Обідний О. Б. - Вирішення задачі лінійного програмування при оптимізації мережі шкільних закладів м. Полтава (2012)
Огоньок В. О. - Дослідження архітектурно-планувальних змін в організації об’єктів соціальної інфраструктури та умов їх розміщення (2012)
Осєтрін М. М. - Основні принципи планувальних рішень пасажирських аеровокзалів (на прикладі міжнародних аеропортів України), Погуца Т. О. (2012)
Осєтрін М. М. - Екологічні проблеми крупних міст України (на прикладі м. Києва), Солуха І. Б. (2012)
Осиченко Г. О. - Психофізичні механізми взаємодії людини з міським середовищем (2012)
Павленко О. А. - Методи формоутворення в архітектурі (2012)
Панченко О. О. - Локальна симетризація міської тканини (2012)
Парасюк Б. О. - Досвід реконструкції житлових будинків середньої поверховості перших масових серій (2012)
Пасічник Р. В. - Розрахунок ангара у формі одно порожнинного гіперболоїда методом сіток (2012)
Пастернак Я. М. - Вплив розмірів на параметри граничного стану тіл обертання із тонкими пружними включеннями, Приходько О. С., Сулим Г. Т. (2012)
Пахолюк О. А. - Обладнання для проведення аеродинамічних досліджень будівель та конструкцій (2012)
Пестрикова А. Г. - Реновация промышленных территорий как один из эффективных методов улучшения городской среды., Бурда Е. А. (2012)
Петруня О. М. - Перспективи розвитку системи технічного обслуговування легкового індивідуального автомобільного транспорту в містах Украіни (2012)
Постернак О. М. - Принципи забезпечення надійності підсиленних залізобетонних конструкцій при реконструкції будівель та споруд, Постернак М. М. (2012)
Пошивач Д. В. - Розв’язання плоскої задачі теорії пружності методом перехресних прямих (2012)
Приступа О. В. - Дерев’яний декор житлової архітектури Луцька кінця XIX – початку XX століття (2012)
Рабінська О. П. - Ефективні енергозберігаючі конструкції малоповерхових житлових будинків (2012)
Рейцен Є. О. - Особливості розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури в західному регіоні України (досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (2012)
Римшин В. И. - Практика градостроительства. Реконструкция набережной Днепра в Смоленске, Иванов В. В. (2012)
Ромашко О. В. - Раціональне використання міських територій, призначених для об’єктів інфраструктури вантажного транспорту (2012)
Савченко О. О. - Фактори, що впливають на формування зон психологічної реабілітації в структурі православних монастирських комплексів (2012)
Сільник О. І. - Розвиток архітектурно-планувальної структури прибуткових будинків Львова у ХVІІІ – початку ХХ ст. (2012)
Синій С. В. - Сучасні матеріали у технології та обладнанні очищення води штучних плавальних басейнів, Біскуб П. І., Сунак П. О., Тарасюк Р. І., Гошко З. О. (2012)
Сільчук В. О. - Про підвищення безпеки руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста. (2012)
Скрипаль О. М. - Про формування еколого орієнтованої планувальної організації міського середовища (2012)
Смаль М. В. - Особливості екологічної оптимізації міст, Дзюбинська О. В. (2012)
Смоляк В. В. - Архітектура садиби Грохольських в П’ятничанах (м. Вінниця), Козинюк Н. В. (2012)
Смоляк В. В. - Особливості архітектури дерев´яних православних храмів на східному Поділлі, Тимошенко О. Е. (2012)
Соколенко О. В. - Містобудівні проблеми розвитку промислових міст Донбасу в умовах деградації містоутворюючої бази ( на прикладі м. Алчевська центра Алчевсько - Стаханівської агломерації) (2012)
Старжинський Ю. М. - Передумови організації пішохідних просторів сучасних житлових районів великих міст (2012)
Стародуб І. В. - Переміщення в структурі бюджету часу міського населення (2012)
Струтинський В. М. - Особливості екологічно орієнтованої реконструкції житлової забудови 50-80 р. ХХ ст. в країнах ЄС. (2012)
Сунак О. П. - Підсилення стінки залізобетонного циліндричного резервуару шаром сталефібробетону, Шмігель Р. В. (2012)
Сурьянинов Н. Г. - Построение функции Грина при решении задачи изгиба ортотропной пластины численно-аналитическим методом граничных элементов, Павленко И. В. (2012)
Ткаченко Р. Б. - Прочность анкеровки арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями (2012)
Фоменко М. С. - Транспортний потік як об’єкт управління (2012)
Христецька О. В. - Енергозбереження при комплексній реконструкції застарілого житлового фонду (2012)
Христюк Ю. С. - Організація дозвілля дітей шляхом функціональної ревіталізації міського середовища (2012)
Черненко К. В. - Технологія монтажу великоблочних покриттів вантажно - підйомними крокуючими модулями (ВПКМ) (2012)
Швець Л. М. - Фактори впливу на розвиток залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст (2012)
Шебек Н. М. - Методика исследования закономерностей формирования архитектурной среды многофункциональных комплексов, Шемтоуб Согол (2012)
Шеремета Я. М. - Процес реконструкції території застарілого житлового фонду при різних джерелах фінансування, Плешкановська А. М. (2012)
Широков В. В. - Підвищення експлуатаційних характеристик робочих поверхонь швидкозношуваних деталей будівельних машин та устаткування дифузійним боруванням, Стецько А. Є., Широков О. В., Мельник Ю. А. (2012)
Широков В. В. - Прецизійне профілометрування та можливостімультифрактального аналізу гетерогенних поверхонь тертя, Шостак А. В., Арендар Л. А. (2012)
Шолух Н. В. - Культурно-историческая среда в промышленных городах Европы: опыт сохранения и регенерации, Черныш М. А. (2012)
Юревич О. М. - Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи (2012)
Яковенко К. А. - Принципы реформирования магистральной уличной сети города в условиях роста уровня автомобилизации (2012)
Яценюк О. А. - Енергозбереження в житлово-комунальному секторі (2012)
Рыбальский О. В. - Методология построения системы экспертной проверки цифровых фонограмм и идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи с применением программы "Фрактал", Соловьев В. И. , Журавель В. В. (2016)
Кононович І. В. - Методи зменшення турбулентних та сингулярних явищ у моделі динаміки інцидентів кібербезпеки (2016)
Zorilo V. - Increase the clarity of digital image, Matveeva A., Lebedeva O., Kozina M. (2016)
Шибаева Н. О. - Информационное обеспечение дистанционной оценки рисков сложных технических систем, Вычужанин В. В. (2016)
Юровских Д. А. - Полуторабайтные нелинейные преобразования конструкции Ниберг, Соколов А. В., Троицкий Б. С. (2016)
Положаенко С. А. - Об одном методе организации вычислительного процесса при решении системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации, Кисель А. Г., Голиков И. Ю. (2016)
Рудковський О. В. - Математична модель споживання палива модернізованим маневровим тепловозом (2016)
Скринник И. М. - Перемешивание и циклы в нелинейных дискретных системах с хаотической динамикой (2016)
Кунгурцев А. Б. - Учет межфразовых связей при автоматизированном построении толкового словаря предметной области, Гаврилова А. И., Леонгард А. С., Поточняк Я. В. (2016)
Таран Е. Ю. - Анализ эвристического метода построения байесовских сетей с точки зрения программной реализации в рамках расширяемой архитектуры, Пенко В. Г. (2016)
Григоренко С. Н. - Сравнительный анализ эффективности метода выявления результатов клонирования в условиях постобработки изображения (2016)
Вихідні дані (2016)
Басараб І. М. - Порівняльна оцінка якості червоного м'яса, отриманого від великої та дрібної рогатої худоби, Паска М. З., Ромашко І. С., Молдаванова Л. К. (2015)
Біленька І. Р. - Дослідження активності оксидоредуктаз білих коренів, Голінська Я. А. (2015)
Білонога Ю. Л. - Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару з врахуванням "еквівалентного діаметра каналів", Білонога Д. М., Максисько О. Р., Турчин І. М., Варивода Ю. Ю. (2015)
Боднарчук О. В. - Дослідження амінокислотного складу плазми кисловершкового та солодковершкового масла під час зберігання (2015)
Бондар С. М. - Дослідження мембранного процесу очищення стічних вод олійножирової промисловості, Чабанова О. Б., Чабанова А. А. (2015)
Варивода Ю. Ю. - Оцінка і контроль технічного стану складних технологічних систем, Тимошик А. М. (2015)
Верхівкер Я. Г. - Розробка параметрів консервування томатних соусів і кетчупів у полімерній тарі, Мирошніченко О. М. (2015)
Гачак Ю. Р. - Сиропи спецпризначення в технології солодких кисломолочних напоїв, Наговська В. О., Ривак Д., Рабштина Ю. (2015)
Капрельянц Л. В. - Поживне середовище для культивування бактерій роду Bifidobacterium на основі рослинної сировини, Труфкаті Л. В., Крупицька Л. О. (2015)
Кишенько І. І. - Застосування білкових препаратів тваринного походження в технологіїї шинок, Крижова Ю. П., Лінкевич М. В., Крупська А. А. (2015)
Котляр Є. О. - Перспективи використання клітковини у виробництві м'ясних продуктів, Топчій О. А., Кишенько І. І., Крижова Ю. П. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Дослідження цитотоксичної дії молочної сироватки після електроіскрового оброблення на культурах рухливих клітин, Олішевський В. В., Дмитруха Н. М. (2015)
Маркович І. І. - Вплив сировини на зміни жирнокислотного складу напівкопчених ковбас, Паска М. З. (2015)
Алали М. - Вибір адсорбенту з відходів АПК та нанотрубок для безпеки рослинної олії, Кричковська Л. В. (2015)
Нікітчіна Т. І. - Розробка технології композиційних пектолітичних ферментів спрямованої дії (2015)
Оберемок В. М. - Дослідження впливу електромагнітної обробки на якість мясних напівфабрикатів та продуктів з гідробіонтів, Молчанова Н. Ю. (2015)
Ощипок І. М. - Застосування ферментованої колагенвмісної сировини при виготовленні ковбасних фаршів, Кринська Н. В. (2015)
Пешук Л. В. - Аналіз способів термічного обробляння на якісні показники м´ясопродуктів спеціального призначення, Іванова Т. М. (2015)
Подковко О. А. - Масляна паста з підвищеним вмістом мінеральних речовин, Рашевська Т. О. (2015)
Пуківський П. - Використання рослинної сировини в технології сиркових мас, Турчин І., Сливка Н., Михайлицька О. (2015)
Пушка О. С. - Теоретичні передумови технології кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв, Іллючок А. Ю., Ткачук Ю. М., Іщенко Т. І., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2015)
Ромашко І. С. - Використання морквяного порошку у технологї маргаринів, Драчук У. Р., Басараб І. М. (2015)
Селихов Ю. А. - Целесообразность использования системы солнечных коллекторов в Восточном регионе Украины, Коцаренко В. А., Горбунов К. А., Максысько О. Р., Краснокутский Е. В., Горбунова О. В. (2015)
Семко Т. В. - Проблема рентабельності-виробництво м’яких сирів (2015)
Стешенко О. М. - Дослідження фенольних сполук рослинних адаптогенів з метою внесення до рецептури функціональних харчових продуктів, Арсеньєва Л. Ю., Ройко О. Ю., Паламарчук О. П. (2015)
Страшинський І. М. - Дослідження властивостей готових виробів з використанням функціональної харчової композиції, Пасічний В. М., Дубковецький І. В., Фурсік О. П. (2015)
Суткович Т. Ю. - Використання інноваційних методів обробки м’ясної сировини для отримання високоякісної продукції, Бородай А. Б., Чоні І. В. (2015)
Тарасенко Т. А. - Теоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктів, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Вашека О. М., Гавриш А. В., Кравченко О. І. (2015)
Ткаченко Н. А. - Фракційний склад білків у пастах для дитячого харчування, Українцева Ю. С., Авершина А. С. (2015)
Хомич Г. П. - Використання хеномелесу в технології виробництва солодких соусів, Левченко Ю. В. (2015)
Хомич Г. П. - Використання хеномелесу та продуктів його переробки в технології борошняних виробів, Горобець О. М. (2015)
Ціж Б. Р. - Квазістатична термопружність неоднорідних елементів механізмів і машин у сучасних харчових технологіях, Варивода Ю. Ю., Волос В. О., Чохань М. І., Магола Я. Я., Гончар Ф. М. (2015)
Шалько А. В. - Аналіз стратегій технічного обслуговування та ремонту пожежних машин, Сидорчук О. В., Чайковський Б. П. (2015)
Шарахматова Т. Є. - Використання стевії у виробництві діабетичного морозива, Танасова Г. С. (2015)
Ястреба Ю. А. - Технологія м’ясних консервів із використанням альгінату натрію, Положишникова Л. О., Пасічний В. М. (2015)
Федишин Я. І. - Оптимальне управління системою з розподіленими параметрами для осесиметричної задачі стерилізації, Гембара Т. В., Боднар Г. Й., Федишин Т. Я. (2015)
Батюк Б. Б. - Прийняття управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту (2015)
Воскобійник С. Я. - Теоретичні підходи до визначення терміну "кадрова політика" (2015)
Гірняк К. М. - Інформаційне забезпечення механізму оцінювання ефективності управлінського персоналу підприємства (2015)
Душка В. І. - Оцінка доцільності реалізації управлінських рішень, Батюк О. Я. (2015)
Кіндрат О. В. - Формування стратегічних пріоритетів державного регулювання та управління стійкістю фінансово-економічного стану господарської системи (2015)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу стану будівель, внутрішнього обладнання та механізмів на продуктивність тварин, Степанюк О. І. (2015)
Кондра О. Р. - Моделювання тенденцій розвитку регіонального продовольчого ринку (2015)
Кравців С. М. - Місце маркетингової товарної політики в системі зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств, Урбан І. Р., Кравців І. К. (2015)
Макогон В. В. - Ефективність менеджменту у контексті забезпечення конкурентоспроможності великотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Минів Р. М. - Перспективи розвитку м'ясних галузей тваринництва Львівщини, Матвеєва М. П. (2015)
Музика П. М. - Євро інтеграційно-інноваційні програми підтримки екологізації технологій племінної справи та збереження генофонду, Шаловило С. Г., Гуменний В. Д., Остапенко А. І. (2015)
Музика П. М. - Вплив витрат виробництва на ефективність діяльності великих аграрних формувань в ринкових умовах, Гончаренко Л. В., Бардин О. Б. (2015)
Музика П. М. - Стратегія соє - переробного підприємства ТОВ "Рентком" в умовах інноваційного розвитку, Тучак-Петраш Н. В. (2015)
Небоженко Т. Т. - Аналіз регуляторного впливу держави на функціонування суб’єктів аграрної сфери (2015)
Оленич І. Р. - Принципи маркетингового контролювання фармацевтичних підприємств, Гутий Б. В., Харів І. І., Смолинець І. Б. (2015)
Оленич І. Р. - Стратегія та тактика фармацевтичного маркетингу, Харів І. І., Гутий Б. В., Смолинець І. Б. (2015)
Поперечний С. - Формування інфраструктури аграрного ринку, Шумило Р. (2015)
Савіцька Н. В. - Оцінка інвестиційної привабливості львівщини (2015)
Савіцька О. П. - Механізм стимулювання діяльності туристичних підприємств, Килин О. В., Савіцька Н. В. (2015)
Сендецька С. В. - Основні фактори конкурентоспроможності українського експорту (2015)
Сендецька С. В. - Дослідження конкурентних переваг продукції птахівництва на міжнародному ринку на основі індексу Баласса (2015)
Сенів Р. В. - Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств у сфері виробництва молока (2015)
Теребух А. А. - Управління інтелектуальним капіталом організації в умовах сучасних викликів, Захарчин Р. М. (2015)
Чемерис В. А. - Стан та перспективи розвитку ринку м’яса в Україні, Душка В. І., Максим В. Л. (2015)
Шульський М. Г. - Стан розвитку тваринництва у фермерських господарствах Львівщини (2015)
Філяк М. С. - Векторна модель системи показників сталого розвитку регіону, Завадовська Ю. Ю. (2015)
Бежук О. - Жіночі історії родини С. Федака (2015)
Берко П. Г. - Світоглядні позиції Івана Франка крізь призму філософської установки, Дзера М. М. (2015)
Гамота А. А. - На шляху до поступу: від кафедри до університету, Тимочко М. М. (2015)
Крупник Я. Г. - Божественна літургія: особистий досвід форми та змісту, Крупник М. Г. (2015)
Падура М. Ф. - Принади "русского міра" в Галицькому селі (2015)
Семенів Б. С. - Вплив різних тренувальних режимів на спеціальну фізичну працездатність борців вільного стилю (2015)
Халецький О. - Смерть "смерті Бога". Повернення сакрального, Голубовська О. (2015)
Якимишин І. Д. - Гра без м’яча – важливий показник тактичної підготовленості футболіста, Стахів М. М., Бабич А. М., Голубева О. Т. (2015)
Мідяний С. В. - Використання хемілюмінесцентної реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію в практиці хімічного аналізу, Мицук О. М. (2015)
Шимановский А. В. - Подготовка и проведение обследований металлических конструкций (2016)
Нілов О. О. - Стійкість поперечно-гофрованих синусоїдних стінок двотаврових балок за межею пружності, Лавріненко Л. І., Нілова Т. О., Семчук І. Ю. (2016)
Маладика І. Г. - Визначення технічного стану будівель зі сталевим каркасом після силових і високотемпературних впливів, Шкарабура І. М. (2016)
Матченко Т. І. - Основні положення з моніторингу сталевих конструкцій будівель і споруд АЕС, що знаходяться в експлуатації, Матченко П. Т. (2016)
Матченко Т. І. - Методи оцінки технічного стану сталевих конструкцій АЕС, що знаходяться в експлуатації, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Білик С. І. - Узагальнений підхід до перевірки міцності та стійкості круглих сталевих двошарнірних арок, Шпинда В. З. (2016)
Голоднов А. И. - Остаточные напряжения в стальных двутавровых элементах после разгрузки и выравнивания, Иванов Б. В. (2016)
Голоднов А. И. - Экспериментальные исследования перекрытия из стальных балок при свободном опирании железобетонных плит, Жарко Л. А., Кондратюк Е. В. (2016)
Марутян А. С. - Конструкции покрытий из двойных систем перекрестных ферм и балок (2016)
Марутян А. С. - Управляемые конструкции пространственных покрытий из перекрестных систем. Часть 1 (2016)
Гордеев В. Н. - Киев, Башня, Шумицкому... (к 100-летию со дня рождения), Перельмутер А. В. (2016)
Шевченко Л. С. - Інноваційні моделі соціально-економічного розвитку: Україна на тлі світових процесів (2015)
федулова Л. І. - Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування, Марченко О. С. (2015)
Вовк І. А. - Підприємництво у несвітських країнах і релігійних доктринах (2015)
Губін К. Г. - Сутність та структура інтелектуального капіталу фірми (2015)
Левковець О. М. - Інтелектуальна квазірента як чинник інноваційного розвитку: перегляд концепції (2015)
Набатова О. О. - Теоретичні підходи до аналізу економічної поведінки в умовах макроекономічних та інституціональних змін (2015)
Чуприна О. О. - Ефективність державної політики у сфері боротьби з надмірною соціальною нерівністю в Україні (2015)
Овсієнко О. В. - Правова економіка: зміст та засади функціонування (2015)
Тимошенков І. В. - Дослідницька програма економічного аналізу освітнього права (2015)
Карнаух Б. П. - Сувора деліктна відповідальність: економічний аналіз (2015)
Кузьміна М. М. - Розвиток вітроенергетики в Україні (2015)
Остапенко Ю. І. - Основні історичні етапи становлення радянського господарського права (2015)
Швидка Т. І. - Конкурентоздатність національної економіки: кластерний підхід у господарсько-правовому дослідженні (2015)
Возна В. О. - Міжгалузева конвергенція господарсько-правового забезпечення діяльності муніципальних органів (2015)
Говорун О. В. - Питання визначення організаційно-правової форми саморегулівних організацій (2015)
Денисов А. І. - Становлення інноваційної системи України: господарсько-правовий контекст (2015)
Сергєєва Н. С. - Господарювання в період дії правового режиму надзвичайної екологічної ситуації (2015)
Харківська К. В. - Взаємодія приватноправових та публічно-правових засобів забезпечення свободи комерційного господарювання (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Пічугін С. Ф. - Пропозиції нових сталевих конструкцій із замкнених профілів, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2016)
Білик С. І. - Удосконалення методики розрахунку коливань сталевих башт при обпиранні на міжповерхові перекриття та пружну основу, Бут М. О. (2016)
Фурсов В. В. - Прочность вклеенных стержней на выдергивание при осевом нагружении установленных в LVL элементов с однонаправленным расположением шпонов, Бидаков А. Н., Распопов Е. А. (2016)
Нілов О. О. - Місцева стійкість елементів перерізу сталевих балок з поперечно гофрованими стінками в області пружно-пластичної роботи, Лавріненко Л. І., Нілова Т. О. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Числові розрахунки висоти пружного ядра для несиметричного пружно-пластичного двотавру, Ляшенко І. Ю. (2016)
Марутян А. С. - Управляемые конструкции пространственных покрытий из перекрестных систем. Часть 2 (2016)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності нормальних і похилих перерізів залізобетонних згинальних елементів у контексті з теорією класичного опору матеріалів, Бабич В. І. (2016)
Крусь Ю. А. - Механизм деформирования и усталостного разрушения бетона в условиях статических малоцикловых нагружений центральным сжатием (2016)
Отрош Ю. А. - Методика дослідження залізобетонних конструкцій після пожежі та визначення осередку займання (2016)
Гой Т. П. - Використання трикутних матриць для побудови звичайних диференцiальних рiвнянь за вiдомою фундаментальною системою розв’язкiв, Заторський Р. А. (2015)
Дуденко М. А. - Унiциклiчнi графи метричної розмiрностi 2 (2015)
Iсаєва Т. М. - Геометрiя та основи метричної теорiї злiченно-символьного зображення дiйсних чисел одиничного пiвiнтервалу, Працьовитий М. В. (2015)
Козак В. I. - Побудова блочних матриць типу Якобi, вiдповiдних строгiй двовимiрнiй дiйснiй проблемi моментiв (2015)
Михалевич В. М. - До побудови закономiрностi статистично нестiйкої послiдовностi (2015)
Самойлович I. О. - Скiнченна породженiсть вiнцевих добуткiв за частково впорядкованими множинами (2015)
Сербенюк С. О. - Функцiї, означенi системами функцiональних рiвнянь у термiнах зображення чисел рядами Кантора (2015)
Агре М. Я. - Кiнематика комптон-ефекту на зв’язаному електронi, Просвiрнова Д. Ю. (2015)
Горопашний О. I. - Динамiка спiна в полi нелiнiйної хвилi (2015)
Решитько Б. А. - Механiзми розсiювання носiїв заряду в антимонiдi iндiю, легованому хромом, при Т = 296 К (2015)
Вiдомостi про авторiв (2015)
Скочило О. В. - Експериментальна оцінка процесів регенерації кісткової тканини шляхом аналізу фермен­тативної активності кислої та лужної фосфатаз (2016)
Пупін Т. І. - Оцінка клінічного перебігу запальних захворювань тканин пародонта за вмістом середньомолекулярних пептидів у біологічних рідинах в працівників агропромислових виробництв, які працюють в умовах відкритого та закритого ґрунту при впливі пестицидів, Дирик В. Т. (2016)
Дорошенко О. М. - Оцінка дослідження функціонального стану жувальних м’язів у пацієнтів з ураженнями тканин пародонта на фоні супутньої герпесвірусної інфекції, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В., Клочан С. М., Андрусенко А. С. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на цитокиновый статус больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степеней тяжести с энтеробиозом (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Зміни вмісту метаболітів азоту та ендотеліну-1 в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету 1 типу з кардіоміопатією, Бандрівський Ю. Л. (2016)
Хомик М. І. - Перспективи дослідження спадкової схильності до виникнення і розвитку генералізованого пародонтиту, Мельничук Г. М., Ковальчук Л. Є. (2016)
Лебідь О. І. - Особливості методики проведення занять на кафедрі стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Федірко Г. В., Дуда К. М. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів із комбінованими скронево-нижньощелепними розладами (2016)
Кияк С. В. - До проблеми прогнозування складності та травматичності атипового видалення нижніх третіх молярів на підставі вивчення рентгенологічних критеріїв їх ретенції (2016)
Скикевич М. Г. - Влияние натуральных ароматизаторов на секреторную функцию слюнных желез, Волошина Л. И., Дубова Г. Е., Кущ Л. И. (2016)
Домище М. Ю. - Систематизація результатів ефективності застосування методу транскраніальної електростимуляції у стоматологічній практиці, Горицький В. М., Костенко Є. Я. (2016)
Безвушко Е. В. - Клінічна оцінка якості реставрацій жувальної групи зубів у дітей, виконаних композитними матеріалами, Шпотюк О. О. (2016)
Лучинський М. А. - Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Рожко В. І. (2016)
Варес Я. Е. - Використання ортодонтичної брекет-системи як додаткового методу фіксації за умов функціонально-стабільного остеосинтезу в фронтальній ділянці нижньої щелепи: власний досвід, Чегринець Н. В., Медвідь Ю. О. (2016)
Лучинський В. М. - Стан стоматологічного здоров’я дітей, які хворіють на дисметаболічні нефропатії, Лучинська Ю. І., Щерба В. В. (2016)
Суховолець І. О. - Порівняльна характеристика морфологічних змін у тканинах пародонта тварин із різним типом запальної реакції при пародонтиті за токсичної дії адреналіну на ранні терміни дослідження (2016)
Гусак П. М. - Компетенції і компетентності у підготовці фахівця, Гусак Л. Є. (2015)
Палкин В. А. - Информационное общество и книга или почему меняется отношение к чтению у современного школьника (2015)
Сисоєва С. О. - Новий Закон України Про вищу освіту: нововведення та ризики, Мосьпан Н. В. (2015)
Бабенко К. П. - Використання художнього англомовного тексту для розвитку творчого мислення студентів (на прикладі оповідань Р. Стаута) (2015)
Бадюк Ю. В. - Організація процесу навчання у вищій школі: традиції та інновації (2015)
Бударіна Я. В. - Методичні принципи організації лексичного матеріалу в системі підготовки іноземних студентів на початковому етапі, Степанішина Т. Є. (2015)
Грегова Д. - Методика инновационного развития педагогики в рамках технологии арт-терапии, Рогачова Т., Киричук А. (2015)
Дідух Л. І. - ІКТ – основа сучасного навчального процесу (2015)
Іванишин Г. Я. - Ситуативність професійно спрямованого діалогічного мовлення: лінгводидактичний аспект (2015)
Комарівська Н. О. - Формування культури мовленнєвої поведінки молодших школярів на уроках рідної мови (2015)
Коровякова Т. О. - Підвищення ефективності екологічної освіти шляхом використання екологічних задач у курсах природничих дисциплін (2015)
Каплінський В. В. - Лекція у вищому навчальному закладі: за і проти (2015)
Кобзей Н. В. - Інноваційні технології та методи навчання у вищій освіті України ХХІ століття (2015)
Кобернік С. Г. - Завдання для самостійної роботи з методики навчання географії як необхідна складова підготовки сучасного вчителя (2015)
Лозинський П. І. - Використання інтерактивних технологій у вивченні іноземної мови (2015)
Марлова А. С. - Педагогічні умови формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у майбутніх лікарів (2015)
Михайленко Л. Ф. - Формування вмінь майбутніх учителів математики розв’язувати типові задачі методичної діяльності у процесі навчанні учнів алгебри (2015)
Огринчук О. П. - Особливості викладання української мови як іноземної в умовах кредитно-модульної системи (2015)
Павловська Ю. В. - Методичні рекомендації щодо формування компетентності в англійському професійно орієнтованому писемному мовленні із використанням методики індивідуалізації навчання (2015)
Сторонська О. С. - Інтерактивні та комунікативні процеси в навчанні іноземної мови (2015)
Вархолик Г. В. - Концептуальні аспекти виховання екологічної культури студентів в умовах позааудиторної діяльності (2015)
Васильєва С. А. - Формування шанобливості у старших дошкільників до однолітків у дошкільному навчальному закладі (2015)
Жаровська О. П. - Модель патріотичного виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету (2015)
Залєсова І. В. - Психолого-педагогічний аналіз поняття толерантності (на основі праці Еріха Фромма "Мати чи бути?") (2015)
Ковальчук І. А. - Особливості виховання світоглядної культури майбутніх учителів (2015)
Надкернична Л. І. - Реалізація завдань екологічного виховання учнів підліткового віку засобами ігрових технологій на уроках біології, Коваль І. А., Степчук О. А. (2015)
Назаренко Г. А. - Готовність до взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування як компонент культури демократизму особистості старшокласника (2015)
Осіпцов А. В. - Розробка та обґрунтовування критеріальної бази виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичних університетів (2015)
Самойлов А. М. - Єдність морального і правового виховання як умова педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків (2015)
Сікалюк А. І. - Діагностичний аналіз складових соціально-етичних цінностей майбутніх управлінців економічної сфери (2015)
Старовойт Л. В. - Художньо-естетичне виховання дошкільників засобами ліплення (2015)
Столяренко О. В. - Використання надбань релігійної етики у вихованні духовно-моральної особистості, Столяренко О. В., Магас Л. М. (2015)
Хлєстова С. С. - Діагностика рівнів сформованості деонтологічної культури студентів ВНМУ імені М. І. Пирогова (2015)
Холковська І. Л. - Типи педагогічних конфліктів у вищій школі та їх причини (2015)
Nyemtseva N. S. - Philosophical and pedagogical development of creativity of technical students, Sukhobrus L. S. (2015)
Kostenko N. I. - The lingvosociocultural competence (LSCC) as the main competence of future specialists of services industry (2015)
Бакало О. М. - Проблема адаптації іноземних студентів у психолого-педагогічній літературі (2015)
Баклаженко Є. В. - Реалізація педагогічних умов підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями (2015)
Балагур Л. О. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону (2015)
Бондаренко В. І. - Теоретичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Волошина О. В. - Модель підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти, Джой Н. М. (2015)
Ворона І. І. - Термінологічна компетентність студентів-медиків: теоретичний аналіз ключових дефініцій (2015)
Гаврилюк О. А. - Професійна спрямованість процесу адаптації студентів без попередньої музичної підготовки до вивчення фахових дисциплін у педагогічних коледжах (2015)
Галузяк В. М. - Структурно-функціональні особливості професійної самосвідомості вчителя (2015)
Гирич З. И. - Современные подходы к формированию коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе (2015)
Головська I. В. - Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до формування англомовної компетенції в аудіюванні в учнів молодшого шкільного віку (2015)
Гусак А. - Критерії, показники та рівні сформованості інформативної компетентності майбутніх фахівців, Микитюк І. (2015)
Добіжа Н. В. - Забезпечення індивідуальної педагогічної підтримки майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики (2015)
Добровольська К. В. - Освітнє середовище медичного ВНЗ як чинник формування професійної самосвідомості студентів (2015)
Заблоцька О. С. - Предметні компетенції з хімії майбутніх бакалаврів напряму підготовки "Агрономія" (2015)
Зінько І. Ю. - Правова освіта як елемент формування професійної компетентності майбутніх педагогів (2015)
Ібрагімова К. О. - Діагностика комунікативних якостей та стосунків індивіда з групою як фактори готовності до соціальної взаємодії майбутніх інженерів (2015)
Кім Л. М. - Формування ціннісних орієнтацій студентів медичного ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови, Комарова І. І. (2015)
Крисак Л. В. - Сучасний стан та проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки у медичних вищих навчальних закладах (2015)
Коваль І. С. - Структура психологічної готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Костюк В. Б. - Теоретичні та методичні засади запровадження кейс-технологій у підготовку майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування (2015)
Крупа В. В. - Професійна компетентність студентів-реабілітологів – стрижнева домінанта їхньої комплексної інтеграції в суспільство (2015)
Кугай М. С. - Мотиваційно-ціннісна складова в структурі підготовки майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів (2015)
Матяш О. І. - Сучасні тенденції вдосконалення змісту методичної підготовки майбутніх учителів математики до навчання учнів геометрії (2015)
Мисловська С. К. - Підготовка студентів медичних ВНЗ до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2015)
Мозговий В. Л. - Методи пізнання проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2015)
Осаульчик О. Б. - Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови (2015)
Павлюк Є. О. - Аналіз ефективності педагогічних умов системи професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (2015)
Поселецька К. А. - Дослідження компонентів та рівнів готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації (2015)
Прибора Н. А. - Мотиви як провідний компонент готовності студентів до педагогічної діяльності (2015)
Савка І. В. - Педагогічні умови професійної спрямованості майбутніх фахівців з міжнародного права на основі інтегративного підходу (2015)
Савчак І. В. - Теоретичні основи формування стратегічної компетенції менеджерів туризму (2015)
Сачук Ю. Є. - Особливості професійної діяльності сучасного вчителя інформатики та його вплив на соціум (2015)
Сирцова О. М. - Проблеми формування самоосвітньої компетентності українських вчителів в умовах розвитку інформаційного суспільства, Жадан Р. П. (2015)
Сліпчук В. Л. - Зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції (2015)
Соцький К. О. - Педагогічні умови формування готовності студентів медичного коледжу до професійного саморозвитку (2015)
Стечкевич О. - Інтегративний підхід у підготовці до естетичної діяльності майбутніх фахівців народних художніх промислів, Козловська І. (2015)
Тогочинський О. М. - Результати експериментального дослідження впровадження технології формування соціальної компетентності у майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2015)
Тур О. М. - Діяльнісний підхід як основа формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Улиська І. В. - Морально-вольові якості у структурі особистості медичного працівника (2015)
Чорна М. М. - Формування загальної культури майбутніх фахівців сфери туризму та гостинності на сучасному етапі розвитку освіти (2015)
Сич Р. В. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Скиба М. М. - Реалізація змісту екологічної підготовки майбутніх учителів біології у навчальних посібниках (2015)
Шаповалова Р. Г. - Вивчення естрадно-джазових стилів майбутніми викладачами естрадного співу: теоретичний аспект (2015)
Волощук А. В. - Аспекти життя та художньо-педагогічної діяльності Золтана Баконія (2015)
Калдыбаев С. К. - О необходимости использования достижений учёных Cреднего Востока в процессе обучения математике, Макеев А. К. (2015)
Крапивний Я. М. - Педагогічна майстерність як домінантна складова педагогічної дії у працях церковних діячів Чернігівщини XVIII–XIX ст. (2015)
Карасьова О. В. - Організація самостійної аудиторної роботи студентів у ВНЗ Слобожанщини в період 60-70-х рр. другої половини ХІХ століття (2015)
Опушко Н. Р. - Види контролю знань учнів у навчальних закладах Поділля першої половини ХІХ століття (2015)
Стельмашук Ж. Г. - Нормативно-правове забезпечення процесу виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі (1943-1954рр. ) (2015)
Донченко В. М. - Механізми державного врегулювання міжнародної діяльності університетів США (2015)
Ігнатова О. М. - Розвиток вищої педагогічної освіти Німеччини в ХХ столітті (2015)
Ринденко Н. М. - Комунікативний аспект професійної підготовки фахівців з охорони кордону: польський досвід (2015)
Рогачова Т. - Профессиональные компетенции учителя вальдорфской школы (2015)
Василенко Н. В. - Особистість сучасного керівника: лідерські якості (2015)
Галашова О. Г. - Формування стресостійкості майбутніх менеджерів організацій у процесі адаптації до учбової діяльності у вищому навчальному закладі (2015)
Гудзевич Л. С. - Синдром хронічної втоми у дітей та підлітків, Крешун Р. А. (2015)
Твердохліб Н. В. - Проблема розвитку креативності особистості у психолого-педагогічних наукових дослідженнях (2015)
Шахов В. І. - Роль психологічних механізмів у вихованні та самовихованні особистості (2015)
Шахов В. В. - Особливості розвитку професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів (2015)
Wasilewska-Ostrowska K. - Emotional negligenceof a childin a family – a challenge forsocial assistance (2015)
Балтремус В. Є. - Технології соціалізації учнів демократичних шкіл (2015)
Давиденко Г. В. - Моделювання сучасного інклюзивного навчання як нелінійного процесу з відкритим діапазоном навчальних цілей (2015)
Іваниця Г. А. - Інтеграція дітей з особливими потребами в освітній процес як умова формування добродійності молодших школярів (2015)
Коваль І. А. - Психолого-педагогічні основи шкідливих звичок у підлітків та їх профілактика, Степчук О. А. (2015)
Коленіченко Т. І. - Концептуальні засади дослідження проблеми адаптації особистості до нових умов життєдіяльності (2015)
Левченко Л. С. - Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітньому закладі як складова системи управління (2015)
Сорочинська В. Є. - Соціально-педагогічне сприяння успішному функціонуванню студентських груп (2015)
Харченко С. Я. - Особливості соціальних контактів зі студентами з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання (2015)
Чайковський М. Є. - Зарубіжний досвід інтегрованого та інклюзивного навчання в системі вищої освіти (2015)
Відомості про авторів (2015)
Носенко Ю. Г. - Стан використання мультимедійних технологій вихователями вітчизняних дошкільних навчальних закладів у роботі з інклюзивною групою, Матюх Ж. В. (2017)
Литвинова С. Г. - Сучасний стан використання електронних соціальних мереж учителями загальноосвітніх навчальних закладів України (2017)
Соколюк О. М. - Проблема оцінювання результатів освітнього процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання учнів (2017)
Білоусова Л. І. - Функціональний підхід до використання технологій візуалізації для інтенсифікації навчального процесу, Житєньова Н. В. (2017)
Карпенко Є. М. - Мультимедійні програмні засоби у підготовці майбутнього фахівця з іноземних мов у дошкільній та початковій освіті (2017)
Воронкін О. С. - Педагогічна сутність поняття "сценарій дистанційного курсу" (на прикладі авторського досвіду в галузі електроніки) (2017)
Кобися А. П. - Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих навчальних закладах (2017)
Макаренко О. Л. - Викладання дисципліни "Основи освітніх вимірювань" з використанням засобів системи Moodle (2017)
Marcial D. E. - ICT social and ethical competency among teacher educators in the Philippines (2017)
Микитенко П. В. - Використання хмарних сервісів у розв'язанні логічних задач (2017)
Моркун В. С. - Зміст і технологія навчання спецкурсу "Екологічна геоінформатика" у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю, Семеріков С. О., Грищенко С. М. (2017)
Souzanzan R. - Iranian learners’ perceptions of the impact of technology-assisted instruction on their English aural/oral skills, Bagheri M. S. (2017)
Тихонова Т. В. - Технологія дидактичного конструювання інформаційно-технологічних дисциплін у вищій школі (2017)
Шишкіна М. П. - Використання хмаро орієнтованого компоненту на базі системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій, Когут У. П. (2017)
Богачков Ю. М. - Організація "залучення" та "долучення" до навчання з застосуванням електронних соціальних мереж, Ухань П. С. (2017)
Коваленко В. В. - Проблема розвитку компетентності педагогічних працівників з використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у педагогічній теорії і практиці (2017)
Іжа М. - Державна регіональна політика як національний проект інноваційного характеру, Попов С. (2010)
Істратов О. - Теоретичні питання військового управління у системі державного управління (2010)
Клюзко В. - Історична ретроспектива реалізайії принципів державного управління охороною здоров’я в радянському союзі (2010)
Козинський С. - Політико-економічні особливості модернізації національної економіки в історичному контексті (2010)
Молодожен Ю. - Самодостатність соціальних систем через призму поглядів соціальної філософії (2010)
Павлов О. - Теоретичні засади та методологія управління соціально-економічним розвитком сільських територій України (2010)
Шиян О. - Державна освітня політика України з питань забезпечення здорового способу життя молоді (1999–2003) (2010)
Башкатов В. - Механізми державного управління демократичними змінами в Україні (2010)
Бронікова С. - Гумор як комунікативний ресурс управлінця (2010)
Вєлков В. - Державно-приватне партнерство як механізм взаємодії влади та бізнесу (2010)
Вовченко С. - Актуальні питання реалізації державної політики з удосконалення системи управління в надзвичайних ситуаціях (2010)
Волинець Є. - Cтратегія міжрегіональної інтеграції як механізм демократизації врядування на регіональному рівні (2010)
Грицяк Н. - Додержання прав і свобод людини як головний принцип етики в державному управлінні (2010)
Дарієнко А. - Україна періоду фінансово-економічної кризи: механізми удосконалення пенсійного забезпечення (2010)
Карпенко В. - Сільський зелений туризм як елемент комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Коваль З. - Управління країною та управління державою: безпековий інформаційно-психологічний аспект (2010)
Котова Н. - Державно-приватне партнерство як механізм реалізації проектів територіального маркетингу (2010)
Кравченко М. - Формування інституційного механізму державного регулювання соціального захисту дітей в Україні, Мордань О. (2010)
Крентовська О. - Забезпечення соціальної безпеки суспільства в умовах старіння населення (2010)
Кучеренко М. - Аналіз нормативно-правових актів з питань оподаткування (2010)
Кьоппль О. - Енергозбереження як складова енергетичної безпеки України (2010)
Літвак А. - Мотивація керівника і досягнення організації, Петрова С. (2010)
Марущак В. - Державне планування та правове регулювання економіки (2010)
Осадчук С. - Податкова реформа в Україні: проблеми та перспективи впровадження, Кучеренко М. (2010)
Пантелийчук І. - Політико-правовий механізм формування позитивного іміджу органів влади (2010)
Савенкова С. - Маркетинг регіонів як інструмент формування стратегії сталого розвитку (2010)
Сакальська О. - Особливості взаємодії державних інституцій та громадських організацій з питань профілактики Віл-інфекції/СНІДУ в Україні (2010)
Сокур Н. - Сучасні аспекти ефективності державного управління соціальною сферою на регіональному рівні (2010)
Титаренко Л. - Соціально-психологічні аспекти державного управління в контексті розгляду феномену бюрократії (2010)
Шелест Д. - Роль громадських об’єднань у становленні публічної влади (2010)
Єршова О. - Державний контроль з обліку та розподілення житлової площі у сфері місцевого самоврядування (2010)
Домбровська С. - До питання про державне регулювання формування сучасного освітянського простору України (2010)
Овчаренко Ю. - Організаційно-правове регулювання міжнародних миротворчих операцій України (2010)
Дементов В. - Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності взаємодії органів державної влади та громадських організацій (2010)
Козаченко Т. - Характеристика результативності політичного механізму реалізації державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Україні (2010)
Колісніченко Н. - Формування законодавства про державну службу в країнах ЄС: досвід для України (2010)
Тулайков М. - Практика планування й використання сучасних кадрових технологій у державній службі (на прикладі уряду орловської області) (2010)
Корнат А. - Громадські організації та їх управлінська роль у процесі активізації діяльності громади (2010)
Лазор О. - Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: результати дослідження (2010)
Півцаєва В. - Використання інтернет-технологій у забезпеченні участі громадян у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування (2010)
Чебан А. - Принципи управління муніципальним утворенням як соціально-економічною системою (2010)
Ісайко В. - Організація інноваційної діяльності в вищих навчальних закладах України (2010)
Jerzemowska M. - Are the early bubbles similar to the current ones? (2010)
Білосорочка С. - Аналіз стану відкритості управлінського середовища на регіональному рівні (2010)
Рижих В. - Рецензія на монографію "виборчий процес в сучасній Україні: державно-управлінський аспект" підготовлену до друку кандидатом наук з державного управління А. П. Савковим (2010)
Вихідні дані (2010)
Contents (2016)
Bardyla S. O. - On a complete topological inverse polycyclic monoid, Gutik O. V. (2016)
Ben Aoua L. - Coupled fixed point theorems for weakly compatible mappings along with CLR property in Menger metric spaces, Aliouche A. (2016)
Vasylyshyn T. V. - Extensions of multilinear mappings to powers of linear spaces (2016)
De N. - The vertex Zagreb indices of some graph operations (2016)
Dilnyi V. M. - On the intersection of weighted Hardy spaces, Hishchak T. I. (2016)
Dmytryshyn R. I. - A multidimensional generalization of the Rutishauser QD-algorithm (2016)
Dobushovskyy M. S. - Analogues of Whittaker's theorem for Laplace-Stieltjes integrals, Sheremeta M. M. (2016)
Yolacan E. - Coincidence point theorems for φ-ψ-contraction mappings in metric spaces involving a graph, Kiziltunc H., Kir M. (2016)
Kravtsiv V. V. - Representation of spectra of algebras of block-symmetric analytic functions of bounded type, Zagorodnyuk A. V. (2016)
Kuchminska Kh. Yo. - A Worpitzky boundary theorem for branched continued fractions of the special form (2016)
Malytska H. P. - Pointwise stabilization of the Poisson integral for the diffusion type equations with inertia, Burtnyak I. V. (2016)
Praveena M. M. - On generalized complex space forms satisfying certain curvature conditions, Bagewadi C. S. (2016)
Prevysokova N. V. - Family of wavelet functions on the Galois function base (2016)
Savastru O. V. - Divisor problem in special sets of Gaussian integers (2016)
Sharyn S. V. - Application of the functional calculus to solving of infinite dimensional heat equation (2016)
Віталій Іванович Сущанський (некролог) (2016)
Титул, зміст (2017)
Скобелев В. В. - Анализ структуры атрибутных транзиционных систем без скрытых переходов (2017)
Ермольева Т. Ю. - Динамическое слияние глобальной и локальной моделей для устойчивого планирования землепользования с учетом глобальных проекций GLOBIOM и локальных технико-экономических и ресурсных ограничений, Ермольев Ю. М., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Фритц С., Валин Х., Оберштайнэр М., Киризюк С. В., Бородина Е. Н. (2017)
Приказчиков В. Г. - Методы построения точной разностной схемы для обыкновенного дифференциального уравнения четвертого порядка (2017)
Гладкий А. В. - Об устойчивости разностных схем расщепления для уравнения конвективной диффузии (2017)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование дробно-дифференциальной фильтрационной динамики на основе модели с производной Хильфера–Прабхакара (2017)
Стойкова Л. С. - Наибольшая точная нижняя граница вероятности отказа системы в специальном интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы (2017)
Иванченко С. А. - Математическая модель шумовой помехи для защиты информации от утечки по техническим каналам (2017)
Семёнов В. В. - Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств (2017)
Емец О. А. - Лексикографическая эквивалентность в частично комбинаторной оптимизации дробно-линейных функций на размещениях, Барболина Т. Н. (2017)
Ільяшов О. А. - Бігаусівська математична модель сигналів джерел радіовипромінювань в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем (2017)
Алексейчук А. Н. - Стойкие и практичные рандомизированные поточные шифры на основе кодов Рида–Соломона, Гришаков С. В. (2017)
Кузнецов И. Н. - Оценка стационарных вероятностей состояний системы обслуживания •/G/∞ при различных видах входящего потока требований, Шумская А. А. (2017)
Жерновый Ю. В. - Определение стационарных характеристик трехканальных систем с эрланговским распределением времени обслуживания, Жерновый К. Ю. (2017)
Дунаев Б. Б. - Динамика экономических циклов (2017)
Шило П. В. - Повторяемый итерированный алгоритм табу для решения квадратичной задачи о назначениях (2017)
Чженбин Ху - Управление ресурсами распределенной компьютерной системы с учетом уровня доверия к вычислительным компонентам, Мухин В. Е., Корнага Я. И., Герасименко О. Ю. (2017)
Дорошенко А. Е. - Онтологические и алгеброалгоритмические средства автоматизации проектирования параллельных программ для "облачных" платформ, Овдей О. М., Яценко Е. А. (2017)
Вепрюк Ю. М. - Роль мультимедійних технологій у поліпшенні викладання та засвоєння патофізіології, Роговий Ю. Є. (2016)
Волощук Н. І. - Міждисциплінарна інтеграція як фактор удосконалення викладання фармакології у медичному виші, Пашинська О. С., Іваниця А. О., Таран І. В. (2016)
Дубінін С. І. - Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі, Ваценко А. В., Пілюгін В. О., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Рябушко О. Б., Овчаренко О. В. (2016)
Дуда К. М. - Оптимізація методики викладання стоматологічних дисциплін на кафедрі стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти, Федірко Г. В., Лебідь О. І. (2016)
Корда М. М. - Симуляційне навчання у медицині – складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста, Шульгай А. Г., Запорожан С. Й., Кріцак М. Ю. (2016)
Маланчук Л. М. - Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології, Романчук Л. І., Маланчин І. М., Мартинюк В. М. (2016)
Андрейчин С. М. - Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру, Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Кузів П. П., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. (2016)
Боярчук О. Р. - Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін, Чорномидз І. Б., Воронцова Т. О., Кінаш М. І. (2016)
Бурмас Н. І. - Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Бойко Л. А., Бекус І. Р., Кирилів М. В. (2016)
Вацеба М. О. - Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини (2016)
Гребеник М. В. - Досвід організації навчання в інтернатурі, Лазарчук Т. Б., Криськів О. І. (2016)
Дмитрук О. М. - Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення” студентами медичного факультету (2016)
Зозуляк Н. В. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні предмета "Сестринська практика” (2016)
Карпець М. В. - Особливості контролю знань студентів при вивченні медичної хімії в умовах кредитно-трансферної системи (2016)
Куровська В. О. - Критерії сучасності лекції з фізіології (2016)
Литвинова О. Н. - Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя, Романюк Л. М., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я. (2016)
Савка І. Г. - Досвід підготовки іноземних громадян з англомовною формою навчання, Савка С. Д., Юрнюк С. В. (2016)
Славопас В. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх медичних сестер засобами комп’ютерних технологій (2016)
Цвях А. І. - Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії, Кулянда І. С., Копитчак І. Р., Грубар Ю. О., Сморщок Ю. С., Марченкова Н. О., Лимар Є. А. (2016)
Швед М. І. - Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни, Ляхович Р. М., Кіцак Я. М. (2016)
Швець Л. С. - Досвід викладання медичної біології англомовним студентам (2016)
Кадобний Т. Б. - Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині напередодні Другої світової війни, Гуменна Н. В., Мельникова К. М. (2016)
Здановський В. Г. - Нове у системі управління охороною праці на основі системного підходу та імплементації євростандартів, Гогіташвілі Г. Г. , Степанишин В. М. (2016)
Здановський В. Г. - Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства на основі ДСТУ OHSAS 18001:2010, Степанишин В. М., Сторож Я. Б. (2016)
Лук’яненко С. О. - Виробничий ризик при використанні пар тертя у прецизійних механізмах силових агрегатів транспортних засобів, Халмурадов Б. Д., Занько С. М. (2016)
Таірова Т. М. - Аналіз наукових досліджень з проблематики виробничого травматизму (2016)
Романенко Н. В. - Аналіз нещасних випадків, зумовлених людським фактором, і визначення заходів із попередження небезпечної поведінки працюючих (2016)
Богданова О. В. - Комбінований метод оцінки ризику травматизму для промислового підприємства (2016)
Сербінова Л. А. - Дослідження зв'язку інтенсивності виділення пилу подрібнювальним обладнанням від технічних параметрів подрібнення харчової сировини (2016)
Полукарова С. Г. - Обґрунтування застосування психофізіологічних методів і засобів для попередження нещасних випадків (2016)
Кружилко О. Є. - Оцінка ефективності інспекційної діяльності інспекторів Держпраці, Сторож Я. Б., Майстренко В. В. (2016)
Лисюк М. О. - Інспектування та адміністрування в сфері охорони праці в Україні (2016)
Броницький В. О. - Використання фотокаталітичного методу на промислових підприємствах для очищення повітря від органічних забруднень, Левін О. В., Голяченко О. Ю. (2016)
Логінова І. І. - До питання актуалізації нормативної бази з питань безпеки при переробці мінеральної сировини у гірничорудній промисловості (2016)
Сукач С. В. - Оцінювання впливу мікроклімату навчальних приміщень на розумову працездатність студентів, Козловська Т. Ф. (2016)
Воробйов В. Д. - Оцінка впливу отруйних газів на стан повітря в зоні промислового вибуху гранеміту, Тверда О. Я., Коляда Я. С. (2016)
Левченко О. Г. - Розроблення методики дослідження розчинності зварювальних аерозолів з метою зменшення професійної захворюваності, Степанюк С. М. (2016)
Тверда О. Я. - Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище та стан здоров’я працюючих, Лавриненко Ю. В. (2016)
Гребенюк Т. В. - Аналіз струменевих способів дезактивації поверхонь від радіоактивних забруднень, Онисимчук Т. М., Сербінова Л. А. (2016)
Реферати (2016)
Михайлов В. М. - Теоретичні та практичні передумови вдосконалення технології склеєних кишкових оболонок, Онищенко В. М. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Нові бісквіти та хлібобулочні вироби, вітамінізовані натуральними каротиноїдними рослинними нанодобавками, для оздоровчого харчування, Погарська В. В., Тимофєєва Н.М., Лосєва С. М., Котюк Т. В. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Нове слово в технології отримання продуктів на сучасному обладнанні на підприємствах ресторанного бізнесу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Таубер Р. Д., Тимофєєва Н. М., Юр’єва О. О. (2016)
Павлюк Р. Ю. - Технологія наноструктурованих рослинних добавок із використанням неферментативного біокаталізу – механолізу біополімерів (гетерополісахаридів і білка), Погарська В. В., Котюк Т. В., Погарський А. С., Лосєва С. М. (2016)
Євлаш В. В. - Органолептичні показники та дегустаційне оцінювання фруктових батончиків, збагачених сушеними сланями ламінарії та вакаме, Горбань В. Г., Нікітін С. В. (2016)
Євлаш В. В. - Удосконалення технології сосисок із використанням м’яса перепелів, Гриньова Д. В. (2016)
Снєжкін Ю. Ф. - Створення нових теплотехнологій отримання якісних фолатовмісних функціональних порошків, Петрова Ж. О., Пазюк В. М., Дуб В. В. (2016)
Дорохович А. М. - Використання тагатози та мальтитолу під час виробництва жувальної карамелі спеціального призначення, Божок О. С., Мазур Л. С. (2016)
Черно Н. К. - Технологія дієтичних добавок із печериці двоспорової (Agaricus bisporus), Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2016)
Уханова І. М. - Особливості використання ретентату з метою отримання високоякісного напою оздоровчого характеру (2016)
Назаренко Ю. В. - Особливості використання молочної сироватки та ретентату, отримання високоякісних напоїв оздоровчого харчування, Ященко С. Ю. (2016)
Дзюба Н. А. - Основи моделювання раціонального харчування в умовах порушеного екологічного стану, Землякова О. В., Педак К. Г. (2016)
Михайлов В. М. - Розробка комплексу технологічного обладнання для виробництва печених пиріжків, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2016)
Deynichenko G. - Study of processing ultrafiltration curdy whey, Mazniak Z., Guzenko V., Ebanugwa О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналітичні дослідження енерговитрат пульсаційного гомогенізатора молока, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2016)
Токар А. Ю. - Вплив оброблення баклажанів на зменшення всмоктування олії під час їх обсмажування, Миронюк С. С. (2016)
Чернюшок О. А. - Інтенсивність кріогенної обробки м’ясопродуктів, Федоров В. Г., Кепко О. І. (2016)
Доломакін Ю. Ю. - Тривалість основних етапів приготування рідкої опари, визначена непрямим методом, Бабанов І. Г., Житнецький І. В. (2016)
Черевко О. І. - Забезпечення добових потреб у нутрієнтах раціонами одноразового споживання третього покоління, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Галушко Н. О., Борисова А. О. (2016)
Коваленко О. А. - Дослідження стабільності рослинних олій та їх купажів під час обсмажування картопляних чіпсів, Ковбаса В. М., Радзієвська І. Г., Гребень Б. В., Нагорний В. Ю. (2016)
Жулінська О. В. - Розробка фізіологічно-математичної моделі оцінки якості харчової продукції, Свідло К. В., Мостова Л. М., Мартиненко Л. Г. (2016)
Kolesnyk T. - The research of growth and toxin formation of botulism bacilli in boiled sausages containing color agent from blood, Kolesnyk A. (2016)
Левчук І. В. - Наукові аспекти методу визначення консервантів у олієжировмісних продуктах, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В., Арутюнян Т. В. (2016)
Кійко В. В. - Аналіз споживчих переваг та шляхи вдосконалення асортименту хлібців, Аннєнкова Н. Б., Бочко І. В. (2016)
Черевко О. І. - Оптимізація добових і циклових раціонів для систем харчування лікувальної дії, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Павлюк І. М. (2016)
Погожих М. І. - Сумісне використання R-функцій і проекційного методу в задачах теорії сушіння, Синєкоп М. С., Пак А. О., Чеканов М. А. (2016)
Погожих М. І. - Фізико-математичне моделювання полів температури під час теплообміну для тіл скінченних розмірів, Пархоменко Л. О., Іштван Є. О. (2016)
Корнієнко Л. В. - Дослідження процесу зворотнього осмосу ультрафільтраційного пермеату післяспиртової зернової барди, Мирончук В. Г. (2016)
Шаповалова Н. П. - Збивні кондитерські вироби з подовженим терміном зберігання, Рудавська М. В. (2016)
Дьяков О. Г. - Особливості визначення Т2 на імпульсному ЯМР, Торяник Д. О., Павлюк І. М. (2016)
Захаренко В. О. - Проблема пористості і якості харчових продуктів, Гайдамаха Л. А. (2016)
Сорокіна С. В. - Експертиза різних сортів зрізаних троянд, Акмен В. О. (2016)
Пенкіна Н. М. - Комплексна оцінка якості жіночих гігієнічних прокладок, Колесник В. В., Каламайко Г. О. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Коваль О. - Провісник нешаблонної мудрості, Гірняк А., Ревасевич І. (2017)
Методологування як практика рефлексивної миследіяльності. Круглий стіл (2017)
Фурман А. В. - Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення (2017)
Ревасевич І. - Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень (2017)
Бугерко Я. - Буттєвість духовності в оптиці методологічного аналізу (2017)
Shayuk O. - Vitacultural horizons of tolerance conceptual cognition (2017)
Фурман О. - Простір і час у психологічному дискурсі (2017)
Максименко Ю. - Особистісна зрілість у формовиявах ціннісного зорієнтування (2017)
Shandruk S. - The becoming of the creative personality: from creative potential to professionalism (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Могилевская О. Ю. - Эффективная стратегия маркетинга как ключевой фактор повышения конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса, Могилевський Ю. В. (2015)
Остапенко Я. О. - Сфера послуг під кутом статистики (2015)
Алієва А. Ю. - Методика оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Байдала В. В. - Можливості використання концепції національної інноваційної системи як базису для переходу до біоекономіки, Талавиря М. П. (2015)
Вяткіна Т. Г. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії (2015)
Дучинська Н. І. - Формування ринкового розподілу доходів та його соціально-економічні наслідки в Україні (2015)
Кирилюк І. М. - Оренда землі в системі аграрних відносин (2015)
Мягкова О. В. - Аналіз форм та методів державного регулювання в сфері машинобудування (2015)
Скрипник Л. В. - Проблеми підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Черкаської області (2015)
Talavyrya M. Р. - Biorefinery role in the bioenergy production, Lymar V. V. (2015)
Reznik N. P. - Mechanism and advantages of competitiveness agricultural enterprises (2015)
Бержанір І. А. - Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання (2015)
Митяй O. В. - Oснoвні aспекти бюджетувaння тa принципи йoгo пoбудoви нa підприємствах (2015)
Кара-Казарян С. А. - Значення форм прямої демократії в розвитку місцевого самоврядування (2015)
Анотації до статей (2015)
Вяткіна Т. Г. - Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств (2015)
Єременко Д. В. - Особливості функціонування фермерських господарств в умовах реформування аграрного сектору (2015)
Кощенко К. В. - Особливості мотиваціі персоналу (2015)
Орел В. М. - Формування механізму оплати праці в промисловому свинарстві (2015)
Білоусова С. В. - Особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні, Правоторов С. Б. (2015)
Гелеверя Е. М. - Управление инновационным развитием жилищной сферы экономики региона в условиях децентрализации (2015)
Добрівська М. В. - Розвиток біоенергетики в сільському господарстві на засадах біоекономіки (2015)
Корнієцький О. В. - Розвиток автомобільної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства (2015)
Кульбака В. М. - Менеджмент у землеустрої (2015)
Федун І. Л. - Інноваційні можливості природних цукрозамінників в Україні, Новицький К. О. (2015)
Ємець М. С. - Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства (2015)
Кальченко С. В. - Світовий досвід управління розвитком малих форм аграрного виробництва (2015)
Рибчинська О. Р. - Імпорт енергоносіїв, промислове виробництво та експорт в Україні (2015)
Резнік Н. П. - Особливості кооперації та агропромислової інтеграції в сучасних умовах, Збарський В. К. (2015)
Мягкова О. В. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія та розмежування повноважень у здійсненні державної регуляторної політики (2015)
Коломоєць О. В. - Законодавчі аспекти митної системи України (2015)
Анотації до статей (2015)
Вітання академіку Б. Є. Патону з нагоди 55-річчя від дня обрання на посаду президента НАН України (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (11 січня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (25 січня 2017 р.) (2017)
Старостенко В. І. - Про виконання наукового проекту "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.) (2017)
Тимошенко В. І. - Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об’єктах (ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.) (2017)
Комісаренко С. В. - Дослідження молекулярних механізмів тромбоутворення та створення кровоспинних засобів (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 р.) (2017)
Ланде Д. В. - Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 р.) (2017)
Моргун В. В. - Стратегія генетичного поліпшення зернових злаків з метою забезпечення продовольчої безпеки, лікувально-профілактичного харчування та потреб переробної промисловості, Рибалка О. І. (2017)
Каденюк Л. К. - Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки (2017)
Гриньов Б. В. - Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності (до 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень), Кияк Б. Р., Андрущенко В. Б. (2017)
80-річчя академіка НАН України А. Ф. Попова (2017)
70-річчя академіка НАН України С. Л. Гнатченка (2017)
80-річчя академіка НАН України Ю. І. Тарасевича (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Кир’яна (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. О. Воропаєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Анісімова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Б. Штерна (2017)
Віщур О. І. - Вплив вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт" на показники фагоцитозу нейтрофілів крові у тільних корів-первісток та їхніх телят, Мудрак Д. І., Брода Н. А., Рацький М. І., Матюха І. О., Слипанюк О., Супрович Т. М. (2015)
Головко Н. П. - Гематологічні показники крові курчат-бройлерів різного віку на тлі збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Тимошенко О. П., Яценко І. В. (2015)
Горальський Л. П. - Особливості морфології та гістохімії грудних спинномозкових вузлів домашньої курки, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Веремчук Я. Ю. (2015)
Гунчак А. В. - Біологічний ефект рослиних екстрактів в організмі птиці, Гунчак В. М., Ратич І. Б. (2015)
Єфімов В. Г. - Показники клітинного імунітету поросят на дорощуванні за впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів, Ракитянський В. М. (2015)
Змія М. М. - М’ясна продуктивність бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи в (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2015)
Ігнатьєва Т. М. - Імунологічні показники крові телят при використанні арселану, Лясота В. П., Попсуй В. В. (2015)
Кладницька Л. В. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на оксигензалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей С57BL/6, Мазуркевич А. Й., Величко С. В., Ковпак В. В., Джус О. І., Шелест Д. В. (2015)
Кот Т. Ф. - Мікроскопічні показники росту яйцепроводу курей в ранньому постнатальному періоді онтогенезу (2015)
Коцюмбас Г. І. - Мікроструктурна характеристика шкіри за цирковірозу свиней, Чабаненко А. Л. (2015)
Коцюмбас Г. І. - Патогістологічні зміни селезінки курей-бройлерів при орнітобактеріозі, Бліщ Г. І. (2015)
Купчинська С. С. - Вміст малонового діальдегіду в гонадах самок сільськогосподарських тварин під час фізіологічних змін у статевому апараті та при патології (2015)
Кущ М. М. - Особливості мікроскопічної будови кишківника гусей (2015)
Масалович Ю. І. - Визначення активності сперміїв при використанні різних розбавників для сперми кролів (2015)
Назар Б. І. - Проблеми, які виникають під час проведення полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) та можливість їх уникнення (2015)
Огородник Н. З. - Вплив препарату "Інтерфлок" на параметри шийних лімфовузлів, масу внутрішніх органів і продуктивність поросят після відлучення від свиноматок, Віщур О. І. (2015)
Руденко О. П. - Сезонні та видові особливості гематологічного профілю у ставових риб, Віщур О. І. (2015)
Саліна А. С. - Визначення кінцевої температури охолодження сперміїв і ембріонів тварин до занурення в рідкий азот, Горбунов Л. В. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив різної типології автономного тонусу на показники слизової оболонки кишечнику курей (2015)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону самиць коропа у переднерестовий період на активність деяких ланок антиоксидантної та імунної систем у їх організмі (2015)
Фурманевич М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на вміст ліпідів та співвідношення окремих їх класів в органах і тканинах самиць коропа у переднерестовий період, Смолянінов К. Б., Віщур О. І. (2015)
Hutiy B. - The changes of biochemical and morphological indices of rats’ blood under chronic cadmium toxicosis, Hufriy D., Binkevych V., Vischur V., Binkevych O., Kurlyak I. (2015)
Бабков Я. І. - Вплив натурального бетаїну на забійні показники свиней на від годівлі, Чудак Р. А. (2015)
Блащук В. В. - Виживання (адаптогенність) мікобактерій у відходах тваринництва за впливу електромагнітного опромінення (2015)
Богдан І. М. - Репродуктивні якості свиноматок при згодовуванні в складі раціону кормової добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І. (2015)
Глова В. С. - Вплив технологічних прийомів вирощування на динаміку ботанічного та видового складу люцерново-злакового агрофітоценозу протягом вегетаційного періоду, Сеник І. І., Ворожбит Н. М., Болтик Н. П. (2015)
Голубєв М. І. - Перетравність поживних речовин в організмі молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах, Позняковський Ю. В. (2015)
Гордійчук Н. М. - Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів в залежності від тривалості ембріогенезу, Гордійчук Л. М., Вахуткевич І. Ю. (2015)
Гримак Х. М. - Якісні та відтворні показники сперми баранів-плідників за використання у складі середовища для заморожування відновленого глутатіону та БСА (2015)
Гудима В. Ю. - Вплив розміру частинок вапняку в раціоні курей-несучок на морфометричні параметри яйця, Вудмаска І. В., Голова Н. В., Петрук А. П. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Порівняльний аналіз генетичної структури мікропопуляції сірої української породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2015)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування БВМД інтермікс на показники крові свиноматок, Любасюк Н. В. (2015)
Дацюк І. В. - Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні преміксів інтермікс (2015)
Єгоров Б. В. - Можливості використання малоцінної риби у кормо виробництві, Фігурська Л. В. (2015)
Єфімчук С. М. - Показники росту телят при згодовуванні БВМД інтермікс в післямолочний період вирощування (2015)
Жмур А. Й. - Ступінь реалізації генетичного потенціалу плідників різних порід і генотипів у стаді української чорно-рябої молочної породи, Боднарук В. Є. (2015)
Заєць А. П. - Роздоювання корів – ефективний метод підвищення молочної продуктивності стада, Мандрик М. О., Бігас О. В., Суховуха С. М. (2015)
Ільницька О. Ю. - Відтворювальна здатність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Коба С. А. - Аналіз живлення цьоголіток коропа при внесенні в стави різних органічних удобрювачів, Григоренко Т. В., Дерень О. В., Тушницька Н. Й. (2015)
Корж О. В. - Динаміка змін живої маси та гематологічні показники теличок сіментальскої породи до 6 місячного віку залежно від технологічної схеми годівлі, Попсуй В. В., Опара В. О. (2015)
Кориляк М. З. - Морфологічна характеристика кишківника та гепатопанкреасу дволіток коропа при застосуванні розмелених плодів розторопші плямистої (2015)
Кущ Л. Л. - Вплив гуміліду на ріст і показники крові гусенят, Мірошникова О. С., Маценко О. В., Степченко Л. М. (2015)
Леппа А. Л. - Динаміка росту і розвитку козенят залежно від способу вирощування (2015)
Любинський О. І. - Генетична подібність різних селекційних груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи (2015)
Малетич М. Б. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів печінки та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну а в комбікормі, Процик Я. М., Рівіс Й. Ф. (2015)
Новаковська В. Ю. - Фізико-хімічні показники м’яса свиней при введенні до раціону целюлозоамілолітичної кормової добавки (2015)
Омельян А. М. - Показники забою молодняку перепелів м'ясного напрямку продуктивності при згодовуванні комбікормів з різним вмістом лізину (2015)
Ордіховська О. А. - Виробництво яловичини за різними технологіями (2015)
Оріхівський Т. В. - Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від показників їх відтворювальної здатності, Федорович В. В., Гурський І. М. (2015)
Осередчук Р. С. - Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів, Сенечин В. В. (2015)
Остаповець Л. І. - Вплив біонанокомпозиту на формування партеногенетичних та зиготичних ембріонів свиней in vitro (2015)
Палій А. П. - Визначення критичних контрольних точок при виробництві високоякісного молока (2015)
Петрів М. Д. - Особливості екстер’єру та якість пір'я оброшинських сірих і білих гусей при їх розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Слобода О. М. (2015)
Поврозник Г. В. - Пробіотична кормова добавка "ПРОПУОЛплв" – перспективи використання у птахівництві, Півторак Я. І., Двилюк І. В. (2015)
Попова В. О. - Етологічні особливості тварин знам’янського типу поліської м’ясної породи при різних умовах утримання (2015)
Пославська Ю. В. - Вплив сезону народження тасезону отелення корів на їх молочну продуктивність, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Руснак П. Й. - Динаміка живої маси дочок різних бугаїв симентальської породи та її прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2015)
Семчук І. Я. - Організація нормованої годівлі ремонтних телиць (2015)
Солук Г. С. - Біотехнологія виробництва біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва, Буцяк В. І., Буцяк А. А. (2015)
Трачук Є. Г. - Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини (2015)
Федорович Є. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку гусівництва України, Заплатинський В. С. (2015)
Халак В. І. - Продуктивність свиней різної племінної цінності, Луник Ю. М. (2015)
Цуп В. І. - Використання ехінацеї пурпурової у складі мінерально-вітамінного преміксу при вирощуванні телят, Тихонова Б. Є., Федорович В. С. (2015)
Шевчук Т. В. - Морфологічні показники крові та якість хутра товарного молодняку білих лисів за різнохарактерного живлення, Кирилів Я. І. (2015)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи дочок різних голштинських бугаїв, Боднар П. В. (2015)
Кучерявий В. П. - Вплив нової кормової добавки на показники крові молодняку свиней на вирощуванні (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Рентгеноструктурний аналіз основної частини потиличної кістки та основної клиноподібної кістки з віком в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Камянський В. В., Яценко І. В. (2015)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарний контроль рибопродуктів у супермаркетах, Богатко Л. М., Салата В. З., Сердюков Я. К., Щуревич Г. П. (2015)
Войтович Н. Г. - Екологічні аспекти бонітування орних земель (2015)
Градович Н. І. - Розподіл свинцю та кадмію у гідроекосистемі рибоводницького ставу, Параняк Р. П., Осередчук Р. С. (2015)
Дашковський О. О. - Вимоги до якості та контроль якості горошку зеленого консервованого відповідно до ДСТУ 7165:2010 (2015)
Добрянська Г. М. - Вміст заліза та міді в гідроекосистемі яворівського водосховища, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2015)
Лайтер-Москалюк С. В. - Оцінка молока сирого за вимогами ДСТУ 3662-97 отриманого в колективних господарствах Тернопільської області, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В. (2015)
Максішко Л. М. - Біодобриво як продукт утилізації гною методом метанового бродіння і перспективи його використання, Малик О. Г., Нагірняк Т. Б., Філіпов С. І., Коваль М. В. (2015)
Микитин Л. Є. - Дослідження та аналіз фонового рівня рухомих форм мікроелементів води та ґрунту у ФГ "Ґураль" с. Підрясне Яворівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2015)
Микитин С. І. - Мікроелементний фон кормів зони малого полісся у СФГ "Клен" Жовківського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2015)
Скляр О. І. - Санітарно-гігієнічні показники молока за використання ОПС як дезінфектанту при переддоїльній санації вимені корів, Скляр І. О. (2015)
Фаріонік Т. В. - Вплив хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та дегустаційну оцінку м’яса отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи (2015)
Хімич М. С. - Ветеринарно-санітарна оцінка яловичих туш при уражені цистицеркозом, Бродовський В. А. (2015)
Хомич Н. П. - Вплив хрому (VI) на процес пероксидації ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах печінки, нирки та легень кроликів, Антоняк Г. Л., Савицька О. М. (2015)
Чубко Ю. В. - Особливості поведінки надремонтного молодняку великої рогатої худоби за різних умов утримання та кількості скотомісць у групових клітках (2015)
Яценко І. В. - Хімічний склад та калорійність білого і червоного м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2015)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на шахтах Красноармейского углепромышленного района, Шарина О. С. (2016)
Солодянкин А. В. - Совершенствование технологии заполнения закрепного пространства при сооружении капитальных выработок шахт Западного Донбасса, Гапеев С. М., Выгодин М. А., Воронин С. А., Снигур В. Г., Мкртчян С. В. (2016)
Довгаль Д. О. - Структурна модель багатокритеріальної оптимізації параметрів планетарних виконавчих органів породоруйнувальних машин, Зорі С. А. (2016)
Подкопаев С. В. - Об эффективности традиционных способов управления кровлей при разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях, Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2016)
Бахтарова Е. П. - Особенности химического состава скелетных остатков кораллов из отложений среднего и верхнего карбона Донбасса, Привалов А. В. (2016)
Трофимов В. О. - Особливості визначення аеродинамічних параметрів підземних споруд, Костенко Т. В., Біла Н. С., Тюрін Є. А. (2016)
Негрей С. Г. - Испытания породных полос с ограниченной податливостью (2016)
Назимко В. В. - Влияние малоамплитудной тектонической нарушенности на процессы газовыделения из подрабатываемого углепородного массива, Сергиенко Л. В., Гладкая Е. В., Сергиенко А. И. (2016)
Альохін В. І. - Геофізичний метод структурно-геодинамічного картування у вирішені практичних завдань геології та екології (2016)
Ісаєнков О. О. - Деформування і стан порід підошви підготовчих виробок, Сахно І. Г. (2016)
Молодецкий А. В. - Оценка степени нарушенности выбросоопасного угольного пласта в зоне его предельного состояния с учетом физических свойств угля, Гладкая Е. В. (2016)
Костенко В. К. - Обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу, Зав’ялова О. Л., Костенко Т. В., Журбінський Д. А. (2016)
Вовк О. А. - Классификация методов прогнозирования деформации поверхности земли над подземными горными работами, Вапничная В. В., Шевчук Н. А., Гладишева В. А. (2016)
Негрей Т. А. - Исследование условий труда шахтеров при выполнении основных производственных процессов (2016)
Ефремов И. А. - Опережающая дегазация пород кровли высоконагруженных лав, Александров С. Н., Петренко А. В. (2016)
Дегтярь Р. В. - Обоснование сохранения устойчивости кровли в очистном забое (2016)
Долженков А. Ф. - Повышение безопасности горняков за счет обеспечения их эффективными средствами индивидуальной защиты, Конопелько Е.И. (2016)
Каменец В. И. - Комплекс горно-подготовительных работ в инвестиционных проектах шахт Красноармейского угленосного района Донбасса, Ротова Л. В., Кононенко Д. А. (2016)
Таран Н. А. - Використання органоглин в технології інтумесцентних вогнезахисних покриттів, Дріжд В. Л., Вахітова Л. М., Придатько С. П., Махно А. Я. (2016)
Лунева О. В. - Инновационные эколого-управленческие аспекты ресурсосбережения (2016)
Кобылянский Б.Б . - Малогабаритные технические средства для взрывных работ в горной промышленности, Мнухин А. Г. (2016)
Каменец В. И. - О целесообразности закрытия шахты "Родинская" ГП "Красноармейскуголь", Ротова Л. В. (2016)
Дмитрик И. А. - Отработанные горные выработки как дополнительный ресурс (2016)
Сурженко В. Н. - Подземное пространство как туристический объект (2016)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Инженерная интерпретация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи, Ананьева О. М., Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2017)
Панченко С. В. - Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью, Саяпина И. А. (2017)
Горбатий І. В. - Дослідження технічної ефективності телекомунікаційних систем та мереж при використанні різних методів передавання даних із керуючим зворотним зв’язком (2017)
Штомпель Н. А. - Многокритериальная оптимизация кодов Лаби на основе природных вычислений (2017)
Мирошник М. А. - Погрешность рассогласования микроволнового ваттметра на основе поглощающей стенки, Зайченко Н. Я. (2017)
Буряковский С. Г. - Cинтез многоконтурных систем управления электроприводами железнодорожных агрегатов и механизмов, работающих в системе типа "пара трения" (2017)
Даренський О. М. - Використання математичної моделі динамічної системи "екіпаж-колія" для досліджень сил взаємодії рухомого складу та колії метрополітенів, Малішевська А. С. (2017)
Володарский В. А. - О надежности технических устройств, прошедших ремонт (2017)
Журавский М. Н. - Методы определения параметров геофизических явлений природного и искусственного происхождения на сейсмических станциях Службы специального контроля Государственного космического агентства Украины, Морозова Г. В. (2017)
Шеховцова Д. Д. - Організація внутрішнього (операційного) аудиту витрат на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Чорна М. В. - Сучасні тенденції розвитку регіонів України, Бугріменко Р. М. (2016)
Чорна М. В. - Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі, Маковоз О. С. (2016)
Фощан В. В. - Процесний підхід до управління структурою капіталу конкурентоспроможного підприємства торгівлі, Михайлова О. В. (2016)
Софронова М. С. - Про один підхід до раціонального розподілу ресурсів на виробництві (2016)
Удовікова С. В. - Розрахунок економічного ефекту від упровадження модернізованого обладнання, Бугріменко Р. М. (2016)
Смольнякова Н. М. - Суть і зміст асортиментної політики торговельного підприємства: понятійний базис, Волосов А. М. (2016)
Мілаш І. В. - Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств (2016)
Шталь Т. В. - Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку, Доброскок Ю. Б., Тищенко О. О. (2016)
Українська Л. О. - Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах, Голубцова Я. К. (2016)
Українська Л. О. - Визначення основних бар’єрів оптимізації рівня трансакційних витрат, Льон А. В. (2016)
Єсінова Н. І. - Глобалізація як фактор саморозвитку студента, Кладкевич К. В., Нікітіна О. В. (2016)
Єсінова Н. І. - Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах, Карауш А. І., Нікітіна О. В. (2016)
Будрик О. І. - Кластер як форма територіальної організації економіки регіону, Комач Л. Д. (2016)
Селютін В. М. - Моделювання стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Яцун Л. М., Селютін С. В. (2016)
Бубенець І.Г. - Механізм формування маркетингового потенціалу торговельного підприємства, Козуб В.О., Артеменко В.С., Артеменко С.В. (2016)
Семенюк Л. П. - Маркетинговий підхід до управління ефективністю банківської діяльності (2016)
Жегус О. В. - Event-маркетинг як інструмент формування іміджу території, Михайлова М. В., Саєнко Т. О., Звягіна Ю. В. (2016)
Ольшанський О. В. - Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства, Ткаченко О. П. (2016)
Прядко О. М. - Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту, Тарасов І. Ю., Шуригін О. В. (2016)
Волошин П. В. - Ігрове стратегічне моделювання й експрес-форсайти в управлінні та консультуванні підприємств (2016)
Варипаєв О. М. - Розвиток та головні доктрини філософії їжі в античності (2016)
Varypaiev A. - Religiousness of Mykolai Gogol in the context of ukrainian philosophical thought, Rybalchenko A. (2016)
Borysova A. - Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher educational establishments, Arkhypova V., Kolesnyk A., Manuyenkova O. (2016)
Borysova A. - Advantages of using Moodle platform in teaching "English for professional communication", Belikova O., Kolesnyk A., Manuyenkova O. (2016)
Muraviova O. - Translation of economic and financial terms of foreign origin, Kravtsova T. (2016)
Король А. В. - Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання, Кравцова Т. А., Муравйова О. М. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Березко І. В. - Наратив майбутнього як засіб реінтерпретації минулого та інтерпретування теперішнього досвіду особистості (2011)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства (2011)
Зазимко О. В. - До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці (2011)
Зарецька О. О. - Життєві обставини і особистісний розвиток: підхід з позицій психологічної герменевтики (2011)
Крайчинська В. А. - Олюднені та оречевлені соціально-психологічні настановлення особистості як способи опанування невизначеності (2011)
Лебединська І. В. - Особистісний досвід: феномен "відпочаткового запізнення” (2011)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди (2011)
Литовченко Н. Ф. - Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь, Александрова А. О. (2011)
Полунін О. В. - Математичні операції із суб’єктивними часовими інтервалами як метод дослідження часового виміру досвіду індивіда (2011)
Татенко Н. О. - Ефективне прогнозування майбутнього: балансування особистості у невизначеності (2011)
Титаренко Т. М. - Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій (2011)
Тодорів Л. Д. - Конструювання гендерного досвіду особистості як методологічна проблема (2011)
Уніат Н. М. - Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань (2011)
Черемных Е. О. - Жизнь как текстуальная конструкция: ирония, игра, сеть (2011)
Шиловська О. М. - Вплив особистісних характеристик дітей молодшого шкільного віку на усвідомлення власного досвіду (2011)
Наші автори (2011)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості елементів вантажопідйомного крана при квазіоптимальному за швидкодією керуванні його рухом. Частина І, Ромасевич Ю. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості елементів вантажопідйомного крана при квазіоптимальному за швидкодією керуванні його рухом. Частина ІI, Ромасевич Ю. О. (2016)
Подоляк О. С. - Исследование влияния конструктивных параметров на колебательный процесс привода механизма подъема, Малинина Ю. В. (2016)
Фідровська Н. М. - Вплив коефіцієнту тертя на натягнення канату, навитого на барабан, Лєсовицький К. Ю. (2016)
Фідровська Н. М. - Визначення напруження в дротині канату при набіганні на блоки і барабани, Ломакін А. О. (2016)
Гордеев А. С. - Проект нормативного документа к назначению режимов обработки отверстий сверлением (2016)
Кондратюк О. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів, Скоркін А. О. (2016)
Kusturova О. - Development and researching of drilling fluids properties to carry out works under conditions of abnormally high reservoir pressures, Kusturova А., Dobrunov D., Salim M. (2016)
Petrenko A. - The influence of strain hardening to the structure and properties of FE-C-CR-MN steels (2016)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного опору газозбірних систем родовищ на обсяги видобутку газу, Соболєва А. В., Гребенюк С. А., Заночкін С. А. (2016)
Григор’єва О. С. - Оптимізація схем вилучення інертних та кислих газів з товарного потоку, Хімченко С. А., Малишко Р. В., Мудрак В. І. (2016)
Дерябкина Е. С. - Влияние химического состава металла шва на свойства сварных соединений стали 08Х18АН5, Чуб А. Ю. (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб напівавтоматичного зварювання чавуну з окисленням надлишкового вуглецю, Тіщенко А. А. (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб зварювання чавуну з окисленням надлишкового вуглецю (2016)
Ізотова К. О. - Спосіб зварювання чавуну сталевими електродами з видаленням облицювального металу шва (2016)
Калін М. А. - Розробка електродів з феротитаном для холодного зварювання чавуну (2016)
Ляпунов А. М. - Измерение твердости в научной периодике (2016)
Малецька О. Є. - Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки, Москаленко М. В., Мельниченко О. А., Денисенко А. М., Сегал Л. Л. (2016)
Мельниченко А. А. - Стандартизация расчета сборочных размерных цепей в машиностроении в условиях термовоздействия, Трищ А. Р., Черкашина О. С. (2016)
Романов С. В. - Моделювання нестаціонарного індукційного нагріву деталей під складання у програмі ELCUT (2016)
Ситников Б. В. - О формировании швов при сварке с повышенной скоростью, Маршуба В. П. (2016)
Смирнов И. П. - Оптимальный размер диаметра соединений с натягом, Малицкий И. Ф. (2016)
Тріщ Р. М. - Залежність між виміряними показниками якості об’єктів різної природи та їх оцінкою на безрозмірній шкалі, Кіпоренко Г. С., Кім Н. І. (2016)
Фролов Е. А. - Аналитическое исследование параметров точности вытяжных операций пневмоударной штамповки, Ясько С. Г., Кравченко С. И., Дерябкина Е. С. (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Бамбура А. М. - Розрахунок плоских залізобетонних рам з урахуванням фактору часу, Болотов О. Ю. (2016)
Шишкина А. А. - Влияние коллоидных поверхностно-активных веществ на прочность мелкозернистых бетонов, Шишкин А. А. (2016)
Приймаченко А. С. - Високоміцні сульфатостійкі бетони, модифіковані алюмосилікатними добавками (2016)
Климов Ю. А. - Теоретические основы применения неметаллической композитной арматуры во внецентренно сжатых бетонных элементах, Андрюкевич A. И. (2016)
Мар’єнков М. Г. - Оцінка сейсмічності дамб на основі робіт із сейсморайонування майданчика будівництва, Домбровський Я. І., Панчик О. В. (2016)
Гладишев Д. Г. - Аналіз методів пошуку взаємовпливу проектованих та існуючих споруд в умовах щільної забудови, Гладишев Г. М., Дац А. Я. (2016)
Lytvynenko A. - About most important fault of valid method of static probing as field method for soil test (2016)
Ткачук О. А. - Конструктивні особливості інфільтраційних майданчиків із водопроникними покриттями, Шевчук О. В. (2016)
Тарасюк В. Г. - Випробування навантаженням конструкційного профнастилу виробництва фірми ТОВ "Балекс-метал" типу BTR 160. 250. 750 для покриттів, Жарко Л. О., Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М. (2016)
Акименко О. А. - Психическая реальность и некоторые формы ее проявления (2011)
Дьяконов Г. В. - Психологія діалогу – наука про психічне, особистісне й духовне буття людини (2011)
Єсип М. З. - Психологічна модель образу Бога (2011)
Кальницька Ю. С. - Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Кривоконь Н. І. - Методологічні проблеми розвитку соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи (2011)
Найдьонова Л. А. - Психологія рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку (2011)
Новікова Ж. М. - Особливості соціального становища людей похилого віку: теоретичне дослідження (2011)
Савельєва В. С. - Співвідношення категорій "особистість” і "суб’єкт діяльності” (2011)
Скорик М. М. - До питання про історіографічні моделі сучасної історико-психологічної науки (2011)
Широка А. О. - Особливості кодування якісних даних (на прикладі дослідження психологічних особливостей сепарації в дочірньо-материнських стосунках у дівчат юнацького віку) (2011)
Яворський М. В. - Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри (2011)
Яремчук О. В. - Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення, Клюйкова-Цобенко В. О. (2011)
Баранова С. В. - Відповідальність особистості як складова особистісної зрілості (2011)
Баришева О. І. - Невідкладна психологічна допомога суїцидентам в умовах телефонного консультування (2011)
Васильченко О. М. - Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі (2011)
Гридковець Л. М. - Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі (2011)
Дмитрова Т. В. - До питання про експериментальне вивчення інтеракційних характеристик образу "Я”, Дмитрів М. І. (2011)
Колесніков Є. П. - Соціально-психологічні особливості організації життя особистості (2011)
Колот С. А. - Позитивная эмоциональная модерация как механизм мотивационного обусловливания "эмоциональной работы” (2011)
Корольчук В. М. - Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості (2011)
Коропецька О. М. - Особистісний потенціал як основа самореалізації фахівця (2011)
Кравець Н. М. - Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості (2011)
Лєпіхова Л. А. - Соціально-психологічні особливості постановки життєвих завдань як вияв особистісної зрілості та соціального досвіду молодшого юнацтва (2011)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Соціально-психологічний аналіз історичних трансформацій ритуалізованої поведінки особистості (2011)
Меліхова І. О. - Мотивація досягнення успіху та індивідуальний стиль міжособистісної поведінки (2011)
Свинаренко Р. М. - Часова складова потенціалу самореалізації особистості: онтогенетичні і поколінні зміни (2011)
Сидоренко Ж. В. - Стильові особливості постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я (2011)
Стеценко Н. Д. - Спостереження за певними поведінковими реакціями спортсменів як типологічна проблема (2011)
Татенко Н. О. - Постановка життєвих завдань особистістю з ефективним життєздійсненням у просторі впливів (2011)
Титаренко Т. М. - Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання (2011)
Чачко С. Л. - Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін (2011)
Чернобровкина В. А. - Внутренняя свобода личности в контексте опыта ее отношений с миром (2011)
Шебанова В. І. - Копінг-поведінка і механізми подолання стресу (2011)
Бєлавін С. П. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми формування образів "свій-чужий” у представників етнолінгвістичних спільнот (2011)
Бєлавіна Т. І. - Проблеми оптимізації соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти (2011)
Брунова-Калісецька І. В. - Психологічні образи мовно-культурної безпеки жителів кримського міста, Духніч О. Є. (2011)
Вінков В. Ю. - Особливості сприймання громадсько-політичної інформації російськомовною спільнотою (2011)
Воропаєва Т. С. - Формування національної і європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993–2010 роки) (2011)
Карпова І. Г. - Трансформація соціальної ідентичності молоді в умовах міграції із села в місто (2011)
Кобрисенко Д. О. - Політична партія як референтна спільнота (2011)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал як ресурс розвитку українських міських громад, Татенко Ю. В. (2011)
Мищенко Н. И. - Сравнительный анализ выраженности этноцентризма в период экономического кризиса и стабильности (2011)
Пономаренко Л. П. - Особенности социального мышления представителей различных слоев населения Украины, Спиридонова Л. К. (2011)
Наші автори (2011)
Онуфрович О. К. - Активність глутатіонзалежних ензимів сперматозоїдів за умов патоспермії, Фафула Р. В., Наконечний Й. А., Воробець Д. З., Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2016)
Беденюк О. С. - Роль оксидативного і нітрооксидативного стресу в патогенезі генералізованого пародонтиту на фоні хронічного гастриту, Корда М. М. (2016)
Джигалюк О. В. - Характеристика впливу 4-|4-оксо-4H-хіназолін-3-іл| бензойної кислоти (ПК-66) на перебіг адреналінової міокардіодистрофії в щурів за даними біохімічних досліджень, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2016)
Верба Р. В. - Стан вільнорадикального окиснення та антиоксидантної системи за умов експериментального гострого перитоніту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2016)
Ткачук С. О. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну та С-реактивного протеїну в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і жировим гепатозом, Башта Г. В., Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2016)
Лихацький П. Г. - Показники енергозабезпечення в щурів за умов хронічного ураження тютюновим димом, Фіра Л. С., Качур О. І. (2016)
Бурлака А. П. - Маркери редокс-стану пухлин хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М. (2016)
Криницька І. Я. - Кореляційний аналіз показників газового та кислотно-основного складу артеріальної крові в патогенезі експериментального гепатопульмонального синдрому (2016)
Олещук О. М. - Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гена MTNR1B у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Іванків Я. І., Шумська О. А. (2016)
Земсков С. В. - Селективний підхід до тромбопрофілактики у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, які отримують хіміотерапію (2016)
Линда О. С. - Вивчення гострої токсичності настойки з листя хости ланцетолистої, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Рицик О. Б. (2016)
Мусієнко А. М. - Механізми пошкодження серця щурів та його корекція кверцетином, Денефіль О. В. (2016)
Марущак М. І. - Апоптична загибель клітин та шляхи її ініціації за умови експериментального ожиріння (2016)
Чугай О. О. - Особливості змін показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях у різні періоди формування експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2016)
Логойда Л. С. - Валідація методики кількісного визначення ніфедипіну в таблетках методом рідинної хроматографії (2016)
Ярошенко Т. Я - Дослідження впливу інгібіторів синтази оксиду азоту на його синтез у тканинах щурів з токсичним ураженням печінки (2016)
Щербакова Ю. В. - Попередження негативного метаболічного впливу мегестрол ацетату на організм кішок, Смолянінов Б. В. (2016)
Криницька І. Я. - Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту, Марущак М. І., Стахурська І. О., Бекус І. Р., Кирилів М. В., Кузьмак І. П. (2016)
Зарічна О. Й. - Особливості ендогенної інтоксикації в щурів з галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2016)
Honskyi Ya. I. - The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers, Hnativ V. V., Pereviznyk B. O., Pidruchna S. R., Kuzmak I. P., Yaroshenko T. Ya. (2016)
Загайко А. Л. - Загальна характеристика шляхів активації кіназ JNK, Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б. (2016)
Геруш І. В. - Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних внз, Григор’єва Н. П., Давидова Н. В. (2016)
Содержание (2016)
Bogomolov А. - A quest for democracy or for a conservative social ideal? A cognitive semantics perspective on the role of Sharia concepts in the discourse of the Egyptian Arab Spring (2016)
Донец П. Н. - Электронные массивы информации и концептологический анализ (2016)
Ейгер Г. В. - Текст в метатексте (на материале жанров "малых форм") (2016)
Жаботинская С.А. - Концептуальные метафоры в публичных речах Барака Обамы и Владимира Путина (2014 - 2015 гг.) (2016)
Кузнецова А. В. - Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный и прагматический феномен (2016)
Пихтовникова Л. С. - Прагмастилистика дискурса в свете лингвосинергетической парадигмы (2016)
Шевченко И. С. - Эволюционные механизмы когнитивной семантики (2016)
Багро С. О. - Слово vs. поняття: способи позначення Батьківщини в козацькій спільноті (друга половина XVII – перша половина XVIII ст.) (2016)
Смірнов О. В. - Зміна конфесії на Наддніпрянщині у середині XVIII ст. з перспективи священика (2016)
Балабушевич Т. А. - Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. (2016)
Кохан О. О. - Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. (2016)
Скрипник А. Ю. - Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2016)
Безкровний Ю. О. - Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві (2016)
Клименко О. M. - Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920 – 1930-х рр. (2016)
Бажан О. Г. - Вертикаль терору: діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937 – 1938 роках (2016)
Бетлій О. В. - Біженецька криза у Києві влітку 1915 року (2016)
Диса К. Л. - Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві (1960 – 1990-ті рр.) (2016)
Szczęsny-Kostanecki D. - Promotions, Decorations and Ennoblement in the Napoleonic Army. The Case of Polish Officers in the Peninsular War (1808 - 1813) (2016)
Кучірко О. Я. - Адаптація до життя в США Абрагама Кона в його "Щоденнику єврейського дрібного торгівця", 1842 – 1843 рр. (2016)
Сенченко А. П. - Статистика ухилення євреїв від загальної військової повинності і "єврейське питання" в Російській імперії в 1870 – 1884 роках: дискусія в російсько-єврейській пресі (2016)
Кірсенко М. В. - Словацька політика в Першій світовій війні (2016)
Ремарович О. І. - Світсько-релігійна співпраця в уряді держави Ізраїль: політика блоку "Лікуд" у 1977 − 1981 роках (2016)
Мицик Ю. А. - До історії Києво-Могилянської академії (2016)
Затилюк Я. В. - До джерел могилянської традиції: останнє дослідження і видання "Патерикону" Сильвестра Косова (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Kharchenko V. - Models of Qualitative Estimation of Air Traffic Flows and Capacity in Terminal Control Areas, Chynchenko Y. (2016)
Kharchenko V. - Risk Definition in Civil Unmanned Aviation, Мatiychyk D. (2016)
Wang Bo - Mathematical Model of Automatic Flight of Polikopter Uav Nau Pkf "Aurora", Kharchenko V., Nakhaba A. (2016)
Pavlova S. - The Invariant Adaptation of the Aircraft Control System in Emergency Situation During the Flight, Komar M. (2016)
Sushchenko O. - Inertial Technologies in Systems for Stabilization of Ground Vehicles Equipment (2016)
Gusynin V. - The Use of Differential Transformations for Solving Non-Linear Boundary Value Problems, Gusynin A., Tachinina H. (2016)
Filonenko S. - Acoustic Energy at Change of Treated Composite Material Dispersion Properties (2016)
Potapov V. - Classification of Neural Network for Technical Condition of Turbofan Engines Based on Hybrid Algorithm (2016)
Zaporozhets O. - The Aircraft Accident Probability Model in The Vicinity of the Airport, Gosudarska I. (2016)
Zaporozhets O. - Pm Emissions Produced by Aircraft Under the Operations at the Airport, Synylo K. (2016)
Bondarenko O. - Establishment of the Chornobyl Radioecological Biosphere Reserve as Recovery Biotechnology Implementation of the Exclusion Zone, Movchan Y., Gulevets D., Goutsal O., Drapaliuk A. (2016)
Boychenko S. - Features of Climate Change on Ukraine: Scenarios, Consequences for Nature and Agroecosystems, Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., Savchenko S. (2016)
Pazyura N. - Main Aspects in Language Training of Non-English Speaking Airmen (2016)
Sopilko I. - Jurisdiction Over Crimes Committed on Board Aircraft in Flight Under the Tokyo Convention 1963, Shevchuk Y. (2016)
Pyvovar Y. - Theoretical Framework of Administrative Legal Regulation in Flight Safety Area Within Civil Aviation, Husar O. (2016)
Гороховський Є. П. - Застосування методу модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління телекомунікаційними мережами, Зіненко Ю. М., Крючкова Л. П., Борисенко І. І. (2016)
Отрох С. І. - Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього, Ярош В. О., Федюнін С. А., Власенко В. О. (2016)
Макаренко А. О. - Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг, Бондарчук А. П., Хотинський Є. Б., Лимар В. М. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту, Дивизинюк М. М., Коноваленко М. В., Лазаренко С. В. (2016)
Мороз С. М. - Аналіз чутливості телекомунікаційної мережі на основі прогнозуючих нейронних систем, Ляш Т. Г., Торошанко Я. І. (2016)
Лемешко А. В. - Разработка и анализ метода иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети, Невзорова Е. С., Ильяшенко А. Е. (2016)
Федорова Н. В. - Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G. Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul (2016)
Ускач М. М. - Шляхи розвитку технології LTE, Варфоломеєва О. Г. (2016)
Імалковський М. О. - Порівняльна характеристика технологій супутникового зв’язку, Мальчик А. С. (2016)
Гордієнко С. Б. - Питання діагностики інфокомунікаційних мереж (2016)
Заєць П. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування логічного мислення при викладанні фізико-математичних дисциплін, Іванова О. С. (2016)
Волкова Л. О. - Неформальні молодіжні об’єднання як об’єкт соціально-психологічного дослідження (2011)
Горностай П. П. - Проявления идентичности в психотерапевтических и тренинговых группах (2011)
Дорожкин В. Р. - Альтруизм и агрессия: сравнение видов и форм (2011)
Кияшко Л. О. - Умови і механізми формування у молоді навичок командної взаємодії, Мозолєва Г. О. (2011)
Коробанова О. Л. - Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом (2011)
Кривохижа Л. В. - Соціально-психологічні особливості професійної взаємодії службовців підрозділів МНС України (2011)
Мироненко В. І. - Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів (2011)
Наконечна М. М. - Соціально-психологічні аспекти допомоги іншому (2011)
Поліванова О. Є. - Психологічні особливості сімей, у яких чоловік втягнений у комп’ютерні ігри, Яновська С. Г. (2011)
Прейс-Тимчук І. В. - Індикатори сімейної лояльності (2011)
Сємєніхіна Г. В. - Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера і вступу молоді у подружнє життя (2011)
Скрипник О. В. - Лояльність до групи в контексті становлення професійної ідентичності (2011)
Ткаченко В. Є. - Соціально-психологічні умови благополуччя подружніх відносин (2011)
Чорна Л. Г. - Рольова ідентичність: її локалізація серед інших видів ідентичності особистості (2011)
Юрченко З. В. - Феноменологія насильства у сім’ї: соціокультурний і гендерний дискурс (2011)
Анпілова Д. В. - Особливості діагностики психологічної близькості: проблеми і перспективи (2011)
Вознесенська О. Л. - Комплексний медіакультурний феномен, Голубєва О. Є. (2011)
Кальба Я. Є. - Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини (2011)
Мироненко Г. В. - Суб’єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж (2011)
Левус Н. І. - Чинники соціально-комунікативної компетентності молоді (2011)
Петрунько О. В. - Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій (2011)
Роговик Л. С. - Особливості невербальної комунікації на основі теорії рівневої побудови рухів М. О. Бернштейна (2011)
Сусська О. О. - Діяльнісні основи суб’єктності в масовій комунікації (2011)
Широкорадюк Л. А. - Соціально-психологічний феномен лихослів’я як ознака суб’єктної деформації (2011)
Веретяннікова Ю. С. - Професійні смислові настановлення психолога як предмет теоретичного аналізу (2011)
Духневич В. М. - Особливості конструювання кейсів для когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування (2011)
Жовтянська В. В. - Смислові трансформації в сучасному міфі (2011)
Нестеров В. Ф. - Модель організації спілкування з активізацією когнітивних процесів у ході вирішення завдань спільної діяльності (2011)
Омельяненко В. В. - Особливості когнітивного опосередкування суб’єктивних труднощів професійного спілкування в операторів контактних центрів (2011)
Орап М. О. - Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології (2011)
Осадько О. Ю. - Когнітивні детермінанти ефективності особистісного захисту в емоційно напружених ситуаціях спілкування (2011)
Сіверс З. Ф. - Особливості вербальних патернів педагогів як суб’єктів утрудненого спілкування (2011)
Гридковець Л. М. - Гендернорівнісний екстремізм як фактор руйнації родини (2011)
Мірошниченко О. М. - Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки з позицій гуманістичної теорії (2011)
Ніконова О. Ю. - Гендерні відмінності при співзалежності (2011)
Правдивець Н. О. - Маскулінно-фемінні передумови професіоналізації жінок-військовослужбовців (2011)
Семків І. І. - Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді (2011)
Устінова Н. О. - Психологічна готовність українських жінок до участі в громадській діяльності (2011)
Наші автори (2011)
Гордевський В. Д. - Бімодальний розподіл з деякими максвелівськими модами для рівняння Брайана-Піддака, Гукалов О. О. (2015)
Суділовська В. І. - Опис операторів C-симетрії у випадку простору C (2015)
Чуйко С. М. - О решении линейных матричных уравнений (2015)
Олейник Е. В - Исследование одного класса систем нелинейных уравнений (2015)
Гук Н. А. - Идентификация жестких включений втонкой пластине, Степанова Н. И. (2015)
Зеленський О. В. - Cума елементів зведеної матриці показників, Дармосюк В. М. (2015)
Гандель Ю. В. - Гришин А.П. (некролог), Гордевский В. Д., Жолткевич Г. Н., Коробов В. И., Малютин К. Г., Марченко И. И., Резуненко А. В., Скляр Г. М., Содин М. Л., Фаворов С. Ю. (2015)
Демин Н. М. - Городские агломерации в контексте исследования феномена форм и систем расселения (2012)
Абрамюк І. Г. - Оцінка архітектурно-художньої виразності забудови центральних вулиць м. Луцька (2012)
Антонець М. О. - Сучасний стан мережі екскурсійних маршрутів м. Полтава (2012)
Баб’як В. І. - Соціально-політичні передумови формування пунктів тимчасового перебування мігрантів та осіб без громадянства в Україні (2012)
Бачинська О. В. - Природа в урбанізованому середовищі (2012)
Бачунов О. В. - Історія формування ознак орендного житла (2012)
Безлюбченко Е. С. - Анализ состояния жилого фонда Украины (2012)
Бєляєв Т. В. - Соціальна взаємодія в міському житловому середовищі в контексті сучасних трансформацій міського життя (2012)
Бєсєда Ю. Ю. - Використання напівзаглибленої двохярусної дороги для покращення пропускної здатності вулиці міста, Швець В. В. (2012)
Біскуб П. І. - Особливості використання методу зменшення негативних фільтраційних властивостей ґрунтових дамб та гребель акумулятивних водосховищ, Боярчук Б. А., Тарасюк Р. І. (2012)
Божидарнік В. В. - Оцінка впливу радіоактивного опромінення на міцність елементів конструкцій, Добрянський І. М. (2012)
Божидарнік В. В. - Стан розвитку житлово-комунального сфери Луцька, Шостак А. В., Парфентьєва І. О. (2012)
Болошенко Ю. Г. - Учет влияния малоциклового нагружения на прочность нормальных сечений железобетонных изгибаемых элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны (2012)
Бондарський О. Г. - Розрахунок багатошарових оболонок обертання, виконаних із термореологічно складних матеріалів, Бабков О. В., Косенко В. І. (2012)
Бондарук О. О. - Особливості використання нового будівельного матеріалу – рідке дерево (2012)
Борейко И. В. - Очистка фильтрата полигонов твердых бытовых отходов (2012)
Бородич Л. В. - Відродження ідеї типового житлового кварталу (2012)
Кузнецов С. Г. - Вплив навколишньої забудови на зміну теплових втрат викликаних вітром при природній вентиляції житлового будинку, Бутова А. П. (2012)
Вадімова А. В. - Містобудівне проектування як неприривний процес планувального розвитку міста (2012)
Ватащук Т. А. - Концепції "ідеального міста" в епоху античності та середньовіччя (2012)
Вербицька У. Ю. - Особливості архітектурно-планувальної організації місць спільного користування у житлових будинках в історично сформованій забудові міського центру (2012)
Вербич К. А. - Топологическое определение внутриквартального пространства (2012)
Верешко О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду ведення міського кадастру (2012)
Гапонова Л. В. - Метод визначення температурно-вологісних характеристик сталебетонних плит (2012)
Гегер А. Д. - Явище рекурсії в архітектурі (2012)
Глазырин В. Л. - Перспективы градостроительного развития Одесского акваполиса-региона (2012)
Гнат Г. О. - Особливості розпланувальної організації квартир соціального і доступного житла (2012)
Гнесь Л. Б. - Сільські поселення та їх територіальні групи в нових соціально-економічних умовах (2012)
Гнесь У. І. - Архітектурно-композиційний потенціал інноваційних вирішень квартир нижніх поверхів багатоквартирних будинків (2012)
Гоблик А. В. - Проблеми та підходи до моделювання динаміки розвитку містобудівних систем (2012)
Голик Й. М. - Розвиток функціонально-планувальної структури міста у взаємозв’язку із приміською зоною, Несух М. М. (2012)
Головенець Р. І. - Геотермальні теплові насоси в системах опалення, вентиляції та кондиціонування (2012)
Горощак Н. Я. - Особливості етапної забудови домогосподарств індивідуальної забудови в приміській зоні (2012)
Гранкіна В. В. - Вплив температури конденсації та пароутворення робочого тіла на коефіцієнт перетворення теплового насосу, Щербонос Ю. С. (2012)
Дмитренко А. Ю. - Територіальний розвиток міст: демографічний аспект (2012)
Древаль І. В. - Принципи містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів (2012)
Дробишинець С. Я. - Щебенево-мастиковий асфальтобетон, як ефективний матеріал для влаштування дорожнього покриття (2012)
Дрозд Ю. І. - Особливості функціонального зонування міських територій (2012)
Дубова С. В. - Дослідження впливу особливостей організації дорожнього руху на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту, Зварич І. А. (2012)
Єфіменко В. І. - Екологічні аспекти архітектурних досліджень в містобудівництві, Єфіменко В. В., Кочергін П. С. (2012)
Завальний О. В. - Основні причини загострення й можливі шляхи вирішення транспортних проблем у м. Харкові, Гордієнко С. М., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О. (2012)
Золотар Л. В. - Методи визначення об’єму та структури побутових відходів для житлових територій (2012)
Зубричев О. С. - Особливості функціонального зонування рекреаційно-розважальних територій міського середовища (2012)
Ільчук Н. І. - Перспективи розвитку сельбищної зони м. Луцька, Парфентьєва І. О., Михальчук Т. Г. (2012)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, захищенних у спеціалізованій вченій раді д 26.056.09 у 2009 – 2012 рр., Погорєдьцев В. М., Чередніченко П. П. (2012)
Кіс Н. Ю. - Вплив соціальних звичок населення на структурування сельбищних територій середнього міста (на прикладі м. Ужгорода), Голик Й. М. (2012)
Коваль М. І. - Удосконалення і розвиток планувальної організації системи вантажного транспорту у містах України, Рейцен Є. О. (2012)
Конюк А. Є. - Про особливості енергоекономічних містобудівельних рішень житлової забудови (2012)
Кучеренко Н. М. - Підвищення ефективності забезпечення екологічної безпеки населення міст України (2012)
Линник І. Е. - Якісний аналіз еволюції ергономічної системи "водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище" (2012)
Лисенко І. О. - Аналіз досліджень системи вертикальних домінант міста (2012)
Логвиненко О. С. - Визначення функціональної і просторової складових рекреаційних систем та їх оцінка (2012)
Лозинская В. А. - Анализ использования систем двойных стеклянных фасадов: история, зарубежный опыт (2012)
Shkarlet S. M. - Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena, Gonta О. І., Dubyna M. V. (2016)
Abakumenko О. V. - Identification and evaluation of major trends of energy sector resource support in Ukraine, Lukyashko P. О. (2016)
Krasnorutskyу O. O. - Economic spheres of the global biofuels market, Zaika S. О. (2016)
Макарова М. В. - Обґрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій, Білоусько Т. М., Лавренюк Р. М. (2016)
Krylenko V. I. - Budget safety: the functional aspect (2016)
Язлюк Б. О. - Соціальна відповідальність як соціальний компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання, Фурман О. Є. (2016)
Yanchuk A. O. - Modern trends of development of shadow economy and methods of public policy of counteraction, Klemparskiy М. M., Zaverbnyy A. S. (2016)
Boiko V. V. - Strategic directions towards enhancement of the efficiency of Ukraine's agro-industrial complex in conditions of macroeconomic instability threats (2016)
Vygovska V. V. - Outlines of creating a state regulation system of Ukraine`s insurance market security (2016)
Косач І. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "Державноприватне партнерство", Голубчик Д. Ю., Курінська О. В. (2016)
Kundenko A. V. - The place of strategic management in a work of the higher educational institution, Mykhaylovska О. V., Kuchuk S. S. (2016)
Полковниченко С. О. - Екологічні екстерналії сільськогосподарської діяльності (2016)
Синенко О. І. - Трансформація економічних механізмів в умовах третьої промислової революції, Раллє Н. В. (2016)
Tsimbalenko N. V. - Trends and problems in the development of higher education system in Ukraine, Tarasenko O. S. (2016)
Власюк Т. О. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності України у сфері зовнішньоторговельних відносин (2016)
Hnedina K. V. - The reformation of higher education system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy (2016)
Gutorov А. O. - Theoretical and methodological foundation of measurement of the integration level in the agrarian sector of the economy (2016)
Zhydok V. V. - Formation of the quality management system of higher education institutions in a competitive conditions at educational market in Ukraine, Pshenychna T. M. (2016)
Klapkiv Y. M. - Strategy institutional development of the insurance market (2016)
Kolomyychuk N. M. - The role of the state financial control in the state budget process (2016)
Однорог М. А. - Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України (2016)
Perevozniuk V. V. - Theoretical aspects of financial affordability of water supply and sewage services to the public (2016)
Ревко А. М. - Детермінанти формування рівня життя населення регіонів України (2016)
Приходько О. М. - Державна політика оподаткування в умовах розвитку національної економіки (2016)
Gagina N. V. - Fostering economic development of Ukraine through increasing Еnglish proficiency, Los O. V. (2016)
Левківський В. В. - Економічний і безпековий вимір інтересів України в співпраці з КНР (2016)
Vishevsky V. P. - Fiscal decentralization in post-conflict territories: conceptual states, Rekova N. Yu., Chekina V. D. (2016)
Moisienko K. Іе. - Stimulation of investments into development of post-conflict territories (2016)
Nezdoyminov S. G. - Іnvestment vectors of regional tourism infrastructure development (2016)
Александрова О. Г. - Дослідження впливу особистісних рис на авітальну активність студентів (2011)
Бегеза Л. Є. - Рольова ідентифікація практичного психолога як критерій його адаптованості у професійно-технічному навчальному закладі (2011)
Виноградова В. Є. - Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи, Міляєва В. Р. (2011)
Заброцький М. М. - Особливості педагогічного оцінювання особистості учнів (2011)
Завірюха Л. А. - Прагматизм як невід’ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект (2011)
Малина О. Г. - Аналіз типів життєвих стилів і рівнів їхнього розвитку в підлітковому і юнацькому віці (2011)
Мельник А. П. - Соціально-психологічна дезадаптація дітей із затримкою психічного розвитку у дошкільному віці (2011)
Микитюк Г. Ю. - Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи (2011)
Низовець О. М. - Особливості складових соціально-психологічної компетентності учнівської молоді (2011)
Олексюк В. Р. - Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів (2011)
Павлін Д. О. - Індивідуально-психологічні фактори формування низького соціального статусу учнів середнього і старшого шкільного віку (2011)
Парходько Г. Ю. - Соціокультурний чинник формування дитячої мономіфологічної історії (2011)
Покладова В. В. - Практично зорієнтований підхід до вирішення проблеми адаптації в контексті навчання у ВНЗ (2011)
Сеник О. М. - Часова перспектива студентів і їхнє психологічне благополуччя (2011)
Сіткар В. І. - Дитяча і молодіжна субкультура як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства (2011)
Скворцова Т. В. - Соціальний інтелект як основа успішної соціалізації підлітка (2011)
Спіцина Л. В. - Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід (2011)
Угрин О. Г. - Особливості готовності студентської молоді до професійної діяльності (2011)
Чепурна Г. Л. - Соціально-психологічні чинники перфекціонізму молоді (2011)
Бичко О. В. - Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності, Васильченко О. М. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського