Ковриженко Д. В. - Числове моделювання динаміки пневматичного циліндра з керованим дросельним демпірфуванням (2014)
Аврунін Г. О. - Mодернізація об’ємних гідроприводів навісного устаткування колісних тракторів ПАО "ХТЗ ім. С. Орджонікідзе", Аносов В. І., Рулев В. М., Самородов В. Б. (2014)
Пришляк В. М. - Обоснование геометрических параметров расположения отверстий в воздуховодах трехтрубного концентрического теплоутилизатора, Яропуд В. М., Ковязин А. С., Алиев Е. Б. (2014)
Піх Ю. А. - Формування та розвитку релігійної правосвідомості в контексті секуляризації та ре секуляризації (2015)
Шевчук В. М. - Застосування класифікаційного підходу в дослідженні тактичних (2015)
Янкова Х. Г. - Особливості тактики допиту жінки-підозрюваної при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи (2015)
Завада Х. В. - Проблемні питання визначення поняття інтересів України у сфері державної безпеки (2015)
Іщук О. С. - Пріоритети та рівні кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Феданяк Р. В. - Аналіз факторів протиправної поведінки осіб, що ведуть маргінальний спосіб життя (2015)
Кравцова М. О. - Сучасний кіберзлочинець: кримінологічна характеристика особистості (2015)
Ковальова І. С. - Методологічні засади дослідження підкупу працівника державного підприємства, установи чи організації (2015)
Ральченко І. М. - Кваліфікація злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (деякі питання розмежування складів злочинів та конкуренції норм) (2015)
Завада Т. Р. - Деякі питання обсягу поняття службової особи суб’єкта господарювання, як спеціального суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності (2015)
Горшков Д. В. - Незаконне заволодіння транспортними засобами: характеристика основних детермінант (2015)
Чурпіта Г. В. - Еволюція правового регулювання захисту сімейних прав та інтересів в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Чабан О. - Особливості фінансування будівництва житла через фонд фінансування будівництва та фонд операцій з нерухомістю (2015)
Краєвський І. В. - Умови охорони і захисту прав та інтересів товариства з обмеженою відповідальністю за зверненням його учасника (2015)
Ратушна Б. П. - Принцип рівності сторін у цивільному процесі України (2015)
Кушнір С. М. - Щодо статусу національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Україні (2015)
Грищук А. Б. - Розвиток управлінських компетенцій державних службовців: нормативно-правовий аспект (2015)
Годяк А. І. - Проблеми відповідальності юридичних осіб за вчинення правопорушень у галузі ветеринарної медицини (2015)
Кононенко О. М. - Про правову природу процесуальної активності суду в адміністративному судочинстві (2015)
Скрипник О. Г. - Адміністративні процедури, спрямовані на реалізацію заборони втручання у здійснення правосуддя (2015)
Аносов Д. О. - Представницька діяльність прокурора у справах під час державних закупівель у суді першої інстанції та при перегляді справ даної категорії (2015)
Євдокіменко С. А. - Щодо реалізації повноважень військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД та досудове слідство (2015)
Зарічний О. А. - Публічна влада та участь громадян: юридичне трактування (2015)
Бітов А. І. - Підстави для скасування рішення адміністративного суду і передачі справи до суду першої інстанції (2015)
Шерман О. М. - Роль літератури як виду мистецтва в процесі створення іміджу політичного лідера (2015)
Немченко С. С. - Теоретико-правові основи правової допомоги (2015)
Манжула А. А. - Особливості взаємодії науково-дослідних установ з органами державної влади (2015)
Горзов А. П. - Підстави дисциплінарної відповідальності прокурора в Іспанії й Україні: порівняльно-правовий аспект (2015)
Голосов С. С. - Правовий статус прокурора в цивільному процесі України (2015)
Трофімцов В. А. - Характеристика внутрішньо-організаційних засад протидії тероризму (2015)
Хажинський Р. М. - Соматичні права людини в кримінально-правовому аспекті (2015)
Ракул О. В. - Фіскальна політика: дефініція та її основні інструменти (2015)
Мартюк А. С. - До питання цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування (2015)
Брагіна М. О. - Визнання та виконання рішень національних судів України у цивільних та комерційних справах на території країн Європейського Союзу (2015)
Волинець В. В. - Практика США, Канади та Латинської Америки правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві (2015)
Чорна К. П. - Сучасне визначення поняття безпека та гігієна праці (2015)
Рибницький Г. В. - Спеціальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю щодо дотримання санітарних, епідемічних стандартів та правил екологічної безпеки (2015)
Гринь Т. Г. - Особливості правового регулювання інституту працевлаштування в Європейському Союзі (2015)
Денега О. П. - Значення та особливості кримінально-правової кваліфікації (2015)
Бірюкова А. Г. - Окремі аспекти характеристики системи трудового права і законодавства, їх структури та співвідношення (2015)
Андрійчук О. В. - Становлення та розвиток інституту недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Іншин М. І. - Пільги для військових АТО (2015)
Заліско О. І. - Історичний розвиток кримінально-правової охорони правосуддя в Україні (2015)
Гордієнко А. В. - Нормативно-правове регулювання іноземних інвестицій в Україні (2015)
Павлов Д. М. - Мета, завдання та принципи адміністративно-правового регулювання природно-техногенної безпеки та цивільного захисту (2015)
Харчук Р. С. - Теоретико-правова характеристика міжнародного механізму забезпечення прав людини (2015)
Литвиненко В. І. - Принципи діяльності суб’єктів протидії корупції (2015)
Катрич О. - Музичне виконавство як інспіруючий чинник "інтонаційної атмосфери музичного твору" (2015)
Колесса Я. - Становлення диригентського виконавства в наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) як передумова виникнення національної диригентської школи (2015)
Полянський Т. - Фортепіано у джазі. виконавські та стильові тенденції в історичній перспективі (2015)
Гав’юк-Шеремет О. - Твори Миколи Лисенка у виконавській та педагогічній діяльності Марії Крушельницької (2015)
Данканич Г. - Виконавська та педагогічна діяльність С. І. Безюлевої у світлі продовження традицій "Еталонної школи" співу (2015)
Кулиняк Н. - Вектори диригентської діяльності Антіна Рудницького (2015)
Гаргай О. - Транскрипції скрипкових мініатюр Станіслава Людкевича: перший досвід аналізу (2015)
Левицький О. - Сфери функціонування оркестрового виконавства у Львові ХІХ століття та його значення для розвитку мистецтва оперно-симфонічного диригування (2015)
Олійник С. - Рецепція творчості Ріхарда Ваґнера в музичній культурі Львова (2015)
Карапінка М. - Камерно-ансамблева альтова соната у творчості англійських композиторів початку ХХ століття (2015)
Однолькіна М. - Стильові межі Фантазії для скрипки з акомпанементом фортепіано ор. 47 А. Шенберга (2015)
Чорнобай М. - Жанрово-стильові ознаки фортепіанної творчості композиторів української діаспори ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Єрошенко В. - Стратегічні напрями розвитку музичної регіональної культури Уманщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2015)
Міщук В. - Особливості трактування образу Дон Кіхота в балеті Л. Мінкуса (2015)
Комар А. - Історичні витоки розвитку труби як ансамблевого інструменту в традиційній інструментальній музиці українців (2015)
Загородній Т. - Вокальні цикли українських композиторів 1960–70-х років у наукових працях музикознавців: спроба аналізу (2015)
Рудакевич О. - Специфіка трактування фольклорного матеріалу в хорових обробках М. Колесси (на прикладі волинських та поліських пісень). Художньо-виконавський аспект (2015)
Лі Янь Лун - Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао (2015)
Когут Т. - Хорові епізоди опери "Діалоги кармеліток" Ф. Пуленка в контексті духовної творчості композитора (2015)
Оболенська М. - Поема для фортепіано "Самотність" Луі В’єрна як втілення романтичного світогляду (2015)
Воскобойнікова В. - Літургійні твори П. Чеснокова в контексті взаємодії канонічного та авторського начал в циклічних жанрах православної духовної музики (2015)
Демчук О. - До питання картини світу як парадигми творчості О. Мессіана (2015)
Черевко К. - Роль духовно-хорових колективів Галичини у мистецькому житті краю другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Майденберг-Тодорова К. - Деякі теоретичні аспекти сучасної академічної музики: до проблеми сприйняття (2015)
Оганезова-Григоренко О. - Акме та критерії оцінки його досягнення автопоезною системою "актор мюзиклу" (2015)
Чубак А. - Психо-вікові та музикознавчі аспекти творчої кризи (2015)
Гуркова О. - "Dabuba-Pa" для скрипки соло Ю. Гомельської як зразок інструментального театру (2015)
Рало А. - Компоненти системи звукоутворення та їх функціонування при грі на звуковисотних клавішних ударних інструментах (2015)
Баїк О. І. - До питання про податки в добу античності (2015)
Остапенко Т. О. - Становлення та розвиток адвокатури у радянській Україні (1919–1939 рр.), Бабій С. В. (2015)
Ієрусалімова І. О. - Становлення в Україні інституту права громадян на звернення: історико-правові аспекти (2015)
Піх Ю. А. - Характерні риси сучасних релігійних правових систем (2015)
Тарнавська М. І. - Юридичний спір між кондитерськими "Захер" і "Демель": історичні паралелі та український контекст (2015)
Хряпченко В. П. - Генезис наукових розробок комплексних галузей права (2015)
Пастернак В. М. - Волевиявлення сторін як необхідна умова свободи договору (2015)
Заболотна Н. Я. - Особливості юридичної техніки творення міжнародних та конституційних нормативних договорів (2015)
Шевчук В. М. - Тактична операція як засіб оптимізації розслідування злочинів (2015)
Кулик С. С. - Проведення огляду (при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), Кулик М. Й. (2015)
Бова А. А. - Розвиток німецької кримінології у ХІХ–першій половині ХХ століття, Касараба Ю. Я. (2015)
Іщук О. С. - Принципи кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Супруненко Д. О. - Роль прокуратури в організації взаємодії діяльності деяких суб’єктів запобігання злочинам (2015)
Погребиська А. О. - Проблемні питання щодо застосування превентивних поліцейських заходів (2015)
Карпенко Є. М. - Удосконалення стратегічних і тактичних форм та методів віктимологічного запобігання злочинам в Україні в сучасний період (2015)
Солопова І. В. - Кримінально-правові заходи протидії порушенню національного, расового або релігійного рівноправ’я за законодавством окремих зарубіжних країн (2015)
Гуртієва Л. М. - Система стадій кримінального провадження України (2015)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Процесуальний порядок спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, Брисковська О. М. (2015)
Палюх А. І. - Правові основи та форми участі прокурора у доказуванні під час досудового розслідування (2015)
Кулик М. Й. - Вилучення зразків тканини і органів або частини трупа, необхідних для проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні України, Моргун Н. С., Терещенко Ю. В. (2015)
Греченко С. Ю. - Історико-правовий аналіз використання негласних дій в оперативно розшуковій діяльності (2015)
Шляхтич В. В. - Правове регулювання фінансових відносин у сфері доходів фондів (2015)
Парасюк В. М. - Цивільно-правова регламентація суб’єктів права на одержання сум соціальних виплат, які належали спадкодавцеві: проблемні аспекти правозастосування, Баліцька О. Ю., Гринь Л. М. (2015)
Зільник Н. М. - Про технічні регламенти як нормативні документи із стандартизації (2015)
Голосов С. С. - Правовий статус прокурора в цивільному процесі України (2015)
Кожура Л. О. - До визначення правової природи соціального захисту в Україні (2015)
Василів С. С. - Принципи забезпечення підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (2015)
Ратушна Б. П. - Роль суду у встановленні фактичних обставин справи в цивільному судочинстві України (2015)
Марчук А. І. - Проблемні аспекти запровадження механізму класифікації засуджених в кримінально-виконавчих установах відкритого типу (2015)
Резанов С. А. - Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види (2015)
Драпайло В. В. - Поняття та види зберігання товарів під митним контролем (правовий аспект) (2015)
Щадило А. А. - Нагляд за діяльністю оперативних підрозділів ОВС у кримінальному судочинстві (2015)
Панова О. О. - Взаємодія органів внутрішніх справ з Національною гвардією України в процесі охорони громадського порядку у надзвичайних умовах (2015)
Журило С. С. - Загальна характеристика умов, які висуваються для усиновлення дітей за законодавством України (2015)
Максакова Р. М. - Теоретико-методологічні проблеми формування поняття "установча влада" (2015)
Левчук Є. М. - Наукові підходи до визначення поняття "злісний порушник установленого порядку відбування покарання" (2015)
Царук О. В. - Укладення та припинення договорів майнового найму та оренди на території Західної України у складі Польщі (2015)
Галкіна О. М. - Актуальні питання законодавчого регулювання системи органів виконавчої влади у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (2015)
Бабенко К. А. - Реформування правоохоронної діяльності в Україні: досвід ЄС (2015)
Корж Є. М. - Деякі аспекти реалізації антикорупційного законодавства в судовій гілці влади (2015)
Трофімцов В. А. - Адміністративно-правовий механізм протидії тероризму в Україні (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Про можливості використання ситуаційного, діяльнісного й соціокультурного підходів для вдосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2015)
Курило Т. В. - Юридична природа спадкового договору та його місце в системі цивільного законодавства (2015)
Терещенко А. Л. - Правове регулювання права інвалідів на освіту (2015)
Подоляк-Богачек Е. Б. - Засади відображення явища корупції у джерелах політико-правової думки Античної Індії (2015)
Ярмиш Н. О. - Цілі та завдання забезпечення громадської безпеки (2015)
Сорока О. О. - Цивільно-правова характеристика оптового та роздрібного ринків електричної енергії України (2015)
Волинець В. В. - Особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні індивідуальних трудових спорів (2015)
Падалка Р. П. - Структура внутрішнього трудового розпорядку (2015)
Обушенко Н. М. - Загальна характеристика структурних елементів механізму правореалізації в трудовому праві (2015)
Дубас Т. В. - Поняття джерел ЄС у сфері звільнення працівників (2015)
Ярема В. А. - Проблеми механізму реалізації трудових прав суддів в умовах судової реформи (2015)
Алієва Саміра Тарлан кизи - Щодо соціального захисту трудових мігрантів в Україні (2015)
Денисенко А. П. - Механізм оптимізації і вдосконалення адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Іншин М. І. - Соціальне забезпечення працівників поліції (2015)
Соцький А. М. - Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання неповної зайнятості працівників та шляхи запозичення для України (2015)
Вдовічен В. А. - Поняття фінансово-правового режиму казначейської системи виконання бюджетів за доходами (2015)
Денисюк О. О. - Проблеми правового регулювання творчих відпусток (2015)
Немченко С. С. - Понятійно-теоретичні особливості правової освіти в Україні (2015)
Комісаров С. А. - Відносин у сфері безпеки дорожнього руху: механізм адміністративно-правової охорони (2015)
Кошиков Д. О. - Юридична відповідальність підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Кисельова О. І. - Колективно-договірне регулювання як регулятор трудових відносин (2015)
Ковальова М. В. - Проблеми застосування поняття "адміністрування податків, зборів, митних платежів, единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів” (2015)
Кельман М. С. - Рецензія на монографію Савенко В. В. "Закон у структурі правової реальності” (2015)
Мочалин Е. В. - Особенности возникновения вторичных течений снаружи вращающегося цилиндра с дискретно проницаемой поверхностью, Мочалин А. Е. (2014)
Єлін O. B. - Экспериментальная установка и методика проведения исследования влияния надроторных элементов предвключенного осевого колеса на кавитационно-эрозионные качества шнекоцентробежной ступени насоса, Ткач П. Ю. (2014)
Барилюк Є. І. - Визначення напруженого стану робочих елементів малогабаритних пневматичних клапанів з електромагнітним приводом, Зайончковский Г. И., Федоричко Я. Б. (2014)
Лурье З. Я. - Динамическая компенсация колебаний мехатронного гидроагрегата мобильной машины с учетом влияния двухфазной рабочей жидкости, Панченко А. И., Цента E. H. (2014)
Панченко А. И. - Параметрические исследования гидравлического вращателя планетарного типа, Волошина А. A., Обернихин Ю. П. (2014)
Волошина А. A. - Експериментальні дослідження гідравлічних обертачів планетарного типу (2014)
Тихенко B. H. - Рациональные геометрические параметры наклонного распределительного диска аксиальнопоршневых гидромашин, Хомяк Ю. M., Жеглова B. M. (2014)
Аврунин Г. А. - Измерительно-диагностическое оборудование фирмы Parker для объемных гидроприводов, Мороз И. И., Барский А. Я., Бойко О. И. (2014)
Севостъянов I. B. - Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв, Ольшевський A. I. (2014)
Титул, зміст (2014)
Павло Григорович Кравчун (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Євген Тимофійович Скляренко (до 90-річного ювілею) (2014)
Федорова О. - Вертебральный болевой синдром в фокусе обсуждения актуальных проблем гериатрической ревмоортопедии (2014)
Федорова О. - 24-й Международный конгресс Европейского респираторного общества — глобальные вызовы и новые горизонты респираторной медицины (2014)
Пациенты в зоне "asthma shadow": перспективы противоастматической фармакотерапии (2014)
Федорова О. - Вызовы украинской реальности: особенности оказания экстренной медицинской помощи в условиях современного вооруженного конфликта (2014)
Боровик С. - 5-й З’їзд гастроентерологів України: підведення підсумків та рух уперед (2014)
Федорова О. - 6-й Конгресс неонатологов Украины: основные проблемы и перспективы развития помощи новорожденным (2014)
Колесник М. - Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития (2014)
Барміна Г. - Приватна медицина в Україні: організаційні, законодавчі, маркетингові аспекти (2014)
Барміна Г. - 5-й Міжнародний медичний форум: три дні обміну досвідом та інтенсивного навчання (2014)
Устінов О. - Військово-медична доктрина: виважена відповідь на виклики часу (2014)
Задорожная В. И. - Болезнь, вызванная вирусом Эбола: проблемы и перспективы, Гриневич А. И., Соломаха Л. М. (2014)
Віничук С. М. - Освітні програми профілактики транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту, Фартушна О. Є. (2014)
Симонов С. С. - Ступенчатая терапия бактериальных инфекций дыхательных путей в практике семейного врача (2014)
Калюжная Л. Д. - Принципы топической терапии атопического дерматита (2014)
Курята О. В. - Вплив L-аргініну аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сіренко О. Ю. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Хронические инфекции мочевыводящих путей: микробиологические аспекты (2014)
Сохор Н. Р. - Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом, Бударна О. Ю., Ясній О. Р. (2014)
Ена Л. М. - Эффективность пролонгированной лекарственной формы мельдония (Тризипин® лонг) у пациентов с ишемической болезнью сердца, Христофорова А. М. (2014)
Боровик С. П. - Аспекты фитопрофилактики и лечения осложнений острых респираторных вирусных инфекций (2014)
Долженко М. Н. - Комбинированная антигипертензивная терапия. Политаблетка — будущее фармакологии, Шершнева О. П. (2014)
Березин А. Е. - Циркулирующие эндотелиальные апоптические микрочастицы как новый маркер кардиоваскулярного риска (обзор литературы), Крузляк П. (2014)
Birkun A. - Сomatose state: current concepts of emergency management, Adepoju I. O. (2014)
Волошина Н. П. - Мировой опыт применения натализумаба при педиатрическом рассеянном склерозе, Егоркина О. В. (2014)
Школьник В. М. - Хворобо-модифікуюча терапія розсіяного склерозу з позицій доказової медицини, Бараненко О. М., Погорелов О. В., Кальбус О. І. (2014)
Безшейко В. Г. - Результаты новых систематических обзоров. В фокусе — ожирение, социальная фобия и сахарный диабет 1-го типа (2014)
Зозуля А. І. - Проблеми, які стоять перед дослідниками щодо цереброваскулярних хвороб в цілому та інсульту зокрема, Слабкий Г. О., Зозуля І. С. (2014)
Криворчук И. Г. - Группы риска развития и методы профилактики острой артериальной мезентериальной ишемии, Мишалов В. Г. (2014)
Нагайчук В. І. - До характеристики сучасних інфекційних ускладнень у хворих з опіками, Назарчук О. А., Палій І. Г., Буркот В. М., Гончар О. О. (2014)
Назарчук Л. В. - Принципи допуску та відсторонення донорів від донацій, Буркова І. С. (2014)
Слабкий Г. О. - Характеристика мережі закладів охорони здоров’я, забезпеченості населення лікарняними ліжками та основні показники їх використання, Пархоменко Г. Я., Кондратюк Н. Ю., Торжевська О. М. (2014)
Воронков Л. Г. - Предиктори інсулінорезистентності у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка, Ільницька М. Р., Бабич П. М., Мхітарян Л. С. (2014)
Нальотова О. М. - Багатофакторний аналіз прогнозування ефективності різних варіантів фармакотерапії у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, асоційованою з інсулінорезистентністю (2014)
Кальниш В. В. - Особенности влияния информационной нагрузки на людей, находящихся в различных психических состояниях, Дорошенко М. Н., Пышнов Г. Ю., Буцык А. Л., Какаджанов Т. А. (2014)
Богдан Т. В. - Порушення метаболізму міристинової кислоти як можлива патогенетична ланка ішемічної хвороби серця (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги дорослим хворим на бронхіальну астму (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на бронхіальну астму дітям (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із диспепсією (2014)
Мальцев Д. В. - Клінічний випадок дефіциту мієлопероксидази фагоцитів (2014)
Пам’яті видатного науковця і педагога професора Володимира Олексійовича Боброва (2014)
Батлук В. А. - Дослiдженя новостворених відцентрово-інерційних пиловловлювачів для цементної промисловості, Параняк Н. М., Яцюк Р. А. (2014)
Гришко І. А. - Дослідження робочої області проточного трубчастого кавiтатора з високою інтенсивністю ультразвукових коливань, Новосад А. А., Луговський О. Ф. (2014)
Виноградов А. Г. - Расчет параметров водяных завес на основе теории затопленных струй (2014)
Лебедєв А. Ю. - Експериментальні дослідження занурювального насосного агрегата з лабіринтно-гвинтовими ступенями (2014)
Гнатів P. M. - Гідравлічні закономірності при сповільненому русі рідини у напірному циліндричному трубопроводі (2014)
Зарецька T. B. - Дослідження гідродинамічних параметрів у кавітаційному модуi статичного типу, Городиський H. I., Вітенько T. M. (2014)
Аврунин Г. А. - Аналіз конструкцій радiальнолоршневих гідромоторів багатократної дії, Мороз И. И. (2014)
Лурье З. Я. - Численное моделирование гидродинамики рабочего процесса шестеренного насоса внешнего зацепления, Гасюк А. И., Соловьев B. M. (2014)
Барилюк Е. И. - Обеспечение безотказности малогабаритных пневматических клапанов с двухпозиционным электромагнитным приводом, Зайончковский Г. И., Рыкунич Ю. Н., Ситников А. Е., Федоричко Я. Б. (2014)
Узунов A. B. - Концептуальная модель мехатронной системы, отображающая закономерности взаимосвязи ее строения и функционирования (2014)
Литвин O. B. - Взаємозв’язок параметрів конструкцій токарних штокових патронів з продуктивністю обробки, Кравець O. M. (2014)
Самандиджан X. - Аналіз факторів, які впливають на енергетичну ефективність систем гідроприводів, Левченко O. B. (2014)
Іванов M. I. - Кінематичне дослідження руку удосконаленого робочого органа доочисника гички цукрового буряку, Руткевич B. C. (2014)
Зінків І. - Жанр концерту для бандури у творчості Юрія Олійника кінця 2000 – початку 2010-х років (2015)
Діміняца О. - Прояви гротеску в міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов”" (2015)
Дика Н. - Камерний простір Лесі Деркач (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Волошенко А. - Авангардні проекції національного хорового псалму на прикладі творів Ірини Алексійчук (2015)
Бурель О. - Віолончельні концерти К. Сен-Санса в контексті особливостей авторського стилю (2015)
Помпєєва А. - "Сільська честь" П. Маскан’ї: аспекти "веристської" вокальної стилістики (2015)
Куриляк І. - Значення ролі хору в ранній українській опері, на прикладі "Катерини" М. Аркаса (2015)
Кліщ О. - Феномен "Братів Гадюкіних" (2015)
Коломицева А. - Велика кільцева форма і пісні з рефренами (2015)
Грабовська О. - Особливості виконавської інтерпретації фортепіанних циклів Богдани Фільц (2015)
Самострокова Н. - Особливості стилю творчості Кароля Ліпінського в жанрі скрипкового концерту (2015)
Носова А. - Виконавське мистецтво Ігоря Кушплера у світлі рецензій, відгуків та спогадів (2015)
Лозан Т. - Виконавство на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу (2015)
Тетюк М. - Явища інтеріоризації та емпатії як складові процесу невербальної комунікації вокаліста (2015)
Ван Ї - Виконавська та педагогічна діяльність представників українського вокального мистецтва в Китаї в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ло Кунь - Жіноче мистецтво гри на саксофоні ХХ століття та його проекція на розвиток саксофонного мистецтва Китаю (2015)
Чень Цзюнь Цзюнь - Світові оперні прем’єри на сцені експериментального оперного театру Гуаньчжоу початку ХХІ століття (2015)
Дем’яненко Б. - Індивідуальний композиторський стиль у партесній музиці: виявлення стійких ознак та можливості їх статистичного узагальнення (2015)
Жигалова К. - Консервативний авангард: фуги для скрипки соло Е. Ізаї та Б. Бартока (2015)
Войтович О. - Об’єктивні параметри та їх суб’єктивні кореляти в оцінці акустики концертних залів (2015)
Васина Л. - Идея сотворения и распада в электроакустической музыке Дж. Харви на примере сочинения "Mortuos Plango, Vivos Voco" (2015)
Шурдак М. - Сонорна техніка композиції та її значення в музичній мові Д. Лігеті (на прикладі циклу "Десять п’єс для духового квінтету") (2015)
Гусєва Г. - До поняття музикальності: спроба співставлення музики та поезії (2015)
Єськова М. - Іван Мазепа: герой чи зрадник? (історичні, літературні та музичні концепти) (2015)
Рудакевич М. - Лейтмотив як важливий засіб драматургії фільму (на прикладі кіномузики Володимира Губи у фільмі "Гетьманські клейноди") (2015)
Баранова Л. - Музика у контексті кіномистецтва: роль тембрових засобів (2015)
Фурдуй Ю. - Проблеми типології музичного ритму (2015)
Асатурян А. - Музичні символи та їхні поетичні аналоги у вокальній ліриці К. Дебюссі (2015)
Титул, зміст (2014)
З Новим роком і Різдвом Христовим! (2014)
Устінов О. - Олександр Квіташвілі про кроки, які мають змінити українську медицину (2014)
Федорова О. - 8-й Национальный Астма-Конгресс. Бронхиальная астма и бронхообструктивные синдромы — приоритет достижения контроля (2014)
Федорова О. - Медико-социальный вектор украинской ревматологии: инновационные биотехнологии — в широкую клиническую практику (2014)
Боровик С. - 8-й З’їзд Асоціації ендокринологів України: дискусійні питання ендокринної патології (2014)
Антонюк А. - 6-й Науково-практичний семінар "Дні аритмології в Києві": ще один крок на шляху подолання серцево-судинної захворюваності (2014)
Боровик С. - Борьба с инсультом и сосудисто-мозговыми заболеваниями: проблемы, решения, перспективы (2014)
Антонюк А. - Діагностика, лікування та профілактика патології слизових оболонок у жінок: нові відповіді на одвічні запитання (2014)
Колесник М. - Медицинское и фармацевтическое право в Украине: пути построения эффективной работы и перспективы развития (2014)
Боровик С. - Персонифицированная и геномная медицина в гастроэнтерологии — взгляд в будущее (2014)
Антонюк А. - Дитяча гастроентерологія і нутриціологія: вітчизняний та іноземний досвід у діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту (2014)
Фартушна О. Є. - Модифікація поведінкових чинників ризику як складова первинної профілактики транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту, Віничук С. М. (2014)
Піщиков В. А. - Основні підходи до профілактики хвороб системи кровообігу, Ященко Ю. Б., Кондратюк Н. Ю., Шестак Н. В. (2014)
Залесский В. Н. - Влияние пробиотиков на воспалительный ответ и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, Великая Н. В., Омельчук С. Т. (2014)
Шадрін О. Г. - Ацетонемічний синдром у дітей (2014)
Яременко О. Б. - Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз, Федьков Д. Л. (2014)
Калюжна Л. Д. - Тяжкі форми акне: можливості лікування, Петренко А. В. (2014)
Бильченко А. В. - Когнитивные нарушения и деменция у пациентов с артериальной гипертензией, Матюха Л. Ф. (2014)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2-го типа в условиях реальной клинической практики в Украине, Кириченко О. Н. (2014)
Жердева Н. Н. - Устройства для введения инсулина: что нового? (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Адгезия бактерий как фактор уропатогенности при инфекциях мочевых путей (2014)
Хамидуллаева Г. А. - Клиническая эффективность кандесартана у пациентов с гипертонической болезнью, Срожидинова Н. З., Абдуллаева Г. Ж., Шакирова Н. Ш., Хафизова Л. Ш., Турсунова Н. Б., Курбанов Р. Д. (2014)
Лиознов Д. А. - Оценка эффективности оригинального гепатопротекторного препарата Бициклол у больных хроническим вирусным гепатитом С, Гейвандова Н. И., Морозов В. Г., Николаенко С. Л., Горчакова О. В. (2014)
Федорова О. А. - Цитопротекция в хирургии. Потенциал клинического применения препарата Метамакс (2014)
Жаринова В. Ю. - Пентоксифиллин (Латрен®) в лечении больных пожилого возраста с коронарогенной хронической сердечной недостаточностью, Игрунова К. Н., Бодрецкая Л. А., Бутинец Ж. С., Бенковская Н. Н., Яковлев Б. Ф. (2014)
Лукьянчук Е. В. - Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении при остеоартрозе: оптимизация применения с учетом факторов риска сердечно-сосудистых и гастроинтестинальных осложнений (2014)
Федорова О. А. - Моксифлоксацин: фармакоэкономические аспекты рациональной антибиотикотерапии (2014)
Волошина Н. П. - Звенья патогенеза развития нейродегенеративного процесса и его клинического проявления у больных гепатоцеребральной дистрофией, Шкорбатов Ю. Г., Волошин-Гапонов И. К., Лекомцева Е. В., Важова Е. А. (2014)
Безшейко В. Г. - Результаты новых систематических обзоров. В фокусе — сахарный диабет, соматоформные расстройства и никотиновая зависимость (2014)
Матяш М. М. - Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції, Худенко Л. І. (2014)
Кравчун П. П. - Оцінка центральної кардіогемодинаміки та діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу (2014)
Матяш М. М. - Клініко-лабораторні аспекти лікувального дискретного плазмаферезу в комплексній терапії при розсіяному склерозі, Марченко О. М. (2014)
Осинський Д. С. - Дисеміновані пухлинні клітини у кістковому мозку хворих на рак шлунка: зв’язок з гіпоксією первинної пухлини та з виживаністю пацієнтів, Осинський С. П. (2014)
Анкин Н. Л. - Интрамедуллярный остеосинтез в комплексном оперативном лечении при нарушениях сращения переломов большеберцовой кости, Шмагой В. Л. (2014)
Мамчич В. І. - Особливості тактичних підходів у діагностиці та лікуванні ранніх форм раку щитоподібної залози, Рейті А. О. (2014)
Петренко О. М. - Діагностичне значення екзогенних колагенолітичних протеаз при лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, Безродний Б. Г., Тихомиров А. О. (2014)
Лашкул З. В. - Концептуальні підходи до профілактики артеріальної гіпертензії в умовах реформування охорони здоров’я (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із хронічним панкреатитом (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із алкогольним гепатитом (алкогольною хворобою печінки) (2014)
Алгоритм дії лікаря і керівника закладу охорони здоров’я при наданні медичної допомоги хворим на грип (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на гострі респіраторні інфекції (2014)
Marchuk Y. - А favorable outcome of comprehensive treatment of a patient with lockedin syndrome due to post-traumatic vertebra-basilar artery occlusion, Liem N. R., Halley L. D., Gaisinsky I. (2014)
Матейко Г. Б. - Клінічний випадок підшкірного дирофіляріозу правого стегна, Гуровська Н. П., Верес Л. В., Козак Г. В., Прокоф’єв М. В. (2014)
Gongalsky V. V. - Facet pain syndrome. Underlaying mechanisms of acute stage with thoracic spinal unit example (2014)
Пархоменко А. Н. - История исследований венозного тромбоза и эмболии. Вклад Рудольфа Вирхова (2014)
Зайончковський Г. Й. - Аналіз методів прогнозування можливих змін стуктурних і функціональних параметрів гідравлічних і пневматичних агрегатів у процесі виробітку ресурсу, Головко Ю. С., Дідух B. C., Надточий П. О. (2013)
Хлистун А. И. - Выбор критерия для оценки эффективности системы кондиционирования воздуха самолетов транспортной категории (2013)
Малахов A. B. - Транспортирование и сепарация многофазных потоков в условиях работы судов водного транспорта, Леонов B. B., Старостин C. H., Бендеберя Ф. А., Зуев C. B., Маслов И. З. (2013)
Романишина C. A. - Тепловая динамика взаимодействия "диск — грунт”, Романишин А. Ю. (2013)
Ромашко A. C. - Застосування модулів оцінки та впровадження вимог технічних регламентів на продукцію в Україні, Шишкін B. M., Кравець O. М. (2013)
Батлук B. A. - Зниження концентрації пилу на елеваторах, Климець B. M., Бочало Е. Д. (2013)
Яхно О. М. - Розрахунок пульсуючого руху рідини у трубопроводах, Гнатів P. M. (2013)
Емельянова И. А. - Анализ движения бетонной смеси по трубопроводам при использовании двухпоршневых растворобетононасосов согласно модели Шведова-Бингама, Задорожный А. А., Непорожнев A. C., Меленцов Н. А. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Дослідження динамічних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів з дренуванням порожнин силового циліндра (2013)
Козлов Л. Г. - Експериментальний стенд для визначення характеристик гідроприводів з пропорційним керуванням, Ковальчук B. A., Лозовський С. М., Товкач А. О., Піонткевич O. B., Коріненко М. П. (2013)
Буюкли И. М. - Кинематические зависимости процесса хонингования отверстий, Колесник B. M. (2013)
Шиліна О. П. - Газотермічне зміцнення поверхні порошковою композицією на основі білого чавуну, Cавуляк B. I., Дусанюк Ж. П., Перегончук B. П. (2013)
Іванов M. I. - Оптимізація конструктивних параметрів розподільника потоку для гідропривода блочно-порційного відокремлювана, чутливого до навантаження, Руткевич B. C. (2013)
Matvieieva A. V. - The National Transport Policy as a Condition of Economic Safety of the State (2016)
Кузьміна М. М. - Реформа ринку електроенергії як фундамент для розвитку відновлювальної енергетики (2016)
Batyhina O. M. - Public-Private Partnership in the Field of Establishment and Functioning of Agricultural Production Wholesale Markets in Ukraine (2016)
Куценко Я. О. - Правове регулювання відшкодування немайнової шкоди завданої суб’єкту господарювання (постановка проблеми) (2016)
Коновалова В. О. - Інновації в методиці розслідування злочинів, Мишков Я. Є. (2016)
Гаруст Ю. В. - Судова реформа як головний чинник відновлення довіри українського суспільства до влади, Бондаренко О. С. (2016)
Solntseva K. V. - Police as the Subject Providing Cybersecurity (2016)
Makukh O. V. - The Features of Financial Legal Relations on the State Borrowings (2016)
Lagutina I. V. - Temporary Employment and Employees Labour Rights (2016)
Bushchenko P. A. - The Dismissal According to the p. 7 of the Labor Code of Ukraine: Theory and Practice of Application, Vetuhova I. A. (2016)
Yakovlev O. A. - Social Human Rights, Between Legal and Real Constitutional Limitations (on the Example of one Law) (2016)
Yakovleva G. O. - Competition as an Element of Legal Structure of the Ground of the Arising of Labour Relations with Scientists (2016)
Якубівський І. Є. - Здійснення майнових прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами (2016)
Короташ Я. О. - Фінансові санкції за невнесення вкладу до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю: історія та перспективи застосування (2016)
Глусенко А. С. - Особливості надання медичної субвенції в Україні (2016)
Щербина В. С. - Кодифікація чи декодифікація господарського законодавства України: який шлях обрати? (2016)
Рєзнікова В. В. - Скасування господарського кодексу України: спосіб ефективної модернізації правового регулювання господарської діяльності чи дестабілізуючий фактор для сфери господарювання? (2016)
Андренко П. Н. - Тенденции развития объемных гидроприводов, Лурье З. Я. (2013)
Вітенько T. M. - Теоретичні закономірності та практична реалізація кавітаційної активації розчинів, Зарецька Т. В. (2013)
Виноградов A. Г. - Поглощение лучистого теплового потока в сферической капле воды (2013)
Батлук B. А. - Дослідженя новостворених відцентрово-інерційних пиловловлювачів для виробництва торфяних брикетів, Козира I. M. (2013)
Мочалин E. B. - Интенсификация теплоотдачи от вращающегося цилиндраза счёт протока жидкости через его поверхность, Юрьев C. A. (2013)
Стричек Я. - Математическое моделирование ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости в линии нагнетания шестеренного насоса, Костюк Д. В., Ногин H. B., Яхно О. М. (2013)
Тарасенко T. B. - Кавітаційне очищення елементів гідроапаратури від забруднень (2013)
Лурье З. Я. - Уравнение состояния и физико-механические характеристики рабочей жидкости при моделировании переходных процессов в гидроприводе, Николенко И. В., Рыжаков А. Н. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Порівняльний аналіз динамічних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів різних кінематичних схем (2013)
Струтинський В. Б. - Мехатронна гідросистема з цифровим регулятором на основі нейроконтролера, Козлов Л. Г. (2013)
Аврунін О. Г. - До можливості застосування сучасної пропорційної електропневмоавтоматикі для моделювання дихання людини, Фарук X. (2013)
Ковальов В. А. - Модернізація гідромеханізму подачі відрізного верстата, Лисенко В. С., Удовик С. Д. (2013)
Іванов М. І. - Стійкість роботи гідравлічного привода поперечних коливань доочисників головок цукрового буряку, Гунько А. С. (2013)
Мiтрофанов О. П. - Аналіз процесу гальмування зернозбиральних комбайнів за допомогою гідростатичних трансмісій, Іванов М. І., Мороз Ю. О., Бабин О. С. (2013)
Ортинський В. Л. - Правозастосовна політика у сфері захисту прав людини в контексті асоціації України до ЄС (2015)
Баїк О. І. - Поняття і категорії як основа науки податкового права України (2015)
Бортник Н. П. - Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики, Єсімов С. С. (2015)
Волоско Я. О. - Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки (2015)
Дніпров О. С. - Неформальні практики у функціонуванні інститутів виконавчої влади та щляхи їх подолання (2015)
Єсімов С. С. - Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби в контексті європейської інтеграції (2015)
Кантор Н. Ю. - Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням у сфері економіки як основа забезпечення економічної стабільності держави (2015)
Ковалів М. В. - Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні, Іваха В. О. (2015)
Личенко І. О. - Теоретико-правові основи реалізації органами публічного управління адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2015)
Мариняк Н. М. - Адміністративна послуга та її співвідношення з суміжними поняттями (2015)
Марушій О. А. - Сутність законності у сфері державного управління та гарантії її дотримання (2015)
Мороз Н. С. - Законодавче регулювання інформаційної сфери як основа забезпечення інформаційної безпеки держави (2015)
Остапенко Л. О. - Стан адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони праці в Україні (2015)
Остапенко О. І. - Про терміни та їх вплив на розуміння військових адміністративних правопорушень (2015)
Сковронська І. Ю. - Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі (2015)
Сопільник Р. Л. - Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції (2015)
Строцький Р. Є. - Публічне управління у сфері економіки (2015)
Хомишин І. Ю. - Корупційні діяння як форма зловживання владою у сфері державної служби (2015)
Чорномаз О. Б. - Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні (2015)
Ясько І. В. - Принципи оподаткування (2015)
Гарасимів О. Ю. - Можливості вдосконалення національних гарантій правозахисту (за матеріалами практики європейського суду з прав людини у справах протии України) (2015)
Кобрин В. С. - Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках (2015)
Коблан Л. Б. - Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство (2015)
Ковальчук В. Б. - Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії, Забокрицький І. І. (2015)
Сірант М. М. - Механізми міжнародного права щодо захисту прав дитини (2015)
Бачинський Т. В. - Положення про неконкуренцію у ІТ-сфері та чинність цих положень загалом за законодавством України (2015)
Лесько Н. В. - Земельний фонд України: сутність поняття та структура (2015)
Несімко О. Д. - Особливості договору чартеру повітряного судна (2015)
Німак М. О. - Провадження у справах про надання права на шлюб (2015)
Слабан М. М. - Зміни методологічних підходів до розуміння понять "сім’я” та "шлюб” у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Баран А. В. - Ментальні критерії класифікації позитивного права (2015)
Богуцька Н. М. - Методологія осмислення соціальної відповідальності (2015)
Вовкович У. В. - Зародження філософсько-правової думки у Стародавній Русі (2015)
Гарасимів Т. З. - Основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Поняття "поведінка” та "діяльність” як основа філософеми девіантної поведінки (2015)
Грень Н. М. - Справедливість як основа права на справедливий суд (2015)
Жаровська І. М. - Первинні світоглядні ідеї функціонування публічно-владної сфери (2015)
Зарічний О. А. - Участь громадськості у здійсності публічної влади: гуманістичний підхід (2015)
Кельман М. С. - Методологічна розвідка змісту об’єкта і предмета юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Детермінанти формування правового менталітету особи (2015)
Колич О. І. - Філософсько-правові ідеї соціальної рівності у полемічній літературі (2015)
Маськовіта М. М. - Інститут присяги працівника органів внутрішніх справ: історико-правовий аспект (2015)
Моісеєнкова С. О. - Антропологічно-правові детермінанти правоутворення (2015)
Муж В. В. - Правова свідомість як мотив правомірної поведінки (2015)
Муж В. В. - Юридичне моделювання правової свідомості у контексті юридичної доктрини, Гарасимів Т. З. (2015)
Муринець Н. Я. - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – передумови девіантної поведінки дітей (2015)
Ортинська Н. В. - Правова політика держави щодо подолання причин злочинної поведінки неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Доктринальний аналіз феномену поведінки особи (2015)
Романова А. С. - Сутнісні властивості людини: природно-правовий підхід (2015)
Саміло А. В. - Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми, Шишко В. В., Повстин О. В., Яковчук Р. С. (2015)
Сковронський Д. М. - Характеристика соціальної держави з позиції системно-функціонального підходу (2015)
Сливка Б. С. - Канонічно-правові форми і методи пастирського богослов’я (2015)
Сливка С. С. - Метаантропологія права: абсолютний вимір (2015)
Токарська А. С. - Інформаційно-психологічна агресія та її руйнівні наслідки у порушенні прав людини (2015)
Чорнобай О. Л. - Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста (2015)
Шай Р. Я. - Окремі аспекти дослідження генезису правоохоронної функції держави (2015)
Шевців М. Б. - Вплив моралі на ментальні причини злочинності (2015)
Ярмол Л. В. - Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти), Тучапець І. Б. (2015)
Біленкова Ю. С. - Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) (2015)
Галамай О. З. - Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві (2015)
Гирила І. М. - Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право (2015)
Макарчук В. С. - Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в Україні у роки Визвольних Змагань (1917–1921 рр. ) (2015)
Поліковський М. Ф. - В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму, Граб С. О. (2015)
Ряшко О. В. - Формування національної свідомості як важливого чинника патріотизму у майбутніх працівників правоохоронних органів України, Ряшко В. І. (2015)
Стецюк Б. Р. - Функціонування судового процесу в Київській Русі (2015)
Терлюк І. Я. - Витоки конституційної ідеології українського державотворення як національного (2015)
Гула Л. Ф. - Заходи виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного забезпечення (2015)
Гумін О. М. - Поняття летентної злочинності та напрями її профілактики, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) (2015)
Коваль М. М. - Характеристика катування з криміналістичного погляду (2015)
Кушпіт В. П. - Кримінальна процесуальна складова політики держави у галузі протидії злочинам в Україні (2015)
Марисюк К. Б. - Типи жертв злочинів (2015)
Римарчук Г. С. - Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, Сорока С. О. (2015)
Сибірна Р. І. - Судова експертиза споживчих товарів під час розслідування кримінальних справ, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2015)
Якимова С. В. - Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України (2015)
Зайцев Ю. К. - Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи (2016)
Федулова Л. І. - Світові тенденції інвестування у контексті реалізації завдань сталого розвитку (2016)
Коломієць Г. М. - Нематеріальні активи як актуальний чинник підвищення ринкової ціни компанії, Меленцова О. В., Конд ратенко Д. К., Оснадчук В. М. (2016)
Матросова Л. М. - Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України, Єчина Л. В. (2016)
Губін К. Г. - Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації, Набатова О. О. (2016)
Марченко О. С. - Інтелектуальний ефект масштабу та якість як характеристики консалтингового юридичного циклу, Пронкіна Л. І. (2016)
Москаленко О. М. - Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України (2016)
Шевченко Л. С. - Конкурентне управління юридичною фірмою (2016)
Левковець О. М. - Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність (2016)
Zadykhaylo D. V. - Economic power as a key object of reformation of economic relations (legal identification matters) (2016)
Zadykhaylo D. D. - Сonstitutional and legal regulation of economic relations: search for an up-to-date standard (2016)
Ostapenko Yu. I. - Modelling organizational forms of enterprises as a tendency of economic legislation development (2016)
Бударна В. О. - Інвестиційна політика держави: стан законодавчого забезпечення (2016)
Врублевська К. М. - Основні правові форми інвестування інноваційного продукту (2016)
Останіна А. В. - Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення (2016)
Рудяга І. М. - Питання оптимізації організаційно-правової форми господарювання на залізничному транспорті (2016)
Циганок Р. О. - Державне регулювання господарської діяльності на ринку алкогольної продукції (2016)
Зеленов А. С. - Виконання судового рiшення як завершальна стадія розгляду адміністративної справи (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Zakharchenko I. - Biological characteristics of silver bream (Blicca bjoerkna) in commercial fishery in the Kyiv reservoir, Lytvynenko V., Kurganskiy S. (2016)
Драган Л. П. - Коррекция альгоценоза препаратом "Комплезим" в прудах опытного хозяйства "Нивка", Михайленко Н. Г., Базаева А. Н., Королюк К. Е., Рудь Ю. П., Бучацкий Л. П. (2016)
Бузевич О. А. - Структурні показники популяції судака (Sander lucioperca) Київського водосховища, Прокопенко С. М. (2016)
Старко Н. В. - Расчет экологической емкости водоемов?охладителей для садкового рыбоводства (2016)
Цьонь Н. І. - Дослідження гострої токсичності нового добрива "Rost-концентрат" на гідробіонтів Сyprinus carpio L. і Daphnia magna Straus, Ковальчук О. М., Тушницька Н. Й., Думич О. Я., Сярий Б. Г., Пірус Р. І. (2016)
Снигирев С. М. - Динамика и структура уловов сельди черноморско-азовской Alosa immaculata Bennett, 1835 в Днестровском лимане за 1994–2016 гг. (2016)
Гейна К. М. - Морфологічні особливості, вікова структура та темп росту краснопірки (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Кружиліна С. В. - Кормова база та особливості живлення струмкової, райдужної форелей та харіуса на різних біотопах річки Шипіт Закарпатського регіону, Діденко О. В., Великопольський І. Й. (2016)
Гурбик В. В. - Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття (2016)
Пуговкін А. Ю. - Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (Esox lucius L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування, Копєйка Є. Ф., Міксон К. Б., Черепнін В. О., Грициняк І. І. (2016)
Маріуца А. Е. - Аналіз генетичної структури окремих типів українського лускатого коропа, Тарасюк С. І., Грициняк І. І. (2016)
Малишева О. О. - Внутрішньовидовий поліморфізм мікросателітної ДНК російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt), Мошнягул К. І., Шинкаренко Л. М., Андрєєв І. В., Спиридонов В. Г. (2016)
Симон М. Ю. - Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Вчений, фахівець рибної галузі. До 115-ї річниці від дня народження Хомчука Андрія Якимовича (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
Хартія прав дитини, яка помирає (2016)
Бойченко А. Д. - Проблемні питання діагностики та тактики ведення гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки у передчасно народжених дітей (2016)
Яблонь О. С. - Роль TLR2 у реалізації вродженої та набутої пневмонії у новонароджених дітей, Ремінна І. І. (2016)
Жданович О. І. - Стан новонародженого після профілактики перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ: та герпесвірусної інфекції у матері, Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Дитяча гемофілія: проблеми діагностики та лікування (2016)
Бережной В. В. - Эффективность ирригационной терапии солевыми растворами при риносинуситах у детей, Гляделова Н. П. (2016)
Стоева Т. В. - Врожденные пороки развития у детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Синенко В. В., Стречень Е. А. (2016)
Квашнина Л. В. - Ацетонемический синдром и нейро-артритическая аномалия конституции у детей: современные методы коррекции (2016)
Даниленко Г. М. - Вплив фізичної активності на рівень розумової працездатності школярів, що навчаються за різними программами, Нестеренко В. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Банадига Н. В. - Невідкладна терапія бронхіальної астми у дітей з урахуванням клінічних аспектів перебігу та поліморфізму гена β2-адренорецепторів, Волошин С. Б. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу і клініко-лабораторних даних у дітей-підлітків з гастродуоденальною патологію на тлі харчової алергії, Вороніна С. С., Богданова Т. А. (2016)
Лемко О. І. - Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей із частими та рецидивними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Вантюх Н. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів ц дітей, Московенко О. Д., Брюзгіна Т. С. (2016)
Бережний В. В. - Міопатичний синдром у дитячій кардіоревматології, критерії диференційної діагностики (лекція), Герман О. Б. (2016)
Боярчук О. Р. - Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року (2016)
Марушко Ю. В. - Ефективність застосування препарату "Ноофен"® у дітей зі стабільною первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В. (2016)
Бережний В. В. - Диференційний підхід у лікуванні хронічних запорів у дітей із природженими вадами розвитку кишечника, Козачук В. Г., Рибальченко В. Ф. (2016)
Марушко Ю. В. - Лікування дітей з дисфункцією жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіцитом, Нагорна К. І. (2016)
Бережний В. В. - Новий підхід у лікуванні дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту, Козачук В. Г. (2016)
Марушко Ю. В. - Клінічні можливості застосування комплексного пробіотика "Пробіз" з метою профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї та інших запальних уражень кишечника (огляд літератури), Асонов А. О. (2016)
Кенс О. В. - Алельні поліморфізми С-590Т гена IL4 та С-159Т гена CD14 як імовірні генетичнімаркери підвищеної схильності до розвитку повторних епізодівострого обструктивного бронхіту у дітей, Акопян Г. Р., Лук'яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2016)
Бобкова О. В. - Асоціації між соціально-економічнимифакторами ризику та розвитком соціальнозначущих захворювань серед підлітків (2016)
Авидзба Ю. Н. - Морфофункциональные особенности семенных желез при карагиненовом воспалении (экспериментальное исследование), Залюбовская О И., Зленко В.В. (2016)
Говоруха О. Ю. - Значення взаємодії перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантних систем в розвитку патологічних процесів, Шнайдерман О.Ю. (2016)
Залюбовська О. І. - Саліводіагностика: реалії та перспективи, Тюпка Т.І., Зленко В.В., Авідзба Ю.Н., Литвиненко М.І., Яворська О.М. (2016)
Ісаєва Г. О. - Етіологія гнійно-запальних захворювань у дітей з бронхолегеневою патологією, Мінухін В.В., Гончарь М.О., Логвінова О.Л., Басюк М.А. (2016)
Коцар О. В. - Поширенність метицилінрезистентних стафілококів серед бактеріоносіїв, Голубка О.В., Масалова А.В., Антушева Т.О., Рябушиць О.В. (2016)
Ольховський В. О. - Визначення тривалості посмертного періоду в судово-медичній експертній практиці: сучасний стан і перспективи, Голубович Л.Л., Хижняк В.В., Коновал Н.С., Дмитренко Ю.О. (2016)
Степаненко А. Ю. - Половые различия величи-ы мозжечка человека (2016)
Бильченко О. С. - Случаи врожденной патологии органов дыхания, Болокадзе Е.А., Авдеева Е.В., Красовская Е.А. (2016)
Визир М. А. - Несфатин-1 и липидный профиль у больных с коморбидным течением гипертонической болезни (2016)
Дериенко Т. А. - Степень артериальной гипертензии и изменения гемодинамических показателей в течение года после имплантации электрокардиостимулятора, Волков Д.Е., Лопин Д.А., Яблучанский Н.И. (2016)
Капустник В. А. - Рівень васкулярного ендотеліального фактора росту у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Істоміна О.В. (2016)
Карчинський О. О. - Використання дистанційної інфрачервоної термографії в оцінці ефективності лікування гострих навколоносових синуситів (2016)
Кожем’яка Г. В. - Взаємозв’язок концентрації остеопонтину та інтерлейкіну-15 в плазмі крові з особливостями морфологічних і функціональних змін лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу (2016)
Оспанова Т. С. - Клінічний випадок гістіоцитозу з клітин Лангерганса, Більченко О.С., Авдєєва О.В., Болокадзе Є.О. (2016)
Ольховський Є. С. - Особливості клінічного перебігу ешерихіозу у дітей, інфікованих вірусом Епштейна–Барр, Кузнєцов С.В. (2016)
Бодня І. П. - Критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних можливостей організму людини при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом (2016)
Бодня Е. И. - Особенности клинико-лабораторных и иммунологических проявлений у больных синдромом "сухого глаза" на фоне токсокароза, Аль Хатиб Ануар (2016)
Кузьміна І. Ю. - Клініко-лабораторна оцінка активності ендометрія при гіперпластичних процесах, Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Кузьміна О.А., Корнілова Н.Ю., Жулікова М.В. (2016)
Мєлікова Т. А. - Взаємозв’язок мембранної патології та ускладнень гестаційного періоду у вагітних з аутоімунним тиреоїдитом (2016)
Денисенко М. М. - Формування адикцій у хворих на невротичні розлади (аналіз частот досвіду вживання, частот залежності та адиктивних потенціалів) (2016)
Петухова И. С. - Особенности медикаментозной коррекции астенического синдрома у больных с симптоматической эпилепсией, Васильева О.А. (2016)
Васильєва І. Г. - Моделювання нейротравми та регенерації серотонінергічних провідних шляхів в умовах культивування, Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Цюбко О.І., Галанта О.С., Cніцар Н.Д. (2016)
Сипитый В. И. - Современные методы исследований в ранней диагностике и хирургическом лечении парастволовых менингиом, С.А. Пагалов, Чмут В.А., Кутовой И.А.,  Куцын В.Н. , Сторчак О.А. , Генкин А.В. (2016)
Майсара Абдельрахман - Особенности функционального состояния эндотелия у пациентов с парапельвикальными кистами почек, осложненными артериальной гипертензией, Лесовая А.В., Андреев С.В. (2016)
Дронов О. І. - Вплив гастростазу на виживаність пацієнтів з раком головки підшлункової залози після панкреатодуоденальної резекції, Земсков С.В., Климнюк І.С., Левченко Л.В., Сидоренко М.І. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Небиологическое послойное моделирование огнестрельных ранений мягких тканей, Негодуйко В.В., Приходько Ю.В. (2016)
Мелліна В. Б. - Вплив призмових окулярів на контрастну чутливість у дітей з дисбіно-кулярною амбліопією в процесі лікування (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на фагоцитарную активность клеток крови больных хроническим генерализованным пародонтитом I–II степени тяжести с энтеробиозом (2016)
Щербань М. Г. - Актуальність лабораторної діагностики рівнів хімічного, мікробіологічного та паразитарного забруднення води рекреаційних водойм і пляжного матеріалу, Залюбовська О.І., Литвиненко М.І., Яворська О.М., Литвинова О.М., Фоміна Г.П., Литвиненко Г.Л., Шегедин М.Б. (2016)
Рецензія на колективну монографію: Олександрівська – Перша міська клінічна лікарня Харкова: півтора століття історії / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. Г. Ільїн; за заг. ред. докт. іст. наук, проф. І. Ю. Робака. – Харків: Колегіум, 2016. – 296 с. (2016)
Грабовський Г. Г. - Система керування витягуванням титанового зливка кристалізатора при електронно-променевій плавці, Цибрій Ю. О. (2013)
Виноградов А. Г. - Расчет спектров пропускания теплового излучения для полидисперсной водяной завесы (2013)
Андренко П. М. - Експериментальні дослідження лабіринтно-гвинтового насоса, Лебедєв А. Ю., Білокінь І. І., Стеценко Ю. М., Макогон В. А., Кошевий В. Ф. (2013)
Батлук В. А. - Наукові основи створення відцентрово-інерційних пиловловлювачів із жалюзійним відокремлювачем, Параняк Н. М. (2013)
Тарасенко Т. В. - Експериментальне визначення порогу кавітації газонасичених рідин (2013)
Мочалин Е. В. - Теплообмен и гидравлические потери в потоке между соосными вращающимися цилиндрами при расходном течении жидкости, Мочалина И. Г. (2013)
Дибкалюк С. В. - Математичне моделювання пружно-регуляторних та гідравлічних характеристик хребтових артерій шийного відділу людини, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Струтинський С. В. (2013)
Гнатів Р. М. - Дослідження розподілу швидкостей при неусталеній течії рідини в трубопроводі (2013)
Єлін О. В. - Кавітаційно-ерозійні якості насосів зі шнекововідцентровим ступенем: сучасний стан проблеми та перспективи розвитку, Ткач П. Ю. (2013)
Зайончковський Г. Й. - Оцінка динамічних і протифлатерних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів систем керування літаків (2013)
Жилевич М. И. - Объемный гидропривод гусеничных машин с улучшенными эксплуатационными характеристиками, Королькевич А. В., Королькевич В. А., Шевченко В. С. (2013)
Новік М. А. - Порівняльний аналіз гідромеханічних затискних патронів, Музиченко В. В. (2013)
Слабкий А В. - Дослідження гідроімпульсного привода пристрою для радіального віброточіння, Обертюх Р. Р., Дерібо О. В. (2013)
Волошин О. Б. - Визначення взаємного впливу сепаратних каналів гідропривода стабілометра, Слободян Н. М. (2013)
Головчук А. Ф. - Гідростатична передача з вільнопоршневим двигуном-гідронасосом (2013)
Кузьмін О. Є. - Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2015)
Безугла Ю. Є. - Формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу (2015)
Бортнік С. М. - Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку підприємства (2015)
Бочко О. Ю. - Зниження маркетингових ризиків у аграрних підприємствах (2015)
Глинський Н. - Маркетингове дослідження рівня інтеграції українського студентства у міжнародний освітній простір, Ясевич А. (2015)
Дума О. І. - Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон”, Палчинська І. І., Семків І. А. (2015)
Карковська В. Я. - Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства (2015)
Кононенко Я. В. - Моделі оцінки економічного ефекту та ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі парфумерно-косметичних підприємств хімічної промисловості) (2015)
Лакіза В. В. - Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства (2015)
Олексів І. Б. - Особливості організаційних змін у системах корпоративного управління, Лісович Т. Ю. (2015)
Прокопенко О. В. - Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Школа В. Ю., Домашенко М. Д. (2015)
Сватюк О. Р. - Інфраструктура корпоративного середовища: зовнішні та внутрішні структурні елементи (2015)
Сталінська О. В. - Теоретичні основи сталого розвитку в управлінні підприємством, Драчук Ю. З. (2015)
Фоменко А. В. - Теоретичне обґрунтування визначення узагальнюючої якісної характеристики фінансового стану машинобудівних підприємств (2015)
Хома І. Б. - Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством (2015)
Балик У. О. - Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій, Колісник М. В. (2015)
Горбаль Н. І. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні, Ханіна Р. І., Ковальчук О. І. (2015)
Дума О. І. - Розроблення методології створення нових туристичних продуктів в умовах конкурентного ринку, Пашко Б. Б. (2015)
Кара Н. І. - Проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення, Осідач Р. Й. (2015)
Мацапура О. В. - Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки (2015)
Мельник О. Г. - Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій на підприємствах, Коць І. І., Урікова О. М. (2015)
Музиченко-Козловська О. В. - Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні (2015)
Перерва П. Г. - Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Попадинець Н. М. - Частка імпорту та його вплив на розвиток внутрішнього ринку України (2015)
Романишин С. Б. - Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах, Греськів І. Р. (2015)
Федулова І. В. - Використання функцій попиту для збалансування розвитку продовольчих ринків, Мостенська Т. Л. (2015)
Ясінська Ю. Р. - Віртуальний імідж підприємства (2015)
Антоненко О. Л. - Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві, Козар З. І. (2015)
Бойчук А. Б. - Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізаціх інноваційного потенціалу у промисловості України (2015)
Бондаренко Ю. Г. - Об’єднання підприємств як механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні, Кулініч Т. В. (2015)
Головко Л. С. - Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій (2015)
Гришина Л. О. - Основні засади формування механізму стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону, Погорєлова О. В., Тубальцева Н. Ф. (2015)
Довбенко В. І. - Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату для інноваційного розвитку підприємств (2015)
Добрянська М. В. - Моделювання варіантів проектів інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2015)
Загородній А. Г. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України, Бабінська С. Я. (2015)
Конопельський З. - Проблеми побудови національної та регіональних інноваційних систем (2015)
Подольчак Н. І. - Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів, Ясінська А. І. (2015)
Прохоровська С. А. - Проблеми інноваційного розвитку регіону, Дяків О. П. (2015)
Рєпіна І. М. - Матричні підходи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу підприємства, Вострякова В. Ю. (2015)
Степанюк Н. А. - Особливості розвитку інноваційної інфраструктури України (2015)
Терлецька В. О. - Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки (2015)
Тимошенков І. В. - Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії, Нащекіна О. М. (2015)
Ткач С. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу (2015)
Цогла О. О. - Дослідження інноваційного розвитку промислових підприємств Львівщини (2015)
Ianshyna A. M. - Innovative and sustainable infrastructure development: best EU practices (2015)
Баран Р. Т. - Проблеми радіаційної безпеки авіапасажирів та членів екіпажів повітряних суден та підходи до соціально-економічних, інноваційних та правових напрямків їх вирішення (2015)
Віблий П. І. - Проблеми валютного регулювання в Україні, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2015)
Волинець І. Г. - Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України (2015)
Гаращук О. В. - Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості, Куценко В. І. (2015)
Горбаль Н. І - Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу, Бобиляк І. І., Мельник І. Г. (2015)
Жуков С. А. - Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки (2015)
Іванова О. Ю. - Термінологічний апарат регіонального саморозвитку (2015)
Квач Я. П. - Забезпечення розвитку експорту високотехнологічних товарів в умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі, Коваль В. В., Циналєвська І. А. (2015)
Романів О. Я. - Розвиток готельного господарства у ринкових умовах, Трусова Т. С., Бричка Р. П. (2015)
Моторнюк У. І. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, Теребух М. І. (2015)
Хом’як К. А. - Ґенеза тіньових економічних відносин (2015)
Шостак Л. В. - Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства (2015)
Яковлєв А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності, Косенко О. П., Ткачов М. М. (2015)
Скрыль О. К. - Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия (2015)
Міщенко В. І. - Стан і перспективи стратегічного розвитку банківської системи України (2014)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків, Шепель Є. В. (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні проблеми розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні, Печенко О. О. (2014)
Ткаченко Н. В. - Систематизація способів розв’язання фінансових проблем неплатоспроможних банків, Чеховський Д. Б. (2014)
Другов О. О. - Людський капітал як фактор розвитку банку в сучасних умовах, Братків Л. П. (2014)
Кравченко О. В. - Організація системи контролю за формуванням та виконанням бюджетів банків (2014)
Naumenkova S. V. - Forecasting of capitalization of banking institutions in Ukraine, Domanetskyi I. V. (2014)
Лапко О. О. - Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України, Демченко А. М. (2014)
Shubіna S. V. - Theoretical approaches to analysis of "MegaBank" profitability, Kramarenko I. V., Golovashko A. V. (2014)
Шаповал О. А. - Практика управління ризиком споживчого кредитування в банках України (2014)
Kostyuchenko O. E. - Foreign experience in functioning of the different megaregulator models and the ways of their implementation In Ukraine, Pasichnyk R. M. (2014)
Azarenkova G. M. - Managing a business profitability, Chyhryn Y. V. (2014)
Bilomistna I. I. - The system to ensure the financial security of businesses, Bilomistniy O. M., Kramska M. S. (2014)
Глущенко О. О. - Наслідки відмивання нелегальних доходів для фінансово-економічної безпеки України, Райхерт Х. Я. (2014)
Gnyp N. О. - Organization of enterprise financial security policy, Merzlikina O. A. (2014)
Іванов Ю. Б. - Rationale for directions of small business’ deregulation policy of Ukraine in taxation sphere, Малишко Ю. М. (2014)
Иванова О. Ю. - Влияние налогово-бюджетной отношений на обеспечение устойчивого развития регионов Украины (2014)
Кучерова Г. Ю. - Аспекти розвитку податкової свідомості в середовищі конфлікту інтересів суб'єктів оподаткування (2014)
Orekhova K. V. - The process for forming a financial security strategy of an enterprise (2014)
Yurchenko V. P. - Systematization of scientific research on issue of production cost (2014)
Лапішко М. Л. - Роль гарантійних фондів у забезпеченні фінансової стабільності на ринку фінансових послуг, Лапішко З. Я. (2014)
Цікановська Н. А. - Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Міщенко С. В. - Прогнозування динаміки та структури готівкового грошового обороту (2014)
Samorodov B. V. - Assessment of the bank's electronic money using the method of hierarchies analysis, Melnychenko O. V., Koshcheeva N. S. (2014)
Кавун С. В. - Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства, Трухачова К. В. (2014)
Лернер Ю. І. - Вдосконалення методів оцінки банківського бізнесу (2014)
Velev D. G. - Security aspects of cloud-based mobile learning (2014)
Shvets O. О. - Improving methods of brand positioning (2014)
Гірченко Т. Д. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття конкурентоспроможності банківської системи, Петелькіна Ю. О. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Науково-методичні підходи до класифікації систем гарантування вкладів (2014)
Співак І. В. - Особливості функціонування глобального валютного ринку (2014)
Голуб Р. Р. - Взаємозв′язок між паритетом купівельної спроможності і реальним валютним курсом в контексті цінової конкурентоспроможності експорту (2014)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Термінологічна сутність та рівні дерегулювання економіки (2014)
Чала О. А. - Екологічний податок як фінансовий інструмент забезпечення екологізації національної економіки (2014)
Заїка А. Г. - Розроблення стратегії як передумова підвищення рівня фінансової грамотності населення України (2014)
Шилкіна К. О. - Особливості пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного використання сучасних інформаційних технологій, Самойленко К. В. (2014)
Царик Л. П. - Науково-освітня роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації природоохоронних концепцій початку ХХІ століття в Україні (2015)
Питуляк М. Р. - З історії дослідження ландшафтів Тернопільщини, Питуляк М. В. (2015)
Таранова Н. Б. - До питання про класифікацію топонімів (2015)
Пантелєєва Н. Б. - Історія дослідження та освоєння мінеральних ресурсів Дніпропетровської області (2015)
Губадоглу(Бабаєв) Н. - Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе (2015)
Чернюк Г. В. - Морфологічна структура ландшафтів РЛП "Загребелля" і їх трансформаційні зміни, Царик Л. П., Царик П. Л. (2015)
Клапчук Т. В. - Геопросторові особливості морфометрії рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської (2015)
Петровська М. А. - Чинники формування потенціалу здоров'я дитячого населення Львівської області, Пантилей В. А., Артеменко О. В. (2015)
Бойко З. В. - Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів (2015)
Ламекіна Г. О. - Географічний аналіз внутрішньої і зовнішньої міграції населення Польші (2015)
Склярська О. І. - Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства (2015)
Пугач С. О. - Сучасні тенденції геодемографічних процесів у Волинській області, Пятак Д. Ю. (2015)
Мамчр О. І. - Суспільно-географічні дисципліни: роль уформуванні професійних компетентностей, Ванда І. В., Котик Л. І. (2015)
Зубик А. І. - Економічна ситуація як чинник української трудової міграції (2015)
Задворний С. І. - Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери реґіону (2015)
Джаман В. О. - Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму, Джаман Я. В., Навроцька Г. Б. (2015)
Цесьців Д. С. - Геопросторове розміщення дерев’яних церков Вінниччини, Волошин І. М. (2015)
Габчак Н. Ф. - Історія становлення та сучасний стан лікувально-оздоровчого туризму Закарпатської області (2015)
Melniichuk M. - Nature reserve component of the recreational potential of Rivne region, Bezsmertniuk T. (2015)
Талибов С. А. - Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона (2015)
Царик П. Л. - Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля (2015)
Чабанчук В. Ю. - Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі, Мельнійчук М. М. (2015)
Сулік Л. В. - Функціонування екологічних навчальних стежок та їхнє значення в екотуристичній діяльності Національного природного парку "Прип’ять-Стохід”, Кричевська Д. А. (2015)
Новицька С. Р. - Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей (2015)
Круглов І. С. - Природні геоекосистеми басейну верхнього Західного Бугу (2015)
Полянський С. В. - Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять (2015)
Стрілець І. О. - Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова, Петровська М. А. (2015)
Корлимо О. П. - Антропогенне навантаження на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці (2015)
Позняк І. Б. - Фітомеліораційна роль комплексної зеленої зони урбоекосистеми м. Тернополя (2015)
Тарасюк Н. А. - Географічна оцінка сучасного стану використання забудованих земель території Полісся (на прикладі Волинської області), Ничая О. О. (2015)
Бакало О. Д. - Структура землекористування території сільських рад в басейні річки Джурин (2015)
Пилипчук О. Є. - Поліаспектні виміри сталого функціонування лісового господарства ДП "Бережанського ЛМГ" (2015)
Полянська К. В. - Збереження біорізноманіття і можливості диверсифікації біоти на території лівобережного Полісся, Сагайдак А. В. (2015)
Шаблій Олег Іванович (2015)
Любомиру Царику - 60 років (2015)
Міжнародна науково-практична конференція до 25-річчя географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015)
Пам’яті колеги і друга (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Чепков І. Б. - Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду, Луханін М. І., Борохвостов І. В. (2016)
Жданов С. В. - Проблема заміни парку бойових літаків у Україні (2016)
Ланецький Б. М. - Методика прогнозування стану парку зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України для вирішення задач планування розвитку озброєння та військової техніки, Коваль І. В., Селезньов С. В. (2016)
Камалтинов Г. Г. - Впізнавання об'єктів на полі бою. Аналіз світового досвіду, Кукобко С. В., Маляренко О. С., Кісєль П. І. (2016)
Климченко В. Й. - Особливості розрахунку коефіцієнта використання радіогоризонту в оглядових радіолокаційних станціях метрового діапазону хвиль, Камалтинов Г. Г., Бєлавін О. В., Єфімов І. Л. (2016)
Герасимов С. В. - Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління, Кукобко С. В., Рощупкін Є. С., Расстригін О. О. (2016)
Оліярник Б. О. - Комплекс уніфікованих технічних засобів для командно-штабних машин та вогневих засобів артилерії, Євтушенко К. С. (2016)
Шкварський О. В. - Розрахунок військового низьководного мосту на горизонтальне навантаження (2016)
Дерепа А. В. - Шляхи усунення невизначеності пеленгування системою "гідроакустична станція – надводний корабель" з гнучкими протяжними буксируваними антенами (2016)
Животовський Р. М. - Особливості вдосконалення і розвитку системи діагностичного забезпечення на основі методу інтелектуальної підтримки, Петрук С. М., Нікіфоров М. М. (2016)
Каховський М. Ю. - Взаємозв'язок теплових характеристик малоамперної дуги і напружено-деформованого стану зварних з'єднань з жароміцних нікелевих сплавів вузлів газотурбінних двигунів військової і транспортної авіації, Гуляєв А. В., Яровіцин О. В., Червяков М. О. (2016)
Колчигин М. М. - Экспериментальные исследования индивидуальных широкополосных маскировочных комплектов, Быков В. Н., Иванченко Д. Д., Глебов В. В., Девятилов Ю. И., Роленко С. А., Гричанюк А. М. (2016)
Buhera M. - Method of morphological analysis of patent information for the construction of forecasting statistical model of dynamic type protective devices development (2016)
Інформація (2016)
Resume (2016)
Салиев Э. И. - Подходы к анализу аварийных состояний централизованных систем водоснабжения, Николенко И. В., Каленик И. Н. (2013)
Батлук В. А. - Математичні моделі процесів розділення гетерогенних систем при пилоочистці, Мірус О. Л., Кошеленко В. В. (2013)
Ромашко А. С. - "Ноу-Хау” як наслідок умисного неповного розкриття сутності винаходу (корисної моделі), Верба I. I. (2013)
Финкельштейн З. Л. - Малогабаритные высокомоментные планетарные гидромоторы с плавающими сателлитами, Палюх А. П. (2013)
Кутелев М. М. - Коэффициент трения торможения при посадке и прерванном взлете самолета с тормозными колесами (2013)
Пузік О. С. - Експериментальні дослідження акустичного спектру гідродинамічної кавітації авіаційного палива з різною концентрацією води (2013)
Кравцов В. І. - Чисельне дослідження впливу гідродинамічних навантажень у трибоспряженні, Садегіджалал М. А. (2013)
Башта Е. Е. - Влияние вибрации на возникновение кавитации в жидкости, находящейся в статических условиях, Джурик О. В., Романенко В. Г., Волоха М. П. (2013)
Тарасенко Т. В. - Дослідження кавітаційних явищ у дроссельних пристроях (2013)
Батлук В. А. - Розробка принципово нової конструкції пиловлолювача для знепилення при роботі абразивного інструменту, Романцов Е. В., Стець Р. Є. (2013)
Рикуніч Ю. М. - Особливості нестаціонарних газодинамічних процесів у проточній частині електромагнітного клапана високого тиску, Зайончковський Г. Й., Струтинський C. B. (2013)
Лурье З. Я. - К вопросу определения и сравнения КПД объемных насосов различного принципа действия, Андренко П. Н. (2013)
Новік М. А. - Пневмоелектричні багато позиційні приводи з об’ємними гідравлічними дозаторами, Дідовець B. C. (2013)
Кравець О. М. - Стевд для дослідження динамічної похибки механізму паралельної кінематики (2013)
Пурдик В. П. - Математичне моделювання регулятора витрати з робочим органом із полімерного матеріалу, Брицький О. Л. (2013)
Гейчук В. М. - Кінематика процесу магнітно-абразивної обробки лопаток газотурбинних двигунів (2013)
Барилюк Є. І. - Проектування перекривних вузлів трубопровідної арматури з ущільненням типу "Метал-метал” (2013)
Кузнецов Ю. Н. - Синтез цангових зажимних патронов с применением генетико-морфологического подхода, Герра Хамуйела Ж. А. (2013)
Іванов М. І. - Підвищення експлуатаційної ефективності блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів шляхом гідрофікації привода робочих органів, Шаргородський С. А., Руткевич B. C. (2013)
Прусов Д. Е. - Аналіз впливу нового будівництва на існуючу прилеглу забудову з урахуванням гідростатичного тиску, Бадах В. М. (2013)
Ортинський В. Л. - Антидержавний екстремізм: кримінально-правові аспекти (2015)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, Єсімов С. С. (2015)
Бліхар М. М. - Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері (2015)
Дніпров О. С. - Діалог органів державної виконавчої влади та громадянського суспільства (2015)
Єсімов С. С. - Інформаційний простір у контексті інформаційного права (2015)
Марушій О. А. - Адміністративно-правове забезпечення принципу законності у сфері державного управління (2015)
Мороз Н. С. - Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади (2015)
Мота А. Ф. - Організаційно-правові основи участі громадян в охороні державного кордону України (2015)
Остапенко О. І. - Адміністративно-правовий статус громадян як учасників протидії тероризму в Україні (2015)
Павлів-Самоїл Н. П. - Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС (2015)
Дутко А. С. - Особливості юридичних конструкцій приватного права (2015)
Забокрицький І. І. - Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України (2015)
Ковальчук В. Б. - Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського із захисту мовних прав українців у Другій Речі Посполитій, Бучин А. В. (2015)
Ковальчук О. Б. - Засади виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аспект (2015)
Кобрин В. С. - Загальні принципи діяльності Прем’єр-міністра України (2015)
Мальський М. М. - Міжнародні договори як правова підстава для визнання і виконання рішень українських судів у країнах СНД (2015)
Баран А. В. - Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз (2015)
Вовкович У. В. - Предметне поле засвоєння філософсько-правових ідей для працівників Галичини (2015)
Гарасимів Т. З. - Правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільства, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Аналіз основних концепцій есенції поведінки людини (2015)
Грень Н. М. - Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності (2015)
Жаровська І. М. - Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин (2015)
Зарічний О. А. - Добре врядування" як новітня форма участі громадськості у здійсненні публічної влади (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету (2015)
Колич О. І. - Ідеї національного визволення у філософсько-правових поглядах полемістів (2015)
Маськовіта М. М. - Теоретико-правовий аналіз поняття "присяга” (2015)
Муж В. В. - Юридичні методи формування правової свідомості, Гарасимів Т. З. (2015)
Муж В. В. - Соціальні умови формування колективної правосвідомості (2015)
Муринець Н. Я. - Злочинність як форма девіантної поведінки дитини (аналіз злочинів, скоєних неповнолітніми чи за їх участю, на території України за період 2005–2014 років та 9 місяців 2015 року) (2015)
Ортинська Н. В. - Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки (2015)
Радейко Р. І. - Деструктивні процеси формалізацї права (2015)
Романова А. С. - Державне суспільство в природно-правовому просторі (2015)
Сковронський Д. М. - Ідея та визначення соціальної держави у історіографічному аспекті (2015)
Сливка Б. С. - Духовні реколекції дошкільникам: канонічно-правові вимоги (2015)
Сливка С. С. - Зреалізоване право: філософсько-математичне обґрунутування (2015)
Токарська А. С. - Філософсько-правовий підхід до формування майбутнього спеціаліста (2015)
Чорнобай О. Л. - Розвиток комунікативної компетентності юриста на епохах його професійного становлення (2015)
Шай Р. Я. - Проблеми віднесення функції охорони правопорядку до функцій держави (2015)
Ярмол Л. В. - Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом, Вандьо С. (2015)
Макарчук В. С. - Велика хартія вільностей (1215 р. ): ідеї, придатні для сучасності (2015)
Панкевич І. М. - Традиція виборності влади в Україні: категоріально-поняттєвий аппарат дослідження (2015)
Ряшко В. І. - Насильство в політиці і практиці сталінського тоталітарного режиму (історико-правовий аспект), Ряшко О. В. (2015)
Словська І. Є. - Методологія наукового аналізу системи парламентаризму (2015)
Стецюк Б. Р. - Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола (2015)
Терлюк І. Я. - Український конституціоналізм як державно-правова практика: доба Першої "УНР” (2015)
Чорнописька В. З. - Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (на основі аналізу особової кримінальної справи) (2015)
Гула Л. Ф. - Міжнародне співробітництво у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними группами (2015)
Гула Н. Л. - Заходи оперативних підрозділів ОВС щодо попередження злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2015)
Гумін О. М. - Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві (2015)
Кушпіт В. П. - Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні (2015)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика статусу суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей (2015)
Марисюк К. Б. - Роль жертви у генезі злочину (2015)
Ромців О. І. - Використання поліграфа в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: реалії сьогодення, Зубач І. М. (2015)
Сорока С. О. - Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування, Римарчук Г. С. (2015)
Якимова С. В. - Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України (2015)
Батлук В. А. - Математичне моделювання процесів, які відбуваються у пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем, який обертається, Басов M. B., Климець В. В. (2012)
Емельянова H. A. - Определение производительности двухпоршневых бетононасосов и растворобетононасосов, исходя из анализа движения бетонной смеси по трубопроводам, Задорожный A. A., Меленцов H. A. (2012)
Шестаков A. А. - Корректность замены группы выходных отверстий в приточном трубопроводе одним отверстием, эквивалентным по площади (2012)
Губарев О. П. - Визначення раціональної конструкції та компоновки вузлів теплового гідропривода позиціонування приймача геліостанції, Ганпанцурова О. С., Бєліков К. О. (2012)
Ковалев B. А. - Численное моделирование структуры течений несжимаемой жидкости в сосудах с внутренними перегородками (2012)
Підлісний В. В. - Інтенсифікація масообміну в трубопроводах (2012)
Яхно О. М. - Визначення тензорних характеристик анізотропії гідродінамічних параметрів течії мастила в щілині сферичного шарніра, виготовленого з використанням методів лазерної стереолітографії, Струтинський С. В. (2012)
Гусак О. Г. - Порівняльний аналіз при чисельному дослідженні та фізичному експерименті виникнення та розвитку кавітації у вільновіхрових насосах, Котенко О. І., Ніколаєнко Л. М., Лугова С. О. (2012)
Финкельштейн З. Л. - Гидродинамическая система пылеподавлеиия, Бойко Н. З. (2012)
Батлук В. А. - Підвищення ефективності вловлення дрібнодисперсних фракцій пилу в системах очистки повітря від пилу деревообробних підприємств, Василів P. M., Стець Р. Є. (2012)
Гнатів P. M. - Дослідження місцевих опорів під час нєусталеної течії рідини у трубопроводах (2012)
Макаренко P. A. - Моделирование аэродинамики потока в циклонной камере с двухсторонним подводом среды (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Визначення робочих параметрів гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів, Севостьянов І. В., Іванчук Я. В., Любин B. C. (2012)
Козлов Л. Г. - Розробка мультирежимного регулятора тиску та потоку інжекційного вузла термопластавтомата, Ковальчук В. А., Гесаль М. В. (2012)
Рыкунич Ю. Н. - Исследование прочностной надежности стержневых элементов электромагнитных приводов ДТВ, Ситников А. Е., Барилюк Е.И. (2012)
Тихенко В. Н. - Исследование переходных процессов в гидроприводах агреганых станков, Волков A. A. (2012)
Лозня С. В. - Модернизация системы регулирования газотурбинной установки ГТК-10, Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э., Торхов K. M. (2012)
Ямковая М. А. - Моделирование динамических процессов дроссельного и объемного гидропривода в программе MATHLAB, Бойкo Н. З. (2012)
Литвин О. В. - Робочі процеси та параметри вузлів штокових токарних патронів для швидкісної обробки (2012)
Уминський С. М. - Гідродинамічне обладнання та технологія виготовлення біодизельного палива (2012)
Ночніченко І. В. - Стабілізація характеристик автомобільної підвіски в змінних умовах експлуатації за рахунок адаптивних властивостей амортизатора, Узунов О. В. (2012)
Середа Л. П. - Розробка і дослідження системи гідропривода активного робочого органа мобільного подрібнювана відходів деревини, Зінєв М. В., Свірень М. О. (2012)
Babii S. O. - Morphofunctional changes of Gallbladder and Biochemical Parameters of Lipid Metabolism in Children with Liver Steatosis, Zavgorodnya N. Yu., Konenko I. S. (2016)
Лебець І. С. - Оцінка проявів ювенільного ревматоїдного артриту та його наслідків при тривалому спостереженні (5–10–15 років), Зайцева Є. М., Летяго Г. В. (2016)
Чернишова О. Є. - Диференційований підхід до лікування й вторинної профілактики бронхіальної астми на тлі персистуючих інфекцій у дітей (2016)
Шадрин О. Г. - Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста, Безденежных С. В. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Роль кишкової мікробіоти в розвитку порушень ліпідного та вуглеводного обміну при стеатозі печінки у дітей, Зигало Е. В., Лук’яненко О. Ю., Бабій С. О. (2016)
Миронюк Б. М. - Ефективність та безпечність застосування системних деконгестантів, Хоменко М. Б., Тертишна В. С. (2016)
Банадига Н. В. - Нові аспекти застосування амброксолу в дитячій пульмонології: крізь призму впливу на біоплівки (2016)
Няньковський С. Л. - Диференціальна діагностика езофагітів у школярів, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2016)
Герасименко В. В. - Сосудисто-реологические свойства крови при геморрагическом васкулите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Егудина Е. Д., Чернышова О. Е., Синяченко О. В. (2016)
Даниленко Г. М. - Роль фізичної активності в повсякденному житті сучасних школярів, які навчаються за різними програмами, Нікуліна Г. Л., Нестеренко В. Г. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу, антропометричних даних та окремих функцій печінки у дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею, Загородня Я. М. (2016)
Корецкая Л. Р. - Энтеровирусный менингит: особенности течения и диагностики на современном этапе, Слатвитский В. Г., Будаева И. В., Чикаренко З. А., Чергинец Л. Н., Ульянов В. А., Ляхова Е. Ю. (2016)
Сорокман Т. В. - Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I), Макарова О. В. (2016)
Охотнікова О. М. - Фактори ризику розвитку і патогенез гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Черниш Ю. Р. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 4), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Cватко Ю. І. - "Гнів, богине, услав Ахіллеса, Пелеєва сина", або Вступ до онтоепістемологічної експертизи одного "гнівного" конфлікту (2016)
Гірник Г. О. - Тенденції розвитку та впровадження дистанційного навчання фахівців аграрної галузі в країнах ЄС (2016)
Заїка А. Ю. - Формування готовності вчителів-філологів до проведення дослідницької роботи з учнями старшої школи як психолого-педагогічна проблема, Боднар А. Я. (2016)
Левинська І. Б. - Структура професійної компетентності майбутнього психолога: теоретичний зарубіжний досвід (2016)
Макаренко О. М. - Психологічний аспект відповідального батьківства родин майбутніх першокласників, Голубєва М. О., Андрейчева А. О. (2016)
Ліщук Т. О. - Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ, Павлів Н. Г. (2016)
Наровлянський О. Д. - Правова освіта в середніх школах Закарпаття дорадянського періоду (2016)
Виноградов О. Г. - Академічна успішність: комплексний підхід до побудови передбачувальних моделей (2016)
Гірник А. М. - Теоретичні засади і процедура фрілістингу (2016)
Брик О. М. - Соціально-психологічні напрями вдосконалення управлінської діяльності менеджерів вітчизняних MLM-фірм (2016)
Гусак Н. Є. - Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки, Нескородяна О. П. (2016)
Кабаченко Н. В. - Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні, Смик І. О. (2016)
Савчук О. М. - Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами, Галай А. О. (2016)
Яковлєв М. В. - "Соціальне" в соціальній роботі та "публічне" й "державне" в політиці: проблема розмежування відповідальностей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Буркова Л. В. - Аксіологічний компонент професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій (2016)
Федорова Н. Ф. - Деякі питання щодо інноваційної діяльності вчителя (2016)
Волошина А. Л. - Козацький просвітницький центр як сучасна модель соціальної допомоги, Романчук Н. Л. (2016)
Музиченко І. В. - Вимушені переселенці: проблема соціально-психологічної адаптації (2016)
Міцик Т. О. - Психологічні бар’єри та афект неадекватності як один із факторів образу світу девіантних підлітків (2016)
Косик В. М. Попова М. А. - Поняття системи класифікацій на основі використання онтологій та геоінформаційних систем у навчально-дослідницькій діяльності учнівської молоді, Стрижак О. Є. (2016)
Яцишин А. В. - Роль електронних соціальних мереж у розвитку соціальної компетентності обдарованих учнів, Коваленко В. В. (2016)
Закомірний І. М. - Підготовка вчителів вечірніх навчальних до роботи з хмаро орієнтованими технологіями (2016)
Мальцев О. В. - Соціально-демографічні особливості копінг-ресурсів особистості (2016)
Чудакова В. П. - Структурно-змістовий аналіз латентних факторів 16PF особистісної детермінації "інноваційності" як показників конкурентоздатності (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Давиденко А. А. - Підготовка фахівців до професійної діяльності з обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Андрейко Т. В. - Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft mouse Mischief ("Кілька мишок") (2016)
Міленіна М. М. - Молодіжні субкультури: інтелектуалізація як механізм та технологія конструювання соціальних меж (2016)
Корж С. С. - Сходинками успіху, Радецька І. В. (2016)
Барабаш Л. В. - Формування творчих здібностей молодших учнів через проведення колективних творчих справ (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Ігнатенко Н. В. - Випереджальні форми технології кооперативного навчання історії у середній освіті (2016)
Федорова Н. Ф. - Теорія виникнення педагогічних технологій навчання (2016)
Барвіцька Г. К. - Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку фінансової грамотності (2016)
Тименко М. М. - Особливості організації профорієнтаційної діяльності в середніх навчальних закладах Англії та України (2016)
Волошина А. Л. - "Козацька світлиця" як осередок науково-популярного знання про козацтво, Сичевська Л. Є., Олійник Л. Г. (2016)
Яцишин А. В. - Музична самоосвіта дорослих у сучасному інформаційному суспільстві, Коваленко О. М. (2016)
Горенко О. М. - Розвиток наукового світогляду та критичного мислення інтелектуально обдарованих гімназистів в умовах сучасного інформаційного простору (2016)
Карпенко А. П. - Психодинамічні чинники професійного самовизначення інженерно-технічних працівників (2016)
Чудакова В. П. - Дослідження взаємозв’язку вектору "інноваційність" з факторами другого рівня тесту 16 РF – показників конкурентоздатності особистості (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Лема І. А. - Організація підготовчого етапу науково-дослідницької роботи учнів у секції інформатики МАН України, Мельничин А. В. (2016)
Чумак Н. І. - Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники (урок з алгебри, 7 клас) (2016)
Чумак Н. І. - Вистава "Математична казка" (2016)
Охріменко О. С. - Cоціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у Німеччині (2016)
Стратійчук Л. Л. - Світ прекрасного очима дитини (2016)
Пікуль Т. В. - Діяльність з обдарованими учнями в умовах профілізації середньої освіти (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Від укладачів (2016)
From compilers (2016)
Систематичний покажчик (1966-2015) (2016)
Половка С. - Акумулятивні і тектонічні структури дна північно-західного шельфу Чорного моря та їх розпізнавальні ознаки (2017)
Bogdanov V. - Impact of a hard cylinder with flat surface on the elastic layer (2017)
Sukach M. - Kinematics parameters of twosectional trencher's, Lysak S. (2017)
Блінцов О. - Сучасні задачі керування самохідною прив’язною підводною технологічною платформою, Корицький В. (2017)
Сірівчук А. - Розробка математичної моделі керування траєкторією руху підводного апарата (2017)
Бондаренко А. - Метод расчета конструктивных параметров горизонтальных классификаторов (2017)
Небатов А. - Дослідження механізму збудження коливань рухомого решета відсаджувальної машини (2017)
Khokhlin D. - Building protection in conditions of simultaneous availability of soil base substantial differential settlements and seismic hazard origins (2017)
Gaidaychuk V. - Integrated monitoring the technical condition of large-scale building structure, Kotenko K., Tkachenko I. (2017)
Pryimachenko O. - Model for effectiveness evaluation of planning measures for protection of areas surrounding main roads from the influence of environmental pressures of the Kyiv main road network (2017)
Kuprienko P. - Nanomodified natural aluminum silicates in technology treatment of industrial waste and the production of building materials, Lapovska S., Kuprienko N. (2017)
Казакова Є. - Проблеми та напрямки реконструкції історичних центрів малих населених пунктів Волинського регіону (на прикладі смт Клевань Рівненської області) (2017)
Інформація (2017)
Єфименко Т. І. - Наукова школа академіка А. А. Чухна: теорія і практика, Гасанов С. С., Леоненко П. М. (2016)
Соколовська А. М. - Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні (2016)
Кузькін Є. Ю. - Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам (2016)
Кудряшов В. П. - Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження (2016)
Голян В. А. - Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови, Третяк Н. А. (2016)
Терещенко Г. М. - Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України (2016)
Циганов С. А. - Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій, Заліско О. І. (2016)
Автори (2016)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2016 році (2016)
Бардаш С. В. - Аудит діяльності суб’єктів медіа ринку: необхідність та особливості організації, Мисюк В. О. (2016)
Вигівська І. М. - Бухгалтерський облік операцій застави: напрямки удосконалення, Грицак О. С. (2016)
Герман В. Н. - Використання внутрішньогосподарської звітності у процесі консолідації фінансової звітності групи підприємств (2016)
Герман Р. Т. - Проблеми первинного обліку: національний та зарубіжний досвід вирішення (2016)
Гордополов В. Ю. - Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта управління (2016)
Грицишен Д. О. - Сучасний стан обліково-аналітичної системи управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій, Поляк К. Ю. (2016)
Максимчук М. О. - Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту "Інтегрована звітність" (2016)
Осадча Т. С. - Сутність природної ренти як об’єкта бухгалтерського обліку (2016)
Павелко О. В. - Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності (2016)
Сироїд Н. П. - Об’єкти бухгалтерського обліку щодо забезпечення екологічної якості продукції (2016)
Шубенко Є. С. - Власний капітал як об’єкт облікового дослідження в умовах реорганізації господарських товариств (2016)
Біліченко В. В. - Визначення стратегії трансформаційних змін автотранспортного підприємства (на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554"), Огневий В. О. (2016)
Біляк Т. О. - Удосконалення корпоративного управління підприємства на основі розвитку корпоративної культури (2016)
Бурачек І. В. - Pricing intelligence як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських інтернет-магазинів (2016)
Вакалюк В. А. - Роль державної інноваційної політики у економічному розвитку країни (2016)
Глібов Р. В. - Групування економічних показників: теорія і практика (2016)
Левицька І. В. - Системний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування, Постова В. В. (2016)
Павлова С. І. - Проектно-орієнтовані організації як розвиток методів управління підприємством (2016)
Поплавський О. О. - Криптовалюта як об’єкт економічного аналізу в страхових компаніях (2016)
Проценко Н. Б. - Методологічні аспекти обґрунтування ресурсів для створення резервів підвищення рівня економічної безпеки підприємств (2016)
Царук І. М. - Українські реалії маркування екологічно чистих товарів, Шпильова Ю. Б. (2016)
Черевко О. Л. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку національної економіки, Жигадло А. В. (2016)
Ватаманюк О. С. - Зарубіжний досвід супроводження великих платників податків та його актуальність для України (2016)
Виговська Н. Г. - Місце зовнішнього державного фінансового контролю у національній контрольній системі України, Славіцька А. Ю. (2016)
Лесюк А. С. - Методики прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств (2016)
Мошенський С. З. - Розвиток ринку цінних паперів у 1940-і роки: шлях до фінансового лідерства США (2016)
Виговський Г. М. - Розробка математичної моделі для визначення мінімального коефіцієнта динамічності технологічної системи при глибинному торцевому фрезеруванні, Громовий О. А. (2016)
Кеба П. В. - Програмно-апаратне забезпечення і моделювання обробки на верстатах з механізмами паралельної структури, Півень С. М. (2016)
Кривий П. Д. - Прогресивна дворізцева адаптивна розточувальна головка, Дзюра В. О. (2016)
Кулік Т. І. - Напруження і деформації при крученні полімерних деталей, Злотенко Б. М. (2016)
Штегін О. О. - Дослідження низькочастотних вібрацій при обробці кінцевими сферичними фрезами, Полонський Л. Г., Талько О. І. (2016)
Ніколов K. - Вибір матеріалів для вуглецевистих композитів з нанотрубок для механічних передач, Іванов В., Раденков M., Дімітров Л., Канкайя O. (2016)
Андреєв О. В. - Широкосмуговий засіб радіозв’язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів, Мартинчук П. П., Полещук І. І., Хоменко М. Ф. (2016)
Білоус Н. В. - Розробка обчислювального методу визначення постійних перерахунку цифрових текстових зображень на базове зображення, Красов О. І. (2016)
Жуйков В. Я. - Статична и динамічна тарифікація електроенергії автономних Micro Grid, Ямненко Ю. С., Бойко І. Ю., Клепач Л. Є. (2016)
Моргун А. В. - Розширена алгебра структурних чисел для побудови алгоритмів керування (2016)
Овезгельдиєв А. О. - Моделі і алгоритми експертної процедури формування навчального плану спеціальності, Прилипко О. І. (2016)
Пясковський Д. В. - Вплив віконної функції на статистичний показник якості спектральних оцінок полігармонічних акустичних сигналів, Бугайов М. В. (2016)
Рудик А. В. - Пристрої для вимірювання електричної ємності мікромеханічних давачів навігаційних систем мобільних роботів та її відхилення від номінального значення (2016)
Фауре Е. В. - Факторіальне кодування з декількома контрольними сумами (2016)
Чумаченко О. І. - Застосування мережі глибокої довіри в задачі розпізнавання зображень, Сіпаков Г. О. (2016)
Морозов А. В. - Про задачу побудови маршрутів пасажирських автобусів двох автопідприємств, Кушнір Н. О., Локтікова Т. М. (2016)
Гандзюк Д. М. - Експериментальне дослідження маневренності модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач–двовісний підкатний візок з неповоротними осями (dolly)–тривісний напівпричіп", Гандзюк М. О., Придюк В. М., Стельмащук В. М. (2016)
Добровольська А. О. - Зміна геологічної будови м. Києва з урахуванням техногенного впливу на ґрунти, Кравець В. Г. (2016)
Єльнікова Т. О. - Автоматизована система контролю параметрів розвитку фітопланктону у водоймах, Коцюба І. Г. (2016)
Криворучко А. О. - Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю, Коробійчук В. В., Соболевський Р. В., Камських О. В., Павлюк І. В. (2016)
Онопрієнко В. В. - Вплив кремнеземистого компоненту на формування споживчих властивостей силікатної цегли, Захарченко П. В. (2016)
Філіпова Н. П. - Формування технологічних комплексів на родовищах блочного облицювального каменю (2016)
Шамрай В. І. - Оцінка зміни декоративних показників природного облицювального каменю при обробці хімічними та механічними способами, Шлапак В. О., Собко Б. Ю. (2016)
Винник Т. А. - Відмінності трансформації ліричного сюжету у вірші-пейзажі та вірші-діалозі (2014)
Грачова Т. М. - Шляхи розвитку новітньої української літератури (на матеріалі критичних статей М. Зерова) (2014)
Гура Н. П. - Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна, Бойко О. К. (2014)
Дуркалевич В. В. - Образ батька у поемі Івана Франка "Святий Валентій" (2014)
Костенко Г. К. - Модальність сатиричної та побутової комедії в українських драматичних жартах кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кравченко А. С. - Інтраісторія в романі Е. Л. Доктороу "Марш" (2014)
Ленська C. В. - Інтертекстуальний простір новелістики Ф. Дудка (на прикладі збірки "Заметіль") (2014)
Магас Л. І. - Історичні поеми Івана Франка раннього періоду творчості (2014)
Мельничук І. В. - Еволюція дискурсу українського державотворення у публіцистиці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття, Хорошков М. М. (2014)
Назаренко Н. И. - Концепт "семья" в творчестве Джейн Остен (на примере романа "Мэнсфилд-парк"), Рыба И. И. (2014)
Нікольченко Т. М. - Деякі аспекти перекладацької діяльності українських письменників ХІХ ст., Нікольченко М. В. (2014)
Прушковська І. В. - Ібн Сіна й Мімар Сінан – прототипи модерної турецької драми (2014)
Романенко Л. В - Сучасні рецепції постаті Устима Кармалюка в українській літературі, Євмененко О. В. (2014)
Сардарян К. Г. - Естетико-філософські концепти творчості І. В. Жиленко (на матеріалі книги спогадів "Нomo feriens") (2014)
Скрынник Н. А. - Трагическое противоречие личности и государственности в трагедии А. Ф. Писемского "Милославские Нарышкины" (2014)
Стуліка О. Б. - Психологізм в художній літературі (на прикладі роману С. Моема "The Painted veil") (2014)
Шарова Т. М. - Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Демьянова С. К. - Жанровий характер колізій в українських драматичних сценах (картинах, малюнках) кінця ХІХ – початку ХХ століття на тему влади землі (2014)
Дуркалевич В. В. - Міфологізація автобіографічного наративу. "Під оборогом" Івана Франка (2014)
Дюрба Д. В. - Жанрові особливості романів Джека Керуака (2014)
Зана Л. Ю. - Жанр інтелектуального і філософського романів: типологічне зіставлення (2014)
Коновалова М. М. - Художнє моделювання епохи гетьмана Мазепи в романі Л. Полтави "1709", Грачова Т. М. (2014)
Кутна Ю. Б. - Корпус творів румейської літератури та фольклору (2014)
Марченко М. О. - Формування поетичної теорії представниками формальної школи та структуралізму (2014)
Мельничук І. В. - Рецепції ібсенівської драми-дискусії в українській драматургії початку ХХ століття: жанрово-стильовий аспект, Хорошков М. М. (2014)
Назаренко Н. І. - Розмаїття хронотопів в романі М. Бредбері "До Ермітажу", Дацер К. С. (2014)
Павленко О. Г. - Філософсько-естетичні засади українського літературного процесу доби шістдесятництва (2014)
Потіпак Ю. А. - Прояви модернізму в новогрецькій літературі (2014)
Романенко Л. В. - "Минулому не помстишся": тема голодомору в сучасній українській літературі (на матеріалі роману Наталки Доляк "Чорна дошка") (2014)
Рудницька Г. В. - Бачення Італії в новелі М. Коцюбинського "Хвала життю" (2014)
Сардарян К. Г. - Лірика І. В. Жиленко в контексті естетичних тенденцій другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (2014)
Школа В. М. - Модифікації жанрової форми думи та історичної пісні в драматичних творах 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Мороз О. А. - "Слово" як ключове поняття в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Олійник С. В. - Гендерно марковані фразеологічні одиниці-актуалізатори гіперконцептів "людина" і "оточення людини" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Александрова Т.Е. - Имитационное моделирование случайных возмущений при решении задач параметрического синтеза танковых информационно-управляющих систем, Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю. (2016)
Марченко И. И. - Температурно-аномальная диффузия в недодемпфированных периодических системах, Жигло А. В., Марченко И. Г. (2016)
Бородай И.И. - Моделирование процесса переноса ионов через мембраны клеток под воздействием внешнего электромагнитного поля (2016)
Довбиш А.С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання геоінформаційної системи, Симоновський Ю.В., Коробченко О.В., Летюга М.А. (2016)
Дрофа В.О. - Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнаванні при машинному навчанні (2016)
Москаленко В.В. - Структура системи Enterprise Performance Management з урахуванням технології каскадування ключових показників діяльності, Фонта Н.Г. (2016)
Шевченко С.В. - О формировании состава задач интеллектуальных систем управления в электроэнергетике (2016)
Нескородева Т.B. - Методика формализации обобщенного полиальтернативного трехмерного прямого анализа данных синтетического учета расходов как основы информационной технологии аудита (2016)
Орловський Д.Л. - Підхід та засоби вимірювання суб’єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмного забезпечення, Лютенко І.В., Лілікович С.О. (2016)
Карпенко В.В. - Метод решения задачи маршрутизации в реальном времени (2016)
Левыкин В.М. - Метод актуализации знание-емких бизнес-процессов, Чалая О.В. (2016)
Чалый С.Ф. - Ситуационный поход к представлению темпоральных знаний прецедентов, Прибыльнова И.Б. (2016)
Шабанов С.Ю. - Представление знаний сложного структурируемого объекта в задачах диагностирования с использованием моделей, Новиков Ю.С. (2016)
Левыкин В.М. - Модель выбора набора ИТ-сервисов для конечных пользователей, Юрьев И.А. (2016)
Азаренков В.И. - К вопросу оптимизации модели коррекции искажений цвета в полиграфии (2016)
Сулімова Ю.Є. - Про властивість балансування командних ролей на протязі виконання проекту, Любченко В.В. (2016)
Корнієнко І. В. - Проблеми цивільного права у працях Є. В. Васьковського (2016)
Соснина А. В.  - Возникновение и становление концепции сервитутов в частном праве (2016)
Резніченко С. В. Резніченко С. В. - Еволюція договору як наслідок зміни суспільних відносин (2016)
Клейменова С. Н. - Договор управления имуществом в системе гражданско-правовых договоров (2016)
Куліцька С. В.  - Особливості причинного зв’язку у зобов’язаннях по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності / бездіяльності органів судової влади (2016)
Стефанчук М. М.  - Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді (2016)
Скоробагатько А. В.  Скоробагатько А. В.  - Мотивы и цели дифференциации правового регулирования пенсионного обеспечения (2016)
Голоденко И. А.  - Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) (2016)
Миннигулова Д. Б.  - Структурные особенности государственно-служебных правоотношений государственных гражданских служащих и роль трудового права в их регулировании (по законодательству Российской Федерации) (2016)
Простибоженко О. С.  - Правовий режим майна подружжя за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз і напрямки гармонізації (2016)
Сушкова О. В. Сушкова О. В. - Необходимость трансформации правового регулирования отношений интеллектуальной собственности в России с учетом перспектив развития космической деятельности, Гроссе П. А.  (2016)
Токунова А. В.  - Міжнародний прямий факторинг: ключові схеми проведення, проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Tolkachenko E. V. Tolkachenko E. V. - The concept of the radiation pollution and problem of burial of radioactive waste (2016)
Павлова Т. О. Павлова Т. О. - Науково-практичний семінар з проблеми спецконфіскації майна, Миколенко О. М. Миколенко О. М., Федорко М. С. Федорко М. С., Корнеєва Є. М.  (2016)
Титул, содержание (2016)
Гожик П. Ф. - Стратиграфия четвертичных отложений Азово-Черноморского региона, Иваник Е. М., Маслун Н. В., Клюшина А. В. (2016)
Иноземцев Ю. И. - Корреляция палеогеографических условий развития речной сети Восточного Паратетиса, Маслаков Н. А., Парышев А. А., Мельниченко Т. А., Рыбак Е. Н., Ступина Л. В. (2016)
Шнюков Е. Ф. - О глубинном строении эруптивного канала грязевых вулканов, Нетребская Е. Я. (2016)
Алиев Ад. А. - Закономерности пространственно-временного распределения грязевых вулканов Джейранкечмез-Южнокаспийской впадины (2016)
Шураев И. Н. - Обломочный материал сопочной брекчии грязевого вулкана МГУ (2016)
Ломакин И. Э. - Закономерности пространственной ориентировки тополинеаментных систем Северного Причерноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шафранская Н. В., Шураев И. Н. (2016)
Есипович C. М. - Структуры ооидно-кольцевого этапа развития земной коры на территории Украины (2016)
Геворкьян В. Х. - Метаногидраты — перспективные ресурсы углеводородного сырья, Сокур О. Н. (2016)
Русаков О. М. - В погоне за призраком биогенных углеводородов в Черном море (2016)
Багрий И. Д. - Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и придонных вод, Кирющенко И. Г. (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Лупенко Ю. О. - Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, Ходаківська О. В. (2016)
Мартинюк М. П. - Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні (2016)
Непочатенко О. О. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А., Мельник К. М. (2016)
Спаський Г. В. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті (2016)
Лаврук В. В. - Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України (2016)
Кропивко М. М. - Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств (2016)
Павлик В. П. - Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств (2016)
Мартинюк Н. І. - Вплив основного обробітку грунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур (2016)
Мацибора Т. В. - Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки (2016)
Михайлов А. М. - Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки (2016)
Зінчук Т. О. - Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель, Данкевич В. Є. (2016)
Szajner P. - Economic-financial Situation of the Sugar Industry in Poland Before the Removal of Sugar Production Quotas in the EU (2016)
Столярчук Н. М. - Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки (2016)
Саблук П. Т. - Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики (рецензія на монографію "Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств") (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Зміст журналу за 2016 рік (2016)
Маркова М. В. - Інформаційно-психологічна війна: медико-психологічні наслідки та стратегії протидії (2016)
Ткачук І. М. - Удосконалення педагогічного процесу задля підвищення якості профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців (2016)
Малахов В. О. - Ділова (рольова) гра як сучасна форма семінарського заняття в системі післядипломної підготовки лікарів за фахом "лікувальна фізкультура та спортивна медицина", Кошелєва Г. М., Голодько К. А., Ярошенко Є. І. , Яременко О. Д., Устименко Т. П., Вітер О. М., Симонова А. Г. (2016)
Починська М. В. - Класи пульсового артеріального тиску та функціональні показники кровообігу у пацієнтів після імплантації електрокардіостимулятора та медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2016)
Кожем’яка Г. В. - Вплив ожиріння на формування змін геометрії міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальова О. М., Ащеулова Т. В., Гончарь О. В. (2016)
Чегодайкина Н. С. - Комплексная оценка паразитарной заболеваемости в районах харьковской области с применением интегральных показателей, Бодня И. П., Аль Хатиб Ануар, Кадельник Л. А. (2016)
Юдін М. А. - Особливості міжособистісної взаємодії у пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самосприйняттям (2016)
Савенков В. І. - Аналіз ефективності ретроперитонеального та трансабдомінального лапароскопічних доступів у хворих із різним перебігом гідронефрозу, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А., Савенков А. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на системный гуморальный иммунитет больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степени тяжести с энтеробиозом, Шнайдер С. А., Бодня Е. И. (2016)
Калмиков С. А. - Актуальні питання лікувальної фізичної культури у випадку наявності диссекреторного та астеновегетативного синдромів хронічного гастриту, Калмикова Ю. С., Урдіна Г. С. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського