Плугина Т. В. - Структура интеллектуальной системы погрузочно-разгрузочных машин, Ефименко А. В., Буткевич А. А. (2015)
Овчаренко В. Е. - Принципы измерения фазового сдвига гармонических сигналов с использоваием двухполупериодного преобразования, Тышко С. А., Смоляр В. Г., Забула О. Е., Черниченко Ю. Н. (2015)
Гурко А. Г. - Исследование положений стрелы двухзвенного автогидроподъемника, Розенфельд Н. В., Доля Ю. А. (2015)
Філь Н. Ю. - Структурна модель вибору постачальника при управлінні проектами попередження надзвичайних природних ситуацій на магістральних автодорогах (2015)
Левтеров А. А. - Особенности интеллектуальных гибридных систем мобильного робота, Нечитайло Ю. А., Степанова Е. Г. (2015)
Невлюдова В. В. - Анализ особенностей проектирования модулей радиотехнических систем на основе гибких коммутационных структур (2015)
Єфименко О. В. - Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою "Autodesk Inventor", Плугіна Т. В., Мусаєв З. (2015)
Горбулін В. - Вступне слово (2017)
Віднянський С. В. - Актуалізація "русинського питання" в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України (2017)
Кресіна І. О. - Національно-культурна автономія: правовий шлях вирішення русинської проблеми (2017)
Яворська Г. М. - Мовні наративи та їхня роль у русинському питанні (2017)
Федака С. Д. - Русини: етнонім і його наповнення (2017)
Степико М. Т. - Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності, Наконечний В. С. (2017)
Мищак І. М. - "Русинське питання" у контексті дотримання прав людини в Україні (2017)
Артемов В. Ю. - Оперативний ризик у діяльності спецслужб в ході протидії деструктивним впливам регіональних автономістських (сепаратистських) рухів, Жалубак В. М. (2017)
Белей Л. О. - Неорусинство у контексті сучасної України, Белей Л. Л. (2017)
Зан М. П. - Неорусинство на Закарпатті як латентний фактор дезінтеграційної загрози єдності українського етнонаціонального простору (2017)
Позняк О. В. - Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України (2017)
Дегтеренко А. М. - Аналіз чинників етнополітичних конфліктів в Україні на ґрунті русинської проблематики (2017)
Бобинець М. М. - Пошук механізмів вирішення русинської проблеми на Закарпатті (2017)
Головка А. А. - Роль та вплив "русинського фактора" в процесі інформаційної агресії Росії (2017)
Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. (2017)
Міжнародний досвід боротьби із сепарвтизмом: висновки для України: аналіт. доп., укр. та англ. мовами / О. О. Резнікова, А. О. Місюра, С. В. Дрьомов, К. Є. Войтовський. – К. : НІСД, 2016. – 46 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Тупкало В. М. - Методичний підхід до реалізації процесно – оріентованого бюджетування, Тупкало С. В. (2014)
Шапошников К. С. - Особливості становлення і розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці (2014)
Єщенко П. С. - Проблеми монетизації цифрового контенту, Жебка В. В., Ступак С. В. (2014)
Матичин І. І. - Сигмоїдні криві як модель динаміки телекомунікаційної галузі, Онищенко В. В. (2014)
Одаренко О. В. - Хмарні обчислювання як актуальний ризик-тренд телекомунікаційних компаній (2014)
Лазоренко І. А. - Конкурентоспроможність телекомунікаційних підприємств України (2014)
Бабина О. Є. - Механізм стимулювання інноваційного розвитку підприємства, Бойчук М. С. (2014)
Накемпій В. Г. - Перспективи застосування казначейських векселів в України (2014)
Коваль С. В. - Організаційні та методичні питання проведення аудиту лізингових операцій в Україні (2014)
Шарифов Ф. А. - Економіко-математичні задачі при плануванні ланцюга постачань, Кривицька Н. Ю. (2014)
Ставнійчук Т. А. - Ефективність впровадження антидемпінгових заходів: переваги та недоліки (2014)
Сарапулова Є. Г. - Синдром страху перед професійною діяльністю у молодого спеціаліста (2014)
Скалецька О. В. - Концептуальні підходи до управління банківським кредитуванням сільськогосподарських підприємств, Оченаш І. П. (2014)
Лебедь Д. А. - Державне регулювання використання та відтворення трудового потенціалу сільського населення на регіональному рівні (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні основи формування ефективного механізму конкурентоспроможності харчових і переробних підприємств АПК, Костюк В. К. (2014)
Яровий І. І. - Державна підтримка розвитку конкурентоспроможного виробництва (2014)
Романюк І. А. - Розвиток підприємництва та альтернативних видів діяльності сільського населення (2014)
Ігнатенко М. М. - Інформаційне забезпечення соціальної діяльності в аграрній сфері економіки України та її регіонів (2014)
Новикова І. В. - Організація інтегрованих маркетингових комунікацій, Черненко С. В. (2014)
Клименко А. А. - Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання аграрного сектору економіки (2014)
Бритвєнко А. С. - Економічний механізм скорочення втрат насіння соняшнику (2014)
Бойко В. І. - Соціально-культурні відносини в економічних категоріях життєдіяльності (2014)
Антошкін В. К. - Методи оцінки економічної безпеки регіонів України (2014)
Рунчева Н. В. - Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій (2014)
Колесник М. В. - Процесний підхід до управління брендом в інноваційній діяльності (2014)
Алдошина Н. О. - Вплив регуляторної діяльності антимонопольного комітету на економіко-правові процеси формування та реалізації конкурентної політики в телекомунікаційній галузі України (2014)
Содержание (2017)
Манхарт Юрген - Замена бугорков при объемной прямой реставрации в постериальной области с применением наногибридного ОРМОКЕРА®, пломбирующего в один слой. Отчет о клиническом случае (2017)
Сидельникова Л. Ф. - Обоснование выбора средств индивидуальной гигиены полости рта при комбинированных поражениях пародонта у лиц молодого возраста, Ревенок Б. А., Мялковский К. О. (2017)
Мазур И. П. - Системные антибактериальные препараты в пародонтологии, Слободянник М. В. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Клінічна ефективність стоматологічного NBF Gingival Gel при лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями пародонту, Решетняк О. В., Горголь К. О. (2017)
Димитрова А. Г. - Структура и особенности развития заболеваний пародонта у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом (ИЗСД), Дикова И. Г., Захарова С. М. (2017)
Марков А. В. - Регенеративні властивості стовбурових клітин альвеолярної кістки у хворих на генералізований пародонтит (2017)
Борисенко А. В. - Застосування препаратів аргініну в комплексній терапії генералізованого пародонтиту, Куваєв О. С., Кононова О. В. (2017)
Клітинська О. В. - Тантум Верде® – препарат вибору при комплексній терапії стоматологічних захворювань (2017)
Коленко Ю. Г. - Состояние специализированной стоматологической помощи больным с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта в Украине (2017)
Коленко Ю. Г. - Використання фототерапії в лікуванні хворих на оперізуючий лишай, Ліновицька О. В., Коваль Н. І., Вороніна І. Є., Воловик Н. В. (2017)
Якубова І. І. - Ранній дитячий карієс. Стан проблеми в Україні, Кузьміна В. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Применение ородиспергируемой формы мелоксикама (Мовиксикам® ОДТ) у больных с воспалительными инфильтратами, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А., Савицкий А. А., Кучинский А. В. (2017)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления ретенированных зубов мудрости, Тимофеев А. А., Ярифа М. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, Ушко Н. А. (2017)
Поліщук С. С. - Корекція проявів невропатій, що виникли після травм вилично-орбітального комплексу, Фурман Р. Л., Свистунов Д. М., Кузько О. В. (2017)
Токарский В. Ф. - Профилактика атрофии альвеолярного отростка после удаления корня зуба в повседневной стоматологической практике, Говорун Н. В., Shterenberg А. (2017)
Жегулович З. Є. - Обгрунтування етапів лікування за допомогою релаксуючої шини у відповідності з динамікою клінічних симптомів (2017)
Павленко О. В. - Оптимізація моніторингу ступеня оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами за спеціальністю "Стоматологія", Сіренко О. Ф., Ступницька О. М., Листопад О. П., Ілик Р. Р. (2017)
Юбилеи (2017)
Иванченко О. В. - Концепция управления готовностью критических инфраструктур на основе применения облачных информационных технологий, Смоктий К. В., Смоктий О. Д., Харченко В. С. (2016)
Moroz B. I. - Industrial gas stock management problem, Holtvianskyi A. O. (2016)
Кабак Л. В. - Моделювання інформаційної системи з надання банківських послуг, Пономарьов В. М., Толошний І. Ю. (2016)
Левыкин В. М. - Метод экстернализации знаниеемких бизнес-процессов, Чалая О. В. (2016)
Акуловский В. Г. - Состав, структура и свойства данных в алгоритмах, описанных с помощью композиционных схем, Костенко В. В., Полищук В. В., Пономарёв В. Н. (2016)
Левыкин В. М. - Разработка метода оценки качества инфраструктуры предприятия и ее компонентов, Юрьев И. А. (2016)
Мороз Б. І. - Застосування нових підходів до інтелектуального пошуку та аналізу електронних документів в інформаційних системах, Костенко Д. Є., Костенко В. В., Лавренюк І. В. (2016)
Мороз Б. И. - Усовершенствование протокола авторизации маршрутизаторов беспроводных сетей с целью уменьшения вероятности негативного воздействия, Прокопович-Ткаченко Д. И., Петренко И. В. (2016)
Пасічник А. М. - Транспортно-технологічні схеми перевезень вантажів військового призначення, Прудиус В. І., Кузьменко Ю. В., Олійник Я. В. (2016)
Сохацький А. В. - Методика оцінювання аеродинамічних характеристик крила екраноплана (2016)
Фірсов О. Д. - Комплексна оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів на міському маршруті, Зінченко Н. В. (2016)
Трофимов А. В. - Многосеточные итерационные алгоритмы решения граничных задач для упругих и упругопластических слоистых пакетов с криволинейными границами (2016)
Новікова П. А. - Застосування нечіткої логіки для оцінювання психологічного стану кандидата під час найму на роботу (2016)
Халіпова Н. В. - Імітаційне моделювання та прогнозування пасажиропотоків в аеропортах України, Леснікова І. Ю., Прогонюк І. В., Соколова О. О. (2016)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності роботи системи обслуговування міжнародних вантажопотоків, Нестеренко Г. І. (2016)
До ювілею Вадима Володимировича Куцевича (2014)
Бєлявська О. Ю. - Дискусія та конкурс концепцій відбудови круглої площі у Полтаві (2014)
Єжова О. І. - Сучасні тенденції та напрямки будівництва висотних будинків. Европа. (2014)
Малійова О. В. - Становлення київської архітектурної школи кафедри АПЦБС при КНУБА (2014)
Марковський А. І. - Синтез архітектури і пластичних мистецтв першої третини ХХ сторіччя: від модерну до соцреалізму (2014)
Марчук С. Ю. - Контекстуальний підхід до формування сучасного архітектурного середовища в умовах реконструкціїї малих міст (на прикладі історичного центру м. Бар Вінницької області) (2014)
Нагірний П. Ю. - Візуальне представлення інформації в інформаційно-орієнтаційній системі міста (2014)
Негай Г. А. - Енергоінформаційні особливості архітектурних форм (2014)
Негай Г. А. - Кількісна оцінка естетичних характеристик архітектурної форм (2014)
Семякин Г. В. - Историко-культурные и типологические особенности лечебных зданий и комплексов архитектуры конструктивизма 1920 – 1930 - х годов на примере городов северо-восточного региона Украины (2014)
Острогляд О. В. - Застосування формоутворюючих принципів біоніки в архітектурному проектуванні, Федорова К. А. (2014)
Сокорчук А. - Нові підходи до формування міських пішохідних просторів, Бармашина Л. М. (2014)
Крейзер І. І. - Вітчизняна архітектура "перехідного" періоду 1950-70-х рр. на прикладі району аеропорту у м. Харкові (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Концепція збереження архітектурної спадщини на прикладі міста Одеса (2014)
Шевцова Г. В. - Архітектура Японії часів неоліту: досвід вивчення і наукового відтворення (2014)
Івашко Ю. В. - Проблеми збереження дерев'яної забудови Чернігова (2014)
Гнатюк Л. Р. - Особливості еволюції офісних приміщень та сучасні тенденції їх оформлення, Музиченко О. А. (2014)
Гнатюк Л. Р. - Вплив ергономічних вимог на створення комфорту та зручності ресторанів, як закладів громадського харчування, Поліщук Я. І. (2014)
Ли Шуань - Специфические особенности архитектуры модерна в Китае (начало ХХ в.) (2014)
Сергіюк І. М. - Планувально-типологічні особливості типових проектів казарм Російської імператорської армії початку ХХ століття (2014)
Высочин И. А. - Языковый принцип построения модели восприятия (построение схем моделей архитектурных пространств) (2014)
Высочин И. А. - Модель-эталон (построение схем моделей архитектурных пространств) (2014)
Горбик О. Р. - Можливі варіанти текстових моделей протодизайну родового символу князів кийовичів (до нових версій гіпотези походження назви столиці України), Ломовський А. І., Нікуліна Г. Ф., Саркісян М. С. (2014)
Антонець М. О. - Формування професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів (2014)
Берлог А. И. - Исследование пересадочного движения на линиях метрополитена города Киева, Берлог Е. И., Рейцен Е. А. (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Денисенко Н. О. - Ефективні механізми управління розвитком міст (2014)
Звягінцева А. В. - Сучасний стан та потенціал рекреаційних ресурсів Запорізької області (2014)
Кашуба О. М. - Містобудівний контекст та функціональна організація міжнародних автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні (2014)
Коваленко А. А. - Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас (2014)
Коваленко М. Г. - Проблеми формування та оцінки шумового режиму території (2014)
Ільченко Д. М. - Проблеми формування сучасних аеровокзалів в Україні, Копитько О. Ю. (2014)
Завальний О. В. - Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова, Линник І. Е. (2014)
Пестрикова А. Г. - Силуэт города, как основная характеристика архитектурно-пространственной композиции (2014)
Полутренко У. Б. - Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Плешкановська А. М. - Місце промислових територій в планувальній структурі крупного міста та напрями їх трансформації (на прикладі м. Києва), Бірюк С. П. (2014)
Сілогаєва В. В. - Нове життя інтер'єрів бездіяльних промислових будівель (2014)
Смадич І. П. - Власні методики дослідження, використані при дослідженні архітектурно-просторового потенціалу нових видів рекреації в Карпатському регіоні (2014)
Устінова І. І. - Урбофізичні основи хвильової урбаністики (2014)
Шевченко Ю. В. - Транспортна зупинка – екологічна ланка між людиною і урбанізованим середовищем, Кардаш О. В. (2014)
Шапран С. Ю. - Архітектурно-конструктивні вирішення млинів Волині періоду ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Яковенко К. А. - Адаптация теории надежности применительно к улично-дорожной сети города (2014)
Яценко В. О. - Процес руйнування системи сільського розселення та села, як стала аграрної політики в Україні (2014)
Бармашина Л. М. - Адаптація планувальних рішень для інвалідів - новий напрямок у проектуванні житлових будинків масового будівництва (2014)
Бордаш Б. С. - Концепція формування виставкового центру авіації на території міжнародного музею авіації в місті Києві, Бармашина Л. М. (2014)
Данько К. С. - Аналіз прийомів проектування та будівництва енергоефективного житла (для умов і кліматичної зони України) (2014)
Дорохіна Г. І. - Прототипування фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Частина 3. Підбір прототипу-рішення (2014)
Зубричев О. С. - Необхідність і філософія процесу розвитку атракціонів розважальних парків (2014)
Дивак В. І. - Архітектурно – художні особливості розширень художніх музеїв (2014)
Кисіль с. с. - Досвід проектування і будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах України (2014)
Ковальська О. Є. - Прийоми підвищення архітектурно-художньої виразності будівель готелів в залежності від їх містобудівного розташування (2014)
Ковальський Л. М. - Архітектурно-планувальні рішення навчальних корпусів закладів вищої освіти, Соколова Ю. В. (2014)
Колодрубська О. І. - Вплив релігії на формування сучасного сільського садибного житла (2014)
Колодрубська О. І. - Особливості організації сільської садиби господарського типу (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Приклади архітектурно-планувальної реорганізації історичних готелів у місті Одеса (2014)
Макухін М. О. - Багатофункціональні мостові споруди міста: особливості архітектурно-планувальної організації (2014)
Отрощенко Д. В. - Фактори, що впливають на формування архітектури дитячих лікувальних закладів онкологічної спеціалізації (2014)
Ільченко Д. М. - Сучасні тенденції формування дитячих спортивно-туристичних баз в Україні, Пиж І. В. (2014)
Проляка Т. О. - Інформативний потенціал та культурна ідентичність в архітектурі об’єктів рейкового транспорту (2014)
Рубцов А. Л. - Стан національної нормативної бази дизайну та ергономіки, Свірко В. О., Кардаш О. В. (2014)
Степанова І. В. - Архітектурно-планувальна організація сучасних православних храмових комплексів (2014)
Трегубов К. Ю. - Зонування генеральних планів поліфункціональних музейних комплексів (2014)
Хмельницька А. В. - Дослідження прогресивних напрямків формування культурно-видовищних центрів на основі моделей економічної діяльності. Зарубіжний досвід (2014)
Яблонская А. Д. - Социально-пространственная тектоника жилых структур. Опыт практической реализации (2014)
Khoteyeva N. V. - Activity based costing in transport enterprises (2013)
Вороной В. И. - Програма кластеризації в портовій діяльності України, Гребенник Н. Г., Наврозова Ю. А. (2013)
Степанов В. В. - Основные методологические принципы оценки экономического потенциала предприятия (2013)
Степанов В. В. - Подходы в оценке экономического потенциала предприятия (2013)
Тростянецька Е. В. - Формування антикризового управління в морських портах України (2013)
Коваленко Н. Н. - Логистические аспекты интермодальных перевозок (2013)
Колодин А. Л. - О методике тренинга "реформирование деятельности порта" (2013)
Басюк О. В. - Розвиток туризму в умовах нової економіки, Наврозова Ю. О. (2013)
Яцкевич І. В. - Прогноз тенденцій розвитку галузі зв’язку та інформатизації України, Жаданова Ю. О., Коляденко В. А. (2013)
Дикань В. В. - Проблеми і перспективи розвитку процесів інтеграції в машинобудівному комплексі України (2013)
Коневцева Н. А. - В. И. Сухоцкий – ученый, педагог, организатор науки (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Махуренко Г. С. - О механизмах управления транспортно-экспедиторской компании, Коротницкий В. Ю. (2013)
Куруджи Ю. В. - Об одной статической модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции в цепи поставок (2013)
Автори збірника (2013)
Summary (2013)
Lakyda І. P. - Methodological background for development of a system of growth and productivity models for stands of the main forest-forming tree species of Ukraine, Vasylyshyn R. D. (2016)
Содержание (2016)
Василевський О. Г. - Ефективність проведення рубок формування та оздоровлення лісів у дубових деревостанах за участю ялини в умовах Поділля (2016)
Романенко Ю. М. - Одержання порошку заліза із дисперсних відходів шліфувального виробництва, Лобода П. І., Степанов О. В., Ткачук В. П. (2016)
Жежкун А. М. - Березові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність (2016)
Жбанков Я. Г. - Повышение качества заготовок деталей энергетического машиностроения за счет комбинированной деформации профилированием и осадки слитков, Чикота Я. М., Самоглядов А. Д. (2016)
Задорожний А. І. - Особливості динаміки базисної щільності деревини стовбурів ялини європейської в переважаючих типах лісорослинних умов на території Полонинського хребта (Українські Карпати), Гриник Г. Г. (2016)
Алиева Л. И. - Проектирование процессов холодного выдавливания деталей с фланцами (2016)
Лакида П. І. - Сучасний стан і продуктивність дібров Українського Полісся, Бала О. П., Матушевич Л. М., Іванюк І. Д. (2016)
Блохина И. О. - Анализ присадочных материалов при плазменной наплавке (2016)
Олійник В. С. - Особливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат, Блистів В. І. (2016)
Сумец А. В. - Основные направления повышения эффективности плазменной резки (2016)
Григорьєва В. Г. - Динаміка росту модрин різного географічного походження в Лівобережному Лісостепу України, Самодай В. П. (2016)
Тiмошенко Б. О. - Шляхи вдосконалення електромеханічної системи (ЕМС) мостового крану на підставі підвищення ступеню автоматизації, Фiлатов С. Ю., Клімченков А. Г., Івченков М. В. (2016)
Ткач В. П. - Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву, Кобець О. В., Румянцев М. Г. (2016)
Васильева Л. В. - Исследование методов и информационных технологий анализа изображений в научно-технической документации, Ерошенко Е. С. (2016)
Падутов В. Е. - Оценка биоразнообразия лесных насаждений лиственных древесных видов на основе молекулярного маркирования, Каган Д. И., Баранов О. Ю., Ивановская С. И., Разумова О. А., Шестибратов К. А. (2016)
Власов А. Ф. - Исследование влияния экзотермических смесей на производительность ручной дуговой сварки и качество свариваемого металла шва, Лукашевич А. А. (2016)
Фучило Я. Д. - Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження, Лось С. А., Сбитна М. В., Плотнікова О. М. (2016)
Гринь А. Г. - Анализ причин выхода из строя деформирующего иструмента, технологии восстановления и повышения долговечности, Жариков С. В., Дудинский А. Д. (2016)
Яцик Р. М. - Особливості росту й розвитку хвойних інтродуцентів у дендропарках державного значення на Івано-Франківщині, Юник Т. Р., Штогрин А. С. (2016)
Ковалевський С. В. - Використання пакету динамічного моделювання LMS IMAGINE.LAB AMESIM SE для дослідження лінійного приводу з великим діапазоном переміщень, Ємець В. В. (2016)
Даниленко О. М. - Використання "Рокогуміну" для вирощування садивного матеріалу дуба звичайного, Тарнопільський П. Б., Гладун Г. Б., Гупал В. В., Волков П. О., Косатий Д. М., Самойлов П. В. (2016)
Ловейкін В. С. - Реалізація комбінованого режиму руху роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2016)
Ігнатенко В. А. - Використання "Рокогуміну" для живцювання хвойних порід у декоративному розсаднику ДП "Тростянецьке ЛГ", Сотнікова А. В., Тарнопільський П. Б., Гладун Г. Б., Даниленко О. М., Волков П. О. (2016)
Обухов А. Н. - О движении гарпуна, брошенного вертикально вверх, Паламарчук В. А., Булыга В. С. (2016)
Бондарук М. А. - Аналіз регіонально-географічної та широтно-зональної структур лісової флори (на прикладі урочища "Великий Ліс"), Целіщев О. Г. (2016)
Климченкова Н. В. - Разработка динамической модели процесса подъема груза, Березниченко З. А. (2016)
Ворон В. П. - Акумуляція важких металів в екосистемах соснових лісів в умовах забруднення атмосфери викидами ТЕС (2016)
Грибинник Н. Д. - Разработка системы управления двигателем переменного тока на основе контроллера PICCOLO фирмы TEXAS INSTRUMENTS, Наливайко А. М. (2016)
Ворон В. П. - Параметри горіння підстилки соснових лісів Українського Полісся, Борисенко В. Г., Ткач О. М., Мунтян В. К., Барабаш І. О. (2016)
Шеремет А. И. - Программное управление электроприводами с двигателями постоянного тока на основе использования контроллеров фирмы TEXAS INSTRUMENTS серии С2000, Солдатенко А. А. (2016)
Ghulijanyan A. H. - Experience of applying the concept of high conservation value forests in Armenia, Galstyan S. R. (2016)
Грибинник М. Д. - Разработка имитационной модели для аналогового прототипа цифровой системы управления лабораторным стендом, Шеремет А. И. (2016)
Ситник С. А. - Енергетичний потенціал насаджень головних лісоутворювальних порід Північного Степу України, Ловинська В. М. (2016)
Жердев А. В. - Анализ условий устойчивости двухмассовой механической подсистемы электропривода при упругих колебаниях и действии переменных сил трения, Задорожний Н. А. (2016)
Дишко В. А. - Особливості морфометричних та анатомічних ознак сосни звичайної (Pinys sulvestris L.) в ураженому кореневою губкою насадженні, Торосова Л. О. (2016)
Кутковой И. П. - Маркировка выводов трехфазных трансформаторов, Ивченков Н. В., Гома Р. С. (2016)
Зінченко О. В. - Частота виявлення та особливості заселення дерев стовбуровими комахами в ослаблених різними чинниками соснових деревостанах лісостепової частини Харківської області (2016)
Олеярник А. В. - Особенности управления электроприводами на основе методики модульного программирования, Задорожняя И. Н. (2016)
Пирогова П. В. - Санітарний стан соснових насаджень західної частини Нижньодніпровських пісків (2016)
Повелица Д. М. - Исследование влияния несимметричных режимов на работу асинхронного электродвигателя в программном пакете MATLAB SIMULINK, Ивченков Н. В., Кутковой И. П. (2016)
Рак А. Ю. - Закономірності поширення всихання ялинових насаджень у Горганах, Олійник В. С. (2016)
Наливайко А. М. - Применение одноплатного компьютера RASPBERRI PI для управления электроприводами, Нестеренко Н. С. (2016)
Калашніков А. О. - Напрями інвестицій та джерела інвестиційного забезпечення лісогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку лісового господарства України (2016)
Шеремет О. І. - Огляд можливості створення системи контролю за промисловими об'єктами на базі одноплатного комп'ютера RADXA ROCK PRO, Перепелиця В. В., Кірієнко Т. В. (2016)
Висоцька Н. Ю. - Наука – виробництву: регіональний науково-практичний семінар "Сучасні методи створення і формування високопродуктивних лісових насаджень" (2016)
Квашнин В. О. - Разработка алгоритма и программы для получения динамической скоростной характеристики, Бабаш А. В. (2016)
Правила для авторів (2016)
Холмовой Ю. П. - Микросистема сбора данных M-DAQ14: проблемы и решения, Авдеенко А. П. (2016)
Довідка рецензента (2016)
Волошина Е. А. - Особенности влияния инфляции и дефляции на отраслевое развитие экономики Украины, Мариношенко В. С. (2016)
Грибкова С. М. - Ризики, які заважають поширенню лізингу на промислових підприємствах України та способи їх мінімізації, Шевяков Д. В. (2016)
Добикіна О. К. - Актуальність соціальної відповідальності бізнесу у формуванні трудового потенціалу, Пономарьова В. А. (2016)
Зайцев В. С. - Мотивація праці на основі збалансованої системи показників промислового підприємства (2016)
Каргин Б. Б. - Анализ современных ERP программ и перспективы их внедрения на промышленных предприятиях (2016)
Михайличенко Н. М. - Проблеми впровадження системи контролінгу на підприємстві, Петрушак С. О. (2016)
Сердюк Е. Н. - Оценка состояния современной денежной системы Украины, Пивень Н. Ю. (2016)
Шубная Е. В. - Особенности управления персоналом: опыт разных стран, Москот А. А. (2016)
Макаренко Н. О. - Міжнародна конференція і форум завідувачів кафедрами за напрямом "Зварювання і споріднені технології", Кошевий А. Д., Волков Д. А. (2016)
Аннотации (2016)
Анотації (2016)
Abstracts (2016)
До 75-річчя з дня народження професора кафедри міського будівництва КНУБА Рейцена Євгена Олександровича (2010)
Апостолова-Сосса Л. О. - Проблемні питання в сфері охорони і збереження історичної спадщини міст України, Мамедов А. М. (2010)
Банах В. А. - Особливості формування розрахункових моделей при сейсмічних впливах на будівлі у складних інженерно-геологічних умовах (2010)
Бачинська Л. Г. - Модель функціонально-планувальної організації та методика проектування міського малоповерхового житла, що розвивається, Запорожченко О. Ю. (2010)
Бачинська О. В. - Кладовища Києва: втрачена історична спадщина (2010)
Бачинська Л. Г. - Модель функциональной организации городского усадебного жилища для Сьерра-Леоне, Пайн С. Г. (2010)
Безух В. В. - Модернізація ресурсно-календарних моделей як провідних аналітичних інструментів забезпечення організації будівництва надійності в умовах подолання кризи (2010)
Білик С. І. - Розвиток теорії розрахунку та проектування рамних каркасів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою, Скляров І. О. (2010)
Бобош Г. Є. - Містобудівельні прийоми вирізнення архітектурних об’єктів у міському середовищі (2010)
Бобрун Н. В. - Аналіз просторового інтеграційного потенціалу України (2010)
Бородич Л. В. - Де-які аспекти формування житлового середовища (2010)
Броневицький С. П. - Теоретико-методологічні основи організації муніціпальних архітектурно-будівельних груп (2010)
Войтенко О. С. - Когнітивні моделі управління проектами в програмно-цільовому управлінні (2010)
Войтенко С. П. - До оцінки складності рельєфу земельної ділянки., Чибіряков В. К., Малашевський М. А. (2010)
Войтович Ю. В. - Узагальнення вітчизняного досвіду формування структури загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Габрель М. М. - Ландшафтна складова в матеріалах районного розпланування (2010)
Глагола І. І. - Порівняння характеру руйнування шаруватих сталефібробетонних плит (2010)
Гнатюк Л. Р. - Місце сакральних комплексів в містобудівельній структурі міста (2010)
Дмитренко А. Ю. - Демографічні та екологічні передумови стратегії територіального планування в різних регіонах України (2010)
Доненко В. І. - Формалізація складових методики організації вирішального відбору будівельних проектів до портфелю генерального замовника-інвестора (2010)
Дубова С. В. - Організація майданчиків для паркування легкових автомобілів біля громадських будівель, Карпенко О. В. (2010)
Дужар Т. О. - Контейнерні та контрейлерні перевезення і логістика, Рейцен Є. О. (2010)
Ідак Ю. В. - Творчий метод вираження львівської архітектури сформованої в період історизму та тоталітаризму, Франків Р. Б. (2010)
Ільченко Д. М. - Фактори, що визначають вибір порушеної території для ії функціонального використання при формуванні комплексної зеленої зони (2010)
Керш В. Я. - Влияние cостава на структурообразование и свойства полистиролбетона, Холдаева М. И., Творогов А. В., Задворный Я. И., Худик Н. Н. (2010)
Клименко В. З. - Расчет элементов, работающих на сжатие с изгибом, при проектировании деревянных конструкций, Коваленко М. С. (2010)
Кліменко В. З. - Коефіцієнт повздовжнього згину в розрахунку стержнів, що працюють на стиск зі згином, Коваленко М. С., Коваль А. В. (2010)
Клименко В. З. - Рассуждения о методике расчета деревянных внецентренносжато-изгибаемых элементов, Коваленко М. С., Коваль А. В. (2010)
Кліменко В. З. - Робота елементів на стиск зі згином у сегментних фермах, Коваль А. В. (2010)
Климов Ю. А. - Экспериментальные исследования прочности и жесткости изгибаемых элементов, армированных композитной неметаллической базальтопластиковой арматурой, Солдатченко А. С. (2010)
Крикун К. В. - Удосконалення процесу розробки укрупнених показників визначення кошторисної вартості виробничих ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л. (2010)
Лізунова А. П. - Нові методи компенсації відповідно до змін у шведському законодавстві (2010)
Логвиненко О. С. - Перспективний розвиток рекреаційних систем малих міст на основі закономірностей сучасного туризму (на прикладі Полтавської області) (2010)
Михайлишин О. Л. - До проблеми формування концепцій архітектури житла у міжвоєнній Польщі (2010)
Михайловський Д. В. - Щодо визначення радіальних напружень в криволінійних карнизних вузлах рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2010)
Мінаєва Ю. І. - Стратегія формування портфелю цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів (2010)
Недава О. Л. - Поняття "нерухрмість" у законодавстві різних країн (2010)
Орлова А. І. - Концепція мікрорайону в ХХІ столітті (2010)
Осєтрін М. М. - Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них, Беспалов Д. О. (2010)
Осєтрін М. М. - Екологічна оцінка інженерно-планувального рішення перетинів магістральних вулиць та доріг в різних рівнях, Солуха І. Б. (2010)
Осєтрін М. М. - Формування пасажиропотоку до аеропорту (на прикладі аеропорту "Бориспіль" м. Київ), Рябченко Т. О. (2010)
Осипов О. Ф. - Дослідження будівельно-технологічних характеристик існуючих будинків старої міської забудови, Гладун І. Т. (2010)
Осиченко Г. О. - Специфіка естетичного об'єкта в містобудуванні (2010)
Пеклов М. О. - Аналітичний розв’язок задачи згинання прямих стрижнів, що на окремих ділянках спираються на пружну основу (2010)
Пестрикова А. Г. - Методологический подход к обоснованию градостроительного потенциала территории (2010)
Петровська-Ліньова Н. Б. - Види та спеціфика інвестування проектів в сфері енергозбереження (2010)
Плоский В. О. - Визначення НДС рідкого діелектрика під дією електростатичного поля, Скочко В. І. (2010)
Потапчук І. В. - Природно-ландшафтні домінанти як активні чинники формування архітектурної композиції історичних міст Волині (2010)
Предун К. М. - Деякі аспекти реконструкції систем інженерного забезпечення житлових будинків, Кочетов Г. М., Шевчук О. М. (2010)
Путерман Л. Н. - Градостроительные агломерации в пространстве государства, Богданова Е. Ю. (2010)
Рейцен Є. О. - Проблема забезпечення надійності дорожнього покриття, Левківський Д. В. (2010)
Рейцен Є. О. - Перспективи розвитку швидкісного трамваю в містах України, Онопрієнко В. А. (2010)
Самойлович В. В. - Шляхи підвищення довговічності зовнішнього опорядження будівель (2010)
Самойлович В. В. - Основні напрямки вдосконалення реконструкції житлової забудови міст Лівану, Кассамані Г. А. (2010)
Сеймова С. Ю. - Містобудівна документація як інструмент підвищення ефективності управління розвитку міста (2010)
Сердюченко Н. Б. - Особливості оцінки будівель та споруд (2010)
Соломатіна А. В. - Дослідження основних факторів, які впливають на формування навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2010)
Станкевич А. М. - Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин, Чибіряков В. К., Шкельов Л. Т. (2010)
Тарнопольський Є. А. - Аналіз методів розрахунку оптимальної кількості стадій розвитку геодезичної мережі (2010)
Тимченко Р. А. - Градостроительное проектирование с учетом инженерно-геологических изысканий (2010)
Тонкачеев Г. Н. - Выбор опалубочных систем для возведения зданий стеновых конструктивных систем, Хортюк В. В. (2010)
Тормосов Р. Ю. - Організаційно-економічний механізм інвестування енергоефективних проектів в житловому секторі міст України, Степаненко І. І. (2010)
Чернишев Д. О. - Рекомендації по гідравлічному розрахунку і проектуванню водовідведення з поверхні доріг (2010)
Чернявський В. Г. - Роль монументально-декоративної скульптури при формуванні міського середовища (2010)
Чижмак Д. А. - Методика розміщення висотних екологічних споруд у міському середовищі (2010)
Шулик В. В. - Існуючий стан та напрямки розвитку Бахчисарайського туристичного району, Бородич М. М. (2010)
Шульц Р. В. - Визначення геометрії ліфтових шахт за даними наземного лазерного сканування (2010)
Содержание (2016)
Stepanov A. - Active safety in the system of motor-transport safety (2016)
Batygin Yu. - Analysis of nonmagnetic metal induction heating processes by flat-type circular solenoidal field, Chaplygin E., Barbashova M., Shinderuk S., Gavrilova T. (2016)
Bugayevskiy S. - Use of self-compacting concrete during reconstruction of the building for the administration service centre, Voronova Ye., Shtefan O. (2016)
Gluschcova D. - Choice of opmimum material for strengthening the entrance edges of steam turbine rotor blades, Grinchenko E., Voronova Ye. (2016)
Гурко О. Г. - Структурна модель системи управління робочим процесом екскаватора (2016)
Rogovyi A. - Verification of fluid flow calculations in vortex chamber superchargers (2016)
Polyarus A. - Analyses of motor-grader loading on the basis of fractal dimension, Paschenko R., Poliakov Е., Lebedinskiy A. (2016)
Filipkovskyi S. - Resonant oscillations of a rotor on axially preloaded ball bearings under the joint action of unbalance and vibration of supports, Makovyey R. (2016)
Domanovsky A. - Mykola Hovorushchenko (1924–2011): biography of a scientist (2016)
Gnatov A. - Disk matching devices for methods of exterior levelling of car body panels, Trunova I., Argun Sch. (2016)
Leontiev D. - Specifics of automobile dual wheels interaction with the supporting surface, Don E. (2016)
Двадненко В. Я. - Режим совместной работы электродвигателя и ДВС в конверсионном гибридном автомобиле, Михалевич Н. Г. (2016)
Батигін Ю. В. - Приріст енергії шляхом резонансу у трансформаторі Тесла, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Сабокар О. С. (2016)
Volodarets M. - Assessment of vehicle effective modernization taking into account the life cycle cost, technical and environmental parameters (2016)
Бажинова Т. О. - Теоретичне обґрунтування оцінки якості легкових автомобілів (2016)
Nazarov I. - Evaluation of results of road research of Lanos car, equipped with an advanced hydraulic brake drive (2016)
Pavlenko V. - Intellectualization of monitoring vehicles based on the use precedents (2016)
Бондарєв С. І. - Проблеми визначення вартості витрат палива на міжнародних автомобільних перевезеннях (2016)
Avramenko A. - Mathematical modeling of the combustion process and formation of noxious substances in a diesel engine combustion chamber (2016)
Абрамчук Ф. И. - Выбор места и способа установки форсунок газовых двигателей для подачи сжиженного топлива во впускной коллектор, Кузьменко А. П., Бойчук М. В. (2016)
Volkov V. - Features of using a complex heating system with phase-transitional thermal accumulator during the pre-start and after-start vehicle engine heating under ITS, Grytsuk I. (2016)
Вамболь С. О. - Методологічні засади критеріального комплексного еколого-економічного оцінювання ефективності експлуатації енергетичних установок із поршневим ДВЗ, Кондратенко О. М., Мєтєльов О. В. (2016)
Бганцев В. Н. - Особливості функціонування елементів паливної системи дизеля при використанні сумішевого біодизельного палива (2016)
Bulgakov M. - Selecting the place for installation of pressure sensores for registration of oscillatory processes of fuel, Zenkin E. (2016)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2017)
Деркач І. О. - Модель торгової системи трейдера, Туровцев Г. В. (2017)
Лабутина Л. М. - Экономико-правовые аспекты функционирования некоммерческих организаций (2017)
Мокій А. І - Економічна безпека підприємницької діяльності в Україні: виклики і загрози, Дацко О. І. (2017)
Rudenskyy R. - Probabilistic approaches to big data processing in collaborative filtering based recommendation systems, Rudenska V. (2017)
Фролов А. В. - Роль инвестиций в формировании конкурентоспособной экономики (2017)
Калінеску Т. В. - Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки (2017)
Абдуллаева М. Н. - Анализ устойчивого развития предприятия на основе повышения его инновационного потенциала в Узбекистане (2017)
Васильева Е. Р. - Экономическая роль государства в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства (2017)
Костирко Л. А. - Формування механізму управління капіталізацією підприємств, Велентейчик Н. Ю. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Система координат соціально-економічного відторгнення підприємства (2017)
Ортіна Г. В. - Антикризова модернізаційна модель розвитку суб’єктів підприємницької діяльності реального сектора економіки (2017)
Зеленко О. О. Тороповська М. В. - Інновації в туризмі – шлях до розвитку депресивних територій: світовий досвід та українські реалії (2017)
Корсакова И. В. - Инвестиционный климат как фактор конкурентоспособности регионального хозяйственного комплекса, Иванов Н. П., Митрофанова И. А. (2017)
Мустафаев А. А. - Оценка эффективности использования финансовых ресурсов АПК северного региона (2017)
Павлов К. В. - Управление эколого-экономическими системами пригородных сельскохозяйственных районов (2017)
Сергієнко А. В. - Оцінка рівня сталого розвитку регіональної економіки з використанням індексного підходу (2017)
Кадирова Ш. - Инвестиции и инновации как фактор развития отраслей экономики Узбекистана, Исмаилходжаев А. (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Облікові дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Костенко О. - Культурна революція – найефективніший антикризовий засіб (2009)
Слюсаревський М. - Політична участь як особливий "зріз" політичної поведінки (2009)
Полтораков О. - Реконцептуалізація поняття "безпека" в сучасному політико-політологічному дискурсі (2009)
Акайомова А. - Політичний імідж та основні його характеристики (2009)
Панченко Т. - Субсидіарна демократія в умовах глобалізації і регіоналізації політичного простору (2009)
Татаренко Т. - Міжкультурна взаємодія як чинник структуроутворення організації соціального простору (2009)
Швирков О. - Ідеологічні партії і партії-ФПГ (2009)
Миклащук І. - Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України (2009)
Туренко В. - Український організований націоналізм і марксизм в ідеологічному дискурсі (2009)
Данилов В. - Особливості формування іміджу Збройних Сил України (2009)
Терещук В. - Використання Інтернет-технологій під час президентських виборів 2004 року (2009)
Ковалевський В. - Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України (2009)
Кулик В. - Вплив мас-медіа на авдиторію: еволюція наукових уявлень (2009)
Токар О. - Державна інформаційна політика: проблеми визначення концепту (2009)
Шевель А. - Основні тенденції екобезпечного розвитку України (2009)
Лук’янова Н. - Соціальна робота в Україні: концептуальні засади і трансформація в сучасних умовах (2009)
Шульга М. - Європа та "інші" (2009)
Сік К. Д. - Політика Російської Федерації на Корейському півострові (2009)
Пам’яті молодого вченого (2009)
Кудряченко А. - Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем (2009)
Амельченко Н. - Проблеми концептуалізації сучасного характеру політики (2009)
Книжкова полиця (2009)
Title (2017)
Content (2017)
Baginska O. V. - Correlation of factorial weights of separate motor coordination structure indicators, which characterize motor function level of different age groups’ schoolchildren (2017)
Ivashchenko O. V. - Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls (2017)
Kovalenko Y. O. - Analysis of Olympic Games (Rio de Janeiro, 2016) participants’ individual competition compositions in calisthenics , Boloban V. N. (2017)
Podrigalo L. V. - Special aspects of Ukrainian schoolchildren’s eating behavior , Iermakov S. S., Avdiievska O. G., Rovnaya O. A., Demochko H. L. (2017)
Pryshva O. B. - Influence of mature men way of life on highly intensive physical activity (2017)
Prystypa T. - Impact of athletic recovery parameters of hemodynamics in disabled powerlifters with cerebral palsy, Stefaniak T., Rudenko R. (2017)
Shuba V. V. - Special aspects of Paralympic athletes’ sport activity in the process of self-education (2017)
Vitomskiy V. V. - Dynamic of bio-geometric profile indicators of children’s with functionally one ventricle posture at stage of physical rehabilitation , Lazarіeva О. B., Imas E. V., Zhovnir V. A., Emets I. N. (2017)
Information for Authors (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Andres A. S. - Physical education of students, considering their physical fitness level (2017)
Badau D. - The educational impact of implementation the education through adventure discipline in physical education and sports academic curriculum (2017)
Fotynyuk V. G. - Determination of first year students’ physical condition and physical fitness level (2017)
Kolumbet A. N. - Ways of technical training perfection in rowing on kayaks (2017)
Nagovitsyn R. S. - Planning of physical load of annual cycle of students’, practicing cyclic kinds of sports, training , Volkov P. B., Miroshnichenko A. A. (2017)
Özkara Abdullah Bora - The role of physical activity in pre-service teachers’ subjective vitality, Kalkavan Arslan, Alemdağ Serdar, Alemdağ Ceyhun, Çavdar Selma. (2017)
Sereda I. O. - Influence of Yoga means on students’ biological age indicators , Lavrin G. Z., Kucher T. V. (2017)
Zerf Mohammed - Abdominal obesity and their association with total body: fat distribution and composition. Case of Algerian teenager male high school students, Atouti Noureddine, Ben Farouk Abdullah. (2017)
Information for Authors (2017)
Гриценко П. - Парадигма обов’язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України) (2017)
Єрмоленко С. - Експресивний потенціал української мови в листах-розмовах Тараса Шевченка (2017)
Клименко Н. - Демінутиви у біологічній терміносистемі сучасної української мови (2017)
Соколова С. - Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики (2017)
Кобиринка Г. - Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах (2017)
Омельчук С. - Прийменники через і з у складі словоформ на позначення дефісного правопису слів (2017)
Кредатусова Я. - Мовні інновації — абревіатеми в сучасній словацькій мові (у порівнянні з українською) (2017)
Яценко Н. - Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії (2017)
Чернобров Ю. - Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI — I пол. ХХ cт. (2017)
Холодьон О. - Розвиток семантики дієслів у східнополіських говірках (2017)
Бибик С. - Дискусійні платформи сучасної лінгвостилістики, Ганжа А. (2017)
Кравець Л. - "Ну що б, здавалося, слова..." . Територія мови Тараса Шевченка : Монографія / |С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта|; за ред. С.Я. Єрмоленко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 348 с. (2017)
Сніжко Н. - Мовно-естетичні й неографічні здобутки філологів Рівненщини. Максимчук В.В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В.В. Максимчук ; за ред. Г.М. Вокальчук. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", — 2015. — 386 с. (Лексикографічна серія "Українська індивідуально-авторська лексикографія" ; вип. 7) (2017)
Архангельська А. - VIII Оломоуцький симпозіум україністів "Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури" (2017)
Таран А. - Міжнародна наукова конференція "Славістика в цифровому просторі" (2017)
Фаріон І. - Пам’яті Павла Павловича Чучки (22.02.1928–10.12.2016) (2017)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Наукової радою "Українська мова" НАН України 2016 року (2017)
Фурса В. - Мовна мозаїка.Зрікатися ідеалів чи зрікатися від ідеалів? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка.Чи дістають військові поранення? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Виконуй по порядку завдання чи одне за одним, послідовно? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. У 90-х роках ХХ ст., а не в 1990-х роках (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка.Колядник, колядники, а не коляднúк, колядникú (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Найвірогідніше, найімовірніше, а не швидше (скоріше) за все (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка.По праву чи заслужено, справедливо? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Цифри з літерними нарощеннями і без них (2017)
Відомості про авторів (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Разработка конструктивных, технических и организационных решений по восстановлению смотровых шахт канализационных туннелей, Яровой Ю. Н., Перепелица Е. А., Гармаш А. А. (2016)
Шатов С. В. - Логістика переміщення засобів механізації під час розбирання руйнувань будівельних об’єктів, Улітіна М. Ю. (2016)
Менейлюк А. И. - Исследования инъекционной технологии создания защитного экрана, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Бабий И. Н. (2016)
Menejlyuk A. I. - Definition of the operational efficiency оf ventilated facades, Babij I. N., Kaminskaya-Pinaeva A. I., Ohrimovich N. S. (2016)
Менейлюк А. И. - Влияние организационно-технологических факторов на структуру затрат предприятия по строительству и реконструкции элеваторов, Никифоров А. Л . (2016)
Постернак І. М. - Організаційна структура для реконструкції будівель історичної забудови Одеси, Постернак С. О. (2016)
Merylova I. O. - Foreign design experience of children's sports institutions in the structure of the city, Myronova K. H. (2016)
Складановська М. Г. - Екотуризм як спосіб розвитку екологічної культури сучасного cуспільства, Ілюшина К. О. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бачинська Л. Г. - Житлова архітектура у СРСР: історичні наслідки політичного втручання (2011)
Бачинська Л. Г. - Застосування клаузурної методики для активізації вивчення спецкурсів у підготовці фахівця-архітектора (2011)
Бачинська О. В. - Сучасне релігійне життя києва як продовження історичних традицій (2011)
Панченко Т. Ф. - Ландшафтні проблеми урбанізму як навчальна дисципліна (зарубіжний досвід), В’язовска А. В. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формотворення міського середовища на прикладі історичного центру Києва, Бовкун М. С. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Засадничі риси формотворення естетичного середовища української архітектури Х - ХХІ ст., Шишлакова Г. О. (2011)
Коротун І. В. - Архітектурні засоби формування міського простору (2011)
Коротун І. В. - Архітектурні об`єкти і ансамблі – каталізатори урбаністичного розвитку (2011)
Крыжантовская О. А. - Истоки архитектурно-художественного образования в Одессе в период с 1837 по 1917 год (2011)
Михайлишин О. Л. - Дискусії "про стиль і костел" у польських архітектурних колах і їх значення для волинського храмобудування міжвоєнного періоду (2011)
Осиченко Г. О. - Інформаційний підхід до оцінки естетичних об'єктів (2011)
Панченко О. О. - Зарубіжна практика застосування симетричних перетворень у містобудуванні (2011)
Поперечна О. О. - Фактори архітектурно-планувальної організації соціально орієнтованого житлового середовища (2011)
Ремизова Е. И. - От формальной теории композиции к содержательно-генетическому методу полилога в современном архитектурном образовании (2011)
Сємикіна Т. І. - Інноваційні технології у формуванні архітектурного простору як синтезований продукт мистецтва і раціональності (2011)
Василенко О. Б. - Запровадження сучасної архітектурної проблематики у навчальні програми на прикладі розробок кафедри АП ХНУБА, Смоленська С. О. (2011)
Сьомка С. В. - Актуалізація проблеми варіативного вибору оптимально-пропорційного рішення в процесі архітектурного проектування сучасних комплексів (2011)
Черкасова Е. Т. - Методология сохранения и реабилитации архитектурно-градостроительного наследия исторических населенных мест (на примере северо-восточного региона Украины) (2011)
Тыминский В. В. - Концепция "нового формализма" и архитектурные утопии ХХ века (2011)
Товбич В. В. - Життєдіяльність системи управління архітектурною діяльністю (2011)
Алиреза Шешпари - Влияние социально-демографической ситуации на формирование типологических особенностей жилья г. Тегерана в районе № 1 (2011)
Завада В. Т. - Роль Києва у формуванні регіональних відмінностей в архітектурі дерев’яних храмів України (2011)
Колесник Н. А. - Прийоми дизайну дитячих дошкільних закладів з урахуванням новітніх технологій, Олійник О. П. (2011)
Турчик Ю.С. - Принципи та прийоми дизайну інтер’єру дитячого центру раннього розвитку, Олійник О.П. (2011)
Чабан К. В. - Прийоми трансформації житлового простору студентського гуртожитку в гуртожиток сімейного типу, Олійник О. П. (2011)
Біленкова С. В. - Архітектор Губерт Ґесснер у Чернівцях та творче оточення його часу (2011)
Ярмоленко Н. - Аспекти формування середовища дитячих дошкільних закладів, Гнатюк Л. Р. (2011)
Лобов И. М. - Городская среда, как объект визуально-пространственного восприятия, Лобова А. И. (2011)
Древаль И. В. - Железнодорожный вокзальный комплекс в иерархической структуре градостроительного пространства (2011)
Кузьменко Т. Ю. - Трансформація структурних частин та перепрофілювання як прийоми функціональної спеціалізації приміських сільських поселень (2011)
Кушніренко М. М. - Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва, Яценко В.О., Козлова Ю. В. (2011)
Орлова Т. О. - Типовые решения по биологической рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (2011)
Захарова А. В. - Типологія нових елементів розселення (2011)
Панченко Т. Ф. - Будівництво житлово-рекреаційних комплексів як перспективний напрямок розвитку приморських населених пунктів, Омшанська А. Г. (2011)
Прокопенко О. В. - Особливості розвитку музейної справи та туризму в Україні (2011)
Рябець Ю. С. - Екомісто – втілення концепції сталого розвитку територій (2011)
Сидорова В. В. - Социологические исследования по прибрежным территориям (2011)
Штепа К. О. - Зелені насадження як невід’ємна складова заходів з організації безпеки міського середовища (2011)
Шешукова С. В. - Пропозиції щодо територіальних параметрів системи громадського обслуговувння та її елеметів в курортно-рекреаційних зонах (2011)
Панченко Т. Ф. - Нові наукові навчальні напрями в ландшафтній архітектурі, Проценко С. М., Рубан Л. І. (2011)
Гарбар М. В. - Аналіз європейського досвіду використання велосипедного транспорту (2011)
Деппершмідт Г. П. - Особливості фізкультурно-спортивних споруд сучасності, Олійник О. П. (2011)
Бородай А. С. - Класифікація сучасних спортивних комплексів для лижного спорту та біатлону, Лях В. М. (2011)
Бородай Д. С. - Передумови формування та тенденції розвитку спортивно-туристичних готелів, Лях В. М. (2011)
Дорохіна Г. І. - Організація сучасного простору тренажерних зал для занять фізкультурою людей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Доцюк А. В. - Розвиток концептуального проектування на основі засобів архітектурної графіки та архітектурно-художньої композиції при фаховій підготовці архітекторів (2011)
Жовква О. І. - Геопатогенні зони та їх вплив на вибір земельної ділянки при проектуванні культових споруд (2011)
Эмамианфар Али - Влияние природно-климатических условий Ирана на архитектурно-планировочные решения университетов (2011)
Ільченко Д. М. - Особливості планувального розвитку структур систем озеленення міст Донбасу (2011)
Курач С. Ю. - Соціально-педагогічні вимоги до установ виховання і дозвілля школярів (2011)
Гнатюк Л. Р. - Формотворчі елементи флотелів, Новік А. В. (2011)
Ніканоров С. О. - Планувальне рішення підприємств харчування при туристичних комплексах (2011)
Бутик М. В. - Систематизація факторів, що впливають на формування аеровокзалів (2011)
Меженна Н. Ю. - Будинки-новації в архітектурі історичної вулиці, Зиміна С. Б. (2011)
Мироненко О. В. - Современные тенденции в проектировании аэропортов, Мироненко В. П. (2011)
Чижмак Д. А. - Прийоми архітектурно-планувальної організації екологічно-збалансованих висотних громадських будинків (2011)
Чернявський В. Г. - Основні принципи гнучкої планувальної організації громадських будівель соціальної сфери (2011)
Оката І. О. - Поява нових спортивних споруд у зв’язку з розвитком велоспорту (2011)
Пивоваренко О. В. - Школа XXI століття – сутність суперечності функціональної структури (2011)
Примачок О. А. - Розташування закладів культурно-просвітницької діяльності в структурі міста (2011)
Третяк Ю. В. - Перетворення архітектурно-містобудівних форм пенітенціарних закладів (2011)
Яблонская А. Д. - Проектирование коллективного жилья в затесненных условиях сложившейся застройки города. Аутентичная типология (2011)
Кащенко О. В. - Матеріали всеукраїнської конференції "Сучасна архітектурна освіта прогностика в архітектурі: архітектура майбутнього". Передмова. Прогностика в архітектурі - вектор розвитку архітектурної освіти (2011)
Біленкова С. В. - Концепція матеріальності і дематеріальності архітектурних стилів. Погляд у майбутнє (2011)
Кащенко Т. О. - Прогностичні моделі енергоефективної архітектури (2011)
Ковальський Л. М. - Стильові особливості архітектури України - витоки, сьогодення та перспективи розвитку, Засуцький Є. В. (2011)
Коротун І. В. - Архітектура як семіотична система. Інспіративні засади та складові теоритичної платформи (2011)
Курач С. Ю. - Методики технології освіти. Науково-методологічне обгрунтування позашкільної освіти як системи (2011)
Ладан Т. М. - "Біотехнічна" ("фітоархіграфічна") концепція розвитку сучасної української архітектури київського полісся (еконаціональній підхід) (2011)
Меженна Н. Ю. - Новаційні будинки майбутнього в середовищі історичного міста (2011)
Носенко Г. А. - Рельєф як містоутворююча основа міст майбутнього (2011)
Самойлович В. В. - Смарт-матеріали в архітектурі, Дорожкін О. В. (2011)
Ушаков Г. Н. - Напрями кіберфутуризму в архітектурі (2011)
Хараборська Ю. О. - Впровадження контрольних клаузур для розвитку концептуального мислення, Кость М. Б. (2011)
Чернявський В. Г. - Впровадження принципів гнучкого планування громадських будівель (2011)
Шевцова Г. В. - Японська "архітектура майбутнього" - будівництво в минулому, життя в сучасності (2011)
Шулдан Л. О. - Енергоефективність в архітектурі (питання організації навчання) (2011)
Артюх Ю. В. - Прийоми реконструкції історичних житлових кварталів, Бородич Л. В. (2016)
Баранник Н. В. - Ландшафтний урбанізм в практиці європейського містобудування, Осиченко Г. О. (2016)
Буніна Ю. О. - Габіони як засіб формування архітектурно-ландшафтного середовища, Шевченко Л. С. (2016)
Василишин В. Я. - Особливості туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону (2016)
Василишин В. Я. - Дослідження естетичного упорядкування рекреаційних ландшафтів (2016)
Васильєв П. О. - Щодо оцінки туристичної привабливості об’єктів показу, як складової мотиваційного підходу туристичних маршрутів (2016)
Веркалець І. М. - Врахування естетичних характеристик ландшафту при розробці стратегічних завдань розвитку озеленення м. Івано-Франківська (2016)
Вовчик Р. В. - Теоретичні передумови дослідження проблем архітектурно-просторової морфогенези малого міста (2016)
Гирман О. О. - Скарбниця ландшафтного дизайну: Піт Удольф (Piet Oudolf), Шевченко Л. С. (2016)
Гришина В. С. - Роль природного фактора в формировании образа города через отношения "природа-человек-культура" (2016)
Дмитренко А. Ю. - Сталий розвиток населених місць: демографічний аспект (2016)
Дорошенко Т. А. - Полтавський аеропорт та його інфраструктура як чинник стабільності сільських поселень приміської зони, Милосердний А. В., Кузьменко Т. Ю. (2016)
Древаль І. В. - Використання територіальних ресурсів залізничних станцій для розвитку сучасного міста (2016)
Жмурко Ю. В. - Роль структуроформуючих і образних факторів в урбанізованому ландшафтному довкіллі, Соловйова О. С., Майстренко В. І. (2016)
Киселев В.Н. - Архитектурно-ландшафтные принципы энергоэффективности городской среды, Киселева А.В. (2016)
Колос О. В. - Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області", Васильєв П. О. (2016)
Кондель-Пермінова М. М. - Головний архітектор (урбаніст) міста: сучасні виклики (2016)
Конюк А. Є. - Історичний досвід архітектурно-планувальної організації енергоекономічної та екологічної житлової забудови (2016)
Костюченко Н. Ю. - Методи оптимізації мережі шкільних об’єктів, Обідний О. Б. (2016)
Левченко Д. Р. - Анализ научного опыта по вопросам формирования и градостроительного развития комплексов вузов в крупнейшем городе, Древаль И. В. (2016)
Мартышова Л. С. - Перекрытые пешеходные пространства в структуре современного города, Вдовенко Ю. В. (2016)
Муха Т. О. - Моделювання просторової структури агро рекреаційного екопоселення, Руденко В. В. (2016)
Назаренко В. В. - Аналіз формування сучасної житлової забудови середньої щільності, Васильєв П. О. (2016)
Омельченко О. Б. - Містобудівні особливості реконструкції міст, що зруйновані в наслідок воєнних дій, Васильєв П. О. (2016)
Орион-Пестрикова А. Г. - Влияние высотных объектов на формирование образа исторического центра крупнейших городов (2016)
Подхватілін О. Г. - Особливості планувальної організації прирічкових територій міст на прикладі міст України, Савченко О. О. (2016)
Поліщук Л. К. - Ґенеза історичних містобудівних комплексів Івано-Франківської області XVII-XVIII ст., Лукомська З. В. (2016)
Полутренко У. Б. - Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів (2016)
Рубан Л. І. - Проблеми сучасної архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій (на прикладі проектної практики Лондону, Великобританія) (2016)
Соснова Н. С. - Проблематика формування системи пішохідних просторів значнішого міста (на прикладі міста Львів), Киргизбаєва І. Ю. (2016)
Тишкевич О. П. - Особливості наявної мережі підприємств та закладів культурно-побутового обслуговування сільського населення України (2016)
Тіщенко А. О. - Сучасні прийоми формування секційного житла на прикладі великих міст, Обідний О. Б. (2016)
Удовиченко О. С. - Стратегії інноваційного розвитку промислових територій міста Харкова (2016)
Хахалина А. С. - Гуманистический аспект формирования безбарьерной архитектурной среды (2016)
Швець А. С. - Прийоми формування планувальної організації спортивно-оздоровчих комплексів (на прикладі м.Полтава), Бородич Л. В. (2016)
Яременко Л. В. - Припортова територія міста Києва (до визначення меж і функціональної структури об’єкта дослідження), Набок О. М. (2016)
Адаменко С. Г. - Прийоми формування архітектурного середовища будинків державного управління, Ніколаєнко В. А. (2016)
Баб’як В. І. - Негативний досвід впровадження притулків для мігрантів в ЄС, на прикладі Німеччини (2016)
Василишин Я. В. - Деякі особливості архітектури житлових будинків Станіславова на рубежі ХІХ-ХХ століть, Василишин В. Я. (2016)
Вільницька М. В. - Принципи формування функціонально-просторової організації пейнтбольних клубів, Руденко В. В. (2016)
Вісич М. С. - Особливості формування інтер’єру різних типів закладів громадського харчування, Школяр Д. С., Єрещенко О. Г. (2016)
Возгорьков С. І. - Сучасні тенденції формування сучасного житлового середовища (на прикладі м. Нью-Йорк, США), Шевченко Л. С. (2016)
Гибаленко О. М. - Формирование пластики и рациональное конструирование комбинированного покрытия, Коваленко А. С. (2016)
Гречко М. С. - Особливості архітектурно-планувальної організації центрів дозвіллям, Савченко О. О. (2016)
Данько К. С. - Стартові умови та обмежуючі фактори при формуванні енергоефективного житла в квартальній забудові (2016)
Дугіна В. С. - Особливості архітектурно-планувальної організації центрального офісу територіального органу поліції, Хлюпін О. А. (2016)
Іотова О. В. - Особливості формування інтер’єрів демонстраційних залів будинків моди, Руденко В. В. (2016)
Капліна А. Б. - Особливості розміщення медіафасадів на міських об’єктах архітектури, Хлюпін О. А. (2016)
Кисіль О. В. - Актуальні проблеми фортифікації в Україні, Михальченко С. В. (2016)
Книш В. І. - Методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1м2 загальної площі, Іщенко І. О. (2016)
Куриленко Є. О. - Особливості архітектурно-художнього вирішення інтер’єру виставкових комплексів, Топорков В. Г. (2016)
Лавріненко А. І. - Принципи архітектурно-просторового вирішення мобільного житла, Єрещенко О. Г. (2016)
Луценко Д. Ю. - Архітектурно-планувальні особливості проектування спортивних споруд, Ніколаєнко В. А. (2016)
Макуха О. В. - Функціональна організація земських шкіл Лохвицького повіту (2016)
Міщенко К. А. - Особливості організації різних типів робочих зон офісного простору, Єрещенко О. Г. (2016)
Мироненко В. П. - Анализ тенденции развития мобильного жилья на основе экологичности и энергосбережения, Цымбалова Т. А. (2016)
Назарук А. А. - Функціонально-планувальний аспект проектування хоспісів, Мироненко О. В. (2016)
Нестеренко В. В. - Середовище без бар’єрів для людей з обмеженими можливостями (2016)
Омелян Л. О. - Закордонний досвід проектування екоготелів, Кузнєцова Я. Ю. (2016)
Різник В. О. - Формування архітектурно - ладшафтного середовища вищих навчальних закладів, Шевченко Л. С. (2016)
Рой Д. В. - Особливості формування внутрішнього простору інклюзивних загальноосвітніх шкіл, Тишкевич О. П. (2016)
Рочняк Ю. А. - Архітектура малих залізничних вокзалів Галичини (2016)
Руденко В. В. - Перспективи розвитку раціональної архітектури в Україні (2016)
Руденко Т. В. - Еволюція наукової парадигми у формуванні промислової архітектури (2016)
Самусєва С. О. - Прийоми формування енергоефективних багатоповерхових житлових будинків (БЕЖБ) в умовах України, Дмитренко А. Ю. (2016)
Смадич І. П. - Характеристика конструктивної схеми будівель на основі велико пролітних дерев’яних конструкцій, Пістиняк І. В. (2016)
Собко О. О. - Прийоми формування мережі об’єктів водного туризму (на прикладі Полтавської області) , Дмитренко А. Ю. (2016)
Тарнавська А. І. - Особливості використання штучного освітлення глядацьких залів, Єрещенко О. Г. (2016)
Топорков В. Г. - Ландшафтні компоненти в структурі багатофункціональних комплексів, Чудновцева Т. К. (2016)
Фост О. А. - Прийоми формування кварталів з офісними будівлями, Лях В. М. (2016)
Хоменко В. В. - Особенности форформообразования универсальных спортивных центров, Лях В. М. (2016)
Шулдан Л. О. - Прийоми використання солярних елементів в будівлях історичного центру міста, Аль-Ахммаді Саер Аднан (2016)
Юрченко Д. Л. - Пасивний житловий будинок, Ніколаєнко В. А. (2016)
Валерію Васильовичу Товбичу – 60! (2013)
У січні 2013 року святкує свій ювілей Мироненко Віктор Павлович доктор архітектури, професор академик УАА (2013)
Слєпцов О. С. - Науково-педагогічна спадщина видатного киянина (2013)
Слєпцов О. С. - Український архітектурний модерн як свідчення самобутності народу, Івашко Ю. В. (2013)
Кушніренко М. М. - Ювілейна дата в історії містобудування, Іносова Т. Ю., Кравчук О. А. (2013)
Антощук Т. І. - Роль промислової школи в процесі забудови Буковини (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Алиреза А. - Формирование традиций и нововведений во входных пространствах Иранских жилых домов в период правления Каджар (2013)
Бєлявська О. Ю. - Український модерн в архітектурі Полтави 1920 – 1941 років (2013)
Дяченко С. С. - Перспективи модернізації українських православних храмів, Негай Г. А. (2013)
Жовква О. І. - Символ, як невід’ємний елемент сакральної архітектури різних конфесій (2013)
Бірілло І. В. - Модернізація професійної підготовки майбутніх дизайнерів середовища у вищих навчальних закладах, Дорошенко Ю. О. (2013)
Доля В. В. - Сахалин и Хоккайдо. Сопоставительный анализ (2013)
Єременко Л. К. - Безбар’єрність: стереотипи та реальні обсяги проблеми (2013)
Івашко Ю. В. - Композиційно-планувальна структура житлових, громадських та промислових будівель модерну (2013)
Ковальчук К. К. - "Консервативна" та "оперативна" підсистеми в структурі сучасних громадських будівель (2013)
Ковешнікова О. В. - Образотворча спадщина А. Добровольського (2013)
Костенко Д. О. - Стильові особливості дизайну фасадних композицій у житловому середовищі м. Києва у ХХ столітті (2013)
Смоленська С. О. - Історичні віхи української архітектури: проект Харьківського поштамта 1928 р. (2013)
Негай Г. А. - Толерантність і простори толерантності в архітектурі (2013)
Смолінська О. Е. - Шляхи проникнення неоросійського стилю в архітектуру дерев’яних церков Волині (2013)
Кисіль С. С. - Зарубіжний досвід проектування і будівництва багатоповерхових гаражів-стоянок у найкрупніших містах (2013)
Попова О. А. - Лофт як засіб архітектурно-ландшафтної реконструкції міських промислових територій (2013)
Шебек Н. М. - Типологія архітектурного середовища як основа його гармонізації (2013)
Чернявський К. В. - Принципи підвищення естетичних якостей інтер'єрів лікувально-оздоровчих закладів (2013)
Шахаб З. - Специфические особенности строительства мечетей в Иране на различных исторических периодах (VІ - ХХ вв.) (2013)
Горащенко О. В. - Про деякі аспекти пластики архітектури сучасних багатоповерхових житлових будинків (2013)
Штолько В. Г. - Архітектурно-художня виразність і засоби гармонізації будівель з висячими покриттями (2013)
Коломєйцев А. В. - Принципи локальності та універсальності в архітектурі міст Австро-Угорської Імперії у другій половині хіх-го та на початку ХХ-го століття (2013)
Лушнікова Н. В. - Методологічні аспекти вивчення імітації в архітектурному матеріалознавстві (2013)
Фролов А. А. - Дослідження функціонального фактору архітектурного формотворення (2013)
Ахаїмова А. О. - Актуальні напрямки розвитку спортивної інфраструктури в Україні (2013)
Апостолова-Сосса Л. О. - Реставрація будівель-пам'яток: перепони на шляху реалізації, Маляр В. А. (2013)
Боборикін О. С. - Передумови виникнення набережних (на прикладі м. Києва) (2013)
Кравченко О. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів порушеного міського середовища Донбасу (2013)
Радионов Т. В. - Комплексные способы реконструкции типовой застройки, Светличная О. С. (2013)
Светличная О. С. - Факторы, воздействующие на формирование систем расселения, Радионов Т. В. (2013)
Старжинський Ю. М. - Поняття пішохідного простору в сучасному містобудуванні (2013)
Черкес Б. C. - Релігійна компонента у трансформації ідентичності району масової житлoвої забудови "Сихів" у Львові, Мисак Н. Р. (2013)
Бірюк С. П. - Містобудівні фактори та критерії вибору напрямів реконструкції промислових територій (2013)
Прокопенко О. В. - Народні промисли як малий бізнес України (2013)
Швець Є. В. - Особливості розвитку мультикультурних міст в умовах постколоніальних трансформацій (2013)
Шулик В. В. - Системний підхід в основі формування основних етапів дослідження рекреаційних систем рівня малого міста, Логвиненко О. С. (2013)
Шлапко Л. В. - Фактори, що впливають на розміщення оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів (2013)
Штепа К. О. - Взаємозв’язок і взаємодія економіки і оточуючого міського середовища (2013)
Ячник Г. Л. - Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва (2013)
Шулик В. В. - Існуючий стан та проблеми розвитку рекреації та туризму в бахчисарайському районі, як складовій АР Криму, Бородич М. М. (2013)
Нагірний П. Ю. - Типологія елементів інформаційно-орієнтаційної системи населених пунктів і територій (2013)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості проектування багатоповерхових офісних будівель в різних містобудівних умовах, Ляхович О. В. (2013)
Авдєєва М. С. - Використання зелених фасадів при проектуванні будівель на територіях негативного впливу аеропортів, Головащенко В. Л. (2013)
Бачунов О. В. - Функціональна модель прибуткового житла як нового елементу забудови міста (2013)
Бородай А. С. - Розрахунок критеріїв доцільності розміщення спортивних комплексів для біатлону (2013)
Бородай Д. С. - Прийоми функціонально-планувальної організації спортивно-туристичних готелів (2013)
Гарник М. О. - Прийоми озеленення у формуванні архітектурно-планувальної структури громадських будівель (2013)
Гейко І. П. - Принципи архітектурно-планувальної організації районних будинків суду в місті Києві (2013)
Гомон О. О. - Функціональні основи навчально-виховних комплексів "дитячий садок - початкова школа" (2013)
Горова Ю. О. - Техногенні передумови виникнення та розвитку виставково-музейних авіаційних комплексів (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості стилю деконструктивізм, Драга М. Л. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування середовища шопінг-готелів, Бовкун М. С. (2013)
Єгоров Ю. І. - Особливості композиції просторово-планувальних структур історичних міст України (2013)
Єжова О. І. - Елементи зовнішнього та підземного предметного середовища та засоби їх гармонізації (2013)
Данько К. С. - Досвід підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків шляхом проведення санації (2013)
Дубовецька Д. С. - Фізкультурно-спортивна діяльність як фактор формування шкільних фізкультурно-спортивних споруд (2013)
Зиміна С. Б. - Наближене торговельне обслуговування. Сучасний стан (2013)
Кайдановська О. О. - Навчальне проектування інтер’єру у професійній підготовці майбутніх архітекторів, Грицюк Л. С. (2013)
Красовська О. М. - Екологічне будівництво – шлях до сталого розвитку, Єременко Л. К. (2013)
Сенченко Д. В. - Особливості архітектурної організації стаціонарного відділення дитячого онкологічного центру залежно від вікового періоду розвитку дитини (2013)
Ковальська О. Є. - Особливості об’ємно-планувальних та конструктивних рішень готелів з компактною формою плану (2013)
Сьомка С. В. - Реструктуризація механізму пропорціонування в сучасній архітектурі (2013)
Сьомка С. В. - Пропорціонування в образотворчому мистецтві (2013)
Рожок М. О. - Сучасний стан закладів дитячих будинків сімейного типу та деякі проблеми їх архітектурної організації (2013)
Розумний С. В. - Особливості світового досвіду формування архітектури шкільних будівель (2013)
Тимченко Р. А. - Факторы, влияющие на конструктивные решения металлических каркасов зданий, Кришко Д. А., Мацишин С. О., Пеклун К. В., Богатинский А. В. (2013)
Руденко Т. В. - Взаємозв'язок системи виробничих процесів з просторовими об’ємами промислових будівель харчової галузі (2013)
Трегубов К. Ю. - Типологічні особливості музеїв та поліфункціональних музейних комплексів (2013)
Хілько Н. О. - Історико-культурна, виховна і туристична функція історичного ареалу чернівців на прикладі садибного житла (2-ої половини 19 - початку 20 ст.) (2013)
Чижмак Д. А. - Особливості функціонально-планувальної організації висотних екологічних адміністративних будівель (2013)
Чернявський В. Г. - Структурна модель комплексного формування інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери (2013)
Хмельницька А. В. - Досвід проектування культурно-видовищних центрів на сучасному етапі їх розвитку (2013)
Штолько В. Г. - Висячі конструкції і їх ефективність в розв’язанні архітектурно-будівельних задач (2013)
Яблонская А. Д. - Формирование жилых структур под действием эндогенных и экзогенных факторов. Социально-пространственная тектоника (2013)
Шевченко А. Г. - Просторовий синтаксис архітектури музейно-виставкових комплексів (2013)
Радомцев Д. О. - Переваги використання сучасних системи інтегрального освітлення в будівлях із глибинним розташуванням приміщень (2013)
Хавхун Г. М. - Застосування сонцезахисних пристроїв в будинках з прямим сонячним обігрівом (2013)
Awad A. R. - The Influence of Alkilselenonaftiridin on Levels in Blood of Lipoproteins High, Low and Very Low Density on a Background of Experimental Diabetes (2017)
Бевзо В. В. - Супероксиддисмутазна, каталазна й загальна антиоксидантна активності крові та печінки щурів за дії глутамату натрію (2017)
Бондаренко О. В. - Динаміка мікробного обсіменіння шкіри вушної раковини після пірсингу (експериментальне дослідження), Луценко В. І., Мішина М. М., Дьоміна Є. В. (2017)
Велика А. Я. - Особливості іоно- та кислоторегулювальної функції нирок за умов фізіологічної норми та сольового навантаження (2017)
Попель С. Л. - Изменения толщины миелиновой оболочки и структура межузловых сегментов миелиновых нервных волокон седалищного нерва крысы в онтогенезе (2017)
Попов М. М. - Імуноморфологічні зміни при експериментальному гнійно-запальному процесі, зумовленому Pseudomonas aeruginosa, Мішина М. М., Маланчук С. Г. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Зміни енергетичного метаболізму мітохондрій при захворюваннях пародонту в експерименті та їх значення в процесах резорбції та ремоделювання (2017)
Шевченко О. О. - Особливості електрокардіограми у спортсменів-легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки, Назар П. С., Левон М. М., Зіневич Я. В., Пархоменко М. В. (2017)
Яковцова І. І. - Патоморфологічне дослідження стінки сечоводу лабораторних тварин з експериментальним моделюванням уретеролітіазу, Стецишин Р. В., Данілюк С. В. (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата контрольного стул-теста при наличии активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой желудка у больного хроническим неатрофическим гастритом, Шакун А. П., Тышко Н. И., Марченко Е. В. (2017)
Баусова О. Б. - Реактивність вегетативної нервової системи у студентів ХНМУ, Коляда Т. І., Коляда О. М., Трач О. О. (2017)
Борисенко В. Б. - Спаечная болезнь брюшины, осложненная острой кишечной непроходимостью: определение критериев постановки диагноза и показаний к хирургическому лечению, Ковалев А. Н. (2017)
Гончарова Н. М. - Вивчення динаміки змін рівня деяких цитокінів крові у хворих на різні типи ускладнених псевдокіст підшлункової залози (2017)
Дербак М. А. - Корекція дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Москаль О. М., Лазур Я. В., Дербак Я. С. (2017)
Ісаєва І. М. - Особливості адаптаційних можливостей в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Кармазіна І. С., Глоба Н. С., Макарова К. М. (2017)
Кожина Г. М. - Психофізіологічні особливості станів дезадаптації у студентів-медиків в сучасних умовах, Маракушин Д. І., Зеленська К. О., Хаустов М. М., Зеленська Г. М. (2017)
Кочина М. Л. - Информационное обеспечение коррекции зрительных расстройств у детей и подростков, Яворский А. В., Маслова Н. М. (2017)
Латогуз С. И. - Антиаритмическая эффективность ингибитора АПФ ренитека и антагониста рецепторов ангиотензина-II козаара и ее обоснование (2017)
Лоскутов О. А. - Застосування імуносорбції при АВ0 – несумісній трансплантації органів від живого родинного донора, Дружина О. М., Костюкова М. О., Тодуров Б. М. (2017)
Павлюкович Н. Д. - В’язкість суспензії еритроцитів у хворих на серцеву недостатність на тлі коморбідності (2017)
Павлюкович Н. Д. - Роль гіперкортизолемії у прогресуванні ішемічної хвороби серця за умов коморбідності (2017)
Січінава Р. М. - Обстеження жінок пізнього репродуктивного віку з цукровим діабетом перед екстирпацією матки, Овчар І. В., Коноваленко І. В. (2017)
Тищенко А. Н. - Аспекты локальной иммунорегуляции у женщин после замершей беременности в анамнезе, Юркова О. В., Шарашидзе К. З. (2017)
Чурпій І. К. - Реабілітація пацієнтів на перитоніт в ранньому післяопераційному періоді (2017)
Походенько-Чудакова И. О. - Прогностическая эффективность индексов интоксикации при остром и хроническом одонтогенном синусите верхнечелюстной пазухи, Кравченко В. О. (2017)
Алексеенко Р. В. - Формирование ценностных ориентаций студенческого здоровья в условиях влияния учебных нагрузок на организм, Рисованая Л. М. (2017)
Бондар О. Г. - Боротьба з неінфекційними захворюваннями: клінічна оцінка стану сформованості здорового способу життя як умовного показника професіональної відповідності лікаря і психофізичного розвитку його особистості, Корпан А. С., Потяженко М. М., Невойт Г. В. (2017)
Будерацька Н. О. - Порівняльна характеристика морфологічних особливостей та локалізації мейотичного веретена в ооцитах людини до та після кріоконсервування, Гонтар Ю. В., Ільїн І. Є., Петрушко М. П., Лавриненко С. В. (2017)
Василевський В. С. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові дітей молодшого шкільного віку 7–10 років з патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Глєбова К. В. - Мікробіологічний моніторинг якості питної води Харківського регіону, Тищенко І. Ю. (2017)
Дичко Д. В. - Вплив проведених реабілітаційних заходів фізичного виховання на показники абсолютної і відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин периферійної крові дітей з патологією зору віком 10–16 років, Дичко В. В., Шейко В. І. (2017)
Дичко О. А. - Рівень адаптаційної напруги організму дітей шкільного віку (7–10 років) зі сколіозом (2017)
Жилкова Є. С. - Однонуклеотидні поліморфізми G919A ТА A2039G гена FSHR у чоловіків з тяжкими формами непліддя, Єгунькова О. В., Феськов О. М., Федота О. М. (2017)
Петрушко М. П. - Тест на пенетрацию с Zona pellucida как предиктор оплодотворяющей способности нативных и криоконсервированных спермиев человека, Юрчук Т. А., Пиняев В. И., Гапон А. А., Павлович Е. В. (2017)
Прохорова Е. Ю. - Влияние соединений свинца на морфофункциональные особенности почек в онтогенезе, Шаторная В. Ф., Гарец В. И. (2017)
Бріскін Ю. - Методичне забезпечення системи підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад, Передерій А., Пітин М. (2017)
Бугаевский К. А. - Особенности значений полового диморфизма и показателей гендерной идентификации типа личности у спортсменок в ряде игровых командных видах спорта, Михальченко М. В. (2017)
Климович В. Б. - Вплив системи фізичної підготовки на рівень побічних показників фахової працездатності випускників-артилеристів, Курбакова С. М., Ольховий О. М., Романчук С. В. (2017)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості статевого диморфізму нейродинамічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації, Коробейніков Г. В., Міщенко В. С., Радченко Ю. А. (2017)
Латышев С. В. - Разработка концепции индивидуализации подготовки борцов, Миненко А. В., Твелина А. А., Чабан И. О., Петренко О. В. (2017)
Тітова Г. В. - Силовий фітнес як одна із перспективних форм впливу рухової активності на вікові адаптаційні зміни в організмі чоловіків, Боднар А. І., Петренко О. В., Чабан І. О., Абрамов К. В. (2017)
Береза О. Ю. - Особливості процесів кооперації на межі кристал − рідина за нерівноважної кристалізації, Береза О. В. (2017)
Бондарєв С. В. - Роль матеріалознавства в сучасному світі та історії людства (2017)
Губенко С. И. - Анализ технологических факторов, определяющих макроструктуру трубных заготовок из центробежнолитой стали 40Х25Н20С2, Беспалько В. Н., Балева Ю. И. (2017)
Карпов В. Ю. - Структурообразование в металлах при их кристаллизации в атмосфере водорода, Карпов В. В., Комиссарчук О. В. (2017)
Куцова В. З. - Влияние постоянного магнитного поля на структуру и свойства легированного полупроводникового кремния, Носко О. А., Сулай А. М. (2017)
Погребная Н. Э. - Механизмы разрушения конструкционных строительных сталей, Куцова В. З., Ковзель М. А., Стеценко А. П. (2017)
Пригунова А. Г. - Получение мелкокристаллических заэвтектических силуминов воздействием на расплав импульсным электрическим током, Петров С. С., Кошелев М. В. (2017)
Романова Н. С. - Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на структурно-фазовый состав износостойкого высококремнистого силумина Альрезист, Ионова Л. Ю. (2017)
Федоркова Н. М. - Дослідження механізмів формування неметалевих включень у сталі 23Г2А (2017)
Радкевич В. - Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи (2016)
Orlov V. - The formation of students’ civic consciousness and ideas about career at vocational schools (2016)
Ягупов В. - Суб’єктність учнів як основна детермінанта дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти (2016)
Юрженко В. - Синергетичні парадокси життя й освіти в інформаційному вимірі (2016)
Кравець С. - Психолого-педагогічні основи проектної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників (2016)
Романова Г. - Застосування проектних технологій у формуванні особистісно-розвивального середовища ПТНЗ (2016)
Петренко Л. - Електронне портфоліо: від технології професійного навчання до технології самореклами на ринку праці (2016)
Свистун В. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю професійно-технічного навчального закладу (2016)
Вайнтрауб М. - Проектування змісту професійної освіти (2016)
Бородієнко О. - Прогнозування актуальних компетентностей персоналу підприємств як педагогічна проблема (2016)
Радкевич О. - Правова компетентність з охорони авторського права педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: міжнародний аспект (2016)
Alekseeva S. - Modern forms of future designers preparation to their professional career development (2016)
Розіна Н. - Модель формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ (2016)
Кулалаєва Н. - Культура безпеки як умова реалізації професійної ідентичності майбутніх будівельників (2016)
Коваленко І. - Формування технічних компетентностей майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти з деревообробки (2016)
Lozowiecka W. - Podstawy rozwoju motywacji osiagniec czlowieka (2016)
Sass A. - Deutschunterricht in der berufsbildenden schulen (2016)
Kuk T. - Coaching jako narzedzie zwiekszajace efektywnosc pracy w ksztalceniu zawodowym (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Михальченко М. - Чи можлива колоніальна політика в соціалістичних федеративних державах? (2009)
Євтух В. - Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств (2009)
Афонін Е. - Проблема психологічного феномену проекції в політиці, Донченко О. (2009)
Мармазова Т. - Прикладні аспекти реалізації функцій політики (2009)
Татаренко Т. - Регіональний чинник у формуванні політичної ідентичності (2009)
Пивоваров Ю. - Чинники суспільно-політичної активності громадян України в дискурсі "розкол / розмежування" (2009)
Лицюк А. - Політичне лідерство в контексті демократичного транзиту: соціокультурні підстави (2009)
Ткачук М. - Корпоративізм як принцип розподілу політичної влади (2009)
Швирков О. - Складові політичних подій (2009)
Розумний М. - Національно-державні ідеології на пострадянському просторі (досвід Росії та Білорусії) (2009)
Бойко С. - Міжнародні політико-правові механізми протидії етнократичній політиці і практиці (2009)
Турченко Ю. - ЗМІ як впливовий чинник реалізації політичного процесу (2009)
Жидков М. - Інтернет-ресурси в діяльності релігійних організацій (2009)
Корнієвський О. - Роль політичних партій у формуванні державної політики у сфері національної безпеки (2009)
Ворона П. - Особливості партійної системи Франції (2009)
Ахундов К. - Деякі аспекти політики США на Близькому Сході (2009)
Пошедін О. - Цивільні аспекти стратегії миротворчої діяльності (2009)
Мороз А. - Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики України (2009)
Красносільцький Д. - Діяльність безпартійних селянських конференцій в УСРР у першій половині 1920-х років (2009)
Бойко-Бойчук Л. - Політична наука Німеччини: основні етапи формування (2009)
Стьопін А. - Проблеми розбудови української державності (2009)
Орлянський В. - Дослідження високої наукової цінності (2009)
Книжкова полиця (2009)
Ромаренко А. - Клептомани "від науки" (2009)
Вийшов у світ №4 (36) журналу "Соціальна психологія" (2009)
Дударєва Г. Ф. - Обмеження розвитку хвороб озимого ячменю за допомогою різних протруйників та попередників, Цапік Т. Ф. (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Мінливість морфометричних показників вегетативної та генеративної сфер Robinia pseudoacacia L. у різних газодимових зонах м. Запоріжжя (2017)
Бойка О. А. - Вплив неорганічних сполук на проростання насіння лунарії, Фокін О. Б., Христенко І. Г. (2017)
Горбань В. В. - Прогнозування чисельності західного травневого хруща в Запорізькій області, Спиця Є. О. (2017)
Костюченко Н. І. - Санітарний стан пляжів міста Запоріжжя з різним ступенем антропогенного навантаження, Бєлова Ю. М. (2017)
Рильський О. Ф. - Cтан деревних рослин м. Запоріжжя в умовах різного рівня техногенного навантаження, Падафет А. О. (2017)
Новосад Н. В. - Метаболічна активність нейтрофілів крові жаби озерної (Pelophylax ridibundus), Робейко М. Г. (2017)
Федотов Є. Р. - Стан мікроциркуляторного гемостазу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, Лисиця Л. Є. (2017)
Лашко Н. П. - Хімічні показники антиокислювальніх властивостей водних екстрактів чаїв, Завізьон Д. С. (2017)
Луганська О. В. - Екстракційні характеристики катіону дидецилдиметиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-трикрезилфосфат, Кленіна А. В. (2017)
Луганська О. В. - Екстракційні характеристики катіону дидецилдиметиламоній хлориду на межі розділу фаз вода-нітробензен, Нестеренко А. О. (2017)
До 70-річчя відповідального редактора збірника професора Осєтріна Миколи Миколайовича (2010)
Антипенко Е. Ю. - Инструментарий учета интересов участников в организационно-технологическом планировании и моделировании строительных проектов (2010)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз ефективності будівельних проектів з використанням методів СПУ, Доненко І. В. (2010)
Апостолова-Сосса Л. О. - Аналіз тенденцій розвитку економіки міста Києва в умовах світової економічної кризи (2010)
Багрій Н. Ю. - Основні засади оновлення центральної частини міста (2010)
Банах В. А. - Застосування геоінформаційних технологій для формування баз даних розрахункових моделей об’єктів міської забудови (2010)
Барабаш И. В. - Дисциплина "Энергосберегающие технологии в городском строительстве и хозяйстве" для специальности "Городское строительство и хозяйство", Керш В. Я. (2010)
Бачинська Л. Г. Запорожченко О. Ю. - Чинники, що впливають на міську індивідуальну малоповерхову забудову, що росте, з зоною підприємницької діяльності (2010)
Білошицька Н. І. - Вплив добавок пар на стійкість пластбетонів на модифікованій фурановій зв’язуючій речовині ФАКФ (2010)
Биваліна М. В. - Містобудівні методи оцінки якості міського середовища (2010)
Бібік Д. В. - До визначення живучості каркасу торгово-розважального центру, Семко О. В. (2010)
Бірюк С. П. - Основні напрямки реконструкції міських промислових територій, Плешкановська А. М. (2010)
Божидарнік В. В. - Стратегічні напрямки підготовки фахівців з питань планування територій, Шостак А. В. (2010)
Васильева А. Ю. - Исследование заторовых ситуаций в центрах городов, Рейцен Е. А. (2010)
Габрель М. М. - Аналіз та оцінка містобудівних рішень з підготовки м. Львова до ЄВРО-2012 (2010)
Габрель М. М. - Методичні вимоги та механізми реалізації схеми планування території Львівської області (2010)
Гетун Г. В. - Особливості конструктивних рішень багатоповерхових каркасно-монолітних житлових будинків зі стінами підвищеного рівня теплозбереження, Кушніренко М. Г. (2010)
Гоблик А. В. - Моделювання нелінійних ефектів приросту потенціалу просторової організації території (2010)
Голик Й. М. - Фактори формування територій сучасних готельних господарств у планувальній структурі міста (2010)
Гонгало І. І. - Технічні засоби організації дорожнього руху – проблеми та перспективи розвитку в м. Рівне (2010)
Дьомін М. М. - Первинний елемент соціально-планувальної структури крупного міста – мікрорайон, Міщенко О. Д. (2010)
Доронина В. О. - Исследование коррозионной стойкости дорожного цементобетона (2010)
Дубова С. В. - Особливості роботи пасажирського транспорту у м. Києві, Зварич І. А. (2010)
Дубова С. В. - Исследование пропускной способности участков улично-дорожной сети, Кадерская Л. А. (2010)
Дудар І. Н. - Проблеми і перспективи розвитку м. Вінниці (2010)
Єгоров Ю. І. - Фактори, умови та вимоги архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України (2010)
Зайцева И. А. - Гений места – или чем славятся города. (2010)
Ільчук І. О. - Стан та перспективи розвитку ВДММ Луцька, Парфентьєва Н. І. (2010)
Карпенко П. Ю. - Основні методи містобудівної оцінки території (2010)
Кіс Н. Ю. - Принципи структурування сельбищних територій середнього міста (на прикладі м. Ужгорода) (2010)
Клюшниченко Є. Є. - Сучасні вимоги до якості житлово-комунальних послуг (2010)
Ковальчук К. К. - Трансформації архітектурних об’єктів (2010)
Коркушко Л. М. - Етапи розвитку підземної урбаністики, Плешкановська А. М. (2010)
Корнєва О. В. - ”Реактивне” будівництво в сучасному місті (2010)
Кравченко Ю. В. - Структура та принципи функціонування моніторингу земельного ринку (2010)
Крумеліс Ю. В. - Врахування закордонного досвіду при вирішенні проблем житлово-комунального господарства України, Штепа К. О. (2010)
Кузьмич О. Й. - Методика дослідження геодезичних робіт в умовах вібрації, Богданов С. С. (2010)
Кулябко В. В. - Динамічна діагностика об’єктів міської забудови як передумова їх безпечної експлуатації, Банах А. В. (2010)
Лагутін Г. В. - Розробка та впровадження сітьових моделей інноваційного змісту для забезпечення надійності процесам організації будівництва в умовах подолання кризи., Тугай О. А., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А., Слипенчук О. О., Баглай В. В., Кухта К. П. (2010)
Лисенко О. Ю. - Медіафасади як рання форма естетики мінливості в постіндустріальній культурі., Франків Р. Б. (2010)
Лю Синь - Этапы развития г. Шанхай XIII-XIX вв. (2010)
Лю Синь - Этапы развития г. Шанхай в ХХ веке (2010)
Мамедов А. М. - Вплив просторового розміщення на види економічної діяльності в місті, Апостолова-Сосса Л. О. (2010)
Матій О. В. - Досвід містобудівної охорони пам’яток у Німеччині, Плешкановська А. М. (2010)
Мінаєва Ю. І. - Розв’язання задач формування портфелю цінних паперів за допомогою методів ієрархічної кластеризації (2010)
Мирошниченко Н. Ю. - Визуализация трёхмерных сцен в реальном времени (2010)
Моркляник О. І. - Зміна концепції містобудівного розвитку Львова з 90-х рр. ХХ-го ст. до теперішнього часу та локалізація житлового будівництва у його структурі (2010)
Надточий Д. Л. - Особливості інженерної підготовки міських територій в місті Запоріжжя, Банах В. А. (2010)
Назаров М. Ю. - Архитектурно-пространственная организация и музеефикация памятников фортификационного назначения юго-восточной Украины XVII-XVIII ст. (2010)
Насонкіна Н. Г. - Аналіз стану та критерії безпеки мереж водовідведення, Сахновська В. М., Пашков В. Ф. (2010)
Недава О. Л. - Структура прав власності на нерухоме майно (2010)
Несух М. М. - Використання та забезпечення водних ресурсів Закарпаття для потреб містобудування (2010)
Огоньок В. - Просторовий підхід до моделювання дієздатних територіальних громад Тернопільської області (2010)
Осєтрін М. М. - Програмне забезпечення і Інтернет-ресурси у допомогу інженеру-транспортнику, Беспалов Д. О. (2010)
Осєтрін М. М. - Проектування пасажирського комплексу аеропорту (на прикладі МА "Бориспіль" м. Київ), Рябченко Т. О. (2010)
Осипов О. Ф. - Аналіз будівельно-технологічних характеристик житлових будинків перших масових серій в Україні, Тугай Я. Б. (2010)
Осиченко Г. О. - Щодо питання вивчення використання природних компонентів в архітектурному формоутворенні, Павленко О. А. (2010)
Пестрикова А. Г. - Проблемы сохранения культурных ландшафтов крупных городов (на примере г. Днепропетровска), Назаров М. Ю. (2010)
Петруня О. М. - Практика організації СТО за кордоном та в Україні (2010)
Пилипенко В. Н. - Диффузионный и капиллярный массоперенос в бетоне труб коллекторов (2010)
Плешкановська А. М. - Реконструктивна діяльність в контексті міського розвитку (2010)
Посацький Б. С. - Мережа велосипедного руху у Львові (містобудівні передумови формування), Сабан Ю. Я., Йосипчук В. М. (2010)
Приймаченко О. В. - Утримання вулично-дорожньої мережі як норма екологічного стану міського середовища (2010)
Пунагин В. В. - Тяжелые бетоны для высотного строительства (2010)
Рейцен Е. О. - Моделювання напрямків пересування студентів на прикладі Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)., Берлог О. І. (2010)
Рейцен Е. А. - Инновации при проектировании и строительстве объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, Кучеренко Н. Н. (2010)
Руденко В. В. - Використання системних підходів у санітарному очищенні міста, Зигун А. Ю. (2010)
Руденко Д. В. - Особенности структурообразования цементной матрицы бетона, модифицированной полимерминеральным комплексом (2010)
Сингаївська О. І. - Уніфікація структури інформаційного забезпечення містобудівної діяльності (2010)
Смаль М. В. - Екологічна оптимізація міст, як один із шляхів їх сталого розвитку, Дзюбинська О. В. (2010)
Соснова Н. С. - Вплив соціальних змін на містобудівні процеси (2010)
Тимченко Р. О. - Основи сучасного аналіза розвитку урбанізованих територій, Кришко Д. А. (2010)
Ткачук О. А. - Організація системи парковок та стоянок в житловій забудові міста Рівного, Стародуб І. В. (2010)
Товбич В. В. - Сучасні проблеми, тенденції та досвід трансформації архітектурно-містобудівної діяльності, Дюжев С. А. (2010)
Тугай О. А. - Нейтралізація ризиків замовника при визначенні переможця тендерів на виконання будівельно-монтажних робіт., Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А., Слипенчук О. О., Баглай В. В., Кухта К. П. (2010)
Федосова Е. В. - Предпосылки и современные возможности осуществления трансфера технологий в Украине, Кузнецов А. В., Шпакова А. В. (2010)
Федосова О. В. - Особливості формування екосейстету та екосекенту, Молодід О. О. (2010)
Филимонова О. Ю. - Неархимедова метрика при исследовании неопределенности, Минаева Ю. И., Недава К. Л. (2010)
Фоменко М. С. - Сучасний стан міста Луцька та його дорожньо-транспортної системи (2010)
Хархаліс М. Р. - Геотектонічні умови сейсмічного районування східних Карпат (2010)
Хархаліс М. Р. - Фізико-хімічні основи районування територій, Кайнц Д. І. (2010)
Чернявський В. В. - Кліматичні фактори впливу на теплоізоляційні фасадні системи з тонким штукатурним шаром, Борисенко О. Б. (2010)
Шевцова Г. В. - Східна Європа та Україна: ступінь впливу народного житла на формотворення дерев’яної церкви (2010)
Шеремета Я. М. - Досвід розроблення проектів реконструкції житлових мікрорайонів м. Києва (2010)
Шостак А. В. - Оцінка стану зимового прибирання ВДММ Луцька, Синій С. В., Сунак П. О. (2010)
Шульц Р. В. - Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництва, Демяненко Р. А., Медведський Ю. В. (2010)
Шульц Р. В. - Визначення просторових параметрів переходу між міською та державною системами координат, Тарнопольський Є. А. (2010)
Шульц Р. В. - Аналіз можливостей наземного лазерного сканування та сучасної наземної фотограмметрії (2010)
Басанець А. В. - Xронічне обструктивне захворювання легень та генетична схильність, Долінчук Л. В. (2017)
Цимбалюк С. М. - Захворюваність на рак щитоподібної залози в Україні: територіальні особливості, Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Гульчій М. В., Баленко Н. В., Федоренко З. П., Волощук О. В. (2017)
Гребняк М. П. - Гігієнічна донозологічна діагностика впливу атмосферних забруднень на органи дихання, Федорченко Р. А. (2017)
Апанасенко Г. Л. - Как остановить эпидемию хронических неинфекционных заболеваваний (2017)
Бородай В. П. - Екологічні та епідеміологічні аспекти поширення популяцій пташиного червоного кліща, Тертична О. В., Свалявчук Л. І. (2017)
Волощук О. В. - Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області, Антомонов М. Ю., Гущук І. В. (2017)
Лихтарев Илья Аронович (01.02.1935–14.01.2017) (2017)
Шидловська Т. А. - Стан мозкового кровообігу в осіб, які отримали акутравму у зоні проведення антитерористичної операції, Козак М. С., Овсяник К. В., Петрук Л. Г. (2017)
Корзун В. Н. - Гігієнічна оцінка нової норми харчування військовослужбовців АТО, Болохнова Т. В., Марченко Д. О., Старощук В. Ф., Яжло В. С (2017)
Yakymenko I. - Healthy lifestyle behaviors among university students in Ukraine, Tsybulin O., Shapovalov Ye. (2017)
Москвяк Н. В. - Особливості морфологічного розвитку європейських школярів на початковому етапі навчання (2017)
Брухно Р. П. - Вплив гігієнічних умов праці на біологічний вік операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, Солоха Н. В., Слаутенко Є. Г. (2017)
Хоменко І. М. - Гігієнічна оцінка фактичного харчування працездатного населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції, Козярін І. П., Закладна Н. В. (2017)
Антоненко А. М. - Фактори навколишнього сeредовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (аналітичний огляд літератури, друге повідомлення), Коршун М. М. (2017)
Кудря М. Я. - До питання проведення біологічного моніторингу ксенобіотиків, Лалименко О. С., Караченцев Ю. І., Завгородній І. В. (2017)
Віленський Ю. Г. - Синтетичний портрет видатного вченого (2017)
Нікберг І. І. - Деякі медико-екологічні проблеми сучасної Австралії (2017)
Титул,зміст (2017)
Фадеев Л. В. - Спельта – пришло ее время (2017)
Овсянникова Л. К. - Фізико-технологічні властивості сучасних сортів дрібнонасіннєвих культур (2017)
Васильєв С. В. - Характеристика полби як перспективної зернової культури та основні проблеми її післязбирального оброблення (2017)
Махинько В. Н. - Розрахунок біологічної цінності харчових продуктів і раціонів за методикою PDCAAS, Соколовська І. А., Черниш Л. Н. (2017)
Иммунобактерин D: применение для зерна и комбикормов (2017)
Возіян В. В. - Вплив параметрів лущення та водотеплової обробки зерна на вихід і кулінарну оцінку плющеної крупи із пшениці спельти (2017)
Муляр О. А. - Стан та перспективи використання продуктів з білого люпину в технології харчових продуктів, Доценко В. Ф., Бондар Н. П. (2017)
Карунський О. Й. - Ферментний препарат "Клерізим гранульований" в годівлі ремонтного молодняку курей-несучок, Макаринська А. В., Севастьянов О. В. (2017)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка комбікормів-концентратів для тренованих і спортивних коней, Цюндик О. Г. (2017)
Фурдичко О. І. - Особливості рентного регулювання фінансового забезпечення землекористування, Паляничко Н. І. (2017)
Шершун М. Х. - Маркетинг збалансованого розвитку як інструмент раціонального використання природних ресурсів України, Микитин Т. М. (2017)
Гуцуляк Г. Д. - Методологічні і теоретичні засади оптимізації природних ландшафтів, Гуцуляк Ю. Г. (2017)
Красовская Ю. В. - Устойчивое эколого-экономическое развитие сельского хозяйства трансграничных территорий на примере Украины и Беларуси, Лесняк А. Ю., Подлевская О. М. (2017)
Перович Л. Л. - Інформаційно-інноваційні інструменти використання природних ресурсів, Лудчак О. Є. (2017)
Занько Б. М. - Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку (2017)
Никитюк Ю. А. - Методологічні основи функціонування ринку лікарської рослинної сировини (2017)
Тимофеев М. М. - Взаємодія біогенних та техніко-технологічних чинників при формуванні сталих агробіогеоценозів, Вінюков О. О., Бондарева О. Б. (2017)
Василенко М. Г. - Окупність виробничих витрат в технології вирощування сої за різних систем удобрення, Душко П. М. (2017)
Курбацька Н. В. - Еколого-економічні проблеми та перспективи розвитку галузі хмелярства (2017)
Захарченко В. І. - Ефективність природокористування і стан навколишнього природного середовища як чинники міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів, Захарченко С. В. (2017)
Дубовий В. І. - Агроекологічна оцінка сортів ячменю ярого різного еколого-географічного походження в умовах перехідної зони Полісся, Чайка О. В., Янішевський Л. І. (2017)
Миронюк В. В. - Застосування стратифікованої вибірки для регіональної оцінки площі лісів України за даними глобальних карт лісового покриву, Георгіян М. І. (2017)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та сучасний стан ресурсів лисиці звичайної (Vulpes vulpes L.) у Лісостепу України, Маціборук П. В., Міняйло А. А., Грищенко С. М. (2017)
Федоренко М. А. - Класифікація екосистемних послуг природоохоронних територій (2017)
Ковалів О. І. - Особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні (2017)
Богіра М. С. - Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель (2017)
Кузін Н. В. - Методичні засади розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, переміщення, складування та нанесення родючого шару ґрунту на малопродуктивні угіддя (2017)
Чабан В. Г. - Земельна рента як об’єкт земельних відносин в аграрному секторі (2017)
Грещук Г. І. - Світовий досвід функціонування землевпорядного механізму сталого використання сільськогосподарських земель (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок для розміщення об’єктів транспортування електричної енергії, Брижко В. О. (2017)
Бадзян В. В. - Збалансування відтворювальних та експлуатаційних заходів у лісогосподарському землекористуванні (2017)
Лобанова О. П. - Удосконалення системи планування сталого використання земель населених пунктів (2017)
Шкуратов О. І. - Інституціональні засади організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі, Слободенюк О. А., Ступень О. І. (2017)
Плаксюк Л. Б. - Оцінка гербологічної ситуації на посівах сої у перехідному періоді до органічного землеробства в умовах зміни клімату, Вдовиченко А. В., Терновий Ю. В. (2017)
Ткачук О. П. - Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан ґрунту (2017)
Фещенко В. П. - Оцінювання радіоекологічного навантаження на населення Житомирської області, Гуреля В. В., Щербатюк А. Ф. (2017)
Савенко Б. В. - Еколого-економічна оцінка ефективності використання альтернативних джерел енергії (2017)
Дем’янюк О. С. - Моделювання продуктивності агроекосистеми залежно від показників біологічної активності ґрунту та гідротермічних умов, Гайдаржи В. І., Васильєва О. Б. (2017)
Яловенко О. І. - Порівняльна оцінка токсикологічних властивостей амфотерних поверхнево-активних речовин, Голіченков О. М. , Раєцька О. В. , Ляшенко В. І., Майстренко З. Ю., Уманець Г. П., Кучеренко О. Ю., Бабій В. Ф., Кондратенко О. Є., Пімушина М. В. (2016)
Білошицька А. В. - Гепатопротекторна роль рослинних препаратів Закарпаття при експериментальних атеро-склерозі та цукровому діабеті 2-го типу (2016)
Шевченко О. А. - Біоіндикація забруднення ґрунту дизельним паливом з використанням фітотесту, Кулагін О. О. (2016)
Григоренко Л. В. - Актуальность проблемы доочищенной питьевой воды в условиях Криворожской зоны урбанизации (2016)
Бабій В. Ф. - Вплив наноміді на токсичність текстильних виробів, Брень Н. І., Пімушина М. В., Кондратенко О. Є. (2016)
Яворовський О. П. - Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників, Ткачишин В. С., Арустамян О. М., Костюченко А. М., Солоха Н. В. (2016)
Кондратюк В. А. - Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму, Федорів О. Є., Лотоцька О. В. (2016)
Філоненко О. О. - Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку, Гозак С. В. , Єлізарова О.Т. (2016)
Грачова Т. І. - Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Чернівці (2016)
Стасюк Л. А. - Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні (2016)
Чеберячко С. І. - Визначення рівня професійного ризику виникнення у гірників захворювань пилової етіології, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І. (2016)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Особливості умов праці та вплив їх на здоров'я працівників легкої промисловості, Крупка Н. О. (2016)
Адамчук Т. В. - Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров’я у контексті змін, внесених до законодавства України, Чумак Н. Є. (2016)
Антоненко А. М. - Фактори навколишнього средовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (перше повідомлення), Коршун М. М. (2016)
Боряк Н. - Інтерактивні технології в навчанні граматики французької мови у вищому навчальному закладі (2017)
Гаврілова Л. - Моніторинг англомовної компетентності студентів педагогічного університету, Ябурова О. (2017)
Герасимчук О. - Аналіз ефективності формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2017)
Дубинська О. - Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студенток економічного профілю, Салатенко І. (2017)
Журат Ю. - Розвиток пізнавального інтересу майбутніх фахівців дошкільної освіти на початковому етапі навчання (2017)
Карасєвич С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в загальноосвітній школі (2017)
Клименюк Н. - Формування інклюзивної компетентності в майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки (2017)
Колток Л. - Ціннісні стратегії педагогічного дискурсу як основи професійної освіти майбутніх фахівців (2017)
Недосєкова Н. - Методологічні підходи до навчання у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (2017)
Павленко І. - Підготовка студентів педагогічних вищих навчальних закладів до здоров’язбережувального навчання учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Поселецька К. - Практично-орієнтована діяльність майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі педагогічної практики (2017)
Ревенко Н. - Вітчизняний фортепіанний репертуар як складова інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Рідель Т. - Комунікативна компетенція як одна з педагогічних умов формування оптимальної мотивації учіння студентів аграрних університетів у процесі вивчення іноземних мов, Тамаркіна О. (2017)
Рожелюк І. - Концептуальні засади освітнього моніторингу як методологічна основа формування готовності майбутнього викладача іноземної мови до моніторингової діяльності (2017)
Семеног О. - Підготовка майбутніх учителів до гурткової роботи з риторичної майстерності (на матеріалі творчої спадщини Олександра Захаренка) (2017)
Скачедуб Н. - Формування культури здоров’язбереження у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2017)
Тимошенко Н. - Сoціальнo-педагoгiчнi умови прoфесiйнoгo самoвдoсконалення майбутнiх сoцiaльних педaгoгiв у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi (2017)
Шевченко Ю. - Готовність студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі (2017)
Вільхова О. - Огляди, конкурси, фестивалі як форми виховання молодших школярів засобами народної хореографії в Україні (1945–1991 рр.) (2017)
Іваній І. - Зміст професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту (2017)
Титович А. - Індивідуально-психологічна сфера в спортивній діяльності, Востоцька І. (2017)
Кравченко А. - Характеристика підготовчо-тренувально-корекційного етапу роботи центру "СКІФ" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2017)
Кравченко І. - Особливості фізичного виховання дітей із порушеннями зору, Гладов В. (2017)
Лянна О. - Компоненти педагогічного середовища в логопедичній реабілітації хворих з афазією (2017)
Садова І. - Арт-терапія як ефективна технологія соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах (2017)
Шуппе Л. - Фахова підготовка бакалаврів романської філології в університетах Іспанії та України: спільне і відмінне (2017)
Березовська В. Ю. - Cучасний стан вивчення водоростей водойм Київської височинної області (2017)
Васильєва Т. В. - Флоро-генетичний аналіз фітобіоти острова Зміїний (Чорне море, Україна), Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. (2017)
Дайнеко Н. М. - Сравнительный анализ накопления тяжелых металлов прибрежно-водной растительностью изучаемых объектов г. Гомеля и окрестностей г. Мозыря Гомельской области, Республика Беларусь, Тимофеев С. Ф. (2017)
Журжа Ю. В. - Морфогенез експлантів Rhamnus diamantica Nakai. та Rhamnus tinctoria Waldst. Et Kit. в умовах in vitro, Колдар Л. А., Небиков М. В. (2017)
Лагутенко О. Т. - Вивчення посухостійкості сортів агрусу (Grossularia uva-crispa (L.) Mill.) за вирощування в умовах Українського Полісся, Настека Т. М., Кондратенко М. О. (2017)
Потоцька С. О. - Дендрологічні аспекти "Концепції озеленення міста Чернігова" (2017)
Юхименко Ю. С. - Сезонний ритм розвитку північноамериканських видів роду Crataegus L. в умовах Криворізького ботанічного саду НАН України (2017)
Грецький I. O. - Використання композіцій полісахаридів мікробного походження для культивування люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071, Громозова O. М., Воцелко С. К. (2017)
Крижановська М. А. - Заміна родзинок на водну витяжку сушені у поживному середовищі Drosophila melanogaster Meigen, Бігуняк К. О. (2017)
Першко І. О. - Генетична структура роду Microcolpiа (Mollusca: Gastropoda: Melanopsidae) (2017)
Дятлов С. Є. - Донні відкладення південної частини Хаджибейського лиману в умовах хронічного забруднення, Кошелев О. В., Запорожець С. О. (2017)
Рачинська О. В. - Водорості мікрофітобентосу в біоіндикації якості морського довкілля Одеського регіону (2017)
Савлучинська М. О. - Особливості енергозабезпечення процесів адаптації риб до різних концентрацій фіпронілу та диметоату у водному середовищі, Коновець І. М., Арсан О. М., Мардаревич М. Г. (2017)
Яковенко Б. В. - Вплив ксенобіотиків на активність ферментів антиоксидантної системи в тканинах коропа, Третяк О. П., Мехед О. Б., Хайтова Г. Д., Симонова Н. А. (2017)
Андрусишин Т. В. - Комплексна оцінка екологічної ситуації ріки Збруч в умовах зарегулювання та маловоддя, Грубінко В. В. (2017)
Гуменюк Г. В. - Кореляційно-регресійний аналіз стану забруднення води в Тернопільському регіоні, Гарматій Н. М. (2017)
Пида С. В. - Процеси водообміну в люпину білого та люпину жовтого за впливу регуляторів росту рослин, Кобрин І. М., Вакуленко В. О., Москалюк Н. В. (2017)
Прокопчук О. І. - Сезонні зміни вмісту сполук фосфору в абіотичних складових річок Тернопільщини з різним характером антропогенного впливу (2017)
Якуба І. П. - Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату фітоцид, Паузер О. Б. (2017)
Голіней Г. М. - Породний склад бджіл пасічних угідь Тернопільщини (2017)
Подобівський С. С. - До питання видового складу, біології та значення іксодових кліщів Західної України, Федонюк Л. Я. (2017)
Грубінко В. В. - Адаптивні стратегії токсикорезистентності до металів у гідробіонтів (2017)
Суходольська І. Л. - Вторинне використання азоту у гідроекосистемах (2017)
Чорна Г. А. - Наукова спадщина В. А. Гаврилюка: гербарій та польові щоденники, Мамчур Т. В., Свистун О. В., Парубок М. І. (2017)
Русіна Н. - Сучасні інновації в підготовці фахівців напряму землевпорядкування в університетах республіки Польща (2016)
Шаповалова О. - Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти (2016)
Венгер А. - Компетенетність як соціально-психологічна проблема (2016)
Карапузова І. - Дитяче експериментування: реалії та перспективи, Бурсова С. (2016)
Пасічніченко А. - Сучасні уявлення про освітнє середовище як психолого-педагогічний феномен, Ковалевська Н. (2016)
Кушнірова Л. - Поради В. Масальського щодо навчання фонетики, будови слова, правопису, прищеплення учням орфоепічних та орфографічних навичок (2016)
Лазарєва О. - Становлення Харківського державного педагогічного інституту під керівництвом його першого директора Й. Г. Подольського (1931–1934 рр.) (2016)
Адаменко О. - Формування технологічної культури майбутнього соціального працівника в умовах вищого навчального закладу (2016)
Волошко Г. - Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти (2016)
Ovadiuk O. - Word computer, board and online games in learning English (2016)
Прийменко Л. - Теоретичні передумови розвитку культури здоров’я педагогів (2016)
Процай Л. - Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів, Гібалова Н. (2016)
Пшенична Л. - Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення (2016)
Рязанцева О. - Головні компетенції викладача в системі дистанційної освіти (2016)
Ставицька І. - Особливості формування іншомовної компетентності магістрантів технічних спеціальностей (2016)
Тихонова Т. - Дидактичне конструювання ІТ-дисциплін професійної освіти майбутніх агрономів, Нєлєпова А. (2016)
Ткаченко Н. - Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень Концепції "Нова українська школа" (2016)
Черненко Я. - Професійно спрямовані задачі в курсі математики ПТНЗ (2016)
Шматков Д. - Редукція змісту навчання інновацій у галузях технічних наук (2016)
Щербак І. - Професійні властивості майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ящук С. - Педагогічні умови формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2016)
Золотарьова Т. - Вплив детерміністичної наукової освітньої парадигми на співвідношення систем "особистість" і "дефект" молодших школярів із ДЦП (2016)
Прядко Л. - Шляхи забезпечення індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Чернцова Е. В. - Художественная нарративная стратегия и когнитивная семантика слова (на материале глагольных предикатов казаться, показаться) (2016)
Сердега Р. Л. - Синтаксична організація виражених реченням повір’їв (безсполучникові конструкції) (2016)
Фунікова Т. В. - Становлення флексій родового відмінка однини іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2016)
Крапива Ю. В. - Стратегії побудови передвиборчої промови (на матеріалах президентської кампанії 2015–2016 рр. у США), Гаврилова К. О. (2016)
Галунова Н. М. - Особливості функціонування концептів "мир" та "війна" у мовній свідомості дітей 9–13 років з урахуванням гендерного параметра, Васянович Є. А. (2016)
Мосьпан Е. П. - Железнодорожный жаргон в Интернет-коммуникации (2016)
Турчак О. М. - Юкстапозитні типи як основа новотворів публіцистичного стилю (на матеріалі періодичних видань кінця ХХ століття) (2016)
Скубачевская Л. А. - Имя, случай и судьба в "Святочных рассказах" Н. С. Лескова (2016)
Синявина Л. В. - Фабульное и повествовательное время и его фольклорно-мифопоэтические основания в романе П. И. Мельникова-Печерского "В лесах" (2016)
Черный И. В. - Трансформация библейского сюжета в романе В. И. Крыжановской-Рочестер "Фараон Мернефта" (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського