Олійник Ю. С. - Управління енергозбереженням та енергоспоживанням на промислових та господарських підприємствах (2016)
Пантелеева И. В. - Принципы энергосбережения в агропромышленном комплексе (2016)
Попрядухин В. С. - Определение оптимальных параметров электромагнитного излучения для угнетения патогенных микроорганизмов, вызывающих воспаление яичников КРС (2016)
Федюшко Ю. М. - Биофизические предпосылки для уничтожения вредных микроорганизмов на плодах яблонь электромагнитной энергией, Черенков А. Д. (2016)
Жарков А. В. - Аналіз і оцінювання факторів впливу на організацію присадибних теплиць, Ключка Е. П., Степанчук Г. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрейків О. Є. - Реологічна модель локальної зони передруйнування біля тріщини в тонкостінних елементах конструкцій за дії корозійного середовища і підвищених температур, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Лисик А. Р. (2016)
Андрущак І. Є. - Інноваційні технології якісного аналізу системи імунітету на основі класифікаційних правил, Крисюк Є. В., Парій Д. Ю., Цьось С. О. (2016)
Баглюк Г. А. - Вплив технологічної схеми виготовлення на характер анізотропії і пружні властивості гарячештампованих порошкових алюмоматричных композитів, Безимянний Ю. Г., Колесніков А. Н., Талько О. В., Шишкіна Ю.O. (2016)
Барановський Д. І. - Дослідження втрати стійкості при спіканні багатошарових керамічних конденсаторів внаслідок агломерації нанодисперсного порошку нікелю, Кузьмов А. В., Штерн М. Б. (2016)
Beygelzimer Y. - Мodeling of strain and density distribution during high pressure torsion of pre-compacted powder materials, Kulagin R., Yajun J. Zhao, Laszlo S. Toth, Shtern M. (2016)
Берладір Х. В. - Розробка математичної моделі структурованого композитного матеріалу з наповнювачами різної природи, Дядюра К. О., Шаповалов С. П., Руденко П. В. (2016)
Бєлоконь Ю. О. - Моделювання деформаційних і реологічних параметрів синтезу інтерметалідних сплавів в умовах СВС-пресування (2016)
Божко Т. Є. - Впровадження засобів САПР у навчальному процесі в Луцькому національному технічному університеті, Гальчук Т. Н., Сичук В. А. (2016)
Валецький Б. П. - Транспортне обладнання гнучких виробничих систем пакування (2016)
Виноградова О. П. - Дослідження інтенсивності зношування бурового інструменту за характером руйнування матриці композиційного алмазовмісного матеріалу (2016)
Войтик Т. Г. - Метод нахождения рациональных функций с полюсами из разных полуплоскостей по уравнению с правильно факторизуемым коэффициентом, Полетаев Г. С., Яценко С. А. (2016)
Волошин В. А. - Корозійно-водневий чинник втомного руйнування газопровідної сталі, Греділь М. І., Штойко І. П., Никифорчин Г. М. (2016)
Гальчук Т. Н. - Дослідження властивостей порошків отриманих із стружкових відходів машинобудування, Божко Т. Є. (2016)
Грабар І. Г. - Макромодель взаємодії атомів легуючих елементів з матрицею (2016)
Гулієва Н. М. - Порівняльна характеристика пористих фільтрувальних матеріалів щодо показників якості очищення питної води (2016)
Дівеєв Б. М. - Визначення дисипативних характеристик шаруватих елементів асиметричної структури, Бутитер І. Б., Вельган I. В. (2016)
Дівеєв Б. М. - Оптимальне проектування динамічних гасників коливань при вузькочастотному збуренні, Горбай О. З., Паращук Д. Л., Сава Р. В. (2016)
Добротвор І. Г. - Моделювання кінетики меж коміркових структур композитних матеріалів, Стухляк Д. П. (2016)
Дробот О.С. - Розробка заходів для підвищення зносостійкості орієнтованих карбопластиків, Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. (2016)
Дудников А. А. - Повышение долговечности бронзовых деталей машин вибрационно-упрочняющей обработкой, Беловод А. И., Дудник В. В., Канивец А. В. (2016)
Ефременко В. Г. - Абразивная износостойкость белого легированного чугуна, подвергнутого поверхностной плазменной закалке, Чабак Ю. Г., Зайчук Н. П., Федун В. И. (2016)
Жигуц Ю. Ю. - Методика термохімічних розрахунків для встановлення складу екзотермічних шихт, Курітник І. П., Кляп М. М. (2016)
Zhiguts Yu. - Novel technologies of synthesizingnihard by metallothermic methods, Lazar V., Skyba Yu. (2016)
Зубовецька Н. Т. - Теоретичне дослідження механізму демпфування в шарах мащення газо-гідравлічних інерційних підшипників, Полінкевич Р. М., Редько Р. Г., Скляров Р. А. (2016)
Івасенко І. Б. - Вплив мікроструктури на корозійні пошкодження поверхні ЕДП з дроту Аl-Mn у вихідному стані та з плазмо-електролітними покриттями, Посувайло В. М., Студент М. М., Веселівська Г. Г., Сірак Я. Я., Коваль Ю. М., Імбірович Н. Ю. (2016)
Кашицький В. П. - Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів, Савчук П. П. (2016)
Кошелюк В. А. - Визначення параметрів тріщиностійкості термопружності анізотропних елементів на основі модифікованого МСЕ (2016)
Кречковська Г. В. - Вплив експлуатаційної деградації сталі 34ХН3М на механізм її втомного руйнування за припорогової швидкості росту тріщини, Студент О. З., Гребенчак Ю. М. (2016)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні особливості руйнування високоміцного чавунного литва за високотемпературних умов експлуатації, Ярема Р. Я., Студент О. З., Бас В. Р., Бабій Л. О., Долінська І. Я. (2016)
Крутій Ю. С. - Чисельна реалізація аналітичного розв'язку задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі, Сур’янінов М. Г. (2016)
Куц Ю. В. - Обгрунтування вибору методу нанесення захисного покриття на деталях конструкційного призначення з порошків, які отримані з відходів промислового виробництва, Повстяной О. Ю., Імбірович Н. Ю. (2016)
Ліснічук А. Є. - Розрахункова модель міцності та тріщиностійкості фібро бетону, Силованюк В. П., Юхим Р. Я. (2016)
Люшук О. М. - Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло– та базальтовим волокном, Савчук П. П., Кашицький В. П. (2016)
Майстренко А. Л. - Прогнозування ефективності застосування фізичних методів для розкриття продуктів синтезу алмазу, Сизоненко О. М., Олійник Н. О., Базалій Г. А., Торпаков А. С., Липян Є. В. (2016)
Малець В. М. - Розробка технології обробки зовнішніми енергетичними полями епоксикомпозитів наповнених високодисперсними частинками заліза (2016)
Маслюк В. А. - Вплив добавок бориду нікелю на структуру та властивості спеченого сплаву залізо-високовуглецевий ферохром, Баглюк Г. А., Караїмчук Е. С., Підопригора М. І. (2016)
Мащенко В. А. - Відбивання та збудження акустичних хвиль на межі рідини і пружного cередовища з від’ємним коефіцієнтом пуассона (2016)
Мельничук М. Д. - Розробка монолітного теплоізоляційного матеріалу на основі спученого перліту, Скуба В. М., Гусачук Д. А., Лисюк П. О. (2016)
Миницкий А. В. - Допрессовка брикетов из смесей на основе порошка железа, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2016)
Михайлов О. В. - Моделирование процесса ударного воздействия на защитную конструкцию, с амортизирующим слоем из гранул пеноалюминия, Картузов Е. В. (2016)
Пастернак В. В. - Аналітична апроксимація даних комп’ютерно-імітаційного моделювання заповнення прес-форм частками різної форми (2016)
Петраков Ю. В. - Імітаційне моделювання корекції формоутворення при контурному фрезеруванні, Шуплєцов Д. К. (2016)
Петросян Г. Л. - Особенности учета начальной малой пористости в шейке растянутого круглого образца, Карапетян A. К. (2016)
Повстяной О. Ю. - Визначеннярозподілу густини пористого проникного циліндра за радіусом при радіально–ізостатичному пресуванні, Рудь В. Д. (2016)
Roik T. - Еffect of the making technology on the properties of nickel composite antifriction materials for parts of printing machines, Vitsiuk Iu. (2016)
Рудь В. Д. - Перспективи використання відходів машинобудування в якості вихідних матеріалів для виготовлення сталевих виливків, Савюк І. В., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2016)
Рудь В. Д. - Етапи формування градієнтних матеріалів з порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі методом вібросегрегації, Христинець Н. А. (2016)
Савуляк В. В. - Оцінка розсіювання значення використаного ресурсу пластичності для процесів обробки тиском листових матеріалів, Писаренко В. Г., Мордач Р. О., Мордач М. О. (2016)
Савчук П. П. - Вплив тиску формування за екструзії на фізико-мехнічні властивості дерево-полімерних композитів, Гребенчак Ю. М., Ткачук І. М. (2016)
Сердюк О. В. - Оцінка пластичності поверхневого шару металу при немонотонному навантаженні, Сивак І. О., Сухоруков С. І., Сивак Р. І. (2016)
Сичук В. А. - Експериментальні дослідження визначення шорсткості поверхонь деталі ливарного виробництва після абразивоструменевого оброблення, Заболотний О. В. (2016)
Скобло Т. С. - Методика расчета термических деформации и температурных напряжений в прокатных валках при их кристаллизации, Автухов А. К., Белкин Е. Л. (2016)
Слащук В. О. - Визначення кількісних характеристик процесу тертя в режимі реального часу, Слащук О. О. (2016)
Смалько М. А. - Аспекти створення технологічних комплексів утилізації твердих металевих радіоактивних відходів (2016)
Сміян О. Д. - Механізм гетерогенного руйнування металу об’єктів тривалої експлуатації (2016)
Стельмах О. У. - Вплив агрегатного стану мастильного середовища на параметри трибоконтакту, Шимчук С. П., Радзієвський В. А. (2016)
Сулим Г. Т. - Термопружність анізотропного тіла зі щілиною з урахуванням конвективного теплообміну її берегів із газовим середовищем, Ясній О. П., Пастернак Я. М. (2016)
Усік О. С. - Середовище для моделювання систем автоматичного регулювання, Маркіна Л. М. (2016)
Фирстов С. А. - Влияние пластической деформации на фазовый состав и свойства высокоэнтропийных сплавов, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Даниленко Н. И., Копылов В. И. (2016)
Чернега С. М. - Кавітаційна стійкість комплексних дифузійних покриттів на основі боридів заліза, Красовський М. О. (2016)
Чернега С. М. - Комплексні дифузійні боридні покриття на сталІ 40Х15Г8САФ, Поляков І. А., Шульженко О. О. (2016)
Четвержук Т. І. - До питання моніторингу і діагностики вібрацій верстатів, Полінкевич Р. М., Голодюк Р. П., Варич О. Ф. (2016)
Човнюк Ю. В - Визначення оптимальної форми розпушувальної лапи культиватора, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2016)
Шафранська О. З. - Покращення методів діагностики і способів відновлення залізобетонних конструкцій автодорожніх мостів, Ільчук Н. І., Парфентьєва І. О. (2016)
Шацький І. П. - Модель композиту зі зв’язаною стрічковою арматурою, Кундрат А. М. , Кундрат М. М. (2016)
Шваб’юк В. І. - До проблеми уточненого розрахунку згину плит на жорстких та пружних основах, Ротко С. В., Маткова А. В. (2016)
Широков В. В. - Оцінка терс сталевих (12Х18Н10 ) деформованих поверхонь, Дацій О. І. (2016)
Штефан Є. В. - Математичне моделювання процесів пружно – в’язко - пластичного деформування дисперсних матеріалів, Блаженко С. І. , Ястреба С. П. (2016)
Юхим Р. Я. - Міцність цементного каменю, армованого мікроволокнами за стиску, Ліснічук А. Є., Івантишин Н. А. (2016)
Іваннікова Л. - Микола Костомаров та Ізмаїл Срезневський: захоплення, наслідування, розчарування (до 200-річчя з дня народження Миколи Костомарова) (2016)
Атанасов П. - Полският път към България в средата на XIX век / Польський шлях до Болгарії в середині XIX століття (2016)
Требик О. - Українська кумулятивна казка в записах 1940-х років (із рукописних матеріалів) (2016)
Новак В. - Мясцовыя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Веткаўскага, Гомельскага, Добрушскага раёнаў Гомельскай вобласці, Кастрыца А. (2016)
Чебанюк О. - Фольклорна семантика фаз місяця в часовому коді традиційної культури східних слов’ян (2016)
Карацуба М. - Народна балада "Хворий Дойчин" як невід’ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу (2016)
Коваль-Фучило І. - Українська народна колядка про безручку (2016)
Mushketyk L. - The antropologic concepts of the people’s fairy-tale of the Ukrainian Carpathians (based of the material of the Ukrainians’ and Hungarians’ narrative tradition) (2016)
Козар Л. - Роль українських громад у формуванні теоретико-методологічних засад фольклористики другої половини ХІХ – початку ХХ століття: погляд на проблему (2016)
Панкова А. - Історіографія досліджень фольклору про скарби та скарбошукання в Україні та Чехії (2016)
Гуменюк О. - Мотиви еміграції та рекрутчини в кримськотатарській народній пісні "Ешиль ада" – ("Зелений край") (2016)
Бобровницька Н. - Ліричні пісні про кохання та сімейне життя: специфіка віршування (2016)
Волковічер Т. - Згадки про епіграфічну вишивку кінця XIX – середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах (2016)
Ставицька Я. - Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості (2016)
Вахніна Л. - Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським (2016)
Микитенко О. - Молодість у досвіді: Блаже Ристовському 85! (2016)
Конєва Я. - Польський україніст і славіст Василь Назарук: до славного ювілею (2016)
Гуць М. - "В пісні, в слові буде вічно жити" (світлій пам’яті побратима Леопольда Ященка) (2016)
Червінський Г. - Барокова компаративістика Валентини Соболь (2016)
Сулима М. - Художній світ народної емігрантської пісні кримських татар (2016)
Мушкетик Л. - Болгари в Угорщині (2016)
Бріцина О. - Сучасна фольклористика в дзеркалі нового білоруського видання (2016)
Червенко О. - Видання відомих українських болгаристів (2016)
Головатюк В. - "Новий Кольберг": Підляшшя (2016)
Огієнко І. - Україністика в Болгарії, болгаристика в Україні (2016)
Микитенко О. - Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) (2016)
Поліщук Я. - Міжнародна наукова конференція "Література та історія славістики" (2016)
Якімова А. - XI Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" (2016)
Якімова А. - Круглий стiл пам’яті професора Євгенiї Мiцевої (2016)
Пам’яті професора Івана Стоянова (2016)
Інформація про авторів (2016)
Мазнєв Г. Є. - Принципи державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних підприємств, Власенко Т. В. (2016)
Красноруцький О. О. - Роль та значення відмінних особливостей моделей міжнародного та національного менеджменту в практиці міжнародного бізнесу, Грідін О. В. (2016)
Маренич Т. Г. - Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури (2016)
Древаль Ю. Д. - Прекаризація як феномен сучасних соціально-трудових відносин, Лінецький Л. М. (2016)
Васильєв А. Й. - Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства, Харчевнікова Л. С. (2016)
Майданевич П. М. - Кредитування в інвестиційній діяльності підприємств аграрної сфери, Руденко С. В. (2016)
Орел В. М. - Роль комунікацій в управління підприємством, Краля В. Г. (2016)
Корнієцький О. В. - Регулювання соціально-економічного розвитку регіону, як важливий чинник державного управління, Гацько А. Ф., Островерх О. В. (2016)
Антощенкова В. В. - Молочне скотарство України: маркетингові дослідження (2016)
Артеменко О. О. - Удосконалення управління трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств (2016)
Батюк Л. А. - Проблеми спотворень показників економічного зростання, Кравченко О. М. (2016)
Бобловський О. Ю. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні (2016)
Воронянський О. В. - Влада як системний елемент економічних відносин: механізм відтворюваності, Кулішенко Т. Ю. (2016)
Гацько А. Ф. - Правові основи формування іміджу державного службовця, Богомолова К. С. (2016)
Малій О. Г. - Навчально-дослідна робота у професійній підготовці фахівців (2016)
Заїка С. О. - Становлення і перспективи розвитку економічного аналізу в Україні, Грищенко В. А. (2016)
Гіржева О. М. - Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства, Бірченко Н. О. (2016)
Дудник О. В. - Аналіз стану електронної демократії через призму доступу до публічної інформації (2016)
Луценко О. А. - Основні ступені освітньої системи США, Поливана Л. А. (2016)
Бабан Т. О. - Ефективність виробництва ячменю в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2016)
Богданович О. А. - Аналіз тенденцій зміни обсягу продукції сільськогосподарського виробництва України (2016)
Голованова Г. Є. - Особливості системи мотиваційного менеджменту на кожному кар’єрному етапі працівника, Колпаченко Н. М., Грідін О. В. (2016)
Макода С. Л. - Питання організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції (2016)
Романюк І. А - Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги, Мандич О. В., Нікітіна О. М. (2016)
Крутько М. А. - Ідентифікація інтеграції в соціально-економічному розвитку України (2016)
Луців Б. - Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період, Луців П. (2015)
Литвинова О. - Оцінка ризиків імплементації інноваційних підходів у розвитку охорони здоров’я (2015)
Марчук А. - Адміністративно-територіальна реформа як передумова бюджетної децентралізації (2015)
Тоцька О. - Аналітичне дослідження заробітної плати в Румунії та Молдові (2015)
Ткаченко Н. - Гармонічний аналіз коливань андеррайтингового результату страховика, Водолазська О. (2015)
Коваль С. - Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій (2015)
Заклекта-Берестовенко О. - Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці, Іванова А. (2015)
Перевознюк В. - Розвиток державної фінансової підтримки в галузі водопостачання та водовідведення (2015)
Сивак Р. - Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок (2015)
Собко О. - Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства (2015)
Артемчук Т. - Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання (2015)
Артемчук А. - Обґрунтування напрямку залучення інвестицій у розвиток діяльності компаній енергетичної галузі (2015)
Патряк О. - Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект (2015)
Длугопольський О. - Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя (2015)
Мельник А. - Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози, Монастирський Г., Желюк Т., Дудкіна О., Васіна А., Попович Т., Зелінська А. (2015)
Данилюк М. - Економічна експертиза: наукові засади та практичне використання (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Анісімова Л. В. - Літературна критика Стенлі Фріша: від афективної стилістики до теорії "інтерпретаційних спільнот" (2014)
Бандровська О. Т. - Гендерні конфігурації в романній творчості Д. Г. Лоуренса (2014)
Бедрик В. П. - Евфонічні особливості українського паліндрома (2014)
Богданова О. І. - Топографічний образ міста у прозі М. Хвильового та романі "Берлін. Александерплатц" А. Дьобліна (2014)
Варецька С. О. - Провокативна поезія Ґ. Ґраса (2014)
Васильців Я. Б. - Іспанські літературознавчі зацікавлення на сторінках галицької періодики 10–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Вєрнік О. О. - Доля особистості "в епоху війн і революцій" у творчості поетів "Ланки”-МАРСу та Серапіонових братів (2014)
Голодюк І. Р. - Герой як стильовий конституент фікційного світу модернізму (2014)
Давиденко І. О. - Особливості соціально-історичного хронотопа в польській та австрійській Овідіані (2014)
Девдюк І. В. - Дискурс ескейпізму в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст. (2014)
Динниченко Т. А. - Постмодерністські тенденції в романі А. Жіда "Фальшивомонетники" (2014)
Дубиніна О. В. - Екранізація літературного твору: семіотичний аспект (2014)
Евдокименко Е. О. - Театр жестокости в современных русских пьесах о детстве и детях (2014)
Євдокимова А. А. - Суб'єкт у літературознавчому дискурсі ХХ століття (2014)
Євтушенко С. О. - Постмодерністські експерименти в романі Пітера Акройда "Журнал Віктора Франкенштейна" (2014)
Зубар Д. О. - Особливості словесної образності в романі Ф. Сологуба "Дрібний біс" (2014)
Ільчук М. Т. - Концепт інтермедіальності в рецепції роману Патріка Зюскінда "Парфумер" (2014)
Калініченко М. М. - Часопросторові виміри роману "Мобі Дік" Г. Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Aмериканського Pенесансу (2014)
Камишникова О. П. - "Хлопчачі п'єси" і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х (2014)
Канчура Є. О. - Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця ХХ ст. – трансформація фольклорних образів (2014)
Касьян К. В. - Жанрова своєрідність твору Бернардо Ачаги "Обабакоак" (2014)
Кіріченко Д. А. - Перформативна спрямованість казок у п'єсі Мартіна Макдонаха "Людина-подушка" (2014)
Кіт О. І. - Націоналізація та функціонування образу Жанни д'Арк в українській поезії та прозі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2014)
Кобзар Ю. В. - Фікційне як інструмент викриття суспільно-політичної дійсності 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалі п'єс "Кінець світу", "Асторія", "Вінета" Юри Зойфера) (2014)
Кошеливская Ю. В. - "Закроет глаза – аптекарский ученик. Откроет – ангел": к вопросу о творческих связях Г. В. Иванова и О. Э. Мандельштама (2014)
Кравець Я. І. - Паризький колоквіум "Леся Українка" 1982 (2014)
Криворучко С. К. - Естетична парадигма літератури межі ХХ–ХХІ ст. (2014)
Кушнір І. Б. - Коцептуальне та конструктивне значення символу землі в літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (французько-українсько-латвійський контекст) (2014)
Лепьохін Є. О. - Етичні і духовні проблеми людини у світлі колоніальних відносин Франції та Алжиру на прикладі новели "Гість" Альбера Камю (2014)
Лепьохін Є. О. - Українська національна ідея в дослідженнях Володимира Матвіїшина: реконструкція українсько-європейських літературних діалогів, Білас А. А. (2014)
Лівіцька О. В. - Епітетні структури в поемах Т. Еліота "Чотири квартети" (2014)
Ломакіна І. М. - Міфологема митця у прозі Дона Деліло (2014)
Любарець Н. О. - Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Між актами" (2014)
Мартинець А. М. - Художня деталь як засіб творення національних образів (2014)
Михайлюк Н. І. - Типи фокалізації в англійському "pомані про митця" кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (за романом О. Вайльда "Портрет Доріана Грея", Р. Кіплінга "Світло згасло", Дж. Ґолсуорсі "Вілла Рубен", С. Моема "Місяць і шеляг" (2014)
Мірошниченко Л. Я. - Іспанські сходи в Римі як простір літератури та архітектури (2014)
Мочернюк Н. Д. - Проблеми художнього простору в екфрастичних описах (2014)
Васильєв А. Й. - Професійна підготовка та навики працівників державної служби, Гацько А. Ф., Майборода М. М. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Визначення передумов та оцінка перспектив впровадження прогресивних систем оперативного управління на підприємствах України, Корнієцький О. В., Грідін О. В. (2016)
Орел В. М. - Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі, Смігунова О. В. (2016)
Гаврись О. М. - Тайм-менеджмент на підприємстві, Колпаченко Н. М., Голованова Г. Є. (2016)
Васильєв А. Й. - Визначення етапів управління інтелектуальним капіталом, Краля В. Г. (2016)
Артеменко О. О. - Особливості техніко-технологічного забезпечення галузі рослинництва (2016)
Воронянський О. В. - Неоконсервативна модель державного регулювання економічних процесів: сутність та досвід (2016)
Гацько А. Ф. - Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства, Смігунова О. В. (2016)
Богданович О. А. - Зміни обсягу валової продукції сільського господарства в регіонах країни (2016)
Горенко А. І. - Теоретичні основи мотивації найманих працівників (2016)
Рибаков М. В. - Еволюція моніторингу як одного з методів управління підприємствами: західний підхід (2016)
Науменко І. В. - Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства, Науменко А. О., Мандич О. В. (2016)
Аманов Б. - Методические подходы к оценке эффективности ценообразования и ценовой политики (2016)
Бобловський О. Ю. - Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики, Грідін О. В. (2016)
Макода С. Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством (2016)
Рижикова Н. І. - Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів, Бірченко Н. О. (2016)
Мандич О. В. - Реклама у системі міжнародного маркетингу, Антощенкова В. В., Нікітіна О. М. (2016)
Корнієцький О. В. - Управління ефективністю використання робочого часу в державній службі, Дудник О. В. (2016)
Мандич О. В. - PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств, Романюк І. О., Нікітіна О. М. (2016)
Антощенкова В. В. - Маркетинг промислового підприємства, як симбіоз виробничо-економічних відносин, Ткаченко С. Є., Нікітіна О. М. (2016)
Заїка С. О. - Управління інтелектуальним капіталом як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Грідін О. В. (2016)
Крутько М. А. - Фінансовий менеджмент підприємств в сучасних реаліях міжнародної інтеграції (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Mazur V. M. - Excitation cross-section for the isomeric state of 127Те nucleus in the (γ, n) reaction in the 9−20 MeV energy, Symochko D. M., Derechkey P. S., Bigan Z. M. (2013)
Feoktistov A. I. - Low-energy spectrum of electron emitted at irradiation of a titanium target with β-particles of tritium and α-particles 238Pu, Kupryashkin V. T., Sidorenko L. P., Kolomiets N. F., Kovalenko A. V., Lashko V. A. (2013)
Kadan V. M. - Influence of trap states on the kinetics of luminescence and induced light absorption by Si nanoparticles in a SiO2 matrix at their excitation with femtosecond laser pulses, Indutnyi I. Z., Dan'ko V. A., Shepelyavyi P. E., Dmitruk I. M., Korenyuk P. I., Blonsky I. V. (2013)
Anisimov I. O. - Formation of a density jump in the inhomogeneous isothermal plasma interacting with modulated electron beam, Soroka S. V. (2013)
Gerasymov O. I. - Toward the analysis of the structure of granular materials, Zagorodny A. G., Somov M. M. (2013)
Syngayivska G. I. - Electrical and high-frequency properties of compensated GaN under electron streaming conditions, Korotyeyev V. V. (2013)
Lokot L. O. - Hartree−Fock problem of electron-hole pair in quantum well GаN (2013)
Stasyuk I. V. - Energy spectrum of the pseudospin-electron model in a dynamical mean-field approach, Krasnov V. O. (2013)
Lysenko V. - Nanophysics and antiviral therapy, Lozovski V., Spivak M. (2013)
Lyashenko I. A. - Stick-slip mode of boundary friction as the first-order phase transition, Zaskoka A. M. (2013)
Нестер Л. М. - Одяг як маркер соціально-історичного часу в романі Томаса Манна "Буденброки" (2014)
Нікітіна Г. В. - Le siècle Galland? Тисяча і одна ніч у французькій літературній казці галантної доби (2014)
Ніколаєнко С. В. - Флористичний код сонетарію "Аморетті" Е. Спенсера (2014)
Оніщук Х. Я. - Архетипні моделі та поняття сублімації в романі Мей Сінклер "Тріщина в кристалі" (2014)
Павлова Е. В. - К проблеме изучения фольклорного и литературного образа (2014)
Пастушук Г. О. - Еволюція комічної фігури порокy в англійській гомілетичній драмі ХVІ ст. (комедія "Погода" Дж. Гейвуда) (2014)
Первушина Л. В. - Особенности художественного эксперимента в pомане Дойны Галич Барр "Город удовольствий" (2014)
Поронюк О. Б. - Лондон в англійському інтермедійному просторі початку ХХ ст. (2014)
Починок Ю. М. - Перформанс як медіа-текст (2014)
П'ятакова Г. П. - Формування компетенції кваліфікованої інтерпретації текстів у магістрів філології у процесі професійної підготовки (2014)
Работяга Г. І. - Переосмислення травматичного воєнного досвіду доби в п'єсах Ф. Міньяна "Вояки" (1987) та "Куди ж ти, Єреміє?" (1988) (2014)
Рязанцева Т. М. - Творчість іспанських поетів "першої повоєнної генерації" (2014)
Сенчук І. А. - "Теза", "антитеза", "синтез" як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса (2014)
Сидор А. О. - "Художник сучасного життя". Естетично-ідейна концепція сучасності Ш. Бодлера (2014)
Стороха Б. В. - Дрейф до парадизу: Винайдення "південного раю" в німецькій експансіоністській літературі (2014)
Стулов Ю. В. - Джеймс Болдуин и Тони Кейд Бамбара: взгляд на трагедию в Атланте с позиции времени (2014)
Судець Н. А. - Реалізація епітетних структур у поетичних циклах "Нічні думи" І. Франка і "Sny i marzenia" Я. Каспровича (2014)
Судленкова О. А. - Фотография как сюжетообразующий элемент в современной британской прозе (2014)
Сурмак О. М. - Лейтмотив у романі Е. Бернейм "Сталлоне" як один із приципів кінематографічного письма (2014)
Сушко С. О. - Еволюція форм психологізму в новітній англомовній літературі: від Джеймса Джойса до постмодерністського та неовікторіанського роману (2014)
Трефяк Н. І. - Рецептивно-комунікативний вимір прози письменників-шістдесятників Миколи Вінграновського та Григора Тютюнника (2014)
Узлова О. В. - Між літературною біографією та біографічним романом (на матеріалі романів Д. Лоджа "Автора, автора" та "Людина багатьох талантів") (2014)
Філоненко О. Г. - Преповідаючи історію Просперо (кінематографічна трансформація "Бурі" Вільяма Шекспіра) (2014)
Цибенко Л. Б. - Дихотомія семантичного простору культури Галичини та спроба подолання межі між Сходом та Заходом у романі Карла Еміля Францоза "Паяц" (2014)
Чертенко О. П. - 9/11 та Європа: до пoстановки питання (2014)
Пухонська О. Я. - Проблема культурної амнезії в сучасному романі (на матеріалі "Танґо смерті" Юрія Винничука та "Храм Афродіти" Олександра Стражного) (2014)
Шапарєва Н. О. - Творчість Л.-Ф. Селіна в контексті ідейних пошуків французької літератури середини ХХ століття (2014)
Швець Г. В. - "Про-життєва" література як спосіб заохочення до читання (2014)
Щербина М. А. - Етапи розвитку пасторалезнавчого дискурсу в західноєвропейській літературі (2014)
Юсипенко М. А. - Оніричні елементи як основа композиційно-змістової будови міні-роману (2014)
Яремчук В. В. - Творчість гуртка "інклінгів" у вітчизняних та зарубіжних літературознавчих дослідженнях (2014)
Ostasz M. - Intertextual play in Polish contemporary poetry (2014)
Staniszewska-Kogut K. - Folklore in the literature of Wilamowice (2014)
Szostak P. - The Literary image of Siberia in Polish young adult fictional prose (2014)
Сулим В. Т. - Біля джерел української германістики (2014)
Максимчук Б. В. - Патріарх української германістики (2014)
Лесечко Б. В. - Лакунарність у словотвірних гніздах (на матеріалі німецької галузевої лексики у сфері державного управління) (2014)
Федоренко О. І. - Селекційне обмеження лексичних одиниць як явище взаємодії семантики та прагматики (2014)
Карабін У. С. - Образність кольороназв у повісті Патрікак Зюскінда "Голубка" (2014)
Миклаш Л. Т. - Семантична характеристика синонімічних рядів англомовних термінів лісового господарства (2014)
Дейчаківська О. В. - Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасній українській мові (2014)
Кунець Х. Б. - Інформаційна структура речень з безособовими конструкціями (на матеріалі англомовних текстів з гуманітарних наук) (2014)
Сидоренко О. М. - Функціонально-семантичні особливлості складних суспільно-політичних термінів, Дудок Р. І. (2014)
Хмельковська С. В. - Аналіз семантичних особливостей заголовків художніх творів німецькомовних авторів ХХІ століття (2014)
Паламар Н. І. - Стилістичні особливості похвальних промов в німецькій та українській мовах (2014)
Яців З. С. - Прагмастилістичні особливості текстів на валеологічну тематику (2014)
Ляшенко У. В. - Концепт "акторська гра" та його реалізація у англійських та німецьких рецензіях (2014)
Мельник М. І. - Особливості розвитку німецького міського роману (2014)
Шум'яцька О. М. - Невербальні засоби реалізпції вибачення у німецькомовній комунікації (2014)
Ширяєва О. В. - Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") (2014)
Савчин В. Р. - Микола Лукаш - редактор перекладної літератури (2014)
Дзера О. В. - Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції (2014)
Одрехівська І. М. - Тарас Шевченко - Едуард Монік - Віктор Коптілов: у силовому полі Кобзаревого слова (2014)
Гриців Н. М. - Явище мовної естетики в межах українського перекладознавства: від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. (2014)
Пилипчук О. М. - Лінгвокультурний аспект переладу (на матеріалі перекладів творів Карла Еміля Франціоза українською мовою) (2014)
Молчко О. О. - Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу (2014)
Соловей О. Ю. - Відтворення фарсововї ситуації Шекспірової п'єси "The Comedy of Errors" у перекладі Ірини Стешенко (2014)
Михайлівська Ю. О. - Евфемізм як проблема перекладу (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") (2014)
Домбровський Р. О. - Демінутиви у пізньолатинських авторів, Ревак Н. Г. (2014)
Чеботар Л. Я. - Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) (2014)
Милик О. В. - Номінативне поле субконцепту "salus" у латинській мові (2014)
Вітрів Х. В. - Словотвірні особливості юридисних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона (2014)
Шан М. Ю. - "Людина" у системі Платонівських цінностей: лінгвістичний аспект (2014)
Качкевич Ю. І. - Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" (2014)
Олійник Л. Р. - Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" (2014)
Бораковський Л. А. - Від ненависті до любові один крок: релігійна проблематика повісті Леопольда фон Захер-Мазоха "Єврейський Рафаель" (2014)
Стирнік Н. С. - Художня своєрідність жіночих образів в оповіданнях Д. Г. Лоуренса (2014)
Кам'янець К. В. - Журнал "Егоїст" та його вплив на формування нового художнього мислення (2014)
Сушко С. О. - Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса (2014)
Демко Т. Н. - Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" (2014)
Михайлова І. В. - Сучасні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі (2014)
Зорівчак Р. П. - Наче читаю історію рідного краю: новий вагомий здобуток кафедри міжкультурної комунікації та перекладу (2014)
Гончаренко Е. П. - Декілька слів про "поезію душі": англійська лірика зламу століть (2014)
Шмігер Т. В. - Новий здобуток когнітивної теорії перекладу (2014)
Пронкевич О. В. - Взаємодія мистецтв: рецензія на монографію "Партитура роману" Світлани Маценки (2014)
Хома Р. Е. - Термодинамика диссоциации этаноламмонийных катионов в водных растворах, Эннан А. А.-А., Чеботарев А. Н., Водзинский С. В., Маянская А. О. (2017)
Пілецька К. О. - Синтез біозон’югату на основі карбонільного комплексу ренію (I) для візуалізації патологічних процесів, Штеменко О. В. (2017)
Чебаненко Е. А. - Синтез и строение разнометалльных и ониевых комплексных соединений германия (IV) с галактаровой кислотой, ионами Mg2+, Ca2+, Ba2+, изониазидом и кикотинамидом, Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Афанасенко Э. В. (2017)
Ракитська Т. Л. - Адсорбційні та фізико-хімічні властивості природних та модифікованих форм монтморилоніту, Джига Г. М., Кіосе Т. О. (2017)
Soldatkina L. M. - Degradation kinetics of anthocyanins in acidic aqueous extracts of berries, Novotna V. O., Salamon I. (2017)
Егорова А. В. - Определение остаточных количеств ривастигмина гидротартрата на поверхностях фармоборудования методами ВЭЖК, Федосенко А. А., Скрипинец Ю. В., Леоненко И. И., Мальцев Г. В., Антонович В. П. (2017)
Кокшарова Т. В. - Координационные соединения переходных металлов с бензгидразидом, Мандзий Т. В., Скакун Т. С., Анисимов Ю. А. (2017)
Ракитская Т. Л. - Геометрия комплексов кобальта (II), нанесенных на синтетические носители, Раскола Л. А., Труба А. С., Голубчик К. О., Стоянова И. В. (2017)
Коновалова С. А. - Синетиз галогенсодержащих производных N-ариламинокарбонил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеенко А. П., Лысенко Е. Н. (2017)
Погребняк О. С. - Сумарне та роздільне спектрофотометричне визначення йод атів та перйодатів N,N-діетиланіліном (2017)
Інформація для авторів (2017)
Сулим В. Т. - Перекладознавство як філологічний феномен (2014)
Зорівчак Р. П. - Мій Великий Учитель. До 105-ї річниці від народження патрона нашої кафедри - Григорія Порфировича Кочура (2014)
Зорівчак Р. П. - Шевченкіана Григорія Кочура (2014)
Стріха М. В. - Завершуючи подорож Данте (від перекладача) (2014)
Кочур М. Л. - Євроінтеграція по-кочурівськи, або деякі сторінки літературних зв'язків Украіни та Європи 1960-1970-х років (на основі листування Григорія Кочура та Ігоря Костецького) (2014)
Чередниченко О. І. - Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура (2014)
Содомора А. О. - Дощовий пейзаж Поля Верлена: "Il pleure dans mon coeur" (рефлексії перелкладача) (2014)
Ткаченко В. І. - "Найперше - музика у слові!" (2014)
Паславська А. Й. - Сонети Андреаса Грифіуса в перекладі Григорія Кочура (2014)
Лучканин С. М. - Паралелі між античністю і сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) (2014)
Матюша В. І. - Григорій Кочур і театральний переклад (2014)
Шмігер Т. В. - Переладознавчі рецензії Григорія Кочура (2014)
Білас А. А. - До перекладацької методики Григорія Кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови (2014)
Ляшенко Т. С. - Відтворення образності ліричних творів Гайнріха Гайне в перекладах Григорія Кочура (2014)
Дяків Х. Ю. - Відтворення своєрідностей поезії "До місяця" Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі Григорія Кочура (2014)
Савчин В. Р. - Вірш "Souputnice" Петра Безруча в перекладах Григорія Кочура і Миколи Лукаша (2014)
Одрехівська І. М. - Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та Віктора Коптілова в онтологіному вимірі української культури другої половини ХХ століття (2014)
Гриців Н. М. - Григорій Кочур і Василь Мисик - популяризатори румейської поезії Леонтія Кир'якова в Україні (2014)
Пехник Г. В. - Трансформації у перекладах Григорія Кочура (2014)
Дьомова Н. В. - Театр у театрі: особливості відтворення елементів просодії фрагмента "Вбивство Ґонзаґо" із Шекспірової трагедії "Гамлет" в українських перекладах (2014)
Рущак О. В. - Звертання у художньому тексті: проблеми відтворення (на матеріалі Шекспірової трагедії "Hamlet, Prince of Denmark" та її українського перекладу Григорія Кочура) (2014)
Кондратюк Л. М. - Книгозбірня Григорія Кочура: перше знайомство (2014)
Зорівчак Р. П. - Англомовна поетична Шевченкіана: стислий огляд (1868-2014) (2014)
Грабовецька О. С. - Відтворення контекстуальної семантики фразеологізмів Шевченкової повісті "Художник" в англомовних перекладах (2014)
Дзера О. В. - Історія українських перекладів Святого Письма (2014)
Андрейчук Н. І. - Метод інтерпретації у царині герменевтичних, лінгвосеміотичних та перекладознавчих студій (2014)
Ситар Р. А. - Жанрові особливості епічних поем Середньовіччя: проблеми перекладу (на матеріалі поеми "Слово о полку Ігоревім") (2014)
Василик А. Р. - Значущість статті Ярослава Гординського "Кулішеві переклади драм Шекспіра" для Шекспірознавства та Франкознавства (2014)
Litviniak O. - Professor Yuriy Zhluktenko's contribution to methodology of foreign language teaching (2014)
Молчко О. О. - Основа порівняльної конструкції: підходи до трактування (2014)
Наняк Ю. О. - Дмитро Загул як перекладач траґедії "Фавст" Йоганна Вольфганга Ґете (2014)
Олексин О. З. - Відтворення гри слів у мовленні персонажів в українських перекладах трагедії Вільяма Шекспіра "Romeo and Juliet" (2014)
Галас А. С. - Ідіоматичність мовлення персонажів сучаснох драматургії як проблема англо-українського перекладу (2014)
Глущенко Л. М. - "Заповіт" Тараса Шевченка у перекладі Янніса Ріцоса, Мегель О. П. (2014)
Іллів-Паска І. І. - Художні оказіоналізми англійської наукової фантастики: особливості відтворення українською мовою (2014)
Шульга І. Л. - Політико-управлінські відносини як складова системи державного управління (2017)
Красівський Д. О. - Проблеми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні. спроби аналізу (2017)
Богачев Р. М. - Еліта та процеси самоорганізації суспільства: системні трансформації (2017)
Карковська В. Я. - Забезпечення кадрової безпеки на основі оцінювання управлінського персоналу (2017)
Наместнік В. В. - Громадські екологічні організації в системі публічного екологічного управління України (2017)
Гончарук Д. В. - Перспектива використання "strips" на ринку державних боргових цінних паперів України в контексті впровадження досвіду країн єс (2017)
Динник І. П. - Криза парламентаризму в сучасній Україні та шляхи її подолання (2017)
Книшик С. І. - Становлення системи державного управління загальною середньою освітою в Україні на засадах європейських стандартів (2017)
Блинда Ю. О. - Реалізація антикризового управління шляхом розвитку інвестиційної стратегії в умовах реформування (2017)
Ленігевич Б. В. - Взаємодія інституту президентства та органів державної влади (2017)
Тосько Р. Р. - Кластерний аналіз корупційних ризиків публічних закупівель на макро-, мезо-, мікрорівнях для стабілізації економічної безпеки України (2017)
Хім М. К. - Механізми впровадження європейських стандартів у вищих навчальних закладах, як спосіб підвищення ефективності та якості навчання (2017)
Паламар Н. І. - Місце мовленнєвого акту "похвала" серед оцінних мовленнєвих актів (2015)
Крайник О. В. - Стратегії і тактики "відхилення" як заперечного мовленнєвого акту в німецькому художньому тексті (2015)
Миклаш Л. Т. - Особливості омонімічних і полісемічних лексем в англомовній термінології лісового господарства (2015)
Барановська О. Д. - Категорії емотивності та експресивності в системі англійського дієслова (2015)
Будна М. В. - Парадигма семантичної категорії завершеності на синтаксичному рівні мови (2015)
Бойко Ю. М. - Семантична класифікація дієслів руху у словах автора (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) (2015)
Сидор Л. В. - Жанрові та лінгвостилістичні особливості німецької та української чарівної казки (2015)
Кость Г. М. - Інтерпретація художнього тексту методом семантичних ізотопій (2015)
Zorivchak R. - William Richard Morfill as the first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2015)
Шмігер Т. В. - Кондакарна поетика житійної літератури як проблема перекладу (2015)
Молчко О. О. - Відтворення лінгвокультурних особливостей художнього порівняння з компонентом-флороназвою (на матеріалі української та англійської мов) (2015)
Ostra T. - Ihor Kostetskyi's translations of William Shakespeare's plays "Romeo and Juliet" and "Hamlet" as a means of Ukrainian literature modernization (2015)
Рудницька Н. М. - "Не-особи" радянського перекладу (2015)
Літвіняк О. В. - "Languages in contact" У. Вайнрайха в російському перекладі Ю. Жлуктенка (2015)
Кушнір Л. О. - Способи відтворення онімів і реалій в українських перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна "The Lord of the Rings" (2015)
Кравцова М. О. - Особливості відтворення інтертекстуального характеру мовлення Едґара з Шекспірової трагедії "Король Лір" (2015)
Мольдерф О. Є. - Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка (2015)
Соловей О. Ю. - Відтворення особливостей мовлення героїв з коротких оповідань Джека Лондона в перекладах Ірини Стешенко та Леся Герасимчука (2015)
Кобилецька В. В. - Англомовні контекстуальні відповідники української частки "аж" (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою) (2015)
Габа О. А. - Лукашезнавство ХХІ віку (2015)
Бриська О. Я. - Переклад як вияв неокласичного напряму української культури (2015)
Пилипчук О. М. - Німецькомовна проза Галичини 1848 – 1918 рр. в українських перекладах (2015)
Толочко О. Я. - Інверсія як засіб реалізації сценарію "агресивна поведінка" в оригінальному та перекладному дискурсі (2015)
Рущак О. В. - Відтворення образності звертання (на матеріалі поеми "Неофіти" Т. Шевченка та її англомовних перекладів) (2015)
Ширяєва О. В. - Доперекладацький аналіз оказіоналізмів у романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2015)
Домбровський Р. О. - Античні, середньовічні та візантійські байки в переспівах Микити Годованця, Назаренко О. Ю. (2015)
Пилипів О. Г. - Характеристика латинських юридичних термінів-композитів, Вітрів Х. В. (2015)
Домбровський М. Б. - Любовна фабула і композиція першої книги елегій Тібулла (2015)
Войціцька М. Г. - Вербалізація концепту "благо" у ранньохристиянській прозі (на матеріалі "Проповідей" Августина Блаженного) (2015)
Савула А. М. - Малопродуктивні засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у творах Горація, Верґілія, Овідія (2015)
Бабяк Х. М. - Суфіксальний словотвір в іменниковій риторичній термінології Цицерона (2015)
Маценка С. П. - Літературний образ Бетховена в рецепції Ріхарда Ваґнера (2015)
Мірошниченко Л. Я. - Скептицизм і література: перечитуючи "Володаря мух" Вільяма Ґолдінґа (2015)
Карбашевська О. В. - Історична балада: українсько-британський контекст (2015)
Сторожук В. Б. - Нероз'ємність історії та біографії у романі Роберта Грейвза "Я, Клавдій" (2015)
Білецька М. Т. - Вплив музичних елементів на наратив роману "Сестра сну" Роберта Шнайдера (2015)
Коробка Г. О. - Національні й культурні особливості гумористичного спілкування в процесі викладання ділової іноземної мови (англійської) (2015)
Висоцька О. Л. - Психологічні бар'єри при вивченні іноземних мов: передумови формування та організація подолання (2015)
Зорівчак Р. П. - У вінок шани великому Bчителю китиця від вдячної учениці. До сторіччя Ю. О. Жлуктенка та 25-річчя відходу у вічність (2015)
Зорівчак Р. П. - Перекладацькі роздуми (2015)
Кутна О. А. - Інтерв'ю з Андрієм Содоморою (2015)
Польова М. Я. - Інтерв'ю з Оленою Фешовець (2015)
Сеник Н. О. - Інтерв'ю з Віктором Морозовим (2015)
Sukhotska N. - Interview with Lev Hrytsiuk (2015)
Цимбрило В. І. - Інтерв'ю з Віктором Сільчуком (2015)
Зіятдінова Р. Р. - Інтерв'ю з Володимиром Тимчуком (2015)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: - "Мінагрополітики та учасники зернового ринку підписали меморандум про взаєморозуміння; - Ми продовжуємо сприяти розвитку бізнесових відносин Австрії та України; - Розвитком органічної продукції зацікавилась сільськогосподарська організація ООН - ФАО (2016)
Мігальов А. - Випробування як складова створення нової техніки: від дослідного зразка до споживача, Легкодух І., Сидоренко В. (2016)
Сидоренко В. - Технічні засоби для застосування гербіцидів у пристовбурних смугах багаторічних насаджень, Сидоренко С. (2016)
Голуб Г. - Механізація виробництва компостів в аграрному секторі, Павленко С. (2016)
Волоха М. - Тенденції розвитку і можливості застосування сучасних гичкорізів і копачів для збирання цукрових буряків при звужених міжряддях (2016)
Дерев’янко Д. - Вплив технічних засобів на травмування і якість насіння під час підсушування, Дерев’янко О. (2016)
Пожидаєв С. - Оцінка енергетичного ККД автомобіля під час розгону (2016)
Лебедєв С. - Розроблення експрес-емтоду випробувань гальмівних систем мобільних сільськогосподарських машин, Коробко А., Балабай Т. (2016)
Гусар В. - Сільськогосподарська техніка на виставці Агро 2016, Ясенецький В., Бабинець Т., Занько М., Зора В., Постельга С., Кришталь О., Левченко П., Пономаренко О., Муха В., Сосновська В., Ікальчик М. (2016)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: – "1% від частки сільгосппродукції у ВВП має йти на підтримку малого та середнього фермера" – Ми зрушили з мертвої точки питання європейських квот – Європейські бізнесмени зацікавлені у розвитку аграрного ринку України (2016)
Негуляєва Н. - До питання розвитку органічного виробництва в Україні, Новохацький М., Сердюченко Н. (2016)
Медведський О. - Оцінка структурно-функціональних схем вакуумної системи доїльної установки, Кухарець С. (2016)
ПАТ "Кременчуцький колісний завод”. Здвоєні і спарені колеса для тракторів (на правах реклами) (2016)
Пожидаєв С. - Про очевидне, але хибне рівняння теорії кочення еластичного колеса (2016)
Волоха М. - Дослідження показників точності розміщення сходів буряків цукрових, Войтюк П. (2016)
Гусар В. - Сільськогосподарська техніка на виставці Агро 2016, Ясенецький В., Бабинець Т., Занько М., Зора В., Постельга С., Кришталь О., Левченко П., Пономаренко О., Муха В., Сосновська В., Ікальчик М (2016)
День поля компанії Конкорд (2016)
Шустік Л. - Знайомтесь СТ ВФ "Агрореммаш (2016)
Перший міжнародний форум агропромислового інжирингу (2016)
Безаров О. - Соціокультурні особливості російського соціал-демократичного руху і проблема ідентичності російсько-єврейської інтелігенції в Російській імперії (2015)
Pavliuk O. - The Influence of Iran-contra affair on U.S. relations with Iranunder Reagan Administration (2015)
Dobrzhanskyi S. - Культурно-просвітницька діяльність "Руської Бесіди" на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Казакевич О. - Образ Тараса Шевченка як консолідуючий чинник формування української національної ідеї у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Boangiu G. - Memory and social interactions in urban space (2015)
Burghele C. - Anthropologв at home: the communitв of romanian villages on the right Tisa river bank (Zakarpathia, Ukraine) (2015)
Moysey A. - Relic archaic phenomena in the spiritual culture eastromanian population of Bukovyna (on the materials of the ethnographical field research) (2015)
Курочкін О. - До історії міського свята (українсько-німецькі паралелі) (2015)
Тимофійчук І. - Історія успіхів української фізіологічної школи. Видатні українські фізіологи, Семененко С., Роман Л., Боштан С., Борейко Л. (2015)
Davydenko I. - History of the Department of Pathological Anatomy Higher State Educational Establishment of Ukraine, Tiulienieva О., Parastyvyuk Y. (2015)
Masikevych Y. - Safe environment – guaranty of the population health highlanders. Announcement I. Challenges for eсologcal and technological safety of the Carpathian region, Myslytsky V., Tkachuk S., Masikevych A. (2015)
Ткач А. - Словотвірна продуктивність префіксів зі значенням протилежності у формуванні медичних термінів та термінологізованих слів (2015)
Роман Л. - Особливості гумору як лінгвокультурного феномену в англомовному дискурсі, Роман І. (2015)
Максимюк М. - Творення образу України у романі Василя Кожелянка "Конотоп" засобами ономастики (2015)
Аністраненко А. - Жанр криптоісторії як крок до неомодерного роману (на матеріалі творів В. Кожелянка "Ефіопська Січ" та "Лжеnostradamus") (2015)
Скрипник І. - Поетичне бачення тексту: доказові бази типологічного порівняння прози Б. Шульца й поезії Б. І. Антонича (2015)
Зорій Н. - Соціально-філософські аспекти гештальт-психології (2015)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: " Моя мета, щоб аграрії мали підтримку в розмірі 1% від ВВП сільського господарства щороку"; – "Україна готова збільшувати обсяги поставок сільського господарства продукції до Палестини" (2016)
Скрицька Н. - Взаимосвязь сущности и знания: от истоков поздней схоластики до современности (2015)
Кожушко М. - Механізація збирання льону-довгунця, Ценюх Я. (2016)
Борисюк А. - Психологічні особливості професійної діяльності лікаря (2015)
Єременок І. - Claas Axion 900 – перспективні розробки, що працюють вже сьогодні (2016)
Тимофієва М. - Вплив зворотного зв'язку на формування особистісних та професійних якостей студента в навчальному процесі (2015)
Пономаренко О. - Елементна база від фірми "Бондіолі і Павезі Україна" (2016)
Остащук І. - Рецензія на мистецтвознавче видання: Степовик Д. В. Володимирський собор : Історія, архітектура, малярство собору у Києві / Д. В. Степовик. – К. : Дніпро, 2015. – 376 с. : іл. (2015)
Образцов В. - Техніка від "Укрсільгоспмаш". Херсонські дощувальні машини "Таврія" (2016)
Мойсей А. - Справжня енциклопедія народної мудрості. Рецензія на монографію: Курочкін О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2014. – 392 с. (2015)
Муха В. - Обладнання для переробки олійного насіння компанії Farmet (Чехія)", Пономаренко О. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Броварець О. - Від безплужного до глобального розумного землеробства (2016)
Пожидаєв С. - Про підставу, що привела до хибного застосування динамічного радіуса у території качення (2016)
Лімонт А. - Прогнозування розмірів льонарських аграрних формувань і урожайності льону-довгунця (2016)
Митрофанов О. - Розробка, дослідження та впровадження вимірювальних засобів гідравлічного типу для визначення вагових та тягових характеристик сільгоспмашин в польових умовах, Лілевман І., Лілевман О., Подольський М. (2016)
Митрофанов О. - День поля на Південно-Українській філії ім. Л. Погорілого "Техніка і технології для успішного господарювання", Мігальов А., Малярчук В. (2016)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку, Муха В. (2016)
Баранову Георгію Леонідовичу 75 (2016)
Скалозубов В. И. - Анализ уроков тяжелых аварий на АЭС Fukushima-Daiichi для переоценки безопасности, Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В., Скалозубов К. В. (2014)
Рязанов В. В. - Фрактальные структуры и перколяция в ядерном реакторе (2014)
Скалозубов В. И. - Гидродинамическая модель возможного затопления промплощадки Запорожской АЭС при совместном воздействии запроектного землетрясения и смерча в пруде-охладителе, Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В. (2014)
Каховский Н. Ю. - Сварочно-ремонтные работы на АЭС с применением технологии механизированной подводной сварки высоколегированных коррозионностойких сталей типа 18-10, Максимов С. Ю., Фадеева Г. В. (2014)
Батий В. Г. - Анализ возможных путей обращения с топливосодержащими материалами после завершения строительства нового безопасного конфайнмента, Щербин В. Н., Щулепников А. В. (2014)
Шинкаренко В. К. - Результаты исследований аэрозольных фильтров, экспонированных до, во время и после разрушения крыши машинного зала 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, Кашпур В. А., Скоряк Г. Г. (2014)
Гаргер Е. К. - Физико-химические характеристики аэрозоля 30-километровой зоны ЧАЭС в 1986 - 2013 гг., Кашпур В. А., Скоряк Г. Г., Шинкаренко В. К. (2014)
Батий В. Г. - Объемное распределение полей гамма-излучения в зоне центрального зала 4-го энергоблока ЧАЭС, Подберезный С. С., Стоянов А. И. (2014)
Батий В. Г. - Компьютерное моделирование процесса извлечения топливосодержащих материалов с верхних отметок объекта "Укрытие", Романов Д. Н., Подберезный С. С., Стоянов А. И., Щербин В. Н. (2014)
Довыдьков А. И. - Назначение пороговых уставок в каналах контроля подкритичности топливосодержащих материалов, Краснов В. А., Щербин В. Н. (2014)
Одинцов А. А. - Радиоактивно загрязненная вода в помещениях объекта "Укрытие", Хан В. Е., Краснов В. А., Щербин В. Н., Яковенко М. Н. (2014)
Бондарьков Д. М. - Исследование концентрации радионуклидов в топливосодержащих образцах из объекта "Укрытие", Желтоножская М. В., Максименко А. М., Панасюк Н. И. (2014)
Огородников Б. И. - Характеристики радиоактивных аэрозолей в помещении 211/2 объекта "Укрытие" в 2012 г., Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2014)
Калиновский А. К. - Выбор оптимального полупроводникового гамма-детектора при определении содержания радионукли-дов чернобыльского генезиса (2014)
Панасюк Н. И. - Определение коэффициента фильтрации аллювиальных песков в районе промплощадки ЧАЭС (2014)
Желтоножская М. В. - Спектроскопический метод регистрации 90Sr в топливосодержащих материалах (2014)
Содержание (2016)
Бейгельзимер Я. Е. Варюхин В. Н. - Винтовая экструзия в Донецком Физтехе (2016)
Алюшин Ю. А. - Основные уравнения механики деформируемого твердого тела в переменных Лагранжа (2016)
Кухарь В. В. - Реализация конечно-разностной модели контактного теплообмена при остывании заготовки на плоском бойке после градиентного нагрева, Тузенко О. А., Балалаева Е. Ю. (2016)
Ларин С. Н. - Исследование силовых параметров и предельных возможностей изотермической пневмоформовки для групп материалов, подчиняющихся энергетической теории кратковременной ползучести и повреждаемости, Леонова Е. В. (2016)
Чигиринский В. В. - Исследование влияния граничных условий на контактные напряжения при объемном нагружении, Ленок А. А. (2016)
Титов В. А. - Особенности построения вязкопластических моделей металлов при испытаниях на изгиб. Сообщение 2, Гараненко Т. Р. (2016)
Бессмертная Ю. В. - Исследования силовых режимов процесса изотермической вытяжки низких коробчатых деталей с малыми радиусами из анизотропных заготовок, Платонов В. И. (2016)
Грушко О. В. - Моделювання процесу редукування циліндричних заготовок з визначенням основних параметрів деформованого стану, Гуцалюк О. В. (2016)
Грибков Э. П. - Конечно-элементное моделирование плющения порошковой проволоки (2016)
Milenin A. - FEM modeling of manufacturing magnesium alloy tubes by dieless drawing process, Kustra P., Furushima T. (2016)
Кривцова О. Н. - Компьютерное моделирование предчистовых калибров для прокатки арматурной стали, Кузьминова Н. Ю., Сенюк В. (2016)
Бейгельзимер Я. Е. - Синтез гибридных материалов: новая область применения методов интенсивной пластической деформации, Эстрин Ю. З., Кулагин Р. Ю. (2016)
Клемешов Е. С. - Анализ путей повышения качества поковок коленчатых валов с применением осадки-протяжки слитка, Чухлеб В. Л. (2016)
Калюжный В. Л. - Определение усилий извлечения пуансона из деформированной заготовки и выталкивания заготовки из матрицы при холодном выдавливании полых изделий с разной степенью деформации, Алиева Л. И., Горностай В. Н. (2016)
Алиева Л. И. - Процессы комбинированного пластического деформирования и выдавливания (2016)
Огородников В. А. - Оценка пластичности деформированного металла, Архипова Т. Ф., Деревенько И. А. (2016)
Давиденко А. А. - Деформационная пористость прутков меди М0б после интенсивной пластической деформации, Сенникова Л. Ф., Дмитренко В. Ю. (2016)
Драгобецкий В. В. - Методы поиска новых технологических решений при обработке глубоких отверстий, Фролов В. К., Наумова М. И., Шаповал А. А. (2016)
Каргин Б. С. - Разработка и исследование технологических смазок для выдавливания клапанов, Каргин С. Б. (2016)
Белошенко В. А. - Равноканальная многоугловая экструзия полимерных композитов с углеродным нанонаполнителем, Возняк Ю. В., Возняк А. В., Возняк А. А. (2016)
Пилипенко А. Н. - Структурная релаксация в макро-, микро- и наноразмерных композитах Cu-Fe, полученных с использованием пакетной гидроэкструзии (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ процесса возникновения продольных складок при обжиме тонкостенных цилиндрических оболочек (2016)
Калюжный А. В. - Использование операций вытяжки листовой заготовки и последующей раздачи для изготовления соединительных элементов трубопроводов повышенного качества (2016)
Калюжний О. В. - Комбіноване витягування вісесиметричних порожнистих виробів з листових заготовок із сталі AISI-316l в традиційній одноконусній матриці та в матриці спеціального профілю, Соколовська С. С. (2016)
Пузырь Р. Г. - Расчет компонент тензора напряжений на втором переходе радиально-ротационного профилирования ободьев колес транспортных средств (2016)
Бондаренко С. В. - Исследование дефектообразования при прокатке на гладкой бочке предварительно профилированных полос, Гридин А. Ю., Шапер М. (2016)
Медведев В. С. - Методика расчета системы вытяжных калибров "гладкая бочка – плоский ребровой овал", Разиньков Н. А., Соленый В. К. (2016)
Найзабеков А. Б. - Определение оптимальных параметров осуществления совмещенного процесса "винтовая прокатка–прессование" с помощью компьютерного моделирования, Лежнев С. Н., Панин Е. А., Арбуз А. С. (2016)
Пилипенко С. В. - Развитие метода расчета величины обжатий по толщине стенки вдоль конуса деформации станов ХПТ (2016)
Рахманов С. Р. - Комплексное исследование напряженно-деформированного состояния рабочей клети стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Поворотний В. В. (2016)
Мищенко А. В. - Развитие метода прогнозирования изменения поперечной разностенности при многопроходной прокатке труб из сплавов на основе титана на станах холодной прокатки, Григоренко В. У. (2016)
Доброносов Ю. К. - Напряженнодеформированное состояние рабочего ролика листоправильной машины при холодной правке с дифференцированным приложением силы по ширине листа, Гаврильченко Е. Ю., Матвеев И. А. (2016)
Грушко О. В. - Криві течії катанки марок G3Si1 та Св-08Г2С, Слободянюк Ю. О., Ткаченко Р. С. (2016)
Федоринов М. В. - Исследование процесса плющения круглой проволоки методами интенсивной пластической деформации (2016)
Абхари П. Б. - Разработка штампов для выдавливания в разъемных матрицах, Алиева Л. И., Алиев И. С., Ерёмина А. А. (2016)
Васильченко Т. А. - Область рационального существования планетарного привода кривошипных прессов (2016)
Васильченко Т. О. - Конструкція системи включення кривошипних пресів з планетарним редуктором (2016)
Вышинский В. Т. - Анализ возможностей управления холодной прокаткой труб (2016)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для реализации нового способа "сдвиг – ломка" для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки (2016)
Явтушенко А. В. - Оптимизационный параметрический синтез прижимного механизма вытяжного пресса (2016)
Явтушенко А. В. - Кинематический анализ исполнительного механизма вытяжного пресса, Явтушенко А. В., Васильченко Т. А. (2016)
Маковей В. А. - Формирование и исследование комбинированных износостойких покрытий режущих элементов штампов, Бородий Ю. П. (2016)
Корчак Е. С. - Создание эффективной системы смазки мощных кривошипных горячештамповочных прессов, Квитницкий А. М. (2016)
Пам’яті Коновалова Юрия Вячеславовича (2016)
Аннотации (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Yilmaz E. F. - Approaches to designing of new generation vaccines against the sheep pox disease, Arayici P. P., Maharramov A. M., Mustafaeva Z. (2016)
Minchenko O. H. - Glucose deprivation affects the expression of LONP1 and cathepsins in IRE1 knockdown U87 glioma cells, Halkin O. V., Riabovol O. O., Minchenko D. O., Kuznetsova A. Y., Ratushna O. O. (2016)
Galkin M. A. - Comparative study of the effects of detonation nanodiamonds with varied properties on functional state of brain nerve terminals, Chunihin О. Yu., Pastukhov A. O., Sivko R. V., Leshchenko O. V., Bochechka O. O., Pozdnyakova N. G., Borisova T. O. (2016)
Lootsik M. D. - Honeybee (Apis mellifera) chitosan: purification, heterogeneity and hemocoagulating activity, Bilyy R. O., Lutsyk M. M., Manko N. O., Navytka S. A., Kutsiaba V. I., Stoika R. S. (2016)
Pirog T. P. - Calcium and magnesium cations influence on antimicrobial and antiadhesive activity of Acinetobacter calcoaceticus ІMV B-7241 surfactants, Sidor I. V., Lutsai D. A. (2016)
Romanchuck L. D. - Hydrophyte water purification under conditions of "Zhytomyrvodokanal” communal enterprise, Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G., Petruk А. A. (2016)
Klochkov V. K. - In vivo effects of rare-earth based nanoparticles on oxidative balance in rats, Kaliman V. P., Karpenko N. A., Kavok N. S., Malyukina M. Yu., Yefimova S. L., Malyukin Y. V. (2016)
Marynchenko L. V. - The impact of superhigh frequency electromagnetic radiation on threonine producer Brevibacterium flavum, Nizhelska O. I., Lytvynenko D. M., Zabolotna G. M. (2016)
Єрошенко О. В. - Реакція гострої фази та рівень оксиду азоту в крові корів за субклінічного маститу, Пінчук Н. Г., Головко А. М., Рубленко М. В. (2015)
Безух В. М. - Клініко-гематологічний статус собак за отруєння зоокумарином, Піддубняк О. В. (2015)
Бодяко О. І. - Макроелементний статус лошат, Головаха В. І., Слюсаренко С. В. (2015)
Вовкотруб Н. В. - Активність α-амілази та показники обміну ліпідів в оцінці функціонального стану підшлункової залози у високопродуктивних корів, Вовкотруб В. Г. (2015)
Мельник А. Ю. - Функціональний стан печінки у курчат-бройлерів за використання препарату Декавіт (2015)
Ніщеменко М. П. - Гематологічні показники крові та несучість перепілок японської породи за впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е, Стовбецька Л. С., Порошинська О. А., Ємельяненко А. А. (2015)
Cахнюк В. В. - Профілактика множинної внутрішньої патології у високо-продуктивних корів, Левченко В. І., Чуб О. В. (2015)
Суслова Н. І. - Діагностика та комплексна терапія телят за катаральної бронхопневмонії, Улько Л. Г. (2015)
Шарандак П. В. - Морфологічні зміни внутрішніх органів овець у зоні антропогенного забруднення, Утеченко М. В. (2015)
Бибен И. А. - Биологические свойства и иммунорегуляторная активность пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 (2015)
Козій Р. В. - Набір для серологічної діагностики сапу в реакції зв’язування комплементу, Скрипник В. Г. (2015)
Рубленко І. О. - Динаміка утворення протисибіркових антитіл у сироватці крові овець, імунізованих вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 "Антравак" (2015)
Савінова І. В. - Отримання та культурально-морфологічна характеристика первинно-трипсинізованої культури клітин жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis), Клестова З. С. (2015)
Ярчук Б. М. - Епізоотична ситуація та епізоотологічні особливості зі сказу тварин на території Білоцерківського району, Довгаль О. В., Тирсін Р. В., Тирсіна Ю. М. (2015)
Гаврик К. А. - Вплив збудників демодекозу та отодектозу на біохімічні показники сироватки кровіхворих собак (2015)
Гончаренко В. П. - Удосконалення методів посмертної діагностики гельмінтозів диких тварин, Пономар С. І., Мацюченко О. М. (2015)
Melnychuk V. - Therapeutical efficacy of medicaments on the basis of ivermectin at trichurosic invasion of pigs (2015)
Пономар С. І. - Особливості розвитку патологічного процесу за гельмінтозної інвазії, Сорока Н. М., Гончаренко В. П., Пономар З. С. (2015)
Золотарев К. В. - Токсико-фармакологические свойства препарата Биостим и его применение в ветеринарной практике, Белко А. А., Лях А. Л., Мацинович А. А. (2015)
Коваленко В. Л. - Ефективність застосування дезінфектанта Геоцид за вирощування поросят, Лясота В. П., Балацький Ю. О. (2015)
Андрієць В. Г. - Корекція Авесстимом запально-регенеративного процесу після грижорозтину в свиней, Яремчук А. В., Черняк С. В., Семеняк С. А., Березовський А. В. (2015)
Рубленко М. В. - Морфо-рентгенологічна і біохімічна характеристики репаративного остеогенезу за заміщення кісткових дефектів Біоміном-ГТ у тварин, Дудка В. Б., Семеняк С. А. (2015)
Чорнозуб М. П. - Поширення і причини пахвинно-мошонкових гриж у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу, Козій В. І. (2015)
Горюк Ю. В. - Якість та безпека молока сирого, заготовленого в молочних кооперативах і збірних пунктах, залежно від їх технологічного оснащення, Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2015)
Касянчук В. В. - Забруднення морської води ХОС – важлива складова для контролю первинної ланки харчового ланцюга виробництва мідій, Фодченко І. А. (2015)
Лапа О. Ю. - Виявлення джерел контамінації Campylobacter яловичини, Якубчак О. М., Загребельний В. О. (2015)
Summaries (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Borovikov S. - Models Describing the Degradation of Functional Parameters of Electronic Devices Based on the Weibull-Gnedenko Distribution, Schneiderov E., Burak I. (2016)
Ivanyuk V. - Solving Inverse Problems of Dynamics of Non-Linear Objects with the Use of Volterra Series, Ponedilok V., Sterten J. (2016)
Lozynskyi O. - Reduction of Phase Interactions in Control Processes of "Arc Steel-Making Furnace – Power Supply System” Complex Electrical technological System, Paranchuk Y. (2016)
Malyar A. - Effect of Sucker-Rod Pumping Unit Walking Beam Oscillation Frequency on Asynchronous Electric Drive, Kaluzhnyi B., Andreishyn A., Molnar K. (2016)
Parfenyuk A. - Multi-Agent Based Formalization of Electric Power Distribution System Design Process, Gogoglyuk P., Grinberg I. (2016)
Riznyk V. - Multi-Modular Optimization of Information Technologies (2016)
Stakhiv P. - Effectiveness Evaluation of Discrete Macromodelling to Forecast Power Consumption of Electric Power Systems Component Elements, Kozak Y., Hoholyuk O. (2016)
Zhuikov V. - Approximation of Equivalent Source Parameters Change Function by Franklin Functions, Osypenko K. (2016)
Boyko N. - Using Genetic Algorithms for Modelling Informational Processes (2016)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2016)
Call for papers SIMS-2016 (2016)
Call for papers ICUMT-2016 (2016)
Call for papers SmartGridComm-2016 (2016)
Call for papes PEMC-2016 (2016)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2016)
Свідоцтво про реєстрацію (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Fodil H. - Synthesis, Structural and Physicochemical Characterization of BaFe1-xAlxO3−δ Oxides, Omari M. (2016)
Kelkar D. - Structural, Thermal and Electrical Properties of Doped Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), Chourasia A. (2016)
Pikh Z. - Oxidation of Unsaturated Aldehydes by Peracetic Acid, Nebesnyi R., Ivasiv V., Pich A., Vynnytska S. (2016)
Cordeiro S. - Synthesis and Evaluation of New Bis(imino) Pyridine Based Catalysts for Ethylene Polymerization, Pereira L., Simoes M. O., Marques M. F. (2016)
Nagornyak M. - Modification of Polysaccharides by N-Derivatives of Glutamic Acid Using Steglich Reaction, Figurka N., Samaryk V., Varvarenko S., Ferens M., Oleksa V. (2016)
Yatsyshyn M. - Properties of the Hybrid Glauconite/Polyaniline Composites Synthesized in the Aqueous Citrate Acid Solutions, Makogon V., Reshetnyak O., Demchenko P., Dumanchuk N., Stadnyk Y. (2016)
Cirne I. - Methods for Determination of Oil and Grease Contents in Wastewater from the Petroleum Industry, Boaventura J., Guedes Y., Lucas E. (2016)
Hejna A - Microwave Assisted Liquefaction with Crude Glycerol as a Potential Method of Brewer’s Spent Grain Utilization, Kosmela P., Kopczynska M., Haponiuk J., Piszczyk L. (2016)
Oliveira M. - On the Influence of Micro- and Macro-Cristalline Paraffins on the Physical and Rheological Properties of Crude Oil and Organic Solvents, Vieira L., Miranda L., Miranda D., Marques L. C. (2016)
Hosovskyi R. - Diffusive Mass Transfer during Drying of Grinded Sunflower Stalks, Kindzera D., Atamanyuk v. (2016)
Almeida D. - Niobium Oxide as Catalyst for the Pyrolysis of Polypropylene and Polyethylene Plastic Waste, Marques M. F. (2016)
Bratychak M. - Effect of Hydroxyapatite on the Glue Line Strength of the Compositions Containing Polyvinylpirrolidone, Chopyk N., Zemke V. (2016)
Lukanina Y. - The Effect of Cooling Rate during Crystallization on the Melting Behavior of Polypropylenes of Different Chemical Structure, Khvatov A., Kolesnikova N., Popov A. (2016)
Iakovlieva A. - Physical-Chemical Properties of Jet Fuel Blends with Components Derived from Rapeseed Oil, Vovk O., Boichenko S., Lejda K., Kuszewski H. (2016)
Nyakuma B. - Fuel Characterization and Thermogravimetric Analysis of Melon (Citrullus Colocynthis L.) Seed Husk, Oladokun O., Dodo Y., Wong S., Uthman H., Halim M. (2016)
Gridneva T. - Obtaining of High Purity Amorphous Silicon Dioxide from Rice Husk, Kravchenko A., Barsky V., Gurevina N. (2016)
Yavorskiy V. - Investigations of Cavitation Processes in Different Types of Emitters Using Sonochemical Analysis, Sukhatskiy Y., Znak Z., Mnykh R. (2016)
Obushenko T. - Thermodynamic Studies of Bromphenol Blue Removal from Water Using Solvent Sublation, Tolstopalova N., Kulesha O., Astrelin I. (2016)
Кожолянко Г. - Народний карнавал "Маланка" на Буковині, Кожолянко О. (2016)
Сергійчук В. - І через сто років - один до одного (2016)
Курочкін О. - Бали-маскаради на теренах Східної Європи (2016)
Пономар Л. - Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі (2016)
Стішова Н. - Традиція і стан збереження української календарної обрядовості осіннього циклу на Слобідській Україні (2016)
Бойко І. - Адаптивні стратегії традиційного сезонного будівництва на полянах та пасовиськах у Північних Карпатах (кінець XIX – перша половина XX століття), Лях Я. (2016)
Пономарева И. - Мариуполь этнический (конец XVIII – начало XX века) (2016)
Дмитренко А. - Лісове бджільництво Правобережного Полісся України (2016)
Герасько М. - Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини (2016)
Олійник М. - Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції (2016)
Крикун Ю. - Сучасні трансформації у сфері традиційного звичаєвого права поліщуків (за експедиційними матеріалами) (2016)
Юрченко В. - Торговельні звичаї купівлі та продажу товарів на ярмарках України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття (2016)
Щибря В. - Особливості поясного одягу селян Правобережної Наддніпрянщини кінця ХІХ - першої половини ХХ століття: традиції, новації (2016)
Хай М. - Методологічні і методичні засади дослідження в українському етноінструментзнавстві. Історія – ідеологія – методологія – метод (2016)
Мушкетик Л. - Наукова діяльність Інституту етнографії Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша (2016)
Микитенко О. - Нові ракурси фольклорно-етнологічних досліджень болгарської спільноти в Україні (2016)
Шевчук Т. - Наукова фізіономія української фольклористики 1920-х років: драма ідей та моральних орієнтирів (2016)
Іваннікова Л. - Забуті сторінки українського народознавства: Олена Маркович та Марія Ганенко (2016)
Конєва Я. - Мотив акції "Вісла" як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі (2016)
Халюк Л. - Усні оповідання про переселення 1947 року як явище фольклору: тематика, поетика (2016)
Спаська Є. - Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець – опорний пункт художнього ткацтва на Україні") (2016)
Кара-Васильєва Т. - Дослідження наукової спадщини Євгенії Спаської у світлі підготовки та видання "Історії декоративного мистецтва України" (2016)
Скрипник Г. - Краєзнавчо-етнографічні студії Євгенії Спаської (2016)
Литвинчук Н. - Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття ХХІ століття) (2016)
Студенець Н. - Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської (2016)
Клименко О. - "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської (2016)
Смолій Ю. - Український мальований рушник: термінологія, генезис (за матеріалами Євгенії Берченко, Євгенії Спаської, Євгенії Прибильської та музейних збірок України) (2016)
Косицька З. - Хатні паперові оздоби в матеріалах Євгенії Спаської (2016)
Коваль-Фучило І. - Зберегти родинний пісенний скарб (2016)
Інформація про авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Minaev B. - Photochemistry and Spectroscopy of Singlet Oxygen in Solvents. Recent Advances which Support the Old Theory (2016)
Rakovsky S. - Kinetics and Mechanism of the Ozone Reaction with Alcohols, Ketones, Ethers and Hydroxybenzenes, Anachkov M., Belitskii M., Zaikov G. (2016)
Figovsky O. - Synthesis and Application of Nonisocyanate Polyurethanes, Shapovalov L., Leykin A. (2016)
Demchuk Z. - Amphiphilic Polymers Containing Cholesterol for Drug Delivery Systems, Savka M., Voronov A., Budishevska O., Donchak V., Voronov S. (2016)
Kosmela P. - Recent Developments in Polyurethane Foams Containing Low-Cost and Pro-Ecological Modifiers, Zedler L., Formela K., Haponiuk J., Piszczyk L. (2016)
Zeynalov E. - Antioxidant Traits of Some Nanocarbon Moieties Integrated in Polymer Materials (a Review), Wagner M., Friedrich J., Magerramova N., Salmanova N. (2016)
Ivashkiv O. - Synthesis and Properties of Oligomers with Hydroxy End-Groups, Namiesnik J., Shyshchak O., Polyuzhyn I., Bratychak M. (2016)
Brostow W. - Survey of Relations of Chemical Constituents in Polymer-Based Materials with Brittleness and its Associated Properties, Lobland H. E. (2016)
Owczarek K. - Natural Deep Eutectic Solvents in Extraction Process, Szczepanska N., Plotka-Wasylka J., Rutkowska M., Shyshchak O., Bratychak M., Namiesnik J. (2016)
Kucinska-Lipka J. - Ascorbic Acid in Polyurethane Systems for Tissue Engineering, Janik H., Gubanska I. (2016)
Yavorskiy V. - Sulfur Gas Production in Ukraine (Review), Slyuzar A., Kalymon J. (2016)
Pidlisnyuk V. - Fluctuations of Annual Precipitation and Water Resources Quality in Ukraine, Harrington JR J., Melnyk Y., Vystavna Y. (2016)
Pyshyev S. - Polymer Modified Bitumen: Review, Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M. (2016)
Kulazynski M. - Supercritical Fluid Extraction of Vegetable Materials, Stolarski M., Faltynowicz H., Narowska B., Swiatek L., Lukaszewicz M. (2016)
Содержание (2016)
Петрушин В. С. - Моделирование регулируемых электроприводов с двухблочными выпрямителями и многофазными асинхронными двигателями, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н. (2016)
Найденко Е. В. - Cнижение нагрузок в кинематических передачах двухмассовой электромеханической системы с люфтом, Бойко А. А., Коняхина О. С. (2016)
Марущак Я. Ю. - Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной передачи на основе представления Денавита-Хартенберга, Кушнир А. П. (2016)
Дочвири Дж. Н. - Динамика двухдвигательного электропривода с регулированием воз,уждений при цифровом управлении (2016)
Осадчий В. В. - Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом, Назарова Е. С., Брылистый В. В., Савилов Р. И. (2016)
Задорожняя И. Н. - Взаимосвязи и оптимизация параметров электромеханической системы с предельной степенью демпфирования упругих колебаний, Задорожний Н. А. (2016)
Кузнецов Б. І. - Дослідження динамічних характеристик двомасової електромеханічної системи у різних режимах роботи, Нікітіна Т. Б., Коломієць В. В., Хоменко В. В. (2016)
Лемешко С. М. - Повышение противобоксовочных свойств маневрового тепловоза средствами индивидуального управления двигателями тяговой электропередачи (2016)
Kvashnin V. - Modeling systems direct torque control using а three-phase mathematical model, Klimenko G., Kvashnin V. (2016)
Анищенко Н. В. - Система управления синхронной машиной в режиме стартера, Канунников Р. В., Яровой Г. И. (2016)
Бойко А. А. - Особенности формирования алгоритма управления тиристорными лифтовыми системами, Семенюк В. Ф., Бесараб А. Н., Мирошниченко Н. В., Акчебаш Н. В. (2016)
Коцур М. И. - Регулируемый асинхронный электропривод с улучшенными характеристиками, Андриенко А. А., Андриенко Д. С., Немыкина О. В. (2016)
Хилов В. С. - Особенности расчета емкости жил кабельной линии при наличии центрального токопровода, Фофанов К. П. (2016)
Маевский Д. А. - Особенности несимметричных режимов работы трехфазного кабеля с учетом связей между его проводниками, Маевская Е. Ю., Семенюг А. Н., Огинская С. Н. (2016)
Харитонов А. А. - Анализ эффективности применения средств электробезопасности в электроустановках до 1000 вольт железорудных шахт, Мельник О. Е., Пархоменко Р. О., Ляхова Н. Н. (2016)
Кривда В. І. - Дослідження режимів роботи пристрою регулювання напруги та реактивного опору на базі силового трансформатору, Рудницький В. Г. (2016)
Берзан В. П. - Расчет методом контурных токов режима сети с распределенными нагрузками типа RLC, Посторонкэ С. А., Виеру Д. (2016)
Булгар В. В. - Высокоскоростной двигатель постоянного тока бииндукторнго типа, Косенков В. Д., Яковлев А. В., Ивлев Д. А. (2016)
Петренко А. Н. - Разработка синхронного двигателя с постоянными магнитами на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, Плюгин В. Е., Петренко Н. Я., Шайда В. П. (2016)
Болюх В. Ф. - Особенности экспериментальных исследований линейных электромеханических преобразователей ударного действия, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2016)
Пальчиков О. О. - Многокритериальная оптимизация трансформаторов с вращающимся магнитным полем (2016)
Красношапка Н. Д. - Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами, Пушкарь Н. В. (2016)
Рымша В. В. - Вентильный электропривод для рудничного аккумуляторного электровоза, Радимов И. Н., Гулый М. В., Матющенко А. В. (2016)
Самчелеев Ю. П. - Однофазно-трехфазный преобразователь частоты с релейным управлением, Белоха Г. С. (2016)
Пуйло Г. В. - Энергоэффективные силовые трансформаторы, Насыпаная Е. П. (2016)
Галайко Л. П. - Сравнение технико-экономических показателей вентильно-индукторного двигателя для рудничного электровоза при различных способах регулирования режимов работы (2016)
Заблодский Н. Н. - Обобщенный метод объектно-ориентированного проектирования электромеханических преобразователей энергии, Плюгин В. Е., Гетя А. Н., Дещенко А. Л. (2016)
Плюгин В. Е. - Моделирование переходных процессов высокоскоростных асинхронных двигателей в Ansys Maxwell, Егоров А. В., Шилкова Л. В., Потоцкий Д. В. (2016)
Каплун В. В. - Удосконалення перетворювального агрегату комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами енергії, Шавьолкін О. О. (2016)
Дорошенко О. І. - Про математичне моделювання систем електропостачання конкретних промислових споживачів електроенергії, Левакін М. С. (2016)
Бересан А. А. - Спектральный анализ сетевого тока станции испытания синхронных генераторов, Беляев В. Л. (2016)
Бесараб А. Н. - Оптимизация параметров режимов распределительных сетей сельскохозяйственного назначения напряжением 35 кв, Невольниченко В. Н., Шабовта М. Ю., Соколов Я. А., Тищенко И. И. (2016)
Савич С. П. - Перспективи впровадження багатозонних тарифів у сфері електроенергетики, Ткачук О. М. (2016)
Левакін М. С. - Про оптимальне реактивне навантаження синхронних електродвигунів, Дорошенко О. І. (2016)
Христо П. Е. - Энергосберегающий электропривод главных насосов сухого дока на базе дифференциального каскада (2016)
Лєйвіков С. М. - Енергомоніторинг Одеської області, Савич В. С., Медведєв В. С. (2016)
Сінчук О. Н. - Прогнозування рівнів споживання електричної енергії підприємствами з підземним способом видобування залізорудної сировини, Сінчук І. О., Касаткина І. В., Ялова А. Н. (2016)
Шевченко В. В. - К вопросу обеспечения конкурентоспособности отечественных турбогенераторов (2016)
Шокарев Д. А. - Разработка мероприятий по энергосбережению в условиях ПАО "Авто-КрАЗ", Рыков Г. Ю., Богодист К. П. (2016)
Процына З. П. - Параметризация геометрии вентильно-реактивного двигателя (2016)
Кобозева А. А. - Основы нового подхода к стеганоанализу цифрового изображения, Ворникова М. В., Шпортюк А. Г. (2016)
Крисилов В. А. - Формализация операций сравнения в условиях неопределенности описания временных характеристик объектов, Городничая Е. А. (2016)
Крапивный Ю. Н. - Архитектуры гибридных интеллектуальных систем, Кривонос А.О. (2016)
Кузнєцова Н. В. - Аналіз фінансових ризиків з використанням SAS-технологій обробки даних, Бідюк П. І. (2016)
Буй Д. Б. - Рефлексивно-транзитивные замыкания бинарных отношений, Шишацкая Е. В., Fabunmi S., Mohammed K. (2016)
Kvashnin V. - Generating PWM by using microcontroller STM32F4Disovery, Babash A. (2016)
Мартынюк А. Н. - Операции расширенной тестовой эволюции, Сугак А.С., Хабиб Альшикх (2016)
Еременко А. П. - Интеллектуальная бортовая система обеспечения безопасности, Жуков Ю. Д. (2016)
Surkov S. S. - Communication model and protocol between smart home components, Martynyuk O. N. (2016)
Левченко А. О. - Генератор еталонних вибірок числових даних з заданою ступінню забруднення довільними значеннями (2016)
Максименко Ю. А. - Методика визначення структури системи радіоуправління комплексом розвідувальної групи з урахуванням електромагнітної сумісності (2016)
Шапорин Р. О. - Оценивание энергопотребления оперативной памяти на этапе разработки программного обеспечения, Стецюк Е. Д. (2016)
Еліас Р. - Часова складність помножувачів, Рахма М., Глухов В. С. (2016)
Дрозд Ю. В. - Oсобенности рабочего диагностирования многопоточной конвейерной системы, Дрозд А. В., Аль-Даби М. М. (2016)
Бушер В. В. - Синтез системы управления приточно-вытяжной вентиляцией купе пассажирских вагонов, Ярмолович В. Я., Власов Н. А. (2016)
Шитикова Е. В. - Модельно-ориентированные методы автоматизации процесса испытаний сложных технических систем, Табунщик Г. В. (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із несиметричним навантажувальним резервуванням за схемою 2-із- 3, Щербовських С. В. (2016)
Мигаль В. П. - Киберфизический подход к исследованию индивидуальности функционирования динамических систем, Мигаль Г. В. (2016)
Квашнин В. В. - Аппаратные и программные средства диагностики электромеханической системы на основе асинхронного электропривода, Клименко Г. П., Квашнин В. О. (2016)
Савенко О. С. - Діагностування комп’ютерних систем на наявність метаморфних вірусів на основі модифікованих емуляторів, Кльоц Ю. П., Нічепорук А. О., Мостовий С. В. (2016)
Винаков А. Ф. - Технические характеристики современных электромобилей, Савелова Э. В., Скринник А. И. (2016)
Рындин Ю. И. - Формирование целевой функции выполнения разведывательного задания разведывательным органом на БРМ, Левченко А. А., Максименко Ю. А., Шумков И. А. (2016)
Поморова О. В. - Трансфер знань та технологій на прикладі підтримки реалізації студентських стартапів, Говорущенко Т. О., Побережний С. Ю., Магдін В. В. (2016)
Yashyna K. V. - Development of Dniprodzerzhynsk state technical university and Kyiv state maritime academy Knowledge Transfer Units business and activity plans, Karpenko O. О. (2016)
Кавицкая В. С. - Целенаправленное формирование рейтингового пространства оценки университетов, Крисилов В. А., Любченко В. В. (2016)
Рыбальский О. В. - Статистическая обработка самоподобных структур, выделенных из шумов фонограмм, при определении идентичности аппаратуры цифровой звукозаписи, Соловьев В. И., Журавель В. В., Тимошенко Л. Н. (2016)
Abramowycz S. D. - Święte księgi jako intertekst rozwoju literackiego oraz niektóre aspekty badania literatury rosyjskiej (2015)
Анісімова Н. П. - Поетика "південної" лірики Тараса Федюка (2015)
Баркарь У. Я. - Семантичні варіації реалізацій числа ‘два’ в середньоверхньонімецьких текстах, Корнєва Н. А. (2015)
Беззубова О. О. - Мовленнєвий етикет в текстах приватних німецькомовних СМС-повідомлень (2015)
Боднарчук Т. В. - Probleme des Schreibens und der Schreibkompetenzentwicklung in der wissenschaftlichen Literatur, Крецька Ю. А. (2015)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы в идиостиле Виктора Сосноры (2015)
Волковецька Н. В. - Художнє втілення архетипів самості, персони і тіні в романах О. Забужко "Музей покинутих секретів" й Дж. Фоера "Все освітлено" (2015)
Волковинська І. В. - Паралелізм як фігуральний прийом організації епітетних структур у віршованому тексті (2015)
Волковинський О. С. - Особливості модерністського епітетотворення (2015)
Гавловська Т. А. - Посилення інфернальності образу мелузіни в рецепції Т. Фонтане (2015)
Галайбіда О. В. - Лексичне різноманіття української мови у перекладах Л. Солонька (2015)
Гальчук О. В. - Рецептивний горизонт міфології сатурна в ліриці Михайля Семенка (2015)
Горовенко М. А. - Ономастическое пространство романа С. Фицджеральда "Великий Гэтсби" (2015)
Гуменюк І. І. - Фразеологічність колоративів (на матеріалі фразеологізмів англійської мови) (2015)
Гурдуз А. І. - Концепт води в романі Олени Печорної "Кола на воді" (2015)
Даниліна О. В. - Квазі-автобіографія як метажанр сучасної української літератури (2015)
Денисенко Н. В. - Досягнення ематичності в англо-українських художніх перекладах, Коноваленко Т. В. (2015)
Дербенёва Л. В. - Типологическое сходство идейно-эстетических исканий в русском и немецком романе ХІХ века (2015)
Єфименко В. А. - Трансформації традиційних казок у контексті нових медіа (2015)
Землянська А. В. - Топос "кінця світу" у романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" (2015)
Зотова В. Г. - Притча як форма художнього осмислення макро- і мікрокосму людини у прозі В. Ґолдінґа і В. Шевчука (2015)
Иванюк Б. П. - Стихотворный бестиарий: генезис, история, поэтика, жанровые модификации (2015)
Ильинская Н. И. - Ирония в поэме Александра Блока "Двенадцать" (2015)
Йовдий В. Я. - "Лишние люди" Панаита Истрати (2015)
Казимір В. О. - Der Wortschatz der unmittelbaren Gegenwart (zum Problem der Entwicklung der Umgangsprache) (2015)
Казимір І. С. - Формування корпусу ептонімів В. Шекспіра (2015)
Калашник Л. С. - Особливості антропонімічної картини сучасної китайської мови (2015)
Кеба Д. О. - Своєрідність міфотворення в прозі Ф. Кафки (2015)
Кеба А. В. - Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья третья. Пространство сознания (2015)
Кеба Т. В. - Особливості художнього втілення лінгвокультурного типажу "американець" у романі Г. Джеймса "Жіночий портрет" (2015)
Кіреєнко К. В. - Сугестивні характеристики любовних замовлянь (2015)
Колінько О. П. - Вставні конструкції в структурі сучасного українського роману (2015)
Колупаєва О. М. - Специфіка сучасного спортивного коментаря (на матеріалі інтернет-видання "Przegląd sportowy") (2015)
Коршунова С. І. - Циклический любовный сюжет как особенность поэтики романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" (2015)
Костенко Г. М. - Поетикальні особливості іммігрантської літератури на прикладі роману Айн Ренд "Атлант розправив плечі" (2015)
Кремінська О. О. - Концепт "імперія" в творчості Кіплінга (2015)
Kruk A. A. - Destiny as a Predetermined Course of Events in Thomas Hardy and Panas Myrny’s Novels (2015)
Лаврова А. А. - Особенности хронотопа в рассказах М. Булгакова о гражданской войне (2015)
Левицька Т. О. - Імаготипи християн-пресвітеріанців в романі Вальтера Скотта "Пуритани" (2015)
Лисенко А. В. - Багатогранність поетичного світу Володимира Тарасенка, Дорошенко С. М. (2015)
Матковська М. В. - Категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові (2015)
Мацапура В. И. - Особенности проблематики и поэтики рассказа Т. Толстой "Чистый лист" (2015)
Меншій А. М. - М. Коцюбинський та Р. Іваничук: наративна структура малої прози (2015)
Михед О. П. - Поетикальний код реаліті-роману виживання: інтермедіальний виклик сучасної прози (2015)
Moshtak O. V. - The Сorrelation between the Appraisal and Cognitive Process (2015)
Насакина С. В. - Функционирование прагматонимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (2015)
Петровская С. С. - Именное сказуемое в романе А.Белого "Петербург" (2015)
Попадинець О. О. - Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky (2015)
Притуляк В. Г. - Концепт zeitraum (часопростір) у німецькій мові в аспекті лінгвофілософської антиномії теоцентричність / антропоцентричність (2015)
Расевич Л. П. - Екзистенціальна проблема абсурдності життя у змістово-поетикальній трансформації холмсіани (2015)
Романець В. М. - Творчість в.гюго в оцінках та перекладах українських митців (2015)
Рудая Н. В. - Структурные особенности многокомпонентных сложных предложений со сложносочиненной структурной основой в романе Лао Шэ "Рикша" (2015)
Садовська Ю. В. - Мексиканський "Роман про революцію" у контексті світової традиції (Маріано Асуела "Ті, хто знизу" – Ісаак Бабель "Кінармія") (2015)
Синявська Л. І. - Особливості трансформації драматичних текстів (2015)
Сипаткина М. Т. - "Казус Кукоцкого" Людмилы Улицкой как образец современного романа "Нерешенных вопросов" (размышления учителя литературы) (2015)
Сірант А. М. - Концепт слово у контексті мовного вираження концептів гріх та спокута у мові художньої прози другої половини ХХ ст. (2015)
Старостенко Т. М. - Рослинно-астральний символізм у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум’я" (2015)
Судець Н. А. - Образ ангела в ранніх поетичних текстах І. Франка і Я. Каспровича (на матеріалі епітетних структур) (2015)
Титянин К. А. - Иннокентий Анненский о природе эстетического отрешения в повести Гоголя "Портрет" (2015)
Уманець А. В. - Lexical Translation Transformations (2015)
Філатова О. С. - Морфологія роману виховання: О. Копиленко "Дуже добре", "Десятикласники" (2015)
Фоміна Г. В. - Відображення проблем сучасності крізь призму трансформацій традиційних сюжетів та образів у німецькій та англійській літературах ХХ століття, Литвинюк О. М. (2015)
Фрасинюк Н. І. - Концепт і його суміжні сутності (2015)
Хохель Д. Ю. - Якісний світ оповідання Юджі Фостер "Коли все закінчується, він ловить її" (2015)
Цебенко О. О. - Літературні жанри у творчій спадщині Яна Щасного Гербурта (2015)
Чернікова О. І. - Темпоральні різновиди та шляхи розповсюдження мема: від минулого до сучасності (2015)
Шарова Т. М. - Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури, Шаров С. В. (2015)
Шенкнехт Н. М. - Особливості хронотопу роману Джозефа Конрада "Лорд Джім" (2015)
Шпак Ю. О. - Інтертекстуальність віршів Р. Дала зі збірки "Revolting Rhymes" (2015)
Штельмухова Ю. В. - Ознаки концепту "чеховське" в пьєсі Б. Шоу "Людина і надлюдина" (2015)
Шулык П. Л. - Коллективное сознательное против женского бессознательного в израильской женской литературе. Статья вторая. Между иудаизмом и феминизмом (2015)
Юрченко О. В. - Семантико-стилістичний потенціал історизмів у формуванні концептосистеми природних реалій нижньої наддніпрянщини (на матеріалі творчості Віктора Чабаненка та Яра Славутича) (2015)
Юрченко Т. Г. - Функціональні особливості експресивів у мові мас-медіа, Митяй З. О. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2017)
Hatamleh R. - On the Abstract Inverse Scattering Problem for Trace Class Perturbations, Zolotarev V. A. (2017)
Korobov V. I. - On Robust Feedback for Systems with Multidimensional Control, Revina T. V. (2017)
Serbenyuk S. O. - Continuous Functions with Complicated Local Structure Defined in Terms of Alternating Cantor Series Representation of Numbers (2017)
Tieplova D. - Distribution of Eigenvalues of Sample Covariance Matrices with Tensor Product Samples (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Feoktistov A. I. - Energy distribution of electrons in the "zero-energy peak" induced by a radioactive decay or a target bombardment with charged particles, Kupryashkin V. T., Sidorenko L. P., Lashko V. A. (2013)
General A. A. - Modeling of gas discharge in water vapor, Shpenik Yu. O. (2013)
Gnatovskyy O. V. - Cross-correlation method for the formation of laser energy fields with complex distributions, Negriyko A. M., Gnatovskyy V. O., Sidorenko A. V. (2013)
Olikh O. Ya. - Features of charge transport in Mo/n-Si structures with a Schottky barrier (2013)
Tomchuk P. M. - Polarization dependences of terahertz radiation emitted by hot charge carriers in p-Te, Bondar V. M., Solonchuk L. S. (2013)
Sachenko A. V. - Recombination characteristics of single-crystalline silicon wafers with a damaged near-surface layer, Kostylev V. P., Litovchenko V. G., Popov V. G., Romanyuk B. M., Chernenko V. V., Naseka V. M., Slusar T. V., Kyrylova S. I., Komarov F. F. (2013)
Kornienko M. E. - Discrete properties of quasiliquid water film in the ice premelting range. 1. Temperature dependences of water nanofilm thickness and viscoelastic properties of polycrystalline ice, Sheiko N. L., Kornienko O. M., Nikolaienko T. Yu. (2013)
Davidenko N. A. - Cadmium sulfide−porous silicon nanocomposite structures, Kuznetsov G. V., Milovanov Yu. S. (2013)
Podolyan O. M. - Pore evolution at reactive diffusion in spherical and cylindrical nanoparticles, Zaporozhets T. V., Gusak A. M. (2013)
Tkach M. V. - Theory of the properties of resonant-tunneling nanostructures as active elements of quantum cascade lasers and detectors, Seti Yu. O. (2013)
Melkov G. A. - A strongly nonequilibrium state in magnetic nanodots at high pumping levels, Slobodianiuk D. V. (2013)
Lisnyi B. M. - Asymmetric diamond Ising−Hubbard chain with attraction (2013)
Bulavin L. A. - Entropy production in the diffusion-driven regime of droplet evaporation, Verbins'ka G. M., Gavryushenko D. A., Sysoev V. M., Solov'yov O. S., Cherevko K. V. (2013)
Щербина Р. О. - Синтез і фізико-хімічні властивості в ряду солей 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)ацетатних кислот (2017)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот (2017)
Mikhalchenko E. K. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-benzyl-8-propylxanthinyl-7-acetic acid and its derivatives, Aleksandrova K. V., Levich S. V., Sinchenko D. M. (2017)
Сугак О. А. - Синтез, фізико-хімічні властивості похідних 2-((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетогідразидів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Галстян Г. А. - Озонолітичний синтез α-аміно-α'-гідроксиметил-4-нітроацетофенону в рідкій фазі (2017)
Бурдак К. С. - Розробка технології одержання таблеток на основі адеметіонін 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Борщевська М. І. (2017)
Стадніченко О. В. - Вплив концентрації ліпідів на ступінь інкапсуляції та розмір часток при розробці ліпосомальної форми іринотекану, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2017)
Баланчук Т. І. - Дослідження накопичення неорганічних елементів у рослинній сировині Carduus nutans L., Carduus acanthoides L., Мазулін О. В., Опрошанська Т. В., Мазулін Г. В. (2017)
Федосов А. І. - Порівняльний аналіз гідроксикоричних кислот артишоку, що вирощений в Україні та Франції, Добровольний О. О., Шаламай А. С., Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2017)
Хортецька Т. В. - Мікроскопічні дослідження подорожника великого та подорожника середнього при ідентифікації лікарської рослинної сировини, Смойловська Г. П. (2017)
Кремзер А. А. - Циркулирующие биомаркеры в прогнозировании неблагоприятного исхода у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (2017)
Малоштан Л. М. - Дослідження фармакологічної активності густого екстракту з листя ліщини на моделі експериментального тромбофлебіту периферичних судин у кролів, Каленіченко Г. С. (2017)
Токаренко О. І. - Інформативність показників варіабельності серцевого ритму у скринінговій діагностиці синдрому обструктивного апное сну, Андреєва Я. О. (2017)
Данільченко Д. М. - Натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, синтез, дослідження біохімічних показників сироватки крові корів при його використанні, Звенігородська Т. В., Парченко В. В. (2017)
Кравченко Т. В. - Обговорення протимікробної та протигрибкової активності похідних 4-аміно-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Колесник А. П. - Состояние оказания помощи больным раком эндометрия в Запорожской области с 2008 по 2015 год, Каджоян А. В., Кабаков А. О. (2017)
Крайдашенко О. В. - Моніторинг побічних реакцій лікарських засобів – важливе завдання фармаконагляду. Аналіз роботи Запорізького регіонального відділення ДЕЦ МОЗ України, Бєленічев І. Ф., Стець Р. В., Косогор Ю. А., Каптур Л. М. (2017)
Назарян Р. C. - Мікробіологічний аналіз зубного нальоту в дітей із синдромом Дауна, Іскоростенська О. В., Замазій Т. М. (2017)
Мірчук Б. М. - Частота дефектів зубних рядів серед дорослих пацієнтів м. Запоріжжя, які звернулися за протетичним лікуванням, Максимов Я. В. (2017)
Чугунов В. В. - Особливості порушення комплаєнса у хворих на цукровий діабет 2 типу, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Алєксєєва І. М. - Компетентності: категоріальний апарат вищої фармацевтичної освіти (2017)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату Дермабін, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Саблук С. А. - Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років ХХ ст. (2016)
Артем’єва Н. П. - Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України (2016)
Турчинов К. О. - Окремі питання законодавчого забезпечення виборів Президента України (2016)
Місяць А. П. - Особливості відчуження предмета іпотеки (2016)
Сердечна І. Л. - Сімейні права та обов’язки фактичного вихователя та дитини (2016)
Панченко С. С. - Одностороння відмова від договору як підстава припинення строку його дії (2016)
Назаренко Є. В. - Захист прав та інтересів сторін договору перевезення автомобільним транспортом (2016)
Осипова І. І. - Підстави звільнення від доказування за законодавством зарубіжних країн (2016)
Андрейцев В. В. - Поняття господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки (2016)
Гуренко М. А. - Співвідношення інвестиційних договорів публічного характеру та договорів, що укладаються у рамках державно-приватного партнерства (2016)
Кузьмін С. А. - Криміналізація незаконного перетинання державного кордону України, Марчук М. П. (2016)
Захарчук В. М. - Самовільно зайнята земельна ділянка як предмет злочину (2016)
Плисюк Н. М. - Розмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, і умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання (2016)
Гураль Л. О. - Загальні підходи до визначення меж відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень (2016)
Мартинюк О. Г. - Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури (2016)
Димінська О. Ю. - Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС (2016)
Гуменюк О. Г. - Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект), Бриндіков Ю. Л. (2016)
Савицький В. Т. - Державна служба України: законодавчі новели та реальність (2016)
Прудиус Л. В. - Перспективи оцінювання професійних кваліфікацій державних службовців в Україні (2016)
Синчак В. П. - Уточнення сутності "зеленого" ресурсоаудиту та методичні підходи до його проведення в сільськогосподарських підприємствах, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2016)
Соколюк Г. О. - Формування стратегії конкуренції підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Прилепа Н. В. (2016)
Лазор О. Я. - Тенденції збалансування попиту та пропозицій молодіжного сегменту ринку праці у Харківській області, Лазор О. Д., Шатіло І. В. (2016)
Кулинич Р. О. - Застосування статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень (2016)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 рік (2016)
Михайлов В. С. - Методологічні проблеми удосконалення сільськогосподарської статистики (2016)
Фасолько Т. М. - Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни (2016)
Омельчук О. М. - Рецензія на монографію С. А. Саблука "Кримінально-правова протидія злочинності в Україні у 1922–1960" (2016)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності (2016)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2016)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2016)
Вихідні дані (2016)
Погріщук Б. - Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки, Погріщук Г. (2016)
Власюк Т. - Зовнішньоторговельні аспекти безпеки функціонування хімічного комплексу України (2016)
Мельник В. - Інноваційно-інтенсивний тип виробництва як пріоритетний у розвитку сільського господарства в Україні, Погріщук О. (2016)
Луцишин З. - Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України, Фролова Т., Лук’яненко Л. (2016)
Кириленко С. - Нові підходи у наданні роздрібних банківських послуг в умовах розвитку цифрових мобільних технологій: досвід іноземних банків (2016)
Ільченко С. - Наукові інструменти врахування природи секторальної асиметрії ринку транспортних послуг в морському судноплавстві, Познанська І. (2016)
Лизун М. - Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів (2016)
Зварич І. - Сучасні глобальні екологічні ризики (2016)
Островська Г. - Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях (2016)
Гоголь Т. - Теоретичні засади формування брендів підприємств агропромислової сфери (2016)
Рудницька О. - Аналіз операційної діяльності за основними бізнес-процесами торговельних підприємств (2016)
Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах (2016)
Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Oliinychenko D. R. - Investigation of hadron multiplicities and hadron yield ratios in heavy ion collisions, Bugaev K. A., Sorin A. S. (2013)
Semenov I. L. - Ion drag force on a charged macroparticle in collisionless plasma (2013)
Brodin A. - Mechanisms for anomalous diffusion in a nematic environment (2013)
Kras’ko M. M. - Influence of tin impurity on degradation of conductivity in electron-irradiated n-Si (2013)
Yeshchenko O. A. - Temperature effects on the surface plasmon resonance in copper nanoparticles (2013)
Litovchenko N. M. - Excitonic parameters of InxGa1-xAs−GaAs heterostructures with quantum wells at low temperatures, Korbutyak D. V., Strilchuk O. M. (2013)
Dotsenko I. S. - Teleportation of quantum entangled two-photon states in the presence of noise, Korobka R. S. (2013)
Makhlaichuk P. V. - Dimerization of water molecules. Modeling of the attractive part of the interparticle potential in the multipole approximation, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2013)
Simenog I. V. - The conditions of stability of two-dimensional quantum systems of three charged particles, Mikhnyuk V. V., Kuzmenko M. V. (2013)
Simulik V. M. - Ivan Yuriyovych Krivsky (to the 80-th anniversary of his birthday) (2013)
Новохатський К. - Краєзнавство, літописаня, архіви: можливі перспективи (2003)
Прись Т. - Участь архівних установ України у написанні "Історії міст і сіл Української РСР" (2003)
Клименко Т. - 3 історії розвитку архівної справи на Черкащині (2003)
Тимошенко Л. - Архіви уніатської церкви - джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя ХVІІ-ХVIII ст. (2003)
Стецик Ю. - Монастирські архіви Перемишльщини як джерело історичного краєзнавства (2003)
Скрицька Л. - Патриція Кеннеді Грімстед про проблему возз'єднання української архівної спадщини: від перекладача-референта (2003)
Солонська Н. - Щодо створення зведеного каталогу давньоболгарських джерел, які знаходилися в імовірному фонді бібліотеки Ярослава Мудрого (2003)
Березюк Н. - Під дамокловим мечем реформи (2003)
Понєдєльнік Л. - Декоративно-ужиткове мистецтво Волині міжвоєнного періоду (1921-1939) (2003)
Климова К. - Воєнно-історичне краєзнавство початку XX ст. (2003)
Якубовський В. - Деякі історіографічні проблеми історії Болохівської землі (2003)
Хаварівський Б. - Тернопіль крізь призму геральдики, Клименко О. (2003)
Кочеркевич Я. - Побут львів'ян XVII ст. (джерелознавчий аналіз заповітів) (2003)
Єрмолаєва Е. - Історіографія XIX - початку XX ст. щодо освоєння українського Приазов'я німецькими переселенцями (2003)
Бекетова В. - Краєзнавча проблематика на сторінках журналу "Исторический вестник" (2003)
Дроздовська О. - Історія заснування й краєзнавчі студії журналу "Літопис Бойківщини" (Самбір, 1931-1939 рр.) (2003)
Заяць А. - Публікації локаційно-магдебурзьких привілеїв містам Волині XVI - першої половини XVII ст. у виданнях другої половини XIX - початку XX ст. (2003)
Тиміш Л. - Краєзнавча проблематика львівських історико-церковних досліджень (міжвоєнний період) (2003)
Біла С. - Краєзнавча тематика у дослідженнях подільських істориків церкви (2003)
Петрик А. - Історико-краєзнавчі аспекти дослідження боярських родоводів Перемишльської землі на сторінках "Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка" (2003)
Міщук Г. - Рукописи з нумізматики в архіві Одеського товариства історії та старожитностей у зібранні Інституту рукопису НБУВ (2003)
Верба І. - Стаття Наталії Полонської-Василенко "До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя (Леклерк і Болтін)": датування, інтерпретації (2003)
Чепуренко Я. - Інтернет-ресурси органів державної влади України: формування, структура, наповнення (2003)
Попельницький О. - 3 історії формування рукописних фондів Національного музею історії України (2003)
Сінкевич Є. - Використання фондів Державного архіву Херсонської області у дослідженні історії Херсонського державного університету (2003)
Кметь В. - 3 історії дослідження Львівської єпархії XVI - початку XVII ст. : за матеріалами фондів ЦДІАЛ України (2003)
Недбальська О. - Розвиток медичної справи на Єлисаветградщині в кінці XIX - на початку XX ст. (2003)
Латиш О. - Стан медичного забезпечення населення Західної України в період нацистської окупації (2003)
Сахно В. - Архівні документи та місцеві періодичні видання про діяльність міжнародних гуманітарних організацій на Півдні України в 20-30-ті рр. XX ст. (2003)
Тюрменко І. - Київське шкільництво часів Української держави (1918) в документах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (2003)
Капраль М. - Огляд джерел до історії національних громад Львова XVІ-ХVIII ст. (2003)
Голубко В. - Документи особового архівного фонду Йосифа Ґронського у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Середяк А. (2003)
Смуток І. - Архів Самбірської економії як джерело до історії міст і сіл Прикарпаття (2003)
Лохматова А. - Фонди обласних державних архівів як джерело з історії селянства в пореформеній Україні (2003)
Бут О. - "Економічна контрреволюція" в радянській Україні у дзеркалі архівних документів, Добров П. (2003)
Адамовський В. - Документи архівів України як джерело вивчення масових депортацій українського населення 1920-1930-х рр. (2003)
Коник Ю. - Фонд Херсонського духовного правління як важливе джерело краєзнавчих досліджень (2003)
Кравчук П. - Фонди Державного архіву Львівської області як джерело краєзнавчих досліджень (2003)
Терещук Н. - Метрические книги второй половины XIX в. как источниковая база по изучению истории греческой диаспоры г. Севастополя (2003)
Качкан В. - Катря Гриневичева: ціхи до біографії за епістолярієм (2003)
Михальченко С. - Историк Иван Порфирьевич Филевич (2003)
Галик В. - До питання історичного краєзнавства Галичини в спадщині Івана Франка (2003)
Макієнко О. - Б. Д. Грінченко на Херсонщині: маловідомі сторінки біографії українського діяча (2003)
Павлова В. - Краєзнавство в творчому доробку Т. М. Мовчанівського (архівні та музейні джерела про його діяльність) (2003)
Довжук І. - Про діяльність А. Ф. Мевіуса в Луганському гірничому окрузі (2003)
Целуйко О. - Великий коронний підскарбій Ян Миколай Данилович: портрет на тлі епохи (2003)
Сеги Л. - Архивы в информационном обществе: составление исторических баз данных для упрощения архивных исследований (2003)
Скалабан В. - Историко-документальная хроника городов и районов Беларуси "Памяць": эволюция краеведческого издания (2003)
Нестерович Ю. - Деятельность Археографической комиссии Белкомархива (2003)
Крохмаль Я. - Регіоналістика в діяльності польських державних архівів (2003)
Купченко В. - Міське планування в Києві у 1920-1930-х роках, Волкотруб Г. (2003)
Григорук М. - Окремі аспекти соціально-культурного розвитку м. Дубно Волинської губернії кінця XIX - початку XX ст. (за матеріалами фонду "Дубнівське міське спрощене громадське управління") (2003)
Біляшівський Б. - Перепис Слобожанщини та українського населення сусідніх територій 1732 року (2003)
Скибак І. - Отець Олекса Пристай і його опис бойківської ноші трускавчан кінця XIX - початку XX ст. (2003)
Петренко О. - Маєткові монополії та їх оренда на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст. (2003)
Пуцко В. - Українські митці на початку XVIII ст. в Алеппо? (2003)
Чиркова М. - Вибори до Всеросійських установчих зборів на Полтавщині (джерелознавчий аспект) (2003)
Мингалёва Ю. - Англоязычные источники по истории иностранного туризма в Советском Крыму (довоенный период), Попов А. (2003)
Зворський С. - Краєзнавчі та архівні аспекти досліджень з історії бібліотечної справи в Україні (2003)
Романовський Р. - Питання регіональної історії на сторінках польського архівознавчого видання "Archeion", 1990-2000 рр. (2003)
Бобков В. - Из истории краеведческих исследований на юге Украины по данным архивов Санкт-Петербурга и Симферополя (2003)
Романовський Р. - "Архівні подорожі" Язепа Янушкевича (2003)
Слободніченко А. - Краєзнавчі публікації на сторінках журналу "Архіви України" (2003)
Сергієнко Ю. - Про помилки і неточності у збірці документів про Михайла Драгоманова (2003)
Волковинський В. - Архівіст, історик, захисник вітчизни, Васько Л. (2003)
Відомості про авторів (2003)
Алпеева А. В. - Расширение резервных возможностей системы внешнего дыхания с помощью увеличения объема дыхательных путей у детей Дошкольного возраста с разным уровнем физического развития (2010)
Аркушина Г. Ф. - Особливості просторової диференціації урбанофлори Кіровограда (2010)
Бродська А. Ю. - Абдомінально-вісцеральне ожиріння як ключова ланка розвитку метаболічного синдрому у жінок в пременопаузі (2010)
Говорун О. В. - Добові ритми вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) (2010)
Глотов С. В. - Материалы к фауне жуков-стафилинид подсемейства Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) Луганской области. Сообщение 1 (Триба Athetini) (2010)
Гринёв В. В. - Особенности видового состава водорослей в источниках горного Крыма (2010)
Давиденко І. В. - Деякі аспекти сезонної динаміки орнітофауни водно-болотних угідь полісся та лісостепу України (2010)
Єршова О.М. - Адаптаційні можливості біомаси штамів спіруліни на фоні хронічного стресу у мозку щурів (2010)
Жмуд О. І. - Новий для флори України вид - Solanum retroflexum dunal (Solanaceae) на території Дунайського біосферного заповідника та питання подальшої синантропизації флори Кілійської дельти Дунаю, Жмуд О. В. (2010)
Запорожець О. П. - Аналіз гендерних відмінностей параметрів сенсомоторних реакцій та показників нейродинамічних функцій у гімнастів молодшого шкільного віку (2010)
Кавурка В. В. - Фауна листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) національного природного парку "Гомільшанські ліси" (Харківська область, Україна) (2010)
Казначєєва М. С. - Дослідження стану прооксидантно-антиоксидантної системи капусти білокачанної різних за рівнем стійкості сортів (2010)
Коцюба И. Ю. - Плоидность и клоновая структура популяций партеногенетического вида Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) (Lumbricidae) в пределах Украины, Межжерин С. В., Жалай Е. И., Гарбар А. В. (2010)
Лось Л. О. - Дослідження цереброваскулярних проявів на фоні зниження мозкового кровотоку, Плиска О. І. (2010)
Петренко Ю. О. - Особливості фізичного розвитку та нейродинамічних функцій у студентів 17-20 років, Меньших О. Е., Цаподой С. В. (2010)
Пінкіна Т. В. - Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного за дії на нього важких металів водного середовища (2010)
Русина Л. Ю. - Фенотипическая структура популяции осы Polistes nimpha (Christ) Hymenoptera, Vespidae) на территории урочища "Вакаловщина" Сумской обл, Орлова Е. С., Говорун А. В. (2010)
Русіна Н. В. - Біотопічний розподіл ліхенобіоти Луганського природного заповідника НАН України (2010)
Турубара О. В. - Рідкісні види лікарських рослин Лівобережного Полісся та їх охорона (2010)
Філатова О. В. - Вивчення сучасного стану степової фітобіоти об׳єктів ПЗФ Ізюмського району Харківської області та визначення можливостей розширення заповідних територій, Корзун Н. М. (2010)
Чаплигіна А. Б. - Еколого-фауністичний аналіз орнітофауни урболандшафтів на прикладі журавлівського гідропарку м. Харків (2010)
Черняков Д. О. - Перспективи усунення фрагментарності заповідної зони Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнському півострові, Уманець О. Ю., Селюніна З. В. (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Soroka V. I. - Nuclear microanalysis study of surface nanolayers in gold-silicon structures, Lebed S. O., Tolmachev M. G., Kukharenko O. G., Veselov O. O. (2013)
Gorishnyi M. P. - Nature and kinetics of non-stationary light absorption induced by femtosecond laser pulses in lead phthalocyanine and chloro-aluminum-chloro-phthalocyanine films (2013)
Abed H. J. - Comparison among different types of advanced modulation formats under four wave mixing effects, Din N. M., Al-Mansoori M. H., Abdullah F., Fadhil H. A. (2013)
Volkov A. Yu. - Evaluation of non-diagonal components of the pockels tensor for photorefractive Sn2P2S6 crystal (2013)
Blonskyi I. V. - Filamentation of femtosecond vortex beam in sapphire, Kadan V. M., Dergachev A. A., Shlenov S. A., Kandidov V. P., Puzikov V. M., Grin’ L. O. (2013)
Dimian M. F. - Effects of variable fluid properties on unsteady heat transfer over a stretching surface in the presence of thermal radiation, Megahed A. M. (2013)
Khader M. M. - Numerical solution for the effect of variable fluid properties on the flow and heat transfer in a non-Newtonian Maxwell fluid over an unsteady stretching sheet with internal heat generation, Megahed A. M. (2013)
Kostylyov V. P. - Influence of surface centers on the effective surface recombination rate and the parameters of silicon solar cells, Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V., Slusar T. V., Sushyi A. V. (2013)
Gorskyi P. V. - Power factor for layered thermoelectric materials with a closed Fermi surface in a quantizing magnetic field (2013)
Lysenkov E. A. - Percolation properties of systems based on polypropylene glycol and carbon nanotubes, Yakovlev Yu. V., Klepko V. V. (2013)
Gaevs’kyi V. R. - Electrolytic fabrication of zinc oxide nanoparticles, Nechyporuk B. D., Novoselets’kyi N. Yu., Rudyk B. P. (2013)
Balabai R. M. - Electronic properties of functionalized graphene nanoribbons (2013)
Zadorozhna L. V. - Magnetic field of cosmic strings in the early Universe, Hnatyk B. I., Sitenko Yu. A. (2013)
Рупташ О. - Поняття смислу в інтерпретативній парадигмі соціогуманітарних наук (2014)
Компаниец Л. - В зазеркалье христианско-теософских взглядов Я. Бёме и Э. Сведенборга (2014)
Бродецький О. - Етичні засади релігійної толерантності: дискурс Д.Ікеди і його західні кореляції, Горохолінська І. (2014)
Горохолінська І. - Релігійність та європейські цінності: етика й релігія доби секуляризації та глобалізації (за працями Ч. Тейлора) (2014)
Бойчук Н. - Біографічні нариси Макса Шеллера: релігійний контекст (2014)
Балух В. - Шанкара – індійський релігійний реформатор (2014)
Мизак Н. - Українські конфесійні періодичні видання в умовах гітлерівської окупації України (1941-1944 рр.) (2014)
Шкрібляк М. - Ідея універсальної унії та спроба проголошення Київського Патріархату в умовах зростаття москвоцентричних настроїв у поберестейський період (2014)
Шепетяк О. - Церква і екуменізм: кроки до обʼєднання (2014)
Михайлюк С. - Митрополит Андрей Шептицький – видатний релігійний діяч,теоретик гуманістичної етики (2014)
Яремчук А. - Еволюція державно-правових відносин на території Русі у XV-XVI ст. (на прикладі Руського та Белзького воєводств) (2014)
Марчишак А. - Виникнення і становлення Ефіопської православної церкви (2014)
Докаш В. - Основні складові протестантської есхатології: структурно-функціональний аналіз (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського