Габовда А. М. - Соціокультурна спрямованість іншомовної підготовки у вищій школі (2016)
Климова К. Я. - Дистанційна форма навчання української мови за системою Moodle: проблеми і перспективи (2016)
Ксенофонтов С. С. - Особистісно – орієнтовані аспекти практичної підготовки майбутнього фахівця у навчально – педагогічному процесі на профільній кафедрі (2016)
Кудикіна Н. В. - Моделювання процесу формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкової школи, Романенко К. А. (2016)
Майданик О. В. - Відбір принципів і методів формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Павко А. І. - Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи в контексті тенденцій розвитку сучасної університетської освіти, Курило Л. Ф. (2016)
Павлиш Т. Г. - Модель розвитку професійної мобільності викладача коледжу (2016)
Пермінова Л. А. - Стратегії дидактичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Синевич І. С. - Педагогічне моделювання в умовах квазіпрофесійної діяльності (2016)
Кузьма-Качур М. І. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями на уроках природознавства, Горват М. В. (2016)
Lavrenova M. - Formation of primary school children’s economic competence in the course of study "interersting economy", Lavrenova N. (2016)
Нос Л. С. - Проблеми підготовки вчителя у сучасній педагогічній науці, Савка Ю. Т. (2016)
Пинзеник О. М. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі вивчення дисциплін природознавчого циклу (2016)
Розман І. І. - Виховання творчих здібностей: конструктивні підходи в умовах формування компетентнісної особистості (2016)
Тягур В. М. - Робота з викидними матеріалами як спосіб стимулювання творчої діяльності молодших школярів (2016)
Фенчак Л. М. - Превентивне виховне середовище школи як основа соціального захисту підростаючого покоління, Шпеник Т. Е. (2016)
Хома О. М. - Роль уроків літературного читання у вихованні гуманної особистості (2016)
Черепаня Н. І. - Педагогічний аспект національного виховання дітей дошкільного віку (2016)
Швардак М. В. - Академічна лекція у системі професійної підготовки сучасного фахівця (2016)
Шевчук І. В. - Підготовка майбутнього вчителя до використання графічних схем складених задач для розвитку мислення учнів на уроках математики в початковій школі (2016)
Lypchanko-Kovachyk O. V. - Scientific basis of implementation interactive technologies in school (2016)
Василинка М. І. - Роль аудиторної роботи у формуванні професійного спілкування майбутніх учителів початкової школи, Лалак Н. В. (2016)
Вернигора О. Л. - Формування лінгвокраїнознавчої компетентності учителів української мови та літератури на засадах компетентнісного підходу (2016)
Лащук Н. М. - До проблеми медіакомпетентності як результату медіаосвіти (2016)
Моргун А. В. - Лингводидактический аспект антропоцентрической парадигмы языкознания (2016)
Розлуцька Г. М. - Проблема морального ідеалу на сторінках духовно-літературного часопису "Листок" (2016)
Теличко Н. В. - Культурологічний підхід як основа формування лінгвокультурної іншомовної компетенції (2016)
Товканець Г. В. - Етична культура у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Фенцик О. М. - Формування умінь досліджувати мовну специфіку художнього твору в майбутніх фахівців початкової освіти (2016)
Бокша Н. І. - Особливості підготовки фахівців легкої промисловості у вищій школі Чехії та Словаччини на сучасному етапі (2016)
Гарапко В. І. - Відкритий Університет та його роль у розвитку педагогічної освіти вчителя початкових класів у Великій Британії (2016)
Кляп М. І. - Реалізація європейських підходів у реформах української освіти: конкретні результати в дії (2016)
Мішак В. М. - Практичні аспекти підготовки майбутніх вчителів іноземних мов у Австрії (2016)
Попадич О. О. - Роль правового виховання студентів у академічній мобільності як інтеграційного процесу в сфері освіти (2016)
Попович Н. М. - Неперервна професійна підготовка вчителя музики в Республіці Польща (2016)
Товканець О. С. - Проблема професійного удосконалення керівників освітніх установ в діяльності міжнародних організацій (2016)
Алмаші І. І. - Соціальні мережі як засіб формування екологічної культури молоді (2016)
Березовская Л. И. - Адаптация студентов к учёбе в высшем учебном заведении, Греба И. З. (2016)
Бойко А. Т. - Професійне самовизначення й адаптація молодих вчителів, Соломка Е. Т. (2016)
Карандашев Ю. Н. - Истоки психологии развития в трактате "О душе" Аристотеля (2016)
Корнієнко І. О. - Корекція опанувальної поведінки у розрізі аналізу поняття "ситуації" у психології (2016)
Тягур Л. М. - Сміхотерапія як засіб емоційно-особистісного розвитку старших дошкільників (2016)
Юрков О. С. - Феномен прив’язаності в дошкільному віці, Литко Е. С. (2016)
Барчій М. С. - До проблеми формування психологічної культури педагога (2016)
Березовська Л. І. - Психологічна готовність студентів до розв’язання конфліктів, Конц Т. С. (2016)
Варга В. С. - Проблема професійного становлення майбутніх вчителів, Грицовляк О. В. (2016)
Іванова В. В. - Психологічні умови розвитку творчої конкурентоспроможної особистості студента вищого навчального закладу (2016)
Комар О. А. - Організація тренінгових занять для засвоєння студентами інтерактивних технологій (2016)
Пустовойт М. В. - Особистісна безпека як складова соціальної зрілості (2016)
Содержание (2016)
Спиридоненко В. В. - Хронічний калькульозний простатит: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування (2016)
Шамраєв С. М. - Актуальні проблеми лікування та профілактики доброякісної гіперплазії передміхурової залози (за матеріалами 12-го Південно-східного європейського мітингу SEEM Європейської асоціації урологів) (2016)
Горпинченко И. И. - Мужчина в ХХI веке: проблемы позднего гипогонадизма, Спиридоненко В. В. (2016)
Возіанов С. О. - Нове у лікуванні хворих на нефролітіаз, ускладнений інфекцією верхніх сечових шляхів, Коваль Д. В., Руденко А. В., Желтовська Н. І. (2016)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Тамсин Форте в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В., Костюченко С. А., Красовский В. М. (2016)
Бойко А. І. - Вплив інфравезикальної обструкції, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози, на патофізіологічні зміни сечового міхура у пацієнтів з метаболічним синдромом, Шмуліченко О. В. (2016)
Shypelyk O. V. - Impact of operations upon systematic microcirculation in case of pyeloureteral junction obstructions, Zhuravchak A. Z., Vorobets D. Z. (2016)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Эверест в терапии эректильной дисфункции, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості сексуальних розладів у чоловіків із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки Катарсис Форте у пацієнтів з еректильною дисфункцією, Ситенко А. М. (2016)
Кочарян Г. С. - Классификации оргазма и пути его достижения (2016)
Гурженко Ю. М. - Оцінка психоемоційного стану чоловіків із сексуальними розладами та симптомами порушення нижнього сечового тракту, Квач М. Д. (2016)
Сакало А. В. - Зміни показників спермограми та рівня фолікулостимулювального гормону у хворих на семіному яєчка І стадії після ад’ювантної терапії карбоплатином (2016)
Березняков И. Г. - Проблемы резистентности бактерий к антибиотикам и пути их решения в урологической практике (2016)
Никитин О. Д. - Современные представления об антибактериальной терапии нозокомиальных инфекций мочевых путей (2016)
Возіанов С. О. - Контроль хемолітичної активності фітотерапії за допомогою променевої діагностики у пацієнтів з уролітіазом єдиної нирки, Мороз О. Л., Гурженко А. Ю. (2016)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності використання препарату Епадол Нео при лікуванні хворих на екскреторно-токсичне безпліддя, Литвинець-Кондрат В. Є. (2016)
Нуріманов К. Р. - Антиоксидантна терапія пацієнтів з екскреторно-токсичною безплідністю при хронічному абактеріальному простатиті, Савченко В. С., Порошина Т. В., Недогонова О. А., Драннік Г. М. (2016)
Горпинченко И. И. - Эффекты препарата Простекс (ректальные суппозитории с простатиленом) у пациентов с простатическим болевым синдромом, Сытенко А. М. (2016)
Мицик Ю. О. - Диференційна діагностика малих ниркових новоутворень: ефективність застосування вимірюваного коефіцієнта дифузії дифузійно-зважених зображень МРТ в якості променевого біомаркеру нирково-клітинного раку, Дутка І. Ю., Борис Ю. Б., Комнацька І. М., Дац І. В., Чернова Н. В., Воробець Д. З. (2016)
Жильчук Ю. В. - Експресія CD44 та CD24 у пухлинній тканині у хворих на рак передміхурової залози, Сакало В. С., Григоренко В. М., Сакало А. В., Задворний Т. В., Лук’янова М. Ю., Чехун В. Ф. (2016)
Головко С. В. - Роль біомаркерів та геномних факторів при активному спостереженні у хворих на рак передміхурової залози, Савицький О. Ф. (2016)
Мендусь С. П. - Заходи з підвищення ефективності роботи дренажу рисових систем (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасні вимоги енергозберігаючої політики щодо механічних вимірювань витрат води та теплової енергії, Кузьмич А. А. (2016)
Клімов С. В. - Аналіз сучасних технологій реконструкції ґрунтових дамб, Немоловська Н. А., Андрюк І. М. (2016)
Герасімов Є. Г. - Оцінка надійності стабілізаторів тиску в трубопровідних системах, Герасимов Г. Г. (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасний технічний стан меліоративного фонду Маневицького району Волинської області, Каращук М. М., Кузьмич А. А. (2016)
Ольховик О. І. - Можливості використання мікрогідротурбін на зрошувальних каналах для вирішення питань локального енергозабезпечення, Міськов М. О. (2016)
Кузьмич Л. В. - Визначення істотних тисків на транскордонні поверхневі водні об’єкти Рівненської області в сучасних умовах, Заяць М. В., Кузьмич А. А., Переходько І. В. (2016)
Турченюк В. О. - Фільтраційні процеси на рисових зрошувальних системах та їх вплив на формування еколого-меліоративного стану ґрунтів (2016)
Хлапук М. М. - Вплив гідравлічних параметрів потоку на пропускну здатність русла та заплави на передгірських ділянках річок, Ясінська Л. Р., Фещенко Л. В. (2016)
Шквир І. М. - Моделювання впливу водної ерозії на ґрунти (2016)
Ніколайчук О. М. - Обґрунтування гранично допустимих конструктивних параметрів гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Меддур А. С. Е. (2016)
Бомба А. Я. - Числові методи квазіконформних відображень моделювання повільного руху рідини у водоймах, Бойчура М. В., Савюк Є. В. (2016)
Маланчук З. Р. - Підземна газифікація покладів вугілля, Заєць В. В., Сольвар Л. М., Романчук С. С. (2016)
Маланчук З. Р. - Методи перетворення вугілля в газоподібний енергоносій на місці залягання, Заєць В. В., Сольвар Л. М., Романчук С. С. (2016)
Христюк А. О. - Результати натурних досліджень автоматизованого телевізійного комплексу свердловинного гідровидобутку на розсипних родовищах, Маланчук Є. З. (2016)
Маланчук З. Р. - Сучасні напрямки використання та переробки техногенних родовищ фосфогіпсу, Васильчук О. Ю., Оксенюк Р. Р. (2016)
Луценко С. О. - Дослідження взаємозв'язку ширини робочого майданчика і довжини фронту гірничих робіт (2016)
Симоненко В. І. - Технологічні аспекти екологозберігаючої доробки нерудних кар’єрів при їх ліквідації та консервації, Павличенко А. В., Черняєв О. В., Гриценко Л. С., Савенков С. С. (2016)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу доочистки води від домішок у багатошаровому швидкому фільтрі з пористим завантаженням (2016)
Одуд Л. М. - Застосування шару завислого осаду для пом’якшення води в пінополістирольних фільтрах (2016)
Назаров С. М. - Оптимізація енергетичних параметрів промивної системи сітчастих струменереактивних фільтрів великої продуктивності, Солодкий О. Д. (2016)
Филипчук В. Л. - Очищення води у фільтраційно-регенераційних біоплато, Бондар О. І., Курилюк М. С., Айайа Анієфіок, Кривошей П. П., Курилюк О. М., Почтар О. В. (2016)
Квартенко О. М. - Інтенсифікація роботи станції знезалізнення слабкокислих підземних вод з низьким лужним резервом (2016)
Орлов В. О. - Математичне моделювання контактного знезалізнення підземних вод для питного водопостачання, Мартинов С. Ю., Куницький С. О. (2016)
Бачишин Б. Д. - Визначення параметрів підкранових колії безвідбивним електронним тахеометром (2016)
Остапчук С. М. - Картографічне моделювання основних агрохімічних властивостей ґрунтів Волинської області, Мартинюк П. Ю. (2016)
Кочмарський В. З. - Вплив магнітного поля на реакції у водних розчинах (2016)
Сталінська І. В. - Аналіз впливу полігонів твердих побутових відходів на водні ресурси (на прикладі Дергачівського полігону) (2016)
Корчик Н. М. - Окисно-відновні процеси та хімічне осадження в технологіях регенерації Ферум (ІІ, ІІІ)-хлоридних та сульфатних висококонцентрованих розчинів травлення, Буденкова Н. М., Кирилюк С. В. (2016)
Марчук М. М. - Обґрунтування параметрів люнетів для відрізання профільних заготовок, Марчук Н. М., Гевко І. Б., Комар Р. В., Клендій В. М. (2016)
Кондратюк О. М. - Розширення технологічних можливостей вібраційної обробки деталей, Гевко Б. М., Ляшук О. Л., Галан Ю. Я. (2016)
Аврука І. С. - Дослідження математичної моделі процесу переміщення мехатронного пристрою в трубопроводі (2016)
Lukianchuk O. Р. - Research of Performance of the Working Body of the Single–Bucket Backhoe Excavator, Zahurskyi A. (2016)
Кусковець С. Л. - Шляхи вирішення проблем евакуації людей з будинків підвищеної поверховості на випадок пожежі, Москалик С. О. (2016)
Проценко С. Б. - Застосування комп’ютерного моделювання будівель для варіантного аналізу ефективності заходів з енергозбереження, Новицька О. С., Ковальчук В. П. (2016)
Сорока В. С. - Інформаційне забезпечення реалізації положень європейських стандартів вищої освіти у національному університеті водного господарства та природокористування, Лагоднюк О. А., Корбутяк В. І., Пшеюк О. О., Васильєва Г. Є. (2016)
Кундрат А. М. - Антиплоска деформація пружного тіла з системами колінеарних армуючих елементів різної кількості (2016)
Андрушков В. І. - Про можливість розрахунку оболонок довільної форми в прямокутних координатах з урахуванням неоднорідності її матеріалу по серединній поверхні, Гуртовий О. Г. (2016)
Дейнека О. Ю. - Напружена посадка замкненого кругового стрижня в круговий отвір нескінченної ізотропної пластинки, Сяський В. А. (2016)
Малець В. М. - Формування двошарових епоксикомпозитних покриттів під впливом фізичних полів, Кашицький В. П. (2016)
Стрілець О. Р. - Напружений стан напівпружної призматичної шпонки з замкнутими пружними ділянками на торцях, Стрілець В. М. (2016)
Петрівський Я. Б. - Алгоритм розрахунку траєкторії слабкомагнітної частинки при збагаченні методом сухої магнітної сепарації, Зубарєв А. І. (2016)
Двадцать лет – сорок конференций "Применение лазеров в медицине и биологии" (2013)
Колупаєва Т. В. - Застосування фотонно-магнітних матриць Коробова А. - Коробова В. "Барва-Флекс/24ФМ" для фототерапії в умовах санаторію, Цодикова О. А., Кривошликов Ф. І., Хакимова Г. Л. (2013)
Борисова Э. Г. - Использование синего света при терапии некоторых форм глосситов (2013)
Калинин Е. С. - Клиническая эффективность фототерапии симптоматического гингивита при генерализованном пародонтите первой степени излучением светодиодного активатора "LED-АКТИВ 05", Лунева В. А. (2013)
Федоров С. Н. - Применение фото- и фотомагнитной терапии в лечении пациентов старших возрастных групп, Джужа Т. В., Ткалина А. В. (2013)
Странадко Е. Ф. - Конференции по лазерной медицине как летопись двадцати лет развития фотодинамической терапии в России и Украине (2013)
Anu Mäkelä - Lasers in research and therapy: discoveries throughout the years (2013)
Залесская Г. А. - Изменение показателей оксигенации крови при фотогемотерапии (2013)
Горбунова Н. Б. - Изменение активности супероксиддисмутазы и каталазы в крови и иммунокомпетентных органах крыс с системным воспалением под влиянием непрерывного низкоинтенсивного лазерного излучения видимого диапазона спектра, Батай Л. Е., Водчиц А. И., Улащик В. С., Орлович В. А. (2013)
Войцехович В. С. - Исследование светоабсорбционных свойств биологической ткани и их значение для лазерной терапии, Ганул В. Л., Зайцев С. Л., Кравченко А. Н., Мамута А. Д., Холин В. В. (2013)
Долинский Г. А. - Каталитическая активность золотых наностержней при облучении на частоте плазмонного резонанса (2013)
Завадська Т. С. - Опосередкована фотолоном фотодинамічна терапія експериментальних гліом, Таранець Л. П., Тромпак О. О. (2013)
Стрельченко Ю. И. - Монотерапия ожогов полихроматическим поляризованным светом: физиологические механизмы, Гуляр С. А., Ельский В. Н. (2013)
Карандашов В. І. - Біологічні ефекти синього світла та перспективи їх використання в практичній медицині (2013)
Русанов К. В. - За синей птицей. Часть І, Русанова Е. Г. (2013)
Байбеков И. М. - Воздействие светодиодного излучения аппарата "Барва – Флекс/СИК" на заживление экспериментальных ран, Бутаев А. Х., Хашимов Ф. Ф., Мардонов Д. Н., Байбеков А. И. (2013)
Рожман А. О. - Методологія реалізації оптико-електронного каналу офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока, Павлов С. В., Івасюк І. Д., Тарновський М. Г. (2013)
Заболотна Н. І. - Застосування поляризаційного картографування двошарових біологічних об’єктів для діагностики стану одного з парціальних шарів, Павлов С. В., Івасюк І. Д. (2013)
Москвин С. В. - Математическая модель первичного механизма биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения (2013)
Кокодий Н. Г. - Анализ спектра сердечного ритма по данным фотопульсограммы, Тиманюк В. А., Измайлов Д. Ю. (2013)
Посохов Н. Ф. - Лечение вторичной невралгии языкоглоточного нерваметодом фотодинамической терапии (случай из практики), Свириденко Л. Ю., Странадко Е. Ф., Холин В. В., Самойленко В. В. (2013)
Тондий Л. Д. - О действии света на физиологические меры защиты организма, Закревская Е. Л. (2013)
Реферати публікацій з фотомедицини (2013)
Саврук М. П. - Розподіл напружень на контурі кутового закругленого вирізу за антиплоскої деформації, Казберук А., Тарасюк Ґ. (2011)
Кривий О. Ф. - Кругова міжфазна тріщина в неоднорідному трансверсально-ізотропному просторі (2011)
Стащук М. Г. - Вплив зовнішніх навантажень на перерозподіл водню у металі біля концентраторів напружень (2011)
Попов В. Г. - Крутильні коливання скінченного пружного циліндра зі зовнішньою кільцевою тріщиною (2011)
Мирсалимов В. М. - Частичное закрытие трещин в тепловыделяющем перфорированном массиве, Вагари А. Р. (2011)
Toribio J. - Environmentally-assisted fatigue crack growth in prestressing steel wires, Matos J. C., González В., and Escuadra J. (2011)
Гавриш В. І. - Крайова задача теплопровідності для кусково-однорідного шару з чужорідним включенням, Косач А. І. (2011)
Євтушенко О. - Числовий та аналітичний розв’язки теплової задачі тертя під час гальмування, Куцєй М., Гжесь П. (2011)
Федірко В. М. - Закономірності термодифузійного насичення титанових сплавів з аморфного бору в азоті, Погрелюк І. М., Самборський О. В. (2011)
Маркашова Л. И. - Оценка прочности и трещиностойкости металла железнодорожных колес после длительной эксплуатации, Позняков В. Д., Гайворонский А. А., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А. (2011)
Арендар Л. А. - Вплив навантаження на деформування поверхневого шару сталей з борохромовим покривом, Василів Х. Б., Широков В. В. (2011)
Пашечко М. І. - Оцінка зносотривкості евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr, з використанням багатокритеріального аналізу, Монтусєвич Ю. (2011)
Левицький В. О. - Фазові рівноваги в системі Y–Hf–Fe та воденьсорбційні властивості сплавів, Бабіжецький В. С., М’якуш О. Р., Ковальчук І. В., Рябов О. Б., Котур Б. Я. (2011)
Ünal I. - The influence of artificial saliva on NiTi orthodontic wires: a study on surface characterization, Zor S., and Atapek H. (2011)
Wykpis K. - The influence of current density of deposition on Zn–Ni coatings properties, Popczyk M., Niedbała J., Budniok A., and Łągiewka E. (2011)
Назарчук З. Т. - Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині у жорсткому з’єднанні шару з інтерфейсом, Куриляк Д. Б., Войтко М. В., Кулинич Я. П. (2011)
Карпаш М. О. - Оцінка втрат енергії акустичних коливань за ультразвукового контролю в середовищі природного газу, Котурбаш Т. Т. (2011)
Дмитрах І. М. - Українсько-грецький симпозіум з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій, Студент О. З. (2011)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2011 (2011)
Authors’ index (2011)
Бульвінський А. Г. - Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ – початок ХХ ст. (2015)
Бульвінський А. Г. - Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів (2015)
Дудко І. Д. - До питання про національні тенденції політичного відродження України періоду перебудови (2015)
Клименко Н. П. - Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип’якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки (2015)
Могильний Л. П. - Українське питання: еволюція поглядів С. Єфремова (2015)
Ніколаєва Т. М. - Релігійний вплив на суспільну ідеологію та меценатство в Підросійській Україні (2015)
Обметко О. М. - Роль земств у сфері охорони здоров’я населення українських губерній в останній чверті ХІХ ст. (2015)
Сацький П. В. - Принципи організації та здійснення правоохоронної діяльності в державах тюрків раннього середньовіччя (2015)
Сухобокова О. О. - Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. (2015)
Терещенко Н. В. - Особливості трудового менталітету української нації (2015)
Фігурний Ю. С. - Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) (2015)
Шульженко Ф. П. - Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність (2015)
Глазов Д. В. - Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки (2015)
Кабанець Р. Ю. - Військове найманство Візантійської імперії: традиції і специфічна роль Київської Русі (2015)
Топчій О. С. - Вчительство як інструмент антирелігійної пропаганди в сільській школі 1920–1930-х років (на прикладі Чернігівщини) (2015)
Хан Є. В. - Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) (2015)
Привітання ректора (2013)
Дьомін М. М. - Спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 – 15 років, Ісаєв О. П., Погорєльцев В. М., Чередніченко П. П. (2013)
Лаврик Г. И. - Системные принципы реконструкции жилой среды города, Щербакова Т. П. (2013)
Тімохін В. О. - Відзив на монографію професора Абизова Вадима Адільйовича "Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем" (2013)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз методів вирішення проблеми функціонально-планувальної оптимізації приморських міст АР Крим, Доненко В. І., Одінцова Є. О. (2013)
Баб’як В. І. - Передумови створення житла для мігрантів в призмі нормативно-правової бази України (2013)
Бакало Е. А. - Основные принципы реновации промышленных территорий и объектов промышленного назначения (2013)
Банах В. А. - Особливості урахування просторової роботи конструкцій будівель і ґрунтових основ у складних інженерно-геологічних умовах, Фостащенко О. М. (2013)
Богданов С. С. - Побудова математичної моделі результатів виміряних кутів електронним тахеометром в умовах вібрацій на основі експериментальних даних (2013)
Броневицький С. П. - Основні напрямки моделювання будівництва доступного житла у генеральних планах крупних міст (2013)
Веркалець І. М. - Принципи архітектурно-планувальної організації рекреаційних ландшафтів з урахуванням естетики природного довкілля (2013)
Водяник А. О. - Методи визначення концентрацій аероіонів та вмісту пилу у повітрі виробничих приміщень, Віднічук Т. В. (2013)
Габрель М. М. - Архітектурно-просторова морфогенеза сіл та сільського розселення Львівської області (2013)
Габрель М. М. - Структура і формулювання містобудівних задач (2013)
Голубенко В. В. - Визначення коефіцієнтів впливу типу житлової забудови на радіус пішохідної доступності (2013)
Гомон О. О. - Принципи розташування навчально-виховних комплексів в житловій забудові (2013)
Горковчук Д. В. - Аналіз інтегрування геоінформаційних ресурсів систем просторового планування територій в європейську інфраструктуру геопросторових даних INSPIRE (2013)
Грицюк Л. С. - Особливості інтеграції дітей з особливими потребами в соціальне середовище за допомогою архітектурних засобів, Ткачук Т. М. (2013)
Давиденко В. В. - Типи позаквартирних приміщень та ступені доцільності їх розміщення в структурі житлового будинку і прибудинковій території (2013)
Дёмин Н. М. - О применении методов теории потенциала в градостроительных задачах, Гоблик А. В. (2013)
Денисенко Н. О. - Проблеми ресурсного забезпечення розвитку міст (2013)
Диба Ю. Р. - Новгород на Волхові ІХ–Х ст., як історіографічний міф (2013)
Дивак В. І. - Вертикальні музеї та вертикальні розширення музеїв (2013)
Доненко В. І. - Шляхи покращення систем використання та обслуговування засобів механізації будівельних підприємств, Антипенко Є. Ю., Іщенко О. С., Кулік М. В. (2013)
Драпиковский А. И. - Затратный подход: эволюция концепции, Иванова И. Б. (2013)
Дубова С. В. - Транспортное обслуживание городских агломераций (2013)
Єфіменко В. І. - Пам'ятники індустріальної спадщини залізничної станції Кривий Ріг Головний в структурі техногенного туризму, Сухан О. П., Кочергін П. С., Гришковець Т. Ю. (2013)
Жовква О. І. - Значення іконостасу у православних культових спорудах (2013)
Жупаненко І. В. - Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 2: чисельні експерименти, Чибіряков В. К. (2013)
Зінов'єва О. С. - Архітетурна екологія та екологічна інфраструктура (2013)
Зінов'єва О. С. - Принципи гармонізації ритмічного розвитку міського планування (2013)
Іванова О. В. - Особливості впливу морфологічної складової на характер структурних елементів композиції графічних об’єктів реклами (2013)
Іваночко У. І. - Особливості архітектурно-просторової організації громадської забудови на реструктуризованих промислових територіях, Засадній М. Л. (2013)
Іваночко У. І. - Архітектурна форма і простір міста: гуманізація громадського простору, Іськович Н. В. (2013)
Іваночко У. І. - Організація торгово-громадських просторів в історичному середовищі міста, Курило І. В. (2013)
Катушков В. О. - Результати ректифікації "сирих" знімків центральної проекції (2013)
Кисіль С. С. - Питання будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах України (2013)
Клюшниченко Є. Є. - Гуманізація міського середовища (2013)
Колчунов В. І. - Методика визначення жорсткості плосконапружених і стрижневих залізобетонних складених конструкцій при сейсмічних впливах, Омельченко К. В., Тугай Т. В., Мар’єнков М. Г. (2013)
Корнєва О. В. - Історичні комплекси як об’єкти реконструкції (2013)
Кравченко З. М. - Дослідження точності та періодичності геодезичного моніторингу висотних споруд (2013)
Кравченко І. Л. - Особливості формування мережі центрів медично-соціальної реабілітації для дітей та підлітків з фізичними вадами (2013)
Краснянский Г. Е. - Методика электрофизических исследований бетона на ранних стадиях твердения, Азнаурян И. А., Кучерова Г. В. (2013)
Кузьменко Т. Ю. - Транспортна інфраструктура та міграційні процеси як пріоритетні фактори розвитку сільських поселень (на прикладі приміської зони м. Суми) (2013)
Куліков П. М. - Функціональні параметри галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті ефективного управління, Бондар О. А. (2013)
Лавріненко Л. І. - Особливості проектування та аналіз конструктивного рішення металевого купольного покриття аквапарку, Уманець Д. В. (2013)
Лапенко О. І. - Дослідження конструкцій покриття із сталезалізобетону, Тимошенко Л. М. (2013)
Левківський Д. В. - Визначення напружено-деформованого стану двошарової конструкції методом прямих (2013)
Линник І. Е. - Зв'язок компонентів, що впливають на еволюцію ергономічної системи "ВТМС" у замкнутому стані (2013)
Литвиненко І. В. - Практичні аспекти встановлення земельних сервітутів в містах, Проскурка О. О. (2013)
Лісниченко С. В. - Предметна кваліметрія в містобудуванні (2013)
Логвиненко О. С. - Формування структури та зв’язків рекреаційної системи малого міста з перспективою розвитку кластера (2013)
Лозинская В. А. - К вопросу создания градостроительного кадастра населённых пунктов, Назаров Г. А. (2013)
Лозинська А. О. - Формування архітектурного простору бальнеологічних курортів, Якубовський В. Б., Данчак І. О. (2013)
Лукомська І. О. - Оцінка сучасного стану архітектурно-ландшафтної організації долинного простору р. Чорний Черемош на фрагменті Красник-Устеріки (2013)
Максименко Т. В. - Система обслуговування туристів на території України (2013)
Маліновська О. В. - Проблеми організації територій та використання земель селищ міського типу, Мельничук О. Ю., Черняга П. Г. (2013)
Мамедов Т. А. - Аналітичні вирази, що описують поширення шуму на забудованих територіях (2013)
Махиня А. А. - Формування комунікативних компетенцій у навчанні іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі (2013)
Менейлюк А. И. - Современные технологии выравнивания крена здания, Галушко В. А., Шавва К. И., Колодяжная И. В., Менейлюк И. А., Пидойма А. С. (2013)
Михайленко В. Є. - Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази, Прищенко С. В. (2013)
Михайлов А. В. - Количественный показатель трудности сообщения (2013)
Наголкіна З. І. - Вплив випадкових факторів на теплопровідність будівельних огороджувальних конструкцій (2013)
Обідний О. Б. - Аналіз динаміки розвитку мережі об’єктів шкільного обслуговування Ново-Санжарського району (2013)
Осєтрін М. М. - Факторний аналіз витрат паливно-мастильних матеріалів транспортного потоку на перетинах міських магістралей, Тарасюк В. П. (2013)
Осипов С. А. - Классификация характерных дефектов и повреждений арочных конструкций и сводов памятников архитектуры (2013)
Осипов А. Ф. - Параметризация строительно-технологических характеристик объектов реконструкции (2013)
Осиченко Г. О. - Представлення про естетичний об’єкт в дослідженнях (2013)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. аналіз ІІ та ІІІ періодів (2013)
Паніна О. В. - Лексико-семантичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови) (2013)
Пеньков В. А. - Усовершенствованная модель влияния подработки на продольный профиль автомобильной дороги (2013)
Пеньков В. А. - Оценка состояния водоотвода на городских автодорожных мостах (2013)
Перькова М. В. - К проблеме сущности и функционально-пространтсвенной структуры архитектурных объектов, Лаврик Г. И. (2013)
Пестрикова А. Г. - Влияние элементов природного ландшафта на планировочный модуль градостроительных структур (2013)
Петрова Т. І. - Особлівости впровадження іноваційних методів навчання іноземним мовам студентів немовних вищіх навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2013)
Петрук Ю. О. - Еволюція типів спортивних будівель та споруд (2013)
Петруня О. М. - Вплив планувальноï та транспортноï структур мicта на формування системи технiчного обслуговування легкових автомобiлiв iндивiдуального користування (на прикладі міст України) (2013)
Пиличева М. О. - Анализ кадастровых статистических данных при разграничении форм собственности на землю (2013)
Плешкановська А. М. - Методи оцінки ефективності деяких видів реконструкції (2013)
Приймаченко О. В. - Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м. Києві (2013)
Богуміл Пухирж - Особливості розрахунку вартості реверсії в Чеській Республіці, Солоділова Л. В. (2013)
Рейцен Е. А. - Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения, Кучеренко Н. Н. (2013)
Рижик В. М. - Класифікація сучасних автовокзалів (2013)
Савйовский А. В. - Факторы оценки эффективности инвестиционно - строительного проекта в условиях города (2013)
Савченко О. О. - Прийоми організації території православних комплексів за умови формування зон психологічної реабілітації (2013)
Самедов А. М. - Консолидация слабого грунтового массива от воздействия подземного сооружения в полупространстве, Ткач Д. В. (2013)
Светличная О. С. - Условия формирования ревалоризационных мероприятий (2013)
Семененко М. В. - К вопросу транспортной комфортности проживания в современных украинских городах, Шилова Т. А. (2013)
Семененко М. В. - До питання інженерних вишукувань при проектуванні та реконструкції транспортних споруд в межах міста (2013)
Сеньковська Я. - Тенденції використання та розвитку промислових територій в генеральних планах м. Львова 1993 р. та 2008 р. (2013)
Скрипаль О. М. - Еволюція житлового середовища в аспекті екологічного підходу до формування (2013)
Соколенко В. М. - К вопросу количественной оценки факторов угроз градостроительной деятельности, Усенко В. Н. (2013)
Соловей Д. А. - Особенности консервации объектов капитального строительства (2013)
Солуха І. Б. - Дослідження питання діоксинів у навколишньому середовищі (2013)
Станкевич А. М. - Розрахунок балки-стінки методом "прямих”, Левківський Д. В., Тімофєєв А. С. (2013)
Стародуб І. В. - Перспективи територіального розвитку міст України в постіндустріальному суспільстві (2013)
Сулима-Самуйло Г. Д. - Особливості плати земельного податку за об’єкти, розташовані у підземному просторі, Малашевський М. А., Зарудна О. О. (2013)
Тарасенко І. П. - Методичний зміст заняття з іноземної мови: функціональність, як його складова (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Нова система нормування витрат часу для прийняття технологічних рішень (2013)
Усенко Н. В. - Результаты экспериментальных исследований образования наклонных трещин в железобетонных составных конструкциях (2013)
Царенко С. О. - Актуальні проблеми охорони та збереження пам’яток архітектури, Білоус М. Ю. (2013)
Чала О. А. - Засоби ландшафтної архітектури та вимоги до них в безбар'єрному середовищі (2013)
Чертков О. Ю. - Конструкції гідроізоляції – новий розділ у складі проектно-кошторисної документації, Соловей Д. А. (2013)
Чибіряков В. К. - Оцінка напружено-деформованого стану магистрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2013)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "безпечного" архітектурного середовища (2013)
Штепа К. О. - Вплив міського середовища на демографічну ситуацію в Україні (2013)
Шульга Г. М. - Еволюція розвитку гірськолижних комплексів в Українських Карпатах, Онуфрів Я. О. (2013)
Шульц Р. В. - Особливості інженерно-геодезичного забезпечення будівництва стадіону "Арена Львів", Білоус М. В., Анненков А. О., Ковтун В. Я., Хайлак А. М. (2013)
Яблонська Г. Д. - Житлові будинки-квартали (2013)
Яковенко И. А. - К образованию наклонных трещин в составных железобетонных конструкциях (2013)
Якубовський В. Б. - Бaгатофункціональний громадський простір в житловому середовищі, Паракуда І. В. (2013)
Якубовський І. В. - Міське садибне житло в україні кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. (2013)
Яценко В. А. - Теория и практика градостроительства Донбасса в начале 20 века (2013)
Головко О. М. - Сучасні підходи до формування теорії здорового харчування: економічний аспект (2016)
Дем’ян Я. Ю. - Наукові підходи до економічного поняття "сталий розвиток" (2016)
Жукова Л. М. - Вплив імплементації європейських норм на економічний розвиток держави (2016)
Захарін С. В. - Активізація українсько-китайського економічного співробітництва, Лі Інін, Ван Веньцянь (2016)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз інвестиційного забезпечення енергетичної галузі України, Рибчак В. І., Рибчак О. С. (2016)
Натрошвілі Г. Р. - Інтелектуальний капітал як чинник інноваційної діяльності (2016)
Савич О. П. - Формування цінностей споживачів на світовому ринку легкових автомобілів (2016)
Созанський Л. Й. - Методичний підхід до інтегральної оцінки зовнішньоекономічної складової конкурентоспроможності промислового сектора економіки (2016)
Токар Я. І. - Формування інституційної інфраструктури регулювання депресивних ринків праці (2016)
Бабіна Н. О. - Новітні підходи до організації підтримки економічної безпеки підприємства (2016)
Дробишева О. О. - Оптимізація структури основних фондів та їх значення у досягненні підприємством своїх цілей, Віташ Н. М. (2016)
Ігнатишин М. В. - Аналітика оборотного капіталу як спосіб удосконалення і оптимізація його структури (2016)
Кирилко Н. М. - Система управління виставковою діяльністю як забезпечення розвитку підприємства-експонента (2016)
Коваленко О. В. - Визначення резервів і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємства, Предеус А. В. (2016)
Лавриненко Л. Н. - Творческий труд и креативность в инновационной среде (2016)
Лизанець А. Г. - Регулювання товарної та асортиментної політики підприємства на засадах категорійного менеджменту, Долинай Т. Т. (2016)
Пилипчук В. П. - Еволюція маркетингу як науки: сучасний стан та перспективи розвитку, Данніков О. В., Івасько І. М. (2016)
Пугачевська К. Й. - Роздрібний товарооборот підприємств України: тенденції та проблеми (2016)
Феєр О. В. - Інвестиційне забезпечення діяльності вітчизняних підприємств (2016)
Чубірка Г. І. - Методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах (2016)
Ковальчук І. Є. - Туристично-рекреаційний потенціал гірських районів Українських Карпат: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Лендєл О. М. - Аналіз інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання Закарпатської області (2016)
Ліба Н. С. - Систематизація теорій регіонального розвитку в еволюційному порядку (2016)
Проскура В. Ф. - Інтегрований підхід до створення регіональної інформаційної системи ресурсного забезпечення (2016)
Ющик Л. В. - Цілі та завдання реалізації регіональної інноваційної політики (2016)
Korol S. - Accounting knowledge of facts of economic activity (2016)
Хорунжак Н. М. - План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: концепція та розвиток (2016)
Гладинець Н. Ю. - Монетарні засади забезпечення фінансової стабільності: світовий досвід та Україна (2016)
Коваленко Д. І. - Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Піскова Ж. В. - Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика (2016)
Фендик В. М. - Забезпечення виконання зобов’язань у сфері кредитно-інвестиційних відносин (2016)
Черничко Т. В. - Потребительское и инвестиционное кредитование как фактор влияния на динамику экономической конъюнктуры, Гайналbй М. П. (2016)
Бессонова М. М. - Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн (2015)
Гаєвська О. Б. - Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) (2015)
Годлюк А. М. - Імперативи формування глобальної політики США (2015)
Дудко І. Д. - Зовнішньополітичні та безпекові стратегії адміністрації Б. Обами щодо Китаю: від союзництва до протидії, Погорєлова І. С. (2015)
Клименко О. А. - Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності (2015)
Лакішик Д. М. - Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку (2015)
Перга Т. Ю. - Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС (2015)
Сацький П. В. - Витоки мілітаристської свідомості російського суспільства (2015)
Cмолянюк В. Ф. - Мілітарна культура українського суспільства: історія і сучас-ність (2015)
Толстов С. В. - Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції (2015)
Фесенко М. В. - Витоки на наслідки глобальної системної кризи (2015)
Чук О. В. - Становлення України як постіндустріального суспільства (2015)
Валюшко І. О. - Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність (2015)
Корольова А. С. - Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів (2015)
Пугачова Д. В. - Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" (2015)
Борис Євгенович Патон – президент НАН України (до 50-річчя з часу обрання президентом Академії наук Української держави) (2012)
Булик І. І. - Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнетних Sm–Co сплавах, Панасюк В. В. (2012)
Іваницький Я. Л. - Метод визначення характеристик тріщиностійкості пружно-пластичних матеріалів, Штаюра С. Т., Ковалік М. (2012)
Кіт Г. С. - Плоска деформація тіла зі стрічковим тепловиділювальним елементом, Галазюк О. В. (2012)
Силованюк В. П. - Довготривала міцність пружного тіла з еліптичною тріщиною, заповненою в’язкопружним матеріалом, Ревенко А. В. (2012)
Андрейків О. Є. - Визначення довговічності пластин з тріщинами за довготривалого статичного навантаження і локальної повзучості, Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Крадінова Т. А. (2012)
Жбадинський І. Я. - Нестаціонарна задача для біматеріалу з тріщиною та прошарком, Станкевич В. З. (2012)
Марущак П. О. - Комп’ютерне оцінювання глибини тріщин термомеханічної втоми за їх довжиною, Коноваленко І. В. (2012)
Маланчук Н. І. - Фрикційна взаємодія двох півплощин за наявності поверхневої виїмки, Качиньські А. (2012)
Дробенко Б. Д. - Обчислювальний експеримент з визначення циклічної довговічності барабана котла теплоелектростанції (2012)
Mroziński S. - Method of low-cycle fatigue test results processing, Lipski A. (2012)
Любименко Е. Н. - Формоизменение палладиевой пластины, индуцированное водородом (2012)
Опайнич І. Є. - Структура і термодеформаційні властивості гібридних композитів полімер–магнетит, Аксіментьєва О. І., Дьяконов В. П., Пєхота С., Уланський Я., Демченко П. Ю., Українець A. М. (2012)
Похмурський А. Ю. - Оцінювання впливу пітінгоподібних дефектів на міцність тонколистового сплаву Д16Т, Русин Б. П., Обух Ю. В. (2012)
Xu D. S. - Mechanical properties, wear and corrosion of boronized N80 tube steel, Xu X., Su Z. G., An J., and Lu Y. (2012)
Шейкин С. Е. - Повышение работоспособности пары трения титан–хирулен, Рутковский А. В., Ростоцкий И. Ю., Ефросинин Д. В., Бондарь В. К. (2012)
Кирилів В. І. - Підвищення зносотривкості середньовуглецевої сталі нанодиспергуванням поверхневих шарів (2012)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2012)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2012)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2012)
Капшій О. В. - Науково-навчальний семінар молодих учених "Наукові школи ФМІ – естафета поколінь" (2012)
Ігор Костянтинович Походня (до 85-річчя від дня народження) (2012)
Правила для авторів (2012)
Малюга В. В. - Розвиток процесів затоплення і підтоплення у сільському населеному пункті (2013)
Меддур Ахмедсалахеддін - Зміна надійності краплинних водовипусків "Silver Drip” при різних експлуатаційних режимах в лабораторних умовах (2013)
Попович В. Ф. - Використання агрогідрологічних моделей щодо оцінки водозабезпеченості зрошувальних модулів з метою визначення пріоритетів модернізації та реконструкції зрошувальних систем (2013)
Меддур Ахмедсалахеддін - Оцінка надійності краплинних водовипусків "Aqua Traxx”, "T-Tape” та "Silver Drip” в натурних умовах експлуатації (2013)
Дунаєва Є. А. - Вплив змін клімату та умов землекористування на формування водних ресурсів території (2013)
Грицина О. О. - Дослідження впливу інтенсивності перемішування мулової суміші на швидкість денітрифікації стічних вод (2013)
Кузло М. Т. - Моделювання вертикальних зміщень прилеглої території на Горбаківському водозаборі (2013)
Гироль А. Н. - Концепция улучшения качества воды в водопроводных системах, с помощью электромагнитных фильтров (2013)
Филипчук В. Л. - Електрохімічна обробка стічних вод в системах оборотного водопостачання підприємств (2013)
Куницький С. О. - Застосування повного факторного експерименту до моделювання процесу знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах з повною промивкою засипки (2013)
Саблій Л. А. - Використання біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами для очищення стічних вод, Бойчук С. Д. (2013)
Корчик Н. М. - Хімічні (реакторні) процеси очищення кислих відпрацьованих розчинів гальванічного виробництва від операцій покрить (2013)
Яцков М. В. - Фізико-хімічні особливості процесу йонного обміну в комбінованих системах очищення стічних вод гальванічного виробництва, Корчик Н. М., Бєлікова С. В. (2013)
Лебедь О. О. - Визначення динаміки активності радіоактивного забруднення стронцієм-90 річкових відкладень водної системи р. Горинь (2013)
Корчик Н. М. - Дослідження зміни складу та властивостей води при контакті з мінералами кремнієм та цеолітом, Буденкова Н. М., Пророк О. А. (2013)
Епоян С. М. - Поліпшення процесу осадження зкоагульованих домішок у горизонтальних відстійниках при підготовці питної води, Душкiн С. С. (2013)
Корчик Н. М. - Електрохімічні процеси вилучення металів з відходів гальванічного виробництва, Буденкова Н. М., Сень О. М. (2013)
Новохатній В. Г. - Зв'язок показників надійності кільцевих структур (2013)
Hzil Sadek - The influence of turbine shutdown state in a hydropower station on the initials values of water hammer with the method of characteristic, Herasymov H., Hafied Yacine (2013)
Ясінська Л. Р. - Дослідження структури рівномірного водного потоку на передгірських ділянках річок (2013)
Frar Ali - The influence of turbine shutdown state in a hydropower station on the initials values of water hammer with the method of Bergeron, Нerasymov Н., Hafied Yacine (2013)
Кравець С. В. - Моделювання раціональної форми зубців для руйнування льодових утворень на дорожніх покриттях, Тхорук Є. І., Голотюк М. В. (2013)
Налобіна О. О. - Аналіз технологій основного обробітку ґрунту та напрямків удосконалення знарядь для його здійснення, Мартинюк В. Л., Василюк В. І. (2013)
Васильчук О. Ю. - Лабораторні дослідження впливу установочних кутів розрізного ножа на сили різання ґрунтового середовища (2013)
Тхорук Є. І. - Експериментальне дослідження розміщення зубців на ударній плиті льодосколювача, Голотюк М. В. (2013)
Налобіна О. О. - Дослідження процесу підрівнювання стрічки льону під час виконання операції її підбирання, Пуць В. С. (2013)
Стрілець О. Р. - Експериментальні дослідження статики пружних шпонкових з’єднань (2013)
Кирикович В. Д. - Розрахунок параметрів і енергетичних показників фрезерного робочого органа для розробки ґрунту у водному середовищі (2013)
Хітров І. О. - Довговічність роботи корпусних деталей, Лущан Р. О. (2013)
Малащенко В. О. - Принцип передачі енергії двигунів автоматичними інерційно-вакуумними муфтами та їх динамічні характеристики, Федорук В. А., Стрілець В. М. (2013)
Булакевич С. В. - Моделі природноландшафтних елементів як інформаційна основа сучасних проектів організації території сільськогосподарських земель, Трохимець С. М. (2013)
Янчук Р. М. - Історична спадщина геодезичної Дуги Струве на теренах Рівненської області (2013)
Янчук Р. М. - Перспективи розвитку мережі перманентних станцій супутникових спостережень для визначення координат в реальному часі в Рівненській області (2013)
Лагоднюк О. А. - Геоінформаційне моделювання адміністративно-територіального устрою України (2013)
Дмитрів О. П. - Геоінформаційне забезпечення археологічних досліджень (2013)
Янків-Вітковська Л. М. - Про визначення параметрів іоносфери на GNSS станції RVNE в режимі реального часу, Савчук С. Г., Янчук Р. М. (2013)
Дмитрів О. П. - Рекомендації з використання земель за результатами прогнозної оцінки розвитку території зони спостереження Рівненської АЕС (2013)
Ревуцький В. Р. - Організаційні проблеми побудови інтегрованих кадастрових систем (2013)
Дмитрів О. П. - Геодезичний моніторинг територій еколого-небезпечних об’єктів та ГІС-технології (2013)
Пастушенко В. Й. - Програмний модуль вимірювання витрати газу в складі SCADA-системи TRACE MODE, Воєвода В. В. (2013)
Панчук Ю. М. - Деструктивні характеристики дрібнозернистого та крупнозернистого бетонів за малоциклових навантажень, Панчук О. Ю. (2013)
Дворкін Л. Й. - Вплив дисперсних наповнювачів на склад і структуру цементів низької водопотреби, Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В., Марчук В. В., Чорна І. В. (2013)
Пелешко І. Д. - Змінні проектування для формулювання задач оптимізації топології стрижневих конструкцій, Іванейко В. М., Юрченко В. В. (2013)
Беспалько Р. І. - Проблеми та перспективи моніторингу земель, що зазнають негативного впливу екзогенних геологічних процесів, Романко Р. М. (2013)
Черней Е. І. - Обґрунтування технології опробування і розробки важкопромивних розсипних родовищ, Калько А. Д., Морозюк С. В. (2013)
Ступнік М. І. - Дослідження та удосконалення схем розкриття та підготовки глибоких горизонтів шахт Кривбасу, Калініченко В. О., Колосов В. О. (2013)
Гнєушев В. О. - Роль торфово-болотних комплексів у забезпеченні екологічної безпеки Північно-Західного регіону України, Филипчук В. Л. (2013)
Корнієнко В. Я. - Технологічний процес видобутку бурштину за допомогою віброгідравлічного витягача, Мачук Є. Ю. (2013)
Стадник О. С. - Шляхи зниження собівартості торфових пелет (2013)
Боблях С. Р. - Технологічні схеми свердловинного гідровидобутку та підземного вилуговування (2013)
Мельник В. М. - Логіко-матаматичне моделювання площинної ерозії ґрунтів функціями відклику, Бліндер Ю. С., Фесюк О. В. (2013)
Лебедь О. О. - Вплив атмосферних чинників на інтенсивність вторинного космічного випромінювання (за результатами 2012 року) (2013)
Матус С. К. - Оцінка впливу рельєфних, кліматичних і технологічних факторів на умови формування водного режиму осушуваних земель (2013)
Степанюк А. А. - Oцінка ефективності різних технологій з різним ступенем розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів (2013)
Антоненко П. П. - Ефективність застосування кормових фітодобавок "Фітопанк" та "Гастроацид" за профілактики шлунково-кишкових хвороб лисиць, Шулешко О. О., Криленко С. В., Качалова О. А. (2016)
Бережнюк Н. А. - Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів, Царук Л. Л., Чорнолата Л. П., Здор Л. П. (2016)
Бондаренко В. В. - Показники якості свинини при згодовуванні БВМД "Мінактивіт", Гуцол А. В. (2016)
Бурлака В. А. - Вплив алюмосилікатів на вміст деяких мікелементів в молоці свиноматок, Лавринюк О. О., Давидов Е. А. (2016)
Голушко О. Г. - Консервант-обогатитель меланоидиновой природы в кормлении молодняка крупного рогатого скота, Надаринская М. А., Голушко А. В. (2016)
Гуцол А. В. - Продуктиність і якість мяса свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок , Овсієнко С. М., Діхтярук Н. С. (2016)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-6 на продуктивність, аміно- та жирнокислотний склад свинини, Марчак Т. В., Главатчук В. А. (2016)
Даниленко В. П. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на молочну продуктивність високопродуктивних корів голштинської породи угорської селекції, Бомко В. С. (2016)
Кулик М. Ф. - Консервування вологого зерна кукурудзи з пригніченням молочнокислого бродіння, Обертюх Ю. В., Тягун О. В. (2016)
Курнаєв О. М. - Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни, Сироватко К. М. (2016)
Мамченко В. Ю. - Вплив металохелатної композиції на ріст і розвиток телят, Кучер Д. М. (2016)
Непорочна О. Т. - Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки "мацераза" (2016)
Попков Н. А. - Эффективность новых структур рационов коров во 2-ю треть лактации для получения сыропригодного молока при летнем кормлении, Саханчук А. И., Каллаур М. Г., Невар А. А., Бученко В. П. (2016)
Радчикова Г. Н. - Использование вторичных продуктов в кормлении дойных коров, Шарейко Н. А., Куртина В. Н., Гурина Д. В., Ганущенко О. Ф. (2016)
Чорнолата Л. П. - Підвищення біологічної цінності протеїну в комбікормах птиці, Лихач С. М., Германюк О. А., Бережнюк Н. А. (2016)
Чудак Р. А. - Продуктинвість курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва, Вознюк О. І., Подолян Ю. М., Вальков О. О. (2016)
Булатович О. М. - Продуктивність ремонтного молодняку свиней залежно від способів його вирощування, Гончар В. І., Шутяк О. В. (2016)
Голубенко Т. Л. - Влияние породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят (2016)
Заєць А. П. - Генетична належність корів української червоно-рябої молочної породи до батьківської лінії важливий резерв покращення їх екстерєрного типу та підвищення молочної продуктивності, Мандрик М. О., Бігас О. В., Столяр Ж. В. (2016)
Леппа А. Л. - Динаміка показників крові зааненських козенят залежно від способу вирощування (2016)
Петрушко И. С. - Мясная продуктивность бычков лимузинской породы разных весовых кондиций, Лобан Р. В., Леткевич В. И., Сидунов С. В., Козырь А. А. (2016)
Поліщук Т. В. - Етологія надремнтного молодняку за різних способів утримання, Воробйова Т. В. (2016)
Польовий Л. В. - Мікрозабрудненість повітря у приміщеннях для утримання бичків української чорно-рябої молочної породи, Власенко В. В., Паладійчук О. Р. (2016)
Poliovyi L. - Selection of cows by different methods and purposes, Kazmiruk L., Kryuchkov M. (2016)
Польовий Л. В. - Особливості етології корів за різних розмірів комбібоксів для корів ніжного-щільного типу конституції, Кульчицька А. П. (2016)
Польовий Л. В. - Кількість ознак та підбір корів за різними типами, Ордіховська О. А., Мельник Т. А. (2016)
Угнівенко А. М. - Продуктивність бичків української мясної породи за різної вираженості мясних форм (2016)
Польова О. Л. - Основні принципи та концепція екологізації продукції тваринництва (2016)
Тітаренко О. М. - Теоретичні аспекти звязку продовольчої безпеки з відтворенням і збереженням агробіорізноманіття в умовах сталого розвитку виробництва (2016)
Гриб Й. В. - Еколого-фізіологічні особливості поширення очерету звичайного / Phragmites australis / та заходи із утилізації його фітомаси, Володимирець В. О. (2016)
Зотько М. О. - Стан іхтіофауни Сандракського водосховища, Марценюк Н. О., Сироватко К. М. (2016)
Реферати (2016)
Содержание (2016)
Назаренко Л. Г. - Окремі актуальні аспекти профілактики патології пологової діяльності в сучасній акушерській практиці (Клінічна лекція), Дуброва Л. Ю., Тарусіна О. В. (2016)
Шурпяк С. А. - 15 World congress on Menopause (IMS) Prague, Czech Republic 28 September – 1 October 2016. Пострелиз 15/го Международного конгресса по менопаузе, Прага, Чешская Республика (2016)
Вуттке В. - Роль Витекса священного (Vitex agnus castus) в гинекологической эндокринологии, Зайдлова-Вуттке Д., Ярри Г., Артымук Н. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Прогностичний ризик анеуплоїдій при майбутній вагітності залежно від числа попередніх репродуктивних втрат і віку матері (2016)
Камінський В. В. - Комплекс перинатальної охорони плода при асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції, Аношина Т. М., Жданович О. І. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Нетрадиционные методы лечения вазомоторных симптомов при угасании репродуктивной и овариальной функций с позиций доказательной медицины, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2016)
Дарий А. С. - Оптимизация современной диагностики хромосомных аномалий, выявляемых у супружеских пар с нарушением репродуктивной функции, Степанов А. А., Денисенко С. В. (2016)
Радзинский В. Е. - Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой, Ордиянц И. М., Побединская О. С., Зыков Е. В. (2016)
Маркевич В. В. - Гестационная динамика содержания и баланса эссенциальных микроэлементов в сыворотке крови и эритроцитах женщин разного репродуктивного возраста, рожающих впервые (2016)
Назаренко Л. Г. - Аспекты репродуктивного здоровья у женщин с низкой и избыточной массой тела при рождении, Нестерцова Н. С. (2016)
Жук С. И. - Пероральные пробиотики – залог успешной беременности, Ус И. В., Шляхтина А. А. (2016)
Гурженко Ю. М. - Обґрунтування удосконалення діагностики сексуальних розладів у хворих соматичного профілю на прикладі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Галушко О. А. - Діагностика та лікування водно-електролітних порушень у хворих на гострий інсульт на тлі супутнього цукрового діабету (2016)
Гурженко Ю. М. - Досвід медикаментозного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із сексуальними розладами, Квач М. Д. (2016)
Адамчук Н. В. - Пролонгована гормональна контрацепція: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я (2016)
Басюга І. О. - Корекція плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненої олігоамніоном (2016)
Антонюк-Кисіль В. М. - Тимчасова інтраабдомінальна екстравазальна транспарієтальна компресія термінального відділу черевної аорти – ключ до зменшення тривалості акушерської кровотечі і об’єму крововтрати, Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Дрозд В. В. (2016)
Korniyenko S. M. - The peculiarities of the history and condition of the endometrium of premenopausal women (2016)
Гришенко О. В. - Эффективный гемостаз в гинекологической практике, Бобрицкая В. В. (2016)
Подольський В. В. - Сучасні підходи до профілактики та лікування змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу, Подольський В. В. (2016)
Нігуца І. П. - Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції (2016)
Грек Л. П. - Интегрированный способ лечения синдрома хронической тазовой боли у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза (2016)
Онисько О.В. - Перинатальні наслідки у жінок із синдромом полікістозних яєчників на тлі інсулінорезистентності в анамнезі (2016)
Веропотвелян П. Н. - Трансплантация стволовых и прогениторных клеток в перспективе для коррекции последствий гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Жабицкая Л. А., Журавлева С. А. (2016)
Титенко А. Ю. - Оптимизация диагностики и лечения патологии шейки матки у девочек-подростков с различной сексуальной активностью (2016)
Paquette J. - Микроинвазия в сигмовидную кишку при внематочной беременности, Leboeuf M., Gorak-Savard E. (2016)
Менеджмент предменструального синдрома (2016)
Гурженко Ю. М. - Значення факторів ризику у безплідних чоловіків щодо вибору допоміжних репродуктивних технологій для відновлення фертильності подружньої пари, Куценко А. О. (2016)
Макаренко М. В. - Допоміжні репродуктивні технології та внутрішньоматкова патологія як фактори ризику передлежання плаценти, Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2016)
Лір В. Е. - Інформаційно-організаційні аспекти формування та моніторингу енергетичного балансу України (2016)
Іщук С. О. - Експортна активність промисловості регіонів України: ключові тенденції (2016)
Серебрянський Д. М. - Можливість паралельного функціонування податку з обороту та ПДВ: уроки для України, Стадник М. В. (2016)
Соколовская Е. В. - Налоговые льготы по НДС в странах Европы и основные причины их использования (2016)
Череватский Д. Ю. - "Утка-Кролик" индустриального парка (2016)
Сердюк О. С. - Концесія на доопрацювання підготовлених запасів шахтного поля з подальшою ліквідацією вугледобувних підприємств (2016)
Новікова О. Ф. - Мобілізація соціальних ресурсів внутрішньо переміщених осіб із промислових регіонів України на забезпечення розвитку територіальних громад, Шамілева Л. Л. (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
References (2016)
Відомості про авторів (2016)
Заєць В. В. - Обґрунтування необхідності та сучасні підходи до нормування водо- та енергозабезпеченості придунайських рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М. (2014)
Танасів Д. О. - Управління водними ресурсами у Франції, Кириша Р. О., Ткачук М. М. (2014)
Козішкурт С. М. - Збереження родючості ґрунтів Полісся потребує локального моніторингу (2014)
Живиця В. А. - Визначення максимальних витрат малих гірських річок Закарпаття за відсутності даних спостережень (2014)
Кір’янов В. М. - Біосферний підхід до гідромеліорацій (2014)
Клімов С. В. - Реконструкція гідромеліоративних систем зони надмірного зволоження з використанням дренажно-екранних модулів (2014)
Кір’янов В. М. - Застосування інформаційних технологій у водному господарстві (2014)
Ткачук Р. М. - Регулювання рівнів ґрунтових вод дренажними модулями (2014)
Пастушенко В. Й. - Математичне моделювання динаміки вологозапасів кореневого шару ґрунту, Стеценко А. М., Муран Р. О. (2014)
Ткачук Р. М. - Розрахунок відстаней між різнорівневими дренами дренажно-модульних систем, Ткачук М. М., Рокочинський А. М. (2014)
Гурин В. А. - Індекс надійністі залізобетоних плит кріплень укосу водогосподарських об’єктів, Нестерук Й. П., Радчук М. І. (2014)
Ковальчук В. А. - Технологія реагентного кондиціонування зброджених осадів міських стічних вод з одночасним видаленням амонійного азоту та фосфатів у вигляді струвіту (2014)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесів первинної очистки стічних вод із використанням пористих мікрочастинок, Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В., Сівак В. М. (2014)
Михайлов О. В. - Торфові фільтри для очищення поверхневих стоків: актуальність, виробництво, ефективність, Гнєушев В. О. (2014)
Меддур М. М. - Математичне моделювання процесу промивання пінополістирольної засипки (2014)
Хижняк О. О. - Використання коагулянтів для очищення води від бактерій (2014)
Гіроль М. М. - Дослідження роботи фільтра із пінополістирольним фільтруючим шаром та аераційною камерою і обґрунтування його параметрів роботи, Трач Ю. П. (2014)
Россінський В. М. - Оцінка зміни концентрації компонента при змішуванні його із стічною водою в апаратах проточного типу (2014)
Новицька О. С. - Дослідження структури витрат води в житлових будинках, Геніш О. В. (2014)
Дворкін Л. Й. - Фібробетон на малоклінкерному шлакопортландцементі, Мироненко А. В., Степасюк Ю. О., Брикса В. В. (2014)
Шинкарчук Н. В. - Контакт берегів розрізу між нескінченною ізотропною пластинкою і жорстким диском (2014)
Кочкарьов Д. В. - Про середні напруги зчеплення арматури з бетоном (2014)
Дворкін Л. Й. - Золовмісні бетонні суміші здатні до самоущільнення, Дворкін О. Л., Риженко І. М., Марчук В. В. (2014)
Брушковський О. Л. - До визначення полів напружень і деформацій у елементах силових конструкцій теоретико-експериментальним методом, Дубчак І. В. (2014)
Кованько В. В. - К вопросу начал инженерной деятельности человека на поверхности Луны, Древецкий В. В., Кованько О. В. (2014)
Налобіна О. О. - Прогнозування якості процесу знищення небажаної рослинності із застосуванням нейросіткових методів, Нікітін В. Г., Бундза О. З. (2014)
Кованько В. В. - Підземнорухомі пристрої багатоцільового призначення – створення, розвиток, інтелектуалізація, Древецький В. В., Кованько О. В. (2014)
Веремчук О. А. - Удосконалення газорозподільчого механізму двигуна внутрішнього згоряння шляхом мінімізації впливу зворотньо-поступальних інерційних мас (2014)
Ястремський С. В. - Сучасні конструкції акумуляторних паливних систем дизелів з електрокерованими гідропривідними насос-форсунками, Данилюк І. П., Зінь І. В. (2014)
Кондратюк О. М. - Фінішна обробка нових деталей конструкції тракторних сільськогосподарських причипів, Цилюк С. Г. (2014)
Веремчук О. А. - Безконтактний метод вимірювань геометричних відхилень поверхонь деталей машин (2014)
Ковальчук Р. В. - Дослідження параметрів бульдозерних відвалів, Макарчук О. В. (2014)
Ястремський С. В. - Особливості робочого процесу паливоподачі акумуляторної паливної системи з трьохклапанною електрокерованою гідропривідною насос-форсункою, Зінь І. В., Петринець В. Ю. (2014)
Сиротинський О. А. - Інформаційні потоки в логістичних системах транспортних підприємств, Пашкевич С. М., Чабан С. І., Дейнега І. О. (2014)
Грицина О. О. - Аналіз факторів ризиків аварійності розподільних газопроводів із поліетиленових труб (2014)
Грицина О. О. - Класифікація відмов газових розподільних мереж із поліетиленових труб. Потік відмов (2014)
Двалашвили Г. Б. - О новом виде денудационно-тектонических форм рельефа - "Карстовых кальдерах" (Грузия, Имеретия), Лежава З. И, Ежов Б. В., Табидзе Д. Д. (2014)
Дмитрів О. П. - Аналіз та дослідження впливу природних та техногенних факторів на стан території гідровідвалу розкривних порід Здолбунівського кар’єру крейди ПАТ "Волинь-цемент", Романюк Ю. С. (2014)
Остапчук С. М. - Структура та використання земель природно-заповідного фонду Славутського району Хмельницької області, Бондарець О. П. (2014)
Янчук О. Є. - Геоінформаційне забезпечення обліку рідкісних видів рослин (на прикладі Рівненського природного заповідника) (2014)
Дзюбинська О. В. - Інформаційна база забезпечення грошової оцінки рекреаційних територій (2014)
Ткачук О. А. - Оцінка причин затоплення каналізованих міських територій дощовими водами, Сальчук В. Л., Олексіюк О. В. (2014)
Ліпянін В. А. - Модель мережі фізкультурно-спортивних басейнів в системі розселення м. Рівне (2014)
Дмитрук В. П. - Модернізація житлових будинків перших масових серій, Мілаш Т. О. (2014)
Мухин И. Н. - Структурный синтез патентоспособных образцов конструкций машиностроительной продукции, Межуев А. Н., Межуєв Н. Н. (2014)
Мороз М. В. - Синтез та електропровідність сполуки Ag15(PS4)4Cl3 (2014)
Вадець Д. І. - Елементи зонної теорії твердих тіл, Дубчак В. А., Мороз М. В., Соляк Л. В. (2014)
Гаращенко В. І. - Теоретичні основи процесу осадження магнітних домішок в намагнічених феромагнітних загрузках, Гаращенко О. В., Лебедь О. О., Сафоник А. П., Кочергіна О. Д. (2014)
Мороз М. В. - Термодинамічні властивості фаз системи Ag2Te–Bi–Bi2Te3 (2014)
Кравец В. А. - Математическое моделирование экологической проблемы распределения выбросов бурого дыма, Недопекин Ф. В., Белоусов В. В., Бодряга В. В., Быковская Н. В. (2014)
Аревадзе І. Ю. - Бактерицидні властивості іонів срібла та їх вплив на кишкову паличку E.coli (2014)
Ткачук К. Н. - Безпека у концепції розвитку людини ООН, Зеркалов Д. В., Филипчук В. Л. (2014)
Филипчук В. Л. - Безпека експлуатації установок для електрохімічного очищення стічних вод промислових підприємств, Шаталов О. С. (2014)
Вісин О. О. - Міжнародний досвід соціального захисту потерпілих на виробництві (порівняльний аналіз) (2014)
Чабан В. Й. - Проблеми діяльності людини та взаємодії з засобами виробництва, Богданенко О. В., Прокопчук Н. М., Риженко І. М. (2014)
Корнієнко В. Я. - Сучасні технології видобутку бурштину з родовищ (2014)
Симоненко В. І. - Щодо оцінки пилоутворення при переробці сировини і відвантаженню продукції нерудних кар’єрів, Анісімов О. О., Руденко Б. В., Стріха В. А (2014)
Маланчук Е. З. - Экспериментальныеирегрессионные зависимости магнитной восприимчивости базальтового сырья от индукции магнитного поля сепаратора (2014)
Маланчук Е. З. - Результаты экспериментальных исследований технологичности переработки базальтов на магнитных сепараторах (2014)
Николайчук Л. М. - Інформаційна модель взаємодії суб’єктів права на основі стеганографії та шифрування, Николайчук Я. М. (2014)
Кондратенко Ю. П. - Метод агрегації узагальнених трапеційних лінгвістичних термів для задач багатокритерійного прийняття рішень, Сіденко Є. В. (2014)
Круліковський Б. Б. - Теоретичні основи та критерії оцінки структурної складності обчислювальних компонентів процесорів багаторозрядної арифметики, Возна Н. Я., Николайчук Я. М. (2014)
Бабіч О. - Педагогічні умови ефективного формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання у ВВНЗ прикордонного відомства (2016)
Біницька К. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи (2016)
Георгінова Л. - Основа педагогічних ідей Яна Амоса Коменського, Куриляк В. (2016)
Глотова І. - Мультикультуралізм як ціннісна орієнтація сучасної освіти (2016)
Григор’єва А. - Експлікація понять "творчість" та "творча особистість": психолого-педагогічний аспект (2016)
Завгородня Т. - Оволодіння міцними знаннями як важлива умова патріотичного виховання молоді: концепція Василя Сухомлинського (2016)
Іващенко В. - Проблеми формування креативної особистості фахівця в умовах сучасних технологічних змін у промисловому виробництві, Петренко В., Ясев О., Аврахов І. (2016)
Іконнікова М. - Методологічні орієнтири професійної підготовки філологів (2016)
Ісаєва І. - Використання досвіду професійної підготовки персоналу Федеральної поліції Німеччини в Україні як педагогічна проблема (2016)
Король С. - Соціолінгвістичний аспект у навчанні майбутніх вчителів іноземної мови (2016)
Корчевський Д. - Проблема інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в контексті експериментального дослідження (2016)
Круглик В. - Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста, Осадчий В. (2016)
Лемешко О. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2016)
Лисенко О. - Моральні цінності у контексті фахової підготовки майбутнього педагога (2016)
Магдюк О. - Особливості підходів, які використовуються у процесі вивчення студентами англійської мови (2016)
Майборода В. - Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна (2016)
Машкіна Л. - Особливості використання технології "Йєна-план" Петера Петерсена в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Мозолев О. - Процесуальна модель управління якістю освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі (2016)
Нагорна О. - Професійна підготовка магістрів за програмою "Міжнародні судові процеси і арбітраж" у Цюріхському університеті (2016)
Наумчук І. - Професійна культура керівника позашкільного навчального закладу як об’єкт наукового аналізу (2016)
Новікова Т. - Дидактико-методичний комплекс забезпечення процесу формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Огороднійчук І. - Умови розвитку педагогічної толерантності в сучасній школі (2016)
Озарко І. - Історіографічний аспект проблем підготовки вчителів іноземних мов у європейських вищих навчальних закладах (2016)
Осадча К. - Ключові моменти державної політики США щодо тьюторства як індустрії додаткових освітніх послуг (2016)
Осадчук Д. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх офіцерів морського торговельного флоту до роботи в екстремальних ситуаціях (2016)
Росквас І. - Творча індивідуальність як предмет креативної педагогіки (2016)
Савка І. - Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників (2016)
Стражнікова І. - Національно-орієнтовані концепти сучасних історико-педагогічних досліджень про розвиток освітніх систем Західного регіону України (2016)
Сущенко Л. - Безперервна освіта: особистісний і професійний онтогенез (2016)
Тадеєва М. - Підтримка викладання мов національних меншин у сфері освіти Чеської Республіки, Годунко Л. (2016)
Талалай Ю. - Принципи діяльнісного підходу та самостійного навчання іноземних мов крізь призму поглядів чеських педагогів (2016)
Ференчук І. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів (2016)
Хамська Н. - Формування моральних якостей майбутнього вчителя засобами притч (2016)
Чопик Ю. - Історіографія педагогічної компаративістики: проблема методології дослідження (2016)
Шоробура І. - Використання інформаційних технологій в управлінні вищим навчальним закладом (2016)
Шоробура І. - Теоретичні підходи до формування професійної компетентності майбутнього пожежного-рятувальника, Красуцька І. (2016)
Shupta O. - The Society Informatization Impact on the Professional Training of Future Interpreters in the Modern University (2016)
Юрченко О. - Структурний аналіз готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2016)
Содержание (2013)
Babichev S. A. - Application of entropy criterion for an estimating of quality of DNA microarray data normalization (2013)
Bodyanskiy Y. - On-line robust fuzzy clustering based on similarity measure, Shafronenko A. (2013)
Chizhenkova R. A. - Mathematical aspects of bibliometrical analysis of investigations carried out on neurophysiological objects of different kinds (medline-internet) (2013)
Geche F. E. - Spectral properties of discrete neural functions over a galois field, Kotsovsky V. M., Міtsa А. V. (2013)
Gvozdeva I. M. - Computer simulation of the acoustic coherent images forming and processing (2013)
Lytvynenko V. I. - Application of clonal selection algorithm for solving the problem of image segmentation cells (2013)
Lytvynenko V. I. - Clustering algorithm clonal selection (2013)
Marchenko O. I. - Technique for acceleration of XML documents validating against XSD schema, Pazii D. V. (2013)
Marchenko O. I. - To the question of code generation for templates of modeling languages, Pogorelov V. V. (2013)
Mikhalyov А. I. - Investigation of the fractal time series of temperatures in the electric arc furnace furnace using method of normalized R/S-analysis, But A. (2013)
Мitsa А. V. - Mathematical modeling of influence of layer nanodefects on the light transmission by optical elements with multilayer interference systems, Fekeshgazi I. V., Geche F. E., Kotsovsky V. M. (2013)
Peleshko D. D. - Segmentation of speech signal based on agregate matrix of information functions and entropy, Rashkevych M. I., Peleh Y. M., Peleshko M. Z. (2013)
Tsmots I. - Method of autonomous mobile robotic system motioncontrol based on fuzzy logic, Tkachenko R., Vavruk I. (2013)
Zvorykin V. B. - Tuning of parameters of a contour of speed in two-mass system with a big range of inertial masses, Stanchits G. U. (2013)
Моргун А. С. - Прогнозування за методом граничних елементів деформативності буронабивних паль з розширеною основою, Плясовиця В. Ю. (2016)
Ратушняк Г. С. - Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій багатоповерхових житлових будинків, Очеретний А. М. (2016)
Гумницький Я. М. - Очищення газового середовища від oксиду сульфуру(IV) хемосорбційним методом, Дерейко Х. О., Симак Д. М. (2016)
Березюк О. В. - Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі комп’ютерної програми "PlanExp" (2016)
Мартинов С. Ю. - Очистка підземних вод за допомогою баштових водоочисних установок, Мінаєва Н. Л., Куницький С. О. (2016)
Багацький В. О. - Тарифи на житлово-комунальні послуги: чи є вони економічно обґрунтованими? (2016)
Прищак М. Д. - Теорія стилів менеджменту І. Адізеса: на шляху формування системного підходу до менеджменту, Лесько О. Й. (2016)
Головченко О. М. - Напрям модернізації енергоблока ТЕС, Нанака О. М. (2016)
Савенко О. С. - Інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність поліморфного програмного коду, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2016)
Романюк О. Н. - Анізотропна фільтрація текстур з використанням методів кешування, Дудник О. О. (2016)
Тимофієва Н. К. - Використання комбінаторного аналізу для моделювання об’ємного координатного комутатора (2016)
Прилипко О. І. - Моделі та методи організаційного управління поведінкою групи людей, Овезгельдиєв А. О. (2016)
Синюк О. М. - Визначення пружних властивостей аморфно-кристалічних полімерів сферолітної структури (2016)
Рудь В. Д. - Технологія отримання порошкових градієнтних матеріалів з порошків сталі AISI430 та сапоніту, Христинець Н. А. (2016)
Абрамовіч Н. Д. - Вивчення глибинної структури когерентної складової і некогерентного фону багатократно розсіяного світлового поля за широкої варіації структурних і біофізичних параметрів біотканини, Дік С. К., Кватернюк С. М., Петрук В. Г. (2016)
Бортник Г. Г. - Метод цифрового спектрального аналізу сигналів у реальному масштабі часу, Бортник О. Г., Васильківський М. В. (2016)
Залюбівська О. Б. - Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів та їх реалізація (2016)
Фрицюк В. А. - Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ (2016)
Барась С. Т. - Зміст фундаментальної математичної підготовки студентів радіотехнічних спеціальностей, Коломієць А. А. (2016)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2016 рік (2016)
Світлій пам’яті професора Марії Олександрівни Олікової присвячується (2015)
Авдєєнко Т. - Прагматичні особливості ретранслятивного дискурсу як глобального мовленнєвого акту (2015)
Бойчук В. - Афективи як вербальні засоби вираження песимізму в сучасній англійській мові (2015)
Бондар Т. - Безеквівалентна лексика: труднощі перекладу (2015)
Verbytska A. - Cognitive Approaches to the Study of Distress in English Media Discourse (2015)
Vorobiova T. - Salinger’s Narrative Strategies in Conveying the Themes of Alienation, Loneliness and Despair in the Short Story "For Esmé with Love and Squalor”, Smalko L. (2015)
Гедз С. - Риторичні запитання в сучасній англійській мові: комунікативно-функціональний аспект (2015)
Гороть Є. - Сучасна лексикографія: проблеми й перспективи, Малімон Л. (2015)
Данилюк Н. - Мовностилістичні засоби зображення дівчини в українських та англійських народних піснях (2015)
Добжанська-Найт Н. - Відображення поняття a happy woman / щаслива жінка в англійській та українській мовах (на матеріалі результатів інтернет-пошуку) (2015)
Єфимчук Г. - Особливості вербальної об’єктивації лінгвокультурного концепту ARROGANСE (2015)
Жулінська М. - Морбіальна концептуальна метафора у сучасному німецькому політичному дискурсі, Смоляр Н. (2015)
Карпіна О. - Мовна особистість: її системні елементи та функціонування (2015)
Kinakh L. - Framestrukturen der Charakteristik der Handelnden Personen im Schöngeistigen Diskurs, Kozak S. (2015)
Лавриненко О. - Функціонування асоціативного механізму пам’яті в процесі семантизації слів іноземної мови (2015)
Лещук Ю. - Семантичні особливості нейтральної лексики у поетичному тексті Пауля Целана (2015)
Мазяр О. - Драматургія Лесі Українки в контексті французького класицизму (2015)
Мачульська К. - Лексико-граматичні засоби реалізації комунікативних стратегій і тактик у рекламних слоганах (2015)
Navrotska I. - The Problem of Polysemy and Homonymy in the System of English Noun (2015)
Nizhehorodtseva-Kyrychenko L. - Personification of Mental Concepts (2015)
Павлюк М. - Паравербальні засоби комунікації (на матеріалі німецької мови) (2015)
Пасик Л. - Концепт як об’єкт дослідження когнітивної лінгвістики (2015)
Potapenko L. - Gra Słów w Listach Antoniego Czechowa Czynnikiem Tekstotwórczym (2015)
Рогач О. - Ксенофобія та національні стереотипи (2015)
Рогач Ю. - Структурно-прагматичні особливості мови газет (2015)
Розвод Е. - Типи концептів та їх класифікація в сучасному мовознавстві (2015)
Семенюк О. - Семантична двозначність лексичних одиниць, утворених додаванням префікса auto- (на матеріалі французької мови (2015)
Сірик Л. - Мистецько-громадянська позиція українських неокласиків: між європейським Сходом і Заходом (2015)
Смаль О. - Прагматичні особливості представлення знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі (2015)
Тригуб Г. - Особливості вербальної професійної комунікації, Хникіна О. (2015)
Федецька Ю. - Принципи виокремлення номінативного поля концепту "батьківство" в сучасній англійській мові (2015)
Yatskiv N. - L’oeuvre de Jules et Edmond de Goncourt dans la Critique Litteraire Française (2015)
Відомості про авторів (2015)
Акімова А. - Вплив "культурної революції" на новітню китайську драматургію (2016)
Безносюк О. - Психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, Златніков В. (2016)
Біскуб І. - Лінгвістична й когнітивна категоризація: особливості розмежування (2016)
Бондар Т. - Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу) (2016)
Бондарчук О. - Лінгвокультурний типаж Аussteiger у лінгвокультурології (2016)
Волошинович Н. - Мовленнєва агресія в інтернет-комунікації (2016)
Гуз О. - Особливості іспанської мови в країнах Латинської Америки (2016)
Гусак Л. - Асоціативне засвоєння іншомовного навчального матеріалу молодшими школярами (2016)
Дмитрасевич Р. - До питання про класифікацію англомовних термінів юридичної психології (2016)
Жолтаева Г. - Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, Кылышпаева М., Ханина Н. (2016)
Жуйкова М. - Словникові дефініції та принцип антропоцентризму (2016)
Зацний Ю. - Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови (2016)
Khalilovа S. - Formation of Intercultural Competence of Foreign Languages through the System of Higher Education (2016)
Каліщук Д. - Лексичні маркери концептуальних стилів Б. Обами та Дж. Буша (2016)
Косович О. - Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел) (2016)
Котис О. - Challenges of Teaching Academic Writing to Ukrainian ESL Students (2016)
Макарук Л. - Паралінгвальні засоби як композиційні складники сучасних англомовних мультимодальних текстів (2016)
Мамосюк О. - Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів (2016)
Мусійчук Т. - Комунікативна ситуація обурення (2016)
Павлюк А. - Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов, Рогач О. (2016)
Панченко В. - Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету (2016)
Пасик Л. - Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації, Рись Л. (2016)
Розвод Е. - Міфологічне та символічне значення концепту SUN як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносу (2016)
Sadova H. - Instant Actions in Modern English: Achievements vs Semelfactives (2016)
Семенюк Т. - Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів (2016)
Сірик Л. - Російські поети-символісти в оцінці та перекладах українських неокласиків (2016)
Smalko L. - English Children’s Literature: Modern Trends in Themes and Narrative Strategies (2016)
Смольницька О. - Переклад концептів світської лірики вибраних державних діячок Європи (Х–ХVI ст.) (на матеріалі англо- і ґельськомовної поезії) (2016)
Станіслав О. - Синтаксична когезія як відображення культурної парадигми епохи (на матеріалі "потоку свідомості" М. Пруста) (2016)
Хірочинська О. - Фонетичні особливості сучасної французької мови (2016)
Чернецька Н. - Жаргонна метафоризація як засіб реалізації творчого потенціалу мовлення в студентському іспаномовному середовищі (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ткачук П. П. - Основні історичні етапи розвитку Збройних Сил України у 1991–2016 рр., Харук А. І. (2016)
Голубко В. Є. - Михайло Грушевський про роль військового фактора в державотворчих процесах Центральної Ради (2016)
Голик М. М. - Формування та становлення Національної гвардії України (1991–1999 рр.), Папікян А. Л. (2016)
Єфімов Г. В. - Становлення та розвиток системи територіальної оборони України: історія та сучасність, Музика О. О. (2016)
Казан Е. М. - Становлення і розвиток системи військово-медичної освіти в Україні у 1992–2016 рр.: історичний аспект (2016)
Можаровський В. М. - Аналіз методичного апарату обґрунтування бойового складу Сухопутних військ Збройних Сил України, Потапов Г. М. (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950-х рр., Лісов О. С. (2016)
Дем’янюк О. Й. - Розвиток мінно-загороджувальної справи на Чорному морі під час Першої світової війни (2016)
Заболотнюк В. І. - Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині (1918–1939) (2016)
Нагірняк А. Я. - Національно-організаційні засади формування українського стрілецтва на початку XX ст. (2016)
Попович О. А. - Масмедійний дискурс українского визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) (2016)
Скорич Л. В. - Деякі аспекти агресії Польщі проти ЗУНР у 1918–1919 рр. (2016)
Соловей В. О. - Діяльність похідних груп ОУН (Б) у Кам’янець-подільській області в 1941–1942 роках (2016)
Стасюк О. Й. - Протистояння влади та націоналістичного підпілля під час виборчих кампаній 1946–1947 років у західноукраїнських областях (2016)
Терський С. В. - Південні кордони Галицького князівства та проблема літописних тиверців: стан і перспективи дослідження (2016)
Сіромський Р. Б. - Обставини імміґрації колишніх вояків дивізії Ваффен СС "Галичина" до Канади після Другої світової війни (2016)
Камошинські С. - Державна безпека і збройні сили Республіки Польщі в політичних посланнях (‘exposé’) польських прем’єр-міністрів (від Тадеуша Мазовецького до Беати Шидло) (2016)
Щеглов А. Ю. - Створення й діяльність "Львівського комітету фізичного виховання та військової підготовки" у Другій Речі Посполитій (1927–1939) (2016)
Конціцька Г. - Проблеми безпеки в країнах Центральної та Східної Європи: сучасний політичний вимір (2016)
Марцінко Н. М. - Економічне підгрунття євразійських утворень: історичний аспект (2016)
Трофимович Л. В. - Будапештський меморандум 1994 р. та міжнародні "гарантії" безпеки України (2016)
Бураков Ю. В. - Нові джерела з історії партизанського руху в Україні часів Другої світової війни, Рижов Є. В. (2016)
Содержание (2014)
Хандецький В. С. - Вплив навантаження каналів на маршрутизацію за алгоритмом дифузного оновлення, Хандецький П. В. (2014)
Ivon A. I. - Application of bitmaps for increasing data processing accuracy in physical experiment, Ivon Y. A., Lavrov R. I. (2014)
Ахметшина Л. Г. - Автоматическая оценка яркости и контраста при определении качества изображения, Егоров А. А. (2014)
Литвинов А. A. - Оптимизация процесса разработки многослойных програмных приложений, Грузин Д. Л., Вякилов А. С. (2014)
Ивон А. И. - Частота модуляции тактового сигнала при использовании режима троттлинга для защиты процессора от перегрева, Истушкин В. Ф. (2014)
Пономарев И. В. - Исследование методов оптимизации web-сайтов на базе CMS Drupal (2014)
Литвинов А. A. - Оценка и обнаружение медицинских стандартов клиники хирургического профиля, Полухин Г. В., Истомина В. В. (2014)
Сівцов Д. П. - Оцінка висоти елементів рельєфу металевих поверхонь з застосуванням цифрового оптичного сканування, Хандецький В. С., Григор’єв В. М. (2014)
Твердоступ Н. И. - Генератор гармонических колебаний на основе комбинированной операционной схемы (2014)
Герасимов В. В. - Спектральна ідентифікація модуляційних імпульсів різних амплітуд в дефектоскопії композитних матеріалів (2014)
Рыбка Ю. М. - Матричный алгоритм нахождения простых импликант булевых функций (2014)
Матвеева Н. А. - Использование искусственных нейронных сетей для решения задач классификации в дефектоскопии (2014)
Григорьев В. М. - Детектируемость линейных нестационарных многосвязных систем автоматического управления (2014)
Крохин В. В. - Ускорение вычислений с помощью Матлаб путем распараллеливания, Кузьменко Н. О. (2014)
Мартинович Л. Я. - Використання штучних нейронних мереж для дослідження електромагнітних полів вуглецевих композитів, Лазоренко Ю. В. (2014)
Карпенко Н. В. - Моделювання структури твердих розчинів заевтектичних фаз на основі заліза (2014)
Дробахин О. О. - Экспериментальная оценка разрешающей способности многочастотных радиолокационных изображений при обратном синтезировании апертуры в промежуточной зоне излучения, Короткая В. Г., Шерстюк Г. Г. (2014)
Иващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях существования проверяющего теста длины 2 для асинхронных автоматов Мура, Тимошкин А. И. (2014)
Пошивалов В. П. - Общие принципы обеспечения надёжности эргатических систем, Даниев Ю. Ф., Резниченко Л. В. (2014)
Кадильникова Т. М. - Загальні закономірності застосування вібрації при класифікації сировини для металургійного виробництва, Сіліна Н. О., Шинковська І. Л., Заєць І. П. (2014)
Кирия Р. В. - Определение критерия эффективности системы подземного конвейерного транспорта угольных шахт в режиме поддержания заданного уровня груза в аккумулирующих бункерах, Мищенко Т. Ф., Бабенко Ю. В. (2014)
Водолазский Ю. А. - Предметно-ориентированное проектирование приложений с использованием ограниченных контекстов и контекстных карт, Калиберда Ю. О., Михалёв А. И. (2014)
Гнатушенко В. В. - Комп’ютерна технологія підвищення інформативності сканерних даних ДЗЗ, Загородня Л. С., Шевченко В. Ю., Хімель В. C. (2014)
Богатирьов Д. В. - Визначення еквівалентної проекції висоти перетину барабана з непарною кількістю ножів, Сало В. М., Кислун О. А. (2016)
Васильковська К. В. - Моделювання точного висіву пневмомеханічним висівним апаратом (2016)
Герук С. М. - Тенденції розвитку конструкцій картоплезбиральної техніки, Герасимчук Д. В. (2016)
Голуб Г .А. - Моделювання процесу руху компосту по лопаті барабана під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Дейкун В. А. - Визначення факторів, які впливають на процес розподілення гранул добрив в підлаповому просторі конічним розподільником, Тучков Є. О. (2016)
Заєць М. Л. - Теоретичне обґрунтування параметрів розподільника насіння сошника для підґрунтово-розкидного способу сівби (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Теоретичне моделювання коливального руху фронтально навішеної на інтегральний орно-просапний трактор ХТЗ-16131 гичкозбиральної машини (2016)
Котов Б. І. - Теоретичні дослідження процесу охолодження зернового матеріалу при переміщенні у вібровідцентровому шарі, Калініченко Р. А., Курганский О. Д., Степаненко С. П., Швидя В. О. (2016)
Кривоблоцька Л. М. - Сингулярні ітерації в задачах газової динаміки (2016)
Кувачов В. П. - До питання компонування спеціалізованих ширококолійних енерготехнологічних транспортних засобів для колійної системи землеробства (2016)
Лещенко С. М. - Вплив конструктивно-технологічних параметрів комбінованого глибокорозпушувача на обробіток ґрунту, Сало В. М., Петренко Д. І. (2016)
Невдаха А. Ю. - До розрахунку міцності різьбових з’єднань, Дубовик В. О. (2016)
Проценко В. О. - Деформації канатів у муфтах від неспіввісності з урахуванням їх закріплення, Клементьєва О. Ю. (2016)
Пустовіт С. В. - Визначення зон деформації ґрунту при роботі дискових знарядь, Котков В. І., Шмалюк М. І. (2016)
Savchenko V. - Researching indexes of reliability of systems of microclimate control onto productivity of products of protected soil, Minenko S., Krot V. (2016)
Адамчук В. В. - Стан та перспективи наукових досліджень галузі агроінженерії, Булгаков В. М. (2016)
Войтік А. В. - Технологія обробітку ґрунту стріп-тіл: історичний розвиток та поширення в Україні, Вихватнюк Р. В., Худік Л. М. (2016)
Герук С. М. - Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші, Довбиш А. П. (2016)
Гончаренко Б.М. - Розроблення автоматизованої системи керування технологічними процесами виробництва хліба з використанням сценарного підходу, Кишенько В. Д., Лобок О. П., Кронг Є. В., Віхрова Л. Г. (2016)
Єніна І. І. - Дослідження взаємодії електромагнітного поля з ґрунтом (2016)
Кістечок О. Д. - Показники роботи орного машино-тракторного агрегату, утвореного за схемою "push-pull" (2016)
Котов Б. І. - Технологічні аспекти сепарації зерна у вертикальному каналі, Степаненко С. П. , Швидя В. О. (2016)
Куликівський В. Л. - Дослідження процесу травмування зерна гвинтовим конвеєром, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2016)
Лімонт А. С. - Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця, Поліщук О. С., Плужніков О. Б. (2016)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження конусного стабілізатора потоку сипкого матеріалу установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2016)
Рубльов В. І. - Діагностика як складова оцінки технічного стану машин, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2016)
Свірень М. О. - Вплив енергії геоелектромагнітного поля на підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Амосов В .В., Шмат С. І., Іванько І. П. (2016)
Сущенко О. А. - Структурно-параметричний синтез дискретної робастної системи стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі (2016)
Швець І. А. - Застосування безперервного інжекційного способу подачі циклової порції газового палива для двигуна мобільної малопотужної електростанції (2016)
Вахніченко Д. В. - Розмірна та параметрична градація верстата з МПС, Верхогляд Ю. І., Брайко М. В. (2016)
Дворук В. І. - Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі, Борак К. В., Добранський С. С. (2016)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз гідродинамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса, Магонець Є. В., Кулєшкова К. Ю., Руденко Т. В., Красота М. В. (2016)
Кухарець С. М. - Рух сільськогосподарських матеріалів нахиленою робочою поверхнею, Пінкін А. А., Ярош Я. Д. (2016)
Мажейка О. Й. - Оцінка механічних характеристик матеріалів при лазерному термозміцненні деталей сільськогосподарської техніки (2016)
Мірзак В. Я. - Принцип динамічного підстроювання як спосіб підвищення якості тонколистового розділового штампування, Боков В. М. (2016)
Chernovol M. - Appliances for FANT of cylinder liners, Shepelenko I., Budar Mohamed R. F. (2016)
Мороз С. М. - Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництва, Єніна І. І., Мороз А. С. (2016)
Нестеренко О. В. - Дослідження безконтактного руху легких домішок у вертикальному пневмосепаруючому каналі, Лещенко С. М., Петренко Д. І., Гончарова C. Я., Мельник Ю. В. (2016)
Ошовський В. Я. - Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дисульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя (2016)
Пархоменко Ю. М. - Розрахунок системи стабілізації температурного режиму в процесі фрикційного формоутворення, Гамалій В. Ф., Босько В. В. (2016)
Підгаєцький М. М. - Синтез теоретичної концептуальної схеми продукційного хонінгувального верстата, Щербина К. К., Громко О. М., Дяченко Т. В. (2016)
Сіса О. Ф. - Обробка розмірною електричною дугою шестигранних порожнин пуансонів гарячого пресування (2016)
Студент М. М. - Вплив підвищеного тиску повітряного струменю на структуру і властивості електродугових покриттів, Гвоздецький В. М., Маркович С. І. (2016)
Анастасенко С. М. - Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення, Будуров В. Л., Григурко І. О. (2016)
Теслюк Г. В. - Результати польових досліджень дискаторів в різних грунтових умовах, Волик Б. А., Пугач А. М., Брижатий І. Ю. (2016)
Содержание (2014)
Ivaschenko V. P. - Specifics of constructing of maximally parallel algorithmic forms of the solving of the applied tasks, Shvachych G. G., Tkach M. A. (2014)
Кузнецов Б. И. - Многокритериальный синтез многомассовых электромеханических систем на основе стохастических мультиагентных алгоритмов оптимизации роем частиц, Никитина Т. Б., Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Федорович А. И. - Исследование непараметрических критериев сдвига в задачах неразрушающего контроля (2014)
Храмов Д. А. - Компьютерное моделирование развертывания весомой нити с помощью физических движков (2014)
Ivaschenko V. P. - Prospects of network interface infinipband in multiprocessor computer systems for solving tasks of calcualtions' area spreading, Shvachych M. A., Tkach G. G. (2014)
Skrupskaya L. - The method of failure prediction in the high voltage transformer equipment based on the metric classification of diagnostic features' trends, Oliinyk А., Polyakov M. (2014)
Бахрушин В. Є. - Визначення критичних значень критерію типу Колмогорова-Смирнова для деяких типів розподілу методом Монте-Карло, Дудко І. О. (2014)
Ермакова В. - Исследование фонетических алгоритмов с помощью оценки Jaro, Селиверстова Т. В. (2014)
Кириченко Л. О. - Сравнительный анализ информационной сложности хаотических и стохастических временных рядов (2014)
Кирия Р. В. - Математические модели функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт, Мищенко Т. Ф., Бабенко Ю. В. (2014)
Михайловский Н. В. - Исследование чувствительности модели теплового состояния системы "расплав–ковш", Бейцун С. В. (2014)
Островская Е. Ю. - Нечеткая модель оценки коэффициента сцепления "автомобиль-дорога", Колбун Д. А. (2014)
Рудакова А. В. - Оптимизация подсистем мониторинга распределенных объектов методами спектрального анализа, Поливода О. В. (2014)
Bondarenko Е. - Modern parallel programming tools for solving system of the linear equations by conjugate gradient methods (2014)
Ус С. А. - Алгоритм решения двухэтапной задачи размещения производства с предпочтениями, Станина О. Д. (2014)
Бодянский Е. В. - Диагностирующая нейро-фаззи-система и ее адаптивное обучение в задачах интеллектуальной обработки данных медико-биологичеких исследований, Винокурова Е. А., Мулеса П. П., Перова И. Г. (2014)
Евтушенко Г. Л. - Разработка веб-приложения "Система поддержки принятия решений NooTron 3. 0", Воюев А. С., Градовский А. О., Грачев Н. А., Макаров В. Г., Штефан Ю. С. (2014)
Дейнеко А. А. - Адаптивный метод комбинированного обучения-самообучения нейро-фаззи систем, Дейнеко Ж. В., Турута А. П., Бодянский Е. В. (2014)
Guda A. I. - Influence of input and measurement noise to lorenz system adaptive-searching identification, Mikhalyov A. I. (2014)
Гнатушенко В. В. - Алгоритм підвищення інформативності цифрових зображень мікроструктури сталі, Кавац О. О., Кібукевич Ю. О. (2014)
Krämer M. - Through the Microscope: Understanding The Tempest in the Context of the Introduction to Pico della Mirandola’s Oration on the Dignity of Man (2016)
Кремер М. - Крізь мікроскоп: прочитання "Бурі” в контексті інтродукції до "Промови про гідність людини” Піко делла Мірандоли (пер. з англ. Ірини Сатиго) (2016)
Мних Р. - Сучасне франкознавство як проблема (2016)
Поспишил И. - Брненская судьба Романа Якобсона в призме vota separata (2016)
Вікирчак І. - Урбаністичний образ Нью-Йорка в англомовній поезії Рози Ауслендер (2016)
Гайжюнас С. - Германн Гессе и Латвия (2016)
Ісапчук Ю. - Роман-фрагмент Інґеборґ Бахман "Реквієм за Фанні Ґольдман”: рецепція післявоєнної австрійської метрополії та провінції (2016)
Матійчак А. - Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок (2016)
Тузков С. - Роман Г. Майринка "Голем” и готическая традиция в литературе (2016)
Васильєв Є. - Жанрові новації в сучасній драматургії: драма-кросовер (2016)
Левчук Т. - Факт і вимисел як наскрізна бінарність біографічного наратива (2016)
Моклиця М. - Жанрово-стильові інтенції алегорії: "Дума пралісу” Осипа Турянського (2016)
Кирилюк С. - Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих "ландшафтів” (2016)
Смирнов В. - "Космология любви” в художественной системе А. К. Толстого и А. А. Кондратьева (2016)
Chervinska O. - Boris Poplavsky and Eugeniy Malaniuk: typology of expatriation as an aspect of cultural allotropy, Vilchanska Y. (2016)
Рихло П. - "Найперше – музика у слові!” (Рецензія на книгу: Маценка С. П. Партитура роману : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.) (2016)
Карбовський B. - Астрометричний огляд екваторіальної зони неба на комплексі МАК, Лазоренко П., Буромський М., Клещонок В., Свачій Л. (2015)
Лозицький В. - Оцінки локальних магнітних полів в протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах, Маслюх В., Ботигіна О. (2015)
Лозицький В. - Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233, Осика О., Лях В. (2015)
Парновський С. - Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням, Ізотова І. (2015)
Пішкало М. - Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця (2015)
Слюсар В. - Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву, Жданов В. (2015)
Парновський С. - Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик (2015)
Федорова О. - Рентгенівські властивості віддалених радіогучних квазарів за даними XMM-Newton ТА Swift/XRT (2015)
Задорожна Л. - Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни, Гнатик Б. (2015)
Василенко А. - Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs, Федорова О., Жданов В. (2015)
Лозицька Н. - Індекси груп сонячних плям для довгострокового прогнозування геомагнітної активності, Єфіменко В. (2015)
Єфіменко В. - Телескоп для спостережень фотосфери Сонця, Камінський С. (2015)
Криводубський В. - Повторні максимуми сонячних циклів плям (2015)
Єфименко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2014 р. (2015)
Содержание (2014)
Rakhmanov S. R. - Nonlinear vibrations of profile press mandrel of tube-press machine (2014)
Журавлев В. Н. - Частотная модель коэффициента турбулентности пламени камеры сгорания ГТД, Борзов С. А., Попчёнков А. В., Кабак В. С. (2014)
Прядко Н. С. - Имитационная модель замкнутого цикла измельчения минерального сырья, Саксонов Г. М., Терновая Е. В. (2014)
Шевелёва А. М. - Исследование плоской дозвуковой струи, истекающей из локальной щели на пластину (2014)
Басс К. М. - Определения оптимальных уклонов карьерных автодорог по времени транспортного процесса, Кривда В. В. (2014)
Белозеров В. Е. - Нелинейный рекуррентный анализ в обработке временных рядов, Зайцев В. Г. (2014)
Кныш Л. И. - Расчёт проектных параметров теплового аккумулятора с фазовым переходом "твёрдое тело – жидкость" (2014)
Миргород В. Ф. - Интервальная оценка трендовой компоненты временных рядов, Деренг Е. В., Гвоздева И. М. (2014)
Пинчук В. А. - Определение коэффициента теплопроводности водоугольного топлива методом комбинирования физического эксперимента и математического моделирования (2014)
Сарычев А. П. - Исследование методом статистических испытаний итерационной процедуры для идентификации параметров системы авторегрессионных уравнений (2014)
Семененко Е. В. - Расчет параметров гидротранспорта многокомпонентных твердых материалов с существенным различием в плотности частиц в присутствии гидродинамически активных веществ, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2014)
Чумаков Л. Д. - Оценка эффективности эксплуатации технической системы в составе системы управления запасами при непрерывном контроле ее исправности с помощью математической модели для периодического контроля, Черная А. А. (2014)
Шарабура Т. А. - Математическое моделирование процессов газификации и сжигания водоугольного топлива в циклонном предтопке (2014)
Кузнецов В. И. - Система ранжирования подразделений вуза NooScore, Евтушенко Г. Л., Гайдуков И. В., Гаращенко С. А., Левченко Д. А., Светличный А. Д. (2014)
Гущин И. К. - Метод расчета оптимального пути обработки информации (2014)
Дорош И. А. - Разработка тестового стенда индукционного подвеса роторов радиально-осевых ветротурбин, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2014)
Козак А. - Політика баркідів кінця III ст. до н.е. та її вплив на особливості карфагенської стратегії у другій пунічній війні (218-201 до н.е.) (2016)
Яновський Я. - Відображення воєнно-політичної історії західних гунів в античних та ранньосередньовічних джерелах (2016)
Боднарюк Б. - Св. Коламба Айонський та його роль у поширенні християнства на землях Піктавії в другій половині VІ ст. (І) (2016)
Калініченко В. - Комплекс озброєння дунайських болгар першої половини ІХ cт.: хазарський слід (2016)
Стрельчук М. - До питання про дослідження слов’янських рукописів у 30-80 роках ХІХ ст. (2016)
Погребенник А. - Катаризм у соціальному вимірі Окситанії ХІІ-XIV cт. (2016)
Масан О. - Сільська колонізація у державі німецького ордену в Прусії: перший етап (1231-1309 рр.) (2016)
Кузь А. - Нотаріальні акти Кафи і Пери кінця XIII ст. у дослідженні Георге Бретіану (2016)
Чучко М. - "...Отколе начася Молдовскаа земля": проблема виникнення середньовічної молдавської держави в світлі літописної традиції та історичних документів (2016)
Мойсей А. - Магічна практика відвернення гідроатмосферних катаклізмів у румунів Буковини, Аністратенко А. (2016)
Стрельчук Н. - Формування національної ідентичності і державності у албанців Балканського півострову (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Сандуляк І. - Музеї Чернівецької області у другій половині ХХ ст. (2016)
Боднарюк Б. - Шлях християнської Європи: від міланського едикту до великої схизми. Рецензія на церковно-історичний нарис Мішеля Ляроша "Християнські корені Європи. 1700 років міланського едикту" (2016)
Автори (2016)
Содержание (2014)
Киселева Е. М. - Конструктивные алгоритмы решения непрерывных задач многократного покрытия, Коряшкина Л. С., Михалева А. А. (2014)
Лопаткин Р. Ю. - Автоматизация нестандартного научного оборудования, Игнатенко С. Н., Иващенко В. А., Канивец В. Н. (2014)
Михалев А. И. - Идентификация и прогнозирование технического состояния авиационного редуктора, Журавлев В. Н., Сухомлин Р. А. (2014)
Сулименко С. Е. - Перспективные направления создания экологически чистой модели получения агломерата повышенного качества в современных условиях (2014)
Деревянко А. И. - Хаотические колебания в PVD технологии углеводородных материалов (2014)
Гнатушенко В. В. - Дослідження ефективності обслуговування трафіка при багатоадресній передачі даних в телекомунікаційних мережах, Швець Н. О. (2014)
Разумов С. Ю. - Завдання автоматизації управління аудиторним фондом закладів вищої освіти (2014)
Паник Л. А. - О динамических моделях управления неоднородными транспортными сетями (2014)
Мешалкин А. П. - Использование вторичных энергоресурсов при восстановительно-тепловой обработке ряда техногенных отходов, Сокур Ю. И., Камкина Л. В., Мешалкин В. А. (2014)
Михалев А. И. - Фрактальное оценивание порядка модели состояния авиационного редуктора, Журавлев В. Н., Недоспасов А. А., Сухомлин Р. А. (2014)
Селиверстов В. Ю. - Моделирование герметизации в кокиле наружного холодильника из штамповой инструментальной стали, Селиверстова Т. В., Збинец А. В. (2014)
Жуковицкий И. В. - Применение спутниковых технологий для мониторинга, контроля и прогнозирования эксплуатационных характеристик железнодорожного транспорта на металлургических предприятиях, Заец А. П. (2014)
Островська К. Ю. - Розробка COM-бібліотеки для низькопрофільного біоптічного сканеру-ваг з використанням Active Template Library, Островський Є. В. (2014)
Содержание (2016)
Міщенко Т. С. - Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2016)
Цимбалюк В. І. - Дослідження зв’язку поліморфізмів генів ACE, AGT та FGB із ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу в популяції осіб, які проживають на території України, Васильєва І. Г., Костюк М. Р., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А., Сніцар Н. Д. (2016)
Кузнецова С. М. - Влияние препарата Билобил интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Шульженко Д. В., Кузнецов В. В. (2016)
Віничук С. М. - Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу, Фартушна О. Є. (2016)
Иванова М. Ф. - Ранняя диагностика ВИЧ-ассоциированных неврологических нарушений как актуальная проблема в практике невролога, Евтушенко С. К., Семенова А. В., Палагута А. В. (2016)
Саноева М. Ж. - Мигрень — вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему, Саидвалиев Ф. С. (2016)
Цюрко Б. О. - Фармакотерапия постинсультной депрессии, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2016)
Васильєва І. Г. - Вплив нейротрофічних факторів на популяцію серотонінергічних нейронів n.raphe в умовах культивування, Олексенко Н. П., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Галанта О. С., Сніцар Н. Д., Шуба І. М. (2016)
Школьник В. М. - Сучасні можливості оцінювання функціонування та якості життя у хворих із віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2016)
Мішалов В. Д. - Правове та законодавче обґрунтування порядку вилучення біологічних об’єктів від трупа людини для наукових досліджень з судової медицини, Хохолєва Т. В., Юрченко В. Т., Войченко В. В. (2016)
Завальнюк А. Х. - Судово-медична оцінка спричинення особі фізичного болю, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Трач Росоловська С.В. (2016)
Завальнюк А. Х. - Неправомірність визначення механізму травми лікарем – судово-медичним експертом, Юхимець І. О., Кравець О. Ф. (2016)
Токарчук М. О. - Велосипедна травма у наш час – її актуальність та особливості (2016)
Кривда Г. Ф. - Довідник для тих, хто прагне поглибити знання з судової медицини, Франчук В. В., Юхимець І. О. (2016)
Kozan N. M. - Аpplying digital methods in dermatoglyphics research, Kotsyubynska Yu. Z. (2016)
Kotsubynska Yu. Z. - Apply of dermatogliphic method during identification of a person (literature review) (2016)
Garazdiuk M. S. - Post-mortem interval estimation by laser-induced fluorescence of polycrystalline cerebro-spinal fluid films images (2016)
Повстяний В.А. - Динаміка мікроскопічних змін ахіллового сухожилку упродовж двох тижнів після настання смерті (2016)
Плевинскис П. В. - Современный взгляд на контакт тела пешехода с колесом автомобиля приДТП (2016)
Козаченко І. М. - Несмертельна пневмострільна травма: структурний аналіз та морфологічні особливості ушкоджень (2016)
Грушенко Л. Д. - Встановлення можливої відстані пострілу шляхом геометричного визначення тригонометричних функцій, Дерюгіна О. В. (2016)
Дорофеев О. Є. - Чи на всі питання судово-медичний експерт спроможний надати компетентні відповіді судово-слідчим органам?, Дерюгіна О. В., Колесніков В. Л. (2016)
Колесник О. О. - Експрес-метод очищення кісток від м’яких тканин з метою дослідження характеру країв переломів, Фащенко А. В. (2016)
Шевчук М. М. - Використання методу твердофазної екстракції при діагностиці смертельних отруєнь пестицидами методом ГХ-МС, Тарнавська Я. Г., Ковалишин В. М., Галькевич І. Й. (2016)
Шевчук М. М. - Механічна асфіксія внаслідок повішення як причина смерті по Львівській області за 2013-2015 роки за результатами роботи Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи, Семенюк У. П. (2016)
Григорійчук В. І. - Cудово-медичні аспекти проблемних питань юридичного характеру, які виникають в роботі відділу судово-медичної експертизи трупів (2016)
Данилюк В. В. - Досвід проведення виїздних засідань товариства судово-медичних експертів Житомисрької області на базі міжрайонних відділень, Зозуля В. М. (2016)
Смолоногіна О. А. - Встановлення статевої зрілості у неповнолітніх,які перебувають у стані вагітності (2016)
Онофрійчук О. С. - Гостра печінко́ва енцефалопатія (синдром Рея) – клінічний випадок, Беліченко Т. Д. (2016)
Шальнєв О. Ю. - Смерть від отруєння зміїною отрутою, як наслідок укусу гадюки, Шилан В. І., Шилан К. В. (2016)
Мішалов В. Д. - Наукова школа, що розвивається, з судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю: "Сучасні досягнення в галузі судової медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів" (2-3 червня 2016 р., м. Львів) (2016)
Bachynskyi V. - Main achievements and new directions of forensic science in light of Congress Forensic Medicine 2030, Trübner K., Vanchuliak O., Garazdiuk M., Garazdiuk O. (2016)
До 70-річчя Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи (2016)
Сторінки історії судово-медичної служби Луганщини до 70-ти річчя Луганського обласного бюро СМЕ (2016)
Науково-практична нарада начальників бюро судово-медичної експертизи за участю Міжнародого Комітету Червоного Хреста (29-30 вересня 2016 року м. Житомир) (2016)
Бачинський В.Т. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання судової медицини" 5-6 жовтня 2016 р. м. Мінськ. Республіка Білорусь, Савка І.Г., Ванчуляк О.Я., Зозуля В.М., Франчук В.В. (2016)
Бачинський В. Т. - 5-Й Словацько-Чеський з'їзд судових медиків, Ванчуляк О. Я., Павлюкович О. В., Павлюкович Н.Д., Гараздюк М. С. (2016)
Содержание (2014)
Михайловский Н. В. - Исследование на Elcut-модели теплового состояния футеровки ковша при выпуске расплава, Бейцун С. В., Дёмин С. И. (2014)
Бейгул О. О. - Системне формування динамічних навантажень на несучу конструкцію зчленованого контейнеровоза з U-подібною рамою, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Білозьоров В. Є. - Про гомоклінічні орбіти двовимірних автономних квадратичних динамічних систем, Мищенко O. С. (2014)
Мазуренко В. Б. - Модель процесса измерения уровня жидкого топлива в условиях качки (2014)
Журавлёв В. Н. - Математическая модель эксплуатационной кинематометрии зубчатых передач газотурбинных двигателей, Единович А. Б., Папчёнков А. В. (2014)
Волковский О. С. - Семантический анализ содержимого web-приложений, Ковылин Е. Р. (2014)
Мороз Б. І. - Розробка автоматизованої системи митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2014)
Гнатушенко В. В. - Моделювання агрегованого трафіку передачі даних на основі моделі ON/OFF (2014)
Лахно В. А. - Моделі, методи та інформаційні технології захисту корпоративних систем транспорту на основі інтелектуального розпізнавання загроз (2014)
Добров И. В. - К вопросу об использовании моделей-ассоциаций, Гаркави Н. Я., Фёдоров Е. Ф., Карпенко В. В., Клименко И. В., Литвиненко О. Н. (2014)
Малайчук В. П. - Обработка искаженных модулирующей помехой измерений в задаче оценки информативных параметров объектов контроля, Деревянко И. И. (2014)
Dorofieiev Yu. I. - Subsystem stabilization approach to robust decentralized inventory control in supply networks (2014)
Хитько А. Ю. - Системный подход к совершенствованию конструкции роликов МНЛЗ, Иванова Л. Х., Хитько М. А., Шапран Л. А. (2014)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования механического разделения неоднородных конструкций (2014)
Гнатушенко В. В. - Геометричне трансформування та прив’язка фотограмметричних зображень проекційної природи, Середа С. Ю. (2014)
Ерёмин А. О. - Определение теплофизических свойств газов в задаче математического моделирования нагревательной печи с регенераторами (2014)
Альрабаба Х. - Формальное описание и правила работы неуправляемых и управляемых клеточных тетраавтоматов (2014)
Миронова Т. М. - Застосування кількісного аналізу для дослідження впливу модифікування на первинну структуру до евтектичних білих чавунів (2014)
Володько Е. Г. - Планирование активного эксперимента для прогнозирования шероховатости при электролитно-плазменной полировке, Тутык В. А. (2014)
Надточий А. А. - Математические модели серопоглотительной способности шлаков при внепечной обработке стали, Сокур Ю. И., Камкина Л. В., Безшкуренко А. Г. (2014)
Белозёров В. Е. - Исследование фазовых процессов газотурбинного двигателя методами рекуррентного анализа, Журавлёв В. Н., Зайцев В. Г., Останин П. Е. (2014)
Кириченко Л. О. - Об одном методе маршрутизации фрактального трафика (2014)
Abramova T. V. - The features of beta-cells organization in the pancreas of spontaneously hypertensive rat (SHR), Kolesnyk Yu. M. (2016)
Бойчук Т. М. - Модифікуючий вплив цукрового діабету на реакцію р53-залежних проапоптичних механізмів гіпокампа щурів у динаміці ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку, Ткачук С. С., Ніка О. М. (2016)
Ганчева О. В. - Вплив пренатальної хронічної гіперглікемії на патерн експресії ізоформ NOS у міокарді лівого шлуночка серця щурів-самців препубертатного віку, Колесник Ю. М., Вородєєва Ю. І. (2016)
Зябліцев С. В. - Матриксна металопротеїназа-9, її інгібітор-1 та інтерлейкіни при експериментальній черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом, Жеманюк С. П., Потапенко М. С. (2016)
Tumanskiy V. A. - Cholesterol, stearic and palmitic acids in the liver in nonalcoholic steatohepatitis of different severity according to the data of highly effective liquid chromatography-mass spectrometry, Fen’ S. V., Varynskyi B. О. (2016)
Завгородний С. Н. - Опыт применения лапароскопической аппендэктомии при остром аппендиците, Рылов А. И., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Найдёнов О. Д., Грищенко Г. М. (2016)
Пономаренко Е. В. - Особенности хирургической тактики при травматических ампутациях конечностей (2016)
Кіндратів Е. О. - Імуноморфологічні особливості цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, що асоційована з папілома­вірусною інфекцією, залежно від виду безпліддя (2016)
Сидоренко А. М. - Эпидемиология меланомы кожи в ХХ и начале ХХI века в Украине и Запорожской области, Боярский В. В., Якубовская А. В., Тимошев Н. П. (2016)
Шишкин М. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика пролиферации и апоптоза колоректальной аденокарциномы (2016)
Ситнікова В. О. - Морфологічні особливості та активність естрогенових рецепторів ендометрію та фокусів аденоміозу в пацієнток у постменопаузі, Роша Л. Г., Гончаренко Г. Ю. (2016)
Яакубі Ранда - Диференційований підхід до терапії хворих на вугрову хворобу із супутньою кандидозною інфекцією (2016)
Тихолаз В. О. - Закономірності розвитку ядра під’язикового нерва у пренатальному періоді онтогенезу людини: морфометричне дослідження (2016)
Колесник М. Ю. - Клинические особенности миксомы левого предсердия в сочетании с активным туберкулёзом лёгких, Никитюк О. В., Комарова-Лазько О. В., Гулевский С. Н., Киоcов А. М. (2016)
Дядик О. О. - Патоморфологічні особливості ІgG4-пов’язаної склерозуючої хвороби шлунка: клінічний випадок, Бекетова Ю. І., Горбоконь Н. М., Іванова М. Д. (2016)
Камишний О. М. - Імунометаболізм лімфоцитів і його зміни при експериментальному цукровому діабеті, Путілін Д. А., Сухомлінова І. Є., Камишна В. А. (2016)
Содержание (2014)
Bardachev Y. N. - Model of support of decision-making for determination of effective management of the industrial enterprise, Ogneva O. E. , Vyshemirskaya S. V. (2014)
Bodyanskiy Ye. V. - Tables of data with gaps restoration using multivariate fuzzy extrapolation, Shafronenko A. Yu. (2014)
Bodyanskiy Ye. V. - Evolving hierarchical neural network for principal component analysis tasks and its adaptive learning, Deineko A. O., Deineko Sh. V., Shalamov M. O. (2014)
Bogucharskiy S. I. - Image segmentation with fuzzy J-means method, Kagramanyan A. G., Mikhnova O. D. (2014)
Bulgakova O. S. - Data mining methods based on self-organizing models (2014)
Ivaschenko G. S. - Time series forecasting on the basis of the case-based reasoning using the models of artificial immune systems, Korablev N. M. (2014)
Kirichenko L. - The method of distinction monofractal and multifractal process from time series (2014)
Kotsovsky V. M. - Artificial complex neurons with half-plane-like activation function, Geche F. E., Mitsa O. V. (2014)
Kucherenko A. E. - Using semidefinite optimization to find effective topology of truss-like elastic structures (2014)
Lahno V. А. - Models, methods and information technologies of protection of information systems of transport based on intellectual identification of threats, Petrov A. S., Korchenko A. G. (2014)
Mazurenko V. B. - Applying of discrete kalman filter to problem of measuring of liquid propellant level under conditions of swing (2014)
Olszewski S. V. - Modelling of kinetics plasma-chemical disposal of persistent organic pollutants in water solutions by high-voltage pulsed discharge, Tanygina O. M., Demchenko V. F., Zayats E. R. (2014)
Perederiy V. I. - Information technology of support of decision making in ergatic system, Osipenko V. V., Olali N. V., Eremenko A. P. (2014)
Voronenko М. А. - The search model for rational solution of resource distribution, Аbramov G. S. (2014)
Zvorykin V. B. - Modeling of transient processes in systems with delay, Mikhalyov A. I., Stanchyts G. Y. (2014)
Черевко О. І. - Проблеми створення систем харчування лікувального призначення другого покоління, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення процесів кріомеханохімії високомолекулярних і низькомолекулярних нанокомплексів грибів шампіньйонів під час їх кріообробки з використанням рідкого азоту, Погарська В. В., Маціпура Т. С., Кись В. В. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення вмісту біологічно активних речовин натуральних рослинних прянощів – добавок для оздоровчих продуктів харчування, Погарська В. В., Радченко Л. О., Соколова Л. М., Юр’єва О. О., Берестова А. А. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Технологія тонізуючих нанонапоїв на основі молочної сироватк и, збагачених кріопастами з овочів і фітоекстрактами, Погарська В. В., Абрамова Т. С., Берестова А. А., Топоркова К. В. (2015)
Кондратюк Н. В. - Аналіз підходів до моделювання стабільних харчових систем на основі ацидофільної палички, Большакова В. Л., Пивоваров Є. П., Пивоваров П. П. (2015)
Янчева М. О. - Інновації в технологіях напівфабрикатів м’ясних заморожених (2015)
Ботштейн Б. Б. - Удосконалення технології змішаних спиртовмісних напоїв із використанням структуроутворювача, Чорна Н. В. (2015)
Дюкарева Г. І. - Технологічні параметри розроблених пастильних виробів, Соколовська О. О. (2015)
Степанькова Г. В. - Технології пшеничного хліба з використання продуктів переробки зародків вівса і кукурудзи (2015)
Черевко О. І. - Вплив вібрації на процес вакуумного сушіння рослинної сировини, Михайлов В. М., Маяк О. А., Сардаров А. М. (2015)
Черевко О. І. - Теплопередача в поверхневому шарі м’ясних виробів під час двостороннього жарення в умовах стиснення, Скрипник В. О., Фарісєєв А. Г. (2015)
Дейниченко Г. В. - Аналітична характеристика мембранної обробки рідких високомолекулярних систем, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження процесів комбінованого способу очищення плодів гарбуза, Терешкін О. Г., Горєлков Д. В., Шевченко І. В. (2015)
Погожих М. І. - Концепція підвищення енергоефективності технологічних процесів харчових виробництв, Чеканов М. А., Пак А. О. (2015)
Яковлєв О. В. - Вплив ультразвукових хвиль на зміну коефіцієнта масовіддачі під час соління риби, Постнов Г. М., Потапов В. О. (2015)
Potapov V. - Effect of design of internal heater on the drying kinetics of grape pomace in mass transfer module, Yakushenko E. (2015)
Тормосов Ю. М. - Моделювання розповсюдження теплових променів від сегментних рефлекторів, Саєнко С. Ю. (2015)
Захаренко В. О. - До розрахунку енергетичної освітленості харчових продуктів під час ІЧ-нагрівання, Сорокіна С. В. (2015)
Терешкін О. Г. - Розробка ресурсозберігального способу очищення часнику та перспективні шляхи розробки його апаратурного оформлення, Горєлков Д. В., Афукова Н. О., Мельник К. Г. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Розрахунок полів швидкостей у циліндричному апараті із зустрічними закрученими потоками на основі експериментальних даних, Якуба О. Р. (2015)
Токолов Ю. І. - Дослідження залежності виходу борошна від частоти обертання робочих органів помольного модуля, Гурський П. В., Богомолов О. В., Домніч М. І. (2015)
Постнов Г. М. - Дослідження впливу термічної обробки парою на поверхневий шар цибулі ріпчастої, Терешкін О. Г., Дмитревський Д. В., Василець І. В. (2015)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Застосування принципів кваліметрії для оцінювання якості печива з додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Головко М. П., Роговий І. С., Рогова А. Л. (2015)
Головко М. П. - Визначення параметрів гострої токсичності біологічно активної добавки "Сивоселен Плюс", Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Крутовий Ж. А. - Аналіз біологічної цінності нетрадиційних борошняних виробів, Запаренко Г. В., Захаренко В. О., Борисова А. О. (2015)
Одарченко А. М. - Особливості використання вторинної сировини під час виробництва кефіру, Гасай Є. Л., Карпенко З. П. (2015)
Ястреба Ю. А. - Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів шляхом використання добавок гідроколоїдів, Пасічний В. М. (2015)
Самохвалова О. В. - Використання мікробного полісахариду ксампану для підвищення якості мафінів на основі шроту зародків пшениці, Касабова К. Р. (2015)
Одарченко М. С. - Використання мучки кормової під час виробництва кисломолочних напоїв, Карпенко З. П., Сергієнко А. О., Бобирєва А. А. (2015)
Кучерук З. І. - Дослідженнявластивостей знежиреного термічно обробленого борошна амаранту, Постнова О. М., Галич А. О. (2015)
Коlesnyk T. - Biological value of boiled sausage with blood colouring agent, Коlesnyk A. (2015)
Пенкіна Н. М. - Актуальність використання рослинної сировини для виробництва слабоалкогольних напоїв, Татар Л. В. (2015)
Атанасова В. В. - Технологія пюреподібних страв на основі сочевиці (2015)
Калакура М. М. - Перспективи покращення біологічної цінності нових виробів, Щирська О. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського