Мікаелян С. Г. - Структурні трансформації глобальної інноваційної архітектури (2016)
Штангрет А. М. - Методичні аспекти використання внутрішньогосподарського контролю в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства, Караїм М. М. (2016)
Євенко Т. І. - Oцiнкa ефективнoстi фiнaнсoвoї держaвнoї пiдтримки сiльськoгoспoдaрських пiдприємств Укрaїни (2016)
Колодійчук А. В. - Класифікаційний підхід як передумова ефективного управління сільським зеленим туризмом (2016)
Лалакулич М. Ю. - Механізм сучасного банківського кредитування та його складові (2016)
Самборський О. В. - Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами (2016)
Коваль О. В. - Індустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення (2016)
Лясковець О. В. - Теоретико–методичні основи щодо забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування (2016)
Тарасенко І. О. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах невизначеності та ризику, Соловей Н. М. (2016)
Скрипниченко М. І. - Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України, Кузубов М. В., Яценко Г. Ю. (2016)
Важинський Ф. А. - Теоретичні аспекти впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій в умовах сучасних аграрних перетворень (2016)
Кустовська О. В. - Рекреаційно–туристичне природокористування у м. Києві, Столярський А. О. (2016)
Галенко С. М. - Мегаполіси як основні актори інформаційно–технологічної глобалізації (2016)
Дорошенко Л. С. - Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу, Лапицька Н. І. (2016)
Добренко О. О. - Проблеми та основні напрями підвищення збалансованості ринку праці України (2016)
Кириченко О. М. - Щодо аналізу стану соціальної сфери України в умовах економічної кризи (2016)
Гончаренко О. Г. - Соціальні та організаційні засади праці засуджених в умовах ізоляції від суспільства (2016)
Джегур Г. В. - Вдосконалення статистичного забезпечення регулювання зайнятості населення в Україні, Рудченко О. Ю. (2016)
Мельник Л. - Cтановлення музичної журналістики у першій половині ХІХ ст. (За матеріалами тогочасної німецькомовної преси Львова) (2010)
Решетуха Т. - Українські видання Тернопільщини кінця ХІХ — початку ХХ ст.: становлення та функціонально-типологічна характеристика (2010)
Середа О. - Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2010)
Ґабор В. - Періодичні видання Карпатської України (8 жовтня 1938 р. — 15 березня 1939 р.) в оцінці західноукраїнської преси (2010)
Палюх О. - Газета "Вільна Україна" (1939—1941 рр.) як видавничий проект (2010)
Передирій В. - Журнал "Радянський Львів" (1945—1951 рр.): історія видання, проблемно-тематичні напрями змісту (2010)
Спанатій О. - Український самвидав 1956—1965 рр. (2010)
Зуляк І. - Бібліотечний абонемент "Просвіти" як важливого чинника національного поступу в Західній Україні у 20—30-ті рр. ХХ ст. (2010)
Корольова О. - Генезис періодичних спортивних видань на території України (2010)
Кулеша Н. - "Щире Слово" (1919—1920 рр.) з Владивостока — українська газета на Зеленому Клині (2010)
Сніцарчук Л. - Медіадіяльність українських громад міст Тифліса і Трапезунда 1917—1918 рр. (2010)
Богуславський О. - Українська консервативно-монархічна ідеологія у світлі критики української політичної еміграції в Європі 1920—1930-х рр. (2010)
Василик Л. - Буковинська преса міжвоєнної доби про життя в УРСР (1918—1940 рр.), Фалуш М. (2010)
Комариця М. - Панорама українського літературного процесу XX ст. в інтерпретації Є.-Ю. Пеленського (За матеріалами галицької міжвоєнної преси) (2010)
Яцишин В. - Харитативна акція греко-католицької Церкви у 30-ті рр. ХХ ст. (За матеріалами західноукраїнської преси) (2010)
Плитус О. - Бібліографічна інформація на сторінках періодичних видань товариства "Рідна Школа" (2010)
Ковпак В. - Особливості відтворення спортивної подієвості на сторінках журналу "Життя і Знання" (Львів, 1927—1939 рр.) (2010)
Мовна У. - Діяльність першого українського пасічницького кооперативу "Рій" (Львів; Холм, 1926—1944 рр.) (За матеріалами періодики) (2010)
Рижко О. - Літературно-мистецькі матеріали на сторінках газети "Нова Зоря" (1926—1939 рр.): проблематика, бібліографія, питання спадкоємності (2010)
Бутиріна М. - Проблема визначення об’єкта і предмета у науковій галузі "Соціальні комунікації", Черевко Г. (2010)
Балаклицький М. - Феномен комунікації: релігійний контекст (2010)
Блавацький С. - Феномен квалоїдизації: ідентифікація у глобальному інформаційно-комунікативному просторі (На прикладі європейського медіадискурсу) (2010)
Галаджун З. - Особливості судового захисту від дифамації у засобах масової інформації (2010)
Кузнєцова Т. - Штрихи до аксіологічного портрета сучасного інформаційно-комунікативного простору, Герман О. (2010)
Хавкіна Л. - Феномен бінарної опозиції як підґрунтя побудови рекламного міфу (2010)
Войтович Н. - Роль засобів масової комунікації у передвиборній кампанії (2010)
Сулім Г. - Особливості розвитку медіаосвіти: закордонний досвід (2010)
Землякова Т. - Рольові образи та еротичні іміджі в телерекламі: гендерний аспект (2010)
Кіт Н. - Психологічний портрет маленького читача (2010)
Садовник О. - Значення спортивної реклами для формування іміджу спорту (2010)
Кравців І. - Особливості висвітлення проблематики державотворення районною пресою Івано-Франківщини (2010)
Котляревська Т. - Відображення концептів у свідомості (На прикладі англомовного дискурсу концептів "Business" та "Ukraine" за даними провідних франкомовних культурологічних інтернет-видань) (2010)
Барчук В. - Тенденції розвитку жанру замітки у буковинській пресі (На прикладі газети "Молодий буковинець" за 1995 та 2008 рр.) (2010)
Ріпей М. - Прийменник "попри" в газетних публікаціях (2010)
Пода О. - Гендерні маркери в заголовках публікацій журналу "Радянська жінка" (Друга половина 1940-х — 1980-ті рр.) (2010)
Демченко М. - Бренд у сучасних медіа: принципи формування, просування та розвитку (2010)
Сегеда С. - Питання методології дослідження історії преси українських парамілітарних організацій та збройних формувань (2010)
Теремко В. - Стратегічні виклики сучасному вітчизняному книговиданню (2010)
Зубрицький І. - Журнали з цифрових технологій: аналіз та перспективи розвитку (2010)
Ревера Б. - Біографістика у публіцистиці Володимира Дорошенка періоду галицької еміграції (1908—1944 рр.) (2010)
Нашкерський А. - Погляди Сергія Єфремова на завдання української преси початку ХХ ст. (2010)
Дроздовська О. - Володимир Ласовський і "Українські Вісти" (Львів, 1935—1939 рр.): невідомі сторінки журналістської діяльності мистецтвознавця (2010)
Романюк Р. - Осип Маковей і газета "Руслан": тематико-проблемні особливості публіцистики (2010)
Кісіль І. - Видання і публікації Антона Могильницького: порівняльно-хронологічний аспект (2010)
Олексів І. - Роль галицького часопису "Правда" (1867—1898 рр.) у висвітленні національно-культурного поступу сербського народу та українсько-сербських книжкових зв’язків (2009)
Сидоренко Н. - Київські періодичні видання 1917 р. у фондах найбільших бібліотек Російської Федерації, Волобуєва А. (2009)
Сніцарчук Л. - Динаміка розвитку української преси міжвоєнної Галичини (2009)
Середа О. - Українська музична преса Галичини 20–30-х рр. ХХ ст.: історія становлення та особливості функціонування (2009)
Богуславський О. - Критика і полеміка довкола української консервативної ідеї у пресі української еміграції в Європі 20—30-х рр. XX ст. (2009)
Кулеша Н. - Німецькомовні періодичні видання української еміграції у Німеччині 1920—1940-х рр. (2009)
Лещишин Р. - Законодавчо-нормативне забезпечення наглядово-репресивної політики польської влади щодо української преси Станіславського воєводства у 1921—1939 рр. (2009)
Наконечна З. - Часопис "Новий Час" (1923—1939 рр.): особливості формування інформаційного блоку (2009)
Дроздовська О. - Становлення української преси в Югославії (За матеріалами тижневика "Руски Новини" (1924—1941 рр.) (2009)
Ґабор В. - Преса Карпатської України (1938—1939 рр.): "чин для блага Української Нації" (Особливості розвитку, спрямування видань і тематика публікацій) (2009)
Передирій В. - "Література і мистецтво" (1940—1941 рр.): становлення журналу радянського періоду (2009)
Стаменова А. - Періодичні видання Болгарії та України (остання чверть ХІХ ст.) (2009)
Климчук А. - Українська філателістична преса (2009)
Кунанець Н. - Бібліотеки львівських товариств (1848—1921 рр.): мотиваційні чинники заснування (2009)
Палюх О. - Українська книга у Львові на зламі ХІХ—ХХ ст.: проблеми культури видання (За матеріалами "Записок Наукового Товариства імени Шевченка" та "Літературно-Наукового Вістника") (2009)
Шайнер А. - Діяльність українських кооперативів у галузі комерційної освіти наприкінці XIX — у першій третині XX ст. (2009)
Кобрин Н. - Історія української музики на шпальтах галицьких періодичних видань (кінець ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Комариця М. - Володимир Винниченко в оцінці міжвоєнної критики (За матеріалами галицької періодики) (2009)
Пасіцька О. - Фахове шкільництво Львова у 20—30-х рр. XX ст. (За матеріалами преси) (2009)
Ковпак В. - Спортивна преса і "жіноче питання" (У межах дослідження національної спортивної періодики міжвоєнної Галичини) (2009)
Тимошик-Сударикова А. - Промоція української книги і преси на сторінках паризького журналу "Тризуб" (1925—1940 рр.) (2009)
Блавацький С. - Медіатизація політичного дискурсу крізь призму трансформації від демократизації до таблоїдизації (Теоретичний та емпіричний аспекти на прикладі сучасної якісної преси Великобританії) (2009)
Демченко С. - Еволюція соціальної функції журналіста та журналістики в Інтернеті (2009)
Лернатович В. - Друковані засоби масової інформації: національний аспект (2009)
Бутиріна М. - Етнорелігійні стереотипи: особливості генезису та функціонування у медіасередовищі (2009)
Балаклицький М. - Медіатизація релігійного життя: термінологічний аспект (2009)
Тищук О. - Дослідження православної інтернет-аудиторії: методи та результати (2009)
Гоцур О. - Міфи про стратегічну інтеграцію України в сучасній пресі (2009)
Голік О. - Новітні тенденції жанроутворення в українській пресі на початку ХХІ ст. (2009)
Землякова Т. - Українська журналістика з позиції диференціації статі (2009)
Пенчук І. - Взаємодія зображення і звуку в мульт-анімаційних елементах у структурі дитячої телепередачі (2009)
Кулішенко Л. - Аксіологічна основа національного виховання у публікаціях сучасних науково-педагогічних журналів (2009)
Скленар І. - Захист і збереження церковної спадщини у дзеркалі преси (2009)
Ріпей М. - Газетний заголовок: відповідність поліграфічним нормам (2009)
Держко І. - Електронні журнали в наукових бібліотеках (2009)
Черевко Г. - Комунікаційні процеси у Катеринославі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2009)
Огар Е. - Класика для дітей як видавничий та соціокультурний феномен (2009)
Лучук І. - Мистецтво паліндромії на сторінках львівської газети "Ратуша" (1990—1994 рр.) (2009)
Катола О. - "На крутих поворотах долі": будівничі Української держави (За матеріалами "України Incognita" газети "День") (2009)
Зелінська Г. - Постать Марка Боєслава у літературі українського резистансу (2009)
Кічура Л. - Краєзнавча та етнографічна тематика публікацій Миколи Голубця (2009)
Мельник А. - Філософ у газеті: публіцистика Сергія Кримського в умовах медіатизації (2009)
Романюк Р. - Пресознавчі матеріали з творчої спадщини Осипа Маковея (2009)
Матяшук В. - Патріотичне виховання: вчення Івана Огієнка і сучасність (2009)
Борець А. - Проблеми політичного та економічного розвитку України в публікаціях Петра Стебницького на сторінках часопису "Книгарь" (1918—1920 рр.) (2009)
Трачук Т. - Кам’янець-подільський період у житті і творчості Аркадія Животка (2009)
Кравченко С. - Євген Маланюк на шпальтах польського часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiсski" (Варшава, 1932—1938 рр.) (2009)
Лучук І. - Дещиця матеріалів про мистецтво поетичне в українській пресі ХІХ ст. (2009)
Непомнящий А. - Українська преса Галичини 1919—1939 рр.: "муравлина праця" і національний оптимізм (2009)
Сулятицький М. - Осягнення історичної сутності (2009)
Титул, зміст (2016)
Vertakova Yu. - Identification of the new research areas and development of the existing ones by methods of morphological analysis and synthesis, Klevtsova M., Babich T. (2016)
Kamensky E. - Innovations. Anomie. Corruption: basic theoretical models (2016)
Barzykina G. - Global tendencies of economic crimes’ modification (2016)
Polozhentseva Yu. - Inequality in social standard of living in the international contex (2016)
Emelyanov S. - The leading role of human capital in the process of countries’ progressive economic development, Nekrasova N. (2016)
Urda M. - Migration policy and national security challenges in globalization conditions, Shevelyova S. (2016)
Larina O. - Characteristic features of the federal state economic function content (considering economic function of the Federal Republic of Germany), Kukanov V. (2016)
Kharchenko E. - Mechanisms of national economy and its regions adaptation to the conditions of integration to the world economy, Garbuz I. (2016)
Belyaeva T. - Foresight project planning: methods, technology, international experience, Kozeva I. (2016)
Belousova L. - Industry-specific factors under the conditions of the Russian economy recession, Kritskaya O. (2016)
Trusova N. - Building of socio-economic politics in the context of regional safety, Klimenko P. (2016)
Sevryukova L. - Trends in taxation of personal income: Russian and foreign experience, Belousova S. (2016)
Smirnov M. - Innovation-investment aspect of import substitution in Russia, Dudko V. (2016)
Tinkova E. - Production potential development and quality of life of the population indicators modelling, Tinkov S. (2016)
Obukhova A. - Indicators of Convergence Assessment of Real and Banking Sectors of the Economy, Ostimuk O. (2016)
Zheleznyakov S. - Economic growth and poverty in the region: international experience, approaches and managerial mechanisms, Tarasov U. (2016)
Sapronov А. - Dynamics of social polarization in the Russian society in conditions of economic instability, Ivanov V. (2016)
Kilimova L. - Quality of life as a human development determinant in the context of economic instability (2016)
Belyaeva O. - Using the concept of social space to analyze the relationship between commercial banks and the population, Polyakova T. (2016)
Belyaeva E. - Main trends of factoring market development at present economic conditions, Svetovtseva T. (2016)
Podgorny B. - Habitus in relation to the stock market: national features (2016)
Nishnianidze O. - Impact of citizens’ phenomenological risks assessment on the development of voluntary insurance market, Gaidukova B. (2016)
Aseeva I. - The offset of the value accents in business, medicine and pharmacy in modern socio-economic conditions, Volokhova N. (2016)
Grimov O. - Main features of freelancing as a non-standard form of employment (2016)
Mayakova A. - Quality of management in the context of modern economic and managerial paradigm (2016)
Gracheva N. - Analysis in corporate governance (2016)
Grechenyuk A. - The structure of assets and capital of the Russian companies and their impact on the liquidity and financial stability, Grechenyuk O. (2016)
Shirokova L. - Modelling of regional corporate environment development, Pochechun P. (2016)
Androsova I. - Innovative approach to strategic management of machine-building enterprises, Simonenko E. (2016)
Kazarenkova N. - International criteria for the country’s banking system efficiency assessment, Kolmykova T. (2016)
Tretyakova I. - International financial processes influence on the retail lending market in Russia development, Sitnikova E. (2016)
Rykunova V. - Improvement of economic incentive mechanism for environmental management, Kirilchuk I. (2016)
Afanasyeva L. - Comparative approach to the tax security assessment, Tkacheva T. (2016)
Alekseeva V. - Integral multi-criteria evaluation of construction sector competitiveness (2016)
Bessonova Ye. - The technique of evaluating the efficiency of controlling adjusted for confectionary works, Domkhokova T. (2016)
Gurov V. - Improving of assessment methodology of the audited organizations performance at the stage of audit planning, Milgunova I. (2016)
Ronzhina M. - Assessment of the internal financial control system’s modification results (2016)
Предборський В. А. - "Корупційна пастка" влади: причини існування, зміцнення (2016)
Новиков В. В. - Інституційне забезпечення відносин публічно–приватного партнерства в Україні, Рудченко О. Ю. (2016)
Кашуба Я. М. - Європейський досвід стимулювання малого і середнього підприємництва: уроки для України (2016)
Гаврилко П. П. - Глобалізація як вектор світового структурного розвитку (2016)
Данніков О. В. - Формування системи антикризових заходів як каталізатора розвитку вітчизняного товарного ринку, Пєтухов С. В. (2016)
Ібрагімов Дж. - Ринок цінних паперів Азербайджану на новій стадії (2016)
Клапків Л. М. - Біхевіористична теорія на страховому ринку (2016)
Кошель А. О. - Ретроспективний аналіз теорій вартості як основи економічної оцінки земель (2016)
Приказюк Н. В. - Трансформація моделей регулювання страхової діяльності (2016)
Колодійчук А. В. - Інноваційна інфраструктура як базова ланка побудови систем впровадження ІКТ у національній економіці (2016)
Момінул Хок Мд. - Інноваційні процеси розвитку економіки України (2016)
Кириченко В. В. - Фінансове планування в системі управління фінансовими результатами підприємства, Тарасенко І. О. (2016)
Коваль О. В. - Проблеми податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції в Україні (2016)
Кольоса Л. Л. - Формування земельної ренти та особливості її перерозподілу в аграрній сфері (2016)
Лясковець О. В. - Методика оцінки та аналізу основних показників розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування (2016)
Деревко О. С. - Капіталізація банків як боргоутворюючий фактор: міжнародний досвід (2016)
Дорошенко В. М. - Організаційно–економічний механізм інфраструктурного забезпечення енергозбереження підприємств цивільного будівництва (2016)
Євсєєва І. В. - Роль системи управління молокопереробним підприємством для забезпечення конкурентоспроможності в умовах ринкових трансформацій (2016)
Осадча О. А. - Планування видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально–економічного розвитку територій (2016)
Лалакулич М. Ю. - Проблеми взаємодії суміжних периферій та аспекти інтенсивності та екстенсивності використання прикордонного становища, Черторижський В. М. (2016)
Гужва І. Ю. - Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України (2016)
Неботов П. Г. - Оцінка потенційного впливу від виходу Великобританії з ЄС на розвиток економіки України, Новодережкін В. І., Новодережкіна К. В., Іванов Є. І. (2016)
Badrak A. - New financial instruments address environmental problems industry, Sigayov A. (2016)
Title, content (2015)
"Biopolymers and Cell" celebrates its 30 th anniversary! (2015)
Kosach V. R. - Characteristic of mTOR signaling and its involvement in the regulation of cell movements through remodeling the cytoskeleton architecture, Cherednyk O. V., Khoruzhenko A. I. (2015)
Dunich A. A. - Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness, Mishchenko L. T. (2015)
Rudenko E. E. - Heterozygous deletions are main cause of expression alterations of PPM1M and PRICLE2 genes in human clear cell renal cell carcinomas, Lapska Y. V., Gerashchenko G. V., Stakhovsky E. O., Vikarchuk M. V., Kashuba V. I. (2015)
Gulkovskyi R. V. - Association of the leukemia inhibitory factor gene polymorphism rs929271 with idiopathic mild intellectual disability, Volkova L. S., Livshits L. A. (2015)
Tkach I. R. - Contribution of chromosomal abnormalities and genes of the major histocompatibility complex to early pregnancy losses, Sosnina K. O., Huleyuk N. L., Terpylyak O. I., Zastavna D. V., Weise A., Kosyakova N., Liehr T. (2015)
Garbuzova V. Yu. - Association of allelic polymorphisms of the Matrix Gla-protein system genes with acute coronary syndrome in the Ukrainian population, Stroy D. A., Dosenko V. E., Obukhova O. A., Ataman O. V. (2015)
Shevchenko T. P. - The first evidence of subgroup IB isolates of Cucumber mosaic virus in Ukraine, Tymchyshyn O. V., AlDalain E., Bysov A. S., Budzanivska I. G., Shevchenko O. V., Polishchuk V. P. (2015)
Bondarenko V. S. - Bioinformatics analysis of cis-regulatory elements in Mbl1 and Mbl2 genes in Rattus norvegicus, Obolenska M. Yu. (2015)
Jurisic A. - Topokaryotyping – a proposal for a novel approach to study nuclear organization, Robin C., Ogryzko V. (2015)
Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine: the Combiom experience (2015)
Title, content (2015)
Papuga A. Ye. - Different types of biotechnological wound coverages created with the application of alive human cells, Lukash L. L. (2015)
Afanasieva K. S. - Chromatin in fractal globule state: evidence from comet assay, Chopei M. I., Sivolob A. V. (2015)
Zhernossekov D. D. - Lys-plasminogen stimulates vitronectin exposure on the platelet surface, Roka-Moiia Y. M., Tykhomyrov A. A., Grinenko T. V. (2015)
Vorobyova N. V. - Bacterial expression and isotope labeling of AIMP1/p43 codosome protein for structural studies by multidimensional NMR spectroscopy, Lozhko D. N., Zhukov I. Yu., Kornelyuk A. I. (2015)
Gorbatiuk O. B. - Recombinant Staphylococcal protein A with cysteine residue for preparation of affinity chromatography stationary phase and immunosensor applications, Bakhmachuk A. O., Dubey L. V., Usenko M. O., Irodov D. M., Okunev O. V., Kostenko O. M., Rachkov A. E., Kordium V. A. (2015)
Gulkovskyi R. V. - Novel gene PUS3 c.A212G mutation in Ukrainian family with intellectual disability, Chernushyn S. Y., Livshits L. A. (2015)
Lozynskyi A. V. - Screening of antioxidant and anti-inflammatory activities among thiopyrano(2,3- d)thiazoles, Kaminskyy D. V., Romanchyshyn Kh. B., Semenciv N. G., Ogurtsov V. V., Nektegayev I. O., Lesyk R. B. (2015)
Averchenko K. A. - Effect of inorganic nanoparticles and organic complexes on their basis on free-radical processes in some model systems, Kavok N. S., Klochkov V. K., Sedyh O. O., Yefimova S. L., Malyukin Yu. V. (2015)
Kasian N. A. - Effects of oxyethylated glycerol cryoprotectants on phase transitions of DPPC model membranes, Krasnikova A. O., Vashchenko O. V., Lisetski L. N., Zinchenko A. V., Kompaniets A. M., Ratushna M. V. (2015)
Musinova Y. R. - The accumulation of the basic domain of HIV-1 Tat protein in the nuclei and the nucleoli is different from the accumulation of full-length Tat proteins, Sheval E. V. (2015)
Луданов К. И. - Аккумулирование водорода. Кинетика поглощения водорода в металлах, Братанич Т. И. (2016)
Кузнецов М. М. - Моделювання спільної роботи вітрової та сонячної електростанцій (2016)
Накашидзе Л. В. - Факторы влияющие на тепловой баланс сооружения при использовании энергии альтернативных источников, Трофименко А. В., Габринец В. А. (2016)
Гаевский А. Ю. - Определение оптимальных углов наклона фотоэлектрических панелей, Ушкаленко О. В. (2016)
Губин С. В. - Динамическое моделирование уравнения работы фотоэлектрической батареи с учетом изменения температуры панелей, Гонтарь М. Г. (2016)
Гамарко А. В. - Методи чисельної апроксимації вольт-амперних кривих фотоелектричного модуля (2016)
Бондаренко Д. В. - Інтелектуальні цифрові фотоелектричні системи (2016)
Головко В. М. - Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми "хвіст на косому шарнірі" на статичні характеристики вітроустановки, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Будько В. І. (2016)
Ібрагімова М. Р. - Визначення проектрних параметрів малої ГЕС за регулювання потужності по водотоку (2016)
Морозов Ю. П. - Застосування геотермальних теплових насосів у системах децентралізованого теплопостачання, Ніколаєвська Н. В., Кушнір І. О. (2016)
Садовенко И. А. - Верификация математической модели переноса тепловой энергии в обводненных породах сжигаемого угольного пласта, Инкин А. В. (2016)
Кучерук П. П. - Дослідження кінетичних параметрів при періодичному метановому бродінні суміші гнойових відходів та силосу кукурудзи (2016)
Салюк А. І. - Інгібування виробництва метану з курячого посліду амонійним азотом, Жадан С. О., Шаповалов Є. Б., Тарасенко Р. А. (2016)
Будько М. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів реактора періодичної дії на температурний режим процесу перетворення енергії біомаси в біодизельне паливо (2016)
Articles synopses (2016)
XVII Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (2016)
Вимоги до публікації (2016)
Abstracts (2016)
Title, content (2015)
Skaterna T. D. - Lipoxygenase regulation in vivo and in vitro by lipid compounds, Kopich V. M., Kharitonenko G. I., Kharchenko O. V. (2015)
Danylovych Yu. V. - Identification of nitric oxide in mitochondria of myometrium cell, Karakhim S. A., Kolomiets O. V., Danylovych G. V., Kosterin S. O. (2015)
Rybak M. Yu. - Cloning, expression and purification of D-Tyr-tRNA Tyr -deacylase from Thermus thermophilus, Kovalenko O. P., Kryklyvyi I. A., Tukalo M. A. (2015)
Malanchuk O. M. - Generation and characterization of monoclonal antibodies specific to Coenzyme A, Panasyuk G. G., Serbin N. M., Gout I. T., Filonenko V. V. (2015)
Kovalchuk M. V. - Monitoring of transplanted human Mesenchymal Stem Cells from Wharton’s Jelly in xenogeneic systems in vivo, Shuvalova N. S., Pokholenko I. O., Dragulyan M. V., Gulko T. P., Deryabina O. G., Kordium V. A. (2015)
Liubich L. D. - Influence of rat progenitor neurogenic cells supernatant on glioma 101.8 cells in vitro, Semenova V. M., Stayno L. P. (2015)
Stepanenko A. A. - Cisplatin treatment of C6 rat glioma in vivo did not influence copy number alterations and growth pattern of tumor-derived resistant cells, Baklaushev V. P., Vassetzky Y. S., Dmitrenko V. V. (2015)
Sitko V. V. - 13q Deletions detected by fluorescence in situ hybridization for diagnosis and prognosis of chronic lymphoproliferative neoplasms, Misharina J. A., Minchenko J. M., Poluben L. O., Dmitrenko O. O., Silaiev Y. O., Kostyukova N. I., Tkachenko O. V., Tovstogan A. O., Polyanska V. M. (2015)
Boyalska O. G. - Phylogenetic analysis of influenza A viruses (H3N2) circulating in Zhytomyr region during 2013–2014 epidemic season, Kyrychuk I. M., Budzanivska I. G., Mironenko A. P., Radchenko L. V., Smutko O. Yu. (2015)
Shuvalova N. S. - Comparison of proliferative activity of Wharton jelly mesenchymal stem cells in cultures under various gas conditions, Kordium V. A. (2015)
Федяєва В. Л. - "Вітчизна – святиня серця і думки..." (2016)
Павелків Р. В. - Особливості розвитку емпатії як соціально-психологічного явища та компонента моральної сфери особистості (2016)
Пустовіт Г. П. - Упровадження ІКТ у методику навчання та управління діяльністю позашкільних навчальних закладів, Климчук В. В. (2016)
Петренко О. Б. - Використання ІТ у виховному процесі: можливості, переваги, ризики, перспективи (2016)
Потапчук Т. В. - Особливості залучення мультимедіа до процесу музичного виховання в сучасній педагогічній практиці (2016)
Budz I. F. - National organizations and innovative projects in the content formation of gifted education in Great Britain (2016)
Бєлан Г. В. - Національна ідея у науковій спадщині культурно-освітніх діячів 1917-1920-тих рр. як основа патріотичного виховання дітей та молоді в Україні (2016)
Бісовецька Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі класного керівника, Верхова І. П. (2016)
Боровець О. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки (2016)
Бричок Б. П. - Педагогічні проблеми школи інформаційного суспільства: загрози і ризики (2016)
Бричок С. Б. - Особливості застосування і поєднання ІКТ та проектної технології у підготовці вчителя початкових класів (2016)
Василюк В. М. - Фізкультурна грамотність в аперцепції суспільної активності індивіда, Ярмощук О. О., Давидюк І. В. (2016)
Власюк Г. І. - Спортивно-просвітницька організація "Пласт" у системі патріотичного виховання молоді, Кіндрат В. К. (2016)
Ганжа М. В. - Функції дизайну в педагогічній теорії та виховній практиці зарубіжних країн (2016)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Процес розв’язування текстових математичних задач як засіб розумового виховання учнів (2016)
Гринькова Н. М. - Роль інформаційних технологій у моральному вихованні молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу (2016)
Гудовсек О. А. - Професійна підготовка майбутніх педагогів позашкільної освіти до роботи з дітьми молодшого шкільного віку (2016)
Колупаєва Т. Є. - Впровадження інформаційних технологій навчання в умовах проектування інноваційного освітнього середовища вищого навчального закладу (2016)
Кособуцька Г. П. - Роль інформаційних технологій в реалізації концепції духовного розвитку особистості учня (2016)
Кулакова Л. М. - Вплив сучасного інформаційно-комунікаційного простору на формування позитивних моральних якостей особистості молодшого школяра (2016)
Малиношевський Р. В. - Соціально-педагогічні проблеми дослідження ризикованої поведінки старшокласників у сфері Інтернет-спілкування (2016)
Павелків К. М. - Можливості Інтернету в організації взаємодії сім’ї і школи (2016)
Павелків О. М. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організаційній та виховній роботі класного керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Петренко С. В. - Використання хмарних сервісів G SUITE (GOOGLE APPS) у навчально-виховному процесі (2016)
Сойчук Р. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології у виховному процесі та сучасне підростаюче покоління: погляд на проблему (2016)
Сорочинська Т. А. - Застосування інформаційних інновацій у педагогічній діяльності вчителя (2016)
Стельмашук Ж. Г. - Використання інформаційних технологій у національно-патріотичному вихованні учнів, Грицюк Н. Й. (2016)
Сяська І. О. - Детермінанти розвитку екологічної самосвідомості студентської молоді у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2016)
Сяська Н. А. - Використання методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті засобами новітніх інформаційних технологій (2016)
Тихенко Л. В. - Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільній освіті (2016)
Ткачук Н. М. - Організація керованої самостійної роботи керівників ЗНЗ в міжкурсовий період (2016)
Трохимчук І. М. - Організація еколого-натуралістичної роботи за міжнародним практичним науково-освітнім проектом GLOBE (2016)
Ціпан Т. С. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі школи, Боровець В. І. (2016)
Шкуренко О. В. - Виховання інформаційної культури в майбутніх учителів початкової школи засобами хмарних технологій (2016)
Баліка Л. М. - Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні технології (2016)
Гусаковська Т.М. - Підготовка майбутніх фахівців із біології у вищому навчальному закладі (2016)
Дембровська Г. М. - Виховний потенціал діяльності тренера-викладача у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю (2016)
Дем'янюк І. В. - Підготовка магістра початкової освіти очима студентів (2016)
Осипчук О. П. - Формування морального виховання молодших школярів у педагогічному процесі школи (2016)
Таргоній І. В. - Використання мультимедійних технологій у системі мистецької освіти (2016)
Федорук О. М. - Використання інформаційних технологій в освітній сфері ВНЗ: прикладні аспекти (2016)
Шидловський А. І. - Роль комп’ютерно орієнтованого середовища у становленні професійної компетентності майбутніх вчителів фізико-технологічного профілю (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title, content (2015)
Lomov N. A. - CRISPR/Cas9 technology for targeted genome editing, Borunova V. V., Rubtsov M. A. (2015)
Arifulin E. A. - Ultrastructural organization of replicating chromatin in prematurely condensed chromosomes (2015)
Grom M. Yu. - Autoantibodies against tyrosyl-tRNA synthetase and its separated domains at essential hypertension, Yakovenko L. F., Granich V. M., Dobrohod A. S., Torbas O. O., Radchenko A. D., Sirenko Yu. M., Sidorik L. L., Kornelyuk A. I. (2015)
Antonovych G. V. - The effect of antiviral substance 6-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-6H-indolo (2,3-b)quinoxaline upon biomarkers of inflammation, Zholobak N. M., Shibinska M. O., Spivak M. Ya. (2015)
Gulkovskyi R. V. - Association of the EPHA1 gene polymorphism with idiopathic mild intellectual disability, Livshits L. A., Sivolob A. V. (2015)
Pokholenko Ia. O. - Development of the chromatographic medium for the affinity isolation of the recombinant hIFN-β1b based on immobilized single-chain antibodies, Gorbatiuk O. B., Okunev O. V., Irodov D. M., Degtiarova M. I., Palivoda O. G., Kordium V. A. (2015)
Luchakivska Yu. S. - Construction and analysis of the transgenic carrot and celery plants expressing the recombinant thaumatin II protein, Komarnytskii I. K., Kurchenko I. M., Yurieva O. M., Zhytkevich N. V., Kuchuk M. V. (2015)
Savinska L. O. - Generation and characterization of polyclonal antibodies specific to N-terminal extension of p85 isoform of ribosomal protein S6 kinase 1 (p85 S6K1), Klipa O. M., Khoruzenko A. I., Shkarina K. A., Garifulin O. M., Filonenko V. V. (2015)
Rachkov A. E. - SPR investigations of the formation of intermediate layer of the immunosensor bioselective element based on the recombinant Staphylococcal protein A, Bakhmachuk A. O., Gorbatiuk O. B., Matsishin M. J., Khristosenko R. V., Ushenin Iu. V., Soldatkin A. P. (2015)
Kravchenko S. A. - Development of MLPA approach for SNP detection in MTHFR, F5 and F2 genes, Chernushyn S. Yu., Kucherenko A. M., Soloviov O. O., Livshits L. A. (2015)
Avdieiev S. S. - Glioma-associated protein CHI3L2 suppresses cells viability and induces G1/S transition arrest, Gera L., Hodges R., Dmytrenko V. V. (2015)
Данюк В. М. - Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ. 50 років розвитку і лідерства (2015)
Колот А. М. - Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку, Герасименко О. О. (2015)
Кравченко І. С. - Ринки праці ЄС та України: особливості взаємодії у світлі підписання договору про асоціацію (2015)
Семикіна М. В. - Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин, Беляк Т. О. (2015)
Захарова О. В. - Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця (2015)
Василик А. В. - Особливості гідної праці та соціально-трудових відносин у сфері інтелектуальної діяльності (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Соціально-економічні проблеми реформування оплати праці (2015)
Петюх В. М. - Критерії конкурентоспроможності рекрутингових агентств, Ємельяненко Л. М., Задорожних О. І. (2015)
Безтелесна Л. І. - Стратегічні підходи до побудови ефективної системи управління персоналом вищих навчальних закладів (2015)
Кицак Т. Г. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа концепції гідної праці, Коваленко І. Ф. (2015)
Долженко Р. А. - Пути сохранения мотивации персонала при использовании новых форм трудовых отношений в организации (2015)
Кравчук О. І. - Готовність економічно активного населення до зайнятості в мережевій економіці (2015)
Котляров И. Д. - Критерии противопоставления традиционной модели и нестандартных форм занятости (2015)
Кир’янова О. В. - Послуги зовнішнього рекрутингу: сучасні тенденції та виклики, Павлова Л. А. (2015)
Поплавська О. М. - Стратегія соціальної безпеки України в умовах глобалізаційних змін (2015)
Калина А. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання праці як чинник гідної праці (2015)
Шкода Т. Н. - Модель організаційно-економічного механізму стратегічного управління людським капіталом (на прикладі авіатранспортної галузі) (2015)
Щетініна Л. В. - Формування та розвиток ціннісної мотивації працівників, Винярський Є. М. (2015)
Брінцева О. Г. - Розширення можливостей відтворення трудового потенціалу підприємств України в контексті принципів гідної праці (2015)
Махсма М. Б. - Соціальна мобілізація як інструмент забезпечення зайнятості населення сільських територій, Удовиченко С. М. (2015)
Ильич Л. М. - Децентрализация управления как фактор повышения качества системы профессионального образования (2015)
Юрчик Г. М. - Особливості фінансування соціальної політики в Україні (2015)
Іващенко Т. Ю. - Сталий людський розвиток як основний вектор соціально-економічних трансформацій в ХХІ столітті (2015)
Нартюк О. В. - Стратегія "Європа 2020" як складова механізму оптимізації зайнятості населення в країнах ЄС (2015)
Чуб О. В. - Передумови ефективної зайнятості молоді (2015)
Наумова М. О. - Розширення можливостей зайнятості за допомогою соціального підприємництва (2015)
Омельченко Ю. Ю. - Особливості системи показників оцінювання ефективності джерел добору персоналу (2015)
Гемма М. Д. - Стан професійного навчання персоналу на виробництві в Україні (2015)
Гнибіденко О. М. - Проблеми забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств (2015)
Завіновський І. С. - Соціальний захист інвалідів в Україні, Ковальчук Ю. І. (2015)
Ільченко Б. В. - Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в Україні (2015)
Козюк В. - Макротеоретична етимологія фіскальних правил (2015)
Письменний В. - Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними ланками бюджетної системи (2015)
Малишкін О. - Елементи податку на додану вартість в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект (2015)
Шако О. - Переваги та недоліки застосування екологічних податків для зниження рівня забруднення довкілля (2015)
Горин В. - Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету (2015)
Лободіна З. - Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації (2015)
Дишкант О. - Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету (2015)
Серебрянська Д. - Фінансове забезпечення функцій в системі органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Мокрицька А. - Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами охорони здоров’я (2015)
Петрушка О. - Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні (2015)
Мацієвич Т. - Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у забезпеченні екологічної політики (2015)
Проць Н. - Трансформація міжбюджетних відносин в умовах реалізації бюджетної реформи (2015)
Луців Б. - Банки в інвестуванні економічного розвитку України (2015)
Журавель Ю. - Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні (2015)
Шаманська Н. - Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція, Шаманська О. (2015)
Перит І. - Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні (2015)
Сіренко С. - Державне фінансування сфери культури як чинник формування та розвитку суспільної свідомості українців (2015)
Наші автори (2015)
Гончаренко Ю. В. - Формування професійної компетентності хореографів–виконавців у педагогічній системі Ш. Дідло, Михайличенко Г. В. (2015)
Єршова Л. М. - Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мудролюбова І. О. - Сучасні реалії української музичної освіти на шляху до єдиного світового музичного простору (2015)
Свірідовська Л. М. - Еволюція жанрів фортепіанної музики В. Косенка (2015)
Сидорук А. В. - Шкільна анімація як засіб соціального виховання учнівської молоді, Бондар К. А. (2015)
Соловйов В. А. - Праксеологічний аспект формування музичної культури студентів (2015)
Стрілько В. В. - Українське національне патріотичне виховання молоді – головна складова розвитку державності (2015)
Малікова А. М. - Комплексна реабілітація дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу (ДЦП) та їхня інтеграція в сучасне суспільство, Байкіна Н. Г. (2015)
Парфанович І. І. - Гендерний методологічний підхід як умова профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Koknova T. A. - The technology of self-study in the linguists’ teaching (2015)
Овсяннікова В. В. - Психолого-педагогічні засади організації навчальної діяльності студентів (2015)
Осіпцов А. В. - Впровадження педагогічної технології як складової виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету (2015)
Пінчук Л. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів при навчанні англійської мови як другої іноземної (2015)
Фараджбейли К. Т. - Рекомендации по обучению аудированию студентов языкового вуза по специальности "Педагогические науки" (2015)
Бєдакова С. В. - Інтерпретаційний аспект диригентсько-хорового виконавства як праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Безкоровайна Л. В. - Дослідження сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2015)
Дмитренко К. А. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та її роль у формуванні готовності до професійної комунікації (2015)
Морозова О. В. - Коммуникативно-когнитивное обучение профессиональной речи иностранцев (2015)
Покропивний М. П. - Критерії, показники та ступені вимірювання рівня художньо-естетичної компетентності майбутніх фахівців мистецького профілю (2015)
Сокол І. М. - Проведення констатуючого етапу експериментальної роботи щодо перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителів до впровадження квест-технології в освітній процес (2015)
Харченко Т. Г. - Соціокультурні та нормативно-правові аспекти індивідуалізації процесу навчання вчителів у Франції (2015)
Шандиба О. В. - Шляхи вдосконалення післядипломної професійної освіти фахівців для інноваційної діяльності в промисловості (2015)
Бондаренко Н. Б. - Впровадження відеоуроків у процес навчання іноземної мови, Влезько О. С. (2015)
Донець М. Г. - Причини зниження математичної успішності учнів у школах сільської місцевості (2015)
Зінов’єва Є. С. - Кваліметрична субмодель вимірювання ефективності управління якістю навчальних досягнень старшокласників з предметів художньо-естетичного циклу (2015)
Знанецька О. М. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у процесі навчання іноземній мові, Цвєтаєва О. В. (2015)
Пішванова В. О. - Принципи адаптивного навчання (2015)
Телятник К. В. - Створення віртуального навчального середовища засобами сучасних інтернет-сервісів, Сокол І. М. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2015)
Жулинський М. - Творчість Тараса Шевченка і сучасні геополітичні виклики (2016)
Панченко В. - Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним (2016)
Карпінчук Г. - Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) (2016)
Мазоха Г. - Діалогізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію Тараса Шевченка (2016)
Калинчук А. - Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть (2016)
Єсипенко Д. - "…Я газету поки прочитала, то всю її слізьми змочила…": до історії публікації та читацької рецепції статті Бориса Грінченка "Шевченкові роковини" (2016)
Сенета М. - Студія "Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького)" Дмитра Донцова в контексті діаспорного шевченкознавства: христологічний аспект (2016)
Яровенко Т. - Шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека (2016)
Зорівчак Р. - Англомовна поетична шевченкіана 2013 та 2014 років (2016)
Кобжанова С. - Тарас Шевченко и Казахстан (2016)
Ананьева С. - Шевченко и Казахстан: новые исследования творчества Кобзаря в период независимости (2016)
Ергалиева Р. - Магнетизм казахской природы в пейзажах великого Кобзаря Тараса Шевченко (2016)
Сулима М. - Творчість Тараса Шевченка й давня українська література (2016)
Соколюк Ю. - Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та у прозі Шевченка (2016)
Блик О. - Тарас Шевченко і Харківська школа романтиків: перегуки та протилежності (2016)
Поліщук В. - Шевченківський інтертекст у творах Михайла Старицького (Штрихи до проблеми) (2016)
Скорина Л. - Шевченкове слово в перітексті українського письменства 1920-х рр. (2016)
Наєнко М. - "Культ Шевченка змалку панував у нашій родині" (Шевченківські мотиви у "Спогадах" і "Листах" Надії Суровцової) (2016)
Тарнашинська Л. - Шевченко як призма самоідентифікації: система апеляцій та відлунь у поезії Ліни Костенко та Ірини Жиленко (2016)
Горнятко-Шумилович А. - "Виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка" (Про духовну спорідненість Василя Симоненка і Тараса Шевченка) (2016)
Лебідь-Гребенюк Є. - Шевченківські ремінісценції в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (2016)
Барабаш Ю. - "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" (2016)
Боронь О. Ш. - Інтертекст повісті Тараса Шевченка "Капитанша" (2016)
Харчук Р. - Історичний інтертекст образу Катерини 2 й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка (2016)
Михида С. - Драма несвободи в мегатексті Тараса Шевченка (2016)
Фока М. - Підтекстовий план "Катерини" Тараса Шевченка (2016)
Кошова І. - Символ, колір, звук у поезії Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора…" (2016)
Мірошник О. - Проблема долі митця в суспільстві в повістях Тараса Шевченка"Художник" і "Музыкант": трагічна закономірність чи особистий вибір? (2016)
Ромащенко Л. - Російські культурні діячі у світлі епістолярію Тараса Шевченка (2016)
Михед П. - "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір (2016)
Генералюк Л. - Шевченківські графічні серії у світлі співвідношення візуального та вербального кодів (2016)
Пахаренко В. - Людвіґ ван Бетговен і Тарас Шевченко: паралелі духовного самопоставання (2016)
Кравець Я. - Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді (2016)
Чик Д. - Біографічний Künstlerroman в українській і англійській літературі середини ХІХ ст. (Тарас Шевченко, Вільям Теккерей) (2016)
Поліщук О. - Переоцінка стереотипу "поета-пророка" в українській літературі та візуальних мистецьких практиках останніх десятиліть: рецепція образу Тараса Шевченка (2016)
Клименко (Синьоок) Г. - Шевченківські ремінісценції у творчості Шолом-Алейхема (2016)
Михайлова Т. - Василь Стус і Борис Пастернак як читачі поезії Тараса Шевченка (2016)
Білокінь О. - На перетині епох та культур: Тарас Шевченко і Донна Тартт про силу мистецтва (2016)
Космеда Т. - Інтертекстуальність щоденникового дискурсу Тараса Шевченка: актуалізація паремійних одиниць (2016)
Ямаш Ю. - Живопис Тараса Шевченка в світлі критики Івана Труша (2016)
Орлова Н. - Опис гравюр, літографій та малюнків Тараса Шевченка, складений Г. М. Честахівським (1861) – джерело вивчення малярства Тараса Шевченка (2016)
Древаль Н. - Урок української літератури у 5 класі на тему: "Тарас Шевченко. Картини довколишнього світу і природи в поезії "Садок вишневий коло хати..." (2016)
Корецька М. - Пародійний стрій "Великого Творення" романтизму (2016)
Щокін А. Р. - Підвищення рівня науково-прикладного журналу "Відновлювана енергетика"ІВЕ НАНУ за рахунок переходу на міжнародні критерії оцінювання праці вчених у галузі використання відновлюваних джерел енергії для входження у світову мережу наукометричних баз даних, Пономаренко О. П. (2016)
Кузнєцов М. П. - Деякі особливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій (2016)
Хименко А. В. - Исследование динамических характеристик электротепловых аккумуляторов (2016)
Пасічний В. В. - Термічна переробка відходів твердого сплаву ВК6М при нагріванні концентрованим випромінюванням, Остапенко С. О., Рогозинський А. А., Фролов Г. О., Корчемна В. С. (2016)
Суржик О. М. - Експериментальне дослідження на довговічність композиційних матеріалів колекторів сонячної енергії (2016)
Кныш Л. И. - Программный модуль для комплексного исследования энергопереноса в теплоприемниках солнечных параболоцилиндрических станций (2016)
Резцов В. Ф. - Експерементальне дослідження теплопровідності композіційних матеріалів колекторів сонячної енергії, Суржик О. М., Охота О. О. (2016)
Перминов Ю. Н. - Алгоритм расчета синхронных генераторов торцевой конструкции с двумя магнитными системами, расположенными по торцам статора, для ветроэнергетических установок, Коханевич В. П., Зинченко Т. В. (2016)
Ібрагімова М. Р. - Енергетичний аспект регулювання потужності малої ГЕС по водотоку річки за різних гідрологічних параметрів стоку (2016)
Величко В. В. - Дослідження закономірностей проникності гірського масиву при заповненні водою вертикальної свердловини (2016)
Олійніченко В. Г. - Аналіз технічних вимог до теплотрас геотермального теплопостачання (2016)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигоряння часток твердого біопалива. Частина 1. Експериментальна установка та методика проведення досліджень (2016)
Клюс С. В. - Визначення основних показників та ефективності часткової газифікації біомаси в газогенераторі щільного шару з оберненим дуттям, Жовмір М. М.. Маслюкова З. В., Демчина В. П. (2016)
Салюк А. І. - Інгібування виробництва метану з курячого посліду сульфідами, Жадан С. О., Шаповалов Є. Б., Тарасенко Р. А. (2016)
Вимоги до публікацій у журналі "Відновлювана енергетика" (2016)
Умови передплати (2016)
17 Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (2016)
Реестраційна форма учасника (2016)
Інформація о виставках (2016)
Петкова Л. О. - Країни із зростаючими ринками в світовій економіці (2014)
Гончаров Ю. В. - Тенденції і проблеми аналізу продуктивності праці в цілому по економіці та за деякими видами промислової діяльності (2014)
Козьменко О. В. - Аналіз розвитку світового ринку страхових послуг, Абрамітова Д. Р. (2014)
Іванова Н. С. - Групування регіонів України за показниками фінансової безпеки методами багатовимірної класифікації (2014)
Onikiienko S. V. - The role of intra-institutional forces in the concept of institutional regulation (2014)
Простебі Л. І. - Деякі теоретичні засади місцевих фінансів (2014)
Капаруліна І. М. - Універсальний контекст дослідження розвитку підприємства (2014)
Латишев К. О. - Моделювання стратегії маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (2014)
Григорова-Беренда Л. І. - Спряження торговельних режимів інтеграційних об’єднань ЄС та ЄВРАЗЕС/СНД (2014)
Мазур І. М. - Аналіз енергетичної безпеки підприємства: теоретичні та практичні засади (2014)
Скидоненко Н. В. - Напрямки створення конкурентоспроможного середовища (2014)
Гончар Г. П. - Адаптація світових стандартів ризик-менеджменту до діяльності вітчизняних компаній (2014)
Чернова О. В. - Стан та динаміка розвитку світового ринку цінних паперів, Королевська А. Г. (2014)
Іщенко М. І. - Дослідження впливу ресурсних чинників на формування результатів діяльності підприємств (2014)
Синиціна Ю. П. - Стратегічне управління формуванням та використання кадрового потенціалу згідно програмно-цільового підходу, Карпенко Т. В. (2014)
Чевганова В. Я. - Методика діагностування економічного стану підприємства (2014)
Ромащенко К. М. - Актуальні проблеми розвитку приватної вищої освіти в Україні, Ромащенко Т. І. (2014)
Брагинец А. Н. - Предприятие как объект с совокупностью свойств (2014)
Карпенко Є. В. - Обґрунтування окремих складових та визначення ефективної структури соціального пакету, Смоленніков Д. О. (2014)
Хорольський К. Д. - Управління розвитком інвестиційно-інноваційної діяльності в гірничодобувній промисловості України (2014)
Курант Т. І. - Географія поширення глобальних логістичних мереж (2014)
Марков Б. М. - Антимонопольне регулювання: зарубіжний досвід та межі його адаптації до реалій України (2014)
Гаваза Є. В. - Оптимізація галузевої спеціалізації підприємства-виробника органічної продукції (2014)
Сливенко В. А. - Вирішення проблем безпеки в туризмі шляхом страхування (2014)
Хринюк О. С. - Технологія АВС-методу розподілу витрат на основі видів діяльності, Корчовна М. Р. (2014)
Загарій В. П. - Ключові характеристики фінансової безпеки як системи (2014)
Волкович А. Р. - Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій, Яцишина Л. К. (2014)
Дейнека А. М. - Шляхи удосконалення економічної і природоохоронної діяльності національного природного парку "Сколівські Бескиди” (2014)
Нечай О. О. - Актуальність впровадження логістичних систем у виробничо-господарську діяльність підприємств (2014)
Терещенко М. К. - Особливосі санаційного аудиту вугледобувного підприємства в умовах економічної нестабільності (2014)
Дражниця С. А. - Деякі методичні підходи щодо оцінки ефективності онлайн-рітейлу (2014)
Домбровський В. С. - Поняття і сутність банківського нагляду в Україні, Єременко Н. О. (2014)
Заклекта-Берестовенко О. С. - Податкова політика в системі економічної політики держави (2014)
Гальчинська Ю. М. - Процес та основні напрями маркетингових досліджень світового ринку цукру (2014)
Шматковська Т. О. - Роль інтегрованих агроформувань в покращенні функціонування фінансової інфраструктури агровиробництва, Барчук А. О. (2014)
Шапиро І. А. - Досвід впровадження системи моніторингу виробничих витрат трубопрокатного підприємства на основі визначення їх еластичності (2014)
Олексіч Ж. А. - Уточнення фундаментальних положень контролю державних фіннансів (2014)
Шевченко Т. П. - Проблема корпоративной социальной ответственности в условиях глобализации (2014)
Винниченко Н. В. - Проблеми реформування бюджетних відносин в Україні (2014)
Проскурня М. Г. - Вимірювання показників діяльності інформаційно-комунікаційних підприємств (2014)
Калініченко А. В. - Теоретичні основи і механізм реалізації мотиваційного моніторингу на залізничному транспорті (2014)
Приходько В. П. - Стимулювання автомобільної промисловості - потенційна можливість переорієнтації економіки України (2014)
Мангушев Д. В. - Сучасний стан виставково-ярмаркових заходів (2014)
Іванов Ю. Б. - Підходи до підвищення достовірності оцінок витрат на коксохімічному підприємстві, Ващилін С. В. (2014)
Усатенко О. В. - Визначення подарункових сертифікатів для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Ковальчук О. Я. - Розробка спеціальних прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій, Періг В. М., Єрьомін О. В. (2014)
Джалілов О. О. - Інтеграційна складова у контексті формування нової парадигми дослідження економічних систем (2014)
Лошковська Х. С. - Тенденції розвитку креативності в контексті міжнародного бізнесу (2014)
Павлов В. В. - Передумови та проблеми практичного застосування креативних технологій в формуванні стратегії підприємств легкої промисловості (2014)
Малахова Л. В. - Перспективні напрями продовольчої політики "нових агропродовольчих" країн (2014)
Туров В. В. - Ісламізація економіки як фактор макроекономічної стабільності в Казахстані (2014)
Бездітко Ю. М. - Вплив рівня депозитних ставок на динаміку доларизації економіки України (2014)
Кушнерик О. В. - Мотиваційні системи в механізмі управління підприємством з переробки сільськогосподарської продукції (2014)
Коріненко А. І. - Порядок розрахунку орендної плати за використання сільськогосподарських земель (2014)
Дем’янченко А. Г. - Вдосконалення системи управління морськими портами Україні (2014)
Причепа І. В. - Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємства (2014)
Шишкова Н. Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами підприємства (2014)
Парубець О. М. - Взаємозв’язок понять "мережа" і "мережева структура" як інтеграційних об’єднань підприємств транспорту (2014)
Алімпієв Є. В. - Нормативно-правове забезпечення фінансово-монетарної взаємодії у регулюванні економіки (2014)
Андрєєва Г. І. - Система формування економічних показників як база аналізу господарської діяльності підприємства (2014)
Вiтряк Т. Б. - Oбґрунтувaння кoнцепцiї мoделювaння прoцеciв ефективнoгo викoриcтaння вирoбничoгo пoтенцiaлу ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв гaлузi рослинництва (2014)
Катаев А. В. - Маркетинг взаимодействия: адаптационные решения мировых алкогольных брендов, Слипченко А. C. (2014)
Бутенко К. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві (2014)
Доценко О. Ю. - Обґрунтування участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні регіональних інноваційних проектів (2014)
Кирику М. В. - Міжнародний досвід управління забезпеченням економічної безпеки регіонів (2014)
Ходико Д. І. - Вплив мегарегіональних макроекономічних факторів на динаміку зовнішньої торгівлі України, Кривень О. В. (2014)
Цимбалюк О. В. - Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату (2014)
Васильчук І. П. - Соціалізація фінансів під впливом парадигми сталого розвитку (2014)
Волкова О. К. - Аналіз процесів зовнішньої реструктуризації в банківському секторі України (2014)
Колодин В. Р. - Пути совершенствования методики анализа эффективности использования активов предприятия на примере ЯУЭГХ ПАО "Крымгаз”, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Зоря О. П. - Аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ "Райффайзен Банк Аваль"за станом на 01. 01. 2014 р, Семенова Н. В. (2014)
Маргіта Н. О. - Діагностика фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі України (2014)
Олексюк В. М. - Енергетичні інновації як фактор досягнення енергетичної незалежності економіки України (2014)
Кадирус І. Г. - Теоретичні аспекти маркетингових інновацій в агропромисловій системі, Безугла Л. С. (2014)
Коваленко О. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку інтеграційних процесів у харчовій галузі, Бугаєнко С. А. (2014)
Пестова Т. М. - Досвід зарубіжних країн щодо становлення та функціонування інтелектуальної праці, капіталу та власності в умовах становлення економіки постіндустріального типу (2014)
Комісарова Л. О. - Економічний зміст принципів розвитку педагогічної культури інженерів-педагогів (2014)
Бендасюк С. П. - Методика формування інноваційного середовища в регіоні (2014)
Алексєєва О. Б. - Деякі аспекти дослідження фразеологізмів, що містять топоніми, у курсі країнознавства Великобританії (2016)
Болдирева А. Є. - Переклад каламбурів як засобу створення гумористичного ефекту: до постановки проблеми (2016)
Бондаренко Е. А. - Признаки институциональности лекционного и проповеднического дискурсов (2016)
Кравченко Н. А. - К вопросу о статусе теолингвистики в современном языкознании (2016)
Лектоваров К. С. - Философские сентенции в паремиологическом слое англоязычного вербального поля концепта SECURITY (2016)
Мулик К. О. - Специфіка англійського монологічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості (2016)
Остапенко С. А. - Відтворення фігур субституції у процесі художнього перекладу (2016)
Прима В. В. - Англомовна туристична термінологія (мотиваційний аспект) (2016)
Русавская О. О. - Влияние просодии британской речи на формирование просодической нормы канадского английского (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS в англомовних біографіях Альберта Ейнштейна (2016)
Удовіченко Г. М. - Особливості відтворення міфологічних реалій в англійському перекладі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2016)
Ящик Н. Р. - Сучасні лінгвістичні підходи до вивчення етносимволів (на матеріалі німецької мови) (2016)
Dombrovan T. I. - Linguistic synergetics: origin, key concepts and application (2016)
Kharlay O. V. - Culture-specific conceptualisations of beauty (2016)
Kolegaeva I. M. - Semiotic and communicative status of pictorial and verbal text (transformation, translation, coexistence) (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до рукописів (2016)
Заяць Д. Д. - Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід, Степанюк Р. Л. (2006)
Шульга А. М. - Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель (2006)
Житний О. О. - Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом (2006)
Кундеус В. Г. - Суспільно небезпечні наслідки як об’єктивна ознака терористичного акту (2006)
Клюєв М. М. - Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності (2006)
Семикін М. В. - Суб’єктивна сторона створення терористичної групи чи терористичної організації (2006)
Саїв С. С. - Досвід зарубіжних країн боротьби з нелегальною міграцією (2006)
Резніченко Г. С. - Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі (2006)
Фіалка М. І. - Класифікації злочинів, пов’язаних з документами та їх обігом (2006)
Паньчук О. В. - Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством (2006)
Федитник В. М. - Теорії складної вини в кримінальному праві (2006)
Робак В. А. - Ознаки, притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню (2006)
Зозуля Є. В. - Особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2006)
Гайдай В. Я. - Оперативно-розшукова характеристика шахраїв (2006)
Лук’янчиков Б. Є. - Взаємодія слідчого з спеціалістом в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з завданням тілесних ушкоджень, Дрозд В. Г. (2006)
Гриценко І. С. - Предмет адміністративного права у його історичному розвитку (2006)
Напрасніков С. С. - До питання про імплементацію міжнародних стандартів у галузі прав неповнолітніх у адміністративне законодавство України (2006)
Світлак І. І. - До питання про послуги в сфері управління митною справою України (2006)
Шестаков С. В. - Щодо заборон, встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції (2006)
Ковальова М. В. - Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності (2006)
Гришина Н. В. - До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності (2006)
Бабакін В. М. - Адміністративний примус в діяльності транспортної міліції: поняття та проблема нормативного закріплення (2006)
Чухранова Н. В. - Світовий досвід організації територіальної влади як процес її децентралізації (2006)
Джафарова О. В. - Діяльність Державної служби охорони при МВС України: організаційна структура та правове становище (2006)
Гавриленко О. А. - Судові органи античних полісів Північного Причорномор’я (2006)
Захарченко П. П. - Сейми Литви та Польщі (XIV – XVI століть): порівняльний аналіз (2006)
Головко О. М. - Компетенція та організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2006)
Холод Ю. А. - Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Войно-Даньчишина О. Л. - Правове регулювання учбово-освітньої діяльності юридичних факультетів в університетах українських губерній Росії в другій половині XIX ст. (2006)
Коломієць О. Ю. - Історіографічний огляд діяльності перших вітчизняних юридичних товариств (2006)
Єрмолаєв В. М. - Українська Центральна Рада: організація і порядок роботи (2006)
Гаркавий С. В. - Правове становище радянських та німецьких військовополонених у роки Другої світової війни (2006)
Коломієць Т. В. - Першопочатки українського етногенезу та націотворення, Коломієць Ю. М. (2006)
Васильєв С. В. - Нормативно-правове закріплення соціального захисту атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. (2006)
Марцеляк О. В. - До визначення поняття виборчої системи (2006)
Тихомиров О. Д. - Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики (2006)
Михайлович Д. М. - Роль правової ідеології в тлумаченні норм права (2006)
Радченко О. І. - Проблемні питання дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України за оновленою Конституцією України (2006)
Дашо Т. Ю. - Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина – передумова формування громадянського суспільства (2006)
Кириченко Ю. М. - Теоретичні підходи до розуміння місцевого самоврядування (2006)
Несімко О. Д. - Економічна культура як одна з невід’ємних рис професійності юриста (2006)
Колісник Т. В. - Доміцилій в праві України (2006)
Бервено С. М. - Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях (2006)
Зайцев О. Л. - Поняття та ознаки правочинів (2006)
Загородній С. А. - Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення (2006)
Кухарева Г. П. - Форми правочинів (2006)
Горєв В. О. - Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини (2006)
Голубенко О. Є. - Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності за законодавством України (2006)
Могілевський Л. В. - Підстави диференціації правового регулювання праці (2006)
Погрібний О. О. - До питання про предметно-об’єктну визначеність юридичної соціології (2006)
Саппа М. М. - Державотворча еліта: головні відмінності (2006)
Щербакова І. В. - "Побоювання": філософське підґрунтя соціологічного поняття (2006)
Александров В. Т. - Підхід до визначення підсумкових оцінок якості навчання в інтегрованих навчально-атестаційних комплексах, Бицюра Ю. В., Александрова О. В. (2006)
Акіменко Д. О. - Особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників, Хряк А. П. (2006)
Почуєва В. В. - Обумовленість функціонування синонімів і омонімів у юридичному дискурсі (2006)
Артеменко А. П. - Особливості правосвідомості українського народу: ідея втечі від держави (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Вимоги до публікацій (2016)
Андрійченко Ю. В. - Особливості взаємозв’язку між граматичним родом і гендером в іспаномовній комунікації (2016)
Бєлова С. Є. - Нестандартна реакція адресата у кооперативно спрямованому побутовому діалогічному дискурсі (2016)
Васильчук Л. Ф. - Розширення компонентного складу фразеологізмів-дериватів у німецькій мові та їх лексикографічна презентація (2016)
Гладка В. А. - Фразеологізм ↔ слово: проблема міжрівневого статусу (на матеріалі французької мови) (2016)
Дорофєєва М. С. - Когнітивно-ситуативне моделювання у спеціальному перекладі (2016)
Ковальчук А. М. - Визначення поняття евфемічності як об’єкта лінгвістичних досліджень у сучасному іспанському мас-медійному дискурсі (2016)
Korbozerova N. M. - Método y problemática generales de la lingüística actual (2016)
Ласінська Т. А. - Особливості перекладу деяких груп архаїчної лексики з англійської мови українською (2016)
Марутовська О. О. - Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект (2016)
Міхіденко К. О. - Типологія когнітивних сценаріїв та ролей міжкультурного конфліктного дискурсу (2016)
Наконечна Л. В. - Історичні передумови виникнення юридичної термінології та проблеми її становлення на сучасному етапі розвитку (на матеріалі німецької мови) (2016)
Редковська Т. О. - Лексичні засоби вираження художніх концептів у тексті роману Е. Фрейре "Ірланда" (2016)
Скриннік Ю. С. - Імпліцитна оцінка комунікантів при асиметричному типі рольових відносин (2016)
Шерепітко А. С. - Особливості вербалізації темпоральних моделей вічності в російській лінгвокультурі (2016)
Djurovic I. - Time-frequency representation enhancement: approach based on image filtering methods, Lukin V., Roenko A. (2016)
Кожемякина Н. В. - Рекурсивное групповое кодирование с динамическим частотным моделированием, Пономаренко Н. Н. (2016)
Мирошниченко А. И. - Корреляционный анализ коэффициентов дискретного косинусного преобразования участков изображений (2016)
Брежнев Е. В. - Стратегии обеспечения безопасности критических инфраструктур с учетом эмерджентного риска (2016)
Ковтун О. І. - Бездротові мережі з використанням стандартів ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, Плескач В. Л., Ткаліч О. П. (2016)
Логвиненко Н. Ф. - Исследование многомерной аналитической модели источника помех в дискретных каналах связи, Торяник В. В., Конвисарова А. О. (2016)
Михайлюк А. Ю. - Організація системи автоматичного реферування тексту на основі нечіткої ієрархічної нейронної мережі, Михайлюк О. С., Огнівчук Л. М., Тарасенко В. П. (2016)
Висоцька О. В. - Функціональна модель інформаційної системи визначення ступеня тяжкості колоректального раку, Панфьорова І. Ю., Козюк А. С., Доброродня Г. С. (2016)
Васильєв А. В. - Інформаційний синтез інформаційно-аналітичної системи оцінки якості навчального контенту, Довбиш А. С., Любчак В. О., Осадчий А. С. (2016)
Лисенко Д. Е. - Модель координаційного управління розвитком підприємства (2016)
Кислицын А. П. - Применимость способа восстановления вольт-амперной характеристики вакуумного диода по одиночному импульсу высокого напряжения, Таран А. А., Оранская Д. А., Лесной В. А. (2016)
Тулякова Н. О. - Адаптивные мириадные фильтры для обработки сигналов электрокардиограммы, регистрируемых с высокой частотой дискретизации, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2016)
Вьюницкий О. Г. - Новый метод распознавания и классификации жестов на основе выделения информативных признаков из оценки биспектра радиосигнала, Бородавко А. А., Тоцкий А. В. (2016)
Краснов Л. А. - Исследование помехоустойчивости алгоритмов траекторных измерений по видеоданным, Лямцев C. Э. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Погрібний О. О. - Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності: соціолого-правовий аналіз (2006)
Горова О. Б. - Імплементація міжнародних норм з прав людини у законодавство України: деякі теоретичні аспекти (2006)
Карнаухов О. В. - Забезпечення доведеності вини – конституційний принцип кримінального судочинства (2006)
Погрібний С. О. - Поняття цивільно-правового регулювання суспільних відносин (2006)
Наден О. В. - Застосування кримінального права в системі форм реалізації права (2006)
Головащенко О. С. - Система ознак правової держави (2006)
Гудзь Л. В. - Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах (2006)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на реабілітацію жертв зловживання владою (2006)
Пономаренко Г. О. - Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності (2006)
Спаський А. С. - Об’єкт правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях (2006)
Велічко Д. М. - Поняття та сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці (2006)
Горелов М. О. - Організаційна та функціональна структура слідчих підрозділів ОВС України: загально-теоретичний аспект (2006)
Гавриленко О. А. - Міжнародно-правові стосунки еллінів та скіфів у північнопонтійському регіоні (2006)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.) (2006)
Медведєв Ю. Л. - Правовий статус службовців органів міського самоврядування в Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах органів самоврядування Луганська) (2006)
Холод Ю. А. - Децентралізація державного управління в Росії (лютий – листопад 1917 рр.) (2006)
Волошкевич Г. А. - Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Греченко В. А. - Завершення боротьби з "правою опозицією" (1930 р.) (2006)
Саппа М. М. Х. - Раковський у державотворенні радянської України: боротьба проти автономізації України (2006)
Коломієць О. Ю. - Харківське українське наукове юридичне товариство в період національного державотворення 1917 – 1918 рр. (2006)
Мохончук С. М. - Становлення і розвиток міжнародного кримінального права як науки про міжнародні злочини (2006)
Васильєв С. В. - Нормативно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. (2006)
Середа О. В. - Із історії впровадження суду присяжних в ході судової реформи 1864 року (2006)
Севостьянов В. П. - Довічне позбавлення волі: проблеми правового регулювання та практика виконання (2006)
Володіна О. О. - Щодо питання про мотиви викрадення людини (2006)
Копіца О. В. - Типові сліди злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість (2006)
Гордін Л. Я. - Слідчо-оперативна група: правовий та організаційний аспекти (2006)
Григор’єва М. Є. - Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності (2006)
Глобенко Г. І. - Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду (2006)
Ігнатенко В. В. - Сучасний зміст міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю (2006)
Васильєв А. А. - Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи (2006)
Симов’ян С. В. - Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (2006)
Фіночко Ф. Д. - Окремі питання управління у Стародавньому Римі та їх місце в історії адміністративного права (2006)
Джагупов Г. В. - Деякі проблеми підвищення ефективності заходів адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2006)
Небрат О. О. - Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення (2006)
Рєзанов С. А. - Адміністративна юстиція як засіб захисту прав громадян від "правового свавілля" органів державного управління (2006)
Бугайчук К. Л. - Щодо проблеми правового регулювання порядку придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання деяких об’єктів дозвільної системи (2006)
Шатрава С. О. - Історико-правовий аспект створення та розвитку спеціальних підрозділів міліції (2006)
Кривцун І. С. - Принципи апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України (2006)
Бєлєвцева В. В. - Прикордонна кооперація: єврорегіони як мости комунікації (2006)
Євдокимов В. О. - Теоретичні засади формування стратегії державної інвестиційної діяльності, Тимчук А. О. (2006)
Іншин М. І. - Профорієнтаційна робота в органах державної служби України (2006)
Кулинич С. А. - Принципи, стадії та правове регулювання управлінських процедур в органах прокуратури (2006)
Александров В. Т. - Підвищення якості навчання завдяки ефективності контролю знань (2006)
Денисюк С. Ф. - Ефективність інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю: нормативно-правові засади (2006)
Карамишев Д. В. - Організаційно-правові механізми забезпечення соціальних гарантій в охороні здоров’я (2006)
Ізбаш К. С. - Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України (2006)
Колісник Т. В. - Методи і норми міжнародного приватного права (2006)
Проценко І. О. - Конструкція способів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві (2006)
Нестеренко П. В. - Особливості організаційно-правової форми вищих навчальних закладів приватної форми власності (2006)
Синєгубов О. В. - Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (2006)
Бондаренко Д. О. - Походження цивільно-правових термінів "торги" і "тендер" та їх сучасне тлумачення (2006)
Венедіктова В. М. - Принцип справедливості при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах (2006)
Бурбика М. М. - Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури (2006)
Безусий В. В. - Загальні проблеми нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні (2006)
Таранушич С. В. - Взаємодія природоохоронних підрозділів прокуратури з іншими державними органами щодо збору та аналізу екологічної інформації (2006)
Кравченко А. П. - Формування змісту світоглядних засад філософії права (2006)
Гузьман О. А. - Показники оцінки соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ (2006)
Древаль Ю. Д. - Парламентське право: регулює чи декларує? (2006)
Новини наукового життя ХНУВС (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Ловейкін В. - Обґрунтування крайових ривків оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. (2016)
Паламарчук Д. - Дослідження процесу викорчовування при роботі за оптимальним ривковим режимом, Голотюк М. (2016)
Човнюк Ю. - Дискретне моделювання і розробка вдосконалених режимів керування електромеханічною системою мостового крана, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Волошин Г. - Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критерієм енергоєфективності , Гарнець В., Вовк О., Зайченко С., Шаленко В. (2016)
Назаренко І. - Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок, Міщук Є., Кучинський В. (2016)
Добровольський О. - Сучасні антифрикційні матаріали, Косенко В. (2016)
Пелевін Л. - Оцінка застосування рукавів високого тиску за допомогою математичної моделі розрахунку розподілу навантажень між металевими обплетеннями, Мачишин Г., Богдявічус М., Карпенко М. (2016)
Сукач М. - Робоче обладання екскаватора для поперечного копання, Лисак С. (2016)
Волянюк В. - Удосконалення робочого обладнання скреперів, Горбатюк Є., Міщук Д. (2016)
Скіданов В. - Керування автоматичною двоступінчастою трансмісією технологічного електротранспорту, Іносов С., Самойленко М., Мантицький О. (2016)
Бондар А. - Транспортно-пересадочний вузол як елемент планувальної структури міста (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рецензенти (2016)
Кучерявий В. П. - Роль фітогенного поля у формуванні рослинного континууму скельних садів, Левусь Т. М. (2016)
Агій В. О. - Типи розподілу запасу стиглих грабово-дубових деревостанів Закарпаття, Копій С. Л., Фізик І. В., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2016)
Божок В. О. - Будова і фізико-механічні властивості деревини карії овальної (2016)
Бойко Г. О. - Вплив біопрепаратів на вирощування однорічних сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Башта О. В., Пузріна Н. В. (2016)
Булат А. Г. - Особливості росту та розвитку видів, форм і сортів верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в навчально-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Діденко М. М., Дядечко Л. В. (2016)
Василевський О. Г. - Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля, Нейко І. С., Смашнюк Л. В., Єлісавенко Ю. А. (2016)
Голяка М. А. - Видовий склад мікобіоти мортмаси берези повислої (2016)
Горошко М. П. - Особливості лісівничо-таксаційної характеристики яличників Закарпаття з урахуванням орографічних умов, Нагорняк Б. З. (2016)
Потіш Л. А. - Динаміка чисельності та стан ресурсів куроподібних Galliformes у Закарпатській області, Потіш А. Л. (2016)
Горошко В. В. - Сучасні тенденції полювання на бабака (2016)
Зварич О. Д. - Лісівничо-таксаційні показники та санітарний стан старовікових деревостанів природного заповідника "Розточчя", Заїка В. К., Стрямець Г. В., Зварич Ю. В., Тимочко І. О. (2016)
Коваль І. М. - Біоіндикація стану насаджень ясена звичайного Західного Лісостепу на прикладі деревостану Ярунського лісництва ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ" (2016)
Ковальова В. А. - Експресія гена пероксидази у проростках сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за абіотичного стресу, Груник Н. І., Юсипович Ю. М., Гут Р. Т. (2016)
Козаченко І. В. - Особливості фауни та характеристика мисливських угідь на прикладі державного підприємства "Уманське лісове господарство", Поліщук В. В., Балабак А. Ф. (2016)
Кравець П. В. - Лісова галузь України в контексті європейських вимог до забезпечення законності походження деревини, Павліщук О. П. (2016)
Криворучко А. П. - Фітосанітарний стан молодих культур дуба звичайного (Quercus robur L.) та дуба червоного (Quercus rubra L.) (2016)
Куриляк М. В. - Особливості формування епігейної ліхенобіоти сухого соснового бору (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) Шацького національного природного парку, Сорока М. І. (2016)
Лісовий М. М. - Особливості розмноження Pinus sylvestris L. в умовах in vitro (2016)
Кучерявий В. П. - Глива звичайна (Pleurotus ostreatus) у системі біоценотичних стосунків із шкідниками, Попович В. В., Лесь М. М. (2016)
Мерензак С. Р. - Особливості ведення мисливського господарства на державному підприємстві "Дрогобицьке лісове господарство", Делеган І. І. (2016)
Нейко І. С. - Оцінювання впливу погодно-кліматичних чинників на стан і насіннєношення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) фінського походження на клоновій плантації в умовах Вінниччини, Юрків З. М., Смашнюк Л. В., Богословська М. С., Єлісавенко Ю. А. (2016)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та стан ресурсів фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) в Українському Лісостепу (2016)
Погрібний О. О. - Аналіз лісового фонду та ведення лісового господарства на Косівщині, Лосюк В. П., Заячук В. Я. (2016)
Сірук Ю. В. - Методичні особливості визначення густоти соснового підросту за показником трапляння в умовах свіжих суборів, Чернюк Т. М., Печенюк Є. П. (2016)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості дягелю лікарського в умовах Полісся України, Іщук О. В., Федючка М. І., Олексієнко В. М., Прут Н. Б., Нищук В. В. (2016)
Трунов О. П. - Дослідження видів роду Sesleria Scop. в умовах Південного Сходу України, Колєнкіна М. С., Скаковський С. І. (2016)
Хоєцький П. Б. - Оцінювання якості мисливських угідь ТзОВ "Явір плюс", Похалюк О. М., Яриш В. Л. (2016)
Геник Я. В. - Ревіталізація антропогенно порушених екосистем: методологічні та технологічні особливості (2016)
Бессонова В. П. - Онтогенетична та віталітетна структура байрачно-лісових ценопопуляцій Acer campestre L. і A. tataricum L. в умовах рекреаційного навантаження, Зайцева І. А. (2016)
Копій М. Л. - Вплив сформованих ґрунтосумішей на вміст пластидних пігментів у деревних породах на порушених землях Яворівського сірчаного кар'єру, Заїка В. К., Копій Л. І. (2016)
Каспійцева В. Ю. - Транскордонне перенесення забруднювачів і природна захищеність атмосфери, Кушнір Є. Г., Поліщук С. З. (2016)
Ошуркевич-Панківська О. Є. - Способи визначення розрахункової витрати води у водних об'єктах при розрахунку гранично допустимого скиду забруднювальних речовин зі зворотними водами, Панківський Ю. І. (2016)
Матковська С. І. - Екологічна роль представників видів роду Picea у зелених насадженнях міста Житомира, Климчик О. М. (2016)
Паньків Н. Є. - Оцінювання забруднення атмосферного повітря внаслідок завантаженості вулиць Львова автотранспортом, Тетерко Н. З. (2016)
Петришин Г. П. - Зміна дендрологічного складу насаджень у сквері на площі Святого Юра у Львові в умовах містобудівної інтенсифікації, Лукащук Г. Б., Тупісь С. П., Криворучко О. Ю. (2016)
Радомська М. М. - Екологічні проблеми та розвиток екотуристичного потенціалу Смотрицького каньйону, Колотило О. А. (2016)
Попович В. В. - Типологія териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну, Підгородецький Я. І., Піндер В. Ф. (2016)
Яворський А. В. - Вплив характеристик ґрунту на виявлення пошкоджень ізоляції газопроводів, Побережний Л. Я., Цих В. С., Ващишак І. Р. (2016)
Черепанин Р. М. - Рекомендації щодо збереження деяких рідкісних аркто-альпійських видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) (2016)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільтраційного сушіння подрібненого міскантуса, Мосюк М. І., Іващук О. С., Захарків О. В. (2016)
Атаманюк В. М. - Фільтраційне сушіння пивної дробини – відходів пивоварного виробництва, Терлич А. І., Халанія О. М. (2016)
Безкоровайний А. Г. - Динаміка формостійкості порожнистих клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Миськів Є. М. (2016)
Гаврилів Р. І. - Дослідження процесу сушіння водної полімерної дисперсії методами неізотермічного аналізу, Кочубей В. В., Філяс С. Р., Сабинін О. В. (2016)
Дзюба Л. Ф. - Дослідження впливу ексцентриситету обертових ланок на амплітуду поперечних коливань полотна стрічкової пилки, Хитряк О. І. (2016)
Концур А. З. - Особливості регенерації бентоніту з використанням надвисокочастотного випромінювання (на прикладі біогенних іонів), Карп'як О. Р., Сиса Л. В. (2016)
Сізіков О. О. - Вплив цільових добавок до води на ефективність гасіння пожеж твердих речовин, Балло Я. В., Бенедюк В. С. (2016)
Чоп В. Ю. - Підвищення ефективності функціонування пінозмішувальної апаратури стаціонарно встановленого насосного устаткування, Дякур Д. І., Паснак І. В., Придатко О. В. (2016)
Дадак Ю. Р. - Математична модель турбулентного руху запиленого потоку повітря у циклоні, Тисовський Л. О., Ляшеник А. В. (2016)
Драґан Я. П. - Системний аналіз негармонічних сигналів і систем та Ateb-функції, Дронюк І. М. (2016)
Грицюк Ю. І. - Кіберінтервенція та кібербезпека України: проблеми та перспективи їх подолання (2016)
Чумаченко С. М. - Методика розроблення математичної моделі охолоджувального ефекту в процесі нагрівання зразка деревини, просоченого водною вогнебіозахисною речовиною, Жартовський С. В., Тітенко О. М. (2016)
Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали - О взаимодействии рабочего органа с почвой для образования кротовины, Ковбаса В. П. (2016)
Бакай Б. Я. - Побудова єдиного інформаційного простору управління життєвим циклом виробів машинобудування, Кий В. В. (2016)
Дзюба А. О. - Вплив нелінійних силових характеристик системи підресорення напівпричепа та модифікованої її системи зчеплення із тягачем на динаміку підресореної частини (2016)
Пасєка Н. М. - Структуризація методів розв'язання математичних і прикладних задач та їх інформаційна сутність, Пасєка М. С., Ерстенюк О. В. (2016)
Федевич О. Ю. - Застосування методу Ateb-прогнозування для зменшення інтенсивності завантаження каналів комп'ютерних мереж (2016)
Яцків Н. Г. - Перспективи використання технології блокчейн у мережі інтернет речей, Яцків С. В. (2016)
Руденко Д. В. - Аналіз способів інформування учасників дорожнього руху на нерегульованих пішохідних переходах, Кошелєв А. О. (2016)
Щепанський А. З. - Мультимедійне декстопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів, Коротєєва Т. О. (2016)
Галак О. В. - Фільтровентиляційні установки (агрегати) стаціонарні та на бронеоб’єктах, Каракуркчі Г. В., Грибинюк Я. В. (2016)
Денисов А. И. - Совершенствование систем бортового электропитания и запуска газотурбинных двигателей вертолетов, Бурсала Е. А., Башинский К. В. (2016)
Животовський Р. М. - Аналіз способів застосування безпілотних авіаційних комплексів, Горобець Ю. О. (2016)
Кав’юк В. В. - Інноваційна технологія керування поворотом автопоїзда для буксирування штовханням одновісного причепа, приєднаного шарнірно до тягача попереду, Васильєв Б. Г. (2016)
Кіріллов І. Г. - Удосконалена методика синтезу паралельних часових моделей функціонального алгоритму з мінімальним часом його реалізації, Брага К. В., Суходольський В. Ю. (2016)
Кондратенко О. П. - Про один з режимів роботи параметричної системи, Страшний І. Л. (2016)
Ліманська О. Л. - Застосування віртуальних вимірювальних приладів і комплексів для удосконалення та оптимізації роботи науково-дослідних, метрологічних і вимірювальних лабораторій, Феріма Ю. В., Жовтун А. А., Педь М. О., Зінченко М. О., Борисенко М. В., Бондаренко О. І. (2016)
Олізаренко С. А. - Розробка архітектури нечіткої згорточної нейронної мережі для розпізнавання компактних (точкових) об'єктів на цифровому аерофотознімку, Капранов В. А., Сафронов Р. В. (2016)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз загроз персональним даним в мобільному пристрої під час використання різноманітних додатків, Федорченко В. М., Перепадя В. І. (2016)
Сильченко В. О. - Система повороту та стабілізації оптичного елементу світла транспортного засобу (2016)
Степенко С. А. - Оцінка можливості використання альтернативних джерел енергії на основі фотоелектричних перетворювачів у Збройних Силах України, Башинський К. В. (2016)
Хижняк В. В. - Аналіз методів прогнозування технічного стану складних систем та особливості їх застосування при формуванні програм експлуатації державних еталонів, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2016)
Чернявский И. Ю. - Применение кремниевых РІN детекторов для регистрации параметров ядерного взрыва, Григорьев А. Н., Билык З. В., Матыкин В. Б. (2016)
Шевченко В. Л. - Характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизованих систем управління військовою логістикою, Поліщук В. Б., Нєтесін І. Є., Кремешний О. І. (2016)
Шишацький А. В. - Методика адаптивного управління параметрами МІМО-АФАР, Жук О. Г., Бєляков Р. О. (2016)
Бєлавін О. В. - Експериментально-аналітичний спосіб визначення верхньої межі зони виявлення повітряних об’єктів радіолокаційними станціями в процесі їхнього випробування (2016)
Василець Т. Ю. - Нечітка система управління двомасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. (2016)
Герасименко Є. С. - Метод компенсації спектральних нестабільностей елементів приймально-передавального тракту радіолокаційної станції для забезпечення когерентної обробки ехо-сигналів, Зубков А. М. (2016)
Єрмошин М. О. - Методичний підхід до оцінки інформаційних можливостей системи радіолокаційної розвідки повітряного противника угруповання військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Шулежко В. В. (2016)
Zhuravlev O. - Firing artillery battery and impact point grid value analytical calculations based on series of measurements by counter artillery radar, Orlov S., Ivanets M., Safarova G. (2016)
Захарченко І. В. - Модифіковане дискретне хаотичне відображення на основі поліному Чебишева (2016)
Зінченко А. О. - Телекомунікаційний режим мережі мобільних станцій зв’язку та радіолокації за показником ймовірності доставки інформаційних повідомлень (2016)
Зуєв П. П. - Метод вибору активних засобів впливу по порушниках повітряного простору (2016)
Альошин Г. В. - Підвищення пропускної спроможності вулиць міста, Коломійцев О. В., Посохов В. В. (2016)
Малюга В. Г. - Методичний підхід до проектування структури органів управління Повітряних Сил (2016)
Саковський Г. А. - Математична модель обґрунтування розподілу Збройних Сил України на війська мирного часу та ті, що будуть відмобілізовуватися, Годзь С. В. (2016)
Семененко О. М. - Метод коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України, Бойко Р. В., Василенко С. П., Кремешний О. І. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вихідні дані (2016)
Тітов І. Г. - Психологія світогляду: особистісний контекст (2017)
Омельченко І. М. - Сутнісні модуси категорії "Комунікативна діяльність" у дискурсі постнекласичної психології (2017)
Мирошник О. Г. - До проблеми генезису рефлексії (2017)
Петровська І. Р. - Громадська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу (2017)
Клименко Ю. О. - Категорія часу в психологічній науці (2017)
Булатевич Н. М. - Пентаграма Гінгера та її застосування в практичній діяльності дитячого психолога (2017)
Кочергіна І. А. - Апробація методики дослідження психологічного насильства над жінками в родині (2017)
Крамченкова В. О. - Методика психодіагностики впливу паління на сімейне функціонування (2017)
Компанович М. С. - Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (2017)
Куроєдова В. Д. - Психологічні особливості адаптаційного періоду ортодонтичного лікування, Довженко А. В. (2017)
Лавріненко В. А. - Особливості смислової сфери підлітків із неформальних об'єднань агресивної та романтико-ескапістської спрямованості (2017)
Перетятько Л. Г. - Аналіз емпатії та темпераменту як компонентів педагогічної діяльності, Юдіна Н. О. (2017)
Тітова Т. Є. - Особливості ціннісно-смислової регуляції підлітків, Красильна К. О. (2017)
Фельдман Ю. І. - Установки особливості по відношенню до здоров'я у період молодості (2017)
Харченко А. С. - Психологічні особливості ціннісного ставлення до здоров'я сучасних підлітків (2017)
Шевчук В. В. - Гендерний аспект особливостей мимовільної пам'яті при вивченні іноземної мови старшими дошкільниками (2017)
Гончарова Н. О. - Концепції професійної кар'єри майбутніх учителів у психологічних дослідження (2017)
Калюжна Ю. І. - Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності (2017)
Коваленко М. В. - Розвивальний потенціал рольових особливостей готовності студента-психолога до професійної діяльності (2017)
Пахомова Н. Г. - Мотивація як основа формування інтегративних знань у процесі професійної підготовки (2017)
Процай Л. П. - Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів, Гібалова Н. В. (2017)
Потоцька І. С. - Індивідуально-типологічні властивості вчителів музичних шкіл (2017)
Тодорова І. С. - Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів, Бульченко Д. В. (2017)
Мельничук М. М. - Проблема впливу творів кіномистецтва на свідомість та підсвідомість особистості глядача (2017)
Красильников І. О. - Екзистенційна конфліктність суб'єкта в поглядах К. Ясперса (2017)
Кузнецов О. І. - Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні (2017)
Мельник В. В. - Вибір як страх свободи в психології протестантизму (2017)
Ларін Д. І. - Методологія історико-психологічного дослідження періоду "Відкритої кризи" в контексті становлення сучасної парадигми (2017)
Максименко С. Д. - До 70-річчя наукової діяльності інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Карамушка Л. М. (2017)
75-річний ювілей С. Д. Максименка (2017)
70-річний ювілей Л. Ф. Бурлачука (2017)
70-річний ювілей В. В. Рибалки (2017)
Балл Георгій Олексійович (2017)
Дьяконов Геннадій Віталійович (2017)
Мозговий В. Л. - Психологія наукового жарту (2017)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гайченко В. А. - Екологічна (популяційна) радіостійкість диких тварин (2016)
Ткач Є. Д. - Таксономічно-типологічний аналіз адвентивної фракції флори напівприродних фітоценозів агроландшафтів центрального Лісостепу (2016)
Бережняк Є. М. - Агроекологічна ефективність плоскорізного обробітку на схилових агроландшафтах Київщини, Бережняк М.  Ф.,  Шевченко І. П. (2016)
Колесніков М. О. - Продукційний процес гороху посівного за умов застосування біопрепаратів, Пащенко Ю. П., Пономаренко С. П. (2016)
Антіпов І. О. - Розробка ПЛР-систем для ідентифікації вірусу звичайної мозаїки квасолі (Bean Common Mosaic Virus), Гринчук К. В., Дупляк О. Т. (2016)
Бойко О. А. - Патологічні зміни у грибів Basidiomycetes за різних умов їх росту і розвитку, Григорюк І. П. (2016)
Бабич О. А. - Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю, Бабич А. Г., Білявська Л. О. (2016)
Мыслыва Т. Н. - Оценка безопасности продуктов питания и питьевой воды, Белявский Ю. А., Надточий П. П., Герасимчук Л. А. (2016)
Водяніцький О. М. - Вплив температурного та кисневого режимів водного середовища на виживаність і розвиток коропових риб, Прімачов М. Т., Гриневич Н. Є. (2016)
Вагалюк Л. В. - Різноманіття і трофічні зв’язки ентомофауни агроландшафтів Лісостепу України, Міняйло А. А., Чайка В. М. (2016)
Кляченко О. Л. - Фізіолого-біохімічні ознаки цукрового буряку і диких видів роду Beta L. (2016)
Бородай В. В. - Агроекологічні аспекти застосування біопрепаратів при вирощуванні Fragaria Vesca L., Обринець І. В., Кляченко О. Л., Ліханов А. Ф., Субін О. В. (2016)
Хрокало Л. А. - Модифікація умов метанового зброджування відходів птахофабрик, Кучеренко В. М. (2016)
Кляченко О. Л. - Морфогенез смородини чорноїв умовах in vitro (Ribesnigrum), Скоп О. П. (2016)
Стариченко В. М. - Контроль стану посівів за флуоресценією хлорофілу в листках пшениці озимої м’якої на різних етапах органогенезу, Патика М. В., Голик Л. М. (2016)
Мартищук Т. В. - Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи у крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату "Бутаселмевіт", Віщур О. І., Гутий Б. В. (2016)
Скрипка Г. І. - Сезонний ритм росту та розвитку високорослих сортів іриса гібридного (Iris Hybrida Hort.) в умовах Лісостепу України (2016)
Харів М. I. - Гематологічний профіль крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату, Гутий Б. В., Харів І. І. (2016)
Гетьман В. І. - Заповідання природи у слобідській Україні: історичний контекст (2016)
Горай Г. О. - Особливості початкових етапів органогенезу хуннєманнії дим’янколистої (Hunnemannia Fumariifolia Sweet (Papaveraceae Juss.)) в умовах Лісостепу України (2016)
Бондарь Т. І. - Поширеність і шкідливість кореневих гнилей ріпаку ярого в Київській і Хмельницькій областях, Кирик М. М. (2016)
Серга О. І. - Оцінка ступеня потенційної морозостійкості інвазійних деревних видів рослин у Правобережному Лісостепу України, Бабицький А. І., Китаєв О. І., Запольський Я. С., Кривошапко В. А., Якубенко Б.Є. (2016)
Пентелюк О. С. - Методологічні принципи діагностики дефіциту елементів мінерального живлення і води |в листках рослин гіркокаштана звичайного за спектральними коефіцієнтами відбиття, Нестерова Н. Г., Григорюк І. П. (2016)
Левон Ф. М. - Наукові основи удосконалення технології садіння дерев у міських насадженнях в середовищі київського мегаполіса у сучасних умовах, Левон В. Ф.,  Ільєнко О. О. (2016)
Польчина С. М. - Гумус у ґрунтах міських ландшафтів (на прикладі Чернівців), Лобова О. В. (2016)
GAJEWSKA P. - Hotel industry and environmental protection, PISKRZYNSKA K. (2016)
Рубежняк І. Г. - Порівняльна оцінка нормативів забруднення ґрунтів важкими металами в Україні та країнах ЄС (2016)
Naumovskay H. - International standards of ecological production, Skobsov A., Moldavan L. (2016)
Богма О. С. - Синергетичні ефекти інноваційної діяльності кластерів підприємств (2015)
Гилка У. Л. - Класифікація методів фінансово-економічного аналізу підприємств (2015)
Северина С. В. - Розвиток економічного потенціалу машинобудівної галузі України (2015)
Череп А. В. - Доцільність використання альтернативної енергетики на промислових підприємствах, Пєнзєва Д. М. (2015)
Череп О. Г. - Теоретичні засади сутності поняття "комунікації" підприємства машинобудування, Сиваченко О. В. (2015)
Шмиголь Н. М. - Аналіз та оцінка інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах, Сінєкаєва О. Д. (2015)
Яркина Н. Н. - Внутрихозяйственный механизм управления предприятием рыбного хозяйства (2015)
Максишко Н. К. - Аналіз ризиків на ринку нерухомості з точки зору гіпотези когерентного ринку, Шаповалова В. О. (2015)
Скрипник А. В. - Модель взаємодії енергетичного та аграрного секторів регіональної економіки, Голячук О. С., Воловоденко Л. В. (2015)
Коробкіна Н. Г. - Теоретичні засади визначення оптимальної шкали оподаткування доходів фізичних осіб (2015)
Шматковська Т. О. - Оцінювання сучасних тенденцій та шляхи покращення автоматизації обліково-аналітичного процесу суб’єктів господарювання, Мазуркевич Л. Є. (2015)
Битківська А. В. - Аналіз сучасних тенденцій банкрутства підприємств в Україні та світі (2015)
Дивінець О. Л. - Проблеми формування стратегії соціально-економічного розвитку міського громадського транспорту (2015)
Колобердянко І. І. - Стратегічне планування діяльності суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, Коробов О. О. (2015)
Ткачук А. Е. - Побочные эффекты использования земельных ресурсов в Украине в условиях глобализации (2015)
Череп О. Г. - Досвід формування інноваційних бізнес-інкубаторів у розвинених країнах світу, Моісеєва А. А. (2015)
Андросова О. Ф. - Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання, Пекарський Д. С. (2015)
Кисільова І. Ю. - Проблеми формування та управління страховим портфелем, Нагорний Ю. І. (2015)
Остапенко В. М. - Формування визначення поняття "Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства" (2015)
Студінська Г. Я. - Передумови та аналіз методологічних підходів до визначення вартості бренда (2015)
Зубрицька Я. О. - Оцінка системи управління трудовим потенціалом підприємства (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Бюджетно-фінансова безпека: місце в системі управління підприємством та пріоритети посилення на сучасному етапі розвитку економіки (2015)
Шевченко Т. Г. - Обґрунтування необхідності забезпечення конкурентоспроможності країни як гарантії її безпеки, Одинець О. С. (2015)
Шульгіна Т. С. - Методологічні засади розробки механізму формування управлінського персоналу (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Cherep A. V. - Methodology to the organization of the internal control system, Novikova Kh. K. (2015)
Бондар Ю. О. - Необхідність управління ризиками підприємств машинобудуванняв сучасних умовах (2015)
Голубєв Д. І. - Особливості ризику та невизначеності при оцінці ефективності управлінння інвестиційних проектів (2015)
Залізнюк В. П. - Оцінка маркетингових передумов нарощування експорту підприємствами хімічної промисловості України (2015)
Калюжна Ю. В. - Аналіз ризиків у системі актикризового управління підприємствами машинобудування (2015)
Кущик А. П. - Удосконалення системи оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (2015)
Руденко М. В. - Проблемні аспекти впровадження систем управління на підприємствах України (2015)
Сиваченко О. В. - Сучасний стан маркетингових комунікацій підприємств машинобудування (2015)
Череп А. В. - Стратегія сегментації ринку машинобудівної продукції, Бєлікова М. Ю. (2015)
Шмиголь Н. М. - Використання діагностичного аналізу та сценарного моделювання в управлінні санацією підприємства (2015)
Глазова Я. В. - Визначення поняття "самоорганізація територіальної громади" засобами семантичного моделювання, Максишко Н. К. (2015)
Іванов С. М. - Концепція застосування моделей та методів оцінювання економічної ефективності інтернет-проектів, Максишко Н. К. (2015)
Макаренко О. І. - Моделювання поведінки суб’єкта господарювання в умовах інформаційної рефлексії, Лось В. О., Ложкова Л. С. (2015)
Чеверда С. С. - Прогнозування ціни на продукцію металургійної галузі методами дискретної нелінійної динаміки, Максишко Н. К., Куркула С. Г. (2015)
Сергєєва Л. Н. - Обґрунтування структури доходів домогосподарства на засадах теорії життєздатності економічних систем, Ковтун О. А. (2015)
Колобердянко І. І. - Україна у світових рейтингах розвитку економіки, Сінєкаєва О. Д. (2015)
Колобердянко І. І. - Сучасні системи та організація оплати праці в зарубіжних країнах, Редька Ю. А. (2015)
Osaul A. A. - The role of export-biased policy in the development of automotive industry in the Republic of Korea (2015)
Bugaj V. - Analysis of traditional methodical approaches of valuation enterprise liquidity, Gorbunova A. (2015)
Дмитришин М. В. - Оцінка ефективності функціонування власного капіталу комерційного банку, Базилів Г. Я. (2015)
Роменська К. М. - Виконання видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку України, Дейкало Л. Є., Вербицька Л. С. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Соловей Е.С. - Синдром колоніальності у студіях Сергія Єфремова (2016)
Киченко О.С. - Міфотворчість в аспекті літературної теорії (2016)
Пахаренко В.І. - "Ясновидці невидимих світів" (своєрідність і вияви візіонерського типу творчости) (2016)
Корецька М.В. - Фольклор і романтизм: співвідношення художніх систем (2016)
Ткалич І.В. - Пам’ять жанру в повісті "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена (2016)
Кабіна Ю.Г. - Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття (2016)
Клименко (Синьоок) Г.А. - Українська документально-біографічна проза: жанрово-стильові "межі" (на матеріалі роману Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" і книги Євгена Стеблівського "Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара") (2016)
Галаєва О.М. - Проблематика ранньої творчості Галини Пагутяк (2016)
Підопригора С.В. - Графічна проза як художній експеримент: український вимір (2016)
Скорина Л.В. - Специфіка паратексту в поезії Михайла Драй-Хмари й Павла Филиповича (2016)
Цуркан І.М. - Музичні імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Зварич В.З. - Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича (2016)
Девдера К.М. - Рецепція поезії Езри Паунда в літературній творчості Олега Лишеги (2016)
Лімборська А.І. - Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину (2016)
Вертипорох О. - Індивідуальна психобіографія як модель творчого самоусвідомлення жінки-митця в романі "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської (2016)
Смольницька О.О. - Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської "сповідальної поезії" в "Коді української літератури" Ніли Зборовської (2016)
Мірошник О.Ю. - Автобіографія Василя Стефаника 9 лютого 1926 року: спроба психобіографічного прочитання (2016)
Літвинчук Т.В. - Засоби і способи реалізації природно-ландшафтних особливостей топосу середньовічного міста (на матеріалі романів "Смерть у Києві" та "Первоміст" Павла Загребельного) (2016)
Поліщук В.Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача десята) (2016)
Ромащенко Л.І. - "Слов’янські читання" на берегах Балтики (2016)
Коваль Н.А. - Болота "Месопотамії" (2016)
Astrauskaite I. - Lithuanian capital market: challenges of attracting the investments (2012)
Bazhenova O. - External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing (2012)
Belinskaja L. - Influence of economic growth into insurance market development of Lithuania and Ukraine, Velickiene M. (2012)
Carmona-González N. - Macroeconomic analysis of financial crisis: do monetary unions matter?, Díaz-Roldán C. (2012)
Chernyak O. - Some approaches to governmental regulation of labor force migration in Ukraine, Chernyak Y. (2012)
Chornodid I. - The theoretical aspect of social competitiveness of national economy in the current economic conditions (2012)
Chornous G. - Business Intelligence Technology: capabilities, application and features in Ukraine, Vetchynov O. (2012)
Dotsenko S. - Bribing as cooperative game (2012)
Fedorenko I. - Applying principle components analysis for modeling investment acceptance of companies, Rybalko V. (2012)
Galinienė B. - Regulation and development of alternative investment funds in Lithuania, Jarašius G. (2012)
Giriunas L. - Evaluation of internal control: risk management in extractive industry enterprises (2012)
Iskrenko L. - Global problems of financing various sectors of economic and the risks related with them (2012)
Jasevičienė F. - Lithuanian banking development and challenges in implementing Basel III (2012)
Kasnauskiene G. - Emigration and remittance impact on Lithuanian labour market and economic developmen, Stumbryte S. (2012)
Klimašauskienė D. - Fighting and preventing cartels, Giedraitis V., Borchardt M. (2012)
Korotayev S. - Foreign-exchange crisis in Belarus (2011): influence of the accounting and taxation systems on the economics of enterprises (2012)
Kosynskyi V. - Business processes in "clouds" (2012)
Kravets T. - Modeling of European stock indexes returns using wavelet analysis (2012)
Krylova N. - Government debt management in Ukraine: impact of European debt crisis (2012)
Хотинська-Нор О. З. - Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартівв загальному контексті судової реформи (2016)
Тарасюк В. М. - Конституційний Суд України: пошук істини (2016)
Теремецький В. І. - Застосування зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні, Крупнова Л. В. (2016)
Байрачна Т. О. - Контроль як спосіб забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної гвардії України (2016)
Марчук О. Л. - Перегляд заочного рішення суду: деякі питання практичного застосування, Бондарчук-Ладна О. В. (2016)
Семенюк О. Г. - Юридичне значення спеціальної мети при вчиненні державної зради у формі шпигунства (2016)
Шаповал О. В. - Особливості організаційно-тактичного забезпечення обшуку під час розслідування економічних злочинів (2016)
Крукевич О. М. - Генезис здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб (2016)
Короєд С. О. - Методологічні основи визначення структури цивільної процесуальної діяльності (2016)
Боєва О. С. - Неправильне визначення судової юрисдикції при розгляді трудових спорів у порядку КАС України: негативні наслідки та шляхи їх усунення (2016)
Царікова О. В. - Правове забезпечення банківського резервування (2016)
Горецький О. В. - Мета цивільного судочинства і примирні процедури: постановка наукової проблеми (2016)
Майснер А. В. - Формування міжнародного злочину "агресія": передумови для широкої кваліфікації його складу (2016)
Ящук Т. І. - Узагальнення судової практики вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб) (продовження), Телегіна Н. О. (2016)
Калінеску Т. В. - В очікуванні перших прогнозів щодо змін у освітньо-професйній діяльності... (2016)
Аль Ширафi Мохаммед Авад - Формування організаційно-економічного механізму антикризового управління медичною галуззю (2016)
Doronina M. - Conceptual background of studying balanceness of economic efficiency and social equity, Mykhailenko D. (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития экономики организаций (2016)
Павлов К. В. - Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области РФ), Степчук М. А., Пинкус Т. М. (2016)
Лабутина Л. М. - Приоритетные направления регулирования экономики предприятий общественного сектора (2016)
Чернобаева Н. В. - Экономико-правовой потенциал организаций (2016)
Зеленко О. О. - Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону (2016)
Калінеску Т. В. - Формування системи підтримки національної лояльності щодо забезпечення соціально-економічного розвитку (2016)
Ліхоносова Г.С. - Системні суперечності економічної інтерпретації механізмів трансформації суспільства (2016)
Ніконова Д. О. - Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених осіб засобами громадських організації (2016)
Пономарьова І. В. - Полівекторність cоціально-економічної парадигми визначення механізмів трансформації суспільства (2016)
Сущий С. Я. - Оценка этнодемографического потенциала региона (на примере Волгоградской области Южного федерального округа России) (2016)
Зеленко О. О. - Інноваційні інструменти туристичного маркетингу для розвитку туризму Луганської області, Стеганець С. С. (2016)
Мустафаев А. А. - Формирование финансовых ресурсов АПК северных регионов России (2016)
Павлов К. В. - Наноинновации как фактор повышения эффективности интенсификации производства региона (2016)
Старокожева Г. И. - Менеджмент особо охраняемых природных территорий Южного федерального округа России, Митрофанова И. А. (2016)
Расулев А.Ф. - Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития (2016)
Співробітники СНУ ім. В. Даля долучилися до актуалізації соціально-економічних проблем світу в рамках V Всеросійського наукового семінару, м. Сиктивкар, 21-23 вересня 2016 р. (2016)
Редакційна колегія рекомендує (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Бунчук О. - Організаційно-педагогічна діяльність Товариства шкільної освіти в умовах боротьби за збереження української школи в часи денікінської окупації (вересень-грудень 1919 року) (2015)
Люшин М. - Методичне забезпечення перебудови освіти на Рівненщині (1990-1999 рр.) (2015)
Завалевський Ю. - Творча самореалізація особистості вчителя як головна умова професійної діяльності (2015)
Загородня А. - Проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі у педагогічній теорії (2015)
Єрмак Ю. - Проблема професійного самопізнання особистостів процесі фахової підготовки майбутнього вчителя (2015)
Ковбасюк Т. - Формування компетентності педагогічних працівників до здійснення професійно-педагогічної та міжособистісної професійної комунікації (2015)
Рідей Н. - Сучасний стан дослідження у сфері управління освітою: аналіз керівництва ВНЗ, Шолудяк А., Богуцький Ю. (2015)
Гарник І. - Інформаційні та комунікаційні технології у системі дошкільної освіти Великої Британії, Пантюк М. (2015)
Калачова Л. - Особливості використання технологій відео конференції у діяльності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Ручинська Н. - Основні підходи до визначення поняття змішаного навчання, Семененко І. (2015)
Мандрик Н. - Загальнонаціональна мова як засіб освіти в Україні (2015)
Дубцова О. - Успішна комунікація в групі: e-learning (2015)
Зелез І. - Вивчення іноземної мови (української) у вищих медичних навчальних закладах України (2015)
Огринчук О. - Проблема формування навичок монологічного та діалогічного мовлення у методиці навчання студентів-іноземців (2015)
Павелків К. - Рефлексивні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Яценюк Н. - Підготовка фахівців іноземної мови у навчальних закладах України кінця ХІХ-ХХ ст. (2015)
Демчук О. - Теоретичні підходи до вивчення життєвої компетентності особистості (2015)
Полицяк Н. - Формування психолого-педагогічної компетентності педагогів, які працюють з академічно обдарованими учнями (2015)
Глінчук Ю. - Формування в майбутніх учителів початкових класів ціннісного ставлення до професійної працеохоронної діяльності (2015)
Михасюк Т. - Формування мовленнєвих умінь молодших школярів засобами народного календаря (2015)
Антіпова Н. - Формування фахової компетентності у бакалаврів селекціонерів-генетиків, Рідей Н., Антіпов І. (2015)
Віднічук М. - Ознайомлення учнів середньої школи з основами нанотехнологій, Андрєєв О. (2015)
Зазуліна Л. - Здоров'язбережувальне навчання як провідний аспект функціонування моделі Школи повного дня (2015)
Кристопчук Т. - Полікультурне виховання у системі педагогічної освіти в країнах Західної Європи (2015)
Лаппо В. - Актуалізація етнопедагогічних традицій у виховному процесі ВНЗ - важливий чинник формування духовних цінностей студенства (2015)
Ковальський Р. - Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Потапчук Т. - Становлення хорового мистецтва в Україні (2015)
Білик Н. - Школа новаторства - трансформатор новацій в освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2015)
Кендюхова А. - Удосконалення професійної компетентності педагога за допомогою технології "портфоліо" (2015)
Колосова Л. - Інноваційна методична робота як обов'язковий елемент професійно-педагогічної діяльності методистів районних (міських) науково-методичних установ (2015)
Ляхоцька Л. - Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку (2015)
Пулатова Л. - Мовна когніція як складова полілінгвального світогляду особистості, Місінькевич О. (2015)
Рак Н. - Дослідження особливостей професійної підготовки особистості (2015)
Сніговська О. - Формування мотивації в студентів-міжнародників ОНУ ім. І. І. Мечникова при вивченні професійної новогрецької мови, Малахіті А. (2015)
Тусик Н. - Модель розвитку навичок міжкультурної комунікації (2015)
Погрібний І. М. - Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права (2006)
Холод Ю. А. - Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс) (2006)
Михайлович Д. М. - Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі (2006)
Єлфімов В. О. - Адат як джерело права мусульманських народів, що проживають в країнах СНД (2006)
Саппа М. М. - Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у "Маніфесті комуністичної партії" (2006)
Яременко А. О. - Щодо визначення поняття масових заходів (2006)
Максименко Ю. Є. - Удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції (2006)
Гавриленко О. А. - Боспоро-римські взаємини у другій половині I ст. до н.е. – третій чверті III ст. н.е.: історико-правове дослідження (2006)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського