Кивлюк О. - Наукове знання в умовах інформаційного суспільства (2014)
Туленков М. - Корпоративна культура у соціологічному вимірі, Ковтун О. (2014)
Яремчук С. - Соціологічний супровід парламентської виборчої кампанії 2014 року у Чернівецькій області (2014)
Пержун В. - Фактор людського капіталу в процесі реалізації соціальної кадрової політики, Пержун І. (2014)
Вєжбєнец В. - Походження, сфера, форми та значення багатокультурності Ярослава (2014)
Сторожук С. - Амбівалентність національної культури (2014)
Крапівник Г. - Психоаналітичні інтерпретації детективних сюжетів у сучасній культурі (2014)
Попович В. - Сучасна православна богословська освіта в Україні: проблеми модернізації і реформування (2014)
Гутковська І. - Шлях чаю: рецепція світоглядних уявлень у побутовій культурі Далекого Сходу (на прикладі Китаю та Японії) (2014)
Войтюк І. - Ціннісна парадигма мультикультуралізму в духовному розвитку особистості засобами університетської освіти (2014)
Малик В. - Реалізація християнський цінностей:правовий контекст проблеми (2014)
Доманська О. - Роль держави в реалізації культурної політики: концептуальний вимір (2014)
Лантінова Г. - Світоглядні виклики суспільства споживання для економічної освіти (2014)
Бондарчук В. - Проблема главенства апостола Петра у полемічних творах "Апокрисис" і "Антиризис": порівняльний аналіз (2014)
Дяків В. - Греко-католицька церква як чинник формування релігійної та національної ідентичності української діаспори у Північній Америці (2014)
Боднар В. - Збереження Свято-Дмитрівської церкви на Буковині в умовах існування радянської влади: приклад служіння Богові (2014)
Чернушко І. - Державно-церковні відносини в контексті соціальної доктрини Церкви Адвентистів Сьомого Дня (2014)
Балух В. - Роздуми щодо етнічної приналежності росіян (2014)
Довідка про авторів (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Heidari A. - A new method for investigating and accurately solving the one-dimensional quantum Ising model in constant and variable transverse magnetic fields, Ghorbani F., Ghorbani M. (2013)
Gorkavenko V. M. - Casimir force induced on a plane by an impenetrable flux tube of finite radius, Sitenko Yu. A., Stepanov O. B. (2013)
Glushko E. Ya. - The intensity-dependent band shift effect in 1D photonic crystals for optical signal processing (2013)
Romanenko V. I. - Momentum diffusion of atoms and nanoparticles in an optical trap formed by sequences of counter-propagating light pulses, Romanenko A. V., Udovitskaya Ye. G., Yatsenko L. P. (2013)
Kovtun Yu. V. - Rotation of plasma layers with various densities in crossed E × B fields, Skibenko E. I., Skibenko A. I., Yuferov V. B. (2013)
Shvets V. T. - Thermodynamics of metallic helium, Kozytskiy S. V. (2013)
Mirsagatov Sh. A. - Cascade injection photodetector for the 500−650-nm spectral range on the basis of solid solutions of A2B6 compounds, Zaveryukhin B. N., Ataboev O. K., Zaviryukhina N. N. (2013)
Kurchak A. I. - Rival mechanisms of hysteresis in the resistivity of graphene channel, Morozovska A. N., Strikha M. V. (2013)
Petrenko V. Yu. - Influence of CdTe nanoparticles on the formation of J-aggregates of thiamonomethinecyanine dyes, Slominskii Yu. L., Smirnova G. L., Mazarchuk I. A., Dimitriev O. P. (2013)
Bolesta I. M. - Formation of nanostructures on the VdW-surface of CdI2 crystals, Rovetskyi I. N., Partyka M. V., Karbovnyk I. D., Kulyk B. Ya. (2013)
Yushchenko O. V. - Microscopic description of nonextensive systems in the framework of the Ising model, Badalyan A. Yu. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
International conference "Problems of theoretical physics" october 8−11, 2012, Kyiv, Ukraine (2013)
Gaididei Yu. B. - Oleksandr Sergiyovych Davydov (1912−1993), Loktev V. M. (2013)
Simulik V. M. - Bosonic symmetries, solutions, and conservation laws for the Dirac equation with nonzero mass, Krivsky I. Yu., Lamer I. L. (2013)
Lashko Yu. A. - Unusual manifestations of the Pauli principle in scattering of atomic nuclei, Filippov G. F. (2013)
Vasilevsky V. S. - Microscopic three-cluster descriptions of 11B and 11C nuclei (2013)
Perepelytsya S. M. - Dynamics of ion-phosphate lattice of DNA in left-handed double helix form, Volkov S. N. (2013)
Brizhik L. - Stabilizing role of lattice anharmonicity in the bisoliton dynamics, Chetverikov A. P., Ebeling W., Röpke G., Velarde M. G. (2013)
Mastropas Z. P. - Role of fluctuations in the coherent displacements of atomic equilibrium positions at second-order phase transitions, Myasnikov E. N. (2013)
Litovchenko V. G. - Analog of the Davydov splitting in carbon graphite-like structures (2013)
Kondovych S. V. - Magnetic dynamics of a multiferroic with an antiferromagnetic layer, Gomonay H. V., Loktev V. M. (2013)
Pylypovskyi O. V. - Mechanism of fast axially symmetric reversal of magnetic vortex core, Sheka D. D., Kravchuk V. P., Gaididei Yu. B., Mertens F. G. (2013)
Балух В. - Еволюція східної мусульманської філософії: від аль-Кінді до Авіценни (2015)
Шугаєва Л. - Позацерковні релігійні об’єднання в Україні: особливості і тенденції розвитку (2015)
Головей В. - Теорія символічного образу у богослов’ї Псевдо-Діонісія Ареопагіта та Максима Сповідника (2015)
Шкрібляк М. - Політико-ідеологічні стратегії національних еліт України-Руси епохи раннього модерну та їх зв'язок з Берестейською унією (2015)
Попович В. - Аксіологічні уявлення в груповій свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів (2015)
Бродецький О. - Діалектика гуманістичного й авторитарного в етиці юдаїзму та її толерантизаційний потенціал (2015)
Борейко Ю. - Повсякденність як сфера буття релігії (2015)
Горохолінська І. - Специфіка дихотімії релігійної толерантності і релігійної освіти в умовах євроінтеграції, Яремчук А. (2015)
Manchul В. - Interdependence of integration and differentiation in the formation of contemporary philosophy of science, Kalytyuk А. (2015)
Скакун І. - Ідея людиномірності у сучасній українській філософії (2015)
Капітан Л. - Еволюція правового статусу дворянства (кінець XVII – початок ХХ ст.), Русанов Ю. (2015)
Булига І. - Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття (2015)
Мудеревич В. - Паломництво Даниїла ігумена: досвід та інтерпретації дослідницьких студій ХІХ ст. (2015)
Бучовський В. - Християнська церква на Британських островах під час англосаксонських завоювань (2015)
Михайльова К. - Можливості інтегрованих навчальних програм у вирішенні освітніх проблем сучасності (2015)
Сурмин Ю. - Инновации в методах и технологиях обучения – ключевое направление реформирования высшего образования в Украине (2015)
Докаш В. - Релігійна мережа Буковини: стан, релігійна диверсифікація, проблеми інституювання та функціонуванням (2015)
Пилипенко В. - Вища освіта в Україні: шляхи реформування (2015)
Щудло С. - Освіта після Майдану: експектації та реалії (2015)
Шульга О. - Культурна травма та українське суспільство: виклики конструювання у перехідному суспільстві (2015)
Медіна Т. - Гендерні стереотипи та їх вплив на професійну діяльність в Україні, Назарова В. (2015)
Ципко С. - Становлення та розвиток соціології на Буковині (2015)
Заславська О. - Проблеми взаємодії особистості, громадянського суспільства та держави в Україні: соціально-політичний контекст (2015)
Ципко С. - "Нові маргінальні групи" у соціальній структурі сучасного суспільства: теоретичний аспект дослідженням, Кріслата Х. (2015)
Саппа Г.-М. - Становлення інституту профорієнтації в Україні: робота з учнівською молоддю, Ляшенко Н. (2015)
Пержун В. - Соціологічна наука в Україні: нові тенденції, перспективи розвитку, виклики часу (2015)
Мизак Н. - УГКЦ і Майдан: "теологія звільнення" в дії (2015)
Докаш В. - Релігійні механізми соціалізації та утвердження духовних цінностей і толеризації відносин громадянського суспільства, Гарас М. (2015)
Медіна Т. - Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні, Кушнір О. (2015)
Ювсечко Я. - Роль релігійного фактора у формуванні громадянського суспільства в Україні (2015)
Петришин Г. - Міркування щодо ролі сучасної освіти у формуванні знань (2015)
Малик В. - Формування духовних цінностей молоді засобами релігійної освіти (2015)
Марчишак А. - Амбівалентність ролі Українського Православ’я у Революції гідності та постмайданних націєтворчих процесах (2015)
Щербань М. - Роль церкви у сучасних державотворчих процесах України: від радянського тоталітаризму до громадянського суспільства (2015)
Дідківський А. - Православна етика доби постмодерну (2015)
Герасименко М. - Ідея соціуму та її концептуальні трансформації (2015)
Єгупов М. - Пригоди ідентичності в епоху постмодерну (2015)
Бронських С. - "Євангеліє від Булгакова" та його відлуння у літературному процесі ХХ століття (2015)
Ліннік Ю. - Духовна освіта в Українській Православній Церкві: становлення, сучасний стан і перспективи (2015)
Лазаренко І. - Актуалізація соціологічного дослідження структури релігійної організації в Україні (2015)
Комарницкая Л. - Художественные модели Нового Завета (аксиология трансформации) (2015)
Бочулинський С. - Концептуальні та емпіричні особливості дискурсивного конструювання соціальної реальності (2015)
Якимчук О. - Формування та розвиток віртуальних соціальних об’єднань (2015)
Ярош О. - Християнська сакральна музика: методологічні принципи філософсько-релігієзнавчого дослідження (2015)
Чернушка І. - Соціорелігійна робота відділів "освіти" та "здоров’я" як визначальний аспект місіонерської діяльності Церкви АСД в Україні у пострадянський період (2015)
Булавін Д. - Соціальна відповідальність як фактор розвитку життєвого світу особистості і суспільства (2015)
Селецкий С. - Богословско-терапевтическая аналогия феномена смерти как новый методологический подход в систематической богословской танатологии (2015)
Петришин Н. - Філософсько-релігієзнавчі підходи до тлумачення взаємозв’язку християнської та екологічної етики (2015)
Щепанський В. - Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" М.Смотрицького (2015)
Дмитрук І. - Культово-організаційна відмінність п'ятидесятницьких напрямків на Рівненщині (2015)
Распопов Є. - Феномен "клінічної смерті" у контексті імортологічної проблематики (2015)
Гнидка М. - Особливості створення і діяльності Православного релігійного фонду Буковини: інтерпретація в австрійській та румунській історіографії (2015)
Пришляк М. - Екологічне виховання як засаднича категорія сучасної біоетики (2015)
Чаплинський В. - Основні тенденції реформування баптистських церков в Україні (2015)
Довідка про авторів (2015)
Балух В. - Монотеїзм у системі релігійних вірувань (2015)
Шевченко С. - Теоретичні засади екзистенціально-герменевтичного аналізу М.Вестфалем божественного прозріння: проблема методу (2015)
Телиженко Л. - Христианские ценности в современной науке и образовании (2015)
Ангелова А. - Старість як довершеність життєвого циклу в шаманізмі (2015)
Докаш В. - Проблема соціального в контексі соціології релігії (2015)
Туленков М. - Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії громадянського суспільства і держави (2015)
Попович В. - Соціальне вчення Православної Церкви як чинник формування суспільно-громадської позиції духовенства в контексті компетентнісного підходу в богословській освіті (2015)
Ювсечко Я. - Особистість – громадянське суспільство – Церква: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні (2015)
Яремчук С. - Соціологічний супровід місцевих виборів 2015 року у місті Ченівці (2015)
Perzhun V. - HIstorical consciousness: the experience of social and political understanding (2015)
Борейко Ю. - Релігійна ідентичність як конструкт повсякденності (2015)
Богомолець О. - Орнамент домашніх народних ікон Наддніпрянщини як вияв безперервності релігійної традиції (2015)
Саппа Г.-М. - Професійна орієнтація як новий навчально-практичний предмет у шкільній програмі, Саппа М. (2015)
Пустовіт Г. - Патріотичне виховання у змісті позашкільної освіти: сьогодення і перспективи (2015)
Попович М. - Публічне і приватне у становленні культури сучасного суспільства (2015)
Лещенко А. - Експікація християнського сакрального мистецтва символу (2015)
Терепищий С. - Генезис аксіологічних полюсів ландшафту освіти: між естетизмом еллінізму та утилітаризмом сучасності (2015)
Ігнатко В. - Головні напрями змін економічного сегменту "життєвого простору" людини під впливом глобалізації (2015)
Ткачук Ю. - Культурно-дозвіллєві практики як соціокультурне явище: концептуальні засади вивчення (2015)
Бойко А. - Людина масової культури у сучасному суспільстві (2015)
Грушецька І. - Неотрайбалізм як феномен глобалізованого світу (2015)
Довідка про авторів (2015)
Баштан С. О. - Взаємозв’язок функціональної та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку, Шмалєй С. В. (2011)
Бурмистрова Н. В. - Термохалинная структура вод на траверсе бухты Круглая и её влияние на интенсивность поля биолюминесценции, Жук В. Ф., Мельникова Е. Б. (2011)
Гаврилюк М. Н. - Зимівля водоплавних та навколоводних птахів у 2009−2010 рр. у районі Кременчуцького водосховища, Ілюха О. В., Борисенко М. М., Грищенко В. М., Яблоновська-Грищенко Є. Д. (2011)
Гончаренко М. С. - Динаміка мінерального статусу дітей з екологічно забруднених регіонів після оздоровлення продуктами харчування спеціального призначення, Коновалова О. О., Андрейко Г. П., Гончаренко О. В. (2011)
Денисенко О. В. - Вплив ізопікамілону на пікротоксин-індуковану генералізовану судомну активність у мишей та щурів, Шандра О. А., Бузика Т. В., Карпов Л. М. (2011)
Евдокимова Е. Б. - Экологические особенности паразитофауны ряпушки (Coregonus albula (l.)) озера Виштынецкого (Калининградская область), Заостровцева С. К., Шибаев С. В. (2011)
Загайко А. Л. - Влияние гликозидов стевии на систему генерации оксида азота в условиях моделирования сахарного диабета у крыс, Красильникова О. А., Кравченко А. Б., Филимоненко В. П., Шира Е. Н. (2011)
Зимароєва А. А. - Дистанція злякування грака (Corvus frugilegus l.) в екосистемах міста Житомира (2011)
Лановенко О. Г. - Спадкова мінливість виду Gallus gallus l. та можливість використання генетичних маркерів у селекції на продуктивність (2011)
Летухова В. Ю. - Современное состояние популяции боярышника турнефора (Crataegus tournefortii griseb.) в окрестностях г. Старый Крым (Украина, Крым), Потапенко И. Л. (2011)
Лось Л. О. - Вплив порушень кровообігу на прояви уваги у хворих з ішемічною хворобою серця, ускладненою артеріальною гіпертонією, Плиска О. І. (2011)
Мазур Т. П. - Екологічні умови при інтродукції гідрофільних рослин та їх моніторинг в ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух М. Я., Дідух А. Я. (2011)
Мороз В. А. - Иcпользование гнезд врановых (Corvidae) другими видами птиц в Cтрельцовской степи (Луганская область) (2011)
Потапенко И. Л. - Ареалогическая структура культивированной дендрофлоры восточного района южного берега Крыма (2011)
Русина Л. Ю. - Влияние паразитоида Latibulus argiolus (rossy) (Hymenoptera, Ichneumonidae) на продуктивность семей Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) в Сумской обл. Украины, Скороход С. В., Говорун А. В. (2011)
Савинська Н. О. - Кормодобувний стереотип мухоловки білошийої (Ficedula albicollis temm.) (2011)
Федоненко О. В. - Фізіолого-біохімічні показники судака (Sander lucioperca l.) в умовах антропогенного забруднення водного середовища, Шарамок Т. С., Ананьєва Т. В., Єсіпова Н. Б. (2011)
Фирман Л. А. - Репродуктивные стратегии самцов Polistes dominula (christ) (Hymenoptera, Vespidae), Рукасевич В. Ю., Русина Л. Ю. (2011)
Шешурак П. Н. - К изучению пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) Национального природного парка "Бугский гард” (Николаевская область, Украина) (2011)
Бірта Г. О. - Фізико-хімічні показники підшкірного шпику свиней різного напряму продуктивності, Бургу Ю. Г., Назаренко В. О., Горячова О. О. (2016)
Власенко С. А. - Характеристика коагуляційних процесів у корів протягом вагітності, післяродового періоду та за акушерської й гінекологічної патології, Рубленко М. В., Чернишенко Т. М., Горницька О. В., Платонова Т. М. (2016)
Vudmaska I. V. - Chemical composition and nutritional values of feed resources for deer, Petruk A. P., Kolisnyk B. I. (2016)
Gavrilin P. - Peculiarities of morphogenesis of universal hematopoesis and immune protection in fetuses of domestic pig, Oliyar A., Myrnyi O. (2016)
Галат М. В. - Ефективність діагностики токсоплазмозу великої рогатої худоби за допомогою імунного біосенcора, Шаванова К. Є., Стрільчук М. Б., Шпирка Н. Ф., Стародуб М. Ф. (2016)
Камбур М. Д. - Вплив гіпоксії на оксигеновий гомеостаз та кислотно-лужний баланс організму плода та новонароджених тварин, Замазій А. А., Лівощенко Е. М., Плюта Л. В., Піхтирьова А. В., Остапенко С. В., Натяглий О. М. (2016)
Кузів М. І. - Тривалість та ефективність господарського використання корів української чорно-рябої молочної породи (2016)
Marounek M. - Effect of amidated alginate on cholesterol in serum, liver and faeces of rats fed fat and cholesterol-containing diet, Volek Z., Taubner T., Duškova D., Kalachniuk L., Tsvilikhovskyi D. (2016)
Масюк Д. М. - Аналіз результатів моніторингових серологічних досліджень свиней щодо цирковірусної інфекції на території України за період 2013 – 2015 років, Кокарєв А. В., Коляда С. Г., Фурда І. Л., Байдалюк В. А., Ситюк М. П. (2016)
Михайленко Є. О. - Вплив кормової добавки "Гумілід" на показники протеїнового й амінокислотного обмінів у курчат-бройлерів кросу "Кобб 500", Дьомшина О. О., Ушакова Г. О., Грибан В. Г., Степченко Л. М. (2016)
Руденко О. П. - Cезонні та породні особливості пероксидних процесів і активність ензимів системи антиоксидантного захисту у коропових риб, Віщур О. І. (2016)
Sabat M. Y. - Kinetic parameters of inulinase and levanase activity of ram rumen bacteria under the influence of clinoptilolite, Iskra R. Ya. (2016)
Собко Г. В. - Вплив препарату "Антимаст" на стан T- і B-клітинної ланок імунітету корів, хворих на субклінічну форму маститу (2016)
Тертична О. В. - Формування популяцій кліщів у виробництві птахівничої продукції (2016)
Федець О. М. - Глутатіон-залежні ензими печінки та сліпої кишки тварин, Курляк І. М., Данкович Р. С. (2016)
Фотіна Т. І. - Фізико-хімічний склад козиного і овечого молока залежно від висоти випасання тварин, Зажарська Н. М. (2016)
Фурманевич М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на вміст загальних ліпідів та співвідношення окремих їх класів у печінці та скелетних м’язах дворічок коропа у кінці вегетаційного періоду, Віщур О. І., Смолянінов К. Б., Томчук В. А. (2016)
Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (8 – 9 грудня 2016 р., м. Львів) (2016)
Адамчук Л. О. - Використання AxioVision у морфометрії, Самойленко В. В., Люльчак О. А. (2016)
Беницька А. - Біолого-технологічні аспекти використання кріопорошків у технології молочних продуктів лікувально-профілактичного спрямування, Пристанський Р., Дякун Т. (2016)
Гавриліна О. Г. - Методичні особливості проведення мікроструктурного аналізу пельменів, Згурська А. С. (2016)
Гавриліна О. Г. - Особливості лабораторної діагностики еймеріозу кролів, Колесник А. О. (2016)
Гавриліна О. Г. - Порівняльна характеристика складу ковбас сирокопчених за допомогою мікроструктурного аналізу, Коновалов Н. І. (2016)
Гаврилін П. М. - Динаміка морфометричних показників кишечнику та агрегованих лімфатичних вузликів кролів м’ясного напряму продуктивності, Нікітіна М. О. (2016)
Гаріян Л. В. - Використання солей гумінових кислот для виведення важких металів з організму риб (2016)
Гармата Л. С. - Фізіологічні аспекти формування імунних структур кишечнику перепелів у постнатальному онтогенезі (2016)
Голік М. О. - Значення різних видів тварин у підтриманні стаціонарно-неблагополучних осередків сказу на території Чернігівської області, Недосєков В. В., Полупан І. М. (2016)
Gorbenko Z. G. - The influence of surfactants on T-2 toxin adsorption (2016)
Данчук В. В. - Рухова активність та продуктивність свиней та їх корекція, Клюцук М. Р., Приступа Т. І., Добровольський В. А. (2016)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад тканин організму та продукції медоносних бджіл за умов підгодівлі цитратами Cu та Ag, Ковальчук І. І. (2016)
Демків І. Я. - Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу, Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Чихира О. В. (2016)
Деркач І. М. - Імпланти як нова лікарська форма ветеринарних препаратів, Бабенко А. О. (2016)
Деркач І. М. - Гормональні контрацептиви для системного застосування, Грабовська В. (2016)
Деркач І. М. - Асортимент лікарських форм ветеринарних препаратів для акваріумних риб, Кмітевич Є. С. (2016)
Деркач І. М. - Ринок похідних хінолону та бензимідазолів і споріднених до них речовин, Саморай М. П. (2016)
Дичок А. З. - Фізіолого-біохімічні показники крові та продуктивність кролів за впливу сполук Сульфуру, Лесик Я. В. (2016)
Євстаф’єва В. О. - Капілярії у складі асоціативних інвазій травного каналу курей, Натягла І. В. (2016)
Жуков О. В. - Роль екоморф при характеристиці просторової варіабельності угрупування ґрунтової мезофауни як детермінантів екологічного простору, Новікова В. О. (2016)
Замазій А. А. - Вміст метаболітів енергетичного обміну в крові свиноматок залежно від тривалості родового процесу, Натяглий О. М. (2016)
Замазій А. А. - Показники лейкоцитарного профілю крові в індиків, Петренко В. М. (2016)
Заплатинський В. С. - Ваговий і лінійний ріст гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах Львівщини (2016)
Змія М. М. - Особливості легеневого газообміну і дихальної функції крові у бугайців на відгодівлі за корекції раціону вітамінами групи B (B1, B2, B5, B6, B10, B12), Головач П. І. (2016)
Іваницька А. І. - Резистентність організму кролів за умов випоювання сполук Силіцію, Лесик Я. В. (2016)
Іщенко Л. М. - Філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Іщенко В. Д., Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2016)
Калакайло Л. І. - Вплив різних речовин на ефективність перенесення чужорідних генів у геном сперматозоїдів японських перепелів (Coturnix japonica), Лесняк Ю. І., Спиридонов В. Г. (2016)
Камбур М. Д. - Вміст бікарбонатів у слині телят у молозивний період, Колечко А. В. (2016)
Камбур М. Д. - Динаміка показників гемостазу в корів у сухостійний період, Остапенко С. В. (2016)
Камрацька О. І. - Синбіотики для поросят: переваги застосування (2016)
Канюка О. Ю. - Визначення жирнокислотного складу внутрішньом’язового жиру методом газохроматографічного аналізу, Зінов’єв С. Г. (2016)
Карповський В. І. - Індекс накопичення кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу, Данчук О. В. (2016)
Кикіш І. Б. - Життєздатність медоносних бджіл залежно від рівня введення до цукрового сиропу цитратів Со і Ge, Ковальчук І. І. (2016)
Кисців В. О. - Ліпідний склад тканин японських перепелів за умов згодовування добавки "Біло-Актів", Лісна Б. Б., Сірко Я. М., Мартинюк У. А. (2016)
Климець Г. - Вплив цитрату ванадію на деякі біохімічні показники крові щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. (2016)
Кокарєв А. В. - Стан клітинного імунітету поросят на різних етапах неонатального періоду за дії препарату "Імунолак", Масюк Д. М. (2016)
Kotliarova A. B. - Identification of ion channels in the nuclear envelope of cardiomyocytes, Kotyk O. A., Polishchuk A. O., Pavlova N. I., Marchenko S. M. (2016)
Криця Я. П. - Динаміка показників клітинного імунітету лошат під впливом імуномодуляторів (2016)
Kushkevych M. V. - Cellular prion level and ATPases activities in the spleen of different age Wistar line rats, Vlizlo V. V. (2016)
Кушнір В. Ю. - Сучасний підхід до фармакотерапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2016)
Мазур Н. В. - Отримання антирабічного антигену для гіперімунізації тварин (2016)
Мазуркевич А. Й. - Еритроцитарні індекси крові тільних корів та телят за дефіциту ессенціальних мікроелементів, Саулко В. В. (2016)
Маринова І. І. - Оцінка можливості використання штаму-антагоніста Alcaligenes faecalis для захисту поверхонь від патогенних Escherichia coli, Мельникович Д. Б., Коротаєва Н. В., Ліманська Н. В. (2016)
Медвідь С. М. - Показники системи антиоксидантного захисту в грудних м’язах курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів, Мартинюк У. А. (2016)
Михайленко Є. О. - Вплив біологічно активних речовин гумінової природи на показники природньої резистентності курчат-бройлерів, Грибан В. Г. (2016)
Михалюк В. В. - Перспективи дослідження кератинів, Кривда Р. Г., Гавриляк В. В. (2016)
Мотроненко В. В. - Аналіз впливу гідродинамічних процесів при глибинному культивуванні мікроміцетів, Ружинська Л. І. (2016)
Нагорна Л. В. - Встановлення впливу препарату "Цифлур" на морфологічні особливості еритроцитів лабораторних тварин (2016)
Новак І. В. - Генотип тварини як визначальний фактор у селекції, спрямованій на подовження тривалості продуктивного використання молочних корів (2016)
Новгородова О. Ю. - Експрес-індикація Pseudomonas aeruginosa тварин, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О., Мазур Т. В. (2016)
Омельченко О. І. - Вплив згодовування сухого обніжжя на розвиток бджолиних сімей (2016)
Паляниця В. О. - Особливості моделювання експериментальної патології та її корекції у білих щурів, Білошицька А. В. (2016)
Панчук І. В. - Вплив афлатоксину B1 і препарату "Вітакорм-БСР-Форте" на стан антиоксидантної системи у клітинах кишечнику щурів, Антоняк Г. Л., Лучка І. В. (2016)
Пащенко А. Г. - Вміст ліпідів у тканинах та продукції бджіл за умов підгодівлі у весняний період цитратами Co та Ni, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2016)
Пилипчук О. С. - Покращення показників відтворювальної здатності свиноматок нейротропним препаратом "Нановулін-ВРХ", Шеремета В. І. (2016)
Понкало Л. І. - Вплив препарату "Cелвіт" на стан про- й антиоксидантної системи захисту корів в останній місяць тільності та після отелення, Ковальчук Н. А. (2016)
Потапенко О. В. - Перспективи екологічної оцінки територій електричних підстанцій як осередків біологічного різноманіття (2016)
Роль Н. В. - Окисна модифікація білків в органах кролів (2016)
Романишин В. І. - Моніторинг вмісту важких металів у малих річках Львівської області (2016)
Романів Л. І. - Вміст ліпідів у тканинах організму бджіл і стільниках за умов згодовування цукрового сиропу і цитратів Co та Ni, Пащенко А. Г., Ковальчук І. І. (2016)
Росаловський В. П. - Вплив фосфорорганічних сполук на клітини периферичної крові, Грабовська С. В. (2016)
Руденко О. П. - Стан неспецифічної резистентності організму коропа рамчастого та сазана за дії вітамінно-мінеральної добавки (2016)
Сабат М. - Гематологічні показники тварин за дії фруктанів інуліну та левану (2016)
Симон М. Ю. - Вплив інактивованих пекарських дріжджів на активність системи антиоксидантного захисту молодняку російського осетра (Acipenser guldenstaedtii) (2016)
Сисюк Ю. А. - Кортико-вегетативні механізми регуляції вмісту цинку в організмі корів, Кравченко-Довга Ю. В., Журенко О. В. (2016)
Смірнов О. О. - Рівні окремих метаболітів метіоніну у крові щурів з алкогольіндукованим гепатостеатозом (2016)
Собко Г. - Чутливість мікробних асоціацій та їх отриманих ізолятів з досліджуваних проб молока від корів, хворих на субклінічні форми маститів, до антибактеріальних препаратів (2016)
Солопова Х. Я. - Вплив препарату "Флюмек" на показники неспецифічної резистентності коропа (2016)
Стояновський В. Г. - Біокорекція функціонального стану лімфоїдної тканини кишечнику поросят у різні стресорні періоди онтогенезу, Мацюк О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А. (2016)
Сулейманова Р. Р. - Зміни фосфоліпідного складу крові стерляді різного віку (2016)
Сусол Н. Ю. - Вестерн-блот аналіз вмісту клітинного пріона у пріонреплікувальних органах щурів за введення нових комплексів асОДН з полімерними носіями (2016)
Сушко О. О. - Антиоксидантна система печінки щурів з експериментальним діабетом за впливу цитрату ванадію (2016)
Ткачук В. П. - Оцінка впливу генотипових та паратипових факторів на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи, Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. (2016)
Трач В. В. - Жирнокислотний склад печінки 17-добових ембріонів та 1-добових курчат, Данчук В. В. (2016)
Турченко О. М. - Епізоотологічний стан Сумського регіону щодо лептоспірозу та бабезіозу собак і котів, Зон Г. А. (2016)
Уманська А. О. - Зміни макро- і мікроелементного складу печінки щурів за штучного гіпобіозу, Калачнюк Л. Г., Мельничук Д. О. (2016)
Федорович В. В. - Ефективність довічного використання корів молочних порід в умовах Західної України, Бабік Н. П. (2016)
Федорович О. В. - Характеристика контактної взаємодії "паразит-хазяїн" за диплозоонозу однорічок коропа (2016)
Фурманевич М. Б. - Вплив жиророзчинних вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Zn, Se та I в раціоні дворічок коропа на ліпідний склад печінки і скелетних м’язів у кінці вегетаційного періоду (2016)
Храбко М. І. - Гематологічний і біохімічний профіль організму, показники маси тіла і внутрішніх органів вагітних самиць щурів F1 за випоювання різних доз цитрату Германію, Колещук О. І. (2016)
Цап М. М. - Імунофізіологічна активність організму щурів за випоювання цитрату Германію, Храбко М. І., Колещук О. І. (2016)
Chekh B. O. - Nanopolymer based on pseudopolyamino acids can bind proteins and spread to rats organs and tissues, Ferens M. V., Martyn Y. V., Ostapiv D. D., Vlizlo V. V. (2016)
Шатинська О. А. - Корекція порушень вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому, Іскра Р. Я. (2016)
Шейко І. М. - Вплив продуктивного потенціалу матерів на динаміку живої маси телят у різний віковий період (2016)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2016)
Реклама (2016)
Акаев А. А. - О стратегии интегрированной модернизации экономики России до 2025 года (2012)
Білоцерківець В. В. - Сценарії соціально-економічного розвитку: мікро- та макроаспекти вимушеної авангардизації економіки, Рябцева Н. В., Ткаченко Н. І. (2012)
Брындин Е. Г. - Международная экономическая солидарность (2012)
Ветрова Н. М. - Оценка деловой активности региона в системе регионального управления, Штофер Г. А. (2012)
Вініченко І. І. - Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети (2012)
Гриценко А. А. - Компаративний аналіз складових економічного простору Європейського Союзу, Росії та України в контексті інтеграційних процесів, Корнівська В. О. (2012)
Довбенко М. В. - Нобеліанти у боротьбі з безробіттям (2012)
Drašković V. - The evolution of institutional monism in the countries of post-socialist transition (identification of the crisis cause), Drašković M. (2012)
Дульська І. В. - Чи поїде Україна швидкісним потягом НТП? (маніфест технологічного розвитку країни) (2012)
Ермаков С. Л. - Легализация коллекторской деятельности в России как один из способов обеспечения финансовой устойчивости банковской системы (2012)
Жуков Е. А. - Концептуальные основы формирования единой мировой транспортной системы (2012)
Завгородня O. О. - Пролегомени до економічної неосології, Тарасевич В. М. (2012)
Загорная Т. О. - Развитие экономики знаний как фактор повышения конкурентоспособности экономики (2012)
Задорожный Г. В. - Ценностные основания формирования национальных хозяйственных стратегий: о методологии прорва в посткризисный мир (2012)
Задоя А. А. - "Новая индустриализация" в контексте стратегических целей Украины (2012)
Zaman G. - Some theoretical and practical challenges applied to the economic crisis in Romania (2012)
Злотников А. Г. - Социологическое видение тенденций развития современной экономической науки, Злотникова Л. М. (2012)
Иванова В. В. - Экономика, основанная на знаниях, как етап экономического развития общества (2012)
Игонина Л. Л. - Теории экономических циклов и современные финансовые кризисы (2012)
Климова Н. В. - Интеграция технологии форсайта и цикличности развития экономики (2012)
Kolodko G. W. - Economic crisis or crisis of economics? (2012)
Кричевская Т. А. - Денежно-кредитная политика ведущих экономик и вызовы посткризисного восстановления (2012)
Кузнецова С. А. - Монетаризм у хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації та волатильність (2012)
Кузьмінов С. В. - Суб’єктні оцінки як підґрунтя ринкової взаємодії (2012)
Македон В. В. - Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України (2012)
Малькова Т. Н. - Учётные и аналитические модели бизнеса: поиск истин (2012)
Маркова А. В. - Динамика структурных сдвигов в экономике России и длинные волны в экономике (2012)
Мойсеєнко І. П. - Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи, Флейчук М. І. (2012)
Овчинников В. Н. - Императивы технологической модернизации российской экономики в контексте теории циклическо-волновой макродинамики, Кетова Н. П. (2012)
Павлова В. А. - Дослідження торговельного асортименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування (2012)
Подлесная В. Г. - Социально-экономические циклы общественного воспроизводства: научно-техническая компонента (2012)
Постоев Р. В. - Проблемы государственной поддержки инновационных производств на региональном уровне: "инновационная цепочка" и возможности мониторинга инновационной активности организаций в Украине и России (2012)
Пріб К. А. - Визначення пріоритетів антикризового регулювання в сільському господарстві (2012)
Przychocka I. - Fiscalism and entrepreneurship in Poland (2012)
Radovic D. - Imperative of accepting the new development economic strategy in Montenegro (2012)
Резнікова Н. В. - Проблема економічних дисбалансів в умовах боротьби з рецесією в Європейському Союзі, Відякіна М. М. (2012)
Рогоза М. Є. - Моделювання конкурентної надійності соціально-економічних систем на основі оцінки їх потенціалу (2012)
Сабден О. С. - О целесообразности перехода к единому измерителю валюты в посткризисном развитии экономики, Арменский А. Е. (2012)
Самодрин А. П. - Ідеї В.І. Вернадського і сучасна освіта: проектування освітньої системи Кременчуцького біосферного регіону (2012)
Семин А. А. - Роль методологического индивидуализма в исследовании механизма устойчивого развития экономики России (2012)
Stjepčević J. - Priority of the anti-crisis economic policy based on innovative-institutional changes – the case of the Balkan region and Montenegro (2012)
Тараненко І. В. - Полісистемна криза та необхідність модифікації сучасної глобалізаційно-інноваційної парадигми (2012)
Тараненко Ю. К. - Моделювання динамічних змін капіталу в еколого-економічних системах, Холод О. Г. (2012)
Ткач А. A. - Институционализация глобального экономического развития (2012)
Ткаченко В. А. - Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій зростання інтелектуального потенціалу (2012)
Тютюнник В. М. - Материалы о нобелевских лауреатах по экономическим наукам Л. В. Канторовиче и М. Фридмене в Международном Информационном Нобелевском Центре (2012)
Фоміна М. В. - Сучасний економічний розвиток: проблеми та перспективи, Приходько В. В. (2012)
Черняева И. В. - Гармония экономики XXI века, Черняев Ю. А. (2012)
Чистилин Д. К. - Стратегия долгосрочного развития Украины: геополитические ориентиры и внутренние институциональные проблемы (2012)
Чорная О. Е. - Оценка влияния экономической политики США на уровень безработицы и экономический рост (2012)
Ślusarczyk B. - Uwarunkowania rozwoju biznesu w krajach tworzących partnerstwo wschodnie (zarys problemu), Nowakowska-Hapel A. (2012)
Ядгаров Я. С. - Милтон Фридмен – неортодоксальный теоретик и методолог экономической науки (2012)
Вихідні дані (2012)
Алсуф’єва О. О. - Функціональна роль привласнення в інноваційній діяльності (2012)
Антоненко Л. А. - Кооперативы в преодолении мирового экономического кризиса: ретроспективный анализ прошлого, Зобенко Н. Г., Чунюй Ли (2012)
Бакунов О. О. Рошка М. С. - Концептуальний підхід до управління інноваційним розвитком торговельного підприємства (2012)
Вакулич М. М. - Концепція управління інвестиційним кліматом України в умовах сучасної глобалізації (2012)
Цюйши Ван - Влияние мирового энергорынка и экономического глобального кризиса на газовый рынок Украины (2012)
Величко А. В. - Особенности формирования кадровой политики организации в современных условиях, Силаев А. В. (2012)
Власова-Захарченко М. С. - Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках (2012)
Гармідер Л. Д. - Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства (2012)
Голинський Ю. О. - Роль державної казначейської служби у зменшенні наслідків економічної нестабільності (2012)
Голобородько А. Ю. - Дослідження стану та тенденції формування попиту на побутові послуги в Україні (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційні імперативи розвитку аграрних підприємств (2012)
Грицюк Т. І. - Інноваційний розвиток інфраструктури енергетичної галузі та перспективи українського ринку послуг з енергозбереження, Ткаченко Л. В. (2012)
Гузеев О. А. - Монета – музыкальная тарелка (2012)
Гусєва О. Ю. - Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах (2012)
Донець Л. І. - Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства, Донець А. А. (2012)
Дробязко С. І. - Основні характерні риси сучасних методів управління витратами (2012)
Ешугова С. К. - Учет затрат в задачах управления перерабатывающими предприятиями АПК (2012)
Євтушенко О. А. - Вплив монетизації економіки на інвестиції в основний капітал в Україні (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал: еволюція та перспективи (2012)
Касьянова С. А. - Современный подход к организации бухгалтерского учета на предприятии (2012)
Кожурін Ф. Д. - Надмакроекономіка – технологія і функції середньострокової перспективи України (2012)
Колесник О. О. - Вплив фінансових потрясінь на циклічність економічної динаміки (2012)
Костенко Н. В. - Методологія дослідження та визначення геоекономічних пріоритетів країнами в процесі регіональної інтеграції (2012)
Красовська О. Ю. - Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору (2012)
Кушмаєва В. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління інноваційним розвитком (2012)
Kuyanova O. Yu. - Corporate social responsibility – principles, mechanisms and controls (2012)
Лопух К. В. - Кількісна теорія грошей М. Фрідмена: основні положення та особливості розвитку в сучасних умовах (2012)
Мадатов Я. Г. - Электронный документооборот в деятельности правоохранительных органов и его роль в декриминализации экономики (2012)
Мадатова О. В. - Основные направления развития венчурного финансирования в современном обществе (2012)
Максимів Д. Я. - Інвестиційно-інноваційна парадигма розвитку економіки країн світу як нова концепція розвитку України (2012)
Малютін О. К. - Аналіз потенційних капіталовкладень у національну економіку з точки зору диверсифікованого інвестування (2012)
Мелих Е. А. - Политический инструментарий адаптивного управления предприятиями пищевой промышленности Украины (2012)
Мірошниченко Т. Є. - Екстенсивні чинники обмеження розвитку трудового потенціалу (2012)
Міценко Н. Г. - Логістика як інструмент інтеграції підприємств України до системи транскордонного співробітництва, Міщук І. П. (2012)
Мішустіна Т. С. - Торговельна марка як фінансовий актив українських підприємств (2012)
Назаренко К. В. - Вплив інноваційного фактора на економічне зростання в умовах глобальної нестабільності (2012)
Некрасова О. Л. - Реформування грошово-кредитної політики з урахуванням зарубіжної практики боротьби з фінансовою кризою (2012)
Несправа Н. В. - Влияние религии на состояние и темпы роста экономики страны (2012)
Новиков В. А. - Модернизация развития аграрно-промышленного сектора экономики – путь к продовольственной независимости государства (2012)
Орлова В. Н. - Исследование профиля покупателей экологически безопасной продукции (2012)
Пестовська З. С. - Теоретичні аспекти управління поточними фінансовими потребами підприємства (2012)
Пигоров Г. С. - Новое научное представление – "креативно-интеллектуальные инвестиции (КИИ)" (2012)
Piven А. I. - Benefits and risks of financial globalization for developing and emerging countries (2012)
Пічкурова З. В. - Інноваційна складова економічного розвитку Німеччини в умовах глобальної конкуренції, Гала З. І. (2012)
Рудь А. И. - Влияние фаз больших Кондратьевских циклов на регулятивные функции государства (2012)
Рыжкова Г. А. - Предпосылки и факторы развития электронной коммерции в Украине (2012)
Саламацька О. Ю. - Вплив макромаркетингового середовища на будівельну галузь України (2012)
Самойленко Є. Г. - Сутність та етапи еволюції тіньової економіки (2012)
Сергєєва О. В. - Концепція синергізму в обґрунтуванні ефективності стратегічного партнерства підприємств: теоретико-методичний аспект (2012)
Ткач Ю. С. - Соціально-психологічні аспекти довіри населення до добровільного пенсійного страхування (2012)
Ткаченко І. П. - Аналіз джерел формування фінансових ресурсів у системі фінансового менеджменту підприємства (2012)
Хаванов А. В. - Критерії та показники економічної безпеки в умовах державної заборгованості та їх вплив на економіку України (2012)
Хаванова М. С. - Розвиток корпоративних стратегій в умовах глобальної кризи (2012)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ международных рейтингов конкурентоспособности стран (2012)
Шевченко В. М. - Принципи фіскальної політики держави на різних фазах економічного циклу (2012)
Шкляєва Г. О. - Бенчмаркінг як маркетингова технологія управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Шкура І. С. - Дискусійні питання реформування пенсійної системи: світовий досвід (2012)
Шпитяк О. С. - Детермінанти конкуренції: дефініції та взаємозв’язок (2012)
Штамбург Н. В. - Особливості економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі (2012)
Юрченкова Н. В. - Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях нестабильной экономической ситуации (2012)
Яременко С. С. - Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства (2012)
Вихідні дані (2012)
Рум’янцев В. О. - Формування представницького складу Центральної Ради (2017)
Барко В. І. - Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національній поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2017)
Греченко В. А. - Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917–1920 рр.) (2017)
Калєніченко Л. І. - Поняття та види принципів юридичної відповідальності (2017)
Логвиненко Є. С. - Покарання військових в античних державах (2017)
Логвиненко І. А. - Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії (2017)
Стечишин А. В. - Військова доктрина Костя Левицького в розбудові ЗУНР (2017)
Пінчук П. А. - Правові засоби захисту прав осіб, які притягуються до відповідальності під час провадження у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Проневич О. С. - Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім’ї: основні пріоритети (2017)
Ліховицький Я. О. - Особливості механізму корисливих ненасильницьких злочинів, передбачених статтями 364, 365 та 369-2 КК України, вчинюваних працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Онищенко Ю. М. - Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в інтернетi, Петров К. Е., Кобзев І. В. (2017)
Орлов Ю. В. - Кримінологічний аналіз проекту закону України "Про пенітенціарну систему" (2017)
Русецький А. А. - Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність", Куцолабський Д. А. (2017)
Юхно О. О. - Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів (2017)
Бортник С. М. - Спеціальна трудова правосуб’єктність поліцейських (2017)
Венедіктов В. С. - Національна поліція України: професіоналізм та конкурентоспроможність як перспективи розвитку (2017)
Кушнир Н. В. - Міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності (2017)
Кирєєва І. В. - Роль подій у правовому регулюванні права природокористування, специфіка припинення існування суб’єкта природокористування (2017)
Морозова Ю. В. - Проблеми визначення та характеристики договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд (2017)
Одерій О. М. - Суб’єкти прав на нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках (2017)
Алексєєнко Н. В. - Специфіка локалізації суб’єктивного контролю у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України, Швець Д. В. (2017)
Вагіна О. В. - Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України (2017)
Гончарова Г. О. - Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження, Ларіонов С. О. (2017)
Кудар К. В. - Особливості особистісної зрілості працівників правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання в нетипових умовах (2017)
Мірошниченко О. М. - Особливості професійно-психологічного відбору кадрів до Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Саппа М. М. - Мова професійних убивць (2017)
Харченко С. В. - Особливості здібностей соціального інтелекту іноземних студентів, Штриголь Д. В. (2017)
Ярещенко О. А. - Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів поліції спеціального призначення до професійно-службової діяльності в екстремальних умовах, Моргунов О. А. (2017)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2017)
Вихідні дані (2017)
Садовий М. - Ігор Євгенович Тамм – лауреат Нобелівської премії (2015)
Трифонова О. - Із листування з учнями та родичами Ігоря Євгеновича Тамма (2015)
Бахмач Є. - Ігор Євгенович Тамм поза науки, Садовий М. (2015)
Трифонова О. - Ігор Євгенович Тамм як громадян, син і брат (2015)
Шуйская Г. - Что я знаю о дяде Горе (письмо Шуйской Г.А. Садовому Н.И.) (2015)
Скляр В. - Исследование марковских моделей информационно-управляющей системы на основе самодиагностируемых программируемых платформ, Поночовный Ю., Бульба Е., Ивасюк А. (2015)
Маццоліні А. - Неефективність традиційного пасивного (трансмісивного) викладання (2015)
Соколофф Д. - Залучення студентів до стратегій науково-обґрунтованого, активного технологізованого навчання (2015)
Олійник І. - Вивчення наукової спадщини І.Є. Тамма та формування екологічної компетентності у майбутніх учителів фізики, Садовий М., Трифонова О. (2015)
Єкименкова О. - Активні методи навчання у науково-педагогічній спадщині І.Є. Тамма, Трифонова О. (2015)
Вєтров О. - Проблема якості програм професійно-технічної освіти в США (2015)
Головко М. - Роль наукового товариства імені Т. Г. Шевченка у розвитку дидактики фізики в Україні (2015)
Ріжняк Р. - Становлення інформатики як навчального предмету в педагогічних вишах України (друга половина ХХ століття) (2015)
Фоменко В. - Відображення історико-генезисних аспектів фізичної науки в курсі загальної фізики на грунті навчальних фізичних моделей (2015)
Авраменко О. - Оцінювання розуміння логіки доведення тверджень в теорії границь послідовностей, Білецька Ю. (2015)
Емельянова Т. - Контроль и оценивание развития способностей студентов в процессе обучения математическим дисциплинам (2015)
Косяк І. - Про стан і шляхи поліпшення технологічної підготовки учнів старших класів (2015)
Манойленко Н. - Лабораторно-практичне заняття з методики трудового навчання до вивчення ергономіки в структурі перетворювальної діяльності (2015)
Махомета Т. - Організаційні форми і методи вивчення ліній і поверхонь у курсі аналітичної геометрії (2015)
Медведовская О. - Применение перспективных информационных технологий в учебном процессе педагогических университетов, Салтыкова А., Чепурных Г. (2015)
Мукосеенко О. - Таблицы как средство решения математических задач (2015)
Поведа Т. - Проблеми вивчення курсу безпеки життєдіяльності на педагогічних спеціальностях університету (2015)
Пустовий О. - До проблеми викладу основ цифрового радіо та телебачення в курсі загальної фізики вищої школи (2015)
Сусь Б. - Фізика – наука для майбутнього (2015)
Чистякова Л. - Особливості організації гуртка з трудового навчання (2015)
Вовкотруб В. - Ергономічний підхід до розвитку і створення засобів для навчального фізичного експерименту (2015)
Грибков О. - Методика вивчення медичного обладнання, в основу якого покладено дію електричного струму на організм людини, з використанням віртуальних навчальних тренажерів (2015)
Каленик М. - Підвищення ролі лабораторних робіт при формуванні в учнів експериментальних умінь (2015)
Садовий М. - Експериментальні задачі з використанням новітніх інформаційних технологій на сучасному уроці фізики, Руденко Є. (2015)
Sadoviy M. - Experimental studying of wave and corpuscular properties of light (2015)
Слюсаренко В. - Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з оптики (2015)
Стадніченко С. - Формування системи знань про ультразвук у студентів вищих медичних закладів (2015)
Гриценко В. - Організаційно-педагогічні засади управління освітнім процесом засобами google apps for education, Юстик І. (2015)
Гур’євська О. - Моделювання методичної системи навчання загальної фізики в технічному університеті (2015)
Кіктєва А. - Підвищення наочності фізичного експерименту з використанням математичного пакету mathcad (2015)
Кузьменко О. - Вивчення гіроскопів як симетричних тіл у процесі навчання фізики студентами вищих навчальних закладів авіаційного профілю (2015)
Мальченко С. - Дослідницькі завдання, як елемент самостійної роботи з фізики, Бондирєва І. (2015)
Хомутенко М. - Методика організації "перевернутого" навчання з фізики з використанням хмарних технологій (2015)
Васаженко Н. - Використання міжпредметних зв’язків в процесі формування професійної компетентності фахівців економічного спрямування (2015)
Гаврілова Л. - Педагогічні умови застосування мультимедійних навчальних засобів у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Горбачевська О. - Аналіз ефективності педагогічних умов формування ІТ-готовності до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності (2015)
Краснобокий Ю. - Розв’язування нестандартних задач як необхідний компонент формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики, Ільніцька К. (2015)
Ліскович О. - Педагогічні умови формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення фізики (2015)
Макаренко В. - Схемотехнічне моделювання як засіб для пояснення процесів, що відбуваються в електричних колах, Співак В. (2015)
Мястковська М. - Підвищення якості знань з інформатики майбутніх учителів фізики за допомогою використання задач професійного спрямування (2015)
Подопригора Н. - Поліпарадигмальність як методологічна система координат до осмислення трансформації поглядів на навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Суховірська Л. - Особливості навчальних програмних засобів з фізики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, Задорожна О. (2015)
Ткаченко А. - Google sites як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності, Кулик Л., Гриценко О. (2015)
Чубар В. - Удосконалення організації допрофільної технологічної підготовки учнів основної школи (2015)
Реферативний огляд статей номера (2015)
Наконечний А. Й. - Інтернет речей і сучасні технології, Верес З. Є. (2016)
Горбенко І. Д. - Методи, методика та результати порівняльного аналізу електронних підписів згідно ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014, Єсіна М. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Універсальна платформа створення системи захисту інформації в багаторівневих інтелектуальних системах керування, Микитин Г. В., Крет Т. Б. (2016)
Максимович В. - Дослідження генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей на основі LFSR, Шевчук М., Мандрона М. (2016)
Мороз Л. - Прості алгоритми ділення чисел з плаваючою комою, Гринчишин А., Мірецька Я. (2016)
Яцук Ю. В. - Система регулювання температури з одноканальним під-регулятором на основі технології SCADA, Іванюк О. О., Влах-Вигриновська Г. І. (2016)
Павельчак А. Г. - Еволюційна модель оптимізації тиристорної системи керування мотором постійного струму з послідовним збудженням, Самотий В. В., Держило Ю. І. (2016)
Мельник В. А. - Підхід до організації функціонування самоконфігуровної комп’ютерної системи на базі ос GNU/LINUX, Кіт А. Ю. (2016)
Мичуда З. Р. - Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках. Частина 1, Мичуда Л. З., Антонів У. С. (2016)
Наконечний М. В. - Синтез регулятора швидкості руху автомобіля методом розміщення полюсів, Степаняк М. В. (2016)
Мичуда З. Р. - Слідкуючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач, Мичуда Л. З., Костів І. А. (2016)
Ванько В. - Особливості контролю якості електроенергії вимірювальними системами у встановлених режимах мережі, Клепач Н. (2016)
Костяк М. Ю. - Особливості проектування захищених інформаційних мереж спеціального призначення, Пархуць Л. Т. (2016)
Самойленко Д. М. - Створення безпечних шаруватих структур мовою РНР / Secure layers construction on PHP (2016)
Турти М. В. - Розробка блоку прийняття рішень для АСОД ДССЗЗІ, Нужний С. М., Гунченко А. П. (2016)
Касьянов Ю. І. - Оцінювання ефективності генератора реальної мовоподібної завади за критерієм розбірливість мови, Нужний С. М. (2016)
Крайовський В. - Керування характеристиками термометричного матеріалу TiNiSn1-xGax (2016)
Совин Я. Р. - Особливості криптографічних акселераторів у мікроконтролерах загального призначення, НаконечнийЮ. М., Стахів М. Ю. (2016)
Банах Р. І. - Автоматизація розгортання WI-FI точки доступу, як зовнішнього елементу системи приманки, Піскозуб А. З., Стефінко Я. Я. (2016)
Олійник Г. В. - Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень, В. А. Литвинов, Грибков С. В. (2016)
Nyemkova E. - Investigation of phase portraits of noise of electronic devices, Shandra Z. (2016)
Мокренко П. В. - Квантовий перетворювач "струм-частота" (побудова, фізичні процеси, технічні характеристики) (2016)
Проць Р. В. - Переналаштувальні генератори гармонічних коливань на основі гіратора, Семянистий К. С., Ничай Г. Г. (2016)
Тишик І. Я. - Моделювання реалізації загроз інформаційній системі на різних рівнях стеку TCP/IP, Груздєва Ю. К. (2016)
Степаняк М. В. - Метрологічна перевірка шунтів високої точності з номінальним значенням опору не кратним 10n, Степаняк М. М. (2016)
Лопіт І. І. - Оптимізація відображення програмних моделей постійної пам’яті в архітектуру пліс методом словника (2016)
Agibalova Т. М. - Discussion-based approach in foreign linguomentality acquisition: performing a variety of essential sociocultural acts through purposeful communication (2015)
Habelko O. M. - Intercultural communication: to the problem of stereotyping (2015)
Khodorenko A. V. - Cognitive and linguistic aspect of narrative (2015)
Mykhaylenko V. V. - The ethnolinguitic aspect of the conceptual system (2015)
Андрієвська В. В. - Лінгвокогнітивні особливості вираження внутрішнього світу головного героя у романі Ф. Бегбедера "L’amour dure trois ans" (2015)
Бабчук Ю. Й. - Гендерні преференції використання вигуків та їх просодичні характеристики (2015)
Баркарь У. Я. - Поняття одиничності у мовному мисленні (2015)
Буць Ж. В. - Засоби вербалізації текстового концепту самотність у сучасній французькій "жіночій" прозі (на матеріалі роману К. Шазаль "L’institutrice") (2015)
Волощук І. П. - Комунікативні інтенції сучасних політичних промов: лінгвістичний та когнітивний аспекти (2015)
Гузій Т. М. - Вербалізація концепту душа / дух/, Бог у релігійному світогляді древніх англосаксів (2015)
Довбня І. П. - Когнітивні аспекти методики зіставлення номінацій на позначення об’єктів простору в неблизькоспоріднених мовах (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2015)
Дубик В. В. - Метафора з реципієнтними зонами політика в сучасному франкомовному медіа дискурсі (на матеріалі електронних періодичних видань) (2015)
Єсипович К. П. - Роль стилістично забарвленої лексики у фольклорному дискурсі (на матеріалі французького еротичного фольклору) (2015)
Іванова О. В. - Мовна картина світу як відображення мовної свідомості особистості (2015)
Качмар О. Ю. - Діяльнісна інтерпретація дискурсу: когнітивний аспект (2015)
Коломойченко А. Е. - Заимствование иноязычных имен собственных как процесс формирования ономастикона, Атанова М. Ю. (2015)
Корнєва С. Є. - Семантичний зміст лексем "mentality", "mentalite", "менталітет" і "ментальність" у трьох мовах (2015)
Крисанова Т. А. - Прототипічний сценарій як спосіб репрезентації емоцій в дискурсі (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Кузьменко А. О. - Специфіка інфантичної мовної картини світу (2015)
Лавриненко О. Л. - Молодіжні тенденції в європейському мовно-культурном просторі (2015)
Лелека Т. О. - Особливості функціонування неологізму лайк в українській та російській мовах початку ХХІ століття (2015)
Лютянська Н. І. - Реалізація образ-схем культури у ситуації міжкультурної комунікації (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) (2015)
Мармураш Л. П. - Особливості концептуалізації thank (2015)
Медвідь М. М. - Варіативність мовних явищ як ознака когнітивної організації мови (2015)
Наговіцина Х. М. - Емотивність мовних репрезентацій концепту "Bush" в австралійських баладах (2015)
Настенко С. В. - Семантико-когнітивна структура універсальних концептів іспанської поезії ХІІ – ХХ століть (2015)
Осипов П. І. - Die namenkunde des deutschen im interkulturellen aspekt (2015)
Пикалюк Р. В. - Реалізація значень аксіологічної модальності є в рекламному слогані та специфіка їх перекладу (2015)
Пініч І. П. - Емоційний репертуар як конструкт вираження соціальної ідеології (дослідження історикокультурної маніфестації емоцій у художній літературі Вікторіанської доби) (2015)
Плотнікова Н. В. - Концепт-архетип Христос: підґрунтя мікроконцептосфери Святки (2015)
Савченко О. О. - Колективні уявлення про ліс в українських та англійських пареміях (2015)
Сборик С. П. - Вербалізація візуально-топологічного сприйняття англомовного автора (2015)
Семененко Л. Л. - Політична картина світу: критерії виокремлення (2015)
Степанюк М. П. - Функціонально-семантичні поля концепту ‘радість’ у романах сестер Бронте (2015)
Сторчак О. Г. - Характеристика соматичного компоненту концептів heavy і light в англомовному дискурсі (2015)
Суворова Т. М. - Архетип як смислотвірна складова словесних образів (2015)
Сунько Н. О. - Когнітивна метафора як тропеїчний трансформант у структурі алюзивного газетного заголовка (2015)
Тодорова Н. Ю. - Концепт "простір" як еталон універсального концепту (2015)
Урядова В. Д. - Специфіка об’єктів зіставлення у словотворчій семантиці різносистемних мов (2015)
Філоненко Н. Г. - Когнітивний та лінгвосинергетичний аспект вербалізації синтаксичного концепту пропозиційна предикація у романах Л. Годе "Le soleil des scorta" та А. Раімі "Syngue sabour. Pierre de patience" (2015)
Цапро Г. Ю. - Гендерний аспект стратегії контролювання комунікативної інтеракції (кооперативна та конфронтативна тактики) (2015)
Черник О. О. - Вербалізація художнього концепту "fear" у романі Дена Брауна "Інферно" (2015)
Човганюк М. М. - Інтерв’ю в сучасному медіа-просторі: жанрова парадигма і дискурсивні ознаки (2015)
Шашкіна Н. І. - Формування і становлення галузевої термінології в когнітивному аспекті, Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В., Потураєва Л. В. (2015)
Шепельська І. Ю. - Порівняльна характеристика використання евфемізмів в офіційно-діловому стилі української та японської мов (2015)
Шутак Л. - Проблема непрямого найменування в теоріях мовної номінації (2015)
Юнацкая А. Б. - "Деконструкция" идентичности через переоценку гендерных ролей: лингвокультурологический аспект (2015)
Shevchenko M. Y. - The semantics of the lexeme "one", Sereda V. V. (2015)
Vasylenko D. V. - Political metaphoric allusion (2015)
Абрамчук О. В. - Специфіка функціонування одоративної лексики у поетичній творчості Івана Драча, Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. (2015)
Алексеева Н. Ю. - К проблеме функционирования английских сложных глаголов в речи, Смущенко И. А. (2015)
Андрєєва І. О. - Польова модель генеративного концепту horror: понятійний субстрат (2015)
Антонюк О. В. - Семантичні та словотвірні особливості сімейно-родових прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2015)
Артеменко І. О. - Вербалізація соціокультурних явищ в англійській мові США (2015)
Асмукович І. В. - Вербальна об’єктивація концепту flight/авіапереліт (на матеріалі англомовних рекламних слоганів авіакомпаній) (2015)
Бабій І. М. - Семантика та структура оказіонально-предметної номінації в авторській картині світу Володимира Винниченка (2015)
Бабій Л. - Фреймовий підхід до мовної категоризації (2015)
Біліченко А. М. - Формування іншомовної мовленнєвої компетенції у сфері наукового спілкування як ключовий компонент професійної підготовки магістрів немовного ВНЗ України (2015)
Бірюкова Д. В. - Онтологічна і семіотична структура інтратекcтових описів інтер’єру (2015)
Богачик М. С. - Специфіка комп’ютерного сленгу в англійській мові (2015)
Бондар Т. Г. - Зіставний аналіз пареміологічних одиниць з опорними компонентами дорога, шлях, путь, road, way, Weg, Bahn (2015)
Бурцева І. І. - Lexical and semantic means of ‘space’ concept expression in Th. Dreiser’s "The Financier" (2015)
Великорода В. Б. - Лексико-семантичні особливості абревіатур-інтернаціоналізмів у газетному тексті (на матеріалах газети "The Guardian"), Футерко Н. О. (2015)
Волкова С. В. - Синтаксичні засоби візуалізації етнокультурних символів в амеріндіанській художній прозі (2015)
Гаценко І. О. - Проблема дефініції фольклорної загадки (2015)
Герцовська Н. О. - Аналіз сучасної англійської кулінарної термінології, Яблонська К. В. (2015)
Гримашевич Г. І. - Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників (2015)
Громова Н. В. - Безеквівалентні одиниці та позначення назв дій у романі П. Куліша "Чорна рада" та особливості їх відтворення в перекладі, Харченко В. В. (2015)
Губа Л. В. - Структура просторової репрезентації текстів малої прози Германа Гессе (2015)
Гурко О. В. - Реалізація значення ствердження фразеологічними одиницями (2015)
Демберецька М. П. - Напівсуфіксальні прикметники німецької мови: до проблеми поділу на лексико-семантичні розряди (2015)
Дочу А. Р. - Українські орнітоніми тюркського походження (2015)
Жабко К. О. - Запозичення як процес взаємовпливу мов (на матеріалі новогрецької мови) (2015)
Жарікова Ю. В. - Типи відповідностей румейських, українських та новогрецьких фразеологічних одиниць (2015)
Заграновська О. І. - Способи застосування директивних мовленнєвих актів у з’ясувальних висловленнях (на матеріалі українського та англійського мовлення) (2015)
Камінська М. О. - Імпліцитна оцінка у фокусі сучасних дискурсивних досліджень (2015)
Капуш А. В. - Евфемістичні трансномінації в сучасній німецькій мові (2015)
Каракевич Р. О. - Лінгвокультурологічні засади вивчення фактів мови й культури у зіставній фразеології (2015)
Кирильчук О. Б. - Використання ситуацій переконливої аргументації для формування риторичної культури іншомовного спілкування (2015)
Кириченко О. А. - Вербалізація гумору в англомовних ситкомах, Король А. П. (2015)
Князь Т. М. - Назви грошей в лексичному наповненні фразеологізмів української мови (2015)
Коваленко К. Г. - Особливості вживання антонімів у субмові медицини сучасної англійської мови, Мелащенко М. П. (2015)
Козак Т. Б. - Особливості художнього перекладу (2015)
Колган О. В. - Тематична диференціація термінів гірничої справи, ужитих у романі А. Фурмана "Кров і вугілля" (2015)
Колодько Д. А. - К вопросу о классификации меронимов (2015)
Корзова Л. Ю. - Категорії часу та простору в драматургії А. Б. Вальєхо (2015)
Красикова М. Б. - Слово широкой семантики thing в различных стилях современного английского языка (2015)
Крацило С. О. - Вербалізація концепту marriage в пуританській етико-дидактичній літературі на матеріалі трактату "Christian economics: or, the family directory, containing directions for the true practice of all duties belonging to family relations, with the appurtenances" (2015)
Крепель В. І. - Роль образно-мотиваційної основи та внутрішньої форми в процесі фразеологічної номінації (2015)
Кулікова Т. В. - Деривація термінів мережі Інтернет в українській мові, Деркач В. В. (2015)
Кульчицька О. О. - Мовленнєвий код "Дев’яти оповідань" Дж. Д. Селінджера, Балог Е. А. (2015)
Купіна І. О. - Фразеологічні одиниці як мовні засоби репрезентації категорій простору та часу в семантичному полі "Граничність" (2015)
Лапиніна О. Л. - Характеристика гастронімів як окремих лексичних одиниць та компонентів фразеологізмів (на матеріалі німецької мови) (2015)
Леміш Н. Є. - Етимологічний аналіз номінацій на позначення каузальних домінант у нідерландській, українській та російській мовах (2015)
Липка С. І. - Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу (2015)
Лосєва І. В. - Основні аргументативні прийоми політичної полеміки (2015)
Лукаш Г. П. - Метафора як когнітивно-лінгвістична форма культури у дискурсі конотативних власних назв (2015)
Луковенко Т. О. - До проблеми класифікації спеціальних лексичних одиниць (професіоналізмів) (2015)
Матіяш І. М. - Динаміка семантичної структури лексеми father в контексті еволюції британської мовної картини світу (2015)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність як структурний компонент процесу підвищення якості підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2015)
Науменко Н. В. - Концептосфера природи та мистецтва у малій прозі Ольги Кобилянської (2015)
Нузбан О. В. - Структурна організація лінгвокультурного концепту (2015)
Овсієнко Л. О. - Пейоративний аспект семантики фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2015)
Олійник Л. В. - Способи відтворення лексики комп’ютерного сленгу молоді Німеччини українською мовою (2015)
Онищак Г. В. - Особливості семного складу лексичних одиниць на позначення добра в сучасній англійській мові (2015)
Падалка Р. М. - Прізвища у творах Сомерсета Моема (2015)
Петришин М. Й. - Зооморфна метафора в латинських прислів’ях і приказках (2015)
Плахтий А. А. - Концепт англия: фразеологический аспект (2015)
Подолянчук О. В. - Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів "Потомок Довбушів", "Чарівна палиця", "Блуд", "За Юріштаном" (2015)
Поліщук С. С. - Номінація зернових культур та їх частин у східноподільській групі говірок південно-західного наріччя української мови (2015)
Половинкіна М. І. - Семантичні особливості номінантів зеленого кольору в мові польської поезії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2015)
Помирча С. В. - Корпус кордоцентричних фразеологізмів української мови як платформа формування гуманістичного розвитку студентів (на матеріалі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…"), Дзюба М. Ю. (2015)
Решетняк О. О. - До питання семантичної трансформації й концептуалізації біблійних антропонімів, Швидка Н. В. (2015)
Рибачок С. М. - Маніпулятивна природа економічного дискурсу (2015)
Савула А. М. - Граничний елатив (2015)
Салата І. А. - Кількісна та якісна репрезентація фразеологізмів на позначення зовнішності людини в англійській мові (2015)
Семашко Т. Ф. - Об’єктивація інформаційного коду колоративів у мовній свідомості українців (2015)
Сердюк О. В. - Лексикографічний аналіз концептів кішка та собака в англійській мові (2015)
Соколов Д. П. - Политический ребрендинг от противника как частный случай борьбы за лексику (2015)
Сорока Т. В. - Особливості семної структури аксіономенів в сучасній українській мові (2015)
Сошко О. Г. - Семантичні особливості образних порівнянь із зооморфним компонентом на позначення емоційних характеристик людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2015)
Стисло І. Б. - Опозиція молодий – старий у свідомості носіїв української мови (на матеріалі даних асоціативного експерименту) (2015)
Супрун Л. В. - Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового "Літературно-Наукового Вістника" (2015)
Татуревич Н. С. - Особливості дослідження імперативного речення в сучасних лінгвістичних студіях (2015)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Мотиваційний компонент англомовних командонімів (на прикладі назв команд НХЛ, НФЛ, НБА, НБЛ та АБЛ) (2015)
Усик Л. М. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення номінацій, що містять оцінний компонент (2015)
Федонюк В. Є. - Іспанські запозичення в чеській мові в аспекті діахронії та синхронії (2015)
Хмара В. В. - Фразеологізми з соматичним компонентом вухо східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект (2015)
Ходоренко А. В. - К вопросу лингвистического описания нарратива (2015)
Черненко В. О. - Особливості вживання професійного сленгу та жаргону в англомовному медичному дискурсі (2015)
Черниш Л. З. - Idiomen der deutschen sprache mit somatischen lexikalischen elementen (2015)
Чернишова І. В. - Синтаксичний аспект функціонування локальних маркерів оцінності "чужого" простору в англійському тексті Біблії (2015)
Чернікова О. І. - Вербальний мем: лінгвістичний аспект (2015)
Шайковський О. В. - Етнокультурні особливості фразеологізмів англійської та української лінгвокультур (2015)
Шийка С. В. - Власні назви об’єктів підсічного землекористування Рівненщини (2015)
Шумейко О. А. - Власні назви як засіб творення комічного в українській поезії кінця ХХ ст. (2015)
Щеглова Т. Е. - Особенности словообразовательной семантики подобия сложных прилагательных (на материале строительной терминологии) (2015)
Юрса Л. В. - Кодифікація бачвансько-сримської говірки у працях мовознавців (2015)
Якименко О. В. - Романтично-сентиментальні засади повісті "Чебрець-зілля" Наталі Романович-Ткаченко (2015)
Академiку Iвану Васильовичу Сергiєнку виповнилося 80 рокiв (2016)
Вартузова М. В. - Новый алгоритм с расстоянием Брэгмана для решения задачи о равновесии, Семёнов В. В., Чабак Л. М. (2016)
Доценко С. И. - Справедливость в задаче оптимального выбора, Семёнов В. В. (2016)
Клюшин Д. А. - Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мікроголок (2016)
Nikitin А. - Solving Lyapunov-Sylvester operator equations by convex programming methods (2016)
Панкратов А. В. - О задаче упаковки эллипсов, Романова Т. Е., Хлуд О. М. (2016)
Донченко В. С. - Задачi групування iнформацiї для матричних представникiв та концепцiя кортежностi у її розв’язаннi, Зінько Т. П. (2016)
Китайбеков Е. Т. - Единственность решения задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных гиперболических уравнений с вырождением типа и порядка (2016)
Савкіна М. Ю. - Перевiрка полiномiальної регресiї на коректність (2016)
Слабоспицький О. C. - Рекурентне оцiнювання нестацiонарних параметрiв методом найменших квадратiв зi змiнним фактором забування та найменшою нормою вiдхилення вiд точок "тяжiння" для лiнiйних динамічних систем при некласичних припущеннях (2016)
Чечельницький О. А. - Асимптотичнi властивостi багатоканальних моделей з двовимiрними потоками вимог, Кучеренко О. В. (2016)
Гур’янова О. - Актуальність вивчення інноваційних ресторанних технологій для майбутніх фахівців харчових технологій (2016)
Мироненко Н. - Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2016)
Садовий М. - Про одного із засновників української наукової школи – фізики плазми (2016)
Трифонова О. - Взаємозв’язок еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу (2016)
Шишкін Г. - Формування інтегрованих знань з фізики в лекційному курсі у студентів педагогічних університетів (2016)
Борейчук А. - Змістово-структурні особливості інструментальних компетентностей майбутніх юристів (2016)
Борисенко Н. - Організація експерименту з перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2016)
Внукова О. - Педагогічна складова професійних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Головань О. - Формування професійної компетентності кваліфікованих робітників професій "Кухар", "Кондитер" в процесі навчання приготування страв з тіста за інноваційними технологіями (2016)
Гринь Д. - Використання інформаційних технологій при підготовці абітурієнтів для професійної освіти (2016)
Дедерко Д. - Компоненти професійної компетентності вчителя сільської загальноосвітньої школи (2016)
Крижанівський М. - Контрольні заходи при вивченні фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Ляшенко М. - Формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій (2016)
Маркова О. - Застосування методу проектів з дисципліни "Біохімія" у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
Радіонова О. - Сутність проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоровязбережувальної компетентності учнівської молоді (2016)
Сушенцев О. - Методичні аспекти формування конкурентоздатності майбутніх інженерів-електриків у ВНЗ на засадах впровадження інноваційних педагогічних технологій (2016)
Сушенцева Л. - Інноваційні педагогічні технології у процесі підготовки майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання у вищому навчальному закладі (теоретичний аспект) (2016)
Учитель І. - Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога професійного навчання (2016)
Царенко І. - Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання (2016)
Шевченко А. - Компетентнісний підхід у навчанні художньому проектуванню майбутніх фахівців з дизайну (2016)
Шевченко О. - Формування професійних компетенцій у студентів факультету фізичного виховання (2016)
Анісімов М. - Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення, Григор Н. (2016)
Волошина О. - Використання конспектів-схем для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекціях (2016)
Королев С. - Преодоление "Синергетического синдрома" в процессах обучения (2016)
Косяк І. - Елементи технічної творчості як основа проектної діяльності майбутніх педагогів професійного навчання з технологій легкої промисловості (2016)
Лабенко О. - Стохастичний педагогічний процес − як основа композитної педагогічної технології викладання англійської мови для слухачів мовних курсів (2016)
Свиридюк В. - Розвиток навичок читання з метою оволодіння іншомовним спілкуванням (2016)
Стогній А. - Методологічні підходи до навчальної дисципліни "Загальні технології харчових виробництв" у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2016)
Ткаченко З. - Формування вокальних компетенцій студентів в процесі фахової підготовки (2016)
Турчак А. - Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі, Токар Н. (2016)
Щирбул О. - Розвиток творчих здібностей студентів при використанні інформаційно-технічних засобів навчання (2016)
Ярхо Т. - Спадкоємність різновидів математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в процесі її фундаменталізації у ВНЗ (2016)
Алєксєєва С. - Інформаційні технології консультування майбутніх дизайнерів з розвитку професійної кар’єри (2016)
Єжова О. - Підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі в Україні (ХІ – початок ХХ ст.) (2016)
Калініченко Н. - Ґенеза трудової підготовки сільських школярів у 60–80-і роки ХХ століття (2016)
Тур О. - Проблема формування комунікативної компетентності особистості (Х – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Чубар В. - Використання інтерактивних технологій у процесі профільного технологічного навчання старшокласників (2016)
Білецька Ю. - Оцінювання вмінь доводити твердження теорії границь в середовищі moodle (2016)
Болілий В. - Відкриті Вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету, Копотій В. (2016)
Ботузова Ю. - Деякі методичні аспекти використання ікт на уроках математики в процесі підготовки старшокласників до складання ЗНО (2016)
Манойленко Н. - Застосування методу моделювання до розвитку технічного мислення в майбутніх фахівців при вивченні курсу "Історія технологій" (2016)
Рябець С. - Особливості створення дистанційного курсу "Основи виробництва" як складової змішаного навчання в технологічній підготовці студентів (2016)
Садовий М. - Використання інтернет-ресурсів у фаховій підготовці учителів фізики, Коваль П. (2016)
Садовий М. - Застосування прикладного програмного забезпечення на позакласних заняттях із фізики у педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, Руденко Є. (2016)
Хомутенко М. - Віртуальний фізичний експеримент в хмаро орієнтованому навчальному середовищі (2016)
Растригіна А. - Укорінення єврейських виховних традицій у змісті педагогіки свободи, Клепар М. (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Творче самовираження майбутнього вчителя музичного мистецтва у композиторсько-виконавській діяльності (2016)
Кузьменко О. - Сутність та напрямки розвитку stem – освіти (2016)
Лозенко А. - Індивідуалізація в умовах традиційної технології навчання: проблеми і перспективи (2016)
Мельник О. - Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності навчально-виховного процесу з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів для учнів молодших класів (2016)
Ткачук А. - Особливості вивчення теми "Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки" під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
Abstract reviews of journal articles (2016)
Титул, зміст (2016)
Різдвяне послання Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2016)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2016)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2016)
Заяви, звернення (2016)
Перехід парахій (2016)
Церковні новини (2016)
Вічна пам'ять (2016)
Сміх В. (протоієрей) - Яку природу прийняв Ісус Христос? Святоотцівський погляд (2016)
Лотоцький В. (протоієрей) - Ісихазм в Україні: практика безмовної молитви Афону та Руси-України як приклад духовного зв'язку Києва і Константинополя (2016)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заяви, інтерв'ю (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Клос В. (протоієрей) - Штатний розподіл церковного майна в Російській імперії та зміна статусу Свято-Михайлівської обителі (1786 р.) (2017)
Колот С. (священик) - Вплив адміністративно-територіального поділу Римсько-Візантійської імперії на розвиток помісного устрою Вселенської Церкви (2017)
Гищук І. (священик) - Церква і світ: ставлення християнина до матеріальних цінностей (2017)
Дідора В. (протодиякон) - Ігумени Видубицького монастиря чуда архистратига монастиря в домонгольський період (2017)
Олійников В. - Святе життя автора "Житій святих" (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2017)
Наречення та хіротонія архімандрита Паїсія (Кухарчука) на єпископа Житомирського й Овруцького (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять (2017)
Євсєєва Т. - Архів родини єпископа УАПЦ Максима (Задвірняка) як джерело дослідження історії повсякдення православного духовенства в УРСР у 1930-их роках (2017)
Содержание (2016)
Örnek B. N. - The Carath eodory Inequality on the Boundary for Holomorphic Functions in the Unit Disc (2016)
Rahmatullaev M. M. - On Weakly Periodic Gibbs Measures of the Potts Model with a Special External Field on a Cayley Tree (2016)
Yeğin R. - On Submanifolds of Pseudo-Hyperbolic Space with 1-Type Pseudo-Hyperbolic Gauss Map, Dursun U. (2016)
Zakora D. - On the Spectrum of Rotating Viscous Relaxing Fluid (2016)
Zaim S. - Noncommutative Space-Time of the Relativistic Equations with a Coulomb Potential Using Seiberg Witten Map (2016)
Памяти Игоря Дмитриевича Чуешова (2016)
Мінцер О. П. - Від головного редактора (2016)
Мінцер О. П. - Реальні горизонти персоналізованої медицини.Стратегія та варіанти розвитку, Вишневський В.В. (2016)
Martsenyuk V. P. - On prediction and decision making under uncertainties for medical systems research problems, Andrushchak I. Ye. (2016)
Бабінцева Л. Ю. - Технологічні аспекти кількісного оцінювання ефективності інтегральної роботи інформаційних систем (2016)
Косоголова Л. А. - Моделювання неінвазивної терапії, Коломійчук Д. А., Лошицький П. П., Минзяк Д. Ю. (2016)
Мінцер О. П. - Особливості діагностики стану здоров’я пацієнта з позицій мобільної медицини.Постановка проблеми, Шевченко Я. О. (2016)
Сінєнко Н. О. - Особливості впровадження е-медицини в умовах державно-приватного партнерства, Загорій Г. В., Мохначов С. І. (2016)
Вакуленко Д. В. - Застосування артеріальної осцилографії для оцінки якості адаптації серцево-судинної системи до зміни положення тіла (ортопроба), Вакуленко Л. О., Кутакова О. В. (2016)
Стецюк В. З. - Створення програмного інструменту для проведення диференційної діагностики неврологічних хвороб методом потенційних функцій, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Федушка Г. М., Остапова А. О. (2016)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 1), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2016)
Титул, зміст (2017)
Ликов Ю. В. - Вплив особливостей каналів витоку інформації на розбірливість перехоплених мовних повідомлень, Морозова Г. Д., Кукуш В. Д. (2017)
Zharikova M. - Developing the model of ecosystem in natural disasters conditions (2017)
Оберемок И. И. - Разработка математической модели принятия решений на основе анализа ценностей заинтересованных сторон, Оберемок Н. В. (2017)
Oborsky G. - The effect of surface observation angle on accuracy of non-contact temperature measurement method, Levinsky A., Holofieieva M. (2017)
Вдовиченко В. О. - Аналіз дестабілізуючих чинників внутрішньої сталості міського громадського пасажирського транспорту (2017)
Вавулін П. А. - Застосування віртуалізованої ІТ-інфраструктури при функціонуванні систем автоматизації технологічних об’єктів, Бойко Т. В. (2017)
Vyshnevska O. - Investigation of the effect of ship size and marine transportation distance on the possible decrease of voyage efficiency, Vyshnevsky D. (2017)
Dolya C. - Modeling of passenger transport correspondence between regional centers in Ukraine (2017)
Nuriyev M. - Analysis of errors of profile transformation scale, Hacimuradova R., Khalilov E., Aqayeva A., Jabbarova G. (2017)
Abstract and References (2017)
Зьолка В. - Удосконалення нормативного визначення "прикордонного контролю" – засіб підвищення ефективності його здійснення (2017)
Ляшук Р. - Функції відділів прикордонної служби в системі функцій держави (2017)
Орловська Н. - Актуальні питання визначення місця недержавних суб’єктів у запобіжній діяльності, Соломяна А. (2017)
Андрушко О. - Зловживання правом в кримінальному судочинстві як підстава юридичної відповідальності (2017)
Бомбергер І. - Колективний договір як результат соціального діалогу за участю органів Держприкордонслужби України (2017)
Гаврік Р. - До питання про вимоги, які ставляться до судових рішень у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень (2017)
Галаган О. - Процесуальний порядок розгляду клопотань учасників кримінального провадження під час досудового розслідування (2017)
Зеленський С. - Право на справедливий суд у кримінальному провадженні в системі процесуальних гарантій (2017)
Кравчук О. - Проблеми пов’язані із дослідженням малоінформативних підписів виконаних у безлітерній транскрипції, Басюк М., Мельник Д. (2017)
Логінова Н. - Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів в місцях позбавлення волі в умовах сучасності (2017)
Мота А. - Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України: особливості юридичного складу (2017)
Петpеченкo C. - Залучення неповнолітньої особи в якості свідка (понятого) в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Філіппов С. - Гендерні тенденції транскордонного тероризму (2017)
Березенко В. - Конституційно-правове регулювання державного кордону у зарубіжних країнах (2017)
Вишневська І. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх (2017)
Демчик Н. - Суб'єкти уповноважені здійснювати примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства (2017)
Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності (2017)
Титул, зміст (2017)
Поздеев Г. Л. - Унификация оборудования заправочной станции для заправки космических аппаратов, разгонных блоков и двигательных установок малой тяги космических ракетных комплексов, Фролов В. П. (2017)
Грицюк Е. М. - Модели и методы анализа температурных и термомеханических полей в телах сложной формы в специализированной интеллектуальной системе (2017)
Haciyev V. - Investigation of natural oscillations of inhomogeneous orthotropic circular plate lying on inhomogeneous viscoelastic foundation, Shiriyev A. (2017)
Idan Alaa Fadhil І - Development of the combined hardening technology of obtaining solid coating on the surface of steel products (2017)
Demin D. - Strength analysis of lamellar graphite cast iron in the "carbon (C) – carbon equivalent (CeQ)" factor space in the range of C=(3,425-3,563) % and CeQ=(4,214-4,372) % (2017)
Ahmed Sundus Mohammed - Development of a new iron-based shape memory alloy (2017)
Вовк О. Ю. - Розробка пристрою, який забезпечує ресурсозберігаючий пуск асинхронних електродвигунів при зниженій напрузі, Квітка С. О., Нестерчук Д. М., Стребков О. А., Ковальов О. В. (2017)
Trotsenko Ye. - Study of surge arrester model under influence of various current pulses, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Ganzha A. - Analysis of efficiency and reliability of blast–furnace process waste heat recovery systems, Zaiets O., Koshelnik A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2016)
Mihokova L. - Categorization of corporate taxation in the European Union countries using cluster analysis: a comparative study, Andrejovska A., Martinkova S. (2016)
Dudas T. - Growth of Chinese investments in Europe after the global economic crisis of 2008-2009, Dudasova M. (2016)
Kuming Chang - How are new-energy vehicle sales affected by government support? U.S. geospatial evidence, Paul Moon Sub Choi, Seth H. Huang (2016)
Kunychka M. - Do state visits affect research and development after crisis in selected countries?, Raneta L. (2016)
Грінько І. М. - Міжнародна міграція трудових ресурсів України та Болгарії: вплив на сталий економічний розвиток держав (2016)
Hvizdova E. - Changes in research and development after crisis in selected countries, Mokrisova V., Polacko J. (2016)
Steblianko I. - Gross domestic product in the categories of production, income and end use (2016)
Юзевич В. М. - Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель, Клювак О. В., Скриньковський Р. М. (2016)
Хорольський В. П. - Методологічні основи прийняття рішень щодо збалансованого управління виробництвом продукції, Рибалко Л. П., Пурій Г. В., Хорольська О. В. (2016)
Ashmarina S. - The system of marketing information management: development, assessment, improvement, Zotova A. (2016)
Cervenka P. - Using cognitive systems in marketing analysis, Hlavaty I., Miklosik A., Lipianska J. (2016)
Голубкова Т. В. - Модель комплексу маркетингових комунікацій для комерційних підприємств у сфері неформальної освіти, Рапопорт М. (2016)
Ilchenko N. - Issues of innovative approaches implementation to the wholesale trade enterprises (2016)
Tkachuk V. - Energy efficiency and conservation as a strategic vision of the agricultural entities’ competitiveness increasing, Kravchuk N., Kilnitska O., Shevchuk K. (2016)
Do H. L. - Impact of women in the board of directors on business risk of Vietnamese firms, Tran T. Ph., Tran V. B., Nguyen S. Ph. (2016)
Zorkociova O. - The phenomenon of social networks and the effectiveness of Facebook page measuring (the case of Slovakia), Vankova L. (2016)
Кутаєв Ш. К. - Тенденції відтворення населення та їх вплив на рух трудових ресурсів у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, Кутаева Р. А. (2016)
Резникова К. В. - Регіональна специфіка соціальних цінностей та їх вплив на процеси модернізації територій Центрального Сибіру (на матеріалі досліджень Красноярського краю), Серьодкіна Н. М., Копцева Н. П., Замараєва Ю. С. (2016)
Hrynkevych S. - Assessment of labour potential renovation for trade enterprises, Gural N. (2016)
Raimbekov Zh. - Evaluating the impact of logistics infrastructure on the functioning and development of regional economy, Syzdykbayeva B., Baimbetova A., Rakhmetulina Zh. (2016)
Біловодська О. А. - Особливості врахування логістичного потенціалу регіону в процесі розроблення системи розподілу на підприємстві, Грищенко О. Ф., Сигида Л. О. (2016)
Подгорний Б. Б. - Габітус приватних інвесторів російського фондового ринку (2016)
Matsuk Z. - Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange, Deari F., Lakshina V. (2016)
Боронос В. Г. - Фінансово-бухгалтерські підходи щодо визначення впливу нематеріальних факторів на вартість підприємства, Плікус І. Й., Александров В. Т. (2016)
Войнаренко М. П. - Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності, Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. (2016)
Slobodyanyuk O. - Institutional development of voluntary health insurance market in Ukraine (2016)
26 Economic Forum in Krynica-Zdroj, Poland Review of the panel discussion "One Eurozone or an EU of multiple currencies?" (2016)
Титул, зміст (2017)
Головко Д. А. - Модернизация технологии получения ферратов(VI) из гидроксидов железа, Головко И. Д., Шевченко Л. В., Гончарова И. В. (2017)
Сайтарли С. В. - Розробка полімерних композиційних матеріалів для покриттів і герметиків з підвищеною атмосферостійкістю, Плаван В. П., Пушкарьов Ю. М. (2017)
Karachun V. - Reproducing of security and limited visibility of fire weapons of defence line from aerial reconnaissance (2017)
Каракуркчи А. В. - Исследование особенностей формирования и свойств покрытий железа с тугоплавкими металлами на сером чугуне СЧ18 (2017)
Mel’nick V. - Construction of mathematical model of dissolution process of solids under action of ultrasound, Ruzhinskaya L., Forostyanko V. (2017)
Matsiyevska O. - Influence of redox potential of different water quality on the human blood (2017)
Шкоп А. А. - Исследование путей снижения механического воздействия на флокулы в центрифуге, Цейтлин М. А., Шестопалов А. В., Райко В. Ф. (2017)
Karpenko Yu. - Study of modification of magnetically labeled yeasts Saccharomyces cerevisiae for copper cations Cu2+ Removal (2017)
Korkach H. - Development of innovative technologies of fondant candies with synbiotics, Krusir G. (2017)
Калашник О. В. - Визначення якості та безпечності горіхів мигдалю солодкого, що імпортуються в Україну з Іспанії, Ремізова Н. Л., Мороз С. Е., Ткаченко А. С., Рачинська З. П. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Савич О. П. - Застосування мотивації посередників у каналах розподілу автомобільного ринку (2017)
Китченко Е. Н. - Использование средств маркетинга в ресторанном бизнесе, Чемерис А. В. (2017)
Писаревський І. М. - Економіка і здоров’я продуктивного населення: завдання розвитку санітарно-курортних установ регіону, Соколенко А. С. (2017)
Grosul V. - Research of theoretical basis of business model quality management of restaurant business entity, Ivanova T. (2017)
Nesterenko S. - The study of land management and geographic information support of municipal building in Ukraine, Vyatkin K. (2017)
Barash Y. - Comparison of tourist traffic by railway and automobile transport and methodical approach to determining the costs of such transportations, Hnennyi O., Martseniuk L., Charkina T. (2017)
Pataraia L. - Financial sector analysis in the cluster theory context (Georgian case), Geradze R., Dushuashvili T. (2017)
Березіна С. Б. - Визначення європейського вектору розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (2017)
Долбнєва Д. В. - Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні (2017)
Uhodnikova O. - Evaluation of the potential of SMART-systems (2017)
Abstract and References (2017)
Адирхаєв С. Г. - Формування рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоровья в закладах освіти, Адирхаєва Л. В. (2016)
Ареф’єв В. Г. - Використання інноваційних фітнес-технологій у корекції показників фізичного стану осіб зрілого віку, Левінська К. І. (2016)
Безмылов Н. - Эффективность соревновательной деятельности как надежный критерий системы отбора баскетболистов в состав национальной сборной команды, Мурзин Е. (2016)
Білецька В. В. - Характеристика функціонального стану серцево-судинної системи дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров'я, Семененко В. П., Трачук С. В. (2016)
Бойко А. Л. - Фітнес-аеробіка у фізичному вихованні студенток (2016)
Доля В. - Изменение уровня экономичности работы дыхательных мышц спортсменов-танцоров в результате применения аппарата "POWERbreathe K-5" (2016)
Зенина И. В. - Влияние занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью на показатели физической подготовленности студенток (2016)
Иващенко С. Н. - Физическая реабилитация больных с ишемической болезнью сердца на амбулаторно-поликлиническом этапе, Андрияш Р. О. (2016)
Імеридзе М. Б. - Систематизація знань студентів щодо феномену "медіа" як педагогічна умова формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів (2016)
Крилов А. Г. - П'ять базових вправ для зростання м'язів (2016)
Люгайло С. С. - Эффективность использования дифференцированного подхода к интеграции специализированных программ физической реабилитации в процесс подготовки юных спортсменов (2016)
Мартинов Ю. О. - Використання навантажень силового характеру на заняттях з фізичного виховання студентів НТУУ "КПІ” (2016)
Мартинов Ю. О. - Колове тренування як метод организації навчально-тренувального процесу з фізичного виховання у ВНЗ (2016)
Масалкин М. Г. - Робота зі штангою вдома, Корюкаєв М. М. (2016)
Назимок В. В. - Удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання тренажерних технічних засобів (2016)
Нікітченко А. М. - Методика базової технічної підготовки в спортивній боротьбі на поясах Алиш, Коптев К. Г. (2016)
Нікітченко А. М. - боротьба на поясх Алиш - шлях до світового визнання, Коптев К. Г. (2016)
Передерій А. - Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Мельник В., Семеряк З., Пітин М. (2016)
Перета В. - Динаміка показників фізичної підготовленості студентів під впливом експериментальної програми з використанням засобів одноборств (2016)
Приходько П. - Методика совершенствование развития выносливости с помощью специальных тренажеров в гребле академической, Яковенко Е. (2016)
Радченко Л. О. - Fair Play як складова процесу реалізації олімпійської освіти в олімпійському спорті (2016)
Ролюк О. В. - Вдосконалення фізичної підготовки військовослужбовців засобами прикладних видів спорту (2016)
Скибицький І. Г. - Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів, Гаврилова Н. М. (2016)
Скибицький І. Г. - Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена, Прус Н. М., Ускова С. М. (2016)
Стадник В. - Методологічне забезпечення організації позаакадемічних занять фізичним вихованням студентів ВНЗ, Гуртова Т., Цьовх Л., Куспіш О. (2016)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції пам’яті у юних спортсменів 13–16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення третє) (2016)
Чередниченко И. - Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов 18-19 лет, Соколова О. (2016)
Ярмоленко М. - Методические особенности проведения тренировочных занятий в рамках программы специальных олимпиад (2016)
Білоус Ю. О. - Види руху як складова формування експозиційного середовища сучасних мистецьких центрів (2015)
Горбатенко Л. П. - Проблема гармонізації кольору у навчальному курсі "Кольорознавство" (2015)
Дудка С.-Р. О. - Ергодизайнерські вимоги до меблів ресторанного комплексу (2015)
Кривуц С. В. - Европейские тенденции в дизайне специализированных магазинов КНР, Бондаренко В. В. (2015)
Матвіюк О. В. - Універсалізація просторів як основний вектор розвитку університетських бібліотек в європейському соціокультурному вимірі (2015)
Mohova K. S. - Light scenario by means of OLED-technologies in formation of the objectspatial environment of shopping and ofice centre AVE PLAZA in Kharkiv, Tregub N. E. (2015)
Павлович О. В. - Екслібриси Ярослава Омеляна у контексті мистецтва Тернополя (2015)
Палаев М. А. - Классификация средств защиты велосипедиста с точки зрения промышленного дизайна, Вергунов С. В. (2015)
Педан І. В. - Колаж в арт-дизайні: становлення та художні особливості (2015)
Радомська В. Р. - Позиціонування принципів оптичних ілюзій у сакральних стінописах Модеста Сосенка (1875–1920), Бакусевич Т. О. (2015)
Сафонова Т. Р. - Сучасне використання фрагментів архітектури в міському середовищі (2015)
Сошинський О. І. - Комплекс засобів дизайну в контексті мерчандайзингу — мистецтва торгівлі (2015)
Хорунжа Г. В. - Класифікація орнаментальних мотивів та композиційні принципи декорування в архітектурі Східної Галичини кінця XVI — першої половини XVIII ст. (2015)
Чуприна Н. В. - Характеристика основных стилевых направлений индустрии моды, отражающих проблемы кризиса потребления, Байрамова Х. М. (2015)
Гілязова Н. М. - Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX — поч. XXІ ст.: зображення ангелів, агіографічні образи та алегоричні сюжети (2015)
Лесів А. П. - Іконографічні особливості зображення Юди Іскаріота в сцені "Поцілунок Юди" в українськом у малярстві XV–XVIII ст. (2015)
Скринник-Миська Д. М. - Cистемно-історичний аналіз історії мистецтва: періодизація художнього процесу у теорії А. Данто (2015)
Бабій Н. П. - Іконографічні джерела до вивчення музики бароко на теренах Івано-Франківщини (2015)
Воскобойнікова Ю. В. - Інтерпретація одноголосних піснеспівів: к омплексний підхід (2015)
Пономарьова Г. Ф. - Формування здорового способу життя сучасної особистості: реалії та перспективи (2015)
Романова А. В. - Вікові етапи сучасної фортепіанної педагогіки (на прикладі методів О. Д. Орлової, В. І. Барбер, І. М. Рябова) (2015)
Туркаві Мухаммад. - Геополітичні особливості розвитку медіакультури арабських країн в умовах глобалізації (2015)
Хом’якова О. В. - Культурна компетенція у вищій освіті як предмет наукового дискурсу (2015)
Яковець І. О. - Морфологічна модель культури (2015)
Булах І. С. - Профілактика негативних ефектів кризового консультування (2016)
Лушин П. В. - Посттравматический рост и условия экологичного сопровождения травматических переживаний (2016)
Зелінська Т. М. - Узгодження інтенсивної амбівалентності взаємин між старіючими батьками та дорослими дітьми (2016)
Макарчук Н. О. - Взаємообумовленість особистісної саморегуляції та типів особистісної організації при ментальних порушеннях розвитку в підлітковому віці (2016)
Бородулькина Т. А. - Опыт использования метафорических ассоциативных карт в психологической работе с детьми (2016)
Гурлєва Т. С. - Діалогове спілкування через друкований текст як ознака комунікативної компетентності психолога-автора і клієнта-читача (2016)
Омельченко Я. М. - Особливості психологічної допомоги дітям з вимушено переселених родин засобом наспівування колискових пісень (2016)
Скляренко О. М. - Теоретичні аспекти тривожних розладів (2016)
Ханецька Т. І. - Особистісні та професійні якості психолога як умова розвитку культури мовленнєвого спілкування в умовах ВНЗ (2016)
Макарчук Л. О. - Опановуюча поведінка як фактор подолання порушень поведінки підлітків з розумовою відсталістю (2016)
Міненко А. В. - Ставлення батьків як умова формування особистісної саморегуляції дітей з синдромом Дауна (2016)
Михайлюк І. В. - Дослідження динаміки формування діалогічної компетентності майбутніх психологів у системі фахової підготовки (2016)
Андрущенко Т. В. - Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір) (2016)
Алєксєєва Ю. А. - Соціально-психологічні умови розвитку віри в юнацькому віці (2016)
Співак Л. М. - Характеристика синергійності національного аутостереотипу та реальної (ідеальної) модальності національного "Я" особистості в юності (2016)
Ставицький Г. А. - Особливості розвитку етнічної самосвідомості особистості юнацького віку (2016)
Федоренко А. Ф. - Психологічні особливості взаємозв’язку ціннісно-смислового розвитку студентської молоді з віковими та суспільними кризами (2016)
Ставицька С. О. - Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості, Кутішенко В. П. (2016)
Шмаргун В. М. - Регуляція процесу мислення (2016)
Мозгова Г. П. - Психологічна адаптація студентської молоді до процесу навчання, Уваркіна К. М. (2016)
Бушуєва Т. В. - Вікові особливості копінг-поведінки дорослих (2016)
Новик Л. М. - Провідні психологічні чинники розвитку суб’єктності в юнацькому віці, Маляр О. І. (2016)
Панченко С. М. - Особистісна зрілість педагогів як умова їх професійного зростання (2016)
Чеканська Л. М. - Психологічні труднощі об’єктивного та суб’єктивного характеру ліворуких дітей в учбовій діяльності (2016)
Андрущенко І. Г. - Самооцінка особистості як компонент особистісно-орієнтованого розвитку юнацькому віці (2016)
Басинская И. В. - Эвристическая надежность в задачах моделирования жизнедеятельности в проблемных ситуациях (2016)
Бондарчук О. Ю. - Соціально-психологічні детермінанти формування образу матері у дівчат юнацького віку у сучасному суспільстві (2016)
Грикун А. С. - Ставлення батьків та його роль у формуванні гендерних уявлень підлітків з порушеннями розумового розвитку (2016)
Орлов О. В. - Діагностика невротизації підлітків з розумовою відсталістю (2016)
Ткачук Т. О. - Функціональні психосоматичні розлади у дітей дошкільного віку (2016)
Толмачова О. В. - Технології розвитку креативності у дітей з порушеннями зору (2016)
Крат Д. А. - Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості у підлітковому віці (2016)
Титул, содержание (2013)
Соренков В. М. - 85 лет в угольной промышленности (2013)
Пиньковский Г. С. - Проектирование – составная часть отрасли (2013)
Голубничий В. Г. - Утилизация низкопотенциального тепла шахтной воды, Дмитриенко С. А., Ляхович Г. В., Пушкова С. В. (2013)
Захарченко П. И. - Нам 140 лет – мы молоды и задорны (2013)
Захарченко П. И. - Новые стационарные и погружные насосные агрегаты для шахтного водоотлива, Гринь Г. М., Лисовой С. С. (2013)
Романчук Л. А. - История создания электродвигателей для угольных очистных, проходческих комбайнов и скребковых конвейеров, Кононенко В. А., Бородулина Л. Г. (2013)
Хомяков Р. С. - Серия взрывозащищенных электродвигателей ВАО5П, Романчук Л. А., Ковалева О. В. (2013)
Хомяков Р. С. - Насосы ЦНС300 и насосные агрегаты ЦНСА300, Подгорнов Ю. Ф., Диренко Р. В. (2013)
Халимендиков Е. Н. - Сооружение трубопроводов для транспортирования газа из дегазационных скважин, Зинченко С. А. (2013)
Жуков Ю. П. - Мониторинг, учет и управление углепотоком шахты, Еременко А. А., Чаплюк Е. М., Жуковский С. А. (2013)
Kolomeitseva O. - Classification of directions in cheerleading and components of motivation for children to training in section, Sinica S., Sinica T., Kondratyuk Y. (2016)
Балушка Л. - Факторна структура фізичної підготовленості учнів ліцею з поглибленою військово-фізичною підготовкою (2016)
Без’язична О. В. - Тестова оцінка ефективності фізичної реабілітації після ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба у ранньому післяопераційному періоді (2016)
Бойко И. А. - Интеграция олимпийского образования в процесс подготовки волонтёров Олимпийских игр и Паралимпийских игр (На примере XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр) (2016)
Бондар Я. - Особливості фізичної підготовки у баскетболістів, Бондар А. (2016)
Вишенський С. А. - Оцінка рівня теоретичної і фізичної підготовленості студентів на практичних заняттях з баскетболу, Калугін І. Г., Доценко О. О. (2016)
Герасименко О. - Засоби програми комплексної фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки (2016)
Глиняна О. О. - Використання інформаційних технологій для відновлення пацієнтів після оперативного лікування переломів вертлюгової западини, Пеценко Н. І., Холопова А. В., Кропивницька О. О. (2016)
Грибан Г. П. - Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів засобами виховання вольових якостей, Краснов В. П., Пантус О. О., Ободзінська О. В. (2016)
Грибовський Р. В. - Вплив імітаційних вправ на результативність стрільців на круглому стенді, Заневський І. П. (2016)
Гуцул Н. З. - Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою, Савчин М. П. (2016)
Євстратов П. І. - Особливості показників тонусу м’язів і сили нервової системи у юнаків 17-20 років які займаються "Street Workout" (2016)
Єракова Л. А. - Побудова програми пілатесу з використанням реформерів для жінок 21-35 років, Томіліна Ю. І. (2016)
Івасик Н. - Кореляційний зв'язок симптоматики захворювання з оцінкою реабілітаційного потенціалу у дітей з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Кажмір А. - Корекція порушень зовнішнього дихання після торакопластики засобами фізичної реабілітації, Мухін В. (2016)
Юлія К. - Порівняння пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху під впливом занять з фізичного виховання, Олена П. (2016)
Кашуба В. - Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп із порушенням постави (2016)
Котко Д. М. - Екологічна медицина як перспективний напрямок розвитку сучасної спортивної медицини, Шматова О. О., Циганенко О. І., Гончарук Н. Л. (2016)
Кун Сянлинь - Характеристика аэробной подготовленности футболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Дьяченко А. (2016)
Людовик Т. - Інноваційне скерування технології професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю, Гулей К., Гавриленко М., Оліярник В. (2016)
Маслова Е. В. - Сравнительная характеристика распространенности нарушений слуха среди подростков, Гопей М. Н. (2016)
Мукоїд А. - Вдосконалення стабільності виконання змагальних композицій в групових вправах художньої гімнастики, Єременко О. (2016)
Петровська Т. - Творчість та індивідуальний стиль як детермінанти професійного становлення спортивного тренера, Малиновський А. (2016)
Рачок М. Н. - Здоровьеформирующие технологии в процессе физического воспитания студентов специальных медицинских групп, Александрова Н. Н., Ковальчук Д. Р. (2016)
Радченко Л. - Етапи реалізації олімпійської освіти в діяльності вищих профільних навчальних закладах (2016)
Саддади Хамуда - Ведущие компоненты функционального обеспечения специальной выносливости легкоатлетов-бегунов на средние дистанции (2016)
Садовський О. - Дослідження бюджету вільного часу та рекреаційної активності студентів (2016)
Сердюк М. Г. - Проблеми та особливості діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень та освіти України (2016)
Соломонко А. О. - Вплив гнучкості на результативність вправи станова тяга у силовому триборстві (пауерліфтингу) (2016)
Соломонко А. О. - Застосування сучасних засобів в процесі підготовки студентів до щорічних тестувань фізичної підготовленості, Хомишин В. П., Длугош І. Б., Яблонська Е. М. (2016)
Степанюк В. В. - Особенности физической подготовленности юных футболистов (2016)
Cушко Р. О. - Рейтинги фінансової успішності провідних спортсменів світу (2016)
Тимо Є. В. - Діяльність приватних спортивних клубів України (2016)
Тракалюк Т. А. - Сравнительный анализ функционального состояния общеподготовительного периода квалифицированных танцоров-спортсменов на этапе специализированной базовой подготовки (2016)
Хрипко І. - Аналіз функціонального стану серцево-судинної системи молодших школярів, Мартинюк О., Ковтун О. (2016)
Рашид Шерзад Афенди - Оценка реакции кардиореспираторной системы и работоспособности спортсменов в видах спорта с проявлением выносливости при смене климатогеографических условий спортивной тренировки, Пенчен Го (2016)
Шпичка Т. А. - Особенности физической подготовленности футболистов разных игровых амплуа (2016)
Щербашин Я. С. - Олимпийское образование – инновационная педагогическая технология формирования гармонически развитой личности (2016)
Ячнюк І. - Підготовка сучасного фахівця галузі фізичної культури і спорту до професійної діяльності, Ячнюк Ю., Ячнюк М. (2016)
Ювченко С. В. - Удосконалення спортивно-технічної майстерності дзюдоїстів (2016)
Bilyy V. - Decorative possibilities of carved wood in interior design solutions (on an example of Kosiv artist S. Bzunko) (2015)
Коваль Л. М. - Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій (2015)
Левкович Н. Я. - Образ Храму в єврейськом у декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2015)
Лейман А. С. - Функціональна спеціалізація тематичних парків світу, Мироненко Н. Г. (2015)
Сьомкін В. В. - Дизайн як соціально-культурна категорія (2015)
Чупріна Н. В. - Сasual як провідний стильовий напрям у сучасній індустрії моди, Яценко Н. В. (2015)
Кравченко М. Я. - Особливості становлення мистецтва авторської прикраси в країнах Східної Європи 1970–2000-х рр.: творчі пошуки, персоналії (2015)
Красовська І. В. - Роль та місце весільних чинів у весіллі Сокирянщини (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) (2015)
Лесів А. П. - Символіка жестів Юди Іскаріота в іконографії "Тайної вечері" та "Поцілунку Юди" в українськом у малярстві XV–XVIII ст. (2015)
Бортник К. В. - Проблема культурного діалогу на прикладі опанування харківськими артистами балету класичною іспанською хореографією (2015)
Бреславець Г. М. - Реконструкція фольклорного тексту в музиці та її роль у сучасному культурному просторі (2015)
Machulin L. - The role of de-communization and commemoration (immortalization) in the formation of the worldview of the post-Soviet individual (2015)
Мізяк В. Д. - "Гамлет" В. Шекспіра на Харківській сцені (1956) у контексті культури постсталінізму (2015)
Обейд Р. - Философско-эстетические рефлексии Питера Брука в инсценировке трагедий У. Шекспира "Гамлет" и "Король Лир" (2015)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Психолого-педагогічні особливості впливу живопису на процеси самовираження особистості, Скаканді Ю. Ю. (2015)
Роготченко О. О. - Соціокультурне тло 1945–1960-х років Радянської України як модель нищення вільної думки (2015)
Романова А. В. - Принципи імпровізаційної організації виконавського процесу в романтичному репертуарі (на прикладі музики Шумана та Скрябіна) (2015)
Тополевський В. Ю. - Педагогічна позиція як гарант розвитку творчої індивідуальності актора (2015)
Черкасова Н. О. - Українські телеканали як важливий механізм підтримки національного кінематографа (2015)
Шемет Л. В. - Традиційні народні музичні інструменти українців у контексті професійного академічного мистецтва (2015)
Титул, содержание (2013)
Попович И. Н. - Состояние и перспективы развития угольной промышленности Украины (2013)
Белик В. Н. - Вклад института "Донгипроуглемаш" в создание отечественной горной техники (2013)
Косарев И. В. - Cоздание и совершенствование щитовых механизированных крепей, Андреев Г. В., Савченко М. К., Овчаренко В. А. (2013)
Косарев И. В. - Очистные комбайны и системы их подачи, Андреев Г. В., Косарев А. В., Мельниченко А. А., Чайков Е. М., Мезников А. В. (2013)
Волотов А. Е. - Забойные скребковые конвейеры и перегружатели, Стоян В. М., Филипских Д. Ю. (2013)
Косарев И. В. - Создание крепей сопряжения для применения в подготовительных выработках, Овчаренко В. А., Яцына И. В., Коваленко В. А. (2013)
Мезников А. В. - Cветильники забойные типа CЗ для очистных и проходческих забоев, Кудлай Р. А. (2013)
Ильин А. И. - Состояние и перспективы механизации отработки крутых и крутонаклонных угольных пластов, Андреев Г. В. (2013)
Яшаров А. М. - Об оборудовании шахтного подъема, Яшаров П. А. (2013)
Мезников А. В. - Аппаратура управления насосных станций типа СНД для механизированных крепей, Варшавский Ю. И., Кудлай Р. А., Гвоздев В. Г. (2013)
Белик В. Н. - Система гарантированного дораспора механизированных крепей, Варшавский Ю. И., Савченко М. К., Никитин С. В. (2013)
Наукова конференція "Перспективи розвитку вугільної промисловості України" (2013)
Итоги Международной конференции по взрывчатым веществам и взрывному делу (2013)
Олійник Я. Б. - Розвиток методологічних основ сучасної української суспільної географії, Шевчук С. М. (2011)
Іщук С. І. - Ринкові механізми підвищення економічної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку, Гладкий О. В. (2011)
Філоненко І. М. - Деякі особливості вивчення географічної номенклатури (2011)
Атрощенко К. - Конкурентоспроможність праці як складова забезпечення конкурентоспроможності регіону, Запотоцький С. П. (2011)
Філоненко Ю. М. - Походження назв міст Чернігівської області, Філоненко О. Ю. (2011)
Дорошенко В. І. - Розгляд існуючих підходів до вивчення територіальної організації роздрібної торгівлі в англомовній літературі, Осіпчук І. О. (2011)
Дронова О. Л. - Чинники формування духовності нації в умовах сучасного геопростору України (2011)
Барановський М. О. - Особливості поляризації сільського населення Чернігівської області: локальний рівень (2011)
Слука Н. А. - Глобальные городские регионы как особая форма территориальной организации мировой системы, Маслова И. Э. (2011)
Іщук Г. П. - Оптимізація пропорції працездатного та непрацездатного населення в Україні (2011)
Мезенцева Н. І. - Вплив ринку праці на демографічну ситуацію, міграції та розселення населення регіону, Мостова І. О. (2011)
Гаєвська Н. С. - Соціальні фактори поширення бідності (на прикладі Луганської області) (2011)
Крашеніннікова А. А. - Демогеографічна система регіону як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2011)
Сайчук В. С. - Суспільно-географічний аналіз безробіття населення Хмельницької області, Лукомська С. І. (2011)
Батиченко С. П. - Географічні аспекти захворюваності населення України (2011)
Любіцева О. О. - Кластеризація індустрії ЗМІ, Білоус А. В. (2011)
Іщук С. І. - Паливно-енергетичний комплекс Київської області (ретроспективний аналіз), Казмірчук М. І. (2011)
Мезенцева Н. І. - Чинники розвитку інформаційної сфери в регіонах України, Савін О. О. (2011)
Пендерецький О. - Соляні промисли західної України як об’єкти промислового туризму (2011)
Федюк О. М. - Географія агропромислових комплексів в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історичний огляд (2011)
Кононенко О. Ю. - Сучасні теорії та концепції екологобезпечного регіонального розвитку (2011)
Руденко С. В. - Основні напрями вдосконалення та використання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України (2011)
Мезенцев К. В. - Трансформація публічних просторів у великих містах України на прикладі торговельно-розважальних центрів, Мезенцева Н. І., Бура Т. Л. (2011)
Гладкий О. В. - Передумови і фактори формування регіональної економічної ефективності в системі менеджменту регіонального розвитку (2011)
Зубченко Н. - Регіональна інноваційна стратегія як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіонів України, Поліха Л., Запотоцький С. П. (2011)
Мотузко Л. В. - Методичні основи дослідження регіональної медико-географічної системи (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського