метод ранньої діагностики вібраційної хвороби та вегето­сенсорної поліневропатії рук шахтарів вугільних шахт Львівської області, Абрагамович О. О., Мазур В. В., Семеряк О. М. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 3. Последствия, оценка и реабилитация (2016)
Остапенко Т. А. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень професійного генезу з урахуванням даних оновленої редакції GOLD 2016 року, Басанець А. В. (2016)
Ставніченко П. В. - Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України, Антоненко А. М., Бардов В. Г., Проценко В. М. (2016)
Nazarenko V. I. - Studies on microclimate of office premises and improvement of its hygienic regulation in Ukraine, Cherednichenko I. M., Soloviev O. I., Nykyforuk O. I., Tereshchenko P. S. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні основи комплексної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти, Сергета І. В. (2016)
Мельник Н. А. - Характеристика процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в організмі щурів за впливу мікро­ і наночастинок неорганічних сполук свинцю на непошкоджену шкіру (2016)
Руда Т. В. - Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні гербіциду Кельвін Плюс, ВГ та інсектициду Плєнум 50 WG, ВГ на посівах олійних культур, Коршун М. М. (2016)
Кудря М. Я. - Состояние про­антиоксидантного гомеостаза и метаболизма оксида азота при субхроническом воздействии производного янтарной кислоты, Лалыменко О. С., Завгородний И. В., Мельниковская Н. В., Устенко Н. В., Шаламай А. С. (2016)
Брухно Р. П. - Порівняльна характеристика темпів старіння працівників "шумових" професій підприємств з виготовлення та розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв (2016)
Реферати (2016)
Светлой памяти товарища (2016)
Анікеєнко Л. В. - "Щоденник самоконтролю студента" як інструмент контролю функціонального стану студентів НТУУ "КПІ" (2016)
Атаманюк С. І. - Вправи йоги для корекції порушень постави студентів спеціальних медичних груп, Кириченко О. В. (2016)
Ben Saïd Noureddine - Blood lactate curve, velocity at the obla, and heart rate during incremental running test in soccer players, Inoubli Mokhtar (2016)
Бібчук К. В. - Порівняльний аналіз рівня початкової біохімічної підготовки студентів факультету фізичного виховання різних років, Усманова Г. О., Жиденко А. О. (2016)
Бойченко А. В. - Дослідження організаційно-методичного і технічного забезпечення секційних занять з футболу учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл (2016)
Бріжата І. А. - Підготовка фахівців фізичної культури і спорту як педагогічна система: зміст і структура (2016)
Vasylyeva T. L. - Prevention of cardiovascular disease risks in youth in rural areas, Hernandez A. P., Kharytonov M. M. (2016)
Вертель А. В. - Влияние факторов на уровень технико-тактической подготовленности волейболистов(этап начальной и предварительной базовой подготовки) по результатам факторного анализа (2016)
Ворона В. В. - Аналіз робочих навчальних планів студентів напряму підготовки "Здоров’я людини" (2016)
Гаркуша С. В. - Концептуальні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: передумови, проблеми, мета і завдання (2016)
Гейтенко В. В. - Психолого-педагогічний супровід соціалізації учнівської молоді в середовищі неформальних молодіжних організацій, Пристинський В. М. (2016)
Горобей М. П. - Особливості прояву самозбережувальної поведінки студентів у харчуванні (2016)
Горская И. Ю. - Гендерные аспекты психофизической адаптации студентов физкультурных вузов (2016)
Горская И. Ю. - Профессионально значимые психомоторные способности студентов нефизкультурных вузов, Баймакова Л. Г., Кардаш Т. А. (2016)
Долинський Б. Т. - Визначення сутності поняття "здоров’я" та його роль у професійній діяльності вчителя початкової школи (2016)
Дудіцька С. П. - Активізація рухової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі (2016)
Єна М. О. - До проблеми рухової активності осіб середнього і старшого віку, Дзяма В. В., Афонін В. М. (2016)
Єрмоленко С. П. - Квест як інноваційний метод формування здорового способу життя підлітків, Тарасенко Н. В. (2016)
Жáра Г. І. - Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів у процесі виховної роботи куратора академічної групи (2016)
Зінченко Н. М. - Вплив занять аквафітнесом на фізіологічні показники жінок першого зрілого віку з надлишковою вагою (2016)
Іваній І. В. - Здоров’язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця з фізичного виховання (2016)
Ігнатенко С. А. - Культура безпеки життєдіяльності в системі формування здорового способу життя (2016)
Карпенко М. І. - Побудова здоров’язбережувального навчально-виховного процесу в школі як основне вміння майбутнього вчителя, Щурова Н. В. (2016)
Кириченко О. В. - Фізична реабілітація студенток ВНЗ з надлишковою масою тіла та ожирінні І-ІІ ступеня, Напалкова Т. В., Луценко С. Г., Сокол Л. Г. (2016)
Кійко Т. Б. - Аналіз педагогічного досвіду соціального партнерства освітніх і медичних закладів для індивідуального здоров’язбереження дітей шкільного віку, Міненок А. О., Воскобойнікова Г. Л. (2016)
Кладікова І. І. - Вплив дисциплін природничо-наукового циклу на формування здоров’язбережувальної професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури та основ здоров’я, Жиденко А. O. (2016)
Коврига Ю. І. - Роль оздоровчо-рекреаційної діяльності в житті студентів, Колос М. А. (2016)
Круцевич Т. Ю. - Фізична підготовленість юнаків коледжів різних спеціальностей, Трачук С. В., Кузнецова Л. І. (2016)
Кузнєцова О. Т. - Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів університету за допомогою антропометричних індексів (2016)
Лясота Т. І. - Кореляційний зв’язок психофізичного стану дітей підліткового віку (2016)
Маляр Н. С. - Оптимізація процесу фізичного виховання студенток засобами оздоровчої аеробіки, Маляр Е. І., Опришко Н. О., Огниста К. М. (2016)
Мороховець Г. Ю. - Формування інформаційного освітнього середовища вищого медичного закладу освіти (2016)
Мудрян В. Л. - Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій в системі підготовки майбутніх учителів (2016)
Оксьом П. М. - Обґрунтування особливостей занять міні-футболом студенток під час навчання у вищих навчальних закладах, Азаренков В. М., Бережна Л. I., Скачек А. І. (2016)
Окунь Д. А. - Динамика функциональной подготовленности юных гребцов-слаломистов при выполнении специальной тренировочной программы (2016)
Ольховик А. В. - Використання казкотерапії на уроках з "Основ здоров’я" в початковій школі, Мордвінова І. В. (2016)
Осіп Н. Б. - Мотивація у підготовці майбутнього педагога-дошкільника до фізичного виховання дітей (2016)
Павлова Ю. О. - Вплив превентивних програм на якість життя учасників навчально-виховного процесу (2016)
Панасюк О. О. - Профілактика травматизму у процесі занять фізичним вихованням студентської молоді, Базюк В. Д., Гребік О. В. (2016)
Печко О. М. - Моніторинг рівня сформованості професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій (2016)
Півненко Ю. В. - Система заходів з використанням ІКТ щодо формування нового педагогічного мислення учителів основ здоров’я (2016)
Приходько В. В. - Про потребу уточнення вимог до вступу випускників шкіл на навчання у вітчизняні вищі навчальні заклади та засоби вдосконалення їхньої адаптації у вишах (2016)
Пятницька Д. В. - Розвиток фізичних якостей студенток вищих навчальних закладів на позааудиторних заняттях новими видами аеробіки (2016)
Рибалко П. Ф. - Сучасні технології збереження та відновлення здоров’я молоді в діяльності фахівця з фізичної культури (2016)
Римар Ю. И. - Физическое и функциональное состояния юных гребцов-академистов в подготовительном периоде на этапе начальной подготовки годичного цикла подготовки, Луценко С. Г., Губриенко А. А., Путров А. Ю. (2016)
Римар Ю. И. - Методика индивидуального планирования физических нагрузок путем определения оптимальных величин энергозатрат на отдельный вид мышечной деятельности в рамках тренировочного занятия гандболистов 12-13 лет, Милкина Е. В., Дудник Ю. И., Жержерунов А. А. (2016)
Рубан Л. А. - Методи корекції міопії фізичними вправами (2016)
Самохвалова І. Ю. - Оптимізація показників фізичного здоров’я студенток аграрного університету, Матлаш В. А., Ліфінцев І. Д., Харченко С. М. (2016)
Філак Я. Ф. - Лікувальна гімнастика і масаж у фізичному вихованні підлітків зі зниженим м’язовим тонусом і порушенням постави (2016)
Хорошуха М. Ф. - Особливості формування предметної компетентності з основ здоров’я у вчителів інтернатних закладів спортивного профілю(на прикладі дослідження проблеми гармонійного розвитку юних спортсменів) (2016)
Чепелюк А. В. - Особливості туризму як засобу фізичної активності студентів вищих навчальних закладів, Щербанік Х. О. (2016)
Черевичко О. Г. - Моніторинг функціонального стану студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ" (2016)
Шунькин О. О. - Дворічна динаміка показників рухових вмінь та навичок у старшокласників, які навчаються в спортивному класі з баскетболу і в учнів загальноосвітньої школи, Подколзін Ю. О., Дубовой О. В. (2016)
Щербій С. А. - Порівняльний аналіз динаміки стану здоров’я спортсменів різної кваліфікації, що займаються фітнес-багатоборством "Стренфлекс", Шеховцова К. В., Данильченко С. І., Кокарева С. М. (2016)
Таможанская А. В. - Исследование влияния занятий мини-футболом на физическое состояние студенток 1-2 курсов высших учебных заведений (2016)
Кривич І. П. - Формування саморегуляції майбутніх учителів як важлива складова педагогічної компетентності (2016)
Ортинський В. Л. - Нестандартні засоби отримання криміналістично значущої інформації в рамках проведення досудового розслідування: слідчий гіпноз (2015)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правові відносини при здійсненні державного фінансового адміністрування Національним банком України, Єсімов С. С. (2015)
Дитюк В. З. - Особливості нормативно-правового регулювання забезпечення публічної безпеки в країнах Європейського Союзу, Єсімов С. С. (2015)
Єсімов С. С. - Використання інформаційних технологій як предмет адміністративно-правового регулювання (2015)
Янюк Н. В. - Реформування місцевих державних адміністрацій у контексті децентралізації влади в Україні (2015)
Білостоцький С. М. - Питання реформування судової влади в програмах парламентських політичних партій України та європейські стандарти правосуддя (2015)
Богів Я. С. - Поняття та принципи місцевого самоврядування (2015)
Забокрицький І. І. - Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму (2015)
Ковальчук В. Б. - Правова доктрина народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття, Богів Я. С. (2015)
Ковальчук О. Б. - Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні (2015)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини (2015)
Мальський М. М. - Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі (2015)
Федорів О. І. - Правові засади надання фінансової допомоги Україні Європейським Союзом (2015)
Гамалюк Б. М. - Особливості здійснення праці за сумісництвом: правовий аспект (2015)
Дутко А. О. - Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей (2015)
Мелех Л. В. - Проблеми визначення поняття "неприбуткова організація” у термінологічній базі норм різних галузей права, Візняк О. В. (2015)
Мелех Л. В. - Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство, Круць К. І. (2015)
Остапенко Л. О. - Про договір як основу виникнення трудових відносин в античний період (2015)
Баран А. В. - Праворозуміння: гносеологічний аналіз (2015)
Гарасимів Т. З. - Шляхи формування професійно компетентного працівника ОВС у контексті розвитку громадянського суспільства, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Особливості використання субстанційного дослідницького підходу у науковій розвідці девіантної поведінки (2015)
Жаровська І. М. - Щодо проблем методології теорії держави і права (2015)
Забзалюк Д. Є. - Особливості впливу доктрини католицизму на державотворчі процеси в Київській Русі та Галицько-Волинській державі (2015)
Кельман М. С. - Сучасні методологічні уявлення про розмаїття правової проблематики (2015)
Косцова І. П. - Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція (2015)
Крижова О. Г. - Дискреційні повноваження суду в контексті дотримання принципу верховенства права (2015)
Маськовіта М. М. - Присяга працівника органів внутрішніх справ як складовий елемент його правового статусу (2015)
Муж В. В. - Громадянське суспільство як форма вираження колективної правосвідомості (2015)
Муринець Н. Я. - Право на захист неповнолітніх, затриманих за вчинення злочину, як профілактика девіантної поведінки (на прикладі Львівської області) (2015)
Ортинська Н. В. - Співвідношення гуманності та дієвості заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх (2015)
Радейко Р. І. - Теоретичні аспекти деформалізованих констукцій у праві (2015)
Романова А. С. - Духовно-естетичний аспект професійного буття юриста: інтелігібельне та сенсибельне осмислення (2015)
Савайда О. І. - Природно-правові аспекти естетичної культури юриста, Гринь Л. М., Скрипець Р. І. (2015)
Словська І. Є. - Ціннісні орієнтації та правосвідомість у механізмі злочинної поведінки посадових осіб (2015)
Чорнобай О. Л. - Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія (2015)
Шай Р. Я. - Теоретичні підходи до використання поняття дільності у сфері реалізації правоохоронних функцій (2015)
Ярмол Л. В. - Право людини на релігійну освіту як складник свободи віросповідання (2015)
Личенко І. О. - Формування екологічної культури, любові до рідної природи у майбутніх працівників правоохоронних органів України, Ряшко В. І. (2015)
Остапенко О. І. - Військова служба Тараса Шевченка: до 201-ї річниці від дня народження, Ряшко В. І. (2015)
Терлюк І. Я. - Український органічний конституціоналізм: доба "Другої” УНР (2015)
Токарська А. С. - Комунікативна сфера права в метаантропологічному зрізі (2015)
Торош С. О. - Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-правовий аспект (2015)
Бараняк В. М. - Проблеми використання поліграфа у кримінальному судочинстві України (2015)
Гула Л. Ф. - Припинення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг (2015)
Канцір В. С. - Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій (2015)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правове регулювання покарання у виді штрафу потребує вдосконалення (2015)
Палюх А. І. - Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні (2015)
Якимова С. В. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів неповнолітніх (2015)
Ершова О. Н. - Антиоксидантный статус тканей рапаны в условиях стресса, вызванного ионами меди, Тоцкий В. Н., Топтиков В. А., Лавренюк Т. И., Ковтун О. А. (2016)
Філіпцова К. А. - Біохімічні властивості карбоксипептидази А нетрансформованої тканини та доброякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2016)
Васильєва Т. В. - Рослини азійського походження в урбанофлорі м. Одеси, Немерцалов В. В., Коваленко С. Г. (2016)
Попова О. М. - Аналіз созофітної фракції флори Чигринської балки (Одеська область, Україна), Рогозін С. Ю. (2016)
Слєпих О. О. - Аналіз віталітетної, вікової структури та відносної продуктивності ізольованих районів місцезростань дуба черешчатого (Quercus robur l.) в Донецькій області, Коршиков І. І. (2016)
Кичигіна Г. К. - Біоінформативний аналіз нуклеотидних послідовностей алелів генів короткостебловості пшениці Rht-B1 та Rht-D1, Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2016)
Січняк О. Л. - Цитогенетичні ефекти екзо- та ендометаболітів шіі-таке в кореневій меристемі ячменю, Мірось С. Л. (2016)
Маркова А. О. - Міжвидова та внутрішньовидова агресія мухоловки білошиї (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) (2016)
Андронати C. А. - Влияние 3-фталимидоацилокси-1,2-дигидро-3н-1,4-бенздиазепин-2-онов на аппетит и массу тела крыс по методу "Анорексия", Карасева Т. Л., Кривенко Я. Р., Семенишина Е. А., Павловский Е. А. (2016)
Баєва Т. І. - Вплив фізичного та емоційного навантаження на метаболічний профіль сироватки крові виїздкових коней української верхової породи (2016)
Карпов Л. М. - Фізіолого-біохімічні показники органів та тканин щурів за різних режимів УВЧ-опромінення, Майкова Г. В., Павліченко О. Д., Еберле Л. В., Семік Л. І., Протункевич М. С., Бузаджи О. П. (2016)
Третяк Т. О. - Аналіз спектральної потужності ЕЕГ при інтуїтивному мисленні людини., Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Цибулін О. С. - Вплив мікрохвильового випромінювання GSM 900 Мгц стандарту на ембріональний розвиток перепела японського (2016)
Васильєва Т. В. - До 50-річчя від дня народження Чеботарь Сабіни Віталіївни (2016)
Гудзенко Т. В. - До 70-річчя від дня народження Володимира Олексійовича Іваниці (2016)
Чеботар С. В. - До 80-річчя від дня народження Владлена Миколайовича Тоцького, Січняк О. Л., Білоконь С. В., Мірось С. Л.. (2016)
Чеботар С. В. - 11-та Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" та VI з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин в ОНУ (2016)
Сабат З. І. - Вегетативні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах, Бабінець Л. С., Лазарчук Т. Б., Попович Н. М. (2016)
Шайген О. Р. - Інфекційні чинники у формуванні терапевтичної патології підшлункової залози, Бабінець Л. С. (2016)
Бабінець Л. С. - Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області, Боровик І. О., Кміта Г. Г. (2016)
Бутова Т. С. - CAG поліморфізм гена андрогенового рецептора у жінок в постменопаузі хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет (2016)
Венгер О. П. - Відмінності проявів депресивних розладів у емігрантів з урахуванням генезу патології (психогенного, ендогенного, органічного) (2016)
Вонс Л. З. - Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок, Мартинюк Л. П., Водвуд В. К. (2016)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі, Татарчук Л. В., Грабчак С. О. (2016)
Давибіда Н. О. - Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності, Безпалова Н. М., Новакова Л. В., Руцька А. В. (2016)
Дрюченко М. О. - Оцінка сімейної ситуації та материнсько-дитячих відносин очима дітей матерів, хворих на параноїдну шизофренію (2016)
Захарко В. П. - Динаміка індексу резистентності тестикулярної артерії у хлопчиків з паховими грижами, прооперованих лапароскопічним або традиційним методом (2016)
Кіхтяк О. П. - Вивчення ефективності дії інсулінових сенситайзерів на вуглеводний та ліпідний обмін у хворих з дифузним токсичним зобом та інсулінорезистентністю, Ліщук О. З., Москва Х. А. (2016)
Колосова І. І. - Особливості морфометричних змін яєчників щурів за умов поєднаного введення ацетату свинцю з цитратом заліза (2016)
Кошак Ю. Ф. - Аналіз причин незадовільних результатів хірургічного лікування хворих на поєднанні форми легеневого туберкульозу та раку легень із застосуванням стандартних методик (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в печінці статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту і їх вплив на репродукцію, Лимар Н. А. (2016)
Мазепа Ю. С. - Діагностика синдрому професійного вигорання лікарів багатопрофільного закладу охорони здоров’я, Піщиков В. А., Сидоренко О. О. (2016)
Майор В. В. - Зміни морфометричних показників плаценти під дією ацетату свинцю та його поєднання з цитратом золота (2016)
Мухаровська І. Р. - Клініко-психологічні феномени у пацієнтів онкологічної практики на різних етапах лікувального процесу (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини та частота остеопорозу в українських жінок з метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П. (2016)
Повх В. Л. - Порівняльна оцінка величини антиапоптотичного ефекту серед модуляторів активності NMDA-рецепторів в умовах модельної перехідної ішемії реперфузії ока за даними протоково-цитометричного аналізу, Ходаківський М. А., Ходаківський О. А. (2016)
Савіна М. В. - Стан сексуальної взаємодії в родинах жінок з порушенням здоров’я сім’ї та різним аддиктивним статусом (2016)
Салій М. І. - Імунні порушення в гострому періоді лакунарного інсульту (2016)
Cидоренко А. Ю. - Програма психологічної допомоги підліткам із вродженими вадами серця (2016)
Слабий О. Б. - Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах передсердь легеневoго серця (2016)
Танас О. В. - Взаємозв’язок між даними узд колінних суглобів та рівнем болю за шкалами ВАШ, WOMAC та LEQUESNE у пацієнтів з остеоартрозом, гіпертонічною хворобою та ожирінням, Хухліна О. С., Гайдичук В. С. (2016)
Федяк І. О. - Обґрунтування шляхів подолання дитячих вірусних інфекцій в Україні, Іванюлик І. І., Матейко Г. Б., Томашівська Т. В., Бровінська Л. М., Камінська Т. М., Рожнова Г. С. (2016)
Фурдичко Л. О. - Значення процесів протеолізу і антипротеазного потенціалу в легенях у ранній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі експериментальної пневмонії (2016)
Хухліна О. С. - Вплив L-карнітину на прояви ліпідного дистрес-синдрому в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту у хворих на ожиріння, Смандич В. С. (2016)
Чугай О. О. - Особливості динаміки показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в слизовій пародонта у різні періоди формування експериментальної пневмонії (2016)
Юдін М. А. - Міжособистісна взаємодія у косметологічних пацієнтів зі зниженою самооцінкою (2016)
Юрценюк О. С. - Проблема психосоматичних співвідношень у хворих на ішемічну хворобу серця, Карвацька Н. С., Савка С. Д., Ротар С. С., Курик В. І. (2016)
Тofan-Scutaru L. - The BEA score in chronic hepatitis B and Delta, Berliba E., Peltec A., Turcanu A., Turcan S., Rotaru-Cojocari D. (2016)
Jugheli K. - Primary health care development in Georgia (2016)
Франчук В. В. - Щодо доцільності введення у клінічну практику окремої шкали об’єктивного оцінювання загального стану пацієнта, Франчук М. В. (2016)
Алипова О. Є. - Досвід застосування "дзеркальної терапії" у реабілітації хворих з ішемічним інсультом, Нечухаєва І. О., Іщенко Т. І., Канафоцька В. М., Канигін І. П. (2016)
Алипова О. Є. - Ефективність комплексного застосування синглетно-кисневої та фототерапії у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Нечухаєва І. О., Іщенко Т. І., Канафоцька В. М., Канигін І. П. (2016)
Бондаренко С. В. - Электровиброакустическое воздействие в практической медицине (2016)
Вакалюк І. П. - Ефективність відновного лікування та реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань за допомогою щоденника самоконтролю, Нестерак Р. В. (2016)
Вантюх Н. В. - Неспецифічна резистентність дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, під впливом реабілітаційного лікування, Лукащук С. В., Попадинець М. І. (2016)
Васильєва-Лінецька Л. Я. - Шляхи імплементації методології доказової медицини в фізичну реабілітаційну медицину України (2016)
Гайсак М. О. - Критерії оцінки кислотонейтралізувальних та олужнювальних властивостей природних мінеральних вод, Дичка Л. В., Голубка О. П., Шуберт С. Т. (2016)
Гаріян Т. В. - Особливості реабілітації пацієнта з атопічним дерматитом, Драчинська Г. В., Рудик Т. М., Глинчак Л. В. (2016)
Голяченко А. О. - Інфузійна терапія у відновному лікуванні неврологічіних хворих, Голяченко Б. А., Голяченко О. А. (2016)
Горша О. В. - Відновне лікування цервікогенного головного болю у дітей, Короленко Н. В. (2016)
Григорова І. А. - Реабілітація хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2016)
Гурка О. І. - Особливості проведення медичної та фізичної реабілітації у посттравматичному періоді серед молодих футболістів дитячих спортивних закладів (2016)
Дичка Л. В. - Динаміка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози під впливом курсу питного прийому гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води, Чайковська Т. В., Малиновська В. Г., Ляхова О. Б. (2016)
Зайцев Д. В. - Вплив об'ємного пневмопресингу на нічний сон: пілотне анкетування (2016)
Калюжка А. А. - Возможности лечения обострений хронических фарингитов у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (2016)
Козак Д. В. - Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин з гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2016)
Колісник П. Ф. - Медична реабілітація в Україні: організаційні, законодавчі та кадрові проблеми, Колісник С. П., Кравець Р. А., Марчук О. В. (2016)
Корильчук Н. І. - До питання лікування абдомінального ожиріння (2016)
Кривошлыков Ф. И. - Новые перспективы реабилитации детей с заболеваниями лимфоглоточного кольца, Хакимова А. Л., Цодикова О. А., Середа А. С. (2016)
Лемко І. С. - Дослідження особливостей перебігу гастродуоденальної патології у осіб, що зазнали впливу психотравмуючих подій різного ґенезу, Гайсак М. О., Яковенко Н. А., Дичка Л. В., Ляхова О. Б., Кудик В. Г. (2016)
Лемко І. С. - Оцінка клінічних результатів лікування хворих на деформуючий остеоартроз в умовах санаторію з використанням миш’яковистої мінеральної води, Біляк І. П., Чайковська Т. В., Гайсак М. О., Голубка О. П., Яковенко Н. А. (2016)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на функцію зовнішнього дихання дітей з рецидивуючим бронхітом, Лукащук С. В. (2016)
Лемко І. С. - Можливості корекції показників окислювального гомеостазу у дітей, які часто хворіють, поза гострим періодом, Габор М. Л., Решетар Д. В. (2016)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на деякі показники цитокінового статусу у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Вантюх Н. В., Кополовець Т. І. (2016)
Лукащук С. В. - Вплив галоаерозольтерапії на клінічний перебіг рецидивуючого бронхіту у дітей, Попова В. І., Полак Н. І. (2016)
Мартинюк В. І. - Особливості реабілітаційної тактики в санаторних умовах у хворих на остеоартроз з коморбідною патологією, Бакалюк Т. Г., Вахновський В. В., Сірант Г. О., Фарина М. В., Лоза О. Ю., Завіднюк Ю. В. (2016)
Маслова В. С. - Обгрунтування можливості застосування інгаляцій циклоферону у хворих на грип та гострі респііраторні вірусні інфекції (2016)
Мисула І. Р. - Ефективність відновного лікування на поліклінічному та санаторно-курортному етапі реабілітації у пацієнтів з первинним гонартрозом, Бакалюк Т. Г., Жеворонко Н. Б., Снігур О. В., Мартинюк В. М., Вахновська Є. Є., Сірант Г. О., Зятковська О. Я. (2016)
Нечипуренко О. Н. - Использование современных возможностей физиотерапии в комплексной вторичной физиопрофилактике обострений бронхитов у детей на курортах Харьковского региона, Зинченко E. К., Кривошлыков Ф. И. (2016)
Роздільська О. М. - Фізичні фактори в медичній реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: сучасні досягнення та перспективи, Зінченко О. К. (2016)
Савченко В. М. - Духовна складова здоров’я хворих людей на курорті (2016)
Сокрут О. П. - Корекція порушень вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит різними режимами магнітного поля (2016)
Тондий Л. Д. - О коррекции нарушений механизмов самозащиты организма комплексом физических и нелекарственных методов, Журавлев В. А., Тондий О. Л., Закревская Е. Л. (2016)
Чайковська Т. В. - Дослідження біологічних ефектів природних мінеральних вод на функціональну активність підшлункової залози, Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Голубка О. П. (2016)
Шитіков Т. О. - Про можливості нейрореабілітації бойових черепно-мозкових травм, Шитікова Т. В., Старюк Д. О. (2016)
Аплевич В. М. - Біохімічні та клініко-інструментальні аспекти застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні дітей старшого шкільного віку, Горша О. В. (2016)
Ставнійчук А. П. - Генезис інституту місцевого референдуму (2015)
Гоголь Б. М. - Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах щодо сплати лізингових платежів (2015)
Тімуш І. С. - Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, Онищенко О. С. (2015)
Падун Є. В. - Нормативно-правове регулювання інституту прийомного виховання в сімейному законодавстві України (2015)
Боровков Р. О. - Адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку в Україні (2015)
Золотарьова Я. С. - Адміністративні посади та їх правовий статус у судовій системі України (2015)
Рибас А. В. - Призначення суддів, як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Sitnic G. - Administrative-legal regulation of the use of information technologies in the judiciary (2015)
Іншин М. І. - Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Прилуцький Р. Б. - Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України (2015)
Манжула А. А. - Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ (2015)
Bazyuk T. - The term "economic and financial crime” in the science of criminal law of Ukraine and foreign countries (2015)
Волкова Т. І. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2015)
Денисов С. Ф. - Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти, Зубов Г. О. (2015)
Зубець Ю. Г. - Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мороз А. О. - Відмежування злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 КК України (2015)
Мельниченко В. Л. - Суб’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2015)
Ольховенко О. І. - Відмежування злочину, передбаченого ст. 385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Soloviova A. - To the question of criminal-law protection of property under the laws of Romania and Ukraine: a comparative legal aspect (2015)
Пальченкова В. М. - Радянські правознавці про участь громадськості у діяльності пенітенціарної системи (2015)
Григор’єва О. В. - Агресія, насильство, жорстокість (2015)
Форостяний А. В. - Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України (2015)
Макаров М. А. - Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна (2015)
Моргун Н. С. - Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності, Терещенко Ю. В., Кулик М. Й. (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки (2015)
Титул, зміст (2017)
Бондар В. С. - Тенденції і перспективи цукрового ринку України (До підсумків роботи галузі в 2016 р.) (2017)
Орлов С.Д. - Генетичний потенціал з ЦЧС ліній цукрових буряків, Дубчак О. В. (2017)
Запольська Н. М. - Особливості формування та розвитку паразитичної мікобіоти домінуючих видів збудників хвороб цукрових буряків у різних зонах бурякосіяння, Шендрик К. М. (2017)
Сипко А. О. - Оптимізація фізико-хімічних властивостей чорнозему типового вилугуваного слабо кислого при застосуванні дефекату, отриманого за новою технологією, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Костащук М. В. (2017)
"Золотий міскантус": номінанти - 2016 (2017)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" за 2016 рік (2017)
Бабарыкина И. В. - Особенности семейных ценностей пар с разным стажем супружеской жизни, Стаченко А. В. (2015)
Бруннер Є. Ю. - Особливості пам’яті опіатзалежних юнаків (2015)
Дейниченко Л. М. - Психологічні компоненти самоактуалізації особистості студентів-психологів (2015)
Дерев’янко С. П. - Теоретико-методологічні аспекти цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту (2015)
Ічанська О. М. - Смислові компоненти копінг-стратегій у професійній діяльності фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій (2015)
Корнієнко О. В. - Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Курова А. В. - Концепт суб’єктивного благополуччя особистості в психології (2015)
Литвинова В. Я. - Анализ понятия "любовь". Теоретические и эмпирические направления, Коцарь А. В. (2015)
Михальчишин Г. Є. - Особливості синестезійних образів у відчуванні таємниць серед молоді (2015)
Павлик О. М. - Особливості емоційно-мотиваційної сфери студентів-спортсменів, Василенко І. С. (2015)
Петровська І. Р. - Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера (2015)
Савелюк Н. М. - Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти (2015)
Сазонова О. В. - Індивідуально-психологічні особливості трудоголізму програмістів (2015)
Світлична Н. О. - Психопрофілактика та психокорекція психологічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій (2015)
Усинова Д. В. - Дослідження сімейних відносин засобами проективних малюнків, Царькова О. В. (2015)
Шамлян К. М. - Диференційно-типологічний аспект вивчення вольової організації особистості (2015)
Шулдик А. В. - Структура професіоналізму практичного психолога (2015)
Яблонська Т. М. - Сімейне консультування як засіб розвитку позитивної ідентичності підлітка (2015)
Бекіньова Л. Б. - Наукові підходи до визначення феномена саморегуляції (2015)
Бурч О. І. - Аналіз внутрішньоособистісного конфлікту як одного з індикаторів кризи ідентичності. Сучасні психологічні підходи до розуміння поняття ідентичності (2015)
Вербова Ю. В. - Співвідношення мотивації до навчання й ціннісно-смислових орієнтацій студентів технічних спеціальностей коледжу (2015)
Гошовська Д. Т. - Факторний профіль депривованої самості: емпіричний ракурс, Гошовський Я. О. (2015)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості стилів поведінки підлітків у міжособистісній взаємодії (2015)
Донченко О. С. - Поняття креативності в психологічних дослідженнях (2015)
Залановська Л. І. - Психологічна структура і зміст поняття "міжетнічна толерантність" (2015)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від веб-серфінгу (2015)
Коломієць Л. І. - Щоденникові спостереження як метод дослідження психічного розвитку дітей в історії експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Макогончук Є. С. - Депривований образ Я та специфіка гандикапізму в умовах пенітенціарного закладу (2015)
Марєєва І. Ю. - Виявлення фрустрації методами проективної діагностики в студентів – майбутніх практичних психологів, Работа Т. О., Царькова О. В. (2015)
Мілінчук В. І. - Інтенсивна мовленнєва корекція з відновлення мовлення: психолінгвістичний інструментарій (2015)
Содержание (2015)
Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію. Інформаційний лист (2015)
Приходько В. Ю. - Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці, Кашковський Д. О., Приходько В. М. (2015)
Рудень В. В. - Серцевий біль – базис у своєчасній діагностиці лікарем загальної практики–сімейної медицини гострого інфаркту міокарда, Тімченко Н. Ф. (2015)
Дуда О. К. - Сучасний погляд на діагностику та лікування антибіотик-асоційованої діареї, Жигарєв Ю. О. (2015)
Ліпко В. Й. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих в гострий та ранній відновний період повторного ішемічного інсульту (2015)
Европейский вектор лечения пациентов с ишемической болезнью сердца (2015)
Рудіченко В. М. - Хвороба Рандю–Вебера–Ослера (спадкова геморагічна телеангіектазія) в загальній лікарській практиці: літературні дані, застосування інформаційно)комунікативних засобів телемедицини у викладанні державною та англійською мовами та власні клінічні спостереження, Яновська А. О. (2015)
Мальцев Д. В. - Протизапальні та імуномодулювальні властивості азитроміцину – ключ до нових горизонтів застосування в клінічній практиці (2015)
Жигунова А. К. - Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия (2015)
Ткаченко В. І. - Психосоціальні аспекти цукрового діабету 2-го типу: зв’язок з медичним станом пацієнтів та видом терапії (2015)
Видиборець С. В. - Сучасний погляд на патогенез розвитку тромбозів у хворих з Ph-негативними мієлопроліферативними новоутвореннями (2015)
Гуцол Л. П. - Розвиток застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення задоволеності пацієнтів медичною допомогою (2015)
Чернявський В. В. - Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження, Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности использования препарата Диурол в комплексном лечении больных хроническим циститом, Бойко А. И., Шамраев С. Н., Спиридоненко В. В., Губарь А. А., Бардин А. В., Данилец Р. О., Гурженко А. Ю., Гурженко Е. Ю., Леоненко А. Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Эффективность препарата Гуарем в комплексной терапии пациентов с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Волощук Т. Р., Приходько В. М. (2015)
Хіміон Л. В. - Оцінювання пацієнта із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря (2015)
Нетяженко Н. В. - Порівняльне оцінювання тромбоцитарного гемостазу у жінок з різним ризиком розвитку серцево-судинних подій, Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М., Пастушина А. І., Ляхоцька А. В., Валігура М. С. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського