Замрига А. В. - Структурні проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу в Україні: історичний аналіз (2014)
Зеленюк Т. А. - Систематизація світового досвіду лібералізації ринку електроенергії (2014)
Іванова Т. Л. - Стан та пріоритети науково-фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2014)
Кальницька М. А. - Системний підхід в управлінні розвитком соціальної сфери (2014)
Катана А. В. - Регулювання якості продуктів харчування на державному рівні (2014)
Кісь С. Я. - Формування тіньового сектора економіки України макроекономічними суб’єктами, Кісь Г. Р., Голяк М. І. (2014)
Клєвцєвич Н. А. - Проектна форма забезпечення розвитку комунального сектору міських господарств за участю приватних операторів (2014)
Король М. М. - Динаміка фінансового забезпечення вітчизняного науково-кадрового потенціалу (2014)
Криленко В. І. - Державна підтримка аграрного сектору як складова регуляторної політики держави (2014)
Ларікова Т. В. - Особливості розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання (2014)
Латишева О. В. - Еколого-економічне регулювання в авіаційній галузі (2014)
Лінтур І. В. - Вплив окремих елементів податкової системи України на стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, Петричко М. М. (2014)
Лозова О. В. - Концептуальні засади соціального розвитку в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки України (2014)
Міночкіна О. М. - Системне розуміння інституту власності (2014)
Міронова Л. Г. - Оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України, Макаренко О. І. (2014)
Нісходовська О. Ю. - Структурні зрушення у виробництві та реалізації круп та їх регулювання (2014)
Кульчицький Я. В. - Інституційні засади трактування економічних систем в умовах посилення їх екологізації та глобалізації, Кульчицький Б. В., Маліновська М. В., Джигора Н. В. (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні засади транскордонної екологізації економіки в Євроінтеграційному процесі України (2016)
Мандрик В. О. - Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення, Новак У. П. (2016)
Михайловський В. І. - Теоретико-методичні аспекти управління сталим економічним розвитком підприємств в умовах фінансово-економічної нестабільності (2016)
Коморна О. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання екосистемних послуг у лісовому господарстві (2016)
Наливайко Н. Я. - Економічні аспекти екологізації діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу (2016)
Табачук А. Я. - Роль держави у сучасних економічних системах в умовах їх екологізації та глобалізації (2016)
Кужелєв М. О. - Концептуальні засади розвитку грошової системи в сучасній економіці, Головенко І. П. (2016)
Лех Г. А. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці, Рібун Л. В. (2016)
Пшик Б. І. - Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Власюк Н. І. - Оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування (2016)
Важинський Ф. А. - Пріоритети розвитку підприємницького потенціалу сільських територій (2016)
Пинда Ю. В. - Теоретичні підстави галузевих детермінант структури національної економіки (2016)
Дорошкевич К. О. - Особливості бально-факторного методу оцінювання посад працівників підприємств, Вороновська М. М., Салата І. З., Маслак Т. О. (2016)
Заблоцький М. Б. - Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв'язку (2016)
Ємельянов О. Ю. - Діагностування достатності обсягів збутової діяльності промислових підприємств, Висоцький А. Л., Петрушка Т. О. (2016)
Комарницька Г. О. - Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-середовища, Мельник О. М. (2016)
Мелех Я. Р. - Облік і аналіз витрат на утримання гравців у професійних футбольних клубах (2016)
Рісна Р. Р. - Соціально-демографічний профіль Львівської області у фокусі трудорееміграційних перспектив, Бараняк І. Є. (2016)
Стояновський А. Р. - Державна підтримка розвитку інноваційної інфраструктури в Україні, Тимняк З. С. (2016)
Черкасова С. В. - Удосконалення моделі розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні (2016)
Литвин О. В. - Концептуальні засади організаційно-економічного механізму ефективної інвестиційної політики держави (2016)
Смага І. С. - Методичні аспекти визначення диференціального рентного доходу на орних землях (2016)
Нашкерська Г. В. - Достовірність оцінювання об'єктів фінансового обліку (2016)
Оленич І. Р. - Зміни наявності основних видів сільськогосподарських тварин за період проведення аграрних реформ, Шульський А. М. (2016)
Курильців Р. М. - Розвиток системи земельного адміністрування як основи ефективного управління землекористуванням (2016)
Телюк К. Ф. - Розвиток туристичної галузі Львівської області як складової частини туристичної сфери України, Гнатишин М. С., Гринчук Н. В. (2016)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Інвестиційний шлях розвитку туризму у Карпатському регіоні (2016)
Кіт В. І. - Реформування системи оподаткування в умовах євроінтеграційного вибору України, Скаско О. І. (2016)
Гаврилко П. П. - Стратегічні пріоритети відновлення та розвитку трудового потенціалу сільських територій (2016)
Городиський Т. І. - Аналіз переваг та передумов створення кластера в регіоні, Михаць С. О. (2016)
Колодійчук А. В. - Туристичне підприємництво в аграрній сфері як перспективний напрямок диверсифікації сільської економіки України (2016)
Чемерис В. А. - Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Чуй І. Р. - Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави, Мицак О. В. (2016)
Думич Н. Б. - Державна політика регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках (на прикладі Польщі) (2016)
Жихарцева О. О. - Фінансово-промислові групи: поняття, структура та типи (2016)
Коцовська Р. Р. - Оцінювання банками України кредитного ризику в сучасних економічних умовах (2016)
Макогін З. Я. - Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини, Андрусейко Р. Я. (2016)
Миронов Ю. Б. - Туризм як чинник економічного розвитку країни, Свидрук І. І. (2016)
Миронова М. І. - Оцінювання ефективності функціонування виробничих систем у національній економіці (2016)
Полинюк Н. І. - Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин та можливість його використання в Україні (2016)
Щеглюк С. Д. - Особливості та інституційні проблеми розвитку підприємництва регіону, Коломієць О. Г. (2016)
Грищук Д. В. - Організаційно-економічні механізми впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г. (2016)
Матвеєва М. П. - Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності виробників продукції птахівництва (2016)
Ящук В. І. - Аналіз моделей і методів реалізації інвестицій підприємства, Підстригач Р. І. (2016)
Васильців В. Г. - Сектор інформаційних технологій та його місце і роль у системі економічної безпеки держави (2016)
Краснояружська К. Ш. - Категоріальний апарат логістики: сутність та зміст (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Застосування теорії катастроф для моделювання фінансової стійкості банківської системи, Климкович І. В. (2016)
Алілуйко А. М. - Аналіз чинників впливу на форми влаштування сиріт у Тернопільському регіоні, Миколюк С. М. (2016)
Побережна Л. Я. - Викладання інформаційних технологій студентам-фармацевтам як складова частина успішної комерційної діяльності аптечних мереж (2016)
Кожушко А. - Звістки про монгольське завоювання населених пунктів середньовічного Хорезму на початку ХІІІ ст. у "Словнику країн” Йакута ал-Хамаві (2014)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: сержанти (2014)
Кіцелюк В. - Правові і майнові взаємини дрібношляхетського середовища Прикарпаття XVIII ст. (На прикладі роду Березовських) (2014)
Корбяк Д. - Позиція галицьких митрополитів Йосифа і Сильвестра (Сембратовичів) щодо реформування Василіянського Чину (2014)
Петренко І. - Роль Єлизавети Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі (2014)
Васьків Н. - Українсько-єврейські взаємини у програмах та діяльності УНДП (1899–1914) (2014)
Сова А. - Внесок Івана Боберського у становлення організації "Пласт” (2014)
Хомич М. - Діяльність вищого керівництва Польської Автокефальної Православної Церкви у 1945–1989 рр. (2014)
Сіромський Р. - Справа ув’язнення Валентина Мороза у громадсько-політичному дискурсі Канади (1970–1979) (2014)
Iaremko М. - Belgrade coup d’état of March 27, 1941 (2014)
Тарнавський Р. - Нотатки Бальтазара Акé про гуцульське весілля як матеріял для роздумів над етимологією слова "коровай” (2014)
Сілецький Р. - Традиційна будівельна обрядовість на Поліссі: основні результати дослідження (2014)
Воронко О. - Особливості територіяльного розміщення і динаміка чисельности найбільших етносів України (1959–2001) (2014)
Hołub J. M. - Obraz stosunków etnicznych i wyznaniowych na przykładzie polaków i ukraińców w mieście Jarosławiu w okresie miedzywojennym (2014)
Заяць А. - Волинські міста XVI – першої половини XVII ст. як опорні пункти оборони краю (2014)
Седляр О. - Читацькі зацікавлення сільського греко-католицького духовенства в Галичині в 40–60-х роках ХІХ ст. (За матеріалами архіву Якова Головацького) (2014)
Голдак Т. - Заснування і діяльність товариства "Перемиський боян” на зламі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Перетокін А. - Динаміка розвитку гірничої і металургійної промисловости Наддніпрянської України у 80-х–90-х роках ХІХ ст. (У висвітленні галузевої преси) (2014)
Цебенко А. - Освітньо-культурне та громадське життя у с. Мужиловичі на початку ХІХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Білостоцький С. - Професор права Каміль Стефко (1875–1966): львівський період життя (2014)
Голубко В. - Рецензія на монографію: Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і Православної Церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр. ) (2014)
Іщенко Н. - Системність у лексиці (2010)
Мойсієнко А. - Оказіональне слово в народній загадці (2010)
Огуй О. - Світло- та кольоробачення давніх германців та латинський вплив на їх колірний менталітет (2010)
Швачко С. - Средства выражения понятия двойственности в английском языке, Кобякова И. (2010)
Сингаївська А. - Стильова диференціація англомовних однослівних ідіом, Мосейчук О. (2010)
Белицкая Е. - Семантические характеристики онимных единиц в свете концепции значения А.Ф.Лосева (2010)
Бондаренко О. - Етнокультурні антропоніми в українській та англійській мовах (2010)
Вікторіна О. - Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (Фітофразеологізми) (2010)
Гавриш М. - Семантичні моделі контамінаційного фразотворення (на прикладі фразеологічних одиниць німецької мови) (2010)
Деменчук О. - Ідентифікаційний фокус семантики експерієнтивів (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2010)
Завадская Е. - Политкорректность как новая международная коммуникативная норма: анализ дефиниций на материале словарей современного английского языка (2010)
Кійко С. - Національна специфіка семантики міжмовних омонімів (2010)
Кирилюк М. - Інновації в лексиці німецької мови початку ХХI ст. (2010)
Котовські Г. - Взаємодія компонентів лексики і граматики у слові (на матеріалі прикметникових дериватів із пасивним значенням у сучасній німецькій мові) (2010)
Кравченко В. - Концепт Європа як семантичний актант у сучасному євроінтеграційному дискурсі (2010)
Лук’янова Г. - Сполучуваність фазових дієслів та їх структурні моделі (2010)
Ляшук А. - Маніфестація правових понять "Майнові правовідносини” та "Злочини проти власності” в англійській та українській мовах (2010)
Перцова І. - Роль контекстуальної синонімії у трагедії Есхіла "Прометей закутий" (2010)
П’яст Н. - Формування лексико-семантичної групи назв посуду, мотивованих іменниками, що позначають продукти, вміст посуду (2010)
Секрет І. - Семантичні аспекти американського студентського сленгу (2010)
Ступак І. - Засоби вираження локативних актантів похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2010)
Лисенко Л. - Структурні типи порівняльних фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2010)
Нагорна О. - Функціонування фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом в якості евфемістичних перейменувань (2010)
Бондаренко К. - Універсальне та національно специфічне в текстах гумористичних ситкомів (2010)
Блажко М. - Значення ад’єктивних слів сучасної німецької мови на позначення звучання: аксіологічний аспект (2010)
Любимова С. - Дистрибутивный анализ на материале лингвистических корпусов (концепт flapper) (2010)
Буяр І. - Інвентаризація лексико-семантичної групи дієслів оцінки в англійській мові (2010)
Глущук-Олея Г. - Лексичні способи вираження каузативності в іспанській мові (лексичні та комбінаторні розрізнення) (2010)
Григоренко Н. - Проблеми визначення мовних одиниць на позначення емоцій (на матеріалі української та англійської мов) (2010)
Ивашкевич Л. - Семантическое движение слова "frei" в немецком языке (2010)
Карат О. - Лінгвістичні універсалії в студіях Ю.В.Рождественського (2010)
Копитова Л. - Структура та семантика відад'єктивних безафікснопохідних дієслів та їх словотворчі функції (2010)
Лелека Т. - Семантична асиміляція англійського слова cottage в українській і російській мовах (2010)
Медвєдь А. - Мовні кліше у фразеологічній системі мови (2010)
Охріменко М. - Методологічні засади психолінгвістичного вивчення фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини (на прикладі перської й української мов) (2010)
Репех Н. - Лінгвокогнітивний статус семантики початку і кінця (на матеріалі англомовних журнальних статей) (2010)
Соколов В. - Конструкти концептосистеми medicine and health care: енциклопедичний і епістемічний параметри (2010)
Томчаковский А. - Систематизация лексики в учебных толковых словарях английского языка (2010)
Шульга Д. - Особливості адаптації іншомовних слів в епістолярії А. Кримського 1920–1941 рр. (2010)
Черхава О. - Особливості дієслів із контепоральною семою та їх функціонування у мовленнєвих актах християнського пророцтва (2010)
Ящик Н. - Лінгвістична інтерпретація німецьких слів-символів з історичною семантикою (2010)
Гаращенко О. - Фразеологічні одиниці та проблеми їх класифікацій (2010)
Головенко К. - Внутрішня форма метафори та мовний світогляд (на матеріалі української та англійської мов) (2010)
Карлова Т. - Семно-компонентний аналіз як основа виділення ономасіологічного класу "мислення" (на прикладі групи предикатів зі значенням "иметь намерение") (2010)
Крижановська Т. - Зіставний аналіз ядерної зони лексико-семантичного поля сигніфікату мудрість в українській та англійській мовах (2010)
Махоніна Н. - До питання про лінгвістичний статус компонентів фразеологічних одиниць (2010)
Мащенко О. - Інноваційна суфіксація в німецькій загальновживаній лексиці (2010)
Мовчан Д. - Шляхи актуалізації прагматичного потенціалу антонімів (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) (2010)
Снісаренко Я. - Семантичний аналіз суспільно-політичної лексики української та англійської мов (2010)
Повторуха Н. - Соматична лексика на позначення одиниць виміру і мір зі значенням приблизної кількості у німецькій і українській мовах (2010)
Філонік С. - Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови (2010)
Фирсова И. - Категория одушевленности и критерии ее выделения в языке (на примере французского и русского языков) (2010)
Хабарова Н. - Прагматическое функционирование новомодной лексики (на примере аннотаций художественных текстов) (2010)
Устенко Н. - Фразеологічні одиниці на позначення розумової діяльності у мові художніх творів В.К. Винниченка (2010)
Головацька Н. - Сполучуваність сенсорних дієслів у структурі середньоанглійського тексту (2010)
Процюк Ю. - Linguistic means in expressing emotional meaning (2010)
Криворученко С. - Референційна сфера прозового дискурсу (2010)
Рубанова Е. - Типология названий пистолета в русских жаргонах (2010)
Угринюк Р. - Лексична сполучуваність іменників, прикметників, дієслів на позначення інтелекту в межах парадигм (на матеріалі публіцистичних текстів) (2010)
Федорів М. - Семантична характеристика похідних дієслів німецької мови у філософському аспекті (2010)
Філоретова Є. - Міжмовні лакуни в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень (2010)
Белоусова Л. - Имена собственные в контексте фэнтезийного произведения Дж.К.Роулинг о Гарри Поттере (2010)
Василенко Д. - Способи утворення англомовної термінологічної лексики на різних хроноетапах функціонування словника військової сфери (2010)
Громко Т. - Семантика народної географічної термінології центральної україни (на матеріалі Кіровоградщини) (2010)
Жданова Е. - Мифологема псевдонима: Велимир Хлебников (2010)
Микитин-Дружинець М. - Сучасні прізвиська Стрийщини (2010)
Петришин М. - Запозичення з класичних мов як складова частина геологічної термінології (2010)
Петрова О. - Образна номінація в антропонімах (на матеріалі німецьких псевдонімів) (2010)
Подвойська О. - Явище полісемії у термінології соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові (2010)
Черниш Л. - Вплив грецьких та латинських запозичень на формування лексики європейських мов (2010)
Деркач Т. - Транспозиція будівельної лексики в метамову літературознавства (2010)
Кирилюк О. - Кінонімна номінація як особливий вид називання (2010)
Фернос Ю. - Групування антропонімів Уманщини за мотиваційними відношеннями (2010)
Коновалова О. - Гіперонімічний та еквонімічний різновиди мотивації англійських ентомонімів (2010)
Лалаян Н. - Текстотвірні потенції фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької ономастичної фразеології) (2010)
Свистун Н. - Жіночий іменник міста Тернополя другої половини ХХ століття (рідкісні та чужомовні імена) (2010)
Смолій М. - Українські власні назви у німецькомовному інформаційному просторі як елемент міжкультурної комунікації, Сулим В. (2010)
Волянюк І. - Ойконімія Північної Тернопільщини XVII століття (2010)
Хацер Г. - Жанрово-мовленнєві параметри англійської банківської термінології у підручниках з банківської справи (2010)
Шевчук Л. - Одиничні особові імена в антропоніміконі м. Іллічівська (2010)
Антонюк С. - Народні назви Ровенщини на позначення болота (2010)
Бичек Г. - Способи номінації та функції власних імен у серії романів Ерін Хантер "Воїни" (2010)
Білінська Л. - Відантропонімні мікротопоніми Покуття (2010)
Горобець О. - Кількісний та якісний склад широковживаних чоловічих імен у місті Хмельницькому протягом 1905-2005 років (2010)
Дашинська Л. - Проблеми морфологічної парадигматики ойконімів іменникового типу в сучасній українській мові (2010)
Ковтун Н. - Термінологія маркетингу як аспект концептуалізації економічної картини світу: семантичний спосіб утворення (на матеріалі німецької та української мов) (2010)
Корзун О. - Політико-правова специфіка формування національних прізвищ на українських землях XVII-XVIII ст. (2010)
Коробейнікова Д. - Гармонізація як вагома сфера процесу впорядкування термінології (на прикладі термінології Європейського права) (2010)
КурушкінА Т. - Структурно-семантичні особливості англійських кулінаронімів (2010)
Мізіна О. - Нульсуфіксальні прикметникові деривати в науковому стилі української мови (на матеріалі зоологічної термінології) (2010)
Мініна О. - Антропоетоніми як творчий прийом Кена Фоллетта (на матеріалі твору "The Pillars of the Earth”) (2010)
Помігуєва Л. - Логіко-семантичне співвідношення професійних понять і відповідних мовних знаків сільськогосподарських термінів (2010)
Рибалка Н. - Синонімічні відношення в англійській номенклатурі ссавців (2010)
Чорноус О. - Склад особового іменника української мови за походженням (2010)
Гринда Ю. - Утворення та характерні риси термінологічних одиниць фахової мови геодезії, кадастру та картографії (2010)
Цобенко О. - Англомовні номінації ювелірних прикрас як частина ювелірної термінології (2010)
Вирста Н. - Прізвища Покуття, омонімні з суфіксальними варіантами чоловічих християнських імен (2010)
Лазебна Н. - Проблема визначення припустимої межі образності в семантиці комп’ютерної термінології (2010)
Минзак О. - Афіксальні антоніми в терміносистемі права (на матеріалі англійського юридичного дискурсу) (2010)
Наливайко М. - Неофіційна антропонімія сучасного села (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2015)
Беликов А. С. - К вопросу использования огнезащитных средств для древесины, Капленко Г. Г., Корж Е. Н., Левченко Г. Н. (2015)
Беликов А. С. - Исследование изменения условий микроклимата в помещениях при аварийном отключении системы теплоснабжения, Колесник И. А. (2015)
Беликов А. С. - Влияние микроклимата на безопасность жизнедеятельности, Колесник И. А., Ветвицкий И. Л., Рабич Е. В., Зибров И. Ф. (2015)
Беликов А. С. - Моделирование динамики взаимодействия части элемента стройконструкции с защитной панелью "остекления" забрала, Сабитова О. А. Шаломов В. А., Кордунов С. П. (2015)
Беликов А. С. - Исследования уменьшения проектного "зеркала" пруда-отстойника на хвостохранилищах "сухачёвское" 1 и 2 секции на радиационную безопасность, Пилипенко А. В., Степанова А. В., Краснов А. С., Зибров И. Ф. (2015)
Беликов А. С. - К вопросу исследования высокотемпературного излучения на рабочих местах, Трифонов И. В., Рагимов С. Ю., Кириченко О. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня загрязнения атмосферы при чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте. , Берлов А. В., Кириченко П. С. (2015)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при эмиссии опасных веществ на железнодорожном транспорте, Мунтян Л. Я. (2015)
Березюк Г. Г. - До математичного моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи, Іродов В. Ф. (2015)
Высоцкий С. П. - Особенности поведения тяжелых металлов в водных растворах и удаления соединений железа из сточных вод, Степаненко Т. И. (2015)
Голышев А. А. - Обоснование применения экранированных вытяжных зонтов в системах местной вентиляции (2015)
Голякова И. В. - Обеспечение оптимальных параметров микроклимата в помещениях зданий (2015)
Диденко Л. М. - Влияние внутренней и внешней стесненности на показатель безопасной организации зоны производства работ, Рыбалка Е. А., Рагимов С. Ю. (2015)
Дмитрюк С. П. - Аналіз нещасних випадків та їх основні причини (2015)
Емец Н. А. - Интегральная оценка устойчивости развития техногенного региона, Романенко И. И., Лесникова И. Ю., Трифонов И. В. (2015)
Зайцев О. Н. - Cовершенствование систем водяного отопления сооружений полуоткрытого типа, Исаев В. Ф., Домощей Т. Д. (2015)
Зінченко В. Ю. - Розробка методики підтвердження дослідними даними теоретичної оцінки екологічного ризику від групи точкових і площадного джерела викидів, Поліщук С. З., Фалько В. В., Острягіна Ю. О. (2015)
Іродов В. Ф. - Регуляризація часткових описів при еволюційному пошуку рішень на основі самоорганізації, Барсук Р. В. (2015)
Касьянов М. А. - Вдосконалення методів аналізу небезпекі виробничого ризику, Медяник В. О., Гунченко О. М., Проніна Ю. Г. (2015)
Колохов В. В. - Моделирование процесса прогрева бетона в тепловой установке при различных теплоносителях, Адегов А. В., Кудрявцев А. П., Перчаник Н. Е. (2015)
Кушнерова Л. А. - Математическое моделирование при разработке теплоизоляционных материалов (2015)
Кушнир Е. Г. - Алгоритм определения максимальных приземных концентраций загрезняющих атмосферный воздух веществ (2015)
Мороз Л. В. - Трехслойные стеновые панели – неэффективное прошлое или перспективное будущее? (2015)
Николаева И. А. - Методика экологического экспресс-аудита (2015)
Петренко А. О. - Розробка енергоефективної гібридної системи опалення коттеджа, Петренко В. О., Голякова І. В., Баличев І. І., Патоня Є. В. (2015)
Петренко В. О. - Дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях будівлі з дефектами і пошкодженнями огороджуючих конструкцій, Петренко А. О., Папірник Р. Б. (2015)
Поліщук С. З. - До питання про оцінку якості атмосферного повітря м. Дніпропетровськ, Демиденко А. С., Каспийцева В. Ю., Троценко А. В. (2015)
Поліщук С. З. - Аналіз впливу стаціонарних та пересувних джерел забруднення на стан атмосферного повітря м. Дніпропетровська, Демиденко А. С., Баличев І. І., Коваленко Є. O. (2015)
Поліщук С. З. - Дослідження ступеня очищення пилогазової суміші від маси викиду в витяжній вентиляції, Поліщук А. В., Кушнир Є. Г., Петровцій О. В. , Мацевич И. Н. (2015)
Романенко А. А. - Метод сведения безразмерных величин в объединенный интегральный показатель (2015)
Савицкий Н. В. - Влияние параметров внешней среды на эффективность холодильных установок, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Шапран Я. Н. (2015)
Солод Л. В. - Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання, Адегов А. В. , Волошко В. Н. (2015)
Ткачева В. В. - Квазидвумерная математическая модель теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя, Иродов В. Ф. (2015)
Чорноморець Г. Я. - Застосування багатокритеріального відбору при пошуку рішень у задачах аналізу та синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2015)
Чорноиван А. А. - К вопросу об устойчивости и управляемости ТГУ на пеллетах, Голощапов К. О. (2015)
Шарков В. В. - Анализ влияния определяющих факторов на продуктивность трубчатых колодцев, Нечитайло Н. П., Головачинская А. С. (2015)
Юркевич Ю. С. - Установка для пневматичного перевантаження паливних пелет, Сподинюк Н. А., Шепітчак В. Б. (2015)
Соколов И. А. - Обеспечение принятия эффективных организационно-технологических решений при реконструкции промышленных зданий (2015)
Вихідні дані (2015)
Герасимчук А. И. - Плазмохимический синтез, структура тонких плeнок оксида индия и зависимость их электрофизических и оптических свойств от режимов осаждения, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А., Мурафа Н., Роговцов А. А., Шубрт Я. (2011)
Давиденко Ю. М. - Будова та спектральні властивості моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,4,5-триметил-1Н-піразолом, Фернандес Л. Т., Фернандес Л. Р., Гранда С. Г., Павленко В. О., Фрицький І. О. (2011)
Тітов Ю. О. - Ізоморфне заміщення атомів у шаруватій структурі титанатів Діона–Якобсона BaLn2Ti3O10, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2011)
Соловьева Е. Д. - Структурные особенности и магнитные свойства модифицированных гексаферритов BaFe12–2хСохSiхO19±g, Пашкова Е. В., Чмeль Л. Л., Рак А. В. (2011)
Бричка А. В. - Формирование наночастиц оксида церия (IV) на поверхности углеродных нанотрубок, Янчук И. Б., Котел Л. Ю., Чернявская Т. В., Бричка С. Я. (2011)
Волювач О. В. - Адсорбція хлориду додецилпіридинію із розчинів, що містять твіни (Твін-40, Твін-60), Стрельцова О. О. (2011)
Пономаренко С. П. - Физико-химические свойства N-оксидов производных пиридина, Галкин А. П., Сивачек Т. Е., Боровиков Ю. Я. (2011)
Короткова И. В. - Квантово-химическое изучение стабильности анион-радикалов фторсодержащих иминов, Сахно Т. В., Сахно Ю. Э., Дробитько И. К. (2011)
Бойко В. В. - Структурні особливості похідних на основі b-циклодекстрину та хлориду тримелітового ангідриду, Рябов С. В., Бортницький В. І., Дмитрієва Т. В., Кобилінський С. М., Осташко В. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Савченко И. А. - Полимерные системы на основе 8-оксихинолина и их электрооптические свойства, Синюгина А. Т., Давиденко Н. А., Сыромятников В. Г., Студзинский С. Л., Колендо А. Ю. (2011)
Горбач Л. А. - Колориметричні тест-системи на основі молекулярно-імпринтованих полімерів для селективного розпізнавання малих біоорганічних молекул, Бровко О. О., Слінченко О. А., Гончарова Л. А., Сергеєва Л. М., Сергеєва Т. А. (2011)
Игнатова Т.Д. - Особенности фазового разделения в ненаполненных и наполненных смесях полиметилметакрилата с полибутилметакрилатом, Нестеров А.Е., Тодосийчук Т. Т., Маслак Ю. В. (2011)
Запольский А. К. - Наномицеллярные структуры в коллоидных системах (2011)
Потаскалов В. А. - Строение тетрааквадикарбонатокобальтата (II) калия, Потаскалова Н. И., Зульфигаров А. О. (2011)
Савицкий Д. П. - Реологические свойства высококонцентрированных суспензий угля разной степени метаморфизма в присутствии триполифосфата натрия, Макарова К. В., Макаров А. С. (2011)
Булавин В. И. - Влияние температуры на аномальную электрическую проводимость протона в бесконечно разбавленных спиртовых растворах иодоводорода, Вьюнник И. М. (2011)
Зажигалов В. А. - Каталитическая активность нанесенных на активные угли Pd- и Pd-Au-катализаторов в реакции окисления монооксида углерода, Лапко В. Ф., Бачерикова И. В., Зайцев Ю. П., Герасимюк И. П. (2011)
Трофименко C. И. - Развитие пористой структуры в процессе химического активирования кизиловой косточки ортофосфорной кислотой, Сыч Н. В., Пузий А. М., Цыба Н. Н. (2011)
Стезерянский Э. А. - Внешнесферная ассоциация тиосульфатных комплексов серебра с катионами натрия в карбамидных растворах, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2011)
Бык С. В. - Фазовые образования при анодном растворении серебра в дицианоаргентатном электролите, Кублановский В. С. (2011)
Лелюшок С. О. - Фазоутворення в розчинах неіонної ПАРОП-7 у присутності аліфатичних амінів при температурі помутніння, Куліченко С. А., Дорощук В. О. (2011)
Кормош Ж. О. - Сенсор для потенціометричного визначення бензоїл пероксиду у фармацевтичних препаратах, Савчук Т. І. (2011)
Смоляр М. М. - Синтез 1-(1,3-діалкіл-2-оксо-бензімідазол-5-іл)-5-оксопіролідин-3-карбонових кислот, Панкіна О. Ю., Бондаренко А. І., Бородкін Я. С., Гресько С. В. (2011)
Штейнберг Л. Я. - Новый метод синтеза 4,4’-динитробензанилида, Шейн С. М., Диброва В. М. (2011)
Сніжко С. І. - Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України, Шевченко О. Г., Данілова Н. О. (2014)
Khetselius O. Yu. - Forecasting chaotic processes in hydroecological systems on the basis of attractors conception and neural networks approach: application (2014)
Bunyakova Yu. Ya. - Air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: new data on stochasticity and chaos effects (2014)
Prepelitsa G. P. - On application of the neural network modelling to problems of applied ecology and hydrometeorology, Grushevsky O. N., Loboda A. V., Sukharev D. E., Buyadzhi V. V. (2014)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the anthropogenic impact on industrial city’s atmosphere based on methods of chaos theory: new general scheme (2014)
Агайар Э. В. - Струйные течения нижнего уровня атмосферы при слабом ветре у поверхности земли (2014)
Єрмоленко Н. С. - Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін (2014)
Хохлов В. М. - Схеми перетворення енергії в блокуючому антициклоні, Недострелова Л. В., Семенова І. Г. (2014)
Glushkov A. V. - Modelling balance of the earth angle moment, atmospheric processes and radiowaveguides: advanced non-stationary theory, Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Mansarliysky V. F. (2014)
Єшану О. Є. - Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07), Міщенко Н. М., Грушевський О. М. (2014)
Svinarenko A. A. - Analysis of the fractal structures in turbulent processes, Khetselius O. Yu., Mansarliysky Mansarliysky, V. F. Romanenko S. I. (2014)
Бургаз О. А. - Особливості зв’язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі (2014)
Ляшенко Г. В. - Методологічні аспекти агрокліматичного районування територій з неодно-рідною підстильною поверхнею (2014)
Польовий А. М. - Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2014)
Кирнасовская Н. В. - Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почв в Одесской области (2014)
Полевой А. Н. - Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои, Толмачева А. В. (2014)
Семенова І. Г. - Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів (2014)
Юрасов С. М. - Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення, Кур’янова С. О. (2014)
Обухов Е. В. - Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском водохранилищах (2014)
Обухов Є. В. - Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні, Корягіна О. С. (2014)
Лобода Н. С. - Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В), Сербова З. Ф., Божок Ю. В. (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману (2014)
Обухов Є. В. - Гідроенергопотенціал малих річок Вінниччини, Гут Ю. Ю. (2014)
Глушков А. В. - Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде, Сербов Н. Г., Шахман И. А., Балан А. К., Соляникова Е. П. (2014)
Дудинов А. А. - Оценка статистических характеристик рек междуречья Днестр-Прут (2014)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини, Овчарук В. А., Кічук Н. С., Романчук М. Є. (2014)
Сахненко О. І. - Моделювання просторової мінливості концентрації зависі та хвильових параметрів у прибережній зоні Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману (2014)
Белевич Р. Р. - Оценка особенностей циркуляции вод Черного моря по климатическим данным, Сриберко А. В., Степанова Ю. В. (2014)
Суховей В. Ф. - Многолетняя изменчивость интенсивности циркуляции вод субтропических антициклонических круговоротов Тихого океана, Рубан И. Г. (2014)
Serga I. N. - Atmospheric pollutants concentrations temporal dynamics for the industrial Ukrainian cities, Bunyakova Yu. Ya., Grushevsky O. N., Shakhman I. A. (2014)
Glushkov A. V. - Chaos-geometric analysis of time series of concentrations of sulphur dioxide in the atmosphere of the industrial city (on example of the Gdansk region), Serbov N. G., Svinarenko A. A., Buyadzhi V. V. (2014)
Prepelitsa G. P. - Kinetic cooling of an atmosphere in laser radiation effect on mixture of the atmospheric gases, Grushevskii O. N., Ponomarenko E. L., Buyadzhi V. V. (2014)
Сербов Н. Г. - Методы теории хаоса в моделировании и прогнозировании годового стока (р. Дунай), Игнатенко А. В., Шахман И. А., Балан А.К., Дудинов А. А. (2014)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Kats E. I. - Spontaneous chiral symmetry breaking in liquid crystals (2017)
Iordanski S. V. - On the origin of transversal current in double-layer heterostructures (2017)
Mineev V. P. - Antiferromagnetic order in CeCoIn5 oriented by spin-orbital coupling (2017)
Kuchinskii E. Z. - Ginzburg–Landau expansion in BCS–BEC crossover region of disordered attractive Hubbard model, Kuleeva N. A., Sadovskii M. V. (2017)
Laukhin V. N. - Quantum oscillations in coupled orbits networks of (BEDT-TTF) salts with tris(oxalato)metallate anions, Audouard A., Fortin J.-Y., Vignolles D., Prokhorova T. G., Yagubskii E. B., Canadell E. (2017)
Конторович В. М. - Эволюция галактик в зеркале уравнения коагуляции (2017)
Volovik G. E. - Topological Lifshitz transitions (2017)
Antonov V. N. - Electronic and magnetic properties of the ferromagnetic superconductor UCoGe (2017)
Майданов В. А. - Кинетические процессы в твердом гелии с участием примесей и вакансий, Рудавский Э. Я., Соколов С. С. (2017)
Kochelaev B. I. - Magnetic properties and spin kinetics of a heavy-fermion Kondo lattice (2017)
Дричко И. Л. - Природа локализованных состояний в двумерных электронных системах в режиме квантового эффекта Холла. Акустические исследования, Смирнов И. Ю., Суслов А. В., Гальперин Ю. М., Pfeiffer L. N., West K. W. (2017)
Burmistrov I. S. - Two-instanton approximation to the Coulomb blockade problem (2017)
Grosberg A. Y. - The confinement of an annealed branched polymer by a potential well, Kelly J., Bruinsma R. (2017)
Bagraev N. T. - High-temperature quantum kinetic effect in silicon nanosandwiches, Grigoryev V. Yu., Klyachkin L. E., Malyarenko A. M., Mashkov V. A., Romanov V. V., Rul’ N. I. (2017)
Шикин В. - Акустические краевые магнетоплазмоны и квантовый эффект Холла, Назин С. (2017)
Андрющенко В. А. - Коллапсирующие вихревые нити и спектр квантовой турбулентности, Немировский С. К. (2017)
Kadigrobov A. M. - Giant tunable magnetoresistance of electrically gated graphene ribbon with lateral interface under magnetic field (2017)
Сотников А. Г. - Химические потенциалы и термодинамические характеристики идеальных бозе- и ферми-газов в области квантового вырождения, Середа К. В., Слюсаренко Ю. В. (2017)
Kulik L. V. - Long-lived magnetoexcitons in 2D-fermion system, Zhuravlev A. S., Gorbunov A. V., Timofeev V. B., Kukushkin I. V. (2017)
Barbiellini B. - Enhancement of Raman scattering from molecules placed near metal nanoparticles (2017)
Simonsen I. - The excitation and detection of a leaky surface electromagnetic wave on a high-index dielectric grating in a prism-coupler geometry, Maradudin A. A. (2017)
Микитик Г. П. - Особенности магнитострикции металлов при электронных топологических переходах, Шарлай Ю. В. (2017)
Шевченко О. Г. - Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту, Сніжко С. І., Данілова Н. О. (2015)
Gerasymov O. I. - Towards theoretical modeling of the sand dunes motion, Andrianova I. S. (2015)
Glushkov A. V. - Review of fundamental nuclear-geophysical researches in OSENU: I. Standard beta decay theory elements and new cooperative electron-b-nuclear spectroscopy (2015)
Юрасов С. Н. - Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал, Горун В. В., Берлинский Н. А. (2015)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynam-ics based on methods of chaos theory: general scheme and some application, Gubanova E. R., Khetselius O. Yu., Prepelitsa G. P., Svinarenko A. A., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Бунякова Ю. Я. - Нові географо-математичні концепції в задачах мо-делювання поширення шкідливих домішок в атмосфері (2015)
Удовенко О. И. - Расчет осадков в период катастрофического паводка 21-27 июля 2008 года в Украинских Карпатах, Ковалец И. В. (2015)
Івус Г. П. - Універсальні сімейства розподілу Джонсона та їх використання для аналізу часових рядів швидкості приземного вітру, Агайар Е. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Гурська Л. М. (2015)
Волошин В. Г. - Функции диссипации турбулентной энергии в приземном слое атмосферы, Курышина В. Ю. (2015)
Хохлов В. М. - Майбутні зміни клімату та їх вплив на режим опадів та температури в Україні, Єрмоленко Н. С. (2015)
Glushkov A. V. - The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: II. Application of an advanced non-stationary theory for different forms of atmosphere circulation, Svinarenko A. А., Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Mansarliysky V. F. (2015)
Ковылин Г. Д. - Метеорологическое обеспечение задач гражданской обороны, Берников И. С., Василишин В. Н. (2015)
Польовий А. М. - Теплові ресурси України в умовах зміни клімату, Божко Л. Ю. (2015)
Бінковська Г. В. - Відходи рослинництва у сільському господарстві Одеської області: перспективи для виробництва біогазу, Шаніна Т. П. (2015)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на темпи розвитку ярого ячменю в Україні, Барсукова О. А. (2015)
Свидерська С. М. - Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу (2015)
Польовий А. М. - Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні, Божко Л. Ю. (2015)
Польовий А. М. - Моделювання емісії парникових газів із органічних ґрунтів (PEAT-GHG-MODEL), Микитюк О. Ю. (2015)
Даус М. Є. - Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману, Лобода Н. С. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому (2015)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення, Романчук М. Є., Овчарук В. А. (2015)
Serbov N. G. - Wavelet and multifractal analysis of the nonlinear structures in chaotic processes for hydroecological systems, Khetselius O. Yu., Svinarenko A. A., Grushevsky O. N. (2015)
Гопченко Є. Д. - Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.), Медведєва Ю. С., Македонська Ю. А. (2015)
Glushkov A. V. - Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: II. Advanced chaos data on pollution of the Small Carpathians river’s watersheds, Khetselius O. Yu., Serbov N. G., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Лобода Н. С. - Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах, Божок Ю. В. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.), Медведєва Ю. С., Янєва М. Д. (2015)
Колісник А. В. - Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках (2015)
Корягіна О. С. - Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища (2015)
Бардан С. И. - Физические основы устойчивости слоистых структур области река-море (на примере Кольского залива), Долгоносов Б. Н., Сербов Н. Г. (2015)
Тучковенко Ю. С. - Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане, Кушнир Д. В., Лобода Н. С. (2015)
Монюшко М. М. - Особенности распределения биогенных веществ в различных акваториях Северной Атлантике (2015)
Содержание (2017)
Fortin J.-Yv. - Transmission and tunneling probability in two-band metals: influence of magnetic breakdown on the Onsager phase of quantum oscillations, Audouard Al. (2017)
Колесниченко Ю. А. - Высокочастотные резонансы и слабозатухающие коллективные моды в сильно анизотропных проводниках Q1D типа, Песчанский В. Г., Степаненко Д. И. (2017)
Вальков В. В. - Проявление спин-зарядовых флуктуаций в спектральных и термодинамических свойствах квазидвумерных редкоземельных интерметаллидов, Злотников А. О. (2017)
Андрющенко В. А. - Энергетические спектры квантовой турбулентности при наличии противотока для различных температур, Кондаурова Л. П. (2017)
Копелиович А. И. - Транспортно-спиновые явления в нанопроводниках с большим радиусом экранирования, Петренко Л. Г. (2017)
Pokrovsky V. L. - Spin resonance and spin fluctuations in a quantum wire (2017)
Sammon M. - Electron accumulation layer in ultrastrong magnetic field, Fu Han, Shklovskii B. I. (2017)
Kartsovnik M. V. - Shubnikov–de Haas oscillations and electronic correlations in the layered organic metal κ-(BETS)2 Mn|N(CN)2|3, Zverev V. N., Biberacher W., Simonov S. V., Sheikin I., Kushch N. D., Yagubskii E. B. (2017)
Лазутин А. А. - Компьютерный синтез сверхсшитого полистирола: полноатомное моделирование, Глаголева А. А., Василевская В. В., Хохлов А. Р. (2017)
Песчанский В. Г. - Термоэлектрические явления в слоистых проводниках вблизи электронного топологического перехода Лифшица (2017)
Николаева А. А. - Топологические переходы Лифшица, индуцированные деформацией и легированием в монокристаллических нитях висмута, Конопко Л. А., Хубер Т. Е., Кобылянская А. К., Пара Г. И. (2017)
Господарев И. А. - Фононная теплоемкость графеновых нанопленок и нанотрубок, Гришаев В. И., Манжелий Е. В., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Минакова К. А. (2017)
Ковалев А. С. - Вихревая структура магнитных солитонов (2017)
Herrera-González I. F. - 1D Anderson model revisited: Band center anomaly for correlated disorder, Izrailev F. M., Makarov N. M., Tessieri L. (2017)
Atesci H. - On the nature of ionic liquid gating of Nd2–xCexCuO4 thin films, Coneri Fr., Leeuwenhoek M., Hilgenkamp H., van Ruitenbeek Jan M. (2017)
Апостолов C. C. - Аномальная дисперсия поверхностных и волноводных мод в пластине слоистого сверхпроводника, Гавриленко В. И., Майзелис З. A., Ямпольский В. А. (2017)
Shekhter R. I. - Rashba spin-splitting of single electrons and Cooper pairs, Entin-Wohlman O., Jonson M., Aharony A. (2017)
Вступне слово на відкритті конференції голови оргкомітету, доктора історичних наук,професора Гуменюка Б. І. (2000)
Бершеда Є. Р. - Діяльність України в ООН: основні пріоритети (2000)
Рева С. В. - Просування кандидатури України до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН (2000)
Бруз В. С. - ООН і НАТО: проблеми співробітництва (2000)
Мацейко Ю. М. - Оновлення миротворчості ООН - нагальна вимога часу (2000)
Мартиненко П. Ф. - Загальна декларація прав людини: природа, спосіб дії (2000)
Толкачова Н. Є. - Концептуальні засади Загальної декларації прав людини (2000)
Тупчієнко Л. С. - Загальна декларація прав людини: політичні аспекти значення для сучасної України (2000)
Ісакович С. В. - Загальна декларація - основа міжнародних стандартів прав людини (2000)
Кірсенко М. В. - Організація міжнародної безпеки: витоки і етапи еволюції (2000)
Радзівілл О. А. - Захист прав людини - як засіб гармонізації міжнародних відносин (до проблеми реалізації принципів Декларації ООН про довкілля) (2000)
Ціватий В. Г. - ООН у зовнішньополітичному діалозі цивілізацій Захід-Схід (Від Загальної декларації прав людини (1948) до поступу у XXI століття) (2000)
Майдан І. Г. - Українсько-іранські відносини і ООН (2000)
Кочубей Ю. М. - Роз’яснення серед громадськості України місця і ролі ООН в сучасній міжнародній політиці (2000)
Матвієнко В. М. - Характерні риси Сил ООН по охороні в колишній Югославії (СООНО): принципи, мандат, цілі, Степанова А. Г. (2000)
Скороход Ю. С. - Тимчасові сили ООН в Лівані (2000)
Лещенко Л. О. - Політичний і соціально-економічний аспекти прав людини: проблема пріоритетів і поступовості (2000)
Пахіль В. О. - Історичний досвід застосування санкцій ООН (на прикладі Родезії) (2000)
Юрченко С. В. - У истоков Объединенных Наций (количественные аспекты переписки советского руководителя с американскими и британскими лидерами и проблемы стратегии держав антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах) (2000)
Мережко О. О. - Проблема демократизації процесу прийняття рішень в рамках ООН (2000)
Юдіна Н. І. - Эволюция внешней политики Российской Федерации в 90-е годы (2000)
Подойма Д. Г. - Дипломатичний захист громадянина (до питання вивчення теми Комісією міжнародного права ООН) (2000)
Ткач О. І. - Політичні системи сучасності: порівняльний аналіз (2000)
Муцький П. П. - Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного та міжнародного етнополітичного законодавства (2000)
Бєлоколос О. Є. - Удосконалення практики міждержавних відносин. Особливості дипломатичного протоколу в США (2000)
Галака С. П. - ООН - пересторога нерозповсюдженню ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані (2000)
Галіахметов І. А. - Предмет муніципального права права України: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Хатнюк Н. C. - Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики України у процесі становлення незалежності України (2015)
Остапович В. М. - Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоровя, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи (2015)
Шаталова Л. М. - Нормотворча діяльність Міністерства освіти і науки України (2015)
Солдатенко О. В. - Бюджетні видатки на охорону здоровя:проблеми та перспективи правового регулювання (2015)
Фукс Н. А. - Банківська система України: правові аспекти становлення та розвитку в сучасних умовах (2015)
Богдан Б. В. - Предмет оскарження в податкових спорах (2015)
Омельченко А. В. - Правові засади використання судових і наукових експертиз як доказів у суді (2015)
Шимон С. І. - Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції (2015)
Балюк І. А. - Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору (2015)
Борсук Н. Я. - Проблеми правового регулювання процесів економічної концентрації субєктів господарювання в Україні (2015)
Виноградова Г. В. - Поняття "належне майно" в міжнародно-правових джерелах і законодавстві України (2015)
Гайдулін О. О. - Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції (2015)
Мачуська І. Б. - Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (2015)
Шматова Ю. О. - Проблемні питання отримання учасниками антитеррористичної операції земельних ділянок для будівництва житла (2015)
Сагайдак Ю. В. - Легалізація суб'єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світу (2015)
Дзяхар Г. І. - Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання (2015)
Замрига А. В. - Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України (2015)
Шереметьєва О. Ю. - Види повітряних правовідносин і критерії їх розмежування) (2015)
Surmava L. R. - Approximation of legislation: some consideration on the concept of approximation in the EU external content (2015)
Назаренко О. А. - Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС (2015)
Кравець Н. І. - Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення (2015)
Ратушний С. М. - Угода про асоціацію Україна-ЄС як джерело права Європейського Союзу (2015)
Namiasenko O. K. - Impact of the EU-Ukraine association agreement on judicial reform in Ukraine: general aspects (2015)
Шаркова І. М. - Юридична та суддівська освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції (2015)
Уложенко В. М. - Вищі навчальні заклади як об'єкти державного управління (в контексті нової редакції Закону України "Про вищу освіту") (2015)
Богданець А. В. - Професійна підготовка юристів у контексті Болонського процесу (2015)
Коваленко В. Н. - Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия, Долженко М. Н., Несукай Е. Г., Дьяченко Я. С., Нудченко А. О. (2015)
Амосова К. М. - Уніфікований алгоритм антигіпертензивної терапії та контроль домашнього артеріального тиску у хворих з ймовірно резистентною артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2015)
Радченко Г. Д. - Гендерні особливості контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Слащева Т. Г., Сіренко Ю. М., Муштенко Л. О. (2015)
Міщенко Л. А. - Предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (2015)
Вайда Л. С. - Показники добового моніторування артеріального тиску, ліпідного спектра крові, вазодилататорна функція ендотелію та індекс маси тіла у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі лікування карведилолом і атенололом, Лозинська Н. В., Габріель М. В., Гай О. І. (2015)
Тодуров Б. М. - Оцінка якості життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та систолічною дисфункцією лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування залежно від об’єму життєздатного міокарда, Зеленчук О. В., Кузьмич І. М., Іванюк Н. Б. (2015)
Бабий Л. Н. - Структурно-функциональные изменения левого желудочка сердца и уровень альдостерона в крови у больных в отдаленные сроки после перенесенного инфаркта миокарда, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Остапчук У. Ю. (2015)
Целуйко В. И. - Клиническая и прогностическая роль уровня мозгового натрийуретического пептида у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка при длительном наблюдении, Лозовая Т. А. (2015)
Жарінова В. Ю. - Діагностичні та прогностичні можливості кардіо тропних аутоантитіл у пацієнтів похилого віку з іше мічною хворобою серця з різною скоротливою здатністю міокарда, Табакович-Вацеба В. О., Сенько І. О. (2015)
Бородай А. А. - Магнитно-резонансная диагностика поражений головного мозга у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, Федькив С. В., Бородай Э. С., Шаповалов Т. Н., Бачинский А. В., Сычёв О.С. (2015)
Мітченко О. І. - Особливості поширеності чинників серцево-судин ного ризику в жінок залежно від наявності менопаузи, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Лечение пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и микроальбуминурией с применением комбинации индапамида ретарда и амлодипина: ретроспективный анализ результатов исследования NESTOR (2015)
Зинченко Ю. В. - Профилактическая антиаритмическая терапия у больных с фибрилляцией предсердий, Фролов А. И. (2015)
Nascimento B. - Глобальне здоров’я та серцево-судинні захворювання, Brant L., Moraes D., Ribeiro A. (2015)
Засідання експертної ради проекту з попередження венозних тромбоемболічних ускладнень "Територія безпеки" (2015)
Ірина Михайлівна Горбась (1955–2015) (2015)
Сазонова О. С. - Асиметричні гвинтові потоки, що мінімізують інтегральний відхил між частинами рівняння Больцмана (2012)
Кузнєцов А. Ю. - Автомодельные решения задачи о перераспределении суффозионных частиц в грунте фильтрационным потоком жидкости (2012)
Резуненко В. О. - Потенциалы сферического сегмента и электростатического заряда в присутствии конуса и секционированной сферы (2012)
Чуйко О. В. - Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла, Любима О. Є., Чуйко А. С. (2012)
Yampolsky A. L. - Minimal and totally geodesic unit sections of the unit sphere bundles (2012)
Серикова И. Ю. - Пошаговое решение матричной проблемы моментов на компактном интервале. 1. (2012)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель дифракції Е-поляризованої електромагнітної хвилі на періодичній системі ідеально провідних циліндричних поверхонь (2012)
Волков С. В. - Реализация биосферных и ноосферных концепций В. И. Вернадского в работах Института общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского НАН Украины, Омельчук А. А. (2013)
Дурилін Д. О. - Cинтез наночасток і плівок BaTi1–xZrxO3 золь–гель методом, Суслов О. М., Солопан С. О., Овчар О. В., Білоус А. Г. (2013)
Тітов Ю. О. - Нові шаруваті сполуки типу AnBn–1O3n у системах AII 5BV4O15—ABO3, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В. (2013)
Чеботарeв А. Н. - Исследование протолитических равновесий в растворах красителей с использованием функции полного цветового различия, Снигур Д. В., Ефимова И. С., Бевзюк Е. В. (2013)
Трофимчук А. К - Сорбция металлов на кремнеземе с иммобилизированным полигексаметиленгуанидином в присутствии унитиола, Шкода И. М., Лосев В. Н., Метелица С. И., Мисчанчук Б. Г. (2013)
Сыч Н. В. - Оценка эффективности антрацитового катионообменника при извлечении ионов тяжелых металлов, Ковтун М. Ф., Волынец В. П. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у кристалах германій телуриду β-GeTe, Горічок І. В., Юрчишин Л. Д. (2013)
Сема О. В. - Влияние рН на ионный обмен в системе CdSb—Cu2+—H2O, Волощук А. Г., Кобаса И. М. (2013)
Полiщук К. А. - Темплатний ефект катіона металу при алкілуванні трет-бутилтетрагідроксикалікс|4|арену в ДМСО, Іщенко В. В., Бойко В. І., Хиля В. П., Кальченко В. І. (2013)
Романенко М. І. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних імідазо|1,2-f|-, оксазоло|2,3-f|ксантинів, Рак Т. М., Черчесова О. Ю. (2013)
Штомпель В. І. - Структурні особливості поліетилену високого тиску, модифікованого комплексонатами та ацетатами металів, Бойко В. В., Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Кримовська С. К., Невмержицька Г. Ф., Кобріна Л. В., Янова К. В. (2013)
Киреева С. М. - О долговечности трехмерных полимеров олигоэфир(мет)-акрилатов, Сивергин Ю. М. (2013)
Тітов Ю. О. - Особливості механізмів утворення сполук типу ВаnBn–1O3n (В = Nb, Ta, Sn, n =5, 6) із систем спільноосаджених гідроксикарбонатів, Слободяник М. С., Полубінський В. В., Білявина Н. М., Марків В. Я., Чумак В. В. (2013)
Ранський А. П. - Синтез i властивості гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ), ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) і лужно-земельних елементів з N,N’-біс(саліциліден)семикарбазидом, Євсєєва М. В., Панченко Т. І., Гордієнко О. А. (2013)
Запольський А. К. - Гідролітична полімеризація сульфату алюмінію в розбавлених водних розчинах (2013)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры координационного металлополимера нитрата кадмия с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро-(5. 5)ундекан-2,8-дионом (2013)
Николаевский А. Н. - Особенности антиоксидантного действия фенилгидразона бензальдегида, Виноградов В. В., Хижан Е. И., Книга О. П. (2013)
Стоянов А. О. - Использование производной спектрофотометрии для обнаружения и определения церия(III) в присутствии церия(IV), Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Антонович В. П. (2013)
Сиротчук О. А. - Хроматографічне визначення парабенів, Дідух І. Р., Зайцев В. М., Курас С. Ф. (2013)
Трохименко О. М. - Спектрофотометричне визначення йодату за його реакцією з йодидом у йодованій солі (2013)
Дяченко І. В. - Синтез нових поліфункціональних похідних 2,3,5,6,7,8-гексагідроізохіноліну, Вовк М. В. (2013)
Александрова К. В. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних 7-(3-тіо-4-феніл-1,2,4-тріазоліл-5)-метилксантину, Юрченко Д. М., Романенко М. І. (2013)
Писаненко Д. А. - Кинетика жидкофазного окисления 3-арилциклопентенов, Смирнов-Замков Ю. И., Климко Ю. Е. (2013)
Титул, зміст (2012)
Амбросова Т. М. - Прогностичні маркери формування і прогресування ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію, Ковальова О. М., Ащеулова Т. В. (2012)
Ащеулова Т. В. - Сигнальні молекули апоптозу та імунозапалення у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу, Аль Шейкх Діб Х. Х. (2012)
Бек Н. С. - Метаболічні фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу на фоні надмірної маси тіла та ожиріння (2012)
Бондарь В. Н. - Клинические особенности эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертензии в сочетании с метаболическим синдромом, Клочко В. В., Чернышова Е. С. (2012)
Гладун К. В. - Варіабельність та добова динаміка серцевого ритму та артеріального тиску у підлітків, хворих на ожиріння (2012)
Друзь О. В. - Ефективність терапії афективних розладів у осіб, залежних від опіоїдів, і функціональний стан окоміру (2012)
Дудченко М. А. - Оценка интегральных гематологических индексов у больных ишемической болезнью сердца с острым инфарктом миокарда, Ляховский В. И., Савченко А. Г., Шапошник О. А., Дудченко М. А. (2012)
Еременко С. А. - Ротавирусный гастроэнтерит: особенности клиники в зависимости от инфицирования различными серотипами вируса (2012)
Іваницький І. В. - Ультразвукові зміни інтра та параартикулярних структур колінного суглобу у пацієнтів з гіпермобільним синдромом (2012)
Іщейкін К. Є. - Порівняльний аналіз кореляційних взаємозв’язків сd4+ т-клітин з іншими імунологічними показниками у дітей, хворих на атопічний дерматит та дитячу екзему (2012)
Клочко В. В. - Фізична активність позитивно впливає на метаболічні фактори ризику у осіб з абдомінальним ожірінням, Єфременкова Л. Н., Бондар В. М., Кобелева О. М. (2012)
Ковальова О. М. - Судинний ендотеліальний фактор росту як маркер розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих з гіпертонічною хворобою, Демиденко Г. В. (2012)
Козлов О. П. - Стан портального кровотоку у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2012)
Колеснікова О. В. - Зв'язок поліморфного гена pnpla3 з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (2012)
Кужко М. М. - Особливості продукції цитокінів у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Бутов Д. О. (2012)
Козько В. М. - Поширеність віл-інфекції серед хворих із ВІЛ-індикаторними захворюваннями, Юрко К. В., Бондаренко А. В., Могиленець О. І., Соломенник Г. О. (2012)
Купновицька І. Г. - Порівняльна оцінка ефективності лікарських засобів дифорс та ексфорж у хворих на гіпертонічну хворобу, Дзвіняцька О. Ф., Клименко В. І., Дронь Л. А., Романишин Н. М. (2012)
Куліш М. В. - Ефективність атф у комплексному лікуванні вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень, Ярешко А. І. (2012)
Лавренко А. В. - Влияние метформина на фактор глобального кардиоваскулярного риска (2012)
Литвиненко Н. В. - Особливості клінічної та патоморфологічної картини ішемічних інсультів у гострий період, Мелашенко Г. В. (2012)
Левченко Л. Ю. - Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей залежно від резистентності організму (2012)
Меленко С. Р. - Клінічні особливості перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою ендотеліальною дисфункцією (2012)
Ниточко О. И. - Изменение интерлейкин-1 - продуцирующей функции мононуклеарных клеток крови пациентов с профессиональным аллергодерматозом (2012)
Орлик О. С. - Зв’язок між судинними та неврологічними ускладненнями цукрового діабету (2012)
Світлик Г. В. - Безбольова ішемія міокарда у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента st: взаємозв’язок з гіпертрофією лівого шлуночка і розвитком шлуночкових аритмій, Кияк Ю. Г., Гарбар М. О., Базилевич А. Я., Полторак Л. В., Турко Ю. В., Бєлюсова В. М. (2012)
Синенко О. А. - Вплив інформаційних чинників на готовність жінок сільської місцевості вигодовувати дитину грудьми (2012)
Соломенник А. О. - Состояние показателей липидного обмена у больных хроническим гепатитом с, Анцыферова Н. В., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Юрко Е. В., Гаврилов А. В. (2012)
Риндіна Н. Г. - Роль гепсидину у формуванні анемії у хворих на хронічну серцеву недостатність різного функціонального класу за наявності хронічної хвороби нирок, Титова Г. Ю. (2012)
Цапенко Ю. П. - Перевага штамів m. Tuberculosis родини beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом в Полтавській області, Бойко М. Г., Алієва Н. М., Красношапка Ю. О., Буслик Т. В., Краєвська О. О., Новіков С. В. (2012)
Шевченко О. С. - Зміни показників оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень під впливом стандартної антимікобактеріальної хіміотерапії, Бутов Д. О., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2012)
Шевченко О. С. - Медикаментозні ураження печінки у практиці лікаря-фтизіатра: досвід комплексного застосування гепатопротектору амінокислотного походження з магнітолазерною терапією, Чопорова О. І., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2012)
Школьник В. В. - Изменение уровней висфатина у гипертоников на фоне нарушения углеводного обмена, Андреева А. А. (2012)
Бакун О. В. - Вплив плазмаферезу на деякі імунологічні показники у жінок з безпліддям трубного походження, Андрієць О. А., Олійник М. Г., Небела М. М. (2012)
Беляева О. А. - Хирургическое лечение рожистого воспаления. Влияние декомпрессионных разрезов на результаты лечения больных с рожистым воспалением, Яковлева Э. И., Шендрик В. Г., Цыганенко А. О. (2012)
Весич Т. Л. - Использование физиохирургических методов лечения хронических эндо- и экзоцервицитов для оптимизации прегравидарной подготовки бесплодных женщин (2012)
Волкова Ю. В. - Роль сопутствующей патологии в формировании клинико-патогенетических аспектов травматической болезни у геронтологических больных (2012)
Громова А. М. - Сексуально-трансмісивні інфекціїї у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія, Афанасьєва О. Є. (2012)
Грубник В. В. - Новый метод лапароскопической герниопластики послеоперационных вентральных грыж, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2012)
Капустянський Д. В. - Діагностично-лікувальний алгоритм хворих на гострий апендицит та його ускладнення (2012)
Коритна Г. Ю. - Корекція синдрому ендогенної інтоксикації в терапії гострого деструктивного панкреатиту, Муравйов П. Т., Шарапов І. В., Шевченко В. Г., Колодій В. В. (2012)
Криворучко І. А. - Травматичні пошкодження підшлункової залози та хірургічна тактика, Тесленко С. М., Сикал М. О., Тесленко М. М., Тонкоглас О. А. (2012)
Кузьміна І. Ю. - Вплив екстрагенітальної та акушерської патології на морфологічні особливості плаценти та розвиток фетоплацентарної недостатності, Губіна-Вакулик Г. І., Кузьміна О. А. (2012)
Кущ О. Г. - Кількісний та якісний аналіз розподілення cd5+-лімфоцитів в децидуальній оболонці матки в І-у і ІІ-у періодах вагітності при фізіологічному перебігу вагітності і при самовільному викидні, Злобіна О. В. (2012)
Малик С. В. - Прогнозування розвитку післяопераційних ранових ускладнень у хворих із супутнім ожирінням, Осіпов О. С., Дігтяр І. І., Лавренко Д. О., Безручко М. В. (2012)
Олейник Н. С. - Эффективность эмболизации маточных артерий при миоме матки, Луценко Н. С., Руденко Д. Ю., Яремчук О. Н. (2012)
Рыков С. А. - Относительный афферентный зрачковый дефект как прогностический фактор функционального состояния глаза после тяжелой травмы глаза у детей, Туманова О. В., Гончарук Д. В. (2012)
Чернобай А. В. - Восстановительные операции в хирургическом лечении осложненного колоректального рака (2012)
Щедров А. А. - Значение повреждения эндотелия и его вазорегулирующей способности в развитии аномалий родовой деятельности (2012)
Бєлікова І. В. - Єдиний медичний інформаційний простір як основа якісного управління галуззю (2012)
Вакалюк І. І. - Особливості професійної підготовки студентів-стоматологів по догляду за хворими терапевтичного профілю в умовах кредитно-модульної системи освіти (2012)
Клименко С. О. - Хімічна освіта в системі професійної підготовки студентів медичних вузів (2012)
Кострікова Ю. А. - Питання взаємодії лікаря і пацієнта в процесі терапії (2012)
Лисаченко О. Д. - Пошук методів покращення підготовки студентів стоматологічного факультету до написання ліцензійного іспиту "крок-1", Шепітько В. І., Міщенко А. В. (2012)
Лисаченко О. Д. - Методичні аспекти та організація самостійної роботи на кафедрі гістології, цитології та ембріології (2012)
Москаленко В. Ф. - Участь у роботі приймальної комісії як елемент формування соціально-значущих компетентностей майбутніх лікарів та провізорів, Яворовський О. П., Цехмістер Я. В., Науменко О. М., Лисенко О. Ю. (2012)
Остапович Н. В. - Ігрова діяльність як дидактична технологія у навчанні медичної та біологічної фізики (2012)
Остафійчук Я. Ф. - Педагогічні фактори спрямованості у формуванні культури здоров'я студентів – медиків, Вовк М. В., Герич Р. П., Шевчук І. М. (2012)
Тонкоглас О. А. - Особливості викладання хірургічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи та навчання англомовних студентів, Сивожелезов А. В., Тесленко С. М., Сикал М. О. (2012)
Пюрик В. П. - Підвищення ефективності засвоєння практичних навичок у студентів стоматологічного факультету, Махлинець Н. П., Довганич О. В., Чубій І. З. (2012)
Черний Т. В. - К вопросу о стандартизации в подготовке специалиста-анестезиолога, Билошапка В. А., Краснопер Е. А. (2012)
Спахи О. В. - Пути усовершенствования подготовки врача детского хирурга в рамках требований болонского процесса, Лятуринская О. В., Макарова М. А. (2012)
Макаренко А. Н. - Влияние гипергликемии, гипербилирубинемии и гипертермии на течение геморрагического инсульта, Федулова Л. В., Мартышина А. Ю., Солодовникова Ю. А. (2012)
Титул, зміст (2016)
Овчаренко Є. І. - Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення (2016)
Поворозник М. Ю. - Категоріальні параметри "медичних послуг" у глобальному просторі (2016)
Коломієць Г. М. - Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи, Алієва Е. І. (2016)
Lepeyko T. I. - Generational Theory: Value-Oriented Approach, Blyznyuk T. P. (2016)
Довгаль О. А. - Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації (2016)
Жукова Л. М. - Суперечливий вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави (2016)
Чернишова Л. О. - Механізм співробітництва України та Європейського Союзу в інтелектуальній сфері, Козуб В. О., Носач Л. Л. (2016)
Чала Т. Г. - UN Comtrade Database як інформаційне джерело наукових досліджень з міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2016)
Кравець О. В. - Досвід підтримки малого та середнього підприємництва в країнах – членах Європейського Союзу (2016)
Грузіна І. А. - Дослідження зарубіжного досвіду побудови бюджетної системи (2016)
Сазонець І. Л. - Чинники формування сумлінної ділової практики корпорацій у сучасній економіці, Тадеєва Н. В. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Імітаційна модель науково-інноваційного розвитку економіки України в умовах четвертої промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Шталь Т. В. - Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія, Тищенко О. О., Пилипчатіна О. І. (2016)
Копилюк О. І. - Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України, Музичка О. М., Холод З. М. (2016)
Бєлікова Н. В. - Формування й розвиток трендів структурної динаміки економіки регіонів України в процесі реалізації реформ (2016)
Благун І. С. - Концепція конвергентного розвитку регіонів України, Савчин І. З. (2016)
Ярошенко І. В. - Трансформація системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2016)
Решетняк О. І. - Моделювання оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду (2016)
Іванов Р. В. - Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах усталеної дії екзогенних факторів (2016)
Піскунова О. В. - Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових продуктів як умова посилення продовольчої безпеки, Осипова О. І. (2016)
Щепак В. В. - Экономическая модель системы мониторинга земель (2016)
Ганкіна М. С. - Використання методу таблиць виживання в дослідженні стану санаторію України (2016)
Мохаммад К. Ф. щ. А. - Диагностика состояния нормирования и регламентации трудовых процессов специалистов на строительных предприятиях (2016)
Притула М. Ю. - Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової соціальних звітів корпорацій (2016)
Сазонець О. М. - Теоретичні основи здійснення корпоративного підприємництва на основі використання екосистем, Миськовець Н. П. (2016)
Власова В. П. - Аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів у морських портах (2016)
Крутова А. С. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємств ресторанного господарства, Левіна М. В. (2016)
Горошанська О. О. - Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі, Кащена Н. Б. (2016)
Васильців Т. Г. - Інструменти господарського механізму розвитку сільських територій як передумова вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України, Лупак Р. Л. (2016)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційні стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки (2016)
Бріль М. С. - Дослідження сутності та впливу інфляційних чинників на діяльність сільськогосподарських підприємств (2016)
Камінська Т. Г. - Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством, Краєвський В. М., Костенко О. М. (2016)
Кожухова Т. В. - Пріоритетні заходи у сфері ліквідації злиденності як необхідної умови сталого розвитку (2016)
Максимов М. С. - Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва в Україні в державних і регіональних стратегічних документах (2016)
Біловодська О. А. - Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку підприємств: сутність, основні складові та оцінка (2016)
Лачкова Л. І. - Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі, Лачкова В. М., Постольна Н. О. (2016)
Білоус Т. В. - Особливості управління товарним асортиментом на малому підприємстві, Гарафонова О. І., Ульченко О. В. (2016)
Маркуц Ю. І. - Формування державного бюджету в розвинутих країнах світу та в Україні (2016)
Нікітан Н. О. - Оцінка стану виконання державного бюджету за видатками (2016)
Рекова Н. Ю. - Формування імперативів концепту фінансової децентралізації в Україні, Чистюхіна Ю. А. (2016)
Чуницька І. І. - Розвиток організаційної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2016)
Карпінський Б. А. - Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави, Капленко Г. В. (2016)
Бондаренко А. І. - Дослідження валютного ризику: концепції VaR і CFaR (2016)
Барилюк М. Р. - Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку (2016)
Алєксєєв І. В. - Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу промислових підприємств, Чубка О. М., Ливдар М. В. (2016)
Біломістний О. М. - Особливості кредитування інноваційної діяльності підприємств, Біломістна І. І., Бардакова А. В. (2016)
Григораш Т. Ф. - Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі (2016)
Мозговий Є. В. - Формування тарифної політики в житлово-комунальному господарстві України (2016)
Корнівська В. О. - Трансформації фінансової поведінки домогосподарств (2016)
Паентко Т. В. - Сущность и принципы бюджетирования налогов, Проскура Е. П. (2016)
Горбань В. Б. - Особливості використання фінансових ресурсів міст для потреб сталого енергетичного розвитку на засадах проектно-орієнтованого управління (2016)
Farion A. I. - Express-Overview of the Process of Accounting Reformation in the Public Sector of the Ukrainian Economy (2016)
Косата І. А. - Роль та місце бухгалтерського обліку на підприємстві (2016)
Наумова Т. А. - Організаційно-методичні аспекти контролю якості аудиторських послуг згідно із законодавством України, Кирильєва Л. О., Чернікова І. Б. (2016)
Рожелюк В. М. - Історичні передумови генезису управлінського обліку та його есенція в Україні, Денчук П. Н. (2016)
Третяк В. П. - Аналіз сучасного стану корпоративного сектора України, Бєляй М. С. (2016)
Копішинська К. О. - Використання agile-менеджменту в управлінні інноваційними процесами (2016)
Чижов В. А. - Формування системи попередження кризи на ІТ-підприємстві (2016)
Швіндіна Г. О. - Теоретичні та практичні аспекти організаційних змін на підприємстві (2016)
Залознова Ю. С. - Розвиток персоналу підприємств на засадах соціальної відповідальності: міжнародний досвід і національна практика (2016)
Луцюк І. В. - Balanced Scorecard як інструмент підвищення ефективності контрольної функції системи управління якістю продукції (2016)
Солодовнік О. О. - Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП: сутність, зміст і порядок формування (2016)
Мелушова I. Ю. - Конкурентне середовище підприємств: сутність та види, Прокопова О. В., Твердохліб К. О. (2016)
Прохорова В. В. - Забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств: організаційно-економічний аспект, Яценко Б. І. (2016)
Бурцева О. Є. - Планування та прогнозування як основа прийняття управлінських рішень: зміст, класифікації та порівняння, Пефтієва Ю. Є. (2016)
Єрмак С. О. - Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України, Плотницька В. В. (2016)
Жегус О. В. - Оцінка маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства, Михайлова М. В., Афанасьєва О. П. (2016)
Шимко О. В. - Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід (2016)
Наторіна А. О. - Моніторинг тенденцій та аналіз детермінант розвитку ритейлерів в Україні (2016)
Савицька Н. Л. - Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram, Полевич К. В. (2016)
Гетьман О. О. - HR-брендинг як інноваційний механізм розвитку регіону, Тіткова Ю. С. (2016)
Черненко О. В. - Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах інформаційно-комунікативного середовища (2016)
Андрейків О. Є. - Поширення тріщин високотемпературної повзучості в металах за нейтронного опромінення (Огляд), Кухар В. З., Долінська І. Я. (2015)
Саврук М. П. - Плоска задача теорії пружності для квазіортотропного тіла з тріщинами, Чорненький А. Б. (2015)
Шацький І. П. - Гранична рівновага пластини з частково залікованою тріщиною (2015)
Гавриш В. І. - Нелінійна крайова задача теплопровідності для шаруватої пластини з включенням (2015)
Силованюк В. П. - Розрахункова модель фібробетону на міцність за розтягу, Юхим Р. Я., Ліснічук А. Є., Івантишин Н. А. (2015)
Рудавський Д. В. - Оцінювання залишкової довговічності тривимірного твердого тіла з плоскою втомною тріщиною за циклічного навантаження (2015)
Пастернак Я. М. - Дія зосереджених джерел тепла в піроелектрику з тріщинами за сталої температури на їх берегах, Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. (2015)
Івасишин О. М. - Особливості руйнування високоміцних болтів зі сплаву ВТ22, Василевський Є. Т., Антонюк С. Л., Величко В. В., Марковський П. Є., Гавриш І. М. (2015)
Rui-Ming Su - Influence of RRA treatment on microstructure and stress corrosion cracking behavior of spray formed 7075 alloy, Ying-Dong Qu, Rong-De Li, and Jun-Hua You. (2015)
Кулик В. В. - Вплив експлуатаційних факторів на роботоздатність графітизованої сталі, Андрейко І. М., Ваврух В. І. (2015)
Левицький В. Є. - Особливості модифікування полівінілхлориду полістирольними пластиками, Ларук Ю. В., Білий Л. М., Кочубей В. В., Гуменецький Т. В. (2015)
Погрелюк И. Н. - Антифрикционные характеристики титанового сплава ВТ6 после термоводородной обработки и последующего азотирования, Скворцова С. В., Федирко В. Н., Спектор В. С., Лукьяненко А. Г., Ткачук О. В. (2015)
Shikimaka O. - Effect of prolonged holding under contact loading on the peculiarities of phase changes in silicon, Prisacaru A., and Burlacu A. (2015)
Похмурська Г. В. - Вплив вібрації під час наплавлення захисного шару на його мікроструктуру та ударно-абразивне зношування, Студент М. М., Ланець О. С., Войтович А. А. (2015)
Добровецька О. Я. - Гальванічне осадження золота та паладію на магнії методом заміщення, Кунтий О. І., Зозуля Г. І., Салдан І. В., Решетняк О. В. (2015)
Петрина Ю. Д. - Контактна довговічність бігових доріжок цапф тришарошкових бурових доліт, Яким І. С., Крет Н. В., Никифорчин Ю. М. (2015)
Кушмирук А. І. - Електрохімічна поведінка пористого титанового електрода у фосфатній кислоті, Косогін О. В., Лінючева О. В., Ревеко В. А., Мірошниченко Ю. С. (2015)
Черватюк В. А. - Фізико-механічні та протикорозійні властивості інгібованих швидкотвердних бітумно-латексних покривів, Слободян З. В., Кушнір І. М., Висоцька Л. М., Купович Р. Б., Маглатюк Л. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Басанець В. Ф. - Полікультурне виховання слухачів у ВВНЗ на заняттях з іноземної мови, Хардікова О. В., Колотова Н. Д. (2016)
Бурий С. В. - Критерії управлінської культури майбутнього офіцера Збройних сил України (2016)
Ваколюк Т. В. - Cучасний досвід впровадження білінгвального навчання курсантів у вищих військових навчальних закладах, Войтюк О. А. (2016)
Величко О. О. - Управлінські вимоги до змісту іншомовної компетентності військових фахівців у процесі їх підготовки (2016)
Вербин Н. Б. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів військового управління (2016)
Гапоненко Г. М. - Філософські та загальнонаукові погляди на процес підготовки водолазів-підривників на засадах компетентнісного підходу (2016)
Гніденко М. П. - Закономірності природного розвитку людини в ході сучасного навчального процесу (2016)
Голівець С. В. - Сучасні погляди на поняття іншомовної мовленнєвої компетенції (2016)
Довгань Н. Ю. - Результати структурного дослідження фізичної культури студентів вищих навчальних закладів (2016)
Жупінський П. O. - Підготовка військового керівника до застосування креативних методів прийняття рішення (за досвідом АТО), Сівоха І. М. (2016)
Зельницький А. М. - Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики, Заболотний О. А. (2016)
Капосльоз Г. В. - Зарубіжний досвід професійного розвитку науково-педагогічних працівників в системі післядипломної освіти, Невмержицький В. М., Рибчук О. О., Розумний О. Д. (2016)
Ковальчук І. С. - Необхідність формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2016)
Козубцов І. М. - Модель методики розвитку методологічної культури ад’юнктів (2016)
Красильник Ю. С. - Компетентнісний підхід у концептуальних вимірах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Крикун В. Д. - Результати аналізу сучасного стану сформованості іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2016)
Кримець Л. В. - Гендерна компетентність військового керівника: проблеми формування та досвід АТО (2016)
Кучерявий А. О. - Актуальні напрями та теми науково-педагогічних досліджень у контексті реформ Збройних сил України, Кузьмич І. І., Мітягін О. О. (2016)
Олійник Л. В. - Компетентнісний підхід як необхідна умова навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2016)
Ольшевський Ю. В. - Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах, Колесник В. І., Серветник Р. М. (2016)
Пашкова О. О. - Система військових навчальних закладів фінляндії на початку ХХ століття (2016)
Петрачков О. В. - Надмірна вага тіла як показник зниження фізичного стану здоров’я (2016)
Приходько Ю. І. - Теоретико-методологічні основи трансформації систем (2016)
Рибчук О. О. - Методологічні підходи до розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2016)
Родіков В. Г. - Підготовка фахівців з системного розслідування інцидентів з вибухонебезпечними предметами (2016)
Сафронов О. В. - Шляхи оцінювання засвоєння базових дисциплін як основи якісної підготовки слухачів та курсантів ВВНЗ, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С., Голубєва О. М. (2016)
Скрябіна О. С. - Музичне виховання у початкових військових навчальних закладах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2016)
Тарасенко Н. М. - Суб’єктивна оцінка безпеки освітнього середовища вищого військвого навчального закладу: проблеми методології (2016)
Топчій О. В. - Педагогічний потенціал професійної діяльності працівників прокуратури (2016)
Черкун І. А. - Експериментальне дослідження формування військово-спеціальної компетентності у процесі військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2016)
Чурмантаєв П. С. - Науково-педагогічні засади національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної служби України (2016)
Шемчук В. А. - Зміст управлінської підготовки офіцерів оператно тактичного рівня в системі освіти (2016)
Бакунчик Л. М. - Антикорупційна освіта військових фахівців: здобутки та перспективи розвитку (2016)
Брик А. В. - Оцінка рівня розвитку однієї із сторін психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Романюк І. М. - Потенціал педагогічних інновацій у підвищенні професійної компетентності офіцерів Збройних Сил України, Богайчук В. Ж. (2016)
Ягупов В. В. - Зміст і структура фахової компетентності операторів радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Жупінський П. О. (2016)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2016)
Андреев Б. Н. - Определение параметров зоны неравнокомпонентного напряжённого состояния за плоскостью забоя горизонтальной горной выработки, Сергеев С. С. (2016)
Войтенко Ю. І. - Про енергоємність руйнування гірських порід та шляхи її зменшення, Шукуров А. М. (2016)
Кузьменко А. О. - Про сейсмічну дію вибуху розосередженого заряду, Чала О. М., Хлевнюк Т. В., Хлевнюк Д. В. (2016)
Воробьёв В. Д. - Анализ технологий добычи монолитных блоков в карьерах стройматериалов, Твердая О. Я., Молодец Ю. А. (2016)
Фролов О. О. - Встановлення деформації бортів розрізу після відробки прибортових запасів вугілля, Бабичев І. К. (2016)
Хорольский А. О. - Выбор комплексов горно-шахтного оборудования на основе теории графов, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2016)
Зайченко С. В. - Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критеріями довговічності, Вовк О. О., Шевчук Н. А. (2016)
Чермалих О. В. - Оптимізація режимів роботи основних механізмів баштового крану за крітерієм стійкості від перекидання, Бичківський О. С. (2016)
Броницький В. О. - Оцінка екологічної ефективності використання будівельних матеріалів для утеплення, Ляшенко О. В. (2016)
Козловська Т. Ф. - Критерії впливу електромагнітних полів на організм людини при плануванні працеохоронних заходів, Сукач С. В., Левченко Л. О. (2016)
Ткачук К. К. - Підвищення ефективності оперативного планування заходів спрямованих на зниження рівня травматизму на підприємствах вугільної промисловості, Полукаров Ю. О., Полукаров О. І., Кружилко О. Є. (2016)
Вербовицький Ю. В. - Нові металогідридні електродні матеріали на основі сплавів R1–xMgxNi3–4 для хімічних джерел струму, Завалій І. Ю. (2015)
Добровольський В. Д. - Термічна тривкість та кінетика десорбції водню з гідридів механічного сплаву Mg–Al–Ni–Ti, Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2015)
Івасишин О. М. - Синтез сплавів на основі цирконію і титану з використанням їх гідридів, Саввакін Д. Г. (2015)
Скальський В. Р. - Оцінювання залишкової довговічності наводненої труби за параметрами акустичних сигналів, Рудавський Д. В., Клим Б. П., Почапський Є. П., Ярема Р. Я., Бас В. Р. (2015)
Булик І. І. - Вплив умов помелу у водні на фазовий склад та анізотропію сплаву SmCo4,8Zr0,2, Борух І. В., Тростянчин А. М. (2015)
Білий О. Л. - Оцінювання довговічності трубопроводу з внутрішнім дефектом за транспортування воденьвмісного середовища (2015)
Иванченко В. Г. - Влияние термической обработки на водородосорбционные свойства легированного ванадием эвтектического сплава Ti0,475Zr0,3Mn0,225, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Саввакин Д. Г., Евлаш И. К. (2015)
Андрейків О. Є. - Вплив водню на залишковий ресурс труби газопроводу за маневрового режиму експлуатації, Долінська І. Я., Кухар В. З., Штойко І. П. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки механізмів транспортування водню в конструкційних сталях (2015)
Hredil М. І. - Analysis of the plasticity characteristics of progressively drawn steel wires, Toribio J., and Nykyforchyn H. M. (2015)
Стащук М. Г. - Оцінювання напружень, обумовлених концентрацією водню у металі, Дорош М. І. (2015)
Харченко Л. Є. - Діагностика водневого макророзшарування в стінці гину труби системи магістральних газопроводів, Кунта О. Є., Звірко О. І., Савула Р. С., Дурягіна З. А. (2015)
Балицький О. І. - Оцінювання впливу водню на механічні характеристики складнолегованого нікелевого сплаву, Мочульський В. М., Іваськевич Л. М. (2015)
Бойчишин Л. М. - Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2015)
Ушкалов Л. М. - Дифузійні процеси між бар’єрним катодним шаром і електролітом твердооксидної паливної комірки, Бродніковський Є. М., Лисуненко Н. О., Бричевський М. М., Василів Б. Д., Васильєв О. Д. (2015)
Гайворонський О. А. - Структура та механічні властивості зони термічного впливу відновлених залізничних коліс, Позняков В. Д., Маркашова Л. І., Осташ О. П., Кулик В. В., Алексеєнко Т. О., Шишкевич О. С. (2015)
Силованюк В. П. - Прогнозування тріщиностійкості цементного каменю та фібробетону, Юхим Р. Я., Івантишин Н. А., Ліснічук А. Є. (2015)
Одінцов В. В. - Вплив кристалічної структури на механічні властивості додекаборидів рідкісноземельних металів та цирконію, Корінь О. В. (2015)
Мудрий С. І. - Вплив нікелю на структуру рідкої евтектики Al0,878Si0,122, Штаблавий І. І., Кулик Ю. О., Талако Т. Л., Лєцко А. І. (2015)
Ravichandran M. - Study of characteristics of Al + 5 wt.% TiO2 + 6 wt.% Gr hybrid p/m composite powders prepared by ball milling process, Vidhya VS., Anandakrishanan V. (2015)
Айстраханов Д. Д. - Основні результати моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2016)
Архипенко В. О. - Характеристика стану управління розвитком професійної компетентності фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі підготовки (2016)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі теоретичної професійної підготовки (2016)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект (2016)
Герасімова Н. Є. - До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів, Герасимова І. В. (2016)
Demidenko T. - The emotional component of a family education process (2016)
Десятов Т. М. - Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах (2016)
Єнгаличева І. В. - Вивчення змісту поняття методичної роботи педагогічних кадрів у системі дошкільної освіти (2016)
Кир'ян Т. І. - Галузева нормативна база перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя (2016)
Козинець О. Д. - До проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Корж-Усенко Л. В. - Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз (2016)
Котломанітова Г. О. - Український дитячий фольклор як засіб формування партнерської взаємодії дітей (2016)
Лук'янова К. А. - Усвідомлене ставлення до батьківства студентів професійно-технічних закладів як складник особистісного самовизначення (2016)
Похілько О. В. - Основні напрями науково-педагогічної спадщини Ю. Ступака (2016)
Солощенко В. М. - Iнтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства (2016)
Стрілець А. В. - Артикуляційна гімнастика в роботі з дітьми дошкільного віку (2016)
Ткаченко В. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних тенологій у дитячих оздоровчих таборах (2016)
Ткаченко І. О. - Вища хореографічна освіта в Німеччині: актуальні дослідження (2016)
Товканець О. С. - Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах (2016)
Томенко М. Г. - Методика викладання дисципліни "Інженерна і комп’ютерна графіка" у вищих навчальних закладах ДСНС України, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2016)
Федоренко С. О. - Соціокультурні детермінанти становлення і розвитку творчих шкіл художників Черкащини в системі художньої освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Фельцан І. М. - Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект (2016)
Шпак В. П. - Використання технології виховання колективу в досвіді авторської школи О. А. Захаренка (2016)
Рудаков К. Н. - Академик НАН Украины А. А. Лебедев (к 85-летию со дня рождения), Лебедева А. А. (2016)
Bernyk I. - Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation, Luhovskyi O., Nazarenko I. (2016)
Алиева Л. И. - Моделирование процесса комбинированного выдавливания фланцев на полых деталях (2016)
Веремей Г. А. - Анализ качества восстановления сёдел клапанов при различных режимах обработки, Пливак А. А., Майданюк С. В. (2016)
Виноградов А. Г. - Эквивалентный диаметр капель струй распыленной воды и его зависимость от технических параметров, Яхно О. М. (2016)
Войтенко В. І. - Оцінка впливу "стійкості різця" на продуктивність та собівартість точіння (2016)
Дунаєв Д. В. - Визначення ступеню відпрацювання об'єктів випробувань з урахуванням їх робочих характеристик для виробів ракетної техніки, Кривобоков Л. В. (2016)
Жданов Л. А. - Термодинамічне прогнозування утворення неметалевих оксидних включень в металі шва при електродуговому зварювані під висококремністими флюсами, Стреленко Н. М., Нетяга А. В. (2016)
Кухарь В. В. - Кривая распределения температур при дифференцированном нагреве заготовок перед безручьевой гибкой-профилированием, Сердюк А. И. (2016)
Левченко О. В. - Особливості моделювання роботи мехатронних систем з гідравлічним і пневматичним силовими приводами, Кузнецов А. В. (2016)
Медведев В. С. - Влияние бокового обжатия фланцев на изменение их высоты в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В. (2016)
Петраков Ю. В. - Оптимізація периферійного фрезерування кінцевими фрезами, Мацківський О. С. (2016)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 7. Чотири типи деформацій, формулювання Total Lagrangian (2016)
Савченко Г. Ю. - Оценка применения гидрореагирующего металлического топлива для суперкавитирующих аппаратов (2016)
Скібінський О. І. - До визначення профілю інструменту для обробки ротора героторної передачі в умовах обкату, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2016)
Скицюк В. І. - Елементарна частка похибки (2016)
Узунов О. В. - Системне представлення складних технічних об’єктів в задачах аналізу та синтезу (2016)
Филатов Ю. Д. - Нанополирование подложек для оптики и микроэлектроники, Сидорко В. И., Юрчишин О. Я. (2016)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалітування жароміцного сплаву ХН55ВМТКЮ в закритому реакційному просторі, Дацюк О. Е., Лоскутова Т. В. (2016)
Чухліб В. Л. - Дослідження впливу параметрів процесу попереднього осаджування на нерівномірність розподілення деформацій в металі при протягуванні заготовок з титанового сплаву, Клемешов Є. С., Гринкевич В. О., Дия Х. (2016)
Белоусова Н. А. - Электрохимическая модификация поверхности стали для защиты от коррозии в водной среде. Влияние продуктов растворения электроотрицательных металлов, Донченко М. И., Герасименко Ю. С. (2015)
Курмакова І. М. - Квантово-хімічні показники як критерій ефективності четвертинних солей з антимікробними властивостями за інгібування біокорозії сталі, Бондар О. С., Демченко Н. Р. (2015)
Зінь І. М. - Вплив рамноліпідного біокомплексу на корозію дюралюмінію за механічної активації його поверхні, Карпенко О. В., Корній С. А., Мідяна Г. Г., Тимусь М. Б., Хлопик О. П., Карпенко І. В., Лисяк В. М. (2015)
Сиза О. І. - Нові інгібітори на основі рослинної сировини та закономірності їхньої адсорбції на поверхні сталі, Савченко О. М., Квашук Ю. В., Штиль Н. А., Челябієва В. М. (2015)
Похмурський В. І. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву композицією іонообмінних пігментів, Білий Л. М., Зінь Я. І., Волошин М. П. (2015)
Чигиринець О. Е. - Вивчення механізму дії ізопропанольного екстракту шроту ріпаку на атмосферну корозію міді, Фатєєв Ю. Ф., Воробйова В. І., Скиба М. І. (2015)
Образцов В. Б. - Вплив інгібітора солевідкладення на фазовий склад, морфологію та седиментаційні властивості осаду СаСО3, Рубльова Є. Д., Баскевич О. С. (2015)
Хома М. С. - Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірковод¬невих середовищах за підвищених температур і тисків, Чучман М. Р., Антощак І. М., Івашків В. Р., Дацко Б. М., Личковський Е. І. (2015)
Петрина Д. Ю. - Корозія та корозійно-механічне руйнування сталі резервуара сирої нафти, Гоголь В. М., Петрина Ю. Д., Звірко О. І., Никифорчин Ю. М. (2015)
Косаревич Р. Я. - Моделювання поширення пітингової корозії за допомогою точкових процесів, Русин Б. П., Торська Р. В. (2015)
Покляцкий А. Г. - Стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением соединений сплава АМг5М, полученных аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом и трением с перемешиванием, Федорчук В. Е., Яворская М. Р. (2015)
Яворський В. Т. - Розрахунок параметрів випарювання розчинів сульфатної кислоти з пониженою корозійною активністю фаз, Гелеш А. Б. (2015)
Ведь М. В. - Функціональні властивості гальванічних сплавів Fe–Mo і Fe–Mo–W, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю., Фоміна Л. П. (2015)
Штефан В. В. - Корозія алюмінію за контакту з оксидованими титаном та цирконієм, Байрачний Б. І., Лісачук Г. В., Смирнова О. Ю., Зуйок В. А., Рудь Р. О., Вороніна О. В. (2015)
Герцик О. М. - Корозійна тривкість аморфного сплаву Fe68,93Mn1Mo4Cr2C7P10B5Si2(Cu, W, Al)0,07 у середовищах різної агресивності, Бойчишин Л. М., Ковбуз М. О., Кулик Ю. О., Носенко В. К. (2015)
Балицький О. І. - Технічне діагностування стану композитних ємностей випарника сірчаної кислоти, Кав’як М., Кав’як П. (2015)
Кушнір С. В. - Вплив барботажу "пасивних" газів на властивості води і водних розчинів хлориду натрію, Кость М. В., Сенів О. Р. (2015)
Онищук О. О. - Абразивна зносотривкість сплаву Ti–Fe–Cr, отриманого самопоширювальним високотемпературним синтезом і модифікованого бором і вуглецем (2015)
Скальський В. Р. - АЕ-діагностування втомного руйнування алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu, Долінська І. Я., Рудак М. О., Опанасович В. К. (2015)
Гончарова З. - Концепт "деревня" в современном русском языке по данным свободного ассоциативного эксперимента (2015)
Губарева Г. - Образ золотої молоді в дискурсі українських засобів масової комунікації: лінгвопрагматичний вимір, Руснак К. (2015)
Гурова О. - Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) (2015)
Педченко Л. - Концептуализация вкусовых ощущений в русском диалектном языке (2015)
Радчук О. - Супплетивизм как отсутствие материальной повторяемости знака (2015)
Савченко Л. - РУССКИЕ VS РОССИЯНЕ: метаморфозы коннотативных смыслов (2015)
Ситникова Е. - Структура и содержание концепта "водка" в русском языковом сознании (2015)
Філон М. - Аксіологічна параметризація образів "мати", "батько" у свідомості ди-тини молодшого та середнього дошкільного віку, Галунова Н. (2015)
Шепель Ю. - Предпосылки употребления фразеологизмов с элементом цвета и особенности их восприятия (2015)
Сердега Р. Л. - До проблеми лексичного варіювання (на матеріалі виражених реченням повір’їв) (2015)
Kuprijanov E. - Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography (2015)
Бобро М. - Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі (2015)
Маслий Е. - Динамические процессы смыслообразования в пространстве концептосферы (2015)
Певко Д. - Дискурсивная метафора здания в древнерусской гимнографии как источник ряда устойчивых символов (2015)
Пустовалова В. - Початок і кінець як сценарні елементи лінгвокультурного коду гри (2015)
Шевченко Ю. - Ценностно-идеологемные компоненты концепта обломовщина в советском дискурсе (2015)
Мосур О. - Мікротопоніми Самбірського циркулу на –щина (2015)
Жадлун М. - Воплощение идеи "вода — время" в поэзии М. Цветаевой (2015)
Костина-Кассанелли О. - Вера, Время, Путь: ключевые смыслы в концептосфере русской рок-культуры (2015)
Літвінова І. - Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) (2015)
Литвин О. - Слово-образ "лілея" у мовотворчості О. Кобилянської (2015)
Пугачева А. - Место онимов в текстовом семантическом поле (на материале поэтических текстов И. Кормильцева и Б. Гребенщикова) (2015)
Савченко Л. - Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся (2015)
Черемська О. - Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського, Масло О. (2015)
Янченко Ю. - Особливості мовного вираження концепту земля в поезії Аркадія Казки (2015)
Гливінська Л. - Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій (2015)
Кохан Ю. - Сенсотвірні функції морально-етичих та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара (2015)
Бордовська А. - Означальний простір художнього світу В. Стуса: святий (2015)
Виноградов А. - Параметрическая концептуализация перемещения субъекта в неродственных языках (на материале префиксальных русских и венгерских глаголов) (2015)
Липка С. - Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти) (2015)
Полагейкина В. - Концептосфера близкородственных языков (2015)
Смирнова Т. - Заимствования из близкородственных языков (2015)
Чекарева Є. - Концепт часу в системі якісно-темпоральних прикметників давньогрецької мови (2015)
Яроцкая Г. - Язык как индикатор отношения к власти в истории русской лингвокультуры (2015)
Леонова А. - Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса (2015)
Палатовская В. - Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн (2015)
Поляковська Ю. - Щодо теорії вираження текстової імпліцитності як лінгвістичної категорії (2015)
Фильчук Т. - Ризома как прием создания постмодернистского текста (на материале рассказов Т. Толстой) (2015)
Чернцова Е. - Когнитивная семантика парентез оказывается, оказалось в разных контекстах художественного дискурса (2015)
Мелкумова Т. - Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів (2015)
Кардашова Е. - Обыденный дискурс как предмет научного осмысления (2015)
Давиденко Н. - Лінгвістичні особливості реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно від обраної комунікативної стратегії (2015)
Степанова А. - Феномен 1920–1930-х гг. в историко-культурном и литературном процессах ХХ века (2015)
Черный И. - Жанровая специфика романа Г. Л. Олди "Шерлок Холмс против марсиан" (2015)
Калениченко О. - Сказка ложь… (русская народная волшебная сказка и былина в прочтении современного славянского фэнтези (2015)
Чуб В. - Роман А. Володіна "Дондог": альтернативна історія в дискурсі фантастичного (2015)
Полякова Ю. - Писатель амплуа "неврастеник". Литературное творчество Льва Самсонова (2015)
Слизкая Н. - Поэтика "московского мифа" и "московского текста" в творчестве А. П. Чехова (2015)
Желновач А. - Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного "Генерал" (2015)
Волошин М. - Мотив страдания животных в поэзии В. Малахиевой-Мирович (2015)
Литвин Л. - Українські вірші XVIII ст.: колоніальний дискурс (2015)
Борбунюк В. - А. Чехов в художественном сознании А. Афиногенова (2015)
Шумская О. - Рецепция эмергентных феноменов литературы в концептуальных моделях эстетического опыта (2015)
Трифонов Р. А. - Нове життя нового прагне словника (Рецензія) (2015)
Клименко О. - Різновиди співпраці українських бібліотек в інформаційному суспільстві (2016)
Дем’янюк Л. - Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) (2016)
Кропочева Н. - Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу (2016)
Туровська Л. - Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки, Смоляр І. (2016)
Савицька Л. - Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних ресурсів бібліотек (2016)
Волковинська В. - Наукова установа у соціальних медіа (На прикладі сторінок Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у соцмережах) (2016)
Хемчян І. - Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа, Соколовська Н. (2016)
Ігнатюк М. - Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі України в умовах реформи місцевого самоврядування (На прикладі Житомирського регіону) (2016)
Скорохватова А. - Краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України": історичні передумови, концептуальні засади, стан реалізації, Ісаєнко О. (2016)
Пестрецова Л. - Формування інформаційного потоку обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та його відображення у бібліографічному покажчику, Шульга І. (2016)
Яковенко О. - Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці, Коновал Л. (2016)
Кемпе В. - Сучасна наукова бібліотека та авторське право: як не порушити закон (2016)
Литвинова Л. - Службові твори Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Бачинська Н. - Бібліотечно-інформаційна освіта: термінологічний підхід (2016)
Загородня Л. - Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення (2016)
Кривоносова О. - Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек (2016)
Шеремет М. - Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек КНР (2016)
Головаха С. - Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи (2016)
Заболотна Н. - Конволюти почаївських кириличних стародруків з виданнями інших друкарень у світлі книжкової культури України XVIII ст.: формування й побутування (На прикладі примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2016)
Рудакова Ю. - Латиношрифтні видання XVI – першої половини XIX ст., не зареєстровані у "Bibliografii polskiej" К. Естрайхера, Ціборовська-Римарович І. (2016)
Недашківська О. - Тематичний склад колекції ельзевірів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Бондар Н. - Особливості паперу примірників краківського видання "Гербарія польського" Мартіна Ужендова 1595 р. (2016)
Сак О. - Дослідницькі розвідки раритетного фонду Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара (2016)
Шатрова М. - Рукописна книга в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Курганова О. - Барокова поезія на сторінках українських стародруків як об’єкт науково-бібліографічного обліку (2016)
Ціборовська-Римарович І. - Джерела для дослідження історії формування фонду книгозбірні Бердичівського монастиря босих кармелітів (2016)
Цибульська О. - Колекція раритетних грамплатівок з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості атрибуції та каталогізації (2016)
Залізнюк О. - Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (За матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Білименко Л., Швець І. (2016)
Захаров Д. - Газета "Діло" 1900–1901 рр. як джерело вивчення мовного питання в Західній Україні на початку ХХ ст. (2016)
Павленко В. - Нові надходження газет до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості опрацювання в сучасних умовах, Машовець О., Міколушко В. (2016)
Мяскова Т. - Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки (2016)
Дзира О. - Джерельна база вивчення історії української діаспори Канади (1918–1939 рр.) (2016)
Жбанова К. - Дослідження організованих наборів та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. у працях радянських науковців (2016)
Перенесієнко І. - Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі (2016)
Лобузіна К. - Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи, Галицька С., Орєшина Н. (2016)
Чабан І. - Проблеми забезпечення цілісності та конфіденційності баз даних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем (2016)
Коваль Т. - Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС, Шевченко І. (2016)
Демида Є. - База даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: досвід створення та перспективи розвитку (2016)
Добко Т. - Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність (2016)
Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) (2016)
Новосьолова Л. - Метабібліографія шевченкіани (кінець XIX – початок XXI ст.): стан та проблеми, Дзюбич С. (2016)
Дуднік О. - Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України, Колісниченко А. (2016)
Смирнова С. - Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів (2016)
Козак С. - Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори (2016)
Товкач І. - Уніфікований інтерактивний сайт для створення фахової мережі – ефективне рішення для інформатизації архівної галузі, Піддубний В. (2016)
Бойко Г. - Інтеграційні процеси в архівній галузі: утворення фахової мережі з сайтів архівів Київщини, Бойко І., Товкач І. (2016)
Вербіцька О. - Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956–1965 рр. (За архівними ресурсами) (2016)
Індиченко Г. - Науковий потенціал Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) (2016)
Корчемна І. - Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) (2016)
Павленко Л. - Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. (2016)
Старовойт С. - Особовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Шаповал А. - Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Бєлая О. - Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі), Товкач І. (2016)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2016)
Єленіч О. В. - Синтез наночастинок NiFe2O4 з неводних розчинів та їх властивості, Солопан С. О., Білоус А. Г. (2013)
Плутенко М. О. - Комплексоутворення нітрату міді (ІІ) з полінуклеативним лігандом оксимно-гідразонового типу, Лампека Р. Д., Фрицький І. О. (2013)
Недiлько С. А. - Системи складу Y(Eu)1–xCexBa2Cu3Oy та Y(Eu)1–xCexBa2Cu4Oy, Тимощук О. Б., Зенькович О. Г. (2013)
Малишев В. В. - Кристалічні перетворення поліборoсилоксанів у процесі золь–гель синтезу, Клименко С. В., Клименко В. С., Руденко В. М. (2013)
Гетьман Е. И. - Силикаты лантана и неодима со структурой апатита и их твердые растворы, Борисова Е. В., Лобода С. Н., Игнатов А. В. (2013)
Слiпенюк О. Т. - Вплив фізико-хімічної природи поверхні частинок на коагуляційно-флокуляційне структурування суспензій, Лявинець О. С., Слiпенюк Т. С. (2013)
Руденко К. П. - Определение энергии реорганизации при разряде бис-иминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Кублановский В. С. (2013)
Козин В. Ф. - Роль гидридообразования в катодном разрушении электродной матрицы свинца в растворах серной кислоты, Близнюк А. В., Литовченко В. Д. (2013)
Александрова Е. В. - Синтез, реакции и физико-химические свойства производных β-(3-бензилксантинил-8)пропионовой кислоты, Левич C. В., Шкода О. С. (2013)
Штейнберг Л. Я. - Влияние концентрации анилина на скорость катализируемой тетрабутоксититаном реакции образования бензанилида, Диброва В. М., Шейн С. М. (2013)
Романенко М. І. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних 7-β-гідроксиетил-3-метил-8-тіоксантину, Пахомова О. О., Макоїд О. Б., Милова А. О. (2013)
Лебедев Е. В. - Полигетерокислоты как новый катализатор полимеризации эпоксидных соединений, Шандрук М. И., Толстов А. Л. (2013)
Карпенко О. С. - Вивчення структури та властивостей фолатовмісних поліуретансечовин у модельному середовищі, Демченко І. Б., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Гомза Ю. П. (2013)
Каряка Н. С. - Фотолюмінесценція деяких карбациламідофосфатних комплексів європію, сенсибілізована кетоном Міхлера, Труш В. А., Слива Т. Ю., Трачевський В. В., Амірханов В. М. (2013)
Чеботарьов О. М. - Комплексоутворення селену (VI) з 4-сульфо-2(4’-сульфонафталін-1’-азо)нафтолом-1 у розчинах, Рабошвіль К. В., Єфімова І. С. (2013)
Малишев В. В. - Поліморфні перетворення полістронціосилоксанів за умов золь-гель процесу, Клименко С. В., Клименко В. С., Руденко В. М. (2013)
Диюк В. Е. - Каталитическая активность разнометаллических CоIII/FeIII комплексных соединений с основаниями Шиффа в реакции разложения пероксида водорода, Горлова А. А., Чигорин Э. Н., Савицкая А. Н., Кокозей В. Н. (2013)
Головата Н. В. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd—Si—Ga при 800 °C, Марків В. Я., Білявина Н. М. (2013)
Чивирева Н. А. - Определение химических форм компонентов в продуктах взаимодействия сульфофторидов лантанидов с оксидом магния, Стоянова И. В., Зинченко В. Ф., Магунов И. Р., Антонович В. П., Стоянов А. О. (2013)
Федорчук О. И. - Модифицированные фазы Triton X-100 для мицеллярно-экстракционного концентрирования анальгетиков, Куличенко С. А. (2013)
Гордиенко В. П. - Влияние наноразмерного диоксида титана и УФ-облучения на структуру и свойства линейного полиэтилена, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2013)
Стецишин Ю. Б. - Температурочутливі "non-fouling” наношари на основі полі(ω-етилтриетиленгліколь-α-метакрилату), Жолобко О. Ю., Коструба А. М., Дончак В. А., Гаргай Х. І., Ріпак Л. М., Воронов С. А. (2013)
Cкальський В. Р. - Моделювання руху доменних стінок у феромагнетних матеріалах (Огляд), Почапський Є. П., Мельник Н. П. (2015)
Сулим Г. Т. - Моделювання множинного розтріскування за дії термомеханічної втоми, Ясній О. П., Пастернак Я. М. (2015)
Саврук М. П. - Вплив анізотропії матеріалу на розподіл напружень біля параболічного вирізу, Казберук А., Онишко Л. Й. (2015)
Ревенко В. П. - Зведення тривимірної задачі теорії згину товстих пластин до розв’язання двох двовимірних задач (2015)
Кравець В. С. - Напружено-деформований стан півплощини з внутрішніми приповерхневими тріщинами (2015)
Козачок О. П. - Контакт пружних тіл за наявності газу та незмочувальної рідини у періодичних міжповерхневих просвітах, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Адамович А. - Термонапружений стан диска під час багаторазового гальмування (2015)
Скворцова С. В. - Структура и свойства листовых полуфабрикатов из жаропрочного интерметаллидного сплава на основе Ti2AlNb, Ильин А. А., Мамонов А. М., Ночовная Н. А., Умарова О. З. (2015)
Старостенко С. В. - Мікроструктура аустенітної сталі 08Х18Н10Т, механічно легованої нанооксидами системи Y2O3–ZrO2, Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Даніленко М. І., Кальченко О. С., Великодний О. М., Андрієвська Н. Ф. (2015)
Кирилів В. І. - Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В. (2015)
Вакуленко І. О. - Вплив швидкості охолодження на міцність ободу залізничного колеса (2015)
Каховський М. Ю. - Вплив водного середовища на газонасиченість металу зварного шва під час підводного зварювання сталі 12Х18Н10Т (2015)
Повстяной О. Ю. - Виготовлення поруватих матеріалів із використанням енергозберігальної технології, Рудь В. Д., Самчук Л. М., Зубовецька Н. Т. (2015)
Яськів О. І. - Вплив попереднього оксидування на корозійну тривкість феритно-мартенситних сталей у розплаві свинцю, Єлісєєва О. І., Хархаліс А. Я., Кухар І. С. (2015)
Хома М. С. - Захисні властивості покривів на основі алюмінію в сірководневих середовищах, Чумало Г. В., Харченко Є. В., Дацко Б. М., Івашків В. Р. (2015)
Похмурський В. І. - Вплив легувальних компонентів на трибокорозійні властивості карбідо-вольфрамових керметів, Василів Х. Б., Винар В. А., Довгуник В. М., Ковальчук І. В., Хлопик О. П. (2015)
Скнар Ю. Є. - Електроосадження нанокомпозитів Ni–ZrO2 із метилсульфонатного електроліту, Аміруллоєва Н. В., Скнар І. В., Данилов Ф. Й. (2015)
Кунтий О. І. - Електроосадження наночастинок золота у диметилформамідних розчинах H, Сусь Л. В., Корній С. А., Охремчук Є. В. (2015)
He B. - Effect of soil particle size on the electrochemical corrosion behavior of pipeline steel in saline solution, Han P. J., Lu C. H., Bai X. H. (2015)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2015 (2015)
Authors’ index (2015)
Тарасевич Ю. И. - Квантово-химическое исследование структурных и энергетических характеристик комплексов, образующихся при модифицировании слоистых силикатов органическими катионами, Аксененко Е. В., Трифонова М. Ю. (2014)
Шматкова Н. В. - Синтез, строение, термическая устойчивость комплексов тетрахлорида олова с гидразидами ароматических кислот, Сейфуллина И. И., Мазепа А. В., Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е. (2014)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура та властивості координаційних сполук Zn(II) i Cd(II) з гідразидом 4-нітробензенової кислоти, Чундак С. Ю. (2014)
Волков С. В. - Синтез и строение первого тиоселенобромида осмия Os2Se5S7Br8, Баранец С. А., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Фокина З. А., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С. (2014)
Корбут І. О. - Вивчення заміщень у Tl-вмісній ВТНП-кераміці, Зеленько М. А., Неділько С. А. (2014)
Трохименко О. М. - Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбцию иода пенополиуретаном, Трохименко А. Ю., Запорожец О. А. (2014)
Чеботарев А. Н. - Спектрофотометрическое определение ванадия (V) с использованием 4-сульфо-2-(4’-Сульфонафталин-1’-Азо) Нафтола-1, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С., Захария А. Н. (2014)
Чернобаев И. И. - Механизм и селективность хлорирования толуола в присутствии каталитической композиции пентахлоридсурьмы—бензодитиокраун-эфир, Сергучев Ю. А., Фокин А. А. (2014)
Писаненко Д. А. - Каталитическое деаминирование полиэтиленполиаминов, Махиборода И. В., Потий Д. Е. (2014)
Матюшов В. Ф. - Синтез и исследование фотокаталитически активных титанокремнеземов, полученных гидролизом тетрахлорида титана и полиалкоксисилоксана, Толстов А. Л., Лебедев Е. В. (2014)
Опанасенко О. А. - Синтез і властивості зшитих β-циклодекстринвмісних кополімерів та їхня роль у фотокаталітичних процесах, Рябов С. В., Сінельніков С. І. (2014)
Гордиенко В. П. - Действие УФ-облучения на структуру и свойства кристаллизующихся систем линейный полиэтилен—диоксид титана различной природы, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2014)
Капран А. Ю. - Розклад метанолу на каталізаторах ZnO(CeO2)–CuO–NiO/Al2O3/кордієрит (2014)
Чеботарьов О. М. - Кислотно-основні та спектрофотометричні характеристики 5-гідрокси-1-(n-сульфофеніл)-4-|(n-сульфофеніл)-азо|-піразол-3-карбонової кислоти в розчинах, Бевзюк К. В., Снігур Д. В. (2014)
Volkov S. V. - Structure of rhodium selenobromide Rh2Se9Br6, Baranets S. A., Yanko O. G., Kharkova L. B., Demchenko P. Yu., Gladyshevskii R. Ye. (2014)
Буряк М. І. - Покриття ренієм в карбамід-хлоридному розплаві заліза та міді (2014)
Асадов З. Г. - Синтез и исследование новых поверхностно-активных веществ на основе растительных масел и диэтилентриамина, Ахмедова Г. А., Рагимов Р. А., Назаров И. Г., Мамедова Х. А. (2014)
Кравченко В. В. - Кинетика и механизм реакций аминолиза 4,5-дигалоген-2-фенил-3(2Н)-пиридазинонов в ацетонитриле, Котенко А. А., Луцюк А. Ф. (2014)
Галстян А. Г. - Окисление замещенных толуола озоном в среде уксусного ангидрида (2014)
Дутка В. С. - Термічний розклад дидеканоїлдиперадипінату в змішаних розчинниках, Щодрий В. Б., Дутка Ю. В. (2014)
Самойленко Т. Ф. - Кінетика УФ-ініційованого формування епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток за різних умов тверднення, Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О. (2014)
Братичак М. М. - Олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх застосування в епокси-олігоестерних сумішах, Башта Б. Б., Дончак В. А., Астахова О. Т. (2014)
Толстов А. Л. - Влияние строения аминосодержащих олигоуретанов на закономерности стабилизации наночастиц серебра (2014)
Стадницький Ю. - Чинники розміщення господарської діяльності: нова дефініція, нове бачення напрямків дослідження (2011)
Дусановський С. - Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону, Баглей Р. (2011)
Демянишин В. - Податкова компонента формування місцевих бюджетів Тернопільської області, Іваницька М. (2011)
Качан Є. - Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону (2011)
Ткач Д. - Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопілької області в умовах трансформації суспільства, Ткач І. (2011)
Файфура В. - Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя, Надвиничний С. (2011)
Кошіль А. - Інфраструктурне забезпечення використання рекреаційного потенціалу Тернопільської області (2011)
Баб’як Г. - Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти, Сабатюк О. (2011)
Будзяк О. - Актуальні проблеми екологобезпечного використання земель оздоровчого призначення (2011)
Кустовська О. - Інтегральна оцінка демографічного стану реґіонів України, Ціщик Р. (2011)
Дяків О. - Проблеми працевлаштування молоді в реґіоні, Семчук К. (2011)
Круп’як Л. - Удосконалення методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування (2011)
Слівінська Н. - Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації (2011)
Цісецький О. - Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки (2011)
Коцелко С. - Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області, Бакуліна Н. (2011)
Бабій С. - Інтелектуальні моделі професійних знань (2011)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення регіону: соціально-демографічний аспект, Кузів О. (2011)
Коцур А. - Концептуальні підходи щодо запровадження обов’язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу, Островерхов В. (2011)
Штокало Я. - Пріоритетні напрямки підвищення рівня життя населення Тернопільської області (2011)
Шушпанов П. - Сучасні тенденції та напрямки розвитку людського потенціалу в Україні (2011)
Прохоровська С. - Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу (2011)
Майброда М. - Адміністративно-територіальна реформа: необхідність проведення в Україні, Ататей І. (2011)
Дні науки в університеті (2011)
75 річчя заслуженого професора О. І. Шаблія (2011)
Наші автори (2011)
Слово про вченого, колегу, товариша (2012-2013)
Савчук Г. - Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття (2012-2013)
Жук О. - Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. (2012-2013)
Галайчук В. - Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі (2012-2013)
Тарнавський Р. - Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання (2012-2013)
Болібрух Л. - Каша як харчовий та обрядовий весільний атрибут (За матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) (2012-2013)
Пуківський Ю. - Особливості святкування Великодня в радянський період (За матеріалами з історико-етнографічної Волині) (2012-2013)
Сілецький Р. - Традиційні ритуальні вимоги до рубання лісу в українців (2012-2013)
Гошко Г. - Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування, Кріль М. (2012-2013)
Чура В. - Компартійне реформування народногосподарського комплексу Львівської області наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. (2012-2013)
Седляр О. - "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси”: спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького (2012-2013)
Стасів Я. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття (2012-2013)
Свищ О. - Краєзнавчі дослідження Івана Крип’якевича (2012-2013)
Масик Р. - Польське економічне товариство у Львові (1921–1939) (2012-2013)
Рись Я. - Роль народної школи в популяризації природничих знань у Галичині в добу автономії (2012-2013)
Барабаш Т. - Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (До історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916–1917 рр. ) (2012-2013)
Ігнатенко О. - Проблеми творчої адаптації митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва в умовах тоталітаризму (40–60-ті рр. ХХ ст. ) (2012-2013)
Дух О. - Віктор Василь Старожинський (1740–1808) – протоігумен Галицької провінції ЧСВВ і Жовківський архимандрит (2012-2013)
Мартиненко Т. - "Нація білого хліба”: фольксдойче Львова в контексті соціальної поведінки населення в роки німецької окупації (2012-2013)
Балябас В. - Особливості формування та розвитку пожежно-рятувальної служби України у міжвоєнний період (1920–1939 рр. ) (2012-2013)
Клебан Л. - Матеріали Львівських архівів і бібліотек як джерело до вивчення наукової та громадської діяльності Михайла Возняка (2012-2013)
Лаврецький Р. - Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі, Юрейко П. (2012-2013)
Сова А. - Атрибутика спортивного товариства "Україна” (2012-2013)
Зьолковський Н. - Студентство Львівського державного медичного інституту (1944–1965): структура та навчальний процес (2012-2013)
Костюк М. - Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію Польщі (1939–1940 рр. ) (2012-2013)
Чорний М. - Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії (2012-2013)
Тихолоз Б. - Філософські підсумки Франкової лірики "Катастрофи й катарсису” (2012-2013)
Тихолоз Н. - Одіссея Анни Франко-Ключко (2012-2013)
Зайцев Ю. - Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС (2012-2013)
Пиріг М. - Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання ("Сельроб”) у виборчій кампанії 1928 року до польського Сейму та Сенату (2012-2013)
Киридон П. - Сучасна історіографія діяльності партійно-державної номенклатури Української РСР у 1945–1964 роках (2012-2013)
Бабенко Л. - Діяльність оперативних підрозділів органів державної безпеки з ліквідації Української Автокефальної Православної Церкви (1920-ті рр. ) (2012-2013)
Чума Б. - Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ століття: організація та напрямки діяльності (2012-2013)
Рутар В. - Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр. ) (2012-2013)
Сіромський Р. - Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр. ) (2012-2013)
Кравець Д. - Процес Спілки визволення України (СВУ) в УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці (2012-2013)
Шевченко O. - Політична діяльність Тита Войнаровського (2012-2013)
Яремко М. - Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944–1945 рр. (2012-2013)
Марискевич Т. - Зовнішньополітичні зв’язки ОУН з демократичними державами Америки (2012-2013)
Мальшина К. - Історіографія політичної історії Словенії i половини ХХ ст. (2012-2013)
Хомяк М. - Маврицій Горн (1917–2000): штрихи до біографії (2012-2013)
Самсін Н. - Архів Ярослава Ісаєвича в контексті історіографічної думки й культури Галичини (2012-2013)
Калиняк Л. - Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932–1935) (2012-2013)
Лешкович Н. - Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії, Липитчук О. (2012-2013)
Цебенко А. - Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2012-2013)
Федик І. - Національна політика міжвоєнної Польщі в Галичині: єврейський контекст (На прикладі діяльності правоохоронних органів) (2012-2013)
Шебанін В. С. - Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АК, Лихач В. Я. (2012)
Сіренко Н. М. - Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві (2012)
Смага І. С. - Показники бонітету та економічної оцінки як критерії інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення, Максименко Г. А. (2012)
Мохненко А. С. - Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки (2012)
Клочан В. Ф. - Управління оборотним капіталом та напрямки його покращення, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2012)
Марчук Л. П. - Сучасна інформатизація суспільства та її вплив на інноваційні процеси (2012)
Крилова І. Г. - Соціально-демографічні особливості стану жінок і чоловіків в Україні(гендерний асект) (2012)
Бабенко М. Д. - Фінансове забезпечення раціонального природокористування в сільськогосподарському виробництві в Україні (2012)
Порудєєва Т. В. - Методологічні асекти комплексної оцінки ефективності сівозмін (2012)
Яценко О. В. - Регіональні проблеми формування продовольчої безеки (2012)
Рилєєв С. В. - Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості івано-франківської області, Юрій С. М. (2012)
Бавико О. Є. - Модель вирішення проблеми дихотомії "Центр" – "Ериферія" в регіональній економічній політиці (2012)
Чужмир К. М. - Розвиток інвестиційного середовища в аграрному секторі України (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського