Колпаков В. М. - Проблеми розумного мислення (2014)
Кочина В. В. - Сутність і структура поняття "культура професійного спілкування" майбутніх фахівців залізничної галузі (2014)
Лисенко Б. В. - Робота соціального педагога з вчителями та батьками щодо підтримки обдарованих дітей і молоді, Кубіцький С. О. (2014)
Мішенюк Р. М. - Критерії показники і рівні розвиненості професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону, Діденко О. В. (2014)
Паламаренко І. О. - Урахування досвіду Великої Британії при підготовці сімейних лікарів в Україні (2014)
Подокшина Д. І. - Методика проведення навчальної практики "з ремонту газового обладнання" при підготовці майбутніх техніків (2014)
Романюк І. М. - Розбудова системи підготовки кадрів для органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України як загальна наукова проблема (2014)
Серховець С. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2014)
Суслов Т. О. - Навчально-методичне забезпечення спецкурсу із формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до природоохоронної діяльності (2014)
Тарасюк В. - Класифікація та напрями застосування освітньо-інформаційних технологій у навчальному процесі (2014)
Тверезовська Н. Т. - Технологічні підходи до розробки педагогічного наповнення курсів дистанційного навчання (2014)
Тогочинський О. М. - Особливості соціальної компетентності офіцерів Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Третяк О. С. - Проектування підсистеми технологічного компоненту в системі підготовки вчителя історії до педагогічної взаємодії (2014)
Федоренко О. І. - Використання ділових ігор при вивченні правових дисциплін у процесі підготовки майбутніх правоохоронців до професійної діяльності (2014)
Швець Д. В. - Модель формування готовності майбутніх офіцерів ОВС до охорони і забезпечення громадського порядку (2014)
Айвазян Л. Ю. - Загальнопсихологічні характеристики різновидів самотності (2014)
Балушок М. В. - Саморегуляція як фактор внутрішньоособистісного конфлікту в юнацькому віці (2014)
Барко В. І. - Теоретичні засади визначення поняття гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку суспільства, Смірнова О. М. (2014)
Барчій М. С. - Комунікативна культура як складова психологічної компетентності майбутніх психологів, Фозекош А. В. (2014)
Березовська Л. І. - Психологічні особливості адаптації школярів до навчання, Смоляк М. А. (2014)
Блінов О. А. - Види та напрямки психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям (2014)
Вербицька Л. Ф. - Ключові складові психологічної та професійної компетентності майбутнього економіста-педагога (2014)
Вінтоняк В. Ф. - Психологічний тренінг як засіб розвитку професійного "Я-образу” офіцера (2014)
Воробйова І. В. - Роль життєвих домагань особистості у здійсненні впливу мотивів вибору професійної діяльності на успішність її освоєння у курсантів вищих військових навчальних закладів, Мацегора Я. В. (2014)
Гаврюшенко В. В. - Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях (2014)
Дворецький В. П. - Шляхи вдосконалення професійно-психологічного добору та психологічного супроводу військовослужбовців (2014)
Дубяга А. А. - Готовність до ризику у професійній діяльності в уявленнях військовослужбовців Національної гвардії України (2014)
Євдокимова Н. О. - Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента (2014)
Зубовський Д. С. - Невербальні прояви в процесі дезінформування, Татарінов Є. В. (2014)
Каменюк Ю. В. - Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект (2014)
Каськов І. В. - Теоретичні аспекти тривожності та її вплив на самооцінку в юнацькому віці, Марчевська А.А. (2014)
Кошонько Г. А. - Психологічні проблеми міжособистісних конфліктів подружжя (2014)
Ларіонов С. О. - Особливості саморегуляції психічних станів депресії-агресії у працівників органів внутрішніх справ (2014)
Литвинчук Л. М. - Особливості використання музичної дії в психологічній роботі з наркозалежними (2014)
Макаренко П. В. - Гендерні особливості копінг-поведінки працівників ОВС (2014)
Мацегора Я. В. - Автоматизація професійного психологічного відбору як засіб зниження ймовірності виникнення помилкових дій у фахівців екстремального профілю діяльності, Воробйова І. В. (2014)
Модестова Т. В. - Деякі аспекти формування соціальної інтеракції (2014)
Москалець В. П. - Проблема вивчення поняття "готовність до професійної діяльності" у психології (2014)
Назаренко І. І. - Рівні сформованості компонентів психологічної готовності рятувальників до діяльності (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості та чинники самоактуалізації майбутніх інженерів (2014)
Приходько І. І. - Функціональний зміст трансформаційної моделі психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності (2014)
Романенко О. В. - Наукові засади вивчення іміджу як психологічної категорії (2014)
Самохвалов О. - Психологічна готовність спортивних психологів до професійного супроводу спортсменів – інвалідів, Хуртенко О. (2014)
Саппа М. М. - Кризова свідомість як фактор діяльності правоохоронців в умовах аномії (2014)
Стасюк В. В. - Авторитет та лідерство командира: визначення, зміст (2014)
Тирон О. М. - Стереотипи в сприйнятті моряків міжнародного екіпажу (2014)
Хуртенко О. - Оцінка рівня техніко-тактичної майстерності та прояву психологічних показників інтелектуального компонента кваліфікованих спортсменів (2014)
Чекулаєв М. А. - Психологічна структура управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ (2014)
Черкашин Д. К. - Особливості адаптації молоді до умов навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Чухраєва Г. В. - Внутрішньоособистісні конфлікти у професійному становленні курсантів оперативно-розшукової діяльності навчальних закладів МВС України, Помацалюк А. Р. (2014)
Шатило Ю. П. - Тренінг "Розвиток комунікативних навичок ведення переговорів": організаційно-методичні рекомендації (2014)
Шмаргун В. М. - Інтелектуальні якості людини (2014)
Щербина В. Л. - Типологія цілісності особистості в умовах сучасного суспільства (2014)
Баранівський В. Ф. - Ідеологічні засади війн у сучасному світі (2014)
Деменко О. Ф. - Пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Глобалізація як визначальний чинник щодо політичної стратегії України, Лисицин Е. М., Панкратова О.С. (2014)
Захарченко І. М. - Питання обґрунтованості в наш час кримінальної відповідальності за утримування, осквернення або знищення релігійних святинь з історичної точки зору (2014)
Оліфіров О. О. - Гендерний фокус сучасної миротворчості, Васюкова Н. В., Лиман Р. М. (2014)
Тімофєєв Ю. П. - Організаційно-правові питання та дискусійні аспекти впровадження процесуального механізму психологічного вивчення окремих категорій осіб офіцерського складу Збройних Сил України, Бейкун А. Л. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Літвінов В. О. - ВІМС дослідження поверхні гідридоутворюючого сплаву TiFe, Оксенюк І. І., Шевченко Д. І., Коппе В. Т., Бобков В. В., Чорноус В. М. (2017)
Sizhuk A. S. - Introducing the generalized absorptance for a gas with bound atomic states, Yezhov S. M. (2017)
Hladkovskiy V. V. - Spectroscopic studies of RF discharge plasma at plasma-chemical etching of gallium nitride epitaxial structures, Fedorovich O. A. (2017)
Trofimenko M. Yu. - The normal component of a gas flame speed, Aslanov S. K., Dragan G. S., Smolyar V. P. (2017)
Лев Б. І. - Аналіз потенціальної енергії системи взаємодіючих частинок, упорядкованих у ґратку Браве, Тимчишин В. Б., Загородній А. Г. (2017)
Kolodnytska R. V. - Influence of the thermodynamic properties of a sprayed liquid on the droplet-air mixture parameters in the framework of the maximum entropy model, Moskvin P. P., Skurativskyi S. I., Syroid Ye. S. (2017)
Khorolskyi O. V. - Peculiarities of changes in time of electrical properties of polyvinyl alcohol in dimethyl sulfoxide solutions, Rudenko O. P., Zaymack O. M. (2017)
Голованова В. В. - Особливості детектування відновлювальних газів сенсорами на основі In2O3 i SnO2 у вологій атмосфері, Назарчук Б. В., Семенов А. К., Постний О. В., Голованов В. В. (2017)
Пелещак Р. М. - Закон дисперсії та ширина поверхневої акустичної моди в залежності від концентрації адсорбованих атомів, Сенета М. Я. (2017)
Kharchenko V. F. - Solution of the Lippmann–Schwinger equation for a partial wave transition matrix with repulsive Coulomb interaction (2017)
Vakhnenko O. O. - Distinctive features of the integrable nonlinear Schrӧdinger system on a ribbon of triangular lattice (2017)
Головаха Є. - Социология между художественным вымыслом и научным знанием (2013)
Savelyev Y. - Participation and Political Regimes in Contemporary Europe: Comparing non-EU 'New Eastern Europe' with 'Old' and 'Recent' EU Member States (2013)
Миронович Д. - Религиозный капитал и религиозное участие в странах Новой Восточной Европы, Решетняк О., Сальникова С. (2013)
Демків О. - Соціальний капітал та рентоорієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму (2013)
Oleinikova O. - Life-course Strategies and Labor Migration: Ukrainian in Italy and Poland (2013)
Таранова К. - Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства (2013)
Шестаковський О. - Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи (2013)
Бурейчак Т. - Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації, Марценюк Т., Хуткий Д. (2013)
Стрельник Е. - Коммодификация материнства (на примере рынка вспомогательных репродуктивных технологий) (2013)
Rezaev A. - Canadian Sociology in the Global Village, Sandstrom G. (2013)
Дейнека А. - Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса (2013)
Шелухін В. - Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності (2013)
Мазурик О. - Суспільні функції та можливості соціального аудиту (2013)
Kutsenko O. - Agent-Cultural Model of radicalization of immigrants milieus in the West, Berlyand L., Gorbachyk A. (2013)
Даниленко О. А. - Жизненный мир и социокультурные идентичности инженеров-мигрантов из постсоветских стран в Германии (постановка проблемы) (2013)
Супруненко О. - Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі) (2013)
Атаманенко І. - Інформатизація європейських суспільств: соціальний виклик (2013)
Савельєв Ю. - Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ (2013)
Вихідні дані (2013)
Бандура Ю. Б. - Використання технології дистанційного навчання для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ (2014)
Васильченко А. В. - Психологічні особливості переживання заздрощів у юнацькому віці (2014)
Вегера Р. І. - Роль учнівського самоврядування у становленні особистості, Виговська С. В. (2014)
Виговська С. В. - Застосування ігрових методів навчання під час викладання дисципліни "Педагогіка", Багинська О. В. (2014)
Гаріна С. М. - Медійні властивості: від медіатекстів до мережевих освітніх ресурсів (2014)
Гіренко С. П. - Особливості параметрів самосвідомості працівників ОВС з різним рівнем конфліктності (2014)
Глазунова О. Г. - Модель підготовки майбутнього ІТ фахівця в університетах аграрного профілю в умовах глобалізації та євроінтеграції (2014)
Демченко У. В. - Самовиховання студентів вищої школи на прикладі дисципліни "Плодівництво", Журавська Н. С. (2014)
Домніцький Б. І. - Деякі аспекти розбудови соціально-педагогічної роботи з профілактики правопорушень старшокласниками, Романюк І. М. (2014)
Журавська Н. С. - Особливості практичної підготовки у вишах країн Європейського союзу та Україні: порівняльний аспект (2014)
Заболотна О. Р. - Організація та проведення інтерактивного тренінгу як форми організації навчання в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Заболотний С. М. - Формування психологічної стійкості прикордонників при несенні служби в пунктах пропуску через державний кордон (2014)
Зайченко І. В. - Харківський з’їзд (1897 р.) діячів у галузі початкової сільськогосподарської освіти про деякі проблеми навчання й вихованнях у початкових сільськогосподарських школах (2014)
Зайченко Н. І. - Участь соціальних працівників іспаномовних країн у міжнародному контексті соціально-педагогічної роботи (2014)
Кравченко А. І. - Самовиховання як важлива педагогічна категорія у роботі з курсантами вищого військового закладу освіти (2014)
Лапа О. В. - Роль заохочення і покарання у виховній роботі з учнями підліткового віку (2014)
Мехбалієва Н. А. - Професійна адаптація майбутніх агрономів у процесі навчання у ВНЗ: експериментальні дані (2014)
Місяченко І. Л. - Особливості використання інноваційних мережних технологій у навчальному середовищі (2014)
Мозальов В. Є. - Моніторинг якості освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Мулява В. Д. - Проблеми вдосконалення та реалізації закону України "Про очищення влади", Богайчук В. Ж. (2014)
Онищук О. В. - Соціально-педагогічні технології корекційної роботи з дітьми групи ризику, Романюк І. М. (2014)
Осипова Т. Ю. - Оцінка якості навчання на основі інформаційно-методичного забезпечення (2014)
Паламаренко І. О. - Вимоги до підготовки лікарів загальної практики у Великій Британії (2014)
Петрух Р. Б. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів - аграрників на факультативних заняттях (2014)
Подокшина Д. І. - Модель формування професійних умінь майбутніх техніків з монтажу, обслуговування устаткування і систем газопостачання (2014)
Приліпко А. В. - Проблемне навчання в методиці навчання спеціальних дисциплін, Журавська Н. С. (2014)
Ринденко Н. М. - Особливості системи добору та професійної підготовки персоналу прикордонної варти республіки Польща (2014)
Романюк І. М. - Основоположні критерії професійної компетентності офіцерів органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України (2014)
Сидорко В. П. - Структура і функції міжпредметних зв’язків, Тверезовська Н. Т. (2014)
Стаднійчук І. П. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх техніків-механіків (2014)
Тарасюк В. - Складові методики навчання студентів електротехнічних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій (2014)
Тверезовська Н. Т. - Розробка комп’ютерних навчальних програм, Борисюк О. Б. (2014)
Терлецька У. І. - Сільськогосподарські курси, як засіб поширення сільськогосподарських знань у Чернігівській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Федчук С. В. - Формування економічної особистості в умовах трансформації влади у сучасній Україні, Кримець Л. В. (2014)
Шарата Н. Г. - Складові структури управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах (2014)
Яковлева В. А. - Методика практичного навчання: навчальна (безвідривна від навчання ознайомча зі спеціальності) практика (2014)
Алексєєва Т. В. - Відповідальність майбутнього фахівця в контексті професіоналізації протягом вишівської підготовки (2014)
Асоцький В. В. - Помилкові дії, що допускаються керівниками гасіння пожежі, та їх чинники, Лєбєдєв Д. В. (2014)
Бірон Б. В. - Місце проактивного копінгу в системі інших видів копінгу, ситуативних та диспозиційних чинників (2014)
Гаврюшенко В. В. - Психологічні особливості взаємодії військового керівника з підлеглим (2014)
Гурський В. Є. - Використання пейнтболу, страйкболу та лазерних тирів для розвитку професійно важливих якостей працівників спецпідрозділів МВС (2014)
Данилова С. В. - Варіативна психологічна модель та програма підготовки гірничорятувальнків до адекватного оцінювання надзвичайної ситуації (2014)
Дацков А. В. - Психологічні критерії і детермінанти адаптації і дезадаптації особистості (2014)
Дробот О. В. - Семантичний конструкт "посада управлінця" у свідомості керівників трьох рівнів розвитку управлінської свідомості (2014)
Каменюк Ю. В. - Деякі психологічні аспекти структури феномена патріотизму (2014)
Капустянський М. В. - Мотиваційні складові успішної соціалізації керівників середньої ланки в умовах організаційних змін (2014)
Кокун О. М. - Особливості негативних психічних станів військовослужбовців, Пішко І. О., Лозінська Н. С. (2014)
Комар Т. В. - Психологічні передумови становлення професійної зрілості особистості на етапі навчання у ВНЗ (2014)
Литвинчук Л.М. - Визначення причин виникнення наркозалежності в сучасному соціокультурному середовищі як індивідуалізація методів профілактики (2014)
Макаренко П. В. - Самоактуалізація у професійному розвитку правоохоронця (2014)
Мирончак К. В. - Вплив чиннику усвідомлення смерті на побудову особистістю свого життєвого сценарію (2014)
Михайлишин У. Б. - Подолання посттравматичного синдрому в період реадаптації рятувальників, Собченко О. М. (2014)
Осьодло В. І. - Феноменологія російського тоталітаризму: філософсько-психологічний аспект, Будагьянц Л. М. (2014)
Петленко О. В. - Особливості емоційної спрямованості особистості працівників ОВС в залежності від рівня професійної діяльності, Курочка А. І. (2014)
Поліщук О. В. - Місце процесу прийняття рішення у ситуації стресу (2014)
Приходько І. І. - Особливості морально-комунікативного компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом (2014)
Приходько К. Ю. - Розслідування злочинів, вчинених з особливою жорстокістю: кримінально-психологічні аспекти (2014)
Родіна Н. В. - Нормативні та оригінальні рішення в тесті Вартегга в системі індивідуально-психологічних особливостей особистості (2014)
Рядинська Є. М. - Особливості копінг-стратегій юнаків призовного віку (2014)
Сервачак О. В. - Теоретико-прикладні засади психологічного забезпечення проведення масових спортивних заходів (2014)
Стасюк В. В. - Бойовий стрес: ознаки та первинна психологічна допомога, Скрипкін О. Г. (2014)
Філіпович В. М. - Інтелект як форма адаптації людини до середовища (2014)
Хуртенко О. - Соціально – психологічні особливості готовності спортивного психолога до професійної діяльності (2014)
Чекулаєв М. - Психологічні чинники правоохоронної управлінської діяльності і психограма керівника органу внутрішніх справ (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Bondarenko E. A. - Two systems of Maxwell's equations and two corresponding systems of wave equations for electromagnetic field vectors E and B in a rotating frame of reference: a linear approximation (2017)
Uvarov V. N. - Atomic disordering and electron band structure in the Heusler alloy CoTiSb, Uvarov N. V., Bespalov S. A., Nemoshkalenko M. V. (2017)
Plutenko D. O. - Symmetry in a spherical-particle light scattering and a phase shift induced by a particle translation, Vasnetsov M. V. (2017)
Mudryi S. I. - Influence of low nickel contents on the surface tension and density of nickel–indium melts, Lytvyn M. A. (2017)
Vakarchuk I. O. - The effective mass of an impurity atom in the Bose liquid with a deformed Heisenberg algebra, Panochko G. (2017)
Hovorun T. P. - Research of conductivity in polycrystalline films with a thin coating using the modified Mayadas–Shatzkes model, Bilous O. A., Gaponova O. P., Dekhtyaruk L. V., Chornous A. M. (2017)
Gemechu N. - Thermoluminescence from silicon quantum dots in the two traps–one recombination center model, Senbeta T., Mesfin B., Mal’nev V. N. (2017)
Choudhury M. D. - Vibrational IR spectra of solid carbon monoxide, Sen R., Sharma B. I. (2017)
Khudher H. H. - Calculation of energy levels, transition probabilities, and potential energy surfaces for 120–126Xe even-even isotopes, Hasan A. K., Sharrad F. I. (2017)
Veleschuk V. P. - Dependence of the CdTe melting threshold on the pulse duration and wavelength of laser radiation and the parameters of non-equilibrium charge carriers, Vlasenko O. I., Vlasenko Z. K., Gnatyuk V. A., Levytskyi S. N. (2017)
Olenych I. B. - Electrical properties of silicon-oxide heterostructures on the basis of porous silicon, Monastyrskyi L. S., Koman B. P. (2017)
Prykarpatsky A. K. - The quantum fermionic charged particle self-interaction problem within the Fock multitime and Feynman proper time paradigms (2017)
Rode G. G. - Propagation of the measurement errors and measured means of physical quantities for the elementary functions x2 and √x (2017)
Грушанська Н. Г. - Удосконалення методів проведення диспансеризації великої рогатої худоби, Костенко В. М., Цвіліховський М. І., Музика С. (2015)
Гудима Т. М. - Вплив гепатопротекторів на функціональний стан печінки за жирової гепатодистрофії собак (2015)
Лукащук Б. О. - Вплив фітобіотика на показники Т- і В-клітинного імунітету підсисних поросят (2015)
Митрофанов О. В. - Метаболічний профіль корів різних фізіологічних груп за результатами диспансеризації, Кібкало Д. В., Коренев М. І. (2015)
Боровкова В. М. - Ефективність застосування біологічно активної добавки "Люкон" при вирощувані поросят-відлучників, Щербак О. В., Боровков С. Б. (2015)
Коренев М. І. - Морфологічні показники крові і кістково-мозкового пунктату у клінічно здорових собак, Анфьорова М. В., Беседа Н. В. (2015)
Сарбаш Д. В. - Клиническое обоснование патогенетического действия надплевральной новокаиновой блокады по В.В. Мосину, Синяговская К. А. (2015)
Білий Д. Д. - Екологічні аспекти поширеності пухлин молочної залози у дрібних домашніх тварин в умовах Дніпропетровської області (2015)
Заїка П. О. - Новокаїнова терапія в порівнянні з іншими методами лікування папіломатозу собак, Анічин А. М. (2015)
Сарбаш Д. В. - Эффективность межпальцевой новокаино- антибиотиковой блокады по А. И. Зыкову при лечении крупного рогатого скота с гнойно-некротическими поражениями в области копытец, Кантемир А. В., Цимерман Л. А. (2015)
Карпюк В. В. - Ортопедична диспансеризація бугаїв-плідників імпортованих в Україну, Ковальчук Ю. В. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Диференціальна епідуральна блокада новокаїном та лідокаїном у великої рогатої худоби (2015)
Аничин А. Н. - Эффективность применения 2 % раствора новокаина, 2 % раствора лидокаина и 1 % раствора ультракаина при проводниковой анестезии у собак, Заика П. А., Сегодин А. Б., Кочевенко А. С. (2015)
Кулинич С. М. - Ефективність лікування у свиней випадкових гнійних ран (2015)
Бєлах Є. П. - Термографічна діагностика молочної залози жеребних кобил (2015)
Беседовська К. С. - Вплив препарату Карафест+OV на біохімічні показники сироватки крові кролиць (2015)
Боднар О. О. - Лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника, Желавський М. М., Керничний С. П., Захарова Т. В., Боднар О. О. (2015)
Боднар О. О. - Ефективність лікування корів за ендометриту при різних способах введення антибіотиків, аміридину та естрофану, Желавський М. М., Керничний С. П., Захарова Т. В., Захарова Т. В., Боднар О. О. (2015)
Желавський М. М. - Сучасні підходи щодо застосування імуномодуляторів у клінічній ветеринарній практиці, Боднар О. О., Захарова Т. В., Шунін І. М. (2015)
Желавський М. М. - Імунобіологічні аспекти патогенезу маститу корів (огляд літератури та власні дослідження), Боднар О. О., Захарова Т. В. (2015)
Корейба Л. В. - Поширення акушерської патології у корів голштинської породи в умовах приватного акціонерного товариства "Агро-Союз" Синельниківського району Дніпропетровської області, Макєєва Н. С., Золотоноша К. М. (2015)
Кошевой В. І. - Тестодистрофія у бугаїв: структурні зміни та методи діагностики, Науменко С. В. (2015)
Науменко С. В. - Тестодистрофія у кнурів: структурні зміни та методи діагностики, Кошевой В. І. (2015)
Пастернак А. М. - Ультрасонографічне та термографічне дослідження молочної залози овець та кіз у післяродовому періоді (2015)
Скляров П. М. - Розробка способу комплексної діагностики ретинолдефіцитної неплідності овець та кіз (2015)
Федоренко С. Я. - Вплив препарату Каплаестрол+OV на деякі показники гомеостазу корів з гіпогонадизмом (2015)
Харенко М. І. - Добова динаміка розладів родових сил під час родів у корів молочних господарств з урахуванням пори року, Мусієнко Ю. В., Рисліна Л. В. (2015)
Гордієнко А. Д. - Антиоксидантна система та її роль в годівлі тварин (Огляд літератури) (2015)
Гордієнко А. Д. - Дослідження токсикологічних властивостей розроблених природних гепатопротекторів на ізольованих мітохондріях із печінки щурів в системі in vitro, Кудокоцева О. В. (2015)
Жукова І. О. - Профілактика оксидативного стресу і корекція антиоксидантного захисту птиці за отруєння неовермом, Антіпін С. Л., Костюк І. О., Водоп’янова Л. А., Лонгус Н. І. (2015)
Корнієнко В. І. - Вплив бенфураму на вміст простагландинів в плазмі крові та активність калікреїн-кінінової системи у щурів (2015)
Корнієнко В. І. - Вплив бенфураму на функціональний стан нирок за умов зміненої активності альдостеронових рецепторів (2015)
Балим Ю. П. - Вплив біокоординаційного з’єднання срібла на репродуктивну функцію (2015)
Світлична-Кулак Ю. С. - Антиоксиданти у профілактиці і терапії отруєння собак неовермом (2015)
Бибен И. А. - Влияние Aerococcus viridans штамм BI-07 на фагоцитарную функцию перитонеальных макрофагов белых мышей (2015)
Брошков М. М. - Вплив імунотропного препарату на активність поверхневих рецепторів Т-лімфоцитів (2015)
Гайдей О. С. - Етіологія вірусної геморагічної септицемії (ВГС) лососевих риб та біологічна характеристика збудника (2015)
Гарагуля Г. И. - Антирабические вакцины: ретроспективный обзор, Матковская С. Г., Гаркавая В. В. (2015)
Глєбова К. В. - Поширення бактеріозів птиці в птахогосподарствах України, Обуховська О. В., Майборода О. В., Петренчук Е. П., Бобровицька І. А., Близнецова Г. О. (2015)
Стегній Б. Т. - Забезпечення епізоотичного благополуччя птахогосподарств України щодо інфекційної бурсальної хвороби, Потрясаєва О. О., Музика Д. В., Рула О. М., Усова Л. П., Гонтарь А. М. (2015)
Гришина Є. А. - Аналіз існуючих цільових генів та праймерів, які використовуються для полімеразної ланцюгової реакції щодо виявлення бактерій Enterobacter sakazakii (Сronobacter spp. ) (2015)
Гуральська С. В. - Вплив вакцинації проти інфекційного бронхіту на живу масу курчат і абсолютну масу органів кровотворення та імуногенезу (2015)
Коваленко В. Л. - Поширення збудників дерматофітозів, Нестеренкова В. В., Пономаренко О. В., Пономаренко Г. В., Коваленко Л. І. (2015)
Стояновський В. Г. - Дослідження видового складу мікрофлори тонких та товстих кишок птиці в різні вікові періоди, Колотницький В. А. (2015)
Мазовська С. В. - Клінічні аспекти імунного статусу морських ссавців (2015)
Петров Р. В. - Виявлення мікрофлори на поверхні риби ураженої A. hydrophila й гідроекоситемі та визначення її властивостей (2015)
Плис В. М. - Серологічний моніторинг ньюкаслської хвороби птиці в Дніпропетровській області (2015)
Савенко М. М. - Епізоотологічні особливості перебігу сказу тварин в Кіровоградській області, Труш А. М., Смолянінов В. К., Стешенко І. І., Штагер Г. Н., Савенко О. М., Каретна А. В. (2015)
Селіщева Н. В. - Організаційно-оздоровчі заходи щодо діагностики та ліквідації пастерельозно-ешеріхіозної інфекції водоплавної птиці, Степанова Н. О., Монастирлі В. П., Богач Т. В. (2015)
Смолянинов В. К. - Морфологические и структурные изменения в клетках плазмоцитарного ряда Гардиевой железы, селезёнки и костного мозга в динамике развития иммуногенеза в органах циплят, вакцинированных против болезни Ньюкасла аэрогенным методом, Смолянинова И. В. (2015)
Сосницкий А. И. - Эпизоотический штамм Pasteurella multocida subs. septica № 15 (2015)
Бирка В. І. - Ефективність іверону-10 за паразитоценозу кіз, Мазанний О. В. (2015)
Богач М. В. - Вікова динаміка кишкових паразитозів овець в господарствах Одеської області, Богач Т. В., Бондаренко Л. В., Півень О. Т. (2015)
Згозінська О. А. - Патоморфологічні зміни тонкого та товстого кишечника коней, інвазованих Parascaris equorum, Strongylidae sp. (2015)
Литвиненко О. П. - Динаміка епізоотичного процесу з ехінококозу великої рогатої худоби (2015)
Новіков А. І. - Сезонно-вікова динаміка нематодозів травного тракту в’єтнамських свиней, адаптованих до умов України (2015)
Пономаренко В. Я. - Епізоотичний моніторинг щодо нематодозів водоплавних птахів КО "Харківський зоопарк", Пономаренко А. М., Жувак К. І., Кассіч Н. Д., Баздирєва Н. А. (2015)
Коваль Г. М. - Зміни органолептичних та фізико-хамічних показників в процесі зберігання яловичини, Паска М. З., Фоміна М. В. (2015)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарна оцінка м’ясного фаршу за визначення фальсифікації при застосуванні розробленого експрес-методу, Букалова Н. В., Яценко І. В., Сердюков Я. К., Сахнюк Н. І., Богатко А. Ф. (2015)
Галатюк О. О. - Органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники бджолиного обніжжя різних регіонів України, Якубчак О. М., Солодка Л. О. (2015)
Зажарська Н. М. - Вплив мазі для доїння "Фітосепт" на санітарно-гігієнічні показники козиного молока, Вінарчук А. В. (2015)
Застулка М. В. - Електропровідність як важливий показник якості меду, Ткачук С. А. (2015)
Кириченко В. М. - Алометрична залежність між живою масою курчат- бройлерів та масою їх внутрішніх органів в процесі відгодівлі за збагачення раціону наномікроелементної кормової добавки "Мікростимулін", Яценко І. В., Гетьманець О. М. (2015)
Лазарєва Л. М. - Результати вивчення якості меду з різних медоносів південного та північного регіонів України, Ковтун В. А., Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2015)
Паска М. З. - М’ясна продуктивність бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки "Мікроліповіт", Коваль Г. М., Фоміна М. В. (2015)
Фоміна М. В. - Вплив різних сполук і доз заліза на морфологічний склад туш свиней, Паска М. З., Калин Б. М., Коваль Г. М., Іванюк Н. Т. (2015)
Яценко І. В. - Динаміка живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Головко Н. П., Бусол Л. В., Каплуненко В. Г. (2015)
Бусол Л. В. - Особливості і вимоги до показників якості та безпечності козиного молока, Цивірко І. Л., Павліченко О. В., Гейда І. М. (2015)
Яценко І. В. - Харчова цінність баранини, як перспективного та необхідного продукту харчування, Бінкевич В. Я., Микитин Л. Є. (2015)
Яценко І. В. - Моніторинг мікроелементного складу в зоні Малого Полісся - у СФГ "Клен” Жовківського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Микитин С. І. (2015)
Труш А. М. - Ветеринарно-санітарний нагляд за якістю імпортованої зернистої осетрової ікри в Україні, Труш М. А., Савенко М. М., Лоцкін І. М. (2015)
Дегтярьов М. О. - Нутрігеноміка – шлях реалізації генетичного потенціалу організму тварин та птиці з метою отримання функціональних харчових продуктів широкого спектру дії, Жейнова Н. М., Дегтярьов І. М. (2015)
Харазишвілі М. Т. - Критерії якості яєць перепелиних харчових, Ткачук С. А. (2015)
Яценко І. В. - Методичні аспекти остеометричного дослідження носомозкового відділу черепа овець в судово- ветеринарній експертизі, Ладоня М. С. (2015)
Пчелінська Л. В. - Патоморфологічні зміни у разі вогнепальних поранень собак, Яценко І. В. (2015)
Сердюков Я. К. - Методологічні підходи до вивчення проблеми визначення давності настання смерті тварин, Яценко І. В., Богатко Н. М. (2015)
Сітко Є. В. - Порівняльно-анатомічні особливості будови відділів черепа різних порід собак, Друзь Н. В. (2015)
Яценко І. В. - Значення морфометричних параметрів дорсо-латеральної поверхні носомозкового відділу черепа великої рогатої худоби для вирішення діагностичних завдань у судово-ветеринарній експертизі, Абузнайд Карeм Р. С., Гетманець О. М. (2015)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарна експертиза та оціночні критерії смертельних вогнепальних поранень тварин (із експертної практики), Захар’єв А. В., Сердюков Я. К., Богатко Н. М., Пчелінська Л. В. (2015)
Кам’янський В. В. - Остеонна організація компактної речовини діафіза кісток плесна великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності для вирішення діагностичних завдань у судово-ветеринарній експертизі, Яценко І. В., Бондаревський М. М., Гетманець О. М. (2015)
Шевченко К. О. - Динаміка нелінійних морфометричних параметрів нижньощелепної кістки великої рогатої худоби залежно від віку та статі, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Засєкін Д. А. - Ефективність дезінфектанту на основі органічних кислот та наночастинок металів щодо тест-культур мікроорганізмів, Димко Р. О., Коваленко В. Л. (2015)
Пасічник А. В. - Вплив пробіотиків і фітопрепаратів на імунний статус телят, Петренко А. М., Вороняк В. В. (2015)
Тарасенко Л. О. - Гігієнічна оцінка сировини із відходів виробництва для виготовлення пектинів (2015)
Ткачова О. В. - Резистентність курей-несучок на фоні допустимого мікроклімату при використанні детергентів, Чорний М. В., Митрофанов О. О., Хмель М. М. (2015)
Борисевич Б. В. - Макроскопічні і мікроскопічні зміни в легенях при хронічній нирковій недостатності у котів, Гуніч В. В., Юшкова О. С. (2015)
Лісова В. В. - Посмертна діагностика гострого панкреатиту в собак, Острова Н. І. (2015)
Бирка О. В. - Морфофункціональні показники жовткового мішка в онтогенезі гусей (2015)
Воєдило І. В. - Особливості будови шлунку птахів, Мазуркевич Т. А. (2015)
Грищук Г. П. - Гістологічні зміни у внутрішніх статевих органах корів при симптоматичній формі неплідності (2015)
Гром К. І. - Біоморфологічні особливості парних плавців риб, Мельник О. П. (2015)
Гуральська С. В. - Морфологія лімфоїдних утворень курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту (2015)
Гуральська С. В. - Вплив вакцинації проти інфекційного бронхіту на живу масу курчат і абсолютну масу органів кровотворення та імуногенезу (2015)
Дишлюк Н. В. - Субмікроскопічна будова клітин поверхневого епітелію слизової оболонки залозистої частини шлунка курей (2015)
Друзь Н. В. - Порівняльна характеристика будови кісток тазостегнового суглоба та м’язів, що на нього діють, чорноволої гагари та пірникози великої у біоморфологічному напрямі (2015)
Кот Т. Ф. - Гістогенез яйцепроводу перепілок на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Луценко П. О. - Біоморфологія черепа деяких представників роду вовків (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія скелетних елементів колінного суглоба деяких безкільових птахів – Palaeognathae, Нікітов В. П. (2015)
Мірошнікова О. С. - Мікроскопічні показники лімфоїдної тканини кишечника поросят (2015)
Панікар І. І. - Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів органів імунної системи свиней на ранніх етапах постнатального періоду огтогенезу (2015)
Петровський О. Є. - Особливості будови внутрішньоорганного лімфатичного русла товстої кишки свійського бика (2015)
Ліснічук Л. - Морфологічні особливості привушної слинної залози собак, Стегней Ж. Г. (2015)
Малюк І. М. - Морфологічні особливості будови органів дихання кроля, Стегней М. М. (2015)
Шкромада О. І. - Особливості морфологічної будови легень, печінки та нирок свиней за використання запропонованого комплексу дезінфікуючих засобів (2015)
Кущ М. М. - Мікроскопічні показники прямої кишки гусей великої сірої породи різного віку (2015)
Фесенко І. А. - Морфологічні особливості підшлункової залози плодів гусей великої сірої породи (2015)
Бобрицкая О. Н. - Влияние электромагнитных излучений на функции огранизма, Югай К. Д., Жукова И. А., Антипин С. Л., Водопьянова Л. А. (2015)
Євтух Л. Г. - Зміни в організмі бугаїв-плідників за введення до складу раціону полімінеральної кормової добавки "Мінероліт" (2015)
Ігнатьєва Т. М. - Фізіолого-морфологічна оцінка дії імуностимулятора на лабораторних тварин, Лясота В. П. (2015)
Кобзар Т. А. - Особливості розмноження чорноморських дельфінів в природному середовищі та в умовах океанаріуму (2015)
Карташов М. І. - Досвід викладання ветеринарної клінічної біохімії у Харківській державній зооветеринарній академії, Тимошенко О. П., Вікуліна Г. В., Боровков С. Б., Кібкало Д. В. (2015)
Королёв А.Г. - Он с "мечом" пришёл на Харьковскую землю (2015)
Штагер Г. М. - Мотивація – як одна з важливих функцій ефективного управління персоналу, Стешенко І. І., Савенко М. М. (2015)
Гридинський І. П. - До питання професійно-орієнтованого навчання іноземній мов, Кібенко Л. М., Очаковська К. В. (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Litvinov V. A. - SIMS study of the surface of TiFe hydride forming alloy, Okseniuk I. I., Shevchenko D. I., Koppe V. T., Bobkov V. V., Chornous V. M. (2017)
Sizhuk A. S. - Introducing the generalized absorptance for a gas with bound atomic states, Yezhov S. M. (2017)
Hladkovskiy V. V. - Spectroscopic studies of RF discharge plasma at plasma-chemical etching of gallium nitride epitaxial structures, Fedorovich O. A. (2017)
Trofimenko M. Yu. - The normal component of a gas flame speed, Aslanov S. K., Dragan G. S., Smolyar V. P. (2017)
Lev B. I. - Potential energy analysis for a system of interacting particles arranged in a Bravais lattice, Tymchyshyn V. B., Zagorodny A. G. (2017)
Kolodnytska R. V. - Influence of the thermodynamic properties of a sprayed liquid on the droplet-air mixture parameters in the framework of the maximum entropy model, Moskvin P. P., Skurativskyi S. I., Syroid Ye. S. (2017)
Khorolskyi O. V. - Peculiarities of changes in time of electrical properties of polyvinyl alcohol in dimethyl sulfoxide solutions, Rudenko O. P., Zaymack O. M. (2017)
Golovanova V. V. - Gas detection in humid atmosphere using In2O3- and SnO2-based sensors, Nazarchuk B. V., Semenov A. K., Postnyi A. V., Golovanov V. V. (2017)
Peleshchak R. M. - Dispersion law and the dependence of the surface acoustic mode width on the concentration of adsorbed atoms, Seneta M. Ya. (2017)
Kharchenko V. F. - Solution of the Lippmann–Schwinger equation for a partial wave transition matrix with repulsive Coulomb interaction (2017)
Vakhnenko O. O. - Distinctive features of the integrable nonlinear Schrӧdinger system on a ribbon of triangular lattice (2017)
Михальченко М. - Українська мрія та національна ідея: генеза, взаємодія (2009)
Нагорна Л. - Політична культура і культура політики: етнічні аспекти (2009)
Кривошеїн В. - Демаркація політичних ризиків для суб’єктів політичної і неполітичної діяльності (2009)
Рубанов В. - Політичний аналіз і аналіз політики: загальне й особливе (2009)
Галаган Л. - Організаційні засади взаємодії парламенту і уряду в контексті політичної реформи в Україні (2009)
Титаренко О. - Методологічні підстави зміни змісту освіти (2009)
Саганюк Ф. - Проблеми розвитку Воєнної організації держави, Романов І., Соловей О. (2009)
Багмет М. - Політичні меседжі в передвиборчій боротьбі в Україні, Ханстантинов В. (2009)
Хорішко Л. - Регіональний аспект формування іміджу політичних партій (2009)
Кулик В. - Тематична і жанрова структура українського газетного дискурсу (2009)
Кононенко Н. - Російська матриця: алгоритм згортання елітного плюралізму для пострадянського простору (2009)
Єфимищ Н. - Суб’єктивність етнічної спільноти комі та питання мовної політики у дискурсі 1990-х років (2009)
Майор М. - Законодавчі засади інституалізації гендерної рівності в Україні (2009)
Табакова М. - Тенденції політичної Інтернет-комунікації в період світової фінансової кризи (2009)
Бредіхін А. - Проблема краю Косово і Метохії як передумова формування нових принципів міжнародних відносин (2009)
Шібель В. - Миротворчий процес: методологічні аспекти дослідження (2009)
Козерод О. - Історіографія проблеми боротьби з тероризмом (2007 – 2009 роки) (2009)
Коцур В. - Тероризм і засоби масової інформації: межа об’єктивності і мас медіального продовження терактів (2009)
Рубанець О. - Куди прямуєш, Україно? (2009)
Андрущенко В. О. - Стилістичні засоби мовного вияву образної когезії в художньотекстовому утворенні (2015)
Бєліцька Є. М. - Онімне смислоутворення з погляду формальної структури когніції (2015)
Блинова І. А. - Функціонування мовностилістичних засобів реалізації різновидів комічного в англомовному прозовому дискурсі (2015)
Габидуллина А. Р. - Коммуникативные неудачи в педагогическом дискурсе (2015)
Гладченко К. Ю. - Перцептивна лексика у мовній картині світу (когнітивний аспект) (2015)
Горлова О. В. - Функціонування в семантичній структурі літописних текстів складних іменників (2015)
Жарикова М. В. - Реализация прецедентных феноменов в структуре анекдота (2015)
Івкова Н. М. - Семантико-стилістичне навантаження заголовків сучасної української преси (2015)
Колесниченко Е. Л. - Антитеза как средство создания парадокса (2015)
Kravchenko N. K. - Cognitive contexts as basis of signification in discourse semiosis (2015)
Махоніна Н. Г. - Помилкова аналогія як причина субституції компонентів німецьких фразеологічних одиниць (2015)
Мокра О. М. - Маркери текстової когезії та когерентності (на матеріалі французької мови) (2015)
Panchenko Е. І. - Compensation as a special type of translation (2015)
Панченко С. А. - Назви команд КВК як проблема номінації (структурний аспект) (2015)
Петров А. В. - Основание сравнения в отсубстантивных адъективах на -истый в русском языке (2015)
Пожидаєва Н. П. - Світова лінгва франка: англійська мова як засіб міжкультурного спілкування (2015)
Радіонова Т. М. - Специфіка реалізації та функціонування називного теми у текстах публіцистичного стилю (2015)
Ясинецька О. А. - Курйози художнього перекладу (2015)
Петрова Л. А. - Рецензия на монографию Е. Л. Колесниченко "Парадокс в идиостиле М.М. Жванецкого" (2015)
Відомосі про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Архіпова І. М. - Теоретичні передумови дослідження авторського відступу в сучасній лінгвістиці (2015)
Bielitska Y. N. - Mill’s and Frege’s theories of names: cognitive perspective (2015)
Владимирова Т. Е. - Экзистенциальная пресуппозиция в межкультурной коммуникации (2015)
Габидуллина А. Р. - Каламбур в креолизованном тексте (2015)
Гапотченко Н. Є. - Актуалізація лінгвокультуреми ФРАНКОФОНІЯ у франкомовних писемних офіційних дискурсах (2015)
Зоз О. А. - Часова організація лінійно-інформативного плану діалогічного тексту (2015)
Косова В. А. - Ономасиологические категории и формы их системной реализации (2015)
Мокра О. М. - Етнографічні джерела французьких прислів’їв (2015)
Попов Р. В. - Коннотативные микротопонимы: к особенностям семантической структуры (2015)
Сегал Н. А. - Прецедентные единицы с компонентом-топонимом в текстах политических СМИ, Коротких Ю.С. (2015)
Ходоренко А. В. - К проблеме Практического анализа нарратива (2015)
Шутова О. А. - Категория модальности в поучающем дискурсе (2015)
Ясинецька О. А. - Інтерпретація образів художнього твору як проблема перекладу (2015)
Vyakhk I. A. - A glossary of database software, Medvedeva S. A. (2015)
Горлова О. В. - Проблема вибору методів навчання іноземної мови (2015)
Зубенко О. В. - Антициповане читання як невід’ємна складова технології продуктивного читання, Медведєва С. О. (2015)
Khomenko N. P. - Teaching students efficient reading, Yakovets O. R. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Озиранский Ю. - Современное состояние рыбохозяйственной отрасли Израиля (обзор), Колесник Н. Л., Щербак С. Д., Кононенко Р. В., Федоренко М. О., Мосницкий В. А., Некрасов С. А. (2017)
Маренков О. М. - Біологічне обґрунтування лімітів вилову риби у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на 2017 рік, Федоненко О. В., Філліпова Є. В. (2017)
Грициняк І. І. - Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття, Гурбик В. В., Базаєва А. М., Чужма Н. П. (2017)
Алхімов Є. М. - Сучасний стан вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (Acipenseriformes) в умовах півдня України, Шевченко В. Ю. (2017)
Haloyan L. - Productive characteristics of age-3 brood brown trout (Salmo trutta) reared in the conditions industrial aquaculture, Mruk A., Kucheruk A., Terteryan L. (2017)
Кориляк М. З. - Перебіг окисних процесів в гепатопанкреасі дволіток коропа за введення до складу кормів насіння розторопші плямистої (Silybum marianum), Грициняк І. І., Дерень О. В., Добрянська О. П. (2017)
Воліченко Ю. М. - Сезонні зміни морфофізіологічного стану коропових риб, вирощених за пасовищної технології в умовах півдня України, Пентилюк С. І., Шерман І. М. (2017)
Симон М. Ю. - Основні гематологічні показники осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2017)
Грициняк І. Й. - Чорний амур (Mylopharyngodon piceus Richardson). Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2017)
Вітаємо ювілярів. Дворецькому Анатолію Івановичу — 80 (2017)
Abakumenko O. V. - Cross-subsidization as a destructive factor of Ukraine`s electric power development, Lukiashko P. O. (2017)
Aparov A. M. - Market competition: comparative economic and legal characteristic (2017)
Akymenko O. Y. - Synergetic approach to the implementation of "green economy" strategic priorities, Petrovskaya A. S., Zholobetska M. B. (2017)
Yushchenko N. L. - Current state of development in the field of economic and mathematical modeling of thermal power (2017)
Matviichuk N. M. - Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine, Shulyk Y. V., Shmatkovska T. O. (2017)
Savchenko V. F. - Mechanism of formation and activity of innovation cluster structure of engineering complex, Grivko S. D. (2017)
Gryshchenko I. M. - Innovative approaches to facilitate the interaction between research, knowledgeintensive business and higher education as a factor of enhancing the education quality (2017)
Resler M. V. - Accounting and analytical support for innovation process (2017)
Hanushchak-Efimenko L. M. - Resource-innovative model of raising university autonomy, Kaplun V. V., Shcherbak V. G. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Investigating key trends of water resources attraction into economic turnover, Akimov O. O., Semenova Y. M. (2017)
Tolkovanov V. V. - Territorial communities’ cooperation (intermunicipal cooperation – IMC) as an innovative tool for ensuring local economic development and municipal consolidation (2017)
Nazarkо S. O. - The virtualization as innovative technology of training personnel in the educational services market (2017)
Perminova V. A. - Open educational environment as an integral part of innovative education, Sikaliuk A. I., Lytvyn S. V. (2017)
Грішнова О. А. - Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості, Брінцева О. Г., Шурпа С. Я. (2017)
Kychko I. I. - Rational component of motivational factor of labour productivity growh (2017)
Skupskyi R. M. - Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems, Melnychuk L. S., Shcherbata M. Y. (2017)
Hryshchenko S. V. - Motivation for effective work staff social services (2017)
Babenko V. О. - Modeling of factors influencing innovation activities of agricultural enterprises of Ukraine (2017)
Harafonova O. I. - Strategic approach to mechanism of budgeting in financial planning of agricultural enterprises (2017)
Havrylenko T. V. - Corporate social business’s responsibility as the instrument of managing of the enterprise (2017)
Gonchar O. I. - Scientific and methodical bases of perfection enterprise capacity assessment (2017)
Kosenko O. P. - Monitoring the commercial potential of intellectual property, Kobielieva T. O., Tkachova N. P. (2017)
Лень В. С. - Облік транспортно-заготівельних затрат підприємств роздрібної торгівлі, Гливенко В. В. (2017)
Гмиря В. П. - Особливості оцінки фінансової стійкості підприємства в умовах кредитування аграрного виробництва (2017)
Zaitseva О. I. - Scientific and methodological approaches to the incorporation adaptation potential in enterprise management system strategic, Betina V. O. (2017)
Khachatrian V. V. - Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market (2017)
Goncharenko I. M. - The application of modern HR - technologies as аn effective tool improvement of personnel management enterprises in Ukraine (2017)
Chikirisov D. V. - Identification of the mass media company market competitive position using methodological approaches of the portfolio analysis (2017)
Vasyl’eva T. А. - Modern methodical approaches to the evaluation of corporate reporting transparency, Leonov S. V., Makarenko I. O. (2017)
Rekova N. Yu. - Features and shortcomings of world system of counteraction to money laundering and financing of terrorism, Akimova O. V. (2017)
Vdovenko N. M. - Methodological component of forming the market of goat products in Ukraine, Hryshchenko N. P., Marchenko I. O. (2017)
Vdovenko N. M. - Applied basis of fish policy effect to public food providing, Sokol L. M. (2017)
Goncharenko О. G. - Conceptualization approaches to strategic management of penitentiary system (2017)
Содержание (2015)
Кутуев П. - Государство, способствующее развитию: введение в социологическую проблематику, Якубин А., Герчановский Д. (2015)
Малюк А. - Глобализация как процесс возникновения информационного общества (2015)
Дембицкий С. - Симптоматический опросник Леонарда Дерогатиса (SCL-90-R): валидизация в Украине, Середа Ю. (2015)
Скокова Л. - Культурно-досуговые практики населения: сдвиги последних десятилетий (2015)
Мельников А. - Экзистенциальная социология Дж. Джонсона (2015)
Танчер В. - Майдан как социокультурный феномен и ценностный конфликт (2015)
Кухта М. - Люди пожилого возраста глазами экспертов: трудности и пути преодоления жизненных проблем (2015)
Otreshko N. - Interpretations of the Concept of "Subject": From Classical Traditions to Post-Modern Theories (2015)
Chepurko G. - Accessibility and Effectiveness of Social Security Granted to People Living with HIV and Members of Their Households (2015)
Николаенко В. - Метод и методейя: путь к свободе или логическое принуждение, Николаенко Л. (2015)
Резник В. - Теории социального порядка: особенности структурирования и преподавания по объяснительной схеме Дж. Коулмена (2015)
Саенко Ю. - Проблема стабильности / нестабильности в процедурах выбора (2015)
По поводу публичной дискуссии вокруг публикации материалов круглого стола "Луганск: горячее лето 2014 года" и письма Министра образования и науки С. М. Квита Президенту НАН Украины Б. Е. Патону. Комментарий редколлегии (2015)
Кутуєв П. - Держава, що сприяє розвитку: вступ до соціологічної проблематики, Якубін О., Герчанівський Д. (2015)
Малюк А. - Ґлобалізація як процес виникнення інформаційного суспільства (2015)
Дембіцький С. - Симптоматичний опитувальник Леонарда Дероґатиса (SCL-90-R): валідизація в Україні, Середа Ю. (2015)
Скокова Л. - Культурно-дозвіллєві практики населення: зрушення останніх десятиліть (2015)
Мельніков А. - Екзистенціальна соціологія Дж. Джонсона (2015)
Танчер В. - Майдан як соціокультурний феномен і ціннісний конфлікт (2015)
Кухта М. - Люди похилого віку очима експертів: труднощі та шляхи подолання життєвих негараздів (2015)
Otreshko N. - Interpretations of the Concept of "Subject": From Classical Traditions to Post-Modern Theories (2015)
Chepurko G. - Accessibility and Effectiveness of Social Security Granted to People Living with HIV and Members of Their Households (2015)
Ніколаєнко В. - Метод і методейя: шлях до свободи чи логічний примус, Ніколаєнко Л. (2015)
Резнік В. - Теорії соціального порядку: особливості структурування та викладання за пояснювальною схемою Дж. Коулмена (2015)
Саєнко Ю. - Проблема стабільності / нестабільності у процедурах вибору (2015)
Щодо публічної дискусії навколо публікації матеріалів круглого столу "Луганськ: спекотне літо 2014 року" та листа Міністра освіти і науки С.М.Квіта Президентові НАН України Б.Є.Патону. Коментар редколеґії (2015)
Вітання. Кулікову Петру Мусійовичу - 65 років (2017)
Апостолова-Сосса Л. О. - До питання забезпечення збереження історичних панорам міст (2017)
Бачинська О. В. - Караїми і їх молитовні будинки кенаса (2017)
Бачинська Л. Г. - Особливості формування забудови Києва в кінці 19 – на початку 20 ст.: причини та тенденції, Бачинська О. В. (2017)
Василенко Л. Г. - Сквери історичної частини Києва (2017)
Вітченко Д. М. - Український традиційний контекст в архітектурному доробку С. П. Тимошенка харьківського періоду творчості (2017)
Гусєв М. О. - Проблеми формування прибережних територій Києва (2017)
Громнюк А. І. - Рекомендації з використання етнічних мотивів у проектуванні сучасних інтер’єрів підприємств харчування (2017)
Дерябіна О. О. - Інтерпретація авангардних концепцій формоутворення в творчості архітектора О.І. Дмітрієва (2017)
Зінов'єва О. С. - Сталий розвиток та екологічна інфраструктура (2017)
Зиміна С. Б. - Стилістичні особливості органічного та екологічного інтер’єрів (2017)
Коротун І. В. - Класифікація та архітектурно - типологічні особливості об’єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон (2017)
Козакова О. М. - Порівняльний аналіз архітектури корчем і українського народного житла (2017)
Кутузова Т. Ю. - Уточнення композиційного змісту домінант містобудівного ансамблю (2017)
Кедровська І. П. - Цілісність композиції (2017)
Лещенко Н. А. - Збереження та оновлення історичного середовища в контексті сталого розвитку міста (2017)
Лукомська З. В. - Розпланувально-просторова структура історичного міста Єзуполя періоду XVII ст. (2017)
Лінда С. М. - Дефініція поняття лендформності у сучасній архітектурі, Волинець І. М. (2017)
Новгородов В. Є. - Планування Харківської фортеці у другій половині 17-го ст. (2017)
Орленко М. І. - Унікальні методики відтворення давньоруських мозаїк (2017)
Оленіна О. Ю. - Організація дитячих ігрових просторів у сучасному місті, Осиченко Г. О. (2017)
Семикіна О. В. - Архітектура перших радянських аеропортів (2017)
Сергіюк І. М. - Історико-культурний потенціал гарнізонних комплексів Волині та заходи з їх реабілітації (2017)
Романенко И. И. - "Проблема торца" в архитектуре, варианты ее решения в типовом проектировании, Мороз Н. В. (2017)
Перегуда Є. В. - Символічна політика та її роль у підготовці архітектора, Івашко Ю. В. (2017)
Швець Є. В. - Роль Середземного моря у формуванні та розвитку мультикультурного міського середовища (2017)
Косаревська Р. О. - Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна) (2017)
Алджад Р. М. - Роль традиції в архітектурно-планувальному розвитку Тріполі (2017)
Васильєва Г. Ю. - Особливості транспортних територій центральної зони міст, Дубова С. В. (2017)
Биваліна М. В. - Шумозахистні заходи. Архітектурно-планувальні рішення й забудова (2017)
Войко Н. Ю. - Комплексний підхід в проектуванні світлового середовища міста (2017)
Войко Н. Ю. - Роль зелених насаджень в організації комфортного міського середовища, Добровольская О. Ю. (2017)
Вотінов М. А. - Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури найзначніших міст в Україні (2017)
Гончарик Р. П. - Особливості архітектурно-просторових змін Івано-Франківська в радянський період (2017)
Голик Й. М. - Еволюція потреб населення середнього міста, Кіс Н. Ю. (2017)
Денисенко Н. О. - Фінансова децентралізація та розвиток території (2017)
Древаль І. В. - Формування об’єктів рекреаційно-туристичної діяльності із залученням ресурсів лісового фонду, Ткач В. М. (2017)
Габрель М. М. - Структурний підхід до аналізу проблем та діагностування стану містобудівних систем (2017)
Киргизбаєва І. Ю. - Бібліографія питання формування міських пішохідних просторів (2017)
Осиченко Г. О. - Особливості проектування пішохідно-прогулянкових просторів, Кондращенко О. В. (2017)
Коваленко М. Г. - Тенденції фактичного забезпечення зеленими насадженнями мешканців міста Києва (2017)
Коротун І. В. - Архітектурні принципи формування території буферних зон об`єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (2017)
Кутрик Н. В. - Особливості взаємодії архітектури та ландшафту в однородинній забудові на прикладі м. Івано-Франківська (2017)
Клюшниченко Є. Є. - Соціальна спрямованість житлової забудови (2017)
Mohamed Wali - The persistence of subsistence core values in traditional fezzan settlements in libya (meaning and cultural ecology) (2017)
Рочняк Ю. А. - До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії (2017)
Пащенко Г. В. - Особливості проектування та благоустрою сучасних еко-кемпінгів (2017)
Сафронова О. О. - Аналіз розвитку і впровадження концепції партисипативного підходу до дизайну архітектурного середовища м. Києва (2017)
Полікарпова Л. В. - Аналіз сучасного стану благоустрою та озеленення архітектурного середовища міста Запоріжжя, Сілогаєва В. В. (2017)
Смiлка В. А. - Синтез кадастру та монiторингу в мiстобудуваннi (2017)
Устінова І. І. - Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку (2017)
Якубовський І. В. - Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини 19-го – початку 30-тих років 20-го ст., Якубовський В. Б. (2017)
Яценко В. О. - Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення (2017)
Велігоцька Ю. С. - Сучасні методи оптимізації прийняття архітектурних рішень будівель (2017)
Булах І. В. - Передумови реорганізації мережі дитячих лікувальних закладів України (2017)
Ботвіновська С. І. - Моделювання криволінійних поверхонь об’єктів дизайну та управління їх формою (2017)
Книш В. І. - Динаміка проектування і будівництва багатоквартирного житла у поетапно-аналоговому відображенні та матрично-інцидентному оцінюванні пріоритетності взаємовпливовостей, Буравченко С. Г. (2017)
Кравченко І. Л. - Основні аспекти викладання спецкурсу "Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури обє’ктів цивільного будівництва" для 5 курсу (2017)
Обрізків А. В. - Функціональне призачення та використання ратуші як історично складеного типу громадської будівлі (2017)
Пекер А. Й. - Основные пути повышения энергоэффективности жилых зданий и возможность дальнейшего развития применения инновационных энергосберегающих технологий в строительстве, Іванченко А. С. (2017)
Савченко В. В. - Аеротелі - складові енергоефективного функціонування аеропортів, Агєєва Г. М. (2017)
Соловій Л. С. - До питання формування житла для бездомних (2017)
Суфранова М. В. - Комплекси всесвітніх виставок: фактори, що впливають на архітектурно-просторові рішення (2017)
Ряба К. Ю. - Особливості проектування реабілітаційного центру для дітей з функціональними обмеженнями, Хлюпін О. А. (2017)
Мастрова А. А. - Принципи включення образно-пластичних форм в простір інтер’єру, Хавхун Г. М. (2017)
Шмуклер В. С. - Формирование инновационных модульных зданий с применением современных конструкций, Смирнова О. В. (2017)
Тромса Є. В. - Особливості архітектурно-планувальної організації середньоповерхової житлової забудови підвищеної щільності, Хлюпін О. А. (2017)
Черняк А. С. - Методична оцінка чинників, що впливають на архітектурно-планувальну організацію санаторно-курортних закладів на базі термальних джерел (2017)
Яненко О. І. - Перспективи використання соціальних мереж в архітектурі (2017)
Вимоги до статей (2017)
До уваги авторів! (2017)
Маменко М. Є. - Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? (Клінічні рекомендації) (2017)
Моісеєнко Р. О. - Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011 – 2015 роки, Дудіна О. О., Гойда Н. Г. (2017)
Чекман І. С. - Фармакологія вітаміну D, Горчакова Н. О., Бережний В. В., Давидюк А. В., Романько М. Р. (2017)
Квашнина Л. В. - Особенности кожи у детей раннего возраста и подходы к сохранению ее физиологического состояния, Матвиенко И. Н. (2017)
Дячук Д. Д. - Ожиріння у дітей: фактори ризику та рекомендації з профілактики, Заболотна І. Е., Ященко Ю. Б. (2017)
Конакова О. В. - Порівняльний аналіз клініко-епідеміологічних характеристик грипу А (H1N1) сезонів 2009 та 2016 років у дітей Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Дралова О. А., Іванова І. Б. (2017)
Цимбаліста О. Л. - Проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків (лекція) (2017)
Кошир Примож - Сравнительное исследование терапевтической эквивалентности исследуемой и стандартной фиксированной комбинации 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида в лечении боли в горле, связанной с инфекциями верхних дыхательных путей (2017)
Кравченко Л. Г. - Характеристика перебігу позалікарняних пневмоній у дітей віком від одного до шести років на сучасному етапі, Копійка Г. К., Коваль Л. І., Зубаренко К. О., Рижикова Т. І., Дойкова К. М., Ситник В. В. (2017)
Яшан О. І. - Досвід лікування гіпертрофії аденоїдів місцевими комплексними препаратами, Павлюк П. С. (2017)
Бережний В. В. - Корекція психоемоційних порушень та стресового стану у дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами, Маменко М. Є., Дрох Г. В., Боярська К. А., Кожина Г. М., Боголей О. М., Горбатова Л. П. (2017)
Зубаренко О. В. - Комплексна терапія дітей з атопічним дерматитом з використанням ентеросорбентів, Кравченко Т. Ю., Решетіло О. В. (2017)
Безруков Л. О. - Особливості базисної протизапальної терапії неатопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей з урахуванням ацетиляторного статусу, Тарнавська С. І., Шахова О. О. (2017)
Речкіна О. О. - Особливості спірометрії у дітей з різним ступенем контрольованості бронхіальної астми, Руденко С. М., Дорошенкова А. С., Кравцова О. М. (2017)
Колоскова О. К. - Динамічні показники активності запалення дихальних шляхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму, Шахова О. О., Тарнавська С. І., Шевченко Н. О. (2017)
Горбатюк О. М. - Роль неселективного β-блокатора у лікуванні дітей із проблемними гемангіомами складної анатомічної локалізації, Герман О. Б., Мартинюк Т. В. (2017)
Овчаренко Л. С. - Терапия повторных эпизодов инфекции мочевыделительной системы у детей с оценкой профиля чувствительности уропатогенов, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев О. В., Шелудько Д. Н. (2017)
Абатуров О. Є. - Асоціація поліморфізму гена лактази з дисліпопротеїдемією при ожирінні у дітей, Нікуліна А. О. (2017)
Дубей Л. Я. - Хвороба Віллебранда: проблеми стандартизації класифікації, Дубей Н. В., Маркін А. І., Цимбалюк-Волошин І. П., Дорош О. І., Трояновська О. О., Козлова О. І., Степанюк О. І., Воробель О. І., Сапужак М. В., Дубей Ю. Л., Шоробура Н. І. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Письменний Є. М. - Теплоаеродинамічна ефективність пакетів гвинтоподібних труб, Рева С. А., Терех О. М., Баранюк О. В. (2017)
Данильченко А. О. - Модифікація мурашиного алгоритму для розв’язання задачі про паросполучення зі зникаючими дугами, Кравченко С. М. (2017)
Котовский В. И. - Неинвазивный контроль температуры сердца при гипо- и гипертермии в условиях искусственного кровообращения, Шлыков В. В., Данилова В. А. (2017)
Koval O. V. - Using stochastic automaton in selecting for data consolidation, Kuzminykh V. A., Khaustov D. V. (2017)
Nesteruk I. - Global and local characteristics of the blood flow in large vessels based on 4D MRI data, Redaelli A., Kudybyn I., Piatti F., Sturla F. (2017)
Rigoldi F. - Molecular dynamics simulations provide insights into structure and function of amadoriase enzymes, Spero L., Vedove A.D., Redaelli A., Parisini E., Gautieri A. (2017)
Verbytskyi Ie. V. - A problem of a displacement calculation of tissue surface in non-contact photoacoustic tomography, Münter M., Buj C., Brinkmann R. (2017)
Zagumennyi Ia. V. - Modeling of molecular diffusion in non-homogeneous media (2017)
Пуховий І. І. - Диспергування води ударом об ребристі й округлі поверхні при малонапірному витіканні вниз через малий отвір (2017)
Юркова О. І. - Багатокомпонентні AlSiNiСоFeCr і AlSiNiСоFeCrTi високоентропійні покриття на сталі, Чернявський В. В., Матвєєв О. М., Гандзюк С. Ю. (2017)
Колобродов В. Г. - Вплив геометричних параметрів полегшення на деформацію робочої поверхні позаосьових сегментів осесиметричних дзеркал, Поздняков Д. В., Тягур В. М. (2017)
Матвієнко С. М. - Вимірювання теплопровідності твердих матеріалів методом прямого підігріву термістора, Вислоух С. П., Філоненко К. Г. (2017)
Сапегін О. М. - Алгоритм безплатформної інерціальної системи орієнтації на лазерних гіроскопах, Норенко М. В. (2017)
Чеберячко С. І. - Дослідження ефективності конструкцій фільтрувальних коробок, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Радчук Д. І. (2017)
Лисак О. В. - Тарифні коефіцієнти на електроенергію для акумуляційних систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (2017)
Автори номера (2017)
Желтоножський В. О. - Iзомерні відношення та середні кутові моменти первинних фрагментів 97Nb при фотоподілі 235U та 238U, Саврасов А. М., Солодовник К. М., Плюйко В. А., Горбаченко О. М., Давидовська О. І. (2017)
Bordyuh A. B. - Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium (2017)
Sizhuk A. S. - Application of the generalized absorptance for accounting the recoil and Doppler effects, Yezhov S. M. (2017)
Чередниченко Т. М. - Формування області компресії в плазмовому потоці МПК за різних початкових умов, Гаркуша І. Є., Махлай В. О., Соляков Д. Г., Петров Ю. В., Чеботарев В. В., Ладигінa M. С., Марченкo А. К., Стальцов В. В., Єлисеев Д. В., Асташинський В. М., Ананін С. І. (2017)
Moiseenko V. E. - Alfven plasma heating in stellarator Uragan-2M, Lozin A. V., Kozulia M. M., Mironov Yu. K., Romanov V. S., Konovalov V. G., Shapoval A. N. (2017)
Козинець О. В. - Фізичні властивості кремнієвих сенсорних структур з фотоелектричним принципом перетворення на основі "глибокого" p–n-переходу, Литвиненк C. В., Скришевський В. А. (2017)
Morozovska A. N. - Flexoelectric effect impact on the hysteretic dynamics of the local electromechanical response of mixed ionic-electronic conductors, Glinchuk M. D., Varenyk O. V., Udod A., Scherbakov C. M., Kalinin S. V. (2017)
Бойчук В. І. - Мінізонна електропровідність у надґратках сферичних квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs, Білинський І. В., Пазюк Р. І. (2017)
Васюта В. М. - Обернено квадратичний потенціал у просторі зі спіновою некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2017)
Teslenko V. I. - Fourth-order differential equation for a two-stage absorbing Markov chain with a stochastic forward transition probability (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Zheltonozhskyi V. O. - Isomer ratios and mean angular momenta of primary 97Nb fragments at 235U and 238U photofission, Savrasov A. M., Solodovnyk K. M., Plujko V. A., Gorbachenko O. M., Davydovska O. I. (2017)
Bordyuh A. B. - Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium (2017)
Sizhuk A. S. - Application of the generalized absorptance for accounting the recoil and Doppler effects, Yezhov S. M. (2017)
Cherednychenko T. M. - Creation of a compression zone in the plasma steam MPC under different initial conditions, Garkusha I. E., Makhlai V. O., Solyakov D. G., Petrov Yu. V., Chebotarev V. V., Ladygina M. S., Marchenko A. K., Staltsov V. V., Yelisyeyev D. V., Astashynski V. I., Ananin S. I. (2017)
Moiseenko V. E. - Alfven plasma heating in stellarator Uragan-2M, Lozin A. V., Kozulia M. M., Mironov Yu. K., Romanov V. S., Konovalov V. G., Shapoval A. N. (2017)
Kozinetz A. V. - Physical properties of silicon sensor structures with photoelectric transformation on the basis of "deep" p–n-junction, Litvinenko S. V., Skryshevsky V. A. (2017)
Morozovska A. N. - Flexoelectric effect impact on the hysteretic dynamics of the local electromechanical response of mixed ionic-electronic conductors, Glinchuk M. D., Varenyk O. V., Udod A., Scherbakov C. M., Kalinin S. V. (2017)
Boichuk V. I. - Miniband electrical conductivity in superlattices of spherical InAs/GaAs quantum dots, Bilynskyi I. V., Pazyuk R. I. (2017)
Vasyuta V. M. - Inverse square potential in a space with spin noncommutativity of coordinates, Tkachuk V. M. (2017)
Teslenko V. I. - Fourth-order differential equation for a two-stage absorbing Markov chain with a stochastic forward transition probability (2017)
Титул, содержание (2017)
Иосифу Самуиловичу Шкловскому 100 лет (2017)
Коноваленко А. А. - И. С. Шкловский и низкочастотная радиоастрономия (2017)
Захаренко В. В. - Декаметровый обзор северного неба с целью поиска пульсаров и источников транзиентного излучения. Параметры индивидуальных импульсов, Кравцов И. П., Васильева Я. Ю. (2017)
Калініченко М. М. - Дослідження сонячного вітру шляхом спостережень міжпланетних мерехтінь космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні радіохвиль, Ольяк М. Р., Коноваленко О. О., Бубнов І. М., Єрін С. М., Браженко А. І., Івантишин О. Л., Литвиненко О. О. (2017)
Черногор Л. Ф. - Акустические эффекты Челябинского метеороида (2017)
Кузьмичев И. К. - Открытый резонатор для сложения мощностей в субтерагерцевом и терагерцевом диапазонах, Еремка В. Д., Май А. В., Трощило А. С. (2017)
Косяк О. С. - Вращатель плоскости поляризации для широкополосного эллипсометра терагерцевого диапазона, Безбородов В. И., Кузьмичев И. К. (2017)
Вихідні дані (2017)
Прокопчук В. С. - Його надихала любов до рідної України, Завальнюк О. М. (2015)
Zahariev V. - The development in the humanitarian sphere of "Myn'kovets'ky state" (2015)
Філінюк А. Г. - Етнонаціональні зміни у системі освіти Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. (2015)
Баженова С. Е. - Місто Кам'янець-Подільський – осередок польської культури в другій половині ХІХ ст. (2015)
Опря І. А. - Освіта дівчат з духовного стану у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.: модна тенденція чи необхідність? (на матеріалах Правобережної України), Опря Б. О. (2015)
Сесак І. В. - Учительські семінарії Правобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Кучеров Г. Г. - Діяльність сільських "Просвіт" Подільської губернії у статистичному вимірі (1917–1919 рр.) (2015)
Завальнюк О. М. - Кам'янець-Подільський державний український університет: проблема виживання трудового колективу і студентів (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) (2015)
Романець Л. М. - Організація та зміст навчально-виховної роботи в загальноосвітніх школах повоєнної України (1944 – середини 1950-х рр.) (2015)
Завальнюк О. М. - Студенти Кам'янець-Подільського педінституту: ідеологічна, фахова і практична підготовка до роботи в школі в завершальний період радянської державності (1961–1991 рр.), Комарніцький О. Б. (2015)
Заводовський А. А. - Історія становлення та діяльності студентського клубу "Сапсан" Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 1995–2015 рр. (до 20-річчя від дня заснування) (2015)
Кароєва Т. Р. - Інститут публічних народних читань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як об'єкт вивчення (2015)
Андрущак Р. І. - Радянські антикатолицькі друковані видання на Поділлі в 1920-х рр. (2015)
Комарніцький О. Б. - Комсомольські осередки і студенти педагогічних навчальних закладів Правобережної України (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Лозовий В. С. - Сучасні тенденції у науково-технічній сфері і міжнародні інтеграційні пріоритети національної науково-технічної стратегії України (2015)
Абрамович С. Д. - Роль християнської релігії у національній самоідентифікації сучасної України (2015)
Іваневич Л. А. - Українська жінка в історії та культурі XVІ–XVІІІ ст.: історіографічний аспект, Трембіцький А. М. (2015)
Моздір В. В. - Еволюція релігійного світогляду та віросповіданнь жителів Подільської губернії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2015)
Аргатюк С. С. - Внесок подільського роду Сцібор-Мархоцьких у заселення та освоєння околиць Одеси в першій половині ХІХ ст. (2015)
Паур І. В. - Поштова листівка початку ХХ ст. як елемент міської субкультури (на прикладі поштівок з видами Кам'янця-Подільського) (2015)
Старенький І. О. - Охорона пам'яток некрополів подільським духовенством у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Іваневич Л. А. - Концептуально-методологічні аспекти дослідження народної ноші українців Поділля XІV – початку ХХІ століття (2015)
Широка О. М. - Архівні документи партійних органів та громадських організацій як джерело вивчення становища церкви та релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Крик Н. В. - Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917–1921 рр.) в історичній літературі, Машталір А. І. (2015)
Адамський В. Р. - Богословський факультет Кам'янець-Подільського державного українського університету в історіографії (1918–2012 рр.) (2015)
Пагор В. В. - Стан вивчення та матеріали для дослідження проблем медичної освіти Поділля 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Баженов Л . В. - На перехресті цивілізацій (до 255-ліття подолянина, польського письменника, історика, державного діяча, мандрівника графа Яна Непомуцена Потоцького) (2015)
Трубчанінов С. В. - Відомий антикознавець – уродженець Поділля Дарій Нагуєвський (2015)
Прокопчук В. С. - Перший склад Подільського єпархіального історико-статистичного комітету (2015)
Земський Ю. С. - Людина у лещатах своєї епохи: Степан Руданський, випробування долі (2015)
Трубчанінов С. В. - Діяльність Михайла Карачківського в царині історичної географії (2015)
Трембіцький А. М. - Особистісно-індивідуальний світ священика, журналіста та письменника української діаспори, уродженця Ізяславщини – Харитона Довгалюка (2015)
Телячий Ю .В. - Подільський краєзнавець М.П.Шевчук (2015)
Трубчанінов С. В. - Відомий географ – уродженець Поділля Каленик Геренчук (2015)
Сохацька Є. І. - Співець Подільської землі: поетичний доробок Афанасія Коляновського (2015)
Маринін І. Г. - Творча постать Олександра Царука в контексті розвитку традиційного народно-інструментального виконавства Південно-Західного Поділля (2015)
Сохацька Є. І. - Дружина третього президента України і присвоєння імені Івана Огієнка Кам'янець-Подільському національному університету (2015)
Філінюк А. Г. - До 75-річчя кандидата історичних наук, професора Василя Івановича Якубовського (2015)
Кеба О. В. - Професор С.Д.Абрамович – учений, митець, людина (2015)
Філінюк А. Г. - Невтомний подвижник історичної науки та корифей історичного краєзнавства на Поділлі й в Україні (2015)
Завальнюк О. М. - Професор І.В.Рибак – яскравий представник сучасної української вищої освіти і науки (до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності) (2015)
Реєнт О. П. - Слово про ювіляра (до 60-річчя від дня народження професора О.Є.Лисенка) (2015)
Маринін І. Г. - Творчі та науково-педагогічні здобутки професора Віктора Лабунця (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Хоптяр Ю. А. - Творчі здобутки Олега Григоровича Погорільця (до 55-річчя з дня народження) (2015)
Завальнюк О. М. - Юрій Васильович Телячий: вчений, краєзнавець, освітній діяч (до 45-річчя від дня народження), Прокопчук В. С. (2015)
Stepankov V. - IV International scientific conference of researchers of Lithuanian history in Kamianets-Podilskyi, Dubinskiy V. (2015)
Конет І. М. - Міжнародна діяльність Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2014 році, Білик Р. М. (2015)
Конет І. М. - Наукова діяльність Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2014 році, Білик Р. М. (2015)
Конет І. М. - Міжнародна діяльність Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2015 році, Білик Р. М. (2015)
Конет І. М. - Наукова діяльність Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2015 році, Білик Р. М. (2015)
Галус О. М. - Наукова робота в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: результати 2015 р., Телячий Ю. В., Крищук Б. С. (2015)
Байдич В. Г. - Науково-видавнича діяльність Державного архіву Хмельницької області за 2012–2015 рр. (2015)
Місінкевич Л. Л. - Здобутки науковців Хмельницького університету управління та права в 2015 році (2015)
Солопчук М. С. - Спортивні здобутки спортсменів університету в 2015 році: досягнення, підсумки, перспективи, Заікін А. В., Воронецький В. Б., Солопчук Д. М. (2015)
Телячий Ю. В. - V Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю" (м.Хмельницький, 23 квітня 2015 р.) (2015)
Газін В. В. - Круглий стіл "Ранньомодерна Україна: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату", Дубінський В. А. (2015)
Солопчук М. С. - ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти", Бесарабчук Г. В., Солопчук Д. М. (2015)
Конет І. М. - Науково-дослідна робота студентів університету у 2015 р.: стан та перспективи розвитку, Білик Р. М. (2015)
Завальнюк О. М. - Сучасна районна архівна установа на Поділлі: історична ретроспектива (2015)
Наші автори (2015)
Редколегія Редколегія - Шановні читачі (2016)
Зубарець А. В. - Сучасна регіональна медіареальність: досвід локальних ЗМІ (2016)
Горчикова А. О. - Розважальні телепрограми як виразник медіакультури глобального інформаційного простору (на прикладі всеукраїнських телеканалів) (2016)
Грубич К. В. - Зміна форматів як тенденція сучасної технології структурування контенту кулінарних телешоу (2016)
Давидова Л. В. - Організаційно-структурні форми видавничої діяльності університетів України (2016)
Скороход Т. - Студентський журнал як джерело медіаосвіти (на прикладі аналізу міжуніверситетського видання #24Project) (2016)
Яковенко О. О. - Концепція інформаційної безпеки України в контексті становлення соціально відповідальної журналістики (2016)
Ромах О. В. - Способи протидії формам навіювання страху в медіа (2016)
Гарматій О. В. - Медіаосвіта в системі підготовки державних службовців як чинник ефективної професійної діяльності (2016)
Зайко Л. Я. - Медіаграмотність як елемент захисту аудиторії від маніпуляцій реклами (2016)
Полякова Г. О. - Використання медіаосвітніх технологій у початковій школі (2016)
Безверха Т. М. - Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні (2016)
Годлевська А. І. - Формування батьківської позиції, батьківства у молодого подружжя як соціально-педагогічна проблема, Домарацька А. Л. (2016)
Галан Ю. В. - Контент-аналіз соціальних проектів освітнього спрямування 2015 р. в Україні, Литва Л. А. (2016)
Гедзур А. С. - Соціально-педагогічні особливості соціалізації військовослужбовців строкової служби в Збройних силах України (2016)
Стех Є. О. - Оптимізація процесу патріотичного виховання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Артеменко І. Е. - Кондуктивна педагогіка як сучасна технологія соціальної роботи з дітьми, хворими на ДЦП (2016)
Грицанюк В. В. - Наставництво як форма підготовки дітей-сиріт до самостійного життя (2016)
Замашкіна О. Д. - Потенційні можливості розвитку арт-терапії в Україні (2016)
Логвиненко В. М. - Значення оптимізму в контексті професійної діяльності соціального працівника (2016)
Чечко Т. М. - Сутність і класифіація причин виникнення порушень психофізичного розвитку ообистості (2016)
Білозор Т. В. - Особливості соціальної роботи з неповними сім’ями, які виховують дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, Артеменко І. Е. (2016)
Дудка Т. Ю. - Амбівалентний характер педагогічних поглядів на екскурсійну проблематику в соціокультурному вимірі ХХ ст. (2016)
Зємба Б. А. - Соціально-педагогічна робота з дітьми із маргінальних сімей як наукова проблема (2016)
Пилипенко К. С. - Міжнародні соціальні проекти у сфері соціальної роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків, Романова Н. Ф. (2016)
Вітаємо Панченко Тамару Федотівну з ювілеєм (2016)
Василенко О. Б. - Методи дослідження світлової складової архітектурних систем (2016)
Васевич М. Л. - Архітектура в родині та родина в архітектурі: гендерний аспект творчих концепцій Р. Вентурі та Д. С. Браун, Е. та П. Смітсонів, Ч. та Р. Імсів (2016)
Булах І. В. - Загальні положення символізації архітектурно-художнього образу міського середовища (2016)
Житкова Н. Ю. - Архітектура і дизайн. Єдність і протиріччя (2016)
Житкова Н. Ю. - Парадоксальність в архітектурі (2016)
Івашко Ю. В. - Дослідження будинку на вул. Садовій, 12-Короленка, 2 в м. Полтава, Ніколаєнко В. В. (2016)
Казанцева Т. Є. - Еволюція поліхромії в архітектурі Львова 1870-х – 1930 х рр. (2016)
Крушельницький Р. О. - Варіанти інтеграції площинних фізкультурно-оздоровчих споруд у структуру житлового кварталу (2016)
Марковський А. І. - Концепція естетики в архітектурі. "Традиційна" і "сучасна" архітектура (2016)
Охрім Х. - Категорія художнього часу в архітектурі чеського кубізму, Лінда С. М. (2016)
Орленко М. І. - Іконостаси Успенського собору Києво-Печерської Лаври: історія та відтворення (2016)
Понкало С. І. - Портали Сецесійних будівель Львова: стилістика, композиція, проблеми збереження (2016)
Семикіна О. В. - Зародження архітектури аеропортів (2016)
Суліменко С. Ю. - Конструктивно-параметричний аналіз формоутворення еліпсоідів за їх лініями обрисів (2016)
Сухаревський К. В. - "Цегляний стиль" в архітектурі університетських будівель України у другій половині XIX cт. (2016)
Рибчинський О. В. - Місцева громада та збереження спадщини в контексті ревіталізації ринкових площ історичних міст України (2016)
Хараборська Ю. О. - Деякі особливості будівництва нових обє’ктів в історичному середовищі (на прикладі м. Київ) (2016)
Акопнік С. В. - Прийоми просторової організації міського житлового середовища, Нівін С. І., Шило Н. М. (2016)
Юрчишин Г. М. - Роль та місце регіональної художньої школи в дослідженні та збереженні української автентичної архітектури й мистецтва (2016)
Яненко О. І. - Визначення, виникнення та розвиток адаптивної архітектури (2016)
Гоблик А. В. - Cистеми частинок як перспективний інструмент комп'ютерної симуляції еволюції містобудівних систем, Супрун П. О. (2016)
Гайко Ю. І. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку інженерної інфраструктури м. Харкова, Завальний О. В., Шишкін Е. А., Курбатова О. О. (2016)
Дубова С. В. - Транспортные характеристики городских планировочных структур, Котенко Е. В. (2016)
Доля В. В. - Проблемы г. Южно-Сахалинска (РФ) и пути их решения. Общие принципы и пути реализации (2016)
Іносова Т. Ю. - Еволюція прийомів планування та забудови житлового кварталу) (2016)
Муха Т. О. - Про окремі підходи з формування агрорекреаційних комплексів (2016)
Набок О. М. - Історія формування припортової території міста Києва (2016)
Покладок О. В. - Особливості архітектурно-ландшафтної організації садово-городніх ділянок. Стан та пропозиції змін (на прикладі м. Львова) (2016)
Савчук А. І. - Передумови розвитку рекреаційної галузі в Карпатському регіоні в XIX - першій половині XX ст. (2016)
Линник И. Э. - Анализ влияния факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополитеном, Шпачук В. П., Жабина А. И. (2016)
Тригуб Р. М. - Проблеми управління житлово-комунальним господарством міст (2016)
Шпагін В. Ф. - Концепція створення історичного парку у парковій частині ботанічного саду Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016)
Чижевська Л. О. - Наукове обгрунтування проблеми розвитку рекреації та туризму у сільській місцевості (2016)
Яценко В. О. - Передумови та початок зародження регіонального планування в Україні (2016)
Зеленський В. О. - Сучасні розробки у ландшафтній архітектурі на прикладі мобільних систем озеленення (2016)
Алимадад Солтани-Али - Факторы, влияющие на реконструкцию рынков и формирование ТРК (2016)
Савченко В. В. - Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень, Агєєва Г. М. (2016)
Івашко Ю. В. - Аналіз планувальної структури церков бароко київської, чернігівської, полтавської, слобожанської шкіл, Чобітько О. М. (2016)
Кравченко І. Л. - Монументальне мистецтво в архітектурі України, Загородня Є. О. (2016)
Кисіль О. В. - Історичні формотворчі принципи та технологія будівництва фортифікаційних споруд (2016)
Кисіль О. В. - Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи, Михальченко С. В. (2016)
Кутрик Н. В. - Оцінка архітектурно-планувального рішення нової однородинної забудови в Івано-Франківську (2016)
Липовцева К. Д. - Класифікація закладів, що подібні за функцією до реабілітаційних центрів повного циклу для безпритульних (2016)
Павлів А. П. - Особливості формування екстер’єрів житлових будинків середньої поверховості 2010-2015 рр. м. Львова (2016)
Соловій Л. С. - Архітектурно-просторові особливості мобільного та мінімального житла для безхатченків у закордонній практиці (2016)
Сідорова Я. - Засоби гармонізації фасадів секційних житлових будинків, Сазонова Ю. Ф. (2016)
Самойлович В. В. - Обгрунтування перспективних архітектурних рішень готелів в туристичній сфері Азербайджану, Гусейнов Е. Т. (2016)
Третяк Ю. В. - Функціональні й конструктивні особливості формування багатоповерхових автоматизованих автостоянок у надвеликих містах України (2016)
Квас О. - Педагогічний потенціал сучасного танцювального мистецтва, Марушка М. (2015)
Пантюк М. - Роль професійно значущої мотивації у формуванні змісту професійних очікувань майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2015)
Каньковський І. - Принципи професійного навчання фахівців у сучасній вищій школі (2015)
Васюк О. - Використання засобів народної педагогіки у навчально-виховному процесі ВНЗ, Овчіннікова А. (2015)
Єремєєв В. - Проблема якiсної підготовки фахівців з книжкового дизайну та основи створення інтерактивного навчального комплексу з дисципліни "Макетування”, Чемерис Г. (2015)
Цибулько В. - Комунікативна компетеність у контексті професійної діяльності соціального працівника (2015)
Курач М. - Роль художньо-проектної діяльності у розвитку естетичних смаків і художніх здібностей майбутніх учителів технологій (2015)
Волошина І. - Особливості відбору змісту навчального матеріалу в процесі викладання основ прикордонної безпеки майбутнім офіцерам-прикордонникам (2015)
Малихіна С. - Обґрунтування доцільності створення та впровадження технології реалізації ієрархічно-рівневої моделі дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2015)
Касярум С. - Актуальні питання розвитку сучасної інженерної освіти (2015)
Гризоглазова Т. - Самостійна робота як фактор оптимізації навчально-виконавської діяльності учнів-піаністів (2015)
Лозинська Л. - Формування у майбутніх лікарів мовленнєвої компетенції у професійній сфері (2015)
Мозолев О. - Формування державної політики розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2015)
Довгодько Т. - Навчально-методичний комплекс дисципліни "Математика” для іноземних студентів (2015)
Шевченко Ю. - Виховання почуття власної гідності у молодших школярів, Свириденко Г. (2015)
Щербак І. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх вихователів щодо залучення дітей до рухової активності як складової здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Чорноплат І. - Раціональність застосування проектних технологій навчання під час підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Усок О., Юрченко Н. (2015)
Хрипун Р. - Хорова музика у творчості Степана Спєха – яскравого представника української діаспори Німеччини (2015)
Піцул К. - Сутність та структура готовності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи до професійної діяльності (2015)
Суржок Г. - Аналіз ефективності педагогічних умов формування культури здоров’я майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2015)
Німилович О. - Відродження творчості Нестора Нижанківського: крізь призму епістолярної спадщини Анатолія Кос-Анатольського і Романа Савицького-мол (2015)
Подоляк З. - Зміст та організація державної атестації фахівців у галузі лісівництва в Австрії (2015)
Мурзіна О. - Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (2015)
Салій С. - Дитячий хоровий колектив "Cantus” Трускавецької дитячої школи мистецтв і його репертуарно-концертна практика (2015)
Ліснічук Н. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2015)
Ваксман М. - Формування полікультурної компетентності як одного із важливих компонентів сучасної особистості (2015)
Чубінська Н. - Специфіка удосконалення функцій директора школи в умовах сьогодення (2015)
Дрозіч І. - Професійна компетентність кухаря (2015)
Донець М. - Особливості інтеграції різних предметів при організації позакласної роботи з математики (2015)
Мефанік М. - Формування комунікативної культури учнів професійно-технічного навчального закладу (2015)
Мокляк Я. - Теоретичні аспекти професійно-емоційного вигорання педагогів ВНЗ (2015)
Шевченко А. - Практика формування дослідницьких навичок у магістрантів-управлінців освітою (2015)
Перелік статей опублікованих у журналі "Молодь і ринок” у 2015 році (2015)
Аврамченко Л. В. - Особливості соціалізації сільської молоді в умовах вищого навчального закладу, Сатановська Л. А. (2012)
Бандура Ю. Б. - Умови впровадження моделі розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів (2012)
Бец Ю. І. - Шляхи та умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної іншомовної комунікації (2012)
Блощинський І. Г. - Організація навчального процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України відповідно до європейської кредитно-трансферної системи, Таушан Д. В., Янковець А. В. (2012)
Буцик І. М. - Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях (2012)
Вовковінська Ю. В. - Роль мотиваційних чинників та соціально-педагогічний вплив при виборі професії серед випускників ЗОШ, Кубіцький С. О. (2012)
Воронцов О. С. - Педагогічна діагностика рівнів розвиненості фахової компетентності молодших офіцерів органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України в системі підвищення кваліфікації (2012)
Гишка І. С. - Складові успіху диригентського фаху (2012)
Гіренко С. П. - Підготовка працівників овс до управління конфліктними станами в професійній діяльності (2012)
Дем’янюк Ю. А. - Особливості застосування мультимедійних технологій в підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах вищого військового навчального закладу (2012)
Дерев’янчук А. Й. - Кого вчимо, як вчимо, хто вчить? (2012)
Зайченко Н. І. - Розвиток професійної освіти соціальних працівників у Мексиці (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2012)
Замотаєва Н. В. - Наукові засади розвитку культуротворчої компетентності слухачів ВВНЗ (2012)
Зозуля Л. О. - Класифікація та вимоги до проведення педагогічних ігор, Теслюк В. М. (2012)
Іванюта О. О. - Основні методичні вимоги до моніторингу навчальної успішності майбутніх землевпорядників (2012)
Каленський А. А. - Вивчення та аналіз практики здійснення тестового контролю дисципліни "Трактори і автомобілі", Мараховський І. М. (2012)
Карпова-Чемерис Л. І. - Роль самостійної роботи слухачів в умовах сучасних педагогічних технологій (2012)
Кононенко Ю. В. - Агресивність підлітків із сільської місцевості: діагностика та соціально-педагогічна профілактика, Сопівник І. В. (2012)
Котелюх М. О. - Суб’єктивна категоризація етичних понять курсантами ВНЗ МВС України (2012)
Кочеригін Л. Ю. - Індивідуалізація навчання щодо адаптації студентів до пізнавальної діяльності у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Кравченко А. І. - Стадії формування комунікативної взаємодії курсантів вищого військового навчального закладу у первинній професійній підготовці (2012)
Мичковська В. Р. - Полікультурність як педагогічна категорія (2012)
Піддубний О. Г. - Методична практика, як компонент системи формування здатності самостійно вирішувати завдання в сфері фізичного виховання у випускників військового закладу, Божко С. А., Коновалов В. В., Івлєв О. М. (2012)
Погоріла І. О. - Гуманістичне виховання студентів-медиків при вивченні отруйних кишковопорожнинних в курсі медичної біології (2012)
Романишина О. Я. - Професійна ідентичність як наукова категорія (2012)
Романюк І. М. - Підготовка фахівців з виховної та соціально-психологічної роботи в Збройних силах України як сучасна наукова проблема (2012)
Cальнікова О. Ф. - Цілі і завдання військової освіти в реалізації державної інноваційної політики (2012)
Солодка А. К. - Крос-культурне дослідження взаємодії у вищій освіті (2012)
Сопівник Р. В. - Відбір лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комлексу на засадах компетентнісного підходу (2012)
Стаднійчук І. П. - Обґрунтування специфіки професійної підготовки майбутніх техніків-механіків в умовах коледжу, Кубіцький С. О. (2012)
Стасюк В. В. - Критерії психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління, Олійник Л. В. (2012)
Теслюк В. М. - Сутність та особливості проблемного навчання, Марійко І. І. (2012)
Ткаченко Н. В. - Соціально-педагогічні аспекти соціальної роботи у сфері освіти, Сатановська Л. А. (2012)
Толок І. В. - Методика проведення експериментального дослідження розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2012)
Цвяк Л. В. - Міжнародне стажування як засіб мовної та професійної підготовки майбутніх фахівців (2012)
Андрух І. В. - Специфіка оперативно-розшукової діяльності і емоційне вигоряння оперативних співробітників (2012)
Барко В. І. - Психологічна діагностика рольової поведінки працівників ОВС, Макаренко П. В. (2012)
Барчі Б. В. - Показники самоідентифікації клієнтів центру зайнятості (2012)
Ващенко І. В. - Лжесвідоцтво як психологічний феномен (2012)
Вінтоняк В. Ф. - Змістові характеристики структури "Я-образу” особистості у психологічних дослідженннях (2012)
Дaнькo O. В. - Пcихoлoгiчнa cтруктурa i змicт прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaйбутнiх вiйcькoвих фaхiвцiв (2012)
Клименко І. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (2012)
Ковальчук Р. О. - Психологічне забезпечення акмеорієнтованого саморозвитку майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Копаниця О. В. - Психолого-педагогічні умови формування професійних (особистісних) якостей сержантського складу Сухопутних військ Збройних сил України (2012)
Лазарєва Н. В. - Теоретичний аналіз особливостей психічного розвитку дітей юнацького віку (2012)
Луньов В. Є. - Вдосконалення професійного мислення юристів в контексті зменшення професійних помилок (2012)
Марченко А. О. - Емоційний інтелект як детермінанта основних параметрів управлінської діяльності правоохоронців (2012)
Маслюк А. М. - До історії створення Українського вільного університету (статут 1948 року) (2012)
Попова Г. В. - Соціально-псіхологічній супровід становлення психолога-тренера у ВУЗі, Мілорадова Н. Е. (2012)
Прасол М. І. - Особливості порушення виховання дітей в сім'ях працівників органів внутрішніх справ (2012)
Приходько Д. П. - Форми проявлення психологічного стресу та методи оцінювання індивідуальної стійкості військових льотчиків до нього (2012)
Прокопенко Ю. О. - Суб’єктивна категоризація поняття "свобода" у курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2012)
Cинишина В. М. - Поведінкові ресурси рятувальників при протидії негативному впливі професійного стресу (2012)
Сторожук Н. А. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "переконання особистості" в науковій літературі (2012)
Ступакова О. В. - Гендерні особливості ставлення працівників слідчих підрозділів до умов професійної діяльності (2012)
Татарінов Є. В. - Розвиток психологічних поглядів на управління організацією, Богайчук В. Ж. (2012)
Терлецька Л. Г. - Роль сенсорного усвідомлення в самопізнанні особистості на шляху до її психологічного здоров’я (2012)
Шмерко О. П. - Критерії та показники професійної компетентності студентів торгово-економічного профілю (2012)
Яковенко С. І. - Сутність і зміст психологічного потенціалу військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних сил України (2012)
Кротиков В. П. - Особливості ґендерних процесів у Збройних силах України (2012)
Шевченко М. М. - Військова культура українського суспільства: проблеми та шляхи формування., Єфімова В. В. (2012)
Лисенко О. Ю. - Професійно-особистісне рейтингування як елемент формування соціально-значущих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні відомості (2012)
Содержание (2016)
Семчук О. Ю. - Особливості поглинання та випромінювання світла вільними електронами в феромагнітних напівпровідниках (2016)
Теребинская М. И. - Рентгенофотоэлектронная и оже-спектроскопия в исследованиях поверхности твердого тела, Ткачук О. И., Лобанов В. В. (2016)
Дем’яненко Є. М. - Структура та енергетика утворення багатократно протонованих молекулярних іонів акридинового жовтого: квантовохімічні розрахунки, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Габович В. О., Покровський В. О., Терець М. І. (2016)
Shkilev V. P. - The distribution of functional of a trajectory of a particle executing a random walk in a disordered medium, Lobanov V. V. (2016)
Смірнова О. В. - Квантовохімічні розрахунки адсорбції молекули O2 на поверхні (001) анатазу, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2016)
Дем’яненко Є. М. - Квантовохімічне моделювання адсорбційних комплексів фрагментів полі(2 гідроксіетилметакрилат)у на поверхні кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Куколевська О. С., Геращенко І. І., Терець М. І. (2016)
Ляшенко Д. Ю. - Cпектрофотометрическое исследование взаимодействия β-резорциловой кислоты с β циклодекстрином в водных растворах, Белякова Л. А., Дзязько М. А. (2016)
Дзюбенко Л. С. - Особливості структуротворення у сумішах поліпропілен–пластифікований полівініловий спирт, Плаван В. П., Резанова Н. М., Оранська О. І., Сап’яненко О. О., Горбик П. П. (2016)
Кулик Т. В. - Взаємодія 1-метилпіперазину з поверхнею нанокремнеземних матриць, Паляниця Б. Б., Дудік О. О., Тарнавський С. С., Терець М. І. (2016)
Жлуденко М. Г. - Термодесорбційне дослідження стану поверхні об’ємних Ni-Co каталізаторів реакції гідрогенування CO2, Бєда О. А., Дяченко А. Г., Іщенко О. В. (2016)
Vityuk N. - Bimetallic gold/silver alloy nanoparticles prepared in the presence of tryptophan, Mukha Iu., Grodzyuk G., Eremenko A. (2016)
Старух Г. М. - Фотокаталітична деградація метиленового блакитного за участю ZnО-вмісних шаруватих подвійних гідроксидів та їх похідних, Оранська О. І., Ліннік О. П. (2016)
Журавський С. В. - Окисно-відновні властивості модифікованого киснем та азотом активного вугілля, Каленюк А. А., Картель М. Т., Тарасенко Ю. О. (2016)
Галярник Д. М. - Каталітична активність вуглецевих наноматеріалів у реакції розкладання пероксиду лаурилу, Бричка Д. С., Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2016)
Лемеш Н. В. - Вплив хімічної природи носія на структурні характеристики вуглецевих нанотрубок, отриманих з етилену на Nі-, Co- та Fe-вмісних каталізаторах, Стрижак П. Є. (2016)
Ремез О. С. - Кріожелювання і отримання кріогелів та кріонаноксидів – огляд останніх досягнень та перспективи (2016)
Кусяк А. П. - Адсорбція катіонів Pb2+ з плазми крові нанокомпозитами на основі магнетиту, Петрановська А. Л., Горбик П. П. (2016)
Туранская С. П. - Процессы адсорбции в накоплении, разделении и применении редкоземельных элементов, Опанащук Н. В., Кусяк Н. М., Туров В. В., Горбик П. П., Каргин Д. Б., Кокарев М. Ж. (2016)
Козирєв Ю. М. - Морфологія та оптичні константи нанокристалічних плівок Gе на поверхні Sі(001), Лисенко В. С., Гоменюк Ю. В., Кондратенко О. С., Іляш С. А., Кондратенко С. В. (2016)
Абрамов М. В. - Магнітні характеристики нанокомпозитів складу вуглець-нікель, Горбик П. П., Богатирьов В. М. (2016)
Власова Н. Н. - Взаимодействие высокодисперсного кремнезема с некоторыми лекарственными веществами (2016)
Картель М. Т. - Клінічні та біохімічні дослідження терапевтичної ефективності дієтичної добавки Фітосил-Р, Вільцанюк О. А., Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Вільцанюк О. О. (2016)
Богатырев В. М. - Влияние светового старения на фунгицидную активность серебросодержащих кремнеземных нанокомпозитов, Оранская Е. И., Галабурда М. В., Яковенко Л. А., Циганенко К. С., Савчук Я. И., Зайченко А. М. (2016)
Воронін Є. П. - Створення стабільних водних дисперсій нанорозмірного кремнезему як сорбційно-детоксикаційного засобу медичного призначення, Носач Л. В., Пахлов Є. М., Гунько В. М., Чекман І. С., Руденко А. В., Осіння Л. М., Івасенко М. М., Кравчук Б. О., Терпіловський К. (2016)
Лерман Л. Б. - Некоторые физические аспекты применения наночастиц при диагностике и лечении онкологических заболеваний (2016)
65-річчя член-кореспондента НАН України, професора В.В. Турова (2016)
65-річчя доктора хімічних наук, професора В.М. Гунька (2016)
65-летие доктора химических наук В.Ф. Воронина (2016)
Федулова Л. І. - Наука в забезпеченні економічного розвитку: світові тенденції та проблеми України (2017)
Дейнека Т. А. - Суперечності глобалізованого суспільства в аспекті проблем світового економічного порядку (2017)
Панкратова О. М. - Інституційна обумовленість інноваційного розвитку суб’єктів господарювання (2017)
Страпчук С. І. - Стан та тенденції розвитку фармацевтичного виробництва в Україні (2017)
Філатов В. М. - Макроекономічні особливості реформування економічних відносин у сфері охорони здоров’я в Україні (2017)
Гриценко О. А. - Економічні підходи до пошуку предмета регулювання медичного права (2017)
Шевченко Л. С. - Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: економічний аспект проблеми (2017)
Остапенко Ю. І. - "М’яке право" у регулюванні господарських відносин (2017)
Вельцен В. С. - Капітальне будівництво аеропорту як цілісного майнового комплексу: господарсько-правові аспекти (2017)
Врублевська К. М. - Місце інноваційного інвестування в господарському праві України (2017)
Моісеєнко Ю. М. - Розвиток законодавчих механізмів захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) на сучасному етапі (2017)
Zadykhailo D. V. - Кharkiv school of economic law and development of a doctrional position (2017)
Vinnyk О. М. - Issues of legal support of e-business (2017)
Podtserkovnyi О. P. - Matters concerned with training lawers of a business and legal field in western countries (2017)
Ustymenko V. А. - A Contemporary economic policy in Ukraine and legal mechanisms of its implementation (2017)
Zadykhaylo D. D. - Constitutional and legal frameworks of the sphere of ecological relations (2017)
Ostapenko Yu. I. - An economic system and economic law: ways of improvement of the national legislation (2017)
Vakim V. Ye. - Methodology of application of special regimes for innovative economic activity (2017)
Veltsen V. S. - Issues of application of the economic legislation on public and private partnership in the sphere of providing airfares (2017)
Vrublevska К. М. - Purposes of a state legislative policy in the sphere of regulation of innovative investing (2017)
Lavreniuk Т. А. - Principles of economic law in a mechanism of economic and legal regulation (2017)
Meniv Ya. О. - An issue of legal qualification of business entities of a large business (2017)
Rudiaha І. М. - Corporatization and privatization of assets of JSC "ukrzaliznytsia": a possible model of holding relations (2017)
Kosinova K. S. - A phenomenon of outsourcing activity as an object of economic and legal regulation (2017)
Воробйов Є. М. - Економічна теорія для юристів (2017)
Марченко О. С. - Фундаментальне дослідження інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі (2017)
Соболєв В. М. - Світовий досвід університетського менеджменту та його запровадження в Україні (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабійчук Т. В. - Пропаганда засобами медіаосвіти роману "Крізь пекло на землі" Любові Василів-Базюк (2016)
Бронзенко Т. А. - Індивідуалізація письменницької постаті на уроках української літератури: напрямки вирішення проблеми (2016)
Гричаник Н. І. - Проблема аналізу художнього твору в методичній науці: ретроспективний огляд (2016)
Косінова О. М. - Взаємозв’язок мистецтва слова і музики (2016)
Матюшкіна Т. П. - Культурологічний підхід до навчання літератури (на матеріалі роману Гарпер Лі "Убити пересмішника". 9 клас) (2016)
Пелех О. П. - Актуальність проблеми викладання української літератури для дітей майбутнім педагогам початкової школи (2016)
Сидоренко Ю. О. - Вивчення літературних творів з міфологічними структурами експліцитного типу в 9–11 класах загальноосвітньої школи: теоретичні засади, система компетентностей (2016)
Сулімова Л. О. - Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі (2016)
Хоменко Г. В. - Літературна освіта у вимірах постмодернізму (2016)
Баранник Н. О. - Вивчення односкладних речень на матеріалі творчості Ліни Костенко (2016)
Бондаренко Ю. І. - Методи навчання в контексті загальнодидактичної та методико-літературної структури уроку (2016)
Бутурлим Т. І. - Патріотичне виховання старшокласників у процесі вивчення української мови (на прикладі теми "Тропи", 10 клас) (2016)
Бойко В. М. - Вивчення перехідних явищ у системі службових частин мови, Давиденко Л. Б. (2016)
Глеб О. В. - Розвиток у старшокласників уміння інтерпретувати ліричні твори української літератури (2016)
Жила С. О. - Панорама духовного життя українців за романом Мирослава Дочинця "Вічник" (2016)
Іващенко А. С. - Теоретичні засади та етапи формування в учнів старшої школи умінь аналізувати образи-символи (2016)
Молочко С. Р. - Вивчення творчості П. Г. Тичини у взаємозв’язку з музичним мистецтвом (2016)
Нестеренко С. В. - Формування етнокультурної компетентності учнів у процесі вивчення громадянської лірики Миколи Вінграновського в 11-му класі (2016)
Романишина Н. В. - Застосування методу case-study у навчанні майбутніх учителів української літератури як прояв "Тенденції методики до життєвості викладання" (Т. Бугайко, Ф. Бугайко) (2016)
Скриннік Н. В. - Особливості педагогічного дизайну мультимедійного уроку української літератури з використанням хмарного середовища (2016)
Сопівник Р. В. - Система дидактичних ігор як засіб ефективності навчально-виховного процесу у сучасній початковій школі, Дубровська Л. О., Дубровський В. Л. (2016)
Тригуб І. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах профільного літературного навчання (2016)
Яценко Т. О. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесу вивчення української літератури в школі (2016)
Гордієнко О. А. - Професійна підготовка студентів – майбутніх учителів початкової ланки загальноосвітньої школи до викладання зарубіжної літератури на уроках літературного читання (2016)
Лілік О. О. - Особливості підготовки майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературними поняттями (2016)
Рускуліс Л. В. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів української мови (2016)
Гальонка О. А. - Розвиток писемного мовлення учнів у процесі вивчення української літератури як методична проблема (60–90-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Голуб Н. М. - Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в науковій спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Проценко Л. І. (2016)
Куцевол О. М. - Генеза проблеми методичної творчості вчителя літератури в науковій спадщині Тетяни Бугайко (2016)
Петрович О. Б. - Проблема організації позакласної роботи з української літератури в науково-методичній спадщині Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків (2016)
Ткачук М. А. - Ідеї використання методів навчання української літератури у працях Т. Бугайко і О. Мазуркевича (2016)
Чайка О. М. - Генеза проблеми творчої самостійності майбутнього вчителя-словесника в науковій спадщині методистів ХХ ст. (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Програма доповідей (2015)
Куліков П. М. - Архітектура історичного Києва – дискусійний подіум проблем забудови, Товбич В. В. (2015)
Абрамюк І. Г. - Стан збереження історичносформованого житлового середовища у місті Луцьку (2015)
Акмен И. Р. - Церковь-музей в имении "Натальевка": судьба архитектуры и ее создателей в структуре повседневности, Лопатько В. М., Шулика В. В. (2015)
Алимадад Солтани-Али - Проблемы реконструкции современных рынков и рыночных площадей Ирана (2015)
Бадюл М. Г. - Вплив сучасних інформаційних технологій на функціонально-просторове формування об’єктів пам’яті, Зєрова А. О. (2015)
Бачинська О. В. - Проблеми відродження втраченого Пустинно-Миколаївського монастиря на Печерську у Києві (2015)
Василенко Л. Г. - Проблема адаптації архітектури авангарда в сучасному середовищі Києва (2015)
Вусатюк Н. А. - Девелопмент готелів у Східній Європі на прикладі України (2015)
Горова Ю. О. - Київський державний музей авіації в Жулянах) (2015)
Гусева А. Л. - Актуальные проблемы спальных районов (2015)
Дюжев С. А. - Історична забудова міста чи історичний міський ландшафт (місто-ландшафт і технологічні аспекти його містобудівного планування) (2015)
Івашко О. Д. - Реабілітація міського середовища засобами стріт-арту (2015)
Івашко Ю. В. - Стилістична специфіка історичної забудови старої Полтави, Ніколаєнко В. В. (2015)
Зінов'єва О. С. - Ритмічно-еволюційний розвиток плану Києва (2015)
Ковальська Г. Л. - Реорганізація мережі навчальних закладів у кварталах історичної забудови (2015)
Козакова О. М. - Готельні будівлі історичного Києва (на прикладі Поштового будинку на Поштовій площі) (2015)
Коротун І. В. - Архітектурні об`єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: проблеми, задачі та тенденції організації збереження і управління (2015)
Книш В. І. - Питання висотного будівництва в історичному середовищі міста Києва, Іщенко І. О. (2015)
Куцевич В. В. - Київські пам’ятки архітектури в історії України (2015)
Ладан Т. М. - Основи стратегії та моделі реконструкції кінотеатру "Жовтень" у м. Києві (2015)
Лоліна Н. А. - Стилістика міського середовища – парадигма існування в рамках сучасного Києва (2015)
Ли Шуань - Памятники модерна на территории Китая – опыт современного использования (2015)
Марковський А. І. - Особливості формування генерального плану Києва першої третини ХХ століття (2015)
Марчук С. Ю. - Контекстуальний підхід в ревалоризації архітектурно-історичного середовища малого міста (2015)
Набок О. М. - Припортова територія міста Києва. Аналіз функціонально-планувальної організації (2015)
Новосад І. Г. - Історія забудови типовими житловими будинками столиці України Києва (2015)
Онофрійчук А. В. - Місце розташування житла довготривалого перебування в структурі міста Києва (2015)
Орленко М. І. - Комплексні науково-реставраційні дослідження, науково-проектні роботи 1981-1990 рр. і програма наукових досліджень Успенського собору 1981 р. (2015)
Рябець Ю. С. - Роль мобільних об'єктів обслуговування у структурі великих міст України (2015)
Пивоваренко О. В. - Архітектура шкільних комплексів в забудові історичного Києва (2015)
Сафронов В. К. - Аналіз розвитоку і впровадження концепції розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, Сафронова О. О. (2015)
Смоленська С. О. - Зберегти пам'ятки конструктивізму в Україні (на основі неопублікованих архівних матеріалів) (2015)
Сингаєвська М. А. - Виявлення ознак впливовості конструктивізму в сучасній архітектурі м. Києва (2015)
Стецюк І. І. - Типи та види гармонійної трансформації міського середовища (2015)
Стоцько Р. З. - Концепція духовно-гуманітарного простору в архітектурі будівель Папського Лютеранського Університету в Римі (2015)
Трофимчук С. М. - Композиційна роль медіа-засобів у сучасній архітектурі (2015)
Лещенко Н. А. - Ревалоризація історичних центрів малих міст (2015)
Швець Є. В. - Особливості становлення та трансформації мультикультурного міcького середовища історичного ядра міcта Алжир (Касби), під впливом iсламської цивілізацiї (2015)
Шевельова А. С. - Сучасні недоліки архітектурного середовища військових містечок Києва (2015)
Чала О. А. - Комплексний підхід до вирішення проблеми безбар’єрного архітектурного середовища та інклюзивного дизайну (2015)
Щурова В. А. - Відновлення утилітарних, функціональних і естетичних якостей первинної житлової структури – двору (2015)
Яценко В. О. - Елементи культурно-історичного середовища – об’єкт спільних інтересів міста та приміської зони (2015)
Петрушина Т. - Задачи отечественной экономической социологии: наследие Т.Заславской и проблемы украинского общества (2016)
Набруско І. - Імперативний характер гастрономічних практик в рамках соціального простору сучасної людини (2016)
Савельєв Ю. - Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу (2016)
Щелухін В. - Концепция норм Дж. С. Коулмана: микро-макро теоретические рамки и их критическое прочтение (2016)
Недзельський А. - Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності (2016)
Грищенко М. - Публічний простір міста як об'єкт соціологічного дослідження (2016)
Озимко М. - Концепція працевлаштування в західній соціології (2016)
Кравчук М. - Поняття достовірності знання та проблема невизначеності в емпіричному соціологічному дослідженні (2016)
Nwaoduh E. - Feminization of poverty: the nigerian account (2016)
Oleinikova О. - Moving out of "their places": migration into Australia (2016)
Бабенко С. - На шляху до гендерної рівності в освіті (досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Малес Л., Харченко О., Червінська Т. (2016)
Шелухін В. - Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки" (2016)
Фітісова А. - Про "СВОЄ", або Хочеш прочитати цікавий журнал про соціологію – напиши його! (2016)
Мохаммед Бамія - Шляхи написання гарної книжкової рецензії: нотатки редактора журналу International Sociology (переклад Шелухін В.) (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2017)
Lukianov D. - Analysis of the structural models of competencies in project management, Kolesnikov O., Dmitrenko K., Gogunskii V. (2017)
Moskalets M. - Evaluating the effectiveness of adaptive antenna array in weight coefficients discretization (2017)
Mohammad Alhawawsha - A comparison of the E-government system architecture in Jordan with the E-government system of the United States (2017)
Timinsky A. - Development of methodology of efficiency estimation of management technology of project-oriented organizations, Oberemok I., Oberemok N. (2017)
Yakovleva O. - Chemical engineering systems modeling and efficiency analysis of heat and mass exchange, Yakovlev Yu., Toumanskiy V. (2017)
Dolya C. - Modeling of intercity passenger transportation system (2017)
Zhuchenko O. - Control system synthesis of formation of carbon products (2017)
Biryukov А. - Experimental research of wear intensitivity of 9 mm pistol barrel with the use of long-term storage ammunition, Gurnovich A., Biryukov I. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Berveno O. - Analysis of the actual directions of the management of national productivity, Moskvina A. (2017)
Izmaylov Y. - Substantiation of the procedure for the reflection of goodwill in the accounting system of national enterprises (2017)
Zhurylo V. - Studying the European consumer behavior and motivations towards tourism service in the condition of globalization (2017)
Bobyl V. - Definition of principles of tourist traffic organization on narrow-gauge railways, Martseniuk L., Hnennyi O., Bozhok N. (2017)
Lesko A. - Development of methodology for efficiency evaluation of cluster interaction of industrial enterprise, Ratushnyak O., Glushchenko L. (2017)
Zavadska D. - Evaluation of innovative development of Ukrainian economy and determination of the mechanisms of its support (2017)
Opeshko N. - Improving the assessment of the non-life insurance market development level in Ukraine, Hontar D., Kovalchuk V. (2017)
Minkova О. - Research of organic agricultural production support in Poland, Kalinichenko А., Gorb О. (2017)
Achkasova S. - Determination of priority groups of indicators for threats identification to the financial security of insurance market (2017)
Samoilyk Iu. - Improvement of scientific conceptual paradigms of market development in conditions of economic globalization (2017)
Stechyshyn T. - Research of modern monetary policy trends: world reality and prospects for Ukraine (2017)
Slyusarenko V. - Study of functions of state, business, third sector and principles of their interaction directed on achievement of effective society (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Evtushenko V. - Research of safety of flax fibers for products of medical and sanitary-hygienic appointment, Zakora O., Evtushenko A. (2017)
Bochkarev S. - Research of the oilseeds ratio on the oxidative stability of the protein-fat base for sportsmen, Matveeva T., Krichkovska L., Petrova I., Petrov S., Belinska A. (2017)
Ananieva V. - Research of rheological properties of mayonnaise sauce with grape skin powder, Varankina A., Bielykh I., Samoilenko S., Zviahintseva O. (2017)
Kiptelaya L. - Improvement of IR emitter to create non-reflector dryer for plant raw materials, Zagorulko A., Zagorulko A., Liashenko B. (2017)
Mardar M. - Optimization of formulation composition of the crispbread with improved consumer properties, Tkachenko N., Znachek R., Leonardi С. (2017)
Shanina O. - Research of polysaccharide and protein supplements influence on viscous properties of gluten-free dough, Gavrish T., Haliasnyi I., Minchenko S. (2017)
Golovko N. - Investigation of changes of the soft body of freshwater mussels under influence of thermal processing in the technology of boiled-frozen semi-finished product, Golovko T., Gelikh А. (2017)
Samoichuk K. - Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks, Poludnenko O., Palyanichka N., Verkholantseva V., Petrychenko S. (2017)
Deynichenko G. - Investigation of the mobility of water molecules in products with foam structure and high iodine content, Djukareva G., Dyakov A., Pavliuk I. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Andriushchenko K. - The formation of the system of intellectual capital management at enterprises (2017)
Lemeshko N. - Analysis and estimation of effectiveness of investment projects (2017)
Sharko М. - Modeling of management of the information potential of complex economic systems under conditions of risk, Burenko J., Gusarina N. (2017)
Samoylenko I. - Research on energy efficiency factors: instrumental control and verification, Gnatenko M. (2017)
Derun I. - Improvement of the essence of professional judgment in accounting of Ukraine (2017)
Zakharchenko N. - Sequence of formation of the portfolio of high-tech projects, Maslii N., Kostolonova L. (2017)
Kasych A. - Investigation of modern approaches to efficiency analysis of the functioning of corporate innovation systems, Vochоzka M., Buhas N. (2017)
Chumak O. - Conception of reporting information formation for assessment of financial system management of state enterprises, Filipishyna L. (2017)
Polins`kyyO. Polins`kyyO. - Implementation of complex protection against risk in machine-building enterprise`s innovations, Bielkina I., Churikanova O., Shyrin A., Yakovenko T., Antoniuk O. (2017)
Iankovyi O. - Realization of the complex forecast of an enterprise's cash flows, Koshelek G., Iankovyi V. (2017)
Abstract and References (2017)
Шмуклер В. С. - Применение торкрет-технологии для строительства зданий и сооружений, Бугаевский С. А., Задорожный А. А. (2016)
Семенюк С. Д. - Несущая и эксплуатационная способность железобетонных плит покрытия автомобильных дорог, Кумашов Р. В., Кетнер Э. А. (2016)
Гайдайчук В. В. - Динамічний моніторинг будівельної споруди міжнародного виставкового центру, Котенко К. E. (2016)
Матченко П. Т. - Оцінка смерч небезпечності металевих конструкцій АЕС, що знаходяться в експлуатації (2016)
Bilyk S. I. - Study about Bridge Plate Girders with Variable Depth, Natheer Aied Athaab, Adil Jabbar Abbas (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського