Яценко І. В. - Постать професора Петрова О.М. в історії становлення кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Харківського ветеринарного інституту, Бондаревський М. М., Головко Н. П., Сененко Є. О., Кириченко В. М. (2014)
Яценко І. В. - Професор Олександр Васильович Дедюлін – засновник ветеринарно-санітарної експертизи в Україні, Бондаревський М. М., Сененко Є. О., Кириченко В. М. (2014)
Корольов А. Г. - Народоволець з Харківського ветеринарного інституту (2014)
Юрченко В. В. - До питання про значення конярства в житті держави Запорозька січ (2014)
Чорний М. В. - Вплив біотичних стрес-факторів на природну резистентність та продуктивність свиней, Баско С. О. (2014)
Кущ Л. Л. - Спосіб визначення ритмічності росту птиці, Чорний М. В., Гетманець О. М. (2014)
Медведский В. А. - Резистеноность кур-несушек и качество яиц при использовании природных минералов Республики Ливан, Мунаяр Х. Ф. (2014)
Огородник Н. З. - Показники фагоцитозу та макрофагальної трансформації мононуклеарів крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2014)
Пасічник А. В. - Природна резистентність і енергія росту телят при використанні пробіотиків в умовах нормативного мікроклімату (2014)
Чорний М. В. - Вплив абіотичних факторів на резистентність телят, Гаркуша І. В., Козлова А. С. (2014)
Веремчук Я. Ю. - Морфологія спинномозкових вузлів свійських птахів (2014)
Гаврилін П. М. - Вікові аспекти формування функціональних зон паренхіми селезінки великої рогатої худоби в пренатальному періоді онтогенезу, Лєщова М. О., Філіпова Ю. А. (2014)
Гаврилін П. М. - Особливості формування і локалізації агрегованих лімфатичних вузликів тонкої кишки в ранньому постнатальному онтогенезі мускусних качок, Прокушенкова О. Г., Барсукова В. В. (2014)
Горальський Л. П. - Морфологія органів нервової системи великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Солімчук В. М., Хохлюк А. О. (2014)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники органів і тканин статевозрілих кролів, Волківський І. А., Пінський О. В., Лисенко М. Ю. (2014)
Дубовий А. А. - Стан еритроцитопоезу у цуценят, вирощених в умовах впливу іонізуючого випрмінювання (2014)
Кот Т. Ф. - Рельєф слизової оболонки яйцепроводу свійської перепілки (2014)
Мельник О. П. - Біоморфологія скелетних структур колінного суглоба темнодзьобої гагари – Gavia arctica, Нікітов В. П. (2014)
Мельник О. П. - Біоморфологічний аналіз скелетних елементів тазостегнового суглоба деяких куроподібних – Ordo galliformes, Друзь Н. В. (2014)
Панікар І. І. - Структурно-функціональні особливості периферичних органів імунної системи поросят першої доби життя, Горальский Л. П. (2014)
Самойлюк В. В. - Динаміка площі лімфоїдних утворень товстого відділу кишечника у поросят впродовж постнатального морфогенезу (2014)
Бобрицкая О. Н. - Влияние электромагнитных излучений на функции огранизма, Югай К. Д., Жукова И. А., Антипин С. Л., Водопьянова Л. А. (2014)
Ковальчук Н. А. - Жирнокислотний склад ліпідного комплексу лімфоцитів крові коней української та чистокровної англійської верхових порід, Віщур О. І., Соколова Г. О., Томчук В. А. (2014)
Ковальчук Н. А. - Жирнокислотний склад ліпідного комплексу лімфоцитів крові коней української та чистокровної англійської верхових порід, Віщур О. І., Соколова Г. О., Томчук В. А. (2014)
Микитин С. І. - Фізіолого – біохімічні показники крові бугайців поліської м’ясної худоби за мікроелементної корекції раціону в сфг "Клен" (2014)
Первушина О. А. - Влияние криоконсервирования на сохранность и осмотическую хрупкость эритроцитов домашних животных, Жегунов Г. Ф., Денисова О. Н. (2014)
Попик І. М. - Природна резистентність крові коропів за різного складу раціону та рівня в ньому вітаміну А, Віщур О. І., Стефанишин О. М., Смолянінов К. Б., Соловодзінська І. Є. (2014)
Приходченко В. А. - Влияние гуминовых кислот на процессы метаболизма, Гладка Н. И. (2014)
Самченко І. М. - Динаміка біохімічних показників крові кошенят першого місяця життя (2014)
Антоненко П. П. - Гематологічні показники крові у спортивних коней за впливу кормової фітодобавки "Фітохол", Суслова Н. І., Вінарчук А. В. (2014)
Землянський А. О. - Зміни метаболічного профілю сироватки крові собак у процесі лікування гіпотиреозу (2014)
Тимошенко О. П. - Гиперферментемия и гиперлипидемия у домашних кошек с раком молочной железы, Кузьмина Ю. В. (2014)
Павлов М. Є. - Значення хіміко-токсикологічних і біохімічних досліджень в діагностиці внутрішніх хвороб тварин, Митрофанов О. В., Могільовський В. М., Пасічник В. А., Щепетільніков Ю. О., Маценко О. В., Митрофанов О. О. (2014)
Карташов М. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові клінічно здорових домашніх котів у Луганському регіоні, Чорна К. С., Руденко П. А. (2014)
Аничин А. Н. - Оперативное лечение эктопии семенников у собак с использованием синтетического шевного материала викрил, Заика П. А., Цимерман О. А., Кочевенко А. С. (2014)
Бінкевич В. Я. - Спосіб лікування хвороб опорно-рухового апарату за допомогою мазі на основі овечого масла та кореня живокосту, Яценко І. В., Микитин Л. Є., Бойчук Р. Р. (2014)
Рубленко М. В. - Обгрунтування комплексної терапії в післяопераційний період за пухлин молочної залози у собак, Білий Д. Д. (2014)
Ковальов П. В. - Ефективність комплексної терапії як засобу реабілітації після використання хіміотерапії у ветеринарній онкології, Карабанова С. Ф. (2014)
Ковальчук Ю. В. - Вплив некогерентного поляризованого світла (НПС) на склад крові тварин різних видів, Чупрун Л. О. (2014)
Меженський А. О. - Порушення гомеостазу білків сироватки крові у коней за різного перебігу увеїту (2014)
Мірзаєва М. С. - Динаміка мікробного складу кревікулярної рідини собак за лікування пародонтопатій (2014)
Неверковець Н. Ю. - Видова належність та чутливість до антибіотиків мікрофлори гнійних ран у собак, Воронов Т. В., Глебенюк В. В. (2014)
Петрушко Н. П. - Опыт применения аппарата высокочастотной электросварки ЕК-300М1 для кастрации жеребцов, Опушнева О., Луценко М. В. (2014)
Слюсаренко Д. В. - Модифікація блокади сідничного нерва у собак та її застосування для пролонгованого знеболювання (2014)
Кантемир О. В. - До стодвадцятиріччя відкриття рентгенівських променів та ренгенологічних досліджень, Сарбаш Д. В. (2014)
Лісна А. Ю. - Ефективність болюсного застосування препарату "Диприван" для наркозу котів, Масліков С. М., Спіцина Т. Л. (2014)
Цимерман О. О. - Порівняльна характеристика методів лікування трансмісивної венеричної саркоми у собак (2014)
Грищук Г. П. - Патоморфологічні зміни у внутрішніх статевих органах корів при симптоматичній формі неплідності (2014)
Калиновський Г. М. - Вплив комплексного тканинного препарату на біохімічний склад крові та якість сперми бугаїв-плідників, Євтух Л. Г. (2014)
Калиновський Г. М. - Вплив фетоплацентату на загальний стан і біохімічний склад крові неплідних корів, Круть С. В., Іваній В. В. (2014)
Корейба Л. В. - Ефективність комплексного лікування корів, хворих на післяродовий катаральний ендометрит в умовах пр-ат "Агро-союз" Синельниківського району Дніпропетроської області, Спіцина Т. Л., Голуб А. А. (2014)
Кошевой В. П. - Дистанційне визначення маси новонароджених поросят як пратичний спосіб оцінки молочності свиноматок, Іванченко М. М. (2014)
Науменко С. В. - Озонотерапія в андрології (2014)
Онищенко О. В. - Терапія корів із субклінічними маститами сухостійного періоду з використанням озонованого матеріалу (2014)
Пастернак А. М. - Озонотерапія корів із субклінічними маститами лактаційного періоду (2014)
Скляров П. М. - Препарат "Карафест" та спосіб його використання для профілактики гіпофункції родів у овець та кіз і підвищення життєздатності новонароджених ягнят та козенят, Кошевой В. П. (2014)
Федоренко С. Я. - Озонотерапія корів з ендомитритами як профілактика гонадопатій (2014)
Гордиенко А. Д. - Нанобиотехнологии в практической фармации и ветеринарии (Обзор литературы) (2014)
Гордієнко А. Д. - Вплив елагової кислоти отриманої із суплідь вільхи клейкої і сірої на функціональну активність мікросом із печінки щурів, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2014)
Гордієнко А. Д. - Хемілюмінесцентний аналіз в практичній ветеринарії і біотехнології (Огляд літератури та результати власних досліджень), Блажієвський М. Е. (2014)
Гордієнко П. А. - Фармакологічна активність таблетованого пробіотика з кишковорозчинним покриттям при лікуванні дисбіозу, Чуєшов В. І., Гордієнко А. Д., Кудокоцева О. В. (2014)
Корниенко В. И. - Изучение влияния некоторых замещенных теофиллина на работоспособность крыс на фоне физических нагрузок, Ладогубец Е. В., Пономаренко О. В., Гаркуша И. В. (2014)
Бібен І. А. - Технологія отримання рідкого пробіотичного препарату з аерококів (2014)
Богач М. В. - Епізоотологічний моніторинг та діагностика особливо небезпечних хвороб птиці в Одеській області, Селіщева Н. В., Степанова Н. О., Монастирлі В. П., Богач Т. В., Лизогуб Л. Ю. (2014)
Бондарчук А. І. - Ефективність застосування дезінфектанту Бійодсан на тест-об’єктах, Коваленко В. Л., Пономаренко Г. В., Чехун А. І., Гнатенко А. В., Ямцун Т. С., Нестеренкова В. В., Шлапак Ю. В. (2014)
Волков А. М. - Експрес-метод виявлення збудників мікроспорії тварин (2014)
Глебенюк В. В. - Ліпідний склад та вірулентність Mycobacterium bovis швидкорослого штаму (2014)
Головко В. А. - История изучения этиологии, методов диагностики и профилактики сибирской язвы, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Савенко Н. Н., Хомутовская С. А. (2014)
Гуральська С. В. - Вплив вакцинації проти інфекційного бронхіту на живу масу курчат і абсолютну масу органів кровотворення та імуногенезу (2014)
Зажарський В. В. - Особливості діагностики та лікування дерматомікозів м`ясоїдних в умовах приватної лікарні ветеринарної медицини міста Дніпропетровськ, Мовкалова Г. С. (2014)
Казанцев Р. Г. - Особливості динаміки гістохімічних змін кількості ліпідів та вуглеводів у внутрішніх органах та м'язовій тканині у курчат за сальмонельозу, спричиненого S. Typhimurium, Шутченко П. О. (2014)
Коваленко В. Л. - Зміни імунологічних показників крові телят при одночасному застосуванні імуномодулюючого препарату та дезінфекції тваринницьких приміщень, Ямцун Т. С., Пономаренко О. В. (2014)
Коваленко Л. В. - Влияние препарата "Витастим" на синтез оксида азота при низкопатогенном гриппе птиц (2014)
Глєбова К. В. - Епізоотологічні аспекти сальмонельозів птиці, Петренчук Е. П., Бобровицька І. А., Майборода О. В. (2014)
Плис В. М. - Імунологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в Дніпропетровському регіоні (2014)
Ситюк М. П. - Картографічний розподіл районів України за результатами ретроспективного серологічного моніторингу хвороби Ауєскі серед диких кабанів, Безименний М. В. (2014)
Стегній Б. Т. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей у птахогосподарствах сходу України, Білойван О. В. (2014)
Суркова М. М. - Ензоотична пневмонія свиней - проблема сьогодення, Головко В. О., Северин Р. В., Хомутовська С. О. (2014)
Тімченко О. В. - Дослідження резистентності цитробактерій до дії температур та ультрофіолетового опромінювання (2014)
Яковлев А. С. - Особенности общей профилактики заразных болезней диких животных, Щербак Е. В. (2014)
Богач М. В. - Основні гістологічні зміни в організмі овець хворих на аноплоцефалятози, Півень О. Т. (2014)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу свиней в Україні (2014)
Горовенко М. В. - Эпизоотологическая ситуация по паразитозам крупного рогатого скота в северной зоне Республики Беларусь (2014)
Коне М. С. - Поширення дерматофітозів собак і котів у м. Полтава, Корчан Л. М., Омельченко Г. О., Корчан М. І. (2014)
Мазанна М. Г. - Ефективність різних препаративних форм макроциклічних лактонів при езофагостомозній інвазії свиней (2014)
Шайдюк І. В. - Дощові черв’яки – резервуар гангулетеракозу качок, Богач М. В. (2014)
Ковальчук І. І. - Патоморфологічні зміни селезінки собак за бабезіозу (2014)
Лісова В. В. - Посмертна діагностика хламідіозу в собак, Мірченко Т. В. (2014)
Сердюков Я. К. - Патоморфологія печінки, нирок та легень кролів при вірусній геморагічній хворобі, Мирська Л. Р. (2014)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика деяких захворювань сільськогосподарських тварин, які останнього часу набули широкого поширення у країнах СНД, Ляхович Л. М., Захар'єв А. В., Ульяницька А. Ю. (2014)
Бондаревський М. М. - Методика організації практичних занять кафедрою ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветенинарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії в умовах виробництва, Яценко І. В., Головко Н. П. (2014)
Боровков С. Б. - Роль професійної етики у формуванні сучасного лікаря ветеринарної медицини, Вікуліна Г. В., Кібкало Д. В. (2014)
Бусол Л. В. - Можливості застосування активних методів викладання курсу лекцій у магістрів на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини, Цивірко І. Л., Труш А. М., Жиліна В. М., Головко Н. П. (2014)
Гридинський І. П. - Молодіжний соціолект та його роль в лексичному збагаченні сучасної французької мови, Кібенко Л. М. (2014)
Сілінська О. І. - Особливості викладання іноземної мови за пpoфесійним спрямуванням, Сергієнко В. В. (2014)
Штагер Г. М. - Комунікація та комунікативні процеси: теоретико-практичне значення для ефективного та якісного управління, Стешенко І. І., Савенко М. М., Падалка Л. О. (2014)
Содержание (2012)
Осипов К. Н. - Снижение влияния погрешностей измерений на достоверность результатов приемосдаточных испытаний ДВС, Первухина Е. Л. (2012)
Хорошилов C. В. - Об алгоритмическом обеспечении управления ориентацией солнечных космических электростанций. Часть 2 (2012)
Рева В. Н. - Приближенный алгоритм решения динамической квадратичной задачи о назначении (2012)
Манько Т. А. - Технология создания высокопрочных конструкций для ветроэнергетики, Рыбалко А. В. (2012)
Гавриленко Є. А. - Визначення діапазонів положення нормалей у вузлах ДПК з монотонною зміною кривини, Гнатушенко В. В., Щербина В. М. (2012)
Наумова И. Ю. - Взаимодействие пластины со сжимающими ее штампами при симметричном действии торцевых нагрузок (2012)
Ревенко Ю. М. - Разработка и исследование оптимальных составов СОЖ для повышения эффективности алмазного шлифования твердосплавных деталей вырубных штампов (2012)
Зеленцов Д. Г. - Алгоритм управления точностью численного решения некоторых классов систем дифференциальных уравнений, Науменко Н. Ю., Новикова Л. В. (2012)
Зубов В. Л. - Выплавка ферросилиция с использованием в шихте восстановительных смесей (2012)
Пожидаев В. Ф. - Метод определения среднего размера класса крупности частиц сыпучих материалов, Прядко Н. С., Грачев О. В. (2012)
Бахрушин В. Є. - Уточнення моделей нормального розподілу на основі мінімізації критерію Колмогорова-Смирнова, Дудко І. О. (2012)
Кондратенко Ю. П. - Спеціалізована комп'ютерна система автоматичного контролю параметрів для оцінювання ефективності термоакустичних процесів, Коробко О. В. (2012)
Клименко С. В. - Інформаційна технологія завадостійкості цифрового каналу зв’язку з використанням рекурентних несистематичних кодів, Лантушенко А. О. (2012)
Матвеева М. О. - Применение планирования по схеме полного факторного эксперимента для оптимизации состава и свойств отливок из половинчатых чугунов (2012)
Козлов В. М. - Исследование влияния некогерентной нуклеации на поликристаллическую структуру гальванопокрытий, Хлынцев В. П., Калениченко В. В. (2012)
Кошулян А. В. - Модель случайных ошибок измерений остаточных напряжений железнодорожных колес контактным ультразвуковым методом (2012)
Балев А. Е. - Моделирование адаптивных систем управления перегрузочными узлами горнотранспортных машин, Михалёв А. И., Кирия Р. В. (2012)
Титул, зміст (2016)
Фриц Р. - Международный олимпийский комитет глазами господина Мейера, Клюге Ф. (2016)
Райдер Т. - Деятельность ЦРУ и МОК по созданию олимпийской команды беженцев (2016)
Козлова Е. - Динамика результативности соревновательной деятельности сильнейших легкоатлетов мира в течение олимпийского года, Рабин М. (2016)
Рудковская Т. - Оценка соревновательной деятельности в сложнокоординационных видах спорта (на примере синхронного плавания), Майданюк Е. (2016)
Бондарчук А. - Сокращение календарных сроков вхождения в состояние "спортивной формы" (2016)
Гунина Л. - Кардиопротекторы прямого действия в спорте: настоящее и будущее, Костенко В. (2016)
Безуглая В. - Фармакологические средства, сочетающие эргогенные кардиопротекторные свойства в практике подготовки спортсменов (2016)
Высочина Н. - Психологическое обеспечение в многолетней подготовке спортсменов (2016)
Коробейников Г. - Текущий контроль функционального состояния борцов высокой квалификации в тренировочном процессе, Коробейникова Л., Шацких В. (2016)
Гринь А. - Эмоционально-волевой ресурс преодоления посттравматического стресса у спортсменов, Зора К. (2016)
Болобан В. - Координационная тренировка спортсменов с использованием прыжковых упражнений на батуте, Терещенко И., Оцупок А., Крупеня С., Левчук Т., Коваленко Я. (2016)
Вручение диплома почетного доктора (2016)
Мілейковський В. О. - Геометричний аналіз розширення та затухання вільних плоских струмин (2012)
Лабай В. Й. - Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на втрати ексергії в елементах холодильних машин split-коидиціонерів (2012)
Малкін Е. С. - Особливості нерівномірного розподілу повітряного потоку в трубному пучку, Чепурна Н. В., Кириченко М. А. (2012)
Дешко В. І. - Техніко-економічні показники роботи системи вентиляції з мембранним рекуперативним теплообмінником в кліматичних умовах м. Києва, Суходуб І. О., Нагорна С. О. (2012)
Возняк О. Т. - Повітророзподілення в пульсуючому режимі та динамічний мікроклімат у приміщенні, Сухолова І. Є., Мирошок Х. В. (2012)
Степанов М. В. - Сучасні системи автономного теплопостачання будинків, Ваколюк А. С., Швець С. М. (2012)
Дешко В. І. - Показники ефективності систем теплопостачання, Шовкалюк М. М., Шовкалюк Ю. В., Дудніков С. М. (2012)
Штиленко В. П. - Автоматичне регулювання теплового режиму опалюваного приміщення (2012)
Сенчук М. П. - Торф як паливо в комунальній енергетиці, Савченко С. О., Сікач В. М. (2012)
Ткаченко С. Г. - Дослідження контатктно-поверхневого водонагрівача нри пікових режимах, Пуховий І. І., Барабаш П. О., Барабаш В. П. (2012)
Чепурна Н. В. - Комплексна реконструкція систем опалення існуючих зимових теплиць, Чепурний В. В. (2012)
Предун К. М. - Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України (2012)
Ратушняк Г. С. - Шляхи підвищення ефективності біогазових установок, Анохіна К. В. (2012)
Ваколюк А. С. - Теплопостачання індивідуальних будинків з застосуванням теплових насосів та геліоколекторів (2012)
Чернишова І. В. - Теплопостачання на основі інтеграції гермотрансформованої енергії охолодження печі та низькопотенційних джерел (2012)
Касинець М. Є. - Підвищення ефективності використання теплових сонячних панелей, Возняк О. Т., Шаповал С. П. (2012)
Дідик Л. В. - Методика розрахунку теплообмінника з еластичною поверхнею теплопередачі для утилізації тепла витяжного повітря, Степанов М. В. (2012)
Видатні вчені, педагоги (2012)
Анотації (2012)
Содержание (2012)
Chizhenkova R. A. - Mathematical analysis of bibliometrical indices of published works on neurophysiolocal effects of non-ionized radiation of different kinds (medline-internet) (2012)
Vyshemyrska S. V. - Methodological bases of creation of information systems and technologies of management of the state of health of the student (2012)
Vyshemyrska S. V. - Automation of price forming management at child's food industry enterprises (2012)
Osypenko V. - Experimental study of efficiency of system-analytical research based on inductive technologies (2012)
Bodyanskiy Ye. - Kohonen neural network learning in the clustering-classification tasks, Mulesa P., Vynokurova O. (2012)
Didyk A. A. - Brief overview of anomaly detection methods (2012)
Gnatushenko V. - Simulation processes and perfomance analysis of routing protocol in corporate network, Danladi Ali, Tutyk V. A. (2012)
Kasitskij O. V. - Application of expectation maximization theory to solving the ploblem of separation the mixture of gaussians, Bidyuk P. I., Gozhij O. P. (2012)
Lytvynenko V. I. - Application of clonal negative algorithm to cancer classification with DNA-microarray data (2012)
Ognieva O. - Fuzzy model for decision-making support in the determining of the characteristics of the finished product, Rogalsky F. (2012)
Silkov V. I. - The algorithm for calculating the characteristics of the take-off from the springboard UAV, Samkov A. V. (2012)
Stovpchenko I. V. - Mimo-based cascade neural network identification of oxygen converters melting steel, Mihaliov A. I., Gubinsky M. V. (2012)
Zvorykin V. B. - Modelling process of control of engine speed with flexible connection of the engine with the mechanism, Stanchits G. Y., Balakin V. F. (2012)
Содержание (2013)
Баюл К. В. - Разработка экспертной системы принятия оптимальных решений, обеспечивающих увеличение ресурса эксплуатации бандажей валковых прессов, Петренко В. И. (2013)
Борзов С. А. - Анализ эффективности методов обнаружения процесса вибрационного горения в камерах сгорания газотурбинных двигателей, Журавлев В. Н. (2013)
Гожий О. П. - Дослідження ефективності методів аналізу співвідношень при вирішенні задач багатоцільвого вибору, Кобилінський І. А. (2013)
Guda A. I. - Chaotic system with relay hysteresis in return force: simulation and analysis, Mikhalyov A. I. (2013)
Зайцев В. Г. - Причины и следствия в процессах самоорганизации (2013)
Капитонов А. Г. - Компьютерная система обработки кулоностатических кривых сложных электрохимических систем (2013)
Прокопчук Ю. А. - Модель рефлексивного агента в контуре управления сложным технологическим процессом (2013)
Стадник Н. И. - Системы управления современными горными машинами (2013)
Чумаков Л. Д. - Выборвеличины гарантийного срока для технического устройства при его разработке (2013)
Біляєва В. В. - Розрахунок нестаціонарних граничних умов на стінках конструкцій за експериментальними замірами температури, Грибанова А. В. (2013)
Іващенко В. П. - Дослідження проблеми підбору компонентів модульної багатопроцесорної системи в задачі термічної обробки металовиробу, Швачич Г. Г., Ткач М. О. (2013)
Великонская Н. М. - Перспективы использования комбинированных способов извлечения редких и рассеянных металлов из золошлаковых отходов, Величко В. В., Стогний Ю. Д., Мешалкин А. П., Бабенко А. В. (2013)
Перескока В. В. - Распределение компонентов системы "Металл-Шлак-Газ" при получении низкокремнистого ферросилиция, Камкина Л. В., Анкудинов Р. В., Стовба Я. В., Колбин Н. А. (2013)
Куцова В. З. - Влияние термообработки и легирования на свойства монокристаллического кремния, Тимошина М. И., Носко О. А., Тимошина Г. Г. (2013)
Матвеева М. О. - Симплексный метод оптимизации при литье чугунов с заданным комплексом свойств, Климович Б. В., Климович В. В., Дворникова Е. А. (2013)
Сарафаннікова Н. В. - Планування технічного завдання для виробництва молочних продуктів (2013)
Сергеева О. В. - Проблемы моделирования плазмохимических процессов газ-жидкость, Пивоваров А. А. (2013)
Фролова Л. А. - Моделирование цветообразования шпинельных пигментов, Пивоваров О. А., Бутырина Т. Е. (2013)
Хамхотько А. Ф. - Информационное обеспечение задач прогнозирования свойств щелочесодержащих шихтовых материалов доменной плавки, Белькова А. И., Циватая Н. А., Скачко А. С., Лихачев Ю. М. (2013)
Кравец В. В. - Структурная надежность электрического блока гибридного автомобиля, Басс К. М., Кравец В. В. (2013)
Дмитрієва І. С. - Дослідження поведінки усамітнених хвиль при натіканні на берег, Усік Д. В. (2013)
Журба А. А. - Анализ фрактальных характеристик неметаллических включений при пластической деформации стали, Михалёв А. И., Губенко С. И. (2013)
Іващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях 2 − проверяемости функциональных элементов двухканальной логики относительно одиночных константных неисправностей входов и выходов, Швачич Г. Г., Тимошкин А. И. (2013)
Содержание (2013)
Баклан І. В. - Інтервальний підхід до побудови лінгвістичної моделі (2013)
Тогобицкая Д. Н. - Алгоритмические и программные средства системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки, Белькова А. И., Гринько А. Ю., Степаненко А. Ю. (2013)
Дорош Н. Л. - Розробка програмного засобу для аналізу і збереження зображень, Храпач Ю. О. (2013)
Дубовик Т. Н. - К вопросу об адаптации и настройке моделей обучения, Семёнов В. А. (2013)
Желдак Т. А. - Застосування механізмів формування знань в складі інтелектуальної СППР оптимізації процесу розкислення сталі в конвертерному виробництві, Слєсарєв В. В., Воловенко Д. О. (2013)
Жуковицький І. В. - Необхідність узгодження технології АТМ з технологіями локальних мереж в інформаційних системах на залізничному транспорті, Пахомова В. М., Литвинов О. С. (2013)
Кириченко Л. О. - Разработка алгоритмов принятия решений в экспертной системе фрактального анализа, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2013)
Косолапов А. А. - Тенденции развития архитектуры автоматизированных систем управления, Жуковицкий И. В. (2013)
Мазурок Т. Л. - Интеллектуальные преобразования в реализации синергетической модели управления (2013)
Никитина Т. Б. - Синтез анизотропийного регулятора комбинированой системы робастного управления скоростью электромеханической системы, Волошко А. В., Татарченко М. О. (2013)
Островская Е. Ю. - Формирования адресных предложений клиентов с учетом их предпочтений методами Data Mining, Михалев А. И. (2013)
Почта Ю. В. - Интеллектуальные информационно-управляющие системы водоснабжения и водопотребления (2013)
Ризун Н. О. - Получение математической модели интеллектуальной деятельности тестируемого с применением статистических методов, Тараненко Ю. К. (2013)
Рудакова А. В. - Методы получения оценки оптимальных решений при управлении системами в критических режимах при дефиците времени (2013)
Селиванова А. В. - Моделирование процесса управления обобщенной холодильной установкой (2013)
Михалев А. И. - Методы Гильберта-Хуанга и КМА в задачах идентификации технического состояния авиационных редукторов, Журавлев В. Н., Сухомлин Р. А., Гасик М. И. (2013)
Теплякова Г. Л. - Модель построения рейтинга кафедр интегрированным многокритериальным методом МВС+МАИ (2013)
Ткач В. А. - Методы оптимизации управления в интеллектуальных интерфейсах (2013)
Илюнин O. O. - Система нечеткого управления травлением стали с компараторной идентификацией дефектов проката, Удовенко С. Г., Шамраев А. А., Лазарев А. И. (2013)
Шергин В. Л. - Повышение быстродействия преобразования радона путём применения slice-оператора в неевклидовой метрике (2013)
Бахрушин А. В. - Тестирование гипотез о нелинейных связях с использованием языка программирования R, Бахрушин В. Е. (2013)
Ніколайчук В. Й. - Управління ризиками в ІТ-проектах на основі прихованих моделей Маркова, Баклан І. В. (2013)
Содержание (2013)
Бейцун С. В. - АСУ внепечной обработкой стали, Михайловский Н. В. (2013)
Архипов А. Е. - Обобщенная модель случайных погрешностей групповой экспертизы, Архипова С. А. (2013)
Белан В. Т. - Математическое моделирование деятельности операторов тяжелого машиностроения, Корсун В. И., Снежко Е. М. (2013)
Деренг Е. В. - Комбинированный метод "TAT” обработки многомерных временных рядов, Гвоздева Е. В., Миргород В. Ф. (2013)
Грачёв О. В. - Анализ влияния изменения минимальной и максимальной граничной зольности на устойчивость модели описания фракционного состава угля, Мирша А. Н. (2013)
Дорош О. В. - Частотный анализ решеток токоотводов аккумуляторных батарей, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2013)
Дорош И. А. - Определение точного вида потенциалов и магнитных полей для периодических магнитных систем, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2013)
Калініна Н. Ю. - Особливості визначення простору семіінваріантної математичної моделі кольорових фотограмметричних зображень (2013)
Надточий А. А. - Унифицированная математическая модель для расчета активности фосфора, марганца и железа в сложных системах на основе марганца, Камкина Л. В., Безшкуренко А. Г., Губа Р. М. (2013)
Кривда В. В. - Исследования зависимости конструктивных параметров карьерного автосамосвала на характер его эксплуатационных затрат (2013)
Ларіонов Г. І. - Про наближене представлення ряду Тейлора для N-вимірних функцій добутком його одномірних представлень, Ларіонов М. Г. (2013)
Поляков М. А. - Моделирование динамики распределений дефектов в изделиях в ходе технологического процесса, Василевский В. В. (2013)
Рахманов С. Р. - Математическое моделирование динамики стержня оправки прошивного стана (2013)
Веселовський В. Б. - Визначення параметрів фрикційного тепловиділення та відновлення граничних умов теплообміну для необмеженої пластини та термічно тонкої оболонки, Самунь Р. О. (2013)
Сарычев А. П. - Итерационная процедура оценивания параметров системы регрессионных уравнений со случайными коэффициентами (2013)
Стоянов О. М. - Порівняння енергоефективності технологій позапічної десульфурації чавуну шляхом математичного моделювання, Нізяєв К. Г., Бойченко Б. М., Молчанов Л. С., Синегін Є. В. (2013)
Кавац А. А. - Исследование эффективности методов слияния фотограмметрических изображений (2013)
Атаманюк И. П. - Информационная технология определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем (2013)
Купін А. І. - Аналіз існуючих підходів біометричної ідентифікації та аутентифікації людини, Кумченко Ю. О. (2013)
Селівьорстов В. Ю. - Особливості диверсифікації способів визначення термочасових параметрів герметизації виливка в ливарній формі для здійснення газодинамічного впливу, Селівьорстова Т. В. (2013)
Кравчук І. А. - Порівняльний огляд стандартів електронного навчання, Бісікало О. В. (2013)
Тимошенко Д. В. - Применение метода главных компонент для кластеризации символов (2013)
Бодянский Е. В. - Адаптивное обучение архитектуры и параметров радиально-базисной нейронной сети, Дейнеко А. А. (2013)
Кукушкин О. Н. - Модель эксплуатационной надежности разветвленных технологических линий (2013)
Харченко М. Е. - Обзор и анализ состояния разработки формостабильных композитных конструкций космического назначения (2013)
Содержание (2013)
Шерстюк Д. Г. - Оценка точности геометрических параметров крупногабаритных обечаек в процессе термомеханического калибрования на основе аналитического расчета некруглости, Кулик А. В., Май А. М. (2013)
Товт Б. М. - Визначення коефіцієнту, що враховує тертя реборд кранових коліс, Бондаренко Л. М. (2013)
Зворыкин В. Б. - Коррекция САР скорости при наличии упругой связи двигателя с механизмом и больших коэффициентах соотношения инерционных масс, Станчиц Г. Ю. (2013)
Matveeva M. O. - Analysis of titanium micro-alloying influence on phase transformations in the mottled cast irons, Bespal'ko V. N., Zhilenkova E. V., Klimovich B. V. (2013)
Аскеров Х. А. - Влияние карбонитридов ванадия и ниобия на структурообразование и изменение механических свойств строительных сталей после термической обработки (2013)
Кадильникова Т. М. - Методология посторноения системы контроля текущего состояния инновационного проекта, Величко Н. А., Кулик В. А. (2013)
Хандецький В. С. - Вплив віконних функцій на розпізнавання сигналів в дефектоскопії композитних матеріалів, Герасимов В. В. (2013)
Коваленко И. И. - Графодинамическое имитационное моделирование задач управления составом организационных систем, Приходько С. Б., Пугаченко Е. С., Швед А. В. (2013)
Заморёнов М. В. - Имитационная модель функционирования автоматизированной банковской информационной системы с резервированием, Голиков С. Е. (2013)
Меshaninov S. К. - Estimation of reliability of functioning of the control-testing electronic systems with the use of task about a maximum of product (2013)
Малайчук В. П. - Обработка нечетких решений в задачах компьютерного психометрического тестирования, Огоренко В. В., Клименко С. В. (2013)
Selivyorstov V. - Optimizing the design and outer dimensions of the sealing refrigerator using computer modeling technologies, Selivyorstova T. (2013)
Яшина К. В. - Алгоритм управления активной мощностью дуговой сталеплавильной печи, Садовой А. В., Яловая Е. Н., Завгородний В. В. (2013)
Короткая Л. И. - Способы формализации неточных данных в задачах прогнозирования долговечности корродирующих конструкций (2013)
Filonenko V. O. - Use of fourier analysis for the identification of pulse Elliot waves (2013)
Слесарев В. В. - Разработка метода расчета оперативных графиков работы горнотранспортной сети, Малиенко А. В. (2013)
Миронова Т. М. - Исследование карбидных превращений в белых чугунах с помощью электронной микроскопии, Донская Т. Р. (2013)
Надточий А. А. - Термодинамическая оценка поведения марганца в стали с определенным содержанием углерода и под шлаком известного состава (2013)
Danilov V. - Supply and demand model-bazed analysis of self-organization in tourism, Zhyrova A., Jirov A. (2013)
Кныш Л. И. - Математическое моделирование энергопереноса в системах приёма тепла комбинированных солнечных энергоустановок (2013)
Дякун И. Л. - Влияние пульсаций газового потока на стабилизацию процессов горения в кипящем слое (2013)
Акімова О. В. - Інноваційна система розвитку творчого мислення майбутнього вчителя (2012)
Герасимова І. Г. - Становлення проблеми формування професійної мобільності (2012)
Ільчук В. В. - Аналіз кризових ситуацій у системі освіти України та можливі шляхи їх подолання, Коломієць А. М. (2012)
Коротнюк О. О. - Медіасередовище у фаховій підготовці майбутніх вчителів початкових класів як предмет наукових досліджень (2012)
Коротун О. О. - Навчання іноземних громадян в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Максименко Н. Б. - Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі, Салига Н. М. (2012)
Піддячий М. І. - Соціально-професійна орієнтація у загальноосвітньому закладі (2012)
Руденко Ю. А. - Категоріальні ознаки концепту "художньо-мовленнєва діяльність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів" в руслі сучасної лінгводидактики (2012)
Ткачук С. І. - Технологія як феномен людської діяльності (2012)
Вихляєв Ю. М. - Самостійні заняття як резерв рухової активності студентів (2012)
Імбер В. І. - Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку (2012)
Киричук А. С. - Теоретичні основи створення ділової гри у вищих навчальних закладах, Перестюк Р. Л. (2012)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти викладання нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах (2012)
Овчаров С. М. - Метод профільних занурень у неперервній професійній підготовці вчителів інформатики (2012)
Пепельніцина Т. Ф. - Роль активних методів навчання у формуванні готовності майбутніх фахівців інженерних спеціальностей до професійної діяльності, Матохнюк Л. О. (2012)
Пінаєва О. Ю. - Шляхи оптимізації змісту навчання у процесі підготовки вчителів технологій до занять, Мамус Г. М. (2012)
Савчин М.-В. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі вивчення хімії (2012)
Біланич М. М. - Виховання християнської відповідальності за створіння під час паломництва, Бокотей О. М. (2012)
Гомонюк О. М. - Спецкурс "Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога" – складова формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів (2012)
Тимошенко Л. В. - Сучасне потрактування підходів В. О. Сухомлинського до формування морально-етичних цінностей дитини в аспекті екологічного виховання, Наконечний О. (2012)
Пагута Т. І. - Роль мистецтва в естетичному розвитку особистості молодшого школяра (2012)
Самолюк А. А. - Теоретико-прикладні концепти формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2012)
Сопівник Р. В. - Мотивація до лідерства як важлива педагогічна умова формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комплексу України (2012)
Хамська Н. Б. - Особливості використання притч у моральному вихованні підлітків (2012)
Бережко О. Л. - Теоретичний аспект дослідження проблеми розвитку технологічної компетентності викладача англійської мови авіаційної галузі (2012)
Бец І. О. - Стан сформованості науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Бец Ю. І. - Результати аналізу стану сформованості національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Браніцька Т. Р. - Актуальні завдання і проблеми конфліктологічної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери (2012)
Бровчак Л. С. - Складові організаторських здібностей майбутнього вчителя (2012)
Волошина О. В. - Роль професійної практики в процесі становлення майбутніх учителів (2012)
Гедзик А. М. - Сучасні аспекти проектування процесу професійно-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій (2012)
Глазунова І. К. - Педагогічні умови оптимізації використання модульно-рейтингової системи в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутніх фахівців музичного профілю (2012)
Джеджула О. М. - Особливості професійної діяльності викладачів технічних дисциплін аграрних вищих навчальних закладів, Гунько Н. А. (2012)
Дідух Л. І. - Формування готовності студентів до професійного спілкування за допомогою соціальних мереж (2012)
Добіжа Н. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в процесі педагогічної практики (2012)
Добровольська К. В. - Розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін (2012)
Долинський Є. В. - Формування інформатичної компетентності студентів університетів як педагогічна проблема (2012)
Дудікова Л. В. - Тренінгові технології в процесі навчання студентів медичних навчальних закладів (2012)
Заблоцька О. С. - Предметні компетенції майбутніх фахівців із захисту рослин у курсі "Хімія (фахове спрямування)” (2012)
Іванова І. В. - Моделювання інформаційного фону міжкультурної комунікації засобами текстів підручника з іноземної мови (2012)
Казьмерчук А. В. - Структурні компоненти професійної культури майбутнього менеджера туризму (2012)
Казьмірчук Н. С. - Формування готовності вчителів до реалізації принципу наступності дошкільної і початкової ланок освіти (2012)
Козаченко С. М. - Педагогічні умови формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Король В. М. - Критерії оцінювання сформованості управлінської компетентності у майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки (2012)
Король В. П. - Система формування професійної компетентності вчителя в процесі педагогічної діяльності (2012)
Кравець Р. А. - Поняття полікультурної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі (2012)
Кравчина Т. В. - Психологічні особливості читання та розуміння професійно орієнтованих текстів англійською мовою студентами немовних спеціальностей (2012)
Кришталь М. А. - Викладач спеціальних дисциплін як суб’єкт педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах МНС України (2012)
Крупа В. В. - Обґрунтування компонентів педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2012)
Курлянд З. Н. - Дальтон–план – інтегративна технологія педагогічної підтримки професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Лапшина І. М. - Формування у майбутніх учителів знань щодо здійснення наступності початкової та основної мовної освіти (2012)
Лашкул В. А. - Структурно-функціональна характеристика професійно-етичної компетентності майбутніх ветеринарів (2012)
Макогончук Н. В. - Педагогічні умови формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Марущак О. В. - Особливості застосування методу проектів під час навчання дизайну костюма майбутніх учителів технологій (2012)
Мачинська Н. І. - Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців в умовах магістратури вищих навчальних закладів непедагогічного профілю до викладацької діяльності (2012)
Молоченко В. В. - Зміст компонентів готовності до партнерської взаємодії студентів-аграріїв (2012)
Павленко Є. А. - Самостійні заняття з фізичної культури як форма фізичного вдосконалення студентів (2012)
Попович Н. М. - Значення виконавських умінь у формуванні професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Прусак В. Ф. - Проблема відбору змісту екологічної підготовки майбутнього дизайнера (2012)
Сідорова І. С. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх учителів у процесі позааудиторної художньої діяльності (2012)
Ткаченко Н. В. - Професійна компетентність соціальних працівників, які надають освітні послуги людям похилого віку (2012)
Холковська І. Л. - Модель підготовки майбутніх учителів до попередження та розв’язання педагогічних конфліктів (2012)
Хом’юк І. В. - Експериментальна перевірка рівнів сформованості професійно-мотиваційного компонента професійної мобільності майбутніх інженерів (2012)
Чайка І. А. - Критерії і показники визначення рівнів готовності майбутніх педагогів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі наукової бібліотеки (2012)
Швець О. А. - Основні функції підвищення кваліфікації дизайнерів у контексті творчого розвитку фахівця (2012)
Шестопалюк О. В. - Педагогічні умови розвитку громадянської компетентності майбутніх учителів (2012)
Яблоков С. В. - Загальнокультурна компетенція як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі освіти (2012)
Яновський А. О. - Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів засобами особистісно-орієнтованих технологій (2012)
Блажко О. А. - Становлення та розвиток профільного навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах України (2012)
Демченко Н. М. - Тенденції розвитку освіти другої половини хіх століття в педагогічних концепціях слов’янознавців Лівобережжя (2012)
Дудорова Л. Ю. - Історичний аспект розвитку туризму в незалежній Україні (2012)
Кошолап Т. М. - Мотивація досягнення як ціннісна характеристика навчальної діяльності школярів в педагогічній спадщині Сухомлинського (2012)
Кравець І. - Тенденції та розвиток антипедагогіки як педагогічної науки (2012)
Крапивний Я. М. - Розвиток мовленнєвої компетенції випускників чернігівського колегіуму (1700–1728 рр.) (2012)
Лавренчук Ю. М. - Динаміка розвитку освіти в Росії ХІХ століття (2012)
Мільто Л. О. - Підготовка педагогічних кадрів в університетах дореволюційної Росії (2012)
Самойлов А. М. - Проблема девіантності дітей в історико-педагогічному контексті (2012)
Безлюдний О. І. - До питання законодавчої підтримки сім’ї в США (2012)
Бойко Я. А. - Фактори, які перешкоджають здійсненню екологічної освіти і виховання учнів: думки наукової спільноти США (2012)
Гаврилюк Н. М. - Моніторинг якості освіти: зарубіжний досвід (2012)
Галіцан О. А. - Теоретичні засади проблеми конструювання адаптивного полікультурного середовища педагогічного вишу в аспекті педагогічного супроводу адаптації іноземних студентів (2012)
Гринюк С. П. - Модель професійної підготовки учителя іноземної мови в Україні на базі фінського досвіду (2012)
Жук О. І. - Особливості дидактичної системи навчання на основі теорії дидактичного утилітаризму в США (2012)
Кобилянська І. В. - Характеристика змісту профільного навчання у старшій школі Іспанії (2012)
Ковалинська І. В. - Мультикультурні тенденції формування мовленнєвої культури молоді (2012)
Остраус Ю. М. - Основні методи міжпредметної роботи у вищій освіті США (2012)
Штифурак А. В. - Зародження та розвиток імерсійної освіти у міжнародній практиці (2012)
Щур Н. М. - Сертифікація NBPTS як форма підготовки вчителя біології у системі неперервної педагогічної освіти США (2012)
Галузяк В. М. - Толерантність у структурі особистісної зрілості педагога (2012)
Ковальчук З. Я. - Емоційна стійкість педагога як необхідна умова його ефективної взаємодії з учнями (2012)
Чуба О. Є. - Самореалізація особистості майбутнього вчителя як психолого-педагогічна проблема (2012)
Szabelska G. - Zastosowanie rysunku rodziny we wczesnym rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka (2012)
Шахов В. І. - Соціалізація особистості майбутнього психолога в умовах студентської групи, Шахов В. В. (2012)
Голова Н. І. - Реабілітація школярів з послабленим здоров’ям фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи (2012)
Давидюк М. О. - Використання компонентів дитячої субкультури у соціально-педагогічній роботі (2012)
Якубова Л. А. - Соціально-педагогічна робота з молоддю з питань праці та забезпечення зайнятістю (2012)
Красильникова Г. В. - Моніторинг в освіті: ґенеза та дефінітивний аналіз (2012)
Наші автори (2012)
Шестопалюк О. В. - Модель інноваційного розвитку педагогічної освіти в університеті, Кадемія М. Ю. (2012)
Акімова О. В. - Формування активно-творчого типу засвоєння знань студентів як умова розвитку їх творчого мислення (2012)
Бабенко К. П. - Організація домашнього читання з іноземної мови на першому курсі неспеціального факультету (2012)
Гусак А. Л. - Поняття та значення інформаційної культури й інформаційної грамотності (2012)
Калдыбаев С. К. - Педагогическое оценивание: проблемы, тенденции и перспективы, Ашыров Э. Т., Жунусакунова А. Д. (2012)
Чижикова О. В. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі виконання самостійної роботи (2012)
Бобела С. І. - Духовне виховання як чинник соціального становлення учнівської молоді в педагогічній спадщині Августина Волошина (2012)
Волошина О. В. - Виховна робота як соціально-педагогічна категорія (2012)
Лебедєва Н. А. - Організація відповідного змісту професійно-ціннісного середовища аграрного ВНЗ (2012)
Сюй Чже - Природа й сутність українських національних цінностей в контексті загальної аксіологічної системи (2012)
Шикова Ю. О. - Учнівське самоврядування: свобода і відповідальність в контексті громадянського виховання (2012)
Алєксєєв О. Л. - Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов підготовки військовослужбовців до охорони закордонних дипломатичних установ України (2012)
Бровчак Л. С. - Педагогічне спілкування як умова реалізації організаторських здібностей учителя (2012)
Ван Цзянь Шу - Сутність і специфіка професійної культури майбутніх вокалістів (2012)
Галузяк В.М. - Методика психолого-педагогічної підтримки особистісного розвитку студентів педагогічного ВНЗ (2012)
Ваколя Т.І. - Структурно-функціональна модель формування дослідницьких компетентностей майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Глушаниця Н. В. - Педагогічні умови формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки (2012)
Горбатюк Р. М. - До проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Добровольська К. В. - Тренінг як засіб розвитку професійної самосвідомості майбутніх економістів (2012)
Довбенко С. Ю. - Педагогічні умови формування діалогічної культури майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Доценко Л. В. - Евристичне мислення як умова успішності професійної діяльності майбутніх психологів (2012)
Друзь Ю. М. - Труднощі вивчення англійської для іноземців, Гусак Т. М., Гужва Т. М. (2012)
Заблоцька О. С. - Місце дисципліни "Хімія (фахове спрямування)” в підготовці фахівців із захисту рослин (2012)
Киричук А. С. - Компетентнісний підхід до навчання як фактор відновлення балансу між освітою та життям (2012)
Коломієць Л. І. - Формування готовності майбутнього вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку (2012)
Комарова І. І. - Використання кейс-методу у процесі викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, Калініченко А. І. (2012)
Кофанова О. В. - Самостійна та науково-дослідницька робота студентів як засоби реалізації компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів (2012)
Лапшин С. А. - Особливості використання тестів для контролю якості знань студентів з курсу політологія (2012)
Марценюк Н. А. - До проблеми формування здорового способу життя як складової професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2012)
Молоченко В. В. - Зміст компонентів готовності до партнерської взаємодії (2012)
Новікова Т. Л. - Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Руденко Ю. А. - Синергетичні параметри мовної освіти майбутніх вихователів як методологічний концепт (2012)
Фотинюк В. Г. - Методичні особливості професійно–прикладної фізичної підготовки студентів за фахом інженер–механік з обслуговування та ремонту повітряних суден (2012)
Холодков С. М. - Музичні константи у процесі розвитку художньо-образного мислення студентів музичних спеціальностей із Китаю (2012)
Холковська І. Л. - Підготовка майбутніх учителів до попередження та вирішення конфліктів у контексті сучасних освітніх технологій (2012)
Хоменко-Семенова Л. О. - Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в Україні (2012)
Шевчук І. В. - Соціально-психологічна адаптація студентіввищих економічних навчальних закладіву процесі вивчення іноземної мови (2012)
Арешонков В. Ю. - Трансформація змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст.: уроки для сьогодення (2012)
Лавріненко О. А. - Слово про полтавців: педагогічна майстерність і педагогічна техніка (2012)
Мільто Л. О. - Риторична майстерність як складова педагогічної майстерності: історичний аспект (2012)
Радченко Ю. Л. - Професійна майстерність у педагогічній діяльності О. Риндовської (Чернової) (1829–1905 рр.) (2012)
Мовчан Л. Г. - Стратегія Ради Європи у галузі навчання іноземних мов (2012)
Палащакова Д. - ECDL як засіб підвищення комп’ютерної грамотності в рамках держав ЄС (2012)
Рогачова Т. - Роль, традиции и будущее в преподавании обществоведческих наук в техническом университете города Кошице (Словакия) (2012)
Третько В. В. - Особливості професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в університетах США (2012)
Каряка І. В. - Психологічні механізми розвитку музично-образного мислення дітей старшого дошкільного віку (2012)
Чуба О. Є. - Організаційно-методичні умови розвитку психологічної культури майбутнього педагога (2012)
Шахов В. І. - Принципи духовної психології як основа діяльності сучасного психолога-фасилітатора, Шахов В. В. (2012)
Бакалець Н. О. - Специфіка удосконалення професійної підготовки музичного керівника та вчителя музичного мистецтва (2012)
Волохата К. М. - Використання методу проектів на уроках хіміЇ (2012)
Гуд М. Я. - Християнські основи формування особистості дитини, Любарська І. П. (2012)
Дусь С. В. - Громадянсько-патріотичне виховання студентської молоді у процесі вивчення основ захисту вітчизни (2012)
Дяченко Г. П. - Роль диктантів у виробленні в молодших школярів правописних навичок (2012)
Зелененька І. А. - Образ-символ батька, його міметичні форми як моральний ідеал (на прикладі лірики Тараса Мельничука) (2012)
Кащенко В. В. - Використання сучасних інформаційних ресурсів у процесі вивчення світової літератури (2012)
Крамар В. У. - Духовне виховання студентської та учнівської молоді в позанавчальній роботі (2012)
Кришталь З. Н. - Самостійна робота студентів на заняттях з української мови в умовах коледжу (2012)
Крутько О. Р. - Заняття з настільного тенісу в системі фізичного виховання студентів гуманітарно-педагогічного коледжу (2012)
Кузнєцова Л. В. - Формування педагогічної майстерності педагога-організатора в процесі педагогічної практики (2012)
Мочарний Р. П. - Специфіка ознайомлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва з основами пейзажної творчості (2012)
Романюк А. М. - Формування у студентів педагогічного коледжу професійних умінь у ході підготовки та проведення пробних уроків із трудового начання, Підгорна Н. В. (2012)
Самборська О. Д. - Використання тематичних персональних сайтів у навчальному процесі (2012)
Сорочинська С. І. - Творче самовираження молодших школярів у музично-ігровій діяльності (2012)
Абжалов Р. Р. - Назва хімічного елемента як засіб формування поняття про хімічний елемент (2012)
Блажко О. А. - Підготовка студентів до профільного навчання хіміїпід час вивчення дисципліни "Шкільний курс хімії та методика його викладання" (2012)
Вороненко Т. І. - Екологічні аспекти курсу хімії у профільній школі (2012)
Горбатюк Н. М. - Технологія проблемного навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу (2012)
Гулай О. І. - Впровадження проблемного підходу при викладанні хімії студентам-будівельникам (2012)
Дабіжук Т. М. - Методика використання відеолабораторного практикуму з біохімії для студентів спеціальності "Фізичне виховання" (2012)
Деркач Т. М. - Інваріантна частина модулю "Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні хімічних дисциплін", Борщевич Л. В. (2012)
Дивоняк Ю. І. - Профільне навчання у ЗОШ – виклик часу, Шинкаренко В. І. (2012)
Дыченко Т. В. - Особенности изучения химии на подготовительном отделении иностранными студентам (2012)
Гаркович О. Л. - Формування розвивального середовища як засобу розвитку творчої активності старшокласників при вивченні хімії (2012)
Головченко О. В. - Значення вивчення отруйних рослин як фактор формування екологічного мислення студентів медичних університетів, Панчук О. В., Кравчук М. Г. (2012)
Грибан Г. П. - Вплив негативних екологічних чинниківна стан здоров’я студентів-аграріїв (2012)
Грицай Н. Б. - Формування методичного мислення майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі (2012)
Дмитрук Ю. А. - Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення теми "Ферум. Залізо" шкільного курсу хімії (2012)
Іщенко А. А. - Спецкурс "Основи хімічної безпеки" як засіб формування знань з хімічної безпеки у майбутніх учителів хімії, Толмачова В. С. (2012)
Клименко С. О. - Біонеорганічна хімія в системі підготовки молодшого медичного спеціаліста (2012)
Ковальчук О. В. - Застосування інформаційно-комінікаційних технологій при вивченні хімії, Мельник В. С., Шинкарук Н. О. (2012)
Колошко О. М. - Діагностування, контроль, перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок студентів-медичних психологів при вивченні біохімії в умовах кредитно модульної системи, Заічко Н. В., Мельник А. В. (2012)
Косцова І. Г. - Індуктивно-дедуктивний підхід до формування хімічних понять у процесі навчання загальної хімії студентів металургійних спеціальностей (2012)
Куленко О. А. - Методика підготовкимайбутніхучителів хімії до проведення шкільного хімічного експерименту напівмікрометодом (2012)
Лабінська О. М. - Екологічні аспекти вивчення теми "Ужиткова органічна хімія" у школах Словаччини, Староста В. І. (2012)
Магда В. І. - Дидактичні ігри як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (2012)
Мудрак О. В. - Концептуальні засади підвищення рівня екологічної освіти на заповідних територіях (2012)
Решнова С. Ф. - Проблеми формування у школярів вміння розв’язувати розрахункові задачі з хімії, Речицький О. Н. (2012)
Руда О. Ю. - Екологічна освіта студентів вищих медичних навчальниху закладів IV рівня акредитації (2012)
Перетятько В. В. - Застосування графічної наочності на лекціях з хімічних дисциплін, Ткачук О. В. (2012)
Саєнко Т. В. - Становлення та розвиток екологічної хімії, Осипенко О. Ю. (2012)
Скиба Ю. А. - Моніторинг сформованості управлінських знань та вмінь у працівників державної системи екологічного управління (2012)
Сковрунська Т. П. - Зміст та методика проведення професійно орієнтованого спецкурсу "Ізомерія органічних сполук" у профільній підготовці майбутніх учителів хімії, Толмачова В. С. (2012)
Стрижак С. В. - Роль учителя в організації наукової роботи школярів класів біолого-хімічного профілю (2012)
Шиян Н. І. - Специфіка організації навчального процесу у старшій загальноосвітній школі сільської місцевості (2012)
Янків К. Ф. - Проблеми викладання газових законів у шкільній практиці (2012)
Наші автори (2012)
‎Вимоги до оформлення матеріалів (2012)
Вихідні дані (2012)
Габро І. - "Мозкові центри" і процес прийняття зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого (2016)
Lakishyk D. - Еволюція зовнішньої політики США: від Джорджа Буша до Барака Обами (2016)
Панченко Ю. - Неоконсерватизм та зовнішня політка президента Р. Рейгана (2016)
Фесенко М. - Перспективи збереження лідерства США в постбіполярній міжнародній системі (2016)
Яковенко Н. - Пріоритети міжнародно-політичної діяльності CША в стратегіях національної безпеки, Піскорська Г. (2016)
Лозовицький О. - Французько-американське суперництво як чинник зовнішньополітичного курсу США в Європі у другій половині ХХ ст. (2016)
Мітрофанова О. - Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією (2016)
Masniy V. - Доктринальне обгрунтування та юридичні основи військової присутності США в Європі середини 1940-х – початку 1950-х рр. (2016)
Городня Н. - Для чого Америці підтримувати Україну? (2016)
Ковальчук Н. - Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації України та США (2016)
Осадча О. - Пріоритети партнерства зі Сполученими Штатами Америки в контексті посилення обороноздатності України (2016)
Пронь С. - Стиль управління президента Джона Кеннеді: бажані уроки для сучасної України (2016)
Бузань В. - Вплив Холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо Арабсько-ізраїльського конфлікту (2016)
Горобець І. - Політика США щодо Індії у 2000-х – 2010-х роках (2016)
Зубаренко І. - Американський фактор в "Арабській весні" країн Магрибу: ілюзії та реалії (2016)
Машевський О. - Політика США у Чорноморсько-Середземноморському регіоні в період Першої світової війни (2016)
Коппель О. - Американський чинник трансформації Близького Сходу, Гаспарян А. (2016)
Набока О. - Початок формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону в Японії в 50 – 60-рр. ХІХ ст. (2016)
Підберезних І. - Реалізація зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів Америки щодо країн Південно-східної Азії (2016)
Пархомчук О. - Вплив енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської затоки, Кононенко М. (2016)
Скороход Ю. - Близькосхідна політика адміністрації Барака Обами (2016)
Слободян Н. - Енергетичний чинник як елемент зовнішньої політики США в Перській затоці (2016)
Тихоненко І. - Афганський фактор у відносинах Пакистан - США (2016)
Кравченко М. - Закон "Про зайнятість" 1946 р. в США та його роль у розвитку американського суспільства (2016)
Perga T. - Збереження історичної та природної спадщини у США: нові акценти (2016)
Касаткіна К. - Місце Куби серед зовнішньополітичних інтересів США (XIX – середина XX ст.) (2016)
Пасічник Н. - Політика США щодо Куби за президентства Б. Обами (2016)
Хмель А. - Відносини Іспанії зі США в Латиноамериканському регіоні на початку ХХІ століття (2016)
Бурцева М. - Офіційні інтернет–ресурси для вивчення імміграційної політики Канади 1976 – 2012 рр. (2016)
Цимбал Т. - Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії (2016)
Ковальський С. - Зовнішня політика республіки Техас (1836–1845 рр.) в контексті системи міжнародних відносин першої половини ХІХ ст. (2016)
Толстов С. - Структурні та політичні ознаки багатополярності (2016)
Ціватий В. - Зовнішня політика і дипломатія США ХХІ століття: інституціонально-кадровий і регіональний аспекти (2016)
Ткач О. - М'яка сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами, Ткач А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Агрес Н. П. - Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотектонічними критеріями нафтогазоносності, Волик О. В., Олійник О. А. (2016)
Бартащук О. В. - Системна організація диз’юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 1 (2016)
Василенко О. Л. - Флюїдодинамічна модель покладів вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Височанський І. В. - Геологічні фактори формування пасткових умов у пермських відкладах Орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини, Самчук І. М. (2016)
Іщенко Л. В. - Закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену (2016)
Klimenko Yu. V. - Microfossils distribution in the callovian sediments of the north-western part of Dnieper-Donets depression, Dorotyak Yu. B. (2016)
Матвеев А. В. - Особенности развития известкового нанопланктона юга и востока Украины в меловом периоде (2016)
Нємець Л. М. - Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону (2016)
Прибилова В. М. - Якісний склад підземних вод четвертинних та еоцен-пліоценових відкладів на території Харківської області (2016)
Сухов В. В. - Про особливості суфозії карбонатних порід, Суярко В. Г., Чуєнко О. В. (2016)
Fyk M. I. - Gas well production enhancement on the application of innovative structural and thermal insulation nano-coatings, Palis Stefan, Kovalchuk Ju. I. (2016)
Шевчук О. А. - Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України (2016)
Шнюков С. Є. - Геолого-геохімічні особливості ореолів фенітизаці Проскурівського та Чернігівського лужно-ультраосновних масивів Українського щита, Осипенко В. Ю., Никанорова Ю. Є. (2016)
Аріон О. В. - Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва, Купач Т. Г., Дем’яненко С. О. (2016)
Машіка Г. В. - Стратегія підвищення ефективності використання господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Reshetchenko S. I. - Spatial distribution of climatic indexes on the territory of forest-steppe and steppe of the left-bank Ukraine, Klymenko V. H., Cherkashyna N. I., Mashkina V. V. (2016)
Сільченко Ю. Ю. - Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області, Семенюк Л. Л. (2016)
Касимов А. М. - Разработка эффективных технологий утилизации отходов предприятий энергетики и химической промышленности, Удалов И. В., Сталинская И. В. (2016)
Корнєєнко С. В. - Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України, Чомко Д. Ф., Шнюков С. Є., Чомко Ф. В. (2016)
Максименко Н. В. - Ландшафтно-екологічне планування, як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг (2016)
Німець Н. М. - Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду, Мельник А. П., Подустов М. О. (2016)
Опара В. М. - Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем, Бузіна І. М., Босенко О. Г. (2016)
Потапенко Г. Є. - Міграція хлорорганічних пестицидів у ґрунтових водах півдня Бахмутської улоговини (2016)
Удалов І. В. - Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів північно-східного Донбасу, Кононенко А. В. (2016)
Швейкін О. Л. - Дослідження способів реалізації технологічних схем екологічно чистих адсорбційних установок осушування природного газу, Летюк Є. О., Пуханов І. А., Хвостова О. В., Ткаченко В. М. (2016)
Памяти Валерия Валентиновича Андреева (1937-2016) (2016)
Памяти Виктора Николаевича Горстки (1930-2016) (2016)
Григорий Гаврилович Малёваный (1906-1998) (2016)
Abstracts (2016)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2016)
Георгій Володимирович Карпенко (До 100-річчя від дня народження) (2010)
Панасюк В. В. - Формування нового наукового напряму – фізико-хімічна механіка матеріалів (2010)
Похмурський В. І. - Адсорбційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів (2010)
Дмитрах І. М. - Фізико-хімічна механіка руйнування тіл з тріщинами: досягнення та перспективи (2010)
Никифорчин Г. М. - Оцінювання впливу зупинок технологічного процесу на зміну технічного стану металу головних парогонів ТЕС, Студент О. З., Кречковська Г. В., Марков А. Д. (2010)
Хома М. С. - Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах (2010)
Федоров В. В. - Вплив водню на фазовий склад та фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів (2010)
Іваницький Я. Л. - Теоретико-експери¬ментальний підхід до оцінки втомного поширення тріщин у наводнених матеріалах, Кунь П. С., Штаюра С. Т., Мочульський В. М. (2010)
Балицький О. І. - Високотемпературна воднетривкість нержавних сталей, Витвицький В. І., Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Гребенюк С. О. (2010)
Кравець В. С. - Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування (2010)
Морачковський О. К. - Континуальная модель роста трещин коррозионного растрескивания для расчета ресурса конструкций, Ромашов Ю. В. (2010)
Василів Б. Д. - Підвищення електропровідності матеріалу анода паливної комірки циклічною відновлювально-окиснювальною термічною обробкою (2010)
Кязимова Р. А. - Альтернативный способ вывода формул Ю. М. Работнова для времени до коррозионного разрушения металлов (2010)
Герцик О. М. - Вплив диспергування та полімерного покриву на магнетні властивості аморфного сплаву Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4, Борисюк А. К., Ковбуз М. О., Беднарська Л. М., Мітіна Н. Є., Понеділок Г. В. (2010)
Skoneczny W. - Analysis of Al2O3 layers morphology and microstructure (2010)
Герасіна Л. М. - Європейський вибір України: стратегічний "дрейф" до оптимальної моделі демократії (2016)
Требін М. П. - Концептуалізація детермінант війни в контексті соціологічного знання (2016)
Яковенко А. В. - Базовые установки социологического знания и социальная реальность (2016)
Злобіна О. Г. - Соціальні трансформації в емоційному вимірі: від методологічних питань до методичних рішень (2016)
Мусиездов А. А. - "Город в сознании его жителей": работа Ф. Знанецкого в контексте разработки социологической концепции городской идентичности (2016)
Мельников А. С. - Проблемы девиантного поведения и морали в экзистенциальной социологии Джека Дугласа (2016)
Байдак Т. М. - Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу, Болотова В. О. (2016)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм групових відмінностей: соціологічна концепція А. М. Янг (2016)
Boiko D. - Symbolic Violence as the Object of Sociological Research: Inter Bourdieu and Zizek (2016)
Малес Л. В. - Декомунізація столиці: зміни в урбанонімії (методи, перші результати) (2016)
Лінцова Н. Ю. - Диференціація сільських стилів життя в умовах соціальних трансформацій (2016)
Ніколенко В. B. - Українська гастрономічна культура як соціальний феномен (2016)
Janusauskiene D. - Labour Exploitation of Migrant Workers: Reflection on the Empirical Research of Lithuanian Migrants (2016)
Artemov P. - Football Hooliganism in the Media Space: European and Domestic Contexts (2016)
Десенко Д. С. - Демонстративное соприсутствие как инструмент производства солидарности (2016)
Подольская Е. А. - Одаренность как научное понятие и социально-психологический феномен, Еременко Ю. В. (2016)
Сокурянська Л. Г. - Реформування вітчизняної вищої школи в оцінках учасників освітнього процесу (2016)
Сорока Ю. Г. - Оцінка українськими студентами якості, змісту та організації навчального процесу (на матеріалі емпіричного дослідження) (2016)
Герасіна Л. М. - Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект (2016)
Кириленко О. М. - Благополуччя людей як об’єкт соціологічних досліджень: феліцитарний підхід (2016)
Клімова Г. П. - Інтерпретація поняття "якість вищої освіти": соціолого-філософська рефлексія (2016)
Кузь О. М. - Деонтологізація світу як деантропологізація суспільства, Сахань О. М. (2016)
Кривошеїн В. В. - Венчурне проектування як галузь соціально-політичного ризик-менеджменту (2016)
Мазурик О. В. - Соціальна активність сучасного українського соціуму: форми, ресурси, наслідки, Єрескова Т. В. (2016)
Погрібна В. Л. - Інституціоналізація професійної діяльності як основа формування професіоналізму (2016)
Поліщук І. О. - Концептуально-методологічні основи дослідження виборчих практик (2016)
Требін М. П. - Соціологія війни П. О. Сорокіна (2016)
Варга Н. І. - Cоціологічні основи дослідження неформальної економіки і зайнятості (2016)
Волянська О. В. - Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації (2016)
Гудзенко О. З. - Ретритизм як тенденція до відтворення антиконсюмеристських практик, Новикова Д. М. (2016)
Зимогляд В. Я. - Місцеве самоврядування як чинник розвитку українського суспільства (2016)
Ковальська-Павелко І. М. - Реформування історичної освіти та мотивація фахового вибору (2016)
Кругляк М. Е. - Гомосексуалізм у російській імперії на початку ХХ ст.: причини появи, форми вияву (2016)
Підкуркова І. В. - Дослідження якості роботи суду з використанням методу карток громадянського звітування як ефективний засіб оцінки та моніторингу судової діяльності (2016)
Ячний А. М. - Проблеми визначення змістовного наповнення поняття "соціальне управління" (2016)
Гетьман А. П. - Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Соціально-політичні практики в сучасних світових та українських реаліях" (29 харківські політологічні читання). Вступне слово (2016)
Герасіна Л. М. - Модерні зміни чи симулякри в українській еліті за умов посилення соціальної нерівності? (2016)
Зінченко О. В. - Причини відсутності й ознаки сходження в україні справжніх еліт (2016)
Кіндратець О. М. - Деякі аспекти розв’язання політичних конфліктів в Україні (2016)
Клімова Г. П. - Економічна безпека у системі забезпечення національної безпеки держави (2016)
Кривошеїн В. В. - Девелопменталізм як постсистемний підхід до аналізу макрополітичних процесів (2016)
Куцепал С. В. - Необхідність зміни системи політичного рекрутування в Україні в умовах політичних ризиків та нестабільності (2016)
Мануйлов Є. М. - Правова культура юриста як основа його професіоналізму (2016)
Погрібна В. Л. - Сучасна геополітика – торжество реалізму над ідеалізмом? (2016)
Поліщук І. О. - Електоральна культура транзитивних суспільств (2016)
Поліщук І. О. - Українська ментальність: минуле та майбутнє, Кузьменко А. О. (2016)
Поліщук І. О. - Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи, Лур’є В. К. (2016)
Требін М. П. - Сучасна світова соціально-політична криза: чергова перемога реалістів (2016)
Воднік В. Д. - Середній клас як суб’єкт соціально-політичних процесів в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2016)
Волянська О. В. - Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття корупції в Україні (2016)
Голованов Б. Д. - Кризис украинской идентичности, Фролова О. В. (2016)
Головко І. В. - Особливості прояву політичного маніпулювання та свободи слова у демократичних суспільствах (2016)
Зимогляд В. Я. - Феномен "самоорганізації" в проблемному полі місцевого самоврядування (2016)
Маркозова О. О. - Інноваційність освіти – запорука досягнення життєвого успіху людини (2016)
Окладна М. Г. - Щодо сутності практик правового виховання громадян: політико-правовий аспект, Перевалова Л. В. (2016)
Сахань О. М. - Проблема оновлення політико-управлінських еліт у сучасній Україні (2016)
Ставченко С. В. - Індикатори кризових явищ як інструмент діагностики політичної кризи (2016)
Забродін С. І. - Соціально-політичні розмежування в українському суспільстві та електоральний попит (2016)
Еделєва М. А. - Державна інформаційна політика україни: аналіз вітчизняного та закордонного досвіду (2016)
Кужман О. М. - Встановлення порядку денного: мас-медіа і влада (2016)
Мандель Р. Я. - Вплив правового менталітету на євроінтеграцію (2016)
Плужник А. О. - Гілларі клінтон і дональд трамп: порівняльна характеристика політичних лідерів (2016)
Дороніна Ю. А. - Культура, духовність в інформаційному суспільстві (2016)
Герасіна Людмила Миколаївна (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Клімова Галина Павлівна (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Наші автори (2016)
Іменний покажчик (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Саврук М. П. - Тиск з тертям абсолютно жорсткого штампа на пружний півпростір з тріщинами, Томчик А. (2010)
Андрейків О. Є. - Оцінка періоду докритичного росту тріщини високотемпературної повзучості в колесі парової турбіни, Сас Н. Б. (2010)
Сакара А. О. - Розрахункова модель докритичного росту корозійно-механічних тріщин у металевих пластинах, Банахевич Ю. В. (2010)
Кіт Г. С. - Напружений стан тіл з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація), Черняк М. С. (2010)
Стадник М. М. - Еліптична тріщина у просторі під дією теплового потоку на безмежності (2010)
Ревенко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану скінченного циліндра під дією зусиль стиску (2010)
Monastyrskyy B. - Contact interaction of two elastic half-spaces with a circular recess, Kaczynski A. (2010)
Погрелюк І. М. - Структура і топографія поверхні сплавів титану після термодифузійного насичення з карбіду бору у вакуумі, Василів Х. Б., Федірко В. М., Самборський О. В. (2010)
Дзіоба І. Р. - Властивості сталі 13ХМФ після експлуатації та деградації в лабораторних умовах (2010)
Губенко С. И. - Плавление и кристаллизация неметаллических включений и стальной матрицы при лазерной обработке (2010)
Широков В. В. - Трібологічні властивості та структурні особливості псевдосплавів системи алюміній–олово, Хлопик О. П. (2010)
Іваницький Я. Л. - Визначення енергії руйнування композиту з використанням методу цифрової спекл-кореляції, Муравський Л. І., Гембара О. В., Гвоздюк М. М., Половинко Т. І. (2010)
Хома М. С. - Вплив корозії у середовищах з різним рН на локальні електродні потенціали сталей, Сисин Г. М. (2010)
Козлова І. - Мікробна корозія як прояв техногенезу у біоплівці, що формується на поверхні підземних споруд, Коптєва Ж., Заніна В., Пуріш Л. (2010)
Vrublevska T. - А simple titrimetric method for the determination of osmium(IV) in chloride standard solutions and intermetallic alloys, Rydchuk M., Bonishko O., Mykhalyna H. (2010)
Чумало Г. В. - Роботоздатність сталі 35ХФ у сірководневих середовищах (2010)
Громадський Д. Г. - Анодні процеси на алюмінії в апротонних електролітах на основі солі тетрафтороборату тетраетиламонію в ацетонітрилі, Фатєєв Ю. Ф., Стрижакова Н. Г., Малєтін Ю. А. (2010)
Журавель І. М. - Вимірювання усередненого розміру зерен металу з використанням фрактальної розмірності, Свірська Л. М. (2010)
Подгурська В. Я. - Структурні зміни в кераміці ScCeSZ–NiO у високотемпературному водневому середовищі (2010)
Ясній П. В. - Вплив лазерної ударно-хвильової обробки на ударну в’язкість теплотривких сталей, Марущак П. О., Нікіфоров Ю. М., Гладьо В. Б., Ковалюк Б. П. (2010)
Акімова О. В. - Психологічні теорії творчості й творчого мислення, Наливайко О. Б. (2013)
Шахов В. І. - Психологічні механізми як наукова основа оптимального вибору методів виховання, Шахов В. В. (2013)
Грошовенко О. П. - Особливості використання технології проблемного навчання в процесі засвоєння молодшими школярами курсу природознавства (2013)
Дідух Л. І. - Використання ікт у вивченні іноземних мов (2013)
Загоруй Р. В. - Деякі питання підготовки вчителя до математичного розвитку учнів початкових класів (2013)
Клочко Н. Л. - Формування навичок мовленнєвої діяльності іноземних студентів (2013)
Клочко О. В. - Реалізація принципів відкритої освіти шляхом упровадження системи комбінованого навчання в аграрних вищих навчальних закладах, Сличук Н. В. (2013)
Кобилянський О. В. - Формування ризик-орієнтованого мислення в процесі вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності", Кобилянська І. М. (2013)
Кошолап Т. М. - Використання інтерактивних методів у навчанні (2013)
Мисан В. О. - Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема (2013)
Новицька Л. І . - Професійно-орієнтовані задачі у математичній підготовці студентів (2013)
Онишко О. Г. - Зміст, структура й методика навчання студентів напряму програмної інженерії технології тестування програм (2013)
Шаповалова О. В. - Освітній моніторинг в управлінні якістю освіти (2013)
Янжула О. В. - Взаємозв’язок комунікативної компетентності та групової взаємодії (2013)
Алієва С. Р. - Педагогічне керівництво ігровою діяльністю молодших школярів у крос-культурному середовищі (2013)
Багас О. П. - Потреба в самовихованні та її мотиви, Ковальчук Р. О. (2013)
Вихляєв Ю. М. - Формування техніко-тактичних умінь та навичок підлітків, які навчаються спортивному орієнтуванню, Доценко О. В. (2013)
Зозуля І. Є. - Особливості позанавчальної роботи з іноземними студентами ВНТУ (2013)
Каплінський В. В. - До проблеми самовиховання старшокласників: цільовий та організаційно-діяльнісний етапи (2013)
Кругленко І. О. - Сучасний стан сформованості естетичних почуттів молодших школярів засобами художньої літератури (2013)
Савченко М. С. - Особливості ґендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Сапогов В. А. - Виховний потенціал технік казкотерапії, Куйбіда А. С. (2013)
Максютов А. О. - Стан патріотичного виховання студентів вищих навчальних педагогічних закладів засобами туристсько-краєзнавчої роботи (2013)
Огієнко О. І. - Освіта впродовж життя як визначальна умова професійної самореалізації особистості (2013)
Тимошенко Л. В. - Формування моральної свідомості підлітків у процесі екологічного виховання, Швабський О. О. (2013)
Шевчук Т. І. - Виховання екологічної культури студентів у вищій медичній школі (2013)
Шикова Ю. О. - Організація самоврядування в дитячому оздоровчому таборі (2013)
Блажко О. А. - Зміст та структура навчальної дисципліни "Методика навчання хімії у старшій профільній школі" (2013)
Василик В. В. - Сучасні проблеми юридичної освіти в Україні та світі (2013)
Волошина О. В. - Роль дисциплін педагогічного циклу у професійному розвитку майбутніх учителів (2013)
Галузяк В. М. - Активізація рефлексивних процесів як умова розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів (2013)
Герасимова І. Г. - Гуманітаризація професійної підготовки як складова формування професійної мобільності випускників ВНЗ (2013)
Годованець М. О. - Педагогічна майстерність викладачів дизайну одягу у вищих мистецьких закладах освіти (2013)
Горбатюк С. М. - Дослідження процесів адаптації іноземних студентів першого курсу до навчання у вищій школі медичного фаху (2013)
Дабіжа К. Л. - Деякі аспекти методики аналізу вокально-хорових творів (2013)
Демченко О. П. - Особливості викладання курсу "Вступ до спеціальності" у підготовці майбутніх соціальних педагогів у контексті вимог болонського процесу (2013)
Дудорова Л. Ю. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів методом моделювання туристських ситуацій (2013)
Залюбівська О. Б. - Використання технології портфоліо у процесі формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних ВНЗ (2013)
Ігнатовська Р. В. - Сутнісні характеристики мотивації вивчення іноземної мови курсантами ВНЗ МВД України (2013)
Кадемія М. Ю. - Формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Шевченко Л. С. (2013)
Клочко В. І. - Комп'ютерне моделювання як основа фундаментальної підготовки менеджерів, Коломієць А. А. (2013)
Комарова І. І. - Контекстне навчання як засіб посилення професійної спрямованості викладання іноземної мови у педагогічному ВНЗ (2013)
Комарівська Н. О. - Формування професійних мовленнєвих навичок у майбутніх вихователів дошкільних закладів (2013)
Кравець Р. А. - Культурологічна парадигма освіти у професійній підготовці майбутнього фахівця аграрної галузі (2013)
Ковальова К. В. - Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів–аграрників (2013)
Костенко Н. І. - Лінгвокраїнознавчий підхід у навчанні іноземної мови студентів вищих навчальних закладів (2013)
Лавріненко О. А. - Якість голосу як необхідна складова педагогічної й театральної майстерності (2013)
Лісниченко А. П. - Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як філософська проблема (2013)
Маньгора В. В. - Професійні компетенції майбутніх юристів (2013)
Надкернична Л. І. - Дослідження готовності майбутніх учителів до взаємодії з учнями у процесі педагогічної практики (2013)
Поселецька К. А. - Теоретичні основи дослідження професійної реалізації студентської молоді (2013)
Прушковська Н. Н. - Формування особистісно-творчих якостей майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки, Василевська-Скупа Л. П. (2013)
Потапкіна Л. В. - Проблеми кадрового потенціалу інноваційної економічної діяльності (2013)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності студентів факультетів іноземних мов (2013)
Стаднійчук І. П. - Теоретичні основи застосування кейс-технологій у процесі формування фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків (2013)
Теплова О. Ю. - Науково-педагогічні основи процесу формування мистецьких уподобань студентів музичного фаху (2013)
Толкачова А. С. - Формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів: методика констатувального етапу дослідження (2013)
Фрицюк В. А. - Професійний саморозвиток майбутнього вчителя (2013)
Чернова С. В. - Комунікативна компетентність офіцерів-прикордонників як предмет наукових досліджень (2013)
Шролик Г. П. - Підходи до професійного становлення майбутнього педагога в контексті його інноваційної діяльності (2013)
Юрченко І. А. - Деякі аспекти до проблеми розумового виховання старшокласників у системі довузівської підготовки (2013)
Дмитришин О. Б. - Науково-дослідницька робота студентів вищих навчальних закладів України: історіорафія проблеми (2013)
Жаворонков А. Н. - Состояние и перспективы развития профессионально-технического образования в Украине (2013)
Заболоцька Л. А. - Особливості просвітницького руху на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2013)
Карпенко О. Є. - Педагогічна спадщина Германа Гмайнера: історіографія проблеми (2013)
Кошолап О. Ф. - Діяльність громадських організацій по поширенню освіти на території Поділля в другій половині ХІХ століття (2013)
Красильникова Г. В. - Становлення та розвиток моніторингу в освітній діяльності (2013)
Лук’янчук Ж. В. - Історичний аспект проблеми утримання та виховання дітей-сиріт в Україні (20-і рр. – поч. 90-х рр. ХХ ст.) (2013)
Околович О. В. - Органзаційно-змістові аспекти підготовки вчителів іноземних мов у педагогічних інститутах України (1950 – 1960 рр.) (2013)
Пасічник О. С. - Вітчизняний досвід раннього навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Різничок С. В. - Організаційно-педагогічні аспекти становлення та розвитку фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944-1991 рр. (2013)
Фурса О. О. - Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти (2013)
Хамська Н. Б. - Педагогічна діяльність вчителя-новатора Н. С. Вітковської (70 – 90 роки ХХ століття) (2013)
Шатковська І. С. - Педагогічна діяльність М. А. Римського-Корсакова у руслі російського музичного просвітительства (2013)
Друзь Ю. М. - Порівняльний аналіз кваліфікації для вчителів іноземних мов, Гусак Т. М., Гужва Т. М. (2013)
Теклюк Г. П. - Теорія і практика сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії (2013)
Брылин Б. А. - Психофизиологические исследования воздействия музыки на современного школьника (2013)
Савчук З. С. - Психологічні проблеми формування дієво функціональної особистості (2013)
Шульга Г. Б. - Психологічні особливості формування просторових уявлень в учнів початкової школи (2013)
Мельник А. І. - Концепції причин виникнення та генезис дитячої гіперактивності з дефіцитом уваги (2013)
Сорочинська В. Є. - Підготовка соціальних педагогів до просвітницької роботи із проблемними сім'ями дошкільнят (2013)
Волохата К. М. - Екологічні ігри на уроках природознавства як засіб формування екологічної культури молодших школярів, Телега Л. Д. (2013)
Гуд М. Я. - Роль сім’ї у розв’язанні проблеми гендерноі ідентичності дитини дошкільного віку, Січко Т. Й. (2013)
Дусь С. В. - Реалізація мети та завдань фізичного виховання студентської молоді шляхом організації занять секції з баскетболу (2013)
Дусь Н. А. - Особливості операційно-технологічної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до педагогічного спілкування, Кузнєцова Л. В. (2013)
Засік М. М. - Формування артистизму у студентів на заняттях з основного музичного інструменту (2013)
Зелененька І. А. - Розуміння Бога, "Боголюдська істина”, основи християнського виховання у віршах Тараса Мельничука (2013)
Кондратюк В. Г. - Організація дослідницької діяльності студентів у процесі педагогічної практики, Якубчик О. М. (2013)
Костюк Н. К. - Формування здоров’я дітей як важлива складова іміджу сучасного дошкільного навчального закладу, Любарська І. П. (2013)
Нечитайло М. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до гігієнічного виховання молодших школярів, Публічук Т. І. (2013)
Опушко Н. Р. - Етапи розвитку освіти на Поділлі в першій половині ХІХ століття (2013)
Погребнюк Н. О. - Компетентнісний підхід до математичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Подуфалова Л. Г. - Розвиток активного мовлення дітей раннього віку, Скорбатюк Н. М. (2013)
Савчук П. Н. - Використання знань з хімії у навчанні дисциплін професійно-практичної підготовки студентів педагогічного коледжу (2013)
Скорич Н. В. - Особливості організації дозвіллєвої діяльності школярів (2013)
Сошинська Н. В. - Розвиток стійкої інтонації як запорука виховання музичного слуху в молодших школярів (2013)
Наші автори (2013)
Селіванова О. - Ономасіологічна зв’язність у поетичній творчості Михайля Семенка (2016)
Зелена І. - Естетика пейзажу як об’єкт лінгвопоетичного аналізу (2016)
Палатовская Е. - Научно-профессиональный дискурс в виртуальном пространстве интернета (2016)
Велівченко В. - Прагматика емотивних висловлень мовця в англомовному емотивному дискурсі, Велівченко В. (2016)
Просяник О. - Співвідношення мови й мовлення (концептуальні дискусії) (2016)
Литвин І. - Порівняння в повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сімʼя" та її російському перекладі (2016)
Могілей І. - Денотативне значення в перекладі (2016)
Опанасенко Ю. - Онімна лексика в українських перекладах детективної прози А. Конан Дойла (2016)
Мартинова Г. - Текстова репрезентація прислівників способу дії в середньонаддніпрянських говірках (2016)
Коновалова О. - Міфологемна мотивація англійських ентомонімів (2016)
Pjetsukh O. - Family and hunting metaphors based roles of the mps in the uk parliament (2016)
Ренчка І. - Вплив радянських ідеологічних настанов на словникове тлумачення назв мистецьких напрямів і течій (2016)
Калько В. - Метафорична інтеграція доменів свійська тварина → людина в українських прислів’ях (2016)
Калько М. - Термінативно-релятивний тип аспектуальної полікатегорійності українського дієслова (2016)
Харченко С. - Предикативні конструкції бути + Н. в / О. в. в українській літературній мові: теоретичний аспект (2016)
Лонська Л. - Мовні засоби вираження квантитативності у двоскладному буттєвому реченні української мови (2016)
Білоконенко А. - Архаїчні граматичні форми числівника в структурі фразеологічних одиниць української мови (2016)
Гач Н. - Нові обрії сучасної лінгвістики (2016)
Титул, зміст (2016)
Булатова М. - Міжнародна олімпійська академія в системі освіти і виховання, Георгіадіс К. (2016)
Булатова М. - Олімпійській академії України – 25 років: сторінки історії та сьогодення, Єрмолова В. (2016)
Бубка С. - Творча спадщина Олексія Дмитровича Бутовського, Булатова М. (2016)
Комплекс фундаментальных и прикладных научных исследований в сферах теории и практики олимпийского спорта (2016)
О выпуске издательством "Олимпийская литература" пятитомной "Энциклопедии олимпийского спорта" и однотомной "Енциклопедії олімпійського спорту України" (2016)
Культурно-образовательные и воспитательные аспекты олимпийского движения и олимпийского спорта (2016)
Олимпийские виды спорта: энциклопедии в вопросах и ответах (2016)
"Олимпийский спорт и спорт для всех": международные научные конгрессы – с 1993 года до наших дней (2016)
От партнерства с барселонским издательством "Paidotribo" (Испания) – к публикациям трудов во многих странах с высокоразвитым спортом (2016)
Платонов В. - Общая теория подготовки спортсменов: история развития, методология построения, современное состояние (2016)
Распространение и внедрение в практику достижений теории и методики спорта (2016)
Фельдман В. - "Спорт. Олимпизм. Здоровье": международный научный конгресс в Кишиневе (2016)
Забарний О. В. - Студентські роки становлення Арнольда Грищенка як філолога і громадянина (2016)
Бойко Н. І. - Стилістична диференціація лексичного складу україн¬ськ¬ої мови в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка (2016)
Хомич В. І. - Висвітлення проблеми диференціації прийменниково-відмінкових форм у працях академіка Арнольда Панасовича Грищенка, Кисла О. М., Толочко С. В. (2016)
Пугач В. М. - Історія кафедри української мови НДПІ 40–50-х рр. ХХ ст. (2016)
Марчило Л. М. - Часові форми дієслова в літописі Самійла Величка (2016)
Задорожний В. Б. - Акцентуація як засіб відтворення втраченої семантики у слові (2016)
Хомич Т. Л. - Озерянська діалектна мікросистема: фонетичний, лексичний, граматичний аспекти., Пуштарик А. П. (2016)
Бойко В. М. - Граматична транспозиція в системі частин мови (партикуляція), Давиденко Л. Б. (2016)
Зінченко С. В. - Семантико-граматичні категорії якісних прикметників (2016)
Ярошевич І. А. - Нові підходи до вивчення прикметника та його категорій (2016)
Бережняк В. М. - Семантичні типи прислівників у діалектному мовленні Лівобережжя (2016)
Кравець Л. В. - Метафора в українській політичній мові початку ХХ ст. (2016)
Одинецька Л. В. - Політична метафора в мові українського публіцистичного дискурсу початку ХХІ ст. (2016)
Думанська Л. Б. - Полісемія в українській архітектурній термінології (2016)
Зеленько А. С. - Прагматичний аспект дослідження значення на етапі когнітивної парадигми (2016)
Красавіна В. В. - Функціонування фразеологізмів у сучасному суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних засобів масової інформації), Зіневич Л. В. (2016)
Пасік Н. М. - Фразеологічна репрезентація стильової домінанти химерності в художньому мовленні Євгена Гуцала (2016)
Вакуленко Г. М. - Цілісні словосполучення у функції власне обставин місця в українській мові (2016)
Лаврінець О. Я. - Пасивні конструкції в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі: парадигма, синонімія, нормативність. (2016)
Шрамко Р. Г. - Ізофункційна структура суб’єктної й предикатної позицій у реченнях із предикатами стану суб’єкта (2016)
Даниленко О. С. - Синтаксична організація і актуальне розчленування російських і німецьких прислів’їв (2016)
Харчук О. В. - Редагування художньої літератури: погляд автора і редактора (2016)
Кайдаш А. М. - Фемінікон мовомислення Люко Дашвар (2016)
Кайдаш А. М. - Семантичний аспект загальних жіночих назв у прозі Люко Дашвар, Андрущенко А. С. (2016)
Грушко С. П. - Науково-технічний переклад у професійному дискурсі (2016)
Когут О. В. - "Фальшиві друзі перекладача" у текстах нафтогазової промисловості, Штогрин М. В. (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Методика створення паралельних багатомовних корпусів для перекладу юридичних та офіційних документів (2016)
Юрчук О. О. - Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Тарас Шевченко: реконструкція історії взаємин (2016)
Самойленко Г. В. - Ніжинський період життя і творчості П. С. Морачевського (2016)
Моціяка О. М. - Україномовна поезія П. Морачевського: романтична історіософська символіка (2016)
Гаджилова Г. О. - Мирні концепти в українській історичній драматургії класичного періоду (2016)
Матвєєва О. О. - Художня концепція українського державотворення в "Щоденнику" В. Винниченка: від ідеї "всебічного визволення" в соціалістичній проекції до конкордистського проекту національного буття (2016)
Дорош І. В. - Моделі катастрофічного світосприймання у творчості письменників-дев’ятдесятників (2016)
Капленко О. М. - Роман "Хронос" Тараса Антиповича: особливості рецепції (2016)
Сквіра Н. М. - "В незаконченных книгах есть страшная вещь – некоторое откровение", або Про дописування "Мертвих душ" Гоголя сучасниками (на прикладі роману В. Шарова "Повернення в Єгипет") (2016)
Ісаєнко К. П. - Творчість Бруно Шульца як український вимір чужої ідентичності (2016)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Ч. ІІІ. Вибранці (2016)
Наші автори (2016)
Подання (2016)
Гаврилюк В. И. - Контроль механических параметров нейтрального реле железнодорожной автоматики на основе вейвлет-анализа (2016)
Беляев Н. Н. - Проблема уноса угольной пыли, Оладипо М. О. (2016)
Беляев Н. Н. - Численные модели для прогноза загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2016)
Пшінько О. М. - Застосування рейтингових моделей та інформаційних технологій для управління адміністративно-територіальними комплексами, Скалозуб В. В. (2016)
Rudenko M. V. - Development of Passenger Traffic Service Quality Management System of Railway Enterprises (2016)
Семенов С. А. - Технико-экономическая оценка использования колес перспективной конструктивной схемы для рельсовых экипажей, Михайлов Е. В., Рейдемейстер А. Г. (2016)
Farkas B. - Presentation of the Rail Freight Market’s Concentration With Respect to the Gas Market with the Help of the Herfindal-hirschman Index (2016)
Крашенінін О. С. - Прогнозування оцінки характеристик нових транспортних засобів, Клименко О. В., Клименко О. В. (2016)
Друбецкий А. Е. - Автоматизированный измерительный комплекс для проведения приемо-сдаточных испытаний тяговых электродвигателей постоянного и пульсирующего тока (2016)
Даренський О. М. - Жорсткість прикріплювачів проміжних скріплень дерев’яних шпал при дії горизонтальних поперечних сил, Тулей Ю. Л., Потапов Д. О., Малішевська А. С. (2016)
Pakhomovа V. M. - Network Traffic Forcasting in Information-telecommunication System of Prydniprovsk Railways Based on Neuro-fuzzy Network (2016)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава чугуна на межфазное распределение Mn, Волчок И. П. (2016)
Анофриев П. Г. - Обоснование рациональных кинематических характеристик формовочного вибростола (2016)
Bohomaz V. M. - Analysis of Influence of Design Characteristics of Inclined Bucket Elevator on the Power of its Drive, Borenko M. V., Patsanovskyi S. V., Tkachov O. O. (2016)
Gasii G. M. - Types of Steel and Concrete Composite Cable Space Frames (2016)
Руденко Д. В. - Дослідження напруженого стану модифікованого монолітного бетону (2016)
Осташ О. П. - Оцінювання деградації сталей парогонів за їх структурними, механічними та електрохімічними характеристиками, Вольдемаров О. В., Гладиш П. В., Івасишин А. Д. (2010)
Широков В. В. - Особливості формування та властивості борохромових покривів, отриманих на сталях у розплаві літію, Василів Х. Б., Арендар Л. А., Рудковський Є. М. (2010)
Губенко С. И. - Зоны контактного взаимодействия в стальной матрице вблизи включений при лазерном воздействии (2010)
Стухляк П. Д. - Вплив пористості у системі епоксидна матриця–полівініловий спирт–дисперсний наповнювач на ударну в’язкість, Мороз К. М. (2010)
Мудрий С. І. - Структура та електроопір припоїв Sn–Cu(Ag) у передкристалізаційному інтервалі температур, Штаблавий І. І., Склярчук В. М., Плевачук Ю. О., Королишин А. В., Якимович А. С., Шевернога І. М., Сідоров В. Є. (2010)
Балицький О. О. - Вплив наводнювання на властивості шаруватих кристалів моноселенідів галію та індію (2010)
Ünlü B. S. - Determination of tribological and mechanical properties of SnPbCuSb (white metal) bearings (2010)
Лютий П. Я. - Потрійна система Cr–Ga–Si при 870 K, Токайчук Я. О., Федорчук А. О. (2010)
Стащук М. Г. - Катодні та анодні ділянки, зініційовані напруженнями на межі еліптичного отвору зі середовищем (2010)
Monastyrskyi B. - Contact strength of two elastic half-spaces with a circular recess, Kaczyński A. (2010)
Прокопович І. Б. - Побудова рівняння впливу напружень на магнетну проникність за допомогою методу вільної деформації, Осадчук В. А. (2010)
Хапко Б. С. - Прогин круглої пластини джерелами тепла, розподіленими по кривій (2010)
Гачкевич О. Р. - Несуча здатність електропровідних елементів канонічної форми за дії електромагнетних імпульсів, Мусій Р. С. (2010)
Маланчук Н. І. - Локальне проковзування тіл, зумовлене неоднорідним коефіцієнтом тертя (2010)
Євтушенко О. О. - Головні напруження у півпросторі від дії на його поверхні рухомого фрикційного навантаження, Пир’єв С. Ю. (2010)
Кириллов К. И. - Оценка остаточного ресурса химико-технологического оборудования Одесского припортового завода, Краевский В. Н. (2010)
Марущак П. О. - Вплив температури на ударну в’язкість та динамічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф, Біщак Р. Т., Гліха В., Сорочак А. П. (2010)
Круцан Г. М. - До 100-річчя від дня народження академіка Г. В. Карпенка (2010)
Дацишин О. П. - Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми трибології" (2010)
Козирський В. В. - Аналітичне моделювання температурних режимів процесу випікання хлібобулочної продукції, Момотюк В. В. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Застосування сучасних електротехнологій в ремонтних майстернях сільськогосподарського призначення, Окушко О. В. (2016)
Драганов Б. Х. - Динамика неравновесных многофазных процессов в пористых средах, Долинский А. А. (2016)
Лисенко В. П. - Система керування електротехнічного роботизованого комплексу фітомоніторингу рослин у теплиці, Болбот І. М., Чернов І. І. (2016)
Горобець В. Г. - Теплообмін за формування рукавної полімерної плівки (2016)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння кукурудзи в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2016)
Фіалко Н. М. - Особливості аеродинаміки пальникових пристроїв з циліндричними стабілізаторами полум’я за наявності турбулізаторів потоку на їхніх зривних кромках, Майсон Н. В., Тимощенко О. Б., Меранова Н. О., Іваненко Г. В., Юрчук В. Л., Ганжа М. В., Дончак М. І., Абдулін М. З. (2016)
Lysenko V. - Drones camera calibration for the leaf research, Opryshko O., Komarchyk D., Pasichnik N. (2016)
Червінський Л. С. - Дослідження фотосинтезної опроміненості в програмному середовищі Mathcad, Луцак Я. М. (2016)
Чміль А. І. - Методологічні основи біоенергетичного аналізу сільськогосподарських технологічних процесів (2016)
Заблодський М. М. - Формування низьких частот обертання та екстремальних моментів поліфункціонального електромеханічного перетворювача технологічного призначення, Грицюк В. Ю. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Аналіз методів визначення електричного заряду живильних та протруювальних розчинів за нанесення їх на рослини в електричному полі, Ващишин С. Д. (2016)
Бойко В. В. - Короткохвильова люмінесценція подвійних фосфатів цинку / мангану Zn2-xMnxP2O7•nH2O (n = 0, 1, 5; х = 0 - 2), Гоменюк О. В., Неділько С. Г. (2016)
Брагіда М. В. - Розрахунок параметрів обмотки регулювання струму зварювання, Зубков І. С. (2016)
Горобець В. Г. - До питання підвищення ефективності розрядних характеристик акумуляторів теплоти на основі акумулюючих матеріалів фазового переходу, Антипов Є. О., Троханяк В. І., Богдан Ю. О. (2016)
Грищенко В. О. - Математичне моделювання і розрахунок динамічних режимів повітроохолоджувача для охолодження зерна за зберігання, Котов Б. І. (2016)
Драганов Б. Х. - Анализ фазопереходных процессов на основе линейных феноменологических отношений, Демченко В. Г. (2016)
Заєць Н. А. - Синтез ефективних стратегій управління технологічними комплексами харчових виробництв за допомогою нейромережевої ідентифікації параметрів нечітких когнітивних карт (2016)
Ковалишин Б. М. - Ексергетичний аналіз систем опромінення рослин в закритих екосистемах (2016)
Ковбаса В. П. - Комп’ютерне моделювання тепломасообміну в об’ємі зернової маси за вентилювання повітрям із змінними параметрами, Калініченко Р. А., Курганський О. Д. (2016)
Коробський В. В. - Аналіз методів дослідження надійності та показників надійності електричних апаратів, Лапшин С. О. (2016)
Куляк Б. В. - Комп'ютерне математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну системи мікроклімату у промисловій теплиці, Троханяк В. І. (2016)
Левчук А. П. - Адаптивна система знезараження води (2016)
Мрачковський А. М. - Способи оцінки терміну служби контактів, Маркова В. В. (2016)
Никифорова Л. Є. - Технологічний режим лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику, Гайдукевич С. В., Семенова Н. П., Кізім І. В. (2016)
Радько І. П. - Особливості дослідження міцності зчеплення композиційних контактних матеріалів зі зношеними деталями електрообладнання, Мархонь М. В. (2016)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність Escherichia Coli в модельному розчині води, Маринін А. І., Українець А. І., Кочубей–Литвиненко О. В. (2016)
Усенко С. М. - Дослідження теплофізичних процесів у насіннєвій масі під впливом електричного поля високої напруженості, Науменко О. В., Мельник О. Д. (2016)
Шеліманова О. В. - Сушіння подрібненої деревини з розподілом на фракції та їх роздільним подальшим використанням, Михалевич В. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г., Коханенк М. С. (2016)
Шуруб Ю. В. - Багатокритеріальний синтез регульованих за напругою асинхронних електроприводів зі стохастичним навантаженням, Дудник А. О. (2016)
Щепотьєв О. І. - Оцінка впливу експлуатаційних властивостей техніки на ефективність її застосування, Кузнецов І. Б., Жильцов А. В., Васюк В. В. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження технологічної схеми роботи баштових систем водопостачання, Чуприна А. В. (2016)
Голуб Г. А. - Вплив кратності перемішування на якісні показники дизельного біопалива, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2016)
Панталієнко Л. А. - Чутливість динамічних систем зі змінною структурою та їх оптимізація (2016)
Шостак С. В. - Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах із двошаровими включеннями в наближенні Максвелл-Гарнетта (2016)
Похмурський В. І. - Інгібіторний захист сталевої арматури пошкодженого тріщинами залізобетону, Маруха В. І., Зінь І. М., Гнип І. П., Білий Л. М. (2010)
Корній С. А. - Квантово-хімічний розрахунок енергії адгезії контактуючих різнорідних металів у середовищі, Копилець В. І. (2010)
Lampke T. - Corrosion and wear behaviour of alumina coatings obtained by various methods, Meyer D., Alisch G., Wielage B., Pokhmurska H., Klapkiv M., and Student M. (2010)
Бойчишин Л. - Вплив додатків заліза на корозійну тривкість аморфного металевого сплаву Al87Gd5Ni8 , Кубішталь Ю., Будньок А., Ковбуз М. (2010)
Крижанівський Є. І. - Контактне руйнування тіл кочення відкритих опор тришарошкових бурових доліт у водних середовищах, Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Ю. Д. (2010)
Морачковский О. К. - Прогнозирование коррозионного растрескивания конструкций при высокотемпературной ползучести, Ромашов Ю. В. (2010)
Жилюкас А. - Оценка на основании подходов механики разрушения коррозионных дефектов в нефтепроводах, Янутенене И., Никифорчин Г., Берейша М. (2010)
Цирульник О. Т. - Деградація властивостей металу зварного з’єднання експлуатованого магістрального газопроводу, Волошин В. А., Петрина Д. Ю., Греділь М. І., Звірко О. І. (2010)
Винар В. А. - Методичні особливості трибокорозійних досліджень, Довгуник В. М., Студент М. М. (2010)
Архипов О. Г. - Деградація сталі 09Г2С в умовах нафтопереробки, Хома М. С., Борисенко В. А., Ліпко Г. В., Зінченко О. В., Боярчук О. Г., Ковальов Д. О. (2010)
Гордієнко В. О. - Електроосадження хромових покривів зі сульфатно-карбамідних електролітів на основі сполук Cr(III), Проценко В. С., Квон С. Ч., Лі Ч.-Й., Данилов Ф. Й. (2010)
Осташ О. П. - Оптимізація властивостей композита 10Sc1CeSZ–NiO відновлювально-окиснювальною обробкою, Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М., Ушкалов Л. М. (2010)
Матичак Я. С. - Кінетичні особливості азотування (+)-титанових сплавів, Погрелюк І. М., Федірко В. М. (2010)
Суберляк О. В. - Вплив механізму та параметрів затвердження модифікованих новолакових фенолоформальдегідних смол на фізико-механічні властивості композита, Красінський В. В., Шаповал Й. М., Гриценко О. М. (2010)
Ковалік М. - Вплив деформації на структуру та властивості матеріалу за поздовжнього холодного вальцювання ступінчастих валів (2010)
Rozumek D. - Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under non-proportional bending with torsion loading, Marciniak Z. (2010)
Пашечко М. І. - Зносотривкість евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr (2010)
Гавриш В. І. - Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням, Федасюк Д. В., Косач А. І. (2010)
Дмитрах І. М. - Вісімнадцята європейська конференція з руйнування, ECF-18, Студент О. З. (2010)
Dietzel W. - 20 years of ESIS TC10 on environmentally assisted cracking, Gabetta G., Nykyforchyn H. M. (2010)
Кініченко А. О. - Дослідження амінокислотного складу Portulaca Oleracea L. та Portulaca Grandiflora HOOK (2016)
Омельченко І. О. - Дослідження стабільності препарату "корвалол" у формі сублінгвальних таблеток, Ярних Т. Г., Борщевський Г. І., Коноваленко В. А. (2016)
Мазур І. А. - Підбір кількісного складу допоміжних речовин при створенні таблеток "Ангіолін", Кучеренко Л. І., Бідненко O. С., Ткаченко Г. І. (2016)
Тарасенко Н. Л. - Визначення кількісного вмісту і супутніх домішок протіонаміду методом високоефективної рідинної хроматографії, Шостак А. Р., Брицун В. М., Останіна Н. В. (2016)
Шишкін І. О. - Деякі властивості гексафторосилікатів 3,5-дизаміщених похідних 1,2,4-триазолу, Анісімов В. Ю., Гельмбольдт В. О. (2016)
Федяк І. О. - Динамічний маркетинговий аналіз вітчизняного ринку противірусних лікарських засобів груп J05AB01, J05AХ05, J05AХ10, Іванюлик І. І. (2016)
Hlushchenko O. M. - Observation of medicines for the treatment of diaper dermatitis on the pharmaceutIcal market of Ukraine, Butkevych T. A., Khomenko R. M. (2016)
Комар А. В. - Методологія оплати праці в державних закладах охорони здоров’я, Кричковська А. М., Заярнюк Н. Л., Хоменко А. І., Новіков В. П. (2016)
Малоштан Л. М. - Вплив мазі, що містить сухий екстракт кореня солодки, на фагоцитарну активність гранулоцитарних нейтрофілів крові в мурчаків з експериментальним дерматитом, Зегхдані Е. З. А., Шакіна Л. О. (2016)
Машейко А. М. - Клініко-економічний аналіз витрат на фармакотерапію гострого тонзиліту в умовах стаціонару, Макаренко О. В., Маврутенков В. В. (2016)
Maksymovych N. M. - Current ecomomical, social aspects of health technologies for preterm BIRTH and real world data of drug prescriptions in ukraine, Zalis’ka O. M., Mudrak I. H. (2016)
Рудник А. М. - Елементний склад бруньок бальзамічних тополь, які культивують в Україні (2016)
Федяк І. О. - Підходи щодо розробки моделі функціонування агенТств з оцінки медичних технологій в Україні, Максименко О. В. (2016)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Чубка М. Б., Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
Гордієнко О. І. - Огляд наукових досліджень з метою одержання нових фітопрепаратів на основі герані сибірської, Бензель І. Л., Грошовий Т. А. (2016)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А., Белей С. Я. (2016)
Саврук М. П. - Антисиметричний розподіл напружень у пружному тілі з гострим або закругленим кутовим вирізом, Казберук А. (2010)
Богданов В. Р. - Визначення тріщиностійкості на основі числового моделювання плоского деформованого стану, Сулим Г. Т. (2010)
Кульчицький-Жигайло Р. - Пружний півпростір з неоднорідним покривом під дією дотичних зусиль, Байковський А. (2010)
Шевчук В. А. - Напружений стан циліндричних тіл з багатошаровими неоднорідними покривами, Калиняк Б. М. (2010)
Силованюк В. П. - Деформування та руйнування матеріалів в околі сфероїдальних включень, Юхим Р. Я., Горбач П. В. (2010)
Стащук М. Г. - Розрахунок деформованого стану стільникових труб у неоднорідному ґрунті, Дорош М. І. (2010)
Іваницький Я. Л. - Визначення концентрації водню у зоні передруйнування біля вершини тріщини, Гембара О. В., Сміян О. Д., Ковалік М. (2010)
Дробенко Б. Д. - Комп’ютерне моделювання деформування елементів діючого енергетичного обладнання з пошкодженнями (2010)
Осташ О. П. - Визначення розміру втомної зони передруйнування методом фазозсувної інтерферометрії, Муравський Л. І., Вороняк Т. І., Кметь А. Б., Андрейко І. М., Віра В. В. (2010)
Назарчук З. Т. - Вплив кругової тріщини на електромагнетне поле у провіднику, Кулинич Я. П., Коваль О. С. (2010)
Андрейків О. Є. - Магнетоакустичне діагностування тонкостінних феромагнетиків із плоскими тріщинами, Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Сергієнко О. М., Матвіїв Ю. Я. (2010)
Мусій Р. С. - Напружений стан електропровідної кулі за електромагнетної дії з імпульсним модуляційним сигналом (2010)
Фільштинський Л. А. - Усереднення магнетних властивостей волокнистих феромагнетних композитів, Шрамко Ю. В., Коваленко Д. С. (2010)
Toribio J. - Optimization of the simulation of stress-assisted hydrogen diffusion for studies of hydrogen embrittlement of notched bars, Kharin V., Vergara D., and Lorenzo M. (2010)
Погрелюк І. М. - Вплив оксинітрування на зносотривкість титанового сплаву ВТ14, Ткачук О. В., Самборський О. В. (2010)
Yanjun Xi - Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti3Al alloy with TiAl coating, Yongjun Liu, Zhixin Wang, Jinbin Lu (2010)
Дмитрах І. М. - Перший грецько-український симпозіум з механіки руйнування матеріалів і конструкцій, Студент О. З. (2010)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2010 (2010)
Authors’ index (2010)
Вітальне слово заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є. учасникам Міжнародного форуму з питань стандартизації "Стандарти створюють довіру" з нагоди Всесвітнього дня стандартів (2016)
Круглий стіл "Поточний стан технічного регулювання в Україні" (2016)
Віткін Л. М. - Реформування системи технічного регулювання в Україні відповідно до міжнародних норм і стандартів, Мельниченко Т. Ю. (2016)
Гінзбург М. Д. - Досвід роботи служби стандартизації великої компанії на прикладі ПАТ "Укртрансгаз", Требульова І. О., Клюнь А. М. (2016)
Демиденко О. О. - Аналіз впровадження сучасної системи екологічного менеджменту на основі управління ризиками, Пашков Д. П. (2016)
Гударенко В. М. - Модель точкових забруднень для оцінки якості повітряного басейну, Подорожняк А. О., Шавирін Е. Л., Шамаєв Ю. П. (2016)
Лавріненко В. Ф. - Метод відновлення агрегатів водних транспортних засобів, Черепков С. Т. (2016)
Тихонов І. В. - Визначення нехтовної малості складників похибки вимірювань навігаційних параметрів (2016)
Любченко Н. Ю. - Дослідження моделі мікропроцесорного вимірювача системи терморегулювання, Подорожняк А. О., Клименко А. М., Гурський В. М. (2016)
Мусорін О. О. - Підвищення точності результатів вимірів у суднових системах з розподіленими параметрами (2016)
Tymoshchuk O. - Mathematical Models of Stochastic Radiothermal Signals (2016)
Баранов М. И. - Обработка результатов измерений электротермической стойкости проводов и кабелей к воздействию нормированного апериодического импульса тока искусственной молнии, Рудаков С. В., Петрукович Д. Е., Лисяк В. А. (2016)
Кабаков Ю. Б. - Впровадження стандарту систем енергетичного менеджменту в промисловості України (2016)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2016)
Титул, зміст (2016)
Черненко О. - На шляху до пост-цифрового маркетингу в Україні: проблеми та завдання (2016)
Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг і цифрові технології" (2016)
Бєлікова Ю. - Вплив розширення кнопки "LIKE" на оцінювання ефективності смм кампанії (2016)
Ковальчук С. - Ринов маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції ринку, Лазебник М. (2016)
Мамчур Л. - Актуалізація правових передумов для викорінення сексистської реклами в Україні (2016)
Соколовский И. - Методы измерения репутации (2016)
Солнцев С. - Маркетингові аспекти впровадження системи EGNOS в Україні, Писаренко Н. (2016)
Розвииток дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для української освіти в Україні (2016)
11-та міжвузівська конференція конкурсу нвукових студентських робіт "Молодь опановує маркетинг" ім. Ігоря Ткаченка (2016)
Іспит студентів "Менеджер з маркетингових досліджень" (2016)
МАМИ вручила награды ведущим экспертам на праздновании 10-летнего юбилея (2016)
Передплата (2016)
Титул, зміст (2016)
Корягін В. М. - Педагогічні умови формування рухової компетенції у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З. (2016)
Пашкевич С. А. - Методика фізичної рекреації студентів, що займаються у секції кікбоксингу, Крюков Е. В. (2016)
Цимбалюк Ж. О. - Визначення мети навчальної дисципліни "фізичне виховання" майбутніх вчителів, Гогіна Т. І. (2016)
Марченко С. І. - Методика розвитку сили у хлопчиків молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор, Іщенко В. А. (2016)
Щирба В. А. - Причини, профілактика та корекція порушень постави у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Іващенко О. В. - Педагогічний контроль рухової і функціональної підготовленості дівчат 15-16 років (2016)
Інформаційне повідомлення (2016)
Титул, зміст (2016)
Лылык И. - Маркетинговые исследования в Украине через призму мировых тенденций (2016)
Пудова Д. - Он-лайн исследования в Украине (2016)
Титаренко Я. - Що пропонують з маркетингових досліджень в Інтернет лідери в пошуковій системі Google (2016)
Бржезицький Д. - Рабочий Интернет - маркетинг в 2016 году (2016)
Шахдинарян А. - Что сегодня необходимо знать об Интернет-аудитории (2016)
Зюзиков А. - Как добавить Магазин на Страницу в Facebook (2016)
Длігач А. - Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу (2016)
Артющенко В. - Роль реалізації концепції цифрового маркетингу при виході на міжнародний ринок, Окландер І., Горбунов Д. (2016)
Воропай Г. - Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають (2016)
Гуліна О. - Методи і принципи системи управління якістю на підприєстві (2016)
Підприємництво і маркетинг у XXІ столітті (2016)
Передплата (2016)
Титул, зміст (2016)
Спогади про Юрія Вадимовича Васькова (2016)
Васьков Ю. В. - Інноваційні підходи до организації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Іващенко О. - Методологічні підходи до педагогічного контролю у процесі фізичного виховання дівчат 12-14 років, Худолій О. (2016)
Марченко С. І. - Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкості у дівчаток молодшого шкільного віку, Краснокутський С. В. (2016)
Корягін В. М. - Вплив експериментальної технології контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп із респіраторними захворюваннями на їхній морфофункціональний стан, Блавт О. З. (2016)
Кравчук Т. М. - Аналіз програми "Спортивно-педагогічне вдосконалення з художньої гімнастики" для студенток другого курсу факультету фізичного виховання і спорту, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В. (2016)
Власов А. - Удосконалення технічної підготовленості пауерліфтерів на етапі початкової підготовки на основі використання пристрою дистанційного контролю за технікою змагальних вправ, Панарін Б., Розторгуй М., Товстоног О. (2016)
Sysoyev A. S. - Refraction of Gaussian wave beam by flat border of monaxonic cristal, Nazarenko L. A. (2016)
Тугай Д. В. - Устройства силовой электроники в Smart Grid (2016)
Kolesnyk A. I. - The research of therma characteristics of the LEDs, Nazarenko L. А. (2016)
Фомин А. А. - Модель светодиодного светильника с параболическим отражателем (2016)
Литовченко С. Н. - Иследование электрических схем стандартных управляемых драйверов светодиодных светильников с целью создания на их основе управляемых систем омвещения, Литвинов А. Г., Назаренко Л. А. (2016)
Kovaleva Y. - Determination of the ripple factor of the voltage of single-phase three sided rectifier (2016)
Тарасенко М. Г. - Гранично можливі світлові віддачі джерел світла, Козак К. М. (2016)
Волкова О. Ю. - Визначення обсягу електроенергії в трифазних високовольтних електромережах за несиметричної системи струмів навантаження, Момот В. В., Рой В. Ф. (2016)
Васильева Ю. О. - Световой аудит: оптимизация потребления электрической энергии при освещении учебных классов, Ляшенко Е. Н., Васильев А. Л. (2016)
Kupko O. - The necessity of mass methods optimization for measurement of photometric quantities, Polishchuk V. (2016)
Проект створення Центру енергозберігаючих технологій (nZEB) (2016)
Алексєєв С. - Іноземний капітал у банківській системі України у 1991–2005 рр.: історичний контекст (2016)
Галан О. - Педагогічна освіта на Волині в 1939-1941 роках: заснування середніх спеціальних навчальних закладів (2016)
Леснича П. - Організація та форми проведення дозвілля міськими жителями Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Ломака О. - Мовна ситуація в системі засобів масової інформації на Кіровоградщині у другій половині ХХ століття (2016)
Лютий О. - Внесок України в будівництво броньових кораблів післявоєнного покоління (2016)
Міщанин В. - Військово-політична ситуація на Закарпатті восени 1944 р. (2016)
Ревенко В. - Відбудова закладів освіти на Півдні України в повоєнний період (1944–1955 рр.) (2016)
Шарін О. - Спроби реформування сільського господарства Півдня України у 50-ті середині 60-х рр. ХХ ст. (2016)
Шостак А. - Процес реєстрації статутів православних громад на Півдні України у 1991-1999 рр. (2016)
Буглай Н. - Польсько-українські економічні взаємини (1995-2005 рр.) (2016)
Вапцарова Ґ. - Значення архіву академіка Пенчо Райкова для історії хімічної науки, Ілієва Д. (2016)
Демяненко Ю. - Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-японской войны 1904-1905 гг.(часть І: А-К) (2016)
Іванов О. - Мао Цзедун: політичні проблеми культурного розвитку Китаю (до "революції" 1966-1976 рр.) (2016)
Кирилова А. - Російська політика щодо болгарської освіти після Кримської війни (2016)
Седляр Ю. - Формування спільної європейської політики у галузі безпеки та оборони (1945-2014 рр.) (2016)
Хомутовська І. - "Перебудовний" етап СРСР (1985-1991 рр.) - складові не реалізації, Шитюк М. (2016)
Гамза В. - Спогади Пєтара Абрашева як джерело з історії освіти та культури на Миколаївщині у другій половині XIX століття (2016)
Григоращенко О. - Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В. Ф. Снігового (2016)
Пархоменко В. - Формування образу ворога у 1915 р. (на матеріалах російської періодики) (2016)
Захарченко О. - Штурм "Бузького валу" і бої за Ковалівський плацдарм: забута трагедія (2016)
Зеркаль М. - Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам’яті (1941-1942 рр.) (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського