Єсипенко Н. - Структура й еволюція лінгвокультурного концепту (2015)
Загнітко А. - Теорія граматизації: категорійно-рівневий простір (2015)
Канонік Н. - Наукові підходи до вивчення лексико-семантичних полів у лексико-семантичній системі сучасної англійської мови, Шкаровецька А. (2015)
Кульчицький І. - Кількісний аналіз новел В. Стефаника та їх перекладів англійською мовою, Калимон Ю. (2015)
Лазебна О. - Наукові дискусії щодо статусу сучасної німецької мови Австрії (2015)
Левчук А. - Штучний інтелект: лінгвістичні аспекти (2015)
Маріна О. - Методика аналізу парадоксальності в поетичному дискурсі (2015)
Полюжин М. - Поняття, концепт та його структура (2015)
Приходько А. - Синкретизація реченнєвої матерії як механізм конституювання політаксису (2015)
Рудківський О. - Становлення зімкнених приголосних у германських та слов’янських мовах (2015)
Тригуб Г. - Психолінгвістичні особливості афективно-мотиваційних стратегій оволодіння іноземною мовою (2015)
Ваврінчік Р. - Особливості вживання перформативних мовленнєвих актів у біблійних проповідях (2015)
Вербицька А. - Лінгвістичні аспекти дослідження дистресу (2015)
Волощук І. - Актуалізація іллокутивних актів у текстах англомовних політичних промов, Усик Г. (2015)
Дзюбіна О. - Емоційно-оцінний компонент у тематичних групах неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook (2015)
Морєва Г. - Про комунікативно-прагматичний потенціал апроксиматорів (2015)
Панченко І. - Адресатна референція як засіб реалізації Принципу Ввічливості (2015)
Тараненко Л. - Англійська народна загадка: просодична організація, емоції, прагматика (2015)
Царьова Л. - Специфіка творення метеорологічних абревіатур у контексті авіаційної англійської мови (2015)
Шевченко В. - Приховані перформативні висловлення в німецькомовному діалогічному дискурсі XV–XХI ст. (2015)
Шуляк І. - Непрямий мовленнєвий акт як мовний репрезентатив комунікативної інтенції (2015)
Волкова С. - Міфолорно-авторські образи-дійства в амеріндіанських художніх прозових текстах: когнітивно-семіотичний аспект (2015)
Дорменєв В. - Репрезентація концепту радість пареміологічними засобами німецької й англійської мов (2015)
Жук М. - Поняття культурема в контексті сучасних лінгвокультурологічних досліджень (2015)
Загородня О. - Семантичні домінанти в структурі суспільно-політичного фрагмента мовної картини світу української та зарубіжної молоді (2015)
Пожарицька О. - Упізнати хорошу людину за словами: лінгвопрагматичні характеристики мовлення головного героя в романах жанру "вестерн" (2015)
Решетова О. - Соматичний код культури в англомовній картині світу (2015)
Томенчук М. - Ключові лінгвокультурні концепти в американському варіанті сучасної англійської мови (2015)
Федецька Ю. - Феномен батьківства в англомовних країнах: соціокультурний аспект (2015)
Щербатюк В. М. - Життя вченого могло обірватися в розпал репресій до 115-ї річниці професора Івана Поваженка, Ткаченко С. М. (2016)
Рудик С. К. - Вплив ідей С. С. Євсеєнка на військового хірурга І. О. Поваженка, Стегней М. М., Глухий О. Б. (2016)
Бородиня В. І. - Піометра кобил (клінічні ознаки, діагностика), Панімаш Т. І. (2016)
Хомич В. Т. - Морфогенез плямок Пейєра сліпих кишок качок віком 150-240 діб, Мазуркевич Т. А. (2016)
Ільницький М. Г. - Поширення хірургічної патології у собак в деяких районах м. Одеси, Гєрдеєва А. О. (2016)
Мельник О. О. - Біоморфологія кісток плечового суглоба деяких представників ряду лелекоподібних, Кінда В., Кубяк Д. (2016)
Плисюк В. М. - Діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії у свійського кота: клінічні дослідження, Цвіліховський М. І. (2016)
Роман Л. Г. - Фармакопрофілактика мастита у лактуючих корів з застосуванням нового захисного крема "Доярушка" (2016)
Рубленко С. В. - "Бутомідор" в анестезіологічному забезпеченні оперативних втручань із соматичним типом больової реакції у собак, Яремчук А. В. (2016)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості тканинних компонентів і кровоносних судин останнього ребра телят неоднакового морфофункціонального статусу (2016)
Сухонос В. П. - Особливості лікування собак за відкритих переломів кісток (2016)
Вальчук О. А. - Акушерська та гінекологічна диспансеризація корів як складова ветеринарного благополуччя у скотарстві, Любецький В. Й., Сухонос В. П. (2016)
Мисак А. Р. - Ефективність комплексного лікування собак за злоякісних новоутворень молочної залози, Пріцак В. В., Леньо Ю. М. (2016)
Солонін П. К. - Дослідження ефективності препарату "Буторфанол Тартрат 10 мг/мл" виробництва ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" за загальної анестезії котів, Куліда М. А. (2016)
Білий Д. Д. - Клініко-гемостазіологічне обгрунтування використання електрокоагуляції за мастектомії у собак з пухлинами молочної залози, Рубленко М. В. (2016)
Бондар О. О. - Реґіонарне застосування антибіотиків та препаратів йоду в комплексних схемах лікування корів за гнійного ендометриту, Керничний С. П., Захарова Т. В., Бондар О. О. (2016)
Борнуковська Л. М. - Мікробний ценоз секрету паранальних залоз свійських котів у нормі та за гострого запалення (2016)
Данчук О. В. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу, Постой Р. В., Карповський В. В., Клюцук М. Р., Скригіна В. М., Карпорвський В. І., Желтоножська Т. Б., Пермякова Н. М. (2016)
Дорощук В. О. - Обґрунтування патогенетичних механізмів субатрофії очного яблука, спричиненої стрептококовим увеїтом молодняка великої рогатої худоби (2016)
Дишлюк Н. В. - Особливості топографії та будови імунних утворень стравоходу курей віком 90, 120 і 150 діб (2016)
Гальчинська О. К. - Протимікробна та протигрибна активність ефірних олій, Сорокіна Н. Г., Галка В. І. (2016)
Грушанська Н. Г. - Клініко-гематологічні показники корів північно-східної іогеохімічної зони України за різних технологій утримання, Костенко В. М., Долецький С. П., Цвіліховський М. І. (2016)
Ільницький М. Г. - Динаміка реографічних показників у собак за виконання епідуральної блокади 0,2% розчином бупівакаїну самостійно і на фоні премедикації ксилазином, Слюсаренко Д. В. (2016)
ЦвіліховськийЙ М. І. - Терапевтична ефективність комплексу амінокислот у хворих за епілепсії собак, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2016)
Кладницька Л. В. - Метод отримання культури нейральних стовбурових клітин кота, Мазуркевич А. Й., Величко С. В. (2016)
Kymchuk V. - Synovial fluid research as a part of arthropathology differential diagnostic (2016)
Козій В. І. - Сучасні аспекти грижоносійства у свиней в умовах свинарського комплексу, Чорнозуб М. П. (2016)
Любецький В. Й. - Вплив молочної продуктивності на відтворювальну здатність корів, Масалович Ю. C. (2016)
Масліков С. М. - Морфологічні та імунологічні зрушення в організмі котів за стафілококового кератокон’юнктивіту (2016)
Міластная А. Г. - Застосування клітинно-асоційованої терапії собакам із гострим панкреатитом (2016)
Омельяненко М. М. - Патоморфологічні зміни в організмі кота за гіпертрофічної кардіоміопатії, Гаркуша С. Є., Постовик С. В. (2016)
Рубленко М. В. - Кістковий метаболізм у собак за ускладненого перебігу репаративного остеогенезу та заміщення кісткових дефектів остеотропними матеріалами, Власенко В. М., Семеняк С. А. (2016)
Семіренко В. В. - Ефективність методів профілактики хвороб копитець у свиней з мідним купоросом і засобом гігієни для копитець SVITECO-CFC (2016)
Синяговська К. А. - Морфоструктурна характеристика остеосаркоми трубчастих кісток у собак, Сарбаш Д. В. (2016)
Скляров П. М. - Розробка способу підвищення життєздатності новонароджених ягнят з використанням нанобіоматеріалів, Кошевой В. П. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняльна характеристика коров’ячого і козиного молока за даними лабораторії LILCO (2016)
Звенігорська Т. В. - Вплив препарату "Сіфузол" на рівень цитокінів у сироватці крові щурів за гострого запалення, Киричко Б. П. (2016)
Односум Г. В. - Оздоровлення бджіл за нозематозу без антибіотиків, Сорока Н. М., Єфіменко Т. М. (2016)
Радзиховський М. Л. - Епізоотологічні особливості коронавірусного ентериту собак (2016)
Скрипка М. В. - Патоморфологічні зміни в організмі поросят в продромальний період колібактеріозу, Запека І. Є. (2016)
Якубчак О. М. - Результати моніторингових досліджень щодо поширення кампілобактерій в ЕС, Лапа О. Ю., Баширова А. В. (2016)
Куліда М. А. - Патоморфологічні зміни матки сук і кішок за хламідіозу та мікоплазмозу, Провалова О. П. (2016)
Степанова Н. О. - Скрябініози – небезпечні захворювання свійських курей та індиків півдня України, Богач М. В., Корнюшин В. В., Гребень О. Б. (2016)
Галат М. В. - Поширення збудника токсоплазмозу серед членистоногих родини IXODIDAE, Бойко О. Б. (2016)
Галатюк О. Є. - Епізоотологічний моніторинг заразних хвороб медоносних бджіл у північно-західному регіоні України, Тушак С. Ф. (2016)
Козловська Г. В. - Превентивна активність композиції лакто- і біфідобактерій за експериментальної колібактеріозної інфекції у білих мишей (2016)
Скрипка М. В. - Патоморфологічні зміни в печінці великої рогатої худоби за дикроцеліозу, Кручиненко О. В., Прус М. П. (2016)
Омельяненко М. М. - Деякі патоморфологічні зміни в організмі собак, викликані Dirofilaria Immitis, Гаркуша С. Є., Жердецька А. В. (2016)
Євстаф'єва В. О. - Гематологічні показники молодняка великої рогатої худоби за трихурозної інвазії, Шевченко Т. С. (2016)
СкибіцькийЙ В. Г. - Проблема реовірусних інфекцій у ветеринарній медицині, Козловська Г. В. (2016)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в печінці, нирках і підшлунковій залозі собак за експериментального ентерального саркоцистозу, Прус М. П., Зворигіна В. Є. (2016)
Асланов С. К. - Распадение газовой струи внутри жидкой среды на пузырьки, Косой М. Б., Царенко А. П. (2016)
Безкоровайна Л. Л. - Про квазіареальну нескінченно малу деформацію катеноїда, Хомич Ю. С. (2016)
Бокало М. М. - Мішані задачі для нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності та інтегральними операторами типу Вольтерра, Сус О. Я. (2016)
Гузик Н. М. - Нелокальна обернена задача для параболічного рівняння з сильним степеневим виродженням (2016)
Комлева Т. А. - Условия существования и единственности решения для многозначных интегральных уравнений Вольтерра, Плотникова Л. И., Плотников А. В. (2016)
Скрипник Н. В. - Усреднение нечетких интегральных уравнений с постоянным запаздыванием (2016)
Щёголев С. А. - Блочная диагонализация линейной однородной дифференциальной системы с коэффициентами осциллирующего типа в резонансном случае (2016)
Kichmarenko O. - Approximation of solutions to the optimal control problem for the impulsive system with maximum, Sapozhnikova K., Dashkovskiy S. (2016)
Varbanets S. - On exponential sums involving the divisor function over Z|i| (2016)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2016)
Бражко О. В. - Венчурне інвестування і інноваційні технології в умовах нової економіки (2016)
Бурбело О. А. - Наука як продуктивна сила в реаліях України, Бурбело С. О. (2016)
Деркач І. О. - Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України (2016)
Андрейчук Н. - Репрепродуктивна інтерпретація тексту: у пошуках канонів відтворення культурного семіозису в перекладі (2015)
Маркіна І. А. - Адаптація концепції сталого розвитку в практику державного антикризового управління охороною здоров'я, Аль Ширафi Мохаммед Авад (2016)
Дейнеко І. - Відтворення в українських перекладах описів одягу як складової частини формування художніх образів у романі Ч. Дікенза "Пригоди Олівера Твіста" (2015)
Руденська В. В. - Моделі інформаційної підтримки процесів інтеграції у металургійній галузі, Левицький С. І., Михайлик Д. П. (2016)
Дейнеко І. - Особливості відтворення стилістичних засобів виразності в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" (2015)
Тюрев В. К. - Стратегия повышения качества в конкурентной среде (2016)
Дмитрук В. - Про деякі особливості перекладу комп’ютерних термінів у технотрилері Дена Брауна "Цифрова фортеця" (2015)
Ильин С. Ю. - Построение экономико-математических зависимостей между результативными и факторными показателями финансов организаций, Генералова А. В. (2016)
Ковтун О. - Структурно-семантичні особливості аналітичних номінацій авіаційної термінології в аспекті перекладу, Єнчева Г. (2015)
Маликова Т. Ш. - Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, Агадуллина А. Х., Туктарова И. О. (2016)
Кулєзньова С. - Перекладознавчий аспект стратегії хеджування в науковому тексті, Філіпов Р. (2015)
Павлов К. В. - Финансово-кредитные и налоговые методы государственного регулирования научно-технического прогресса (2016)
Нічаєнко І. - Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження оцінки іспанського концепту КРАСА в оригіналі та перекладі (2015)
Калінеску Т. В. - Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності до умов функціонування вітчизняних підприємств (2016)
Ольховська Н. - Типи абревіатур у галузі садівництва та городництва і способи їх перекладу (на матеріалі німецької та української мови), Колосовська З. (2015)
Мокій А. І. - Розвиток підприємств креативного сектора економіки у транскордонному просторі, Дацко О. І. (2016)
Рудницька Н. - Переклад як засіб формування радянського канону світової літератури: ідеологічний аспект (2015)
Васильев В. В. - Анализ особенностей производства и жизнедеятельности человека на Севере России, Селин В. С. (2016)
Ткачівська М. - Молодіжні сленгізми geil, cool у німецькомовних перекладах творів українських письменників-постмодерністів (2015)
Ліхоносова Г. С. - Системи формацій соціально-економічного відторгнення сучасного інформаційного суспільства (2016)
Янісів М. - Середньовічні ремесла в англомовній історичній прозі та семантико-стилістичні особливості їх перекладу українською мовою, Лішнянський В. (2015)
Зеленко О. О. - Сталий розвиток туризму в депресивних регіонах України (2016)
Гаврилюк І. - Основні підходи до вивчення феноменів свій і чужий у сучасній лінгвістиці (2015)
Кашин О. О. - Ижевская агломерация: геоэкономический анализ, Кудрявцев А. Ф., Лекомцев О. Л. (2016)
Єфремова Н. - Методи дослідження лексичної синонімії, Гончарук С. (2015)
Маликов Р. И. - Инструментарий диагностики параметров административного регулирования предпринимательства в регионе, Гришин К. Е. (2016)
Липка С. - Лексико-семантичні характеристики дієслів на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) (2015)
Сергієнко А. В. - Моделювання інноваційної складової техногенного регіонального виробництва (2016)
Литвин А. - Телескопія як ефективний спосіб утворення неологізмів у лексиці англійської мови спортивно-туристичної сфери (2015)
Юсупов К. Н. - Проблемы оценки финансового потенциала региона (на материалах республики Башкортостан), Янгиров А. В., Ахунов Р. Р. (2016)
Навроцька І. - Функціональний аспект розмежування омонімії та полісемії іменників у сучасній англійській мові (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2016)
Овсянко О. - Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти (2015)
Відомості про авторів (2016)
Онищенко І. - Англійські парні словосполучення (біноми): класифікація за семантичною ознакою (2015)
Облікові дані (2016)
Пономарьова О. - Деякі аспекти дослідження фразеологізмів із компонентом-назвою людини за родом занять (на матеріалі української, англійсько, німецької мов) (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Федонюк В. - Назви осіб іспанського походження в чеській мові (2015)
Швачко С. - Ословлення аксіологічних параметрів денотатів на матеріалі англомовного дискурс, Шуменко О. (2015)
Альбота С. - Мовні засоби втілення символу "Фауст" у "Трагічній історії доктора Фауста" Крістофера Марло (2015)
Галуцьких І. - Сенсорно-чуттєве тіло та його художня репрезентація в образно-наративній структурі англійської літератури модернізму й постмодернізму (2015)
Горюнова М. - Родова специфіка художнього діалогу в епосі та драмі (на матеріалі творів Ф. Дюрренматта) (2015)
Єршова І. - Мультимедійний жанр "Презентація Powerpoint" на уроках англійської мови (2015)
Крисанова Т. - Нелінгвальні засоби передачі негативних емоцій в англомовному кінодискурсі (2015)
Павленко Л. - Соціорольові та гендерні особливості дискурсивного акту "підхоплення" в сучасному англійському діалогічному мовленні (2015)
Савчук Р. - Архітектоніка й образно-стилістична своєрідність прозового твору XX ст.: наративно-поетологічний погляд на французький художній дискурс (2015)
Стернічук В. - Категорія модальності в контексті німецькомовної спадщини Уве Йонсона (2015)
Томахів М. - Дистинктивні ознаки відеолекції як жанру сучасного наукового англомовного дискурсу (2015)
Ущина В. - Фрактальна природа суб’єктного позиціонування в англомовному дискурсі ризику (2015)
Яхонтова Т. - Жанр наукового проекту: комунікативно-функціональні та структурно-семантичні характеристики (2015)
Волох С. - Організація роботи в парах під час проведення занять з іноземної мови в непрофільному ВНЗ (2015)
Коломієць С. - Ділова гра в аспекті міжпредметних зв’язків у навчанні іноземних мов у технічному університеті (2015)
Олександрова Г. - Імплементація прийому синонімії в межах комунікативного простору (2015)
Панасюк Ю. - Компетентнісний підхід у викладанні іноземної мови (2015)
Петровська Н. - Використання синонімів та антонімів на заняттях з англійської мови (2015)
Снєда Ю. - Змістові компоненти іншомовної підготовки (2015)
Ганжело С. - Типологія фразеологічної контамінації в німецькій мові (2015)
Гороть Є. - Функціонально-жанрові особливості англомовної наукової статті, Малімон Л. (2015)
Давиденко Т. - Варіативність антецедентів займенникових контекстів (на матеріалі журналу "The Economist"), Матвійчук Т. (2015)
Жихарєва О. - Екологічна образність в англомовних псалмах про природу: лінгвостилістичний аспект (2015)
Ізотова Н. - Монтажна композиція в романах Дж. М. Кутзее: моделювання ігрового стилю (2015)
Комар Л. - Варіювання фонетичної структури іншомовного слова як специфічна риса його фонологічного засвоєння (на матеріалі загальноамериканської вимовної норми) (2015)
Ladnytska O. - The Comic Effect in David Lodge’s "Campus Trilogy”: Linguistic Means and Extralinguistic Factors, Kozhemyako N. (2015)
Лангенбах М. - Автоматичний синтаксичний аналіз речення за принципами граматики залежностей (2015)
Лисецька Н. - До питання актуальних фразеологічних інновацій сучасної німецької мови (2015)
Марченко В. - Зіставний аудитивний аналіз інтонаційного оформлення мовленнєвого та мовленнєво-музичного твору (2015)
Станіслав О. - Сепаратизація як прояв актуалізуючого типу синтаксису (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Джура М. - Cлово про Галина Мартирія Андрійовича та його словники (2015)
Калиновська І. - Проблеми стандартизації англійської екомаркетингової термінології, Кушнерук С. (2015)
Кізіль М. - Абревіатури та скорочення в сфері комп’ютерних технологій англійської мови (2015)
Коваль О. - Термінологія тенісу як системно-структурне утворення (2015)
Коваль Р. - Епоніми в термінології фізичної і медичної реабілітації (на матеріалі французької та української мов) (2015)
Петренко О. - Особливості перекладу тексту науково-технічного стилю (2015)
Саламаха М. - Методи дослідження англомовного терміна охорони довкілля (2015)
Vovchanska S. - Cohesion potential of the German professional marketing language (2015)
Зубань О. - Електронні частотні морфемні словники в Корпусі української мови (2015)
Приступа Т. - Положення прагматичної лінгвістики у проекції на двомовні галузеві словники (2015)
Поворознюк Н. І. - Проектування бази даних модуля студента у системі підтримки вивчення дисциплін, Бобрівник К. Є., Грибков C. B. (2017)
Полупан В. В. - Структура автоматизованої системи розширеного керування для координації суміжних станцій цукрового заводу, Сідлецький В. М. (2017)
Пупена О. М. - Сучасні стандарти інтегрованого керування і шляхи їх впровадження в Україні, Ельперін І. В., Міркевич Р. М. (2017)
Скроцька О. І. - Рекомбінантні організми як перспективні продуценти фактора некрозу пухлин, Харченко Є. В. (2017)
Шкут O. О. - Можливості використання сідерофорів, Карпов О. В. (2017)
Пирог Т. П. - Синергічна дія поверхнево активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405 і антифунгальних засобів, Никитюк Л. В. (2017)
Лич І. В. - Біоінженерні аспекти створення каталітичних антитіл, Дорошко Ю. М., Бородіна О. О., Шульженко В. С. (2017)
Страшинська Л. В. - Маркетингові аспекти розвитку ринку снеків в Україні, Ніколаєнко І. В. (2017)
Еш С. М. - Сучасні зміни у сфері місцевих фінансів, Головіна В. В. (2017)
Сологуб О. П. - Матриця Бостонської консалтингової групи як інструмент аналізу ринку праці, Никоненко А. В. (2017)
Грищенко Д. Г. - Мотивація персоналу як основний інструмент досягнення цілей організації, Дворак Ю. С. (2017)
Сімахіна Г. О. - Лікарські трави як важлива складова аюрведичної та вітчизняної систем оздоровлення, Науменко Н. В. (2017)
Шевченко О. Ю. - Реологічний підхід до валкового нагнітання середовища, Ткачук Н. А., Стадник І. Я., Деркач А. В. (2017)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення об’ємної теплоємності с•r міжкристального розчину сахарози при уварю-ванні цукрового утфелю (2017)
Копиленко А. В. - Класифікація та аналіз роботи промислових ферментерів з підведенням енергії рідкою фазою, Кутовий М. Г., Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2017)
Булій Ю. В. - Інноваційна технологія ректифікації в режимі контрольованих циклів затримки і переливу рідини, Шиян П. Л., Куц А. М., Кириленко Р. Г. (2017)
Якобчук Р. Л. - Інертний носій для сушіння харчових продуктів на його поверхні у віброкиплячому шарі, Яровий В. Л. (2017)
Бржезицький В. О. - Частотні характеристики, обумовлені неідентичністю R-, C-елементів високовольтного подільника напруги, призначеного для вимірювання показників якості електроенергії, Десятов О. М., Маслюченко І. М., Яценко І. С. (2017)
Балюта С. М. - Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2017)
Романенко В. М. - Методи розв’язків задач теплопровідності за допомогою переходу до відповідних різницевих рівнянь на півосі (2017)
Павелко В. І. - Підвищення енергоефективності парогенераторів малої і середньої потужності в котельних установках м’ясопереробних підприємств, Глиняний С. І. (2017)
Гусятинська Н. А. - Дослідження ефективності застосування природного антимікробного засобу "Бетастаб" при переробленні цукрових буряків, Нечипор Т. М., Тетеріна С. М. (2017)
Омельченко Х. В. - Комплекс йоду з β-циклодекстрином як функціональна добавка у технології варених ковбасних виробів, Полумбрик М. О., Пасічний В. М., Полумбрик О. М. (2017)
Сильчук Т. А. - Дослідження біотехнологічних властивостей тістових напівфабрикатів, Дробот В. І. (2017)
Кошова В. М. - Вплив температури води на тривалість замочування гречки, Мукоїд Р. М., Коберніцька А. О. (2017)
Янчик М. В. - Якість кондитерських напівфабрикатів з рослинними порошками впродовж зберігання, Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Янчик О. П. (2017)
Любцова Ю. Л. - Визначення оптимального складу суміші зелених соусів за вмістом вітаміну С, Попова Н. В., Мисюра Т. Г. (2017)
Марченко Т. С. - Наукове обгрунтування доцільності використання крохмальної патоки у складі йогуртів, Поліщук Г. Є. (2017)
До відома авторів (2017)
Шевченко В. А. - Зарубіжний досвід управління закладами охорони здоров’я (2016)
Shenderivska L. P. - Image management for the publishing house, Chumak O. S. (2016)
Шляга О. В. - Сутність та види модернізації промислових об’єктів, Вертегел А. В. (2016)
Бітюк І. М. - Становлення та розвиток концепції бізнес-інкубування: закордонний досвід (2016)
Буряк А. А. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості промисловості регіонів України (2016)
Венгер О. І. - Сутність та значення соціально-адміністративних послуг у соціальній державі (2016)
Кирлик Н. Ю. - Логістичний кластер як засіб комунікаційної політики (2016)
Купира М. І. - Оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України (2016)
Мошак О. В. - Зарубіжний досвід регіонального менеджменту в аграрній сфері, Тромпак О. В., Стан І. М. (2016)
Приходченко Т. А. - Основи управління сталим розвитком регіону (2016)
Проданова Л. В. - Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України, Панкова Л. І., Зайва Ю. О. (2016)
Курильців Р. М. - Трансакційні витрати на реєстрацію прав на землю як критерій оцінки ефективності управління землекористуванням (2016)
Скаковська С. С. - Управління туристично-рекреаційним потенціалом регіону (2016)
Башинський Т. В. - Елементи та функції системи механізмів формування та реалізації соціальної політики держави (2016)
Пріхно І. М. - Тенденції розвитку та забезпечення соціальної сфери в Україні (2016)
Abdulla A. - Theoretical and methodological basis of foreign direct investment research (2016)
Гудзовата О. О. - Зарубіжний досвід державної грошово-кредитної політики та зміцнення фінансової безпеки (2016)
Донець О. Б. - Формування системи гарантування кредитів малим та середнім підприємствам (2016)
Жердецька Л. В. - Розвиток методичних підходів до визначення системно важливих банків, Федоришина К. О. (2016)
Завадська Д. В. - Аналіз регіональної банківської системи Одеського регіону, Хархардіна Д. Ю. (2016)
Зайцев О. В. - Взаємодія монетарної інфляції з індексом цін у галузях транспорту і зв’язку (2016)
Заіка А. М. - Аналіз сучасних форм функціонування домогосподарств в Україні (2016)
Маслий Н. Д. - Исследование современного состояния банковского сектора Украины, Мальченко А. В. (2016)
Мунтян В. В. - Державні цільові програми як інструмент фінансування молодіжної політики в Україні (2016)
Полинюк Н. І. - Перспективи впровадження зарубіжного досвіду міжтериторіального фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Савчук О. О. - Економічна сутність податкових надходжень у системі фінансово-економічного регулювання (2016)
Сергєєва Л. Н. - Моделювання впливу комерційних банків на фінансову активність домогосподарств, Ковтун О. А. (2016)
Шевчук Ю. В. - Концептуальні підходи до впровадження страхової медицини в Україні (2016)
Щербатих Д. В. - Теоретична концептуалізація та фундаментальні основи формування банківської системи (2016)
Ярош М. В. - Оптимізація оподаткування пдв: оцінка рівня податкового навантаження при оподаткуванні сільськогосподарських продуктів (2016)
Макаренко А. П. - Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій, Меліхова Т. О. (2016)
Usatenko О. V. - Determining historical development stages to improve reporting system of institutional investors (2016)
Кирій В. В. - Модель нейролінгвістичної сегментації споживачів в умовах обмеженої кількості інформації, Мендюк О. В., Чеченець Д. О. (2016)
Норік Л. О. - Визначення оптимальної структури промислового комплексу національної економіки за показником ВВП на душу населення, Григоренко А. А. (2016)
Рощина Н. В. - Оптимізація показників фінансового стану підприємства на основі аналізу його фінансової звітності, Зелікман А. В. (2016)
Перельмутер А. В. - Расчетные сочетания нагрузок для проверки надежности конструкций (обзор), Пичугин С. Ф. (2015)
Білик С. І. - Теоретичне порівняння фактора стійкості і коефіцієнта поздовжнього згину центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових деформацій та вигинів (2015)
Нілов О. О. - Експериментальні дослідження роботи сталевих двотаврових тонкостінних балок з поперечно-гофрованими стінками, Білопуп Т. О., Нілова Т. О., Лазнюк М. В. (2015)
Перетятько Ю. Г. - Залежність висоти пружного ядра від значення згинального моменту для несиметричного двотавру, Ляшенко І. Ю. (2015)
Білик А. С. - Алгоритмічна оптимізація каркасів багатоповерхових будівель за критерієм металоємності, Терновий М. І., Хмельницький С. В. (2015)
Китов Ю. П. - Алгоритм оптимизации шпренгельной балки, основанный на свойствах распорных систем, Ватуля Г. Л., Веревичева М. А. (2015)
Гук Я. С. - Методика визначення абсолютного мінімуму температури зовнішнього повітря для 23 перехідних станцій, населених пунктів, вершин і перевалів з районуванням території Закарпатської області (2015)
Галагуря Є. І. - Визначення критичного навантаження позацентрово стиснутих колон, Ковальов М. О., Биченок І. В. (2015)
Марутян А. С. - Несущие конструкции из квадратных (прямоугольных) и ромбических труб, Чернов П. С. (2015)
Королёв В. П. - Условия рационального проектирования защиты от коррозии металлоконструкций по критериям коррозионной опасности, Магунова Н. Г., Годун Т. Н., Скрипченко О. Е. (2015)
Білик С. І. - Стійкість двострижневих ферм з урахуванням пружної жорсткості гребеневого вузла (2015)
Нілов О. О. - Напружено-деформований стан поперечно-гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження, Семчук І. Ю. (2015)
Білик А. С. - Порівняння методів розрахунку металевих каркасів висотних будівель на одиничну живучість, Коваленко А. І. (2015)
Гук Я. С. - Дослідження максимальної глибини промерзання ґрунту для території Українських Карпат у межах Чернівецької області (2015)
Шевченко А. А. - Расчет напряжений при изгибе круглых сталебетонных тонких плит (2015)
Марутян А. С. - Решетчатые конструкции из гнутосварных профилей цельных и составных сечений (2015)
Рожнова М. А. - Оценка существующих подходов к расчету устойчивости гибких элементов (2015)
Кущенко И. В. - Мониторинг и диагностика коррозионного разрушения строительных металлоконструкций (2015)
Титул, зміст (2013)
Самбор М. А. - Хуліганство як склад діяння, що передбачає юридичну відповідальність, в умовах реформування матеріального та процесуального законодавства України про адміністративну та кримінальну відповідальність (2013)
Броннікова К. В. - Поняття адміністративної відповідальності: проблеми визначення (2013)
Иванова Т. М. - Понятие и виды времени отдыха, его правовое регулирование, Солодова А. О. (2013)
Палеева Ю. С. - Обеспечение экологической безопасности как одно из основных направлений сотрудничества государств на международной арене (2013)
Горжій О. В. - Проблемні питання визначення правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні (2013)
Карпова П. В. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні (2013)
Кучеренко А. В. - Конституційне право людини на підприємництво (2013)
Собчук Г. І. - Ключові моменти проведення камеральної перевірки (2013)
Цибульська А. В. - Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект (2013)
Безменко М. Є. - Особливості застосування узагальненої судової практики при розгляді позовної давності у вирішенні господарських спорів (2013)
Грищенко І. М. - Способи захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в Україні (2013)
Мироненко Д. В. - Правові аспекти споживчого кредитування в Україні та Європі: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Тодорошко Т. А. - Особенности предварительного судебного заседания в гражданском процессе (2013)
Тимошенко І. В. - Меценатство та благодійність у сучасній Україні (2013)
Чимбарь А. Ю. - Торгівля предметами мистецтва та антикваріату через аукціони (2013)
Якименко Ю. А. - Об’єкти авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації (2013)
Глущенко А. В. - Вплив державних органів на розвиток громадянського суспільства в Україні (2013)
Несинова С. В. - Історія та сучасний стан соціального призначення права у розвитку правової системи в умовах глобалізації, Хачікян М. П. (2013)
Пресіч Н. М. - Застосування практики Європейського суду з прав людини як шлях до ефективного захисту прав людини в Україні (2013)
Посохова С. Ю. - Міжнародні та національні вимоги побудови судової системи в Україні (2013)
Шкабаро В. М. - Деякі аспекти проблематики колізійності законодавства України, Рибіна С. А. (2013)
Яхязаде Е. М. - Насильство в сім’ї: міжнародний досвід та сучасні проблеми в Україні (2013)
Макарова Л. Р. - Фіктивні акціонерні товариства в Україні, Жила Д. І. (2013)
Пушкіна О. В. - Прийомні (фостерні) сім’ї: американський досвід, Лозицька С. М. (2013)
Лопата Н. О. - Проблема розуміння шлюбу в сучасному суспільстві (2013)
Мікуляк М. А. - Загальні положення про усиновлення в Україні та за її межами (2013)
Черненко А. П. - Чи є версія у кримінальному провадженні фактичною підставою для проведення слідчих (розшукових) дій? (2013)
Лучко С. В. - Методологія дослідження пенітенціарної системи України (2013)
Реферати (2013)
Никифоров О. В. - Концепція управління бойовою підготовкою частин повітряного командування на основі використання сучасних інформаційних технологій, Гесь О. А. (2016)
Семененко О. М. - Методичний апарат обґрунтування та коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Семененко Л. М., Науменко М. В. (2016)
Сафронов О. В. - Математична модель оцінки максимально можливих величин збуджених шарнірних моментів аеродинамічних поверхонь керування літаків при виникненні трансзвукового флатеру, Неділько О. М. (2016)
Хижняк В. В. - Інтелектуальна технологія управління експлуатацією авіаційної техніки на основі доменного аналізу, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2016)
Дмитрієв В. А. - Загальний методичний підхід до забезпечення безпеки при проведенні випробувань парашутних систем для повітряного десантування (2016)
Сухаревський О. І. - Оцінювання параметрів зон виявлення безпілотного літального апарату "Орлан-10" радіолокаційними засобами самохідного зенітного ракетного комплексу 9К33М3 "Оса-АКМ", Василець В. О., Ряполов І. Є. (2016)
Шуєнкін В. О. - Метод аналітичного моделювання процесу зміни безвідмовності засобів зенітних ракетних військ з урахуванням вогневого впливу противника, Слюсаренко М. О. (2016)
Ланецький Б. М. - Обґрунтування обсягів випробувань зенітних керованих ракет та ракетних двигунів твердого палива при їх тривалій експлуатації для вирішення завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2016)
Прібилєв Ю. Б. - Спосіб визначення параметрів системи технічного обслуговування комплексів зенітного ракетного озброєння, Войтенко С. С., Сакович Л. М. (2016)
Тарнополова В. В. - Оптимізація параметрів сферичного обтічника антенної системи головки самонаведення ракети у міліметровому діапазоні довжин хвиль, Хуторна І. В., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Пістряк П. В. - Особливості підготовки стрільців-зенітників з використанням сучасних тренажерних комплексів, Афанасьєв В. В., Торяник Д. О. (2016)
Деденок В. П. - Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності, Карлов Д. В., Пєвцов Г. В., Рєзніков Ю. В. (2016)
Кобзєв А. В. - Порівняльний аналіз точнісних показників фазового та амплітудного методів пеленгації в засобах радіорозвідки за наявності перевідзеркалень сигналів (engl.), Мурзін М. В., Осколков А. П., Зубрицький Г. М. (2016)
Гогонянц С. Ю. - Загальні положення удосконаленої методики оцінки ефективності радіолокаційного забезпечення бойових дій угруповання сил і засобів протиповітряної оборони, Поліщук С. В. (2016)
Леонов И. Г. - Улучшение корреляционных свойств многочастотных сигналов с двойной ортогональностью для РЛС обнаружения малоразмерных целей в условиях многолучёвости, Костянец А. В., Голуб Р. В. (2016)
Малишев О. А. - Оцінка параметрів радіоелектронної апаратури оглядових РЛС "старого" парку із застосуванням мобільних відеотерміналів, Сидоров В. В., Невмержицький І. М., Гризо А. А. (2016)
Бовда Е. М. - Розподіл інформації управління по зонам (рівням) інформаційно-телекомунікаційної мережі (2016)
Бурковський В. С. - Огляд алгоритмів криптоаналізу систем відкритого розподілу ключів типу Діффі-Хеллмана, які засновані на некомутативних групах (2016)
Сальник С. В. - Метод виявлення вторгнень в мобільних радіомережах класу MANET на основі нечіткої бази знань, Сальник В. В., Стемпковська Я. А. (2016)
Соколовський В. В. - Застосування безпілотних літальних апаратів для здійснення радіомоніторингу й радіоконтролю, Самсонов Ю. В., Зюбан М. І. (2016)
Стасєв Ю. В. - Умови застосування сигнально-кодових конструкцій в перешкодо захищених системах зв’язку та управління, Мєдвєдєв Д. О., Лещенко І. Є. (2016)
Шевцов О. В. - Аналіз та порівняльні дослідження алгоритмів електронного цифрового підпису для постквантового застосування, Сватовський І. І., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Шишацький А. В. - Удосконалена методика оцінювання параметрів сигналів з цифровими видами модуляції, Жук О. Г., Лютов В. В., Животовський Р. М. (2016)
Юхновський С. А. - Дослідження фільтруючих здібностей системи фазового автопідстроювання частоти з динамічним регулюванням коефіцієнта підсилення за законом кореня четвертого ступеня (2016)
Горбенко С. В. - Визначення раціонального способу комплектування Збройних Сил України офіцерським складом (2016)
Греков В. П. - Оптимізація співвідношення між могутністю бойової частини та характеристиками розсіювання високоточного озброєння, П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2016)
Іванець Г. В. - Методика оптимального розподілу обмежених ресурсів для забезпечення максимального рівня готовності підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій до виконання завдань за призначенням (2016)
Ліманська О. Л. - Методики виконання вимірювань, їх основні етапи розробки та атестації, Педь М. О., Яровий В. С., Феріма Ю. В., Зінченко М. О., Борисенко М. В., Бондаренко О. І. (2016)
Лоза В. Н. - Анализ возможностей метода визуального распознавания – разрешения групповых сосредоточенных целей на основе вейвлет-преобразования сигналов, Ленков Є. С., Охрамович М. Н. (2016)
Макеев В. И. - Экспериментальные методы определения аэродинамических коэффициентов нормальной силы и опрокидывающего момента, Вакал А. А. (2016)
Танцюра О. Б. - Аналіз методів комплексування різноспектральних зображень з використанням універсального показника якості (2016)
Шевченко Р. І. - Формування системи інформаційно-логістичного управління моніторингом у передумовах надзвичайних ситуацій (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Барташевська Ю. М. - Фрактальний аналіз фінансових ринків: теоретичні та практичні аспекти застосування, Яворський А. О. (2015)
Білоцерківець В. В. - Ресурсна криза: ретроспективи та перспективи адаптації (2015)
Вакулич М. М. - Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки (2015)
Вареник В. М. - Оцінка бюджетної безпеки України (2015)
Воробйова К. О. - Системи підтримки прийняття управлінських рішень у валютному регулюванні (2015)
Гаміє А. М. - Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства (2015)
Гармідер Л. Д. - Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції, Орлова А. В. (2015)
Даневич О. С. - Методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу для забезпечення конкурентних позицій підприємства на ринку, Кошарна П. С. (2015)
Дивінець О. Л. - Стратегічні пріоритети розвитку міських електротранспортних підприємств України (2015)
Євтушенко О. А. - Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів машинобудівного підприємства (2015)
Зінченко О. А. - Розвиток інтеграційних процесів на регіональному рівні: інформаційний аспект (2015)
Magdich A. - Foreign direct investment as a factor of economic growth in the central and eastern european countries (2015)
Ніколаєнко Д. В. - Оцінка міжгалузевої взаємодії підприємств металургійного комплексу України (2015)
Павлова В. А. - Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті (2015)
Пікалов В. Л. - Особистісні знання працівників як потенціал розвитку організаційних знань суб’єктів господарської діяльності (2015)
Пінчук А. К. - Емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн в умовах активації інтеграційних процесів (2015)
Ризун Н. О. - Идентификация индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта тестовой діагностики (2015)
Рыжкова Г. А. - О проблемах занятости молодежи в Украине, Кузьменко О. В. (2015)
Тараненко І. В. - Геопросторові моделі інноваційної конкурентоспроможності країн (2015)
Ущаповський К. В. - Удосконалення науково-практичних підходів до оцінки вартості основних засобів ДП "НЕК "Укренерго" (2015)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности глобальных городов (2015)
Хорішко І. В. - Теоретичні підходи до визначення основних понять екологобезпечного агровиробництва (2015)
Шумська С. С. - Макроекономічні дисбаланси економічного розвитку: європейська практика та оцінка ситуації в Україні (2015)
Яременко С. С. - Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку (2015)
Яровенко Т. С. - Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Бегма П. О. - Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом металургійних підприємств (2016)
Болгар Т. М. - Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку (2016)
Вініченко О. М. - Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом кластеризації підприємств (2016)
Дейнека Т. А. - Розбіжності техніко-економічного розвитку країн як причина суперечностей та асиметрій в системі сучасних міжнародних відносин (2016)
Дубінський С. В. - Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України (2016)
Задоя А. О. - Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку (2016)
Іванов С. В. - Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях, Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. (2016)
Кузнецова С. А. - Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації, Кузнецов А. А. (2016)
Македон В. В. - Розробка комбінованої інноваційної стратегії підприємства на засадах збалансованої системи показників, Валіков В. П. (2016)
Момот В. Є. - Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів, Литвиненко О. М. (2016)
Орлова В. М. - Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку, Кузьменко О. В., Сергєєва О. Р. (2016)
Пікалов В. Л. - Бюджетне управління діяльністю суб’єкта господарювання: мотиваційний аспект (2016)
Шкура І. С. - Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях (2016)
Shkurupii O. V. - The problems and challenges of youth unemployment growth for Ukraine and EU countries, Bilobrova T. O., Tul S. I. (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Радченко Т. А. - Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ (2016)
Чеховська М. В. - Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія (2016)
Біличенко Г. В. - Соціально-педагогічний супровід розвитку дитини в контексті гуманістичної парадигми освіти (2016)
Карпенко О. Є. - Проблеми опіки над дітьми у Польщі у дослідженнях українських науковців (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Кримчак Л. Ю. - Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи (2016)
Петришин Л. Й. - Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах, Лещук Г. В. (2016)
Шацков П. А. - Историко-социологический анализ теории старения, Юмашева Т. А. (2016)
Алєко О. А. - Поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків у формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників (2016)
Балюк В. Є. - Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури (2016)
Борхович С. М. - Поняття "духовно-моральне виховання" в сучасному педагогічному просторі (2016)
Дронова О. О. - Дитина у світі книги: педагогічні умови розвитку художньої творчості дошкільників (2016)
Іванчук С. А. - Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи) (2016)
Кульчицький В. Й. - Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст. (2016)
Литовченко Н. Ф. - Психологічна ситуація в контексті проблеми корекції (2016)
Олійник О. М. - Щодо виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст. (2016)
Савенко Д. О. - Тип прив’язаності як комплексне новоутворення в особистості матері (2016)
Сеник А. М. - Виховний вплив позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді (2016)
Сиренко А. Е. - Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по формированию уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста (2016)
Славська Я. А. - Проблеми еколого-естетичного виховання учнів у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Теплицька А. О. - Формування математичної культури учня як цільовий орієнтир в інноваційній шкільній освіті (2016)
Фурт Д. В. - Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченні англійської мови (2016)
Черняк Е. Б. - Индивидуальная адаптация инструменталистов разных типов темперамента к условиям исполнительской деятельности, Ёркина Н. В. (2016)
Аніскевич С. В. - Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні (2016)
Безкоровайна Л. В. - Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2016)
Білоус О. С. - Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ (2016)
Боднар C. В. - Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів (2016)
Бугра А. В. - Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів (2016)
Варга Л. А. - Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі (2016)
Волкова Н. П. - Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" (2016)
Вошколуп Г. Ю. - Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Глузман А. В. - Высшая педагогическая школа стран Черноморского региона: опыт системного анализа, Сапожников С. В. (2016)
Грушка В. В. - Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід) (2016)
Давидченко І. Д. - Актуальні питання психолого-педагогічних і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного й письмового переказу у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Дзіман Г. М. - Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів (2016)
Заболоцький А. Ю. - Проблема якості дистанційного навчання (2016)
Івасюк Н. О. - Наукові підходи до висвітлення суті професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації, Бондаренко Є. В. (2016)
Каленик О. О. - Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень, Цареградська Т. Л. (2016)
Качмарчик С. Г. - Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених (2016)
Козинець І. І. - Переваги та недоліки "мозкового штурму" під час колективного обговорення проблем, Журавель М. О. (2016)
Корж О. Ю. - Роль компетентності та компетенції у професійній взаємодії майбутніх стоматологів: теоретичний аспект (2016)
Крамаренко Т. В. - Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів, Резунова О. С. (2016)
Лічман Л. Ю. - Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст (2016)
Малоіван М. В. - Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Маслова А. В. - Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів (2016)
Medynska S. I. - Specifics of methodological aspects of teaching English to research and educational personnel at higher educational institutions in the perspective of innovative development of Ukraine’s educational area, Sokolova K. V. (2016)
Мишак О. О. - Гуманізація професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців-аграрників (2016)
Miasoid G. I. - English, tourism and hospitality: an interdisciplinary lesson plan (2016)
Нетьосов С. І. - До питання інформаційної компетентності студентів спеціальності "Корекційна освіта" ДНУ імені Олеся Гончара (2016)
Олійник І. В. - Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми (2016)
Пейчева О. О. - Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ, Келембет Р. В. (2016)
Піддубцева О. І. - Психологічні передумови формування професійно орієнтованої читацької німецькомовної компетентності у студентів-аграріїв (2016)
Піцул К. С. - Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки (2016)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів (2016)
Сиваш С. В. - Специфіка організації діалогічної взаємодії вчителів української мови та літератури у післядипломному педагогічному процесі (2016)
Сиротін О. С. - Система роботи з формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Сліпчишин Л. В. - Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Сухін О. В. - Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою, Дем’янчук Б. О. , Косарєв В. М. (2016)
Тернавська Л. М. - Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу, Шауерман О. А. (2016)
Удовіченко Г. М. - Психолого-педагогічне розуміння понять професійної та професійно-педагогічної компетентності (2016)
Устименко Ю. С. - Особливості професійної взаємодії стоматологів (2016)
Черноватий Л. М. - Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів, Купрієнко Ю. В. (2016)
Шумський О. Л. - Деякі аспекти організації навчального процесу з іноземної мови на основі інформаційного навчального середовища (2016)
Дмитренко О. М. - Проекти як форма організації міжособистісної безбар’єрної взаємодії суб’єктів іншомовної комунікації (2016)
Тараненко Ю. К. - Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів, Тарнопольский О. Б., Гайдар М. М., Єрмолаєва Т. В. (2016)
Лебідь О. В. - Деякі аспекти стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні (2016)
Abstracts (2016)
Титул, зміст (2015)
Горбонос О. В. - Містичний світ як складова простору ху-дожньої літератури: історико-культурологічний аспект, Карюхіна А. І. (2015)
Керимов Р. - Новый взгляд на взаимоотношения Гасым бек Закира и Мирза Фатали Ахундзаде (2015)
Лімборський І. В. - Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) (2015)
Удалов В. Л. - Умови завершення "перехідного періоду" в розвитку сучасної теорії літератури (2015)
Черноіваненко Є. М. - Риторичність і художність як дві форми вияву есте-тичного в літературі (2015)
Газизова А. А. - Три этюда (2015)
Литвиненко Н. А. - "Большой Мольн" Алена-Фурнье и проблема роман-тических традиций (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Жалобы и слезы в пасторали Флориана "Галатея" (2015)
Сетько О. А. - Образ Марины Мнишек В. Хлебникова в контексте худо-жественных исканий русских писателей XIX–XX вв. (2015)
Соколянский М. Г. - Ещё раз о роли А. С. Пушкина в освоении шекспиров-ского наследия русской культурой (2015)
Абдулазизова С. - Характерные особенности творчества Виктора Гюго (2015)
Гoрбaч I. М. - Oбрaз aвтoдiєгeтичнoгo oпoвiдaчa в рoмaнi Н. Фaргa (2015)
Любецкая В. В. - Пророчество конца мира в романе Ф. М. Достоевского "Бесы" (2015)
Оляндер Л. К. - Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю (2015)
Полежаєва Т. В. - Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження (2015)
Фигедыова М. - "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова: авторская ми-стификация и нарративное построение (2015)
Филат Т. В. - Особенности организации художественной картины мира в рассказе И. Шмелёва "Оборот жизни" (2015)
Шестакова Э. Г. - Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилёва (2015)
Zgurovska Ya. - Allusions Functioning in Oscar Wilde’s Short Stories, Kalinichenko V. (2015)
Zirka V. - Advertising as manipulative power (2015)
Исмайлова С. - Предикативные конструкции в современном английском языке (2015)
Савчук Н. М. - Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови (2015)
Сеидова Н. - О разграничении синонимии и вариативности в области фразеологических единиц (2015)
Турчак О. М. - Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця ХХ ст.) (2015)
Чемпоєш В. В. - Засоби вираження авторської особистості у текстах науково-навчального підстилю (2015)
Приходько В. Б. - Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів (2015)
Памяти Михаила Гиршмана (2015)
Пам’яті Тамари Денисової (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2014)
Волкова Н. П. - Профілактика як один із шляхів запобігання конфліктам у педагогічному колективі (2014)
Грисенко Н. В. - Усвідомлене ставлення до навчання як показник особистісної зрілості студентів (2014)
Дніпрова О. А. - Динаміка мотивації досягнення у студентів-психологів (2014)
Dniprova O. - Degree of empathy and cjmmunicative tolerance of the students studying on humanities and economic specialties, Chernyak N., Gorbachova D. (2014)
Лоза О. О. - Перфекціонізм студентської молоді: рівень вираженості та представленість у буденній свідомості (2014)
Тарнопольский О. Б. - Психологическое понятие и составляющие иноязычно-речевой коммуникативной компетентности (2014)
Шаркова С. Ф. - Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів (2014)
Dniprova O. - Bioelectrographic parameters at different psycho-emotional stаtes of the person, Zheltyakova J. (2014)
Ermolaeva T. - Fairytale therapy as a means of overcoming children’s fears at school age, Salikova A. (2014)
Ermolaeva T. - Psychological features of personalities inclined to deviant behavior during sports events, Stepanyk І. (2014)
Kirichenko V. - Xenophobia as a phenomenon of the contemporary society, Dorokhina O. (2014)
Мілушина М. О. - Психологічні особливості прояву співзалежності в поведінці матерів наркозалежних, Луценко О. О. (2014)
Николенко А. Е. - К вопросу об уровне алекситимии у больных с алкогольной зависимостью, Кривошей А. А. (2014)
Новицька І. В. - Вплив "темної тріади" особистісних властивостей на формування упередженості у суб’єкта спілкування (2014)
Sekret I. - The place of the fairy tale in the person’s life script, Chernyak N., Hrydasova Y. (2014)
Sekret I. - Psyhological background of miscarriage, Neiburge E. (2014)
Сурякова М. В. - Професійна кар’єра спеціалістів з продажу: об’єктивні та суб’єктивні складові (2014)
Шевченко Н. Ф. - Психологічний аналіз явища марновірства (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2014)
Іваненко Л. В. - Виховання милосердя в антропологічній системі К. Д. Ушинського (2014)
Самбор А. М. - Християнство як підґрунтя духовного виховання майбутніх вчителів, Самбор М. А. (2014)
Грищенко С. В. - Соціальна профілактика торгівлі дітьми (2014)
Вєлкова О. В. - Аналіз стану підготовки майбутніх менеджерів до професійної взаємодії (2014)
Волкова Н. П. - Компетентність у здійсненні професійної комунікації майбутнього соціального педагога, Полторак В. А. (2014)
Беспарточна О. І. - Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі (2014)
Зінукова Н. В. - Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг (2014)
Зюзіна Т. О. - Сучасне мистецтво як об’єкт етико-психологічного аналізу в навчально-виховному просторі університету (2014)
Кондрашова О. В. - Засоби навчання: проблеми проектування (2014)
Коростелін М. О. - Підходи науковців до визначення готовності студентів до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Манохіна І. В. - Розвиток творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом інноваційної технологізації освітнього простору (2014)
Наход С. А. - Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій (2014)
Нестерова О. Ю. - Етапи і методика проведення експериментальної роботи з розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів (2014)
Тарасенко Р. О. - Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі (2014)
Черняк Н. О. - До питання формування професійної спрямованості майбутніх фахівців (2014)
Іжко Є. С. - Метод проектів як один із засобів оптимізації автономного навчання (2014)
Кабанова М. Р. - О некоторых вопросах развития творческого потенциала преподавателя высшего учебного заведения и интерактивных технологий в обучении иностранному языку (2014)
Любченко О. В. - Модель формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій (2014)
Прошкін В. В. - Зміст інтеграції університетської науки та освіти (2014)
Сапожников С. В. - Науково-практичні підходи до організації навчального процесу в педагогічних університетах і коледжах країн Чорноморського регіону (2014)
Шабанова Ю. О. - Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи, Осипов А. О. (2014)
Амеліна С. М. - Методика формування лексичної компетенції майбутніх філологів (2014)
Гайдар М. М. - Изучение иностранного языка на начальном уровне на основе лексического и конструктивистского подходов (с разработкой плана урока) (2014)
Гирич З. И. - Совершенствование научной русской речи тюркоязычных студентов-иностранцев инженерного профиля (2014)
Živković Slađana - Designing spoken presentations for academic and professional needsImproving scientific Russian speech of Turkic foreign students majoring in engineering, Stojković Nadežda, Bakić-Mirić Nataša (2014)
Конопленко Л. О. - Методичні рекомендації щодо організації ділової гри для навчання усного англомовного спілкування у технічних ВНЗ (2014)
Корнєва З. М. - Відбір змісту навчання в системі професійно спрямованої англомовної підготовки студентів ВТНЗ (2014)
Растєгаєва Д. Г. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (СІТ) на початковому етапі навчання іноземної мови студентів мовних спеціальностей (2014)
Рудницьких О. В. - Коучінг як інтерактивна технологія в освіті (2014)
Тарнопольський О. Б. - Зміст навчання ділової телефонної комунікації англійською мовою в економічному ВНЗ та його практичний відбір, Сліпченко Л. Б. (2014)
Токарєва А. В. - Інтегративне навчання як один із перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти (2014)
Шкурко Е. В. - О методах обучения иностранным языкам (2014)
Abstracts (2014)
Вакарчук Т. С. - Технологічний розвиток суспільства з урахуванням людського капіталу при дослідженні моделей економічного зростання (2014)
Ващенко Н. В. - Роль кадрів в інтенсивному розвитку підприємств (2014)
Гаркуша О. Ю. - Моделювання збалансованості економічного зростання виноробного підприємства, Сергєєва О. В. (2014)
Глуха Г. Я. - Інвестиції та їх вплив на економічне зростання (2014)
Дзюба П. В. - Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних потоках: емпіричне тестування теоретичних підходів (2014)
Донець А. А. - Методичний підхід до діагностики конкурентоспроможності готельних підприємств (2014)
Дубінський С. В. - Сучасні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління діяльністю промислових підприємств (2014)
Кузнецова С. А. - Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість (2014)
Кузьмінов С. В. - Ринковий попит і поведінка споживача: психологічні аспекти взаємообумовленості (2014)
Лимонова Е. М. - Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації, Архіпова К. С. (2014)
Литвиновська П. С. - Методика багатофакторного вибору вектора інвестиційного державно-приватного партнерства (2014)
Мішустіна Т. С. - Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства (2014)
Мухін В. В. - Глобальний диспаритет у розподілі енергоресурсів та його вплив на економічну безпеку, Письменна У. Є. (2014)
Ортіна Г. В. - Вплив інтеграційних відносин на формування стратегії розвитку реального сектора економіки (2014)
Рогоза М. Є. - Моделювання транспортної мережі торговельних підприємств системи споживчої кооперації, Кузьменко О. К. (2014)
Самойленко Є. Г. - Особливості впливу фіктивного сектора тіньової економіки на економічну динаміку (2014)
Самойлік М. С. - Економіко-екологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами у Полтавському регіоні (2014)
Тараненко Ю. К. - Прогнозування коливань цін на фондовому ринку з використанням систем штучного інтелекту, Різун Н. О., Мілов Р. М. (2014)
Холод С. Б. - Концептуальні підходи до питання дієздатності та відтворення потенціалу підприємства, Грушевський С. В. (2014)
Холод О. Г. - Інформаційна система моделювання ціни на рекламну продукцію, Ярмоленко Л. І., Чумак Т. В. (2014)
Циба Т. Є. - Використання потенціалу працівників у стратегії підвищення якості та ефективності підприємства, Валіков В. П., Бондар В. П. (2014)
Шубін О. О. - Методичний підхід до забезпечення стійкого економічного розвитку торговельного підприємства, Іванчук К. О. (2014)
Ягельська К. Ю. - Місце трансформаційних процесів української економіки в типології економічного розвитку (2014)
Яременко С. С. - Маркетингові дослідження вподобань споживачів біжутерії на українському ринку (2014)
Summaries (2014)
Наші автори (2014)
Світова гібридна війна: український фронт (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (7 грудня 2016 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (21 грудня 2016 р.) (2017)
Кошечко В. Г. - Про виконання цільової комплексної програми НАН України "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 р.) (2017)
Летичевський О. А. - Високонадійні системи математичного забезпечення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 р.) (2017)
Шемшученко Ю. С. - Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) (2017)
Лялько В. І. - Використання космічних знімків NPP/VIIRS у нічний час для оцінки економічної кризи на сході України (Донецька та Луганська області), Сахацький О. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2017)
Степанюк Л. М. - "Фундамент" Києва, Приходько В. Л., Курило С. І., Довбуш Т. І., Котвіцька І. М. (2017)
Мацуй В. М. - Походження бурштину-сукциніту: від міфів до сучасних теорій, Науменко У. З. (2017)
Приходько Р. П. - Прогнозування тривалої міцності та моделювання процесів повзучості жароміцних матеріалів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) (2017)
Шумило М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) (2017)
"Щось ви, молоді люди, розслабилися..." (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І. К. Походні) (2017)
80-річчя академіка НАН України В.С. Підгорського (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Михальченка (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Портенка (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Бешти (2017)
Бандоріна Л. М. - Моделювання системи аналізу локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак, Удачина К. О. (2014)
Барташевська Ю. М. - Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації (2014)
Безус Р. М. - Механізм стійкості аграрного сектора економіки України до глобальних викликів, Бойко А. В. (2014)
Вакарчук Т. С. - Економічне зростання як стратегічний напрям державного регулювання економіки України (2014)
Вініченко О. М. - Контроль договорів сервітуту як фактора ризику діяльності підприємства (2014)
Грушевский С. В. - Развитие организации на основе реализации инновационных проектов и программ (2014)
Демьянчук Б. А. - Модель определения прогнозных оценок реализуемости вариантов вложения инвестиций в сферу производства, Косарев В. М. (2014)
Загорна Т. О. - Дослідження конкурентного процесу в галузі: синтез фрактальних характеристик і процедур (2014)
Зинченко О. А. - Возможность применения теории трансакционных издержек в оценке информационной прозрачности региональных рынков (2014)
Іванова М. О. - Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки (2014)
Кириленко В. І. - Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання (2014)
Костенко Т. О. - Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі (2014)
Кузьмінов С. В. - Транскордонний перелив капіталу з точки зору кейнсіанської теорії зростання (2014)
Лимонова Е. М. - Дослідження впливу ТНК на країни базування та приймаючі країни, Воробйова К. О. (2014)
Лозовська Л. І. - Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів, Дудник В. В. (2014)
Момот В. Е. - Влияние глобального развития телекоммуникаций и информационных технологий на процессы демократизации и становления гражданского общества (2014)
Milewski B. - Finansowanie inwestycji w gospodarswach rolnych w Polsce ze środków finansowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa łódzkiego, Skudlarski J., Zając S. (2014)
Несправа М. В. - Вплив релігійних чинників на євроінтеграційний курс України (2014)
Павлова В. А. - Система управління конкурентоспроможністю підприємства, Губарєв Р. В. (2014)
Поліщук Є. А. - Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ в Україні (2014)
Поповиченко И. В. - Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий (2014)
Самодрін А. П. - Профільно-професійна освіта у регіоні біосфери: еколого-соціо-економічний континуум, Валіков В. П., Бондар В. П., Курінна І. Г. (2014)
Сергєєва О. Р. - Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства (2014)
Тараненко І. В. - Розробка маркетингової стратегії підприємства відповідно до результатів конкурентного аналізу, Яременко С. С., Радинський Е. Ю. (2014)
Татаринов В. С. - Европерспективы украинского малого бизнеса, Татаринов В. В. (2014)
Ткач В. А. - Сучасний стан розвитку ресторанного господарства Запорізької області, Язіна В. А. (2014)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України (2014)
Ущаповський К. В. - Проблеми оцінки технічного стану основних засобів ДП "НЕК "Укренерго": причини, наслідки, шляхи розв’язання (2014)
Холод Б. І. - Глобалізація як фактор впливу на процеси логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Зборовська О. М. (2014)
Шкляєва Г. О. - Теоретичні аспекти становлення успішного бренду (2014)
Abstracts (2014)
Наші автори (2014)
Izha M. - Professional training of civil servants as an important factor for security and sustainable development of the state, Maiev A. (2016)
Крупник А. - Громадянське суспільство України в умовах реформування державного управління (2016)
Гриневецький С. - Деякі проблеми формування ефективної системи публічного управління на місцевому рівні в період децентралізації влади, Липовська С. (2016)
Клюцевський В. - Сучасні управлінські технології у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації, Попов С. (2016)
Сивак Т. - Аналіз передумов становлення системи стратегічних комунікацій в державному управлінні (2016)
Карпенко О. - "Вікно овертона" як універсальна модель вибору суспільно-орієнтованих управлінських рішень (2016)
Линдюк О. - Методологія дослідження модернізації державної служби в умовах глобалізації (2016)
Федорчак О. - Проблема наукового визначення категорій "інститут" та "інституція" та її управлінське значення (2016)
Білей М. - Соціальний характер організаційної функції державного управління (2016)
Воловник В. - Логістичний підхід в управлінні освітою (2016)
Горблюк С. - Особливості формування національної інноваційної системи України (2016)
Dubok I. - Public-private partnership in the sphere of culture: foreign experience (2016)
Дуков Д. - Концептуальна модель системи інвестиційних механізмів державного управління регіональним розвитком (2016)
Євмєшкіна О. - Технології державного стратегічного планування (2016)
Коваль З. - Національна держава як комплексний механізм стійкості України: правовий аспект (2016)
Лужецька Н. - Реалізація державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії: механізм координаційної взаємодії (2016)
Луценко В. - Державна політика у сфері релігії як управлінська категорія (2016)
Подп’ятнікова А. - Державна політика щодо формування та розвитку транзитивного простору України: ретроспективний аналіз, Машненков К. (2016)
Yatsenko V. - The potential for attracting foreign investments in border regions, Dobriy D., Komarovskyi I. (2016)
Секельгіді К. - Особистісне самоуправління та самоменеджмент державного службовця: до визначення понять (2016)
Котковський В. - Участь місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2016)
Pakhomova T. - Reforms of the system of local self-government in the context of innovative decors, Murzina T. (2016)
Кулік Т. І. - Математичне моделювання процесу течії розплаву полімерного матеріалу в матеріальному циліндрі інжекційної машини, Злотенко Б. М. (2016)
Березін Л. М. - Особливості процесу переміщення об’єктів транспортування зі змінним центром мас, Ковальов Ю. А. (2016)
Каплун В. В. - Оцінювання рівнів генерації електричної енергії сонячною батареєю на основі статистичних даних, Кравченко О. П., Манойлов Е. Г. (2016)
Горобець В. А. - Новий спосіб утворення плоского ланцюгового стібка та визначення параметрів робочих органів, Манойленко О. П. (2016)
Рубанка М.М. - Вибір робочих параметрів різьбових муфт та підвищення надійності їх роботи, Піпа Б. Ф (2016)
Чабан В. В. - Кінематика механізму відтягнення полотна круглов’язальної машини, Коробченко Є. О. (2016)
Стаценко В. В. - Системна і параметрична моделі бункерних пристроїв в агрегатах для приготування композицій із сипких матеріалів, Біла Т. Я., Бурмістенко О. П. (2016)
Шавьолкін О. О. - Реалізація режиму джерела струму для каскадної схеми з послідовним з’єднанням однофазних інверторів напруги, Росінська Г. П. (2016)
Березін Л. М. - До визначення відмов голок панчішно-шкарпеткових автоматів (2016)
Євлашкіна О. В. - Дослідження механічних властивостей з’єднувальних швів формоутворюючого шару на основі нетканих матеріалів в пакетах одягу, Курганський А. В., Василенко В. М. (2016)
Водзінська О. І. - Обгрунтування вибору вишивальних ниток для виконання вишивки на сорочці, Паніна Н. О. (2016)
Донченко С. В. - Ситуаційний аналіз прогнозування теплозахисних властивостей зимового одягу, Шаравіна Х. О., Рубаха Н. М. (2016)
Горбаченко А. М. - Систематизація вимог та показників, що забезпечують відповідний рівень комфортності канонічного одягу, Садретдінова Н. В. (2016)
Кизимчук О. П. - Аналіз асортименту захисних текстильних матеріалів, Мельник Л. М., Єрмоленко І. В. (2016)
Кожушко Р. Ю. - Удосконалення конструкції курток чоловічих з використанням сигнальних елементів, Полька Т. О. (2016)
Бабич А. І. - Особливості дореалізаційної оцінки якості шкіряного взуття (2016)
Чепелюк Е. В. - Технологические аспекты проектирования и изготовления валянной сумки с фермуаром.Cообщение №1. Технология проектирования валянной сумки, Демидова Н. С., Якимчук Е. В. (2016)
Бессарабов В. І. - Реакційна здатність гідропероксид аніону в системах деконтамінації фосфорорганічних сполук, Вахітова Л. М., Кузьміна Г. І., Баула О. П., Куришко Г. Г., Матвієнко К. В. (2016)
Кузьміна Г. І. - Сучасні аспекти розробки концептуального проекту фармацевтичного виробництва, Бессарабов В. І., Баула О. П., Вахітова Л. М., Леонтюк І. І., Тюха А. Г. (2016)
Романюк О. О. - Перспективи переробки жировмісних шкіряних відходів у екологічно безпечне рідке паливо, Плаван В. П., Комановська К. М. (2016)
Каташинський А. С. - Адсорбційні властивості шпінелі MnCo2O4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2016)
Тарасенко Г. В. - Дослідження реологічних властивостей гелів, що містять натрію диклофенак, Лелека Т. О. (2016)
Черниш О. В. - Вплив морфології поверхні алюмінієвого струмовідводу на адгезію електродного матеріалу і опір електрохімічного конденсатора, Хоменко В. Г., Барсуков В. З. (2016)
Гейчук О. В. - Дослідження впливу мінеральних наповнювачів на нетканий матеріал, Шевчук М. В., Полосухіна А. І., Савченко Б. М. (2016)
Кислова О.В. - Електрохімічні ферментативні біосенсори (2016)
Паранько Н. П. - Порівняльний аналіз формоутворюючих елементів та колористики верхнього одягу українок середини XIX століття, Ніколаєва Т. В., Ніколаєва Т. І. (2016)
Сафронова О. О. - Особливості дизайну громадських приміщень в умовах реновації інженерних споруд баштового типу, Агліуллін Р. М., Чебикіна М. В., Вознюк А. М. (2016)
Здольник І. Г. - Дослідження особливостей створення кінетичної типографіки, Довженко І. Б., Потанін С. Є. (2016)
Семченкова О. Р. - Проморолик як візуалізація концепції дизайн-проекту. Етапи створення, Довженко І. Б. (2016)
Сельська О. О. - Визначення місць розташування та наповненості орнаментами вишивки деталей подільської національної сорочки для оздоблення сучасної жіночої сукні, виконаної в етно-стилі, Засорнова І. О., Засорнов О. С. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Fedota O. M. - Estimation of inbreeding depression by CAPN1, CAST, GH, GHR and CYP3A genes for quantitative and reproduction traits in seven Aberdeen-Angus lines, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Goraichuk I. V., Kolisnyk A. I., Tyzhnenko T. V. (2016)
Siromolot A. A. - Improvement and optimization of antigenic composition for serodiagnosis of Tuberculosis, Oliinyk O. S., Kolibo D. V., Gerilovych A. P. (2016)
Bayeva T. I. - Influence of physical and emotional loadings on dynamics of biochemical indicators of blood serum of race horses of group of universal use, Zhegunov G. F. (2016)
Rodionova K. O. - The effectiveness of application ultraviolet radiation for the sanitation of production premises of meat processing enterprises, Paliy A. P. (2016)
Furda I. L. - An analytical substantiation of the correlation between Porcine reproductive and respiratory syndrome and Porcine circovirus infection by using serological monitoring in Ukraine, Sytiuk M. P., Shulga N. G., Masyuk D. M. (2016)
Kukhtyn M. D. - Bacterial biofilms formation of Cattle mastitis pathogens, Kovalenko V. L., Horyuk Yu. V., Horyuk V. V., Stravskyy Ya. S. (2016)
Титул, зміст (2016)
Holovatyi M. - Unity of science and education as a paradigmatic way of development of economy and social sphere: the conceptual aspect (2016)
Kyrchaniv M. - Local currencies: economic anthropology, regional performativism and modernization of identity (2016)
Bohac R. - Cataracts of globalization and the economic diplomacy of small states, Lipkova L. (2016)
Варналій З. С. - Механізм попередження загроз економічній безпеці України, Онищенко С. В., Маслій О. А. (2016)
Hubarieva I. - Ukrainian economy unshadowing as a factor of state economic security management, Chmutova I., Maksimova M. (2016)
Novak I. - Structuring of sources of attracting capital to agricultural production as a prerequisite for the formation of an effective investment mechanism in the agricultural sector, Verniuk N., Novak Yu. (2016)
Hudym K. - Systematisation and analysis of МNCs’ models of conduct for entering the national agrarian markets, Khalatur S. (2016)
Janke F. - Effect of competition among suppliers on public procurement efficiency, Packova Packova, M. M. (2016)
Melnyk M. - Spatial policy of regional metropolis development in Ukraine: conceptual principles of formation, Synyutka O., Kushniretska O. (2016)
Мазаракі А. А. - Інструментарій управлінського обліку, Фоміна О. В. (2016)
Пилипенко А. А. - Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання, Литвиненко А. О. (2016)
Таранюк Л. М. - Науково-методичний підхід до ранжування проектів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за рівнем дохідності (2016)
Mitrikova J. - Calculation of shopping probability by the Huff model in selected retail stores of Kosice (Slovak Republic), Antolikova S. (2016)
Krykavskyy Ye. - The principle of the extended responsibility in the formation of multimodal transportation attractiveness, Falovych V. (2016)
Klokar O. - Competitiveness of financial inspectors at agrarian enterprises and measures increase it (2016)
Тарасюк Г. М. - Стратегічна діагностика виробничого потенціалу підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області, Корнійчук А. А. (2016)
Gavurova B. - Efficiency of day surgery in Slovak regions during the years 2009-2014, Korony S. (2016)
Kosova T. - Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities, Slobodyanyuk N. (2016)
Кравців В. С. - Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні, Колодійчук І. А. (2016)
Попадинець Н. М. - Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах, Максимів Ю. В. (2016)
Дерун І. А. - Iдентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства (2016)
Данилюк Н. Е. - Описательная каталогизация в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова: вопросы теории, истории, методики (2016)
Соколов В. Ю. - Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з’їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з’їзду) (2016)
Кобельський Д. В. - Історична проза на тему "козацтва" у зібраннях університетської бібліотеки та її роль у подіях Української революції 1917 - 1921 рр. (2016)
Мельниченко Е. А. - Румынские издания в именном фонде В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2016)
Ревенко Д. В. - Видання Українського наукового інституту книгознавства у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2016)
Бірюкова Т. Л. - Інтегративні властивості бібліотечних функцій: імплементація в освітньому електронному середовищі, Якубовська М. Г. (2016)
Костирко Т. М. - Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації (2016)
Грєбцова І. С. - Науковці Одеського національного університету: до 200-річча В. І. Григоровича (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 36: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1995−1999 гг. (2017)
Байда Е. И. - Исследование механических напряжений в приводном валу вакуумного выключателя средних напряжений, Клименко Б. В. (2017)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальное исследование влияния пространственного расположения датчиков магнитного поля на эффективность замкнутой системы активного экранирования магнитного поля линий электропередачи, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2017)
Хлопенко Н. Я. - Структурный синтез стабилизирующего робастного регулятора потокосцепления ротора, Хлопенко И. Н. (2017)
Шуруб Ю. В. - Статистична оптимізація частотно регульованих асинхронних електроприводів при скалярному керуванні (2017)
Баранов М. И. - Расчетная и опытная оценка результатов электротермического воздействия нормированного по международному стандарту IEC 62305-1-2010 импульса тока короткого удара искусственной молнии на тонкостенное покрытие из нержавеющей стали, Князев В. В., Рудаков С. В. (2017)
Винников Д. В. - Исследование изменения физико-химических свойств водопроводной воды под воздействием мощных подводных искровых разрядов, Корытченко К. В., Ткачев В. И., Егоренков В. В., Кудин Д. В., Мирная Т. Ю. (2017)
Голик О. В. - Статистичні аспекти неруйнівного контролю дефектності поліімідної емаль ізоляції в умовах виробництва, Щебенюк Л. А. (2017)
Бондаренко В. О. - Анализ энергоэффективности режимов работы электрических систем с тяговыми нагрузками, Доманский И. В., Костин Г. Н. (2017)
Веприк Ю. Н. - Пути повышения эффективности компьютерного моделирования режимов работы электрических систем на основе уравнений в фазных координатах (2017)
Бедерак Я. С. - Про обґрунтування вибору економіко-математичних методів оцінки енергоефективності виробничих об’єктів (2017)
Бржезицький Володимир Олександрович. До 75-річчя з дня народження (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційна платформа забезпечення безпеки пацієнтів, Мієржевський П., Сердюк В. Г., Денисенко С. В., Бабінцева Л. Ю. (2012)
Азархов О. Ю. - Індивідуальна електронна карта пацієнта для постінсультних хворих, Злепко С. М., Бєлоусова О. В. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування ефективності інформаційних та телемедичних технологій для покращення якості медичної допомоги сільському населенню, Сельський П. Р. (2012)
Дроздовська С. Б. - Аналіз поліморфізмів генів АСЕ, ACTN3, ENOS, PPARG, PPARA, HIF-1Α, PPARGC1B при визначенні спадкової схильності до різних видів спорту, Досенко В. Є., Строй Д. О., Ільїн В. М. (2012)
Антонов В. М. - Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об’єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем, Антонова-Рафі Ю. В. (2012)
Пузанова О. Г. - Комп’ютерні бази даних доказової медицини як джерело систематичних оглядів (2012)
Нечипоренко Ю. Л. - Інтерфейс електронної медичної картки на мобільному пристрої (2012)
Шупяцький І. М. - Математичні алгоритми захисту інформації (2012)
Гойко О. В. - Аналіз сучасного програмного забезпечення для статистичного оброблення й аналізу біомедичних досліджень, Мохначов С. І. (2012)
Боднар О. І. - Інструментальні основи наноекології, Ващенко В. М., Ільїн В. М., Сахно К. А. (2012)
Курик М. В. - Кірліанографія структурно-енергетичних властивостей води як інформаційної системи в організмі людини, Пісоцька Л. А., Лапицький В. М. (2012)
Коваленко С. О. - Аналіз проби максимальної вентиляції легенів при додатковому опорі диханню, Гречуха С. В., Кудій Л. І. (2012)
Вакуленко Д. В. - Інформативне значення фрактального портрету хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта (2012)
Іванишин В. В. - Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій європейських країн та США, Дудзяк О. А. (2016)
Гаврилко Г. П. - Методичні засади проведення експертизи санаторно-курортних територій: регіональний аспект (2016)
Горіховський М. В. - Переваги і недоліки методів оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2016)
Гринько Т. В. - Організація системи логістики на підприємствах легкої промисловості, Тараненко А. В. (2016)
Гуменна-Дерій М. В. - Комп'ютеризація бухгалтерського обліку на вітчизняному та зарубіжному рівнях (на прикладі будівельних підприємств), Гуменний П. В. (2016)
Дацко К. П. - Факторинг як ефективний інструмент управління в умовах кризи неплатоспроможності (2016)
Добровольська Е. В. - Виробничий потенціал бурякоцукрового підкомплексу: сутність та аналіз наукових підходів, Будняк Л. М. (2016)
Завитій О. П. - Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки, Дідоренко Т. В. (2016)
Іщенко Я. П. - Структура об' єктів обліку в системі управління біологічними перетвореннями рибництва (2016)
Коваль Н. В. - Шляхи покращення демографічної ситуації в сільській місцевості крізь призму економічної безпеки, Корженівська Н. Л. (2016)
Кондратюк І. О. - Облік надходження та вибуття запасів придбаних за плату суб'єктами сектору загального державного управління: управлінський аспект, Лондаренко О. О., Подпригора О. А. (2016)
Кондрюк Л. В. - Вплив дефініцій на інформаційну функцію бухгалтерського обліку та формування економічної терміносистеми в Україні (2016)
Лаврук Н. А. - Мотивація ефективної праці жінок (2016)
Лаврук О. С. - Управління формуванням професійної компетентнції персоналу підприємств (2016)
Лаврук О. В. - Мотивація праці та її вплив на розвиток галузі тваринництва (2016)
Лупич О. О. - Вітчизняний готельний оператор: суть та роль у підвищенні ефективності готельного господарства (2016)
Мартинюк Н. В. - Оцінка міжгалузевої конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств (2016)
Мельник Н. Г. - Облікове забезпечення транспарентності в державному секторі: проблеми України та досвід ЄС (2016)
Могилова М. М. - Сутнісні ознаки основних засобів як визначальні положення обґрунтування їх складу (2016)
Олексійко В. С. - Зарубіжний досвід пенсійного захисту населення (2016)
Палюх М. С. - Теоретичні засади організації обліку необоротних активів, Матвійчук Л. О. (2016)
Сава А. П. - Генезис та сучасний вимір концептуальних основ дослідження розвитку сільських територій (2016)
Семенишена Н. В. - Бухгалтерський облік: від системи до Інституту (огляд дефініцій) (2016)
Сидорук Б. О. - Особливості проведення оцінки використання природно-ресурсного потенціалу агросфери на регіональному рівні, Довгань О. М. (2016)
Тимчев М. - Совершенствование анализа конкурентоспособности и риска финансовой дестабилизации предприятия (2016)
Тулуш Л. Д. - Державна фінансова підтримка галузі тваринництва в умовах реформування спецрежимів оподаткування, Радченко О. В. (2016)
Фень К. С. - Джерельна база та сфери застосування дефініції "економічна безпека підприємства" (2016)
Хоменко О. А. - Концептуальні основи управління фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу (2016)
Чикуркова А. Д. - Франчайзинг: актуальні проблеми розвитку в Україні, Ногачевський О. Ф. (2016)
Шевчук Л. П. - Мережева система фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Шевчук А. А., Довбик Д. В. (2016)
Цимбал П. В. - Способи підробки печатки нотаріуса та методи їх виявлення, Мілевська А. О. (2016)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Білокінь Р. М. - Особливості кримінальної процесуальної відповідальності різних суб'єктів кримінального провадження (2016)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, Юрченко А. М. (2016)
Дирдін М. Є. - Практичні аспекти кримінального провадження на підставі угод, Кукуюк О. В. (2016)
Калганова О. А. - Початок досудового розслідування взаємопов'язаних злочинів, Проданик І. В. (2016)
Краснікова Н. А. - Юридичний зміст реформування правоохоронної системи, Овдієнко М. Ю. (2016)
Лопата О. А. - Поняття і зміст судово-експертної діяльності (2016)
Линник О. В. - Взаємодія прокурора та слдічого судді під час кримінального провадження, Чекалюк В. А. (2016)
Сакаль А. П. - Міжнародний розшук осіб при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними злочинними угрупованнями (2016)
Сіренко О. В. - Особливості кримінального провадження щодо Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Ковбасюк В. А. (2016)
Федчишина В. В. - Процесуальні аспекти призначення судово-економічних експертиз при розслідуванні податкових правопорушень (2016)
Фрідман-Козаченко М. М. - Роль прокуратури в координації взаємодії правоохоронних органів України щодо виявлення кримінальних правопорушень, Рафальський В. П. (2016)
Лазебний А. М. - Міжнародний досвід використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку (2016)
Антонюк А. Б. - Спрощений порядок видачі (екстрадиції) особи запитуючій стороні (2016)
Діков І. В. - Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2016)
Євмін А. М. - Підготовка до подання касаційної скарги як початковий етап оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Канфуі І. В. - Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Козак Л. С. - Діяльність слідчого щодо доказування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій (2016)
Слободянюк Б. К. - Історичний розвиток взаємодії слідчих та оперативних підрозділів (2016)
Стаскевич Г. С. - Історія розвитку законодавства щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами (2016)
Товтин С. В. - Нетрадиціні способи застосування спеціальних знань під час розслідування сексуальних вбивств (2016)
Томін E. Є. - Співвідношення ознак правопорушення та криміналльного процесуального порушення у різних видах юридичної відповідальності (2016)
Шикоряк М. М. - Тактика огляду місця події при розслідуванні корисливих насильницьких злочинів, вчинених іноземцями (2016)
Заверховський О. - Криміналістична характеритиска контрабанди, вчиненої в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Яцик Т. П. - Кримінальне право як наука: методологічні аспекти, Дробязко К. М. (2016)
Коренюк А. А. - Зарубіжний досвід співпраці органів пробації з релігійними організаціями у сфері запобігання рецидивним злочинам неповнолітніх (2016)
Білоус З. В. - Система деліктів, що посягають на соціально-трудові права громадян (2016)
Бурка А. В. - Правовий статус учасників антитерористичної операції та гарантії їх соціального захисту (2016)
Кимлик Р. В. - Особливості правового статусу Генерального прокурора України, Плісневич А. А. (2016)
Кимлик Н. В. - Використання досвіду Грузії в реформуванні прокуратури України, Попович А. С. (2016)
Омельчук Л. В. - Європейський досвід організації органів прокуратури, Клітинська А. Р. (2016)
Шевченко А. Є. - Питання метології історії діяльності органів внутрішніх справ України (частина 1) (2016)
Дей М. О. - Управління науковими проектами: особливості написання успішної заявки на грант (2016)
Калмикова О. С. - Правовий статус Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (2016)
Бестюк І. - Українська літературна "бетховіана" 1920­х років (роман "Честь" (1929) М. Могилянського) (2014)
Бибик С. - Лексичні засоби соціально­психологічної стилізації у мові прози Григора Тютюнника (2014)
Білоус П. - Національна ідентичність ліричного "я" у поезії Миколи Вінграновського (2014)
Бортнік Ж. - Театральна рецепція монодрами (на прикладі поеми "Сон" Т. Шевченка) (2014)
Вірста С. - Слово Кобзаря на уроках словесності як аспект формування національного світогляду молодших школярів (2014)
Гоголь Н. - Дмитро Павличко – неперевершений майстер інтимної лірики (літературно­музична композиція) (2014)
Дацюк В. - Стилістична роль іменникових суфіксів в ідіостилі Т. Г. Шевченка (2014)
Дмитренко Н. - Навчальний проект "Шевченко. Україна. Світ" у системі формування комунікативної компетенції майбутніх педагогів (2014)
Жалко Т. - Фольклорно­етнографічні візії Тараса Шевченка (2014)
Жулинський М. - "За що я Вкраїну люблю?". Шевченкові – 200 (2014)
Захарчук І. - Григір Тютюнник у культурно­естетичному полі шістдесятництва (2014)
Іванова О. - Художній часопростір і національна ідентичність у збірці оповідань "Лиха доля в Маракайбо" Юрія Косача (2014)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтичної системності в шевченкознавчих студіях Івана Франка (2014)
Кир’янчук І. - Пошуки ідеалу людини: шлях до віднайдення морально­естетичних цінностей у творчості Михайла Ореста і Тараса Шевченка (2014)
Кодак М. - Поетика Т. Г. Шевченка в "Єретику" й пізніших поемах (2014)
Кочерга С. - Творчість Лесі Українки і герменевтичні "горизонти" шістдесятництва (2014)
Криловець А. - Образ митця у драматичній поемі Лесі Українки "У пущі": філософські аспекти (2014)
Криловець Н. - Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко (2014)
Криловець Р. - Екзистенційний мотив загубленості в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки "Зимові дерева") (2014)
Кузьміна І. - Вплив дитинства у формуванні творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Лагола І. - Формування у молодших школярів особистісного ставлення до дійсності через художні образи пейзажної лірики Т. Шевченка (2014)
Литвинюк Н. - Естетичні аспекти вивчення ліричних творів Т. Г. Шевченка в початковій школі (2014)
Луценко О. - Естетика вербалізованого простору української художньої прози 60­90­х років ХХ ст. (2014)
Мамич М. - Мовно-­естетичний канон шістдесятництва в контенті жіночого журналу (на матеріалі прози Євгена Гуцала) (2014)
Мацько В. - Емотивні функції в структурі поетичних текстів В. Михайличенка і Б. Мамайсура (2014)
Миненко Ю. - Жанрова природа геральдичної поезії (2014)
Мовчанюк В. - Художня семантика і архітектоніка поеми "Тарасова ніч" (2014)
Нестерова Н. - Типологія синтаксичних відмінкових та прийменниково­відмінкових ад’єктивів у поетичних творах Т. Г. Шевченка (2014)
Павлюк І. - Українська публіцистика 1920-­1930-­х років (2014)
Панова Н. - Внутрішній конфлікт героя як причина самогубства (Б. Грінченко "На розпутті") (2014)
Рибка О. - Сковородинівські відгомони екзистенціалістських вимірів українського шістдесятництва (2014)
Сардарян К. - Філософсько­-світоглядний дискурс у творчості І. В. Жиленко (на матеріалі поеми "Тихе віяння") (2014)
Сергійчук З. - "Вступна новела" Миколи Хвильового як спроба самоідентифікації (2014)
Слапчук В. - Мова як домінуючий чинник самоідентифікації письменника (на матеріалі мемуаристики, епістолярії та щоденникових записів Гр. Тютюнника) (2014)
Смілянська В. - Шевченкова "наймичка" – апофеоз тихої самопожертви (2014)
Стадніченко О. - Автопортрет шістдесятництва в сучасній українській мемуаристиці (на матеріалі книги спогадів Л. Кореневича "Як по струні безодню…") (2014)
Стукан Г. - Особливості вивчення творчості Т. Г. Шевченка на уроках рідної словесності в початкових класах, Глушок Л. (2014)
Токмань Г. - Мотив подзвону в поемі Івана Світличного "Архімед" (2014)
Ушневич С. - Світоглядні засади художнього мислення Віктора Близнеця (2014)
Федько О. - Синкретизм жанру творів Ліни Костенко "Берестечко" і Леоніда Горлача "Ніч у Вишгороді" (2014)
Харчук Р. - "Якби-­то ти, Богдане п’яний": спроба прочитання (2014)
Чамата Н. - Вірш Тараса Шевченка "Пророк" (2014)
Шанюк В. - Стилістичні уроки Петра Перебийноса (2014)
Шарагіна О. - Трансцендентні виміри тиші у філософській ліриці Василя Стуса (2014)
Шевчук Н. - Вивчення поезії Т. Г. Шевченка на уроках рідної словесності в початковій школі (2014)
Шуст Л. - Вигуки та вигукові фразеологізми в поетичній творчості Т. Шевченка (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цівільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Бучок Ю. С. (2016)
Луценко А. Г. - Типология брака и функциональность семьи при эмоционально неустойчивом типе расстройства личности у женщин, Кришталь Т. В., Даниленко Т. П. (2016)
Аймедов К. В. - Ознаки дезадаптації у жінок, які вперше перенесли психотичний епізод, Баскіна В. В. (2016)
Марков А. Р. - Інтерперсонально-комунікативна складова в генезі дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни (2016)
Ищук В. В. - Клинико-психопатологические характеристики психоэндокринного синдрома, детерминированного гиперкортицизмом (2016)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічні аспекти больового синдрому в онкологічних хворих на етапах лікувального процесу (2016)
Маркова А. С. - Розлади психоемоційної сфери у структурі порушень психологічного здоров’я членів родини, які займаються спільним бізнесом (2016)
Глаголич С. Ю. - Аналіз копінг-поведінки волонтерів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням військових у зоні АТО (2016)
Козира П. В. - Характеристика адаптивної поведінки і копінг-стратегій у співробітників МВС України - учасників АТО (2016)
Юдін М. А. - Соціально-психологічна адаптація пацієнток косметологічного профілю (2016)
Боднарь Е. В. - Индивидуально-психологические особенности женщин с патологией беременности в контексте их субъективной оценки своего здоровья (2016)
Шелестова О. В. - Розлади адаптації як наслідок впливу стресу (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості клініко-психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок в контексті їх впливу на стан материнсько-дитячої взаємодії (2016)
Мосейко А. В. - Катамнестический и клинико-психопатологический анализ синдромокинетических характеристик простой формы шизофрении (2016)
Уханова А. И. - Феномен буллинга в контексте психического здоровья старшеклассников (2016)
Білобривка Р. І. - Особливості статевих стосунків у чоловіків з афективно- і соціально-тривожними розладами особистості, Панас А. Р. (2016)
Кривицкий В. А. - Влияние состояния сексуальности больных хроническим простатитом на качество жизни (2016)
Лях С. Б. - Розвиток подружньої дезадаптації у безплідних шлюбах (2016)
Содержание (2014)
АСТМА: Новые данные исследований фазы III демонстрируют эффективность Тиотропия Респимат® при бронхиальной астме разной степени тяжести (2014)
Проблема антибиотикорезистентности и возможности фитотерапии в лечении респираторных инфекций у детей (2014)
Шекера О. Г. - Охорона здоров’я – найважливіша складова державної політики України, Медведовська Н. В., Мельник Д. В. (2014)
Лисунець О. М. - Аналіз первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В., Зубко І. М., Волкова Л. В. (2014)
Рогач І. М. - Досвід організації науково-тренінгового консультативно-діагностичного центру сімейної медицини та долікарської підготовки на базі інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, Колесник П. О., Кампі Ю. Ю., Кедик А. В., Козак Т. Ю. (2014)
Тарасенко Т. Н. - Выбор противовоспалительной терапии у больных гонартрозом при сниженной минеральной плотности костной ткани (2014)
Спасская А. А. - Поражения органов и систем при реактивных артритах (2014)
Мурашко Н. К. - Анксиолитическое и кардиопротективное действие Афобазола в лечении ишемических поражений мозга (2014)
Лябах М. О. - Використання масажу для корекції функціональних станів людини при розумових навантаженнях, Горго Ю. П. (2014)
Оразов М. Р. - Особенности функционального состояния иммунной системы периферической крови у женщин с болевым синдромом при аденомиозе (2014)
Баренфельд О. І. - Важкий пацієнт з васкулярною пухлиною. Клінічний випадок ускладненої епітеліоїдної гемангіоендотеліоми правого передсердя та його застосування у викладанні державною та англійською мовами при підготовці лікарів загаль, Рудіченко В. М., Рудковський В. А., Лінник О. М., Кушнєрова М. О., Балабай А. А. (2014)
Губская Е. Ю. - Глютензависимые заболевания: современный взгляд на проблему (2014)
Настрадіна Н. М. - Обстеження жінок з рецидивними фоновими захворюваннями шийки матки за допомогою лабораторних методів (2014)
Мурашко Н. К. - Циркадний ритм артеріального тиску в найгостріший період ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь, Шкляєва О. П. (2014)
Себов Д. М. - Влияние L-аргинина на качество жизни и переносимость физической нагрузки у больных с ишемической болезнью сердца, Пенина Е. О. (2014)
Афанасюк О. І. - Корекція порушень ліпідного обміну у хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом типу 2 (2014)
Веропотвелян П. Н. - Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных, Веропотвелян Н. П., Тамамшева А. А., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2014)
Кулинич В. С. - Кардиальное ремоделирование и диастолическая дисфункция при сочетании хронической сердечной недостаточности с аутоиммунным тиреоидитом в условиях действия ионизирующего излучения в малых дозах (2014)
Mурашко Н. К. - Когнітивні порушення при ішемічному інсульті, Недолуга В. О. (2014)
Шалімова А. С. - Особливості порушення ліпідного обміну і визначення рівнів адипокінів при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті 2-го типу (2014)
Литвиненко Е. А. - Уровни провоспалительных цитокинов и эндотоксемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н. (2014)
Бабінець Л. С. - Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря, Дроняк Ю. В. (2014)
Ткач С. М. - Эмпирические подходы к диагностике и лечению функциональной диспепсии (2014)
Гуменюк М. І. - Вплив інгаляції декаметоксину на функцію зовнішнього дихання у пацієнтів з інфекційним загостренням бронхіальної астми, Панчук С. І. (2014)
Ільїнська І. Ф. - Вплив піобактеріофага на стан імунної системи хворих на бронхіальну астму при його застосуванні на тлі базисної терапії, Фещенко Ю. І., Курик Л. М., Турчина І. П. (2014)
Хіміон Л. В. - Системний червоний вовчак у практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря, Ященко О. Б., Данилюк С. В. (2014)
Дуда О. К. - Патофізіологічні аспекти коагулопатій при лептоспірозі: сучасний погляд, Колесник Р. О., Сидоренко В. В., Душак О. М., Вовк І. О., Чегусов П. В., Дідич Т. В., Дейнека А. М., Марунчак О. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Сухий кашель у дітей: медикаментозна терапія, Грачова М. Г. (2014)
Матасар І. Т. - Корекція есенціальних нутрієнтних дефіцитів у дітей та підлітків як засіб профілактики аліментарних та аліментарно-залежних станів, Берзінь В. І., Матасар В. І., Луценко О. Г. (2014)
Починок Т. В. - Ефективність корекції ліпідного обміну у дітей з дисплазією сполучної тканини, Веселова Т. В., Мельничук В. В., Чернишова О. В. (2014)
Вакалюк Л. М. - Захворюваність у вагітних із рубцем на матці після кесарева розтину, Бойчук О. Г., Любінець В. О. (2014)
Диндар О. А. - Особливості перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених у жінок з метаболічним синдромом (2014)
Veropotvelyan P. N. - Psychical factor and pregnancy, Veropotvelyan N. P., Guzhevskaya I. V., Chuvakov A. M., Narytnik T. T. (2014)
Содержание (2016)
Борщев В. Н. - Новые конструктивно-технологические решения светодиодных модулей для ламп-ретрофитов, Листратенко А. М., Тымчук И. Т., Проценко М. А., Никитский Г. И., Фомин А. А., Назаренко Л. А., Сорокин В. М., Рыбалочкам А. В., Олейник А. С. (2016)
Карлангач А. П. - Проектування електронної апаратури на основі стандартних несучих конструкцій з використанням ресурсів Internet (2016)
Кадацкий А. Ф. - Анализ энергетических и магнитных процессов в дросселях импульсных преобразователей электрической энергии, Русу А. П. (2016)
Трофимов В. Е. - CFD-моделирование радиатора для воздушного охлаждения микропроцессоров в ограниченном пространстве, Павлов А. Л., Мокроусова Е. А. (2016)
Махний В. П. - Влияние морфологии поверхности подложек ZnSe:Te на их оптические свойства, Герман И. И., Бодюл Г. И., Сенко И. М. (2016)
Садченко А. В. - Измерение амплитудной диаграммы направленности и частотной характеристики антенн ISM-диапазона с помощью WiFi-маршрутизаторов, Кушниренко О. А., Цевух И. В., Валянский И. А., Чихрай Ю. С. (2016)
Ціватий В. Г. - Всесвітня історія в новому форматі зовнішньополітичних і політико-дипломатичних досліджень ХХІ століття: теоретико-методологічний контекст (звернення до читачів!) (2016)
Чекаленко Л. Д. - Питання модернізації в площині інтеграційних процесів СНД (2016)
Толстов С. В. - Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті Європейської безпеки (2016)
Горобець І. В. - Проблеми формування антикризової стратегії ЄвроСоюзу, Мартинов А. Ю. (2016)
Дерев’янко І. П. - Американський вектор у системі зовнішньополітичних орієнтирів Канади (2016)
Моначенко Г. В. - Участь Німеччини в реформуванні поліції Афганістану (2016)
Новицька О. В. - Роль ООН в управлінні міграційними процесами на Близькому Сході (2016)
Васильєв О. A. - Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського Економічного Союзу (2016)
Пронь С. В. - США і Китай: модель взаємозалежності та взаємодоповнення в боротьбі за сучасне світове лідерство, Гудименко В. В. (2016)
Циватый В. Г. - Латиноамериканские государства в региональной политико-дипломатической системе координат полицентричного мира: исторический дискурс ибероамериканской модели дипломатии (2016)
Горопаха С. В. - Хорватія та Європейський Союз: особливості переговорного процесу щодо угоди про стабілізацію та асоціацію (2016)
Самойлова Л. І. - Розстановка внутрішньополітичних сил у ПівденноАфриканській Республіці напередодні перших демократичних виборів 1994 року (2016)
Марцинюк М. П. - Інституціональний інструментарій державної політики як основа формування мультикультуралізму в Португалії наприкінці 90-х – початку 2000-х років: зовнішньополітичний аспект (2016)
Ціватий В. Г. - Історико-методологічні традиції інституціональних витоків італійської та іспанської державності, політики і дипломатії (до 150-річчя від дня народження проф. В.К. Піскорського) (2016)
Іванов О. В. - "Холодна війна": США-СРСР-Китай (з позиції сьогодення) (2016)
Акулов-Муратов В. В. - Використання станів і методів моделювання в прогнозуванні та розрахунках динаміки розвитку акторів-стейкхолдерів міжнародних відносин і дипломатії (2016)
Третьякова Н. Е. - К вопросу об установлении византийской власти в Северной Африке и проводимой политике Юстиниана Великого в регионе (2016)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика і дипломатична майстерність Франциска І Валуа (1515-1547): історичноінституціональний вимір, Ващук Л. В. (2016)
Гедьо А. В. - Дипломатична діяльність Іоанна Каподістрії (1776-1831) (2016)
Молчанова О. В. - Організація репатріації вояків-українців з теренів балканських країн у 1919 – на початку 1920 рр.: політико-дипломатичний контекстъ (2016)
Пересунько Т. В. - Європейське турне української республіканської капели (1919-1921 рр.), як інструмент зовнішньополітичної стратегії і культурної дипломатії Симона Петлюри (2016)
Грищенко Ю. В. - Болгарська етнічна меншина України в умовах голоду 1921-1923 рр. (2016)
Матяш І. Б. - Навчальні заклади у сфері консульської служби в 1918-1923 рр. як крок до створення системи підготовки кадрів українських дипломатів та консулів (2016)
Печиборщ В. Ю. - "Добрі послуги" дипломатичних місій Швейцарської Конфедерації у Будапешті та Берліні у період Другої світової війни як складова політики "постійного озброєного нейтралітету" (2016)
Ціватий В. Г. - Історичний, зовнішньополітичний, дипломатичний та інституціональний виміри двосторонніх відносин США–КНР ХХІ століття: концепт і стратегія конгейджменту (2016)
Ціватий В. Г. - Інституціональна, зовнішньополітична і воєнно-дипломатична історія Афганістану XVIII-ХХІ століть: ретроспективний контекст (2016)
Троян С. С. - Структурно-функціональний вимір системного підходу в дослідженнях міжнародних відносин і дипломатії доби Модерну: "європейський еквілібріум", Киридон А. М. (2016)
Ціватий В. Г. - Науково-педагогічний та освітньо-науковий хронограф Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України за 2015-2016 роки: інституціональний аспект (2016)
Міщенко С. В. - Обґрунтування адекватності міжнародних резервів України у cучасних умовах (2015)
Майорова Т. В. - Банківське кредитування інвестиційної діяльності cільськогосподарських підприємств (2015)
Вантух Т. З. - Сутність та визначення поняття "клієнтоорієнтована депозитна політика" (2015)
Yunko O. - Regional aspects of banking system development in case of western border areas of Ukraine (2015)
Гамкало О. Б. - Організація бенчмаркінгу іпотечних операцій в банку (2015)
Стегнієнко М. О. - Особливості підходів до ідентифікації системно важливих банків (2015)
Вовченко Р. С. - Підходи до розкриття сутності фінансової безпеки банківського сектору національної економіки (2015)
Ткаченко О. О. - Порівняння фінансової стійкості банківських систем країн Європи (2015)
Ткаченко В. В. - Особливості становлення і розвитку фінансової звітності: вітчизняний та світовий досвід (2015)
Воскресенська О. Є. - Удосконалення системи стратегічного маркетингового управління туристичними підприємствами (2015)
Пустовгар С. А. - Оцінка фінансового потенціалу відновлення платоспроможності підприємств металургійної галузі України (2015)
Трухачова К. В. - Принцип збалансованості у забезпеченні результативності господарської діяльності підприємства (2015)
Швець В. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємств на ринку антикваріату (досвід експертного опитування), Демків Х. С. (2015)
Швець О. О. - Аналіз сучасних концепцій бренд-капіталу на підприємстві (2015)
Шевченко Е. В. - Влияние конкурентных преимуществ на достижение cтратегических целей туристско-рекреационных предприятий (2015)
Шушакова І. К. - Особливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах (2015)
Сапон Р. В. - Удосконалення технологій ідентифікації клієнтів під час дистанційного банківського обслуговування, Шамов С. О. (2015)
Sergienko O. - Project modeling of the commercial bank’s financial security on the basis of choosing and implementing the vector of strategic priorities, Chuyko I., Soldatova Y. (2015)
Воротинцев М. М. - Удосконалення розрахунку показників кредитоспроможності фінансових установ (2015)
Соцька Ю. І. - Методологічні засади кластерного аналізу конкурентоспроможності банків України (2015)
Соболєв В. М. - Методологічні засади дослідження економічної безпеки в Україні у сучасних умовах, Соболєва М. В. (2015)
Глущенко О. В. - Оцінка сучасного стану каналу очікувань монетарного трансмісійного механізму України (2015)
Pasichnik I. V. - The modern approaches to determination of main point and classification of tools of monetary influence on economy, Galushko Y. P. (2015)
Корчевська Л. О. - Методологічні засади економічної безпеки підприємства (2015)
Орлик О. В. - Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові (2015)
Кукса В. М. - Стан та напрями покращення інвестиційної привабливості Черкаського регіону (2015)
Павлов К. В. - Методический подход к оценке состояния проектов и программ межрегионального приграничного сотрудничества, Андреева И. Г., Сапрыка В. А., Шмигирилова Л. Н. (2015)
Тяжкороб І. В. - Інноваційно-інвестиційні проекти енергозбереження в системі стратегічних планів розвитку регіону (2015)
Кавун С. В. - Визначення стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності, Гур’янова Л. С., Жосан Г. В. (2015)
Gelashvili S. - Statistical study of supply of the graduates with the economic profile, Marshava K., Abesadze N., Mindorashvili M. (2015)
Gurbanov V. N. - Modern peculiarities of human resource management in Azerbaijan (2015)
Гуменюк В. В. - Структурні перетворення на ринку курортних послуг в умовах сучасних загроз безпеці людського розвитку в Україні (2015)
Бычкова С. - Образовательный потенциал развития стран: международные сравнения на основе статистических индикаторов (2014)
Бабірад – Лазунін В. - Методичні засади митної статистики правопорушень (2014)
Габелко М. - Влияние рамочных условий предпринимательской деятельности на раннюю предпринимательскую активность населения (2014)
Гордеева Е. - Измерение качества жизни: возможности муниципальной статистики, Суслова С. (2014)
Гордієнко В. - Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко – математичних методів, Григораш О. (2014)
Дронь В. - Дослідження існування взаємозв'язку між величинами методом умовно-наслідкового розкладу подій (2014)
Єлейко В. - Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України, Боднар Р. (2014)
Євсєєнко О. - Статистична оцінка впливу економічних факторів на соціально-демографічні показники розвитку країни (2014)
Іваненко О. - Статистична оцінка ефективності діяльності кредитних спілок в регіональному розрізі (2014)
Ковтун Н. - Статистичне вимірювання якості життя: міжнародний досвід і практика використання в Україні (2014)
Лутчин Н. - Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України (2014)
Образцова О. - Закономерности пространственного распределения ранней предпринимательской активности в РФ: опыт анализа и оценки (2014)
Огреба С. - Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект (2014)
Олешко Т. - Пошук альтернативних шляхів забезпечення економічної стабільності авіакомпаній, Марусич О. (2014)
Пальян З. - Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу (2014)
Поповская Е. - Предпринимательская активность населения России: сравнительный анализ межрегиональных различий (2014)
Потапова М. - Статистична грамотність: зайва вимога або необхідність сучасності (2014)
Романюк І . - "Якість життя" як соціально-економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження (2014)
Трубнік Т. - Статистичне оцінювання диспропорцій секторальної структури національної економіки (2014)
Шибіріна С. - Побудова багатовимірної оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості (2014)
Шишкін В. - Статистична оцінка вікової нерівності за доходами (2014)
Лежнюк П. Д. - Вплив сонячних електричних станцій на напругу споживачів 0,4 кВ, Рубаненко О. Є., Гунько І. О. (2015)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении центробежными насосами электростанций, Бабенко И. А., Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П., Князева В. Н. (2015)
Волошко А. В. - Класифікація інформаційних сигналів за відносною ентропією по рівням вейвлет-декомпозиції (2015)
Буткевич О. Ф. - Деякі питання побудови інтегрованої системи запобігання коливному порушенню стійкості об’єднаної енергосистеми, Чижевський В. В. (2015)
Єрошенко В. А. - Про можливість використання циклу Єрошенка як альтернатива циклу Ренкіна в енергетиці, Тишковець А. В., Бублей В. О. (2015)
Матеенко Ю. П. - Расчет надежности структурных схем электрических станций в условиях функционирования рынка электрической энергии, Казанский С. В., Лунин А. С. (2015)
Розен В. П. - Побудова нейронної мережі моделі процесу сушіння торфу в парових сушарках в енергозберігаючих режимах, Кулаковський Л. Я. (2015)
Яковлєва І. Г. - Вибір раціонального розподілу твердого палива у шарі бокситової шихти на основі моделі теплового режиму спікання, Мних А. С. (2015)
Dolmatov D. A. - RANS simulation of effect of air admission's holes geometry in a gas turbine combustor and their effects on emission caracteristics, Hajivand M. (2015)
Качан Ю. Г. - Аналіз ефективності та перспектив розвитку біогазової енергетики, Коваленко В. Л., Лапікова О. І. (2015)
Коцар О. В. - Керування даними обліку в умовах запровадження в Україні лібералізованого ринку електричної енергії, Ткаченко Д. К. (2015)
Котляров О. Л. - Засоби підтримки прийняття рішень при модернізації нафтогазових промислів (2015)
Ковальчук А. М. - Підвищення ефективності використання твердого палива за рахунок генератора воднево-кисневого газу, Сусюк Д. В. (2015)
Радченко О. Л. - Розрахунок комплексу "відновлюване джерело – акумулятор" з максимальним використанням генерованої енергії (2015)
Міронов Д. В. - Удосконалення системи ТО і Р обладнання тягових підстанцій з використанням узагальнених критеріїв (2015)
Стрелков М. Т. - Статична модель складу системи ринку електричної енергії (2015)
Vovk O. O. - Strategies for environmental impact reduction on technospere (2015)
Starodub G. S. - KI-67 as aprognostic factor of myelodysplastic syndrome, Goryainova N. V., Perekhrestenko T. P., Basova O. V., Tretiak N. M., Gordiienko A. I. (2016)
Адамович Ю. С. - Радіонуклідна діагностика при дослідженні стану гепатобіліарної системи після оперативного видалення жовчного міхура. Постхолецисіектомічний синдром, Романенко Г. О., Ткаченко М. М. (2016)
Динник Н. В. - Застосування неінвазивних біомаркерів та місце цитокреатину 18 у діагностиці пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Колосович А. І. - Профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини (2016)
Кузуб М. В. - Стан системи гомеостазу у хворих із фібриляцією передсердь та вплив супутнього цукрового діабету 2 типу на проведення антикоагулянтного лікування, Плєнова О. М., Ковбаснюк Ю. В. (2016)
Пастушина А. І. - Зміни активності різних ланок плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу серця (2016)
Савіна О. М. - Структура вродженої і спадкової очної патології у дітей та заходи її профілактики, Вітовська О. П. (2016)
Самойлова С. О. - Зміни показників тромбоцитарного гемостазу у хворих із поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби з хозл в динаміці госпітального періоду лікування (2016)
Степаненко Р. Л. - Значення вродженого імунітету (толл-подібних рецепторів 2, 4, 9) в патогенезі псоріазу (2016)
Терещенко Т. О. - Поточний лікарський контроль над футбольними арбітрами під час навчально-тренувального збору (спеціально-підготовчого етапу), Назарко Н. М. (2016)
Шидловський А. Ю. - Cтан ЦНС за даними електроенцефалографії у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю сполучно з вертебрально-базилярною судинною недостатністю, Науменко О. М. (2016)
Коленко Ю. Г. - Імуногістохімічні маркери в діагностиці передракових уражень слизової оболонки порожнини рота, Каленська О. В. (2016)
Куваєв О. С. - Мікробіологічне обґрунтування застосування медикаментозної композиції з аргініном для лікування хворих із захворюваннями пародонта, Борисенко А. В., Відерська Г. В., Лєснухіна Г. Л. (2016)
Черкасова О. В. - Клініко-морфологічні особливості перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2016)
Нароха В. П. - Вплив різних доз координаційної сполуки германію з нікотиновою кислотою на процеси перекисного окиснення ліпідів та жирнокислотний спектр ліпідів кардіоміоцитів при хронічній інтоксикації доксорубщином (2016)
Полова Ж. М. - Вивчення субстанції нанорозмірного заліза з метою фармацевтичної розробки капсульованої лікарської форми, Саханда І. В. (2016)
Пінчук І. Я. - Ауто- та гетероагресивна поведінка у структурі посттравматичних психічних розладів у учасників АТО, Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В ., Ладик-Бризгалова А. К. (2016)
Ilnytska T. Yu. - Social adaptation impairment after the posttraumatic stress: ADHD role in premorbide (2016)
Пінчук І. Я. - Структура захворюваності та поширеність реакцій на важкий стрес та порушення адаптації в Україні у першому півріччі 2016 року, Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф., Древіцька О О. (2016)
Аймедов К. В. - Оцінка ефективності комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією, Волощук Д. А. (2016)
Будьонний П. В. - Особливості суїцидальної поведінки осіб, які мешкають у депресивному промисловому регіоні м. Лисичанська (2006–2013 рр.) (2016)
Буздиган О. Г. - Клініко-функціональні особливості хворих на шизофренію як основа оптимізації підходів до їх психосоціальної реабілітації з урахуванням гендерного фактора (2016)
Резуненко О. Ю. - Сучасні особливості психосоціальної реабілітації хворих на біполярний афективний розлад (2016)
Левада О. А. - Когнітивно-психопатологічні фенотипи основних етіологічних варіантів м’яких нейрокогнітивних розладів, Чередніченко Н. В. (2016)
Підкоритов В. С. - Вплив соматичної патології на когнітивну сферу хворих на судинну деменцію (2016)
Живаго Х. С. - Дослідження сфер соціального функціонування у хворих на параноїдну форму шизофренії із симптомами депресії (2016)
Шкода К. В. - Особливості депресивних проявів у родичів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (2016)
Масік О. І. - Клініко-психопатологічні аспекти тривожності при психосоматичних розладах у підлітків (2016)
Литвиненко М. В. - Особливості психосоціальної адаптації хворих на вугрову хворобу (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психосоціального функціонування пацієнтів з онкологічними захворюваннями (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського