Дьяконов Г. В. - Психологія діалогу – наука про психічне, особистісне й духовне буття людини (2011)
Єсип М. З. - Психологічна модель образу Бога (2011)
Кальницька Ю. С. - Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Кривоконь Н. І. - Методологічні проблеми розвитку соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи (2011)
Найдьонова Л. А. - Психологія рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку (2011)
Новікова Ж. М. - Особливості соціального становища людей похилого віку: теоретичне дослідження (2011)
Савельєва В. С. - Співвідношення категорій "особистість” і "суб’єкт діяльності” (2011)
Скорик М. М. - До питання про історіографічні моделі сучасної історико-психологічної науки (2011)
Широка А. О. - Особливості кодування якісних даних (на прикладі дослідження психологічних особливостей сепарації в дочірньо-материнських стосунках у дівчат юнацького віку) (2011)
Яворський М. В. - Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри (2011)
Яремчук О. В. - Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення, Клюйкова-Цобенко В. О. (2011)
Баранова С. В. - Відповідальність особистості як складова особистісної зрілості (2011)
Баришева О. І. - Невідкладна психологічна допомога суїцидентам в умовах телефонного консультування (2011)
Васильченко О. М. - Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі (2011)
Гридковець Л. М. - Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі (2011)
Дмитрова Т. В. - До питання про експериментальне вивчення інтеракційних характеристик образу "Я”, Дмитрів М. І. (2011)
Колесніков Є. П. - Соціально-психологічні особливості організації життя особистості (2011)
Колот С. А. - Позитивная эмоциональная модерация как механизм мотивационного обусловливания "эмоциональной работы” (2011)
Корольчук В. М. - Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості (2011)
Коропецька О. М. - Особистісний потенціал як основа самореалізації фахівця (2011)
Кравець Н. М. - Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості (2011)
Лєпіхова Л. А. - Соціально-психологічні особливості постановки життєвих завдань як вияв особистісної зрілості та соціального досвіду молодшого юнацтва (2011)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Соціально-психологічний аналіз історичних трансформацій ритуалізованої поведінки особистості (2011)
Меліхова І. О. - Мотивація досягнення успіху та індивідуальний стиль міжособистісної поведінки (2011)
Свинаренко Р. М. - Часова складова потенціалу самореалізації особистості: онтогенетичні і поколінні зміни (2011)
Сидоренко Ж. В. - Стильові особливості постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я (2011)
Стеценко Н. Д. - Спостереження за певними поведінковими реакціями спортсменів як типологічна проблема (2011)
Татенко Н. О. - Постановка життєвих завдань особистістю з ефективним життєздійсненням у просторі впливів (2011)
Титаренко Т. М. - Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання (2011)
Чачко С. Л. - Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін (2011)
Чернобровкина В. А. - Внутренняя свобода личности в контексте опыта ее отношений с миром (2011)
Шебанова В. І. - Копінг-поведінка і механізми подолання стресу (2011)
Бєлавін С. П. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми формування образів "свій-чужий” у представників етнолінгвістичних спільнот (2011)
Бєлавіна Т. І. - Проблеми оптимізації соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти (2011)
Брунова-Калісецька І. В. - Психологічні образи мовно-культурної безпеки жителів кримського міста, Духніч О. Є. (2011)
Вінков В. Ю. - Особливості сприймання громадсько-політичної інформації російськомовною спільнотою (2011)
Воропаєва Т. С. - Формування національної і європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993–2010 роки) (2011)
Карпова І. Г. - Трансформація соціальної ідентичності молоді в умовах міграції із села в місто (2011)
Кобрисенко Д. О. - Політична партія як референтна спільнота (2011)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал як ресурс розвитку українських міських громад, Татенко Ю. В. (2011)
Мищенко Н. И. - Сравнительный анализ выраженности этноцентризма в период экономического кризиса и стабильности (2011)
Пономаренко Л. П. - Особенности социального мышления представителей различных слоев населения Украины, Спиридонова Л. К. (2011)
Наші автори (2011)
Онуфрович О. К. - Активність глутатіонзалежних ензимів сперматозоїдів за умов патоспермії, Фафула Р. В., Наконечний Й. А., Воробець Д. З., Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2016)
Беденюк О. С. - Роль оксидативного і нітрооксидативного стресу в патогенезі генералізованого пародонтиту на фоні хронічного гастриту, Корда М. М. (2016)
Джигалюк О. В. - Характеристика впливу 4-|4-оксо-4H-хіназолін-3-іл| бензойної кислоти (ПК-66) на перебіг адреналінової міокардіодистрофії в щурів за даними біохімічних досліджень, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2016)
Верба Р. В. - Стан вільнорадикального окиснення та антиоксидантної системи за умов експериментального гострого перитоніту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2016)
Ткачук С. О. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну та С-реактивного протеїну в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і жировим гепатозом, Башта Г. В., Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2016)
Лихацький П. Г. - Показники енергозабезпечення в щурів за умов хронічного ураження тютюновим димом, Фіра Л. С., Качур О. І. (2016)
Бурлака А. П. - Маркери редокс-стану пухлин хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М. (2016)
Криницька І. Я. - Кореляційний аналіз показників газового та кислотно-основного складу артеріальної крові в патогенезі експериментального гепатопульмонального синдрому (2016)
Олещук О. М. - Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гена MTNR1B у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Іванків Я. І., Шумська О. А. (2016)
Земсков С. В. - Селективний підхід до тромбопрофілактики у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, які отримують хіміотерапію (2016)
Линда О. С. - Вивчення гострої токсичності настойки з листя хости ланцетолистої, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Рицик О. Б. (2016)
Мусієнко А. М. - Механізми пошкодження серця щурів та його корекція кверцетином, Денефіль О. В. (2016)
Марущак М. І. - Апоптична загибель клітин та шляхи її ініціації за умови експериментального ожиріння (2016)
Чугай О. О. - Особливості змін показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях у різні періоди формування експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2016)
Логойда Л. С. - Валідація методики кількісного визначення ніфедипіну в таблетках методом рідинної хроматографії (2016)
Ярошенко Т. Я - Дослідження впливу інгібіторів синтази оксиду азоту на його синтез у тканинах щурів з токсичним ураженням печінки (2016)
Щербакова Ю. В. - Попередження негативного метаболічного впливу мегестрол ацетату на організм кішок, Смолянінов Б. В. (2016)
Криницька І. Я. - Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту, Марущак М. І., Стахурська І. О., Бекус І. Р., Кирилів М. В., Кузьмак І. П. (2016)
Зарічна О. Й. - Особливості ендогенної інтоксикації в щурів з галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2016)
Honskyi Ya. I. - The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers, Hnativ V. V., Pereviznyk B. O., Pidruchna S. R., Kuzmak I. P., Yaroshenko T. Ya. (2016)
Загайко А. Л. - Загальна характеристика шляхів активації кіназ JNK, Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б. (2016)
Геруш І. В. - Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних внз, Григор’єва Н. П., Давидова Н. В. (2016)
Содержание (2016)
Bogomolov А. - A quest for democracy or for a conservative social ideal? A cognitive semantics perspective on the role of Sharia concepts in the discourse of the Egyptian Arab Spring (2016)
Донец П. Н. - Электронные массивы информации и концептологический анализ (2016)
Ейгер Г. В. - Текст в метатексте (на материале жанров "малых форм") (2016)
Жаботинская С.А. - Концептуальные метафоры в публичных речах Барака Обамы и Владимира Путина (2014 - 2015 гг.) (2016)
Кузнецова А. В. - Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный и прагматический феномен (2016)
Пихтовникова Л. С. - Прагмастилистика дискурса в свете лингвосинергетической парадигмы (2016)
Шевченко И. С. - Эволюционные механизмы когнитивной семантики (2016)
Багро С. О. - Слово vs. поняття: способи позначення Батьківщини в козацькій спільноті (друга половина XVII – перша половина XVIII ст.) (2016)
Смірнов О. В. - Зміна конфесії на Наддніпрянщині у середині XVIII ст. з перспективи священика (2016)
Балабушевич Т. А. - Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. (2016)
Кохан О. О. - Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. (2016)
Скрипник А. Ю. - Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2016)
Безкровний Ю. О. - Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві (2016)
Клименко О. M. - Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920 – 1930-х рр. (2016)
Бажан О. Г. - Вертикаль терору: діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937 – 1938 роках (2016)
Бетлій О. В. - Біженецька криза у Києві влітку 1915 року (2016)
Диса К. Л. - Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві (1960 – 1990-ті рр.) (2016)
Szczęsny-Kostanecki D. - Promotions, Decorations and Ennoblement in the Napoleonic Army. The Case of Polish Officers in the Peninsular War (1808 - 1813) (2016)
Кучірко О. Я. - Адаптація до життя в США Абрагама Кона в його "Щоденнику єврейського дрібного торгівця", 1842 – 1843 рр. (2016)
Сенченко А. П. - Статистика ухилення євреїв від загальної військової повинності і "єврейське питання" в Російській імперії в 1870 – 1884 роках: дискусія в російсько-єврейській пресі (2016)
Кірсенко М. В. - Словацька політика в Першій світовій війні (2016)
Ремарович О. І. - Світсько-релігійна співпраця в уряді держави Ізраїль: політика блоку "Лікуд" у 1977 − 1981 роках (2016)
Мицик Ю. А. - До історії Києво-Могилянської академії (2016)
Затилюк Я. В. - До джерел могилянської традиції: останнє дослідження і видання "Патерикону" Сильвестра Косова (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Kharchenko V. - Models of Qualitative Estimation of Air Traffic Flows and Capacity in Terminal Control Areas, Chynchenko Y. (2016)
Kharchenko V. - Risk Definition in Civil Unmanned Aviation, Мatiychyk D. (2016)
Wang Bo - Mathematical Model of Automatic Flight of Polikopter Uav Nau Pkf "Aurora", Kharchenko V., Nakhaba A. (2016)
Pavlova S. - The Invariant Adaptation of the Aircraft Control System in Emergency Situation During the Flight, Komar M. (2016)
Sushchenko O. - Inertial Technologies in Systems for Stabilization of Ground Vehicles Equipment (2016)
Gusynin V. - The Use of Differential Transformations for Solving Non-Linear Boundary Value Problems, Gusynin A., Tachinina H. (2016)
Filonenko S. - Acoustic Energy at Change of Treated Composite Material Dispersion Properties (2016)
Potapov V. - Classification of Neural Network for Technical Condition of Turbofan Engines Based on Hybrid Algorithm (2016)
Zaporozhets O. - The Aircraft Accident Probability Model in The Vicinity of the Airport, Gosudarska I. (2016)
Zaporozhets O. - Pm Emissions Produced by Aircraft Under the Operations at the Airport, Synylo K. (2016)
Bondarenko O. - Establishment of the Chornobyl Radioecological Biosphere Reserve as Recovery Biotechnology Implementation of the Exclusion Zone, Movchan Y., Gulevets D., Goutsal O., Drapaliuk A. (2016)
Boychenko S. - Features of Climate Change on Ukraine: Scenarios, Consequences for Nature and Agroecosystems, Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., Savchenko S. (2016)
Pazyura N. - Main Aspects in Language Training of Non-English Speaking Airmen (2016)
Sopilko I. - Jurisdiction Over Crimes Committed on Board Aircraft in Flight Under the Tokyo Convention 1963, Shevchuk Y. (2016)
Pyvovar Y. - Theoretical Framework of Administrative Legal Regulation in Flight Safety Area Within Civil Aviation, Husar O. (2016)
Гороховський Є. П. - Застосування методу модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління телекомунікаційними мережами, Зіненко Ю. М., Крючкова Л. П., Борисенко І. І. (2016)
Отрох С. І. - Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього, Ярош В. О., Федюнін С. А., Власенко В. О. (2016)
Макаренко А. О. - Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг, Бондарчук А. П., Хотинський Є. Б., Лимар В. М. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту, Дивизинюк М. М., Коноваленко М. В., Лазаренко С. В. (2016)
Мороз С. М. - Аналіз чутливості телекомунікаційної мережі на основі прогнозуючих нейронних систем, Ляш Т. Г., Торошанко Я. І. (2016)
Лемешко А. В. - Разработка и анализ метода иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети, Невзорова Е. С., Ильяшенко А. Е. (2016)
Федорова Н. В. - Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G. Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul (2016)
Ускач М. М. - Шляхи розвитку технології LTE, Варфоломеєва О. Г. (2016)
Імалковський М. О. - Порівняльна характеристика технологій супутникового зв’язку, Мальчик А. С. (2016)
Гордієнко С. Б. - Питання діагностики інфокомунікаційних мереж (2016)
Заєць П. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування логічного мислення при викладанні фізико-математичних дисциплін, Іванова О. С. (2016)
Волкова Л. О. - Неформальні молодіжні об’єднання як об’єкт соціально-психологічного дослідження (2011)
Горностай П. П. - Проявления идентичности в психотерапевтических и тренинговых группах (2011)
Дорожкин В. Р. - Альтруизм и агрессия: сравнение видов и форм (2011)
Кияшко Л. О. - Умови і механізми формування у молоді навичок командної взаємодії, Мозолєва Г. О. (2011)
Коробанова О. Л. - Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом (2011)
Кривохижа Л. В. - Соціально-психологічні особливості професійної взаємодії службовців підрозділів МНС України (2011)
Мироненко В. І. - Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів (2011)
Наконечна М. М. - Соціально-психологічні аспекти допомоги іншому (2011)
Поліванова О. Є. - Психологічні особливості сімей, у яких чоловік втягнений у комп’ютерні ігри, Яновська С. Г. (2011)
Прейс-Тимчук І. В. - Індикатори сімейної лояльності (2011)
Сємєніхіна Г. В. - Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера і вступу молоді у подружнє життя (2011)
Скрипник О. В. - Лояльність до групи в контексті становлення професійної ідентичності (2011)
Ткаченко В. Є. - Соціально-психологічні умови благополуччя подружніх відносин (2011)
Чорна Л. Г. - Рольова ідентичність: її локалізація серед інших видів ідентичності особистості (2011)
Юрченко З. В. - Феноменологія насильства у сім’ї: соціокультурний і гендерний дискурс (2011)
Анпілова Д. В. - Особливості діагностики психологічної близькості: проблеми і перспективи (2011)
Вознесенська О. Л. - Комплексний медіакультурний феномен, Голубєва О. Є. (2011)
Кальба Я. Є. - Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини (2011)
Мироненко Г. В. - Суб’єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж (2011)
Левус Н. І. - Чинники соціально-комунікативної компетентності молоді (2011)
Петрунько О. В. - Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій (2011)
Роговик Л. С. - Особливості невербальної комунікації на основі теорії рівневої побудови рухів М. О. Бернштейна (2011)
Сусська О. О. - Діяльнісні основи суб’єктності в масовій комунікації (2011)
Широкорадюк Л. А. - Соціально-психологічний феномен лихослів’я як ознака суб’єктної деформації (2011)
Веретяннікова Ю. С. - Професійні смислові настановлення психолога як предмет теоретичного аналізу (2011)
Духневич В. М. - Особливості конструювання кейсів для когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування (2011)
Жовтянська В. В. - Смислові трансформації в сучасному міфі (2011)
Нестеров В. Ф. - Модель організації спілкування з активізацією когнітивних процесів у ході вирішення завдань спільної діяльності (2011)
Омельяненко В. В. - Особливості когнітивного опосередкування суб’єктивних труднощів професійного спілкування в операторів контактних центрів (2011)
Орап М. О. - Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології (2011)
Осадько О. Ю. - Когнітивні детермінанти ефективності особистісного захисту в емоційно напружених ситуаціях спілкування (2011)
Сіверс З. Ф. - Особливості вербальних патернів педагогів як суб’єктів утрудненого спілкування (2011)
Гридковець Л. М. - Гендернорівнісний екстремізм як фактор руйнації родини (2011)
Мірошниченко О. М. - Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки з позицій гуманістичної теорії (2011)
Ніконова О. Ю. - Гендерні відмінності при співзалежності (2011)
Правдивець Н. О. - Маскулінно-фемінні передумови професіоналізації жінок-військовослужбовців (2011)
Семків І. І. - Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді (2011)
Устінова Н. О. - Психологічна готовність українських жінок до участі в громадській діяльності (2011)
Наші автори (2011)
Гордевський В. Д. - Бімодальний розподіл з деякими максвелівськими модами для рівняння Брайана-Піддака, Гукалов О. О. (2015)
Суділовська В. І. - Опис операторів C-симетрії у випадку простору C (2015)
Чуйко С. М. - О решении линейных матричных уравнений (2015)
Олейник Е. В - Исследование одного класса систем нелинейных уравнений (2015)
Гук Н. А. - Идентификация жестких включений втонкой пластине, Степанова Н. И. (2015)
Зеленський О. В. - Cума елементів зведеної матриці показників, Дармосюк В. М. (2015)
Гандель Ю. В. - Гришин А.П. (некролог), Гордевский В. Д., Жолткевич Г. Н., Коробов В. И., Малютин К. Г., Марченко И. И., Резуненко А. В., Скляр Г. М., Содин М. Л., Фаворов С. Ю. (2015)
Демин Н. М. - Городские агломерации в контексте исследования феномена форм и систем расселения (2012)
Абрамюк І. Г. - Оцінка архітектурно-художньої виразності забудови центральних вулиць м. Луцька (2012)
Антонець М. О. - Сучасний стан мережі екскурсійних маршрутів м. Полтава (2012)
Баб’як В. І. - Соціально-політичні передумови формування пунктів тимчасового перебування мігрантів та осіб без громадянства в Україні (2012)
Бачинська О. В. - Природа в урбанізованому середовищі (2012)
Бачунов О. В. - Історія формування ознак орендного житла (2012)
Безлюбченко Е. С. - Анализ состояния жилого фонда Украины (2012)
Бєляєв Т. В. - Соціальна взаємодія в міському житловому середовищі в контексті сучасних трансформацій міського життя (2012)
Бєсєда Ю. Ю. - Використання напівзаглибленої двохярусної дороги для покращення пропускної здатності вулиці міста, Швець В. В. (2012)
Біскуб П. І. - Особливості використання методу зменшення негативних фільтраційних властивостей ґрунтових дамб та гребель акумулятивних водосховищ, Боярчук Б. А., Тарасюк Р. І. (2012)
Божидарнік В. В. - Оцінка впливу радіоактивного опромінення на міцність елементів конструкцій, Добрянський І. М. (2012)
Божидарнік В. В. - Стан розвитку житлово-комунального сфери Луцька, Шостак А. В., Парфентьєва І. О. (2012)
Болошенко Ю. Г. - Учет влияния малоциклового нагружения на прочность нормальных сечений железобетонных изгибаемых элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны (2012)
Бондарський О. Г. - Розрахунок багатошарових оболонок обертання, виконаних із термореологічно складних матеріалів, Бабков О. В., Косенко В. І. (2012)
Бондарук О. О. - Особливості використання нового будівельного матеріалу – рідке дерево (2012)
Борейко И. В. - Очистка фильтрата полигонов твердых бытовых отходов (2012)
Бородич Л. В. - Відродження ідеї типового житлового кварталу (2012)
Кузнецов С. Г. - Вплив навколишньої забудови на зміну теплових втрат викликаних вітром при природній вентиляції житлового будинку, Бутова А. П. (2012)
Вадімова А. В. - Містобудівне проектування як неприривний процес планувального розвитку міста (2012)
Ватащук Т. А. - Концепції "ідеального міста" в епоху античності та середньовіччя (2012)
Вербицька У. Ю. - Особливості архітектурно-планувальної організації місць спільного користування у житлових будинках в історично сформованій забудові міського центру (2012)
Вербич К. А. - Топологическое определение внутриквартального пространства (2012)
Верешко О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду ведення міського кадастру (2012)
Гапонова Л. В. - Метод визначення температурно-вологісних характеристик сталебетонних плит (2012)
Гегер А. Д. - Явище рекурсії в архітектурі (2012)
Глазырин В. Л. - Перспективы градостроительного развития Одесского акваполиса-региона (2012)
Гнат Г. О. - Особливості розпланувальної організації квартир соціального і доступного житла (2012)
Гнесь Л. Б. - Сільські поселення та їх територіальні групи в нових соціально-економічних умовах (2012)
Гнесь У. І. - Архітектурно-композиційний потенціал інноваційних вирішень квартир нижніх поверхів багатоквартирних будинків (2012)
Гоблик А. В. - Проблеми та підходи до моделювання динаміки розвитку містобудівних систем (2012)
Голик Й. М. - Розвиток функціонально-планувальної структури міста у взаємозв’язку із приміською зоною, Несух М. М. (2012)
Головенець Р. І. - Геотермальні теплові насоси в системах опалення, вентиляції та кондиціонування (2012)
Горощак Н. Я. - Особливості етапної забудови домогосподарств індивідуальної забудови в приміській зоні (2012)
Гранкіна В. В. - Вплив температури конденсації та пароутворення робочого тіла на коефіцієнт перетворення теплового насосу, Щербонос Ю. С. (2012)
Дмитренко А. Ю. - Територіальний розвиток міст: демографічний аспект (2012)
Древаль І. В. - Принципи містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів (2012)
Дробишинець С. Я. - Щебенево-мастиковий асфальтобетон, як ефективний матеріал для влаштування дорожнього покриття (2012)
Дрозд Ю. І. - Особливості функціонального зонування міських територій (2012)
Дубова С. В. - Дослідження впливу особливостей організації дорожнього руху на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту, Зварич І. А. (2012)
Єфіменко В. І. - Екологічні аспекти архітектурних досліджень в містобудівництві, Єфіменко В. В., Кочергін П. С. (2012)
Завальний О. В. - Основні причини загострення й можливі шляхи вирішення транспортних проблем у м. Харкові, Гордієнко С. М., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О. (2012)
Золотар Л. В. - Методи визначення об’єму та структури побутових відходів для житлових територій (2012)
Зубричев О. С. - Особливості функціонального зонування рекреаційно-розважальних територій міського середовища (2012)
Ільчук Н. І. - Перспективи розвитку сельбищної зони м. Луцька, Парфентьєва І. О., Михальчук Т. Г. (2012)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, захищенних у спеціалізованій вченій раді д 26.056.09 у 2009 – 2012 рр., Погорєдьцев В. М., Чередніченко П. П. (2012)
Кіс Н. Ю. - Вплив соціальних звичок населення на структурування сельбищних територій середнього міста (на прикладі м. Ужгорода), Голик Й. М. (2012)
Коваль М. І. - Удосконалення і розвиток планувальної організації системи вантажного транспорту у містах України, Рейцен Є. О. (2012)
Конюк А. Є. - Про особливості енергоекономічних містобудівельних рішень житлової забудови (2012)
Кучеренко Н. М. - Підвищення ефективності забезпечення екологічної безпеки населення міст України (2012)
Линник І. Е. - Якісний аналіз еволюції ергономічної системи "водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище" (2012)
Лисенко І. О. - Аналіз досліджень системи вертикальних домінант міста (2012)
Логвиненко О. С. - Визначення функціональної і просторової складових рекреаційних систем та їх оцінка (2012)
Лозинская В. А. - Анализ использования систем двойных стеклянных фасадов: история, зарубежный опыт (2012)
Shkarlet S. M. - Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena, Gonta О. І., Dubyna M. V. (2016)
Abakumenko О. V. - Identification and evaluation of major trends of energy sector resource support in Ukraine, Lukyashko P. О. (2016)
Krasnorutskyу O. O. - Economic spheres of the global biofuels market, Zaika S. О. (2016)
Макарова М. В. - Обґрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій, Білоусько Т. М., Лавренюк Р. М. (2016)
Krylenko V. I. - Budget safety: the functional aspect (2016)
Язлюк Б. О. - Соціальна відповідальність як соціальний компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання, Фурман О. Є. (2016)
Yanchuk A. O. - Modern trends of development of shadow economy and methods of public policy of counteraction, Klemparskiy М. M., Zaverbnyy A. S. (2016)
Boiko V. V. - Strategic directions towards enhancement of the efficiency of Ukraine's agro-industrial complex in conditions of macroeconomic instability threats (2016)
Vygovska V. V. - Outlines of creating a state regulation system of Ukraine`s insurance market security (2016)
Косач І. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "Державноприватне партнерство", Голубчик Д. Ю., Курінська О. В. (2016)
Kundenko A. V. - The place of strategic management in a work of the higher educational institution, Mykhaylovska О. V., Kuchuk S. S. (2016)
Полковниченко С. О. - Екологічні екстерналії сільськогосподарської діяльності (2016)
Синенко О. І. - Трансформація економічних механізмів в умовах третьої промислової революції, Раллє Н. В. (2016)
Tsimbalenko N. V. - Trends and problems in the development of higher education system in Ukraine, Tarasenko O. S. (2016)
Власюк Т. О. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності України у сфері зовнішньоторговельних відносин (2016)
Hnedina K. V. - The reformation of higher education system in Ukraine as a factor of innovative development of national economy (2016)
Gutorov А. O. - Theoretical and methodological foundation of measurement of the integration level in the agrarian sector of the economy (2016)
Zhydok V. V. - Formation of the quality management system of higher education institutions in a competitive conditions at educational market in Ukraine, Pshenychna T. M. (2016)
Klapkiv Y. M. - Strategy institutional development of the insurance market (2016)
Kolomyychuk N. M. - The role of the state financial control in the state budget process (2016)
Однорог М. А. - Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України (2016)
Perevozniuk V. V. - Theoretical aspects of financial affordability of water supply and sewage services to the public (2016)
Ревко А. М. - Детермінанти формування рівня життя населення регіонів України (2016)
Приходько О. М. - Державна політика оподаткування в умовах розвитку національної економіки (2016)
Gagina N. V. - Fostering economic development of Ukraine through increasing Еnglish proficiency, Los O. V. (2016)
Левківський В. В. - Економічний і безпековий вимір інтересів України в співпраці з КНР (2016)
Vishevsky V. P. - Fiscal decentralization in post-conflict territories: conceptual states, Rekova N. Yu., Chekina V. D. (2016)
Moisienko K. Іе. - Stimulation of investments into development of post-conflict territories (2016)
Nezdoyminov S. G. - Іnvestment vectors of regional tourism infrastructure development (2016)
Александрова О. Г. - Дослідження впливу особистісних рис на авітальну активність студентів (2011)
Бегеза Л. Є. - Рольова ідентифікація практичного психолога як критерій його адаптованості у професійно-технічному навчальному закладі (2011)
Виноградова В. Є. - Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи, Міляєва В. Р. (2011)
Заброцький М. М. - Особливості педагогічного оцінювання особистості учнів (2011)
Завірюха Л. А. - Прагматизм як невід’ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект (2011)
Малина О. Г. - Аналіз типів життєвих стилів і рівнів їхнього розвитку в підлітковому і юнацькому віці (2011)
Мельник А. П. - Соціально-психологічна дезадаптація дітей із затримкою психічного розвитку у дошкільному віці (2011)
Микитюк Г. Ю. - Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи (2011)
Низовець О. М. - Особливості складових соціально-психологічної компетентності учнівської молоді (2011)
Олексюк В. Р. - Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів (2011)
Павлін Д. О. - Індивідуально-психологічні фактори формування низького соціального статусу учнів середнього і старшого шкільного віку (2011)
Парходько Г. Ю. - Соціокультурний чинник формування дитячої мономіфологічної історії (2011)
Покладова В. В. - Практично зорієнтований підхід до вирішення проблеми адаптації в контексті навчання у ВНЗ (2011)
Сеник О. М. - Часова перспектива студентів і їхнє психологічне благополуччя (2011)
Сіткар В. І. - Дитяча і молодіжна субкультура як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства (2011)
Скворцова Т. В. - Соціальний інтелект як основа успішної соціалізації підлітка (2011)
Спіцина Л. В. - Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід (2011)
Угрин О. Г. - Особливості готовності студентської молоді до професійної діяльності (2011)
Чепурна Г. Л. - Соціально-психологічні чинники перфекціонізму молоді (2011)
Бичко О. В. - Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності, Васильченко О. М. (2011)
Горбунова В. В. - Спроба змістового аналізу поняття "добір персоналу” (2011)
Жадан І. В. - Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2011)
Захаров К. В. - Дослідження зв’язку політичної антиципації та електоральної поведінки за допомогою репертуарних ґраток (2011)
Іванова Н. Г. - Соціально-психологічні фактори оптимізації професійної підготовки правоохоронців (2011)
Іщук О. В. - Науково-теоретичні підходи до вивчення феномена організаційної культури (2011)
Куренчук Л. С. - Комунікативні особливості державних службовців як основа ефективного ділового спілкування (2011)
Мельник О. А. - Значення і вплив переконань особистості на її політичну активність (2011)
Логвиненко В. П. - Способи корекції негативних змін Я-концепції безробітного (2011)
Нагірна О. О. - Фактори лояльності персоналу комерційних організацій (2011)
Найдьонов М. І. - Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень), Григоровська Л. В. (2011)
Осьодло В. І. - Професійна ідентичність і професійний розвиток особистості офіцера (2011)
Паньковець В. Л. - Стресостійкість політичного психолога як професійно важлива особистісна характеристика (2011)
Плющ А. Н. - Конструирование образа социального проекта (2011)
Полунін О. В. - Часовий фреймінг рішення виборця: старіння суб’єкта і старіння пропозиції (2011)
Тихопой Е. В. - Семья vs бизнес: механизмы эффективного разрешения ключевого противоречия семейного бизнеса (2011)
Фокіна В. І. - Українська ментальність як основа політичної культури (2011)
Хоріна О. І. - Ресурсна складова соціальної ситуації вибору престижної професії (2011)
Шкарупа Я. С. - Процес прийняття рішення у професійному самовизначенні (2011)
Наші автори (2011)
Найдьонова Л. А. - Основні принципи рефлексивної методології медіапсихології (2011)
Татенко В. О. - Психологія інтимного життя: теоретико-методологічні засади дослідження (2011)
Іванченко С. М. - Нові теоретичні підходи та активні методи в соціальній психології та суміжних науках (2011)
Бублик П. І. - Проблема діалогічного виміру самопізнання: від філософської рефлексії до психотерапевтичного вирішення (2011)
Васютинський В. О. - Пошуки і вибори самовизначення російськомовною спільнотою в Україні (2011)
Бєлавіна Т. І. - Iнтеграційні копінг-стратегії представників етнолінгвістичних спільнот в Україні (2011)
Яремчук О. В. - Соціально-психологічна модель національного міфу (2011)
Хараджи М. П. - Міжетнічна толерантність у шкільному середовищі: українські реалії (2011)
Казміренко В. П. - Дослідження когнітивного спілкування в прикладних завданнях психології (2011)
Осадько О. Ю. - Критерії ефективності когнітивної регуляції міжособистісного спілкування (2011)
Хлаповська Т. Г. - Тактики та прийоми самопрезентації в діловому спілкуванні (2011)
Горностай П. П. - Связь процессов групповой динамики с групповой структурой и групповой идентичностью (2011)
Найдьонов М. І. - Масштаб соціальної ситуації, повнота групового суб’єкта (2011)
Чорна Л. Г. - Рольова ідентичність старшокласника: досвід емпіричного дослідження (2011)
Грибенко І. В. - Свідомі і несвідомі компоненти ідентичності (2011)
Губеладзе І. Г. - Зміст і дієвість психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності сільської молоді в міській спільноті (2011)
Титаренко Т. М. - Як життєві завдання сприяють особистісному самоконструюванню: спроба післямови (2011)
Черемних К. О. - Текстуальне життєконструювання: особистість між письмом і читанням (2011)
Кряж И. В. - Ценностные параметры качества жизни: экологическая составляющая (2011)
Голіна І. В. - Феномен надії у вимірі громадянської активності особистості (2011)
Есип М. З. - Особливості міжособових стосунків людей, схильних використовувати різні релігійні копінг-стратегії (2011)
Жадан І. В. - Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації (2011)
Кияшко Л. О. - Психологічні умови і технології формування готовності до політичної участі в освітньому середовищі (2011)
Келепко О. В. - Сімейне научання як детермінанта політичної соціалізації молодших школярів (2011)
Сидоренко Ж. В. - Особливості спрямованості молоді на психологічне здоров’я (2011)
Фролов П. Д. - Інтеграційна система технологій творення образу інновацій (2011)
Полунін О. В. - Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибір (2011)
Баришполець О. Т. - Cоціальні функції основних різновидів інформації: істини, правди та брехні (2011)
Голубєва О. Є. - Соціально-психологічне поле медіакомпетентності: спитай у Googlе (2011)
Савченко В. Ф. - Бізнес-інкубатори як інструмент державної підтримки розвитку малого підприємництва, Долгополов М. Г. (2016)
Левківський О. В. - Іінноваційний вектор розвитку зовнішньої торгівлі України (2016)
Davydenko O. L. - Current state and activation of enterprises innovative activity in Ukraine (2016)
Strielkowski W. - Ukrainian labour migration in the Czech Republic, Gryshova I. Yu. (2016)
Мельник О. Г. - Державна підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями в Україні (2016)
Pererva P. G. - Еvaluation of holder profits violation of their exclusive rights, Tkachev M. M., Kobielieva T. O. (2016)
Бруханський Р. Ф. - Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств, Шандрук С. К. (2016)
Harafonova O. I. - Strategic aspects of process of management changes on enterprise (2016)
Gogol Т. А. - Accounting and taxation, and their impact on the development of small business in developed countries (2016)
Gonchar O. I. - Increasing of business activity in management of innovative and investment potential of the company (2016)
Романенко Є. О. - Сучасний інструментарій управління інноваційним розвитком підприємства, Чаплай І. В. (2016)
Волот О. І. - Комунікаційні аспекти обліку в умовах розподіленої системи обробки даних (2016)
Onyshchenko V. Р. - Stakeholders of the consolidated statements and their interests (2016)
Ткаченко Н. В. - Моделювання роздрібного кредитного продукту на основі життєвого циклу клієнта, Харченко А. М. (2016)
Коваленко Л. О. - Адміністрування ПДВ в системі фінансового менеджменту, Міхєєнко Т. В. (2016)
Lapinskyyi І. Е. - Exchange rate of the Ukrainian national currency change in the context of state safety, Demchenko М. U. (2016)
Rohova O. V. - Ukraine’s monetary policy efficiency estimate (2016)
Goncharenko О. G. - As to the problem of production complex management of the criminal and executive system of Ukraine (2016)
Лук’яненко О. Д. - Моделі аналізу середовища бізнес-діяльності ТНК, Пісна О. М. (2016)
Zaitseva О. I. - Use of marketing technologies as an intangible asset in the context of business efficiency, Nechaev S. V. (2016)
Карпенко Ю. М. - Розвиток засобів стимулювання збуту в умовах сучасного ринку (2016)
Podolna V. V. - Marketing aspects of audit companies activities improvementin Ukraine, Тopenko J. A., Ievseitseva O. S. (2016)
Слюсаревський М. М. - Істотна складова академічного поступу. Основні підсумки діяльності Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за 2007-2011 роки (2012)
Васютинський В. О. - Стиль життя як соціально-психологічна характеристика культури бідності (2012)
Кальницька Ю. С. - Історія становлення соціальної психології в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Хазратова Н. В. - Вплив західних соціально-психологічних ідей на розвиток вітчизняної соціальної психології: критерії оцінювання та соціокультурні передумови (2012)
Слюсаревський М. М. - Нові шляхи – нові виклики і випробування. Про парадигмально-дискурсивні зрушення у психологічній науці загалом і в соціальній психології зокрема (2012)
Скорик М. М. - Модель оцінювання соціально-психологічних теорій: шляхи побудови (2012)
Горностай П. П. - Особливості групової ідентичності в психотерапевтичних і тренінгових групах (2012)
Губеладзе І. Г. - Структурно-динамічні особливості соціальної ідентичності сільської молоді в умовах міграції до міста (2012)
Коробка Л. М. - Соціально-психологічні особливості здоров’я громадян із різним матеріальним становищем (2012)
Хоріна О. І. - Групова рефлексія як чинник вибору старшокласниками копінг-стратегій (2012)
Циганенко Г. В. - Довіра в просторі особистості та групової взаємодії: розуміння, тенденції дослідження (2012)
Титаренко Т. М. - Соціально-психологічні практики життєконструювання: абрис концептуальної моделі (2012)
Крайчинська В. А. - Критерії дослідження серйозного/несерйозного як атитюдних модусів життєконструювання особистості (2012)
Рибалка В. В. - Антиномічний аналіз наукових визначень особистості, запропонованих вітчизняними філософами, психологами і педагогами (2012)
Казміренко В. П. - Активізація когнітивних процесів взаєморозуміння засобами організації діалогу (2012)
Сіверс З. Ф. - Психологічний контекст феномена пізнання та когнітивного бар’єра в умовах утрудненої взаємодії (2012)
Жадан І. В. - Взаємодія суб’єктів соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді: теоретична модель дослідження (2012)
Баранова С. В. - Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі, Васильченко О. М. (2012)
Мяленко В. В. - Взаємозв’язок саморозвитку і професійної самореалізації української молоді та мігрантів українського походження, які проживають на території Ізраїлю (2012)
Сидоркіна М. Ю. - Мотивація політичної взаємодії: спроба типологізації (2012)
Шульга В. Д. - Вчинок як онтологічний механізм розвитку сутнісних сил людини (2012)
Цукур О. Г. - Особливості постановки життєвих завдань особистістю в площині сімейних взаємин (2012)
Чаусова Ю. А. - Порівняльний аналіз досліджень сім’ї в класичній і постнекласичній парадигмах (2012)
Найдьонова Л. А. - Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації (2012)
Бородчак М. В. - Особливості політичних маніпуляцій у сучасному інформаційному просторі та способи протистояння їм (2012)
Полунін О. В. - Процес коригування оцінки при числовому якорінні: експериментальне дослідження (2012)
Фролов П. Д. - Прогнозна ефективність технологій формування образу інновації (2012)
Череповська Н. І. - Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів (2012)
Наші автори (2012)
Титаренко Т. М. - Особистісне самоконструювання: пульсації хаосу і порядку (2012)
Чепелєва Н. В. - Самопроектування особистості в дискурсивному просторі (2012)
Кочубейник О. М. - Диверсифікація реальності і стратегії гри в життєконструюванні особистості (2012)
Черемных Е. О. - Жизнь как диалог: позиционирование и детерриторизация (2012)
Лебединська І. В. - Особистісний досвід як множинна реальність (2012)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості "візуального повороту” в сучасному мистецтві: міфологічний аспект (2012)
Полунін О. В. - Часове розгортання наративу життєвого шляху в потоці свідомості: перспективи дослідження (2012)
Климчук В. О. - Дискурс соціального конструкціонізму в сучасній зарубіжній психології мотивації (2012)
Зарецька О. О. - Наративні практики особистісного зростання (2012)
Посохова В. В. - Огляд практик спілкування в мережі Інтернет (2012)
Ларіна Т. О. - Практики мінімізації ризику в процесі життєконструювання (2012)
Лазоренко Б. П. - Асоціальні практики, соціально-психологічні механізми та несвідомі динаміки особистісного життєконструювання проблемної молоді (2012)
Крайчинська В. А. - Особливості легкого і серйозного просторів життєконструювання (2012)
Гавриленко Я. А. - Інтерпретації досвіду переживання залежності в значущих стосунках (2012)
Чаусова Ю. А. - Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні (2012)
Горбунова В. В. - Простір командної інтеракції: інтерсуб’єктне конструювання та суб’єктне осмислення (2012)
Березко І. В. - Особливості футурологічного наративу у жінок, що мають досвід онкологічного захворювання (2012)
Шиловська О. М. - Прояв характеристик особистісного досвіду у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Зазимко О. В. - Особливості тлумачення та інтерпретації життєвих цінностей у юнацькому віці (2012)
Смульсон М. Л. - Розвиток у старості: завдання, специфіка, ризики (2012)
Федорченко Н. В. - Дослідження переживань: історія методологічного протистояння (2012)
Наші автори (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Solomentsev O. V. - Test for Condition Degradation Detection of Radio Electronic Equipment, Zaliskyi M. Yu., Herasymenko T. S., Cheked I. V. (2016)
Vasyliev V. M. - Multilateration Aircraft Tracking using Stochastic Filtering Techniques, Vasyliev D. V., Naumenko K. V. (2016)
Sushchenko O. A. - Data Processing of Barometric Altimeter, Golitsyn V. O. (2016)
Mukhina M. P. - Expert Estimations for Informativeness and Recognition of Selected Terrain, Mladentseva K. S., Barkulova I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Image Processing with Liver MRI Convolutional Neural Network, Hotsyanivskyy V. P. (2016)
Sineglazov V. M. - Image Processing of CT with Help of a Convolutional Neural Network, Omelchenko M. O. (2016)
Pusyryov O. L. - Development of Airframe Design Elements Control Technique under Operational Conditions, Volkogon V. O., Alekseev O. M., Ushakov V. V. (2016)
Melnychenko M. M. - Identification of the Signals in Position Control Circuits of a Hexapod Platform, Osadchy S. I., Zozulya V. A. (2016)
Tovkach S. S. - CUDA-Based Technology for Improving the Efficiency of the Aircraft Motion (2016)
Chumachenko O. I. - Deep Learning Classifier Based on NEFPROX Neural Network (2016)
Sineglazov V. M. - Optimal Selection of Wind Turbine Blade Profile, Ziganshin A. A., Vasylenko M. P. (2016)
Tupitsin М. F. - Experimental Checking of Reversibility Theorem for Axially Symmetric Body with Empennage, Ziganshin A. A., Stepanenko I. О. (2016)
Zuiev O. V. - Ground Radio Navigation Systems Maintenance Processes Improvement (2016)
Lapchuk D. A. - Information System for Urban Bike Trails Data Collection and Analysis, Oleshchenko L. M. (2016)
Mukhina M. P. - Gaussian Particle Filtering Block of Navigation Data, Prymak A. P. (2016)
Kemenyash Yu. M. - Fluid Motion Mathematical Model Development in a Partially Filled Cavity (2016)
Goncharenko A. V. - Alternativeness of Control and Power Equipment Repair Versus Purchasing According to the Preferences of the Options (2016)
Kyrychenko V. V. - Andoyer–Deprit Variables use to the Hess Gyroscope Phase Trajectories Exploring (2016)
Lysenko O. І. - Optimal Principle for Dynamical System with Alterative Orbiting, Tachinina O. M. (2016)
Sineglazov V. M. - Analysis of using Software Packages for Imaging in Medical Diagnostics, Raduchych D. S. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Вихідні дані (2016)
Дєньгін А. П. - Автоматизована система розрахунку вентиляції підземних рудників, Назаренко М. В. (2015)
Глива В. А. - Забезпечення стабільності функціонування технологічного обладнання в умовах підвищення електромагнітного навантаження на виробниче середовище (2015)
Кружилко О. Є. - Перспективи розвитку інформаційно-аналітичної системи Держпраці України, Майстренко В. В., Радіонов М. О., Полукаров О. І. (2015)
Долженков О. Ф. - Обґрунтування вимог до раціоналізації теплозахисного шахтарського спецодягу (2015)
Таірова Т. М. - Проблеми виробничого травматизму на транспорті (2015)
Сукач С. В. - Дослідження впливу систем вентиляції на аероіонний склад повітря в нестандартних приміщеннях (2015)
Сербінова Л. А. - Загальний стан виробничого травматизму в Україні та шляхи вирішення цього питання (2015)
Перельот Т. М. - Удосконалення національної нормативної бази з набуттям чинності загальноєвропейських стандартів з електромагнітної безпеки та сумісності технічних засобів (2015)
Лук’яненко Г. О. - Хімічні процеси утворення шкідливих речовин у складі зварочних аерозолів (2015)
Логінова І. І. - Травматизм і аварійність при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості (2015)
Кружилко О. Є. - Застосування провідних та керованих індикаторів для визначення результативності оцінки ризику, Богданова О. В. (2015)
Цина А. Ю. - Ідентифікація небезпечних чинників та оцінювання ризиків на виробництві, Зелененко А. О., Костенко Н. С. (2015)
Сердюк О. О. - Автоматизована система аварійного електропостачання комплекса учбових лабораторій (2015)
Чумаченко С. М. - Заходи щодо зниження рівнів шуму на підприємствах з цілодобовим режимом роботи (2015)
Реферати (2015)
Зиза О. О. - Інститути інноваційного розвитку у командній економіці: переваги та недоліки (2016)
Степаненко В. О. - Міжнародна конкурентоспроможність України: сутність та основні фактори впливу (2016)
Dorofieieva Kh. M. - Conceptual basis of Ukrainian and eu transport system integration deepening (2016)
Єрмак С. О. - Дослідження зарубіжного досвіду та перспектив використання відновлювальних джерел енергії в Україні, Бугаєнко О. В. (2016)
Корнілова О. В. - Ідентифікація митних ризиків (2016)
Бочарова Ю. Г. - Стала конкурентоспроможність інфраструктурних систем (2016)
Горіна Г. О. - Загальнодержавні вектори інституційно-правового забезпечення формування ринку туристичних послуг (2016)
Фоміна О. О. - Теоретичні основи регулювання соціально-трудових відносин ринкового типу з позицій теорій утилітаризму, конфліктів та плюралізму (2016)
Скляр Н. М. - Сучасні методи дослідження ринкового середовища при бізнес-проектуванні туристичної діяльності (2016)
Єрмак С. О. - Інновації в транспорті: зарубіжний досвід, Чернова Ю. О. (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Рентний механізм в умовах реформування системи земельних відносин в Україні (2016)
Костакова Л. Д. - Забезпечення адаптивності в управлінні завантаженням виробничих потужностей підприємства, Волошина С. В. (2016)
Берідзе Т. М. - Статистичний аналіз показників економічної стійкості підприємств (2016)
Роженко О. В. - Бізнес-модель формування організаційної культури підприємства як інструмент узгодженості економічних інтересів (2016)
Лохман Н. В. - Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств регіону (2016)
Бавико О. Є. - Сучасна номенклатура показників якості для експертизи трикотажних виробів та динаміка ступеню їх відповідності у продукції українських виробників (2016)
Косова Т. Д. - Інвестиційно-соціальний потенціал місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансової системи України, Cлободянюк Н. О. (2016)
Чернега О. Б. - Діагностика стану світового ринку послуг промислового туризму, Сорочан В. О. (2016)
Трохимчук В. В. - Роль інновацій в розвитку туризму на рівні держави, галузі, підприємства (2016)
Романуха О. М. - Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в України (2016)
Глушко В. О. - Гастрономічний туризм як окремий вид у туризмі: поняття, сутність, класифікація (2016)
Кравчук М. - Збройні сили України в 1917-1921 рр. за архівними матеріалами: історико-правове дослідження (2016)
Подковенко Т. - Справедливість у системі цінностей права (2016)
Ухач В. - Державотворча діяльність УГВР - всеукраїнського верховного органу національно-визвольної боротьби 40-50 років XX століття (історіографічний дискурс) (2016)
Паславська О. - Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження) (2016)
Мартинюк О. - Поняття адміністративної діяльності в органах прокуратури (2016)
Новицький А. - Щодо питання структуризації інформаційного права як наукової категорії (2016)
Терещук Ю. - Деякі питання сучасного адміністративно-правового забезпечення митної справи (2016)
Цимбалістий Т. - Інститут конституційної юстиції в правовій системі України, Росоляк О. (2016)
Терещук Г. - Органи національної поліції як суб’єкти протидії насильства в сім’ї щодо дітей (2016)
Калаур І. - Історія становлення та розвитку договору найму (2016)
Микитин В. - Деякі особливості правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності (2016)
Ментух Н. - Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу (2016)
Осадчук С. - Форми зловживання цивільним правом, Осадчук М. (2016)
Слома В. - Позбавлення батьківських прав за законодавством України (2016)
Павловська Л. - Забезпечення прав сторони захисту у суді (2016)
Рогатинська Н. - Особи, які не підлягають допиту як свідки (2016)
Скомаров О. - Досвід Сінгапуру та Гонконгу щодо функціонування спеціальних антикорупційних органів та можливість його застосування в Україні (2016)
Чудик Н. - Реформування судової влади в Україні (2016)
Яремко О. - Інститут судимості в кримінальному праві України: необхідність гуманізації (2016)
Bosakevych V. - Legal liability of ai?, Laukyte M. (2016)
Титул, зміст (2015)
Рахметов Д. Б. - Перспективні енергетичні рослини роду Miscanthus Anderss., інтродуковані в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Щербакова Т. О., Рахметова С. О. (2015)
Петрушенко В. В. - Генетические ресурсы, механизмы солеустойчивости и прикладное применение галофитов, Шихалеева Г. Н., Эннан А. А., Шихалеев И. И. (2015)
Шиндер О. І. - Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Повідомлення 1. Видове різноманіття (2015)
Клименко С. В. - Первая Международная научная конференция на тему "Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования", Бриндза Я., Григорьева О. В. (2015)
Шумик М. І. - Структурно-анатомічні адаптації листків літньозелених (листопадних) видів роду Rododendron L. (Ericaceae Juss.), Заіменко Н. В., Ільїнська А. П. (2015)
Андрух Н. А. - Еколого-ботанічна характеристика рослин видів роду Heuchera L. (2015)
Бойкая Е. А. - Морфология листьев образцов лунника, полученных в результате межвидовой гибридизации, Лях В. А. (2015)
Рубцова О. Л. - Селекція троянд: історія, досягнення, сучасна стратегія, Чижанькова В. І., Бойко Р. В. (2015)
Горай Г. О. - Морфобіологічні особливості та перспективи використання у декоративному садівництві України Argemone mexicana L. (Papaveraceae Juss.) (2015)
Бондаренко-Борисова И. В. - Фитоcанитарное состояние культуры астры однолетней (Callistephus chinensis (L.) Nees.) в коллекции Донецкого Ботанического сада НАН Украины, Губин А. И. (2015)
Чернишев О. В. - Оптимізація заходів регуляції чисельності сисних шкідників оранжерейних рослин у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (2015)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2015)
Баран А. В. - Права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні: проблеми реалізації та захисту (2016)
Грубінко А. В. - Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу (2016)
Кравчук В. М. - Правовий простір держави: проблеми визначення за обсягом і змістом (2016)
Кравчук М. В. - Праворозуміння - важлива наукова проблема правового життя України (2016)
Подковенко Т. О. - Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи (2016)
Ухач В. З. - Питання державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів (30 - 40 рр. XX ст.) (2016)
Яремко О. М. - Образ людини у постмодерній європейській правовій культурі (2016)
Дракохруст Т. В. - Актуальні питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб на території України (2016)
Жукорська Я. М. - Ліга арабських держав: питання розвитку та перспективи (2016)
Коруц У. З. - Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини (2016)
Кравчук М. Ю. - Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України (2016)
Мельничук О. І. - Міжнародно-правові аспекти міграційної кризи (2016)
Ментух Н. Ф. - Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Шевчук О. Р. (2016)
Цимбалістий Т. О. - Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі, Росоляк О.Б. (2016)
Чудик Н. О. - Децентралізація влади - шлях до народовладдя (2016)
Бутрин-Бока Н.C. - Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору (2016)
Вербіцька М. В. - Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу (2016)
Вівчаренко О. А. - Стан та прояви проблематики дослідження правової охорони земель України (2016)
Гнатів О.Б. - Практична роль емфітевзису в сучасній цивілістиці (2016)
Грабовська Г. М. - Особливості укладення договору на музичний твір (2016)
Грицкевич С. Г. - Правове регулювання впливу освіти на категорію "людського капіталу" (2016)
Калаур І. Р. - Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування (2016)
Кочин В. В. - Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права (2016)
Лукасевич-Крутник І. C. - Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови (2016)
Микитин В. І. - Деякі особливості цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності (2016)
Пленюк М. Д. - Особливості права власності та майнових прав за договором будівельного підряду (2016)
Проценко І. М. - Характеристика Базельской конвенции о создании системи регистрации завещаний 1972 г. 138138 и особенностей ее применения в Украине (2016)
Саванець Л. М. - Застава цінних паперів за законодавством України та іноземних держав: порівняльний аналіз (2016)
Слома В. М. - Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні (2016)
Труфанова Ю. В. - Особливості правових наслідків поліпшення речі наймачем (2016)
Банах С. В. - Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України, Сарахман А. М. (2016)
Береза Н. В. - Судова психологія як складова системи юридичної психології (2016)
Наулік Н. C. - Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку (2016)
Олійничук Р. П. - Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями (2016)
Острогляд О. В. - Інститут судимості в Україні: недоліки законодавчої регламентації (2016)
Рогатинська Н. З. - Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю (2016)
Capik A. - Ukrainian constitutional adjudication framework via Association Agreement towards the European Union (2016)
Титул, зміст (2015)
Порохнява О. Л. - Успішність інтродукції Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd у Правобережному Лісостепу України (2015)
Шиндер О. І. - Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Повідомлення 2. Експозиційні виділи (2015)
Melnyk V. I. - Plant conservation in situ and ex situ in Ukraine (2015)
Сулига Н. В. - Природний та культигенний ареал видів роду Liriodendron L. (2015)
Шумик М. І. - Структурно-анатомічні адаптації листків постійнозелених (напіввічно-зелених) видів роду Rhododendron L. (Ericaceae Juss.), Остап'юк В. М., Ільїнська А. П., Журавський Р. В. (2015)
Буйдін Ю. В. - Особливості плодоношення та основні характеристики насіння астильби (Astilbe Buch.-Ham. ex D. Dоn) (2015)
Перебойчук О. П. - Репродуктивна здатність деяких видів роду Anemone L. в умовах культури, Музичук Г. М. (2015)
Неграш Ю. М. - Онтоморфогенез та структурно-морфологічна організація пагонової системи Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae Juss.) ex situ та in situ, Щербакова О. Ф. (2015)
Сокол О. В. - Морфологічні особливості будови квітки видів роду Arctium L. (Asteraceae) (2015)
Тютюнник Ю. Г. - Оценка антропогенной нагрузки на дендропарк "Тростянец" НАН Украины методом биогеохимической индексации, Блюм О. Б., Даунис-и-ЭстадельЯ Дж., Мартин-Фернандес Дж.-А. (2015)
Іващенко І. В. - Антимікробні властивості рослин Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) у зв’язку з інтродукцією в Житомирському Поліссі, Іващенко О. А., Рахметов Д. Б. (2015)
Северин І. М. - Морфологічна та агрохімічна характеристика ґрунтів у ландшафтах різного типу дендропарку "Тростянець" НАН України (2015)
Вітаємо! (2015)
Баран А. - Євген Олесницький - депутат галицького сейму та австрійського парламенту: ретроспективний погляд на деякі сторінки життя та діяльності (2016)
Грубінко А. - Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії (2016)
Кравчук В. - Філософська інтерпретація правового простору як особливої форми соціального простору (2016)
Кравчук М. - Армія української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження (2016)
Подковенко Т. - Правовий статус національних меншин у політиці Української Центральної Ради (2016)
Ухач В. - "Одноденна" держава. карпатська Україна в сучасній історіографії: історико-правовий аналіз (вибрані аспекти) (2016)
Галай А. - Концепція рівноправності недержавних організацій з державними інститутами у публічному управлінні: питання теорії (2016)
Дракохруст Т. - Окремі проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб (2016)
Коруц У. - Міжнародно-правовий механізм реалізації права на справедливий судовий розгляд (2016)
Махиніч Н. - Процесуальні норми податкового права як юридична гарантія захисту прав та законних інтересів платників податків (2016)
Махиніч Ю. - Напрямки сервісного обслуговування великих платників податків в Україні (2016)
Росоляк О. - Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України, Марціясь І. (2016)
Саванець Л. - Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав споживачів (2016)
Чудик Н. - Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві (2016)
Янчук А. - Конституційна модернізація інституту безпосереднього народовладдя в Україні (2016)
Банах С. - Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів, Клюха С. (2016)
Бутрин-Бока Н. - Щодо питання про умови дійсності правочинів з приводу відчуження корпоративних прав (2016)
Гнатів О. - Усиновлення іноземцями дітей-сиріт з України: нормативно-правовий аспект (2016)
Длугопольська Т. - Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб (2016)
Ментух Н. - Лізингові компанії: поняття та ознаки (2016)
Осадчук С. - Правовий статус учасників-вкладників (командитистів) (2016)
Паславська О. - Особливості правового режиму земельних ділянок особистих селянських господарств (2016)
Слома В. - Сервітут як вид речових прав на чуже майно (2016)
Береза Н. - Правові основи призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні (2016)
Брич Л. - Середовища здійснення розмежування складів злочинів та відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень (2016)
Олійничук Р. - Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування (2016)
Рибалка Н. - Правозахисна діяльність прокуратури України в період реформування (2016)
Рогатинська Н. - Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні (2016)
Яремко О. - "Страхове шахрайство" як самостійний склад злочину: ознаки об’єктивної сторони (2016)
Мазурик С. - Деякі аспекти призначення прокуратури в сучасній Україні (2016)
Mqczynski A. - Doswiadczenia Polski w dziedzinie kodyfikadi prawa prywatnego miedzynarodowego (2016)
Титул, зміст (2015)
Ліснічук А. М. - Інтродукційні дослідження рідкісних видів рослин у Кременецькому ботанічному саду, Онук Л. Л., Чубата Т. В. (2015)
Щербакова Т. О. - Розвиток монокарпічного пагона Miscanthus sinensis Anderss. при інтродукції в Лісостепу та на Поліссі України, Рахметов Д. Б. (2015)
Мельник В. І. - Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranunculaceae) — рідкісний вид флори Європи на східній межі ареалу (2015)
Каліста М. С. - Поліваріантність онтоморфогенезу кримського ендемічного раритетного виду Anthemis sterilis Steven (Asteraceae Bercht. et J. Presl), Щербакова О. Ф., Новосад В. В. (2015)
Шумик М. І. - Структурно-анатомічні адаптації листків вічнозелених видів роду Rhododendron L. (Ericaceae Juss.), Ільїнська А. П., Остап'юк В. М., Журавський Р.В. (2015)
Похильченко О. П. - Качество семян Pinus koraiensis Siebold et Zucc. (Pinaceae) в насаждениях Украины (2015)
Павленко Л. Л. - Фенологічні аспекти розвитку видів декоративних трав’янистих ліан в умовах Лісостепу України, Машковська С. П. (2015)
Гаврилюк О. С. - Особливості онтогенезу видів роду Calycanthus L. в умовах Волинської височини (2015)
Бєляева Я. В. - Анатомічні особливості будови листкової пластинки видів роду Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) (2015)
Медведєв В. А. - Раритетні дендроекзоти відділу Pinophyta у Державному дендрологічному парку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2015)
Pavliuchenko N. A. - Physiological and biochemical parameters of soil-plant system under allelopathic stress: diagnostic analysis and control (2015)
Бочарова Ю. - Глобальні міста: сутність, ознаки та підходи до класифікації, Гончар О. (2015)
Кулінська А. - Дослідження взаємозв’язку складових фінансової безпеки національного господарства України (2015)
Фоміна О. - Соціально-трудові відносини в ринковій системі, Проданова Л. (2015)
Чернега О. - Спільні програми ФАО та ЄС в сфері забезпечення продовольчої безпеки: інструменти мобілізації ресурсів та ефективність, Кожухова Т. (2015)
Горіна Г. - Концептуальні засади та перспективи розвитку туристичної індустрії України (2015)
Дорофєєва Х. - Особливості інституціонального регулювання європейського ринку авіаційних перевезень (2015)
Косова Т. - Перспективи розвитку страхового ринку в умовах асоціації країни з Європейським Союзом, Cлободянюк О. (2015)
Самосьонок Л. - Конкурентна динаміка: теоретична платформа досліджень (2015)
Сорочан В. - Систематизація підходів до розуміння сутності поняття "промисловий туризм", Хорольський В. (2015)
Гейєр Е. - Теоретичне обґрунтування сутності винагород працівникам, Штик Ю. (2015)
Гудзь Ю. - Методичні аспекти рейтингової оцінки конкурентного потенціалу переробних підприємств АПК (2015)
Булгакова О. - Інструменти категорійного менеджменту в системі маркетингу відносин (2015)
Наторіна А. - Типологія маркетингової товарної стратегії підприємства (2015)
Бавико О. - Структура і тенденції розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Лохман Н. - Процес управління інвестиційною діяльністю на вітчизняних підприємствах, Корнілова О. (2015)
Маловичко С. - Электронный бизнес в Украине: сущность и факторы влияния (2015)
Каминський П. - Податкове навантаження як критерій ефективності ведення податкової політики (2015)
Косова Е. - Проблеми реформування податкового права в Україні: євроінтеграційний аспект (2015)
Шепелюк В. - Оцінка корпоративних прав в бухгалтерському обліку (2015)
Слюсаревський М. М. - Методологічні принципи розроблення і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій (2013)
Жовтянська В. В. - Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології (2013)
Титаренко Т. М. - Модуси і ритми життєконструювання у постнекласичному дискурсі (2013)
Бєлавіна Т. І. - Уявлення осіб з різним економічним статусом щодо правових та етичних норм (2013)
Васютинський В. О. - Питальник "Психологічне тяжіння до бідності”: методологічне обґрунтування, процедура розробки, зміст (2013)
Гусєв І. М. - Психологічний зміст і можливості корекції особливостей політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності (2013)
Панга М. В. - Регіональні відмінності ставлення середнього класу України до національної валюти (2013)
Горностай П. П. - Концепція групової ідентичності в малих групах (2013)
Скрипнік О. В. - Лояльність студентів до навчальної групи: психологічні аспекти (2013)
Товстокора Ю. В. - Програма дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів (2013)
Чаусова Ю. А. - Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу (2013)
Ларіна Т. О. - Ризикування як соціально-психологічна практика життєконструювання особистості (2013)
Семиліт М. В. - Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості (2013)
Чуніхіна С. Л. - Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю (2013)
Івачевська О. В. - Дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок: проблеми та перспективи (2013)
Казміренко В. П. - Когнітивна складність спілкування як вимір в умовах спільної діяльності та прийнятті рішень і цілепокладанні (2013)
Осадько О. Ю. - Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особистості (2013)
Хоріна О. І. - Ситуаційні і середовищні чинники професійного вигорання працівників комунальної сфери, Ходієнко Л. В. (2013)
Жадан І. В. - Ціннісна компонента в політичній картині світу молоді: модель емпіричного дослідження (2013)
Кияшко Л. О. - Динаміка когнітивної складової психологічної готовності студентської молоді до політичної участі (2013)
Вольфовська Т. О. - Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на взаємодію суб’єктів політичної соціалізації: модель дослідження (2013)
Пуертас С. Д. К. - Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору студентської молоді (2013)
Найдьонов М. І. - Мультимедійні технології в дослідженні громадської думки (2013)
Фролов П. Д. - Психотехнології супроводу модернізаційних процесів в освіті та суспільстві (2013)
Плющ А. Н. - Групповая дискуссия как элемент технологий формирования представлений о модернизационных процессах в обществе (2013)
Хлаповська Т. Г. - Експертна оцінка ефективності каналів поширення інформації про освітні інновації (2013)
Найдьонова Л. А. - Вікова періодизація медіаризиків: бачення батьками впливу телебачення на дитину (2013)
Вознесенська О. Л. - Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді (2013)
Череповська Н. І. - Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання (2013)
Тригуб Т. М. - Медійна активність учнів з різним соціально-психологічним статусом (2013)
Жовтянська В. В. - Засади понятійного визначення в теорії смислових трансформацій (2013)
Костенко Н. В. - Смысловые порядки в социологическом обозрении (2013)
Скокова Л. Г. - Особливості культурної репродукції смислів дому (2013)
Шульга Р. П. - Продукування смислів у сучасному мистецькому просторі (2013)
Ткаченко М. В. - Особливості ієрархічної будови чинників професійного самовизначення старшокласників (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2015)
Заіменко Н. В. - Інтродукція, збереження та збагачення біорізноманіття рослин у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Рахметов Д. Б. (2015)
Кузнецов С. І. - Фенофонд Pinophyta в Україні на початку XXI ст.: зміни в таксономії, складі колекцій, напрямах інтродукції (2015)
Рахметов Д. Б. - Підсумки інтродукції та селекції тифону (Brassica rapa L. × B. campestris f. biennis DC.) у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Рахметова С. О. (2015)
Байрак О. М. - Моніторинг стану деяких заповідних дендропарків західної України, Клименко Ю. О., Ільєнко О. О. (2015)
Мельник В. І. - Еколого-ценотичні умови місцезростань Adonis wolgensis Steven (Ranunculaceae Juss.) в Україні, Шевченко Д. Ю., Гриценко В. В. (2015)
Шумик М. І. - Фітогеографія та еволюційна екологія роду Rhododendron L. , Остап'юк В. М. (2015)
Харченко І. І. - Особливості морфологічної будови вегетативної сфери Camellia sasanqua Thunb. (2015)
Андрієнко О. Д. - Характеристика морфолого-декоративних ознак представників роду Amelanchier Medik. у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2015)
Гаврилюк О. С. - Особливості анатомічної будови однорічних здерев’янілих пагонів Calycanthus floridus L. (2015)
Бойко Л. І. - Особливості проростання насіння і морфологія сіянців видів роду Pittosporum Banks ex Sol. (2015)
Медведєв В. А. - Дендросозофіти відділу Magnoliophyta у Державному дендрологічному парку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2015)
Галкін С. І. - Проблеми спонтанної натуралізації інтродукованих рослин у Дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М. (2015)
Данильчук Н. М. - Тополя в парках Кривого Рога, Федоровский В. Д., Коршиков И. И. (2015)
Дорошенко О. К. - Можливості та наслідки інтродукції видів дуба (Quercus L.) з Великого і Малого Кавказу у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, Олешко В. В. (2015)
Черевченко Т. М. - Пам’яті Наталії Олексіївни Денисьєвської, Буюн Л. І., Вахрушкін В. С. (2015)
Грубінко А. - Роль Великої Британії у формуванні механізмів європейської політичної інтеграції у 40-80 х рр. ХХ ст.: історико-правові аспекти (2016)
Кравчук В. - Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів, Кравчук В. (2016)
Розвадовський В. - Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика (2016)
Галай А. - Індикатори правозахисної паспортизації областей як інструмент громадської експертизи реалізації прав людини місцевою владою, Галай В. (2016)
Гірський Б. - Деякі теоретичні аспекти управлінської діяльності голови суду (2016)
Мазурик С. - Поняття інформаційного забезпечення та класифікація інформації в прокурорській діяльності (2016)
Зливко С. - Особливості адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах реформування (2016)
Береза Н. - Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки (2016)
Вербіцька М. - Транскордонне банкрутство за законодавством України (2016)
Вівчаренко О. - Стан та прояви проблематики дослідження правової охорони земель в Україні (2016)
Гнатів О. - Житлова політика в Україні: проблеми та шляхи їх подолання (2016)
Длугопольська Т. - Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект (2016)
Зигрій О. - Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2016)
Загиней З. - Проблеми тлумачення поняття "викладацька діяльність" в антикорупційному законодавстві України, Кваша О. (2016)
Банах С. - Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії), Немоскальов А. (2016)
Марків С. - Становлення та роль служби пробації в Україні (2016)
Олійничук Р. - Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства (2016)
Орлеан А. - Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів (2016)
Viktoria I. - Tactical operations used in investigating offinancial fraud, Sviatoslav V. (2016)
Czernicki F. - History and objectives of the Polish legal clinics (2016)
К 85-летию профессора Ежова Валентина Ивановича (2012)
Памяти доктора архитектуры, профессора Ивана Дмитриевича Родичкина (2012)
Професор Фомін - вчений містобудівник. (До 85-річчя від дня народження) (2012)
Слово про Вчителя (2012)
Банах В. А. - Моделирование взаимодействия системы "Здание (сооружение)-основание" при передаче динамических воздействий через грунтовые основания, Банах А. В. (2012)
Бачунов О. В. - Передумови формування житла прибуткового типу. Римська інсула (2012)
Бичевий П. П. - Моделювання організаційно-технологічних вирішень ремонту м’яких покрівель композиційними мастиками, Козирєва К. М. (2012)
Бобрун Н. В. - Вплив міжнародного транспортного коридору №3 на просторовий розвиток територій з ресурсним потенціалом в межах Львівської області (2012)
Бондар О. А. - Системні інтерпретаційні рівні управління складними системами (2012)
Васильева А. Ю. - Анализ пропускной способности пересечений улично-дорожной сети города, Дубова С. В. (2012)
Веркалець І. М. - Ревіталізація території санаторію "Черче" в с. Черче Івано- Франківської області. Підходи , принципи та проектні пропозиції (2012)
Габрель М. М. - Синдром NIMBY у просторі Львова. Постановка питання (2012)
Габрель М. М. - Пов’язаність технічної інфраструктури як чинник просторової цілісності Львівської метрополії, Габрель М. М. (2012)
Гарнага В. Л. - Механізм регулювання водного балансу в грунті, Драчук В. О. (2012)
Гарнага В. Л. - Визначення найнебезпечніших елементів вулиці Келецька міста Вінниця, Круть В. В. (2012)
Гетун Г. В. - Особливості сприйняття сейсмічних навантажень висотними будівлями, Мельник В. А. (2012)
Гладілін В. М. - Особливості геометрії центральних систем трикутників, Пряха Б. Г. (2012)
Гоблик А. В. - Комп’ютерні ігрові симулятори містобудівної діяльності: історія розвитку та перспективи використання в містобудівному плануванні (2012)
Голик Й. М. - Проблеми соціально-економічного розвитку поселень, які розвиваються поблизу річок в Закарпатській субрегіональній містобудівній системі, Климко Т. Ю., Несух М. М. (2012)
Горбик О. Р. - Пропозиції щодо розвитку системи культурно – побутового обслуговування населення в Київській конурбації (на прикладі формування перспективної мережі ресторанів з китайською кухнею), Ярош В. В. (2012)
Денисенко Н. О. - Проблемні питання розвитку міського господарства в умовах нестабільного ринкового середовища, Мироненко Т. В. (2012)
Дида І. А. - Роль природного оточення у розвитку ідентичності традиційних архітектур України та Ірландії (2012)
Дида О. А. - Атрактивність як естетично-змістова властивість архітектури (2012)
Дмитренко А. Ю. - Збереження сільської поселенської мережі в умовах депопуляції: зарубіжний досвід (2012)
Древаль І. В. - До питання містобудівної класифікації залізничних вокзальних комплексів (2012)
Дубова С. В. - Аналіз рівня транспортного завантаження магістральної вулично-дорожньої мережі м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2012)
Эмамианфар Али - Размещение архитектурно-строительных ВУЗов в городе Исфахан (2012)
Жаданова К. Ф. - Архитектурные особенности Свято-Покровского кафедрального собора в г. Запорожье, Давидкова И. В. (2012)
Зварич І. А. - Дослідження впливу планувальних характеристик ВДМ на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту (2012)
Золотар Л. В. - Аналіз розміщення ППЗ в існуючий забудові жилих території м. Києва, визначення містобудівельних показників для санітарної очистки (2012)
Зубенко М. Я. - Совершенствование картирования агрогрупп с помощью космоснимков (2012)
Катушков В. О. - Співвідношення між очікуваною точністю наземного лазерного сканування та вимогами до точності виконання інженерно-геодезичних робіт, Шульц Р. В., Сосса Б. Р. (2012)
Катушков В. О. - Технологія оброблення неметричних знімків для складання фронтальних векторних планів 1:50 масштабу (2012)
Клапченко В. И. - Исследование кинетики диффузии влаги и льдистости в процессе одностороннего замораживания бетона, Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Дугинов В. Е. (2012)
Клапченко В. И. - Управление микроструктурой вяжущего на основе цемента с тонкомолотым вулканическим шлаком, Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Кучерова Г. В. (2012)
Коблик М. В. - Особливості створення архітектурного простору навчальних приміщень для комфортного і результативного навчального процесу (2012)
Козлова Н. В. - Прийоми освітлення багатоповерхових житлових будинків (БЖБ) з врахуванням вимог відео екології (2012)
Корнілов Л. В. - Консолідація, як дієве знаряддя у використанні осушених земель, Абрамович О. В. (2012)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геоінформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів (2012)
Линник І. Е. - Визначення впливу зовнішнього середовища на еволюцію системи "ВТМС" (2012)
Лізунова А. П. - Примусове відчуження в Швеції, Михальова М. Ю. (2012)
Лукомська І. О. - Особливості архітектурних ландшафтів долин річок українських Карпат (2012)
Лю Синь - Природа Китая – основа формирования заповедных зон (2012)
Малашевський М. А. - Дослідження складності форм земельних ділянок (2012)
Маліна І. А. - Особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для визначення положення морської берегової лінії (2012)
Мер’є О. В. - Архітектура відпочинкової забудови Сянок першої половини ХХ ст. (2012)
Можаровська О. С. - Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення встановлення обмежень прав на землю (2012)
Монюк Б. Є. - Застосування лазерного трекера для вирішення інженерно-геодезичних задач (2012)
Нетужилова Н. В. - Передумови та перспективи адаптації промислових утворень галицьких міст на прикладі Львова та Кракова (2012)
Ніколаєнко В. А. - Основні етапи виникнення і формування територій рекреаційно-розважального призначення, Зубричев О. С., Олійник Ю. С. (2012)
Обідний О. Б. - Фактори, які впливають на формування мережі закладів середньої освіти (2012)
Орлова Т. А. - Мониторинг земель, загрязненных твердыми бытовыми отходами (2012)
Осєтрін М. М. - Методика техніко-економічного обгрунтування інженерно-планувальних рішень перетину в різних рівнях, Карпенко О. В. (2012)
Осєтрін М. М. - Методика оцінки енергозбереження роботи транспортного потоку на перетині магістралей в різних рівнях, Тарасюк В. П. (2012)
Осиченко Г. О. - Еволюційні витоки естетичної потреби людини (2012)
Панченко О. О. - Симетричні трансформації у композиції планів міст України при проектуванні еко-дахів (2012)
Пекарчук О. П. - Оптимізація міського житлового фонду кінця ХІХ – початку ХХ століть: систематизація термінологічної бази (2012)
Петраковська О. С. - Земельне законодавство Швеції та можливості використання досвіду реєстрації земель в Україні, Лихогруд О. М. (2012)
Петруня О. М. - Розвиток підприємницької діяльності в м. Києві (2012)
Попова О. О. - Виявлення принципів формування просторових конструкцій (2012)
Привольнева С. А. - Фактор воды в крымскотатарской архитектуре и дизайне (2012)
Рейцен Є. О. - Визначення тривалості вибіркового обстеження інтенсивності руху транспорту. Частина друга. (початок у випуску за №43), Толок О. В., Куєвда Д. В. (2012)
Ромашко О. В. - Сучасний стан і проблеми розвитку вантажного транспорту міста з точки зору планувальної організації (2012)
Семененко М. В. - К вопросу оценки промышленно-транспортной ёмкости территории городов (2012)
Сільчук В. О. - Про підвищення безпеки руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста (2012)
Степанюк А. - Селянська оселя – фундаментальна константа культури України, Кюнцлі Р. (2012)
Степанюк А. - Сакральне значення стола у внутрішньому просторі селянської оселі, Кюнцлі Р. (2012)
Тараненко О. С. - Основи організації аерокосмічного моніторингу антропогенного впливу на територію Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Гладілін В. М. (2012)
Трегуб М. В. - Пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення державного земельного кадастру (2012)
Усаковський С. Б. - Про надійність фундаментів існуючих автодорожніх мостів малих прольотів. оцінка статистичних параметрів діючих факторів, Велічко М. М. (2012)
Федосова О. В. - Теоретико-метологічні принципи забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства, Кузнецов А. В., Молодід О. О. (2012)
Чибіряков В. К. - Обґрунтування точності виконання геодезичних робіт, Старовєров В. С., Кравченко З. М. (2012)
Чобан О. Я. - Особливості формування функціональних просторів сучасних вокзальних комплексів (2012)
Шеремета Я. М. - Рентабельність інвестиційних проектів при реконструкцію застарілого житлового фонду, Плешкановська А. М. (2012)
Шлапко Л. В. - Передумови формування оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринків (2012)
Шостак А. В. - Триплет-стереомікрофрактографія поверхонь хонінгування ЦПГ, Мельник Ю. А. (2012)
Яковенко К. А. Осетрин Н. Н. - Оценка соответствия магистральной улично-дорожной сети города Донецка уровню автомобилизации (2012)
Груєва О. В. - Методологічні засади аналізу політичного акціонізму (2016)
Кокорєв О. В. - Зміна зовнішньої політики Латвії, Литви та Естонії в період 1990–2016 років (2016)
Костельнюк М. М. - Погляди Петра Могили щодо форм державного устрою в Україні (2016)
Кравець А. Ю. - Біополітична інтерпретація типів політичної поведінки: егоїзм, альтруїзм, агресія (2016)
Осипова С. А. - Детерминанты процесса государствообразования на современном этапе политической истории (2016)
Сандул В. А. - Технології діяльності політичних акторів: комунікативний вимір (2016)
Шипунов Г. В. - "Ліво-праве" партійне розмежування: принципи концептуалізації в сучасній політичній науці (2016)
Білоусов О. С. - Досвід політичного передбачення (за Д. Беллом) та необхідність його втілення в сучасну політичну практику (2016)
Бурдяк В. І. - Формування інститутів влади у посткомуністичних країнах (2016)
Вакарчук К. В. - Іспанська модель децентралізації: досвід для України (2016)
Гнатенко Н. Г. - Декларування інтересів як механізм попередження конфлікту інтересів у парламентській практиці: європейський досвід та українські реалії (2016)
Наумкіна С. В. - Перерозподіл політичних ресурсів сучасної України як відображення взаємодії політичних сил, Трач А. С. (2016)
Піддубний С. А. - Трансформація органів місцевого самоврядування в сфері сімейної політики у 2010–2016 рр. (2016)
Posvistak О. А. - Conflict between the intellectuals and authorities in the totalitarian system: historical and political aspect (2016)
Салата Г. В. - Політичні процеси навколо бібліотечної галузі України: нотатки до проблеми (2016)
Дем’янюк М. Б. - Спілка християнських письменників України як функціональна модель синергії гуманізму, етики та естетики (2016)
Колісніченко Р. М. - Методологія дослідження глобалістичної свідомості (2016)
Одарченко К. Ю. - Теоретичні особливості налаштування і ризики організаційної структури політичних партій у контексті розбудови демократичних внутрішньопартійних зв’язків (2016)
Солдатська Т. І. - Космополітизм – за і проти, або Пошуки нової європейської ідентичності (2016)
Баланик А. Я. - Активізм в діяльності класичних та некласичних Послів ООН (2016)
Шамраєва В. М. - Перспективи розвитку українсько-американського стратегічного партнерства (2016)
Щедрова Г. П. - Рецензія на монографію С.А. Осипової "Сучасний стан теоретичного обґрунтування та практичної реалізації державотворчих процесів у країнах світу" (2016)
Кокорєв А. В. - Взаємовідносини країн Закавказзя з державами Європи (2016)
Лукашенко Є. М. - Чинний націоналізм Дмитра Донцова (2016)
Савойська С. В. - Підводні камені комунікативної політики у сфері мовної політики сучасної України (2016)
Челак О. П. - Внесок теорій регіонального розвитку в розроблення концептуальних засад регіональної політики сучасних держав (2016)
Балацька О. Б. - Сучасні форми воєнних конфліктів: нові загрози й актуальні тенденції (2016)
Білоусов О. С. - Концепція "суспільства ризику" в контексті аналізу сучасного глобального соціуму (2016)
Варинський В. О. - Соціальний капітал як чинник суспільної та політичної консолідації (2016)
Васильєва І. А. - "Зелений" анархізм як синтез принципів анархізму та екологічної спрямованості розвитку суспільства (2016)
Вахняк Г. В. - Політичні групи євроскептиків у партійній структурі Європейського парламенту (2016)
Гончаренко Н. І. - Трансформація виборчої системи України: пошук оптимальної моделі (2016)
Козьма В. В. - Ціннісні орієнтації та проблема політичної соціалізації особистості в Україні (2016)
Королевська А. В. - Польська система місцевого самоврядування (2016)
Лихацька Т. А. - Детермінанти електоральної участі (2016)
Мирзоев И. Н. - Приоритеты внешней политики Азербайджанской Республики в современный период (2016)
Мурадзаде А. А. - Конституционный референдум как форма выражения прямого волеизъявления народа (2016)
Назарук Н. В. - Розвиток інституту спеціалізованих омбудсманів в Україні (2016)
Осадчук І. Ю. - "Партії влади" в Росії та країнах Центральної Азії (2016)
Ростецька С. І. - "Нові ліві" політичні партії в Європі: регіональний зріз (2016)
Руднєва А. О. - Особливості шоутизації владно-опозиційних відносин в українському інформаційному просторі (2016)
Співак М. В. - Державна політика інноваційного розвитку галузі охорони здоровʼя в сучасних умовах (2016)
Хорошилов О. Ю. - Політика історичної пам’яті як складова частина процесу національного будівництва: досвід застосування естетичного інструментарію (2016)
Шедяков В. Е. - Всемирная децентрация и тенденции сепаратизма сквозь призму постглобализма (2016)
Шелемба М. М. - Електоральний вибір на парламентських виборах 2014 р. (2016)
Широв М. А. - Торговые отношения и внешняя политика Туркменистана (2016)
Щедрова Г. П. - Політичні ризики: сутність і специфіка в Україні (2016)
Юсифзаде А. М. - Свободные и честные выборы – важнейшее условие демократии (2016)
Колісніченко Р. М. - Медичні та самоідентифікаційні якості глобалістичної свідомості (2016)
Микаилова Н. Э. - К вопросу о гуманизации современной культуры (2016)
Печеранський І. П. - Роль прогресивного консерватизму у формуванні державницького мислення в Україні на сучасному етапі (2016)
Yanushevich I. A. - Politicians and contemporary tactics of sophistry (2016)
Єремєєва І. А. - Еволюція концепції "гуманітарної інтервенції" в постбіполярній системі міжнародних відносин (2016)
Константинова Ю. В. - Роль Японії в інтеграційних об’єднаннях Азіатсько-Тихоокеанського регіону на прикладі АСЕАН+3, Набока А. Ю. (2016)
Коппель О. А. - Альтернативні концепції нового міжнародного порядку, Пархомчук О. С. (2016)
Рослонь Д. Т. - Партнерство Польщі з ЄС у зовнішній політиці Польщі (2016)
Терещук В. І. - Політичні аспекти реалізації державного іномовлення в України (2016)
Маруховська-Картунова О. О. - Становлення та етапи розвитку етнополітичної конфліктології в Росії (2016)
Єрошкін О. А. - Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія Гасерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва (НТН) та кластерного головного болю (2016)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2016)
Романенко В. И. - Особенности психовегетативных нарушений при хроническом болевом синдроме, Романенко И. В., Романенко И. Ю. (2016)
Алейнік В. А. - Лікування міофасціального синдрому дельтоподібного м’яза методом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (2016)
Андрющенко В. П. - Реалізація принципу мультимодальної анальгезії в хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2016)
Буцкая Л. В. - Мультидисциплинарный подход при лечении больных с дорсалгиями, Древицкая О. О., Данилова О. А. (2016)
Грищенко О. В. - Курабельність естрогендифіцитних артралгій у клімактерії, Васильєва І. А., Грищук К. О. (2016)
Вознюк Л. А. - Оценка качества жизни у пациентов с коморбидными состояниями: возможности оптимизации лечения и профилактики (2016)
Воронкова Н. М. - Хронічний тазовий біль при зовнішньому ендометріозі, Яроцький М. Є., Семенюк Л. М., Ларіна О. В. (2016)
Вырва О. Е. - Периневральное КТ контролируемое введение стероидов при грыже межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2016)
Дубоссарская З. М. - Иммунологические аспекты синдрома хронической тазовой боли у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза, Грек Л. П. (2016)
Губина Г. Л. - Дифференцированный подход к лечению ликворно-гипертензионного синдрома в отдаленном периоде закрытой черепно- мозговой травмы с учетом возрастного аспекта, Гладкая-Губина Я. Н., Павлова О. П., Цымбал А. М., Погорелова О. В., Слепак Е. Н. (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості лікування лейоміоми матки з больовим та гемморагічним синдромом у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Яроцька К. М. (2016)
Звягина Л. А. - Лечение дорсалгий под контролем ультразвуковой навигации (2016)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів, Квасніцька О. М. (2016)
Куновський В. В. - Больовий синдром у пацієнтів з гострим панкреатитом: дослідження якості оцінки ліквідації болі у хірургічних хворих (2016)
Мельник Р. В. - Лікування болю в українських реаліях. Проблеми і перші надбання з досвіду Луцької міської клінічної лікарні (2016)
Оринчак М. А. - Вплив мелоксикаму на больовий синдром при остеоартрозі, Човганюк О. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І., Василечко М. М., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Павлов Б. Б. - Радиочастотные методики в лечении хронической боли (2016)
Павлов Б. Б. - Вертеброгенные болевые синдромы: эпидуральное введение кортикостероидов (2016)
Поворознюк В. В. - Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості больового синдрому та психологічного стану хворих на ревматоїдний артрит залежно від варіанту поліморфних ділянок промоторного регіону гену 5-HTR2A серотонінових рецепторів Т102С ТА A-1438-G (2016)
Свирков В. Н. - Фибромиалгия, или "Всё вы, милочка, выдумали" (2016)
Сердюк В. В. - О природе спинального болевого синдрома у ортопедических больных (2016)
Сиделковский А. Л. - Использование современной физиотерапевтической аппаратуры и средств лечебной физкультуры в амбулаторном лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Овсянников А. А., Макареня В. В. (2016)
Станіславчук М. А. - Фіброміалгія – модель дифузного нейропатичного болю (2016)
Станіславчук М. А. - Досвід використання опитувальників LANSS та DN4 для визначення нейропатичного компоненту болю у хворих на анкілозивний спондиліт, Шаповал І. І. (2016)
Фурса И. А. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, Кас И. В. (2016)
Чухраев Н. В. - Применение антигомотоксической терапии и электронейростимуляции при дорсопатиях, Буцкая Л. В., Данилова О. А. (2016)
Юров И. В. - Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы (2016)
Arons M. - Radiofrequency procedures in chronic pain management: clinical effectiveness and mechanisms of action, Vasilevskis E., Pilmane M., Evansa I., Panihins I. (2016)
Bartiuk R. S. - Cerebrovascular changes in tension-type headache (2016)
Silveira Dias Flor-de-Lima M. T. - Regional pain control program as a good practice (2016)
Schenk M. - Multidisciplinary multimodal pain therapy (MMPT) (2016)
Schenk M. - Opioids in pain management – it's role in chronic non-cancer pain (CNCP) (2016)
Tondiy O. - Use of the non-medication on the treatment of neuropathic discogenic low back pain, Korenev S., Pasyura I., Kol’tsov D. (2016)
Wells Ch. - Evidence based management of low back pain and sciatica, the new NICE guideline (2016)
Бараник З. П. - Удосконалення концептуальних положень статистичного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством, Берідзе Т. М. (2016)
Бараник З. П. - Оцінювання тенденцій розвитку трудового потенціалу України, Карабанова О. В. (2016)
Герасименко С. С. - Підвищення якості управлінської інформації: статистичний аспект, Герасименко В. С., Чуприна О. М. (2016)
Гуня В. О. - Заробітна плата: українські та світові реалії, Кислиця К. В. (2016)
Єршова О. Л. - Великі дані (Big Data) і модернізація національних систем офіційної статистики, Томашевська Т. В. (2016)
Матковський С. О. - Єдина система статистичних досліджень транкордонних територій, Васьків С. Ф. (2016)
Попов В. Ю. - Вплив кумулятивного ефекту зменшення сукупного споживання на економічне зростання та розвиток в Україні (2016)
Попова В. В. - Порівняльний аналіз кількісної складової економічної складової економічного розвитку в Україні (2016)
Потапова М. Ю. - Економічна активність населення київської області: реалії та перспективи, Поляков Д. Ф. (2016)
Приданникова Ю. Є. - Статистичний аналіз взаємоз’язків між доходами та витратами населення (2016)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистична оцінка та облікове забезпечення управління витратами роботодавцями на робочу силу (2016)
Червона С. П. - Аналіз споживання основних продуктів харчування в Україні у 2008-2015 роках (2016)
Шишкін В. С. - Статистична оцінка ступеня задоволеності домогосподарств України житловими умовами (2016)
Шишкін В. С. - Статистичний аналіз народжуваності населення Київської області, Кізленко Л. С. (2016)
Шульський М. Г. - Кому потрібна конфіденційність інформації у статистичних виданнях?, Мельник В. М. (2016)
Ягубова Л. С. - Теоретические и практические вопросы измерения информационных и коммуникационных технологий (2016)
Ященко Л. О. - Оцінювання конкурентоспроможності галузей харчової промисловості залежно від стадій життєвого циклу та позицій на модифікованій матриці БКГ (2016)
Вихідні дані (2016)
Solomarska O. - Les nouvelles de Tarass Chevtchenko dans le cadre de la litterature europeenne (2016)
Charaudeau P. - Іdentité linguistique, identité culturelle: une relation paradoxale (2016)
Cherednychenko O. - Le discours identitaire en Ukraine apres Maїdan (2016)
Chumak N. A. - Spanglish in the World of Globalisation (2016)
Smouchtchynska I. - La sémantique, la poétique et la traductibilité des archaïsmes (2016)
Tchystiak D. O. - Symbolisme phonétique dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck (2016)
Cherniyenko G. - De "l'Indigo" de Gérard de Cortanze à l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Stauss (2016)
Tchaikivska G. S. - Particularités de l'emploi de la structure architechtonique dans le style d'auteur de Voltaire (2016)
Stoyanova I. D. - Person's Disharmonious Image of the World in the Discourse of Anti-utopia (2016)
Pereplotchykova S. E. - Ο παραλληλισμος ως τροπος οργανωσης του λογοτεχνικου κειμενου στο μυθιστορημα της Ρ. Γαλανακης "Η ακρα ταπεινωση" (2016)
Vasik Yu. A. - Political Speech: Rhythm and Rhetoric (2016)
Wronska O. M. - Вербальные средства воздействия на реципиентов в текстах современных рэп-исполнителей (на материале испанского, английского и французского языков) (2016)
Karaban V. I. - Political correctnes in ukrainian-english translation: the use of gender-neutral words, Rudnytska N. M. (2016)
Andrienko T. P. - Lost and Found in Translation: Translation Strategies for Representing the Author's Individual Style in Belles-lettres (2016)
Spitsyna V. Ye. - Phylosophical Symbol in Hannah Arendt's Works: Translation Particularities (2016)
Karaban V. I. - А ukrainian-english translation glossary of politically correct gender-neutral lexis, Karaban A. V. (2016)
Лопатанова С. С. - Особливості перекладу французьких термінів морської портової індустрії українською мовою (2016)
Kotsiubynsky M. - De la profondeur: Nuages.Fatigue. Solitaire. Sommeil (traduit par Galyna Сhernyienko) (2016)
Kotsiubynsky M. - Sull'isola (tradotto da Salvatore Del Gaudio) (2016)
Rembou A. - Переклад вибраних поезій (переклад Крушинської О.) (2016)
Галеано Е. - Я випав з цього світу і тепер не знаю, як туди знову потрапити (переклад та вступний коментар Верби Г.Г.) (2016)
Бассет Д. - Фотографія. Історія з Нігерії, переказана Дженніфер Бассет (переклад Поліщук О.) (2016)
Рекс ("Маленький Ніколя" Рене Госінні, Жан-Жак Семпе) (переклад Поліщук О.) (2016)
Міа Коуту - Терра сомнамбула (уривок) (переклад Вронської О. М.) (2016)
Sharko O. B. - Ленгстон Г'юз та Василь Симоненко. Вірші (переклад Шарко О.) (2016)
Verba G. - Peculiaridades de las palabras compuestas en español y en ucraniano (análisis comparado) (del libro G.Verba "Curso de lexicología comparada del español y ucraniano") (2016)
Мегела І. П. - Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Маценки С.П. "Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ століття" (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури) (2016)
Solomarska O. O. - Avis critique sur le manuel de I. Smouchtchynska "Lexicologie française" (2016)
Слюсаревський М. М. - Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби (2013)
Найдьонова Л. А. - Перегляд телебачення і зайва маса тіла дитини: психологічні механізми (2013)
Титаренко Т. М. - Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі (2013)
Скорик М. М. - Мас-медіа як дослідницька галузь гендерного аналізу (2013)
Мироненко Г. В. - Модифікація психологічного часу особистості у просторі новітніх мультимедіа (2013)
Овдієнко Л. Н. - Освіта як феномен культури інформаційного простору: проблеми і тенденції (2013)
Пономаренко Л. В. - Особливості впливу мас-медіа на школяра (2013)
Іванова О. В. - Вплив інформаційних технологій на розвиток особистості в юнацькому віці (2013)
Жорнова О. І. - Мультимедійна компетентність особистості як соціально-психологічний базис одночасного зростання її соціальності та індивідуальності (2013)
Череповська Н. І. - Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти (2013)
Баришполець О. Т. - Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей (2013)
Лотоцька Ю. М. - Технологія створення мотивуючого до розвитку віртуального середовища (2013)
Назар М. М. - Психологічні особливості дистанційної освіти за допомогою інтернету (2013)
Посохова В. В. - Специфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтернет-мережі (2013)
Тарадайник В. М. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини за допомогою інформаційно-соцільних мереж (2013)
Лучинкіна А. І. - Аналіз результатів інтернет-соціалізації особистості (2013)
Обухова Н. О. - Розвиток аудіальної медіакультури як чинник соціалізації підлітків (2013)
Яворський М. В. - Соціально-психологічні чинники сприйняття об’єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі (2013)
Жорнова О. І. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті: до формування готовності суб’єктів навчання до інновацій (2013)
Вознесенська О. Л. - Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження (2013)
Мазур Р. І. - Вплив медіаконтенту на формування альтруїстичної поведінки молоді (2013)
Ляшенко К. О. - Медіаосвітній клуб як засіб соціально-психологічної роботи з батьками та дітьми (2013)
Тригуб Т. М. - Формування ціннісної сфери школярів під впливом різних медіазасобів та різного медіаконтенту (2013)
Стрільчук О. В. - Трансформація інтернету: від патологічного потягу до соціальної необхідності (2013)
Фролов П. Д. - Громадська думка як інструмент соціалізації в інформаційному суспільстві (2013)
Іванченко С. М. - Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки (2013)
Плющ А. Н. - Программирование социального дискурса (2013)
Жадан І. В. - Ціннісні пропозиції суб’єктів політичної соціалізації: контент-аналіз дискурсу (2013)
Кремень Т. В. - Політична мобілізація за допомогою інструменту соціальних медіа (2013)
Сідак В. С. - Актуальні психолого-педагогічні аспекти виховання громадянина в умовах інформаційного суспільства, Шевченко В. Є. (2013)
Вольфовська Т. О. - Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на формування картини світу особистості (2013)
Сидоркіна М. Ю. - Інформаційний вплив як чинник політичної самоідентифікації молоді (2013)
Найдьонов М. І. - Зв’язок поінформованості про професію, яка обирається, з оцінкою престижності класів професій як чинник вибору престижної професії (2013)
Лазоренко Б. П. - Асоціальні практики життєконструювання проблемної молоді в інформаційному суспільстві (2013)
Чаусова Ю. А. - Медіапродукція як фактор конструювання уявлень членів подружжя про шлюб (2013)
Капустюк О. М. - Погляд на формування шлюбно-сімейних стосунків під впливом мас-медіа (2013)
Гундертайло Ю. Д. - Жіночі практики: культурна реабілітація (2013)
Наші автори (2013)
Терлецький В. - Європейська спадкоємність і українська самобутність "Книг буття українського народу" (2016)
Ворончук І. - Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи (2016)
Хоменко О. - Шевченкова концепція розвитку української словесності як квінтесенція самостійницької ідеї кирило-мефодіївців (2016)
Величковська Ю. - Антиколоніальні ідеї Кирило-Методіївського братства (2016)
Паламарчук Н. - Освітні ідеї православних братств та Кирило-Методіївського товариства (2016)
Висотін М. - Еволюція поглядів на українське козацтво та історію Хмельниччини в історіографічній спадщині Пантелеймона Куліша (2016)
Поліщук В. - Кирило-мефодіївці, Михайло Драгоманов у становленні світогляду Михайла Старицького (2016)
Баран В. - Михайло Грушевський — український державний діяч, науковець, громадянин (2016)
Галайко Б. - Братство тарасівців в політичній мобілізації українства (2016)
Гринів О. - Призначення третьої української інтелігенції в обґрунтуванні Миколи Міхновського (2016)
Шевчук О. - Українська емігрантська перспектива у візії Івана Франка (2016)
Зінченко А. - Кирило-Методіївське братство 1918—1920 рр. в українському церковному русі (2016)
Гай-Нижник П. - Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов, Чупрій Л. (2016)
Краснодемська І. - Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014—2016 рр. (2016)
Газізова О. - Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики (2016)
Зінченко А. - Боротьба за прицерковну власність у селі Парпурівці Вінницького повіту в контексті соціяльних і правових відносин на Правобережжі кінця XVIII — першої чверті ХІХ ст., Петренко О. (2016)
Фігурний Ю. - Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (2016)
Галущак М. - Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду (2016)
Ярошинський О. - Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р. в інформаційно-пропагандивній діяльності ОУН(б) в Україні (2016)
Турпак Н. - Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України (2016)
Вербич C. - Про етимологію гідронімів Чорне море, Дніпро та деяких інших (2016)
Зінченко А. - Про історію підручника з історії і не тільки (2016)
Інформація НДІУ (2016)
Давидова Ж. В. - Аксіологічний підхід до формування мовленнєвої культури учнівської та студентської молоді (2016)
Кабусь Н. Д. - Соціально-педагогічний підхід до забезпечення сталого розвитку соціальних груп (2016)
Масич В. В. - Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Ребенок В. М. - Інноваційні технології: суть, ознаки, особливості (2016)
Юхно Н. В. - Методологічні підходи як підґрунтя професійної підготовки студентів медичного коледжу до мобільного навчання (2016)
Березнева І. М. - Особливості організації педагогічного процесу у військовому ВНЗ у процесі викладання іноземної мови, Яковенко Н. В., Гутнік О. Є. (2016)
Гук І. П. - Роль викладача у процесі забезпечення самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичних коледжів (2016)
Моргунова Н. С. - Особливості використання інтерактивного лінгвометодичного тренажера у вивченні початкового фонетичного курсу української мови як іноземної (2016)
Семененко І. С. - Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації індивідуально-пізнавальних маршрутів у навчанні (2016)
Зімакова Л. В. - Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини (2016)
Попов В. Д. - Формування мовленнєвої культури старшокласників у позакласній діяльності (2016)
Разуменко Т. О. - Роль танцювальних традицій у патріотичному вихованні молоді на прикладі України та КНР (2016)
Ткачова Н. О. - Рефлексивне виховне середовище: сутність і роль у вихованні студентів вищої школи, Махновський С. С. (2016)
Белан Т. Г. - Роль навчальної дисципліни "технічні засоби навчання" у підготовці майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2016)
Білянська (Скиба) М. М. - Мотиваційний компонент готовності майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності, Пінський О. О. (2016)
Вдовенко І. С. - Використання САПР у процесі підготовки майбутніх вчителів прикладної та технічної творчості (2016)
Грачова І. В. - Метод проектів при вивчення ділової англійської мови у ВНЗ немовного профілю (2016)
Дем’янова В. Г. - Організація педагогічного спілкування з іноземними студентами (2016)
Зубкова Л. М. - Особистісно-діяльнісний, аксіологічний та компетентнісний підходи ‒ методологічна основа проблеми формування життєвої компетентності майбутніх вчителів (2016)
Ковінько А. В. - Технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії: теоретичний аспект (2016)
Масич С. Ю. - Основні сфери самореалізації викладача і студента як суб’єктів освітнього процесу (2016)
Ткаченко Л. П. - Формування риторичної культури викладача ВНЗ (2016)
Резван О. О. - Етапи формування професійної рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ (2016)
Хатунцева С. М. - Самовдосконалення як чинник розвитку професіоналізму майбутніх учителів (2016)
Шаповалова Н. П. - Експериментальне дослідження особистісного потенціалу студентів економічних спеціальностей на основі соціонічного підходу (2016)
Яворська Г. Х. - Навчально-методичне забезпечення формування конфліктологічної компетентності майбутніх правоохоронців (2016)
Гнізділова О. А. - Наукові школи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2016)
Друганова О. М. - Громадянська позиція й професійна діяльність викладача вищої школи як основа формування національної свідомості студентської молоді (історико-педагoгічний аспект), Мартиненко І. І. (2016)
Конопельцева О. Г. - Основні підходи до визначення поняття "традиції" у науковій думці Франції (2016)
Смолянюк Н. М. - Освітньо-виховні аспекти природоохоронної роботи в школі (друга половина ХХ ст.), Собченко Т. М. (2016)
Свистак-Яроцька О. Л. - Вплив змісту екологічної освіти на формування екологічної культури учнів початкової школи Японії та України, Слюзко В. І. (2016)
Твердохліб Т. С. - Внесок викладачів Харківського єпархіального жіночого училища у розвиток початкової освіти на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Видра О. Г. - Психологічний зв'язок між особливостями усвідомлення студентами причин своєї поведінки та рівнем навчальних досягнень (2016)
Паентко В. В. - Иммобилизованые клетки и ферменты в фармакохимии болеутоляющих средств, Богданова Н. А., Матковский А. К. (2016)
Нишкумай О. И. - Особенности вертеброгенного болевого синдрома при остеопорозе и его лечение (2016)
Сонина Е. В. - Диабетическое поражение сердца у женщин с инфарктом миокарда, Аллянова Л. Н., Сонина Д. Д. (2016)
Юров И. В. - Боль и качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном" (2016)
Андріяшек Ю. І. - Медична реабілітація больових синдромів при дорсопатіях поперекового відділу хребта, Стукалін В. О., Левковська В. І., Лябах М. О. (2016)
Филатова Е. Г. - Новые подходы к лечению мигрени (2016)
Эпидемиология абдоминальной боли (2016)
Нейробиология висцеральной боли (2016)
Проявления висцеральной боли острая и хроническая боль (2016)
Болевые функциональные кишечные нарушения:психологические факторы (2016)
Панкреатит (2016)
Интерстициальный цистит/Синдром болезненного мочевого пузыря (2016)
Синдром хронической тазовой боли у мужчин (2016)
Хроническая боль в грудной клетке (2016)
Синдром функциональной абдоминальной боли (2016)
Дзюблюк О. - Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці (2015)
Лановий В. - Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку (2015)
Ганусик Ю. - Особливості застосування інструментарію антиінфляційного регулювання за умов нестабільності фінансових ринків (2015)
Малахова О. - Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми, Марусин М. (2015)
Шпигоцька Н. - Ефект витіснення та його вплив на масштаби кредитування економіки банківською системою України (2015)
Кнейслер О. - Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності банківських установ, Маринчак Л. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського