Калініна І. В. - Комбіновані методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу , Лісовиченко О. І. (2016)
Канюк Г. И. - Математическое моделирование парового котла для задач энергосберегающего управления, Мезеря А. Ю., Сук И. В. (2016)
Silvestrov A. M. - Training of numerical control machines operators: model of synthesis, Sorokovyi A. I., Laktionov A. I. (2016)
Чумаченко П. В. - Мережі доставки контенту, Ліхоузова Т. А., Лісовиченко О. І. (2016)
Лукяненко С. А. - Анализ погрешностей вычисления параметров шероховатости в многокана-льных измерительных компютерных системах , Мірошниченко І. В., Гагарін А. А., Баранюк А. В. (2016)
Поліщук М. М. - Адаптивный сборочный модуль промышленного робота, Пуховський Є. С. (2016)
Sergeiev D. S. - A model of relation object for the natural language knowledge (2016)
Стенин А. А. - Синтез оптимальной системы лучевого наведения снаряда, Мелкумян Е. Ю., Солдатова М. А. (2016)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції в художній прозі Фелікса Пальми (на матеріалі роману "Карта часу") (2015)
Зуєнко М. - Елементи класичної й англійської "Національної" міфології в "Космосі" Дж. Мільтона (2015)
Капустян І. - Жанрово-стильові новації у драмі Фрідріха Дюрренматта (2015)
Яблоков Е. - Женский образ в художественном мире Андрея Платонова в аспекте символизма (2015)
Жаданова Т. - Предтечи К. С. Льюиса в жанре фєнтези (2015)
Тимченко А. - Образ поета й мотив творчості у книзі Олександри Ковальової "Степові озера" (2015)
Осадча Ю. - Джерельний базис у трактаті "Сутність художньої прози" Цубоучі Шьойо (2015)
Конєва Т. - Модель світу й людини в оповіданнях "Усмішка" Р. Бредбері й "Запах думки" Р. Шеклі, Пономаренко І. (2015)
Палий Е. - Влияние Парнасской традиции на раннюю лирику В. Брюсова, Астахова С. (2015)
Абдуллаева И. - Символизм в творчестве Вильяма Куллена Брайанта (2015)
Таран З. - Стильові особливості "Артистичного письма" в романі Едмона Гонкура "Брати Земганно" (2015)
Українець Л. - До проблеми імпліцитної семантики фонетичних одиниць (2015)
Корнєва Л. - Гроші у фразеологізмах: номінації та репрезентовані цінності (2015)
Чикалова М. - Лексико-семантичні відповідності перекладу понятійного апарату у сфері туристичної діяльності (2015)
Зубко Т. - Предикати сприйняття як конституенти предикатної типології (2015)
Чемпоєш В. - Функціонально-семантична структура вставлених контрукцій у навчальному філологічному дискурсі (2015)
Слєпцов О. С. - Архітектура православного храму: від задуму до втілення (2013)
Айлікова Г. В. - Особливості та проблеми розроблення схем планування території регіонального рівня на прикладі схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області (2013)
Алейникова А. И. - Исследование коррозионных процессов трубопроводов водоснабжения (2013)
Антипенко Є. Ю. - Визначення шляхів оновлення теоретичної бази моделювання діяльності будівельних підприємств (2013)
Банах А. В. - Анализ напряжённо-деформированного состояния конструкций недостроенного сооружения класса ответсвенности СС2 (2013)
Банах В. А. - Теоретическое обоснование влияния предварительных деформаций на напряженно-деформированное состояние строительных конструкций и их учет при моделировании (2013)
Барабаш М. С. - Численное моделирование воздействия динамических нагрузок метрополитена на близстоящие здания, Овчарова В., Гензерский Ю. В. (2013)
Бірюк С. П. - Вплив розвитку промислово-виробничого комплексу на територіально-планувальну організацію міста (на прикладі м. Києва) (2013)
Бобраков А. А. - Пріоритетні напрямки вдосконалення логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудов будівель та споруд (2013)
Болюк С. В. - Увеличение пропускной способности главной магистрали города Запорожья, Горлачов О. Е. (2013)
Бондар О. А. - Системний аналіз економіко-математичних моделей вирішення економічних задач (2013)
Бондаренко М. І. - Енергозберігаючі режими деформування технічних текстильних матеріалів, Рябчиков М. Л. (2013)
Васильєва Г. Ю. - Моделювання потоків вантажних автомобілів на магістральній вулично-дорожній мережі міста, Ромашко О. В. (2013)
Весель П. - Архитектурное наследие Украины советского периода, критерии признания его объектов "памятниками" и шансы на государственную защиту. (2013)
Волох В. М. - Інноваційний менеджмент та проекти підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства м. Запоріжжя, Доненко В. І., Назаренко О. М. (2013)
Гембарський Л. В. - Технологія спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами (2013)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование технологий возведения смотровых шахт над действующими канализационными коллекторами, Олейник Д. Ю. (2013)
Демчина Б. Г. - Дослідження деформативності бетону та пінобетону у збірно-монолітних залізобетонних плитах перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Литвиняк О. Я. (2013)
Денисенко Н. О. - Проблеми визначення прямих та непрямих ефектів від реалізації дорожньо-будівельних проектів (2013)
Дикий О. В. - Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (2013)
Доненко В. І. - Особливості розробки програмних продуктів для потреб модернізації процесів організації будівництва (2013)
Доненко І. В. - Аналіз та шляхи вдосконалення традиційних організаційних структур будівельних організацій, Іщенко О. С., Іванченко А. В. (2013)
Доненко В. І. - Моделювання ефективного залучення приватних керуючих компаній у житлово-комунальне господарство міст України, Попов М. Є., Квіціані Т. М. (2013)
Дубова С. В. - Взаимодействие города и транспорта (2013)
Егоров Ю. П. - Решение проблем физического и морального износа промзданий г.Запорожья, Савин В. А. (2013)
Євтушенко В. А. - Дослідження чинників, що впливають на потребу будівельних фірм у засобах механізації (2013)
Єфіменко В. І. - Аналіз перепланування квартир розташованих в багатоповерхових панельних будинках в Кривому Розі, Дуда І. С. (2013)
Зауральська А. В. - Визначення транспортної доступності об’єктів спортивної інфраструктури на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2013)
Зражевская И. Ю. - Анализ методов усиления просадочных оснований (на примере Запорожского региона) (2013)
Исаев А. П. - Воздействие погрешностей положений на систему двух вертикальных стержнем (2013)
Іщук Л. П. - Особливості створення змішаних груп з використанням представників роду Salix L. (2013)
Катушков В. О. - Застосування прикладної фотограмметрії при відновленні Успенського собору Києво-Печерської лаври., Граужис О. О. (2013)
Кожемяка С. В. - Определение области рационального ремонта кровель промышленных зданий, Мазур В. А. (2013)
Кошевий О. П. - Будгенплан. курсове і дипломне проектування (навчальний посібник), Маляр В. А., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Кравченко С. А. - Свойства керамзитоперлитобетона на многокомпонентном вяжущем, Постернак А. А., Костюк А. И. (2013)
Кравчуновская Т. С. - Методические подходы к оценке объектов недвижимости при комплексной реконструкции и вторичной застройке жилых микрорайонов, Заяц Е. И., Епифанцева С. В. (2013)
Крупенченко А. В. - Технология усиления стальных подкрановых балок с учетом выявленных дефектов (2013)
Кузнєцов Д. О. - Моделювання багаторівневого інвертора напруги у складі автономного джерела живлення (2013)
Куцина І. А. - Будування гібридних фотоелектричних доріг в Україні (2013)
Лаврухіна К. О. - Сертифікація, як складова маркетингової системи (МС) (2013)
Лапенко О. І. - Впровадження трубобетонних конструкцій в практику сучасного будівництва (2013)
Лапенко О. І. - Проблема забезпечення сумісної роботи бетону і сталі в сталезалізобетонних конструкціях (2013)
Левківський Д. В. - Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини (2013)
Лінда С. М. - Внутрішні двори у стурктурі історичних міст:розвиток та сучасні проблеми, Рибчинський А. (2013)
Лучинский С. А. - Поточная организация совмещеного монтажа строительных конструкций и технологического оборудования (2013)
Мальцева Е. В. - Эффективная организация детского досуга в жилых группах, Поликарпова Л. В. (2013)
Мамедов А. М. - Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості для роздрібної торгівлі під час інвестиційного проектування (2013)
Матказіна Р. Р. - Поліпшення і очищення воздухообміну шляхом встановлення механічної вентиляційної системи, Лук’янова Т. В. (2013)
Медвідь О. В. - 299 (2013)
Менейлюк О. І. - Особливості ремонтно-відновлювальних робіт у стисненних умовах житлових будинків, що експлуатуються, Галушко В. О., Колодяжна І. В., Підойма А. С. (2013)
Назаренко О. М. - Термомодернізація як засіб енергетичної санації житлових будинків, Терех М. Д., Мальований І. В. (2013)
Осипов А. Ф. - Теоретические основы устойчивого функционирования технологических систем (2013)
Першаков В. М. - Ефективні типи залізобетонних рамних конструкцій (2013)
Пестрикова А. Г. - Методика исследования образно-символических качеств городской среды (2013)
Петруня О. М. - Екологiчна оцiнка впливу діяльності АЗК на оточуюче середовище міста (2013)
Погуца Т. О. - Світовий досвід транспортного сполучення аеропорту з містом (на прикладі МА "Аднан Мендерес" Ізмір, Туреччина) (2013)
Приймаченко О. В. - Вплив магістральних вулиць на екологічний стан міжмагістральних територій (2013)
Приймаченко О. В. - Роль моніторингу в системі захисту та освоєння міських територій з складними гідрогеологічними умовами, Кобзар О. В. (2013)
Пуховий І. І. - Використання тепла відхідних газів конденсаційного котла в комплексі з тепловим насосом, Барабаш П. О., Барабаш В. П. (2013)
Ревуцька Ю. О. - Сайдинг-сучасний оздоблювальний матеріал (2013)
Руденькая Е. В. - Опыт эксплуатации кирпичных дымовых труб при нестационарных температурных воздействиях с учетом различных видов топлива (2013)
Рутковська І. З. - Виготовлення та випробування тришарових плоских панелей перекриття розміром 2,0х2,0 м., Вознюк Л. (2013)
Секретная В. Н. - Оптимизация организационно-технологических решений устройства высокопрочных бетонных полов с помощью математического моделирования (2013)
Серомолот Г. В. - Изыскание дополнительных ресурсов для снижения скользкости автодорог и тротуаров, Болюк С. В. (2013)
Сілогаєва В. В. - Реновація промислових територій центральної частини міста Запоріжжя (2013)
Собуцький В. О. - Ще раз про визначення загального технічного стану міських будинків, Собуцький О. В., Бура В. С. (2013)
Соколенко О. В. - Особенности трансформации градообразующей базы промышленных городов Донбасса на примере Центрально – Луганской агломерации. (2013)
Солуха І. Б. - Моделювання екологічного впливу транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Євстіфєєв Д. В. (2013)
Таран В. В. - Аналіз конструктивно-технологічних рішень улаштування перекриттів в каркасних будівлях (2013)
Терещук О. І. - Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України, Нисторяк І. О. (2013)
Тімченко Р. О. - Прокладання інженерних мереж з використанням методу горизонтально-спрямованого буріння (ГСБ), Крішко Д. А., Порохненко К. О. (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Дослідження фіксаторів для монтажу збірних будівельних конструкцій, Лепська Л. А. (2013)
Трегубов К. Ю. - Системний підхід у дослідженні поліфункціональних музейних комплексів (2013)
Філіппова О. С. - Інтермодальна транспортна система як чинник ефективного функціонування міського пасажирського транспорту (2013)
Чередниченко П. П. - Проблемы эффективности работы и повышения качества улично-дорожной сети городов (2013)
Чуб А. А. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций за счет повышения гидрофобизирующих и морозостойких свойств поверхностного слоя, Доненко В. И. (2013)
Шаповал А. В. - К учету взаимного влияния фундаментов на грунтовом слое конечной толщины, Нестерова Е. В., Шокарев Е. А., Легенченко В. А. (2013)
Шкрабик И. В. - Горизонтально направленное бурение – преимущества и перспективы применения, Грицик М. Ю. (2013)
Шкрабик И. В. - Кадры в жилищно-коммунальном хозяйстве (2013)
Шульц Р. В. - Перспективы и проблемы использования GNSS-технологий в задачах геодезического мониторинга инженерных сооружений, Анненков А. А. (2013)
Щербина Л. В. - Реконструкция и редевелопмент морально устаревших жилых зданий, Валящук В. В. (2013)
Щербина Л. В. - Комплексная оценка эксплуатационной надёжности городских территорий (2013)
Югов А. М. - Основные принципы защиты существующих зданий и сооружений, при возведении подземных частей сооружений в стеснённых городских условиях, Новиков Н. С. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка стану зелених насаджень індустріальних районів (2013)
Титул, содержание (2015)
Егоров И. Ю. - "Инновационная Украина – 2020”: основные положения Национального доклада (2015)
Салихова Е. Б. - Ренессанс государственной интервенции в промышленное развитие: последние мировые тенденции и уроки для Украины (2015)
Быстряков И. К. - Проблемы пространственного развития Украины с позиций взглядов П. Аберкромби, Манцевич Ю. Н. (2015)
Амоша А. И. - Совершенствование системы управления инновациями как условие ускорения структурных реформ в Украине, Землянкин А. И., Пидоричева И. Ю. (2015)
Мельник А. Г. - Двухуровневая модель финансирования развития высоких технологий в Украине (2015)
Коваленко В. В. - Инфляционная составляющая в деятельности банков: влияние монетарных факторов, Шепель Е. В. (2015)
Куликов Ю. Н. - Минимальная заработная плата в методологии неформальной занятости, Ёлкина Е. В. (2015)
Лендел М. А. - Институциональные аспекты трансформаций аграрного сектора экономики Украины на пути к рынку (2015)
Осташ О. П. - Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс, Анофрієв В. Г., Андрейко І. М., Мурадян Л. А., Кулик В. В. (2012)
Марущак П. О. - Ударна в’язкість зразків, вирізаних з ролика машини безперервного литва заготовок з наплавленим шаром, Біщак Р. Т., Вухерер Т., Гладьо В. Б. (2012)
Nakonieczny A. - Contact fatigue strength of 41CrAlMo7 grade steel by nitriding and shot-peening treatment, Monka G. (2012)
Гвоздюк М. М. - Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків, Гембара О. В., Болейчук В. М. (2012)
Pietrzak R. - The influence of mechanical damaging on positrons lifetime in ultra-high-molecular polyethylene, Szatanik R., Olchawa R., Książek K. (2012)
Венгринюк Т. П. - Гальмування втомних тріщин нанесенням на газопроводи під тиском ремонтного покриву (2012)
Похмурський В. І. - Наночастинки срібла як модифікатори тертя у парах сталь–сталь, Довгуник В. М., Киця А. Р. (2012)
Арендар Л. А. - Особливості зношування цирконію у газових середовищах за різних температур, Василів Х. Б., Винар В. А., Рудковський Є. М. (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність. Ч. 2. Контактна міцність, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Стащук М. Г. - Врахування впливу середовищ в оцінюванні експлуатаційної здатності металевих виробів (2012)
Балицький О. І. - Кореляція між тиском, амплітудами потенціалу та струму електрохімічних осциляцій в умовах кавітації, Хмєль Я., Доробчинський Л. (2012)
Федірко В. М. - Корозійна поведінка титанового сплаву ВТ6с з окисненими нітридними шарами у 0,9% NaCl при 36°С, Погрелюк І. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2012)
Скальський В. Р. - Дислокаційні механізми мікротріщиноутворення (Огляд), Матвіїв Ю. Я., Сімакович О. Г. (2012)
Пастернак Я. М. - Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями. ІІ. Аналіз концентрації та інтенсивності напружень, Сулим Г. Т. (2012)
Чумак К. А. - Періодична контактна задача термопружності для тіл з шорсткими поверхнями на локальних ділянках, Мартиняк Р. М. (2012)
Силованюк В. П. - Умови стрибка напружень і переміщень на тонкому в’язкопружному включенні, Ревенко А. В. (2012)
Кравець В. С. - Кручення пружного простору з осесиметричною вузькою порожниною, Васюта Р. В. (2012)
Стадник М. М. - Еліпсоїдальне пружне включення у тілі за дії сталого теплового потоку на його поверхні (2012)
Максименко О. П. - Визначення модуля пружності матеріалів методом цифрової кореляції зображень, Франкевич Л. Ф., Сахарук О. М. (2012)
Мольков Ю. В. - Застосування методу цифрової кореляції зображень до побудови діаграм деформування (2012)
Вацлав-Антоні Каспшак (до 80-річчя від дня народження) (2012)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2012 (2012)
Authors’ index (2012)
Василів Б. Д. - Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік SсCeSZ–NiO та YSZ–NiO, Подгурська В. Я., Осташ О. П., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2013)
Федірко В. М. - Кінетика термодифузійного насичення азотом титанового сплаву ВТ22 за температур 800…950С, Погрелюк І. М., Кравчишин Т. М. (2013)
Березовець В. В. - Особливості сорбції-десорбції водню потрійними сплавами Mg–M–Ni (M = Al, Mn, Ti), Денис Р. В., Завалій І. Ю., Поль-Бонкур В., Печарський В. (2013)
El Abdi R. - Cetyltrimethylammonium chloride influence on silica optical fiber strength, Rujinski A. D., Boumbimba R. M., Poulain M. (2013)
Харченко Є. В. - Вплив локальних пластичних деформацій на фізико-механічні властивості матеріалу і напружений стан трубопроводу, Кичма А. О., Савула Р. С., Чумало Г. В. (2013)
Андрейків О. Є. - Вплив ґрунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів, Гембара О. В. (2013)
Гохман О. Р. - Розподіл мікропошкоджень листів низьковуглецевої сталі St1.03 12 під час розтягу з різними швидкостями, Волчок Н. А., Фассманн Д. (2013)
Мощенoк В. И. - Апробация методов определения твердости материалов (2013)
Kotur B. - Metal site doping in the narrow-gap semiconductor FeGa3, Babizhetskyy V., Bauer E., Kneidinger F., Danner A., Leber L., Michor H. (2013)
Онищенко Д. В. - Механохимическое получение многостенных углеродных нанотрубок из сфагнового мха (2013)
Toribio J. - Hydrogen embrittlement of cold drawn prestressing steels: the role of the die inlet angle, Lorenzo M., Vergara D., Kharin V. (2013)
Балицький О. І. - Діагностичний параметр зношування системи поршень–втулка–циліндр, Абрамек К. Ф. (2013)
Скальський В. Р. - Залишковий ресурс пружного елемента ресори за впливу воднево-механічного чинника, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Дубицький О. С. (2013)
Мусій Р. С. - Напружений стан порожнистої електропровідної кулі за електромагнетної дії в режимі згасної синусоїди (2013)
Derpenski L. - Numerical analysis of strain and stress state in cylindrical notched tensile specimens, Seweryn A. (2013)
Игнатович С. Р. - Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета, Каран Е. В., Краснопольский В. С. (2013)
Панченко О. В. - Методика оцінювання напружено-деформованого стану у підсилених залізобетонних конструкціях (2013)
Вороняк Т. І. - Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії, Іваницький Я. Л., Муравський Л. І., Семенець О. І. (2013)
Татарченко Г. О. - Температурная зависимость кинетики восстановления озона на поверхности платины (2013)
Панасюк В. В. - Концентрація напружень біля гострих та закруглених кутових вирізів, Саврук М. П., Казберук А. (2013)
Rozumek D. - Review of formulas to describe the fatigue crack growth rate (2013)
Стасюк Б. М. - Вплив газонаповненої порожнини складної форми на напруження в околі сусідньої тріщини (2013)
Довбня К. М. - Дві колінеарні тріщини з контактуючими берегами в ортотропній оболонці довільної кривини за умов згину, Шевцова Н. А. (2013)
Іваницький Я. Л. - Методика побудови кінетичних діаграм втомного руйнування сталей за поперечного зсуву з врахуванням тертя берегів тріщини, Ленковський Т. М., Бойко В. М., Штаюра С. Т. (2013)
Стадник М. М. - Пружне еліпсоїдальне включення у тілі за дії сталої температури на поверхні їх з’єднання (2013)
Гембара Н. О. - Вплив протикорозійного багатошарового покриву на термопружність круглих пластин (2013)
Матичак Я. С. - Одно- та двокомпонентне дифузійне насичення титану елементами втілення, Федірко В. М., Погрелюк І. М., Ткачук О. В. (2013)
Пошивалов В. П. - Підвищення довговічності сплаву АМг6М енергетичною обробкою в умовах повзучості, Борщевська Д. Г., Рябчій В. Д., Телегіна І. І. (2013)
Никифорчин Г. М. - Структура і властивості тривало експлуатованих сталей гіперболоїдних сіткових веж Шухова, Кутний А. О., Студент О. З., Кречковська Г. В., Звірко О. І., Курнат І. М. (2013)
Марущак П. О. - Комп’ютерний аналіз морфології впорядкованого рельєфу поверхні сталі 15Х13МФ після імпульсного оброблення лазером, Коноваленко І. В., Мочарський В. С., Сорочак А. П., Рабик Б. І. (2013)
Подгурська В. Я. - Структурні перетворення в NiO-вмісному аноді керамічних паливних комірок під час його відновлення та окиснення, Василів Б. Д., Осташ О. П., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2013)
Тор-Святек A. - Розподіл і характеристика геометрії пор та міцність екструдату, отриманого під час двошнекової екструзії, Суберляк О., Красінський В., Дулєбова Л. (2013)
Попович П. В. - Корозійна і електрохімічна поведінка сталей 20 та Ст.3 у середовищах сульфату амонію і нітрофоски, Слободян З. В. (2013)
Ледовських В. М. - Синергічні екстремуми сумішей інгібіторів корозії металів у водно-сольових розчинах, Левченко С. В., Тулаінов С. М. (2013)
Малишев В. В. - Корозійна і електрохімічна поведінка алюмінію та високотемпературний синтез дибориду алюмінію в галогенідно-оксидних розплавах, Габ А. І., Астрелін І. М. (2013)
Назарчук З. Т. - Методика встановлення типів макроруйнування конструкційних матеріалів за параметрами вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії, Скальський В. Р., Станкевич О. М. (2013)
Войтко М. В. - Визначення резонансних частот під час зондування пружною SH-хвилею імпедансного дефекту на межі жорсткого з’єднання пластини і півпростору (2013)
Тетерко А. Я. - Підвищення точності вихрострумового контролю електропровідності матеріалу та товщини діелектричного покриву оболонок, Учанін В. М., Гутник В. І. (2013)
Никифорчин Г. М. - 140 років Науковому товариству імені Шевченка: внесок О. М. Романіва у розвиток української науки (2013)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2013 (2013)
Авторський покажчик (2013)
Гудзинський О. Д. - Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект, Сіренко Н. М. (2012)
Червен І. І. - Формування експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу, Доні К. М., Матолич А. О. (2012)
Котикова О. І. - Фінансування системи освіти в Україні: стан та тенденції (2012)
Білоусов О. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі херсонщини (2012)
Дубініна М. В. - Земельні відносини в аграрному секторі як об’єкт інституціонального управління (2012)
Крилова І. Г. - Трудова міграція населення України (2012)
Каращук Л. М. - Організаційна культура як фактор розвитку інновацій у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Порудєєва Т. В. - Організаційно-економічне обгрунтування елементів сівозмін для фермерських господарств (2012)
Белевят О. А. - Земельний потенціал сільських територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку (2012)
Єргін С. М. - Прогнозування рівноважного рівня виробництва та збуту будівельно-мінеральної сировини в криму (2012)
Ботвіна Н. О. - Дослідження фінансового контролю за функціонуванням фінансової системи і механізму фінансової політики (2012)
Карцева В. В. - Використання інструментів стратегічного фінансового контролінгу для оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації (2012)
Гаврилюк В. Т. - Передумови зміни технологічного устрою в умовах трансформації світової економічної системи (2012)
Ткачук В. А. - Управління політикою розвитку сільських територій (2012)
Скіб’як А. Ю. - Державне регулювання структурних перетворень в аграрному виробництві (2012)
Біліченко О. С. - Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності (2012)
Шевченко Т. В. - До ретроспективи, сучасного стану і проблем розвитку виробництва продовольчої продукції в Україні (2012)
Тарасов А. О. - Удосконалення організаційної структури сільськогосподарських підприємств з позицій управління ризиками (2012)
Бобровська Н. В. - Природно-ресурсні особливості формування зрівноваженого розвитку аграрного сектору (2012)
Савченко Т. В. - Фактори впливу на конкуренто-спроможність регіональних хлібопекарських підприємств (2012)
Бурляй С. П. - Теоретичний аспект формування системи управління інноваційними змінами в соціально-економічних системах (2012)
Антипова Л. К. - Використання гідротермічних ресурсів різними сортами люцерни на півдні України (2012)
Базалій В. В. - Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням нейротехнологій, Домарацький Є. О., Артюшенко В. В., Пічура В. І. (2012)
Ушкаренко В. О. - Оптимізація режимів зрошення рису за допомогою використанням показників сумарного випаровування в умовах АР Крим, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2012)
Мельник О. В. - Зміна фізичних показників яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2012)
Осокіна Н. М. - Вплив умов і строків зберігання плодів яблуні на вміст компонентів хімічного складу та вихід яблучного соку, Новак Л. Л. (2012)
Солодкий В. Д. - Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів Карпатського регіону, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2012)
Нікончук Н. В. - Урожайність технічних сортів винограду залежно від регулятору росту в умовах південного степу України, Дробітько А. В. (2012)
Гапріндашвілі Н. А. - Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів (2012)
Сухар С. В. - Продуктивність нагідок лікарських в лісостепу західному України (2012)
Шебанін В. С. - Методики розрахунку оболонкових конструкцiй (мембран) силосiв, Шебаніна Л. П., Богза В. Г. (2012)
Плахтырь О. О. - Повышение предельной мощности и структурная оптимизация статических индукционных устройств с пространственными магнитопроводами, Кошкин Д. Л. (2012)
Руденко О. Г. - Дослідження деформованого стану лопаток методом лазерної спекл-фотографії, Золотий Ю. Г., Жук І. Ю., Довгань Д. В. (2012)
Шкатов О. С. - Кавітація в сучасних технологічних процесах тваринництва, Гур’єва Т. Б. (2012)
Шарейко Д. Ю. - Вплив закону регулювання на дiапазон керування, Гріднєв I. Ю. (2012)
Сиротюк А. М. - Методи оцінювання руйнування та міцності трубопровідних сталей та конструкцій за дії робочих середовищ. Ч. ІІ. Вплив водневовмісних середовищ, Дмитрах І. М. (2014)
Іваницький Я. Л. - Визначення локальної деформації біля концентраторів напружень методом цифрової кореляції зображень, Мольков Ю. В., Кунь П. С., Ленковський Т. М., Войтович М. (2014)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідних циліндрів за електромагнетної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом (2014)
Андрейків О. Є. - Вплив водню на зародження повзучо-втомних тріщин у пластинах біля концентраторів напружень, Долінська І. Я., Добровольська Л. Н., Яворська Н. В. (2014)
Дудик М. В. - Модель "тризубець" пластичної зони в кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу поділу матеріалів, Діхтяренко Ю. В. (2014)
Кривень В. А. - Розвиток пластичних смуг під час зсувного деформування тіла з вузькою прямокутною щілиною, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2014)
Антоненко Н. М. - Просторова деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2014)
Гачкевич О. Р. - Співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові чинники дії електромагнетного поля для магнетних середовищ, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Тарлаковський Д. В. (2014)
Kurek M. - Variation of selected cyclic properties depending on temperature of the test, Lagoda T., Walat K. (2014)
Мельник І. В. - Аналіз жорсткостей залізобетонних плоских монолітних перекриттів з трубчастими вставками (2014)
Осташ О. П. - Вплив температури відновлювально-окиснювального циклування на структуру й фізико-механічні властивості кераміки YSZ–NiO, Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2014)
Кречковська Г. В. - Опір крихкому руйнуванню металу сіткової гіперболоїдної вежі Шухова, Студент О. З., Кутний А. І., Никифорчин Г. М., Сидор П. Я. (2014)
Скачков В. А. - Физико-химические основы уплотнения пористой структуры пироуглеродом из газовой фазы, Бережная О. Р. (2014)
Булик І. І. - Залежність фазового складу сплаву Nd16Fe73,9Zr2,1B8 від умов помелу у водні, Тростянчин А. М., Бурховецький В. В., Борух І. В., Дурягіна З. А., Лемішка І. А. (2014)
Білоус В. А. - Залежність радіаційно-захисної ефективності багатошарових композитів Al–Pb від їх будови, Борисенко В. М., Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Неклюдов І. М., Рибка О. В. (2014)
Балицький О. І. - Особливості руйнування наводнених високоазотних марганцевих сталей в умовах тертя кочення, Колесніков В. О., Еліаш Я., Гаврилюк М. Р. (2014)
Усов В. В. - Фрактальна розмірність меж зерен і механічні властивості металу кисневих балонів, Рабкіна М. Д., Шкатуляк Н. М., Чернева Т. С. (2014)
Барна Р. А. - Вплив робочих середовищ на циклічну тріщиностійкість сталей для елементів сільськогосподарських машин, Попович П. В., Вовк Р. І. (2014)
Дмитрах І. М. - Досягнення сучасної механіки руйнування матеріалів та перспективи її подальшого розвитку, Студент О. З. (2014)
Правила для авторів (2014)
Дзюбановський І. Я. - Фармакоекономічна оцінка альтернативних методів лікування виразкової хвороби шлунка, Війтович Л. Є., Тригубчак О. В. (2015)
Лисенко В. М. - Електромагнітні і теплові процеси в перетворювачах при зварюванні очеревини в експерименті, Крестянов М. Ю., Балацький Р. О., Потапов О. А., Дзюба Є. Д., Перекрест В. В., Кункін Д. Д. (2015)
Цимбалюк В. І. - Диференційний потенціал автологічних стовбурових мезенхімальних клітин за умов інтактного мозку, Торяник І. І., Колесник В. В. (2015)
Близнюк Р. В. - Вплив політравми на динаміку показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканини кіркового шару нирки у тварин із хронічним гепатитом у ранній період травматичної хвороби, Гудима А. А., Цицюра Р. І. (2015)
Левчук Р. Д. - Роль порушення всмоктувальної функції тонкої кишки в патогенезі раннього періоду скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм (2015)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку раннього і пізнього апоптозу лімфоцитів тканини серця (2015)
Андрусенко О. М. - Хірургічне лікування гострокровоточивого раку правої половини ободової кишки (2015)
Семенюк Ю. С. - Досвід лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу, Потійко О. В., Сидорук І. В., Ординський Ю. М., Федорук В. А., Мініч В. Г., Лепеха В. Б., Андрушків Н. М. (2015)
Костів С. Я. - Діагностично-лікувальний алгоритм при післяопераційних тромбозах системи нижньої порожнистої вени, Венгер І. К., Костів О. І. (2015)
Матвійчук Б. О. - Профілактика ускладнень етапних операційних втручань у хворих з поєднаною абдомінальною травмою, Федчишин Н. Р., Ретвінський І. А. (2015)
Chepil I. V. - Advantages of using conduction anaesthesia during the lower extremities surgeries, Chepil M. H., Ryzhkovskyi A. V., Tryhub R. I. (2015)
Пилипчук В. І. - Вибір методу операційного лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією (2015)
Герасимчук П. О. - Порівняльна характеристика перебігу гострих та хронічних ран у хворих на синдром діабетичної стопи на тлі вакуум-терапії, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2015)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез діафізарних переломів кісток гомілки (2015)
Муравйов Т. В. - Десятирічний досвід лікування хворих на гострий медіастиніт, Артюх В. В., Дрозд А. В. (2015)
Чуклін С. М. - Тромбоз вен портальної системи у хворих на гострий панкреатит, Підгірний Б. Я. (2015)
Шапринський В. О. - Сучасні підходи до лікування гнійних ран. Невирішені проблеми, Скальський С. С., Паламарчук С. В., Шапринський Є. В. (2015)
Кушта Ю. Ф. - Випадок операції герніопластики, ускладненої некротизуючим фасціїтом, Лисюк Ю. С. (2015)
Бартош Г. К. - Випадок рідкісного ускладнення гнійного інфільтративного ларингіту, Муравйов Т. В., Артюх В. В. (2015)
Креньов К. Ю. - Інтенсивна терапія тяжких пневмоній у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з використанням сучасних стратегій респіраторної терапії, Небелюк Н. М. (2015)
Каштальян М. А. - Cпособи обробки кукси міхурової протоки й артерії під час лапароскопічної холецистектомії у хворих на гепатити та цирози печінки, Колотвін А. О., Павлішин В. В., Кваснєвський О. А. (2015)
Похмурський В. І. - Поліпшення захисних властивостей алкідних покривів нанорозмірним фосфатним пігментом, Білий Л. М., Зінь Я. І., Киця А. Р. (2014)
Kwiatkowski L. - Selection of processing parameters for conversion coatings on high-strength aluminium alloys by cyclic voltammetry, Grobelny M., Konarski P. (2014)
Сахненко М. Д. - Фізико-механічні властивості гальванічних композицій Cu–Al2O3, Овчаренко О. О., Ведь М. В., Лябук С. І. (2014)
Бойчишин Л. М. - Корозійно-електрохімічні властивості аморфних сплавів Fe–Nb–B, легованих диспрозієм або тербієм, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2014)
Яськів О. І. - Вплив кисеньвмісних свинцевих розплавів на довготри¬валу міцність сталі AISI 409L за підвищених температур, Федірко В. М., Кухар І. С. (2014)
Hredil М. І. - Corrosion resistance of prestressing steel wires, Toribio J. (2014)
Волошин В. А. - Вплив складу нейтрального ґрунтового середовища на корозійне розтріскування трубної сталі, Звірко О. І., Сидор П. Я. (2014)
Зінь І. М. - Репасивація алюмінію за присутності у корозивному середовищі фосфатного та нітратного інгібіторів, Хлопик О. П. (2014)
Ленковський Т. М. - Вплив тертя берегів тріщини на циклічну тріщиностійкість сталі 65Г за поперечного зсуву (2014)
Слободян З. В. - Композиції на основі екстрактів з кори та стружки дуба – інгібітори корозії середньовуглецевих сталей у воді, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. (2014)
Никифорчин Г. М. - Воднева проникність поверхневих нанокристалічних структур вуглецевої сталі, Лунарська Е., Кирилів В. І., Максимів О. В. (2014)
Русин Б. П. - Моделювання розвитку корозійних пітингів з використанням коміркових автоматів, Торська Р. В., Похмурський А. Ю. (2014)
Букет О. І. - Вплив корозії на приведений опір амперометричного сенсора, Лінючева О. В., Блуденко А. В., Нагорний О. В. (2014)
Винар В. А. - Корозійна поведінка сплаву ВН20, легованого графітом, карбідами хрому і ванадію (2014)
Воробйова В. І. - Механізм формування на сталі захисної плівки леткими сполуками шроту ріпаку, Чигиринець О. Е., Василькевич О. І. (2014)
Балицький О. І. - Опір кавітаційно-ерозійному та втомному руйнуванню листових суднобудівних сталей, Хмєль Я. (2014)
Голякевич А. А. - Вплив фазового складу наплавлених шарів штоків гідроциліндрів на їх локальну корозію, Орлов Л. М., Похмурська Г. В., Cтудент М. М., Червінська Н. Р., Хилько O. В. (2014)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання впливу водню на механічні характеристики сталі 40Х, Гембара О. В., Штаюра С. Т., Кунь П. С., Костів Р. Б. (2014)
Онишко Л. Й. - Динамічні коефіцієнти концентрації напружень у площині з коловим отвором за дії ударних неосесиметричних навантажень, Сенюк М. М., Онишко О. Є. (2014)
Мицик Б. Г. - Знаки пружнооптичних коефіцієнтів у низькосиметричних матеріалах, Дем’янишин Н. М., Кость Я. П. (2014)
Никифорчин Г. М. - Двадцята Європейська конференція з руйнування (ECF-20) (2014)
Правила для авторів (2014)
Червен І. І. - Чи потрібні аграрній сфері АПК України відповідні ринки основних виробничих ресурсів?, Кареба М. І. (2012)
Іванишин В. В. - Роль техніко-технологічного забезпечення в ефективному аграрному виробництві (2012)
Гончаренко І. В. - Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на розвиток економіки миколаївської області (2012)
Вишневська О. М. - Еколоічні аспекти у забезпеченні зрівноваженого розвитку аграрного сектору, Бобровська Н. В. (2012)
Євчук Л. А. - Сучасні тенденції розвитку та підвищення ефективності зерновиробництва (2012)
Кузьменко О. Б. - Оцінка ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2012)
Іваненко Т. Я. - Відродження і ефективне функціонування молочного скотарства на інноваційній основі (2012)
Кушнірук В. С. - Інновації у садівництві Миколаївської області (2012)
Порудєєва Т. В. - Інноваційні рішення проектів організації сівозмін, Шкумат В. П. (2012)
Лункіна Т. І. - Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах (2012)
Скіб’як А. Ю. - Функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві (2012)
Цуркан Н. В. - Економічна ефективність виробництва продукції багаторічних трав (2012)
Мажар М. А. - Управління логістичними витратами підприємства (2012)
Марченко К. С. - Екологічна компонента класифікації господарських рішень (2012)
Літвак О. А. - Напрями удосконалення економічних методів стимулювання природоохоронної діяльності (2012)
Мартиненко Я. О. - Застосування стохастичного програмування при оптимізації галузевої структури та розміру аграрних підприємств (2012)
Чорний С. Г. - Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно-каштанових ґрунтів, Абрамов Д. А. (2012)
Гвздяк Р. І. - Морфологічні та біохімічні властивості фітопатогенних бактерій – збудників бактеріозів дуба звичайного, Гойчук А. Ф., Рзенфельд В. В. (2012)
Панфілова А. В. - Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від інокуляції насіння ячменю ярого біопрепаратами, Гамаюнова В. В. (2012)
Рожков А. О. - Урожайність рослин тритікале ярого залежно від варіантів способу сівби та позакореневих підживлень, Пузік В. К. (2012)
Гриб В. М. - Особливості росту та розвитку штучних соснових насаджень залежно від агротехніки їх створення (2012)
Шфериств Є. П. - Нові декоративні форми персика селекції Нікітського ботанічного саду – національного наукового центру, Запорожченко Є. І. (2012)
Хотиненко О. М. - Ґрунтові аспекти біоенергетичної ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах південного степу України (2012)
Барвінський А. В. - Зміна фізичних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом систематичного застосування добрив та вапна (2012)
Панкєєв С. В. - Зимостійкість сортів пшениці озимої на півдні України (2012)
Каратєєва О. І. - Сталість лактаційних кривих корів різних типів формування організму (2012)
Свістула М. М. - Вплив різної концентрації йоду у раціонах на показники продуктивності вівцематок та ріст ягнят у період підсису (2012)
Шарейко Д. Ю. - Використання комплектних електроприводів в сільськогосподарських комбайнах, Білюк І . С., Фоменко А. М. (2012)
Огієнко М. М. - Проведення експериментальних досліджень машин для відділення насіння овоче-баштанних культур (2012)
Голик О. П. - Апаратна реалізація автоматизованої системи автономного енергопостачання, Жесан Р. В., Волков І. В., Березюк І. А. (2012)
Василів Б. Д. - Оптимізація фізико-механічних властивостей матеріалу анодів паливних комірок, Подгурська В. Я., Бродніковський Є. М. (2015)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання кінетики руйнування елементів експлуатованого газопроводу, Грабовський Р. С., Федорович І. Я., Барна Р. А. (2015)
Булик І. І. - Вплив легування цирконієм на структурно-фазовий стан сплавів на основі Nd2Fe14B, Бурховецький В. В., Борух І. В. (2015)
Орыняк И. В. - Метод определения критической температуры хрупкости с учетом разброса экспериментальных данных по ударной вязкости, Заразовский М. Н., Богдан А. В. (2015)
Баглюк Г. А. - Особливості формування зносотривких покривів з карбіду титану методом електрофоретичного осадження, Апінінська Л. М., Вергелес Н. М., Уськова Н. О., Бездорожев О. В. (2015)
Букетов А. В. - Дослідження впливу мікродисперсних наповнювачів на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів, Скирденко В. О. (2015)
Павленко Д. В. - Влияние деформирования методом винтовой экструзии на структуру и свойства сплава ВТ1-0 в разных состояниях, Овчинников О. В. (2015)
Кущевська Н. Ф. - Створення нанокомпозитів феромагнетиків. І. Хімічний синтез солей металів Fe–Co–Ni, Шахнін Д. Б., Малишев В. В. (2015)
Agrawal N. K. - Surface modification of polymer nanocomposites by glow discharge plasma treatment, Agarwal R., Gautam A. K., Vijay Y. K., Swami K. C. (2015)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель поширення тріщин у біметалевих матеріалах за високих концентрацій та температур водню, Добровольська Л. Н., Яворська Н. В. (2015)
Стащук М. Г. - Розрахунок потенціальної енергії та геометричних розмірів дислокаційної тріщини, Дорош М. І. (2015)
Мирсалимов В. М. - Решение задачи о частичном контактировании берегов щели переменной ширины под действием температурного поля, Мустафаев А. Б. (2015)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання довговічності елементів енергетичного обладнання з урахуванням впливу експлуатаційного середовища, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2015)
Похмурська Г. В. - Електрохімічні властивості ПЕО-покривів на магнієвому сплаві AZ31, виготовленому за різними технологіями, Клапків М. Д., Посувайло В. М., Студент М. М., Мюкліх С., Оздемір I. (2015)
Скачков В. A. - Особенности распространения трещин в условиях статического и малоциклового нагружений, Бережная О. Р. (2015)
Пустовой В. М. - Вплив тривалого циклічного деформування на електрохімічну поведінку сталей морських портальних кранів, Рещенко І. О., Звірко О. І. (2015)
Хабурський Я. М. - Протикорозійні властивості екстрактів рослинної сировини в розчині соляної кислоти (2015)
Скальський В. Р. - Розташування джерел акустичної емісії на тонкостінних об’єктах сферичної форми, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г. (2015)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2015)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2015)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2015)
Лук’яненко О. Г. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів" (2015)
Gabetta G. - Environmentally assisted cracking and hydrogen embrittlement (2015)
Правила для авторів (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до чинників штучного зношування (2015)
Гавриш А. П. - Контроль наклепу деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композиційних матеріалів за умов надтонкого оздоблювально-абразивного оброблення, Роїк Т. А., Зоренко О. В., Віцюк Ю. Ю., Хлус О. С. (2015)
Токарь О. В. - Оценка восприятия печатных шрифтов (2015)
Сарапулова О. О. - Комплексна модель впливу технологічних параметрів друкування покриттів з нанофотонними елементами на їхні фотолюмінесцентні характеристики, Шерстюк В. П. (2015)
Лотоцька О. І. - Вплив характеристик цифрових друкарських машин і паперу на якість відбитків, Несхозієвський А. В., Несхозієвська Т. М. (2015)
Havenko S. - Investigation of the fixing mechanism of aroma varnish coating in web offset printing, Petryk P., Rybka R., Labetska M. I. (2015)
Гавенко С. Ф. - Рекламні папки: аналіз конструкцій, технологій виготовлення та оздоблення, Рибка Р. В., Рибка Р. П. (2015)
Гавриш А. П. - Вплив фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високолегованих композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Формування структури та антифрикційних властивостей композиційних підшипників ковзання для високошвидкісних вузлів тертя (2015)
Стоцько Р. З. - Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької Церкви (2015)
Сторожук В. М. - Необхідність покращення підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств, Мельников О. В., Гвоздик В. М. (2015)
Старченко О. П. - Ретроспективный анализ диссертационных работ по полиграфии и патентной активности в области КБС, Марченко И. В. (2015)
Кузнецов М. П. - Імовірносні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, Ужейко С. О. (2016)
Рохман Б. Б. - Моделирование тепломассообмена и химического реагирования газодисперсного потока пылевидных частиц угля в высокотемпературном газификаторе, Выфатнюк В. Г., Выфатнюк Д. В., Квасневский А. С. (2016)
Пундев В. О. - Можливості використання зони відчуження ЧАЕС для розвитку фотоенергетики та геліоенергетики в Україні, Шевчук В. І. (2016)
Зайцев Р. В. - Високоефективна система відбору потужності для фотоелектричної станції, Сокол Е. І., Хрипунов Г. С., Кириченко М. В., Прокопенко Д. С. (2016)
Ушкаленко О. В. - Визначення оптимального кута нахилу фотоелектричних панелей з урахуванням анізотропної сонячної радіації (2016)
Кудря С. О. - Оцінка вітрового енергетичного потенціалу зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, Тучинський Б. Г., Іванченко І. В., Петренко К. В. (2016)
Васько П. Ф. - Потенціал використання гідроенергетичних ресурсів основних малих річок України, Мороз А. В. (2016)
Барило А. А. - Песпективи використання геотермальних технологій на території Чорнобильської зони для виробництва електроенергії (2016)
Клюс В. П. - Термічна утилізація радіактивного забрудненої деревини Чорнобильської зони для виробництва електроенергії, Новицька С. Г. (2016)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива.Частина 2. Швидкість термолізу сухих та вологих деревних і солом'яних гранул (2016)
Матвеев Ю. Б. - Исследование потенциала образования биогаза при сбраживании пищевых отходов, Куцый Д. В. (2016)
Голуб Н. Б. - Анаеробна коферментація пташиного посліду з целюлозовмісними відходами, Козловець О. А. (2016)
Паровий турбогенератор на базі СРТ потужністю 450 кВт (2016)
Розпочинається передплата на 2017 рік (2016)
Вимоги до публікації в журналі "Відновлювана енергетика" (2016)
Інформація про міжнародні спеціалізовані виставки (2016)
Титул, зміст (2016)
Базика Д. А. - Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, Ільєнко І. М. (2016)
Вайсерман О. М. - Ризик виникнення раку при малих дозах радіаційного опромінення, Войтенко В. П., Писарук А. В., Кошель Н. М., Мєхова Л. В. (2016)
Божок Ю. М. - Дослідження фенотипічної гетерогенності популяції тиреоцитів папілярних карцином у матеріалі тонкоголкових пункційних біопсій, Зелінська Г. В., Ніконенко О. Г. (2016)
Бузунов В. О. - Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів, Краснікова Л. І., Войчулене Ю. С., Хабарова Т. П., Терещенко С. О., Домашевська Т. Є. (2016)
Логановський К. М. - Цереброваскулярні захворювання та інші ураження головного мозку у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, Чумак С. А., Бомко М. О., Антипчук К. Ю., Логановська Т. К., Колосинська О. О., Перчук І. В., Чупровська Н. Ю., Зданевич Н. А., Гресько М. В., Куц К. В., Крейніс Г. Ю. (2016)
Настіна О. М. - Особливості розвитку хвороб системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, Сидоренко Г. В., Курсіна Н. В., Базика О. Д., Макаревич О. М., Круглова В. О., Садова С. В., Ковальов О. С., Білий Д. О. (2016)
Bazyka D. A. - Leukemia in Сhornobyl clean-up workers in Ukraine. Epidemiology updates, Diagil I. S., Gudzenko N. A., Chumak V. V., Bakhanova O. V., Trotsiuk N. K., Babkina N. G., Romanenko A. Ye. (2016)
Сушко В. О. - Результати тридцятирічного дослідження стану бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків Чорнобильсткої катастрофи, Швайко Л. І., Базика К. Д., Ряжська А. С., Стаднійчук О. М., Апостолова О. В. (2016)
Білий Д. О. - Стан здоров’я осіб, які перенесли гостру променеву хворобу внаслідок Чорнобильської аварії, Сушко В. О., Клименко С. В., Дубровіна Г. В., Базика Д. А. (2016)
Ліхтарьов І. А. - Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України та реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (досвід, результати та перспективи), Ковган Л. М., Іванова О. М., Масюк С. В., Чепурний М. І., Бойко З. Н., Герасименко В. Б., Терещенко С. О., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Кравченко І. Г., Губіна І. Г. (2016)
Кравченко В. І. - Йодний дефіцит як причина високої розповсюдженості тиреоїдної патології серед населення регіонів, що постраждали після аварії на ЧАЕС (2016)
Присяжнюк A. Є. - Епідеміологія раку після Чорнобильської аварії, Базика Д. А., Романенко А. Ю., Гудзенко Н. А., Фузік М. М., Троцюк Н. К., Федоренко З. П., Рижов А. Ю., Хухрянська О. М., Сумкіна О. В., Берестяна Ж. М. (2016)
Тимченко О. І. - Частота та ймовірність деяких репродуктивних розладів у жінок, які мешкають у населених пунктах, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, Линчак О. В., Педан Л. Р.Поканевич Т. М., Процюк О. В., Качко Г. О., Омельченко Е. М., Полька О. О. (2016)
Матящук С. И. - Узлы щитовидной железы: современная диагностика и клиническое ведение (2016)
Болгов М. Ю. - Оптимізація технології виконання операції на щитоподібній залозі, Таращенко Ю. М., Гуда Б. Б., Янчій І. Р. (2016)
Шідловський В. О. - Рак щитоподібної залози у післячорнобильський період у Тернопільській області, Шкробот Л. В., Шідловський О. В., Дейкало І. М., Привроцький В. М. (2016)
ІІ Всеукраїнський з’їзд дитячих кардіологів з міжнародною участю (Київ, 21-22 квітня 2016 р.) (2016)
ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України (Київ, 26-28 травня 2016 р.) (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України М. І. Лісяному — 70 років (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України В. Ф. Саєнку — 75 років (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України Н. М. Гулій — 80 років (2016)
Леонід Георгійович Розенфельд (2016)
Сергій Андрійович Ромоданов (2016)
Рохман Б. Б. - Теоретическое исследование процесса газификации мелкодисперсной пыли бурого угля Мокрокалыгорского месторождения в вертикальном поточном газификаторе под давлением 4,2 МПа, Выфатнюк В. Г., Выфатнюк Д. В., Квасневский А. С. (2016)
Смирнов В. С. - Теоретические основы организации структурно-инвариантных переобразовательных систем автономных обьектов для возобновляемой энергетики, Беленок Н. В., Иваниченко Е. В. (2016)
Будько В. І. - Аналіз доцільності впровадження зарядних станцій електромобілів на основі відновлюваних джерел енергії в Україні (2016)
Резцов В. Ф. - Умови приведення до канонічної форми системи рівнянь електродинамічного наближення в процесах взаємодії сонячного випромінювання з середовищами, Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2016)
Шевчук В. І. - Перспективи використання сонячних елементів для комбінованих фотоелектричних модулів (2016)
Матеєнко Ю. П. - Підходи до дослідження надійності роботи вітроелектростанції, Годун Д. О. (2016)
Васько П. Ф. - Вищі гармонійні складові напруги та струму асинхронного генератора з короткозамкненою обмоткою ротора у складі малих вітро- та гідроелектричних установок, Головко В. М., Вербовой А. П. (2016)
Лебедь І. К. - Експериментальна установка з дослідження гідродинаміки руху двофазного середовища (2016)
Куделя П. П. - Оцінка ефективності опалювальних теплових насосів з використанням методу циклів, Соломаха А. С., Очеретянко М. Д. (2016)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива.Частина 3. Швидкість вигорання коксозольного залишку деревних і солом’яних гранул (2016)
Дідківська Г. Г. - До проблеми виробництва рідких моторних біопалив із мікроводоростей (2016)
Ліцензійна угода про передачу авторського права на публікацію (2016)
Вимоги до публікації в журналі "Відновлювана енергетика" (2016)
Івасишин А. Д. - Вплив технологічних середовищ на механічні і фізичні властивості матеріалів для паливних комірок, Осташ О. П., Пріхна Т. О., Подгурська В. Я., Басюк Т. В. (2015)
Івасишин О. М. - Формування мікроструктури та механічних властивостей титанового сплаву ВТ22 у нерівноважних умовах швидкісної термічної обробки, Марковський П. Є., Гавриш І. М. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки експлуатаційної деградації зварних з’єднань магістральних нафтогонів, Яновський С. Р., Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2015)
Філоненко Н. Ю. - Вплив попереднього пластичного деформування сталі 25 на дифузійне насичення її поверхні бором та карбоном, Береза О. Ю., Піляєва С. Б. (2015)
Senthilraja R. - Optimization of friction stir welding parameters for magnesium alloy AZ91D using Taguchi design, Naveen Sait A. (2015)
Григорчак І. І. - Нові карбонові архітектури з нанообмеженою геометрією пустот для високоефективного ємнісного і псевдоємнісного накопичення енергії, Борисюк А. К., Швець Р. Я., Кондир А. І., Іващишин Ф. О., Балабан О. В., Курепа А. С. (2015)
Ünlü B. S. - Microstructure properties of particles reinforced polytetrafluoroethylene composite bearings after wear, Uzkut M., Pinar A. M., Özdin K. (2015)
Falkowska A. - Fatigue of sintered porous materials based on 316L stainless steel under uniaxial loading, Seweryn A. (2015)
Стухляк П. Д. - Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів, модифікованих надвисокочастотною електромагнетною обробкою, Голотенко О. С., Добротвор І. Г., Митник М. М. (2015)
Наговська І. В. - Вплив водню та вуглецю на атомне упорядкування та границю міцності сплаву Н36 (2015)
Рудяк Ю. А. - Дослідження міцності багатошарових структур із прозорих діелектриків оптичними методами, Підгурський М. І. (2015)
Сошко В. А. - Превращение в зоне резания поверхностно-активных смазочно-охлаждающих технологических средв радикально-активные формы, Симинченко И. П. (2015)
Поліщук Л. К. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталі стріли буртоукладника, Харченко Г. В., Звірко О. І. (2015)
Дацишин О. П. - Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках, Марченко Г. П., Глазов А. Ю., Левус А. Б. (2015)
Гачкевич О. Р. - Термонапружений стан магнетного шару за феромагнетного резонансу, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Гачкевич М. Г. (2015)
Штаюра С. Т. - Вплив жорсткості напруженого стану за двовісного навантаження трубчастих зразків на характеристики міцності сталі 20 у водні (2015)
Іваницький Я. Л. - Оптико-цифровий метод визначення полів деформацій на локальних ділянках залізобетонних мостів, Максименко О. П., Запоточний Р. М., Мольков Ю. В. (2015)
Фильштинський Л. А. - Плоска задача магнетопружності для п’єзомагнетного середовища з тріщинами, Носов Д. М., Єременко Г. А. (2015)
Смоляр А. М. - Напружено-деформований стан плит нульового прогину, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2015)
Скальський В. Р. - Оцінювання періоду зародження втомної мікротріщини на доріжці кочення кільця буксового підшипника, Рудавський Д. В., Ярема Я. Р., Бас В. Р. (2015)
Зеленяк В. М. - Інтегральні рівняння двовимірних задач термопружності для тришарової кільцевої області з тріщинами (2015)
Правила для авторів (2015)
Кудін А. - Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету (2016)
Каук В. - Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів, Гребенюк В., Шкіль. Шкіль. (2016)
Гаращук О. - Інформаційно-інноваційні технології – передумова розбудови конкурентоспроможної освіти, Куценко В. (2016)
Герасименко І. - Використання технологій дистанційного навчання (2016)
Мосоров В. - Інформаційні технології як шанс отримати освіту для інвалідів, Панський Т. (2016)
Доманецька І. - Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів, Красовська Г. (2016)
Федасюк Д. - Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації, Гоц Н., Микийчук М. (2016)
Жежнич П. - Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці, Морушко О., Химиця Н. (2016)
Колодій Р - Використання комп’ютерних технологій у викладанні курсу "Телекомунікаційні системи передачі”, Ромашко С., Ромашко І. (2016)
Краснюк І. - Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп’ютерних технологій, Кривич М. (2016)
Михайлів Н. - Аналіз сучасного стану розвитку комп’ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об’єктів, Сав’юк Л. (2016)
Вінтюк Ю. - Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп’ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних працівників (2016)
Чернихівський Є. - Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження, Колодій Р. (2016)
Шелестова А. - Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті”) (2016)
Ревенчук І. - Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти, Шатовська Т., Чуприна А. (2016)
Щербак Н. - Метод оцінювання якості тестових завдань (2016)
Зорін В. - Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання, Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н. (2016)
Левченко О. - Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки (2016)
Передмова (2014)
Родный О. В. - Мифопоэтические универсалии европейской смеховой культуры (2014)
Привалова Л. П. - Э. Спенсер - поэт и придворный. К дискуссии о статусе поэзии и поэта в елизаветинской Англии (2014)
Ватченко С. А. - Автор в театральных текстах Г. Филдинга: от амплуа к характеру (2014)
Максютенко Е. В. - Путешествие по Франции и Италии Лоренса Стерна в комментариях биографов (2014)
Русских И. В. - Город и гендер в романе Т. Дж. Смоллетта "Приключения Родрика Рэндома" (2014)
Ковалева Е. К. - Функции метатекста в "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо (2014)
Нікітіна Г. Є. - Поетика фривольності - риторика фривольності: метаморфози казкового тіла у французькій "conte de fee" галантної доби (2014)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Романтические методы и современная методология изучения романтизма (2014)
Кіракосян Г. А. - Творчість Ч. Р. Метьюріна в оцінках зарубіжного і вітчизняного літературознавства (2014)
Гавриленко Є. В. - Поетика назви "Життя Анрі Брюлара" Стендаля (2014)
Белоус Н. В. - Институциональный подход к оценке наследия А. фон Дросте-Гюльсхоф: проблемы и перспективы (2014)
Ворова Т. П. - Особливості образно-символічної системи казки "Лафертівська маківниця" А. Погорельського (2014)
Воеводина О. А. - Заглавие и потенциальные смыслы лирического текста (2014)
Мищур Т. Л. - Рецепция ренессансной культуры в творчестве М. И. Цветаевой (2014)
Романова Е. И. - Интерпретационные ключи прочтения бунинской повести "Деревня" (2014)
Пичугина Т. Е. - Интерпретация романтического сюжета в "Фалунском руднике" Гуго фон Гофмансталя (2014)
Міхєєва Ю. О. - Пасторальний обрій воєнно-героїчного міфу Е. Юнгера у щоденниках "Сяйво" (2014)
Пірогова Н. А. - Семіосфера гармонії в повісті Г. Гессе "Сіддхартха" (2014)
Muntian А. А. - Some Aspects of the Moomins Books, Lypska I. I. (2014)
Pototska I. Yu. - V. Woolf s Minor Prose: to the Issue of its Semantics and Relation to her Novels (2014)
Ковальова Я. В. - Проблемне поле сучасних автобіографічних досліджень (2014)
Григоренко О. В. - Міфологія тривіального та філософія "буденності" (Зіммель - Кракауер - Маркузе - Єлінек) (2014)
Прищепа Т. В. - Своєрідність конфігурації міфу про Франкенштейна у романі Браяна Олдісса "Звільнений Франкенштейн" (2014)
Велигина Н. Г. - Ранний роман Дж. Барнса: особенности психологизма (2014)
Потницева Т. Н. - Современные импровизации на тему классической литературы (роман У. Селфа "Дориан Грей. Имитация") (2014)
Aртеха Ю. Ю. - "Children’s book" А. С. Байетт: "Детская книга" или книга о детях (2014)
Скуратовська Л. І. - Що може лірика під час великої війни (про книгу Євгенії Чернокової "Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму") (2014)
Андруник В. А. - Особливості формування електронних дайджестів, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2016)
Базилевич Р. - Ієрархічне острівкування енергетичних мереж, Андрієнко В. (2016)
Глухов В. - Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m), Костик А., Шняк М. (2016)
Коман Б. П. - Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android (2016)
Струк Є. - Автоматизація процесу поселення студентів у гуртожитки студмістечка, Дубленич Р., Фабрі Л. (2016)
Марасанов В. - Визначення координат джерел за об’ємної локалізації дефектів методом акустичної емісії, Шарко А. (2016)
Drymalyk K. - Research of production technologies of physical objects prototypes based on virtual 3D model using 3D printing, Lotoshynska N. (2016)
Огірко О. - Інформаційна технологія управління проектами, Крап-Спісак Н. (2016)
Савків Л. - Модуль візуалізації первинних геофізичних даних, Ладанівський Б. (2016)
Різник О. - Відновлення пошкодженої інформації на основі завадостійких кодів, Ковалик В., Повшук О. (2016)
Ковальчук А. М. - Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення, Попадинець К. С. (2016)
Кунанець Н. - Інформаційні технології озвучування українською мовою математичних формул для осіб з вадами зору, Лозицький О. А., Пасічник В. В. (2016)
Григорович В. - Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ (2016)
Markiv O. O. - Peculiarities of the dublin core use in the formation process of tourism documentation (2016)
Назаркевич М. - Експериментальні дослідження друку із захисними елементами на видах паперу відомих брендів, Сидоренко Є. (2016)
Timashova L. - Financial market forecasting using the fractal analysis, Skachko I. (2016)
Алєксєєва К. А. - Аналіз процесу опрацювання web-ресурсу інформаційного продукту на основі нечіткої логіки та контент-аналізу, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2016)
Хламов С. В. - Підстановочний обчислювальний метод максимально правдоподібного виявлення ненульового видимого руху об’єктів на серії ПЗЗ-кадрів, Саваневич В. Є., Брюховецький А. Б., Оришич С. С. (2016)
Журавчак Л. - Математичне моделювання розподілу гармонічного електромагнітного поля у півпросторі з локальною неоднорідністю (2016)
Пасічник В. - Системи баз даних та знань туристичних мобільних путівників, Савчук В. (2016)
Чекурін В. - Математична модель для оцінювання теплоізоляційних властивостей захисних покривів, Бойчук Ю. (2016)
Babichev S. - Hybrid model of inductive clustering system of high-dimensional data based on the sota algorithm, Lytvynenko V., Taif M. А., Sharko А. (2016)
Ковальчук А. М. - Використання квадратичних форм для підвищення стійкості шифрування зображень бінарними афінними перетвореннями (2016)
Pavliuk O. - Ann deployment for the euro exchange rate forecast (2016)
Притула З. - Математичне моделювання нелінійної динаміки у реакційно-дифузійних системах типу активатор-інгібітор із супердифузією (2016)
Рашкевич Ю. - Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій, Пелешко Д., Ізонін І., Пелешко М., Батюк Д. (2016)
Поберейко С. - Математична модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану, Соколовський Я. (2016)
Troian О. - Identification of the latent elements in the printed and electronic documents (2016)
Горбатий І. - Дослідження впливу параметрів орбіти космічного апаратa на характеристики радіотехнічної чи телекомунікаційної системи (2016)
Цмоць І. Г. - Структура та моделі роботи системи управління мікрокліматом мінітеплиці, Теслюк Т. В. (2016)
Кушнір О. С. - Система населених пунктів України та її часова еволюція, Рихлюк С. В., Кісь Я. П. (2016)
Грицюк Ю. - Особливості генерування Qp-матриць Фібоначчі – ключів для реалізації криптографічних перетворень, Грицюк П. (2016)
Юрчик Г. - Метод вимірювального контролю вологості повітряних і парогазових середовищ, Клювак А. (2016)
Бубела Т. - Алгоритм оперативного оцінювання якості як елемент кіберфізичної системи моніторингу ефективності виробництва продукції, Федишин Т. (2016)
Кузьмін О. - Дослідження життєвого циклу безпровідних сенсорних мереж, побудованих на основі двох алгоритмів маршрутизації: LEACH та MCF, Федека В. (2016)
Гавриш В. - Дослідження температурних режимів у шарі з чужорідним наскрізним включенням, Шкраб Р. (2016)
Соколовський Я. - Числовий метод дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою, Левкович М. (2016)
Приймак М. - Аналітичні способи задання функцій із змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є, Дмитроца Л., Олійник М. (2016)
Притула М. - Оптимізаційні задачі модернізації газотранспортної системи (2016)
Соколовський Я. - Математичне моделювання просторового тепломасоперенесення в анізотропних капілярно-пористих матеріалах, Герасимчук О. (2016)
Chekurin V. - Direct variational method for solving of inverse problem for thermal identification of A tunnel cavity in a long cylinder, Sinkevych O. (2016)
Клювак А. - Двоетапне сегметування зображення із складним фоном на основі методу Отсу, Пелешко Д., Маковейчук О., Ізонін І. (2016)
Різник О. - Синтез моделей схем відновлення на основі нееквідистантних структур, Повшук О. (2016)
Markiv V. I. - Analysis of remote-piloted vehicles use and control system description (2016)
Міца О. - Задача просвітлення підкладинки за допомогою тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом, Пецко В., Гече Ф., Коцовський В. (2016)
Болюбаш Ю. - Методи опрацювання Великих даних у федеративному сховищі даних (2016)
Qin Wei - Private Banking and Wealth Management: new challenges, Levchenko V., Khudolii Y. (2016)
Герасимчук З. В. - Аналіз розвитку регіональних ринків банківських послуг в Україні, Гоманюк О. К. (2016)
Волкова В. В. - Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища (2016)
Гальків Л. І. - Статистична бібліографія наукових досліджень з проблем процесно-орієнтованого управління в Україні, Грищук Д. В. (2016)
Гришко В. В. - Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції, Болдирєва Л. М. (2016)
Вахлакова В. В. - Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового підприємства (2016)
Голобородько О. П. - Вдосконалення організації інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах машинобудівної галузі України, Марченко О. В. (2016)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління виробничою діяльністю машинобудівного підприємства (2016)
Носань Н. С. - Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства (2016)
Богуш Л. Г. - Інноваційність як механізм сталого розвитку і реформування соціального комплексу регіону (2016)
Попова Ю. М. - Маркетингові інструменти оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2016)
Moltusov V. A. - Innovative method agricultural development of Ukraine, Batyuta M. Y. (2016)
Тимошенко О. В. - Фінансова децентралізація як напрям посилення економічної безпеки регіонів (2016)
Піньковська Г. В. - Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад (2016)
Mkheidze N. - Motivation, changes of leadership approaches in different cultures, Kakutia A. (2016)
Lomaia Ts. - Management innovations in primary healthcare (case of Tbilisi children’s policlinics), Chakhunashvili T. (2016)
Chechelashvili M. - Intercultural business relations identifiable factors, Shavishvili N. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Панасенко В. А. (2016)
Діденко С. В. - Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Горбенко Я. О. (2016)
Коба О. В. - Облік витрат на утримання і експлуатацію автотранспорту на підприємстві, Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. (2016)
Климко О. Г. - Економіко-математичне моделювання асортименту товарів малого підприємства, Рибас В. С. (2016)
Onyshchenko V. O. - Toolset of strategic financial controlling for commercial banks (2016)
Свистун Л. А. - Перспективи використання сучасних інформаційних технологій при здійсненні фінансового планування на підприємстві (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналітико-прикладне забезпечення оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств на засадах синергетичного підходу (2016)
Бистряков І. К. - Інституціональний ракурс кластеризації територіальних природньо-господарських утворень на базі інноваційних хабів, Дубіщев В. П., Краус Н. М. (2016)
Козаченко Г. В. - Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення (2016)
Димченко О. В. - Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону, Бережна А. Ю., Рудаченко О. О. (2016)
Редкін А. В. - Реалізація нового механізму стратегічного та проектного управління інноваційним розвитком національного господарства, Толкачов Д. М. (2016)
Безрукова Н. В. - Економічна глобалізація: аналіз основних протиріч та наслідків, Свічкарь В. А. (2016)
Komelina O. V. - Business in the system of providing of energy security of Ukraine, Samoylenko I. (2016)
Кузняк Б. Я. - Роль агроформувань у задоволенні споживчого попиту населення та забезпеченні продовольчої безпеки країни (2016)
Гавловська Н. І. - Безпекоорієнтоване середовище функціонування підприємств - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Софієнко А. П. - Еволюція поняття "зовнішній державний борг" як індикатора фінансової безпеки (2016)
Птащенко Л. О. - Інструментарій контролінгу як важливий елемент системи фінансового менеджменту підприємства (2016)
Зось-Кіор М. В. - Матриця прогнозних значень як інструмент прийняття управлінських рішень, Бучнєв М. М., Чайкіна А. О. (2016)
Білоусова А. Ю. - Модель сигнатурного оцінювання стану та діяльності підприємства (2016)
Марченко О. В. - Вдосконалення планування інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах України, Голобородько О. П. (2016)
Маховка В. М. - Фінансова стратегія в контексті побудови конкурентної стратегії підприємства в умовах сучасного ринку, Зуйков В. О., Очнєв А. О. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Маржинальний підхід до аналізу витрат виробництва машинобудівних підприємств (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка першого українського кооперативу "народна торгівля" та його вплив на розвиток економічної та кооперативної освіти західної України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Кондіус І. С. - Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку (2017)
Потапюк Л. М. - Соціально-педагогічні засади розвитку системи національної кооперативної освіти на західноукраїнських землях (кінець XIX – початок XXстоліття), Потапюк І. П. (2017)
Дем’янчук М. А. - Дослідження зв’язку між макроекономічними показниками розвитку країни та податковими надходженнями, Маслій Н. Д. (2017)
Швед В. В. - Теоретические аспекты шэринговой экономики (2017)
Грицишин А. Т. - Оцінка критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання трансформації економічних систем країн Балтії, Урбан О. А. (2017)
Рачинська А. В. - Зарубіжний досвід реформування та підвищення економічної безпеки залізничного транспорту (2017)
Войтко С. В. - Дослідження динаміки обсягів інвестування в альтернативну енергетику за секторами та регіонами, Волинець К. В. (2017)
Міхель Р. В. - Сучасні методологічні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності регіонів (2017)
Олександренко І. В. - Ринкова вартість регіону як фактор забезпечення його конкурентоспроможності (2017)
Чуль О. М. - Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку (2017)
Шубалий О. М. - Тенденції економічного розвитку аграрної системи регіону (2017)
Terekhow E. - Begründung von organisations- und rechtsformen eines betriebes von bodenrekultivierung nach den tagebauen (2017)
Дем’яненко Т. І. - Удосконалення моделі адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислових підприємств (2017)
Зіць О. Є. - Система збалансованих показників як основа оцінки ефективності діяльності інфраструктурної компанії ПАТ "Укрзалізниця" (2017)
Зернюк О. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю виробничого підприємства, Василенко О. В., Мостовий О. О. (2017)
Климчук М. М. - Концептуальна модель управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу в умовах інвайроментального простору (2017)
Коваленко Н. М. - Розробка бізнес-стратегій підприємствами туристичної галузі з урахуванням ситуаційного підходу, Гнатко П. Ю., Вініковецький О. А. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств, Пушкарчук І. М., Волинчук Ю. В. (2017)
Маказан Є. В. - Концепція формування лояльності споживачів в системі маркетингу машинобудівного підприємства, Головань О. О., Олійник О. М. (2017)
Полінкевич О. М. - Потенціал розвитку будівельних підприємств Волинської області (2017)
Пінчук С. С. - Фінансове планування як ключовий елемент в системі управління ефективністю діяльності підприємств залізничного транспорту (2017)
Руденко О. М. - Інноваційна діяльність підприємств радіоелектронної промисловості в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку (2017)
Сітковська А. О. - Конкурентна диференціація в аграрному підприємництві (2017)
Талах Т. А. - Особливості методики аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства (2017)
Черчик Л. М. - Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові, Івашкевич І., Бегун С. (2017)
Zabedyuk M. - Еssence and featuresof evaluation of financial position of enterprise, Dorosh V. (2017)
Карлін М. І. - Управління дефіцитом бюджету України: проблеми та перспективи (2017)
Корецька Н. І. - Досвід зарубіжних країн щодо практики еквайрингового обслуговування та прогнози його розвитку (2017)
Кондрашихін А. Б. - Бюджетні механізми фінансування міського туризму (2017)
Копилова О. В. - Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку, Пугачова Н. М. (2017)
Ткаченко Т. П. - Оцінка фінансової стійкості пат "Альфа-банк" за допомогою регресійного аналізу, Волинець Д. П. (2017)
Єлісєєва О. К. - Методи оцінки основних засобів в умовах законодавчих змін: вітчизняний та зарубіжний досвід, Яресько А. М. (2017)
Вахович І. М. - До питання формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Пушкарчук І. М., Товстенюк О. В. (2017)
Семів Л. К. - Модифікація категорії "трудова діяльність" в умовах розвитку економіки знань, Гузар У. Є. (2017)
Лук’яненко Д.Г. - Рецензія на підручник "Міжнародна економіка", Поручник А.М., Столярчук Я.М. (2017)
Геник Я. В. - Трансформаційні процеси в букових пралісових екосистемах Боржави Українських Карпат (2016)
Шпарик Ю. С. - Стан лісів НПП "Гуцульщина" та їх динамікав 2003-2015 роках, Вітер Р. М., Лосюк В. П. (2016)
Олексійченко Н. О. - Вікові дерева дендропарків Українського Полісся, Подольхова М. О. (2016)
Трунов О. П. - Можливості використання рослин роду Pennisetum Richard ex Persoon в озелененні південного сходу УКРАЇНИ, Булат А. Г., Скаковський С. І. (2016)
Задорожний А. І. - Залежність щільності фітомаси стовбурів дерев ялини європейської від типів лісорослинних умов у межах Полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2016)
Шишканинець І. Ф. - Вплив проріджування на таксаційні показники природних букових молодняків Закарпаття, Мазепа В. Г. (2016)
Роговський С. В. - Методика визначення відновної вартості дерев у зелених насадженнях населених місць (2016)
Яроцький В. Ю. - Структура лісових насаджень сосни звичайної Лівобережного Лісостепу України, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Гармаш А. В. (2016)
Балабак О. А. - Особливості вирощування сіянців сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) (2016)
Євтушевський М. Н. - Захист лісових молодняків від пошкодження дикими копитними на державному підприємстві "Вовчанське лісове господарство" Харківської області, Пієв С. М. (2016)
Калиновський Н. В. - Порівняння спільнот безхребетних лісової підстилки у різних районах Житомирського Полісся (2016)
Карпин Н. І. - Фітопатогени та шкідники видів роду Tilia L. в умовах міста Львова (2016)
Тереля І. П. - Флоронаселення заповідного урочища "Немирів", Ткачик І. В. (2016)
Ковалишин І. Б. - Сезонний розвиток представників роду Clematis L. в умовах міста Києва, Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2016)
Король М. М. - Просторова структура мішаних ялицевих насаджень Прикарпаття (на прикладі Спаського лісництва ДП "Брошнівське ЛГ"), Токар O. Є., Дичкевич В. М., Цуняк А. М. (2016)
Лісовий М. М. - Особливості насінного та вегетативного розмноження тиса ягідного, Гузь М. М., Гнатюк О. Р. (2016)
Матусяк М. В. - Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) за лісовідновлення на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля (2016)
Мирончук К. В. - Особливості формування просторової структури типових живоплотів і їх класифікація (2016)
Михайлів О. Б. - Природне лісовідновлення у прогалинах букових лісів природного заповідника "Розточчя", Стрямець Г.В., Хомин І.Г. (2016)
Назаренко В. В. - Похідні деревостани Лісостепу Харківщини (2016)
Порохнява О. Л. - Вплив освітлення на біологічні властивості Cladrastis kentukea (Dum. – Cours.) Rudd в умовах інтродукції (2016)
Усцький І. М. - Вплив осушувальної меліорації на радіальний приріст соснових і дубових деревостанів в умовах Житомирського Полісся, Михайліченко О. А., Румянцев М. Г. (2016)
Фізик І. В. - Вплив лісогосподарських заходів на формування структури грабово-дубових деревостанів в умовах Закарпаття, Копій С. Л., Агій В. О., Копій О. І., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2016)
Швець М. В. - Інфекційні хвороби Betula pendula L. у насадженнях Житомирського Полісся України (2016)
Юсипович Ю. М. - Дефензиноподібні послідовності у геномах представників порядку Букоцвіті (Fagales) (2016)
Шевчук Л. І. - Віброкавітатор для знезараження води відкритих водойм, Строган О. І., Коваль І. З., Фалик Т. С. (2016)
Семчук Я. М. - Вплив електромагнітних полів радіочастотного діапазону на соціальну складову урбосоціоекосистеми міста Івано-Франківська, Мердух І. І. (2016)
Юрґєль-Малєцька Г. - Порівняння хімічного складу деяких сортів цибулі (Allium cepa L), Башуцька У., Гібчинська М., Навроцька-Пензік М. (2016)
Сюткіна Н. Г. - Екологічні аспекти впливу застосування інсектицидів за різних способів оброблення на чисельність ентомофауни герпетобіонтів агроценозів ріпаку озимого в умовах Лісостепу України, Лісовий М. М., Бережинський К. І. (2016)
Зінько Р. В. - Підхід до зменшення негативного впливу на довкілля за сталого розвитку суспільства, Білик О. С. (2016)
Зорін Д. О. - Екологічні наслідки кліматичних змін останнього тисячоліття за літописними та історичними даними (2016)
Копій М. Л. - Аналіз морфологічної структури та хімічного складу порушених ґрунтів у межах Новороздільського ДГХП "Сірка", Марутяк С. Б., Копій Л. І. (2016)
Радомська М. М. - Оцінювання рівня пилового забруднення атмосферного повітря міста Києва, Карташ Ю. Г. (2016)
Желих В. М. - Вплив температурних та фізико-хімічних властивостей біомаси на процес метаноутворення в малогабаритних біореакторах, Фурдас Ю. В., Омельчук О. В., Штець В. М., Генсецький М. П. (2016)
Озарків І. М. - Основи мокрого очищення газів, Сомар Г. В., Соколовський І. А., Кобринович М. С., Сомар Т. А., Левчунець О. М. (2016)
Полутренко М. С. - Композиційні біостійкі ізоляційні матеріали для протикорозійного захисту підземних трубопроводів (2016)
Палаш В. М. - Оцінювання способів зварювання титанового сплаву ОТ4, Дзюбик А. Р., Палаш Р. В., Назар І. Б. (2016)
Ялечко В. І. - Термічний аналіз деревини верби Salix viminalis, Кочубей В. В., Гнатишин Я. М., Павловський Ю. П. (2016)
Баранова О. С. - Неруйнівний контроль якості фанери з автоматизованим селективним сортуванням, Василенко М. П., Скрипник І. Ю., Головач В. М. (2016)
Бойко М. В. - Дослідження та оптимізація конструктивних параметрів матриці вирубного штампу, Велика О. Т., Лясковська С. Є., Великий Н.-Т. І. (2016)
Верхола І. І. - Резонансні коливання причепа для перевезення вантажів спеціального призначення, Дзюба А. О. (2016)
Д'яконов В. К. - Порівняльні випробування інструментальних сталей для виготовлення дереворізальних інструментів, Сірко З. С., Народицкий О. І. (2016)
Кравець І. П. - Вибір оптимальних режимів теплового оброблення деревини як підготовчого етапу перед її вогнезахистом, Кушнір А. П., Шаповалов О. В. (2016)
Мазур М. П. - Вплив газогідратів на опір втомі матеріалу тривалоексплуатованих промислових трубопроводів, Грабовський Р. С., Побережни Л. Я., Карпаш М. О., Грицанчук А. В. (2016)
Марченко Н. В. - Шляхи підвищення ефективності виготовлення заготовок, випиляних з деревини дуба, Мазурчук С. М., Никитюк П. А. (2016)
Семенюк Н. Б. - Технологічні особливості отримання пористих полімерних композитів на основі кополімерів полівінілпіролідону, Дзяман І. З., Скорохода В. Й. (2016)
Сухацький Ю. В. - Дослідження ефективності кавітаційно-флотаційної технології очищення рідкофазних середовищ від дисперсних частинок (2016)
Форос В. В. - Технологія виготовлення фанери з попереднім інфрачервоним прогріванням пакетів шпону (2016)
Яворський А. В. - Корозія сталевих газопроводів низького тиску під дією змінного струму, Побережний Л. Я., Дем'янчук Я. М. (2016)
Пилип'юк Р. Г. - Особливості визначення довготи за виміряними зенітними відстанями зір у першому вертикалі, Пилип'юк Р. Р., Грицюк Т. Ю., Лиско Б. О. (2016)
Стоцько З. А. - Сучасні тенденції у моделюванні технологічних процесів верстатів з числовим програмним керуванням, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2016)
Грицюк Ю. І. - Використання многочлена Тейлора для чисельного інтегрування табличних функцій від двох незалежних змінних, Драґан Я. П. (2016)
Пасєка М. С. - Теоретичне обґрунтування показників життєвого циклу IT-технологій, Турчин О. Б. (2016)
Болюбаш Ю. Я. - Методи та засоби опрацювання Великих даних у системах територіального управління (2016)
Ничай І. В. - Комп'ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля над одновимірною періодичною структурою (2016)
Опірський І. Р. - Комп'ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля над одновимірною періодичною структурою, Головатий Т. І. (2016)
Качурін О. О. - Аналіз особливостей та ефективності роботи антивірусних систем для Android, Кіт А. Ю. (2016)
Кунта О. Є. - Розрахунок на стійкість багатопрогонової висотної конструкції з локальними послабленнями (2016)
Швороб І. Б. - Новий підхід до збереження слабоструктурованих медичних даних (2016)
Мухін В. Є. - Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти, Корнага Я. І., Бойко Є. О. (2016)
Морушко О. О. - Визначення інтегрального соціотипу в малих соціальних групах методом соціонічного аналізу, Андрейчук С. К. (2016)
Мосій І. М. - Роль писемного мовлення у процесі оволодіння студентами термінологічною лексикою з іноземної мови (англійської) у немовному ВНЗ (2016)
Пасєка Н. М. - Застосування моделей структурно-логічних схем у навчальному процесі, Пасєка М. С., Ерстенюк О. В. (2016)
Лаврухін О. В. - Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні, Шапатіна О. О., Газаєв С. В., Аржановська Я. С., Кульова Д. О. (2016)
Трикоз Л. В. - Фізико-хімічне обґрунтування причин утворення мікротріщин у рейковій сталі, Потапов Д. О., Багіянц І. В. (2016)
Ананьева О. М. - Виды и параметры помех, действующих в канале связи системы автоматической локомотивной сигнализации, Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2016)
Долгополов П. В. - Удосконалення організації поїздопотоків на залізничному полігоні в умовах швидкісного руху, Трегубчак Д. В. (2016)
Бутько Т. В. - Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в умовах станції Основа, Петрова І. М. (2016)
Малахова О. А. - Визначення маршрутів переміщення вагонопотоків на основі підвищення ефективності оперативного управління, Харченко Н. В. (2016)
Сіконенко Г. М. - Аналіз основних причин транспортних подій на залізничному транспорті, Остапенко С. С., Рульова М. А. (2016)
Альошинський Є. С. - Напрямки підвищення продуктивності дільниць високошвидкісних магістралей України, Стасюк І. Г. (2016)
Бутько Т. В. - Удосконалення процесу забезпечення порожніми вагонами припортового залізничного вузла, Вергелес В. О. (2016)
Бутько Т. В. - Удосконалення роботи вокзального комплексу в умовах швидкісного руху, Тітаренко П. І., Кисіль М. М. (2016)
Мкртичьян Д. І. - Підвищення рівня сервісного обслуговування пасажирів високошвидкісних поїздів на залізничних вокзалах України, Мороз В. С. (2016)
Константінов Д. В. - Аналіз функціонування приміських перевезень в умовах створення ПАТ, Кафанова А. Ю., Зайцева В. Ю., Миронюк О. С. (2016)
Фалендиш А. П. - Модель оцінки технічного стану тягових двигунів моторвагонного рухомого складу, Коломієць О. Б., Вихопень І. Р., Тихонравов С. М. (2016)
Петрушов В. В. - Удосконалення управління вантажопотоками в інтермодальному сполученні за допомогою ГЕРТ-мереж, Осипов М. В. (2016)
Дудчак А. І. - Доцільність та ефективність швидкісних залізничних пасажирських перевезень (2016)
Кулешов В. В. - Підвищення ефективності роботи станції при перевезеннях парком вагонів різних власників в умовах розвитку інформатизації, Робота Є. П. (2016)
Прохорченко А. В. - Передумови необхідності класифікації залізничної інфраструктури України для експлуатаційної діяльності, Бугай Ю. С., Семененко Р. І., Воловодик В. М. (2016)
Передмова (2012)
Привалова Л. П. - Образ рая в поэме Э. Спенсера "Легенда о рыцаре Алого Креста" (2012)
Білоконенко І. С. - Особливості опису кохання у циклі сонетів Е. Спенсера "Amoretti" (2012)
Вельчева К. А. - Образы семи смертных грехов в творчестве Э. Спенсера и У. Ленгленда: опыт сопоставления (2012)
Ляшенко Е. А. - Женские образы в контексте развития русской литературы ХV–XVIII (2012)
Власенко Н. І. - Поетика англійського роману Відродження: грані діалогу з традицією (2012)
Пастушенко Л. І. - Від constantia до Constantine: трансформація етичного постулату у німецькому романі ХVІІ ст (2012)
Родный О. В. - Истоки русской смеховой литературы XVII в.: к проблеме национально-исторической типологии смеха (2012)
Ватченко С. А. - "Амелия" Г. Филдинга: парадоксы интерпретации (2012)
Максютенко Е. В. - Авторство в романах Лоренса Стерна: историко-литературная рецепция XVIII–XIX ст. (2012)
Малиенко А. В. - Поэтика пейзажных вариаций в романах А. Радклиф (2012)
Русских И. В. - Опыт освоения пространства героями Смолетта: социальные роли, возможности, цели (2012)
Потницева Т. Н. - От неведения к опыту: книга для детей М. Уолстонкрафт в иллюстрациях У. Блейка (2012)
Литовченко Н. А. - Авторський малюнок як принцип візуалізації роману В. М. Теккерея "Ярмарок марноти" (2012)
Авраменко Е. И. - "Грозовой Перевал" Э. Бронте: метафизика любви в социокультурном контексте конца XVIII - первой половины XIX ст. (2012)
Романова Е. И. - Смысл любви в "Каменном госте" А. С. Пушкина (2012)
Ворова Т. П. - Особенности взаимоотношений героев в повести "Майская ночь, или Утопленница" Н. В. Гоголя (2012)
Скуратовская Л. И. - Стихи Агнешки Осецкой: проблемы семантики и перевода, Скуратовская Н. Э. (2012)
Чернокова Е. С. - Природа как лирический импульс поэзии Эдварда Томаса (2012)
Шевченко Г.О. - "Психоаналітичні студії" кохання у гротесках Міньйони (2012)
Кияшко С. В. - Опыт классификации метаморфозы в мифологии, фольклоре и литературе (2012)
Костенко Г. М. - Особливості авторського міфологізування (на прикладі повісті К. Бліксен "Мавпа") (2012)
Пічугіна Т. Є. - "Людина без властивостей" Роберта Музіля як модерністський інтелектуальний роман (2012)
Мудрак Е. И. - Темы и образы английской литературы в ранних романах В. Вулф (2012)
Левченко А. В. - Модернистская интерпретация жанра анималистического рассказа в малой прозе В. Вулф (2012)
Холодков В. С. - Особенности историзма в романе Ф. Искандера "Сандро из Чегема" (2012)
Шишкина И. В. - Отношение Р. Брэдбери к поэзии и ее роль в творчестве писателя (2012)
Велигина Н. Г. - Образ кулинарной писательницы Элизабет Дэвид в эссеистике Джулиана Барнса (2012)
Гончарова Ю. С. - "Я-тексты" Стивена Диксона как феномен авто/био/графической трансгрессии в американской литературе третьего тысячелетия, Липина В. И. (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Наративізація життя у романі Доріс Лессінґ "Альфред та Емілі" (2012)
Сівкова А. В. - Художні особливості стилю Саші Дагдейл. Спроба авторської інтерпретації вірша "Apart from love" (2012)
Гончаренко Е. П. - Білінгвізм та бікультурність як спосіб спілкування літератури з життям (2012)
Потніцева Т. М. - Творчість письменників-білінгвів ХХ століття очима української дослідниці (2012)
Minchenko O. H. - Expression of ubiquitin specific peptidase genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells upon glucose deprivation, Riabovol O. O., Halkin O. V., Danilovskyi S. V., Minchenko D. O., Ratushna O. O. (2016)
Kolomiets-Babenko L. A. - Nanocomposite complex EMAP II influence on tumor necrosis factor and interferon, Bohorad-Kobelska O. S., Kovalchuk N. L., Spivak M. Ja., Kornelyuk A. I. (2016)
Tigunova O. O. - Lyophilization effect on productivity of butanol-producing strains, Beiko N. E., Andriiash A. S., Priymov S. G., Shulga S. M. (2016)
Yavorska N. Y. - Microclonal propagation of the varieties of highbush blueberry Vaccinium corymbosum L., Lobachevska O. V., Khorkavtsіv Ya. D., Kyyak N. Ya. (2016)
Levandovskyi L. V. - Two- product alcohol obtaining technology based on continuous gradient yeast generating, Myhhailyk V. S. (2016)
Klochko V. V. - Genes encoding synthesis of phenazine-1-carboxylic acid in Pseudomonas batumici, Zagorodnya S. D.. Reva O. N. (2016)
Zemlianskykh N. G. - Modification of erythrocyte membrane proteins by polyethylene glycol 1500, Babijchuk L. A. (2016)
Pokhylko S. Yu. - ICP-MS analysis of bread wheat carrying the GPC-B1 gene of Тriticum turgidum ssp. dicoccoides, Schwartau V. V., Mykhalska L. M., Dugan O. M., Morgun B. V. (2016)
Содержание (2016)
Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку (2016)
Рощин Г. Г. - Проблеми індикативного планування та концепції управління існуючої системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій, Кузьмін В. Ю., Крилюк В. О., Новіков Ф. М., Іванов В. І. (2016)
Черній В. І. - Оптимізація анестезії та інтенсивної терапії під час великих резекцій печінки, Колганова К. А., Фрейгофер М. В. (2016)
Черний В. И. - Исследование ЭЭГ-предикторов у больных с острой церебральной недостаточностью, осложненной вегетативным состоянием На фоне нейрометаболической терапии, Андронова И. А., Городник Г. А., Назаренко К. В., Черний Т. В., Андронова М. А. (2016)
Мальцева Л. А. - Оптимизация стратегий интенсивной терапии больных с сепсисом на основе клинико-статистической модели piro, Царев А. В., Волков А. О., Мосенцев Н. Ф. (2016)
Никонов В. В. - Лечение пациентов с центрогенной лихорадкой с применением препаратов для устранения митохондриальной дисфункции, Курсов С. В., Белецкий А. В., Иевлева В. И., Феськов А. Э. (2016)
Тещук В. Й. - Досвід застосування Медотиліну при лікуванні пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу (2016)
Рибальченко В. Ф. - Діагностика та лікування абсцесів черевної порожнини у дітей, Демиденко Ю. Г. (2016)
Чистик Т. В. - Комплексный подход к терапии нарушений мозгового кровообращения (2016)
Чистик Т. В. - Современные подходы к обезболиванию родов: что нового? (2016)
Чистик Т. В. - Возможности нейропротекции в комплексной терапии черепно-мозговой травмы (2016)
Кочін І. В. - Організація та особливості проведення профілактичних протиепідемічних дезінфекційних заходів серед цивільного населення й військовослужбовців у зоні локальних збройних конфліктів та бойових дій для запобігання спалахам та виникненню осередків інфекційних захворювань, Мануйленко Л. Г., Царьов В. В., Березовський В. С. (2016)
Биркун А. А. - Острая дыхательная недостаточность, Осунсания О. О. (2016)
Арустамян О. М. - Вплив сполук кадмію на організм людини, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю. (2016)
Павлов О. О. - Післяопераційний делірій у пацієнтів похилого віку, Луцик С. О. (2016)
Данилова В. В. - Современные взгляды на диагностику сепсиса у новорожденных (2016)
Орлов Ю. П. - Энергетический дефицит при критических состояниях: значение сукцинатов (2016)
Павлов О. О. - Актуальні питання розрахунку вихідного нутритивного статусу пацієнтів при розширених оперативних втручаннях в абдомінальній хірургії, Миронова Н. В. (2016)
Савицкая И. Б. - Псевдоинсультное течение аденомы гипофиза головного мозга: клиническое наблюдение, Бутко Л. В., Григорьев А. Ю., Ярычкина Л. П., Гончаров Г. В., Кудинова А. Е. (2016)
Савицкая И. Б. - Клиническое наблюдение пациента с поздней формой нейросифилиса, Аргунова О. И., Бутко Л. В., Воловой В. Л., Бирюкова Л. И. (2016)
Черний В. И. - Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза, Шлапак И. П., Георгиянц М. А., Тюменцева С. Г., Куглер С. Е., Прокопенко Б. Б. (2016)
Титул, зміст (2015)
Лавриненко Ю. О. - Вирощування оздоровленого вихідного матеріалу картоплі в розсадниках первинного насінництва в умовах зрошення на півдні України, Балашова Г. С. (2015)
Сатаров О. З. - Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг, Кириченко В. В. (2015)
Сергієнко О. В. - Прояв ступеня домінування за кількісними ознаками у гібридів F1 кавуна (2015)
Бакуменко О. М. - Характеристика маси 1000 насінин у F1 пшениці м’якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями, Власенко В. А., Ємець О. М. (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Деменко В. М. (2015)
Осокіна Н. М. - Вплив сорту на якість продуктів переробки з ягід суниці, Заморська І. Л. (2015)
Макарчук М. О. - Екологічна пластичність і стабільність гібридів кукурудзи залежно від їх генетичної системи контрольованого розмноження (2015)
Кожушко Н. С. - Нематодостійкі сорти картоплі та реалізація їх генетичного потенціалу в північному Лісостепу України, Сахошко М. М., Савченко П. В. (2015)
Подгаєцький А. А. - Особливості використання мікробних препаратів для розмноження сорту картоплі Анатан, Горбась С. М., Крючко Л. В., Козар С. Ф., Дімова С. Б. (2015)
Подгаєцький А. А. - Проростання насіння міжвидових гібридів картоплі під впливом гамма-випромінювання, Кравченко Н. В., Падалка Ю. М. (2015)
Мацкевич В. В. - Особливості використання форми і кількості заліза за вирощування in vitro ожини і малини, Подгаєцький А. А. (2015)
Давиденко Г. А. - Порівняльна оцінка продуктивності гібридів кукурудзи в умовах СТОВ "Дружба-Нова" Варвинського району Чернігівської області (2015)
Січняк О. Л. - Ювенільна стійкість пшенично-чужорідних гібридів до збудників кореневих гнилей. Повідомлення І. Реакція на Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorok.) Shoem., Мірось С. Л., Захаров А. В. (2015)
Січняк О. Л. - Ювенільна стійкість пшенично-чужорідних гібридів до збудників кореневих гнилей. Повідомлення ІІ. реакція на Fusarium graminearum Schwabe, Мірось С. Л., Жовтоног А. Ю. (2015)
Кабанець В. М. - Оцінка вихідного матеріалу в селекції костриці лучної, Семененко Я. Ю. (2015)
Волощук С. І. - Отримання в культурі in vitro варіантів пшениці з підвищеною системною індукованою стійкістю (2015)
Скляр В. Г. - Розподіл розмірних величин в когортах молодого покоління лісоутворювальних видів як індикатор стресового пригнічення рослин (2015)
Клименко Г. О. - Особливості росту рослин рідкісних видів, Скляр В. Г. (2015)
Скляр Ю. Л. - Віталітетна структура популяцій копитняка європейського в умовах лівобережного Полісся України та вплив на неї провідних екологічних чинників, Скляр М. Ю. (2015)
Kovalenko I. M. - The structure of clones of forest subshrubs Calluna Vulgaris (L.) HULL. in ecosystems of north-eastern Ukraine (2015)
Ємець О. М. - Нематоди – паразити картоплі, Деменко В. М. (2015)
Деменко В. М. - Динаміка чисельності шкідників соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Ємець О. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2015)
Рожкова Т. О. - Мікопатогенний комплекс ягідних культур Полісся, Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2015)
Бурдуланюк А. О. - Плямистості ярого ячменю в умовах Сумської області, Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Гулий А. (2015)
Татаринова В. І. - Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб, Рожкова Т. О, Бурдуланюк А. О., Василина М. І. (2015)
Карпенко К. О. - Вплив альтернаріозного чорного зародку на вміст білку та клейковини у зерні пшениці озимої, Власенко В. А., Рожкова Т. О. (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Окисно-відновна активність вегетативних органів рослин наступної генерації за післядії гербіцидної обробки, Лихолат Ю. В., Яценко О. А. (2015)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивного сидерату редьки олійної та обробітку на водопроникність грунту (2015)
Яцук І. П. - Хімічна меліорація кислих ґрунтів Вінниччини, Матусевич Г. Д., Ліщук А. М., Городиська І. М., Драга М. В., Зацарінна Ю. О. (2015)
Польовий В. М. - Вплив удобрення та післядії вапнування на продуктивність сої, Кулик С. М. (2015)
Сенченко Н. К. - Функціональна діагностика як інструмент оптимізації мінерального живлення рослин (2015)
Харченко О. В. - Залежність коефіцієнта використання основних елементів живлення з добрив очеретянкою звичайною від рівня удобрення та вмісту їх в осушуваних торфових ґрунтах, Петренко Ю. М. (2015)
Шевніков М. Я. - Польова схожість і виживання рослин сої за різних варіантів фітоценотичної напруги, Міленко О. Г. (2015)
Заболотний Г. М. - Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного, Циганський В. І., Циганська О. І. (2015)
Жовтун М. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні коріандру посівного залежно від елементів технології (2015)
Нідзельський В. А. - Агробіологічні основи вирощування сої (2015)
Хоміна В. Я. - Оптимізація елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного, Тарасюк В. А. (2015)
Дубовик Д. Ю. - Залежність періоду післязбирального дозрівання зерна пшениці озимої від строків сівби та попередників (2015)
Мельник А. В. - Вплив комплексного застосування азотних добрив та бактеріальних препаратів на врожайність сої в умовах Лівобережного Лісостепу України, Романько Ю. О. (2015)
Мельник А. В. - Вплив регуляторів росту на продуктивність гірчиці в умовах північно-східного Лісостепу України, Куцегуб Г. О., Жердецька С. В., Шахід Алі (2015)
Троценко В. І. - Реакція сортів вівса плівчастого та голозерного на норми висіву, Ільченко В. О. (2015)
Радченко М. В. - Продуктивність гречки залежно від сортових особливостей за різного удобрення (2015)
Нестеренко В. М. - Ефективність бактеризації цибулі ріпчастої препаратом АБТ у різних модифікаціях, Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Куц О. В. (2015)
Троценко В. І. - Особливості формування генеративного потенціалу рослин соняшнику, Жатова Г. О, Жатов О. Г. (2015)
Пшиченко О. І. - Вплив бактеріальних препаратів на параметри насіннєвої продуктивності рослин соняшнику (2015)
Троценко В. І. - Особливості реалізації потенціалу рослин у посівах сої, Глупак З. І. (2015)
Судденко В. Ю. - Формування окремих елементів продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від мінерального живлення та систем захисту, Каленська С. М. (2015)
Тютюнник В. А. - Особливості осінньої вегетації ріпаку озимого в північно-східному лісостепу України (2015)
Сторожик Л. І. - Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах із іншими культурами, Будовський М. Д. (2015)
Токмань В. С. - Особливості вегетативного розмноження thuja occidentalis l. в умовах північно-східної частини лісостепу україни (2015)
Сурган О. В. - Морфологія розвитку Callistephus chinensis в умовах північно-східного Лісостепу України (2015)
Мельник Т. І. - Стан вуличних насадженнях центральної частини м. Суми (2015)
Чигринець В. П. - Особливості насінного відновлення дуба звичайного в залежності від ступеня зрідженості деревостану в умовах свіжої кленово-липової діброви на північному сході лівобережного Лісостепу України, Ігнатенко В. А. (2015)
Коваленко В. П. - Прoдуктивнoстi сoртiв кoнюшини лучнoї зaлeжнo вiд спoсoбу вирoщувaння тa удoбрeння (2015)
Корнієнко С. І. - Оцінка регуляторної дії композицій біологічно-активних речовин на насіннєву продуктивність рослин сорту cалату листкового Тріумф, Кондратенко С. І., Крутько Р. В., Дульнєв П. Г., Ткалич Ю. В., Позняк О. В. (2015)
Олійник В. С. - Суцільні та часткові вітровали лісу в Горганах (на прикладі ДП "Вигодське лісове господарство"), Рак А. Ю. (2016)
Агій В. О. - Вплив лісогосподарських заходів на перерозподіл органічної речовини та хімічних елементів ґрунту в дубових лісах Закарпаття, Копій С. Л., Фізик І. В., Копій Л. І. (2016)
Бала О. П. - Моделювання динаміки середньої висоти модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Хань Є. Ю. (2016)
Бондар М. М. - Особливості структури поселення бобра річкового (Castor fiber Linnaeus, 1758) в умовах сільськогосподарських ландшафтів південної частини Житомирського Полісся (2016)
Ейсмонт В. С. - Культури сосни звичайної на ґрунтах з виходами на поверхню кам'янистих порід на території ДП "Коростишівське лісове господарство" (2016)
Заячук В. Я. - Структура та санітарний стан деревостану гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L. ) у дендрарії ВЛНС "Березинка" ДП "Мукачівське лісове господарство", Хомюк П. Г., Хомюк А. П., Погрібний О. О., Юркевич А. О. (2016)
Дерев'янко Н. В. - Інтродукція хурми віргінської (Diospyros virginiana L. ) в Україні, Дерев'янко В. М., Горбенко Н. Є. (2016)
Коткова Т. М. - Зміцнення кормової бази для кабана та зайця русака на прикладі ДП "Баранівське лісомисливське господарство" та її екологічна оцінка, Федючка М. І., Cвітельський М. М., Котков В. І. (2016)
Красноштан О. В. - Формування популяції сосни кримської (Pinus pallasiana D. DON) на залізорудному відвалі Криворіжжя (2016)
Ліханов А. Ф. - Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках смородини чорної (Ribes nigrum L. ), Рожко М. С., Клюваденко А. А., Костенко С. М. (2016)
Ландін В. П. - Перспективи використання біоенергетичних культур в Україні, Мороз В. В., Захарчук В. А., Руденко О. М. (2016)
Лукашук В. П. - Ефективність вирощування люцерни залежно від систем удобрення та застосування бактеріальних препаратів (2016)
Міндер В. В. - Протиерозійні властивості підстилки паркових насаджень в умовах складного рельєфу (2016)
Міськевич Л. В. - Раритетні види деревних рослин Кременецького ботанічного саду (2016)
Манько М. В. - Особливості індукції флуоресценції хлорофілу в листках рослин культиварів Acer platanoides L. в умовах міста Києва, Олексійченко Н. О., Китаєв О. І. (2016)
Масловата С. А. - Морозостійкість видів та форм роду Ulmus L. в умовах міста Умані (2016)
Мельник О. М. - Оцінювання киснепродукувальної функції лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" (2016)
Матяшук Р. К. - Динаміка фітомаси лісових фітоценозів парку "Феофанія" – пам'ятки садово-паркового мистецтва, Білоус С. Ю., Білоус А. М., Юрчук М. І., Прокопук Ю. С. (2016)
Мирончук К. В. - Особливості просторової структури та класифікації складних живоплотів (2016)
Немерцалов В. В. - Деревно-кущові рослини американського походження у флорі міста Одеси, Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. (2016)
Приліпко І. С. - Продукція стовбурової деревини та кори дерев берези повислої у деревостанах Чернігівського Полісся (2016)
Рибалка І. О. - Взаємозв'язок між інтенсивністю зараження омелою білою (Viscum album l. ) та деякими екологічними параметрами дерев-живителів (2016)
Ткач Л. І. - Типологічне різноманіття лісів водозборів річки Псел, Бондар О. Б. (2016)
Ткачук О. М. - Ґрунтозахисні особливості лісу на водозборах Передкарпаття (2016)
Трунов О. П. - Поліпшення видового складу чагарників парків і скверів міста Луганська, Колєнкіна М. С., Скаковський С. І. (2016)
Турко В. М. - Поширення хвороб та шкідників у лісах Рівненської області, Вишневський А. В., Сірук Ю. В., Печенюк Є. П. (2016)
Чигринець В. П. - Особливості формування та відновлення дубових лісостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Румянцев М. Г., Солодовник В. А., Букша М. І. (2016)
Шаловило Ю. І. - Молекулярно-генетична діагностика Bacillus pumilus у сосновому деревостані, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2016)
Володимиренко В. М. - Мортмаса лісових екосистем у сучасному екоресурсному вимірі, Котляревська У. М., Сурай В. А., Клочко В. М. (2016)
Копій М. Л. - Вплив рослинності на перерозподіл органічних речовин та хімічних елементів у техноземах Яворіського сірчаного кар'єру, Копій Л. І. (2016)
Лаптева Е. В. - Вплив техногенно забрудненого середовища Криворіжжя на якість пилку Pinus sylvestris L. і P. pallasiana D. Don. (2016)
Лук'янчук Н. Г. - Упровадження альтернативної біотехнології очищення промислових стоків ТзОВ "Радехівський цукор", Сич В. А. (2016)
Новицький В. П. - Заєць сірий (Lepus europaeus pall. ): екологічні особливості існування виду в сучасному Лісостепу України (2016)
Товарянський В. І. - Оцінювання залежності пожежної небезпеки соснових молодняків від віку, Кузик А. Д. (2016)
Хром'як У. В. - Вплив ЛКП "Збиранка" на навколишнє середовище та основні принципи створення нового полігону, Тарнавський А. Б. (2016)
Бєліков С. Б. - Характерні особливості селективного розчинення сталі AISI 321 у високоокиснювальному розчині нітратної кислоти, Нарівський О. Е., Маркова Н. В. (2016)
Баранова О. С. - Порівняльний аналіз ударно-акустичного та ультразвукового методів дефектоскопії фанери, Головач В. М. (2016)
Бойко Л. М. - Метод оцінювання довговічності деревинно-волокнистих плит середньої щільності у будівельних конструкціях, Анциферова О. В. (2016)
Капустянський А. О. - Дослідження факельного спалювання суміші пісного вугілля і золи (2016)
Корсак В. І. - Аналіз контактної взаємодії пружних елементів пластинчастого віброізолятора (2016)
Пономарьова О. В. - Підвищення тривкості стрічкових пилок щодо спрацювання, Ребезнюк І. Т. (2016)
Сапронов О. О. - Антикорозійні покриття на основі епоксидного зв'язувача для захисту устаткування морського та річкового транспорту, Букетов А. В., Лещенко О. В., Нігалатій В. Д. (2016)
Сокіл М. Б. - Нелінійні коливання системи гнучке трубчасте тіло-суцільний потік середовища, що рухається вздовж нього, Верхола І. І., Сокіл Б. І., Хитряк О. І. (2016)
Хитряк О. І. - Вплив рухомого вантажу на коливання поздовжньо-рухомої стрічки (2016)
Вітер М. Б. - Моделювання єдиного простору інформаційної взаємодії органів державної влади, Засадна Х. О. (2016)
Гуліда Е. М. - Визначення параметрів розподілу часу напрацювання на відмову пожежної техніки і спорядження з використанням статистичного моделювання, Мирзоєв В. О., Марчишин М.-Т. Т. (2016)
Дмитрусь Н. І. - Розрахунок двовимірних статичних безвихрових теплових полів методом скінченних елементів, Карашецький В. П. (2016)
Журавель І. М. - Тривимірне представлення зображень з використанням їх фрактальних розмірностей, Максимович В. М. (2016)
Коваль О. М. - Експериментальне дослідження тривалості локалізації і гасіння пожеж на відкритих складах пиломатеріалів штабельного зберігання (2016)
Максимів О. П. - Аналітичний огляд методів детектування вогню засобами комп'ютерного зору, Рак Т. Є., Пелешко Д. Д. (2016)
Матвійчук К. В. - Програмна модель підсистеми керування мобільною робототехнічною системою, Теслюк В. М., Зелінський А. Я. (2016)
Мальований М. - Вплив способу забезпечення будинку енергією на величину річної потреби у невідновлюваній первинній енергії, Жичинська А., Диш Г. (2016)
Олеськів О. М. - Особливості метрологічної перевірки компонент кібер-фізичних систем, Микитин І. П. (2016)
Олійник І. С. - Удосконалення алгоритму визначення "насиченого блоку" у задачі параметричної ідентифікації інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь (2016)
Соколовський Я. І. - Програмне забезпечення скінченно-елементної дискретизації 2D областей з використанням паралельних обчислень CUDA, Нечепуренко А. В., Герасимчук О. П. (2016)
Федорчук Є. Н. - Моделювання процесу для обчислення кластерів у базах даних для технологічних бізнес-процесів, Федорчук Ю. Є. (2016)
Чумаченко С. М. - Методика створення математичної моделі розподілу антипіренів всередині вогнезахищеної деревини, Жартовський С. В., Тітенко О. М., Троцько В. В. (2016)
Чаплик О. А. - Основні підходи до вивчення іноземної термінологічної лексики студентами екологічного профілю, Масон С. Р., Коваль Л. М. (2016)
Школяр М. В. - Роль соціальної довіри у трансформаційних процесах сучасного суспільства (2016)
З нагоди 60-річчя професора Ігоря Михайловича Комарницького (2016)
In memoriam (2015)
Кондратюк К. - Дмитро Дорошенко – громадсько-політичний діяч, історик (2015)
Целуйко О. - Володимир Зварич і питання нумізматики в роботі теоретичного семінару з джерелознавства та спеціяльних (допоміжних) історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві УРСР у м. Львові (2015)
Банах В. - "Цивілізаційне” неоевразійство в контексті інтеграції пострадянського простору (2015)
Уська У. - Реалізація засад національно-культурної автономії у "Законах про національне зрівняння” у Моравії 1905 р. (2015)
Юськів Х. - Південний Тіроль: історична ретроспектива політико-правового конституювання та функціонування територіальної автономії (2015)
Максимець В. - Відносини України та Словаччини крізь призму громадсько-політичної активності етнічних меншин в умовах російської експансії в реґіоні (2015)
Fedyk I. - Polish police in its attitude towards Ukrainian Greek Catholic Church after Ukrainian-Polish war of 1918–1919 (2015)
Тарнавський Р. - Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян (2015)
Гілевич І. - Внесок Людмили Шевченко у підготову двотомної колективної монографії "Українці” (1954 – початок 1960-х років) (2015)
Рачковський Г. - Соціяльний зміст малодвірних поселень на території південних повітів Волинської губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Баглай М. - Поминання померлих у Зелену суботу на теренах історико-етнографічної Волині (2015)
Сілецький Р. - Бузина в народних демонологічних повір’ях українців (2015)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про вужа на правобережному Поліссі (2015)
Рутар В. - Повсякденна гігієна, методи лікування і профілактики захворювань військовиків Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр. ) (2015)
Горбачевський Т. - Економічний розвиток Львівської архидієцезії РКЦ у міжвоєнний період (2015)
Калиняк Л. - Організаційна мережа Стронніцтва людового (Народної партії) у Тернопільському воєводстві (1931–1939) (2015)
Масик Р. - Промислово-торгова палата у Львові у міжвоєнний період (2015)
Руда О. - Розвиток освітніх процесів у Львові (1923–1939) (2015)
Стародубець Г. - Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944–1946 роках (2015)
Якимович Б. - Учений, академік, організатор української гуманітарної науки, людина. До 75-річчя Миколи Жулинського (2015)
Глушко М. - Листування Василя Доманицького з Іваном Кривецьким (2015)
Якимович Б. - Львівський характерник і великий життєлюб (До 90-річчя від дня народження Романа Крип’якевича (1925–1999)) (2015)
Гілевич І. - Рец. на: Kukiz T. Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd / Tadeusz Kukiz. – Wrocław, 2008. – 448 s. (2015)
Мацько Л. - Мовна особистість А. Малишка як лінгвокультурологічний феномен (2013)
Кравець Л. - Народнопоетична метафора в мовотворчості А. Малишка, Вертепна А. (2013)
Беценко Т. - Народнопісенна універсалія зоря в мові поезії А. Малишка (2013)
Мех Н. - "Пісня, що народ заколосила…" (образ пісні в поетичній мові А. Малишка) (2013)
Коць Т. - Слово-образ вода в ідіостилі А. Малишка (2013)
Підгородецька І. - "І я пройду путі до краю, Красу приймаючи земну…" (мовний образ краси в поезії А. Малишка) (2013)
Сухенко В. - Світ Слова А. Малишка (2013)
Черемська О. - "Моє серце схоже на порох!" (образ серця в поетичній мові А. Малишка) (2013)
Мовчун Л. - Римостиль А. Малишка (2013)
Маленко О. - Професор Лідія Андріївна Лисиченко — Науковець, Вчитель, Людина (2013)
Черемська О. - Історико-мовна та українознавча спадщина професора Ольги Георгіївни Муромцевої (2013)
Сюта Г. - Біблійна цитата в українській поетичній мові ХХ ст. (2013)
Дегтярьова І. - Лексико-семантичні ознаки карнавальності в постмодерністському тексті (2013)
Денисовець І. - Оказіональні назви в українській дитячій прозі (2013)
Томіленко Л. - Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2013)
Дядченко Д. - Епітети-кольоративи в українській поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст. (портретна характеристика людини) (2013)
Ніколаєнко І. - Авторські неологізми в мові письменників Луганщини (2013)
Прокопович Л. - "Це місто — прекрасне, як усмішка долі…" (мовний образ міста в українській поезії другої половини ХХ ст.) (2013)
Задорожна О. - Перший Псалом Давидів в інтерпретації Івана Франка (лінгвостилістичний аналіз) (2013)
Навальна М. - Гроші можуть "згоріти", їх можуть і "заморозити" (семантична динаміка дієслів у сучасній українській публіцистиці) (2013)
Глуховцева І. - "Скажи мені, хто я, тоді я скажу тобі, хто ти" (трансформація прислів’їв у сучасній мові) (2013)
Кислюк Л. - Жінка-космонавт чи космонавтка? (до проблеми норми творення назв осіб жіночої статі) (2013)
Таран О. - Сленгізми в рекламі (2013)
Бас-Кононенко О. - Мовна культура сучасної реклами (2013)
Калашик В. - Вторинна номінація Харкова в есе Юрія Шевельова "Четвертий Харків", Трифонов Р. (2013)
Цівун Н. - Лінгвокультурний зміст назв українських календарних свят (2013)
Глуховцева К. - Найпоширеніші українські прізвища Луганщини (2013)
Вербич С. - Як пояснювати походження власних географічних назв (2013)
Яцій В. - Відтопонімні прикметники Львівської області (деривати від ойконімів на -ич-і та -че) (2013)
Вінницький В. - Наголошування префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду з суфіксом -к(а) (2013)
Бибик С. - Ситуативні "відхилення від норм" у сучасному радіоінтерв’ю (2013)
Вербич Н. - Інтонаційна виразність наукового мовлення (2013)
Матвіяс І. - Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького (2013)
Лєснова В. - Іронічні вислови як засіб вираження оцінки в діалектному тексті (2013)
Городенська К. - Презентує — це не репрезентує (2013)
Гарбарчук Т. - Чому вони горе-фахівці? (2013)
Братусь М. - Який чи котрий? (2013)
Романюк Ю. - Дихай у віхтик і мовчи та диш (2013)
Романюк Ю. - Залиши чи залиш? (2013)
Романюк Ю. - Заспокійся чи заспокойся? (2013)
Городенська К. - Малолітні діти чи малі діти? (2013)
Городенська К. - Найменовані на честь… (2013)
Романюк Ю. - На мосту чи на мості? (2013)
Городенська К. - Не з дієприкметниками: окремо, а не разом (2013)
Городенська К. - Чекайте в приймальні (2013)
Городенська К. - Чим можна замінити прийом? (2013)
Городенська К. - Як правильно відмінювати складні прізвища? (2013)
Коць Т. - Опановуємо мовознавчу науку (Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / /Голянич М. І., Іванишин Н. Я., Ріжко Р. Л., Стефурак Р. І./: за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ: Сімик, 2012. — 392 с.) (2013)
Єрмоленко С. - Мистецтво розповіді про шедеври живопису (Кононенко В. І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвропейського мистецтва. — К.: Мистецтво, 2011. — 112 с.: іл.) (2013)
Кращі випуски (2013)
Вихідні дані (2013)
Кудряченко А. І. - Слово редактора (2016)
Кудряченко А. І. - Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні (2016)
Ткаченко В. М. - Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності) (2016)
Розумюк В. М. - Пелопоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики (2016)
Реєнт О. П. - Перша світова війна та її наслідки для України (2016)
Толстов С. В. - Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка (2016)
Швед В. О. - "Арабська весна" у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході (2016)
Khyzhnyak I. - System Confrontation of the Global Poles of Power and Factor of Re-action of Historical Results of the Second World War (2016)
Shindo R. - East Prussia, Lithuania and the Soviet Union After the First World War: the Foreign Strategy of a German Exclave During the 1920s (2016)
Дацків І. Б. - ЗУНР у боротьбі за незалежність на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2016)
Патриляк І. К. - Між двома проваллями: Україна в роки Другої світової війни (2016)
Зернецька О. В. - До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки (2016)
Солошенко В. В. - Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 р. (2016)
Нові надходження до бібліотеки ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2016)
Кудряченко А. І. - Слово редактора (2016)
Ткаченко В. М. - Про "історичну істину" в часі і просторі (2016)
Шморгун О. О. - Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України (2016)
Бульвінський А. Г. - Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії (2016)
Ціватий В. Г. - Європейський політико-дипломатичний діалог в інституціональному просторі міждержавних відносин доби раннього Нового часу (ХVI-ХVIII ст.) (2016)
Перга Т. Ю. - Політика Теодора Рузвельта у сфері екології: консервація природних ресурсів (2016)
Кудряченко А. І. - Ялтинська конференція держав "великої трійки" 1945 р. і вихід України на міжнародну арену (2016)
Мартинов А. Ю. - Чверть століття "Ваймарському трикутнику": у контексті регіонів Європи (2016)
Потєхін О. В. - Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна (2016)
Lakishyk D. - Peculiarities of the US-EU Relations: Evolution and Prospects (2016)
Khyzhnyak I. - Virtues and Vices of the Euromaidan’s Lessons: the Second Stage of "State Defiance” Afterwards (2016)
Срібняк І.В. - Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.) (2016)
Литвин М.Р. - Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (1991-2016 рр.) (2016)
Мадатли Э. - Вопросы формирования азербайджанского народа, его языка и культуры в иранской историографии (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2016)
Горбатюк Л. М. - Потреба інвестицій для ефективного розвитку зерновиробництва у господарствах Полтавської області (2014)
Ковч В. В. - Розвиток наукових досліджень і науково-технічних розробок як інструмент держави по задоволенню потреб суспільства в сучасних економічних умовах України (2014)
Красільнікова К. Є. - Економічна сутність виробничих потужностей підприємств та фактори, що їх визначають (2014)
Лех Т. А. - Адаптация жизнеспособных социально-экономических систем в условиях кризиса (2014)
Носик О. М. - Структурно-функціональні характеристики людського капіталу (2014)
Островський І. А. - Ефективність державного управління і суперечності модернізації економіки України (2014)
Подлесная В. Г. - Экономическая теория в эпоху социально-экономических циклов капиталистического воспроизводства (2014)
Помінова І. І. - Глобальні детермінанти інституційних перетворень національних освітніх систем (2014)
Сандугей В. В. - Підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті нaціoнaльнoгo ринку праці в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Борейко В. І. - Міграційні процеси та економічний розвиток країн (2014)
Горбачук В. М. - Альянси чистого і спільного громадського продукту (2014)
Далевська Н. М. - Функціональні особливості механізму структурних змін глобалізації світової економіки (2014)
Данилюк В. О. - Співробітництво Європейського Союзу з міжнародними фінансовими організаціями як метод боротьби з борговою кризою (2014)
Дорофеева К. М. - К вопросу об инновационной трансформации мировой транспортной системы, Папакин В. В. (2014)
Думанська І. Ю. - Філософія ведення бізнесу з іноземними контрагентами в контексті їх ментальності: поради для фахівців ЗЕД (2014)
Киризюк С. В. - Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки (2014)
Кібальник Л. О. - Наднаціональний рівень регулювання геоекономічних трансформацій (2014)
Кірик М. А. - Кластеризація в стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн (2014)
Кіркова Н. П. - Моделі регулювання інвестиційних проектів, Савушкін Д. І. (2014)
Крамаренко Р. М. - Структурна трансформація господарства Києва, Галенко С. М. (2014)
Крикун В. А. - Сутність та еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Матвеева В. Ю. - Особенности антидемпингового регулирования внешней торговли в Украине, Гленская О. А. (2014)
Мірошниченко Т. Є. - Закономірності міжнародної міграції робочої сили в контексті програми безвізового режиму України з ЄС (2014)
Опалько В. В. - Модернізація світової економіки: теоретико-методологічний аспект (2014)
Осипчук М. Д. - Міжнародний туризм у контексті модернізації зовнішньоекономічної діяльності України на засадах сталого розвитку (2014)
Пирог О. В. - Стабільність розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації: оцінювання тенденцій їх зростання (2014)
Поліщук О. В. - Зарубіжний досвід створення державних бізнес-інкубаторів як підтримки малого і середнього бізнесу (2014)
Рябець Н. М. - Підходи до формування менеджменту процесів корпоративної консолідації у міжнародному бізнесі в умовах глобалізації (2014)
Савчук Н. В. - Світовий досвід реформування бюджетної системи та уроки для України (2014)
Сандул М. С. - Формування конкурентоспроможності системи вищої освіти Республіки Корея (2014)
Тимків І. В. - Система сучасних соціально-економічних імперативів глобального розвитку (2014)
Туманова А. Ю. - Особливості проведення стратегічного аналізу молочної галузі на прикладі ПАТ "Березівський молочний завод", Задорожнюк Н. О. (2014)
Фрумина С. В. - О проблемах стимулирования инновационной деятельности в Российской Федерации (2014)
Яременко М. О. - Світовий сільськогосподарський ринок: відмінності у сучасних тенденціях та перспективи розвитку основних товарних секторів (2014)
Ажаман І. А. - Маркетингова стратегія розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Байдала В. В. - Зарубіжний досвід кластеризації та можливості його застосування в Україні в умовах розвитку біоекономіки, Бутенко В. М. (2014)
Білега О. В. - Методологія ідентифікації і управління створенням потенційних мережевих структур (2014)
Бойко В. С. - Економічні аспекти реформування державного регулювання інфляції: реалії та очікування (2014)
Венгер В. В. - Ринкова влада та картельні змови на олігопольних ринках (2014)
Глушенко Т. М. - Аналіз розвитку логістичних послуг на сучасному світовому ринку (2014)
Гончаренко О. В. - Особливості організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві: реалії та перспективи (2014)
Гоцелюк А. Ю. - Наукові підходи щодо визначення сутності поняття "сільські території" (2014)
Дзюба Р. Е. - Проблеми розвитку сировинної бази м’ясопереробних підприємств у Луганської області (2014)
Єгорова О. О. - Результативність та ефективність територій пріоритетного розвитку України (2014)
Замлинський В. А. - Структурні елементи інвестиційного ринку (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського