Постернак О. М. - Забезпечення надійності при проектуванні підсилених згинальних залізобетонних конструкцій фібробетоном (2012)
Пошивач Д. В. - Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих (2012)
Приймаченко О. В. - Інженерно-геологічні та гідрогеологічні процеси в містобудуванні, Кобзар О. В. (2012)
Прокопенко О. В. - Архітектурно–етнографічні дослідження народних промислів Поділля (2012)
Рябчій В. А. - Проблеми відновлення меж земельних ділянок, Рябчій В. В. (2012)
Свобода Д. Г. - Міський простір як основа для 3д моделювання каркасних систем міста (2012)
Семененко М. В. - К вопросу оценки уровня техногенной опасности транспортных потоков в городах (2012)
Семенов В. Т. - Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов, Штомпель Н. Э., Ищенко Т. В., Апатенко Т. Н., Панкеева А. Н., Яковлев П. А. (2012)
Сидорова В. В. - Обоснование границ и структурной организации прибрежных территоий приморских курортов (2012)
Сингаєвська М. А. - Роль впливів у формуванні архітектурних стилей (2012)
Скочко Л. О. - Моделювання взаємодії комплексних підпірних стін з грунтовою основою, Бойко І. П. (2012)
Скріпнік Н. А. - Актуальні проблеми функціонально-планувальної організації приморських територій одеського узбережжя (2012)
Соколенко В. М. - Безопасность среды обитания человека в градостроительном проектировании, Усенко В. Н. (2012)
Старовєров В. С. - Методики та нормативні вимоги картографування для моніторингу магістральних трубопроводів, Нікітенко К. О. (2012)
Тараненко О. С. - Методичні рекомендації щодо формування геоінформаційної бази даних антропогенного навантаження на територію Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Гладілін В. М., Трекурова І. П. (2012)
Трегуб М. В. - Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок, Хомяк Ю. Є. (2012)
Тригуб Р. М. - Проблеми розвитку малих підприємств у сфері житлово-комунального господарства (2012)
Усенко В. Г. - Раціональний розподіл надійності в системах, що мають послідовно-паралельні структури (2012)
Хаеф Мортеза - Инновационные принципы энергоактивной архитектуры (2012)
Черкес Б. С. - Проблема архітектурної атрактивізаціїмалих транзитних міст, Дида О. А. (2012)
Чертков О. Ю. - Участь генпідрядника в організації будівельного виробництва на будівельному майданчику повинна починатися своєчасно (2012)
Чертков О. Ю. - Роль генпідрядника в інвестиційному процесі як і раніше важлива, Тугай Я. Б. (2012)
Чибіряков В. К. - Особливості зниження вимірності рівнянь теорії пружності узагальненим методом прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В. (2012)
Чибіряков В. К. - Геодезичний моніторинг зсувних ділянок магістральних трубопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2012)
Чобан О. Я. - Архітектурно-планувальні особливості реконструкції та модернізації залізничних вокзальних комплексів історичних міст (2012)
Шебек Н. М. - Гармонія як категорія професійного світогляду архітектора в контексті розвитку культури (2012)
Шеремета Я. М. - Оптимізаційна модель ефективності реконструкції районів застарілого житлового фонду (2012)
Шпара В. І. - Проектування інтенсивного озеленення та благоустрою в умавах висотної ущільненої забудови (2012)
Шулик В. В. - Про формування комунікації в структурі рекреаційних систем (2012)
Юрчишин Г. М. - Народна культура в архітектурній організації туристично-рекреаційного простору українських Карпат, Смадич І. П. (2012)
Яковенко К. А. - Принятие решений по реконструкции улично-дорожной сети в условиях роста уровня автомобилизации (2012)
Якубовський В. Б. - Особливості проектування житла для молоді: світовий досвід, Паракуда І. (2012)
Титул, content (2017)
Kotok V. - Optimization of nickel hydroxide electrode of the hybrid supercapacitor, Kovalenko V. (2017)
Lisachuk G. - Influence of complex activators of sintering on creating radiotransparent ceramics in SrO–Al2O3–SiO2, Kryvobok R., Zakharov А., Tsovma V., Lapuzina O. (2017)
Solovov V. - Influence of temperature on the characteristics of Ni(II), Ti(IV) layered double hydroxides synthesised by different methods, Kovalenko V., Nikolenko N., Kotok V., Vlasova E. (2017)
Komakha V. - Analysis of the effect of chalk modification on the peculiarities of its interaction with acrylic film former, Merezhko N., Sviderskiy V., Sirenko S. (2017)
Gorobets S. - The development of a magnetically operated biosorbent based on the yeast saccharomyces cerevisiae for removing copper cations Cu2+, Karpenko Yu. (2017)
Taranenko Y. - Examining quality of material for the synthesis of photonic crystals by the method of sedimentation analysis, Kayun I., Mysov O. (2017)
Bessarabov V. - Development of micellar system for the decontamination of organophosphorus compounds to clean technological equipment, Vakhitova L., Kuzmina G., Zagoriy G., Baula O. (2017)
Skorokhoda V. - An investigation of obtaining patterns, structure and diffusion properties of biomedical purpose hydrogel membranes, Melnyk Yu., Shalata V., Skorokhoda T., Suberliak S. (2017)
Abstract and References (2017)
Бохан А. - Глобальні виміри екологічної безпеки в домінантах стратегічного партнерства (2014)
Гаврилюк О. - Глобальні ризики та інструменти їх мінімізації (2014)
Галушка З. - Соціальне виключення як об'єкт економічного аналізу, Соболєва М. (2014)
Гражевська А. - Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності економіки України (2014)
Демиденко Л. - Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання (2014)
Демидюк О. - Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України (2014)
Дубовик Т. - Концептуальна модель довіри споживачів до інтернет-магазинів (2014)
Зянько В. - Розробка моделей венчурного інвестування інноваційної діяльності (2014)
Калиниченко М. - Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу (2014)
Крицун К. - Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України (2014)
Мороз Е. - Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – передумова впровадження ДПП (2014)
Осецький В. - Шляхи зменшення впливу невизначеності та ризиків на розвиток ринку житла України, Ковтун М. (2014)
Приходько К. - Проблеми застосування iндексiв цiн для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР (2014)
Рудик Р. - Стан проблем боргової політики України на ринку зовнішніх запозичень та шляхи їх вирішення (2014)
Строченко Н. - Економічні аспекти зростання експорту продукції АПК України у контексті запровадження стандартів із вуглецевої сертифікації (2014)
Ткач Є. - Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні, Ткач С. (2014)
Трохлюк Т. - Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління (2014)
Харламова Г. - Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка, Бутьковський В. (2014)
Черняк О. - Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища, Комашко О. (2014)
Чорноус Г. - Розробка інтелектуальної агентно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень на підприємстві (2014)
Шумаєва М. - Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів (2014)
Титул, content (2017)
Blintsov О. - Development of the mathematical modeling method for dynamics of the flexible tether as an element of the underwater complex (2017)
Goncharov V. - An increase of the balancing capacity of ball or roller-type auto-balancers with reduction of time of achieving auto-balancing, Filimonikhin G., Nevdakha A., Pirogov V. (2017)
Vlasiy O. - Improving the aluminum drill pipes stability by optimizing the shape of protector thickening, Mazurenko V., Ropyak L., Rogal O. (2017)
Andrusyak А. - Developing a method for the assessment of axial load in arbitrary cross-sections of the column of pumping rods, Grydzhuk Ja., Dzhus А., Steliga І. (2017)
Krytikov G. - The synthesis of structure and parameters of energy efficient pneumatic actuator, Strizhak M., Strizhak V. (2017)
Bezvesilna O. - Introducing the principle of constructing an aviation gravimetric system with any type of gravimeter, Tkachuk A., Chepyuk L., Nechai S., Khylchenko T. (2017)
Abstract and References (2017)
Zablodska I. V. - Innovation and investment attractiveness of the regions in Ukraine, Аhromkin A. E., Zablodska D. V. (2016)
Istomin L. F. - The stability analisis for dynamic market models (2016)
Stepanova E. - Communication strategy formulation based on the analysis of social media data, Volkov A. (2016)
Атюшкіна В. В. - Стратегічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств на регіональному рівні, Бурко Я. В. (2016)
Бражко О. В. - Вплив галузевої диференціації на інноваційну і інвестиційну діяльність в регіонах України (2016)
Гнатенко І. А. - Теоретико-методологічні аспекти визначення специфічних ознак регіонального ринку праці, Рубежанська В. О. (2016)
Дем’янова Є. В. - Класифікаційні ознаки дій з адаптації підприємства до впливу кризових явищ, Пляміна В. Д., Шаріпова А. Г. (2016)
Деркач И. А. - Моделирование динамики и прогнозирование стоимости жилья на вторичном рынке в Украине (2016)
Завойських Ю. А. - Прогнозування обсягів реалізації якісної продукції: практичний аспект (2016)
Загірняк Д. М. - Проблеми та парадигма розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг (2016)
Івченко Є. А. - Стратегічне управління витратами в маркетинговій ціновій політиці підприємства, Серікова О. М., Карєпанова Д. О. (2016)
Клюс Ю. І. - Проведення експертизи результатів використання корпоративної системи управління інноваціями на промисловому підприємстві (2016)
Литовченко І. В. - Удосконалення використання кадрового потенціалу підприємства (2016)
Манухіна М. Ю. - Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні інноваційної економічної системи (2016)
Мельнік М. А. - Адаптація підприємства як засіб забезпечення його економічної безпеки (2016)
Носкова С. А. - Економічний аналіз сучасних тенденції виробництва та продажів лікарських засобів в Україні як передумова стратегічного управління (2016)
Овечкина Е. А. - Территориальные общины и их роль в достижении устойчивого развития региональных социально-экономических систем, Бирюков О. В. (2016)
Перчун Р. - Выбор стратегии финансовой стабилизации экономики республики Молдовы, Петрова Т., Грибинча К. (2016)
Птащенко О. В. - Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем, Мірошникова Є. Д. (2016)
Рекова Н. Ю. - Теоретико-методологічний базис фіскальної децентралізації в Україні, Чистюхіна Ю. А. (2016)
Саєнко П. О. - Експрес - розробка стратегічного плану сталого розвитку новоутвореної територіальної громади (2016)
Семененко І. М. - Енергозабезпечення регіонів України в контексті сталого розвитку, Галгаш Р. А., Бурко Я. В. (2016)
Сєрєбряк К. І. - Управління організаційними змінами – необхідна умова забезпечення розвитку підприємства (2016)
Соляник Т. Г. - Інституційні фактори, що впливають на продуктивність праці (2016)
Татарченко О. М. - Результати параметричної оцінки конкурентоспроможності підприємства (2016)
Тацій I. В. - Екологічні витрати як елемент системи екологічного управління (2016)
Тельнова Г. В. - Ризик-менеджмент кредитної діяльності з позиції комплаєнс-функції банку (2016)
Тищенко О. І. - Розвиток cashless – розрахунків в банківському секторі (2016)
Тімофєєва М. І. - Сутність соціального захисту населення (2016)
Христенко Л. М. - Значення небезпек, загроз і ризиків у формуванні витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Чернявська Є. І. - Щодо узгодженості та гармонізації інтересів учасників економічної діяльності (2016)
Чорна О. Ю. - Основні функціональні складові економічної безпеки інтегрованої промислової структури (2016)
Шаріпова О. С. - Методичні положення з оцінки стану адміністрування гармонізації діяльності інтегрованих підприємств, Шаріпова А. Г., Перекрьостов А. О. (2016)
Швець Н. В. - Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання (2016)
Штапаук С. С. - Проектирование регулярной деятельности предприятия (2016)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця в умовах дисбалансу конкурентного середовища (2016)
Титул, content (2017)
Khliyeva O. - Experimental study of heat exchange and hydrodynamics at the laminar flow of nanocoolant based on propylene glycol and Al2O3 nanoparticles, Ryabikin S., Lukianov N., Zhelezny V. (2017)
Korobka S. - Substatiation of the constructive-technologocal parameters of a solar fruit dryer, Babych M. (2017)
Chernousenko O. - Analysis of residual operational resource of high-temperature elements in power and industrial equipment, Butovsky L., Rindyuk D., Granovska О., Moroz О. (2017)
Mazurenko A. - Improving the operation modes efficiency in heat pump systems of hot water supply with the two-stage heat accumulation, Denysova A., Balasanian G., Klymchuk O., Borisenko K. (2017)
Grigorieva N. - Performance efficiency analysis of electric power supply systems, Dobrovolskaya L., Sobchuk D., Shabaykovich V., Romaniuk M. (2017)
Atef Saleh Al-Mashakbeh - Improvement of compensation method for non-active current components at mains supply voltage unbalance, Zagirnyak M., Maliakova M., Kalinov A. (2017)
Pogozhikh M. - The development of an artificial energotechnological process with the induced heat and mass transfer, Pak A. (2017)
Abstract and References (2017)
Затонацька Т. - Світовий досвід формування державної інвестиційної політики та механізмів її реалізації (2014)
Павленко І. - Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенденції та вітчизняні реалії, Тимченко І. (2014)
Жилінська О. - Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів, Чуйко М. (2014)
Герасименко О. - Сучасні тренди розвитку соціально-трудової сфери в Україні (2014)
Ковальська К. - Стан і перспективи розвитку ринку консалтингових послуг Німеччини у контексті загальноєвропейських тенденцій (2014)
Корнілова І. - Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку (2014)
Крупка І. - Державне регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Приймак В. - Концептуальний базис комунікативного менеджменту, Балан В. (2014)
Святненко В. - Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств (2014)
Ільїна Г. - Моральна телеологія в етичній критиці економізму (2014)
Кухта П. - Особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів (2014)
Ситницький М. - Напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України (2014)
Степанова А. - Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання в Україні (2014)
Горбась І. - Диверсифікація діяльності підприємств на вітчизняному ринку керамічної плитки: організаційно-управлінські аспекти (2014)
Давидова О. - Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні (2014)
Нетреба І. - Теоретичні підходи до визначення категорії "інформаційний ресурс" (2014)
Маслюківська А. - Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу (2014)
Прилуцька І. - Взаємодія інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні (2014)
Викулова А. - Патентные "паразиты" инновационного развития (2014)
Гонтюк В. - Модель формування кадрового забезпечення Державної служби статистики України (2014)
Мельничук О. - Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України (2014)
Оробець І. - Історико-генетичний підхід у дослідженні еволюції концепції сталого розвитку (2014)
Андрійчук О. В. - Теоретичне визначення механічних характеристик дрібнозернистого сталефібробетону та порівняння їх із експериментально отриманими даними, Бондарський О. Г. (2012)
Белятынский А. О. - Использование отвальных шлаков разных производств в дорожном строительстве, Краюшкина Е. В. (2012)
Бірюков Д. С. - Планування заходів з усунення аварійно-небезпечних ділянок на автомобільних дорогах, Заславський В. А., Сідляренко А. І. (2012)
Богаченко В. М. - Визначення зносу автомобільної дороги, Гончаренко М. В. (2012)
Вардовський С. В. - Дослідження потоків малої глибини, методи дистанційного визначення та оповіщення, Бєлятинський А. О. (2012)
Дробишинець С. Я. - Використання геосинтетичних матеріалів у дорожньому будівництві, Шимчук О. П. (2012)
Жданюк В. К. - Модулі пружності цементоґрунту з добавками латексу Butonal NS 198 та поліпропіленової фібри, Лапченко А. С., Шрестха Р. Б., Панасюк Я. І. (2012)
Зеленкова Г. Ф. - Покращення структури штучних будівельних конгломератів (ШБК) (2012)
Кіяшко Д. І. - Дослідження впливу пристрою примусового зниження швидкості на користувачів дорожніх послуг (2012)
Коваль М. І. - Оптимізація обслуговування вантажних перевезень різними видами транспорту (на прикладі aвіатранспорту), Рейцен Є. О. (2012)
Ковальчук А. Ю. - Досвід та перспективи використання тепловізійного контролю у визначенні стану дорожніх та аеродромних конструкцій (2012)
Колобова І. О. - Переваги конструкцій дорожнього полотна з використанням сталефібробетону (2012)
Литвиненко Т. П. - Принципи включення велосипедного руху у вулично-дорожню мережу населеного пункту, Смілянець Л. В. (2012)
Маліков В. В. - Аналіз результатів польових вишукувань ШЗПС війскового аеродрому м. Луцька, Боярчук Б. А., Куліш М. В. (2012)
Минаков А. С. - Прогнозирование температуры асфальтобетонной смеси при транспортировании ее к месту укладки, Кияшко И. В., Шрестха Раджу Баде (2012)
Онищенко А. М. - Методика прогнозування деформаційної стійкості асфальтобетонного покриття на мостах, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю., Панченко О. О. (2012)
Пархоменко О. Ю. - Ударно-імпульсний метод визначення товщини конструкцій з цементобетону (2012)
Піліпака Л. М. - Використання методу імітаційного моделювання просторового положення траси автомобільної дороги для проектування гірських доріг (2012)
Резнік О. М. - Актуальність проблеми аквапланування в дорожньому будівництві, Бєлятинський А. О. (2012)
Ряпухін В. М. - Дослідження зв’язку між електрофізичними та деформаційними характеристиками ґрунту, Батракова А. Г., Процюк В. О. (2012)
Ряпухін В. М - Вдосконалення методів розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів с урахуванням їх термопластичних властивостей, Нечитайло Н. О. (2012)
Скопович Р. В. - Практична методика оцінки відповідності дорожнього середовища та психофізіологічного стану водія, Гайдукевич В. А. (2012)
Солоненко И. П. - Цементобетонные композиции на основе добавки ХТС-6 для дорожного строительства (2012)
Талах Л. О. - Аналіз причин утворення тріщин у дорожніх покриттях та технології їх усунення, Шимчук О. П. (2012)
Терещук В. П. - Створення просторового коридору дороги, поєднуючи архітектуру та ландшафт, Омельчук С. К. (2012)
Ткаченко І. В. - Визначення геометричних параметрів просторового коридору автомобільних доріг, Литвиненко Т. П. (2012)
Токмиленко О. С. - Влияние вертикального профиля дороги на затрату энергии при движении на велосипеде, Горбачев П. Ф. (2012)
Угненко Є. Б. - Визначення величини пропускної здатності на існуючих автомобільних дорогах, Коваленко Л. О., Гредасова О. Ю. (2012)
Угненко Е. Б. - Концепция трассирования дорог методом гибкого браслета, Мусиенко И. В. (2012)
Угненко Є. Б. - Безпека руху на територіальних автомобільних дорогах, Фоменко Г. Р. (2012)
Хазін В. Й. - Принципи трасування обхідних автомобільних доріг навколо населених пунктів (2012)
Чередніченко П. П. - Алгоритм розв'язання задачі ув'язки повздовжніх профілів магістралей на їх перетинах в різних рівнях (2012)
Шкіт М. А. - Накладання траєкторії руху автопоїздів на дорожні розв’язки в одному рівні, Дзюба П. П. (2012)
Шур'яков М. В. - Аналіз формул для визначення динамічного модуля деформації дорожніх конструкцій (2012)
Старостіна А. - Міжнародне економічне транскордонне співробітництво: суть, зміст, форми, суб'єкти, Бабанська О. (2014)
Кравченко В. - Еволюція теоретичних підходів до дослідження підприємницьких ризиків, Старостіна А. (2014)
Гаращук О. - Інноваційний шлях розвитку вищої освіти – передумова підвищення її якості, Куценко В. (2014)
Шевченко В. - Взаємодія торговельних і фінансових взаємозв'язків у зонах вільної торгівлі (2014)
Кочкіна Н. - Тенденції розвитку маркетингових комунікацій у глобальному інтерактивному просторі (2014)
Кудирко Л. - Подолання "інформаційних розривів" в освітній підготовці економістів-міжнародників (2014)
Крилова Н. - Шляхи та напрями оптимізації експорту зернових українських виробників на світовому ринку, Редько Ю. (2014)
Савельєв В. - Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії (2014)
Данилова Н. - Зміна політики державного регулювання європейського ринку альтернативних джерел енергії під впливом сучасних тенденцій міжнародної конкуренції (2014)
Козлова А. - Технологічні імперативи впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки (2014)
Устименко М. - Роль міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні економічної стійкості суб'єктів господарювання (2014)
Освальд М. - Конфлікт інтересів в процесі трансфертного ціноутворення (2014)
Проценко І. - Сучасні тенденції розвитку багатостороннього регулювання міжнародного ринку послуг (2014)
Піскунова О. - Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні, Осипова О. (2014)
Клепікова О. - Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання (2014)
Цюцяк А. - Сучасний стан обліку та оподаткування франчайзингових операцій підприємств ресторанного господарства (2014)
Бутенко Н. - Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки, Панькова К. (2014)
Титул, content (2017)
Blintsov О. - Devising a method for maintaining manageability at multidimensional automated control of tethered underwater vehicle (2017)
Burlachenko I. - Devising a method for the active coordination of video cameras in optical navigation based on the multi-agent approach, Zhuravska I., Musiyenko M. (2017)
Volyanskaya Ya. - Development of specialized modeling complex to study control systems of movable maritime objects, Volyanskiy S. (2017)
Aleksandrova T. - Structural-parametrical synthesis of electronic control unit of fuel feeding system of vehicle diesel engine, Lazarenko A. (2017)
Breslavsky D. - Estimation of heat field and temperature models of errors in fiber-optic gyroscopes used in aerospace systems, Uspensky V., Kozlyuk A., Pashchenko S., Tatarinova O., Kuznyetsov Yu. (2017)
Alimpiev A. - Selecting a model of unmanned aerial vehicle to accept it for military purposes with regard to expert data, Berdnik P., Korolyuk N., Korshets O., Pavlenko M. (2017)
Abstract and References (2017)
Булкот О. - Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій (2014)
Версаль Н. - Проблемні банки в Україні: причини появи та особливості функціонування в 2008 – 2014 рр. (2014)
Засадний Б. - Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ (2014)
Кірей О. - Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу (2014)
Ковтун Н. - Методологічні засади та методика статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі, Бабірад-Лазунін В. (2014)
Кучеренко К. - Розвиток інформаційних технологій та їх запровадження у діяльність підприємств туристичної сфери (2014)
Лазебник Л. - Економічний зміст банківського проценту: історична ретроспектива, Думенко Н. (2014)
Міщенко В. - Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів, Міщенко С. (2014)
Молдаван Л. - Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни (2014)
Науменкова С. - Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків (2014)
Пащук Л. - Міжнародні системи мерчандайзингу в управлінні поведінкою споживачів, Комендант О. (2014)
Піменова О. - Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в агарному секторі економіки України (2014)
Середа В. - Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізаціі світової економіки (2014)
Швець В. - Облік і контроль як науки і навчальні дисципліни в обліково-аналітичній освіті (2014)
Шелудько В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів, Вірченко В. (2014)
Титул, content (2017)
Podchashinskiy Yu. - Math modeling and analysis of the impact of municipal solid waste landfill leachate on the environment, Kotsiuba I., Yelnikova T. (2017)
Trofimenko P. - The use of spectrum-zonal images by Landsat 7 ETM+ for diagnosing soil characteristics of Ukrainian Polissya, Zubova O., Trofimenko N., Karas I., Borysov F. (2017)
Shkop A. - Study of the strength of flocculated structures of polydispersed coal suspensions, Tseitlin M., Shestopalov O., Raiko V. (2017)
Vambol S. - Analysis of the ways to provide ecological safety for the products of nanotechnologies throughout their life cycle, Vambol V., Suchikova Y., Deyneko N. (2017)
Nguyen Trung Minh - Erosion study of limestone on the Cat Ba islands in north east Vietnam by transverse micro-erosion meter, Doan Dinh Hung, Nguyen Thi Dung, Tran Minh Duc, Nguyen Ba Hung, Cu Sy Thang (2017)
Malanchuk Z. - Examining features of the process of heavy metals distribution in technogenic placers at hydraulic mining, Malanchuk Ye., Korniyenko V., Ignatyuk I. (2017)
Tkachenko O. - Research into technologies of obtaining grape must in the production of sparkling base wines, Drevova S., Gural L. (2017)
Shapoval S. - Improved method to determine structural-mechanical properties of turkey meat at axial deformation (2017)
Naumenko K. - The use of gas chromatography in determining the sorption capacity of the adsorbent, Frolova N., Petrusha O., Chepel N. (2017)
Abstract and References (2017)
Варналій З. - Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні, Савич І. (2014)
Гайдай Т. - Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін (2014)
Гражевська Н. - Еволюція теоретико-методологічних засад економічної компаративістики (2014)
Гудзинська Л. - Перспективи іпотеки в контексті реформування оподаткування нерухомості в Україні: оцінка ризиків (2014)
Залєвська-Шишак А. - Економічна природа та роль природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку (2014)
Ігнатюк А. - Експансійна монетарна політика і можливості відновлення інвестиційного зростання в Україні, Кульпінський С. (2014)
Михальська О. - Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах (2014)
Овсянникова Я. - Проектні облігації в фінансуванні публічно-приватного партнерства в Україні (2014)
Скіцько В. - Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємства (2014)
Томчук-Пономаренко Н. - Формування основних напрямів економіки добробуту та рівня життя населення (2014)
Трохименко В. - Сучасна практика регулювання системно важливих банків (2014)
Ульянова Д. - Облікова оцінка зобов'язань природоохоронної діяльності (2014)
Ходжаян А. - Тіньова економіка як економічна категорія та об'єкт оцінювання, Шиптенко Т. (2014)
Черкашина К. - Еволюція підходів до джерел фінансування бюджетного дефіциту, Могилко Л. (2014)
Muscalu E. - Managerial Approach on the Role and Resposability of the President of the Court and the Individual Performance of Judges (2014)
Мазур І. - Стратегія розвитку партнерства вищої освіти, науки та бізнесу (2014)
Богуславський О. - Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні (2014)
Євтушевська О. - Перспективи розвитку етичного споживання в Україні (2014)
Кириленко Л. - Необхідність, сутність та напрями соціальної орієнтації економічного розвитку (2014)
Ігнатович Н. - Зарубіжний досвід розвитку соціального підприємництва, Гура В. (2014)
Кот Л. - До питання про природу і сутність соціального підприємництва (2014)
Березюк В. - Теоретико-методические основы исследования экологического аудита в Казахстане (2014)
Гацька Л. - Ринок праці в умовах екологізації економіки: реструктуризація та проблеми розвитку (2014)
Харченко Т. - Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні, Сагайдак Ю. (2014)
Бохан А. - Екологічні та безпекові атрибути геостратегічної гегемонії (2014)
Авксєнтьєв М. - Висококваліфікована робоча сила – ключовий елемент інноваційної моделі розвитку економіки, Павленко В. (2014)
Хорошко В. А. - Алгоритм восстановления изображений, получаемых с беспилотных летательных аппаратов, Дуксенко Н. А. (2016)
Дмитришин Д. В. - Перемешивание как способ управления хаосом, Скринник И. М. (2016)
Касянчук М. М. - Побудова трьохмодульної модифікованої досконалої форми системи залишкових класів на основі розв’язку квадратного рівняння (2016)
Герега О. М. - Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки , Гнатюк С. О., Кононович В. Г., Кононович І. В. (2016)
Kushnirenko N. I. - Constructing of minimax class of perfect binary arrays of order N = 6 for multi-channel cryptographic information transfer system, Chechelnytskyi V. Y. , Kuznetsova L. А. (2016)
Рибальский О. В. - Анализ механизма возникновения паразитных процессов в аппаратуре цифровой фото и видеозаписи, пригодных для использования при экспертизе таких устройств, Журавель В. В. (2016)
Маєвський Д. А. - Стеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі просторової області цифрових контейнерів, Ахмаметьєва Г. В. (2016)
Коновалов С. Н. - Информатизация дистанционного диагностирования состояния сложных технических систем, Вычужанин В. В. (2016)
Опірський І. Р. - Прогнозування несанкціонованого доступу з використанням канонічного представлення векторного апостеріорного процесу (2016)
Положаенко С. А. - Фрактальный анализ реологии многокомпонентных и гетерогенных пластовых систем, Мухиалдин Хасан Моха (2016)
Костирка О.В. - Модифікація стійкого до збурних дій стеганоперетворення просторової області зображення-контейнера (2016)
Трояновська Т. І. - Аналіз якості оцінювання студентів в системах комп’ютеризованої підготовки за допомогою статистичних методів, Котолуп М. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Мазур Т. М. - Передумови та засади реструктуризації виробничих територій Львова, Король Є. І., Сеньковська Я. Т. (2012)
Мамедов А. М. - Дослідження факторів, що впливають на розміщення видів економічної діяльності в місті (2012)
Мельник В. М. - Ентропійна характеристика просторової орієнтації та релаксаційної повзучості глинистих ґрунтів, Мельник О. В., Смола О. Ю. (2012)
Михайлов А. В. - Средняя удаленность городских территорий и населения г. Донецка относительно городского центра на основе учета фактора транспортной доступности (2012)
Назаров М. Ю. - Архитектурно-пространственная организация крепостей Ени-Дунья и Хаджибей. (2012)
Обідний О. Б. - Вирішення задачі лінійного програмування при оптимізації мережі шкільних закладів м. Полтава (2012)
Огоньок В. О. - Дослідження архітектурно-планувальних змін в організації об’єктів соціальної інфраструктури та умов їх розміщення (2012)
Осєтрін М. М. - Основні принципи планувальних рішень пасажирських аеровокзалів (на прикладі міжнародних аеропортів України), Погуца Т. О. (2012)
Осєтрін М. М. - Екологічні проблеми крупних міст України (на прикладі м. Києва), Солуха І. Б. (2012)
Осиченко Г. О. - Психофізичні механізми взаємодії людини з міським середовищем (2012)
Павленко О. А. - Методи формоутворення в архітектурі (2012)
Панченко О. О. - Локальна симетризація міської тканини (2012)
Парасюк Б. О. - Досвід реконструкції житлових будинків середньої поверховості перших масових серій (2012)
Пасічник Р. В. - Розрахунок ангара у формі одно порожнинного гіперболоїда методом сіток (2012)
Пастернак Я. М. - Вплив розмірів на параметри граничного стану тіл обертання із тонкими пружними включеннями, Приходько О. С., Сулим Г. Т. (2012)
Пахолюк О. А. - Обладнання для проведення аеродинамічних досліджень будівель та конструкцій (2012)
Пестрикова А. Г. - Реновация промышленных территорий как один из эффективных методов улучшения городской среды., Бурда Е. А. (2012)
Петруня О. М. - Перспективи розвитку системи технічного обслуговування легкового індивідуального автомобільного транспорту в містах Украіни (2012)
Постернак О. М. - Принципи забезпечення надійності підсиленних залізобетонних конструкцій при реконструкції будівель та споруд, Постернак М. М. (2012)
Пошивач Д. В. - Розв’язання плоскої задачі теорії пружності методом перехресних прямих (2012)
Приступа О. В. - Дерев’яний декор житлової архітектури Луцька кінця XIX – початку XX століття (2012)
Рабінська О. П. - Ефективні енергозберігаючі конструкції малоповерхових житлових будинків (2012)
Рейцен Є. О. - Особливості розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури в західному регіоні України (досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (2012)
Римшин В. И. - Практика градостроительства. Реконструкция набережной Днепра в Смоленске, Иванов В. В. (2012)
Ромашко О. В. - Раціональне використання міських територій, призначених для об’єктів інфраструктури вантажного транспорту (2012)
Савченко О. О. - Фактори, що впливають на формування зон психологічної реабілітації в структурі православних монастирських комплексів (2012)
Сільник О. І. - Розвиток архітектурно-планувальної структури прибуткових будинків Львова у ХVІІІ – початку ХХ ст. (2012)
Синій С. В. - Сучасні матеріали у технології та обладнанні очищення води штучних плавальних басейнів, Біскуб П. І., Сунак П. О., Тарасюк Р. І., Гошко З. О. (2012)
Сільчук В. О. - Про підвищення безпеки руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста. (2012)
Скрипаль О. М. - Про формування еколого орієнтованої планувальної організації міського середовища (2012)
Смаль М. В. - Особливості екологічної оптимізації міст, Дзюбинська О. В. (2012)
Смоляк В. В. - Архітектура садиби Грохольських в П’ятничанах (м. Вінниця), Козинюк Н. В. (2012)
Смоляк В. В. - Особливості архітектури дерев´яних православних храмів на східному Поділлі, Тимошенко О. Е. (2012)
Соколенко О. В. - Містобудівні проблеми розвитку промислових міст Донбасу в умовах деградації містоутворюючої бази ( на прикладі м. Алчевська центра Алчевсько - Стаханівської агломерації) (2012)
Старжинський Ю. М. - Передумови організації пішохідних просторів сучасних житлових районів великих міст (2012)
Стародуб І. В. - Переміщення в структурі бюджету часу міського населення (2012)
Струтинський В. М. - Особливості екологічно орієнтованої реконструкції житлової забудови 50-80 р. ХХ ст. в країнах ЄС. (2012)
Сунак О. П. - Підсилення стінки залізобетонного циліндричного резервуару шаром сталефібробетону, Шмігель Р. В. (2012)
Сурьянинов Н. Г. - Построение функции Грина при решении задачи изгиба ортотропной пластины численно-аналитическим методом граничных элементов, Павленко И. В. (2012)
Ткаченко Р. Б. - Прочность анкеровки арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями (2012)
Фоменко М. С. - Транспортний потік як об’єкт управління (2012)
Христецька О. В. - Енергозбереження при комплексній реконструкції застарілого житлового фонду (2012)
Христюк Ю. С. - Організація дозвілля дітей шляхом функціональної ревіталізації міського середовища (2012)
Черненко К. В. - Технологія монтажу великоблочних покриттів вантажно - підйомними крокуючими модулями (ВПКМ) (2012)
Швець Л. М. - Фактори впливу на розвиток залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст (2012)
Шебек Н. М. - Методика исследования закономерностей формирования архитектурной среды многофункциональных комплексов, Шемтоуб Согол (2012)
Шеремета Я. М. - Процес реконструкції території застарілого житлового фонду при різних джерелах фінансування, Плешкановська А. М. (2012)
Широков В. В. - Підвищення експлуатаційних характеристик робочих поверхонь швидкозношуваних деталей будівельних машин та устаткування дифузійним боруванням, Стецько А. Є., Широков О. В., Мельник Ю. А. (2012)
Широков В. В. - Прецизійне профілометрування та можливостімультифрактального аналізу гетерогенних поверхонь тертя, Шостак А. В., Арендар Л. А. (2012)
Шолух Н. В. - Культурно-историческая среда в промышленных городах Европы: опыт сохранения и регенерации, Черныш М. А. (2012)
Юревич О. М. - Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи (2012)
Яковенко К. А. - Принципы реформирования магистральной уличной сети города в условиях роста уровня автомобилизации (2012)
Яценюк О. А. - Енергозбереження в житлово-комунальному секторі (2012)
Рыбальский О. В. - Методология построения системы экспертной проверки цифровых фонограмм и идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи с применением программы "Фрактал", Соловьев В. И. , Журавель В. В. (2016)
Кононович І. В. - Методи зменшення турбулентних та сингулярних явищ у моделі динаміки інцидентів кібербезпеки (2016)
Zorilo V. - Increase the clarity of digital image, Matveeva A., Lebedeva O., Kozina M. (2016)
Шибаева Н. О. - Информационное обеспечение дистанционной оценки рисков сложных технических систем, Вычужанин В. В. (2016)
Юровских Д. А. - Полуторабайтные нелинейные преобразования конструкции Ниберг, Соколов А. В., Троицкий Б. С. (2016)
Положаенко С. А. - Об одном методе организации вычислительного процесса при решении системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации, Кисель А. Г., Голиков И. Ю. (2016)
Рудковський О. В. - Математична модель споживання палива модернізованим маневровим тепловозом (2016)
Скринник И. М. - Перемешивание и циклы в нелинейных дискретных системах с хаотической динамикой (2016)
Кунгурцев А. Б. - Учет межфразовых связей при автоматизированном построении толкового словаря предметной области, Гаврилова А. И., Леонгард А. С., Поточняк Я. В. (2016)
Таран Е. Ю. - Анализ эвристического метода построения байесовских сетей с точки зрения программной реализации в рамках расширяемой архитектуры, Пенко В. Г. (2016)
Григоренко С. Н. - Сравнительный анализ эффективности метода выявления результатов клонирования в условиях постобработки изображения (2016)
Вихідні дані (2016)
Басараб І. М. - Порівняльна оцінка якості червоного м'яса, отриманого від великої та дрібної рогатої худоби, Паска М. З., Ромашко І. С., Молдаванова Л. К. (2015)
Біленька І. Р. - Дослідження активності оксидоредуктаз білих коренів, Голінська Я. А. (2015)
Білонога Ю. Л. - Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару з врахуванням "еквівалентного діаметра каналів", Білонога Д. М., Максисько О. Р., Турчин І. М., Варивода Ю. Ю. (2015)
Боднарчук О. В. - Дослідження амінокислотного складу плазми кисловершкового та солодковершкового масла під час зберігання (2015)
Бондар С. М. - Дослідження мембранного процесу очищення стічних вод олійножирової промисловості, Чабанова О. Б., Чабанова А. А. (2015)
Варивода Ю. Ю. - Оцінка і контроль технічного стану складних технологічних систем, Тимошик А. М. (2015)
Верхівкер Я. Г. - Розробка параметрів консервування томатних соусів і кетчупів у полімерній тарі, Мирошніченко О. М. (2015)
Гачак Ю. Р. - Сиропи спецпризначення в технології солодких кисломолочних напоїв, Наговська В. О., Ривак Д., Рабштина Ю. (2015)
Капрельянц Л. В. - Поживне середовище для культивування бактерій роду Bifidobacterium на основі рослинної сировини, Труфкаті Л. В., Крупицька Л. О. (2015)
Кишенько І. І. - Застосування білкових препаратів тваринного походження в технологіїї шинок, Крижова Ю. П., Лінкевич М. В., Крупська А. А. (2015)
Котляр Є. О. - Перспективи використання клітковини у виробництві м'ясних продуктів, Топчій О. А., Кишенько І. І., Крижова Ю. П. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Дослідження цитотоксичної дії молочної сироватки після електроіскрового оброблення на культурах рухливих клітин, Олішевський В. В., Дмитруха Н. М. (2015)
Маркович І. І. - Вплив сировини на зміни жирнокислотного складу напівкопчених ковбас, Паска М. З. (2015)
Алали М. - Вибір адсорбенту з відходів АПК та нанотрубок для безпеки рослинної олії, Кричковська Л. В. (2015)
Нікітчіна Т. І. - Розробка технології композиційних пектолітичних ферментів спрямованої дії (2015)
Оберемок В. М. - Дослідження впливу електромагнітної обробки на якість мясних напівфабрикатів та продуктів з гідробіонтів, Молчанова Н. Ю. (2015)
Ощипок І. М. - Застосування ферментованої колагенвмісної сировини при виготовленні ковбасних фаршів, Кринська Н. В. (2015)
Пешук Л. В. - Аналіз способів термічного обробляння на якісні показники м´ясопродуктів спеціального призначення, Іванова Т. М. (2015)
Подковко О. А. - Масляна паста з підвищеним вмістом мінеральних речовин, Рашевська Т. О. (2015)
Пуківський П. - Використання рослинної сировини в технології сиркових мас, Турчин І., Сливка Н., Михайлицька О. (2015)
Пушка О. С. - Теоретичні передумови технології кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв, Іллючок А. Ю., Ткачук Ю. М., Іщенко Т. І., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2015)
Ромашко І. С. - Використання морквяного порошку у технологї маргаринів, Драчук У. Р., Басараб І. М. (2015)
Селихов Ю. А. - Целесообразность использования системы солнечных коллекторов в Восточном регионе Украины, Коцаренко В. А., Горбунов К. А., Максысько О. Р., Краснокутский Е. В., Горбунова О. В. (2015)
Семко Т. В. - Проблема рентабельності-виробництво м’яких сирів (2015)
Стешенко О. М. - Дослідження фенольних сполук рослинних адаптогенів з метою внесення до рецептури функціональних харчових продуктів, Арсеньєва Л. Ю., Ройко О. Ю., Паламарчук О. П. (2015)
Страшинський І. М. - Дослідження властивостей готових виробів з використанням функціональної харчової композиції, Пасічний В. М., Дубковецький І. В., Фурсік О. П. (2015)
Суткович Т. Ю. - Використання інноваційних методів обробки м’ясної сировини для отримання високоякісної продукції, Бородай А. Б., Чоні І. В. (2015)
Тарасенко Т. А. - Теоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктів, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Вашека О. М., Гавриш А. В., Кравченко О. І. (2015)
Ткаченко Н. А. - Фракційний склад білків у пастах для дитячого харчування, Українцева Ю. С., Авершина А. С. (2015)
Хомич Г. П. - Використання хеномелесу в технології виробництва солодких соусів, Левченко Ю. В. (2015)
Хомич Г. П. - Використання хеномелесу та продуктів його переробки в технології борошняних виробів, Горобець О. М. (2015)
Ціж Б. Р. - Квазістатична термопружність неоднорідних елементів механізмів і машин у сучасних харчових технологіях, Варивода Ю. Ю., Волос В. О., Чохань М. І., Магола Я. Я., Гончар Ф. М. (2015)
Шалько А. В. - Аналіз стратегій технічного обслуговування та ремонту пожежних машин, Сидорчук О. В., Чайковський Б. П. (2015)
Шарахматова Т. Є. - Використання стевії у виробництві діабетичного морозива, Танасова Г. С. (2015)
Ястреба Ю. А. - Технологія м’ясних консервів із використанням альгінату натрію, Положишникова Л. О., Пасічний В. М. (2015)
Федишин Я. І. - Оптимальне управління системою з розподіленими параметрами для осесиметричної задачі стерилізації, Гембара Т. В., Боднар Г. Й., Федишин Т. Я. (2015)
Батюк Б. Б. - Прийняття управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту (2015)
Воскобійник С. Я. - Теоретичні підходи до визначення терміну "кадрова політика" (2015)
Гірняк К. М. - Інформаційне забезпечення механізму оцінювання ефективності управлінського персоналу підприємства (2015)
Душка В. І. - Оцінка доцільності реалізації управлінських рішень, Батюк О. Я. (2015)
Кіндрат О. В. - Формування стратегічних пріоритетів державного регулювання та управління стійкістю фінансово-економічного стану господарської системи (2015)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу стану будівель, внутрішнього обладнання та механізмів на продуктивність тварин, Степанюк О. І. (2015)
Кондра О. Р. - Моделювання тенденцій розвитку регіонального продовольчого ринку (2015)
Кравців С. М. - Місце маркетингової товарної політики в системі зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств, Урбан І. Р., Кравців І. К. (2015)
Макогон В. В. - Ефективність менеджменту у контексті забезпечення конкурентоспроможності великотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Минів Р. М. - Перспективи розвитку м'ясних галузей тваринництва Львівщини, Матвеєва М. П. (2015)
Музика П. М. - Євро інтеграційно-інноваційні програми підтримки екологізації технологій племінної справи та збереження генофонду, Шаловило С. Г., Гуменний В. Д., Остапенко А. І. (2015)
Музика П. М. - Вплив витрат виробництва на ефективність діяльності великих аграрних формувань в ринкових умовах, Гончаренко Л. В., Бардин О. Б. (2015)
Музика П. М. - Стратегія соє - переробного підприємства ТОВ "Рентком" в умовах інноваційного розвитку, Тучак-Петраш Н. В. (2015)
Небоженко Т. Т. - Аналіз регуляторного впливу держави на функціонування суб’єктів аграрної сфери (2015)
Оленич І. Р. - Принципи маркетингового контролювання фармацевтичних підприємств, Гутий Б. В., Харів І. І., Смолинець І. Б. (2015)
Оленич І. Р. - Стратегія та тактика фармацевтичного маркетингу, Харів І. І., Гутий Б. В., Смолинець І. Б. (2015)
Поперечний С. - Формування інфраструктури аграрного ринку, Шумило Р. (2015)
Савіцька Н. В. - Оцінка інвестиційної привабливості львівщини (2015)
Савіцька О. П. - Механізм стимулювання діяльності туристичних підприємств, Килин О. В., Савіцька Н. В. (2015)
Сендецька С. В. - Основні фактори конкурентоспроможності українського експорту (2015)
Сендецька С. В. - Дослідження конкурентних переваг продукції птахівництва на міжнародному ринку на основі індексу Баласса (2015)
Сенів Р. В. - Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств у сфері виробництва молока (2015)
Теребух А. А. - Управління інтелектуальним капіталом організації в умовах сучасних викликів, Захарчин Р. М. (2015)
Чемерис В. А. - Стан та перспективи розвитку ринку м’яса в Україні, Душка В. І., Максим В. Л. (2015)
Шульський М. Г. - Стан розвитку тваринництва у фермерських господарствах Львівщини (2015)
Філяк М. С. - Векторна модель системи показників сталого розвитку регіону, Завадовська Ю. Ю. (2015)
Бежук О. - Жіночі історії родини С. Федака (2015)
Берко П. Г. - Світоглядні позиції Івана Франка крізь призму філософської установки, Дзера М. М. (2015)
Гамота А. А. - На шляху до поступу: від кафедри до університету, Тимочко М. М. (2015)
Крупник Я. Г. - Божественна літургія: особистий досвід форми та змісту, Крупник М. Г. (2015)
Падура М. Ф. - Принади "русского міра" в Галицькому селі (2015)
Семенів Б. С. - Вплив різних тренувальних режимів на спеціальну фізичну працездатність борців вільного стилю (2015)
Халецький О. - Смерть "смерті Бога". Повернення сакрального, Голубовська О. (2015)
Якимишин І. Д. - Гра без м’яча – важливий показник тактичної підготовленості футболіста, Стахів М. М., Бабич А. М., Голубева О. Т. (2015)
Мідяний С. В. - Використання хемілюмінесцентної реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію в практиці хімічного аналізу, Мицук О. М. (2015)
Шимановский А. В. - Подготовка и проведение обследований металлических конструкций (2016)
Нілов О. О. - Стійкість поперечно-гофрованих синусоїдних стінок двотаврових балок за межею пружності, Лавріненко Л. І., Нілова Т. О., Семчук І. Ю. (2016)
Маладика І. Г. - Визначення технічного стану будівель зі сталевим каркасом після силових і високотемпературних впливів, Шкарабура І. М. (2016)
Матченко Т. І. - Основні положення з моніторингу сталевих конструкцій будівель і споруд АЕС, що знаходяться в експлуатації, Матченко П. Т. (2016)
Матченко Т. І. - Методи оцінки технічного стану сталевих конструкцій АЕС, що знаходяться в експлуатації, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Білик С. І. - Узагальнений підхід до перевірки міцності та стійкості круглих сталевих двошарнірних арок, Шпинда В. З. (2016)
Голоднов А. И. - Остаточные напряжения в стальных двутавровых элементах после разгрузки и выравнивания, Иванов Б. В. (2016)
Голоднов А. И. - Экспериментальные исследования перекрытия из стальных балок при свободном опирании железобетонных плит, Жарко Л. А., Кондратюк Е. В. (2016)
Марутян А. С. - Конструкции покрытий из двойных систем перекрестных ферм и балок (2016)
Марутян А. С. - Управляемые конструкции пространственных покрытий из перекрестных систем. Часть 1 (2016)
Гордеев В. Н. - Киев, Башня, Шумицкому... (к 100-летию со дня рождения), Перельмутер А. В. (2016)
Шевченко Л. С. - Інноваційні моделі соціально-економічного розвитку: Україна на тлі світових процесів (2015)
федулова Л. І. - Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування, Марченко О. С. (2015)
Вовк І. А. - Підприємництво у несвітських країнах і релігійних доктринах (2015)
Губін К. Г. - Сутність та структура інтелектуального капіталу фірми (2015)
Левковець О. М. - Інтелектуальна квазірента як чинник інноваційного розвитку: перегляд концепції (2015)
Набатова О. О. - Теоретичні підходи до аналізу економічної поведінки в умовах макроекономічних та інституціональних змін (2015)
Чуприна О. О. - Ефективність державної політики у сфері боротьби з надмірною соціальною нерівністю в Україні (2015)
Овсієнко О. В. - Правова економіка: зміст та засади функціонування (2015)
Тимошенков І. В. - Дослідницька програма економічного аналізу освітнього права (2015)
Карнаух Б. П. - Сувора деліктна відповідальність: економічний аналіз (2015)
Кузьміна М. М. - Розвиток вітроенергетики в Україні (2015)
Остапенко Ю. І. - Основні історичні етапи становлення радянського господарського права (2015)
Швидка Т. І. - Конкурентоздатність національної економіки: кластерний підхід у господарсько-правовому дослідженні (2015)
Возна В. О. - Міжгалузева конвергенція господарсько-правового забезпечення діяльності муніципальних органів (2015)
Говорун О. В. - Питання визначення організаційно-правової форми саморегулівних організацій (2015)
Денисов А. І. - Становлення інноваційної системи України: господарсько-правовий контекст (2015)
Сергєєва Н. С. - Господарювання в період дії правового режиму надзвичайної екологічної ситуації (2015)
Харківська К. В. - Взаємодія приватноправових та публічно-правових засобів забезпечення свободи комерційного господарювання (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Пічугін С. Ф. - Пропозиції нових сталевих конструкцій із замкнених профілів, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2016)
Білик С. І. - Удосконалення методики розрахунку коливань сталевих башт при обпиранні на міжповерхові перекриття та пружну основу, Бут М. О. (2016)
Фурсов В. В. - Прочность вклеенных стержней на выдергивание при осевом нагружении установленных в LVL элементов с однонаправленным расположением шпонов, Бидаков А. Н., Распопов Е. А. (2016)
Нілов О. О. - Місцева стійкість елементів перерізу сталевих балок з поперечно гофрованими стінками в області пружно-пластичної роботи, Лавріненко Л. І., Нілова Т. О. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Числові розрахунки висоти пружного ядра для несиметричного пружно-пластичного двотавру, Ляшенко І. Ю. (2016)
Марутян А. С. - Управляемые конструкции пространственных покрытий из перекрестных систем. Часть 2 (2016)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності нормальних і похилих перерізів залізобетонних згинальних елементів у контексті з теорією класичного опору матеріалів, Бабич В. І. (2016)
Крусь Ю. А. - Механизм деформирования и усталостного разрушения бетона в условиях статических малоцикловых нагружений центральным сжатием (2016)
Отрош Ю. А. - Методика дослідження залізобетонних конструкцій після пожежі та визначення осередку займання (2016)
Гой Т. П. - Використання трикутних матриць для побудови звичайних диференцiальних рiвнянь за вiдомою фундаментальною системою розв’язкiв, Заторський Р. А. (2015)
Дуденко М. А. - Унiциклiчнi графи метричної розмiрностi 2 (2015)
Iсаєва Т. М. - Геометрiя та основи метричної теорiї злiченно-символьного зображення дiйсних чисел одиничного пiвiнтервалу, Працьовитий М. В. (2015)
Козак В. I. - Побудова блочних матриць типу Якобi, вiдповiдних строгiй двовимiрнiй дiйснiй проблемi моментiв (2015)
Михалевич В. М. - До побудови закономiрностi статистично нестiйкої послiдовностi (2015)
Самойлович I. О. - Скiнченна породженiсть вiнцевих добуткiв за частково впорядкованими множинами (2015)
Сербенюк С. О. - Функцiї, означенi системами функцiональних рiвнянь у термiнах зображення чисел рядами Кантора (2015)
Агре М. Я. - Кiнематика комптон-ефекту на зв’язаному електронi, Просвiрнова Д. Ю. (2015)
Горопашний О. I. - Динамiка спiна в полi нелiнiйної хвилi (2015)
Решитько Б. А. - Механiзми розсiювання носiїв заряду в антимонiдi iндiю, легованому хромом, при Т = 296 К (2015)
Вiдомостi про авторiв (2015)
Скочило О. В. - Експериментальна оцінка процесів регенерації кісткової тканини шляхом аналізу фермен­тативної активності кислої та лужної фосфатаз (2016)
Пупін Т. І. - Оцінка клінічного перебігу запальних захворювань тканин пародонта за вмістом середньомолекулярних пептидів у біологічних рідинах в працівників агропромислових виробництв, які працюють в умовах відкритого та закритого ґрунту при впливі пестицидів, Дирик В. Т. (2016)
Дорошенко О. М. - Оцінка дослідження функціонального стану жувальних м’язів у пацієнтів з ураженнями тканин пародонта на фоні супутньої герпесвірусної інфекції, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В., Клочан С. М., Андрусенко А. С. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на цитокиновый статус больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степеней тяжести с энтеробиозом (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Зміни вмісту метаболітів азоту та ендотеліну-1 в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету 1 типу з кардіоміопатією, Бандрівський Ю. Л. (2016)
Хомик М. І. - Перспективи дослідження спадкової схильності до виникнення і розвитку генералізованого пародонтиту, Мельничук Г. М., Ковальчук Л. Є. (2016)
Лебідь О. І. - Особливості методики проведення занять на кафедрі стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Федірко Г. В., Дуда К. М. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів із комбінованими скронево-нижньощелепними розладами (2016)
Кияк С. В. - До проблеми прогнозування складності та травматичності атипового видалення нижніх третіх молярів на підставі вивчення рентгенологічних критеріїв їх ретенції (2016)
Скикевич М. Г. - Влияние натуральных ароматизаторов на секреторную функцию слюнных желез, Волошина Л. И., Дубова Г. Е., Кущ Л. И. (2016)
Домище М. Ю. - Систематизація результатів ефективності застосування методу транскраніальної електростимуляції у стоматологічній практиці, Горицький В. М., Костенко Є. Я. (2016)
Безвушко Е. В. - Клінічна оцінка якості реставрацій жувальної групи зубів у дітей, виконаних композитними матеріалами, Шпотюк О. О. (2016)
Лучинський М. А. - Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Рожко В. І. (2016)
Варес Я. Е. - Використання ортодонтичної брекет-системи як додаткового методу фіксації за умов функціонально-стабільного остеосинтезу в фронтальній ділянці нижньої щелепи: власний досвід, Чегринець Н. В., Медвідь Ю. О. (2016)
Лучинський В. М. - Стан стоматологічного здоров’я дітей, які хворіють на дисметаболічні нефропатії, Лучинська Ю. І., Щерба В. В. (2016)
Суховолець І. О. - Порівняльна характеристика морфологічних змін у тканинах пародонта тварин із різним типом запальної реакції при пародонтиті за токсичної дії адреналіну на ранні терміни дослідження (2016)
Гусак П. М. - Компетенції і компетентності у підготовці фахівця, Гусак Л. Є. (2015)
Палкин В. А. - Информационное общество и книга или почему меняется отношение к чтению у современного школьника (2015)
Сисоєва С. О. - Новий Закон України Про вищу освіту: нововведення та ризики, Мосьпан Н. В. (2015)
Бабенко К. П. - Використання художнього англомовного тексту для розвитку творчого мислення студентів (на прикладі оповідань Р. Стаута) (2015)
Бадюк Ю. В. - Організація процесу навчання у вищій школі: традиції та інновації (2015)
Бударіна Я. В. - Методичні принципи організації лексичного матеріалу в системі підготовки іноземних студентів на початковому етапі, Степанішина Т. Є. (2015)
Грегова Д. - Методика инновационного развития педагогики в рамках технологии арт-терапии, Рогачова Т., Киричук А. (2015)
Дідух Л. І. - ІКТ – основа сучасного навчального процесу (2015)
Іванишин Г. Я. - Ситуативність професійно спрямованого діалогічного мовлення: лінгводидактичний аспект (2015)
Комарівська Н. О. - Формування культури мовленнєвої поведінки молодших школярів на уроках рідної мови (2015)
Коровякова Т. О. - Підвищення ефективності екологічної освіти шляхом використання екологічних задач у курсах природничих дисциплін (2015)
Каплінський В. В. - Лекція у вищому навчальному закладі: за і проти (2015)
Кобзей Н. В. - Інноваційні технології та методи навчання у вищій освіті України ХХІ століття (2015)
Кобернік С. Г. - Завдання для самостійної роботи з методики навчання географії як необхідна складова підготовки сучасного вчителя (2015)
Лозинський П. І. - Використання інтерактивних технологій у вивченні іноземної мови (2015)
Марлова А. С. - Педагогічні умови формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у майбутніх лікарів (2015)
Михайленко Л. Ф. - Формування вмінь майбутніх учителів математики розв’язувати типові задачі методичної діяльності у процесі навчанні учнів алгебри (2015)
Огринчук О. П. - Особливості викладання української мови як іноземної в умовах кредитно-модульної системи (2015)
Павловська Ю. В. - Методичні рекомендації щодо формування компетентності в англійському професійно орієнтованому писемному мовленні із використанням методики індивідуалізації навчання (2015)
Сторонська О. С. - Інтерактивні та комунікативні процеси в навчанні іноземної мови (2015)
Вархолик Г. В. - Концептуальні аспекти виховання екологічної культури студентів в умовах позааудиторної діяльності (2015)
Васильєва С. А. - Формування шанобливості у старших дошкільників до однолітків у дошкільному навчальному закладі (2015)
Жаровська О. П. - Модель патріотичного виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету (2015)
Залєсова І. В. - Психолого-педагогічний аналіз поняття толерантності (на основі праці Еріха Фромма "Мати чи бути?") (2015)
Ковальчук І. А. - Особливості виховання світоглядної культури майбутніх учителів (2015)
Надкернична Л. І. - Реалізація завдань екологічного виховання учнів підліткового віку засобами ігрових технологій на уроках біології, Коваль І. А., Степчук О. А. (2015)
Назаренко Г. А. - Готовність до взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування як компонент культури демократизму особистості старшокласника (2015)
Осіпцов А. В. - Розробка та обґрунтовування критеріальної бази виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичних університетів (2015)
Самойлов А. М. - Єдність морального і правового виховання як умова педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків (2015)
Сікалюк А. І. - Діагностичний аналіз складових соціально-етичних цінностей майбутніх управлінців економічної сфери (2015)
Старовойт Л. В. - Художньо-естетичне виховання дошкільників засобами ліплення (2015)
Столяренко О. В. - Використання надбань релігійної етики у вихованні духовно-моральної особистості, Столяренко О. В., Магас Л. М. (2015)
Хлєстова С. С. - Діагностика рівнів сформованості деонтологічної культури студентів ВНМУ імені М. І. Пирогова (2015)
Холковська І. Л. - Типи педагогічних конфліктів у вищій школі та їх причини (2015)
Nyemtseva N. S. - Philosophical and pedagogical development of creativity of technical students, Sukhobrus L. S. (2015)
Kostenko N. I. - The lingvosociocultural competence (LSCC) as the main competence of future specialists of services industry (2015)
Бакало О. М. - Проблема адаптації іноземних студентів у психолого-педагогічній літературі (2015)
Баклаженко Є. В. - Реалізація педагогічних умов підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями (2015)
Балагур Л. О. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону (2015)
Бондаренко В. І. - Теоретичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Волошина О. В. - Модель підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти, Джой Н. М. (2015)
Ворона І. І. - Термінологічна компетентність студентів-медиків: теоретичний аналіз ключових дефініцій (2015)
Гаврилюк О. А. - Професійна спрямованість процесу адаптації студентів без попередньої музичної підготовки до вивчення фахових дисциплін у педагогічних коледжах (2015)
Галузяк В. М. - Структурно-функціональні особливості професійної самосвідомості вчителя (2015)
Гирич З. И. - Современные подходы к формированию коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе (2015)
Головська I. В. - Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до формування англомовної компетенції в аудіюванні в учнів молодшого шкільного віку (2015)
Гусак А. - Критерії, показники та рівні сформованості інформативної компетентності майбутніх фахівців, Микитюк І. (2015)
Добіжа Н. В. - Забезпечення індивідуальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики (2015)
Добровольська К. В. - Освітнє середовище медичного ВНЗ як чинник формування професійної самосвідомості студентів (2015)
Заблоцька О. С. - Предметні компетенції з хімії майбутніх бакалаврів напряму підготовки "Агрономія" (2015)
Зінько І. Ю. - Правова освіта як елемент формування професійної компетентності майбутніх педагогів (2015)
Ібрагімова К. О. - Діагностика комунікативних якостей та стосунків індивіда з групою як фактори готовності до соціальної взаємодії майбутніх інженерів (2015)
Кім Л. М. - Формування ціннісних орієнтацій студентів медичного ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови, Комарова І. І. (2015)
Крисак Л. В. - Сучасний стан та проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки у медичних вищих навчальних закладах (2015)
Коваль І. С. - Структура психологічної готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Костюк В. Б. - Теоретичні та методичні засади запровадження кейс-технологій у підготовку майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування (2015)
Крупа В. В. - Професійна компетентність студентів-реабілітологів – стрижнева домінанта їхньої комплексної інтеграції в суспільство (2015)
Кугай М. С. - Мотиваційно-ціннісна складова в структурі підготовки майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів (2015)
Матяш О. І. - Сучасні тенденції вдосконалення змісту методичної підготовки майбутніх учителів математики до навчання учнів геометрії (2015)
Мисловська С. К. - Підготовка студентів медичних ВНЗ до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2015)
Мозговий В. Л. - Методи пізнання проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2015)
Осаульчик О. Б. - Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови (2015)
Павлюк Є. О. - Аналіз ефективності педагогічних умов системи професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (2015)
Поселецька К. А. - Дослідження компонентів та рівнів готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації (2015)
Прибора Н. А. - Мотиви як провідний компонент готовності студентів до педагогічної діяльності (2015)
Савка І. В. - Педагогічні умови професійної спрямованості майбутніх фахівців з міжнародного права на основі інтегративного підходу (2015)
Савчак І. В. - Теоретичні основи формування стратегічної компетенції менеджерів туризму (2015)
Сачук Ю. Є. - Особливості професійної діяльності сучасного вчителя інформатики та його вплив на соціум (2015)
Сирцова О. М. - Проблеми формування самоосвітньої компетентності українських вчителів в умовах розвитку інформаційного суспільства, Жадан Р. П. (2015)
Сліпчук В. Л. - Зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції (2015)
Соцький К. О. - Педагогічні умови формування готовності студентів медичного коледжу до професійного саморозвитку (2015)
Стечкевич О. - Інтегративний підхід у підготовці до естетичної діяльності майбутніх фахівців народних художніх промислів, Козловська І. (2015)
Тогочинський О. М. - Результати експериментального дослідження впровадження технології формування соціальної компетентності у майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2015)
Тур О. М. - Діяльнісний підхід як основа формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Улиська І. В. - Морально-вольові якості у структурі особистості медичного працівника (2015)
Чорна М. М. - Формування загальної культури майбутніх фахівців сфери туризму та гостинності на сучасному етапі розвитку освіти (2015)
Сич Р. В. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Скиба М. М. - Реалізація змісту екологічної підготовки майбутніх учителів біології у навчальних посібниках (2015)
Шаповалова Р. Г. - Вивчення естрадно-джазових стилів майбутніми викладачами естрадного співу: теоретичний аспект (2015)
Волощук А. В. - Аспекти життя та художньо-педагогічної діяльності Золтана Баконія (2015)
Калдыбаев С. К. - О необходимости использования достижений учёных Cреднего Востока в процессе обучения математике, Макеев А. К. (2015)
Крапивний Я. М. - Педагогічна майстерність як домінантна складова педагогічної дії у працях церковних діячів Чернігівщини XVIII–XIX ст. (2015)
Карасьова О. В. - Організація самостійної аудиторної роботи студентів у ВНЗ Слобожанщини в період 60-70-х рр. другої половини ХІХ століття (2015)
Опушко Н. Р. - Види контролю знань учнів у навчальних закладах Поділля першої половини ХІХ століття (2015)
Стельмашук Ж. Г. - Нормативно-правове забезпечення процесу виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі (1943-1954рр. ) (2015)
Донченко В. М. - Механізми державного врегулювання міжнародної діяльності університетів США (2015)
Ігнатова О. М. - Розвиток вищої педагогічної освіти Німеччини в ХХ столітті (2015)
Ринденко Н. М. - Комунікативний аспект професійної підготовки фахівців з охорони кордону: польський досвід (2015)
Рогачова Т. - Профессиональные компетенции учителя вальдорфской школы (2015)
Василенко Н. В. - Особистість сучасного керівника: лідерські якості (2015)
Галашова О. Г. - Формування стресостійкості майбутніх менеджерів організацій у процесі адаптації до учбової діяльності у вищому навчальному закладі (2015)
Гудзевич Л. С. - Синдром хронічної втоми у дітей та підлітків, Крешун Р. А. (2015)
Твердохліб Н. В. - Проблема розвитку креативності особистості у психолого-педагогічних наукових дослідженнях (2015)
Шахов В. І. - Роль психологічних механізмів у вихованні та самовихованні особистості (2015)
Шахов В. В. - Особливості розвитку професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів (2015)
Wasilewska-Ostrowska K. - Emotional negligenceof a childin a family – a challenge forsocial assistance (2015)
Балтремус В. Є. - Технології соціалізації учнів демократичних шкіл (2015)
Давиденко Г. В. - Моделювання сучасного інклюзивного навчання як нелінійного процесу з відкритим діапазоном навчальних цілей (2015)
Іваниця Г. А. - Інтеграція дітей з особливими потребами в освітній процес як умова формування добродійності молодших школярів (2015)
Коваль І. А. - Психолого-педагогічні основи шкідливих звичок у підлітків та їх профілактика, Степчук О. А. (2015)
Коленіченко Т. І. - Концептуальні засади дослідження проблеми адаптації особистості до нових умов життєдіяльності (2015)
Левченко Л. С. - Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітньому закладі як складова системи управління (2015)
Сорочинська В. Є. - Соціально-педагогічне сприяння успішному функціонуванню студентських груп (2015)
Харченко С. Я. - Особливості соціальних контактів зі студентами з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання (2015)
Чайковський М. Є. - Зарубіжний досвід інтегрованого та інклюзивного навчання в системі вищої освіти (2015)
Відомості про авторів (2015)
Носенко Ю. Г. - Стан використання мультимедійних технологій вихователями вітчизняних дошкільних навчальних закладів у роботі з інклюзивною групою, Матюх Ж. В. (2017)
Литвинова С. Г. - Сучасний стан використання електронних соціальних мереж учителями загальноосвітніх навчальних закладів України (2017)
Соколюк О. М. - Проблема оцінювання результатів освітнього процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання учнів (2017)
Білоусова Л. І. - Функціональний підхід до використання технологій візуалізації для інтенсифікації навчального процесу, Житєньова Н. В. (2017)
Карпенко Є. М. - Мультимедійні програмні засоби у підготовці майбутнього фахівця з іноземних мов у дошкільній та початковій освіті (2017)
Воронкін О. С. - Педагогічна сутність поняття "сценарій дистанційного курсу" (на прикладі авторського досвіду в галузі електроніки) (2017)
Кобися А. П. - Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих навчальних закладах (2017)
Макаренко О. Л. - Викладання дисципліни "Основи освітніх вимірювань" з використанням засобів системи Moodle (2017)
Marcial D. E. - ICT social and ethical competency among teacher educators in the Philippines (2017)
Микитенко П. В. - Використання хмарних сервісів у розв'язанні логічних задач (2017)
Моркун В. С. - Зміст і технологія навчання спецкурсу "Екологічна геоінформатика" у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю, Семеріков С. О., Грищенко С. М. (2017)
Souzanzan R. - Iranian learners’ perceptions of the impact of technology-assisted instruction on their English aural/oral skills, Bagheri M. S. (2017)
Тихонова Т. В. - Технологія дидактичного конструювання інформаційно-технологічних дисциплін у вищій школі (2017)
Шишкіна М. П. - Використання хмаро орієнтованого компоненту на базі системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій, Когут У. П. (2017)
Богачков Ю. М. - Організація "залучення" та "долучення" до навчання з застосуванням електронних соціальних мереж, Ухань П. С. (2017)
Коваленко В. В. - Проблема розвитку компетентності педагогічних працівників з використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у педагогічній теорії і практиці (2017)
Іжа М. - Державна регіональна політика як національний проект інноваційного характеру, Попов С. (2010)
Істратов О. - Теоретичні питання військового управління у системі державного управління (2010)
Клюзко В. - Історична ретроспектива реалізайії принципів державного управління охороною здоров’я в радянському союзі (2010)
Козинський С. - Політико-економічні особливості модернізації національної економіки в історичному контексті (2010)
Молодожен Ю. - Самодостатність соціальних систем через призму поглядів соціальної філософії (2010)
Павлов О. - Теоретичні засади та методологія управління соціально-економічним розвитком сільських територій України (2010)
Шиян О. - Державна освітня політика України з питань забезпечення здорового способу життя молоді (1999–2003) (2010)
Башкатов В. - Механізми державного управління демократичними змінами в Україні (2010)
Бронікова С. - Гумор як комунікативний ресурс управлінця (2010)
Вєлков В. - Державно-приватне партнерство як механізм взаємодії влади та бізнесу (2010)
Вовченко С. - Актуальні питання реалізації державної політики з удосконалення системи управління в надзвичайних ситуаціях (2010)
Волинець Є. - Cтратегія міжрегіональної інтеграції як механізм демократизації врядування на регіональному рівні (2010)
Грицяк Н. - Додержання прав і свобод людини як головний принцип етики в державному управлінні (2010)
Дарієнко А. - Україна періоду фінансово-економічної кризи: механізми удосконалення пенсійного забезпечення (2010)
Карпенко В. - Сільський зелений туризм як елемент комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Коваль З. - Управління країною та управління державою: безпековий інформаційно-психологічний аспект (2010)
Котова Н. - Державно-приватне партнерство як механізм реалізації проектів територіального маркетингу (2010)
Кравченко М. - Формування інституційного механізму державного регулювання соціального захисту дітей в Україні, Мордань О. (2010)
Крентовська О. - Забезпечення соціальної безпеки суспільства в умовах старіння населення (2010)
Кучеренко М. - Аналіз нормативно-правових актів з питань оподаткування (2010)
Кьоппль О. - Енергозбереження як складова енергетичної безпеки України (2010)
Літвак А. - Мотивація керівника і досягнення організації, Петрова С. (2010)
Марущак В. - Державне планування та правове регулювання економіки (2010)
Осадчук С. - Податкова реформа в Україні: проблеми та перспективи впровадження, Кучеренко М. (2010)
Пантелийчук І. - Політико-правовий механізм формування позитивного іміджу органів влади (2010)
Савенкова С. - Маркетинг регіонів як інструмент формування стратегії сталого розвитку (2010)
Сакальська О. - Особливості взаємодії державних інституцій та громадських організацій з питань профілактики Віл-інфекції/СНІДУ в Україні (2010)
Сокур Н. - Сучасні аспекти ефективності державного управління соціальною сферою на регіональному рівні (2010)
Титаренко Л. - Соціально-психологічні аспекти державного управління в контексті розгляду феномену бюрократії (2010)
Шелест Д. - Роль громадських об’єднань у становленні публічної влади (2010)
Єршова О. - Державний контроль з обліку та розподілення житлової площі у сфері місцевого самоврядування (2010)
Домбровська С. - До питання про державне регулювання формування сучасного освітянського простору України (2010)
Овчаренко Ю. - Організаційно-правове регулювання міжнародних миротворчих операцій України (2010)
Дементов В. - Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності взаємодії органів державної влади та громадських організацій (2010)
Козаченко Т. - Характеристика результативності політичного механізму реалізації державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Україні (2010)
Колісніченко Н. - Формування законодавства про державну службу в країнах ЄС: досвід для України (2010)
Тулайков М. - Практика планування й використання сучасних кадрових технологій у державній службі (на прикладі уряду орловської області) (2010)
Корнат А. - Громадські організації та їх управлінська роль у процесі активізації діяльності громади (2010)
Лазор О. - Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: результати дослідження (2010)
Півцаєва В. - Використання інтернет-технологій у забезпеченні участі громадян у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування (2010)
Чебан А. - Принципи управління муніципальним утворенням як соціально-економічною системою (2010)
Ісайко В. - Організація інноваційної діяльності в вищих навчальних закладах України (2010)
Jerzemowska M. - Are the early bubbles similar to the current ones? (2010)
Білосорочка С. - Аналіз стану відкритості управлінського середовища на регіональному рівні (2010)
Рижих В. - Рецензія на монографію "виборчий процес в сучасній Україні: державно-управлінський аспект" підготовлену до друку кандидатом наук з державного управління А. П. Савковим (2010)
Вихідні дані (2010)
Contents (2016)
Bardyla S. O. - On a complete topological inverse polycyclic monoid, Gutik O. V. (2016)
Ben Aoua L. - Coupled fixed point theorems for weakly compatible mappings along with CLR property in Menger metric spaces, Aliouche A. (2016)
Vasylyshyn T. V. - Extensions of multilinear mappings to powers of linear spaces (2016)
De N. - The vertex Zagreb indices of some graph operations (2016)
Dilnyi V. M. - On the intersection of weighted Hardy spaces, Hishchak T. I. (2016)
Dmytryshyn R. I. - A multidimensional generalization of the Rutishauser QD-algorithm (2016)
Dobushovskyy M. S. - Analogues of Whittaker's theorem for Laplace-Stieltjes integrals, Sheremeta M. M. (2016)
Yolacan E. - Coincidence point theorems for φ-ψ-contraction mappings in metric spaces involving a graph, Kiziltunc H., Kir M. (2016)
Kravtsiv V. V. - Representation of spectra of algebras of block-symmetric analytic functions of bounded type, Zagorodnyuk A. V. (2016)
Kuchminska Kh. Yo. - A Worpitzky boundary theorem for branched continued fractions of the special form (2016)
Malytska H. P. - Pointwise stabilization of the Poisson integral for the diffusion type equations with inertia, Burtnyak I. V. (2016)
Praveena M. M. - On generalized complex space forms satisfying certain curvature conditions, Bagewadi C. S. (2016)
Prevysokova N. V. - Family of wavelet functions on the Galois function base (2016)
Savastru O. V. - Divisor problem in special sets of Gaussian integers (2016)
Sharyn S. V. - Application of the functional calculus to solving of infinite dimensional heat equation (2016)
Віталій Іванович Сущанський (некролог) (2016)
Титул, зміст (2017)
Скобелев В. В. - Анализ структуры атрибутных транзиционных систем без скрытых переходов (2017)
Ермольева Т. Ю. - Динамическое слияние глобальной и локальной моделей для устойчивого планирования землепользования с учетом глобальных проекций GLOBIOM и локальных технико-экономических и ресурсных ограничений, Ермольев Ю. М., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Фритц С., Валин Х., Оберштайнэр М., Киризюк С. В., Бородина Е. Н. (2017)
Приказчиков В. Г. - Методы построения точной разностной схемы для обыкновенного дифференциального уравнения четвертого порядка (2017)
Гладкий А. В. - Об устойчивости разностных схем расщепления для уравнения конвективной диффузии (2017)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование дробно-дифференциальной фильтрационной динамики на основе модели с производной Хильфера–Прабхакара (2017)
Стойкова Л. С. - Наибольшая точная нижняя граница вероятности отказа системы в специальном интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы (2017)
Иванченко С. А. - Математическая модель шумовой помехи для защиты информации от утечки по техническим каналам (2017)
Семёнов В. В. - Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств (2017)
Емец О. А. - Лексикографическая эквивалентность в частично комбинаторной оптимизации дробно-линейных функций на размещениях, Барболина Т. Н. (2017)
Ільяшов О. А. - Бігаусівська математична модель сигналів джерел радіовипромінювань в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем (2017)
Алексейчук А. Н. - Стойкие и практичные рандомизированные поточные шифры на основе кодов Рида–Соломона, Гришаков С. В. (2017)
Кузнецов И. Н. - Оценка стационарных вероятностей состояний системы обслуживания •/G/∞ при различных видах входящего потока требований, Шумская А. А. (2017)
Жерновый Ю. В. - Определение стационарных характеристик трехканальных систем с эрланговским распределением времени обслуживания, Жерновый К. Ю. (2017)
Дунаев Б. Б. - Динамика экономических циклов (2017)
Шило П. В. - Повторяемый итерированный алгоритм табу для решения квадратичной задачи о назначениях (2017)
Чженбин Ху - Управление ресурсами распределенной компьютерной системы с учетом уровня доверия к вычислительным компонентам, Мухин В. Е., Корнага Я. И., Герасименко О. Ю. (2017)
Дорошенко А. Е. - Онтологические и алгеброалгоритмические средства автоматизации проектирования параллельных программ для "облачных" платформ, Овдей О. М., Яценко Е. А. (2017)
Вепрюк Ю. М. - Роль мультимедійних технологій у поліпшенні викладання та засвоєння патофізіології, Роговий Ю. Є. (2016)
Волощук Н. І. - Міждисциплінарна інтеграція як фактор удосконалення викладання фармакології у медичному виші, Пашинська О. С., Іваниця А. О., Таран І. В. (2016)
Дубінін С. І. - Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі, Ваценко А. В., Пілюгін В. О., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Рябушко О. Б., Овчаренко О. В. (2016)
Дуда К. М. - Оптимізація методики викладання стоматологічних дисциплін на кафедрі стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти, Федірко Г. В., Лебідь О. І. (2016)
Корда М. М. - Симуляційне навчання у медицині – складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста, Шульгай А. Г., Запорожан С. Й., Кріцак М. Ю. (2016)
Маланчук Л. М. - Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології, Романчук Л. І., Маланчин І. М., Мартинюк В. М. (2016)
Андрейчин С. М. - Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру, Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Кузів П. П., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. (2016)
Боярчук О. Р. - Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін, Чорномидз І. Б., Воронцова Т. О., Кінаш М. І. (2016)
Бурмас Н. І. - Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Бойко Л. А., Бекус І. Р., Кирилів М. В. (2016)
Вацеба М. О. - Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини (2016)
Гребеник М. В. - Досвід організації навчання в інтернатурі, Лазарчук Т. Б., Криськів О. І. (2016)
Дмитрук О. М. - Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення” студентами медичного факультету (2016)
Зозуляк Н. В. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні предмета "Сестринська практика” (2016)
Карпець М. В. - Особливості контролю знань студентів при вивченні медичної хімії в умовах кредитно-трансферної системи (2016)
Куровська В. О. - Критерії сучасності лекції з фізіології (2016)
Литвинова О. Н. - Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя, Романюк Л. М., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я. (2016)
Савка І. Г. - Досвід підготовки іноземних громадян з англомовною формою навчання, Савка С. Д., Юрнюк С. В. (2016)
Славопас В. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх медичних сестер засобами комп’ютерних технологій (2016)
Цвях А. І. - Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії, Кулянда І. С., Копитчак І. Р., Грубар Ю. О., Сморщок Ю. С., Марченкова Н. О., Лимар Є. А. (2016)
Швед М. І. - Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни, Ляхович Р. М., Кіцак Я. М. (2016)
Швець Л. С. - Досвід викладання медичної біології англомовним студентам (2016)
Кадобний Т. Б. - Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині напередодні Другої світової війни, Гуменна Н. В., Мельникова К. М. (2016)
Здановський В. Г. - Нове у системі управління охороною праці на основі системного підходу та імплементації євростандартів, Гогіташвілі Г. Г. , Степанишин В. М. (2016)
Здановський В. Г. - Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства на основі ДСТУ OHSAS 18001:2010, Степанишин В. М., Сторож Я. Б. (2016)
Лук’яненко С. О. - Виробничий ризик при використанні пар тертя у прецизійних механізмах силових агрегатів транспортних засобів, Халмурадов Б. Д., Занько С. М. (2016)
Таірова Т. М. - Аналіз наукових досліджень з проблематики виробничого травматизму (2016)
Романенко Н. В. - Аналіз нещасних випадків, зумовлених людським фактором, і визначення заходів із попередження небезпечної поведінки працюючих (2016)
Богданова О. В. - Комбінований метод оцінки ризику травматизму для промислового підприємства (2016)
Сербінова Л. А. - Дослідження зв'язку інтенсивності виділення пилу подрібнювальним обладнанням від технічних параметрів подрібнення харчової сировини (2016)
Полукарова С. Г. - Обґрунтування застосування психофізіологічних методів і засобів для попередження нещасних випадків (2016)
Кружилко О. Є. - Оцінка ефективності інспекційної діяльності інспекторів Держпраці, Сторож Я. Б., Майстренко В. В. (2016)
Лисюк М. О. - Інспектування та адміністрування в сфері охорони праці в Україні (2016)
Броницький В. О. - Використання фотокаталітичного методу на промислових підприємствах для очищення повітря від органічних забруднень, Левін О. В., Голяченко О. Ю. (2016)
Логінова І. І. - До питання актуалізації нормативної бази з питань безпеки при переробці мінеральної сировини у гірничорудній промисловості (2016)
Сукач С. В. - Оцінювання впливу мікроклімату навчальних приміщень на розумову працездатність студентів, Козловська Т. Ф. (2016)
Воробйов В. Д. - Оцінка впливу отруйних газів на стан повітря в зоні промислового вибуху гранеміту, Тверда О. Я., Коляда Я. С. (2016)
Левченко О. Г. - Розроблення методики дослідження розчинності зварювальних аерозолів з метою зменшення професійної захворюваності, Степанюк С. М. (2016)
Тверда О. Я. - Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище та стан здоров’я працюючих, Лавриненко Ю. В. (2016)
Гребенюк Т. В. - Аналіз струменевих способів дезактивації поверхонь від радіоактивних забруднень, Онисимчук Т. М., Сербінова Л. А. (2016)
Реферати (2016)
Михайлов В. М. - Теоретичні та практичні передумови вдосконалення технології склеєних кишкових оболонок, Онищенко В. М. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Нові бісквіти та хлібобулочні вироби, вітамінізовані натуральними каротиноїдними рослинними нанодобавками, для оздоровчого харчування, Погарська В. В., Тимофєєва Н.М., Лосєва С. М., Котюк Т. В. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Нове слово в технології отримання продуктів на сучасному обладнанні на підприємствах ресторанного бізнесу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Таубер Р. Д., Тимофєєва Н. М., Юр’єва О. О. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Технологія наноструктурованих рослинних добавок із використанням неферментативного біокаталізу – механолізу біополімерів (гетерополісахаридів і білка), Погарська В. В., Котюк Т. В., Погарський А. С., Лосєва С. М. (2016)
Євлаш В. В. - Органолептичні показники та дегустаційне оцінювання фруктових батончиків, збагачених сушеними сланями ламінарії та вакаме, Горбань В. Г., Нікітін С. В. (2016)
Євлаш В. В. - Удосконалення технології сосисок із використанням м’яса перепелів, Гриньова Д. В. (2016)
Снєжкін Ю. Ф. - Створення нових теплотехнологій отримання якісних фолатовмісних функціональних порошків, Петрова Ж. О., Пазюк В. М., Дуб В. В. (2016)
Дорохович А. М. - Використання тагатози та мальтитолу під час виробництва жувальної карамелі спеціального призначення, Божок О. С., Мазур Л. С. (2016)
Черно Н. К. - Технологія дієтичних добавок із печериці двоспорової (Agaricus bisporus), Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2016)
Уханова І. М. - Особливості використання ретентату з метою отримання високоякісного напою оздоровчого характеру (2016)
Назаренко Ю. В. - Особливості використання молочної сироватки та ретентату, отримання високоякісних напоїв оздоровчого харчування, Ященко С. Ю. (2016)
Дзюба Н. А. - Основи моделювання раціонального харчування в умовах порушеного екологічного стану, Землякова О. В., Педак К. Г. (2016)
Михайлов В. М. - Розробка комплексу технологічного обладнання для виробництва печених пиріжків, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2016)
Deynichenko G. - Study of processing ultrafiltration curdy whey, Mazniak Z., Guzenko V., Ebanugwa О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналітичні дослідження енерговитрат пульсаційного гомогенізатора молока, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2016)
Токар А. Ю. - Вплив оброблення баклажанів на зменшення всмоктування олії під час їх обсмажування, Миронюк С. С. (2016)
Чернюшок О. А. - Інтенсивність кріогенної обробки м’ясопродуктів, Федоров В. Г., Кепко О. І. (2016)
Доломакін Ю. Ю. - Тривалість основних етапів приготування рідкої опари, визначена непрямим методом, Бабанов І. Г., Житнецький І. В. (2016)
Черевко О. І. - Забезпечення добових потреб у нутрієнтах раціонами одноразового споживання третього покоління, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Галушко Н. О., Борисова А. О. (2016)
Коваленко О. А. - Дослідження стабільності рослинних олій та їх купажів під час обсмажування картопляних чіпсів, Ковбаса В. М., Радзієвська І. Г., Гребень Б. В., Нагорний В. Ю. (2016)
Жулінська О. В. - Розробка фізіологічно-математичної моделі оцінки якості харчової продукції, Свідло К. В., Мостова Л. М., Мартиненко Л. Г. (2016)
Kolesnyk T. - The research of growth and toxin formation of botulism bacilli in boiled sausages containing color agent from blood, Kolesnyk A. (2016)
Левчук І. В. - Наукові аспекти методу визначення консервантів у олієжировмісних продуктах, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В., Арутюнян Т. В. (2016)
Кійко В. В. - Аналіз споживчих переваг та шляхи вдосконалення асортименту хлібців, Аннєнкова Н. Б., Бочко І. В. (2016)
Черевко О. І. - Оптимізація добових і циклових раціонів для систем харчування лікувальної дії, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Павлюк І. М. (2016)
Погожих М. І. - Сумісне використання R-функцій і проекційного методу в задачах теорії сушіння, Синєкоп М. С., Пак А. О., Чеканов М. А. (2016)
Погожих М. І. - Фізико-математичне моделювання полів температури під час теплообміну для тіл скінченних розмірів, Пархоменко Л. О., Іштван Є. О. (2016)
Корнієнко Л. В. - Дослідження процесу зворотнього осмосу ультрафільтраційного пермеату післяспиртової зернової барди, Мирончук В. Г. (2016)
Шаповалова Н. П. - Збивні кондитерські вироби з подовженим терміном зберігання, Рудавська М. В. (2016)
Дьяков О. Г. - Особливості визначення Т2 на імпульсному ЯМР, Торяник Д. О., Павлюк І. М. (2016)
Захаренко В. О. - Проблема пористості і якості харчових продуктів, Гайдамаха Л. А. (2016)
Сорокіна С. В. - Експертиза різних сортів зрізаних троянд, Акмен В. О. (2016)
Пенкіна Н. М. - Комплексна оцінка якості жіночих гігієнічних прокладок, Колесник В. В., Каламайко Г. О. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Коваль О. - Провісник нешаблонної мудрості, Гірняк А., Ревасевич І. (2017)
Методологування як практика рефлексивної миследіяльності. Круглий стіл (2017)
Фурман А. В. - Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення (2017)
Ревасевич І. - Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень (2017)
Бугерко Я. - Буттєвість духовності в оптиці методологічного аналізу (2017)
Shayuk O. - Vitacultural horizons of tolerance conceptual cognition (2017)
Фурман О. - Простір і час у психологічному дискурсі (2017)
Максименко Ю. - Особистісна зрілість у формовиявах ціннісного зорієнтування (2017)
Shandruk S. - The becoming of the creative personality: from creative potential to professionalism (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Могилевская О. Ю. - Эффективная стратегия маркетинга как ключевой фактор повышения конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса, Могилевський Ю. В. (2015)
Остапенко Я. О. - Сфера послуг під кутом статистики (2015)
Алієва А. Ю. - Методика оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Байдала В. В. - Можливості використання концепції національної інноваційної системи як базису для переходу до біоекономіки, Талавиря М. П. (2015)
Вяткіна Т. Г. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії (2015)
Дучинська Н. І. - Формування ринкового розподілу доходів та його соціально-економічні наслідки в Україні (2015)
Кирилюк І. М. - Оренда землі в системі аграрних відносин (2015)
Мягкова О. В. - Аналіз форм та методів державного регулювання в сфері машинобудування (2015)
Скрипник Л. В. - Проблеми підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Черкаської області (2015)
Talavyrya M. Р. - Biorefinery role in the bioenergy production, Lymar V. V. (2015)
Reznik N. P. - Mechanism and advantages of competitiveness agricultural enterprises (2015)
Бержанір І. А. - Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання (2015)
Митяй O. В. - Oснoвні aспекти бюджетувaння тa принципи йoгo пoбудoви нa підприємствах (2015)
Кара-Казарян С. А. - Значення форм прямої демократії в розвитку місцевого самоврядування (2015)
Анотації до статей (2015)
Вяткіна Т. Г. - Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств (2015)
Єременко Д. В. - Особливості функціонування фермерських господарств в умовах реформування аграрного сектору (2015)
Кощенко К. В. - Особливості мотиваціі персоналу (2015)
Орел В. М. - Формування механізму оплати праці в промисловому свинарстві (2015)
Білоусова С. В. - Особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні, Правоторов С. Б. (2015)
Гелеверя Е. М. - Управление инновационным развитием жилищной сферы экономики региона в условиях децентрализации (2015)
Добрівська М. В. - Розвиток біоенергетики в сільському господарстві на засадах біоекономіки (2015)
Корнієцький О. В. - Розвиток автомобільної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства (2015)
Кульбака В. М. - Менеджмент у землеустрої (2015)
Федун І. Л. - Інноваційні можливості природних цукрозамінників в Україні, Новицький К. О. (2015)
Ємець М. С. - Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства (2015)
Кальченко С. В. - Світовий досвід управління розвитком малих форм аграрного виробництва (2015)
Рибчинська О. Р. - Імпорт енергоносіїв, промислове виробництво та експорт в Україні (2015)
Резнік Н. П. - Особливості кооперації та агропромислової інтеграції в сучасних умовах, Збарський В. К. (2015)
Мягкова О. В. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія та розмежування повноважень у здійсненні державної регуляторної політики (2015)
Коломоєць О. В. - Законодавчі аспекти митної системи України (2015)
Анотації до статей (2015)
Вітання академіку Б. Є. Патону з нагоди 55-річчя від дня обрання на посаду президента НАН України (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (11 січня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (25 січня 2017 р.) (2017)
Старостенко В. І. - Про виконання наукового проекту "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.) (2017)
Тимошенко В. І. - Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об’єктах (ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.) (2017)
Комісаренко С. В. - Дослідження молекулярних механізмів тромбоутворення та створення кровоспинних засобів (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 р.) (2017)
Ланде Д. В. - Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 р.) (2017)
Моргун В. В. - Стратегія генетичного поліпшення зернових злаків з метою забезпечення продовольчої безпеки, лікувально-профілактичного харчування та потреб переробної промисловості, Рибалка О. І. (2017)
Каденюк Л. К. - Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки (2017)
Гриньов Б. В. - Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності (до 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень), Кияк Б. Р., Андрущенко В. Б. (2017)
80-річчя академіка НАН України А. Ф. Попова (2017)
70-річчя академіка НАН України С. Л. Гнатченка (2017)
80-річчя академіка НАН України Ю. І. Тарасевича (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Кир’яна (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. О. Воропаєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Анісімова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Б. Штерна (2017)
Віщур О. І. - Вплив вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт" на показники фагоцитозу нейтрофілів крові у тільних корів-первісток та їхніх телят, Мудрак Д. І., Брода Н. А., Рацький М. І., Матюха І. О., Слипанюк О., Супрович Т. М. (2015)
Головко Н. П. - Гематологічні показники крові курчат-бройлерів різного віку на тлі збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Тимошенко О. П., Яценко І. В. (2015)
Горальський Л. П. - Особливості морфології та гістохімії грудних спинномозкових вузлів домашньої курки, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Веремчук Я. Ю. (2015)
Гунчак А. В. - Біологічний ефект рослиних екстрактів в організмі птиці, Гунчак В. М., Ратич І. Б. (2015)
Єфімов В. Г. - Показники клітинного імунітету поросят на дорощуванні за впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів, Ракитянський В. М. (2015)
Змія М. М. - М’ясна продуктивність бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи в (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2015)
Ігнатьєва Т. М. - Імунологічні показники крові телят при використанні арселану, Лясота В. П., Попсуй В. В. (2015)
Кладницька Л. В. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на оксигензалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей С57BL/6, Мазуркевич А. Й., Величко С. В., Ковпак В. В., Джус О. І., Шелест Д. В. (2015)
Кот Т. Ф. - Мікроскопічні показники росту яйцепроводу курей в ранньому постнатальному періоді онтогенезу (2015)
Коцюмбас Г. І. - Мікроструктурна характеристика шкіри за цирковірозу свиней, Чабаненко А. Л. (2015)
Коцюмбас Г. І. - Патогістологічні зміни селезінки курей-бройлерів при орнітобактеріозі, Бліщ Г. І. (2015)
Купчинська С. С. - Вміст малонового діальдегіду в гонадах самок сільськогосподарських тварин під час фізіологічних змін у статевому апараті та при патології (2015)
Кущ М. М. - Особливості мікроскопічної будови кишківника гусей (2015)
Масалович Ю. І. - Визначення активності сперміїв при використанні різних розбавників для сперми кролів (2015)
Назар Б. І. - Проблеми, які виникають під час проведення полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) та можливість їх уникнення (2015)
Огородник Н. З. - Вплив препарату "Інтерфлок" на параметри шийних лімфовузлів, масу внутрішніх органів і продуктивність поросят після відлучення від свиноматок, Віщур О. І. (2015)
Руденко О. П. - Сезонні та видові особливості гематологічного профілю у ставових риб, Віщур О. І. (2015)
Саліна А. С. - Визначення кінцевої температури охолодження сперміїв і ембріонів тварин до занурення в рідкий азот, Горбунов Л. В. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив різної типології автономного тонусу на показники слизової оболонки кишечнику курей (2015)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону самиць коропа у переднерестовий період на активність деяких ланок антиоксидантної та імунної систем у їх організмі (2015)
Фурманевич М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на вміст ліпідів та співвідношення окремих їх класів в органах і тканинах самиць коропа у переднерестовий період, Смолянінов К. Б., Віщур О. І. (2015)
Hutiy B. - The changes of biochemical and morphological indices of rats’ blood under chronic cadmium toxicosis, Hufriy D., Binkevych V., Vischur V., Binkevych O., Kurlyak I. (2015)
Бабков Я. І. - Вплив натурального бетаїну на забійні показники свиней на від годівлі, Чудак Р. А. (2015)
Блащук В. В. - Виживання (адаптогенність) мікобактерій у відходах тваринництва за впливу електромагнітного опромінення (2015)
Богдан І. М. - Репродуктивні якості свиноматок при згодовуванні в складі раціону кормової добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І. (2015)
Глова В. С. - Вплив технологічних прийомів вирощування на динаміку ботанічного та видового складу люцерново-злакового агрофітоценозу протягом вегетаційного періоду, Сеник І. І., Ворожбит Н. М., Болтик Н. П. (2015)
Голубєв М. І. - Перетравність поживних речовин в організмі молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах, Позняковський Ю. В. (2015)
Гордійчук Н. М. - Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів в залежності від тривалості ембріогенезу, Гордійчук Л. М., Вахуткевич І. Ю. (2015)
Гримак Х. М. - Якісні та відтворні показники сперми баранів-плідників за використання у складі середовища для заморожування відновленого глутатіону та БСА (2015)
Гудима В. Ю. - Вплив розміру частинок вапняку в раціоні курей-несучок на морфометричні параметри яйця, Вудмаска І. В., Голова Н. В., Петрук А. П. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Порівняльний аналіз генетичної структури мікропопуляції сірої української породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2015)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування БВМД інтермікс на показники крові свиноматок, Любасюк Н. В. (2015)
Дацюк І. В. - Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні преміксів інтермікс (2015)
Єгоров Б. В. - Можливості використання малоцінної риби у кормо виробництві, Фігурська Л. В. (2015)
Єфімчук С. М. - Показники росту телят при згодовуванні БВМД інтермікс в післямолочний період вирощування (2015)
Жмур А. Й. - Ступінь реалізації генетичного потенціалу плідників різних порід і генотипів у стаді української чорно-рябої молочної породи, Боднарук В. Є. (2015)
Заєць А. П. - Роздоювання корів – ефективний метод підвищення молочної продуктивності стада, Мандрик М. О., Бігас О. В., Суховуха С. М. (2015)
Ільницька О. Ю. - Відтворювальна здатність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Коба С. А. - Аналіз живлення цьоголіток коропа при внесенні в стави різних органічних удобрювачів, Григоренко Т. В., Дерень О. В., Тушницька Н. Й. (2015)
Корж О. В. - Динаміка змін живої маси та гематологічні показники теличок сіментальскої породи до 6 місячного віку залежно від технологічної схеми годівлі, Попсуй В. В., Опара В. О. (2015)
Кориляк М. З. - Морфологічна характеристика кишківника та гепатопанкреасу дволіток коропа при застосуванні розмелених плодів розторопші плямистої (2015)
Кущ Л. Л. - Вплив гуміліду на ріст і показники крові гусенят, Мірошникова О. С., Маценко О. В., Степченко Л. М. (2015)
Леппа А. Л. - Динаміка росту і розвитку козенят залежно від способу вирощування (2015)
Любинський О. І. - Генетична подібність різних селекційних груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи (2015)
Малетич М. Б. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів печінки та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну а в комбікормі, Процик Я. М., Рівіс Й. Ф. (2015)
Новаковська В. Ю. - Фізико-хімічні показники м’яса свиней при введенні до раціону целюлозоамілолітичної кормової добавки (2015)
Омельян А. М. - Показники забою молодняку перепелів м'ясного напрямку продуктивності при згодовуванні комбікормів з різним вмістом лізину (2015)
Ордіховська О. А. - Виробництво яловичини за різними технологіями (2015)
Оріхівський Т. В. - Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від показників їх відтворювальної здатності, Федорович В. В., Гурський І. М. (2015)
Осередчук Р. С. - Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів, Сенечин В. В. (2015)
Остаповець Л. І. - Вплив біонанокомпозиту на формування партеногенетичних та зиготичних ембріонів свиней in vitro (2015)
Палій А. П. - Визначення критичних контрольних точок при виробництві високоякісного молока (2015)
Петрів М. Д. - Особливості екстер’єру та якість пір'я оброшинських сірих і білих гусей при їх розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Слобода О. М. (2015)
Поврозник Г. В. - Пробіотична кормова добавка "ПРОПУОЛплв" – перспективи використання у птахівництві, Півторак Я. І., Двилюк І. В. (2015)
Попова В. О. - Етологічні особливості тварин знам’янського типу поліської м’ясної породи при різних умовах утримання (2015)
Пославська Ю. В. - Вплив сезону народження тасезону отелення корів на їх молочну продуктивність, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Руснак П. Й. - Динаміка живої маси дочок різних бугаїв симентальської породи та її прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2015)
Семчук І. Я. - Організація нормованої годівлі ремонтних телиць (2015)
Солук Г. С. - Біотехнологія виробництва біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва, Буцяк В. І., Буцяк А. А. (2015)
Трачук Є. Г. - Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини (2015)
Федорович Є. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку гусівництва України, Заплатинський В. С. (2015)
Халак В. І. - Продуктивність свиней різної племінної цінності, Луник Ю. М. (2015)
Цуп В. І. - Використання ехінацеї пурпурової у складі мінерально-вітамінного преміксу при вирощуванні телят, Тихонова Б. Є., Федорович В. С. (2015)
Шевчук Т. В. - Морфологічні показники крові та якість хутра товарного молодняку білих лисів за різнохарактерного живлення, Кирилів Я. І. (2015)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи дочок різних голштинських бугаїв, Боднар П. В. (2015)
Кучерявий В. П. - Вплив нової кормової добавки на показники крові молодняку свиней на вирощуванні (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Рентгеноструктурний аналіз основної частини потиличної кістки та основної клиноподібної кістки з віком в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Камянський В. В., Яценко І. В. (2015)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарний контроль рибопродуктів у супермаркетах, Богатко Л. М., Салата В. З., Сердюков Я. К., Щуревич Г. П. (2015)
Войтович Н. Г. - Екологічні аспекти бонітування орних земель (2015)
Градович Н. І. - Розподіл свинцю та кадмію у гідроекосистемі рибоводницького ставу, Параняк Р. П., Осередчук Р. С. (2015)
Дашковський О. О. - Вимоги до якості та контроль якості горошку зеленого консервованого відповідно до ДСТУ 7165:2010 (2015)
Добрянська Г. М. - Вміст заліза та міді в гідроекосистемі яворівського водосховища, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2015)
Лайтер-Москалюк С. В. - Оцінка молока сирого за вимогами ДСТУ 3662-97 отриманого в колективних господарствах Тернопільської області, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В. (2015)
Максішко Л. М. - Біодобриво як продукт утилізації гною методом метанового бродіння і перспективи його використання, Малик О. Г., Нагірняк Т. Б., Філіпов С. І., Коваль М. В. (2015)
Микитин Л. Є. - Дослідження та аналіз фонового рівня рухомих форм мікроелементів води та ґрунту у ФГ "Ґураль" с. Підрясне Яворівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2015)
Микитин С. І. - Мікроелементний фон кормів зони малого полісся у СФГ "Клен" Жовківського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2015)
Скляр О. І. - Санітарно-гігієнічні показники молока за використання ОПС як дезінфектанту при переддоїльній санації вимені корів, Скляр І. О. (2015)
Фаріонік Т. В. - Вплив хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та дегустаційну оцінку м’яса отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи (2015)
Хімич М. С. - Ветеринарно-санітарна оцінка яловичих туш при уражені цистицеркозом, Бродовський В. А. (2015)
Хомич Н. П. - Вплив хрому (VI) на процес пероксидації ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах печінки, нирки та легень кроликів, Антоняк Г. Л., Савицька О. М. (2015)
Чубко Ю. В. - Особливості поведінки надремонтного молодняку великої рогатої худоби за різних умов утримання та кількості скотомісць у групових клітках (2015)
Яценко І. В. - Хімічний склад та калорійність білого і червоного м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2015)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на шахтах Красноармейского углепромышленного района, Шарина О. С. (2016)
Солодянкин А. В. - Совершенствование технологии заполнения закрепного пространства при сооружении капитальных выработок шахт Западного Донбасса, Гапеев С. М., Выгодин М. А., Воронин С. А., Снигур В. Г., Мкртчян С. В. (2016)
Довгаль Д. О. - Структурна модель багатокритеріальної оптимізації параметрів планетарних виконавчих органів породоруйнувальних машин, Зорі С. А. (2016)
Подкопаев С. В. - Об эффективности традиционных способов управления кровлей при разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях, Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2016)
Бахтарова Е. П. - Особенности химического состава скелетных остатков кораллов из отложений среднего и верхнего карбона Донбасса, Привалов А. В. (2016)
Трофимов В. О. - Особливості визначення аеродинамічних параметрів підземних споруд, Костенко Т. В., Біла Н. С., Тюрін Є. А. (2016)
Негрей С. Г. - Испытания породных полос с ограниченной податливостью (2016)
Назимко В. В. - Влияние малоамплитудной тектонической нарушенности на процессы газовыделения из подрабатываемого углепородного массива, Сергиенко Л. В., Гладкая Е. В., Сергиенко А. И. (2016)
Альохін В. І. - Геофізичний метод структурно-геодинамічного картування у вирішені практичних завдань геології та екології (2016)
Ісаєнков О. О. - Деформування і стан порід підошви підготовчих виробок, Сахно І. Г. (2016)
Молодецкий А. В. - Оценка степени нарушенности выбросоопасного угольного пласта в зоне его предельного состояния с учетом физических свойств угля, Гладкая Е. В. (2016)
Костенко В. К. - Обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу, Зав’ялова О. Л., Костенко Т. В., Журбінський Д. А. (2016)
Вовк О. А. - Классификация методов прогнозирования деформации поверхности земли над подземными горными работами, Вапничная В. В., Шевчук Н. А., Гладишева В. А. (2016)
Негрей Т. А. - Исследование условий труда шахтеров при выполнении основных производственных процессов (2016)
Ефремов И. А. - Опережающая дегазация пород кровли высоконагруженных лав, Александров С. Н., Петренко А. В. (2016)
Дегтярь Р. В. - Обоснование сохранения устойчивости кровли в очистном забое (2016)
Долженков А. Ф. - Повышение безопасности горняков за счет обеспечения их эффективными средствами индивидуальной защиты, Конопелько Е.И. (2016)
Каменец В. И. - Комплекс горно-подготовительных работ в инвестиционных проектах шахт Красноармейского угленосного района Донбасса, Ротова Л. В., Кононенко Д. А. (2016)
Таран Н. А. - Використання органоглин в технології інтумесцентних вогнезахисних покриттів, Дріжд В. Л., Вахітова Л. М., Придатько С. П., Махно А. Я. (2016)
Лунева О. В. - Инновационные эколого-управленческие аспекты ресурсосбережения (2016)
Кобылянский Б.Б . - Малогабаритные технические средства для взрывных работ в горной промышленности, Мнухин А. Г. (2016)
Каменец В. И. - О целесообразности закрытия шахты "Родинская" ГП "Красноармейскуголь", Ротова Л. В. (2016)
Дмитрик И. А. - Отработанные горные выработки как дополнительный ресурс (2016)
Сурженко В. Н. - Подземное пространство как туристический объект (2016)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Инженерная интерпретация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи, Ананьева О. М., Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2017)
Панченко С. В. - Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью, Саяпина И. А. (2017)
Горбатий І. В. - Дослідження технічної ефективності телекомунікаційних систем та мереж при використанні різних методів передавання даних із керуючим зворотним зв’язком (2017)
Штомпель Н. А. - Многокритериальная оптимизация кодов Лаби на основе природных вычислений (2017)
Мирошник М. А. - Погрешность рассогласования микроволнового ваттметра на основе поглощающей стенки, Зайченко Н. Я. (2017)
Буряковский С. Г. - Cинтез многоконтурных систем управления электроприводами железнодорожных агрегатов и механизмов, работающих в системе типа "пара трения" (2017)
Даренський О. М. - Використання математичної моделі динамічної системи "екіпаж-колія" для досліджень сил взаємодії рухомого складу та колії метрополітенів, Малішевська А. С. (2017)
Володарский В. А. - О надежности технических устройств, прошедших ремонт (2017)
Журавский М. Н. - Методы определения параметров геофизических явлений природного и искусственного происхождения на сейсмических станциях Службы специального контроля Государственного космического агентства Украины, Морозова Г. В. (2017)
Шеховцова Д. Д. - Організація внутрішнього (операційного) аудиту витрат на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Чорна М. В. - Сучасні тенденції розвитку регіонів України, Бугріменко Р. М. (2016)
Чорна М. В. - Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2016)
Фощан В. В. - Процесний підхід до управління структурою капіталу конкурентоспроможного підприємства торгівлі, Михайлова О. В. (2016)
Софронова М. С. - Про один підхід до раціонального розподілу ресурсів на виробництві (2016)
Удовікова С. В. - Розрахунок економічного ефекту від упровадження модернізованого обладнання, Бугріменко Р. М. (2016)
Смольнякова Н. М. - Суть і зміст асортиментної політики торговельного підприємства: понятійний базис, Волосов А. М. (2016)
Мілаш І. В. - Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств (2016)
Шталь Т. В. - Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку, Доброскок Ю. Б., Тищенко О. О. (2016)
Українська Л. О. - Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах, Голубцова Я. К. (2016)
Українська Л. О. - Визначення основних бар’єрів оптимізації рівня трансакційних витрат, Льон А. В. (2016)
Єсінова Н. І. - Глобалізація як фактор саморозвитку студента, Кладкевич К. В., Нікітіна О. В. (2016)
Єсінова Н. І. - Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах, Карауш А. І., Нікітіна О. В. (2016)
Будрик О. І. - Кластер як форма територіальної організації економіки регіону, Комач Л. Д. (2016)
Селютін В. М. - Моделювання стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Яцун Л. М., Селютін С. В. (2016)
Бубенець І.Г. - Механізм формування маркетингового потенціалу торговельного підприємства, Козуб В.О., Артеменко В.С., Артеменко С.В. (2016)
Семенюк Л. П. - Маркетинговий підхід до управління ефективністю банківської діяльності (2016)
Жегус О. В. - Event-маркетинг як інструмент формування іміджу території, Михайлова М. В., Саєнко Т. О., Звягіна Ю. В. (2016)
Ольшанський О. В. - Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства, Ткаченко О. П. (2016)
Прядко О. М. - Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту, Тарасов І. Ю., Шуригін О. В. (2016)
Волошин П. В. - Ігрове стратегічне моделювання й експрес-форсайти в управлінні та консультуванні підприємств (2016)
Варипаєв О. М. - Розвиток та головні доктрини філософії їжі в античності (2016)
Varypaiev A. - Religiousness of Mykolai Gogol in the context of ukrainian philosophical thought, Rybalchenko A. (2016)
Borysova A. - Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher educational establishments, Arkhypova V., Kolesnyk A., Manuyenkova O. (2016)
Borysova A. - Advantages of using Moodle platform in teaching "English for professional communication", Belikova O., Kolesnyk A., Manuyenkova O. (2016)
Muraviova O. - Translation of economic and financial terms of foreign origin, Kravtsova T. (2016)
Король А. В. - Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання, Кравцова Т. А., Муравйова О. М. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Березко І. В. - Наратив майбутнього як засіб реінтерпретації минулого та інтерпретування теперішнього досвіду особистості (2011)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства (2011)
Зазимко О. В. - До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці (2011)
Зарецька О. О. - Життєві обставини і особистісний розвиток: підхід з позицій психологічної герменевтики (2011)
Крайчинська В. А. - Олюднені та оречевлені соціально-психологічні настановлення особистості як способи опанування невизначеності (2011)
Лебединська І. В. - Особистісний досвід: феномен "відпочаткового запізнення” (2011)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди (2011)
Литовченко Н. Ф. - Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь, Александрова А. О. (2011)
Полунін О. В. - Математичні операції із суб’єктивними часовими інтервалами як метод дослідження часового виміру досвіду індивіда (2011)
Татенко Н. О. - Ефективне прогнозування майбутнього: балансування особистості у невизначеності (2011)
Титаренко Т. М. - Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій (2011)
Тодорів Л. Д. - Конструювання гендерного досвіду особистості як методологічна проблема (2011)
Уніат Н. М. - Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань (2011)
Черемных Е. О. - Жизнь как текстуальная конструкция: ирония, игра, сеть (2011)
Шиловська О. М. - Вплив особистісних характеристик дітей молодшого шкільного віку на усвідомлення власного досвіду (2011)
Наші автори (2011)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості елементів вантажопідйомного крана при квазіоптимальному за швидкодією керуванні його рухом. Частина І, Ромасевич Ю. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості елементів вантажопідйомного крана при квазіоптимальному за швидкодією керуванні його рухом. Частина ІI, Ромасевич Ю. О. (2016)
Подоляк О. С. - Исследование влияния конструктивных параметров на колебательный процесс привода механизма подъема, Малинина Ю. В. (2016)
Фідровська Н. М. - Вплив коефіцієнту тертя на натягнення канату, навитого на барабан, Лєсовицький К. Ю. (2016)
Фідровська Н. М. - Визначення напруження в дротині канату при набіганні на блоки і барабани, Ломакін А. О. (2016)
Гордеев А. С. - Проект нормативного документа к назначению режимов обработки отверстий сверлением (2016)
Кондратюк О. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів, Скоркін А. О. (2016)
Kusturova О. - Development and researching of drilling fluids properties to carry out works under conditions of abnormally high reservoir pressures, Kusturova А., Dobrunov D., Salim M. (2016)
Petrenko A. - The influence of strain hardening to the structure and properties of FE-C-CR-MN steels (2016)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного опору газозбірних систем родовищ на обсяги видобутку газу, Соболєва А. В., Гребенюк С. А., Заночкін С. А. (2016)
Григор’єва О. С. - Оптимізація схем вилучення інертних та кислих газів з товарного потоку, Хімченко С. А., Малишко Р. В., Мудрак В. І. (2016)
Дерябкина Е. С. - Влияние химического состава металла шва на свойства сварных соединений стали 08Х18АН5, Чуб А. Ю. (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб напівавтоматичного зварювання чавуну з окисленням надлишкового вуглецю, Тіщенко А. А. (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб зварювання чавуну з окисленням надлишкового вуглецю (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб зварювання чавуну сталевими електродами з видаленням облицювального металу шва (2016)
Калін М. А. - Розробка електродів з феротитаном для холодного зварювання чавуну (2016)
Ляпунов А. М. - Измерение твердости в научной периодике (2016)
Малецька О. Є. - Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки, Москаленко М. В., Мельниченко О. А., Денисенко А. М., Сегал Л. Л. (2016)
Мельниченко А. А. - Стандартизация расчета сборочных размерных цепей в машиностроении в условиях термовоздействия, Трищ А. Р., Черкашина О. С. (2016)
Романов С. В. - Моделювання нестаціонарного індукційного нагріву деталей під складання у програмі ELCUT (2016)
Ситников Б. В. - О формировании швов при сварке с повышенной скоростью, Маршуба В. П. (2016)
Смирнов И. П. - Оптимальный размер диаметра соединений с натягом, Малицкий И. Ф. (2016)
Тріщ Р. М. - Залежність між виміряними показниками якості об’єктів різної природи та їх оцінкою на безрозмірній шкалі, Кіпоренко Г. С., Кім Н. І. (2016)
Фролов Е. А. - Аналитическое исследование параметров точности вытяжных операций пневмоударной штамповки, Ясько С. Г., Кравченко С. И., Дерябкина Е. С. (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Бамбура А. М. - Розрахунок плоских залізобетонних рам з урахуванням фактору часу, Болотов О. Ю. (2016)
Шишкина А. А. - Влияние коллоидных поверхностно-активных веществ на прочность мелкозернистых бетонов, Шишкин А. А. (2016)
Приймаченко А. С. - Високоміцні сульфатостійкі бетони, модифіковані алюмосилікатними добавками (2016)
Климов Ю. А. - Теоретические основы применения неметаллической композитной арматуры во внецентренно сжатых бетонных элементах, Андрюкевич A. И. (2016)
Мар’єнков М. Г. - Оцінка сейсмічності дамб на основі робіт із сейсморайонування майданчика будівництва, Домбровський Я. І., Панчик О. В. (2016)
Гладишев Д. Г. - Аналіз методів пошуку взаємовпливу проектованих та існуючих споруд в умовах щільної забудови, Гладишев Г. М., Дац А. Я. (2016)
Lytvynenko A. - About most important fault of valid method of static probing as field method for soil test (2016)
Ткачук О. А. - Конструктивні особливості інфільтраційних майданчиків із водопроникними покриттями, Шевчук О. В. (2016)
Тарасюк В. Г. - Випробування навантаженням конструкційного профнастилу виробництва фірми ТОВ "Балекс-метал" типу BTR 160. 250. 750 для покриттів, Жарко Л. О., Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М. (2016)
Акименко О. А. - Психическая реальность и некоторые формы ее проявления (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського