Тимошенко Д. В. - Класифікація причинно-наслідкового зв’язку в трудовому праві України (2016)
Тиха А. П. - Окремі питання визначення і зміни змісту трудового договору (2016)
Клименко А. Л. - Міжнародно-правові гарантії здійснення права людини на соціальне забезпечення (2016)
Бережна К. І. - Щодо права на справедливу оплату праці (2016)
Капіца Ю. М. - Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському союзі та напрямки вдосконалення законодавства України (2016)
Закоморна К. О. - Конституційно-правові засади децентралізації влади в пострадянських державах Балтії – членах Європейського союзу (2016)
Солнцева Х. В. - Поняття "поліцейська діяльність" в Україні та США (2016)
Кулабухова А. В. - Каталог прав громадян Європейського Союзу (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Babich L. G. - Ca2+-dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. I. Trifluoperazine effects on mitochondria membranes polarization and Ca2+m, Shlykov S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. (2016)
Nikolaienko T. V. - The mechanism of VEGF-mediated endothelial cells survival and proliferation in conditions of unfed-culture, Nikulina V. V., Shelest D. V., Garmanchuk L. V. (2016)
Kaplia A. A. - The influence of heavy metal ions, spermine and sodium nitroprusside on ATP-hydrolases of cell membranes of rat colon smooth muscle (2016)
Shamelashvili K. L. - Changes in oxidative stress intensity in blood of tumor-bearing rats following different modes of administration of rhenium-platinum system, Shtemenko N. I., Leus І. V., Babiy S. O., Shtemenko O. V. (2016)
Sydor R. I. - The effect of perioperative analgesic drugs omnopon and dexketoprofen on the functional activity of immune cells in murine model of tumor surgery, Khranovska N. M., Skachkova O. V., Skivka L. M. (2016)
Marchenko M. M. - Monooxygenase system in guerin’s carcinoma of rats under conditions of ω-3 polyunsaturated fatty acids administration, Ketsa O. V., Shmarakov I. O., Abutnaritsa K. H. (2016)
Trush M. M. - QSAR studies and antimicrobial potential of 1,3-thiazolylphosphonium salts, Kovalishyn V. V., Blagodatnyi V. M., Brovarets V. S., Pilyo S. G., Prokopenko V. M., Hodyna D. M., Metelytsia L. O. (2016)
Danylovych Yu. V. - The use of the petri net method in the simulation modeling of mitochondrial swelling, Chunikhin A. Y., Danylovych G. V., Kolomiets O. V. (2016)
Grytsay V. I. - A mathematical model of the metabolic process of atherosclerosis (2016)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділів хімії і біохімії ферментів та структури і функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Частина ІІІ. Діагностичні тест-системи для аналізу фібринолітичної системи крові та нові підходи до лікування тромбозів, Виноградова Р. П., Черниш І. Ю. (2016)
Від редакції (2013)
Луканюк Б. - Думова форма (2013)
Колесса Ф. - Микола Лисенко: Промова в 100-літній ювілей від дня його народження, виголошена на ювілейному святі в Криниці д. 21.VI.1942, публікація Ірини Довгалюк (2013)
Довгалюк І. - Перша публікація народних мелодій у Галичині (2013)
Гюттнер К. Й. - Народні пісні (2013)
Добрянська Л. - Педагогічна діяльність Володимира Гошовського у Львівській консерваторії (1961-1969) (2013)
Рибак Ю. - Міжнародна наукова конференція "Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія", Шпилевська Г. (2013)
Коломиєць О. - 41-а Світова конференція Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) в м. Сент-Джонс (Ньюфаундленд, Канада) (2013)
Харчишин О. - Бодак Ярослав. Лемківщино моя мила... Пісні Анни Драґан з Галицької Лемківщини / Ярослав Бодак. – Київ : Український рейтинг, 2011. – 372 с . (2013)
Пеліна Г. - Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство / Упорядники Ірина Довгалюк , Андрій Вовчак. – Львів, 2011. – Випуск 1 0. – 313 с. (2013)
Харчишин О. - Хроніка ’12 (2013)
Микола Лисенко. Музично-фольклористичні праці (2013)
Легенький М. І. - Освітня політика в умовах глобалізації (2015)
Демків Р. Я. - Правовий прецедент та його співвідношення з законом як основним джерелом права в Україні (2015)
Джураєва О. О. - Основні напрямки державної боргової політики: теоретико-правовий аналіз (2015)
Тароєва В. В. - Система контроля та інституалізація контрольної гілки влади в Україні (2015)
Шейна А. М. - Генеза уявлень про демократію як онтологічну основу принципу демократизму у праві (2015)
Цушко С. Є. - Розвиток ідеї політичного представництва в Античній Греції та Стародавньому Римі (2015)
Тимченко О. В. - Спеціальні знання слідчого при розслідуванні злочинів, пов’язаних з забрудненням морського середовища, Дмитриченко І. В. (2015)
Кротюк А. М. - Вивчення кримінологічної характеристики особи наркозлочинця в умовах великого міста (2015)
Лісіцина Ю. О. - Безпосередній об’єкт злочинних дій у сфері трансплантації органів і тканини людини та донорства крові (2015)
Савченко В. О. - Історія формування змісту кримінально-правових заборон ухилення від покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, за проектами КК України 2001 року (2015)
Лук’янченко С. О. - Адміністративна преюдиція в кримінальному праві України (2015)
Навроцька В. В. - Проблеми, що виникають на практиці укладення угод у кримінальному судочинстві, Рибалко В. О. (2015)
Пієв С. С. - Вік неповнолітнього підозрюваного як важлива обставина, що підлягає встановленню у кримінальному провадженні (2015)
Сторожик Я. Б. - Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування екстрадиційного арешту для забезпечення видачі особи (2015)
Лепей М. В. - Накладення попереднього арешту на майно або кошти на рахунках фізичних та юридичних осіб (2015)
Осетрова О. С. - Перевірка та оцінка недопустимості доказів у кримінальному провадженні (2015)
Крук О. М. - Про деякі умови надання для засуджених в Україні дозволу на виїзд за межі колонії (2015)
Грабар Н. М. - Правовий аналіз проблемних питань регулювання та застосування інституту застави в Україні, Парасюк М. В. (2015)
Кравченко А. М. - Майнові права дітей за цивільним законодавством України в умовах режиму надзвичайного стану, Тедорадзе М. Д. (2015)
Баїк О. І. - Сучасні підходи у тлумаченні термінів "публічний атрибут", "публічний символ" та їх застосування (2015)
Кайтанський О. С. - Матеріальне забезпечення молоді у сфері освіти (2015)
Кукшинова О. О. - Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі (2015)
Клименко О. В. - Адміністративно-правове забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у державному регулюванні господарської діяльності (2015)
Комарницька І. І. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2015)
Клочко А. М. - Система суб’єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу (2015)
Мельник В. І. - Функції правоохоронних органів України щодо забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Лисенко С. О. - Методи моделювання при забезпеченні інформаційної безпеки підприємств (2015)
Аносов Д. О. - Представницька діяльність прокурора у сфері державних закупівель (2015)
Кантока М. Г. - Організація роботи прокурора при забезпеченні виконання судових рішень поза кримінальною сферою (2015)
Гаманюк Л. О. - Особливості юридичного обов’язку у військовому праві (2015)
Каненберг-Сандул О. К. - Правовое положение немецких колонистов согласно "ликвидационных" законов Российской империи 1915-1917 гг. (2015)
Короєд С. О. - Адміністративно-правові засади делегування повноважень на рівні місцевих органів публічної влади як чинник ефективної реалізації принципу децентралізації (2015)
Форманюк В. В. - Моделі європейської соціальної політики (2015)
Єфремова М. О. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України у системі органів публічної адміністрації (2015)
Струневич О. П. - Особливості адміністративно-правової відповідальності у сфері забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Манькут А. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз юридичної відповідальності прокурора за старим та новим Законами України "Про прокуратуру" (2015)
Гарбузов В. О. - Історично-правовий аналіз організації та становлення органів внутрішніх справ у післявоєнний період (2015)
Денега О. П. - Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за суб’єктивною стороною (2015)
Головченко В. І. - Китайський напрям зовнішньої політики США за президентства В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого (2012)
Коломойцев М. М. - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення (2015)
Васильєва М. О. - Зарубіжна допомога уряду США Україні: мотивація і результати (2012)
Бітов А. І. - Підстави для скасування рішення адміністративного суду першої інстанції і ухвалення нового рішення (2015)
Погорєлова І. С. - Зовнішня політика адміністрації Б. Обами щодо корейських держав (2012)
Грошова-Шарапова І. В. - Підстави для скасування рішення адміністративного суду першої інстанції і ухвалення нового рішення (2015)
Саакадзе Л. В. - Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США, Билоконь А. С. (2012)
Іншин М. І. - Права працівників. Проблеми та шляхи вдосконалення (2015)
Фесенко М. В. - США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство (2012)
Федунів А. Д. - Право на соціальне обслуговування як елемент соціально-правового статусу громадян похилого віку (2015)
Шевченко О. В. - Застосування зовнішньополітичних комунікативних технологійї в сучасній політичній практиці США, Доброштан А. В. (2012)
Авдєєв О. Р. - Щодо контрабанди наркотичних речовин або фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Ялі М. Х. - Російсько-американські взаємовідносини напередодні президентських виборів в РФ: підсумки "перезавантаження" (2012)
Волоско Я. О. - Причинно-наслідкові зв’язки трудової міграції населення України у кримінальному провадженні (2015)
Авраменко В. В. - Трансатлантичне партнерство Франції та США після реінтеграції екзагону до військових структур НАТО (2012)
Рамазанова У. В. - Особливості утворення та реєстрації громадських об’єднань (2015)
Василенко Д. В. - Амбівалентність американо-китайських відносин на сучасному етапі (2012)
Ктіторов М. О. - Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління: характеристика і особливості, Басс В. О. (2015)
Вишневська І. Г. - Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу (2012)
Гладенко В. М. - Україно-американські відносини в контексті євроатлантичної інтеграції (2012)
Глазов О. В. - Афганський вектор політики США в контексті глобальної антитерористичної стратегії (2012)
Єдамова А. М. - Інвестиційна політика США у системі міжнародних відносин (2012)
Желєзняк І. С. - Американо-російські відносини в становленні зовнішньої політики Клінтона: до питання глобального лідерства (2012)
Каденко Н. І. - Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму (2012)
Карпець А. Ю. - Правові проблеми регулювання соціальних мереж в Україні (2012)
Крижко Є. В. - США як фактор зовнішньої політики Пакистану у 1990 - 2008 рр. (2012)
Кулешова К. І. - Вплив підходів Туреччини щодо врегулювання регіональних конфліктів на американсько-турецькі відносини (2012)
Наконечний В. І. - Американський чинник в українсько-польських відносинах (2012)
Нелін М. В. - Італійсько-американська співпраця в "іракському питанні" (2012)
Пилявець О. Л. - Вплив кризових процесів 2008-2011 рр. на розвиток демократичних інститутів ЄС (2012)
Попова Д. О. - Безпека України – європейська складова світової безпеки (2012)
Пронь Д. С. - Курильська проблема російсько-японських відносин у контексті міжнародних зобов‘язань США (2012)
Ратніков М. І. - Еволюція позиції США по відношенню до міжнародного кримінального суду (2012)
Сербіна К. Ю. - Необхідність реформування безпекового простору у контексті протидії новим викликам безпеці (на прикладі діяльності організації американських держав) (2012)
Тельпіс О. В. - Політичне лідерство у XXI столітті: актуалізація індивідуальних інформаційних стратегій в міжнародних відносинах (2012)
Тлуста А. О. - Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках (2012)
Філенко І. - Історична ретроспектива еволюції ролі ЗМІ в міжнародних відносинах (2012)
Черцова О. В. - Глобальна демократизаційна ініціатива президента США Б. Клінтона (2012)
Шаповалов Є. Л. - Хартія АСЕАН і нові виклики регіональній інтеграції (2012)
Піскорська Г. А. - Інформаційні загрози та стратегія кібероборони США (2012)
Якібчук В. - Українські наукові видання і міжнародні наукометричні бази даних: проблеми і протиріччя (2012)
Білик Н. - Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій (2012)
Титул, зміст (2014)
Жигунова А. - Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф (2014)
Колесник М. - Лечение ран и их последствий: опыт, достижения и перспективы (по материалам конференции, посвященной 75-летию выдающегося комбустиолога современности) (2014)
Устінов О. - Стан і подальший розвиток вітчизняної кардіологічної служби (2014)
Колесник М. - Актуальные вопросы выявления и лечения аллергических заболеваний (2014)
Жигунова А. - Фіолетовий день: поліпшення лікування та доступу до освіти для дітей з епілепсією (2014)
Федорова О. - Ревматические болезни суставов: современные подходы к диагностике и лечению (2014)
Жигунова А. - Достойно продолжить дело учителя: III Неврологические чтения памяти Д. И. Панченко (2014)
Федорова О. - Всемирный день почки в Украине — крепнущая традиция междисциплинарной консолидации в реализации стратегии нефропротекции (2014)
Вороненко Ю. В. - Самооцінювання як складова підготовки системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я до сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009, Гойда Н. Г., Горачук В. В. (2014)
Нетяженко В. - Стан впровадження в лікарську практику клінічного протоколу з лікування пацієнтів із гіпертонічною хворобою та нагляду за безпекою й ефективністю антигіпертензивних препаратів, Матюха Л., Нагорна О., Матвєєва О., Ліщишина О., Думенко Т., Зіменковський А. (2014)
Устінов О. - Як вберегти психічне здоров’я в умовах інформаційної війни? (2014)
Большова О. В. - 10 років препарату Лантус® в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід застосування інсуліну гларгіну при лікуванні цукрового діабету, Самсон О. Я. (2014)
Стеценко Т. І. - Фокальні форми епілепсії в дітей (2014)
Бильченко А. В. - Как предупредить сердечно-сосудистые катастрофы у больных сахарным диабетом?, Матюха Л. Ф. (2014)
Шкорботун В. О. - Гострі запальні захворювання приносових синусів (2014)
Косаковський А. Л. - Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей, Гавриленко Ю. В. (2014)
Щербак И. Б. - Бион® 3 Кид в комплексной иммунореабилитации часто болеющих детей (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату Нурофєн® для дітей у педіатричній практиці, Бойко Н. С. (2014)
Федорова О. А. - Фитоиммунокоррекция в формате современных медицинских технологий и стандартов. Имупрет — опыт и перспективы клинического применения (2014)
Мынкина Н. Ю. - Безопасность рентгеноконтрастных средств: фокус на нефротоксичность (2014)
Корпачева-Зиныч Л. В. - Биологические свойства S-аденозил-L-метионина и возможности его применения у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Гурина Н. М. (2014)
Рыльская О. Г. - Особенности современного подхода к лечению острых воспалительных заболеваний ротоглотки (2014)
Strugala V. - Воздействие альгинатсодержащей суспензии на пепсин и желчные кислоты — ключевые факторы агрессии желудочного рефлюксата, Avis J., Jolliffe I. G., Johnstone L. M., Dettmar P. W. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Терапия неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей (2014)
Андреева А. В. - Опыт применения препарата Реосорбилакт® в комплексном лечении пациентов с острым панкреатитом в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, Бондарь В. Г., Голынский Г. Ю. (2014)
Моисеенко В. А. - Органопротекторные возможности комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов с метаболическим синдромом, Осташевская Т. Г., Шевчук С. Г., Кармазина Е. М., Карпенко Е. В., Кисиль С. С., Пасько И. В., Петрова А. С. (2014)
Мітченко О. І. - Оптимізація лікування пацієнтів із метаболічним синдромом та гіпертонічною хворобою із застосуванням Тризипіну (мельдонію), Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2014)
Kekes E. - Успіхи лікування хворих на артеріальну гіпертензію та дисліпідемію фіксованою комбінацією аторвастатин/амлодипін (2014)
Аваков В. Е. - Применение L-лизина эсцината в комплексной терапии пациентов с черепно-мозговой травмой и острой ишемией мозга, Сайипов Р. М., Исомов Т. М. (2014)
Устінов О. - Стандартизація надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан проблеми (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2014)
Воробьев К. П. - Европейская политика оценки технологий здравоохранения (2014)
Юрьев К. Л. - Профилактика венозной тромбоэмболии в хирургической ортопедии. Резюме для клиницистов AHRQ (2014)
Юрьев К. Л. - Сочетанное применение диетических добавок и сердечно-сосудистых препаратов у взрослых пациентов. Резюме для клиницистов AHRQ (2014)
Зозуля І. С. - Порівняння якості ведення хворих з інсультом в умовах спеціалізованого стаціонару та організованого стаціонару вдома, Латоха І. О. (2014)
Диндар О. А. - Морфологічні особливості фетоплацентарного комплексу у жінок із надмірною масою тіла і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Грабовий О. М. (2014)
Парій В. Д. - Дослідження результатів впровадження галузевого уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом, Шуляк В. І. (2014)
Kremzer A. A. - Predictive value of circulating apoptotic microparticles in patients with ischemic symptomatic moderate-to-severe chronic heart failure (2014)
Авазашвили И. Д. - Роль ультразвуковой допплерографии и мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике стенотических поражений проксимального отдела внутренней сонной артерии, Цимейко О. А., Тиш И. И., Михаль А. В. (2014)
Копчак О. О. - Метаболічний синдром та його вклад у розвиток судинних когнітивних порушень (2014)
Гандзюк В. А. - Удосконалення ресурсного забезпечення виконання державних програм на регіональному рівні (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Дифференциально-диагностические критерии болезни Вильсона — Коновалова (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітаємо з Днем медичного працівника! (2014)
Устінов О. - Кращих медиків країни відзначили з нагоди професійного свята (2014)
Устінов О. - Допомога хворим з інфарктом міокарда у місті Києві: необхідне термінове управлінське рішення (2014)
Жигунова А. - Сексуальное здоровье мужчин и женщин — один из приоритетов украинского здравоохранения (2014)
Жигунова А. - Современные аспекты терапии и профилактики воспалительных урогенитальных заболеваний (2014)
Устінов О. - Колоректальний рак: говорити не соромно, мовчати небезпечно (2014)
Устінов О. - Професійне самоврядування як наріжний камінь нової моделі системи охорони здоров’я в Україні (2014)
13-й З’їзд офтальмологів України — знакова подія міжнародного рівня! (2014)
Жигунова А. - Актуальні для України аспекти фармакотерапії інфекційних захворювань (2014)
Жердьова Н. М. - Поширені ускладнення та помилки при виконанні ін’єкцій інсуліну (2014)
Кузнецова Л. В. - Клініко-імунологічна характеристика та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту (2014)
Сулік Р. В. - Запаморочення: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Эффективность и безопасность применения топических ингибиторов кальциневрина в педиатрии, Уманец Т. Р. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Роль адеметионина в развитии и прогрессировании хронических заболеваний печени, Чернобай А. И., Глущенко С. В. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Диабетическая нефропатия: фокус на нефропротекцию (2014)
Колесникова Е. В. - Неалкогольная жировая болезнь печени и артериальная гипертензия: чего мы достигли в понимании проблемы (2014)
Федорова О. А. - Метамакс — комплексный препарат для лечения широкого спектра ишемических заболеваний (2014)
Курята А. В. - Возможности коррекции железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек, Митрохина О. С., Ященко Т. Д. (2014)
Орос М. М. - Фіброміалгія: деякі аспекти діагностики та особливості лікування (2014)
Яргин С. В. - К вопросу о применении препаратов сурфактанта в отсутствие его первичного дефицита (2014)
Міщенко Т. С. - Розсіяний склероз: глобальні перспективи, Шульга О. Д., Бобрик Н. В., Шульга Л. А. (2014)
Ковалева О. Н. - Онкостатин М в системе провоспалительных цитокинов, Кочубей О. А. (2014)
Березин А. Е. - Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность: две стороны одного процесса? Обзор литературы (2014)
Поготова Г. А. - Квантово-фармакологічні дослідження властивостей антиоксидантів як лікарських засобів, Чекман І. С. (2014)
Воробьев К. П. - Учебное клиническое исследование врача-интерна как способ освоения основ доказательной медицины (2014)
Юрьев К. Л. - Антидепрессанты второго поколения при лечении депрессии у взрослых. Резюме для клиницистов AHRQ (2014)
Вороненко Ю. В. - Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи, Шекера О. Г., Ткаченко В. І., Медведовська Н. В., Краснов В. В. (2014)
Гульчий Н. В. - Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (злокачественные изменения), Ковальчук И. С., Дунаевский В. И., Венгер Е. Ф., Котовский В. И., Назарчук С. С. (2014)
Плескач Г. В. - Асоціація поліморфізму гена фосфодіестерази 4D з ризиком розвитку інфаркту міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Настіна О. М., Білий Д. О., Чумак А. А. (2014)
Смульська Н. О. - Асоціація поліморфних варіантів генів MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTRR (A66G), FV (G1691A), FII (G20210A), ACE (I/D) та їх комбінацій у ризику розвитку ішемічного інсульту в дитячому віці, Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г., Зозуля І. С. (2014)
Михеева Л. А. - Клинико-нейрофизиологическая диссоциация резидуального периода родового повреждения плечевого сплетения, Василенко В. Н. (2014)
Вежновець Т. А. - Ґендерні особливості керівників закладів охорони здоров’я, Парій В. Д. (2014)
Євгенія Леонідівна Мачерет. Ми пам’ятаємо… (2014)
Ларін О. М. - Визначення оптимального інтервалу часу доби для залучення пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів до надання платних послуг у містах, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. (2016)
Гурник А. В. - Методичні основи обґрунтування показників ресурсного забезпечення авіаційних робіт з пошуку і рятування (2016)
Новак С. В. - Обґрунтування параметрів зразків для експериментального визначення температури сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за стандартним температурним режимом пожежі (2016)
Євдін О. М. - Концептуальні підходи щодо захисту населення у захисних спорудах цивільного захисту, Коваленко В. В., Могильниченко В. В. (2016)
Ковалишин В. В. - Деякі проблеми підготовки молодих фахівців навчальними закладами цивільного захисту та погляди на реформування системи підготовки кадрів ДСНС України, Коробкін В. Ф., Хроменков Г. Є., Запольський Л. Л. (2016)
Костенко В. К. - Теплозахисний костюм рятувальника з системою водяного охолодження, Зав’ялова О. Л., Костенко Т. В. (2016)
Огурцов С. Ю. - К вопросу необходимости обоснования исходных данных для моделирования процессов горения турбинного масла, Семичаевский С. В. (2016)
Федоровський В. В. - Підходи до визначення температур спалаху та займання горючих рідин, Веселівський Р. Б. (2016)
Ліхньовський Р. В. - Загороджувальні смуги як спосіб локалізації пожеж у природних екосистемах, Білошицький М. В., Боровиков В. О., Жартовський С. В., Копильний М. І., Корнієнко О. В. (2016)
Некора О. В. - Оцінка вогнестійкості залізобетонного ригеля за допомогою експериментально-розрахункового метода, Медвідь Б. А., Омельченко А. М., Поздєєв С. В. (2016)
Демешок В. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості дерев’яної плити перекриття за допомогою методу кінцевих елементів (2016)
Євдін О. М. - Моніторинг і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - сучасний стан та проблеми, Калиненко Л. В. (2016)
Климась Р. В. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання пожежного ризику, Ніжник В. В., Сізіков О. О., Якименко О. П., Нетреба А. В., Довгошеєва Н. М. (2016)
Bondarenko M. - Ukraine and global economy post-turbulent times: tourism aspect (2012)
Dedelyuk K. - Post crisis service innovation development (2012)
Fomenko E. - Forming portfolio of international banking services under conditions of strengthening competition between financial institutions (2012)
Kobylianska A. - Emerging economies in crisis aftermath (2012)
Krupka M. - The state of the Ukrainian economy in the crisis period and forecasting direct foreign investments (2012)
Lebid I. - Management of foreign economic activity in Ukraine in the post-crisis period: the search for optimal strategy (2012)
Petrenko M. - Crisis on the world derivatives market (2012)
Seleyman A. - Motives for financial conglomeration and the risks involved (2012)
Shkrabalyuk Y. - Exchange rates and inflation targeting in the context of international macroeconomic coordination (2012)
Sibekina A. - The issues of legal regulations approximation in the framework of Ukraine and the EU association agreement in the post-crisis period (2012)
Svetlov A. - Pan-American integration − strategic direction of the U. S. post-crisis development (2012)
Fedoruk K. - Global financial imbalances in savings and investments (2012)
Kyshkan V. - Ukraine's integration into the global innovation area (2012)
Vetchynov O. - The dynamics of the labour market in Germany in the context of the global financial crisis (2012)
Voloshko T. - Large capital inflows to emerging market economies: policy responses (2012)
Zelenetska A. - The role of credit default swaps (CDS) in the global financial crisis (2012)
Orlovs’ka V. - Metropolization processes in Europe: new models of urban economy specialization (2012)
Титул, зміст (2014)
Іван Савович Зозуля (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Снєгірьов П. - Дано старт роботі Стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров’я України (2014)
Дорошенко А. М. - Магнітні наночастинки: властивості і біомедичне застосування, Чекман І. С. (2014)
Литвиненко О. А. - Особливості мікробіоценозів різних еконіш у людей з надмірною масою тіла, Кучма І. Ю., Осолодченко Т. П. (2014)
Устінов О. - Вірусний гепатит С: масштаб проблеми, перспективи лікування та роль лікаря первинної ланки (2014)
Симонов С. С. - Разумное применение антибиотиков: от громких заголовков к клинической практике (2014)
Кирилова Л. Г. - Труднощі лікування локалізаційно зумовлених епілептичних нападів у дітей раннього віку (2014)
Шуляк О. В. - Інфекції сечостатевих шляхів: пієлонефрит (2014)
Кузнецова Л. В. - Лечение и профилактика острых респираторных заболеваний на фоне иммуномодулирующей терапии с применением комплекса Бион® 3 (2014)
Гирина О. Н. - Клинические и гемодинамические эффекты препарата ДИКОР ЛОНГ (изосорбида динитрат) у пациентов с ишемической болезнью сердца и стабильной стенокардией напряжения ІІ–ІІІ функционального класса (2014)
Лутай М. И. - Оценка антиангинальной эффективности мельдония (Тризипина) у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и стенокардией напряжения, Лысенко А. Ф., Товстуха В. В., Моисеенко О. И. (2014)
Марушко Ю. В. - Безпека застосування ібупрофену в педіатричній практиці, Гарбар І. І. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Возможности антиоксидантной фитотерапии (2014)
Федорова О. А. - Метамакс — универсальный препарат метаболической терапии (2014)
Швец О. В. - Функциональные заболевания билиарной системы: клинические проявления, принципы лечения (2014)
Пархоменко А. Н. - Результаты открытого рандомизированного исследования по изучению переносимости и эффективности препарата Корвитин® у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка, Кожухов С. Н. (2014)
Трещинская М. А. - Патогенетически обоснованный подход к превентивной терапии при цереброваскулярной патологии, Головченко Ю. И., Игрунова К. Н., Ватлицов Д. В., Рябиченко Т. М., Ключникова О. А., Гончар А. Ю., Курочкин И. В. (2014)
Федорова О. А. - Моксифлоксацин в арсенале борьбы с полирезистентными инфекциями (2014)
Лутай М. И. - Применение органических нитратов в современной терапии при стабильной ишемической болезни сердца, Лысенко А. Ф., Слободской В. А., Ткаченко Л. М. (2014)
Shanina I. V. - Blood circulation values in patients with cardiac resynchronization therapy during the first 6 months in different stimulated QRS complex duration classes, Volkov D. E., Yabluchansky N. I. (2014)
Мальцев Д. В. - Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів (2014)
Школьник В. М. - Сучасні підходи до лікування при загостренні розсіяного склерозу з позицій доказової медицини, Бараненко О. М., Погорелов О. В., Кальбус О. І. (2014)
Безшейко В. Г. - Эффективность БЦЖ-вакцинации против туберкулезной инфекции у детей (2014)
Зозуля А. І. - Основні завдання покращання надання медичної допомоги при церебральному інсульті, Зозуля І. С. (2014)
Дыкан И. Н. - Мультидетекторная компьютерная томография в дифференциальной диагностике малых солидных новообразований почек, Степаненко Н. А. (2014)
Гринь В. К. - Оцінка ризику неефективності та модель прогнозування ефективності різних варіантів фармакотерапії аліскіреном і небівололом у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Нальотова О. С., Гур’янов В. Г. (2014)
Зайцев Д. В. - Об’ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури), Пишнов Г. Ю. (2014)
Осадчук З. В. - Комплексна діагностика спадкового гемохроматозу, Акопян Г. Р., Макух Г. В., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І., Ячмінська Н. М. (2014)
Добровольський В. А. - Прогностичні фактори розвитку ускладнень під час енуклеації малих ниркових новоутворень, Лесняк О. М., Литвинець Є. А., Строй О. О., Банира О. Б. (2014)
Апанасенкo Г. Л. - Первичная индивидуальная профилактика ишемической болезни сердца, Владимиров А. А., Андрияшек Ю. И., Гаврилюк В. А. (2014)
Лазоришинець В. В. - Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров’я України, Волосовець О. П., Кочет О. М., Горбань А. Є., Закрутько Л. І., Лещишина О. М. (2014)
Berezin A. E. - Predictive value of circulating inflammatory biomarkers in hypertensive patients after acute ischemic stroke, Lisovaya O. A. (2014)
Устінов О. - Стандарти і протоколи: кращий світовий досвід в українських реаліях (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на вірусний гепатит С (2014)
Мамонтова Т. В. - Микрофлора ротовой полости как фактор развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2014)
Лозня С. В. - Cистема автоматичного керування цехом фільтрів Дніпровської водопідготовчої станції міста Київа, Ясиніцький Е. П., Ясиніцька І. Е., Торхов К. М. (2014)
Семінська Н. В. - Основні принципи прогнозування течії аномальнов’язких рідин у каналах зі змінною по довжині витратою (2014)
Барыкин О. А. - Исследование гидродинамики рабочего процесса многофункционального теплогенерирующего агрегата, Ковалёв С. Ф., Овчаренко М. С., Папченко А. А. (2014)
Гнатив Р. М. - Гидравлические закономерности ускоренного течения жидкости в круглой трубе (2014)
Саленко А. Ф. - Функционально-ориентированный подход к совершенствованию процессов гидроабразивной перфорации сот из композиционных материалов, Мана А. Н., Никитин В. А., Павлюченко Ю. А., Коваленко С. В. (2014)
Барилюк Е. И. - Способы реализации демпфирующего элемента в запорных узлах клапанов с уплотнением металл-металл (2014)
Кулешков Ю. В. - Теоретические предпосылки снижения пульсации геометрической мгновенной подачи шестеренного насоса, Черновол М. И., Руденко Т. В., Гуцул В. И., Красота М. В. (2014)
Андренко П. Н. - Иерархическая модель электрогидравлического мехатронного модуля движения, Дмитриенко О. В. (2014)
Струтинський С. В. - Диссипативные характеристики демпфера с ферромагнитной жидкостью, предназначенного для использования в пространственной системе приводов (2014)
Ковриженко Д. В. - Числове моделювання динаміки пневматичного циліндра з керованим дросельним демпірфуванням (2014)
Аврунін Г. О. - Mодернізація об’ємних гідроприводів навісного устаткування колісних тракторів ПАО "ХТЗ ім. С. Орджонікідзе", Аносов В. І., Рулев В. М., Самородов В. Б. (2014)
Пришляк В. М. - Обоснование геометрических параметров расположения отверстий в воздуховодах трехтрубного концентрического теплоутилизатора, Яропуд В. М., Ковязин А. С., Алиев Е. Б. (2014)
Піх Ю. А. - Формування та розвитку релігійної правосвідомості в контексті секуляризації та ре секуляризації (2015)
Шевчук В. М. - Застосування класифікаційного підходу в дослідженні тактичних (2015)
Янкова Х. Г. - Особливості тактики допиту жінки-підозрюваної при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи (2015)
Завада Х. В. - Проблемні питання визначення поняття інтересів України у сфері державної безпеки (2015)
Іщук О. С. - Пріоритети та рівні кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Феданяк Р. В. - Аналіз факторів протиправної поведінки осіб, що ведуть маргінальний спосіб життя (2015)
Кравцова М. О. - Сучасний кіберзлочинець: кримінологічна характеристика особистості (2015)
Ковальова І. С. - Методологічні засади дослідження підкупу працівника державного підприємства, установи чи організації (2015)
Ральченко І. М. - Кваліфікація злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (деякі питання розмежування складів злочинів та конкуренції норм) (2015)
Завада Т. Р. - Деякі питання обсягу поняття службової особи суб’єкта господарювання, як спеціального суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності (2015)
Горшков Д. В. - Незаконне заволодіння транспортними засобами: характеристика основних детермінант (2015)
Чурпіта Г. В. - Еволюція правового регулювання захисту сімейних прав та інтересів в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Чабан О. - Особливості фінансування будівництва житла через фонд фінансування будівництва та фонд операцій з нерухомістю (2015)
Краєвський І. В. - Умови охорони і захисту прав та інтересів товариства з обмеженою відповідальністю за зверненням його учасника (2015)
Ратушна Б. П. - Принцип рівності сторін у цивільному процесі України (2015)
Кушнір С. М. - Щодо статусу національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Україні (2015)
Грищук А. Б. - Розвиток управлінських компетенцій державних службовців: нормативно-правовий аспект (2015)
Годяк А. І. - Проблеми відповідальності юридичних осіб за вчинення правопорушень у галузі ветеринарної медицини (2015)
Кононенко О. М. - Про правову природу процесуальної активності суду в адміністративному судочинстві (2015)
Скрипник О. Г. - Адміністративні процедури, спрямовані на реалізацію заборони втручання у здійснення правосуддя (2015)
Аносов Д. О. - Представницька діяльність прокурора у справах під час державних закупівель у суді першої інстанції та при перегляді справ даної категорії (2015)
Євдокіменко С. А. - Щодо реалізації повноважень військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД та досудове слідство (2015)
Зарічний О. А. - Публічна влада та участь громадян: юридичне трактування (2015)
Бітов А. І. - Підстави для скасування рішення адміністративного суду і передачі справи до суду першої інстанції (2015)
Шерман О. М. - Роль літератури як виду мистецтва в процесі створення іміджу політичного лідера (2015)
Немченко С. С. - Теоретико-правові основи правової допомоги (2015)
Манжула А. А. - Особливості взаємодії науково-дослідних установ з органами державної влади (2015)
Горзов А. П. - Підстави дисциплінарної відповідальності прокурора в Іспанії й Україні: порівняльно-правовий аспект (2015)
Голосов С. С. - Правовий статус прокурора в цивільному процесі України (2015)
Трофімцов В. А. - Характеристика внутрішньо-організаційних засад протидії тероризму (2015)
Хажинський Р. М. - Соматичні права людини в кримінально-правовому аспекті (2015)
Ракул О. В. - Фіскальна політика: дефініція та її основні інструменти (2015)
Мартюк А. С. - До питання цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування (2015)
Брагіна М. О. - Визнання та виконання рішень національних судів України у цивільних та комерційних справах на території країн Європейського Союзу (2015)
Волинець В. В. - Практика США, Канади та Латинської Америки правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві (2015)
Чорна К. П. - Сучасне визначення поняття безпека та гігієна праці (2015)
Рибницький Г. В. - Спеціальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю щодо дотримання санітарних, епідемічних стандартів та правил екологічної безпеки (2015)
Гринь Т. Г. - Особливості правового регулювання інституту працевлаштування в Європейському Союзі (2015)
Денега О. П. - Значення та особливості кримінально-правової кваліфікації (2015)
Бірюкова А. Г. - Окремі аспекти характеристики системи трудового права і законодавства, їх структури та співвідношення (2015)
Андрійчук О. В. - Становлення та розвиток інституту недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Іншин М. І. - Пільги для військових АТО (2015)
Заліско О. І. - Історичний розвиток кримінально-правової охорони правосуддя в Україні (2015)
Гордієнко А. В. - Нормативно-правове регулювання іноземних інвестицій в Україні (2015)
Павлов Д. М. - Мета, завдання та принципи адміністративно-правового регулювання природно-техногенної безпеки та цивільного захисту (2015)
Харчук Р. С. - Теоретико-правова характеристика міжнародного механізму забезпечення прав людини (2015)
Литвиненко В. І. - Принципи діяльності суб’єктів протидії корупції (2015)
Катрич О. - Музичне виконавство як інспіруючий чинник "інтонаційної атмосфери музичного твору" (2015)
Колесса Я. - Становлення диригентського виконавства в наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) як передумова виникнення національної диригентської школи (2015)
Полянський Т. - Фортепіано у джазі. виконавські та стильові тенденції в історичній перспективі (2015)
Гав’юк-Шеремет О. - Твори Миколи Лисенка у виконавській та педагогічній діяльності Марії Крушельницької (2015)
Данканич Г. - Виконавська та педагогічна діяльність С. І. Безюлевої у світлі продовження традицій "Еталонної школи" співу (2015)
Кулиняк Н. - Вектори диригентської діяльності Антіна Рудницького (2015)
Гаргай О. - Транскрипції скрипкових мініатюр Станіслава Людкевича: перший досвід аналізу (2015)
Левицький О. - Сфери функціонування оркестрового виконавства у Львові ХІХ століття та його значення для розвитку мистецтва оперно-симфонічного диригування (2015)
Олійник С. - Рецепція творчості Ріхарда Ваґнера в музичній культурі Львова (2015)
Карапінка М. - Камерно-ансамблева альтова соната у творчості англійських композиторів початку ХХ століття (2015)
Однолькіна М. - Стильові межі Фантазії для скрипки з акомпанементом фортепіано ор. 47 А. Шенберга (2015)
Чорнобай М. - Жанрово-стильові ознаки фортепіанної творчості композиторів української діаспори ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Єрошенко В. - Стратегічні напрями розвитку музичної регіональної культури Уманщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2015)
Міщук В. - Особливості трактування образу Дон Кіхота в балеті Л. Мінкуса (2015)
Комар А. - Історичні витоки розвитку труби як ансамблевого інструменту в традиційній інструментальній музиці українців (2015)
Загородній Т. - Вокальні цикли українських композиторів 1960–70-х років у наукових працях музикознавців: спроба аналізу (2015)
Рудакевич О. - Специфіка трактування фольклорного матеріалу в хорових обробках М. Колесси (на прикладі волинських та поліських пісень). Художньо-виконавський аспект (2015)
Лі Янь Лун - Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао (2015)
Когут Т. - Хорові епізоди опери "Діалоги кармеліток" Ф. Пуленка в контексті духовної творчості композитора (2015)
Оболенська М. - Поема для фортепіано "Самотність" Луі В’єрна як втілення романтичного світогляду (2015)
Воскобойнікова В. - Літургійні твори П. Чеснокова в контексті взаємодії канонічного та авторського начал в циклічних жанрах православної духовної музики (2015)
Демчук О. - До питання картини світу як парадигми творчості О. Мессіана (2015)
Черевко К. - Роль духовно-хорових колективів Галичини у мистецькому житті краю другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Майденберг-Тодорова К. - Деякі теоретичні аспекти сучасної академічної музики: до проблеми сприйняття (2015)
Оганезова-Григоренко О. - Акме та критерії оцінки його досягнення автопоезною системою "актор мюзиклу" (2015)
Чубак А. - Психо-вікові та музикознавчі аспекти творчої кризи (2015)
Гуркова О. - "Dabuba-Pa" для скрипки соло Ю. Гомельської як зразок інструментального театру (2015)
Рало А. - Компоненти системи звукоутворення та їх функціонування при грі на звуковисотних клавішних ударних інструментах (2015)
Баїк О. І. - До питання про податки в добу античності (2015)
Остапенко Т. О. - Становлення та розвиток адвокатури у радянській Україні (1919–1939 рр.), Бабій С. В. (2015)
Ієрусалімова І. О. - Становлення в Україні інституту права громадян на звернення: історико-правові аспекти (2015)
Піх Ю. А. - Характерні риси сучасних релігійних правових систем (2015)
Тарнавська М. І. - Юридичний спір між кондитерськими "Захер" і "Демель": історичні паралелі та український контекст (2015)
Хряпченко В. П. - Генезис наукових розробок комплексних галузей права (2015)
Пастернак В. М. - Волевиявлення сторін як необхідна умова свободи договору (2015)
Заболотна Н. Я. - Особливості юридичної техніки творення міжнародних та конституційних нормативних договорів (2015)
Шевчук В. М. - Тактична операція як засіб оптимізації розслідування злочинів (2015)
Кулик С. С. - Проведення огляду (при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), Кулик М. Й. (2015)
Бова А. А. - Розвиток німецької кримінології у ХІХ–першій половині ХХ століття, Касараба Ю. Я. (2015)
Іщук О. С. - Принципи кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Супруненко Д. О. - Роль прокуратури в організації взаємодії діяльності деяких суб’єктів запобігання злочинам (2015)
Погребиська А. О. - Проблемні питання щодо застосування превентивних поліцейських заходів (2015)
Карпенко Є. М. - Удосконалення стратегічних і тактичних форм та методів віктимологічного запобігання злочинам в Україні в сучасний період (2015)
Солопова І. В. - Кримінально-правові заходи протидії порушенню національного, расового або релігійного рівноправ’я за законодавством окремих зарубіжних країн (2015)
Гуртієва Л. М. - Система стадій кримінального провадження України (2015)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Процесуальний порядок спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, Брисковська О. М. (2015)
Палюх А. І. - Правові основи та форми участі прокурора у доказуванні під час досудового розслідування (2015)
Кулик М. Й. - Вилучення зразків тканини і органів або частини трупа, необхідних для проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні України, Моргун Н. С., Терещенко Ю. В. (2015)
Греченко С. Ю. - Історико-правовий аналіз використання негласних дій в оперативно розшуковій діяльності (2015)
Шляхтич В. В. - Правове регулювання фінансових відносин у сфері доходів фондів (2015)
Парасюк В. М. - Цивільно-правова регламентація суб’єктів права на одержання сум соціальних виплат, які належали спадкодавцеві: проблемні аспекти правозастосування, Баліцька О. Ю., Гринь Л. М. (2015)
Зільник Н. М. - Про технічні регламенти як нормативні документи із стандартизації (2015)
Голосов С. С. - Правовий статус прокурора в цивільному процесі України (2015)
Кожура Л. О. - До визначення правової природи соціального захисту в Україні (2015)
Василів С. С. - Принципи забезпечення підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (2015)
Ратушна Б. П. - Роль суду у встановленні фактичних обставин справи в цивільному судочинстві України (2015)
Марчук А. І. - Проблемні аспекти запровадження механізму класифікації засуджених в кримінально-виконавчих установах відкритого типу (2015)
Резанов С. А. - Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види (2015)
Драпайло В. В. - Поняття та види зберігання товарів під митним контролем (правовий аспект) (2015)
Щадило А. А. - Нагляд за діяльністю оперативних підрозділів ОВС у кримінальному судочинстві (2015)
Панова О. О. - Взаємодія органів внутрішніх справ з Національною гвардією України в процесі охорони громадського порядку у надзвичайних умовах (2015)
Журило С. С. - Загальна характеристика умов, які висуваються для усиновлення дітей за законодавством України (2015)
Максакова Р. М. - Теоретико-методологічні проблеми формування поняття "установча влада" (2015)
Левчук Є. М. - Наукові підходи до визначення поняття "злісний порушник установленого порядку відбування покарання" (2015)
Царук О. В. - Укладення та припинення договорів майнового найму та оренди на території Західної України у складі Польщі (2015)
Галкіна О. М. - Актуальні питання законодавчого регулювання системи органів виконавчої влади у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (2015)
Бабенко К. А. - Реформування правоохоронної діяльності в Україні: досвід ЄС (2015)
Корж Є. М. - Деякі аспекти реалізації антикорупційного законодавства в судовій гілці влади (2015)
Трофімцов В. А. - Адміністративно-правовий механізм протидії тероризму в Україні (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Про можливості використання ситуаційного, діяльнісного й соціокультурного підходів для вдосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2015)
Курило Т. В. - Юридична природа спадкового договору та його місце в системі цивільного законодавства (2015)
Терещенко А. Л. - Правове регулювання права інвалідів на освіту (2015)
Подоляк-Богачек Е. Б. - Засади відображення явища корупції у джерелах політико-правової думки Античної Індії (2015)
Ярмиш Н. О. - Цілі та завдання забезпечення громадської безпеки (2015)
Сорока О. О. - Цивільно-правова характеристика оптового та роздрібного ринків електричної енергії України (2015)
Волинець В. В. - Особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні індивідуальних трудових спорів (2015)
Падалка Р. П. - Структура внутрішнього трудового розпорядку (2015)
Обушенко Н. М. - Загальна характеристика структурних елементів механізму правореалізації в трудовому праві (2015)
Дубас Т. В. - Поняття джерел ЄС у сфері звільнення працівників (2015)
Ярема В. А. - Проблеми механізму реалізації трудових прав суддів в умовах судової реформи (2015)
Алієва Саміра Тарлан кизи - Щодо соціального захисту трудових мігрантів в Україні (2015)
Денисенко А. П. - Механізм оптимізації і вдосконалення адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Іншин М. І. - Соціальне забезпечення працівників поліції (2015)
Соцький А. М. - Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання неповної зайнятості працівників та шляхи запозичення для України (2015)
Вдовічен В. А. - Поняття фінансово-правового режиму казначейської системи виконання бюджетів за доходами (2015)
Денисюк О. О. - Проблеми правового регулювання творчих відпусток (2015)
Немченко С. С. - Понятійно-теоретичні особливості правової освіти в Україні (2015)
Комісаров С. А. - Відносин у сфері безпеки дорожнього руху: механізм адміністративно-правової охорони (2015)
Кошиков Д. О. - Юридична відповідальність підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Кисельова О. І. - Колективно-договірне регулювання як регулятор трудових відносин (2015)
Ковальова М. В. - Проблеми застосування поняття "адміністрування податків, зборів, митних платежів, единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів” (2015)
Кельман М. С. - Рецензія на монографію Савенко В. В. "Закон у структурі правової реальності” (2015)
Мочалин Е. В. - Особенности возникновения вторичных течений снаружи вращающегося цилиндра с дискретно проницаемой поверхностью, Мочалин А. Е. (2014)
Єлін O. B. - Экспериментальная установка и методика проведения исследования влияния надроторных элементов предвключенного осевого колеса на кавитационно-эрозионные качества шнекоцентробежной ступени насоса, Ткач П. Ю. (2014)
Барилюк Є. І. - Визначення напруженого стану робочих елементів малогабаритних пневматичних клапанів з електромагнітним приводом, Зайончковский Г. И., Федоричко Я. Б. (2014)
Лурье З. Я. - Динамическая компенсация колебаний мехатронного гидроагрегата мобильной машины с учетом влияния двухфазной рабочей жидкости, Панченко А. И., Цента E. H. (2014)
Панченко А. И. - Параметрические исследования гидравлического вращателя планетарного типа, Волошина А. A., Обернихин Ю. П. (2014)
Волошина А. A. - Експериментальні дослідження гідравлічних обертачів планетарного типу (2014)
Тихенко B. H. - Рациональные геометрические параметры наклонного распределительного диска аксиальнопоршневых гидромашин, Хомяк Ю. M., Жеглова B. M. (2014)
Аврунин Г. А. - Измерительно-диагностическое оборудование фирмы Parker для объемных гидроприводов, Мороз И. И., Барский А. Я., Бойко О. И. (2014)
Севостъянов I. B. - Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв, Ольшевський A. I. (2014)
Титул, зміст (2014)
Павло Григорович Кравчун (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Євген Тимофійович Скляренко (до 90-річного ювілею) (2014)
Федорова О. - Вертебральный болевой синдром в фокусе обсуждения актуальных проблем гериатрической ревмоортопедии (2014)
Федорова О. - 24-й Международный конгресс Европейского респираторного общества — глобальные вызовы и новые горизонты респираторной медицины (2014)
Пациенты в зоне "asthma shadow": перспективы противоастматической фармакотерапии (2014)
Федорова О. - Вызовы украинской реальности: особенности оказания экстренной медицинской помощи в условиях современного вооруженного конфликта (2014)
Боровик С. - 5-й З’їзд гастроентерологів України: підведення підсумків та рух уперед (2014)
Федорова О. - 6-й Конгресс неонатологов Украины: основные проблемы и перспективы развития помощи новорожденным (2014)
Колесник М. - Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития (2014)
Барміна Г. - Приватна медицина в Україні: організаційні, законодавчі, маркетингові аспекти (2014)
Барміна Г. - 5-й Міжнародний медичний форум: три дні обміну досвідом та інтенсивного навчання (2014)
Устінов О. - Військово-медична доктрина: виважена відповідь на виклики часу (2014)
Задорожная В. И. - Болезнь, вызванная вирусом Эбола: проблемы и перспективы, Гриневич А. И., Соломаха Л. М. (2014)
Віничук С. М. - Освітні програми профілактики транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту, Фартушна О. Є. (2014)
Симонов С. С. - Ступенчатая терапия бактериальных инфекций дыхательных путей в практике семейного врача (2014)
Калюжная Л. Д. - Принципы топической терапии атопического дерматита (2014)
Курята О. В. - Вплив L-аргініну аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сіренко О. Ю. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Хронические инфекции мочевыводящих путей: микробиологические аспекты (2014)
Сохор Н. Р. - Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом, Бударна О. Ю., Ясній О. Р. (2014)
Ена Л. М. - Эффективность пролонгированной лекарственной формы мельдония (Тризипин® лонг) у пациентов с ишемической болезнью сердца, Христофорова А. М. (2014)
Боровик С. П. - Аспекты фитопрофилактики и лечения осложнений острых респираторных вирусных инфекций (2014)
Долженко М. Н. - Комбинированная антигипертензивная терапия. Политаблетка — будущее фармакологии, Шершнева О. П. (2014)
Березин А. Е. - Циркулирующие эндотелиальные апоптические микрочастицы как новый маркер кардиоваскулярного риска (обзор литературы), Крузляк П. (2014)
Birkun A. - Сomatose state: current concepts of emergency management, Adepoju I. O. (2014)
Волошина Н. П. - Мировой опыт применения натализумаба при педиатрическом рассеянном склерозе, Егоркина О. В. (2014)
Школьник В. М. - Хворобо-модифікуюча терапія розсіяного склерозу з позицій доказової медицини, Бараненко О. М., Погорелов О. В., Кальбус О. І. (2014)
Безшейко В. Г. - Результаты новых систематических обзоров. В фокусе — ожирение, социальная фобия и сахарный диабет 1-го типа (2014)
Зозуля А. І. - Проблеми, які стоять перед дослідниками щодо цереброваскулярних хвороб в цілому та інсульту зокрема, Слабкий Г. О., Зозуля І. С. (2014)
Криворчук И. Г. - Группы риска развития и методы профилактики острой артериальной мезентериальной ишемии, Мишалов В. Г. (2014)
Нагайчук В. І. - До характеристики сучасних інфекційних ускладнень у хворих з опіками, Назарчук О. А., Палій І. Г., Буркот В. М., Гончар О. О. (2014)
Назарчук Л. В. - Принципи допуску та відсторонення донорів від донацій, Буркова І. С. (2014)
Слабкий Г. О. - Характеристика мережі закладів охорони здоров’я, забезпеченості населення лікарняними ліжками та основні показники їх використання, Пархоменко Г. Я., Кондратюк Н. Ю., Торжевська О. М. (2014)
Воронков Л. Г. - Предиктори інсулінорезистентності у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка, Ільницька М. Р., Бабич П. М., Мхітарян Л. С. (2014)
Нальотова О. М. - Багатофакторний аналіз прогнозування ефективності різних варіантів фармакотерапії у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, асоційованою з інсулінорезистентністю (2014)
Кальниш В. В. - Особенности влияния информационной нагрузки на людей, находящихся в различных психических состояниях, Дорошенко М. Н., Пышнов Г. Ю., Буцык А. Л., Какаджанов Т. А. (2014)
Богдан Т. В. - Порушення метаболізму міристинової кислоти як можлива патогенетична ланка ішемічної хвороби серця (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги дорослим хворим на бронхіальну астму (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на бронхіальну астму дітям (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із диспепсією (2014)
Мальцев Д. В. - Клінічний випадок дефіциту мієлопероксидази фагоцитів (2014)
Пам’яті видатного науковця і педагога професора Володимира Олексійовича Боброва (2014)
Батлук В. А. - Дослiдженя новостворених відцентрово-інерційних пиловловлювачів для цементної промисловості, Параняк Н. М., Яцюк Р. А. (2014)
Гришко І. А. - Дослідження робочої області проточного трубчастого кавiтатора з високою інтенсивністю ультразвукових коливань, Новосад А. А., Луговський О. Ф. (2014)
Виноградов А. Г. - Расчет параметров водяных завес на основе теории затопленных струй (2014)
Лебедєв А. Ю. - Експериментальні дослідження занурювального насосного агрегата з лабіринтно-гвинтовими ступенями (2014)
Гнатів P. M. - Гідравлічні закономірності при сповільненому русі рідини у напірному циліндричному трубопроводі (2014)
Зарецька T. B. - Дослідження гідродинамічних параметрів у кавітаційному модуi статичного типу, Городиський H. I., Вітенько T. M. (2014)
Аврунин Г. А. - Аналіз конструкцій радiальнолоршневих гідромоторів багатократної дії, Мороз И. И. (2014)
Лурье З. Я. - Численное моделирование гидродинамики рабочего процесса шестеренного насоса внешнего зацепления, Гасюк А. И., Соловьев B. M. (2014)
Барилюк Е. И. - Обеспечение безотказности малогабаритных пневматических клапанов с двухпозиционным электромагнитным приводом, Зайончковский Г. И., Рыкунич Ю. Н., Ситников А. Е., Федоричко Я. Б. (2014)
Узунов A. B. - Концептуальная модель мехатронной системы, отображающая закономерности взаимосвязи ее строения и функционирования (2014)
Литвин O. B. - Взаємозв’язок параметрів конструкцій токарних штокових патронів з продуктивністю обробки, Кравець O. M. (2014)
Самандиджан X. - Аналіз факторів, які впливають на енергетичну ефективність систем гідроприводів, Левченко O. B. (2014)
Іванов M. I. - Кінематичне дослідження руку удосконаленого робочого органа доочисника гички цукрового буряку, Руткевич B. C. (2014)
Зінків І. - Жанр концерту для бандури у творчості Юрія Олійника кінця 2000 – початку 2010-х років (2015)
Діміняца О. - Прояви гротеску в міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов”" (2015)
Дика Н. - Камерний простір Лесі Деркач (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Волошенко А. - Авангардні проекції національного хорового псалму на прикладі творів Ірини Алексійчук (2015)
Бурель О. - Віолончельні концерти К. Сен-Санса в контексті особливостей авторського стилю (2015)
Помпєєва А. - "Сільська честь" П. Маскан’ї: аспекти "веристської" вокальної стилістики (2015)
Куриляк І. - Значення ролі хору в ранній українській опері, на прикладі "Катерини" М. Аркаса (2015)
Кліщ О. - Феномен "Братів Гадюкіних" (2015)
Коломицева А. - Велика кільцева форма і пісні з рефренами (2015)
Грабовська О. - Особливості виконавської інтерпретації фортепіанних циклів Богдани Фільц (2015)
Самострокова Н. - Особливості стилю творчості Кароля Ліпінського в жанрі скрипкового концерту (2015)
Носова А. - Виконавське мистецтво Ігоря Кушплера у світлі рецензій, відгуків та спогадів (2015)
Лозан Т. - Виконавство на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу (2015)
Тетюк М. - Явища інтеріоризації та емпатії як складові процесу невербальної комунікації вокаліста (2015)
Ван Ї - Виконавська та педагогічна діяльність представників українського вокального мистецтва в Китаї в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ло Кунь - Жіноче мистецтво гри на саксофоні ХХ століття та його проекція на розвиток саксофонного мистецтва Китаю (2015)
Чень Цзюнь Цзюнь - Світові оперні прем’єри на сцені експериментального оперного театру Гуаньчжоу початку ХХІ століття (2015)
Дем’яненко Б. - Індивідуальний композиторський стиль у партесній музиці: виявлення стійких ознак та можливості їх статистичного узагальнення (2015)
Жигалова К. - Консервативний авангард: фуги для скрипки соло Е. Ізаї та Б. Бартока (2015)
Войтович О. - Об’єктивні параметри та їх суб’єктивні кореляти в оцінці акустики концертних залів (2015)
Васина Л. - Идея сотворения и распада в электроакустической музыке Дж. Харви на примере сочинения "Mortuos Plango, Vivos Voco" (2015)
Шурдак М. - Сонорна техніка композиції та її значення в музичній мові Д. Лігеті (на прикладі циклу "Десять п’єс для духового квінтету") (2015)
Гусєва Г. - До поняття музикальності: спроба співставлення музики та поезії (2015)
Єськова М. - Іван Мазепа: герой чи зрадник? (історичні, літературні та музичні концепти) (2015)
Рудакевич М. - Лейтмотив як важливий засіб драматургії фільму (на прикладі кіномузики Володимира Губи у фільмі "Гетьманські клейноди") (2015)
Баранова Л. - Музика у контексті кіномистецтва: роль тембрових засобів (2015)
Фурдуй Ю. - Проблеми типології музичного ритму (2015)
Асатурян А. - Музичні символи та їхні поетичні аналоги у вокальній ліриці К. Дебюссі (2015)
Титул, зміст (2014)
З Новим роком і Різдвом Христовим! (2014)
Устінов О. - Олександр Квіташвілі про кроки, які мають змінити українську медицину (2014)
Федорова О. - 8-й Национальный Астма-Конгресс. Бронхиальная астма и бронхообструктивные синдромы — приоритет достижения контроля (2014)
Федорова О. - Медико-социальный вектор украинской ревматологии: инновационные биотехнологии — в широкую клиническую практику (2014)
Боровик С. - 8-й З’їзд Асоціації ендокринологів України: дискусійні питання ендокринної патології (2014)
Антонюк А. - 6-й Науково-практичний семінар "Дні аритмології в Києві": ще один крок на шляху подолання серцево-судинної захворюваності (2014)
Боровик С. - Борьба с инсультом и сосудисто-мозговыми заболеваниями: проблемы, решения, перспективы (2014)
Антонюк А. - Діагностика, лікування та профілактика патології слизових оболонок у жінок: нові відповіді на одвічні запитання (2014)
Колесник М. - Медицинское и фармацевтическое право в Украине: пути построения эффективной работы и перспективы развития (2014)
Боровик С. - Персонифицированная и геномная медицина в гастроэнтерологии — взгляд в будущее (2014)
Антонюк А. - Дитяча гастроентерологія і нутриціологія: вітчизняний та іноземний досвід у діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту (2014)
Фартушна О. Є. - Модифікація поведінкових чинників ризику як складова первинної профілактики транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту, Віничук С. М. (2014)
Піщиков В. А. - Основні підходи до профілактики хвороб системи кровообігу, Ященко Ю. Б., Кондратюк Н. Ю., Шестак Н. В. (2014)
Залесский В. Н. - Влияние пробиотиков на воспалительный ответ и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, Великая Н. В., Омельчук С. Т. (2014)
Шадрін О. Г. - Ацетонемічний синдром у дітей (2014)
Яременко О. Б. - Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз, Федьков Д. Л. (2014)
Калюжна Л. Д. - Тяжкі форми акне: можливості лікування, Петренко А. В. (2014)
Бильченко А. В. - Когнитивные нарушения и деменция у пациентов с артериальной гипертензией, Матюха Л. Ф. (2014)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2-го типа в условиях реальной клинической практики в Украине, Кириченко О. Н. (2014)
Жердева Н. Н. - Устройства для введения инсулина: что нового? (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Адгезия бактерий как фактор уропатогенности при инфекциях мочевых путей (2014)
Хамидуллаева Г. А. - Клиническая эффективность кандесартана у пациентов с гипертонической болезнью, Срожидинова Н. З., Абдуллаева Г. Ж., Шакирова Н. Ш., Хафизова Л. Ш., Турсунова Н. Б., Курбанов Р. Д. (2014)
Лиознов Д. А. - Оценка эффективности оригинального гепатопротекторного препарата Бициклол у больных хроническим вирусным гепатитом С, Гейвандова Н. И., Морозов В. Г., Николаенко С. Л., Горчакова О. В. (2014)
Федорова О. А. - Цитопротекция в хирургии. Потенциал клинического применения препарата Метамакс (2014)
Жаринова В. Ю. - Пентоксифиллин (Латрен®) в лечении больных пожилого возраста с коронарогенной хронической сердечной недостаточностью, Игрунова К. Н., Бодрецкая Л. А., Бутинец Ж. С., Бенковская Н. Н., Яковлев Б. Ф. (2014)
Лукьянчук Е. В. - Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении при остеоартрозе: оптимизация применения с учетом факторов риска сердечно-сосудистых и гастроинтестинальных осложнений (2014)
Федорова О. А. - Моксифлоксацин: фармакоэкономические аспекты рациональной антибиотикотерапии (2014)
Волошина Н. П. - Звенья патогенеза развития нейродегенеративного процесса и его клинического проявления у больных гепатоцеребральной дистрофией, Шкорбатов Ю. Г., Волошин-Гапонов И. К., Лекомцева Е. В., Важова Е. А. (2014)
Безшейко В. Г. - Результаты новых систематических обзоров. В фокусе — сахарный диабет, соматоформные расстройства и никотиновая зависимость (2014)
Матяш М. М. - Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції, Худенко Л. І. (2014)
Кравчун П. П. - Оцінка центральної кардіогемодинаміки та діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу (2014)
Матяш М. М. - Клініко-лабораторні аспекти лікувального дискретного плазмаферезу в комплексній терапії при розсіяному склерозі, Марченко О. М. (2014)
Осинський Д. С. - Дисеміновані пухлинні клітини у кістковому мозку хворих на рак шлунка: зв’язок з гіпоксією первинної пухлини та з виживаністю пацієнтів, Осинський С. П. (2014)
Анкин Н. Л. - Интрамедуллярный остеосинтез в комплексном оперативном лечении при нарушениях сращения переломов большеберцовой кости, Шмагой В. Л. (2014)
Мамчич В. І. - Особливості тактичних підходів у діагностиці та лікуванні ранніх форм раку щитоподібної залози, Рейті А. О. (2014)
Петренко О. М. - Діагностичне значення екзогенних колагенолітичних протеаз при лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, Безродний Б. Г., Тихомиров А. О. (2014)
Лашкул З. В. - Концептуальні підходи до профілактики артеріальної гіпертензії в умовах реформування охорони здоров’я (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із хронічним панкреатитом (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із алкогольним гепатитом (алкогольною хворобою печінки) (2014)
Алгоритм дії лікаря і керівника закладу охорони здоров’я при наданні медичної допомоги хворим на грип (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на гострі респіраторні інфекції (2014)
Marchuk Y. - А favorable outcome of comprehensive treatment of a patient with lockedin syndrome due to post-traumatic vertebra-basilar artery occlusion, Liem N. R., Halley L. D., Gaisinsky I. (2014)
Матейко Г. Б. - Клінічний випадок підшкірного дирофіляріозу правого стегна, Гуровська Н. П., Верес Л. В., Козак Г. В., Прокоф’єв М. В. (2014)
Gongalsky V. V. - Facet pain syndrome. Underlaying mechanisms of acute stage with thoracic spinal unit example (2014)
Пархоменко А. Н. - История исследований венозного тромбоза и эмболии. Вклад Рудольфа Вирхова (2014)
Зайончковський Г. Й. - Аналіз методів прогнозування можливих змін стуктурних і функціональних параметрів гідравлічних і пневматичних агрегатів у процесі виробітку ресурсу, Головко Ю. С., Дідух B. C., Надточий П. О. (2013)
Хлистун А. И. - Выбор критерия для оценки эффективности системы кондиционирования воздуха самолетов транспортной категории (2013)
Малахов A. B. - Транспортирование и сепарация многофазных потоков в условиях работы судов водного транспорта, Леонов B. B., Старостин C. H., Бендеберя Ф. А., Зуев C. B., Маслов И. З. (2013)
Романишина C. A. - Тепловая динамика взаимодействия "диск — грунт”, Романишин А. Ю. (2013)
Ромашко A. C. - Застосування модулів оцінки та впровадження вимог технічних регламентів на продукцію в Україні, Шишкін B. M., Кравець O. М. (2013)
Батлук B. A. - Зниження концентрації пилу на елеваторах, Климець B. M., Бочало Е. Д. (2013)
Яхно О. М. - Розрахунок пульсуючого руху рідини у трубопроводах, Гнатів P. M. (2013)
Емельянова И. А. - Анализ движения бетонной смеси по трубопроводам при использовании двухпоршневых растворобетононасосов согласно модели Шведова-Бингама, Задорожный А. А., Непорожнев A. C., Меленцов Н. А. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Дослідження динамічних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів з дренуванням порожнин силового циліндра (2013)
Козлов Л. Г. - Експериментальний стенд для визначення характеристик гідроприводів з пропорційним керуванням, Ковальчук B. A., Лозовський С. М., Товкач А. О., Піонткевич O. B., Коріненко М. П. (2013)
Буюкли И. М. - Кинематические зависимости процесса хонингования отверстий, Колесник B. M. (2013)
Шиліна О. П. - Газотермічне зміцнення поверхні порошковою композицією на основі білого чавуну, Cавуляк B. I., Дусанюк Ж. П., Перегончук B. П. (2013)
Іванов M. I. - Оптимізація конструктивних параметрів розподільника потоку для гідропривода блочно-порційного відокремлювана, чутливого до навантаження, Руткевич B. C. (2013)
Matvieieva A. V. - The National Transport Policy as a Condition of Economic Safety of the State (2016)
Кузьміна М. М. - Реформа ринку електроенергії як фундамент для розвитку відновлювальної енергетики (2016)
Batyhina O. M. - Public-Private Partnership in the Field of Establishment and Functioning of Agricultural Production Wholesale Markets in Ukraine (2016)
Куценко Я. О. - Правове регулювання відшкодування немайнової шкоди завданої суб’єкту господарювання (постановка проблеми) (2016)
Коновалова В. О. - Інновації в методиці розслідування злочинів, Мишков Я. Є. (2016)
Гаруст Ю. В. - Судова реформа як головний чинник відновлення довіри українського суспільства до влади, Бондаренко О. С. (2016)
Solntseva K. V. - Police as the Subject Providing Cybersecurity (2016)
Makukh O. V. - The Features of Financial Legal Relations on the State Borrowings (2016)
Lagutina I. V. - Temporary Employment and Employees Labour Rights (2016)
Bushchenko P. A. - The Dismissal According to the p. 7 of the Labor Code of Ukraine: Theory and Practice of Application, Vetuhova I. A. (2016)
Yakovlev O. A. - Social Human Rights, Between Legal and Real Constitutional Limitations (on the Example of one Law) (2016)
Yakovleva G. O. - Competition as an Element of Legal Structure of the Ground of the Arising of Labour Relations with Scientists (2016)
Якубівський І. Є. - Здійснення майнових прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами (2016)
Короташ Я. О. - Фінансові санкції за невнесення вкладу до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю: історія та перспективи застосування (2016)
Глусенко А. С. - Особливості надання медичної субвенції в Україні (2016)
Щербина В. С. - Кодифікація чи декодифікація господарського законодавства України: який шлях обрати? (2016)
Рєзнікова В. В. - Скасування господарського кодексу України: спосіб ефективної модернізації правового регулювання господарської діяльності чи дестабілізуючий фактор для сфери господарювання? (2016)
Андренко П. Н. - Тенденции развития объемных гидроприводов, Лурье З. Я. (2013)
Вітенько T. M. - Теоретичні закономірності та практична реалізація кавітаційної активації розчинів, Зарецька Т. В. (2013)
Виноградов A. Г. - Поглощение лучистого теплового потока в сферической капле воды (2013)
Батлук B. А. - Дослідженя новостворених відцентрово-інерційних пиловловлювачів для виробництва торфяних брикетів, Козира I. M. (2013)
Мочалин E. B. - Интенсификация теплоотдачи от вращающегося цилиндраза счёт протока жидкости через его поверхность, Юрьев C. A. (2013)
Стричек Я. - Математическое моделирование ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости в линии нагнетания шестеренного насоса, Костюк Д. В., Ногин H. B., Яхно О. М. (2013)
Тарасенко T. B. - Кавітаційне очищення елементів гідроапаратури від забруднень (2013)
Лурье З. Я. - Уравнение состояния и физико-механические характеристики рабочей жидкости при моделировании переходных процессов в гидроприводе, Николенко И. В., Рыжаков А. Н. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Порівняльний аналіз динамічних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів різних кінематичних схем (2013)
Струтинський В. Б. - Мехатронна гідросистема з цифровим регулятором на основі нейроконтролера, Козлов Л. Г. (2013)
Аврунін О. Г. - До можливості застосування сучасної пропорційної електропневмоавтоматикі для моделювання дихання людини, Фарук X. (2013)
Ковальов В. А. - Модернізація гідромеханізму подачі відрізного верстата, Лисенко В. С., Удовик С. Д. (2013)
Іванов М. І. - Стійкість роботи гідравлічного привода поперечних коливань доочисників головок цукрового буряку, Гунько А. С. (2013)
Мiтрофанов О. П. - Аналіз процесу гальмування зернозбиральних комбайнів за допомогою гідростатичних трансмісій, Іванов М. І., Мороз Ю. О., Бабин О. С. (2013)
Ортинський В. Л. - Правозастосовна політика у сфері захисту прав людини в контексті асоціації України до ЄС (2015)
Баїк О. І. - Поняття і категорії як основа науки податкового права України (2015)
Бортник Н. П. - Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики, Єсімов С. С. (2015)
Волоско Я. О. - Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки (2015)
Дніпров О. С. - Неформальні практики у функціонуванні інститутів виконавчої влади та щляхи їх подолання (2015)
Єсімов С. С. - Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби в контексті європейської інтеграції (2015)
Кантор Н. Ю. - Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням у сфері економіки як основа забезпечення економічної стабільності держави (2015)
Ковалів М. В. - Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні, Іваха В. О. (2015)
Личенко І. О. - Теоретико-правові основи реалізації органами публічного управління адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2015)
Мариняк Н. М. - Адміністративна послуга та її співвідношення з суміжними поняттями (2015)
Марушій О. А. - Сутність законності у сфері державного управління та гарантії її дотримання (2015)
Мороз Н. С. - Законодавче регулювання інформаційної сфери як основа забезпечення інформаційної безпеки держави (2015)
Остапенко Л. О. - Стан адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони праці в Україні (2015)
Остапенко О. І. - Про терміни та їх вплив на розуміння військових адміністративних правопорушень (2015)
Сковронська І. Ю. - Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі (2015)
Сопільник Р. Л. - Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції (2015)
Строцький Р. Є. - Публічне управління у сфері економіки (2015)
Хомишин І. Ю. - Корупційні діяння як форма зловживання владою у сфері державної служби (2015)
Чорномаз О. Б. - Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні (2015)
Ясько І. В. - Принципи оподаткування (2015)
Гарасимів О. Ю. - Можливості вдосконалення національних гарантій правозахисту (за матеріалами практики європейського суду з прав людини у справах протии України) (2015)
Кобрин В. С. - Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках (2015)
Коблан Л. Б. - Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство (2015)
Ковальчук В. Б. - Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії, Забокрицький І. І. (2015)
Сірант М. М. - Механізми міжнародного права щодо захисту прав дитини (2015)
Бачинський Т. В. - Положення про неконкуренцію у ІТ-сфері та чинність цих положень загалом за законодавством України (2015)
Лесько Н. В. - Земельний фонд України: сутність поняття та структура (2015)
Несімко О. Д. - Особливості договору чартеру повітряного судна (2015)
Німак М. О. - Провадження у справах про надання права на шлюб (2015)
Слабан М. М. - Зміни методологічних підходів до розуміння понять "сім’я” та "шлюб” у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Баран А. В. - Ментальні критерії класифікації позитивного права (2015)
Богуцька Н. М. - Методологія осмислення соціальної відповідальності (2015)
Вовкович У. В. - Зародження філософсько-правової думки у Стародавній Русі (2015)
Гарасимів Т. З. - Основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Поняття "поведінка” та "діяльність” як основа філософеми девіантної поведінки (2015)
Грень Н. М. - Справедливість як основа права на справедливий суд (2015)
Жаровська І. М. - Первинні світоглядні ідеї функціонування публічно-владної сфери (2015)
Зарічний О. А. - Участь громадськості у здійсності публічної влади: гуманістичний підхід (2015)
Кельман М. С. - Методологічна розвідка змісту об’єкта і предмета юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Детермінанти формування правового менталітету особи (2015)
Колич О. І. - Філософсько-правові ідеї соціальної рівності у полемічній літературі (2015)
Маськовіта М. М. - Інститут присяги працівника органів внутрішніх справ: історико-правовий аспект (2015)
Моісеєнкова С. О. - Антропологічно-правові детермінанти правоутворення (2015)
Муж В. В. - Правова свідомість як мотив правомірної поведінки (2015)
Муж В. В. - Юридичне моделювання правової свідомості у контексті юридичної доктрини, Гарасимів Т. З. (2015)
Муринець Н. Я. - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – передумови девіантної поведінки дітей (2015)
Ортинська Н. В. - Правова політика держави щодо подолання причин злочинної поведінки неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Доктринальний аналіз феномену поведінки особи (2015)
Романова А. С. - Сутнісні властивості людини: природно-правовий підхід (2015)
Саміло А. В. - Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми, Шишко В. В., Повстин О. В., Яковчук Р. С. (2015)
Сковронський Д. М. - Характеристика соціальної держави з позиції системно-функціонального підходу (2015)
Сливка Б. С. - Канонічно-правові форми і методи пастирського богослов’я (2015)
Сливка С. С. - Метаантропологія права: абсолютний вимір (2015)
Токарська А. С. - Інформаційно-психологічна агресія та її руйнівні наслідки у порушенні прав людини (2015)
Чорнобай О. Л. - Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста (2015)
Шай Р. Я. - Окремі аспекти дослідження генезису правоохоронної функції держави (2015)
Шевців М. Б. - Вплив моралі на ментальні причини злочинності (2015)
Ярмол Л. В. - Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти), Тучапець І. Б. (2015)
Біленкова Ю. С. - Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) (2015)
Галамай О. З. - Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві (2015)
Гирила І. М. - Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право (2015)
Макарчук В. С. - Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в Україні у роки Визвольних Змагань (1917–1921 рр. ) (2015)
Поліковський М. Ф. - В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму, Граб С. О. (2015)
Ряшко О. В. - Формування національної свідомості як важливого чинника патріотизму у майбутніх працівників правоохоронних органів України, Ряшко В. І. (2015)
Стецюк Б. Р. - Функціонування судового процесу в Київській Русі (2015)
Терлюк І. Я. - Витоки конституційної ідеології українського державотворення як національного (2015)
Гула Л. Ф. - Заходи виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного забезпечення (2015)
Гумін О. М. - Поняття летентної злочинності та напрями її профілактики, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) (2015)
Коваль М. М. - Характеристика катування з криміналістичного погляду (2015)
Кушпіт В. П. - Кримінальна процесуальна складова політики держави у галузі протидії злочинам в Україні (2015)
Марисюк К. Б. - Типи жертв злочинів (2015)
Римарчук Г. С. - Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, Сорока С. О. (2015)
Сибірна Р. І. - Судова експертиза споживчих товарів під час розслідування кримінальних справ, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2015)
Якимова С. В. - Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України (2015)
Зайцев Ю. К. - Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи (2016)
Федулова Л. І. - Світові тенденції інвестування у контексті реалізації завдань сталого розвитку (2016)
Коломієць Г. М. - Нематеріальні активи як актуальний чинник підвищення ринкової ціни компанії, Меленцова О. В., Конд ратенко Д. К., Оснадчук В. М. (2016)
Матросова Л. М. - Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України, Єчина Л. В. (2016)
Губін К. Г. - Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації, Набатова О. О. (2016)
Марченко О. С. - Інтелектуальний ефект масштабу та якість як характеристики консалтингового юридичного циклу, Пронкіна Л. І. (2016)
Москаленко О. М. - Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України (2016)
Шевченко Л. С. - Конкурентне управління юридичною фірмою (2016)
Левковець О. М. - Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність (2016)
Zadykhaylo D. V. - Economic power as a key object of reformation of economic relations (legal identification matters) (2016)
Zadykhaylo D. D. - Сonstitutional and legal regulation of economic relations: search for an up-to-date standard (2016)
Ostapenko Yu. I. - Modelling organizational forms of enterprises as a tendency of economic legislation development (2016)
Бударна В. О. - Інвестиційна політика держави: стан законодавчого забезпечення (2016)
Врублевська К. М. - Основні правові форми інвестування інноваційного продукту (2016)
Останіна А. В. - Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення (2016)
Рудяга І. М. - Питання оптимізації організаційно-правової форми господарювання на залізничному транспорті (2016)
Циганок Р. О. - Державне регулювання господарської діяльності на ринку алкогольної продукції (2016)
Зеленов А. С. - Виконання судового рiшення як завершальна стадія розгляду адміністративної справи (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Zakharchenko I. - Biological characteristics of silver bream (Blicca bjoerkna) in commercial fishery in the Kyiv reservoir, Lytvynenko V., Kurganskiy S. (2016)
Драган Л. П. - Коррекция альгоценоза препаратом "Комплезим" в прудах опытного хозяйства "Нивка", Михайленко Н. Г., Базаева А. Н., Королюк К. Е., Рудь Ю. П., Бучацкий Л. П. (2016)
Бузевич О. А. - Структурні показники популяції судака (Sander lucioperca) Київського водосховища, Прокопенко С. М. (2016)
Старко Н. В. - Расчет экологической емкости водоемов?охладителей для садкового рыбоводства (2016)
Цьонь Н. І. - Дослідження гострої токсичності нового добрива "Rost-концентрат" на гідробіонтів Сyprinus carpio L. і Daphnia magna Straus, Ковальчук О. М., Тушницька Н. Й., Думич О. Я., Сярий Б. Г., Пірус Р. І. (2016)
Снигирев С. М. - Динамика и структура уловов сельди черноморско-азовской Alosa immaculata Bennett, 1835 в Днестровском лимане за 1994–2016 гг. (2016)
Гейна К. М. - Морфологічні особливості, вікова структура та темп росту краснопірки (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Кружиліна С. В. - Кормова база та особливості живлення струмкової, райдужної форелей та харіуса на різних біотопах річки Шипіт Закарпатського регіону, Діденко О. В., Великопольський І. Й. (2016)
Гурбик В. В. - Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття (2016)
Пуговкін А. Ю. - Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (Esox lucius L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування, Копєйка Є. Ф., Міксон К. Б., Черепнін В. О., Грициняк І. І. (2016)
Маріуца А. Е. - Аналіз генетичної структури окремих типів українського лускатого коропа, Тарасюк С. І., Грициняк І. І. (2016)
Малишева О. О. - Внутрішньовидовий поліморфізм мікросателітної ДНК російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt), Мошнягул К. І., Шинкаренко Л. М., Андрєєв І. В., Спиридонов В. Г. (2016)
Симон М. Ю. - Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Вчений, фахівець рибної галузі. До 115-ї річниці від дня народження Хомчука Андрія Якимовича (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
Хартія прав дитини, яка помирає (2016)
Бойченко А. Д. - Проблемні питання діагностики та тактики ведення гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки у передчасно народжених дітей (2016)
Яблонь О. С. - Роль TLR2 у реалізації вродженої та набутої пневмонії у новонароджених дітей, Ремінна І. І. (2016)
Жданович О. І. - Стан новонародженого після профілактики перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ: та герпесвірусної інфекції у матері, Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Дитяча гемофілія: проблеми діагностики та лікування (2016)
Бережной В. В. - Эффективность ирригационной терапии солевыми растворами при риносинуситах у детей, Гляделова Н. П. (2016)
Стоева Т. В. - Врожденные пороки развития у детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Синенко В. В., Стречень Е. А. (2016)
Квашнина Л. В. - Ацетонемический синдром и нейро-артритическая аномалия конституции у детей: современные методы коррекции (2016)
Даниленко Г. М. - Вплив фізичної активності на рівень розумової працездатності школярів, що навчаються за різними программами, Нестеренко В. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Банадига Н. В. - Невідкладна терапія бронхіальної астми у дітей з урахуванням клінічних аспектів перебігу та поліморфізму гена β2-адренорецепторів, Волошин С. Б. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу і клініко-лабораторних даних у дітей-підлітків з гастродуоденальною патологію на тлі харчової алергії, Вороніна С. С., Богданова Т. А. (2016)
Лемко О. І. - Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей із частими та рецидивними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Вантюх Н. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів ц дітей, Московенко О. Д., Брюзгіна Т. С. (2016)
Бережний В. В. - Міопатичний синдром у дитячій кардіоревматології, критерії диференційної діагностики (лекція), Герман О. Б. (2016)
Боярчук О. Р. - Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року (2016)
Марушко Ю. В. - Ефективність застосування препарату "Ноофен"® у дітей зі стабільною первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В. (2016)
Бережний В. В. - Диференційний підхід у лікуванні хронічних запорів у дітей із природженими вадами розвитку кишечника, Козачук В. Г., Рибальченко В. Ф. (2016)
Марушко Ю. В. - Лікування дітей з дисфункцією жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіцитом, Нагорна К. І. (2016)
Бережний В. В. - Новий підхід у лікуванні дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту, Козачук В. Г. (2016)
Марушко Ю. В. - Клінічні можливості застосування комплексного пробіотика "Пробіз" з метою профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї та інших запальних уражень кишечника (огляд літератури), Асонов А. О. (2016)
Кенс О. В. - Алельні поліморфізми С-590Т гена IL4 та С-159Т гена CD14 як імовірні генетичнімаркери підвищеної схильності до розвитку повторних епізодівострого обструктивного бронхіту у дітей, Акопян Г. Р., Лук'яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2016)
Бобкова О. В. - Асоціації між соціально-економічнимифакторами ризику та розвитком соціальнозначущих захворювань серед підлітків (2016)
Авидзба Ю. Н. - Морфофункциональные особенности семенных желез при карагиненовом воспалении (экспериментальное исследование), Залюбовская О И., Зленко В.В. (2016)
Говоруха О. Ю. - Значення взаємодії перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантних систем в розвитку патологічних процесів, Шнайдерман О.Ю. (2016)
Залюбовська О. І. - Саліводіагностика: реалії та перспективи, Тюпка Т.І., Зленко В.В., Авідзба Ю.Н., Литвиненко М.І., Яворська О.М. (2016)
Ісаєва Г. О. - Етіологія гнійно-запальних захворювань у дітей з бронхолегеневою патологією, Мінухін В.В., Гончарь М.О., Логвінова О.Л., Басюк М.А. (2016)
Коцар О. В. - Поширенність метицилінрезистентних стафілококів серед бактеріоносіїв, Голубка О.В., Масалова А.В., Антушева Т.О., Рябушиць О.В. (2016)
Ольховський В. О. - Визначення тривалості посмертного періоду в судово-медичній експертній практиці: сучасний стан і перспективи, Голубович Л.Л., Хижняк В.В., Коновал Н.С., Дмитренко Ю.О. (2016)
Степаненко А. Ю. - Половые различия величи-ы мозжечка человека (2016)
Бильченко О. С. - Случаи врожденной патологии органов дыхания, Болокадзе Е.А., Авдеева Е.В., Красовская Е.А. (2016)
Визир М. А. - Несфатин-1 и липидный профиль у больных с коморбидным течением гипертонической болезни (2016)
Дериенко Т. А. - Степень артериальной гипертензии и изменения гемодинамических показателей в течение года после имплантации электрокардиостимулятора, Волков Д.Е., Лопин Д.А., Яблучанский Н.И. (2016)
Капустник В. А. - Рівень васкулярного ендотеліального фактора росту у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Істоміна О.В. (2016)
Карчинський О. О. - Використання дистанційної інфрачервоної термографії в оцінці ефективності лікування гострих навколоносових синуситів (2016)
Кожем’яка Г. В. - Взаємозв’язок концентрації остеопонтину та інтерлейкіну-15 в плазмі крові з особливостями морфологічних і функціональних змін лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу (2016)
Оспанова Т. С. - Клінічний випадок гістіоцитозу з клітин Лангерганса, Більченко О.С., Авдєєва О.В., Болокадзе Є.О. (2016)
Ольховський Є. С. - Особливості клінічного перебігу ешерихіозу у дітей, інфікованих вірусом Епштейна–Барр, Кузнєцов С.В. (2016)
Бодня І. П. - Критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних можливостей організму людини при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом (2016)
Бодня Е. И. - Особенности клинико-лабораторных и иммунологических проявлений у больных синдромом "сухого глаза" на фоне токсокароза, Аль Хатиб Ануар (2016)
Кузьміна І. Ю. - Клініко-лабораторна оцінка активності ендометрія при гіперпластичних процесах, Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Кузьміна О.А., Корнілова Н.Ю., Жулікова М.В. (2016)
Мєлікова Т. А. - Взаємозв’язок мембранної патології та ускладнень гестаційного періоду у вагітних з аутоімунним тиреоїдитом (2016)
Денисенко М. М. - Формування адикцій у хворих на невротичні розлади (аналіз частот досвіду вживання, частот залежності та адиктивних потенціалів) (2016)
Петухова И. С. - Особенности медикаментозной коррекции астенического синдрома у больных с симптоматической эпилепсией, Васильева О.А. (2016)
Васильєва І. Г. - Моделювання нейротравми та регенерації серотонінергічних провідних шляхів в умовах культивування, Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Цюбко О.І., Галанта О.С., Cніцар Н.Д. (2016)
Сипитый В. И. - Современные методы исследований в ранней диагностике и хирургическом лечении парастволовых менингиом, С.А. Пагалов, Чмут В.А., Кутовой И.А.,  Куцын В.Н. , Сторчак О.А. , Генкин А.В. (2016)
Майсара Абдельрахман - Особенности функционального состояния эндотелия у пациентов с парапельвикальными кистами почек, осложненными артериальной гипертензией, Лесовая А.В., Андреев С.В. (2016)
Дронов О. І. - Вплив гастростазу на виживаність пацієнтів з раком головки підшлункової залози після панкреатодуоденальної резекції, Земсков С.В., Климнюк І.С., Левченко Л.В., Сидоренко М.І. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Небиологическое послойное моделирование огнестрельных ранений мягких тканей, Негодуйко В.В., Приходько Ю.В. (2016)
Мелліна В. Б. - Вплив призмових окулярів на контрастну чутливість у дітей з дисбіно-кулярною амбліопією в процесі лікування (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на фагоцитарную активность клеток крови больных хроническим генерализованным пародонтитом I–II степени тяжести с энтеробиозом (2016)
Щербань М. Г. - Актуальність лабораторної діагностики рівнів хімічного, мікробіологічного та паразитарного забруднення води рекреаційних водойм і пляжного матеріалу, Залюбовська О.І., Литвиненко М.І., Яворська О.М., Литвинова О.М., Фоміна Г.П., Литвиненко Г.Л., Шегедин М.Б. (2016)
Рецензія на колективну монографію: Олександрівська – Перша міська клінічна лікарня Харкова: півтора століття історії / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. Г. Ільїн; за заг. ред. докт. іст. наук, проф. І. Ю. Робака. – Харків: Колегіум, 2016. – 296 с. (2016)
Грабовський Г. Г. - Система керування витягуванням титанового зливка кристалізатора при електронно-променевій плавці, Цибрій Ю. О. (2013)
Виноградов А. Г. - Расчет спектров пропускания теплового излучения для полидисперсной водяной завесы (2013)
Андренко П. М. - Експериментальні дослідження лабіринтно-гвинтового насоса, Лебедєв А. Ю., Білокінь І. І., Стеценко Ю. М., Макогон В. А., Кошевий В. Ф. (2013)
Батлук В. А. - Наукові основи створення відцентрово-інерційних пиловловлювачів із жалюзійним відокремлювачем, Параняк Н. М. (2013)
Тарасенко Т. В. - Експериментальне визначення порогу кавітації газонасичених рідин (2013)
Мочалин Е. В. - Теплообмен и гидравлические потери в потоке между соосными вращающимися цилиндрами при расходном течении жидкости, Мочалина И. Г. (2013)
Дибкалюк С. В. - Математичне моделювання пружно-регуляторних та гідравлічних характеристик хребтових артерій шийного відділу людини, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Струтинський С. В. (2013)
Гнатів Р. М. - Дослідження розподілу швидкостей при неусталеній течії рідини в трубопроводі (2013)
Єлін О. В. - Кавітаційно-ерозійні якості насосів зі шнекововідцентровим ступенем: сучасний стан проблеми та перспективи розвитку, Ткач П. Ю. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Оцінка динамічних і протифлатерних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів систем керування літаків (2013)
Жилевич М. И. - Объемный гидропривод гусеничных машин с улучшенными эксплуатационными характеристиками, Королькевич А. В., Королькевич В. А., Шевченко В. С. (2013)
Новік М. А. - Порівняльний аналіз гідромеханічних затискних патронів, Музиченко В. В. (2013)
Слабкий А В. - Дослідження гідроімпульсного привода пристрою для радіального віброточіння, Обертюх Р. Р., Дерібо О. В. (2013)
Волошин О. Б. - Визначення взаємного впливу сепаратних каналів гідропривода стабілометра, Слободян Н. М. (2013)
Головчук А. Ф. - Гідростатична передача з вільнопоршневим двигуном-гідронасосом (2013)
Кузьмін О. Є. - Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2015)
Безугла Ю. Є. - Формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу (2015)
Бортнік С. М. - Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку підприємства (2015)
Бочко О. Ю. - Зниження маркетингових ризиків у аграрних підприємствах (2015)
Глинський Н. - Маркетингове дослідження рівня інтеграції українського студентства у міжнародний освітній простір, Ясевич А. (2015)
Дума О. І. - Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон”, Палчинська І. І., Семків І. А. (2015)
Карковська В. Я. - Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства (2015)
Кононенко Я. В. - Моделі оцінки економічного ефекту та ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі парфумерно-косметичних підприємств хімічної промисловості) (2015)
Лакіза В. В. - Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства (2015)
Олексів І. Б. - Особливості організаційних змін у системах корпоративного управління, Лісович Т. Ю. (2015)
Прокопенко О. В. - Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Школа В. Ю., Домашенко М. Д. (2015)
Сватюк О. Р. - Інфраструктура корпоративного середовища: зовнішні та внутрішні структурні елементи (2015)
Сталінська О. В. - Теоретичні основи сталого розвитку в управлінні підприємством, Драчук Ю. З. (2015)
Фоменко А. В. - Теоретичне обґрунтування визначення узагальнюючої якісної характеристики фінансового стану машинобудівних підприємств (2015)
Хома І. Б. - Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством (2015)
Балик У. О. - Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій, Колісник М. В. (2015)
Горбаль Н. І. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні, Ханіна Р. І., Ковальчук О. І. (2015)
Дума О. І. - Розроблення методології створення нових туристичних продуктів в умовах конкурентного ринку, Пашко Б. Б. (2015)
Кара Н. І. - Проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення, Осідач Р. Й. (2015)
Мацапура О. В. - Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки (2015)
Мельник О. Г. - Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій на підприємствах, Коць І. І., Урікова О. М. (2015)
Музиченко-Козловська О. В. - Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні (2015)
Перерва П. Г. - Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Попадинець Н. М. - Частка імпорту та його вплив на розвиток внутрішнього ринку України (2015)
Романишин С. Б. - Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах, Греськів І. Р. (2015)
Федулова І. В. - Використання функцій попиту для збалансування розвитку продовольчих ринків, Мостенська Т. Л. (2015)
Ясінська Ю. Р. - Віртуальний імідж підприємства (2015)
Антоненко О. Л. - Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві, Козар З. І. (2015)
Бойчук А. Б. - Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізаціх інноваційного потенціалу у промисловості України (2015)
Бондаренко Ю. Г. - Об’єднання підприємств як механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні, Кулініч Т. В. (2015)
Головко Л. С. - Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій (2015)
Гришина Л. О. - Основні засади формування механізму стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону, Погорєлова О. В., Тубальцева Н. Ф. (2015)
Довбенко В. І. - Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату для інноваційного розвитку підприємств (2015)
Добрянська М. В. - Моделювання варіантів проектів інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2015)
Загородній А. Г. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України, Бабінська С. Я. (2015)
Конопельський З. - Проблеми побудови національної та регіональних інноваційних систем (2015)
Подольчак Н. І. - Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів, Ясінська А. І. (2015)
Прохоровська С. А. - Проблеми інноваційного розвитку регіону, Дяків О. П. (2015)
Рєпіна І. М. - Матричні підходи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу підприємства, Вострякова В. Ю. (2015)
Степанюк Н. А. - Особливості розвитку інноваційної інфраструктури України (2015)
Терлецька В. О. - Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки (2015)
Тимошенков І. В. - Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії, Нащекіна О. М. (2015)
Ткач С. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу (2015)
Цогла О. О. - Дослідження інноваційного розвитку промислових підприємств Львівщини (2015)
Ianshyna A. M. - Innovative and sustainable infrastructure development: best EU practices (2015)
Баран Р. Т. - Проблеми радіаційної безпеки авіапасажирів та членів екіпажів повітряних суден та підходи до соціально-економічних, інноваційних та правових напрямків їх вирішення (2015)
Віблий П. І. - Проблеми валютного регулювання в Україні, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2015)
Волинець І. Г. - Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України (2015)
Гаращук О. В. - Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості, Куценко В. І. (2015)
Горбаль Н. І - Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу, Бобиляк І. І., Мельник І. Г. (2015)
Жуков С. А. - Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки (2015)
Іванова О. Ю. - Термінологічний апарат регіонального саморозвитку (2015)
Квач Я. П. - Забезпечення розвитку експорту високотехнологічних товарів в умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі, Коваль В. В., Циналєвська І. А. (2015)
Романів О. Я. - Розвиток готельного господарства у ринкових умовах, Трусова Т. С., Бричка Р. П. (2015)
Моторнюк У. І. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, Теребух М. І. (2015)
Хом’як К. А. - Ґенеза тіньових економічних відносин (2015)
Шостак Л. В. - Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства (2015)
Яковлєв А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності, Косенко О. П., Ткачов М. М. (2015)
Скрыль О. К. - Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия (2015)
Міщенко В. І. - Стан і перспективи стратегічного розвитку банківської системи України (2014)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків, Шепель Є. В. (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні проблеми розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні, Печенко О. О. (2014)
Ткаченко Н. В. - Систематизація способів розв’язання фінансових проблем неплатоспроможних банків, Чеховський Д. Б. (2014)
Другов О. О. - Людський капітал як фактор розвитку банку в сучасних умовах, Братків Л. П. (2014)
Кравченко О. В. - Організація системи контролю за формуванням та виконанням бюджетів банків (2014)
Naumenkova S. V. - Forecasting of capitalization of banking institutions in Ukraine, Domanetskyi I. V. (2014)
Лапко О. О. - Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України, Демченко А. М. (2014)
Shubіna S. V. - Theoretical approaches to analysis of "MegaBank" profitability, Kramarenko I. V., Golovashko A. V. (2014)
Шаповал О. А. - Практика управління ризиком споживчого кредитування в банках України (2014)
Kostyuchenko O. E. - Foreign experience in functioning of the different megaregulator models and the ways of their implementation In Ukraine, Pasichnyk R. M. (2014)
Azarenkova G. M. - Managing a business profitability, Chyhryn Y. V. (2014)
Bilomistna I. I. - The system to ensure the financial security of businesses, Bilomistniy O. M., Kramska M. S. (2014)
Глущенко О. О. - Наслідки відмивання нелегальних доходів для фінансово-економічної безпеки України, Райхерт Х. Я. (2014)
Gnyp N. О. - Organization of enterprise financial security policy, Merzlikina O. A. (2014)
Іванов Ю. Б. - Rationale for directions of small business’ deregulation policy of Ukraine in taxation sphere, Малишко Ю. М. (2014)
Иванова О. Ю. - Влияние налогово-бюджетной отношений на обеспечение устойчивого развития регионов Украины (2014)
Кучерова Г. Ю. - Аспекти розвитку податкової свідомості в середовищі конфлікту інтересів суб'єктів оподаткування (2014)
Orekhova K. V. - The process for forming a financial security strategy of an enterprise (2014)
Yurchenko V. P. - Systematization of scientific research on issue of production cost (2014)
Лапішко М. Л. - Роль гарантійних фондів у забезпеченні фінансової стабільності на ринку фінансових послуг, Лапішко З. Я. (2014)
Цікановська Н. А. - Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Міщенко С. В. - Прогнозування динаміки та структури готівкового грошового обороту (2014)
Samorodov B. V. - Assessment of the bank's electronic money using the method of hierarchies analysis, Melnychenko O. V., Koshcheeva N. S. (2014)
Кавун С. В. - Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства, Трухачова К. В. (2014)
Лернер Ю. І. - Вдосконалення методів оцінки банківського бізнесу (2014)
Velev D. G. - Security aspects of cloud-based mobile learning (2014)
Shvets O. О. - Improving methods of brand positioning (2014)
Гірченко Т. Д. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття конкурентоспроможності банківської системи, Петелькіна Ю. О. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Науково-методичні підходи до класифікації систем гарантування вкладів (2014)
Співак І. В. - Особливості функціонування глобального валютного ринку (2014)
Голуб Р. Р. - Взаємозв′язок між паритетом купівельної спроможності і реальним валютним курсом в контексті цінової конкурентоспроможності експорту (2014)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Термінологічна сутність та рівні дерегулювання економіки (2014)
Чала О. А. - Екологічний податок як фінансовий інструмент забезпечення екологізації національної економіки (2014)
Заїка А. Г. - Розроблення стратегії як передумова підвищення рівня фінансової грамотності населення України (2014)
Шилкіна К. О. - Особливості пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного використання сучасних інформаційних технологій, Самойленко К. В. (2014)
Царик Л. П. - Науково-освітня роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації природоохоронних концепцій початку ХХІ століття в Україні (2015)
Питуляк М. Р. - З історії дослідження ландшафтів Тернопільщини, Питуляк М. В. (2015)
Таранова Н. Б. - До питання про класифікацію топонімів (2015)
Пантелєєва Н. Б. - Історія дослідження та освоєння мінеральних ресурсів Дніпропетровської області (2015)
Губадоглу(Бабаєв) Н. - Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе (2015)
Чернюк Г. В. - Морфологічна структура ландшафтів РЛП "Загребелля" і їх трансформаційні зміни, Царик Л. П., Царик П. Л. (2015)
Клапчук Т. В. - Геопросторові особливості морфометрії рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської (2015)
Петровська М. А. - Чинники формування потенціалу здоров'я дитячого населення Львівської області, Пантилей В. А., Артеменко О. В. (2015)
Бойко З. В. - Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів (2015)
Ламекіна Г. О. - Географічний аналіз внутрішньої і зовнішньої міграції населення Польші (2015)
Склярська О. І. - Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства (2015)
Пугач С. О. - Сучасні тенденції геодемографічних процесів у Волинській області, Пятак Д. Ю. (2015)
Мамчр О. І. - Суспільно-географічні дисципліни: роль уформуванні професійних компетентностей, Ванда І. В., Котик Л. І. (2015)
Зубик А. І. - Економічна ситуація як чинник української трудової міграції (2015)
Задворний С. І. - Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери реґіону (2015)
Джаман В. О. - Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму, Джаман Я. В., Навроцька Г. Б. (2015)
Цесьців Д. С. - Геопросторове розміщення дерев’яних церков Вінниччини, Волошин І. М. (2015)
Габчак Н. Ф. - Історія становлення та сучасний стан лікувально-оздоровчого туризму Закарпатської області (2015)
Melniichuk M. - Nature reserve component of the recreational potential of Rivne region, Bezsmertniuk T. (2015)
Талибов С. А. - Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона (2015)
Царик П. Л. - Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля (2015)
Чабанчук В. Ю. - Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі, Мельнійчук М. М. (2015)
Сулік Л. В. - Функціонування екологічних навчальних стежок та їхнє значення в екотуристичній діяльності Національного природного парку "Прип’ять-Стохід”, Кричевська Д. А. (2015)
Новицька С. Р. - Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей (2015)
Круглов І. С. - Природні геоекосистеми басейну верхнього Західного Бугу (2015)
Полянський С. В. - Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять (2015)
Стрілець І. О. - Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова, Петровська М. А. (2015)
Корлимо О. П. - Антропогенне навантаження на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці (2015)
Позняк І. Б. - Фітомеліораційна роль комплексної зеленої зони урбоекосистеми м. Тернополя (2015)
Тарасюк Н. А. - Географічна оцінка сучасного стану використання забудованих земель території Полісся (на прикладі Волинської області), Ничая О. О. (2015)
Бакало О. Д. - Структура землекористування території сільських рад в басейні річки Джурин (2015)
Пилипчук О. Є. - Поліаспектні виміри сталого функціонування лісового господарства ДП "Бережанського ЛМГ" (2015)
Полянська К. В. - Збереження біорізноманіття і можливості диверсифікації біоти на території лівобережного Полісся, Сагайдак А. В. (2015)
Шаблій Олег Іванович (2015)
Любомиру Царику - 60 років (2015)
Міжнародна науково-практична конференція до 25-річчя географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015)
Пам’яті колеги і друга (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Чепков І. Б. - Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду, Луханін М. І., Борохвостов І. В. (2016)
Жданов С. В. - Проблема заміни парку бойових літаків у Україні (2016)
Ланецький Б. М. - Методика прогнозування стану парку зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України для вирішення задач планування розвитку озброєння та військової техніки, Коваль І. В., Селезньов С. В. (2016)
Камалтинов Г. Г. - Впізнавання об'єктів на полі бою. Аналіз світового досвіду, Кукобко С. В., Маляренко О. С., Кісєль П. І. (2016)
Климченко В. Й. - Особливості розрахунку коефіцієнта використання радіогоризонту в оглядових радіолокаційних станціях метрового діапазону хвиль, Камалтинов Г. Г., Бєлавін О. В., Єфімов І. Л. (2016)
Герасимов С. В. - Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління, Кукобко С. В., Рощупкін Є. С., Расстригін О. О. (2016)
Оліярник Б. О. - Комплекс уніфікованих технічних засобів для командно-штабних машин та вогневих засобів артилерії, Євтушенко К. С. (2016)
Шкварський О. В. - Розрахунок військового низьководного мосту на горизонтальне навантаження (2016)
Дерепа А. В. - Шляхи усунення невизначеності пеленгування системою "гідроакустична станція – надводний корабель" з гнучкими протяжними буксируваними антенами (2016)
Животовський Р. М. - Особливості вдосконалення і розвитку системи діагностичного забезпечення на основі методу інтелектуальної підтримки, Петрук С. М., Нікіфоров М. М. (2016)
Каховський М. Ю. - Взаємозв'язок теплових характеристик малоамперної дуги і напружено-деформованого стану зварних з'єднань з жароміцних нікелевих сплавів вузлів газотурбінних двигунів військової і транспортної авіації, Гуляєв А. В., Яровіцин О. В., Червяков М. О. (2016)
Колчигин М. М. - Экспериментальные исследования индивидуальных широкополосных маскировочных комплектов, Быков В. Н., Иванченко Д. Д., Глебов В. В., Девятилов Ю. И., Роленко С. А., Гричанюк А. М. (2016)
Buhera M. - Method of morphological analysis of patent information for the construction of forecasting statistical model of dynamic type protective devices development (2016)
Інформація (2016)
Resume (2016)
Салиев Э. И. - Подходы к анализу аварийных состояний централизованных систем водоснабжения, Николенко И. В., Каленик И. Н. (2013)
Батлук В. А. - Математичні моделі процесів розділення гетерогенних систем при пилоочистці, Мірус О. Л., Кошеленко В. В. (2013)
Ромашко А. С. - "Ноу-Хау” як наслідок умисного неповного розкриття сутності винаходу (корисної моделі), Верба I. I. (2013)
Финкельштейн З. Л. - Малогабаритные высокомоментные планетарные гидромоторы с плавающими сателлитами, Палюх А. П. (2013)
Кутелев М. М. - Коэффициент трения торможения при посадке и прерванном взлете самолета с тормозными колесами (2013)
Пузік О. С. - Експериментальні дослідження акустичного спектру гідродинамічної кавітації авіаційного палива з різною концентрацією води (2013)
Кравцов В. І. - Чисельне дослідження впливу гідродинамічних навантажень у трибоспряженні, Садегіджалал М. А. (2013)
Башта Е. Е. - Влияние вибрации на возникновение кавитации в жидкости, находящейся в статических условиях, Джурик О. В., Романенко В. Г., Волоха М. П. (2013)
Тарасенко Т. В. - Дослідження кавітаційних явищ у дроссельних пристроях (2013)
Батлук В. А. - Розробка принципово нової конструкції пиловлолювача для знепилення при роботі абразивного інструменту, Романцов Е. В., Стець Р. Є. (2013)
Рикуніч Ю. М. - Особливості нестаціонарних газодинамічних процесів у проточній частині електромагнітного клапана високого тиску, Зайончковський Г. Й., Струтинський C. B. (2013)
Лурье З. Я. - К вопросу определения и сравнения КПД объемных насосов различного принципа действия, Андренко П. Н. (2013)
Новік М. А. - Пневмоелектричні багато позиційні приводи з об’ємними гідравлічними дозаторами, Дідовець B. C. (2013)
Кравець О. М. - Стевд для дослідження динамічної похибки механізму паралельної кінематики (2013)
Пурдик В. П. - Математичне моделювання регулятора витрати з робочим органом із полімерного матеріалу, Брицький О. Л. (2013)
Гейчук В. М. - Кінематика процесу магнітно-абразивної обробки лопаток газотурбинних двигунів (2013)
Барилюк Є. І. - Проектування перекривних вузлів трубопровідної арматури з ущільненням типу "Метал-метал” (2013)
Кузнецов Ю. Н. - Синтез цангових зажимних патронов с применением генетико-морфологического подхода, Герра Хамуйела Ж. А. (2013)
Іванов М. І. - Підвищення експлуатаційної ефективності блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів шляхом гідрофікації привода робочих органів, Шаргородський С. А., Руткевич B. C. (2013)
Прусов Д. Е. - Аналіз впливу нового будівництва на існуючу прилеглу забудову з урахуванням гідростатичного тиску, Бадах В. М. (2013)
Ортинський В. Л. - Антидержавний екстремізм: кримінально-правові аспекти (2015)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, Єсімов С. С. (2015)
Бліхар М. М. - Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері (2015)
Дніпров О. С. - Діалог органів державної виконавчої влади та громадянського суспільства (2015)
Єсімов С. С. - Інформаційний простір у контексті інформаційного права (2015)
Марушій О. А. - Адміністративно-правове забезпечення принципу законності у сфері державного управління (2015)
Мороз Н. С. - Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади (2015)
Мота А. Ф. - Організаційно-правові основи участі громадян в охороні державного кордону України (2015)
Остапенко О. І. - Адміністративно-правовий статус громадян як учасників протидії тероризму в Україні (2015)
Павлів-Самоїл Н. П. - Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС (2015)
Дутко А. С. - Особливості юридичних конструкцій приватного права (2015)
Забокрицький І. І. - Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України (2015)
Ковальчук В. Б. - Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського із захисту мовних прав українців у Другій Речі Посполитій, Бучин А. В. (2015)
Ковальчук О. Б. - Засади виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аспект (2015)
Кобрин В. С. - Загальні принципи діяльності Прем’єр-міністра України (2015)
Мальський М. М. - Міжнародні договори як правова підстава для визнання і виконання рішень українських судів у країнах СНД (2015)
Баран А. В. - Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз (2015)
Вовкович У. В. - Предметне поле засвоєння філософсько-правових ідей для працівників Галичини (2015)
Гарасимів Т. З. - Правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільства, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Аналіз основних концепцій есенції поведінки людини (2015)
Грень Н. М. - Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності (2015)
Жаровська І. М. - Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин (2015)
Зарічний О. А. - Добре врядування" як новітня форма участі громадськості у здійсненні публічної влади (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету (2015)
Колич О. І. - Ідеї національного визволення у філософсько-правових поглядах полемістів (2015)
Маськовіта М. М. - Теоретико-правовий аналіз поняття "присяга” (2015)
Муж В. В. - Юридичні методи формування правової свідомості, Гарасимів Т. З. (2015)
Муж В. В. - Соціальні умови формування колективної правосвідомості (2015)
Муринець Н. Я. - Злочинність як форма девіантної поведінки дитини (аналіз злочинів, скоєних неповнолітніми чи за їх участю, на території України за період 2005–2014 років та 9 місяців 2015 року) (2015)
Ортинська Н. В. - Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки (2015)
Радейко Р. І. - Деструктивні процеси формалізацї права (2015)
Романова А. С. - Державне суспільство в природно-правовому просторі (2015)
Сковронський Д. М. - Ідея та визначення соціальної держави у історіографічному аспекті (2015)
Сливка Б. С. - Духовні реколекції дошкільникам: канонічно-правові вимоги (2015)
Сливка С. С. - Зреалізоване право: філософсько-математичне обґрунутування (2015)
Токарська А. С. - Філософсько-правовий підхід до формування майбутнього спеціаліста (2015)
Чорнобай О. Л. - Розвиток комунікативної компетентності юриста на епохах його професійного становлення (2015)
Шай Р. Я. - Проблеми віднесення функції охорони правопорядку до функцій держави (2015)
Ярмол Л. В. - Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом, Вандьо С. (2015)
Макарчук В. С. - Велика хартія вільностей (1215 р. ): ідеї, придатні для сучасності (2015)
Панкевич І. М. - Традиція виборності влади в Україні: категоріально-поняттєвий аппарат дослідження (2015)
Ряшко В. І. - Насильство в політиці і практиці сталінського тоталітарного режиму (історико-правовий аспект), Ряшко О. В. (2015)
Словська І. Є. - Методологія наукового аналізу системи парламентаризму (2015)
Стецюк Б. Р. - Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола (2015)
Терлюк І. Я. - Український конституціоналізм як державно-правова практика: доба Першої "УНР” (2015)
Чорнописька В. З. - Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (на основі аналізу особової кримінальної справи) (2015)
Гула Л. Ф. - Міжнародне співробітництво у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними группами (2015)
Гула Н. Л. - Заходи оперативних підрозділів ОВС щодо попередження злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2015)
Гумін О. М. - Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві (2015)
Кушпіт В. П. - Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні (2015)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика статусу суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей (2015)
Марисюк К. Б. - Роль жертви у генезі злочину (2015)
Ромців О. І. - Використання поліграфа в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: реалії сьогодення, Зубач І. М. (2015)
Сорока С. О. - Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування, Римарчук Г. С. (2015)
Якимова С. В. - Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України (2015)
Батлук В. А. - Математичне моделювання процесів, які відбуваються у пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем, який обертається, Басов M. B., Климець В. В. (2012)
Емельянова H. A. - Определение производительности двухпоршневых бетононасосов и растворобетононасосов, исходя из анализа движения бетонной смеси по трубопроводам, Задорожный A. A., Меленцов H. A. (2012)
Шестаков A. А. - Корректность замены группы выходных отверстий в приточном трубопроводе одним отверстием, эквивалентным по площади (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського