Синякевич І. М. - Земна цивілізація у 21-му столітті: проблеми світового і національного розвитку (2015)
Ткач В. П. - Удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні, Торосов А. С. (2015)
Юхновський В. Ю. - Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні, Гладун Г. Б. (2015)
Soroka M. I. - Problems of protection of rare plant species in protected areas of the Ukrainian Roztochia, Wozniak A. (2015)
Олексійченко Н. О. - Формування та оцінювання колориту паркових ландшафтів міста Києва, Мавко М. С. (2015)
Юсипович Ю. М. - Діагностика грибів роду Fusarium у сіянцях сосни звичайної методом полімеразної ланцюгової реакції, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2015)
Братилова Н. П. - Особенности роста сосны кедровой сибирской разного географического происхождения в 17–46-летнем возрасте, Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф., Щерба Ю. Е. (2015)
Данчук О. Т. - Моніторинг лісів Розточчя як системна складова поліфункційного сталого лісового господарства, Король М. М., Часковський О. Г., Цуняк А. М. (2015)
Козак І. І. - Аналіз змін фітомаси деревостанів у лісових насадженнях міста Любліна з використанням моделі Forkome, Парпан Т. В., Коцюба П. Г., Козак Г. Г., Стемпень А. А. (2015)
Криницька О. Г. - Особливості нагромадження опаду в грабово-сосново-дубових деревостанах, сформованих на зрубах поступових рубок в умовах Львівського Розточчя (2015)
Криницький Г. Т. - Використання діелектричних показників для визначення життєвого стану дерев в’яза шорсткого, Скольський І. М. (2015)
Мiгунова O. С. - Класифікаційна модель внутрішньозональної різноманітності лісів (2015)
Погрібний О. О. - Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L. ) в Українських Карпатах, Сорока М. І., Заячук В. Я. (2015)
Фучило Я. Д. - До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин, Василенко І. Д., Філіпова Л. М., Сбитна М. В. (2015)
Дебринюк Ю. М. - Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України (2015)
Осадчук Л. С. - Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх потомств за смолопродуктивністю, Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Шлончак Г. А. (2015)
Каганяк Ю. Й. - Лісівничо-таксаційні особливості деревостанів дуба північного у лісовому фонді обласних управлінь лісового і мисливського господарства Західного і Центрального Полісся, Горошко М. П., Гелетуха А. А. (2015)
Лакида П. І. - Періодичний і поточний прирости компонентів фітомаси крони дерев дуба звичайного у Східному Поліссі України, Матушевич Л. М., Сорока М. Г. (2015)
Meshkova V. L. - Critical population density of foliage browsing insects in pedunculate oak (Quercus robur) and european ash (Fraxinus excelsior) in the Left-Bank Forest-Steppe, Berezhnenko Zh. I., Kukina O. M. (2015)
Морозюк О. В. - Особливості правового забезпечення виділення особливо цінних для збереження лісів в Україні, Дубровець Б. В., Невмержицький В. І. (2015)
Ворон В. П. - Динаміка стану та структура сосняків в умовах забруднення атмосфери викидами РВАТ "Азот", Бологов О. Ю. (2015)
Дубовіч І. А. - Екологізація освіти та економіки – шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні (2015)
Краснов В. П. - Динаміка вмісту 137СS у компонентах раціону диких ратичних тварин у лісах Житомирського Полісся, Гулик І. Т. (2015)
Кучерявий В. П. - Перспективи відтворення та рекреаційного використання порушених земель внаслідок сірчаних розробок (на прикладі території Яворівського сірчаного кар’єру), Копій М. Л. (2015)
Олексійченко Н. О. - Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі, Подольхова М. О. (2015)
Синякевич І. М. - Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки, Головко А. А., Ковалишин В. Р., Польовський А. М. (2015)
Weber N. - Public participation in forest-relevant planning processes in Saxony, Germany, Jakel K. (2015)
Загвойська Л. Д. - Послуги екосистем верхньої межі лісу в Карпатах очима стейкхолдерів: виклики для адаптивного управління, Нижник М. С., Сарккі С., Нижник А. C., Пелюх О. Р. (2015)
Соловій І. П. - Концептуальні рамки оцінювання добробуту та якості життя громад у контексті сталого розвитку гірських лісових територій, Мельникович М. П. (2015)
Коржов В. Л. - Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП "Осмолодське лісове господарство"), Кудра В. С., Тимчук Б. Й. (2015)
Бехта П. А. - Властивості карбамідоформальдегідних клеїв наповнених деревинним волокнистим шламом, Салабай Р. Г., Салабай І. І., Нощенко Г. В. (2015)
Козак Р. О. - Математичне моделювання і порівняльний аналіз тривалості пресування стружкових плит на основі деревинної та солом’яної стружки, Бехта П. А. (2015)
Озарків І. М. - Концепція використання солей-кристалогідратів у сонячних колекторах сушильних камер, Данчук М. І., Дерех О. І., Кобринович М. С. (2015)
Третяк П. Р. - Особливості лісової типології в країнах Альпійсько-Карпатського макрорегіону, Черневий Ю. І. (2015)
Криницький Г. Т. - Типи лісу і типи природи (Pецензія на монографію проф. О. С. Мігунової), Мазепа В. Г. (2015)
Туниця Ю. Ю. - Гідний син Карпат (з нагоди 95-річчя від дня народження видатного українського вченого Степана Стойка), Криницький Г. Т., Козловський М. П., Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Ященко П. Т. (2015)
Козловський М. П. - З нагоди 85-річчя віце-президента Лісівничої академії наук України, академіка Національної академії наук України Михайла Голубця (2015)
Адамовський М. Г. - Петро Дурдинець: віхи життя видатного практика і науковця – подвижника створення комплексних лісових підприємств Карпат (з нагоди 85-річчя від дня народження), Библюк Н. І., Туниця Ю. Ю., Шпек Р. В. (2015)
Борис М. М. - Нестор Библюк: відомий український вчений у галузі математичного моделювання процесів руху лісотранспортних засобів (з нагоди 80-річчя від дня народження), Бойко А. А., Стиранівський О. А. (2015)
Туниця Ю. Ю. - З нагоди 75-річчя від дня народження професора Володимира Голубця, Адамовський М. Г., Криницький Г. Т., Лютий Є. М., Борис М. М. (2015)
Динька П. К. - Ювілей професора Ігоря Синякевича (з нагоди 75-річчя від дня народження), Врублевська О. В., Польовський А. М., Головко А. А. (2015)
Бродович Р. І. - Василь Парпан: учений-лісознавець, еколог та біолог (з нагоди 70-річчя від дня народження), Яцик Р. М., Коржов В. Л., КацулякЮ. Д. (2015)
Олійник В. С. - Роман Бродович: вчений-лісівник, лісокультурник, педагог (з нагоди 65-річчя від дня народження), Парпан В. І., Яцик Р. М., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М. (2015)
Парпан В. І. - Володимир Коржов: вчений, інженер лісової галузі (з нагоди 65-річчя від дня народження), Кудра В. С. (2015)
Бровко Ф. М. - Лісівник за покликом душі (з нагоди 65-річчя від дня народження професора Віктора Маурера) (2015)
Лакида П. І. - Василь Рибак: з турботою про ліс і людей – портрет професійного лісівника, вченого, педагога (з нагоди 65-річчя від дня народження), Юхновський В. Ю., Дебринюк Ю. М. (2015)
Букша І. Ф. - Артем Торосов – знаний спеціаліст з лісової економіки, організації та управління у галузі лісового господарства (з нагоди 65-річчя від дня народження) (2015)
Зібцев С. В. - Талановитий вчений, учитель та організатор лісівничої науки: завжди разом з людьми і для людей (до 60-річчя від дня народження професора Петра Лакиди), Василишин Р. Д., Білоус А. М. (2015)
Максимів В. М. - Талановитий митець, педагог, науковець та організатор дизайнерської освіти (з нагоди 60-річчя від дня народження Володимира Прусака), Купчик Р. М., Швець О. А., Прусак Ю. В., Бехта Н. С., Навротний С. Й. (2015)
Копій Л. І. - Ігор Фізик – лісівник-практик, науковець (з нагоди 50-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М. (2015)
Горошко М. П. - Екологічне подвижництво Митрополита Андрея Шептицького у справі захисту та збереження лісів (до 150-річчя від дня народження Митрополита Української Греко-Католицької Церкви) (2015)
Осадчук Л. С. - Остап Волощак – визначний біолог, дослідник карпатської флори (до 180-річчя від дня народження), Сорока М. І. (2015)
Осадчук Л. С. - Микола Мельник – творець української ботанічної номенклатури (до 140-річчя від дня народження), Заячук В. Я. (2015)
Заячук В. Я. - Петро Контний – ботанік, етнограф, громадський діяч (до 120-річчя від дня народження) (2015)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті професора Михайла Гончара (02. 01. 1922 – 10. 01. 2015), Миклуш С. І., Горошко М. П., Тереля І. П. (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул,зміст (2016)
Balcerzak A. P. - Fiscal burden in the European Union member states (2016)
Fojtikova L. - Trends in the revealed comparative advantages of the EU member states (2016)
Reiff M. - Post-communist financial and economic development: cluster analysis of selected countries, Tokar V. (2016)
Stezhko N. - Global indices in assessment of the global food problem and its impact factors (2016)
Кобушко І. М. - Імплементація міжнародних стандартів у митне законодавство України як шлях до збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, Ільченко О. В., Денисенко С. І. (2016)
Зернецька О. В. - Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України (2016)
Szetela B. - May the sharing economy create a new wave of globalization?, Mentel G. (2016)
Бойко С. В. - Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду, Драган О. О. (2016)
Afanasieva M. - Statistical approach to calculation of VAT and problems related to tax credit and export tax refund, Davydiuk T. (2016)
Zos-Kior М. - Land management prospects, Kuksa I., Iliin V., Chaikina A. (2016)
Zyukin D. - Conditions and perspectives of Russian sugar market development, Svyatova O., Soloshenko R. (2016)
Karpenko V. - Ukrainian gardening market trends under globalization, Burliai O., Burliai A., Mostovyak M. (2016)
Kuzmin O. - Regulation of stakeholders' interests in corporate governance through negotiations, Khilukha O. (2016)
Trusova N. - Systemic factors of projected financial potential of business entities (2016)
Kozak V. - The measurement of product placement, Barinka K. (2016)
Mitrikova J. - The analysis of shopping behaviour in the context of spending leisure time activities of consumers in the chosen shopping centres in Vienna (Austria), Senkova A., Antolikova S., Parova V. (2016)
Rushchyshyn N. - Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization, Buchko I., Kostak Z. (2016)
Лопушняк Г. С. - Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація, Лободіна З. М., Ливдар М. В. (2016)
Zdyrko N. - Problem aspects of the internal state audit development (2016)
Marchuk U. - Relationship of operational control and operational accounting (2016)
Pashkevych M. - Improvement of accounting depreciation of non-current assets computed by the units of production method in mining, Makurin A. (2016)
Сергеєва Т. - Екзистенційний блок еко-гуманістичної технології саморозвитку (2014)
Володарська Н. - Активізація процесу самотворення методами групової терапії (2014)
Бригадир М. - Відчуття правди і справедливості у розкритті та розвитку людського потенціалу (2014)
Галян І. - Цілеспрямований розвиток здатності до саморегуляції як різновид психологічного супроводу професійного становлення майбутнього педагога (2014)
Гера Т. - Тренінг особистісно-професійного саморозвитку як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів (2014)
Радчук Г. - Мотивація учбово-професійної діяльності студентів як чинник становлення майбутнього фахівця (2014)
Кондратюк С. - Позитивне мислення як передумова досягнення успіху в навчальній діяльності (2014)
Галян О. - Особистісні детермінанти професійного вибору майбутніх психологів (2014)
Адамська З. - Особливості взаємозв’язку між показниками осмисленості життя та локалізацією контролю у студентів – майбутніх психологів (2014)
Андрійчук І. - Особливості домінуючих механізмів психологічного захисту в цілісній структурі особистості майбутнього фахівця з психології (2014)
Борисенко З. - Професійна дезадаптація практичних психологів: чинники та особливості прояву (2014)
Гриник І. - Психолінгвістичне дослідження етнічної толерантності студентів (2014)
Кабиш-Рибалка Т. - Психологічна готовність особистості до волонтерської діяльності у спортивних подіях (2014)
Павельчук С. - Емоційний інтелект як феномен сучасної наукової та популярної психології (2014)
Свідерська Г. - Турботливість і надання допомоги як вияв чуйного ставлення (2014)
Кириленко Т. - Індивідуальні відмінності у переживанні психотравмувальних ситуацій (2014)
Орищин Л. - Психологічні чинники прийняття ризикованих рішень (2014)
Зубрицька-Макота І. - Материнство як індивідуальна та суспільна цінність (2014)
Горбачова О. - Аксіологія дитячо-батьківських стосунків (2014)
Мицько В. - Дослідження частоти використання деяких деструктивних категорій користувачами веб-сайтів (2014)
Бамбурак Н. - Психологічний аналіз особистості злочинця (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Бондаренко Т. В. - Організація збору інформації та узагальнення набутого бойового досвіду в сухопутних військах армії США, Панченко С. М., Мазниченко Ю. А., Бондаренко О. Є. (2017)
Боровик О. В. - Математична модель задачі формування складу транспортної колони прикордонної комендатури швидкого реагування та її програмно-алгоритмічна реалізація, Рачок Р. В., Боровик Л. В., Купельський В. В. (2017)
Жиров Г. Б. - Моделювання процесу відмов відновлюваних об’єктів з ієрархічною конструктивною структурою, Лєнков Є. С., Цицарєв В. М., Проценко Я. М. (2017)
Карпова Л. В. - Питання підвищення точності і завадостійкості систем зв’язку (2017)
Кошевой Н. Д. - Применение метода Роя частиц для оптимизации трехуровневых планов многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2017)
Кривцун В. І. - Управління технічним станом військової техніки та обґрунтування показників її якості, Баранов Ю. М., Жиров Б. Г., Солодєєва Л. В. (2017)
Мясіщев О. А. - Голосове керування віддаленими пристроями через мережу інтернет, Муляр І. В., Лоза В. М., Козак С. В. (2017)
Нікіфоров М. М. - Обгрунтування типу та вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони об’єктів, Пампуха І. В., Жиров Г. Б. (2017)
Перетяка Н. О. - Аналіз експериментальних випробувань редукторів приводу генераторів від середньої частини осі колісної пари пасажирського вагону (2017)
Савков П. А. - Аналіз методів та модифікацій ведення сейсморозвідки щодо їх застосування під час проведення антитерористичної операції, Пампуха І. В., Лукіянчук А. А. (2017)
Станецький А. І. - Деякі аспекти екологічної безпеки як невід’ємної складової діяльності військ, Агібалов Ю. В. (2017)
Толок І. В. - Імітаційна статистична модель процесу технічного обслуговування "за станом" складного об’єкту озброєння і військової техніки, що відновлюється (2017)
Бондаренко О. Є. - Аналіз вразливості цивільних систем супутникового зв’язку до придушення засобами радіоелектронної боротьби, Станович О. В., Бондаренко Т. В., Скрипка А. О. (2017)
Геренко О. А. - Питально-відповідна довідкова система з підтримкою голосової функції, Шпінарева І. М., Морозова К. Ю. (2017)
Гунченко Ю. О. - Концепція побудови комплексу програмного забезпечення для дослідження завадостійких кодів, Ємельянов П. С., Малахов В. Є., Щербакова Т. О. (2017)
Кубявка М. Б. - Визначення міри впливу на противника в інформаційній технології супроводження процесів підготовки та проведення військових операцій, Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. (2017)
Лєнков С. В. - Метод предикативної ідентифікації процесів для захисту від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень, Джулій В. М., Селюков О. В., Муляр І. В. (2017)
Артемов В. Ю. - Використання структурно-онтологічного підходу в ході виховання майбутнього співробітника правоохоронних органів, Серіков В. В., Литвиненко Н. І. (2017)
Боровик Л. В. - Психологічні особливості людей дорослого віку у контексті вивчення англійської мови, Басараба І. О. (2017)
Вітченко А. О. - Проектування професіограми викладача вищої школи для системи неперервної педагогічної освіти, Вітченко А. Ю. (2017)
Гайша О. О. - Особливості методики викладання дисципліни "математичні методи моделювання та оптимізації процесів кібербезпеки" з використанням сучасних комп’ютерних технологій, Ряба Л. О. (2017)
Гахович С. В. - Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання, Савченко Т. В. (2017)
Дорохов М. С. - Запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Cилах України на основі європейських цінностей прав людини (2017)
Каленський А. А. - Використання проектного навчання для розвитку професійно-етичних умінь студентів (курсантів), Мірошніченко О. В. (2017)
Кравченко О. І. - Моделі дистанційного навчання для підготовки військових фахівців в Україні, Віхтюк М. П. (2017)
Олійник Л. В. - Компетентність сучасного офіцера як результат професійної освіти: управлінський аспект (2017)
Плахотнік О. В. - Взаємозв’язок фундаменталізації та інтеграції вищої освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців, Кондратюк А. Л. (2017)
Черних Ю. О. - Основні напрями трансформації системи підготовки докторів філософії (кандидатів наук) для Збройних Сил України відповідно до сучасних вимог, Черних О. Б. (2017)
Дані про авторів (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні данні (2017)
Мащак С. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів у сфері навчання та самонавчання (2013)
Білозерська С. - Модель формування професійних якостей майбутнього педагога (2013)
Дуб В. - Соціокультурні характеристики ціннісної сфери майбутніх педагогів (2013)
Мицько В. - Аксіопсихологічні особливості професійного становлення майбутніх психологів (2013)
Гринців М. - Роль самооцінки у формуванні особистісної саморегуляції майбутніх психологів у процесі навчальної діяльності (2013)
Керик О. - Професійне вигорання та прояви вторинної травми у фахівців системи "людина – людина” (2013)
Посацький О. - Аналіз проблеми професійного самовизначення в юнацькому віці (2013)
Стець В. - Сутність і специфіка етнічної толерантності сучасного студентства (2013)
Калька Н. - Психологічна характеристика Я-концепції андрогінних особистостей (2013)
Кузьо О. - Особливості розуміння стосунків у терапевтичному процесі (2013)
Борисенко З. - Виховний вплив у системі батьківсько-підліткової взаємодії (2013)
Шмілик Н. - Психологічна готовність до материнства як системний та багатовекторний конструкт (2013)
Курило Т. - Проблема амбівалентності в психологічних теоріях та концепціях особистості (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Рішення Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" на базі факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету (2011)
Малащук А. О. - Перспективні напрямки застосування мистецтва флуородизайну (2011)
Малишко О. І. - Методичні можливості застосування електронного підручника з інженерної геодезії в дистанційному навчанні студентів, Дзюбинська О. В., Смаль М. В., Шафранська О. З. (2011)
Маліков В. В. Охота І. А. - Вплив зміни гранулометричного складу на параметри армування залізобетонних конструкцій арматурою серповидного профілю (2011)
Мараховський А. А. - Екологічний дизайн до вирішення проблем сучасного дизайну міста, Дух Я. Я. (2011)
Мельник О. В. - Принципи сортування відходів, Гнатюк О. О. (2011)
Мельничук Н. В. - Особливості будинків побудованих за SIP–технологією (2011)
Молодід О. С. - До реставрації цем’янкової штукатурки (2011)
Моркляник О. І. - Соціальні трансформації у тоталітарному та демократичному суспільствах та їх вплив на формування житлової доктрини держави (2011)
Морозов В. В. - Работа лицевой мембраны мембранной подпорной стенки (2011)
Морозова Е. В. - Применение металлического каркаса для многоэтажного жилищного строительства, Сиваков Д. В. (2011)
Назаров М. Ю. - Архитетктурно-пространственный анализ памятников фортификации ХVII-ХVIII ст. центральной и юговосточной Украины (2011)
Назарчук М. В. - Народні тканини як засіб формування просторово–предметного середовища інтер’єру, Ольхова А. В. (2011)
Недава О. Л. - Види формування нових об’єктів нерухомості (2011)
Неспай К. В. - Реалії доступного житла (2011)
Олійник О. П. - Методика визначення "блакитних ліній" забудови в буферній зоні ансамблю споруд Софійського собору в Києві (2011)
Осєтрін М. М. - Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків, Беспалов Д. О. (2011)
Осєтрін М. М. - Організація транспортно-пішохідних потоків на привокзальній площі аеропорту (на прикладі міжнародного аеропорту "Бориспіль" м. Київ), Погуца Т. О. (2011)
Осиченко Г. О. - Кількісні методи аналізу естетичних якостей міського середовища (2011)
Палійчук Н. В. - Екологічні проблеми автотранспорту від впливу процесів будівництва і ремонту автодоріг (2011)
Пантюхіна О. Ю. - Територіальна система туризму як об’єкт зарубіжних наукових досліджень (2011)
Панюков Э. Ф. - Огнестойкость железобетонных колонн с учётом пространственной работы каркасов в жилых многоэтажных зданих, Панюков С. Э. (2011)
Парасюк Б. О. - Проблеми збереження і використання пам'ятників промислової архітектури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. на території Волині (2011)
Парфентьєва І. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку електротранспорту міста Луцька, Ільчук Н. І., Смаль М. В. (2011)
Пекарчук О. П. - Принципи та особливості проектування пологових будинків (2011)
Пекарчук О. П. - Простори та приміщення для зберігання в структурі житлових будинків (2011)
Пестрикова А. Г. - Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объемно-пространственной композиции города, Назаров М. Ю. (2011)
Пічугін С. Ф. - Класифікація пасажирських підвісних канатних доріг, Скляренко С. О., Крижанівський С. С. (2011)
Потапчук І. В. - Формування території та еволюція архітектурно-просторової структури Дубровиці під дією природно-ландшафтних факторів. (2011)
Потієнко Л. В. - Експериментальні дослідження утворення і розкриття тріщин при різних видах навантажень (2011)
Приймаченко О. В. - Аналіз сучасних технологічних процесів утилізації твердих побутових відходів (2011)
Приступа О. В. - Особливості символіки декору житлових будівель Луцька кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Романюк О. В. - Етномотиви малих архітектурних форм у організації рекреаційних зон Волинського середовища (2011)
Ротко В. О. - Дослідження точності некласичної моделі згину ортотропних балок-смуг, Шваб’юк В. В., Ротко С. В. (2011)
Рубан-Головчук З. М. - Процеси утвердження декоративної кераміки як окремого різновиду професійної діяльності художників (60-70 рр.) (2011)
Рузак І. В. - Переваги використання вакуумних сонячних колекторів (2011)
Ряпухін В. М. - Вплив жорсткості суміжних шарів дорожньої конструкції на еквівалентні напруження у асфальтобетонних шарах, Дорожко Є. В. (2011)
Ряпухін В. М. - Моделювання напружено-деформованого стану асфальтобетонних шарів, Нечитайло Н. О. (2011)
Ряпухін В. М. - Вплив дискретності шарів дорожнього одягу на міцність грунтової основи, Павленко Н. В. (2011)
Самойлович В. В. - Вплив матеріалів і конструкцій на архітектурне формоутворення, Дорожкін О. В. (2011)
Сатін І. В. - Наукове обґрунтування технології аеробного компостування біорозпадної фракції твердих побутових відходів та осадів стічних вод (2011)
Свірська Ю. А. - Проблеми функціонування мереж дощової каналізації у м. Луцьк (2011)
Семененко В. С. - Стильовий аналіз історичної забудови Хрещатика, Олійник О. П. (2011)
Семенюк С. Д. - Особенности работы изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, в условиях малоциклового нагружения, Болошенко Ю. Г. (2011)
Семенюк С. Д. - Бетон с использованием отходов литейно-металлургических производств при изготовлении плит перекрытия, Бурко Т. С. (2011)
Семко В. О. - Моделювання дії високих температур на колону з ЛСТК, захищену гіпсокартоном, Орліковський А. А. (2011)
Семко В. О. - Особливості конструювання прогонних систем із легких сталевих тонкостінних конструкцій, Прохоренко Д. А. (2011)
Сингаївська О. І. - Соцiально-планувальнi аспекти проектування, реконструкцiї та благоустрою сельбищних територій, Орел. А. А. (2011)
Синій С. В. - Перспективний енергозберігаючий захід модернізації насосних станцій (на прикладі мереж водопостачання міста Луцька), Шостак А. В., Корчук М. І., Дрозд Ю. І., Линник І. Е. (2011)
Синцов А. В. - Применение составных деревянных конструкций для строительства зданий по каркасной технологи (2011)
Синьковская Е. В. - Работа трубобетонных колонн при осевом сжатии, Краснова Е. С. (2011)
Сільник О. І. - Закономірності еволюції композиційних і стильових вирішень житлових будинків центральної частини Львова збудованих в кінці ХVІІІ – початку ХХ ст. (2011)
Сіромолот Г. В. - Вплив вітрового навантаження на зміну значень напружено-деформованого стану у внутрішній поздовжній неcучій стіні, Доненко В. І., Попов М. Є. (2011)
Скляренко Н. В. - Архітектурна відеоінсталяція в урбаністичному середовищі (2011)
Смаль М. В. - ОСББ як один із напрямків реформування відносин у житловій сфері, Дзюбинська О. В. (2011)
Соловій Л. С. - Особливості розташування житла для бездомних у структурі поселень (2011)
Стародуб І. В. - Система паркування при спорудах зовнішнього пасажирського транспорту (2011)
Старчук О. М. - Доступне та екологічне житло – бінішелл (2011)
Стецюк І. І. - Актуальність проблеми гармонізації міського середовища (2011)
Столяров В. І. - Альтернативна система збору і очищення дощової води із застосуванням господарських потреб (2011)
Сунак П. О. - Дослідження змінюваності міцності і деформативності бетону при короткочасному навантаженні, Шостак А. В., Синій С. В., Сунак О. П. (2011)
Сур'янінов М. Г. - Стійкість арок і аркових систем, Оробей В. Ф., Максимович О. В. (2011)
Талах Л. О. - Аналіз впливу полімерно-бітумних в’яжучих на властивості дорожніх бітумів, Коваль М. І., Митілка Р. А. (2011)
Тимофєєв М. В. - Численное моделирование движения воздуха в замкнутой застройке с ветрозащитными экранами, Гевлич І. Г. (2011)
Ткач Д. И. - Геометрия и графика золотой лемнискаты Бернулли, Кистол А. Д. (2011)
Трейман Є. О. - Вдосконалення контролю якості асфальтобетонних покриттів автодоріг, Жежерун В. Д., Шимчук О. П., Бочаров А. А. (2011)
Тригуб Р. М. - Територіальна організація житлово-комунального господарства, Штепа К. О. (2011)
Тугай Я. Б. - Дослідження факторів, які впливають на вибір технології демонтажу будинків перших масових серій (2011)
Угненко Є. Б. - Розрахунок концентрації оксиду вуглецю біля краю проїзної частини на дорогах загального користування, Сорочук Н. І., Гавриш В. С. (2011)
Угненко Є. Б. - Регулювання викидів шкідливих речовин вздовж автомобільних доріг, Ужвієва О. М., Тимченко О. М., Пупченко О. Д. (2011)
Фёдоров А. В. - Организация придомовых территорий реконструируемой жилой среды (2011)
Філоненко О. І. - Геометричні параметри зовнішньої теплоізоляції фундаментної зони для кліматичних умов іі температурної зони (2011)
Хижинський В. В. - Вроцлавська кераміка другої половини ХХ століття. Творчість провідних художників – керамістів (2011)
Христюк Ю. С. - Дитячий простір як складова системи макросередовища торгівельних закладів (2011)
Чемакіна О. В. - Передумови реабілітації порушеного міського середовища вугледобувних регіонів (2011)
Чернявський В. Г. - Впровадження авторської методики викладання навчальної дисципліни "синтез мистецтв” для архітекторів і дизайнерів (2011)
Чернявський В. В. - Енергозбереження при термомодернізації житлового фонду України, Борисенко О. Б. (2011)
Чугай Р. В. - Самобутність творчості волинського художника О. Валенти та її вплив на сприйняття середовища (2011)
Шеломанова-Булавка Ю. М. - Місце і роль дерев’яного храму в системі забудови населених пунктів (2011)
Шеремета Я. М. - Проблеми законодавчого забезпечення реалізації проектів реконструкції застарілого житлового фонду, Плешкановська А. М. (2011)
Шолух Н. В. - О проблемах восстановления культурно-исторической среды в техногенно-загрязненных районах городов Донбасса, Маленко М. А. (2011)
Шостак А. В. - Моделювання і прогнозування рівнів води в паводковий період в межах м. Луцька, Верешко О. В., Волошин В. У. (2011)
Щербіна Л. В. - Аналіз впливу розміру кінцевого елемента розрахункової схеми несучої стіни будівлі на зміну значень напруження sу, Сіромолот Г. В., Доненко І. В. (2011)
Юрчишин О. М. - Принципи проектування закладів дошкільного виховання надмалої місткості для сільської місцевості (2011)
Яким Р. Я. - Технологія облаштування фасадів будинків навісними фасадними системами з вентиляцією, Ужегова О. А. (2011)
Яковенко К. А. - Комплексная оценка улично-дорожной сети с использованием показателя уровня обслуживания. (2011)
Borysenko O. D. - Averaging method for non-autonomous third order random oscillating system in non-resonance case, Borysenko O. V. (2014)
Chuiko S. M. - On the regularization of the linear matrix equation, Chuiko E. V., Belushenko A. V. (2014)
Goy Т. P. - On a nonelementary function of the Dawson's integral type, Zatorsky R. A. (2014)
Reznikova Yu. S. - Multidimensional triangle-truncated simplexes (2014)
Sergiienko M. P. - How to test the hypothesis concerning the form of covariance function of Gaussian stationary process when exist spectral density (2014)
Tymoshkevich L. M. - On spectral theory of Coxeter graphs and its applications (2014)
Швиров В. В. - Про кількість допустимих послідовностей нерозкладних напівланцюгових кілець з нетеровою діагоналлю (2014)
Болілий В. О. - Система сингулярно збурених диференціальних рівнянь з диференціальною внутрішньою точкою звороту I-роду, Зеленська І. О. (2014)
Вакал Є. С. - Дослідження процесів вологопереносу в неоднорідних середовищах із слабко проникними прошарками, Вакал Ю. Є., Стеля О. Б. (2014)
Горошко О. О. - Дослідження коливань гнучкого трубопроводу з використанням канонічного вигляду рівнянь, Кикоть С. В. (2014)
Гречко В. І. - Про оцінку похибки однієї модифікації методу Ньютона-Канторовича (2014)
Камінський А. О. - Маломасштабна контактна зона з тертям берегів біля вершини міжфазної тріщини, Дудик М. В., Кіпніс Л. А. (2014)
Курилко О. Б. - Періодичні рухи в’язкої рідини всередині прямокутної порожнини (2014)
Мартиненко О. В. - Неіснування глобальних розв’язків задачі Коші для рівняння неоднорідного пористого середовища з неоднорідним джерелом (2014)
Пуйан Ш. М. - Алгоритм Гальоркіна в методі частинних областей розв’язання граничних задач, Зражевський Г. М. (2014)
Donchenko V. S. - Development of pseudo inverse technique: cortege operators and applications in grouping information problem, Skotarenko F. M. (2014)
Ivokhin E. V. - An approach for solving of knapsack problem with fuzzy priorities, Almodars Barrak Subhi Kaml (2014)
Saad M. I. - Review of type-2 fuzzy sets and logic systems theory (2014)
Shatyrko O. A. - Modelling processes of population dynamics, Khusainov D. Ya., Dzhalladova I. A. (2014)
Sirenko A. S. - An algorithm for finding a common Lyapunov function of two linear difference systems (2014)
Skobelev V. V. - On some relation between sets of mappings of a set in factor-rings (2014)
Бондарець І. М. - Система розпізнавання облич за допомогою 2.5д камери (2014)
Вознюк Т. Г. - Алгоритм побудови керуючого простору синтаксичних структур природномовних речень (2014)
Волошин О. Ф. - Аксіоматична характеризація нечітких узагальнень методів розподілу витрат, Лавер В. О. (2014)
Демченко І. Ю. - Стаціонарні характеристики мережевої моделі послідовної структури, Чечельницький О. А. (2014)
Івохін Є. В. - Про один підхід до моделювання поведінкового скорингу, Присяженко О. Є. (2014)
Катеринич Л. О. - Мережеві алгоритми класифікації у задачах діагностики (2014)
Коцур Д. В. - Побудова діаграми Вороного для об'єктів довільної форми, Терещенко В. М. (2014)
Литвиненко І. О. - Оптимізація системи обслуговування з багатьма виконавцями та з рекурентним потоком (2014)
Лялецький О. В. - Про формальний математичний текст і логічну та онтологічну коректності, Афонін А. О. (2014)
Лялецький О. О. - Елементарне доведення теореми нормалізації для βη-редукції (2014)
Марченко О. О. - Паралелізація невід’ємної факторизації розріджених матриць надвеликої розмірності, Насіров Е. М., Паламарчук С. М. (2014)
Наконечний О. Г. - Дискретне мінімаксне оцінювання при невизначеності з роздільними обмеженнями, Філіпенков А. О. (2014)
Нікітченко М. С. - Вироджені семантичні моделі першопорядкових логік, Шкільняк С. С. (2014)
Омельчук Л. Л. - Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та державного освітнього стандарту Російської Федерації з інформатики та обчислювальної техніки (2014)
Присяжна М. В. - Еліптична функція статистичної глибини даних, Клюшин Д. А. (2014)
Рубльов Б. В. - Побудова інтелектуальної діагностичної системи для встановлення фази захворювання, Шкуліпа О. В., Харченко А. В. (2014)
Рутицька В. В. - Про моделювання динаміки портфеля інвестицій в умовах параметричної невизначеності (2014)
Тарануха В. Ю. - Модифікація n-грамної моделі засновані на класах для розпізнавання слов’янських мов (2014)
Халимон О. О. - Розв’язання крайової задачі з періодичним джерелом для рівняння дифузії з дробовою похідною за простором (2014)
Хусаінов Д. Я. - Оптимальне керування процесом нагрівання без запізнення, Баштинець Я., Демченко Г. А. (2014)
Віділ А. Ю. - Параметричне збудження спінових хвиль в анізотропних (111) плівках паралельною накачкою (2014)
Гайдай Ю. О. - Ближньопольовий мікрохвильовий мікроскоп з активним зондом модуляційного типу, Сидоренко В. С., Скрипка С. Л., Семенець Ю. Г., Сердега І. В. (2014)
Гандзюк В. І. - Інжекційні ефекти в кремнієвій симетричній n+-n-n+ структурі при живленні в режимі генератора напруги, Оберемок О. С., Павлюк С. П. (2014)
Загороднюк C. П. - Використання служби Windows Server Update Services в гетерогенних локальних обчислювальних мережах з відсутнім централізованим адмініструванням (2014)
Коваленко А. В. - Вибір дифракційної гратки для сенсора хвильового фронту на ефекті Талбота (2014)
Мовчан М. М. - Ефект невзаємності в об’ємних феритових резонаторах міліметрового діапазону (2014)
Находкін М. Г. - Взаємодія Gd і O з поверхнею Si(113), Федорченко М. І. (2014)
Первак Ю. О. - Структурні особливості дисперсійних дзеркал з максимально високою негативною дисперсією групової затримки (2014)
Соломенко О. В. - Вплив геометрії мікророзряду з порожнистим електродом на його електрофізичні характеристики, Лендел В. В., Присяжневич І. В., Черняк В. Я. (2014)
Альохін О. Д. - Визначення критичних температур речовини за даними критичної опелесценції, Білоус О. І., Репула А. М. (2014)
Горбар Е. В. - Електронні стани на найнижчому рівні Ландау у невпорядкованому діраківському напівметалі (2014)
Королович В. Ф. - Розрахунок площі поверхні наночастинок астралену: Модель, Гребньов О. А., Цивилева О. М., Мороз К. О. (2014)
Лисов В. І. - Особливості процесів фазоутворення в аморфному бінарному сплаві Fe80B20, Цареградська Т. Л., Саєнко Г. В., Турков О. В. (2014)
Овсієнко І. В. - Магнітоопір системи "вуглецеві нанотрубки – оксид заліза" (2014)
Павленко O. Л. - Кристалічна структура плівок фулеритів С60 при високих дозах електронного опромінення (2014)
Попов О. Ю. - Залежність механічних характеристик керамічних композиційних матеріалів від співвідношення між розмірами зерен різних фаз (2014)
Рапопорт Ю. Г. - Загальний метод для виведення еволюційних рівнянь та моделювання нелінійних хвиль у шаруватих активних середовищах з об’ємними та поверхневими нелінійностями (2014)
Рево С. Л. - Термоелектрорушійна сила багатошарових композицій з алюмінію і вуглецевих нанотрубок, Хуторянська Н. В., Іваненко К. О., Копань В. С., Бошко О. І. (2014)
Розуван К. П. - Скануюча тунельна мікроскопія вуглецевих нанотрубок, Розуван С. Г., Шайкевич І. А. (2014)
Стащук В. С. - Моделювання оптичних властивостей системи плівка діелектрика-метал, Стукаленко В. В., Полянська О. П. (2014)
Танцюра І. В. - Особливості формування структури поверхневих шарів сплаву АК12 після лазерного легування порошками міді та заліза (2014)
Чумаченко А. В. - Температурна залежність надплинної компоненти та спектр елементарних збуджень (2014)
Ящук В. П. - Використання вторинного випромінювання суміші барвників для визначення спектрів їх комбінаційного розсіяння, Комишан О. О. (2014)
Кунанець Н. - Формування консолідованого інформаційного ресурсу "розумного міста": бібліотечний аспект, Липак Г., Пасічник В. (2017)
Рибачок О. - Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та пріоритети розвитку (2000–2020) (2017)
Черниш Н. - З історії створення Енциклопедії українознавства (2017)
Соколов В. - Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та особливості функціонування (2017)
Мокроусова О. - Бібліотека П. Ф. Альошина: шляхи формування (2017)
Палієнко М. - Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Другі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора М. С. Слободяника (2017)
Титул, зміст (2012)
Батова В. - Корисна модель в Україні. Вдосконалення правової охорони (2012)
Ромашко А. - Документальне супроводження винахідником нового технічного рішення, Фоя О., Дем'яненко М., Нестеренко Ю. (2012)
Потоцький М. - Еволюція системи захисту прав на торговельні марки в Україні в умовах підготовки та проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012, Ісмагілова О., Сердюк Г., Трибунська К. (2012)
Сопова (Щукіна) К. - Визначення предмета доказування у спорах щодо захисту прав на знак для товарів і послуг (2012)
Ревуцький С. - Вплив економічної глобалізації на формування національної інноваційної системи (2012)
Галица И. - Интеллектуальные элиты как инвестиционно-инновационный ресурс конкурентоспособности (2012)
Пічкур О. - Особливості етапу підготовки договорів про передання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, Пічкур В. (2012)
Гришкова М. - Нормативно-правове регулювання трансферу технологій (досвід Японії) (2012)
Корновенко С. - Ідея як об’єкт захисту права інтелектуальної власності: pro and contra (2012)
Скутельник П. - Участь державного регулятора ринку страхових послуг у процедурі банкрутства: фінансово-правові аспекти (2012)
Романюк В. - Особливості податкової правосуб’єктності нерезидентів-фізичних осіб (2012)
Андрощук Г. - Институт рационализаторсокго предложения в праве промышленной собственности стран СНГ: переспективы развития (2012)
Бібліографія (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Титул, зміст (2012)
Пічкур О. - Визначення предмета цивільно-правових договорів щодо результатів інтелектуальної (розумової) діяльності, Пічкур Д., Пічкур В. (2012)
Петренко С. - Управління правами інтелектуальної власності на регіональному рівні: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Осипова Ю. - Вищі навчальні заклади України як суб’єкти права інтелектуальної власності (на прикладі об’єктів авторського, патентного права та нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності) (2012)
Штефан О. - Проблеми кваліфікації піратства у сфері авторського права та суміжних прав (2012)
Работягова Л. - Правова охорона комерційної таємниці в договірних відносинах (2012)
Кашинцева О. - Проблеми визначення правової природи комерційної таємниці в сфері охорони здоров’я (2012)
Бутник-Сіверський С. - Закріплення прав на конфіденційну інформацію та комерційну таємницюв установчих документах (2012)
Бенедисюк І. - Запобіжні заходи та заходи забезпечення позову в спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності (2012)
Пархомчук С. - Деякі проблемні аспекти виконання рішень господарських судів у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності (2012)
Эннан Р. - Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет (2012)
Рудченко І. - Деякі аспекти законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні (2012)
Нежиборець В. - Закордонний досвід державної підтримки венчурної діяльності (2012)
Загрішева Н. - Щодо поняття "технологія" (2012)
Сліпченко С. - Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, як різновид виключних прав (2012)
Прахов Б. - Договор о возмездной передаче научно-технических достижений и оказания технической помощи: исторический опыт (2012)
Остафійчук Г. - Аналіз проблем організаційно-правового забезпечення ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств (2012)
Мостовенко С. - Фізичні особи як суб’єкти оподаткування в операціях з цінними паперами (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Титул, зміст (2012)
Потоцький М. - Гносеологія права інтелектуальної власності: господарсько-правовий аспект (2012)
Якубівський І. - Юридична природа права на плату (винагороду) в авторському праві (2012)
Іванюченко О. - Порівняльний аналіз патентного права США і ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютерною програмою (алгоритмом) (2012)
Андрощук Г. - Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського союзу (2012)
Работягова Л. - Визначення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання (2012)
Батова В. - Ліцензійний договір на використання корисної моделі (2012)
Москаленко К. - Договори у сфері музичного шоу-бізнесу з малолітніми та неповнолітніми артистами-виконавцями: правове регулювання і шляхи його вдосконалення (2012)
Коваленко Т. - Що робити, якщо ви стали жертвою контрафакції (2012)
Шевчук В. - Теоретико-правові засади дослідження адміністративно-правового регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання Державної податкової служби України (2012)
Скирта Д. - Шляхи вдосконалення правового регулювання державного фінансового контролю у сфері державних закупівель в Україні з використанням досвіду Франції (2012)
Мостовенко С. - Види операцій з цінними паперами та їхнє значення як об'єкта оподаткування (2012)
Чуприна Л. - Правовая характеристика бюджетного учреждения как субъекта финансового права (2012)
Черпіцька Л. - Взаємодія Держфінінспекції України та адміністративних судів у процесі розв'язання спорів у сфері публічної фінансової діяльності (2012)
Богачова О. - Деякі аспекти інституту експертизи законопроектів (2012)
Кушнір І. - Діяльність у сфері житлового будівництва в системі об'єктів фінансово-правового регулювання (2012)
Кацавець Р. - Репліка в захисній промові (2012)
Цюкало Ю. - Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством (2012)
Підсумки конференції (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Alekseeva K. S. - Semigroup of transformations IOZ (2015)
Vlasenko I. Yu. - Criterion of topological conjugacy for homogeneous mappings of Rn (2015)
Ivanyuk O. M. - Deformations of atoms of complexity 2 on surfaces with boundary, Bilun S. V. (2015)
Kochubinska E. A. - On a generalized partial wreath product of semigroups, Semeniuk I. V. (2015)
Petravchuk A. P. - On bases of Lie algebras of derivations, Stepukh V. V. (2015)
Plakhotnyk M. V. - Types of periodical points trajectories of triangular maps, whose semigroup of iterations is finite (2015)
Турка Т. В. - Центр напівгрупи відповідностей (2015)
Ianevych T. O. - Modeling data with excess of zeros for capital expenditure surveys in Ukraine (2015)
Асроров Ф. А. - Інтегральні множини розривних динамічних систем (2015)
Голиченко О. Л. - Особливості перемішування рідини в скінченному циліндрі, Малюга В. С. (2015)
Горошко О. О. - Коливання гнучкого трубопроводу на пружній основі при закритичних швидкостях транспортування рідини, Кикоть С. В. (2015)
Денисенко Н. Л. - Про періодичні розв’язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь з малим параметром (2015)
Єрьоміна Т. О. - Про побудову неперервних розв’язків систем нелінійних різницево-функціональних рівнянь (2015)
Клімчук Т. В. - Ковзний контакт напівнескінченного штампа з пружною смугою, Острик В. І. (2015)
Лимарченко О. С. - Динаміка трубопроводу, що обертається, з рідиною, Маджид М. (2015)
Остос О. Х. - Згин пружної смуги зосередженими силами, Острик В. І. (2015)
Анікушин А. В. - Якісний аналіз лінійних диференціальних моделей псевдогіперболічного типу в деяких класах узагальнених функцій, Номіровський Д. А. (2015)
Буй Д. Б. - Критерії збереження активного домену сигнатурними операціями табличних алгебр, Канарська І. С., Сенченко О. С. (2015)
Buy D. B. - Linearization algorithms CLOS and LOOPS of the classes in programming languages the formal definitions, Kompan S. V., Polyakov S. A., Karam J. (2015)
Буй Д. Б. - Математична теорія нормалізації: нормальні форми 2-4 порядків, Пузікова А. В. (2015)
Вознюк Т. Г. - Побудова класифікатора для вирішення займенникової анафори на основі тензорної моделі (2015)
Галкін О. А. - Дослідження процедур розпізнавання на основі розподільного розташування багатовимірних даних та функцій глибини (2015)
Гаркуша Н. І. - Отримання оцінки області стійкості положення рівноваги моделі популяції з післядією (2015)
Гордійчук О. В. - Однорангові мережі з урахуванням місцезнаходження (2015)
Донченко В. С. - Матрична множинна регресія, Тарасова О. В. (2015)
Завадський І. О. - Префіксні (∆, k)-коди (2015)
Завадський І. О. - Квантовий вентиль Тоффолі, його реалізація та застосування, Петльована М. В. (2015)
Катеринич Л. О. - Система прийняття рішень для ідентифікації користувачів, Калашнікова А. А., Марголін О. Г. (2015)
Коваль Ю. В. - Протокол багатоточкового потоку: означення та застосування в створенні механізмів розпаралелювача та аналізатора подій в системи жестового інтерфейсу (2015)
Ковальов Д. І. - Сервіс дистанційного навчання у форматі соціальної мережі (2015)
Марченко О. О. - Алгоритм виділення явних семантичних зв'язків з векторів семантико-синтаксичної валентності концептів онтології (2015)
Мащенко С. О. - C-ядро кооперативної гри з нечіткою множиною дозволених коаліцій, Моренець В. І. (2015)
Насіров Е. М. - Блочно-діагональний підхід до невід’ємної факторизації розріджених матриць і тензорів надвеликої розмірності (2015)
Panchenko T. V. - Parallel Programs Correctness Proof Method Using Simplified State with Applications (2015)
Скотаренко Ф. М. - Алгоритм лінійної дискримінації для матричних просторів та його основи (2015)
Терещенко В. М. - Архітектура моделі єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) для розв’язання задач обчислювальної геометрії, Осадчий Б. О., Петльована М. В., Селезньов А. І., Тара А. М. (2015)
Хомицький В. В. - Застосування чисельної спектральної моделі SWAN для розрахунків параметрів вітрового хвилювання в районі Кривої коси, Терещенко Л. М., Фомін В. В., Абрамова Л. П. (2015)
Царук В. І. - Про оптимізацію транспортних потоків в моделі Бекмана (2015)
Sharapov M. M. - Statistical correction of test results (2015)
Шликов М. П. - Про алгоритм побудови довірчого еліпсоїда Петуніна (2015)
Яковенко О. А. - Про прикладне програмне забезпечення для задач нелінійного програмування (2015)
Веклич А. М. - Спектроскопія плазми електричної дуги між Cu-Ni електродами в потоці аргону, Клешич М. М., Борецький В. Ф., Фесенко С. О., Телега В. М. (2015)
Козинець О. В. - Розрахунок напруги холостого ходу кремнієвого сонячного елемента з модифікованим шаром в області просторового заряду (2015)
Лясковський В. В. - Розробка макету мобільного уніфікованого комплексу реєстрації радіаційного випромінювання, Баужа О. С. (2015)
Манілов А. І. - Вдосконалення математичної обробки фотоелектричного відгуку на модульоване освітлення (2015)
Первак Ю. О. - Особливості структури дисперсійних дзеркал з негативною дисперсією групової затримки (2015)
Слободянюк Д. В. - Спотворення профілю вихідного сигналу параметричним підсилювачем в багатомодовому режимі, Попов М. О., Малишев В. Ю., Мойсеєнко В. А. (2015)
Гаврюшенко Д. А. - Осмотичний тиск бінарного розчину поблизу критичної точки розшарування, Дворецька В. І. (2015)
Горкавенко Т. В. - Першопринципний розрахунок рівноважного положення домішки кисню в кремнії, Макара В. А., Плющай І. В. (2015)
Гоцульський В. Я. - Тонка структура низькоконцентраційного піку розсіяння світла водними розчинами етанолу, Свечнікова О. С., Стиранець М. В. (2015)
Лисов В. І. - Підвищення термічної стабільності аморфних сплавів за рахунок процесу ініційованої висхідної дифузії, Цареградська Т. Л., Саєнко Г. В., Турков О. В. (2015)
Ніколаєнко Т. Ю. - Визначення фізико-хімічних властивостей рідинних наносистем на основі вимірювання магнітної проникності, Пилипчук Є. В. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Pasichnyi A. A. - Coulomb resonances, quasireal photons, and giant dipole resonance phenomenon, Prygodiuk O. A. (2014)
Mamuta A. D. - Influence of continuous and pulsed laser radiation on optical and thermal properties of biological tissues, Voitsekhovich V. S., Kachalova N. M., Golovko L. F., Ganul V. L., Zaitsev S. L., Kravchenko A. N. (2014)
Zhovtyansky V. A. - Kinetics of plasma chemical reactions producing nitrogen atoms in the glow discharge in a nitrogen–argon gas mixture, Anisimova O. V. (2014)
Klochko M. S. - Application of surface waves for studying the characteristics of gas-trapping sensors located on a solid surface, Syrkin E. S., Voinova M. V. (2014)
Neimash V. B. - Mechanism of tin-induced crystallization in amorphous silicon, Goushcha A. O., Shepeliavyi P. E., Yukhymchuk V. O., Dan’ko V. A., Melnyk V. V., Kuzmich A. G. (2014)
Simenog I. V. - On inefficiency of repulsive δ-potentials in multidimensional spaces, Grinyuk B. E., Kuzmenko M. V. (2014)
Zhyganiuk I. V. - Nature of the frequency shift of hydrogen valence vibrations in water molecules, Malomuzh M. P. (2014)
Tkach M. V. - Influence of confined polarization phonons on the electron spectrum in the three-barrier active zone of a quantum cascade detector, Seti Ju. O., Grynyshyn Ju. B. (2014)
Gandzha I. S. - HighOrder nonlinear Schrödinger equation for the envelope of slowly modulated gravity waves on the surface of finite-depth fluid and its quasi-soliton solutions, Sedletsky Yu. V., Dutykh D. S. (2014)
Author’s index to the 59th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2014 (2014)
Subject index to the 59th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2014 (2014)
Власенко Г. Н. - Пути дальнейшего развития системы космического навигационного обеспечения Украины, Махонин Е. И., Мордвинов И. С. (2015)
Шульга О. В. - Синтез і дослідження 2-контурної САУ з Пі-регулятором швидкості та ПІ-регулятором струму, призначеної для роботи у навігаційних пристроях, Нелюба Д. М., Сокіріна В. О. (2015)
Бондарчук С. В. - Вплив психофізіологічної підготовки на професійну надійність льотного складу та безпеку польотів (2015)
Волосюк В. К. - Оптимизация оценок пространственно-распределенных параметров и статистических характеристик протяженных источников излучения в пассивных радиотехнических комплексах, Тимощук Е. Н. (2015)
Дмитриев О. Н. - Алгоритм определения критического сдвига ветра, Буран Т. Р. (2015)
Зуєв П. П. - Пропозиції щодо удосконалення методів подання інформації при розпізнаванні ситуацій черговими силами об’єднання Повітряних Сил, Тімочко О. О., Дудко О. В. (2015)
Kozelkova E. S. - Modeling conical horn antenna of 3d terahertz FMCW radar, Kosovets M. A., Tovstenko L. M. (2015)
Мальцев А. С. - Сравнительный анализ методов множественного доступа в сетях радиодоступа (2015)
Печенин В. В. - Методы повышения помехоустойчивостиследящего приема доплеровского сигнала, формируемого протяженной отражающей поверхностью, Щербина К .А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2015)
Свид І. В. - Просторова вибірковість відповідачів як метод підвищення завадостійкості запитальних радіотехнічних систем, Штих І. А. (2015)
Сіманенков А. Л. - Аналіз основних параметрів роботи суднового двигуна внутрішнього згоряння, Рожков С. О. (2015)
Фролов В. Ф. - Определение массы обломков космического мусора (2015)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Efficiency test for gradient operator and Laplacian operator in Kalman filter's tv tracking via chi-square test, Shuvalova L. A. (2015)
Барабаш О. В. - Аналіз вимог до зв’язності структур первинних телекомунікаційних мереж, Зоценко В. С. (2015)
Баранник В. В. - Концептуальный базис эффективного синтаксического представления слотов Р-кадров в градиентном пространстве локально-структурных ограничений, Шульгин С. С. (2015)
Варфоломеєва О. Г. - Дослідження завадостійкості і методів оптимального прийому сигналів в мережах LTE, Чумак О. І., Довженко Н. М., Литка Є. В. (2015)
Довженко Т. П. - Исследование сети TCP/IP с применением программного каркаса ERLANG/OTP (2015)
Дорожинский В. В. - Регулярная обработка событий в управлении телекоммуникационными сетями, Жолткевич Г. Н. (2015)
Еремина Н. С. - Обобщенная модель изображений поверхности визирования для представления в базах данных, Самсонов Ю. В., Сотников А. М. (2015)
Zhebka V. V. - Telecommunications network optimization taking into account factors affecting its quality indicators (2015)
Захарченко Р. В. - Аналіз режимів сушки на основі математичної моделі (2015)
Лимаренко В. В. - Проблемы оптимизации технологического процесса механообработки металлов (2015)
Лысенко Д. Э. - Формальное представление планов развития промышленных предприятий (2015)
Машков О. А. - Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика, Мусін Р. Р., Пилипович Г. Г. (2015)
Мелешко Є. В. - Дослідження властивостей інформації та методів її поширення з точки зору інформаційної безпеки в соціальних мережах, Константинова Л. В., Улічев О. С. (2015)
Невлюдов И. Ш. - Разработка программного модуля для автоматизированного проектирования технологического процесса микроэлектромеханических акселерометров, Евсеев В. В., Бортникова В. О. (2015)
Нікіфоров І. А. - Методика рішення задачі призначення вогневих засобів зі складу тактичної групи ЗРВ змішаного складу (2015)
Онищенко В. В. - Управління інформаційною системою з завадами імпульсного типу (2015)
Пальоний А. С. - Розробка методу і моделей оцінки діяльності авіадиспетчерів (2015)
Полонський Ю. І. - Формалізація процесу адаптивного управління інформаційними моделями повітряної обстановки, Борозенець І. О., Шило С. Г. (2015)
Прокопенко Є. В. - Інтелектуальні системи управління військовими формуваннями, Мул Д. А., Войцехівський О. Л. (2015)
Прохоров А. В. - Модель представления онтологических знаний с учетом неопределенностей и противоречий (2015)
Сакало С. М. - Стратегічне планування роботи хмарного сервісу для управління бізнес процесами в університеті (2015)
Семенов С. Г. - Вдосконалення методу мінімізації булевих функцій за умови інформаційної надлишковості, Миронець І. В. (2015)
Трищ Г. М. - Квалиметрический подход к оцениванию качества процессов университета, Ким Н. И., Денисенко А. Н. (2015)
Чалая О. В. - Структуризация знание-емких бизнес-процессов (2015)
Шостак О. І. - Кваліметричне оцінювання ефективності процесів управління людськими ресурсами на підприємствах авіаційного профілю (2015)
Щебланін Ю. М. - Аналіз системи технічного захисту інформації в державі та перспектив її розвитку (2015)
Козловский В. В. - Математическая модель распределённых магистралей передачи информации, Чирва Д. П. (2015)
Аль-Тамімі Рахім Касім Насер - Удосконалення методики побудови екологічних карт антропогенного впливу на основі багатоспектральних знімків, Ламі Діа Джухі Хуссейн (2015)
Левченко Л. О. - Моделювання шумового навантаження, утворюваного повітряними суднами (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (8 лютого 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (22 лютого 2017 р.) (2017)
Носовський А. В. - Про стан та перспективи науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 р.) (2017)
Чабай В. П. - Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 р.) (2017)
Ємець І. М. - "Довголіття-Кардіо": інноваційний досвід імплантації клапанів серця (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 р.) (2017)
Кіктенко В. О. - Геоекономічне зростання Китаю у сучасному світі (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 р.) (2017)
Зайцев Ю. П. - Створення "дерева нових знань" у галузі біології та екології моря (2017)
Хиля В. П. - Федір Семенович Бабичев — людина, вчений, педагог (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ф.С. Бабичева) (2017)
Горбулін В. П. - Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України С.М. Конюхова), Шевцов А. І. (2017)
Віленський Ю. Г. - Учений-мікробіолог світового рівня (до 75-річчя академіка НАН України і НАМН України В.П. Широбокова), Яворовський О. П. (2017)
80-річчя академіка НАН України В.Н. Редька (2017)
75-річчя академіка НАН України Ю.М. Солоніна (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. П. Хорошуна (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Митропольського (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ф. Снєжкіна (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Рєзцова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Уварова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Ф. Венгера (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Сулими (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Швартау (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Малюкіна (2017)
Албул A. С. - Алгоритм выбора модели орбитального построения многоспутниковых низкоорбитальных систем высокоскоростной передачи данных (2015)
Дмитриев О. Н. - Анализ особенностей математического моделирования процессов организации движения беспилотных летательных аппаратов (2015)
Perekrestov D. V. - Reliability as the main indicator of quality of navigation systems (2015)
Андреєва Н. О. - Вплив стану поверхні на кінетику кремнієвих фотодіодів, Зінгаєва О. І., Зуєв В. О., Муравйов В. М. (2015)
Баранник В. В. - Метод создания информативного синтаксического представления статистических видеоинформационных ресурсов на основе двухбазисного биадического кодирования, Рябуха Ю. Н. (2015)
Бем О. Т. - Оптимальний лінійний байєсовий класифікатор в задачах діагностики композитних матеріалів, Єременко В. С. (2015)
Бондарчук С. В. - Значення системи професійної підготовки пілотів у забезпеченні безпеки польотів (2015)
Бороздін М. К. - Енергія поверхневих хвиль збуджених елементарними випромінювачами в середовищах з плоскими гранями розподілу (2015)
Волосюк В. К. - Математическая формализация основных понятий и определений для решения задач пространственно-временной обработки сверхширокополосных сигналов, Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2015)
Заїка В. Ф. - Методика обробки діагностичної інформації в системах інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2015)
Лєві Л. І. - Моделювання процесу роботи іонновітрового ультрафіолетового озонатора-знезаражувача повітря, Петровський О. М. (2015)
Пузырёв А. Л. - Комплексный анализ влияния внешних условий эксплуатации на техническое состояние учебно-тренировочного самолета учебно-тренировочного самолета на примере Cessna 172S NavІІІ, Мунштуков И. В., Лефтор В. В. (2015)
Семенов С. Г. - Декомпозиція булевих функцій як перспективний напрям мінімізації в функціонально перенасиченому базисі, Панаско О. М., Тихоненко А. М. (2015)
Шевяков Ю. І. - Метод розв’язання задачі планування роботи спеціалізованих метрологічних груп в умовах достатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2015)
Шефер О. В. - Діагностування електродвигунів складних електромеханічних систем, Галай В. М., Крицький В. В. (2015)
Шульга О. В. - Моделювання структури двигуна постійного струму та дослідження його характеристик у замкненій системі управління рухом транспортними засобами, Нелюба Д. М., Сокіріна В. О. (2015)
Бойко Д. А. - Разработка метода многокритериальной оценки качества визуализации маммограмм (2015)
Жураковський Б. Ю. - Порівняльний аналіз формування та застосування двомірних штрих-кодів для передачі даних, Довженко Н. М. (2015)
Картавих В. Ю. - Методика визначення опорної матриці моніторингу домену управління інформаційної мережі спеціального призначення (2015)
Комарова Л. О. - Дослідження системи управління інформаційно-комунікаційними мережами у кризових ситуаціях на базі одно канальної системи масового обслуговування (2015)
Куклов В. М. - Аналіз застосування програмноконфігурованих мереж для збільшення ефективності надання мультимедійних послуг, Василенко В. В. (2015)
Левыкин В. М. - Интеллектуальный анализ знание-емких бизнес-процессов с экстернализацией неявных зависимостей, Чалая О. В. (2015)
Макогон О. А. - Концептуальні та методичні підходи створення автоматизованої інформаційно-розрахункової системи виявлення і оцінки радіаційної та хімічної обстановки у випадку аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах, Марущенко В. В., Топчий В. Л., Гайдабука В. Є., Назаренко Д. М. (2015)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів аналізу соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки держави, Гермак В. С., Якименко М. С. (2015)
Онищенко В. В. - Управління інформаційною системою з дискретно-неперервною динамікою (2015)
Полонский Ю. И. - Подход к автоматизации процессов формирования и управления отображением информационных моделей воздушной обстановки, Павленко М. А. (2015)
Fedorova N. V. - Parameters of synchronization signals in IP/MPLS networks, Diomin D. A. (2015)
Филатова А. Е. - Параметрическая оптимизация метода повышения качества визуализации биомедицинских рентгенологических изображений (2015)
Шостак О. І. - Застосування компетентнісного підходу при відборі претендентів у команду високотехнологічного проекту, Доценко Н. В. (2015)
Левченко Л. О. - Концептуальний підхід до побудови системи моніторингу авіаційного шуму (2015)
Попов И. И. - Анализ состояния нормативной базы по обеспечению электромагнитной безопасности в Украине, Тесленко О. А., Тесленко Н. И. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Borysenko O. D. - Averaging method for autonomous third order random oscillating system, Borysenko O. V., Borysenko D. O. (2013)
Ganyushkin O. G. - Variants of a semilattice, Desiateryk O. O. (2013)
Kochubinska Е. А. - On combinatorics of wreath product of finite symmetric inverse semigroups (2013)
Lisykevych V. - Layers and topological equivalent of m-functions, Prishlyak O. (2013)
Shevchenko G. M. - Local times for multifractional square Gaussian processes (2013)
Курченко О. О. - Аналог сталої Ойлера для функції двох змінних (2013)
Lavrenyuk M. V. - The stress-strain of plate containing elliptic multicoated inclusion under nonuniformly distributed loading (2013)
Вакал Ю. Є. - Дослідження руху забруднень з урахуванням процесу сорбції (2013)
Голіченко О. Л. - Рух рідини всередині циліндра при переключенні швидкості на границі (2013)
Конcтантінов О. Ю. - Істотний спектр однієї нееліптичної граничної задачі, Гріник Ю. М. (2013)
Краснопольська Т. С. - Експериментальні дослідження збудження хрестоподібних хвиль, Спектор В. М. (2013)
Паткін Є. Д. - Приклад побудови мартингальних мір (2013)
Романенко В. М. - Про обмежені розв’язки диференціального рівняння з G-секторіальним операторним коефіцієнтом (2013)
Сивак О. А. - Неперервні розв’язки лінійних функціонально-різницевих рівнянь та їх властивості (2013)
Antosyak P. P. - About one generalization of weak Condorcet’s principle (2013)
Shatyrko A. V. - On stabilization of neutral type nonlinear indirect scalar processes (2013)
Yatsenko V. O. - Linear and nonlinear analysis of time series: correlation dimension, Lyapunov exponents, and prediction, Kochkodan O. I., Makarychev M. V., Pashenkovska I. S., Cheremnikh S. O. (2013)
Анікушин А. В. - Узагальнена розв’язність гіперболічних інтегро-диференціальних рівнянь (2013)
Гаркуша Н. І. - Динаміка моделі Гудвіна з післядією (2013)
Голік А. О. - Стандартизація геометричних характеристик в задачі розпізнавання дактильної мови жестів (2013)
Дегтяр О. С. - Алгоритм розв’язання задачі оцінювання концентрації хлорофілу за допомогою введення параметру регуляризації (2013)
Зуб С. С. - Група одиничних кватерніонів S3 і пов’язана з нею симплектична і пуассонова структури, Зуб С. І. (2013)
Івохін Є. В. - Про схеми формалізації динамічних процесів в нечітких різницевих системах (2013)
Капустян О. А. - Дослідження динаміки розв’язків задачі оптимального керування для параболічного рівняння (2013)
Кудін В. І. - Про аналіз властивостей чистих стратегій матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць (2013)
Литвиненко І. О. - Оптимізація системи обслуговування з багатьма виконавцями та з рекурентним потоком заявок різних типів, Лебєдєв Є. О. (2013)
Макушенко І. А. - Двокритеріальна задача керування напрямком вхідного потоку для багатоканальних мереж немарковського типу (2013)
Мартинюк П. М. - Математична модель фільтраційної консолідації ґрунтів з урахуванням багатофракційної суфозії, Гошко О. В. (2013)
Марценюк В. П. - Побудова експоненціальної оцінки для нелінійної невід’ємної системи із запізненням на основі нерівності Хейла – Лунела, Гандзюк Н. М. (2013)
Марченко О. О. - Алгоритм конвертації дерева залежностей у керуючий простір синтаксичної структури речення (2013)
Мащенко С. О. - Мінімаксний критерій прийняття рішень при нечіткій множині станів природи (2013)
Покутний О. А. - Узагальнено-обернений оператор в просторах Фреше, Банана та Гільберта (2013)
Прусов В. А. - Паралельні обчислення двовимірної задачі конвективної дифузії на відеокарті, Дорошенко А. Ю., Кацалова Л. М., Бекетов О. Г. (2013)
Рузич Р. В. - "Генетичні" особливості біогеценозів (2013)
Рутицька В. В. - Якісний аналіз розв’язків задач оптимального інвестування (2013)
Pud S. A. - Effect of gamma radiation treatment on transport properties of silicon nanowire field effect transistors, Petrychuk M. V., Kovalenko V. F. (2013)
Коваленко В. Ф. - Особливості поведінки кластерів в магнітній рідині при її циклічному нагріванні та охолодженні в магнітному полі, Петричук М. В., Танигін Б. М., Шулима С. І. (2013)
Козинець О. В. - Розрахунок фотоструму кремнієвого сонячного елемента з модифікованим шаром (2013)
Кузнєцов Г. В. - Фізичні властивості нанопорошку, отриманного в плазмі з прекурсору SiH4, Тіщенко І. Ю., Ботурчук Є. Я. (2013)
Слінченко Ю. А. - Використання рівняння Гельмгольца дробового порядку для опису поширення електромагнітного випромінювання у оптичних хвилеводах (2013)
Альохін О. Д. - Малі критичні показники αt, αµ, η критичного флюїду і їх фізична основа, Білоус О. І. (2013)
Атамась Н. О. - Локальна структура нескінченно розведеного водного розчину NaCl за надкритичних умов, Меклеш В. Г. (2013)
Булавін Л. А. - Фазові переходи у воді, наповненій нанодисками, Савенко В. С., Лебовка М. І. (2013)
Вишневський С. Ю. - Особливості взаємодії поліметинових барвників із напівпровідниковими наночастинками при низьких температурах, Дмитрук І. М., Науменко А. П., Брікс Ю. Л., Сломінський Ю. Л. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Розподіл концентрації в клиноподібній порожнині (2013)
Гоменюк О. В. - Люмінесцентні властивості пірофосфатів цинку/мангану: Zn2-хMnхP2O7 (x = 0 ÷ 2). Частина 1: Безводні фосфати, Шелудько В. І., Неділько С. Г., Бойко В. В., Антрапцева Н. М., Вірко С. В. (2013)
Горбар Е. В. - Кіральний ефект розділення в релятивістській матерії в зовнішньому магнітному полі у просторі з границями (2013)
Єщенко О. А. - Оптична анізотропія шаруватих метал-діелектричних наноструктур на основі щільних 2D-масивів наночастинок срібла (2013)
Зеленський С. Є. - Індуковане лазером теплове випромінювання поверхневих шарів з температурно-залежним коефіцієнтом поглинання, Копишинський О. В. (2013)
Кондратенко С. В. - Вплив наноострівців SiGe на процеси рекомбінації в гетероструктурах Si/Ge з наноострівцями SiGe, Козирєв Ю. М., Сторожук Д. П. (2013)
Макарець М. В. - Рівняння для кумулянтів просторового розподілу імплантованих іонів, Чолій Я. В. (2013)
Момот А. І. - Аналіз механізмів згасання іонно-звукових хвиль у запорошеній плазмі (2013)
Овсієнко І. В. - Електро-транспортні властивості отриманого хімічним методом нанографіту (2013)
Попов О. Ю. - Реакційний синтез композиційного матеріалу на основі TiB2, Клепко О. Ю., Суляліна О. Д. (2013)
Сніцерова О. М. - Можливості люмінесцентних методик дослідження біологічних тканин для медичних застосувань, Ящук В. М., Терентьєва Ю. Г. (2013)
Чумаченко А. В. - Розрахунок фазових переходів в одновимірній моделі Ізінга методом розкладу за сингулярними значеннями (2013)
Якунов А. В. - Застосування температурної залежності флуоресценції розчинів органічних барвників для вимірювання поглинання міліметрових хвиль у воді, Кузькова Н. В. (2013)
Ящук В. П. - Енергетичні закономірності вимушеного комбінаційного розсіяння родаміна 6Ж в сильнорозсіювальному середовищi, Смалюк А. П. (2013)
Borysenko O. D. - Averaging in autonomous fourth order oscillating system under the action of random disturbances in the case of multiple real root and two conjugate pure imaginary roots of characteristic equation, Borysenko O. V. (2015)
Desiateryk O. O. - Variants of commutative bands with zero (2015)
Ivanyuk I. M. - Deformations of vector fields on non-oriented surfaces, Prishlyak O. O. (2015)
Городецька Н. С. - Розсіювання поверхневих гравітаційних хвиль підводним прямокутним баром, Щербак Т. М., Нікішов В. І. (2015)
Жук Я. О. - Описання неізотермічної непружної поведінки матеріалу при великих швидкостях деформації, Васильєва Л. Я. (2015)
Лаврова О. Є. - Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах (2015)
Маринець В. В. - Один підхід дослідження крайових задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку, Питьовка О. Ю. (2015)
Михайленко С. В. - Побудова наближень стаціонарних розв’язків рівняння осцилятора з кубічною нелінійністю і моногармонічним збудженням (2015)
Опанасович В. К. - Одновісний згин ізотропної півплощини з тріщиною, перпендикулярною до її межі, з урахуванням ширини області контакту її берегів, Яцик І. М. (2015)
Процюк Б. В. - Термопружний стан півбезмежного термочутливого трискладового тіла за дії джерела тепла та складного теплообміну, Горун О. П. (2015)
Zhuk Y. A. - Description of nonisothermal inelastic response of material under high strain rate, Vasiljeva L. Y. (2015)
Альхілалі Зайнаб Сааді Хусейн - Програмоване, дистанційне, мобільне…. Яке навчання далі? (2015)
Брила А. Ю. - Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування, Антосяк П. П., Юрченко Н. В. (2015)
Буй Д. Б. - Відношення конфінальності, передпорядки та порядки, семантика фрази ORDER BY запитів SQLподібних мов, Кахута Н. Д., Шишацька О. В., Mohammed Karam Jasim, Fabunmi Sunmade (2015)
Буй Д. Б. - Формальні методи розробки программного забезпечення Z, B, VDM: порівняльний аналіз, Колегаєв О. М. (2015)
Галкін О. А. - Дослідження непараметричних класифікаторів даних на основі концепції глибинних околів (2015)
Гаркуша Н. І. - Дослідження динаміки моделі "хижак-жертва" з квадратичною нелінійністю при наявності запізнення, обумовленого часом визрівання (2015)
Derevianchenko O. V. - The applying of PARСS.NET system and Amazon EC2 for cloud computing, Khavro A. U. (2015)
Zhygallo A. A. - Peterson’s Algorithm for Mutual Exclusion Correctness Proof in IPCL, Ostapovska Yu. A., Panchenko T. V. (2015)
Завадський І. О. - Швидкий табличний метод декодування мультироздільникових кодів (2015)
Зуб С. С. - Зв'язок канонічної Пуассонової та Лі-Пуассонової структур для гамільтонового формалізму в кватерніонних змінних, Зуб С. І. (2015)
Козоріз Н. В. - Гібридна система машинного перекладу технічних текстів на флективні мови, Кабан В. О., Бабак А. П., Войцех В. О. (2015)
Колянова Т. В. - Побудова графічних залежностей біологічних показників при фізичному навантаженні (2015)
Lytvynenko T. I. - Sales Forecasting using Data Mining Methods, Panchenko T. V., Redko V. D. (2015)
Марченко О. О. - Методи невід’ємної тензорної та матричної факторизації в задачах комп’ютерної лінгвістики (2015)
Musbah Z. E. - Arabic natural language processing with Rule based approach features (2015)
Новокшонов А. К. - Аналіз ефективності "машин, що складають" (2015)
Рубан Н. Н. - Сравнение нереляционных и реляционных баз данных (2015)
Собко В. Г. - Побудова та дослідження алгоритму розв’язування задач математичної фізики за допомогою біортогональних поліномів (2015)
Стеля О. Б. - Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції, Потапенко Л. І., Сіренко І. П., Стеля І. О. (2015)
Харченко І. І. - Стратегія розвитку наукових досліджень та оптимізація навчального процесу (до 80-річчя з дня народження видатного вченого, члена-кореспондента НАН України, профессора Київського національного університету, заслуженого працівника освіти Бориса Миколайовича Бублика) (2015)
Хусаінов Д. Я. - Динаміка розв’язків квадратичних систем на площині, Камратов С. В. (2015)
Khylko O. L. - Scattering of surface plasmon polariton by two-dimensional semiconductor nanostripe. Effective susceptibility of two-dimensional nanostripe (2015)
Вовденко С. С. - Квантово-розмірний ефект у спектрах КРС на лазерно-індукованих структурах на поверхні германію, Дмитрук І. М., Березовська Н. I., Медвідь А. (2015)
Лисова І. В. - Дослідження характеристик CdSe нанокластерів як флюоресцентних міток для біологічних досліджень, Березовська Н. І., Дмитрук І. М. (2015)
Поперенко Л. В. - Особливості оптичних властивостей літій-германатного скла та склокераміки у видимій області спектра, Трубіцин М. П., Неділько С. Г., Юргелевич І. В., Нестеров О. О., Рибак Я. О., Цюк Б. А. (2015)
Стащук В. С. - Оптичні властивості структури: плівка оксиду алюмінію-масивний алюміній, Стукаленко В. В., Попенко О. О. (2015)
Шульга О. В. - Експериментальні дослідження дискретного електропривода з мікропроцесорним керуванням для систем навігації та управління рухом транспортних засобів, Нелюба Д. М., Сокіріна В. О. (2015)
Василенко Д. Е. - Формализация знаний о задачах управления воздушным движением для перспективных систем управления, Бердник П. Г. (2015)
Данилов Ю. А. - Обработка информации при решении задачи сопровождения траекторий воздушных объектов при управлении воздушным движением, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Титаренко А. Б. (2015)
Фролов В. Ф. - К вопросу о концепции развития мировой и отечественной космонавтики (2015)
Матвеев І. В. - Нормативно-технічне забезпечення проектування та зведення основ і фундаментів в Україні, Слюсаренко Ю. С., Соловйова Г. Б. (2011)
Волосюк В. К. - Особенности использования вещественных функций когерентности в широкополосных радиометрических комплексах, Тимощук Е. Н. (2015)
Билеуш А. И. - Исследование прочностных характеристик грунтов на приборе кручения, Кривоног А. И., Фридрихсон В. Л. (2011)
Калашник М. А. - Постановка задачи обеспечения функциональной устойчивости пилотажно-навигационного комплекса летательного аппарата на отдельных режимах полета, Обидин Д. Н. (2015)
Мангушев Р. А. - Влияние техногенных факторов на изменение характеристик грунтов при устройстве котлована большого объема, Ошурков Н. В. (2011)
Машков О. А. - Застосування неформальних підходів до управління складними динамічними системами, Аль-Тамімі Рахім Касім Насер, Ламі Діа Джухі Хуссейн., Косенко В. Р. (2015)
Губашова В. Е. - Применение технологии струйного инъектирования в качестве противофильтрационных мероприятий при возведении ограждающих конструкций глубоких выемок в условиях плотной городской застройки (2011)
Печенин В. В. - Структурный синтез комбинированной системы частотно-фазовой автоподстройки частоты, совмещенной с фильтрующей схемой спектра входного сигнала, Щербина К. А., Вонсович М. А., Мсаллам Е. П. (2015)
Кудрявцев С. А. - Инженерная защита высокого откоса на побережье Японского моря при рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов, Вальцева Т. Ю., Михайлин Р. Г., Берестяный Ю. Б., Федоренко Е. В. (2011)
Рудий А. В. - Моделювання макропрофілю опорної поверхні, Яковлев М. Ю. (2015)
Шапиро Д. М. - Курс лекций по расчётному моделированию геотехнических объектов (2011)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Image enhancement techniques for froth flotation, Shuvalova L. A. (2015)
Козлова Т. В. - Микроблоковая геодинамика на территории Одессы и скорость осевого вращения Земли, Черкез Е. А., Шмуратко В. И. (2011)
Беркман Л. Н. - Розробка інформаційної технології для синтезу високоефективних систем технічного діагностування інформаційних систем, Вишнівський В. В. (2015)
Беркман Л. Н. - Операторна модель телекомунікаційної мережі, що комутується та її вплив на розрахунок показників надійності, Федюнін С. А., Сєрих С. О. (2015)
Грищук Р. В. - Метод прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах, Молодецька К. В. (2015)
Еремина Н. С. - Анализ условий и требований к получению информации о поверхности визирования при формировании базы данных и подготовке эталонных изображений, Самсонов Ю. В., Сотников А. М. (2015)
Кононов В. Б. - Використання інформаційних технологій для оптимізації завдань планування метрологічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки, Кушнєрук Ю. І., Шевяков Ю. І. (2015)
Лада Н. В. - Аналіз коректності взаємозв’язків між прямими та оберненими матричними моделями операцій криптографічного перетворення інформації (2015)
Мирутенко Л. В. - Модель оптимального вибору системи дистанційного навчання (2015)
Фауре Е. В. - Синтез і аналіз псевдовипадкових послідовностей на основі операцій криптографічного перетворення, Сисоєнко С. В., Миронюк Т. В. (2015)
Харченко В. С. - Марковские модели готовности информационно-управляющей системы "умного" дома при раздельном и общем обслуживании по надежности и безопасности, Аль-Судани Мустафа Кахтан Абдулмунем, Поночовный Ю. Л. (2015)
Чалая О. В. - Метод адаптации многовариантных знание - емких бизнес-процессов на основе анализа их логов (2015)
Чаузов О. М. - Математична модель розподілу інформаційного ресурсу між транзакціями до сховищ даних (2015)
Козловский В. В. - Плотность вероятности волнового сопротивления неоднородной линии со случайными распределёнными неоднородностями, Чирва Д. П. (2015)
Штих І. А. - Класифікація систем ідентифікації об’єктів (2015)
Шульгин С. С. - Рекомендации по формированию подхода для эффективного кодирования слотов Р-кадров (2015)
Бондарчук С. В. - До питання про вплив авіаційного шуму на людину (2015)
Кравцов О. С. - Модель процесу дифузії домішок в атмосфері з урахуванням інверсій для оцінки якості повітряного басейну, Омельченко А. В., Подорожняк А. О., Шамаєв Ю. П. (2015)
Масич О. С. - Нейромережеві моделі екологічного моніторингу території (2015)
Полякова І. О. - Оцінка дозових навантажень на персонал, який працює з тритієвими радіоактивними відходами (2015)
Трищ Р. М. - Исследование свойств материала специальной одежды для защиты от радиационных излучений, Диденко Н. В., Черняк Е. Н. (2015)
Довженко Н. М. - Підвищення надійності потужної широкосмугової лампи рухомої хвилі, Твердохліб М. Г., Чумак Н. С. (2015)
Жук О. Г. - Методика оцінювання параметрів сигналів з цифровими видами модуляції (2015)
Мальцев О. С. - Комбінований метод підвищення пропускної здатності мережі радіодоступу (2015)
Панкратова О. С. - Оптимізація параметрів Smart-ahteh для технології WiMax (2015)
Семченко Д. О. - Розробка та застосування моделі захищеного каналу передачі даних на основі управління нефункціональними властивостями мережевих пакетів, Замула О. А. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Від редакційної колегії (2012)
Хвесик М. А. - Сталий розвиток в умовах глобальних викликів і загроз, Сундук А. М., Добрянський О. І. (2012)
Витвицький Я. С. - Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні, Іванченко І. М. (2012)
Драган І. О. - Методологічні підходи до управління природокористуванням в умовах структурних зрушень в Україні (2012)
Ібатуллін Ш. І. - Розвиток відносин власності в системі раціонального використання та відтворення земельних ресурсів, Степенко О. В. (2012)
Куценко В. І. - Місце і роль екологічної культури в забезпеченні сталого розвитку: теоретико-методологічні аспекти, Решетняк А. Д. (2012)
Лицур І. М. - Методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів (2012)
Міщенко В. С. - Колізії інвестування в мінерально-сировинну сферу України (2012)
Щурик М. В. - Раціональне використання та охорона земель лісового господарства (2012)
Андрусь О. І. - Основи ціноутворення: теоретичні підходи в контексті сталого розвитку (2012)
Будзяк О. С. - Деградація земельно-ресурсного потенціалу України (2012)
Данилко В. К. - Водоресурсний потенціал Житомирщини у контексті вирішення економіко-екологічних проблем розвитку підприємництва, Марченко К. С. (2012)
Драган І. В. - Формування екологозбалансованої макроекономічної політики у сфері природокористування (2012)
Дорош О. С. - Територіальне планування сільськогосподарського землекористування – основа його просторового розміщення (2012)
Жарова Л. В. - Методологічні засади формування структурно-динамічної теорії в системі регулювання природоохоронної діяльності (2012)
Ільїна М. В. - Стан, динаміка та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу України в контексті глобальних економічних процесів (2012)
Іртищева І. О. - Економічна діагностика ринкової інфраструктури для цілей сталого розвитку, Стройко Т. В. (2012)
Кінаш І. П. - Теоретичні засади сталого соціального розвитку (2012)
Клиновий Д. В. - Комплексна оцінка природних ресурсів в інноваційних формах управління природокористуванням (2012)
Колмакова В. М. - Методологічні аспекти фінансового забезпечення попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (2012)
Мандзик В. М. - Проблеми та перспективи формування системи забезпечення населення якісною питною водою (2012)
Обиход Г. О. - Теоретичні аспекти гарантування суспільної безпеки у форматі сталого розвитку (2012)
Остафійчук Я. В. - Роль сфери соціальних послуг у реалізації сучасної парадигми сталого розвитку, Кавецький І. Й. (2012)
Павленко В. П. - Внутрішній територіальний капітал сталого розвитку національної економіки, Тичковська Л. П. (2012)
Паляничко Н. І. - Організаційна складова в забезпеченні сталого землекористування (2012)
Приходько В. П. - Організаційно-економічні інструменти екологізації регіонального розвитку (2012)
Рижова К. І. - Роль водогосподарсько-меліоративного комплексу в контексті забезпечення сталого розвитку України (2012)
Сакаль О. В. - Функції системи управління земельними ресурсами (2012)
Сахарнацька Л. І. - Сутність екологізації виробництва в умовах реструктуризації лісового господарства (2012)
Хвесик Ю. М. - Формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях: інвестиційно-інституціональний аспект (2012)
Шашула Л. О. - Наукові засади інституціонального забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, Музика Н. М. (2012)
Шершун М. Х. - Ефективність функціонування лісогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки (2012)
Шкуратов О. І. - Використання інструментів екологічного маркетингу в господарській діяльності аграрних підприємств, Воронецька І. С. (2012)
Яроцька О. В. - Водні ресурси як фактор забезпечення сталого розвитку України (2012)
Бондар Л. В. - Концептуальні засади управління процесами капіталізації природних ресурсів (2012)
Гамзіна О. М. - Шляхи створення складових механізму податкового регулювання використання та охорони природних ресурсів (2012)
Денисенко І. С. - Формування організаційно-економічної системи управління земельними ресурсами (2012)
Ковальчук-Шамрило К. А. - Оптимізація системи водокористування в промисловому комплексі України в сучасних умовах (2012)
Мартинюк І. Д. - Теоретичні основи економічної оцінки водних ресурсів регіональних господарських систем (2012)
Пристайко О. П. - Законодавче забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні (2012)
Ступень Р. М. - Сучасний стан використання земельних ресурсів в муніципальних утвореннях (2012)
Рижков І. Ю. - Еколого-економічна оцінка можливостей використання підземних шахтних вод для питних водопотреб (2012)
Шевченко І. О. - Теоретико-методологічні засади державного земельного кадастру (2012)
Трофимчук В. О. - Сучасні механізми природоохоронної діяльності: огляд міжнародного досвіду (2012)
Круглов М. - Регіональні складові управлінської діяльності: з досвіду роботи Миколаївської облдержадміністрації у 2010–2012 роках (2012)
Костяк М. - Основні напрями виконання у Херсонській області Національного плану дій на 2011 рік по реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (2012)
Білозерова М. - Теоретичне обґрунтування категорії "механізм державного управління освітою" в сучасних наукових дослідженнях (2012)
Карпенко О. - Контроверсійне використання суміжних категорій послуг у науці державного управління (2012)
Пермякова Л. - Підходи до класифікації та структури організаційної культури публічних установ (2012)
Подп’ятнікова А. - Транзитний потенціал як об’єкт дослідження в теорії державного управління (2012)
Попович Н. - Теоретичні засади багатовимірності демократичного стилю управління (2012)
Чебан О. - Етапи розвитку методології оцінювання в державному управлінні (2012)
Андріуца М. - Теоретико-прикладні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності органів державного управління в Україні (2012)
Вдовиченко Л. - Перспективи вдосконалення регуляторної діяльності органів державного управління (2012)
Гнєзділова С. - Мотивація військовослужбовців як елемент ефективного управління персоналом (2012)
Гоголь Т. - Державна політика розвитку сільських територій: від теорії до практики (2012)
Гордієнко О. - Повноваження органів виконавчої влади в сфері управління державними капітальними вкладеннями на регіональному рівні (2012)
Гоштинар С. - Проблеми адміністративної відповідальності за земельні правопорушення в Україні (2012)
Дмитрук П. - Оцінка ефективності механізму державного регулювання економічної безпеки регіону з використанням паспорта загроз національній безпеці (2012)
Задорожна М. - Жінка у владі як суб’єкт впровадження гуманітарної парадигми в систему державного управління (2012)
Кацай І. - Засади розвитку комплексу взаємопов’язаних об’єктів використання природно-ресурсного потенціалу регіону (2012)
Кіров В. - Політико-правові механізми формування здорового способу життя у молодіжному середовищі (2012)
Калініченко А. - Шляхи забезпечення ефективності організації оздоровлення та відпочинку дітей (2012)
Клименко Н. - Принципи державного регулювання міжбюджетних відносин (2012)
Коваль З. - Управлінський аспект проблематики національної ідеї як стратегічного чинника подоланням Україною інформаційно-психологічної вразливості (2012)
Колтун В. - Взаємодія органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади в управлінні розвитком процесів прямої демократії (2012)
Кравчун О. - Проблемні аспекти реалізації інноваційно-інвестиційної політики в енергетичній сфері (2012)
Красівський Д. - Формування інституту політичного управління у західних країнах: досвід для України (2012)
Лебедь Н. - Особливості організаційного забезпечення законотворчої діяльності в Україні (2012)
Литвин П. - Фінансові регулятори в системі державного управління (2012)
Литвинова Л. - Трансформація комунікативних обмінів публічної сфери і суспільства у контексті розбудови інформаційного суспільства (2012)
Луканюк В. - Екологічна освіта як чинник екологічного благополуччя в Україні (2012)
Ляшенко О. - Державно-правове регулювання діяльності морських портів (2012)
Меняйло В. - Оптимізація бюджетних витрат на наукові дослідження і розробки як механізм державного регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні (2012)
Овчаренко Ю. - Концептуальні засади міжнародного співробітництва України у військовій сфері в контексті європейської інтеграції (2012)
Орлов М. - Порядок оцінювання стійкості системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Попов С. - Меморандум як масове нововведення у публічному секторі (2012)
Тимчишена Н. - Соціальна паспортизація як ефективний державно-управлінський механізм соціальної підтримки вразливих груп населення (2012)
Юрчук Л. - Поєднання аспектів гуманістичного планування та демократичного управління освітою (2012)
Ягунов Д. - Європейські правила пробації як стандарт управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, спрямованість (2012)
Якубовська Н. - Enhancing the effectiveness of international development cooperation: the legal perspective (2012)
Грицко Р. - Сімейний лікар – центральний суб’єкт реалізації механізмів державного регулювання первинної медичної допомоги (2012)
Рябцев Г. - Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: проблема формування та використання запасів нафти і нафтопродуктів (2012)
Морозова Н. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері Державної служби України (2012)
Віліжінський В. - Сутність сільської територіальної громади та її роль у становленні і розвитку національних традицій врядування (2012)
Гарькавий І. - Моделі та методи розрахунку динаміки розвитку містообслуговуючої сфери (2012)
Ліпач О. - Бюджети органів влади спільної компетенції як інструмент забезпечення фінансової самостійності регіону (2012)
Маляєва Т. - Актуальні проблеми формування інноваційної інфраструктури на місцевому рівні (2012)
Савенкова С. - До питання класифікації маркетингових технологій в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Снісаренко С. - Особливості функціонування муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу (2012)
Собченко Л. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування (2012)
Кривцова В. - Використання ситуаційних завдань в навчальному процесі, Воронов О., Комаровський В. (2012)
Пішеніна К. - Формування структури управління науково-професійною ступеневою освітою (2012)
Руда І. - Проектний підхід до створення бренда міста (2012)
Вихідні дані (2012)
Василенко Д. Е. - Метод формализации знаний о задачах управления Воздушным движением, решаемых в центрах управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Бердник П. Г. (2016)
Данилов Ю. А. - Разработка метода синтеза оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов, Обидин Д. Н., Павленко М. А., Степанов Г. С. (2016)
Фриз С. П. - Метод формування раціональних маршрутів детального спостереження заданих об’єктів у супутникових інформаційно-телекомунікаційних системах (2016)
Фролов В. Ф. - Космічний простір - як складна багато параметрична динамічна ситема (2016)
Беляев О. В. - Використання безпілотних літальних апаратів як шлях до підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Задорожна О. В. (2016)
Волощук О. М. - Выбор оптимальной структуры штриховых шкал преобразователей перемещения, Гребенник И. В., Середа Ю. В. (2016)
Зуєв П. П. - Пропозиції щодо удосконалення методів вироблення рішень в автоматизованих системах управління черговими силами об’єднання Повітряних Сил, Тімочко О. О., Кизима А. А. (2016)
Королецька М. О. - Аналіз залежності температури первинних вимірювальних перетворювачів від властивостей навколишнього середовища, Науменко А. М., Конова О. А. (2016)
Морозова Л. В. - Формування топології логістичної системи (2016)
Садовський М. С. - Проблеми впровадження стандартів НАТО в функціонування Збройних Сил України (2016)
Шульга О. В. - Практична реалізація алгоритмів обробки сигранів неконтрольованих випромінювань радіотехнічних станцій (2016)
Дубницкий В. Ю. - Оценка влияния неопределённости исходных данных на неопределённость результатов косвенных измерений, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2016)
Песоцкая Л. А. - Особенности корреляционных взаимосвязей при железодефицитных анемиях различной этиологии, Кучук Н. Г., Лакиза Т. В., Евстигнеев И. В., Усенко А. В., Ярчук Е. А. (2016)
Бєрковський В. В. - Аналіз маркетингових критеріїв оптимізації освітніх електронних ресурсів для пошукових систем, Бологова Н. М. (2016)
Гавриленко С. Ю. - Аналіз аномалій трафіку комп’ютерної системи на основі контрольних карт, Володін С. А. (2016)
Грищук Р. В. - Спосіб синергетичного управління поведінкою акторів у соціальних інтернет-сервісах, Малодецька К. В. (2016)
Yenina I. I. - Review of the ways to protect computer networks from attacks on security, Parhomenko Y. M., Bosko V. V. (2016)
Ilyina I. V. - Risk management in software development, Sheviakova N. Yu. (2016)
Карпетян А. Р. - Еволюційні методи в задачах адаптивної маршрутизації даних (2016)
Козлов В. Є. - Застосування науково-методичного апарту професійного відбору для забезпечення управління кадрами, Козлов Ю. В., Новикова О. О., Оленченко В. Т. (2016)
Конев В. В. - Сравнительный анализ програмного обеспечения поддержки принятия решений в жизненном цикле объектов недвижемости, Плугин А. А. (2016)
Левыкин В. М. - Информационная технология интеллектуального анализа контекста знание-емких бизнес-процессов, Чалая О. В. (2016)
Макогон О. А. - Методика підготовки до складання тестів на підтвердження володіння іноземною мовою за допомогою кластерів базових знань, Магілін О. В., Новік С. А. (2016)
Прохоров А. В. - Модель динамического управления ресурсами распределенного взаимодействия агентов (2016)
Смирнов А. А. - Использование псевдобулевых методов бивалентного программирования для управления рисками разработки программного обеспечения, Коваленко А. В. (2016)
Станович О. В. - Варіант оцінки надійності програмного забезпечення, Бондаренко О. Є., Малих В. В., Кротов В. Д. (2016)
Худов В. Г. - Сегментування багатомасштабної послідовності оптико-електронних хображень мальтиагентним методом (2016)
Глива В. А. - Попередній аналіз та вибір критеріїв оцінки системи керування охороною праці підприємства, Халіль В. В. (2016)
Полякова І. О. - Використання спеціальних інженерних бар’єрів при зберіганні рідких тритієвих радіоактивних відходів (2016)
Животовський Р. М. - Методика вибору раціональних значень параметрів сигналу для безпілотних авіаційних комплектів з прогнозуванням стану каналів управління і передачі даних (2016)
Замула О. А. - Метод синхронізації даних для каналів зв’язку, побудованих на управлінні часовими затримками пакетів даних, Семченко Д. О. (2016)
Ткаченко К. М. - Математична модель радіобміну при застосуванні активного радіомаскування, Іохов О. Ю., Малюк В. Г. (2016)
Чирва Д. П. - Спектральная модель влияния возмущения волнового сопротивления на область частотных искажений распределённых магистралей (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Черкасов В. Ф. - Музично-педагогічна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2010)
Падалка Г. М. - Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи (2010)
Горбенко С. С. - Гуманістичні погляди на музичне виховання особистості в початковий період новітньої української культури (2010)
Василенко Л. М. - Співацький голос у європейській культурі: задоволення та насолода як чинник виникнення та становлення професійного співу (2010)
Соломаха С. О. - Проблема розвитку світоглядної сфери викладачів мистецьких дисциплін в ході творчої мистецької діяльності (2010)
Авдієвський А. Т. - Про музичну освіту в контексті сучасної концепції художньо-естетичного виховання учнів загально-освітніх закладів України, Ніколаєнко П. М. (2010)
Щолокова О. П. - Удосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів художньої культури в контексті європейських освітніх процесів (2010)
Краснощок А. В. - Гуманістичне виховання студентської молоді – сучасний стан проблеми (2010)
Тімашева Т. М. - Педагогічні умови формування творчої самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2010)
Зайцева А. В. - Творчість як умова самореалізації майбутнього вчителя музики у процесі виконавської діяльності (2010)
Вергунова В. С. - Стан сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх вчителів початкових класів і музики (на матеріалі констатувального дослідження) (2010)
Миколінська С. І. - Дослідження проблеми слухової уваги в теорії та методиці навчання музики (2010)
Білецька М. В. - Особливості прояву і результативність музично-мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності (2010)
Морозова О. О. - Умови формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики (2010)
Бірюкова Л. А. - Педагогічна практика у професійній підготовці вчителя музики (2010)
Горобець Т. В. - Принципи та умови організації педагогічної практики майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів та учителів музики у педагогічних коледжах (2010)
Сердюк Т. І. - Мультимедійна електронна енциклопедія у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії (2010)
Викерик Т. Д. - Образотворче мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу та аксесуарів (2010)
Пащенко І. М. - Фольклор як фактор розвитку національного світогляду майбутніх вчителів (2010)
Левшенко Т. С. - Формування експресивної виразності диригентського виконавства майбутнього вчителя музики (2010)
Козир А. В. - Блочно-модульна система формування фахової майстерності викладачів мистецьких дисциплін (2010)
Назаренко М. П. - Теоретичні основи концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики (2010)
Коночкіна О. І. - Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (2010)
Карпенко Т. П. - Удосконалення концертмейстерської майстерності – складової професійної підготовки вчителя музики (2010)
Сегеда Н. А. - Педагогічна адекватність професійної діяльності викладача музичного мистецтва: ретроспектива проблеми і перспективи її вирішення (2010)
Спіліоті О. В. - Науково-методичні засади формування музично-інтонаційного мислення майбутнього вчителя музики (2010)
Турчин Т. М. - Національний репертуар – основа музичного навчання сучасних школярів (2010)
Дицьо С. В. - Музичний аспект особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів початкової школи (2010)
Ростовська І. О. - Учіння гри на фортепіано як керований процес (2010)
Мартинюк Л. В. - Формування образних уявлень підлітків в процесі музично-виконавської діяльності у позашкільних мистецьких закладах: результати дослідно-експериментальної перевірки (2010)
Новикова Н. В. - Мультимедійні засоби навчання на уроках музичного мистецтва (2010)
Хомич І. М. - Вокально-хорова підготовка дітей шестирічного віку на уроках музики (2010)
Каменецька Л. М. - Формування у старшокласників культури виконання популярної вокальної музики в процесі позакласної роботи (2010)
Степанова Л. П. - Поліфонічне багатоголосся музичного фольклору як підгрунтя виховання поліфонічного слуху у молодших школярів (2010)
Филипчук В. С. - Технологія керівництва естрадно-інструментальним колективом у позашкільній роботі (2010)
Гуральник Н. П. - Історіографія категорії "музична педагогіка" (2010)
Завалко К. В. - Теоретичні аспекти впровадження методики елементарного музикування Карла Орфа в сучасну педагогічну практику (2010)
Юцевич Ю. Є. - Про українську співацьку школу, Ніколаєнко П. М. (2010)
Тітович В. І. - Особливості темпу в клавірних творах Й. С. Баха (2010)
Ярова М. В. - Подільська "Просвіта" та її діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Чинчева Л. В. - Педагогічні системи музичного виховання XX ст.: історічні та методологічні імперативи (2010)
Лисіна Н. І. - ІІ і ІІІ нідерландські школи музичного виконавства (2010)
Наші автори (2010)
Титул, содержание (2012)
Ивановский А. Л. - Микротвердость соединений рения с бором, углеродом и азотом (2012)
Ефремов А. А. - Макро- и наноскопические капиллярные эффекты на наноструктурированных реальных поверхностях, Литвин П. М., Гонтарь А. Г., Старик С. П., Перевертайло В. М., Прокопенко И. В., Куцай А. М., Логинова О. Б. (2012)
Чернієнко О. І. - Міцність алмазних порошків, синтезованих в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О., Лошак М. Г., Алєксандрова Л. І., Косенчук Т. О. (2012)
Прихна Т. А. - Механические свойства материалов на основе МАХ-фаз системы Ti–Al–C, Дуб С. Н., Старостина А. В., Карпец М. В., Кабьеш T., Шартье П. (2012)
Уманский А. П. - Структура и закономерности изнашивания покрытий из композиционных металлокерамических материалов системы (SiC–Al2O3)–(Ni–Al), Довгаль А. Г., Кисель В. М., Евдокименко Ю. И. (2012)
Кальченко В. И. - Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом, Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. (2012)
Дутка В. А. - Комп’ютерне та експериментальне дослідження розподілу твердості стального корпусу різця в результаті фазових перетворень при індукційному гартуванні, Майстренко А. Л., Лукаш В. А., Мельничук О. В., Вировець Л. М. (2012)
Новиков Н. В. - Влияние однородности шлифпорошков синтетического алмаза на работоспособность бурового инструмента, Богатырева Г. П., Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2012)
Кривошеев П. - Техническое состояние исторического памятника "Ласточкино гнездо", Немчинов Ю., Хавкин А., Червинский Я., Бамбура А., Калюх Ю., Марьенков Н., Золотарев И., Кукунаев В., Попов Б., Рыжий М. (2011)
Корниенко Н. В. - Механические свойства полускальных пород и методы их определения, Новский А. В., Новский В. А., Ткалич А. П., Тугаенко Ю. Ф. (2011)
Зоценко М. Л. - Характеристики штучних твердих ґрунтів, які поліпшені бурозмішувальним методом, Винников Ю. Л., Ларцева І. І., Шокарев B. C., Крисан В. І. (2011)
Розенвассер Г. Р. - Защита фундаментной части объектов цементного завода в АР Крым (Украина) на искусственном прочном основании, подверженном динамическим воздействиям, Токовенко В. Н., Жигарев В. Е., Маликов С. В. (2011)
Галат В. В. - Исследования состояния временной дамбы Днепровской ГАЭС, Таранов В. Г. (2011)
Киричек Ю. А. - Исследование динамических характеристик массивно-плитных фундаментов на вязко-упругом основании (2011)
80-летие академика Николая Васильевича Новикова (2012)
Островерх Б. М. - Рух та напружений стан схилів та укосів, Савицький О. А., Рева Т. П., Литвиненко О. Р., Сідько М. І. (2011)
Щербина С. В. - Аналіз спектральних характеристик вібрацій у грунтах на території м. Києва, спричинених рухом поїздів метрополітену, Кріль Т. В. (2011)
Кузло М. Т. - Моделювання напружено-деформованого стану ґрунтових масивів при понижені рівня ґрунтових вод (2011)
Крысан В. И. - Некоторые аспекты выполнения армирования грунтов, Крысан В. В. (2011)
Шкода В. В. - Особливості розрахунку будівель при їх реконструкції шляхом надбудови додаткових поверхів, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2011)
Чаплыгин В. И. - Способ уменьшения влияния внешних факторов на физико-механические и электромагнитные параметры материала стержневый измерительных преобразователей электромагнитных (индуктивных) датчиков контроляпараметров напряженно-деформированного состояния инженерных конструкций и сооружений, Шокарев B. C. (2011)
Ванічек І. - Геотехнічні проблеми в будівництві об'єктів в Європі та Україні, Кривошеее П. 1., Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2011)
Барзилович Д. В. - Задачі та перспективи розвитку нормативної бази у будівництві, Бамбура A. M., Козелецький П. М., Кривошеее П. 1., Тарасюк В. Г. (2011)
Егупов К. В. - Комплексная оценка уязвимости железобетонных зданий при сейсмических воздействиях, Немчинов Ю. И. (2011)
Бакін П. І. - Визначення вогнестійкості будівельних конструкцій розрахунковими методами відповідно до стандартів, що впроваджують Єврокоди, Немчинов Ю. І., Лондонський В. Г., Раскж Р. В., Тарасюк В. Г., Фесенко О. А. (2011)
Попруга П. В. - Підсилення опори №7 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Шейніч Л. О., Миколаэць М. Г., Кириченко І. О., Лисак Ю. І. (2011)
Кваша В. Г - Підсилення залізобетонних мостів вуглецевими композитами cfrp, Климпуш М. Д., Рачкевич B. C., Собко Ю. М. (2011)
Мельник І. В. - Пропозиції щодо розрахунку та і експериментальна перевірка міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених вуглепластиками, Мурин А. Я. (2011)
Шаповал А. В. - К определению времени стабилизации процесса ползучести грунта в ходе его штамповых испытаний динамометрическим методом, Крысан В. В., Крысан В. И. (2011)
Мельник В. - Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики (2011)
Лисий В. - Світоглядні проблеми та методи їх вирішення (2011)
Альчук М. - Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу (2011)
Сафонік Л. - Благоговіння перед життям А. Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) (2011)
Власевич Т. - Ментальність як вихідний вимір народного світобачення (2011)
Саноцька Н. - Ірраціоналістичні виміри творчого процесу в філософсько-світоглядних рецепція представників "філософії життя" (2011)
Денисенко В. - Ціннісні основи історичних форм буття людини (2011)
Романюк А. - Основні етапи розвитку політичної думки у XX ст. (2011)
Варзар І. - Розмислові тези про колишні свої намагання посильно вирішувати деякі засадничі проблеми політичних наук (2011)
Наумкіна С. - Кожне суспільство має ту науку, яку хоче мати (2011)
Рутар С. - Чи можлива чиста політологія в Україні? (2011)
Кирилюк Ф. - Методологія компаративного аналізу політики Девіда Аптера (2011)
Колодій А. - Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях (2011)
Бунецький Л. - Інституціональна проблематика в сучасній політичній науці: аналіз феномену "політичний інститут" (2011)
Ротар Н. - Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період пост біхевіоризму (2011)
Останець Ю. - Методологія дослідження еволюції та функціонування партійних систем в суспільствах, що трансформуються (2011)
Лендьел М. - Сучасні методологічні підходи до дослідження локальних політичних процесів (на прикладі Центрально-Східної Європи) (2011)
Сорба О. - Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсубєктивних структур політики (2011)
Купченко О. - Фенометологічний аналіз соціально-політичних процесів (2011)
Сокирка Ю. - Поняття регіону та регіоналізму теорії соціополітичного поділу на територіальній основі (2011)
Зан М. - Методологія визначенння статусу етнічних спільнот в Україні: реалії, проблеми, перспективи (2011)
Варзар Р. - Теоретико-пізнавальні аспекти конституювання етнополітичного менталітету в багатонародній країні (2011)
Вдовичин І. - Особливості дослідження української політичної думки 20-30-х років XX століття (2011)
Гордієнко М. - Антропологічні цінності консерватизму у формуванні методологічних засад політичної науки (2011)
Ломака І. - Дослідження релігії та церкви в сучасній українській політології (2011)
Дорошенко С. - "Політичний темперамент" як проблема політичної науки (2011)
Дробот Р. - Методологічні принципи "аналітики влади" М. Фуко (2011)
Матвеєва Г. - Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень (2011)
Лещенко В. - До методології інтерпретації транзитного шляху політичної партії із надр соціальної системи до структур політичної системи (2011)
Зубрицька Д. - Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції (2011)
Лозниця С. - Маніпуляція як явище: людина перед небезпекою чиленних впливів (2011)
Сіротова А. - До питання методології дослідження ролі інтелігенції в суспільно-політичних процесах (2011)
Ржевська Н. - Вплив інформаційного суспільства на формування категоріального апарату політичної науки: інформаційна демократія як політична категорія (2011)
Дащаківська О. - Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури (2011)
Коврига С. - Структрурно-інформаційний підхід у дослідженні політичного простору як системи комунікативних зв’язків (2011)
Юшина Н. - Теорія знаків як метод дослідження політичного образу (2011)
Климончук В. - Політична освіта як засіб реалізації політичних свобод демократичного процесу в сучасній Україні (2011)
Юськів Б. - Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал) (2011)
Токовенко О. - Климончук В.Й. Політичні свободи в українському націогенезі. – Львів: ПАІС, 2011. – 556 с. (2011)
Голубович О. - Соціокультурні аспекти інтеграційних процесів у добу глобалізації (2014)
Остапець І. - Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.-Ж. Руссо (2014)
Наконечний А. - Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини XIX ст. (на прикладі творчості М. Драгоманова та І. Франка) (2014)
Гусір І. - Моральна відповідальність у сучасному соціокультурному дискурсі (2014)
Денисенко В. - Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади (2014)
Руднєва А. - Формування державної стратегії інформаційної війни України (2014)
Орлов С. - Кореляція політики та морально-етичних норм у межах постмодерного суспільства (2014)
Матвієнків С. - Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні, Штерн В. (2014)
Майор О. - Становлення німецького федералізму: політико правові та історичні аспекти (2014)
Хома Н. - Громадське лобіювання: зміст, можливості впливу, перспективи розвитку в Україні (2014)
Угрин Л. - Громадянська ідентичність в Україні: проблеми формування істановлення (2014)
Кремень Т. - Політична апатія: причини, наслідки (2014)
Сорба О. - Інституалізація насильства як фактор політичної нетерпимості у сучасному українському суспільстві (2014)
Буричко З. - Концепт "мінімальної держави": порівняльний аналіз у сучасних теоріях лібералізму (2014)
Колодій А. - Про феномен революції в контексті сучасності (2014)
Шестак Н. - Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем (2014)
Савойська С. - Еволюція розвитку мовної політики: методи, принципи та підходи дослідження (2014)
Гиря Г. - Нові форми революцій в сучасному глобалізованому світі: суть та особливості вияву (2014)
Приймак Л. - Принципи консолідації політичного режиму (2014)
Бунь В. - Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології "лійки причиновості" (2014)
Гарбадин А. - Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці в новий час (2014)
Цебенко О. - Участь Гербуртів у розбудові релігійного життя Галичини XVI–початку XVII ст., Федірко Б. (2014)
Буник В. - Універсалізація: суть і головні ознаки (2014)
Параняк П. - Постановка проблеми та спроба наукового осмислення поняття "толерантність" у філософсько-політичній думці нового часу (2014)
Ланюк Є. - Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі цивілізацій стародавньго сходу (2014)
Кривенко С. - Слово як семантичний елемент політичного дискурсу (2014)
Хомин І. - Теоретичні аспекти аналізу міжпартійних взаємодій в Україні (2014)
Бессараб Т. - Чинники суспільно-політичних трансформацій країн Латиноамериканського континенту (2014)
Кірієнко О. - Принципи побудови індивідуальної ідентичності в епохи модерну та постмодерну: підхід З. Баумана (2014)
Мартиняк Ю. - Постмарксизм у контексті дослідження політичного: підходи до трактування (2014)
Мотрен С. - Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії (2014)
Козак Т. - Особливості мовної політики Євросоюзу: мультилінгвістичний контекст (2014)
Сорокопуд М. - Прагматизм як метод підвищення ефективності політичних рішень (2014)
Chaltseva О. - Models of formation of public policy (2014)
Ткачук А. - "Революція гідності": політологічний аналіз (2014)
Шипунов Г. - Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення (2014)
Немчинов Ю. И. - К обеспечению безопасности проживания населения в сейсмических районах Украины, Арестов В. И. (2012)
Рижов Д. І. - Аналіз сучасних міжнародних підходів та вимог до сейсмостійкого проектування та оцінці сейсмічної небезпеки енергоблоків АЕС з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-1 в Японії, Шугайло О. П., Шугайло О-р. П., Крицький В. Б. (2012)
Корнева Н. Г. - О создании единой информационной системы (ЕИС) "Сейсмобезлпасность России", Данилова T. И. (2012)
Вербицький С. Т. - Розробка системи сейсмічного моніторингу в районі розташування Рівненської АЕС, Вербицький Ю. Т., Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2012)
Юнкер А. - Применение анкерных свай титан в сейсмоактивных регионах (2012)
Кендзера А. В. - Методика прогнозирования последствий землетрясений (2012)
Івлєва Н. П. - Економічні проблеми страхування будівель та споруд в сейсмонебезпечних районах (2012)
Лившиц Б. Р. - Исследование сейсмостойкости сомоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) (2012)
Калашник М. А. - Механізми забезпечення сталого функціонування засобів навігації літальних апаратів в умовах деструктивного впливу (2016)
Шульга О. В. - Побудова моделі псевдосупутникової радіосистеми для окремої ділянки автомобільного шляху на основі випромінювачів високої інтенсивності (2016)
Данилов Ю. А. - Разработка модели потока воздушных объектов в районе аэропорта для системы управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. (2016)
Машков О. А. - Международная система антиастероидной защиты Земли, Фролов В. Ф. (2016)
Fryz S. Р. - More about the problem of operational process control in satellite telecommunication systems (2016)
Даниленко А. Ф. - Система управления ЯМР-спектрометром, Скороделов В. В., Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. (2016)
Єрмілова Н. В. - Оцінка збурювальних впливів в контурах струму мікропроцесорної системи векторного керування електроприводом на базі АД з короткозамкненим ротором, Кислиця С. Г., Рибка С. М. (2016)
Захарченко Р. В. - Моделювання процесу теплообміну через елементарний шар зерна (2016)
Іванченко О. В. - Надійність системи "автомобіль-дорога" при забезпеченні проведення спеціальної операції, Маренко Г. М., Іванченко А. О. (2016)
Кононов Б. Т. - Моделювання роботи безредукторного електропривода системи обертання антени РЛС, Любарський Б. Г., Куравська Н. М. (2016)
Прібилєв Ю. Б - Постановка завдання параметричної оптимізації складних технічних систем та можливі підходи до її вирішення, Подорожняк А. О., Сакович Л. М. (2016)
Шуляк М. Л. - Определение вектора полного ускорения агрегата на основе экспериментальных ускорений его составных звеньев (2016)
Дубницкий В. Ю. - Использование функций неаналитических средних величин для оценки согласованности вычислительных процессов, Ходырев А. И. (2016)
Стоян Ю. Е. - Математическая модель задачи оптимальной компоновки многогранников в выпуклой многогранной области, Романова Т. Е., Панкратов А. В. (2016)
Берковський В. В. - Аналіз інформаційно-розрахункових систем, які застосовуються в україні з метою підвищення прибутковості малого бізнесу, Солодовнікова Н. І. (2016)
Бульба С. С. - Ресурсо-орієнтована математична модель базової мережі гетерогенної розподіленої системи (2016)
Гавриленко С. Ю. - Вдосконалена методологія проектування систем антивірусного захисту, Шевердін І. В., Шипова Т. М. (2016)
Гриб Р. М. - Проблеми обробки астрономічних візуальних даних (2016)
Жураковський Б. Ю. - Сфери застосування двовимірних штрихових кодів, Довженко Н. М. (2016)
Ільїна І. В. - Аналіз особливостей візуалізації тривимірних об'єктів, Біжко О. В. (2016)
Коваленко А. В. - Метод управления рисками разработки программного обеспечения (2016)
Козлов В. Є. - Програмний виріб для розвитку периферичного зору, Козлов Ю. В., Оленченко В. Т. (2016)
Косенко Н. В. - Автоматизация методов оценки, отбора и формирования команды проекта на основе множества характеристик, Артюх Р. В. (2016)
Семенов С. Г. - Процедури двохфакторної аутентифікації для забезпечення захисту електронного цифрового підпису, Резанов Б. М., Босько В. В. (2016)
Худова Ю. Ф. - Обробка результатів метрологічних вимірювань по вибірках обмеженого об’єму, Катасонова О. М. (2016)
Шевяков Ю. І. - Використання інформаційних технологій при імітаційному моделюванні завдань планування метрологічного обслуговування (2016)
Юзова І. Ю. - Навчання нейронної мережі розпізнавання повітряних об’єктів за розмахом крил, площею крила, кутом стріловидності, коефіцієнтом компоновки, Прибильнов Д. В. (2016)
Глива В. А. - Використання міжнародної системи індексації небезпечних станів щодо визначення рейтингу інформації у системі керування охороною праці, Халіль В. В. (2016)
Левченко Л. О. - Застосування моделювання поширення електромагнітних полів для зниження їх впливу на людей і довкілля, Ходаковський О. В., Колумбет В. П. (2016)
Тріщ Р. М. - Оцінювання ризиків функціонування системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015) вищих навчальних закладів, Кіпоренко Г. С., Кім Н. І., Денисенко А. М. (2016)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління параметрами систем військового радіозв’язку (2016)
Зінченко А. О. - Ефективність функціонування мережі мобільних стацій зв’язку та радіолокаційної розвідки за показником величини математичного сподівання відведеного збитку (2016)
Петрук С. М. - Математична модель спотворення сигналів в багатоантенних системах безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, Животовський Р. М. (2016)
Чирва Д. П. - Обоснование точности воспроизведения волнового сопротивления неоднородной линии (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Акімова Н. В. - Проблема розуміння крізь призму теорій сенсу і значення (2012)
Ачилова О. Л. - Аспектуально-фазові модификації багатократних дієслів у сучасній українській мові (2012)
Живіцька І. А. - Національно-культурна своєрідність топонімів у прислів’ях на означення рис характеру людини (2012)
іншаков А. Є. - Кольоратив жовтий у староукраїнській мові (XI−XIII ст.) (2012)
Іншакова І. Є. - Структурні особливості словотвірних гнізд із одоративними коренями в українській мові ІІ пол. ХІХ століття (за "Словником української мови" Б. Грінченка) (2012)
Кажан В. И. - Основные способы номинации хореографических понятий, Калинина Р. П. (2012)
Карікова Н. М. - Борис Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови (2012)
Колоїз Ж. В. - Українсько-німецькі пареміологічні паралелі (2012)
Литовченко І. О. - Явище синонімії у військовій лексиці української мови (2012)
Наконечна Л. Б. - Семантико-функціональний потенціал граматичної категорії виду (2012)
Овчиннікова І. І. - Адресатна синтаксема в реченнях з дієслівними предикатами дії в українській мові (2012)
Осіпова Т. Ф. - Гендерний аспект комунікативної поведінки людини: параметри вербальної і невербальної комунікації (2012)
Романова Н. В. - Семантика асоціатів на слово-стимул Überraschung (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2012)
Самойленко О. В. - Основні принципи класифікації квазікомпозитів (на матеріалі української, російської, англійської та французької мов) (2012)
Тихоненко О. В. - Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української мови (2012)
Ткаченко Ю. В. - Градаційні опозиції дієслів (2012)
Цымбалюк Е. В. - Непроизводные русские предлоги в исторической лексикографии: векторы семантического осмысления (2012)
Шундель Т. О. - До питання про диференціацію опозиції сурядність / підрядність у науковій літературі (2012)
Юрчишин Т. В. - Речення узагальненого змісту в сучасних синтаксичних дослідженнях (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Функціонально-комунікативний простір в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Любецкая В. В. - Эстетика барокко в творчестве Л. де Гонгоры и Э. Шклярского (2012)
Малюга Н. М. - "О слово рідне, хто без тебе я?" (Про стиль доби та індивідуальний стиль Дмитра Павличка) (2012)
Остроушко О. А. - Деякі граматичні труднощі англо-українського перекладу (на матеріалі інформаційних текстів) (2012)
Посмітна В. В. - Особливості маніпулятивного мовного впливу у військових і правоохоронних періодичних виданнях України (2012)
Хоменко Г. Є. - Інтертекстуальні можливості експресивних засобів в інформаційних текстах (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського