Архипова А. А. - Социально-историческая амнезия в Украине: к постановке проблемы (2016)
Вонсович О. С. - Подальший розвиток стратегічного діалогу в контексті підсумкових рішень саміту Україна – ЄС (2016)
Колісніченко Р. М. - Еколого-демографічні особливості глобалістичної свідомості українського суспільства на прикладі м. Кропивницького (2016)
Кравець А. Ю. - Проблематика політичної поведінки у сучасному біополітичному дискурсі (2016)
Чальцева Е. М. - Современные тенденции смены субъектности публичной политики (2016)
Несправа М. В. - Ідеї Алена Бадью щодо причин виникнення зла (2016)
Бойко М. П. - Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України (2016)
Капріцин І. І. - Форма та зміст спадкоємності у розвитку релігійної культури (2016)
Мелещук А. А. - Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов’янофілів (2016)
Мотревич В. П. - Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944-1951 гг.: численность и дислокация (2016)
Гапеева О. Л. - Інформаційна безпека на пострадянському просторі: системно-історичний аналіз (2016)
Ковальчук М. В. - Провінційне управління Османської імперії XVI ст. на основі канун-наме (2016)
Андрейко І. М. - Низькотемпературна циклічна тріщиностійкість деградованих алюмінієвих сплавів типу В95, Головатюк Ю. В., Ковальчук Л. Б., Семенець О. І., Осташ О. П. (2012)
Андрейків О. Є. - Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження, Делійська І. Я., Яворська Н. В. (2012)
Іваницький Я. Л. - Опірність руйнуванню сталей за двовісного навантаження у водні, Штаюра С. Т, Мольков Ю. В., Іваницька Л. М. (2012)
Дівеєв Б. М. - Визначення модулів пружності шаруватих балок на основі експериментальних досліджень та розрахункових моделей, Когут І. С., Бутитер І. Б., Черчик Г. Т. (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність. Ч. 1. Довговічність і зношування, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Зеленяк В. М. - Термопружна взаємодія двокомпонентного кругового включення і тріщини в пластині (2012)
Яськів О. I. - Вплив розплавів свинцю та евтектики Рb-Ві на механічні властивості феритно-мартенситної сталі 20X13, Федірко В. М. (2012)
Булик I. I. - Вплив тривалості взаємодії сплаву на основі SmCo5 з воднем низького тиску на фазовий склад, Тростянчин А. М, Лютий П. Я. (2012)
Tkaczyk M. - Evaluation of mechanical and physicochemicalproperties of protection coatings obtained by sol-gel method, Krzak-Ros J., Kaleta J. (2012)
Марковський П. Є. - Підвищення механічних характеристик сплаву ТІ 10 шляхом оптимізації термомеханічної і термічної обробок, Моляр О. Г. (2012)
Івасишин А. Д. - Міцність і витривалість порошкових сплавів ВТ1-0 і Fe-18Cr-14Ni у високотемпературному водні, Подгурська В. Я. (2012)
Іваськевич Л. М. - Вплив водню на статичну тріщиностійкість жароміцних сталей, Балицький О. І., Мочульський В. М. (2012)
Скальський В. P. - Розрахунок залишкових напруженьв околі шва за електронно-променевого зварювання товстих пластин, Рудавський Д. В., Лясота І. М. (2012)
Дурягіна З. А. - Вплив термоциклічної обробки на фазовий склад іонно-азотованих поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т, Борисюк А. К., Беспалов С. А., Підкова В. Я. (2012)
Ольшанецький В. Ю. - Прогнозування розподілу розмірів зерен у сталі 03Х18ТБч, Кисільова І. Ю. (2012)
Малишев В. В. - Вплив температури та складу вольфраматно-молібдатних розплавів на морфологію їх електролізних осадів, Шахнін Д. Б. (2012)
Golanski G. - Mechanical properties of the GX12CrMoVNbN91 (GP91) cast steelafter different heat treatments (2012)
Рацька Н. Б. - Вплив оксидування на зносотривкість сплаву ВН-10, Василів X. Б., Винар В. А. (2012)
Слободян З. В. - Вплив поверхневих обробок сплавів заліза, магнію та алюмінію на характер змочування водними розчинами, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2012)
Учанін В. М. - Інваріантний параметр ефективності вихрострумових давачів дефектоскопії (2012)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Хронічна серцева недостатність (Лекція). Частина І (визначення, класифікація, діагностика), Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ватага В. В. (2016)
Чернобровий В. М. - ХІ міжрегіональна науково)практична конференція "Загальна практика–сімейна медицина: організація, актуальні питання діагностики, лікування та профілактики" (03.11.2016, м. Вінниця), Швидюк С. І., Гайдаш А. Р. (2016)
РЕЗОЛЮЦІЯ науково)практичної конференції Української асоціації сімейної медицини та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика "Здоров’я українців в руках сімейного лікаря" 08–09.12.2016 р. (2016)
Давидова І. В. - Профілактика серцево)судинних захворювань: чи завжди ми встигаємо?, Кожухарьова Н. А., Конопляник Л. І., Сімагіна Т. В. (2016)
Камінський В. А. - Соціальні та медичні аспекти проблеми асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції у вагітних, Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Заремба Є. Х. - Підготовка за спеціальністю "Загальна практика–сімейна медицина": недоліки програмного забезпечення, Кияк Ю. Г., Грицко Р. Ю., Заремба О. В. (2016)
Пузанова О. Г. - Доказова медична профілактика: міжнародний досвід (2016)
Найденова Е. В. - Влияние табакокурения на здоровье человека, Ковальчук Л. И., Ротарь В. Э. (2016)
Колесник П. О. - Чи можна вважати диспансеризацію адекватним методом популяційного скринінгу в Україні?, Шушман І. В., Синевич Є. Я. (2016)
Біластин – найкращий вибір для лікування хронічної кропив’янки та алергійного риніту (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості депресивного стану чоловіків, хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, які мають сексуальні розлади, Сорока В. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Стратегия нейрометаболической фармакотерапии: цели, задачи, инструменты (2016)
Гурженко Ю. М. - Досвід лікування хворих із сексуальними розладами та симптомами нижніх сечових шляхів після хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Квач М. Д. (2016)
Чуловська У. Б. - Раціональна антибіотикотерапія гострих респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці, Толох О. С. (2016)
Полонский В. М. - Исследование LIFE: новые перспективы применения лозартана (2016)
Бабінець Л. С. - Вплив супутнього хронічного панкреатиту на прооксидантно)антиоксидантний статус та інші параметри при остеоартрозі, Маєвська Т. Г. (2016)
Dr Jo Buchanan FRCGP - Prevention and screening – the role of continuing medical education and the professional development of general practitioners. A presentation given at the conference: People’s Health in the Family Doctor’s Hands, Kiev, 8–9 December 2016, MRCP MRCP, M. Med.Ed (United Kingdom) (2016)
Иванов Д. Д. - Фармакогенетическое тестирование в нефрологической клинике, Мельник А. А. (2016)
Симчич Х. С. - Алгоритм скринінгу і моніторингу артеріальної гіпертензії у сільській лікарській амбулаторії: реалії практики крізь призму рекомендацій, Глушко Л. В., Федоров С. В., Козлова І. В., Рудник В. Т., Гавриш Т. Ю., Маковецька Т. І., Позур Н. З., Нищук-Олійник Н.Б. (2016)
Будаєва І. В. - Сучасні епідеміологічні особливості Лайм)бореліозу та критерії діагностики "мінорних" форм міокардиту, Ревенко Г. О., Кодола Л. І., Рясик С. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Принципи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря, Федечко М. Й., Макар О. Р., Копчак Л. М., Іжицька Н. В. (2016)
Морєва Д. Ю. - Динаміка структурно)функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби під впливом антигіпертензивної та антирефлюксної терапії (2016)
Свиридова Н. К. - Коморбідність тривожних розладів та хронічних больових синдромів: особливості лікування (2016)
Чуприна Г. М. - Клінічні особливості нейропсихологічних розладів у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. (2016)
Микитей О. М. - Динаміка неврологічного статусу залежності від типу циркадного ритму артеріального тиску у хворих з первинним та вторинним інсультом (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: шляхи вирішення клінічних проблем у загальній практиці–сімейній медицині, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2016)
Кобітович І. М. - Зміни порто)печінкового кровотокплину у хворих на цироз печінки у поєднанні з хронічним бронхітом, Вірстюк Н. Г., Герасимчук О. М. (2016)
Фейса С. В. - Лабораторний скринінг захворювань щитоподібної залози серед населення різних районів Закарпаття (2016)
Тихонова С. А. - Роль лікаря загальної практики–сімейної медицини у веденні пацієнтів з хронічною хворобою нирок (клінічна лекція), Яблонська В. Б., Хижняк О. В., Нефідова К. О. (2016)
Бусыгина О. С. - Состояние факторов системного воспалительного ответа и иммуновоспалительного гомеостаза у больных ишемической болезнью сердца с нормобиоценозом и дисбиозом кишечника (2016)
Вступне слово редактора (2016)
Сергиенко Ю. Г. - Сравнительный анализ влияния применения дооперационной эндоваскулярной эмболизации на результаты хирургического лечения гиперваскуляризированных менингиом, Пятикоп В. А. (2016)
Носенко Н. М. - Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика, Бабкіна Т. М., Щеглов Д. В., Новікова М. М. (2016)
Пятикоп В. А. - Клинико-морфологическая характеристика метастатических опухолей головного мозга и их первичных источников, Аль-Травнех М. А., Плитень О. Н. (2016)
Нетлюх А. М. - Біохімічні маркери ускладненого перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу в сироватці крові та лікворі хворих (2016)
Тиш І. І. - Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком (2016)
Литвак С. О. - Особенности клинических проявлений и диагностических характеристик разрыва артериальных аневризм головного мозга при сопутствующем атеросклеротическом поражении церебральных артерий, Доготарь А. И., Яковенко Л. Н. (2016)
Конотопчик С. В. - Ефективність різних методів ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм у періопераційному періоді спостереження, Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Пастушин О. А., Коваленко О. П., Бортник І. В., Найда А. В., Загородній В. М. (2016)
Гудим М. С. - Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом, Щеглов Д. В., Обливач А. А. (2016)
Крячок И. А. - Первичные лимфомы центральной нервной системы. Современные подходы к терапии, Кущевой Е. В., Филоненко Е. С., Мартынчик А. В., Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Маковецкий П. П., Облывач А. А. (2016)
Привітання (2016)
Serdyuk T. M. - Numerical modeling of multimode tweek-atmospherics in the earth-ionosphere waveguide, Shvets A. V. (2014)
Халил Селим Т. М. - Оптимизация мест установки и мощности батарей конденсаторов с учётом высших гармоник и изменения нагрузки во времени, Горпинич А. В., Сердюк Т. Н. (2014)
Безнарытный А. М. - Исследование влияния обратного тягового тока на работу рельсовых цепей в условиях разных видов тяговой нагрузки, Гаврилюк В. И. (2014)
Муха А. М. - Удосконалення схеми заміщення трифазного тягового трансформатора підвищеної частоти, Карзова О. О., Краснов Р. В. (2014)
Бондар О. І. - Фізичне моделювання електромагнітних процесів в установці імпульсного намагнічування (2014)
Курган М. Б. - Умови підвищення безпеки руху поїздів в кривих ділянках залізничної колії, Байдак С. Ю., Лужицький О. Ф. (2014)
Маловічко В. В. - Розробка системи автоматичного контролю вільності перегону на ділянках напівавтоматичного блокування з використанням відеоспостереження, Рибалка Р. В., Броварна І. О. (2014)
Возняк О. М. - Стан безпеки на залізничних переїздах (2014)
Бондаренко І. О. - Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України (2014)
Настечик М. П. - Експериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, Маркуль Р. В., Савлук В. Є. (2014)
Долина Л. Ф. - Современные методы очистки воды и воздуха от ртути, Черная А. Ю., Нагорная Е. К. (2014)
Сердюк С. Н. - Результаты моделирования пространственного распределения тяжелых металлов от мощного стационарного источника техногенной эмиссии в условиях сложно организованных индустриально-урбанизированных территорий (на примере г. Днепропетровска) (2014)
Михайлова Т. Ф. - Математична модель залежності зведеного бюджету від сукупної номінальної податкової ставки (2014)
Паник Л. А. - О моделировании потоковых задач с неоднородными носителями (2014)
Анотації (2014)
Саврук М. П. - Концентрація напружень біля отворів у пружній площині за антиплоскої деформації, Казберук А., Тарасюк Ґ. (2012)
Осташ О. П. - Циклічна тріщиностійкість сталей тривало експлуатованих згинів парогонів, Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. (2012)
Голинський І. С. - Вплив похибок визначення напружень в околі вершини тріщини на точність обчислення коефіцієнтів ряду Вільямса за поперечного зсуву (2012)
Острик В. І. - Осесиметричний контакт двох пружних тіл за тертя та зчеплення, Улітко А. Ф. (2012)
Стащук М. Г. - Розрахунок великогабаритних поліетиленових труб з порожнистою стінкою, Дорош М. І. (2012)
Когут І. С. - Вплив дефектів структури на конструкційне демпфування однонaправлено армованих волокнистих композитів (2012)
Косаревич Р. Я. - Комп’ютерний аналіз характерних елементів фрактографічних зображень, Студент О. З., Свірська Л. М., Русин Б. П., Никифорчин Г. М. (2012)
Матвіїв Ю. Я. - Довготривала міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами низькотемпературної повзучості (2012)
Скальський В. Р. - Вплив електролітично поглиненого водню на модуль Юнґа конструкційної сталі, Назарчук З. Т., Гірний С. І. (2012)
Копилець В. І. - Комп’ютерне моделювання впливу кисневих адсорбційних центрів цеоліту на хемосорбцію іонів водню (2012)
Коноваленко І. В. - Автоматизований аналіз множинного розтріскування нанопокриву за інтегральними параметрами, Марущак П. О. (2012)
Çöl M. - Wear and blanking performance of an AlCrN PVD coated punch, Kir D., Erişir E. (2012)
Букетов А. В. - Вплив дисперсності наповнювача на адгезійну міцність та залишкові напруження в епоксикомпозитах, Красненький В. М. (2012)
Басараба Ю. Б. - Отримання порошків феромагнетних сплавів водневим диспергуванням в ультразвуковому полі, Засадний Т. М., Луцишин Т. І. (2012)
Пічугін А. Т. - Вплив термодифузійних покривів на механічні властивості титанового сплаву ВТ14, Яськів О. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. (2012)
Мордюк Б. М. - Вплив ультразвукових коливань на фазове перетворення і деформаційне зміцнення сплаву Zr18Nb за розтягу, Карасєвська О. П., Рудой П. Е., Скиба І. О., Камінський Г. Г. (2012)
Бойчишин Л. М. - Властивості аморфних сплавів систем Al–РЗМ–Ni та Al–РЗМ–Ni–Fe з нанокристалічною фазою, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Котур Б. Я. (2012)
Панасюк В. В. - Академік М. Я. Леонов – до 100-річчя від дня народження (2012)
Ігор Дмитрах (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Петросян О. М. - Некоторые аспекты качества планирования строительного производства (2016)
Калмыкова Е. П. - Решение различных аспектов ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте деревянной скатной крыши жилого здания (2016)
Мазур В. А. - Формирование технологической структуры процессов преобразования ограждающих конструкций при реконструкции и рефункционализации промышленных зданий, Кожемяка С. В., Крупенченко А. В. (2016)
Мазур В. А. - Влияние общей площади проемов на выбор конструктивно-технологического решения устройства фасадов, Новицкая Е. И., Шевченко Н. Л. (2016)
Таран В. В. - Выбор варианта устройства перекрытия при реконструкции зданий, Ильичев А. Ф., Бершадская Д. Е. (2016)
Капустина Е. П. - Особенности усиления металлических конструкций композитными материалами на основе углеродного волокна, Анненкова М. В. (2016)
Югов А. М. - Современные шпунтовые системы укрепления ограждения котлованов, Новиков Н. С. (2016)
Левченко В. Н. - Основные положения проектирования долговечности железобетонных конструкций и сооружений, Невгень Н. А., Солошенко А. А., Криворучко А. А., Попытайленко А. С., Елькин И. В. (2016)
Хазипова В. В. - Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации автозаправочного комплекса, Шейко М. Е., Сидоренко О. Б. (2016)
Шолух Н. В. - Адаптация инфраструктурных объектов промышленного города к потребностям маломобильных групп населения: организационные и технологические аспекты, Надьярная А. Е., Анисимов А. В. (2016)
Левченко В. Н. - Влияние свойств материалов и параметров конструкций на долговечность зданий и сооружений, Невгень Н. А., Солошенко А. А., Криворучко А. А., Попытайленко А. С., Елькин И. В. (2016)
Водолажченко А. Г. - Анализ зависимости геометрических параметров сушильных барабанов асфальтосмесительных установок от производительности, Багрий П. В. (2016)
Мороз А. С. - К вопросу кадастровых данных при ведении земельного кадастра в Украине, Богак Л. Н. (2016)
Югов А. М. - Особенности технологического процесса устройства теплоизоляционной защиты резервуара вертикального стального цилиндрического объемом 50.000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов, Павлова И. Г. (2016)
Радионов Д. Г. - Современные типы рамных конструкций, используемые при проектировании одноэтажных производственных зданий (2016)
Богак Л. Н. - Проблемы учёта транспортной доступности для оценки качества среды при выполнении нормативной денежной оценки земель населённых пунктов, Шмакова А. Н., Здота В. В. (2016)
Луцко Т. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния козлового крана КК-12,5-25, Браговский О. В., Новак Е. В., Пудлич Н. Н. (2016)
Лобов М. И. - Воздействие подработки на здания и сооружения, Морозова Т. В. (2016)
Кралин А. К. - Возникновение зимней скользкости дорог и свойства льда, Шаймухаметов С. А. (2016)
Алехин В. И. - Условия формирования и состав кластических даек долины реки Сукиль (Скибовая зона Восточных Карпат), Тихливец С. В. (2016)
Прилепа Д. Н. - Некоторые минералогические особенности маршаллитов Южного железорудно-го района Криворожского бассейна, Евтехов В. Д., Евтехова А. В. (2016)
Чепіжко О. В. - Формування середовища життєдіяльності біоти на шельфі Чорного моря під впливом геодинамічних факторів, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М., Волкова О. С. (2016)
Никитенко И. С. - Происхождение строительного камня крепиды и панциря Александропольского кургана, Полин С. В. (2016)
Sangare S. - Les gisements des bauxites du Mali (2016)
Андрейчак В. О. - Варіативність хімічного складу соколиного й тигрового ока Криворізького басейну (2016)
Осипенко В. Ю. - Нові геохімічні дані порід Проскурівського масиву (Український щит), Шнюков С. Є. (2016)
Cамойлов Д. А. - Геохімія сопкових брекчій грязьового вулкану Булганак (Керченський півострів): попередні дані та їх можлива інтерпретація, Виршило А. В. (2016)
Пац Р. Р. - Тектонічні умови утворення гранітних валуноподібних скель геологічного заказника "Кам’яне село" (північна частина Волинського мегаблоку), Деревська К. І., Коженевський С. Р., Руденко К. В. (2016)
Евтехов В. Д. - Технологическая минералогия повышения качества богатых железных руд Криворожского бассейна, Демченко О. С., Евтехов Е. В., Филенко В. В., Смирнов А. Я., Тихливец С. В., Прилепа Д. Н., Береза Д. В., Георгиева Е. П. (2016)
Стрельцов В. О. - Локалізація рибекітових метасоматитів у продуктивних товщах залізорудних ро-довищ Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2016)
Короткі відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Дикань В. Л. - Визначення ефективності реалізації потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств, Обруч Г. В. (2016)
Бутенко О. П. - Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку, Стрельченко Д. О. (2016)
Бушман Т. С. - Моделювання процесу забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств (2016)
Гребенюк Г. М. - Трудовий потенціал в системі стратегічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2016)
Каличева Н. Є. - Роль транспорту у забезпеченні ефективності функціонування маркетингово-товарно-логістичної схеми підприємства (2016)
Полупан П. М. - Теоретичні основи формування конкурентної стратегії фінансового розвитку підприємства (2016)
Ус Ю. В. - Конкурентний статус підприємства: методичний інструментарій інноваційного управління (2016)
Уткіна Ю. М. - Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення конкурентостійкості підприємств в глобальній економіці (2016)
Чередниченко А. О. - Якість надання послуг як ключовий фактор привабливості підприємств готельного господарства, Калінін М. В. (2016)
Авансова Н. Е. - Економічна безпека України в системі економічної безпеки європейського союзу (2016)
Зайцева І. Ю. - Політична корупція як загроза державній безпеці України, Бившев Д.Ю. (2016)
Чередниченко О. Ю. - Реформування країни, як головна стратегія подолання загроз національній безпеці України на сучасному етапі розвитку держави (2016)
Корінь М. В. - Соціальний розвиток колективу пат "Українська залізниця" в умовах реформування галузі: наслідки та елементи забезпечення (2016)
Онищенко С. П. - Обеспечение эффективности выполнения судном рейса с учетом возможного воздействия факторов риска, Вишневская О. Д. (2016)
Шраменко О. В. - Забезпечення інфраструктурної безпеки залізничного транспорту (2016)
Андрєєва Т. Е. - Управління процесом розвитку підприємства в контексті впливу зовнішнього середовища на його діяльність, Гетьман О. О. (2016)
Богоявленський О. В. - Вибір стратегії банківського маркетингу в умовах кризових явищ, Крамська Д. О. (2016)
Листровая Е. С. - Пути эффективной реализации международного маркетинга на примере украинских компаний, Шатравка Е. А., Матвиенко Е. А. (2016)
Масалигіна В. В. - Теоретико-методологічні підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку, Деркач А. А. (2016)
Яценко Б. І. - Прийняття рішень щодо інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств з урахуванням адаптивної гнучкості (2016)
Макарчук К. О. - Фактори впливу на розвиток міжнародного бізнесу у країнах східної Азії, Гончаренко Н.І. (2016)
Стешенко О. Д. - Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку, Маханько Т. О. (2016)
Полякова О. М. - Концепція соціального підприємництва в українському контексті (2016)
Наш юбиляр – Cамойлова Kира Aлександровна (2014)
Самойлова К. А. - Возможна ли значимая научная активность в возрасте от 70 до 80 лет? – оптимистический прогноз (2014)
Журавльова Л. В. - Досвід лікування хронічних ускладнень цукрового діабету: ракурс на ураження опорно-рухового апарату, Федоров В. О., Коробов А. М. (2014)
Sadykov R. R. - Children vascular anomalies management: results of photodynamic therapy (2014)
Мелеховець Ю. В. - Вибір оптимального енергетичного режиму ендовенозної лазерної коагуляції, Леонов В. В., Мелеховець О. К., Синяченко Ю. О. (2014)
Чухраев Н. В. - Многофакторный подход в психофизиологической коррекции тревожно-депрессивных расстройств при лечении больных дорсопатией, Униченко А. В., Владимиров А. А., Левковская В. И. (2014)
Странадко Е. Ф. - Клинические и социально-экономические аспекты применения новой медицинской технологии - фотодинамической терапии рака и неопухолевых заболеваний (2014)
Байбеков И. М. - Исследование влияния светодиодного излучения аппарата "Барва–Флекс/СИК" на морфологию дуоденальных язв в аспекте профилактики их прободения, Пулатов Д. Т. (2014)
Байбеков И. М. - Сравнительная оценка влияния на кожу, микроциркуляцию и эритроциты воздействия излучением лазеров и светодиодов при лечении угрей, Хашимов Ф. Ф. (2014)
Бондаренко Л. А. - Можно ли рассматривать свет в темное время суток как стрессорный фактор?, Сотник Н. Н., Козак В. А. (2014)
Кузнецов К. А. - Влияние различных режимов ультраширокополосного импульсного облучения на состояние хроматина в клетках человека, Пасюга В. Н., Магда И. Ю., Казанский О. В., Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Посохов Н. Ф. - Результаты экспериментально-морфологического исследования регенерации периферического нерва под влиянием красного излучения светодиодов и импульсного магнитного поля, Чухраев Н. В., Горбунов О. В., Коробов А. М., Михайлов А. И. (2014)
Куцевляк В. Ф. - Антибактериальная активность фотодинамической терапии с применением различных фотосенсибилизаторов (исследование in vitro), Пушкарь Л. Ю., Северин Л. В., Велигоря И. Е., Войда Ю. В., Бирюкова С. В., Коробов А. М., Пономарев Г. В. (2014)
Долинский Г. А. - Фотобактерицидные свойства термочувствительного гидрогелевого нанокомпозита с метиленовым синим, Самченко Ю. М., Пасмурцева Н. А., Полторацкая Т. П., Ульберг З. Р., Кислухина М. А., Гамалея Н. Ф. (2014)
Радченко О. С. - Опосередкована метиленовим синім фотодинамічна інактивація музейного та клінічного штамів staphylococcus aureus, Степура Л. Г., Горбенко К. І., Гамалія М. Ф. (2014)
Заболотна Н. І. - Діагностичні можливості орієнтаційної та фазової мюллер-матричної томографії полікристалічних мереж плазми крові, Павлов С. В. (2014)
Чепурна О. М. - Підвищення ефективності фотодинамічної терапії шляхом вибіркового лазерного сканування пухлини, залежно від наявності флуоресценції, Штонь І. О., Павлов С. В., Тужанський С. Є., Утрерас А., Войцехович В. С., Попов В. Д., Каптановський Є. В., Холін В. В., Гамалія М. Ф. (2014)
Ровира Р. У. - Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей, Тужанский С. Е., Савенков С. Н., Павлов С. В., Чунихина Е. И., Коломиец И. С., Климов А. С. (2014)
Посохов Н. Ф. - Эффективное лечение мультифокального очагового патологического процесса головного мозга с помощью фотонной матрицы Коробова-Посохова "Барва-ЦНС/ПХ" (случай из практики), Коробов А. М., Макаров В. Н., Воробьев В. В., Костюковская А. Е. (2014)
Коробов А. М. - К вопросу о доказательной базе фотомедицины, Коробов В. А. (2014)
Рефераты публикаций по фотомедицине и фотобиологии (2014)
Содержание (2014)
Свиридова Н. К. - Основні вимоги до викладання курсу неврології лікарям загальної практики–сімейної медицини, Сулік Р. В., Середа В. Г., Кусткова Г. С., Пономаренко Ю. В. (2014)
Сидорчук Л. П. - Організація навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги як крок до удосконалення підготовки сімейних лікарів на Буковині, Білецький С. В. , Петринич О. А., Іващук С. І., Казанцева Т. В., Мельничук Л. В., Никифор Л. В., Соколенко А. А., Крикливець Л. Г., Флюндра І. Г. (2014)
Нікітін О. Д. - Сучасна фітотерапія гострого циститу (2014)
Серов В. Н. - Хроническая венозная недостаточность, Жаров Е. В. (2014)
Соловьева Н. A. - Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей, Кулакова Г. А., Курмаева Е. А. (2014)
Бабінець Л. С. - Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення, Ткач О. О., Матюк Л. М., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Корильчук Н. І., Рябоконь С. С., Творко В. М. (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - К проблеме тромботических осложнений у больных с гепатолиенальным синдромом (2014)
Кушніренко С. В. - Кристалурії в практиці сімейного лікаря (2014)
Урсуляк Ю. В. - Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та eNOS (894G>T) із системною запальною відповіддю, дисфункцією ендотелію у хворих із гострим інфарктом міокарда: зміни під впливом лікування, Сидорчук Л. П., Білецький С. В., Крикливець Л. Г., Петринич О. А., Соколенко А. А. (2014)
Долженко М. М. - Оцінювання ефективності застосування препарату Неокардил для зменшення факторів ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи при первинній профілактиці, Нудченко О. О., Лур’є С. З., Камінська Х. А., Базилевич А. Я., Філімонова І. В. (2014)
Садыхов Т. Г. - Особенности случаев ишемии миокарда у больных сахарным диабетом после аортокоронарного шунтирования (2014)
Соколенко А. А. - Адипокіни та ліпідний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння з урахуванням генетичної компоненти (2014)
Вережникова А. П. - ЭКГ при гипертрофии различных отделов сердца (2014)
Яременко О. Б. - Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз, Федьков Д. Л. (2014)
Комарова О. Б. - Особливості показників ультразвукового дослідження суглобів у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Селюк М. Н. - Эффективное лечение внебольничных пневмоний – реалии сегодняшнего дня, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Рубан Л. А. - Типи судинних реакцій і толерантність до фізичного навантаження у студентів із хронічним обструктивним захворюванням легенів (2014)
Чуйко Н. Я. - Роль ендотелію у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Терентьєва Н. В. - Клінічні особливості перебігу діабетичної полінейропатії (2014)
Вдовиченко В. І. - Ураження травного каналу у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Бичков М. А., Острогляд А. В. (2014)
Матюха Л. Ф. - Проблема зниження слуху у хворих на артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Кононов О. Є., Клименко Л. В., Онищенко І. М. (2014)
Ткаченко В. І. - Лікування бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря (застосування левофлоксацину у лікуванні бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря), Кривша В. В., Кухарчук Х. М. (2014)
Biebach K. - Эффективное лечение детей с риносинуситом, Kramer A. (2014)
Дерпак Ю. Ю. - Патогенетичні механізми змін енергетичного обміну еритроцитів у донорів крові, Видиборець С. В. (2014)
Видиборець С. В. - Маркери ендогенної інтоксикації та інфузійно-трансфузійна терапія хворих на гострі лейкози в процесі інтенсивної хіміотерапії, Гартовська І. Р., Борисенко Є. О., Майко О. В. (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінювання основних положень уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу та прихильності до його застосування на практиці у 2013–2014 рр. (2014)
Повч З. В. - Якість життя хворих на глаукому (2014)
Мороз Л. В. - Взаємозв’язок кількісного вмісту HBsAg зі ступенем імуносупресії та вірусним навантаженням у хворих на коінфецію ВІЛ/хронічний гепатит В, Мельник Т. О. (2014)
Дуда А. К. - Грипп и другие ОРВИ: клиника, осложнения и оптимизация лечения, Дубровский Е. И. (2014)
Gayduk O. I. - Risk factors for cardiovascular diseases in children and adolescents with arterial hypertension, Shostakovych-Koretska L. R., Gayduk T. A. (2014)
Матюха Л. Ф. - Состояние ЛОР-органов у детей с подчелюстными и шейными лимфаденитами, Михнушева О. С., Кононов А. Е., Стрельцова С. В. (2014)
Гільфанова А. М. - Позалікарняна пневмонія у дітей до 5 років: індивідуальні фактори ризику, можливості профілактики, підходи до емпіричної антибактеріальної терапії (2014)
Мавропуло Т. К. - Уроджені порушення метаболізму у новонароджених – необхідність скринінгу (2014)
Карлова О. О. - Прогностичний потенціал маркерів клітинного та гуморального імунітету при експозиції свинцем, Яворовський О. П., Тонковид О. Б., Кіча Н. В. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Гормональная терапия при угасании репродуктивной функции в переходный период и ранней постменопаузы, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2014)
Кіндратів Е. О. - Цитологічна характеристика цервікальноїінтраепітеліальної неоплазії у жінок з розладами репродуктивної функції (2014)
Трохимович О. В. - Особенности микробиоценоза и вирусной нагрузки половых путей у женщин с ранними репродуктивными потерями, Бражук М. В. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Болезнь Шегрена и беременность, Веропотвелян Н. П., Пархонюк Н. И. (2014)
Садовой А. П. - Акушерські і перинатальні результати розродження жінок з аномаліями розвитку матки (2014)
Манжула Л. В. - Порівняльні аспекти акушерськихі перинатальних результатів у жінок з варикозною хворобою (2014)
Кашицький В. П. - Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах, Садова О. Л., Люшук О. М. (2016)
Ахмедов Н. К. - Анализ трехмерной задачи теории упругости для неоднородной трансверсально-изотропной плиты переменной толщины, Шахвердиева Г. Н. (2016)
Негруб С. Л. - Комбинированный метод нанесения покрытий посредством электролитно-плазменной технологии, Володько Е. Г. (2016)
Кузнєцов К. А. - Розробка та дослідження алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації з поверненням товару, Антоненко С. В., Данилов Т. І., Скачков А. О. (2016)
Онищенко С. П. - Метод оценки отклонений результатов выполнения судном рейса под влиянием факторов риска, Вишневская О. Д. (2016)
Сав’юк Л. О. - Розробка багатопотокових мобільних додатків інформаційно-навчального призначення, Іванів Р. Б. (2016)
Терлич С. В. - Аналітичне дослідження вертикальних коливань плавучого доку у нелінійній постановці з урахуванням заякоріння (2016)
Жовнір М. Ф. - Математична модель первинного перетворювача лінійних переміщень з рухомим приймачем поверхневих акустичних хвиль (2016)
Асадов Х. Г. - Метод многокритериально–вариационной оптимизации озонометрических измерений в прибрежных зонах, Зейналова Ш. Н. (2016)
Арделян В. В. - Методика накопичення діагностичної інформації при виконанні діагностування в розподілених базах знань пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2016)
Олійник О. О. - Розрахунок механічних напружень на основі вимірювань двопроменезаломлення у звукопроводах ПАХ-пристроїв, Жовнір М. Ф., Циганок Б. А. (2016)
Собчак А. П. - Моделирование поведения лица принимающего решения на виртуальном предприятии. Применение моделей в информационных технологиях, Попова О. И. (2016)
Монастирський Ю. А. - Теоретичні дослідження розподілу температурних полів кар’єрного автосамоскиду при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків, Вівчарик А. С. (2016)
Пенкіна Н. М. - Розробка рецептури пива з додаванням хвойного екстракту, Татар Л. В. (2016)
Лямзин А. А. - Механизм обеспечения организационно-экологической устойчивости транспортной системы в среде промышленных зон, Хара М. В., Украинский Е. А. (2016)
Коцюба І. Г. - Прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів в місті Житомирі, Щербатюк А. Ф., Годовська Т. Б. (2016)
Ващенко В. М. - Методика розрахунку видування 137CS у чорнобильській зоні відчуження після природних пожеж, Сидоренко В. Л., Кордуба І. Б. (2016)
Гарбуз С. В. - Системний підхід до зниження екологічної небезпеки вентиляції резервуарів з нафтопродуктами (2016)
Максименко В. Б. - Модель распределения теплового потока в теплообменнике аппарата искусственного кровообращения, Шлыков В. В., Данилова В. А. (2016)
Сажко Г. И. - Выбор программных инструментов для компьютерных презентаций учебного назначения, Шеховцова В. И (2016)
Гросул В. А. - Практичні аспекти управління якістю при формуванні бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства, Іванова Т. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Інформаційне повідомлення про Пленум Правління НСКУ (2016)
Про напрями діяльності НСКУ за червень 2015 р. – листопад 2016 р. (Виступ голови Національної спілки краєзнавців України Олександра Реєнта) (2016)
Реєнт О. - Іван Франко – співець єдності України (2016)
Конта Р. - Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації (2016)
Левченко В. - Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості, Левченко Г. (2016)
Мех Н. - Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка (2016)
Козак І. - Аналіз поселень Ярославського повіту від другої половини ХVІІІ століття із застосуванням GIS, Козак Г. (2016)
Букет Є. - До проблеми датування населених пунктів на території сучасного Макарівського району Київської області (2016)
Момот А. - Демографічна характеристика населення села Погреби за даними Генерального опису 1765-1769 рр. (2016)
Сердюк І. - Вікова структура дитячого населення Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. (2016)
Зінченко А. - Документи з історії парафіяльного церковного землеволодіння на Брацлавщині кінця XVIII – першої чверті ХІХ століть (на матеріалах села Парпурівці Вінницького повіту), Петренко О. (2016)
Маньковська Р. - Музейна Франкіана: ретроспекція творення (2016)
Бойко-Гагарін А. - Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні (2016)
Альков В. - Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти, Робак І. (2016)
Осипенко О. - Медичне забезпечення мешканців сільських громад в окупованих південно-західних теренах України ("Трансністрія" 1941-1944 рр.) (2016)
Титаренко Д. - Доля навчальної літератури під час нацистської окупації України на території зони військової адміністрації (2016)
Зьолковський Н. - Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів Львова у 1944–1965 рр. (2016)
Проців О. - Господарське та культурне значення спортивного рибальства у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Саранча В. - Соціально-демографічні процеси у Полтавській губернії під час Першої світової війни (2016)
Кудлач В. - Одеські адреси скульптора Бориса Едуардса (2016)
Пекарська Л. - "Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?" (до 140-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського), Федорова Л. (2016)
Черкаська Д. - "Чи знають товариші історики?" Лазар Славін у контексті боротьби з "українською буржуазною наукою" (2016)
Бажан О. - "Ті хто натискали на гачок": коменданти НКВС УРСР та УНКВС Київської області у часи "Великого терору", Золотарьов В. (2016)
Дмитрук В. - Вручення Премії імені академіка Петра Тронька 2016 року (2016)
Милько В. - У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрито будинок-музей академіка Петра Тронька (2016)
Нагайко Т. - V "Сікорські читання" у Переяславі (2016)
Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2016 року (2016)
Чеховська І. - Путівник по мережевих краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті Національної історичної бібліотеки України (2016)
Курляк Ф. - Наукова конференція до 70-річчя Союзу Українців у Великій Британії (2016)
Милько В. - XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності" (2016)
Петренко І. - Нове видання в історико-краєзнавчих дослідженнях сіл Полтавщини (2016)
Рабчевська Л. - Образ Київського лівобережжя (2016)
Ковпак Л. - Жива пам’ять про повоєнний голод 1946-1947 років: спогади очевидців (2016)
Дмитренко М. - Монументальні видання наукової спадщини Василя Доманицького, Козар Л. (2016)
Титова О. - Музей і суспільство: новітні підходи до діалогу (2016)
Про авторів (2016)
Вимоги щодо оформлення статей (2016)
Содержание (2016)
Василенко Н. П. - Структура та властивості покрить діборидів перехідних металів, Васецька Л. О., Костенко І. Г., Василенко О. О. (2016)
Гаврюков А. В. - Определение статического увеличения натяжения ленты во время изменения длины транспортирования конвейера (2016)
Грибков Э. П. - Программное обеспечение для расчета энергосиловых параметров процессов профилирования заготовок инструментом различной конфигурации, Завгородний А. В., Настоящая С. С., Кассов В. Д. (2016)
Грибков Э. П. - Выбор технологических параметров прокатки порошковой ленты для обеспечения равномерного распределения плотности порошкового сердечника (2016)
Донченко Е. И. - Исследование входного усилителя емкостного датчика высева пропашных культур (2016)
Заковоротный А. Ю. - Линейная математическая модель движения дизель-поезда (2016)
Квашнин В. О. - Использование встроенных цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразователей микроконтроллера STM32F4Discovery, Бабаш А. В. (2016)
Злыгорев В. Н. - Использование выпуклых бойков для повышения качества крупных плит, Марков О. Е., Косилов М. С., Нагиев Н. И. (2016)
Мищенко В. Г. - Контроль процессов науглероживания и обезуглероживания специальных сталей при химико-термической и термической обработке, Меняйло А. И. (2016)
Нечволода Л. В. - Автоматизация процесса выбора оптимальной рецептуры глины на промышленном предприятии на основе симплекс-метода, Белик А. В. (2016)
Обухов А. М. - Вимушені коливання вагомої нитки, яка підвішена за один кінець, під дією вітрового навантаження, Паламарчук В. О. (2016)
Подлесный С. В. - Моделирование электромеханической системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока (2016)
Ровенская О. Г. - Аппроксимация периодического сигнала автоматической регулируемой системы, Новиков О. А. (2016)
Семенов В. М. - Свариваемость низколегированных и разнородных сталей при использовании электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Марков О. Е., Мартыновская Е. В., Малыгина С. В. (2016)
Федотьєв А. М. - Забезпечення високошвидкісної адаптивної фрезерної обробки на матеріалообробних верстатах, Федотьєва Л. П., Король С. С. (2016)
Алиева Л. И. - Комбинированное выдавливание упрочняющегося материала, Чучин О. В., Мироненко Е. В. (2016)
Semenov V. M. - Features of electroslag welding curvilinear joints from two-layer steels, Markov O. E. (2016)
Акімова О. В. - Особливості використання окремих інструментів при проведенні внутрішнього фінансового моніторингу (2016)
Акимова Е. В. - Основные направления развития рынка аудиторских услуг в Украине, Шелест Е. А. (2016)
Брус М. В. - Применение технологий дистанционного образования на кафедре информатики и инженерной графики, Загребельный С. Л., Загребельная Е. А. (2016)
Гонтаренко Т. О. - Розкриття інформації з обліку доходів в умовах трансформації звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (2016)
Гудима А. А. - Організація та особливості проведення інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Добыкина Е. К. - Оценка конкурентного уровня предпринимательского потенциала (2016)
Дубинська О. С. - Гармонізації системи бухгалтерського обліку основних засобів промислових підприємств України згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (2016)
Драчук Ю. З. - Оцінка рівня інноваційного потенціалу промисловості: регіональний аспект, Сталінська О. В., Трушкіна Н. В. (2016)
Ісаншина Г. Ю. - Розвиток системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства (2016)
Колесов С. В. - Сучасні підходи щодо оцінювання інноваційних проектів на підприємстві (2016)
Кравченко В. И. - Моделирование систем оплаты за телекомуникационные услуги (2016)
Мілявський М. Ю. - Теоретичні основи формування корпоративної стратегії комерційного банку (2016)
Стрельников Р. Н. - Концепция мультипликатора в глобальных инвестициях (2016)
Шелест Е. А. - Особенности применения Международного стандарта финансовой отчетности 41 в Украине, Гонтаренко Т. О. (2016)
Рецензія на монографію Н. Й. Коніщевої В. О. Власова "Підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю" (2016)
Аннотации (2016)
Анотації (2016)
Abstracts (2016)
Вступне слово (2010)
Стеблій Ф. - Предтечі "Просвіти” (2010)
Заброварний С. - Зламні моменти у розвитку українського національного руху в Галичині (1868–1918) (2010)
Погребенник Ф. - "Просвіта” в контексті суспільно-політичної і культурної ситуації в Галичині та Австро-Угорщині (друга половина XIX – початок XX ст.) (2010)
Пашук В. - Маніфестація ідейних засад Товариства "Просвіта” (2010)
Лещиловская И. - Славянские матицы в ХІХ веке (2010)
Середа О. - Ідеї "органічного розвою” на сторінках часопису "Русь” (1867) (2010)
Шкраб’юк П. - Просвітницько-економічні структури Радикальної партії в Галичині (2010)
Райківський І. - Взаємини "Просвіти” з УСДП на початку 20-х рр. ХХ ст (2010)
Калиняк Л. - УНДО і ОУН – боротьба за політичні впливи в "Просвіті” (2010)
Федик І. - Українська "Просвіта” в Другій Речі Посполитій: політичні проблеми розвитку (2010)
Мельник І. - З історії створення Народного Руху України та відродження "Просвіти” (1988–1991). Спогад (2010)
Федорук О. - "Просвіта” і система культурних цінностей у розбудові держави (2010)
Ivantysynova T. - Slovanske kontakty Slovakov v druhej polovici XIX storocia (2010)
Левик Б. - Християнська мораль у сучасному українському суспільстві (2010)
Лозинський М. - Релігійно-освітнє книговидання в Україні: історія та сучасність (2010)
Пашук В. - "Дорогі Родимці!” – Відозва Товариства "Просвіта” (2010)
Чуприна В. - Культурно-освітня діяльність "Просвіти” та українських політичних партій в селах Галичини (кінець XIX – початок ХХ ст.), Біла Н. (2010)
Гелей С. - "Просвіта” і кооперативний рух у Галичині (друга половина XIX – початок ХХ ст.), Пастушенко Р. (2010)
Зуляк І. - Роль "Просвіти” у поширенні економічних знань у Східній Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Андрусяк Т. - Роль "Просвіти” у розвитку української правової думки (2010)
Андрусяк Т. - Правова проблематика на сторінках календарів "Просвіти” (австрійський період) (2010)
Пашук А. - Товариство "Просвіта” – популяризатор правових знань (За матеріалами просвітянських видань) (2010)
Кирчів Р. - Роль "Просвіти” у розвитку українського народознавства (2010)
Полюга Л. - Львівські видання "Просвіти” і проблема нормативності української літературної мови (1868–1939) (2010)
Білинський Б. - "Просвіта” і народне здоров’я (2010)
Вороняк І. - Образотворче мистецтво в "Просвіті” як засіб формування національної свідомості (2010)
Люзняк М. - Науково-популярні видання "Просвіти” як чинник формування національної свідомості та політичної думки українського народу (2010)
Голик Р. - Читання для народу: видання "Просвіти”, стереотипи масової культури й ментальність галичан перших десятиліть ХХ ст (2010)
Кунанець Н. - Бібліотеки Товариства "Просвіта”: особливості діяльності (2010)
Чорновол І. - Образ Америки у виданнях "Просвіти” (2010)
Луцький О. - "Просвіта” та українські освітні товариства в Галичині під час Другої світової війни (2010)
Пашук В. - Філія "Просвіти” у Бортниках (2010)
Онищук Я. - Філія "Просвіти” в Бродах (2010)
Федунків З. - Просвітянський рух на Рогатинщині (2010)
Мандрик М. - З історії "Просвіти” на Cтрийщині (2010)
Шалата М. - Століття Дрогобицької "Просвіти” (2010)
Скочиляс І. - З історії Борщівської "Просвіти” (2010)
Гром Г. - Читальня "Просвіти” в Нагуєвичах (2010)
Чепіль М. - Читальня "Просвіти” в Меденичах (2010)
Гуньовський І. - Діяльність читальні "Просвіти” у селі Махнівці на Золочівщині (2010)
Арсенич П. - "Просвіта” на Гуцульщині (2010)
Сіреджук П. - Діяльність "Просвіти” в Космачі (2010)
Король Т. - Читальні "Просвіти” в Томашівцях (2010)
Красовський І. - Діяльність "Просвіти” на Лемківщині (2010)
Крайник М. - З історії читальні "Просвіти” в селі Солукові Долинського району (2010)
Колб Н. - Греко-католицьке парафіяльне духовенство у читальняному русі в Галичині (кінець ХІХ ст.) (2010)
Андрусишин Б. - Роль низових ланок Товариства "Просвіта” у формуванні духовних основ галицького села (20–30-ті рр. XX ст.) (2010)
Пашук В. - Просвітницькі ідеї о. Степана Качали (2010)
Булачек В. - Просвітня діяльність Юліана Романчука (2010)
Стеблій Ф. - Отець Гнат Рожанський – діяч "Просвіти” (2010)
Середяк А. - "Просвіта” і радикальне середовище Галичини (2010)
Гузар З. - Образи просвітян у творах Івана Франка (2010)
Кухар В. - Михайло Грушевський і галицька "Просвіта” (2010)
Малик Я. - Просвітницька діяльність Йосипа Застирця (2010)
Щурат-Глуха В. - Василь Щурат і "Просвіта” (2010)
Якимович Б. - Андрій Чайковський і видавничі програми "Просвіти” (2010)
Литвин Т. - Іван Крип’якевич як історик-просвітянин, Литвин М. (2010)
Горинь В. - Михайло Галущинський – громадський діяч і організатор "Просвіти” (2010)
Полянський О. - Публікації Омеляна Терлецького у виданнях "Просвіти”, Полянська Р. (2010)
Цимбала О. - Культурно-просвітницька діяльність Миколи Голубця (2010)
Півень А. - Громадська діяльність Володимира Загайкевича (2010)
Сова А. - Діяльність Дмитра Грицая у Дорожівській філії Товариства "Просвіта” (30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Стасюк О. - Михайло Дяченко (Марко Боєслав) – діяч "Просвіти” (2010)
Зайцев Ю. - Просвітянка Євгенія Зелінська – політв’язень двох тоталітарних режимів (2010)
Добржанський О. - Культурно-освітні товариства і українське національне відродження на Буковині (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2010)
Ботушанський В. - З історії виникнення та діяльності українських сільських читалень Буковини (80-ті рр. XIX – поч. XX ст.) (2010)
Лисенко О. - Просвітянський рух на Наддніпрянщині в 1905–1919 роках (2010)
Мороз М. - Леся Українка і "Просвіта” (2010)
Лемещенко Г. - Новознайдені матеріали київських та львівських архівів про діяльність у "Просвіті” братів Костя і Северина Паньківських (2010)
Сохацька Є. - Культурно-просвітницька діяльність Івана Огієнка у Кам’янці-Подільському (1918–1920) (2010)
Кравець М. - Газета "Шлях” вінницького товариства "Просвіта” (1919) (2010)
Мисечко А. - Взаємозв’язки Одеської і Галицької "Просвіт” (2010)
Кондрашов В. - Микола Аркас – організатор і керівник Миколаївської "Просвіти” (2010)
Абросимова С. - Катеринославська "Просвіта” у культурно-громадському житті Наддніпрянщини (За матеріалами епістолярної спадщини академіка Д. Яворницького) (2010)
Кіраль С. - Роль "Просвіти” в національно-культурному відродженні на Бердянщині (2010)
Патер І. - Просвітня діяльність Союзу визволення України серед військовополонених українців у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1914–1918) (2010)
Танчин І. - Переслідування "Просвіт” більшовиками в роки визвольних змагань (1917–1920) (2010)
Мушинка М. - Іван Панькевич – співзасновник "Просвіти” на Закарпатській Україні (2010)
Данилюк Д. - Роль Товариства "Просвіта” у розвитку історичної науки на Закарпатті (2010)
Цап М. - Вязи руснацох Бачки и Сріму з Товариством "Просвита” у Львове (2010)
Закревська Я. - Роль "Просвіти” у збереженні національної самобутності українців Бразилії (2010)
Ковба Ж. - Історія "Просвіти”: проблеми наукового вивчення й популяризації (2010)
Круглашов А. - Діяльність просвітницьких товариств Західної України та проблеми національного відродження у творах Михайла Драгоманова (2010)
Гнатюк М. - Михайло Возняк – дослідник історії "Просвіти” (2010)
Ярощак Р. - Видавничі плани "Просвіти” в оцінці Михайла Возняка (2010)
Сварник Г. - Доля архіву Товариства "Просвіта” у Львові (2010)
Трегуб М. - Матеріали архіву Товариства "Просвіта” у Львові в фондах відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України (2010)
Вавричин М. - Архів Лемківської комісії Товариства "Просвіта” (2010)
Сварник І. - Документи просвітян в архіві Львівського університету (2010)
Сухий О. - Сучасна українська історіографія історії "Просвіти” (2010)
Архієрейське благословення Митрополита Андрея Шептицького Товариству "Просвіта” з нагоди 70-річчя. Львів, 5 липня 1937 р. (2010)
Відозва до народу Головного виділу "Просвіти” та Президії Ділового ювілейного комітету у зв’язку з 70-річчям Товариства. Львів, 8 грудня 1937 р. (2010)
Посвячення прапора "Просвіти”. Львів, 22 травня 1938 р. (2010)
Брик І. - Тарас Шевченко й "Просвіта” (2010)
Марунчак М. - Маркіян Шашкевич і "Просвіта” (2010)
Ухвала науково-практичної конференції Львівської обласної організації Товариства української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта” – історія та сучасні проблеми” Львів, 9 лютого 1991 р. (2010)
Звернення науково-практичної конференції Львівської обласної організації Товариства української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта” – історія та сучасні проблеми” до членів Товариства. Львів, 9 лютого 1991 р. (2010)
Вітання Президента України Леоніда Кравчука учасникам Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта” – історія та сучасні проблеми”. Київ, серпень 1993 р. (2010)
Базелюк М. - "Просвіта”: урочистості тривають (2010)
Мельник І. - Проблеми відродження Товариства "Просвіта” в Україні (2010)
Базелюк М. - Досвітні вогні "Просвіти” (2010)
Ухвала Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта – історія та сучасні проблеми”. Львів, 21 серпня 1993 р. (2010)
Звернення Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта – історія та сучасні проблеми” до працівників освіти, культури, духовенства та керівників місцевих органів влади. Львів, 21 серпня 1993 р. (2010)
Звернення Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта – історія та сучасні проблеми” до Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. Львів, 21 серпня 1993 р. (2010)
Радовський В. - "Просвітянський вогонь хай палає в кожнім місті, над кожним селом” (2010)
Ісаєвич Я. - Виступ на відкритті Міжнародної наукової конференції "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське національне відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини” в Народному домі у Львові 6 грудня 1993 р. з нагоди 125-річного ювілею Товариства (2010)
Стеблій Ф. - Міжнародна наукова конференція "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини”, Пашук В. (2010)
Жулинський М. - Вітання Міжнародній науковій конференції "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини” (2010)
Лубківський Р. - Вітання Міжнародній науковій конференції "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини” (2010)
Марунчак М. - Вітання Міжнародній науковій конференції "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини” (2010)
Лубківський Р. - Виступ на конференції в Народному домі у Львові 15 березня 1997 р. (2010)
Пітко Я. - Виступ на урочистому вечорі, присвяченому 140-річчю "Просвіти”, у Львівському національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької 8 грудня 2008 р. (2010)
Ісаєвич Я. - Ювілей "Просвіти” і просвітянства. Виступ на відкритті наукової академії "Товариство "Просвіта” в національно-культурному житті України” з нагоди 140-річчя Товариства 27 січня 2009 р. (2010)
Яричевський С. - 1868–1908 (В сорокові роковини заснування Товариства "Просвіта”) (2010)
Антонич Б.-І. - "Просвіті” (2010)
Матіїв-Мельник М. - "Просвіта” (2010)
Просвітянський гимн (2010)
"Просвіто”, "Просвіто”, зі сну нас буди! (2010)
"Просвіта” путь нам освітила! (2010)
Вгору серця, вгору чола! (2010)
У гору стяг! (2010)
Сонце "Просвіти” (2010)
До лав "Просвіти” (2010)
"Просвіти” армія іде! (2010)
Просвітянський марш для духового оркестру (2010)
Содержание (2015)
Sivtsov D. P. - Device to determine of fluorine concentration in fluorinated carbon powders, Khandetskyi V. S. (2015)
Ивон А. И. - Компьютерная обработка данных при определении удельного электрического сопротивления зерна в варисторных материалах, Истушкин В. Ф., Лавров Р. И. (2015)
Ахметшина Л. Г. - Повышение чувствительности сегментации изображений сетью Кохонена на основе модуляционных преобразований, Егоров А. А. (2015)
Khandetskyi V. S. - Load balancing in autonomous systems of computer networks that use the internal gateway routing protocols, Khandetskyi P. V. (2015)
Литвинов А. A. - Особенности процедуры оценки и обнаружения медицинских стандартов для планирования ресурсов, Мизюмская А. Д., Истомина В. В. (2015)
Герасимов В. В. - До вибору параметру ідентифікації на базі перетворення Фур’є в дефектоскопії композитних матеріалів (2015)
Буланый М. Ф. - Автоматизированная установка для исследования спектров люминесценции кристаллофосфоров, Коваленко А. В., Морозов С. А., Хмеленко О. В. (2015)
Дробахин О. О. - К построению автоматизированных комплексов для измерения комплексного коэффициента отражения в микроволновом диапазоне на основе принципов голографии, Короткая В. Г. (2015)
Герасимов В. В. - Порівняльний аналіз Xamarin та PhoneGapfor .NET, Біловол С. С., Іванова К. В. (2015)
Матвеева Н. А. - Использование радиально-базисных нейронных сетей для классификации сигналов, Мартынович Л. Я., Лазоренко Ю. В. (2015)
Litvinov O. A. - Features of automating the process of development of the functional components of information systems, Gruzin D. L. (2015)
Карпенко Н. В. - Кількісна металографія на основі комп’ютерного аналізу фотографії сплаву, Кандела А. С., Соловйов В. В. (2015)
Мацюк С. М. - Методика оценки характеристик нелинейных динамических процессов по временным реализациям (2015)
Герасимов В. В. - Аналіз основних технологій розробки веб-додатків на платформі Java, Пономарьов І. В., Ліщенко О. О. (2015)
Спірінцев В. В. - Програмне забезпечення процесів проектування при організації сучасного виробництва (2015)
Пономарев И. В. - Методика конструирования web-сайта на базе CMS Drupal (2015)
Твердоступ Н. И. - Активный индуктивный датчик на основе комбинированной операционной схемы (2015)
Герасимов В. В. - Исследование технологий автоматизированного тестирования, Кронфельд М. Ф., Озерова Д. М. (2015)
Рибка Ю. М. - Визначення взаємно пов’язаних параметрів у системах (2015)
Спірінцева О. В. - Гомоморфна фільтрація фотограмметричного зображення (2015)
Тищенко С. В. - Експлуатування ROOT-вразливості у роутерах від компанії Asus (2015)
Астахов Д. С. - Исследование возможности фильтрации измерений теневого ультразвукового контроля по методу SSA – "Гусеница”, Дьяченко Ю. П., Вириенко Д. П., Кошулян А. В. (2015)
Гнатушенко В. В. - Визначення оптимальних параметрів бездротової сенсорної мережі для збільшення тривалості її існування, Гнатушенко В. В., Владимирська Н. О. (2015)
Киселева Е. М. - Непрерывная задача многократного шарового покрытия с ограничениями и метод ее решения, Коряшкина Л. С., Михалева А. А. (2015)
Білозьоров В. Є. - Дослідження нової моделі ВІЛ-інфекції, Неруш Л. Л. (2015)
Бобилєв В. П. - Математичне моделювання екологічних задач з обмеженням, Саввін О. В., Матухно О. В., Познякова Д. В. (2015)
Федоша Т. С. - Электролитно-плазменное оксидирование алюминиевых пресс-форм, Омолойе А. А., Тутык В. А. (2015)
Маркевич І. В. - До питання можливості прокатки на станах ХПТР особливотонкостінних труб зі зменшеною стінкою (2015)
Губский А. Н. - Метод восстановления бинарных данных с пропусками, Стенин С. А., Корчинский В. М. (2015)
Зушман I. М. - Нарис розвитку фізичних досліджень у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, Раранський М. Д., Ткач М. В. (1998)
Ткач М. В - Приєднані плоскі хвилі в надгратці циліндричних квантових дротів, Пронишин І. В., Маханець О. М. (1998)
Константинович А. В. - Спектр випромінювання заряджених частинок, які рухаються в ізотропному ідеальному феродіелектрику (1998)
Головацький В. А. - Електронний i дiрковий спектри перiодичних сферичних наногетероструктур з внутрiшньою потенцiальною ямою (1998)
Гуцул І. В - Обчислення двохмірного розподілу температури і термоелектрорушійної сили анізотропного оптикотермоелемента (1998)
Мельничук С. В. - Зонна структура напівмагнітних твердих розчинів CdxMn1-xTe, Михайлевський Я. М., Раренко І. М., Юрійчук І. М. (1998)
Раренко І. М. - Розподіл потенціалу внутрішнього поля в гетеропереході власних напівпровідників, Королюк С. Л., Кошкін В. М. (1998)
Гончарук А. Н. - Допустимі відхилення параметрів дифракційного фокусуючого пристрою, Конопальцева Л. І., Раренко І. М., Хіць Ю. А. (1998)
Раренко А. І. - Вплив магнітного поля на процеси формування однорідних напівпровідникових кристалів і шарів з розплавів і розчинів (1998)
Волянська Т. А. - Методика та особливості вирощування плівок лазерним випаровуванням в статичному вакуумі, Грицюк Б. М., Нічий С. В. (1998)
Юрійчук І.М. - Зонна структура короткоперіодичних надграток GaAs/AlAs (1998)
Горлей П. М. - Температурна залежність флуктуацій густини струму у телурі, Григоришин О. М., Рождественська М. Г. (1998)
Савицький А. В. - Рівноважні характеристики кристалів CdTe, легованих елементами групи заліза, Ілащук М. І., ПарфенюК О. А., Ульяницький К. С., Бурачек В. Р., Кадельник Д. В. (1998)
Гутаров Е. І. - Скрита енергія деформаційного зміщення телуру при a-ковзанні, Солончук Л. С., Солончук Я. Л., Хом'як В. В. (1998)
Раранський М. Д. - Аномальне проходження при трьохвильовій рентгенівській дифракції в деформованому приповерхневому шарі, Фодчук І. М., Борча М. Д., Крицун І. І., Міхальов І. В. (1998)
Махній О. В. - Структурні та люмінесцентні властивості гетерошарів α–CdSe, Сльотов М. М., Фодчук І. М. (1998)
Євдокименко А. В. - Рентгенівська топографія кристалів в області кутів повного зовнішнього відбивання (1998)
Раранський М. Д. - Особливості формування зображення мікродефектів на рентгенівських секційних топограмах, Фодчук І. М., Новіков С. М., Коровянко О. Ж., Бобровник С. В., Мармус П. Є. (1998)
Косяченко Л. А. - Оптичне випромінювання кристалічною граткою, збуджуваною гарячими носіями заряду в бар’єрній напівпровідниковій структурі, Склярчук О. Ф. (1998)
Сльотов М. М. - Механізми люмінесценції монокристалічних плівок AlxGa1–xN (1998)
Махній В. П. - Фотолюмінесценція кристалів p-ZnSe/Sb/, Сльотов М. М., Собіщанський Б. М., Чабан Ю. Я. (1998)
Брайловський В. В. - Установка вимірювання вольт-фарадних характеристик, Жук О. П. (1998)
Брайловський В. В. - Підвищення чутливостi давача для ЯКР–термометра, Іларіонов О. Є., Хандожко О. Г. (1998)
Брайловський В. В. - Вимірювач параметрів напівпровідникових датчиків нейтронного опромінювання, Жук О. П., Танасюк В. С. (1998)
Боднарук В. І. - Вплив гравітації на умови теплообміну, Димитращук В. Т., Походжай Р. Я., Щербина Л. А. (1998)
Буда І. С. - П’єзоопір вісмута при гелієвих температурах, Охрем О. А. (1998)
Годованюк В. М. - Дослідження кремнієвого P-I-N фотодіоду підвищеної надійності, Добровольський Ю. Г., Омельянчук В. П. (1998)
Ащеулов А. А. - Дослідження впливу певних комбінацій електричного та магнітного полів на властивості напівпровідникових приладів, Добровольський Ю. Г., Романюк І. С. (1998)
Слинько Є. І. - Зсув Найта і особливості зонної структури в SnTe (1998)
Слинько Є. І. - Розробка технології виготовлення інфрачервоних фотоприймачів нового покоління, Кондратенко М. М., Водоп’янов В. М., Годованюк В. М., Рюхтін В. В., Фольварочний В. П. (1998)
Рюхтін В. В. - Кремнієвий діод на повздовжньому фотоефекті (LATERAL FD), Годованюк В. М., Рюхтін В. В. (1998)
Балазюк В. Н. - Пружні модулі діарсеніду цинка в інтервалі температур 83÷303 К, Михальченко В. П., Раранський М. Д., Курек І. Г. (1998)
Содержание (2016)
Макшанцев В. Г. - Математическая модель регулирования параметров ручья при формировании непрерывнолитой стальной заготовки на вертикальной МНЛЗ, Макшанцев Е. В. (2016)
Савюк І. В. - Термітні суміші на основі відходів ПАТ "Ковельсільмаш"Термітні суміші на основі відходів ПАТ "Ковельсільмаш", Рудь В. Д., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2016)
Турчанин М. А. - Термодинамическое обоснование выбора состава технологической добавки при электроимпульсной консолидации порошковой среды, Кассов В. Д., Бережная Е. В., Малыгина С. В., Малыгин С. О. (2016)
Ющенко К. А. - Способ автоматизированного контроля технологических параметров производства самозащитных порошковых проволок, Каховский Ю. Н., Евдокименко А. С., Каховский Н. Ю., Супрун С. А. (2016)
Алиева Л.И. - Исследование напряженно-деформированного состояния и формоизменения при комбинированном радиально-прямом выдавливании, Гончарук К.В., Лебедь В. Т., Таган Л.В. (2016)
Афанасьева М. А. - Кинематический анализ процесса взаимной безынструментальной обкатки трубчатых заготовок, Лютая А. В. (2016)
Гавриш П. А. - Нанесение жаростойких покрытий порошковыми материалами, Бережная Е. В., Малыгин Н. О. (2016)
Гавриш П. А. - Газотермическое напыление антифрикционного покрытия деталей перегружателя TAKRAF, Бережная Е. В., Соболев-Бутовченко Е. А. (2016)
Гринь А. Г. - Выбор направления оптимизации состава наплавочного материала деталей, подверженных гидроабразивному износу, Трембач Б. А., Трембач И. А. (2016)
Ефименко Н. Г. - Технология и оборудование для приварки шипов в охлаждающих системах энергетических установок, Король Н. А., Барташ С. Н., Ситников П. А. (2016)
Кассов В. Д. - Оптимізація режиму наплавлення з примусовим переносом електродного металу, Мартиновська О. В. (2016)
Искрицкий В. М. - Аналитические исследования процесса сборки групповых резьбовых соединений, Водолазская Н. В. (2016)
Сорокин Т. И. - Моделирование процесса фрезерования с расчётом сил резания по методу Розенберга, Донченко Е. И. (2016)
Ловейкін В. С. - Динамічна оптимізація вантажопідйомних механізмів кранів при підйомі вантажу "з підхватом", Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Рассказова Ю. Б. - Математическое моделирование автоматического гидропривода технологического оборудования, Соколова Я. В. (2016)
Бойко Д. С. - Разработка интерфейса программно-аппаратного комплекса для связи системы управления с микроконтроллерным комплектом на базе встраиваемых систем, Ивченков Н. В. (2016)
Белобров А. Ю. - Разработка программно-аппаратного комплекса для дистанционного управления взаимосвязанным электроприводом на базе встраиваемых систем, Ивченков Н. В. (2016)
Шелехова О. Г. - Критерий оценки теплового состояния асинхронного двигателя при отклонении напряжения прямой последовательности в продолжительном режиме (2016)
Бабаш А. В. - Разработка алгоритма для обработки данных из текстового файла, Квашнин В. О. (2016)
Болотіна Є. В. - Становлення європейської моделі публічного адміністрування в Україні, Бирюків К. В. (2016)
Борисова С. Є. - Шляхи підвищення прибутковості комерційного банку, Швецова І. В. (2016)
Добыкина Е. К. - Актуальность формирования трудовых ресурсов в структуре предприятия и совершенствование системы управления кадровым потенциалом, Пономарёва В. А. (2016)
Зайцев В. С. - Мотивація праці на основі збалансованої системи показників промислового підприємства (2016)
Коверга С. В. - Способи виявлення дисбалансів і підходи до формалізації функціонування економічних систем (2016)
Ронін А. М. - Питання українсько-китайських науково-технічних відносин у сучасному світі, Черненко Н. О. (2016)
Сімаков К. І. - Методика та проблеми організації управлінського обліку на промислових підприємствах з урахуванням МСФЗ (2016)
Турлакова С. С. - Подходы к управлению стадным поведением потребителей на рынках сбыта, Шумило Я. Н. (2016)
Шевченко В. В. - Стимулювання раціоналізаторської діяльності: регіональний аспект відзначення почесним званням (2016)
Шубная Е. В. - Проблемы функционирования ювелирной промышленности Украины и их влияние на потребительское поведение населения, Трофимова Я. В. (2016)
Шубная Е. В. - Современные проблемы и перспективы развития ИТ-отрасли в Украине, Печеная Т. А. (2016)
Аннотации (2016)
Анотації (2016)
Abstracts (2016)
Грохольський В. Л. - Актуальні питання профілактики правопорушень на місцевому рівні в сучасних умовах (2016)
Катеринчук І. П. - Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерних технологій: досвід зарубіжних країн (2016)
Албул С. В. - Досвід країн Балтії у становленні кримінальної розвідки (на прикладі Литовської Республіки) (2016)
Бібік І.С. - Негативний вплив сім’ї як детермінанта вчинення неповнолітніми злочинів проти життя та здоров’я особи у регіонах України, Бабенко А. М. (2016)
Головацький О. О. - Біотероризм: особливості та тактика протидії (2016)
Захаров В. П. - Національна безпека в ХХІ столітті та деякі додаткові заходи щодо її забезпечення, Захарова О. В. (2016)
Гритенко О. А. - Класифікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти (2016)
Жила С. Ю. - Принципи діяльності міліції (поліції): правовий аспект (2016)
Конопельський В. Я. - Поняття та взаємодія диференціації та індивідуалізації покарання (2016)
Магновський І. Й. - Правова нормативність та її особливості на сучасному етапі розвитку національного права України (2016)
Мельнікова О. О. - Торгівля людьми як форма транснаціональної злочинної діяльності (2016)
Небеська М. С. - Сутність та призначення стадій правозастосовчого процесу (2016)
Сітко А. І. - Грошові зобов’язання платників податків, зборів, митних та інших платежів як предмет адміністративних спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум таких зобов’язань (2016)
Байрактар В. Д. - Питання відповідальності членів адміністративних комісій (2016)
Виноградов А. К. - Поняття та види насильства в сім’ї в Україні (2016)
Геращенко О. С. - Деякі тактичні аспекти застосування працівниками поліції України спеціальних засобів під час забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2016)
Голоядова Т. О. - Правове регулювання державного фінансового аудиту в України (2016)
Матієнко Т. В. - Роль керівника в профілактиці професійної деформації серед державних службовців (2016)
Медведенко Н. В. - Поняття та принципи дисциплінарного провадження в підрозділах національної поліції України (2016)
Присяжнюк А. В. - Вдосконалення механізму адміністративно-правового забезпечення пасажирських перевезень автомобільним транспортом в Україні (2016)
Ситніченко О. М. - Адміністративно-правові спори: поняття та видова характеристика (2016)
Трояновський В. С. - Особиста безпека поліцейського під час виконання службових обов’язків: зарубіжний досвід (2016)
Ярмакі В. Х. - Громадський контроль як одна з найважливіших гарантій дотримання законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів України (2016)
Бурангулов А. В. - Деякі теоретико-правові засади професіоналізму працівників національної поліції України (2016)
Водько Н. П. - О содержании термина "криминальная разведка" (2016)
Домніцак Р. В. - Відомості про особу злочинця в системі елементів oперативнo-рoзшукoвoї характеристики корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Кримінальна розвідка з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної інформації (2016)
Ноздрін Д. О. - Деякі аспекти використання інструментальної детекції поліграфологічних досліджень в системі МВС України (2016)
Пасько О. М. - Готовність слідчого до проведення обшуку та огляду крізь призму вмінь (2016)
Поляков Є. В. - Деякі аспекти використання конфіденційного співробітництва в діяльності кримінальної розвідки (2016)
Саакян М. Б. - Провокація у розшуковій діяльності: історичний аспект (2016)
Сергєєва Д. І. - Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: щодо удосконалення норм чинного КПК України (2016)
Ташматов В. А. - Проникнення до житла чи іншого володіння особи як превентивний поліцейський захід (2016)
Тетерятник Г. К. - Участь працівників підрозділів кримінальної розвідки у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Хитра А. Я. - Проблеми застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні, Ратнова А. В. (2016)
Афанасенко С. І. - Історичні аспекти дослідження кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (2016)
Бурый В. Е. - Структура светских и церковных наказаний за преступления на территории белорусских земель в период средневековья, Ермаков В. В. (2016)
Козаченко Д. Д. - Історія становлення податкового контролю в Україні: від незалежності до євроінтеграційної трансформації (2016)
Тарасенко Л. Б. - Державно-правова підтримка підприємницької активності як фактор стабілізації суспільного життя в перехідні періоди (на прикладі відродження сільського господарства України в роки непу) (2016)
Проданець Н. М. - Сучасний стан наукового дослідження тактики виявлення та подолання неправдивих показань неповнолітніх (2016)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості рішучості як професійно важливої якості оперуповноваженого (2016)
Бааджи Н. А. - Гарантії законності застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації (2016)
Домніцак В. В. - Розгляд теоретичних та правових положень транснаціональної організованої злочинності та визначення його поняття, Пашаєв А. З. (2016)
Шелехов А. О. - Щодо концепції кримінальної (поліцейської) розвідки в Україні, Тацієнко В. В. (2016)
Вакуленко О. Ф. - Окремі аспекти проведення допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні (2016)
Богуцький Ю. П. - Переднє слово (2011)
Хюбнер Б. - Моя чужість/нездужання щодо культурології: рефлексія з іншої (західної) точки зору (2011)
Щербина В. М. - Формування діалогу культур в умовах суспільств початку XXI ст. (2011)
Шейко В. М. - Культурологія та компаративістика: методологічні трансформації (2011)
Більченко Є. В. - Антиномія "філософ - поет" у світлі культурологічного підходу (2011)
Борозенец Т. А. - Культурология как самоопределение глобального сверхобщества (2011)
Василькова В. В. - Аксиоматическая динамика в изучении культуры: постнеклассический поворот (2011)
Возняк В. С. - Зміст поняття "навчання" у філософії М. Гайдеґґера, Возняк С. В. (2011)
Джулай Ю. В. - Перечитування епізодів поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури (2011)
Довгополова О. А. - Бриколаж як механізм створення образу чужого в просторі культури (2011)
Капуш А. І. - Мультикультуралізм у сучасному світі: культурологічна інтерпретація (2011)
Кириллова О. А. - Культурологический потенциал психоаналитической интерпретации произведения: "Женщины - французского лейтенанта - не существует" (2011)
Кириченко Е. И. - Методологические аспекты изучения художественного образа провинциального города рубежа XIX-XX веков (на примере Елисаветграда) (2011)
Конева А. В. - Мода и имидж: презентация индивидуальности или идентификационные ловушки? (2011)
Кореневская О. С. - Поликультурное образование как инструмент для культурной адаптации иммигрантов в странах Северной Европы (2011)
Король Д. О. - Методологія культурологічних реконструкцій в історичній танатології (2011)
Косьяненко Е. В. - Латинская Америка как цивилизация "пограничного" типа: проблема поиска культурной идентичности (2011)
Лімонченко В. В. - Філософський вимір культурології (2011)
Личковах В. А. - Універсалізм і регіоніка у сучасній етнокультурології (2011)
Люсый А. П. - Текстуальная революция в России в контексте культурологического поворота (2011)
Матвійчук О. Є. - Дизайн та інтер'єр бібліотеки як соціокультурна проблема (2011)
Матицин О. І. - До питання формування специфічних рис в українській мистецькій традиції XV - XVI століть (на прикладі іконопису) (2011)
Медникова Г. С. - Креативность в пространстве современной культуры (2011)
Мельник Я. Г. - Ментальні типи мислення і державотворчий процес, Криворучко Н. В. (2011)
Овчаренко Т. С. - Актуальні проблеми менеджменту театральної культури: забуте мистецтво антрепренерів (2011)
Ольшанский Д. А. - "Esprit humaine" в культурной антропологии Леви-Стросса (2011)
Петренко І. С. - "Роль етнічних стереотипів у формуванні гендерної культури" (2011)
Пруденко Я. Д. - Інституалізація українського медіамистецтва (від початку 90-х рр. до сьогодні) (2011)
Разбеглова Т. П. - Homo musicus: проблема культурно-антропологической реконструкции феномена музыки (2011)
Рапопорт Е. В. - Роль марксистской модели базиса и надстройки в теории культуры Реймонда Уильямса (2011)
Смирнова Т. В. - Художественная культура как составляющая гендерного образования и воспитания (2011)
Стрижова Е. С. - Гендерные идеалы во власти навязчивого повторения (2011)
Хрипко С. А. - Етно-ментальний дуалізм духовно-релігійних виявів української сакральної традиції (2011)
Шевченко О. В. - Художня література крізь призму культурологічного дослідження (2011)
Шелупахіна К. М. - Транскультурні зміни та проблема "нової" ідентичності сучасної людини (2011)
Шелупахіна Т. В. - Еволюція концептуальних засад трагічного у контексті некласичної філософії (2011)
Яценко Г. Ю. - Комунікативна культура освітнього простору (2011)
Яцик І. С. - Філософсько-культурологічна трансформація категорії "ситуація" (Н. Аббаньяно, К. Ясперс) (2011)
Безгрешнова А. М. - Об истории создания научно-образовательного культурологического общества (НОКО) России (2011)
Васильев В. А. - Творческая деятельность А. А. Кокеля как символ чувашско-российско-украинского транскультурного диалога (2011)
Дмитриева Л. В. - Музей как базовая площадка полевых практик студентов-культурологов (2011)
Тихомиров С. А. - О необходимости введения курса "Научно-исследовательский практикум", или чего не хватает современному студенту-культурологу? (2011)
Ущапівська О. М. - Фестиваль "Іскорка Божа” у культурному житті Донеччини (2011)
Інформація про авторів (2011)
Вимоги до статей у фахових виданнях, внесених до переліків ВАК України (2011)
Вихідні дані (2011)
Сухов В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку літаків на сонячній енергії в Україні, Іващук А. В., Козей Я. С. (2016)
Майданюк С. В. - Модуль вимірювання сил різання, Плівак О. А. (2016)
Danylova L. - Effect of kinematics of the process of screwing on a quality of threaded connections, Waiyaki T. (2016)
Кротевіч В. В. - Безфільтрова одоризація природного газу (2016)
Гриценко Д. С. - Порівняльний аналіз результатів аналітичних та експериментальних досліджень механізму приводу конвеєру тамподрукарської машини ТДМ-300 (2016)
Dragobetskiy V. - Modelling of the process of elastic-plastic deformation of a layered metal composition welded by explosion, Zagoyanskiy V., Fedorac I. (2016)
Клименко С. А. - Теоретическое исследование температуры на контактном участке инструмента из ПКНБ, Клименко С. Ан., Копейкина М. Ю., Манохин А. С. (2016)
Виноградов А. Г. - Учет влияния конвективного нагрева и испарения капель на экранирующие свойства противопожарной водяной завесы, Яхно О. М. (2016)
Парусов Э. В. - Обоснование параметров регулируемого охлаждения бунтового проката из высокоуглеродистой стали в потоке проволочного стана 320/150 ОАО "ММЗ", Сычков А. Б., Губенко С. И., Долгий С. В., Сагура Л. В. (2016)
Сёмин Д. А. - Верификация расчетов течений в вихрекамерных устройствах, Роговой А. С., Левашов А. М., Левашов Я. М. (2016)
Михалевич В. М. - Удосконалення методу розв’язування двовимірної задачі пресування штаби, Краєвський В. О., Добранюк Ю. В. (2016)
Кравчук А. В. - Дослідження впливу кута вирізання зразків відносно напрямку прокату на енергію деформування та руйнування зразків шарпі, Кондряков Є. О. (2016)
Давиденко А. К. - Прогнозирование напора рабочего колеса центробежного насоса на основе метода граничных элементов, Хатунцев А. Ю. (2016)
Дифучин Ю. М. - Чисельне моделювання болтових з'єднань з ПКМ. Повідомлення 1. Створення змішаних 3D-моделей, Рудаков К. М. (2016)
Iakovliev A. - Exact elastic stability analysis based on dynamic stiffness method (2016)
Петраков Ю. В. - Моделирование гашения колебаний при токарной обработке (2016)
Крищук М. Г. - Біомеханічний стан кісток щелепи в процесі релаксації напружень при встановленні імплантів, Міщенко О. М., Єщенко В. О. (2016)
Бекшаев С. Я. - Полуизогнутые формы потери устойчивости в задаче оптимизации сжатого трехпролетного стержня (2016)
Данильченко М. А. - Исследование влияния контактного взаимодействия заготовки и инструмента на динамические характеристики токарного станка, Петришин А. И. (2016)
Петрусенко Л. А. - Расчёт напряжений, возникающих в опасной зоне лезвийной части режущего инструмента, Антонюк В. С. (2016)
Содержание (2011)
Бамбура А. М. - Національні нормативні документи ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010 щодо проектування бетонних та залізобетонних конструкцій, Гурківський О. Б., Безбожна М. С., Дорогова О. В., Сазонова І. Р. (2011)
Бамбура А. М. - Несуча здатність залізобетонних елементів кільцевого перерізу за спрощенними діаграмами деформування бетону і арматури, Дорогова О. В. (2011)
Бамбура А. М. - Визначення ширини розкриття тріщин в залізобетонних конструкціях згідно з новими нормативними документами України, Сазонова І. Р., Канюка Л. Г. (2011)
Барабаш М. С. - Дуальное представление моделей архитектурно-конструктивных элементов в сапр объектов строительства и архитектуры, Палиенко О. И. (2011)
Беда С. В. - Класифікація зсувних процесів (2011)
Білик С. І. - Залишкові напруження в сталевих холодно-гнутих швелерах, Білик А. С., Усенко М. В., Куземко В. В., Нужний В. В. (2011)
Большаков В. И. - Влияние механической вибрации на формирование структуры отливок из стали 110Г13, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Ротт Н. А. (2011)
Большаков В. И. - Управление эксплуатационными свойствами жаростойких теплоизоляцинных материалов на основе кремнегеля, Шпирько Н. В. (2011)
Болюк С. В. - Фурановые мастики - кислотостойкие разнонаполненные полимернасыщающие неотвердеваемые композиции (2011)
Бронжаев М. Ф. - К вопросу устранения просадочности грунтовых оснований инъекционными методами, Мишурова Т. В., Левенко А.М. (2011)
Броневицький А. П. - Житлове будівництво в україні: сучасний стан, проблеми, перспективи (2011)
Ватуля Г. Л. - Визначення оптимальної області геометричних характеристик поперечного перерізу сталебетонної балки, Бєліков Е. А. (2011)
Винников Ю. Л. - Підсумки моделювання напружено-деформованого стану буроін’єкційної палі, Левченко В. П. (2011)
Винников Ю. Л. - Математичне моделювання укочування розкривних порід, Лопан Р. М. (2011)
Винников Ю.Л. - Результати тривалих геодезичних спостережень за осіданнями будівель на набивних палях у пробитих свердловинах за умов замоклих лесових ґрунтів, Мірошниченко І. В. (2011)
Волкова В. Е. - Фазовые траектории в задачах распознавания внешних возмущений динамических систем (2011)
Воскобійник О. П. - Типологічна класифікація дефектів та пошкоджень сталезалізобетонних конструкцій (2011)
Галушко В. А. - Особенности расчета горизонтального выбуривания при выравнивании крена здания, Колодяжная И. В., Стратиенко В. Г., Пидойма А. С. (2011)
Гапонова Л. В. - Методика оценки надежности и долговечности сталебетонных плит при действии нагрузок и внешней среды (2011)
Гарбуз А. О. - Прочность соединения бетонных и железобетонных элементов акриловыми клеями при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений, Золотова Н. М. (2011)
Гваджаиа Б. Д. - Влияние укрупнителя на свойства бетонов и растворов (2011)
Гензерский Ю. В. - Компьютерное моделирование устойчивости к прогрессирующему обрушению (живучести) к аварийным воздействиям (2011)
Головко С. И. - Экспериментальные исследования укрепления лессовых грунтов цементацией под высоким давлением, Головко А. С., Шехоркина Н. Е. (2011)
Голубничий А. В. - Вплив тривалості твердіння на міцність і пористість цементних каменів на цементах з залізовмісними шлаками (2011)
Гурківський О. Б. - Особливості розрахунку міжповерхового перекриття великих розмірів з урахуванням температурного впливу (2011)
Гуслиста Г. Е. - Вибір сітки скінченних елементів при комп’ютерному моделюванні будівельних конструкцій і ґрунтових масивів, Банніков Д. О. (2011)
Доненко В. І. - Розвиток та оновлення організаційних структур будівельної компанії для підвищення адаптивних якостей її системи управління (на прикладі ВАТ "Укртехнопром") (2011)
Єрмоленко Д. А. - Напружено-деформований стан трубобетонного елементу припозацентровому стисненні (2011)
Єфіменко В. І. - Заходи щодо енергозбереження у житловому фонді, Паливода О. А. (2011)
Жаданова К. Ф. - Прогнзирование эксплуатационной пригодности строительных металлоконструкций с учетом коррозионного износа, Онищенко В. В., Кириченко Н. С. (2011)
Жовква О. І. - Сучасні технології художнього опорядження культових споруд (2011)
Золотов С. М. - Прочность и деформативность акриловых клеев при кратковременном и длительном нагружении (2011)
Зоценко М. Л. - До проектування і виготовлення буроінєкційних паль, Левченко В. П., Мирошніченко В. В. (2011)
Кириленко В. Ф. - Прогибы двускатных деревофанерных балок коробчатого сечения, Пинчук Е. А. (2011)
Китов Ю. П. - Расчёт тонких сталебетонных плит как упругих двухслойных композитных пластинок, Шевченко А. А., Петрушевская А. А. (2011)
Коваленко В. В. - Визначення причин передчасного руйновання залізобетонних шпал, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В. (2011)
Коваленко В. В. - Дослідження структурних характеристик цементного каменю залізобетонних шпал, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В. (2011)
Коваль Е. А. - Определение оптимальной толщины утеплителя внешней ограждающей конструкции при повышении энергоэффективности существующих жилых зданий, Савицкий Н. В., Юрченко Е. Л., Пикулина Н. В., Ковтун-Горбачова Т. А., Коваль А. С. (2011)
Ковальов В. В. - Проектування земляного полотна доріг із застосуванням программного комплексу PLAXIS (2011)
Кожанов Ю. А. - Анализ статистических данных изменчивости геометрических параметров на объектах г. Днепропетровска, Гордиенко Т. В. (2011)
Костира Н. О. - Оптимізація форми і структури великопрогонових оболонок подвійної кривизни (2011)
Кравчуновська Т. С. - Формування сукупності способів комплексної реконструкції будівельних об’єктів житлової забудови (2011)
Лапенко О. І. - Залізобетонні плити по ортотропних листах (2011)
Маркова М. А. - Оценка пожарной защиты зданий, Мельничук А. В., Серая Ю. И. (2011)
Мишутин А. В. - Повышение долговечности бетонов аэродромных покрытий, изготавливаемых в сухих и жарких условиях, Атиа А. А. (2011)
Молодченко Г. А. - Напряженно-деформированное состояние монолитных диафрагм жесткости, Засядько Н. А., Сироменко А. Н. (2011)
Нижник О. В. - Дослідження оптимальних параметрів сталезалізобетонного безбалкового перекриття (2011)
Никифорова Т. Д. - Научные основы и методы расчета конструкций заглубленных зданий с учетом внешних воздействий, Савицкий Н.В. (2011)
Ніколаєнко С. М. - Законодавче та нормативне забезпечення будівництва високотехнологічних соціоекокомплексів в україні на основі концепції сталого розвитку, Савицький М. В., Бєляков В. М., Большаков В. І., Пшінько О. М., Федоркін С. І., Бендерський Ю. Б., Мизніков Д. Г., Скрипченко Н. М., Ковальов Г. М. (2011)
Ожищенко О. А. - Использование фосфогипса в системах портландцементвяжущее эттрингитового типа, Савицкий Н. В. (2011)
Петренко В. Д. - Исследование подпорной стенки при сооружении автодорожной развязки на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через р.Днепр в г.Киеве, Гузченко В. Т., Тютькин А. Л., Лисневский М. А. (2011)
Петренко В. Д. - Разработка вариантов армирования земляного полотна в сложных инженерно-геологических услодвиях, Косяк В. Н., Ковальчук В. В., Алхдур А. М. (2011)
Петренко В. Д. - Применение георадиолокационного метода при исследовании дефектов високих насыпей железнодорожного земляного полотна, Харлан В. И., Косяк В. Н., Ковалевич В. В. (2011)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света: чудо третье – Тадж Махал (2011)
Пічугін С. Ф. - Аналіз навантажень на легке покриття при наявності перепадів висот покрівель виробничих цехів, Семко О. В., Гасенко А. В., Дрижирук Ю. В. (2011)
Приходько А. П. - О режимах вакуумирования золобетонных смесей, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2011)
Пшінько О. М. - Використання гідравлічного потенціалу цементу з врахуванням його екзотермії при твердінні бетону масивних транспортних споруд, Громова О. В. (2011)
Пшинько А. Н. - Модифицированный теплоизоляционный материал на основе алюмосиликатного сырья как альтернатива существующим утеплителям, Краснюк А. В., Щербак А. С. (2011)
Пшінько О. М. - Особливості управління якістю відновлень та ремонтів залізобетонних прогонових будов залізничних мостів, Радкевич А. В., Сальнікова І. В. (2011)
Пшинько А. Н. - Экспериментальные исследования свойств сухих смесей для ремонта железобетонных конструкций, Савицкий Н. В., Тытюк А. А., Савицкий А. Н., Богаченко С. В., Тытюк А. А. (2011)
Рабич Е. В. - Концепция энергоэффективности зданий с учетом использования солнечной энергии, Чумак Л. А., Магала В. С., Рабич В. А. (2011)
Рунова Р. Ф. - К вопросу оценки прочности бетона в отечественных и европейских нормах, Руденко И. И. (2011)
Савицький М. В. - Світовий досвід енергоефективного будівництва з місцевих матеріалів та доцільність його використання в умовах України, Бендерський Ю. Б., Юрченко Є. Л, Перегінець І. І., Коваль О. О., Бабенко М. М. (2011)
Савицкий Н. В. - Результаты натурных испытаний фрагмента сборно-монолитного перекрытия, Буцкая Е. Л., Чернец В. А. (2011)
Савицкий Н. В. - Результаты тестирования программных комплексов для решения задач теплопроводности ограждающих конструкций, Несин А. А. (2011)
Савицкий Н. В. - Критерии и методология расчета долговечности бетона защитного слоя в агрессивных средах, Никифорова Т. Д., Лаухина Л. Н., Матюшенко И. Н., Бардах А. Е., Пшинько П. А. (2011)
Савицкий Н. В. - Исследование факторов, влияющих на глубину карбонизации бетона в агрессивных газовоздушных средах, Тытюк А. А., Тытюк А. А. (2011)
Савицький О. М. - Прогнозування міцності згинальних залізобетонних елементів на основі даних експериментальних досліджень, Шевченко Т. Ю., Пастухов М. М., Савицький М. В. (2011)
Савицкий Н. В. - Расчет малоэтажных жилых зданий на воде как малых судов, Шехоркина С. Е. (2011)
Семко О. В. - Натурні випробування сталезалізобетонного ригеля на косий згин, Воскобійник О. П., Пойда А. О., Бібік Д. В. (2011)
Сопильняк А. М. - Расчет прочности и трещиностойкости трехслойных железобетонных стеновых панелей, Савицкий Н. В., Шляхов К. В. (2011)
Степова О. В. - Оцінка залишкового ресурсу екологічно безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів (2011)
Стороженко Л. І. - Деформований стан стиснутих гнучких трубобетонних елементів, Єрмоленко Д. А., Лебеденко Ю. В. (2011)
Стороженко Л. І. - Розрахунок вузлів з’єднання елементів збірного сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Лапенко О. І., Нижник О. В., Мурза С. О. (2011)
Стороженко Л. І. - Особливості виготовлення та монтажу сталезалізобетоннихбезбалкових перекриттів, Нижник О. В. (2011)
Сторожук Н. А. - Бетоны на мелких песках (2011)
Султанов Г. А. - Опыт проектирования и расчетов комплекса высотных зданий "изумрудный квартал г.Астаны", Бойко М. В. (2011)
Сухоруков Б. Д. - Порядок обработки экспериментальных данных испытаний мостовыхконструкци медленно движущейся нагрузкой (2011)
Тарасенко В. П. - Результати випробування двохколійної прогонової будови з нерозрізнимиголовними балками і арками, Савчинський Б. В. (2011)
Тимошенко О. К. - Особливості формування функціонально-планувальної структури енергоефективних висотних офісних будівель (2011)
Тян Е. Р. - Прогнозирование состояния реализации инвестиционного проекта (2011)
Фостащенко О. М. - Напруженно-деформований стан перекриття з урахуванням утворення тріщин (2011)
Чуб А. А. - Исследование технологических условий твердения бетона на его морозостойкость (2011)
Шаленный В. Т. - Оценка энергозатрат монтажников при возведении металических силосов методом подращивания, Ковалев А. А., Несевря П. И., Кислица Л. В., Бицоева О. А. (2011)
Шаленний В. Т. - Результати дослідження вартості робіт з відновлення теплоізоляційної системи CERESIT в залежності від діагностованого пошкодження, Несевря П. І., Дікарев К. Б., Скокова А. О. (2011)
Шутенко Л. Н. - Влияние вида нагружения на напряженное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С, Золотов М. С., Скляров В. А., Корекян О. Н. (2011)
Юрченко Є. Л. - Алгоритм визначення рівню енергоефективності малоповерхових житлових будівель в залежності від їх архітектурно-конструктивних та об’ємно-планувальних особливостей, Коваль О. О., Луценко Ю. О. (2011)
Яровой С. Н. - О проблемах реконструкции и причинах обрушения части шестиэтажного административного корпуса института "гипроцемент" и колоннады главного входа здания vip-терминала аэропорта в г. Харькове, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю., Грик А. Р. (2011)
Яровой Ю. Н. - Жесткость упруго-податливых опор мачтовых систем, Левада В. А. (2011)
Реферати (2011)
Богуцький Ю. - Українське суспільство першої половини ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації культурно-мистецької діяльності (2012)
Щербина В. - Модернізація України в умовах сучасності: перехід до нового розуміння культурної політики, Мельничук О. (2012)
Юдкін І. - Корпусний аналіз текстів і художні образи (2012)
Чміль Г. - Візуалізація мови та семіотика екрану (2012)
Чібалашвілі А. - Моделі існування художнього синтезу в дискурсі міжвидової мистецької практики ХХ століття (2012)
Олійник О. - Культура як спосіб життя і методологія аналізу культури: концептуальний підхід Р. Вільямса (2012)
Волков С. - Ретроспекції мистецької освіти в українському суспільстві ХХ-ХХІ століття (2012)
Причепій Є. - Символ дерева в первісній культурі та орнаментах: структури та сакральні числа в композиціях дерева, Причепій О. (2012)
Зінич О. - Пластична взаємодія музики та "мистецтв руху" в сучасному балеті (2012)
Смоліна О. - Особливості культури православного жіночого чернецтва (2012)
Онуфрієнко О. - Полікультурний контекст у драматургічному доробку Лесі Українки (2012)
Безгін О. - Становлення закладів освіти театрального та кіно-телемистецтва в Україні: історичний нарис (2012)
Оніщенко О. - Естетичний потенціал теоретичної спадщини І. Франка (на матеріалі трактату "Із секретів поетичної творчості") (2012)
Левчук Л. - Морально-естетичні шукання Володимира Винниченка (2012)
Вернудіна І. - Психологічні погляди Д. М. Овсянико-Куликовського: теорія "безсвідомого" (2012)
Когут О. - Режисерська і педагогічна діяльність В. О. Неллі: новаторські аспекти (2012)
Левчук Я. - Образ ідеальної людини в традиційній українській дитячій субкультурі (2012)
Оляніна С. - Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва (2012)
Іванисько С. - Доля культових цінностей, вилучених із Софії Київської в 20-х роках ХХ століття (2012)
Тимченко Т. - Реставрація ікон Ігорівської Богоматері та св. Миколи Мокрого у 1924 р. (за матеріалами київських архівів) (2012)
Наумова М. - Сучасні медіа та доля тілесності (2012)
Гаєвська Т. - До традиції встановлення неробочих святкових днів в Україні (1900-2011 рр.) (2012)
Шалінський І. - Новітні напрями дослідження сучасного дизайну (2012)
Павленко Ю. - Культурологічно-цивілізаційне осмислення культури України в добу глобалізації (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до статей у фахових виданнях, внесених до переліків ВАК України (2012)
Вихідні дані (2012)
Ведь В. Є. - Стендовые испытания каталитического нейтрализатора ДВС новой конструкции, Зeбешев Т. З., Краснокутский Е. В., Гаевой М. А. (2016)
Данилов Ю. Б. - Требования к выбору конструкционных материалов при проектиро-вании и изготовлении оборудования для химической промышленности, Перцев Л. П. (2016)
Немец Н. Н. - О превращении йодид-ионов попутно-пластовых вод газоконденсатных месторождений в йод под воздействием озона (2016)
Кустурова E. В. - Дослідження корозійної активності мінералізованих технологічних рідин, Шевченко Р. О., Жуган О. А., Печенeжская А. В., Подольян О. А. (2016)
Бухкало С. І. - Екологічнобезпечні моделі комплексної утилізації-модифікації полімерних відходів як частини твердих побутових відходів (2016)
Бабак Т. Г. - Модернизация процесса ректификации частично растворимой азеотропной смеси фурфурол-вода, Голубкина О. А., Малышко Ю. В., Пономаренко Е. Д. (2016)
Бабак Т. Г. - Оптимизация энергопотребления ректификационной установки на основе интеграции тепловых потоков, Валюк С. В., Голубкина О. А., Пономаренко Е. Д. (2016)
Сабадош Г. О. - Вплив факторів на піноутворення в технології молочних десертів з використанням карагінану (2016)
Анан’єва В. В. - Особливості технології харчових олієжирових емульсій оздоровчого призначення, Кричковська Л. В., Бєлінська А. П., Варанкіна О. О. (2016)
Мироненко Л. С. - Перспективи використання олії насіння сафлору у харчових та косметичних продуктах, Тимченко В. К., Криштоп Е. А. (2016)
Данилова Л. А. - Антиоксидант з кори дуба як джерело поліфенолів у пивоварінні, Березка Т. О., Демидова А. О., Бойко М. І., Арутюнян Т. В. (2016)
Северин О. А. - Дослідження енергозберігаючої обробки харчових продуктів, Колісниченко Т. О., Новік Г. В., Дятченко К. А. (2016)
Дістанов В. Б. - Дневные флуоресцентные пигменты на основе меламинотолуолсульфамидформальдегидного олигомера для эмалевых красок, Фалалєєва Т. В., Мироненко Л. С. (2016)
Левчук І. В. - Технологічні аспекти запровадження системи безпечності харчових продуктів у схеми технохімконтролю сировини і готової продукції олієжирових виробництв, Демидов І. М., Тимченко В. К. (2016)
Омельченко Ю. Е. - Извлечение воскоподобных веществ из отходов вымораживания подсолнечного масла с использованием реакции алкоголиза, Демидов И. Н. (2016)
Агейчева А. О. - Аналіз граматичних можливостей науково-технічного перекладу, Комарова О. І. (2016)
Білоус О. В. - Деякі аспекти раціонального харчування при підготовці спортсменів високої кваліфікації (2016)
Бухкало С. І. - Гармонізація як парадигма ефективного менеджменту проектів переробки-утилізації полімерних відходів, Ольховська О. І., Іглін С. Р. (2016)
Богуцький Ю. - Державна політика в умовах нової культурної реальності (2013)
Щербина В. - Розвиток культурних середовищ - зміст соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Шейко В. - Синергетичні аспекти динаміки соціокультурних процесів в умовах глобалізації (2013)
Юдкін І. - Семіотичні питання виконавства (2013)
Чміль Г. - "Владна” рольова реальність і кіно як дисциплінарний дискурс влади (2013)
Причепій Є. - Множини знаків на образах Богині-Космосу та кам’яних знаряддях праці трипільців (2013)
Копієвська О. - Культура і людина: проблема свободи в сучасному світі (2013)
Олійник О. - Еволюція уявлень про масову культуру (2013)
Кирилова О. - Лаканівська істина в танатологічних вимірах (2013)
Сараб’янов В. - Софія Київська та купольна декорація багатокупольних церков середньовізантійського періоду (2013)
Зубавіна І. - Дигітограф як обшир креативності у сучасній екранній культурі (2013)
Кязимова Л. - Перша симфонія Кара Караєва: до проблеми "перетлумачення” класичної спадщини (2013)
Оляніна С. - Виноградна лоза в декорі іконостасів XVII—XVIII ст.: типологія форм (2013)
Росляков C. - Початки скульптури на теренах України: етапно-порівняльний аналіз (2013)
Коваленко Є. - Постать В. А. Денисенка у розвитку українського балетного виконавського мистецтва (2013)
Левчук Я. - Традиційні українські дитячі ігри як об’єкт дослідження когнітивної культурології (2013)
Коренюк Ю. - Документування пам’яток монументального живопису, Панченко М. (2013)
Туленков М. - Організаційна поведінка у соціально-культурному дискурсі (2013)
Гаєвська Т. - Державні радянські свята: історико-культурологічний аспект (2013)
Давидовський К. - Семантика мистецького проекту (на прикладі творчих ініціатив Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра 1990-2000-х років) (2013)
Танчер В. - Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується (2013)
Ручка А. - Цінності та ціннісна зміна у сучасному суспільстві (2013)
Колос Т. - Початкова мистецька освіта в соціокультурному просторі України (на підставі соціологічного дослідження) (2013)
Holovko B. - Modern problems of presentation of intangible cultural property on the web (2013)
Таран Л. - Динаміка розвитку книговидавничої галузі у культурному житті України 1917-1927 років (2013)
Інформація про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну. ІV. 8-R-тіопохідні 1-п-метилбензилтеоброміну (2015)
Пругло Є. С. - Діуретична активність 3-(5-бромфуран-2-іл)-4-R-(4Н)-1,2,4-тріазол-5-тіонів, їх S-похідних та 2-(5-бромфуран-2-іл)-5-R´-тіазоло(3,2-b)(1,2,4)тріазол-6(5Н)-онів (2015)
Кучерявий Ю. М. - Синтез 5-(феноксиметилен)-4-R-3-алкілтіо 1,2,4-тріазолів та їх подальше окиснення до 3-алкілсульфонілпохідних, Каплаушенко А. Г., Ал Зедан Ф. (2015)
Саліонов В. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та дослідження гострої токсичності похідних 1,2,4-тріазолу, що містять ядро тіофену (2015)
Парнюк Н. В. - Щодо стандартизації таблеток антигіпертензивної дії, Кучеренко Л. І., Моряк З. Б. (2015)
Кучина Л. К. - Термогравиметрические исследования геля назального с дилтиаземом, Гладышев В. В., Пухальская И. А. (2015)
Бавикіна М. Л. - Дослідження з розробки складу комбінованого вагінального гелю з екстрактом суплідь хмелю, Вишневська Л. I., Мегалінський В. А., Косяченко Н. М. (2015)
Гуреєва С. М. - Застосування біофармацевтичної системи класифікації у розробці нових лікарських препаратів, Альбедхані О. С., Грошовий Т. А. (2015)
Карпюк У. В. - Скринінгові дослідження вмісту дубильних речовин у надземних органах кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С., Чолак І. С., Ємельянова О. І. (2015)
Смойловська Г. П. - Дослідження якісного складу та кількісного вмісту карбонових кислот у листі Urtica dioica L. (2015)
Авраменко Н. В. - Цитогенетический анализ хориона при неразвивающейся беременности по материалам регионального репродуктивного центра, Барковский Д. Е., Семененко И. В., Калабухова Н. А. (2015)
Самелюк Ю. Г. - Гостра токсичність 5-(2-, 3-, 4-метоксифеніл, (3,4,5-триметоксифеніл)-)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх тіопохідних, Каплаушенко А. Г. (2015)
Бачурин Г. В. - Динамика изменений инфекции мочевых путей за последнее десятилетие (2015)
Одинцова В. М. - Гостра токсичність 2-(5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот та їхніх похідних солей, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Сугак О. А. - Протимікробна та протигрибкова активність похідних 3-(алкілтіо)-4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2015)
Тугушев А. С. - Характеристика висцерального кровотока у больных с компенсированным и декомпенсированным течением цирроза печени, Туманская Н. В., Гулевский С. Н., Михантьев Д. И., Нешта В. В. (2015)
Нікіфоров О. А. - Стан органів чоловічої репродуктивної системи та корекція порушень в умовах великого промислового міста (Запоріжжя та Запорізька область), Авраменко Н. В., Ломейко О. О., Бачурін Г. В. (2015)
Тихоновський О. В. - Можливості та перспективи фітотерапії різних форм мастопатії (2015)
Блажеєвський М. Є. - Методи кількісного визначення пахікарпіну гідройодиду, Кучер М. М., Дядченко В. В., Юрченко І. О. (2015)
Данільченко Д. М. - Біологічні властивості сполук, що утворені поєднанням 1,2,4-тріазолу, фурану та інших функціональних замісників, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Борщевський Г. І. - Розробка технології ліпосомального препарату у формі ін’єкційного розчину (2015)
Про роботу VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (2015)
25 квітня виповнилося 60 років завідувачу кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету, доктору медичних наук, професору Івану Михайловичу Білаю (2015)
На честь 60-річчя з дня народження професора Миколи Анатолійовича Волошина (2015)
Гришин С. П. - Аналіз світових програм і проектів створення зброї спрямованої енергії, Мірошніченко О. В., Бадрук О. О. (2016)
Жиров Г. Б. - Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону (2016)
Коваленко І. Г. - Аналіз електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку, Міщенко А. О., Вавасова О. С. (2016)
Кошевой Н. Д. - Сравнительный анализ методов синтеза оптимальных по стоимостным (временным) затратам планов многофакторного эксперимента, Костенко Е. М., Кошевая И. И. (2016)
Лисий М. І. - Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захисту кордону, Балицький І. І., Бабій Ю. О., Поліщук В. В. (2016)
Лоза В. Н. - Построение алгоритма многоуровневой дискретной вейвлет-фильтрации радиолокационного сигнала и синтез оптимального алгоритма построения базы фильтров (2016)
Нікіфоров М. М. - Можливості інтегрованої системи пасивного моніторингу простору в умовах застосування високоточної зброї, Жиров Г. Б., Пампуха І. В. (2016)
Радзівілов Г. Д. - Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку, Романенко В. П., Бригадир С. П. (2016)
Рома О. М. - Вибір параметрів алгоритму входження в синхронізм радіолінії управління безпілотним літальним апаратом з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти, Василенко С. В. (2016)
Чешун В. М. - Моделі динамічних несправностей дискретних інтегральних компонентів комплементарної логіки, Лєнков С. В., Прокопчук С. О., Охрамович М. М., Шевченко В. В. (2016)
Шишанов М. О. - Визначення терміну технічної придатності засобів ураження на основі моделі надійності з аргументом, що запізнюється, Любарець А. А., Шатров А. М., Горбачевський С. А. (2016)
Procenko Ya. M. - Model of adaptive condition based technical maintenance of radioelectronic technology objects (2016)
Гунченко Ю. О. - Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах, Бойчук В. О., Юмашов В. С. (2016)
Козак І. В. - Метод протидії прихованим загрозам в середовищі хмарних обчислень, Огнєвий О. В. (2016)
Кольцов Р. Ю. - Ідентифікація невідомих систем координат за допомогою додатку ArcGis - ARCMAP 10.2 (2016)
Лєнков С. В. - Метод підвищення ефективності видачі результату пошуку в інформаційному середовищі, Джулій В. М., Романовська І. А. (2016)
Міночкін Д. А. - Аналіз механізмів кешування контенту в безпроводових мережах наступного покоління (2016)
Муляр І. В. - Розробка математичної моделі та методу її вирішення для підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів на основі технології віртуалізації, Гусляков Г. В., Солодєєва Л. В. (2016)
Мясіщев О. А. - Розпізнавання графічних образів з використанням нейронних мереж, Лєнков Є. С., Білик О. М. (2016)
Селюков О. В. - Розробка моделей надійності програмного забезпечення для технології типу "клієнт-сервер", Огнєвий О. В., Осипа В. О., Бабій І. М. (2016)
Хірх-Ялан В. І. - Аспекти автоматизації картографічної генералізації для створення електронних карт відповідних масштабів топографічною службою Збройних Сил України (2016)
Gostev V. V. - A typical fuzzy controller, Pampuha I. V., Savkov P. A., Savkova V. P. (2016)
Kubiavka N. - The control of information support of the processes of influence on the opponent (2016)
Апатова Н. В. - Структура учебной деятельности при компьютерном обучении (2016)
Бойченко О. В. - DLP-технологии в системе экономической безопасности предприятия, Тупота Е. С. (2016)
Горячева К. С. - Аналіз функціонального потенціалу абревіатур в англомовній політичній сфері (2016)
Грибок А. О. - Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Гуменна О. І. - Доступний бібліотечний простір для користувачів з обмеженими можливостями, Муляр І. В., Ряба Л. О. (2016)
Дячук А. О. - Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області (2016)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента в условиях ограниченных ресурсов, Стадник А. С. (2016)
Нікіфоров М. М. - Захист від інформаційно-психологічного впливу як складова частина морально-психологічного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО, Турченко Ю. В. (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Семененко О. М. - Методика обгрунтування вибору зразка озброєння з однотипних зразків на основі порівняльної воєнно-економічної оцінки в умовах апріорної невизначеності, Іванов В. Л., Робочий В. В., Сєченєв О. М. (2016)
Фелько М. В. - Дослідження кінематичних характеристик руху комбінованого електромеханічного приводу універсального модульного динамічного тренажера (2016)
Нікул С. О. - Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису складної технічної системи при її проектуванні, Головань В. Г., Головань А. В. (2016)
Ковалішин С. С. - Принципи формулювання тактико-технічних характеристик до системи управління наземних роботизованих комплексів, Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2016)
Меленчук В. М. - Метод оцінки ризиків проектів/програм/портфелів впровадження логістичних систем у автотранспортне господарство військових формувань (2016)
Король Я. І. - Актуальні проблеми забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військових формувань у ході виконання завдань щодо ізоляції району кризової ситуації (збройного конфлікту), Григорян Е. Е., Лісніченко О. О. (2016)
Оленєв В. М. - Визначення напрямків удосконалення комплексів бойового екіпірування військовослужбовців високомобільних десантних військ, підрозділів військової розвідки та спеціального призначення Збройних Сил України, Гончарук А. А., Азаров І. С. (2016)
Бухал Д. А. - Модель функціонування системи радіозв'язку тактичного рівня (2016)
Бухал Д. А. - Досвід створення автоматизованих систем Бундесверу, Коркін О. Ю. (2016)
Водчиць О. Г. - Методичний апарат оцінювання стану економічної складової воєнної безпеки держави, Кострач В. В., Сарафанюк Е. І., Зарицький О. І. (2016)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання інформаційного обміну в системі радіозв'язку військового призначення на основі тензорного числення для управління стійкістю зв’язку в процесі забезпечення необхідного рівня її радіомаскування, Волобуєва І. Ю., Коркін О. Ю. (2016)
Семененко О. М. - Основні воєнно-економічні аспекти комплексного планування розвитку Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Паюк О. С. (2016)
Адамов Ю. І. - Визначення впливу похибок на швидкість приземлення об'єкта, який десантується за допомогою парашутно - реактивної системи при розрахунках реальної маси, Дяченко О. Ф., Завальнюк В. В., Смоляний М. В. (2016)
Mazur О. - Decision support system in assessing technical design and tender purchases, Оnishchenko О. (2016)
Орда М. В. - Інформаційне забезпечення оперативної обробки зображень земної поверхні району ведення операції для систем повітряної розвідки, Абрамов С. В., Даневич В. Ф. (2016)
Гнатюк С. Є. - Моделювання надійності програмного забезпечення програмно-керованих засобів зв'язку, Сакович Л. М., Рижов Є .В. (2016)
Дончак А. М. - Деякі питання формалізації морського бою корабельних ударних груп (кораблів) ВМС ЗС України, Дубов О. В., Петровський О. Г. (2016)
Черниш І. А. - Досвід становлення сил спеціальних операцій ВМС США та його врахування при розгляді питань реформування сил спеціальних операцій військово-морських сил ЗС України, Дубов О. В., Симоненков В. М. (2016)
Лісніченко Ю. М. - Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України, Лісніченко О. О., Ворохова Л. Д. (2016)
Азаров І.С. - Прогностична компетенція у майбутніх військових фахівців (2016)
Булгаков Р. В. - Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Колот А. М. - Людина і нова економіка: діалектика розвитку, Кравчук О. І. (2015)
Кашуба Я. М. - Стратегічний розвиток системи соціального управління персоналом торговельних підприємств (2015)
Вартанова О. В. - Компетенція як об’єкт стратегічного управління знаннями підприємства (2015)
Ковальов В. М. - Передумови формування мотиваційного механізму стимулювання праці і бізнесу, Атаєва О. А., Шевченко К. М. (2015)
Зайцев Ю. К. - Трансформація форм, функцій, результатів праці в інформаційній економіці та її соціально-економічні наслідки, Москаленко О. М. (2015)
Лопушняк Г. С. - Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації, Рибчанська Х. В. (2015)
Савченко В. А. - Оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу (2015)
Кириленко В. І. - Соціалізація національної економічної політики в сучасних умовах (2015)
Гриненко А. М. - Надмірна нерівність доходів населення України як дестабілізуючий фактор соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2015)
Ільїч Л. М. - Продуктивна зайнятість як передумова подолання бідності серед працюючого населення (2015)
Garbat M. - Costs of maintaining work places for the people with disabilites in Poland (2015)
Мазур Н. О. - Порівняльне оцінювання демографічної безпеки регіонів України (2015)
Bialas S. - The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in pomerania region in Poland, Litwin J., Walniewski Ja. (2015)
Червінська Т. М. - Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін (2015)
Олійник О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства (2015)
Гаєвська О. Б. - Організаційний режим праці як продукт соціального управління (2015)
Ковальчук Г. К. - Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону (2015)
Долженко Р. А. - Портфельный анализ использования различных форм трудовых отношений в условиях инновационной экономики (2015)
Поплавська О. М. - Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці (2015)
Федірко Н. В. - Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна (2015)
Качан Г. М. - Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні (2015)
Данніков О. В. - Цінність людського капіталу в системі маркетингового управління продажем торговельно-посередницького підприємства (2015)
Міщук Г. Ю. - Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні (2015)
Крапівіна Г. О. - Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці (2015)
Котляров И. Д. - Методологические основы исследования нестандартных форм занятости (2015)
Фіненко О. Ю. - Сучасні світові тенденції розвитку теоретико – методичних аспектів професійної підготовки (2015)
Мала С. И. - Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве (2015)
Бондарчук К. П. - Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств (2015)
Смалійчук А. В. - Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання (2015)
Дмитрук С. М. - Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи (2015)
Столярук Х. С. - Оцінка корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу на вітчизняних підприємствах (2015)
Горна М. О. - Статистичне забезпечення аналізу фондів соціального страхування України (2015)
Пашкович М. А. - Жизнь и труд незрячих людей в древних веках (2015)
Веклич Ю. М. - Час завершення вулканічної діяльності в Закарпатті (2016)
Зинчук Н. Н. - Об основных поставщиках терригенного материала при формировании древних алмазоносных россыпей (2016)
Калашник А. А. - Инвариантные и специфические условия формирования разнотипных крупных рудных объектов ингульского мегаблока Украинского щита (2016)
Васильева И. В. - Геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров в угольных шахтах (2016)
Кирилюк О. С. - Деякі геоекологічні аспекти геофізичного вивчення екзогенних геологічних процесів в умовах Кривбасу (2016)
Лукин А. Е. - Дегазация земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 2 (2016)
Лебідь В. П. - Головні формалізовані моделі пасток у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2016)
Орловський В. М. - Нові тампонажні композиції зниженої густини, Похилко А. М., Крицький В. В. (2016)
Иконников В. Н. - О современном состоянии рационального комплекса геофизических исследований угольных и рудных скважин (2016)
Пимоненко Л. И. - Изменение качественного состава угольных газов в процессе разрушения угля, Балалаев А. К., Кузнецова Л. Д. (2016)
3-й міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016)” (2016)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2016 рік (2016)
Литвин М. - Леонтій Войтович: вірний лицар музи Кліо (2011)
Щодра О. - Історичні дослідження Леонтія Войтовича (2011)
Козловський С. - Бібліографія Леонтія Войтовича 1975–2010 рр., Зубашевський Н. (2011)
Александрович В. - Переказ Холмської та Київської іконографії XIII століття у храмовій іконі покрову Богородиці початку XVIII століття з церкви в Андронові поблизу Кобрина (2011)
Балушок В. - "Давньоруська народність”: що насправді ховається за терміном? (2011)
Baran O. - Osady przygrodowe i ich mieszkancy w terminologii zrodel ruskich z XIII i XIV wieku (2011)
Bartnicki M. - Wizerunek "бесчестного князя” w kronice Halicko-Wolynskiej (2011)
Болгов Н. - Византия – Таврика – Русь: культурно-идеологический континуитет в Cеверном Причерноморье. (2011)
Брехуненко В. - Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI – перша половина XVII cт.) (2011)
Бубенок О. - "Скіфські” традиції у поховально-поминальній обрядовості давніх тюркських племен (2011)
Войтович Л. - Загадки вікінгів: Ладога і Пліснеськ. Продовження дискусії на межі ХХ–ХХІ століть (2011)
Волощук М. - "Филa древле прегордыи” / Fila supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини ХІІІ століття (2011)
Гарді Д. - Чи Ростислав Михайлович був Баном Мачви? (2011)
Gil A. - Czy Lew Danilowicz uposazyl Chelmska katedre prawoslawna wsia Pokrowa? (2011)
Голик Р. - Війна і Русь: еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній й ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині (2011)
Головко О. - Входження Русі до Pax Christiana Ortodoxa і формування християнської церковної організації у слов’ян Східної Європи (viii – xi ст.) (2011)
Диба Ю. - Агіографічне джерело повідомлення Ал-Мас’уді про споруди, вшановувані у слов’ян (2011)
Dabrowski D. - O zgonie Daniela Romanowicza i jego nastepstwach dla Rusi Halicko – Wolynskiej (2011)
Ісаєвич Я. - Княжа доба і Середні віки: наскільки співпадають ці визначення (2011)
Капраль М. - Стан та перспективи дослідження історії міст України: приклад пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова (2011)
Козак Д. - Торгово-ремісничий та культовий центр готів на Волині (2011)
Козак Н. - Плід утримання. Відродження поствізантійських стінописів в Галичині у XVII столітті (2011)
Котляр М. - Володимир Мономах в історичній і поетичній пам’яті (2011)
Кривизюк Л. - Криза лицарства і початки формування професійного війська (2011)
Крикун М. - Гарнізон Кам’янця-Подільського 1734 року (2011)
Купчинський О. - Структурна будова (формуляр) записів в актових книгах Святоюрської юридики у Львові (2011)
Кучинко М. - Міста і городища Луцької землі Княжої доби у світлі археології (2011)
Лиман С. - Історія середніх віків у навчальних курсах професора Харківського і Новоросійського (Одеського) університету В. К. Надлера (1840–1894) (2011)
Любащенко В. - Галич у церковно-унійних планах Владислава Ягайла і митрополита Кипріяна (2011)
Майоров А. - О происхождении имени и уточнении даты рождения Даниила Галицкого (2011)
Мицько І. - Давній Унівський пом’яник (2011)
Могаричев Ю. - Жития епископов Херсонских по Патмосской рукописи, Шапошников А. (2011)
Нагірний В. - "Начало княжения великаго князя Романа”: до питання про час утвердження Романа Мстиславича в Галичі (2011)
Овсінський Ю. - Постать Жанни д’Aрк у сучасній історіографії: нове й традиційне у "дворянській” версїї (2011)
Паславський І. - Новознайдена дата заснування Львова (2011)
Пришляк В. - Григорій Граб’янка (історико-генеалогічна розвідка) (2011)
Пузанов В. - Княжеские "клобуки” и "венцы”: к спорам о древнеруских инсигниях (2011)
Пчелов Е. - Был ли Игорь сыном Рюрика? (2011)
Смуток І. - Родовід Шептицьких за матеріалами Перемишльських гродських і земських актів XVI – першої половини XVIII століття (2011)
Сорочан С. - О храмовом декоре византийского Херсона и его эволюции в VI – X веков (2011)
Срока С. - Погляд на Візантію з-під густих брів Сигізмунда Люксембурга. Угорщина та турецька загроза (2011)
Степанков В. - Внутрішня і зовнішня політика Петра Дорошенка весною 1671 року (2011)
Tegowski Jan - Kilka slow o malzenstwach wielkiego ksiecia litewskiego Olgierda Giedyminowica (2011)
Терський С. - Озброєння дружинника X-XI ст. на Волинських землях за археологічними джерелами (2011)
Тимошенко Л. - Тернопільське братство Різдва Христового у світлі маловідомих та нововіднайдених джерел (друга половина XVI – XVII ст.) (2011)
Филюшкин А. - "…и бысть их бещислено, сколко, только бог ведает”: представления о количественном составе древне-руского войска в IХ – ХII вв. в средневековом нарративе (2011)
Font M. - The crises of medieval society: the mongol invasion in Eastern and Central Europe (2011)
Чернов А. - Вещий Олег: крещение и гибель (2011)
Чорний М. - Організація домініканських монастирів у містах Центрально-Східної Європи у ХІІІ–XІV cтоліть. (2011)
Чухліб Т. - Козацтво та шляхта з України-Русі у Віденській битві 1683 року (2011)
Юрасов М. - К вопросу о дате похода Мануила i Комнина в Венгрию в ответ на нападение венгерского короля Гезы II на Галич (2011)
Jusupovic A. - Miroslaw-Рiastun i Miroslaw Halicki w przekazach "Kroniki Halicko-Wolynskiej” (2011)
Яковенко Н. - "Погреб тілу моєму вибираю с предки моє ми”: місця поховань волинських князів у XV – середині XVІІ століть (2011)
Ясіновський А. - Дерманський Святотроїцький монастир на Волині і слов’янський переклад псевдо-антонієвої "Пчоли” (1599) (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського