Демяненко Ю. - Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-японской войны 1904-1905 гг.(часть І: А-К) (2016)
Іванов О. - Мао Цзедун: політичні проблеми культурного розвитку Китаю (до "революції" 1966-1976 рр.) (2016)
Кирилова А. - Російська політика щодо болгарської освіти після Кримської війни (2016)
Седляр Ю. - Формування спільної європейської політики у галузі безпеки та оборони (1945-2014 рр.) (2016)
Хомутовська І. - "Перебудовний" етап СРСР (1985-1991 рр.) - складові не реалізації, Шитюк М. (2016)
Гамза В. - Спогади Пєтара Абрашева як джерело з історії освіти та культури на Миколаївщині у другій половині XIX століття (2016)
Григоращенко О. - Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В. Ф. Снігового (2016)
Пархоменко В. - Формування образу ворога у 1915 р. (на матеріалах російської періодики) (2016)
Захарченко О. - Штурм "Бузького валу" і бої за Ковалівський плацдарм: забута трагедія (2016)
Зеркаль М. - Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам’яті (1941-1942 рр.) (2016)
Павленко Ю. - Промисловий розвиток Миколаївщини в період перебудови (1985-1991 рр.) (2016)
Шкварець В. - Рецензія на книгу П. І. Гайдуцького "Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні". – К. : ТОВ "Інформаційні системи", 2015. – 448 С., Маринченко Г. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Вринчану Н. О. - Кандидоз. Проблеми та перспективи антифунгальної терапії (частина I) (2016)
Дроговоз С. М. - Механизм действия карбокситерапии, Штриголь С. Ю., Кононенко А. В., Зупанец М. В., Штробля А. Л. (2016)
Кальченко В. І. - Нейродіабет та шляхи його фармакотерапії, Вовк М. В., Родік Р. В., Ярош О. К. (2016)
Каврайський Д. П. - Циркадіанні ритми антиконвульсивної дії 1­(4­метоксифеніл)­5­(2­|4­(4­метоксифеніл)піперазин­1­іл|­2­оксоетил)­1,5­дигідро-­4H-­піразол||3,4­D| піридин­4­ону та вальпроату натрію на моделі пентилентетразол­індукованих судом у мишей, Штриголь С. Ю., Цивунін В. В., Штриголь Д. В. (2016)
Джигалюк О. В. - Вплив 4­|4­оксо­4H­хіназолін­3­іл| бензойної кислоти (ПК­66) на стан біоенергетичних процесів у міокарді щурів за адреналінової міокардіодистрофії, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2016)
Залигіна Є. В. - Скринінгове дослідження противиразкової активності густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А. (2016)
Ларіонов В. Б. - Хіральність як фактор впливу на фармакокінетику похідних 1,4­бенздіазепіну (2016)
Літвіненко Д. Ф. - Пошук потенційних антигіпоксантів серед оригінальних гетерометалічних комплексів германію та 3d­металів на основі лимонної та винної кислот, Козир В. А., Марцинко О. Е. (2016)
Павлов С. В. - Антиоксидантні та кардіопротективні властивості тамоксифену цитрату за умов гіпоксичного пошкодження кардіоміоцитів, Левченко К. В. (2016)
Хаврона М. Ю. - Антиоксидантна активність рослинної сировини видів роду Герань, Бензель І. Л., Огурцов В. В., Піняжко О. Р. (2016)
Яковлєва Л. В. - Морфологічні дослідження гепатопротекторної дії нового рослинного засобу за умов експериментального гепатиту, викликаного туберкулостатиками, Геруш О. В., Лар’яновська Ю. Б., Міщенко О. Я. (2016)
Яцина О. І. - Ліпосомальний кверцетин нормалізує калієву провідність в ізольованих клітинах гладеньких м’язів гіперактивного сечового міхура щурів, Мельник М. І., Паршиков О. В., Костєв Ф. І., Фурманов Ю. О., Соловйов А. І. (2016)
Демченко А. В. - Фармакологічна корекція стану системи глутатіону крові хворих на хронічну ішемію мозку, Бєленічев І. Ф., Боброва В. І. (2016)
Макаренко О. В. - Основні аспекти фармакотерапії захворювань гастродуоденальної зони в дітей, Карімова М. М. (2016)
12-та Національна школа молодих учених­фармакологів імені академіка НАМН України О. В. Стефанова (2016)
Єфименко Т. І. - Деякі аспекти громадського обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій на період до 2020 року (2017)
Вітренко Ю. М. - Вартість і ціни освітніх послуг (2017)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної макроекономіки, Федосов В. М. (2017)
Богдан Т. П. - Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України (2017)
Камінський А. Б. - Запровадження в Україні державних облігацій, індексованих на показник інфляції: за і проти, Браткова І. М. (2017)
Грицишен Д. О. - Обліково-інформаційна система управління заходами з попередження та ліквідації економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій (2017)
Хомутенко А. В. - Прагматика та семантика термінів фінансової науки "суспільні фінанси”, "публічні фінанси” та "державні фінанси” (2017)
Філіпенко А. С. - Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму (2017)
Кошак Ю. Ф. - Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження (2016)
Cидоренко А. Ю. - Психосоціальні предиктори якості життя підлітків із уродженими вадами серця (2016)
Швед М. І. - Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології, Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Цуглевич Л. В. (2016)
Фурдичко Л. О. - Вплив тіотриазоліну на стан протеїназно-інгібіторної системи в легенях у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії (2016)
Радецька Л. В. - Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням (2016)
Вакалюк І. І. - Перебіг стабільної ішемічної хвороби серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки в реабілітаційному періоді після реваскуляризаційних втручань, Вірстюк Н. Г. (2016)
Шамсиев А. М. - Особенности изменения иммунологических показателей у детей с хроническим бронхитом, Юсупов Ш. А., Мухамадиева Л. А., Юлдашев Б. А. (2016)
Дронов О. І. - Аналіз комбінованого впливу інтратуморальної експресії тимідилатсинтази та hENT1 на ефективність схеми гемцитабін+тегафур в ад’ювантому лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Грабовий О. М., Климнюк І. С. (2016)
Кузняк Н. Б. - Закономірності індивідуальної анатомічної мінливості носової ділянки у плодів людини (2016)
Кіркілевський С. І. - Результати застосування неоад’ювантної хіміопроменевої терапії Sз внутрішьоартеріальним введенням цитостатиків хворим на рак стравоходу, Фридель Р. І., Кондрацький Ю. М., Крахмальов П. С. (2016)
Процайло М. Д. - Рідкісний випадок природженого високого стояння лопатки (2016)
Шевага В. М. - Математичне моделювання впливу чинників ризику на вірогідність несприятливого результату при тяжкій черепно-мозковій травмі, Паєнок А. В., Білошицький В. В., Задорожна Б. В., Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Гутор Т. Г., Щибовик Д. В. (2016)
Шамсиев Р. А. - Поэтапное хирургическое лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба (2016)
Дзюбановський І. Я. - Комплексне хірургічне лікування хворих із гнійно-некротичними ускладненнями на ґрунті синдрому діабетичної стопи, Антощук Р. Я. (2016)
Захарко В. П. - Міні-інвазивне лікування пахвинних гриж у дітей (клінічний випадок та огляд літератури) (2016)
Вергун А. Р. - Оніхогрифоз, ускладнений інкарнацією нігтя: особливості хірургічної елімінації та комплексного лікування (2016)
Аплевич В. М. - Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу, Горша О. В., Школьний А. П. (2016)
Шкробот Л. В. - Поширеність факторів ризику онкопатології ротової порожнини в осіб шкільного віку з різним рівнем тривожності, Вадзюк С. Н., Паласюк Б. О. (2016)
Ненашко І. А. - Неспецифічна дисплазія сполучної тканини – фактор ризику післяопераційного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени (2016)
Волошин О. С. - Характеристика конституційних факторів особистості та показників уваги в осіб юнацького віку (2016)
Горша В. І. - Стан вегетативної регуляції в осіб із високим рівнем професійно зумовленого психоемоційного навантаження – водіїв пасажирського електротранспорту, Горша О. В. (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості надання медико-психологічної допомоги в загальносоматичній мережі на прикладі онкології (2016)
Венгер О. П. - Порівняльна характеристика клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, Шкробот Л. В. (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості психоемоційного стану чоловіків, жінки яких хворіють на параноїдну шизофренію (2016)
Салій М. І. - Фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень у хворих із лакунарним інсультом, Шкробот Л. В. (2016)
Чухраєв М. В. - Корекція психологічного стану та зниження болю у хворих із дискогенними дорсопатіями за допомогою бінауральної терапії та фотостимуляції, Древицька О. О., Данілова О. О., Левковська В. І. (2016)
Шпильовий Я. В. - Персонологічні властивості та ставлення до хвороби у жінок із невротичними тривожно-депресивними розладами різного психогенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців–учасників АТО) (2016)
Шкода К. В. - Клініко-психологічна характеристика і комплексна психокорекція дезадаптації у дружин та матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання та її ефективність (2016)
Юдін М. А. - Психосоціальна адаптація косметологічних пацієнтів із заниженою самооцінкою (2016)
Савіна М. В. - Характеристика комунікативних процесів у родинах жінок із порушенням здоров’я сім’ї та різним адиктивним статусом (2016)
Слабий О. Б. - Морфометричний аналіз змін деяких ультраструктур кардіоміоцитів камер легеневого серця, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2016)
Ковальська М. Є. - Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях в динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту (2016)
Дзюбановський О. І. - Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів ліпопероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу після експериментального тридобового холестазу (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в гіпофізі статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту та їх вплив на репродуктивну функцію, Лимар Н. А. (2016)
Худоб’як М. М. - Антиоксидантна система захисту при експериментальній травмі грудної клітки та обох стегон, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2016)
Волошин С. Б. - Клініко-генетичні закономірності формування та перебігу бронхіальної астми в дитячому віці (2016)
Андрейчиков М. В. - Аналітичний спосіб підвищення ефективності сухого очищення повітря на гірничих підприємствах (2013)
Беликов А. С. - Неоднозначность показателей в оценивании условий труда нарабочем месте для предоставления льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, Сафонов В. В., Харачих Г. И. (2013)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к предприятиям строительной индустрии, Нестеренко С. В., Ткач Н. А., Давыдова А. Р. (2013)
Беликов А. С. - Использование огнезащитных средств для снижения горючести древесины, Капленко Г. Г., Левченко Г. Н., Пушнин Л. П., Денисюк Я. (2013)
Беликов А. С. - Прочностные свойства защитных касок для работы на объектах стройиндустрии, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В. (2013)
Беликов А. С. - Принятие решений при проведении специальных видов работ с применением миникомплекса МК1, Чаплыгин А. С., Голендер В. А., Капленко Г. Г., Широкова Е. А. (2013)
Беликов А. С. - Применение специальных средств ликвидации последствий при обрушении элементов конструкций, зданий и сооружений, Чаплыгин А. С., Рагимов С. Ю., Дмитрюк С. П. (2013)
Бойко О. В. - Обеспечение производства безопасной плодовой продукции (2013)
Богданов Ю. В. - Методический подход по оценке экологического риска на рабочих местах и его применение для оценки шумового воздействия, Паращиенко И. Н., Полищук С. З., Сафонов В. В. (2013)
Верхоглядова Н. И. - Социально-экономические показатели оценки радиационного качества жилых зданий, Беликов А. С., Широкова Е. А., Пушнина Ю. А., Капленко Г. Г. (2013)
Голякова И. В. - Исследование температурной обстановки на рабочем месте оператора ПЭОМ (2013)
Гунченко О. М. - Вплив на стан охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві оснащеності засобами автоматизації і захисту робочої зони, Вишневський Д. О., Проніна Ю. Г. (2013)
Деревянко В. Н. - Технология производства полимерпесчаных изделий, Мазаев В. Т., Радовенчик М. А. (2013)
Заплатинский В. М. - Защита как показатель безопасности (2013)
Захаров Ю. И. - Улучшение акустических условий пребывания людей в условиях реконструкции элементов городской инфраструктуры, Саньков П. Н., Захаров В. Ю., Ткач Н. А. (2013)
Козодой Д. С. - Дослідження сучасних методів оцінки та управління ризиком, Сколота А. С. (2013)
Комар А. С. - Розробка засобів технічної безпеки по зниженню потенційних небезпек операторів мобільної сільськогосподарської техніки (2013)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту гумусу та рухомих форм поживних речовин в чорноземах звичайних на цілині і ріллі (2013)
Кущенко В. Н. - Факторный анализ напряженного состояния узлов опирания направляющих шкивов рамных шахтных копров, Нечитайло А. Е. (2013)
Маковецький Б. И. - Функциональное зонирование городских территорий и экологическая безопасность населения города Днепропетровска, Саньков П. Н., Ткач Н. А., Трошин М. Ю., Архангельская Л. В., Давыдова А. Р. (2013)
Михалко О. Г. - Роль і важливість формування і трансформації системи цивільного захисту в сучасних умовах (2013)
Мозговой А. М. - Разработка новых композитных материалов для пожаробезопасности и снижения шума машин и механизмов на рабочих местах в промышленности и на транспорте (2013)
Модин Н. К. - Количественная оценка уровня личной безопасности при проведении аварийно-спасательных работ на основе универсального методологического подхода, Бурминский Д. А. (2013)
Паращиенко И. Н. - Пути снижения шума на предприятиях по производству жби и на прилегающих к ним городских территориях, Богданов Ю. В., Сафонов В. В. (2013)
Пенчук В. О. - Ефективна технологія поводження з твердими побутовими відходами в місцях їх створення, Даценко В. М. (2013)
Пенчук В. А. - О совершенствовании методики подготовки и переподготовки машинистов грузоподъемных машин, Юрченко Н. А. (2013)
Петренко А. О. - Моделювання теплового режиму приміщення (2013)
Поліщук С. З. - Еколого-економічна оцінка використання різних видів палива в системах опалення об’єктів будівництва, Танська А. О. (2013)
Потапенко В. И. - Взаимосвязь здоровья человека и мобильного телефона, Пащенко Л. В., Потапенко Т. П. (2013)
Рабич Е. В. - Безопасность воздействия электромагнитных излучений в условиях плотной городской застройки, Чумак Л. А., Сытник С. А., Кравчук А. М. (2013)
Романенко А. О. - Оцінка впливу БВР на стійкість масиву при відпрацюванні родовищ відкритим способом (2013)
Рунова Г. Г. - Исследование критериев зрительных условий труда, Герасименко В. А., Гармаш С. Н. (2013)
Саньков П. Н. - Моделирование акустического загрязнения территорий и экологическая безопасность населения Украины (2013)
Сидоров О. В. - Вплив електростатичних полів на концентрації легких аероіонів на робочому місці оператора ПЕОМ, Глива В. А. (2013)
Сипко В. Г. - Навчання у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності - запорука безпечного життя, Дашковська О. В., Кондратюк В. М. (2013)
Степанова А. В. - К вопросу паспортизации потенциально опасных объектов, Капля А. И., Пилипенко А. В., Сушко Л. А., Алёхина В. Ю. (2013)
Тараненко С. П. - Протипожежний захист Південної України в другій половині ХIХ ст. (2013)
Третьяков О. В. - Застосування методу вейвлет та фрактального аналізу для прогнозування ризику виробничого травматизму, Нестеренко С. В. (2013)
Чаплыгин А. С. - Анализ состояния безопасности с учетом возникновения ЧС в Украине (2013)
Чеберячко С. І. - До оцінки захисної ефективності протипилових півмасок, Радчук Д. І., Чеберячко Ю. І. (2013)
Шастун В. Н. - Защита и восстановление конструкций от агрессивного воздействия шахтных вод, Орлинская О. В., Рева М. П. Орешников Ю. В., Луценко А. Н. (2013)
Gubanov V. - Fеаturеs оf numеricаl cаlculаtiоn оf frее-stаnding chimnеys in sоftwаrе pаckаgеs (FEM Anаlysis), Lahmer T., Kulchytskyy А. (2013)
Реферати (2013)
Привітання (2013)
Некролог (2013)
Вихідні дані (2013)
Волошин В. С. - Термодинамика и экономическая стратегия развития современной энергетики (2016)
Дресвянніков Д. О. - Формування інвестиційного потенціалу підприємства (2016)
Огороднікова Н. Л. - Шляхи підвищення мотивації персоналу портової галузі до інноваційної діяльності (2016)
Швець Г. О. - Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України (2016)
Палій Н. В. - Економічна термінологія в аспекті мовної підготовки іноземних студентів, Стаценко Т. В. (2016)
Маказан Є. В. - Сучасні маркетингові принципи управління підприємством (2016)
Дубинська І. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління трудовими ресурсами регіону (2016)
Хаджинов А. С. - Развитие методов контроля энергоэффективности промышленного предприятия в системе энергетического менеджмента Украины (2016)
Соколенко В. А. - Місце податкової політики у загальній економічній політиці держави, Угрімова І. В. (2016)
Панюк Т. П. - Аналіз туристичної галузі України в контексті розвитку сільського зеленого туризму, Лукомська О. І. (2016)
Nikolova T. - State intervention in the regulation of poverty in the Northwest planning region (2016)
Кузнецова Ю. В. - Правовий захист комерційного найменування як гарантія права інтелектуальної власності на комерційне найменування, Какова А. О. (2016)
Катан Л. І. - Аспекти теорії та практики забезпечення сталого розвитку економіки України (2016)
Заіка Ю. А. - Фактори впливу на економічну поведінку промислового підприємства (2016)
Паршин Ю. І. - Якісний аналіз процесів економічного розвитку з використанням фазових траєкторій (2016)
Маркина И. А. - Оценка результативности функционирования перерабатывающего предприятия в контексте устойчивого развития, Оке О. Адедеджи (2016)
Кравченко М. С. - Аналіз сучасного стану розвитку торгівельной галузі України (2016)
Марченко И. Ф. - Стратегическое управление бизнес-процессами ИТ-службы коммерческого банка (2016)
Сиваченко О. В. - Аспекти управління ефективністю маркетингових комунікацій в мережі Інтернет (2016)
Інформація про видання (2016)
Содержание (2013)
Adašková D. - International preventive and counter-measures against the chemical and biological terrorism, Kazanský R. (2013)
Пивоварский Ю. - Применение результатов исследований по анализу голосового сигнала с помощью diagnoscope и voiceprints в секьюритологии, Родасик Р. (2013)
Бегичев С. В. - Выделение локальных техногенно-перегруженных участков территории г. Днепропетровска – путь к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, Ишутина А. С. (2013)
Беликов А. С. - Определение интенсивности теплового излучения на рабочих местах с учетом энергетической освещенности тепловых источников, Шаломов В. А., Широкова Е. А., Рагимов С. Ю., Шок В. (2013)
Беликов А. С. - Повышение безопасности строительных объектов за счет снижения пожарной опасности строительных конструкций и материалов, Шаломов В. А., Широкова Е. А., Рагимов С. Ю., Кравчук А. М., Фурнье Ю. А. (2013)
Беликов А. С. - Методика проведения исследований направленных на оценку состояния строительных конструкций и материалов из которых они изготовлены при применении специальных покрытий, Шаломов В. А., Широкова Е. А., Рагимов С. Ю., Стаценко Ю. Ф. (2013)
Бурминский Д. А. - Модель появления и развития нарушения безопасности проведения аварийно-спасательных работ, Модин Н. К. (2013)
Волошин В. Х. - Адсорбція галогензаміщенних індазолу на залізному електроді та їх інгобуюча дія в сірководеньвмісних розчинах електролітів, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Модификация гуминовых веществ для пластификации бетонных смесей и защиты арматуры от электрохимическойкоррозии, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Х. - Нові гумінові препарати для пластифікації бетонних сумішей і інгібування обсадної колони в сірководеньвмісних електролітах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Адсорбція поліаміноефірів на залізному електроді та їх інгібуюча дія в сірководеньвмісних розчинах електролітів, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Электрохимические и комплексообразующие свойства гумусовых веществ, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Волошин В. Ф. - Электрохимические процессы гуминовых веществ с обсадной колонной и бетоном в подземных электролитах сооружений, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2013)
Гармаш С. Н. - Экологическая биотехнология утилизации промышленных отходов, Герасименко В. А., Рунова Г. Г. (2013)
Гненна О. В. - Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві (2013)
Гусєв А. М. - Умови праці у відкритому та кабінетному типу офісів (2013)
Диденко Л. М. - К вопросу безопасности труда при возведении стальных вертикальных резервуаров, Рыбалка Е. А. (2013)
Диденко Л. М. - Влияние фактора стесненности на уровень безопасности при ремонте и реконструкции водопроводных сетей, Клименко А. А. (2013)
Дмитрюк С. П. - Анализ производственного травматизма в отрасли (2013)
Євтушенко О. В. - Удосконалення методу дослідження причинно-наслідкових зв’язків явища виробничого травматизму на харчових підприємствах (2013)
Запорожець О. І. - Деякі напрями робіт зі зниження та прогнозування електромагнітного навантаження на виробниче середовище, Халмурадов Б. Д., Глива В. А., Левченко Л. О. (2013)
Каслін М. Д. - Дисципліни безпеки життедіяльності людини в навчальних планах технікумів, Богатов О. І. (2013)
Качкар Е. В. - Влияние коэффициента теплоотдачи от необогреваемой поверхности на точность определения характеристики огнестойкости перегородок из сэндвич-панелей, Ковалев А. И. (2013)
Корольов В. П. - Розрахунковий метод підтвердження відповідності металевих конструкцій за рівнем корозійної небезпеки, Філатов Ю. В., Магунова Н. Г. (2013)
Крайнюк О. В. - До питання небезпеки відходів промисловості при будівництві автомобільних доріг, Буц Ю. В., Кобзін В. Г. (2013)
Кулявець Ю. В. - Об'єднання надлишкової інформації з метою просторового моніторингу довкілля, Богатов О. І., Єрмакова О. А. (2013)
Назарова В. В. - Оценка риска воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения крупного промышленного города (2013)
Нечитайло Н. П. - Применение баромембраной технологии водоподготовки для паровых и водогрейных котлов с целью уменьшения антропогенного воздействия на источники водоснабжения, Деревянко В. Н., Тюпа Д. Е. (2013)
Одинцов В. В. - Создание нормальных условий безопасности жизнедеятельности при синтезе и изучении физических свойств додекаборидов редкоземельных металлов, Корень Е. В. (2013)
Пикареня Д. С. - Новые пути переработки фосфогипса как экологически опасного сырья, Орлинская О. В., Чушкина И. В., Гапич Г. В., Исаенко Р. В. (2013)
Плис М. М. - Питання надійності та стійкості в контексті безпеки об’єктів економіки, Плис М. М., Рогальов М. В. (2013)
Прасолов Є. Я. - Охорона праці – важливий елемент у підготовці інженера механіка сільськогосподарської техніки, Лапенко Т. Г. (2013)
Рогач Ю. П. - Визначення ергономічних параметрів при оцінці ризику на механізованих процесах в АПК, Лущенков В. Л., Гранкіна О. В., Головін С. В. (2013)
Степаненко Т. И. - Проблемы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов в промышленных центрах, Ленский В. Г., Демидов И. А. (2013)
Степневська Я. В. - Прилади дозиметричної розвідки та контролю в різних галузях промисловості, Боталов Л. О. (2013)
Стрежекуров Э. Е. - Решение задач энергосбережения и экологии в теплоэнергетической индустрии с учетом топологоэксергетического анализа, Шаломов В. А., Вергун О. А., Долгополов И. С., Хмельницкий Е. Д., Совгир Л. О. (2013)
Стрежекуров Э. Е. - Термическая инициация механических способов разделения нежелательных эмульсий, Шаломов В. А., Федорченко Ю. Н., Павленко A. M., Кошлак А. В., Послайко И. А. (2013)
Стрежекуров Е. Є. - Енергозбереження як ефективний напрям вирішення екологічних проблем навколишнього середовища, Шаломов В. А., Полторацька В. М., Антонова А. О. (2013)
Таірова Т. М. - Дослідження виробничого травматизму в будівельній галузі з використанням системного підходу (2013)
Фоменко В. И. - О необходиости комплексной оценки состояния воздуха внутри жилых и общественных помещениях, Гильман Н. В. (2013)
Фоменко В. И. - Об опыте организации учебного процесса по охране труда, Гильман Н. В. (2013)
Цимбал В. А. - Зниження рівня грунтових вод в зонах впливу на заглиблені споруди (2013)
Чернета В. М. - Аналіз критичної інфраструктури та напрямки досліджень систем життєзабеспечення об’ектів України, Варадинова Ю. Е. (2013)
Шаленний В. Т. - Залежність вартості та трудомісткості робіт із відновлення фасадної теплоізоляції будинків від ступеня її пошкодження, Дікарев К. Б., Ніжніковський Г. С., Скокова А. О. (2013)
Шаленный В. Т. - Бескрановая технология устройства сейсмостойких каменных конструкций при достройке каркасного здания из монолитного железобетона, Ковалев А. А., Шайтанов А. И. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічні наслідки трансформації ґрунту в результаті нанесення на його поверхню шлаку (2013)
Реферати (2013)
Привітання (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2013)
Волошин В. С. - Управляемые функции денег (2016)
Mytsenko I. - The role of institutional factors in the formation of the national innovative environment in the conditions of globalization (2016)
Череп А. В. - Сутність економічної безпеки як складової частини діяльності підприємства та сучасні підходи до її трактування, Лясковець О. В. (2016)
Череп А. В. - Роль торговельних бар'єрів між Україною та ЄС для національних підприємств машинобудування, Кайнара Д. О. (2016)
Череп О. Г. - Конкурентоспроможність продукції підприємств машинобудування в період євроінтеграції України в Європейський Союз, Корнєв А. М. (2016)
Тараненко І. В. - Роль транснаціональних корпорацій у формуванні глобальної інноваційної системи (2016)
Лігоненко Л. О. - Технологічний розвиток підприємства як об'єкт управління (2016)
Щетініна Л. В. - Якість життя молоді та її вплив на освіту: якісний та кількісний виміри, Рудакова С. Г. (2016)
Бородіна О. А. - Інтеграція логістики та маркетингу для формування інноваційного потенціалу економіки (2016)
Кам'янецька О. В. - Напрямки удосконалення системи нефінансової підтримки малих та середніх підприємств-експортерів (2016)
Болдуєва О. В. - Міжнародні акти і закордонна практика забезпечення фінансової безпеки держави, Богма О. С. (2016)
Фролова З. В. - Перспективы антикризисного развития Донбасса (2016)
Бухаріна Л. М. - Раціоналізація ланцюгів постачання в системі матеріально-технічного забезпечення на промисловому підприємстві, Титарчук Д. І. (2016)
Горошкова Л. А. - Модель життєвого циклу ОСББ, Волков В. П. (2016)
Клименко О. М. - Сучасні процеси курсоутворення в Україні, Матвіенко Г. А. (2016)
Горошкова Л. А. - Моделювання розвитку автомобілебудування України, Волков В. П. (2016)
Горошкова Л. А. - Системний підхід до управління енергозбереження на мезорівні, Волков В. П. (2016)
Лубенець І. О. - Принципи побудови та структура економіко-організаційного механізму формування економічної безпеки підприємства (2016)
Щукін О. І. - Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств (2016)
Меліхов А. А. - Типологія конкурентної взаємодії та співпраці промислових підприємств (2016)
Обиход Г. О. - Екологічна небезпека атмосферного повітря України: просторова структуризація, Омельченко А. А, Бойко В. В. (2016)
Литвинова О. Б. - Методи імітаційного моделювання в оцінці надійності найпростіших систем (2016)
Макаренко М. В. - Дослідження напрямків спеціалізації морських портів України, Шайхатдінов А. З. (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка структурних зрушень в економіці регіонів України (2016)
Потапова Н. М. - Територіальний аспект формування транспортного комплексу (2016)
Сидоренко О. М. - Питання цивільно-правової охорони винаходів в Україні, Яковенко К. Р. (2016)
Зубков Д. А. - Проблемы защиты объектов авторского права и смежных прав в Интернете в контексте украинского законодательства (2016)
Шикова Л. В. - Проблеми співавторства на музичні твори, Баженов В. А. (2016)
Деревянко Т. А. - Оценка нематериальных активов (2016)
Шестакова Т. М. - Анализ и совершенствование организационной культуры высшего учебного заведения (2016)
Козлова В. Я. - Екологічна складова інноваційних процесів на промислових підприємствах України (2016)
Любчук О. К. - Моніторинг ефективності маркетингової діяльності підприємства чорної металургії (на прикладі ПАТ "ММК ім.Ілліча") (2016)
Гончаренко С. В. - Імперативи сталого розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах актуалізації змін (2016)
Крилов Д. В. - Методологічні підходи до розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів підприємств харчової промисловості (2016)
Швець Г. О. - Трансфер технологій - головний механізм інноваційного розвитку України (2016)
Швець Г. О. - Недобросовісна конкуренція в сфері інтелектуальної власності, Гаргала К. М. (2016)
Gonchar V. V. - Motivating the staff innovation activity in the system of management of enterprise's sustainable development, Uzun M. V. (2016)
Шикова Л. В. - Система управління інтелектуальним капіталом підприємства, Харабет К. В. (2016)
Деревянко Т. А. - Оценка инновационного потенциала и её использование при управлении предприятием, Губская Н., Капранов М. (2016)
Бессонова Г. П. - Аналіз інноваційних розробок на ПАТ "МК"Азовсталь" (2016)
Самсонова Л. В. - Регулювання контрактних відносин на національному та міжнародному рівнях (2016)
Маматова Л. Ш. - Формування матриці стратегій забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу промислових підприємств (2016)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан підприємництва в Україні (2016)
Бессонова С. І. - Інноваційна складова розвитку автомобілебудування в Україні (2016)
Корж М. В. - Рецензія на монографію Михайлишин Л. І."Транснаціоналізація світової економіки: інноваційний аспект" (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Теоретичні аспекти правової охорони торгівельної марки в Україні, Михаловська В. С. (2016)
Радєва О. Г. - Оцінка формування амортизаційної політики підприємств машинобудування з урахуванням стратегії їх розвитку (2016)
Інформація про видання (2016)
Губенко В. І. - Зміна моделі соціально-економічного розвитку України (2016)
Варченко О. М. - Формування європейської моделі безпечності харчових продуктів та її впровадження на підприємствах аграрного сектору України, Крисанов Д. Ф., Артімонова І. В. (2016)
Лобунець В. І. - Сучасний стан та особливості розвитку аграрної галузі економіки України в умовах євроінтеграції (2016)
Бондар О. С. - Тенденції та напрями розвитку аграрного ринку Київської області (2016)
Danylenko А. - Conceptual bases of agriculture production rationalization, Sokolska T. (2016)
Сальман І. Ю. - Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в Україні, Даниленко А.С., Шуст О.А. (2016)
Юхименко Я. В. - Дослідження бюджетного процесу публічних союзів: інституціональна методологія (2016)
Однорог М. А. - Модернізація інвестиційної політики сільськогосподарських підприємств агропромислового регіону на основі розробки комплексної програми по залученню інвестицій (на прикладі Київської області) (2016)
Бондаренко Р. І. - Оптимізація взаємодії суб`єктів інфраструктури агропродовольчого ринку України з використанням принципів е-комерції (2016)
Задорожна Р. П. - Big data – новий інформаційний феномен цифрової епохи (2016)
Качан Д. А. - Методичні підходи до оцінки стану та ефективного використання сільськогосподарської техніки (2016)
Стаднік Л. І. - Облік запасів в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Хомовий С. М. - Інформаційне забезпечення управлінського обліку сільськогосподарських підприємств, Гаврик О. Ю. (2016)
Кармазін В. І. - Вплив сучасних тенденцій ринку праці на зайнятість молоді в Україні (2016)
Трофимчук М. І. - Удосконалення системи оцінювання економічної ефективності електронних магазинів з продажу насіння, Савчук О. В. (2016)
Даниленко А. С. - Проблеми реформування місцевого самоврядування в процесі децентралізації, Бровко Н. І. (2016)
Dubas V. - Public diplomacy of Ukraine (2016)
Желєзний М. Ф. - Вдосконалення внутрішньогосподарського планування та матеріального стимулювання в аграрних формуваннях (2016)
Арбузова Т. В. - Економічні мотиви поведінки держави в сучасних умовах розвитку ринкової економіки України (2016)
Вихідні дані (2016)
Гудзь О. Є. - Інструменти державно-приватного партнерства щодо активізації інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств, Байрамов С. (2016)
Гудзь О. Є. - Принципи та умови забезпечення економічної безпеки телекомунікаційних підприємств, Сотниченко В. M. (2016)
Лапицкая О. В. - Особенности экспертной и инструментальной оценки экспортного потенциала Беларуси (2016)
Сьомкіна Т. В. - Методологічні підходи до державного регулювання функціонування інтегрованих підприємницьких систем в сфері телекомунікацій (2016)
Виноградова О. В. - Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами, Євтушенко Н. О. (2016)
Гусєва О. Ю. - Концепуальні основи управління інтелектуальним лідерством підприємств, Котлинський Ю. Л. (2016)
Виноградова О. В. - Передумови впровадження технологій 4G і 5G як складових інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України, Гончаренко С. В. (2016)
Виноградова О. В. - Мотиваційна складова розвитку туристичної галузі в Україні, Пілігрім К. І. (2016)
Гахов С. О. - Управління підприємствами та установами в умовах системної кризи, Гахова Н. А. (2016)
Халімон Т. М. - Інформаційні технології як платформа ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств (2016)
Легомінова С. В. - Парадигма інноваційних конкурентних переваг підприємства, Лобань О. О. (2016)
Згурська О. М. - Управлінський механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Ковшова І. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств, Бондар А. О. (2016)
Глушенкова А. А. - Структура інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації (2016)
Старинець О. Г. - Профіль механізму антикризового управління телекомунікаційних підприємств (2016)
Крижко О. В. - Інформаційні системи в маркетинговій діяльності, Дарчук В. Г. (2016)
Маковій В. В. - Теоретичний базис інформаційного менеджменту телекомунікаційних підприємств (2016)
Якубенко І. М. - Обґрунтування орієнтирів комунікаційної політики підприємства (2016)
Вдовиченко А. - Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні, Орос Г. (2014)
Молдован О. - Податкові інструменти стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у світовій практиці (2014)
Вітер М. - Інформаційна взаємодія державних органів у системі управління державними фінансами, Сендзюк М., Тищенко О. (2014)
Трайтлі В. - Вдосконалення методологічного та нормативно-правового забезпечення державних цільових програм в контексті зарубіжного досвіду (2014)
Кулик Р. - Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи, Новак Ю. (2014)
Малиняк Б. - Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні (2014)
Ткаченко Н. - Теоретичні основи гарантування банківських вкладів, Чеховський Д. (2014)
Скок Є. - Міжбанківський кредитний ринок України: мікроаналіз з позиції перспектив забезпечення цінової стабільності (2014)
Разумова Г. - Теоретичні та прикладні аспекти фінансової стійкості комерційних банків, Соколова Д. (2014)
Леськів О. - Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України, Галіцейська Ю. (2014)
Залєтов О. - Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку (2014)
Кужелєв М. - Формування парадигми державного регулювання системи комерційного страхування в Україні, Шакура О. (2014)
Козак Г. - Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Ткачук І. - Фінансове забезпечення інвестиційних проектів розвитку регіонів, Щур Р. (2014)
Карпишин Н. - Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна (2014)
Кайданник О. - Перспективи впровадження державно-приватного партнерства на комунальних підприємствах (2014)
Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Бойчук Р. П. - Форми, методи та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності (2016)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в Україні (2016)
Вороніна І. С. - Фармацевтична безпека як складова економічної безпеки держави в умовах інноваційної моделі соціально-економічного розвитку (2016)
Мінаєва О. М. - Адміністративні процедури вирішення податкових спорів (2016)
Калініченко А. І. - Інструменти торговельного захисту в контексті забезпечення економічної безпеки України (2016)
Товкун І. М. - Особливості створення та діяльності міждержавних торгівельних союзів та організацій (2016)
Kremenovska I. V. - Converting Domestic Wastes Into Renewable Source to Produce Electrical and Thermal Energy: Legal Aspects (2016)
Церковний О. В. - Критерії визначення податкового резидентства фізичних осіб (2016)
Дуденко Т. В. - Заклади культури як різновид неприбуткових організацій (2016)
Довбиш К. К. - Поняття і сутність принципів правового регулювання оплати праці (2016)
Трофименко М. С. - Особливості укладення трудових договорів у сфері інформаційних технологій (2016)
Макаренко О. Ю. - DMCA takedown notice як міжнародно-правовий інструмент захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (2016)
Науменко Ю. М. - Кіберсквотинг як загроза системі правової охорони доменних імен в Україні (2016)
Gusak L. - Psychological and pedagogical prerequisites for language teaching of younger pupis after method of the associative symbols (2013)
Davydyuk M. O. - The research of teaching abilities of students who are going to be teachers (2013)
Martchenko Yu. G. - Interactive methods of teaching foreign languages by means of group work (2013)
Андриевский И. Ю. - Имитационная модель деловой игры как структурный метод параллельно-иерархического представления и передачи знаний (2013)
Байтугелова Ж.. А. - Основные принципы оценивания образовательных результатов в процессе использования учебного портфолио (2013)
Блажко О. А. - Курси за вибором з хімії як складова допрофільної підготовки учнів основної школи (2013)
Будас Ю. О. - Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів засобами ділової гри (2013)
Волошина О. В. - Ділова гра як засіб педагогічної підготовки майбутніх учителів (2013)
Калашніков І. В. - Приклади використання математичного аналізу для розв’язання практичних задач, Лозовська Г. В., Суховітрук І. М. (2013)
Кіндрась І. В. - Формування навичок усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей на початковому етапі навчання у вищій школі (2013)
Клочко В. І. - Про деякі аспекти розвитку аналітичного мислення студентів як складової інженерного мислення, Кирилащук С. А., Бондаренко З. В. (2013)
Лавриш Ю. Е. - Потенціал синергетики як перспективної технології викладання іноземного дискурсу в системі вищої освіти (2013)
Лобачук І. М. - Теоретико-методичні аспекти викладання другої іноземної мови (2013)
Малінка О. О. - Діахронічний аналіз підходів до навчання іноземних мов (2013)
Матяш О. І. - Сучасні вітчизняні наукові дослідження шляхів удосконалення процесу формування знань та умінь учнів з геометрії (2013)
Найда Ю. М. - Музична творчість для народних інструментів як дидактичний матеріал для навчальних занять баяністів, Найда В. Ю. (2013)
Петрачков О. В. - Еволюція системи перевірки та оцінки фізичної підготовки військовослужбовців сухопутних військ (2013)
Савченко А. С. - Загальноприйняті правила аналізу уроку китайської мови у вищій школі (2013)
Смовженко Л. Г. - Сучасні методи навчання іноземних мов майбутніх філологів (2013)
Фурсикова Т. В. - Місце та роль комп’ютерної графіки у професійній діяльності вчителів образотворчого мистецтва (2013)
Черній Г. В. - Інтерактивні технології як засіб формування комунікативних умінь фахівців сфери туризму (2013)
Molochenko V. V. - Psychologically-pedagogical conditions of formation skills of partnership interaction in a small study group (2013)
Авксентьєва Т. А. - Аналітичний підхід до морального виховання студентської молоді (2013)
Бойван О. С. - Характеристика змісту педагогічних факторів формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Гринькова Н. М. - Технологія визначення рівнів моральної вихованості учнів початкових класів (2013)
Жаровська О. П. - Сучасні підходи до формування патріотизму у студентської молоді (2013)
Каплінський В. В. - Проблеми та практичний досвід формування моральної культури особистості (2013)
Осаульчик О. Б. - Формування культури іншомовного спілкування майбутнього фахівця як невід’ємної частини успішної професійної діяльності (2013)
Самойлов А. М. - Аналіз психолого-педагогічних підходів до визначення сутності девіантної поведінки (2013)
Столяренко О. В. - Рефлексивність та інтерперсональність особистості у трактуванні когнітивної складової виховання ціннісного ставлення до людини (2013)
Ціпан Т. С. - Організаційно-педагогічне забезпечення процесу громадянського виховання членів дитячо-юнацьких об’єднань (2013)
Шемчук Л. О. - Корпоративна культура як предмет наукових досліджень (2013)
Шестопалюк О. В. - Сучасні підходи до формування громадянської компетентності майбутніх фахівців (2013)
Brovchak L. S. - Pedagogical management as a constituent of the professional teachers training to organizational activities (2013)
Galuziak V. M. - Development of personality maturity of future teachers (2013)
Korsun Yu. O. - Professional self-consciousness in the structure of the personality of future engineers (2013)
Holkovska I. L. - Structure of readiness of future teachers to prevent and resolve conflicts (2013)
Khomyuk I. V. - The influence of the adaptation period in higher educational establishments on educational and cognitive activities of the first year students (2013)
Асадчих О. В. - Особливості організації процесу навчання японської мови студентів мовних спеціальностей на початковому етапі (2013)
Волохата К. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування природознавчої компетентності учнів (2013)
Гаврилюк Н. М. - Педагогічні умови моніторингу якості навчання на основі змін змістового компонента компетентностей студентів (2013)
Герасимова І. Г. - Проблеми формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі: соціально-історичний контекст (2013)
Гнатюк Н. Є. - Актуальні проблеми сучасної вищої освіти (2013)
Годлевська К. В. - Особливості використання мультимедіа презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Горбатько К. М. - Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці (2013)
Гриців В. Б. - Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Добровольська К. В. - Педагогічні умови формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Жуковський Є. І. - Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності (2013)
Земліна Ю. В. - Структура та компоненти професійної готовності фахівців з туризму (2013)
Киливник А. М. - Формування поняття культури самоорганізації особистості в студентів першого курсу (2013)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти формування у працівників професійних компетенцій з охорони праці, Кобилянська І. М. (2013)
Кобюк Ю. М. - Інтерактивні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Компанець Н. М. - Педагогічні умови професійного спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців біомедичної інженерії (2013)
Костенко Н. І. - Професійне іншомовне спілкування майбутніх фахівців сфери обслуговування як соціальна та педагогічна проблема (2013)
Кравець Р. А. - Компетентнісний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Курач М. С. - Художньо-проектна діяльність як засіб розвитку креативності майбутніх учителів технологій (2013)
Лавріненко О. А. - "Музичність” мови вчителя початкових класів у вимірах педагогічної майстерності (2013)
Луп’як Д. М. - Сучасні технології навчання у професійно-практичній підготовці майбутніх учителів технологій (2013)
Михайленко Л. Ф. - Формування здатності майбутніх учителів математики до якісної підготовки ефективних уроків (2013)
Надкернична Л. І. - Упровадження моделі підготовки майбутніх учителів до взаємодії з учнями (2013)
Олексюк М. П. - Технологія навчання студентів народних художніх ремесел у логіці компетентнісного підходу (2013)
Павленко Є. А. - Система компетенцій викладача фізичного виховання: традиції та інновації (2013)
Процюк В. М. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя музики в навчальному закладі (2013)
Решетник С. М. - Результати аналізу стану підготовки офіцерів внутрішніх військ МВС України до службової діяльності (2013)
Саєнко Н. В. - Формування професійної гідності майбутнього інженера (2013)
Сєргєєва О. В. - Проблема професійної підготовки перекладачів у психологічних і педагогічних дослідженнях (2013)
Соцький К. О. - Психолого-педагогічні характеристики процесу професійного саморозвитку (2013)
Тогочинський О. М. - Функції, структура і зміст соціальної компетентності працівників органів внутрішніх справ (2013)
Умерова Л. Д. - Методика обучения будущих инженеров по охране труда использованию информационных технологий в профессиональной деятельности (2013)
Яблоков С. В. - Теоретико-методологічні засади формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних технологій (2013)
Wojtowicz К. - Wartosc pracy (2013)
Гуріч З. В. - Історичні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів образотворчого мистецтва Херсонської губернії (сер. ХІХ – поч. ХХ століття) (2013)
Дзюбинська Х. А. - Будинок сиріт як одна з інституційних форм опіки у діяльності Варшавського благодійного товариства (1814 – 1914) (2013)
Демченко Н. М. - Тенденції розвитку освіти початку ХХ століття в педагогічних поглядах словесників Лівобережжя (2013)
Крапивний Я. М. - Чернігівська духовна семінарія – осередок освіти, культури науки регіону (2013)
Литовченко І. М. - Становлення та розвиток андрагогічної концепції у світі (2013)
Мільто Л. О. - Розвиток ідей педагогічної майстерності в історії зарубіжної філософсько-педагогічної думки (2013)
Шатковська І. С. - Педагогічні ідеї російських композиторів першої половини ХІХ століття (2013)
Кравець І. Л. - Концептуальні засади домашньої освіти у Польщі (2013)
Ковтонюк М. М. - Сучасні тенденції фахової підготовки майбутніх учителів за кордоном (2013)
Пилипенко О. П. - Організаційні вимоги вступу до ветеринарних ВНЗ Німеччини та України (2013)
Швець Н. А. - Забезпечення здорового способу життя викладачів та студентіву вищих навчальних закладах Російської Федерації (2013)
Білосевич І. А. - Теоретичні підходи до визначення особливостей технічного мислення (2013)
Візнюк І. М. - Психологічне забезпечення психологічної стійкості та здоров’я у навчальній діяльності студентів (2013)
Волківська Д. А. - Лідерство як предмет сучасного наукового пізнання (2013)
Шахов В. В. - Професійна самосвідомість як фактор особистісно-професійного розвитку фахівця (2013)
Бордюженко Т. А. - Стан розробленості проблеми профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин (2013)
Кутик О. М. - Андрагогічні засади організації методичної роботи щодо підвищення професійного рівня педагогів (2013)
Мальцева М. В. - Економічний світ дітей молодшого шкільного віку (2013)
Сорочинська В. Є. - Адаптація студентів вищих навчальних закладів: зарубіжна і вітчизняна практика (2013)
Наші автори (2013)
Акімова А. - Особливості розкриття теми громадянського обов’язку у трагедії Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (谢瑶环) (1961 p.) (2016)
Алєксєєнко О. - Опозиція "Україна" – "Московія" в історичній повісті Юрія Косача "Глухівська пані" (2016)
Бабенко А. - Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана "Месопотамія" (2016)
Баденкова В. - Інтерпретація образу землі в ідіостилі Дмитра Кременя, Макарова Н. (2016)
Байтеряков Є. - Діахронічна періодизація творчості гурту "Pink Floyd", Байтерякова Н. (2016)
Барабанова О. - Релігійна екзистенція художнього тексту в інформаційно-комунікативному просторі (2016)
Бережний В. - Функціонування анекдоту у розважальних програмах на телебаченні (на матеріалі передачі "Золотий Гусак") (2016)
Бойко В. - Гармонія буття верховинця й автентичної природи у творчості Івана Чендея (2016)
Бондар Л. - Метаморфози ідейно-тематичного наповнення п’єс Ярослава Верещака "Трохим чекає" та "Вогонь, любов і вічна благодать": текстологічний аналіз (2016)
Гнатенко К. - Проблеми вивчення художнього образу в літературному творі (2016)
Гольник О. - Містико-езотеричний дискурс повісті Галини Пагутяк "Брат мій Енкіду" (2016)
Горболіс Л. - Про збереження ідентичності у романі Степана Процюка "Руйнування ляльки" (2016)
Грищенко О. - Онтологічний вимір Мілени як модель ідеального простору (за повістю Софії Андрухович "Літо Мілени") (2016)
Гудзь Л. - Рослинна символіка і тема саду в поемі "Богородице Д?во, радуйся" Іоана Максимовича (2016)
Гурдуз А. - Повість Олексія Грякалова "Смерть єдинорога" в контексті інтерпретацій легендарно-міфологічного образу (2016)
Дмитрів І. - Духовні імперативи есеїстики о. Василя Мельника (Лімниченка) (2016)
Дмитрієва І. - П’єса-математична модель та її особливості (на матеріалі п’єси Семюеля Беккета "Квадрат") (2016)
Єременко О. - Бунтівна муза поезії Євромайдану, Гаврильченко Г. (2016)
Єремеєва Н. - Аналіз концептуального простору англійської народної казки з позицій фреймової семантики як продовження ідей В. Я. Проппа (2016)
Журба С. - "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело, Ковжижина А. (2016)
Карабович Т. - Повернення Нью-Йоркської групи до літературного дискурсу України в антології Марії Ревакович "Півстоліття напівтиші" (2005) (2016)
Кириленко Н. - Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців (2016)
Корнієнко І. - Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка (2016)
Коротєєва В. - Міфологема долі у ліриці Арсенія Тарковського і Василя Стуса (2016)
Кравченко В. - Традиції й новаторство громадянської лірики Любові Геньби (за збіркою "Обвітрені сувої половчанки"), Дорогокупля О. (2016)
Логвіненко Н. - Міфопоетичний світ прози сучасного українського фентезі (2016)
Максимчук-Макаренко С. - Довженкові Ярославни (2016)
Матющенко А. - Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років (2016)
Міненко О. - Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації, Дядюшенко О. (2016)
Муравский Д. - Экфрасис и "dinggedicht" в творчестве Р. М. Рильке, Кравченко Я. (2016)
Murooj M. - Stylistic device as reflected in "Green is the Colour" by Lloyd Fernando (2016)
Мусий В. - Антитетичность как составляющая неоромантического художественного мира (на основе рассказа А. С. Грина "Рай") (2016)
Насалевич Т. - Особливості ідіостилю Теннессі Уїльямса у п’єсі "Трамвай "Бажання", Юрченко Ю. (2016)
Нікітова І. - Поетика конструктивістського й сюрреалістичного письма о. Смотрича (2016)
Ніколова О. - Комічні псевдоморфні персонажі в українських та російських бурлескно-травестійних поемах к. ХVІІІ – п. ХІХ ст. (2016)
Переяслов В. - Перекладацькі принципи Василя Мисика (2016)
Писаревська О. - Вплив творчого середовища на поетику Анатолія Перерви (2016)
Підопригора С. - Потворно-прекрасне "тіло" війни у збірці прозових мініатюр "Літо-АТО" Олафа Клеменсена (2016)
Пухонська О. - Євромайдан як виклик посттоталітарній пам’яті (за романом С. Процюка "Під крилами великої Матері") (2016)
Реруцька С. - Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова (2016)
Родіонова І. - Вітаїстичні мотиви лірики Павла Филиповича (2016)
Романчук І. - Принципи організації художнього простору в романі М. Компанікової "П’ятий човен" (2016)
Романюк Л. - Ідейно-естетичні орієнтири української літератури 20-х років ХХ століття (2016)
Савенко О. - Великодні алюзії у проповідях Кирила Туровського (2016)
Ситник О. - Мала проза В. Фолкнера як об’єкт наукового дискурсу (2016)
Скорина Л. - Розпізнавання інтертекстуальних заголовків: текст, контекст, інтертекст (на матеріалі українського письменства 1920-х років) (2016)
Solodka A. - Problems of crosscultural understanding of fiction: cognitive aspects of interpretative translation (2016)
Стецик Н. - Художній світ поезії Осипа Шпитка (2016)
Стогній О. - Художній експеримент як структурний елемент прози Сильвестра Яричевського (2016)
Тищенко О. - Чинники сюрреалістичної техніки письма, Лапенкова А. (2016)
Ткаченко Т. - Значення ретроспекції у прозописьмі Віталія Колодія (2016)
Філатова О. - Художньо-образна система роману Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських", Ребдело О. (2016)
Хомич Ю. - Ігровий прийом таємниці роману Ю. Шпола "Золоті лисенята" (2016)
Цупкан І. - Часопросторова міфологема саду в творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Шарагіна О. - Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "Тихої лірики" (2016)
Шаф О. - Тіло матері-землі в рецепції українських поетів сучасності: гендерно-психологічні домінанти (2016)
Швець Т. - Зображення суб’єктивно-психологічних мотивів "Я" – "Інший" у концепції Д. Гуменної (2016)
Шостак О. - "Культура покаяння" в художньому тексті: простір кореляцій memory studies і trauma studies (2016)
Янкова М. - Блюз та джаз як інтермедіальна стратегія роману "Не-ми" Ю. Ґудзя (2016)
Яровенко Т. - Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства (2016)
Христо В. - Творчість Євгенії Кононенко в котексті сучасної української прози (2016)
Кіраль С. - "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Абрамов Ю. А. - Математическое обеспечение автономного метода объектовых испытаний тепловых пожарных извещателей, Кальченко Я. Ю. (2015)
Афанасенко К. А. - Исследование влияния остатков пиролитических превращений полиэпоксидных связующих на скорость распространения пламени, Михайлюк А. П., Липовой В. А. (2015)
Basmanov A. E. - Wind influence to the flame shape of a circular pool fire, Mikhailyuk A. A., Gorpinich I. A. (2015)
Бондаренко С. Н. - Факторы, влияющие на выходной сигнал линейного чувствительного элемента линейного извещателя пламени в режиме зондирования, Калабанов В. В., Алферов С. Г. (2015)
Брынза Н. А. - Управление процессом устойчивого функционирования подсистемы борьбы с пожарами городов и населенных пунктов сельской местности, Комяк В. В., Писклакова В. П. (2015)
Бугаёв А. Ю. - Влияние изменения среднего молекулярного веса воздуха на длину (толщину слоя гранул) огнегасящей насадки огнепреградителя с целью уменьшения вероятности его прогорания (2015)
Горносталь С. А. - Особливості утримання та перевірки джерел протипожежного водопостачання, Петухова О. А. (2015)
Григоренко А. Н. - Исследования состава летучих продуктов термической деструкции эпоксиполимеров пониженной горючести, Пышняк А. Н. (2015)
Гуліда Е. М. - Надійність пожежної техніки для локалізації та гасіння пожеж на деревообробних підприємствах, Коваль О. М. (2015)
Данилин А. Н. - Метод оптимизации выбора технических средств и их местоположений в высотных зданиях для аварийной эвакуации, Комяк В. М. (2015)
Довбня Т. Ю. - Обоснование предложений по расчету коэффициента конкордации в процессе экспертного оценивания времени выполнения операций боевого развертывания пожарных автомобилей, Резниченко А. М., Стрелец В. М. (2015)
Елизаров А. В. - Учет химического состава горючего вещества при расчете распространения продуктов горения при пожаре в помещении (2015)
Киреев А. А. - Исследование огнезащитных свойств гелеобразных слоѐв, нанесенных на резину, Бондаренко С. Н., Шаршанов А. Я. (2015)
Киреев А. А. - Выбор эффективных огнетушащих средств для тушения лесных пожаров, Савельев Д. И., Жерноклѐв К. В. (2015)
Колосков В. Ю. - Моделювання міцності несучих конструкцій будівель під час пожежі (2015)
Коровникова Н. І. - Пожежна небезпека резервуарів нафтобази в умовах утворення пірофорних сполук, Олійник В. В., Єфімкін Ф. М. (2015)
Кулаков О. В. - Оценка температуры нагрева элементов молниеотвода в местах появления больших переходных сопротивлений, Кирилюк А. С., Катунин А. Н. (2015)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава типу "Т" із внутрішнім діаметром 77 мм при поздовжніх деформаціях, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Коханенко В. Б. (2015)
Луценко Ю. В. - Визначення раціонального розподілу теплознімання для людей, що знаходяться в термозахисному спеціальному одязі в умовах високих температур, Васильєв О. Б., Яровий Є. А. (2015)
Мелещенко Р. Г. - Практичні рекомендації щодо застосування пожежних літаків Ан-32П при локалізації природної пожежі, Мунтян В. К., Тарасенко О. А. (2015)
Міщенко І. В. - Вплив точності визначення діаметру вихідного отвору пожежного ствола на геометричні характеристики траєкторії струменя, Кондратенко О. М., Бурменко О. А. (2015)
Полстянкин Р. М. - Стохастические модели опасных факторов и параметров очага загорания в помещениях, Поспелов Б. Б. (2015)
Поспелов Б. Б. - Анализ случайной динамики среднеобъемной температуры и ресурса пожара в помещении, Андронов В. А. (2015)
Росоха С. В. - Анализ процесса подачи и траектории потока струй огнетушащего вещества установкой АУТГОС, Сенчихин Ю. Н., Киреев А. А., Остапов К. М. (2015)
Скородумова О. Б. - Исследование свойств огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных, Тарахно Е. В., Степанов М. Л., Крадожон В. А. (2015)
Сирих В. М. - Оцінка пожежної небезпеки при вибуху метанового балона, Васильченко О. В. (2015)
Tarasenko O. A. - Comparison of tactics means efficiency for creating fire barriers by water discharge from the aircraft An-32P (2015)
Тарахно Е. В. - Жидкие сцинтилляторы пониженной пожарной опасности с улучшенными эксплуатационными характеристиками, Андрющенко Л. А., Кудин А. М., Трефилова Л. Н. (2015)
Тесленко А. А. - Влияние значений средних температур воздуха на оценку пожаровзрывоопасности резервуаров технического этилового спирта, Роянов А. Н. (2015)
Тімров О. О. - Дослідження впливу Хладону 125 на стан мікрофільмів, виготовлених на чорно-білих рулонних галогенідосрібних фотоплівках на триацетатцелюлозній та поліетилентерефталатній основі, Козирев В. М., Бабенко В. В. (2015)
Тищенко Е. А. - Модели процесса тушения пожара класса В с использованием распыленной воды, Абрамов Ю. А. (2015)
Трегубов Д. Г. - Прогноз температури самоспалахування розчинників, Тарахно О. В., Гонар С. Ю. (2015)
Хилько Ю. В. - Номограммы для расчёта сил и средств пожарно-спасательных подразделений на начальном этапе тушения пожаров в резервуарах, Лисняк А. А., Тригуб В. В. (2015)
Чернуха А. А. - Дослідження герметичності лицьових частин ізолюючих апаратів (2015)
Назарчук З. Т. - Апроксимація розв’язку оберненої задачі розсіювання електромагнетних хвиль на плоских діелектриках, Синявський А. Т. (2011)
Клепко В. В. - В’язкопружні властивості наповненого поліетиленгліколю в мегагерцовому діапазоні частот, Колупаєв Б. Б., Лисенков Е. А., Волошин М. О. (2011)
Балицький О. І. - Аналіз електрохімічних осциляцій в умовах вібраційної кавітації, Хмєль Я., Доробчинський Л. (2011)
Мацько І. Й. - Дослідження структури вібраційних сигналів механічних систем під час розвитку дефекту, Кравець І. Б., Яворський І. М. (2011)
Пастернак Я. М. - Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями.І. Загальні співвідношення, Сулим Г. Т. (2011)
Чернець М. В. - Узагальнений метод оцінки зношування циліндричних евольвентних зубчастих передач, Келбіньскі Ю., Ярема Р. Я. (2011)
Куцєй М. - Нестаціонарне фрикційне теплоутворення за ковзання композиційного шару по поверхні півпростору (2011)
Stamenović M. - The influence of service solutions on longitudinal and circumferential tensile properties of glass-polyester composite pipes, Putić S., Drmanić S., Rakin M., and Medjo B. (2011)
Богданович А. В. - Циклическая трещиностойкость длительно эксплуа¬тируемой стали магистрального нефтепровода, Веселуха В. М. (2011)
Іваськевич Л. М. - Вплив температури та циклічного навантаження на водневе окрихчення нікелевих жароміцних сплавів (2011)
Lesiuk G. - Aspects of structural degradation in old bridge steels by means of fatigue crack propagation, Szata M. (2011)
Rozumek D. - Influence of oxygenation time on crack growth in titanium alloy under cyclic bending, Hepner M. (2011)
Новицький В. Г. - Структура та трибологічні характеристики литого гетерогенного сплаву до і після лазерної обробки, Гаврилюк В. П., Шатрава О. П., Панасенко Д. Д., Хоружий В. Я., Кальчук М. О. (2011)
Долінська І. Я. - Визначення залишкового ресурсу коліс парових турбін за змінного в часі навантаження (2011)
Гнип І. П. - Про вплив інгібіторів на тривкість до катодного відшарування полімерних протикорозійних покривів, Зінь Я. І., Білий Л. М. (2011)
Yan Aijun - Study on soil corrosion principles of the Q235 steel ground net in Weinan Shaanxi, Hou Juanling, Chen Yi, and Feng Lajund. (2011)
Паустовський О. В. - Електроіскрове легування сплаву ВТ22 електродними матеріалами з хромом і вольфрамом, Новікова В. І., Тимофєєва І. І., Моляр О. Г., Губін Ю. В., Мордовець Н. М., Ісаєва Л. П., Костенко А. Д. (2011)
Андрейко І. М. - Температурна залежність механічних характеристик колісних сталей, Кулик В. В. (2011)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2011)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2011)
Пічугін А. Т. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів" (2011)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2011)
Володимир Панасюк (до 85-річчя від дня народження) (2011)
Дубровіна Л. - Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України, Киридон А., Матяш І. (2017)
Швецова-Водка Г. - Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. (2017)
Ржеуський А. - Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз, Кунанець Н., Малиновський О. (2017)
Федотова О. - Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919–1924 рр. (2017)
Кушнарьова М. - Бібліотеки раннього італійського Ренесансу: від приватних до публічних (2017)
Кур-Корольов К. - Трофеї війни: історія вивезеної з Києва грамоти Петра I та німецькі студії Східної Європи до і після 1945 р., Кухер К., Себта Т., Сінкевич Н. (2017)
Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького (2017)
Наш юбиляр - Гуляр Сергей Александрович (2012)
Гуляр С. А. - Биоптрон-светотерапия и ресурсы ее применения в хирургии (2012)
Калинин Е. С. - Противовоспалительное действие низкоинтенсивного красного излучения светодиодов при лечении гингивита, Лунёва В. А. (2012)
Журавлева Л. В. - Эффективность применения аппаратов Kоробова для фототерапии больных полиостеоартрозом, Федоров В. А., Александрова Н. К., Олейник М. А., Коробов А. М. (2012)
Владимиров Ю. А. - Исследование биостимулирующего действия низкоинтенсивного излучения лазеров и светодиодов методом активированной хемилюминесценции лейкоцитов крови, Жидкова Т. В., Проскурнина Е. В., Измайлов Д. Ю. (2012)
Загускин С. Л. - Биоуправление жизнедеятельностью (2012)
Романова К. В. - Влияние микроволнового излучения с различной длиной волны на состояние хроматина в изолированных клетках буккального эпителия человека, Пасюга В. Н., Дядченко А. В., Катрич В. А., Шкорбатов Ю. Г. (2012)
Рибіцька Л. Н. - Вплив лазерного випромінювання та магнітного поля на структурну перебудову уражених бронхів (2012)
Годована О. І. - Ефективність лікування генералізованого пародонтиту низькоінтенсивним лазерним випромінюванням в експерименті, Ключівська О. Ю., Стойка Р. С. (2012)
Салдан Ю. Й. - Ультрафіолетове опромінення в комплексному лікуванні експериментальної бактеріальної виразки рогівки (2012)
Ihsan F. R.Mohammed - He-Ne laser irradiation encourages reparative processes after cartilage loss and enhances the growth, Ibtisam K. Ali, Noha Saheb AL (2012)
Русанов К. В. - Дорога навстречу радуге. 4. Жизнь в цвете, Русанова Е. Г. (2012)
Прокопенко І. В. - Вивчення рівня накопичення порфіринів та їх комплексів з наночастинками золота певних розмірно-геометричних параметрів, у нормальних та пухлинних тканинах мишей (2012)
Гамалія М. Ф. - Фотодинамічна активність сенсибілізатора другого покоління фотолону (хлорину E6) та його золотого нанокомпозиту: досліди in vitro та in vivo, ШишкоЄ. Д., Штонь І. О., Холін В. В., Щербаков О. Б., Усатенко О. В. (2012)
Посохов Н. Ф. - Изучение морфологических изменений в периферических нервах после лазерохирургической денервации (экспериментальное исследование), Горбунов О. В. (2012)
Владимиров Ю. А. - О механизме активации сод активности при действии лазерного и светодиодного облучения на клетки и ткани человека и животных, Жидкова Т. В., Проскурнина Е. В., Измайлов Д. Ю. (2012)
Олійниченко Б. П. - Аналіз оптичних методів діагностування патологічних змін у молочних залозах (2012)
Rovira R. H. - Research of optical properties of biotissue on the basis of numeral modeling of photons transport, Pavlov S. V., Azarov O. D., Kaminsky A. Sb (2012)
Коробов А. М. - Фотонно-магнитные матрицы Kоробова A.-Kоробова В. "Барва-Флекс/ФМ 24", Коробов В. А. (2012)
Странадко Е. Ф. - Отражение проблем фотодинамической терапии в базах данных научной периодики, Каменская В. Н. (2012)
Ihsan F. R. Mohammed - Estimation the effect of low energy laser irradiation of the blood on the absorption of the antibiotics, Mohammed S. Mahdi, Rami Ali (2012)
Реферати публікацій з фотомедицини (2012)
Козловський Ю. М. - Теоретичні основи та можливості практичного застосування едукаційної інтегрології, Козловська І .М. (2014)
Буйний О. В. - Особливості застосування завдань морального вибору з екологічним змістом на уроках біології в основній школі, Давидюк М. О. (2014)
Глазунов М. С. - Етапи навчання студентів англомовного письма засобами соціальної мережі Facebook (2014)
Заюков І. В. - Застосування інноваційних методів навчання в освіті дорослого населення України, Кобилянський О. В., Марченко А. В. (2014)
Зозуля І. Є - Наочність та рольові ігри як основні прийоми викладання української мови як іноземної (у студентів технічного університету), Новак О. М. (2014)
Каплінський В. В. - Застосування інноваційних педагогічних технологій при викладанні дисциплін педагогічного циклу (з власного досвіду роботи) (2014)
Кобилянська І. М. - Аналіз поняттєво-термінологічного апарату дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2014)
Козир М. В. - Аргументація як інтелектуально-комунікативна діяльність учнів 5-7 класів на уроках української мови (2014)
Комарівська Н. О. - Методичні аспекти застосування цікавої граматики на уроках рідної мови в початковій школі (2014)
Корогод Т. О. - Лінгводидактичні і психологічні особливості навчання іншомовного професійного спілкування студентів немовних спеціальностей на основі використання методу проектів (2014)
Корольова Н. В. - Формування навичок самоорганізації в процесі самостійної діяльності майбутніх учителів (2014)
Лазоренко Н. Л. - Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах (2014)
Линник Л. І. - Формування комунікавтивних умінь в учнів підліткового віку на уроках рідної мови (2014)
Луців С. І. - Реалізація принципу індивідуалізації навчання на уроках української мови у початковій школі (2014)
Малінка О. О. - Міждисциплінарні зв’язки як передумова успішного навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних освітніх закладів (2014)
Павленко Є. А. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу з фізичного виховання (2014)
Пасічник О. О. - Мотивація комунікативного розвитку майбутніх соціальних педагогів засобами навчального тренінгу на заняттях з іноземної мови (2014)
Пасічник О. С. - Забезпечення профорієнтаційного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій профільній школі (2014)
Палащакова Д. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційній формі освіти, Кольвекова Г. (2014)
Рибалко А. П. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні вищої та прикладної математики (2014)
Тадевосян Р. Г. - Про проблему формування алгоритмічного мислення, Шевчук О. Ф. (2014)
Талаш І. О. - Розвиток логічного мислення учнів початкових класів засобом проблемного навчання (2014)
Шевчук Т. І. - Особливості використання інноваційних педагогічних технологій у викладанні медичної біології (2014)
Баюрко Н. В. - Екологізація змісту природознавства як засіб формування екологічної свідомості учнів (2014)
Волошина О. В. - Роль моральних відносин між учителем і учнями в навчально-виховному процесі (2014)
Жаровська О. П. - Сутність та особливості патріотичного виховання студентів в освітньому середовищі педагогічного університету (2014)
Малінковська О. А. - Науково-дослідна робота в малій академії наук як фактор розвитку творчого потенціалу учнів старших класів (2014)
Сапогов В. А. - Гурткова робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, Кондратюк О. І. (2014)
Скрипник Н. С. - Можливості позааудиторної діяльності студентів у формуванні їхньої суб'єктної позиції (2014)
Старовойт Л. В. - Творчий підхід до трудового навчання молодших школярів у традиційних і сучасних освітніх концепціях (2014)
Столяренко О. В. - Корекція поведінкових відхилень дітей групи ризику як особливий напрям діяльності класного керівника, Сулима Ю. В. (2014)
Столяренко О. В. - Критеріальна база міжособистісної толерантності як необхідної складової виховання ціннісного ставлення до людини (2014)
Тарасенко Г. С. - Формування в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі 1 ступеня (2014)
Фуштей О. В. - Дидактичні можливості використання засобів мультимедіа в профорієнтаційній роботі класного керівника загальноосвітньої школи, Маковей А. В. (2014)
Шикова Ю. О. - Залучення суб’єктів учнівського самоврядування до колективної суспільно значущої діяльності (2014)
Щербань М. П. - Патріотичне виховання – потреба чи вимога часу (2014)
Акімова О. В. - Деякі підходи до визначення та впровадження педагогічних умов формування творчого мислення студентів, Сапогов М. В. (2014)
Герлянд Т. М. - Навчально-виховне середовище як дієвий фактор професійної спрямованості загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників (2014)
Драченко В. В. - Використання проектних художньо-педагогічних технологій у професійній підготовці вчителя мистецьких дисциплін (2014)
Заблоцька О. С. - Знання про хімізм структурної організації матерії біосфери у підготовці майбутніх екологів (2014)
Заболоцька Л. А. - Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в управлінський діяльності керівника сучасної школи (2014)
Клочко В. І. - Професійно спрямована фундаменталізація навчання математики, Коломієць А. А. (2014)
Кучменко О. Б. - Природокористування і культура як один з основних педагогічних чинників процесу підготовки фахівця психолога (2014)
Левчук Н. В. - Інноваційні педагогічні технології в діяльності викладача природничих дисциплін, Бузенко І. Л. (2014)
Лобачева І. Ф. - Впровадження інноваційних методів у професійну підготовку фахівців економічної сфери (2014)
Лобачук І. М. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції в процесі навчання студентів нелінгвістичних вузів іноземної мови (2014)
Мацюк О. О. - Організація та актуалізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх перекладачів засобами ІКТ (2014)
Мельник І. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у підлітків групи ризику (2014)
Молоченко В. В. - Педагогічні умови формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності (2014)
Надкернична Л. І. - Особливості використання інноваційних педагогічних технологій на уроках англійської мови в основній школі, Мазур І. М. (2014)
Нестерович Б. І. - Художньо-педагогічна комунікація в контексті компетентнісного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Новіцька І. В. - Педагогічні задачі-ситуації з проблем естетичного виховання у професійній підготовці педагога (2014)
Павлишин Г. Я. - Іншомовний фаховий текст як основа для формування професійно орієнтованого мовлення студентів-медиків, Прокоп І. А. (2014)
Павлюк Є. О. - Розробка інноваційного навчально-методичного комплексу фаховоїпідготовки до тренерсько-викладацької діяльності у ВНЗ (2014)
Павлюк О. С. - Модель педагогічної технології самовдосконалення викладача фізичного виховання у процесі професійної діяльності (2014)
Пайкуш М. А. - Особливості природничо-наукової підготовки майбутнього лікаря в контексті синергетичного підходу (2014)
Петрович О. Б. - Стан сформованості готовності майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2014)
Рева Т. Д. - Способи модернізації хімічної освіти на фармацевтичному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Рибінська Ю. А. - Перевірка ефективності системи професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2014)
Самохвал О. О. - Модульно-компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, Войнаровська Н. В. (2014)
Стрижак Н. І. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх техніків лісового господарства (2014)
Староста В. І. - Самооцінка майбутніми учителями власної готовності до самоосвітньої діяльності, Бабинець С. І. (2014)
Тікан Я. Г. - Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців в умовах крос-культурних комунікацій (2014)
Хлєстова С. С. - Визначення готовності майбутніх лікарів до виконання свого професійного обов’язку під час навчання в університеті (2014)
Холковська І. Л. - Проблема класифікації педагогічних конфліктів (2014)
Хоменко Л. Г. - Особливості позаурочної роботи з інформатики як засобу формування готовності вчителя початкових класів до ознайомлення учнів з ІКТ, Дзюба Л. Г. (2014)
Цуприк С. І. - Формування у майбутніх учителів навичок діалогічної взаємодії під час інструктивно-методичної практики (2014)
Чудик А. В. - Критерії, показники та характеристика рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу (2014)
Швець Д. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх офіцерів МВС України до охорони й забезпечення громадського порядку (2014)
Швець Н. А. - Педагогічний супровід професійного самовизначення студентів аграрного ВНЗ (2014)
Калініченко А. І. - Особистісний розвиток учнів у педагогічній концепції педагога-новатора Михайла Девдери, Макодай І. І. (2014)
Карпенко О. Є. - Виховання особистості у контексті антропологічних ідей Костянтина Ушинського (2014)
Коломієць Л. І. - Актуалізація аспектів підготовки педагогів до діагностування психічного розвитку дітей наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості методики навчання іншомовного фонетичного матеріалу на Західноукраїнських землях (перша половина XX ст.) (2014)
Маринчук Т. Т. - Засоби музичної виразності у контексті педагогічних поглядів давньогрецьких учених (2014)
Пивошенко В. П. - И. М. Пивошенко ученый и краевед Винниччины (к 80-летию со дня рождения (1935-2003) (2014)
Турбар Т. В. - Практика природоохоронної роботи учнів загальноосвітньої школи у Запорізькій області (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Чепіль М. М. - Методологічне обґрунтування педагогіки у спадщині Костянтина Ушинського (2014)
Галузяк В. М. - Система особистісних конструктів як чинник готовності майбутніх учителів до продуктивного спілкування з учнями (2014)
Зузяк Т. П. - Наукові погляди на розвиток теоретичного компонента педагогічної психології у XVII – на початку XIX ст. (2014)
Матюшкін М. В. - Психолого-педагогічні аспекти викладання інформаційно-комунікаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації працівників освіти, Носенко Є. Ю. (2014)
Ржевська-Штефан З. О. - Спонтанність особистості і синдром професійного вигорання у педагогів (2014)
Тур О. М. - Невербальне спілкування як складова комунікативної компетентності особистості (2014)
Шахов В. І. - Психологічні особливості стратегій копінг-поведінки підлітків у кризових ситуаціях, Кавецька А. (2014)
Шахов В. В. - Психологічний аналіз феномену самосвідомості (2014)
Шелест Н. А. - Особливості вияву рис лідера у студентів-волонтерів та ефективність їх волонтерської діяльності (2014)
Брылин Б. А. - Мода, вкус, подражание в музыкально-творческой деятельности учителя музыки (2014)
Гурман А. В. - Батьківський лекторій як форма роботи класного керівника з профілактики комп’ютерної залежності учнів, Михальова Ю. О. (2014)
Корчевский Д. А. - Социально-педагогические аспекты профессиональной подготовки специалистов компьютерного профиля (2014)
Котлова Л. О. - Проблема конфліктності в молодій сім’ї в період первинної адаптації (2014)
Лоза Т. В. - Соціально-педагогічна підтримка дитини-сироти в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Самойлов А. М. - Адиктивна поведінка як одна з форм девіантної поведінки підлітків (2014)
Браніцька Т. Р. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери у Республіці Білорусь (2014)
Головацька Ю. Б. - Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів перекладу в університетах Канади (2014)
Ігнащук О. В. - Формування знань з історії медицини в англомовних студентів у вищих навчальних закладах (2014)
Кравець І. Л. - Діяльність авторських шкіл у Польщі (2014)
Міленіна Г. С. - Методологічні основи порівняльного аналізу педагогічних ідей С. Русової та М. Монтессорі (2014)
Поп О. Ю. - Вплив освітніх екологічних програм, діючих в середніх школах Канади, на знання й поведінку учнів та їхніх батьків (2014)
Федюк У. М. - Тенденції реформування старшої профільної школи в Україні (2014)
Бєлікова В. В. - Формування естетичного світу особистості засобами сучасної фортепіанної музики (2014)
Кокарева Е. О. - Проблема розвитку внутрішнього слуху майбутніх викладачів музичного мистецтва на заняттях з хорового диригування (2014)
Овчаренко Н. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у класі постановки голосу за кредитно-модульною системою (2014)
Шатковська І. С. - Вплив польських композиторів на становлення української фортепіанної музики (2014)
Наші автори (2014)
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України (До 60-річчя з часу заснування) (2011)
Крижанівський Є. І. - Особливості корозійно-водневої деградації сталей нафтогазопроводів і резервуарів зберігання нафти, Никифорчин Г. М. (2011)
Похмурський В. І. - Застосування квантово-хімічного підходу для дослідження корозії на поверхні металів і сплавів, Корній С. А., Копилець В. І. (2011)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання міцності конструкційних матеріалів з тріщинами за складного навантаження (2011)
Куриляк Д. Б. - Розвиток методів аналітичної регуляризації в теорії дифракції, Назарчук З. Т. (2011)
Кіт Г. С. - Методи визначення статичних і динамічних напружень у тілах з підповерхневими тріщинами, Кушнір Р. М., Михаськів В. В., Николишин М. М. (2011)
Дацишин О. П. - Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень (2011)
Федоров В. В. - Воднева проникність реакторних сталей (2011)
Силованюк В. П. - Розрахункова модель тіла із тріщиною, "залікованою" в результаті ін’єктування, Галазюк О. В. (2011)
Гурка А. - Масоперенос у високоградієнтному тепловому полі під час зварювання тертям і модифікації верхнього шару, Коцаньда Д. (2011)
Ясній П. В. - Діагностування роботоздатності теплотривкої сталі металургійного обладнання після термоциклування, Марущак П. О., Пилипенко А. П., Біщак Р. Т., Закієв І. М., Гладьо В. Б. (2011)
Кошовий В. В. - Розроблення технологій ультразвукової томографії для технічної діагностики конструкційних матеріалів, Романишин І. М., Мокрий О. М., Романишин Р. І. (2011)
Джала Р. М. - Електромагнетний метод і засоби безконтактних обстежень протикорозійного захисту підземних трубопроводів, Вербенець Б. Я. (2011)
Русин Б. П. - Реконструкція та кількісний аналіз металевих поверхонь з пітингами на основі удосконаленого методу погодження стереозображень, Варецький Я. Ю., Лисак Ю. В., Похмурський А. Ю. (2011)
Яворський І. М. - Методи вібраційної діагностики початкових стадій пошкодження обертових систем, Драбич П. П., Кравець І. Б., Мацько І. Й. (2011)
Брилль Григорий Ефимович – 65 лет (2011)
Розуменко В. Д. - Лазерная термодеструкция опухолей головного мозга с применением мультимодальной нейронавигации (2011)
Странадко Е. Ф. - Возможности фотодинамической терапии злокачественных опухолей в оториноларингологии, Слоева А. И. (2011)
Самосюк І. З. - Сучасні методи фізіотерапії в медичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу, Владимиров О. А., Чухраєва О. М., Майковець В. Г., Самосюк Н. І. (2011)
Градиль Г. И. - Применение фототерапии в комплексном лечении внегоспитальной пневмонии в условиях инфекционного стационара, Козько В. Н., Губина-Вакулик Г. И., Меркулова Н. Ф., Коробов А. М., Кацапов Д. В., Могиленец Е. И., Кузнецова А. А., Балдина Е. В., Решетник А. В. (2011)
Нечипуренко О. Н. - О целесообразности многоуровневого полисистемного воздействия нового физиотерапевтического комплекса при рецидивирующем обструктивном бронхите у детей (2011)
Чуев Ю. Ф. - Лазерная гемокарбоперфузия: инновационный метод интенсивной детоксикации в наркологии (2011)
Шкляр С. П. - Вплив фотонної стимуляції матрицею Kоробова "Барва-Флекс" на психофізіологічний стан людини, Некрасова О. С., Некрасова Н. О. (2011)
Брилль Г. Е. - Влияние красного лазерного излучения с различным типом поляризации на дегидратационную самоорганизацию фотосенсибилизатора димегина, Егорова А. В., Бугаева И. О., Постнов Д. Э., Правдин А. Б., Пономарев Г. В., Гаспарян Л. В., Макела А. М. (2011)
Романюк М. С. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на активність Na+, K+-АТФази зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу, Мандзинець С. М., Бура М. В., Санагурський Д. І. (2011)
Садыков Р. А. - Возможности метиленовой сини в фотодинамической инактивации антибиотикорезистентных штаммов бактерий, Баженов Л. Г., Касымова К. Р., Садыков Р. Р. (2011)
Горбунова Н. Б. - Влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на уровень медиаторов воспаления в сыворотке крови и иммунокомпетентных органах крыс с системным воспалением, Батай Л. Е., Водчиц А. И., Павлють Т. О., Улащик В. С., Орлович В. А. (2011)
Смотрин С. М. - Антибактериальная эффективность бинта медицинского марлевого, содержащего наночастицы золота или серебра, при воздействии лазерным излучением, Довнар Р. И., Васильков А. Ю., Ануфрик С. С., Жмакин А. И., Иоскевич Н. Н. (2011)
Стрижельчик Н. Г. - Сочетанное действие желтого света и циклофосфамида на половые клетки дрозофилы (2011)
Русанов К. В. - Дорога навстречу радуге. 2. Свет против бактерий, Русанова Е. Г. (2011)
Мінцер О. П. - Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз, Павлов С. В., Заболотна Н. І., Олійниченко Б. П. (2011)
Коробов А. М. - О некоторых закономерностях ответа иммунной системы здоровых экспериментальных животных на действие немонохроматического излучения инфракрасного диапазона спектра с длиной волны 0,8 мкм, Лесная Т. А., Коробов В. А. (2011)
Коробов А. М. - Фотонные камеры Kоробова для лечения и профилактики синдрома диабетической стопы, Коробов В. А., Бойкачева О. М. (2011)
Реферати публікацій з фотомедицини (2011)
Tityl (2014)
Content (2014)
Zhukorskyy O. M. - Experimental Study of the Impact of Alisma plantago-aquatica Secretions on Pathogenic Bacteria, Hulay O. V. (2014)
Miroshnychenko M. M. - Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization efficiency in winter wheat plantings, Hladkikh Ye. Yu., Revtye A. V., Halushka S. V., Mykhal’ska L. M., Schwartau V. V. (2014)
Ivchenko T. V. - The usage of cell selection in vitro in the creation of tomato and eggplants breeding lines with resistance to fusarium (Fuzarium oxysporum), Kornienko S. I., Miroshnichenko T. M., Mozgovska H. V. (2014)
Gerilovych A. P. - Polymorphism of the gene pol of the bovine leukemia virus, Stegniy B. T., Limanska O. Yu., Gorbatenko S. K. (2014)
Volkogon V. V. - Orientation of nitrogen transformation processes in the soil with corn growing under the different fertilization practices, Berdnikov O. M., Dimova S. B., Volkogon M. V. (2014)
Stegniy B. T. - Development of highly pathogenic avian influenza and Newcastle disease surveillance means on the basis of molecular and genetic techniques, Gerilovych A. P., Stegniy A. B. (2014)
Rud Yu. P. - Sex Determination Systems Based on PCR for Salmonids Reared in Ukraine, Grytsyniak I. I. (2014)
Chornyy S. G. - Wind erosion resistance of steppe soils of Ukraine, Pismenniy O. V. (2014)
Kozachenko O. A. - The Project of the Bioenergetic Agroecosystems Science Park (2014)
Kopylov E. P. - Effectiveness of complex inoculation of spring wheat with N2-fixing bacteria Azospirillum brasilense and mold-antagonist Chaetomium cochliodes (2014)
Vozhegova R. A. - Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage of fertilizers in the southern steppe of Ukraine, Lavrynenko Yu. O., Glushko T. V. (2014)
Patyka N. V. - Agrobiology of Rhizosphere, Kaminsky V. F. (2014)
Розенвассер Г. Р. - Остаточный ресурс несущих свойств плит перекрытий, ослабленных укорочением и вырезами, Евдокимов Ю. В. (2016)
Корнієнко М. В. - Дослідження деформованого стану основи фундаменту за результатами числового моделювання при підсиленні ґрунтоглиноцементними палями, Жук В. В., Абед С. Ф. (2016)
Сєдін В. Л. - Шкала оцінювання активності тектонічних розломів земної кори за інтенсивністю радоновиділення – застосування для об'єктів АЕС, Бауск Є. А. , Ульянов В. Ю., Бікус К. М. (2016)
Річардс Д. - Торгово-розважальний центр "Лук’янівка": геотехнічні рішення, Зоценко М. Л., Харченко М. О., Гудімов О. О., Жарий С. О. (2016)
Самородов А. В. - Усовершенствование методики определения сил отрицательного трения грунта по результатам испытаний натурных свай, Табачников С. В., Найдёнова В. Е., Муляр Д. Л. (2016)
Галінський О. М. - Визначення напружено-деформованого стану горизонтального протифільтраційного екрану під спорудою, Максименко В. П. (2016)
Кривошеєв П. І. - Перспективи використання міжнародних досягнень в геотехніці для розвитку науки, практики і освіти в будівництві в Україні, Сенаторов В. М., Козелецький П. М. (2016)
Лебеда О. Ф. - Особливості підсилення фундаментів пам’ятки архітектури – контори цукрозаводчика харитоненка в м. Cуми, Корнієнко М. В., Шепетюк Г. О., Літнарович Є. В., Мовчан В. О. (2016)
Андрейків О. Є. - Оцінка періодів зародження і поширення повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій, Долінська І. Я., Яворська Н. В. (2011)
Стадник М. М. - Пружне еліпсоїдальне теплопровідне включення у тілі за дії теплового потоку на безмежності (2011)
Чернец М. В. - Квазистатическая контактная задача для цилиндрических соединений с малой огранкой контуров тел, Жидик В. Б. (2011)
Ревенко В. П. - Скручування скінченного циліндра локально розподіленими зусиллями тертя (2011)
Неклюдов І. М. - Наноструктуровані мікроламінати мідь–сталь: отримання та механічні властивості, Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Діденко Ю. С., Ільченко Ю. М. (2011)
Яськів О. І. - Трибологічні властивості карбонітридних покривів, сформованих на титані термодифузійним карбонітруванням, Погрелюк І. М., Самборський О. В., Федірко В. М. (2011)
Berthod P. - Thermal expansion of chromium-rich iron-based or iron/nickel-based alloys reinforced by tantalum carbides, Aranda L., and Hamini Y. (2011)
Дурягіна З. А. - Вплив режимів лазерного легування на параметри зносотривкості сталі 12Х17Т, Кузін О. А., Кузін М. О., Щербовських Н. В. (2011)
Kurek M. - Comparison of fatigue characteristics for some selected structural materials under bending and torsion, Łagoda T. (2011)
Малишев В. В. - Електроосадження різних типів катодних осадів вольфраму з іонних розплавів (2011)
Bakar M. - Effect of poly(amic acid) and polyimide on the adhesive strength and fracture toughness of epoxy resin, Okulska-Bożek M., and Zygmunt M. (2011)
Сніжной Г. В. - Зародження мартенситу деформації в хромонікелевих сталях аустенітного класу (2011)
Бондар О. С. - Інгібувальна дія азотовмісних гетероциклів під час корозії маловуглецевої сталі, Приходько С. В., Курмакова І. М., Гуменюк О. Л. (2011)
Назарчук З. Т. - Оцінка модуля вектора переміщень за одночасного утворення тріщин у композиті, Скальський В. Р., Сергієнко О. М., Матвіїв Ю. Я., Гречихін Л. І., Подлозний Е. Д. (2011)
Тетерко А. Я. - Побудова зворотної функції перетворення приладів вихрострумового багатопараметрового контролю, Гутник В. І. (2011)
Воробель Р. А. - Автоматичне виділення та кількісний аналіз карбідів на межах зерен сталі 12Х1МФ після експлуатації на парогоні ТЕС, Журавель І. М., Свірська Л. М., Студент О. З. (2011)
Герцик О. М. - Модифікація поверхні магнетом’яких аморфних сплавів олігомерами для створення тривких антикорозійних покривів, Ковбуз М. О., Єзерська О. А., Переверзєва Т. Г. (2011)
Баглюк Г. А. - Вплив товщини робо¬чого шару на властивості гарячештампованих порошкових шаруватих композитів, Напара-Волгіна С. Г., Орлова Л. М., Кудь В. К. (2011)
Михалина Г. М. - Аналітичний контроль багатокомпонентних систем на вміст платиноїдів, Врублевська Т. Я., Урись М. Б., Луцишин Ю. Я. (2011)
Михайлів Н. П. - Інтенсифікація дифузійного нікелювання сталі 5ХНМ (2011)
Никифорчин Г. М. - Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування (2011)
Осташ О. П. - Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості, Витвицький В. І. (2011)
Балицький О. І. - Вплив попереднього пластичного деформування сталі 12Х18Н12Т на її механічні властивості, Еліаш Я., Ріпей І. В. (2011)
Никифорчин Г. М. - Експлуатаційна деградація сталі 20Х13 лопаток парових турбін ТЕС, Ткачук Ю. М., Студент О. З. (2011)
Іваницький Я. Л. - Вплив водню на опірність руйнуванню листової сталі 65Г, Штаюра С. Т., Мольков Ю. В., Ленковський Т. М. (2011)
Rozumek D. - Fatigue properties of notched specimens made of FeP04 steel, Marciniak Z. (2011)
Jafarian H. R. - Investigation on microstructure and oxidation behavior of Cr-modified aluminide coating on γ-TiAl alloys, Mirzamohammdi S., Sabour Rouhaghdam A., and Aliofkhazraei M. (2011)
Саврук М. П. - Розподіл напружень біля кутових вирізів за складного напруженого стану, Казберук А. (2011)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу пластини з тріщинами за блочного навантаження, Кіт М. Б., Хиль С. В. (2011)
Стащук М. Г. - Взаємовплив напружено-деформованого стану і концентрації водню в системі "метал–водень" (2011)
Дацишин О. П. - Крайова нерадіальна тріщина у круговому диску, Рудавська І. А. (2011)
Острик В. І. - Ковзний контакт штампа з пружним клином, Щокотова О. М. (2011)
Кульчицький-Жигайло Р. Д. - Пружний півпростір з шаруватим покривом періодичної структури під дією тиску Герца (2011)
Кондрат В. Ф. - Рівняння локально градієнтної електромагнетотермомеханіки діелектриків з урахуванням інерції поляризації, Грицина О. Р. (2011)
Kurek M. - Determination of stress and strain concentrations in the elastic-plastic materials under bending and torsion, Łagoda T., Warmuzek P. (2011)
Чернець М. В. - Узагальнений метод оцінки впливу коригування зубів на ресурс, зношування та контактну міцність циліндричних евольвентних передач, Ярема Р. Я. (2011)
Слободян Б. С. - Тиск пружного тіла на жорстку основу з виїмкою, частково заповненою рідиною, що не змочує їх поверхні (2011)
Хома М. С. - Вплив дефектів зварних з’єднань трубної сталі 17Г1СУ на опір сірководневому розтріскуванню, Юркевич Р. М., Чумало Г. В., Радкевич О. І. (2011)
Титул, зміст (2016)
Спогади про Леоніда Прокоповича Сергієнка (2016)
Конох А. П. - Вплив занять гирьовим спортом на фізичний стан майбутніх інженерів-механіків, Карабанов Є. О. (2016)
Жогло В. М. - Порівняльна характеристика розвитку витривалості у курсантів та студентів під час проведення занять та тренувань з легкої атлетики у навчальних закладах ДСНС України (2016)
Плющ М. О. - Методика педагогічного контролю розвитку витривалості у курсантів навчальних закладів ДСНС України (2016)
Цимбалюк Ж. О. - Алгоритм оцінки індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту, Коник Л. В., Тихонова В. А. (2016)
Спіцин В. В. - Методика проведення уроків фізичної культури для учнів початкових класів з порушеннями постави (2016)
Срібний Є. В. - Аналіз розвитку рухових здібностей у хлопців та дівчат старших класів (2016)
Пашкевич С. А. - Засоби розвитку швидкісно-силових здібностей на заняттях фізичної культури з учнями 10-х класів, Матвієнко Я. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Білоскурський Р. - Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання (2016)
Brailovskyi I. - The public and private sectors of the economy: historical aspects of cooperation (2016)
Вінічук М. - Облік валютних операцій у контексті зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Карпенко О. - Формування методичного підходу до оцінювання рівня економічної безпеки транспортного підприємства, Лебедко С. (2016)
Колосова В. - Напрями вдосконалення механізмів залучення фінансових ресурсів міжнародних інституцій в умовах фінансової глобалізації та євроінтеграції (2016)
Корнілова І. - Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації, Білорус Т., Фірсова С. (2016)
Русінова О. - Дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку промислового підприємства (2016)
Стрєлков О. - Розвиток підприємства через урахування інтересів стейкхолдерів (2016)
Гозуватенко Г. - Удосконалення системи підготовки та кар'єрного зростання військовослужбовців Збройних сил України з урахуванням досвіду провідних країн світу (2016)
Заболотнюк В. - Становлення української військової еміграції в Німеччині (1918-1939) (2016)
Мельников Е. - Діяльність військових училищ Російської імперії в межах військових округів на українських землях на початку ХХ ст. (2016)
Папазова А. - Класифікація історичних джерел з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII століття (2016)
Тарасов В. - Сатиричний альманах "ДіПініада" як візуальне історичне джерело в дослідженні повсякденного життя "переміщених осіб" (1946-1947 рр.) (2016)
Хома І. - Національна політика України у сфері культури в оцінці інтелектуальної еліти та експертів громадянського суспільства (1999-2015) (2016)
Шорсткіна О. - Участь Михайла Драгоманова в просвітній діяльності Русько-української радикальної партії (1890-1895 рр.) (2016)
Карпенко А. - Абсолютна музика в ретроспекції інтелектуальної історії, Карпенко О. (2016)
Качан К. - Генеза сунітської концепції держави і влади (2016)
Ковчак В. - Семіотична стратегія нон-репрезентації: конфлікт репрезентамента і референції (2016)
Левицький В. - Модерна трансформація суб'єкта як онтологічна революція (2016)
Санніков С. - Сакраментальність Біблії в католицькій традиції: від Тридентського до Другого Ватиканського Собору (2016)
Скиртач В. - Постметафізична онтологія та прагматика філософсько-клінічного дискурсу, Гонтар В. (2016)
Стовпець О. - Переосмислення морально-етичних та інформаційних аспектів життя соціуму у філософському дослідженні інституту інтелектуальної власності (2016)
Філяніна Н. - Роль критичного мислення у формуванні екологічної компетентності (2016)
Шарніна М. - Діалектика неоміфологічних закономірностей розвитку "карнавально-ритуальної" людини Ю. Андруховича (2016)
Титул, зміст (2015)
Марченко С. І. - Педагогічні умови розвитку координації у дівчат молодшого шкільного віку засобами ритмічної гімнастики, Захарова Є. Г. (2015)
Голенкова Ю. В. - Вплив засобів східних єдиноборств на розвиток прудкості у школярів середніх класів, Скригін А. В. (2015)
Санжарова Н. М. - Вплив засобів тхеквондо на рівень розвитку гнучкості хлопчиків молодшого шкільного вікуі, Попова М. В. (2015)
Санжарова Н. М. - Оптимізація фізичної підготовки учнів старших класів засобами силової аеробіки, Кропивка Т. М. (2015)
Нарижний В. О. - Методика розвитку силових здібностей у школярів середніх класів (2015)
Іващенко О. В. - Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів, Худолій О. М., Єрмаков С.С., Черненко С. О., Головко А. Р. (2015)
Кравчук Т. М. - Оздоровчі можливості використання танцювальних вправ у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів, Роганіна О. С. (2015)
Пашкевич С. А. - Вплив методики Табати як варіанту інтервального тренінгу на рівень фізичної працездатності студентів педагогічного університету, Бондаренко Н. І., Нікуліна Г. Л. (2015)
Поклуда Я. - Теоретична міцність твердих тіл: останні результати та застосування (2011)
Мільман Ю. В. - Оцінювання експлуатаційної деградації сталі газопроводу руйнівними і неруйнівними методами, Никифорчин Г. М., Грінкевич К. Е., Цирульник О. Т., Ткаченко І. В., Волошин В. А., Мордель Л. В. (2011)
Студент О. З. - Анізотропія механічних властивостей деградованої сталі 15Х1М1Ф після її експлуатації на парогонах ТЕС, Кречковська Г. В. (2011)
Гембара О. В. - Вплив наводнювання стінок нафтових та газових трубопроводів на їх ґрунтову корозію і довговічність, Андрейків О. Є. (2011)
Андрейко І. М. - Опір корозійно-втомному руйнуванню сталей залізничних коліс, Кулик В. В., Осташ О. П. (2011)
Карпаш О. М. - Комплексний метод контролю фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій, Доценко Є. Р., Карпаш М. О. (2011)
Карускевич М. В. - Застосування фрактальної геометрії в задачах прогнозування залишкового ресурсу авіаційних конструкцій, Журавель І. М., Маслак Т. П. (2011)
Дудик М. В. - Дослідження початкового етапу повороту міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Діхтяренко Ю. В. (2011)
Игнатович С. Р. - Контроль усталости сплава Д16АТ по характеристикам деформационного рельефа поверхности, Юцкевич С. С. (2011)
Скобло Т. С. - Особенности структурообразования дисперсионно-твердеющей стали 60Х2Н4ГМФ, Власовец В. М. (2011)
Саввакін Д. Г. - Роль водню під час спікання титанових порошків, Гуменяк М. М., Матвійчук М. В., Моляр О. Г. (2011)
Дзіоба І. Р. - Вплив складників мікроструктури на статичну тріщиностій¬кість сталі 13ХМФ (2011)
Пічугін А. Т. - Вплив фазово-структурного стану приповерхневих шарів на механічні властивості титанового сплаву ВТ1-0, Яськів О. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. (2011)
Santos E. C. - Fatigue strength improvement of AISI E52100 bearing steel by induction heating and repeated quenching, Kida K., Honda T., Koike H., Rozwadowska J. (2011)
Ниркова Л. І. - Визначення швидкості атмосферної корозії металевих конструкцій методом поляризаційного опору, Поляков С. Г., Осадчук С. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. (2011)
Борц Б. В. - Формирование соединения разнородных металлов в твердой фазе методом горячей прокатки в вакууме (2011)
Хома М. С. - Електрохімічні властивості зварних з’єднань сталі 17Г1СУ, Сисин Г. М., Радкевич О. І., Головчук М. Я. (2011)
Кунець Я. І. - Дистанційне визначення механічних параметрів тонких плоских включень низької контрастності, Матус В. В., Грилицький М. Д. (2011)
Васильєв А. Г. - Вплив сорбції водню на кінетику фазового розпаду інтерметалідів RFe2 (2011)
Pakiela Z. - The 12th Polish-Ukrainian-German Summer School on fracture mechanics and strength of materials, Nykyforchyn H. (2011)
Бердичевский Е. Г. - Применение нечетких логик для моделирования показателей технической эстетики (2016)
Дмитриенко В. Д. - Метод поиска функций преобразования, связывающих переменные нелинейных и линейных моделей в ГТУ, Заковоротный А. Ю., Главчев Д. М. (2016)
Иванов Д. Е. - Генетический алгоритм идентификации параметра лучистого теплообмена в заданных граничных условиях, Ткаченко В. Н. (2016)
Котов И. А. - Автоматизация интеллектуальных систем поддержки решений оперативного управления путем инкорпорации профессиональных онтологий (2016)
Косолап А. І. - Оптимізація в задачах лінійного розкрою матеріалів , Кодола Г. М. (2016)
Павленко В. Д. - Исследование точности и вычислительной устойчивости регуляризованного метода идентификации нелинейных систем, Павленко С. В., Романов Д. Ю. (2016)
Редько А. А. - Моделирование аэродинамических процессов водотрубного парового котла ДКВР(ДЕ)-10/14, Давиденко А. В., Павловский С. В., Костюк В. Е. (2016)
Шейкус А. Р. - Моделирование парожидкостного равновесия при подвижном управлении процессами ректификации, Левчук И. Л., Тришкин В. Я., Корсун В. И. (2016)
Скарга-Бандурова І. С. - Пошуковий аналіз даних для визначення релевантних факторів гіпоксичного ураження плода, Білобородова Т. О. (2016)
Тітова А. Ю. - Розробка моделі формування термограми молочних залоз на основі перетворення температурних показників термографа (2016)
Гришин И. Ю. - База данных для проведения научных исследований "Моделирование процессов инновационного развития бальнеологических курортных территорий", Тимиргалеева Р. Р., Скидан Р. А., Рябов А. М. (2016)
Защелкин К. В. - Адаптация метода внедрения цифровых водяных знаков F5 к среде LUT-ориентированных информационных контейнеров, Иванова Е. Н. (2016)
Семенов С. Г. - GERT–модель начальной генерации кода кибератаки несанкционированного доступа к ресурсам компьютерной системы одноранговой сети, Лисица Д. А., Мовчан А. В. (2016)
Tikhonov V. I. - Piecewise linear phase modulation for ternary data coding in coherent wireless channel (2016)
Черних О. П. - Розробка програмного забезпечення для підвищення продуктивності взаємодії між кластерами сервера, Коркошко А. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Іващенко О. В. - Факторна модель рухової і функціональної підготовленості дівчат 15—16 років, Коптенков А. В., Прокопенков Д. О. (2015)
Солодовникова М. В. - Особливості розвитку гнучкості у школярів середніх класів (2015)
Мороз Ю. В. - Особливості розвитку рухових здібностей у школярів 7—8 класів (2015)
Санжарова Н. М. - Особливості розвитку витривалості у школярів 10—11 класів, Д’якова М. І. (2015)
Марченко С. І. - Методика використання інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників, Козарь С. С. (2015)
Кривенцова І. В. - Особливості розвитку швидкісних якостей юних спортсменів-фехтувальників за допомогою сучасних рухливих ігор, Пашкевич С. А., Хавалджи В. К. (2015)
Свічкар Р. Ю. - Інклюзивне тренування у фехтуванні як засіб зміни відношення до осіб з обмеженими можливостями, Димар О. А. (2015)
Гладченко А. Ю. - Трансформації глобальної економічної системи координації економічної рівноваги (2015)
Гопкало Л. М. - Принципи оцінки і планування діяльності соціально орієнтованого готельного підприємства (2015)
Дорошенко О. О. - Методика побудови плану рахунків бюджетних установ у контексті модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі (2015)
Ковшун Н. Е. - Роль рентного підходу у вдосконаленні економічного механізму водокористування (2015)
Костриченко В. М. - Виробничо-фінансова стійкість підприємства: оцінювання та її забезпечення, Карпінська М. М. (2015)
Левицька С. О. - Програми інноваційного розвитку як ефективний метод підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Полюхович М. Д. (2015)
Лесняк О. Ю. - Врахування регіональних особливостей еколого-економічних чинників функціонування промислових підприємств (2015)
Ліпяніна Х. В. - Математична модель оптимізації інвестицій для розвитку туристичного об’єкта (2015)
Маланчук Л. О. - Реалізація енергетичної політики України шляхом впровадження проекту забезпечення Рівненської області альтернативним паливом, Мощич С. З., Тимощук І. І. (2015)
Мельник О. М. - Екологізація діяльності деревообробних підприємств на засадах управління обсягами виробництва з урахуванням ризиків, Наливайко Н. Я. (2015)
Мощич С. З. - Використання законів раціонального природокористування в енергетиці (2015)
Олійник О. О. - Управлінський аудит: теоретичні аспекти та особливості розвитку в Україні (2015)
Радько А. О. - Теоретичне обґрунтування інформаційної сутності сучасної економіки (2015)
Савіна Н. Б. - Перспективи економічного розвитку Рівного на основі електрифікації міста на початку ХХ ст., Цецик Я. П. (2015)
Сазонець І. Л. - Економічні основи розвитку оборонно-промислового комплексу України в сучасних геополітичних умовах (2015)
Сазонець О. М. - Лібералізація підприємницької діяльності в контексті чинників пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2015)
Скрипчук П. М. - Еколого-економічні засади лісорозведення на сільськогосподарських землях, Трохлюк Т. М. (2015)
Случак Н. А. - Методика внутрішнього аудиту витрат лісогосподарських підприємств (2015)
Трач Р. В. - Методи оцінювання ефективності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності будівельних підприємств (2015)
Трофименко Н. В. - Аналіз та оцінка стану використання земельного фонду Чернігівської області (2015)
Шишкіна О. О. - Визначення прожиткового мінімуму для працездатних осіб: практичний аспект, Погоріла Г. В. (2015)
Ханин И. Г. - Проблемы развития ИТ-сектора экономики Украини и международное разделение труда (2015)
Юрчик Г. М. - Соціальний захист материнства в Україні (2015)
Дорощук В. О. - Стан, розвиток та будівництво автодорожньої мережі України, Поліщук М. А. (2015)
Конарівська О. Б. - Формування і реалізація стратегії економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг, Левун О. І. (2015)
Левицька С. О. - Роль управлінського обліку в оптимізації калькулювання собівартості виробництва (на прикладі вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу), Сич Д. М. (2015)
Левицька С. О. - Соціальний аспект системи оподаткування доходів фізичних осіб: світовий та вітчизняний досвід, Стець Н. В. (2015)
Король Б. О. - Профіль "фаворитів" і "аутсайдерів" Інтернет-аудиторії в Україні, Костюкевич Р. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Худолій О. - Структурна модель рухової підготовленості юних гімнасток 6—8 років, Карпунець Т., Іващенко О. (2015)
Кравчук Т. М. - Особливості використання танцювальних вправ у фізичному вихованні старшокласниць, Голівець К. М. (2015)
Марченко С. І. - Peculiarities of Game Modes Effect on Dynamics of Speed Development in Boys of Primary School Age, Голубов В. О.Особливості впливу ігрових режимів на динаміку розвитку швидкості у хлопчиків молодшого шкільного віку (2015)
Жицкий С. В. - Порівняльна характеристика розвитку координаційних здібностей у хлопчиків молодших класів (2015)
Іващенко О. В. - Вікові особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 12—14 років, Спесивцев Д. А. (2015)
Голенкова Ю. В. - Розвиток координаційних здібностей дівчат старшого шкільного віку засобами художньої гімнастики, Галкіна А. В. (2015)
Пашкевич С. А. - Взаємомасаж як засіб рекреації студентів факультетів фізичної культури та спорту, Попова А. В., Петрушко І. К. (2015)
Титул, content (2017)
Danylchenko A. - Development of effective algorithm to find an optimal solution to the problem on graph matching with "disappearing" arcs, Skachkov V., Panishev A. (2017)
Komyak Va. - A study of ellipse packing in the high-dimensionality problems, Komyak Vl., Danilin A. (2017)
Lutsenko I. - Formal signs determination of efficiency assessment indicators for the operation with the distributed parameters, Fomovskaya E., Oksanych I., Vikhrova E., Serdiuk О. (2017)
Geche F. - Verification of realizability of boolean functions by a neural element with a threshold activation function, Mulesa O., Buchok V. (2017)
Rysovana L. - Factor analysis of crisis emergence in family relations, contributing to the development of dyscirculatory encephalopathy, Vуsotska O., Falyova H., Georgiyants M., Klymenko V. (2017)
Sira O. - Formation of securities portfolio under conditions of uncertainty, Katkova T. (2017)
Stadnyk M. - The feature extraction and estimation of a steady-state visual evoked potential by the Karhunen-Loeve expansion, Fryz M., Scherbak L. (2017)
Abstract and References (2017)
Содержание (2016)
Романюк М. Г. - Синдром хронічного тазового болю: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування (2016)
Горпинченко І. І. - Клінічні протоколи з надання медичної допомоги хворим з еректильною дисфункцією (проект), Романюк М. Г. (2016)
Возианов С. А. - Динамика показателей ранних и отдаленных результатов радикальной цистэктомии в зависимости от периода выполнения с 2005 по 2016 годы, Шамраев С. Н., Стусь В. Н., Краснов В. Н., Васильева В. Д., Полион Н. Ю., Шамраева Д. Н. (2016)
Кочарян Г. С. - Эрогенные зоны: современные представления (2016)
Возианов С. А. - Опыт хирургического лечения пациентов с осложненными стриктурами и облитерациями мочеиспускательного канала, Горпинченко И. И., Шамраев С. Н., Бабюк И. А., Ридченко М. А. (2016)
Антонян И. М. - Применение препаратов альфа-липоевой кислоты для лечения эректильной дисфункции у больных сахарным диабетом 2-го типа, Россихин В. В., Бухмин А. В., Мегера В. В., Якубовский В. Н. (2016)
Романюк М. Г. - Системный обзор эпидемиологии и терапии болезни Пейрони (2016)
Горпинченко И. И. - Опыт применения гиалуроновой кислоты у мужчин с синдромом хронической тазовой боли на фоне интерстициального цистита, Спиридоненко В. В. (2016)
Фанарджян В. Р. - Сравнительная оценка клинической эффективности различных малоинвазивных методов лечения уретеролитиаза (2016)
Горпинченко І. І. - Комбіноване лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит з депресивним синдромом, Нуріманов К. Р., Савченко В. С., Порошина Т. В., Недогонова О. А., Драннік Г. М. (2016)
Бойко А. И. - Эффективность лечения пациентов с простатитом и эректильной дисфункцией L-аргинином, Губарь А. А., Соколенко С. Т. (2016)
Гурженко Ю. Н. - Лечение хронического простатита у пациентов с сахарным диабетом: реалии долгосрочной фитотерапии, Спиридоненко В. В. (2016)
Лесовой В. Н. - Коррекция неврологического статуса пациентов с преждевременной эякуляцией, Аркатов А. В., Книгавко А. В. (2016)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки Еростамін у пацієнтів із симптомами нижніх сечових шляхів та еректильною дисфункцією, асоційованих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Ситенко А. М. (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості клінічної характеристики чоловіків із сексуальними розладами, які спостерігалися до та після хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Квач М. Д. (2016)
Горпинченко І. І. - Вплив препарату Простекс на показники еректильної функції у пацієнтів із симптоматичною доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Ситенко А. М. (2016)
Gorpynchenko I. I. - The therapeutic concepts for erectile dysfunction: the test of time, Sytenko A. M. (2016)
Вощула В. И. - Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин, Вилюха А. И. (2016)
Гурженко Ю. Н. - Фитотерапевтическое лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы у пациентов с сахарным диабетом, Спиридоненко В. В. (2016)
Никитин О. Д. - Современные тенденции лечения пациентов с мочекаменной болезнью, осложненной хроническим калькулезным пиелонефритом (2016)
Сабадаш М. Є. - Предиктори ангіографії з суперселективною емболізацією у пацієнтів із закритою травмою нирки, Шуляк О. В. (2016)
Особенности диагностики и лечения пациентов с инфравезикальной обструкцией уроселективными α1А-адреноблокаторами (2016)
Артищук В. М. - Вплив анатомічних особливостей системи нижньої чашки нирки на показник позбавлення від конкременту після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у порівнянні з ефективністю черезшкірної нефролітотрипсії, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р. (2016)
Литвинець Є. А. - Результати використання рослинно-мінерального комплексу Ротапрост при лікуванні хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2016)
Возіанов С. О. - Оцінювання ефективності лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіпотонічним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Луцик А. П. (2016)
Загоруйко Р. Р. - Лейкоцитарний індекс інтоксикації при запальних процесах верхніх сечовивідних шляхів (2016)
Корниенко А. М. - Современные подходы к лечению трихомонадной инфекции у мужчин, Химич В. И., Щербак М. А., Романюк М. Г., Рудаков В. А. (2016)
Пасєчніков С. П. - Етіотропна профілактика післяопераційних ускладнень черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих урогенітальним трихомоніазом, Грицай В. С., Глєбов А. С., Нашеда С. В. (2016)
Быстрица Р. А. - Социальные аспекты бесплодия, Тучин Д. Ф. (2016)
Гурженко Ю. М. - Фактори ризику відновлення фертильності подружньої пари з чоловічим безпліддям при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, Куценко А. О. (2016)
Сакало А. В. - Клінічне значення пухлинних маркерів у хворих на семіному яєчка (2016)
Федевич В. С. - Поліморфізм генів VEGF у хворих на рак сечового міхура, Борис Ю. Б., Макух Г. В. (2016)
Білянський Л. С. - Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Абу Шамсія Р. Н., Дубенко Є. М. (2017)
Бойко В. В. - Чрескожное пункционное дренирование скоплений жидкости в забрюшинной клетчатке при гнойно-септических осложнениях острого панкреатита, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Меркулов А. А., Османов Р. Р., Рябинская О. С., Ханько Е. В. (2017)
Бродовський С. П. - Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою III-IV стаді, Іфтодій А. Г., Козловська І. М. (2017)
Вільцанюк О. A. - Порівняльна оцінка ефективності використання композиції на основі нанодисперсного кремнезему з антимікробними властивостями для місцевого лікування гнійно-запальних процесів, Бєляєв П. В., Вільцанюк О. О., Вернигородський С. В. (2017)
Герасимчук П. О. - Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи, Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2017)
Желіба М. Д. - Комплексне лікування гнійно–некротичних ускладнень у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи з застосуванням негативного тиску та капікору, Годлевський А. І., Гончаренко О. В., Форманчук Т. В., Форманчук А. М. (2017)
Иоффе И. В. - Анализ прогностических факторов повторного образования полипов желудка после эндоскопической полипэктомии, Троценко С. Н., Лесной В. В. (2017)
Іфтодій А. Г. - Доцільність застосування внутрішньотканинного електрофорезу в передопераційній підготовці хворих при хронічній анальній тріщині, Козловська І. М. (2017)
Коваленко О. М. - Вплив ранових покриттів на PН рани при поверхневих опіках шкіри, Коваленко А. О., Осадча О. І. (2017)
Косаківська І. А. - Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях з приводу захворювань лімфатичного кільця глотки у дітей (2017)
Кравцов А. В. - Особенности оценки ожогового повреждения методом магниторезонансной томографии, Бойко В. В., Козин Ю. И., Логачев В. К., Исаев Ю. И., Канищева И. Н. (2017)
Кутовой А. Б. - Вакуум-терапия разлитого перитонита, Косульников С. О., Завизион Е. Н., Тарнопольский С. А., Кравченко К. В. (2017)
Лун Цзян - Порівняльна оцінка результатів хірургічного лікування кістозних менінгіом головного мозку з використанням стандартних методів і новітніх технологій, Кваша М. С., Кондратюк В. В., Никифорак З. М., Цимбалюк Я. В., Українець О. В., Мосійчук С. С., Герасенко К. М. (2017)
Малик С. В. - Ефективність біомеханічно обгрунтованих способів мобілізації шкірно-жирових клаптів передньої черевної стінки, Драбовський В. С., Аветіков Д. С. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Принципи формування гепатикоєюноанастомозів методом ВЧ-електрозварювання м’яких тканин в клінічній практиці, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Гоман А. В., Гуцуляк В. І. (2017)
Пантьо В. І. - Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання, Пантьо В. В., Коваль Г. М. (2017)
Петрушенко В. В. - Клініко-морфологічне обгрунтування переваг лапароскопічних втручань з використанням аргоно-плазмової коагуляції в лікуванні гемангіоми печінки, Гребенюк Д. І., Стукан С. С., Стойка В. І., Сергійчук О. Л. (2017)
Подпрятов С. Є. - Складові утворення електрозварного з’єднання шлунка та тонкої кишки, Гичка С. Г., Подпрятов С. С., Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2017)
Подпрятов С. Є. - Вплив усунення набряку тканин на результат хірургічного лікування запалення, Подпрятов С. С., Корчак В. П., Салата В. В., Іваха В. В., Бєлоусов І. О. (2017)
Сандер С. В. - Можливості форсованого внутрішньоартеріального введення лікарських засобів у комплексі лікування хронічної ішемії тканин нижніх кінцівок (2017)
Сидорчук Р. І. - Морфологія синдрому діабетичної стопи, Хомко О. Й., Рева В. Б., Полянський О. І., Сидорчук Л. П., Попович А. І. (2017)
Шаповал С. Д. - Артеріальний тиск на першому пальці стопи як прогностичний критерій виникнення ускладнень синдрому діабетичної стопи на тлі склерозу Менкеберга, Савон І. Л., Белінська В. О., Максимова О. О., Якунич А. М. (2017)
Супрун А. С. - Электропроводность тканей в эксперименте как современный способ диагностики жизнеспособности скальпированных повреждений конечностей, Олейник Г. А., Григорьева Т. Г., Цогоев А. А. (2017)
Ротар О. В. - Діагностичне та прогностичне значення ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит (2017)
Бойко В. В. - Эволюция взглядов на лечение панкреонекроза, Криворучко И. А., Мушенко Е. В., Иванова Ю. В. (2017)
Годлевський А. І. - Черезпечінкове каркасне зовнішньо-внутрішнє дренування жовчних проток при обтураційній жовтяниці, Форманчук Т. В., Гудзь М. А., Форманчук А. М. (2017)
Анатолій Павлович Радзіховський до 75-річчя від дня народження (2017)
Білинський А. Я. - Про оцінку ймовірності банкрутства у випадку великих виплат, Кінаш О. М. (2016)
Борисенко О. В. - Дослідження асимптотичної поведінки коливної системи третього порядку під дією малих випадкових нелінійних періодичних збурень (2016)
Гудима У. В. - Задача найкращої у розумінні зваженої хаусдорфової відстані рівномірної апроксимації у множині неперервних відображень з компактними опуклими образами, Гнатюк В. О. (2016)
Джаббарова А. Я. - Исследование особых управлений в процессах, описываемых гибридными системами типа Россера, Мансимов К. Б. (2016)
Довгунь А. Я. - Достатні умови стійкості в середньому квадратичному розв’язків дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями, Перун Г. М., Ясинський В. К. (2016)
Дьогтєва І. О. - Система масового обслуговування з двома обслуговуючими приладами (2016)
Ємець О. О. - Моделювання детермінованими і стохастичними задачами комбінаторної оптимізації, Барболіна Т. М. (2016)
Іванчук М. А. - Властивості області поділу для відокремлюваних ε-сіток двох множин, Калинюк А. М., Малик І. В. (2016)
Konet I. M. - Hyperbolic Boundary Value Problem for Unlimited Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder, Pylypiuk T. M. (2016)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного шару за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Стасюк Г. Б., Сорокатий М. І. (2016)
Ободан Н. І. - Побудова розгалуження розв’язків рівнянь Кармана за неоднорідних крайових умов, Адлуцький В. Я., Громов В. О. (2016)
Семчишин Л. М. - Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва (2016)
Сєров М. І. - Нелокальні перетворення еквівалентності системи рівнянь конвекції-дифузії, Приставка Ю. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Горовий В. - Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства, Горова С. (2016)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні структури як суб'єкти національної інформаційної політики (2016)
Іванова Н. - Інформаційні структури громадянського суспільства в процесі розбудови правової держави (2016)
Миськевич Т. - Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад (2016)
Кулицький С. - Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці (2016)
Пестрецова О. - Юридичні бібліотеки в глобалізованому світі: аспекти корпоративної взаємодії (2016)
Рябоконь О. - Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід (2016)
Тарасенко Н. - Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства (2016)
Спіріна С. - Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору (2016)
Натаров О. - Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина (2016)
Полтавець С. - "Козацький дискурс" як складова інформаційної війни (2016)
Половинчак Ю. - Дослідження ефективності української "культурної дипломатії": досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ, Саморукова О. (2016)
Бусол О. - Способи правового захисту інтелектуальної власності суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності (2016)
Іванова М. - Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні (на основі аналізу фондів НБУВ) (2016)
Закірова С. - Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам'ятних книжок Катеринославської губернії: ХІХ- пос. ХХ ст. (2016)
Потіха А. - Дослідження партійних засобів масової комунікації України як об'єкта бібліотечно-інформаційної діяльності (2016)
Медведєва А. - Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні (2016)
Костенко Л. - Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту, Симоненко Т. (2016)
Жабін О. - Бібліометрія та альтернативні метрики (2016)
Берегельський А. - Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності (2016)
Булахова Г. - Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook (2016)
Чернявська Л. - Формування гендерної толерантності - місія сучасної бібліотеки (2016)
Половинчак Ю. - Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору (2016)
Бондаренко В. - Мобільні додатки в бібілотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2016)
Горова С. - Бібліотечний ресурс як розподілена інформаційна база людської діяльності (2016)
Пальчук В. - Сучасна бібліотека в розвитку інформаційної взаємодії у сучасному суспільстві (2016)
Беззуб І. - Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурі та комунікативні центри громад (2016)
Дубас Т. - Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі (2016)
Блажкевич А. - Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України (2016)
Струнгар В. - Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа (2016)
Якименко Ю. - Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку (2016)
Желай О. - Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях (2016)
Гах І. - Мультимедійні технології в бібліотечних мережах (2016)
Соколова І. - Використання комп'ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань (2016)
Медведєва В. - Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства (2016)
Каращук О. - Бібліотека в сучасному інформаційному просторі (2016)
Вихідні відомості (2016)
Авшенюк Н. М. - Тенденції професійного розвитку вчителів у розвинених англомовних країнах в умовах глобалізації) (2016)
Давиденко А. А. - Необхідність зміщення акцентів у освітньому процесі з передачі готових знань до розвитку здібностей людини (2016)
Добош О. М. - Проблема становлення і розвитку професійної підготовки майбутніх вихователів на Закарпатті (2016)
Кобаль В. І. - Розвиток освіти в Угорщині: історико-педагогічний аспект (2016)
Молнар Т. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів (2016)
Повідайчик О. С. - Дослідницькі ролі соціальних працівників у процесі професійної діяльності (2016)
Примакова В. В. - Ґенеза післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (2016)
Скляренко І. Ю. - Роль і місце виробничих практик у професійній підготовці фахівців для українських залізниць у 20 – 60 р.р. XX століття (2016)
Човрій С. Ю. - Розвиток професійної педагогічної освіти на Закарпатті (друга половина XVIII – початок ХХ століття) (2016)
Garai Imre - Еgy tanárképző internátus tanári karának változásai, 1936-1950 között (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського