Горбач Л. М. - Екологічні інновації як визначальний елемент нової моделі природокористування (2013)
Березенко В. С. - Особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту в дітей, Царьова О. В. (2015)
Ільїна М. В. - Правове регулювання екологічної безпеки туристично-рекреаційної діяльності в Україні (2013)
Овчаренко Л. С. - Морфологічні особливості лімфоїдних структур носоротоглотки у дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця, Ткаченко В. Ю. (2015)
Ілляшенко І. О. - Соціально-економічна ефективність використання рекреаційних ресурсів у форматі сталого розвитку, Яблонська В. І. (2013)
Бєлоусова О. Ю. - Пальмітинова кислота: міфи і реальність, або Ще раз про особливості жирового компонента замінників грудного молока (2015)
Обиход Г. О. - Методологічні підходи до комплексної оцінки рівня природно-техногенної небезпеки регіонів України, Щуліпенко В. Є. (2013)
Попович В. И. - Клинический потенциал полусинтетических пенициллинов при остром бактериальном среднем отите и остром бактериальном тонзиллите у детей в практике лор-врача: фокус на Оспамокс и Амоксиклав® (2015)
Мандзик В. М. - Пріоритетні напрями розвитку фінансово-економічного механізму управління водними ресурсами (2013)
Чернишева О. Є. - Кишкові кольки в дітей раннього віку (2015)
Колмакова В. М. - Засади фінансового забезпечення екологічної безпеки регіону (2013)
Старец Е. А. - Врожденные аномалии взаиморасположения и поворота почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика, Никитина Н. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В., Сочинский А. В. (2015)
Коржунова Н. В. - Структуризація інституціонального забезпечення рекреаційного природокористування в Україні (2013)
Рациональная терапия острых воспалительных заболеваний носовой полости (2015)
Кочерга М. М. - Екологічний аудит й оцінка впливу сільськогосподарської діяльності на стан природних ресурсів агросфери (2013)
Чернышева О. Е. - Патогенетическое обоснование применения пробиотиков при антибиотикассоциированных диареях у детей (2015)
Клиновий Д. В. - Механізми затратного підходу до комплексної економічної оцінки природних ресурсів (2013)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до лікування діарей у дітей (2015)
Сакаль О. В. - Екстерналії землекористування у лісовому секторі (2013)
Полякова Ю. В. - Перекисное окисление липидов и белков у детей и подростков, больных туберкулезом легких (2015)
Степенко О. В. - Екологічні основи раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Абатуров А. Е. - Синдром Ангельмана. Часть 2 (клиника и диагностика), Петренко Л. Л., Кривуша Е. Л. (2015)
Химинець В. В. - Карпатський єврорегіон у контексті євроінтеграційних планів України (2013)
Бадогина Л. П. - Диагностика ВИЧ-инфекции у ребенка 11 месяцев. Случай из практики, Заболотная Л. Д., Шерстюк Г. В. (2015)
Шкуратов О. І. - Основні елементи гарантування продовольчої та екологічної безпеки України (2013)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение ребенка с КИД (кератит — ихтиоз — глухота) синдромом, Здыбская Е. П., Сиренко Т. В., Плахотная О. Н., Вьюн Н. Р. (2015)
Остафійчук Я. В. - Інститут соціального партнерства в сучасній концепції сталого розвитку (2013)
Веселый С. В. - Студенческое научное общество кафедры детской хирургии, Латышов К. В., Климанский Р. П. (2015)
Яроцька О. В. - Визначення сутності водозбереження у промисловому виробництві (2013)
Абатуров А. Е. - Факторы, определяющие мотивационный и эмоциональный контекст образовательного процесса в медицинском высшем учебном заведении, Агафонова Е. А., Бабич В. Л., Кривуша Е. Л., Канюка Г. С. (2015)
Бокоч В. В. - Роль біопродуктивності лісів Карпатського національного природного парку у формуванні вуглецедепонувального потенціалу регіону, Василишин Р. Д. (2013)
Мокия-Сербина С. А. - Пути совершенствования подготовки врачей-интернов педиатров и общей практики — семейной медицины по разделу "Педиатрия", Литвинова Т. В., Чечель В. В. (2015)
Гамзіна О. М. - Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні (2013)
27-мі Сідельниковські читання (2015)
Луців О. В. - Інвестиційне забезпечення відтворення екосистем (2013)
Абатуров А. Е. - Активированные азотсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2015)
Пугач В. О. - Корпоратизація сфери надрокористування в Україні (2013)
Вітаємо Володимира Михайловича Савво! (2015)
Каленська О. В. - Оцінка сучасного стану окремих компонентів агроландшафтів Житомирщини (2013)
Выдающийся путь в педиатрии профессора Галины Михайловны Тебенчук (к 90-летию со дня рождения) (2015)
Калініченко О. О. - Сфера послуг у контексті сталого розвитку, Мосійчук І. В., Пойта І. О. (2013)
Карбівничий О. П. - Зарубіжний досвід формування мережі біосферних заповідників (2013)
Тичковська Л. П. - Роль фінансового фактора у забезпеченні сталого розвитку територіальних економічних систем (2013)
Гребенюк О. В. - Інституційний механізм коригування масштабів та освоєння інформаційного потенціалу забезпечення економічної безпеки, Пінчук А. О. (2013)
Чернявський Ю. І. - Екологічні аспекти розвитку міжнародного транспортного коридору Європа-Азія (2013)
Штець В. С. - Адаптація України до наслідків зміни клімату (2013)
Трофимчук В. О. - Динаміка витрат та інвестицій у сфері поводження з відходами (2013)
Магновський І. Й. - Регіон в адміністративно-територіальному вимірі України: правовий погляд сучасності (2015)
Матвєєва Л. Г. - Транзитивне суспільство та транзитивна держава як категорії сучасного суспільствознавства (2015)
Форос Г. В. - Особливості дотримання інформаційних прав і свобод (2015)
Солопова І. В. - Про співвідношення між міжнародним принципом дотримання прав людини і принципом невтручання у внутрішні справи держав (2015)
Албул С. В. - Діяльність підрозділів карного розшуку в районі проведення антитерористичної операції: питання правового регулювання (2015)
Бабенко А. М. - Деякі проблеми визначення об’єктивних ознак злочинів ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) та ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК України) (2015)
Меркулова В. О. - Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей: окремі аспекти вдосконалення чинного кримінального законодавства (2015)
Воронцов А. В. - Актуальні питання визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя (2015)
Небеська М. С. - Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання злочинності, Салман А. С. (2015)
Мукоіда Р. В. - Механізм визнання в Україні організації терористичною (2015)
Марчук А. І. - Проблемні аспекти діяльності регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (2015)
Погребицький М. Л. - Антитерористична операція і міжнародний тероризм (2015)
Пулатов Ю. - До проблеми про обставини, що виключають злочинність діяння при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, Салимов Ш. (2015)
Чекмарьова І. М. - Прикордонний регіон півдня України як кримінологічна категорія: питання теорії та практики (2015)
Гусаров С. М. - Поняття та сутність правотворчості в Україні (2015)
Афанасенко С. І. - Генезис кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (2015)
Ахмедова Е. - Вплив "європеїзації” Туреччини на вирішення проблеми Кіпру (2015)
Ісмайлов К. Ю. - Новаційні концепції в теорії інформаційних правовідносин як джерела права (2015)
Кулик Л. М. - Сучасне визначення повторності злочинів у кримінальному праві України (2015)
Прудка Л. М. - Верховенство права як гарантія правової держави: проблеми сучасності (2015)
Сулейманов Д. - Поняття, види і принципи виборів за законодавством Азербайджанської республіки (2015)
Феделеш М. М. - Класифікація видів та форм реєстраційної діяльності органів міністерства юстиції України (2015)
Форманюк В. В. - Система джерел права Європейського Союзу (2015)
Чернишова О. О. - Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні (2015)
Андрієнко І. С. - Достатній життєвий рівень як правова категорія (2015)
Журавель А. В. - інвестиційний клімат України та шляхи його покращення (2015)
Маковій В. П. - Місце часу серед правових інститутів (2015)
Ситніченко О. М. - Правові аспекти етапів розвитку профспілкового законодавства в Україні (2015)
Hasanzadeh Saida Bahram kizi - Safeguard of women and children's rights in extreme conditions (2015)
Погрібний С. О. - Примус у механізмі цивільно-правового регулювання договірних відносин (2015)
Кузніченко О. В. - Теоретичні питання правового захисту працівників ОВС України, Стрельнікова Г. С. (2015)
Веселова Л. Ю. - Ознаки та види адміністративно-правових гарантій безпеки дорожнього руху (2015)
Веселов М. Ю. - Причини аварійності на залізничному транспорті та правові заходи щодо їх запобігання, Ярошенко В. В. (2015)
Гайворонська Я. В. - Адміністративна відповідальність у сфері фінансового моніторингу (2015)
Каспаров Е. - Застосування адміністративної відповідальності за приховування джерела зараження віл-інфекцією (2015)
Дубенко О. М. - Подолання неправди під час розгляду справ в адміністративному судочинстві (2015)
Присяжнюк А. В. - Теоретичні засади адміністративно-правового механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом в Україні (2015)
Рудой К. М. - Особливості реформування органів внутрішніх справ України у сучасних умовах (2015)
Юнін О. С. - Теоретичні аспекти управління персоналом у роботі підрозділів поліції (2015)
Жила С. Ю. - Забезпечення громадської безпеки національною поліцією: окремі питання (2015)
Павлютін Ю. М. - Генеза протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Демедюк С. В. - Окремі питання адміністративно-правового та організаційного забезпечення кібербезпеки (2015)
Ізбаш К. С. - Державна політика у сфері підготовки кадрів ОВС України та оснівні напрями її реалізації (2015)
Давидова Д. В. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів: окремі аспекти теорії та практики (2015)
Заєць О. М. - Правова оцінка слідчим та оперативними співробітниками бухгалтерських документів страхової компанії після проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Калаянова Л. В. - Правовий аспект інформаційної складової в юридичних процесах доказування (2015)
Калаянова О. Д. - Криміналістична інформація в графологічних об’єктах (2015)
Копіца О. В. - Проблемні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Ковальова О. М. - Значення криміналістичної характеристики крадіжок, учинених неповнолітніми, для досудового розслідування (2015)
Крижановська О. В. - Особливості криміналістичної характеристики замовних вбивств, вчинених на побутовому ґрунті (2015)
Падей А. С. - Поняття та значення техніко-криміналістичного забезпечення в діяльності з розслідування (2015)
Пасько О. М. - Перелік професійно важливих умінь, які детермінують готовність слідчого до проведення гласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Сандрачук А. А. - Окремі аспекти тактики проведення обшуку при розслідуванні торгівлі людьми (2015)
Теслюк І. О. - Основні стадії та функції криміналістичного прогнозування (2015)
Шехавцов Р. М. - Речові докази та інші матеріальні об’єкти, що отримуються в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми визначення та використання в кримінальному провадженні 186-190, Кудінов С. С. (2015)
Підгородинська А. В. - Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів при перейнятті кримінального провадження (2015)
Громов В. С. - Визначення дефініції юридичної особи як учасника кримінального провадження (2015)
Берназ П. В. - Системний підхід як методологічне підґрунтя дослідження криміналістичного забезпечення слідчої діяльності (2015)
Глущенко І. В. - Використання спостереження при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (2015)
Абухін Р. Д. - Внесок С. В. Пахмана у становлення та розвиток позитивістського праворозуміння (2015)
Кульгавець Х. Ю. - Система і функції радянських каральних органів РСФРР та УСРР у період їх формування (2015)
Стецюк Б. Р. - Аналіз основних досліджень процесуального права гетьманщини вітчизняними істориками права (2015)
Хірний О. К. - Історико-правовий аналіз розвитку підрозділів візуального спостереження оперативної служби МВС у ХХ ст. (2015)
Михайловський В. І. - історичні аспекти виникнення суб’єктивних прав внутрішньо переміщених осіб на території України (2015)
Користін О. Є. - Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу в ОВС за моральними характеристиками, Цільмак О. М. (2015)
Тарасенко Р. В. - Правові та психологічні засади професійного відбору персоналу для підрозділів судової міліції (2015)
Конєв О. Ю. - До питання про тактику дій працівників підрозділів органів внутрішніх справ України під час затримання озброєного злочинця або групи злочинців (2015)
Громовенко К. В. - Міжнародно-правова регламентація діяльності приватних військових та охоронних підприємств під час збройних конфліктів (2015)
Подобний О. О. - Організаційні засади виявлення вимагань, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, Шамота М. В. (2015)
Дрішлюк В. І. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній в Україні, Петльована І. В. (2015)
Квасневська Н. Д. - Загальні проблеми реформування судової системи України (2015)
Несвітайло І. І. - Співвідношення понять моделювання та алгоритму при розслідуванні злочинів (2015)
Льовочкіна М. В. - Тактика проведення окремих тактичних операцій при розслідуванні незаконного заволодіння транспортними засобами (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України” (2015)
Інформаційне повідомлення про заснування громадської організації "Всеукраїнська асоціація науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності” (2015)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію С. С. Вітвіцького "Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика" (2015)
Лысенко А. Б. - Кинетическая модель массовой кристаллизации в приближении эффективных скоростей зарождения и роста кристаллов (2011)
Безпальченко А. В. - Фоточувствительные парамагнитные центры в кристаллах твердых растворов на основе ZnS, Буланый М. Ф., Коваленко А. В., Омельчук А. Р. (2011)
Матысина З. А. - Гидроксилапатит CA5(PO4)3OH: гистерезисный эффект, упругие константы, Боцьва Н. П., Елина Е. В. (2011)
Матысина З. А. - Гидроксилапатит Ca5(PO4)3OH: растворимость гидроксила ОН, Елина Е. В., Боцьва Н. П. (2011)
Антропов С. Н. - Некоторые инвариантные решения уравнения релятивистских мембран (2011)
Гладуш В. Д. - Малые колебания пробных частиц в поле аномально заряженного объекта, Галаджий М. В. (2011)
Рябцев С. И. - Структура, термическая устойчивось и физические свойства пленок никеля, полученных ионно-плазменным напылением, Гусевик П. С., Башев В. Ф., Доценко Ф. Ф., Евдокимов П. А. (2011)
Спиридонова И. М. - Влияние перитектического превращения в условиях сильного переохлаждения на свойства алюминиево-медных сплавов с переходными элементами, Зинковский Г. В. (2011)
Sukhova О. V. - Corrosion-resistant Fe–B–C alloys, Spyrydonova I. M. (2011)
Ступка А. А. - Гидродинамическая теория плазменных колебаний при наличии корреляции плотности электронов (2011)
Демура А. Л. - Дослідження діелектричних властивостей конструкційного склопластику, отвердженого під впливом ЕМП НВЧ (2011)
Волнянский М. Д. - Кристаллизация литиево-германиевых стекол, Нестеров А. А., Трубицын М. П. (2011)
Погребняк А. Д. - Микроструктурные свойства твёрдых металлических нитридных и карбидных покрытий, Махмуд А. М., Караша И. Т., Кирик Г. В., Ткаченко Р. Ю. (2011)
Борулько В. Ф. - Резонансные свойства брэгговских структур с сосредоточенными элементами, Дробахин О. О., Сидоров Д. В. (2011)
Карлов В. А. - Сверхвысокочастотный измеритель комплексного коэффициента отражения, Авсейцев Д. В. (2011)
Магро В. І. - Оптимізація директорної антени, Морозов В. М. (2011)
Гниленко О. Б. - Електродинамічне моделювання щілинного переходу між мікросмужковими лініями методом скінчених різниць (2011)
Пащенко В. О. - Функції Гріна змішаних крайових задач немонохроматичного зондування ортотропного композиту з покриттям (2011)
Семенова И. О. - Исследование влияния химического состава и условий охлаждения в процессе графитизирующей термической обработки на форму графита отжига в никелевых сталях (2011)
Бакун О. А. - Структурно-контекстуальна типологія сегментних конструкцій з називним роз’яснювально-пояснювального змісту як експресивних синтаксичних одиниць української мови (2011)
Барна Г. С. - Семантичні особливості номінації політичного опонента як засобу його дискредитації (2011)
Білоконенко Л. А. - Лінгвістичні ознаки і засоби вираження конфлікту суб’єктивного характеру (2011)
Брацкі А. З. - Лексичний склад мови та його кодифікація в умовах міжмовної інтерференції (2011)
Бугера О. А. - Соціальні діалектизми: історія розвитку та теоретичного опрацювання (2011)
Демиденко Г. Г. - Емоційна семантика паралінгвальних фразем на позначення негативних психічних станів мовця (2011)
Єловська Ю. В. - Відображення комунікативних табу в українських пареміях (2011)
Жарко С. Ю. - Смислова основа віддієслівного словотворення (на матеріалі віддієслівних іменників) (2011)
Іваноў Я. Я. - Парэміялагічныя сістэмы беларускай і рускай моў: падабенствы і разыходжанні (2011)
Кажан В. И. - Парадигматические отношения в терминологии хореографического искусства, Калинина Р. П. (2011)
Калашник В. С. - Лексико-семантична група з коренем -крас- в українському лінгвокультурному просторі, Філон М. І. (2011)
Качайло К. А. - Ботанічні назви на -ок у конфіксальній підсистемі українського іменника (2011)
Малюга Н. М. - З історії української граматики: синтаксична теорія в інтерпретації І. Нечуя-Левицького (2011)
Просалова Я. В. - Семантична структура найменувань житлових будівель в англійській, німецькій, французькій, українській та російській мовах (2011)
Святобаченко І. С. - Питання безсполучникового складного речення в українському та російському мовознавстві (2011)
Сірук О. Б. - Опрацювання діалектних даних у "Корпусі українських діалектних текстів" (2011)
Халіман О. В. - Категорія відмінка в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на матеріалі української та російської мов) (2011)
Шарманова Н. М. - Мовне кліше й функціонально-стильова диференціація мови (2011)
Шепель Ю. А. - Словообразовательный ряд как объект изучения лексического состава языка (2011)
Белоконенко И. С. - Поэтика цикла "Amoretti" Э. Спенсера (2011)
Борита В. М. - Мова проповідей Патріарха Філарета (2011)
Головіна В. С. - Мовні засоби вираження міського простору у творчості М. Семенка як представника модернізму (2011)
Данилюк Н. О. - Слов’янські запозичення в українських народнопісенних текстах (2011)
Деременда Ю. М. - Мовна гра як засіб атракції в рекламних назвах (на матеріалі ергонімії Тернопільщини) (2011)
Кабиш М. Ю. - Стилістичні функції звукопису в поетичному мовленні українських поетів початку ХХ ст. (2011)
Колоїз Ж. В. - Лексико-семантична група "назви одягу" в романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" (2011)
Конюхова Л. І. - Сугестія тексту телереклами (2011)
Мелкумова Т. В. - Посилення прагматичного впливу публіцистичного тексту завдяки взаємодії виражальних засобів синтаксису (2011)
Мішеніна Т. М. - Особливості функціонування фітонімів барвінок, мак і мальва в українській літературі з позиції лінгвоментальності (2011)
Трифонов Р. А. - Слово на перетині ідіолектів: інтертекстуальний і метамовний аспекти (на матеріалі спогадів Михайлини Коцюбинської) (2011)
Хоменко Г. Є. - Експресивний синтаксис у текстах політичної тематики (2011)
Якименко О. О. - Семантико-прагматичні особливості слова письменникяк репрезентанта концепту (2011)
Кравцова І. А. - Особливості роботи над інтонаційною виразністю усного мовлення молодших школярів на уроках читання (2011)
Онищенко І. В. - Культура педагогічного спілкування в контексті компетентнісної парадигми професійно-комунікативної підготовки вчителів початкових класів (2011)
Цоуфал Л. С. - Розвиток мислення учнів у процесі навчання граматики (2011)
Колоїз Ж. В. - Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація: (монографія) / Костянтин Голобородько. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 527, (1) с. (2011)
Іваненко В. - Дніпропетровський період в житті та діяльності професора В. В. Крутікова (1966 – 1981 рр.), Мирончук В. (2012)
Медяник В. - Творча спадщина В. В. Крутікова в Дніпропетровському державному університеті (середина 1960-х – початок 1980-х рр.) (2012)
Проскурова С. - Спогади про наставника (2012)
Філоретова Л. - Кіровоградський період у викладацькій й науковій діяльності професора В. В. Крутікова (1981 – 1998 рр.), Кіян О. (2012)
Гребенюк О. - Проблеми забезпечення функціонування генерального секретаріату у добу ЦентральноЇ Ради (2012)
Вівсяна І. - Консолідація митців Галичини та Наддніпрянщини у створенні й охороні пам’яток національної культури (1917 – 1920 рр.) (2012)
Дацків І. - Становлення та основні напрямки дипломатії держави гетьмана Павла Скоропадського (2012)
Дергачов О. - Антропоцентризм як чинник історичного процесу в інтерпретації Володимира Винниченка (2012)
Єрмілов В. - Громадська міська медицина Херсонської губернії: утворення й початковий період (2012)
Казьмирчук М. - Таємниці присвоєння імені Київському державному університету (1933 – 1941 рр.) (2012)
Михайленко Г. - Погляди О. Лотоцького на долю українських земель після 1917 року (2012)
Перевозник Л. - Політичний менеджмент: сутність та особливості розвитку в Україні в період формування громадянського суспільства (2012)
Романько І. - Діяльність УАПЦ в умовах українського відродження 20-х років ХХ ст. (2012)
Синенко О. - Директорія та єврейське питання (2012)
Телегуз І. - Особливості створення шкільних підручників в Радянській Україні у 1921 – 1934 рр. (2012)
Ачкіназі Б. - Французька ”права” та її програми господарчої реконструкції по закінченні Першої світової війни (1918-1919) (2012)
Колєчкін В. - Бойові дії 6-ї Повітряної армії в Поліській операції 1944 р., Грищук А. (2012)
Позднякова І. - Становлення системи військової цензури в Радянській Росії у 1917 – 1921 рр. (2012)
Поляруш С. - Боротьба з харассментом: історико-правовий аспект (2012)
Пономаренко Л. - Повсякденне життя суспільства у творах римських істориків періоду Імперії (2012)
Шинкаренко Л. - Американська історіографія соціальних програм нового курсу Ф. Д. Рузвельта (2012)
Баляс І. - "Волынские епархиальные ведомости” як джерело вивчення культурно-освітньої діяльності православного духовенства Волинської губернії в другій половині XIX ст. (2012)
Босенко Н. - Етапи й напрями дослідження творчості В. О. Ключевського та його історичної школи в історіографії (2012)
Вдовиченко Є. - Історіографічний аспект висвітлення битви на Чорній річці 4 (16) серпня 1855 року (2012)
Кіян О. - На маргінесі польської романтичної історіографії: Міхал Грабовський, Антонюк-Кисіль П. (2012)
Лукашевич О. - Філософська герменевтика й проблеми теоретичного джерелознавства (2012)
Пархоменко В. - Українська Центральна Рада на шляху до автономії (квітень-червень 1917 р.): оцінка в мемуарній літературі (2012)
Присяжнюк Ю. - Селянство Білорусі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у пострадянській білоруській історіографії (2012)
Токар Н. - Формування історичного світогляду В. Доманицького (2012)
Грінченко В. - Церква-усипальниця Раєвських серед меморіальних споруд героям війни 1812 року (2012)
Дементов Є. - Репресії проти викладачів Кіровського учительського інституту в 1937 – 1938 роках, Постолатій В. (2012)
Каміна Х. - Діяльність товариства взаємодопомоги учителів початкових народних училищ Чернігівської губернії 1907 року (2012)
Ковальков О. - Участь Олександрійського земства в становленні та розвитку початкової освіти в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі с. Вершино-Кам’янка) (2012)
Крижанівський В. - До проблеми визначення кількості й вивчення соціальної належності й професійної зайнятості гласних Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1917 роки (2012)
Марченко О. - Особливості розвитку купецтва в Єлисаветграді в ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі сім’ї купців Воїнових), Салтанова Н. (2012)
Черемісін О. - Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона в 1870 – 1917 рр. (2012)
Чорний О. - Генерал-майор яким Васильович Якшин і Кіровоградщина (2012)
Шевченко С. - Соціально-економічне становище Наддніпрянського села в ІІ половині ХVІІІ ст. – 1860 р. (на прикладі с. Павлівки Олександрійського повіту) (2012)
Чорний О. В. - Нуждин О. И. Битва под Уманью: трагедия 6-й и 12-й армии (25 июля – 7 августа 1941 г.): (монография). – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 328 с. (2012)
Вихідні дані (2012)
Толпежніков Р. О. - Управління змінами сукупного потенціалу підприємства (2015)
Десятнюк О. М. - Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур, Харкавий М. О. (2015)
Пітюлич М. І. - Соціальні нормативи і стандарти охорони здоров’я України, Шніцер І. Р. (2015)
Писаренко В. В. - Реалізація органічної сільськогосподарської продукції через мережу інтернет (2015)
Бутко М. П. - Модернізація виробничої інфраструктури машинобудівних підприємств (2015)
Забуранна Л. В. - Управління логістичною системою підприємства, Кулік А. В. (2015)
Довбня С. Б. - Методичні особливості комплексної оцінки фінансового стану та економічних результатів підприємства (2015)
Мороз О. В. - Обґрунтування економічного ефекту від впровадження технологій управління якістю продукції на підприємствах, Карачина Н. П., Острий І. Ф., Сташко І. В. (2015)
Левківський В. М. - Диверсифікація ринкових механізмів зовнішнього фінансування тнк (2015)
Запухляк В. Б. - Техніко-економічні аспекти проведення ремонтних робіт на діючих газопроводах (2015)
Дем’янчук І. А. - Активізація фіскальної підтримки підприємницького сектору економіки (2015)
Побігун С. А. - Оцінка ефективності стратегічного управління нафтогазовими підприємствами на основі економетричних досліджень (2015)
Романко О. П. - Поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки (2015)
Черкашина К. Ф. - Економетричне моделювання впливу діяльності банків з іноземним капіталом на ефективність функціонування банківської системи України, Продан Д. І. (2015)
Коваленко О. В. - Проблемні аспекти становлення інноваційної системи України в контексті теорії технологічного розвитку (2015)
Тодощук А. В. - Ідентифікування сезонності митних ризиків та вибір методів їх зниження (2015)
Маринчук С. Г. - Моделювання механізму податкової оптимізації на засадах нечіткої логіки (2015)
Павлова Г. Є. - Формування інноваційно орієнтованої системи управління аграрним сектором в національній економіці (2015)
Бріт О. В. - Вплив соціально-економічних факторів на формування пропозиції праці фахівців з вищою освітою (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Техніко-економічний аналіз сучасних методів осушення магістральних газопроводів (2015)
Тішков Б. О. - Оптимізаційна модель виробництва вагоноремонтного підприємства на основі збалансованої системи показників, Науменко І. В. (2015)
Олійник В. М. - Соціально-психологічні аспекти формування тарифної ставки на базі застосування теорії корисності (2015)
Лебедева Л. В. - Вплив соціального капіталу на покращення якості життя (2015)
Дурицький В. В. - Роль іноземного капіталу в забезпеченні сталого розвитку львівщини (2015)
Лисенко Ж. П. - Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту (2015)
Олексин А. Г. - Особливості та проблеми співпраці страхових компаній та комерційних банків (2015)
Залуцький В. П. - Математична модель доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій, Федорчак О. Є. (2015)
Морозюк Н. С. - Сучасний стан економічної безпеки в кризових умовах (2015)
Лобова О. М. - Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання, Акопян Д. Е. (2015)
Ус С. А. - Обґрунтування методичних підходів до прогнозування обсягів продажу продукції з сезонними коливаннями її реалізації, Тимошенко Л. В., Бальнов М. (2015)
Кобзар О. М. - Формування ефективних природоохоронних механізмів (досвід республіки молдова) (2015)
Русінко М. І. - Еволюція поняття "персонал підприємства" та теоретичні підходи до його визначення, Судакова О. І., Ларченко Г. О. (2015)
Дейкало Л. Є. - Роль розпорядників бюджетних коштів в бюджетному процесі, Чубак А. Ю. (2015)
Земляков І. С. - Маркетинг фермерського господарства (2015)
Баєв В. В. - Характеристика структурних елементів ринку медичного туризму (2015)
Гайдучок О. В. - Прогнозування розвитку енергозалежної економіки шляхом керування системою динаміки основних макропоказників (2015)
Сотченко Є. В. - Вибір форми міжнародних розрахунків при здійсненні базових умов поставки інкотермс (2015)
Ізвєкова І. М. - Напрями удосконалення організації контролю якості продукції та його інформаційного забезпечення (2015)
Ринейська Л. С. - Міжнародний досвід застосування інтернет-маркетингу (2015)
Скриньковський Р. М. - Соціально-економічна стратегія держави на засадах гарантування соціальної безпеки: механізм формування та проблеми реалізації (2015)
Чухно І. А. - Визначення джерел фінансово-економічного забезпечення державного управління розвитком сільських територій в сучасних умовах (2015)
Семцов В. М. - Протидія неспостержуваним фінансово-економічним процесам як пріоритет на шляху забезпечення соціально-економічного розвитку держави (2015)
Андрусяк Н. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування як фактор економічної безпеки підприємства (2015)
Шпілєвський В. В. - Оцінка сировинного потенціалу виробництва моторного палива в Україні, Феденко Г. М. (2015)
Цистан І. В. - Сучасний вимір банківського інвестиційного кредитування сільського господарства та перспективні напрями активізації (2015)
Шевченко С. О. - Знос та амортизація необоротних активів бюджетних установ (2015)
Бабенко-Левада В. Г. - Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності (2015)
Штефан Л. Б. - Проблеми управління кредитним ризиком в комерційних банках України (2015)
Яцюк Д. В. - Брендингова політика і стратегія розвитку бренду: термінологічна невизначеність (2015)
Тихенко В. С. - Вплив механізмів управлінння природоохоронними проектами в країнах світу та Україні на ключові показники сталого розвитку (2015)
Фесун А. С. - Сучасні підходи в оцінці інвестиційно-будівельних проектів: проблеми та перспективи застосування (2015)
Чала О. А. - Сучасні аспекти розподілу екологічного податку в контексті забезпечення екологізації національної економіки (2015)
Волощук С. Д. - Моделювання щільності акцій з частково відомими початковими умовами (2015)
Діденко Є. О. - Управління асортиментною політикою підприємства, Савельєв Д. С. (2015)
Хринюк О. С. - Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи, Корчовна М. Р. (2015)
Юрчак Е. В. - Бар’єрний алгоритм еволюційної схеми формування успішного бренда в ресторанному господарстві (2015)
Стоволос Н. Б. - Формування і реалізація стратегії розвитку органічного виробництва апк (2015)
Мацьків Р. Т. - Нефінансова звітність – складова управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу (2015)
Белінська С. М. - Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку (2015)
Ус С. І. - Основні види та характеристики оптимізації виробництва сільськогосподарських підприємств (2015)
Карась О. О. - Специфіка системи управління ризиками в банківській сфері (2015)
Романів І. Ф. - Сучасні наукові підходи до вирішення проблем соціального розвитку (2015)
Мельничук О. С. - Використання моделей менеджменту знань для дослідження ринку е-комерції в Україні (2015)
Комарова І. Л. - Удосконалення управління інвестиційними проектами в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Левченко В. П. - Науково-методичний підхід до оцінювання незалежності регулювання і нагляду на ринку небанківських фінансових послуг, Кремень В. М. (2015)
Козирєв В. А. - Вплив фінансових посередників на функціонування страхового ринку, Руденко Я. П. (2015)
Рогозян Ю. С. - Методичний підхід до оцінки ефективності міжрегіонального (прикордонного) співробітництва (2015)
Черненко Д. С. - Роль господарств населення у виробництві продукції тваринництва (2015)
Шевлюга О. Г. - Методичний підхід до оптимізації системи управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства (2015)
Чебан Ю. Ю. - Соціальні витрати аграрних підприємств: особливості формування, обліку, відображення у фінансовій звітності (2015)
Єрмак С. О. - Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, Лісніченко О. О. (2015)
Князєва Т. В. - Передумови міжнародної екологічної політики в сфері формування інституціонального забезпечення (2015)
Дзьоба О. Г. - Оцінювання ризиків як метод визначення рівня енергетичної безпеки (2015)
Андрющенко К. А. - Вартісна характеристика інтелектуального капіталу компанії (2015)
Довгаль О. В. - Оцінка системи стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств харчової галузі (2015)
Жовновач Р. І. - Методологічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах маркетингу (2015)
Ващенко А. А. - Організація виробництва в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування машинобудівних підприємств (2015)
Плотницька С. І. - Механізм управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств (2015)
Попова А. О. - Організаційні аспекти управління промисловим підприємством з системних позицій (2015)
Смелянець Н. І. - Кадрова політика банку: елементи та показники ефективності (2015)
Чазов Є. В. - Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства у сучасних умовах (2015)
Гриднев А. Е. - Особенности суточной рН-метрии пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2015)
Кравченко Т. Г. - Диагностика болезни Крона при ложноотрицательных результатах илеоколоноскопии (2015)
Маслова Г. С. - Особливості оцінки чинників ризику виникнення ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічні лейкемії (2015)
Личковська О. Л. - Ефективність застосування пробіотиків у лікуванні синдрому подразненого кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісеєва О. П. (2015)
Свінціцький А. С. - Ефективність лікування алопуринолом, розувастатином та урсодезоксихолевою кислотою у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з гіперурикемією та ожирінням, Козак Н. П., Барабанчик О. В., Гладчук А. Б. (2015)
Присяжнюк В. П. - Зв’язок делеційного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1 з біохімічними показниками крові та параметрами про- та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Сидорчук Л. П. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Хронический гастрит и канцеропревенция. Роль препаратов коллоидного субцитрата висмута в профилактике рака желудка, Никифорова Я. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Порівняльні особливості кислотосупресивного ефекту першої дози езомепразолу за даними багатогодинного гастро-рН-моніторингу (фармакопроби), Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2015)
Губергриц Н. Б. - "На переднем крае" абдоминальной боли, Беляева Н. В., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Осёдло Г. В. - Стресс-индуцированные заболевания эзофагогастродуоденальной зоны: подходы к профилактике и терапии (2015)
Харченко Н. В. - Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії, Скляров Є. Я., Анохіна Г. А., Аксентійчук Х. Б. (2015)
Пєрєдєрій В. Г. - Порівняльний аналіз різних тестів для діагностики синдрому надмірного бактеріального росту у тонкій кишці, Матяш Л. О. (2015)
Бабак О. Я. - Роль фактора росту фібробластів-21 у регуляції обміну речовин при різних захворюваннях, Лапшина К. А. (2015)
Ткач С. М. - Роль кишечно-печеночной ассоциации и кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л., Казнодий А. В. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Желчнокаменная болезнь: механизмы развития, подходы к терапии, Чернова В. М. (2015)
Гриднева С. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза до лечения (2015)
Семенова Л. С. - О проблемах старения в работах И. И. Мечникова (2015)
Abysova M. - Religious factor of social dynamics: semantic aspect (2016)
Александрова А. В. - "Неиное" Николая Кузанского и его теоретический потенциал для истории философии (2016)
Дротянко Л. Г. - Функциональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві (2016)
Конотоп Л. Г. - Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема (2016)
Оноприенко В. И. - От междисциплинарности к трансдисциплинарности: новые тренды философии науки (2016)
Ороховська Л. А. - Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві (2016)
Харченко Ю. В. - Феномен взаимодействия как отражение социальных процессов: онтологический подход (2016)
Ягодзінський С. М. - Методологічні основи дослідження науки як дискурсу (2016)
Антіпова О. П. - Лінгвофілософські засади сучасного релігійного дискурсу (2016)
Броннікова Л. В. - Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Клешня Г. М. - Соціальна утопія як сценарій майбутнього у епоху модерну (2016)
Клюєнко Е. О. - Політична участь: прогнозування і новітні риси в Україні XXI століття (2016)
Литовченко І. В. - Інституційні перетворення як фактор функціонування суспільства (2016)
Пода Т. А. - Зміна системи міжнародних відносин під впливом інформатизації (2016)
Сідоркіна О. М. - Духовність і суспільна криза:соціально-філософський аспект вивчення (2016)
Скиба І. П. - "Екзистуюча людина" як підґрунтя нового гуманізму у філософії М. Хайдеггера (2016)
Ченбай Н. А. - Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) (2016)
Шавріна І. В. - Амбівалентність і буття: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2016)
Шоріна Т. Г. - Глобальні ризики суспільства та проблема захисту прав людини (на прикладі міжнародного тероризму) (2016)
Городницький А. В. - Концептуалізація суспільного договору крізь призму "риторики" прав і свободи як цінності Європи (2016)
Кравченко О. І. - Інформатизація суспільства як чинник культурних трансформацій міста (2016)
Орденов С. С. - Філософська експлікація поняття постмодерної правосвідомості суспільства (2016)
Вячеславова О. А. - Мистецтво та буття у феноменологічній естетиці Моріса Мерло-Понті (2016)
Гнатів З. Я. - Філософсько-праксеологічний вимір музичної освіти в Україні: постановка проблеми (2016)
Kadnikova L. V. - Anthropological crisis and education (2016)
Матюхіна О. А. - Громадянський гуманізм як джерело державницької ідеології українського козацтва (2016)
Мокляк Л. І. - Садово-паркове мистецтво в естетосферіінформаційного суспільства (2016)
Онопрієнко М. В. - Екстерналістські версії оцінки техніки (2016)
Скиба О. П. - Особливості соціокультурного виміру віртуальної реальності (2016)
Сухова Н. М. - Проблема свободи особистості в контексті сучасного християнства та ісламу (2016)
Ардашова Я. І. - Вплив новітніх культурних феноменів на трансформацію психокультури особистості (2016)
Чувашова Д. Т. - Ціннісно-смислові особливості міфологічних жіночих образів (2016)
Штепа О. О. - Чинники стресогенезу правової ментальності українського етносу в державотворчому дискурсі (2016)
Вакульчик О. М. - Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку і звітності, Васильєва В. Г., Дубицький Д. П. (2016)
Лисяк Л. В. - Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні, Качула С. В. (2016)
Петруня Ю. Є. - Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств, Петруня В. Ю. (2016)
Климкович Н. И. - Концептуальные подходы к управлению эффективностью бизне-са: сущность и сравнительный анализ (2016)
Chyrychenko Yu. V. - Certain philosophical issues of the Ukrainian international invest-ment process (2016)
Баранник Л. Б. - Податкова реформа як запорука бюджетної безпеки та фінансової стабільності, Овчинников А. В. (2016)
Осецький В. Л. - Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст (2016)
Velichkin V. O. - Currency system of Ukraine and stages of its development, Voshchyna M. O., Sheiko Yu. S. (2016)
Гетьман Д. О. - Побудова індексу фінансової конкурентоспроможності регіонів України (2016)
Івашина С. Ю. - Розвиток макроекономічного регулювання в Укра-їні, Івашина О. Ф. (2016)
Макогон В. Д. - Формування дохідної частини бюджету як складової фінансово-економічного регулювання (2016)
Білова Н. А. - Ідентифікація та класифікація за УКТЗЕД штучної шкіри залежно від її фізичних характеристик, Навроцька Н. Г., Євсєєва Т. М. (2016)
Літовченко Б. В. - Виклики креативної економіки природі та культурі організації (2016)
Чириченко Ю. В. - Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Кожаліна Н. П. (2016)
Устюшенко Н. А. - Устойчивость рынка недвижимости Республики Беларусь на примере минского рынка квартир в период с 2010 по 2015 гг. (2016)
Єдинак В. Ю. - Актуальні питання державного управління митною справою в Україні, Єдинак Т. С. (2016)
Щетинін А. І. - Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки (2016)
Гірник Є. В. - Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз (2016)
Гетьман О. О. - Механізми забезпечення безпеки зайнятості на вітчизняному ринку праці: реалії та прогнози (2016)
Величкін В. О. - Соціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні, Бабенко Є. А. (2016)
Мірошник О. О. - Розпізнавання типу несинусоїдальних спотворень напруги за допомогою нейронної мережі (2016)
Собчук Д. С. - Комплексне оцінювання надійності функціонування розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії (2016)
Добровольська Л. Н. - Теоретичне обгрунтування комбінованого методу контролю ізоляції в двопровідних мережах постійного струму, Романюк М. В. (2016)
Черемісін М. М. - Аналіз формування загальних принципів побудови автоматизованих систем контролю процесу утворення ожеледі на ПЛ, Савченко О. А., Дюбко С. В. (2016)
Черемисин Н. М. - Повышение "интеллекта" электрической сети за счет автоматизированного мониторинга параметров воздушных линий, Черкашина В. В., Холод А. В. (2016)
Доценко С. І. - До питання про визначення змісту категорій смислового мислення (2016)
Бориченко О. В. - Система енергетичного менеджменту як соціальна техніко-економічна система (2016)
Волинець В. І. - Дослідження ефективності використання електроенергіїна підприємствах вугільної галузі, Добровольська Л. Н. (2016)
Сокол Е. И. - Формирование обслуживания энергосистемы по критерию точности, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Волкова О. Ю. - База данних для оцінки ефективності систем зовнішнього освітлення (2016)
Тимчук С. О. - Прийняття оптимальних рішень в мережах електропостачання з розподіленою генерацією, Шендрик В. В., Шендрик С. О., Шулима О. В. (2016)
Міленін Д. М. - Визначення оптимального місця розміщення джерела лазерного випромінювання (2016)
Ковальчук І. М. - Проблеми освітлення для людей похилого віку, Бархатов О. М., Румянцев О. О. (2016)
Прудка О. А. - Оцінка впливу інфрачервоного випромінювання на біологічні об'єкти, Кунденко М. П., Шинкаренко I. М. (2016)
Черенков А. Д. - Плоский гидродинамический излучатель в устройствах мойки шерсти, Косулина Н. Г. (2016)
Косулина Н. Г. - Микроволновая технология в садоводстве, Черенков А, Д. Д. (2016)
Радченко С. С. - Аналіз основних методів і засобів підвищення надійності керування в АСКТП, Фурман І. О., Тимчук С. О. (2016)
Діордієв В. Т. - Математичні основи моделювання обробки зернового матеріалу у хмарі електризованого аерозолю, Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. (2016)
Старовєров Р. М. - Принципи побудови універсальних комплексів АСКТП сушки зерна, Піскарьов О. М., Тимчук С. О. (2016)
Кашкарьов А. О. - Шляхи удосконалення автоматичної системи керування електротехнологічним комплексом захищеного ґрунту (2016)
Гуртовой М. Ю. - Оптимизация параметров электромобиля с комбинированными режимами энергопитания по критерию максимума дальности пробега, Попов С. В. (2016)
Кузнецов Э. Г. - Алгоритм нахождения распределения давления в рабочем зазоре импульсных торцевых уплотнений (2016)
Вихідні дані (2016)
Бажан Л. І. - Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу, Матвеева Ю. М. (2014)
Бондарук Т. Г. - Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку, Мельничук І. О. (2014)
Василюк М. М. - Прагматика контролю якості аудиторських послуг в умовах глобалізації економіки (2014)
Гудзенко Н. М. - Трактування поняття "реалізація" та "продаж" продукції в літературних джерелах (2014)
Джус С. І. - Статистичний аналіз динаміки основних показників фондового ринку України (2014)
Дубіцький М. В. - Податковий облік в єдиній інформаційній системі підприємств (2014)
Здреник В. С. - Класифікація фінансових інвестицій підприємства: аналіз наукових підходів (2014)
Зоріна О. А. - Необхідність аналізу соціально-відповідальної діяльності вітчизняних підприємств, Нестеренко К. П. (2014)
Ільченко О. О. - Світовий та національний підходи до пошуку ефективної системи контролю якості аудиторських послуг (2014)
Ільченко О. О. - Практичне застосування контрольної функції інвентаризації для достовірності фінансової звітності підприємства (2014)
Каменська Т. О. - Витрати на оплату праці з погляду МСФЗ (2014)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського та податкового обліку підприємств на основі первинних документів (2014)
Козлов В. В. - Методологічні основи реалізації розрахунків по податкам з зарплати в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія, Суперсон І. І., Суперсон В .І., Томашевська Т. В. (2014)
Корінько М. Д. - Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності, Пабат В. В. (2014)
Красновський С. А. - Загальні поняття про відшкодування шкоди в корпоративних відносинах (2014)
Криленко В. І. - Сучасні підходи до оцінки ефективності регуляторної політики (2014)
Курило Г. М. - Перспективи конвергенції МСФЗ з ГААП США: зв'язок з інтеграційним процесом в Україні (2014)
Липова Т. В. - Особливості моніторингу та оцінки ефективності проектів міжнародних організацій в Україні (2014)
Лукашкова І. А. - Удосконалення роботи корпоративних інформаційних систем в цілях бухгалтерського обліку корпоративних прав (2014)
Малишкін О. І. - Можливості креативного підходу до податкових розрахунків (2014)
Мацюра С. І. - Економічні аспекти щодо стану виробничих потужностей на Криворізьких залізнорудних гірничо-збагачувальних підприємствах, Підпанок А. О. (2014)
Михальчишина Л. Г. - Роль та основні функції ринку цінних паперів (2014)
Момотюк Л. Є. - Удосконалення методології оцінювання фінансової діяльності в системі національних рахунків (2014)
Морозова О. С. - Міжнародна торгівля: необхідність обміну валюти (2014)
Моссаковський В. Б. - Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення в Україні (2014)
Шевчук В. О. - Облік грошових коштів у бюджетних установах, Орел І. В. (2014)
Пантелеев В. П. - Оцінка внеску авторів наукового збірника (2014)
Петраковська О. В. - Мета та завдання аудиту депозитних операцій банку (2014)
Петренко Н. І. - Комплексна методика аналізу руху пасивів підприємства (2014)
Редько О. Ю. - Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва, Ніконович М. О. (2014)
Рижиков В. С. - Суть та практичне значення управлінського обліку для ефективної організації управління на підприємствах (2014)
Селіщев С. В. - Визначення та структура витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Стрельников Р. Н. - Реализация инвестиционных проектов в условиях институционализма экономики Украины (2014)
Теловата М. Т. - Концептуальна модель професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі (2014)
Хомик П. М. - Особливості формування облікової політики на транспортно-експедиторських підприємствах (2014)
Хоруженко О. І. - Особливості ціноутворення у торгівельній діяльності (2014)
Цвєткова Н. М. - Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку та складання звітності (2014)
Чернін О. Я. - Розвиток методичних підходів до облікового відображення товарів в оптовій торгівлі (2014)
Чирва О. Г. - Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (2014)
Чумак О. В. - Методичні особливості обліку доходів страховика залежно від їх класифікації, Мельничук І. І. (2014)
Шигун М. М. - Проблеми нормативного регулювання обліку податкових різниць та шляхи їх вирішення, Проскура К. П. (2014)
Шкабрій Н. О. - Особливості відображення договірних зобов’язань в бухгалтерському і податковому обліку в контексті видів договорів (2014)
Шпак В. А. - Понятійно-категорійний апарат організації бухгалтерського обліку (2014)
Щирська О. В. - Проблеми сучасного обліку основних засобів та їх оподаткування в Україні (2014)
Юрченко О. А. - Витрати іншої операційної діяльності: склад і класифікація (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірник наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації" (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Koziuk V. - Central Bank Independence and Financial Stability: Orthodox and Heterodox Approaches (2017)
Illiashenko P. - Behavioral Finance: History and Foundations (2017)
Voloshyn I. - Stock-Flow Consistent Modeling of Default Events Sequence in a Closed Economy (2017)
Фадеенко Г. Д. - Нутригеномика и нутригенетика: возможности практического применения, Куринная Е. Г., Вовченко М. Н. (2015)
Гриднев А. Е. - Влияние сопутствующей гипертонической болезни на клинико-биохимические и морфологические показатели у больных с неэрозивной и эрозивной формами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Кушнір І. Е. - Патогенетичні аспекти розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Фадєєнко Г. Д., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В., Чернова В. М. (2015)
Соломенцева Т. А. - Особливості харчової поведінки хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Курінна О. Г., Ситник К. О. (2015)
Думанский Ю. В. - Диафрагмальная грыжа и рак гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В. (2015)
Кіндрат Г. В. - Стан мікробіоценозу ротової порожнини у хворих із патологією шлунково-кишкового тракту, Гаврилюк Н. С., Яцинович Н. М. (2015)
Просоленко К. О. - Антропометричні та деякі клініко-метаболічні показники пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби (2015)
Дорофеев А. Э. - Неязвенные колиты. Современное состояние проблемы, Руденко Н. Н. (2015)
Коруля І. А. - Гастроезофагеальний і дуоденогастральний рефлюкс: механізми виникнення та шляхи корекції, Романенко М. С. (2015)
Ткач С. М. - Оптимизация диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом (2015)
Фадеенко Г. Д. - Влияние коллоидного субцитрата висмута на этиопатогенез хронического гастрита: новый виток изучения давней проблемы, Никифорова Я. В. (2015)
Доценко С. Я. - Клиническая эффективность гепатопротекторного средства "Гепаназе" у пациентов с хроническим вирусным гепатитом, Данильченко Л. П., Тржецинский С. Д., Свистун С. И., Кулинич Р. Л. (2015)
Ткач С. М. - Інфекція Helicobacter pylori і позашлункові захворювання, Левченко А. Р., Онищук Л. О. (2015)
Передерий В. Г. - Укорочение теломер как генетический фактор риска цирроза печени, Сизенко А. К., Потехина Т. А. (2015)
Щербиніна М. Б. - Сучасні трактування та підходи до діагностики та лікування хвороби Вільсона, Бака О. М., Манжалій Е. Г. (2015)
Проців О. Р. - Імпорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти (2016)
Байдак І. І. - Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв’язання на державному рівні, Застава І. А. (2016)
Борисенко О. П. - Державне регулювання розвитку соціальної реклами (2016)
Величко К. І. - Громадянське суспільство, бізнес і держава в системі демократичних взаємовідносин (2016)
Гладкий М. А. - Удосконалення державного регулювання освітньої галузі України на основі світового досвіду (2016)
Драган І. В. - Сировинно-ресурсна компонента державного регулювання сталого розвитку України (2016)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади впровадження механізму комплексної економічної оцінки природного багатства в систему управління національним господарством , Мороз В. В. (2016)
Кобець А. С. - Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору, Пугач А. М. (2016)
Коврегін В. В. - Розвиток кадрового та інноваційного потенціалу ВНЗ як об’єктивна передумова забезпечення його економічної безпеки і складова системи управління (2016)
Комарівська Н. М. - Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств холдингового типу в аграрній галузі України (2016)
Матвейчук Л. О. - Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням (2016)
Yevmieshkina O. L. - State and aspects for modernization of state strategic planning in Ukraine (2016)
Шатрова К. И. - Опыт зарубежных стран в формировании транспортно-логистических систем (2016)
Ченцов В. В. - Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України, Разумей Г. Ю. (2016)
Денисов М. Д. - Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи (2016)
Марценюк О. О. - Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні (2016)
Прудиус Л. В. - Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти (2016)
Васильєва О. І. - Застосування кластерного підходу в соціально-економічному розвиткові територій (2016)
Ковальчук А. В. - Європейський досвід фінансової децентралізації публічних видатків (2016)
Крушельницька Т. А. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати і перші підсумки (2016)
Mishchenko D. A. - Modern approaches of improving the public management of local finance, Mishchenko L. O. (2016)
Кийда Л. І. - Особливості захисту прав інтелектуальної власності митними органами України (2016)
Тимошенко С. В. - Аудит після митного очищення як інструмент системи управління ризиками: практика застосування (2016)
Бандура І. С. - Вплив державної соціальної політики на зменшення соціальної диференціації в суспільстві (2016)
Гайду О. В. - Дослідження сутності державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону (2016)
Карпеко Н. М. - Проблеми та напрями вдосконалення економічного механізму державного регулювання освіти (2016)
Тополенко С. Ю. - Інституційні засади публічного управління у сфері реалізації соціальної політики держави (2016)
Манжура О. В. - Зарубіжний досвід структурно-інвестиційного розвитку економіки: перспективи для України (2017)
Бонарев В. В. - Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства (2017)
Гармашова Ю. О. - Сучасний стан розвитку банківського сектору національної економіки (2017)
Богма О. С. - Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України (2017)
Баженова О. В. - Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України, Черниш Ю. М. (2017)
Bohuslavskiy Ye. - Feasibility of enterprise concentric diversification under the economic crisis conditions , Bobro M. (2017)
Смирнова Н. В. - Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку (2017)
Наторіна А. О. - Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації (2017)
Охота В. І. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії (2017)
Бояринова К. О. - Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування (2017)
Кохан М. М. - Оцінка маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства (2017)
Поляк К. Ю. - Статистичний аналіз надзвичайних ситуацій та їх наслідків для господарської діяльності в Україні та світі (2017)
Сіцінська М. В. - Аналіз особливостей та обмежень у здійсненні демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Економічні цілі та особливості державного управління місцевим економічним розвитком у сучасній Україні, Пабат В. О. (2017)
Коврегін В. В. - Система економічної безпеки вищого навчального закладу як основа формування та реалізації відповідних механізмів державного регулювання (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення механізму державної підтримки сфери культури в Україні (2017)
Гладченко А. Ю. - Систематизація сучасних концепцій державної антициклічної політики за рівнями економічних систем (2017)
Делія О. В. - Поняття "середовище" в теоретичних будовах соціал-прогресистів та представників цивілізаційного підходу (2017)
Сіцінський Н. А. - Концептуальні принципи зовнішньополітичної діяльності України та її нормативно-правове наповнення (2017)
Гришко Р. Ю. - Нормативно-правові аспекти реалізації політики децентралізації управління в Україні (2017)
Полторак С. Т. - Державне планування та прогнозування функціонування військово-промислового комплексу (2017)
Давыдова Ю. - Задержка внутриутробного роста плода: акушерская тактика (2017)
Khalil A. - ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy, Rodgers M., Baschat A., Bhide A., Gratacos E., Hecher K., Kilby M.D., Lewi L., Nicolaides K.H., Oepkes D., Raine-Fenning N., Reed K., Salomon L.J., Sotiriadis A., Thilaganathan B., Ville Y. (2017)
Давыдова Ю. В. - Преждевременные роды: влияние на состояние здоровья женщин и детей, Бондаренко Н. Ю., Лиманская А. Ю. (2017)
Лиманська А. Ю. - Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії, Волошина Т. В., Байдер А. К., Давидова Ю. В. (2017)
Чернишов В. П. - Серологічний статус, лімфоцитарні субпопуляції і система ФНП-рецептори у ЦМВ-інфікованих вагітних жінок, Радиш Т. В., Толкач С. M., Писарєва С. П. (2017)
Булавенко О. В. - Плазмові концентрації ендотеліну-1 та С(натрійуретичного пептиду у вагітних із гестаційною гіпертензією, Васьків О. В. (2017)
Нікітіна І. М. - Досвід використання розвантажувального акушерського пессарію у профілактиці невиношування при багатоплідній вагітності (2017)
Булавенко О. В. - Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту: новий погляд на проблему, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2017)
Дронова В .Л. - Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць), Дронов О. І., Теслюк Р. С. (2017)
Баранова В. В. - Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності (2017)
Пушкарьова Т. М. - Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів, Cкрипченко Н. Я. (2017)
Кульчицький Д. В. - Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров'я жінки після оперативного розродження за удосконаленою методикою (2017)
Велике дослідження виявило 14 нових генетичних розладів у дітей (2017)
Вчені знайшли відповідь на питання, чому саме вірус Зіка, а не його близькі "родичі", викликають патологію плода (2017)
Передчасні пологи є фактором ризику розвитку кардіоваскулярних захворювань (2017)
Лиманська А. Ю. - Мікронутрієнтна корекція у вагітних — сучасний стан проблеми, Давидова Ю. В., Бутенко Л. П. (2017)
Pasinska М. - The concentration of pregnancy(associated plasma protein(a in the blood serum of tobacco smoking pregnant women in the first trimester of pregnancy, Dabrowska А., Lazarczyk Е., Repczynsa А., Avramenko I., Przybylski G. (2017)
Макаренко М. В. - Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини, Говсєєв Д. О. Берестовий В. О., Сокол І. В., Ворона Р. М. (2017)
Кирилова Л. Г. - Синдром Кабукі як причина генетично детермінованої затримки психомоторного розвитку та розладів аутистичного спектра, Юзва О. О., Мірошников О. О., Радзіховська О. В. (2017)
Слєпов О. К. - Ефективність застосування ентерального зонду після проведення пластики дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Сорока В. П. (2017)
Ошлянська О. А. - Особливості захворюваності на гостру респіраторну патологію у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2017)
Дудник В. М. - Активність антимікробних пептидів та 25- гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на бронхіальну астму, Заічко Н. В., Федчишен О. П. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Зоценко М. Л. - До підсумків всеукраїнського науково-практичного семінару за участю іноземних фахівців "Сучасні проблеми геотехніки", Винников Ю. Л. (2012)
Біда С. В. - Вплив улоговин на несучу здатність пальових фундаментів, Куц О. В., Підрійко К. В. (2012)
Гожик П. Ф. - Геотехнічні проблеми використання схилів на урбанізованих територіях, Демчишин М. Г., Кріль Т. В. (2012)
Кушнер С. Г. - Совершенствование нормативных документов - гарантия повышения качества проектирования и строительства (2012)
Маковецкий О. А. - Опыт применения струйной цементации для устройства подземных частей жилых комплексов, Хусаинов И. И. (2012)
Трофимчук О. М. - Використання інформаційно-космічного картографування для аналізу зсувної небезпеки (На прикладі Харківське ї області), Калюх Ю. І. (2012)
Корнієнко М. В. - Про особливості використання методу Остерберга при випробуванні паль великого діаметра, Заварзіна І. Ю. (2012)
Сенаторов В. Н. - Международные премии в области геотехники, Козелецкий П. М. (2012)
Сазонець І. Л. - Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств (2017)
Ткалич Т. А. - Прогнозирование рисков инвестиционных ит-проектов (2017)
Денисенко М. П. - Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки, Колісніченко П. Т. (2017)
Мозговий О. М. - Основні моделі функціонування ісламських фінансів: критичний погляд, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2017)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Використання ризик-менеджменту в управлінській системі малого підприємства, Дзюба Н. П. (2017)
Лучко М. Р. - Система внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами: ієрархічний підхід, Патряк О. Т. (2017)
Безус А. М. - Характерні особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні, Шафранова К. В. (2017)
Савченко Н. М. - Фінансовий облік та управлінський контроль: єдність та протиріччя (2017)
Полчанов А. Ю. - Стан наукових досліджень з питань постконфліктного відновлення (2017)
Ткачук І. Я. - Соціальна відповідальність громадських організацій України (2017)
Островський І. А. - Мікроекономічні аспекти реформування системи тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві України, Юхнов Б. Ю., Яшинов О. Л. (2017)
Лобова О. М. - Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії, Анікєєнко А. Є. (2017)
Януль І. Є. - Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна, Касьянюк Т. С. (2017)
Сіцінська М. В. - Зарубіжний досвід організації та здійснення цивільного контролю за спецслужбами (2017)
Котковський В. Р. - Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2017)
Клименко Н. Г. - Особливості державного регулювання діяльності недержавних інституцій в умовах особливих правових режимів (2017)
Гладченко А. Ю. - Корпоративні моделі забезпечення економічної рівноваги в державі (2017)
Кучин С. П. - Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури (2017)
Бакай А. Є. - Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні (2017)
Криштоф Н. С. - Енергоефективність — дієвий механізм забезпечення енергетичної безпеки та структурної модернізації економіки України (2017)
Шульга Н. Д. - Методологія дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни (2017)
Бєдова О. А. - Сутність організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis єс (2017)
Весельська М. В. - Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики (2017)
Холостова А. М. - Формування чек-листу державної перевірки підприємства на дотримання процедур контролю шкідників (2017)
Брич Л. В. - Врахування інстинктивного потенціалу особистості як важливого компоненту кадрового забезпечення в системі державного управління (2017)
Титул, содержание (2014)
Волкогон В. М. - Влияние исходного структурного состояния вюртцитного нитрида бора на формирование зеренной структуры материалов на его основе. II. Структурные превращения при формировании микроструктуры образцов материалов на основе различных типов BNв, Олейник Г. С., Федоран Ю. А., Аврамчук С. К., Кравчук А. В., Котко А. В. (2014)
Прихна Т. А. - Исследование стойкости к окислению, механических характеристик материалов на основе МАХ-фаз систем Ti–Al–(C, N) и возможности их использования в качестве инструментальных связок и для полирования, Старостина А. В., Лицкендорф Д., Петруша И. А., Ивахненко С. А., Боримский А. И., Филатов Ю. Д., Лошак М. Г., Серга М. А., Ткач В. Н., Туркевич В. З., Свердун В. Б., Клименко С. А., Туркевич Д. В., Дуб C. Н., Басюк Т. В., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Козырев А. В., Ковыляев В. В., Ильницкая Г. Д., Кабьйош Т., Шартье П. (2014)
Муханов В. А. - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез субфосфида бора B12P2, Соколов П. С., Бринза О., Врель Д., Соложенко В. Л. (2014)
Луцак Е. М. - Вивчення взаємодії в системах Сu–Ti–алмаз і Co–W–алмаз при змочуванні алмазних полікристалів та просочуванні алмазного нанопорошку УДА в умовах високих тиску і температури, Бочечка О. О., Ткач В. М., Білявина Н. М. (2014)
Береснев В. М. - Сверхтвердые покрытия систем (Zr–Ti–Si)N и (Ti–Hf–Si)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения из сепарированного потока, Клименко С. А., Торяник И. Н., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Турбин П. В., Гранкин С. С. (2014)
Курілович В. Д. - Підвищення ефективності фінішної обробки виробів з природного каменю інструментом із алмазно-полімерного волокна, Філатов Ю. Д., Ковальов В. А. (2014)
Старков В. К. - Сравнительный анализ работоспособности инструмента из кубического нитрида бора и микрокристаллического корунда при профильном шлифовании фасонного режущего инструмента, Рябцев С. А., Полканов Е. Г., Кискин О. С. (2014)
Бушля В. М. - Износ и стойкость резцов с композитами на основе КНБ при непрерывном чистовом точении закаленной холодноштамповой стали, Гутниченко О. А., Жу Дж. М., Штоль Я.-Е., Гуннарссон С. (2014)
Le Godec Y. - Equation of state of single-crystal cubic boron phosphide, Mezouar M., Kurakevych O. O., Munsch P., Nwagwu U., Edgar J. H., Solozhenko V. L. (2014)
Титул, содержание (2014)
Мильман Ю. В. - Влияние структурного состояния и температуры на механические свойства и механизмы деформации твердого сплава WC–Cо (2014)
Ищенко Е. В. - Оксидная Cu–Co–Fe-система, нанесенная на углеродные нанотрубки, синтезированные на Fe2O3, Гайдай С. В., Дяченко А. Г., Прилуцкий Э. В., Беда А. А., Захарова Т. М. (2014)
Golovchan V. T. - On the mathematical theory of microstructure evolution during final stage of liquid phase sintering (2014)
Кайдаш О. Н. - Теплопроводность, физико-механические свойства и их взаимосвязь со структурой свободно¬спечен¬ных композитов, полученных из нанодисперсной системы Si3N4–Al2O3–Y2O3 (–ZrO2), Фесенко И. П., Крыль Я. А. (2014)
Дутка В. А. - Чисельне моделювання просочування рідкої фази в процесі спікання керамічних композитів (2014)
Старков В. К. - Исследование процесса шлифования стальных кулачков инструментом из кубического нитрида бора без охлаждения, Blau P., Gentzen J. (2014)
Манохин А. С. - Трибология процесса резания инстру¬ментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ, Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Рощупкин В. В., Ляховицкий М. М. (2014)
Полторацкий В. Г. - Новый композиционный абразивный материал из невостребованных порошков природного алмаза, Петасюк Г. А., Сафонова М. Н., Бочечка А. А., Ткач В. Н., Шамраева В. С. (2014)
Содержание (2017)
Сиволап В. В. - Вплив ожиріння на показники кардіоваскулярного ремоделювання, мозкового кровотоку та вегетативне забезпечення серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, Візір-Тронова О. В. (2017)
Vasylenko A. M. - Features of cardiac rhythm disorders and conduction disturbances in patients with arterial hypertension (2017)
Vizir V. A. - Features of arterial hypertension course in patients with psoriasis, Makurina G. I. (2017)
Шелест Б. А. - Взаимосвязь нарушений гормонов жировой ткани и интерлейкинов у больных артериальной гипертензией с коморбидной патологией (2017)
Кравчун П. Г. - Оцінювання генотипів поліморфізму гена лептину (Arg223Gln) у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Крапівко С. О., Паштіані Р. В. (2017)
Даник Ю. Г. - Частотно-часовий аналіз акустичного випромінювання тактичних безпілотних літальних апаратів, Бугайов М. В. (2015)
Сиволап В. В. - Предиктори затяжного перебігу позалікарняної пневмонії, Курілець Л. О., Ярош А. О., Потапенко М. С. (2017)
Даник Ю. Г. - Оцінювання ефективності застосування засобу ураження повітряних малорозмірних цілей, оснащеного системою об’ємного вибуху, Дупелич С. О. (2015)
Ільченко А. Б. - Клініко-демографічні характеристики хворих на госпітальну пневмонію на тлі важкої черепно-мозкової травми, Яковлева О. О. (2017)
Соколов К. О. - Кроки щодо створення мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади, Гудима О. П., Шиятий О. Б. (2015)
Sydorchuk А. S. - Pathophysiology of hepatitis С: case–control study of cell reactivity and adaptation tension level in patients with chronic HCV-infection at Bukovyna (South-Western Ukraine region), Moskaliuk V. D., Balaniuk I. V., Sydorchuk L. I. (2017)
Бойченко О. С. - Алгоритм оцінювання структурної живучості інформаційно-комунікаційних мереж автоматизованих систем управління військами тактичного рівня (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусні інфекції: сучасні клініко-епідеміологічні особливості, Рябоконь О. В., Камишний О. М., Задірака Д. А., Пахольчук Т. М., Фірюліна О. М. (2017)
Воротніков В. В. - Метод побудови масштабно-інваріантної топології магістрального рівня mesh мережі (2015)
Філіппова О. Ю. - Зміни прямих маркерів фіброзу печінки у хворих зі стеатогепатитами неалкогольного та алкогольного генезу на тлі ожиріння та патології біліарного тракту (2017)
Поліновський В. В. - Концепція створення та архітектура єдиного інформаційно-обчислювального середовища системи кризового управління, Перегуда О. М., Піонтківський П. М., Шестаков В. І. (2015)
Makarova М. О. - Peculiarities of surgical treatment of gastrointestinal tract combined congenital malformations in newborns (2017)
Павлюк В. В. - Побудова високошвидкісних цифрових дециматорів на основі напівсмугових фільтрів з кінцевою імпульсною характеристикою, Нагорнюк О. А., Молодецький Б. В. (2015)
Перцов В. І. - Досвід лікування хворих на гостру неспецифічну парапневмонічну емпієму плеври зі застосуванням торакоскопічних втручань, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2017)
Гуменюк М. О. - Оцінювання ефективності діагностування складної радіотехнічної системи на основі ентропійного підходу, Грабар І. Г., Шматок С. О. (2015)
Банадига Н. В. - Cучасний погляд на сутність дефіцитних станів у дітей раннього віку (2017)
Гризо А. А. - Імітаційне моделювання та дослідження ефективності процедур векторної медіанної фільтрації в радіолокаційній станції радіотехнічних військ, Невмержицький І. М., Малишев О. А., Петролюк Б. В. (2015)
Лашкул О. С. - Концепция ранней реабилитации (fast track) в оперативной гинекологии (2017)
Невмержицький І. М. - Проектування візуального додатка для моделювання алгоритму роботи компенсатора імпульсних перешкод з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу, Гризо А. А., Малишев О. А., Троценко І. М. (2015)
Шевченко А. О. - Особливості акушерської та перинатальної патології на тлі загрози передчасних пологів (2017)
Петраш С. В. - Підхід до визначення координат та параметрів руху об’єктів окремим радіотехнічним засобом, що працює в пасивному режимі, Запорожченко Ю. І. (2015)
Чугунов В. В. - Структура коморбідних психопатологічних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Павлюк В. В. - Створення навчального пункту прийому інформації з космічних апаратів дистанційного зондування Землі з використанням технології програмнообумовленого радіо, Топольницький П. П., Франжі О. В., Фриз С. П. (2015)
Литвинюк С. О. - Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С., Вольська А. С., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2017)
Фриз П. В. - Математичний апарат для моделювання умов видимості заданих районів Землі в задачах планування космічних спостережень (2015)
Жданова Н. О. - Вивчення антимікробної активності розчину повідон-йоду під впливом лазерного опромінювання in vitro, Доля Е. І., Волкова О. С., Рябоконь Є. М. (2017)
Кондратенко Ю. П. - Комп’ютеризована система контролю та управління параметрами плавучого доку, Козлов О. В., Коробко О. В., Топалов А. М., Атаманюк І. П. (2015)
Разнатовська О. М. - Актуальність використання GenoType MTBDRplus для ранньої діагностики мультирезистентних форм туберкульозу, Ясінський Р. М., Конакова О. В., Берланд Ж.-Л., Гуйєр М. (2017)
Бучик С. С. - Аналіз основних підходів до створення класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам (2015)
Андрущак М. О. - Характеристика опортуністичних інфекцій, що виникають при III–IV стадії у ВІЛ-інфікованих (2017)
Андреєв О. В. - Дослідження можливості руйнування корисної інформації, що передається з борту безпілотних літальних апаратів, шляхом радіоподавлення, Рихальський О. Р. (2015)
Міхєєв А. О. - Перспективи застосування рослинних олій як протигрибкових засобів (2017)
Марилів О. О. - Удосконалена математична модель прогнозування циклічних змін температури поверхні об’єкта і фону протягом доби (2015)
Kolomoets O. S. - 3’-R-Spiro(cycloalkyl-1(2), (hetaryl-3(4), 6’-(1,2,4)triazino(2,3-c) quinazoline)-2’(7’H)-2-оnes as a perspective class of compounds with actoprotective activity, Voskoboynik О. Yu., Nosulenko I. S., Kryvoshey O. V., Avramenko A. I., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2017)
Рисаков М. Д. - Пропозиції щодо напрямків удосконалення посадкових радіолокаторів для забезпечення посадки літаків у складних погодних умовах, Костенко І. Л., Рот С. М., Карєв В. Г., Кулик О. П. (2015)
Сыволап В. Д. - Клинический случай разрыва межжелудочковой перегородки у пациента с острым инфарктом миокарда, Назаренко Е. В., Земляной Я. В. (2017)
Варваров В. В. - Визначення ресурсних показників базових мастил, модифікованих присадками (2015)
Трошін О. М. - Гіпотеза в поясненні аномально низького тертя та зношування в трибології (2015)
Медведєв В. К. - Аналіз факторів, що впливають на ефективність управлінської діяльності командира військової частини зв’язку радіотехнічного забезпечення автоматизованих та інформаційних систем, Усачова О. А., Новічонок С. М., Кас’яненко М. В. (2015)
Титул, содержание (2014)
Лисовский А. Ф. - Роль межфазных и контактных поверхностей в формировании структуры и свойств композиции алмаз–(WC–Co). Обзор, Бондаренко Н. А. (2014)
Шульженко А. А. - Строение и свойства импактных алмазов Попигайского месторождения и изготовленных на их основе поликристаллов, Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Петасюк Г. А., Александрова Л. И., Гаргин В. Г., Ральченко В. Г., Совык Д. Н., Конов В. И., Ткач В. Н., Белявина Н. Н., Шамраева В. С. (2014)
Возняковский А. П. - Влияние условий детонационного синтеза на поверхностные характеристики детонационных наноалмазов, Долматов В. Ю., Шумилов Ф. А. (2014)
Савченко Д. А. - Инженерия свободного объема полимеров в абразивных инструментальных композитах, Пащенко Е. А., Лажевская О. В., Черненко А. Н., Малышев А. В., Найдюк Е. А. (2014)
Шатернік А. В. - Вплив технологічних параметрів осадження на функції розподілу прозоростей бар’єрів переходів Джозефсона, Шаповалов А. П., Пріхна Т. О. (2014)
Ивженко В. В. - Исследование аэроабразивного износа горячепрессованных материалов системы B4C–TiB2, Крыль А. О., Крыль Я. А., Кайдаш О. Н., Лещук А. А., Дуб С. Н., Сарнавская Г. Ф. (2014)
Лавріненко В. І. - Композити на основі мікропорошків КНБ, структурованих вуглецевою зв’язкою, як функціональні елементи в структурі робочого шару алмазно-абразивного інструменту. 1. Шліфпорошки з композитів як абразивні елементи, Ситник Б. В., Полторацький В. Г., Бочечка О. О., Солод В. Ю. (2014)
Саленко А. Ф. - Повышение точности контурного гидроабразивного резания пластин из твердых сплавов и сверхтвердых материалов, Щетинин В. Т., Федотьев А. Н. (2014)
Клименко С. А. - Ионно-плазменное покрытие AlN–(TiCr)B2 для режущего инструмента из поликристаллического сверхтвердого материала на основе кубического нитрида бора, Подчерняева И. А., Береснев В. М., Панашенко В. М., Клименко С. А., Копейкина М. Ю. (2014)
Титул, содержание (2014)
Дуб С. Н. - Cравнительное наноиндентирование монокристаллов твердых и сверхтвердых оксидов, Бражкин В. В., Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Коневский П. В. (2014)
Al-Khatatbeh Y. - From superhard to hard: a review of transition metal dioxides TiO2, ZrO2, and HfO2 hardness, Lee K. K. M. (2014)
Zhu Q. - Metastable host–guest structure of carbon, Feya O. D., Boulfelfel S. E., Oganov A. R. (2014)
Hu M. - Covalent-bonded graphyne polymers with high hardness, He J., Wang Q., Huang Q., Yu D., Tian Y., Xu B. (2014)
Kurakevych O. O. - Thermoelastic equation of state of boron suboxide B6O up to 6 GPa and 2700 K: simplified anderson-grüneisen model and thermodynamic consistency, Solozhenko V. L. (2014)
Wang S. - Crystal structures, elastic properties, and hardness of high-pressure synthesized CrB2 and CrB4, Yu X., Zhang J., Zhang Y., Wang L., Leinenweber K., Xu H., Popov D., Park Ch., Yang W., He D., Zhao Y. (2014)
Zhao Z. L. - Ideal stoichiometric technetium nitrides under pressure: a first-principles study, Bao K., Duan D. F., Jin X. L., Tian F. B., Li D., Liu B. B., Cui T. (2014)
Бодров В. Г. - Інформаційна економіка і публічне управління: теоретико-прикладні аспекти, Матвейчук Л. О. (2016)
Євсюкова О. В. - Теоретико-концептуальні передумови формування сервісно-орієнтованої держави (2016)
Івашова Л. М. - Елементи методології державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні: методи та інструменти (2016)
Проців О. Р. - Вплив правового механізму регулювання власності на мисливські види тварин на організацію мисливства у Європі ХІХ–ХХ ст. (2016)
Kravchenko S. O. - Trends of the global evolution of state governance systems (2016)
Губенко А. О. - Державне регулювання патріотичного виховання у вищих навчальних закладах (2016)
Євмєшкіна О. Л. - Стан нормативно-правового забезпечення державного стратегічного планування в Україні (2016)
Кучин С. П. - Напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері театрального мистецтва (2016)
Нестеряк Ю. В. - Аналіз моделей інформаційної політики та державного регулювання засобів масової комунікації (2016)
Пугач А. М. - Створення інноваційної продукції в аграрному виробництві та державне стимулювання науково-дослідної діяльності (2016)
Сиченко В. В. - Принципи та методи соціального планування в державній соціальній політиці, Сиченко О. О. (2016)
Шведун В. О. - Особливості розробки дійового механізму державного регулювання у сфері рекламної діяльності (2016)
Шульга Н. Д. - Методологічні підходи дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни (2016)
Ботвінов Р. Г. - Організаційні засади діяльності правоохоронної служби: зарубіжний досвід (2016)
Карпунець А. С. - Перешкоди на шляху ефективної реалізації реформи державної служби України (2016)
Лепеха А. В. - Вектори реформування Державної фіскальної служби України: функціональний аспект (2016)
Фетіщенко Є. М. - Нормативні засади планування видатків Державного бюджету України (2016)
Жук А. М. - Головні пріоритети державної регіональної політики в Україні (2016)
Парубчак І. - Публічне управління розвитком екологічної політики Карпатського єврорегіону в транскордонних відносинах Україна–Польща, Голось Я. (2016)
Полковниченко Д. Ю. - Територіальний розвиток в умовах надзвичайної ситуації та безпеки: особливості ухвалення управлінських рішень щодо його забезпечення (2016)
Тарасенко Т. М. - Вплив громадського чинника на утвердження політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування України (2016)
Квеліашвілі І. М. - Роль наддержавних інституцій у розвитку митної справи (2016)
Разумей Г. Ю. - Забезпечення безпеки у сфері зовнішньої торгівлі України засобами інтегрованого управління кордонами, Разумей М. М. (2016)
Борисенко О. П. - Формування середнього класу суспільства як фактор розвитку країни (2016)
Мосякіна О. А. - Компаративні зіставлення ефективності механізмів реалізації державної митної політики України та країн ЄС (2016)
Титул, содержание (2014)
Шевченко А. Д. - Влияние примесей на электрическую проводимость и магнетосопротивление в углеродных нанотрубках, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Тимошенко В. В., Терехов А. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Лось А. С. (2014)
Escobar C. - Design of hard surfaces with metal (Hf/V) nitride multinanolayers, Caicedo J. C., Caicedo H. H., Mozafari M. (2014)
Ivashchenko V. I. - Comparative investigation of NbN and Nb–Si–N films: experiment and theory, Scrynskyy P. L., Lytvyn O. S., Butenko O. O., Sinelnichenko O. K., Gorb L., Hill F., Leszczynski J., Kozak A. O. (2014)
Шмегера Р. С. - Металічна зв’язка на основі нікелю для інтенсивного електроспікання алмазовмісних композитів, Кущ В. І., Майстренко А. Л. (2014)
Лысенко А. В. - Структурные и механохимические особенности фаз высокого давления, образующихся при р, Т- и р-обработке графита (2014)
Liu R. J. - Preparation and characterization of diamond–silicon carbide–silicon composites gaseous silicon vacuum infiltration process, Cao Y. B., Yan C. L., Zhang C. R., He P. B. (2014)
Старков В. К. - Исследование работоспособности инструмента с пониженной концентрацией кубического нитрида бора при шлифовании закаленной стали, Полканов Е. Г. (2014)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2014)
Виноградов А. А. - О механизме стружкообразования при косоугольном резании металлов (2014)
Олейник Г. С. - О формировании твердого раствора с алмазоподобной решеткой в системе вюртцитный нитрид бора–кубический алмаз, Волкогон В. М., Котко А. В., Даниленко Н. И., Аврамчук С. К. (2014)
Туркевич В. З. - Термодинамический расчет диаграммы состояния системы Al–В при давлениях до 8 ГПа, Стратийчук Д. А., Тонкошкура М. А., Беженар Н. П. (2014)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2014 г. (2014)
Вагидов М. - Грунтоцементные основания и фундаменты, Зоценко Н. Л. (2012)
Кузло М. Т. - Дослідження впливу концентрації сольових розчинів на сили зчеплення у глинистих грунтах (2012)
Харченко М. О. - Дослідження властивостей ущільнених грунтів штучних основ та імовірнісний аналіз цих даних (2012)
Дуванский А. В. - Концепция формирования тектонических напряжений, воздействующих на протяженные подземные сооружения закрытого способа работ (2012)
Шкода В. В. - Методика вибору типу фундаментів каркасних будівель, які зводяться в складних ґрунтових умовах Запорізького регіону, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2012)
Шаповал А. В. - К вопросу определения приведенных характеристик грунтовых оснований, армированных жесткими вертикальными элементами, Шокарев Е. А., Шаповал В. Г., Шокарев А. В. (2012)
Борисенко О. Б. - Оцінка експлуатаційних якостей конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою (2012)
Титул, содержание (2014)
Шевченко А. Д. - Влияние примесей на электрическую проводимость и магнетосопротивление в углеродных нанотрубках, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Тимошенко В. В., Терехов А. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Лось А. С. (2014)
Escobar C. - Design of hard surfaces with metal (Hf/V) nitride multinanolayers, Caicedo J. C., Caicedo H. H., Mozafari M. (2014)
Ivashchenko V. I. - Comparative investigation of NbN and Nb–Si–N films: experiment and theory, Scrynskyy P. L., Lytvyn O. S., Butenko O. O., Sinelnichenko O. K., Gorb L., Hill F., Leszczynski J., Kozak A. O. (2014)
Шмегера Р. С. - Металічна зв’язка на основі нікелю для інтенсивного електроспікання алмазовмісних композитів, Кущ В. І., Майстренко А. Л. (2014)
Лысенко А. В. - Структурные и механохимические особенности фаз высокого давления, образующихся при р, Т- и р-обработке графита (2014)
Liu R. J. - Preparation and characterization of diamond–silicon carbide–silicon composites gaseous silicon vacuum infiltration process, Cao Y. B., Yan C. L., Zhang C. R., He P. B. (2014)
Старков В. К. - Исследование работоспособности инструмента с пониженной концентрацией кубического нитрида бора при шлифовании закаленной стали, Полканов Е. Г. (2014)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2014)
Виноградов А. А. - О механизме стружкообразования при косоугольном резании металлов (2014)
Олейник Г. С. - О формировании твердого раствора с алмазоподобной решеткой в системе вюртцитный нитрид бора–кубический алмаз, Волкогон В. М., Котко А. В., Даниленко Н. И., Аврамчук С. К. (2014)
Туркевич В. З. - Термодинамический расчет диаграммы состояния системы Al–В при давлениях до 8 ГПа, Стратийчук Д. А., Тонкошкура М. А., Беженар Н. П. (2014)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2014 г. (2014)
Титул, содержание (2013)
Ивановский А. Л. - Поиск сверхтвердого углерода: между графитом и алмазом (2013)
Богатирьова Г. П. - Мо2С як носій оксидних Cu–Co–Fe каталізаторів в реакції окиснення СО, Захарова Т. М., Веселовський В. Л., Цапюк Г. Г., Бєда О. А., Полторацький В. Г. (2013)
Белоус В. А. - Структура и механические свойства защитных покрытий Ti–Al–Si–N, осажденных из сепарированной плазмы вакуумной дуги, Куприн А. С., Дуб С. Н., Овчаренко В. Д., Толмачева Г. Н., Решетняк Е. Н., Тимофеева И. И., Литвин П. М. (2013)
Дутка В. А. - Комп’ютерне моделювання температурного поля в процесі спікання карбідних композитів при використанні індукційного та променевого нагрівання (2013)
Цысарь М. А. - Исследование топологических особенностей формирования рельефа поверхности пленок нитрида титана на кремниевой подложке при диффузионном массопереносе и отжиге методом сканирующей туннельной микроскопии (2013)
Бурдин А. В. - Алмазное шлифование композиции ВК8–сталь 45 с управлением режущей способностью круга электроэрозионным способом, Матюха П. Г. (2013)
Волошин А. В. - Влияние кристаллографической ориентации на шероховатость поверхности сапфира при алмазной обработке, Литвинов Л. А., Слюнин Е. В. (2013)
Kurakevych O. O. - Crystal structure of dense pseudo-cubic boron allotrope, pc-B52, by powder X-ray diffraction, Solozhenko V. L. (2013)
Грамоткин И. И. - Чернобыльская катастрофа в Украине. Опыт преодоления последствий аварии и преобразование объекта "Укрытие" в безопасную систему, Каштанов В. А., Хаврусь В. Г., Савин А. И., Дерюга С. Ю., Немчинов Ю. И., Кривошеев П. И., Бамбура A. Н., Хавкин А. K., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Кураш Ю. И., Шокарев В. С, Носенко В. Ф, Лукина Л. Г., Байбузенко Т. Ю., Фоменко А. Л., Schmieman E. (2012)
Клованич С. Ф. - Модель течения связных грунтов (2012)
Ларцева I. I. - Визначення характеристик міцності ґрунтів, закріплених вертикальними ґрунтоцементними елементами (2012)
Собуцький В. О. - Про визначення вологості ґрунтів на межі розкочування методом пресування, Чернуха М. В. (2012)
Маликов С. С. - Исследование точности электронных тахеометров и нивелиров при проведении геотехнического мониторингаобъектов на подрабатываемых территориях, Морозова Т. В. (2012)
Титул, содержание (2013)
Лисовский А. Ф. - О формировании тугоплавкого скелета в композиционных материалах (Обзор) (2013)
Долматов В. Ю. - Почему детонационные наноалмазы маленькие, Юрьев Г. С., Мюллюмяки В., Королев К. М. (2013)
Соколов А. Н. - Структура и физико-механические свойства CVD-алмаза различного кристаллического совершенства в материале гибридайт, Шульженко А. А., Гаргин В. Г., Котко А. В., Брикса В. П., Богданов Р. К., Закора А. П., Лошак М. Г., Александрова Л. И. (2013)
Олейник Г. С. - К механизму упрочнения вюртцитного нитрида бора под индентором (2013)
Спиридонова І. М. - Застосування сплавів Fe–P–B для створення зносостійких композиційних матеріалів, Сухова О. В., Карпенко Н. В., Дядьков А. В. (2013)
Погребняк А. Д. - Модификация механических свойств покрытий TiN/Al2O3 и TiN/Cr/Al2O3 при помощи низкоэнергетических сильноточных электронных пучков, Кравченко Ю. А. (2013)
Лысенко О. Г. - Оценка разрешающей способности сканирующего туннельного микроскопа с острием из легированного бором алмаза, Грушко В. И., Ткач В. Н., Мицкевич Е. И. (2013)
Лавріненко В. І. - Структурозмінений поверхневий шар контактних поверхонь кругу з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (зміна елементного складу) (2013)
Волошин А. В. - Влияние рН смазочно-охлаждающей технологической среды на производительность механической обработки сапфира, Долженкова Е. Ф., Литвинов Л. А., Петухов А. А., Слюнин Е. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Коваленко Т. В. - Свойства алмазов, выращенных на затравке в системе магний–углерод, Ивахненко С. А. (2013)
Сивков А. А. - Получение ультрадисперсного кристаллического карбида кремния методом плазмодинамического синтеза, Никитин Д. С., Пак А. Я., Рахматуллин И. А. (2013)
Долматов В. Ю. - Возможный механизм образования наноалмаза при детонационном синтезе, Мюллюмяки В., Веханен А. (2013)
Чепугов А. П. - Легированные бором монокристаллы алмаза для зондов высоковакуумной туннельной микроскопии, Чайка А. Н., Грушко В. И., Мицкевич Е. И., Лысенко О. Г. (2013)
Дуб С. Н. - Исследование механических свойств монокристалла LaB6 методом наноиндентирования, Кислая Г. П., Лобода П. И. (2013)
Стахнив Н. Е. - Исследование влияния режимов резания на шероховатость обработанной поверхности при чистовом точении закаленных сталей резцами из композита на основе КНБ (2013)
Пащенко Е. А. - Инструмент для прецизионной алмазной обработки сферических головок эндопротезов из чистого титана, Шейкин С. Е., Ефросинин Д. В., Черненко А. Н., Милоцкий Р. В. (2013)
Виноградов А. А. - О расчете сил резания и характеристик контактного взаимодействия стружки с инструментом при резании пластичных металлов (2013)
Новиков Н. В. - Точность дифрактограмм, полученных на рентгеновском дифрактометре по методу Добровольского-Шведова в ячейке с алмазными наковальнями, Кривошея Ю. Н., Шведов Л. К. (2013)
Титул, содержание (2013)
Liang Q. - Developments in synthesis, characterization, and application of large, high-quality CVD single crystal diamond, Meng Y.-F., Yan C.-S., Krasnicki S., Lai J., Hemawan K., Shu H., Popov D., Yu T., Yang W., Mao H. K., Hemley R. J. (2013)
Lin Fang - Морфология и cпектральные характеристики октаэдрических кристаллов алмаза из трубки юбилейная (Якутия) (2013)
Борча М. Д. - Распределение локальных деформаций в кристаллах алмаза по данным анализа профилей интенсивности линий Кикучи, Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю., Ткач В. Н. (2013)
Забуга В. Я. - Каталітична активність оксиду міді, введеного в зразок у вигляді мідь-полімерного карбоксилатного комплексу, в реакції окиснення сажі, Цапюк Г. Г., Бєда О. А., Безуглий М. Ю., Шпадківська Т. О., Карташова Т. В., Місчанчук Б. Г. (2013)
Дуб С. Н. - Механические свойства нитевидных кристаллов HfB2, Лобода П. И., Богомол Ю. И., Толмачева Г. Н., Ткач В. Н. (2013)
Самотугин С. С. - Исследования трещиностойкости и механизмов разрушения инструментальных твердых сплавов после плазменного поверхностного модифицирования, Лавриненко В. И., Кудинова Е. В., Самотугина Ю. С. (2013)
Долматов В. Ю. - Радиоактивные наноалмазы, Горбунов Е. K., Веретенникова М. В., Рудометкин К. А., Веханен А., Мюллюмяки В. (2013)
Маслов В. П. - Вплив алмазного порошку як наповнювача на властивості клейового з’єднання мідь–сапфір (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Trofimenko M. Yu. - Structural changes in the gas flame upon the pulsating combustion mode onset, Aslanov S. K., Smolyar V. P. (2014)
Golovanov A. I. - Investigation of extended dusty plasma structures, Podryadchikov S. F., Scherbina A. I. (2014)
Kobylin V. - Multistructured dust cloud formation in a dusty plasma glow discharge in neon with air (2014)
Kodanova S. K. - Drift of electrons in gas in spatially inhomogeneous periodic electric field, Bastykova N. Kh., Ramazanov T. S., Maiorov S. A. (2014)
Pikalev A. A. - Research into a neon spectral line profile of dusty plasma, Luizova L. A. (2014)
Poletaev N. I. - Smoky plasma in a dust flame, Zolotko A. N., Doroshenko Yu. A., Khlebnikova M. E. (2014)
Zhukhovitskii D. I. - Subsonic motion of projectile in a fluid complex plasma under microgravity conditions, Fortov V. E., Molotkov V. I., Lipaev A. M., Naumkin V. N., Thomas H. M., Ivlev A. V., Morfill G. E. (2014)
Orlovskaya S. G. - Investigation of the burning of paraffin droplets, Kalinchak V. V., Shkoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun O. Y. (2014)
Dragan G. S. - Influence of the polarization of molecules of metal oxides on the diffusion coefficient in smoky plasmas, Kolesnikov K. V., Ulianytskyi V. M. (2014)
Bronin S. Y. - Experimental and theoretical study of the charging of carbon nanoparticles in shock-heated plasma during pyrolysis of carbon-containing molecules, Emelianov A. V., Eremin A. V., Khrapak A. G., Mikheyeva E. Y. (2014)
Hayashi Ya. - Synthesis of single-walled carbon nanotubes in dusty glow-discharge plasma, Masaki Ya., Yamada R. (2014)
Pavlov S. I. - Measurement of the azimuthal component of the velocity of probe falling particles in glow discharge in magnetic field, Karasev V. Yu., Dzlieva E. S., Ermolenko M. A., Novikov L. A. (2014)
Daoud S. - Anosotropy and pressure effect on the elastic and mechanical properties of (B3) BN, Bioud N. (2014)
Elmeleegi H. A. - Carrier type reversal of graphene multilayered thin film, Elmandouh Z. S., Taher F. (2014)
Ritter U. - Structure and electrochemical properties of aqueous suspensions of functionalized single- and multiwalled carbon nanotubes, Tsierkezos N. G., Prylutskyy Yu. I., Cherepanov V. V., Senenko A. I., Marchenko A. A., Naumovets A. G. (2014)
Simenog I. V. - Energy terms and stability diagrams for the 2D problem of three charged particles, Mikhnyuk V. V., Bidasyuk Yu. M. (2014)
Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-th anniversary of his birthday) (2014)
Титул, содержание (2013)
Ковальченко А. М. - Исследования пластичного режима резания хрупких материалов (обзор) (2013)
Суховая Е. В. - Структурный подход к созданию износостойких композиционных материалов (2013)
Борча М. Д. - Локальные деформации в кристаллах алмаза, определенные с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи, Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю., Кройтор О. П., Ткач В. Н. (2013)
Криль Я. А. - Структуроутворення та властивості керметів NbC–сталь Гадфільда, Присяжнюк П. М. (2013)
Старков В. К. - Высокопористые круги из кубического нитрида бора для шлифования без охлаждения (2013)
Филатов Ю. Д. - Закономерности финишной алмазно-абразивной обработки монокристаллического карбида кремния, Ветров А. Г., Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В. (2013)
Лавриненко В. И. - Влияние физико-механических характеристик синтетических алмазных порошков марки АС6 на износостойкость шлифовального инструмента, Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Ткач В. Н., Смоквина В. В., Шамраева В. С., Зайцева И. Н., Музычка Д. Г. (2013)
Сирота Ю. В. - Статистический анализ прочности при сжатии единичных зерен порошков СТМ и усовершенствование методики ее оценки, Кущ В. И. (2013)
Ашкинази Е. Е. - Алмазный поликристаллический композиционный материал с дисперсно-упрочненной добавкой на основе никеля, Шульженко А. А., Гаргин В. Г. , Соколов А. Н. , Александрова Л. И., Ткач В. Н., Ральченко В. Г. , Конов В. И., Большаков А. П., Рыжков С. Г., Богданов Р. К., Закора А. П., Супрун М. В. (2013)
Петров Э. Г. - Нормативная формализация процесса принятия решений в условиях многокритериальности и интервальной неопределенности, Крючковский В. В., Петров К. Э. (2014)
Коваленко И. И. - Анализ правил комбинирования групповых экспертных оценок в конфликтных ситуациях, Швед А. В., Пугаченко Е. С. (2014)
Прокопчук Ю. А. - Математически однородное поле компьютерной информации: построение языка задач высокого уровня (2014)
Коваленко И. И. - Анализ параметров прецедентов в проектах технической диагностики портальных кранов, Мельник А. В. (2014)
Иванов Д. Е. - Формальная оценка идентифицирующих последовательностей цифровых устройств (2014)
Скарга-Бандурова І. С. - Використання граничних сум для реалізації складних запитів у багатовимірному просторі даних (2014)
Рудакова Г. В. - Методи підвищення ефективності оперативного керування виробничими комплексами в критичних режимах функціонування (2014)
Бринза Н. О. - Огляд проблеми прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності (2014)
Шаронова Н. В. - Задача идентификации при создании информационной системы для мониторинговых исследований, Святкин Я. В., Козуля М. М. (2014)
Васюхін М. І. - Технологія отримання картографічних даних для геоінформаційної системи прецизійного землеробства, Ткаченко О. М., Касім А. М., Долинний В. В., Іваник Ю. Ю. (2014)
Смолий В. Н. - Концепция автоматизированной системы обучения для высшего учебного заведения, Карпенко А. В. (2014)
Дорогань О. И. - Исследование временной эффективности автоматизированной системы управления с использованием паттерновых сетей, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2014)
Кудр Латиф - Генетический алгоритм маршрутизации беспроводных сенсорных сетей, Скобцов Ю. А. (2014)
Узлов Д. Ю. - Построение модели идентификации и систематизации криминально значимой информации в текстовых репозиториях, Хайрова Н. Ф. (2014)
Приходько С. Б. - Построение нелинейной регрессионной модели времени восстановления работоспособности устройств терминальной сети, Макарова Л. Н. (2014)
Жарикова М. В. - Web-ориентированная система охраны леса от пожаров, Жариков Д. В., Одинцов В. В. (2014)
Васюхін М. І. - Проблеми побудови системи прецизійного землеробства на україні, Ткаченко О. М., Касім А. М., Іваник Ю. Ю. (2014)
Емельянова Н. Ю. - Специализированное программное обеспечение для технической диагностики футерованных объектов, Емельянов В. А. (2014)
Евланов М. В. - Синтез схемы данных информационной системы на основе онтологического описания предметной области, Керносова М. Э. (2014)
Евсеев В. В. - Метод синтеза адаптивного интерфейса взаимодействия пользователей с образовательной средой с учетом их предпочтений, Хряпкин А. В., Мищеряков Ю. В. (2014)
Веселовская Г. В. - Технологии компьютеризации и информатизации отечественных автомобильных сервисов, Кибалко И. И., Кротко А. И., Вахрушев А. Н. (2014)
Меркулова Е. В. - Создание и исследование алгоритма определения анатомо-топографических параметров кости на основании результатов скт, Кондратов Л. И. (2014)
Соколова О. В. - Модель агента в информационной технологии накопления знаний, Соколов А. Е. (2014)
Молчанова В. С. - Задача классификации сложных специфических объектов на растровых изображениях конструкторских чертежей (2014)
Захожай О. И. - Минимизация временной сложности в многокритериальных системах обработки информации, Филимонцев В. В. (2014)
Бабкова Н. В. - Моделирование цветового пространства цифрового изображения для тепловых процессов, Шаронова Н. В., Шкапо С. В. (2014)
Ткач В. А. - Разработка интерфейсного агента генерации изображения (2014)
Керносов М. А. - Разработка онтологии подсистемы оперативного контроля текущей успеваемости студентов, Федоренко О. С. (2014)
Бобыр Е. И. - Причинно-следственные диаграммы для организации адаптивного оперативного управления конкурентоспособностью предприятия, Мартынова Ю. В., Нятина Н. Л., Лещенко Е. В. (2014)
Борисова Н. В. - Інформаційна система автоматизованого формування лексикографічних ресурсів, Ямшанов І. С. (2014)
Кривуля Г. Ф. - Анализ темпоральных деревьев решений с применением булевых производных, Власов И. В., Павлов О. А. (2014)
Изотов А. С. - Анализ конформности на этапе проектирования сетевых протоколов, Немченко В. П. (2014)
Ченгарь О. В. - Адаптация концепции доминирования парето к методу муравьиных колоний (2014)
Барановский Н. В. - Геометрические принципы распараллеливания общей математической модели лесных пожаров в двумерном случае (2014)
Астионенко И. А. - Автоматизированная подсистема исследования моделей конечных элементов, Гучек П. И., Литвиненко Е. И. (2014)
Якимчук Г. С. - Адаптивно-инвариантная система управления технологически связанного двухдвигательного электропривода, Кириллов О. Л., Дон Н. Л. (2014)
Голиков С. П. - Определение сил сопртивления воды при моделировании движения промыслового судна с тралом, Сметюх Н. П. (2014)
Ворохобин И. И. - Способы предупреждения аварийного происшествия при лоцманской проводке судов (2014)
Тимченко В. Л. - Система автоматизированного контроля и прогнозирования остойчивости маломерного судна, Гордеев Б. Н., Гайдай А. Ю., Куклина Е. А. (2014)
Голиков С. П. - Использование модели магнитного гидроциклона для расчета эффективности очистки, Авдеев Б. А. (2014)
Тищенко И. А. - Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в системе частотного автоматического управления, Зеленый Н. И. (2014)
Ухин О. А. - Автоматизация процессов робастно-оптимального управления морским подвижным объектом в режиме динамического позиционирования (2014)
Петренко Т. Г. - Модель интеллектуального игрового гоночного контроллера на основе нечетких множеств второго типа, Тимчук О. С., Присяжный М. Б. (2014)
Ходаков В. Е. - Развитие социально–экономических систем и климат, Соколова Н. А., Крючковский В. В. (2014)
Ходаков В. Е. - Образование и природно-климатические факторы, Кирюшатова Е. В. (2014)
Радванская Л. Н. - Модель системы управления конкурентоспособностью предприятия, Лещенко Е. В., Мартынова Ю. В., Нятина Н. Л. (2014)
Радванская Л. Н. - Анализ методов представления знаний о процессах обучения и управления обучением, Лещенко И. Е, Макеева Е. О. (2014)
Байматова М.-М. Р. - Моделирование языковой деятельности, Марасанов В. В., Косенко И. А. (2014)
Єпік М. О. - Перспективи реалізації нових інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті (2014)
Лисяной Г. В. - Подходы к автоматизированному планированию материальных ресурсов промышленных производств (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2013)
Олейник Г. С. - Влияние исходного структурного состояния вюртцитного нитрида бора на формирование зеренной структуры материалов на его основе. I. Структурные характеристики частиц исходных порошков BNв, Волкогон В. М., Федоран Ю. А., Аврамчук С. К., Кравчук А. В., Котко А. В. (2013)
Fan C. Z. - A novel layer-structured PtN2: first-principles calculations, Li J., Hu M., Zhao Z. S., Xu B., He J. L. (2013)
Лысенко О. Г. - Исследование фазовых переходов в кремнии методами сканирующей туннельной спектроскопии и наноиндентирования, Дуб С. Н., Грушко В. И., Мицкевич Е. И., Толмачева Г. Н. (2013)
Погребняк А. Д. - Влияние параметров осаждения нитридов высокоэнтро¬пийных сплавов (TiZrHfVNb)N на их структуру, состав, механические и трибологические свойства, Якущенко И. В., Abadias G., Chartier P., Бондар О. В., Береснев В. М., Takeda Y., Соболь О. В., Oyoshi K., Андреев А. А., Мукушев Б. А. (2013)
Şimşir M. - Effects of sintering temperature and addition of Fe and B4C on hardness and wear resistance of diamond reinforced metal matrix composites, Öksüz K. E. (2013)
Полтавец В. В. - Оптимизация режимов алмазного шлифования стали Р6М5Ф3 с учетом нестационарности процесса, Матюха П. Г., Габитов В. В. (2013)
Гутниченко О. А. - Динамическая стабильность процесса точения никелевых суперсплавов при применении резцедержателя, полученного методом послойного лазерного спекания, Бушля В. М., Жу Дж. М., Авдович П., Симмонс У., Штоль Я.-Э. (2013)
Колмаков А. Г. - Структура, свойства и применение керамического композита, полученного из наноструктурированных порошков состава ZrO2 + 3 % Y2O3, Антипов В. И., Клименко С. А., Манохин А. С., Копейкина М. Ю., Ткач В. Н., Хейфец М. Л., Танович Л. (2013)
Долматов В. Ю. - Глубокая очистка детонационного наноалмазного материала, Веханен А., Мюллюмяки В., Рудометкин К. А., Панова А. Н., Королев К. М., Шпадковская Т. А. (2013)
Муханов В. А. - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез фосфида бора, Соколов П. С., Ле Годек Я., Соложенко В. Л. (2013)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2013 г. (2013)
Table of contents (2013)
Gulov A. V. - Amplification of Z' signal in e+e-→μ+μ- process, Moroz Ya. S. (2013)
Demchik V. I. - Spatial structure of the Polyakov loop in external chromomagnetic field in lattice SU(2) gluodynamics, Kolomoyets N. V., Skalozub V. V. (2013)
Antropov S. S. - Fitting of Binder cumulants in SU(2)–gluodynamics (2013)
Korkina M. P. - Matching of Stephani and de Sitter solutions on the hypersurface of constant time, Iegurnov O. O. (2013)
Gorev V. N. - One-velocity and one-temperature hydrodynamics of plasma, Sokolovsky A. I. (2013)
Lyagushyn S. F. - Dynamics of electromagnetic field and its correlations in a medium consisting of two-level emitters, Salyuk Yu. M., Sokolovsky A. I. (2013)
Skalozub V. V. - Real-time formalism for polarization operator of a charged scalar particle in external electromagnetic field, Tsygankov E. V. (2013)
Moiseyenko V. N. - Optical phenomena in matrix nanocomposites based on synthetic opals, Gorelik V. S., Dergachov M. P., Yevchik A. V., Shvets T. V., Beletsky A. A. (2013)
Yevchik A. V. - Fabrication and optical characterization of thin synthetic opal films for designing coatings of solar cells, Moiseyenko V. N., Gorelik V. S., Dergachov M. P. (2013)
Sukhova О. V. - X-ray microanalysis of Fe(B, C)-based solid solutions, Ustinova K. V., Syrovatko Yu. V. (2013)
Matysina Z. A. - Hydrogen absorption-desorption isotherms in magnesium intermetallic compounds, Elina E. V., Botsva N. P., Deviatkina M. Ye. (2013)
Kushnerov O. I. - Microstructure and mechanical properties of new multicomponent high-entropy alloys, Bashev V. F. (2013)
Gusevik P. S. - Structure and properties of pure Mn, Bi and MnBi films in metastable state, Ryabtsev S. I., Dotsenko F. F. (2013)
Kutseva N. A. - Nanocrystallization processes in the "Finemet” type microwires under stress annealing, Bashev V. F., Derun A. Y., Larin V. S. (2013)
Khandetsky V. S. - Investigation of recharging processes for the volume localized states in polycrystalline semiconductors, Tonkoshkur Yu. A. (2013)
Antonova E. V. - Dielectric properties of polymer composite material based on vanadium dioxide, Tonkoshkur A. S., Kolbunov V. A. (2013)
Lysenko A. B. - Crystallization kinetics under conditions of the quenching from a liquid state, Kosynska O. L., Borisova G. V., Kazantseva A. A. (2013)
Ovrutsky A. M. - The growth kinetics of metallic crystals. Results of simulations, Prokhoda A. S., Kushnerov O. I. (2013)
Kovalchuk V. V. - Quantitative analysis of nanostructures (2013)
Grymalyuk I. V. - Resonance phenomena in a waveguide-dielectric structure, Drobakhin O. O. (2013)
Титул, зміст (2017)
Аровіна М. - Formation of the ecosystem of open data in Ukraine as a factor of the development of the regional economy (2017)
Батченко Л. - Науково-методичний підхід до оцінки показників діяльності підприємства при виході з толінгової схеми виробництва, Князєва Т. (2017)
Буднікевич І. - Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків, Ютиш Н., Тафій Н. (2017)
Сапицька І. - Organizational changes in the coal industry foreign countries, Чудек М., Мальцева І. (2017)
Скрипник Н. І. - Зв’язок мови й мислення в лінгвістичному аспекті (2015)
Черномор В. - Теоретичні засади, стан і практика розвитку платіжних систем в Україні (2017)
Чикарькова М. Ю. - Профетическая тема у Ахматовой (2015)
Білецький В. - Розвиток нафтовидобутку в Східних Карпатах: хронологія, значення, досягнення, Гайко Г., Салуга П. (2017)
Сидоренко Л. - Іронія та її місце в ідейно-емоційній оцінці дійсності явищ (2015)
Білий Д. - Пісні кубанських козаків як історичне джерело, Осадців Т., Шіт Т. (2017)
Барановский Р. С. - Синтаксические маркеры интеграции дефиниций в актуальную систему научных знаний (2015)
Гайдукевич О. - Проблема охорони довкілля та природоохоронні інституції Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Ткачук Р. Ф. - Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Йоакима Мороховського "Discurs o początku rozerwania cerkwie Graeckiey od kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną" (2015)
Гапеєва О. - Феномен Української революції 1917-1921 рр. в інформаційно-пропагандистській діяльності Російської Федерації (2017)
Маслова В. А. - Cинкретизм поэтического слова (2015)
Казан Е. - Військово-медична авіація в Україні: історія і сучасність (2017)
Хоміченко В. В. - Суб’єктно-мовленнєва гетерогенність як засіб поліфонізації тексту (2015)
Кондрашевська Ю. - Проблема збереження національної ідентичності української діаспори (на прикладі українців Канади в другій половині ХХ ст.) (2017)
Канна В. Ю. - Коннотонимы в структуре поэтического текста (2015)
Куцька О. - Взаємовідносини червоноармійців із місцевим населенням в ході бойових дій радянських військ на угорській території наприкінці Другої світової війни (2017)
Селігей П. О. - Сказати багато небагатьма словами (стислість як норма наукового стилю) (2015)
Левик Б. - Підпільна антирадянська діяльність студентів Національного університету "Львівська політехніка" в перші повоєнні роки (1944-1953 рр.) (2017)
Садовая А. Ю. - Ономастическое пространство произведений Aркадия Сурова (2015)
Мінакова К. - Матеріалознавчий аспект виготовлення дерев'яного посуду доби бронзи - раннього заліза з території Північного Причорномор'я та Надазов'я, Сергєєва М. (2017)
Житар І. В. - Функціонування вставлених конструкцій, винесених за межі базового речення, у текстах наукового і публіцистичного стилів (2015)
Гололобова К. - Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію (2017)
Блинова І. А. - Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного (2015)
Гуржи В. - Russian World Doctrine as Russian response to the crisis of the 1990s (2017)
Абламская Е. В. - Лексические средства выражения концепта время в поэзии Леонида Вышеславского (2015)
Іщук Н. - Поняття комунікації: множинність конотацій, Іщук С. (2017)
Дмитрієва Т. А. - Типи міжфразових зв’язків в усному тексті (історія питання, проблеми і перспективи), Єльцова С. С. (2015)
Костюк О. - Функціонально-смислове значення феномену ініціації (2017)
Білас А. А. - Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті (2015)
Пасько І. - Aрхетипи і культура: поезія і філософія (2017)
Бураго Е. Г. - Структура концепта и методика его описания (2015)
Райчинець А. - Екуменічна герменевтика Жака Варденбурга (2017)
Дель Ґаудіо С. - Про італійсько-українську "контрастивну" стилістику (2015)
Степанов В. - Концептуалізація суб'єкта в Гайдеґґера і Бадью: пошук загальних підстав, Новиченко І. (2017)
Кушмет М. - Східностепові говірки Донеччини північного мікроареалу (2015)
Тіменик З. - Інтерпретація язичницького у філософсько-релігійних ідеях (зі спадщини українських мислителів 70-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст.): методологічні рефлексії (2017)
Madatli E. - Language and culture of Azerbaijani people in research works by the Iranian historian Ahmad Kasravi (2015)
Иванова Л. П. - Германия и немцы во "Франкфуртских лекциях" Г. Бёлля (2015)
Знась О.Ф. - Контраст як мовне явище у новелах Й. В. Гете (2015)
Цепенюк Т. О. - Компаративні конструкції ідсилювального значення в англійській та українській мовах: порівняльний аспект (2015)
Умрихіна Л. В. - Реалізація модального значення спонукальності в синтаксичних конструкціях із семантикою бажання-докору (2015)
Похилюк О. М. - Евфемізми як джерело поповнення синонімічних рядів (2015)
Лях І. В. - Аспекти композитної термінологічної номінації (2015)
Герман Л. В. - Неологізми в англійській мові Нової Зеландії (2015)
Хо Сун Чхоль - Национальная культура и образование, направленные на развитие государства (2015)
Гнезділова Я. В. - Емоційна маніпуляція: техніки і технології впливу (2015)
Василюк О. В. - Логотип компанії як відображення корпоративної культури (2015)
Абрамович С. Д. - Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози М. Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Смиловски М. - Пейзажно-ландшафтные и природно-климатические характеристики города в иерусалимском тексте произведений Дины Рубиной "Вот идет мессия!..." и "Иерусалимцы" (2015)
Громик А. О. - Географія та геометрія простору ешнозівського роману (2015)
Акімова А. О. - Шляхи теоретичного та практичного оновлення китайської драми у контексті культурних змін другої половини ХХ століття (2015)
Петриашвили О. М. - Художественная деталь и ее роль в прозе И. А. Бунина (2015)
Миресашвили М. Э. - Рефлексия коллективной травмы в постколониальной грузинской литературе (2015)
Хазанава Е. Л. - Повтор в белорусских и украинских обрядовых песнях (2015)
Богданова О. В. - Современный Oбломов? Рассказ Вяч. Пьецуха "Жизнь негодяя" (2015)
Хоминич Г. И. - Метафоризация понятий интеллектуальной сферы в текстах неантропного характера (на материале текста И. Бунина "Господин из Сан-Франциско" и текстов Ф. Ницше) (2015)
Вергеенко С. А. - Элементы художественной составляющей белорусских и украинских лечебных заговоров (2015)
Докукин А. Д. - Cимволика круга в любовных гаданиях белорусов (на материале Cветлогорского района Гомельской области) (2015)
Олуян Е. Н. - Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачевщине, Ермакова Е. Н. (2015)
Иванова А. П. - Мужские образы в мифологических балладах белорусов (2015)
Коренькова Т. В. - Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов (2015)
Новак В. С. - Купальские обряды и обычаи белорусов в контексте летней календарной обрядности народов зарубежной Европы (2015)
Панкова Н. М. - Особенности мировоззрения жителей Рогачевского района в пословицах и поговорках, Коренькова Т. В. (2015)
Поборцева Е. В. - Регионально-локальные особенности мифологической прозы Гомельщины: былички о волколаке (2015)
Портнова-Шаховская А. В. - Кулинарная терминология украинской и русской национальных кухонь, Кастрица Е. А. (2015)
Станкевич А. - Символико-аллегорический компонент в свадебных песнях Гомельщины (2015)
Бєлінська І. - "Тигр" Вільяма Блейка в українському та російському перекладах (2015)
Григоренко О. В. - Переклад патентних описів США і Великобританії (2015)
Медведів А. - Український переклад антології японської класичної поезії (2015)
Омелянчик Т. Г. - Формування літературної компетенції учнів старших класів (2015)
Кушнерук В. І. - Рецензія на монографію Володіної Тетяни Святославівни (2015)
Зайцева И. П. - Уникальность "поэтики безыскусности" лирического творчества Михаила Матусовского (2015)
Бондаренко І. П. - Самогубство тривалістю в життя (феномен Танеди Сантоки /1882 - 1940/) (2015)
Кобелянська О. - Морфологічні, функціональні та звукосимволічні особливості ономатопеїчної лексики в японському поетичному тексті (2015)
Остапчук В. - Проблема роздвоєння душі в повістях Є. Анджеєвського "Ład serca" й І. Буніна "Жизнь Арсеньева" (2015)
Кошарний К. А. - Вживання евфемізмів у англомовному політичному та дипломатичному дискурсі початку ХХІ століття, Пономаренко О. В. (2015)
Cахарова О. В. - Мовна особистість персонажа драматичного тексту (на матеріалі п’єси В. Герасимчука "Трагедія Нобеля і драма Хемінгуея") (2015)
Хинкиладзе Е. В. - Об одном пародийном образе в трилогии В. П. Крымова "За миллионами" (2015)
Таныш С. - Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке (2015)
Demchik V. I. - Spontaneous symmetry breaking in the O(4) scalar model on a lattice, Gulov A. V., Skalozub V. V. (2015)
Gorev V. N. - Non-linear relaxation in spatially uniform plasma, Sokolovsky A. I. (2015)
Galdina A. N. - Critical properties of 2-dimensional ferromagnet models (2015)
Gladush V. D. - The model of dark galactic halo based on equilibrium distribution function (2015)
Turinov A. N. - A problem of cosmological time in the de Sitter space-time (2015)
Korkina M. P. - Inhomogeneous cosmological models based on the Stephani solution, Iegurnov O. O., Kopteva E. M. (2015)
Жаба В. І. - Дейтрон: хвильова функція і тензорна поляризація (2015)
Lyagushyn S. F. - To the problem of the Hamiltonian form for a system of two-level atoms interacting with electromagnetic field, Sokolovsky A. I. (2015)
Sukhova О. V. - The solidification of Al–Ni–Fe decagonal quasicrystalline alloys, Ustinova K. V. (2015)
Kushnerov O. I. - Structure and mechanical properties of Al-Co-Cr-Fe-Mn-Ni-Si-V high-entropy alloys in the as-cast and splat-quenched state, Bashev V. F. (2015)
Ryabtsev S. I. - Structure and physical properties of Fe-Bi-Pt films in metastable state, Gusevik P. S., Kurdyukova K. E. (2015)
Fedorenkova L. I. - Structure and properties of the surface layer on Al-Be alloy after a treatment in electrolytic plasma (2015)
Prokhoda A. S. - Some problems of crystallization theory connected with results of simulations, Ovrutsky A. M. (2015)
Bashev V. F. - Influence of the cooling method on structure formation of Pb-0.1% Ca-0.3% Sn battery alloy, Polonsky V. A., Ivanov V. A., Kostina A. A. (2015)
Prokhoda A. S. - The formation of multiply twinned nanoparticles of pure metals during crystallization. Results of simulations, Ovrutsky A. M. (2015)
Duda V. M. - Impedance relaxation in Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Kruzina T. V., Popov S. O., Rutskyi O. S., Sidak V. M., Trubitsyn M. P. (2015)
Panchenko T. V. - The features of excitation and erasure of photochromic effect in Bi12SiO20 crystals doped by Al, Ga and Sn, Dyachenko A. A. (2015)
Osetsky A. Y. - The optical absorption edge of Bі12SіO20 doped by vanadium, Panchenko T. V. (2015)
Nesterov O. O. - Conductance of multiphase intermediate state in Li2O-7GeO2 glass-ceramics, Trubitsyn M. P., Plyaka S. M., Volnyanskii M. D. (2015)
Kruzina T. V. - Synthesis technology of the magnetron targets for deposition of Na0.5Bi0.5TiO3 films, Popov S. O., Potapovych Yu. M., Sidak V. M., Kyrylov A. M. (2015)
Dergachov M. P. - The peculiarities of the lithium borates structure formation into synthetic opal pores, Moiseyenko V. N., Spichak O. O., Kutseva N. A. (2015)
Morozov V. M. - Phased antenna array analysis with Schwarz alternating method, Gnatyuk M. A. (2015)
Table of contents (2014)
Gulov A. V. - Kinematical observables for Z´-boson searches in the Drell-Yan scattering at the Tevatron, Kozhushko A. A. (2014)
Ivanov N. A. - Tunnelling of rectangular wave packages through resonant quantum systems, Skalozub V. V. (2014)
Galdina A. N. - Thermodynamic stability of 2-dimensional models in the vicinity of a critical point (2014)
Gorev V. N. - Hydrodynamic modes of the Landau kinetic equation in the absence of relaxation (2014)
Sokolovsky A. I. - To the problem of calculation of the effective initial conditions for hydrodynamic equations, Chelbaevsky Z. Yu. (2014)
Orlovsky G. G. - On photon kinetics in equilibrium plasma medium, Sokolovsky A. I., Pevzner A.O. (2014)
Turinov A. N. - Tolman’s voids in the Friedman Universe (2014)
Gladush V. D. - Radial motions in the gravitational field of a massive object with scalar and electric charges, Kulikov D. A. (2014)
Bibikova O. A. - X-Ray analysis of Li2-xNaxGe4O9 crystals, Volnyanskii M. D., Sadovskaya L. Ya., Trubitsyn M. P. (2014)
Volnyanskaya I. P. - EPR of the copper centers in double lead molybdate crystal, Trubitsyn M. P., Bondar D. S. (2014)
Bochkova T. M. - Color centers in Mn-doped Bi4Ge3O12 single crystals (2014)
Spichak O. O. - X-ray and optical spectroscopy study of synthetic opals suffered the melting-in of lithium tetraborate, Kutseva N. A., Moiseyenko V. N., Dergachov M. P., Adamova O. O. (2014)
Syetov Y. - Low-frequency Raman spectrum of crystalline 2-(2’-hydroxyphenyl)benzoxazole (2014)
Susla A. I. - The influence of uniaxial pressure on the dielectric properties of Co- and Cu- doped TGS crystals, Zelenyuk M. S., Guivan A. M., Slivka O. G., Kedyulich V. M. (2014)
Matysina Z. A. - Correlation parameters in the fcc alloys AB3 doped by C, Zarits’kyy D. A. (2014)
Bashev V. F. - Deposition of Ni atoms on the ionic (NaCl) and metallic (Fe) substrates, Ovrutsky A. M., Prokhoda A. S., Ryabtsev S. I. (2014)
Sukhova О. V. - Structure formation of conventionally solidified Al–Co–Ni and Al–Fe–Ni quasicrystalline alloys, Syrovatko Yu. V., Ustinova K. V. (2014)
Kushnerov O. I. - Phase composition and mechanical properties of AlxCoCrFexNiV high-entropy alloys, Bashev V. F., Burkhovetskiy V. V. (2014)
Prokhoda A. S. - Complicated structures in the molecular–dynamic model of pure aluminum, Ovrutsky A. M. (2014)
Fedorenkova L. I. - Influence of molybdenum and nickel on plastic properties of boride layer, Mostovoy V. I. (2014)
Bulanyi M. F. - Multifrequency microwave images with inverse synthetic aperture in the intermediate zone of radiation, Drobakhin O. O., Sherstyuk G. G. (2014)
Kaliberda M. E. - Wave diffraction by semi-infinite periodical multi-element knife-type strip grating of fractals, Pogarsky S. A. (2014)
Lyasota D. V. - Recognition of wire structure by characterization of its backscattering with neural networks, Morozov V. M., Magro V. I. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Boutabia-Chéraitia B. - Scattering matrix in the DKP theory. Barrier potential case, Boudjedaa T. (2014)
Kelemen V. I. - Potential electron scattering by phosphorus atom, Dovhanych M. M., Remeta E. Yu. (2014)
Myhovich M. I. - Theoretical and experimental study of spectroscopic characteristics of aromatic amino acids, Kelman V. A. (2014)
Savenko V. - Aging of aqueous laponite dispersions in the presence of sodium polystyrene sulfonate, Bulavin L., Rawiso M., Lebovka N. (2014)
Bariakhtar I. - Pseudogap anomalies in the normal state of the attractive Hubbard model, Nazarenko A. (2014)
Gorbach T. Ya. - Investigation of photovoltaic and optical properties of self-organized organic-inorganic hybrids using aromatic drugs and patterned silicon, Smertenko P. S., Venger E. F. (2014)
Galiy P. V. - Low-energy-electron-diffraction structural studies of (100) cleavage surfaces of In4Se3 layered crystals, Losovyj Ya. B., Nenchuk T. M., Yarovets' I. R. (2014)
Kurchak A. I. - Conductivity of graphene on ferroelectric PVDF-TrFE, Strikha M. V. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського