Ящук Л. О. - Упровадження об’єктивного контролю показників якості пересилання письмової кореспонденції (2016)
Косовец Н. А. - Моделирование нелинейных элементов цифрового 3D-радара, Павлов О. И. (2016)
Сакович Л. М. - Методика розробки діагностичного забезпечення поточного ремонту техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості, Василюк Ю. С. (2016)
Беркман Л. Н. - Визначення критеріїв оптимізації для системи управління, Крючкова Л. П., Борисенко І. І., Федюнін C. А., Уварова Т. В. (2016)
Степанов М. М. - Криптографічний захист інформації, що циркулює в інформаційних ресурсах ERP-систем, Вишнiвський В. В., Бурячок В. Л., Пархомей І. Р. (2016)
Лебідь Є. В. - Підвищення фільтруючих властивостей цифрової системи фазового автопідстроювання частоти при порівнянні і вимірюванні частоти, Радзівілов Г. Д. (2016)
Соболєв В. О. - Соціологічний вимір наркоманії як фактор успішної профілактики наркозалежності серед підлітків і молоді, Ярмиш О. Н. (2002)
Штанько Д. О. - Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і наслідки (2002)
Набока В. М. - Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади (2002)
Зубенко В. В. - До питань інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку (2002)
Хряк А. П. - Деякі аспекти ведення переговорів із особами, які утримують заручників, Васильєв В. Т., Васильєв Є. В. (2002)
Курко М. Н. - Підготовка персоналу до участі у міжнародних миротворчих операціях (2002)
Развадовський В. Й. - До питання про безпеку дорожнього руху (2002)
Комзюк А. Т. - Проблемні питання відповідальності за адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2002)
Музичук О. М. - Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку (2002)
Гуторова Н. О. - Кара як мета кримінального покарання (2002)
Трубников В. М. - Поняття прогресивної системи в кримінально-виконавчих установах України, Чучилін М. І. (2002)
Матюшкова Т. П. - Деякі питання криміналістичного вивчення особи потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів (2002)
Стратонов В. М. - Інформаційно-пізнавальні можливості криміналістичної техніки (2002)
Кундеус В. Г. - Корислива спрямованість як елемент розкрадання (2002)
Риженко І. М. - Деякі проблемні питання у боротьбі з корупційною діяльністю в сфері підприємництва (2002)
Ковальська В. В. - Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів (2002)
Московець В. І. - Використання соціологічного моніторингу в оцінці відносин між міліцією та населенням (2002)
Джафарова О. В. - Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина (2002)
Щербаковський М. Г. - Використання комп’ютерних програм при проведенні ділових ігор з курсу криміналістики, Чернець М. Г., Ільїн Ю. В. (2002)
Безсмертний Є. О. - Деякі питання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах (2002)
Матюхіна Н. П. - Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку (2002)
Бородін І. Л. - Правове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві (2002)
Тищенко М. М. - Адміністративно-процесуальний статут суб’єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання (2002)
Шестаков С. В. - Щодо сутності та правового регулювання "процесуальних" обов’язків працівника міліції (2002)
Курило В. І. - Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї (2002)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України (2002)
Мезенцева І. Є. - Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку (2002)
Дубко Ю. В. - Поняття "Особливі умови для органів внутрішніх справ" потребує деяких уточнень (2002)
Кузніченко С. О. - Надзвичайне законодавство в закордонних країнах (2002)
Леженіна О. І. - Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти (2002)
Бойко О. В. - Правова кваліфікація насильства в сім'ї (2002)
Гриця Т. Г. - Співвідношення змісту національної та відомчої освіти (2002)
Корчевна Л. О. - Пандектне право Риму (до рецепції римського права) (2002)
Федосєєв П. М. - Гарантії інтересів поручників у класичному римському праві (2002)
Харитонова О. І. - Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин (2002)
Тополевський Р. Б. - Система джерел права: поняття, види, структура (2002)
Михайлович Д. М. - Деякі аспекти проблематики доктринального тлумачення (2002)
Сливка С. С. - Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект) (2002)
Ємельянов В. П. - Класифікація об’єктів злочинів (2002)
Дзюндзюк В. Б. - Особливості управління приватними і публічними організаціями (2002)
Вітвіцький С. С. - Форми та методи державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2002)
Дєгтяр А. О. - Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень (2002)
Ноздріна М. О. - Приватне обвинувачення: матеріально-правові та процесуальні ознаки (2002)
Глієвий А. А. - Теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності (2002)
Сезонов С. В. - Організаційно-правові питання вдосконалення адміністративної діяльності міліції (2002)
Слінько С. В. - Проблеми владних повноважень державних органів (2002)
Халін М. М. - Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції (2002)
Лихачов С. В. - Проблеми правового регулювання дозвільного провадження (2002)
Волошко О. О. - Правова регламентація землекористування в Українській Народній Республіці у 1919 р. (2002)
Головко О. М. - Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2002)
Греченко В. А. - До питання про сутність поняття "державність" (2002)
Радченко О. І. - Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата (2002)
Смелік В. Б. - Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій (2002)
Левченко К. Б. - Політичні права жінок у сучасному суспільстві: проблеми пріоритетів (2002)
Барабаш В. В. - Громадсько-політичні рухи та об’єднання: поняття та класифікація (2002)
Гейда О. В. - Правова регламентація організаційної побудови політичних партій в Україні (2002)
Кравцова Т. М. - Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2002)
Слепець В. М. - Концептуальне підґрунтя європейського податкового права (2002)
Корчевний Г. В. - Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав (2002)
Смотров О. І. - Locatio conductio operarum у римському та сучасному цивільному праві України (2002)
Жорнокуй Ю. М. - Поняття та ознаки об’єкта венчурного підприємництва (2002)
Калмиков Д. М. - Договір форфейтинга: проблеми застосування і правового регулювання (2002)
Греченко В. В. - Правове регулювання системи місцевого оподаткування (2002)
Сліпченко С. О. - Захист права на особисте життя в інтернет просторі, Сисоєнко М. І. (2002)
Гетьманець О. П. - Предмет бюджетного права України (2002)
Дідук А. Г. - Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці (2002)
Венедиктов В. С. - Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України (2002)
Іншин М. І. - Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід (2002)
Сидорчук Т. Г. - Нормативно-правова база регулювання процесу проходження вченими ступенів їх наукової кваліфікації (2002)
Греков І. П. - Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід (2002)
Куліш А. М. - Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції (2002)
Пєтухов В. А. - Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС (2002)
Поліщук Г. С. - Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища (2002)
Гожиков С. А. - Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів (2002)
Ільїна О. В. - Окремі проблеми охорони озонового шару (2002)
Шишка Р. Б. - Автори авторам про авторство (2002)
Ярмиш Н. М. - До питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала фізичного або психічного насильства (2002)
Затолокіна Н. В. - Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян (2002)
Петрова Л. В. - До оновленого правосвітогляду (2002)
Шкода В. В. - Сучасний курс логіки для правоохоронців (2002)
Наші автори (2002)
Титул, зміст (2014)
Дудолад О. С. - Метрологія та економічний розвиток України, Неєжмаков П. І., Прокопов О. В. (2014)
Занимонский Е. Е. - Оценка влияния ускорения свободного падения на частоту сигнала рубидиевого стандарта, Нагорный В. Д., Омельченко А. В., Занимонский Е. М. (2014)
Неєжмаков П. І. - Успіхи з визначення сталої Больцмана – експериментальне підґрунтя перевизначення кельвіна (2014)
Камінський С. Ф. - Установка для вимірювання коефіцієнта розсіювання об’єктивів у відповідності до нового методу його визначення, Лихоліт М. І., Тягур В. М. (2014)
Зыбцев Ю. В. - Измерение скорости автомобиля при самодиагностике на дороге (2014)
Зуев В. А. - Режимы измерения диагностических параметров на передвижных роликовых стендах (2014)
Гармашов А. В. - Верификация данных скаттерометров Oceansat-2 и ASCAT на основе измерений скорости ветра на стационарной океанографической платформе, Кубряков А. А., Коровушкин А. И., Полонский А. Б., Станичный С. В., Толокнов Ю. Н. (2014)
Сазонов Д. С. - Подспутниковые измерения асимметрии уклонов ветровых волн гравитационного диапазона, Дулов В. А., Садовский И. Н., Чечина Е. В., Кузьмин А. В. (2014)
Чинков В. М. - Варіаційний метод і методики синтезу оптимального вимірювального сигналу для контролю технічного стану системи автоматичного управління, Герасимов С. В. (2014)
Борисенко А. Н. - Исследование точности различных способов преобразования скорости вращения и момента нагрузки на валу дизель-энергетической установки в фазу управляющих импульсов, Литвиненко С. А. (2014)
Постникова В.Л. - 17-те засідання Технічного комітету Форуму якості та 14-те засідання Форуму якості COOMET (2014)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівці (2014)
Хребтов Е. О. - Применение частотно регулируемого электропривода на волочильном стане МВ-1000В, Кулик А. И. (2014)
Оксанич А. П. - Моделирование условий теплопереноса и исследование процессов образования дислокаций при выращивании монокристаллов арсенида галлия диаметром 100 мм, Андросюк М. С. (2014)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових розподілів магнітних полів електричних машин для визначення зон безпечного перебування персоналу, Сукач С. В. (2014)
Romanuke V. - Sampling the continuous two-sided noncooperative game on unit hypercube and multidimensional matrix reshaping for solving the corresponding bimatrix game (2014)
Кухаренко Д. В. - Адекватність комп’ютерної системи та визначення основних показників щодо передопераційного планування в офтальмології, Аврунін О. Г., Мунтян Т. В. (2014)
Славкo О. Г. - Імітаційна модель сегменту комп’ютерної мережі з реалізацією методу шейпінгу трафіка (2014)
Кочергина С. С. - Алгоритм и программная реализация формирования структуры будущего нестандартного изделия на машиностроительном предприятии (2014)
Паточкин Б. В. - Минимизация времени компьютерного решения задачи дифракции на экранах методом оптимизации локальности памяти (2014)
Сукач С. В. - Багатофакторна математична модель комфортного повітряного середовища навчальних приміщень (2014)
Білущак Ю. І. - Моделювання других моментів випадкового поля концентрації у півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень (2014)
Петренко В. Д. - Комплексный динамический анализ пилонной станции метрополитена глубокого заложения, Тютькин А. Л. (2014)
Саленко О. Ф. - Отримання тестових різів у виробах із надміцних матеріалів "холодним" і "гарячим" методами, Дудюк В. О., Мана О. М., Шкель С. В., Коваль Є. С., Холодний В. Ю., Лашко Є. Є. (2014)
Моркун В. С. - Распознавание разновидностей крупнокускового железорудного сырья в потоке на конвейерной ленте по фотографическому изображению, Цвиркун С. Л. (2014)
Мана О. М. - Забезпечення ефективності гідроабразивної обробки отворів як задача, що передує деструкції в початковий момент взаємодії (2014)
Загорянский В. Г. - Обоснование выбора методики расчета среднего контактного давления при прокатке медно-алюминиевых листов (2014)
Кузьменко А. А. - Определение реального количества взорванных скважин в одной группе, Чалая О. Н., Богуцкий C. Ю., Хлевнюк Д. В. (2014)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного рабочего органа машины для уплотнения бетонных смесей, Батсайхан Ж., Саленко Ю. С. (2014)
Сташинський О. П. - Метод регулювання швидкості руху очисного пристрою при проведенні очистки ділянки магістрального газопроводу, Квасніков В. П., Іткін О. Ф. (2014)
Терентьєв О. М. - Формування комбінованого руйнування гірських порід вибухо-механічнимим навантаженнями, Гонтарь П. А., Клещов А. Й. (2014)
Пляцук Л. Д. - Синергетика: экосистемные процессы, Черныш Е. Ю., Пляцук Д. Л. (2014)
Ткачук К. Н. - Моделі прогнозування розвитку небезпечних і шкідливих чинників виробничих об’єктів, Калінчик В. В. (2014)
Вамболь В. В. - Математическое моделирование газовой фазы охлаждения генераторного газа установки утилизации отходов жизнедеятельности (2014)
Нуянзін В. М. - Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних чинників на вогнестійкість залізобетонної колони, Ковальов А. І. (2014)
Кондратенко О. М. - Регенерація фільтрів твердих частинок дизелів як аспект екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів. Частина 1, Вамболь С. О., Строков О. П. (2014)
Гурець Л. Л. - Гідродинамічні характеристики апаратів з регулярною рухомою насадкою (2014)
Шелковська І. М. - Структурно-функціональна модель геоінформаційного моніторингу земель адміністративних територій (2014)
Ускова Н. Н. - Гальванические вольфрамовые покрытия: электроосаждение из вольфраматно-пиросульфатных расплавов, влияние на электрохимическое и коррозионное поведение титана, Шахнин Д. Б., Малышев В. В., Косенко В. А., Стукота С. А., Бинг Ли (2014)
Митрофанов І. І. - Види юридичних фактів у механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2014)
Титул, зміст (2014)
Марков Б. Ф. - О состоянии исходных эталонов территориальных органов (2014)
Народницкий Г. Ю. - О некоторых вопросах определения погрешности и неопределенности средств измерительной техники (2014)
Чинков В. М. - Метод повірки електровимірювальних приладів змінного струму спеціальними сигналами з кусково-східчастою апроксимацією, Мошаренков В. В. (2014)
Дзябенко О. М. - Пропозиції щодо створення вимірювальної установки для повірки коаксіальних навантажень, Дзябенко О. О., Нарєжній О. П. (2014)
Рабинович Э. Х. - Использование автомобильного спидометра в исследованиях в качестве средства измерений, Абрамов Д. В., Зыбцев Ю. В. (2014)
Занимонский Е. М. - Исследование элементов поверочной схемы в области ГНСС-измерений малых расстояний на основе международных эталонов, Вельгош П., Стемпняк К., Купко В. С., Олейник А. Е., Любжин А. В., Цисак Я., Жак Л. (2014)
Полулях К. С. - К теоретическому обоснованию построения классификации цифровых измерительных приборов, Тополов И. И., Медведева Л. А. (2014)
Герасимов С. В. - Розробка методу синтезу оптимальної системи управління (2014)
Nobel M. - The Dynamite King and the Russian Rockefellers – Alfred Nobel and His Two Brothers (2014)
Рязанов Д. С. - Нобелевские лауреаты по экономике – юбиляры 2014 года, Корскова И. С., Савушкина И. С., Селиванов А. В., Тютюнник В. М. (2014)
Амеліна Ю. С. - Модель формування оптимального асортименту органічної овочево-ягідної продукції закритого ґрунту (2014)
Арістаров Є. М. - Рівень конкурентоспроможності вітчизняного твердосплавного виробництва і перспективи його підвищення, Щербина І. М. (2014)
Барташевська Ю. М. - Вибір методів мінімізації інвестиційного ризику підприємства (2014)
Bielecki W. T. - Gamification – Learning by Doing and Fun? (2014)
Бєляєва С. С. - Економічні теорії клубів та суспільного вибору в контексті сталого розвитку громади (2014)
Болгар Т. М. - Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику (2014)
Бухаріна Л. М. - Процес управління і самоорганізації регіональних соціально-економічних систем (2014)
Вакарчук Т. С. - Державне регулювання та прогнозування розвитку національної економіки (2014)
Вакулич М. М. - Моніторинг інвестиційного клімату економіки України (2014)
Вареник В. М. - Діагностичний аналіз грошових потоків національної економіки (2014)
Гаркуша О. Ю. - Комплексна оцінка збалансованості розвитку виноробних підприємств: науково-методичний аспект, Смирнов Є. М. (2014)
Гармідер Л. Д. - Оцінка задоволеності зацікавлених сторін у розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств (2014)
Глуха Г. Я. - Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання (2014)
Головко Л. С. - Людський капітал як ресурс економічного розвитку (2014)
Гранкін О. О. - Активізація утилізаційних виробництв автомобільних гумових шин в Україні, Житницький А. О. (2014)
Гузеев О. А. - О биржевых мотивах и предвосхищении хода торгов (2014)
Долятовский В. А. - Научный сектор генерации знаний: состояние и перспективы в условиях перехода к инновационной модели развития, Гречко М. В. (2014)
Донець Л. І. - Науково-методичний інструментарій управління економічною стійкістю підприємства з урахуванням ризику, Сергєєва О. В. (2014)
Дубінський С. В. - Стратегічний розвиток соціальної сфери промислових підприємств (2014)
Дульська І. В. - Державно-публічно-приватне партнерство і розвиток національної супутникової системи зв’язку України (2014)
Johnson R. B. - Testing Cultural Intelligence of Ukrainian Students (2014)
Жуков Е. А. - Ключевые задачи модернизации и устойчивого социально-экономического развития государства (2014)
Задоя А. А. - Внутренний совокупный спрос: структура и динамика (2014)
Злотников А. Г. - Демографические проблемы в концепциях нобелевских лауреатов по экономике (2014)
Злотникова Л. М. - Социально-экономические противоречия производства общественных благ (2014)
Карасёва Л. А. - К вопросу о рациональности и иррациональности выбора хозяйствующих субъектов (2014)
Кешенкова Н. В. - Генезис развития теории портфельных инвестиций (2014)
Климова Н. В. - Инновационно-технологический фактор – основа роста российской экономики (2014)
Климович Н. І. - Особливості та специфіка розвитку науково-технічної діяльності в Україні (2014)
Колодко Г. В. - Новый прагматизм – экономика и пoлитикa будущего (2014)
Костенко Т. О. - Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці (2014)
Краус Н. М. - Інституційні особливості формування та стратегічні пріоритети розвитку вітчизняної інноваційної системи (2014)
Кузнецова С. А. - Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери (2014)
Кузьменко О. В. - Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства (2014)
Кузьмінов С. В. - Проблематичність моделювання економічного зростання у постіндустріальній економіці (2014)
Кухтін К. В. - Філософія економічної еволюції: економічні цикли, Клочко В. М. (2014)
Лимонова Е. М. - Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК (2014)
Магдіч А. С. - Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ (2014)
Малькова Т. Н. - Учетные категории в Библии и Коране (2014)
Орлова В. М. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті стратегічного управління (2014)
Ортіна Г. В. - Кластеризація як напрям реалізації антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки (2014)
Осецький В. Л. - Соціальний вектор розвитку економіки знань, Красота О. В. (2014)
Павлова В. А. - О проблемах развития онлайн-торговли в Украине (2014)
Партин Г. О. - Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи (2014)
Петруня Ю. Є. - Риси конкурентного середовища та антимонопольне регулювання у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами (2014)
Письменна О. Б. - Циклічні явища в уранодобувній галузі України та їх аналіз (2014)
Рижкова Г. А. - Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні (2014)
Романенко Г. А. - Источники формирования инвестиционного потенциала (2014)
Селезнев А. З. - Ресурсы инновационного развития, Чередниченко Л. Г. (2014)
Сергєєва О. Р. - Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні (2014)
Sharma A. K. - Impact of social laws on viable economic growth (2014)
Ситник Н. С. - Особливості модернізації фінансово-економічної системи сфери товарного обігу України (2014)
Тараненко Ю. К. - Имитационная динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева, Ризун Н. О., Гудим М. В. (2014)
Тарасевич В. Н. - Об эволюции и особенностях государственного капитализма (2014)
Ткаченко В. А. - Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем (2014)
Тулай О. І. - Ефективність державної бюджетної політики у контексті пріоритетів сталого людського розвитку (2014)
Тутаева Ю. Р. - Теоретические аспекты развития электронной коммерции и информационно-сетевой экономики в их взаимосвязи (2014)
Филиппов Ю. А. - Экономические постулаты в диагностике и лечении онкологических заболеваний, Корпан Н. Н., Тютюнник В. М. (2014)
Фоміна М. В. - Корупційно-тіньові відносини: політекономічний аспект (2014)
Хаванова М. С. - Фінансова стратегія та управління економічною безпекою автомобілебудівних корпорацій (2014)
Холодова О. Ю. - Визначення шляхів розвитку та вдосконалення виробничого хлібопекарного підприємства (2014)
Черняева И. В. - Основы новой финансовой теории (2014)
Швець В. Я. - Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращання (2014)
Шкляєва Г. О. - Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства (2014)
Яременко С. С. - Ефекти маркетингового комунікаційного впливу на споживачів (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2014)
Неежмаков П. И. - Анализ возможностей национальной эталонной базы Украины для решения задач метрологического обеспечения дистанционного зондирования Земли, Прокопов А. В. (2014)
Черкашин А. К. - Географическая точность и особенности метрологического моделирования геопространственных данных (2014)
Лялько В. И. - Полигоны ДЗЗ в Украине: современное состояние и направления дальнейших исследований и разработок, Попов М. А., Станкевич С. А., Зелык Я. И., Черный С. В., Яценко В. А. (2014)
Мороженко О. В. - Про застосування ультрафіолетової поляриметрії для супутникових досліджень стратосферного аерозолю Землі, Неводовський П. В., Відьмаченко А. П., Гераїмчук М. Д., Івахів О. В., Делець О. С. (2014)
Чепыженко А. А. - Мультиспектральные космические съемки и контактные измерения параметров водной среды в Керченском проливе, Чепыженко А. И., Кушнир В. М. (2014)
Кулик К. Н. - Геоинформационный анализ ландшафта на основе данных дистанционного зондирования, Рулев А. С., Юферев В. Г. (2014)
Кошелев А. В. - Определение основных таксационно-мелиоративных показателей лесных полос на основе данных дистанционного зондирования (2014)
Атрошенко Л. М. - Требования к точностным характеристикам установки метрологических средств для внешней калибровки РСА космического базирования, Горобец А. Н., Горобец Н. Н., Мель И. А., Мындарь И. Г. (2014)
Атрошенко Л. М. - Критерии оценки результатов летных испытаний РСА космического базирования, Горобец А. Н., Горобец Н. Н., Купко В. С., Лебедев А. С., Малюков В. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Дудолад А. С. - Учет экономических факторов при анализе роли государственных первичных эталонов в метрологической системе Украины, Красоха Л. Н., Неежмаков П. И., Прокопов А. В., Скляров В. В. (2014)
Марков Б. Ф. - Национальная эталонная база. Состояние и перспективы развития (2014)
Івков А. Г. - Результати досліджень метрологічних характеристик автоматичного дозатора графітової печі атомно-абсорбційного спектрометра SOLAAR М6 DUAL ZEEMAN, Щур Є. Ю. (2014)
Корецкий Э. А. - Применение модели авторегрессии для ведения национальной шкалы времени Украины UTC(UA) (2014)
Паракуда В. В. - Простежуваність результатів вимірювання потужності ультразвуку, Чалий В. П., Ільницька Т. М., Кізлівський І. Г. (2014)
Петров С. В. - Повышение точности измерения магнитных моментов аппаратуры космического назначения, Ерисов А. В. (2014)
Князев В. В. - Измерение эффективности экранирования электрического поля корпусами авионики в СВЧ-диапазоне, Постельник И. А. (2014)
Букин А. В. - Экспериментальная щелевая антенна с изменяемой поляризацией на излучение и прием в составе макета георадара дециметрового диапазона, Васильева Е. М., Сугак В. Г. (2014)
Иванова Е. П. - Метрологическое обеспечение температурных измерений при калибровке скважинных манометров (2014)
Чупис Д. А. - Определение динамических характеристик термопреобразователей скорости и температуры в динамических условиях (2014)
Гринев Б. В. - Определение относительного светового выхода стрипов на основе пластмассовых сцинтилляторов, Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2014)
Омельченко А. В. - Моделирование вертикальных автосейсмических колебаний фундамента баллистического гравиметра, Болюх В. Ф., Винниченко А. И., Короткий Ю. А. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Опыт проведения поверки узлов учета нефтепродуктов на месте эксплуатации, Чередниченко С. В., Зайцева Е. А., Грищенко Е. Н. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Щодо повірки витратомірів-лічильників на природному газі, Онушко В. В., Рак А. М., Щупак І. В. (2014)
Кричевець О. М. - Дослідження обчислювальних каналів вимірювальних систем у представленні ймовірнісних автоматів (2014)
Титул, зміст (2013)
Неєжмаков П. І. - Реформа SI та перебудова системи еталонів електричних одиниць, Павленко Ю. Ф., Маслова Н. М. (2013)
Кочан Р. В. - Методологія використання подільника напруги в підсистемі метрологічної самоперевірки АЦП (2013)
Скляров В. В. - Анализ точностных характеристик государственного первичного эталона Украины единиц твердости, Довженко Я. С., Мощенок В. И., Демченко C. В. (2013)
Рабинович Э. Х. - Экспериментальная оценка методов расчета времени разгона автомобиля, Зыбцев Ю. В., Зуев В. А. (2013)
Ноздрачова К. Л. - Надійність ультразвукового контролю стрижнів круглого і шестигранного перерізів у виробничих умовах (2013)
Омельченко А. В. - Влияние шумов дискретизации на точность симметричных баллистических гравиметров, Занимонский Е. М., Купко В. С. (2013)
Атрошенко Л. М. - Внешняя калибровка пространственной разрешающей способности радиолокаторов высокого разрешения, Горобец Н. Н., Костриков А. Л., Красногорский М. Г., Малюков В. М., Мель И. А. (2013)
Косач Н. І. - Основні принципи застосування коріолісових витратомірів для вимірювання витрати рідини і газу (2013)
Петришин І. С. - Технічні аспекти створення еталонної бази для метрологічного забезпечення лічильників газу в експлуатації, Джочко П. Я., Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Дегтярёв А. В. - Идентификация нелинейной функции преобразования с помощью искусственной нейронной сети, Запорожец О. В., Овчарова Т. А. (2013)
Олейник А. Е. - Уменьшение неопределенности оценки техногенной нагрузки по результатам исследований недельных циклов в тропосфере, Пазнухов А. В., Соина А. В., Омельченко А. В., Занимонский Е. М. (2013)
Матвиенко С. А. - Результаты экспериментальной отработки радиофизического метода определения характеристик гравитационного поля Земли (2013)
Чинков В. Н. - Повышение помехозащищенности измерения мощности цифровым методом перемножения (2013)
Погорелов С. В. - Калибровка тонкопроволочного болометра энергии импульса лазера на длине волны 1,06 мкм (2013)
Рабинович Э. Х. - Измерение момента инерции автомобильной автоматической трансмиссии методом выбега, Волков В. П., Зыбцев Ю. В., Зуев В. А., Лутай С. А., Пасько С. А. (2013)
Петришин І. С. - До питання "метрологічних моделей" та "метрологічних характеристик" програмного забезпечення (2013)
Голик О. В. - Контроль та аналіз дисперсії параметрів кабельної продукції – основа реалізації принципу неперервного підвищення якості (2013)
Гусельников А. В. - Математическая модель унифицированного преобразователя физических величин с частотным представлением измеряемой информации (2013)
Петришин І. С. - Підвищення точності та стабільності установок для повірки лічильників газу, Джочко П. Я., Безгачнюк Я. В. (2013)
Гаруст Ю. В. - Порівняльна характеристика фінансових систем Великобританії та України, Толкачов Б. О. (2017)
Герасимов О. В. - Особливості здійснення кримінологічної характеристики осіб, що вчинили злочини у банківській сфері (2017)
Гордеюк А. О. - Особливості функціонального призначення додаткової зарплати як структурної частини заробітної плати (2017)
Гринюк В. О. - Повідомлення про підозру як форма здійснення первинного обвинувачення у кримінальному провадженні (2017)
Грітчіна В. Ю. - Адміністративно-правовий статус суб’єктного складу кадрових правовідносин в Національній поліції України (2017)
Губанова О. В. - Щодо механізму правового регулювання відносин у сфері імунізації населення (2017)
Дудченко О. С. - Організаційно-правові засади формування Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (2017)
Єрема М. Р. - Проблеми юридичної відповідальності акціонерів в акціонерних правовідносинах (2017)
Зозуля І. В. - Види і форми діяльності Державної фіскальної служби України та правові засади їх реалізації, Мироненко І. С. (2017)
Ільков В. В. - Методи дослідження джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Копайгора И. Д. - Законодательство об оплате труда Украины: становление и развитие, Копайгора И. И. (2017)
Копняк М. А. - Сутність та зміст принципу незалежності суддів апеляційних судів України (2017)
Коровайко О. І. - Реалізація у кримінальному судочинстві України міжнародних стандартів права особи на повагу до приватного і сімейного життя (2017)
Лисенко С. О. - Адміністративно-деліктне право стосовно інформаційної безпеки підприємств в Україні (2017)
Ліховіцький Я. О. - Характеристика віктимності засуджених в аспекті злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Логвиненко М. І. - Громадянське суспільство як головний чинник активізації діяльності правоохоронних органів, що забезпечують економічну безпеку України, Леунова Н. В. (2017)
Маслова Н. Г. - Свобода слова, академічна свобода і демократична місія університету (2017)
Мелян Н. Ю. - Характеристика спеціальних принципів формування та розподілу фондів соціального призначення в Україні (2017)
Мороз О. В. - Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства (2017)
Морозова Ю. В. - Ретроспективний аналіз цивільно-правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд (2017)
Москвич Л. М. - роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні (2017)
Мохончук Б. С. - Вплив норм "м’якого права" на формування демократичної виборчої системи (2017)
Надьон О. В. - Адміністративно-правові заходи щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції (2017)
Олішевський О. В. - Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів (2017)
Пампура М. В. - Основні тенденції трансформації суспільної правосвідомості в Україні (2017)
Попов В. А. - Правова природа вузлової угоди в цивільному праві України (2017)
Предместніков О. Г. - Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн (2017)
Степаненко В. В. - Стандарти доведення в кримінальному судочинстві Сполученого Королівства (2017)
Строкова І. І. - Суб’єкт злочину "геноцид" в міжнародному та національному праві (2017)
Тищенко О. І. - Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт: спірні питання (2017)
Тягло О. В. - Чи існує особлива юридична логіка? (2017)
Чуприна Ю. Ю. - завдання, предмет і межі судового контролю в оперативно-розшуковому процесі України (2017)
Шпенов Д. Ю. - Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні (2017)
Титул, зміст (2013)
Павленко Ю. Ф. - Використання ефекту ядерного магнітного резонансу для відтворення електричних одиниць у New SI, Неєжмаков П. І., Маслова Н. М. (2013)
Проненко В. О. - Особливості побудови індукційного магнітометра для проекту РЕЗОНАНС (2013)
Чинков В. Н. - Прецизионные методы и калибраторы воспрозведения коэффициентов несимметрии трехфазной системы синусоидальных напряжений, Мошаренков В. В. (2013)
Чинков В. Н. - Теория воспроизведения модулированных сигналов на основе предварительной времяимпульсной модуляции (2013)
Камінський С. Ф. - Новий метод визначення коефіцієнта розсіювання об’єктивів, Лихоліт М. І., Тягур В. М. (2013)
Омельченко А. В. - Анализ влияния характеристик полиномиальной модели на показания симметричных баллистических гравиметров, Занимонский Е. М., Купко В. С., Винниченко А. И. (2013)
Волков В. П. - Анализ выбега легкового автомобиля модифицированным методом близких скоростей, Рабинович Э. Х., Зыбцев Ю. В., Никитин Д. В. (2013)
Атрошенко Л. М. - Требования, предъявляемые к контрольно-калибровочным комплексам для наземного обеспечения CalVal РСА космического базирования, Горобец А. Н., Горобец Н. Н., Костриков А. Л., Купко В. С. (2013)
Народницкий Г. Ю. - О погрешности измерения разности уровней уровнемерами, Тюпа С. Ю. (2013)
Титул, зміст (2016)
Danylo Zabolotny, the Scientist and the Citizen – Tribute to the 150th Anniversary of Academician D.K. Zabolotny (2016)
Pidgorskyi V. S. - Taxonomic Research, Biological Properties and Biosynthetic Activity of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria Isolated from Various Natural Ecological Niches, Kovalenko N. K., Garmasheva I. L. (2016)
Pasichnyk L. A. - The Spectrum of Weed Phytopathogens in Wheat Agrophytocenosis (2016)
Кurdish І. К. - Impact of a Number of Factors on Physiological and Biochemical Activity of Strains – Components of Azogran, a Complex Bacterial Preparation (2016)
Varbanets L. D. - Structure, Function and Biological Activity of Lipopolysaccharide Lipid A (2016)
Klochko V. V. - Еcology, Systematics and Antibiotic Activity of Pseudomonas batumici and Alteromonas macleodii in Connection with Analysis of their Genome Structure (2016)
Matselyukh B. P. - Sequences of Landomycin E and Carotenoid Biosynthetic Gene Clusters, and Molecular Structure of Transcriptional Regulator of Streptomyces globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V., Golembiovska S. L., Lavrenchuk V. Y. (2016)
Patyka V. P. - Phytopathogenic Bacteria in Contemporary Agriculture (2016)
Avdeeva L. V. - Fundamental Basis of Creation of Probiotic with Provitamin Activity Based on Strains Bacillus amyloliquefaciens IMV В-7513 and IMV B-7525, Kharkhota M. A., Nechypurenko O. О. (2016)
Pidgorskyi V. S. - Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons by Actinobacteria and Acinetobacteria Strains Producing Biosurfactant, Nogina T. M. (2016)
Улянич О. І. - Урожайність картоплі ранньостиглої за застосування біогумусу та краплинного зрошення в правобережному лісостепу, Воробйова Н. В. (2013)
Бахмат О. М. - Особливості росту, розвитку і фотосинтетичної активності рослин сої, Трач І. В. (2013)
Чинчик О. С. - Продуктивність сої залежно від удобрення, добору сортів та способів основного обробітку ґрунту в умовах південної частини лісостепу західного (2013)
Овчарук О. В. - Оцінка продуктивності сортів квасолі звичайної в умовах лісостепу західного (2013)
Вільчинська Л. А. - Селекція гречки: сучасний стан, традиції і перспективи (2013)
Хоміна В. Я. - Доцільність вирощування сафлору красильного в умовах південної частини лісостепу західного залежно від способів сівби (2013)
Рарок В. А. - Напрями і перспективи селекції гречки, Рарок А. В., Ковш В. Г. (2013)
Лапчинський В. В. - Методика оцінки екологічної стабільності територій з використанням ГІС пакету AVTOCAD MAP 3D (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку ґрунту на забур’яненість сівозміни (2013)
Молдован В. Г. - Вплив сівозмінного чинника та систем удобрення на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої (2013)
Власюк О. С. - Урожайність та фітосанітарний стан пшениці озимої залежно від строків сівби і норм висіву, Кирилюк Д. П., Войтов О. Д., Нараєвська О. О. (2013)
Недільська У. І. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі на ранньостиглість (2013)
Оліфірович В. О. - Особливості вирощування багаторічних трав та зернобобових культур за потепління клімату в умовах південної частини лісостепу західного, Оліфірович С. Й., Мікус В. Є., Рогозинський М. С. (2013)
Молдован Ж. А. - Продуктивність сіяних агрофітоценозів та економічна ефективність їх створення на схилових землях (2013)
Квасніцька Л. С. - Забур’яненість посівів буряків цукрових залежно від ланки сівозміни та системи удобрення (2013)
М’ялковський Р. О. - Ефективність дії добрив на величину урожаю ранньої картоплі в умовах південної частини західного лісостепу (2013)
Ткач О. В. - Цінність вирощування культури цикорію (2013)
Жилінський В. Л. - Вимоги до точності геодезичного забезпечення кадастрових робіт в Україні (2013)
Пушкар О. О. - Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель (2013)
Погорецька Н. М. - Оцінка екологічної стабільності територій Хмельницької області (2013)
Ковтуняк І. П. - Використання природних ландшафтів Поділля (2013)
Смішна-Старинська Л. В. - Вплив довготривалого застосування мінеральних добрив на фракційно-груповий склад гумусу сірого лісового ґрунту і продуктивність культур (2013)
Улянич І. Ф. - Вплив різної концентрації овочевих компонентів на процес екструдування зерна ячменю (2013)
Лобанова О. П. - Сучасні екологічно небезпечні проблеми використання земель населених пунктів Хмельницької області (2013)
Пендзей Л. П. - Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічно обґрунтовані сівозміни та впорядкування угідь – нагальна необхідність їх розробки сьогодні (2013)
Ліщук С. Г. - Порівняльна оцінка відтворної здатності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля (2013)
Волощук К. Б. - Характеристика інтелектуальних і соціальних складових інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств (2013)
Кифяк В. Ф. - Особливості створення регіональної маркетингової інформаційної системи, Антошків О. Д. (2013)
Лаврук В. В. - Фінансова стійкість аграрних підприємств (2013)
Рудик В. К. - Роль накопичувального фонду України на початковому етапі запровадження загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування (2013)
Коваль Н. В. - Соціальний розвиток села (2013)
Ткачук В. В. - Формування результативної системи розвитку аграрних підприємств (2013)
Слободян В. Д. - Організаційно-методологічні засади фінансового аналізу аграрних підприємств, Слободян Н. Ф., Слободян Д. В. (2013)
Поліщук В. С. - Порядок оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб (2013)
Дишлюк Н. І. - Складові управління стратегічними змінами на підприємстві (2013)
Марусей Т. В. - Заходи забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку (2013)
Дуганець Н. В. - Кооперація та інтеграція – основа формування регіональних продуктових підкомплексів в системі АПК (2013)
Довбуш А. В. - Визначення фінансових результатів фермерських господарств (2013)
Коркушко О. Н. - Організаційні аспекти аудиту власного капіталу на підприємствах АПК (2013)
Вуйченко М. А. - Управління формуванням молодіжного сегменту ринку праці аграрної сфери на основі використання балансової моделі, Дацишин І. В. (2013)
Марусей Т. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств, Нісходовська О. Ю. (2013)
Поляруш М. О. - Управлінські засади розвитку підсобного виробництва в сільськогосподарському підприємстві, Білик Ю. І., Гомілко О. В. (2013)
Кондрюк Л. В. - Функціональний підхід у проблемі диференціації обліку в Україні (2013)
Чорнобай М. М. - Проблеми розвитку сільських територій та шляхи їх вирішення (2013)
Мушеник І. М. - Оптимізація структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Демчук Н. І. - Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств, Воловик Д. В. (2013)
Чубайко О. В. - Трудовий потенціал та політика зайнятості населення в місті, Сімашкевич М. Є. (2013)
Лучик В. Є. - Сучасні методи забезпечення політики регіонального розвитку, Лучик С. Д. (2013)
Шевчук Ж. А. - Причини кризи неоліберальної системи господарювання (2013)
Лисак В. Ю. - Соціально-економічна ефективність та результативність удосконалення управління персоналом (2013)
Волощук Ю. О. - Обґрунтування стратегії ринкової діяльності садівничих підприємств відносно попиту та пропозиції продукції (2013)
Заборовський В. П. - Фондовий ринок: проблеми та перспективи його розвитку в Україні (2013)
Поляруш І. М. - Компенсація кредитного ризику банку при кредитуванні сільськогосподарських підприємств (2013)
Фугело П. М. - Напрями узгодження наукових основ агропромислового виробництва з національною системою управління безпекою і якістю (2013)
Лаврук О. В. - Мотиваційні процеси у виробничій діяльності аграрних підприємств (2013)
Тихоліз Л. С. - Аналіз та оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Серебрянська Д. М. - Оцінка фінансового забезпечення населення суспільними благами органами місцевого самоврядування (2013)
Лаврук Н. А. - Проблеми зайнятості жінок аграрних підприємств (2013)
Кориткіна К. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку виробничого потенціалу Хмельниччини (2013)
Галицька У. Б. - Формування трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2013)
Шубович Т. А. - Питання удосконалення управління якістю виробництва в аграрних підприємствах (2013)
Ненашко Б. С. - Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі, Ненашко С. В. (2013)
Солоненко І. М. - Удосконалення первинного обліку біологічних активів у тваринництві (2013)
Чаплінський В. Р. - Оцінка людського капіталу в аграрному секторі регіону (2013)
Двойнос А. Л. - Страхування як інструмент управління ризиками аграрного виробництва (2013)
Герасімович О. О. - Проблемні питання та фактори впливу на організацію обліку виробничих запасів в Україні (2013)
Лучик М. В. - Взаємозв’язок тенденцій і закономірностей розвитку з економічною безпекою сільського господарства (2013)
Романіка О. М. - Сучасний стан основних засобів рослинництва сільськогосподарських підприємств Буковини (2013)
Маленька І. М. - Методи, форми та засоби державної підтримки аграрного сектору економіки (2013)
Ільніцький А. І. - Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій (2013)
Поліщук В. В. - Особливості формування матеріально-технічної бази інтегрованого цукробурякового виробництва (2013)
Яжук І. С. - Необхідність та моделі державного регулювання економіки (2013)
Білик Т. Л. - Використання матеріального стимулювання в управлінні персоналом агропромислових підприємств (2013)
Драбик О. М. - Забезпечення та результати реформування пенсійної системи (2013)
Поліщук Я. П. - Напрями соціально-економічного розвитку сільських територій (2013)
Федорчук Н. В. - Ретроспектива теоретичних аспектів формування та розвитку ринку праці (2013)
Воробйов О. М. - Альтернативні засоби комплексної безпеки в сучасних системах управління охороною праці, Окіпняк А. С., Кирилюк Р. М. (2013)
Бахмат М. І. - Можливості підвищення ефективності збирання соку з дерев, Овчарук В. І., Чинчик О. С., Божок А. М. (2013)
Дуганець В. І. - Дослідження удосконаленої системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згоряння, Божок А. М, Майсус В. В., Венгер М. А. (2013)
Лаврук В. П. - Дослідження температурного поля рідкого корму по фронту годування телят молочного періоду, Єрмаков С. В. (2013)
Рудь А. В. - Результати дослідження технологічної доцільності використання аеродинамічних сепараторів, Дуганець В. І., Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О., Мельник В. В. (2013)
Замойська К. В. - Основні техногенні небезпеки та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків, Замойський С. М., Вільчинська Д. В., Березюк О. Г. (2013)
Рудь А. В. - Аналіз сучасних механізованих комплексів для поливу сільськогосподарських культур шляхом дощування, Дуганець В. І., Іліяшик В. В., Мошенко І. О., Думанський О. В. (2013)
Девін В. В. - Моделювання напружено-деформованого стану стояка лемішного плуга з використанням методу скінчених елементів, Ткачук В. С. (2013)
Бурдега В. Ю. - Переміщення частинки ґрунту по похилій площині гнутоштабового робочого органу, Токар А. М., Грабовський С. В. (2013)
Фугело М. А. - Математичні методи в теорії надійності технічних систем (2013)
Козак О. В. - Визначення взаємодії електромагнітного імпульсу НВЧ діапазону в ґрунті з біологічними об’єктами, Михайлова Л. М., Дубік В. М. (2013)
Корчак М. М. - Теоретичні дослідження впливу котка на процес ущільнення розрізаних та згорнених рослинних залишків грубостеблових культур по смугах обробітку (2013)
Волошин М. М. - Система управління енергоспоживанням та моніторингу витрат енергоресурсів, Волошин С. М. (2013)
Тиш М. А. - Динаміка травматизму і захворюваності на прикладі Хмельницької області (Кам’янець-подільський район) , Марущак А. М. (2013)
Божок А. М. - Розробка і дослідження комбінованого інтегро-диференціатора гідропневмомеханічних сигналів, Понеділок В. Ф. (2013)
Божок А. М. - Комбінована система автоматичного регулювання частоти обертання дизеля електроагрегата (2013)
Понеділок В. Ф. - Вибір оптимальної форми і розрахунок конструктивних параметрів бункера зернозбирального, Божок А. М. (2013)
Майсус В. В. - Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання тиску в ресивері компресорної установки, Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Божок А. М. (2013)
Оленюк О. А. - Дослідження енергетичних характеристик напівпровідникового генератора для передпосівної обробки насіння (2013)
Антощук Т. А. - Опыт эксплуатации парового котла при работе на смеси природного и генераторного газов, Пьяных К. Е. (2015)
Доценко Ю. В. - Аналіз впливу газодинамічного тиску і модифікування на властивості виливків із ливарного сплаву А356, Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Тоцька А. І., Дмитренко О. І. (2015)
Доценко Ю. В. - Дослідження впливу сучасної комплексної технології на властивості виливків зі сплавів системи Al-Sі, Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Дмитренко О. І., Тоцька А. І. (2015)
Козечко В. А. - Интенсификация химико-термической обработки конструкционных сталей с помощью ударных волн (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Дослідження газодинамічного впливу на властивості сталі з широким інтервалом затвердіння, Доценко Ю. В., Збінець А. В. (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Удосконалення технології виробництва заготовок для ріжучого інструменту з використанням газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі, Доценко Ю. В., Любич П. Г. (2015)
Животівська Д. М. - Математики Київського університету та їх діяльність в фізико-математичному товаристві (1890-1917 роки) (наукова спадщина академіка Михайла Кравчука) (2015)
Марченко І. Я. - Кліматичне середовище музейних споруд і пам'яток архітектури в контексті зберігання художніх музейних колекцій у 40-80 роки XX століття (2015)
Артеменко Л. П. - Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій, Ситник Т. В. (2015)
Бабич М. М. - Нормативно-правове регулювання продовольчої безпеки в країнах Європейського Союзу (2015)
Балог О. Г. - Методика формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону, Ковалевська А. В. (2015)
Белова І. М. - Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку (2015)
Братюк В. П. - Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу, Ковач Х. М. (2015)
Бурдонос Л. І. - Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності у вищій освіті та науці (2015)
Вороніна А. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України, Ніколаєва К. М. (2015)
Гирич С. В. - Визначення комплексного показника якості капусти квашеної "Асорті", Мосійчук Р. О. (2015)
Демчук Н. І. - Інвестиційна діяльність в процесі економічного розвитку харчових підприємств України (2015)
Дідоренко Т. В. - Сутність витрат як об'єкта бухгалтерського обліку (2015)
Дулин І. С. - Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами (2015)
Задорожнюк Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора національної економіки України (2015)
Здерчук Л. В. - Місцевий бюджет: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Поляк М. М. (2015)
Іванов Л. Б. - Концепція інноваційного механізму управління персоналом (2015)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз впливу надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці в Україні, Григораш Т. С. (2015)
Калмикова О. М. - Функціонування платіжної системи України та стратегія її розвитку, Лісна Р. П. (2015)
Клочан В. В. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області, Ракова Ю. М. (2015)
Ключарьова А. О. - Роль проблемної заборгованості банків України у формуванні кредитного портфеля, Лісна Р. П. (2015)
Кравець О. Ю. - Управління вугледобувними підприємствами України: стан та перспективи удосконалення (2015)
Лєвий В. В. - Проблеми та перспективи участі України в міжнародному трансфері інноваційних технологій, Дугієнко Н. О. (2015)
Лєгостаєва О. О. - Шляхи удосконалення оподаткування вітчизняних банків з урахуванням мiжнарoднoгo дoсвiду країн Єврoпи, Шопіна А. І. (2015)
Лісна Р. П. - Вплив iнoземнoгo кaпiтaлу нa функцioнувaння бaнкiвськoї системи, Нoвiкoвa A. С. (2015)
Лoзoвський O. М. - Умoви і чинники якoсті управлінських рішень, Мартoщук Н. М. (2015)
Лукін В. О. - Теоретичні та методичні підходи до аналізу фінансової стійкості банківської установи, Гребенюк К. Ю. (2015)
Лукiн В. О. - Oргaнiзaцiя внутрiшньoгo aудиту в бaнкiвcькиx уcтaнoвax, Caвлук В. В. (2015)
Білан С. І. - Національна ідентифікація учнівської молоді як чинник формування громадянської ідентичності особистості (2015)
Кіданчук Н. В. - Критична рефлексія філософії ХХ століття українськими радянськими філософами 20-х – початку 30-х років ХХ століття (2015)
Гриців Н. М. - Василь Мисик як інтерпретатор сонета Джона Кітса "When i have fears that I may cease to be" (2015)
Дмитрієва І. В. - Форми вираження авторської присутності в англомовній драматургії другої половини ХХ століття (2015)
Дубенко О. Ю. - Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу (2015)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність внутрішнього хронотопу Георгія Бунчужного (за романом Галини Тарасюк "Храм на Болоті"), Зінченко К. В. (2015)
Калинюшко О. А. - Постімперський простір в рецепції мандрівника: версії А. Стасюка та Ю. Андруховича (2015)
Мелешко В. А. - Адам Міцкевич в оцінці полтавця Петра Одарченка (2015)
Нестелєєв М. А. - Організаційна історія українського футуризму (2015)
Подвойская О. В. - Короткие рассказы в современной немецкой литературе: лингвостилистический и переводческий аспекты (2015)
Тараненко Л. І. - Особливості перекладу лексичних засобів реалізації зв'язності англомовного науково-технічного тексту, Ніколаєнко А. В. (2015)
Ткач Л. М. - Літературознавчий аспект категорії "топос" на прикладі української літератури fin de siecle, Рибалко І. В. (2015)
Туранська В. Л. - Параметри кількісної оцінки в українському художньому дискурсі (2015)
Федоренко С. В. - Англомовний публіцистичний дискурс як соціокультурологічний лінгвістичний феномен сучасного комунікативного простору в перекладацькому аспекті, Станішевська Т. І. (2015)
Амосов М. І. - Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області), Макаренко В. В. (2015)
Бусол Л. М. - Іспанія на світовому ринку туристичних послуг, Левчук Л. О., Левчук Н. І. (2015)
Лазукова Н. В. - Гарантії та форми захисту прав людини в сфері праці (2015)
Титул, зміст (2017)
До 80-річчя з дня народження. Валентин Степанович Підгорський (2017)
Pidgorskyi V. S. - Bacilli Lectins and Their Targets, Kovalenko E. O., Sashchuk O. V., Getman K. I. (2017)
Iutynska G. O. - Development Strategy for the New Environmentally Friendly Multifunctional Bioformulations Based on Soil Streptomycetes, Biliavska L. O., Kozyritska V. Ye. (2017)
Kovalenko O. G. - The Relationship between Viruses and Plant Cells in Natural Ecosystems and Some Approaches to Their Regulation, Shcherbatenko I. S., Kyrychenko A. M., Vasylev V. N. (2017)
Kurchenko I. M. - Endophytic Fungi of Sphagnum Bog Plants of Ukrainian Polissya (2017)
Pidgorskyi V. S. - The Role of Polyphosphatases in the Cell Wall and Cytoplasmic Membrane Response to the Action of Stress, Voychuk S. I., Gromozova E. N. (2017)
Lazarenko L. M. - Imunobiotics are the Novel Biotech Drugs with Antibacterial and Immunomodulatory Properties, Babenko L. P., Bubnov R. V., Demchenko O. M., Zotsenko V. M., Boyko N. V., Spivak M. Ya. (2017)
Tugay T. I. - Adaptation of Microfungi to Chronic Ionizing Radiation. New Facts and Hypotheses, Tugay A. V. (2017)
Iutynska G. O. - Biodiversity and Physiological Properties of Bacteria Forming Systems with Glycine Max (L.) Merril, Tytova L. V., Leonova N. O. (2017)
Tashyrev O. - Autecology and Taxonomy of Bacteria Isolated from Extreme Environments, Romanovskaya V., Rokitko P., Tashyreva H., Prytula I., Suslova О., Govorukha V., Prekrasna Ie., Gladka G. (2017)
Tovkach F. I. - The Phenomenon of Phage Mediated Phage Induction in Erwinia "Horticola” and the Origin of Bacteriophages 49 and 59, Zlatohurska M. A. (2017)
Сіденко С. В. - Інноваційна стратегія україни (2017)
Фоменко А. М. - Свобода та відповідальність особистості: дискурс сучасності (2017)
Біла С. О. - Сучасні тренди розвитку зовнішньоторговельних відносин та ризики "Неопротекціонізму" (2017)
Румянцев А. П. - Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами (2017)
Корж М. В. - Міжнародний маркетинг як основа розвитку міжнародного бізнесу, Чуб І. В. (2017)
Іваницька О. М. - Державний маркетинг: витоки, Іваницький О. В. (2017)
Столярчук Я. М. - Роль сот у глобальній універсалізації правових норм захисту інтелектуальної власності (2017)
Поручник А. М. - Інституціональне забезпечення міжнародного інвестування: національні особливості, Поручник С. Г. (2017)
Ильин В. В. - Современная методология познания социально-экономических процессов (2017)
Остапенко Т. Г. - Вплив бебі-економіки на формування та розвиток глобальних ринків високих та нано-технологій (2017)
Морозов В. С. - Системна підтримка міжнародної виставково-ярмаркової діяльності у Німеччині (2017)
Акімова Л. М. - Стратегія розвитку України в контексті тенденцій світового фінансового ринку (2017)
Радєва О. Ю. - Організація інноваційнної діяльності провідних країн світу (2017)
Побоченко Л. М. - Регіональний розподіл світового ринку процесів М&А (2017)
Барабаш Б. А. - Актуальні тенденції розвитку виконавчої гілки державної влади (2017)
Tsybuliak A. G. - Controversy of the impact of international trading relations on the environemtntal component of the world economy (2017)
Кузьмінов М. В. - Євроінтеграційний потенціал реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції України (2017)
Turpetko O. A. - The global tendencies of the world fifnancial system development (2017)
Висоцька М. П. - Теоретичні передумови макроекономічної політики (2017)
Yaremovych P. P. - Priorities of development of the global commodity market in the context of globalization (2017)
Румянцев О. С. - Теоретичне підгрунтя прискореного економічного розвитку (2017)
Гірник Є. В. - Цивілізаційні напрями розвитку суспільного сектору: теоретичний аспект (2017)
Набок І. І. - Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків, Вішнякова О. В. (2017)
Дерев’янко І. П. - Тенденції висвітлення європейського вектору України в польській провідній періодиці (2017)
Пасічник О. С. - Особливості сучасного соціально-економічного розвитку Польщі у складі ЄС (2017)
Гіренко А. Т. - Концепції інтеграції національних інноваційних систем до глобальної інноваційної мережі (2017)
Антоненко К. В. - Хеджування валютних ризиків за допомогою фінансових інструментів (2017)
Побоченко Л. М. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації, Чиженко І. О. (2017)
Шалімова Н. С. - Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах, Кузьменко Г. І. (2017)
Толубко В. Б. - Формування багатопозиційного сигналу технологій 5G на базі фазорізницевої модуляції високого порядку, Беркман Л. Н., Козелков С. В. (2016)
Жураковский Б. Ю. - Современные технологии обработки информации и экономический рост государств, Заика В. Ф., Трембовецкий М. П. (2016)
Романюк А. В. - Основні складові інноваційних технологій навчального процесу (2016)
Вишнівський В. В. - Особливості практичного підходу до інформатизації навчального процесу, Лучук А. М., Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Ларина Е. Ю. - Методология построения системы, реализующей поддержку принятия решений для восстановления процесса жизнедеятельности, Ларин В. Ю., Розоринов Г. Н., Чичикало Н. И. (2016)
Козелков С. В. - Формализация задачи исследования специальных систем передачи информации, Бондарчук А. П., Браиловский Н. Н. (2016)
Марченко А. В. - Методология управления проектами Scrum как пример внедрения методологии AGILE (2016)
Albul A. S. - A selection algorithm of orbital constellation for LEO high data rate satellite system (2016)
Довженко Т. П. - Аналіз характеристик мережі TCP/IP із використанням модифікованого REM-алгоритму з динамічно розщеплюваною характеристикою (DSREM), Сторчак К. П. (2016)
Ящук Л. О. - Стратегії розвитку мереж поштового зв’язку в сільській місцевості (2016)
Григорук В. И. - Поверхностный плазмонный резонанс на золотом наноцилиндре, Каневский В. И., Сидоренко В. С. (2016)
Козловський В. В. - Метод оперативного управління комплексною системою захисту інформації авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Варченко О. І., Левінсон Г. С. (2016)
Косовець М. А. - Класичні параметричні методи цифрового спектрального аналізу характеристичних функцій 3D терагерцового ЛЧМ радіолокатора, Товстенко Л. М. (2016)
Сайко В. Г. - Унікальні властивості особливих кільцевих кодів зі зсувом початкового вектора, Дікарєв О. В., Грищенко Л. M., Балан А. В. (2016)
Задихайло Д. Д. - Конституційний інститут охорони довкілля: порівняльно-правовий аспект (2016)
Крат В. І. - Застосування позовної давності до вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів: аналіз судової практики (2016)
Кацюба К. В. - Загальні засади та вимоги до створення непідприємницьких товариств (2016)
Петрофанова К. Р. - Особливості правової регламентації електронних грошей в Україні: цивільно-правовий аспект (2016)
Чевичалова Ж. В. - Щодо принципу найбільш тісного зв’язку в сучасному міжнародному приватному праві (2016)
Таран Л. В. - Питання господарсько-правового забезпечення діяльності у сфері освітніх послуг (2016)
Битяк О. Ю. - Організаційно-правове забезпечення функціонування генеруючих компаній в електроенергетичному комплексі України (2016)
Клімова С. М. - Фінансово-управлінські відносини: організаційно-правовий аспект (2016)
Шульга М. В. - Правові аспекти розширення повноважень місцевих рад у галузі земельних відносин, Игнатенко И. В. (2016)
Гольонко Р. А. - Правові проблеми управління у сфері функціонування та розвитку біосферних заповідників України (2016)
Лазукова О. В. - Передумови інституалізації досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (2016)
Яремчук В. О. - Організаційні засади участі спеціаліста у проведенні обшуку (2016)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення фактів отруєння внаслідок незаконного обігу на етапі вживання фальсифікованих алкогольних напоїв, Шаповалов В. В., Зброжек С. І., Шаповалова В. О., Осинцева А. О. (2016)
Щёкин Ю. В. - Межполисные и межплеменные союзы Древней Греции VIII – IV веков до н. э. (2016)
Жуков В. О. - Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі (2016)
Хілінський С. В. - Застосування "нетрадиційних" методів отримання інформації в діяльності правоохоронних органів (2016)
Співак І. В. - Правові аспекти нормативної грошової оцінки земель в Україні (2016)
Кинтікова М. - Радіоактивні відходи: проблеми правового регулювання (2016)
Толубко В. Б. - Методика оцінювання сталості телекомунікаційної мережі в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів, Беркман Л. Н., Отрох С. І., Ярош В. О. (2016)
Козелков С. В. - Методи прийому багатопозиційних сигналів у мобільних мережах LTE на базі визначення нелінійних передатних функцій, Беркман Л. Н., Дищук А. С., Панкратова О. С. (2016)
Гловацький В. В. - Методи оцінювання стану безпеки та загроз інформаційних ресурсів (2016)
Довженко Т. П. - Математическая модель предсказания потерь пакетов для DSREM-алгоритма активного управления очередью в сети TCP/IP, Сторчак К. П. (2016)
Пархоменко В. Л. - Розробка економічних критеріїв для порівняння конкурентоспроможних варіантів інформаційних систем, Сайко В. Г., Кравченко В. І. (2016)
Грищенко Л. М. - Закономірності формування сімейства кільцевих кодів: математична модель (2016)
Ящук Л. О. - Створення транзитного контейнерного термінала — шлях до радикального підвищення ефективності пересилання поштових посилок в Україні (2016)
Козелков С. В. - Математична модель ідентифікації уламків космічного сміття на низьких орбітах, Фролов В. Ф. (2016)
Довженко Т. П. - Удосконалення електродинамічної структури активних елементів систем зв’язку, Срочинська Г. С., Твердохліб М. Г., Чумак Н. С. (2016)
Kosovets M. - Modeling conical horn antenna of 3D terahertz FMCW radar, Tovstenko L. (2016)
Толубко В. Б. - Побудова систем гарантованого електроживлення телекомунікаційної апаратури, Афанасьєв П. В., Бондаренко В. М., Трембовецький М. П., Уварова Т. В. (2016)
Дружинін В. А. - Аналіз можливостей підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних систем із використанням міліметрового діапазону хвиль, Кременецька Я. А., Жукова О. Р. (2016)
Бойко Ю. М. - Дослідження ефективності алгоритмів канального кодування в захищених телекомунікаційних системах передавання інформації, Макаришкін Д. А., Пасічник О. І. (2016)
Семко В. В. - Квазілінійна система інтелектуального управління конфліктом (2016)
Ящук Л. О. - Лише три слова... (2016)
Анфьорова М. В. - Зміни еритроцитопоезу у собак з ознаками гепатопатії (2015)
Боровкова В. М. - Вплив препарату "Люкон" на резистентність поросят в період відлучення (2015)
Величко В. О. - Перспективи застосування мікроелементної суміші "Гермакап" у птахівництві, Авдосьєва І. К., Щебентовська О. М., Кушнір В. І., Пащенко А. Г. (2015)
Вороняк В. В. - Оцінка ризику занесення і поширення небезпечних транскордонних захворювань на територію Львівщини, Черевко М. В. (2015)
Головаха В. І. - Макроелементний статус кобил української верхової породи, Бодяко О. І. (2015)
Грушанська Н. Г. - Неінвазивний контроль показників клінічного стану великої рогатої худоби (2015)
Гугосьян Ю. А. - Поширення асоціативних нематодозів шлунково-кишкового каналу коней у Дніпропетровській області (2015)
Гута З. А. - До методики вивчення впливу фумонізинів на організм тварин та птиці (2015)
Гутий Б. В. - Вплив Гідровіту-Е, Е-селену та Мевеселу на активність амінотрансфераз сироватки крові бугайців за хронічного кадмієвого токсикозу (2015)
Гутий Б. В. - Прооксидантно-антиоксидантна рівновага організму бугайців за нітратного навантаження, Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М., Харів І. І., Хомик Р. І., Васів Р. О., Слободюк Н. М., Назарук Н. В., Губерук В. О., Семанюк В. І. (2015)
Демидюк С. К. - Показники метаболічного профілю крові сухостійних корів за мікроелементозів, Слівінська Л. Г., Щербатий А. Р. (2015)
Кава С. Й. - Індивідуальні особливості якості еякулятів бугаїв, Дмитрів О. Я., Стефаник В. Ю., Кацараба О. А., Костишин Є. Є., Кудла І. М., Івашків Р. М., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2015)
Кісера Я. В. - Динаміка титру специфічних антитіл у сироватці крові телят і корів після введення профілактичного засобу проти пневмококової інфекції, Сторчак Ю. Г. (2015)
Колтун Є. М. - Аналіз результатів досліджень крові ремонтних телиць за диспансеризації у ПАФ "Марічка" Кам’янка-Бузького району Львівської області, Русин В. І. (2015)
Корнят С. Б. - Ефективність використання фітопрепаратів для лікування лютеальних кіст у корів, Шаран М. М., Шаловило С. Г. (2015)
Корчан Л. М. - Поширення трихурозу кіз у Лісостеповій зоні України, Приходько Ю. О., Корчан М. І., Темний М. В. (2015)
Костишин Є. Є. - Оцінка ефективності терапії корів за маститу у сухостійний період, Дмитрів О. Я., Стефаник В. Ю., Басараб Т. П., Костишин Л. Є., Панич О. П. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Вплив данофлоксацину на організм телят за умов шлунково-кишкових захворювань, Петришин О. Б., Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2015)
Кравченко Н. О. - Діагностика та профілактика нестачі Цинку і Кобальту у великої рогатої худоби за сучасних умов виробництва молока в Харківській області (2015)
Куртяк Б. М. - Імунокорекція курчат-бройлерів за їх вакцинації, Романович Л. В. (2015)
Куртяк Б. М. - Застосування пробіотиків у птахівництві – основа епізоотичного благополуччя птахогосподарств, Романович М. М. (2015)
Кушнір В. І. - Кумулятивні властивості препарату Біовір (2015)
Кушнір І. М. - Вивчення впливу спороутворюючих мікрорганізмів на нормофлору кишечника курей— важливий етап конструювання пробіотичного препарату (2015)
Лавріненко І. В. - Особливості клінічного перебігу колумнаріозу у скалярій, Передера О. О., Жерносік І. А. (2015)
Лісова В. В. - Патоморфологічна діагностика ензоотичної пневмонії в свиней, Гавриленко О. С. (2015)
Лобойко Ю. В. - Терапевтична та економічна ефективність застосування бровермектин-грануляту за ектопаразитозів коропа, Данко М. М. (2015)
Лугова Є. С. - Хронічна ниркова недостатність дрібних тварин і артеріальна гіпертензія, Калачнюк Л. Г. (2015)
Мазовська С. В. - Щодо можливості використання біологічно активних точок у морських ссавців, Кобзар О. В. (2015)
Максимович І. А. - Рецидивуюча обструкція дихальних шляхів у коней: поширення, етіологія та патогенез (2015)
Маценко О. В. - Застосування адсорбенту "Міаміко-фіт" за хронічного множинного мікотоксикозу у поросят, Могільовський В. М., Фурда І. В., Щепетільніков Ю. О., Кущ Л. Л. (2015)
Мацюк О. І. - Динаміка маси тіла поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при згодовуванні добавок "В-глюкан" та "Біовір" (2015)
Нагорна Л. В. - Особливості лікувально-профілактичних заходів за дерманісозу перепелів (2015)
Науменко С. В. - Тестодистрофія у кнурів: методи терапії і профілактики, Кошевой В. І. (2015)
Пеленьо Р. А. - Здатність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят до формування біоплівок за інвазії кишковими паразитами (2015)
Періг Ж. М. - Визначення класу гострої токсичності препарату "Бравекто" класичним та альтернативним тестами, Кісців О. С., Кабанець А. С. (2015)
Петренко О. С. - Функціональний стан печінки і нирок у собак, уражених різними сероварами лептоспір (2015)
Петрух І. М. - Мінеральний гомеостаз у корів, хворих на кетоз, за лікуванні препаратом "Ремівітал", Сімонов М. Р., Влізло В. В. (2015)
Полтавченко Т. В. - Моніторинг протозойних захворювань ставової риби в рибницьких господарствах Рівненської області, Парфенюк І. О., Полтавченко В. О. (2015)
Попик І. М. - Вплив вітаміну А у раціоні самок коропів на інтенсивність пероксидних процесів в їх організмі, Понкало Л. І., Ковальчук Н. І., Леськів Х. Я., Олексик Н. П. (2015)
Салата В. З. - Бактерицидні властивості мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" (2015)
Скляров П. М. - Спосіб санації препуційної порожнини баранів (2015)
Слівінська Л. Г. - Порівняльна інформативність лабораторних показників за остеодистрофії корів, Федорович В. Л. (2015)
Степанов О. Д. - Визначення оперативного доступу при оваріоектомії у кішок через бік (2015)
Стибель В. В. - Терапевтична ефективність івомеку і левамізолу за гельмінтозів свиней та їх вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А. (2015)
Стибель В. В. - Вивчення токсичності "Ампролінсилу" в хронічному досліді, Харів І. І., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2015)
Супрович Т. М. - Асоціативний зв'язок між алелями гена BoLA-DRB3.2 та маститами (2015)
Тибінка А. М. - Характеристика кровоносних судин кишечнику та його брижі, Паладійчук О. Р. (2015)
Тодорюк В. Б. - Вплив ферровету 7,5 % i фероселу Т на стан імунної системи хворих поросят за латентної ферумдефіцитної анемії, Гунчак В. М. (2015)
Фаріонік Т. В. - Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах, Блащук В. В. (2015)
Федорович О. В. - Гематологічні показники цьоголіток білого амура та товстолобика, уражених дактилогірусами і гіродактилюсами (2015)
Федорович В. С. - Вплив мікрофлори навколоплідних вод матерів на імунологічні показники крові плодів, Просяний С. Б. (2015)
Хомин Н. М. - Моніторинг переломів кісток у собак, Мисак А. Р., Дмитрієв В. С. (2015)
Щербатий А. Р. - Стан обміну речовин у кобил в останній місяць жеребності, Слівінська Л. Г., Драчук А. О. (2015)
Юськів Л. Л. - Вміст ліпідів у крові корів у післяотельний період за різних способів введення вітаміну D3, Юськів І. Д. (2015)
Гримак Я. - Вплив йодліпідного препарату на морфологічні та біохімічні показники крові корів за розвитку ендотоксикозу (2015)
Куртяк Б. М. - Бактеріологічний моніторинг прихованих форм маститів – важлива складова у програмі профілактики маститів, Собко Г. В., Бойко О. П. (2015)
Лукащук Б. О. - Вплив фітобіотика на гематологічні показники підсисних поросят та їх збереженість за незаразних хвороб шлунково-кишкового тракту, Слівінська Л. Г. (2015)
Стецько Т. І. - Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препарату даноксан-50 на свинях при лікуванні клебсієльозу, Пундяк Т. О., Собко Г. В. (2015)
Висоцький А. О. - Технічні засоби для знезараження повітря і поверхонь об’єктів ветеринарно-санітарного контролю ультрафіолетовим бактерицидним випромінюванням, Вороняк В. В. (2015)
Куляба О. В. - Стан імунної системи корів за асоціації мікобактеріозів та фасціольозу, Стибель В. В. (2015)
Волкогон В. В. - Біологічна трансформація азоту в агроценозах картоплі та продуктивність культури за органічного землеробства, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Горбань В. П., Журба М. А., Штанько Н. П., Луценко Н. В., Британ Т. Ю. (2016)
Воробей Ю. О. - Особливості взаємодії Rhizobium galegae з козлятником східним, Воробей В. С., Пиріг О. В. (2016)
Йовенко А. С. - Целюлозолітична активність гриба-антагоніста Chaetomium cochliodes, біоагента мікробного препарату Хетоміка (2016)
Козар С. Ф. - Міграція сполук біогенних елементів за використання комплексних інокулянтів для сої, Євтушенко Т. А., Потапенко Л. В., Горбань В. П., Чмель О. П. (2016)
Krutylo D. V. - Composition of strains Bradyrhizobium japonicum and its use for soybean inoculation (2016)
Центило Л. В. - Функціонування азотфіксувального симбіозу та продуктивність гороху за різних видів і рівнів удобрення (2016)
Шерстобоєва О. В. - Функціональна та таксономічна структура мікробного угруповання темно-сірого ґрунту, Дем’янюк О. С. (2016)
Кириленко Л. В. - Грибні хвороби козлятнику східного, Патика В. П. (2016)
Пиріг О. В. - Підвищення вірусостійкості рослин люпину жовтого за дії мікробних препаратів та фізіологічно активних речовин (2016)
Похилько Ю. М. - Вплив середовища культивування на антагоністичну активність молочнокислих бактерій, Кравченко Н. О. (2016)
Решотько Л. М. - Вплив різних спектрів випромінювання на ріст та розвиток оздоровлених рослин картоплі в культурі in vitro, Дерев’янко С. В., Дмитрук О. О., Волкова І. В. (2016)
Шевага Г. М. - Оптимізація складу желюючих агентів на регенерацію мікророслин картоплі, отриманих in vitro, Кирик М. М., Гунчак В. М., Олійник Т. М. (2016)
Толубко В. Б. - Влияние внедрения технологий 4G и 5G на экономический рост государства (2016)
Толубко В. Б. - Ефективна транспортна мережа п’ятого покоління мобільного зв’язку (IMT-2020), Бeркман Л. Н., Козелков С. В. (2016)
Степанов М. М. - Розв'язання проблеми електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів систем мобільного зв'язку стандартів 4G i 5G, Уварова Т. В. (2016)
Сайко В. Г. - Використання розподілених транспортних радіомереж терагерцового діапазону для побудови мереж мобільного зв'язку нового покоління, Наритник Т. М., Казіміренко В. Я., Дакова Л. В., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2016)
Вишнівський В. В. - Якість обслуговування в мережах наступного покоління, Гайдур Г. І., Сторчак К. П., Прилєпов Є. В. (2016)
Власенко В. О. - Оптимізація системи управління мережею майбутнього (Future Network) на базі елементів теорії ігор (2016)
Довженко Н. М. - Застосування алгоритму Вітербі для декодування згорткових кодів, Срочинська Г. С., Твердохліб М. Г. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Разработка основ учета влияния среды и рельефа на дальность обнаружения радиолокационных целей, Дивизинюк М. М., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. (2016)
Захарченко Н. В. - Использование таймерных сигнальных конструкций для мониторинга сигналов аналогового датчика, Семенко А. И., Корчинский В. В., Домрачева Е. А. (2016)
Ящук Л. О. - Питання побудови магістральних поштових маршрутів (2016)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" за 2016 рік (№1–6) (2016)
Содержание (2013)
З’їзд Асоціації урологів України м. Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р. (2013)
Резолюція з’їзду Асоціації урологів України (2013)
Актуальные вопросы современной урологии: обмен мнениями (2013)
Cателлитный симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн, посвященный современным аспектам медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2013)
Бионорике - 80 лет: фитотерапия на уровне высоких технологий (2013)
Доктору медицинских наук, профессору Пепенину Владимиру Разумниковичу – 75 лет (2013)
Шекера О. Г. - Организационно-правовые основы функционирования системы здравоохранения (2013)
Горпинченко И. И. - Синдром хронической тазовой боли. Новая проблема - новое решение?, Мигов В. Г., Билоголовская В. В., Недогонова Е. А. (2013)
Sernyak Y. P. - Life quality of patients with renal cell carcinoma after tumor resection, Roshchyn Y. V., Fukszon A. S., Mekh V. A. (2013)
Leonard S. Marks - Эффективность первой дозы альфузозина при приеме один раз в день у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Claus G. Roehrborn, Marc Gittelman, Daniel Kim, John Forrest, and Sharon Jacobs (2013)
МакНейл С. А. - Альфузозин 10 мг 1 раз в день при лечении острой задержки мочи: результаты двойного слепого, плацебо-контролированного исследования, Харгрив Т. Б., Клаус Г. Рерборн (2013)
Тутченко М. І. - Патогенетичне лікування гострого геморою, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Яковенко А. А., Кравцов Д. І., Мелений Б. А., Сидоренко О. В., Андрієць Ю. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Изучение эффективности комбинированной терапии у пациентов с синдромом хронической тазовой боли при использовании неспецифического противовоспалительного препарата Дексалгин и фитопрепарата Простамол Уно, Гурженко Ю. Н. (2013)
Горпиченко И. И. - Профилактика послеоперационной задержки мочи, Романюк М. Г., Белянский Л. С., Аксенов П. В., Корниенко А. М. (2013)
Спиридоненко В. В. - Применение симетикона при проведении лучевой диагностики урологическим больным, Беличенко О. В., Чернова М. А., Тютюнник А. А., Коверга С. И. (2013)
Горпинченко І. І. - Порушення простатичного метаболізму андрогенів як причина еректильної дисфункції при хронічному простатиті - нова патогенетична концепція, Ситенко А. М., Зайцев В. І., Шейко П. Є. (2013)
Кукурєкін Ю. В. - Локальний протокол надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на еректильну дисфункцію, Акулінін В. М., Бушученко О. М. (2013)
Камалов А. А. - Применение пероральной формы препарата Витапрост® в лечении хронического абактериального простатита, Ефремов Е. А., Дорофеев С. Д., Панюшкин С. М. (2013)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: психогенные детерминанты (2013)
Гусейнов Ельнур Фаман огли - Комплексне терапевтичне та психологічне лікування чоловіків із хронічними запальними захворюваннями сечостатевої системи (2013)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Ситопростат в терапии мужчин с хроническим абактериальным простатитом, осложненным синдромом нижних мочевых путей, Гурженко Ю. Н. (2013)
Пивоварчук Р. Я. - Удосконалення діагностики інфекційно-запальних ускладнень нирок та сечових шляхів у вагітних, Митникова А. С. (2013)
Личковський О. Е. - Наш досвід застосування препарату Вітапрост Форте в лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Шуляк О. В., Пасічник С. М., Воробець Д. З., Босак М. В. (2013)
Ухаль Е. М. - Профилактика и лечение повреждений почечной паренхимы при экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии конкрементов почек (2013)
Боржієвський О. А. - Ефективність застосування препарату Тринефрон-Здоров’я в лікуванні хронічного пієлонефриту, Кобільник Ю. С. (2013)
Пирогов В. А. - Качество жизни пациентов с артифициальным мочевым пузырем, Яцына А. И. (2013)
Борис Ю. Б. - Ефективність застосування ендоурологічних методів у лікуванні хворих із стриктурами сечоводів, Кльофа Т. Г. (2013)
Литвинець Є. А. - Нові можливості в теpапії хворих на хронічний бактеріальний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним безпліддям, Сандурський О. П. (2013)
Запольский М. Э. - Рецидивирующий генитальный герпес. Роль герпетической инфекции в развитии простатита, Фролова А. И., Квитко Л. П., Борисова К. А., Бойко В. И., Соломаха В. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Клинические проявления у больных хламидиозом, осложненным экскреторно-токсическим бесплодием, Иманов Дж. Т. (2013)
Махамад Лукман І. - Особливості імунобіохімічних та сперматологічних характеристик еякуляту у хворих на тріхомоніаз (2013)
Думанський Ю. В. - Захворюваність дорослих чоловіків промислового регіону на злоякісні новоутворення, Северин Г. К. (2013)
Горпинченко І. І. - Вплив інтракавернозних ін’єкцій кістковомозкових мезенхімальних стовбурових клітин на морфологію та фосфатазну активність печеристої тканини щурів-самців із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, Ситенко А. М., Бухтіарова Т. А., Ядловський О. Є., Матвієнко А. В., Попандопуло А. Г., Кавеліна А. С. (2013)
Рецензія на монографію І. І. Горпинченка, Д. З. Воробця "Механізми розвитку сексуальної дисфункції" (2013)
Янцаловський О. Й. - Досвід використання психофізіологічної корекції статевих розладів у хворих на калькульозний простатит, Яремчук Г. Г. (2013)
Шамраев С. Н. - Трансабдоминальная лапароскопическая варикоцелэктомия при различных типах варикоцеле, Канана А. Я., Бабюк И. А. (2013)
Титул, зміст (2016)
Сакало А. В. - ОСТ-3/4 і PLAP у діагностиці тестикулярної інтраепітеліальної неоплазії, Романенко А. М., Бондаренко Ю. М., Базалицька С. В., Сакало В. С., Кропельницький В. О., Куранов Ю. Ю., Яковлєв П. Г., Ковальов П. Н. (2013)
Кальченко С. В. - Методологічні засади менеджменту та оцінки соціально-економічної ефективності суб’єктів малої аграрної підприємницької діяльності (2016)
Шамраев С. Н. - Непосредственные результаты нефролитолапаксии, Сагалевич А. И., Деркач И. А., Черноус В. А., Божко Н. Н. (2013)
Мельник О. О. - Розвиток відносин власності на землю в Україні у ХІV-XVІ століттях (2016)
Гарагатый А. И. - Эффективность фотодинамической антисептики в лечении рецидивирующего цистита у пациенток с потенциально резистентной флорой мочевого пузыря (2013)
Краснодєд Т. Л. - Вплив сировинного забезпечення молокопереробних підприємств Запорізької області на ефективність їх діяльності на європейському ринку (2016)
Драновський А. Л. - Термінові ефекти біоактивної води Нафтуся на рівень тестостеронемії та супутні зміни деяких фізіологічних параметрів у здорових чоловіків, Бабелюк В. Є., Попович А. І., Краєвий В. О., Флюнт В. Р. (2013)
Мельник Л. Л. - Сільські домогосподарства в контексті їх трансформації в агробізнесові структури (2016)
Чешенчук С. А. - Перший досвід застосування ендовенозної лазерної коагуляції яєчкової вени при лікуванні варикоцеле, Горовий В. І., Шапринський В. В., Мельничук М. О., Дмитришин С. П., Чешенчук А. С. (2013)
Нестеренко С. А. - Інформаційне забезпечення як складова функція менеджменту, Воронянська О. В. (2016)
Підмурняк О. О. - Ендовідеохірургічні втручання в лікуванні сечокам’яної хвороби. Власний досвід, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2013)
Прус Ю. О. - Стан та проблеми зрошення (2016)
Підмурняк О. О. - Лапароскопічна адреналектомія в лікуванні пухлин надниркових залоз, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2013)
Розуменко С. М. - Поняття місцевого самоврядування та його роль у державному управлінні (2016)
Горовий В. І. - Поширеність та фактори ризику стресового нетримання сечі серед стаціонарних хворих, Головенко В. П., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б., Дубовий А. В., Капшук О. М., Мудрицький В. Б., Лонський Л. Й., Дмитришин С. П. (2013)
Збарський В. К. - Методичний підхід до критеріїв оцінки ефективності та стійкості виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах, Здоренко О. О. (2016)
Лесовой В. Н. - Новый подход к оценке сложности органосохраняющей хирургии при опухолях почек, Щукин Д. В., Антонян И. М., Гарагатый И. А., Илюхин Ю. А., Хареба Г. Г., Стецишин Р. В., Бублик В. М., Мегера В. В. (2013)
Кравець О. В. - Економічна оцінка ефективності проектного менеджменту, Лобанов М. І. (2016)
Лесовой В. Н. - Ангиомиолипомы почки: результаты хирургического лечения, Щукин Д. В., Антонян И. М., Мегера В. В., Демченко В. Н., Кобзарь В. А., Мозжаков П. В., Стецишин Р. В., Турчин О. А. (2013)
Плотніченко С. Р. - Етика менеджера в діловому спілкуванні (2016)
Шамраев С. Н. - Выбор метода хирургического лечения пациентов с фибропластической индурацией полового члена, Бабюк И. А., Ермилов С. Г. (2013)
Плотніченко С. Р. - Організація ділових переговорів у бізнесі, Агєєва І. В. (2016)
Шамраев С. Н. - Позадилобковая простатэктомия - взгляд в прошлое, Серняк П. С., Виненцов Ю. А., Кобец В. Г., Кнышенко А. Н. (2013)
Плотніченко С. Р. - Операційний менеджмент в системі управління підприємством, Безверхня Ю. В. (2016)
Бойко А. І. - Методи дослідження та обстеження стану пацієнтів на нирковокам’яну хворобу з єдиною ниркою, Гурженко А. Ю. (2013)
Розуменко С. М. - Організаційно-технологічні аспекти регіонального управління енерговитратами на молочних фермах, Нестеренко С. А. (2016)
Боржієвський А. Ц. - Наш досвід використання лапароскопічної резекції вени сім’яного канатика, Шуляк О. В., Повх М. Ю., Личковський О. Е., Паюк Р.І., Дмитрів В. Я., Артищук О. М., Артищук В. М. (2013)
Синяєва Л. В. - Розробка програми стратегічного менеджменту на підприємстві, Ярчук А. В. (2016)
Базалицька С. В. - Морфологічні аспекти ішемічних змін паренхіми нирки на фоні застосування препаратів FGF, Недєльчев В. С., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В., Салинко Ю. А. (2013)
Сурженко Н. В. - Обґрунтування сучасних аспектів стратегічного планування підприємств (2016)
Боржієвський А. Ц. - Видалення конкрементів у хворих з єдиною функціонуючою ниркою методом черезшкірної нефролітотрипсії, Волошинський О. Б., Шеремета Р. З., Паюк Р. І., Боржієвський Ц. К. (2013)
Щебликіна І. О. - Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств, Щебликіна З. В., Тарасова О. (2016)
Боржієвський А. Ц. - Деякі аспекти одночасної двобічної нефролітотрипсії у хворих зі "складними" коралоподібними каменями при двобічному нефролітіазі, Шеремета Р. З., Слабий О. І. (2013)
Prus Y. - Manufacture technical supply organization in farm enterprises of Zaporizhzhya region, Ageeva I. (2016)
Черкасов Д. В. - Сравнительная оценка клинической эффективности различных методов литотрипсии при уретеролитиазе, Бачурин Г. В., Черкасов В. М. (2013)
Когут І. А. - Особливості реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2016)
Костев Ф. И. - Применение трансперитонеальной лапароскопической пиелопластики при обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента, Борисов А. В., Ходос В. М., Борисов К. А., Шостак М. В., Кабак Ю. А. (2013)
Радченко Н. Г. - Удосконалення процесу структурування кредиту для сільськогосподарських підприємств, Лисяков М. С. (2016)
Боржієвський А. Ц. - Органозберігальні операції при лікуванні нирково-клітинного раку, Боржієвський Ц. К., Шеремета Р. З., Дмитрієнко В. В., Лесняк О. М., Чапля М. М. (2013)
Рубцова Н. М. - Законодавче забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні (2016)
Савчук Р. В. - Регуляция сократительной активности детрузора in vitro и in vivo, Лунев Р. А. (2013)
Трусова Н. В. - Світові системоформуючі рейтинги стабільного рівня фінансового потенціалу сільського господарства (2016)
Шостак М. В. - Аналіз адаптивних змін поведінки у хворих із гіперактивним сечовим міхуром, Костєв Ф. І., Швець В. Д., Пивоварчук Р. Я. (2013)
Кучеркова С. О. - Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством (2016)
Шостак М. В. - Опыт обратимой химической денервации мочевого пузыря у больных с ургентным мочеиспусканием, Костев Ф. И., Швец В. Д. (2013)
Левченко О. П. - Теоретичні основи організації обліку необоротних активів у сільськогосподарському підприємстві (2016)
Борисов К. О. - Ефективність комплексного лікування хворих на інфравезикальну обструкцію у післяопераційний період, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Назарова О. П. - Проектний менеджмент та перспективи агропромислової інтеграції підприємств промислового садівництва, Лобанов М. І. (2016)
Шостак М. В. - Эффективность метафилактики рецидивов хронического цистита приемом комбинации пробиотика и растительного уроантисептика, Борисов А. В., Костев Ф. И., Борисов С. А. (2013)
Назарова О. П. - Планування і контроль інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Запорізької області, Воронянська О. В. (2016)
Герасимов С. В. - Варианты собственного подхода в лечении больных с осложненными и рецидивными травматическими стриктурами мочеиспускательного канала, Олехник М. Н., Куценко А. О. (2013)
Печко В. С. - Ефективність використання сільськогосподарських земель підприємствами Харківської області (2016)
Борисов К. О. - Застосування метаболізмкоригувальної терапії в комплексному хірургічному лікуванні хворих на інфравезикальну обструкцію, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Чорнобай М. М. - Сучасний стан доходів, витрат та матеріального добробуту сільського населення, Чорнобай Л. М. (2016)
Жунько Д. В. - Наш опыт эндофаллопротезирования в восстановительном лечении копулятивной функции у мужчин (2013)
Греськів О. Б. - Основні підходи щодо оптимізації структури землекористування (2016)
Вощула В. И. - Фитопрофилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей у женщин, Вилюха А. И., Гапоненко А. Д., Лелюк В. Ю. (2013)
Гогуля Л. В. - Управління організаційною культурою інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Прийма О. Б. - Обструктивна уропатія та її лікування у Трускавці, Фецяк Я. В., Босак М. В., Петришин О. Я., Грицак Я. Л., Лисик О. С. (2013)
Застрожніков А. Г. - Державна підтримка інфраструктури села, як передумова сталого розвитку сільського господарства країни, Застрожнікова І. В. (2016)
Борисов С. О. - Детоксикаційний вплив препарату Антраль на перебіг обструктивної – нефропатії, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Когут І. А. - Формування доходів бюджетів сільських територій в умовах фінансової децентралізації, Осипенко С. О. (2016)
Олехнік М. М. - Можливості малоінвазивного лікування папілярних пухлин верхніх сечовивідних шляхів при проведенні лазерної літотрипсії, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Кальченко С. В. - Ефективність виробництва соняшнику в селянських домогосподарствах, Захарченко О. Г. (2016)
Олехнік М. М. - Наш досвід застосування гольмієвої контактної літотрипсії в лікуванні уролітіазу, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Даниленко О. А. - Роль научной дискуссии в развитии социогуманитарного знания (на примере полемики В. Я. Проппа и К. Леви-Стросса (2014)
Muradyan O. - A Conceptual Framework for the Sociological Study of the Life Strategies (2014)
Ляпіна Л. А. - Концепція мультикультуралізму Вілла Кимліки (2014)
Агаларова К. А. - Політико-ідеологічна ідентифікація як наукове поняття та соціальний феномен (2014)
Тарасова Н. С. - Класифікація форм комунікації в епоху панування візуальних образів (2014)
Кононов И. Ф. - Украинский кризис: причины, формы развертывания и возможные последствия (2014)
Горошко О. І. - Особливості комунікативних практик українських політиків у соціальній мережі Фейсбук, Пеліванов К. О. (2014)
Буданова О. Б. - Інформатизація суспільства як чинник активізації політичної комунікації (2014)
Колоколова М. О. - Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини (2014)
Дублікаш Т. М. - Пекінський консенсус як основа соціальних змін у КНР (2014)
Khizhnyak A. - Possibility and Prospects of Using the Situational Approach in the Analisys of the Collective Social Action (2014)
Яковенко Т. В. - Особливості сучасної демографічної кризи в Україні (2014)
Artyomov P. - Football Hooliganism: Sociological Understanding of Cross-national Differences and Similarities (2014)
Щудло С. А. - Спільне та відмінне у професійних очікуваннях української та польської молоді: соціологічний вимір пограниччя (2014)
Ковалева И. Д. - Особенности преподавания истории социологии в условиях синергетической модели обучения (2014)
Корытникова Н. В. - Виртуализация образовательных практик в системе электронного обучения (2014)
Бардіна-Віж`є О. Ю. - Іноземні студенти в Україні: чинники адптації (2014)
Калашнікова А. О. - Майбутні агенти українського ринку естетичних послуг (досвід розвідувального дослідження студентів-дизайнерів) (2014)
Бойко Д. Н. - Демонстративное потребление в поле подростковости: связь позиции и диспозиции (2014)
"Як можлива наукова школа в соціології?" ("круглий стіл" в рамках ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Якубинська наукова сесія", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4 квітня 2014 року) (2014)
Бандурка О. М. - Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації, Литвинов О. М. (2015)
Колодяжний М. Г. - Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності (2015)
Гусаров С. М. - Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2015)
Дорохіна Ю. А. - Аналіз сучасного стану наукової розробленості проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2015)
Житний О. О. - Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації (2015)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація : загальні аспекти й еволюція вітчизняної кримінально-правової думки (2015)
Примаченко В. Ф. - Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за терористичні злочини: якість та достатність (2015)
Харченко В. Б. - Особисті немайнові та виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди (2015)
Черевко К. О. - Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 1501 Кримінального кодексу України (2015)
Шаблистий В. В. - Суспільна небезпека (небезпечність) у кримінальному праві в епоху постмодерну (2015)
Юртаєва К. В. - Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму (2015)
Гладкова Є. О. - Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області (2015)
Давиденко В. Л. - Нормативно-правові чинники віктимологічного впливу на злочинність (2015)
Лукашевич С. Ю. - Законодавче забезпечення залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності (2015)
Орлов Ю. В. - Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект (2015)
Яковець І. С. - Динамічна безпека в установах виконання покарань як основа профілактики правопорушень (2015)
Галемин О. А. - Потерпілий від злочину, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (2015)
Остапенко Я. С. - Розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н. е. – початок XX століття) (2015)
Романчук І. О. - Кримінально-правова характеристика потерпілого від злочину, передбаченого статтею 148 Кримінального кодексу України (2015)
Шкуро В. В. - Суїцидальність та злочинність: характеристика кримінологічно значущих зв’язків (2015)
Ярмиш Н. О. - Поняття громадської безпеки (2015)
Відгук офіційного опонента на автореферат і дисертацію Іванова Андрія Валерійовича за темою "Податкова злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання", подані до спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у жовтні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у грудні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Шановні колеги! (2017)
Стрельцов Є. Л. - Правове регулювання або правове управління: привід для обговорення (2017)
Заморська Л. I. - Системність права та її значення для сучасної загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Батан Ю. Д. - До питання про мiсце превенції у правовому регулюванні (2017)
Ушакова М. В. - Проблема ефективності законодавчого регулювання в державному управлiннi (2017)
Маськовіта М. М. - Iсторико-правовий розвиток iнституту присяги працiвника органiв внутрiшнiх справ в Українi (2017)
Бачинська Л. Ю. - Морально-етичнi аспекти трансплантологiї у фiлософсько-правовому вимiрi (2017)
Гараджаев Д. Я. - Процессуальные гарантии независимости судей конституционного суда Азербайджанской Республики и суда Европейского Союза (2017)
Завгородня Ю. С. - Механiзм реалiзацiї юридичного обов’язку батькiв пiклуватися про своїх дiтей до їх повнолiття: поняття та елементи (2017)
Китайка О. В. - Дослiдження стану розробленост i проблем гармонiзацiї конституц iйного законодавства про дiтей з мiжнародними стандартами (2017)
Кісловський А. В. - Розробка та прийнятт я статут iв територiальних громад мiст в Українi: теоретичне підґрунтя (2017)
Мішина Н. В. - Гарантiї мiсцевого самоврядування в Українi (2017)
Кириченко А. А. - Презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий антиделиктолога (2017)
Баклан О. В. - Деякi питання щодо адмiнiстративної правосуб’єктностi органiв виконавчої влади, якi здiйснюють регулювання правовiдносин у сферi вiтчизняного пiдприємництва (2017)
Нестеренко А. А. - До питання про триваючi фiнансовi правопорушення (2017)
Смирнова К. В. - Визначення адмiнiстративно-правового статусу заявника як суб’єкта звернень в системi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб та громадських формувань (2017)
Харитонов Є. О. - Iнформацiйнi технологiї та авторське право, Харитонова О. I. (2017)
Голубєва Н. Ю. - Ознаки зобов’язальних правовiдносин (2017)
Картавцева Ю. В. - Системний пiдхiд до захисту прав iнтелектуальної власностi (2017)
Попелюк В. П. - Особливостi дiяльностi страхових брокерiв-нерезидентiв на територiї України (2017)
Павленко О. В. - Створення пiдприємств колективної власностi як оптимальний шлях роздержавлення економiки (2017)
Лучка I. Ю. - Вiдшкодування збиткiв, завданих дiловiй репутацiї (2017)
Орловська Н. А. - До питання про "Вiдповiдальнiсть юридичних осiб" за транскордоннi злочини (2017)
Vicen V. - Criminological characteristics of a transnational criminal organization leader (2017)
Вечерова Є. М. - Нормативнiсть кримiнального права i принципи кримiнального права (2017)
Коломиец Ю. Ю. - Уголовно-правовая идеология: ее идеи (2017)
Митрофанов I. I. - Загальнi питання об’єктивної сторони злочинiв проти законної професiйної дiяльностi журналiста (2017)
Нiколаєнко Т. Б. - Окремi питання нормативного регулювання вiйськовою службою правопорядку виконання пенiтенцiарних функцiй стосовно засуджених вiйськовослужбовцiв (2017)
Мирошниченко Н. М. - Актуальнi проблеми призначення покарання неповнолiтнiм: шляхи удосконалення (2017)
Федюн С. В. - Органiзацiя взаємодiї оперативних пiдроздiлiв державної прикордонної служби з iншими правоохоронними органами України (2017)
Завгороднiй В. А. - Вплив практики європейського суду з прав людини на юридичну освiту в Українi (2017)
Князєва Д. О. - Становлення iдеї гiбридних кримiнальних судiв (2017)
Перепьолкін С. М. - Юрисдикцiя мiжнародного кримiнального суду та її визнання Україною (2017)
Рецензiя на монографiю "Фундаментальне дослiдження теоретичних та правових основ диференцiацiї процесуальної форми у кримiнальному судочинствi" (2017)
Рецензiя на монографiю "Новiтнє дослiдження судового контролю у кримiнальному провадженнi" (2017)
Рецензiя на монографiю О.В. Лепетюка "Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування" (2017)
Пам’ятi Наталiї Анатолiївни Зелiнської (2017)
Вихідні дані (2017)
Голиков А. С. - Идентичности (без?) знаниевых оснований: беседуя с Роджерсом Брубейкером (2015)
Мусієздов О. О. - Місто та міський спосіб життя: радянська соціологія як втілення веберівського підходу до аналізу міської ідентичності (2015)
Зубарєв О. С. - Концепт "життєвого світу" в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття) (2015)
Требін М. П. - Соціологія війни: український контекст (2015)
Герасіна Л. М. - Насильство як соціальна деструкція (2015)
Бурега В. В. - Держава: соціологічна рефлексія за М. Вебером (2015)
Байдак Т. М. - Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі, Болотова В. О. (2015)
Агаларова К. А. - Можливості та перспективи соціологічного теоретизування щодо політико-ідеологічної ідентифікації особистості (2015)
Кислова О. Н. - Социология в контексте вызова "больших данных": роль интеллектуального анализа данных в становлении новых подходов к социологическим исследованиям (2015)
Бирюкова М. В. - Социальное проектирование: современные тренды развития (2015)
Лобанова А. С. - Военный конфликт на юго-востоке Украины (2014 – нач. 2015 гг.) как источник социальной травмы, Славина Е. С. (2015)
Кухаренко О. В. - Зміст та значення соціальної справедливості в сучасному українському суспільстві (за результатами опитувань населення Галичини та Донбасу) (2015)
Полторак В. А. - Технології моделювання в електоральних кампаніях: парадокси "Даунса", "Олсена", "голосування", Шинкаренко О. Є. (2015)
Dublikash T. - China's Vertical Democracy as an Alternative Trajectory of Democratic Development (2015)
Litovchenko A. - Social and Political Preconditions for Regional Divisions in Ukraine, Muradyan O. (2015)
Артьомов П. М. - Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур (2015)
Lysytsya N. - Brand as a Stimulus for Effective Communication (2015)
Мазурик О. В. - Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи (2015)
Колоколова М. О. - Установки на патерналізм та самоорганізацію в українському суспільстві: ціннісний аспект (2015)
Князева Е. В. - Проблема достижимости респондентов в условиях острого социального противостояния в Украине (по материалам исследований в городах Пограничья) (2015)
Подшивалкина В. И. - Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм (2015)
Нечитайло И. С. - Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования (2015)
Pedchenko A. - The Standing Greeting Ritual in the Perspective of Cultural in the Perspective of Cultural Mechanisms of Power, Soroka Iu. (2015)
Юзва Л. Л. - Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів) (2015)
Фудорова О. М. - Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства (2015)
Клименко О. Ю. - Ключові складові соціальної підтримки дітей в Україні (2015)
Титул, зміст (2016)
Герасименко Ю. С. - Поняття методології в економічній літературі (2016)
Єременко Д. В. - Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження, Єременко Л. В. (2016)
Кальченко С. В. - Теоретичні аспекти використання енергетичних ресурсів (2016)
Вдовиченко А. В. - Світовий досвід розвитку органічного сільського господарства (2016)
Кривенко Н. В. - Международная экономическая интеграция: аграрный сектор (2016)
Болтянська Л. О. - Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку (2016)
Верховод І. С. - Стратегічний розвиток галузі скотарства на інноваційній основі (2016)
Дорош-Кізим М. М. - Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2016)
Нікончук Н. В. - Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти (2016)
Kukіna N. - Justification of the optimal parameters of land use in agricultural enterprises, Popova T. (2016)
Арестенко Т. В. - Маркетинг взаємодії в підприємствах зернопродуктового комплексу АПК, Арестенко В. В. (2016)
Біляєв С. С. - Проектний розвиток підприємства: сутність та специфічні ознаки (2016)
Клєпчева О. В. - Оптимізація інтенсивності виробництва в системі забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2016)
Котова С. О. - Управління витратами в галузі садівництва (2016)
Печко В. С. - Диверсифікація виробництва як засіб підвищення стійкості використання сільськогосподарських земель (2016)
Шевчук О. Ю. - Стратегія диференціації продукції на ринку соняшника (2016)
Школьний О. О. - Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект (2016)
Яворська Т. І. - Малий бізнес в аграрному підприємництві та особливості класифікації його суб’єктів (2016)
Єременко Д. В. - Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективи в регіональному АПК, Збарська А. В. (2016)
Завадських Г. М. - Диференціація і концентрація регіонів на ринку кави України (2016)
Збарський В. К. - Формування економічного потенціалу регіону, Кальченко С. В. (2016)
Краснодєд Т. Л. - Обмежені речові права в сільськогосподарському землекористуванні Запорізької області, Плаксін О. А. (2016)
Толмачов О. В. - Формування конкурентоспроможних територіальних громад (2016)
Косторной С. В. - Проблеми нарахування ПДВ сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році (2016)
Лобанов М. І. - Фінансово-економічні передумови і наслідки впровадження інноваційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах, Семененко В. А. (2016)
Резнік Н. П. - Ефективність деривативів на світових біржових ринках (2016)
Трусова Н. В. - Фінансова система в контексті формування та реалізації державної фінансової політики України (2016)
Божко М. В. - Альфред Маршалл і закон спадної віддачі додаткових витрат (2016)
Грек А. В. - Забезпеченість сільськогосподарських підприємств ресурсно-технічним потенціалом в умовах глобальних викликів (2016)
Нікітченко Т. О. - Система управління змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Андріяш В. І. - Історичні форми та етапи розвитку глобалізації, Ривак Є. І. (2014)
Башинський І. А. - Шляхи та засоби реалізації державної політики у сфері формування податкової культури населення (2014)
Біла А. В. - Європейські стандарти забезпечення політичних прав громадян у контексті державного управління (2014)
Боделан В. Р. - Правові основи громадсько-державного партнерства: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Бондар А. О. - Загрози та чинники економічної безпекової стратегії держави (2014)
Гаман М. В. - Місце і роль глобальних форм економічного співробітництва в системі міжнародної конкуренції (2014)
Герганов Л. Д. - Міжнародні вимоги до якості професійної підготовки моряків та політики забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Драган І. В. - Інформаційне забезпечення державного управління раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу (2014)
Ємельянов В. М. - Напрямки формування стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному рівні (2014)
Зарицька І. П. - Категорія "Конвенціональна комунікативна стратегія" в контексті реалізації функцій державного управління (2014)
Івата С. І. - Стан наукової розробки проблеми конфліктів у сфері державного управління (2014)
Івашків Ю. Д. - Система індикативного планування в процесі вибору моделей регіонального управління (2014)
Клименченко С. Л. - Нормативно-правовий механізм забезпечення розвитку інвестиційно-інноваційної системи в контексті реалізації аграрної політики (2014)
Кудрейко О. М. - Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг (2014)
Кулак Н. В. - Електронізація державного управління в Україні (2014)
Моспаненко І. В. - Світовий досвід організації системи державного фінансового моніторінгу, Бондаренко І. І. (2014)
Майорова Л. В. - Ефективність реалізації соціально-економічної політики в Україні (2014)
Плеханов Д. О. - Світова практика державного управління у сфері подолання податкової злочинності, Темнов С. Б. (2014)
Скок П. О. - Методологічні та організаційні проблеми державного регулювання у сфері вищої освіти (2014)
Стадніченко Р. В. - Політико-правові засади позаблокового і нейтрального статусу держав в контексті зовнішньополітичних орієнтирів України (2014)
Стоян О. Ю. - Формування комплексного механізму державного регулювання у сфері відновлювальної енергетики України та її розвитку (2014)
Федоров В. В. - Інституціональний механізм розвитку системи податкового регулювання в територіальних податкових органах (2014)
Філоненко О. А. - Шляхи оптимізації стратегічних напрямів та механізмів державного регулювання системи пенсійного забезпечення (2014)
Щербаківська Л. М. - Класифікаційні ознаки державних послуг (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Державне управління урбоекологічними проблемами регіону в Україні (2014)
Коваль Г. В. - Теоретичні підходи в дослідженні державної молодіжної політики на регіональному рівні (2014)
Передмова (2014)
Кавун М. Е. - "Обширный замыслами вельможа": Образ Г. О. Потьомкіна в літературних рецепція раннього Катеринослава (кінець XVIII – перша чверть XIX ст.) (2014)
Литвинова Т. Ф. - Економічні твори дворянства Придніпров’я середини ХІХ ст. (2014)
Бєлікова М. В. - Освіта в менонітських колоніях Південної України (2014)
Лучка Л. М. - Книжкові пам’ятки в бібліотеках Катеринославщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Василенко Н. Є. - Українська дитяча книжка в Катеринославі (1880-1910-і рр.) (2014)
Недря К. М. - Інтелектуальний культурний простір Д. І. Яворницького (2014)
Чорнобай П. О. - Побут робітників та службовців криворізьких рудників початку ХХ ст. в мемуарах І. Р. Кривошлика (2014)
Швидько Г. К. - Катеринославщина початку ХХ ст. у спогадах вчених (2014)
Ковальова І. Ф. - Роман В. Домонтовича (В. П. Петрова) "Без ґрунту" як джерело до історії Дніпрогесівської археологічної експедиції 1927-1932 рр. (2014)
Молдавська Т. І. - Літературна спадщина П. А. Загребельного як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів в Україні другої половини ХХ ст. (2014)
Мартинова С. М. - Неформальна преса Дніпропетровська кінця 1980-х – початку 1990-х рр. на прикладі рукописної газети "Слово") (2014)
Дояр Л. В. - Поетичне обличчя сучасного Кривого Рогу: митці, ідеї, образи (2014)
Труш І. Б. - Невідомі листи Миколи Миколайовича Ґе до катеринославської родини Магденків (з архіву Дніпропетровського художнього музею) (2014)
Ченцова Н. В. - Запорозьке козацтво в мистецьких творах початку ХХ ст. у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького (2014)
Копач А. П. - Парадний військовий мундир Російської імперії на портретах з колекцій Дніпропетровського національного історичного музею (2014)
Бекетова В. М. - Шевченківська премія творцям музею 1979 р.: віхи реконструкції та оновлення Дніпропетровського історичного музею (2014)
Чирич Л. М. - Театральні діячі Дніпропетровщини – лауреати Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978) (2014)
Кочергін І. О. - Дворяни-землевласники Катеринославського повіту (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Шаталов Д. В. - Зображення запорозького козацтва у творчості В. Т. Нарєжного як відбиток масових уявлень першої чверті ХІХ ст. (2014)
Грищенко К. С. - Катеринославський літератор і петербурзька цензура у середині ХІХ ст. (2014)
Андрющенко Н. А. - Відображення в літературі еволюції культурних парадигм на Дніпропетровщині у другій половині 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Швидько Г. К. - Пам’ятки Новобогородицької фортеці (2014)
Колісник Д. В. - "Не було безіменних героїв…" (2014)
Кочергін І. О. - Кривий Ріг у малюнках і фотографіях (2014)
Відомості про авторів (2014)
Узбек И. Х. - Воздействие некоторых экологических факторов на образование почв техногенных экосистем, Мыцык А. А., Козечко В. И. (2016)
Жуков О. В. - Еколого-морфологічні особливості дощових черв’яків степового Придніпров’я, Шаталін Д. Б. (2016)
Грицан Ю. І. - Природно-заповiдний фонд у структурі лісового господарства Дніпропетровської області, Ситник С. А., Ловинська В. М. (2016)
Шерстобоєва О. В. - Мікроорганізми ґрунту в умовах змін клімату, Дем'янюк О. С. (2016)
Mammadov G. M. - The reuse of peanut organic wastes as a growth medium for marigold, viola tricolor and dracaena marginata plants, Khomami A. M. (2016)
Ківер В. Х. - Ефективність використання азотної кислоти розбавленої з поливною водою в агротехнології виробництва кукурудзи, Онопрієнко Д. М. (2016)
Ткачук А. В. - Оцінка репрезентативності часових рядів для визначення характерних років за природним зволоженням під посівами люцерни у північному Степу України, Запорожченко В. Ю. (2016)
Коваленко В. В. - Методологічні підходи до створення ГІС режиму ґрунтової вологи на основі агрогідрометеорологічного методу, Довганенко Д. О., Білобров А. С. (2016)
Мірошниченко М. М. - Вплив ґрунтово-кліматичних умов, удобрення та сортових особливостей на хімічний склад зерна пшениці озимої, Панасенко Є. В., Звонар А. М. (2016)
Шевченко М. С. - Фактори сівозмінного комплексу і фітоценотичні мутації забур’яненості посівів, Шевченко С. М., Швець Н. В. (2016)
Лядська І. В. - Методичні підходи до оцінки вологості стійкого в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах, Маслікова К. П., Жуков О. В. (2016)
Гаврилюк Ю. В. - Вплив систем обробітку ґрунту на його агрофізичний стан (2016)
Ревтье А. В. - Специфіка ізотопного складу чорнозему опідзоленого та одержаної на ньому сільськогосподарської продукції, Гладкіх Є. Ю., Мірошниченко М. М., Швартау В. В., Михальська Л. М. (2016)
Свиридов А. М. - Стан агрофізичних показників чорноземів звичайних за різних технологій обробітку ґрунту, Колос М. О. (2016)
Вініченко І. І. - Стратегія як інструмент забезпечення економічного розвитку держави, Мостова А. Д. (2016)
Тропін В. В. - Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Наконечний Р. А. - Термодинамічна та інфодинамічна моделі фізичної економії, Копитко А. Д. (2016)
Мироненко О. А. - Сучасні інформаційні технології і показники кількісного оцінювання ступеня ризику агропідприємництва (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Методологічні підходи до побудови економічного механізму сталого розвитку АПК України в умовах євроінтеграції (2016)
Хаянок Т. М. - Концептуалізація кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства, Батраченко І. Г. (2016)
Харченко Є. М. - Підвищення економічної ефективності виробництва молока корів голштинської породи, Черненко О. М. (2016)
Нужна С. А. - Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності (2016)
Слюсар С. Т. - Проблеми становлення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Вони живуть в пам'яті нашій (2016)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2016)
Азаров С. І. - Сучасні підходи до оцінювання ризику ураження АЕС повітряним терактом, Євланов В. М. (2016)
Абрамович Р. П. - Структуры данных для модели тренажера оперативных переключений (2016)
Джигун О. М. - Тенденції реформування ринків електроенергії провідних країн світу, Ониськова А. В. (2016)
Нетлюх О. П. - Организация разработки ситуационного тренажера подстанции (2016)
Дергунов О. В - Практичне застосування перетворення Гільберта-Хуанга для аналізу багатокомпонентних циклічних сигналів, Куц Ю. В., Щербак Л. М. (2016)
Готович В. А. - Статистичний аналіз процесу газоспоживання міста на річному інтервалі спостереження, Назаревич О. Б., Шимчук Г. В., Щербак Т. Л. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Інформаційно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру на критично важливих об’єктах, Попов О. О., Мирошник О. М., Бурлака С. О. (2016)
Каменева І. П. - Алгоритмічні засоби побудови гібридної інтелектуальної системи в галузі екологічної безпеки, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2016)
Бальва А. О. - Технологія візуального проектування систем підтримки компетентності персоналу енергопідприємств, Абрамович Р. П., Максименко О. О. (2016)
Забулонов Ю. Л. - Нанодисперсії для очищення рідких радіоактивних відходів, Литвиненко Ю. В., Кадошніков В. М., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2016)
Владимирский А. А. - Разработка корреляционных течеискателей К-10.5 и К-10.5М, Владимирский И. А., Криворучко И. П., Савчук Н. П. (2016)
Шабан М. Р. - Формалізація правил перевірки повноти та несуперечності функціонального профілю захисту (2016)
Гуреев В. А. - Методы и средства компьютерной системы обучения и тренажа (КСОТ) персонала объединенной электроэнергетической системы Украины, Сангинова О. В. (2016)
Винничук С. Д. - Автоматизоване формування початкового розподілу невідомих витрат, тисків та температур в розподільних мережах стисливої рідини з деревовидним графом (2016)
Суліма О. А. - Аналіз впливу параметрів даних на процеси надання повноважень (2016)
Головань С. М. - Методи розрахунку надійності інформаційних систем на етапі їх проектування, Давиденко А. М., Щербак Т. Л. (2016)
Корнейко А. В. - Обобщенная модель преобразований в полях Галуа нелинейного рандомизатора для симметричных блочных шифров (2016)
Чирва А. А. - Математическая модель гидравлических процессов в пневматическом трубопроводе (2016)
Мохор В. В. - Использование разрядной модели двоичного представления квадрата числа в процедурах вычисления квадратного корня, Максименко Е. В. (2016)
Колчар В. М. - Використання синхронного фільтра в якості слідкуючого фільтра видільника тактової синхронізації, Лісовий І. П. (2016)
Врублевський А. Р. - Математична модель блоку оцінки завантаженості буфера маршрутизатора на основі нечіткої логіки (2016)
Сікора Л. С. - Логіко-когнітивна модель інформаційної ідентифікації причино-наслідкових зв’язків при дії активних факторів ризику на систему. Частина 1, Лиса Н. К., Ткачук Р. Л. (2016)
Батюк А. Є. - Інформаційна технологія оплати проїзду в громадському транспорті міста Львова, Піратовський А. А. (2016)
Сікора Л. С. - Логіко-когнітивна модель інформаційної ідентифікації причино-наслідкових зв’язків при дії активних факторів ризику на систему. Частина 2, Лиса Н. К., Ткачук Р. Л. (2016)
Вербовий С. О. - Методи інтелектуального аналізу даних для пошуку закономірностей в базах даних біомедичних зображень (2016)
Батько Ю. М. - Аналіз контурних ознак мікрооб’єктів на цифрових кольорових біомедичних зображеннях (2016)
Цмоць І. Г. - Метод вертикально-паралельного обчислення максимальних і мінімальних чисел у масивах, Антонів В. Я., Рабик В. Г. (2016)
Гавриш Б. М. - Критерії якості цифрових зображень в системах додрукарської підготовки, Дурняк Б. В., Тимченко О. В. (2016)
Цмоць І. Г. - Шляхи підвищення швидкодії обробки зображень в комп’ютерній системі з графічним процесором, Березький О. М., Ігнатєв І. В. (2016)
Андренко П. Н. - Направления развития объемного гидропривода, Лурье З. Я. (2016)
Мочалін Є. В. - Обґрунтування ефективної схеми тепловідведення від обертового циліндра у системах ротор-статор, Коноваленко В. О. (2016)
Барилюк Є. І. - Експериментальні дослідження малогабаритного пневматичного клапана з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом і затвором з "метал-металевим" ущільненням, Зайончковський Г. Й. (2016)
Моторна О. О. - Методика дослідження математичної моделі гідрооб’ємної системи рульового керування самохідної машини з модернізованим насосом-дозатором (2016)
Поліщук Л. К. - Аналіз впливу параметрів системи керування на динамічні процеси гідропривода стрічкового конвеєра, Піонткевич О. В., Коваль О. О. (2016)
Литвин О. В. - Використання функціонально-структурного аналізу при проектуванні затискного патрона, Гаврушкевич Н. В. (2016)
Лурье З. Я. - Моделирование рабочего процесса мехатронного гидроагрегата навесного оборудования трактора с обратной связью по усилию, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2016)
Галухин Н. А. - Энергосберегающий гидропривод с электронным регулированием скорости (2016)
Котов Б. І. - Математичне моделювання термообробки зерна у вертикальному пневмоканалі при періодичній зміні швидкості теплоносія за висотою, Калініченко Р. А., Курганський О.В. (2016)
К 90-летию Лурье Зиновия Яковлевича (2016)
9 Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HITECH – традиційне місце зустрічі лідерів лабораторної індустрії (2016)
Джигун О. М. - Особливості нової моделі енергоринку України, Саух С. Є. (2016)
Бальва А. О. - Питання розробки імітатора людино-машинної системи для проектування інтерфейсу автоматизованих робочих місць (АРМ), Абрамович Р. П., Максименко О. О. (2016)
Млинко Б. Б. - Методологія математичного моделювання стохастичних сигналів на основі умовних лінійних випадкових процесів, Фриз М. Є., Щербак Л. М. (2016)
Мартинюк Г. В. - Основи інформаційного забезпечення досліджень шумових процесів (2016)
Волошко А. В. - Основи створення бази реалізацій сигналів для дослідження характеристик якості електроенергії, Готович В. А., Назаревич О. Б. (2016)
Попов О. О. - Можливості використання експертних методів та систем для попередження надзвичайних ситуацій на критично важливих об’єктах, Ковач В. О., Яцишин А. В., Малков М. В., Бурлака С. О. (2016)
Ночвай В. И. - Региональная модель управления природопользованием (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Двохступенева інформаційно-вимірювальна система процесу алмазного шліфування, Щербак Л. М. (2016)
Ковач В. О. - Аналіз надзвичайних ситуацій, пов’язаних із розливами нафти внаслідок аварій танкерів та інших суден (2016)
Гайденко О. С. - Особливості комп’ютерного моніторингу, аналізу та управління технологічними процесами електропостачання залізниць (2016)
Сторчоус М. Д. - Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту (2016)
Винничук С. Д. - Алгоритмы гарантированного определения перепада давления на элементах гидравлических распределительных сетей сжимаемой жидкости (2016)
Федоров Е. Е. - Мультиагентная система прогноза состояния рудничной атмосферы, Дикова Ю. Л. (2016)
Суліма О. А. - Розробка алгоритму надання повноважень задачам на використання даних (2016)
Лозинський В. І. - Підвищення енергоощадності сенсорної мережі мобільного моніторингу ЕКГ за допомогою різницевих методів, Тимченко О.В. (2016)
Головань С. М. - Оцінка надійності програмного забезпечення інформаційної системи, Давиденко А. М., Щербак Т. Л. (2016)
Чирва А. А. - Математическая модель современного крана-регулятора воздушных систем самолета (2016)
Глухов О. Д. - Про складні дискретні системи високої структурної стійкості (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського