Карпець М. В. - Вплив пластичної деформації на фазовий склад, текстуру і механічні властивості високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu, Мисливченко О. М., Крапівка М. О., Горбань В. Ф., Макаренко О. С., Назаренко В. А. (2015)
Бондар О. В. - Состав, структура и триботехнические свойства вакуумно-дуговых однослойных TiN, MoN и многослойных TiN/MoN покрытий, Постольный Б. А., Береснев В. М., Абадиас Г., Чартье П., Соболь О. В., Колесников Д. А., Комаров Ф. Ф., Лисовенко М. О., Андреев А. А. (2015)
Веселовська К. І. - Вплив окиснення та термічної обробки на бромування активованого вугілля, Веселовський В. Л., Задерко О. М., Діюк В. Є., Іщенко О. В. (2015)
Старков В. К. - Влияние рецептурного состава на твердость шлифовального круга с пониженной концентрацией кубического нитрида бора, Полканов Е. Г. (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование элементов оптико-электронной техники из монокристаллического карбида кремния, Ветров А. Г., Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Курилович В. Д., Данильченко М. А., Прихна Т. А., Боримский А. И., Куцай А. М., Полторацкий В. Г. (2015)
Хворостяный В. В. - Оценка повреждаемости кромок твердосплавного инструмента при локальных нагружениях, Панасенко А. В. (2015)
Косьянов Д. Ю. - Траектория спекания разноразмерных порошков 2,88Y2O3–0,12Nd2O3–5Al2O3, Матейченко П. В., Ворона И. О., Явецкий Р. П., Толмачев А. В. (2015)
Кречетова В. А. - Фактори впливу на громадянську ідентичність у постмодерному суспільстві (2016)
Святненко І. О. - Конфуціанство та гендерна культура японії (2016)
Банникова Е. Б. - Влияние организационной культуры на стратегию управления человеческими ресурсами в компании (2016)
Булавін Д. Г. - Соціальна держава та державне управління як показники соціальної відповідальності влади (2016)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство як механізм надання соціальних послуг в об’єднаній територіальній громаді (2016)
Полторак В. А. - Соціокультурна складова моделей електоральної поведінки (2016)
Слющинський Б. В. - Музична культура як предмет соціологічного аналізу (2016)
Хміль Я. В. - Соціологічні виміри інтернет-свідомості користувачів мережі (2016)
Аніпченко С. М. - Проблеми соціалізації дітей в сім’ях трудових мігрантів (2016)
Zoska Y. V. - Patriotic Education Of Schoolchildren m. Zaporizhia: Assessment Of Sociological And Perception, Kataev S. L. (2016)
Кравченко А. С. - Електронне навчання в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні аспекти протистояння європейської та південно-американської футбольних індустрій як соціальних інститутів на прикладі світових футбольних першостей 1978–1982 років (2016)
Orlova O. I. - The Problem Of Using Music Relaxation Potential In The Social Practice Of Modern Theatrical Art (2016)
Серга Т. О. - Інтегративна функція релігії в умовах суспільних трансформацій (2016)
Сопко Р. І. - Проблеми демографічного старіння населення у Закарпатській області (2016)
Хижняк Л. М. - Гібридизація у вищій освіті в умовах впровадження технологій електронного навчання, Хижняк К. В. (2016)
Березенко В. В. - Книжкове питання: читати чи не читати? (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2015)
Meng D. - Thermal stability of ultrahard polycrystalline diamond composite materials, Yue W., Lin F., Wang C., Wu Z. (2015)
Фесенко І. П. - Дослідження керамічного матеріалу, одержаного вільним спіканням з порошкової композиції AlN–Y2O3–(SiC–C), за допомогою електронної мікроскопії, раманівської спектроскопії і вимірювання теплопровідності та поглинання мікрохвильового випромінювання, Часник В. І., Коломис О. Ф., Кайдаш О. М., Давидчук Н. К., Сербенюк Т. Б., Кузьменко Є. Ф., Гадзира М. П., Лєщук О. О., Стрельчук В. В., Галямін В. Б., Ткач С. В., Фесенко Є. І., Шмегера Р. С., Азима Ю. І., Рехт Х., Фольштедт Х. (2015)
Долматов В. Ю. - Электрохимическое хром-алмазное покрытие, Буркат Г. К., Myllymäki V., Vehanen A. (2015)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства многоэлементных сверхтвердых покрытий (Zr–Ti–Cr–Nb)N, Постольный Б. А., Кравченко Ю. А., Шипиленко А. П., Соболь О. В., Береснев В. М., Кузьменко А. П. (2015)
Антонюк В. С. - Формування зносостійких покриттів на кремнієвих зондах для атомносилової мікроскопії термовакуумним випаровуванням, Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю., Коваленко Ю. І. (2015)
Андреєв І. В. - Деякі аспекти в’язкопластичної течії виробів із важких сплавів на основі вольфраму (2015)
Клименко С. А. - Исследование параметров контактной зоны и напряжений на передней поверхности инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ, при точении закаленной стали, Манохин А. С., Клименко С. А. (2015)
Заневский О. А. - Получение крупнозернистых высокопрочных шлифпорошков алмаза для применения в буровом инструменте, Ивахненко С. А., Ильницкая Г. Д., Закора А. П., Богданов Р. К., Каракозов А. А., Попова М. С. (2015)
Коневский П. В. - Ударная фрагментация сапфира, Бродский Р. Е., Литвинов Л. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Туркевич Д. В. - HP-HT-спекание, микроструктура и свойства B6O-, TiC-содержащих композитов на основе сBN, Bushlya V., Ståhl J.-E., Петруша И. А., Белявина Н. Н., Туркевич В. З. (2015)
Jaworska L. - Thermal resistance of PCD materials with borides bonding phase, Klimczyk P., Szutkowska M., Putyra P., Sitarz M., Cygan S., Rutkowski P. (2015)
Бритун В. Ф. - Сравнительное исследование фазовых превращений в углероде при различных схемах ударного сжатия, Ярош В. В., Курдюмов А. В., Даниленко А. И. (2015)
Кущ В. И. - Методика множественного индентирования для определения параметров твердости структурно-неоднородных материалов, Дуб С. Н., Шмегера Р. С., Сирота Ю. В., Толмачева Г. Н. (2015)
Карпець М. В. - Вплив нікелю на структуру та фазовий склад високоентропійного сплаву VCrMnFeCoNiх, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Горбань В. Ф., Крапівка М. О., Дегула А. І. (2015)
Веселовська К. І. - Модифікування поверхні активованого вугілля методом газо-фазного хлорування тетрахлоридом вуглецю, Веселовський В. Л., Діюк В. Є., Гайдай С. В., Іщенко О. В. (2015)
Hessel D. - Ротационная схема высокоэффективной правки шлифовальных кругов из кубического нитрида бора, Karyazin A., Старков В. К., Рябцев С. А., Горин Н. А. (2015)
Панова А. Н. - Влияние условий синтеза детонационных наноалмазов на состояние их поверхностного слоя, Долматов В. Ю., Ищенко Е. В., Цапюк Г. Г., Бочечка А. А., Веретенникова М. В., Myllymäki V., Никитин Е. В. (2015)
Супрун О. М. - Методи очистки поверхні кристалів алмазу, Ільницька Г. Д., Ткач В. М., Івахненко С. О. (2015)
Титул, содержание (2015)
Забуга В. Я. - Термодинамічний аспект механізму окиснення алмазу в присутності вольфраму, Цапюк Г. Г., Шпадківська Т. О., Бочечка О. О. (2015)
Петруша И. А. - Превентивное действие нитрида кремния при высокотемпературном спекании кубического нитрида бора в условиях высоких давлений, Осипов А. С., Никишина М. В., Смирнова Т. И., Мельнийчук Ю. А., Климчик П. (2015)
Перевертайло В. М. - О критериях поверхностной активности и классификации изотерм поверхностного натяжения на основе данных о структуре расплава, Логинова О. Б., Лысовенко С. А. (2015)
Шмегера Р. С. - Вплив контактної теплопровідності міжфазної границі алмаз–металічна зв’язка на теплопровідність алмазовмісних композитів, Подоба Я. О., Кущ В. І., Бєляєв А. С. (2015)
Уманский А. П. - Исследование структуры, физико-химических свойств и триботехнических характеристик композиционных материалов системы NiAl–Zrb2, Полярус Е. Н., Украинец М. С., Марценюк И. С., Субботин В. И. (2015)
Лавриненко В. И. - Термоэлектрические явления в процессах обработки и исследование их функционирования при шлифовании кругами из СТМ, Девицкий А. А., Пасичный О. О., Кухаренко С. А. (2015)
Саленко А. Ф. - Резка заготовок из твердого сплава и поликристаллического сверхтвердого материала на основе кубического нитрида бора, Щетинин В. Т., Федотьев А. Н., Дудюк В. А., Клименко С. А., Боримский А. И., Сороченко Т. А. (2015)
Студенець С. Ф. - Вплив умов деформування при обробці твердосплавними комбінованими протяжками на структуру та зміцнення поверхневого шару чавунів, Єрьомін П. М., Чернявський О. В. (2015)
Муханов В. А. - Об электропроводности расплавов бора и его соединений под давлением, Соложенко В. Л. (2015)
Титул, содержание (2015)
Пріхна Т. О. - Закономірності формування структури керамічних матеріалів на основі AlN–SiC, Сербенюк Т. Б., Свердун В. Б., Часник В. І., Карпець М. В., Басюк Т. В., Делліх Я. (2015)
Козак А. О. - Вплив потоку азоту на властивості тонких аморфних Si–C–N-плівок, отриманих магнетронним розпиленням, Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Синельниченко О. К., Дуб С. М., Литвин О. С., Тимофєєва І. І., Толмачева Г. М. (2015)
Погребняк А. Д. - Структурные особенности и физико-механические свойства аморфоподобных покрытий AlN–TiB2–TiSi2, Демьяненко А. А., Пшик А. В., Кравченко Ю. А., Соболь О. В., Береснев В. М., Amekura H., Konо K., Oyoshi K., Takeda Y., Подчерняева И. А. (2015)
Немченко У. С. - Износостойкость многокомпонентного покрытия системы (Ti–Zr–Hf–V–Nb–Ta)N при повышенной температуре, Береснев В. М., Клименко С. А., Подчерняева И. А., Турбин П. В., Андреев А. А. (2015)
Kabel K. I. - Improvement of graphene oxide characteristics depending on base washing, Farag Ah. A., Elnaggar E. M., Al-Gamala A. G. (2015)
Rubio E. - Sulfur-enhanced thermoluminescence of g-radiated zirconia, Mendoza D., Rodríguez V., Castaño V. M. (2015)
Волошин А. В. - Анизотропия процессов деформации и разрушения поверхности сапфира, Долженкова Е. Ф., Литвинов Л. А. (2015)
Адамовский А. А. - Адгезионно-активная правка абразивных и алмазных шлифовальных кругов, Зюкин Н. С. (2015)
Шейкін С. Є. - Модифікація робочої поверхні титанових компонентів вузлів тертя, Погрелюк І. М., Сергач Д. А. (2015)
Возняковский А. П. - Геометрические характеристики частиц детонационного углерода по данным рентгеновского малоуглового рассеяния, Смирнов А. В., Федоров Б. А., Хорева А. Х., Шумилов Ф. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Lisovsky A. F. - Thermodynamics of the formation of composite material structures. A review (2015)
Чернієнко О. І. - Особливості кристалізації алмазу в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О., Ткач В. М., Білявина Н. М., Петасюк Г. А., Романко Л. О., Гаврилова В. С., Філатов Ю. Д. (2015)
Васільєв О. О. - Особливості теплоємності нанокристалічного алмазу детонаційного синтезу, Муратов В. Б., Куліков Л. М., Гарбуз В. В., Дуда Т. І. (2015)
Лобода П. І. - Вплив кінетичних параметрів процесу кристалізації на структуру та властивості евтектичного сплаву системи LaB6–TiB2, Соловйова Т. О., Богомол Ю. І., Ремізов Д. О., Білий О. І. (2015)
Новіков М. В. - Композиційні матеріали системи алмаз-(Co-Cu-Sn) з поліпшеними механічними характеристиками. Повідомлення 1. Вплив параметрів гарячої допресовки на структуру і властивості композиту алмаз-(Co-Cu-Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Ляшенко Б. А., Кузін М. О. (2015)
Андреєв І. В. - Вплив термічної обробки вихідної вольфрамвмісної сировини на структуру і властивості твердих сплавів типу WC–Co з особливо дрібнозернистою структурою (2015)
Гончаров А. А. - Структура, состав и механические свойства тонких пленок диборидов переходных металлов, Дуб С. Н., Агулов А. В., Петухов В. В. (2015)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазногальва-нического покрытия правящего инструмента. Сообщение 1. Величина занижения корпуса инструмента под нанесение алмазногальванического покрытия методом гальваностегии, Скок В. Н. (2015)
Супрун М. В. - Оцінка зносостійкості бурової коронки з армуючими вставками гібридайт, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Solozhenko V. L. - On melting of boron phosphide under pressure, Mukhanov V. A. (2015)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2015 г. (2015)
Babenko O. V. - Unknown world literature: a short story "To reach Japan" by Alice Munro (2015)
Kuznetsov M. - Shortening as a way of word-formation in advertisements (2015)
Litak А. M. - The application of dr. de Bono’s Six thinking hats method in English teaching practice (2015)
Lysanets Yu. V. - Patient’s unreliable narration in the modern cinematic discourse (2015)
Mintsys E. Ye. - Blurb as a paratextual element (2015)
Novoseletska S. V. - Some thoughts around the principle of the freedom to teach (2015)
Radsion V. - Drei varianten der deutschen sportsprache (am beispiel der zusammengesetzten substantive in moderner publizistik) (2015)
Ryzhkova S. V. - Political correctness as the basic element of the communicational sphere of the English language (on the material of American publicist texts) (2015)
Акимова Н. В. - Специфика понимания текстов интернет-мемов (2015)
Андріїв О. Б. - Семантико-стилістичні функції давноминулого часу (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") (2015)
Баган Х. В. - Автобіографія, мемуари, щоденник: типологічні відмінності (2015)
Бєляєва А. В. - Англійська мова за професійним спрямуванням: зміст та цілі дисципліни (2015)
Бобкова Т. В. - Корпусний словник колокацій: методика укладання (2015)
Богачик М. С. - Особливості словотворення англійської комп’ютерної термінології (2015)
Бондар М. В. - Компонент "Аллах" у вербальній структурі художнього перекладу (2015)
Бронетко І. А. - Аутентичні матеріали як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів cтарших класів (2015)
Бронських С. В. - Проблеми трансформації художнього спадку М. Гоголя на матеріалі фейлетону М. Булгакова "Пригоди Чичикова" (2015)
Вдовенко Т. А. - Речь подростков в американской художественной прозе (2015)
Вільховченко Н. П. - Функціональні параметри квазіспеціальної лексики в тексті наукової фантастики (2015)
Вольфовська О. О. - Фоностилістичні особливості промови як різновиду публічного мовлення політиків (2015)
Гайдаш А. В. - Моделювання образної системи персонажів похилого віку в одноактівках Ю. О’Ніла 1913–1920-х років (2015)
Гамалія В. В. - Спектральні характеристики німецьких голосних в озвученій рекламі (2015)
Глушок Л. М. - Форми організації навчання в процесі вивчення курсу "Теорія та практика перекладу" (2015)
Гнiздечко О. М. - Вербальний та невербальний аспекти англомовної конфлiктної взаємодії в романах Стівена Кінга (2015)
Горенко І. В. - Історичний досвід рабства у романі Удварда Джоунза "Знаний світ" (2015)
Гречок Л. М. - Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в сучасних умовах, Лашук H. М. (2015)
Грималюк А. М. - До проблеми актуальності позитивно конотативного аспекту семантики німецьких фразеологізмів у пресі ХХІ століття (2015)
Гришкова Н. В. - Весільний обряд як підґрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу (2015)
Давиденко Т. А. - Специфіка англіцизмів сучасної прози (2015)
Данилич В. С. - Феномен моральності людини за пам’ятками епохи становлення іспанської мови та літератури (аспекти сучасного перекладу) (2015)
Державецька І. О. - Глютонічний дискурс: перекладацький аспект (2015)
Дмитришина Н. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей (2015)
Дмитрук О. В. - Маніпулювання емоціями в ситуаціях сімейного спілкування (2015)
Живіцька І. А. - Семантична структура концепту "Time" і її відображення у фразеології англійської мови (2015)
Жуковський В. М. - Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ, Сімак К. В. (2015)
Завальська Л. В. - Стилістично знижена лексика в мовленні українських політиків (на матеріалі інтерактивного спілкування в умовах політичних ток-шоу) (2015)
Зелінська Л. В. - Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. (2015)
Землянська А. В. - Сакральний простір роману М. Матіос "Солодка Даруся", Кольцова О. Т. (2015)
Зощук Н. В. - Явище "конверсії" у площині жанрової поліфонії літературознавства, Тимощук І. О. (2015)
Ільченко О. А. - Спеціальна лексика сучасних україномовних ЗМІ: функціональний аспект, Сінна Л. Ю. (2015)
Калініченко М. М. - Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХІХ сторіччя (2015)
Касяненко Д. С. - Мовні кліше та канцеляризми нормативно-правових актів ЄС крізь призму перекладу з німецької мови українською (2015)
Качалова Т. В. - Теоретичні засади проблеми формування комунікативної компетентності особистості, Павлюк Л. М. (2015)
Кириченко Т. С. - Співвідношення категорій "дискурс", "текст" та "мовлення" у сучасній лінгвістиці (2015)
Кіт Л. С. - Інтимне спілкування в аспекті художнього дискурсу (2015)
Коляда Е. К. - Іменникова репрезентація емоції "страх" у сучасній англійській мові, Янков А. В. (2015)
Костюк О. Ю. - Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови (2015)
Кравченко Э. А. - Функциональная нагрузка повтора в поэтонимосфере (2015)
Крижко О. А. - Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті (2015)
Крисак Л. В. - Шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2015)
Куравська Н. Ю. - Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасних українській та англійській мовах (2015)
Куранда В. В. - Комплексні одиниці словотвору (2015)
Лазаренко С. В. - Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, Шамсітдінов А. (2015)
Лозинський П. І. - Проблеми підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера (2015)
Лушпай Л. І. - До проблеми вивчення іноземних мов (2015)
Майська А. Г. - Функціональні особливості слоганів кіноіндустрії США (2015)
Малиновська І. В. - Функціонально-стилістичні особливості наукового філософського дискурсу Великобританії і США (2015)
Маркова М. В. - Література романтизму у взаємозв’язках із натурфілософськими концепціями епохи: загальні зауваги (2015)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування у вищій школі (2015)
Мельник С. М. - Прагматичні функції іншомовних вкраплень в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Меркотан Л. Й. - Епіграф як інтертекстуальний елемент у дискурсі української прози початку ХХІ століття (2015)
Минакова Л. Ю. - Современные технологии в организации самостоятельной работы студентов при обучении иноязычному общению, Потапова А. С. (2015)
Михасів Т. С. - Ключові одиниці концепту "Природа" leaves та grass у поетичній збірці Уолта Уїтмена "Листя трави" (2015)
Мойсеєнко С. М. - Речення з розщепленням як прагматичні оператори системності англомовного дискурсу (2015)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції (2015)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність як необхідна складова підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2015)
Наумович Т. В. - Міри величини до переходу на метричну систему у німецькому суспільстві (2015)
Николаенко О. В. - Педагогические составные мотивации изучения иностранных языков у студентов неязыковых специальностей, Ушатая Т. А. (2015)
Новікова Т. В. - Переклад фразеологізмів крізь призму теоретичних досліджень (2015)
Огурцова О. Л. - Тенденції у навчанні ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства (2015)
Омельчук В. К. - Способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови (2015)
Орєхова О. І. - До питання про виокремлення одиниці перекладознавчого аналізу кінотексту піджанру "психологічний трилер" (2015)
П’янковська І. В. - Ведення блогів для навчання іншомовної лексики (на матеріалі дисципліни "Словниковий запас" для студентів другого курсу спеціальності "Англійська мова і література") (2015)
Павлик Н. В. - Лінгвальні засоби створення експресивності в епістолярному дискурсі (2015)
Петрочук О. В. - Diachronische besonderheiten der meliorativen phraseologismen (2015)
Пивоваров В. М. - Компетентнісні комунікаційні вимоги національної рамки кваліфікацій та мовленнєве регулювання за Законом України "Про вищу освіту" (2015)
Поздняков О. В. - Німецька лексика школярів: структурно-семантична характеристика (2015)
Рубель Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей до іншомовного професійного спілкування (2015)
Сатановська Г. С. - Поетика густативів у просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар "Філософський камінь" (2015)
Свердлова Т. Г. - Перспективи збереження і розвитку традиційних лексико-граматичних форм ввічливості в сучасній японській мові, Колесникова O. В. (2015)
Соценко Н. Ф. - Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового "Кіт у чоботях" (2015)
Стернічук В. Б. - Епістолярний діалог як процес віднайдення нової істини (на матеріалі листування Є. Чикаленка – А. Ніковського) (2015)
Телегіна Н. І. - Особливості творчого методу Франсуази Саган на матеріалі роману "Трохи сонця в холодній воді", Гута В. В. (2015)
Тимейчук І. М. - Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд "Рік Потопу" (2015)
Тимофєєва І. С. - Функціонально-стилістична диференціація англійської вимови: дидактичний аспект (2015)
Тхір М. Б. - Реалізація комунікативної стратегії самопрезентації лінгвальними засобами в політичних промовах президента США Б. Обами (2015)
Філюк Л. М. - Професійно-орієнтоване навчання економічного перекладу студентів лінгвістичних факультетів: на прикладі англійської мови (2015)
Фока М. В. - Cистема К. Станіславського та "підводна течія": до проблеми вивчення художньої функціональності підтекстових смислів (2015)
Хомчак Е. Г. - Концептуальная модель дороги в русской языковой картине мира (2015)
Цілина М. М. - Мовна специфіка назв оригінальних давньоруських пам’яток (2015)
Цолін Д. В. - Поетичний дискурс: синтаксичний аспект (2015)
Чепіль О. Я. - Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі (2015)
Чепурна О. В. - Шляхи формування внутрішньої навчальної мотивації у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей, Шломенко О. Б. (2015)
Чернокова Є. С. - Руперт Брук: лірична автобіографія героя свого часу (2015)
Четова Н. Й. - Реконструкція образно-асоціативної площини концептуального простору уявне у творах Дж. Р. Р. Толкіна (2015)
Чуб В. П. - Постать Антуана Володіна в дискурсі французького постмодернізму: "рупор постекзотизму" (2015)
Шарова Т. М. - Проблематика художніх творів Володимира Родіонова як рефлексія динаміки життя, Кулінич Г. Г. (2015)
Шваб Л. М. - Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження фоностилістичної домінанти озвучених художніх текстів (2015)
Юровських К. А. - Непорозуміння як комунікативне явище: термінологічні межі поняття (2015)
Вєтрова Г. В. - Правові умови формування буржуазії на Півдні України у другій половині ХІХ ст. (2009)
Кучерявенко І. Ф. - Ізмаїльсько-Бессарабська старообрядницька єпархія: основні аспекти діяльності (1857-1946) (2009)
Чорна Л. В. - Українсько-румунські відносини в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2009)
Алексєєва І. М. - Категорія педагогічного сенсу в сучасній професійній педагогіці (2009)
Башавець Н. А. - Діагностика рівнів сформованості культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх економістів (2009)
Борисова О. Б. - Історико-педагогічні аспекти проблеми професіоналізму фахівця (2009)
Борисова Т. А. - Историософский подход к изучению в школе поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (2009)
Дем'яненко С. К. - Перспективи застосування операційної системи Linux у навчальному процесі, Якусевич Ю. Г. (2009)
Дідух М. Г. - Підготовка студентів спеціальності "Туризм" до організації ресторанної справи (2009)
Драгієва Л. В. - Теоретичні основи технології підготовки вчителів трудового навчання (2009)
Замашкіна О. Д. - Концепція розвитку особистості у науково-педагогічній спадщині Я. Мамонтова (2009)
Іванова Д. Г. - Полікультурність як принцип соціалізації особистості сучасного школяра (2009)
Кристєва А. - Інтерактивні форми навчання студентів (2009)
Мельник І. М. - Рідна мова як основа формування духовності молодшого школяра (з історії вивчення проблеми), Берладин О. А., Десятник К. В. (2009)
Музика Ю. О. - Критерії оцінювання готовності студентів до формування логічного мислення учнів (2009)
Пенькова С. Д. - Шляхи вдосконалення індивідуально-дослідної роботи студентів у кредитно-модульній системі (2009)
Пріма Р. М. - Педагогічна рефлексія та умови її розвитку в майбутнього вчителя початкових класів (2009)
Сасі Н. В. - Екологічна освіта майбутніх учителів початкових класів (2009)
Сироткіна Ж. Є. - Взаємодія різних видів мистецтва у формуванні професійних умінь майбутніх учителів початкових класів (2009)
Фурдуй С. Б. - Соціалізація обдарованих студентів – майбутніх соціальних педагогів (2009)
Ананко Т. Р. - Соціолінгвістичні особливості корпоративного дискурсу (2009)
Вдовенко Т. А. - К вопросу о типологизации нарраторов в перепорученном повествовании от 1-го лица (2009)
Гайдукевич О. В. - Фольклорні образи темних сил у творах О. Купріна та М. Коцюбинського (2009)
Голованова О. М. - Художня реалізація ідеї циклічності еволюції людства в поемі "Memento mori" М. Емінеску (2009)
Головіна Н. Б. - Народні прокльони в контексті мови і культури (на матеріалі української та німецької мов) (2009)
Димирова О. П. - Символика цветообозначения в романе Г. Манна "Учитель Гнус" (2009)
Ковальчук И. М. - Образы сравнения в заговорах от пьянства и наркомании (2009)
Краєвська Г. П. - Структурна організація лексики на позначення ковальських інструментів (2009)
Крюкова О. И. - Коммуникативная характеристика типов письменной речи персонажей (2009)
Лазарь В. И. - Аспекты адвербиальной глагольной комплементации на сверхфразовом уровне в современном английском языке (2009)
Михайлюк Н. П. - Одноаспектная внутриразрядная изофункциональная транспозиция и ее основные характеристики (2009)
Ніколаєва Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості коротких оповідань П. Бікселя (2009)
Олейникова Г. А. - Научная фантастика в свете теории возможных миров (2009)
Павлик В. І. - До питання про класифікацію газетно-публіцистичних жанрів (2009)
Панфілов М. П. - Лінгвальна атрибутика у художньому тексті: фоніка і просодика (2009)
Пашковська Н. Ф. - Дієслівні синоніми як засіб характеристики персонажів у повістях Є. Гуцала (2009)
Поддубская Т. А. - Гендерный аспект в немецком женском романе (2009)
Рева Л. В. - Пізнання характеру в неореалістичній українській та російській новелістиці І-ої третини ХХ ст. (2009)
Ромалійська М. Ф. - Система часових форм дієслів говірки с. Кам'янка Ізмаїльського району Одеської області (2009)
Ситько О. М. - Актуальні проблеми рецепції української новолатинської семіосфери всучасному гуманітарному дискурсі (2009)
Скиба І. Г. - Зауваги до зіставної характеристики двох лексиконів (2009)
Слободяк С. И. - О жанрово-тематическом потенциале реальных топонимов и антропонимов в художественном англоязычном тексте (2009)
Соколова А. В. - Есхатологічні мотиви в українському романі 60-70 рр. ХХ ст. (2009)
Стародєдова Л. В. - Рекламний текст та специфіка його перекладу (2009)
Ступак І. В. - Структурні типи відад'єктивних каузативів у німецькій мові (2009)
Ткаченко А. В. - К вопросу о фреймовой организации структуры онимов (2009)
Четверікова О. Р. - Специфіка мовлення персонажів у конфліктній ситуації (на матеріалі англомовної прози) (2009)
Шавловська-Лунгу Т. С. - Гендерна вмотивованість експресивної лексики в мовленні сучасної німецької молоді (за творами Б. фон Штукрад-Барре і Н.Ґольд) (2009)
Шевчук С. П. - О характере семантических связей между исходным и производным словами при конверсии (2009)
Шиляєва Т. В. - Назви українських реалій як об'єкт перекладу англійською мовою (2009)
Галінський О. М. - Вплив показників діяльності будівельної галузі на споживання та випуск окремих будівельних матеріалів, Вахович І. В., Молодід О. О. (2014)
Максимов А. С. - Техніко-економічне обгрунтування варіантів конструктивних схем комплексної термомодернізації, Дорошук Ю. В. (2014)
Андрієнко В. М. - Дослідження сучасних підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Антипенко Є. Ю. - Шляхи зниження ресурсоємності у системах управління ланцюгами поставок будівельного підприємства (2014)
Антонова А. О. - Сучасні проблеми інвестиційно-будівельного комплексу України та шляхи їх вирішення (2014)
Асаул А. Н. - Институциональная концепция как научный подход управления трансакционными затратами в строительстве, Иванов С. Н. (2014)
Белов Д. В. - Способ возведения монолитных железобетонных цилиндрических резервуаров (2014)
Бичевой П. П. - Закономерности влияния технологии восстановлениа мягких кровель на их гидроизолирующие характеристики, Козырева Е. Н. (2014)
Бондарь Л. В. - Исследования условий протекания коррозионных процессов на арматуре под пористим бетонным покрытием, Беспала Т. С., Белоус А. И., Конвисар Д. В. (2014)
Галушко В. А. - Эффективные современные способы заделывания трещин в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, Бабий И. Н., Колодяжна И. В., Пидойма А. С., Шевчук Л. С. (2014)
Дмитренко В. І. - Актуальні проблеми здійснення ліцензування будівельної діяльності в Україні (2014)
Калюжний А. П. - Енергозбереження при будівництві напірних систем водопостачання і водовідведення (2014)
Качуренко В. В. - Ефективний гофрований профіль для сталевих ємностей, Банніков Д. О. (2014)
Коваленко Є. С. - Механізм облігаційного фінансування підрядних підприємств: передумови впровадження та ефективність використання (2014)
Зайченко М. М. - Високоякісні самоущільнювальні бетони з компенсованою усадкою для промислового будівництва, Штефурко М. Ю., Назарова А. В., Косай Ал-Маршді (2014)
Іщенко О. С. - Вдосконалення системи ресурсно-календарного забезпечення реконструкції будівель та споруд, Донечко В. І., Бобраков А. А. (2014)
Лівінський О. М. - Сучасні технології застосування сухих будівельних сумішей, Стоян О. В. (2014)
Меркулова А. В. - Фірмовий стиль як елемент конкурентоспроможності будівельної продукції, Тахтай П. О. (2014)
Ніколаєв В. П. - Сучасна система знань з економіки та управління будівельними об'єктами, Ніколаева Т. В. (2014)
Осипoв С. А. - Разработка классификации арочных конструкций и сводов по категории их прочности и устойчивости (2014)
Пічугін С. Ф. - Нові ресурсоекономічні комбіновані конструкції з гофрованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2014)
Сорокіна Л. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю ефективності управління капіталом підрядних підприємств, Гойко А. Ф. (2014)
Поповиченко И. В. - Особенности использования системи сбалансированних показателей строительными организациями, Демочка Т. А., Головко А. В. (2014)
Терновий В. І. - Перлітові сануючі штукатурки для мокрих і засолених стін, Уманець І. М., Молодід О. С., Гуцуляк Р. Б. (2014)
Хміль Р. Є. - Дослідження залізобетонних колон підсилених при експлуатаційному рівні навантаження системою СРКР, Бліхарський Я. З. (2014)
Щербина А. А. - Вартісний аналіз повних експлуатаційних витрат у багатоквартирних житлових будинках (2014)
Юрко І. А. - Експериментальні дослідження вертикальних фібробетонних шпонкових стиків залізобетонних стінових панелей, Боковець В. А., Голуб Р. А. (2014)
Шайхед О. В. - Характеристика процесса горения частицы высокозольного топлива в кипящем слое (2014)
Чикарькова М. Ю. - Семен Дмитриевич Абрамович: литературовед, писатель, художник (к 70-летию со дня рождения) (2015)
Бураго Д. С. - Александр Блок в творческом наследии С. Б. Бураго (2015)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм поняття "мова" (часи класичної античності I ст. до н.е. – II ст. н.е.) (2015)
Лисенко Л. В. - Діалектичний взаємозв'язок між мовою, мисленням та ментальністю у контексті лінгвокультурології та філософії (2015)
Джамали Д. В. - Система веры в памятниках Орхон-Енисей (2015)
Левит Л. З. - Культура и ее уровни (2015)
Байрамов Р. А. - Интернациональные психологические термины в азербайджанском языке (2015)
Федута А. И. - Рецепция как авторская интерпретация чужого сюжета (две экранизации "Бесприданницы" А. Н. Островского) (2015)
Олександрова Г. - Позиціонування умовно-наративних стратегій в англомовному дискурсі (на матеріалі п’еси Д. Голсуорсі "Сім’янин") (2015)
Чаус С. В. - Мовленнєвий жанр "обвинувачення" в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) (2015)
Тхір М. - Прагматичний ефект стилістичних засобів у політичних промовах президента США Барака Обами (2015)
Шкіцька І. Ю. - Репрезентація спонукальних висловлювань у поезії Т. Г. Шевченка (2015)
Кязимова А. - Особенности происхождения мифонимов в азербайджанском языке (2015)
Охріменко О. А. - Лексичні засоби типу тексту "податковий закон" (2015)
Романюха М. - Підходи до дослідження метафори у лінгвістиці (2015)
Сорока Т. В. - Англійські аксіономени із середнім ступенем полісемії як конституенти мовної картини світу (2015)
Стасюк О. С. - Аксіологічні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) (2015)
Ситникова Е. В. - Экспериментальное изучение национально-культурных особенностей внутреннего лексикона человека (2015)
Ковалюк О. - Пошук критеріїв формування лексико-семантичного поля "позначення емоційного стану" (2015)
Марченко Н. - Контекст аналогії поняття "людина – мова" в лінгвістичних дослідженнях XX ст. (2015)
Кірносова Н. - Інтерпретація теорії знаку Жака Дерріда в сучасній китайській граматології (2015)
Бураго Е. Г. - Киев как лингвокультурный концепт (2015)
Гасанова Г. - Стихи "Гарип" (Чужестранные) (2015)
Гарибли А. Н. гызы - Становление и формирование идейной, содержательной и языково-стилистической технологии азербайджанской сектантской поэзии (2015)
Мамедова А. С. гызы - Лексико-стилистические особенности метонимии в современных художественных произведениях по мотивам эпоса "Книга моего деда Коркута" (2015)
Титаренко М. - Особенности интерпретации социального статуса в разных лингвокультурах (2015)
Грищенко І. В. - Молитва як етнорелігійний символ у системі народного кодування (2015)
Таныш C. - Турецкие заимствования промышленной тематики как отражение специфики русско-турецкого языкового контакта (2015)
Алиева Н. С. гызы - Характерные особенности гончарной лексики (2015)
Нагиев А. И. оглы - Развитие лексического состава азербайджанского языка в XXI веке и активность слов (2015)
Аль Хураші М. Б. - Проблематика класифікації йорданських діалектів арабської мови (2015)
Телешун К. О. - Термінологічна насиченість текстів турецької фахової мови торгівлі (2015)
Глухова Л. - Особливості вербалізації фрейму teaching / research staff у сучасній англійській мові (2015)
Доброльожа Г. - Назви їжі та напоїв у поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) (2015)
Задорожний В. Б. - Український дієслівний наголос: лексикографічна традиція і мовна практика у світлі експерименту (2015)
Сарміна Г. Л. - Функціонально-експресивні характеристики німецьких фразеологізмів з ономастичним компонентом (2015)
Стельмах М. Ю. - Засоби вираження категорії можливості в сучасній перській мові (2015)
Величко Н. - Дружні та пестливі звертання у спілкуванні протилежних статей (на матеріалі німецької мови) (2015)
Ахмедли М. П. кызы - Употребление страдательного залога временных форм глагола в английском и азербайджанском языках (2015)
Осадча-Феррейра Ю. В. - Мистецтво і мистецтво прози в трактаті "Cутність художньої прози" Цубоучі Шьойо (2015)
Гамбарова С. - Индивидуальные слова в западных говорах азербайджанского языка и гарсских говорах турецкого языка (2015)
Сергієнко Т. - Концептуально-герменевтичний підхід до аналізу художнього тексту (2015)
Загребельная Н. К. - С разных сторон: осмысление Второй мировой войны в литературе Запада (2015)
Шуберт А. Н. - Жизнеподобные персонажи в новеллистике С. Д. Кржижановского (2015)
Юдін О. А. - Проблематизація автора в літературознавстві ХХ століття (2015)
Свенцицька Е. М. - Рецензія на кн.: Юдін O. Aвторство як культурний інститут: стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах (2015)
Фарєнюк Г. Г. - Інноваційний путь розвитку є стратегічним в діяльності інститута (2013)
Червинський Я. Й. - Геотехнічні аспекти реконструкції будівлі "Гостинний двір" на Контрактовій площі в м. Києві, Титаренко В. А., Домбровський Я. І., Дворнік A. M. (2013)
Матвєєв І. В. - Складні інженерне - геологічні та сейсмонебезпечні умови України і напрямки досліджень, що потребують вирішення за потреби будівництва (2013)
Петраков А. А. - Современные проблемы строительства зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, Светницкий С. А. (2013)
Калюх Ю. І. - Геотехнічні проблеми діагностики, моніторингу, розрахунку та інженерного захисту зсувонебезпечних схилів та протизсувних споруд у сейсмонебезпечних регіонах України. Досвід Державного науково-дослідного інститута будівельних конструкцій за останні 5 років, Трофимчук О. М., Яковлев Є. О., Кільвандер Є. Я., Сільченко К. В., Полевецький В. В., Калюх Т. Ю. (2013)
Слюсареико Ю. С. - Загальні положення проекту моніторингу технічного стану міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у складних геотехнічних умовах, Шокарев B. C., Розенвассер Г. Р., Маліков С. С. Ушаков С. В. (2013)
Бамбура A. M. - Геотехнічні проблеми будівництва висотних будинків, Ковальський Р. К. (2013)
Козелецький П. М. - Сімдесят років інформаційної підтримки науково-технічної діяльності у будівництві, Чорна К. В., Глазкова С. В., Шоломок P. M. (2013)
Максимов А. С. - Стимулювання реалізації інвестиційно-будівельних проектів через впровадження сучасних підходів до реформування підприємств комунальної теплоенергетики (2014)
Молодід О. О. - Реконструкція житлового фонду Києва в контексті стратегії розвитку міста до 2025 року, Молодід О. С. (2014)
Ячменьова Ю. В. - Перспективи розвитку ринку незавершеного будівництва в Україні (2014)
Савйовський В. В. - Особливості зведення будівлі в умовах ущільненої забудови, Соловей Д. А., Броневицький А. П., Савйовський А. В. (2014)
Андрєєва Т. Є. - Оптимальне використання сировинної бази підприємствами будівельного комплексу, Бутенко О. П. (2014)
Антипенко Є. Ю. - Опціонно-інвестиційні стратегії у системах управління ланцюгами поставок підприємств будівельної галузі (2014)
Бєленкова О. Ю. - Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств (2014)
Ваколюк А. Х. - Мінімізація ризиків реалізації проектів з комплексної термомодернізації (2014)
Шоацин Гао - Класифікація проектів реконструкції "селища в місті" за їх ефективністю для населення (2014)
Гречуха Е. И. - Формирование советующей системы как основи разработки управленческих решений в условиях неопределенности (2014)
Коваль В. Б. - Мінімізація вартості робіт при облаштуванні внутрішніх приміщень промислових споруд (2014)
Лилов О. В. - Сучасні тенденції модернізації процесів управління та організації будівництва в Україні (2014)
Поповиченко І. В. - Підхід до визначення величини резерву коштів на непередбачені витрати проекту (2014)
Сердюченко Н. Б. - Основні підходи до визначення рівня фінансової стійкості будівельних підприємств, Башинська О. Ю. (2014)
Синиця М. М. - Основи формування ресурсного потенціалу будівельного підприємства (2014)
Сорокіна Л. В. - Дослідження ефективності інвестування житлового будівництва: регіональний аспект, Гойко А. Ф., Регіда О. В. (2014)
Омельяненко О. М. - Системний взаємозв'язок категорії інтелектуального капіталу з суміжними економічними категоріями (2014)
Климчук М. М. - Ітераційно-інституційна модель забезпечення розвитку підприємств будівельної галузі (2014)
Менейлюк И. А. - Экономическая зффективность использования минераловатного утеплителя различной плотности в вентилируемых фасадах (2014)
Федорів Н. М. - Теоретичні основи безпеки соціальних систем (2014)
Шапошнікова І. О. - Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми, шляхи вдосконалення (2014)
Цифра Т. Ю. - Формування початкової максимальної ціни контракту при будівництві доступного житла (2014)
Зеленська О. П. - Історичні передумови розвитку естетичних поглядів в Україні з часів Київської Русі до Українського Відродження, Якубовська Л. Г. (2016)
Ковтун А. В. - Розвиток форм позааудиторної музичної освіти майбутніх педагогічних кадрів у другій половині ХХ ст. (2016)
Москальова Л. Ю. - Особливості становлення та розвитку діалогічної взаємодії представників різних релігійних ідентичностей у полікультурній освіті народів Північного Приазов’я (2016)
Сєводнєва К. О. - З історії розвитку земських шкіл як основи народної освіти в Запорізькому краї (2016)
Садова Н. О. - "Педагогічні мандрівки” освітян ХІХ ст. Як чинник становлення компаративістики в США (2016)
Алфімов В. М. - Поняття технічної обдарованості та її складові (2016)
Амеліна С. М. - Підготовка викладачів до виховання управлінської культури майбутніх лідерів-аграріїв у процесі діалогічного навчання (2016)
Амеліна С. М. - Спецкурс "інформаційні технології в перекладацьких проектах” як засіб формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів, Тарасенко Р. О. (2016)
Ануфриева И. Л. - Евроклуб как курс на евроинтеграцию (2016)
Дерев’янко І. В. - Зміст християнського виховання підлітків на сучасному етапі (2016)
Єланцева І. І. - Становлення соціально-педагогічних служб для дітей в Україні (2016)
Жадленко І. О. - Компонентно-структурний аналіз професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Журавльова Л. С. - Розвиток фізичних якостей дошкільників засобами рухливих ігор, Король Н. І. (2016)
Закусилова Т. О. - Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладачів медичного коледжу (2016)
Зарицька В. В. - Емоційний інтелект як чинник ефективності професійної діяльності (2016)
Захарова О. М. - Міждисциплінарний підхід у формуванні здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2016)
Казаннікова О. В. - Теоретичні підходи до формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2016)
Камишнікова Г. В. - Обґрунтування моделі формування правової компетентності майбутніх фахівців готельного господарства та туризму (2016)
Каракатсаніс Т. В. - Внутрішньоінституційні моделі професійного розвитку педагогів: зарубіжний досвід (2016)
Кемкіна В. І. - Корекція розвитку пізнавальної сфери глухих дітей 5–6 років у процесі навчання плавання, Сокирко О. С. (2016)
Кравченко В. М. - Професійна компетентність майбутнього викладача як основа його конкурентоспроможності (2016)
Курінна А. Ф. - Лінгвосинергетичний вимір викладання російської мови засобами ІКТ (2016)
Литовченко І. М. - Розвиток корпоративної освіти в контексті суспільства знань: американський досвід (2016)
Лосєва О. С. - Психологічна готовність майбутніх педагогів музики до професійної діяльності, Лосєв О. С. (2016)
Маврін В. В. - Структура та зміст освітньої концепції педагогіки життєтворчості особистості (2016)
Маляренко А. М. - Особливості оптимізації процесу формування професійно-етичної культури майбутніх медичних працівників (2016)
Матяшова Д. В. - Критерії сформованості предметних компетентностей з природничо-наукових дисциплін у майбутніх учителів технологій (2016)
Панченко О. І. - Оцінка впливу організаційно-педагогічних умов на рівень сформованості професійного мислення майбутніх інженерів-механіків (2016)
Понікаровська С. В. - Стандартизація чи різноманіття: майбутнє вищої інженерної освіти у світі (2016)
Салогуб В. С. - Професійно-педагогічна діяльність учителя технологій (2016)
Свінцицька Н. М. - Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до роботи в гуртках декоративно-прикладної творчості: змістовий компонент підготовки (2016)
Сташук О. О. - Розвиток дослідницьких умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі їх життєпізнавальної діяльності (2016)
Стефанюк С. К. - Культура творчо-громадських звершень, Гура С. П. (2016)
Сущенко Т. І. - Відповідальна самостійність – ознака успішного самоздійснення особистості (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: мотиваційний компонент (2016)
Щербина С. М. - Духовний розвиток та формування духовної культури особистості – найважливіші завдання сучасної освіти (2016)
Babakina O. - The Role Of International Educational And Research Programs For Increasing Scientific Potential Of Ukrainian Education, Bakhmat L. (2016)
Андрєєв А. М. - Готовність учителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі: зміст та структура поняття (2016)
Голева Н. П. - Здібність глухих дітей молодшого шкільного віку до координованості рухів та її корекція засобами фізичного виховання, Івахненко А. А. (2016)
Ковінько А. В. - Суть і технології застосування арт-терапії в роботі з молодшими школярами (2016)
Павленко Л. А. - Інноваційні освітні технології як чинник удосконалення системи науково-методичної роботи закладу освіти та розвитку творчого потенціалу педагогів (2016)
Степаненко І. І. - Міжпреметні зв’язки в процесі правового виховання учнів Великої Британії (2016)
Ткачов А. С. - Концептуальні ідеї реалізації компетентнісного підходу в навчанні школярів (2016)
Юхно Н. В. - Особливості професійної підготовки сучасних студентів медичних коледжів (2016)
Ябковська С. П. - Теоретико-прикладні аспекти оптимального використання методів вокальної роботи в процесі формування вокальної культури учнів, Шуль Г. К. (2016)
Артемов В. Ю. - Проблемні питання щодо визначення сутності поняття "вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання”, Серіков В. В. (2016)
Асєєва І. В. - До проблеми формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей у процесі науково-природничої підготовки (2016)
Волкова В. А. - Мультимедійні технології як один із засобів візуалізації інформації в навчально-виховному процесі днз, Худякова А. А. (2016)
Головешко Б. Р. - Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту (2016)
Гутнік О. Є. - Специфіка навчання іноземної мови курсантів військових ВНЗ, Березнева І. М., Яковенко Н. В. (2016)
Дяченко М. Д. - Актуалізація творчого самовираження майбутніх перекладачів: на шляху до професійного зростання (2016)
Каричковський В. Д. - Інституційні основи підготовки майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ України, Каричковська С. П. (2016)
Керницький О. М. - Організаційно-педагогічні проблеми формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів у сучасних умовах (2016)
Клименко Л. В. - Функціонально-технологічна картка як елемент технологічної моделі управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час, Муц Л. Ф. (2016)
Лісіна Л. О. - Вплив інформатизації освіти на трансформацію технології навчання у вищій школі (2016)
Панченко В. В. - Формування англомовної лексичної компетенції студентів мовних педагогічних вищих навчальних закладів (2016)
Скрипник Н. С. - Форми та методи реалізації педагогічного супроводу формування суб’єктної позиції студентів ВТНЗ (2016)
Толмачова І. М. - Дидактичні аспекти викладання навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності” в педагогічному ВНЗ (2016)
Цехмистро О. В. - Формирование певческого голоса студентов музыкально-педагогической специализации: условия его сохранности, Соболева Е. Д., Дубовская О. Л. (2016)
Чередніченко Г. А. - Підготовка інженерів-технологів харчової галузі у вищих навчальних закладах: європейський досвід (2016)
Шаповалова І. В. - Формування в майбутніх фахівців фізичної реабілітації основ здорового способу життя (2016)
Яблочнікова І. О. - Організаційні аспекти підготовки магістрів-фінансистів у Норвегії (2016)
Лепехин А. В. - Параметры оценки жизнедеятельности предприятий машиностроения (2015)
Пірус В. О. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2015)
Череп А. В. - Роль та значення антикризового управління в діяльності підприємства, Корженевська В. М. (2015)
Cherep A. V. - Diagnostics of the enterprise’s financial status of the basis of "weak signals", Bugaj V. Z., Shevchenko T. G. (2015)
Череп А. В. - Особливості оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування, Худолєй Л. В. (2015)
Швець Ю. О. - Аналіз та систематизація функцій і принципів стратегічного управління оборотними коштами на промислових підприємствах (2015)
Грицюк П. М. - Оптимальне планування елеваторної мережі України, Бабич Т. Ю. (2015)
Лепа Р. Н. - Численная оценка функционирования предпринимательской сети, Хаджинова Е. В. (2015)
Очеретін Д. В. - Кластерний аналіз структури туристичних потоків в Україні (2015)
Столярчук І. А. - Моделювання взаємодії підсистем планування, прогнозування та обліку для підприємств оптової торгівлі, Максишко Н. К., Заховалко Т. В. (2015)
Шаповалова В. О. - Моделювання оцінки ефективності впровадження систем електронного документообігу підприємства, Максишко Н. К. (2015)
Рибалко О. М. - Сучасні проблеми та напрями вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві, Нестеренко А. А. (2015)
Харламова О. В. - Методичні засади складання звіту про рух грошових коштів за прямим методом із використанням коригувань у системі МСФЗ-звітності (2015)
Шмиголь Н. М. - Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку витрат на підприємствах, Рибалко О. М., Єременко П. В. (2015)
Дугієнко Н. О. - Сучасні тенденції іноземного інвестування агропромислового комплексу (2015)
Касян С. Я. - Інноваційні складові маркетингових комунікаційних і логістичних технологій при формуванні національної конкурентоспроможності (2015)
Підлипна Р. П. - Аналіз структури та динаміки окремих складових соціальної інфраструктури (2015)
Степаненко В. В. - Формування та розвиток віртуальних бізнес-інкубаторів (2015)
Осипенко С. О. - Фінансова децентралізація в умовах унітарного устрою держави (2015)
Письменна Т. В. - Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства (2015)
Iващенко О. В. - Відбір персоналу як складова забезпечення кадрової безпеки підприємства (2015)
Сьомченко В. В. - Проблеми оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ "Компанія Система", Саркісян А. С. (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття економічної безпеки підприємства (2015)
Клименко С. Є. - Методологія розробки стратегії рекламної діяльності телекомунікаційного підприємства на основі проектного підходу (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Жук В. В. - Про покращення розрахункових схем каркасних будівель на просідаючих грунтах, Корнієнко М. В. (2013)
Дуванский А. В. - Установление геодезических критериев технического состояния футбольного стадиона "Донбасс Арена", Украина, Маликов С. С., Гунько В. И. (2013)
Шкода В. В. - Определение напряженно-деформированного состояния несущих стен кирпичных зданий с учетом места положения области замачивания просадочных грунтов основания, Сёмчина М. В. (2013)
Гегут Г. В. - Дослідження впливу сейсмоізоляції на напружено-деформований стан висотної будівлі під дією сейсмічних навантажень, Сахаров В. О., Мельник В. А. (2013)
Барбура A. M. - Нове в проектуванні залізобетонних та сталезалізобетонних конструкций, Гурковський О. Б., Аметов Ю. Г. та інш. (2013)
Калмыков О. А. - Подпорная стена рационального очертания (2013)
Розенвассер Г. Р. - Установление критериев для раннего выявления чрезвычайных ситуаций на объекте футбольный стадион "Донбасс Арена", Украина, Дуванский А. В., Гунько В. И. (2013)
Маликов С. С. - Совершенствование системы геотехнического и геодезическогомониторингов стадиона "Донбасс Арена" (2013)
Ушаков С. В. - Результаты мониторинга технического состояния металлического покрытия и железобетонного каркаса стадиона "Донбасс Арена" в 2012 г. (2013)
Багрянцев В. А. - Методолдогические основы и принципы организации комплексной системы регионального экологического и геоэкологического мониторинга (2013)
Дуванский А. В - Выбор методик расчета, применимых к обделкам тоннелей, расположенным в массиве с тектоническими нарушениями (2013)
Юрженко В. - Методологічне бачення місця основ етикету в змісті загальноосвітньої діяльності галузі "Технології" та підготовці майбутніх учителів технологій, Агалець І. (2017)
Павленко А. - Розвиток освітніх особистісних результатів учнів сучасної початкової школи: компетентності і парадигми (2017)
Кузьменко Ю. - Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні (2017)
Грітчина А. - Формування громадянської відповідальності підлітків: законодавчий аспект (2017)
Гуменюк О. - Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України, Гуменюк В. (2017)
Хомишак О. - Формування педагогічної культури батьків в умовах ДНЗ, Хомишак Г. (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у Німеччині (культуротворчий аспект) (2017)
Карпа І. - Веб-квест у роботі з учнями загальноосвітньої школи (2017)
Стецик Ю. - Використання інтерактивних технологій на уроках правознавства (2017)
Цюра С. - Особливості та спрямованість соціально-педагогічної роботи з сиблінгами (2017)
Тур О. - Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Федорова Л. - Особливості формування професійної компетентності вчителя початкової школи в контексті практичної підготовки (2017)
Голова Н. - Соціально-психологічна класифікація проблем дистантних сімей та їх вплив на особистість підлітка (2017)
Слозанська Г. - Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді (2017)
Поліщук О. - Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах (2017)
Баштовенко О. - Моніторинг самопочуття студентів для визначення ролі фізичної культури в адаптації до учбового процесу (2017)
Алєксєєва Г. - Практичні аспекти проектування та розробки файлового менеджеру для ОС ANDROID (2017)
Кувачев В. - Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия Стьюдента, Черная Т. (2017)
Філоненко Л. - Служіння музиці: творчі обрії Зіновія Бабія, Турянський П. (2017)
Лучанінова О. - Функціонування оновленої виховної системи сучасного вищого технічного навчального закладу: теорія і практика (2017)
Сятецький К. - Видавнича, просвітницька й звукозаписуюча діяльність Йосипа Гошуляка – яскравого представника української діаспори (2017)
Гавран І. - Формування творчої особистості майбутніх акторів кіно (2017)
Бурчак Л. - Оцінка індивідуального здоров’я студентів в умовах навчання, Тарасенко С. (2017)
Німилович О. - Слово Івана Франка в музичному трактуванні Богдани Фільц (2017)
Троцький Р. - Модель формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки (2017)
Добуш Ю. - Вокально-хорова підготовка школярів: особливості, інноваційні підходи (2017)
Білоус О. - Особливості соціального функціонування хорової культури в Україні (2017)
Варянко Т. - Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах, Іванченко Л. (2017)
Зубрицький М. - Іван Франко як економіст (2017)
Кобільник Л. - Поезія Тараса Шевченка у хоровій творчості Сидора Воробкевича (2017)
Василик Д. - Суспільно-креативна роль музики в творчості Осипа Маковея (2017)
Золотько Ю. - Поняття соціокультурної компетентності у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ (2017)
Дрібнюк Н. - Педагогічний репертуар для фортепіано в творчості галицьких композиторів І пол. ХХ ст. (історичний контекст та спроба узагальнення) (2017)
Солонська А. - Розвиток мовлення в процесі соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку, Кульчицька Т. (2017)
Яремко Г. - Ефективний професійний розвиток педагогів: принципи та компоненти (2017)
Карасєвич С. - Активізація процесу фізичного cамовдосконалення студентів засобами самостійної роботи (2017)
Альгейс А. - Формування навичок композиторської діяльності у майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема (2017)
Ашиток Н. - Формування комунікативної компетентності соціальних працівників у процесі професійної соціалізації (2017)
Шоробура І. - Актуальні проблеми маркетингу вищої освіти (2017)
Кобрин Н. - Традиції музично-історичної освіти Галичини (2017)
Дакаленко О. - До питання розвитку аналітико-адаптивного мислення при подачі англо-німецького білінгвального матеріалу, Коваленко Н. (2017)
Кавецька В. - Звукові ідеї новітнього музичного мистецтва: на матеріалі концертної програми "Авангардна (і не тільки) фортепіанна музика ХХ ст." у виконанні О. Стрілецької та С. Позднишевої, Ярко М. (2017)
Корогод Н. - Співставлення процесів комерціалізації й трансферу технологій: понятійний та законодавчий аспекти, Тимченко Д. (2017)
Бартків О. - Музика як засіб фізичного виховання молодших школярів, Дмитрів С. (2017)
Волошко Л. - Особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії в професійній діяльності фахівців з фізичної та соціальної реабілітації (2017)
Галацин К. - Формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови (2017)
Крисак Л. - Дидактичний матеріал для навчання майбутніх лікарів англійського професійного діалогічного мовлення (2017)
Лісова Н. - Модернізація управлінської діяльності відділу освіти в умовах децентралізації та демократизації (2017)
Люленко С. - Громадські природоохоронні організації та напрями їх екологічної діяльності (2017)
Ніколенко О. - Методико-виконавська специфіка фантазій для бандури у творчості українських композиторів (2017)
Шевців З. - Лабораторні заняття як умова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Матійчин І. - Журнал "Позакласний час" як інформативне джерело для вчителя музичного мистецтва (2017)
Дорохин В. - Жанровая драматургия как фактор формообразования музыкального произведения (на примере анализа концертной партиты №2 В. Зубицкого) (2017)
Айзенбарт М. - Сутність понять "компетентність" і "компетенція" в сучасній науковій парадигмі (2017)
Лалак Н. - Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду (2017)
Фенчак Л. - Особливості формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх педагогів (2017)
Кондратенко Т. - Методічні поради до формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників (2017)
Ек Н. - Фортепіанна творчість західноукраїнських композиторів у практиці вчителя музичного мистецтва (2017)
Дяченко О. - Інтеграція математичних та інформатичних дисциплін як чинник забезпечення освітніх вимог до професійної підготовки бакалаврів із системного аналізу (2017)
Чепіга В. - Музично-педагогічні умови розвитку молодших школярів на уроках музики, Кривохвостов В., Чугай С. (2017)
Царик Т. - Сутність хореографічної діяльності в системі естетичного виховання студентської молоді (2017)
Холевінська Я. - Психологічні засади розвитку творчої особистості на уроках слухання музики (2017)
Сможаник О. - Формування творчої особистості студента на заняттях хорового класу (2017)
Костецька М. - Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі (2017)
Терещенко С. - Модель формування інформатичної компетентності майбутнього менеджера економіки (2017)
Довгошия В. - Актуальність наукових розвідок музичних практик українського визвольного руху (2017)
Кекош М. - Невербальні засоби комунікації на заняттях з іноземної мови у школі (2017)
Турянська М. - Конструювання системи фізичних вправ і підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до її впровадження в загальноосвітні школи України протягом другої половини ХХ та початку ХХІ ст (2017)
Лосєва О. - З історії вивчення англійської мови на теренах сучасної України (2017)
Прокопович М. - Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя (2017)
Сачук Ю. - Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики (2017)
Лензіон Я. - Джазове мистецтво і сучасна українська музична культура (2017)
Відлітають Майстри, залишаючи спогад, як рану… Світлій пам’яті професора Олександра Дмитровича Огуя (2015)
Огуй О. - Мова, мовлення та мовна діяльність: квантитативні пошуки (2015)
Andreichuk N. - Culture text: towards the notion of cultural semiosis (2015)
Батринчук З. - Розмежування ідіолекту та ідіостилю мовної особистості (2015)
Білоцерковець А. - Функціонування ЛСП "метал" на матеріалі англомовних тлумачних словників (2015)
Бойко Я. - Моделювання поняттєвого складника концептуального простору естетичної оцінки прекрасне / потворне в ліриці англійського романтизму (2015)
Вискушенко С. - Диференціація понять фахова мова та загальновживана мова (2015)
Галай Т. - Сфери-джерела метафоричних термінів англійської фахової мови геології (2015)
Гладкоскок Л. - Синонімічні відношення між прикметниками лексичної мікросистеми "світлий” (на матеріалі сучасної англійської мови) (2015)
Грибіник Ю. - Класифікація термінологічних одиниць англійської геодезичної термінології. Терміни-однослови (2015)
Дев’ятих Ю. - Літературний наратив у сучасній теорії тексту (2015)
Дзюбіна О. - Співвідношення внутрішньої та зовнішньої прагматики неологізмів сфери інтернет-комунікації (2015)
Дробіт І. - Аналіз структури чотирикомпонентних англомовних термінів психології, Рак Н. (2015)
Єсипенко Н. - Концептуалізація і шляхи її вивчення в тексті (2015)
Загородня Л. - Граматичне маркування елементів дискурсу як механізм управління фокусом уваги (2015)
Задорожна І. - Оцінний потенціал німецькомовних фразеологічних одиниць з компонентами–іменниками лексико–семантичного підкласу "емоції, почуття" (2015)
Zakharchuk І. - Not-operator’s functions in G. Chaucer’s discourse (2015)
Івасюк Г. - Взаємозумовленість мови, ментальності та ідентичності в процесі формування німецької нації (2015)
Казимір І. - Лексико-семантичні підкласи іменників в цитатно-афористичному фонді В. Шекспіра (2015)
Караневич М. - Взаємозв’язок прагматики перекладу і комунікативних теорій (2015)
Кізіль М. - Функціональні характеристики англомовних комп’ютерних термінів (2015)
Ковалюк Ю. - Онтологія ідіоматики в структурі лінгвістичної парадигми (2015)
Колесник О. - Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики (2015)
Комарницька О. - Моделювання процедур лінгвістичного аналізу тексту в інтелектуальній системі оцінювання знань (2015)
Коропатніцька Т. - Семантичне градуювання порівняння у дискурсі (2015)
Кравець С. - Особливості перекладу релігійних символів українською мовою (2015)
Кравченко Н. - Особливості вживання сакральної лексики в текстах англомовної проповіді та молитви (2015)
Куковська В. - Роль форензонімів у здійсненні мовленнєвого впливу на суд присяжних у англомовних захисних промовах адвоката (2015)
Куца О. - Особливості викладання аудіовізуального перекладу у вищій школі (2015)
Кушнерик В. - Фоносемантичні константи у різносистемних мовах (2015)
Лабінська Б. - Теоретико-методичні засади викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей за професійним спрямуванням (2015)
Лектоваров К. - Парадигмальна структурація номінативного поля концепту SECURITY (синонімія) (2015)
Литвин О. - Психолінгвістичний експеримент як метод дослідження гіперo-гіпонімічних відношень (2015)
Маріна О. - Парадоксалізація сучасного англомовного поетичного дискурсу (2015)
Мигалець О. - Концепт "CONFLICT" як об’єкт наукового дослідження (2015)
Mykhaylenko V. - Intracontrastive semantics of the lexeme ‘layman’ (2015)
Мінцис Е. - Особливості перекладу демінутивів з англійської мови на українську (на матеріалі літературної казки Р. Дала "Матильда” та її перекладу) (2015)
Монастирський Р. - Загальновживана тематична лексика у науковій прозі Чарльза Дарвіна (2015)
Мороз А. - Метафора та метонімія у фаховій мові торгівлі як засоби транспозиції смислу (на матеріалі німецької та української мов) (2015)
Никитченко К. - Функції оказіоналізмів у когнітивно-дискурсивному висвітленні (2015)
Новаковська О. - Компаративний аналіз ядерних зон лексико-семантичного поля blood в його науковій та наївній версіях (2015)
Онищак Г. - Семантичні особливості найбільш багатозначних лексичних одиниць на позначення добра в сучасній англійській мові (2015)
Осовська І. - Автохтони як смислові домінанти дискурсу (на прикладі німецького кооперативного парентального дискурсу) (2015)
Остапчук І. - Аргументативність метафори в англійських медіатекстах (2015)
Панчишина Т. - Семантико-граматична будова ірреального бажального речення у німецькій мові (2015)
Паров’як І. - Cимбіоз синтактико-стилістичних маркерів німецькомовного постмодерністського прозового тексту (2015)
Пахолюк І. - Гендерний аспект функціонування фразеологічних одиниць (на матеріалі німецькомовного видання "Die Zeit") (2015)
Пермінова А. - Комплементарна дивергентність перекладацьких рішень (2015)
Пожарицька О. - Американський ковбой: портретизація на опозиційних оповідних рівнях художнього тексту (2015)
Поздняков О. - Молодіжні сленгізми в німецькомовній публіцистиці: шляхи утворення та специфіка вживання (2015)
Приходько Г. - Мовленнєві акти оцінки в загальній типології мовленнєвих актів (2015)
Приходько О. - Опозиційні концепти "LIFE” – "DEATH” в англомовних романах про вампірів (2015)
Сандій Л. - Англомовна актуалізація нових економічних доктрин (2015)
Семен Г. - Робота з газетою на заняттях зі студентами факультету фізичної культури та здоров’я людини (2015)
Собков Ю. - Псевдоніми як специфічні самоназви в антропонімній системі (2015)
Сорока Т. - Застосування процедури формалізованого аналізу аксіономенної семантики в зіставних дослідженнях (2015)
Стешин І. - The silent way in teaching foreign languages: reviewing the principles (2015)
Sudus Yu. - The communicative style of the U. S. ambassador to Ukraine G. Pyatt (2015)
Сунько Н. - Формальма актуалізація прецедентних текстів як спосіб трансфомації цитат у газетному заголовку (2015)
Ткачівська М. - Школярський жаргон як мовне явище (2015)
Томнюк Л. - Структура лексеми Gefängnis як домінанти концепту GEFÄNGNIS (на матеріалі німецькомовних лексикографічних джерел) (2015)
Трутяк І. - Кількісний аспект вживання заперечних елементарних речень із присудками у І-й та ІІ особі у Біблії Короля Якова І (1611 р.) (2015)
Хмелюк К. - Способи перекладу англомовної політично коректної лексики (2015)
Черська Ж. - Особливості використання прикметників на позначення позитивних рис характеру людини, Куцик Н. (2015)
Школьна Н. - Омонімія термінів на прикладі німецької фахової мови промислової автоматизації (2015)
Шуневич Б. - Взаємодія студента і викладача під час дистанційного проведення перекладацьких практик (2015)
Шутова М. - Ментальність етносів і їх національний характер як ядро етнокультурних стереотипів (на прикладі семантичної реконструкції стереотипізації уявлень українців про рідну оселю) (2015)
Найдеш О. - Символізм та звукосимволізм у поетичних текстах Пауля Целана (2015)
Бойчук О. - Порівняльний аналіз функціональної семантики лексичних номінацій ЛСП "citizen / громадянин" (2015)
Бялик В. - Роль знання та інформації у процесі перекладу (2015)
Заблодська І. В. - Досвід розвитку транспортних систем країн світу, Хорошилова І. А., Алексєєв А. С. (2014)
Поважний О. С. - Oсобливості розбудови державної фінансової політики на мезорівні, Петрушевська В. В. (2014)
Лоскутова В. В. - Аналіз розміщення і розвитку продуктивних сил в донецькій області (2014)
Шилепницький П. І. - Застосування державно-приватного партнерства в освітній галузі: міжнародний досвід (2014)
Комірна В. В. - Моделювання системи показників безпеки національної економіки на основі теорії відкритих систем, Стрельченко І. І. (2014)
Герасименко І. А. - Напрями управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров'я україни (2014)
Василенко В. М. - Обґрунтування схеми вибору стратегій поступального економічного і соціального розвитку регіону (2014)
Дорофієнко В. В. - Актуальні проблеми регіонального розвиткув сучасних умовах, Бєгункова Т. М. (2014)
Ляшенко В. І. - Вплив регіональних чинників на розвиток малого підприємництва, Толмачова Г. Ф., Квілінський О. С. (2014)
Осипов В. М. - Пріоритети соціально-економічного розвитку українського причорномор'я в контексті новітньої регіональної політики, Єрмакова О. А. (2014)
Лунина В. Ю. - Необходимость разработки инновационн-маркетинговой стратегии развития монофункциональных городов (2014)
Захарченко В. І. - Підвищення ефективності економічної політики регіонів і вдосконалення міжбюджетних відносин (2014)
Солоха Д. В. - Концептуальні засади формування інноваційної моделі регіонального розвитку (2014)
Чуприна Н. М. - Застосування механізму державно-приватного партнерства (2014)
Лазарєва Є. В. - Диспропорції як причина і слідство розвитку інноваційно активного підприємництва (2014)
Бублик М. І. - Політика "зеленої" економіки — пріоритетний напрям державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві, Шпитко І. З. (2014)
Денисов В. К. - Трансплантация органов как приоритетное направление развития системы здравоохранения, Комисаренко Э. Э. (2014)
Чуприна О. О. - Проблема нелегальної міграції в структурі міграційних процесів (2014)
Глинський Н. Ю. - Соціальні мережі як канал маркетингової комунікації, Бончик Ю. С. (2014)
Окландер М. А. - Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів, Кудіна А. В. (2014)
Гудзь П. В. - Застосування моделі ефективної реалізації стратегії розвитку промислового підприємства (2014)
Верхоглядова Н. І. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентостійкістю підприємства, Радамовська І. В. (2014)
Бабец Е. К. - Разработка модели стратегического сценарного планирования работы горнорудных предприятий в условиях прогнозных изменений конъюктуры рынка железорудной продукции (2014)
Бурцева О. Є. - Oсобливості інфраструкурного забезпечення логістичних систем, Хороших В. В. (2014)
Берідзе Т. М. - Передумови формування системи стратегічного управлінняпідприємствами (2014)
Нижник В. М. - Cтруктурна організація експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості, Конєв С. І. (2014)
Орлов О. О. - Маржинальний підхід до оцінювання потенціалу підприємства, Гончар О. І. (2014)
Пілюшенко В. Л. - Особливості аналізу кон'юнктури товарного ринку та конкурентоспроможності продукції в умовах маркетингово-орієнтованого управління, Дубницький В. І., Ганжела І. П. (2014)
Шкрабак И. В. - Оптимизация методов стимулирования сбыта в системе управления спросом (2014)
Іванов С. В. - Особливості процесу підвищення ефективності управлінської діяльності промислових підприємств (2014)
Петенко А. В. - До питання методології оцінки ефективності функціонування шахт з урахуванням чинника екології (2014)
Колесніков В. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку складської нерухомості України, Кучкова О. В. (2014)
Ткаченко А. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання персоналу (2014)
Петрик І. В. - Тенденції розвитку бізнес-процесів у торгівлі із застосуванням мережі інтернет (2014)
Булеев И. П. - Институциональный подход развития экономики: секторальный и региональный аспекты, Брюховецкая Н. Е. (2014)
Minochkina O. - The institution of property as the main component of the institutional system of the society (2014)
Войнаренко М. П. - Кластери в економіці: оцінка передумов виникнення та переваг функціонування, Богатчик Л. А. (2014)
Шлафман Н. Л. - Формирование национальной интеграционной стратегии на основе теории конкуретной либерализации внешнеэкономической деятельности, Деркач Т. В. (2014)
Лисюк В. М. - Вплив фондового ринку на ефективність електроенергетичних підприємств України, Тепляшин А. Ю. (2014)
Онищук Н. В. - Дослідження ресурсно-інфраструктурного базису діяльності туристичних підприємств Вінниччини (2014)
Куліненко Л. Б. - Освіта як практика свободи в концептуальному підході П. Фрейре (2012)
Суслова Т. О. - Ціни на готельні послуги як чинник ціноутворення в туристичних підприємствах України (2014)
Яковлєва О. В. - Багатомовність у контексті модернізації ВНЗ (2012)
Олексенко Р. І. - Стратегічні завдання освіти і виховання сучасного підприємця (2012)
Семенюк Н. В. - Безперервна освіта: принципи впровадження (2012)
Гончаров В. І. - Інформатизація управління розвитком освіти (2012)
Курган Я. М. - Імперативи успішності сучасного менеджера (2012)
Шандор Ф. Ф. - Національна свідомість як феномен духовно-праксеологічної дійсності (2012)
Сащук Г. М. - Новітні підходи до визначення сутності інформаційного суспільства (2012)
Тімченко О. П. - Гуманістичний потенціал екзистенціальної філософії (2012)
Джура О. Д. - Основні чинники життєтворчості особистості: проблема взаємодії (2012)
Кліваденко Н. І. - Світоглядні пошуки В. І. Шинкарука у період десталінізації філософської думки в УРСР (2012)
Сірий С. В. - Соціально-гуманітарні аспекти військової діяльності (2012)
Дідков О. М. - Екологічне "виховання вихователів" (2012)
Путров С. Ю. - Цінність здоров’я особистості як об’єкт філософського пізнання (2012)
Ярчук Ю. Г. - Проблема формування здорового способу життя як соціальне завдання (2012)
Кривоглава М. З. - Центральна Азія у сучасній системі міжнародних відносин: геополітичне та геоекономічне становище (2012)
Замкова Н. Л. - Мова та влада (про деякі аспекти мовної політики в імперських державних утвореннях) (2012)
Світайло Н. Д. - Вибори як механізм структурування політичної опозиції в Україні, Костенко А. М. (2012)
Прокопчук І. І. - Електоральна поведінка: гендерний аспект (2012)
Збишко І. С. - Демократичні перетворення в Україні: труднощі розвитку (2012)
Філонов О. В. - Проблеми реалізації основних функцій органів боротьби з тероризмом у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Чепак В. В. - Освіта у соціологічному вимірі: проблема синтезу визначень (2012)
Дорожко І. І. - Редукція дитинства у суспільстві ризику (2012)
Кравченко А. А. - Культура мовлення як фактор становлення інтерсуб’єктивної комунікації в навчальному процесі (2012)
Зленко Н. Н. - Философское осмысление прогнозов о будущем человеческой природы (2012)
Нікітенко В. О. - Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу (2012)
Хомерікі О. А. - Вища освіта в європейських країнах: генезис і перспективи (2012)
Мудрак В. І. - Сучасні тенденції гуманізації змісту вищої освіти в глобальному суспільстві (соціально-філософський контекст) (2012)
Гончаров В. І. - Національні традиції у формуванні нового вчителя історичний і сучасний контекст (2012)
Куліненко Л. Б. - Формування нової конфігурації знань як відповідь на виклики інформаційної епохи (2012)
Фомін Ф. В. - Формування партнерської моделі сім'ї у контексті соціокультурних реалій сучасної України (2012)
Шандор Ф. Ф. - Трансформаційні процеси теоретично обґрунтованих орієнтирів внутрішньої і зовнішньої політики України (2012)
Вознюк Н. В. - Компаративний аналіз наукової та міфологічної форм суспільної свідомості (2012)
Ливенко В. І. - Теоретико-методологічні підходи до реалізації інформаційного керування (2012)
Олексенко Р. І. - Секуляризація чеснот протестантизму як підстава розвитку ринкових відносин (2012)
Литва Л. А. - Капітали особистості як суб’єкта соціальної політики в інформаційному суспільстві (2012)
Перглер Т. І. - Права і свободи політичної нації у громадянському суспільстві (2012)
Дідух Г. Я. - До визначення поняття "глобалізація": методологічні ідеологічні варіації Заходу (2012)
Збишко І. С. - Механізми комунікації "держава – громадянське суспільство" (2012)
Філонов О. В. - Кадрове забезпечення поліцейських служб Російської імперії як чинник боротьби з тероризмом наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Вонсович С. Г. - Консолідована демократія: дефініції та методологія дослідження (2012)
Герасименко А. - Державний бюджет у структурі економічної політики (2012)
Шедяков В. Є. - Розвиток соціології промислових відносин і соціальної праці на виробництві: певні чинники та вектор трансформацій (2012)
Попович В. М. - Принцип людиноцентризму в соціальній роботі: мотиваційні фактори професійної діяльності соціальних працівників (2012)
Назола О. В. - Вплив писемного коригувального зворотного зв’язку на засвоєння іноземної мови студентами (2012)
Авєріна О. І. - Управління часом: теоретичне обґрунтування і практичні рекомендації (2013)
Нестерова М. О. - Методологічні експлікації когнітивних досліджень у сфері економіки та управління (2013)
Ливенко В. І. - Інформаційне керування: концептуальне ядро інформаційного протиборства (2013)
Васильєва І. В. - Біоетика в контексті тенденції інтеграції знань, Кірієнко С. В. (2013)
Кравченко А. А. - Свобода і відповідальність як умова саморозвитку особистості в освіті (2013)
Шерстюк Н. В. - Дискурс: від становлення поняття до соціально-конструкціоністських теорій дискурс-аналізу (2013)
Малишева А. О. - Дискурс як показник демократизму в освіті (2013)
Бублик К. М. - Передумови виникнення поняття особистості у християнстві (2013)
Кітов М. Г. - Історико-філософська інтерпретація етноніму "рос" (2013)
Куліненко Л. Б. - Педагогічна майстерність та її архітектоніка в контексті сучасного педагогічного дискурсу (2013)
Яременко Л. А. - Особливості локалізації позашкільної діяльності у системі освіти (2013)
Москалик Г. Ф. - Комунікаційна взаємодія суб’єкта і об’єкта освітнього процесу (2013)
Париш Н. М. - Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Отрешко В. С. - Ідея праці в історії (від Платона до Дюркгейма) та її роль у контексті українського державотворення (2013)
Морозов В. В. - Трансформація форм інформаційної репрезентації предмета педагогічного дискурсу (2013)
Ярошко О. З. - Визнання незалежності України як передумова встановлення дипломатичних відносин (2013)
Ткаченко В. Н. - Правий радикалізм: "опрацювання минулого" (2013)
Суріна Г. Ю. - Міфологізація масової свідомості засобами ідеології і реклами (2013)
Чепак В. В. - Соціологічні інтерпретації освіти: спроба типологізації (2013)
Идрисов Б. - Выборы 2012: вероятные источники и причины прогнозных ошибок украинских социологов (2013)
Рочняк О. В. - Аналіз основних соціологічних підходів до розуміння сутності моди (2013)
Муляр В. І. - Сучасні проблеми освітньої політики (рецензія на монографію Андрущенка В. П., Савельєва В. Л. "Освітня політика (огляд порядку денного)" (2013)
Наші автори (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Mitrokhovich N. F. - On the structure of Kπ = 3/2+, 362-keV l evel in 165Ho, Lashko A. P., Lashko T. N., Sidorenko L. P. (2014)
Komyshan P. N. - Influence of a deformation of NH3 molecule on a deviation of the chemical bond N−H, Okhrimenko B. A., Yablochkova K. S. (2014)
Maslyanchuk O. L. - High-efficiency cadmium telluride detectors of X- and γ-radiation, Aoki T., Sklyarchuk V. M., Melnychuk S. V., Kosyachenko L. A., Grushko E. V. (2014)
Belyaev A. E. - Optical properties of irradiated epitaxial GaN films, Klyui N. I., Konakova R. V., Luk’yanov A. M., Sveshnikov Yu. M., Klyui A. M. (2014)
Babich A. V. - On the work function and Schottky barrier heights of metal nanofilms in a dielectric environment (2014)
Lysiuk I. O. - Features of ultrasound absorption by dislocations in subgrain-free Cs0.2Hg0.8Te crystals, Olikh Ya. M., Olikh O. Ya., Beketov G. V. (2014)
Grigorishin K. V. - Autolocalized states of an excess electron in an ionic cluster (2014)
Grosu Ya. G. - Anomalous negative thermal expansion in a condensed heterogeneous lyophobic system, Eroshenko V. A., Ievtushenko O. V., Nedelec J.-M., Grolier J.-P. E. (2014)
Litovchenko V. G. - Anisotropy of conductivity in bilayer graphene with relatively shifted layers, Kurchak A. I., Strikha M. V. (2014)
Lyashenko I. A. - Analysis of the stability of stationary boundary friction modes in the framework of a synergetic model, Manko N. N. (2014)
Bulavin L. A. - Mechanism of nanobubble formation in water on a hydrophobic surface, Kekicheff P., Sysoev V. M., Sheiko N. L. (2014)
Petro Mykhailovich Tomchuk (to the 80th anniversary of his birthday) (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
International conference "Quantum groups and quantum integrable systems" Kyiv, june 18–21, 2013 (2013)
Gavrilik A. M. - New version of q-deformed supersymmetric quantum mechanics, Kachurik I. I., Lukash A. V. (2013)
Bespalov Yu. N. - From bialgebras to operads. Quantum line and cooperad of correlation functions (2013)
Nikitin A. G. - Superintegrable systems with arbitrary spin (2013)
Nazarenko A. V. - Area quantization of the parameter space of riemann surfaces in genus two (2013)
Ovsiyuk E. M. - On behavior of quantum particles in an electric field in spaces of constant curvature, hyperbolic and spherical models, Veko O. V. (2013)
Ovsiyuk E. M. - Quantum mechanics of a spin 1 particle in the magnetic monopole potential, in spaces of Euclid and Lobachevsky: non-relativistic approximation, Veko O. V., Kazmerchuk K. V., Kisel V. V., Red’kov V. M. (2013)
Bezvershenko Yu. V. - Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials, Holod P. I. (2013)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable systems inspired by the Davydov−Kyslukha model (2013)
Kozak A. V. - Integrability in AdS/CFT (2013)
Burban I. M. - Unified (p, q; α, γ, l)-deformations of oscillator and hybrid oscillator algebras and two-dimensional conformal field theory (2013)
Матвєєв С. В. - Глобалізаційні виклики Україні (2017)
Мороз А. О. - Суб’єкти або учасники суспільних відносин і соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо втручання в діяльність захисника чи представника особи (2017)
Ольховенко О. І. - Поняття злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків за статтею 385 Кримінального Кодексу України (2017)
Паризький І. В. - Діяння, передбачені статтею 248 Кримінального кодексу України: проблеми запобігання злочину (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення (2017)
Леоненко Т. Є. - Історіографія теоретико-правових проблем злочинності на релігійному ґрунті, Леоненко М. І. (2017)
Тогочинський О. М. - Соціалізація і розвиток особистості як частина заходів щодо запобігання злочинам серед молоді (2017)
Шеремет О. С. - Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання злочинам (2017)
Кубрак П. М. - Досудове слідство у перші століття української державності (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Мозаїка березня 2017 (2017)
Голян В. - Механізми управління агроландшафтами, Каленська О., Свиридова Л. (2017)
Морозов О. - Потужність економічних систем: принцип невиродженості, Морозов Т., Власенко С. (2017)
Хаустов В. - Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі (2017)
Паянок Т. - Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів, Савченко А. (2017)
Щербак А. - Сучасна економіка крізь призму накопичення капіталу (рецензія на монографію Людмили Жданової "Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика") (2017)
Title (2014)
Contents (2014)
Mytropolsky I. E. - Promising optical methods for determining the content of heavy metals in solid and surface waters, Kuzma V. V., Drobnich V. G., Pop S. S. (2014)
Rylyuk V. M. - Ionization of atoms in a strong laser radiation field and the imaginary time method, Nastasyuk V. A. (2014)
Tomchenko M. D. - Microstructure of He II in the presence of boundaries (2014)
Vidil A. Yu. - Relaxation at Nonlinear ferromagnetic resonance, Zavislyak I. V., Popov M. O. (2014)
Grynchuk A. A. - Surface stresses at the initial steps of the GexSi1-x/Si(001) surface oxidation, Koval I. P., Nakhodkin M. G. (2014)
Bar’yakhtar V. G. - A ratio of the shear viscosity to the density of entropy for helium, Belokolos E. D., Golubeva O. N., Sukhanov A. D. (2014)
Vertsimakha G. V. - Effect of the relative spatial arrangement of a metal Nanoshell and an LH2 complex of photosynthetic bacteria on the optical properties of the hybrid light-harvesting structure (2014)
Freik D. M. - Quantum-size oscillation effects of thermoelectric parameters in lead chalcogenides nanostructures, Yurchyshyn I. K., Potyak V. Yu., Choba­niuk V. M (2014)
Ushcats M. V. - Virial coefficients of modified Lennard-Jones potential (2014)
Boháčik J. - Non-perturbative anharmonic correction to Mehler’s presentation of the harmonic oscillator propagator, Augustin P., Prešnajder P. (2014)
Koshchii O. E. - Two-particle photodisintegration of 4He: 4He(?,d)d, 4He(?,p)T, 4He(?,n)3He, Kuznietsov P. E. (2014)
Пікус Р. В. - Характеристика джерел забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, Балицька М. В. (2017)
Васильченко З. М. - Особливості банківського кредитування в умовах фінансової нестабільності в Україні, Губенко В. Д. (2017)
Малік М. Й. - Імплементація нейронних мереж в процес страхового андеррайтингу, Ерастов В. І. (2017)
Версаль Н. І. - Підходи до визначення фінансових шоків (2017)
Гудзинська Л. Ю. - Спрощені процедури капіталізації та реорганізації банків: перспективи запровадження в Україні (2017)
Шолойко А. С. - Діяльність страховиків-учасників професійних об’єднань в Україні (2017)
Олійник Г. І. - Використання методу дослідження операцій при формуванні стратегії розвитку фінансового супермаркету (2017)
Волохова Л. Ф. - Медичне страхування та його розвиток в Україні, Остапенко Д. О. (2017)
Степанова А. А. - Грейдування як сучасна система оплати праці на Українських підприємствах на прикладі ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", Білокриницька К. В. (2017)
Чорний В. М. - Внутрішні ризики виходу Українських підприємств на світовий ринок зерна (2017)
Прихно І. Н. - Проблеми інтеграції страхового ринку України у світовий (2014)
Мазур І. М. - Енергоефективність національної економіки як основа енергетичної безпеки (2014)
Сириченко Н. С. - Інвестиційна привабливість країн з перехідною до ринку економікою в умовах глобалізації (2014)
Пепчук С. М. - Розвиток концепції маркетингу в економічному просторі (2014)
Шатило О. А. - Удосконалення системи моніторингу та регулювання ринку зерна регіону, Шатило І. Ю. (2014)
Бублик М. І. - Показники техногенної збиткоємності видів економічної діяльності України (2014)
Шулаєва Ю. Є. - Електорнні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи (2014)
Маслій Н. Д. - Теоретичні основи та понятійний аппарат інтеграційних процесів (2014)
Калиніченко Ю. В. - Концепція невизначеності та її місце у теорії оцінювання (2014)
Солоха Д. В. - Кластер – основа інноваційних трансформацій регіонального розвитку в Україні (2014)
Кучерова Г. Ю. - Формалізація інноваційної та маркетингової складових потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Стрельцова Н. Л. - Формування людського капіталу як пріоритетного напрямку інноваційних перетворень в Україні (2014)
Войнаренко М. П. - Соціальний потенціал фінансово-кредитного обслуговування населення, Білорусець Л. М. (2014)
Ковальова А. В. - Інфраструктура ринку праці: регіональний аспект, Заблодська Д. В. (2014)
Хома І. Б. - Системна діагностика економічної захищеності підприємства в умовах бізнес-конфліктів, Мороз Л. І. (2014)
Гросул В. А. - Домiнанти визначення конкурентної стратегії торговельного підприємства, Афанасьєва М. В. (2014)
Гончар О. І. - Дослідження поля можливостей підприємства в процесі управління його потенціалом (2014)
Бабець Є. К. - Побудова портфельної матриці boston consulting group growth-share для стратегічного аналізу пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності вертикально-інтегрованої структури (2014)
Бєлякова О. В. - Дослідження сутності процесу формування інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем (2014)
Казачков І. О. - Перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств у післякризовому періоді (2014)
Павленчик Н. Ф. - Формування відносин на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Ткаченко А. М. - Посилення ролі короткострокового моніторингу антикризового менеджменту у формуванні конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, Левицька О. О. (2014)
Храпкина В. В. - Моделирование єкономической безопасности предприятий в условиях нестабильной єкономической среды, Коломыцева А. О. (2014)
Терованесов М. Р. - Використання статистичних і рейтингових показників для дослідження якості вищої освіти (2014)
Курносова А. В. - Вдосконалення системи стимулювання праці у підвищенні ефективності управління персоналом підприємства (на прикладі підприємства машинобудівної галузі ПАТ "Одеський завод поршневих кілець"), Бутенко І. А. (2014)
Дубовик Т. В. - Концептуальна модель е-лояльності (2014)
Карпенко А. В. - Прогнозування рівня розвитку людського потенціалу запорізького регіону, Карпенко Н. М., Ждан В. М. (2014)
Іртлач М. О. - Формування брендів на телевізійному ринку: основні чинники та напрями зусиль (2014)
Сєрєбряк К. І. - Інформаційне забезпечення в аспекті сучасної парадигми міжрегіонального співробітництва (2014)
Босовська М. В. - Методологічні підходи до оцінки результативності стратегічного партнерства суб’єктів туристичної діяльності (2014)
Удачина К. О. - Теоретичні основи моделювання економічної поведінки об’єкта у динаміці (2014)
Родченко В. Б. - Оцінка поліцентризму розвитку сфери послуг в Україні, Павлюченко О. Г. (2014)
Пожуєва Т. О. - Обґрунтування фінансового потенціалу суб’єкта господарювання (2014)
Аксьонова Л. О. - Проблеми та можливості використання проектного фінансування в Україні, Курач В. П. (2014)
Заїчко І. В. - Теоретичні засади й сутнісна характеристика процесу формування бюджетної політики в Україні (2014)
Гордієнко Л. А. - Фінансове забезпечення соціальних програм (2014)
Сукач О. М. - Проблеми функціонування банківського сектора в Україні (2014)
Васильченко З. М. - Розвиток ринку фінансових деривативів як інструментів ризик-менеджменту: світовий та національний аспекти (2017)
Пікус Р. В. - Реформування пенсійних систем зарубіжних країн: досвід для України, Хемій А. С. (2017)
Малік М. Й. - Множинність ризиків в аграрному підприємництві, Гудзь Г. О. (2017)
Волохова Л. Ф. - Рейтингування страховика як інструмент виявлення фінансових ризиків, Логвиненко В. В. (2017)
Тлуста Г. Ю. - Екологічна безпека та сучасний стан екологічного страхування в Україні, Павловська О. Ю. (2017)
Лобова О. М. - Тенденції страхування життя в Україні, Кудря М. Г. (2017)
Овсянникова Я. О. - Фінансування транспортного сектору України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Прокоф’єва О. В. - Сутність ринку перестрахування та особливості його формування (2017)
Шимків С. А. - Зарубіжний досвід організації страхування від нещасних випадків: перспективи адаптації в Україні (2017)
Януль І .Є. - Особливості реформи пенсійної системи в Україні (2017)
Запорожець О. О. - Періодичні друковані видання в системі просвіти батьків 50–80-х рр. ХХ ст. (2016)
Лук’янова С. О. - Традиції народної культури як основи сімейного виховання дітей: обґрунтування меж дослідження (2016)
Мартьянова М. Є. - Ален (Еміль-Огюст Шартьє) – представник французької філософської педагогіки: біографічний аспект (2016)
Сьома С. О. - Міжнародне співробітництво Малої академії наук України: історичний аспект, Тихенко Л. В. (2016)
Хотченко І. А. - Основні чинники розвитку системи освіти в кнр у другій половині ХХ століття (2016)
Шаргун Т. О. - Актуальність проблеми підготовки фахівців середньої ланки для залізничної галузі в Україні на початку ХХ ст. (2016)
Акімова О. М. - Система виховання цінностей у парадигмі "Нової школи” (на прикладі дисципліни "Методика виховної роботи”), Кузнецова О. В., Одарченко В. І. (2016)
Амеліна С. М. - Орієнтація професійної підготовки перекладачів на вимоги міжнародних стандартів щодо реалізації перекладацьких проектів, Тарасенко Р. О. (2016)
Андрющенко О. О. - Сутність феномена "рефлексивні вміння педагога” (2016)
Бугаєць Н. А. - Проблема організованості майбутніх педагогів-хореографів (2016)
Варецька О. В. - Етика педагогічної взаємодії (2016)
Вербенець А. А. - Міжнародний досвід запровадження інклюзивної освіти (2016)
Верховська М. В. - Понятійна конструкція "Фізкультурно-оздоровча технологія” в галузі педагогіки (2016)
Віндюк П. А. - Методика використання циклічних та дихальних вправ у фізичній реабілітації підлітків з церебральним паралічем (2016)
Власова Н. Ф. - Сутність поняття "громадянська позиція” та шляхи її формування (2016)
Годлевська К. В. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в угорщині (2016)
Давидова Ж. В. - Формування герменевтичної компетентності майбутніх фахівців як актуальна педагогічна проблема (2016)
Демянчук М. Р. - Практика формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців медицини (2016)
Дяченко Н. О. - Практичні рекомендації з написання анотації до публікації в науковому виданні (2016)
Забіяка І. М. - Теоретичні аспекти формування академічної культури студентів в умовах сучасного університету (2016)
Захаров М. М. - Використання технологій дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогів (2016)
Зеленський Б. Р. - Категорія "професійна мобільність” у психолого-педагогічному дискурсі (2016)
Каракатсаніс Т. В. - Вимоги до наукових публікацій з педагогіки в міжнародних англомовних рецензованих виданнях (2016)
Качур М. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності (2016)
Керницький О. М. - Основні концепції педагогічної освіти: теоретичні аспекти та емпіричні пошуки (2016)
Князян М. О. - Теоретичні засади та прийоми реалізації професійно-педагогічного потенціалу публіцистичних та художніх текстів у ході підготовки майбутніх учителів (2016)
Кравченко В. М. - Моделювання професійної підготовки викладача вищої школи в умовах модернізації освіти (2016)
Курінний Я. В. - Особливості конструювання освітнього середовища днз як умови становлення економічної культури в дітей 5–7 років (2016)
Масич В. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього фахівця (2016)
Масич С. Ю. - Співвіднесення понять "культура” та "освіта” (2016)
Мелешко І. В. - Сутнісно-змістова характеристика поняття "неформальна освіта дорослих” в українському та зарубіжному науково-освітньому дискурсі (2016)
Міщенко С. Г. - Науково-методична робота як підґрунтя розвитку професійної компетентності викладача коледжу (2016)
Мурзіна А. - Авторська педагогічна технологія формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів (2016)
Павленко Л. А. - Стимулювання педагогічної творчості педагога як чинник підвищення його професійної майстерності (2016)
Партола В. В. - Засвоєння майбутніми вихователями дитячого садка різних стилів педагогічного спілкування під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, Смолянюк Н. М. (2016)
Русіна Н. Г. - Професійні вправи як важливий чинник у підготовці майбутніх фахівців землевпорядкування: досвід республіки Польща (2016)
Смоляк В. М. - Персональне навчальне середовище в системі підготовки вчителя нової школи (2016)
Сущенко А. В. - Перспективи спортивно-фізкультурної підготовки як інструмента самоосвіти фахівців гіподинамічних професій (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: дослідження стану формування (2016)
Тюльпа Т. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери як умова реалізації соціальної політики України (2016)
Фаст О. Л. - Культура наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти (2016)
Чередніченко Г. А. - Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції, Климова О. В. (2016)
Черновол О. Г. - Творчий потенціал учителя як професійна цінність та його розвиток (2016)
Юхно Н. В. - Теорія і практика організації мобільного навчання в медичному коледжі (2016)
Ящук С. П. - Модель формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників у педагогічному процесі вищого навчального закладу (2016)
Андрєєв А. М. - Інноваційна діяльність учнів у навчальному процесі з фізики: зміст і структура поняття (2016)
Брик А. В. - Визначення взаємозв’язків психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Вітюк І. С. - Сучасні педагогічні технології в початковій школі (2016)
Доценко С. О. - Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів засобами винахідницьких задач (2016)
Ковінько А. В. - АРТ-терапія як технологія розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2016)
Лахмотова Ю. В. - Особливості початкової освіти в Китаї (2016)
Сапрунова О. Г. - Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдарованості в учнів початкової школи (2016)
Твердохліб Т. С. - Діяльність початкової школи при харківському єпархіальному жіночому училищі (2016)
Федоренко О. М. - Національно-патріотична вихованість учнів загальноосвітніх шкіл: психологічний аспект (2016)
Артемов В. Ю. - Артистичні вміння як компонент педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, Серіков В. В. (2016)
Веретельнікова Ю. А. - Педагогічні інновації у фізичному вихованні студентів, Недорубко С. А., Павленко О. Є. (2016)
Гордієнко О. В. - Анкетування як засіб підвищення якості викладання латинської та іноземної мов у медичних вишах, Мирошниченко О. А. (2016)
Грицюк О. С. - Структура математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей в аспекті професійної спрямованості навчання, Беспарточна О. І. (2016)
Даценко І. П. - Специфіка розвитку здібності до критичного мислення у студентів – майбутніх учителів фізики, Мінаєв Ю. П. (2016)
Закусилова Т. О. - Формування особистості студента-медика в процесі викладання спецкурсу "майстерність та професійне натхнення медичної сестри” (2016)
Зарединова Э. Р. - Формирование социокультурных ценностей студентов в контексте аксиологического подхода (2016)
Каричковський В. Д. - Особливості кадрового забезпечення аграрних ВНЗ України (2016)
Лісіна Л. О. - Реалізація андрагогічного підходу в умовах магістратури (2016)
Маракли Є. Ш. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Парфьонова О. В. - Використання комп’ютерних технологій у вивченні іноземної мови студентами немовних факультетів (2016)
Пономарьов О. С. - Інноваційні педагогічні технології у викладанні професійно орієнтованих дисциплін, Резнік С. М., Асєєва І. В., Кравцова Н. В. (2016)
Рибницький А. В. - Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій, Нестеров О. С. (2016)
Рязанцева О. В. - Взаємодія викладача та студента як засіб ефективної передачі інформації в умовах дистанційної освіти (2016)
Сущенко Т. І. - Культурологічна парадигма інтеграції магістерської підготовки викладачів вищої школи в європейський простір (2016)
Трофімук К. В. - Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи (2016)
Цюприк А. Я. - Провідні функції самостійної діяльності студентів ВНЗ у контексті зміни освітніх парадигм (2016)
Шереметьєва С. Г. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2016)
Яковенко Н. В. - Формування комунікативної компетентності курсантів військових ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови, Гутнік О. Є., Березнева І. М. (2016)
Vanyuk A. I. - Modern Approach In Training Volleyball Player Level In High School, Vanyuk D. V. (2016)
Лазаренко С. Ж. - Суб’єктивні причини поширеності корупції в системі державної служби в Україні (2015)
Волянський П. Б. - Комплексний аналіз потреби в медичному захисті населення від наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Гонюкова Л. В. - Основні напрями співпраці влади та громади і необхідні для цього умови (2015)
Крушельницька Т. А. - Теоретична сутність і практичне наповнення податкового потоку як об’єкту державного управління (2015)
Дубич К. В. - Сучасна система надання соціальних послуг України (2015)
Бєлай С. В. - Державний превентивний механізм врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Підходи до функціонування системи державного управління регіональною безпекою (2015)
Чухно І. А. - Економічна ситуація як основа державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Оленковська Л. П. - Моніторинг виконання та оцінювання впровадження стратегічних планів міст (2015)
Кожевников А. Ю. - Ризики суб`єктів ринку електричної енергії в умовах реформування енергетичної системи України (2015)
Більченко С. О. - Роль інституту суспільного мовлення в національній самосвідомості громадян (2015)
Тимофєєв С. П. - Загальні принципи забезпечення доступу до інформації про діяльність органів влади (2015)
Бризіцький М. - Загальнотеоретична характеристика правового механізму лобіювання (2015)
Гарасимів О. - Практика Європейського суду з прав людини у справах проти України як чинник можливого удосконалення законодавчих правозахисних гарантій (за результатами юридико-статистичного дослідження) (2015)
Грищук О. - Принципи права: філософсько-правовий вимір (2015)
Клабан В. - Сучасна система джерел права України: деякі теоретичні та практичні аспекти (2015)
Малига В. - Стратегія як основа реалізації державної регуляторної політики (2015)
Настасяк І. - Співвідношення поняття "типологізація" з суміжними поняттями (2015)
Ничка Ю. - Підзаконна правотворчість: загальнотеоретична характеристика (2015)
Онищук О. - Стан дослідження питань правового моніторингу (2015)
Перетятко Г. - До питання про прямий вплив моралі на законотворчість в Україні (2015)
Погрібний І. - Прогностична функція правової політики (2015)
Стецик Н. - Судовий регламент: юридична природа та технологічні особливості (2015)
Бедрій М. - Козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права (XVI ст. – 40 рр. XIX ст.) (2015)
Бойко І. - Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету, Кахнич В. (2015)
Ванієв Е. - Порівняльно-правовий аспект правового регулювання режиму права власності кримськотатарських беїв та мурз у Кримському ханстві в XV – ХVІІІ ст. та російських поміщиків у Таврійській губернії в ХVІІІ – ХІХ ст. (2015)
Думич Х. - Структура, основні положення та оцінка австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. (2015)
Едер Е. - Реформи Йосифа ІІ в Австрійській імперії та їхнє поширення y Галичині (2015)
Коваль А. - Правовий аналіз "філософії права" як науки та зародження античних політичних та правових першооснов в працях Памфіла Даниловича Юркевича (1826-1874) (2015)
Кольбенко А. - Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791 р. (2015)
Липитчук О. - Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918−1939 рр.) (2015)
Малюга В. - Історико – правовий аналіз взаємодії органів досудового слідства і співробітників оперативних підрозділів у розслідуванні злочинів (2015)
Марітчак С. - До питання про передумови утворення міста-держави Ватикан (2015)
Моряк-Протопопова Х. - Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини XIX – початку XX століття (на прикладі галицького намісництва) (2015)
Тищик Б. - Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) (2015)
Шандала О. - Утворення ЗУНР та законодавче регулювання громадянства (1918-1919 рр.) (2015)
Шандра Р. - Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) (2015)
Шевчук Л. - Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – І пол. XІX ст. (2015)
Багряк А. - Конституційно-правові принципи застосування права вето Президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України (2015)
Бориславська О. - Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління (2015)
Мочульська М. - Конституційно-правове забезпечення взаємозв’язків України та закордонних українців (2015)
Панкевич І. - Становлення інституту офіційних спостерігачів як важливий чинник у розвитку традиції виборності в Україні (2015)
Різник С. - Практичні проблеми невизначеності правових наслідків втрати чинності змінених юридичних норм (на прикладі закону України "Про Конституційний Суд України") (2015)
Софінська І. - Конституційно-правове дослідження сучасних способів набуття громадянства (2015)
Чорненький В. - Професор Віталій Чушенко – видатний конституціоналіст Львівського університету (2015)
Герц А. - Лікарська помилка: цивільно-правовий аспект (2015)
Плукар І. - Правовий статус управителя за договором управління майном у сфері будівництва житла (2015)
Сеник С. - Особливості участі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, в цивільному процесі (2015)
Стасів Н. - Становлення та розвиток провадження за заявами про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду (2015)
Тарасенко Л. - Договір найму (оренди) транспортного засобу (2015)
Угриновська О. - Деякі зауваги щодо постанови пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2015)
Цікало В. - Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу (2015)
Якубівський І. - Територіальні межі майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Гриб К. - Поняття та ознаки атестації працівників освіти за трудовим правом України (2015)
Крaвцiв З. - Підсумований облік робочого часу (2015)
Мельник А. - Напрями удосконалення нормативно правового впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2015)
Радь О. - Поняття нормативних актів Конституційного Суду України – джерел трудового права України (2015)
Стасів О. - Соціальність трудового права в умовах ринкової економіки (2015)
Федорович В. - Правове забезпечення встановлення (зміни) меж населених пунктів в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Швець Д. - Щодо проблеми запровадження безперервної професійної орієнтації в Україні (2015)
Старосольська С. - Ухилення від відбування покарань (проблеми відповідальності юридичних осіб) (2015)
Басиста І. - До питання встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні (2015)
Гузела М. - Проблема визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні (2015)
Мазур А. - Межі початкового етапу розслідування (2015)
Нор В. - Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України, Білостоцький С. (2015)
Нор В. - Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, Бобечко Н. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Preface (2014)
Curmei N. D. - Low-temperature electron spectra of impurities in naphtalene crystals, Klishevich G. V., Melnyk V. I. (2014)
Kuznetsov D. - The excitation spectra of singlet oxygen and photoluminescence of methyl pheophorbide-a, Myagchenko Yu., Slobodyanyuk O. (2014)
Tukhvatullin F. H. - Manifestation of intermolecular interactions in raman spectra and ab initio calculations of molecular aggregation in liquid ethylene glycol, Tashkenbaev U. N., Jumabaev A., Hushvaktov H. A., Absanov A. A., Hudoyberdiev B. (2014)
Kuyliev B. T. - Vibrational-rotational interaction in molecules of the spherical top type, Orlova N. D., Pozdnyakova L. A., Meyliev L. O., Rahmonova M. A., Huzhamberdieva Zh. N. (2014)
Closca V. - Solvent empirical scales for electronic absorption spectra, Zelinschi C. B., Babusca D., Dorohoi D. O. (2014)
Prorok V. V. - Strontium and calcium relations in plant and soil solution on Chornobyl-affected areas, Ganushevich A. P., Makarenko T. I., Ostashko V. V., Poperenko L. V., Melnichenko L. Yu. (2014)
Yashchuk V. M. - Peculiarities of electronic processes in high-fluorescence boron-containing composite films, Navozenko O. M., Slominskii Yu. L., Grazulevicius J. V., Kachkovsky O. D., Naumenko A. P. (2014)
Kernazhitsky L. - Laser-excited excitonic luminescence of nanocrystalline TiO2 powder, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Baran J. (2014)
Otajonov Sh. - Study of molecular dynamics of condensed states of a substance by spectroscopy, Eshchanov B., Isamatov A. (2014)
Marenkov V. I. - Radiation emission by nanoparticles in heterogeneous plasma with a condensed dispersed phase (2014)
Ilchenko O. O. - Quantitative analysis of complex formation in acetone−chloroform and ethyl acetate−cyclohexane solutions, Nikonova V. V., Kutsyk A. M., Obukhovsky V. V. (2014)
Ostapenko N. I. - Formation of the liquid-crystalline phase in poly(Di-n-hexylsilane), Ostapenko Y. V., Kerita O. A. (2014)
Grechnev G. E. - Electronic structure and properties of novel layered superconductors, Logosha A. V., Lyogenkaya A. A., Grechnev A. G., Fedorchenko A. V. (2014)
Baran J. - Nature of the dynamic crossover in orthoterphenyl, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2014)
Popovskii A. Yu. - Thickness dependence of refractivity in wall-adjacent epitropic liquid crystal, Mikhailenko V. I. (2014)
Baran J. - Structure, molecular dynamics, and thermotropic properties of stearic acid-CTAB catanionic surfactants with different molar ratios, Drozd M., Gavrilko T. A., Styopkin V. I. (2014)
Cheptea C. - Optimized synthesis and spectral characterization of some hydrazones based on 5-nitroindazole with pharmacological potential, Ivan L. M., Dorohoi D. O., Sunel V., Hurjui I., Saveanu C. I., Galaction A. I. (2014)
Krivchikov A. I. - Thermal conductivity of molecular crystals with self-organizing disorder, Vdovychenko G. A., Korolyuk O. A., Romantsova O. O. (2014)
Vyshnevskyy S. Yu. - Influence of CdSe nanoparticles on stability of polymethine dyes in water, Dmitruk I. M., Naumenko A. P., Bricks Yu. L., Slominskii Yu. L. (2014)
Shynkarenko Y. - Transient absorption of gold nanorods induced by femtosecond laser irradiation, Dmytruk A., Dmitruk I., Blonskyi I., Korenyuk P., Sönnichsen C., Kotko A. (2014)
Kornienko M. - The vibrational band enhancements for active and "silent" vibrations in the raman and IR spectra of fullerene C60 nanofilms, Naumenko A. (2014)
Blonskyi I. V. - Filamentation in the intersection region of two femtosecond laser beams in sapphire, Kadan V. M., Shpotyuk O. Y., Korenyuk P. I., Puzikov V. M., Gryn’ L. O. (2014)
Балуєва О. В. - Можливості застосування соціологічних показників в оцінці ефективності державного регулювання процесів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні, Никифоренко Н. О. (2016)
Cтойка А. В. - Туризм як лідер міжнародної дипломатії: транскордонний аспект, Драгомірова Є. С., Ліньков М. О. (2016)
Погребняк Л. О. - До питання корпоративної та особистої відповідальності у контексті концепції сталого розвитку (2016)
Радченко Г. А. - Стратегічні аспекти антикризисного маркетингу в індустрії туризму в контексті економічного і соціального розвитку України, Горюнова К. А. (2016)
Лаврешов А. Ю. - Сучасний досвід розвитку податкових систем в зарубіжних країнах (2016)
Бурцева О. Є. - Державна підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні (2016)
Сапельнікова Н. Л. - Сутність стратегічного управління, Вознюк Я. С. (2016)
Дунаєва В. В. - Особливості використання інтелектуальної власності в інноваційній сфері, Лісютін А. І. (2016)
Бєлякова О. В. - Фактори формування конкурентоспроможності туристичної індустрії, Коломацька А. В. (2016)
Вовк С. М. - Концесійне співробітництво охорони здоров’я (2016)
Тронь О. Я. - Нормативно-правове регулювання сфери використання паливно-енергетичних ресурсів України (2016)
Сапельнікова Н. Л. - Теоретичні основи стратегічного управління розвитком підприємства, Вознюк М. П. (2016)
Федорова Г. В. - Збереження суспільної моралі як необхідна передумова розвитку інформаційної сфери суспільства (2016)
Келембет О. С. - Дослідження складових відновлення деокупованих та постраждалих від конфлікту територіях Донецької та Луганської областей (2016)
Пахомова М. В. - Актуальні проблеми професійного розвитку педагогічних працівників: державно-управлінський аспект (2016)
Гришко Р. Ю. - Впровадження системи розподілу формування фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні (2016)

Від редакційної колегії (2013)
Алимов О. М. - Ідентифікація базових компонент системи управління потенціалом сталого розвитку, Демешок О. О. (2013)
Stoyanov S. Zh. - Spectrophotometer for atmospheric ozone research – receiver reaction of irradiation with complex spectral composition (2013)
Панасюк Б. Я. - Вчення В. Вернадського та пізнання природи (2013)
Сторінка редактора (2015)
Іртищева І. О. - Концептуальні основи відродження соціальної інфраструктури агропродовольчої сфери на засадах сталого розвитку, Стройко Т. В. (2013)
Клименко В. А. - Optimization of the laboratory diagnosis of allergies with regard to regional peculiarities, Карпушенко Ю. В., Серветник А. В. (2015)
Коваль Я. В. - Критерії класифікації лісових ресурсів як передумови їх економічної оцінки, Антоненко І. Я. (2013)
Левицький В. М. - Клініко-діагностичні особливості бронхіальної астми у дітей на фоні замаскованої харчової алергії, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Куценко В. І. - Соціально-економічний механізм ефективного використання ресурсів рекреаційної сфери в контексті сталого розвитку, Трілленберг Г. І. (2013)
Шадрін О. Г. - Шляхи оптимізації терапії пролонгованої кон’югаційної жовтяниці в дітей грудного віку, Чернега Н. Ф. (2015)
Микитенко В. В. - Цільові функціонали регіональної стратегії управління забезпеченням енергоефективності промисловості, Худолей В. Ю. (2013)
Гавриленко Ю. В. - Клінічний досвід застосування назальних крапель "Мілт" та елімінаційної терапії назальним спреєм "Пшик" у дітей із гострим риносинуїтом (2015)
Міщенко В. С. - Регіональна політика у сфері надрокористування та її суперечності в Україні (2013)
Климнюк Г. І. - Застосування лінезоліду в дітей із злоякісними солідними новоутвореннями, Павлик С. В., Шайда О. В., Іжовський О. Й., Білоконь О. В. (2015)
Левковська Л. В. - Рента як економічна основа раціонального використання водоресурсного потенціалу, Рижова К. І. (2013)
Галіяш Н. Б. - Поширеність дефіциту вітаміну D серед дітей віком 10–16 років Західної України (2015)
Лицур І. М. - Особливості та методи економічної оцінки лісових ресурсів, Матушевич Н. П. (2013)
Бердник О. В. - Вік вступу до школи як чинник ризику для здоров’я підлітків, Полька Н. С., Рудницька О. П., Добрянська О. В., Шевчук К. В. (2015)
Пилипів В. В. - Інвестиційне управління природним капіталом, Павленко В. П. (2013)
Чернышева О. Е. - Процессы ремоделирования дыхательных путей у детей с бронхиальной астмой на фоне внутриклеточных инфекций (2015)
Хвесик Ю. М. - Екологічно безпечний розвиток депресивних територій та критерії їх ідентифікації, Добрянський О. М. (2013)
Марушко Ю. В. - Клініко-експериментальна характеристика Амізону й досвід його застосування в клінічній практиці, Сабадаш Є. Є. (2015)
Голуб О. А. - Напрями підвищення ефективності управління лісокористуванням (2013)
Прохорова М. П. - Ефективність сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії у дітей з алергічними ринітами (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського