Гудзинська Ю. С. - Пріоритетність в системі стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Гойчук Д. А. - Про дослідження впливу факторів на формування пропозиції необробленої деревини (2012)
Лебедь Д. А. - Механізм мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах та шляхи його вдосконалення (2012)
Корнійчук Г. В. - Розроблення системи заходів щодо підвищення ролі кредиту у забезеченні інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2012)
Фецович Т. Р. - Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат (2012)
Антипова Л. К. - Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України (2012)
Карпенко В. П. - Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів (2012)
Кочерга М. М. - Екологічний аудит як інструмент управління природокористуванням в агросфері (2012)
Губар О. В. - Продуктивність кукурудзи розлусної залежно від строку сівби, заходів контролювання бур’янів і щільності посіву, Заверталюк О. В. (2012)
Видинівська О. В. - Вплив нульового обробітку на біологічну активність чорнозему південного (2012)
Кислинська А. І. - Показники природної резистентності крові молодняку свиней великої білої породи угорської селекції в період адаптації (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація швидкісного режиму ереміщення машинно-тракторного агрегату з урахуванням рельєфу поля, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А., Думенко К. М., Шевченко К. С. (2012)
Кошкін Д. Л. - Математична модель керування мікрокліматом грибної теплиці, Павлюченко І. С. (2012)
Артеменко Д. Ю. - Теоретичне дослідження процесу взаємодії конусного котка просапної сівалки з ґрунтом (2012)
Дзигун Л. П. - Вплив умов культивування на ріст ксилотрофних базидіоміцетів polyporus squamosus (Huds.) Fr. та laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) murrill, Дуган О. М. (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі на рівні кінематики (2012)
Сіцінська М. В. - Громадська рада: особливості її діяльності в секторі безпеки і оборони України (2014)
Кіслов Д. В. - Державні та протестні комунікації під час політичних криз (2014)
Гетьманець А. Г. - Науково–теоретичні та правові основи розробки проекту концепції залучення громадськості до державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення (2014)
Ганущак Ю. І. - Формування показників місцевих бюджетів за методом модельних адміністративно-територіальних одиниць (2014)
Месюк М. П. - Маніпулятивні технології влади як перешкода налагодження взаємодії з громадянським суспільством в Україні (2014)
Ушакова О. І. - Науково-методологічні аспекти регіонального управління охороною громадського здоров’я в дослідженнях українських вчених (2014)
Холостова А. М. - Становлення системи державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом як складової суспільної безпеки в Україні (2014)
Волобуєва Г. Д. - Інноваційні механізми реалізації державного соціального замовлення в Україні (2014)
Похмурський В. І. - Особливості кавітаційно-ерозійного руйнування сплаву Д16Т з гальванічним нікелевим та композиційним Ni–B покривами в корозивному середовищі, Веселівська Г. Г., Мардаревич Р. С. (2016)
Суберляк О. В. - Вплив металічної поверхні порошкового наповнювача на структуру та властивості композиційних матеріалів на основі кополімерів метакрилатів з полівінілпіролідоном, Гриценко О. М., Гіщак Х. Я. (2016)
Ступницький Т. Р. - Оптимізація вмісту хрому в порошкових дротах систем Fe–Cr–C, Fe–Cr–B за корозійною тривкістю електродугових покривів, Студент М. М., Похмурська Г. В., Гвоздецький В. М. (2016)
Черепова Т. С. - Властивості нікелевих порошкових сплавів, зміцнених карбідом титану, Дмитрієва Г. П., Духота О. І., Кіндрачук М. В. (2016)
Лабур Т. М. - Вплив просторового розташування стиків під час зварювання на міцність і циклічну тріщиностійкість з’єднань, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Учанін В. М., Яворська М. Р., Пашуля М. П., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2016)
Присяжнюк П. М. - Формування структури керметів Cr3C2–МНМц 60-20-20, Шіхаб Т. А., Панчук В. Г. (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и физико-механические свойства сварных соединений стали AISI 321, Волков В. С., Кушнарева О. С. (2016)
Балицький О. І. - Вплив термічної тривкості змащувально-охолоджувальних рідин на механічну обробку сталі 12Х18АГ18Ш, Гаврилюк М. Р., Кочубей В. В., Еліаш Я. (2016)
Федірко В. М. - Вплив хіміко-термічної обробки в контрольованих газових середовищах на жаротривкість сплаву Zr1%Nb, Лук’яненко О. Г., Труш В. С., Стоєв П. І., Тихоновський М. А. (2016)
Hamouda K. - The effect of the velocity of rotation in the vibro-grinding process on the surface state, Bournine H., Tamarkin M. A., Babichev A. P., Saidi D., Amrou H. E. (2016)
Коваль І. В. - Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі ТіС–VC–HAHO WC, Обух Ю. В., Бодрова Л. Г., Русин Б. П., Крамар Г. М., Мариненко С. Ю. (2016)
Мудрий С. І. - Структурні перетворення та теплове розширення в алюмінієвих сплавах систем Al–Ni–Zr та Al–Ni–Hf, Швед О. В. (2016)
Кречковська Г. В. - Діагностичні ознаки експлуатаційної деградації регулятора тиску газотранспортної системи, Мицик А. Б., Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2016)
Архипов О. Г. - Експлуатаційна деградація трубної сталі анодів заземлення, Ковальов Д. О., Усов Д. І., Любимова-Зінченко О. В., Венгринюк Т. П. (2016)
Погрелюк І. М. - Електрохімічна поведінка титану, синтезованого методом порошкової металургії, у хлоридній кислоті, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Бахматюк Б. П., Швачко Х. С. (2016)
Зеленяк В. М. - Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною (2016)
Калиняк Б. М. - Забезпечення нульових радіальних напружень у довгому порожнистому циліндрі неоднорідністю матеріалу (2016)
Мельник І. В. - Напружено-деформований стан фрагментів залізобетонних монолітних перекриттів з трубчастими вставками (2016)
Гембара О. В. - Вплив параметрів дискретизації на точність числового розв’язку тривимірної задачі дифузії водню, Чепіль О. Я., Гембара Н. Т. (2016)
Довбня К. М. - Визначення розміру пластичної зони в ортотропній оболонці двоякої кривини з поверхневою тріщиною з урахуванням зміцнення матеріалу, Єрьоміна Н. Д. (2016)
Звірко О. І. - Наука заради миру та безпеки (2016)
Instructions to Contributors (2016)
Колбасов Г. Я. - Синтез восстановленного оксида графена из многослойных углеродных нанотрубок и его электрокаталитические свойства, Данилов М. О., Слободянюк И. А., Русецкий И. А. (2014)
Пехньо В. І. - Особливості комплексоутворення паладію (ІІ) з бісфосфоновими кислотами, Козачкова О. М., Царик Н. В., Куценко І. П., Трачевський В. В., Шарикіна Н. І., Толсторожев Г. Б. (2014)
Русакова Н. В. - Новые триалкоксисилилсодержащие β-дикетонаты лантанидов и гибридные материалы на их основе, Трунова Е. К., Фадеев Е. Н., Снурникова О. В., Топоров С. В., Смола С. С. (2014)
Теслюк О. И. - Спектрально-люминесцентные свойства комплексных соединений лантанидов с производными метилового эфира 2,4-дигидроксибензойной кислоты, Килименчук Е. Д., Новикова Н. С., Мешкова С. Б., Дога П. Г. (2014)
Кириенко П. И. - Влияние допантов (Na+, La3+) и вторичного носителя (Al2O3, ZrO2) в составе структурированных палладий-оксиднокобальтовых катализаторов на их активность в процессе избирательного гидрирования O2 в присутствии NO, Ларина О. В., Соловьев С. А. (2014)
Потапенко А. В. - Синтез и электрохимические характеристики композита LiFePO4/C в электролите на основе LiBOB, Панов Э. В., Диамант В. А. (2014)
Чорненька Н. В. - Анодное окисление 2,3-димеркаптопропионовой кислоты и модификацияплатинового электрода (2014)
Алексеева Т. Т. - Исследование методом пиролитической масс-спектрометрии образования Ti-содержащего сополимера, Бойко В. В., Мартынюк И. С., Бортницкий В. И., Дмитриева Т. В. (2014)
Лобко Е. В. - Люминесцентные и механические свойства сетчатых полиуретанов, модифицированных гетерополиядерным комплексом |Co4Fe2O(L)8|×4ДМФА×H2O, Козак Н. В., Мешкова С. Б., Дога П. Г., Кокозей В. Н., Чигорин Э. Н., Клепко В. В. (2014)
Рыбачук Л. Н. - Комплексообразование Fe(III), Cu(II) и Cd(II) с N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамидом, Репич Г. Г., Орысык С. И., Пехньо В. И. (2014)
Лівіцька О. В. - Взаємодія у системах MIPO3—MIIO—MINO3 (MI – Li, Na, K; MII – Mg, Co, Ni, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Слободяник М. С. (2014)
Марцинко О. Е. - Синтез, структура та перспективи застосування гомо- і гетерометалічних 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів (2014)
Зинченко В. Ф. - Влияние взаимодействия в системах M2Se3—Ge (M – In,Sb) на свойства тонкопленочных покрытий, Чигринов В. Э., Магунов И. Р., Стоянов А. О. (2014)
Литвин В. А. - Кінетика процесів нуклеації та росту наночастинок срібла, одержаних відновленням аргентум-іонів синтетичними фульвокислотами (2014)
Петко К. И. - Нитрилы α-ариламиноперфторизомасляных кислот, Воробей В. Н., Власенко Ю. Г., Ягупольский Ю. Л. (2014)
Галстян А. Г. - Реакции озона с 3-ацетокситолуолом в растворе уксусного ангидрида (2014)
Козак Н. В. - Взаємодія блокованого поліізоціанату з полісахаридом конжак глюкомананом, Діденко К. С., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2014)
Косянчук Л. Ф. - Взаимодействиe 6-аминофеноленона с гексаметилендиизоцианатом, Трачевский В. В., Стратилат М. С., Тодосийчук Т. Т., Менжерес Г. Я. (2014)
Качур І. - Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: історіографічний аспект (2009)
Дубова Т. - Історичні матеріали журналу "Кіевская Старина”(1882–1906) на сторінках "Записок Наукового товариства ім. Шевченка”: оцінка публікацій (2009)
Осадця О. - До проблеми дослідження преси в контексті української музичної культури ХІХ — першої третини ХХ ст. (2009)
Осадця Н. - Оперна й музично-театральна критика на сторінках львівської преси ХІХ — початку ХХ ст. (2009)
Кульчицька Т. - Друкарня та книгарня Наукового товариства ім. Шевченка в контексті книго-видавничого процесу Львова першої половини ХХ ст. (2009)
Кужель Л. - Друковані і рукописні бібліографічні матеріали НТШ як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914–1939 рр. (2009)
Литвин Т. - Участь Івана Крип’якевича в роботі комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (2009)
Кусий Л. - Видавнича діяльність Григорія Гануляка у Львові (1910–1939) (2009)
Юркевич О. - Юрій Тищенко в контексті українського руху Харкова і Катеринослава періоду Першої світової війни (2009)
Палюх О. - Українське книговидання у Львові 20-х років ХХ ст. в ретроспективі газети "Діло”: умови видавничої діяльності, мережа видавництв (2009)
Головата Л. - Книжкові та аркушеві серії "Українського видавництва” у Кракові-Львові, 1939–1945: склад, призначення, динаміка випуску (2009)
Голик Р. - Книги, ідеї та стереотипи галицької провінції ХХ ст.: "Літопис Бойківщини” у міжвоєнному Самборі (2009)
Передирій В. - Публікації розділу "Критика та бібліографія” у журналі "Жовтень” (1951–1989) як джерело дослідження літературознавчих питань 50-х років ХХ ст. (2009)
Марціняк Н. - Газета "Друг читача” як джерело інформації про книжкову справу України (1960–1993) (2009)
Головата Л. - Університетська книга як об’єкт структурно-функціонального аналізу (2009)
Зубко Н. - Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) (2009)
Дзендзелюк Л. - Рукописний мусульманський молитовник з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: конструктивні особливості та аналіз змісту (2009)
Дзендзелюк Л. - Книгознавчі аспекти реставрації, Льода Л. (2009)
Maciąg T. - Konserwatorska ocena stanu zachowania książki dawnej na przykładzie kolekcji bibliotecznej klasztoru lwowskich benedyktynek (2009)
Дзьобан О. - Меморіальна бібліотека Володимира Лесевича в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові (2009)
Надрага М. - Книга у культурі міжвоєнного Львова: друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки (2009)
Пономаренко М. - Початки видавничої діяльності Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941) (2009)
Дзюбан Р. - Бібліотека Публічна Руського Народного Інституту "Народний Дім” та її втрати в роки Другої світової війни (2009)
Matwiów M. - Współpraca Mieczysława Gębarowicza z nauką ukraińską w latach 1946–1984 (2009)
Зінько О. - Р. Я. Луцик — організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської бібліотеки АН УРСР (1950–1973) (2009)
Пасічник В. - Фольклористичні взаємини Володимира Гошовського та Миколи Мушинки крізь призму дедикацій (2009)
Кунанець Н. - Консолідація інформації — новий напрям інформаційної діяльності бібліотек (2009)
Мартинович В. - Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, Харгелія О. (2009)
Держко І. - Цифрові бібліотеки Польщі, побудовані на платформі dLIBRA (2009)
Gwioździk J. - Lwowskie barokowe emblematy i książki emblematyczne (2009)
Jarczykowa M. - Badania nad oratorstwem barokowym na podstawie wybranych r?kopis?w Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka (2009)
Кривенко М. - Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули у світлі архівних матеріалів м. Любліна (2009)
Сварник Г. - Архів товариства "Просвіта”: історія формування, сучасний стан (2009)
Падюка Н. - Українська етнокартографія Галичини 30-х років ХХ ст. (2009)
Баран М. - Просвітницький рух на Західній Лемківщині початку 1930-х рр. (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2009)
Ільницька Л. - До стосунків Івана Франка з Іваном Копачем (на матеріалах листів І. Копача до І. Франка, 1897–1906 рр.), Ільницька М. (2009)
Стефанишин Т. - Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918–1919 рр. (2009)
Содержание (2011)
26-й Конгрес Європейської асоціації урологів (2011)
Пасєчніков С. П. - До 170-річчя Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Історія кафедри урології, Байло В. Д., Попов В. О. (2011)
"Человек и лекарство – Украина" (2011)
Тутченко М. І. - Патогенетичне обґрунтування лікувальної тактики у разі гострої анальної тріщини, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Яцентюк В. Г. (2011)
Слонецький Б. І. - Досвід застосування препарату Дистрептаза у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, Онищенко С. М., Вербицький І. В. (2011)
Головко С. В. - Фотocелективна вапоризація передміхурової залози: досвід 60 операцій, Костєв Ф. І., Савицький О. Ф. (2011)
Бабюк И. А. - Перспективы применения Монурала в гинекологической и урологической практике, Цветкова П. Д., Борис Е. Н., Шамраев С. Н., Рымарь И. Б., Найденко С. И., Шашков О. В., Побережная Н. В. (2011)
Бабюк И. А. - О половом воспитании в школьной программе, Петряева Е. Б., Кришталь Е. В., Цветкова П. Д., Абдряхимова Ц. Б., Черепков В. Н. (2011)
Меленевский Д. А. - Использование препарата Простол Евро у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Ходос В. М. (2011)
Нуриманов К. Р. - Пепонен в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2011)
Михайлова Т. А. - Фитопрепараты в лечении пациентов с хроническим простатитом и ранними стадиями доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2011)
Слабкий Г. О. - Аналіз надсмертності чоловіків Львівської області залежно від причин смерті, Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В. (2011)
Нікітін О. Д. - Андрологічні аспекти безплідного шлюбу: діагностика, лікування (Огляд літератури) (2011)
Chiesa A. D. - Половая активность мужчин-гипертоников, Pfiffner D., Meier B., Hess O. M. (2011)
Soekeland J. - Методические рекомендации по терапии доброкачественного простатического синдрома (ДПС) (2011)
Джуран Б. В. - Досвід трансуретрального ендоскопічного лазерного лікування сечокам’яної хвороби та використання препарату FLAVIA™, Когут В. В., Бойко А. І., Крижевський В. В., Савощенко С. І., Гайсенюк Ф. З., Гурженко А. Ю., Мазаєва Ю. О. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Трибестан для негормонального лечения вторичного гипогонадизма у мужчин, Имшинецкая Л. П., Гурженко Ю. Н. (2011)
Литвинець Є. А. - Вивчення клінічної ефективності та безпечності застосування препарату Апіпрост у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит (2011)
Коренєва Є. М. - Кадмій: проблеми чоловічого здоров’я та засоби його корекції, Карпенко Н. О., Яременко Ф. Г., Кустова С. П., Селюкова Н. Ю. (2011)
Соколова М. Н. - Телесно-ориентированная психотерапия: перспективы использования при психогенной сексуальной дисфункции у мужчин (2011)
Горпинченко И. И. - Роль α-блокаторов в терапии хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Гурженко А. Ю., Аксенов П. В. (2011)
Петрова И. Г. - Корреляция сексуальной активности и экономических вознаграждений, Кукурекин Ю. В. (2011)
Кочарян Г. С. - Влияние феромонов на головной мозг, гормональный статус и вегетативные функции (2011)
Тонковцева В. В. - Коррекция психофизиологического состояния служащих подразделения специального назначения МВД с использованием психорелаксирующей программы и эфирного масла бессмертника итальянского, Вагина Е. В., Ярош А. М., Любарский А. В. (2011)
Возіанов С. О. - Особливості проведення анестезії при екстракорпоральній ударно-хвильовій літотрипсії у дітей, Шевчук О. О., Шеремета В. О. (2011)
Горпинченко И. И. - Левофлоксацин в лечении осложненных инфекций мочевых путей и острого пиелонефрита, Пасечников С. П., Романюк М. Г., Грицай В. С., Гурженко А. Ю. (2011)
Возіанов О. Ф. - Фактори прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Пасєчніков С. П., Сайдакова Н. О., Клименко Я. М., Попов В. О. (2011)
Литвинець Є. А. - Хронічний пієлонефрит: вивчення впливу препарату Канефрон® Н на стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, Гоцуляк Я. В., Лесін А. І., Соломчак Д. Б. (2011)
Возіанов С. О. - Власний досвід ендовідеохірургічних уретеролітотомій за наявності каменів верхньої третини сечоводу, Підмурняк О. О, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2011)
Пепенін В. Р. - Доцільність використання a-ліпоєвої кислоти при ударно-хвильовій та контактній літотрипсії у хворих на уролітаз на тлі діабетичної нефропатії, Беліченко О. В., Спиридоненко В. В. (2011)
Ухаль М. И. - Особенности лечения двустороннего повреждения тазовых отделов мочеточников на современном этапе, Сагатович В. А., Семанив О. М. (2011)
Возианов С. А. - Комбинация лучевой терапии с нестероидными антиандрогенами в лечении биохимического рецидива рака предстательной железы после радикальной простатэктомии, Шамраев С. Н., Данилец Р. О., Григоренко В. Н. (2011)
Григоренко В. М. - Епідеміологія раку передміхурової залози в Україні (2011)
Мухомор А. И. - Возможности соноэластографии и допплерографии в диагностике рака предстательной железы. Современный диагностический алгоритм, Бубнов Р. В. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование влияния препарата Зиман на биохимические показатели эякулята при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин, Гурженко Ю. Н., Добровольская Л. И. (2011)
Нікітін О. Д. - Результати досліджень етіологічних факторів інфертильності (2011)
Умеров Т. С. - Применение препарата Лавомакс и cуппозиториев Витапрост форте в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия, обусловленного хроническим бактериальным простатитом, Лахмиенко С. М., Эфендиева В. А., Мошков Н. П., Находова Л. А. (2011)
Поворознюк М. В. - Бесплодный брак: состояние репродуктивной функции мужчин (по данным анализа эякулята) (2011)
Спиридоненко В. В. - Специфическая иммуноглобулинотерапия урогенитального хламидиоза – новые "старые" возможности (2011)
Романюк М. Г. - Використання Протефлазіду при лікуванні генітального герпесу серед чоловіків, Корнієнко О. М., Аксьонов П. В. (2011)
Драган І. О. - Оцінка якості надання адміністративних послуг в контексті удосконалення механізму взаємодії органів влади з громадою (2014)
Черба В. М. - Формування стратегічних механізмів державного управління сферою культури в Україні (2014)
Андріяш В. І. - Верховна рада як національний інститут захисту прав національних меншин (2014)
Делія О. В. - Окремі аспекти державного управління кадровим забезпеченням органів місцевого самоврядування в срср (1917– 1930 рр. ) (2014)
Клименко Н. Г. - Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій в Україні: від цивільної оборони до цивільного захисту (1991 – 2012 роки) (2014)
Лавров Р. В. - Забезпечення макрофінансової рівноваги в контексті розвитку фінансових інноваційних технологій (2014)
Долінченко О. М. - Досвід європейських країн щодо державного регулювання демографічних процесів у великих містах, Кризина Н. П. (2014)
Гаврилюк А. М. - Маркетингова парадигма державного регулювання туристичної індустрії в Україні (2014)
Кирику М. В. - Державне регулювання забезпечення економічної безпеки старопромислових регіонів (2014)
Якименко Т. В. - Поняття парламентських виборів та їх роль у державотворенні (2014)
Сальнікова О. Ф. - Державне управління військово-промисловим комплексом срср в 1920 - 1950 роки (2014)
Дзюнь О. Б. - Світовий досвід створення мегарегулятора на ринку фінансових послуг (2014)
Кіслов Д. В. - Пряма комунікація виконавчої влади із суспільством (2014)
Комісарова Л. О. - Управління розвитком технологічної культури в ефективній підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Соколов А. В. - Функції органів виконавчої влади та їх особливості як постачальників державних послуг (2014)
Казберук А. - Концентрація напружень біля еліптичного отвору чи параболічного вирізу у квазіортотропній площині, Саврук M. П., Чорненький А. Б. (2016)
Процюк Б. В. - Термопружний стан півбезмежного термочутливого трикомпонентного стрижня за конвективно-променевого теплообміну, Горун О. П. (2016)
Зеленяк В. М. - Термопружний стан півплощини з криволінійною тріщиною за умов локального нагрівання, Коляса Л. І. (2016)
Мир-Салим-Заде М. В. - Частичный контакт берегов щели переменной ширины в подкрепленной стрингерами пластине (2016)
Силованюк В. П. - Прогнозування міцності фібробетону за стиску, Ліснічук А. Є., Юхим Р. Я., Івантишин Н. А. (2016)
Стащук М. Г. - Енергія деформування пружного тіла з мікротріщиною під тиском, Дорош М. І. (2016)
Іваницький Я. Л. - Дослідження кінетики втомної макротріщини за поперечного зсуву, Ленковський Т. М., Вергун І. А., Штаюра С. Т. (2016)
Грибовська В. І. - Вплив зневуглецювання на витривалість сталей для рейкових скріплень, Чепіль Р. В., Осташ О. П. (2016)
Войтович А. А. - Мікроструктура та опір абразивному зношуванню вібронаплавленого металу з порошкового дроту базової системи Fe–Cr–B, Похмурська Г. В., Студент М. М., Студент О. З. (2016)
Яськів О. І. - Вплив дифузійного оксидування на довготривалу міцність феритної сталі у свинцевому розплаві, Федірко В. М., Кухар І. С., Мельник Х. Р. (2016)
Карпов С. А. - Радиационное упрочнение нержавеющей стали SS316, индуцированное облучением ионами аргона, Толстолуцкая Г. Д., Сунгуров Б. С., Ростова А. Ю., Толмачева Г. Н., Копанец И. Е. (2016)
Скальський В. Р. - Застосування методу магнетопружної акустичної емісії для оцінювання технічного стану тривало експлуатованої на нафтогоні сталі 19Г, Почапський Є. П., Клим Б. П., Рудак М. О., Великий П. П. (2016)
Курек Є. І. - Ефекти "магнетної пам’яті" у високочистому берилії, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д., Тащук О. Ю. (2016)
Скнар Ю. Є. - Вплив метилсульфонат-аніона на структуру електролітичних кобальтових покривів, Аміруллоєва Н. В., Скнар І. В., Данилов Ф. Й. (2016)
Каплун П. В. - Малоцикловая усталость сталей после ионного азотирования в безводородных средах, Гончар В. А. (2016)
Знак З. О. - Фізико-хімічні властивості каучукових композицій, вулканізованих полімерною сіркою, Оленич Р. Р. (2016)
Гасій О. Б. - Фазовий склад, структура і мікротвердість вакуумних іонно-плазмових покривів на основі Ti та Ni (2016)
Снежко Л. А. - Выделение водорода на аноде при плазменном электролитическом оксидировании алюминия, Ерохин А. Л., Калиниченко О. А., Миснянкин Д. А. (2016)
Куц Ю. В. - Анализ вихретокового преобразователя с импульсным возбуждением при контроле цилиндрических объектов, Лысенко Ю. Ю., Дугин А. Л., Закревский А. Ф. (2016)
Попович О. В. - Методика вибору перетворювачів з фазованими решітками для визначення розмірів та форми дефектів, Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2016)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Жидкофазные электролитные и лиофильные нанодисперсные системы (2013)
Пехньо В. И. - Взаимодействие палладия (II) с |1-гидрокси-2(1H-имидазол-1-ил)этилиден| бисфосфоновой (золедроновой) кислотой в растворах с физиологической концентрацией анионов хлора, Козачкова А. Н., Царик Н. В., Куценко И. П., Трачевский В. В., Роженко А. Б. (2013)
Трунова Е. К. - Закономерности образования комплексов 3d-металлов с этидендиаминдиян-тарной кислотой в водных растворах (2013)
Тарасевич Ю. И. - Поверхностная энергия твердых тел (2013)
Belyakova L. A. - Functional β-cyclodextrins as the active centres on the silica surface for toxic ions sorption, Lyashenko D. Yu., Shvets A. N. (2013)
Зажигалов В. А. - Сравнительное исследование дегидрирования пропана на VOx/MCM-41 и VOx/Ti-MCM-41 с получением пропилена и водорода , Коновалова Н. Д., Редькина А. В., Хоменко К. Н. (2013)
2-а Міжнародна конференція "Прикладна фізико-неорганічна хімія" (2013)
Буряк М. І. - Перетворення комплексних сполук Re(ІІІ) на металеві наночастинки у водному і спиртових середовищах , Янко О. Г., Волков С. В. (2013)
Салюлев А. Б. - Исследование продуктов взаимодействия компонентов в системах AlCl3—SCl4 и GaCl3—SCl4 методом спектроскопии комбинационного рассеяния света, Закирьянова И. Д., Вовкотруб Э. Г. (2013)
Зинченко В. Ф. - Область оптической прозрачности сесквисульфидов РЗЭ в дальнем ИК-диапазоне спектра, Чигринов В. Э., Магунов И. Р. (2013)
Теребiленко К. В. - Формування оксидних сполук у розплавах системи K–Na–Bi–Р–W–O, Мiрошнiченко М. Ю., Слободяник М. С. (2013)
Неділько С. А. - Синтез та спектроскопічні дослідження фторвмісних Bi-ВТНП сполук, Зенькович О. Г., Трачевський В. В., Ашуєв А. А. (2013)
Гончарук Е. В. - Синтез и определение гидрофобности высокодисперсных кремнеземов, модифицированных триметилсилильными группами, Малышева М. Л., Дранис Ю. В., Пахлов Е. М., Сулим И. Я., Мищенко В. Н. (2013)
Мацукевич И. В. - Получение слоистого кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ растворными методами и его свойства, Клындюк А. И. (2013)
Молотовська Л. А. - Безструмовий синтез CrSi2 на поверхні хрому в розплавах солей, Шахнiн Д. Б., Малишев В. В. (2013)
Калугін В. Д. - Встановлення відновних властивостей Ox-Red-системи Co(II)/Co(III) у реакції хімічного сріблення діелектриків методом хронопотенциометрії, Опалєва Н. С., Сидоренко О. В., Бешенцева О. А. (2013)
Про виїзне засідання наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія” – 2013 (2013)
Романюк M. M. - Від головного редактора (2010)
Романюк С. - Відділ мистецтва: події, факти, особистості (2010)
Костюк С. - Фонд образотворчого мистецтва: загальна характеристика (2010)
Осадця О. - Специфіка формування нотного фонду (2010)
Ільницька А. - Фонд фотографій: загальна характеристика і принципи систематизації (2010)
Романюк М. - Сімнадцять років творчого поступу і наукових здобутків (2010)
Дідик М. - Відділ опрацювання і алфавітних каталогів (2010)
Красник У. - Відділ наукової систематизації, Сахарова А. (2010)
Мелешко Н. - Розвиток Відділення на сучасному етапі (2010)
Рибчинська Н. - Створення і становлення відділу бібліографії (з архівних джерел 1940–1962 рр.) (2010)
Вальо М. - Діяльність відділу наукової бібліографії 1963–2010 рр. (2010)
Радковець І. - Формування фонду книгосховищ відділу та створення структури основних книжкових фондів 1939–1941 рр. (2010)
Радковець І. - Розвиток фондосховищ відділу: 1941–2010 рр., Кулай Г. (2010)
Бутитер О. - Відділ автоматизованої обробки наукової інформації та комп’ютеризації, Ровенчак А. (2010)
Кунанець Н. - Відділ бібліотекознавства, Мудроха В. (2010)
Максимова Є. - Відділ комплектування (2010)
Бродик З. - Відділ науково-дослідної та інформаційно-довідкової роботи (2010)
Пономаренко М. - Редакційно-видавничий відділ (1975–1991) (2010)
Льода Л. - Відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань, Дзендзелюк Л. (2010)
Солук В. - Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування (2010)
Харгелія О. - Відділ обслуговування читачів, Чернюк Н. (2010)
Мервінська В. - Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів (2010)
Колосовська О. - Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів (2010)
Дядюк М. - Відділ рукописів (2010)
Ревера Б. - Відділ україніки (2010)
Романишин Ю. - Науковий відділ періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців (2010)
Сварник Г. - Науково-дослідний відділ історичних колекцій (2010)
Огородник Т. - Кабінет картографії, Падюка Н. (2010)
Ясінська Н. - Кабінет нової німецькомовної книги, Тимняк П., Біда О. (2010)
Дзюбан Р. - Втрати Львівської філії бібліотеки АН УРСР у повоєнний період (1945–1953): матеріали, вивезені зі Львова (2010)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР: 1954–1964 рр. (2010)
Палюх О. - Діяльність Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1940–1941 рр. (за матеріалами газети "Вільна Україна") (2010)
Колосовська О. - Музей книги: з історії творення (2010)
Литвин Т. - Іван Пашкевич (1880–1959) — бібліотекознавець, педагог, краєзнавець (2010)
Надрага М. - До сильвети др. Івана Кухти — директора Державної центральної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945 рр. (2010)
Голик Р. - Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан ХІХ–ХХ ст. (2010)
Титул, зміст (2015)
Мазаракі А. - Інституціоналізація управлінського обліку, Фоміна О. (2015)
Герасименко А. - Замінність торговельних послуг: дослідження на основі моделі Ланкастера (2015)
Савчук А. - Ефективність маркетингової діяльності підприємств (2015)
Осіпова Л. - Реформування економіки України у контексті євроінтеграції (2015)
Зима О. - Потенціал екологічного туризму в Україні, Голуб М. (2015)
Тарасюк М. - Формування доходів бюджету в умовах трансформації економіки (2015)
Уманців Ю. - Фінансовий ринок у системі економічних відносин, Міняйло О. (2015)
Бусько К. - Банківська діяльність: взаємозв’язок асиметрії та транспарентності інформації (2015)
Колєнчук Г. - Маркетингові витрати туристичних підприємств: обліковий аспект (2015)
Сивак О. - Бухгалтерський облік благодійності (2015)
Лящова М. - Мікрофаціальні різновиди та палеонтологічна характеристика візейських карбонатних порід південної прибортової зони ДДЗ (2016)
Андрєєва О. - Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району, Шунько В., Гречановська О. (2016)
Вижва С. - Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід, Онищук В., Рева М., Онищук І. (2016)
Безродна І. - Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля, Безродний Д., Голяка Р. (2016)
Меньшов О. - Термомагнітний аналіз ґрунтів територій покладів вуглеводнів, Кудеравець Р., Попов С., Хоменко Р., Сухорада А., Чоботок І. (2016)
Михайлов В. - Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні (2016)
Щербак О. - Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів, Кошлякова Т., Долін В., Руденко І., Куцка Я. (2016)
Тютюнник Ю. - Індустріоземи та їх використання в археологічному ґрунтознавстві, Шабатура О. (2016)
Vyzhva Z. - About advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the flat observation area for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2016)
Дзюба О. - Виявлення слабких аномалій геофізичних полів на основі методів статистичної фільтрації, Нікітченко К., Зеленко Ю. (2016)
Грищук П. - Ростислав Сергійович Фурдуй – ентузіаст геологічної справи, Вакуленко О., Козіонова О. (2016)
Дацишин О. П. - Методи оцінювання контактної довговічності елементів трибоз’єднань (Огляд), Панасюк В. В. (2016)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу двошарових пластин зі системами тріщин за довготривалого статичного навантаження і високої температури, Долінська І. Я., Лисик А. Р. (2016)
Саврук M. П. - Інтегральні рівняння плоскої задачі теорії пружності для багатозв’язного квазіортотропного тіла, Казберук А., Чорненький А. Б. (2016)
Скальський В. Р. - Залишкова довговічність осі колісної пари із поверхневою поперечною тріщиною, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Бас В. Р., Канюк Ю. І. (2016)
Kurek M. - Estimation of fatigue life of alloy steel 35NCD16 under random loading, Łagoda T., Morel F. (2016)
Камінський А. О. - Розвиток пластичних смуг з кутової точки межі поділу жорстко зчеплених матеріалів, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2016)
Бабич Є. М. - Міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону під одноразовим навантаженням, Андрійчук О. В. (2016)
Гавриш В. І. - Дослідження температурних полів у термочутливому шарі з наскрізним включенням (2016)
Мольков Ю. В. - Експериментальне визначення питомої енергії деформування сталі 65Г за циклічного навантаження (2016)
Чучман М. Р. - Статична тріщиностійкість сталей 20 та 30ХМА в розчині NАCЕ (2016)
Терлецький Р. Ф. - Нестаціонарний теплообмін та напружений стан в опромінюваній системі зі шарів різної прозорості, Брухаль М. Б. (2016)
Солонин Ю. М. - Электрохимические свойства механоактивированного композита на основе сплава ZrMnCrNiV, Галий О. З., Першина Е. Д., Каздобин К. А. (2016)
Малишев В. В. - Отримання дисперсних порошків силіцидів металів VI-B групи електролізом галогенідно-оксидних розплавів, Габ А. І., Шахнін Д. Б., Шустер Д. (2016)
Левицький В. Є. - Фізико-хімічні властивості модифікованих поліестер-полівінілхлоридних композицій, Катрук Д. С., Шибанова А. М., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2016)
Кречковська Г. В. - Оцінювання деградації сталей парогонів за ударною в’язкістю на зразках з різною геометрією надрізу, Студент О. З. (2016)
Ghazvinloo H. R. - Influence of quenching/partitioning temperature on morphology of 37MnSi5 steel, Honarbakhsh-Raouf A. (2016)
Мацько І. Й. - Вплив параметрів демпфування та стохастичного навантаження на властивості поздовжніх коливань стрижня з тріщиною, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Закжевські З. (2016)
Звірко О. І. - Електрохімічні методи оцінювання деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації (2016)
Яворський В. Т. - Енергетичні характеристики оброблення агресивних водних середовищ у гідродинамічних кавітаторах, Знак З. О., Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2016)
Протасов А. Г. - Спосіб статистичної обробки результатів імпедансного методу контролю (2016)
Ясній П. В. - Європейська конференція з руйнування (ECF-21), Никифорчин Г. М. (2016)
Содержание (2017)
Mykhailovska N. S. - Clinical and pathogenetic role of immunoinflammatory activation and endothelial dysfunction in patients with coronary heart disease associated with hypothyroidism based on the results of cognitive modeling, Oliynyk T. V. (2017)
Кулинич Т. О. - Клінічна ефективність застосування екзогенного L-аргініну в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли негоспітальну пневмонію (2017)
Иванько О. Г. - Индекс Sokolow–Lyon у подростков с артериальной гипертензией в прогнозе концентрической гипертрофии левого желудочка сердца в отдалённый период наблюдения, Товма А. В., Каменщик А. В., Пацера М. В. (2017)
Середюк В. Н. - Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску, субклінічних уражень та ендотеліальної функції судин під впливом S-амлодипіну та небівололу в поєднанні з еналаприлом у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Dotsenko S. Ya. - Elastic properties of pulmonary artery in chronic obstructive pulmonary disease, Yatsenko O. V. (2017)
Гаврелюк С. В. - Зміна гемодинамічних параметрів і функції ендотелію черевної аорти в експерименті з тривалої ваготонії (2017)
Рекалов Д. Г. - Патогенетическая сопряжённость активности инфламаторных процессов и ренальной дисфункции у больных с ранним ревматоидным артритом, Прыткова А. В. (2017)
Vildanov S. R. - Arterial reconstructions of kidney allograft, Nykonenko A. O., Rusanov I. V., Nykonenko O. S. (2017)
Reznichenko N. Yu. - Chronic allergic skin diseases in men: the influence of age-related dishormonal status (2017)
Богуславська Н. Ю. - Особливості гормонів фетоплацентарного комплексу при переношеній вагітності (2017)
Нікогосян Л. Р. - Гемодинамічні порушення у фетоплацентарному комплексі під час інфікування вірусом грипу, Міщенко В. П., Руденко І. В., Ліхачов В. К. (2017)
Школьна І. І. - Вміст і баланс есенціальних мікроелементів у плаценті в різні терміни гестаційного процесу, Тарасова І. В., Маркевич В. В., Петрашенко В. О., Загородній М. П., Гордієнко О. В. (2017)
Косилова С. Е. - Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у рожениц с ревматизмом (2017)
Безрук Т. О. - Антибіотикорезистентність родини Enterobacteriaceae spp. як основного збудника інфекцій сечової системи серед дорослого населення жіночої статі (2017)
Сидорчук Л. І. - Таксономічний склад мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні, Ротар Д. В., Сидорчук А. С., Сидорчук І. Й., Гуменна А. В., Бліндер О. О. (2017)
Тарасова І. В. - Вміст кобальту в біосередовищах доношених новонароджених як предиктор виникнення гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС, Клименко Т. М., Касян С. М., Романюк О. К., Петрашенко В. О., Пилипець О. О. (2017)
Яценко К. В. - Вплив комплексного лікування з використанням транскраніальної мікрополяризації на мозковий кровообіг у пацієнтів, які хворі на дитячий церебральний параліч, Тараненко Т. В., Юрченко Ф. В., Скибо Г. Г. (2017)
Тозюк О. Ю. - Актопротекторна дія натрію 2-(тетразоло|1,5-с|хіназолін-5-ілтіо)ацетату в умовах гострої гемічної гіпоксії (2017)
Smoylovska G. P. - Identification of phytosterins in Urtica dioica L. (overground part) (2017)
Куцак А. В. - Современная стратегия и перспективы фармакологической терапии болезни Паркинсона, Бучакчийская Н. М. (2017)
Hulina Yu. S. - Synthesis and physical-chemical properties of 6-(5-(1Н-tetrazole-1-ylmethyl)-4-R-1,2,4-triazole-3-ylthio)pyridin- 3-amines and 6-((5-(1Н-tetrazole-1-yl)methil-4-R-1,2,4-triazole- 3-ylthio)pyridin-3-yl)-(alk,ar,heter)ylmethanimines, Kaplaushenko A. G. (2017)
Danilchenko D. M. - Antimicrobial activity of new 5-(furan-2-yl)-4-amino-1,2,4-triazole- 3-thiol derivatives, Parchenko V. V. (2017)
Kucherenko L. I. - Theoretical study about L-arginine complexes formation with thiotriazolin, Hromyleva O. V., Mazur I. A., Shishkina S. V. (2017)
Білан О. - U-Pb ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону, Митрохин О., Шумлянський Л. Загородній В. (2016)
Вижва С. - Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі, Безродна І. (2016)
Орлюк М. - Зв'язок радонових аномалій, магнітного поля та розломів на території міста Київ, Яцевський П. (2016)
Гадиров В. - Грави-магниторазведка при поисках нефтегазовых месторождений в условиях Азербайджана и Украины, Меньшов А., Кудэравец Р., Гадиров К. (2016)
Вітрик А. - Швидкості поширення сейсмічних хвиль у земній корі на території Балтійського щита (за даними регіональних сейсмічних досліджень), Трипільський О. (2016)
Chernov A. - Informativeness of the GPR method on the example of results from experimental site, Reva М. (2016)
Ткаченко О. - Основні характеристики карбонатних відкладів башкирського ярусу (на прикладі Великобунівської площі ДДЗ) (2016)
Калашник А. - Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита (2016)
Гулій В. - Сульфідна мінералізація у флішових відкладах Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю), Кріль С., Ковтун О., Куземко Я. (2016)
Орач С. - Аналіз літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, Петруняк В. (2016)
Nolakana P. - Geochemical evaluation of groundwater quality in Newcastle, KwaZulu-Natal, South Africa, Siad A., Solomon H. (2016)
Кошарна С. - Оцінка екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій (2016)
Vyzhva Z. - About algorithms of statistical simulation of seismic noise in the observation profile for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2016)
Титул, зміст (2015)
Mazaraki A. - Internal trade of Ukraine in crisis socio-economic challenges, Lagutin V. (2015)
Piatnitska G. - State regulation of prices in domestic market (2015)
Fedulova L. - Innovative development of Ukraine’s economy (2015)
Prisuazhnuyk A. - Educational models in cluster fusion (2015)
Mykolenko E. - Institutions and their impact on economic development (2015)
lula P. - Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises, Wójcik K. (2015)
Mikuła B. - Knowledge management as a tool for improving the growth potential of enterprises (2015)
Danylenko M. - Internet distribution of hotel services (2015)
Shulga N. - Systematic risk assessment of banks, Chornyy A., Stepashova A. (2015)
Bus’ko K. - Principles of risks transparency in banks’ activity (2015)
Korol S. - Formation of acconting: social aspect (2015)
Kopotiienko T. - Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises (2015)
Ільницька Л. - "Русалка Дністрова" (1837) у приватних колекціях (з нових розшуків) (2011)
Ільницька А. - Німецькомовна преса про виставку української графіки в Берліні 1933 року (2011)
Головата Л. - Культурно-наукове видавництво при Українському національному об’єднанні в Празі, 1941–1944: до історії створення репертуару (2011)
Пономаренко М. - Видавнича діяльність Львівського філіалу Бібліотеки Академії наук УРСР (1941–1955): події, проекти, персоналії (2011)
Литвин М. - Видавничий репертуар академічної бібліотеки у Львові (1960–1969), Морозова І. (2011)
Ільницька Л. - Видавнича діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у 1970-х рр.: тематико-типологічний аналіз (2011)
Ільницька М. - Літературна персоналія у виданнях академічної бібліотеки у Львові (1940–1970) з погляду сучасної бібліографічної практики (2011)
Теремко В. - Читання як стратегічна проблема видавничої сфери (2011)
Марціняк Н. - Пропаганда і реклама книги в УРСР (друга половина 1940-х — кінець 1980-х рр.) (2011)
Юркевич О. - З видавничої діяльності Юрія Тищенка (1917–1922) (2011)
Дзендзелюк Л. - Етичні й естетичні засади консерваційно-реставраційної діяльності, Льода Л. (2011)
Кунанець Н. - Концептуальні засади формування фондів приватних бібліотек Галичини XVII — початку ХХ ст.: до історії питання (2011)
Афанасьєва З. - Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906–1920): торговельно-економічний профіль (2011)
Кострова М. - Михайло Галущинський про роль читалень, бібліотек і бібліотекарів у самоосвіті народу (2011)
Колосовська О. - Антін Ґенсьорський: матеріали до сильвети бібліотекаря, книгознавця, організатора бібліотечної справи (2011)
Надрага М. - Генрик Копія — бібліотекар, педагог, громадський діяч (2011)
Мелешко Н. - Авторитетний контроль бібліографічних даних: до історії питання (2011)
Красник У. - Особливості формування та використання авторитетного файла "ім’я особи" (2011)
Чистякова М. - Рукописные прологи Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника (2011)
Ясіновська О. - Характер і функції художнього оформлення Кристинопольського Апостола як книги четьйого типу (2011)
Сус І. - Рукописні пам’ятки українсько-польської та польсько-української лексикографії у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2011)
Кольбух М. - Книгозбірня Підгорецького монастиря: історія формування (2011)
Кривенко М. - Власницькі знаки як джерело вивчення історичних колекцій (на прикладі українських приватних бібліотек Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2011)
Дзюбан Р. - Втрати культурних цінностей Львова (1939–1953): історіографія та джерельна база (2011)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР у період "застою" (1965–1985) (2011)
Савчак Х. - Зв’язки Івана Калиновича з українськими громадськими організаціями й установами (за матеріалами особистого архіву І. Калиновича у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника) (2011)
Корнійчук Л. - Матеріали Аркадія Жуковського в архіві Українського історичного товариства (2011)
Кульчицька Т. - Топономастика як історичне джерело в науковій концепції Мирона Кордуби (2011)
Литвин Т. - Наукові розвідки Івана Крип’якевича про Івана Федорова (2011)
Стефанишин Т. - Концепція історії українського мистецтва в науковій спадщині Д. Антоновича, М. Голубця й В. Залозецького: методологічний і порівняльний аспекти (2011)
Домбровська Є. - Українська художня поштова картка першої половини ХХ ст. (за матеріалами родинного фонду Заклинських у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника) (2011)
Нестайко М. - Мистецтвознавець Христина Саноцька: особливості фахового пошуку (2011)
Паславська Н. - Науково-професійна діяльність Володимира Вуйцика (2011)
Харчук Х. - Єврейські кіркути (цвинтарі) у Львові (ХV–XIX ст.) (2011)
Бобровська О. - Формування умов переходу України на шлях сталого (збалансованого) розвитку: концептуальні засади (2016)
Карлов Т. - Концептуальні підходи до управління конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Обушна Н. - Публічний аудит: поняття та сутність (2016)
Рождественська І. - Зміна взаємовідносин держави і суспільства: історико-філософський контекст (2016)
Семенець-Орлова І. - Моделювання як метод публічного управління освітніми змінами (2016)
Ботвінов Р. - Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки (2016)
Греба Р. - Соціальне сприяння особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, як основа громадсько-правової моделі системи соціальних послуг (2016)
Лепеха А. - Принципи модернізації державного управління фіскальною сферою в Україні (2016)
Лопатченко І. - Стратегічні пріоритети вдосконалення державного механізму профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні (2016)
Машненков К. - Феномен екотажу в державно-управлінському вимірі (2016)
Мерзляк А. - Механізм державної підтримки самозайнятості молоді: вітчизняна практика та зарубіжний досвід, Боярін Є. (2016)
Сидоренко Н. - Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в Україні як суспільно-освітній пріоритет (2016)
Шпортюк Н. - Державно-управлінський вплив на процеси формування, розподілу та використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки, Пугач А. (2016)
Якушев Д. - Сучасні тенденції державної екологічної політики в Україні в контексті концепції сталого розвитку (2016)
Кустова Т. - Сутність та ознаки корупційних злочинів в публічній службі в Україні (2016)
Линдюк О. - Модернізація державної служби України: наукові підходи (2016)
Привалова Н. - Механізми управління персоналом у системі державної служби: аспекти реалізації кадрового моніторингу (2016)
Борисенко Ю. - Підхід до місцевого розвитку, орієнтованого на громаду: сутність, завдання, особливості поширення в Україні (2016)
Ворона П. - Удосконалення системи місцевих виборів за відкритими партійними списками: досвід Полтавщини, Мочков О. (2016)
Тарасенко Т. - Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: управлінський аспект (2016)
Відомості про авторів (2016)
Покажчик наукових статей, опублікованих у 2016 р. (2016)
Verbetskа T. - Value preferences in sociology: essence, typology, functions, Tulenkоv N. (2017)
Пержун В. - Історична соціологія: становлення і розвиток у контексті соціокультурного буття (2017)
Шульга М. - Ризики втрати освітньої і культурної компетентності населення (2017)
Докаш В. - Релігійний простір українського соціуму в його соціологічних вимірах (2017)
Пірен М. - Український соціум потребує змін щодо соціального захисту людини та її самореалізації (2017)
Занфірова Т. - Зайнятість та безробіття молоді у соціально-нормативному вимірі, Зоська Я. (2017)
Слющинський Б. - Вплив етнокультурних і етноконфесійних чинників на ціннісні орієнтації та настанови соціальних спільнот українського Приазов’я (2017)
Lobanova A. - Social responsibility of politicians in the economic sphere: ukrainian context, Slavina E. (2017)
Яремчук С. - Соціальні практики як чинники функціонування соціальних інститутів (2017)
Камбур А. - Вплив ситуаційних особливостей культурно-історичного розвитку країни на процес ресоціалізації (2017)
Chikarkova M. - Formation of a new civic awareness of ukrainians in the discourse of maidan: sociological viewpoint (2017)
Baranova S. - The content analysis of visual sources as a method of the sport related social movements’ research (2017)
Боровський О. - Емпірична фіксація політичної мімікрії під час виборчої кампанії, Бондаренко М. (2017)
Довідка про авторів (2017)
Калюжная Л. Д. - Классификации, нозология и терминология в современной дерматологии (2016)
Лопандина А. А. - Псориаз и психоэмоциональные расстройства (2016)
Сокол О. А. - Аналіз взаємозв’язку поліморфізму першого екзона гена манан-зв’язуючого протеїна і показників фагоцитозу у хворих на урогенітальну патологію, Белозоров А. П., Милютина Е. И., Частий Т. В., Унучко С. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Порушення системи гемостазу й функціонування ендотелію судин у пацієнтів на приховані форми сифілісу, Никитенко И. Н., Семко Г. А., Кутовая В. В., Зюбан И. В. (2016)
Джораева С. К. - Мониторинг серологических маркеров уреаплазменной инфекции среди пациентов венерологической клиники, Щеголева Е. В., Гончаренко В. В., Осинская Т. В., Унучко С. В., Усик И. В., Бабута А. Р. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Акне: динамика изменений микробиоценоза в процессе саногенеза у пациентов, получающих системные ретиноиды, Джораева С. К., Бронова И. М. (2016)
Герасименко Ю. О. - Дослідження білків р16,р19, р21, р53 у шкірі хворих на псоріаз в динаміці комплексного лікування з використанням імуномодулюючого препарату (2016)
Кізіна І. Є. - Вплив клініко-демографічних факторів та коморбідності на якість життя хворих на оніхомікоз (2016)
Мавров Г. І. - Реабілітація хворих з хронічними запальними процесами в сечостатеих органах, Нагорний О.Є., Миронюк В.І. (2016)
Иванова Н. Н. - Липосомальная антигриппозная вакцина (экспериментальное исследование), Волянский А. Ю. (2016)
Правила для авторов (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 2 "Про узагальнення судової практики вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 3 "Про узагальнення практики розгляду кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя і здоров’я особи" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 6 "Про правові позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 7 "Про роботу пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011–2016 роках" (2016)
Постанова від 03 червня 2016 року № 8 "Про обрання секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2016)
Правові позиції судової палати у кримінальних справах ВССУ за 2015 рік (2016)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Ткачук О. С. - Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Громадський контроль як фактор розвитку судової системи (2016)
Комарницька О. Б. - Окремі питання здійснення обшуку житла стороною обвинувачення (2016)
Вереша Р. В. - Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації (2016)
Камінська І. В. - Ґенеза інституту незалежності суду на теренах України (2016)
Куліцька С. В. - Щодо обсягу відшкодування (компенсації) шкоди, завданої органами судової влади (2016)
Андрощук І. П. - Позаурочна предметно-перетворювальна діяльність як складова професійної підготовки майбутніх вчителів технологій (2015)
Белан Т. Г. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки студентів-магістрантів, Носовець Н. М. (2015)
Бобровська І. С. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Гриценко Л. О. (2015)
Бойчук В. М. - Розвиток у майбутніх вчителів технологій пізнавального інтересу до художньо-графічних дисциплін на основі інтердисциплінарних підходів (2015)
Бокшиц О. М. - Історичні аспекти виникнення та тенденції розвитку пожежного захисту населення (початок ХVІІІ – кінець ХІХ столітття) (2015)
Бондаренко В. І. - Критерії, показники та рівні сформованості професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Бурдун В. В. - Напрямки реформування змісту трудового навчання в загальноосвітніх школах України (2015)
Василенко О. В. - Особливості стратегічного управління інноваційною діяльності при підготовці фацівців ресторанної справи (2015)
Вдовенко І. С. - Формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді в процесі технологічної освіти (2015)
Вдовенко О. І. - Креативність як складова підготовки конкурентноспроможного робітника харчової промисловості (2015)
Вересоцька Н. І. - Особливості вивчення курсу "Основи дизайнку на уроках технологій" майбутніми учителями технологй (2015)
Вовк Н. В. - Зміст спецкурсу "Основи споживчих знань" у системі підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів (2015)
Войтович О. П. - Роль та місце навчальних дисциплін техніко-технологічного циклу у системі підготовки майбутніх екологів (2015)
Галаган І. М. - Електронний навчально-методичний комплекс як ефективний засіб формування сучасного середовища при вивченні фахових дисциплін (2015)
Дзус С. Б. - Теоретичні аспекти застосування комп’ютерного імітаційного моделювання в інформатичній підготовці вчителя технологій (2015)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Структурна складова академічної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2015)
Дольме М. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в умовах дистаційного начання (2015)
Єжова О. В. - Вдосконалення графічної підготовки майбутніх фахівців швейної галузі засобами САПР "Грація" (2015)
Кардаш Н. В. - Музейно-освітній ресурс у змісті професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Козяр М. М. - Сучасні освітні тенденції і проблеми викладання нарисної геометрії у вщих навчальних закладах, Сасюк З. К. (2015)
Кочубей А. В. - Формування риторичних компетенцій компетенцій майбутніх інженерів як мотивація до кар’єрного зростання (2015)
Кузьменко В. В. - Внесок Д. О. Тхоржевського у розвиток трудової підготовки молоді України, Слюсаренко Н. В. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання як складова формування трудових ресурсів (1950-1957 рр.) (2015)
Курач М. С. - Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів технологій в педагогічній теорії і практиці як педагогічна проблема (2015)
Курок В. П. - Теоретичні засади відбору змісту навчання майбутніх учителів технологій (2015)
Любарець В. В. - Технологія створення робочих зошитів для практичних робіт у ПТНЗ (2015)
Малихін А. О. - Використання положень морфології у визначенні змісту методичної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Матяшова Д. В. - Становлення та розвиток природничо-наукової діяльності як складової професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Мачача Т. С. - Концептуальні ідеї проектування змісту профільної технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи (2015)
Медведенко І. С. - Аналіз змісту та методики навчання технологічного практикуму в процесі підготовки учителів технологій (2015)
Олефіренко Т. О. - Формування графічної компетентності майбутніх учителів технологій: Визначення структурних компонентів, Шевченко В. В. (2015)
Райковська Г. О. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерно-технічних фахівців засобами геометричного моделювання (2015)
Ребенок В. М. - Впровадження комп’ютерних технологій навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2015)
Савченко К. Ю. - Використання педагогічних ситуацій як засобу формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів (2015)
Савченко Л. О. - Проблеми підготовки майбутніх учителів технологій і креслення до педагогічної діагностики якості освіти (2015)
Слюсаренко М. А. - Форми і методи реалізації задачного підходу в навчальному процесі педагогічного університету, Чумак М. Є. (2015)
Стешенко В. В. - Формування технологічної культури учнів загальноосвітніх шкіл у процесі трудового навчання в наукових поглядах В. К. Сидоренка (2015)
Титаренко В. М. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання: політехчний аспект (2015)
Ткач Д. І. - Науково-методичні основи графічної побудови і взаємного перетворення оборотних зображень в процесі підготовки майбутніх архітекторів (2015)
Торубара О. М. - Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Трегуб О. Д. - Організація та методика проблемного навчання майбутніх учителів технологій (2015)
Уруський А. В. - Сучасний стан та проблеми реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем (2015)
Цибулько Г. Я. - Індивідуальні методи навчання при викладанні предмета технології (2015)
Цись О. О. - Аналіз сучасних підходів до формування професійної мобільності майбутніх фахівців (2015)
Шабага С. Б. - Реалізація змісту фахової підготовки майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел, Олексюк М. (2015)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2016 року (2016)
Кравченко С. І. - Особливості визначення об’єкта злочину, склади якого передбачені статтею 372 Кримінального кодексу України (2016)
Капустинський В. А. - Теоретичні основи судового правозастосування, Волкова І. В. (2016)
Бабанли Р. Ш. - Cучасний стан співвідношення реального та умовного покарань в Україні (за даними судової статистики) (2016)
Булкат М. С. - Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття (2016)
Андрусяк Г. М. - Сучасні тенденції судової практики у справах про необхідну оборону при посяганні на статеву свободу особи (2016)
Ситайло О. І. - Окремі питання визначення поняття "застава" у кримінальному провадженні (2016)
Шпенова П. Ю. - Завдання та функції апарату суду, їх значення в організаційному забезпеченні судової діяльності (2016)
Гошовська Ю. В. - Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Толуб’як В. - Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України (2014)
Лубкей Н. - Концептуальні засади управління державним боргом (2014)
Серебрянський Д. - Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів (2014)
Болгар Т. - Сучасний стан проблемних активів у бінківській системі України (2014)
Заворотній Р. - Вплив фінансового стану нафтопереробних підприємств України на їх ринкову вартість (2014)
Петленко Ю. - Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур (2014)
Квасниця О. - Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні (2014)
Лебідь О. - Проблеми фінансового забезпечення інновацій (2014)
Гупаловська М. - Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2014)
Русін В. - Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (2014)
Ткач К. - Теоретичні аспекти міжбюджетних трансфертів як інструменту конвергенції економічного та соціального розвитку держави (2014)
Огінська А. - Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист (2014)
Бачо Р. - Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС (2014)
Хвалінський С. - Фінансове забезпечення наукової діяльності в Україні в контексті євроінтеграції, Осипчук М. (2014)
Синютка Н. - Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду (2014)
Грушева А. - Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід, Холявко К. (2014)
Віленчук О. - Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір (2014)
Наконечна Ю. - Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Ільницька Л. - Бібліографічна шашкевичіана (огляд бібліографічних джерел XIX — початку XXI ст.) (2013)
Рибчинська Н. - Розвиток бібліографознавства в Україні (2013)
Головата Л. - Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939–1945: джерелознавчий аспект (2013)
Дубова Т. - Перекладна белетристика в Галичині 1920-х рр.: від переробок до фахових перекладів (2013)
Морозова І. - Українська еміграційна книга у Відні періоду Першої світової війни та визвольних змагань (2013)
Шуварик М. - Рідкісні еміграційні видання українських студентів у Центральній і Східній Європі (1920–1930-ті роки) (2013)
Кужель Л. - Реклама у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр.: типи і стереотипи, Жеваженко І. (2013)
Мовна М. - Путівники Львовом, видані у міжвоєнний період (1919–1939): історіографічний аспект (2013)
Горда-Цибко О. - Періодичні видання 1885–1889 рр. як джерело дослідження археологічно-бібліографічної виставки Ставропігійського інституту у Львові (1888–1889) (2013)
Кульчицька Т. - Оцінка українських видань на сторінках польських журналів "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932–1938), "Sprawy narodowo?ciowe" (1927–1939), "Wschód" (1930–1939) (2013)
Падюка Н. - Картографічна спадщина Ніколя Сансона (1600–1667) та його спадкоємців у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Когут С. - "Між ідеєю і формою": рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Хміль О. - Видавничі зв’язки Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями (1900–1939) (2013)
Рижко О. - Аксіологічні домінанти в публіцистиці Івана Дзюби (2013)
Ільницька Л. - Видавничі проекти Михайла Гуменюка: реалізовані та задумані (на архівних матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Дзендзелюк Л. - Документи на пергаменті: способи дослідження, реставрації, збереження, Льода Л. (2013)
Харчук Х. - Польські військові поховання у Львові (XIX–XX ст.) (2013)
Дзюбан Р. - Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у період перебудови (1986–1989), його реорганізація та розформування (1990–1995) (2013)
Сус І. - Науково-довідкова бібліотека відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія формування і характеристика фонду (2013)
Кольбух М. - Збірка кириличних рукописних книг бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історія формування та сучасний стан (2013)
Ковпак В. - Ігнаци Дрекслер та його архів у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Домбровська Є. - Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств (2013)
Пакун М. - "Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини" (1910–1923) як складова частина особистого архіву Мирона Кордуби відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Литвин Т. - З листування Юра Меженка та Івана Крип’якевича (2013)
Купчинська Л. - Феліціян Лобеський і вивчення мистецьких пам’яток (2013)
Фільварків Д. - Українська дерев’яна сакральна архітектура в графічних фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Пасічник В. - Головні тенденції розвитку української та зарубіжної етномузикології другої половини XX ст. (2013)
Горак Я. - Збірка рукописних документів до історії композиторської спадщини Дениса Січинського (2013)
Косаняк Н. - Невідомі рукописи музичних творів Михайла Вербицького (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Романюк С. - Афіші театру товариства "Руська Бесіда" у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Стець С. - Каталог виставки "П. П. Рубенс — А. ван Дейк: відоме й невідоме" (2013)
Красник У. - Колекція фотографій Бібліотеки і Музею Народного Дому у Львові (на матеріалах фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Ільницька А. - Світлини українських хорових колективів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з матеріалів фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Ільницька Л. - Концепція національної бібліографії у працях Ярослава Дашкевича (2012)
Головата Л. - Об’єднана Краківсько-львівська спілка: евакуація, згортання діяльності, нова еміграція і ліквідація, 1944–1948 (у світлі нових архівних матеріалів) (2012)
Пономаренко М. - Видавнича діяльність Львівської бібліотеки Академії наук УРСР (1956–1959): події, тематика, персоналії (2012)
Стефанишин Т. - Видання Львівської наукової бібліотеки 1960–1980-х рр. мистецтвознавчої тематики: історія, репертуар, типологія (2012)
Ільницька Л. - Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр.: тематико-типологічний аналіз (2012)
Литвин М. - Бібліографічні покажчики про видавничу діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 1940–2009 рр.: порівняльний аналіз, Морозова І. (2012)
Нестеренко А. - Публікації з питань книгознавства в "Записках Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника" (1993–2011) (2012)
Косаняк Н. - Музичні вистави Яна Непомука Камінського в критичній оцінці "Gazety Lwowskiej" та"Pamiętnika Lwowskiego" (перша третина ХІХ ст.) (2012)
Юркевич О. - Видавнича діяльність Юрія Тищенка празького періоду (1923–1945) (2012)
Янакієва Т. - Академік Петир Динеков як книголюб і книгознавець, Григораш Н. (2012)
Michułka D. - Formowanie kanonow literatury dla dzieci w Polsce w perspektywie historycznej (2012)
Ільницька М. - Специфіка галицьких читанок початку 1920-х років (2012)
Миськів Н. - Мистецтвознавчі публікації українських художників-емігрантів на сторінках часопису "Арка" (1947–1948) (2012)
Дзендзелюк Л. - Глобуси як унікальні наукові і мистецькі пам’ятки (2012)
Листвак Г. - "Книга художника": проблеми видавничої типології (2012)
Красник У. - Транслітерація прізвищ українських авторів у багатомовних каталогах бібліотеки (2012)
Тур О. - Теоретико-методологічне обґрунтування засад уніфікації та стандартизації документів і логіко-поняттєвого апарату Єдиної державної системи діловодства (2012)
Кольбух М. - Феофіл Дунаєвський — переписувач і оздоблювач кириличних книг (2012)
Купчинська Л. - Кодекс Бальтазара Бегема у творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст. (2012)
Костюк С. - Ансамбль Львівського успенського ставропігійського братства у графіці ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах відділу наукових досліджень творів образотворчого мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2012)
Горак Я. - Рукописи Володимира Садовського в архіві Йосифа Кишакевича (2012)
Когут С. - Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду (2012)
Козак Л. - Василь Щурат і Український таємний університет (2012)
Сідун О. - Автографи на книгах з приватної бібліотеки Іларіона Свєнціцького, Труш В. (2012)
Рудюк О. - Листи редакції літературно-мистецького журналу "Ми" до Богдана Ігоря Антонича (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2012)
Дядюк М. - Бібліотека Дідушицьких: історія, шляхи формування фондів (2012)
Дзюбан Р. - Розпорошені скарби: доля збірок Музею ім. Любомирських у складі Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (1939–1941) (2012)
Кривенко М. - Слідами бібліотеки Карла Крумбахера у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Файда О. (2012)
Кусий Л. - Відділ єврейської літератури (1940–1949) Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (2012)
Литвин Т. - Бібліотека Івана Крип’якевича: тематична та історико-книгознавча характеристика (2012)
Ільницька А. - Фотографії українських вчених-природознавців і математиків кінця ХІХ — середини ХХ ст. як документальне джерело (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Ільницький Я. (2012)
Пасічник В. - Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект (2012)
Мовна М. - Ірина Вільде: штрихи до біобібліографічного портрета (2012)
Нестайко М. - Листи Петра Обаля до Христини Саноцької: тематика й проблематика (за архівними матеріалами Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2012)
Харчук Х. - Перші заміські цвинтарі у Львові: виникнення, розвиток і занепад (друга половина ХVII — початок XX ст.) (2012)
Ільницька Л. - Наукова конференція "Західноукраїнська та українська еміграційна книга 1914–1939 рр.: бібліографічні розшуки та інтерпретації" (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, 29 березня 2012 р.) (2012)
Дзендзелюк Л. - Дослідження культурної спадщини за допомогою фізико-хімічних методів: обмін досвідом на міжнародній науковій сесії, Льода Л. (2012)
Бірюк С. О. - Концептуальні засади розвитку фінансових послуг на первинному ринку нерухомості України (2017)
Саенко В. Г. - Кумулятивная эффективность спортивного бизнеса и ее наполнение — экспериментальная основа инновации (2017)
Горіна Г. О. - Концепція формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації (2017)
Гайдуцький І. П. - Низьковуглецевий розвиток: глобальні інструменти мотивації (2017)
Тимощук О. М. - Застосування митної логістики на водному транспорті, Мельник О. В., Мірошник О. В. (2017)
Гамова О. В. - Внутрішній контроль заробітної плати на підприємстві, Козачок І. А., Федоренко Т. В. (2017)
Коваленко М. О. - Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів (2017)
Мартинюк О. В. - Економічне обгрунтування напрямів підвищення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства на прикладі тов "альфа-синтез", Гречко А. В. (2017)
Литвин І. С. - Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками, Іващенко А. І. (2017)
Савченко К. М. - Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні (2017)
Швайдак В. М. - Регуляторні засади активізації інвестиційної діяльності (2017)
Бесараб С. О. - Проблеми забезпечення інвестиційної діяльності металургійних підприємств України (2017)
Жайворонок Л. В. - Аналіз фінансово-економічного стану провідних хлібобулочних підприємств України (2017)
Лутай Л. А. - Управлінська перебудова державної служби зайнятості України, Міщенко К. С., Тюлєнєв С. А. (2017)
Кучин С. П. - Кінематографічна сфера як об'єкт державної культурної політики України (2017)
Левченко Н. М. - Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків, Самарська Т. С. (2017)
Ганяк В. Й. - Взаємовідносини науки і релігії у протидії викликам та загрозам національним інтересам в релігійній сфері України (2017)
Рогуля А. О. - Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад (2017)
Строяновський В. В. - Роль неурядових дослідницьких організацій з виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз у системі забезпечення національної безпеки України (2017)
Юр'єва О. І. - Напрями вдосконалення організаційної складової механізму державного управління податковим боргом в Україні (2017)
Клеп Є. В. - Аналіз розвитку економічної, екологічної та соціальної інфраструктури старопромислових міст України (2017)
Гладченко А. Ю. - Досвід державного управління в класичних моделях регулювання економічної рівноваги (2017)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Шемшученко Ю. С. - Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект (2016)
Романюк Я. М. - Імперативні норми цивільного права як правовий засіб закріплення публічних інтересів (2016)
Глущенко С. В. - Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) (2016)
Севрюкова І. Ф. - Інститут володіння у цивільному праві України і деяких країн ЄС: проблеми теорії та практики (2016)
Комарницька О. Б. - Завдання та повноваження прокурора під час проведення спеціального слідчого експерименту (2016)
Артюхова В. В. - Хуліганство: характеристика за кримінально-правовими та кримінологічними критеріями (2016)
Радзівілл А. В. - Щодо реформування системи протидії катуванням в Україні в контексті європейського досвіду (2016)
Косткіна Ю. О. - Склад Вищої ради правосуддя: проблемні питання нормативної регламентації (2016)
Винокуров О. В. - Оскарження умов тримання під вартою: проблема правової невизначеності (2016)
Олійник С. М. - Основні загальновизнані принципи міжнародного права як базис реадмісії осіб (2017)
Баранівський В. Ф. - Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання (2017)
Матвєєв С. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб’єкта злочину у кримінальному праві (2017)
Матвійчук В. К. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України (2017)
Орлов Ю. В. - Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів (2017)
Осічнюк Ю. В. - Об’єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (2017)
Чугаєнко Ю. О. - Компаративістичне дослідження складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2017)
Шніпко О. С. - Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) (2017)
Шеремет О. С. - Формування соціальних цінностей як завдання органів місцевого самоврядування у протидії злочинності (2017)
Onyshchenko V. - Functional directions and strategic priorities of the structural policy of Ukraine, Romanova T. (2016)
Dubіschev V. - World experience of land relations, Shary G. (2016)
Варналій З. С. - Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України (2016)
Bolgar T. M. - Credit management in Ukrainian agra-industrial complex in modern management conditions, Kostyrya Y. S. (2016)
Гаращук О. В. - Формування нової парадигми патріотичного виховання молоді – складової національної безпеки (соціально-економічні аспекти), Куценко В. І. (2016)
Kornyliuk А. - Investments projects evaluation by using fuzzy set theory (2016)
Коломицева О. В. - Маркетинговий вплив у системі державного регулювання продовольчої сфери регіону, Шевченко Н. В. (2016)
Chychkalo-Kondratska I. - Methodical approaches to evaluation of the role of organic agriculture in the european union member states economies, Fedina O. (2016)
Амеліна І. В. - Переваги впровадження бенчмаркінгу в зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств України (2016)
Коренюк П. І. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості, Карімов Г. І., Звонарьова К. А. (2016)
Комеліна О. В. - Інституціональні основи енергосервісного контракту: оцінка та напрями вдосконалення, Самойленко І. О. (2016)
Chernysh V. - Social and economical challenges of tourism development in Ukraine (2016)
Козловський А. Т. - Організаційне забезпечення реалізації механізму контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві (2016)
Koba E. V. - Classification of enterprise expenditures for the purposes of management accounting and analysis, Mironova Yu. Yu., Yakubova O. P. (2016)
Сиротюк В. Д. - Формування екологічної компетентності школярів як методична проблема (2014)
Асланлы М. И. - Мыслитель М. Ф. Ахундов о здоровье человека (2014)
Величко С. П. - Методика обґрунтування однозначності розв’яків рівнянь магнітного поля в курсі електродинаміки, Мороз І. О., Песоцька І. О. (2014)
Войтків Г. В. - Психолого-педагогічна характеристика учнів із початковим рівнем навчальних досягнень, Баштовий В. І. (2014)
Галатюк Ю. М. - Розвиток методологічної культури у навчанні фізики засобами інформаційних технологій, Галатюк М. Ю., Галатюк Т. Ю. (2014)
Гладун Т. С. - Модель формування продуктивного мислення майбутніх екологів у процесі вивчення дисциплін екологічного напряму, Зорька О. В. (2014)
Головко М. В. - Засоби інформаційно-комунікаційних технологій як механізм управління якістю фізичної освіти (2014)
Давиденко А. А. - Підвищення якості фізичного експерименту при використанні цифрової фотокамери (2014)
Давиденко П. А. - Підготовка вчителів фізики до постановки винахідницьких задач (2014)
Джаббаров Р. В. - Культурное регулирование личносного поведения, Мустафаев М. Г., Гурбанова Н. Ш. (2014)
Желонкіна Т. П. - Постановка і розв’язування експериментальних задач у курсі фізики середньої школи, Лукашевич С. А., Шершнєв Є. Б. (2014)
Заболотний В. Ф. - Експериментальне вивчення законів ідеального газу засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Моклюк М. О., Мисліцька Н. А. (2014)
Заяць О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку на уроках математики (2014)
Кобель Г. П. - Експериментальне вивчення тертя, Гоцик І. А. (2014)
Костиніч О. С. - Психолого-педагогічні засади розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання фізики (2014)
Кравченко-Дзонда О. Е. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Купо А. Н. - Використання комп’ютерних математичних програм у лабораторіях фізичного практикуму, Грищенко В. В. (2014)
Куриленко Н. В. - Організація дослідницької діяльності учнів під час вивчення електромагнітних хвиль (2014)
Левшенюк В. Я. - Сучасні тенденції шкільного навчального фізичного експерименту, Мишак Ю. М. (2014)
Мартинюк О. С. - Навчальний фізичний експеримент: його роль, основні вимоги до нього та оцінка ефективності у формуванні творчої активності учнів і студентів (2014)
Мезенцева О. І. - Аналіз структурних компонентів середовища вальдорфської школи (2014)
Мєняйлов С. М. - Використання фотографії у навчальному фізичному експерименті, Сліпухіна І. А., Осауленко Л. Б. (2014)
Мирошніченко Ю. Б. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у позакласній роботі з астрономії (2014)
Мініч Л. В. - Якісні задачі як важливий фактор розвитку мислення учнів (2014)
Мірошниченко І. Г. - Вимірювач ємності на мікроконтролері для навчального фізичного експерименту (2014)
Муляр В. П. - Комп’ютерне моделювання у формуванні інформаційної компетентності вчителя фізики (2014)
Налепа Н. В. - Використання Дальтон-технології під час проведення фізичних експериментів на уроках та в позаурочний час, Головіна Н. А. (2014)
Оселедчик Ю. С. - Раціональна модель наукового інженерного мислення, Філіпенко І. І., Луценко В. Ю. (2014)
Остапчук М. В. - Таємниці родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського, Пашковець М. Д., Остапчук О. М. (2014)
Панченко Т. В. - Формування предметної компетентності з астрономії в учнів старшої школи, Бойко Г. М. (2014)
Пахачук С. С. - Упровадження засобів робототехніки в навчальний процес та науково-дослідницьку роботу з фізики (на прикладі LEGO Mindstorms NXT), Мартинюк О. С. (2014)
Салань Н. В. - Педагогічний інструментарій підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи (2014)
Салогуб С. А. - Особливості формування інформаційної культури молодших школіряв (2014)
Сауров Ю. А. - Питання методології вивчення фізичних вимірювань (2014)
Сичікова Я. О. - Формування поняття "клас чистоти матеріалів" у студентів-фізиків педагогічного ВНЗ (2014)
Сиротюк Т. А. - Історичні аспекти становлення українського класичного романсу (2014)
Сільвейстр А. М. - Використання інформаційних технологій під час проведення навчального фізичного експерименту, Моклюк М. О. (2014)
Татарин А. У. - Використання ІКТ у системі навчального фізичного експеременту (2014)
Тимошенко А. А. - Класифікація наукових шкіл (2014)
Тищук В. І. - Вивчення властивостей електростатичного поля з використанням інформаційно-комунікаійних технологій, Семещук І. Л., Мислінчук В. О. (2014)
Ткаченко І. А. - Взаємозв’язок фізичних і астрономічних знань у відображенні розвитку природничо-наукової картини світу (2014)
Торбін Н. В. - Патріотичне виховання учнів на уроках фізики в умовах морального конфлікту у суспільстві (2014)
Точиліна Т. М. - Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності лекцій при вивченні фізики у технічному університеті (2014)
Федчишин О. М. - Психолого-педагогічні основи навчального фізичного експеременту в класах філологічного профілю (2014)
Хейфець І. М. - Вчений, педагог, зірка на небосхилі - Н. Д. Каліненков (2014)
Чернецький І. С. - Сучасні засоби навчально-дослідницької діяльності учнів в контексті функціонування лабораторного комплексу НЦ МАНУ (2014)
Чумак М. Є. - Методичні поради щодо розв’язування задач з електростатики, Філоненко М. М. (2014)
Шевченко О. А. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій, як одна із задач сучасного освітньо-інформаційного навчального процесу (2014)
Яковцев І. М. - Психолого-педагогічні вимоги до навчального фізичного експерименту, Желонкіна Т. П., Лукашевич С. А. (2014)
Маценко М. І. - Історія створення факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України (2016)
Голубєв М. І. - Зоотехнічні показники молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел Мангану, Голубєва Т. А., Махно К. І. (2016)
Дяченко Л. С. - Перетравність корму, баланс азоту та продуктивність курчат-бройлерів за випоювання різних доз підкислювача, Сиваченко Є. В. (2016)
Токарчук Т. С. - Вміст Феруму та Купруму в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів, Данчук В. В. (2016)
Федорук Н. М. - Морфологічні та біохімічні показники крові самок страусів у період яйцекладки за різних рівнів лізину у комбікормах (2016)
Волощук В. М. - Гістоструктура щитовидної залози свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2016)
Гузеев Ю. В. - Динамика компонентов молока овец и коз украинской селекции в течение лактации, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2016)
Koropets L. A. - Variability in growth performance and sperm production rate of Ukrainian beef breed servicing bulls (2016)
Коропець Л. А. - Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від лінійної належності, Бойко О. В., Кутова В. В. (2016)
Костенко С. О. - Вплив поліморфізму гену беталактоглобуліну (β-lactoglobulin) на молочну продуктивність кіз, Чепіга А. М. (2016)
Пилипчук О.С. - Вплив біологічно активного препарату на гормональний фон свиноматок, Шеремета В. І. (2016)
Слюсаренко Ю. Л. - Гематологічні показники крові коней української верхової породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2016)
Адамчук Л. О. - Морфологічні особливості бджолиного обніжжя з Salix L., Акульонок О. І. (2016)
Баньковська І. Б. - Модель оптимізації виробництва якісної свинини в сучасних умовах товарного свинарства, Волощук В. М., Подобєд Л. І., Смислов С. Ю. (2016)
Богданова Н. В. - Вміст домішок та ступінь забруднення штапелю ярок залежно від рангу селекційної диференціації овець (2016)
Bogdanova N. V. - Principals of age variability of efficiency of stud rams of Taurian type of Ascanian fine-wool breed (2016)
Бородіна О.В. - Вплив молочної продуктивності корів на тривалість доїння на доїльній установці "Паралель", Носевич Д.К. (2016)
Вечеря Ю. О. - Однорідність добових курчат м’ясного кросу за сортування інкубаційних яєць за масою (2016)
Novytska A. - Acer L. bee pollen morphological features, Adamchuk L., Nikolaieva N. (2016)
Носевич Д. К. - Зв’язок між морфологічними ознаками вимені і продуктивністю корів (2016)
Носевич Д. К. - Інтенсивність доїння корів на доїльному майданчику, Роговик В. В. (2016)
Ткачук О. Д. - Вплив умов утримання на продуктивність свиноматок, Повод М. Г., Повозніков М. Г., Грищенко С. М. (2016)
Повод М. Г. - Швидкість росту відгодівельного молодняку свиней в різні пори року, Повозніков М. Г., Засуха Ю. В., Грищенко С. М. (2016)
Поплавська О. С. - Дослідження анестезуючого впливу препарату "Гвоздична олія" на стерлядь (Acipenser ruthenus L.), Коваленко В. О., Шумова В. М. (2016)
Токар Ю. І. - М’ясна продуктивність бугайців за різної швидкості росту (2016)
Угнівенко А. М. - Розподіл кісток у анатомічних частинах півтуш бугайців, що мають різну вираженість м'ясних форм (2016)
Угнівенко А. М. - Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від живої маси перед забоєм, Крук О. П. (2016)
Чумаченко І.П. - Аналіз використання доїльного майданчика з установкою "Ялинка", Носевич Д. К. (2016)
Вихідні дані (2016)
Adjabi Ya. - Die verschiedenen Wahrnehmungen der deutschen Wörter aus der Sicht der arabischen Sprachpersönlichkeit (2014)
Басюк Л. - Реалізація стратегій і тактик спікера (на матеріалі парламентських дебатів Великої Британії) (2014)
Бегаль О. - Діалоговий потенціал комунікативної моделі "стимул-реакція" (2014)
Вербицька А. - Психологічне підґрунтя мовної передачі емоції дистресу (2014)
Гнатко Л. - Авторська ремарка як різновид паратексту в п’єсах "Орфей спускається у пекло" Теннессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера (2014)
Гнатюк Л. - Різні форми імпліцитного у міжперсональному спілкуванні на матеріалі одно- і різноструктурних мов (української, польської, англійської) (2014)
Гуменна І. - Тропеїзація неологізмів американського варіанту англійської мови (2014)
Морозова І. - Регулятивная роль речевых сигналов в коммуникативном процессе (2014)
Мудрик Л. - Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації поздоровлення (2014)
Мусійчук Т. - Висловлення обурення як реакція на несправедливість (2014)
Передон Н. - Особливості використання стратегій і тактик об’єктом примирення у процесі мовленнєвої взаємодії (2014)
Пожарицька О. - Современный американский политический миф как зеркало национальных идеалов (2014)
Соловцова О. - Іллокутивні предикати в семантичній класифікації предикатів (2014)
Сорокіна Л. - Етапи розвитку динамічної моделі діалогічної маніпулятивної ситуації (2014)
Бєляков О. - Проблеми рецепції роману Дж. Джойса "Finnegans Wake" (з досвіду викладання британської літератури) (2014)
Біскуб І. - Дискурс програмного забезпечення як комунікативний артефакт (2014)
Данилюк С. - Створення текстів електронної пошти: графічний аспект (2014)
Дунаєвська О. - Польова організація номінативного простору "Хрещення дитини": функціонально-семантичний аспект (2014)
Єфименко Т. - Тематичні компоненти у готичних романах (2014)
Космацька Н. - Особливості представлення інформації на паперових носіях (2014)
Крисанова Т. - Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" (2014)
Марченко В. - Мовленнєво-музичний твір як елемент пісенного дискурсу (2014)
Марченко Т. - Україна очима француза: нове прочитання епістолярного роману Оноре де Бальзака та Евеліни Ганської, Гунчик І. (2014)
Одарчук Н. - Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі, Мірончук Т. (2014)
Савчук Р. - Наративний прийом калейдоскопа як текстотвірна стратегія постмодерністської нелінеарної оповіді, центрованої на персонажеві (на матеріалі французького художнього дискурсу XXI ст.) (2014)
Слабецька А. - Особливості політичного дискурсу крізь призму політичних актів (на прикладі політичних актів уряду США) (2014)
Судус Ю. - Стратегії й тактики англомовного дипломатичного дискурсу (на матеріалі промов держсекретаря США Дж. Керрі) (2014)
Ходос І. - Граматико-стилістичні особливості ідіодискурсу С. Фіцджеральда (2014)
Худолій А. - Лінгвістичні особливості політичних текстів (2014)
Шаповалова І. - Лінгвопрагматичні засоби актуалізації проблеми фемінізму у романі Маргарет Дреббл "Жорна" (2014)
Шеремета Н. - Самовираження, самоствердження та самореалізація особистості (2014)
Ніфака Т. - Прагматичний напрям у методиці викладання іноземних мов, Бовда О. (2014)
Петровська Н. - Використання джазових римівок (Jazz Chants) при навчанні англійської мови (2014)
Янісів М. - Психолого-педагогічні засади формування дискусійної компетенції у cтудентів-філологів на старшому ступені навчання (2014)
Воробйова М. - Семантичні, етимологічні та структурні характеристики алюзивних неологізмів сфери культури у сучасній англійській мові (2014)
Гончарук С. - Особливості лексичної сполучуваності просторових прислівників-антонімів з дієсловами, Єфремова Н. (2014)
Гордій О. - Німецькі фразеологічні експресиви й комунікативи в асинхронній Інтернет-комунікації (2014)
Гузерчук О. - Інструментальний аналіз тональних характеристик комплексних висловлень підбадьорювання (2014)
Калиновська І. - Моделювання стійкості структури іменникових фраз сучасної англійської мови, Процик М. (2014)
Комар Л. - Системна вмотивованість фонемної структури лексичних запозичень у британській та американській вимовних нормах (2014)
Кузьменко Т. - Реалізація наголошених голосних фонем у підготовленому німецькому мовленні (2014)
Семенчук А. - Фреймова структура концепту Тероризм (2014)
Сидельникова Л. - Відображення принципу гармонії протилежностей у літерних знаках французького письма (2014)
Хайчевська Т. - Експресивне використання дефіса в художньому тексті (на матеріалі французької літератури ХХ століття) (2014)
Кушнір Л. - Зіставний аналіз мовно-змістових деформацій в українському та російському перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна "The Lord of the Rings" за авторством А. Немирової (2014)
Мозговий В. - Зумовленість перекладу власних назв правовою значущістю об’єктів номінації (2014)
Павлюк А. - Творчий спадок Т. Г. Шевченка в перекладах іноземними мовами, Рогач О. (2014)
Панасенко К. - Аналіз адекватності відтворення символіки вірша Емілі Дікінсон "The Soul selects her own Society" у перекладі (на матеріалі українського перекладу В. Кикотя та російського перекладу Б. Львова) (2014)
Ткачівська М. - Вербальне опоганення чоловіка (негативна характеристика чоловіка в німецькомовних перекладах) (2014)
Lishnianskyi V. - English Vernacular and Peculiarities of its Translation into Ukrainian, Yanisiv M. (2014)
Пиріг Р. Я. - Відзначення шістдесятиліття Михайла Грушевського: політичний контекст (2016)
Москаленко О. Ю. - М. С. Грушевський як історик ранньопервісної доби України (2016)
Хоменко В. О. - До питання про членство Михайла Грушевського в українській партії соціалістів-революціонерів (2016)
Самойленко Г. В. - М. Грушевський і М. Заньковецька (особистісні та творчі взаємини) (2016)
Самойленко О. Г. - Однокурсник Михайла Грушевського Володимир Піскорський (2016)
Тимченко Р. В. - Причини поразки Центральної Ради та передумови приходу гетьмана П. Скоропадського до влади в українській історіографії (2016)
Оніщенко О. В. - Жінки в Українській Центральній Раді (2016)
Ковальчук Н. Д. - "Заклик" та "відгук" у контексті кордонного характеру української цивілізації (2016)
Соколова Л. С. - У пошуках походження українського народу-нації в спадщині В. Щербаківського (2016)
Лейберов О. О. - "Люди, на себя подозрение навлекающие…" – поліцейський нагляд за іноземцями Ніжина у 1812 році (2016)
Іванюк О. Л. - Історії полків як напрямок військово-історичних досліджень у Наддніпрянській Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст (2016)
Гулак І. В. - Податкова політика та податкова система Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Романець Л. М. - Українська історіографія повсякденного життя та соціального статусу вчительства України повоєнного періоду (1944 – друга половина 1950-х років), Романюк І. М. (2016)
Касьянова Н. М. - Якісні характеристики переселенців в Українській РСР в 40–60-ті роки (2016)
Сацький П. В. - Інтеграція Криму і України в єдиний економічний регіон у процесі мобілізації трудових ресурсів для освоєння півдня УРСР і півночі Кримської області (1950–1953 рр.) (2016)
Мицик Л. М. - Державотворчі альтернативи Веймарської республіки, Баров В. В. (2016)
Чумаченко О. А. - Місії Європейського Союзу з антикризового регулювання в Македонії 2003–2005 рр (2016)
Мєлєкєсцев К. І. - Культурний та цивілізаційний аспект новітніх польсько-українських відносин (2005–2011) (2016)
Mytsyk L. M. - The Eastern Partnership for Ukraine: a New Dimension of European Integration or Substitution of Membership Perspective? (2016)
Бричка А. В. - Історіографія духовної спадщини Паїсія Величковського (2016)
Бровко А. Г. - Повсякденна культурність радянського суспільства в 20–30-х рр. ХХ ст. (2016)
Соболєвська С. О. - Значення репертуару театру у розвитку культури (на матеріалі народних аматорських театрів Житомирщини 1990–2000-х років) (2016)
Богдяж К. А. - Кримськотатарська мова в системі української освіти (1991–2016 рр.) (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся” (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Семака Л. - Агрострахование от АСКА: новации,партнерство, надежная защита (2016)
Ринок агрострахування України у 2014-2016 андерайтингових роках (2016)
Аргентина пленити манит! (2016)
Ринок агрострахування: підводячи підсумки (2016)
Кривошеєв С. - Аграрії виграють від диверсифікаці ї власних ризиків (2016)
Хто платить податки в агробізнесі (2016)
Когда цель будет достигнута (2016)
Яблонська А. - "Як я поєдную материнство і агробізнес" (2016)
Науково-практичний збірник № 8. Зміст (2016)
Павлишин І.О. - Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків (2016)
Кармазіна С.С. - Розвиток страхового посередництва в Україні (2016)
Селівончик В.В. - Депозитна політика ПАТ "АВАНТ-БАНК" (2016)
Айдачич Д. В. - Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті (2014)
Андрієвська Е. М. - Електронний Словник Французької академії в творчій майстерні перекладача (2014)
Бабенко Т. В. - Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів (2014)
Бабире О. В. - Концептуалізація і категоризація у сфері екології (2014)
Баніт Д. Ю. - Українська кардіологічна термінологія (2014)
Бистров Я. В. - Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу (2014)
Білик К. А. - Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту (2014)
Білоножко Н. Є. - Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості (2014)
Білоус Н. В. - Категорія аргументативності у перекладених текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів (2014)
Бондаренко Л. М. - Відтворення модальності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі (2014)
Бондаренко О. - Активізація вставлених конструкцій як інноваційний процес у сучасному українському синтаксисі (2014)
Борисова О. В. - Oсобливості перекладу власних назв (на матеріалі роману Дж. Мартіна "Гра престолів" та його перекладу українською мовою), Юта М. О. (2014)
Братель О. М. - Відображення культурно-соціальних явищ початку XX ст. в аргентинській поезії (2014)
Бритвін Д. В. - Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману "Mоravagine") (2014)
Будь О. В. - Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН (2014)
Булкіна А. В. - Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді) (2014)
Бутенко К. - Вербалізація концепту "небо" у складі чен’юїв: діахронічний аспект (2014)
Васильєва Н. В. - Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є. Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона "Маленькі Дикуни”) (2014)
Василюк О. В. - Формування комунікативної стратегії інтернет-брендингу міст (2014)
Вертієнко Г. В. - Концепт вепря в молодоавестійських текстах (2014)
Виклюк І. В. - Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові (2014)
Вишневська С. В. - Переклад контекстуально залежних прислів’їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі "Старі Прислів’я") (2014)
Войтанік І. В. - Використання методу аналізу ситуацій у формуванні англомовної дискурсивної компетентності (2014)
Галицька Є. А. - Структурно-семантичний аспект номінації парфумерно-косметичних товарів (2014)
Голота М. В. - Стилістична інверсія як складова емотивного синтаксису в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр” та особливості її відтворення у перекладі (2014)
Гомон Н. В. - Відтворення персоніфікації у перекладі з іспанської на українську (формально-граатичний аспект) (2014)
Гончаренко О. М. - Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові (2014)
Гончарова О. О. - Запозичення мореходної термінології із нідерландської мови в англійську (2014)
Гончарук Д. Д. - Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino” в українському перекладі Анатолія Іллічевського (2014)
Гордєєва А. Й. - Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх психологів у процесі формування умінь англомовного професійного спілкування (2014)
Гриценко М. В. - Cитуативність перекладу кросовер-літератури і культурна політика дитинства (2014)
Данилевська А. С. - Фразеосемантичне поле "Мова, мовна діяльність" у картині світу діалектоносіїв Приамур’я (2014)
Дегтяренко М. О. - Національно-культурні особливості комунікативної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв'ю (2014)
Дем'яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці як відображення тенденцій технічного прогресу (на матеріалі польської мови) (2014)
Дергун Т. В. - Композиція англомовних монофразеологічних журнальних статей: лінгвориторичний аспект (2014)
Дідух Х. - Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) (2014)
Дорошенко О. Ю. - Відтворення естетичної інформації в українському перекладі оповідання Хуліо Кортасара "Продовженість парків” (2014)
Дубенко О. Ю. - Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті (2014)
Жиліна Л. Ю. - Актуалізація концепту знаменитість в сучасному англомовному рекламному дискурсі (2014)
Заєць В. Г. - Інформаційний ресурс у позаурочних формах навчання української мови (2014)
Зязюн Л. І. - Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції (2014)
Іванченко В. О. - Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі (2014)
Калениченко М. М. - Структурні параметри безособових речень у чеській мові (2014)
Калініна-Шамрай В. Р. - Ономатопея як засіб вираження експресивності у сучасних французьких коміксах (2014)
Каптюрова В. В. - Реалізація принципів комунікації в мікроблогах (2014)
Каратаєва М. В. - Онлайнова відео-книга Inside Chanel: конвергенція вербальних і візуальних засобів у віртуальному наративі (2014)
Касьянова О. А. - Поняття "варіативність" та "варіантність" у фонетиці (2014)
Касяненко Д. С. - Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи (2014)
Качановська Т. О. - Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера (2014)
Каширіна І. В. - Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу (2014)
Кирилова В. А. - Відтворення лексичних особливостей художньої мови Михайла Коцюбинського у французьких перекладах Еміля Крюби (2014)
Кисіль А. - Часопростір в романі Діани Сеттерфілд "Тринадцята легенда" та його відтворення в українському перекладі (2014)
Климентова О. В. - Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації (2014)
Ковальова Т. П. - Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами (2014)
Кожуховська Ю. В. - Передумови формування концепту подорож у новогрецькій поезії 20 сторіччя (2014)
Колесник Р. С. - Поетичні переклади Остапа Тарнавського (на матеріалі німецько-російських перекладів) (2014)
Конік Г. В. - Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі (2014)
Костюк М. М. - Експресивність заперечення у французькій поезії кінця XIX століття (2014)
Котенко В. Л. - Вербалізація експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі (2014)
Кощій Ю. П. - Відтворення граматичних особливостей іспанських драматичних творів XX-XXI ст. в українському перекладі (2014)
Куліш Т. В. - Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті) (2014)
Кушнір Н. О. - Принцип вежливости при реализации просьбы в современном русском языке (2014)
Лаврінець О. Я. - Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус (2014)
Дарчук Н. П. - Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка), Лангенбах М. О. (2014)
Лисюк М. В. - Евристичний підхід до відтворення невербальної поведінки в перекладі: пошук адекватності (2014)
Літинська Н. В. - Експериментальне дослідження лінгвокультурного концепту mafia (на матеріалі італійської мови) (2014)
Літяга В. В. - Сучасні мовознавчі підходи до поняття "концептосфера” (2014)
Лук'янець Г. Г. - Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики (2014)
Львович А. - Местоимения в художественном мире Д. Хармса и А. Введенского: сопоставительный анализ (2014)
Любчук Н. В. - Відтворення сучасних українських суспільно-політичних реалій в текстах німецьких ЗМІ (2014)
Лютянська Н. І. - Особливості об’єктивації концептів толерантність та політична коректність в англомовному мас-медійному дискурсі (2014)
Qabas J. R. - Types of reading: scanning and skimming (2014)
Боярова Л. Г. - Позамовні чинники формування українського термінофонду (2015)
Жук В. А. - Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія (2015)
Маевская Л. Д. - Язык рекламы как объект социо- и психолингвистики (2015)
Крапива Ю. В. - До питання про білінгвізм (2015)
Філон М. І. - На шляху пізнання антропоцентричного буття мови: українська соціопсихолінгвістика кінця ХХ – початку ХХІ століття, Галунова Н. М. (2015)
Малиновська І. В. - До характеризації мовної особистості В. В. Акуленка: спонтанне усне мовлення (2015)
Голікова Н. С. - Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного (2015)
Желязкова В. В. - Симетрія індексальності як засіб актуалізації синтактики художнього мовлення (2015)
Калашник В. С. - Національне та інтернаціональне в поезії Василя Мисика (2015)
Калашник Ю. І. - Особливості стилістичного синтаксису повісті Миколи Вінграновського "У глибині дощів" (2015)
Корольова В. В. - Мовна особистість персонажа сучасної української драми абсурду (2015)
Черемська О. С. - Мовна особистість Олекси Синявського в історії Харківської філологічної школи 20 – 30 рр. ХХ ст. (2015)
Shvachko S. O. - Epidigmatic Function of the English Numerals (2015)
Гапєєва І. В. - Стилістичні особливості функціонування стійких словосполучень у мовотворчості Джерома Селінджера, Коваль О. В., Ісайкіна А. О. (2015)
Денисенко Н. В. - Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття, Мілько Н. Є. (2015)
Жук М. О. - Персонажі Нового Заповіту як культуреми іспанської мови (2015)
Завгородня А. А. - Структурні особливості дієслів-інновацій в публіцистичному стилі (2015)
Кириченко Т. С. - Динамічна модель перебивання в мовленнєвій інтеракції (2015)
Ковальська Н. А. - Вставні та вставлені конструкції в текстах сучасного українського економічного дискурсу (2015)
Савченко Н. Н. - Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии, Котова А. В. (2015)
Суима И. П. - Латентный респонсив в современном английском языке (2015)
Червона О. С. - Прагматико-комунікативні параметри функціонування дієслівних перифраз (на матеріалі сучасної італійської мови) (2015)
Шабуніна В. В. - Мовні домінанти діалогічної організації писемних науково-навчальних текстів (2015)
Шевченко М. Ю. - Подія і факт як емпіричні об’єкти дискурсу французької преси (2015)
Вакуленко С. В. - Співвідношення історії та теорії мовознавства в концепції Валерія Акуленка (2015)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2015)
Yehorova O. I. - Analyzing the Frame Model of MAIDAN-concept (Case Study of British Internet-Media Corpus), Stepanov V. V. (2015)
Анютина А. А. - Особенности глагольного компонента объектных словосочетаний в научно-технических текстах (2015)
Бобро М. П. - Аксіологічна параметризація концепту "робота" та його вербалізації в сучасній українській мові (2015)
Вялікова О. О. - Моделювання структури смислу креолізованого віршованого тексту відносно його формальної структури (2015)
Дорошина Л. Ф. - Архетипна семантика орнітонімів у художньому ідіолекті О. Довженка (2015)
Колесникова Л. Л. - Традиції й новаторство в семантичній організації слова-символу калина (на ма-теріалі поетичної мови) (2015)
Лисенко Н. О. - Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу (2015)
Матіяш І. М. - Структурно-лексикографічні модуляції лексеми "MARRIAGE” в британській мовній картині світу (2015)
Поліщук О. С. - Семантичні предикати у структурі ономасіологічної парадигми "людина за ознакою її інтелекту" (на матеріалі англійської, української, російської і чеської мов) (2015)
Сердюк О. В. - Особливості вживання художніх концептів КІШКА та СОБАКА (на матеріалі творів художньої літератури) (2015)
Сидоренко О. М. - Особливості найменування сільськогосподарських об'єктів на території України на початку ХХІ століття (2015)
Ходоренко А. В. - Наименования групп лиц: семантический аспект изучения (2015)
Хуторцова М. И. - Конструкты "Правда" и "Истина" в русской фразеологии (2015)
Чекарева Є. С. - Антропоцентричність назв географічних об’єктів у давньогрецькій мові (2015)
Bevz N. V. - Translation studies: philosophical and law text, Strelchenko D. V. (2015)
Verbinenko Yu. I. - Multilingual terminological dictionary in the context of a national terminology system formation (2015)
Бортнік Г. Г. - Динаміка розвитку семантики терміна шлюб в українському сімейному праві (2015)
Дубинець З. О. - Військова лексика в романі Р. Іваничука "Мальви” (2015)
Шапа Л.Н. - Терминологизация имен прилагательных в текстах научной коммуникации (на материале подъязыков электротехники), Томасевич Н.П., Данцевич Л.Г. (2015)
Купріянов Є. В. - Забезпечення перекладацької діяльності в технічній сфері як проблема комп’ютерної термінографії (2015)
Нелюба А. М. - Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах (2015)
Петрина О.С. - Смислова варіантність терміна в банківській сфері (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Ступницкая Н. Н. - Фокализационный подход к изучению образной системы художественного произведения (2015)
Шуберт А. Н. - Внутрижанровая динамика прозы С. Д. Кржижановского (статья первая) (2015)
Кикилик А. М. - Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка "Федько-халамидник" (2015)
Шапошникова О. О. - Дискурс героїзму в романах Івана Багряного (2015)
Калениченко О. Н. - Модификация мифологемы героя в романе М. и С. Дяченко "Мигрант, или Brevi finietur" (2015)
Сапожникова Г. М. - Творчість як вияв інакшості: чинники вибору (на матеріалі п’єс українських ав-торів кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
Процюк Л. Б. - Родинне й національне: проблема вибору "між двох сил" (на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка) (2015)
Хайруліна Н. Ф. - Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" (2015)
Золотухина Н. А. - "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н. С. Гумилева "Гондла" (2015)
Полякова Е. О. - Трансформация жанра жития в новелле М. Кузмина "Пример ближним" (2015)
Евстафьева Н. П. - Поэтика аудиальности в малой прозе Г. Газданова: "Великий музыкант", Маханьков Е. А. (2015)
Петухова Е. И. - Повесть Л. Бочаровой "Сок оливы" как житие (2015)
Попов С. Л. - Потебня о пессимизме русской народной поэзии: современная когнитивно-эволюционная интерпретация (2015)
Ленская О. О. - Творчество И. А. Бунина в оценке Ю. К. Терапиано (2015)
Полякова Ю. Ю. - Драматургія Винниченка в рецепції Івана Стешенка (2015)
Борбунюк В. А. - "Просто чудак": пьеса А. Афиногенова "Чудак" в контексте чеховской драматургии (2015)
Свиридюк Л. А. - Рецепція прози Є. Альохіна (на матеріалі книги "Третя штанина") (2015)
Борзенко О. І. - Творча криза П. Гулака-Артемовського: біографічний та культурно-історичний аспекти (2015)
Максименко О. Л. - Серця, наповнені життям: мотиви лірики краматорських поетів-забоївців 20-х років ХХ сторіччя, Сиротенко В. П. (2015)
Науменко Н. В. - Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні "Антрепреньор Гаркун -Задунайський" (2015)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы), Новикова М. А. (2015)
Шостак О. О. - Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" (2015)
Благінін В. М. - Питання формування естетичної потреби особистості у науково-педагогічній літературі (2014)
Булавенко С. Д. - Концепція моделі освітньо-інформаційного середовища як умови формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості (2014)
Дернова М. Г. - Основні положення теорії трансформаційного навчання дорослих (2014)
Зеленько О. А. - Психосоціальний аспект проблеми трансформації вищої школи України (2014)
Кононко О. Л. - Розвиток, соціалізація та виховання особистості майбутнього педагога (2014)
Куниця Т. Ю. - Відповідальність особистості як наукова категорія (2014)
Максимова О. О. - Особливості становлення взаємин молодших школярів (психолого-педагогічний аспект) (2014)
Пихтіна Н. П. - Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти як умова ефективності попередження негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку (2014)
Рудик Я. М. - Суть та структура творчого потенціалу особистості (2014)
Шендерук О. Б. - Ключові компетенції майбутніх викладачів іноземної мови як запорука їхнього професіоналізму (2014)
Шкільна І. М. - Вікові особливості виховання моральної самосвідомості старших підлітків у сучасних умовах (2014)
Бойко А. Е. - Використання арт-педагогічних технологій як засобу творчого самовираження молодших школярів у позашкільних навчальних закладах (2014)
Борисюк С. О. - Консультування соціально дезадаптованих підлітків з використанням двосторонніх іграшок (2014)
Василенко Н. В. - Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи України (2014)
Долгова О. В. - Формування організаційних та управлінських умінь старшокласників у діяльності учнівського самоврядування (2014)
Конончук Д. І. - Дослідження впливу субкультури рокерів та металістів на формування життєвих стратегій молоді (2014)
Лукашова Н. І. - Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів у процесі вивчення хімії в старшій профільній школі (2014)
Павлюк Л. М. - Використання проектних технологій у процесі формування соціальної компетентності старшокласників в умовах ліцею (2014)
Пілюгіна Т. В. - Форми і методи іншомовної підготовки майбутніх працівників органів державної фіскальної служби (2014)
Ранюк О. П. - Використання риторичних методів під час вивчення польської мови (2014)
Сидоренко М. М. - Розвиток пізнавальної активності учнів засобами дидактичної гри (2014)
Сурмило О. А. - Вивчення педагогічних умов використання казки як засобу морального виховання старших дошкільників (2014)
Тукач І. І. - Формування соціального досвіду дитини дошкільного віку: історико-педагогічний аналіз (2014)
Віннікова Л. Ф. - Деякі напрямки гуманізації фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Дубровський В. Л. - Готовність майбутнього учителя початкової школи до співпраці з сім’єю учня (2014)
Івашньова С. В. - Підвищення рівня професійної компетентності як складової конкурентоспроможності педагогічних працівників (2014)
Поночовна-Рисак Т. М. - Педагогічні умови формування професійних якостей майбутніх податкових інспекторів у процесі фахової підготовки (2014)
Хлєбік С. Р. - Проектна технологія у підготовці майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (2014)
Конончук І. М. - Культурно-освітній розвиток етнонаціональних меншин в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кузів М. З. - Особливості професійної орієнтації в Україні (2014)
Федоренко С. В. - Методологічний потенціал трансдисциплінарного підходу в формуванні гуманітарної культури студентів у США (2014)
Шахрай Т. О. - Концептуальні засади культурологічної підготовки майбутнього педагога: історичний контекст у вимірах нової парадигми освіти (2014)
Наші автори (2014)
Правила подання рукописів (2014)
Красножон В. - Роль Федерального Авіаційного Агенства в становленні професійної підготовки диспетчерів у США (2016)
Лянной Ю. - Тенденції професійної підготовки магістрів наук з реабілітації та магістрів фізичної терапії у вищих навчальних закладах Австралії (2016)
Єлова Т. - Чинники професійного самовизначення старшокласників (2016)
Іваній В. - Формування ключових компетентностей учнів основної школи на уроках фізики з підприємницьким тлом, Муха А. (2016)
Кравчук О. - Психолого-педагогічні проблеми впровадження інновацій у шкільну практику в 20-роки ХХ ст. (2016)
Лавриш Ю. - Технології активного навчання у просторі хьютагогіки (2016)
Лебединська М. - Спільне та відмінне у візантійській і давньокиївській християнських традиціях музичного виховання (2016)
Степанець М. - Професійне вигорання як перешкода пізнавально-творчої самореалізації педагогічних кадрів (2016)
Хоменко А. - Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття (2016)
Чапюк Ю. - Розвиток креативного мисленння молодших школярів засобами іноземної мови: теоретико-прикладні аспекти (2016)
Байбекова Л. - Особливості професійної адаптації студентів Класичних університетів (2016)
Гаврилюк О. - Професійно-творча самореалізація вчителя В системі освіти дорослих (2016)
Іванов В. - Урахування психотипів студентів при організації проектних груп, Іванова С. (2016)
Коваленко О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх авіаційних фахівців як психолого-педагогічна проблема (2016)
Кривонос О. - Евристичне навчання як важливий чинник успішної дидактичної адаптації студентів (2016)
Левенок І. - Педагогічні підходи до українськомовного навчання іноземних студентів-медиків (на прикладі медичного інституту Сумського державного університету) (2016)
Мішеніна Т. - Дидактичний супровід під час вивчення релігійної сфери у змісті курсу "Основи лінгвокультурології" фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2016)
Москаленко О. - Педагогічні умови навчання професійної англомовної комунікації майбутніх авіаційних фахівців (2016)
Плачинда Т. - Формування навичок викладацької діяльності в майбутніх викладачів непедагогічних спеціальностей (2016)
Пшенична Л. - Стратегії держави в підготовці науково-педагогічних кадрів нової генерації (2016)
Rysina M. - Mobility in higher education: retrospective analysis, Kozlov D. (2016)
Скачедуб Н. - Використання інноваційних засобів оздоровлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Зелінська-Любченко К. - Можливості використання теорії пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми (2016)
Золотарьова Т. - Пізнавально-творча самореалізація молодших школярів із ДЦП і стан сформованості їх емоцій, волі, інтересів, потреб, цілей, мотивів і мотивації (2016)
Малишевська І. - Підготовка спеціальних педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2016)
Гогуля Л. - Внутрішньосистемні складові забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: аксіологічний підхід (2016)
Дубовик О. - Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу, Ковальчук Т. (2016)
Іщенко О. - Досвід Європейського Союзу в сфері організації програмування та проектування територіального розвитку (2016)
Лемішовська О. - Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект (2016)
Леонова О. - Проведення реформ у детінізації економіки (2016)
Личковська М. - Сучасні особливості трансформації форм зайнятості у новій економіці (2016)
Михайлюк О. - Туристичні кластери в оздоровчому туризмі Одеської області (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського