Шостаковський М. Л. - Особливості управління фінансовою діяльністю в зарубіжних країнах (2016)
Курило В. О. - До питання вирішення податкових спорів у Великій Британії, Німеччині та США (2016)
Короташ Я. О. - Виплата дивідендів учасникам товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення ними вкладів до статутного капіталу товариства (2016)
Савчук О. О. - Адаптація правового регулювання лісової промисловості до інвестиційної моделі України з урахуванням норм законодавства Європейського Союзу (2016)
Самородов А. С. - Особливості розмежування повноважень у сфері земельних відносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (2016)
Боровицька А. Г. - Принцип басейнового управління як основа ведення державного водного кадастру (2016)
Занфірова Т. А. - Становлення свободи праці в історії України та світу (до XVII ст.) (2016)
Коротких А. Ю. - Порядок застосування матеріальної відповідальності до державних службовців (2016)
Кайтанський О. С. - Юридичні гарантії права дітей і сімей з дітьми на соціальний захист за актами ЄС та Ради Європи, Бориченко К. В. (2016)
Свічкарьова Я. В. - Договір "мінімум-максимум": гнучкий режим робочого часу (2016)
Трофименко М. С. - Міжнародний досвід правового регулювання трудових відносин у сфері інформаційних технологій (2016)
Лавренко Б. В. - До питання дисциплінарної відповідальності державного службовця (2016)
Горобець А. С. - До питання про визначення поняття "ринок праці": погляд правника (2016)
Матвєєва А. В. - Національна транспортна безпека: правова природа та ознаки (2016)
Косінов С. А. - Значення контролю для забезпечення демократії (2016)
Гончаренко О. А. - Право доступу до Інтернету як складова прав дитини (2016)
Походзіло Ю. М. - Загальні тенденції розвитку інституту соціального страхування на території України на початку ХХ століття: історико-правовий аспект, Климко Ю. В. (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні питання застосування конструкції "юридична особа публічного права" (2016)
Мороз М. В. - Строк договору найму (оренди) та особливості його поновлення (2016)
Овчатова-Редько А. О. - Проблема реєстрації і розірвання шлюбу на підконтрольних АТО територіях (2016)
Борисов І. В. - Організаційно-правова форма фінансових установ як правовий механізм узгодження економіко-правових інтересів основних учасників ринку фінансових послуг (2016)
Дмитрик О. О. - Проблеми використання власних коштів бюджетних установ (2016)
Макух О. В. - Договір у фінансово-правовому регулюванні і його вплив на динаміку фінансових правовідносин (2016)
Блавацька Д. А. - Проблеми систематизації національного екологічного законодавства в контексті євроінтеграції (2016)
Солнцева Х. В. - Деякі питання запровадження та використання сучасних технологій в органах поліції (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України (2016)
Харчук Р. С. - Пропозиції щодо запровадження міжнародного досвіду в частині забезпечення прав людини шляхом правотворчої діяльності органів виконавчої влади (2016)
Цибульник Т. А. - Теоретико-правова характеристика діяльності органів місцевого самоврядування України щодо протидії рейдерству (2016)
Предместніков О. Г. - Основні правові форми діяльності органів юстиції України з реалізації державної правової політики (2016)
Чанишева Г. І. - Поняття та зміст принципу соціального діалогу у сфері праці (2016)
Яковлєв О. А. - Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці (2016)
Коротких А. Ю. - Особливості покриття шкоди, завданої державним службовцем у судовому порядку (2016)
Черноус С. М. - Право на відпочинок у системі прав людини (2016)
Вахонєва Т. М. - Щодо визначення основних ознак інтелектуальної діяльності (2016)
Третяков Є. А. - Значення трудових прав у системі основних прав людини і громадянина (2016)
Панченко М. В. - Особливості змісту правовідносин під час проходження служби в органах Служби безпеки України суб’єктами трудового права (2016)
Соколова О. А. - Принципи оплати праці державних службовців як системне юридичне явище (2016)
Кривошеїн В. В. - Дисипація українських абітурієнтів у закордонні виші: мотиваційний чинник (2017)
Ровенчак О. А. - Особливості етнокультурної ідентифікації українців у США, Володько В. В. (2017)
Кодацька Н. О. - Шлях професійної самоідентифікації: гендерні особливості (2017)
Половая Н. О. - Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти (2017)
Cвятненко І. О. - Конфуціанство та гендерна культура Японії (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 1) (2017)
Ляхович Г. В. - Мовна спільнота як агент соціалізації індивіда (2017)
Березинський В. П. - Розвиток громад у контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Бегей І. І. - Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) (2017)
Ключник Р. М. - Відносна депривація та політичний протест (2017)
Шипунов Г. В. - Концептуальні особливості визначення "лівих" та "правих" політичних партій в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Loboda Y. O. - French Military Strategy of the End of XIX – First Half of XX Centuries: between Descartes and Bergson? (2017)
Астахова Т. Г. - Філософські погляди В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва щодо проблеми "дух" (2017)
Бойко М. П. - Етнічно-культурні та національні особливості українського народу в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства (2017)
Чепурда Г. М. - Історія будівництва великих державних зрошувальних систем у повоєнний період (2017)
Лисий І. О. - Історико-туристичний аналіз Пнівського замку (2017)
Mieliekiestsev K. I. - In the context of declassified theses of 2008: another look on contemporary Polish-Ukrainian relations (2017)
Титул, зміст (2015)
Беловол А. Н. - Альфа-липоевая кислота: от фармакологических свойств к клиническому применению, Князькова И. И. (2015)
Скибчик В. А. - Повторна стенокардія після реваскуляризації міокарда: механізми, діагностика, медикаментозна терапія (Частина 2), Мелень Ю. П. (2015)
Ткаченко В. І. - Кардіометаболічна терапія при серцево-судинних захворюваннях: роль калію та магнію, Кухарчук Х. М. (2015)
Барна О. М. - Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з поліморбідністю: місце сартанів (2015)
Горобець Н. М. - Зофеноприл: виражений антиішемічний ефект як одна з переваг препарату, Корост Я. В. (2015)
Журавлева Л. В. - Спонтанная диссекция коронарных артерий в практике кардиолога, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Коноз В. П., Бондаренко Д. А. (2015)
Загородна П. С. - Карідопротекція завдяки біологічним ефектам L-аргініну – місце комбінованих препаратів, Громович А. В., Одинець М. О. (2015)
Колиушко Г. И. - Клиника, диагностика некоторых аномалий коронарных артерий (мышечные "мостики") (2015)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2015)
Соломенчук Т. М. - Сучасний менеджмент дисліпідемії в загальній лікарській практиці: практичні питання гіполіпідемічної фармакотерапії (2015)
Медична спільнота шукає вихід із глухого кута задекларованих реформ (2015)
Медична реформа: прийшов час об’єднатися, щоб рухатися (2015)
Україна приєдналася до конфіденційних розслідувань випадків материнської смертності (2015)
Погребняк О. О. - Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень: підсумки ІV Міжнародного конгресу "Профілактика. Антиейджинг. Україна" (Одеса) (2015)
Samoilovych I. O. - On finite generation of wreath products of groups indexed by tree ordered sets (2015)
Михайленко С. В. - Стаціонарні розв’язки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Бедрій В. Я. (2015)
Паткiн Є. Д. - Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів (2015)
Репета Б. В. - Аналог біфуркації Андронова-Гопфа у системі з кривою положень рівноваги (2015)
Семенова І. Ю. - Нелінійні коливання рідини в параболічному резервуарі при наявності пружного закріплення (2015)
Шалденко О. В. - Аналіз процесів теплопередачі в криволінійному каналі при малих числах Рейнольдса, Гуржій О. А. (2015)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія для класифікації слабо роздільних елементів дактильної абетки жестової мови, Крак Ю. В. (2015)
Beyko I. V. - Solve-operator algorithms in high-precision simulators of complex systems, Zinko P. M. (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві, Цвєткова Т. П. (2015)
Галкін О. А. - Непараметричний метод класифікації для задач з нееліптичним розподілом даних на основі глибиннозалежної Σ-схеми (2015)
Галкін О. В. - Застосування кусково-лінійних моделей в задачах прогнозування, Верес М. М., Поляченко А. І. (2015)
Гаркуша Н. І. - Дослідження динаміки однієї математичної моделі популяції при малих щільностях популяції жертви (2015)
Івохін Є. В. - Про реалізацію кількісних запитів в нечітких базах даних, Вадньов Д. О. (2015)
Картавов М. О. - Доведення тотальної коректності системи Infosoft e-Detaling у IPCL, Панченко Т. В., Поліщук Н. В. (2015)
Коваль Ю. В. - Протокол багатоточкового потоку: доведення коректності методом інерційного моделювання (2015)
Колянова Т. В. - Модифікована математична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини (2015)
Лавер В. О. - Нечіткі узагальнення класичних методів (2015)
Марченко О. О. - Метод формального концептуального аналізу на основі векторів семантико-синтаксичної валентності слів (2015)
Пискунов А. Г. - Об отличиях между понятиями типа и класса (2015)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної нелінійної регресії (2015)
Страхов Є. М. - Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації, Яровий А. Т. (2015)
Тарануха В. Ю. - Властивості згладженої n-грамної моделі для слов’янських мов, заснованої на класах (2015)
Терещенко В. М. - Пошук найкоротшого шляху на множині геометричних об'єктів , Корюкалов О. В. (2015)
Шкільняк О. С. - Модальні логіки немонотонних часткових предикатів (2015)
Шкільняк С. С. - Безкванторно-функціональні логіки часткових квазіарних предикатів, Волковицький Д. Б. (2015)
Обуховський В. В. - Порівняння моделей опису в’язкості бінарних молекулярних сумішей, Шилін А. В. (2015)
Первак Ю. О. - Вплив поглинання на спектральні характеристики дисперсійних дзеркал (2015)
Весна Г. В. - Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках, Гуменюк А. Ф., Дегода В. Я., Маразуєв Ю. А. (2015)
Zakirov M. - Luminescence of ZnO powders grown in ultrasonic fields, Svezhentsova K., Korotchenkov O. (2015)
Лопатинська О. Г. - Локалізований поверхневий плазмонний резонанс в наночастинках срібла в полімерній матриці, Лопатинський А. М., Чегель В. І., Поперенко Л. В. (2015)
Мельник Д. Б. - Спектри поглинання та анізотропії збудження флюоресценції мероціанінів, похідних амінокумарину , Науменко А. П., Ящук В. М., Герасьов А. О., Качковський О. Д. (2015)
Петренко В. І. - Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям, Іваньков О. І., Авдеєв М. В., Ніколаєнко Т. Ю. (2015)
Рапопорт Ю. Г. - Моделювання "від характеристик метачастинки до характеристик нелінійних хвиль в шаруватих активних бі-анізотропних метаматеріалах з об’ємними та поверхневими нелінійностями", Бордман А. Д. (2015)
Стебленко Л. П. - Зміна структури та мікромеханічних характеристик епоксиуретанових композитів, обумовлена способом введення наповнювача та його концентрацією в полімерній матриці, Ященко Л. М., Воронцова Л. О., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л., Науменко С. М., Кріт О. М., Калініченко Д. В. (2015)
Теселько П. О. - Рентгенодифракційні дослідження кінетики дефектоутворення в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si (2015)
Морарь М. В. - Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку (2017)
Трофимов Е. А. - Механизмы консервации российского моноцентризма: историко-политологический очерк (2017)
Федоренко В. В. - Консолідація місцевих громад: політичні чинники (2017)
Буря К. М. - Політико-правовий підхід у дослідженні колізій в сучасних локальних демократіях (2017)
Фогел Х. Є. - Періодизація імміграційної політики Європейського Союзу: від витоків до сучасності (2017)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України (2017)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура ортодоксального та модерністського юдаїзму (2017)
Пархоменко С. Є. - Гендерно-дискримінаційні акценти сімейного законодавства України: соціально-моральний аспект (2017)
Melnychuk I. A. - Medicine of Old Russian monasteries from the perspective of a modern medical practice, Melnychuk A. A. (2017)
Kutsaeva T. O. - Scientific heritage of the academician of AUAS Fedor Schmitt: sources for studying the museum sociology in Ukraine (1990s-2000s) (2017)
Шульга В. П. - Теоретичні та методологічні аспекти виведення першої м’ясної породи в УРСР (2017)
Чепурда Г. М. - Історичний аналіз впливу соціалістичних експериментів на природне навколишнє середовище України (1948 – 1965 рр.) (2017)
Грабовська І. М. - Громадянське суспільство як один із вирішальних факторів консолідації українства постколоніального періоду (2017)
Каранфилова Е. В. - Амбивалентные характеристики гениальности в философском осмыслении (2017)
Слюсар В. М. - "Божественне" насилля як складова соціального насилля (2017)
Давидова Ж. В. - Організація педагогічного процесу дискусійного клубу у навчанні іноземній мові (2015)
Калашнікова Л. М. - Питання організації самостійної роботи студентів, Вакуленко Т. С. (2015)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація навчання: понятійно-категоріальний аналіз (2015)
Осадченко І. І. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України (2015)
Штонда О. Г. - Дидактичні умови забезпечення наступності у навчанні студентів педагогічних університетів (2015)
Попов В. Д. - Особистісно орієнтований психолого-педагогічний супровід процесу формування моральної спрямованості молодшого підлітка (2015)
Попова О. В. - Гуманізація інноваційних освітніх процесів як умова розкриття образу "Я” дитини (2015)
Балацинова А. Д. - Підготовка студентів до організаційно-виховної практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2015)
Дейниченко В. Г. - Професійно-мотиваційний етап технології підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Дейниченко Г. В. - Роль педагогічної практики у підготовці студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання (2015)
Масич В. В. - Креативна освітня діяльність як засіб розвитку творчих умінь майбутніх педагогів (2015)
Масич С. Ю. - Психолого-педагогічна характеристика особистості педагога та його діяльності в сучасних умовах (2015)
Портян М. О. - Обґрунтування технології формування ділових якостей студентів (2015)
Ткачова Н. О. - Корпоративна культура як фактор професійного становлення майбутніх учителів (2015)
Чжау Лі - Ключова роль інтерпретації музичного твору у процесі фахової підготовки майбутніх співаків з КНР (2015)
Агаркова Н. О. - Роль недільних шкіл у розвитку початкової освіти східноукраїнського регіону (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Башкір О. І. - Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя (2015)
Говорун А. В. - С. І. Миропольський про формування моральної звички (2015)
Зеленська Л. Д. - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди: віхи історії (2015)
Золотухіна С. Т. - Напрями роботи кафедри педагогіки: досвід і перспективи (2015)
Карпенко О. Є. - Становлення і розвиток опікунської педагогіки у Польщі (2015)
Кін О. М. - Розвиток волонтерської діяльності студентської молоді України наприкінці ХХ століття (2015)
Корнюш Г. В. - Внесок професора М. М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917-1920 рр.) (2015)
Лупаренко С. Є. - Організація оздоровлення дітей у літніх колоніях Харківського товариства поширення в народі грамотності (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2015)
Лученко О. О. - Дезадаптація вчителів-початківців як психолого-педагогічна проблема професійної освіти в Японії (2015)
Паньок Т. В. - Окремі нотатки з листування А. М. Комашки щодо реорганізації Харківського художнього технікуму в інститут (2015)
Собченко Т. М. - Розвиток ідей природничої освіти в початковій школі другої половини ХХ століття (історичний аспект) (2015)
Твердохліб Т. С. - Творча реалізація педагогічних ідей викладачів Київської духовної академії на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти (2015)
Черевань І. І. - Передумови становлення та розвитку профорієнтаційної роботи у вітчизняній педагогічній думці та практиці (2015)
Мірошніченко Т. В. - Психолого-педагогічний потенціал засобів естетотерапії у роботі з молодшими школярами (2015)
Резван О. О. - Рефлексивне освітнє середовище як чинник розвитку особистості майбутнього фахівця (2015)
Рудич Ф. - Політичний режим і народовладдя: спроба політологічного аналізу (2010)
Шедяков В. - Діагностика постсучасного міфу (2010)
Чабанна М. - Неоінституційний підхід до аналізу процесу прийняття політичних рішень (2010)
Мацієвський Ю. - Еліти в Україні до і після "помаранчевої революції" (2010)
Швирков О. - Нова роль інтелектуалів в умовах сьогодення (2010)
Кресіна І. - Концепція державної етнонаціональної політики України (Проект), Лойко Л., Явір В. (2010)
Андрійчук Т. - Прозорість як принцип державної комунікативної політики (2010)
Кривицька О. - Дезінтегративна складова етнічної маркеризації України (2010)
Горбатенко В. - Вікна в майбутнє: перспективи становлення галузевої футурології (2010)
Дубов Д. - Кіберкомунізм як спроба адаптації марксистських ідеологій до викликів інформаційного суспільства (2010)
Кіндратець О. - Проблеми війни і миру в третьому тисячолітті (2010)
Сірий С. - Чинники конфліктності в міжнародних соціально-економічних і політичних процесах (2010)
Шульга М. - Критерії європейської ідентичності (2010)
Селезньова О. - Міжнародна енергетична безпека: політичний концепт (2010)
Горбунов Є. - Геополітичні закономірності розвитку глобального світу, Возняк С., Соловей О. (2010)
Сіленко А. - Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців (2010)
Ханстантинов В. - Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя (2010)
Кресін О. - Стан і перспективи розвитку порівняльного правознавства (2010)
Білостоцька О. В. - Використання ділових ігор у навчально-дослідній роботі майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Буданова Л. Г. - Роль і місце моніторингу якості базових знань у підготовці майбутніх фармацевтів (2015)
Гайдученко Ю. О. - Реалізація індивідуального підходу до навчання та самореалізація студентів економічних спеціальностей (2015)
Дем’янова В. Г. - Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів (2015)
Доценко С. О. - Формування просторової уяви в учнів початкової школи на уроках математики (2015)
Кожевникова А. В. - Комп’ютеризовані адаптивні тести як інноваційна форма підготовки майбутніх учителів під час дистанційного навчання (2015)
Кузьмінська О. Г. - Використання засобів електронних комунікацій у процесі підготовки магістерського дослідження (2015)
Моргунова Н. С. - Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної (2015)
Москалик Г. Ф. - "Суспільство знань" як простір розгортання інтелекту особистості (2015)
Сікура А. О. - Набуття знань і вмінь в організації та управлінні дослідницькою роботою при підготовці майбутніх фахівців-біологів, Сікура А. Й. (2015)
Хміль Н. А. - Відображення проблеми впровадження хмарних технологій у сучасний освітній процес на сторінках вітчизняних періодичних фахових видань (2015)
Цимбал Т. М. - Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів (2015)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Тугай В. М. - Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів (2015)
Вороновська Л. П. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства (2015)
Жерновникова О. А. - Суть і особливості підготовки майбутніх учителів математики до проектувальної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Проблема підготовки майбутнього вчителя до реалізації стратегії сталого розвитку суспільства (2015)
Лутаєва Т. В. - Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти Україні – як категорійно-понятійна проблема (2015)
Моргунова С. О. - Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця (2015)
Наумова І. І. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов становлення професійної ідентичності майбутніх учителів (2015)
Приходько А. М. - Особливості формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Рогова Т. В. - Проблема управління якістю освіти в науковій літературі та освітній практиці (2015)
Савченко О. С. - Вплив психофізіологічних якостей майбутніх водіїв на безпеку дорожнього руху (2015)
Семененко І. Є. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів (2015)
Васильєва С. О. - Взаємодія ВПНЗУ та школи як фактор розвитку професійного статусу вчителя (40-60 рр. ХХ ст.) (2015)
Сліпчук В. Л. - Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України у 80-х роках ХХ століття (2015)
Тихонович В. М. - Тестування як метод контролю навчання студентів у вітчизняній педагогічній думці (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Климентьєва О. С. - Конфліктологічна компетентність як складова професіоналізму майбутніх правоохоронців (2015)
Колонка головного редактора (2017)
Ювілеї (2017)
Аксельров М. А. - Первый опыт применения малоинвазивных технологий в лечении килевидной деформации грудной клетки у детей, Сахаров С. П., Кернс А. В. (2017)
Pectus Carinatum Guideline (2017)
Методичні рекомендації щодо лікування кільоподібної деформації грудної клітки (2017)
Коментарі фахівців (2017)
Давиденко В. Б. - Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії щодо покращення лікування гострих гнійно- запальних захворювань у дітей, Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В. (2017)
Довгаль М. П. - 30-річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня, Биков О. К. (2017)
Сахаров С. П. - Влияние культивируемых микробных ассоциаций на течение и исход при термической травме (экспериментальное исследование), Аксельров М. А. (2017)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування інфільтратів черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Зінчук О. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2017)
Синєпупова Н. А. - Диференціальна діагностика гострого лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей за допомогою еластографії зсувної хвилі, Талько М. О., Синєпупов Д. М. (2017)
Косаківська І. А. - Біполярні електропристрої для коагуляції тканин в оториноларингології (2017)
Спахі О. В. - Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку, Пахольчук О. П., Кокоркін О. Д., Марієв Г. С. (2017)
Фомін О. О. - Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей, Конопліцький Д. В., Калінчук О. О. (2017)
Данилов А. А. - Ортопедическая коррекция пронационных деформаций стоп у детей с церебральным параличом, Абдалбари Д., Горелик В. В. (2017)
Боднар Б. М. - Лікувальна тактика при набутих долонно-підошовних мозолях у дітей, Боднар Г. Б. (2017)
Данилов О. А. - Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей, Сеймівський Д. А., Шевчук Д. В. (2017)
Волошин Ю. Л. - Переваги методу одноетапної орхіпексії порівняно з іншими лапароскопічними втручаннями при лікуванні абдомінальної форми крипторхізму у дітей (2017)
Глагович М. В. - Гострий гангренозно-перфоративний холецистит у дитини двох років: клінічний випадок, Фофанов О. Д., Никифорук Р. І., Завійська Л. А., Борис О. Я., Мельник Т. М., Курташ О. О. (2017)
Конопліцький В. С. - Клінічні особливості перебігу високої хронічної кишкової непрохідності у дітей із деякими вадами розвитку панкреатодуоденальної зони (огляд літератури та власні спостереження), Погорілий В. В., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гормаш П. П., Калінчук О. О., Димчина Ю. А., Конопліцький Д. В. (2017)
Переяслов А. А. - Малоінвазивне лікування дітейз тонкокишковою непрохідністю (огляд літератури), Никифорук О. М. (2017)
Винаходи (2017)
Федорова М. - Графи Шраєра вільних добутків циклічних груп (2016)
Bardyla S. - Classifying locally compact semitopological polycyclic monoids (2016)
Gutik O. - Topological properties of Taimanov semigroups (2016)
Protasov I. - A note on ultrafilters on Boolean algebras, Slobodianiuk S. (2016)
Волошин Г. - До питання про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. (2016)
Баб'як М. - Ряди Діріхле збіжні у півплощині та h-міра виняткової множини, Сало Т., Скасків О. (2016)
Бандура А. - Нові критерії обмеженості L-індексу за сукупністю змінних для цілих функцій (2016)
Chyzhykov I. - Fast growing entire solutions of linear differential equations, Semochko N. (2016)
Банах Т. - Напівтопологічні векторні простори, Маслюченко В., Равський О. (2016)
Prykarpatski A. - The classical Abraham-Lorentz electron mass theory analysis. Part 2: The shell model revisiting (2016)
Степаненко Н. - Деякі конструкції функцій Ляпунова в теорії регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі (2016)
Плічко А. - Зауваження до книжки: Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna (2016)
Дійсному члену наукового Товариства імені Шевченка професорові Миколі Притулі – 70 (2016)
Д'яченко Н. - До 60-річчя від дня народження Михайла Михайловича Попова, Красікова І., Маслюченко О., Маслюченко В. (2016)
Віталій Іванович Сущанський (14.11.1946—29.10.2016) (2016)
Правила для авторів (2016)
Рибаков С. Й. - Гіперальдостеронізм – поширеність та де його шукати, Шідловський В. О., Шідловський О. В. (2017)
П’ятночка В. І. - Невирішені питання хірургічного лікування хворих на післяопераційну вентральну грижу за умов коморбідності (2017)
Шевчук О. О. - Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власних досліджень), Тодор І. М., Посохова К. А., Снєжкова Є. О., Ніколаєв В. Г. (2017)
Швед М. І. - Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих із надмірною масою тіла, Бенів М. Я., Левицька Л. В., Цуглевич Л. В. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Клініко-патогенетична значущість синдрому ендогенної інтоксикації при системній склеродермії, Мікукстс В. Я., Синяченко О. В. (2017)
Ільченко А. Б. - Складнощі комплексної клінічної діагностики госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми, Яковлева О. О. (2017)
Пасєчко Н. В. - Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Наумова Л. В., Стасюк Н. С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. (2017)
Попович Д. В. - Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією, Коваль В. Б., Шафранський В. В., Салайда І. М. (2017)
Салій З. В. - Оцінка вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+-лімфоцитів у хворих із різними варіантами перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми (2017)
Сміян С. І. - Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом, Даньків Л. В. (2017)
Сміян С. І. - Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом, Кошак Б. О., Слаба У. С. (2017)
Сміян С. І. - Серцева недостатність і толерантність до фізичних навантажень у хворих на токсичний зоб, Кравців В. В. (2017)
Сміян С. І. - Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі, Франчук М. В., Балабан Л. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Ефективність патогенетичної терапії пацієнтів з ішемічною хворобою серця із нормобіоценозом і дисбіозом кишечника, Бусигіна О. С., Продусевич Л. В. (2017)
Давлатов С. С. - Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным сепсисом (2017)
Дзюбановський О. І. - Клінічні форми холедохолітіазу (2017)
Ковалик А. П. - Мікрофлора слизової оболонки гортані у хворих на неспецифічну постінтубаційну гранульому гортані, Ковалик П. В. (2017)
Романів М. П. - Медико-статистична оцінка статево-вікової структури захворюваності та смертності від онкологічних захворювань в Україні (2017)
Римарчук М. І. - Алельний поліморфізм генів GSTS у матерів із плацентарною дисфункцією та їх новонароджених: акушерські та перинатальні наслідки, Макарчук О. М., Бойчук О. Г. (2017)
Сюсюка В. Г. - Функціональні аспекти психоемоційних порушень у жінок в період гестації, що зумовлені тривожністю (2017)
Левицький А. П. - Клініко-лабораторне обґрунтування впливу слинних залоз на стоматологічний статус у хворих із гепатобіліарною патологією, Борис Г. З., Фурдичко А. І. (2017)
Авдєєв О. В. - Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей із гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Melnyk V. S. - Study of individual orthodontic signs in the pupils of junior school age from Uzhhorod, Sabov A. V., Horzov L. F. (2017)
Бойчук-Товста О. Г. - Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією, Рожко М. М. (2017)
Савєльєва Н. М. - Результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту I–II ступенів тяжкості хронічного перебігу на тлі токсокарозу (2017)
Лук’янчук В. Д. - Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії, Мелещенко Н. В., Сейфулліна І. Й., Шевчук О. О. (2017)
Марущак М. І. - Мітохондріальні механізми апоптозу при гострому ушкодженні легень в експерименті (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі, Заічко Н. В. (2017)
Роговий Ю. Є. - Вплив води від’ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок в олігуричній стадії сулемової нефропатії, Колеснік О. В., Бочаров А. В. (2017)
Татарчук Л. В. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин, Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Ясіновський О. Б. (2017)
Фурдичко Л. О. - Стан імунної системи в пізній період формування виразкової хвороби на тлі експериментальної пневмонії та корекція її порушень тіотриазоліном (2017)
Ющак О. М. - Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії, Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. (2017)
Стаднюк Л. А. - Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню, Давидович О. В., Приходько В. Ю., Олійник М. В., Ширяєва М. І. (2017)
Шамсиев А. М. - Генетические механизмы формирования и диагностики хронического бронхита у детей, Юсупов Ш. А., Мухаммадиева Л. А., Юлдашев Б. А. (2017)
Берладин О. - Сільська початкова школа в системі освітніх трансформацій (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Васиньова Н. - Закони визначення процесів в середині науки в дослідженні розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Єлова Т. - Професійне самовизначення як педагогічна категорія (2016)
Кравченко О. - Моделювання як механізм стратегічного розвитку університету (2016)
Русин Г. - Вплив освітньої політики Австро-Угорщини на формування ціннісних орієнтирів у молоді на землях Східної Галичини (2016)
Гайволя Р. - Характеристика показників фізичних якостей старшокласників, які займаються у різних спортивних секціях в позакласний час (2016)
Ставицький А. - Актуальні проблеми сучасної комунікації в системі вищої освіти України, Ставицька Т. (2016)
Ачкан В. - Досвід підготовки вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у зарубіжних країнах (2016)
Гордієнко Ю. - Конфліктологічна компетентність як показник рефлексивно-поведінкового компонента педагогічної толерантності майбутніх учителів (2016)
Гудзь К. - Теоретико-методологічні основи впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Кайдалова Г. - Виховання толерантного ставлення в учнів початкової школи з різним рівнем психофізичного розвитку (2016)
Кузава І. - Формування професійної готовності майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної освіти, Ярмолюк М. (2016)
Чурило Н. - Междисциплинарный подход к анализу причин и механизмов возникновения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (2016)
Наші автори (2016)
Borysenko O. D. - Asymptotic behavior of autonomous oscillating system under the action of multidimensional white noise and non-centered Poisson noise, Borysenko O. V. (2015)
Tymoshkevych T. D. - A martingale bound for the variation and an analogue of the Muckenhoupt criterion for a weighted Poincare inequality on R (2015)
Будак В. Д. - Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2015)
Григоренко О. Я. - Вільні коливання замкнених конічних оболонок зі змінною товщиною, Авраменко О. А., Романишин М. В. (2015)
Киричок І. Ф. - Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2015)
Острик В. І. - Гладкий контакт штампа поліноміального профілю з пружною півплощиною (2015)
Семенова І. Ю. - Динаміка гіперболічного резервуара з рідиною при наявності пружинного погашувача коливань (2015)
Федорченко Л. М. - Аналіз напружено-деформівного стану ортотропної циліндричної оболонки при різних способах закріплення контуру, Жук Я. О. (2015)
Яровой Л. К. - Лазерний допплерівський віброметр з поточним налаштуванням оптимальних параметрів трихвилевого фото змішування (2015)
Jabbar А. H. - Development system of forest fire detection by using sensor networks (2015)
Буй Д. Б. - Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних, Пузікова А. В. (2015)
Веклич Р. А. - Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними (2015)
Власюк А. П. - Побудова числових конформних відображень багатозв’язних областей складної геометричної форми, Дроздовський Т. А. (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі , Жуковський В. В. (2015)
Галкін О. А. - Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу (2015)
Ганжа Р. О. - Про нормалізовану відстань між контрольною та експериментальною вибірками, Лебєдєв Є. О. (2015)
Гончар С. А. - Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування (2015)
Hordiichuk O. V. - An approximate heuristic reliability network allocation algorithm (2015)
Демченко І. Ю. - Про одну модель управління запасами (2015)
Донченко В. С. - Прямі формули Гревіля - Кириченка для матричних евклідових просторів, Скотаренко Ф. М. (2015)
Завадський І. О. - Префіксний стискальний код на основі нижнього (2,3)-подання чисел (2015)
Івохін Є. В. - Розробка засобів адаптивного тестування та автоматичного оцінювання знань, Махно М. Ф. (2015)
Касьянюк В. С. - Відновлення детермінованих полів, спостережуваних на фоні випадкових, за даними від нестабільних рецепторів (2015)
Колянова Т. В. - Уточнення параметрів в математичній моделі, що описує вплив харчування та навантаження на вміст білків системи комплемента (2015)
Крак Ю. В. - Віртуальний процес: означення та застосування в створенні системи жестового інтерфейсу, Коваль Ю. В., Ставровський А. Б. (2015)
Марценюк В. П. - Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень, Майхрук З. О. (2015)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством целей, Саад A. M. (2015)
Новокшонов А. К. - Захищені групові комунікації: особливості програмної реалізації (2015)
Розора І. В. - Точність та надійність моделей випадкових процесів з дискретним спектром з урахуванням лінійного фільтру (2015)
Сіренко А. С. - Про одну різницеву систему зі слабкою нелінійністю (2015)
Усар І. Я. - Про швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами, керованих пороговими стратегіями, Протопоп Ю. О., Обруч Т. П. (2015)
Харченко І. І. - Роздуми про вічне (світлій пам‘яті професора М.Ф. Кириченка з нагоди 75-річчя з дня народження) (2015)
Швець О. Ф. - Про розрахунок допусків на параметри лінійних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору, Сопронюк О. Л. (2015)
Віділ А Ю. - Дослідження явища фолдовера у феромагнітних зразках еліпсоїдальної форми (2015)
Альохін О. Д. - Зіставлення рівнянь критичної в'язкості на основі теорії динамічного скейлінгу та з урахуванням просторової дисперсії системи, Рудніков Є. Г., Войтешенко А. В., Білоус О. І. (2015)
Вергун Л. Ю. - Особливості зсувної пружності ліпідних систем при низьких температурах (2015)
Лень Т. А. - Отримання графеноподібних структур хімічним методом, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю. (2015)
Lysenko A. B. - Crystallization kinetics of laser metals infusion zone, Lysenko A. A., Kalinina T. V., Zagorulko I. V., Kozachenko V. V. (2015)
Розуван Т. С. - Наноокислення міді, Шайкевич І. А., Розуван С. Г. (2015)
Юргелевич І. В. - Оптичні властивості органо-неорганічних мезоструктурних золь-гель плівок на основі оксидів кремнію та титану з інкорпорованим барвником Родамін 6Ж, Тельбіз Г. М., Стронський О. В., Поперенко Л. В., Лопатинська О. Г., Леоненко Є. В. (2015)
Ящук В. М. - Особливості спектрів люмінесценції лімфоцитів, Терентьєва Ю. Г., Штонь І. М., Коваль Ю. В., Сніцерова О. М. (2015)
Title (1996)
Contents (1996)
Karetnikov V. G. - Foreword (1996)
Andronov I. L. - Outburst cycle length variations in the dwarf nova EM Cygni, Chinarova L. L. (1996)
Andronov I. L. - Extrema of the polar AM Her: results of multitelescope monitoring, Kimeridze G. N., Kolesnikov S. V., Pavlenko E. P., Poplavskaya (Bazej) N. V., Shakhovskoy N. M., Smykov V. P., Shakun L. L. (1996)
Bondar N. I. - The eclipsing binary system BM Ori, Vitrichenko E. A. (1996)
Bondarenko I. I. - The catalogue of photometric, geometrical and absolute elements of contact binary stars of the early spectral type, Perevozkina E. L. (1996)
Borisov N. V. - A spot structure of accretion disk of U Geminorum, Neustroev V. V. (1996)
Chochol D. - Shaping of nova shells - the case of nova V 1974 Cygni, Pribulla T. (1996)
Greiner J. - Optical, UV and X-RAY observations of the symbiotic star AG Draconis during quiescence and the 1994/1995 outburst, Bickert K., Luthardt R., Viotti R., Altamore A., Gonzales-Riestra R., Stencel R. E. (1996)
Karetnikov V. G. - Properties of the subgiants in the eclipsing binary systems of different types (1996)
Marsakova V. I. - Long-term variability of the novalike variable V Sge, Andronov I. L. (1996)
Pavlenko E. P. - MV Lyrae in the last low state in 1995-1996 (1996)
Perevozkina E. L. - The role of magnetic stellar wind and mass transfer in close binaries of the early spectral type (1996)
Petrik K. - Long-Term Photometric Monitoring of Cataclysmic Variables: Preliminary Results for T CrB, CQ Dra and GK Per, Hric L., Niarchos P., Urban Z., Velic Z. (1996)
Pribulla T. - Period change in the contact system AW UMa, Chochol D. (1996)
Pustylnik L. B. - Precataclysmic variables: observational data and models, Pustynski V. F. (1996)
Repin S. V. - Geometry of geminga rotation according to light curves in gamma-region (1996)
Rosenbush A. E. - Light curve of novae in the "outburst amplitude, envelope radius" coordinates as the basis for the classification of novae on types (1996)
Rovithis-Livaniou H. - The significance of using higher order polynomials to describe the (O-C) diagrams of eclipsing binaries, Rovithis P., Kalimeris A. (1996)
Sholukhova O. N. - The search for SS433 objects: Ha photometry of blue stars in M33 (1996)
Suleimanov V. F. - Line formation in spectra of X-ray novae, Shimansky V. V. (1996)
Suleimanov V. F. - Observations and interpretation of the photometric variability of TT Ari, Zhukov G. V., Senio D. S. (1996)
Svirskaya E. - Prediction of the components mass ratios and the spectral classes of the main component for W UMa-type eclipsing variable stars, Shmelev A. Yu. (1996)
Zola S. - Preliminary results of modeling of light curves of WW And (1996)
Dragunova A. V. - G-stars: observations and theoretical modeling, Belik S. I. (1996)
Ivanova D. V. - NonLTE analysis of the Nal lines in the solar spectrum, Shimansky V. V. (1996)
Komarov N. S. - The cool giant stars and chemical evolution of galaxy, Shevchuk T. V. (1996)
Kovtyukh V. V. - The abundance of helium and stellar pulsation (1996)
Kuznetsova L. A. - On the GF-values for some diatomic molecular spectra, Shavrina A. V. (1996)
Lyubimkov L. S. - Observational manifestations of early mixing in B- and O-type stars (1996)
Lyubimkov L. S. - Investigation of components of the binary system 38 Per, Rachkovskaya T. M., Rostopchin S. I., Tarasov A. E. (1996)
Mashonkina L. I. - Laws in behaviour of NonLTE effects for the Nal and Mgl atoms for K - A stars, Shimanskaya N. N., Shimansky V. V. (1996)
Mishenina T. V. - The chemical composition peculiarities of G,K giants (1996)
Yushchenko A. V. - Abundances of heavy elements in Sirius (Z>72) (1996)
Yushchenko A. V. - The chemical composition of Procyon, Gopka V. F. (1996)
Mishenina T. V. - Subdwarfs: Abundance of light elements, Klochkova V. G., Panchuk V. E. (1996)
Pavlenko Ya. V. - Brown dwarfs: mystery and show (1996)
Pavlenko Ya. V. - LTE and NLTE lithium abundances in atmospheres of lithium rich red giants, Yakovina L. A. (1996)
Sakhibullin N. A. - About probability of research of the NN Ser spectrum by model atmospheres method, Shimansky V. V. (1996)
Alekseev I. Yu. - On the spottedness of red dwarf stars, Gershberg R. E. (1996)
Pavlenko E. P. - Two new variables (Miras?) in Ophiuchi (1996)
Andrievsky S. M. - Contemporary problems of astronomy: the chemical composition of cepheids and related stars, Klochkova V. G. (1996)
Chinarova L. L. - Cycle-to-cycle variability of the symbiotic binary R Aqr, Andronov I. L., Schweitzer E. (1996)
Dorokhov N. I. - About the flashes' activity of A0535+26 in optical band, Dorokhova T. N., Beletskiy Yu. V. (1996)
Dorokhova T. N. - Research of the variability of A Bootis stars by using the dual channel photometer, Dorokhov N. I. (1996)
Kudashkina L. S. - Fourier coefficients for the light curves of 62 Mira-type stars, Andronov I. L. (1996)
Repin S. V. - 6 Scuti star GX Pegasi: additional analysis, Michel E., Auvergne M., Baglin A., Goupil M. J., Gurin L. S., Samoilova Yu. O. (1996)
Rosenbush A. E. - On evolutionary status of stars with the R CrB phenomenon (1996)
Shpychka I. V. - The chromosphere-like envelope of the variable star T Tau, Virun N. V. (1996)
Abramenko A. N. - Slitless digital TV spectrophotometer of the Crimean astrophysical observatory, Okhmat N. N., Prokof’eva V. V., Sharipova L. M. (1996)
Bacoot P. A. - A lazer star as a reference radiation source in forming nondistorted aes images, Ershova O. M., Shumilov Yu. P., Dobrovolsky A. V. (1996)
Blagodyr J. - The eight-channel photometer-polarimeter. 1. The selection and registration system (1996)
Anatcky V. A. - The mounting of the new 2-m RCC telescope at Terskol in 1994-1996, Karpov N. V., Kuznetcov V. I., Sergeev A. V., Tarady V. K., Fomenko A. A. (1996)
Bondarenko Yu. N. - Recording the calcium spectrum in capillary lamp, Scheglov P. V. (1996)
Halevin A. V. - Computer program for time series reduction and analysis (1996)
Marsakova V. I. - Local fits of signal with asymptotic branches, Andronov I. L. (1996)
Ivanov V. N. - Engineering development of telescope control systems, Ryabov A. V., Pereversentsev A. E. (1996)
Kablak N. I. - The influence of atmosphere into radiorangefinder observation of artificial earth satellites (AES) (1996)
Motrunich J. M. - On the problem of improving laser distance measurer LD-2, Neubauer I. E., Ushtan N. V. (1996)
Pereversentsev A. E. - Analog IR-photometer, Ivanov V. N., Ryabov A. V., Arkhipov M. G., Lisova L. E. (1996)
Pereversentsev A. E. - Peculiarities of the use of photoelectron multipliers (PHEM), Ivanov V. N., Ryabov A. V., Lisova L. E. (1996)
Pereversentsev A. E. - Increase in sensitivity of photoelectron multiplier (PHEM), Komarov N. S., Kantsen L. E., Ryabov A. V., Lisova L. E., Cherkas A. Y. (1996)
Ryabov A. V. - Parallel communication interface, Shakhruhanov O. Sh., Ivanov V. N., Pereversentsev A. E. (1996)
Sergeev Ju. A. - The point object's image forming Ray model, Sukhov P. P. (1996)
Sergeeva T. P. - The automatic measuring machines and ground-based astrometry (1996)
Sergeeva T. P. - The verification of data of measurements at the creation of sky survey catalogues with automatic measuring machines PARSEC (1996)
Shakun L. S. - The estimation of the height and half-width of the twilight beam in earth atmosphere (1996)
Sukhov P. P. - A part of the Starry sky description forming when TV observation, Strygin N. Z. (1996)
Udovichenko S. N. - Interface and software for oscilloscope comparator (1996)
Shakhrukhanov O. Sh. - Low energy timer (1996)
Vovchyk E. - Some ways of improvement the electrophotometric instruments, Blagodyr J., Logvinenko O., Klym B. (1996)
Aleksandrov Yu. V. - The cosmological test "magnitude-redshift" for some models of gravitational end physical vacuum, Bannikova E. Yu. (1996)
Aleksandrov Yu. V. - Metrical evolution of multidimensional universes, Tararoyev Ya. V. (1996)
Ardeljan N. V. - 2D calculations of collapse of rotating magnetized bodies, Bisnovatyi-Kogan G. S., Moiseenko S. G. (1996)
Gladush V. D. - The invariant splitting formalism in general relativity, Konoplya R. A. (1996)
Kovalev Yu. A. - A possible reason of forming the various type of spectra in extragalactic objects, Kovalev Y. Y. (1996)
Kovalev Yu. Y. - Analysis of 6-frequency simultaneous observations of 170 compact extragalactic objects in 1995-1996: A statistics of main spectra parameters (1996)
Lyakhovich V. V. - Brief description of the restoration method of a vector velocity field in gaseous disks of spiral galaxies (1996)
Ossipov D. L. - Contribution of topological defects to the variability and structure of extragalactic sources of light (1996)
Sotnikova N. Ya. - Simulations of large-scale gaseous structures with SPH (1996)
Zakhozhaj V. A. - On the problem of the numerical model construction of zero-age substars, Blokhina M. D., Pysarenko A. I., Yatsenko A. A., Slusarenko Yu. V. (1996)
Andreev V. V. - Small velocities of meteoroids: interrelation of solar system small bodies (1996)
Belkovich 0. I. - Space density distribution of meteoroids over the sphere with radius 1 A.U, Suleymanova S. L. (1996)
Burlak N. R. - The Light Curves of theoretical asteroid's models, Korniychuk L.V., Korobeynikova E.A., Koshkin N.I. (1996)
Burlak N. R. - The asteroid's rotation parameters determination using photometrical data, Golubovskaya T.A., Koshkin N. I., Strahova S.L. (1996)
Dobrovolsky A. V. - Observational Result on Cosmic Objects: "Okean 7" (94-08-1), "Sich-1" (95-132-1), Paltsev N. G., Medvedev Yu. A., Shumilov Yu. P., Petrov M. P., Chaichuk R. A., Depenchuk E. A., Golubovskaya T. A., Strahova S. L. (1996)
Epichev V. P. - About the dynamics and rotation of the artificial satellites, Bratijchuk M. V., Isak I. I. (1996)
Kirichenko A. G. - Experimental confirmation of the exactness of orbital artificial near-earth objects "SICH-1" measurings with optical instruments by astronomical observatories of Ukraine, Klimik W. U., Kudak K. A. (1996)
Prokof'eva V. V. - The precession of asteroid 1620 Geographos , Tarashchuk V. P., Karachkina L. G. (1996)
Shumilov Yu. P. - Observational results of calibration and navigation cosmic apparatus (CA), Dobrovolsky A. V., Paltsev N. G., Medvedev Yu. A., Petrov M. P., Chaichuk R. A., Korniychuk L. V., Tomak L. F., Depenchuk E. A. (1996)
Smirnov V. A. - Problem of latent mass under radiation of meteors (1996)
Tsitsin F. A. - Origins of comets: the hypothesis of relict reservoir of cometary bodies (CB) as unitary store of comets of the solar system, Chepurova V. M., Genkin I. L. (1996)
Andronov I. L. - Twenty years of the Odessa correspondence courses, Chinarova L. L., Menchenkova (Luthardt) E. V., Myalkovskij M. I., Kosmykina (Yasinskaya) M. P., Kudashkina L. S. (1996)
Bryukhanov I. S. - NSV 05513 = 69 (A) UMa - a long-periodic eclipsing variable?, Askirko V. M. (1996)
Bryukhanov I. S. - Results of observations of V 1081 Tau and a new EA-type variable star BD+23°770 in the Taurus, Vereshchagin G. V. (1996)
Bryukhanov I. S. - New EA-type variable star in the field of NGC 2174 and NGC 2175 (1996)
Eremeeva A. I. - Ukrainian scientists and the beginning of the native meteoritics (1996)
Paschke A. - Some European variable star observers organizations (1996)
Paschke A. - Variable stars in Canis Minor, April 1996 (1996)
Smirnov V. A. - History of meteor research in Odessa (1996)
Paschke A. - Eclipsing stars in Ophiuchus (1996)
Volyanskaya M. Yu. - Eminent astronomers - graduates of the Odessa University (1996)
The Astronomical Observatory of the Odessa State University (1996)
Абдулвахид Д. - Обоснование методов отбора и ориентации детей для занятий спортивной гимнастикой в системе многолетней подготовки (2017)
Батєєва Н. - Особливості розвитку координаційних здібностей у спортсменів акробатичного рок-н-ролу віком 7–8 років, Кизім П. (2017)
Бершов С. - Эльбрус – хронология, рекреация, Кийко А. (2017)
Босько В. - Кінематичні характеристики техніки плавання кролем на спині кваліфікованих плавців з наслідками дитячого церебрального паралічу (2017)
Гребенюк О. - Взаємозв’язок фізичної та технічної підготовленості як основа досягнення спортивного результату бігунів на 400 м з бар’єрами (2017)
Єфремова А. - Динаміка рівня професійно-прикладної психофізичної та психофізіологічної підготовленості студентів залізничних спеціальностей, Шестерова В. (2017)
Івасик Н. - Модель планування індивідуальної програми фізичної реабілітації/терапії дитини з бронхо-легеневим захворюванням (2017)
Лизогуб В. - Сучасні підходи до реалізації відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В., Супрунович В., Гречуха С. (2017)
Мандюк А. - Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час (2017)
Марченко В. - Исследование двигательных навыков на этапе спортивного совершенствования футболистов, Марченко И. (2017)
Муллагильдина А. - Влияние сенсомоторной координации на техническую подготовленность юных спортсменок в художественной гимнастике (2017)
Пилипко О. - Взаємозв'язок показників морфо-функціонального розвитку плавців високої кваліфікації з результатом подолання дистанцій різної довжини способом плавання батерфляй, Пилипко А. (2017)
Подоляка А. - Морфофункциональные показатели подростков 10–13 лет со сколиозом I–II степени, Подоляка О., Искандаров Р. (2017)
Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван - Фізична реабілітація після розривів ахіллового сухожилля: огляд сучасних підходів, Вітомський В., Лазарєва О., Вітомська М. (2017)
Тодорова В. - Оптимізація хореографічної підготовки гімнасток віком 8–11 років в аеробній гімнастиці (2017)
Томенко О. - Ґенеза волонтерського руху Олімпійських ігор (2017)
Тропин Ю. - Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе (2017)
Церковная Е. - Динамика изменений структуры и уровня заболеваемости студентов технического вуза, Осипов В., Филенко Л., Пасько В. (2017)
Чеховська Л. - Фітнес-індустрія: стан і перспективи розвитку у країнах світу (2017)
Шестерова Л. - Анализ кинематических характеристик движения общего центра массы тела спортсмена при выполнении низкого старта, Друзь В., Ефременко А. (2017)
Кулик М. Ф. - Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В. (2017)
Лихач А. В. - Використання повареної солі для профілактики набрякової хвороби поросят після відлучення, Лихач В. Я., Бородаєнко Ф. А., Косов В. В. (2017)
Балух Н. М. - Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою (2017)
Бережнюк Н. А. - Використання ферментного препарату ладозим "Респект" у годівлі овець (2017)
Гуцол А. В. - Використання ферментного препарату в годівлі молодняку свиней різних вікових груп, Мисенко О. О. (2017)
Дідоренко Т. О. - Молочна продуктивність і мінеральний склад молока корів при згодовуванні сухого та вологого консервованого зерна кукурудзи, Тягун О. В., Здор Л. П. (2017)
Кулик М. Ф. - Забійні показники свиней при використанні в годівлі екструдованої сої в поєднанні з біологічно мінеральною добавкою на основі лізину і сапоніту, Красносельська М. П. (2017)
Новгородська Н. В. - Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней, Фабіянська О. Л. (2017)
Ovsienko S. M. - Metod of concervation and using the wet grain of sorghum in feeding of highly productive cows (2017)
Паладійчук О. Р. - Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками (2017)
Подолян Ю. М. - Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів (2017)
Разанова О. П. - Кальцієвий обмін в організмі перепелів мясної породи за згодовування апівіту (2017)
Сироватко К. М. - Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу (2017)
Царук Л. Л. - Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами, Бережнюк Н. А., Чорнолата Л. П. (2017)
Алексидзе Г. Н. - Условия и особенности функционирования сельского хозяйства грузии с акцентированием проблем горного земледелия, Джапаридзе Г. Г., Кешелашвили О. Г. (2017)
Варпіховський Р. Л. - Поведінкові реакції нетелів за безпривязно-боксового утримання у модульно-груповій клітці (2017)
Zotko M. O. - The influence of stress resistance and stress sensitive of boars on the level of conditioned reflex activities and sperm efficiency (2017)
Колісник О. І. - Особливості генетичної структури зразків ДНК щодо наявності поліморфізму 316 C/G гену CAPN 1 та 282C/G (AY008267) гену CAST за допомогою ПЛР (2017)
Леппа А. Л. - Вплив різних способів вирощування козенят на молочну продуктивність козоматок (2017)
Прудніков В. Г. - Екстерєрні показники корів абердин-ангуської і шаролезької порід вітчизняного походження залежно від живої маси, Дидикіна А. І. (2017)
Рубан С. Ю. - Досвід та перспективи ціноутворення на молоко (Україна та світові тенденції), Федота О. М., Даншин В. О., Мітіогло Л. М. (2017)
Царук Л. Л. - Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні (2017)
Яремчук О. С. - Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання, Варпіховський Р. Л. (2017)
Власенко В. В. - Сучасний стан та проблеми виробництва і споживання мяса населенням України, Левицька І. В. (2017)
Вознюк О. І. - Перспективи розвитку виробництва органічних молочних продуктів в Україні та світі (2017)
Реферати (2017)
Шутак І. Д. - Юридична техніка: підходи до поділу на види (2015)
Косинов С. А. - Контроль над публічною владою як необхідна умова для існування демократичної держави (2015)
Лук’янов Д. В. - Релігійні правові системи: виклики сучасності (2015)
Сидоренко О. О. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на правову систему України (2015)
Сухонос В. В. - Електронне урядування як антибюрократична державна технологія: теоретико-правова характеристика (2015)
Крутько А. Л. - Поняття народної законодавчої ініціативи та її види (2015)
Таран Д. П. - Сучасні форми захисту конституції: порівняльно-правовий аспект (2015)
Остапенко В. Д. - Судові гарантії реалізації права на мирні зібрання (2015)
Смоляр О. А. - Контроль територіальної громади у сфері місцевого самоврядування (2015)
Надьон В. В. - Виникнення прав та обов'язків у піклувальника по відношенню до неповнолітніх осіб та осіб, обмежених у цивільній дієздатності (відповідно до ЦК України) (2015)
Новохатська Я. В. - Цивільно-правовий договір як регулятор цивільних відносин (2015)
Цувіна Т. А. - Особливості обчислення розумного строку судового розгляду цивільних справ у контексті практики Європейського суду з прав людини (2015)
Крат В. І. - Недійсність публічних торгів у судовій практиці (2015)
Остапенко Ю. І. - Структурування сфери економічних відносин як передумова систематизації господарського законодавства (2015)
Даниленко Б. В. - Проблема визначення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду України в контексті сталого землекористування (2015)
Мікулін Д. М. - Проблеми реалізації юридичної відповідальності за правопорушення у сфері довгострокового тимчасового користування лісами в Україні (2015)
Голіна В. В. - Кримінологічна профілактика злочинності: поняття, специфіка, структура, об’єкт запобіжного впливу (2015)
Оболенцев В. Ф. - Базові засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні (2015)
Керик Л. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства (2015)
Алєксєйчук В. І. - Окрема криміналістична методика судового розгляду у кримінальному провадженні: сутність та завдання (2015)
Оберемко Ю. О. - Досвід дослідження ціннісно-нормативної сфери осіб, які вчиняють умисні вбивства з корисливих мотивів (2015)
Державотворча діяльність Ярослава Мудрого (2015)
Вимоги до рукописів статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Банах В. А. - Особенности расчета зданий с учетом технологических воздействий при реконструкции, Банах А. В., Гребенюк И. В., Федченок А. И. (2011)
Банах В. А. - Урахування деформованого стану плит перекриттів, балконів та лоджій при моделюванні та розрахунках будівель у складних інженерно-геологічних умовах, Гребенюк О. В., Фостащенко О. М. (2011)
Бачинська Л. Г. - Про подальші напрямки вдосконалення архітектурно-будівельного комплексу житла, Бачинський В. В. (2011)
Бачинська О. В. - Аналіз еволюції візуального середовища як основа формування єдності міського простору Києва (2011)
Берова П. І. - Дослідження земельних ділянок житлової багатоповерхової забудови як об‘єктів кадастрово-реєстраційної системи (2011)
Бородич Л. В. - Особливості формування житлових кварталів в центральній історичній частині м. Полтава (2011)
Бородич Л. В. - Сучасні тенденції формування житлового середовища (2011)
Вадімова А. В. - Екологічні аспекти у ретроспективному аналізі планування міст (2011)
Ватрич І. Д. - Природно-кліматичний та географічний чинник розташування бальнеологічних санаторних комплексів в України (2011)
Войтенко О. С. - Загальне знання зацікавлених сторін в управлінні проектами (2011)
Войтович Ю. В. - Зарубіжний досвід організації мережі середніх навчальних закладів (2011)
Габрель М. М. - Вплив промислової спадщини на атрактивність Львова та його приміської зони (2011)
Габрель М. М. - До методики оцінки пам’яток архітектури національного значення (2011)
Глагола І. І. - Вплив малоциклового навантаження на міцність, тріщиностійкість та ширину розкриття тріщин шаруватих сталефібробетонних плит. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Просторові взаємозв'язки сакральних комплексів з основними містоформуюючими центрами (2011)
Денисенко Н. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання кризис-менеджменту у міському господарстві, Денисенко Д. Є. (2011)
Доненко В. І. - Концептуальні основи методики організації попереднього відбору будівельних проектів до портфелю генерального замовника (2011)
Драпіковський О. І. - Застосування методу аналізу ієрархій в масовій оцінці міських земель, Іванова І. Б. (2011)
Дубова С. В. - Анализ перспектив функционального планирования и транспортного обслуживания территории в генеральном плане., Михайлов А. В. (2011)
Дюжев С. А. - Концепція стратегічного розвитку міста Києва: проблеми містобудівної політики, теорії, методології, нормативно-правової бази (2011)
Дяченко Н. В. - Екологічні проблеми зеленої зони м. Києва (2011)
Єгоров Ю. І. - Масштабна організація архітектурно-ландшафтного середовища (2011)
Ємець О. А. - Структура трансакційних витрат при викупі земельних ділянок для автодорожнього будівництва (2011)
Закрепа Л. М. - Особливості функціонально-планувальної організації будівель професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Зражевская И. Ю. - Анализ грунтовых условий и систематизация применяемых противопросадочных мероприятий в центральной части г. Запорожья (2011)
Іванова В. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку зелених зон міста Києва (2011)
Ішутіна Г. С. - Планово-висотні геодезичні знаки для визначення деформаційних процесів споруд комбінованими методами (2011)
Кірнос П. В. - Архітектурно-структурне моделювання біокліматичних будівель з врахуванням артеприродних факторів (2011)
Клапченко В. І. - Псевдорелятивізм (2011)
Клапченко В. И. - Тензочувствительность электропроводности металлосиликатных материалов, Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Григораш Ю. И. (2011)
Клапченко В. И. - Утилизация осадка гальваностоков при производстве бетона, Краснянский Г. Е., Дугинов В. Е., Кучерова Г. В. (2011)
Ковальская Г. Л. - Состояние сети высших учебных заведений в Иране, Эмамианфар Али (2011)
Крумеліс Ю. В. - Оцінка вартості міської нерухомості з врахуванням впливу функціонального і економічного зносів., Р. М. Тригуб (2011)
Кубіна К. В. - Перспективи розвитку природо-заподівного фонду Київської області (2011)
Кузьменко Т. Ю. - Підходи до виявлення пріоритетних факторів функціональної спеціалізації сільських поселень приміської зони м. Полтави (2011)
Кузьміч О. Й. - Аналіз деяких факторів, які впливають на вартість нерухомості, Іванова В. О. (2011)
Майстер А. О. - Питання архітектури й містобудування в наукових працях перших дослідників Поділля. (2011)
Мамедов А. М. - Прогнозування чисельності і структури населення міста (2011)
Мельничук О. Ю. - Діагностика території при здійсненні землеустрою (2011)
Ніканоров С. О. - Містобудівні особливості формування водно-туристичних комплексів Причорномор’я України (2011)
Ніканоров С. О. - Функціональна структура рекраційного району та водно-туристичних комплексів (2011)
Омельяненко М. В. - Нормативно-правові аспекти енергозбереження у будівництві (2011)
Орлова А. І. - Вплив сучасного житлового середовища на життєдіяльність людини (2011)
Осєтрін М. М. - Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Беспалов Д. О. (2011)
Осипов О. Ф. - Дослідження стійкості поруч розташованих будинків до динамічних впливів та зміни напружено-деформованого стану основ і конструкцій, Гладун І. Т. (2011)
Осиченко Г. О. - Когнітивні підходи до оцінки естетичних якостей міста (2011)
Панько О. М. - Комплексна система оцінки якості житла в задачах оптимізація системи "людина – житло – середовище" (2011)
Самойлович В. В. - Обгрунтування та заходи щодо впровадження у навчальний процес і проектування методики вибору опорядження будівель (2011)
Самойлович. В. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку опорядження будівель громадського призначення (2011)
Семененко М. В. - Обливості та перспективи транспортної системи України, Тімош А. Р. (2011)
Сидорова В. В. - Градостроительная терминология применительно к приморским территориям, на примере большой Алушты (2011)
Сіромолот Г. В. - До питання врахування впливу поперечних стін і перекриттів в розрахунковій схемі будинку при зміні напруження, Доненко В. І., Антипенко Є. Ю., Попов М. Є. (2011)
Соломатіна А. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2011)
Торкаман Ахмад - Объемно-пространственная композиция исторических торговых комплексов в Иране (2011)
Усаковский С. Б. - Влияние новых подвижных нагрузок на надежность и резервы прочности фундаментов мостов, построенных по типовым проектам за последние пятьдесят лет, Величко М. Н. (2011)
Федосова О. В. - Тактика і стратегія підприємства при подоланні кризової ситуації (2011)
Фільварова Н. Г. - Вплив міського шуму на здоров’я підлітка (2011)
Філоненко О. І. - Вологісний режим фундаментної зони при термомодернізації забудови (2011)
Фролова О. Є. - Огляд практики котеджної забудови в Київській області (2011)
Хиллер Б. О. - Геодезический мониторинг мостов, Староверов В. С., Шульц Р. В., Адаменко А. В. (2011)
Хлистун Ф. Є. - Запис рівнянь максвелла в коваріантній формі з використанням вектора Рімана – Зільберштейна. (2011)
Черненко К. В. - Аналіз роботи домкратних пристроїв, які викорис-товуються для монтажу покрить великих розмірів , Глущенко І. В. (2011)
Чернишев Д. О. - Каналізаційні міські очисні споруди – проблеми та шляхи вирішення (2011)
Чернявський В. Г. - Синтез мистецтв і дизайн міського середовища (2011)
Чечельницкий С. Г. - Видеоэкология архитектурной среды (2011)
Чибіряков В. К. - Дослідження точності визначення осадок ґрунтових основ у постановці плоскої деформації, Старовєров В. С., Кравченко З. М. (2011)
Шешукова С. В. - Типологія територіальних одиниць системи громадського обслуговування в курортно-рекреаційних зонах (2011)
Шостак А. В. - Оцінка дисперсних ґрунтів та їх основних реологічних властивостей (2011)
Шулик В. В. - Про планувальну організацію рекреаційних систем районного рівня з кластерною організацією (на прикладі Полтавської області)., Логвиненко О. С. (2011)
Багрій В. Н. - Особливості соціально-педагогічної роботи соціального працівника із сім’ями військовослужбовців (2013)
Бережна Я. В. - Теоретичний аналіз проблеми толерантності у дітей молодшого шкільного віку, Кубіцький С. О. (2013)
Брижатий Є. І. - Критерії та показники рівня сформованості професійних знань майбутніх офіцерів інженерних військ (2013)
Вітченко А. О. - Теоретичні засади вдосконалення методичної компетентності викладачів фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки, Глазунов С. І. (2013)
Войцехівський О. Л. - Умови готовності викладачів та курсантів до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі (2013)
Галімов А. В. - Компетентність сучасного офіцера як результат професійної освіти: проблема визначення (2013)
Гапоненко Г. М. - Професійно-орієнтовна модель формування професійної компетентності у майбутніх водолазів-підривників, Романюк І. М. (2013)
Гапонова В. М. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників під час організації групової форми роботи (2013)
Гирила О. С. - Проблема коректного виховання майбутнього сім’янина в сфері шкільної освіти російської Федерації (2013)
Єрмоленко А. Б. - Філософія освіти: вітчизняний ракурс (2013)
Зайченко Н. І. - Історичні умови генезису соціальної роботи у країнах Латинської Америки на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2013)
Калаур С. М. - Формування комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів засобами навчальних тренінгів (2013)
Кожедуб О. В. - Досвід підготовки та професійного добору педагогічних кадрів для військових навчальних закладів Російської імперії (2013)
Кришталь М. А. - Психолого-педагогічна підготовка молодих викладачів військово-спеціальних дисциплін (2013)
Мальцев Д. В. - Ізольований дефіцит IgE у людей: update, Рибак І. Р., Горбенко В. Ю. (2017)
Кручек В. А. - Вплив освітнього середовища на формування культури педагогічної взаємодії (2013)
Сокрут В. Н. - Реабилитация больных хламидийным спондилоартритом на курорте, Яковленко В. В., Сокрут О. П., Синяченко О. В. (2017)
Лагута В. В. - Виховання вольових якостей під час практичного виконання навчально-тренувальних стрибків з парашутом (2013)
Пронько Н. В. - Норовирусная инфекция: особенности эпидемиологии и клинико-лабораторных проявлений на современном этапе, Красько Ю. П. (2017)
Мазниченко В. М. - Особливості навчання аудіювання (2013)
Грижак І. Г. - Зміни імунологічного статусу у ВІЛ-інфікованих осіб із хронічною токсоплазмозною інвазією та токсоплазмозним енцефалітом (2017)
Мельничук І. М. - Діалогічність інтерактивного навчання майбутніх фахівців у вищій школі, Романишина Л. М. (2013)
Наумов С. Ю. - Лекарственные растения семейства сельдерейных в Донбассе (2017)
Олійник Л. В. - Технологія розвитку психолого-педагогічної готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління до виконання професійних функцій (2013)
Волянська Л. А. - Особливості ентеровірусної інфекції сезону 2016 року в дітей Тернопільського регіону, Горішна І. Л., Косовська В. О. (2017)
Петрушенко С. Ю. - Методика підготовки лекційних занять у вищій школі, Теслюк В. М. (2013)
Разнатовська О. М. - Мезотеліома плеври у диференціальній діагностиці туберкульозного ексудативного плевриту, Двізов О. В., Двізова Ю. М. (2017)
Погоріла І. О. - Гуманістичне виховання студентів-медиків при вивченні в курсі медичної біології отруйних молюсків (2013)
Абанто Х. Э. - Острые респираторные инфекции у взрослых в практике врача первого звена, Абанто А. Э. (2017)
Поліщук Т. В. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності в офіцерів тактичного рівня підготовки (результати експериментального дослідження) (2013)
Лохматова И. А. - Топ самых опасных пищевых паразитов (2017)
Радченко Н. М. - Методика підготовки та проведення семінарських занять у ВНЗ, Теслюк В. М., Євтін Б. О. (2013)
Родіков В. Г. - Професійна компетентність сапера – це запорука якісного виконання бойового завдання (2013)
Сірий С. В. - Особливості застосування педагогічних технологій правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України, Кожедуб О. В. (2013)
Стадник В. В. - Історична ретроспектива реалізації національної ідеї у збройних формуваннях України (2013)
Стасюк В. В. - Використання освітніх технологій як напрям покращення якості підготовки військових фахівців (2013)
Теслюк В. М. - Методика проведення лабораторних занять у ВНЗ, Погорілий О. А. (2013)
Торчевський Р. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2013)
Уварова Т. Ю. - Педагогічна діагностика евдемоністичної вихованості старшокласників (2013)
Циганок Н. І. - Комунікативний метод як різновид формування мовленнєвої компетенції слухачів (курсантів) у говорінні (2013)
Чернова С. В. - Уміння офіцера-прикордонника вести бесіду в пунктах пропуску як важливий компонент його комунікативної компетентності (2013)
Шабалтун М. О. - Актуальні проблеми дозвілля підлітків в умовах бази відпочинку, Кубіцький С. О. (2013)
Юрченко Ю. А. - Шляхи розвитку студентів медичного коледжу в межах фізичного виховання, Бичек В. Л. (2013)
Яцишина О. В. - Сучасний стан підготовки іноземних студентів – майбутніх медиків із суспільних дисциплін (2013)
Асоцький В. В. - Проблема класифікації професійно-важливих якостей фахівця екстремального профілю діяльності в психологічній науці (2013)
Березовська Л. І. - Особливості самоставлення вчителів з проявами внутрішньоособистісних конфліктів (2013)
Гурський В. Є. - Вимоги до професійно-психологічних якостей працівників спеціальних підрозділів МВС України, необхідних для успішного виконання завдань в екстремальних умовах (2013)
Данько О. В. - Пcихoлoгiчнi умoви професійного самовизначення мaйбутнiми oфiцeрами-прикoрдoнниками нa cтaдiї вcтупу дo вищого навчального закладу (2013)
Дворецький В. П. - Теоретична модель психологічних особливостей розвитку образів виконання рухових дій стрільця із бойового пістолета (2013)
Ковальчишина С. В. - Модельні побудови трансформації професійної деструкції слідчих: психологічний компонент (2013)
Корман М. М. - Пихологічний профіль ефективного керівника (2013)
Краснокутский М. І. - Психологічні передумови виникнення помилкових дій у пожежно-прикладному спорті (2013)
Криворотько Г. С. - Психологічна природа й чинники самотності моряків далекого плавання (2013)
Кузьменко М. Д. - Алгоритм та технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряні Сили Збройних Сил України (2013)
Любчук О. К. - Проблема становлення управлінського та підприємницького потенціалів студентів як соціальних інноваторів (2013)
Мацегора Я. В. - Проблема професійних деструкцій та деформацій працівників правоохоронних органів (2013)
Миронець С. М. - Когнітивне моделювання в системі психологічного забезпечення міжнародних рятувальних операцій (на прикладі застосування методу аналізу ієрархій Т. Сааті) (2013)
Озерянський А. А. - Особливості прояву форм агресії у миротворців операторських професій (2013)
Олійник В. В. - Спілкування як комунікативний феномен: соціально-психологічні аспекти (2013)
Оніщенко Н. В. - Екстрена психологічна допомога в умовах масової паніки внаслідок вибуху снарядів на військових складах (2013)
Павлова О. В. - Статево-вікові особливості спотворення інформації в юнацькому віці (2013)
Побідаш А. Ю. - Особливості відношення моряків до діяльності піратів (2013)
Прасол М. І. - Особливості психічного розвитку дітей у сім’ях жінок – працівників ОВС з в залежності від стилів виховання та батьківського ставлення (2013)
Приходько І.І. - Типологізація функціональної організації психологічної безпеки особистості фахівців екстремальних видів діяльності (2013)
Романишин А. М. - Проблеми у організації психологічного забезпечення підготовки військовослужбовців до виконання миротворчих завдань у республіці Ірак (2013)
Філоненко В. М. - Агресивність засуджених-рецидивістів (2013)
Шеленкова Н. Л. - Щодо результатів первинного дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів (2013)
Вознюк Ю. С. - Історико-психологічні аспекти громадянської війни в Сирії, Савінцев В. І. (2013)
Гузенко І. М. - Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення миротворчої діяльності підрозділів ЗС України у республіці Ірак (2013)
Одноралов І. В. - Порядок визначення виконавців державного оборонного замовлення та оцінка ризиків, Пчелінцев С. М. (2013)
Титов П. Б. - Спорт как межнациональный культурный феномен: философско-гуманистический дискурс (2013)
Троцько Л. Г. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального варіанту забезпечення збройних сил України новими зразками військової техніки, Троцько Б. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні відомості (2013)
Мочульська О. М. - Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту в дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності (2017)
Синенко В. В. - Генетические маркеры антиоксидантной защиты у детей, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (2017)
Шульгай О. М. - Диспепсичні розлади і патологія гастродуоденальної зони в дітей Тернопільської області, Черній Р. В. (2017)
Бербець А. М. - Шишкоподібна залоза, репродуктивна система та вагітність (2017)
Бойчук А. В. - Профілактика невиношування багатоплідної вагітності з використанням розвантажувального акушерського песарія, Нікітіна І. М., Кондратюк В. К., Калашник Н. В. (2017)
Бойчук О. Г. - Стан судинного гомеостазу в жінок із непліддям після використання допоміжних репродуктивних технологій, Бойчук-Товста О. Г., Кишакевич І. Т., Римарчук М. І. (2017)
Бондаренко Н. П. - Парвовірус В19 – клінічна симптоматика та наслідки інфекції під час вагітності (2017)
Булавенко О. В. - Оцінка ролі гемодинамічного забезпечення матки в генезі трубно-перитонеальної форми безпліддя в жінок із ожирінням у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Коцюбська І. Ю. (2017)
Венцківський Б. М. - Клінічна ефективність пентоксифіліну в лікуванні вагітних із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності, Біла В. В., Страшко І. В., Загородня О. С. (2017)
Галич С. Р. - Прогностичні критерії загрози антенатальної загибелі плода при вроджених вадах розвитку, Щурко Д. М., Щурко М. І., Каланжова О. М. (2017)
Гнатко О. П. - Комплексна оцінка стану слизової шийки матки під час вагітності, Скурятіна Н. Г., Бережна Т. А. (2017)
Гнатко О. П. - Акушерські та перинатальні наслідки вагітності у жінок з ожирінням, Тишко К. М. (2017)
Дола Л. Л. - Значення прегравідарної підготовки у жінок із синдромом втрати плода на фоні вроджених форм тромбофілії, Геник Н. І., Кінаш Н. М., Сніжко Т. Б. (2017)
Дола О. Л. - Характеристика iмунного статусу в жінок із латентною папіломавірусною інфекцією шийки матки, Лакатош В. П., Біла В. В., Антонюк М. І., Лакатош П. В. (2017)
Корчинська О. О. - Особливості перебігу та лікування алергічного риніту у вагітних, Костур К. П., Криванич Н. В., Жила М. М., Жултакова С., Галдунова Г. (2017)
Кузьміна І. Ю. - Важливість визначення біомолекулярних маркерів у патогенезі розвитку гіперпластичних процесів ендометрія у перименопаузальному періоді, Кузьміна О. О. (2017)
Леуш С. Ст. - Мінливість вмісту антифосфоліпідних антитіл у другому триместрі вагітності у пацієнток з раннім гестозом, Дем'яненко А. С., Загородня О. С. (2017)
Литвин Н. В. - Оцінка причин ранніх втрат вагітності у жінок із безпліддям, включених у програму допоміжних репродуктивних технологій, Геник Н. І. (2017)
Лоскутова Т. О. - Прогноз звичного невиношування вагітності, асоційованого з генетичними формами тромбофілії, Давиденко Н. В., Крячкова Н. В., Петулько А. П. (2017)
Маляр В. В. - Порівняльна оцінка плацентарно-плодового кровообігу і біофізичної активності плода при помірному ідіопатичному мало- і багатоводді (2017)
Маркін Л. Б. - Доплерометричне дослідження матково-плацентарно-плодового кровоплину у вагітних з первинною артеріальною гіпотонією, Попович О. І., Попович А. І. (2017)
Міщенко В. П. - Особливості прегравідарної підготовки жінок різних національностей, Руденко І. В., Запорожченко М. Б., Лавриненко Г. Л. (2017)
Моцюк Ю. Б. - Особливості формування та функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок за наявності варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Геник Н. І. (2017)
Сюсюка В. Г. - Мотиваційні аспекти психоемоційного стану жінок під час вагітності. аналіз характеристик гестаційної домінанти у контексті тривожності, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко Е. Г. (2017)
Федишин Т. В. - Оптимізація діагностично-терапевтичних заходів при спонтанному і звиклому невиношуванні вагітностей в анамнезі, асоційованих із дисбіозом піхви, Маляр В. А. (2017)
Франчук О. А. - Сучасні аспекти багатоплідної вагітності (огляд літератури), Франчук М. О., Маланчин І. М. (2017)
Чечуга С. Б. - Тактика ведення та розродження жінок із резус-конфліктною вагітністю, Войцешина М. А. (2017)
Шелестова Л. П. - Профілактика та лікування остеопенічного синдрому в жінок із дефіцитом маси тіла на прегравідарному етапі та під час вагітності, Аллахвердієв Р. С. (2017)
Афанасьев А. - Трансдисциплинарность и профессионализм, Василенко И. (2016)
Бородина Н. - Перспективы трансдциплинарности в применении частнонаучных методов (2016)
Райхерт К. - Гуманитаристика Чарльза Уильяма Морриса (2016)
Vak M. - Failure of morality (2016)
Михальчук И. - Космология Эмпедокла и ее социокультурный контекст (2016)
Кожем’якіна О. - Концептуалізація леґітимативної функції політичної довіри в сучасному гуманітарному дискурсі (2016)
Тихомірова Ф. - Соціальне знання в епоху трансдисциплінарності (2016)
Мартынюк Э. - Исследование конвергентных процессов современной религиозной жизни , Никитченко Е. (2016)
Кирилюк О. - Трансцисциплінарна імплементація універсально-культурної концепції екзистенціальної семіотики (огляд літератури) (2016)
Погонченкова Е. - Проблема философского антиковедения в контексте гуманитарного знания (2016)
Рибка Н. - Лінгвокреативна діяльність по створенню сучасних мифів (2016)
Янушевич И. - Английский язык как выразительное средство рефлексии в философском дискурсе (2016)
Романов А. - Трансдисциплинарные основаня интерперсонального психоанализа Г. С. Салливана (2016)
Тихомірова Ф. - Системна методологія як інструмент дослідження соціальної реклами, Тихоміров П. (2016)
Соболевская Е. - Серебряный век как социально-историческая эпоха и культурно-исторический тип (2016)
Ковалева Н. - Иммерсивность как механизм создания новой художественной реальности, Левченко В. (2016)
Псевдо-Платон - Про справедливе (вступне слово, переклад з давньогрецької та коментарі Іллі Бєя) (2016)
Соболевская Е. - Ощутить другость другого бытия (2016)
Інформаційне повідомлення "ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи" (2017)
Інформаційне повідомлення "V Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики" (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження міжнародного досвіду з організації професійної орієнтації та підготовки молоді до працевлаштування, Живора Н. В., Котенко О. М., Красовський І. В. (2017)
Машейко А. М. - Аналіз захворюваності на гострий фарингіт і тонзиліт та їх постстрептококових ускладнень у дітей в Україні (2017)
Сушарина І. В. - Контент-аналіз діяльності професійних громадських організацій у фармації (2017)
Самборський О. С. - Дослідження впливу державних заходів з регулювання доступності ліків для лікування гіпертонічної хвороби в Україні на динаміку цін на бета-адреноблокатори (2017)
Маla Zh. V. - Methodological approaches to the analysis and assessment of marketing competitive advantages of pharmacy networks, Posylkina О. V., Nessonova M. M. (2017)
Пестун І. В. - Огляд сучасних тенденцій професійної діяльності провізорів (фармацевтів) в Україні та за кордоном, Мнушко З. М. (2017)
Bondarieva I. V. - The study of organizational changes as a factor of sustainability of pharmaceutical organizations, Маlyi V. V. (2017)
Децик О. З. - Результати VEN- та АВС-аналізу фармакотерапії сечокам’яної хвороби в закладах охорони здоров’я різних форм власності, Соломчак Д. Б. (2017)
Костюк І. А. - Огляд ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування бронхіальної астми у дітей (2017)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2017)
Author Guidelines for publications in "Social Pharmacy in Health Care” journal (2017)
Азізова К. - Етапи моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі (2016)
Андрійчук Н. - Загальна характеристика системи освіти скандинавських країн: порівняльний аспект (2016)
Бардінов О. - Зміст і структура ключових компетенетностей із менеджменту туристичної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури (2016)
Бескровний О. - Рефлексивно-оцінний компонент готовності студентів до науково-дослідницької діяльності, Тернов С., Фортуна В. (2016)
Бєляєва Н. - Організаційно-педагогічні умови адаптації внутрішньо переміщених студентів до університетського середовища, Жданова-Неділько О. (2016)
Бондаренко А. - Феномен самоврядування в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2016)
Волощук І. - Використання інноваційних технологій у керуванні науково-дослідницькою діяльністю студентів (2016)
Ворона П. - Методика "cаsе studу" у навчальному процесі вишів при підготовці фахівців із публічного управління (2016)
Гавриш А. - Теоретичні аспекти професійно-орієнтованого фізичного виховання у вищому медичному навчальному закладі (2016)
Галашова О. - Професійна усталеність як педагогічна проблема в аспекті підготовки майбутніх менеджерів організацій до професійної управлінської діяльності (2016)
Гриб В. - "Колективне виховання" А. С. Макаренка як один з універсальних методів корекції важковиховуваності учнів різного віку (2016)
Гриньова М. - Кейс-технології у методичній підготовці майбутніх учителів біології, Грицай Н. (2016)
Дубровська Л. - Формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до впровадження інноваційних технологій, Дубровський В., Гордієнко Т., Білоусова Н. (2016)
Жамардій В. - Роль тренера-викладача в проведенні навчальних занять з фізичного виховання студентів із застосуванням фітнес-технологій (2016)
Кращенко Ю. - Умови адаптації внутрішньо-переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування, Сорокіна Г. (2016)
Кривич О. - Організаційно-методичні засади діяльності Охтирського дитячого містечка імені М. О. Скрипника як виховного закладу інноваційного типу(20-ті роки ХХ століття) (2016)
Лещенко О. - Профільне навчання фізичної культури як педагогічна проблема (2016)
Лещенко П. - Педагогічний потенціал комп'ютерних ігор в аспекті формування компетентностей ХХІ століття (2016)
Ляпунова В. - Використання діалогічних методiв навчання у підготовці майбутніх вихователів до формування толерантності дітей дошкільного віку (2016)
Міськова Н. - Реалізація компетентнісного підходу до математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, Гафурова В. (2016)
Момот О. - Комплекс організаційно-педагогічних умов виховання особистості майбутнього вчителя в здоров'язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Панасенко Н. - Особливості організації навчально-виховного процесу гуртка еколого-натуралістичного профілю в позашкільній освіті, Дерев'янко Т. (2016)
Радул В. - Взаємозалежність соціально-професійної зрілості та професійно-педагогічної майстерності майбутнього педагога (2016)
Рендюк С. - Професійна спрямованість математичної підготовки студентів у розвитку їхньої пізнавальної діяльності (2016)
Руденко М. - Здоров'язберігальна компетентність студентської молоді як пріоритет діяльності освітнього менеджера в аспекті профілактики тютюнопаління серед студентів в умовах ВНЗ (2016)
Садова В. - Концептуальні основи фундаменталізації змісту педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Степура Ю. - Педагогічні умови успішної реалізації моделі підготовки майбутніх педагогів початкової школи до використання засобів естетотерапії у соціальному вихованні учнів (2016)
Султанова Л. - Обгрунтування вибору методу моделювання у дослідженні процесу розвитку полікультурної компетентності майбутніх викладачів (2016)
Ткаченко А. - Адаптаційний потенціал студентського віку (2016)
Ткачук А. - Проблеми позааудиторної самостійної роботи студентів та автодидактичні можливості їхнього вирішення (2016)
Товстяк М. - Дидактичні проблеми структурування навчальної інформації при підготовці магістра з управління навчальними закладами (2016)
Шафранська Т. - Методологічні підходи до формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів (2016)
Штефан Л. - Особливості організації соціально-педагогічної діяльності в школах України (2016)
Шутова С. - Спрямованість особистості у навчальній взаємодії в умовах ВНЗ, Усова В. (2016)
Загайко А. Л. - Порушення обміну статевих гормонів при ожирінні, Литкін Д. В. (2017)
Lykhatskyi P. G. - Experimental study of the toxic effects of tobacco smoke and nitrites on the body of immature and mature rats, Fira L. S. (2017)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на гістоструктуру внутрішніх органів щурів із дисліпідемією, Савенко П. В., Синиця В. О., Штриголь С. Ю., Бездітко Н. В. (2017)
Shcherbyna R. O. - Studying the influence of 2-((4-R-3-(morfolinomethylen)-4H-1,2,4-triazole-5-yl)thio)acetic acid salts on growth and progress of corn sprouts, Panasenko O. I., Knysh Ye. H., Khromykh N. A., Lykholat Yu. V. (2017)
Brun L. V. - Experimental study of the nonsteroidal anti-inflammatory drugs application under using low-intensity infrared laser radiation (2017)
Каленіченко Г. С. - Вивчення впливу екстракту з листя ліщини звичайної на коагуляційний гемостаз, Малоштан Л. М., Федченкова Ю. А. (2017)
Малоштан Л. М. - Вплив мазі, що містить сухий екстракт кореня солодки, на морфологічний стан шкіри мурчаків з алергічним контактним дерматитом, Зегхдані Е. З. А., Шакіна Л. О., Лар’яновська Ю. Б. (2017)
Sinichenko A. V. - Macro- and microscopic investigation of leaves and flowers cultivated species genus Primula L. – drumstick primrose, Marchyshyn S. M., Sira L. M. (2017)
Рибалкін М. В. - Обґрунтування технології змішування клітин грибів C. albicans та C. tropicalis, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2017)
Маслій Ю. С. - Мікробіологічне обґрунтування вибору АФІ та їх концентрації у складі стоматологічного гелю, Рубан О. А., Стрілець О. П. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Єрмаченко В. Є. - Проблеми оцінки культурної спадщини як економічної категорії для потреб галузі туризму, Мороз Н. О. (2016)
Kovalenko O. - Importance of cooperative banks in the crediting of the agricultural sector – the experience of european countries and conclusions for Ukraine (2016)
Стрельник С. О. - Глобальне підприємництво: еволюція поняття та сутнісна характеристика (2016)
Попов О. Є. - Інституціональне забезпечення державного регулювання витрат підприємств в умовах реформування національної економіки, Волкова М. В. (2016)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Методичне забезпечення оцінки рівня дерегулювання підприємницької діяльності (2016)
Шевченко В. А. - Особливості функціонування системи закладів охорони здоров’я України в умовах їх інноваційного розвитку (2016)
Остапенко Т. Г. - Нанорівень розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Кривич Я. М. - Особливості організації процесу продажів у банківській сфері (2016)
Літвінов О. С. - Визначення сутності та складових організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах інноваційного розвитку, Капталан С. М. (2016)
Станінов С. Б. - Методичні підходи щодо визначення рівня організаційної гнучкості підприємства й оцінки його організаційного потенціалу (2016)
Тімар І. В. - Категоризація підприємств готельного бізнесу: вітчизняний та світовий досвід (2016)
Смирнов С. О. - Механізм економічного управління закладами охорони здоров’я, Бикова В. Г. (2016)
Попов О. Є. - Методичний підхід до формування структури експортного портфеля підприємства, Осадчук А. І. (2016)
Уварова А. Є. - Теоретичні основи логістичного процесу суб’єкта підприємницької діяльності (2016)
Lysytsya N. - Timproving the competences of personnel in the process of forming social-labor relations, Voitovych N. (2016)
Зайцева І. С. - Ринок праці в Україні: фактори формування, сучасний стан і тенденції розвитку, Бунчикова Т. С. (2016)
Чернов В. Г. - Можливості використання м’яких обчислень для адаптивного прогнозування, Дорохов О. В. (2016)
Ершов И. А. - Повышение устойчивости решения задач классификации методами кластерного анализа с корректным нормированием данных, Стукач О. В. (2016)
Ялдін І. В. - Імітаційне моделювання конкурентоспроможності металургійної галузі України (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Academician Mykola Grygorovych Nalhodkin is 90 years old (2015)
Mykola Grygorovych Nakhodkin (2015)
Podanchuk D. V. - Talbot sensor with diffraction grating adaptation to wavefront aberrations, Goloborodko A. A., Kotov M. M., Petriv D. A. (2015)
Tolochkevich Yu. M. - Dynamics of charged bunches in the wakefield excited by them in plasma, Anisimov I. O., Litoshenko T. E. (2015)
Balakin D. Yu. - Role of formation and thermal desorption of molybdenum oxides in corrosion of Mo(110) surface, Ptushinskii Yu. G. (2015)
Voitsenya V. S. - Behavior of metallic diagnostic mirrors with different structures under conditions simulating those in the ITER fusion reactor, Bardamid O. F. (2015)
Koval I. P. - Interaction of molecular oxygen with Si(001) surface covered with a chromium or titanium monolayer, Len Yu. A., Nakhodkin M. G., Svishevs'kyi M. O., Yakovenko M. Yu. (2015)
Kulyk M. M. - In-plane anisotropy effect on critical transition field in nanogranular films with perpendicular anisotropy, Kalita V. M., Lozenko A. F., Ryabchenko S. M., Stognei O. V., Sitnikov A. V. (2015)
Litovchenko V. G. - Nano-size phase formation at acoustically stimulated ion beam synthesis, Melnik V. P., Romanjuk B. M. (2015)
Lushkin O. Ye. - On efficient thermionic cathodes (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Nakhodkin M. G. - Interaction of oxygen and gadolinium with Si(100)-2 × 1 surface. Formation of a system with 1-eV work function, Fedorchenko M. I. (2015)
Prokopenko O. V. - Microwave signal sources based on spin-torque nano-oscillators (2015)
Sizov F. - Uncooled wide-range spectral optoelectronic devices on the base of HgCdTe semiconductor (2015)
Sologub S. V. - Surface scattering of charge carriers and surface electronic states, Bordenjuk I. V., Tegenkamp C., Pfnür H. (2015)
Afanasieva T. V. - Study of the interaction of atoms of the IV- and V-th groups with Si(001) and Ge(001) surfaces (2015)
Voskoboynikov O. - Broken reflection symmetry and diamagnetic coefficient of carriers confined in semiconductor lateral quantum dot molecules (2015)
Goriachko A. - Scanning tunneling microscopy investigation of the Si(001)-c(8 × 8) nanostructured surface, Kulyk S. P., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Lopatina Ya. Yu. - Self-organization of long-chain aliphatic molecules and their derivatives on atomically flat surfaces, Senenko A. I., Marchenko A. A., Naumovets A. G. (2015)
Lyubinetsky I. V. - Key role of M.G. Nakhodkin’s insight and inspiration in development of UHV STM-related techniques and methods (2015)
Nakhodkin N. G. - Mechanisms of surface evolution during the growth of undoped nanosilicon films, Rodionova T. V., Sutyagina A. S. (2015)
Repetsky S. P. - Electron structure and electric conductivity of graphene with a nitrogen impurity, Tretiak O. V., Vyshivanaya I. G. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Bugaev K. A. - Non-smooth chemical freeze-out and apparent width of wide resonances and quark gluon bags in a thermal environment, Ivanytskyi A. I., Oliinychenko D. R., Nikonov E. G., Sagun V. V., Zinovjev G. M. (2015)
Povoroznyk O. M. - Spectrum of resonance states in 6He. Experimental and theoretical analyses, Vasilevsky V. S. (2015)
Shpenik O. B. - Electron impact excitation and ionization of sulfur, selenium, and tellurium vapors, Erdevdy M. M., Markush P. P., Kontros J. E., Chernyshova I. V. (2015)
Gomonai A. I. - Autoionizing resonances in three-photon ionization spectrum of the ytterbium atom (2015)
Gorev V. N. - Hydrodynamic, kinetic modes of plasma and relaxation damping of plasma oscillations, Sokolovsky A. I. (2015)
Lev B. I. - Electron distribution on a deformed liquid-helium surface, Ostroukh V. P., Tymchyshyn V. B., Zagorodny A. G. (2015)
Gerasymov O. I. - Kinetic model of compaction in granular materials, Spivak A. Ya. (2015)
Gajevskiy V. R. - Electric conductivity of carbon dioxide aqueous solutions (2015)
Bulavin L. A. - Calculation of equilibrium constant for dimerization of heavy water molecules in saturated vapor, Khrapatyi S. V., Makhlaichuk V. M. (2015)
Minailova I. A. - Polarized radiation interferometry research of thermoelasticity in silicon crystal with the use of modulation polarimetry (2015)
Demyanyshyn N. M. - Relaxation of static photoelasticity in lead germanate crystals (2015)
Baymatov P. J. - Influence of the medium polarization on the energy of an electron in a quantum dot, Inoyatov Sh. T. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Gorbar E. V. - Chiral asymmetry in magnetized dense relativistic matter and pulsar kicks (2015)
Vasilevsky V. S. - T-matrix in discrete oscillator representation, Soloha-Klymchak M. D. (2015)
Lyakhno Yu. P. - Possible measurement of the probability of P-states in the ground state of 4He nucleus (2015)
Bulavin L. A. - Anomalous asymptotic of small-angle neutron scattering intensity, Zabashta Y. F. (2015)
Korobko O. V. - Effect of ultraviolet radiation on evaporation of suspended alcohol droplets, Brytan A. M., Verbinska G. M., Gavryushenko D. A. (2015)
Gerasymov O. I. - Statistical description of excess properties of many-particle binary systems, Somov M. M. (2015)
Baran A. V. - Energy levels and eigenfunctions for two-dimensional electron systems with confining square well potentials and spin-orbit interactions in the presence of magnetic field, Kudryashov V. V. (2015)
Sarkanych P. - On the phase diagram of the 2d Ising model with frustrating dipole interaction, Holovatch Yu., Kenna R. (2015)
Vorotiahin I. S. - Features of dielectric nonlinearity in paraelectrics, Poplavko Yu. M., Fomichov Y. M. (2015)
Strikha M. V. - Frequency limits for conducting graphene channel caused by quantum capacitance and kinetic inductance (2015)
Tolochko A. - Structure and spectral properties of new composites based on metal alkanoates with gold nanoparticles, Teselko P., Lyashchova A., Fedorenko D., Klimusheva G., Mirnaya T., Asaula V. (2015)
Kozlovskii M. P. - Analytical description of the critical behavior of a three-dimensional uniaxial magnet in an external field by singling out a reference system, Pylyuk I. V. (2015)
Bilous P. V. - Parasitic signals in the method of recoil nuclei applied to direct observation of the 229mTh isomeric state, Yatsenko L. P. (2015)
Петров Э. Г. - Координационное управление (менеджмент) процессами реализации решений (2014)
Ходаков В. Е. - О развитии основ теории координации сложных систем, Соколова Н. А, Кирийчук Д. Л. (2014)
Корниенко В. И. - Алгоритм синтеза адаптивного оптимального управления сложными объектами по принципу минимума обобщенной работы, Мацюк С. М., Удовик И. М. (2014)
Кораблев Н. М. - Модификация иммунного метода Rlais для автоматической классификации объектов, Фомичев А. А., Кушнарев М. В. (2014)
Трунов О. М. - Застосування методу рекурентної апроксимації до синтезу нейронної мережі визначення гідродинамічних характеристик підводних апаратів (2014)
Доровской В. А. - Синтез первичной информации человеко-машинного интерфейса морских интеллектуальных систем, Черный С. Г. (2014)
Шерстюк В. Г. - Абдуктивная модель вывода по прецедентам в динамической сценарно-прецедентной системе (2014)
Рябенький В. М. - Компьютерная модель автономной электроэнергетической установки для исследования процесса синхронизации генераторов, Ушкаренко А. О., Язид Джамал Исмаил Альшайх (2014)
Баганов Є. О. - Моделювання електростатичного поля системи заряджених паралельних циліндричних та стрічкових провідників з використанням метода дискретних особливостей, Маломуж Т. В., Пікулін В. В. (2014)
Ванін В. В. - Варіантне моделювання геометричних об’єктів методом поліпараметризації, Вірченко Г. І., Вірченко С. Г. (2014)
Волосюк Ю. В. - Використання нечітких предикатів і кванторів в матричному представленні при моделюванні інформаційного ресурсу (2014)
Вороненко М. О. - Моделювання впливу природних та антропогенних факторів на формування хімічного складу річкових вод (2014)
Веселовская Г. В. - Система визуального сопровождения процессов изучения компьютерной графики, Кибалко И. И., Кротко А. И. (2014)
Гусынин А. В. - Метод многокритериальной оптимизации управления движением многорежимных летательных аппаратов на основе смещенных дифференциальных преобразований (2014)
Дорошенко А. Ю. - Интеллектуальные технологии идентификации фактографической информации, Оробинская Е. А., Аджит Пратап Сингх Гаутам (2014)
Кравец И. А. - Система поддержки принятия решений для выбора оптимальной стратегии фирмы на базе нечеткой нейронной сети, Крикунова К. Г., Ковальчук Е. А. (2014)
Кулинич Э. М. - Использование метода геометрического про-граммирования в задаче оптимального управления распределением материальных потоков (2014)
Лепа Е. В. - Сегментация абонентов телекоммуникационной компании (2014)
Славич В. П. - Модель визначення довжини черги транспортних засобів при заданих параметрах світлофорного регулювання (2014)
Солодовников А. С. - К вопросу оценивания эффективности и сложности структуры программного средства (2014)
Райко Г. А. - Методологія структурно-класифікаційного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю території, Глухов Г. М., Ігнатенко Г. А. (2014)
Доровской Д. В. - Анализ данных мониторинга условий труда робочих мест предприятий, Доровская И. А., Филипенко А. Ю. (2014)
Анотації (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Kazmerchuk K. V. - Cox's particle in magnetic and electric fields against the background of Euclidean and spherical geometries, Ovsiyuk E. M. (2015)
Ovcharenko A. I. - Influence of proton exchange on NMR relaxation mechanism of 7Li, Chesnokov E. D., Vertegel I. G., Ivanova L. S., Gnatenko Yu. P. (2015)
Lashko Yu. A. - Scattering of 6He on α-particle: microscopic guidance for orthogonalizing pseudopotentials, Filippov G. F., Canton L. (2015)
Datsyuk V. V. - Emission kinetics of a HgBr discharge excilamp, Izmailov I. A., Naumov V. V. (2015)
Atamas N. A. - Influence of radiation on the local structure in a NaCl aqueous solution, Bulavin L. A., Kovalchuk V. I., Mayko A. M. (2015)
Bulavin L. A. - Influence of fluorination on the physical properties of normal aliphatic alcohols, Getalo A. M., Rudenko O. P., Khorolskyi O. V. (2015)
Liubysh O. O. - Structurization of counterions around DNA double helix: a molecular dynamics study, Vlasiuk A. V., Perepelytsya S. M. (2015)
Krasnov V. O. - Fermion spectrum of Bose−Fermi−Hubbard model in the phase with Bose–Einstein condensate (2015)
Popov M. A. - Parametric excitation of surface magnetostatic modes in an axially magnetized elliptic cylinder under longitudinal pumping (2015)
Kondryuk D. V. - Thickness, concentration, and temperature dependences of exciton transition energies in AlxGa1–xAs/GaAs/AlxGa1–xAs nanofilms, Kramar V. M. (2015)
Khoroshkov Yu. V. - Mirror symmetry as a basis for constructing a space-time continuum (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ovsiyuk E. M. - Spin-zero Cox's particle with intrinsic structure: general analysis in external electromagnetic and gravitational fields (2015)
McKeon D. G. C. - On determining the running coupling from the effective action (2015)
Atamas N. A. - Concentration dependences of the dynamic properties of NaCl aqueous solution on the basis of the results of molecular dynamics and quasi-elastic neutron scattering researches, Bulavin L. A., Verbinskaya G. N., Brytan A. V. (2015)
Efremov A. A. - Dopant depth profile modification during mass Spectrometric analysis of multilayer nanostructures, Litovchenko V. G., Melnik V. P., Oberemok O. S., Popov V. G., Romanyuk B. M. (2015)
Pagava T. A. - Influence of IR illumination on conduction electron scattering in crystals irradiated with 25-MeV protons, Chkhartishvili L. S., Maisuradze N. I., Beridze M. G., Khocholava D. Z. (2015)
Stupka A. A. - Long-wave optical vibrations in diatomic ionic crystals (2015)
Raichev O. E. - Effective hamiltonian and dynamics of edge states in two-dimensional topological insulators under magnetic fields (2015)
Gorshkov V. M. - Growth of catalytically active nanostructures in the nonequilibrium epitaxy regime, Kuzmenko V. V. (2015)
Poluektov Yu. M. - Thermodynamic perturbation theory for classical systems based on self-consistent field model (2015)
Grytsay V. I. - Lyapunov indices and the Poincaré mapping in a study of the stability of the Krebs cycle (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Denisov V. Yu. - Minimum barrier height for symmetric and asymmetric nuclear systems, Margitych T. O. (2015)
Borysyuk V. І. - Influence of surplus negative charge on absorption and fluorescence excitation spectra of asymmetric polymethine dyes, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Stanova А. V., Gerasova V. G., Gerasov А. O., Kovtun Yu. P., Shandura M. P., Kachkovsky O. D. (2015)
Starkov V. N. - Mathematical interpretation of experimental research results on nonlinear optical material properties, Brodyn M. S., Tomchuk P. M., Gayvoronsky V. Ya., Boyarchuk A. Yu. (2015)
Vlasenko T. S. - Influence of external factors on the structure of a two-component fluid in a stationary state, Sysoev V. M. (2015)
Kozynetz A. V. - Theoretical analysis of the efficiency of silicon solar cells with amorphized layers in the space charge region, Skryshevskyi V. A. (2015)
Eliseev E. A. - The structure of a 180-degree domain Wall near the surface of ferroics (2015)
Kryuchenko Yu. V. - Excitonic emission of hybrid nanosystem "spherical semiconductor quantum dot + spherical metal nanoparticle", Korbutyak D. V. (2015)
Bondar N. V. - Quantum-size effect and exciton percolation in porous and disordered films on the basis of spherical "core/Shell" elements, Brodyn M. S., Matveevskaya N. A. (2015)
Ponezha E. A. - Relaxation times and correlation functions under the influence of cross-correlated colored noises for the model of resonant tunneling (2015)
Kuzmichev V. E. - The expanding universe: change of regime, Kuzmichev V. V. (2015)
To the 90-th anniversary of Dmitrii Vasil’evich Volkov’s birthday (2015)
Абыякая О. В. - Русские мифологемы как объект изучения в иностранной аудитории (2011)
Акімова Н. В. - Деякі особливості розуміння дефектних мовних одиниць (2011)
Алёшин А. С. - Лингвокультурологический анализ шведских устойчивых сравнений, характеризующих человека, на фоне русского языка (2011)
Ачилова О. Л. - Теоретичні засади виділення функційно-семантичної категорії кратності в сучасній українській мові (2011)
Бичек Г. М. - Ономатворчість К. С. Льюїса в серії романів ”Хроніки нарнії” (2011)
Богомольникова Н. А. - Антонимические имена в топонимической лексике (2011)
Бондаренко Л. И. - Стиль как средство реализации авторского замысла в жанре "совет” (2011)
Бражник Л. М. - Коннотативный дуализм антропонимов в очерках М.Цветаевой (2011)
Бушев А. Б. - Полемика вокруг языковой личности (2011)
Величко Н. В. - Базовый фрейм природа в языковом сознании А. П. Чехова (на материале эпистолярных текстов крымского периода) (2011)
Воркачев С. Г. - Российская лингвокультурная концептология: болевые точки (2011)
Габидуллина А. Р. - Метакоммуникативы как регуляторы общения в учебно-педагогической ситуации (2011)
Гафарова Р. И. - Иерархия тематических групп (на материале суффиксальных универбов русского языка) (2011)
Головіна В. С. - Мовне вираження міфу про місто в поезії Постмодернізму (2011)
Голодов А. Г. - Тенденция к завуалированному (описательному) выражению понятий в лексике современного немецкого языка (2011)
Джунусалієва Г. Д. - Комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації, Ковальська Н. А. (2011)
Долусова Н. В. - Концепт "телефонний дзвінок” та його вербалізація в жіночих текстах (на матеріалі оповідань Д.Паркер) (2011)
Домброван Т. И. - Грамматикализация в контексте лингвосинергетики (2011)
Думитреску М. - Лексика русского языка в двуязычном словаре (2011)
Зайченко О. В. - Прикметник: семантичний і структурний аспекти (2011)
Зайцева И. П. - Перспективы коммуникативно-стилистического анализа современного драматургического текста (на материале произведений Н. Коляды) (2011)
Зиновьева Е. И. - Лингвокультурологический потенциал языковой единицы и его лексикографическое и лингвометодическое представление (2011)
Иванова Л. П. - Проблема заимстования онима в аспекте когнитивной лингвистики (2011)
Ионова И. А. - Концепт "весна”. Эскиз к языковой картине мира кишинёвцев (2011)
Карпенко Н. А. - Функціювання оніма Євпраксія у художньому дискурсі П.Загребельного (2011)
Карпенко У. А. - Этимологический подход в преподавании иностранных языков, Лазаренко Л. М. (2011)
Климова Ю. Ю. - Типологія полів: когнітивний аспект (2011)
Колесникова О. В. - Модели поведения в русской культуре (на материале каузальных фразеологизмов) (2011)
Кравцова Ю. В. - Особенности индивидуальной метафорической картины мира (2011)
Крюкова Н. В. - Атрибутивные синтаксические конструкции в философском тексте как элемент национально-культурной специфики языка (2011)
Kузнецова Л. И. - К вопросу формирования Фреймовой статьи "Красноярск” в учебном словаре (2011)
Лейко И. М. - Фразеологические неологизмы в речевом портрете современного студента (2011)
Лещинская О. А. - Репрезентация фрагмента фразеологической картины мира беларусов (2011)
Лисенко Н. О. - Лексична компресія тексту в англомовному експресивному дискурсі (2011)
Ма Яньфей - Національно-культурна зумовленість конотативних значень (на прикладі конотативно маркованих словосполучень українських періодичних видань) (2011)
Макарова О. С. - Розкриття явищ соціолінгвістики та лінгвокультурології в текстах медіа-дискурсу (2011)
Мальцева Л. В. - Особенности парафраза в прецедентном субтексте учебного и научного дискурса (на материале учебников по теоретической грамматике французского языка) (2011)
Маслова В. А. - Лингвкультурология в процессе обучения русскому языку (2011)
Муратова Е. Ю. - Влияние социума на создание и восприятие поэтического текста (2011)
Нечитайло І. М. - Палеославія і семантика діалектизмів (2011)
Панченко О. І. - Специфіка концепту кольору у сучасній англійській мові (2011)
Пищулина Т. А. - Анализ английских пословиц и поговорок с географическими названиями как средства выражения национальной ментальности (2011)
Проскурина Л. Н. - Динамическая структура опыта научно-практической деятельности (на примере терминологии ремонта летательных аппаратов) (2011)
Сереброва С. Б. - Авторский текст в дискурсе региональных СМИ (2011)
Трощинская-Степушина Т. Е. - Персонаж художественного произведения как языковая личность (2011)
Сунь Юйминь - Идеографическая группа время как деривационная база прагматонимов (2011)
Титаренко Е. Я. - О типах внутриглагольной деривации (2011)
Филатова И. И. - К вопросу о синонимии терминологических единиц в медицинской лексике, Неловкина Е. А., Буракова Е. В., Луговскова И. А., Корж Е. Ю. (2011)
Хруцкая Н. В. - Закон экономии языковых средств как основная причина вариантности морфологической подсистемы современного русского языка (2011)
Шаповалова И. В. - Индивидуально-авторская репрезентация концепта "пространство” в идиолекте Беллы Ахмадулиной (2011)
Шведова З. В. - Концептуализация умственных способностей человека в белорусской фразеологии (2011)
Шевченко М. Ю. - Специфіка адресанта дискурсу преси (2011)
Шепель Ю. А. - Функционально-семантическое поле как метод целостного грамматического описания языковых явлений (2011)
Шимчик Т. - Политически мотивированные названия городов в социалистических странах европы в годы 1945-1990 (2011)
Яременко Т. Г. - Номинатив заря как генерирующий мотиватор темпоральных глаголов (2011)
Яроцкая Г. С. - Концептуальная область "экономика”: лингвокогнитивный аспект исследования (2011)
Ященко Т. А. - Лингвокультурологический анализ текста при обучении иностранному языку (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
To the 70-th anniversary of Academician Leonid Bulavin’s Birthday (2015)
Zhyganiuk I. V. - Interview with Leonid Bulavin, Malomuzh M. P. (2015)
Lokotosh T. V. - New results in the theory of collective self-diffusion in liquids, Malomuzh N. P., Pankratov K. N., Shakun K. S. (2015)
Cherevko K. V. - Common approaches in description of ordinary liquids and hadronic matter, Jenkovszky L. L., Sysoev V. M., Feng-Shou Z. (2015)
Vasylieva A. - FTIR spectra of n-pentanol and n-octanol in liquid and solid states, Doroshenko I., Pogorelov V., Sablinskas V., Balevicius V. (2015)
Avdeev M. V. - Neutron investigations of ferrofluids, Petrenko V. I., Feoktystov A. V., Gapon I. V., Aksenov V. L., Vékás L., Kopčanský P. (2015)
Brandt A. - Large scale Monte Carlo simulations of fluids under gravity, Ilyin V., Skarboviychuk A. (2015)
Brovarets O. O. - How do long improper purine-purine Pairs of DNA bases adapt the enzymatically competent conformation? Structural mechanism and its quantum-mechanical grounds, Hovorun D. M. (2015)
Voloshin V. P. - Long-term correlations in diffusive motion of water molecules and rare gas atoms in helium and argon aqueous solutions, Malenkov G. G., Naberukhin Y. I. (2015)
Gavryushenko D. A. - Influence of radiation on physical properties of liquids, Taradii K. V. (2015)
Holovko M. F. - Generalization of the Van der Waals equation for anisotropic fluids in porous media, Shmotolokha V. I. (2015)
Gotsulskiy V. Ya. - The origin of light scattering by aqueous solutions of alcohols in vicinities of their singular points, Chechko V. E., Melnik Yu. A. (2015)
Eshchanov B. - Intensity distribution in the spectrum of molecular light scattering and relaxation effects in liquids, Otajonov Sh., Solieva N., Isamatov A. (2015)
Eliseev E. A. - Influence of electrocapillarity on the water meniscus shape in the atomic force microscopy (2015)
Kozlovskii M. P. - Concerning a calculation of the grand partition function of a fluid model, Dobush O. A., Romanik R. V. (2015)
Viktor Grygorovych Bar’yakhtar (to the 85-th anniver-sary of his birthday) (2015)
Анісімов М. - Історичні особливості розвитку професійної системи освіти (2011)
Борота В. - Використання комп’ютерної лабораторної установки для визначення швидкості кульки та вивчення вільних механічних коливань, Остапчук С. (2011)
Бузько В. - Використання аналогій для підвищення ефективності вивчення фізики в загальноосвітній школі (2011)
Величко С. - Науково-методичне забезпечення навчання фізики у середній загальноосвітній школі (2011)
Вовкотруб В. - Забезпечення адаптованості учнів до виконання експериментальних завдань з фізики за вільним вибором (2011)
Волчанський О. - Вивчення властивостей теплових хвиль у процесі формування особистості вчителів фізики та природничих дисциплін (2011)
Гур’євська О. - Окремі аспекти співвідношення фундаментального і технологічного знання у навчанні фізики (2011)
Дробін А. - Методика вивчення корпускулярно-хвильового дуалізму матерії у шкільному курсі фізики (2011)
Заніздра І. - Використання ІКТ на уроках природничого циклу, Величко С. (2011)
Ковальов С. - Розробка нового обладнання для вивчення оптичного спектрального аналізу у курсі загальної фізики (2011)
Кузьменко О. - Використання інформаційно- комунікативних технологій в експериментальних дослідженнях з оптики в умовах профільного навчання (2011)
Кушнір В. - Інтегративний підхід до розв’язування різних математичних задач на основі визначеного способу, Ріжняк Р. (2011)
Лупан І. - Підготовка майбутніх вчителів до організації позакласної роботи з інформатики (2011)
Манойленко Н. - Метод дидактичного екземпляризму у професійній підготовці майбутніх учителів технологій (2011)
Мироненко Н. - Особливості підготовки майбутнього вчителя технологій до формування творчо- інтелектуальних здібностей в учнів основної школи (2011)
Подопригора Н. - Закони збереження у квантовій механіці та їх зв’язок з властивостями симетрій простору-часу (2011)
Садовий М. - Окремі особливості методики розкриття стандартної та деяких інших фізичних моделей (2011)
Сальник І. - Метод моделювання як невід’ємна компонента практикуму з фізики у педагогічному ВНЗ (2011)
Сірик Е. - Теоретичні основи навчання фізики майбутніх вчителів трудового навчання (2011)
Скороход Т. - Результати експериментальної перевірки готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до валеологічного виховання учнів (2011)
Слободяник О. - Домашні експериментальні завдання як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів (2011)
Слюсаренко В. - Застосування законів збереження для розкриття фізичної сутності ефекту комптона (2011)
Соменко Д. - Використання інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи учнів з фізики (2011)
Трифонова О. - Про методологію використання теорії вирішення винахідницьких завдань з фізики у школі (2011)
Ткачук А. - Нові лабораторні роботи з опору матеріалів для студентів спеціальності "Технологічна освіта", Ткачук І. (2011)
Рябець С. - До вивчення питання про зародження елементної бази мікроелектроніки в курсі "Історії техніки", Царенко О. (2011)
Чінчой О. - Ознайомлення учнів із фізичними основами сучасної техніки і технології (2011)
Щирбул О. - Розв’язання технічних задач як важлива компонента інтеграції знань майбутніх фахівців із технічної творчості (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Kyzyma O. A. - Structural researches of carbonic fluid nanosystems, Tomchuk A. V., Avdeev M. V., Tropin T. V., Aksenov V. L., Korobov M. V. (2015)
Kulinskii V. L. - Asymmetry of the hamiltonian and the singular behavior of the Tolman length within the canonical formalism approach (2015)
Makhlaichuk V. M. - Kinematic shear Vvscosity of water, aqueous solutions of electrolytes, and ethanol (2015)
Odinaev S. - Research of the dependences of dielectric properties and frequency spectra of dielectric losses in NaCl aqueous solution on the state parameters, Makhmadbegov R. S. (2015)
Sabirov L. M. - Different structural states of 4-methylpyridine-water solutions: experimental study of the adiabatic compressibility at the hypersonic frequency, Semenov D. I. (2015)
Sabirov L. M. - Negative dispersion of high-frequency sound velocity in aqueous solutions of non-electrolyte in a vicinity of the singular point concentration, Semenov D. I., Khaydarov Kh. S. (2015)
Tukhvatullin F. H. - Raman scattering spectra of liquid bromoform and its solutions, Tashkenbaev U. N., Jumabaev А., Hushvaktov H., Absanov А., Hudoyberdiev B., Kuyliev B. (2015)
Khorolskyi O. V. - Viscometric research of concentration regimes for polyvinyl alcohol solutions, Rudenko O. P. (2015)
Chalyi A. V. - Dimensional crossover and thermophysical properties of nanoscale condensed matter, Zaitseva E. V., Chalyy K. A., Khrapiichuk G. V. (2015)
Chekhun V. F. - Medical physics: molecular aspects, Chalyy K. A., Zabashta Y. F., Vergun L. Y., Batsak B. V. (2015)
Bulavin L. A. - Small-angle X-ray scattering and differential scanning calorimetry studies of DPPC multilamellar structures containing membranotropic agents of different chemical nature, Soloviov D. V., Kuklin A. I., Lisetski L. N., Kasian N. A., Krasnikova A. O., Vashchenko O. V., Zinchenko A. V. (2015)
Lebovka N. I. - Impact of aggregation on the percolation anisotropy on a square lattice in an elongated geometry, Bulavin L. A., Melnyk I. A., Repnin K. F., Kovalchuk V. I. (2015)
Sklyarchuk V. M. - Viscosity, conductivity, and thermoelectric power in ionic and ion-electron eutectic liquid systems, Plevachuk Yu. O., Omelchuk A. O., Faidiuk N. V. (2015)
Strelchuk V. V. - Phonon energy spectra and stationary elastic waves in single-walled carbon nanotubes and graphite bulk crystals, Nikolenko A. S., Stubrov Yu. Yu., Belyaev A. E., Gubanov V. O., Biliy M. M., Bulavin L. A. (2015)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - The properties of 3 nm-sized detonation diamond from the point of view of colloid science, Kamneva N. N., Kryshtal A. P., Marynin A. I., Zakharevich V. B., Tkachenko V. V. (2015)
Ōsawa E. - Novel features of nanoscience compared to physics and chemistry (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського