Щербашин Я. С. - Олимпийское образование – инновационная педагогическая технология формирования гармонически развитой личности (2016)
Ячнюк І. - Підготовка сучасного фахівця галузі фізичної культури і спорту до професійної діяльності, Ячнюк Ю., Ячнюк М. (2016)
Ювченко С. В. - Удосконалення спортивно-технічної майстерності дзюдоїстів (2016)
Bilyy V. - Decorative possibilities of carved wood in interior design solutions (on an example of Kosiv artist S. Bzunko) (2015)
Коваль Л. М. - Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій (2015)
Левкович Н. Я. - Образ Храму в єврейськом у декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2015)
Лейман А. С. - Функціональна спеціалізація тематичних парків світу, Мироненко Н. Г. (2015)
Сьомкін В. В. - Дизайн як соціально-культурна категорія (2015)
Чупріна Н. В. - Сasual як провідний стильовий напрям у сучасній індустрії моди, Яценко Н. В. (2015)
Кравченко М. Я. - Особливості становлення мистецтва авторської прикраси в країнах Східної Європи 1970–2000-х рр.: творчі пошуки, персоналії (2015)
Красовська І. В. - Роль та місце весільних чинів у весіллі Сокирянщини (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) (2015)
Лесів А. П. - Символіка жестів Юди Іскаріота в іконографії "Тайної вечері" та "Поцілунку Юди" в українськом у малярстві XV–XVIII ст. (2015)
Бортник К. В. - Проблема культурного діалогу на прикладі опанування харківськими артистами балету класичною іспанською хореографією (2015)
Бреславець Г. М. - Реконструкція фольклорного тексту в музиці та її роль у сучасному культурному просторі (2015)
Machulin L. - The role of de-communization and commemoration (immortalization) in the formation of the worldview of the post-Soviet individual (2015)
Мізяк В. Д. - "Гамлет" В. Шекспіра на Харківській сцені (1956) у контексті культури постсталінізму (2015)
Обейд Р. - Философско-эстетические рефлексии Питера Брука в инсценировке трагедий У. Шекспира "Гамлет" и "Король Лир" (2015)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Психолого-педагогічні особливості впливу живопису на процеси самовираження особистості, Скаканді Ю. Ю. (2015)
Роготченко О. О. - Соціокультурне тло 1945–1960-х років Радянської України як модель нищення вільної думки (2015)
Романова А. В. - Принципи імпровізаційної організації виконавського процесу в романтичному репертуарі (на прикладі музики Шумана та Скрябіна) (2015)
Тополевський В. Ю. - Педагогічна позиція як гарант розвитку творчої індивідуальності актора (2015)
Черкасова Н. О. - Українські телеканали як важливий механізм підтримки національного кінематографа (2015)
Шемет Л. В. - Традиційні народні музичні інструменти українців у контексті професійного академічного мистецтва (2015)
Титул, содержание (2013)
Попович И. Н. - Состояние и перспективы развития угольной промышленности Украины (2013)
Белик В. Н. - Вклад института "Донгипроуглемаш" в создание отечественной горной техники (2013)
Косарев И. В. - Cоздание и совершенствование щитовых механизированных крепей, Андреев Г. В., Савченко М. К., Овчаренко В. А. (2013)
Косарев И. В. - Очистные комбайны и системы их подачи, Андреев Г. В., Косарев А. В., Мельниченко А. А., Чайков Е. М., Мезников А. В. (2013)
Волотов А. Е. - Забойные скребковые конвейеры и перегружатели, Стоян В. М., Филипских Д. Ю. (2013)
Косарев И. В. - Создание крепей сопряжения для применения в подготовительных выработках, Овчаренко В. А., Яцына И. В., Коваленко В. А. (2013)
Мезников А. В. - Cветильники забойные типа CЗ для очистных и проходческих забоев, Кудлай Р. А. (2013)
Ильин А. И. - Состояние и перспективы механизации отработки крутых и крутонаклонных угольных пластов, Андреев Г. В. (2013)
Яшаров А. М. - Об оборудовании шахтного подъема, Яшаров П. А. (2013)
Мезников А. В. - Аппаратура управления насосных станций типа СНД для механизированных крепей, Варшавский Ю. И., Кудлай Р. А., Гвоздев В. Г. (2013)
Белик В. Н. - Система гарантированного дораспора механизированных крепей, Варшавский Ю. И., Савченко М. К., Никитин С. В. (2013)
Наукова конференція "Перспективи розвитку вугільної промисловості України" (2013)
Итоги Международной конференции по взрывчатым веществам и взрывному делу (2013)
Олійник Я. Б. - Розвиток методологічних основ сучасної української суспільної географії, Шевчук С. М. (2011)
Іщук С. І. - Ринкові механізми підвищення економічної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку, Гладкий О. В. (2011)
Філоненко І. М. - Деякі особливості вивчення географічної номенклатури (2011)
Атрощенко К. - Конкурентоспроможність праці як складова забезпечення конкурентоспроможності регіону, Запотоцький С. П. (2011)
Філоненко Ю. М. - Походження назв міст Чернігівської області, Філоненко О. Ю. (2011)
Дорошенко В. І. - Розгляд існуючих підходів до вивчення територіальної організації роздрібної торгівлі в англомовній літературі, Осіпчук І. О. (2011)
Дронова О. Л. - Чинники формування духовності нації в умовах сучасного геопростору України (2011)
Барановський М. О. - Особливості поляризації сільського населення Чернігівської області: локальний рівень (2011)
Слука Н. А. - Глобальные городские регионы как особая форма территориальной организации мировой системы, Маслова И. Э. (2011)
Іщук Г. П. - Оптимізація пропорції працездатного та непрацездатного населення в Україні (2011)
Мезенцева Н. І. - Вплив ринку праці на демографічну ситуацію, міграції та розселення населення регіону, Мостова І. О. (2011)
Гаєвська Н. С. - Соціальні фактори поширення бідності (на прикладі Луганської області) (2011)
Крашеніннікова А. А. - Демогеографічна система регіону як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2011)
Сайчук В. С. - Суспільно-географічний аналіз безробіття населення Хмельницької області, Лукомська С. І. (2011)
Батиченко С. П. - Географічні аспекти захворюваності населення України (2011)
Любіцева О. О. - Кластеризація індустрії ЗМІ, Білоус А. В. (2011)
Іщук С. І. - Паливно-енергетичний комплекс Київської області (ретроспективний аналіз), Казмірчук М. І. (2011)
Мезенцева Н. І. - Чинники розвитку інформаційної сфери в регіонах України, Савін О. О. (2011)
Пендерецький О. - Соляні промисли західної України як об’єкти промислового туризму (2011)
Федюк О. М. - Географія агропромислових комплексів в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історичний огляд (2011)
Кононенко О. Ю. - Сучасні теорії та концепції екологобезпечного регіонального розвитку (2011)
Руденко С. В. - Основні напрями вдосконалення та використання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України (2011)
Мезенцев К. В. - Трансформація публічних просторів у великих містах України на прикладі торговельно-розважальних центрів, Мезенцева Н. І., Бура Т. Л. (2011)
Гладкий О. В. - Передумови і фактори формування регіональної економічної ефективності в системі менеджменту регіонального розвитку (2011)
Зубченко Н. - Регіональна інноваційна стратегія як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіонів України, Поліха Л., Запотоцький С. П. (2011)
Мотузко Л. В. - Методичні основи дослідження регіональної медико-географічної системи (2011)
Смирнов І. Г. - Українсько-китайська співпраця з розвитку євроазійських транспортних коридорів: сучасний стан та перспективи розвитку, Просвирніна Є. М. (2011)
Гудзеляк І. І. - Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння, Вигор В. Й. (2011)
Денисенко О. О. - Метрополітарна мережа світу: макрорегіональний аспект (2011)
Савчук І. Г. - Роль кам’яного вугілля у зовнішній торгівлі України з Сибірським федеральним округом (2011)
Глибовець В. Л. - Оцінка туристичних ресурсів перспективних для розвитку туризму міст столичного суспільно–географічного району (2011)
Мурза Л. В. - Розвиток господарського комплексу Васильківського району в контексті Київської агломерації (2011)
Коваль О. В. - Територіальна структура міської системи розселення Черкаської області (2011)
Кондрась Н. М. - Внутрірегіональні відміни зовнішньоекономічного потенціалу Рівненської області (2011)
Козьма В. В. - Чинники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2011)
Кривокульський О. Б. - Науково-інноваційна діяльність у промисловому комплексі Тернопільської області (2011)
Гладкий О. В. - Нова збірка наукових праць, присвячена 90-літтю з дня народження Миколи Васильовича Алісова (2011)
Титул, содержание (2015)
Васильев В. Е. - Шахта "Степная" – полвека лидерства (2015)
Кравченко А. В. - Вклад ученых Западного Донбасса в развитие угольной промышленности, Выгодин М. А. (2015)
Китам К. Ф. - Опыт реконструкции технологии обогащения ПАО "ДТЭК Октябрьская ЦОФ", Бояренок А. В., Штагер Е. В., Скопец С. В. (2015)
Стариков Г. П. - Оценка влияния скорости подвигания очистного забоя на интенсивность газовыделения, Пилюгин В. И., Худолей О. Г., Шажко Я. В., Старикова И. Г. (2015)
Халимендик Ю. М. - Применение крепи в слабых слоистых породах угольных шахт (2015)
Вовк О. О. - Методи запобігання та локалізації небезпечних сейсмодинамічних проявів під час ведення гірничовидобувних робіт (2015)
Драчук Ю. З. - Технопарки як інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів у вугільній промисловості, Трушкіна Н. В. (2015)
Кошовский Б. И. - Влияние влаги на процесс низкотемпературного окисления угля, Орликова В. П. (2015)
Греков С. П. - Инженерный метод определения инкубационного периода самовозгорания угля, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2015)
Мамаев В. В. - О пожароопасности шахтных электроподстанций, Дикенштейн И. Ф., Гуржий В. В., Диденко А. А. (2015)
Чепурная Л. А. - Прогнозирование зон активного газовыделения из подрабатываемых пород и угольных пластов, Антощенко Н. И. (2015)
Бондаренко В. И. - Конструкции и оптимизация параметров опорных плит крепи горных выработок из спецпрофиля СВП, Ковалевская И. А., Симанович Г. А., Снигур В. Г., Гусев А. С. (2015)
Алимов В. И. - Размерное восстановление деталей гидравлики горного оборудования наращиванием изношенных слоев, Георгиаду М. В., Шевелев А. И. (2015)
Ларин В. Ю. - Информационная технология безопасного управления угледобывающим комплексом на основе модели нейросетевого прогнозирования, Чичикало Н. И., Федоров Е. Е., Ларина Е. Ю., Савицкая Я. А. (2015)
Колесниченко Е. А. - Оптимизация паспортов комбинированной рамно-анкерной крепи капитальных выработок, Пилюгин В. И., Григорьев А. Е. (2015)
Сасик О. Т. - Роликоопори для стрічкових конвеєрів (2015)
Зборщик М. П. - Природа самовозгорания и тушения отвальных пород угольных месторождений, Осокин В. В. (2015)
Радченко Володимир Васильович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Титул, содержание (2012)
Попович И. Н. - Итоги работы предприятий угольной промышленности Украины в 2011 году (2012)
Журналу "Уголь Украины" – 55 лет (2012)
Ященко Ю. П. - Стратегія розвитку вугільної промисловості: методологічні підходи щодо опрацювання (2012)
Волошин А. И. - Рекомендации по охране и поддержанию подготовительной выработки позади лавы, Рябцев О. В., Коваль А. И. (2012)
Паламарчук Н. В. - Распознавание и поиск причин отказа стационарных шахтных машин, Деньгин А. П., Лушникова Т. Н. (2012)
Мнухин А. Г. - Необходимость проведения испытаний на взрывобезопасность рудничного электрооборудования с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", Брюханов А. М., Содух И. Г., Махно С. Я. (2012)
Греков С. П. - Вероятность возникновения эндогенных пожаров в зонах геологических нарушений, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2012)
Шабельников С. И. - Цикличность распределения малоамплитудных разрывных нарушений угольных пластов, Подлипенская Л. Е., Лисица В. Е. (2012)
Довбнич М. М. - Перспективы геофизики и геомеханики при прогнозе зон тектонических деструкций углепородного массива, Компанец А. И., Мендрий Я. В., Виктосенко И. А. (2012)
Рулев Н. Н. - Ультрафлокулярная желатинизация твердой фазы иловых хвостов углеобогащения, Королев В. Я., Кравченко О. В., Лукьянова В. В. (2012)
Титул, содержание (2012)
Кужель С. В. - Рекорд скорости бурения скважин в шахтоуправлении "Покровское" (2012)
Антощенко Н. И. - Влияние скорости подвигания очистного забоя на газовыделение из подрабатываемых угольных пластов, Окалелов В. Н., Кулакова С. И. (2012)
Майдуков Г. Л. - Отраслевая наука как составляющая инновационного развития угольной промышленности (2012)
Бугара М. И. - Новая податливая крепь с усиленным верхняком, Вишневецкий В. В., Халимендик В. Ю., Иванов И. Е. (2012)
Варченко Ю. Е. - Новий спосіб установлення стержньового анкера із замком із в’яжучого, Авєршин А. О., Іваненко О. М. (2012)
Кучерский Н. И. - Крутонаклонный конвейер для транспортирования горной массы с глубоких горизонтов, Шелепов В. И., Крышин О. Ю., Ларионов Е. Д. (2012)
Лещенко Г. Ф. - Модернизированный ловитель вагонеток для уклонов, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2012)
Калякин С. А. - Создание эффективной системы взрывозащиты угольных шахт, Шевцов Н. Р., Купенко И. В. (2012)
Соренков В. М. - К вопросу ликвидации шахт Центрального района Донбасса, Недолужко В. Н., Бегичева Т. В. (2012)
Лукинов В. В. - Кинкбанды и листрические надвиги – новые типы малоамплитудных дислокаций в Донбассе, Пимоненко Л. И., Барановский В. И., Гуня Д. П. (2012)
Кирнарский А. С. - Обогащение угля в Китае (2012)
Хохотва А. И. - О книге "Очерки о метаноугольной отрасли", Булат А. Ф., Лукинов В. В., Янко С. В. (2012)
Мирошниченко Г. И. - О рациональном прохождении, использовании участковых горных выработок и их устойчивости против горного давления при отработке запасов шахтных полей (2012)
Изотов Никита Алексеевич (к 110-летию со дня рождения) (2012)
Вахрушев Василий Васильевич (к 110-летию со дня рождения) (2012)
Шарков Алексей Мефодиевич (к 100-летию со дня рождения) (2012)
Петренко Семен Яковлевич (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Титул, содержание (2012)
Волошин А. И. - Обоснование размера целика, исключающего влияние лавы на выработки околоствольного двора, Рябцев О. В., Коваль А. И. (2012)
Шемякіна Н. В. - Шляхи вдосконалення системи амортизації вугільних підприємств України (2012)
Братков Є. М. - Капіталізація шахт: особливості здійснення, форми та методи, Піскунова Н. В. (2012)
Пименов В. Н. - Энергетический аудит трансформаторных подстанций, используемых в шахтах, Кузнецов В. Л., Харьковский А. И., Подолян С. В. (2012)
Жуков Ю. П. - Аппаратура АКГМ – средство контроля и управления углепотоком шахты, Еременко А. А., Боронин В. Ф., Пасечник Ю. А. (2012)
Вовк О. А. - Прогнозирование горных ударов на основе энергетического критерия (2012)
Финкельштейн З. Л. - Гидродинамическая система обеспыливания, Бойко Н. З., Васылечко З. (2012)
Уманский Р. З. - Секционная опалубка с горизонтальными поясами жесткости, Сапронов В. Т., Джерин В. К. (2012)
Копанева Н. Г. - Сгустители с наклонными пластинами типа ЗгНГд, Дробченко В. И., Кофанов А. С. (2012)
Кузнецов А. С. - Почему не применяется водоугольное топливо в Украине? (2012)
Полулях А. Д. - Определение коэффициентов взаимозасорения продуктов обогащения угля на пневматических сепараторах (2012)
Бокий Б. В. - Извлечение и использование метана – энергетическое будущее Донбасса, Радченко В. В., Кулиш В. А. (2012)
Візит делегації Міненерговугілля України В КНР (2012)
Прядко Николай Афанасьевич (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Олійник Я. Б. - Єдність економічного простору і шляхи її забезпечення в географічному дискурсі, Степаненко А. В. (2012)
Іщук С. І. - Предмет, зміст і завдання регіональної економіки, Гладкий О. В. (2012)
Голубчиков Ю. Н. - О естественно-гуманитарном единстве географической науки (2012)
Гладкий О. В. - Географічний поділ праці чи поділ ресурсів? (2012)
Яворська В. В. - Методологічні і методичні основи дослідження в контексті генетико-географічного підходу: концептуалізація понять (2012)
Адамович З. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження економіки знань (2012)
Мезенцева Н. І. - Соціально-географічні аспекти шлюбності та розлучуваності в регіонах України, Кравчук О. О, Накидалюк Ю. В., Сімонова А. Ю. (2012)
Філоненко Ю. М. - Походження назв селищ міського типу Чернігівської області, Філоненко О. Ю. (2012)
Когатько Ю. Л. - Зміни в рівні життя населення села і міста в 1980-2010 роках (2012)
Тиква В. М. - Аналіз періодизації змін концентрації елементів системи розселення населення Сумської області згідно теоретико-графового моделювання (2012)
Мостова І. О. - Чинники формування ринку праці Кіровоградської області (2012)
Олійник С. Л. - Зарубіжний досвід місцевої самоорганізації населення для України (2012)
Михайленко Т. І. - Класифікація чинників якості життя населення (2012)
Іщук С. І. - Міжгалузеві промислові комплекси Прикарпатського промислового району: структура і територіальна організація, Бабинюк Л. Б. (2012)
Смирнов І. Г. - Логістичні стратегії до сталого розвитку замкового туризму (2012)
Мезенцева Н. І. - Ринок житла України: суспільно-географічне дослідження, Дмитрієва К. Є., Кучевський А. А., Маринич К. О., Стеблецька Ю. Ю. (2012)
Дудник І. М. - Регіональна авіатранспортна система як форма територіальної організації авіаційного транспорту, Борисюк О. А. (2012)
Запотоцький С. П. - Парадигма регіональної конкурентоспроможності як основа ефективного соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Матвієнко В. М. - Геополітичне значення газотранспортної системи України, Матвієнко Н. М., Єрьоменко В. Л. (2012)
Мотузко Л. В. - Функціонально-організаційна структура регіонального медичного комплексу (2012)
Капустяний О. О. - Теоретичні аспекти суспільно-географічного дослідження територіальних транспортних систем (2012)
Сировець С. Ю. - Суспільно-географічні підходи до визначення територіальної структури рекреаційно-туристичної діяльності (2012)
Мезенцев К. В. - Трансформація процесів економічного розвитку Сумської області, Яковенко Є. В. (2012)
Рутинський М. Й. - Застосування штандортної теорії Йоганна Тюнена для історико-географічного аналізу особливостей становлення Львівської приміської територіальної рекреаційної системи (2012)
Пендерецький О. В. - Особливості розроблення промислового туру в Карпатському суспільно-географічному районі (2012)
Сайчук В. С. - Регіональний аналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Хмельницької області (2012)
Гаєвська Н. С. - Внутрішньорегіональна диференціація регіонів Луганської області за ступенем небезпеки поширення бідності (2012)
Глибовець В. Л. - Заклади соціальної сфери Північно-Східного суспільно–географічного району: стан та перспектива розвитку, Арцаблюк М. Ю. (2012)
Черевко О. М. - Українсько-білоруський кордон: особливості формування в ХІХ - ХХІ століттях (2012)
Церковний О. - Розвиток інтелектуальних транспортних систем у великих містах (2012)
Кондрась Н. М. - Природні передумови формування та розвитку Волинського краю (2012)
Кривокульський О. Б. - Формування економічної ефективності промисловості Тернопільської області (2012)
Коваль О. В. - Хімічна та нафтохімічна промисловість Черкаської області: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Мурза Л. В. - Формування економічної ефективності промислового виробництва Волинської області (2012)
Титул, содержание (2012)
Волошин А. И. - Прогноз характера и степени подработки магистральных выработок, Смирнов А. В., Рябцев О. В., Коваль А. И. (2012)
Щетілова Т. В. - Аналіз тенденцій економічного розвитку промисловості (2012)
Кравченко В. М. - Исследование виброактивности подшипниковых узлов шламового насоса, Буцукин В. В., Сидоров В. А. (2012)
Лещенко Г. Ф. - Автономное устройство для мониторинга ствола, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2012)
Харин Е. Н. - Параметры для прогноза газовыделения из подработанных угольных пластов, Антощенко Н. И., Душенко Е. В. (2012)
Бокий Б. В. - Исследование физики потока газа к поверхностным дегазационным скважинам, Филимонов П. Е., Ирисов С. Г. (2012)
Табаченко Н. М. - Добыча метана и подземная газификация угольных и сланцевых запасов, Фальштынский В. С., Дычковский Р. Е., Кожушок О. Д. (2012)
Шабельников С. И. - Комплексный метод прогноза малоамплитудных разрывов угольных пластов (2012)
Рулев Н. Н. - Микрофлотационная технология извлечения угля из иловых отходов углеобогащения, Кравченко О. В., Тусупбаев Н. К. (2012)
Жуков Ю. П. - О реформировании отраслевой науки, Боронин В. Ф. (2012)
Гитис Ю. Л. - Бережное дробление в 3D (2012)
Бакалов В. - Дослідження впливу геометричних параметрів приймально-охолоджуючого обладнання на ширину формованої полімерної плівки, Скрипник С., Чередніченко П., Ігнатенков О. (2016)
Синюк О. - Метод розрахунку ефективних пружних властивостей полімерів з орієнтованою структурою (2016)
Кальченко В. - Теоретичне та експериментальне дослідження процесів зняття припуску, зносу кругів, точності формоутворення та теплонапруженості під час шліфування торців деталей, Венжега В., Слєднікова О., Кальченко Д. (2016)
Кальченко В. - Теоретичне та експериментальне дослідження процесу зняття припуску, зносу круга, точності формоутворення та теплонапруженості під час шліфування циліндричних та ступінчатих валів зі схрещеними осями деталі та круга, Кальченко В., Єрошенко А., Сіра Н. (2016)
Гончар Н. - Экономическое обоснование выбора варианта операции финишной обработки кромок хвостовиков лопаток ГТД, Степанов Д., Кучугуров М. (2016)
Єрошенко А. - Моделювання сил різання в робочих процесах абразивного шліфування, Палій А. (2016)
Рудик А. - Вибір режимів ефективного шліфування поверхонь обертання, Слєднікова О., Подзолкіна А., Куций О. (2016)
Кологойда А. - Визначення силових залежностей при заточуванні голчастої гарнітури (2016)
Литвин О. - Методології діагностування та контролю роботи ГПА (2016)
Фальченко Ю. - Дифузійне зварювання у вакуумі тонколистового нікелевого сплаву, Петрушинець Л., Устінов А., Мельниченко Т., Новомлинець О., Гусарова І. (2016)
Зайцев С. - Дослідження методів підвищення достовірності інформації сучасних безпілотних авіаційних комплексів, Башинська О., Камак Ю., Горлинський Б. (2016)
Литвинов В. - Проектирование формализованного представления предметной области исходя из ее текстово-графического описания, Посадская И. (2016)
Казимир В. - Метод нормалізації зображення автомобільного номера при його розпізнаванні засобами відеоспостереження, Заровський Р., Радченко А. (2016)
Казимир В. - Забезпечення контролю доступу застосувань методом системної безпеки на основі вбудованих моделей загроз, Карпачeв І. (2016)
Стеценко І. - Інтелектуальний компонент візуального програмування стохастичних мереж Петрі, Лещенко К. (2016)
Зубань Ю. - Інтегроване середовище розроблення дистанційних курсів на основі проектного підходу, Лаврик Т., Іванець С. (2016)
Balaz V. - Assembly workstation with visual system OMRON F150-3 for the recognition of components, Vagas M., Semjon J., Rusnak R. (2016)
Janos R. - Precise positioning actuators with stepper motor, Sukop M., Varga J., Kubak V., Jezny J. (2016)
Janos R. - Mobility of self reconfiguring systems of robots platform (2016)
Jurus O. - Extension functional properties of robot, Sukop M., Spak M., Stofa M. (2016)
Semjon J. - The proposal of modules for intelligent end-effectors, Vagas M., Balaz V. (2016)
Sukop M. - Poor optical sensor for mobile robots in education, Varga J., Janos R., Spak M., Jurus O. (2016)
Tuleja P. - Working accuracy of industrial robots and methodology for its verification (2016)
Vagas M. - Methodological process for creation of palletizing – assembly workplace, Balaz V., Semjon J., Putala J. (2016)
Varga J. - Measurment of bead wire circumference via optical sensor, Janos R., Sukop M., Hajduk M., Duchovic P., Bezak M. (2016)
Varga J. - The proposal of two methods for measure weight of bead wires, Janos R., Sukop M., Hajduk M., Duchovic P., Bezak M. (2016)
Zbojovsky J. - Modelling and calculating the shielding effectiveness of building materials, Liptai P., Moravec M. (2016)
Челябієва В. - Використання природних антиоксидантів у виробництві борошняних кондитерських виробів, Костюченко А., Семенюк О. (2016)
Гора Р. - Матеріали для виробів з деревини, Ігнатенко П. (2016)
Мартинов С. - Очистка підземних вод для питних цілей у баштових водознезалізнюючих установках, Мінаєва Н., Куницький С. (2016)
Сємака О. - Комплексний підхід до очищення глибинних шарів ґрунту від нафтопродуктів (2016)
Титул, содержание (2012)
Федотов Ю. А. - ООО "Машиностроитель" – разработка и производство новой горной техники, Бублик М. Л., Глазунов А. Ф., Степаненко С. В. (2012)
Ищенко К. С. - Новые подходы к формированию врубовой полости, Зберовский В. В., Нискевич А. Н. (2012)
Борзых А. Ф. - Технология монтажа крепи очистного комплекса одновременно с проведением разрезной печи (2012)
Пашковський П. С. - Технологія дистанційного заповнення пустот у гірничих виробках, Пефтібай Г. І. (2012)
Майдуков Г. Л. - Инвестиционно-энергетический потенциал товарной угольной продукции (2012)
Курносов В. Г. - Автоматизированный диспетчерский пункт шахты, Синенко В. В., Винарик А. А., Силаев В. И., Милосердов В. В. (2012)
Колосюк А. В. - Повышение взрывобезопасности систем управления и автоматизации рудничного электрооборудования путем снижения энергии искрения при импульсном питании (2012)
Сайко О. П. - Шкивные железоотделители на постоянных магнитах, Дробченко В. И., Кофанов А. С., Подолюх С. М. (2012)
Кузьмин А. В. - Перспективы и направления использования водоугольного топлива в энергетике и промышленности Украины (2012)
Байсаров Леонид Владимирович (к 65-летию со дня рождения) (2012)
Слово про кафедру (2013)
Професори та викладачі кафедри економічної та соціальної географії (2013)
Науковий та навчально-допоміжний персонал кафедри економічної та соціальної географії (2013)
Олійник Я. Б. - Історія розвитку кафедри економічної та соціальної географії (2013)
Іщук С. І. - Київський столичний регіон: його межі, функції та напрями розвитку, Гладкий О. В. (2013)
Мезенцев К. В. - Методи дослідження в суспільній географії: традиції і новації (2013)
Мезенцева Н. І. - Гендерні суспільно-географічні дослідження в Україні, Кривець О. О. (2013)
Дорошенко В. І. - Суспільно-географічні аспекти вивчення торговельного обслуговування населення адміністративної області, Осіпчук І. О. (2013)
Хвесик Ю. М. - Управління розвитком регіону в контексті моделі "РІО" (2013)
Дронова Е. Л. - Неолиберальные подходы к городскому управлению и особенности их проявления в пространственном развитии Киева, Аль-Хамарнех А. (2013)
Запотоцький С. П. - Регіональна конкурентоспроможність як стратегічний напрям сучасної регіональної політики (2013)
Мельничук А. Л. - Розвиток міста Києва на основних історико-географічних зрізах (2013)
Коковський Л. О. - Аналіз концепції "розмежування" економічного зростання та ресурсоспоживання регіону на прикладі Київської області, Денисенко О. О. (2013)
Кононенко О. Ю. - Суспільно-географічні засади формування та розвитку "зеленої економіки" в Україні (2013)
Глибовець В. Л. - Геокультурний брендинг території сучасного міста (2013)
Ярославу Богдановичу Олійнику – 60 років! (2013)
Степану Івановичу Іщуку – 75 років! (2013)
Миколі Даниловичу Пістуну – 80 років! (2013)
Новинки суспільно-географічної літератури (2013)
Тупкало В. М. - Основи методології процесного бізнес-моделювання Тупкало (2015)
Гудзь О. Є. - Управління інноваційними ризиками підприємств ТК (2015)
Князєва О. А. - Удосконалення маркетингових комунікаційних каналів телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А. (2015)
Сьомкіна Т. В. - Методологічні підходи до аналізу складових ринкового середовища підприємств телекомунікаційної сфери (2015)
Загорулько В. М. - Аналіз конкуренції на ринку мобільного зв'язку України, Зубко Л. В., Сапега Я. В. (2015)
Хлівна І. В. - Наукові засади удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування телекомунікаційного підприємства (2015)
Виноградова О. В. - Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємства сфери телекомунікацій в умовах кризи, Крижко О. В. (2015)
Ковшова І. О. - Формування бізнес-процесів підприємства зв'язку під час проведення клієнтських платежів, Пригода В. М. (2015)
Копійка О. В. - Моделювання та автоматизація бізнес-процесів телекомунікаційного оператора (2015)
Головніна О. Г. - Моделювання впливу державного регулювання на зміну вартості власності (2015)
Дергачова В. В. - Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств, Кузнєцова К. О. (2015)
Вальчук Т. Л. - Методичні підходи щодо визначення змісту та структури діяльності персоналу підприємства (2015)
Артеменко Л. П. - Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн (2015)
Левченко О. В. - Оцінка ефективності використання логістичного потенціалу підприємства залізничного транспорту (2015)
Кучер Л. М. - Оволодіння англійською мовою міжнародного спілкування майбутніми екеномістами (2015)
Виноградова О. В. - Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг, Куценко О. В. (2015)
Князєва О. А. - Переорієнтація телекомунікаційного підприємства на сталий тип розвитку, Дойсан-Коровьонкова Н. В. (2015)
Зубко Т. Л. - Вибір стратегії діяльності підприємства телекомунікаційної сфери методом адитивної згортки (2015)
Кендюхов О. В. - Інноваційні напрями розвитку автоматизованих систем самообслуговування на підприємствах залізничного транспорту, Гудкова В. П., Кравчук О. В. (2015)
Шевченко В. Л. - Моделювання управління ризиками банківської системи, Шморгун Ю. В. (2015)
Ващенко В. Н. - Основи відбору домінант формування інноваційнного потенціалу персоналу торгівельного підприємства (2015)
Вовк О. М. - Стратегічні напрямки розвитку ринку транспортних послуг в Україні, Аверічев І. М. (2015)
Дарчук В. Г. - Проблеми розвитку сільського туризму в Україні в умовах кризи (2015)
Жаворонкова Г. В. - Управління інформаційною інфраструктурою логістики на залізничному транспорті, Божок А. Р. (2015)
Титул, содержание (2012)
Поздравление коллективу Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности (2012)
Брюханов А. М. - Наука на службе охраны труда и здоровья шахтеров (2012)
Брюханов А. М. - Новая стратегия безопасности применения электроэнергии в шахтах, Муфель Л. А., Кац А. Б., Дубинский А. А. (2012)
Ященко И. А. - Об отработке угольных пластов Донбасса, склонных к газодинамическим явлениям, Никифоров А. В., Мхатвари Т. Я., Рыжков М. Ф. (2012)
Мнухин А. Г. - Напряжение 35 кВ в системе электроснабжения подземных электроприемников, Демченко О. А., Шкрабец Ф. П., Зубко А. Н. (2012)
Брюханов П. А. - Снижение деформации дегазационной скважины при сдвижении горных пород, Назимко В. В. (2012)
Колосюк В. П. - Условия электрификации шахт, разрабатывающих крутые пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа, Болтунов О. Г., Колосюк А. В. (2012)
Коренев А. П. - Состояние и перспективы обеспыливания и пылевзрывозащиты в шахтах (2012)
Мнухин А. Г. - Способы оценки состава газов в шахтной атмосфере при тяжелых техногенных авариях, Брюханов А. М., Агеев В. Г., Пашковский П. С., Махно С. Я., Панишко А. И. (2012)
Яковенко А. К. - Регулирование теплового режима в горных выработках на глубинах 1400 – 1500 м, Майбенко Н. И., Климов А. А. (2012)
Кудинов Ю. В. - Оценка критического размера сеток для метановоздушной смеси при давлениях больше атмосферного, Безбородов В. А. (2012)
Грядущий Борис Абрамович (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Дубов Евгений Дмитриевич (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Василенко Сергей Григорьевич (к 60-летию со дня рождения) (2012)
Товстик Юрий Васильевич (к 60-летию со дня рождения) (2012)
Ганзенко Л. - Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження (2016)
Пухальська Н. - Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі (2016)
Фокас Д. - За характера на изображенията на животни в средновековното българско изкуство (2016)
Забашта Р. - Архітектурно-будівельний складник Бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (2) (2016)
Dashevski L. - Between Illustration and Icon: the Works by Mikhail Vrubel (2016)
Ламонова О. - Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 – початку 1980 х років (2016)
Сторчай О. - Автобіографічні спогади Любові Григор’євої Стелецької (2016)
Григор’єва-Стелецька Л. - (Спогади). (Автобіографія) (2016)
Ходак І. - Внесок Миколи Сичова в дослідження та реставрацію монументального малярства собору Святої Софії в Києві (за матеріалами київських архівів) (2016)
Василь і Валентин. Пам’яті Василя Забашти (1918–2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921–1988) (2016)
Забашта В. - Світ очима художника (уривок з книги). У пошуках світла (уривок з книги) (2016)
Бут Л. - "Творчість – це аромат індивідуальної свободи". Пам’яті мистця і мислителя Василя Химочки (2016)
Химочка В. - Нова реальність (уривки з книги) (2016)
Про авторів (2016)
Олійник Я. Б. - Методологічні засади історико-наукових досліджень у суспільній географії (на прикладі вивчення наукових шкіл), Шевчук С. М. (2013)
Книш М. М. - Актуальні суспільно-географічні проблеми: наукові підходи до пізнання сутності поняття (2013)
Гладкий О. В. - Апперцепція простору, її людяність та людиновимірність (2013)
Федюк О. М. - Українська суспільна географія початку ХХІ сторіччя: провідні напрямки розвитку (2013)
Сайчук В. С. - Емпіричний рівень наукового пізнання в географії, Ткачук Л. М. (2013)
Адамович З. М. - Трансформація поняття "простору" в епоху економіки знань (2013)
Гукалова І. В. - Населення як об’єкт екологічної безпеки у проблематиці якості життя (2013)
Бабич О. В. - Функціональні типи населених пунктів Кіровоградської області (2013)
Брайчевський Ю. С. - Концепція місця як чинника електоральної поведінки та регіональна політична поляризація в Україні (2013)
Олійник С. Л. - Історія формування органів самоорганізації населення в Україні: суспільно-географічний аспект (2013)
Батиченко С. П. - Суспільно-географічне дослідження соціально-економічних факторів захворюваності населення України (2013)
Сікач К. Ю. - Пенітенціарна система України як фактор впливу на суспільство і злочинність в регіонах (2013)
Смирнов І. Г. - Агрологистіка в Україні: суспільно-географічні проблеми і перспективи розвитку, Шматок О. В. (2013)
Лимарь Т. В. - Вплив розселення населення Полтавської області на територіальну організацію транспортного комплексу (2013)
Іщук С. І. - Міжгалузеві промислові комплекси Прикарпатського промислового району: структура і територіальна організація, Бабинюк Л. Б. (2013)
Осіпчук І. О. - Ринки з продажу споживчих товарів Рівненської області: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Голубчиков Ю. Н. - Приложение антропного принципа к биосфере, Тикунов В. С. (2013)
Буц Ю. В. - Пожежна небезпека лісових масивів у Харківському регіоні та моделювання ризику їх ураження (2013)
Голубчиков С. - Российский Север в евразийском измерении (по взглядам В. И. Вернадского и его последователя Н. Н. Моисеева) (2013)
Симоненко А. М. - Формування осередків міжнародної вищої освіти в Київській області (2013)
Рутинський М. Й. - Застосування теорії "життєвого циклу територіальної рекреаційної системи” для "малих” курортних центрів України (2013)
Шпарага Т. І. - Кластер замкового туризму Тернопільської області, Поворозник А. А. (2013)
Мозговий А. А. - Ресурси та можливості збалансованого розвитку міст України (2013)
Клюйко Т. І. - Приміська зона та міста-супутники як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2013)
Подольський А. О. - Електорально-географічний аналіз парламентських виборів в Україні 2012 року (2013)
Глибовець В. Л. - Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста (на прикладі міста Києва), Костюк А. В. (2013)
Алісова О. І. - Трудові ресурси як один з факторів конкурентоспроможності українсько-польського транскордонного регіону (2013)
Копачинська Г. В. - Політико-географічне дослідження геополітичних переваг морського положення України (2013)
Козьма В. - Суспільно-географічна характеристика зовнішньоекономічної діяльності України (2013)
Матвієнко Н. М. - Туристична політика та місце туризму в господарському комплексі Хорватії (2013)
Собченко А. - Суспільно-географічний аналіз загроз продовольчій безпеці України (2013)
Баран Г. - Сучасні особливості соціально-демографічних процесів в Київській області та чинники їх формування (2013)
Піцик М. А. - Територіальна організація авіаційного транспорту України в ринкових умовах (2013)
Мурза Л. В. - Розміщення іноземного капіталу в промисловому комплексі Волинської області (2013)
Сагач О. В. - Переваги та недоліки вступу України до регіональних інтеграційних утворень: ЄС і ЄЕП (2013)
Ободовська В. О. - Застосування регіональної політики Польщі для України (2013)
Коваль О. В. - Суспільно-географічне дослідження прибережної рекреаційної зони міста Черкаси, Кондрась Н. М., Кривокульський О. Б., Левицька О. Л., Медовар Б. Л. (2013)
Кравчук О. О. - Регіональні відміни впливу рівня релігійності населення України на розлучуваність та злочинність, Накидалюк Ю. В. (2013)
Стренгалюк А. В. - Взаєморозвиток урбанізаційних та демографічних процесів в Україні (2013)
Олійник Я. Б. - Особливості розвитку будівельно-індустріальних комплексів розвинутих країн світу (на прикладі США та Великобританії), Серга Т. О. (2013)
Іщук С. І. - Завдання суспільно-географічної комплексології в ХХІ столітті, Гладкий О. В. (2013)
Балабанов Г. В. - Роль географії у науковому пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні, Сайчук В. С. (2013)
Голубчиков Ю. Н. - Катастрофизм в методологии гуманитарной географии (2013)
Мезенцева Н. І. - Столичний регіональний ринок праці України: суспільно-географічна характеристика, Стеценко Т. О., Стеценко О. С. (2013)
Іщук Г. П. - Оптимізація пропорції працездатного та непрацездатного населення в Україні (2013)
Логвин М. М. - Суспільно-географічні особливості духовно-демографічних процесів (2013)
Яворська В. В. - Методи формалізації та параметризації геодемографічних процесів (2013)
Машко А. О. - Трудові ресурси як фактор формування агропродовольчого комплексу Черкаської області (2013)
Баранова Л. Г. - Принципи дослідження трансформації соціальних процесів в Україні (2013)
Пасевич Ю. В. - Сучасні тенденції формування ринку праці Волинської області (2013)
Запотоцький С. П. - Територіально-галузеві трансформації будівельної галузі України на сучасному етапі, Левицька О., Горин І. (2013)
Жураєва К. А. - Стандартизації веб-сайтів туристичних дестинацій України як засіб впровадження Інтернет-технологій на локальному територіальному рівні туристичної сфери (2013)
Лимарь Т. В. - Основні показники експлуатаційної роботи залізничного транспорту Полтавської області (2013)
Коковський Л. О. - Теоретико-методологічні підходи до реалізації концепції декаплінгу в регіональних дослідженнях (2013)
Денисенко О. О. - Етапи розвитку системи природокористування: теоретико-методологічні підходи (2013)
Голубчиков С. Н. - Водоохранные зоны в условиях субурбанизации, Голубчиков М. (2013)
Тарнавська-Тетерська З. М. - Методичні основи та фактична база суспільно-географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської області) (2013)
Смирнов І. Г. - Логістика та управління ланцюжками поставок в ресторанному бізнесі: геопросторові особливості (2013)
Заставецька Л. Б. - Врахування досвіду європейських країн для реформування системи адміністративно-територіального устрою України (2013)
Курганов Т. В. - Стан розвитку телекомунікаційного зв’язку у Рівненській області в межах Західного регіону України (2013)
Атрощенко К. - Кластери Рівненської області як чинник конкурентоспроможності регіону, Кича А. (2013)
Kotsan N. N. - History of development and the present stage of transborder cooperation in the Tatras Euroregion (2013)
Ткачук Л. М. - Регіональне співробітництво як чинник розвитку туризму в Південно-Східній Азії (2013)
Алісова О. І. - Фінансування польсько-німецького транскордонного регіону як вагомий фактор підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних територій (2013)
Ободовська В. О. - Просторово-часова динаміка ВВП та ВРП регіонів Польщі та України (2013)
Lenkey G. - Rural development in the European Union and Hungary (2013)
Романченко Т. Т. - Сприйняття географічного простору населенням за особливостями положення в ньому (2013)
Ростислав К. В. - Понятие места в новых направлениях экономической географии (2013)
Коваль О. В. - Формування та розвиток системи розселення Черкаського району (2013)
Голубчиков Ю. Н. - К 100-летию Николая Андреевича Гвоздецкого (2013)
Іщук С. І. - Нові шляхи удосконалення адміністративно-територіального устрою України у праці Лесі Богданівни Заставецької, Гладкий О. В. (2013)
Лавриненко С. - Сучасне геополітичне положення України у працях вітчизняних учених (2014)
Гладкий О. В. - Суспільно-географічні дослідження регіональної монополістичної конкуренції (на основі моделі Діксіта-Стігліца), Данілов В. Я. (2014)
Голубчиков Ю. Н. - Целительные возможности ландшафтотерапии (2014)
Кононенко О. Ю. - Суспільно-географічний підхід до проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою області, Бевза М. С. (2014)
Дмитрієва К. Є. - Наукові основи територіальної організації ресторанного господарства (2014)
Алісова О. І. - Транскордонний регіон як об’єкт вивчення суспільної географії (2014)
Тарнавська З. М. - Методичні передумови оцінювання земель несільськогосподарського призначення (на прикладі Житомирської області) (2014)
Барановський М. О. - Особливості перебігу демографічних процесів у сільських депресивних районах України (2014)
Шпарага Т. І. - Сфера послуг Чернігівської області у світлі теорії центральних місць, Циганок М. Л. (2014)
Слука Н. А. - Глобальность городов США с позиций корпоративного подхода, Пилька М. Э. (2014)
Барило І. М. - Особливості сучасних демографічних процесів регіонів України, Погребський Т. Г., Телебєнєва Є. Ю. (2014)
Мостова І. О. - Міграції населення України як фактор розвитку процесів урбанізації (2014)
Родькин А. - Заболеваемость раком лёгкого мужского населения Республики Беларусь (2014)
Зеленчук В. Р. - Ринок праці Вінницької області (2014)
Смирнов І. Г. - Геомаркетинговий мікс сталого туризму на прикладі Національного природного парку "Синевир" (2014)
Дорошенко В. - Чинники територіальної диференціації рівня розвитку роздрібної торгівлі в Україні, Ущаповська А. (2014)
Сімонова А. Ю. - Територіальний фактор банківської діяльності міста Києва (2014)
Кобилін П. О. - Просторово-часовий аналіз розвитку соціальної інфраструктури Харківської області із застосуванням кластерного аналізу (2014)
Матвієнко В. М. - Газотранспортна система України в умовах зовнішньої загрози енергетичній безпеці держави, Єрьоменко В. Л. (2014)
Трусій О. М. - Особливості фінансування освіти в Україні, Кислицька І. В. (2014)
Машко А. О. - Тенденції розвитку тваринництва в Черкаській області (2014)
Сайчук В. С. - Транспортна система як чинник формування та розвитку ринку туристичних послуг (2014)
Ключко Л. В. - Суспільно-географічні особливості торгово-розважальних центрів як публічних просторів м. Харкова, Ісмаілова А. Г. (2014)
Чернова Г. В. - Житлово-комунальне господарство Вінницької області (2014)
Іщук С. І. - Відновлювана енергетика України: регіональний аналіз, Казмірчук М. І. (2014)
Паренюк В. - Конкурентні переваги зернового ринку України: суспільно-географічне дослідження, Капустюк Г., Запотоцький С. (2014)
Мельничук А. Л. - Розвиток території Білогірського району Хмельницької області на визначених історико-географічних зрізах, Мельник Т. В., Шуляр В. В. (2014)
Батиченко С. П. - Типізація регіонів України за захворюваністю населення (2014)
Атаман Л. В. - Особливості розміщення сакральних об’єктів Поділля (2014)
Бадмаев А. Г. - Сравнительная характеристика земельных ресурсов Байкальского региона (России) и Монголии (2014)
Шуканов П. В. - Суспільно-географічні та геоекономічні особливості формування макрорегіональної структури світу, Логвин М. М. (2014)
Хільчевська І. Г. - Інвестиційний клімат Чорногорії в сфері туризму, Григор’єва В. І. (2014)
Глибовець В. Л. - Діяльність транснаціональних корпорацій в Україні (на прикладі компанії "Robert Bosch GMBH"), Яковенко Є. В. (2014)
Горбач А. - Теоретико-методологічні основи оцінки інвестиційної привабливості регіону (2014)
Шапка І. С. - Політика Великобританії у галузі музейної справи та роль музеїв у формуванні туристичного іміджу країни (2014)
Семенко Б. В. - Комунікативність, як фактор розвитку міст України (2014)
Ніщименко О. І. - Сучасний стан системи розселення Київської області, Ніщименко В. І. (2014)
Кривокульський О. Б. - Основні тенденції споживання кави в світі та Україні: суспільно-географічний аспект, Кондрась Н. М. (2014)
Перегуда Ю. А. - Бідність в Україні та шляхи її подолання (2014)
Вершиніна Л. - Формування зовнішньоекономічного потенціалу Запорізької області в сучасних умовах господарювання, Макарук Н. (2014)
Танасієнко О. О. - Зернопродуктовий комплекс Вінницької області (суспільно-географічний аналіз) (2014)
Гладкий О. В. - Сучасні дослідження з гендерної географії в працях Н. І. Мезецевої та О. О. Кривець (2014)
Буркова Л. В. - Духовно-нравственная основа развития эмоционального интеллекта человека (2016)
Федрова Н. Ф. - Результат педагогічного покликання – творчість учителя (2016)
Волошина А. Л. - "Клуб козацького дозвілля" – просвітницький етнокультурний проект Київської Академії Козацтва, Олійник Л. Г., Сичевська Л. Є. (2016)
Потоцька І. С. - Empirical research of spirituality of the future teachers (2016)
Єфименко Т. І. - Фінансування науки як основа формування економіки знань (2016)
Депутатов В. А. - Сублимация как главный механизм коррекции аутоагрессивности подростков (2016)
Подшивайлов Ф. М. - Модель мотиваційної сфери особистості (2016)
Чудакова В. П. - Дослідження психологічних механізмів взаємозв’язку "інноваційності" в системі особистісних базових рис "16 РF" – показників конкурентоздатності особистості (за тестом "16 РF" Р. Кеттелла та експрес діагностикою "інноваційності" В. Чудакової) (2016)
Власюк А. В. - Тема навчального заняття: Wonders of the World (2016)
Полющенко І. В. - Програма для самостійної роботи з навчального предмета "Інформатика" для студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу) (2016)
Чорний В. О. - Система середньої освіти Фінляндії (2016)
Дубова Ю. О. - Від мрії до мети (2016)
Кравчук О. П. - Передумови та реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи (2016)
Дослідницький проект "Від родини до України" (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2016 року (2016)
Олійник Я. Б. - Стратегія як головна складова процесу регіонального розвитку України, Пістун М. Д., Мельничук А. Л. (2014)
Яворська В. В. - Основні етапи формуванння геодемографії (2014)
Бобровицький А. - Типологія та класифікація інтеграційних процесів як об’єкт дослідження суспільної географії (2014)
Ткачук Л. М. - Політико-географічна проблематика у дослідженнях туризму (2014)
Лимарь Т. В. - Методичні засади суспільно-географічного аналізу транспортного комплексу регіону (2014)
Федюк О. М. - Теоретико-методологічні дослідження в Україні на початку ХХІ століття (2014)
Сайчук В. С. - Методичні аспекти суспільно-географічного дослідження релігійного туризму (2014)
Брайчевський Ю. С. - Використання методу регресійного аналізу у суспільно-географічних дослідженнях на прикладі вивчення електоральної поведінки (2014)
Голубчиков Ю. Н. - Постдисциплинарная география постмодерна (2014)
Гукалова І. В. - Моніторинг медико-демографічних показників у контексті екологічної ситуації (на прикладі Київського Придніпров’я), Покляцький С. А. (2014)
Дорошенко В. І. - Оцінка чинників виникнення та діяльності форм самоорганізації населення в Україні, Олійник С. Л. (2014)
Мостова І. О. - Сучасні тенденції міграційної активності молоді в Україні (2014)
Молікевич Р. С. - Смертність населення Херсонської області на початку ХХІ ст.: динаміка, причини, територіальні відмінності (2014)
Чемерис С. Л. - Зміни поселенської мережі радіаційно забруднених територій Житомирської області (2014)
Лук’янчук О. М. - Застосування геоінформаційних технологій в умовах реформування житлово-комунального господарства регіону (2014)
Пасевич Ю. В. - Застосування кластерного аналізу у дослідженні локальних ринків праці Волинської області (2014)
Нич Т. В. - Якість життя населення Хмельницької області: сучасний стан та перспективи (2014)
Базар Д. Є. - Суспільно-географічне дослідження котеджних поселень Донецька, Дніпропетровська та Запоріжжя, Пальчук М. В., Шуман С. Г. (2014)
Стеблецька Ю. Ю. - Моделі просторового розвитку міста (2014)
Плахотнік М. В. - Світові міста як об’єкт терористичних атак (2014)
Клюйко Т. І. - Концентрація логістичних комплексів та трансформація промисловості у Київському метрополітенському регіоні (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика виставкової діяльності: геопросторовий аспект (2014)
Сімонова А. Ю. - Банківська сфера як елемент комерційного підрозділу соціального комплексу (2014)
Сировець С. Ю. - Суспільно-географічні аспекти дослідження рекреаційно-туристичної діяльності на регіональному рівні (2014)
Цвелих Є. М. - Трансформація енергетичної системи Закарпатської області в умовах енергозалежності (2014)
Мельник Л. В. - Суспільно-географічні особливості розвитку зернопромислового комплексу Подільського суспільно-географічного району, Кравчук О. О., Мельник Т. В. (2014)
Іщук С. І. - Територіальна організація харчової промисловості Прикарпатського промислового району, Бабинюк Л. Б. (2014)
Атаман Л. В. - Просторово-часовий аналіз скельних монастирів Поділля (2014)
Пацюк В. С. - Індустріальний туризм як інструмент формування туристичної привабливості промислових регіонів (на прикладі Кривого Рогу) (2014)
Машко А. О. - Програма розвитку агропродовольчого комплексу Черкаської області (2014)
Попов Л. А. - Использование зарубежного опыта для успешного развития индустрии туризма и гостеприимства в России, Ильина Е. Л., Кошелева А. И., Латкин А. Н., Литвиненко Т. В. (2014)
Кича А. С. - Природно-ресурсний потенціал як чинник промислового комплексоутворення Рівненської області (2014)
Серга Т. О. - Вплив природного фактору на будівельно-індустріальний комплекс Київської області (2014)
Баранова Л. Г. - Вплив господарської діяльності на екологічний стан Київської області (2014)
Петришина О. В. - Аналіз територіально-галузевої структури антропогенного забруднення навколишнього середовища в Чернігівській області (2014)
Черкаська О. О. - Підходи до аналізу природно-техногенної безпеки та кількісні методи її оцінки (2014)
Орещенко А. В. - Створення довідково-аналітичної геоінформаційної системи природних і техногенних надзвичайних ситуацій (2014)
Ободовська В. О. - Регіональна політика України та Польщі: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Яроменко О. В. - Територіальні аспекти розвитку поштового зв’язку Рівненської області, Осіпчук І. О. (2014)
Інзі Олександрівні Горленко – 80 років! (2014)
Світлій пам’яті Миколи Семеновича Мироненко (2014)
Засідання редакційної колегії міжвідомчого наукового збірника "Економічна та соціальна географія" (2014)
Вдовенко Т. I. - Дуальна пара власних значень сингулярно несиметрично рангу один збурених операторiв (2016)
Дрiнь С. С. - Математичне моделювання фiнансово-економiчних процесiв на базi логiстичної послiдовностi детермiнованого хаосу, Iщук В. П., Щестюк Н. Ю. (2016)
Дудкiн М. Є. - Пряма спектральна задача з блочними матрицями типу Якобi, що вiдповiдають сильнiй двовимiрнiй проблемi моментiв, Козак В. I. (2016)
Дяченко С. М. - Напiвгрупи Рiсса над циклiчною групою простого порядку скiнченного зображувального типу (2016)
Михалевич В. М. - До моделювання системи прийняття рiшення (2016)
Чорней Р. К. - Про деякi застосування теорiї керування марковськими полями спецiальної структури (2016)
Жаба В. I. - Розрахунок фаз нуклон-нуклонного розсiяння для потенцiалу Reid93 за методом фазових функцiй (2016)
Iсаєва О. Ф. - Розширення функцiональних можливостей рiдинного флуорометра, Гулє Є. Г., Рудько Г. Ю. (2016)
Вiдомостi про авторiв (2016)
Кутовий Т. - Мінагрополітики представило комплексний план реформування галузі "3+5"; Мінагрополітики зосередиться на прямій підтримці малих і середніх фермерів; Українські науковці можуть підвищити рентабельність АПК у кілька разів (2016)
Кравчук В. - Зерносушильний комплекс КЗС–10 на біопаливі – для ефективного господарювання малих підприємств, Занько М., Лисак О. (2016)
Погорілий В. - Оцінка відповідності сільськогосподарської техніки: перехід до Європейської моделі, Лозовицький О., Вільбіцький В. (2016)
Дерев`янко Д. - Вплив технічних засобів та компоненітів зернового вороху на травмування і якість насіння, Дерев`янко О. (2016)
Чорношкур В. - Компоненти від Бондіолі - Павезі. (2016)
Системи здвоювання коліс від Кременчуцького колісного заводу (2016)
Заєць Т. - Особливості розроблення НАССР плану для виробництва харчових концентратів, Слива Ю. (2016)
Ясенецький В. - Виробництво рослинної олії з використанням обладнання фірми Farmet (Чехія), Муха В. (2016)
Ясенецький В. - Техніка для захисту рослин від фірми Amazone., Муха В., Пономаренко О. (2016)
Муха В. - Оновлений і доповнений ряд багатофункціональних дискових борін Joker від фірми Horsch (Німеччина) (2016)
Пожидаєв С. - Про корисну механічну роботу та енергетичний ККД (2 частина) (2016)
Ціомальчук О. - Умови надання техніки в лізінг Національною акціонерною компанією Украгролізинг (2016)
Дев`ятко О. - Аналітичне визначення взаємозв`язку руху повітря під час транспортування молока (2016)
Ясенецький В. - Офіційне відкриття німецько-українського аграрного, демонстраційного та навчального центру (АДНЦ) в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Муха В. (2016)
Погорілий В. - Сертифікація ПАТ "Богуславська сільгосптехніка”, Войновський В., Гапоненко О. (2016)
Легкий М. - Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу (2015)
Швець А. - "Се новий тип жінки-емансипантки, введений у нашу літературу" (художній світ Франкової "Маніпулянтки") (2015)
Пилипчук С. - "Як ся діяло із первовіку": Іван Франко під знаком "Коляди" (2015)
Голик Р. - Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі Франкової поетики у синхронії та діахронії (2015)
Барабаш М. - Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці Івана Франка "На лоні природи і инші оповідання" (2015)
Горошко І. - Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект (2015)
Лишак Г. - "…Одна річ Мирона, щот надзвичайно уподобалась всім…" (художня своєрідність оповідання Івана Франка "Чума") (2015)
Ворок Х. - "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка (2015)
Юречко О. - "Втеча від свободи" як основа невротичної особистості в оповіданні Івана Франка "Довбанюк" (2015)
Волощак Х. - Загальнолюдські моральні цінності крізь призму відчуттів у ліриці Івана Франка (2015)
Войтків О. - До історії одного творчого задуму Івана Франка (" Герой поневолі" – "Lelum i Polelum": підказки Івана Денисюка) (2015)
Сеник Л. - Іван Франко і Доба четвертого національного відродження (2015)
Козлов Р. - "Нехай тут матір шарпа ворон чорний…" (Енейство в оцінці Івана Франка) (2015)
Гірняк М. - Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект (2015)
Назарець В. - Форми суб’єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка (2015)
Вірченко Т. - Критерії зрілого драмопису в літературно-критичній діяльності Івана Франка: сучасна проекція (2015)
Теплий І. - Іншомовний дискурс Івана Франка: сучасний теоретичний зріз (2015)
Колтакова Н. - "Колись в сонетах Данте і Петрарка…" Івана Франка: культуротворча роль жанру (2015)
Артеменко Л. - Постать Івана Франка у контексті жанрових стратегій українського поетологічного дискурсу (2015)
Бурак Р. - Франкова рецепція Шевченкової "Тополі" (2015)
Котяш І. - Жанр епістолярію у творчому доробку Івана Франка (2015)
Данчишин Н. - Мемуарна складова у контексті еволюції літературознавчих поглядів Івана Франка (2015)
Довганич Н. - Наративна структура та художній психологізм роману Івана Франка "Основи суспільності" (2015)
Кравець Я. - Французьке письменство у літературній критиці Івана Франка (окремі персоналії) (2015)
Тихолоз Н. - Від "Молодої України" до "Розстріляного Відродження": Іван Франка та Михайло Лозинський на творчих перехрестях (2015)
Циганик М. - Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка (2015)
Салій О. - Ще раз про поняття гуцульського тексту в українському літературознавстві (2015)
Миронюк В. - Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка (2015)
Ковалів С. - На ідейних барикадах "Холодної війни" (франкознавчі студії Луки Луціва) (2015)
Закалюжний Л. - Драма Тетяни Іващенко "Таїна буття" як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка (2015)
Козловський В. - Народний епос про Хмельниччину в науковій інтерпретації Івана Франка (2015)
Чікало О. - Співанки-хроніки про Лук’яна Кобилицю у фольклористичній концепції Івана Франка (2015)
Качмар М. - Українська етіологічна легенда в наукових зацікавленнях Івана Франка (2015)
Демедюк М. - Етнічні гетеростереотипи українців у "Галицьких народних новелях" в упорядкуванні Івана Франка (2015)
Волос Б. - "Студії над українськими народними піснями Івана Франка: Історія постання праці (2015)
Сколоздра-Шепітко О. - Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) (2015)
Фарина Н. - Редакторська праця Івана Франка над мовою своїх творих (синтаксичний рівень) (2015)
Горак Р. - "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) (2015)
Зимомря М. - Листи Оскара Ашбота до Івана Франка, Горак Р. (2015)
Antonowicz M. - Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40 (2016)
Андрійчук Ю. А. - Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі (2016)
Біловодська О. А. - Маркетингова політика розподілу: принципи управління та показники ефективності, Сигида Л. О. (2016)
Бочко О. Ю. - Визначення рівня ефективності маркетингової діяльності на короткостроковий період (2016)
Ванькович Л. Я. - Класифікація дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств (2016)
Wasielewski M. - Zastosowanie zintegrowanych narzędzi informatycznych dla optymalizacji planowania procesów produkcji (2016)
Вербицька Г. Л. - Особливості маркетингової підтримки інновацій вітчизняних промислових підприємств в умовах міжнародних економічних відносин (2016)
Гальків Л. В. - Фінансове забезпечення ринку освітніх послуг як чинник розвитку людського потенціалу, Миськів Г. В. (2016)
Гурч Л. М. - Маршрутизація перевезень з використанням новітніх технологій (2016)
Довгунь О. С. - Трендові аспекти управління витратами та контролінгу на підприємствах (2016)
Захарчин Г. М. - Оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства на засадах маркетингу, Соболь І. Б. (2016)
Іванова М. І. - Етапи формування логістичної системи (2016)
Капраль О. Р. - Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття "Державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків" (2016)
Крикавський Є. В. - Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок, Наконечна Т. В. (2016)
Kudelska I. - Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towarów w magazynie sztukowym (2016)
Limański A. - Funkcjonownie i rozwój organizacji sieciowych (2016)
Лісовська Л. С. - Забезпечення синергізму інноваційних процесів на підприємстві, Гринів Н. Т. (2016)
Маргіта Н. О. - Особливості управління логістичними ризиками на вітчизняних підприємствах та підходи до їх оцінки, Криницька М. Ю. (2016)
Музиченко-Козловська О. В. - Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій (2016)
Петрович Й. М. - Модернізація промислових підприємств як важлива передумова підвищення їх технічного рівня і ефективності функціонування (2016)
Пилипчук В. П. - Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу, Данніков О. В., Івасько І. М. (2016)
Рикованова І. С. - Контрверсії розвитку теплової електрогенерації в Україні, Таранський І. П., Донець Д. М. (2016)
Скворцов І. Б. - Складові цін виробників, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2016)
Солнцев С. О. - Розвиток ринкових відносин на основі квазінтеграції, Жигалкевич Ж. М. (2016)
Струтинська Л. Р. - Критерії оцінювання ефективності технології водопідготовки водойм громадського використання, Андрусів С. В. (2016)
Фігун Н. В. - Імітаційне моделювання зовнішньої та внутрішньої логістики медичного закладу, Дзелендзяк Ю. А. (2016)
Szymonik A. - Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego (2016)
Шуляр Р. В. - Інструменти оцінювання ефективності, гнучкості та адаптивності управління якістю підприємств (2016)
Яструбський М. Я. - Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування (2016)
Кобилюх О. Я. - Тенденції та перспективи розвитку формату self storage в Україні (2016)
Мних О. Б. - Якісні зміни ринкового та інвестиційного середовища вітчизняних підприємств і маркетингові проблеми розвитку їх діяльності на внутрішньому і закордонних ринках збуту (2016)
Вороніна Р. М. - Адаптація найкращого досвіду міської логістики для українських міст (аналіз досліджень та проектів міської логістики країн ЄС) (2016)
Ковальчук В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу, Оршанський Л. (2016)
Яшанов С. - Особливості використання систем автоматизованого проектування у графічній підготовці майбутніх учителів технологій (на прикладі САПР Компас) (2016)
Кобрій О. - Практичні аспекти організації педагогічного процесу в умовах підготовки вчителя у ВНЗ України, Зельман В. (2016)
Шпак О. - Батьки – основні провідники фінансових знань для дітей, Булавенко С., Примаченко Н. (2016)
Malykhin O. - Retrospective analyses of "self-regulated learning” (2016)
Стецик Ю. - Предметна компетентність сучасного вчителя правознавства (2016)
Чепіга І. - Привентивні педагогічно-психологічні засоби до недопустимості наркозалежності молодого покоління України, Караїмчук І. (2016)
Олексин Л. - Теоретичні основи екологічної освіти у виявленні дослідницьких умінь дітей дошкільного віку шляхом експериментування, Салій В. (2016)
Ольховська А. - Оцінювання перекладацьких знань, навичок й умінь, набутих студентами у процесі вивчення курсів з систем автоматизації перекладу та синхронного перекладу (2016)
Смакула О. - Проблеми професійного вигорання спортивно-педагогічних працівників, Долженко І. (2016)
Опалюк Т. - Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі (2016)
Вознюк О. - Вплив позитивізму на соціально-філософські погляди Івана Франка, Поцелуйко А. (2016)
Возна Ю. - Елементи форум-театру як інтерактивні форми засвоєння соціальних вмінь майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Сіняговська І. - Інтеграція змісту навчання гуманітарних дисциплін (2016)
Городиська В. - Творче фантазування в малюнках старших дошкільників (2016)
Дмитрів І. - Поезія Ліни Костенко "Перш, ніж півень запіє…”: спроба христологічної інтерпретації, Копач О. (2016)
Полякова В. - Функціональні основи управлінської діяльності муніципального менеджменту із проведення ЗНО в сучасній Україні (2016)
Розлуцька Г. - Освітні концепти єпископської діяльності Андрія Бачинського (2016)
Арістова Н. - Науково-теоретичний аналіз поняття "суб’єктність” в сучасній психолого-педагогічній літературі (2016)
Бурчак Л. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології, Хроленко М. (2016)
Загородня А. - Методичні засади професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Щурик Б. - Виконавська і педагогічна діяльність О. Благовидової – народної артистки України, професора Одеської державної консерваторії (2016)
Німилович О. - Панорама ювілейних концертів видатної української композиторки Лесі Дичко (2016)
Бондар Т. - Модель формування професійної готовності майбутніх учителів музики засобами аквафітнесу у процесі фізичного виховання (2016)
Карасєвич С. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній школі (2016)
Бондаревська О. - Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови (2016)
Штихалюк В. - Інтонаційна природа основних штрихів вокальної та диригентської техніки в процесі емоційного забарвлення структури й образу хорового твору, Калашнюк В. (2016)
Кобрій В. - Практичні аспекти організації навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (2016)
Замаскіна П. - Когерентність дидактичних умов допрофільної підготовки учнів основної школи (2016)
Семеняко Ю. - Культура медіа-споживання в сім’ї: сучасний стан дослідження проблеми (2016)
Коцюба М. - Сутність та зміст професійної компетентності студентів технічного коледжу у галузі об’єктно-орієнтованого програмування (2016)
Павлюх Н. - Сутність та специфіка соціалізації дитини-дошкільника (2016)
Андрійовська З. - Професійна компетентність педагога як основний аспект його педагогічної самоефективності (2016)
Керекеша-Попова О. - Особливості управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Бадецький М. - Особливості професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх учителів педагогічних вишів (2016)
Васьківська О. - Формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі діалогічного спілкування (2016)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-методологічні засади управління толінговими операціями на підприємствах, Коць І. І. (2016)
Горбаль Н. І. - Особливості та тенденції розвитку мобільного маркетингу, Куян М. М., Горбаль Ю. О. (2016)
Дорошкевич К. О. - Інноваційні методи стимулювання працівників машинобудівних підприємств, Вороновська М. М., Салата І. З. (2016)
Нєнно І. М. - Зменшення інтегрального ризику банкрутства підприємства за рахунок використання переваг ризик-менеджменту (2016)
Панченко А. В. - Обґрунтування та вибір оптимальних схем механізмів фінансування неприбуткових проектів, Тимчишин І. Є. (2016)
Мельник О. Г. - Особливості застосування митного режиму "Митний склад" під час імпорту нафтопродуктів, Мукан О. В., Яцишин О. І. (2016)
Кузьмін О. С. - До питання державного управління кластеризацією промисловості, Маслак О. О., Удовиченко Т. В. (2016)
Горбаль Н. І. - Просування товарів на міжнародні ринки, Гошовська О. В., Садловська Г. І. (2016)
Мельниченко О. О. - Оцінка кризового стану підприємства (2016)
Панченко А. В. - Обґрунтування доцільності відновлення лижної траси у Львові, Бондаренко О. C., Широка А. О. (2016)
Прокопенко І. В. - Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств, Босак А. О. (2016)
Рубіш М. А. - Зовнішня торгівля суб’єктів господарювання Закарпатської області (2016)
Руда М. В. - Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві, Сухорольський П. М., Боднар Т. О. (2016)
Станасюк Н. С. - Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу (2016)
Чорій М. В. - Ефективність франчайзингу як форми організації ресторанного бізнесу (2016)
Шевченко І. Ю. - Регіональні особливості розвитку ринку продажу легкових автомобілів в Україні, Гуляєв І. О. (2016)
Ваньковича Л. Я. - Сутність поняття "дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства" (2016)
Феєр О. В. - Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах (2016)
Цогла О. О. - Інноваційна активність промислових підприємств Львівщини (2016)
Бублик М. І. - IT-індустрія в Україні як соціальний ліфт та перспективна галузь економіки, Карп’як А. О., Рибицька О. М. (2016)
Вербицька Г. Л. - Вплив світової кризи на рівень життя населення України (2016)
Горовий Д. - Тарифна система пасажирського транспорту у містах світу, Горова К. (2016)
Карпій О. П. - Аналіз критеріїв, що впливають на вибір автозаправного комплексу, Васильців Н. М., Михайлик Н. І. (2016)
Куцин А. Р. - Єврорегіони: характеристика та принципи функціонування, Передало Х. С. (2016)
Литвин І. В. - Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій (2016)
Моторнюк У. І. - Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів, Теребух М. І., Ціхановський А. О. (2016)
Мустафаєва Л. А. - Міжнародна конкурентоспроможність аграрного сектору України:теоретичний базис і проблеми розвитку, Босак А. О. (2016)
Передало Х. С. - Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави, Стасів Н. В. (2016)
Hołda-Wydrzyńska A. - Spółki typu spin jako forma aktywności przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, Lichosik A. (2016)
Шаповалов Ю. І. - Розширення можливостей системи програмних функцій MAOPCs-стосовно формування передавальних характеристик лінійних параметричних кіл, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2016)
Маньковський С. В. - Символьна модель квадратурного детектора, Маньковська Е. Й. (2016)
Бондарєв А. П. - Метод підвищення енергетичної ефективності HQPSK сигналів, Максимів І. П., Максимюк Т. А. (2016)
Романишин Ю. М. - Ряди Вольтерри для моделей Ходжкіна–Хакслі та ФітцХ’ю-Нагумо нейрона, Петрицька С. Р. (2016)
Кузик А. О. - Спектральний та кореляційний аналіз сигналів з неперервною та дискретною частотною модуляцією (2016)
Матвійчук Я. М. - Синтез передавальної функції за відомою амплітудно-частотною характеристикою (2016)
Шклярський В. І. - Формування сканувального растра змінних розмірів у телевізійному оптичному мікроскопі, Гой В. М., Матвіїв Р. З., Матієшин Ю. М. (2016)
Кудря В. Г. - Відображення впливу морфології на характеристики електронних пристроїв (2016)
Ципоренко В. В. - Дослідження ширини робочого сектора безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного пеленгатора з реконструюванням просторового аналітичного сигналу (2016)
Павлов Б. О. - Аналогова ФАПЧ як схемотехнічна основа ЧМ радіоприймачів, Мелень М. В., Павлов Ф. Б. (2016)
Бондарєв А. П. - Програмно-апаратна реалізація цифрового пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти, Алтунін С. І. (2016)
Шклярський В. І. - Розширення функціональних можливостей телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження мікрооб’єктів, МатієшинЮ. М., БаланюкЮ. В., Янкевич Р. В. (2016)
Нічога В. О. - Магнітодинамічний метод діагностики залізничної колії і напрямки його модернізації, Прудиус І. Н., Сторож І. В., Сторож В. Г., Ващишин Л. В., Дуб П. Б. (2016)
Теслюк В. М. - Розроблення мобільної робототехнічної системи на основі FPGA, Матвійчук К. В., Романюк А. Б. (2016)
Барило Г. І. - SPICE модель квадратурного синхронного детектора вимірювальних перетворювачів імпедансу, Вірт В. В., Голяка Р. Л., Готра З. Ю. (2016)
Прудиус І. Н. - Метод розроблення двочастотних мікрохвильових дискретних фазообертачів з відмінними фазовими зсувами у смугах частот, Оборжицький В. І., Сторож В. Г. (2016)
Захарія Й. А. - До питання про оптимізацію вузла з’єднання лінія-хвилевід з провідниковим елементом збуджувача (2016)
Сторчак К. П. - Алгоритм програмної реалізації багатоантенного каналу з завадами, Макаренко А. О., Гринкевич Г. О., Примаченко В. І. (2016)
Регуш А. В. - Дослідження похибок суміщення стереопари растрів (2016)
Гривачевський А. П. - Адаптивний алгоритм виявлення рухомих об’єктів під час відеомоніторингу, Прудиус І. Н. (2016)
Стрихалюк Б. М. - Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів, Климаш Ю. В., Болюбаш І. І. (2016)
Безрук В. М. - Вибір алгоритму самоорганізації бездротової сенсорної мережі методом аналізу ієрархій, Власова В. О., СкорикЮ. В., Колтун Ю. М., Костромицький А. І. (2016)
Кайдан М. В. - Визначення енергоефективності акустичних пристроїв в оптичній транспортній мережі за допомогою 3D-аналізу коефіцієнта електромеханічного зв’язку (2016)
Кирик М. І. - Оцінка ефективності методів спектральної мобільності у когнітивних радіомережах, Янишин В. Б., Піцик М. В. (2016)
Кайдан М. В. - Дослідження принципів побудови транспортних мереж на основі технології OLS, Андрущак В. С., Думич С. С., Пашкевич В. З. (2016)
Козелкова К. С. - Управление потоками данных в цифровых телекоммуникационных сетях с разнородным трафиком, Торошанко Я. И., Харлай Л. А. (2016)
Климаш М. М. - Дослідження доступності у хмарних сервісних системах, Демидов І. В., Мохамед Мехді Ель Хатрі, ДещинськийЮ. Л. (2016)
Кирик М. І. - Дослідження механізмів управління контентом у мережах CDN (2016)
Пасічник В. В. - Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях зі складною просторовою організацією, Савчук В. В., Єгорова О. І. (2016)
Кришталь Р. П. - Удосконалення алгоритму повного групового розсилання у системах оброблення даних з розподіленою архітектурою, Лаврів О. А., Хархаліс З. М. (2016)
Толюпа С. В. - Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління, Пархоменко І. І. (2016)
Гуськов П. О. - Модель мережі радіодоступу з використанням методу адаптивного формування структури, Цуркан А. С., Шпур О. М., Бугиль Б. А., Климаш М. М. (2016)
Скулиш М. А. - Метод контролю якості обробки інформаційних потоків у мережі 5G, Заставенко А. А. (2016)
Бак Р. І. - Імітаційна макромодель поведінки абонентів у мережі коміркового зв’язку, Гуськов П. О., Лаврів О. А. (2016)
Бурий О. А. - Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO, Андрущак Н. А., Яремко О. М., Убізський С. Б. (2016)
Яремчук І. Я. - Моделювання плазмонних властивостей нанокомпозитних матеріалів на основі алмазоподібної вуглецевої плівки та наночастинок срібла, Фітьо В. М., Бобицький Я. В. (2016)
Павловська О. Б. - Кристалічна структура змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho), Василечко Л. О. (2016)
Кахно І. - Деструктивний вплив засобів масової інформації на стан психічного здоров’я сучасної молоді (2015)
Одінцова А. - Усвідомленість життєвих ролей у контексті духовного розвитку особистості (2015)
Іоасаф (Перетятько В.) Архімандрит - Формування й трансформація ціннісних орієнтацій молоді в сучасному суспільстві (2015)
Сухаревська О. - Ставлення особистості до власності (2015)
Щербак Т. - Духовність у контексті віртуальної реальності (2015)
Лахтадир О. - Психологічна структура комунікативної компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту (2015)
Литвиненко І. - Духовний розвиток студентів-психологів (2015)
Мотрук Т. - Психолого-педагогічні рекомендації з упередження ігрозалежностi (2015)
Нікітін О. - Духовний розвиток особистості майбутнього педагога (2015)
Опанасюк І. - Гендерна специфіка розвитку емоційного інтелекту в старшокласників (2015)
Пасічник Н. - Особливості схильності до порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки серед майбутніх психологів та юристів (2015)
Пилипенко Л. - Гуманізація міжособистісних взаємин учнів як умова розвитку їхньої духовності (2015)
Савицька О. - Передумови професійного становлення студентів-психологів у вимірі духовності (2015)
Сердюк Л. - Мотивація учіння особистості як детермінований та самодетермінований феномен (2015)
Столяренко О. - Психологічні передумови розвитку моральної свідомості в молодшому шкільному віці (2015)
Усик Д. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки в старшому дошкільному віці (2015)
Шевченко О. - Аксіологічні аспекти саморозвитку та самореалізації в юнацькому віці (2015)
Широкорадюк Л. - Психологічний аспект підвищення культури мовлення школярів (2015)
Дорофей С. - Наукові підходи щодо феномену духовності особистості (2015)
Дьяконов Г. - Інтерсуб’єктне дослідження психології духовних і функціональних почуттів (2015)
Орішко Н. - Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості (2015)
Пенькова О. - Психологічні аспекти процесу самовдосконалення особистості в контексті ціннісного підходу (2015)
Савченко О. - Особистий досвід як основа розвитку духовності (2015)
Савчин М. - Автетика духовної сфери особистості (2015)
Цимбрикевич Й. - Людина як психологічна сутність (2015)
Щербакова І. - Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи (2015)
Яблонська Т. - Психологічна сутність самовдосконалення особистості (2015)
Яворська-Вєтрова І. - Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності (2015)
Курганська Л. - Професійна маргінальність як утрата професійної ідентичності (2015)
Лялюк Г. - Формування професійно-педагогічної ідентичності майбутніх педагогів (2015)
Попович І. - Роль соціально-психологічних очікувань у професійному становленні та розвитку особистості (2015)
Третякова І. - Професійне самовдосконалення майбутнього педагога (2015)
Fedyk O. - Sexual Culture of Youth as a Psychological Problem (2015)
Щурик І. - Шляхи оптимізації Я-концепції підлітків із вадами опорно-рухового апарату засобами тілесно-орієнтованої терапії (2015)
Гоян І. - Радикальний конструктивізм як освітянська стратегія: версія Х’ю Ґаша (історико-філософський аналіз) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Бліхарський Я. З. - Розрахунок за деформаційною моделлю залізобетонних колон, підсилених вуглецевою стрічкою, Хміль Р. Є., Холод П. Ф. (2016)
Вегера П. І. - Застосування вдосконаленого методу розрахунку похилих перерізів залізобетонних балок, Ткач Р. О., Бліхарський З. З., Хміль Р. Є. (2016)
Висоцька М. В. - Стабілізація гідравлічних режимів у системі теплохолодопостачання на основі енергії холодної води і вентиляційного повітря (2016)
Возняк О. Т. - Моделювання повітророзподілу в приміщенні у змінному режимі за допомогою моделі турбулентності Спаларта – Алмараса, Сухолова І. Є. (2016)
Гарасим Д. І. - Вплив внутрішніх температури і вологовмісту повітря операційних чистих кімнат на ексергетичний ККД центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря, Лабай В. Й. (2016)
Гивлюд М. М. - Ефективність впливу захисного покриття на експлуатаційні властивості бетону, Новицький Ю. Л., Дума В. О., Сидор Н. І. (2016)
Гивлюд М. М. - Температурна залежність міцніснх показників бетону на основі композиційного цементу, Пархоменко В. -П. О., Брайченко С. П. (2016)
Гивлюд М. М. - Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні, Семенів Р. М., Ємченко І. В. (2016)
Голишев О. М. - Дослідження процесу остигання будівлі в умовах припинення теплопостачання, Голишев А. О., Михалків Д. В., Серебреніков Е. В. (2016)
Горбаченко Л. - Оцінка енергетичного потенціалу сезонного теплового акумулятора для пасивних будинків, Желих В. М., Савченко О. О. (2016)
Гулай Б. І. - Оптимальне розташування вирівнювальної пластини в конструкції дифузора для підвищення тискових та витратних характеристик вентиляційних систем, Миронюк Х. В., Омельчук О. В., Шепітчак В. Б. (2016)
Гумен О. М. Довгалюк В. Б. - Визначення інтенсивності турбулентності потоків з великомасштабними вихорами на основі геометричного та кінематичного аналізу макроструктури, Мілейковський В. О. (2016)
Желих В. М. - Аналіз та оцінка ефективності використання теплової ізоляції в опалювальній котельні, Савченко О. О., ЮркевичЮ. С., Фурдас Ю. В. (2016)
Жук В. М. - Регулювальний об’єм бака гідроакумулятора автоматизованої водопровідної насосної станції, Вербовський О. В., Попадюк І. Ю., Завойко Б. В. (2016)
Ілів В. В. - Особливості вертикальної гідроізоляції стін із кремнійорганічних рідин та сумішей на їх основі, Гивлюд М. М., Ілів Я. В. (2016)
Кізєєв М. Д. - Інвестиційний проект реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва станції виробництва біогазу у м. Львові, Осадчий В. Ф., Осадчий О. В. (2016)
Клименко Г. М. - Двокамерні повітророзподільники, Ярослав В. Ю., Довбуш О. М. (2016)
Кущенко В. М. - Аналіз сучасного досвіду проектування будівель із застосуванням трубобетоних елементів, ГалущакЮ. Г. (2016)
Лисак О. В. - Визначення необхідної потужності електричних теплоакумуляційних обігрівачів (2016)
Маліновський А. А. - Аналіз систем утеплення будівель з врахуванням життєвого циклу теплової ізоляції, Олійник М. Й., Музичак А. З. (2016)
Марущак У. Д. - Концепція наномодифікування цементуючих систем для швидкотверднучих високофункціональних бетонів (2016)
Мудрий І. Б. - Технологічні особливості застосування міні кранів в практиці будівництва (2016)
Плоский В. О. - Моделювання термічного опору трав`яного шару зеленої покрівлі, Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г. (2016)
Пона О. М. - Ефективність використання сонячного колектора, суміщеного з покрівлею будинку в системі сонячного теплопостачання, Мисак Й. С., Дацько О. С., Шаповал С. П. (2016)
Проценко С. Б. - Порівняльний аналіз розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель за європейською та вітчизняною методиками (на прикладі житлового будинку в м. Рівне), Новицька О. С., Ковальчук В. П. (2016)
Редько А. О. - Моделювання процесів теплообміну в топках водотрубних котлів дКВР(де)-10/14, Давіденко А. В., Павловський С. В., Кулікова Н. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І. (2016)
Саницький М. А. - Бетони поліфункціонального призначення на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів, Кропивницька Т. П., Гев`юк І. М., Котів М. В. (2016)
Сенчук М. П. - Швидкість горіння твердого палива в топкових процесах опалювальних котлів (2016)
Фіалко Н. М. - Інтелектуальні енергетичні системи теплозабезпечення будівель, Тимченко М. П., Халатов А. А., Шеренковський Ю. В. (2016)
Хіменко О. В. - Оцінка ефективності акумулювання теплоти твердими теплоакумулюючими елементами електротеплового акумулятора (2016)
Чернюк В. В. - Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі, Іванів В. В. (2016)
Шаповал С. П. - Теплова ефективність комбінованої геліосистеми в режимі протоку за південно-східного та південно-західного напрямку орієнтації (2016)
Шналь Т. М. - Дослідження температурних режимів пожеж у житлових приміщеннях на моделях зменшеного масштабу, Прохоренко С. В., Данкевич І. П. (2016)
Юркевич Ю. С. - Динамічність оптимального термічного опору стін будинків, Довбуш О. М., Шаповал С. П., Вороняк Л. (2016)
Bacotiu C. - Ventilation duct sizing tools - tradition and modernity, Domnita F., Hotupan A., Kapalo P. (2016)
Bullová I. - Wind action on the building faсade and Its influence on ventilation heat losses (2016)
Fedorczak-Cisak M. - Aspects and implementation of low-energy buildings design, Furtak M., Kotowicz A. (2016)
Gasii G. M. - Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab (2016)
Kapalo P. - Determination of the volume air exchange in the apartment, Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T. (2016)
Kapalo P. - Monitoring of indoor air in the apartment, Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T. (2016)
Kapalo P. - Investigation of indoor air quality and its impact on human activity - case study, Domnita F., Voznyak O. T. (2016)
Kovac M. - Energy potential of atrium space in ventilation system, Kovacova K. (2016)
Kovac M. - Investigation of air flow in a twin roofs of residential houses, Vojtus J. (2016)
Kovacova K. - Energy efficiency of domestic hot water distribution system, Kovac M. (2016)
Krajewski G. - Application of CFD for interior flow analysis influenced by exterior conditions, Żurański J. A., Węgrzyński W., Sulik P. (2016)
Markovič G. - Waste water heat recovery system, Vranayová Z., Káposztásová D. (2016)
Poórová Z. - Green roof as a saving technology and creator of microclimate, Vranay F., Vranayová Z. (2016)
Sowier-Kasprzyk I. - The use of social marketing to the promotion of energy-efficient construction, Ujma A. (2016)
Stefanco M. - Heat pump heating systems and low potential heat sources, Kosicanova D. (2016)
Tazky L. - The air channel function in real life – insulation against rising damp in historical buildings, Sedlakova A. (2016)
Turcsanyi P. - Thermo-physical evaluation of an ultra-low-energy family house, Sedlakova A. (2016)
Ujma A. - Energy and ecological efficiency as a result thermal modernization of buildings, Lis A. (2016)
Ulewicz M. - Comparison of efficient of the combined solar collector for energy-efficient buildings for different modes of operation, Zhelyh V., Shapoval S., Spodyniuk N., Vengryn I. (2016)
Vranayova Z. - Scheme for promoting industrial energy efficiency – pine project results, Kaposztasova D. (2016)
Руденко Л. Г. - Тенденции развития Украинского Полесья, Бочковская А. И., Поливач Е. А. (2016)
Хомич В. С. - Состояние и стратегические направления использования природных ресурсов Припятского Полесья, Струк М. И., Карабанов А. К., Лиштван И. И., Богдевич И. М., Пугачевский А. В., Кадацкая О. В., Курзо Б. В., Шкутов Э. Н., Юргенсон Н. А. (2016)
Руденко Л. Г. - Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України, Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Чехній В. М., Голубцов О. Г., Іваненко Є. І. (2016)
Горбачова Л. О. - Гідрологічне районування території України за умовами формування річного стоку води на основі кривих Ендрюса, Христюк Б. Ф. (2016)
Nguyen N. T. - Bioclimatic resources for tourism in Tay Nguyen, Vietnam, Hoang B. (2016)
Мозговий А. А. - Конфлікти міського розвитку в Україні (2016)
Федій О. А. - Територіальна структура сільського розселення Полтавської області (2016)
Бесєдіна К. Є. - Демографічна ситуація у сільській місцевості АР Крим: стан і регіональні відмінності (2003-2013 рр.) (2016)
Тараріко О. Г. - Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2016)
Дудун Т. В. - Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України (2016)
Лейберюк О. М. - Населення та демографічний розвиток регіонів України у комплексних атласах (2016)
Хомич В. С. - Міжнародна наукова конференція "Проблеми раціонального використання природних ресурсів і сталого розвитку Полісся", Сорокіна Л. Ю. (2016)
Беркман Л. Н. - Програмно-конфігуровані мережі: методи побудови та керування, Кільменінов О. А., Лещенко О. О., Похабова І. Е. (2015)
Онищенко В. В. - Програмна інженерія: проблеми та перспективи, Бондарчук А. П. (2015)
Ткаленко О. М. - Аналіз упровадження технології NFC у телекомунікаційних системах (2015)
Жураковський Б. Ю. - Методи економічного кодування інформації (2015)
Сторчак К. П. - Дослідження ефективності одноланкового просторово-часового комутаційного блока, Срібна І. М., Кирпач Л. А. (2015)
Ящук Л. О. - Наукове обґрунтування нормативів розвитку та розміщення мережі об’єктів поштового зв’язку в Україні (2015)
Копійка О. В. - Основні принципи побудови систем підтримання бізнесу та операційної діяльності BSS/OSS телекомунікаційного оператора (2015)
Нижник О. В. - Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення, Нелюба Д. М. (2015)
Коршун Н. В. - Кусково-стаціонарна модель високошвидкісного каналу з пам’яттю (2015)
Розоринов Г. Н. - Увеличение срока службы НЕ-И флеш-памяти, Брягин О. В. (2015)
Содержание (2017)
Курінний І. М. - Лікування ізольованих переломів capitulum humeri в дорослих пацієнтів із застосуванням мікрогвинтів, Страфун О. С., Тимошенко С. В. (2017)
Страфун О. С. - Лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилків ротаторної манжети плечового суглоба (2017)
Філіпенко В. А. - Причини вивиху головки ендопротеза після первинного ендопротезування кульшового суглоба, Танькут В. О., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2017)
Король С. О. - Сучасні підходи до хірургічного лікування бойової травми кисті на етапах медичної евакуації, Матвійчук Б. В., Бурлука В. В. (2017)
Масленников С. О. - Изучение степени интеграции мягких тканей в элементы из углерод-углеродного композитного материала в зоне перехода внутренней и наружной среды при имплантации эндо-экзопротезов, Головаха М. Л., Черный В. Н. (2017)
Король П. О. - Роль параметрів остеосцинтиграфії в діагностиці імплант-асоційованих параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів (2017)
Синяченко Ю. О. - Влияние гонартроза на течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Кондратюк В. М. - Оцінка резистентності до антимікробних препаратів штамів Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Литвишко В. О. - Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії, Попсуйшапка О. К. (2017)
Егудина Е. Д. - Сосудисто-реологические свойства крови при анкилозирующем спондилите, Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Чернышова О. Е., Полесова Т. Р., Ханюков А. А. (2017)
Канзюба А. И. - "Переломы несостоятельности" тазового кольца, Шамова Т. А. (2017)
Кудиевский А. В. - Роль женщины в дорожно-транспортном травматизме (аналитический обзор), Головаха М. Л., Шишка И. В., Масленников С. О. (2017)
Солоницын Е. А. - Метастазы анонимного рака в длинные кости конечностей: подходы к обследованию и лечению, Климовицкий Ф. В., Проценко В. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Медицинские симуляторы и манекены как элемент обучения студентов практическим навыкам в педиатрии, Герасименко В. В., Климовицкий Ф. В., Полесова Т. Р., Самойленко И. Г., Балычевцева И. В., Хапченкова Д. С., Кривошеева В. В., Павлов Е. Н. (2017)
Чернишова О. Є. - Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів, Климовицький Ф. В., Полесова Т. Р., Баличевцева І. В., Самойленко І. Г., Герасименко В. В., Павлов Є. М., Крівошеєва В. В., Хапченкова Д. С. (2017)
Соколов К. О. - Аналіз загальних підходів до синтезу системи інформаційної безпеки (2016)
Сніцаренко П. М. - Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію, Міхєєв Ю. І., Чернявський Г. П. (2016)
Андреєв О. В. - Підвищення завадостійкості пункту прийому цільової інформації з космічних апаратів у форматі HRPT, Парфенюк В. Г., Топольницький П. П., Франжі О. В. (2016)
Пекарєв Д. В. - Дослідження параметрів метаданих для виявлення фальсифікації матеріалів авіаційного та космічного знімання, Болобан С. І., Осадчук Р. М., Беспалко І. А. (2016)
Дупелич С. О. - Удосконалена методика визначення зв’язків між елементами багатопозиційної мультисенсорної системи (2016)
Іщенко Д. А. - Методика оцінювання стійкості радіоелектронних засобів військових об’єктів до впливу електромагнітного імпульсу зброї, Кирилюк В. А., Павленко І. А., Пясковський Д. В., Стариков А. М. (2016)
Сидорчук О. Л. - Математичний апарат дослідження амплітуд поля, збудженого антенною системою радіолокаційної станції 1РЛ133 "Кредо" (2016)
Каращук Н. М. - Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілини довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу (2016)
Нагорнюк О. А. - Способи автоматизованого визначення типу фазового сузір’я радіосигналів на основі гістограм миттєвих амплітуд і фаз, Павлюк В. В., Молодецький Б. В. (2016)
Бобунов А. І. - Методика вибору варіанта управлінського рішення за сукупністю кількісних та якісних показників, Перегуда О. М., Родіонов А. В. (2016)
Андреєв Ф. М. - Принципи створення активного багатопозиційного радіолокаційного комплексу з великими базами системи контролю та аналізу космічної обстановки, Ковбасюк С. В. (2016)
Пустовий С. О. - Оцінювання техніко-економічної ефективності експлуатації засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів при застосуванні експоненціальної моделі відмов, Бутенко М. П., Іванов В. І., Косков Ю. М. (2016)
Чирков А. В. - Пошук підозрілих об’єктів на відео з камери безпілотного літального апарата на основі аналізу гістограм (2016)
Іщенко Д. А. - Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів, Федорчук Д. Л. (2016)
Глушаниця Н. В. - Особливості технічного перекладу наукових англомовних текстів авіаційної тематики (2016)
Губа Л. В. - Основні проблеми поетичного перекладу (2016)
Дем'янчук Ю. І. - Перспективи розвитку національного корпусу російської мови для перекладу спеціалізованих текстів (2016)
Довбуш О. І. - Ідеологія в літературі: перепона чи фільтр у міжкультурній комунікації (на прикладі українського перекладу американського бестселера Е. Сігела "Оліверова історія") (2016)
Кукаріна А. Д. - Способи перекладу структурних типів абревіатур за графічним оформленням у медичному дискурсі (2016)
Куликова В. Г. - Лексико-структурні та прагматичні особливості перекладу французьких текстів конвенцій (2016)
Маслова Г. М. - Інвективно марковані компоненти у "відкритому листі" як об’єкт перекладу (2016)
Поворознюк Р. В. - "Модель розподілу зусиль" Д. Жиля як запорука успіху усного перекладу (2016)
Ребрій І. М. - Мовні та етноментальні особливості перекладу давньосонячної мови глаб-ерібол-ефкорді з "космічної трилогії" К. С. Льюїса (2016)
Рєзнікова Н. В. - Культурні розбіжності елементів лінгвопоетики як проблема перекладу (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) (2016)
Варешкина Н. В. - Методы активизации творческой деятельности студентов на занятиях по изучению английского языка как средства межкультурной коммуникации, Смирнова Н. Н. (2016)
Вуколова К. В. - Варіативність мовлення мешканців міста Пітсбург на прикладі вживання окремих лексем (2016)
Гайденко Ю. О. - До проблеми визначення мовленнєвої діяльності (2016)
Гарлицька Т. С. - Лексико-фразеологічне розмаїття мови сучасного міста : соціолінгвістичний аспект (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Специфіка вираження невербального заперечення в іспанській комунікації (2016)
Кривенець І. В. - Сюжетно-композиційні особливості антиутопії у творчості Бернара Вербера (2016)
Кущ Е. О. - Аксіологічні стратегії та тактики в упередженому мовленні американських і російських політиків (2016)
Любимова Ю. С. - Субполе достовірності в складaі фсп модальності в сучасній китайській мові (2016)
Кіраль С. С. - Трохим Зіньківський і Михайло Драгоманов: до історії полеміки 90-х рр. ХІХ ст. про українську мову, літературу та національну ідею (2016)
Дубровський Р. О. - Особливості хронотопу в оповіданні "Планетник" Бориса Харчука (2016)
Краснова Л. В. - Іманентний аналіз твору Т. Шевченка "Якби зострілися ми знову…" (2016)
Лахманюк А. М. - Пригодницька повість в контексті когнітивної наратології: аналіз фреймів (М. Коцюбинський "Дорогою ціною") (2016)
Науменко Н. В. - Золоті зливки зі срібної землі (2016)
Новиков А. О. - Роман Марії Матіос "Солодка Даруся" як вирок комуністично-кадебістському режиму (2016)
Оляндер Л. К. - Людина і світ у художньо-філософській концепції Бориса Харчука (На матеріалі тетралогії Волинь) (2016)
Працьовитий В. С. - Проблема екзистенціального вибору в романі "Сад Гетсиманський" Івана Багряного (2016)
Ткачук М. П. - Жанрова своєрідність повісті "Шлях без зупинок" Бориса Харчука (2016)
Ткачук О. М. - Оповідна структура повісті Т.Шевченка "Музикант" (2016)
Трачук Т. Я. - "Правдиві поети ніколи не позволяють собі тих кольористичних оргій" (Іван Франко про колір) (2016)
Булаховська Ю. Л. - Дивні оповідання (для дітей та підлітків) (2016)
Булаховська Ю. Л. - Декілька літературознавчих спостережень в поетичних жанрах щодо "зорової" образності (2016)
Ходанич П. М. - Літературні обрії Миколи Зимомрі (2016)
Царик Л. І. - Національно-визвольні змагання 1917 – 1920 pоків у житті і творчості Володимира Сосюри (2016)
Щербак С. В. - Народнопоетичне підґрунтя творчого доробку Анатолія Черниша (2016)
Яблонська Н. М. - "Капелюх Сікорського" В. Даниленка як роман ініціації (2016)
Авраменко Н. В. - Особливості літературного життя Лондона на зламі ХІХ – ХХ століть та їх еволюція у перші десятиліття ХХ століття, Стешин І. О. (2016)
Бистрова О. О. - Наратив як інтенція сповідальності у творах А. Міцкевича і Ш. Бодлера (2016)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Пригода як наративний центр у творах Марка Леві (2016)
Сяоюй В. - "Перехресні стежки" Івана Франка – "Павук" Сюй Ді шаня (《綴網勞蛛》許地山): антропологія любові й ненависті (2016)
Калініченко М. М. - Творчість Джорджа Ліппарда в дискурсі північноамериканської літератури ХІХ сторіччя (2016)
Кохан Р. A. - "Радісна" модель трагічного світосприймання у романі Дж. С. Фоера "Страшенно голосно та неймовірно близько" (2016)
Цуркан І. М. - Архетип дерева в поетичній традиції Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Якимович В. A. - Образ іншого у прозі Бориса Харчука і Діни Рубіної (2016)
Айзенбарт Л. М. - Термін "Концепт": проблема визначення та підходи до вивчення (2016)
Ткачук О. М. - Романтична іронія в наративі поеми "Сон" Т.Шевченка (2016)
Грицковян Я. М. - Друг, якого дарує доля. До 70-річчя від дня народження Миколи Зимомрі (2016)
Соболь В. О. - Сутність творення образного слова (2016)
Зимомря М. І. - Зразок креативного дослідження живого слова: контекст інтердисциплінарності, Ткачук М. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Нагірна В. П. - Наукові засади територіальної організації суспільства у працях академіка М. М. Паламарчука та їх актуальність у сучасних умовах (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Руденко Л. Г. - Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2016)
Гродзинський М. Д. - Міжнародний проект FREEWAT з планування та управління водними ресурсами: цілі та процес реалізації, Свідзінська Д. В., Глотка Д. В., Тішаєва А. М. (2016)
Удовиченко В. В. - Особливості антропогенних трансформаційних процесів лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2016)
Голубцов О. Г. - Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України (2016)
Олійник Я. Б. - Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози, Остапенко П. О. (2016)
Бондар В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку субрегіональних центрів країни (на прикладі міста Кам’янець-Подільський) (2016)
Вишня М. М. - Атласні інформаційні системи: сутність, стан впровадження, напрямки розвитку (2016)
Лейберюк О. М. - Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) (2016)
Chabaniuk V. - Relational cartography: research subject, Dyshlyk O. (2016)
Руденко І. С. - 7-ма науково-практична конференція "Національне картографування: картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів", Западнюк С. О. (2016)
До 60-річчя В. П. Руденка (2016)
Вийшли в світ (2016)
Tolupa S. - Analysis of intrusion detection systems taxonomy in the context of current development level of information systems, Nischenko V. (2015)
Барабаш О. В. - Оцінювання показника функціональної стійкості графа структури розгалуженої інформаційної мережі, Саланда І. П. (2015)
Мiщенко А. В. - Функціональний аналіз залежностей ефект-витрати для задач управління економічною складовою інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури (2015)
Кирпач Л. А. - Дослідження комбінованих систем фазової синхронізації, Сторчак К. П., Срібна І. М. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Використання компаундних кодів для передавання даних (2015)
Довженко Т. П. - Исследование очереди маршрутизатора в сети TCP/IP с применением основных TCP-алгоритмов активного управления очередью и предотвращения перегрузок (2015)
Ящук Л. О. - Проблеми імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування (2015)
Коршун H. В. - Діапазонна класифікація швидкостей передавання інформації (2015)
Копійка О. В. - Основні принципи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем для побудови єдиної інформаційної платформи (2015)
Нижник О. В. - Розв’язувальне управління багатовимірними системами, Нелюба Д. М. (2015)
Манько О. О. - Субміліметровий діапазон і новітні досягнення на базі нанотехнологій, Кременецька Я. А., Морозова С. В. (2015)
Семенко А. И. - Усилители мощности СВЧ на основе нитрид-галлиевых транзисторов, Севергин Б. Н., Шокотько А. А., Заика В. Ф. (2015)
Романенко В. П. - Методика розробки діагностичного забезпечення групового пошуку дефектів при ремонті техніки зв’язку в польових умовах, Сакович Л. М. (2015)
Derik I. M. - On the peculiarities of the scientific discourse translation from english into Ukrainian (2016)
Коваль Р. С. - Принципи укладання французько-українського та українсько-французького словника галузі реабілітації (2016)
Кузенко Г. М. - Переваги й недоліки загальновідомих моделей перекладу (2016)
Кушнір Л. О. - Відтворення авторської лексики штучних мов Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Ласка І. В. - Концепція "енергійного перекладу" Сен-Сімона, Пархоменко O. М. (2016)
Набережнєва Т. Є. - Фінансовий переклад: практичний і дидактичний аспекти (2016)
Пустовойт Н. И. - Трудности перевода французской публицистики (2016)
Семенко И. В. - К вопросу о лексико-стилистическом арсенале в литературоведении, Бицко Н. И. (2016)
Аксютіна Т. В. - "Negative politeness" strategies in the english verbal discourse (2016)
Аністратенко Л. С. - Явище гіпо-гіперонімії в японській літературознавчій термінології (2016)
Диба Г. Ю. - Метафорична модель "братья" в російському мас-медіа дискурсі (2016)
Задерій І. Ю. - Особливості пробудження емоції страху в кінотекстах А. Хічкока (2016)
Кауза І. Б. - Складники персонажного дискурсу в наративному текстопросторі (2016)
Кізіль М. А. - Екстралінгвальні фактори появи й розповсюдження англійськомовних комп’ютерних інновацій (2016)
Козак Р. В. - Экспрессивный синтаксис украинского и русского языков как когнитивно-дискурсивное явление (2016)
Kuznyetsova G. V. - Implicit speech acts in terms of cognitive and pragmatic perspectives (2016)
Панчишин Н. З. - Структурна організація функціонально-семантичного поля тeмпоральності (на базі латинської мови) (2016)
Слюніна О. В. - Особливості мовного вираження колективного свідомого в біблійних текстах (2016)
Федурко О. М. - Прислівник як компонент ад'єктивно-адвербіальних словосполучень в українській та англійській мовах (2016)
Фекете Д. Ю. - Функціональні характеристики сучасного англомовного кінорекламного аудіовізуального дискурсу (2016)
Швед О. В. - Удосконалення процесу комунікації за допомогою візуалізації інформації: використання фотографій у процесі інтерв'ю (2016)
Яницька О. М. - Семантико-етимологічний аналіз концепту віра (на матеріалі англійської, української та французької мов) (2016)
Ostapenko O. - Optimal process sysnthesis for refrigeration system of associated gas low-temperature condensation plant, Yakovleva O., Khmelniuk M., Zimin O. (2015)
Титлов А. С. - Разработка камер на базе абсорбционных холодильных агрегатов для низкотемпературной обработки и хранения мясной и рыбной продукции в условиях фермерских и крестьянcких хозяйств, Шлапак Г. В. (2015)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ машин для производства тепла и холода на двух температурных уровнях каждого термического эффекта (2015)
Милованова В. В. - Повышение качества автомобилей путем применения топливных элементов (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные многоступенчатые холодильные системы. Новые решения и анализ возможностей, Кириллов В. Х., Людницкий К. В. (2015)
Тітлова О. О. - Водорості як альтернативне джерело енергії (2015)
Дьяченко Т. В. - Аерогель – перспективний матеріал для виготовлення ізоляції ємностей для транспортування зрідженого природного газу, Колесник О. О. (2015)
Лукьянов Н. Н. - Влияние примесей компрессорного масла/наночастиц TiO2 в хладагенте на коэффициент теплоотдачи при кипении в горизонтальной трубе, Мельник А. В., Железный В. П., Хлиева О. Я., Мороз А. С. (2015)
Котюков Ю. Д. - Концепция и модель мезоскопической пористости тонких проницаемых сред, Левченко В. И., Роганков О. В., Швец М. В., Роганков В. Б. (2015)
Михайленко В. С. - Интеллектуальная система управления процессом горения твердого топлива в прямоточном парогенераторе энергоблока ТЭС, Князева Н. А., Солодовник М. С. (2015)
Антонюк В. В. - Оцiнка спостережуваностi для точок конвеєрної схеми цифрових компонентiв в системах критичного застосування, Дрозд О. В., Дрозд М. В., Ніколенко І. М. (2015)
Trandafilov V. V. - Computer simulation of a Stirling refrigerating machine, Khmelniuk M. G. (2015)
Толубко В. Б. - Метод забезпечення вірогідності передавання інформації системи управління в критичному режимі, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., Похабова І. Е. (2014)
Богданович В. - Методологічні аспекти організації управління інформаційно-психологічною безпекою населення в умовах низького рівня соціально-політичної стабільності в країні, Міщенко Д., Тупало А., Хропко Т. (2014)
Міщенко А. В. - Методи дослідження економічної складової інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури як складної системи інформаційної безпеки держави (2014)
Сакович Л. М. - Обґрунтування послідовності та кількості параметрів для метрологічного обслуговування техніки зв’язку, Яковлев М. Ю. (2014)
Кравченко Ю. В. - Управління апаратними і програмними ресурсами в комп’ютерній системі на основі методів і моделей штучного інтелекту, Микусь С. А., Руденко Н. В. (2014)
Шестопалов С. В. - Якість управління в NGN, Грищенко І. В. (2014)
Дікарєв О. В. - Побудова кільцевих і баркероподібних кодів, Грищенко Л. М. (2014)
Ящук Л. О. - Упровадження сучасної науково-технічної термінології поштового зв’язку — нагальна потреба сьогодення (2014)
Балан М. М. - Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення, Казакова Н. Ф. (2014)
Розоринов Н. - Современные цифровые накопители на магнитной ленте — детище нанотехнологий, Масуд Махджубиан. (2014)
Шульга О. В. - Особливості систем ідентифікації космічних апаратів: принципи реалізації наземних РТС для завдань управління та ідентифікації (2014)
Титул, содержание (2012)
Василенко С. Г. - Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" – становление и перспективы (2012)
Волошин А. И. - Прогноз состояния подготовительной выработки при ведении горных работ на большой глубине, Рябцев О. В., Коваль А. И., Тюмиков К. А. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование эффективности прокатных профилей для рамной крепи горных выработок, Фесенко Э. В. (2012)
Лобода В. В. - Підвищення енергоефективності пневмоенергетичного комплексу шахт крутого падіння (2012)
Кравченко В. М. - Эффективность балансировки роторов вентиляторов в промышленных условиях, Буцукин В. В., Сидоров В. А. (2012)
Левчинский Г. С. - Анализ особенностей водокольцевых и ротационных насосов для дегазации на действующих шахтах (2012)
Агеев В. Г. - Управление вентиляцией при изоляции подземных пожаров (2012)
Коренев А. П. - Прогнозирование запыленности воздуха при передвижке секций механизированной крепи, Володин А. В. (2012)
Зборщик М. П. - Пиритсодержащие угли и породы – источники опасных природно-техногенных проявлений, Осокин В. В. (2012)
Чепіга Є. В. - Особливості моніторингу еколого-гідрологічного стану вуглевидобувних районів Дніпровського буровугільного басейну (2012)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Математичне моделювання руху концентрованої золової гідросуміші у структурному режимі, Капустін Д. О. (2012)
Новак В. И. - Почему не все обогатительные фабрики достигают проектных показателей (2012)
Гарматин В. З. - Пять лет развития (2012)
Тетівник І. - Результати державних випробувань зерносушарки типу СЗМ, Твердохліб С., Козлов Ю., Андрєєв А. (2016)
Куянов В. - Сучасна техніка від фірми Амазоне (Amazone), Пономаренко О. (2016)
Кравчук В. - Експлуатаційна оцінка комбайна MF-7370 PL "BETA" компанії MASSEY FERGUSON на збиранні ячменю, Занько М., Лисак О. (2016)
Здвоєні Кременчуцькі колеса: більша продуктивність – менше витрат (2016)
Чорношкур В. - Комплектувальні від компанії "Bondioli & Pavesi" (2016)
Пожидаєв С. - Про "нове" рішення руху колісної машини (2016)
Коломоєць В. - Надійність паливної системи двигунів внутрішнього згорання, які працюють на мінеральних і біологічних паливах, Бобровний Є., Рудик Л. (2016)
Кравчук В. - Результати експертизи технології виробництва молока з використанням доїльних роботів, Постельга С., Кириченко Л., Смоляр В. (2016)
Фадєєв Л. - Соя в сівозміні в умовах ринку (2016)
Зора В. - Техніко-технологічне забезпечення створення птахівничої ферми для вирощування качок, Тютюнник Ю., Кириченко Л., Ковтун О. (2016)
Бутко Г. - Гармонізація національних вимог до якості та безпечності біопалива з європейськими, Слива Ю., Ярова І. (2016)
Ясенецький В. - Будівельні конструкції від ТОВ "Вольф Систем", Чорношкур В. (2016)
Гайсинський Є. - З демонстраційного показу техніки компанії "КОНКОРД" (2016)
Цема Т - Як отримати сертифікат ЄС вітчизняним виробникам сільськогосподарської техніки, Гапоненко О. (2016)
Ісаєнко В. - З організаційного засідання АДНЦ (2016)
Кравчук В. - Сільськогосподарське машинобудування: потенціал, прогноз та інноваційні виробництва, Сербій Є. (2016)
Волоха М. - Збереження родючості грунтів за рахунок інтенсифікації первинного очищення коренеплодів цукрових буряків (2016)
Ясенецький В. - Як зробити селище енергетично незалежним (2016)
Пожидаєв С. - Про корисну механічну роботу та енергетичний ККД автомобіля (2016)
Пономаренко О. - Обладнання для переробки oлійних культур від компанії Farmet для селянських господарств, Муха В. (2016)
Погорілий В. - Результати випробувань плуга ПСКу-5, Шустік Л., Маринін С., Громадська В. (2016)
Карпук Л. - Екологічна оцінка впливу техногенного навантаження у зоні промислового виробництва, Крикунова О., Павліченко А. Сігалова І. (2016)
Михайлов Є. - Рекомендації щодо обгрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах Півдня України, Сербій Є., Задосна Н., Рубцов М. (2016)
Інтерв`ю з в. о. генерального директора НАК "Украгролізинг" Процюком О. Основні правила лізингу в агробізнесі (2016)
Чорношкур В. - Складові для сільськогосподарської техніки від компанії "Bondioli & Pavesi" (Італія) (2016)
Системи здвоювання від Кременчуцького колісного заводу (2016)
Гайсинський Є. - З демонстраційного показу техніки компанії "КОНКОРД" (2016)
Кожушко М. - Ефективність застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур у Західному регіоні України, Сало Я., Думич В., Куліш О., Шмерко О. (2016)
Із Загальних зборів національної академії аграрних наук України (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Tarasov A. N. - Magnetic susceptibilities of dense superfluid neutron matter with generalized Skyrme forces and spin-triplet pairing at zero temperature (2013)
Dzyublik A. Ya. - Nuclear excitation by electron transitions (2013)
Nesterov A. V. - Spectra of nuclei 9Вe and 9В in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2013)
Gavrilko T. A. - Molecular dynamics and phase transitions behavior of binary mixtures of fatty acids and cetyltrimethylammonium bromide as studied via Davydov splitting of molecular vibrational modes, Puchkovska G. O., Styopkin V. I., Bezrodna T. V., Baran J., Drozd M. (2013)
Archilla J. F. R. - Moving excitations in cation lattices, Kosevich Y. A., Jiménez N., Sánchez-Morcillo V. J., Garsía-Raffi L. M. (2013)
Weyrauch M. - Efficient MPS algorithm for periodic boundary conditions and applications, Rakov M. V. (2013)
Volkov O. M. - Saturation of magnetic films with spin-polarized current in the presence of a magnetic field, Kravchuk V. P. (2013)
Pavlyuk A. M. - Generalization of polynomial invariants and holographic principle for knots and links (2013)
Grytsay V. I. - The structure of a chaos of strange attractors within a mathematical model of the metabolism of a cell, Musatenko I. V. (2013)
Starodub I. O. - Fluxon scattering on a stripe-like impurity in a two-dimensional Josephson junction, Zolotaryuk Y. (2013)
Титул, содержание (2011)
Покоренные глубины (2011)
Борзых А. Ф. - Устойчивость упорных перемычек в выработках, сопряженных с ликвидируемым вертикальным стволом, Фомин В. О. (2011)
Голубєва Н. М. - Оцінювання виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств (2011)
Новоженин Ю. С. - Модернизированная установка СДМ-1М, Коваленко А. В., Хрипко И. Н. (2011)
Жуков Ю. П. - Вентиляторы главного проветривания и общешахтная вентиляция: контроль и управление, Боронин В. Ф., Бабырь В. И., Миронов В. Н. (2011)
Матрофайло М. Н. - Морфологический анализ угольных пластов и результаты его использования во Львовско-Волынском бассейне, Шульга В. Ф., Костик И. Е., Король Н. Д. (2011)
Зинченко Ю. И. - Перспектива развития шахт Центрального района Донбасса, Судин М. С., Зинченко А. Ю. (2011)
Кирнарский А. С. - Гравитационное обогащение ультратонкого угольного шлама (2011)
Нагорный С. И. - Новые скруббер-бутары, Дробченко В. И., Кофанов А. С. (2011)
Григорьева В. А. - Культурно обусловленные единицы художественного текста как способ отражения языковой картины мира (на материале романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина") (2016)
Дорофеєва М. С. - Синергетично-інформаційна методика перекладацького аналізу (2016)
Кушнір Л. О. - Стратегії відтворення "мовної поліфонії" творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Нечаюк І. О. - Функціонально-стилістичні особливості заголовків англомовних новинних медіатекстів політичного дискурсу (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського