Нияз Аднан Мохаммед Али - Государственное регулирование развития предприятий здравоохранения (2016)
Проскуріна Н. - Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів, Гороховець Ю. (2016)
Ролінська А. - Стан та динаміка фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України, Вечірко О. (2016)
Хазар Хамад Хуссейн - Современные трансформационные процессы в экономике Иракского Курдистана (2016)
Хомутенко А. - Критеріальний апарат для оцінювання ефективності контрольно-перевірочної діяльності органів державної аудиторської служби України, Пашура А. (2016)
Румянцева А. - Идеологические основания предпринимательской деятельности в Украине (2016)
Шумский Л. - Теоретико-методологические основы формирования политического смысла германского самоуправления (2016)
Наші автори (2016)
Білецький Є. М. - Кафедрі зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова — 175, Євтушенко М. Д., Байдик Г. В. (2015)
Бабич О. А. - Шляхи підвищення витривалості хмелю до фітопаразитичних нематод (2015)
Бережненко Ж. І. - Ефективність інсектицидів проти чорного ясеневого пильщика у полезахисних лісових смугах (2015)
Боровська І. Ю. - Закономірності використання інфекційного фону фомопсису (2015)
Горяінова В. В. - Вплив біологічних засобів в обмеженні розвитку хвороб листя (2015)
Давиденко К. В. - Стовбурові нематоди у всихаючих насадженнях сосни звичайної Волинського Полісся, Скрильник Ю. Є., Мєшкова В. Л. (2015)
Євтушенко М. Д. - Шкідники плодів сливи та аличі у садах Харківського району Харківської області (2015)
Євтушенко М. Д. - Яблуневий квіткоїд — Antonomus pomorum L. (Coleoptera, Curculionidae) та його щільність у яблуневих садах Харківської області, Забродіна І. В. (2015)
Єрошенко С. О. - Заселеність крапчастим смолюхом Pissodes Castaneus (De Geer) (Coleoptera: Curculionidae) незімкнених соснових культур у Північно-Східному Степу України (2015)
Заїма О. А. - Стійкість колекційних зразків та сортів пшениці озимої щодо борошнистої роси (2015)
Капустян М. В. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на стійкість до шкідливих організмів, Чернобай Л. М., Сікалова О. В. (2015)
Кочетова А. І. - Ефективність хімічного захисту деревини сосни від стовбурових шкідників у Північному Степу України (2015)
Кузьменко В. І. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток ранньої сухої плямистості помідора (2015)
Кулєшов А. В. - Оптимізація моніторингу та прогнозу хвороб в насадженнях яблуні, Швачунова І. С. (2015)
Леженіна І. П. - Угрупування комах на суцвіттях амаранту, Васильєва Ю. В. (2015)
Леженіна І. П. - Карантинні шкідники захищеного ґрунту овочевих та квітково-декоративних культур, Станкевич С. В. (2015)
Малахов Д. Ю. - Вплив протруйників на продуктивність ячменю ярого (2015)
Мартиненко В. І. - Оцінка ефективності комбінованих фунгіцидів у захисті картоплі від макроспоріозу, Харченко Ю. В. (2015)
Мєшкова В. Л. - Сучасні європейські тенденції досліджень з лісової ентомології, Байдик Г. В. (2015)
Мороз М. С. - Корекція індивідуального імунітету Aphidoletes aphidimyza Rond. за використання наноаквацитрат селену (2015)
Ниска І. М. - Визначення джерел стійкості ячменю ярого до шкідливих організмів (2015)
Педаш Т. М. - Вплив агротехнічних заходів на поширеність і розвиток кореневих гнилей пшениці озимої, Педаш О. О. (2015)
Піковський М. Й. - Шкідливість білої гнилі на рослинах Alcea rosea L. (2015)
Плєтнікова Н. Я. - Динаміка ураження молодих насаджень яблуні інфекційними хворобами у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ (2015)
Сіроус Л. Я. - Совки — шкідники сільськогосподарських культур у Харківській області (2015)
Сокол Т. В. - Насіннєва інфекція гороху в умовах східної частини Лісостепу України, Василенко А. О., Безуглий І. М. (2015)
Станкевич С. В. - Зміна парадигми у захисті олійних капустяних культур від хрестоцвітих блішок за 130 років (2015)
Туренко В. П. - Захист люцерни від грибних хвороб (2015)
Правила для авторів (2015)
Артюх О. - Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації (2016)
Бензерук М. - Необхідність управління оборотним капіталом підприємства в сучасних умовах (2016)
Бойко О. - Забезпечення модернізаційних процесів на підприємствах промисловості (2016)
Вечтомова І. - Шляхи удосконалення адміністрування податків в Україні, Кіртока Р. (2016)
Дудар Ю. - Особливості управління фінансовими ресурсами малого підприємства (2016)
Єгоращенко І. - Економіко-вартісний аспект реалізації програм рятування Куяльницького лиману, Єгоращенко Г. (2016)
Зелінський А. - Трансакційна складова в структурі витрат на збут (2016)
Жердецька Л. - Науково-методичні підходи до кількісної оцінки кредитних циклів (2016)
Лапіна І. - Особливості розвитку та сучасний стан малого підприємництва в Україні, Емануілова Г. (2016)
Медведь А. - Особенности определения финансовой устойчивости предприятия (2016)
Продіус Ю. - Формування стратегічних орієнтирів розвитку банка в умовах нестабільного середовища, Грузнова В. (2016)
Сментина Н. - Державне регулювання енергоефективності в Україні: можливості для населення (2016)
Ткачик Ю. - Стратегічне фінансове планування на газотранспортних підприємствах (2016)
Цвиткова В. - Теоретические основы финансового планирования на предприятии (2016)
Швед В. - К вопросу о стипендиальном обеспечении студенчества Украины (2016)
Челак О. - Роль інститутів місцевого самоврядування в упровадженні регіональної політики держави (2016)
Наші автори (2016)
Астахова Н. - Антикризове фінансове управління комунальних підприємств, Семиовця О. (2016)
Гейко Л. - Фінансова база бюджетів об’єднаних територіальних громад у контексті політики децентралізації в Україні, Скляр Д. (2016)
Горбаченко С. - Стратегія розвитку підприємства: поняття та сутність, Моїсеєнко К. (2016)
Дехтяренко О. - Проблема безробіття в Україні (2016)
Кузнєцова І. - Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства, Артемова О. (2016)
Лапіна І. - Сутність, проблеми та перспективи фінансового планування підприємств в сучасних умовах, Янчев А. (2016)
Нікуліна Т. - Проблемні питання гармонізації національних і міжнародних стандартів щодо обліку запасів, Патрикан М. (2016)
Осипова М. - Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку, Доброва Н. (2016)
Продіус О. - Актуальність економічної безпеки у контексті сталого розвитку підприємства, Чупріна О., Ющук М. (2016)
Пугачова І. - Розширення ресторанного бізнесу шляхом відкриття мережі кав`ярень, Кічук Н. (2016)
Чернышова Л. - Хедхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия, Мельникова Е., Баленкова К. (2016)
Шеверя М. - Маркетингова концепція розвитку туристичних послуг Закарпатської області, Ревть Ю., Дідович Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Skogsrod Torbjorn - Mathematical modeling of mixing microjets of gas applied to the flaw detection problems, Sterten Jo, Verlan А. А. (2015)
Sterten Jo - Principles of precision parametric reduction for mathematical models, Ogorodnyk O. E., Verlan А. А. (2015)
Верлань Д. А. - Способы формирования интегральных динамических моделей нелинейных систем регулирования, Чевская К. С. (2015)
Іванюк В. А. - Побудова ядер інтегрального ряду Вольтерри методом апроксимації фігурою обертання, Понеділок В. В. (2015)
Кисельова Г. О. - Ітераційний алгоритм розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтерри ІІ роду в середовищі Matlab, Кисельов В. Б. (2015)
Климюк Ю. Є. - Моделювання фільтраційних полів для одного класу багатошарових фільтрів із кусково-однорідними пористими завантаженнями (2015)
Костьян Н. Л. - Алгоритм идентификации динамических моделей с запаздыванием, Протасов С. Ю. (2015)
Махович О. І. - Застосування інтегрального перетворення зі скінченними межами при моделюванні об’єктів із розподіленими параметрами (2015)
Ободан Н. И. - Выбор модели действительности для наблюдаемой системы с помощью нейросети, Гук Н. А., Магас А. С. (2015)
Сагатов М. В. - Методы моделирования первичных преобразователей и алгоритмы инверсной обработки сигналов акустической эмиссии, Ирмухамедова Р. М., Кадыров М. М. (2015)
Дячук А. А. - Взаимосвязь и особенности временной и частотной форм интегральных динамических моделей, Тихоход В. А. (2015)
Ustun O. - Noises Cancelling Adaptive Methods in Control Telemetry Systems of Oil Electrical Submersible Pumps, Yilmaz M., Ali Zada P., Tuncay R. N. (2015)
Чмир І. О. - Про класифікацію знань і їх представлення в гібридних інтелектуальних системах для забезпечення діяльності програмних діалогових агентів, Фуртат Ю. О. (2015)
Shapovalova S. I. - Production system shell for mobile Devices, Mazhara O. O. (2015)
Петрик М. Р. - Моделювання та ідентифікація параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах градієнтними методами та інтегральними перетвореннями (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі у нелінійному випадку, Жуковський В. В. (2015)
Білокопитова М. В. - Методи використання онтологічних засобів представлення знань в автоматизованих системах (2015)
Відомості про авторів (2015)
Нестеренко С. А. - Формування результативної системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Ульянченко О. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу садівництва та перспективи розвитку галузі (2015)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти формування ефективності витрат при виробництві пшениці (2015)
Голік О. В. - Сучасні проблеми при формуванні реалізаційних цін на насіння пшениці ярої, Тимчук В. М., Єгорова Н. Ю., Полухіна А. В. (2015)
Миргород М. М. - Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі (2015)
Юрченко І. В. - Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві зарубіжних країн (2015)
Михайлова Л. І. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери, Майданевич П. М. (2015)
Потриваєва Н. В. - Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, Кіц Д. О. (2015)
Ткачук В. І. - Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств (2015)
Черевко І. В. - Застосування оцінки земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Павлюк С. І. - Оцінка дієвого законодавчого базису по соціально-економічному розвитку сільських територій (2015)
Черненко Ю. Ю. - Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту (2015)
Баришевська І. В. - Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Гуртовенко В. М. (2015)
Калюжна О. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гондель Т. В., Приймачук В. О. (2015)
Печка В. С. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності землекористування (2015)
Єранкін О. О. - Сучасні підходи до вирішення проблем оцінки кон’юнктури аграрних ринків в Україні (2015)
Баєва В. В. - Факторний аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2015)
Гуторов А. О. - Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань (2015)
Гуторова О. О. - Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Захарченко О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку галузі свинарства в умовах кризи (2015)
Kalashnikov A. O. - Methodological approach to assessing investment ensure of agricultural enterprises’ development (2015)
Сколотій І. В. - Єдиний податок за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, його облік та звітність (2015)
Клок О. П. - Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму (2015)
Сиваченко О. В. - Потенціал контекстної реклами як напрямку розвитку маркетингових комунікацій підприємства машинобудування (2015)
Чебанова В. П. - Передумови становлення сучасних світових економічних центрів (2015)
Ярмак М. Р. - Конкурентоспроможність підприємства та узагальнення наукових підходів до управління нею (2015)
Бузько І. Р. - Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство, Туленінова Д. М. (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні (2015)
Гаража О. П. - Інституціональні основи управління платою за землею (2015)
Пономарьова М. С. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країни в умовах формування сучасного ринку праці (2015)
Кравчук І. І. - Формування парадигми економічного розвитку соціуму на засадах інтегрованого підходу (2015)
Пасемко Г. П. - Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації, Бага Л. Г., Шевченко С. В. (2015)
Романенко Т. Б. - Світові тенденції розвитку органічного виробництва та землекористування (2015)
Міщенко В. С. - Вплив ефективності кормовиробництва на формування витрат сільськогосподарських підприємств у скотарстві (2015)
Шияну Віктору Йосиповичу – 80 (2015)
Донченко О. О. - Зміни оборонних бюджетів європейських країн в умовах загострення геополітичних ризиків, Кам’янецька О. В. (2016)
Михайленко О. Г. - Генно-модифікована і органічна продукція сільського господарства: аналіз світових тенденцій у виробництві, торгівлі та споживанні (2016)
Панкова А. Ю. - Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу, Вайноська Г. С. (2016)
Чала В. С. - Економічна політика ревіталізації міст в східній та центральній Європі: еколого-економічний контекст інтеграції України , Квактун О. О., Вовк М. С. (2016)
Юшко І. О. - Чинники конкурентоспроможністі транснаціональних банків в умовах запровадження міжнародних стандартів "БАЗЕЛЬ-ІІІ" (2016)
Савицька О. І. - Децентралізація як фактор зростання фінансового потенціалу регіонів України, Волік К. В. (2016)
Сибірцев В. В. - Методологічні засади організації управління розвитком регіонального ринку праці (2016)
Станасюк Н. В. - Інтегральне оцінювання розвитку промислового потенціалу регіонів (2016)
Андрейченко О. А. - Нормативно-правове забезпечення фінансування регіонального розвитку (2016)
Герасимова І. Ю. - Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки (2016)
Піскунова Н. О. - Формалізація змісту та структури механізму управління грошовими потоками (2016)
Цуркан І. М. - Фінансові потоки страхових компаній: сутність, підходи до визначення (2016)
Штефан Н. М. - Удосконалення механізму оподаткування малих підприємств – один з напрямів забезпечення стійкості розвитку національної економіки (2016)
Ватченко О. Б. - Оцінка ймовірності банкрутства на промисловому підприємстві, Шатоха В. О. (2016)
Вечеров В. Т. - Науковий підхід до формування дефініції "Логистика", Черчата А. О. (2016)
Demchuk N. - System of financial-economic security of enterprises, Stepanov D. (2016)
Гвоздєй Н. І. - Модифікація механізмів бюджетного планування сільськогосподарських підприємств, Бержанір І. А. (2016)
Кофанов О. Є. - Науково-методичні засади розроблення маркетингової стратегії стартап-проектів на промисловому ринку, Зозульов О. В. (2016)
Крутова А. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління резервами як джерелами покриття ризиків, Тарасова Т. О. (2016)
Буряк В. В. - Класифікація індикаторів сталого розвитку промислового міста та його оцінка в умовах децентралізації (2016)
Смирнов С. О. - Економічна та маркетингова ефективність провадження енергозберігаючих технологій, Левкович О. В., Циновнік А. Є. (2016)
Орловська Ю.В. - Рецензія на підручник (2016)
Гнаткович О. Д. - Забезпечення здійснення іпотечних земельних операцій сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Білопольський М. Г. - Організаційний механізм контролю маркетингової діяльності промислових підприємств, Толпежнікова Т. Г. (2014)
Іщенко М. І. - Особливості діагностики ймовірності банкрутства підприємств-учасників вертикально інтегрованих структур (2014)
Смірнова О. М. - Оцінка ролі податку на прибуток підприємств у забезпеченні економічного розвитку країни, Стадник М. В. (2014)
Малецька О. І. - Ефективність використання, економічні інтереси та мотивація праці персоналу (2014)
Шукалович В. Ф. - Аналіз ринкових факторів вертикальних інтеграційних процесів в ланцюгу формування м’ясної продукції (2014)
Pysmenna M. S. - Professional management accountants in providing sustainable profits for the company (2014)
Ілащук С. А. - Фінансовий контроль як інструмент теорії обмежених систем е. голдратта (2014)
Лебедева Л. В. - Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування (2014)
Зоря О. П. - Удосконалення облікової політики нбу та складання звітності, Хотько В. В. (2014)
Довгаль О. В. - Проблеми розвитку соціального підприємництва (2014)
Оппельд Л. І. - Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи, Гордіян А. О. (2014)
Андрюшко А. К. - Механізм управління інноваційно-активними підприємствами на прикладі створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання (2014)
Стрільчук Р. М. - Науково-методичні підходи та методи здійснення діагностики стратегічних можливостей підприємства (2014)
Артеменко Л. П. - Підвищення стратегічного потенціалу як напрям стратегічного розвитку підприємства, Фурсік О. І. (2014)
Негода Ю. В. - Посилення функцій районної ланка місцевих бюджетів у системі регіонального розвитку (2014)
Биков О. М. - Передумови формування блоку брікс та особливості його розвитку (2014)
Кулаженко В. В. - Побудова механізму управління та моніторингу економічної безпеки підприємства, здатного ефективно протидіяти головним профілюючим ризикам (2014)
Беземчук О. Г. - Механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Суліма О. А. - Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств (2014)
Двойних К. Є. - Семантичні проблеми моделювання нової економіки: орієнтири наукової новизни (2014)
Щетинська Я. В. - Організація соціальних підприємств як форми реалізації соціальної економіки (2014)
Демиденко В. И. - Информационо-аналитическая модель оценки качества интеллектуального продукта (2014)
Komendant O. V. - Changing modern economic values under the influence of knowledge-based economy (2014)
Челядінова Н. Г. - Формування маркетингових стратегій підприємств у співвідношенні з ефективністю управління персоналом (2014)
Бережанський М. М. - Визначення стратегічних напрямів забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2014)
Мороз П. А. - Вплив валютно-курсового регулювання на економічне зростання: прикладні аспекти використання досвіду аргентини в Україні (2014)
Гончар В. В. - Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних досліджень (2014)
Мешко Н. П. - Розвиток аеронавігаційного обслуговування як напрям економічної інтеграції України, Гальченко А. А. (2014)
Ногінова Н. М. - Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи (2014)
Яцюк А. П. - Контроль в системі управління державною службою зайнятості (2014)
Шаповалова О. М. - Стратегія сталого розвитку економіки регіонів України (2014)
Леус Д. В. - Формалізація впливу механізму портфельного інвестування на сталий розвиток економіки (2014)
Крамаренко Р. М. - Столичні міста в регіональній економічній ієрархії ЄС (2014)
Мікаелян С. Г. - Позиції ТНК на світовому ринку високотехнологічної продукції (2014)
Федун І. Л. - Пріоритети підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Чайковська В. П. - Інфраструктура фондового ринку України: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Сидоренко О. В. - Маркетингове забезпечення підтримки і прийняття управлінських рішень (2014)
Бриндзя О. З. - Врахування економічного ризику в управлінні підприємством (2014)
Варава Л. М. - Концептуальні положення модернізаційної політики у гірничорудній підгалузі України, Арутюнян А. Р., Варава А. А. (2014)
Зеленська М. І. - Прикладні аспекти дослідження взаємозв’язків між сегментами фінансового ринку України, Аксьонова А. С. (2014)
Степанюк Н. А. - Глобальна фінансова нестабільність: реалії та перспективи (2014)
Яровенко Г. М. - Проектування системи інформаційного самообслуговування працівників компанії, Мельник В. А. (2014)
Кулікова Н. Т. - Об’єктно-орієнтоване моделювання в бухгалтерському обліку: поняття об’єкту (2014)
Ткаченко С. А. - Відносно реалізації загальних і специфічних принципів в процесі функціонування елементів підсистеми аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями, в тому числі її функціональної структури (2014)
Попова О. Ю. - Особливості формування точок беззбитковості при прийнятті рішень з управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства, Бєлоусова К. О. (2014)
Перхун Л. П. - Модель динаміки взаємодії шахрайських атак та інструментів боротьби з ними, Поникла І. І., Чудик В. С. (2014)
Амоша О. І. - Про фінансове забезпечення реалізації програм сталого соціально-економічного розвитку, Міхальова К. В. (2014)
Катаєв А. В. - Партнерство між роботодавцем і працівниками – еволюція від школи наукового управління до формування взаємовідносин на засадах соціальної відповідальності (2014)
Н’ямукапа Аліса Тінаше Артурівна - Управління ризиками в ланцюгах постачань (2014)
Коваленко В. В. - Методологічні основи фінансування проектів публічно-приватного партнерства, Гайдукович Д. С. (2014)
Ромащенко Т. І. - Економічний потенціал міграційного капіталу (2014)
Троян А. В. - Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Левків Г. Я. - Методичний інструментарій побудови системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК (2014)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами та шляхи його удосконалення, Чубак А. Ю. (2014)
Романіка О. М. - Оцінка ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств чернівецької області у рослинництві (2014)
Пилипенко А. А. - Стратегічні напрями розвитку підприємств металургійної галузі (2014)
Кицак Т. Г. - Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах (2014)
Москаленко О. М. - Теорія та методологія інституціональної структури моделі випереджаючого економічного розвитку (2014)
Мамонтова Н. А. - Фінансове забезпечення науково-технічної діяльності інформаційних корпорації (2014)
Титул, зміст (2016)
Титаренко В. П. - Виховний потенціал технологічної освіти (2016)
Дмитрук В. І. - Вища школа на тлі глобалізаційних процесів у контексті Болонського процесу, Кушнарьов В. В. (2016)
Савенко І. В. - Підготовка майбутніх учителів дизайну та технологій у педагогічному ВНЗ (2016)
Кушнарьова Н. М. - Підготовки майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення учнів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів (2016)
Магрламова К. Г. - Адаптація майбутнього лікаря до навчання у вищому медичному навчальному закладі (2016)
Титаренко О. О. - Фотоматеріали факультету технологій та дизайну Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка (2016)
Якименко А. В. - Тестові програми як ефективний засіб контролю навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Симонович Н. В. - Моделювання процесу індивідуалізації трудового навчання учнів основної школи засобами інтерактивних технологій (2016)
Кузьменко П. І. - Використання систем автоматизованого проектування на уроках трудового навчання (2016)
Грисенко Л. П. - Сленг в коммуникативном пространстве ученической и студенческой молодёжи, Мокрая Л. Н. (2016)
Котенко О. В. - Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов, Руднік Ю. В. (2016)
Борисова Т. М. - Комбінаторні методи проектування одягу на уроках трудового навчання (2016)
Цина А. Ю. - Методика навчання учнів 5-7 класів основам техніки (2016)
Гриценко Л. О. - Автентичні традиції писанкарства в проектно-технологічній діяльності учнів, Комарницька Н. М. (2016)
Срібна Ю. А. - Виготовлення нетрадиційної писанки-мотанки з елементами вишивки, Кульчинська Н. І. (2016)
Охріменко Л. С. - Педагогічне обґрунтування варіативного модуля "Історія українського костюма" для учнів 10-11 класів (2016)
Кудря О. В. - Навчання учнів за програмою варіативного модуля "Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні" (7-8 класи) (2016)
Галамбош Г. В. - Я люблю Україну (сценарій виховної години з елементами гри) (2016)
Титаренко В. М. - Основи здорового способу життя студентів як фактор всебічного розвитку особистості (2016)
Білик Н. І. - Від мудрого наставника до творчого молодого вчителя (2016)
До відома авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Степанов Н. - Время для инвестиций в Украину! (2016)
Семака Л. - Развивать компанию,готовить ее к выходу на другой уровень – главная цель ЕБРР (2016)
Енергоефективність – шлях до нової економіки довкілля (2016)
Уварова П. - Альтернативна енергетика по-українськи (2016)
Лобачева Л. - Побудова довіри до влади – основа успіху міста (2016)
Васильчук В. - Від винного складу до наших днів (2016)
Німеччина–Україна: чотири складові великого потенціалу (2016)
Нюпик К. - Банк-партнер для украинских аграриев (2016)
Когут Ю. - Безопасность контрактов международной купли-продажи товаров и услуг (2016)
Семака Л. - Надежность наших гарантий для аграриев подкреплена "подушкой безопасности" (2016)
Букреев Т. - Повітряні ворота Херсонщини (2016)
Пензова С. - Одесса–Рени, терминал и ретро-поезд (2016)
Страны-конкуренты Украины за мировой капитал (2016)
Казахстан: политическая стабильность и либеральная экономика (2016)
Альберто Хосе Алонсо: "Аргентина і Україна на шляху до подальшого поглиблення дружніх зв’язків" (2016)
FITHA – Инвестиции в туризм и гостиничный бизнес в Аргентине (2016)
ANKRISTUR – эксклюзив для Украины (2016)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Аграрні розписки в Україні (2016)
Жукова О. - Аграрії впливають на формування ВВП країни (2016)
Луговой Н. - Инструменты кредитования сельского хозяйства (2016)
Дихтяренко Е. - Агрострахование для поддержки и развития бизнеса (2016)
Кривошеев с. - Предвидеть все (2016)
Рєпін К. - Жнива 2016 (2016)
Рєпін К. - В битву за врожай вступають комбайни (2016)
Повшедный А. - У нас есть ресурсы для финансирования долгосрочных проектов (2016)
Оттен Т. - Успешны ли инвестиции в агробизнес Украины? (2016)
Степанова С. - Земельный eBay: В Украине создана Система электронных земельных аукционов (2016)
Семака С. - Шаг за шагом и 17-й Революция в пищевой промышленности В области PEST Контроля и PEST Менеджмента (2016)
Семака С. - Сельхозпроизводитель – драйвер экономического роста Украины (2016)
Символ жизни на Земле! (2016)
Фестиваль вина в Закарпатье (2016)
Аргентина пленит и манит (2016)
Науково-практичний збірник № 9. Зміст (2016)
Тринчук В. - Элементы сакрального искусства в фирменном стиле страховых компаний, Островская-Данькевич А., Данькевич Р. (2016)
Березіна С. - Канали збуту страхових продуктів, Генсицька А. (2016)
Ерастов В. - Використання big data у страховій діяльності (2016)
Бачо Р. - Комплексне дослідження проблем розвитку ринків небанківських фінансових послуг України (2016)
Яворська М. - Роль добровільного медичного страхування в національній системі охорони здоров’я та забезпечення соціального захисту громадян (2016)
Гудзь Г. - Глобалізаційний аспект розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві (2016)
Кропельницька С. - Формування системи соціального забезпечення, Солоджук Т. (2016)
Миклуш С. І. - Лісівничо-таксаційні показники рівнинних букових насаджень Буковини, Слижук В. В., Миклуш Ю. С. (2016)
Кучерявий В. П. - Фітогенне поле і фітомеліорація: питання теорії та практики (2016)
Лакида П. І. - Особливості моделювання стовбурової продукції деревостанів берези повислої у Чернігівському Поліссі, Приліпко І. С., Сорока М. Г. (2016)
Олексійченко Н. О. - Фізіологічний стан асиміляційних органів рослин роду липа (Tilia l.) в умовах міста Києва, Ліханов А. Ф., Костенко С. М. (2016)
Євтушенко Ю. В. - Особливості розмноження Aesculus carnea Hayne (2016)
Івченко А. І. - Визначення стану та стійкості великовікових дерев рекреаційних насаджень населених пунктів, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Блюсюк Н. Л. (2016)
Данчук О. Т. - Інтродуковані деревні породи в умовах природоохоронних територій: ризики та проблеми, Данчук-Дворецька Т. І. (2016)
Балабак О. А. - Фенологічні особливості росту і розвитку вегетативних органів фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) залежно від температури в умовах правобережного лісостепу України (2016)
Делеган І. І. - Особливості організації процесу ведення мисливського господарства НА ДП "Радехівське лісомисливське господарство", Цвях Р. В. (2016)
Дзиба А. А. - Модельна екологічна стежка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Байрак", Покотилова К. Г. (2016)
Зварич О. Д. - Природне поновлення у старовікових лісостанах природного заповідника "Розточчя", Заїка В. К., Стрямець Г. В., Зварич Ю. В., Паробій С. Б. (2016)
Ковалевський С. С. - Сучасний стан і таксаційна структура лісів державного підприємства "Білоцерківське лісове господарство" (2016)
Криворучко А. П. - Оцінювання деяких таксаційних показників змішаних лісових культур дуба червоного (Quercus rubra L.) та дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах північної підзони степу України (2016)
Кучерявий В. С. - Значення освітлення в розвитку і забарвленні декоративних форм туї західної (2016)
Лакида М. О. - Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни звичайної в умовах державної організації "Резиденція "Залісся", Лакида І. П., Василишин Р. Д. (2016)
Леснік О. М. - Взаємозв'язок між параметрами крон та іншими таксаційними показниками дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва (2016)
Лук'янчук Н. Г. - Визначення фітомеліоративної ролі насаджень парку перені у місті Виноградів Закарпатської області, Федак М. С. (2016)
Мамчур В. В. - Насіннєве розмноження Ailanthus altissima Mill. (2016)
Масловата С. А. - Особливості сезонного росту пагонів видів і форм роду Ulmus L. в умовах правобережного лісостепу України, Шлапак В. П. (2016)
Михайленко М. М. - Вплив лісогосподарських заходів на вміст пігментів хвої сосни звичайної в борових умовах Західного Полісся, Копій С. Л., Фізик І. В., Копій М. Л., Гончар В. М., Копій Л. І. (2016)
Олійник О. О. - Покращення складу живильних середовищ для пришвидшення росту і розвитку троянди ефіроолійної в культурі in vitro, Клюваденко А. А., Мельничук М. Д. (2016)
Олексійченко Н. О. - Колорит ландшафтів територій навчальних корпусів національних університетів міста Києва, Крачковська М. В. (2016)
Рибалка І. О. - Особливості поширення омели білої (Viscum album L. ) на території міста Харкова, Вергелес Ю. І. (2016)
Сиплива Н. О. - Порівняльний аналіз локальних дендрофлор парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2016)
Стратій Н. В. - Експериментальна база даних досліджень лісів Національного природного парку "Вижницький" (2016)
Тимочко І. Я. - Вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. та їхні потенційні біологічні запаси у різних типах лісу в умовах Передкарпаття, Гриник О. М., Мельник Ю. А., Скробач Т. Б. (2016)
Чорнобров О. Ю. - Біотехнологічні особливості мікроклонального розмноження рослин роду Salix L. (2016)
Швець М. В. - Бактеріальні хвороби березових насаджень в Україні та світі (теоретико-прикладні особливості) (2016)
Дем'янюк О. С. - Вплив погодних умов на функціональну структуру мікробіоценозу дерново-опідзоленого ґрунту, Бунас О. А., Шерстобоєва О. В. (2016)
Цайтлер М. Й. - Формування піонерних екосистем на відвалах Бориславського озокеритового родовища у системі едафотоп-фітоценоз, Скробач Т. Б. (2016)
Гойванович Н. К. - Оцінювання якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту, Монастирська С. С., Антоняк Г. Л. (2016)
Гринчишин Н. М. - Фітотоксичність лісових ґрунтів під впливом нафтового забруднення (2016)
Кукурудзяк К. В. - Санітарно-мікробіологічний стан ґрунтів Центрального Лісостепу, Бригас О. П., Тертична О. В., Ревка Т. О. (2016)
Лопотич Н. Я. - Біотичний потенціал польової агроекосистеми в гірській частині Львівщини, Лихочвор В. В. (2016)
Монастирська С. С. - Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя, Павлишак Я. Я., Гойванович Н. К. (2016)
Побережна Л. Я. - Кластеризація техногенно навантажених територій за рівнем потенційних небезпек для населення (2016)
Побережна Л. Я. - Ранжування території міста Калуша за рівнем потенційних екологічних ризиків (2016)
Сталінська І. В. - Особливості екологічної безпеки у системі "тверді побутові відходи – навколишнє середовище – здоров'я людини" (2016)
Ховалко А. Б. - Попередження надзвичайних ситуацій в умовах зимового сходження на гірські вершини Українських Карпат, Монастирський В. Р. (2016)
Шевчук Н. І. - Екологічні функції лісових насаджень Хмельницької області (2016)
Шумська Н. В. - Флора полігону захоронення токсичних відходів гексахлорбензолу біля міста Калуша Івано-Франківської області, Рудейчук-Кобзєва М. Я., Черепанин Р. М., Шевчук С. Є., Неспляк О. С. (2016)
Походило Є. В. - Ідентифікація спиртових розчинів за параметром імітансу, Юзва В. З., Вікович О. В. (2016)
Побережний Л. Я. - Корозійно-механічне руйнування труб викидних ліній свердловин під дією газових гідратів, Грицанчук В. В., Грицанчук А. В. (2016)
Моркляник Б. В. - Техніко-економічні принципи проектування теплових насосів з горизонтальними та вертикальними колекторами, Брездень Б. Є., Проценко П. О. (2016)
Дадак Ю. Р. - Чинники комплексного вирішення питання екологічної ефективності процесів знепилення на деревообробних підприємствах, Ляшеник А. В. (2016)
Коваль О. М. - Ефективність використання води для захисту від нагрівання штабелів під час пожежі на відкритих складах лісоматеріалів (2016)
Кравчишин В. С. - Дослідження режимів управління енергодинамічними процесами у системах електропостачання за наявності акумулювальних елементів, Медиковський М. О., Мельник Р. В., Шуневич О. Б. (2016)
Настасенко В. А. - Торцеві різальні та різально-деформувальні фрези з боковими багатогранними непереточуваними пластинами (2016)
Соколовський Я. І. - Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах із фрактальною структурою, Яркун В. І., Левкович М. В. (2016)
Стадник М. М. - Концентрація напружень біля еліпсоїдального включення у тілі внаслідок попереднього пластичного деформування, Горбачевський І. Я. (2016)
Сокіл Б. І. - Поперечно-кутові коливання одновісного причепа із додатковим стабілізаційним пружним елементом, Звонко А. А., Нанівський Р. А., Дзюба А. О. (2016)
Дзюба Л. Ф. - Оцінювання динамічних властивостей тягового канату на підставі в'язкопружної моделі, Хитряк О. І., Ліщинська Х. І., Бариляк В. В. (2016)
Івах Р. М. - Удосконалення математичних моделей вимірювальних перетворювачів на базі операційних підсилювачів, Хома Ю. В. (2016)
Береговський В. В. - Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів, Теслюк В. М., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В. (2016)
Комаров С. М. - Дослідження динамічних характеристик муфти з ділянкою квазінульової жорсткості з урахуванням характеристик електродвигуна, Пасіка В. Р., Романчук І. О., Гембара Н. О. (2016)
Васильківський І. С. - Вимірювальний перетворювач теплофізичних властивостей рідин, Фединець В. О., Юсик Я. П. (2016)
Джус В. С. - Моделювання багатоетапної системи транспортних перевезень, Мілянич А. Р., Гончар І. М., Джус О. В. (2016)
Касянчук М. М. - Побудова модифікованої досконалої форми системи залишкових класів на основі розв'язку систем конгруенцій (2016)
Грицюк Ю. І. - Обґрунтування розумної достатності структури системи захисту інформаційних ресурсів підприємства, Сівець О. О. (2016)
Левус Є. В. - Оцінювання аспектної реорганізації програмного коду за характеристикою супроводжуваності, Вітоль О. М., Бода О. Б. (2016)
Негрич В. В. - Дослідження стійкості конвективного руху із внутрішнім джерелом тепла, Дем'янчук Я. М., Процюк В. Р. (2016)
Семенишин Н. О. - Розв'язування одновимірної задачі теплопровідності рекурентною нейронною мережею Джордана (2016)
Цогла О. О. - Особливості удосконалення охорони праці як фактор підвищення ефективності промислового виробництва, Цогла А. О. (2016)
Охремчук І. А. - Концептуальна модель впливу соціально-політичних чинників на імплементацію заходів пом'якшення зміни клімату в секторі лісового господарства (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Zaporozhanov V. A. - Improvement of comprehensive assessment of specially trained childhood and adolescence gymnasts., Kochanowicz K., Kochanowicz A. (2014)
Leonenko A. V. - Methods of formation readiness of the future teachers to the patriotic education of high school students (2014)
Mazin V. N. - Parents’ attitude to education of children in Children’s and Youth Sports School (2014)
Mytskan B. M. - Justification revitalizing body of persons "third age" by means of physical education, Fedynyak N. V. (2014)
Omelyanenko V. I. - The feasibility of using circular training method for skiers-junior with regard typological properties nervous system (2014)
Omelichyk-Ziurkalova O. A. - Influence choreographic readiness to gymnasts final assessment of performance skills (2014)
Palagin A. A. - Structure and physical technical and tactical training handball players aged 10-11 years (2014)
Semanyshyn T. M. - The professional valeological portrait of instructor of physical culture, Popel S. L. (2014)
Sobko I. N. - Comparative characteristics of the physical and technical preparedness of the women’s national team of Ukraine and Lithuania basketball (hearing impaired) before and after training to Deaflympic Games, Kozina Zh. L., Iermakov S. S., Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błaźej. (2014)
Tikhonova N. V. - State of development of sport and technical and applied sports in the sports organizations of Ukraine, Gradusov V. A. (2014)
Furman Y. M. - Improved general physical fitness of young swimmers by applying in the training process of endogenous hypoxic breathing techniques, Hruzevych I. V. (2014)
Zahra Nili Ahmadabadi - The relationship between athletic identity and sports performance among national rowers during different seasons of competition, Maesoumeh Shojaei, Afkham Daneshfar. (2014)
Boguszewski D. - Assessment of effectiveness of sports massage in supporting of warm-up., Kowalska S., Adamczyk J. G., Białoszewski D. (2014)
Jagiełło M. - Differentiation of body composition of players of the polish national baseball team, Jagieło W., Kozina Zh. L. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Andreeva N. O. - Value of the individual components subject training gymnasts according to the survey of coaches with different skills (2014)
Vaskov Y. V. - Conceptual foundations of classes with the disciples of special medical group in secondary schools. (2014)
Galimskyi V. A. - Modeling of physical fitness of young karatyst on the pre basic training (2014)
Josan I. A. - Methodology development and integrated control power-speed high-class handball players, Strikalenko E. A., Shalar O. G. (2014)
Kalmykov S. A. - Study of the efficiency use of physical rehabilitation in patients with chronic gastritis, Urdina G. S., Pelikh I. V. (2014)
Kalmykova Y. S. - Analysis of the effectiveness of physical rehabilitation according spirographic indicators in community-acquired pneumonia during convalescence, Yurko N. V. (2014)
Mikheenko О. I. - Model training of future specialists in human health to strengthen the use of health technologies, Kotelevsky V. I. (2014)
Pryimakov O. O. - Comparative characteristics structure physically prepared fighters high qualification light, medium and heavy weight category (2014)
Serorez T. B. - The indicators of the physical health of students on the characteristics of the physical fitness, aerobic and anaerobic productivity of their body (2014)
Tikhonova N. V. - Significance of youth and sports in Ukraine backup for the education of the younger generation (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Мінцер О. П. - Шляхи розвитку мобільної медицини (2016)
Марценюк В. П. - Оптимізація прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії на основі комплексного застосування інформаційних методик із розробкою диференціально-діагностичних критеріїв при наданні первинної медичної допомоги, Сельський П. Р., Сельський Б. П. (2016)
Апанасенко Г. Л. - Саноцентрична стратегія охорони здоров'я (2016)
Сінєнко Н. О. - Особливості забезпечення якості підготовки регульвоаних професій у рамках державно-приватного партнерства в освіті та е-медицині, Загорій Г. В., Мохначов С. І. (2016)
Стрижак О. Є. - Онтологічні інтерактивні системи знань - парадигма розвитку мобільної медицини, Мінцер О. П., Бабінцева Л. Ю. (2016)
Марцинюк В. П. - Проблема захисту телемедичної інформації: нормативно-правові та організаційні аспекти з досвіду Республіки Польща, Климчук Н. Я., Гвоздецька І. С. (2016)
Гаврилюк В. О. - Індивідуальне здоров'я: у пошуках системної оцінки (2016)
Вакуленко Д. В. - Вивчення адаптаційних механізмів при компресії плеча манжетою, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В. (2016)
Апікова А. Є. - Система для реалізації метода діагностики пневмоній пасивною ехолокацією, Федотов Д. О., Клименко В. А., Яновська К. О. (2016)
Стецюк В. З. - Дослідження Моделі диференційної діагностики методом потенційних функцій для класифікації невррологічних хвороб, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Федушка Г. М., Остапова А. О. (2016)
Бойко В. В. - Існуючі експериментальні моделі венозного тромбозу(Огляд літератури), Прасол В. О., Оклей Д. В., Тарабан І. А., Болдижар П. О. (2016)
Chuiko G.P - How reliable are calibrators for urinary melatonin sulfate?, Dvornyk O.V., Shyian I.O. (2016)
Кобринська Н. Я. - Оцінка прогнозу мультифокальної високодиференційованої тиреоїдної карциноми за системою TNM (2016)
Zhuchok Yul. V. - Free n-nilpotent trioids (2015)
Lukashenko M. P. - Derivations as homomorphisms or anti-homomorphisms in differentially semiprime rings (2015)
Kuryliak A. O. - Wiman's inequality for entire functions of several complex variables with rapidly oscillating coefficients, Shapovalovska L. O. (2015)
Нестеренко В. В. - Сукупні властивості відображень, які пов'язані із замкненністю графіка (2015)
Карлова О. - Сильно нарізно неперервні функції і одна характеризація відкритих множин в ящиковому добутку (2015)
Favorov S. Yu. - On a property of pairs of almost periodic zero sets, Girya N. P. (2015)
Таргонський А. Л. - Деякі нерівності для внутрішніх радіусів попарно-неперетинних областей та відкритих множин (2015)
Khoroshchak V. S. - The Riesz measures and a representation of multiplicatively periodic δ-subharmonic functions in a punctured Euclidean space, Kondratyuk A. A. (2015)
Дерев'янко Т. О. - Оптимальне керування квазілінійною гіперболічною системою, що описує попит Слуцького, Кирилич В. М. (2015)
Maslyuchenko V. K. - On L-separatedness and L-regularity of the Ceder products, Maslyuchenko O. V., Myronyk O. D. (2015)
Симотюк М. М. - Метричні оцінки визначника інтерполяційної задачі, один з вузлів якої є кратним, для лінійних рівнянь з частинними похідними (2015)
Гришин А. Ф. - Предельные множества Азарина для мер Радона. I, Куинь Н. В. (2015)
Il'inskii A. I. - On the division of a characteristic function by the Blaschke product (2015)
Bandura A. I. - Open problems for entire functions of bounded index in direction, Skaskiv O. B. (2015)
Savchenko A. - Open problems in the theory of fuzzy metric spaces, Zarichnyi M. (2015)
Ткачук В. І. - Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна (2014)
Гальків Л. І. - Фінансове забезпечення освітньої складової інтелектуального потенціалу людських ресурсів України (2014)
Павлова Г. Є. - Особливості аграрного сектора в національній економіці (2014)
Демиденко В. И. - Информационно – аналитическая модель выбора стратегии развития небанковских финансовых институтов. постановка проблемы (2014)
Домбровська Л. В. - Зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом оптимізації структури капіталу (2014)
Крамаренко Р. М. - Вплив екзо- та ендогенних факторів на розвиток європейських міст (2014)
Бассова О. О. - Управління формуванням прибутку підприємств швейної промисловості (2014)
Малік Л. М. - Державне регулювання туристичної діяльності в сільській місцевості, Забураннний С. В. (2014)
Андрющенко К. А. - Державне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Музиченко А. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва в Україні, Артемчук Я. С. (2014)
Горбатюк О. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму трансферу інновацій у сільському господарстві (2014)
Чухраєва Н. М. - Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності харчових підприємств України (2014)
Іваницька Т. Є. - Оптимізація ефективності управління будівельного підприємства на основі побудованих моделей, Верхоглядова Н. І. (2014)
Лавринчук О. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування ринку зерна та участь держави в ньому (2014)
Кирилов Ю. Є. - Чи можливе економічне диво в Україні? (2014)
Муха Р. А. - Врегулювання контролю в акціонерних товариствах із часткою державної власності (2014)
Трубнік Т. Є. - Аналіз секторального впливу на макроекономічні показники з використанням інструментарію системи національних рахунків (2014)
Малышенко К. А. - Использование нейросетей для целей прогнозирования фондового рынка, Анашкина М. В. (2014)
Коваль О. В. - Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві (2014)
Чирва О. Г. - Проектне моделювання конкурентного середовища регіональної соціально-економічної системи (2014)
Проценко Н. М. - Технічна забезпеченість аграрного сектора економіки: зарубіжний досвід (2014)
Безрукова Н. В. - Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях, Свічкарь В. А. (2014)
Грибова Д. В. - Формування платоспроможного попиту та товарної пропозиції на овочеву продукцію (2014)
Жученко Д. Б. - Передумови створення регіонального кооперативного об’єднання пасічників (2014)
Зеленська М. І. - Прикладні аспекти моделювання валютних курсів в Україні, Барабаш С. О. (2014)
Мазур І. М. - Енергоефективність: реалії розвитку сучасної теплоенергетики (2014)
Єріс Л. М. - Визначення інфляційних очікувань в банківській діяльності через оцінювання ефективності застосування інструментів грошово-кредитної політики (2014)
Андрєєва О. В. - Грошово-кредитна політика центробанку і сучасний розвиток національної економіки (2014)
Полєжаєва І. О. - Генерація перспективних партнерів у маркетингових каналах розповсюдження (2014)
Ткаченко Н. А. - Концептуальні засади формування системи документуваання операцій з оплати праці в аграрних підприємствах (2014)
Воронкова О. М. - Інституціональні пастки ефективного розвитку податкового менеджменту в Україні (2014)
Голик С. І. - Аналіз вітчизняного ринку зерна та подальший розвиток його інфраструктури (2014)
Озерська Г. В. - Механізм визначення стратегічних напрямів розвитку інноваційного потенціалу залізничного транспорту (2014)
Бабкова Э. Г. - Анализ финансово – хозяйственной эффективности функционирования отраслей экономики АР Крым (2014)
Швиданенко Г. О. - Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничо-збагачувальних підприємств, Матукова Д. Г. (2014)
Циба Я. В. - Підходи до розуміння поняття "ризик" (2014)
Денищук П. М. - Деякі проблеми формування штатного розпису ВНЗ, Сімашко В. Й. (2014)
Мазур В. П. - Планування аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Серветник Н. О. - Методологічні аспекти дослідження економічних циклів (2014)
Чучук Ю. В. - Теоретична сутність понять економічна ефективність та ефективність діяльності (2014)
Ярош К. М. - Міжнародна кредитна позиція України (2014)
Лойко Д. М. - Визначення рівня економічної безпеки швейного підприємства, Фомін О. О. (2014)
Попович А. А. - Вплив інституцій на стан гірничо-рентних платежів (2014)
Валіулліна З. В. - Економіко-математична модель оптимального терміну здійснення технологічного оновлення (2014)
Андрєєва Г. І. - Сучасні моделі бюджетного управління (2014)
Дацюк-Томчук М. Б. - Удосконалення взаємовідносин учасників ринку молочних товарів (2014)
Мороз С. Г. - Оцінка конкурентоспроможності як основа вибору стратегії підприємства (2014)
Голюк В. Я. - Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз (2014)
Любар О. О. - Засоби праці: теорія, методика та практика обліку (2014)
Бригінська Л. Г. - Макроекономічні напрями удосконалення ресурсного забезпечення банківської діяльності в Україні (2014)
Шереметинська О. В. - Управління оборотними засобами підприємств хлібопекарської промисловості на основі програмно-цільового підходу (2014)
Строкаченко О. І. - Аналіз поняття рентного доходу для визначення рентоутворюючих галузей для України та порівняння з результатами для Росії (2014)
Астахова Н. І. - Методичні підходи до регулятивно-контрольної діяльності місцевих органів влади у регіональному розвитку (2014)
Чернюк Л. Г. - Місцеві органи влади в системі регіонального управління (2014)
Бондаренко Л. М. - Розбудова місцевих органів влади – пріоритет регіонального розвитку України (2014)
Кулєшова Н. В. - Модель оцінка впливу чинників внутрішнього середовища на формування обсягів наданих туристичних послуг з використанням регресії на панельних даних (2014)
Замроз М. В. - Аналіз рівня конкурентоспроможності харчової промисловості України (2014)
Князь С. В. - Впровадження повітроочисних установок промисловими підприємствами в системі заходів захисту довкілля, Страп О. М., Лучко Г. Й. (2014)
Парубець О. М. - Детермінанти розвитку процесів мережизації підприємств транспорту (2014)
Спринчук Н. А. - Оцінка кормової частки в інвестиційних проектах зі створення ферм та комплексів ВРХ (2014)
Філатов В. М. - Специфічні ознаки освітньої міграції та її місце в структурі міграційних потоків, Ромашова Я. В. (2014)
Короткова О. В. - Теоретические и практические аспекты формирования амортизационного фонда в системе бухгалтерского учета в Украине (2014)
Кохан І. В. - Формування видатків у системі бюджетного регулювання економічної стабілізації (2014)
Осідач О. П. - Чинники ціноутворення на ринку ритуальних послуг, Руда І. І. (2014)
Шаповалова О. М. - Тенденції еколого-економічної безпеки в регіонах України (2014)
Лобов С. П. - Зниження втрат за рахунок прискорення планування обсягів виробництва продукції (2014)
Загарій В. П. - Оптимізація державного регулювання грошово-кредитної сфери в процесі забезпечення фінансової безпеки України (2014)
Круп’як Л. Б. - Особливості структурних трансформацій ринку праці в Україні, Круп’як І. Й. (2014)
Момот В. Е. - Социометрическое исследование процесса реализации стратегий инновационного развития предприятий (2014)
Півторак В. С. - Перспективи розвитку фермерства як провідної форми малого підприємництва в Україні (2014)
Дуда С. Т. - Соціальні аспекти регулювання та мотивації ефективності використання трудового потенціалу підприємства (2014)
Ключник А. В. - Методичні підходи та методика аналізу впливу зовнішньоекономічних зв’язків на розвиток аграрного сектору економіки, Слюсаренко А. В. (2014)
Маргіта Н. О. - Критерії ефективного управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання (2014)
Ревуцька Н. В. - Особливості формування і трансформації споживчої цінності продукції галузі поліграфії (2014)
Міненко М. В. - Сутність та види суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Сорока Л. М. - Економічна сутність інвестицій та теоретичні основи інвестування (2014)
Крейдич І. М. - Державне регулювання інвестиційного процесу (2014)
Жадько К. С. - Практичні основи побудови і інструментарій моделей моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств (2014)
Мамонтова Н. А. - Методичні підходи оцінювання вартості нематеріальних активів інформаційних корпорацій (2014)
Чубукова О. Ю. - Система економічної безпеки (екосестейт): сутність, структура, Воронкова Т. Є. (2014)
Черевко О. В. - Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2014)
Левків Г. Я. - Мотиваційна складова маркетингового менеджменту підприємств апк (2014)
Мельник А. Г. - Сучасний стан сфери ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Заблодська І. В. - Модернізація промислового сектора, як стратегічний напрямок розвитку економіки регіону, Кудріна О. Ю. (2014)
Мущинська Н. Ю. - Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект (2014)
Гладченко А. Ю. - Роль корпораций в классической и современной концепциях экономического равновесия (2014)
Бербенець О. В. - Вплив трудової міграції населення України на розвиток ринку праці (2014)
Вишневская М. К. - Оппортунистическое поведение персонала предприятия на начальных стадиях проекта (2014)
Кучеренко В. М. - Теоретичні аспекти ринку винограду та продуктів його переробки з позиції аграрного сектору економіки (2014)
Сазонець І. Л. - Соціальні програми підприємства та вдосконалення системи послуг, Гессен А. Є. (2014)
Bergman G. M. - On the group topologies determined by families of sets (2015)
Скрипник Н. В. - Схема частичного усреднения для импульсных дифференциальных включений с нечеткой правой частью (2015)
Васюник І. С. - Дробово-напівлокальні кільця Безу, Домша О. В. (2015)
Zhuchok Yu. V. - Endomorphisms of free abelian monogenic digroups (2015)
Кузніцька Б. М. - Роздільні кільця, Забавський Б. В. (2015)
Маслюченко В. К. - Про ослаблену властивість Гана для сильно σ-метризовних просторів, Філіпчук О. І. (2015)
Kulyavets' L. V. - Multi-term power asymptotics of entire Dirichlet series and characteristic functions of probability laws, Stets Yu. V., Sheremeta M. M. (2015)
Dolynyuk M. M. - On the stability of entire multiple Dirichlet series, Skaskiv O. B. (2015)
Шавала О. В. - Про деякі апроксимаційні властивості функцій Бесселя з індексом -5/2 (2015)
Sheremeta M. M. - On the univalence of entire functions of bounded l-index (2015)
Гришин А. Ф. - Предельные множества Азарина для мер Радона, Куинь Н. В. (2015)
Бартіш В. Я. - Трикроковий ітераційно-різницевий метод з порядком збіжності 1+√2, Огородник Н. П. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бочарова Ю. Г. - Конкурентоспроможність інфраструктури країн світу (2016)
Булеев И. П. - Формирование институциональной среды в трансформируемых экономиках постсоциалистических стран, Брюховецкая Н. Е. (2016)
Дейнека Т. А. - Конфронтація основних протидіючих сил глобалізованого ринку як процес розв’язання / поглиблення його суперечностей (2016)
Жалдак Г. П. - Маркетингові стандарти підприємств і ВНЗ: Україна та ЄС, Шульгіна Л. М. (2016)
Августин Р. Р. - Пріоритети державної політики детінізації національного господарства України на сучасному етапі розвитку (2016)
Бондаренко Т. М. - Конкретизація наукових задач у співпраці науки, виробництва та держави, вплив політичних факторів на управлінські важелі й економіку (2016)
Горбань В. Б. - Управління сталим енергоефективним розвитком на місцевому рівні: стейкхолдер-орієнтований підхід (2016)
Токарчук Т. В. - Аналіз зовнішніх дисбалансів в економіці України на основі визначення прийнятного рівня поточного рахунку платіжного балансу, Шаповаленко Н. В. (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток територіальних громад в умовах фінансової децентралізації, Семигуліна І. Б. (2016)
Іванова О. Ю. - Інтегральна оцінка рівня саморозвитку регіонів України (2016)
Назаренко І. М. - Економічний вимір орендних відносин суб’єктів агробізнесу Сумського регіону, Назаренко О. В. (2016)
Прушківський В. Г. - Методичні основи гармонізації складових сталого розвитку промислового міста, Буряк В. В. (2016)
Bojinov B. V. - Enterprise Architecture in the Company Management Framework (2016)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід щодо визначення рівня формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства, Бушман Т. С. (2016)
Григоренко Т. М. - Класифікація франчайзингових мереж у роздрібній торгівлі (2016)
Дєліні М. М. - Систематизація інструментарію соціально-економічної відповідальності підприємств: теоретичний аспект (2016)
Ільченко Н. Б. - Обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків управління економічними процесами на підприємстві оптової торгівлі (2016)
Лепейко Т. І. - Комплексна оцінка рівня розвитку промислових підприємств, Баланович А. М. (2016)
Лупак Р. Л. - Методичні основи формування та реалізації інституційно-економічного механізму функціонування підприємств оптової торгівлі, Хомицький А. І., Надільний О. М. (2016)
Полякова Я. О. - Логіко-семантична основа формування базових компонентів стратегії підприємства (2016)
Прокопенко О. В. - Оцінка сучасних інструментів контролінгу на підприємстві, Прокопенко М. О. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика експортного потенціалу підприємства, Клювак О. В., Процевят О. С. (2016)
Чернецька О. В. - Модель інформаційного забезпечення управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування (2016)
Бутенко Н. В. - Конкурентні переваги ефективних взаємовідносин суб’єктів підприємництва як основа економічного розвитку України, Терещенко О. Л. (2016)
Вишневський В. П. - Принципи, економічні й інституційні передумови фіскальної децентралізації в умовах постконфліктного відновлення, Рекова Н. Ю. (2016)
Савицька Н. Л. - Ринок послуг вищої освіти в контексті теорії меріторних благ, Ушакова Н. Г., Помінова І. І. (2016)
Коваленко В. М. - Проблеми й особливості формування ресурсів фінансової системи України, Дропа Я. Б. (2016)
Краснова І. В. - Сутність і структурні закономірності фінансової інтеграції у глобальному вимірі в контексті "недосяжної тріади" (2016)
Лавренюк В. В. - Сутність та оцінка системного ризику з позиції ліквідності банківської системи, Шевчук В. В. (2016)
Белінська Я. В. - Особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів: зарубіжний досвід і можливості його застосування в Україні, Сафонік Н. П. (2016)
Вітлінський В. В. - Концептуальні аспекти моделювання логістичного ризику інформаційно-мережної економіки з використанням інструментарію природних обчислень, Скіцько В. І. (2016)
Диленко В. А. - Некоторые подходы к учету и анализу влияния научно-технического прогресса в модели экономического роста Харрода-Домара, Гуляева Н. А. (2016)
Дмитришин Л. І. - Просторово-структурний аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва в регіонах України, Бринзей Б. С. (2016)
Коцюба О. С. - Раціональний вибір інвестиційного проекту в разі інтервальних оцінок початкових параметрів (2016)
Матюшенко І. Ю. - Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Скрипник А. В. - Системна та несистемна корупція в освіті: ігрова модель, Оборська І. С. (2016)
Содержание (2015)
Бойко А. А. - Анализ и синтез расчетных схем подъемных механизмов пассажирских лифтов, Акчебаш Н. В., Бойко Н.А. (2015)
Бушер В. В. - Учебный программно-аппаратный макет для исследования двухмассовой электромеханической системы, Найденко Е. В. (2015)
Дорошенко О. І. - Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на виток її електроенергії, Гусак К. С., Романюк О. В. (2015)
Бушер В. В. - Усовершенствование технологии идентификации параметров суперконденсаторов для систем рекуперции кинетической энергии, Ярмолович В. Я. (2015)
Петрушин В. С. - Разработка шестифазного регулируемого асинхронного двигателя, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Шестаков О. И. (2015)
Руднев Е. С. - μ-синтез робастного регулятора скорости синхронного электропривода, Морозов Д. И. (2015)
Бондарчук А. С. - Прогнозна енергетична, економічна та екологічна ефективність запровадження мережевих сонячних електростанцій в ринкових умовах (2015)
Морозов Д. И. - Алгоритм определения программ нагрева в многоиндукторных нагревательных установках , Руднев Е. С., Ушаков Д. В. (2015)
Сиделев Н. И. - Матрично-топологическое описание электромагнитных цепей в форме коши (2015)
Тищенко И. И. - Сравнительный анализ применения эволюционных алгоритмов для решения задач оптимального распределения ресурсов в энергетике, Короткова М. В. (2015)
Водічев В. А. - Автоматизована електромеханічна система електротранспортного засобу, Войтенко В. А., Смотров Є. О. (2015)
Гороховатский А. В. - Нечеткая направленная цветовая кластеризация c-means для решения задачи поиска изображения по образцу (2015)
Бодянский Е. В. - Ядерная самоорганизующаяся карта на основе радиально-базисной нейронной сети, Дейнеко А. А., Куценко Я. В. (2015)
Богучарский C. И. - Модифицированный метод кластеризации Х-средних в задачах сегментация изображений, Машталир С. В. (2015)
Колларов О. Ю. - Застосування алгоритму левенберга-маркгварда в задачах тригонометричної ідентифікації багатовимірних нелінійних об'єктів (2015)
Дєньгін А. П. - До питання застосування безпечних технологій підривних робіт на денній поверхні у гірничодобувній промисловості, Логінова І. І., Лисюк М. О. (2014)
Володченкова Н. В. - Оцінка стійкості виробничих об’єктів підприємств харчової промисловості до дії вибухової хвилі, Левченко О. Г., Здановський В. Г. (2014)
Запорожець О. І. - Спотворення геомагнітного поля у виробничих умовах як проблема охорони праці, Панова О. В., Потапенко Г. Д., Паньків Х. В. (2014)
Майстренко В. В. - До питання попереднього аналізу даних про травматизм та наглядову діяльність у вугільній промисловості, Кружилко О. Є. (2014)
Подобєд І. М. - Перспективні засоби захисту працівників від шкідливої дії вібрації та шуму на рейковому транспорті, Биковський А. І., Кобасов В. М. (2014)
Третякова Л. Д. - Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для засобів індивідуального захисту, Супрун Н. П., Василенко В. М. (2014)
Білостоцька В. О. - Про методи оцінювання економічних збитків від виробничого травматизму, Таірова Т. М. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення методу визначення причинно-наслідкових зв'язків, характерних для виробничого травматизму в харчовій галузі, Сербінова Л. А. (2014)
Єсипенко А. С. - Вплив небезпечних та шкідливих виробничих чинників на нещасні випадки на виробництві, Левченко В. І., Оберемок Г. О. (2014)
Сукач С. В. - Разработка и исследование программно-технического комплекса формирования комфортного микроклимата помещений (2014)
Глива В. А. - Методологія визначення рівня електромагнітного навантаження на виробниче середовище , Перельот Т. М. (2014)
Форостяна О. С. - Про страхову оцінку виробничого травматизму, Малихін О. В. (2014)
Мірошниченко Н. С. - Стан проблеми зменшення дозового навантаження на населення України під час проведення рентгенодіагностичних процедур, Дучкіна Ю. В. (2014)
Ромась М. Д. - Ризики в охороні праці на різних рівнях управління, Іхно Д. С. (2014)
Гнатюк О. А. - Оцінювання ризику травмування механізаторів агропромислового комплексу внаслідок дії рухомих деталей і механізмів машин, Покутний О. О., Лисюк М. О. (2014)
Цина А. Ю. - Сприйняття працівниками інформації з охорони праці залежно від індивідуальних особливостей уваги, осмислення та запам’ятовування, Осіпова В. С. (2014)
Реферати (2014)
Величко С. - Готовність майбутнього вчителя фізики до формування в учнів знань про нанотехнології, Іваній В., Мороз І., Ткаченко Ю. (2016)
Голобородько Є. - Розвиток позитивного мислення вчителів у системі післядипломної освіти (2016)
Дручик В. - Про розвиток досвіду студентів щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій у процесі практичної діяльності зі старшокласниками (2016)
Железнякова Е. - Управління самостійною роботою студентів у системі MOODLE, Зміївська І. (2016)
Ігнатенко О. - Питання ефективності викладання німецької мови як другої іноземної (після англійської) у вищих навчальних закладах (2016)
Пахненко І. - Знания об особенностях текста академической лекции как база для осмысления механизмов его продуцирования (2016)
Салтикова А. - Проблемное обучение как один из инновационных методов обучения физике в высшей школе, Хурсенко С. (2016)
Сбруєва А. - Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету, Козлов Д. (2016)
Семеног О. - Соціокультурний компонент у підготовці іноземних студентів-медиків (2016)
Сітовська Л. - Методичні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України (2016)
Тернавська Т. - Формування ефективної комунікації майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення практичних дисциплін (2016)
Тушева В. - Характеристика технологічно-діяльнісного компонента науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики (2016)
Авхутська С. - Становлення сучасного канону спеціальних історичних дисциплін у вітчизняній науці: друга пол. ХІХ – поч. ХХІ ст (2016)
Білик Н. - Особливості управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Єременко О. - Теоретико-методологічні підходи до підготовки педагогів-хореографів (2016)
Керницький О. - Професіоналізм діяльності інженера-педагога: аспект суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2016)
Корж-Усенко Л. - Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Скляренко І. - Науково-методичне і технічне забезпечення навчального процесу в закладах міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 років ХХ століття (2016)
Трубавіна І. - Батьківська просвіта у сучасних дитячих дошкільних навчальних закладах України (2016)
Шевцова А. - Логическое и эстетическое мышление как основа развития художественного сознания личности, Коньок О. (2016)
Школьний О. - Методичні рекомендації щодо створення якісних тестових завдань з математики, Захарійченко Ю. (2016)
Boichenko M. - The terminological toolkit of comparative pedagogical research of gifted students’ education in the United States, Canada and the UK (2016)
Заярна В. - Особливості розбудови міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у ЄС: організаційно-процесуальний аспект (2016)
Лисенко О. - Формування системи педагогічної освіти в Ірландії до 1922 року (2016)
Улановська А. - Організаційні та змістово-процесуальні засади діяльності Європейського студентського союзу в контексті модернізації вищої освіти (2016)
Чорний В. - Ярослав Мудрий – як державний муж та фундатор церкви (2016)
Гузюк М. - Київська Русь і Половецька орда XI – початку XIII ст. (2016)
Ващук Д. - До питання захисту особи на українських землях другої половини XV – першої третини XVI ст. у контексті розвитку місцевого самоуправління (2016)
Блануца А. - Старости/намісники/державці у системі місцевого управління в "українних" замках кінця XV – середини XVI ст. (2016)
Паславська Н. - Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: майстрівство та розвиток професійної кар’єри ремісника (2016)
Гурбик А. - Інституційні зміни в сільському самоврядуванні Українських земель в контексті аграрної реформи XVI ст. (2016)
Вирський Д. - Монастирські маєтності та їх вплив на місцеве управління та самоврядування на Кременчуччині після Козацької революції середини XVII ст. (2016)
Мишков В. - Генеза суспільно-духовних витоків і особливості становлення старообрядництва в Україні (2016)
Самчук Т. - Становлення університетського простору в Києві (до історії перших приміщень університету св. Володимира) (2016)
Приймак В. - Митрополит Андрей Шептицький – меценат українського мистецтва та культури (2016)
Журавльова С. - Народний комісаріат зовнішньої торгівлі у 1921 – 1922 рр. (2016)
Скіра Ю. - Переживання трагедії голокосту митрополитом Андреєм Шептицьким у світлі спогадів очевидців (2016)
Мазурок О. - Жінка-жертва в умовах примусового вивезення на роботи до Німеччини (2016)
Urban M. - Z drugiej strony granicy. Lwów: miasto-mit jako podstawa współczesnej tożsamości ukraińskiej (2016)
Бутинський В. - Інституалізаційні процеси в православ’ї України початку 90-х років ХХ століття (2016)
Шугаєва Л. - Теократичні вияви неoхристиянських релігійних утворень в умовах викликів сучасного українського суспільства (2016)
Гурський Д. - Нетрадиційна релігійність в Україні як прояв трансформаційних процесів глобалізованого світу (2016)
Ворон О. - Витоки та прояви католицько-православного протистояння у незалежній Україні (2016)
Ворон О. - Римо-католицька церква в сучасній Україні: видозміни та перспективи розвитку державно-церковних відносин (2016)
Любарець А. - "Неінструменталізовані" радянські свята: суспільне сприйняття та політика пам’яті (2005-2015) (2016)
Kundeus O. - Ukraine's Eurointegration Choice as One of the Causes of the Russian-Ukrainian War (2016)
Павленко І. - Гладіаторські школи в Стародавньому Римі, Шульга С. (2016)
Зетеишвили И. - Византия и Грузия (2016)
Озимчук О. - Завоювання Англії нормандцями і право київських князів на англійський престол (2016)
Ціватий В. - Італійська дипломатія доби Відродження в особистостях: соціокультурний і політико-дипломатичний портрет Данте Аліг’єрі (1265 - 1321) (історико-інституціональна ретроспектива) (2016)
Шуткова Н. - Печные изразцы XVII в. как индикатор изменения внешнеполитической обстановки на пограничье ВКЛ и Московского государства (2016)
Константинов В. - О деятельности польско-молдавского консорциума по производству пороха во второй половине ХVІІ века (2016)
Биков О. - Бонапартизм як тип політичного режиму (теоретичний аспект) (2016)
Мороз В. - Князь О. Горчаков на чолі Міністерства закордонних справ Росії (2016)
Матусевич К. - Історія розвитку золотого стандарту та металістичних реформ XIX ст. (2016)
Федорчук О. - Соціально-економічне становище Австрійської імперії в середині ХІХ століття (2016)
Косяк С. - Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів (70-ті – початок 80-х років XIX ст.) (2016)
Яремко К. - Політичний контроль та його елементи в діяльності місцевих органів політичної поліції Російської імперії другої половини ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Валюх Л. - Англо-французьке колоніальне суперництво у Єгипті (1881 - 1890 рр.), Плюта Н. (2016)
П’ятничук Т. - Доктрина "відкритих дверей" Дж. Хея та перша спроба її реалізації (2016)
Лавринович Д. - Национальное развитие белорусов в программных документах "Белорусского общества" (1908 – 1915 гг.) (2016)
Щавлiнський М. - Суспільно-політична і національно-культурна діяльність білоруських організацій в Одесі в умовах австро-німецької окупації (1918 р.) (2016)
Гуменюк О. - Шлюбна обрядовість в СРСР: особливості становлення (2016)
Іванов В. - Іноземна допомога Фінляндії під час "Зимової війни" 1939-1940 рр. (2016)
Brailian Y. - Anglo–American Caribbean Comission (1942 – 1946) and British Colonial Regyme in West Indies (2016)
Субот О. - Процес трансформації державно-партійного апарату Чехословаччини у 1953 – 1968 рр. та участь у ньому А. Новотного (2016)
Ларькіна Л. - Уповноважені Ради в справах релігій та Ради у справах російської православної церкви при Раді міністрів СРСР і Комісії сприяння по дотриманню законодавства про релігійні культи по Рівненській та Волинських областях (1960 - 1975 рр.) (2016)
Лесняк В. - Особливості дослідницької інтерпретації поняття "консолідації демократії" у суспільних науках (2016)
Кузьмич О. - Адаптність трудових мігрантів з Волині у Республіці Польща (1991-2008 рр.) (2016)
Санжаревський О. - Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі ХХ – ХХІ століть (2016)
Яроцький П. - Домінатні події 2016 р. в православному і католицькому світі (2016)
Федоришин М. - Бібліотека Пересопницького монастиря у 1600 році (2016)
Шеретюк Р. - "Благочестя і освіта": просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.), Стоколос Н. (2016)
Мілясевич І. - Дворянські повітові училища Волині (друга чверть ХІХ століття) (2016)
Леснича П. - Навчальні заклади у повсякденному житті мешканців міст та містечок Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Грималюк О. - Благодійність духовенства і монастирів Волинської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Скiбчик А. - Німці на Волині у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Бородинська Л. - Становлення спільноти євангельських християн у Рівному (1916 – 1939 рр.) (2016)
Омельчук Н. - Місто Рівне в умовах німецької окупації (1941-1944 рр.) (2016)
Березняк В. - Формування антирелігійного світогляду у навчальних закладах Рівненщини в добу "застою" (2016)
Мартинчук С. - Соціальні взаємини підприємців та робітників Волинської губернії (2016)
Булига І. - Inter-Orthodox Relations in the Rivne Region in the Context of the Challenges of Modernity (2016)
Озимчук О. - Визначні європейські історики раннього середньовіччя (2016)
Левкович Ю. - Суспільно-політична діяльність Вільгельма фон Габсбурга: історіографія питання (2016)
Невинна Г. - Німецько-фінські відносини 1933 - 1939 рр.: історіографічний зріз (2016)
Постоловський Р. - "Празька весна" 1968 р. в англомовній західній історіографії (2016)
Галуха Л. - Утвердження ідей євангельських християн-баптистів у Рівному (рец.: Зерна пам’яті. Історія церкви євангельських християн-баптистів Рівного (з нагоди 100-річчя) / Упорядник: Л. Шевчук. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 424 с.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Contents (2015)
Soloviova M. V. - Bishop-Phelps-Bollobas modulus of a uniformly non-square Banach space (2015)
Rezunenko V. A. - The field of vertical electric dipole placed above the spiral conductive unclosed sphere (2015)
Patsegon N. F. - The volumetric parametric resonance in magnetizable medium, Potseluiev S. I. (2015)
Bebiya M. O. - Global synthesis of bounded controls for systems with power nonlinearity (2015)
Rezounenko A. V. - On the history of our journal: 50th anniversary or 137th ordinary year of publication? (2015)
Черевко О. І. - Нетрадиційні борошняні вироби та їх внесок у забезпечення добових потреб у нутрієнтах циклових раціонів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2015)
Pavlyuk R. - Cryogenic technology of fine-dispersed powdered additives from topinambour, Pogarskaya V., Bessarab A., Borysova A., Balabai K. (2015)
Pavlyuk R. - The new in freezing tecnology of chlorophyll-containing vegetables with record characteristics, Pogarskaya V., Каplun O, Borysova A., Loseva S. (2015)
Одарченко А. М. - Новий вид спреду підвищеної біологічної цінності, М’ячиков О. В., Гасай Є. Л., Албатова Я. Ю. (2015)
Камсуліна Н. В. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей білків із насіння соняшнику, Скуріхіна Л. А., Губаль Л. М. (2015)
Онищенко В. М. - Удосконалення технології склеєних кишкових оболонок, Шубіна Л. Ю., Мілько Р. О. (2015)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Перспективи використання шротів горіхової сировини для збагачення борошняних кондитерських виробів, Новік Г. В., Касабова К. Р., Кравченко О. І. (2015)
Дейниченко Г. В. - Обґрунтування економічної доцільності використання напівфабрикатів білково-вуглеводних, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А., Гончарова К. М. (2015)
Дейниченко Г. В. - Гідроструминне водополімерне pозрізання заморожених харчових продуктів, Погребняк А. В. (2015)
Deynichenko G. - Analytical characteristics of modern processes water treatment, Маzniak Z., Guzenko V., Danilenko V. (2015)
Постнов Г. М. - Економічна ефективність упровадження ультразвукового апарата для соління риби, Круглова О. А., Червоний В. М., Яковлєв О. В. (2015)
Петренко О. В. - Використання сучасних інженерних рішень під час проектування систем холодопостачання на шляху до енергозбереження та енергоефективності, Семенюк Д. П. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Експериментальне дослідження впливу апаратів із зустрічними закрученими потоками на ефективність уловлення (2015)
Мykhailov V. - Use of dihydroquercetine in alcohol-free beverages, Mayak O., Sardarov A. (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження властивостей білково-жирових емульсій для м’ясовмісних напівфабрикатів оздоровчого спрямування, Гередчук А. М., Герасименко М. Ю., Неводюк І. В. (2015)
Осокіна Н. М. - Вихід борошна із зерна спельти залежно від зволожування та відволожування зерна, Любич В. В., Возіян В. В. (2015)
Сидоренко О. В. - Напрями реформування галузі рибного господарства України, Коротецький В. П., Боліла Н. О. (2015)
Колесник Т. Л. - Дослідження безпеки варених ковбас, що містять барвник із крові, за санітарно-бактеріологічними показниками, Колесник А. О. (2015)
Шубіна Л. Ю. - Динаміка якісних характеристик смажених ковбас у модифікованих оболонках під час зберігання, Доманова О. В., Дзигар В. С. (2015)
Доманова О. В. - Дослідження якісних характеристик смажених ковбас у модифікованих оболонках, Ільченко А. А. (2015)
Ющенко Н. М. - Використання молочної сироватки для отримання екстрактів на основі листя стевії, Белемець Т. О. (2015)
Ковальов О. В. - Двохетапне випікання хліба з використанням проміжного вакуумно-випарного охолодження, Миколів І. М., Бабко Є. М., Якобчук Р. Л. (2015)
Cherevko A. - Quantitative analysis of nutrients balance in daily diets of the second generation, Кrutovyi G., Zaparenko G., Borysova A. (2015)
Черевко О. І. - Довготривалі циклові раціони в системах харчування: забезпечення добових потреб у дефіцитних нутрієнтах, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2015)
Михайлов В. М. - Використання R-функцій для математичного моделювання процесів теплової обробки, Синєкоп М. С., Пархоменко Л. О., Михайлова С. В., Софронова М. С. (2015)
Головко М. П. - Дослідження мікробіологічних показників якості соусу емульсійного типу "Селеновий", Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Головко М. П. - Дослідження якісного складу мінеральних речовин м’якого тіла прісноводних двостулкових молюсків роду Anodonta та їх морських аналогів – молюсків роду Mytilus, Головко Т. М., Геліх А. О. (2015)
Головко М. П. - До питання нормування якості та безпечності кухонної солі, Павліш Л. О. (2015)
Корзун В. Н. - Технологія каннеллоні "Сорренто" із підвищеним вмістом йоду та фолієвої кислоти, Антонюк І. Ю. (2015)
Черно Н. К. - Отримання залізовмісних комплексів на основі полісахаридів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus), Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2015)
Біленька І. Р. - Розробка композицій для виробництва концентрованої продукції з використанням пастернаку, Лазаренко Н. А., Голінська Я. А. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Перетворення компонентів молочної сироватки в процесі електроіскрового оброблення, Іщенко В. М., Лопатько К. Г., Фоменко В. В. (2015)
Харандюк Т. В. - Вплив концентрації сусла на стадії культивування дріжджів на зброджування висококонцентрованого пивного сусла, Косів Р. Б., Паляниця Л. Я., Березовська Н. І. (2015)
Шматков Д. І. - Дослідження можливостей застосування термоіндикаторних фарб для контролю якості харчових продуктів, Артюх С. М., Кіпоренко Г. С. (2015)
Мостика К. В. - Оцінка конкурентоспроможності віскі в Україні (2015)
Дюкарева Г. І. - Порядок та особливості митного оформлення косметичних кремів під час переміщення через митний кордон у режимі "Імпорт", Полупан В. В., Войник В. І. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Баженова О. В. - Дослідження впливу цінової кон’юнктури на світовому ринку сировини на економічне зростання в Україні (2016)
Буковинська М. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу та суспільства (2016)
Гудима О. В. - Основні стратегії розвитку аграрного сектору України, Левченко Ю. Г. (2016)
Іванченко А. С. - Стан та тенденції українського експорту аграрного сектору на європейському ринку, Левченко Ю. Г. (2016)
Баланда А. Л. - Інституційне забезпечення державного регулювання стратегічно важливих підприємств для економіки та безпеки країни, Павленко В. П., Рудченко О. Ю. (2016)
Труш Ю. Л. - Стан та проблеми розвитку підприємницької діяльності в секторі малого бізнесу України, Дерев’янко А. М. (2016)
Осадча О. А. - Управління реальними інвестиціями інноваційних проектів в аграрній сфері виробництва (2016)
Самофалов П. П. - Управління інноваційною діяльністю акціонерних товариств на засадах контролінгу (2016)
Слободян Н. Г. - Напрями оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств України, Хабенко О. В. (2016)
Панасюк І. П. - Проблеми формування резерву сумнівних боргів при обліку безнадійної заборгованості, Якимчук Ю. В. (2016)
Галаченко О. О. - Соціальне страхування як інструмент розвитку санаторно–курортних підприємств України (2016)
Жеребець Н. О. - Стан та перспективи розвитку виробництва і переробки сої в Україні (2016)
Турова Л. Л. - Вплив змін у податковому законодавстві на розрахунок заробітної плати, Маринич Д. М. (2016)
Марченко І. С. - Антикризове управління на підприємстві, Басюк Т. П. (2016)
Москаленко В. О. - Ризик–менеджер як бізнес–партнер (2016)
Беренда Н. І. - Особливості проведення аудиту облікової політики підприємства, Хабенко О. В., Руденко І. С. (2016)
Колодійчук А. В. - Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств готельного бізнесу (2016)
Левченко Ю. Г. - Розробка та обґрунтування антикризових заходів на підприємстві, Ківер А. В. (2016)
Труш Ю. Л. - Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства, Лісовська О. В. (2016)
Чукаєва І. К. - Можливі шляхи розвитку українського нафтового сервісу (2016)
Біляк Т. О. - Проблеми фінансового забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Васильчак С. В. - Регіональна політика розвитку ринків медичного страхування (2016)
Труш Ю. Л. - Напрями удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві, Шихов І. Л. (2016)
Осадча Г. Г. - Оплата праці у 2016 році, Руденко І. С. (2016)
Яцюта В. П. - Ринкові відносини в житловій сфері України, Яцюта А. В. (2016)
Смолій В. - На пошану Руслана Постоловського (з нагоди 65-річчя) (2016)
Савчук П. - Наукова школа професора Постоловського: нове бачення (2016)
Шугаєва Л. - Народне богослов’я в контексті релігійних практик духовного містичного християнства в Україні (2016)
Прищепа О. - Гімназії Правобережної України в освоєнні міського культурного довкілля (друга третина ХІХ ст.) (2016)
Ткачук В. - Формування колекцій давніх українських антимінсів в кінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Доброчинська В. - Тернистий шлях Романа Могильницького (1902 - 1973 рр.): маловідомі факти з життя і діяльності (2016)
Пальчевський Р. - Український націоналістичний молодіжний рух в Закарпатті (1918 - 1939 рр.) (2016)
Карпухіна Т. - Україна в планах іноземних держав на початку Другої світової війни (2016)
Півоварчук В. - Вплив радянізації західноукраїнських земель на життєвий рівень населення (1939 - 1940 рр.) (2016)
Старжець В. - Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944 - 1953 рр.) (2016)
Дубей В. - Формування договірно-правових засад співпраці України та ЄС у царині міжнародних автомобільних перевезень (2016)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Міжконфесійний діалог православ’я та ісламу в Україні (2016)
Юзик В. - Дактилоскопія – це точна наука, яка ніколи не помиляється (2016)
Bulyga I. - Non-confessional Religiosity in the Context of Religious Development of Volyn Region (2016)
Кундеус О. - Європейська інтеграція України на сучасному етапі (2016)
Любарець А. - Відзначення 9 травня як дзеркало української політики пам’яті (2005-2015) (2016)
Гуменний В. - Офіційна пропаганда і східна політика Римської імперії у першій половині І ст. н.е. (за нумізматичними джерелами) (2016)
Жилюк С. - Вселенські православні собори: середньовічна церковна політика та її відлуння у XX ст. (2016)
Десятничук І. - Революція 1848 р. в Австрійській імперії: початок національного чесько-німецького конфлікту (2016)
Івчик Н. - Суспільно-політичні процеси в південно-західному краю Російської імперії другої половини ХІХ ст.: український ракурс (2016)
Валюх Л. - Реакція британського парламенту на початок німецької колоніальної експансії в Африці (1884 - 1888 рр.) (2016)
Давидюк Р. - Українська політична еміграція в Польщі: проблеми статусу та чисельності (2016)
Савчук Г. - (Не)формалізоване забезпечення політичного лідерства Т. Г. Масарика (2016)
Синяк С. - Комендантський, інструкторський та тренерський склад польських парамілітарних організацій на Волині 1921 - 1939 рр. (2016)
Пилипович Т. - Українці у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни: шляхи появи та участь у бойових діях (2016)
Слесаренко А. - Міжнародна підтримка і зв’язки зарубіжної громадськості та емігрантських кіл з дисидентським рухом та нонконформістською культурою в Чехословаччині (1970 - 1980-ті роки) (2016)
Гон М. - Оказіальний і конвенціональний натовпи у суспільно-політичних процесах (2016)
Martynchuk I. - The Slovak Republic and Nato: the Political Incompatibility of 1993-1997 (2016)
Опанасюк Т. - Особливості виборчого процесу та результати другого електорального циклу в Росії (1999 - 2000 рр.) (2016)
Michno J. - Młodzież a Bezpieczeństwo Społeczne w Okresie Późnej Nowoczesności, Sommer H., Sommer H. (2016)
Прищепа Б. - Дослідження планування фортифікаційних споруд Острозького замку ХVІ - ХVІІ ст. (2016)
Басюк К. - Особливості функціонування християнських монастирів на Волині в 1939 - 1964 роках (2016)
Березняк В. - Посилення консервативних тенденцій у суспільно-політичному житті Рівненщини в період "застою": релігійний аспект (2016)
Плюта Н. - Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці кінець ХІХ – початок ХХ століття: історіографічний огляд проблеми зарубіжними істориками (2016)
Михальчук Р. - Голокост на Рівненщині: джерельна база дослідження (2016)
Данильчук В. - Остарбайтери з України: історіографічний огляд проблем вивезення та репатріації (2016)
Філіпчук І. - Формування ідей "Празької весни": історіографія проблеми (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гаврилко П. П. - Фінансова глобалізація як головна рушійна сила розвитку світової економіки (2016)
Кочук С. І. - Національні моделі соціально–економічного розвитку як результат економічної політики (2016)
Булкін І. А. - Оцінювання динаміки фінансування інноваційної діяльності в промисловості України (1998–2015), Денисюк В. А. (2016)
Красножон С. В. - Інновації в освіті, Піддубний В. А. (2016)
Винник В. А. - Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, Заїнчковський А. О. (2016)
Мусієнко В. Д. - Проблеми і перспективи визначення показників конкурентоспроможності підприємств металургійного комплексу України на засадах інноваційного розвитку, Ширков І. В. (2016)
Іванюта Т. М. - Економічне обґрунтування поняття адаптації підприємства, Берсенева Г. О. (2016)
Квасова О. П. - Системний підхід до управління активними операціями банків (2016)
Кабалюк А. І. - Управління інвестиційною діяльністю підприємства, Григорців М. В. (2016)
Коваль О. В. - Теоретичні аспекти податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Сторчова Т. В. - Сутність та зміст стратегічного управління підприємством, Заїнчковський А. О. (2016)
Ковальчук І. В. - Основні етапи управління капіталом підприємства, Шевчук В. К. (2016)
Колодійчук А. В. - Готельні мережі як ефективний спосіб ведення бізнесу в індустрії гостинності: світовий досвід (2016)
Русіна Ю. О. - Управління фінансовим станом підприємства та шляхи його покращення, Косич Т. І. (2016)
Лалакулич М. Ю. - Застосування процесного підходу до управління діяльністю банків в Україні (2016)
Лясковець О. В. - Економічна безпека підприємств машинобудування: класифікація, основні фактори впливу в сучасних умовах (2016)
Осадча Г. Г. - Облік доходів у системі управління підприємством, Пушкарьова М. В. (2016)
Труш Ю. Л. - Розвиток підприємства в сучасних умовах ринкового середовища, Паценко Л. С. (2016)
Басюк Т. П. - Забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільного економічного середовища, Малінов В. А. (2016)
Ковальчук І. В. - Механізм розподілу та використання прибутку підприємства, Муренко Л. П. (2016)
Рябуха Г. І. - Фактори ефективності діяльності підприємств галузі тваринництва у ринковому середовищі (2016)
Григорцiв М. В. - Напрями пiдвищення ефективностi використання матерiальних ресурсiв на пiдприємствi, Фоменко А. О. (2016)
Черемшук М. М. - Особливості формування і розподілу прибутку малого підприємства, Григорців М. В. (2016)
Голій Н. П. - Сучасний стан та оцінка технічного забезпечення особистих селянських господарств Волині (2016)
Важинський Ф. А. - Перспективні напрямки використання трудового потенціалу та його роль у розвитку сільських територій (2016)
Кириченко О. М. - Щодо аналізу стану соціальної сфери України в умовах економічної кризи (2016)
Булах Т. М. - Моделювання соціального розвитку села на перспективу (2016)
Русіна Ю. О. - Організація і управління системою фінансово-економічної безпеки на підприємстві, Ополонець А. Г. (2016)
Вей О. - Львівська польськомовна преса другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.: становлення, особливості функціонування, тематико-типологічні аспекти (2016)
Блавацький С. - Франкомовна преса в Україні (1917 — 1919 рр.) (2016)
Брайлян Н. - Часописи громадських організацій українських емігрантів у Братиславі наприкінці 1920-х — на початку 1940-х рр.: особливості функціонування та проблематика змістового наповнення (2016)
Витвицька Ю. - Тематична палітра журналу українського пласту "Молоде Життя" на еміграції (1931 — 1959 рр.) (2016)
Наконечна З. - Часописи видавничого концерну "Українська Преса" в рецепції львівської міжвоєнної періодики (2016)
Ніронович І. - Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918 — 1939 рр.) (2016)
Кривенко М. - Періодика книгозбірні "Студіону" у Львові (спроба реконструкції) (2016)
Ревера Б. - Біографічна інформація в корпусі текстів часопису "Руслан" (Львів, 1897 — 1914 рр.) (2016)
Михалюк М. - Специфіка "особистісної" інформації на сторінках газети "Вперед!" (Львів, 1911 — 1913, 1918 — 1922, 1924, 1929, 1931, 1933 — 1934 рр.) (2016)
Палюх О. - Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. (2016)
Ґабор В. - "Ой там… за горами воскресла Україна!": тематичні, жанрові та візуальні особливості висвітлення феномену Карпатської України в галицькій жіночій пресі 1938 — 1939 рр. (2016)
Присяжна-Гапченко Ю. - Ізраїль Клейнер у журналі "Український Самостійник" (Мюнхен, 1957 — 1975 рр.): єврейська проблематика (2016)
Попович О. - Медіаобраз ОУН та УПА в інформаційному просторі України (2005 — 2014 рр.) (2016)
Галаджун З. - Моделі (парадигми) розуміння права на свободу слова (2016)
Мітчук О. - Ліберальний контекст функціонування соціальних комунікацій (2016)
Бондаренко Т. - Інформаційно-комунікаційна взаємодія медіа й аудиторії: сутність поняття, суміжні терміни, маркаційні характеристики (2016)
Рижко О. - Аксіологічний вияв проблеми плагіату (2016)
Лозинський А. - Бренд автора в епоху цифрових комунікаційних технологій (2016)
Скленар І. - Нішеві часописи Української греко-католицької церкви: місія, структура, жанрово-стильові особливості (За матеріалами журналів "Кана", "Скинія") (2016)
Бліхарський Р. - Дилема зіткнень та шляхи єднання: антагонізм науки і релігії на сторінках часопису "Богословія" (Львів, 1923 — 1939 рр.) (2016)
Стєкольщикова В. - Синтаксично-експресивна метамовна інтенсифікація сучасних аналітичних методів відтворення дійсності (2016)
Бурлаков О. - Залежність рівня ефективності комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування від змінення комунікаційного простору (2016)
Кузнецова М. - Тематичне спрямування та місце в сучасному українському телепросторі науково-популярних програм (2016)
Горчикова А. - Освітні телепрограми в умовах глобальної інформаційної перебудови (На прикладі всеукраїнських телеканалів) (2016)
Кіца М. - Методи підвищення ефективності реклами у пресі: теоретичні аспекти (2016)
Зубарець А. - Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990 — 2000 х рр. (2016)
Теодорська Л. - Елементи пригоди в рекламі для дітей (2016)
Огар Е. - Науково-популярні історичні серії концерну Івана Тиктора: видавничий аспект (До 80-річчя виходу "Історії Українського Війська") (2016)
Вишневський М. - Роль видавничої діяльності товариства "Просвіта" у функціонуванні українських науково-популярних видань (2016)
Середа О. - Ярослав Бохенський: публіцистична і редакторська діяльність (2016)
Комариця М. - Театрознавчі студії Миколи Гнатишака у західноукраїнській міжвоєнній пресі (2016)
Дроздовська О. - Малознаний брат Ека: видавнича, редакторська та журналістська діяльність Альфреда Козака (2016)
Процик-Кульчицька М. - Роман Пашківський: маловідомі факти про життя, редакторську і журналістську діяльність (2016)
Кулеша Н. - Український редактор і журналіст Іван Світ: діяльність на Далекому Сході (2016)
Катола О. - Публіцистичний доробок Василя Витвицького (2016)
Титул, зміст (2016)
Megyesiova S. - Deviation of employment in the EU member states from the target values of the Europe 2020 Strategy, Lieskovska V. (2016)
Bajus R. - Venture and development capital of V4 countries in the period of 2012-2014, Hudakova Stasova L. (2016)
Vasylieva N. - Cluster models of households’ agrarian production development (2016)
Prylipko S. - Efficiency of small farms functioning in Ukraine, Shevchenko N., Hryshchenko O. (2016)
Ivchenko V. - Legal recognition of family farming in Ukraine: challenges and relevance (2016)
Kuznetsov N. - Interaction and influence of investment process stimulating factors in agriculture on the main trends in the development of the agricultural sector in Russia, Iurkova M., Shibaykin V., Novikova N., Sadovnikova Е. (2016)
Katerna O. - Conceptual framework for the formation of the integrated intelligent transport system in Ukraine (2016)
Полторак А. С. - Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств, Волосюк Ю. В. (2016)
Запухляк І. Б. - Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств (2016)
Кудирко Л. П. - Маркетингові стратегії європейських роздрібних торговельних мереж в Україні, Севрук І. М. (2016)
Паливода О. М. - Оцінювання синергетичного ефекту формування кластерних організаційних структур, Плаван В. П. (2016)
Темченко Г. В. - Визначення енергоємності гірничо-збагачувального виробництва за складних фінансово-економічних умов господарювання, Бондарчук О. М. (2016)
Kurmanov N. - Innovative activity of small and medium-sized enterprises in Kazakhstan and factors of its development, Tolysbayev B., Aibossynova D., Parmanov N. (2016)
Морозова О. Ф. - Менеджмент і арт-менеджмент: грані концептуальної взаємодії, Ноздренко O. A., Жуковська Л. Н., Костильов С. В. (2016)
Chugunov I. - Budget policy under economic transformation, Makogon V. (2016)
Шкарлет С. М. - Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг, Дубина М. В. (2016)
Кириченко К. В. - Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні (2016)
Волосович С. В. - Саморегулювання ринку кредитних послуг фізичним особам, Кривошеєва В. В. (2016)
Zabolotskyy T. - Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis (2016)
Malyovanyi M. - Selected aspects of the social protection system’s financial security in the context of shadow economy, Rolinskyi O., Lysa N. (2016)
Abakumenko O. - Forms of social assistance in the social protection system and their role in poverty reduction, Kovalenko L., Tovstizhenko O. (2016)
Stangova N. - Possibilities of creative accounting avoidance in the Slovak Republic, Vіghova A. (2016)
Петрів М. - "Часопись Правнича" (Львів, 1889—1891, 1894—1900 рр.) — перший український юридичний журнал: історія та здобутки (До 125-річчя виходу у світ першого числа видання) (2014)
Філіпова О. - Еволюція молодіжних рукописних сатирично-гумористичних видань Галичини другої половини XIX — початку XX ст. (2014)
Блавацький С. - Українська англомовна періодика Європи (1919—1923 рр.): транснаціональний компаративний аналіз (2014)
Бліхарський Р. - Медіастратегії Католицької церкви: завдання та виклики (2014)
Наконечна З. - Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925—1939 рр.): історіографія проблеми (2014)
Брайлян Н. - Періодичні видання української еміграції у Чехословаччині (1919—1929 рр.): динаміка розвитку, кількісні параметри (2014)
Кулеша Н. - "Український Прапор" (1919—1923 рр.): віденський період часопису уряду ЗУНР (2014)
Гальчак С. - Слово — зброя: періодичні видання Вінниччини в роки нацистської окупаці (2014)
Боруцький Ю. - Журнал "Фенікс" (1951—1970 рр.): духовно-релігійна тематика (2014)
Тимошик М. - "Вісті з Риму" як специфічний тип видання: організаційно-технічні характеристики часопису (2014)
Рудий Г. - Київські газети 1918—1919 рр. — джерело вивчення діяльності Директорії УНР в релігійній та культурній сферах (2014)
Храмович Х. - Уроки історії: суспільно-політична проблематика на сторінках журналу "Визволення" (Відень; Прага, 1923 р.) (2014)
Вей О. - "Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt" (Львів, 1876—1915 рр.) як джерело до історії виникнення і розвитку природоохоронного руху в Галичині (2014)
Романюк Т. - Участь Остапа Луцького у студентській сецесії 1902 р. (За матеріалами львівської преси) (2014)
Палюх О. - Правописні дебати у галицькій періодиці 20-х — початку 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Ревера Б. - Доброчинна діяльність української інтелігенції у Галичині (За матеріалами часопису "Руслан" (Львів, 1897—1914 рр.) (2014)
Теремко В. - Людські виміри медіареальності постмодерну (2014)
Потятиник Б. - Нові медії України: ар’єргард чи авангард? (2014)
Бойко А. - "Мова ворожнечі"та елементи комічного в українських медіа 2013—2014 рр. (2014)
Рижко О. - Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі: варіант дослідження (2014)
Житарюк М. - "Клонофакти" як механізм реалізації віртуальної реальності (На прикладі політичних месиджів України) (2014)
Тодорова О. - Традиційний та інноваційний PR-інструментарій (2014)
Габор Н. - Громадянська журналістика Євромайдану (2014)
Галаджун З. - Проблема спільного володіння майновим правом на об’єкт інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (2014)
Бідзіля Ю. - Журнал "Громада" (Будапешт) як популяризатор українства в Угорщині (2014)
Гандзюк В. - Тенденції розвитку районної преси Вінниччини в умовах сучасного мас-медійного середовища (2014)
Філоненко Д. - Географічні видання у системі науково-популярної періодики України (2014)
Комариця М. - 100-ліття "Русалки Дністрової" у світлі галицької преси (2014)
Іваницька Б. - Роль друкованих видань товариства "Сільський Господар" у впровадженні нових методів господарювання в українських селах Галичини у міжвоєнний період (2014)
Козачок З. - Впливи друкованого видання на он-лайн-версію журналу "The New Yorker" (2014)
Коник А. - Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам’яті у сакралізації влади (На прикладі публіцистичного дискурсу журналу "Наш современник" (Москва) (2014)
Стецюк К. - Підліток як реципієнт літературного твору: дослідження читацької поведінки та сприйняття тексту активними читачами (2014)
Маркова Г. - Особливості адаптації транснаціонального чоловічого журналу до потреб українського інформаційного ринку (2014)
Гурчіані Х. - Інтеграція новинного контенту в соціальних медіа (2014)
Огар Е. - Адресант у дитячій книзі як літературно-видавничій комунікації (2014)
Дроздовська О. - До проблеми створення персоніфікованої історії української журналістики (2014)
Процик-Кульчицька М. - Українські митці у пресознавстві: проблеми біографування та джерельна база (2014)
Ґабор В. - Національні стремління закарпатських українців: публікації Авґустина Волошина на сторінках щоденної газети "Русинъ" (Ужгород, 1923 р.) (2014)
Євдокименко І. - Публіцистика Софії Русової на шпальтах "Літературно-Наукового Вістника" (1904—1918 рр.) (2014)
Семенко С. - Викриття облудності радянської пропаганди у політичній сатирі Юрія Косача 40—50-х рр. ХХ ст. (2014)
Кічура Л. - Концепція історичного бачення Миколи Голубця (За матеріалами галицької преси) (2014)
Середа О. - Юліан Дорош як популяризатор українського фотомистецтва та зачинатель кінематографічного руху на теренах Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Михалюк М. - Мисливська тематика у фейлетонах Романа Купчинського (За матеріалами преси 20—30-х рр. XX ст.) (2014)
Пелипець М. - Епістолярна спадщина Степана Смаль-Стоцького у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (2014)
Сніцарчук Л. - "Тарнів. Еміграція. 1921 рік": Щоденникові записи журналіста Назара Гнатюка (2014)
Катола О. - Микола Хвильовий і літературні організації (20-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Казаков Г. - Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії (2014)
Крупський І. - Цікаве наукове дослідження про галичан і для галичан, Романишин Ю. (2014)
Бідзіля Ю. - Україномовна преса Словаччини: історія піднесення та проблеми занепаду (2013)
Храмович Х. - Українська преса Відня (друга половина XIX — початок XX ст.) (2013)
Кулеша Н. - Лозаннська газета "L’Ukraine" (1915—1921 рр.): "єдина трибуна поза межами центральних держав, з якої чужинці могли інформуватись про політичні змагання українців" (2013)
Романюк Р. - Українська медична періодика Києва доби Української Народної Республіки та Гетьманату (квітень 1917 р. — грудень 1918 р.) (2013)
Наконечна З. - Українська преса Північного Кавказу (1917—1919 рр.): історія створення та проблеми функціонування (2013)
Процик-Кульчицька М. - Українські ілюстровані періодичні видання 1917—1920 рр. (2013)
Блавацький С. - Українська франкомовна періодика Європи доби національно-визвольних змагань: ідентифікація, систематизація, класифікація (2013)
Дроздовська О. - Розвиток і типологічна диференціація фахової преси в Україні 1918 р. (2013)
Зубрицький І. - Газети радянської водницької інфраструктури Центральної та Південної України: компаративний аналіз (1920—1923 рр.) (2013)
Вей О. - Католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (2013)
Палюх О. - "УКРОСТА": специфіка функціонування і тематика радянської стінної преси початку 1920-х рр. (2013)
Уварова О. - Історія одеської церкви Святої Трійці (Грецької) на сторінках "Прибавлений" до "Херсонских епархиальных ведомостей" (2013)
Герасимчук Н. - Національна проблематика фейлетонів другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (За матеріалами київських газет) (2013)
Макарчук О. - Соціал-демократична преса Західної України про робітничий рух у Східній Галичині (1900—1910-ті рр.) (2013)
Комариця М. - Шевченкіана в українській пресі доби Визвольних змагань 1917—1921 рр. (2013)
Бліхарський Р. Соціокультурні аспекти нової економічної політики на сторінках газети «Вісти ВУЦВК» (1922—1923 рр.) - Sociocultural aspects of the New Economic Policy in the newspaper "Visty VUTSVK" (1922—1923 yrs) (2013)
Брайлян Н. - Журнал "Нова Україна" (Прага, 1922—1929 рр.) як джерело до бібліографії української періодики (2013)
Костик Ю. - Матеріали до некрополістики і просопографії на сторінках газети "Неділя" (Львів, 1928—1939 рр.) (2013)
Кость С. - Голодомор у відображенні західноукраїнської преси початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Виздрик В. - Галицьке село на сторінках українських часописів (20—30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Лепісевич Н. - Часопис "Морской сборник" як джерело до біографій видатних флотоводців (2013)
Тодорова О. - Сучасні масові комунікації та PR-середовище нового покоління (2013)
Кундеревич О. - Соціальна відповідальність і становлення професійних стандартів у сфері PR-діяльності (2013)
Воронова М. - Функції, принципи та форми політичної журналістики (2013)
Бойко А. - Релігія і політика в медіа: особливості сприйняття інформації молодіжною аудиторією (2013)
Теремко В. - Книга в сучасному медіасвіті (2013)
Бондар Ю. - Видавнича журналістика: до питання ідентифікації, або Про потребу родинної журналістики (2013)
Серажим К. - Міркування про видавничі процеси в Україні у перших десятиріччях ХХ ст. (На основі щоденників Сергія Єфремова) (2013)
Варех Н. - До питання типології етнокультурних медіастереотипів (2013)
Варич М. - Огляд як популярний жанр журналістики у спеціалізованих автомобільних журналах (2013)
Ковпак В. - До проблеми національної ідентичності в контексті еміграційної публіцистики: параметри комунікативної ефективності (2013)
Кость С. - Причини виникнення та особливості функціонування у газетах правового дискурсу з ознаками девіантності (2013)
Рижко О. - Етностиль як елемент ціннісної парадигми сучасних українців у віддзеркаленні мас-медіа (2013)
Філоненко Д. - Науково-популярна періодика України: проблеми формування аудиторії (2013)
Фронощук М. - Сучасні параметри залучення читацької аудиторії видавництв та їх дослідження (На прикладі релігійної та духовної літератури) (2013)
Кіца М. - Правове регулювання патогенної реклами в ЗМІ України (2013)
Мудра І. - Некомерційна реклама як інструментарій залучення читачів (2013)
Шевченко Т. - Медіареклама як передумова до штучного формування медіааудиторій (2013)
Ріпей М. - Лексеми "ряд" і "низка" в газетних публікаціях (2013)
Філіпова О. - Дискурс партійно-радянської повоєнної преси Півдня та Заходу України: порівняльний аспект (2013)
Ґабор В. - Радянська преса 20—30-х рр. ХХ ст. як складова репресивного механізму більшовицької влади в Україні: основні методи впливу (2013)
Житарюк М. - Газета "Діло" як комунікаційний канал боротьби за українську автономію у Польщі (30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гдакович М. - Журнал "Слово" (Львів, 1936—1938 рр.) у контексті української славістичної науки 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Мельник Ю. - Італійська соціалістична преса 1922—1924 рр.: стратегічні помилки та нереалізовані можливості на тлі піднесення фашизму (2013)
Синєокий О. - Жанрово-стильові та політико-психологічні особливості фестивального руху у системі соціальних комунікацій Центрально-Східної Європи (Угорщина, Болгарія, Румунія, Польща, Східна Німеччина) (2013)
Стецюк К. - Дослідження кола підліткового читання (2013)
Яценко (Синичич) Г. - Публіцистика Івана Франка як наукова проблема (деякі аспекти методології дослідження) (2013)
Кічура Л. - Особливості публіцистики Миколи Голубця (За матеріалами галицької преси міжвоєнної доби) (2013)
Кривенко М. - Приватна бібліотека Олександра Кривенка як джерело дослідження київського періоду його діяльності (1995—2003 рр.) (до 50-річчя від дня народження та 10-річчя смерті українського журналіста) (2013)
Сніцарчук Л. - "Що і для кого писатиму?": щоденник Осипа Назарука (1915, 1917 рр.) (2013)
Житарюк М. - "Свобода" — вільне слово українців Америки (2013)
Бойко А. - Тіні забутих часописів: журнал "Кандела" в контексті релігійної періодики (2011)
Кулеша Н. - Преса Союзу визволення України іноземними мовами (1914—1917 рр.) (2011)
Дроздовська О. - "Вісти з Півдня" — маловідома сторінка української журналістики Харкова 1917 р. (2011)
Середа О. - Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2011)
Брайлян Н. - Бібліографія української преси на сторінках часопису "Студентський Вістник" (Прага, 1923—1931 рр.) (2011)
Колісник Ю. - Дитячо-юнацька преса УРСР та її роль у формуванні суспільної свідомості (2011)
Сирота Л. - Газета "Ленінська молодь": особливості проблематики публікацій 1940—1941 рр. (2011)
Передирій В. - Львівські журнали "Література і мистецтво" (1940—1941 рр.), "Радянський Львів" (1945—1951 рр.), "Жовтень" (1951—1989 рр.): до проблеми ідентифікації видань (2011)
Георгієвська В. - Діяльність рекламних бюро на Півдні Росії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.), Сидоренко Н. (2011)
Костик Ю. - Дипломатична діяльність графа Михайла Тишкевича (За матеріалами періодичних видань) (2011)
Кунанець Н. - Методичні засади діяльності бібліотек у Галичині наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (За матеріалами преси) (2011)
Ґабор В. - Шляхи і механізми знищення партією більшовиків національної демократичної преси в Україні в 1919—1920 рр. (2011)
Зубрицький І. - Висвітлення видавничої проблематики на сторінках львівської газети "Діло" у 1927—1939 рр. (2011)
Палюх О. - Проблеми культури українського книговидання Львова 1920-х рр. у рецепції газети "Діло" (2011)
Кобрин Н. - Українські мистецькі діалоги: музична культура Наддніпрянщини у висвітленні української преси Галичини міжвоєнної доби (2011)
Ковпак В. - Спортивна проблематика на сторінках щоденника "Діло" у 1930-х рр. (2011)
Хахула Л. - Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни (За матеріалами часопису "Na Rubiezy") (2011)
Теремко В. - Психологічні виміри читання у контекстуальній системі видавничих стратегій (2011)
Дзюба Т. - "Хто при слові "Україна" шапку зніме?" (До проблеми функціонування етноніма "Україна" в інформаційно-комунікаційному просторі другої половини XIX — першої третини ХХ ст.) (2011)
Чувакова О. - Імідж України в сучасному світі: виклики та перспективи (2011)
Чекмишев О. - Новітні дослідження українського медіасередовища: результати в Чернівецькій області (2011)
Стєкольщикова В. - Фігуративна практика як елемент елокутивності та прагматична складова сучасного медіатексту (2011)
Деяк-Якобишин О. - Явище колумністики: продовження наукової дискусії (2011)
Гридчина В. - Семіологія візуальних повідомлень: пошук методу дослідження (2011)
Балаклицький М. - Газета "Для ТЕБЯ": шляхи медіатизації християнської ідеології (2011)
Воронова М. - Критико-біографічний літературний портрет: публіцистична концепція жанру (2011)
Комова М. - Комунікація міста як урбаністичного середовища: до постановки наукової проблеми (2011)
Сидоренко О. - Втілення ідеї розвитку особистості на сторінках учнівської преси Східної України початку ХХ ст. (2011)
Курнацька Г. - Журнал "DJam": особливості сучасного музичного видання (2011)
Лучук І. - Містифікація як складова мистецтва поетичного Назара Гончара (За публікаціями рубрики "Парнасленд" львівської газети "Ратуша") (2011)
Матяшук В. - Розкриття змісту, проблем та шляхів реалізації сучасного шкільного виховання на сторінках вітчизняної педагогічної періодики (2010 р.) (2011)
Ріпей М. - Лексема "встановлювати" в газетних публікаціях (2011)
Корольова О. - Вивчення аудиторії видання як інструмент маркетингу сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт (На прикладі журналу "Футбол") (2011)
Блавацький С. - Британська "нова журналістика": генеза, головні домінанти та детермінанти (2011)
Кулик С. - Особливості висвітлення деяких аспектів української історії у британській пресі (За матеріалами інтернет-версій видань "The Times", "The Guardian", "The Independent") (2011)
Огар Е. - Сучасні підходи до вивчення дитячої книги (2011)
Сілевич Л. - Роль галицьких періодичних видань першої третини ХХ ст. у становленні української науки про книгу (2011)
Романюк Р. - Діалоги про пресу: вибране із листування Осипа Маковея та Василя Лукича (2011)
Комариця М. - Католицька Акція у редакційно-видавничій та літературознавчій діяльності О.-М. Моха: інтерпретаційні моделі (2011)
Качкан О. - Роман Сембратович і "Ruthenische Revue" (2011)
Кравченко С. - Українські автори часопису "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (Варшава, 1932—1938 рр.) (2011)
Катола О. - Людина і свобода: філософсько-політичні концепції правої вітчизняної політичної думки на тлі міжвоєнної доби, Сніцарчук Л. (2011)
Школьна О. - "Бути — ось у чому ніхто з нас не повинен сумніватися!" (2011)
Предборський В. А. - Тінізаційний тренд інституційної біполярності національної структури (2016)
Осадча О. А. - Формування видатків бюджету на охорону здоров’я в Україні (2016)
Шедяков В. Є. - Економічне мислення: адекватність новим вимогам (2016)
Мікаелян С. Г. - Структурні трансформації глобальної інноваційної архітектури (2016)
Штангрет А. М. - Методичні аспекти використання внутрішньогосподарського контролю в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства, Караїм М. М. (2016)
Євенко Т. І. - Oцiнкa ефективнoстi фiнaнсoвoї держaвнoї пiдтримки сiльськoгoспoдaрських пiдприємств Укрaїни (2016)
Колодійчук А. В. - Класифікаційний підхід як передумова ефективного управління сільським зеленим туризмом (2016)
Лалакулич М. Ю. - Механізм сучасного банківського кредитування та його складові (2016)
Самборський О. В. - Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами (2016)
Коваль О. В. - Індустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення (2016)
Лясковець О. В. - Теоретико–методичні основи щодо забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування (2016)
Тарасенко І. О. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах невизначеності та ризику, Соловей Н. М. (2016)
Скрипниченко М. І. - Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України, Кузубов М. В., Яценко Г. Ю. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського