Кравченко С. І. - Особливості визначення об’єкта злочину, склади якого передбачені статтею 372 Кримінального кодексу України (2016)
Капустинський В. А. - Теоретичні основи судового правозастосування, Волкова І. В. (2016)
Бабанли Р. Ш. - Cучасний стан співвідношення реального та умовного покарань в Україні (за даними судової статистики) (2016)
Булкат М. С. - Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття (2016)
Андрусяк Г. М. - Сучасні тенденції судової практики у справах про необхідну оборону при посяганні на статеву свободу особи (2016)
Ситайло О. І. - Окремі питання визначення поняття "застава" у кримінальному провадженні (2016)
Шпенова П. Ю. - Завдання та функції апарату суду, їх значення в організаційному забезпеченні судової діяльності (2016)
Гошовська Ю. В. - Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Толуб’як В. - Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України (2014)
Лубкей Н. - Концептуальні засади управління державним боргом (2014)
Серебрянський Д. - Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів (2014)
Болгар Т. - Сучасний стан проблемних активів у бінківській системі України (2014)
Заворотній Р. - Вплив фінансового стану нафтопереробних підприємств України на їх ринкову вартість (2014)
Петленко Ю. - Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур (2014)
Квасниця О. - Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні (2014)
Лебідь О. - Проблеми фінансового забезпечення інновацій (2014)
Гупаловська М. - Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2014)
Русін В. - Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (2014)
Ткач К. - Теоретичні аспекти міжбюджетних трансфертів як інструменту конвергенції економічного та соціального розвитку держави (2014)
Огінська А. - Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист (2014)
Бачо Р. - Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС (2014)
Хвалінський С. - Фінансове забезпечення наукової діяльності в Україні в контексті євроінтеграції, Осипчук М. (2014)
Синютка Н. - Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду (2014)
Грушева А. - Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід, Холявко К. (2014)
Віленчук О. - Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір (2014)
Наконечна Ю. - Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Ільницька Л. - Бібліографічна шашкевичіана (огляд бібліографічних джерел XIX — початку XXI ст.) (2013)
Рибчинська Н. - Розвиток бібліографознавства в Україні (2013)
Головата Л. - Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939–1945: джерелознавчий аспект (2013)
Дубова Т. - Перекладна белетристика в Галичині 1920-х рр.: від переробок до фахових перекладів (2013)
Морозова І. - Українська еміграційна книга у Відні періоду Першої світової війни та визвольних змагань (2013)
Шуварик М. - Рідкісні еміграційні видання українських студентів у Центральній і Східній Європі (1920–1930-ті роки) (2013)
Кужель Л. - Реклама у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр.: типи і стереотипи, Жеваженко І. (2013)
Мовна М. - Путівники Львовом, видані у міжвоєнний період (1919–1939): історіографічний аспект (2013)
Горда-Цибко О. - Періодичні видання 1885–1889 рр. як джерело дослідження археологічно-бібліографічної виставки Ставропігійського інституту у Львові (1888–1889) (2013)
Кульчицька Т. - Оцінка українських видань на сторінках польських журналів "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932–1938), "Sprawy narodowo?ciowe" (1927–1939), "Wschód" (1930–1939) (2013)
Падюка Н. - Картографічна спадщина Ніколя Сансона (1600–1667) та його спадкоємців у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Когут С. - "Між ідеєю і формою": рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Хміль О. - Видавничі зв’язки Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями (1900–1939) (2013)
Рижко О. - Аксіологічні домінанти в публіцистиці Івана Дзюби (2013)
Ільницька Л. - Видавничі проекти Михайла Гуменюка: реалізовані та задумані (на архівних матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Дзендзелюк Л. - Документи на пергаменті: способи дослідження, реставрації, збереження, Льода Л. (2013)
Харчук Х. - Польські військові поховання у Львові (XIX–XX ст.) (2013)
Дзюбан Р. - Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у період перебудови (1986–1989), його реорганізація та розформування (1990–1995) (2013)
Сус І. - Науково-довідкова бібліотека відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія формування і характеристика фонду (2013)
Кольбух М. - Збірка кириличних рукописних книг бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історія формування та сучасний стан (2013)
Ковпак В. - Ігнаци Дрекслер та його архів у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Домбровська Є. - Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств (2013)
Пакун М. - "Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини" (1910–1923) як складова частина особистого архіву Мирона Кордуби відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Литвин Т. - З листування Юра Меженка та Івана Крип’якевича (2013)
Купчинська Л. - Феліціян Лобеський і вивчення мистецьких пам’яток (2013)
Фільварків Д. - Українська дерев’яна сакральна архітектура в графічних фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Пасічник В. - Головні тенденції розвитку української та зарубіжної етномузикології другої половини XX ст. (2013)
Горак Я. - Збірка рукописних документів до історії композиторської спадщини Дениса Січинського (2013)
Косаняк Н. - Невідомі рукописи музичних творів Михайла Вербицького (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Романюк С. - Афіші театру товариства "Руська Бесіда" у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2013)
Стець С. - Каталог виставки "П. П. Рубенс — А. ван Дейк: відоме й невідоме" (2013)
Красник У. - Колекція фотографій Бібліотеки і Музею Народного Дому у Львові (на матеріалах фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Ільницька А. - Світлини українських хорових колективів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з матеріалів фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2013)
Ільницька Л. - Концепція національної бібліографії у працях Ярослава Дашкевича (2012)
Головата Л. - Об’єднана Краківсько-львівська спілка: евакуація, згортання діяльності, нова еміграція і ліквідація, 1944–1948 (у світлі нових архівних матеріалів) (2012)
Пономаренко М. - Видавнича діяльність Львівської бібліотеки Академії наук УРСР (1956–1959): події, тематика, персоналії (2012)
Стефанишин Т. - Видання Львівської наукової бібліотеки 1960–1980-х рр. мистецтвознавчої тематики: історія, репертуар, типологія (2012)
Ільницька Л. - Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр.: тематико-типологічний аналіз (2012)
Литвин М. - Бібліографічні покажчики про видавничу діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 1940–2009 рр.: порівняльний аналіз, Морозова І. (2012)
Нестеренко А. - Публікації з питань книгознавства в "Записках Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника" (1993–2011) (2012)
Косаняк Н. - Музичні вистави Яна Непомука Камінського в критичній оцінці "Gazety Lwowskiej" та"Pamiętnika Lwowskiego" (перша третина ХІХ ст.) (2012)
Юркевич О. - Видавнича діяльність Юрія Тищенка празького періоду (1923–1945) (2012)
Янакієва Т. - Академік Петир Динеков як книголюб і книгознавець, Григораш Н. (2012)
Michułka D. - Formowanie kanonow literatury dla dzieci w Polsce w perspektywie historycznej (2012)
Ільницька М. - Специфіка галицьких читанок початку 1920-х років (2012)
Миськів Н. - Мистецтвознавчі публікації українських художників-емігрантів на сторінках часопису "Арка" (1947–1948) (2012)
Дзендзелюк Л. - Глобуси як унікальні наукові і мистецькі пам’ятки (2012)
Листвак Г. - "Книга художника": проблеми видавничої типології (2012)
Красник У. - Транслітерація прізвищ українських авторів у багатомовних каталогах бібліотеки (2012)
Тур О. - Теоретико-методологічне обґрунтування засад уніфікації та стандартизації документів і логіко-поняттєвого апарату Єдиної державної системи діловодства (2012)
Кольбух М. - Феофіл Дунаєвський — переписувач і оздоблювач кириличних книг (2012)
Купчинська Л. - Кодекс Бальтазара Бегема у творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст. (2012)
Костюк С. - Ансамбль Львівського успенського ставропігійського братства у графіці ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах відділу наукових досліджень творів образотворчого мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2012)
Горак Я. - Рукописи Володимира Садовського в архіві Йосифа Кишакевича (2012)
Когут С. - Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду (2012)
Козак Л. - Василь Щурат і Український таємний університет (2012)
Сідун О. - Автографи на книгах з приватної бібліотеки Іларіона Свєнціцького, Труш В. (2012)
Рудюк О. - Листи редакції літературно-мистецького журналу "Ми" до Богдана Ігоря Антонича (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2012)
Дядюк М. - Бібліотека Дідушицьких: історія, шляхи формування фондів (2012)
Дзюбан Р. - Розпорошені скарби: доля збірок Музею ім. Любомирських у складі Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (1939–1941) (2012)
Кривенко М. - Слідами бібліотеки Карла Крумбахера у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Файда О. (2012)
Кусий Л. - Відділ єврейської літератури (1940–1949) Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (2012)
Литвин Т. - Бібліотека Івана Крип’якевича: тематична та історико-книгознавча характеристика (2012)
Ільницька А. - Фотографії українських вчених-природознавців і математиків кінця ХІХ — середини ХХ ст. як документальне джерело (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Ільницький Я. (2012)
Пасічник В. - Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект (2012)
Мовна М. - Ірина Вільде: штрихи до біобібліографічного портрета (2012)
Нестайко М. - Листи Петра Обаля до Христини Саноцької: тематика й проблематика (за архівними матеріалами Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2012)
Харчук Х. - Перші заміські цвинтарі у Львові: виникнення, розвиток і занепад (друга половина ХVII — початок XX ст.) (2012)
Ільницька Л. - Наукова конференція "Західноукраїнська та українська еміграційна книга 1914–1939 рр.: бібліографічні розшуки та інтерпретації" (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, 29 березня 2012 р.) (2012)
Дзендзелюк Л. - Дослідження культурної спадщини за допомогою фізико-хімічних методів: обмін досвідом на міжнародній науковій сесії, Льода Л. (2012)
Бірюк С. О. - Концептуальні засади розвитку фінансових послуг на первинному ринку нерухомості України (2017)
Саенко В. Г. - Кумулятивная эффективность спортивного бизнеса и ее наполнение — экспериментальная основа инновации (2017)
Горіна Г. О. - Концепція формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації (2017)
Гайдуцький І. П. - Низьковуглецевий розвиток: глобальні інструменти мотивації (2017)
Тимощук О. М. - Застосування митної логістики на водному транспорті, Мельник О. В., Мірошник О. В. (2017)
Гамова О. В. - Внутрішній контроль заробітної плати на підприємстві, Козачок І. А., Федоренко Т. В. (2017)
Коваленко М. О. - Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів (2017)
Мартинюк О. В. - Економічне обгрунтування напрямів підвищення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства на прикладі тов "альфа-синтез", Гречко А. В. (2017)
Литвин І. С. - Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками, Іващенко А. І. (2017)
Савченко К. М. - Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні (2017)
Швайдак В. М. - Регуляторні засади активізації інвестиційної діяльності (2017)
Бесараб С. О. - Проблеми забезпечення інвестиційної діяльності металургійних підприємств України (2017)
Жайворонок Л. В. - Аналіз фінансово-економічного стану провідних хлібобулочних підприємств України (2017)
Лутай Л. А. - Управлінська перебудова державної служби зайнятості України, Міщенко К. С., Тюлєнєв С. А. (2017)
Кучин С. П. - Кінематографічна сфера як об'єкт державної культурної політики України (2017)
Левченко Н. М. - Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків, Самарська Т. С. (2017)
Ганяк В. Й. - Взаємовідносини науки і релігії у протидії викликам та загрозам національним інтересам в релігійній сфері України (2017)
Рогуля А. О. - Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад (2017)
Строяновський В. В. - Роль неурядових дослідницьких організацій з виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз у системі забезпечення національної безпеки України (2017)
Юр'єва О. І. - Напрями вдосконалення організаційної складової механізму державного управління податковим боргом в Україні (2017)
Клеп Є. В. - Аналіз розвитку економічної, екологічної та соціальної інфраструктури старопромислових міст України (2017)
Гладченко А. Ю. - Досвід державного управління в класичних моделях регулювання економічної рівноваги (2017)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Шемшученко Ю. С. - Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект (2016)
Романюк Я. М. - Імперативні норми цивільного права як правовий засіб закріплення публічних інтересів (2016)
Глущенко С. В. - Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) (2016)
Севрюкова І. Ф. - Інститут володіння у цивільному праві України і деяких країн ЄС: проблеми теорії та практики (2016)
Комарницька О. Б. - Завдання та повноваження прокурора під час проведення спеціального слідчого експерименту (2016)
Артюхова В. В. - Хуліганство: характеристика за кримінально-правовими та кримінологічними критеріями (2016)
Радзівілл А. В. - Щодо реформування системи протидії катуванням в Україні в контексті європейського досвіду (2016)
Косткіна Ю. О. - Склад Вищої ради правосуддя: проблемні питання нормативної регламентації (2016)
Винокуров О. В. - Оскарження умов тримання під вартою: проблема правової невизначеності (2016)
Олійник С. М. - Основні загальновизнані принципи міжнародного права як базис реадмісії осіб (2017)
Баранівський В. Ф. - Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання (2017)
Матвєєв С. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб’єкта злочину у кримінальному праві (2017)
Матвійчук В. К. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України (2017)
Орлов Ю. В. - Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів (2017)
Осічнюк Ю. В. - Об’єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (2017)
Чугаєнко Ю. О. - Компаративістичне дослідження складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2017)
Шніпко О. С. - Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) (2017)
Шеремет О. С. - Формування соціальних цінностей як завдання органів місцевого самоврядування у протидії злочинності (2017)
Onyshchenko V. - Functional directions and strategic priorities of the structural policy of Ukraine, Romanova T. (2016)
Dubіschev V. - World experience of land relations, Shary G. (2016)
Варналій З. С. - Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України (2016)
Bolgar T. M. - Credit management in Ukrainian agra-industrial complex in modern management conditions, Kostyrya Y. S. (2016)
Гаращук О. В. - Формування нової парадигми патріотичного виховання молоді – складової національної безпеки (соціально-економічні аспекти), Куценко В. І. (2016)
Kornyliuk А. - Investments projects evaluation by using fuzzy set theory (2016)
Коломицева О. В. - Маркетинговий вплив у системі державного регулювання продовольчої сфери регіону, Шевченко Н. В. (2016)
Chychkalo-Kondratska I. - Methodical approaches to evaluation of the role of organic agriculture in the european union member states economies, Fedina O. (2016)
Амеліна І. В. - Переваги впровадження бенчмаркінгу в зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств України (2016)
Коренюк П. І. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості, Карімов Г. І., Звонарьова К. А. (2016)
Комеліна О. В. - Інституціональні основи енергосервісного контракту: оцінка та напрями вдосконалення, Самойленко І. О. (2016)
Chernysh V. - Social and economical challenges of tourism development in Ukraine (2016)
Козловський А. Т. - Організаційне забезпечення реалізації механізму контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві (2016)
Koba E. V. - Classification of enterprise expenditures for the purposes of management accounting and analysis, Mironova Yu. Yu., Yakubova O. P. (2016)
Сиротюк В. Д. - Формування екологічної компетентності школярів як методична проблема (2014)
Асланлы М. И. - Мыслитель М. Ф. Ахундов о здоровье человека (2014)
Величко С. П. - Методика обґрунтування однозначності розв’яків рівнянь магнітного поля в курсі електродинаміки, Мороз І. О., Песоцька І. О. (2014)
Войтків Г. В. - Психолого-педагогічна характеристика учнів із початковим рівнем навчальних досягнень, Баштовий В. І. (2014)
Галатюк Ю. М. - Розвиток методологічної культури у навчанні фізики засобами інформаційних технологій, Галатюк М. Ю., Галатюк Т. Ю. (2014)
Гладун Т. С. - Модель формування продуктивного мислення майбутніх екологів у процесі вивчення дисциплін екологічного напряму, Зорька О. В. (2014)
Головко М. В. - Засоби інформаційно-комунікаційних технологій як механізм управління якістю фізичної освіти (2014)
Давиденко А. А. - Підвищення якості фізичного експерименту при використанні цифрової фотокамери (2014)
Давиденко П. А. - Підготовка вчителів фізики до постановки винахідницьких задач (2014)
Джаббаров Р. В. - Культурное регулирование личносного поведения, Мустафаев М. Г., Гурбанова Н. Ш. (2014)
Желонкіна Т. П. - Постановка і розв’язування експериментальних задач у курсі фізики середньої школи, Лукашевич С. А., Шершнєв Є. Б. (2014)
Заболотний В. Ф. - Експериментальне вивчення законів ідеального газу засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Моклюк М. О., Мисліцька Н. А. (2014)
Заяць О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку на уроках математики (2014)
Кобель Г. П. - Експериментальне вивчення тертя, Гоцик І. А. (2014)
Костиніч О. С. - Психолого-педагогічні засади розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання фізики (2014)
Кравченко-Дзонда О. Е. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Купо А. Н. - Використання комп’ютерних математичних програм у лабораторіях фізичного практикуму, Грищенко В. В. (2014)
Куриленко Н. В. - Організація дослідницької діяльності учнів під час вивчення електромагнітних хвиль (2014)
Левшенюк В. Я. - Сучасні тенденції шкільного навчального фізичного експерименту, Мишак Ю. М. (2014)
Мартинюк О. С. - Навчальний фізичний експеримент: його роль, основні вимоги до нього та оцінка ефективності у формуванні творчої активності учнів і студентів (2014)
Мезенцева О. І. - Аналіз структурних компонентів середовища вальдорфської школи (2014)
Мєняйлов С. М. - Використання фотографії у навчальному фізичному експерименті, Сліпухіна І. А., Осауленко Л. Б. (2014)
Мирошніченко Ю. Б. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у позакласній роботі з астрономії (2014)
Мініч Л. В. - Якісні задачі як важливий фактор розвитку мислення учнів (2014)
Мірошниченко І. Г. - Вимірювач ємності на мікроконтролері для навчального фізичного експерименту (2014)
Муляр В. П. - Комп’ютерне моделювання у формуванні інформаційної компетентності вчителя фізики (2014)
Налепа Н. В. - Використання Дальтон-технології під час проведення фізичних експериментів на уроках та в позаурочний час, Головіна Н. А. (2014)
Оселедчик Ю. С. - Раціональна модель наукового інженерного мислення, Філіпенко І. І., Луценко В. Ю. (2014)
Остапчук М. В. - Таємниці родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського, Пашковець М. Д., Остапчук О. М. (2014)
Панченко Т. В. - Формування предметної компетентності з астрономії в учнів старшої школи, Бойко Г. М. (2014)
Пахачук С. С. - Упровадження засобів робототехніки в навчальний процес та науково-дослідницьку роботу з фізики (на прикладі LEGO Mindstorms NXT), Мартинюк О. С. (2014)
Салань Н. В. - Педагогічний інструментарій підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи (2014)
Салогуб С. А. - Особливості формування інформаційної культури молодших школіряв (2014)
Сауров Ю. А. - Питання методології вивчення фізичних вимірювань (2014)
Сичікова Я. О. - Формування поняття "клас чистоти матеріалів" у студентів-фізиків педагогічного ВНЗ (2014)
Сиротюк Т. А. - Історичні аспекти становлення українського класичного романсу (2014)
Сільвейстр А. М. - Використання інформаційних технологій під час проведення навчального фізичного експерименту, Моклюк М. О. (2014)
Татарин А. У. - Використання ІКТ у системі навчального фізичного експеременту (2014)
Тимошенко А. А. - Класифікація наукових шкіл (2014)
Тищук В. І. - Вивчення властивостей електростатичного поля з використанням інформаційно-комунікаійних технологій, Семещук І. Л., Мислінчук В. О. (2014)
Ткаченко І. А. - Взаємозв’язок фізичних і астрономічних знань у відображенні розвитку природничо-наукової картини світу (2014)
Торбін Н. В. - Патріотичне виховання учнів на уроках фізики в умовах морального конфлікту у суспільстві (2014)
Точиліна Т. М. - Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності лекцій при вивченні фізики у технічному університеті (2014)
Федчишин О. М. - Психолого-педагогічні основи навчального фізичного експеременту в класах філологічного профілю (2014)
Хейфець І. М. - Вчений, педагог, зірка на небосхилі - Н. Д. Каліненков (2014)
Чернецький І. С. - Сучасні засоби навчально-дослідницької діяльності учнів в контексті функціонування лабораторного комплексу НЦ МАНУ (2014)
Чумак М. Є. - Методичні поради щодо розв’язування задач з електростатики, Філоненко М. М. (2014)
Шевченко О. А. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій, як одна із задач сучасного освітньо-інформаційного навчального процесу (2014)
Яковцев І. М. - Психолого-педагогічні вимоги до навчального фізичного експерименту, Желонкіна Т. П., Лукашевич С. А. (2014)
Маценко М. І. - Історія створення факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України (2016)
Голубєв М. І. - Зоотехнічні показники молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел Мангану, Голубєва Т. А., Махно К. І. (2016)
Дяченко Л. С. - Перетравність корму, баланс азоту та продуктивність курчат-бройлерів за випоювання різних доз підкислювача, Сиваченко Є. В. (2016)
Токарчук Т. С. - Вміст Феруму та Купруму в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів, Данчук В. В. (2016)
Федорук Н. М. - Морфологічні та біохімічні показники крові самок страусів у період яйцекладки за різних рівнів лізину у комбікормах (2016)
Волощук В. М. - Гістоструктура щитовидної залози свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2016)
Гузеев Ю. В. - Динамика компонентов молока овец и коз украинской селекции в течение лактации, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2016)
Koropets L. A. - Variability in growth performance and sperm production rate of Ukrainian beef breed servicing bulls (2016)
Коропець Л. А. - Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від лінійної належності, Бойко О. В., Кутова В. В. (2016)
Костенко С. О. - Вплив поліморфізму гену беталактоглобуліну (β-lactoglobulin) на молочну продуктивність кіз, Чепіга А. М. (2016)
Пилипчук О.С. - Вплив біологічно активного препарату на гормональний фон свиноматок, Шеремета В. І. (2016)
Слюсаренко Ю. Л. - Гематологічні показники крові коней української верхової породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2016)
Адамчук Л. О. - Морфологічні особливості бджолиного обніжжя з Salix L., Акульонок О. І. (2016)
Баньковська І. Б. - Модель оптимізації виробництва якісної свинини в сучасних умовах товарного свинарства, Волощук В. М., Подобєд Л. І., Смислов С. Ю. (2016)
Богданова Н. В. - Вміст домішок та ступінь забруднення штапелю ярок залежно від рангу селекційної диференціації овець (2016)
Bogdanova N. V. - Principals of age variability of efficiency of stud rams of Taurian type of Ascanian fine-wool breed (2016)
Бородіна О.В. - Вплив молочної продуктивності корів на тривалість доїння на доїльній установці "Паралель", Носевич Д.К. (2016)
Вечеря Ю. О. - Однорідність добових курчат м’ясного кросу за сортування інкубаційних яєць за масою (2016)
Novytska A. - Acer L. bee pollen morphological features, Adamchuk L., Nikolaieva N. (2016)
Носевич Д. К. - Зв’язок між морфологічними ознаками вимені і продуктивністю корів (2016)
Носевич Д. К. - Інтенсивність доїння корів на доїльному майданчику, Роговик В. В. (2016)
Ткачук О. Д. - Вплив умов утримання на продуктивність свиноматок, Повод М. Г., Повозніков М. Г., Грищенко С. М. (2016)
Повод М. Г. - Швидкість росту відгодівельного молодняку свиней в різні пори року, Повозніков М. Г., Засуха Ю. В., Грищенко С. М. (2016)
Поплавська О. С. - Дослідження анестезуючого впливу препарату "Гвоздична олія" на стерлядь (Acipenser ruthenus L.), Коваленко В. О., Шумова В. М. (2016)
Токар Ю. І. - М’ясна продуктивність бугайців за різної швидкості росту (2016)
Угнівенко А. М. - Розподіл кісток у анатомічних частинах півтуш бугайців, що мають різну вираженість м'ясних форм (2016)
Угнівенко А. М. - Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від живої маси перед забоєм, Крук О. П. (2016)
Чумаченко І.П. - Аналіз використання доїльного майданчика з установкою "Ялинка", Носевич Д. К. (2016)
Вихідні дані (2016)
Adjabi Ya. - Die verschiedenen Wahrnehmungen der deutschen Wörter aus der Sicht der arabischen Sprachpersönlichkeit (2014)
Басюк Л. - Реалізація стратегій і тактик спікера (на матеріалі парламентських дебатів Великої Британії) (2014)
Бегаль О. - Діалоговий потенціал комунікативної моделі "стимул-реакція" (2014)
Вербицька А. - Психологічне підґрунтя мовної передачі емоції дистресу (2014)
Гнатко Л. - Авторська ремарка як різновид паратексту в п’єсах "Орфей спускається у пекло" Теннессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера (2014)
Гнатюк Л. - Різні форми імпліцитного у міжперсональному спілкуванні на матеріалі одно- і різноструктурних мов (української, польської, англійської) (2014)
Гуменна І. - Тропеїзація неологізмів американського варіанту англійської мови (2014)
Морозова І. - Регулятивная роль речевых сигналов в коммуникативном процессе (2014)
Мудрик Л. - Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації поздоровлення (2014)
Мусійчук Т. - Висловлення обурення як реакція на несправедливість (2014)
Передон Н. - Особливості використання стратегій і тактик об’єктом примирення у процесі мовленнєвої взаємодії (2014)
Пожарицька О. - Современный американский политический миф как зеркало национальных идеалов (2014)
Соловцова О. - Іллокутивні предикати в семантичній класифікації предикатів (2014)
Сорокіна Л. - Етапи розвитку динамічної моделі діалогічної маніпулятивної ситуації (2014)
Бєляков О. - Проблеми рецепції роману Дж. Джойса "Finnegans Wake" (з досвіду викладання британської літератури) (2014)
Біскуб І. - Дискурс програмного забезпечення як комунікативний артефакт (2014)
Данилюк С. - Створення текстів електронної пошти: графічний аспект (2014)
Дунаєвська О. - Польова організація номінативного простору "Хрещення дитини": функціонально-семантичний аспект (2014)
Єфименко Т. - Тематичні компоненти у готичних романах (2014)
Космацька Н. - Особливості представлення інформації на паперових носіях (2014)
Крисанова Т. - Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" (2014)
Марченко В. - Мовленнєво-музичний твір як елемент пісенного дискурсу (2014)
Марченко Т. - Україна очима француза: нове прочитання епістолярного роману Оноре де Бальзака та Евеліни Ганської, Гунчик І. (2014)
Одарчук Н. - Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі, Мірончук Т. (2014)
Савчук Р. - Наративний прийом калейдоскопа як текстотвірна стратегія постмодерністської нелінеарної оповіді, центрованої на персонажеві (на матеріалі французького художнього дискурсу XXI ст.) (2014)
Слабецька А. - Особливості політичного дискурсу крізь призму політичних актів (на прикладі політичних актів уряду США) (2014)
Судус Ю. - Стратегії й тактики англомовного дипломатичного дискурсу (на матеріалі промов держсекретаря США Дж. Керрі) (2014)
Ходос І. - Граматико-стилістичні особливості ідіодискурсу С. Фіцджеральда (2014)
Худолій А. - Лінгвістичні особливості політичних текстів (2014)
Шаповалова І. - Лінгвопрагматичні засоби актуалізації проблеми фемінізму у романі Маргарет Дреббл "Жорна" (2014)
Шеремета Н. - Самовираження, самоствердження та самореалізація особистості (2014)
Ніфака Т. - Прагматичний напрям у методиці викладання іноземних мов, Бовда О. (2014)
Петровська Н. - Використання джазових римівок (Jazz Chants) при навчанні англійської мови (2014)
Янісів М. - Психолого-педагогічні засади формування дискусійної компетенції у cтудентів-філологів на старшому ступені навчання (2014)
Воробйова М. - Семантичні, етимологічні та структурні характеристики алюзивних неологізмів сфери культури у сучасній англійській мові (2014)
Гончарук С. - Особливості лексичної сполучуваності просторових прислівників-антонімів з дієсловами, Єфремова Н. (2014)
Гордій О. - Німецькі фразеологічні експресиви й комунікативи в асинхронній Інтернет-комунікації (2014)
Гузерчук О. - Інструментальний аналіз тональних характеристик комплексних висловлень підбадьорювання (2014)
Калиновська І. - Моделювання стійкості структури іменникових фраз сучасної англійської мови, Процик М. (2014)
Комар Л. - Системна вмотивованість фонемної структури лексичних запозичень у британській та американській вимовних нормах (2014)
Кузьменко Т. - Реалізація наголошених голосних фонем у підготовленому німецькому мовленні (2014)
Семенчук А. - Фреймова структура концепту Тероризм (2014)
Сидельникова Л. - Відображення принципу гармонії протилежностей у літерних знаках французького письма (2014)
Хайчевська Т. - Експресивне використання дефіса в художньому тексті (на матеріалі французької літератури ХХ століття) (2014)
Кушнір Л. - Зіставний аналіз мовно-змістових деформацій в українському та російському перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна "The Lord of the Rings" за авторством А. Немирової (2014)
Мозговий В. - Зумовленість перекладу власних назв правовою значущістю об’єктів номінації (2014)
Павлюк А. - Творчий спадок Т. Г. Шевченка в перекладах іноземними мовами, Рогач О. (2014)
Панасенко К. - Аналіз адекватності відтворення символіки вірша Емілі Дікінсон "The Soul selects her own Society" у перекладі (на матеріалі українського перекладу В. Кикотя та російського перекладу Б. Львова) (2014)
Ткачівська М. - Вербальне опоганення чоловіка (негативна характеристика чоловіка в німецькомовних перекладах) (2014)
Lishnianskyi V. - English Vernacular and Peculiarities of its Translation into Ukrainian, Yanisiv M. (2014)
Пиріг Р. Я. - Відзначення шістдесятиліття Михайла Грушевського: політичний контекст (2016)
Москаленко О. Ю. - М. С. Грушевський як історик ранньопервісної доби України (2016)
Хоменко В. О. - До питання про членство Михайла Грушевського в українській партії соціалістів-революціонерів (2016)
Самойленко Г. В. - М. Грушевський і М. Заньковецька (особистісні та творчі взаємини) (2016)
Самойленко О. Г. - Однокурсник Михайла Грушевського Володимир Піскорський (2016)
Тимченко Р. В. - Причини поразки Центральної Ради та передумови приходу гетьмана П. Скоропадського до влади в українській історіографії (2016)
Оніщенко О. В. - Жінки в Українській Центральній Раді (2016)
Ковальчук Н. Д. - "Заклик" та "відгук" у контексті кордонного характеру української цивілізації (2016)
Соколова Л. С. - У пошуках походження українського народу-нації в спадщині В. Щербаківського (2016)
Лейберов О. О. - "Люди, на себя подозрение навлекающие…" – поліцейський нагляд за іноземцями Ніжина у 1812 році (2016)
Іванюк О. Л. - Історії полків як напрямок військово-історичних досліджень у Наддніпрянській Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст (2016)
Гулак І. В. - Податкова політика та податкова система Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Романець Л. М. - Українська історіографія повсякденного життя та соціального статусу вчительства України повоєнного періоду (1944 – друга половина 1950-х років), Романюк І. М. (2016)
Касьянова Н. М. - Якісні характеристики переселенців в Українській РСР в 40–60-ті роки (2016)
Сацький П. В. - Інтеграція Криму і України в єдиний економічний регіон у процесі мобілізації трудових ресурсів для освоєння півдня УРСР і півночі Кримської області (1950–1953 рр.) (2016)
Мицик Л. М. - Державотворчі альтернативи Веймарської республіки, Баров В. В. (2016)
Чумаченко О. А. - Місії Європейського Союзу з антикризового регулювання в Македонії 2003–2005 рр (2016)
Мєлєкєсцев К. І. - Культурний та цивілізаційний аспект новітніх польсько-українських відносин (2005–2011) (2016)
Mytsyk L. M. - The Eastern Partnership for Ukraine: a New Dimension of European Integration or Substitution of Membership Perspective? (2016)
Бричка А. В. - Історіографія духовної спадщини Паїсія Величковського (2016)
Бровко А. Г. - Повсякденна культурність радянського суспільства в 20–30-х рр. ХХ ст. (2016)
Соболєвська С. О. - Значення репертуару театру у розвитку культури (на матеріалі народних аматорських театрів Житомирщини 1990–2000-х років) (2016)
Богдяж К. А. - Кримськотатарська мова в системі української освіти (1991–2016 рр.) (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся” (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Семака Л. - Агрострахование от АСКА: новации,партнерство, надежная защита (2016)
Ринок агрострахування України у 2014-2016 андерайтингових роках (2016)
Аргентина пленити манит! (2016)
Ринок агрострахування: підводячи підсумки (2016)
Кривошеєв С. - Аграрії виграють від диверсифікаці ї власних ризиків (2016)
Хто платить податки в агробізнесі (2016)
Когда цель будет достигнута (2016)
Яблонська А. - "Як я поєдную материнство і агробізнес" (2016)
Науково-практичний збірник № 8. Зміст (2016)
Павлишин І.О. - Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків (2016)
Кармазіна С.С. - Розвиток страхового посередництва в Україні (2016)
Селівончик В.В. - Депозитна політика ПАТ "АВАНТ-БАНК" (2016)
Айдачич Д. В. - Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті (2014)
Андрієвська Е. М. - Електронний Словник Французької академії в творчій майстерні перекладача (2014)
Бабенко Т. В. - Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів (2014)
Бабире О. В. - Концептуалізація і категоризація у сфері екології (2014)
Баніт Д. Ю. - Українська кардіологічна термінологія (2014)
Бистров Я. В. - Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу (2014)
Білик К. А. - Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту (2014)
Білоножко Н. Є. - Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості (2014)
Білоус Н. В. - Категорія аргументативності у перекладених текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів (2014)
Бондаренко Л. М. - Відтворення модальності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі (2014)
Бондаренко О. - Активізація вставлених конструкцій як інноваційний процес у сучасному українському синтаксисі (2014)
Борисова О. В. - Oсобливості перекладу власних назв (на матеріалі роману Дж. Мартіна "Гра престолів" та його перекладу українською мовою), Юта М. О. (2014)
Братель О. М. - Відображення культурно-соціальних явищ початку XX ст. в аргентинській поезії (2014)
Бритвін Д. В. - Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману "Mоravagine") (2014)
Будь О. В. - Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН (2014)
Булкіна А. В. - Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді) (2014)
Бутенко К. - Вербалізація концепту "небо" у складі чен’юїв: діахронічний аспект (2014)
Васильєва Н. В. - Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є. Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона "Маленькі Дикуни”) (2014)
Василюк О. В. - Формування комунікативної стратегії інтернет-брендингу міст (2014)
Вертієнко Г. В. - Концепт вепря в молодоавестійських текстах (2014)
Виклюк І. В. - Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові (2014)
Вишневська С. В. - Переклад контекстуально залежних прислів’їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі "Старі Прислів’я") (2014)
Войтанік І. В. - Використання методу аналізу ситуацій у формуванні англомовної дискурсивної компетентності (2014)
Галицька Є. А. - Структурно-семантичний аспект номінації парфумерно-косметичних товарів (2014)
Голота М. В. - Стилістична інверсія як складова емотивного синтаксису в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр” та особливості її відтворення у перекладі (2014)
Гомон Н. В. - Відтворення персоніфікації у перекладі з іспанської на українську (формально-граатичний аспект) (2014)
Гончаренко О. М. - Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові (2014)
Гончарова О. О. - Запозичення мореходної термінології із нідерландської мови в англійську (2014)
Гончарук Д. Д. - Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino” в українському перекладі Анатолія Іллічевського (2014)
Гордєєва А. Й. - Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх психологів у процесі формування умінь англомовного професійного спілкування (2014)
Гриценко М. В. - Cитуативність перекладу кросовер-літератури і культурна політика дитинства (2014)
Данилевська А. С. - Фразеосемантичне поле "Мова, мовна діяльність" у картині світу діалектоносіїв Приамур’я (2014)
Дегтяренко М. О. - Національно-культурні особливості комунікативної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв'ю (2014)
Дем'яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці як відображення тенденцій технічного прогресу (на матеріалі польської мови) (2014)
Дергун Т. В. - Композиція англомовних монофразеологічних журнальних статей: лінгвориторичний аспект (2014)
Дідух Х. - Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) (2014)
Дорошенко О. Ю. - Відтворення естетичної інформації в українському перекладі оповідання Хуліо Кортасара "Продовженість парків” (2014)
Дубенко О. Ю. - Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті (2014)
Жиліна Л. Ю. - Актуалізація концепту знаменитість в сучасному англомовному рекламному дискурсі (2014)
Заєць В. Г. - Інформаційний ресурс у позаурочних формах навчання української мови (2014)
Зязюн Л. І. - Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції (2014)
Іванченко В. О. - Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі (2014)
Калениченко М. М. - Структурні параметри безособових речень у чеській мові (2014)
Калініна-Шамрай В. Р. - Ономатопея як засіб вираження експресивності у сучасних французьких коміксах (2014)
Каптюрова В. В. - Реалізація принципів комунікації в мікроблогах (2014)
Каратаєва М. В. - Онлайнова відео-книга Inside Chanel: конвергенція вербальних і візуальних засобів у віртуальному наративі (2014)
Касьянова О. А. - Поняття "варіативність" та "варіантність" у фонетиці (2014)
Касяненко Д. С. - Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи (2014)
Качановська Т. О. - Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера (2014)
Каширіна І. В. - Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу (2014)
Кирилова В. А. - Відтворення лексичних особливостей художньої мови Михайла Коцюбинського у французьких перекладах Еміля Крюби (2014)
Кисіль А. - Часопростір в романі Діани Сеттерфілд "Тринадцята легенда" та його відтворення в українському перекладі (2014)
Климентова О. В. - Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації (2014)
Ковальова Т. П. - Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами (2014)
Кожуховська Ю. В. - Передумови формування концепту подорож у новогрецькій поезії 20 сторіччя (2014)
Колесник Р. С. - Поетичні переклади Остапа Тарнавського (на матеріалі німецько-російських перекладів) (2014)
Конік Г. В. - Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі (2014)
Костюк М. М. - Експресивність заперечення у французькій поезії кінця XIX століття (2014)
Котенко В. Л. - Вербалізація експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі (2014)
Кощій Ю. П. - Відтворення граматичних особливостей іспанських драматичних творів XX-XXI ст. в українському перекладі (2014)
Куліш Т. В. - Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті) (2014)
Кушнір Н. О. - Принцип вежливости при реализации просьбы в современном русском языке (2014)
Лаврінець О. Я. - Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус (2014)
Дарчук Н. П. - Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка), Лангенбах М. О. (2014)
Лисюк М. В. - Евристичний підхід до відтворення невербальної поведінки в перекладі: пошук адекватності (2014)
Літинська Н. В. - Експериментальне дослідження лінгвокультурного концепту mafia (на матеріалі італійської мови) (2014)
Літяга В. В. - Сучасні мовознавчі підходи до поняття "концептосфера” (2014)
Лук'янець Г. Г. - Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики (2014)
Львович А. - Местоимения в художественном мире Д. Хармса и А. Введенского: сопоставительный анализ (2014)
Любчук Н. В. - Відтворення сучасних українських суспільно-політичних реалій в текстах німецьких ЗМІ (2014)
Лютянська Н. І. - Особливості об’єктивації концептів толерантність та політична коректність в англомовному мас-медійному дискурсі (2014)
Qabas J. R. - Types of reading: scanning and skimming (2014)
Боярова Л. Г. - Позамовні чинники формування українського термінофонду (2015)
Жук В. А. - Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія (2015)
Маевская Л. Д. - Язык рекламы как объект социо- и психолингвистики (2015)
Крапива Ю. В. - До питання про білінгвізм (2015)
Філон М. І. - На шляху пізнання антропоцентричного буття мови: українська соціопсихолінгвістика кінця ХХ – початку ХХІ століття, Галунова Н. М. (2015)
Малиновська І. В. - До характеризації мовної особистості В. В. Акуленка: спонтанне усне мовлення (2015)
Голікова Н. С. - Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного (2015)
Желязкова В. В. - Симетрія індексальності як засіб актуалізації синтактики художнього мовлення (2015)
Калашник В. С. - Національне та інтернаціональне в поезії Василя Мисика (2015)
Калашник Ю. І. - Особливості стилістичного синтаксису повісті Миколи Вінграновського "У глибині дощів" (2015)
Корольова В. В. - Мовна особистість персонажа сучасної української драми абсурду (2015)
Черемська О. С. - Мовна особистість Олекси Синявського в історії Харківської філологічної школи 20 – 30 рр. ХХ ст. (2015)
Shvachko S. O. - Epidigmatic Function of the English Numerals (2015)
Гапєєва І. В. - Стилістичні особливості функціонування стійких словосполучень у мовотворчості Джерома Селінджера, Коваль О. В., Ісайкіна А. О. (2015)
Денисенко Н. В. - Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття, Мілько Н. Є. (2015)
Жук М. О. - Персонажі Нового Заповіту як культуреми іспанської мови (2015)
Завгородня А. А. - Структурні особливості дієслів-інновацій в публіцистичному стилі (2015)
Кириченко Т. С. - Динамічна модель перебивання в мовленнєвій інтеракції (2015)
Ковальська Н. А. - Вставні та вставлені конструкції в текстах сучасного українського економічного дискурсу (2015)
Савченко Н. Н. - Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии, Котова А. В. (2015)
Суима И. П. - Латентный респонсив в современном английском языке (2015)
Червона О. С. - Прагматико-комунікативні параметри функціонування дієслівних перифраз (на матеріалі сучасної італійської мови) (2015)
Шабуніна В. В. - Мовні домінанти діалогічної організації писемних науково-навчальних текстів (2015)
Шевченко М. Ю. - Подія і факт як емпіричні об’єкти дискурсу французької преси (2015)
Вакуленко С. В. - Співвідношення історії та теорії мовознавства в концепції Валерія Акуленка (2015)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2015)
Yehorova O. I. - Analyzing the Frame Model of MAIDAN-concept (Case Study of British Internet-Media Corpus), Stepanov V. V. (2015)
Анютина А. А. - Особенности глагольного компонента объектных словосочетаний в научно-технических текстах (2015)
Бобро М. П. - Аксіологічна параметризація концепту "робота" та його вербалізації в сучасній українській мові (2015)
Вялікова О. О. - Моделювання структури смислу креолізованого віршованого тексту відносно його формальної структури (2015)
Дорошина Л. Ф. - Архетипна семантика орнітонімів у художньому ідіолекті О. Довженка (2015)
Колесникова Л. Л. - Традиції й новаторство в семантичній організації слова-символу калина (на ма-теріалі поетичної мови) (2015)
Лисенко Н. О. - Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу (2015)
Матіяш І. М. - Структурно-лексикографічні модуляції лексеми "MARRIAGE” в британській мовній картині світу (2015)
Поліщук О. С. - Семантичні предикати у структурі ономасіологічної парадигми "людина за ознакою її інтелекту" (на матеріалі англійської, української, російської і чеської мов) (2015)
Сердюк О. В. - Особливості вживання художніх концептів КІШКА та СОБАКА (на матеріалі творів художньої літератури) (2015)
Сидоренко О. М. - Особливості найменування сільськогосподарських об'єктів на території України на початку ХХІ століття (2015)
Ходоренко А. В. - Наименования групп лиц: семантический аспект изучения (2015)
Хуторцова М. И. - Конструкты "Правда" и "Истина" в русской фразеологии (2015)
Чекарева Є. С. - Антропоцентричність назв географічних об’єктів у давньогрецькій мові (2015)
Bevz N. V. - Translation studies: philosophical and law text, Strelchenko D. V. (2015)
Verbinenko Yu. I. - Multilingual terminological dictionary in the context of a national terminology system formation (2015)
Бортнік Г. Г. - Динаміка розвитку семантики терміна шлюб в українському сімейному праві (2015)
Дубинець З. О. - Військова лексика в романі Р. Іваничука "Мальви” (2015)
Шапа Л.Н. - Терминологизация имен прилагательных в текстах научной коммуникации (на материале подъязыков электротехники), Томасевич Н.П., Данцевич Л.Г. (2015)
Купріянов Є. В. - Забезпечення перекладацької діяльності в технічній сфері як проблема комп’ютерної термінографії (2015)
Нелюба А. М. - Антиюридичний словник: Регламентація мовного етикету в законах (2015)
Петрина О.С. - Смислова варіантність терміна в банківській сфері (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Ступницкая Н. Н. - Фокализационный подход к изучению образной системы художественного произведения (2015)
Шуберт А. Н. - Внутрижанровая динамика прозы С. Д. Кржижановского (статья первая) (2015)
Кикилик А. М. - Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка "Федько-халамидник" (2015)
Шапошникова О. О. - Дискурс героїзму в романах Івана Багряного (2015)
Калениченко О. Н. - Модификация мифологемы героя в романе М. и С. Дяченко "Мигрант, или Brevi finietur" (2015)
Сапожникова Г. М. - Творчість як вияв інакшості: чинники вибору (на матеріалі п’єс українських ав-торів кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
Процюк Л. Б. - Родинне й національне: проблема вибору "між двох сил" (на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка) (2015)
Хайруліна Н. Ф. - Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" (2015)
Золотухина Н. А. - "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н. С. Гумилева "Гондла" (2015)
Полякова Е. О. - Трансформация жанра жития в новелле М. Кузмина "Пример ближним" (2015)
Евстафьева Н. П. - Поэтика аудиальности в малой прозе Г. Газданова: "Великий музыкант", Маханьков Е. А. (2015)
Петухова Е. И. - Повесть Л. Бочаровой "Сок оливы" как житие (2015)
Попов С. Л. - Потебня о пессимизме русской народной поэзии: современная когнитивно-эволюционная интерпретация (2015)
Ленская О. О. - Творчество И. А. Бунина в оценке Ю. К. Терапиано (2015)
Полякова Ю. Ю. - Драматургія Винниченка в рецепції Івана Стешенка (2015)
Борбунюк В. А. - "Просто чудак": пьеса А. Афиногенова "Чудак" в контексте чеховской драматургии (2015)
Свиридюк Л. А. - Рецепція прози Є. Альохіна (на матеріалі книги "Третя штанина") (2015)
Борзенко О. І. - Творча криза П. Гулака-Артемовського: біографічний та культурно-історичний аспекти (2015)
Максименко О. Л. - Серця, наповнені життям: мотиви лірики краматорських поетів-забоївців 20-х років ХХ сторіччя, Сиротенко В. П. (2015)
Науменко Н. В. - Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні "Антрепреньор Гаркун -Задунайський" (2015)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы), Новикова М. А. (2015)
Шостак О. О. - Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" (2015)
Благінін В. М. - Питання формування естетичної потреби особистості у науково-педагогічній літературі (2014)
Булавенко С. Д. - Концепція моделі освітньо-інформаційного середовища як умови формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості (2014)
Дернова М. Г. - Основні положення теорії трансформаційного навчання дорослих (2014)
Зеленько О. А. - Психосоціальний аспект проблеми трансформації вищої школи України (2014)
Кононко О. Л. - Розвиток, соціалізація та виховання особистості майбутнього педагога (2014)
Куниця Т. Ю. - Відповідальність особистості як наукова категорія (2014)
Максимова О. О. - Особливості становлення взаємин молодших школярів (психолого-педагогічний аспект) (2014)
Пихтіна Н. П. - Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти як умова ефективності попередження негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку (2014)
Рудик Я. М. - Суть та структура творчого потенціалу особистості (2014)
Шендерук О. Б. - Ключові компетенції майбутніх викладачів іноземної мови як запорука їхнього професіоналізму (2014)
Шкільна І. М. - Вікові особливості виховання моральної самосвідомості старших підлітків у сучасних умовах (2014)
Бойко А. Е. - Використання арт-педагогічних технологій як засобу творчого самовираження молодших школярів у позашкільних навчальних закладах (2014)
Борисюк С. О. - Консультування соціально дезадаптованих підлітків з використанням двосторонніх іграшок (2014)
Василенко Н. В. - Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи України (2014)
Долгова О. В. - Формування організаційних та управлінських умінь старшокласників у діяльності учнівського самоврядування (2014)
Конончук Д. І. - Дослідження впливу субкультури рокерів та металістів на формування життєвих стратегій молоді (2014)
Лукашова Н. І. - Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів у процесі вивчення хімії в старшій профільній школі (2014)
Павлюк Л. М. - Використання проектних технологій у процесі формування соціальної компетентності старшокласників в умовах ліцею (2014)
Пілюгіна Т. В. - Форми і методи іншомовної підготовки майбутніх працівників органів державної фіскальної служби (2014)
Ранюк О. П. - Використання риторичних методів під час вивчення польської мови (2014)
Сидоренко М. М. - Розвиток пізнавальної активності учнів засобами дидактичної гри (2014)
Сурмило О. А. - Вивчення педагогічних умов використання казки як засобу морального виховання старших дошкільників (2014)
Тукач І. І. - Формування соціального досвіду дитини дошкільного віку: історико-педагогічний аналіз (2014)
Віннікова Л. Ф. - Деякі напрямки гуманізації фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Дубровський В. Л. - Готовність майбутнього учителя початкової школи до співпраці з сім’єю учня (2014)
Івашньова С. В. - Підвищення рівня професійної компетентності як складової конкурентоспроможності педагогічних працівників (2014)
Поночовна-Рисак Т. М. - Педагогічні умови формування професійних якостей майбутніх податкових інспекторів у процесі фахової підготовки (2014)
Хлєбік С. Р. - Проектна технологія у підготовці майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (2014)
Конончук І. М. - Культурно-освітній розвиток етнонаціональних меншин в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кузів М. З. - Особливості професійної орієнтації в Україні (2014)
Федоренко С. В. - Методологічний потенціал трансдисциплінарного підходу в формуванні гуманітарної культури студентів у США (2014)
Шахрай Т. О. - Концептуальні засади культурологічної підготовки майбутнього педагога: історичний контекст у вимірах нової парадигми освіти (2014)
Наші автори (2014)
Правила подання рукописів (2014)
Красножон В. - Роль Федерального Авіаційного Агенства в становленні професійної підготовки диспетчерів у США (2016)
Лянной Ю. - Тенденції професійної підготовки магістрів наук з реабілітації та магістрів фізичної терапії у вищих навчальних закладах Австралії (2016)
Єлова Т. - Чинники професійного самовизначення старшокласників (2016)
Іваній В. - Формування ключових компетентностей учнів основної школи на уроках фізики з підприємницьким тлом, Муха А. (2016)
Кравчук О. - Психолого-педагогічні проблеми впровадження інновацій у шкільну практику в 20-роки ХХ ст. (2016)
Лавриш Ю. - Технології активного навчання у просторі хьютагогіки (2016)
Лебединська М. - Спільне та відмінне у візантійській і давньокиївській християнських традиціях музичного виховання (2016)
Степанець М. - Професійне вигорання як перешкода пізнавально-творчої самореалізації педагогічних кадрів (2016)
Хоменко А. - Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття (2016)
Чапюк Ю. - Розвиток креативного мисленння молодших школярів засобами іноземної мови: теоретико-прикладні аспекти (2016)
Байбекова Л. - Особливості професійної адаптації студентів Класичних університетів (2016)
Гаврилюк О. - Професійно-творча самореалізація вчителя В системі освіти дорослих (2016)
Іванов В. - Урахування психотипів студентів при організації проектних груп, Іванова С. (2016)
Коваленко О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх авіаційних фахівців як психолого-педагогічна проблема (2016)
Кривонос О. - Евристичне навчання як важливий чинник успішної дидактичної адаптації студентів (2016)
Левенок І. - Педагогічні підходи до українськомовного навчання іноземних студентів-медиків (на прикладі медичного інституту Сумського державного університету) (2016)
Мішеніна Т. - Дидактичний супровід під час вивчення релігійної сфери у змісті курсу "Основи лінгвокультурології" фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2016)
Москаленко О. - Педагогічні умови навчання професійної англомовної комунікації майбутніх авіаційних фахівців (2016)
Плачинда Т. - Формування навичок викладацької діяльності в майбутніх викладачів непедагогічних спеціальностей (2016)
Пшенична Л. - Стратегії держави в підготовці науково-педагогічних кадрів нової генерації (2016)
Rysina M. - Mobility in higher education: retrospective analysis, Kozlov D. (2016)
Скачедуб Н. - Використання інноваційних засобів оздоровлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Зелінська-Любченко К. - Можливості використання теорії пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми (2016)
Золотарьова Т. - Пізнавально-творча самореалізація молодших школярів із ДЦП і стан сформованості їх емоцій, волі, інтересів, потреб, цілей, мотивів і мотивації (2016)
Малишевська І. - Підготовка спеціальних педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2016)
Гогуля Л. - Внутрішньосистемні складові забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: аксіологічний підхід (2016)
Дубовик О. - Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу, Ковальчук Т. (2016)
Іщенко О. - Досвід Європейського Союзу в сфері організації програмування та проектування територіального розвитку (2016)
Лемішовська О. - Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект (2016)
Леонова О. - Проведення реформ у детінізації економіки (2016)
Личковська М. - Сучасні особливості трансформації форм зайнятості у новій економіці (2016)
Михайлюк О. - Туристичні кластери в оздоровчому туризмі Одеської області (2016)
Нияз Аднан Мохаммед Али - Государственное регулирование развития предприятий здравоохранения (2016)
Проскуріна Н. - Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів, Гороховець Ю. (2016)
Ролінська А. - Стан та динаміка фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України, Вечірко О. (2016)
Хазар Хамад Хуссейн - Современные трансформационные процессы в экономике Иракского Курдистана (2016)
Хомутенко А. - Критеріальний апарат для оцінювання ефективності контрольно-перевірочної діяльності органів державної аудиторської служби України, Пашура А. (2016)
Румянцева А. - Идеологические основания предпринимательской деятельности в Украине (2016)
Шумский Л. - Теоретико-методологические основы формирования политического смысла германского самоуправления (2016)
Наші автори (2016)
Білецький Є. М. - Кафедрі зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова — 175, Євтушенко М. Д., Байдик Г. В. (2015)
Бабич О. А. - Шляхи підвищення витривалості хмелю до фітопаразитичних нематод (2015)
Бережненко Ж. І. - Ефективність інсектицидів проти чорного ясеневого пильщика у полезахисних лісових смугах (2015)
Боровська І. Ю. - Закономірності використання інфекційного фону фомопсису (2015)
Горяінова В. В. - Вплив біологічних засобів в обмеженні розвитку хвороб листя (2015)
Давиденко К. В. - Стовбурові нематоди у всихаючих насадженнях сосни звичайної Волинського Полісся, Скрильник Ю. Є., Мєшкова В. Л. (2015)
Євтушенко М. Д. - Шкідники плодів сливи та аличі у садах Харківського району Харківської області (2015)
Євтушенко М. Д. - Яблуневий квіткоїд — Antonomus pomorum L. (Coleoptera, Curculionidae) та його щільність у яблуневих садах Харківської області, Забродіна І. В. (2015)
Єрошенко С. О. - Заселеність крапчастим смолюхом Pissodes Castaneus (De Geer) (Coleoptera: Curculionidae) незімкнених соснових культур у Північно-Східному Степу України (2015)
Заїма О. А. - Стійкість колекційних зразків та сортів пшениці озимої щодо борошнистої роси (2015)
Капустян М. В. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на стійкість до шкідливих організмів, Чернобай Л. М., Сікалова О. В. (2015)
Кочетова А. І. - Ефективність хімічного захисту деревини сосни від стовбурових шкідників у Північному Степу України (2015)
Кузьменко В. І. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток ранньої сухої плямистості помідора (2015)
Кулєшов А. В. - Оптимізація моніторингу та прогнозу хвороб в насадженнях яблуні, Швачунова І. С. (2015)
Леженіна І. П. - Угрупування комах на суцвіттях амаранту, Васильєва Ю. В. (2015)
Леженіна І. П. - Карантинні шкідники захищеного ґрунту овочевих та квітково-декоративних культур, Станкевич С. В. (2015)
Малахов Д. Ю. - Вплив протруйників на продуктивність ячменю ярого (2015)
Мартиненко В. І. - Оцінка ефективності комбінованих фунгіцидів у захисті картоплі від макроспоріозу, Харченко Ю. В. (2015)
Мєшкова В. Л. - Сучасні європейські тенденції досліджень з лісової ентомології, Байдик Г. В. (2015)
Мороз М. С. - Корекція індивідуального імунітету Aphidoletes aphidimyza Rond. за використання наноаквацитрат селену (2015)
Ниска І. М. - Визначення джерел стійкості ячменю ярого до шкідливих організмів (2015)
Педаш Т. М. - Вплив агротехнічних заходів на поширеність і розвиток кореневих гнилей пшениці озимої, Педаш О. О. (2015)
Піковський М. Й. - Шкідливість білої гнилі на рослинах Alcea rosea L. (2015)
Плєтнікова Н. Я. - Динаміка ураження молодих насаджень яблуні інфекційними хворобами у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ (2015)
Сіроус Л. Я. - Совки — шкідники сільськогосподарських культур у Харківській області (2015)
Сокол Т. В. - Насіннєва інфекція гороху в умовах східної частини Лісостепу України, Василенко А. О., Безуглий І. М. (2015)
Станкевич С. В. - Зміна парадигми у захисті олійних капустяних культур від хрестоцвітих блішок за 130 років (2015)
Туренко В. П. - Захист люцерни від грибних хвороб (2015)
Правила для авторів (2015)
Артюх О. - Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації (2016)
Бензерук М. - Необхідність управління оборотним капіталом підприємства в сучасних умовах (2016)
Бойко О. - Забезпечення модернізаційних процесів на підприємствах промисловості (2016)
Вечтомова І. - Шляхи удосконалення адміністрування податків в Україні, Кіртока Р. (2016)
Дудар Ю. - Особливості управління фінансовими ресурсами малого підприємства (2016)
Єгоращенко І. - Економіко-вартісний аспект реалізації програм рятування Куяльницького лиману, Єгоращенко Г. (2016)
Зелінський А. - Трансакційна складова в структурі витрат на збут (2016)
Жердецька Л. - Науково-методичні підходи до кількісної оцінки кредитних циклів (2016)
Лапіна І. - Особливості розвитку та сучасний стан малого підприємництва в Україні, Емануілова Г. (2016)
Медведь А. - Особенности определения финансовой устойчивости предприятия (2016)
Продіус Ю. - Формування стратегічних орієнтирів розвитку банка в умовах нестабільного середовища, Грузнова В. (2016)
Сментина Н. - Державне регулювання енергоефективності в Україні: можливості для населення (2016)
Ткачик Ю. - Стратегічне фінансове планування на газотранспортних підприємствах (2016)
Цвиткова В. - Теоретические основы финансового планирования на предприятии (2016)
Швед В. - К вопросу о стипендиальном обеспечении студенчества Украины (2016)
Челак О. - Роль інститутів місцевого самоврядування в упровадженні регіональної політики держави (2016)
Наші автори (2016)
Астахова Н. - Антикризове фінансове управління комунальних підприємств, Семиовця О. (2016)
Гейко Л. - Фінансова база бюджетів об’єднаних територіальних громад у контексті політики децентралізації в Україні, Скляр Д. (2016)
Горбаченко С. - Стратегія розвитку підприємства: поняття та сутність, Моїсеєнко К. (2016)
Дехтяренко О. - Проблема безробіття в Україні (2016)
Кузнєцова І. - Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства, Артемова О. (2016)
Лапіна І. - Сутність, проблеми та перспективи фінансового планування підприємств в сучасних умовах, Янчев А. (2016)
Нікуліна Т. - Проблемні питання гармонізації національних і міжнародних стандартів щодо обліку запасів, Патрикан М. (2016)
Осипова М. - Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку, Доброва Н. (2016)
Продіус О. - Актуальність економічної безпеки у контексті сталого розвитку підприємства, Чупріна О., Ющук М. (2016)
Пугачова І. - Розширення ресторанного бізнесу шляхом відкриття мережі кав`ярень, Кічук Н. (2016)
Чернышова Л. - Хедхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия, Мельникова Е., Баленкова К. (2016)
Шеверя М. - Маркетингова концепція розвитку туристичних послуг Закарпатської області, Ревть Ю., Дідович Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Skogsrod Torbjorn - Mathematical modeling of mixing microjets of gas applied to the flaw detection problems, Sterten Jo, Verlan А. А. (2015)
Sterten Jo - Principles of precision parametric reduction for mathematical models, Ogorodnyk O. E., Verlan А. А. (2015)
Верлань Д. А. - Способы формирования интегральных динамических моделей нелинейных систем регулирования, Чевская К. С. (2015)
Іванюк В. А. - Побудова ядер інтегрального ряду Вольтерри методом апроксимації фігурою обертання, Понеділок В. В. (2015)
Кисельова Г. О. - Ітераційний алгоритм розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтерри ІІ роду в середовищі Matlab, Кисельов В. Б. (2015)
Климюк Ю. Є. - Моделювання фільтраційних полів для одного класу багатошарових фільтрів із кусково-однорідними пористими завантаженнями (2015)
Костьян Н. Л. - Алгоритм идентификации динамических моделей с запаздыванием, Протасов С. Ю. (2015)
Махович О. І. - Застосування інтегрального перетворення зі скінченними межами при моделюванні об’єктів із розподіленими параметрами (2015)
Ободан Н. И. - Выбор модели действительности для наблюдаемой системы с помощью нейросети, Гук Н. А., Магас А. С. (2015)
Сагатов М. В. - Методы моделирования первичных преобразователей и алгоритмы инверсной обработки сигналов акустической эмиссии, Ирмухамедова Р. М., Кадыров М. М. (2015)
Дячук А. А. - Взаимосвязь и особенности временной и частотной форм интегральных динамических моделей, Тихоход В. А. (2015)
Ustun O. - Noises Cancelling Adaptive Methods in Control Telemetry Systems of Oil Electrical Submersible Pumps, Yilmaz M., Ali Zada P., Tuncay R. N. (2015)
Чмир І. О. - Про класифікацію знань і їх представлення в гібридних інтелектуальних системах для забезпечення діяльності програмних діалогових агентів, Фуртат Ю. О. (2015)
Shapovalova S. I. - Production system shell for mobile Devices, Mazhara O. O. (2015)
Петрик М. Р. - Моделювання та ідентифікація параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах градієнтними методами та інтегральними перетвореннями (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі у нелінійному випадку, Жуковський В. В. (2015)
Білокопитова М. В. - Методи використання онтологічних засобів представлення знань в автоматизованих системах (2015)
Відомості про авторів (2015)
Нестеренко С. А. - Формування результативної системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Ульянченко О. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу садівництва та перспективи розвитку галузі (2015)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти формування ефективності витрат при виробництві пшениці (2015)
Голік О. В. - Сучасні проблеми при формуванні реалізаційних цін на насіння пшениці ярої, Тимчук В. М., Єгорова Н. Ю., Полухіна А. В. (2015)
Миргород М. М. - Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі (2015)
Юрченко І. В. - Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві зарубіжних країн (2015)
Михайлова Л. І. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери, Майданевич П. М. (2015)
Потриваєва Н. В. - Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, Кіц Д. О. (2015)
Ткачук В. І. - Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств (2015)
Черевко І. В. - Застосування оцінки земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Павлюк С. І. - Оцінка дієвого законодавчого базису по соціально-економічному розвитку сільських територій (2015)
Черненко Ю. Ю. - Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту (2015)
Баришевська І. В. - Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Гуртовенко В. М. (2015)
Калюжна О. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гондель Т. В., Приймачук В. О. (2015)
Печка В. С. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності землекористування (2015)
Єранкін О. О. - Сучасні підходи до вирішення проблем оцінки кон’юнктури аграрних ринків в Україні (2015)
Баєва В. В. - Факторний аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2015)
Гуторов А. О. - Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань (2015)
Гуторова О. О. - Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Захарченко О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку галузі свинарства в умовах кризи (2015)
Kalashnikov A. O. - Methodological approach to assessing investment ensure of agricultural enterprises’ development (2015)
Сколотій І. В. - Єдиний податок за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, його облік та звітність (2015)
Клок О. П. - Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму (2015)
Сиваченко О. В. - Потенціал контекстної реклами як напрямку розвитку маркетингових комунікацій підприємства машинобудування (2015)
Чебанова В. П. - Передумови становлення сучасних світових економічних центрів (2015)
Ярмак М. Р. - Конкурентоспроможність підприємства та узагальнення наукових підходів до управління нею (2015)
Бузько І. Р. - Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство, Туленінова Д. М. (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні (2015)
Гаража О. П. - Інституціональні основи управління платою за землею (2015)
Пономарьова М. С. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країни в умовах формування сучасного ринку праці (2015)
Кравчук І. І. - Формування парадигми економічного розвитку соціуму на засадах інтегрованого підходу (2015)
Пасемко Г. П. - Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації, Бага Л. Г., Шевченко С. В. (2015)
Романенко Т. Б. - Світові тенденції розвитку органічного виробництва та землекористування (2015)
Міщенко В. С. - Вплив ефективності кормовиробництва на формування витрат сільськогосподарських підприємств у скотарстві (2015)
Шияну Віктору Йосиповичу – 80 (2015)
Донченко О. О. - Зміни оборонних бюджетів європейських країн в умовах загострення геополітичних ризиків, Кам’янецька О. В. (2016)
Михайленко О. Г. - Генно-модифікована і органічна продукція сільського господарства: аналіз світових тенденцій у виробництві, торгівлі та споживанні (2016)
Панкова А. Ю. - Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу, Вайноська Г. С. (2016)
Чала В. С. - Економічна політика ревіталізації міст в східній та центральній Європі: еколого-економічний контекст інтеграції України , Квактун О. О., Вовк М. С. (2016)
Юшко І. О. - Чинники конкурентоспроможністі транснаціональних банків в умовах запровадження міжнародних стандартів "БАЗЕЛЬ-ІІІ" (2016)
Савицька О. І. - Децентралізація як фактор зростання фінансового потенціалу регіонів України, Волік К. В. (2016)
Сибірцев В. В. - Методологічні засади організації управління розвитком регіонального ринку праці (2016)
Станасюк Н. В. - Інтегральне оцінювання розвитку промислового потенціалу регіонів (2016)
Андрейченко О. А. - Нормативно-правове забезпечення фінансування регіонального розвитку (2016)
Герасимова І. Ю. - Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки (2016)
Піскунова Н. О. - Формалізація змісту та структури механізму управління грошовими потоками (2016)
Цуркан І. М. - Фінансові потоки страхових компаній: сутність, підходи до визначення (2016)
Штефан Н. М. - Удосконалення механізму оподаткування малих підприємств – один з напрямів забезпечення стійкості розвитку національної економіки (2016)
Ватченко О. Б. - Оцінка ймовірності банкрутства на промисловому підприємстві, Шатоха В. О. (2016)
Вечеров В. Т. - Науковий підхід до формування дефініції "Логистика", Черчата А. О. (2016)
Demchuk N. - System of financial-economic security of enterprises, Stepanov D. (2016)
Гвоздєй Н. І. - Модифікація механізмів бюджетного планування сільськогосподарських підприємств, Бержанір І. А. (2016)
Кофанов О. Є. - Науково-методичні засади розроблення маркетингової стратегії стартап-проектів на промисловому ринку, Зозульов О. В. (2016)
Крутова А. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління резервами як джерелами покриття ризиків, Тарасова Т. О. (2016)
Буряк В. В. - Класифікація індикаторів сталого розвитку промислового міста та його оцінка в умовах децентралізації (2016)
Смирнов С. О. - Економічна та маркетингова ефективність провадження енергозберігаючих технологій, Левкович О. В., Циновнік А. Є. (2016)
Орловська Ю.В. - Рецензія на підручник (2016)
Гнаткович О. Д. - Забезпечення здійснення іпотечних земельних операцій сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Білопольський М. Г. - Організаційний механізм контролю маркетингової діяльності промислових підприємств, Толпежнікова Т. Г. (2014)
Іщенко М. І. - Особливості діагностики ймовірності банкрутства підприємств-учасників вертикально інтегрованих структур (2014)
Смірнова О. М. - Оцінка ролі податку на прибуток підприємств у забезпеченні економічного розвитку країни, Стадник М. В. (2014)
Малецька О. І. - Ефективність використання, економічні інтереси та мотивація праці персоналу (2014)
Шукалович В. Ф. - Аналіз ринкових факторів вертикальних інтеграційних процесів в ланцюгу формування м’ясної продукції (2014)
Pysmenna M. S. - Professional management accountants in providing sustainable profits for the company (2014)
Ілащук С. А. - Фінансовий контроль як інструмент теорії обмежених систем е. голдратта (2014)
Лебедева Л. В. - Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування (2014)
Зоря О. П. - Удосконалення облікової політики нбу та складання звітності, Хотько В. В. (2014)
Довгаль О. В. - Проблеми розвитку соціального підприємництва (2014)
Оппельд Л. І. - Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи, Гордіян А. О. (2014)
Андрюшко А. К. - Механізм управління інноваційно-активними підприємствами на прикладі створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання (2014)
Стрільчук Р. М. - Науково-методичні підходи та методи здійснення діагностики стратегічних можливостей підприємства (2014)
Артеменко Л. П. - Підвищення стратегічного потенціалу як напрям стратегічного розвитку підприємства, Фурсік О. І. (2014)
Негода Ю. В. - Посилення функцій районної ланка місцевих бюджетів у системі регіонального розвитку (2014)
Биков О. М. - Передумови формування блоку брікс та особливості його розвитку (2014)
Кулаженко В. В. - Побудова механізму управління та моніторингу економічної безпеки підприємства, здатного ефективно протидіяти головним профілюючим ризикам (2014)
Беземчук О. Г. - Механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Суліма О. А. - Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств (2014)
Двойних К. Є. - Семантичні проблеми моделювання нової економіки: орієнтири наукової новизни (2014)
Щетинська Я. В. - Організація соціальних підприємств як форми реалізації соціальної економіки (2014)
Демиденко В. И. - Информационо-аналитическая модель оценки качества интеллектуального продукта (2014)
Komendant O. V. - Changing modern economic values under the influence of knowledge-based economy (2014)
Челядінова Н. Г. - Формування маркетингових стратегій підприємств у співвідношенні з ефективністю управління персоналом (2014)
Бережанський М. М. - Визначення стратегічних напрямів забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2014)
Мороз П. А. - Вплив валютно-курсового регулювання на економічне зростання: прикладні аспекти використання досвіду аргентини в Україні (2014)
Гончар В. В. - Дослідження виробничого потенціалу підприємств чорної металургії в межах проведення стратегічних досліджень (2014)
Мешко Н. П. - Розвиток аеронавігаційного обслуговування як напрям економічної інтеграції України, Гальченко А. А. (2014)
Ногінова Н. М. - Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи (2014)
Яцюк А. П. - Контроль в системі управління державною службою зайнятості (2014)
Шаповалова О. М. - Стратегія сталого розвитку економіки регіонів України (2014)
Леус Д. В. - Формалізація впливу механізму портфельного інвестування на сталий розвиток економіки (2014)
Крамаренко Р. М. - Столичні міста в регіональній економічній ієрархії ЄС (2014)
Мікаелян С. Г. - Позиції ТНК на світовому ринку високотехнологічної продукції (2014)
Федун І. Л. - Пріоритети підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Чайковська В. П. - Інфраструктура фондового ринку України: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Сидоренко О. В. - Маркетингове забезпечення підтримки і прийняття управлінських рішень (2014)
Бриндзя О. З. - Врахування економічного ризику в управлінні підприємством (2014)
Варава Л. М. - Концептуальні положення модернізаційної політики у гірничорудній підгалузі України, Арутюнян А. Р., Варава А. А. (2014)
Зеленська М. І. - Прикладні аспекти дослідження взаємозв’язків між сегментами фінансового ринку України, Аксьонова А. С. (2014)
Степанюк Н. А. - Глобальна фінансова нестабільність: реалії та перспективи (2014)
Яровенко Г. М. - Проектування системи інформаційного самообслуговування працівників компанії, Мельник В. А. (2014)
Кулікова Н. Т. - Об’єктно-орієнтоване моделювання в бухгалтерському обліку: поняття об’єкту (2014)
Ткаченко С. А. - Відносно реалізації загальних і специфічних принципів в процесі функціонування елементів підсистеми аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями, в тому числі її функціональної структури (2014)
Попова О. Ю. - Особливості формування точок беззбитковості при прийнятті рішень з управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства, Бєлоусова К. О. (2014)
Перхун Л. П. - Модель динаміки взаємодії шахрайських атак та інструментів боротьби з ними, Поникла І. І., Чудик В. С. (2014)
Амоша О. І. - Про фінансове забезпечення реалізації програм сталого соціально-економічного розвитку, Міхальова К. В. (2014)
Катаєв А. В. - Партнерство між роботодавцем і працівниками – еволюція від школи наукового управління до формування взаємовідносин на засадах соціальної відповідальності (2014)
Н’ямукапа Аліса Тінаше Артурівна - Управління ризиками в ланцюгах постачань (2014)
Коваленко В. В. - Методологічні основи фінансування проектів публічно-приватного партнерства, Гайдукович Д. С. (2014)
Ромащенко Т. І. - Економічний потенціал міграційного капіталу (2014)
Троян А. В. - Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Левків Г. Я. - Методичний інструментарій побудови системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК (2014)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами та шляхи його удосконалення, Чубак А. Ю. (2014)
Романіка О. М. - Оцінка ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств чернівецької області у рослинництві (2014)
Пилипенко А. А. - Стратегічні напрями розвитку підприємств металургійної галузі (2014)
Кицак Т. Г. - Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах (2014)
Москаленко О. М. - Теорія та методологія інституціональної структури моделі випереджаючого економічного розвитку (2014)
Мамонтова Н. А. - Фінансове забезпечення науково-технічної діяльності інформаційних корпорації (2014)
Титул, зміст (2016)
Титаренко В. П. - Виховний потенціал технологічної освіти (2016)
Дмитрук В. І. - Вища школа на тлі глобалізаційних процесів у контексті Болонського процесу, Кушнарьов В. В. (2016)
Савенко І. В. - Підготовка майбутніх учителів дизайну та технологій у педагогічному ВНЗ (2016)
Кушнарьова Н. М. - Підготовки майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення учнів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів (2016)
Магрламова К. Г. - Адаптація майбутнього лікаря до навчання у вищому медичному навчальному закладі (2016)
Титаренко О. О. - Фотоматеріали факультету технологій та дизайну Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка (2016)
Якименко А. В. - Тестові програми як ефективний засіб контролю навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Симонович Н. В. - Моделювання процесу індивідуалізації трудового навчання учнів основної школи засобами інтерактивних технологій (2016)
Кузьменко П. І. - Використання систем автоматизованого проектування на уроках трудового навчання (2016)
Грисенко Л. П. - Сленг в коммуникативном пространстве ученической и студенческой молодёжи, Мокрая Л. Н. (2016)
Котенко О. В. - Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов, Руднік Ю. В. (2016)
Борисова Т. М. - Комбінаторні методи проектування одягу на уроках трудового навчання (2016)
Цина А. Ю. - Методика навчання учнів 5-7 класів основам техніки (2016)
Гриценко Л. О. - Автентичні традиції писанкарства в проектно-технологічній діяльності учнів, Комарницька Н. М. (2016)
Срібна Ю. А. - Виготовлення нетрадиційної писанки-мотанки з елементами вишивки, Кульчинська Н. І. (2016)
Охріменко Л. С. - Педагогічне обґрунтування варіативного модуля "Історія українського костюма" для учнів 10-11 класів (2016)
Кудря О. В. - Навчання учнів за програмою варіативного модуля "Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні" (7-8 класи) (2016)
Галамбош Г. В. - Я люблю Україну (сценарій виховної години з елементами гри) (2016)
Титаренко В. М. - Основи здорового способу життя студентів як фактор всебічного розвитку особистості (2016)
Білик Н. І. - Від мудрого наставника до творчого молодого вчителя (2016)
До відома авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Степанов Н. - Время для инвестиций в Украину! (2016)
Семака Л. - Развивать компанию,готовить ее к выходу на другой уровень – главная цель ЕБРР (2016)
Енергоефективність – шлях до нової економіки довкілля (2016)
Уварова П. - Альтернативна енергетика по-українськи (2016)
Лобачева Л. - Побудова довіри до влади – основа успіху міста (2016)
Васильчук В. - Від винного складу до наших днів (2016)
Німеччина–Україна: чотири складові великого потенціалу (2016)
Нюпик К. - Банк-партнер для украинских аграриев (2016)
Когут Ю. - Безопасность контрактов международной купли-продажи товаров и услуг (2016)
Семака Л. - Надежность наших гарантий для аграриев подкреплена "подушкой безопасности" (2016)
Букреев Т. - Повітряні ворота Херсонщини (2016)
Пензова С. - Одесса–Рени, терминал и ретро-поезд (2016)
Страны-конкуренты Украины за мировой капитал (2016)
Казахстан: политическая стабильность и либеральная экономика (2016)
Альберто Хосе Алонсо: "Аргентина і Україна на шляху до подальшого поглиблення дружніх зв’язків" (2016)
FITHA – Инвестиции в туризм и гостиничный бизнес в Аргентине (2016)
ANKRISTUR – эксклюзив для Украины (2016)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Аграрні розписки в Україні (2016)
Жукова О. - Аграрії впливають на формування ВВП країни (2016)
Луговой Н. - Инструменты кредитования сельского хозяйства (2016)
Дихтяренко Е. - Агрострахование для поддержки и развития бизнеса (2016)
Кривошеев с. - Предвидеть все (2016)
Рєпін К. - Жнива 2016 (2016)
Рєпін К. - В битву за врожай вступають комбайни (2016)
Повшедный А. - У нас есть ресурсы для финансирования долгосрочных проектов (2016)
Оттен Т. - Успешны ли инвестиции в агробизнес Украины? (2016)
Степанова С. - Земельный eBay: В Украине создана Система электронных земельных аукционов (2016)
Семака С. - Шаг за шагом и 17-й Революция в пищевой промышленности В области PEST Контроля и PEST Менеджмента (2016)
Семака С. - Сельхозпроизводитель – драйвер экономического роста Украины (2016)
Символ жизни на Земле! (2016)
Фестиваль вина в Закарпатье (2016)
Аргентина пленит и манит (2016)
Науково-практичний збірник № 9. Зміст (2016)
Тринчук В. - Элементы сакрального искусства в фирменном стиле страховых компаний, Островская-Данькевич А., Данькевич Р. (2016)
Березіна С. - Канали збуту страхових продуктів, Генсицька А. (2016)
Ерастов В. - Використання big data у страховій діяльності (2016)
Бачо Р. - Комплексне дослідження проблем розвитку ринків небанківських фінансових послуг України (2016)
Яворська М. - Роль добровільного медичного страхування в національній системі охорони здоров’я та забезпечення соціального захисту громадян (2016)
Гудзь Г. - Глобалізаційний аспект розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві (2016)
Кропельницька С. - Формування системи соціального забезпечення, Солоджук Т. (2016)
Миклуш С. І. - Лісівничо-таксаційні показники рівнинних букових насаджень Буковини, Слижук В. В., Миклуш Ю. С. (2016)
Кучерявий В. П. - Фітогенне поле і фітомеліорація: питання теорії та практики (2016)
Лакида П. І. - Особливості моделювання стовбурової продукції деревостанів берези повислої у Чернігівському Поліссі, Приліпко І. С., Сорока М. Г. (2016)
Олексійченко Н. О. - Фізіологічний стан асиміляційних органів рослин роду липа (Tilia l.) в умовах міста Києва, Ліханов А. Ф., Костенко С. М. (2016)
Євтушенко Ю. В. - Особливості розмноження Aesculus carnea Hayne (2016)
Івченко А. І. - Визначення стану та стійкості великовікових дерев рекреаційних насаджень населених пунктів, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Блюсюк Н. Л. (2016)
Данчук О. Т. - Інтродуковані деревні породи в умовах природоохоронних територій: ризики та проблеми, Данчук-Дворецька Т. І. (2016)
Балабак О. А. - Фенологічні особливості росту і розвитку вегетативних органів фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) залежно від температури в умовах правобережного лісостепу України (2016)
Делеган І. І. - Особливості організації процесу ведення мисливського господарства НА ДП "Радехівське лісомисливське господарство", Цвях Р. В. (2016)
Дзиба А. А. - Модельна екологічна стежка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Байрак", Покотилова К. Г. (2016)
Зварич О. Д. - Природне поновлення у старовікових лісостанах природного заповідника "Розточчя", Заїка В. К., Стрямець Г. В., Зварич Ю. В., Паробій С. Б. (2016)
Ковалевський С. С. - Сучасний стан і таксаційна структура лісів державного підприємства "Білоцерківське лісове господарство" (2016)
Криворучко А. П. - Оцінювання деяких таксаційних показників змішаних лісових культур дуба червоного (Quercus rubra L.) та дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах північної підзони степу України (2016)
Кучерявий В. С. - Значення освітлення в розвитку і забарвленні декоративних форм туї західної (2016)
Лакида М. О. - Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни звичайної в умовах державної організації "Резиденція "Залісся", Лакида І. П., Василишин Р. Д. (2016)
Леснік О. М. - Взаємозв'язок між параметрами крон та іншими таксаційними показниками дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва (2016)
Лук'янчук Н. Г. - Визначення фітомеліоративної ролі насаджень парку перені у місті Виноградів Закарпатської області, Федак М. С. (2016)
Мамчур В. В. - Насіннєве розмноження Ailanthus altissima Mill. (2016)
Масловата С. А. - Особливості сезонного росту пагонів видів і форм роду Ulmus L. в умовах правобережного лісостепу України, Шлапак В. П. (2016)
Михайленко М. М. - Вплив лісогосподарських заходів на вміст пігментів хвої сосни звичайної в борових умовах Західного Полісся, Копій С. Л., Фізик І. В., Копій М. Л., Гончар В. М., Копій Л. І. (2016)
Олійник О. О. - Покращення складу живильних середовищ для пришвидшення росту і розвитку троянди ефіроолійної в культурі in vitro, Клюваденко А. А., Мельничук М. Д. (2016)
Олексійченко Н. О. - Колорит ландшафтів територій навчальних корпусів національних університетів міста Києва, Крачковська М. В. (2016)
Рибалка І. О. - Особливості поширення омели білої (Viscum album L. ) на території міста Харкова, Вергелес Ю. І. (2016)
Сиплива Н. О. - Порівняльний аналіз локальних дендрофлор парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2016)
Стратій Н. В. - Експериментальна база даних досліджень лісів Національного природного парку "Вижницький" (2016)
Тимочко І. Я. - Вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. та їхні потенційні біологічні запаси у різних типах лісу в умовах Передкарпаття, Гриник О. М., Мельник Ю. А., Скробач Т. Б. (2016)
Чорнобров О. Ю. - Біотехнологічні особливості мікроклонального розмноження рослин роду Salix L. (2016)
Швець М. В. - Бактеріальні хвороби березових насаджень в Україні та світі (теоретико-прикладні особливості) (2016)
Дем'янюк О. С. - Вплив погодних умов на функціональну структуру мікробіоценозу дерново-опідзоленого ґрунту, Бунас О. А., Шерстобоєва О. В. (2016)
Цайтлер М. Й. - Формування піонерних екосистем на відвалах Бориславського озокеритового родовища у системі едафотоп-фітоценоз, Скробач Т. Б. (2016)
Гойванович Н. К. - Оцінювання якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту, Монастирська С. С., Антоняк Г. Л. (2016)
Гринчишин Н. М. - Фітотоксичність лісових ґрунтів під впливом нафтового забруднення (2016)
Кукурудзяк К. В. - Санітарно-мікробіологічний стан ґрунтів Центрального Лісостепу, Бригас О. П., Тертична О. В., Ревка Т. О. (2016)
Лопотич Н. Я. - Біотичний потенціал польової агроекосистеми в гірській частині Львівщини, Лихочвор В. В. (2016)
Монастирська С. С. - Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя, Павлишак Я. Я., Гойванович Н. К. (2016)
Побережна Л. Я. - Кластеризація техногенно навантажених територій за рівнем потенційних небезпек для населення (2016)
Побережна Л. Я. - Ранжування території міста Калуша за рівнем потенційних екологічних ризиків (2016)
Сталінська І. В. - Особливості екологічної безпеки у системі "тверді побутові відходи – навколишнє середовище – здоров'я людини" (2016)
Ховалко А. Б. - Попередження надзвичайних ситуацій в умовах зимового сходження на гірські вершини Українських Карпат, Монастирський В. Р. (2016)
Шевчук Н. І. - Екологічні функції лісових насаджень Хмельницької області (2016)
Шумська Н. В. - Флора полігону захоронення токсичних відходів гексахлорбензолу біля міста Калуша Івано-Франківської області, Рудейчук-Кобзєва М. Я., Черепанин Р. М., Шевчук С. Є., Неспляк О. С. (2016)
Походило Є. В. - Ідентифікація спиртових розчинів за параметром імітансу, Юзва В. З., Вікович О. В. (2016)
Побережний Л. Я. - Корозійно-механічне руйнування труб викидних ліній свердловин під дією газових гідратів, Грицанчук В. В., Грицанчук А. В. (2016)
Моркляник Б. В. - Техніко-економічні принципи проектування теплових насосів з горизонтальними та вертикальними колекторами, Брездень Б. Є., Проценко П. О. (2016)
Дадак Ю. Р. - Чинники комплексного вирішення питання екологічної ефективності процесів знепилення на деревообробних підприємствах, Ляшеник А. В. (2016)
Коваль О. М. - Ефективність використання води для захисту від нагрівання штабелів під час пожежі на відкритих складах лісоматеріалів (2016)
Кравчишин В. С. - Дослідження режимів управління енергодинамічними процесами у системах електропостачання за наявності акумулювальних елементів, Медиковський М. О., Мельник Р. В., Шуневич О. Б. (2016)
Настасенко В. А. - Торцеві різальні та різально-деформувальні фрези з боковими багатогранними непереточуваними пластинами (2016)
Соколовський Я. І. - Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах із фрактальною структурою, Яркун В. І., Левкович М. В. (2016)
Стадник М. М. - Концентрація напружень біля еліпсоїдального включення у тілі внаслідок попереднього пластичного деформування, Горбачевський І. Я. (2016)
Сокіл Б. І. - Поперечно-кутові коливання одновісного причепа із додатковим стабілізаційним пружним елементом, Звонко А. А., Нанівський Р. А., Дзюба А. О. (2016)
Дзюба Л. Ф. - Оцінювання динамічних властивостей тягового канату на підставі в'язкопружної моделі, Хитряк О. І., Ліщинська Х. І., Бариляк В. В. (2016)
Івах Р. М. - Удосконалення математичних моделей вимірювальних перетворювачів на базі операційних підсилювачів, Хома Ю. В. (2016)
Береговський В. В. - Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів, Теслюк В. М., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В. (2016)
Комаров С. М. - Дослідження динамічних характеристик муфти з ділянкою квазінульової жорсткості з урахуванням характеристик електродвигуна, Пасіка В. Р., Романчук І. О., Гембара Н. О. (2016)
Васильківський І. С. - Вимірювальний перетворювач теплофізичних властивостей рідин, Фединець В. О., Юсик Я. П. (2016)
Джус В. С. - Моделювання багатоетапної системи транспортних перевезень, Мілянич А. Р., Гончар І. М., Джус О. В. (2016)
Касянчук М. М. - Побудова модифікованої досконалої форми системи залишкових класів на основі розв'язку систем конгруенцій (2016)
Грицюк Ю. І. - Обґрунтування розумної достатності структури системи захисту інформаційних ресурсів підприємства, Сівець О. О. (2016)
Левус Є. В. - Оцінювання аспектної реорганізації програмного коду за характеристикою супроводжуваності, Вітоль О. М., Бода О. Б. (2016)
Негрич В. В. - Дослідження стійкості конвективного руху із внутрішнім джерелом тепла, Дем'янчук Я. М., Процюк В. Р. (2016)
Семенишин Н. О. - Розв'язування одновимірної задачі теплопровідності рекурентною нейронною мережею Джордана (2016)
Цогла О. О. - Особливості удосконалення охорони праці як фактор підвищення ефективності промислового виробництва, Цогла А. О. (2016)
Охремчук І. А. - Концептуальна модель впливу соціально-політичних чинників на імплементацію заходів пом'якшення зміни клімату в секторі лісового господарства (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Zaporozhanov V. A. - Improvement of comprehensive assessment of specially trained childhood and adolescence gymnasts., Kochanowicz K., Kochanowicz A. (2014)
Leonenko A. V. - Methods of formation readiness of the future teachers to the patriotic education of high school students (2014)
Mazin V. N. - Parents’ attitude to education of children in Children’s and Youth Sports School (2014)
Mytskan B. M. - Justification revitalizing body of persons "third age" by means of physical education, Fedynyak N. V. (2014)
Omelyanenko V. I. - The feasibility of using circular training method for skiers-junior with regard typological properties nervous system (2014)
Omelichyk-Ziurkalova O. A. - Influence choreographic readiness to gymnasts final assessment of performance skills (2014)
Palagin A. A. - Structure and physical technical and tactical training handball players aged 10-11 years (2014)
Semanyshyn T. M. - The professional valeological portrait of instructor of physical culture, Popel S. L. (2014)
Sobko I. N. - Comparative characteristics of the physical and technical preparedness of the women’s national team of Ukraine and Lithuania basketball (hearing impaired) before and after training to Deaflympic Games, Kozina Zh. L., Iermakov S. S., Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błaźej. (2014)
Tikhonova N. V. - State of development of sport and technical and applied sports in the sports organizations of Ukraine, Gradusov V. A. (2014)
Furman Y. M. - Improved general physical fitness of young swimmers by applying in the training process of endogenous hypoxic breathing techniques, Hruzevych I. V. (2014)
Zahra Nili Ahmadabadi - The relationship between athletic identity and sports performance among national rowers during different seasons of competition, Maesoumeh Shojaei, Afkham Daneshfar. (2014)
Boguszewski D. - Assessment of effectiveness of sports massage in supporting of warm-up., Kowalska S., Adamczyk J. G., Białoszewski D. (2014)
Jagiełło M. - Differentiation of body composition of players of the polish national baseball team, Jagieło W., Kozina Zh. L. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Andreeva N. O. - Value of the individual components subject training gymnasts according to the survey of coaches with different skills (2014)
Vaskov Y. V. - Conceptual foundations of classes with the disciples of special medical group in secondary schools. (2014)
Galimskyi V. A. - Modeling of physical fitness of young karatyst on the pre basic training (2014)
Josan I. A. - Methodology development and integrated control power-speed high-class handball players, Strikalenko E. A., Shalar O. G. (2014)
Kalmykov S. A. - Study of the efficiency use of physical rehabilitation in patients with chronic gastritis, Urdina G. S., Pelikh I. V. (2014)
Kalmykova Y. S. - Analysis of the effectiveness of physical rehabilitation according spirographic indicators in community-acquired pneumonia during convalescence, Yurko N. V. (2014)
Mikheenko О. I. - Model training of future specialists in human health to strengthen the use of health technologies, Kotelevsky V. I. (2014)
Pryimakov O. O. - Comparative characteristics structure physically prepared fighters high qualification light, medium and heavy weight category (2014)
Serorez T. B. - The indicators of the physical health of students on the characteristics of the physical fitness, aerobic and anaerobic productivity of their body (2014)
Tikhonova N. V. - Significance of youth and sports in Ukraine backup for the education of the younger generation (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Мінцер О. П. - Шляхи розвитку мобільної медицини (2016)
Марценюк В. П. - Оптимізація прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії на основі комплексного застосування інформаційних методик із розробкою диференціально-діагностичних критеріїв при наданні первинної медичної допомоги, Сельський П. Р., Сельський Б. П. (2016)
Апанасенко Г. Л. - Саноцентрична стратегія охорони здоров'я (2016)
Сінєнко Н. О. - Особливості забезпечення якості підготовки регульвоаних професій у рамках державно-приватного партнерства в освіті та е-медицині, Загорій Г. В., Мохначов С. І. (2016)
Стрижак О. Є. - Онтологічні інтерактивні системи знань - парадигма розвитку мобільної медицини, Мінцер О. П., Бабінцева Л. Ю. (2016)
Марцинюк В. П. - Проблема захисту телемедичної інформації: нормативно-правові та організаційні аспекти з досвіду Республіки Польща, Климчук Н. Я., Гвоздецька І. С. (2016)
Гаврилюк В. О. - Індивідуальне здоров'я: у пошуках системної оцінки (2016)
Вакуленко Д. В. - Вивчення адаптаційних механізмів при компресії плеча манжетою, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В. (2016)
Апікова А. Є. - Система для реалізації метода діагностики пневмоній пасивною ехолокацією, Федотов Д. О., Клименко В. А., Яновська К. О. (2016)
Стецюк В. З. - Дослідження Моделі диференційної діагностики методом потенційних функцій для класифікації невррологічних хвороб, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Федушка Г. М., Остапова А. О. (2016)
Бойко В. В. - Існуючі експериментальні моделі венозного тромбозу(Огляд літератури), Прасол В. О., Оклей Д. В., Тарабан І. А., Болдижар П. О. (2016)
Chuiko G.P - How reliable are calibrators for urinary melatonin sulfate?, Dvornyk O.V., Shyian I.O. (2016)
Кобринська Н. Я. - Оцінка прогнозу мультифокальної високодиференційованої тиреоїдної карциноми за системою TNM (2016)
Zhuchok Yul. V. - Free n-nilpotent trioids (2015)
Lukashenko M. P. - Derivations as homomorphisms or anti-homomorphisms in differentially semiprime rings (2015)
Kuryliak A. O. - Wiman's inequality for entire functions of several complex variables with rapidly oscillating coefficients, Shapovalovska L. O. (2015)
Нестеренко В. В. - Сукупні властивості відображень, які пов'язані із замкненністю графіка (2015)
Карлова О. - Сильно нарізно неперервні функції і одна характеризація відкритих множин в ящиковому добутку (2015)
Favorov S. Yu. - On a property of pairs of almost periodic zero sets, Girya N. P. (2015)
Таргонський А. Л. - Деякі нерівності для внутрішніх радіусів попарно-неперетинних областей та відкритих множин (2015)
Khoroshchak V. S. - The Riesz measures and a representation of multiplicatively periodic δ-subharmonic functions in a punctured Euclidean space, Kondratyuk A. A. (2015)
Дерев'янко Т. О. - Оптимальне керування квазілінійною гіперболічною системою, що описує попит Слуцького, Кирилич В. М. (2015)
Maslyuchenko V. K. - On L-separatedness and L-regularity of the Ceder products, Maslyuchenko O. V., Myronyk O. D. (2015)
Симотюк М. М. - Метричні оцінки визначника інтерполяційної задачі, один з вузлів якої є кратним, для лінійних рівнянь з частинними похідними (2015)
Гришин А. Ф. - Предельные множества Азарина для мер Радона. I, Куинь Н. В. (2015)
Il'inskii A. I. - On the division of a characteristic function by the Blaschke product (2015)
Bandura A. I. - Open problems for entire functions of bounded index in direction, Skaskiv O. B. (2015)
Savchenko A. - Open problems in the theory of fuzzy metric spaces, Zarichnyi M. (2015)
Ткачук В. І. - Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна (2014)
Гальків Л. І. - Фінансове забезпечення освітньої складової інтелектуального потенціалу людських ресурсів України (2014)
Павлова Г. Є. - Особливості аграрного сектора в національній економіці (2014)
Демиденко В. И. - Информационно – аналитическая модель выбора стратегии развития небанковских финансовых институтов. постановка проблемы (2014)
Домбровська Л. В. - Зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом оптимізації структури капіталу (2014)
Крамаренко Р. М. - Вплив екзо- та ендогенних факторів на розвиток європейських міст (2014)
Бассова О. О. - Управління формуванням прибутку підприємств швейної промисловості (2014)
Малік Л. М. - Державне регулювання туристичної діяльності в сільській місцевості, Забураннний С. В. (2014)
Андрющенко К. А. - Державне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Музиченко А. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва в Україні, Артемчук Я. С. (2014)
Горбатюк О. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму трансферу інновацій у сільському господарстві (2014)
Чухраєва Н. М. - Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності харчових підприємств України (2014)
Іваницька Т. Є. - Оптимізація ефективності управління будівельного підприємства на основі побудованих моделей, Верхоглядова Н. І. (2014)
Лавринчук О. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування ринку зерна та участь держави в ньому (2014)
Кирилов Ю. Є. - Чи можливе економічне диво в Україні? (2014)
Муха Р. А. - Врегулювання контролю в акціонерних товариствах із часткою державної власності (2014)
Трубнік Т. Є. - Аналіз секторального впливу на макроекономічні показники з використанням інструментарію системи національних рахунків (2014)
Малышенко К. А. - Использование нейросетей для целей прогнозирования фондового рынка, Анашкина М. В. (2014)
Коваль О. В. - Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві (2014)
Чирва О. Г. - Проектне моделювання конкурентного середовища регіональної соціально-економічної системи (2014)
Проценко Н. М. - Технічна забезпеченість аграрного сектора економіки: зарубіжний досвід (2014)
Безрукова Н. В. - Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях, Свічкарь В. А. (2014)
Грибова Д. В. - Формування платоспроможного попиту та товарної пропозиції на овочеву продукцію (2014)
Жученко Д. Б. - Передумови створення регіонального кооперативного об’єднання пасічників (2014)
Зеленська М. І. - Прикладні аспекти моделювання валютних курсів в Україні, Барабаш С. О. (2014)
Мазур І. М. - Енергоефективність: реалії розвитку сучасної теплоенергетики (2014)
Єріс Л. М. - Визначення інфляційних очікувань в банківській діяльності через оцінювання ефективності застосування інструментів грошово-кредитної політики (2014)
Андрєєва О. В. - Грошово-кредитна політика центробанку і сучасний розвиток національної економіки (2014)
Полєжаєва І. О. - Генерація перспективних партнерів у маркетингових каналах розповсюдження (2014)
Ткаченко Н. А. - Концептуальні засади формування системи документуваання операцій з оплати праці в аграрних підприємствах (2014)
Воронкова О. М. - Інституціональні пастки ефективного розвитку податкового менеджменту в Україні (2014)
Голик С. І. - Аналіз вітчизняного ринку зерна та подальший розвиток його інфраструктури (2014)
Озерська Г. В. - Механізм визначення стратегічних напрямів розвитку інноваційного потенціалу залізничного транспорту (2014)
Бабкова Э. Г. - Анализ финансово – хозяйственной эффективности функционирования отраслей экономики АР Крым (2014)
Швиданенко Г. О. - Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничо-збагачувальних підприємств, Матукова Д. Г. (2014)
Циба Я. В. - Підходи до розуміння поняття "ризик" (2014)
Денищук П. М. - Деякі проблеми формування штатного розпису ВНЗ, Сімашко В. Й. (2014)
Мазур В. П. - Планування аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Серветник Н. О. - Методологічні аспекти дослідження економічних циклів (2014)
Чучук Ю. В. - Теоретична сутність понять економічна ефективність та ефективність діяльності (2014)
Ярош К. М. - Міжнародна кредитна позиція України (2014)
Лойко Д. М. - Визначення рівня економічної безпеки швейного підприємства, Фомін О. О. (2014)
Попович А. А. - Вплив інституцій на стан гірничо-рентних платежів (2014)
Валіулліна З. В. - Економіко-математична модель оптимального терміну здійснення технологічного оновлення (2014)
Андрєєва Г. І. - Сучасні моделі бюджетного управління (2014)
Дацюк-Томчук М. Б. - Удосконалення взаємовідносин учасників ринку молочних товарів (2014)
Мороз С. Г. - Оцінка конкурентоспроможності як основа вибору стратегії підприємства (2014)
Голюк В. Я. - Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз (2014)
Любар О. О. - Засоби праці: теорія, методика та практика обліку (2014)
Бригінська Л. Г. - Макроекономічні напрями удосконалення ресурсного забезпечення банківської діяльності в Україні (2014)
Шереметинська О. В. - Управління оборотними засобами підприємств хлібопекарської промисловості на основі програмно-цільового підходу (2014)
Строкаченко О. І. - Аналіз поняття рентного доходу для визначення рентоутворюючих галузей для України та порівняння з результатами для Росії (2014)
Астахова Н. І. - Методичні підходи до регулятивно-контрольної діяльності місцевих органів влади у регіональному розвитку (2014)
Чернюк Л. Г. - Місцеві органи влади в системі регіонального управління (2014)
Бондаренко Л. М. - Розбудова місцевих органів влади – пріоритет регіонального розвитку України (2014)
Кулєшова Н. В. - Модель оцінка впливу чинників внутрішнього середовища на формування обсягів наданих туристичних послуг з використанням регресії на панельних даних (2014)
Замроз М. В. - Аналіз рівня конкурентоспроможності харчової промисловості України (2014)
Князь С. В. - Впровадження повітроочисних установок промисловими підприємствами в системі заходів захисту довкілля, Страп О. М., Лучко Г. Й. (2014)
Парубець О. М. - Детермінанти розвитку процесів мережизації підприємств транспорту (2014)
Спринчук Н. А. - Оцінка кормової частки в інвестиційних проектах зі створення ферм та комплексів ВРХ (2014)
Філатов В. М. - Специфічні ознаки освітньої міграції та її місце в структурі міграційних потоків, Ромашова Я. В. (2014)
Короткова О. В. - Теоретические и практические аспекты формирования амортизационного фонда в системе бухгалтерского учета в Украине (2014)
Кохан І. В. - Формування видатків у системі бюджетного регулювання економічної стабілізації (2014)
Осідач О. П. - Чинники ціноутворення на ринку ритуальних послуг, Руда І. І. (2014)
Шаповалова О. М. - Тенденції еколого-економічної безпеки в регіонах України (2014)
Лобов С. П. - Зниження втрат за рахунок прискорення планування обсягів виробництва продукції (2014)
Загарій В. П. - Оптимізація державного регулювання грошово-кредитної сфери в процесі забезпечення фінансової безпеки України (2014)
Круп’як Л. Б. - Особливості структурних трансформацій ринку праці в Україні, Круп’як І. Й. (2014)
Момот В. Е. - Социометрическое исследование процесса реализации стратегий инновационного развития предприятий (2014)
Півторак В. С. - Перспективи розвитку фермерства як провідної форми малого підприємництва в Україні (2014)
Дуда С. Т. - Соціальні аспекти регулювання та мотивації ефективності використання трудового потенціалу підприємства (2014)
Ключник А. В. - Методичні підходи та методика аналізу впливу зовнішньоекономічних зв’язків на розвиток аграрного сектору економіки, Слюсаренко А. В. (2014)
Маргіта Н. О. - Критерії ефективного управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання (2014)
Ревуцька Н. В. - Особливості формування і трансформації споживчої цінності продукції галузі поліграфії (2014)
Міненко М. В. - Сутність та види суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Сорока Л. М. - Економічна сутність інвестицій та теоретичні основи інвестування (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського