На честь 60-річчя з дня народження професора Миколи Анатолійовича Волошина (2015)
Гришин С. П. - Аналіз світових програм і проектів створення зброї спрямованої енергії, Мірошніченко О. В., Бадрук О. О. (2016)
Жиров Г. Б. - Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону (2016)
Коваленко І. Г. - Аналіз електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку, Міщенко А. О., Вавасова О. С. (2016)
Кошевой Н. Д. - Сравнительный анализ методов синтеза оптимальных по стоимостным (временным) затратам планов многофакторного эксперимента, Костенко Е. М., Кошевая И. И. (2016)
Лисий М. І. - Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захисту кордону, Балицький І. І., Бабій Ю. О., Поліщук В. В. (2016)
Лоза В. Н. - Построение алгоритма многоуровневой дискретной вейвлет-фильтрации радиолокационного сигнала и синтез оптимального алгоритма построения базы фильтров (2016)
Нікіфоров М. М. - Можливості інтегрованої системи пасивного моніторингу простору в умовах застосування високоточної зброї, Жиров Г. Б., Пампуха І. В. (2016)
Радзівілов Г. Д. - Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку, Романенко В. П., Бригадир С. П. (2016)
Рома О. М. - Вибір параметрів алгоритму входження в синхронізм радіолінії управління безпілотним літальним апаратом з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти, Василенко С. В. (2016)
Чешун В. М. - Моделі динамічних несправностей дискретних інтегральних компонентів комплементарної логіки, Лєнков С. В., Прокопчук С. О., Охрамович М. М., Шевченко В. В. (2016)
Шишанов М. О. - Визначення терміну технічної придатності засобів ураження на основі моделі надійності з аргументом, що запізнюється, Любарець А. А., Шатров А. М., Горбачевський С. А. (2016)
Procenko Ya. M. - Model of adaptive condition based technical maintenance of radioelectronic technology objects (2016)
Гунченко Ю. О. - Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах, Бойчук В. О., Юмашов В. С. (2016)
Козак І. В. - Метод протидії прихованим загрозам в середовищі хмарних обчислень, Огнєвий О. В. (2016)
Кольцов Р. Ю. - Ідентифікація невідомих систем координат за допомогою додатку ArcGis - ARCMAP 10.2 (2016)
Лєнков С. В. - Метод підвищення ефективності видачі результату пошуку в інформаційному середовищі, Джулій В. М., Романовська І. А. (2016)
Міночкін Д. А. - Аналіз механізмів кешування контенту в безпроводових мережах наступного покоління (2016)
Муляр І. В. - Розробка математичної моделі та методу її вирішення для підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів на основі технології віртуалізації, Гусляков Г. В., Солодєєва Л. В. (2016)
Мясіщев О. А. - Розпізнавання графічних образів з використанням нейронних мереж, Лєнков Є. С., Білик О. М. (2016)
Селюков О. В. - Розробка моделей надійності програмного забезпечення для технології типу "клієнт-сервер", Огнєвий О. В., Осипа В. О., Бабій І. М. (2016)
Хірх-Ялан В. І. - Аспекти автоматизації картографічної генералізації для створення електронних карт відповідних масштабів топографічною службою Збройних Сил України (2016)
Gostev V. V. - A typical fuzzy controller, Pampuha I. V., Savkov P. A., Savkova V. P. (2016)
Kubiavka N. - The control of information support of the processes of influence on the opponent (2016)
Апатова Н. В. - Структура учебной деятельности при компьютерном обучении (2016)
Бойченко О. В. - DLP-технологии в системе экономической безопасности предприятия, Тупота Е. С. (2016)
Горячева К. С. - Аналіз функціонального потенціалу абревіатур в англомовній політичній сфері (2016)
Грибок А. О. - Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Гуменна О. І. - Доступний бібліотечний простір для користувачів з обмеженими можливостями, Муляр І. В., Ряба Л. О. (2016)
Дячук А. О. - Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області (2016)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента в условиях ограниченных ресурсов, Стадник А. С. (2016)
Нікіфоров М. М. - Захист від інформаційно-психологічного впливу як складова частина морально-психологічного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО, Турченко Ю. В. (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Семененко О. М. - Методика обгрунтування вибору зразка озброєння з однотипних зразків на основі порівняльної воєнно-економічної оцінки в умовах апріорної невизначеності, Іванов В. Л., Робочий В. В., Сєченєв О. М. (2016)
Фелько М. В. - Дослідження кінематичних характеристик руху комбінованого електромеханічного приводу універсального модульного динамічного тренажера (2016)
Нікул С. О. - Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису складної технічної системи при її проектуванні, Головань В. Г., Головань А. В. (2016)
Ковалішин С. С. - Принципи формулювання тактико-технічних характеристик до системи управління наземних роботизованих комплексів, Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2016)
Меленчук В. М. - Метод оцінки ризиків проектів/програм/портфелів впровадження логістичних систем у автотранспортне господарство військових формувань (2016)
Король Я. І. - Актуальні проблеми забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військових формувань у ході виконання завдань щодо ізоляції району кризової ситуації (збройного конфлікту), Григорян Е. Е., Лісніченко О. О. (2016)
Оленєв В. М. - Визначення напрямків удосконалення комплексів бойового екіпірування військовослужбовців високомобільних десантних військ, підрозділів військової розвідки та спеціального призначення Збройних Сил України, Гончарук А. А., Азаров І. С. (2016)
Бухал Д. А. - Модель функціонування системи радіозв'язку тактичного рівня (2016)
Бухал Д. А. - Досвід створення автоматизованих систем Бундесверу, Коркін О. Ю. (2016)
Водчиць О. Г. - Методичний апарат оцінювання стану економічної складової воєнної безпеки держави, Кострач В. В., Сарафанюк Е. І., Зарицький О. І. (2016)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання інформаційного обміну в системі радіозв'язку військового призначення на основі тензорного числення для управління стійкістю зв’язку в процесі забезпечення необхідного рівня її радіомаскування, Волобуєва І. Ю., Коркін О. Ю. (2016)
Семененко О. М. - Основні воєнно-економічні аспекти комплексного планування розвитку Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Паюк О. С. (2016)
Адамов Ю. І. - Визначення впливу похибок на швидкість приземлення об'єкта, який десантується за допомогою парашутно - реактивної системи при розрахунках реальної маси, Дяченко О. Ф., Завальнюк В. В., Смоляний М. В. (2016)
Mazur О. - Decision support system in assessing technical design and tender purchases, Оnishchenko О. (2016)
Орда М. В. - Інформаційне забезпечення оперативної обробки зображень земної поверхні району ведення операції для систем повітряної розвідки, Абрамов С. В., Даневич В. Ф. (2016)
Гнатюк С. Є. - Моделювання надійності програмного забезпечення програмно-керованих засобів зв'язку, Сакович Л. М., Рижов Є .В. (2016)
Дончак А. М. - Деякі питання формалізації морського бою корабельних ударних груп (кораблів) ВМС ЗС України, Дубов О. В., Петровський О. Г. (2016)
Черниш І. А. - Досвід становлення сил спеціальних операцій ВМС США та його врахування при розгляді питань реформування сил спеціальних операцій військово-морських сил ЗС України, Дубов О. В., Симоненков В. М. (2016)
Лісніченко Ю. М. - Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України, Лісніченко О. О., Ворохова Л. Д. (2016)
Азаров І.С. - Прогностична компетенція у майбутніх військових фахівців (2016)
Булгаков Р. В. - Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Колот А. М. - Людина і нова економіка: діалектика розвитку, Кравчук О. І. (2015)
Кашуба Я. М. - Стратегічний розвиток системи соціального управління персоналом торговельних підприємств (2015)
Вартанова О. В. - Компетенція як об’єкт стратегічного управління знаннями підприємства (2015)
Ковальов В. М. - Передумови формування мотиваційного механізму стимулювання праці і бізнесу, Атаєва О. А., Шевченко К. М. (2015)
Зайцев Ю. К. - Трансформація форм, функцій, результатів праці в інформаційній економіці та її соціально-економічні наслідки, Москаленко О. М. (2015)
Лопушняк Г. С. - Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації, Рибчанська Х. В. (2015)
Савченко В. А. - Оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу (2015)
Кириленко В. І. - Соціалізація національної економічної політики в сучасних умовах (2015)
Гриненко А. М. - Надмірна нерівність доходів населення України як дестабілізуючий фактор соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2015)
Ільїч Л. М. - Продуктивна зайнятість як передумова подолання бідності серед працюючого населення (2015)
Garbat M. - Costs of maintaining work places for the people with disabilites in Poland (2015)
Мазур Н. О. - Порівняльне оцінювання демографічної безпеки регіонів України (2015)
Bialas S. - The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in pomerania region in Poland, Litwin J., Walniewski Ja. (2015)
Червінська Т. М. - Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін (2015)
Олійник О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства (2015)
Гаєвська О. Б. - Організаційний режим праці як продукт соціального управління (2015)
Ковальчук Г. К. - Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону (2015)
Долженко Р. А. - Портфельный анализ использования различных форм трудовых отношений в условиях инновационной экономики (2015)
Поплавська О. М. - Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці (2015)
Федірко Н. В. - Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна (2015)
Качан Г. М. - Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні (2015)
Данніков О. В. - Цінність людського капіталу в системі маркетингового управління продажем торговельно-посередницького підприємства (2015)
Міщук Г. Ю. - Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні (2015)
Крапівіна Г. О. - Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці (2015)
Котляров И. Д. - Методологические основы исследования нестандартных форм занятости (2015)
Фіненко О. Ю. - Сучасні світові тенденції розвитку теоретико – методичних аспектів професійної підготовки (2015)
Мала С. И. - Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве (2015)
Бондарчук К. П. - Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств (2015)
Смалійчук А. В. - Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання (2015)
Дмитрук С. М. - Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи (2015)
Столярук Х. С. - Оцінка корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу на вітчизняних підприємствах (2015)
Горна М. О. - Статистичне забезпечення аналізу фондів соціального страхування України (2015)
Пашкович М. А. - Жизнь и труд незрячих людей в древних веках (2015)
Веклич Ю. М. - Час завершення вулканічної діяльності в Закарпатті (2016)
Зинчук Н. Н. - Об основных поставщиках терригенного материала при формировании древних алмазоносных россыпей (2016)
Калашник А. А. - Инвариантные и специфические условия формирования разнотипных крупных рудных объектов ингульского мегаблока Украинского щита (2016)
Васильева И. В. - Геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров в угольных шахтах (2016)
Кирилюк О. С. - Деякі геоекологічні аспекти геофізичного вивчення екзогенних геологічних процесів в умовах Кривбасу (2016)
Лукин А. Е. - Дегазация земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 2 (2016)
Лебідь В. П. - Головні формалізовані моделі пасток у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2016)
Орловський В. М. - Нові тампонажні композиції зниженої густини, Похилко А. М., Крицький В. В. (2016)
Иконников В. Н. - О современном состоянии рационального комплекса геофизических исследований угольных и рудных скважин (2016)
Пимоненко Л. И. - Изменение качественного состава угольных газов в процессе разрушения угля, Балалаев А. К., Кузнецова Л. Д. (2016)
3-й міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016)” (2016)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2016 рік (2016)
Литвин М. - Леонтій Войтович: вірний лицар музи Кліо (2011)
Щодра О. - Історичні дослідження Леонтія Войтовича (2011)
Козловський С. - Бібліографія Леонтія Войтовича 1975–2010 рр., Зубашевський Н. (2011)
Александрович В. - Переказ Холмської та Київської іконографії XIII століття у храмовій іконі покрову Богородиці початку XVIII століття з церкви в Андронові поблизу Кобрина (2011)
Балушок В. - "Давньоруська народність”: що насправді ховається за терміном? (2011)
Baran O. - Osady przygrodowe i ich mieszkancy w terminologii zrodel ruskich z XIII i XIV wieku (2011)
Bartnicki M. - Wizerunek "бесчестного князя” w kronice Halicko-Wolynskiej (2011)
Болгов Н. - Византия – Таврика – Русь: культурно-идеологический континуитет в Cеверном Причерноморье. (2011)
Брехуненко В. - Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI – перша половина XVII cт.) (2011)
Бубенок О. - "Скіфські” традиції у поховально-поминальній обрядовості давніх тюркських племен (2011)
Войтович Л. - Загадки вікінгів: Ладога і Пліснеськ. Продовження дискусії на межі ХХ–ХХІ століть (2011)
Волощук М. - "Филa древле прегордыи” / Fila supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини ХІІІ століття (2011)
Гарді Д. - Чи Ростислав Михайлович був Баном Мачви? (2011)
Gil A. - Czy Lew Danilowicz uposazyl Chelmska katedre prawoslawna wsia Pokrowa? (2011)
Голик Р. - Війна і Русь: еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній й ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині (2011)
Головко О. - Входження Русі до Pax Christiana Ortodoxa і формування християнської церковної організації у слов’ян Східної Європи (viii – xi ст.) (2011)
Диба Ю. - Агіографічне джерело повідомлення Ал-Мас’уді про споруди, вшановувані у слов’ян (2011)
Dabrowski D. - O zgonie Daniela Romanowicza i jego nastepstwach dla Rusi Halicko – Wolynskiej (2011)
Ісаєвич Я. - Княжа доба і Середні віки: наскільки співпадають ці визначення (2011)
Капраль М. - Стан та перспективи дослідження історії міст України: приклад пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова (2011)
Козак Д. - Торгово-ремісничий та культовий центр готів на Волині (2011)
Козак Н. - Плід утримання. Відродження поствізантійських стінописів в Галичині у XVII столітті (2011)
Котляр М. - Володимир Мономах в історичній і поетичній пам’яті (2011)
Кривизюк Л. - Криза лицарства і початки формування професійного війська (2011)
Крикун М. - Гарнізон Кам’янця-Подільського 1734 року (2011)
Купчинський О. - Структурна будова (формуляр) записів в актових книгах Святоюрської юридики у Львові (2011)
Кучинко М. - Міста і городища Луцької землі Княжої доби у світлі археології (2011)
Лиман С. - Історія середніх віків у навчальних курсах професора Харківського і Новоросійського (Одеського) університету В. К. Надлера (1840–1894) (2011)
Любащенко В. - Галич у церковно-унійних планах Владислава Ягайла і митрополита Кипріяна (2011)
Майоров А. - О происхождении имени и уточнении даты рождения Даниила Галицкого (2011)
Мицько І. - Давній Унівський пом’яник (2011)
Могаричев Ю. - Жития епископов Херсонских по Патмосской рукописи, Шапошников А. (2011)
Нагірний В. - "Начало княжения великаго князя Романа”: до питання про час утвердження Романа Мстиславича в Галичі (2011)
Овсінський Ю. - Постать Жанни д’Aрк у сучасній історіографії: нове й традиційне у "дворянській” версїї (2011)
Паславський І. - Новознайдена дата заснування Львова (2011)
Пришляк В. - Григорій Граб’янка (історико-генеалогічна розвідка) (2011)
Пузанов В. - Княжеские "клобуки” и "венцы”: к спорам о древнеруских инсигниях (2011)
Пчелов Е. - Был ли Игорь сыном Рюрика? (2011)
Смуток І. - Родовід Шептицьких за матеріалами Перемишльських гродських і земських актів XVI – першої половини XVIII століття (2011)
Сорочан С. - О храмовом декоре византийского Херсона и его эволюции в VI – X веков (2011)
Срока С. - Погляд на Візантію з-під густих брів Сигізмунда Люксембурга. Угорщина та турецька загроза (2011)
Степанков В. - Внутрішня і зовнішня політика Петра Дорошенка весною 1671 року (2011)
Tegowski Jan - Kilka slow o malzenstwach wielkiego ksiecia litewskiego Olgierda Giedyminowica (2011)
Терський С. - Озброєння дружинника X-XI ст. на Волинських землях за археологічними джерелами (2011)
Тимошенко Л. - Тернопільське братство Різдва Христового у світлі маловідомих та нововіднайдених джерел (друга половина XVI – XVII ст.) (2011)
Филюшкин А. - "…и бысть их бещислено, сколко, только бог ведает”: представления о количественном составе древне-руского войска в IХ – ХII вв. в средневековом нарративе (2011)
Font M. - The crises of medieval society: the mongol invasion in Eastern and Central Europe (2011)
Чернов А. - Вещий Олег: крещение и гибель (2011)
Чорний М. - Організація домініканських монастирів у містах Центрально-Східної Європи у ХІІІ–XІV cтоліть. (2011)
Чухліб Т. - Козацтво та шляхта з України-Русі у Віденській битві 1683 року (2011)
Юрасов М. - К вопросу о дате похода Мануила i Комнина в Венгрию в ответ на нападение венгерского короля Гезы II на Галич (2011)
Jusupovic A. - Miroslaw-Рiastun i Miroslaw Halicki w przekazach "Kroniki Halicko-Wolynskiej” (2011)
Яковенко Н. - "Погреб тілу моєму вибираю с предки моє ми”: місця поховань волинських князів у XV – середині XVІІ століть (2011)
Ясіновський А. - Дерманський Святотроїцький монастир на Волині і слов’янський переклад псевдо-антонієвої "Пчоли” (1599) (2011)
Назарчук З. Т. - Виявлення підповерхневих неоднорідностей у діелектричних матеріалах радіохвильовим надвисокочастотним методом, Джала В. Р., Синявський А. Т. (2013)
Лобанов Л. М. - Діагностика конструкцій методами електронної ширографії та спекл-інтерферометрії, Півторак В. А. (2013)
Цирульник О. Т. - Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів (2013)
Вдовиченко О. В. - Використання методів механічного резонансу для виявлення пошкодженості сталей парогонів після експлуатації (2013)
Воробель Р. А. - Вплив первинної обробки на сегментацію рентгенографічних зображень зварних швів, Івасенко І. Б., Мандзій Т. С., Боцян В. В. (2013)
Кошовий В. В. - Дослідження лазерним методом просторового розподілу швидкості поверхневих акустичних хвиль у пластично деформованій сталі, Мокрий О. М., Греділь М. І., Романишин І. М. (2013)
Похмурський В. І. - Дослідження адсорбції та дифузії водню в кластерах заліза методом функціонала густини, Корній С. А., Косаревич Б. П. (2013)
Коноваленко І. В. - Автоматизоване оцінювання пошкодженості поверхні магістрального газопроводу корозійними пітингами, Марущак П. О., Біщак Р. Т. (2013)
Харченко Є. В. - Оцінювання експлуатаційної деградації профільної сталі стріли буртоукладника, Поліщук Л. К., Звірко О. І. (2013)
Вороняк Т. І. - Визначення коефіцієнта Пуассона методами двокрокової фазозсувної інтерферометрії (2013)
Русин Б. П. - Неруйнівний контроль стану поверхонь, уражених корозійними пітингами, Ануфрієва Н. П., Грабовська Н. Р., Іванюк В. Г. (2013)
Архипов О. Г. - Експлуатаційна деградація механічних властивостей металу аміакопроводу, Ніхаєнко Ю. Я., Борисенко В. А., Хома М. С., Любимова-Зінченко О. В. (2013)
Шаповалов Е. В. - Разработка методики акустико-эмиссионного контроля контактной точечной сварки, Галаган Р. М., Клищар Ф. С. (2013)
Скальський В. Р. - Модель емісійного діагностичного світлового сигналу, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г. (2013)
Мацько І. Й. - Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Закжевскі З. (2013)
Миндюк В. Д. - Характер зв’язку мікроструктури з фізико-механічними властивостями сталей тривалої експлуатації, Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2013)
Василь Похмурський (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Афанасьєв А. О. - Методи військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних сил України (2010)
Белоусова Н. А. - Управляемая самостоятельная работа в контексте повышения качества естественнонаучного образования, Яцкевич Г. М. (2010)
Вдовенко М. І. - Деякі аспекти дослідження проблем організації наукової і науково–технічної діяльності, Коваленко В. А., Мельниченко О. С., Андрієвський О. Л. (2010)
Власко М. П. - Модель системи підготовки військових фахівців:патерналістська чи сервісна?, Мітягін О. О., Звір В. Б., Труш Т. В. (2010)
Вознюк О. В. - Сучасні тенденції розвитку української системи освіти, Кубіцький С. О. (2010)
Заболотній О. А. - Експериментальна перевірка моделі формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вищої аграрної школи (2010)
Ковальчук Т. І. - Організація студентського самоврядування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Філоненко А. Л. (2010)
Коновалов В. В. - Методичні основи дослідження управління процесом фізичної підготовки в системи оперативно-бойової підготовки військовослужбовців СБ України (2010)
Копаниця О. В. - Напрями дослідження формування лідерських якостей у майбутніх сержантів Сухопутних військ (2010)
Корнійчук Ю. Г. - Рівень усвідомлення майбутніми офіцерами організаційних компонентів виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2010)
Кубіцький С. О. - Пошук інтегрального підходу до оцінювання якості підготовки сучасного військового фахівця (2010)
Лузан П. Г. - Провідні детермінанти формування культури педагогічної взаємодії, Кручек В. А. (2010)
Марценківський В. Т. - Основні тенденції розвитку військової освіти (2010)
Мащенко О. П. - Теоретичний аналіз практики використання стратегіальних підходів до оволодіння іноземною мовою: психолого-педагогічний аспект (2010)
Подоляк В. М. - Педагогічні умови використання електронних засобів навчання у вищих навчальних закладах, Мельник В. М. (2010)
Романюк І. М. - Модульні технології навчання як напрям у досягненні відповідної якості вищої військової освіти в галузі зв’язку (2010)
Сопівник І. В. - Діагностика рівня сформованості морально–професійних якостей студентів – майбутніх бухгалтерів, Наконечна О. В. (2010)
Тарасюк В. А. - Технологічний підхід до підготовки фахівців-аграгників: теоретико-методологічний аспект, Лузан П. Г. (2010)
Тулашвілі Ю. Й. - Основні засади забезпечення доступності до освіти із застосуванням нових інформаційних технологій для людей з особливими потребами (2010)
Агаєв Н. А. - Теоретико-методологічні підходи до формування позитивного іміджу Збройних сил України (2010)
Гречко Т. П. - Загальна характеристика основних психічних станів особистості (2010)
Дасюк Ж. М. - Активізація професіонального та особистісного самовизначення вчителів та підвищення рівня інноваційної складової їхньої загальнопрофесійної компетентності (2010)
Іванова Н. Г. - Модель психологічних основ професійної підготовки фахівців правоохоронних органів (2010)
Іщенко І. А. - Принципи визначення професійної придатності фахівця (2010)
Капосльоз Г. В. - Еволюція уявлення про мотивацію професійної діяльності людини (2010)
Катаєв Є. С. - Особливості професійної діяльності військовослужбовців та об’єктивація її оцінки (2010)
Корольчук В. М. - Особливості поведінкової адаптації молоді (2010)
Лазуренко С. І. - Створення психофізіологічної основи для формування моторних установок (2010)
Лефтеров В. О. - Теоретичний аналіз стресогенних чинників професійної діяльності працівників міліції (2010)
Лисюк С. Г. - Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців, які виконували свої обов’язки в екстремальних умовах (2010)
Мась Н. М. - Удосконалення програми формування професійної компетентності у майбутніх військових психологів на основі дослідження динаміки її формування в сучасних умовах ВВНЗ (2010)
Мацевко Т. М. - Особливості професійної адаптації молодих офіцерів (2010)
Милославська О. В. - Взаємозв'язок комунікативної компетентності та емоційного інтелекту в студентів (2010)
Нетребко І. В. - Адаптація в системі психологічного забезпечення діяльності (2010)
Ржевський Г. М. - Практичні рекомендації офіцерському складу щодо активізації психологічного впливу на підлеглих (2010)
Стасюк В. В. - Творчість і людський капітал: рефлексивно-психологічні аспекти взаємодії і розвитку (2010)
Татарінов Є. В. - Психологічні особливості кар’єрних домагань офіцерів (2010)
Товма М. І. - Зміст і психологічні особливості первинної адаптації курсантів ВВНЗ до службової та навчальної діяльності (2010)
Будагьянц Л. М. - Форми існування моральних феноменів та статуси професійної етики (2010)
Печенюк І. С. - Релігійний чинник та його значення у життєдіяльності армій провідних країн світу (2010)
Шевченко М. М. - Методика системно-комплексного дослідження державного управління забезпеченням національної безпеки (2010)
До відома авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Національна академія наук України (до 95-річчя заснування) (2013)
Панасюк В. В. - Метод оцінювання роботоздатності та ризику руйнування елементів конструкцій з тріщиноподібними дефектами, Дмитрах І. М., Тот Л., Білий О. Л., Сиротюк А. М. (2013)
Кравець В. С. - Осесиметрична задача кручення пружного простору з гладкими та гострокутними вирізами, Саврук М. П. (2013)
Дацишин О. П. - Особливості контактування берегів крайової тріщини за рухомого герцівського навантаження, Глазов А. Ю., Левус А. Б. (2013)
Пастернак Я. М. - Антиплоска деформація анізотропних тіл з періодичними системами тонких неоднорідностей, Сулим Г. Т., Оліярник Н. Р. (2013)
Стащук М. Г. - Методи розрахунку міцності поліетиленових труб зі стільниковою стінкою (Огляд), Дорош М. І. (2013)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту тріщини повзучості в паропроводі, Сас Н. Б. (2013)
Мирсалимов В. М. - Решение периодической задачи о развитии когезионных трещин при продольном сдвиге, Гасанов Ф. Ф. (2013)
Іваницький Я. Л. - Визначення характеристик тріщиностійкості сталі 17Г1С за поперечного зсуву, Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю. В. (2013)
Гвоздюк М. М. - Статична та втомна міцність базальтової арматури, Бабяк І. П., Гембара Т. В., Костів Р. Б. (2013)
Кульчицький-Жигайло Р. - Пружний покрив з неоднорідним проміжним шаром під дією нормальних і дотичних зусиль, Байковський А. (2013)
Сахарук О. М. - Визначення поля локальних переміщень методом цифрової спекл-кореляції з адаптивною сегментацією зображень, Муравський Л. І., Голинський І. С., Личак О. В. (2013)
Осташ О. П. - Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу, Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. (2013)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры на механические свойства металла шва сварных соединений алюминиевых сплавов системы Al–Cu–Li, Кушнарева О. С. (2013)
Матичак Я. С. - Кінетика дифузійного насичення титанового сплаву ВТ1-0 азотом і киснем за температури 950?С, Федірко В. М., Погрелюк І. М., Ткачук О. В. (2013)
Букетов А. В. - Вплив ультразвукової обробки на механічні і теплофізичні властивості епоксидних нанокомпозитів, Сапронов О. О., Браїло М. В., Алексенко В. Л. (2013)
Кулинич Я. П. - Виявлення поверхневих локальних дефектів металевих конструкцій методом кореляційної обробки сигналів, Тригуб І. І. (2013)
Тот Л. - 13-та Польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування і міцності матеріалів, Никифорчин Г. М. (2013)
Божко С. А. - Педагогічний аналіз змісту навчально-методичного забезпечення процесу фізичного виховання у вищих військових навчальних закладах, Піддубний О. Г., Сухорада Г. І. (2010)
Боринський В. М. - Критерії та показники оцінювання рівнів сформованості сербомовної компетентності в говорінні майбутніх фахівців військового управління у міжнародних відносинах (2010)
Гапеєва О. Л. - Теоретичні засади інформаційного забезпечення національно-патріотичного виховання молоді (2010)
Зельницький А. М. - Педагогічна система ВВНЗ як основа забезпечення якості підготовки військових фахівців (2010)
Кисіль В. В. - Моральні й етнокультурні традиції запорізьких козаків та їх значення в національному вихованні особового складу Збройних Сил України (2010)
Ковалишин Л. Є. - Наукові засади діагностування здібностей до вивчення чеської мови у майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби (2010)
Ковальчук Т. І. - Деякі аспекти соціальної роботи з дітьми-інвалідами, Михайлів Н. А. (2010)
Ковальчук Т. І. - Деякі підходи до соціально–педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями, Опанасенко О. В. (2010)
Красильник Ю. С. - Перспективи розвитку процесуальної складової підготовки магістрів військового управління у сфері розвідки як майбутніх викладачів ВВНЗ (2010)
Кубіцький С. О. - Система дистанційної освіти у вищій школі, Пампуха І. В., Воронцов О. В. (2010)
Маценко Л. М. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя. (2010)
Осадча Т. П. - Проблема оцінювання компетентності випускників ВВНЗ щодо проведення ними індивідуально-виховної роботи з особовим складом військових підрозділів (2010)
Рептух Н. О. - Зміст, форми і методи науково-дослідної підготовки магістрів (2010)
Севідова Г. О. - Інформаційно-пропагандистська діяльність військовиків УГА у таборах Чехословаччини організація, зміст, здобутки (2010)
Семенов Ю. М. - Забезпечення мовної взаємосумісності з військовими формуваннями міжнародних організацій, Сиромля Ю. П. (2010)
Сопівник І. В. - Модель морально-професійних якостей студентів – майбутніх бухгалтерів, Наконечна О. В. (2010)
Сопівник І. В. - Вальдорфська педагогіка як технологія формування творчої особистості (2010)
Сурков О. О. - Проблемні питання інтенсифікації бойової підготовки військової частини (2010)
Тихонов Г. М. - Професійні стандарти освіти: огляд зарубіжного досвіду, Ягупова О. В. (2010)
Труш Т. В. - Формування індивідуально-психологічних компетенцій при підготовці військових фахівців у ВВНЗ: педагогічна технологія (2010)
Васильєв С. П. - Оптимізація системи підготовки військових фахівців в умовах цивільного вищого навчального закладу як чинник підвищення саморегуляції курсантів в процесі адаптації (2010)
Желаго А. М. - Психологічні компоненти надійності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом СМВЧМ Внутрішніх військ та механізми її забезпечення. (2010)
Іщенко І. А. - Психологічні засади придатності фахівця до професійної діяльності (2010)
Коваленко О. Г. - Толерантність у міжособистісному спілкуванні підлітків (2010)
Лазаренко К. Д. - Стан розвитку комунікативного потенціалу управлінців органів внутрішніх справ (2010)
Лісовий К. А. - Діагностування індивідуально-психологічних особливостей особи за її почерком (2010)
Логін І. В. - Емпіричне дослідження впливу психологічних чинників на процес професійного становлення персоналу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ (2010)
Малахов М. А. - Робота керівників частин та підрозділів щодо оптимізації соціально-психологічної адаптації військовослужбовців за контрактом до особливих умов діяльності (2010)
Онопрієнко Ю. В. - Експериментальні дослідження процесу професійнго росту спеціалістів технічного забезпечення ЗСУ (2010)
Опанасенко В. С. - Чинники етнопсихогенезу нації (2010)
Охременко О. Р. - Психологічний підхід до оцінювання інтуїтивних рішень експертів (2010)
Приходько І. І. - Ціннісні орієнтаціїї військовослужбовців сил охорони правопорядку України, які впливають на рівень психологічної безпеки особового складу під час виконання службово-бойових завдань з охорони громадського порядку (2010)
Ржевський Г. М. - Психологічне супроводження професійної діяльності молодших командирів військової служби за контрактом (2010)
Стаднік А. В. - Визначення чинників психологічного впливу на військовослужбовців Внутрішніх військ та заходів щодо їх протидії (2010)
Стасюк В. В. - Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій в сучасних умовах (2010)
Ткач М. І. - Психологічна експрес-допомога родичам загиблих при вибухах метану на шахтах на Донеччині у 2007-2008 роках (2010)
Федак С. С. - Психологічна підготовка курсантів-боксерів до змагальної діяльності, Севідова Г. О. (2010)
Філатова І. В. - Особливості побудови моделей прогнозування надійності професійної діяльності поїзних диспетчерів з урахуванням їх психотипології, Швець А. В., Кащенко Р. А. (2010)
Фомич М. В. - Модель професійно важливих якостей начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу, як фахівця та командира (2010)
Чеботарьов Е. В. - Психологічні особливості особистісних детермінантів майстерності снайперів (2010)
Шиліна А. А. - Структура синдрому емоційного вигорання у працівників органів внутрішніх справ (2010)
Богайчук В. Ж. - Досвід Збройних сил США з проблеми ґендерної рівності, Єфімова В. В. (2010)
Мараєва В. В. - Досвід ґендерної політики у Збройних силах Ізраїлю (2010)
До відома авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2012)
Бамбура А. М. - Точність і надійність розрахункового апаратуза ДСТУ Б В.2.6-156:2010, Дорогова О. В. (2012)
Бамбура А. М. - Деякі особливості розрахунку елементів залізобетонних конструкційзгідно з новими нормативними документами України, Сазонова І. Р. (2012)
Банах А. В. - Методика формування динамічних моделей будівель для забезпеченнянадійної експлуатації в складних інженерно-геологічних умовах (2012)
Барабаш М. С. - Влияние процесса возведения на пространственную работу несущих систем зданий (2012)
Белоконь А. И. - Оценка перспективности проектов при формировании программ развития в организациях, Трифонов И. В. (2012)
Березюк А. Н. - Методы исследования полимербетонов и математическая обработка экспериментов, Ганник Н. И., Гавриш А. В., Мартыш А. П., Гайдар А. Н., Ценацевич Т. А. (2012)
Большаков В. И. - Зарубежный опыт высотного строительства и целесообразность его применения в Украине, Кравчуновская Т. С., Заяц Е. И., Епифанцева С. В. (2012)
Большаков В. И. - Управление многофазной кристаллизацией с помощью вибрационного воздействия на расплав, Ротт Н. А. (2012)
Большаков В. И. - Основные приоритеты и направления подготовки дипломных проектов в области строительства и реконструкции городской среды обитания:методологические рекомендации, Савицкий Н. В., Верхоглядова Н. И., Кирнос В. М., Рыжков И. В., Разумова О. В., Денисенко В. И., Денисенко А. В., Котов Н. А. (2012)
Большаков В. И. - Использование энергодисперсионного анализа при исследовании изломов, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Лау Л. Н., Иванцов С. В. (2012)
Бондаренко О. И. - Концепция социоэкокомплекса: структура, планировка, архитектура, Шарина Т. О., Бендерский Е. Б., Савицкий Н. В., Перегинец И. В. (2012)
Борисюк О. П. - Розрахунок необхідної площі підсилення згинальних залізобетонних елементів зовнішньою композитною арматурою при дії малоциклових навантажень, Конончук О. П. (2012)
Бородін А. О. - Модернізація мережі ощадбанку на основі використання серії архітектурно-проектних рішень філій нового типу (2012)
Бугаевский Г. Н. - Настенные трехкомпонентные сейсмометрические комплексыдля динамической паспортизации зданий, Багмут А. В. (2012)
Бугаевский Г. Н. - Проблемы кинетического момента гравитационных систем, Бугаевский А. Г. (2012)
Бугаевский Г. Н. - Задача динамической паспортизации грунта, зданий и сооружений, Литвинова Э. В. (2012)
Бугаевский Г. Н. - Инженерно-сейсмометрическая регистрация откликов сооружения на воздействия (2012)
Ватуля Г. Л. - Экспериментальные исследования сталебетонных колонн в гофрированной обойме, Игнатенко Е. В., Петренко Д. Г. (2012)
Веденисов А. В. - Модельні дослідження ефективності роз’єднувальних екранів для захисту існуючої забудови, Іванченко В. Г. (2012)
Ведяков И. И. - Обследование конструкций зданий и сооружений завода ОАО"ТАГМЕТ", Гукова М. И., Фарфель М. И., Кондрашов Д.В., Яровой С.Н. (2012)
Ведяков И. И. - Мониторинг покрытия большой спортивной ареныолимпийского стадиона "Лужники", Фарфель М. И., Гукова М. И. (2012)
Волкова В. Е. - Фазовые траектории в анализе динамического поведения болтовых соединений металлических конструкций (2012)
Воскобійник О. П. - Класифікація дефектів сталезалізобетонних каркасів (2012)
Гензерский Ю. В. - Методика расчета зданий на прогресирующее обрушение (2012)
Гільов В. В. - Визначення показника кількості населення в зоні шумового забруднення від автотранспорту, Гваджаіа Б.Д. (2012)
Головко С. І. - Розрахунок основ, армованих методом цементації під високим тиском (2012)
Голубничий В. А. - Бетонні роботи при будівництві за іноземніінвестиції логістичного центру, Голубничий Г. А. (2012)
Голубничий А. В. - Термодинаміка мінералоутворення при сумісному нагріві речовин системи "FеO– CаO – SіO2” І CAO, C2S, NAy2O·2SIO2 (2012)
Гопайца Т. А. - Подход к роли руководителя в течение всего жизненного цикла проекта (2012)
Гурківський О. Б. - Використання попереднього напруження при зведенні великопролітного покриття (2012)
Гуслиста Г. Е. - Порівняльний аналіз результатів розрахунку залізобетонної шпунтової стінки різними методами (2012)
Дворецкий А. Т. - Особенности и предпосылки строительства энергоэффективных индивидуальных домов в Крыму (2012)
Егоров Е. А. - Многофакторная нейрооптимизация строительных конструкцій на основе МКЭ (на примере стальных гофрированных балок), Купневич Л. В. (2012)
Зайцев О. Н. - Взаимодействие двух встречных, смещенных в горизонтальной плоскости закрученных газовых струй, Кнауб Л. В. (2012)
Золотов М. С. - Особенности фазового состава кислото- и теплостойких жидкостекольных композиций, Волювач С. В., Шелковин А. А. (2012)
Золотов С. М. - Прочность и деформативность улучшенных составов акриловых клеев для соединения элементов строительных конструкций (2012)
Золотов М. С. - Зависимость напряженно-деформированного состояния клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500с от толщины клеевого слоя, Шишкин Э. А., Скляров В. А., Гарбуз А. О. (2012)
Зоценко М. Л. - Вплив повздовжнього армування на несучу здатність паль з ґрунтоцементу, Павліков А. М., Петраш О. В. (2012)
Зоценко М. Л. - Пенетраційні дослідження процесу тужавіння грунтоцементу, Ясько С. Г. (2012)
Івлєва Н. П. - Формування національної нормативної бази для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві (2012)
Кириленко В. Ф. - Устойчивость плоской формы деформирования деревофанерных балок (2012)
Ковалев А. А. - Определение динамических характеристик здания методом единичного скачка (2012)
Коваль А. С. - Ключові переваги розробки та використання інформаційно-логістичної системи малим підприємством, Лантух О. В., Коваль С. В. (2012)
Коваль О. О. - Економічна доцільність будівництва енергоефективнихі пасивних будинків в Україні (2012)
Ковальов В. В. - Методи урахування ефекту армування укосів земляного полотна при розрахунках стійкості, Чернишова О. С., Найдьонова В. О. (2012)
Ковтун-Горбачева Т. А. - Качество и безопасность питьевой воды–нормативная база в Украине и международные требования, Рабич Е. В., Сытник С. А., Чумак Л. А. (2012)
Колохов В. В. - Методика определения свойств бетона как составляющая часть системы мониторинга состояния строительных конструкцій зданий и сооружений (2012)
Костира Н. О. - Задача оптимального проектування гнучких оболонок складної конфігурації (2012)
Куличенко И. И. - Физический износ жилых зданий в Украине, Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2012)
Кулябко В. В. - Пространственная модель статико-динамического взаимодействия зданий и сооружений со сложными основаними, Банах В. А., Ерофеев С. А. (2012)
Лапенко О. І - Сучасні прогресивні сталезалізобетонні конструкції, Гришко Г. І. (2012)
Лівінський О. М. - Стан та проблеми енергетичної паспортизації в Україні та Литві, Очеретний В. П., Бойко А. С., Юрченко Є. Л., Коваль О. О. (2012)
Лившиц Б. Р. - Определение ускорения для расчета сейсмостойкости СПБУ (2012)
Литовченко П. А. - Применение трёхслойных железобетонных панелей в малоэтажном строительстве, Глушаков Н. И., Литовченко С. П. (2012)
Литовченко С. П. - Оценка ндс трехслойных сборномонолитных железобетонных стен на основе деформационной модели (2012)
Любомирский Н. В. - Структурообразование композиционных систем на основе извести карбонизационного твердения и вторичного известнякового сырья, Бахтина Т. А., Бахтин А. С., Шуляк Е. Ю., Гендин В. А. (2012)
Любомирский Н. В. - Влияние гидрокарбоната кальция на формирование прочности материалов карбонизационного типа твердения, Федоркин С. И., Бахтин А. С. (2012)
Максименко В. П. - Оцінка надійності залізобетону при дії циклічних навантаженнях в обє’мно-напруженому стані, Войтенко П. В. (2012)
Марков А. И. - Совершенствование работ по обследованию конструкций зданий, Маркова М. А., Марков А. А., Серая Ю. И. (2012)
Машков И. Л. - Расчет тел вращения обобщенным проекционно–сеточным методом (2012)
Мельник С. В. - Вплив малоциклових навантажень на прогини залізобетонних балок,підсилених за похилими перерізами вуглепластиковими матеріалами (2012)
Митрофанов С. В. - Работа узловых соединений структурной конструкции с элементами решетки выполненной из круглой трубы (2012)
Михайловський Д. В. - Міркування що до розрахунку дерев’яних елементів, що працюють на стиск зі згином, Коваленко М. С. (2012)
Морозова Е. В. - Эффективные сборные перекрытия для многоэтажных зданий со стальным каркасом, Сергеева Р. В. (2012)
Наконечный В. А. - Влияние расположения нагревательных приборов на температурное поле в помещении в начальный период работы системы отопления (2012)
Несин А. А. - Конструирование ограждающих стеновых панелей с применением каркаса из легких стальных тонкостенных конструкций, Рутштейн В. М., Савицкий Н. В. (2012)
Нестеренко Т. М. - Ущільнення ґрунтоцементної суміші вібруванням (2012)
Нижник О. В. - Дослідження ефективності нових конструктивних систем сталезалізобетонних безбалкових перекриттів (2012)
Нікандров О. В. - Особливості формування структури перлітоволокнистих матеріалів та дослідження характеристик композицій на основі волокон із гірських порід, Скребнєва С. М. (2012)
Никифорова Т. Д. - Влияние жесткостных характеристик заглубленных зданий на их напряженно-деформированное состояние и материалоемкость, Савицкий Н. В. (2012)
Панасенко Ю. В. - Применение программных комплексов STARK ES и ЛИРА-САПР для анализа совместной работы здания и основания (2012)
Перминов Д. А. - Численные исследования узлов стальных каркасов, Перминова Е. Г. (2012)
Петренко В. О. - Конструирование системы поверхностно-развитого обогрева и охлаждения помещения, Петренко А. О., Юрченко Е. Л. (2012)
Петрикова Є. М. - Деформаційні властивості полімер силікатних систем поліфункціональної дії, Майстренко А. А., Амелина Н. О. (2012)
Пинчук Е. А. - К вопросу прочности поясов двускатных деревофанерных балок (2012)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света. Чудо четвёртое – Мачу Пикчу (2012)
Пічугін С. Ф. - Статистичні характеристики послідовностей снігопадів на території України, Попович Н. М. (2012)
Попов А. В. - Применение буро-инъекционной технологии при защите от обрушения склона в г. Алуште, Тельних Н. Н., Цаплин Е. Г., Литовченко П. А., Коротков А. Н. (2012)
Приходько А. П. - Теоретические исследования по вакуумированию бетонных смесей при изменении разрежения в вакуумполости вакуум щита по гармоническому закону, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2012)
Prikhodko A. - Vibrovacuumized slag-and-ash concrete and ash concrete, Pavlenko T., Abbasova A. (2012)
Пшеничная-Ажермачёва К. С. - Размыв грунта у основания опытной опоры МСП в акватории Азовского моря (2012)
Пшінько О. М. - Удосконалення сиcтем управління при експлуатації штучних споруд транспортного комплексу, Радкевич А. В., Сальнікова І. В. (2012)
Радкевич А. В. - Интегральный подход к застройке станций,как способ увеличения их энергоэффективности, Худенко В. Ф., Юрков Д. А. (2012)
Савицкий Н. В. - Расчет открытой пористости бетона при агрессивном воздействии сульфатов в зависимости от вида цемента, Матюшенко И. Н., Никифорова Т. Д., Бардах А. Е. (2012)
Савицкий Н. В. - Особенности изготовления трехслойных железобетонных конструкцій, Сопильняк А. М., Панченко Н. В. (2012)
Савицкий Н. В. - Усиление узловых соединений стеновых панелей крупно панельного жилого здания серии 1- 480 с помощью полимерастворных армированных шпонок, Тытюк А. А., Махинько Н. Н., Зезюков Д. М., Кучук И. П., Авраменко В. В. (2012)
Савицкий Н. В. - Система обеспечения надежностистроительных конструкций АЭС и ТЭС Украиныдля продления их сроков службы, Швец В. Б., Седин В. Л., Киричек Ю. А., Бауск Е. А., Станкевич А. Н., Шавлаков А. В., Гевцы И. Е., Фаренюк Г. Г., Бамбура А. Н. (2012)
Савицкий Н. В. - Методика расчета параметров диаграммы статической остойчивости зданий на воде, Шехоркина С. Е. (2012)
Седін В. Л. - Аналіз факторів, що впливають на характер розвитку осідань і кренів фундаментів енергоблоків АЕС, Бауск Є. А., Кірнос К. А. (2012)
Сєдін В. Л. - Аналіз причин проявлення зсуву по вул. Войцеховича в м.Дніпропетровську, який відбувся в листопді 2011 року, Моторний А. М., Бікус К. М. (2012)
Семко О. В. - Стійкість тонкостінних сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій, Авраменко Ю. О. (2012)
Семко О. В. - Теоретичні передумови визначення параметрів напружено-деформованого стану сталезалізобетонних конструкцій при косому згинанні, Воскобійник О. П., Пойда А. О. (2012)
Семко В. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на теплопровідність легких сталевих огороджувальних конструкцій, Лещенко М. В., Котько Н. О. (2012)
Синцов А. В. - Рекомендации по проектированию деревянных составных балок со стенкой из ОСП деревянных каркасов малоэтажных зданий (2012)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи високоміцних бетонів в трубобетонних конструкціях, Єрмоленко Д. А., Демченко О. В. (2012)
Стороженко Л. І. - Аналіз дослідження стійкості сталезалізобетонних конструкцій з зовнішнім армуванням, Мурза С. О., Муравльов В. В., Школяр Ф. С. (2012)
Стороженко Л. І. - Аналіз результатів експериментальних досліджень сталезалізобетонних та залізобетонних плит, що входять до складу безбалкового перекриття, Нижник О. В., Клестов О. В., Гапченко С. А. (2012)
Стороженко Л. І. - Конструкціїї сталезалізобетонних стійок із клейовим з’єднанням бетону і сталі, Трусов Г. М., Атаманенко І. В., Горб О. Г. (2012)
Сторожук Н. А. - Виброуплотненные и вибровакуумированные мелкозернистые бетоны на обогащенном заполнителе, Яременко О. Н. (2012)
Сухоруков Б. Д. - Распределение временной нагрузки между балками в железобетонных пролётных строениях автодорожных мостов (2012)
Тарасенко В. П. - Определение температурных перемещений на подвижных опорных частях и в деформационных швах неразрезных мостов полігонального и криволинейного очертания в плане, Савчинский Б. В., Сухорский В. А. (2012)
Фаренюк Є. Г. - Методика експериментальних досліджень довговічності сучасних світлопрозорих конструкцій (2012)
Федоркин С. И. - Влияния дисперсного армирования на прочностные и деформативные свойства фибробетонов на карбонатных заполнителях, Когай Э. А. (2012)
Федоркин С. И. - Переработка шламовых продуктов промывки отсевов шархинского карьера в изделия полусухого прессования, Макарова Е. С., Елькина И. И. (2012)
Харченко Д. С. - Аналіз державного та закордонного досвіду підвищення енергоефективності житлових будівель (2012)
Хімченко Ю. Є. - Спостереження за осіданнями будинків, які підсилені за бурозмішувальною технологією (2012)
Чемодуров В. Т. - Проектирование свайных конструкций в упругой среде методами системного анализа, Вдовиченко В. В. (2012)
Чемодуров В. Т. - Поиск оптимальных параметров строительных конструкций с ограничениями по вероятности, Попов А. Г. (2012)
Чуб А. А. - Принципы автоматизированного расчета организационно-технологических решений монолитного строительства, Малеваный И. В., Мурзич И. Ю. (2012)
Шаленний В. Т. - Розвиток нормування витрат ресурсів на виробництво опалубочних робіт із використанням сучасних розбірно-переставних опалубочних систем, Несевря П. І., Біцоєва О. А., Грізодуб В. В., Дзюбенко В.О. (2012)
Шевченко Т. Ю. - Системный анализ надежности составных частей строительных объектов, Савицкий А. Н. (2012)
Юрченко Е. Л. - Проекты повышения энергетической эффективности существующих жилых зданий в Украине (2012)
Яворська О. І. - Розробка методики оцінки залишкового ресурсу цегляних димових труб (2012)
Яровой С. Н. - Проблемы реконструкции и усиления несущих конструкцийадминистративных зданий (памятников архитектуры) в г.Харьков, Удовиченко А. С., Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю. (2012)
Реферати (2012)
Привітання (2012)
Наші ювіляри (2015)
Іваночко М. М. - Дослідження електронного спектру сферичної наногетероструктури, Кучера Я. В., Ткач М. В. (1998)
Грабчак В. І. - Дослідження методів апроксимації табличних даних функції лобового опору повітря руху снарядів, Бондаренко С .В., Стеців С. В. (2015)
Луцяк В. С. - Вплив комутаційного ефекту на максимальний перепад температури анізотропного термоелектричного холодильника в магнітному полі (1998)
Лисий О. В. - Моделювання експлуатаційних показників рівня технічного стану автопоїзда (2015)
Валь О. Д. - Перенормування екситонного спектру багатофононними процесами в напівпровідникових кристалах, Фартушинський Р. Б. (1998)
Сакно О. П. - До питання кваліметричної оцінки технічного рівня стану автопоїздів, Лисий О. В., Маханьков В. А., Муженко Д. І., Подимський А. І., Пришляк Р. Л. (2015)
Гуцул І. В. - Анізотропний радіаційний датчик прохідного типу при співпаданні напряму променевого потоку і градієнта температури (1998)
Семененко О. М. - Методика обґрунтування граничних обсягів оновлення зразків озброєння та військової техніки одного типу, Іванов В. Л., Колчін Р. В., Зарицький О. І. (2015)
Марков А. В. - Фотодіод шоткі на основі напівпровідникового твердого розчину CdxMnyHg1-x-yTe, Остапов С. Е., Раренко І. М. (1998)
Орда М. В. - Вдосконалення розвідувального циклу безпілотного авіаційного комплексу за допомогою автоматизованої підсистеми виявлення площадних об’єктів, Абрамов С. В. (2015)
Дейбук В. Г. - Дослідження динаміки електронної зонної структури твердих розчинів заміщення на основі напівпровідників АIIIВV (1998)
Кобзар О. В. - Дослідження окремих питань висвітлення надводних та підводних об’єктів за демаскуючими ознаками цих об’єктів, Мазовська С. В. (2015)
Остапов С. Е. - Деякі зонні параметри напівпровідникового твердого розчину Hg1-x-yCdxMnyTe (1998)
Барковский А. Ф. - Вогневе протиборство засобів ближнього бою, Поповіченко О. В. (2015)
Стецько Ю. П. - Трихвильова дифракція рентгенівських променів в ковзаючій геометрії: пряме визначення триплетних фазових інваріантів (1998)
Якимечко А. В. - Адекватна модель процесу зменшення ресурсу військової автомобільної техніки протягом її експлуатації, Дем'янчук Б. О. (2015)
Столярчук І. Д. - Магнітофотолюмінесцентні дослідження мікрокристалів напівмагнітного напівпровідника Cd1-xMnxTe (1998)
Нікул С. О. - Формування структури властивостей перспективного зразка озброєння (2015)
Радевич Я. І. - Дослідження термомагнітних ефектів в InSb/Gd/, Слободян В. З. , Орлецький І. Г. (1998)
Петрученко О. С. - Щодо вивчення взаємодії кулі чи осколка снаряда з перешкодою (2015)
Романюк О. С. - Релаксаційні ефекти в селеніді ртуті легованому гадолінієм (1998)
Черевко Ю. М. - Моделювання роботи ремонтно-евакуаційної машини при евакуації застряглої техніки (2015)
Грушка З. М. - Вольтамперні характеристики гетеропереходів Hg3In2Te6/SnS2, Грушка О. Г. (1998)
Чаган Ю. А. - Динаміка та стійкість руху колісних транспортних засобів із неконсервативною характеристикою системи підресорювання (2015)
Фрасуняк В. М. - Фізико-хімічні та магнітні властивості твердих розчинів Hg1-x-yMgxMnyTe (1998)
Беліков В. Т. - Якісно-чисельний підхід до вибору тяглових рушіїв дистанційно керованих вантажних платформ військового призначення, Ковалішин С. С. (2015)
Горлей П. П. - Інтегрований програмний пакет для дослідження процесів самоорганізації у динамічних системах (1998)
Григор'єв О. П. - Роботизація як шлях посилення живучості органів матеріально-технічного забезпечення військових частин, Набок В. К., Кравчук О. І. (2015)
Раранський М. Д. - Моделювання рентгенівських муарових зображень дефектів в кремнії, Фодчук І. М., Бобровник С. В. (1998)
Семененко О. М. - Основні аспекти формування економіко-математичної моделі оцінювання рівня боєздатності військового формування за показниками його фінансового забезпечення, Єфіменко А. Є., Добровольський Ю. Б., Назаренко Б. А. (2015)
Новіков С. М. - Механізми формування рентгенодифракційного контрасту дислокації довільної орієнтації (1998)
Семененко О. М. - Математична модель обгрунтування рішення щодо розвідки результатів радіоелектронно-вогневого удару по об’єктам противника, Водчиць О. Г., Коркін О. Ю., Паюк О. С. (2015)
Гімчинський О. Г. - Рентгеноакустичні дослідження кристалів, опромінених високоенергетичними електронами (1998)
Адамов Ю. І. - Аналіз метрологічного забезпечення проведення підготовки та здійснення десантування підрозділів високомобільних десантних військ, Радімушкін В. Б., Мінасов В. С. (2015)
Фодчук І. М - Дослідження структурних змін в приповерхневих шарах кремнію, імплантованого іонами фосфору, Євдокименко А. В., Гультай Л. Л. (1998)
Милашенко І. М. - Методичний підхід до визначення технологічної зрілості іт-компанії у сфері розроблення автоматизованих систем управління військами (силами), Бухал Д. А., Коркін О. Ю. (2015)
Ткач В. М. - Визначення структурної досконалості синтезованих кристалів алмазу, Раранський М. Д, Фодчук І. М., Борча М. Д., Міхальов І. В., Штемплюк Д. О. (1998)
Bukhal D. - Definition of reconnaissance signs of tactical radio communications systems, Korkin O. (2015)
Фодчук І. М. - Структурні зміни в кристалах CdxHg1-xSe, обумовлені дією лазерного випромінювання, Нічий С. В., Романюк О. С., Політанський Р. Л., Колесникова О. О. (1998)
Симоненкова І. В. - Використання технологій віртуалізації як основи побудови та впровадження перспективної інформаційної інфраструктури вищих військових навчальних заклалів, Симоненков В. М., Кобзар М. О. (2015)
Борча М. Д. - Вплив приповерхневої деформації на трьохвильове аномальне проходження рентгенівських променів, Гультай Л. Л., Кройтор О. П. (1998)
Чепкій В. В. - Моделі організації та розвитку пізнавальної самостійності курсантів в умовах подвійної парадигми вищої військової освіти, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Волков С. Л. (2015)
Нічий С. В. - Явища переносу в плівках CdхHg1-хSe і CrхHg1-хSe, Грицюк Б. М., Фодчук І. М., Романюк О. С., Данилюк І. Р. (1998)
Алфавітний покажчик (2015)
Демич М. В. - Вплив параметрів підкладки та умов виготовлення контактів Au-CdTe на їх фотоелектричні властивості, Горлей П. М., Махній В. П., Ульяницький К. С. (1998)
Відомості про авторів (2015)
Мазур М. П. - Гаряча електролюмінесценція кремнієвих діодів Шоткі (1998)
Вихідні дані (2015)
Конев С. В. - Властивості фотодіодів Ni-ZnSe, Махній В. П., Мельник В. В. (1998)
Баранюк В. Є. - Спектральні та дозиметричні характеристики рентгеночутливих гетеропереходів сульфід–телурид кадмію, Барасюк Я. М., Махній В. П., Малімон І. В. (1998)
Брайловський В. В. - Генератор періодичних сигналів довільної форми, Жук О. П. (1998)
Брайловський В. В. - Лінеаризатор характеристик вимірювальних перетворювачів, Жук О. П., Іларіонов О. Є. (1998)
Охрем В. Г. - До питання про фізичні основи ефекту термоелектричного охолодження, Охрем О. А. (1998)
Чернов В. М. - Моделювання параметрів спін-орбітальної взаємодії (1998)
Федорук В. І. - Вивчення просторових залежностей засобами комп’ютерної графіки, Данчук О. С. (1998)
Ащеулов А. А. - Оптимізація параметрів кремнієвих епітаксійних структур для забезпечення радіаційної стійкості фотодіодів на їх основі, Добровольський Ю. Г., Годованюк В. М. (1998)
Слинько Є. І. - Двокомпонентні спектри ЯМР 207Pb В n-Pb1-xSnxTe, легованому індієм (1998)
Левашенко Г. І. - Багатоелементний кремнієвий фотодіод "Радуга", Годованюк В. М., Мазаєв М. В., Шиманівський О. Б. (1998)
Бучковський І. А. - Параметрична ідентифікація елементів заступних схем польових транзисторів (1998)
Косяченко Л. А. - Гарячі фонони в діодній структурі на фосфіді галію, Кабанова І. С., Солончук І. В., Гуц В. В., Дутка Ю. М. (1998)
Волянська Т. А. - Особливості фотоелектричних властивостей анізотропних кристалів радіаційно-стійкої групи In4(Se3)1-xTe3x, пов’язані з умовами вирощування і структурою, Мошкова Т. С., Огородник А. Д., Раренко І. М., Стребежев В. М. (1998)
Грицюк Л. О. - Мистецька комунікація в архітектурному просторі, Кайданоеська О. О. (2016)
Гусєв М. О. - Архітектурна пустотність відкритих просторів міст (2016)
Дорохіна Г. І. - Динамічне збереження як засіб для підвищення ефективності функціонування міста (2016)
Дубинский В. П. - Архитектура как коммуникация. Интерракционализм и символическое окружение, Белоусько А. Ю. (2016)
Ковтун Ю. О. - Трансляція досвіду трансперсональної психології у сферу архітектурної семантичності (на прикладі перинатального досвіду людини) (2016)
Кравченко І. Л. - Принципи формування архітектурно-мистецьких комплексів на базі історичних промислових споруд, Вдовиченко Ю. Ю. (2016)
Кравченко І. Л. - Особливості формування архітектурного метаболізму в громадських будівлях, Тюкалова А. С. (2016)
Орленко М. І. - Образ Успенського собору в давньоруській літературі (2016)
Левченко 0. В. - Технології ВІМ та засоби обміну даних в форматі IFC, Михайленко А. В. (2016)
Пономаренко A. П. - Інформаційні технології моделювання процесів розміщення плоских взаємно орієнтованих об’єктів в заданих областях (2016)
Сергіюк І. М. - Особливості планувальної структури гарнізонних комплексів Російської імперії (за типовими проектами) (2016)
Тарас B. Я. - Розпланування резиденційних барокових садово-паркових закладень в містах та містечках Галичини (2016)
Устінова І. І. - Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові виміри, Чубарова А. В. (2016)
Айлікова Г. В. - Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області (2016)
Биваліна М. В. - Системний аналіз якості навколишнього міського середовища (2016)
Гоблик А. В. - Про коректність застосування методу аналогій І. Ньютона в задачах дослідження потенціалу привабливості містобудівних об'єктів (2016)
Запунна Є. О. - Оновлення історичного міського середовища міста Буськ (2016)
Авдєєва H. Ю. - Особливості сучасних проблем берегоукріплення малих річок та аналіз габіонних засобів захисту прибережних територій від шкідливої дії вод, Ковлева В. В. (2016)
Дубова С. В. - Оценка качества функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования (2016)
Куцина I. А. - Методика визначення рівня обслуговування пішоходів (2016)
Кузнєцова Я. Ю. - Сучасні тенденції використання компонентів природного ландшафту в архітектурі (2016)
Лісниченко С. В. - Розрахунок показника містобудівної якості життя (2016)
Михайлик О. О. - Особливості освоєння прибережних зон річок (2016)
Мона Асна Ашари - Функциональные и композиционные особенности распределения зеленых насаждений в г.Тегеране (2016)
Огоньок Ю. В. - Рекреаційний фактор в архітектурно-планувальній реорганізації та розвитку селищ міського типу (на прикладі Тернопільської області) (2016)
Сабан Ю. Я. - Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст (2016)
Одиночна 3. В. - Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об’єктів іпотерапії Прикарпаття (2016)
Сингаївська О. I. - Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень, Чередніченко П. П., Усова О. С. (2016)
Смірнитська Л. В. - Естетичне формування прибудинкових територій (2016)
Солуха I. Б. - Роль та місце екологічної оцінки в містобудівній діяльності (2016)
Яценко В. О. - Еволюція формування поняття територіального розселення (2016)
Товбич В. В. - Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю, Чжан Синь Му (2016)
Пестрикова - Орион А. Г. - Анализ формирования и этапов развития Екатеринославского проспекта (проспекта Карла Маркса), как основного градообразующего элемента Днепропетровска (бывшего Екатеринослава) (2016)
Алидад Реза - Биоклиматический дизайн в традиционной архитектуре Ирана (2016)
Авдєєва H. Ю. - Особливості реструктуризації занедбаних промислових утворень для організації багатофункціональних комплексів мистецького спрямування, Волощук С. В. (2016)
Добровенко Д. В. - Вплив основних чинників на формотворення вертикальних агропромислових комплексів (2016)
Кравченко I. Л. - Тенденції розвитку дитячих позашкільних закладів, Мулєєва В. Г. (2016)
Гетун Г. В. - Дослідження теплоізоляційних властивостей вузла стикування панелі зовнішної стіни з плитами перекриття і балкону в панельному будинку, Атаманюк І. О., Лесько І. М., Дмитренко О. І. (2016)
Ковальський Л. М. - Монументальне мистецтво в архітектурі України, Гречко Н. С. (2016)
Кисіль С. С. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності планувальних і конструктивних рішень багатоповерхових автостоянок (2016)
Книш B. І. - Об’ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об’єктів нерухомості та штучно-розвинутого довкілля, Іщенко І. О. (2016)
Липовцева К. Д. - Визначення місткості та функціонально-планувальних особливостей будівель соціально-реабілітаційних центрів (2016)
Пекарчук О. П. - Реорганізація відпочинкової функції в історичних багатоквартирних будинках Львова (2016)
Суліменко C. Ю. - Формоутворення поверхонь обертання другого порядку за їх лініямі обрисів, Анпілогова В. О., Левіна Ж. Г. (2016)
Сухаревський К. В. - Неораціоналістичні тенденції в стильовому розвитку сучасного багатоквартирного житла в Україні (2016)
Штода О. И. - Ресурсообеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений (2016)
Проскуряков В. І. - Попереднє висвітлення деяких аспектів місця архітектурної спадщини функціоналізму в архітектурному проектуванні і будівництві XX століття в місті Чернівці, Юрійчук Р. Д. (2016)
Шило Н. М. - Хронологія розвитку екологічного підходу в архітектурі, Сніжко М. С. (2016)
Рижкова К. Г. - Формування лабораторій із гнучкою планувальною схемою на базі науково-дослідних комплексів (2016)
Юнаков С. Ф. - Прийоми архітектурно-планувальної організації міських водно-спортивних комплексів, Мостова О. А. (2016)
Новосад І. Г. - Методичні аспекти типології типових житлових будинків (2016)
Яненко О. I. - Види адаптації в архітектурі. Приклади застосування (2016)
Вихідні дані (2016)
Павленко І. І. - Оцінка потенціалу підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості (2015)
Дугінець Г. В. - Сучасні особливості зовнішньоторговельних відносин України з Угорщиною (2015)
Туніцька Ю. М. - Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні (2015)
Прямухіна Н. В. - Проблеми інтеграції України та її регіонів у світовий економічний простір (2015)
Ємельянова Н. А. - Сутність та природа моделей приватно-державного партнерства (2015)
Філіпішин І. В. - Управління розвитком промислових підприємств:підходи та методологія (2015)
Харабуга С. В. - Проблеми внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України (2015)
Задорожний В. П. - Удосконалення процесу формування міжбюджетних відносин в Україні, Онищенко С. В. (2015)
Шишкін В. О. - Впровадження логістичної стратегії як умова ефективного функціонування виробничого підприємства, Оверченко А. І. (2015)
Пархоменко Ю. М. - Ринок соціальних інвестицій та його вплив на якість життя населення (2015)
Усик Ю. О. - Циклічність розвитку економіки - виклики для України (2015)
Болдуєва О. В. - Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки країни, Богма О. С. (2015)
Кудріна О. Ю. - Загальнотеоретичні й прикладні проблеми формування стратегії розвитку промислового виробництва України в умовах економічної кризи (2015)
Бріцина Ю. В. - Соціально-економічні передумови, можливості і напрями розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Узун М. В. - Стратегії стимулювання праці персоналу підприємства (2015)
Сємєняк Я. С. - Особливості розвитку ринку рекрутингових послуг в Україні (2015)
Сташкевич І. І. - Аналіз методологічних підходів до мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2015)
Гончар В. В. - Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у кризовий період, Обухова Н. О. (2015)
Маркіна І. А. - Соціально-економічний прогноз місця продовольчого комплексу України в забезпеченні споживчих потреб населення України у продуктах харчування (2015)
Вітка Н. Є. - Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах (2015)
Ястребова О. В. - Концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційного проекту та його життєвого циклу (2015)
Настич Т. П. - Сучасні тенденціі вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні (порівняльний аналіз) (2015)
Марценюк О. В. - Соціальний захист населення України (2015)
Марченко Н. В. - Теоретические подходы к трансформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли (2015)
Сєркова Г. М. - Аналіз науково-методичних підходів до оцінки рівня економічного розвитку підприємства (2015)
Мальцев М. М. - Сучасний стан розвитку національного портового комплексу (2015)
Якименко К. П. - Особливості реалізації функцій заробітної плати в кризових умовах (2015)
Бойченко В. С. - Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами (2015)
Автори (2015)
Клонцак О. І. - Роль громадських організацій в організації навчального процесу у системі університетської освіти США (2016)
Мелешко В. В. - Мережева взаємодія як основа організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості (2016)
Шевчук Л. М. - Управлінсько-лідерські здібності молодших школярів: сутність та специфіка (2016)
Параєва С. А. - Місце патріотичного виховання у процесі фахової підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації на сході України (2016)
Шкель Л. В. - Методические рекомендации по использованию дидактических материалов по учебному предмету "Человек и мир", V класс, Лопух П. С., Озем Г. З. (2016)
Онопрієнко О. В. - Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення (2016)
Ремех Т. О. - Практичні заняття з правознавства: методичний аспект (2016)
Курач Л. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання в процесі навчання російської мови в школах україни: конструювання та впровадження, Фідкевич О. Л. (2016)
Фрицюк В. А. - Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку (2016)
Мушка Р. І. - Проблематика визначення місця міжнародних договорів у системі джерел господарського процесуального права (2016)
Пушкарьова Т.О. - Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" (2016)
Піддячий М. І. - Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації (2016)
Пузіков Д. О. - Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в системі внутрішньошкільної методичної роботи (2016)
Гораш К. В. - Психологічна структура прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2016)
Кушнір В. М. - Розвиток середньої освіти на українських землях впродовж і половини ХІХ ст. (2016)
Модягіна Н. В. - Інноваційні засоби навчання математики (2016)
Синхроністична таблиця (продовження) (2016)
Передмова (2016)
Павелків Р. В. - Теоретичний аналіз концептуальних підходів дослідження проблеми рефлексії у філософській та психологічній науці (2016)
Андрушко Я. С. - Особливості взаємозв’язку екзистенційних потенцій особистості військовослужбовців на основі кореляційного аналізу, Михаць О. І. (2016)
Артемова О. І. - Розвиток вербальної креативності студентів-психологів в процесі професійної підготовки (2016)
Бабак К. В. - Психологічна служба ВНЗ як засіб психологічного супроводу професійного розвитку студентів (2016)
Бабій М. Ф. - Генезис невербальних проявів обману у неповнолітніх (2016)
Безлюдная В. И. - Психологическая коррекция отклонений в системе межличностного взаимодействия детей дошкольного возраста (2016)
Безушко С. А. - Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки:гендерний аспект (2016)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості життєвої перспективи юнаків, Охріменко В. О. (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - До сутності категорії професійного становлення особистості (2016)
Большакова А. М. - Об’єктивні та суб’єктивні показники особистісного потенціалу (2016)
Борисова А. О. - Соціальні аксіоми у структурі картини світу студентів-іноземців (2016)
Бужинська С. М. - Вплив позитивного мислення на збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів, Кондрацька Л. В. (2016)
Главінська О. Д. - Сучасні аспекти психології становлення особистісної суверенності (2016)
Демчук О. О. - Автентичність як невід’ємна якість майбутнього психолога, Воробйов А. М. (2016)
Демянюк О. Б. - Уявлення про сім’ю як компонент образу світу особистості (2016)
Дергач М. А. - Співзалежні любовні стосунки в старшому юнацькому віці (2016)
Дмитріюк Н. С. - Ефект батьківської депривації як негативний чинник психічного розвитку дітей раннього віку (2016)
Дуркалевич І. В. - Специфіка віртуального спілкування у заробітчанських сім’ях (2016)
Івашкевич Е. Е. - Психологічні особливості здійснення фахівцем синхронного перекладу (2016)
Івашкевич Е. З. - Аспекти соціального інтелекту педагога (2016)
Івашкевич І. В. - Специфіка професійної діяльності юриста та структура його професійної компетентності (2016)
Іщук О. В. - Імплементація ідей організаційної психології на сучасних підприємствах (2016)
Колупаєва Т. Є. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до застосування сучасних педагогічних технологій як наукова проблема (2016)
Компанович М. С. - Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці (2016)
Корчакова Н. В. - Розвиток емпатійної моралі в українських підлітків (2016)
Коць М. О. - Психологічні особливості прояву інтернет-адикцій у студентському середовищі, Онопченко І. В. (2016)
Крижановська З. Ю. - Самореалізація особистості після виходу на пенсію, як спосіб її самовиповнення, Сичак О. О. (2016)
Крюкова Л. В. - Особливості взаємозв’язку емоційної сфери та процесів адаптації у першокласників (2016)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення та розвитку професійних інтересів та професійної спрямованості старшокласників (2016)
Кулакова Л. М. - Особливості розвитку самосвідомості молодшого школяра в умовах навчальної діяльності (2016)
Курячий С. В. - Динаміка рівня психофізичної підготовленості студентів (2016)
Лосик Г. В. - Информационные технологии и их влияние на психологическое здоровье человека в онтогенезе (2016)
Луцик Г. О. - Загальні підходи до розуміння девіантної поведінки підлітків в контексті підготовки майбутніх психологів у ВНЗ (2016)
Лящ О. П. - Юнацький вік як фактор розвитку емоційного інтелекту (2016)
Маланьїна Т. М. - Співвідношення когнітивного інсайту та Я-відмежування (2016)
Маліновська Н. В. - Навчально-мовленнєва діяльність старших дошкільників: мотиваційний компонент (2016)
Mykhalchuk N. O. - Psycholinguistic characteristics of visual narrative discourse, Ivashkevych E. E. (2016)
Нестерук-Володимирець О. В. - Результати психодіагностичного дослідження мотиваційного та творчого компонентів внутриішньо-особистісного шару комунікативної культури старшокласника (2016)
Новік Л. О. - Мотиваційні аспекти формування позитивного професійного іміджу у студентів-психологів (2016)
Осипчук О. П. - Особливості розуміння молодшими школярами моральних категорій у навчально-виховному процесі (2016)
Перепелиця О. В. - Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності освітян (2016)
Петренко О. Б. - Діяльність Державного психоаналітичного інституту (1923-1925) у контексті розвитку психології і психоаналізу (2016)
Піонтковська Д. В. - Розвиток національних цінностей особистості як умова становлення національної ідентичності студентської молоді (2016)
Помилуйко В. Ю. - Розвиток ключових компетентностей особистості у різних стадіях дорослості (2016)
Рибак В. А. - Особливості процесу соціально психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами (2016)
Романюк В. Л. - Реактивність та психічне здоров’я особистості, Пилипака Ю. І. (2016)
Рудь Г. В. - Особливості саморефлексії тілесного потенціалу у юнацькому віці (2016)
Савенко Д. О. - Структурна організація самосвідомості матері (2016)
Савуляк В. О. - Релігійний досвід особистості як чинник розвитку її духовності (2016)
Северин А. В. - Перцептивные действия подростков и способы их коррекции на основе восстановления звеньев модели перцептивного действия с предметом вариативной формы (2016)
Співак Д. В. - Психологічний аналіз досліджень розвитку професійного образу "Я" у майбутніх фахівців допомагаючих професій (2016)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної саморефлексії юнацтва за показником "рідна мова" (2016)
Ставицька О. Г. - Прояви булінгу в сучасній школі (2016)
Ставицький Г. А. - Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у фаховій підготовці студентів (2016)
Хомич І. С. - Моральні уявлення молодших школярів (2016)
Хупавцева Н. О. - Вплив стресу на організм людини та шляхи його подолання (2016)
Шестопал І. А. - Особливості особистісного розвитку жінок зрілого віку у руслі професійної самореалізації (2016)
Шпак М. М. - Теоретико-методичні аспекти розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у процесі соціально-психологічного тренінгу (2016)
Шпак С. Г. - Особливості виникнення стресу у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Яцюк Н. О. - Проблема моральної рефлексії у сучасній психології (2016)
Відомості про авторів (2016)
Beylis L.V. - Radar reconnaissance capabilities estimation of low-sized low-altitude aircrafts by means of radiotechnical troops surveillance radars, Zjukin V.F., Kukobko S.V. (2017)
Білова Т. Г. - Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів, Побіженко І. О. (2017)
Herasimov S. - The method of checks determining periods of technical state for unmanned air vehicle onboard equipmen of technical state for unmanned air vehicle onboard equipmen, Zhuravlev A., Borisenko M. (2017)
Захарченко М. В. - Порівняння ансамблів кодових множин, синтезованих на основі декількох модулів з ансамблями, реалізованими на основі таймерних сигнальних конструкцій, Горохов С. М., Кочетков О. В., Гордейчук В. В., Шамшидін Е. Б. (2017)
Кравчук С. О. - Застосування телекомунікаційних технологій в структурі "розумного будинку", Міночкін Д. А., Кайденко М. М. (2017)
Сергєєва К. Л. - Когнітивний підхід у задачах аерокосмічного моніторингу територій гірничопромислових регіонів (2017)
Филимончук Т. В. - Разработка модифицированного метода обратного заполнения Backfill для консервативного резервирования, Волк М. А. (2017)
Більчук В. М. - Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. (2017)
Василишин В. И. - Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием псевдошумового размножения выборки (2017)
Дружинин Е. А. - Анализ проблемы поддержки функционирования университетских кампусных сетей, Шостак И. В., Лысенко А. А. (2017)
Казіміров О. О. - Дослідження можливостей використання сонячної енергії для автономного живлення об’єкту, Власов К. В., Куртов А. І., Потіхенський А. І. (2017)
Василець Т. Ю. - Розробка нейромережевої системи управління трьохмасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. (2017)
Данилов Ю. А. - Синтез оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов при простой функции потерь, Могилатенко А. С., Тимочко А. А., Павленко М. А. (2017)
Жук О. Г. - Удосконалена математична модель каналу радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі дестабілізуючих факторів (2017)
Колодяжний О. І. - Моделювання небезпечних зон впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху високоманевреного літака, Тимочко О. І. (2017)
Кононов В. Б. - Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості, Бурцева В. В. (2017)
Мирончук Ю. В. - Побудова функцій належності нечітких множин, які відповідають кількісним експертним оцінкам фізичних величин, Купріненко О. М. (2017)
Можаровський В. М. - Математична модель визначення ймовірності знищення бойовими засобами своїх військ хоча б одного бойового засобу противника з урахуванням можливих втрат початкового бойового потенціалу своїх військ та противника, Годзь С. В. (2017)
Одейчук А. Н. - Трехкомпонентная двумерная модель человека для описания толпы в экстремальных ситуациях, Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. (2017)
Suharevsky O. - Scattering characteristics of Mi-8MT helicopter based on measurements of object scale model in an anechoic chamber, Vasilets V., Ryapolov I., Brechka M. (2017)
Крутова Н. А. - Оценка влияния температурных воздействий на элеваторные сооружения при усилении стен силосов шпангоутами (2017)
Асеев Г. Г. - Соотношение различных метрических исследований в науковедении (2017)
Вакуленко Я. О. - Застосування методів аналізу текстів для підтримки концептуального моделювання баз даних, Мазурова О. О. (2017)
Vysotskaya E.V. - Using the method for detection correlation pleyades association between indicators of cerebrovascular disease, Risovanaya L.M., Alekseenko R.V. (2017)
Глухенькая Т. А. - Анализ процедур внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора и оценка их качества, Кипенский А. В., Король Е. И., Назаров Е. И. (2017)
Дубчак Л. О. - Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Лапта С. И. - Искусственная нейронная сеть для ранней диагностики сахарного диабета 2 типа, Соловьева О. И. (2017)
Бани-Халед Г. Ф. Х. - Метод молекулярной механики в обосновании выбора функционального мономера специфического к ванкомицину, Музыка Е. Н. (2017)
Смоленко Л. В. - Методика визначення коефіцієнту чутливості економічної системи підприємства, Тупчій А. Ф., Хріщук К. Ю. (2017)
Мельник С. Н. - Направления автоматизации процессов выполнения задач непосредственным охранением механизированного подразделения, Королев С. С., Змиевской Г. А., Горбунов В. И. (2017)
Суходоля О. М. - Формалізація впливу енергетичних загроз на забезпечення обороноздатності держави, Богданович В. Ю. (2017)
Бородін С. В. - Особливості підготовки екіпажів бронетранспортерів БТР4Е з використанням сучасних тренажерних комплексів, Самсонов Ю. В., Корнієнко О. В. (2017)
Гризо А. А. - Досвід створення інтерактивної електронної експлуатаційної документації радіолокаційної станції 19Ж6, Невмержицький І. М., Малишев О. А., Денисенко С. В. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Дацишин О. П. - Вплив закруглення країв основи контртіла на коефіцієнти інтенсивності напружень у тілі з крайовою тріщиною, Панасюк В. В., Пришляк Р. Є. (2014)
Зеленяк В. М. - Дослідження термопружного стану двовимірних композитних тіл з тріщинами (2014)
Попович В. С. - Термочутливий циліндр за конвективного теплообміну зі середовищами змінної температури, Заводовська Н. О. (2014)
Михайлишин В. С. - Розв’язання задачі термопластичності для шаруватої сфери методом скінченних елементів (2014)
Чернець М. В. - Точність оцінки довговічності підшипника ковзання за узагальненою кумуляційною моделлю зношування, Жидик В. Б., Чернець Ю. М. (2014)
Дудик М. В. - Вплив пластичності з’єднувального матеріалу на поворот міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Діхтяренко Ю. В., Дякон В. М. (2014)
Фирстов С. А. - Усталостные свойства термодеформированных сплавов системы Ti–Si, Осташ О. П., Луговской Ю. Ф., Кузьменко Н. Н., Кулак Л. Д., Спиридонов С. А. (2014)
Івасишин О. М. - Вплив швидкості охолодження під час гартування на старіння і формування механічних характеристик титанового сплаву ВТ22, Марковський П. Є., Гавриш І. М., Карасевська О. П. (2014)
Погрелюк І. М. - Поверхневе зміцнення титану ВТ1-0 за термодифузійного насичення азотом у діапазоні температур 650...750°С, Шейкін С. Є., Єфросінін Д. В. (2014)
Малишев В. В. - Покрив титану на вуглецевій сталі: постійнострумове та імпульсне електроосадження, фізико-механічні та хімічні властивості, Шахнін Д. Б. (2014)
Крижанівський Є. І. - Особливості росту втомних тріщин у сталі 36Г2С бурильних труб після відновлювального термічного оброблення, Гойсан І. М., Студент О. З. (2014)
Білоус В. А. - Радіаційно-абсорбувальні властивості багатошарових композитів Al–Pb, Борисенко В. М., Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Неклюдов І. М., Рибка О. В. (2014)
Яськів О. І. - Вплив розплавів свинцю та евтектики свинець–вісмут на втомну довговічність сталей мартенситного та аустенітного класів, Федірко В. М., Кухар І. С. (2014)
Балабан О. В. - Вплив ультразвукової обробки на властивості пірофіліту та термодинамічні і кінетичні закономірності його інтеркаляції літієм, Григорчак І. І., Кондир А. І. (2014)
Виноградов Д. В. - Дослідження сорбції та десорбції водню литими та швидкозагартованими сплавами Zr–V, Тихоновський М. А., Колодій І. В., Бобров Ю. П., Рудичева Т. Ю. (2014)
Євтушенко О. - Вплив термочутливості матеріалів на температуру під час тертя, Куцєй М., Ох Е. (2014)
Rhaiem S. - Characterization of tribological behavior of chromium and zinc coatings electrodeposited on a steel substrate, Nasri F., Kharrat M., and Dammak M. (2014)
Демченко В. Л. - Структура і термомеханічні властивості систем на основі епоксидного полімеру, оксидів металів та поліаніліну, Віленський В. О., Штомпель В. І. (2014)
Памфилов Е. А. - Механохимическое разрушение деталей деревообрабатывающего оборудования, Лукашов С. В., Прозоров Я. С. (2014)
Балицький О. І. - Діагностування деградації замка ущільнювального кільця за втратою робочих газів двигуна внутрішнього згорання, Абрамек К. Ф., Штек Т., Осіповіч Т. (2014)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2014)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2014)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2014)
Войтко М. В. - Науково-навчальний семінар молодих учених "Наукові школи ФМІ – естафета поколінь" (2014)
У світі книг (2014)
Горошкова Л. А. - Методологічні підходи до визначення тенденцій домінуючого конкурентного позиціонування на галузевих ринках, Волков В. П., Касінок М. А., Кіорпе А. В. (2016)
Новікова І. Е. - Інституційні засади розвитку трансферу технологій у дослідницьких університетах у контексті входження України у європейський економічний простір, Бедюх О. Р. (2016)
Волошин В. С. - Разумному развитию человечества альтернативы нет, Белопольский Н. Г., Кленин О. В. (2016)
Горошкова Л. А. - Сучасні технології управління енергозбереженням, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2016)
Пужай-Череда А. М. - Проблеми та перспективи реформування галузі АПК в Україні (2016)
Болдуєва О. В. - Визначення та класифікація інститутів спільного інвестування (2016)
Морушко О. О. - Основні управлінські культури: соціонічний аналіз, Висоцький А. Л. (2016)
Мордвицька Ю. С. - Функціональний підхід до удосконалення системи управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів (2016)
Анисимова О. Н. - Анализ современного состояния интеллектуальных инноваций на промышленных предприятиях Украины, Горячева Н. В. (2016)
Вагілевич А. А. - Сутність податкових методів та технології їх використання (2016)
Алієв Р. А. - Інтенсифікація зовнішньої тогівлі будівельними послугами України, Орловська Ю. В. (2016)
Богма О. С. - Структура та рівні фінансової безпеки країни (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Науково-методичні рекомендації щодо формування державної стартегії розвитку регіонів України (2016)
Капущак В. В. - Вплив валютно-курсової політики інфляційного таргетування на конкурентоспроможність банківського сектору економіки України (2016)
Швець Г. О. - Особливості оцінки об'єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємства (2016)
Носатов І. К. - Вплив ітераційних процесів економіки на підходи інформатизації національної економіки (2016)
Довгань Д. А. - Оцінка галузевої конкурентоспроможності українського експорту чорних металів на світовому ринку (2016)
Фролова З. В. - Форсайт технология как инструмент формирования стратегии инновационного развития (2016)
Корнух О. В. - Класифікація видів трансформації інтелектуальної власності корпорації (2016)
Щербіна О. С. - Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств України (2016)
Го Цзяфей - Трансформационные процессы в сфере управления государственной собственностью в Украине (2016)
Сірик А. Є. - Аналіз факторів впливу на розвиток туристичної галузі в Україні (2016)
Сушко М. Ю. - Напрями, форми та інструменти забезпечення антикризової державної політики у промисловості (2016)
Сєркова Г. М. - Саморозвиток підприємства як основа механізму управління економічним розвитком промислових підприємств (2016)
Морщ Я. І. - Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності фіскальної політики (2016)
Ingor A. - Features of hotel industry (2016)
Автори (2016)
Пустовой В. М. - Моделювання експлуатаційної деградації сталей вантажних морських портових конструкцій у лабораторних умовах, Рещенко І. О. (2012)
Осташ О. П. - Вплив гальмування на мікроструктуру і механічну поведінку сталей залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В., Ваврух В. І. (2012)
Петрина Д. Ю. - Вплив легування рідкісноземельними металами на механічні властивості трубної сталі 17Г1С, Козак О. Л., Шуляр Б. Р., Петрина Ю. Д., Греділь М. І. (2012)
Євтушенко О. - Моделювання фрикційного нагрівання під час гальмування, Куцєй М., Євтушенко Ол. (2012)
Мечник В. А. - Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками (2012)
Федірко В. М. - Еволюція мікроструктури приповерхневого шару титанового сплаву ВТ1-0 за дифузійного насичення киснем, Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. (2012)
Matysiak S. J. - Green’s function for an elastic layer with temperature dependent properties, Perkowski D. M. (2012)
Волчок Н. А. - Влияние алюминия на текстурные характеристики листов сплавов системы Ti–Al, Совкова Т. С., Брюханов П. А. (2012)
Акімов І. В. - Вплив форми графітових включень на механічні властивості залізовуглецевих сплавів, Силованюк В. П., Волчок І. П., Івантишин Н. А. (2012)
Матичак Я. С. - Кінетичні особливості азотування титану, зумовлені фазово-структурними перетвореннями (2012)
Похмурський В. І. - Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів, Довгуник В. М., Студент М. М., Клапків М. Д., Посувайло В. М., Киця А. Р. (2012)
Балицький О. І. - Дослідження зносотривкості високоазотних сталей за умов сухого тертя ковзання, Колесніков В. О., Еліаш Я. (2012)
Козак Л. Ю. - Дискретні моделі мартенситного перетворення та двійникування в металах (2012)
Грицина О. Р. - Коливання шару кристала кубічної симетрії під дією гармонічного електричного поля (2012)
Личак О. В. - Оцінювання точності визначення коефіцієнтів Вільямса за нормального відриву, Голинський І. С. (2012)
Гембара О. В. - Прогнозування кінетики росту тріщини та залишкової довговічності посудин у газоподібному водні, Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Чепіль О. Я. (2012)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування зародження втомного руйнування алюмінієвого сплаву 1201-Т, Лясота І. М., Станкевич О. М. (2012)
Ниркова Л. І. - Дослідження атмосферної корозії вуглецевої сталі за умов утворення адсорбційних та фазових плівок вологи, Осадчук С. О., Рибаков А. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. (2012)
Васильєв Г. С. - Вимірювання поляризаційного опору з комп’ютерною реєстрацією результатів (2012)
Никифорчин Г. М. - Дев’ятнадцята європейська конференція з руйнування (ECF-19) (2012)
Михайло Саврук (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Правила для авторів (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Aksutin V. V. - Psychophysiological states and special performance of boxers with different styles of fight., Korobeynikov G. V. (2014)
Beygul I. O. - The influence of sports activities for personality of judoist (2014)
Bodrenkova I. A. - Features of development of coordination abilities features of athletes in sports aerobics in initial training (2014)
Burla Artem A. - Physical training of young biathletes in step preliminary preparation, Burla Anton A., Kudrenko A. I., Liannyi M. O. (2014)
Guo P. - Specific characteristics of physical fitness at work anaerobic endurance type of rowers in canoe, Diachenko A. U. (2014)
Gres O. V. - Healthsaving activity of comprehensive educational establishments’ leaders as psychological and pedagogical problem (2014)
Zheleznuy O. D. - Correction of psycho-emotional state of athletes playing sports with the consequences of injuries of the lower extremities, Zasik G. B., Mukhin V. M., Grinchuk O. M. (2014)
Kozina Zh. L. - Allocation algorithm for athletes group to form tactical tasks in game team sports using the methods of multivariate analysis (illustrated women Ukrainian team basketball with hearing impairments)., Sobko I. N., Kolomiec N. A., Jagiełło Władysław, Jagiełło Marina. (2014)
Makarova Е. V. - Algorithm of physical rehabilitation of athletes in polyclinic stage of treatment of osteochondrosis, Vasylieva I. V. (2014)
Popov A. N. - The structure of physical fitness and its correlation analysis at young players aged 16-17 years at the stage of basic training (2014)
Boraczyńska S. - Dynamics of comprehensive physical fitness in artistic gymnasts aged 7-10 years, Boraczyński Tomasz, Boraczyński Michał, Michels Anna. (2014)
Klimczyk M. - The physical and motor development of 9-year-old children attending football classes in "football school for children", Stec M. (2014)
Lazarieva O. - The strategical frameworks of the physical rehabilitation in surgical treatment of the patients with low back pain, Cieślicka M., Stankiewicz B., Muszkieta R., Prusik K. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Похмурський В. І. - Протикорозійні інгібовані покриви для зварних стиків трубопроводів, Білий Л. М., Зінь Я. І. (2013)
Глушкова М. О. - Корозійні властивості покривів сплавами кобальт–срібло, Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2013)
Зінь І. М. - Захисна дія неорганічних інгібіторів на механічно активованій поверхні алюмінію, Хлопик О. П., Головчук М. Я. (2013)
Ткаленко Д. А. - Зміна поляризаційного опору під час формування захисних фазових шарів за участі органічних лігандів, Вишневська Ю. П., Герасименко Ю. С., Хірх-Ялан І. Ф. (2013)
Слободян З. В. - Вплив вуглекислого газу та газоконденсату на швидкість корозії сталі 20 у деаерованих розчинах NACE, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2013)
Чигиринець О. Е. - Протикорозійні властивості екстракту шроту ріпаку як леткого інгібітора атмосферної корозії сталі, Воробйова В. І. (2013)
Образцов В. Б. - Вплив іонів цинку на інгібіторні властивості похідних полігексаметиленгуанідину, Рубльова Є. Д., Аміруллоєва Н. В. (2013)
Хома М. С. - Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах, Чучман М. Р., Івашків В. Р., Сисин Г. М. (2013)
Сніжной Г. В. - Залежність корозійної поведінки аустенітних хромонікелевих сталей від парамагнетного стану аустеніту (2013)
Скребцов А. А. - Вплив оксидування на корозійну тривкість спеченого титану, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Пічугін А. Т. (2013)
Малишев В. В. - Корозійна тривкість нанопорошків боридів і карбідів металів IV–VIB груп в електролітах нікелювання, Шахнін Д. Б. (2013)
Дурягіна З. А. - Будова шарів нітриду алюмінію, сформованих під час іонно-плазмового напилення, Підкова В. Я. (2013)
Яворський В. Т. - Вплив кавітаційного оброблення на фізико-хімічні властивості кальцію гідроксиду, Знак З. О., Мних Р. В. (2013)
Винар В. А. - Вплив напружено-деформованого стану на зносотривкість поверхні сталі 40Х після дискретної електромеханічної обробки, Диха М. О. (2013)
Балицький О. І. - Застосування модифікованої соняшникової олії як емульгатора змащувально-охолоджувальних рідин, Гаврилюк М. Р., Девяткін Р. М., Федусів І. Р. (2013)
Стащук М. Г. - Корозійні струми на катодних та анодних ділянках кругового концентратора напружень (2013)
Греділь М. І. - Експрес-методика оцінювання впливу корозії арматури на цілісність залізобетону (2013)
Волошин В. А. - Особливості аналізу початкової стадії корозійно-ерозійного руйнування високоміцної сталі, Косаревич Р. Я. (2013)
Черватюк В. А. - Протикорозійні покриви на основі водної бітумно-полімерної композиції з великою швидкістю формування, Кушнір І. М. (2013)
Ванкевич П. І. - Підбір оптимальних трибологічних характеристик матеріалів у приладах контролю температури рухомих об’єктів (2013)
Кирилів В. І. - Азотування сталей під час механоімпульсної обробки (2013)
Онищук О. О. - Структури та трибологічні характеристики триботехнічних матеріалів TiFe–xC, отриманих самопоширюваним високотемпературним синтезом, Рудь В. Д. (2013)
Студент О. З. - Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування (2013)
Явище теплової стабілізації в металополімерних парах тертя (2013)
Калініченко В. - Особливості інформаційного змісту концептів "невдача" та "failure" в українській та американській лінгвосвідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) (2010)
Калина Н. - Прецедентные концепты в межкультурной коммуникации (2010)
Кіпень С. - Прагматика аватар у кіберпросторі (2010)
Кірсанова Г. - Формування приблизності індивідом у висловлюванні (2010)
Кузенна Н. - Мовний акт "комплімент” в сучасній комунікації (2010)
Кузько П. - До питання про варіант та варіативність як ідеоетнічного феномену на прикладі сучасної німецької мови (2010)
Кушмар Л. - Будова фрагмента мовної картини світу українця (2010)
Ліннікова О. - Метафоричне осмислення істини і правди: когнітивний та оцінний аспекти (2010)
Любимова С. - Дистрибутивный анализ на материале лингвистических корпусов (концепт flapper) (2010)
Марціяш М. - Особливості лінгвокультурологічної інтерференції в ситуаціях міжкультурної комунікації (2010)
Мельник о. - Образ людини у мовній картині світу німецької народної казки (на матеріалі казок Братів Грімм) (2010)
Музичук М. - Способи вираження мовчання в "міфічній" прозі Г.Е. Носсака (2010)
Павленко Н. - Аспекты языковой картины мира в лингвокультурологии (2010)
Петрінська Т. - Вербалізація концепту political globalization в англомовному публіцистичному дискурсі (2010)
Ревчук Т. - Реалізація семантичного змісту концепту вірність у лексичних одиницях сучасної англійської мови (2010)
Романюха М. - Особливості вербалізації концепту economy метафоричною моделлю economy is war в сучасному англомовному медіадискурсі (2010)
Русановська Т. - Внутрішня форма слова у сленгових вторинних номінаціях (на матеріалі сленгових соматизмів української та німецької мов) (2010)
Саленкова Т. - Концепт прогрес у сучасному мас-медійному дискурсі української мови (2010)
Сборик С. - Деталізація концептуалізації як складник когнітивного стилю М.Дребл (2010)
Слюніна О. - Образ землі в індивідуальній поетичній картині світу Павла Мовчана: лінгвокогнітивний вимір (2010)
Тектен Т. - Турецкое лингвистическое общество и влияние турецкого лингвистического общества на турецкий язык (2010)
Токарев К. - Проблема вивчення втраченої внутрішньої форми слова у зіставному мовознавстві (2010)
Харитонов В. - Концептуальна структура англійських загадок (2010)
Хохель Д. - Деякі особливості функціонування концепту магія (на матеріалі романів Дж.Ролінг) (2010)
Чикибаев А. - Типы прецедентных феноменов и их организация в когнитивном пространстве студентов Украины (2010)
Шікіда І. - Стереотипи "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій пресі (функціональний аспект) (2010)
Шкварчук С. - Ептоніми Й.В. Ґете в німецькій фразеологічній картині світу: лексикографічний аспект (2010)
Brock С. - The english language: formation, flexibility and fantasy (2010)
Максімов С. - Англійська як "міжнародна допоміжна мова" епохи глобалізації на європейському просторі (2010)
Hvozdyak О. - Code-switching, sprachmischung bei den deutschen von transkarpatien (ukraine) (2010)
Анафієва Е. - Проблеми двомовності і багатомовності в умовах нової мовної ситуації (2010)
Вaкуленко М. - Сучасні аспекти застосування української латиниці (2010)
Хоменко Т. - Реформування орфографії німецької мови (2010)
Боговик О. - Предикати знання на позначення володіння відомостями та інформацією в англійській, українській та російській мовах (2010)
Велика А. - Білінгвізм та диглосія як соціолінгвістичні явища (2010)
Кузько П. - До питання про варіант та варіативність як ідіоетнічного феномену на прикладі сучасної німецької мови (2010)
Амеліна С. - Розвиток культури професійного спілкування у фаховій підготовці вчителя іноземних мов (2010)
Brunner R.J. - Was heisst und zu welchem ende lernt man latein? zur aktualität einer grossen europäischen tradition (2010)
Гришкова Р. - Соціальні та культурологічні бар’єри на шляху формування іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей (2010)
Закирова Г. - Методические аспекты профессиональной подготовки специалистов–международников в условиях межкультурной коммуникации (2010)
Антонюк Г. - Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (2010)
Білоус О. - Сучасні світові проблеми набору у вищі навчальні заклади (вивчення досвіду монтклерського державного університету, Нью-Джерсі, США), Гаркуша Л. (2010)
Васильєва Е. - Зміст професійної мовної компетенції магістрів з міжнародних відносин (2010)
Вишневська Н. - Удосконалення професійних умінь і навичок учителя іноземних мов у процесі самоосвіти в системі післядипломної освіти (2010)
Віталіш Л. - Berufsnamen in deutschen sprichwörtern (zur didaktisierung im unterricht) (2010)
Гінка Б. - Новий навчальний посібник з лексикології німецької мови (2010)
Гончарова О. - Інноваційна діяльність майбутнього вчителя іноземної мови: стан, проблеми, перспективи (2010)
Дем'яненко о. - Формування кроскультурної компетенції в процесі підготовки майбутнього викладача іноземної мови (2010)
Каніболоцька О. - Методичні засади використання мовного портфеля у процесі навчання іноземної мови студентів-філологів (2010)
Кіщенко Ю. - Головні особливості синхронного перекладу (2010)
Корнева З. - Методика погружения и обучение через содержание как компоненты эксперенциального обучения (2010)
Ляшук А. - The fundamentals of confident public speaking presentaion (2010)
Москалець О. - Навчання майбутніх учителів англомовного практичного письма (2010)
Нікітіна Н. - Синергетичні засади як методологічна парадигма фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов (2010)
Petrashchuk N. - Kompetenzbereich "schreiben" im germanistikstudium (2010)
Ріжняк О. - Реалізація інтегративного підходу до вивчення латинської мови в умовах кредитно-модульної системи (2010)
Серняк О. - Організаційне забезпечення колективних форм роботи на занятті з іноземної мови (2010)
Todorova N. - Task-based teacher training: a case-study (2010)
Трофименко А. - Теоретичні аспекти формування навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов (2010)
Труханова Т. - Особливості організації контролю у навчанні англійської мови у школі (2010)
Черньонков Я. - Індивідуальний підхід до підготовки вчителя іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах (теоретичний аспект) (2010)
Шандрук С. - Особливості комунікативного методу у навчанні іншомовної граматики (2010)
Абабілова Н. - Підготовка конкурентноздатних перекладачів як педагогічна проблема (2010)
Beitz А. - Zum training der gesprochenen fremdsprache – möglichkeiten des sprachtrainings in der fremdsprache (2010)
Божко Н. - Підготовка майбутніх вчителів до роботи з розвитку розумової діяльності учнів на уроках іноземної мови (2010)
Воронкова Н. - Можливості застосування різних видів інтерпретації художнього тексту при навчанні іноземній мові (2010)
Грицик Н. - Компоненти культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2010)
Губа С. - Роль навчального тексту у формуванні культурної самоідентифікації прививченні іноземної мови (2010)
Дейкун П. - Підготовка вчителя іноземної мови до роботи над числівниками у технічних вузах (2010)
Діордіященко О. - Формування професійної компетентності вчителя іноземних мов на сучасному етапі (2010)
Іванців О. - Translation teaching and the pedagogical gap (2010)
Kaisheva G. - Theoretical reflections on the problem of the exercises for teaching senior students of the translators' departments different types of written translation, Konovalova E. (2010)
Кукса Б. - Актуальність проблеми взаємоповязаного навчання монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови (2010)
Литвиненко С. - Психологічні основи усного діалогічного спілкування (2010)
Мінчак І. - Функції іншомовних художніх творів у полікультурному вихованні майбутніх учителів іноземної мови (2010)
Москаленко Л. - Аналіз деяких особливостей інтерактивного навчання англомовного спілкування студентів медичних спеціальностей (2010)
Ніколаєнко О. - Становлення особистості майбутніх педагогів у сучасних соціокультурних умовах, Ушата Т. (2010)
Олексієнко Л. - The important methods of teaching the english grammar in ukrainian higher educational establishments (2010)
Пушинська А. - Забезпечення іншомовного діалогічного спілкування в умовах колективно-учбової діяльності (2010)
Савенко Т. - Типологія вправ для формування нормативності мовлення (2010)
Старченко М. - Деякі особливості застосування інноваційної методики ситуативного викладання іноземної мови case study у немовному медичному внз (2010)
Сторчова Т. - Інтегративний потенціал курсу "латинська мова" у професійній та науково-предметній підготовці студентів-германістів (2010)
Шиба А. - Особливості формування комунікативної компетенції студентів-перекладачів (2010)
Вінничук Д. Т. - Микола Васильович Штомпель – видатний селекціонер і генетик, учений в галузі вівчарства, Гончаренко І. В. (2016)
Вдовенко Н. М. - Глобальні тенденції формування біологічних активів у вівчарстві (2016)
Грищенко Н. П. - Розвиток галузі козівництва України в умовах євроінтеграції, Марченко І. О. (2016)
Ібатуллін І. І. - Стан та шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України, Пабат В. О., Туринський В. М. (2016)
Ponomarenko N. P. - Current situation in the field of production of poultry products in Ukraine, Melnyk V. V., Bazyvolyak S. M. (2016)
Агій В. М. - Комплексна кормова добавка в раціонах вівцематок як фактор оптимізації метаболічних процесів та їх відтворення, Гончаренко І. В., Гуленко М. П. (2016)
Ібатуллін І. І. - Ефективність вирощування перепелів за регулювання норм кальцієвого і фосфорного живлення, Отченашко В. В. (2016)
Кайсын Л. Г. - Влияние использования иммуномодулирующего препарата на продуктивность и показатели крови молодняка свиней, Вранчан В. Г., Гросу Н. В. (2016)
Линник В. С. - Влияние ароматизатора карамель–ваниль на микроструктуру внутренних органов свиней при выращивании на мясо, Зубкова Ю. С., Лихтер Н. И. (2016)
Оріщук О. С. - Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на вітамінний та ліпідний склад яєць курей-несучок, Цап С. В., Рубан Н. О. (2016)
Богданова Н. В. - Оцінка вмісту поту і відношення піт : жир у вовні ярок асканійської тонкорунної породи овець за рангами селекційної диференціації (2016)
Бойко О. В. - Спермопродуктивність і фізіологічні та морфологічні параметри сперми голштинських бугаїв, Коропець Л. А. (2016)
Гавриш О. М. - Відтворювальна здатність американської норки в умовах центрального регіону України (2016)
Глушак І. І. - Оцінка жвавості і лінійного росту жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2016)
Гончар О. Ф. - Вплив конституції на продуктивні якості кролематок (2016)
Жарук П. Г. - М’ясна продуктивність молодняку овець цигайської породи та помісей з асканійськими кросбредами, Заруба К. В. (2016)
Корх І. В. - Морфологічний склад, біохімічні показники та стан природної резистентності крові баранчиків різних генотипів, Бойко Н. В. (2016)
Маценко М. І. - Лінійний ріст помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку (2016)
Микитюк В. В. - Генетико-селекційні параметри інтродукції овець з урахуванням взаємодії "генотип – середовище" (2016)
Мороз В. А. - Классификация мериносов по кожным складкам, Туринский В. М. (2016)
Нежлукченко Н. В. - Оцінка загальної та специфічної адаптаційної здатності овець різного походження (2016)
Нежлукченко Т. І. - Основні напрямки підвищення ефективності галузі вівчарства (2016)
Осадчий С. А. - Генеалогія коней чистокровної верхової породи – переможців традиційних призів (2016)
Папакіна Н. С. - Залежність фізіологічних та гістологічних показників шкіри овець від лінійної належності, Архангельська М. В. (2016)
Пилипчук О. С. - Біохімічні показники крові свиноматок за використання метаболічного препарату нейротропної дії, Шеремета В. І. (2016)
Піщан І. С. - Екстер’єрно-конституційні особливості швіцьких корів різного екологічного походження (2016)
Подоба Б. Є. - Генетичні фактори формування адаптації у великої рогатої худоби, Бірюкова О. Д. (2016)
Помітун І. А. - Продуктивність овець різних генотипів у зв’язку з типом їх народження та періодом ембріонального інеонатального розвитку, Паньків Л. П., Безвесільна А. В., Помітун Л. І. (2016)
Похил В. І. - Біологічні особливості та адаптаційна здатність овець породи олібс, Похил О. М. (2016)
Себа М. В. - Біохімічні показники крові корів при застосуванні препарату "КВАТРОНАН SE" та карбоксилатів харчових кислот, Шеремета В. І., Хоменко М. О. (2016)
Стапай П. В. - Біохімічні показники молока вівцематок української гірськокарпатської породи і породи прекос, Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Параняк Н. М. (2016)
Тимофійшин І. І. - Настриги та фізико-механічні властивості вовни помісних ярок північнокавказької м'ясо-вовнової породи овець, Димчук А. В. (2016)
Угнівенко А. М. - Морфологічний склад півтуш бугайців української м'ясної породи за анатомічними її частинами (2016)
Антонюк Т. А. - Сезонні зміни санітарних та якісних показників товарного молока, Перепльотова Є. О. (2016)
Вечеря Ю. О. - Морфологічні та інкубаційні якості яєць м’ясного кросу курей (2016)
Гейсун А. А. - Дослідження росту та розвитку вермикультури за впливу гуміліду, Степченко Л. М. (2016)
Гончарик О. А. - Морфологічні якості яєць за подовження термінів використання курей батьківського стада (2016)
Засуха Ю. В. - Санітарно-гігієнічні детермінанти відтворних властивостей свиноматок та резистентності поросят, Повозніков М. Г., Грищенко С. М., Повод М. Г., Ткачук О. Д. (2016)
Носевич Д. К. - Поведінка корів на доїльному майданчику (2016)
Сахацький М. І. - Товарна цінність лапок залежно від технології вирощування на м'ясо курчат спеціалізованих кросів, Абдуллаєва Е. С. (2016)
Угнівенко А. М. - Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від віку перед забоєм, Kрук О. П. (2016)
Угнівенко А. М. - Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від приростів живої маси, Крук О. П. (2016)
Яковчук В. С. - Порівняльна оцінка інтенсивної відгодівлі та нагулу молодняку овець асканійської тонкорунної породи (2016)
Вихідні дані (2016)
Маланчук О. - Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану, Черниш Н. Й., Сусак В. І. (2016)
Балакірєва О. М. - Динаміка поширення куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед молоді, яка навчається, Бондар Т. В., Павлова Д. М. (2016)
Рущенко І. П. - Моніторинг адиктивної поведінки харківської молоді: концептуалізація даних емпіричних спостережень, Сердюк О. О. (2016)
Тітар І. О. - Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених осіб і умови зняття статусу переселенця (2016)
Артьомова Т. І. - Інверсійний характер суспільних ринкових трансформацій (2016)
Вербова О. С. - Іван Левинський – фундатор інноваційного підприємництва в Галичині (2016)
Прокопа І. В. - Забезпечення доступу членів особистих селянських господарств до соціального страхування: організаційно-економічний аспект (2016)
Балакірєва О. М. - Оцінка соціально-політичної ситуації наприкінці 2016 року, Дмитрук Д. А. (2016)
Согорін А. А. - Реклама як засіб патріотичного виховання (за результатами масового та експертного опитувань) (2016)
Вітаємо ювіляра. Ювілей видатного вченого (до 70-річчя Володимира Ілліча Паніотто) (2016)
Черниш Н. Й. - 10-й ювілейний Львівський соціологічний форум (2016)
Сокурянська Л. Г. - 20-а Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання" (2016)
Локтєва І. І. - Нотатки Х міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної: "Український соціум: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо?" (2016)
Нагорняк К. М. - Створення опитувальників для крос-культурних досліджень (семінар від SERISS) (2016)
Домаранська А. О. - Якість даних в кількісних дослідженнях (2016)
13th Conference of European sociological association "(Un)making Europe: capitalism, solidarities, subjectivities" (call for participation) (2016)
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми (запрошення до участі) (2016)
Автори (2016)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2016 рік (2016)
Гайдуцький П. І. - Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання (Доповідь на Вченій раді Інституту економіки та прогнозування НАН України, 1 жовтня 2015 р., представленої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки) (2015)
Панасюк Б. Я. - Глобальні зміни клімату та економіка (2015)
Дієсперов В. С. - Оцінка ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств району (2015)
Білецький Є. М. - Про екологічний та фітосанітарний стан агроценозів в Україні, Малюкіна Д. І. (2015)
Кропивко М. М. - Розвиток кормовиробництва в господарствах населення (2015)
Власюк Т. О. - Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції (2015)
Волошин Ю. М. - Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК (2015)
Царук Н. Г. - Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва (2015)
Заяць В. М. - Підприємницька модель сільського розвитку (2015)
Рудик В. К. - Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи (2015)
Павлик В. П. - Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Talavyria M. P. - Improvement of the bioeconomy development analysis instruments: European Union Projects and Germany experience, Lymar V. V., Baidala V. V. (2015)
Kovach V. I. - Carpathian Euroregion as an example of Euroregional cross-boundary cooperation (2015)
Шпикуляк О. Г. - Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки, Пехов В. А. (2015)
Котляров И. Д. - Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства (2015)
Андрійчук В. Г. - Квазіхолдинги: створення і правомірність існування (2015)
Федорова А. С. - Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства (2015)
Кропивко М. Ф. - Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Іжевський В. В. - Проблеми розвитку державного регулювання кредитної кооперації України (2016)
Петрова І. Л. - Взаємозвʼязок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України (2016)
Гавкалова Н. Л. - Застосування проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем публічного управління з використанням принципів E-Government 2.0, Приймак І. В. (2016)
Лопушняк Г. С. - Теоретичні аспекти державного регулювання охорони здоровʼя в Україні, Іваненко Є. О. (2016)
Trofimov V. - Some intitutional aspects of the post-socialist transition: from the command economy to market economy, Frasila P. (2016)
Мохаммад Кхир Фалах Щ Алькайдех - Основные задачи нормирования и стандартизации в строительстве (2016)
Го Цзяфу - Адаптивное управление государственными корпоративными правами (2016)
Гросул В. А. - Соціальні функції підприємств та організацій споживчної кооперації, Шимановська-Діанич Л. М. (2016)
Дружиніна В. В. - Розвиток дефініції фінансового контролінгу в теорії сучасного менеджменту організацій (2016)
Ільїн В. Ю. - Реалізація стратегії розвитку аграрних підприємств (2016)
Залознова Ю. С. - Система управління збутовою діяльністю вуглевидобувних підприємств: уточнення термінології, Трушкіна Н. В. (2016)
Білик Т. О. - Еволюція трактування економічної сутності капіталу підприєства з розвитком інституціональних засад, Білик О. А. (2016)
Иванов Ю. В. - Особенности реинжиниринга бизнес-процессов торгових предприятий Украины, Вечирко О. Н. (2016)
Абазіна О. А. - Методичний підхід щодо оцінки складових забезпечення енергоефективності на промислових авіаційних підприємствах (2016)
Труніна І. М. - Напрями вдосконалення обліку нематеріальних активів підприємства (2016)
Єгоричева С. Б. - Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу (2016)
Почтовюк А. Б. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних Умовах (2016)
Мельник І. М. - Фінансова підсистема підприємств та організацій споживчої кооперації: сутність, місце та значення в управлінні їх ефективністю, Титаренко І. В. (2016)
Білозубенко В. С. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці знань, Поляков М. В. (2016)
Злотникова Л. М. - Труд в контексте реформирования общественных отношений (2016)
Барна М. Ю. - Функціонально-цільовий підхід до формування організаційно-економічного механізму управління підприємством готельного господарства як складового елементу туристичної галузі, Кісіль О. М. (2016)
Гармідер Л. Д. - Підходи щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг (2016)
Михайлова Н. В. - Класифікація ризиків туристичного підприємства, Карцева В. В. (2016)
Іванова О. М. - Суть та змістовність інформаційних потоків туристичних підприємств (2016)
Заїка Ю. А. - Регулювання ринку освітніх послуг як необхідна умова розвитку сфери вищої освіти в Україні (2016)
Пєнцова Н. В. - Перспективні напрями інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2016)
Богданова Л. - Амбівалентність перцепції материнства у творах Володимира Винниченка (2010)
Бронза С. - Брати Тобілевичі та п’єса Володимира Винниченка "Ріжними шляхами" (дещо з творчої історії драми) (2010)
Варданян М. - Психоаналітичний дискурс у романах В. Винниченка 1930–40-х рр. (2010)
Віннікова Н. - Пародійна стихія п’єси Володимира Винниченка "Молода кров" (2010)
Вірченко Т. - Родинно-інтимний конфлікт у п’єсах В. Винниченка "Над" та І. Коваль "Поганські святі" (2010)
Гольник О. - Краєзнавчий аспект оповідань В. Винниченка про дітей (художній образ єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ століття) (2010)
Горболіс Л. - Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка (2010)
Гречаник І. - Рецептивні компетенції фантастичного в романі В. Винниченка "Сонячна машина" (2010)
Жукова О. - Значеннєві домінанти кольору в повісті В. Винниченка "Краса і сила" (2010)
Золотюк Л. - Зброя, гроші, скарб у дитячій прозі Володимира Винниченка (2010)
Зубак Л. - Володимир Винниченко у критичному дискурсі Івана Франка (2010)
Ковалик М. - Поетикальні витоки драми В. Винниченка "Брехня" (2010)
Козій О. - "Я" VS "Воно": Володимир Винниченко VS Роберт-Льюіс Стівенсон (2010)
Колкутіна В. - Рецепція філософії Ніцше: творча практика Володимира Винниченка та Дмитра Донцова (до постановки проблеми) (2010)
Костецька Л. - Художня обсервація принципів конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій" як мистецька стратегія, Чернявська Л. (2010)
Котик Т. - Гомодієгетичний наратив у малій прозі Володимира Винниченка та романа Іваничука: типологічна характеристика оповідань "Кузь та грицунь", "Не убайте ясенів" (2010)
Крикун Л. - Подорож "Природної людини" в пошуках істини щасливого буття (за романом В. Винниченка "Лепрозорій") (2010)
Козинський Л. - Психологічні аспекти характеротворення в оповіданні "Терень" Володимира Винниченка (2010)
Лаврусенко М. - Філософські ідеї Фрідріха Ніцше в оповіданні Володимира Винниченка "Момент" (2010)
Лимаренко А. - Особливості функціонування звукових образів у драмах В. Винниченка "Memento" і "Чорна пантера та білий медвідь" (2010)
Мажара Н. - Специфіка реконструкції постаті Володимира Винниченка на сторінках дилогії Г. Костюка "Зустрічі і прощання": рецепція крізь призму мемуаристики (2010)
Макарова Т. - Модель щасливої родини у драматургії В. Винниченка (2010)
Матвєєва О. - Концепція "всебічного визволення" в "щоденнику" Володимира Винниченка (2010)
Мафтин Н. - Жанрово-стильові особливості експатріантської прози Володимира Винниченка (2010)
Митрофаненко Ю. - Отаманщина як історичне явище: погляд Володимира Винниченка та Симона Петлюри (2010)
Михида С. - Психосоматичні маркери поетики (на матеріалі мегатексту В. Винниченка) (2010)
Михида Л. - Творча та політична діяльність І. Багряного в оцінці В. Винниченка (2010)
Наконечна О. - Погляд В. Леонтовича на принцип "Чесності з собою" В. Винниченка (2010)
Негодяєва С. - Екзистенційні модуси мотиву самотності як утілення авторської "філософії життя" у драмі Володимира Винниченка "Закон" (2010)
Огієнко В. - Володимир Винниченко про російський націоналізм та культурний колоніалізм (початок ХХ ст. – 1921 р.) (2010)
Панченко В. - Винниченків конкордизм (2010)
Присяжнюк С. - Особливості поетики дитячої прози Володимира Винниченка (на матеріалі збірки "Намисто") (2010)
Рева Л. - Кость Копержинський і його рецензія на книгу М. Зерова "від М. Куліша до В. Винниченка" (за архівними джерелами національної бібліотеки україни ім. В.І. Вернадського) (2010)
Рева Л. - Жіночі характери в новелістиці В. Винниченка (2010)
Сабат Г. - "Сонячна машина" Володимира Винниченка: утопія чи антиутопія? (2010)
Сиваченко Г. - Візія Франції в емігрантських творах Володимира Винниченка (2010)
Цепа О. - Симбіоз краси й сили в однойменному творі Володимира Винниченка (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського