Didmanidze I. - The Importance of Computer Training Equipment, Didmanidze D. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Шимановський О. В. - Просторова задача пружної рівноваги гнучкої пружної нитки (2017)
Гуляєв В. І. - Дослідження термонапруженого стану конструкцій дорожнього одягу, Гайдайчук В. В., Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Коваль М. П. - Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом із прогоновим анкеруванням базальтопластиковими стрижнями, при дії високорівневого малоциклового навантаження (2017)
Сьомка С. В. - Формування методу послідовного системного аналізу ланцюгових пропорційних структур в архітектурі (2017)
Матченко Т. І. - Розрахунок несучої здатності горизонтально навантажених паль за властивостями грунтової основи, Шаміс Л. Б. (2017)
Пічугін С. Ф. - Методика визначення характеристичних значень середнього і максимального вітрових тисків у липні і січні для 9 вершин Карпат із районуванням території Закарпатської області, Кінаш Р. І., Гук Я. С. (2017)
Гезенцвей Е. И. - Анализ технологичности проектных решений при износе и повреждении кожуха доменной печи (2017)
Вихідні дані (2017)
Парафейник В. П. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. II. Методологические подходы к созданию блочно-комплектных турбокомпрессорных агрегатов для компрессорных станций газовой промышленности, Щербаков Н. С., Рябов А. А., Шевчук В. В., Разношинский В. Н., Тертышный И. Н., Прилипко С. А. (2017)
Бабаев А. И. - Анализ современных конструкций комбинированных стопорно-регулирующих клапанов паровых турбин (2017)
Андреева О. Л. - Аналитические решения и нейтральные кривые стационарных линейных задач Рэлея для цилиндрических конвективных ячеек с твердыми и смешанными граничными условиями, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2017)
Цаканян О. С. - Определение тепловых потерь участков магистральных теплопроводов методом эталона, Голощапов В. Н., Кошель С. В., Ганжа Н. Г. (2017)
Стрельникова Е. А. - Вероятностная оценка долговечности вала гидротурбины при наличии трещин, Сирота И. Г., Линник А. В., Калембет Л. А., Зархина В. Н., Зайденварг О. Л. (2017)
Гнитько В. И. - Исследование напряженно-деформированного состояния крепежа фланцевых соединений гидротурбин, Полищук О. Ф., Черкасский А. Ю., Ильичева Н. А., Артемова С. В., Кононенко Е. С. (2017)
Литвинова Ю. С. - Аналитическая идентификация трехмерных геометрических объектов по информации о форме их сечений, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2017)
Литвин О. М. - Розв’язання задачі про згин пластини методом скінченних елементів з використанням сплайнів п’ятого степеня на трикутній сітці, Томанова І. С. (2017)
Solovey V. - Hydrogen technology of energy storage making use of wind power potential, Kozak L., Shevchenko A., Zipunnikov M., Campbell R., Seamon F. (2017)
Канило П. М. - Теплоэнергетика. Топливно-экологические проблемы и перспективы развития, Шубенко А. Л. (2017)
Abstracts and references (2017)
Правила оформления рукописей (2017)
Чурюмов Г. И. - СВЧ-электроника больших мощностей: современное состояние, перспективы развития и особенности применения (2016)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 3. математическая модель системы пространственной обработки сигналов в РЛС с двухмерной плоской ФАР (2016)
Sugak V. G. - Large current radiator for long range GPR applications, Sugak A. V., Fang Gyfang (2016)
Курыжева О. В. - Преобразование импульса Эйри на плоской границе диэлектрика, Нерух А. Г. (2016)
Андронов В. А. - Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру за основними характеристиками технічних засобів реєстрації факторів небезпек, Калугін В. Д., Лєвтєров О. А., Тютюник В. В. (2016)
Крыжановский В. Г. - Учет отражений электромагнитной волны от места скачка сопротивления связи в автофазной ЛБВ, Чурюмов Г. И. (2016)
Юрченко Л. В. - Широкополосные автоколебания в микрополосковых соединениях диодов Ганна и изучение новых эффектов нелинейной динамики таких систем, Юрченко В. Б. (2016)
Лукин К. А. - Измерение толщин тонких пленок методом спектральной интерферометрии, Татьянко Д. Н., Земляный О. В., Пих А. Б. (2016)
Lukin K. A. - Comparison of 'quantum radar' and noise radarconcepts (2016)
Купченко Л. Ф. - Акустооптический процессор в оптоэлектронной системе, обеспечивающий динамическую спектральную фильтрацию, Слабунова Н. В., Гурин О. А. (2016)
Карпов А. И. - Антенна для беспроводной сети внутри зданий, Лукин К. А., Сивозализов Н. А., Хромюк И. Ф. (2016)
Котельников В. В. - Особенности воздействия лазерного излучения на биологические ткани, Мачехин Ю. П. (2016)
Pavlikov V. V. - Ratio-type digital radiometer, Odokienko A. V., Kiem Nguyen Van, Prodan YE. A., Manivchuk V. V. (2016)
Поздравление Валерия Павловича Липатова с 75-м днем рождения (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Гінзбург М. Д. - Міжнародні правила розмежовування сфер діяльності технічних комітетів стандартизації та запровадження їх в Україні, Клюнь А. М. (2016)
Консультаційні послуги з питань управління за допомогою нового стандарту (2016)
Гінзбург М. Д. - Safety та Security — як це буде українською?, Бабенко В. О. (2016)
Глобальний інструмент щодо підтримання державної політики (2016)
Князєв В. В. - Результати аналізу нових національних стандартів у галузі електромагнітної сумісності (2016)
Шипко О. Ф. - Результати застосування процедури термінологічного моніторингу з метою унормовування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері, Матус Г. В. (2016)
Безрукий В. А. - Стандарты и удовлетворённость потребителя — взгляд с позиций специалиста центра независимых продовольственных експертиз (2016)
Рудницкий В. Ф. - Практические аспекты перехода от ДСТУ 4161 к ISO 22000 при совершенствовании НАССР-системы предприятия (2016)
Покращання якості життя завдяки Смарт Сіті (2016)
Як легко придбати стандарт? (2016)
НОС: навчання, сертифікація, оцінка відповідності (2016)
Зеліско А. М. - Розвиток нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні, Байцар Р. І. (2016)
Фармасектор отримує новий інструмент ISO для ідентифікації медикаментів (2016)
Пашков Д. П. - Визначення показників ефективності для проведення якісного екологічного оцінювання промислових підприємств, Демиденко О. О. (2016)
Схема створення технічного комітету (2016)
Хорло М. Ф. - Сертифікація фахівців неруйнівного контролю: алгоритми спеціальної підготовки кандидата (2016)
Взаємодія з ТК (2016)
Калита П. Я. - Украинская власть: "Бизнесу нужна свобода. И я его отпускаю…" (2016)
Реклама органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (2016)
Миронова А. В. - Що "ховається" за сортом ковбаси? (2016)
Миронова А. В. - Обережно нітрати!!! (2016)
Габрук Р. А. - Гарантування ефективності боротьби з пожежею за допомогою комплексу стаціонарних систем пожежогасіння (2016)
Новий стандарт ISO на перевіряння методів тестування мікроорганізмів для харчової промисловості (2016)
Нова послуга від редакції журналу "ССЯ" (2016)
До 75-річного ювілею Віктора Михайловича Ситніченка (2016)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень—грудень 2016 року (2016)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опоблікування у журналі "Стандартизація. Сертифікація. Якість" (2016)
Лещенко А. В. - Категория напряженности: содержание понятия (2016)
Лопушанський В. М. - Аспект уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові: соціолінгвістичний аспект (2016)
Максименко О. В. - Вербально-жестова метафора в англомовному розважальному телеінтерв’ю (2016)
Медведєва А. О. - Особливості відтворення мовлення персонажів із розумовими вадами (2016)
Мєдвєдєва Н. О. - Засоби емфатичного відокремлення в сучасній французькій мові: сегментовані й розщеплені висловлення (2016)
Mykhaylenko V. V. - Interjection impact on discourse pragmatics (2016)
Михайлюк Н. П. - Девіації ґендерного поля англійськомовних офіційних юридичних текстів (2016)
Мостова Н. А. - Роль характеру в становленні аксіологічної картини світу людини (на матеріалі французького дитячого мультиплікаційного тексту "Les aventures de Petit Ours Brun") (2016)
Науменко Л. П. - Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу (2016)
Пархоменко О. М. - Передача імплікатур прагматичного впливу під час перекладу французьких рекламних текстів українською мовою, Наумець А. А. (2016)
Одрехівська І. М. - Поетика В. Коптілова-перекладача в інтерсуб’єктивному просторі перекладацької інтерпретації (2016)
Олійник Н. А. - Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: економічна криза в англомовному економічному дискурсі XX століття (2016)
Ольховська Ю. Д. - Синхронія / діахронія Ф. де Соссюра: наступність і новаторство (2016)
Охріменко В. О. - Семантичні особливості ономатопеїчної лексики у сучасній корейській мові (2016)
Павлюк Х. Т. - Лінгвокогнітивні параметри художнього концепту LOVE у романі-дистопії Лорен Олівер "Delirium" (2016)
Пірог І. І. - Онтологічні характеристики аргументації в сучасному німецькомовному дискурсі (2016)
Popovich E. S. - The construction "Оff we started, he remaining behind" as an "absolute" unit of the language, Grodskaya E. B., Mykhailiuk S. L. (2016)
Приходько Г. І. - Етнокультурний складник фразеологічних одиниць (2016)
Прус Л. В. - Структурно-семантична модель експліцитних промісивних мовленнєвих актів у політичному дискурсі (2016)
Ребрій І. М. - Стратегічний аспект перекладу артлангів (2016)
Романова Н. В. - Особенности семантики эмотивной лексики в немецком языке XVII – XX веков (на материале поэтических текстов) (2016)
Сергєєва Г. А. - Адаптація англомовних правничих термінів у системі українського вокалізму та проблема термінологічної варіантності (2016)
Сімонок В. П. - Розширення семантичної структури запозичених слів (2016)
Сорока Т. В. - Семантика типів зв’язків аксіономенів у межах системи цінностей неспоріднених мов (2016)
Сотников А. В. - Маніпулятивний вплив у сучасному медіа-дискурсі (2016)
Станіслав О. В. - Особливості синтаксичної когезії у структурі внутрішнього мовлення (на матеріалі психологічної прози Ф. Моріака) (2016)
Стацюк Р. В. - Основні підходи до визначення поняття "термін" у сучасній лінгвістичній науці (2016)
Сташко Г. І. - Образ молодої дівчини в американському пісенному фольклорі (2016)
Стрельченко Н. С. - Функціонування питань-перепитів в англомовному діалогічному дискурсі: стратегії й тактики (2016)
Суима И. П. - Основные виды содержательного респонсива в системе респонсивных предложений (2016)
Сухова А. В. - Композиційно-стилістична типологія англомовної новели (2016)
Тараненко К. В. - Комунікативний аспект прагматичного значення антонімів української мови (2016)
Тащенко Г. В. - Культурологічні фактори відтворення прецедентних імен у художньому перекладі (2016)
Томчаковская Ю. О. - Языковая объективация эстетических концептов КРАСОТА и ОБАЯНИЕ (лингвокультурный аспект) (2016)
Храбан Т. Є. - Зміст і структура концепту APPEARANCE: комплексний підхід (2016)
Цапенко Л. В. - Типологічна диференціація різновидів англомовної детективної розповіді (2016)
Чистяк Д. О. - Дослідження художнього концепту в лінгвопоетичній перспективі (2016)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концептуальних структур у невипадкових текстах (2016)
Шкворченко Н. Н. - Структура и классификация англоязычного делового диалога (2016)
Юрса Л. В. - Статус бачвансько-сримського варіанта української літературної мови (2016)
Янкович М. В. - Стилістичний потенціал дієслів у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) (2016)
Лопушанський В. М. - Вплив англіцизмів на німецьку національну ідентичність (2016)
Ребрій О. В. - Рецензія на монографію Л. В. Короткової "Англомовна креативна картина світу у дискурсивно-комунікативному висвітленні" (Херсон 2015, 342 с.) (2016)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію Томчаковської Юлії Олегівни "Концепт charm/чарівність в англійській та українській лінгвокультурах" (Одеса, Видавничий дім "Гельветика", 2015. – 204 с.) (2016)
Apтюxoвa A. A. Heмeцкий митингoвый диcкypc: pитopикa и пpocoдия : мoнoгpaфия / A. A. Apтюxoвa. – Oдecca : Фeнiкc, 2016 – 166 c. (2016)
Koзлoвa T. O. Iкoнiчнicть y лeкcицi iндoєвpoпeйcькoï пpaмoви : мoнoгpaøiя / Teтянa Oлeгiвнa Koзлoвa. – Зaпopiжжя : Kpyгoзip, 2015. – 640 c. (2016)
Астаф’єв О. - Польський романтизм як епістема творів Тараса Шевченка (2014)
Вервес Г. - Тарас Шевченко і польська культура (2014)
Вавжинська Ю. - Місія романтичного поета-пророка: Т. Шевченко, А. Міцкевич, Ю. Словацький, З. Красінський (2014)
Нахлік Є. - Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії (2014)
Пилипчук Р. - Т. Шевченко і польський театр на Наддніпрянській Україні 30–50-х років ХІХ ст. (2014)
Радишевський Р. - Тарас Шевченко і польські романтики: топіка правди (2014)
Ромащенко Л. - Тарас Шевченко і Богдан Залеський (2014)
Ромащенко Л. - Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і С. Гощинського (2014)
Соболь В. - Переклади поезії Шевченка в Польщі (2014)
Чужа Т. - Рецепція історіософії Шевченка у польській критиці та літературознавстві ХІХ ст. (2014)
Радишевський Р. - Польська рецепція творчості Тараса Шевченка у працях Теоктиста Пачовського (2014)
Пачовський Т. - Твори Шевченка в перекладах Л. Совінського (2014)
Пачовський Т. - Владислав Сирокомля — перекладач Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Польський поет А. Гожалчинський — популяризатор Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Павлин Свєнціцький — популяризатор творчості Тараса Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Маловідомі відгуки про Тараса Шевченка в польській критиці другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Проблематика польського шевченкознавства другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Тарас Шевченко в польських перекладах 70–90-х років ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Тарас Шевченко у віршах польських поетів другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Шевченко в присвячених йому віршах (2014)
Пачовський Т. - "Заповіт" Тараса Шевченка польською мовою (2014)
Пачовський Т. - Перлина Шевченкової лірики "Садок вишневий коло хати" в польських перекладах (2014)
Пачовський Т. - "Кобзар" на польській землі (2014)
Пачовський Т. - Поезії Шевченка в маловідомих перекладах польською мовою (2014)
Пачовський Т. - Сучасні переклади поезій Тараса Шевченка польською мовою (2014)
Пачовський Т. - Єжи Єнджеєвич: урок української (2014)
Пачовський Т. - Твори Шевченка в перекладах Є. Єнджеєвича (2014)
Пачовський Т. - Ще одне надбання в шевченкіані Єнджеєвича (2014)
Пачовський Т. - Єжи Єнджеєвич — перекладач поезій Тараса Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Нове польське видання поезій Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Ще одна ненадрукована стаття Франка про Шевченка (2014)
Астаф’єв О. - Риторичний дискурс Станіслава Оріховського як система моральної філософії (2014)
Вирський Д. - На службі контрреформації: С. Оріховський-Роксолан в останній період життя (1559–1566) (2014)
Корпанюк М. - "Я справді переконався, що правда є найкращим захистом дієписьма": поетика "Хронік" Станіслава Оріховського (2014)
Шевченко-Савчинська Л. - Відлуння античних концепцій суспільного устрою у творчості (2014)
Janicka A. - Gabriela Zapolska i Łesia Ukrainka — dramaturgia przekroczenia (2014)
Ławski J. - Ironia w strukturze dramatu: "Kasandra" Łesi Ukrainki (2014)
Zabielski Ł. - Juliusz Słowacki i "Niemi" klasycy warszawscy (2014)
Беліченко М. - Історіософська інтерпретація історичного факту в межах міжкультурної комунікації (2014)
Брацка М. - Міфологічні та аксіологічні концепти творчості Пьотра Биковського (2014)
Булаховська Ю. - Микола Бажан і польська література (2014)
Вінійчук О. - Витоки романтичності Зигмунта Красінського (2014)
Власов В. - Історичні романи Францішека Венжика (2014)
Гарба В. - Творчість Анджея Хцюка у контексті прози пам’яті (2014)
Гуменюк С. - Антропокультурні домінанти у творчості острозьких полемістів (2014)
Жорнокуй У. - Збірка Міхала Хороманського "Kobieta i mężczyzna": приклади двох різних екзистенцій (2014)
Зимомря М. - Богдан Лепкий в оцінках Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс інтерпретації (2014)
Кравченко Л. - "Елегія до Марини" Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції (2014)
Манько Р. - Збіґнєв Герберт: штрихи до творчого портрету (2014)
Мацькович М. - Погранична свідомість Анджея Кусьневича (2014)
Нахлік О. - Рецепт збереження особистої та національної свободи від польського письменника Анджея Бобковського: українська рецепція воєнного щоденника "Війна і спокій" (2014)
Нахлік Я. - Вираження топосу душі засобами географічної топіки (пустеля, безодня, прірва) в поезії польського та українського раннього модернізму (2014)
Ориняк О. - Religia prawdy według C. K. Norwida (2014)
Перескоцька У. - Вернигора Антонія Марцінковського і романтичні контексти образу середини ХІХ ст. (2014)
Руденко І. - Основні світоглядні засади романтичної критики Міхала Грабовського (2014)
Совтис Н. - Мова як символічний код культури (2014)
Сребнюк В. - "Апокрисис" Христофора Філалета та "антиризис" Іпатія Потія у полемічному дискурсі кінця ХVІ ст. (2014)
Сухарєва С. - Українська польськомовна полемічна проза середини XVII ст. : риторичний дискурс (2014)
Сухомлинов О. - Світ "тутешній" провінції у прозі Марії Шофер (2014)
Ткачук О. - Польське та англійське підґрунтя політичних поглядів Джозефа Конрада (2014)
Трофимук М. - Ірииней Фальковський vs Станіслав Сташіц: портрет вченого епохи Просвітництва (2014)
Урсу Г. - Слов’янські мотиви у творчості угрупування "Зєвонія" (2014)
Циганок О. - Про українську теорію похоронної промови XVII ст. (2014)
Циховська Е. - Біографічний часопростір текстів Леопольда Стаффа (2014)
Цьолик Н. - Стратегія переконання читача у творах Міхала Чайковського (2014)
Чепелик О. - "Пісня про Роланда" в польській проекції (2014)
Шакура Ю. - "Sen przenajświętszej panny" в оцінці Володимира Рєзанова (2014)
Швець А. - Жанрові та тематичні аспекти шляхетської ґавенди Генрика Жевуського (2014)
Швець А. - Постать Богдана Хмельницького в однойменній трагедії Тимона Заборовського (2014)
Бугайов В. Д. - Перспективні селекційні номери люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунту, Горенський В. М. (2016)
Кулька В. П. - Сортотипи конюшини лучної та їх використання в селекції на підвищення адаптивного потенціалу, Бурак І. М. (2016)
Коник Г. С. - Селекція багаторічних злакових трав у Передкарпатті, Іванців Р. Є., Гармич Д. Ю. (2016)
Іванюк С. В. - Вплив гідротермічних умов на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу України, Вільгота М. В., Жаркова О. Ю. (2016)
Сокол Т. В. - Джерела стійкості сої до шкідливих організмів в умовах східної частини Лісостепу України (2016)
Вус Н. О. - Мінливість вмісту білка у колекційних зразків нуту в умовах Східного Лісостепу України, Безуглаc О. М., Кобизєва Л. Н. (2016)
Цехмейструк М. Г. - Якість насіння сортів сої залежно від строків сівби в Східному Лісостепу України, Шелякін В. О., Глубокий О. М. (2016)
Погоріла Л. Г. - Вплив строків сівби на формування посівних якостей насіння сої в потомстві (2016)
Кондратенко М. І. - Характер успадкування ряду кількісних ознак у високопродуктивних сортів гороху посівного різних морфотипів (2016)
Пую В. Л. - Насіннєва врожайність сильфію пронизанолистого (silphium perfoliatum і.) в південно-західній частині Хмельниччини (2016)
Антонів С. Ф. - Вплив удобрення на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння костриці червоної, Колісник С. І., Василенко Н. Є., Коновальчук В. В., Запрута О. А. (2016)
Чорна В. М. - Насіннєва продуктивність сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2016)
Бахмат М. І. - Обґрунтування біоорганічних і технологічних заходів адаптивної технології вирощування сої в Лісостепу західному, Бахмат О. М. (2016)
Пророченко С. С. - Нагромадження нітратного азоту в кормах залежно від удобрення та видового складу люцерно-злакового травостою (2016)
Ткачук О. П. - Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур'янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні (2016)
Бахмат М. І. - Вплив різної норми висіву квасолі звичайної за широкорядного способу сівби на врожайність зерна та економічну ефективність технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу, Овчарук О. В., Овчарук О. В. (2016)
Гетман Н. Я. - Продуктивність сумішей горошку паннонського з тритикале озимим залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування, Бугайов В. Д., Лілик Т. В., Іскра О. В., Василенко Р. М., Степанова І. М. (2016)
Зінченко О. І. - Особливість формування агрофітоценозів і врожайності різностиглих сортів сої у Південному Лісостепу України, Січкар А. О., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М. (2016)
Лихочвор В. В. - Формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сортів сої залежно від строку сівби в умовах достатнього зволоження, Щербачук В. М., Панасюк Р. М., Панасюк О. В. (2016)
Бобро М. А. - Урожайність сої залежно від регуляторів росту і краплинного зрошення в Східному Лісостепу України, Огурцов Є. М., Клименко І. В. (2016)
Молдован Ж. А. - Урожайність сортів сої залежно від строків сівби, норм висіву та абіотичних умов Північного Поділля, Собчук С. І. (2016)
Кірілеско О. Л. - Формування врожайності зернобобових культур в умовах Західного Лісостепу України, Мовчан К. І. (2016)
Чинчик О. С. - Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від сортових особливостей та удобрення (2016)
Оліфірович В. О. - Вплив біопрепаратів на урожайність сортів сої в умовах південної частини Лісостепу Західного (2016)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпином вузьколистим і пшеницею ярою за сумісного вирощування, Олійник К. М. (2016)
Панцирева Г. В. - Польова схожість та виживаність рослин люпину білого залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України (2016)
Максімов А. М. - Продуктивність сортів ріпаку ярого під впливом мінеральних добрив, оцінка його при випробуванні (2016)
Власюк О. С. - Вплив норми висіву на продуктивність та ураження хворобами сортів ячменю ярого (2016)
Панчишин В. З. - Продуктивність вико-вівсяної суміші та оцінка моделей технологій її вирощування на зелену масу в умовах Полісся, Мойсієнко В. В. (2016)
Цицюра Я. Г. - Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України (2016)
Петриченко В. Ф. - Ефективність системи землеробства no-till у Правобережному 0Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Савченко В. О. (2016)
Корнійчук О. В. - Гідротермічний режим сірого лісового ґрунту під пшеницею озимою в залежності від технології вирощування (2016)
Рудська Н. О. - Стійкість сортів люцерни до люцернової квіткової галиці (комарика) в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Демидась Г. І. - Енергетична ефективність створення сумішок люцерни і злакових трав залежно від їх складу, способу сівби та удобрення, Демцюра Ю. В. (2016)
Ковтун К. П. - Хімічний склад та якість корму виродженого старосіяного травостою лучних угідь при різних способах їх поліпшення в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Копайгородська Г. О. (2016)
Кулик М. Ф. - Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. (2016)
Кебко В. Г. - Соєвий шрот - інгредієнт-наповнювач і фіксатор жиру при виробництві комбінованих кормових добавок з нехарчових відходів рибо- і птахопереробних підприємств, Остаповець Л. І., Дєдова Л. О., Голембівський С. О., Кобаль Б. І., Кальнобродський О. І. (2016)
Чорнолата Л. П. - Біологічна повноцінність протеїну під час годівлі свиней, Ляховченко І. О., Германюк О. А. (2016)
Білявцева В. В. - Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином (2016)
Дацюк І. В. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту у молодняку свиней при згодовуванні префіксів, Мазуренко М. О. (2016)
Любасюк Н. В. - Вплив згодовування БВМД інтермікс на перетравність та обмін речовин у поросних свиноматок (2016)
Фадеев Л. В. - Особенности очистки зернобобовых культур и производства семян. Новые решения (2016)
Задорожна І. С. - Особливості систематизації інноваційних наукових розробок для кормовиробництва (2016)
Вихідні дані (2016)
Albrecht P.-A. - Theories of criminalization and prevention (2016)
Журавель В. А. - Поняття та засоби криміналістичного забезпечення розслідування корупційних злочинів, Павлюк Н. В., Резнікова О. І. (2016)
Яковець І. С. - Фізіологічні особливості жінок та їх вплив на кримінальну поведінку (2016)
Батиргареєва В. С. - Щодо можливості запровадження замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі (2016)
Колодяжний М. Г. - Державно-приватне партнерство у сфері запобігання злочинності в Ізраїлі (2016)
Байда А. О. - Проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство (2016)
Марочкін О. І. - Затримання за підозрою у вчиненні злочину та тримання під вартою: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2016)
Булулуков О. Ю. - Оптимізація тактичних рішень – умова ефективності слідчої діяльності (2016)
Домашенко О. М. - Тактичні помилки в слідчій діяльності: їх види та класифікація (2016)
Затенацький Д. В. - Використання інноваційних технологій, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів (2016)
Багіров С. Р. - Підходи до розуміння необережного співзаподіяння у науці кримінального права (2016)
Гора Р. М. - Щодо деяких аспектів застосування ст. 3641 КК України (2016)
Олійниченко В. В. - Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України (2016)
Рак С. В. - Істотна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 367 КК України (2016)
Шепітько І. І. - Сутність судового розгляду (судового слідства) та його місце в системі кримінального провадження (2016)
Вихідні дані (2016)
Перелік платних послуг, що можуть надаватись Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академї наук України (2016)
Павличко Д. - Польськомовний Іван Франко (2017)
Burdziej B. - Iwan Franko o żydach. Przyczynek do studium problemu (2017)
Choma-Suwała A. - Poezja Iwana Franki w tłumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (2017)
Czajkowska A. - Postulat popularyzacji nauki Iwana Franki i polska dziewiętnastowieczna idea "nauki dla ludu" (wybrane zagadnienia) (2017)
Janicka A. - Iwan Franko i nowoczesność. Spojrzenie z polskiej perspektywy (2017)
Janicki Joel J. - Creative dissonance as a mode of writing: the case of Ivan Franko (2017)
Karabowicz T. - Wpływ polskojęzycznej twórczości Iwana Franki na dyskurs literacki ukraińskiej poetki emigracyjnej Wiry Wowk (2017)
Ławski J. - Iwan Franko – pisarz syntez kulturowych (2017)
Nowacka D. - "My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko (2017)
Nowacki A. - "Dla ogniska domowego" - powieść kryminalna w twórczym dorobku Iwana Franki (2017)
Szymonik D. - Twórczość publicystyczno-literacka Iwana Franki na łamach petersburskiego "Kraju" (2017)
Yakymovych B. - "Wielka utrata": Adam Mickiewicz i kontrowersja Iwana Franki (2017)
Александрова Г. - Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв’язків (2017)
Астаф’єв О. - Поезія Юзефа Богдана Залеського в рецепції Івана Франка (2017)
Баган О. - Типологія позитивізму у творчості Болеслава Пруса й Івана Франка (Зіставний аналіз романів "Лялька" і "Перехресні стежки") (2017)
Байдацька С. - Польська література в оцінці Івана Франка: особливості художньої рецепції та інтерпретації (2017)
Бондарчук О. - Мемуари Тадеуша Бобровського в сприйманні Івана Франка (2017)
Вахніна Л. - Іван Франко та Александр Брюкнер у контексті діяльності Народознавчого товариства у Львові (2017)
Гнатюк М. - Іван Франко та Александр Брюкнер: польсько-український науковий діалог (2017)
Головатюк В. - Наукові контакти Івана Франка та Ізидора Коперницького (2017)
Гончаренко Б. - Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка (2017)
Грабівська Г. - Цикл рецензій на "Галицько-руську бібліографію" І. Левицького на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" (2017)
Грицков’ян Я. - Іван Франко в оцінках польського літературознавства (2017)
Гуменюк В. - Драматична поема Адама Міцкевича "Дзяди" в потрактуваннях Івана Франка (2017)
Гуменюк О. - Кримськотатарські культурні реалії в контексті орієнтальних зацікавлень Адама Міцкевича та Івана Франка (2017)
Зимомря М. - Перекладацький доробок Івана Франка в контексті міжкультурного простору (2017)
Злотник-Шагіна О. - Українська барокова проза у науковому дискурсі Івана Франка (2017)
Карацуба М. - Славістичні фольклористичні студії І. Франка (2017)
Ковалів Ю. - Іван Франко в інтертекстуальному полі лірики (2017)
Корнійчук В. - "Свій серед чужих і чужий серед своїх" (Іван Франко – співробітник газети "Kurjer Lwowski") (2017)
Корнійчук В. - "Полумінне письмо на білих картах ліричної драми…" (відгомін "дневника" самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) (2017)
Короткий В. - Іван Франко і хлопоман Володимир Антонович (2017)
Кравченко Л. - "Каменярі" Івана Франка в українсько-польській перекладацькій рецепції, Манько Р. (2017)
Легкий М. - Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні (2017)
Лесюк М. - Польcькомовні елементи в українських творах Івана Франка (2017)
Лишак Г. - Повість Івана Франка "Dla ogniska domowego" в рецепції поляків – сучасників письменника (2017)
Мартиненко Т. - Публіцистика Івана Франка у дослідженнях Ґражини Паздро (2017)
Матковський І. - Іван Франко – засновник Народознавчого товариства у Львові (2017)
Набитович І. - Іван Франко – біограф польсько-українського письменства Івана/Яна Федоровича (2017)
Нахлік Є. - "…До найтяжчого бою за правду й волю милу ти поведеш народи…": месіанські мотиви у творчості Івана Франка та польських "трьох пророків" (2017)
Нахлік Є. - Польський та український галицький літератор Юліан Горошкевич у полі уваги Івана Франка, Нахлік О. (2017)
Погребенник В. - Іван Франко та Станіслав Вінценз: біографічно-мистецький діалогізм (2017)
Поплавська Н. - Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка (2017)
Радишевський Р. - Іван Франко в інтертексті польського романтизму (2017)
Ринда В. - Іван Франко та Антоній Роллє (2017)
Розінкевич Н. - Іван Франко і мандрівна література (2017)
Розлуцький І. - Іван Франко та Микола Євшан: традиційне і модерне прочитання творчості польського письменства (2017)
Ромащенко Л. - Іван Франко і Теодор Томаш Єж (2017)
Руда Т. - Іван Франко в колі слов’янських фольклористів своєї епохи (2017)
Руденко І. - Літературно-критична та художня спадщина Міхала Грабовського в оцінці Івана Франка (2017)
Рудюк О. - Візія образу Івана Вишенського у творах Івана Франка (2017)
Соболь В. - Лірична драма І. Франка "Зів’яле листя". Польські паралелі (2017)
Совтис Н. - Правописні міркування Лева Венглінського в рецепції Івана Франка (2017)
Сухомлинов О. - Перцепція Івана Франка у польському інтернет-просторі (2017)
Ткаченко О. - Іван Франко і Ян Кохановський: елегійний екскурс (2017)
Ткачук Т. - Іван Франко і Станіслав Пшибишевський (2017)
Урсу Г. - Від "української школи" до "Зевонії": І. Франко про тяглість романтичної традиції (2017)
Хайдер Т. - Іван Франко й українська традиція перекладу (2017)
Харлан О. - Іван Франко і польська проза на сторінках журналу "Червоний шлях" (1923-1936) (2017)
Хороб С. - Український і польський драматургічно-сценічний модернізм зламу ХІХ – ХХ століть в інтерпретації Івана Франка (2017)
Церковняк І. - Еволюція поглядів Івана Франка на українознавчі праці Оскара Кольберга (2017)
Цівкач О. - Спогади польського письменника Горація Сафріна про Івана Франка (2017)
Цьолик Н. - Творчість Міхала Чайковського в рецензії Івана Франка (2017)
Чужа Т. - "Нове світло на давню літературу": науковий діалог Івана Франка й Александра Брюкнера (2017)
Яковенко Я. - Тарас Шевченко та романтики "української школи" в рецепції Івана Франка та Францішека Равіти-Гавронського (2017)
Яковенко С. - Роман Івана Франка "Lelum i Polelum" і натуралістичні тенденції в польській літературі (2017)
Kasperski E. - Dyskurs zdrady. Iwan Franko a Adam Mickiewicz (2017)
Pazdro G. - Współpraca Iwana Franki z petersburskim "Krajem" (2017)
Вервес Г. - Іван Франко. Спроба синтезу (2017)
Венгеров Л. - Зі студій Івана Франка над польською літературою (2017)
Ривків Я. - Іван Франко про закономірності польського літературного процесу ХІХ ст.. (2017)
Пачовський Т. - Іван Франко про "українську школу" в польській літературі (2017)
Стафф К. - Іван Франко і література польського позитивізму (2017)
Пачовський Т. - Іван Франко про польську літературу ХІХ – початку ХХ ст.. (2017)
Астаф’єв О. - Енергетичне дзеркало (Миколі Зимомрі - 70), Грицик Л., Радишевський Р. (2017)
Соболь В. - Лицар золотого хреста (Василю Назаруку - 70) (2017)
Брацка М. - Питання національної ідентичності та імагологічні контексти у польській та українській літературах першої половини ХІХ століття (2017)
Czerwiński G. - Barokowa komparatystyka Walentyny Sobol (o książce "Barok ukraiński. Teksty i konteksty") (2017)
Shulga O. - Solving competitive problems in the number theory with the view of improvement of mathematical training of students, Iziumchenko L. (2013)
Апанович Т. - Готовність майбутніх викладачів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій як складова професійної підготовки (2013)
Бірілло І. - Інформатична підготовка майбутніх архітекторів (2013)
Бойченко О. - Роль комп’ютеризації навчальних занять у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін (2013)
Гнедко Н. - Дидактичні основи використання віртуального репетитора (2013)
Дей Е. - Системный подход к разработке учебно-методических комплексов в рамках факультета, Никитюк Ю. (2013)
Душкевич О. - Інтегративний підхід до формування поняття про множину дійсних чисел у студентів математичних спеціальностей (2013)
Жáрий І. - Удосконалення змісту підготовки фахівців кримінально-виконавчої служби з інформатики (2013)
Іщук Н. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у внз, Лєсовий В. (2013)
Кадемія М. - Моніторинг якості підготовки майбутніх учителів: основні напрями та перспективи проведення, Туржанська О. (2013)
Кобильник Т. - Оптимізація на графах з системою mathematica, Когут У. (2013)
Костенко Є. - Підготовка вчителів природничих дисциплін до розробки і впровадження відкритих задач (2013)
Лимарєва Ю. - Тренінгове навчання у свідомій освіті (2013)
Литвинова С. - Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів (2013)
Муранова Н. - Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників (2013)
Мышковец В. - Компьютерное моделирование тепловых процессов в лабораторном практикуме, Максименко А., Баевич Г. (2013)
Пінаєва О. - Підготовка майбутніх вчителів до застосування комп’ютерних технологій (2013)
Подалов М. - Использование принципа наглядности в формировании исследовательской компетенции (2013)
Руденко Т. - Формування культури здоров’я студентів фізико-математичного факультету і їх готовність до валеологічного виховання учнів, Скороход В. (2013)
Тарасенко Б. - Роль міжнародних досліджень timss та pisa у стратегіях реформування математичної освіти (2013)
Царенко В. - Методи синхронного дистанційного навчання інформатики у віртуальному класі (2013)
Яцишин А. - До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес, Вдовичин Т. (2013)
Volchanskyy O. - Thermal wave microscopy – a unique tool for non-destroying level-by-level diagnostics of semiconductor structures (2013)
Білецький В. - Культурологічний підхід до формування змісту навчання фізики у коледжах економічного профілю (2013)
Богданов І. - Методологічні основи фізико-технічної підготовки майбутнього вчителя-предметника (2013)
Бузько В. - Експертна оцінка дидактичного матеріалу для формування пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи (2013)
Величко С. - Формування у студентів вищих навчальних закладів дослідницько-експериментальних навиків роботи із сучасними спектральними приладами, Ковальов С., Ковальов Ю. (2013)
Головко М. - Європейський та вітчизняний досвід стандартизації шкільної фізичної освіти (2013)
Горденко Т. - Елементи технології навчання як дослідження на уроках фізики (2013)
Желонкина Т. - Внедрение нестандартных уроков в школьный курс изучения физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2013)
Желонкина Т. - Организация внеклассной работы при обучении физике в средней школе, Лукашевич С. (2013)
Забара О. - Віртуальний експеримент як основний елемент запровадження синергетичного підходу до фізичного практикуму (2013)
Задорожна О. - Результати впровадження нових інформаційних технологій навчання фізики у вищих навчальних закладах авіаційного профілю (2013)
Коваленко К. - Використання динамічних транспарантів для графічного розв'язування задач на рівняння теплового балансу (2013)
Коробова І. - Реалізація індивідуального підходу до формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2013)
Кузьменко О. - Розвиток навчального експерименту на основі сучасного обладнання з фізики, Величко С. (2013)
Купо А. - Использование компьютерных математических приложений в лабораториях физического практикума, Грищенко В., Шершнёв А., Дмитренко Я. (2013)
Левченко О. - Вивчення квантової фізики в профільній школі на основі комп’ютерного моделювання фундаментальних дослідів (2013)
Лукашевич С. - Методика проведения занятий по решению задач, Желонкина Т., Андреев В. (2013)
Мартинюк О. - Інновації у навчанні студентів-фізиків основам автоматизації фізичних досліджень та експерименту (2013)
Маслєннікова Д. - Методологічні і дидактичні засади використання засобів музейної педагогіки в навчанні фізики, Попова Т. (2013)
Моклюк М. - Формування уявлень про електричну провідність напівпровідників в учнів основної школи, Харкун І. (2013)
Мороз І. - Метод термодинамічних циклів у процесі підготовки вчителя фізики (2013)
Олійник Р. - Психодидактичні підходи у навчанні фізики, Овчаренко В. (2013)
Панченко Т. - Формування вмінь і навичок роботи зі шкільними астрономічними приладами у майбутніх учителів астрономії (2013)
Подопригора Н. - Про навчання експериментальних та теоретичних методів фізики у педагогічному університеті (2013)
Половина Г. - Самостійне мислення на уроці засвоєння нових знань, Грицуля Д. (2013)
Правда М. - Методичні особливості лабораторної роботи "коливання обруча” (2013)
Руднєва В. - Навчальний експеримент в курсі медичної та біологічної фізики (2013)
Сальник І. - Проблеми запровадження комплектів навчального обладнання в шкільному експерименті (2013)
Самофалов А. - Постановка лабораторной работы "Вращение плоскости поляризации. Опыт умова", Фаняев И. (2013)
Семченко А. - Особенности применения модульной технологии в ходе педагогической практики, Мышковец В., Никитюк Ю., Зайцев А. (2013)
Сиротюк В. - Методика перевірки сформованості наукового світогляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Соменко Д. - Компетентнісний підхід у запровадженні спецкурсів для майбутніх учителів фізики (2013)
Терещук С. - Методичні особливості вивчення корпускулярних та хвильових властивостей речовини у класах з поглибленим вивченням фізики (2013)
Ткаченко А. - Використання комп’ютерного моделювання у фаховй підготовці студентів фізичних спеціальностей, Кулик Л. (2013)
Точиліна Т. - Розробка цілісної педагогічної технології ефективного навчання фізики у вищій технічній школі (2013)
Форкун Н. - Формування готовності учнів старшої школи до засвоєння навчального матеріалу з фізики (2013)
Царенко О. - Впровадження технології структурування навчального матеріалу в курсі фізики напівпровідників (2013)
Кононенко С. - Прикладні задачі з електротехнічним змістом як засіб мотивації навчання фізики, Чінчой О. (2013)
Чумак М. - Використання фундаментальних фізичних законів і методологічних принципів фізики у процесі розв’язування задач з електростатики, Засєкін Д. (2013)
Школа О. - Педагогічна практика в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики (2013)
Анісімов М. - Історичні передумови становлення і розвитку професійної системи освіти (початок XVIII – перша половина XIX ст.) (2013)
Бєлова Ю. - Переваги та недоліки існуючих методичних підходів підготовки інженерів до проектувальної діяльності (2013)
Вовкотруб В. - Лабораторна робота з дисципліни "основи ергономіки" для студентів освітньої галузі "технології" (2013)
Гринь Д. - Підготовка студентів напряму "технологічна освіта" з обробки конструкційних матеріалів, Рябець С. (2013)
Кобилянська І. - Формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльностіу студентів вищих навчальних закладів, Кобилянський О. (2013)
Люльчак С. - Професійна компетентність майбутніх електромеханіків (2013)
Манойленко Н. - Оцінювання результатів досягнень майбутніх учителів обслуговуючої праці з курсу інформаційних машин та кібернетичних систем (2013)
Пархоменко В. - Соціокультурний підхід формування економічної культури в системі економічної освіти (2013)
Пуляк О. - Підготовка студентів до надання психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях (2013)
Сорочинська О. - Формування професійно-значущих якостей майбутнього вчителя біології (2013)
Царенко І. - Діяльнісний підхід у вивченні фахових дисциплін майбутніми вчителями технологій (2013)
Чистякова Л. - Підготовка майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2013)
Щирбул О. - Розв’язання проблемних задач – важливий елемент творчої технічної підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Мар’єнков М. Г. - Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних навантажень, Богдан Д. В., Сахаров В. О. (2015)
Баженов В. А. - Застосування програмних засобів при вивченні будівельної механіки, Шишов О. В. (2015)
Чибіряков В. К. - Методика дослідження оболонок від дії нестаціонарних динамічнтих впливів з використанням редукованих моделей, Легостаєв А. Д., Гречух Н. А., Яковенко О. О. (2015)
Кривенко О. П. - Вплив нагріву на стійкість і власні коливання сферичної панелі при зміні умов комбінованого закріплення контуру (2015)
Tran Duc Chinh - Method of compensating loads for shallow shells. Vibration and stability problems (2015)
Ворона Ю. В. - Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності, Кара І. Д. (2015)
Бараненко В. О. - Пошук максимального значення навантаження кругової циліндричної стиснутої оболонки в умовах стійкості та міцності при стохастичних даних, Волчок Д. Л. (2015)
Баженов В. А. - Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми, Лук’янченко О. О., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2015)
Вабіщевич М. О. - Чисельне дослідження напружено-деформованого стану грунтового склепіння підземної церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (2015)
Чеверда П. П. - Дослідження надійності двошарової плити перекриття підкріпленої ребрами (2015)
Шкриль О. О. - Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень (2015)
Іваненко П. О. - Врахування снігового навантаження на покрівлю при проектуванні сонячних батарей (2015)
Дащенко О. Ф. - Розвиток студентських інженерних змагань "Формула студент SAE" в Україні, Лимаренко О. М., Хамрай В. В. (2015)
Максим'юк Ю. В. - Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності (2015)
Іванченко Г. М. - Огляд методів сейсмозахисту та приклади їх застосування у конструкціях, Гончаренко М. В. (2015)
Примак І. Д. - Продуктивність агрофітоценозів польової сівозміни за різних систем основного обробітку і удобрення у Правобережному Лісостепу України, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Панченко І. А. (2016)
Гудзенко В. М. - Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України, Васильківський С. П. (2016)
Сидорчук В. І. - Як подолати затяжну рецесію в селекції, Глеваський В. І. (2016)
Гораш О. С. - Польова схожість та збереженість рослин пивоварного ячменю ярого залежно від строків сівби та норм висіву насіння, Куфель А. В. (2016)
Коломієць Ю. В. - Системний підхід до розроблення комплексних заходів захисту рослин томатів на основі використання біотехнологічних альтернатив, Таргоня В. С., Григорюк І. П. (2016)
Бородай В. В. - Підвищення товарної якості та врожаю бульб картоплі за сумісного застосування Планризу та Ридомілу Голд МЦ, Колтунов В. А., Данілкова Т. В., Войцешина Н. І. (2016)
Грабовська Т. О. - Урожайність та якість сортів пшениці озимої за органічного виробництва, Грабовський М. Б., Мельник Г. Г. (2016)
Лозінський М. В. - Типи успадкування кількості зерен з рослини у гібридів F1 і формотворчий процес в гібридних популяціях F2 пшениці м'якої озимої, отриманих від гібридизації різних екотипів, Бурденюк-Тарасевич Л. А., Дубова О. А. (2016)
Каrpuk L. - Quality of sugar beet seeds and the ways of its increase, Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Doronin V., Кravchenko Yu., Doronin V., Polishchuk V., Shevchenko T. (2016)
Карпук Л. М. - Обробка насіння – екологічно безпечний та ефективний спосіб захисту сходів цукрових буряків, Поліщук В. В. (2016)
Сонець Т. Д. - Оцінка нових гібридів цукрових буряків, Присяжнюк О. І. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Фотосинтетичні параметри посівів цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив та фунгіцидів на біологічні параметри рослин цукрових буряків (2016)
Субін О. В. - Адаптація рослин-регенерантів суниці садової до умов ex vitro за застосування біопрепаратів, Ткаленко Г. М., Бородай В. В., Ліханов А. Ф. (2016)
Миколайко В. П. - Вплив дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного, Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2016)
Миколаєвський В. П. - Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами, Сергієнко В. Г., Титова Л. В. (2016)
Князюк О. В. - Особливості росту, розвитку та продуктивність коріандру посівного залежно від строків сівби, Князюк Р. А. (2016)
Макух Я. П. - Заходи механічного захисту посівів міскантусу гігантського від бур'янів (2016)
Балабак О. А. - Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) за здатністю до розмноження різними способами (2016)
Марченко А. Б. - Оцінка рівня полігенної стійкості сортозразків айстри однорічної класу Язичкові до фузаріозного в'янення (2016)
Колесник В. Г. - DS-теория. Научные аспекты и перспективы развития (2017)
Шкільняк О. С. - Відношення логічного наслідку в логіках монотонних предикатів тa логіках антитонних предикатів (2017)
Рогушина Ю. В. - Класифікація засобів та методів семантичного пошуку в Web (2017)
Чистякова И. С. - Интеграция аксиоматики дескриптивных логик с реляционной моделью данных (2017)
Дорошенко А. Ю. - Метод паралелізації циклів сіткових обчислювальних задач для графічних прискорювачів, Бекетов О. Г. (2017)
Проскудина Г. Ю. - О технологии использования внешних данных при создании и редактировании энциклопедических текстов, Кудим К. А. (2017)
Яловець А. Л. - Архітектура та функціональні можливості мультиагентної системи Навігація (2017)
Балабанов О. С. - Принципи та аналітичні засоби реконструкції структур ймовірнісних залежностей у спеціальному класі (2017)
Древаль О. Л. - Застосування алгоритму фазової кореляції та його розширення в оптичному стабілізаторі безпілотних літальних апаратів, Дорошенко А. Ю. (2017)
Поліхун Н. - Методичний інструментарій педагогічної підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності (2016)
Ткаченко Л. - Готовність учнівського й учительського контингенту до соціалізації старшокласників засобами Інтернет-технологій (2016)
Рева О. - Ергономічна кваліметрія відповідності алгоритмів управління дидактичними процесами здібностям педагогічного працівника, Камишин В., Трушковський К. (2016)
Волошина А. - Тема козацтва як етнокультурної спільноти у просвітницькій діяльності "козацької світлиці" Київської Академії Козацтва, Олійник Л., Сичевська Л. (2016)
Абалмасова В. - Изучение финансовой грамотности с использованием педагогической технологии проектов во внешкольном образовании (2016)
Дем’яненко В. - Відкрита освіта у викликах сьогодення, Дем’яненко В., Стрижак О. (2016)
Дмитриченко М. - Обґрунтування актуальності дослідження практичного інтелекту у майбутніх фахівців транспортних технологій та систем, Тименко В. (2016)
Мартинець Л. - Програмно-цільовий підхід в управлінні професійним розвитком учителів (2016)
Меркулова С. - Роль освітніх виставок у процесі педагогічної орієнтації старшокласників в умовах сучасного інформаційного суспільства (2016)
Пермякова О. - Експериментальна перевірка впливу засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій студентів (2016)
Зінченко С. - Психолого-педагогічні особливості всебічного розвитку особистості в системі освіти дорослих (2016)
Бабаян Ю. - Рефлексивні здібності як складники професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (2016)
Андросович К. - Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих старшокласників (2016)
Остапчук О. - Обдаровані діти з аутистичними рисами особистості: особливості розвитку і навчання, Давоян Є. (2016)
Чорний В. - Інформаційно-освітній простір як середовище для розвитку особистості (2016)
Цизман В. - Організаційна культура як складова соціально-психологічного супроводу освітніх реформ (2016)
Хоріна О. - Особливості конструювання рефлексивної технології супроводу освітніх та суспільних реформ (практичний аспект) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Ильин В. Н. - Хроническое утомление в спорте – феномен или закономерность, Филиппов М. М., Алвани А. (2015)
Вітомський В. В. - Спорт в аспекті фізичної реабілітації при вроджених вадах серця, Лазарєва О. Б., Жовнір В. А. (2015)
Смоленский А. В. - Артериальная гипертония у спортсменов: вопросы диагностики и подходы к лечению, Михайлова А. В., Беличенко О. И., Татаринова А. Ю., Мирошников А. Б. (2015)
Неханевич О. Б. - Динаміка діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності, Дорофєєва О. Є., Бакурідзе-Маніна В. Б., Шелест А. О. (2015)
Лысенко Е. Н. - Изменение чувствительности кардиореспираторной системы к гиперкапнии на разных этапах адаптации к физическим нагрузкам скоростно-силовой направленности (2015)
Коваленко С. А. - Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у лиц, постоянно выполняющих силовые нагрузки (2015)
Шахлина Л. Я-Г. - Взаимосвязь психофизиологического состояния и специальной работоспособности квалифицированных спортсменок, специализирующихся в водном поло, Евпак Н. А. (2015)
Цыганенко О. И. - Спортивное питание, современные проблемы и пути их решения, Иващенко С. Н., Склярова Н. А. (2015)
Першегуба Я. В. - Концептуальные подходы к организации оздоровительного питания в медицинском фитнесе, Оксамытная Л. Ф., Домашенко Н. А. (2015)
Баженков Є. В. - Перспективи розвитку громадського сектора в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності державних службовців (2015)
Ніканоров О. К. - Проблема травматизму в ігрових видах спорту та перспективи використання засобів фізичної реабілітації (2015)
Виноградов В. Е. - Тейпирование в спорте, Гусев П. Е., Виноградов М. М., Грабко О. Н. (2015)
Лазарева Е. Б. - Особенности применения средств физической реабилитации у высококвалифицированных танцоров с нарушениями осанки в годичном цикле спортивной подготовки, Рожкова Т. А. (2015)
Дроздовская С. Б. - Молекулярно-генетические маркеры спортивного травматизма, Ильин В. Н. (2015)
Полякова Т. Д. - Комбинированное применение нормобарической гипоксии и гемомагнитотерапии в условиях тренировочного процесса, Кручинский Н. Г., Зубовский Д. К., Рыбина И. Л. (2015)
Рубченя И. Н. - Функциональные основы использования локальной и общей аэрокриотерапии в подготовке спортсменов циклических и ациклических видов спорта, Жилко Н. В. (2015)
Langier C. - Carriers of values in axiological education of children in postmodern epoch (2016)
Алексінцева Т. - Взаємодія мистецтв як ефективний засіб музичної освіти (2016)
Дерека Т. - Розвиток акмеології: філософський аспект (2016)
Десятник К. - Духовність особистості: аксіологічний вимір (2016)
Ємчик О. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки (2016)
Корпач Н. - Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект, Сидорук І. (2016)
Кузьмінська Ю. - Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель (2016)
Смолюк А. - Теоретичний аналіз проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2016)
Смолюк С. - Організація розвивального освітнього середовища початкової школи України (1990-ті рр.) (2016)
Стасюк Л. - Ретроспектива розвитку сільської малокомплектної школи (2016)
Pekala А. - Integration of music and fine arts as child's mean of experiencing art (2016)
Гелета О. - Критерії та рівні духовно-морального розвитку особистості у процесі роботи православних недільних шкіл на Волині (2016)
Гордієнко Ю. - Процесуально-комунікативний компонент педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Желанова В. - Суб’єкт – суб’єктна взаємодія вихователя і вихованців як засіб творчої самореалізації особистості (2016)
Єлова Т. - Основні чинники професійного самовизначення старшокласників (2016)
Лук’янчук М. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів: психолого-педагогічний контекст (2016)
Семенов О. - Модель системи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Чабайовська М. - Обґрунтування розроблення та реалізації проекту вивчення курсу українознавства за вибором "Я люблю Україну" для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Чапюк Ю. - Інтерактивні технології як засіб розвитку креативного мислення учнів на уроках англійської мови (2016)
Чарковський Я. - Соціальне виключення особистості в сфері інформатизації суспільних відносин, Танась М. (2016)
Брушневська І. - Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення, Рібцун Ю. (2016)
Карпюк Р. - Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді в контексті вивчення шкільного предмета "Основи здоров’я", Петрик О. (2016)
Омельчук М. - Вивчення сучасного стану сформованості компетентності провізорів з надання першої долікарської допомоги (2016)
Павлюк Т. - Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи (2016)
Савчук Н. - Корекція психічних станів у майбутніх педагогічних працівників (2016)
Наші автори, інформація для авторів (2016)
Радишевський Р. - Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі (2015)
Węgrzyniak A. - Co łączy Juliusza Słowackiego z Tarasem Szewczenką?, Stępień T. (2015)
Астаф’єв О. - Творчість Тараса Шевченка в оцінці Мар’яна Здзеховського (2015)
Бондарєва Т. - Т. Шевченко у творах М. Хвильового: "речник нації" чи її "божок"? (2015)
Брус М. - Відображення категорії жіночності в поетичній мові Тараса Шевченка (2015)
Василишин О. - Тарас Шевченко в рецепції Бориса Харчука (2015)
Кіраль С. - Тарас Шевченко на сторінках спогадів Ірини Жиленко та Михайлини Коцюбинської (2015)
Котяш І. - Інтерпретація постаті Т. Шевченка у сучасних українських та польських працях (2015)
Кралюк П. - Ставлення Тараса Шевченка до Польщі й поляків (2015)
Мафтин Н. - Структурованість "Кобзаря" Тараса Шевченка теоцентричним началом (2015)
Остапчук В. - Концепт України у творчості Т. Шевченка (2015)
Плахотнік О. - Тарас Шевченко і Київський університет: мовою фактів і документів, Безносюк О. (2015)
Поліщук Я. - Словацький, Шевченко і європейський дендизм (2015)
Скаб М. - Тарас Шевченко — духовний ідеал українців (2015)
Шмир М. - Т. Г. Шевченко і німецькомовний світ (2015)
Штонь Г. - Візійна складова поетичного мислення Словацького і Шевченка (2015)
Якимович В. - Образ єврея у творах Тараса Шевченка та Діни Рубіної (2015)
Bajda A. - Oswajanie obcości— doświadczanie świata w najnowszej prozie polskiej (2015)
Bracki A. - Wpływ języka angielskiego na współczesny slang studencki w Polsce (2015)
Janicka A. - Postępowy tradycjonalista. Zygmunta Glogera obraz kobiety XVIII i XIX wieku (2015)
Kulesza D. - Domowe zapachy dzieciństwa. O poezji Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej (2015)
Ławski J. - Obraz kultury polskiej na wschodzie Europy: Czas Kryzysu 2013-2015 (2015)
Oryniak O. - Ukryty "Lechita" (Norwid przemawia w Miłoszu) (2015)
Szamryk K. K. - Lwowski rękopis "Roślin potrzebnych" Krzysztofa Kluka (2015)
Ursu H. - Grupa literacka "Ziewonia" romantyczne źródło kultury słowiańskiej (2015)
Zabielski Ł. - "My podobni wam, starcze". O relacjach Cypriana Norwida i Kajetana Koźmiana (2015)
Бай О. - Амбівалентність творчості Данила Братковського: від шляхетського бароко до козацької "золотої вольності" (2015)
Беліченко М. - Специфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози (2015)
Бєлявцева О. - Польсько-український культурний діалог на сторінках часопису "Sygnały" (2015)
Білявська В. - Меланхолія руїн у "Спогадах з Волині, Полісся та Литви" Ю. І. Крашевського та "Мемуарах із життя" Є. Фелінської (2015)
Брацка М. - Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького (2015)
Булаховська Ю. - Проблематика і фактографізм в історичному романі ХІХ ст. (Микола Гоголь, Генрик Сенкевич, Болеслав Прус) (2015)
Вінійчук О. - "Не-Божественна Комедія" З. Красінського: назва і структура (2015)
Гарба В. - Топос міста у творі Бруно Шульца "Цинамонові крамниці" (2015)
Довжок Т. - Останній з клану ерцгерцога. Галицькі джерела й модерністський дух прози Анджея Кусьнєвіча (2015)
Дуда Г. - "Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінського (2015)
Єршов В. - Своєрідність історико-ремінісцентного тла в "Мемуарах" Г. Олізара (2015)
Кацемба Ю. - Інтерпретація містичних міфологем у "Спогадах…" Г. Жевуського (2015)
Кравченко Л. - Трансформація художнього образу ангела у поетичній спадщині Райнера Марії Рільке та Збігнєва Герберта (2015)
Кравченко Л. - Філософські виміри поезії Райнера Марії Рільке в польській літературознавчій рецепції (2015)
Кучеренко А. - Драматургія Павлина Свенцицького: переклади та переробки (2015)
Матлах М. - Творчість Фр. Равіти-Ґавронського на сторінках часопису "Кіевская старина" (2015)
Мойсеєнко Л. - Соматизми в українській, німецькій та польській мовах із компонентом найменування "частина тіла людини" (2015)
Оляндер Л. - Світ і людина в епістолярїї Юліуша Словацького: "Listy do matki" ("Листи до матері") (2015)
Радишевський Р. - Політичні інтенції творчості А. Н. Коженьовського (2015)
Руденко І. - До проблеми аналізу міжмовних омонімів у процесі підготовки правозахисників зі знанням польської мови (2015)
Савчук Ю. - Образ лірника в поезії Олександра Грози (2015)
Совтис Н. - Kонцепт "мати" у творах Л. Е. Венглінського (2015)
Строганова К. - Сарматизм як національний міф у романі Вітольда Гомбровича "Транс-Атлантик" (2015)
Сухарєва С. - Сарматські сюжети та мотиви польськомовних "турчиків" XVII ст. (2015)
Сухомлинов О. - Конверсивність літератури кресо-пограниччя (2015)
Талько О. - Аксіологічна парадигма Листопадового повстання у "Спогадах" (1805–1831) Євстахія Янушкевича (2015)
Ткачук О. - Україна в ранній критиці, епістолярії та мемуаристиці Джозефа Конрада (2015)
Церковна А. - Лімінальний дискурс імаготеми українсько-польського пограниччя в англійській подорожній літературі доби романтизму (2015)
Циганок О. - Деякі особливості кременецької поетики "Аpollo Sarmaticus" |Сарматський Аполлон| (1712) (2015)
Чепелик О. - Рецепція французького роману про "Петра Прованського та Прекрасну Магелону Неаполітанську" в Польщі (2015)
Чужа Т. - Рецепція романтизму в науковому доробку Юзефа Третяка: між позитивізмом і неоромантизмом (2015)
Янішевський О. - Полісуб’єктність сучасних польових досліджень українсько-польських відносин як свідчення неперервності бінарного національного топосу (2015)
Радишевський Р. - Станіслав Оріховський. Новий погляд крізь століття (2015)
Хронологічний покажчик друкованих праць доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ Ю. О. Карпенка (2014)
Зубов Н. И. - Юрий Александрович Карпенко и его кафедра общего и славянского языкознания (2014)
Бербер Н. М. - Антропоетонімікон оповідання "Апокаліпсис" Марії Матіос: інтертекстуальний параметр (2014)
Боєва Е. В. - Особливості відтворення онімів у перекладах та творах Лесі Українки, Крупеньова Т. І. (2014)
Бурдунюк О. В. - Відіменні прізвища північно-західної Миколаївщини (2014)
Голубенко Л. Н. - Специфика интерпретации общеизвестных собственных имен в немецкоязычной наивной картине мира (2014)
Гукова Л. Н. - Изучение географических номинаций на уроках русской словесности, Фомина Л. Ф. (2014)
Дворянчикова С. Е. - Из наблюдений над поэтонимами романа Я. Гашека "Похождения бравого солдата Швейка" (2014)
Дерик И. М. - Малая проза А. П. Чехова в английском переводе (на материале рассказа "Дама с собачкой") (2014)
Долбіна К. Д. - Структура узуального скрипта індивідуального зоонімічного фрейму (2014)
Домброван Т. И. - Кельтский след в английской антропонимии как проявление анизотропии языковой мегасистемы: лингвосинергетический аспект (2014)
Калинкин В. М. - Поэтика онимов рассказа А. П. Чехова "В цирульне" (2014)
Колесник В. А. - Специфика фамилий болгарских поселенцев Юга Украины (2014)
Костянко Ю. О. - Гидронимы в лирике А. С. Пушкина (2014)
Кравченко Э. А. - Редупликация как средство образности поэтонима и контекста (2014)
Максимова В. В. - Поэтика имен художников в творчестве А. Вознесенского (2014)
Марінашвілі М. Д. - Антропонімікон роману Ерве Базена "Змія у кулаці" (комунікативно-прагматичний аспект) (2014)
Насакина С. В. - Роль теонимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (2014)
Неклесова В. Ю. - Онімний ландшафт українського Інтернету у 2008 році (2014)
Немировська О. Ф. - Власне імя заголовного персонажа у часопросторовій структурі художнього твору (2014)
Пєліна О. В. - Основні чинники якісного перекладу української ідеонімнопрагматонімної лексики англійською мовою (2014)
Приходько Г. І. - Когнітивні параметри категорії оцінки (2014)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів в ІV колі індивідуального хрематонімного фрейму (2014)
Фартушняк К. О. - Відіменні прізвища в антропонімії Тростянецького району Вінницької області (2014)
Форманова С. В. - Інвективна семантика прізвиськ українських політиків (2014)
Хрустик Н. М. - До питання творення неофіційних назв автомобілів, Романченко А. П. (2014)
Шульдишова А. А. - Артионимия музыки в языке и художественном мире А. Блока (2014)
Явір Л. В. - Антропоніми як символеми поетичного дискурсу Івана Франка (2014)
Карпенко О. Ю. - Отин Е. С. Гидронимия Дона : монография в 2 томах. -- Донецк : Юго-Восток, 2011­2012 (2014)
Наші автори (2014)
Контактна інформація (2014)
Шараевский И. Г. - Неизвестные диагностические аспекты запроектной аварии на Чернобыльской АЭС, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2016)
Борисенко В. И. - О ядерной безопасности уран-графитовых реакторов (2016)
Шараевский И. Г. - Проблемные вопросы теплофизики исходного аварийного события Чернобыльской катастрофы, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2016)
Скорбун А. Д. - Статистичний аналіз шумів реакторного обладнання на основі теорії гіпервипадкових явищ, Стадник С. М., Котеленець В. Г. (2016)
Фиалко Н. М. - Проблемы диагностики виброакустической безопасности реакторов ВВЭР (Часть 2), Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Бабак С. В., Шараевский Г. И. (2016)
Шараевская Е. И. - Спектральные характеристики виброакустических колебаний в первом контуре реактора ВВЭР-1000 (2016)
Рязанов В. В. - Перколяционное описание поведения цепной реакции (2016)
Кенсицький О. Г. - Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні, Федоренко Г. М. (2016)
Габелков С. В. - Модель деградации микроструктуры лавообразных топливосодержащих материалов объекта "Укрытие", Носовский А. В., Щербин В. Н. (2016)
Люшня Є. П. - Застосування гамма-та гамма-спектрометричного каротажу для цілей радіогідроекологічного моніторингу, Литвин І. А., Панасюк М. І., Левін Г. В., Онищенко І. П. (2016)
Калиновский А. К. - Фракционирование радионуклидов в аэрозолях локальной зоны объекта "Укрытие" по результатам радиохимического выделения , Одинцов А. А., Чикур Л. Б. (2016)
Стрелко В. В. - Сорбционно-коагуляционная очистка жидких радиоактивных отходов от урана и трансурановых элементов, Милютин В. В., Псарева Т. С., Краснов В. А., Хан В. Е., Мелешевич С. И., Журавлев И. З., Закутевский О. И., Яковлев В. И. (2016)
Лев Т. Д. - Создание и организация взаимодействия комплекса пространственных баз данных для решения задач численного моделирования и оценки радиационной ситуации в системах противоаварийного реагирования, Пискун В. Н., Виноградская В. Д., Тищенко О. Г. (2016)
Лев Т. Д. - Превентивная интегральная оценка радиоэкологической критичности сельскохозяйственных территорий для целей эффективного управления процессами ликвидации последствий радиационных аварий, Пристер Б. С., Виноградская В. Д. (2016)
Литвин І. А. - Забруднення 90Sr підземних вод території об'єкта "Укриття" Чорнобильської атомної електростанції, Панасюк М. І., Левін Г. В., Онищенко І. П. (2016)
Виноградов А. - Префиксальная валентность русских и венгерских глаголов каузированного перемещения объекта в составе семантических групп (2015)
Попович Ю. - Відтворення зорової поведінки персонажів як маркера соціального статусу в українському художньому перекладі (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) (2015)
Чикалова М. - Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей (2015)
Бабяк Е. - Фразеологизм и паремия как типологически-речевая характеристика современной языковой личности (на материале современной художественной прозы) (2015)
Шоля І. - Мотиви вибору особових імен ужгородців у другій половині ХХ століття (жіночі імена) (2015)
Барчан В. - Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби (2015)
Бородина Л. - Изображение и оценка военных событий в Карпатах в романе А. Солженицына "Красное колесо" (к 100-летию Первой мировой войны) (2015)
Ліхтей Т. - Поезія словацького модернізму в естетичному осмисленні українських перекладачів (2015)
Бедзир Н. - Компаративистика на переломе тысячелетий: традиция и обновление в украинском и российском литературоведении (2015)
Садыкова Л. - "Бесконечный тупик" Д. Галковского: диалог традиций (2015)
Кордонець О. - Осмислення концепту щастя в мініатюрах Богдана Лепкого "Цвіт щастя" та "Щастя" Лесі Українки (2015)
Сенько И. - Своеобразие осмысления библейского образа Иуды в произведениях Леонида Андреева и Леси Украинки (2015)
Вовченко Г. - Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша (2015)
Тарасюк В. - Відданий журналістиці. "Ювілейне" слово про Юрія Бідзілю (2015)
Мушинка М. - "...Вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) (2015)
Угрин М. М. - Шановні колеги! (2017)
Захарова Г. Є. - Нормалізація оклюзійних співвідношень у комплексі лікувальних заходів при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет (2017)
Батіг В. М. - Віддалені результати лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу гідроксиду міді-кальцію, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2017)
Назарян Р. С. - Перспектива використання поліморфізму гена MUC5B у діагностиці гінгівіту на тлі атопічних захворювань у дітей Харківської області, Кривенко Л. С., Волкова Н. Є., Горенська О. В. (2017)
Слобода М. Т. - Прогнозування розвитку захворювань пародонта у молодих осіб з деформівними дорсопатіями (2017)
Мацех О. - "Уява та ідея — рушійні сили ІнСпе". Інтерв’ю з керівником на межі 20-річчя компанії (2017)
Варціде Б. - Високоестетичний результат інтердисциплінарного лікування. Як дрібнодисперсна польовошпатна кераміка може дарувати природну посмішку, Шлюттер Л. (2017)
Кулінченко Р. В. - Анатомо-гістологічна структура дисків скронево-нижньощелепних суглобів за результатами автопсійного дослідження (2017)
Варес Я. Е. - Компресійна гвинтова фіксація за умов серединних переломів нижньої щелепи: раціональність, недоліки, перспективи, Яремчук Н. І., Філіпський А. В., Галянт Х. Р. (2017)
Центіло В. Г. - Особливості проведення трахеотомії при оперативному лікуванні онкостоматологічних хворих, Хрипаченко І. А., Удод О. А. (2017)
Яковенко Л. Н. - Підготовка лікарів-стоматологів в Україні та Бразилії, Чехова І. Л., Атта М. Т. (2017)
Авдусенко М. В. - Вивчення впливу біохімічних показників ротової рідини на карієсорезистентність емалі зубів у дітей з недиференційованої дисплазією сполучної тканини, Богданова Т. Л. (2017)
Готь С.-Р. Р. - Інтенсивність утворення біоплівки на титанових та оксид цирконієвих абатментах в експерименті in vitro, Угрин М. М, Фаль О. М., Бариляк А. Я., Панас М. А. (2017)
Ярова С. П. - Хімічний склад емалі зубів з клиноподібним дефектом, Заболотна І. І. (2017)
Кузенко Є. В. - Оцінка прилипання Staphylococcus epidermidis і Candida albicans до титанових пластин із різним ступенем шорсткості, Гудименко О. О., Трейтяк І. В., Голобородько Л. В., Некрасов С. С., Біда О. В., Трейтяк В. О., Гаєва Л. М., Лазненко М. С. (2017)
Доктору медичних наук, професору Ніні Іванівні Смоляр — 75 (2017)
Ювілейна дата професора Лариси Олександрівни Хоменко (2017)
З нагоди ювілею Галини Миронівни Солонько (2017)
Contents (2017)
Havryliuk O. O. - Theoretical evaluation of the temperature field distribution in the silicon periodic nanostructures during thermal annealing, Semchuk О. Yu. (2017)
Otychenko O. M. - Influence of thermolysis in the nitrogen medium on physicochemical properties of medical using material based on biogenic hydroxyapatite, Babutina T. E., Parkhomey O. R., Budylina O. M., Protsenko L. S., Uvarova I. V. (2017)
Karachevtseva L. A. - Light emitting "Polymer-nanoparticles” coatings on macroporous silicon substrates, Kartel M. T., Konin K. P., Lytvynenko O. O., Onyshchenko V. F., Wang Bo (2017)
Perlova O. V. - Removal of uranyl cations from iron-containing solutions using composite sorbents based on polymer matrix, Dzyazko Yu. S., Perlova N. O., Sazonova V. F., Halutska I. Yu. (2017)
Soldatkina L. M. - Adsorption of anionic dyes on corn stalks modified by polyaniline: kinetics and thermodynamic studies, Zavrichko M. A. (2017)
Chorna N. A. - Synthesis, optical and photocatalytic properties of mesoporous iron doped titania films, Linnik O. P., Smirnova N. P. (2017)
Datsko T. Ia. - Effect of microstructure of modified diatomite on its adsorption properties, Zelentsov V. I. (2017)
Ved' M. V. - Synthesis of catalytic cobalt-containing coatings on alloy AL25 surface by plasma electrolytic oxidation, Karakurkchi A. V., Sakhnenko N. D., Gorohivskiy A. S. (2017)
Lipkovska N. O. - Complex standardization of silica–multiherbal nanodispersed Phytosil preparations, Barvinchenko V. M., Kartel M. T. (2017)
Yermolenko I. Yu. - AFM surface analysis of Fe-Co-Mo electrolytic coatings, Ved` M. V., Sakhnenko N. D., Zubanova S. I., Tychyna O. N. (2017)
Prokopenko S. L. - Room-temperature NH3 gas sensors based on heterostructures PbS/CdS, Gunja G. M., Makhno S. M., Gorbyk P. P. (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Balamutova N. M. - Hydro aerobics as means for physical state improvement of female students, Babadganjan V. V. (2013)
Berezka S. M. - Football as a professional sport, and the prospects for its development in Ukraine (2013)
Voitovska O. N. - Computer diagnostics of level of professional competence formation of future physical culture teachers in the biological disciplines study (2013)
Ivaniy I. W. - The essential characteristic of health preserving competence of physical education teacher. (2013)
Kirpenko V. N. - The functional model of optimization of the special physical preparation of students in the period of flying practice (2013)
Konovalov V. V. - Forming a motivation to the studies by the military-applied exercises for the cadets of few specialties of university of civil defence of Ministry of emergency measures of Ukraine., PoddubnyA. G., Poltavec A. I. (2013)
Mukhamediarov N. N. - Methodological foundations of healthy lifestyle (2013)
Palladina O. L. - Formation of healthy lifestyle among schoolchildren with overweight and obesity. (2013)
Perederij V. V. - The problem of the quality of judging in rhythmic gymnastics (2013)
Reshetniak O. A. - Characteristics of the physical heart trained and untrained students depending on the level of bioelements in the body. (2013)
Sergienko V. N. - The complex testing control of students’ motor abilities aged 17-20 years (2013)
Serhiyenko L. P. - Soles dermatoglyphics in the prognosis of sports endowment: differences of soles dermatoglyphics in sportsmen of different sport kinds., Lyshevska V. M. (2013)
Stepanchenko N. I. - Structure and state of the university of physical culture students’ professional-pedagogical motivation. (2013)
Strikalenko E. A. - Comparison of economic activity leading U.S. sports leagues. (2013)
Andam R. - The study of self-concept between volunteer and non-volunteer students in sport of universities, Asieh Ghorbanian Rajabi, Benar N. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Горбулин В. П. - "Черная дыра": тупик бесконечного урегулирования (2015)
Ткач В. Ф. - Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України (2015)
Сьомін С. В. - Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна, Дрьомов С. В. (2015)
Опалько Ю. В. - Роль громадянського суспільства України у протидії зовнішній агресії (2015)
Сидорук Т. В. - Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту (2015)
Власюк Т. О. - Надмірна відкритість внутрішнього ринку як загроза економічній безпеці України (2015)
Базилюк Я. Б. - Забезпечення економічної безпеки України в умовах гібридної війни (2015)
Венцковський Д. Ю. - Зовнішньоекономічна безпека України: стан та напрями забезпечення (2015)
Гладких Д. М. - Вплив присутності банківського капіталу російського походження на стабільність банківської системи України (2015)
Ніколаєв В. П. - Стратегічне управління державним нерухомим майном (2015)
Римарська Р. Ю. - Фіскальна політика та економічне зростання в Україні (2015)
Касперович Ю. В. - Напрями вдосконалення механізму трансфертного ціноутворення відповідно до Рекомендацій ОЕСР (2015)
Гелетуха Г. Г. - Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні, Желєзна Т. А., Трибой О. В. (2015)
Коваль О. П. - Щодо концептуальних засад запровадження накопичувальної пенсійної системи, Шаповал Я. К. (2015)
Ковязіна К. О. - Про необхідність удосконалення величин прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати (2015)
Малиновська О. А. - Чи потрібна Україні державна політика у сфері внутрішньої міграції? (2015)
Лазоренко О. А. - Інформаційний складник гібридної війни Російської Федерації проти України: тенденції розвитку (2015)
Коваль І. О. - Вплив медіа на президентський дискурс у кризових ситуаціях (2015)
Конах В. К. - Зовнішні загрози розвитку національних медіапросторів: наукове осмислення проблеми (2015)
"Донбас і Крим: ціна повернення". Національний інститут стратегічних досліджень презентував монографію (2015)
Бєгун С. В. - Уточнений цифровий і текстовий матеріал статті "Виклики та пріоритети розвитку гідроенергетики в Україні" (2015)
Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна (2015)
Розвиток громадянського суспільства в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей / Requirements for research papers (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Voropay S. M. - Comparative characteristics of the state of the motor function of boys and girls aged 4-5 years, Sukachov O. V. (2013)
Glazunov S. I. - Ways to improve the methodical competence of teachers of physical education and special training (2013)
Zaytsev V. P. - Methodology of physical recreation: problems, experience, recommendations, Manucharjan S. V., Prusik Kr., Prusik K., Cieślicka M., Szark-Eckardt M. (2013)
Zaporozhanov V. A. - About reliable indicator of proprioception in agility control. (2013)
Kalmykov S. A. - Features of the reaction of the cardiovascular system to physical exercise in patients with pulmonary tuberculosis, Kalmykova Yu. S. (2013)
Kramida I. E. - Dynamics of personal development on healthy students (2013)
Kramida I. E. - Training workshop on the basis of gymnastic qigoing as a factor of personal development of students with poor health (2013)
Maksimovskaya N. A. - Integration of physical and spiritual recreation of youth in the socio-educational animation (2013)
Matyash V. V. - Method of technical training of football players during pre-basic training (2013)
Mukhamediarov N. N. - Technology of forming a positive attitude to physical training students of special medical group (2013)
Perederiy A. V. - Competition in the training of the athletes of Special Olympics (2013)
Sereda N. V. - Analysis of an application degree of marketing in organization and management activity of youth sports schools (2013)
Tkachenko S. V. - Factor analysis of the most informative parameters affecting the efficiency of training wrestling students of physical education (2013)
Podstawski R. - Health attitudes of the female students from Olsztyn, Poland – the physical activity, addictions and the knowledge about health behaviors, Górnik K., Kolankowska E., Boraczyński M., Boraczyńska S. (2013)
Rafał Grad. - Pro-health behaviours and belief in oneself among 13-15-year old teenagers living in Biała Podlaska (2013)
Shruti Pandey S. - Nutrional needs of athletes, Singh V. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Содержание (2017)
Гриценко И. А. - Присоединенная масса при колебаниях кварцевого камертона в Не II, Михайленко К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2017)
Бражников М. Ю. - Распадная неустойчивость гравитационно-капиллярной волны на поверхности жидкого водорода, Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П., Ремизов И. А. (2017)
Куплевахский С. В. - Механизм Хиггса в сверхпроводящих структурах (2017)
Бобров В. Б. - О еще одном подходе к получению спектров возбуждений в вырожденном бозе-газе с дельтаобразным потенциалом взаимодействия, Загородний А. Г., Тригер С. А. (2017)
Барьяхтар В. Г. - Магнитоупругие колебания в ферромагнетике кубической симметрии, Данилевич А. Г. (2017)
Калита В. М. - Монте-Карло расчет коэрцитивной силы и фазовых переходов в ансамбле обменно-взаимодействующих стонер-вольфартовских частиц, Кулик Н. Н., Рябченко С. М. (2017)
Вайнберг В. В. - Магнитосопротивление композиционных углеродных сенсоров в сильных электрических полях в диапазоне температур жидкого гелия, Пилипчук А. С., Порошин В. Н., Филиппов Ю. П. (2017)
Еремко А. А. - К теории собственных спиновых состояний и спин-орбитального взаимодействия квазидвумерных электронов, Локтев В. М. (2017)
Dolbin A. V. - The effect of the thermal reduction on the kinetics of low-temperature 4He sorption and the structural characteristics of graphene oxide, Khlistuck M. V., Esel’son V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Prokhvatilov A. I., Legchenkova I. V., Meleshko V. V., Maser W. K. (2017)
Константинов В. А. - Изохорная теплопроводность кристаллического 1-пропанола, Саган В. В., Карачевцева А. В. (2017)
Романцова О. О. - Аномальный теплоперенос в двух полиморфах пара-бромбензофенона, Горбатенко Ю. В., Кривчиков А. И., Koролюк O. A., Вдовиченкo Г. A., Злобa Д. И., Пышкин О. С. (2017)
Иванов А. Ю. - Инфракрасные спектры молекул 5-фторурацила, изолированных в инертных матрицах Ar, и их пленок на оксиде графена при 6 К, Леонтьев В. С., Белоус В. Ф., Рубин Ю. В., Карачевцев В. А. (2017)
Дробышев А. - ИК спектрометрические исследования тонких пленок криовакуумных конденсатов метана и смеси метан–вода, Алдияров А., Соколов Д. (2017)
Ропакова И. Ю. - Модификация люминесцентных характеристик молекулы, взаимодействующей с экситонными состояниями J-агрегата, Сорокин А. В., Звягин А. А., Малюкин Ю. В. (2017)
Ostapovets A. - Peierls barriers of a-type edge and screw dislocations moving on basal and prismatic planes in magnesium, Vatazhuk O. (2017)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Козлов Д. А. - Квантовая емкость трехмерного топологического изолятора на основе HgTe, Bauer D., Ziegler J., Fischer R., Савченко М. Л., Квон З., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А., Weiss D. (2017)
Вальков В. В. - Влияние ориентации магнитного поля и беспорядка на майорановскую поляризацию в проволоках с топологической сверхпроводимостью, Аксенов С. В. (2017)
Okorokov M. S. - Dynamic spin-current generation in hybrid structures by sound wave, Lyapilin I. I., Ustinov V. V. (2017)
Крайнов И. В. - Релаксация спина марганца в ферромагнитном (Ga, Mn)As, Аверкиев Н. С., Lähderanta E. (2017)
Кульбачинский В. А. - Термоэлектрические свойства, эффект Шубникова–де Гааза и подвижности носителей заряда в теллуридах и селенидах висмута–сурьмы и нанокомпозитах на их основе, Кытин В. Г., Кудряшов А. А., Лунин Р. А., Banerjee A. (2017)
Скипетров Е. П. - Магнитные свойства разбавленных магнитных полупроводников Pb1–yFeyTe, Соловьев А. А., Кнотько А. В., Слынько В. Е. (2017)
Shelushinina N. G. - The mixed-state Hall conductivity of single-crystal films Nd2–xCexCuO4+δ (x = 0.14), Harus G. I., Charikova T. B., Petukhov D. S., Petukhova O. E., Ivanov A. A. (2017)
Клепикова А. С. - Условия экспериментального наблюдения критического поведения продольного и холловского сопротивления в режиме квантового эффекта Холла в гетероструктурах на основе арсенида галлия и индия, Арапов Ю. Г., Гудина С. В., Неверов В. Н., Харус Г. И., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В., Звонков Б. Н. (2017)
Gudina S. V. - Activation transport under quantum Hall regime in HgTe-based heterostructure, Neverov V. N., Novik E. G., Ilchenko E. V., Harus G. I., Shelushinina N. G., Podgornykh S. M., Yakunin M. V., Mikhailov N. N., Dvoretsky S. A. (2017)
Савельев А. П. - Фазовый переход из диэлектрического состояния в фазу квантового эффекта Холла в гетероструктурах n-InGaAs/GaAs, Гудина С. В., Арапов Ю. Г., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Якунин М. В. (2017)
Боголюбский А. С. - Антисимметричный вклад в магнитосопротивление гетероструктур в параллельном магнитном поле, Гудина С. В., Неверов В. Н., Новокшонов С. Г., Якунин М. В. (2017)
Михеев В. М. - Влияние подсветки на подвижность 2D электронов при рассеянии на коррелированном распределении примесных ионов (2017)
Лончаков А. Т. - Экспериментальное обнаружение квантовых осцилляций аномального холловского сопротивления в кристаллах селенида ртути с примесями кобальта, Бобин С. Б., Дерюшкин В. В., Окулов В. И., Говоркова Т. Е., Неверов В. Н., Памятных Е. А., Паранчич Л. Д. (2017)
Говоркова Т. Е. - Новые данные и развитие представлений об электронной системе гибридизированных состояний примесных атомов кобальта в кристалле селенида ртути, Жевстовских И. В., Лончаков А. Т., Окулов В. И., Окулова К. А., Подгорных С. М., Бобин С. Б., Дерюшкин В. В., Паранчич Л. Д. (2017)
Лашкарев Г. В. - Физика высокопроводящих прозрачных материалов на основе широкозонного оксида цинка, Карпина В. А., Овсянникова Л. И., Картузов В. В., Дранчук Н. В., Годлевский М., Петрушка Р., Хомяк В. B., Петросян Л. И. (2017)
Чурманов В. Н. - Переходы с переносом заряда в оптических спект-рах оксидов NicMg1–cO, Соколов В. И., Пустоваров В. А., Груздев Н. Б., Уймин М. А., Бызов И. В., Дружинин А. В., Королев А. В., Ким Г. А., Зацепин А. Ф. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Grinko V. M. - Training of students’ special endurance in ping pong sport circles, Kudelko V. E., Hlotov Y. O. (2017)
Javad Mahdiabadi - The effect of aerobic continuous training and detraining on left ventricular structure and function in male students, Mohammadali Mahdiabadi, Toba Kazemi (2017)
Kolomiytseva O. E. - Fitness callanetics in physical education of girl students, Anatskyi R. V. (2017)
Kolumbet A. N. - Study of qualified cyclists movements’ coordination structure in period of overcoming fatigue during differently oriented trainings (2017)
Lavrin H. Z. - Technology of concentrated training as one of ways to optimization stidents’ basketball trainings (2017)
Pryimakov A. A. - Reliability of functioning and reserves of system, controlling movements with different coordination structure of special health group girl students in physical education process , Eider E., Nosko M. O., Iermakov S. S. (2017)
Pyatkov V. T. - Dynamic of arm’s micro movements of elite athlete in Olympic exercises Rapid Fire Pistol and Air Pistol, Bilinski J., Petriv O. S., Magmet T. M. (2017)
Zerf Mohammed. - Body composition versus body fat percentage as predictors of posture/balance control mobility and stability among football players under 21 years (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Крочак М. - Склад, будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман) району Канівських дислокацій, Огієнко О., Тимченко Ю. (2016)
Баран А. - Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок УЩ) (2016)
Al Rashedi S. - Geochemistry of beach sands from Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE), Siad A. (2016)
Беліченко О. - Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину, Ладжун Ю. (2016)
Кульчицька Г. - Зональні кристали бритоліту: метасоматоз чи кристалізація?, Герасимець І. (2016)
Прилепа Д. - Геохімічний фактор локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових кварцитів Криворізького бассейну, Євтєхов В., Часова Е. (2016)
Вижва С. - Застосування графічних процесорів для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища, Лісний Г., Круглик В. (2016)
Орлюк М. - Зв'язок сейсмічності Землі та вікових змін її магнітного поля, Марченко А., Роменець А. (2016)
Mykhailov V. - Volcanic rocks of the Islamic Island (Iran), Kryvdic S., Sharygin V. (2016)
Полєвич О. - Потоки техногенних грунтових вод, визначення шляхів їх руху та створення на них штучних геохімічних бар’єрів, Чуєнко О., Удалов І. (2016)
Кошлякова Т. - Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах Київської міської агломерації, Долін В. (2016)
Чомко Д. - Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як гідромінеральна сировина, Рева М., Диняк О. (2016)
Зацерковний В. - Джерела походження та взаємодія мікросейсм з геологічним середовищем, Тішаєв І., Шульга Р. (2016)
Vyzhva Z. - Methods of statistical simulation of random fields on the plane by the aircraft magnetometry data, Vyzhva A. (2016)
Гурин В. А. - Ідентифікація поверхневих водних об’єктів, Танасів Д. О. (2014)
Бондар А. Є. - Обґрунтування необхідності та сучасні підходи до оцінювання впливу господарської діяльності на водність річок (2014)
Герасимов Г. Г. - Визначення основних параметрів стабілізаторів тиску аналітичним методом, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2014)
Ольховик О. І. - Можливості використання сонячної енергії в гідромеліорації, Сінгаєвич Д. M. (2014)
Кузьмич Л. В. - Оцінка технічного стану елементів осушувальної системи "Марининська" Березнівського району Рівненської області, Шекель Ю. В. (2014)
Клімов С. В. - Використання сучасних засобів позиціонування фірми TRIMBLE на основі технології GPS при будівництві горизонтального трубчастого дренажу, Бугайчук А. П. (2014)
Меддур Ахмедсалахеддін - Дослідження роботи краплинних водовипусків "Netafim" в лабораторних умовах (2014)
Клімов С. В. - Особливості технології та нормування робіт при будівництві дренажно-екранних модулів, Маліневська І. А. (2014)
Гопчак І. В. - Упорядкування водоохоронних зон брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води, Басюк Т. О. (2014)
Козішкурт С. М. - Удосконалення підходів до розрахунку режиму зрошення з метою збереження родючості поливних ґрунтів (2014)
Щодро О. Є. - Порівняльний аналіз експериментів з подачею наносів при формуванні донних гряд, який натікає на берег або перешкоди, Вечер В. В., Пилипей М. І. (2014)
Стефанишин Д. В. - Прогнозування рівня води в п’єзометрі в тілі земляної греблі біля дренажу за даними регулярних п’єзометричних спостережень, Дем’янюк А. В. (2014)
Щодро О. Є. - Імітаційне моделювання руслового процесу та прогнозування руслових деформацій, Шинкарук Л. А. (2014)
Бомба А. Я. - Модифікація Т-представлень для находження брізерних вирішень рівнянь типу Кортевега-де Вріза, Рябенко О. А., Турбал Ю. В. (2014)
Кизима В. П. - Виконання робіт по зміцненню підводних укосів річок і водойм, Куковський А. Г., Жичковська І. О. (2014)
Нестеренко В. П. - Дослідження поля швидкостей потоку у вхідній частині блока з горизонтальним капсульним гідроагрегатом (2014)
Матвиенко А. А. - Сравнение расчетных и наблюденных сейсмических ускорений в каменно-земляной плотине Днестровской ГЭС-1 при проведении экспериментальных взрывов (2014)
Прогульный В. И. - Исследования кольматации пористого полимербетона пенополистиролом, Рябков М. В. (2014)
Тугай А. М. - Водопостачання населених пунктів при значному зниженні водоспоживання, Пікуль Ю. М. (2014)
Корнійчук К. С. - Моделювання роботи напірного фільтра з пінополістирольною засипкою при контактному знезалізненні води (2014)
Назаров С. М. - Оптимізація енергетичних параметрів промивної системи сітчастих струменереактивних фільтрів середньої продуктивності (2014)
Мартинов С. Ю. - Визначення коефіцієнта рециркуляції при знезалізненні води на напірному фільтрі (2014)
Сафоник А. П. - Комп’ютерне моделювання і дослідження процесу магінтного осадження домішок (2014)
Куницький С. О. - Застосування повного факторного експерименту до моделювання процесу знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах при неповній їх промивці (2014)
Похильчук І. О. - Дослідження надійності нових конструкцій торцевих ущільнень, Стрілець В. О., Тимейчук О. Ю. (2014)
Гуртовий О. Г. - Уточнений аналітично-чисельний розв’язок задачі згинання балки з обмеженою повздовжньою тріщиною, Жук Д. В. (2014)
Вознюк Л. І. - Дослідження трьохшарових балочних плит перекриття на згин, Демчина Б. Г., Дубіжанський Д. І. (2014)
Rud V. - New Porous Penetrating Material, Povstyana Y., Samchuk L., Saviuk I. (2014)
Поліщук-Герасимчук Т. О. - Фосфогіпс-дигідрат як сировинний потенціал в технології в'яжучих речовин у концепті сталого розвитку (2014)
Тулашвілі Ю. Й. - Формалізація змісту навчання на основі семантичних мереж в системі професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2014)
Кундрат М. М. - Локалізовані зони передруйнування в пластині з нерозтягливим лінійним підсиленням, Мисюкевич А. М., Кундрат А. М. (2014)
Бабич С. В. - Алгоритм побудови допустимої матриці розкладів, Турбал Ю. В. (2014)
Матус С. К. - Підвищення ефективності передачі та обміну інформації в системі моніторингу і дистанційного управління віддаленими об'єктами (2014)
Ніколайчук В. В. - Сучасний стан та перспективи застосування нових з’єднань змінної жорсткості в машинах, Тимейчук О. Ю. (2014)
Серілко Л. С. - Розрахунок параметрів живильників горизонтальних гвинтових конвеєрів, Щурик В. О., Серілко Д. Л. (2014)
Пимонов И. Г. - Энергосбережение в гидроприводахмобильных машин температурным режимом рабочей жидкости (2014)
Голотюк М. В. - Динамічні навантаження в пружній системі відвалу планувальника, Кирикович В. Д., Гоч М. В. (2014)
Мельник В. М. - Інтерполяція поправок трансформації координатних систем, Расюн В. Л. (2014)
Бялик І. М. - Загальний аналіз даних та формування структури геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Куницький М. О. - Обґрунтування та теоретичні засади використання технологій 3D друку в геодезичному приладобудуванні, Бялик І. М. (2014)
Кот І. С. - Екологічна оцінка якості основних річкових басейнів Житомирської області (2014)
Ступень М. Г. - Формування та розвиток агротуризму сільських територій, Таратула Р., Бренько І. (2014)
Шолудько М. В. - Особливості реконструкції стадіонів в сучасних умовах на прикладі Рівненського стадіону "Авангард”, Шолудько М. М., Шолудько І. М. (2014)
Богданець К. - Аналіз архітектурно-планувальних рішень комерційних багатоквартирних житлових будинків (на прикладах новобудов м. Рівне), Лоза О., Бєлозорова К. М., Зданевич В. А. (2014)
Пугачов Є. В. - Розрахунок ефективностісвітлових шахт у вигляді паралелепіпедаз похилою вхідною основою, Кундрат Т. М. (2014)
Шаталов О. С. - Особливості травматизму та охорони праці працівників сільського господарства (2014)
Кусковець С. Л. - Аналіз чинників визначення рівня забезпечення пожежної безпеки людей, Кухнюк О. М. (2014)
Соболевський Р. В. - Розробка методики визначення білизни первинних каолінів, Ващук О. М., Стріха В. А. (2014)
Новак А. И. - Охрана подготовительных горных выработок модульными адаптационными охранными элементами переменной жесткости (2014)
Толкач О. М. - Управління якістю пірофілітової сировини на основі даних геометризації (2014)
Новак А. И. - Механизм разрушения неоднородного слоистого массива горных пород энергией взрыва (2014)
Гаєвський В. Р. - Калібрування вуглекислотного потенціометричного датчика (2014)
Гудь В. М. - Надмолекулярна структура рідкої води (2014)
Власюк А. П. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з урахуванням тепло-масоперенесення в двовимірному випадку, Жуковська Н. А., Каюн Д. В., Бабанов С. О. (2014)
Абдулов А. Р. - Создание библиотек типового литейного оборудования с применением возможностей современных CAD-систем, Приходько О. В., Лапченко А. В., Пряхина М. А. (2016)
Агравал П. Г. - Экспериментальное изучение термодинамических свойств расплавов аморфообразующей системы Co–Cu–Ti, Древаль Л. А., Жижченко С. С., Турчанин М. А. (2016)
Агравал П. Г. - Общие закономерности концентрационной зависимости интегральной энтальпии смешения и тройного вклада в энтальпию смешения жидких сплавов аморфообразующих систем, Турчанин М. А. (2016)
Агравал П. Г. - Анализ концентрационной зависимости парциальных энтальпий смешения IVB-металлов жидких сплавов аморфообразующих систем, Турчанин М. А. (2016)
Гресс А. В. Стороженко С. А. - Исследование влияния технологии рафинирования расплавов в литейном ковше на структуру и литейные свойства стальных отливок, Стороженко Т. И. (2016)
Древаль Л. А. - Калориметрическое исследование энтальпий смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Hf, Агравал П. Г., Солянова А. А., Турчанин М. А. (2016)
Дьяченко Ю. Г. - Оборудование для исследования процессов охлаждения массивных стальных изделий (2016)
Єременко А. П. - Дослідження способу управління мікроструктурою чавунного виливка шляхом дії на нього в процесі кристалізації електричного струму, Кобзева А. І., Стороженко Т. І. (2016)
Кулініч А. А. - Вплив перемішування розплаву на структуру ливарних сплавів системи Al–Mg, Тищенко Н. В., Чепурний П. В. (2016)
Лапченко А. В. - Перспективы использования элементов программирования в CAD-системах, применяемых при проектировании литейной технологии, Абдулов А. Р., Приходько О. В. (2016)
Лютий Р. В. - Особливості структуроутворення систем ортофосфорної кислоти з вогнетривкими матеріалами при їх тепловому зміцненні, Кеуш Д. В., Набока В. О., Пивощук А. Р. (2016)
Порохня С. В. - Исследование влияния технологических особенностей отливок на технические параметры гидромонитора (2016)
Порохня С. В. - Усовершенствование гидромонитора гидрокамеры очистки литья (2016)
Приходько О. В. - Усовершенствование алгоритма выбора рациональных размеров опочной оснастки, Абдулов А. Р., Лапченко А. В. (2016)
Тренкина М. В. - Термодинамический анализ движущей силы растворения железосодержащих материалов в жидком алюминии, Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2016)
Турчанин М. А. - Парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Ni–Hf, Древаль Л. А., Солянова А. А., Агравал П. Г. (2016)
Федоров М. М. - Дослідження впливу вологостабілізуючих добавок на властивості піщано-бентонітових сумішей (2016)
Фесенко А. Н. - Получение двухслойных отливок из базового расплава чугуна способом промывки, Фесенко М. А., Корсун В. А., Мисько В. К. (2016)
Фесенко М. А. - Влияние способа модифицирования на структуру и свойства высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в литом состоянии, Лукьяненко И. В., Фесенко Е. В., Косячков В. А. (2016)
Ямшинський М. М. - Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей залежно від вмісту хрому та алюмінію, Федоров Г. Є. (2016)
Водолазская Н. В. - Статистическая оценка износа рабочих поверхностей основных элементов насосного оборудования, Минасян А. Г., Пастухов А. Г. (2016)
Акопов С. Е. - Питання поводження з твердими побутовими відходами в Україні та країнах Європи (2016)
Баєва О. І. - Теоретичні основи формування і розвитку людського капіталу (2016)
Берсуцька С. Я. - Механізм трансформації стратегічних цілей людського капіталу в систему бюджетів, Каменська О. О. (2016)
Бріцина Ю. В. - Реформування професiйно-технiчної освiти в Українi (2016)
Дульцева І. І. - Соціальне підприємництво в галузі туризму: світовий досвід (2016)
Козлова В. О. - Систематизація і класифікація інвестиційних ризиків з погляду економічної безпеки ринку цінних паперів (2016)
Нєнно І. М. - Компонентний склад інтегрованого ризик-менеджменту на рівні підприємства (на прикладі морських торгівельних портів України) (2016)
Садова М. Є. - Організаційне забезпечення управління якістю дорожньо-будівельних робіт (2016)
Шевченко В. В. - Використання раціоналізаторських пропозицій в Україні: проблеми і тенденції комерціалізації (2016)
Анотації (2016)
Автори (2016)
Скорочення (2016)
Анпилов С. М. - Современные тенденции управления устойчивым развитием строительных организаций, Сорочайкин А. Н. (2013)
Бандоріна Л. М. - Моделювання системи ціноутворення для підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Ярмоленко Л. І. (2013)
Безверхий К. В. - Облікові регістри як складова обліково-звітної інформації підприємства (2013)
Болгар Т. М. - Кредитний ризик як основна складова системи банківських ризиків та роль проблемних кредитів у їх формуванні (2013)
Бондаренко Н. Е. - Продовольственная безопасность страны как критерий стабильности экономики, Казаринова Е. Б. (2013)
Бочуля Т. В. - Облікова складова інформаційного потенціалу підприємства (2013)
Буркова Л. А. - Оцінка економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням показника "дефіцитактивів" (2013)
Вакулич М. М. - Механізм управління інвестиційним кліматом в агропромисловому комплексі економіки України (2013)
Вареник В. М. - Визначення зони оцінки ефективності управління грошовими потоками в економіці України (2013)
Варич Ю. М. - Кількісне вимірювання економічної інформації: методичні підходи (2013)
Виниченко Е. Н. - Организация кассовых операций при круглосуточном режиме работы предприятия (2013)
Глуха Г. Я. - Людський капітал у контексті економічного зростання, Глуха О. М. (2013)
Гончар Л. А. - Структурування асортименту підприємства за його аналізом (2013)
Гречко М. В. - Экономика "возрастающей отдачи знаний" как модель развития информационного общества (2013)
Демьянчук Б. А. - Теория компромисса: модель полезности и риска, эвристические решения, прогнозирование последствий, Косарев В. М. (2013)
Джигеров З. А. - Мультипликатор знаний и интеллектуализация экономического роста, Дубовик М. В. (2013)
Євтушенко О. А. - Теоретичні аспекти управління фінансовим забезпеченням відтворення основнихзасобів підприємства (2013)
Жуков Е. А. - Разрушение базових нравственных ценностей – главная причина экономической нестабильности (2013)
Задоя А. А. - Экономическая цикличность: конфликтологическая концепція (2013)
Зборовська О. М. - Характерні особливості зовнішньоекономічних контрактів промислових підприємств (2013)
Іващенко В. І. - Форсайт потреб інноваційної економіки (2013)
Кешенкова Н. В. - Проблемы, сдерживающие развитие розничного кредитования в России (2013)
Коваленко А. Г. - Нові підходи до поділу витрат на змінні та постійні в умовах багатопродуктового виробництва, Ночовна Ю. О. (2013)
Кравченко В. В. - Влияние институциональной среды на динамику стоимости корпоративного предприятия (2013)
Kuznetsova S. - The investment position of the major players in the Ukrainian’s grain market: fundamentals analysis, Rudenko T., Andreenko M. (2013)
Лігоненко Л. О. - Економічне управління: еволюція поглядів та авторська концепція, Харчук Т. В. (2013)
Магдіч А. С. - Роль прямих іноземних інвестицій у розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи (2013)
Мачуга Н. З. - Інформаційне забезпечення в управлінні якістю медичних послуг (2013)
Мищенко А. П. - Методический аппарат оценивания и формирования качества стратегических альтернатив предприятия, Яременко С. С. (2013)
Мордовцев О. С. - Методологія територіального індикативного планування (2013)
Мороз О. В. - Організаційний механізм формування муніципально-приватного підприємства міського пасажирського автотранспорту (2013)
Нежива М. О. - Аудит ефективності формування фінансових резервів (2013)
Павлова В. А. - Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств, Мячин В. Г., Жукова А. Г. (2013)
Пестовська З. С. - Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на підстав іудосконалених показників ліквідності (2013)
Пікалов В. Л. - До питання про процеси і методи управління організаційними знаннями (2013)
Пилипенко А. Н. - Мотивация предпринимательствав контексте кросс-культурного анализа (2013)
Прушківська Е. В. - Роль формальних і неформальних інститутів у формуванні секторальної структури (2013)
Резнікова Н. В. - Роль золота в подоланні фундаментальних дисбалансів сучасної фінансової архітектури, Відякіна М. М. (2013)
Рогач О. І. - Результативність і ефективність угод злиттів та поглинань для транснаціональних корпорацій, Македон В. В. (2013)
Сидоренко П. О. - Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків (2013)
Стирська О. І. - Активізація процесів державного інвестиційного кредитування з використанням банку розвитку (2013)
Строкович Г. В. - Методичний підхід до визначення якості функціонування підприємств (2013)
Тараненко Ю. К. - Застосування моделі Леонтьєва в автоматизованих економічних системах, Різун Н. О., Гудим М. В. (2013)
Ткач А. А. - Формування інституціональної парадигми економічної теорії (2013)
Трусевич И. П. - Особенности формирования единого образовательного пространства стран – участниц таможенного союза (2013)
Хаванова М. С. - Фінансовастратегія якінструментзабезпечення розвитку корпорацій у сучасних умовах (2013)
Чорная О. Е. - Оценка моделей взаимосвязи экономического роста и уровня безработицы (2013)
Шавлюк А. О. - Ділове партнерство як об’єкта удиту (2013)
Шергелашвили Е. В. - К вопросу о современной политической экономии, её месте и роли в системе экономических наук, Кравченко М. И. (2013)
Шипіцина Г. А. - Максимізація величини чистого прибутку та мінімізація величини чистого збитку як факторим підвищення ефективності процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства (2013)
Шкапяк О. І. - Система оплати медичних послуг як важливий інструмент стратегії розвитку охорони здоров’я в Україні (2013)
Шкляєва Г. О. - Теоретико-методичніпідходидорегіональних маркетингових проблем (2013)
Штанько О. Д. - Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Штибель У. І. - Податкові стимули формування та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи (2013)
Янчев А. В. - Інноваційні технології обробки облікових документів (2013)
Summaries (2013)
Вихідні дані (2013)
Сошніков А. О. - Моделювання експозиційного образу (2016)
Петрушов В. М. - Метаморфози мови у дослідженнях історії та типології культури: М. Фуко, Павлов В. І., Коротенко Є. Д. (2016)
Іващенко О. В. - Культурно-історичні передумови становлення журнального дизайну (на матеріалі слобожанщини ХХ ст.) (2016)
Севрук І. І. - Дисципліна як універсальна технологія влади (2016)
Бережна С. В. - Феномен мультикультуралізму в постмодерні (2016)
Качмар О. В. - Метафізика агресії: смисли та дуалістична природа (2016)
Пасічник Л. В. - Вплив класичної художньої літератури на світогляд особистості (2016)
Култаєва М. Д. - Мир і війна у реаліях мультикультуралізму:освітній вимір (2016)
Слюсаренко О. М. - Пріоритети сучасної освітньої політики в контексті забезпечення якості вищої освіти (2016)
Яковлева О. В. - Багатомовність як тренд суспільного розвитку та чинник модернізації освіти (2016)
Подолякіна О. В. - Дискурсивність, діалогічність і комунікативність мовної філософії освіти у розвитку науково-освітнього простору як імператив формування суспільства знань (2016)
Радіонова Н. В. - Європейські цінності в Україні в XIX столітті (2016)
Cherepanova S. - Philosophy of education as a problem of "Personality and power” (2016)
Чаркіна Т. І. - Теоретичні аспекти формування полікультурних компетенцій в сучасному освітньому просторі (2016)
Razumenko О. - Pedagogical mythmaking and construction of new educational reality (2016)
Шадріна А. В. - Громадянське виховання в дусі миру й миротворчості в сучасних українських реаліях (2016)
Шаповалова О. А. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні освітніх перспектив соціального проектування (2016)
Дроботенко М. О. - Інституалізація освітніх репрезентацій популярної філософії (2016)
Брацун І. Л. - Конститутивна роль освіти у структуруванні суспільства знань як педагогізованої соціальної реальності (2016)
Мороз Є. В. - Правова культура у площині філософсько-педагогічної рефлексії (2016)
Романенко О. Я. - Ціннісні структури як підстава соціального пізнання та визначення якості вищої освіти (2016)
Бондарчук Б. Г. - Мова і мовотворчість у російській формальній школі літературознавства (філософське осмислення) (2016)
Блозва Л. М. - Новітні науково-технологічні революції і проблема преображення природи людини (2016)
ФАО и ОЭСР ожидают замедление роста сельскохозяйственного производства (2016)
Добровольский В. - Актуальные проблемы и возможные перспективы развития животноводства в Украине с помощью инноваций (2016)
Современное инновационное животноводство (2016)
Василенков В. - Утилізація побічних відходів переробки продуктів рослинництва при виробництві тепла і одержанні гранульованих мінеральних добрив (2016)
Vasilenkov V. - Ste disposal accompanying crop products in the production of heat and receiving the granulated fertilizers (2016)
Зайцев В. - Устаткування для виготовлення кормових добавок та комбікормів, Майстренко А. (2016)
Палій А. - Вплив молокопровідних систем доїльних установок на споживчі показники молока (2016)
Калинка А. - На землях Буковини випасається безрога худоба (2016)
Ученые выяснили, что среди буренок есть флегматики, холерики и меланхолики (2016)
Лаврів П. - Профілактика сальмонельозу у новонародженого молодняку застосуванням нанопрепарату Гермакапу (2016)
Чепелюк О. - Моделювання процесу приготування повітряно-водяних сумішей для зволоження таблеткових мас, Сухенко Ю. (2016)
Голембовська Н. - Використання коропа і товстолобика у складі пресервів, Лебська Т. (2016)
Киричевський I. - Потом і кров`ю, або як розвивалась українська аграрна кооперація сторіччя назад? (2016)
Брюховецька Л. І. - "Звенигора": оволодіння історичним часом (2015)
Збірник "Звенигора" (Київ : ВУФКУ, 1928) (Публікація та коментарі Л. І. Брюховецької) (2015)
Іванова Н. C. - Надія на літературу (2015)
Семків Р. А. - Карнавальний комізм як компонент поетики літературного та кінотексту Олександра Довженка (2015)
Щур О. П. - Жінка і війна в кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні" (2015)
Агеєва В. П. - "Невже тільки вічно незрячий блажен?" (2015)
Борисюк І. В. - Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая (2015)
Дубина О. Ю. - Мотив сходження героя в "Небі новому" Іоаникія Галятовського (2015)
Жодані І. М. - Взаємодія вторинних моделювальних систем: проблеми термінотворення (2015)
Лекція Василя Маслова "Есенин Сергей Александрович" (Прилуки, 1927)(Публікація, вступна стаття та коментарі О. В. Пашко) (2015)
Польщак А. Л. - Активна роль людини в історії в контексті творчості Ф. Моріака та європейського християнського відродження (2015)
Пронкевич О. В. - Пейзаж і національна ідентичність в іспанській літературі доби модернізму (2015)
Romantsova B. - Міський простір в оповіданні Вірджинії Вулф "Реальні предмети" (2015)
Семенова Д. С. - Жанрова природа пригодницької прози як елементу популярної літератури: пролегомени до дослідження ідеологічних та дидактичних аспектів у творах жанру (2015)
Відомості про авторів (2015)
Мороз О. М. - Аналіз напрямів енергозбереження в електрифікованих технологічних процесах АПК, Трунова І. М. (2016)
Быкова Е. В. - Методология и мониторинг энергетической безопасности (2016)
Доценко С. І. - Розрахунок потужності інсоляції для прогнозування виробництва електричної енергії фотоелектричними панелями, Тимчук С. О., Шендрик С. О., Шулима О. В. (2016)
Доценко С. І. - Багатовимірний аналіз моделі смислової діяльності для системи енергетичного менеджменту (2016)
Лежнюк П. Д. - Врахування нестабільності генерування енергії відновлюваними джерелами в задачі вирівнювання добового графіка електричних навантажень, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Середа А. І. - Гідравлічний розрахунок поливального поліетиленового трубопроводу системи крапельного зрошення, Дюбко С. В. (2016)
Дудніков С. М. - Обґрунтування методики технологічних зв’язків виробництва та перетворення енергії з відновлюваними джерелами (2016)
Давиденко Л. В. - Інтеграція бенчмаркінгу в систему енергоменеджменту підприємства (2016)
Щербак І. Є. - Дослідження навантаження трансформаторів міських розподільних мереж (2016)
Немировський І. А. - Використання концепції інтелектуальних мереж у енергосистемі України, Федорчук С. О. (2016)
Давиденко Н. В. - Використання морфометричного підходу для моніторингу нерівномірності водоподачі в системі комунального водопостачання (2016)
Швець С. В. - Мережецентричні аспекти використання безпілотних літальних апаратів, Воропай В. Г. (2016)
Фурман И. А. - Ретроспективный анализ развития архитектуры ПЛК параллельного действия, Малиновский М. Л., Бовчалюк С. Я., Аллашев А. Ю. (2016)
Krivtsov V. - Кegularization methods for Kijima models, Yevkin A. (2016)
Лисенко В. П. - Енергоефективні системи керування біотехнічними об’єктами (2016)
Радченко С. С. - Напрямки розвитку методів і засобів підвищення надійності технічних засобів АСКТП, Фурман І. О., Тимчук С. О. (2016)
Рожков П. П. - Математична модель електромагнітного амортизатору, Рожкова С. Е. (2016)
Решетюк В. М. - Вимірювальний електротехнічний комплекс для моніторингу параметрів біометричного стану рослини та мікроклімату в теплиці, Лендєл Т. І., Куляк Б. В. (2016)
Парфененко Ю. В. - Модель монітирингу теплозабезпечення об’єктів соціально-бюджетної сфери, Неня В. Г, Ващенко С. М. (2016)
Загуменная Е. В. - Принцип кольцевого сдвига в системе остаточных классов, Староверов Р. Н. (2016)
Дудник А. О. - Основні засади синтезу інформаційно-управляючих систем керування для біотехнічних об’єктів (2016)
Здоровець Ю. В. - Технічні засоби забезпечення безпеки Internet of Things і Smart Home, Галькевич О. О., Колесник І. М. (2016)
Аль-Судані Мустафа Кахтан Абдулмунем - Метод мінімізації часу усунення дефектів і вразливостей в інформаційно-управляючій системі "розумного" будинку при загальному обслуговуванні по надійності і безпеці, Харченко В. С., Поночовний Ю. Л. (2016)
Колесник І. М. - Інтеграція технології ПЛІС в інфраструктуру OPENSTACK, Куланов В. О., Здоровець Ю. В. (2016)
Фурман І. О. - Промисловий ПЛІС-контролер та технологія його програмування, Бовчалюк С. Я., Аллашев О. Ю. (2016)
Кунденко Н. П. - Анализ источников оптического излучения на животноводческих фермах, Шинкаренко И. Н., Шинкаренко М. А. (2016)
Кунденко Н. П. - Исследования влияния оптического излучения на сельскохозяйственных животных, Шевченко Д. С., Овсянников Б. В. (2016)
Романченко М. А. - Методологія комп’ютерного моделювання процесів теплопередачі в баторівневій структурі електрообігрівної підлоги, Бритта Шультз Свеннигсен, Кунденко О. М. (2016)
Єгорова О. Ю. - Дослідження можливості впливу кута падіння опромінення на інтенсивність вигонки рослини в закритому ґрунті, Демченко А. Ю. (2016)
Румянцев О. О. - Обґрунтування та розробка ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника для курей-несучок, Ковальчук І. М. (2016)
Прудка О. А. - Вплив магнітних полів на біологічні об’єкти, Кунденко М. П. (2016)
Бородай И. И. - Биохимические и биофизические основы хранения плодов (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського