Осєтрін М. М. - Програмне забезпечення і Інтернет-ресурси у допомогу інженеру-транспортнику, Беспалов Д. О. (2010)
Осєтрін М. М. - Проектування пасажирського комплексу аеропорту (на прикладі МА "Бориспіль" м. Київ), Рябченко Т. О. (2010)
Осипов О. Ф. - Аналіз будівельно-технологічних характеристик житлових будинків перших масових серій в Україні, Тугай Я. Б. (2010)
Осиченко Г. О. - Щодо питання вивчення використання природних компонентів в архітектурному формоутворенні, Павленко О. А. (2010)
Пестрикова А. Г. - Проблемы сохранения культурных ландшафтов крупных городов (на примере г. Днепропетровска), Назаров М. Ю. (2010)
Петруня О. М. - Практика організації СТО за кордоном та в Україні (2010)
Пилипенко В. Н. - Диффузионный и капиллярный массоперенос в бетоне труб коллекторов (2010)
Плешкановська А. М. - Реконструктивна діяльність в контексті міського розвитку (2010)
Посацький Б. С. - Мережа велосипедного руху у Львові (містобудівні передумови формування), Сабан Ю. Я., Йосипчук В. М. (2010)
Приймаченко О. В. - Утримання вулично-дорожньої мережі як норма екологічного стану міського середовища (2010)
Пунагин В. В. - Тяжелые бетоны для высотного строительства (2010)
Рейцен Е. О. - Моделювання напрямків пересування студентів на прикладі Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)., Берлог О. І. (2010)
Рейцен Е. А. - Инновации при проектировании и строительстве объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, Кучеренко Н. Н. (2010)
Руденко В. В. - Використання системних підходів у санітарному очищенні міста, Зигун А. Ю. (2010)
Руденко Д. В. - Особенности структурообразования цементной матрицы бетона, модифицированной полимерминеральным комплексом (2010)
Сингаївська О. І. - Уніфікація структури інформаційного забезпечення містобудівної діяльності (2010)
Смаль М. В. - Екологічна оптимізація міст, як один із шляхів їх сталого розвитку, Дзюбинська О. В. (2010)
Соснова Н. С. - Вплив соціальних змін на містобудівні процеси (2010)
Тимченко Р. О. - Основи сучасного аналіза розвитку урбанізованих територій, Кришко Д. А. (2010)
Ткачук О. А. - Організація системи парковок та стоянок в житловій забудові міста Рівного, Стародуб І. В. (2010)
Товбич В. В. - Сучасні проблеми, тенденції та досвід трансформації архітектурно-містобудівної діяльності, Дюжев С. А. (2010)
Тугай О. А. - Нейтралізація ризиків замовника при визначенні переможця тендерів на виконання будівельно-монтажних робіт., Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А., Слипенчук О. О., Баглай В. В., Кухта К. П. (2010)
Федосова Е. В. - Предпосылки и современные возможности осуществления трансфера технологий в Украине, Кузнецов А. В., Шпакова А. В. (2010)
Федосова О. В. - Особливості формування екосейстету та екосекенту, Молодід О. О. (2010)
Филимонова О. Ю. - Неархимедова метрика при исследовании неопределенности, Минаева Ю. И., Недава К. Л. (2010)
Фоменко М. С. - Сучасний стан міста Луцька та його дорожньо-транспортної системи (2010)
Хархаліс М. Р. - Геотектонічні умови сейсмічного районування східних Карпат (2010)
Хархаліс М. Р. - Фізико-хімічні основи районування територій, Кайнц Д. І. (2010)
Чернявський В. В. - Кліматичні фактори впливу на теплоізоляційні фасадні системи з тонким штукатурним шаром, Борисенко О. Б. (2010)
Шевцова Г. В. - Східна Європа та Україна: ступінь впливу народного житла на формотворення дерев’яної церкви (2010)
Шеремета Я. М. - Досвід розроблення проектів реконструкції житлових мікрорайонів м. Києва (2010)
Шостак А. В. - Оцінка стану зимового прибирання ВДММ Луцька, Синій С. В., Сунак П. О. (2010)
Шульц Р. В. - Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництва, Демяненко Р. А., Медведський Ю. В. (2010)
Шульц Р. В. - Визначення просторових параметрів переходу між міською та державною системами координат, Тарнопольський Є. А. (2010)
Шульц Р. В. - Аналіз можливостей наземного лазерного сканування та сучасної наземної фотограмметрії (2010)
Басанець А. В. - Xронічне обструктивне захворювання легень та генетична схильність, Долінчук Л. В. (2017)
Цимбалюк С. М. - Захворюваність на рак щитоподібної залози в Україні: територіальні особливості, Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Гульчій М. В., Баленко Н. В., Федоренко З. П., Волощук О. В. (2017)
Гребняк М. П. - Гігієнічна донозологічна діагностика впливу атмосферних забруднень на органи дихання, Федорченко Р. А. (2017)
Апанасенко Г. Л. - Как остановить эпидемию хронических неинфекционных заболеваваний (2017)
Бородай В. П. - Екологічні та епідеміологічні аспекти поширення популяцій пташиного червоного кліща, Тертична О. В., Свалявчук Л. І. (2017)
Волощук О. В. - Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області, Антомонов М. Ю., Гущук І. В. (2017)
Лихтарев Илья Аронович (01.02.1935–14.01.2017) (2017)
Шидловська Т. А. - Стан мозкового кровообігу в осіб, які отримали акутравму у зоні проведення антитерористичної операції, Козак М. С., Овсяник К. В., Петрук Л. Г. (2017)
Корзун В. Н. - Гігієнічна оцінка нової норми харчування військовослужбовців АТО, Болохнова Т. В., Марченко Д. О., Старощук В. Ф., Яжло В. С (2017)
Yakymenko I. - Healthy lifestyle behaviors among university students in Ukraine, Tsybulin O., Shapovalov Ye. (2017)
Москвяк Н. В. - Особливості морфологічного розвитку європейських школярів на початковому етапі навчання (2017)
Брухно Р. П. - Вплив гігієнічних умов праці на біологічний вік операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, Солоха Н. В., Слаутенко Є. Г. (2017)
Хоменко І. М. - Гігієнічна оцінка фактичного харчування працездатного населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції, Козярін І. П., Закладна Н. В. (2017)
Антоненко А. М. - Фактори навколишнього сeредовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (аналітичний огляд літератури, друге повідомлення), Коршун М. М. (2017)
Кудря М. Я. - До питання проведення біологічного моніторингу ксенобіотиків, Лалименко О. С., Караченцев Ю. І., Завгородній І. В. (2017)
Віленський Ю. Г. - Синтетичний портрет видатного вченого (2017)
Нікберг І. І. - Деякі медико-екологічні проблеми сучасної Австралії (2017)
Титул,зміст (2017)
Фадеев Л. В. - Спельта – пришло ее время (2017)
Овсянникова Л. К. - Фізико-технологічні властивості сучасних сортів дрібнонасіннєвих культур (2017)
Васильєв С. В. - Характеристика полби як перспективної зернової культури та основні проблеми її післязбирального оброблення (2017)
Махинько В. Н. - Розрахунок біологічної цінності харчових продуктів і раціонів за методикою PDCAAS, Соколовська І. А., Черниш Л. Н. (2017)
Иммунобактерин D: применение для зерна и комбикормов (2017)
Возіян В. В. - Вплив параметрів лущення та водотеплової обробки зерна на вихід і кулінарну оцінку плющеної крупи із пшениці спельти (2017)
Муляр О. А. - Стан та перспективи використання продуктів з білого люпину в технології харчових продуктів, Доценко В. Ф., Бондар Н. П. (2017)
Карунський О. Й. - Ферментний препарат "Клерізим гранульований" в годівлі ремонтного молодняку курей-несучок, Макаринська А. В., Севастьянов О. В. (2017)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка комбікормів-концентратів для тренованих і спортивних коней, Цюндик О. Г. (2017)
Фурдичко О. І. - Особливості рентного регулювання фінансового забезпечення землекористування, Паляничко Н. І. (2017)
Шершун М. Х. - Маркетинг збалансованого розвитку як інструмент раціонального використання природних ресурсів України, Микитин Т. М. (2017)
Гуцуляк Г. Д. - Методологічні і теоретичні засади оптимізації природних ландшафтів, Гуцуляк Ю. Г. (2017)
Красовская Ю. В. - Устойчивое эколого-экономическое развитие сельского хозяйства трансграничных территорий на примере Украины и Беларуси, Лесняк А. Ю., Подлевская О. М. (2017)
Перович Л. Л. - Інформаційно-інноваційні інструменти використання природних ресурсів, Лудчак О. Є. (2017)
Занько Б. М. - Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку (2017)
Никитюк Ю. А. - Методологічні основи функціонування ринку лікарської рослинної сировини (2017)
Тимофеев М. М. - Взаємодія біогенних та техніко-технологічних чинників при формуванні сталих агробіогеоценозів, Вінюков О. О., Бондарева О. Б. (2017)
Василенко М. Г. - Окупність виробничих витрат в технології вирощування сої за різних систем удобрення, Душко П. М. (2017)
Курбацька Н. В. - Еколого-економічні проблеми та перспективи розвитку галузі хмелярства (2017)
Захарченко В. І. - Ефективність природокористування і стан навколишнього природного середовища як чинники міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів, Захарченко С. В. (2017)
Дубовий В. І. - Агроекологічна оцінка сортів ячменю ярого різного еколого-географічного походження в умовах перехідної зони Полісся, Чайка О. В., Янішевський Л. І. (2017)
Миронюк В. В. - Застосування стратифікованої вибірки для регіональної оцінки площі лісів України за даними глобальних карт лісового покриву, Георгіян М. І. (2017)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та сучасний стан ресурсів лисиці звичайної (Vulpes vulpes L.) у Лісостепу України, Маціборук П. В., Міняйло А. А., Грищенко С. М. (2017)
Федоренко М. А. - Класифікація екосистемних послуг природоохоронних територій (2017)
Ковалів О. І. - Особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні (2017)
Богіра М. С. - Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель (2017)
Кузін Н. В. - Методичні засади розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, переміщення, складування та нанесення родючого шару ґрунту на малопродуктивні угіддя (2017)
Чабан В. Г. - Земельна рента як об’єкт земельних відносин в аграрному секторі (2017)
Грещук Г. І. - Світовий досвід функціонування землевпорядного механізму сталого використання сільськогосподарських земель (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок для розміщення об’єктів транспортування електричної енергії, Брижко В. О. (2017)
Бадзян В. В. - Збалансування відтворювальних та експлуатаційних заходів у лісогосподарському землекористуванні (2017)
Лобанова О. П. - Удосконалення системи планування сталого використання земель населених пунктів (2017)
Шкуратов О. І. - Інституціональні засади організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі, Слободенюк О. А., Ступень О. І. (2017)
Плаксюк Л. Б. - Оцінка гербологічної ситуації на посівах сої у перехідному періоді до органічного землеробства в умовах зміни клімату, Вдовиченко А. В., Терновий Ю. В. (2017)
Ткачук О. П. - Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан ґрунту (2017)
Фещенко В. П. - Оцінювання радіоекологічного навантаження на населення Житомирської області, Гуреля В. В., Щербатюк А. Ф. (2017)
Савенко Б. В. - Еколого-економічна оцінка ефективності використання альтернативних джерел енергії (2017)
Дем’янюк О. С. - Моделювання продуктивності агроекосистеми залежно від показників біологічної активності ґрунту та гідротермічних умов, Гайдаржи В. І., Васильєва О. Б. (2017)
Яловенко О. І. - Порівняльна оцінка токсикологічних властивостей амфотерних поверхнево-активних речовин, Голіченков О. М. , Раєцька О. В. , Ляшенко В. І., Майстренко З. Ю., Уманець Г. П., Кучеренко О. Ю., Бабій В. Ф., Кондратенко О. Є., Пімушина М. В. (2016)
Білошицька А. В. - Гепатопротекторна роль рослинних препаратів Закарпаття при експериментальних атеро-склерозі та цукровому діабеті 2-го типу (2016)
Шевченко О. А. - Біоіндикація забруднення ґрунту дизельним паливом з використанням фітотесту, Кулагін О. О. (2016)
Григоренко Л. В. - Актуальность проблемы доочищенной питьевой воды в условиях Криворожской зоны урбанизации (2016)
Бабій В. Ф. - Вплив наноміді на токсичність текстильних виробів, Брень Н. І., Пімушина М. В., Кондратенко О. Є. (2016)
Яворовський О. П. - Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників, Ткачишин В. С., Арустамян О. М., Костюченко А. М., Солоха Н. В. (2016)
Кондратюк В. А. - Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму, Федорів О. Є., Лотоцька О. В. (2016)
Філоненко О. О. - Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку, Гозак С. В. , Єлізарова О.Т. (2016)
Грачова Т. І. - Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Чернівці (2016)
Стасюк Л. А. - Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні (2016)
Чеберячко С. І. - Визначення рівня професійного ризику виникнення у гірників захворювань пилової етіології, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І. (2016)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Особливості умов праці та вплив їх на здоров'я працівників легкої промисловості, Крупка Н. О. (2016)
Адамчук Т. В. - Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров’я у контексті змін, внесених до законодавства України, Чумак Н. Є. (2016)
Антоненко А. М. - Фактори навколишнього средовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (перше повідомлення), Коршун М. М. (2016)
Боряк Н. - Інтерактивні технології в навчанні граматики французької мови у вищому навчальному закладі (2017)
Гаврілова Л. - Моніторинг англомовної компетентності студентів педагогічного університету, Ябурова О. (2017)
Герасимчук О. - Аналіз ефективності формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2017)
Дубинська О. - Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студенток економічного профілю, Салатенко І. (2017)
Журат Ю. - Розвиток пізнавального інтересу майбутніх фахівців дошкільної освіти на початковому етапі навчання (2017)
Карасєвич С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в загальноосвітній школі (2017)
Клименюк Н. - Формування інклюзивної компетентності в майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки (2017)
Колток Л. - Ціннісні стратегії педагогічного дискурсу як основи професійної освіти майбутніх фахівців (2017)
Недосєкова Н. - Методологічні підходи до навчання у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (2017)
Павленко І. - Підготовка студентів педагогічних вищих навчальних закладів до здоров’язбережувального навчання учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Поселецька К. - Практично-орієнтована діяльність майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі педагогічної практики (2017)
Ревенко Н. - Вітчизняний фортепіанний репертуар як складова інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Рідель Т. - Комунікативна компетенція як одна з педагогічних умов формування оптимальної мотивації учіння студентів аграрних університетів у процесі вивчення іноземних мов, Тамаркіна О. (2017)
Рожелюк І. - Концептуальні засади освітнього моніторингу як методологічна основа формування готовності майбутнього викладача іноземної мови до моніторингової діяльності (2017)
Семеног О. - Підготовка майбутніх учителів до гурткової роботи з риторичної майстерності (на матеріалі творчої спадщини Олександра Захаренка) (2017)
Скачедуб Н. - Формування культури здоров’язбереження у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2017)
Тимошенко Н. - Сoціальнo-педагoгiчнi умови прoфесiйнoгo самoвдoсконалення майбутнiх сoцiaльних педaгoгiв у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi (2017)
Шевченко Ю. - Готовність студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі (2017)
Вільхова О. - Огляди, конкурси, фестивалі як форми виховання молодших школярів засобами народної хореографії в Україні (1945–1991 рр.) (2017)
Іваній І. - Зміст професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту (2017)
Титович А. - Індивідуально-психологічна сфера в спортивній діяльності, Востоцька І. (2017)
Кравченко А. - Характеристика підготовчо-тренувально-корекційного етапу роботи центру "СКІФ" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2017)
Кравченко І. - Особливості фізичного виховання дітей із порушеннями зору, Гладов В. (2017)
Лянна О. - Компоненти педагогічного середовища в логопедичній реабілітації хворих з афазією (2017)
Садова І. - Арт-терапія як ефективна технологія соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах (2017)
Шуппе Л. - Фахова підготовка бакалаврів романської філології в університетах Іспанії та України: спільне і відмінне (2017)
Березовська В. Ю. - Cучасний стан вивчення водоростей водойм Київської височинної області (2017)
Васильєва Т. В. - Флоро-генетичний аналіз фітобіоти острова Зміїний (Чорне море, Україна), Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. (2017)
Дайнеко Н. М. - Сравнительный анализ накопления тяжелых металлов прибрежно-водной растительностью изучаемых объектов г. Гомеля и окрестностей г. Мозыря Гомельской области, Республика Беларусь, Тимофеев С. Ф. (2017)
Журжа Ю. В. - Морфогенез експлантів Rhamnus diamantica Nakai. та Rhamnus tinctoria Waldst. Et Kit. в умовах in vitro, Колдар Л. А., Небиков М. В. (2017)
Лагутенко О. Т. - Вивчення посухостійкості сортів агрусу (Grossularia uva-crispa (L.) Mill.) за вирощування в умовах Українського Полісся, Настека Т. М., Кондратенко М. О. (2017)
Потоцька С. О. - Дендрологічні аспекти "Концепції озеленення міста Чернігова" (2017)
Юхименко Ю. С. - Сезонний ритм розвитку північноамериканських видів роду Crataegus L. в умовах Криворізького ботанічного саду НАН України (2017)
Грецький I. O. - Використання композіцій полісахаридів мікробного походження для культивування люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071, Громозова O. М., Воцелко С. К. (2017)
Крижановська М. А. - Заміна родзинок на водну витяжку сушені у поживному середовищі Drosophila melanogaster Meigen, Бігуняк К. О. (2017)
Першко І. О. - Генетична структура роду Microcolpiа (Mollusca: Gastropoda: Melanopsidae) (2017)
Дятлов С. Є. - Донні відкладення південної частини Хаджибейського лиману в умовах хронічного забруднення, Кошелев О. В., Запорожець С. О. (2017)
Рачинська О. В. - Водорості мікрофітобентосу в біоіндикації якості морського довкілля Одеського регіону (2017)
Савлучинська М. О. - Особливості енергозабезпечення процесів адаптації риб до різних концентрацій фіпронілу та диметоату у водному середовищі, Коновець І. М., Арсан О. М., Мардаревич М. Г. (2017)
Яковенко Б. В. - Вплив ксенобіотиків на активність ферментів антиоксидантної системи в тканинах коропа, Третяк О. П., Мехед О. Б., Хайтова Г. Д., Симонова Н. А. (2017)
Андрусишин Т. В. - Комплексна оцінка екологічної ситуації ріки Збруч в умовах зарегулювання та маловоддя, Грубінко В. В. (2017)
Гуменюк Г. В. - Кореляційно-регресійний аналіз стану забруднення води в Тернопільському регіоні, Гарматій Н. М. (2017)
Пида С. В. - Процеси водообміну в люпину білого та люпину жовтого за впливу регуляторів росту рослин, Кобрин І. М., Вакуленко В. О., Москалюк Н. В. (2017)
Прокопчук О. І. - Сезонні зміни вмісту сполук фосфору в абіотичних складових річок Тернопільщини з різним характером антропогенного впливу (2017)
Якуба І. П. - Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату фітоцид, Паузер О. Б. (2017)
Голіней Г. М. - Породний склад бджіл пасічних угідь Тернопільщини (2017)
Подобівський С. С. - До питання видового складу, біології та значення іксодових кліщів Західної України, Федонюк Л. Я. (2017)
Грубінко В. В. - Адаптивні стратегії токсикорезистентності до металів у гідробіонтів (2017)
Суходольська І. Л. - Вторинне використання азоту у гідроекосистемах (2017)
Чорна Г. А. - Наукова спадщина В. А. Гаврилюка: гербарій та польові щоденники, Мамчур Т. В., Свистун О. В., Парубок М. І. (2017)
Русіна Н. - Сучасні інновації в підготовці фахівців напряму землевпорядкування в університетах республіки Польща (2016)
Шаповалова О. - Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти (2016)
Венгер А. - Компетенетність як соціально-психологічна проблема (2016)
Карапузова І. - Дитяче експериментування: реалії та перспективи, Бурсова С. (2016)
Пасічніченко А. - Сучасні уявлення про освітнє середовище як психолого-педагогічний феномен, Ковалевська Н. (2016)
Кушнірова Л. - Поради В. Масальського щодо навчання фонетики, будови слова, правопису, прищеплення учням орфоепічних та орфографічних навичок (2016)
Лазарєва О. - Становлення Харківського державного педагогічного інституту під керівництвом його першого директора Й. Г. Подольського (1931–1934 рр.) (2016)
Адаменко О. - Формування технологічної культури майбутнього соціального працівника в умовах вищого навчального закладу (2016)
Волошко Г. - Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти (2016)
Ovadiuk O. - Word computer, board and online games in learning English (2016)
Прийменко Л. - Теоретичні передумови розвитку культури здоров’я педагогів (2016)
Процай Л. - Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів, Гібалова Н. (2016)
Пшенична Л. - Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення (2016)
Рязанцева О. - Головні компетенції викладача в системі дистанційної освіти (2016)
Ставицька І. - Особливості формування іншомовної компетентності магістрантів технічних спеціальностей (2016)
Тихонова Т. - Дидактичне конструювання ІТ-дисциплін професійної освіти майбутніх агрономів, Нєлєпова А. (2016)
Ткаченко Н. - Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень Концепції "Нова українська школа" (2016)
Черненко Я. - Професійно спрямовані задачі в курсі математики ПТНЗ (2016)
Шматков Д. - Редукція змісту навчання інновацій у галузях технічних наук (2016)
Щербак І. - Професійні властивості майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ящук С. - Педагогічні умови формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2016)
Золотарьова Т. - Вплив детерміністичної наукової освітньої парадигми на співвідношення систем "особистість" і "дефект" молодших школярів із ДЦП (2016)
Прядко Л. - Шляхи забезпечення індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Чернцова Е. В. - Художественная нарративная стратегия и когнитивная семантика слова (на материале глагольных предикатов казаться, показаться) (2016)
Сердега Р. Л. - Синтаксична організація виражених реченням повір’їв (безсполучникові конструкції) (2016)
Фунікова Т. В. - Становлення флексій родового відмінка однини іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2016)
Крапива Ю. В. - Стратегії побудови передвиборчої промови (на матеріалах президентської кампанії 2015–2016 рр. у США), Гаврилова К. О. (2016)
Галунова Н. М. - Особливості функціонування концептів "мир" та "війна" у мовній свідомості дітей 9–13 років з урахуванням гендерного параметра, Васянович Є. А. (2016)
Мосьпан Е. П. - Железнодорожный жаргон в Интернет-коммуникации (2016)
Турчак О. М. - Юкстапозитні типи як основа новотворів публіцистичного стилю (на матеріалі періодичних видань кінця ХХ століття) (2016)
Скубачевская Л. А. - Имя, случай и судьба в "Святочных рассказах" Н. С. Лескова (2016)
Синявина Л. В. - Фабульное и повествовательное время и его фольклорно-мифопоэтические основания в романе П. И. Мельникова-Печерского "В лесах" (2016)
Черный И. В. - Трансформация библейского сюжета в романе В. И. Крыжановской-Рочестер "Фараон Мернефта" (2016)
Вальченко И. В. - Флорентийский текст: Pro et contra (2016)
Сухоруков В. А. - Поэтика пьесы Л. Андреева "Черные маски" (2016)
Соценко Н. Ф. - Несобранные циклы А. И. Куприна: пасхальный цикл (2016)
Бондаренко А. А. - "Звуковой пейзаж" в рассказе М. Горького "Женщина" (2016)
Алексеева Н. С. - Типология нарративной модели "текст в тексте" в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и У. Фолкнера "Притча" (2016)
Мусий В. Б. - Субъективная модальность в рассказе А. С. Грина "Остров Рено" (2016)
Белогорская Л. В. - Пространственные доминанты романного мира Александра Грина (2016)
Морева Т. Ю. - О жанровых особенностях рассказа в стихах А. С. Грина "ЛИ" (2016)
Заєць Г. В. - Образи-символи лірики Володимира Ярошенка (2016)
Мацюк А. А. - Архетип Медеї у філософсько-літературній концепції Паскаля Кіньяра (2016)
Краснова А. А. - Художественный мир "Суламифи" и "Звезды Соломона" А. И. Куприна: между неореализмом и постмодернизмом, Московкина И. И. (2016)
Полякова Е. О. - Специфика осмысления любовных коллизий "из современной жизни" в малой прозе М. Кузмина (2016)
Виниченко В. В. - Водный комплекс в прозе Н. В. Баршева (2016)
Бабай П. Н. - Историзм, метафизика, персонология в неклассической эпопее В. Сорокина "Теллурия" (2016)
Титаренко Е. А. - Толстой, Достоевский, Соловьев и другие – классические медиаперсоны в пелевинском метатекстуальном проекте (2016)
Надозирная Т. В. - Загробные блуждание Цинцинната в романе В. Пелевина "Т" (2016)
Калениченко О. Н. - Неомиф о Люцифере в романе В. Арчера "Выбравший бездну" (2016)
Лосиевский И. Я. - Читатель, исследователь, интерпретатор, "соавтор" (на материале работ Андрея Белого о русских писателях ХІХ – начала ХХ века) (2016)
Борбунюк В. А. - "Последний человек девятнадцатого столетия": А. Чехов и Ю. Олеша (2016)
Еремина-Чащина М. В. - Диалог с русской классикой в малой прозе С. Д. Кржижановского (2016)
Маханьков Е. А. - На пересечении Пушкинской и улицы Гоголя: рецепция творчества русских классиков в романе В. Набокова "Дар" (2016)
Беспаленко Д. И. - Аллюзии на судьбу и текст Достоевского в "Путях небесных" И. С. Шмелёва (2016)
Гребенщикова А. Г. - Роль и функции интертекста в интернет-постах Татьяны Толстой (2016)
Волик Н. А. - Торжественная ода М. В. Ломоносова в русской литературе XVIII века и ее взаимодействие с риторикой (2016)
Силантьева В. И. - Традиция в системе переходности. Чехов на сломе двух эпох (2016)
Никипелова Н. А. - Чехов и Шекспир: мотив театра в драматическом сюжете "Бури" и "Чайки" (2016)
Педченко Е. В. - Классические и неклассические любовные треугольники в прозе В. Брюсова (2016)
Гармаш Л. В. - Ф. М. Достоевский в литературно-критических трудах Андрея Белого: диалектика самопознающего сознания (2016)
Жиленко І. Р. - "Свіжий сміх сьогоднішнього дня" Аркадія Аверченка (на матеріалі збірки "Дюжина ножів у спину революції") (2016)
Евстафьева Н. П. - "Человек с душой, сплетенной из грязи, нежности и грусти": Гайто Газданов о Василии Розанове" (2016)
Борзенко О. І. - Олексій Петров і "київські змовники" (2016)
Садовська Ю. В. - Інтелігенція в революції (М. Асуела "Ті, хто знизу", О. Фадєєв "Розгром") (2016)
Михайлин І. Л. - Масове суспільство та елітарна людина в концепції Майкла Янга (2016)
Рзаев Н. А. - Мейхана как один из жанров устного народного творчества (2016)
Андрущенко Е. А. - Рец. на издание: Поддубная Р. Н. Современность классики: избранные труды / Р. Н. Поддубная ; сост. И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 540 с. (2016)
Калашникова О. Л. - Рец. на издание: Несчастный Никанор, или Приключение жизни российского дворянина Н********/ подг. текста, коммент., статья Т. Е. Автухович. – СПБ.: Наука, 2016. (2016)
Юбилей Михаила Лукича Гомона (2016)
Вихідні дані (2016)
Бойко В. В. - Эндоваскулярные и эндоскопические вмешательства у больных внутрипеченочной портальной гипертензией, осложненной кровотечением из флебэктазий пищевода, Авдосьев Ю. В., Грома В. В., Мирошниченко Д. А. (2015)
Питык А. И. - Эффективность эндоваскулярной реваскуляризации у больных с критической ишемией, обусловленной изолированными поражениями артерий голени в сравнении с многоэтажными поражениями инфраингвинальных артерий (2015)
Бойко В. В. - Выбор хирургической тактики лечения декомпенсированных форм хронической венозной недостаточности нижних конечностей, Бабынкина И. Б. (2015)
Бойко В. В. - Изменения ультраструктурной организации клеток слизистой оболочки пищевода крыс с моделированной стриктурой третьей степени, Шапринский Е. В., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2015)
Тимченко М. Е. - Несостоятельность кишечных анастомозов в условиях перитонита: клинико-экспериментальные аспекты (2015)
Брек О. О. - Стан сполучної тканини та його вплив на результати хірургічного лікування пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами (2015)
Михайличенко В. Ю. - Регуляция сосудистой пролиферации в зоне экспериментального инфаркта миокарда путем коррекции эндотелиальной дисфункции применением различных методик клеточной кардиомиопластики, Самарин С. А., Бабанин А. А. (2015)
Сердюк В. Н. - Состояние мембран лизосом сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2015)
Гамидов А. Н. - Экспериментальное обоснование комплекса мероприятий профилактики прогрессирования вторичной альтерации в брюшной полости при перитоните (2015)
Бойко В. В. - Лечение пострезекционной эмпиемы плевры, осложненной бронхоплевральным свищем, Смоляник К. Н., Козин Ю. И., Минухин Д. В., Токарев А. В. (2015)
Бойко В. В. - Застосування ліпосомальних лікарських композицій у лікуванні гнійно-деструктивних захворювань легень, Мінухін Д. В., Тарасенко Л. Г., Токарєв А. В., Смоляник К. М. (2015)
Стариков В. И. - Диагностика и лечение гемоторакса при операциях на лёгких, Майборода К. Ю., Басилайшвили С. Ю. (2015)
Штанюк Є. А. - Антибактеріальна активність полікомпонентних мазей з офлоксацином, левофлоксацином та діоксидином щодо полірезистентних штамів-збудників ранових хірургічних інфекцій, Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Безугла О. П., Головіна О. О., Мінухін Д. В. (2015)
Арутюнов С. Э. - Периоперационные осложнения при панкреатодуоденальной резекции (2015)
Сидоренко Р. А. - Роль малоінвазивних методів у комплексному лікуванні хворих на панкреонекроз (2015)
Авдосьев Ю. В. - Эндоваскулярный гемостаз в комплексном лечении местно-распространенного рака органов малого таза, осложненного кровотечением (2015)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение метастатических поражений легких, Краснояружский А. Г., Старикова А. Б. (2015)
Притула В. П. - Гостра ішемія яєчка у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Бойко В. В. - Возможности комбинированного лечения и профилактика осложнений при субфасциальных ожогах у лиц пожилого и старческого возраста, Кравцов А. В., Козин Ю. И., Исаев Ю. И., Цогоев А. А., Горькавый В. А. (2015)
Михайличенко В. Ю. - Эффективность анти-VEGF терапии при тромбозе вен сетчатки глаза у человека, Иващенко А. С. (2015)
Бездітко П. А. - Вивчення динаміки розсмоктування проліферативних вітреоретинальних процесів за результатами ультразвукового дослідження під впливом комплексного застосування препарату бромелаїн+трипсин+рутин при травмах очного яблука, Левченко Л. І. (2015)
Бездетко П. А. - Динамика средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин, Гончарь Е. Н., Мирошник Д. М., Тарануха О. А. (2015)
Кундієв Ю. І. - Система надання медичної допомоги при веденні бойових дій з урахуванням моніторингу життєдіяльності військовослужбовців, Палагін О. В., Лурін І. А., Верба А. В., Савицький В. Л., Власенко О. М., Тарабан І. А., Галушка А. М., Романов В. О., Галелюка І. Б. (2015)
Салтовський О. В. - Хірургічна корекція істміко-цервікальної недостатності (2015)
Прасол В. А. - Клинический случай успешного лечения больной с аневризмой внутренней сонной артерии, Мишенина Е. В., Чинилин А. В. (2015)
Эстрин С. И. - Клинический случай отдаленных результатов трансэндокардиальной клеточной кардиомиопластики у пациента с рефрактерной стенокрадией, Кравченко Т. В., Михайличенко В. Ю. (2015)
Тутуров С. С. - Опыт применения препарата Ауротаз-Р у больных с синдромом диабетической стопы, Маметьев А. А. (2015)
Капшитарь А. В. - Хирургическая коррекция способом Lichtenstein I сложных форм паховых грыж (2015)
Мороз С. В. - Комплекс инструментально-клинических диагностических мероприятий по выявлению послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки (2015)
Урсол Г. Н. - Перикардиоскопия в комплексе диагностических и лечебных мероприятий при туберкулезном перикардите (2015)
Аллахвердиев В. А. - Оценка цитокинового профиля у больных при острых язвенных гастродуоденальных кровотечениях (2015)
Борисенко В. Б. - Устройство для эндоскопического транспапиллярного дренирования и санации желчных протоков (2015)
Криворучко Ігорь Андрійович (до 55-річчя з дня народження) (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Shapovalov A. P. - Structure and optical properties of AlN films obtained using the cathodic arc plasma deposition technique, Korotash I. V., Rudenko E. M., Sizov F. F., Dubyna D. S., Osipov L. S., Polotskiy D. Yu., Tsybrii Z. F., Korchovyi A. A. (2015)
Gryschuk A. M. - Influence of dimensional static and dynamic charges on conduction in the active zone of a quantum cascade laser, Boiko I. V. (2015)
Kondryuk D. V. - Temperature changes in the exciton absorption band observed in flat double nanoheterostructures GaAs/AlxGa1-xAs, Derevyanchuk A. V., Kramar V. M., Kudryavtsev A. A. (2015)
Markevich I. V. - About self-activated orange emission in ZnO, Stara T. R., Bondarenko V. O. (2015)
Boiko I. I. - Dependence of the collision integral on electric field (2015)
Slipokurov V. S. - Methodological aspects of measuring the resistivity of contacts to high-resistance semiconductors, Dub M. N., Tkachenko A. K., Kudryk Ya. Ya. (2015)
Sidor M. I. - Azimuthally invariant phase tomography of optically anisotropic sections of biological tissues, Karachevtsev A. O., Prysyazhnyuk V. P. (2015)
Dubolazov O. V. - Statistical and fractal analyses of autofluorescence of myocardium tissue images in diagnostics of acute coronary insufficiency, Sidor M. I., Karachevtsev A. O. (2015)
Ushenko Yu. O. - Azimuthally invariant laser polarimetry of polycrystalline smears of biological liquids, Dubolazov O. V., Motrich A. V., Bodnar G. B. (2015)
Ushenko A. G. - Mueller-matrix reconstruction of parameters of phase and amplitude anisotropy in diagnostics of endometriosis and infertility, Dominikov M. M., Lakusta I. I., Koval G. D. (2015)
Dubolazov O. V. - Multifunctional polarization tomography of birefringence networks of biological crystals, Olar O. I., Burkovets D. M. (2015)
Ushenko A. G. - Autofluorescent polarimetry in diagnostics of endometriosis and infertility, Koval G. D., Burkovets D. M., Savich V. O. (2015)
Ushenko Yu. O. - Fluorescent Mueller-matrix polarimetry of biological tissues in differentiation of benign and malignant tumors, Lakusta I. I., Olar O. I., Novakovska O. Yu. (2015)
Studenyak I. P. - Temperature studies of optical parameters in (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4 thin films, Kutsyk M. M., Rati Y. Y., Izai V. Yu., Kokenyesi S., Daroci L., Bohdan R. (2015)
Kolomiets I. S. - Polarization properties of longitudinally inhomogeneous dichroic medium, Savenkov S. N., Oberemok Ye. A. (2015)
Shynkarenko V. V. - Development of modeling methods and algorithm for calculating the current-voltage characteristics of LED modules (2015)
Studenyak I. P. - Influence of superionic nanoparticles Cu6PS5I on dielectric properties of nematic liquid crystal 6СНВТ, Demko P. Yu., Bendak A. V., Kovalchuk O. V., Kovalchuk T. M., Lisy V., Kopcansky P., Timko M., Tomasovicova N., Zavisova V., Gdovinova V., Miskuf J., Oleinikova I. V., Lad A. I., Kucheriavchenkova N. M. (2015)
Vlaskina S. I. - Structure of photoluminescence DL-spectra and phase transformation in lightly doped SiC crystals and films, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2015)
Khmil D. N. - Method for determination of the absorption coefficient in films based on photoluminophore suspension for white LEDs, Kamuz A. M., Oleksenko P. F., Kamuz V. G., Aleksenko N. G., Kamuz O. A. (2015)
Nasyrov M. U. - Radiation-stimulated processes in silicon structures with contacts based on TiN, Ataubaeva A. B. (2015)
Bacherikov Yu. Yu. - Effect of heating rate on oxidation process of fine-dispersed ZnS:Mn obtained by SHS, Zhuk A. G., Okhrimenko O. B., Kardashov D. L., Kozitskiy S. V. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Golenkov A. G. - Performance limits of terahertz zero biased rectifying detectors for direct detection, Sizov F. F. (2016)
Grytsenko K. P. - Protective applications of vacuum-deposited perfluoropolymer films, Kolomzarov Yu. V., Belyaev O. E., Schrader S. (2016)
Sizov F. F. - Detection of IR and sub/THz radiation using MCT thin layer structures: design of the chip, optical elements and antenna pattern, Tsybrii Z. F., Zabudsky V. V., Sakhno M. V., Shevchik-Shekera A. V., Dukhnin S. Ye., Golenkov A. G., Dieguez E., Dvoretsky S. A. (2016)
Yaremchuk I. Ya. - Enhanced optical transmission of the triple-layer resonant waveguide structure, Fitio V. M., Bobitski Ya. V. (2016)
Makhnovets K. A. - Van der Waals interaction between surface and particle with giant polarizability (2016)
Manko A. A. - New method for estimating the refractive index of optical materials in spectrally selective elements, Svechnikov G. S. (2016)
Boiko I. I. - Influence of field dependent form of collision integral on kinetic coefficients (2016)
Hontaruk O. M. - Low doses effect in GaP light-emitting diodes, Konoreva O. V., Malyi Ye. V., Petrenko I. V., Pinkovska M. B., Radkevych O. I., Tartachnyk V. P. (2016)
Zubrilin N. G. - Precise measurements of the wavelength in KrCl laser spectral region (222 nm), Pavlov I. A., Baschenko S. M., Tkachenko O. M. (2016)
Studenyak I. P. - Optical studies of as-deposited and annealed Cu7GeS5I thin films, Bendak A. V., Rybak S. O., Izai V. Yu., Kúš P., Mikula M. (2016)
Pavelets S. Yu. - ZnTe-based UV sensors, Bobrenko Yu. N., Semikina T. V., Sheremetova G. I., Atdaiev В. S., Krulikovska K. B., Mazin M. A. (2016)
Mustafaeva S. N. - Dielectric spectroscopy of CuInSe2 single crystals, Asadov S. M., Guseinov D. T., Kasimoglu I. (2016)
Paiuk O. P. - Structural properties of chalcogenide glasses As2Se3 doped with manganese, Revutska L. A., Stronski A. V., Gudymenko A. Yo., Stanchu H. V., Gubanova A. A., Kryskov Ts. A. (2016)
Vertsimakha G. V. - Variational approach to the calculation of the lowest Wannier exciton state in wide type-II single semiconductor quantum wells (2016)
Osinsky V. I. - Integration of LED/SC chips (matrix) in reverse mode with solar energy storage, Masol I., Feldman I., Diagilev A., Sukhovii N. O. (2016)
Khylko O. L. - Possible mechanism of inhibition of virus infectivity with nanoparticles, Rusinchuk N. M. (2016)
Information for contributors (2016)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2016)
Титул, зміст (2017)
Уманців Ю. - Економічна політика держави в умовах глобалізації (2017)
Бойко А. - Планування регіонального розвитку в Україні (2017)
Масько А. - Генезис поглядів на роль держави в економіці (2017)
Гурджиян К. - Заохочення споживачів у програмах лояльності (2017)
Крепак А. - Телевізійна реклама: зважені рейтинги у медіаплануванні (2017)
Квасницька Р. - Структуризація потенціалу підприємства, Тарасюк М. (2017)
Канєва Т. - Видатки бюджету як складова економічного розвитку країни, Думікян А. (2017)
Нікітішин А. - Індикатори інституційних змін у податковій системі України (2017)
Галак К. - Аудит соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання (2017)
Паянок Т. - Регресійний аналіз в аудиті (2017)
Савченко Т. - Електронні навчальні курси на основі технології Articulate Storyline, Власенко Л. (2017)
Бобрышев А. Н. - Изменение учетно-аналитических функций управления экономическими субъектами под влиянием кризисных процессов в экономике, Иволга А. Г., Шевченко Н. Ю. (2017)
Wyrwa D. - Evaluation of the efficiency of the European Union’s innovative policy (2017)
Al-Khateeb T. T. - Obstacles to promotional mix for tourism in the Kingdom of Saudi Arabia: an applied study on Al-Kharj governorate, Al-Hazmi N. M. (2017)
Arginbayeva G. - Electrical power industry of Kazakhstan: current state and innovative approaches to sector development, Kemel M., Yuvitsa N. (2017)
Варченко О. М. - Особливості формування попиту на продовольство в сучасних умовах, Свиноус І. В., Липкань О. В. (2017)
Гудкова В. П. - Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки, Кравченко О. О., Творонович В. І. (2017)
Dubrovskaya Ju. V. - Efficiency analysis of cluster structures localization in economy, Elokhova I. V., Kozonogova E. V. (2017)
Lesik I. M. - Major contradictions of genetically modified organisms cultivation and use (2017)
Onyshchenko V. O. - The essence of structural shifts and their manifestations in economy, Romanova T. V. (2017)
Han S.T. - Causal nexus between economic growth, exports and imports in Myanmar, ul Haq I. (2017)
Andadari R. K. - Can Indonesian SMEs compete with their partners in the Asean Economic Community?, van Dijk M. P. (2017)
Ілляшенко Н. С. - Формування "системної карти" стратегічного управління розвитком підприємства, Шипуліна Ю. С., Мельник Ю. М. (2017)
Ilin I. V. - Service-oriented analysis of reorganizational changes, Iliashenko O. Yu., Levina A. I. (2017)
Кіндрат О. В. - Оцінювання впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ на стійкість фінансово-економічного стану підприємств (2017)
Kovbatyuk M. V. - Ranking score in management process and directions of its use, Strilok I. I. (2017)
Konieva T. A. - Ways of operating cycle reduction in material production of Ukraine (2017)
Кулик В. А. - Розвиток електронного бізнесу в Україні (2017)
Череп А. В. - Використання економічних інструментів в системі антикризового управління підприємством, Корженевська В. М. (2017)
Дусь Ю. П. - Оценка взаимосвязи показателей институционального и инвестиционного развития регионов Российской Федерации, Щербаков В. С. (2017)
Siriyanun S. - Ethnic minorities in special economic zones: the Karen on Thai-Burmese border (2017)
Тлеубердинова А. Т. - Зависимость устойчивого развития туризма от социально-экономической ситуации в регионе, Шаекина Ж. М., Муканова Д. К. (2017)
Bilyk O. I. - The principles of healthcare system financing optimization in Ukraine, Shevchuk N. Yu. (2017)
Wongleedee K. - Customer satisfaction in the airlines industry: comparison between low-cost and full service airlines (2017)
Гальків Л. І. - Ризики втрат людського потенціалу: чинник фінансування освіти та охорони здоров’я, Карий О. І., Мойсеєнко І. В. (2017)
Посухова О. Ю. - Профессиональная карьера в условиях изменяющейся реальности российского общества (2017)
Rogozinska-Mitrut J. - The empirical dimension of rational elements in management competencies, Drozdowski G. (2017)
Сотник І. М. - Реформування системи субсидій населенню в контексті сталого енергоефективного розвитку України, Харчишина О. В., Коваленко Є. В. (2017)
Ushakov D. - Government expenditures on education in the ХХI century: quantitative evaluation and limits of rationality (2017)
Цимбалюк С. О. - Детермінанти трудової активності персоналу в системі мотивації (2017)
Chen Y.-S. - Economic analysis of gender gap compensation: evidence from Taiwanese auditing industry, Huang L.-C., Su W. H. (2017)
Сова О. Ю. - Актуальні питання стану депозитного ринку України (2017)
Стегней М. І. - Шляхи зміцнення місцевої фінансової ініціативи, Іртищева І. О., Лінтур І. В. (2017)
Маначинська Ю. А. - Теорія агентських відносин крізь призму актуарної концепції бухгалтерського обліку (2017)
Шикіна О. В. - Динаміка розвитку малих готелів м. Одеси (2017)
Божук Т. І. - Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі (2017)
Vasylieva N. K. - Optimization model and assessment of inter-branch development of agricultural enterprises, Vilkhova T. V. (2017)
Вергун А. М. - Прогнозування рівня фінансової безпеки підприємств легкої промисловості (2017)
Hlushko O. V. - Effective methodological tools for forecasting financial and economic stability, Gryshova I. Yu., Lagodiienko N. V. (2017)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Дослідження структури мережі на засадах теорії графів (2017)
Klebanova T. S. - Models of financial crisis prevention at enterprises of housing and communal services, Guryanova L. S., Rudachenko O. O. (2017)
Федулин А. А. - Оптимизация внутрикластерных отношений в туристической сфере, Лебедев К. А., Лебедева О. Е. (2017)
Haviernikova K. - The relationship between GDP creation and the selected variables of business environment, Koisova E. (2017)
Цмоць І. Г. - Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві, Теслюк В. М., Теслюк Т. В. (2017)
Чуприна Л. В. - Матричне моделювання як інструмент стратегічного аналізу в системі стратегічного управлінського обліку, Рубан Л. О. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Кравченко А. - Концепт відповідальності в умовах сучасного цивілізаційного розвитку (2017)
Боровська Л. - Сократ vs Барт: антропологічні виміри лінгвістичного повороту (2017)
Лімонченко В. - Освіта у світлі філософії Аристотеля (2017)
Зелінський М. - Гуманітарна картина світу в духовному бутті людини, Драпогуз В. (2017)
Ліпін М. - "Просторовий поворот" на перехресті історії (2017)
Возняк С. - Метафізичний вимір кантівського апріорі (2017)
Саракун Л. - Космополітизм сьогодні: спроба концептуалізації (2017)
Шип Н. - Історіософські концепції цивілізаційної ідентичності українців (2017)
Морозов А. - Моральні виклики та метафізичні відповіді (2017)
Остащук І. - Конфесійне судочинство: філософія права Католицької церкви (2017)
Хоружий Г. - Протестантизм як результат європейської Реформації (2017)
Красільнікова О. - Православ’я в Україні: характерні риси та особливості (2017)
Сідоріна Є. - Ісихастська практика духовного сходження як нова антропологічна стратегія (2017)
Бондаревич І. - Аксіома як методологічне підґрунтя знання (2017)
Пархоменко О. В. - Інформація як природна категорія і її зв’язок зі знаннями, Пархоменко В. Д. (2017)
Кваша Т. К. - Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2017)
Гусейнова А. - Основы и анализ инновационного потенциала, Шукурова А., Гусейнли А. (2017)
Андрощук Г. О. - Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІІ частина) (2017)
Khomenko I. І. - Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA, Shakhbazian K. S. (2017)
Кірюхін М. М. - Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій (2017)
Гладун А. Я. - Таксономія стандартів інформаційної безпеки, Хала К. О. (2017)
Рішан О. Й. - Розробка структурної схеми та способу підвищення точності вимірювань ультразвукового пристрою контролю ширини стрічки у повітрі, Гура А. С. (2017)
Тарасов В. О. - Технологія корекції неплощиності поверхні лінійної напрямної, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2017)
Електротехніка (2017)
Нові та відновлювальні джерела енергії (2017)
Ресурсозберігаючі технології (2017)
Нетрадиційні джерела енергії (2017)
Алиев Тарбиз Насиб оглы (2017)
Качула С. В. - Фінансова політика держави та розвиток малого підприємництва: соціальний аспект (2016)
Маслик Р. О. - Оцінка ефективності зарубіжних фінансових моделей соціального захисту та можливості їх використання в Україні (2016)
Черкасова С. О. - Організаційно-економічні аспекти становлення і розвитку ОСББ в Україні, Ахметова М. Ф. (2016)
Жукова Т. О. - Аналіз та систематизація методів оцінки фінансової стійкості банку (2016)
Лисяк Л. В. - Роль державного бюджету у зміцненні доходів Пенсійного фонду України (2016)
Матросова Л. М. - Проблеми розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності (2016)
Мацук З. А. - Торгівля фінансовими активами як основа дослідження фінансових послуг на ринку цінних паперів (2016)
Шевцова О. Й. - Кредитна політика в межах ресурсного менеджменту банку, Давидов О. О. (2016)
Дучинська Н. І. - Маркетингова діяльність в сфері дистрибуційної торговлі, Горбатко О. С. (2016)
Дучинська Н. І. - Розвиток інтернет-комунікацій в Україні: особливості та перспективи, Гуляєва К. В. (2016)
Луференко Л. Ю. - Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Прялін М. А. - Забезпечення процесу створення конкурентоспроможної продукції, Гуцалова В. І. (2016)
Тімар І. В. - Особливості господарської діяльності суб’єктів сфери готельних послуг в Україні (2016)
Торба О. В. - Інтелектуальний капітал підприємств: сутність, оцінка, структура (2016)
Горіна Г. О. - Методологічні основи дослідження тенденцій та особливостей розвитку суб’єктів туристичної діяльності України (2016)
Дробот Я. В. - Необхідність створення механізму державної підтримки інноваційного розвитку підприємств вугільної галузі, Ільїнський В. В. (2016)
Кучеренко С. К. - Типологія умов інвестування в Україні (2016)
Очеретний Д. С. - Техноглобалізаційна парадигма інноваційного підприємництва (2016)
Салдан Р. В. - Поняття інструментарію державного регулювання ринку праці сфери послуг (2016)
Світлична К. С. - Аутсорсинг фармацевтичних компаній, Кубасова Г. В. (2016)
Федорова В. А. - Поняття інновацій та інноваційного процесу, Татарчук Ю. І. (2016)
Стрельник С. О. - Розвиток підприємництва як фактор забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн, Зарицька І. А. (2016)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2016)
Зміст (2016)
К 45-річчю архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2016)
Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва" в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки ( Полтава, 16-18 травня 2016 року) (2016)
Акмен І. Р. - Архітектурна просвіта та модернізація української традиції в архітектурі 20-30-х рр. ХХ ст (2016)
Алджад Реяд Мохаммед - Проекти польських архітекторів для Лівії у 1970-80-х роках: інтерпретації модерні стичної парадигми (2016)
Базилевич В. В. - Взаємовпливи у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців та інших типів споруд XVIII-XIX ст. м. Львова (2016)
Безуглий Т. Ю. - Виникнення медіа фасадів, Осиченко Г. О. (2016)
Бенедюк П. О. - Архітектура станційних комплексів Північно-Донецької залізниці у творчому доробку С.П. Тимошенка (2016)
Бердинських С. О. - Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці (2016)
Близнюк М. М. - Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Блінова М. Ю. - К пониманию социальной проблематики устойчивого развития в архитектуре, Скороходова А. В., Родік Я. С. (2016)
Величко С. Ю. - Збереження історико-архітектурного середовища малого історичного міста та пристосування для функції туризму (2016)
Волкова Н. В. - Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці (2016)
Волянюк Н. М. - Монументальний та станковий живопис Тернопільщини другої пол. ХХ ст. (2016)
Голубчак К. Т. - Ретроспективний аналіз рекреаційних об’єктів гірської частини Івано-Франківської області (2016)
Городецька М. В. - Адаптація пам’яток архітектури для мало мобільних груп населення: аналіз закордонного досвіду (2016)
Грицюк Л. С. - Інсталяції в архітектурному просторі: гра мистецтва з архітектурою (2016)
Гусєв М. О. - Архітектурний простір міста (2016)
Дида І. А. - Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища (2016)
Дида О. А. - Змінні тематичні декорації і проблема їх розміщення в архітектурному просторі (2016)
Домненко Т. В. - Семантика кольору в контексті культури української вишивки, Зіненко Т. М. (2016)
Здравчева К. І. - Особливості проектування дитячих ігрових просторів у містах, Осиченко Г. О. (2016)
Кайдановська О. О. - Експозиційна стратегія мистецьких виставок (2016)
Ковальський А. В. - Ретроспективне дослідження єврейських синагог Поділля XVII-XVIII ст. (2016)
Комар А. А. - Принципи формування палацово-паркових ансамблів XVIII-XIX століть: проблематика дослідження (2016)
Коптєва Г. Л . - Принципи співвідношення візуального сприйняття і графічного відображення архітектурного середовища (2016)
Крамарчук Х. П . - Поетика просторів рогу та кута (2016)
Лещенко Н. А. - Вплив контекстів на формування та розвиток міського архітектурного середовища (2016)
Логвина Є. А. - Польські пленери в українському образотворчому мистецтві першої половини ХХ століття, Зіненко Т. М. (2016)
Лукомська З. В. - Цінні барокові комплекси у сучасній об’ємно-розпланувальній структурі міст Тернопільщини (2016)
Lushnikova N. V. - Materiality of architectural form within the context of contemporary geopolitical processes (2016)
Михайлишин О. Л. - Соціокультурні трансформації та модернізація як детермінанти розвитку архітектури міжвоєнної Волині (2016)
Моркляник О. І. - Утопічні ідеї соціалістичного реалізму в житловій архітектурі Львова кін. 40-х – І-а пол. 50-х рр. ХХ ст. (2016)
Ніколайчук Н. І. - Композиційні системи як основа візуальної культури (2016)
Орленко М. І. - Причини руйнування об’єктів-пам’яток архітектури і способи підсилення несучої здатності основ і фундаментів (2016)
Осиченко Г. О. - Особливості організації сприйняття природних ландшафтів, Федорова С. С. (2016)
Осиченко Г. О. - Особливості параметричної архітектури, Червона В. С. (2016)
Осиченко Г. О. - Закордонний досвід формування міських просторів для молоді, Чіняков А. Ю. (2016)
Пашкевич К. Л. - Архітектура як творче джерело дизайн-проектування колекцій одягу складних об’ємно-просторових форм, Колосніченко М. В., Фролов І. В., Науменко К. О. (2016)
Перець О.О. - Системний підхід у художній організації довкілля на ґрунті східноєвропейської традиції середовищного творення (2016)
Радомська В. Р. - Генеративна роль мозаїк, поліхромій в об’ємно-просторовій організації архітектурного об’єкту, Піддубна Н. Г. (2016)
Ремизова Е. И. - Архитектурная память и формы ее существования (2016)
Сідорова Я. Г. - Поліхромія як засіб організації житлового середовища, Сазонова Ю. Ф. (2016)
Слюсар О. П. - Можливості розвитку актуального мистецтва в Україні на прикладі біоарту, Зіненко Т. М. (2016)
Татаринова К. О. - Стилістичні надбання в створенні художнього образу художника-графіка Леоніда Володимировича Сойфертіса у жанрі карикатури (1911-1996), Зіненко Т. М. (2016)
Топорков В. Г. - Сучасні тенденції у формуванні молодіжних таборів відпочинку, Чінякова М. С. (2016)
Трошкіна О. А. - Синтез візуальних видів мистецтва: архітектура, фотографія, кіноматограф (2016)
Федунків З. Б. - Еволюція оборонних укріплень бастіонних регулярних замків Західної України (2016)
Юрчишин О. М. - Висвітлення поняття дитячої субкультури в архітектурі (2016)
Юсова А. О. - Сучасні архітектурно-художні концепції багатофункціональних висотних будівель, Сазонова Ю. Ф. (2016)
Яворська А. В. - Вплив творчості Федора Кричевського на розвиток сучасного українського мистецтва, Зіненко Т. М. (2016)
Сергєєв В. С. - Теорія прийняття рішень у міжнародних відносинах: сутність та процес становлення (2016)
Араабаджи Ю. І. - Президентські виборчі кампанії в США 2012 та 2016 року: спроба порівняльного аналізу (2016)
Груєва О. В. - Інсталяція як новітня форма політичного акціонізму (2016)
Квашин В. В. - Соціально-політична складова інформатизації сучасного суспільства (2016)
Колесніченко С. С. - Поняття комунікативної влади (концептуалізація поняття "комунікативна влада") (2016)
Кольцов В. М. - Теоретико-методологічні підходи та проблемно-предметні ракурси дослідження політичної опозиції у сучасній західній політичній науці (2016)
Конах В. К. - Суспільне телерадіомовлення як інструмент боротьби з маніпулятивними та деструктивними інформаційно-психологічними впливами в Україні (2016)
Кравець А. Ю. - Понятійно-категоріальний апарат біополітики як нової дисципліни політичної науки (2016)
Лещенко О. Я. - Вплив сучасних воєнно-політичних конфліктів на проблематику цивільного захисту: досвід Сирії та України (2016)
Співак М. В. - Політика здоров’я збереження: людиноцентричний аспект (2016)
Стойко О. М. - Демократична трансформація та дієздатність держави: можливості і небезпеки (2016)
Щолокова Г. В. - Концепт "європейська ідентичність" у політичному дискурсі ЄС (2016)
Бурдяк В. І. - Рецензія на монографію: Співак М. В. Новий погляд на сутність та основні складові політики здоров’язбереження (2016)
Ходжаян А. О. - Концептуальні засади державного регулювання неформального сектору економіки, Ганжа Б. А. (2016)
Косач І. А. - Інтеграційні підприємницькі агропромислові формування на засадах державно-приватного партнерства: системний підхід (2016)
Рябуха Г. І. - Експортний потенціал галузі тваринництва України, Кульпінський С. В. (2016)
Котляревська К. Ю. - Удосконалення організаційно-економічного механізму наймання персоналу підприємства в контексті соціальної відповідальності (2016)
Омеляненко М. О. - Прогнозування боргової безпеки України на середньострокову перспективу (2016)
Смирнов Є. В. - Вплив історичних, релігійних і соціокультурних особливостей на формування світогляду сучасного стилю українського підприємництва, Смирнова О. П. (2016)
Абакуменко О. В. - Краудфандинг як інструмент фінансування інноваційно-технологічних проектів, Куценко Б. І. (2016)
Коваленко Л. О. - Науково-методичні та правові засади механізму фінансової санації підприємств, Лук’яненко В. О. (2016)
Кульпінський С. В. - Спред кривої дохідності за ОВДП як предиктор інвестиційної активності вітчизняних банків (2016)
Карчева Г. Т. - Побудова ефективної системи страхування депозитів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Тривайло А. Ю., Сорока В. М. (2016)
Бондаренко Д. В. - Моделювання основних факторів фінансової безпеки України (2016)
Марченко Н. А. - Напрямки підвищення фінансової стійкості промислових підприємств, Деркач А. О. (2016)
Клімов А. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення обліку запасів промислового підприємства (2016)
Боронос В. Г. - Проблеми фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні, Рибіна Л. О. (2016)
Берегова Н. - Психологічні особливості розповсюдження чуток та механізми їх протидії, Джигун Л. (2017)
Кравченко О. - Про профілактичні заходи щодо попередження суїцидальної поведінки у військовослужбовців Національної гвардії України, Тробюк Н. (2017)
Матохнюк Л. - Блог як один із видів організаційно-методичної діяльності освітяна, Дем’янюк К. (2017)
Міщенко М. - Програма психокорекції синдрому емоційного вигорання у майбутніх психологів (2017)
Олексієнко С. - Ворожість та образ ворога в сучасній психології, Герман Л. (2017)
Осьодло В. - Проблема сиблінгових стосунків у психології сім’ї: впорядкування наукового дискурсу (2017)
Стріха С. - Тренінговий курс розвитку важливих для професійної діяльності індивідуально-психологічних рис майбутніх психологів пенітенціарних установ (2017)
Турбан В. - Розширення перспективи аналізу шлюбно-сімейних стосунків крізь оптику фемінізму (2017)
Шеленкова Н. - Вивчення дисципліни "Психологічні основи профорієнтації" за допомогою засобів дистанційного навчання (2017)
Шпортун О. - Психологічні шляхи та форми патологізації функціонування гумору (2017)
Яремчук О. - Соціально-психологічна модель сімейного міфу: теоретичний вимір (2017)
Ятчук М. - Сучасний стан розробленості проблеми формування психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Krolenko K. Yu. - The synthesis, spectral properties and the biological activity of 7-arenesulfonyl-3-arylmethyl-1,3,7-triazaspiro|4.4|nonane-2,4-dione derivatives, Vlasov S. V., Zhuravel I. O., Osolodchenko T. P. (2017)
Oproshanska T. V. - Determination of the quantitative content of the amount of organic acids and ascorbic acid in different batches of Rosa majalis and Rosa canina raw material, Khvorost O. P., Ocheredko L. V. (2017)
Golik М. Yu. - The quantitative "structure – antibacterial activity" relationships in a series of N-substituted amino acids, Кryskiv О. S., Komissarenko A. M., Kolisnyk O. V., Dudka K. I. (2017)
Rybalkin M. V. - The experimental substantiation of the shelf-life of "Candidocyde" vaccine, Strilets O. P., Strelnikov L. S., Ivakhnenko O. L. (2017)
Toraiev K. N. - Substantiation of the choice of components for a combined drug used for the treatment of type 2 diabetes mellitus, Nemchenko A. S., Tsubanova N. A., Bezchasniuk O. M., Yevsieieva L. V. (2017)
Nazarkina V. M. - Substantiation of the model of pricing for essential drugs in the context of the Health Technology Assessments (2017)
Kobets M. M. - The subjective assessment of causes of adverse effects of drugs in the population of Ukraine (2017)
Ivko T. - The study of the Ukrainian pharmaceutical market of laxatives, Germanyuk T., Bobritskaya L. (2017)
Savchenkova L. V. - Pharmacoepidemiological analysis of the use of antibacterial drugs in the pulmonary department of the multi-specialty hospital of the Republic of Tajikistan, Saidova M. N., Sanginova N. S., Jabarov I. P. (2017)
Tolochko K. V. - Analysis of the domestic pharmaceutical market of anthelmintic medicines, Vyshnevska L. I. (2017)
Shcherbyna R. О. - The study of 2-((3-R-4-R1-4H-1,2,4-triazole-5-yl)thio) acetic acid salts as growth stimulators of winter wheat sprouts, Danilchenko D. M., Khromykh N. О., Lykholat Yu. V. (2017)
Авторський покажчик статей журналу "Вісник фармації" за 2016 рік (2017)
Alimpiev A. - Ways for greater efficiency aerial reconnaissance system with using on-board complex of unmanned aerial vehicle (2017)
Дергунов О. В. - Комп’ютеризований стенд для випробування гвинтомоторної установки легких безпілотних повітряних суден, Деменко А. Р., Залевська А. В., Фостенко К. В. (2017)
Жиров Г. Б. - Усовершенствованная имитационная модель процесса технического обслуживания и ремонта сложного технического объекта, Ленков Е. С. (2017)
Лупандін В. А. - Основні особливості щодо розроблення інформаційно-розрахункових задач з оцінювання радіоелектронної обстановки в інтересах Повітряних Сил ЗС України, Закіров С. В., Феклістов А. О., Сторожук О. В., Леушин А. Г. (2017)
Лысенко А. И. - Модель функционирования системы независимых автортранспортных подразделений внутрегородских пассажироперевозок, Шенгелия М. О. (2017)
Морозов О. О. - Алгоритм формування системи виконавчих елементів для обслуговування територіально розосереджених об'єктів (2017)
Дубницкий В. Ю. - Управление интенсивностью отказов положительно определённых случайных величин, Петренко О. Е. (2017)
Ситников Д. Э. - Логико-алгебраический подход к построению деревьев решений и операциям с ними, Ситникова П. Э. (2017)
Шаповалова О. О. - Розробка програмного додатка для реалізації методу аналізу ієрархій, Бурменський Р. В. (2017)
Ларін В. В. - Метод створення об'єднаної системи компресії та шифрування відеоданих (engl.), Коротенко А. Ю., Баюш Д. О., Іваніченко А. С. (2017)
Логвиненко Я. Р. - Использование методов предпроектного анализа для разработки модели требований на этапе концептуального моделирования баз данных, Мазурова О. А. (2017)
Підлісний С. А. - Методи підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах, Більчук В. М., Медведєв Д. О., Піддубний Б. О. (2017)
Романенко І. О. - Математична модель розподілу навантаження в телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Животовський Р. М., Петрук С. М., Шишацький А. В., Волошин О. О. (2017)
Штомпель М. А. - Принципи програмної реалізації біоінспірованого методу декодування високошвидкісних лінійних блокових кодів (2017)
Axak N. - Development of the hand gesture recognition system on the basis of clonal selection model, Barkovskaya O., Ivashenko H. (2017)
Борисенко Є. О. - Особливості режимів функціонування мікропроцесорних систем для задач підвищення надійності автоматизованих систем управління енергооб'єктів (2017)
Бронніков А. І. - Обробка інформації при голосовому керуванні у робототехніці, Онишко В. О. (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез нейрорегулятора NN Predictive Controller для управління трьохмасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. (2017)
Гончаров О. С. - Оцінювання довговічності геотекстильних матеріалів на основі прогнозних нейромережних моделей, Зубрецька Н. А., Федін С. С. (2017)
Гулина И. Г. - Построение интеллектуальных прогнозирующих систем управления нелинейными технологическими процессами, Мартыненко А. А., Гулин А. А. (2017)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління режимами роботи систем військового радіозв’язку (2017)
Звиглянич С. М. - Оцінка якості функціонування автоматизованих систем управління, Ізюмський М. П., Балабуха О. С. (2017)
Кучеренко Ю. Ф. - Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на основі визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають (2017)
Luppo O. - Implementation of the pilot common project into ukrainian airspace, Alexeiev O., Boqudenko M., Kolesnyk T. (2017)
Постільник І. О. - Розробка онлайн-сервісу системи попередження про грозову небезпеку (2017)
Воронько В. В. - Синтез динамической модели промышленного робота для дорнования отверстий в конструкциях летательных аппаратов, Шостак И. В., Воронько И. А., Степаненко В. Н., Завистовский Д. И. (2017)
Приліпко О. Ф. - Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів (2017)
Мась Н. М. - Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів (2017)
Добринін І. С. - Вдосконалення методики факторного аналізу інформаційних ризиків, Мальцева Н. О. (2017)
Красиленко В. Г. - Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу, Нікітович Д. В. (2017)
Задунай О. С. - Забезпечення електромагнітної сумісності вторинних електричних ланцюгів на об'єктах критичної інфраструктури, Азаров С. І., Сидоренко В. Л. (2017)
Катещенок А. В. - Модель процесу виникнення й розповсюдження пожежі у разі диверсій, що здійснюються шляхом ініціювання пожеж на важливих елементах об’єкта без проникнення на його територію, Неклонський І. М. (2017)
Чернявский И. Ю. - Использование методов дозиметрии ионизирующих излучений для оценки воздействия на живые организмы низкоэнергетического гамма-излучения на радиоактивно зараженной локальной территории в рамках проведения радиационного мониторинга в Украине, Калугин В. Д., Тютюник В. В., Пудло И. В. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Титул,зміст (2016)
Прихода Я. - Репертуар "Приватної колекції" y пропагуванні позитивного візерунка української літератури (2016)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (2016)
Маркова В. - Трансформація інформації в знання (2016)
Бережна К. - Інформаційний сервіс публічних бібліотек України: напрями розгортання в комунікаційному просторі (2016)
Назаровець С. - 3D-принтер в академічній бібліотеці: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" (2016)
Лога Т. - Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2016)
Румянцева Г. - Поняття та ознаки бюджетного законодавства (2016)
Каїді В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі (2016)
Фісенко Т. - Прояви гібридної агресії на масовокомунікаційному рівні (2016)
Кулик Д. - Інтелектуальна преса України: історіографія питання (2016)
Білик Н. - Постать Богдана Лепкого в біобібліографічний спадщині Зенона Кузелі (2016)
Шульженко С. - Періодичні видання (газети) Української РСР 1950—1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд (2016)
Якубова Т. - Провенієнції видань із бібліотек Південної України — книгознавча складова фондів НБУВ (2016)
Зуб В. - Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів — важливий чинник удосконалення нормативно-правового забезпечення безпечної трудової діяльності у бібліотеках України (2016)
Погорєлов О. В. - Основні теоретичні, патофізіологічні та практичні аспекти нейропластичності, Букреєва Ю. В., Гавва О. А., Пашковський В. І., Толубаєв О. М., Духовенко Е. К. (2017)
Подплєтня О. А. - Фітотерапевтичні лікарські засоби з нефропротекторною активністю (огляд), Хомяк Н. В., Соколова К. В., Кайдаш С. П., Хомяк О. В. (2017)
Білецька Е. М. - Досвід впровадження інноваційних засобів навчання при формуванні профілактичного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів, Головкова Т. А., Антонова О. В. (2017)
Лоскутов А. Е. - Сравнительная оценка антимикробной активности антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава, Дегтярь А. В., Cтепанский Д. А. (2017)
Щукіна О. С. - Порівняльна характеристіка хворих з гострим коронарним синдромом за даними українських та європейських реєстрів 2009-2015 рр., Коваль О. А. (2017)
Егудина Е. Д. - Моделирование системного аутоиммунного ревматического заболевания у крыс, находящихся в неблагоприятных атмосферных условиях, Синяченко О. В., Ханюков А. А., Суярко В. И., Такташов Г. С. (2017)
Школьник В. М. - Порівняльна характеристика стану екстра- та інтракраніальної гемодинаміки в пацієнтів з перенесеною черепно-мозковою травмою різного ступеня тяжкості, Фесенко Г. Д., Соя О. В. (2017)
Сакович В. Н. - Введение лекарственных препаратов в субтеноновое пространство глаза в лечении передней ишемической нейропатии, Гречка Е. М., Степахина М. Э., Дербина Е. А., Гузенко Н. В. (2017)
Мунтян С. О. - Динаміка показників ультразвукових, мікробіологічних і цитологічних досліджень у лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку, Носов А. Ю., Гетман В. В., Балаш К. П., Черняк С. П., Кругляк Н. Л. (2017)
Савенков Ю. Ф. - Гістоморфологічні особливості поєднаних форм туберкульозу та раку легень, Кошак Ю. Ф., Мальцев І. О., Корпусенко І. В., Бакулін П. Є. (2017)
Разумний Р. В. - Особливості психічного статусу хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену з хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу, Спіріна І. Д. (2017)
Степанченко К. А. - Мышечная дисфункция при головной боли напряжения у подростков и методы её коррекции (2017)
Дронова В. Л. - Клинико-анамнестические особенности и качество жизни женщин с патологией эндометрия на фоне миомы матки, Корниенко С. М. (2017)
Мамчур В. И. - Оценка клинической эффективности комбинированного болеутоляющего средства "Фаниган" при симптоматическом лечении пациентов с болевым синдромом различного генеза, Носивец Д. С., Налетов С. В., Паламарчук В. И., Гурьянов В. Г., Оголь А. Ж. (2017)
Турос О. І. - Оцінка соціальних втрат здоров’я населення, зумовлених промисловим забрудненням атмосферного повітря викидами зважених часток (ЗЧ10), Петросян А. А., Давиденко Г. М. (2017)
Альохіна Т. А. - Дослідження ембріотоксичної дії дезлоратадину на організм лабораторних тварин при інтраназальному шляху надходження, Туркіна В. А., Грушка О. І. (2017)
Щудро С. А. - Соціально-економічний статус й антисоціальна поведінка дітей та підлітків (2017)
Яськів Г. І. - Первинна токсикологічна оцінка нітроксоліну на лабораторних тваринах (2017)
Усенко Л. В. - Влияние занятий в познавательно-оздоровительном университете для людей пожилого возраста на сохранение когнитивных функций, Канюка Г. С., Оленюк Д. В., Усенко А. А., Силкина Ю. В. (2017)
Пам’ятні дати. Міністр-реформатор охорони здоров’я України, вчений, хірург. До 100-річчя від дня народження видатного організатора охорони здоров’я, державного діяча, хірурга, вченого, член-кореспондента НАН і АМН України, Заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, премії ім. акад. О. О. Богомольця НАН України, завідувача кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора В. Д. Братуся (2017)
Писаренко Ю. Г. - Він жив заради людей. До 180-річчя катеринославського земського лікаря В. Т. Скрильникова (1837–1898) (частина 1) (2017)
Semenova L. S. - Importance of studying I. V. Leshko-Popel’s activities for the moral education of medical students (2017)
Козлова Ю. В. - Історичний нарис кафедри патологічної фізіології Дніпропетровської медичної академії, Довгаль М. А., Колдунов В. В., Клопоцький Г. А., Худяков О. Є., Хмель С. І., Бібікова В. М., Трясак Н. С., Анісімова О. В. (2017)
Шевченко О. А. - Рецензія на монографію доктора медичних наук, професора Прокопова В. О. "Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти", за редакцією д. мед. н., академіка НАМН України А. М. Сердюка. – К.: ВСВ "Медицина", 2016. – 400 с. (2017)
Титул,зміст (2016)
Буряк С. - Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2016 році (станом на 1 грудня) (2016)
Зелінська А. - Ринок української біографічної книги в 2005—2009 рр.: основні статистичні показники (2016)
Давидова Л. - Вплив стратегії і технологій маркетингу на вибір організаційної структури університетського видавництва (2016)
Остапчук Ю. - Бібліографічне відображення історії бібліотек Рівненської області, Швецова-Водка Г. (2016)
Шемаєва Г. - Наукова творчість у культурології і мистецтвознавстві: фундаментальний підхід (2016)
Устіннікова О. - Корисний посібник (2016)
Медведєва В. - Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної установи в інформаційному середовищі (2016)
Іванова М. - Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек, Іванов Ю. (2016)
Блажкевич А. - Інформаційно-аналітична діяльність Національної юридичної бібліотеки НБУВ у контексті правового розвитку сучасного українського суспільства (2016)
Швецова-Водка Г. - Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" (2016)
Передерій І. - Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації, Вощенко В. (2016)
Косачова О. - Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України (2016)
Журналу "Вісник Книжкової палати" — 20 років (2016)
Півстоліття на ниві культури ("Музичній Україні" — 50!) (2016)
Зуб В. - Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів — важливий чинник удосконалення нормативно-правового забезпечення безпечної трудової діяльності у бібліотеках України (2016)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2016 рік (2016)
Ярошенко Т. М. - Етика сучасності: феномен гібридизації (2017)
Балакірєва О. М. - Соціокультурні чинники відторгнення на ринку праці в Україні та країнах Західної і Східної Європи, Локтєва І. І. (2017)
Бєлєнок О. А. - Рекреаційна поведінка громадян України в контексті здоров’язбереження, Мацко-Демиденко І. В. (2017)
Калашнікова Л. В. - Соціологічний моніторинг безпеки життєдіяльності особистості: проблеми теорії (2017)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як стратегія вирішення проблем культурного розмаїття: аналіз теоретичних моделей (2017)
Стрельник О. О. - Материнство та турбота про дітей у суспільстві ризику (2017)
Боднарчук Т. Л. - Підприємництво як чинник соціальних трансформацій: історичний досвід ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Бублик Є. О. - Небанківський сектор кредитного ринку України: вектори піднесення (2017)
Гаркавенко В. І. - "Очищення" банківського сектору в Україні: ціна для суспільства та держави, Шаповал Ю. І. (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічного самопочуття населення України, Дмитрук Д. А. (2017)
"Український соціум" – 15 років (2017)
VII Всеукраїнська конференція молодих дослідників "Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем" (запрошення до участі) (2017)
Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблем викладання соціологічних дисциплін "Соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики навчання" (запрошення до участі) (2017)
XVІ Міжнародна науково-практична конференція "Молодь в умовах нової соціальної перспективи" (запрошення до участі) (2017)
ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених і науковців "Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства” (запрошення до участі) (2017)
Міжнародна конференція "Інновації у вищій освіті" (запрошення до участі) (2017)
Автори номера (2017)
Ільницька Л. - Перше видання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка 1840 р. у бібліотеках, музеях і приватних колекціях (до питання ідентифікації окремих примірників) (2014)
Когут С. - У пошуках традицій наукового шевченкознавства: "Повне видання творів Т. Шевченка" за редакцією П. Зайцева (2014)
Рибчинська Н. - Бібліографічний вектор у шевченкознавчих дослідженнях Володимира Дорошенка (2014)
Дубова Т. - Повний ілюстрований "Кобзарь" у редакції В. Сімовича і видання "Кобзаря" 1920-х років (2014)
Кошик Н. - Яків Оренштайн як видавець творів Тараса Шевченка (2014)
Кужель Л. - Видавничі серії творів Тараса Шевченка, здійснені в еміграції (1914–1939), Жеваженко І. (2014)
Морозова І. - Віденські та галицькі видання творів Т. Шевченка, приурочені 100-річчю від дня народження поета: у контексті відзначення ювілею поета в Галичині (2014)
Сніцарчук Л. - Шевченкіана журналу "Правда" (Львів, друга половина ХІХ ст.) (2014)
Скленар І. - Проблеми національного книговидання у сучасний період (2014)
Хилько М. - Типологічні класифікаційні моделі контенту вітчизняного книговидання у контексті соціально-комунікаційних досліджень (2014)
Тодорова О. - Порівняльний аналіз інноваційного та традиційного PR-інструментарію сучасного бізнесу (2014)
Огар Е. - Проблеми сучасної бібліотипології (аналіз українських реалій) (2014)
Стецюк К. - Художня література для підлітків на українському видавничому ринку: пропозиція і вимоги сучасності (2014)
Комариця М. - "У пошуках синтези": літературознавчі розвідки Є. Ю. Пеленського в галицькій міжвоєнній пресі (2014)
Ревера Б. - Діяльність Володимира Дорошенка у Союзі визволення України (2014)
Ґабор В. - "И всякаго рода Шугайства": трансформація образу опришка Миколи Шугая на сторінках закарпатської і галицької преси 20–30-х років ХХ ст. (2014)
Дроздовська О. - Газета "Українські Вісти" (Львів, 1935–1939) як популяризатор національної літератури та мистецтва (2014)
Кулеша Н. - "Працюємо не для особистих користей, а для вічних інтересів нашої України": діяльність українських громадських організацій у Німеччині у роки Другої світової війни (2014)
Маслій Н. - Концепція "органічної праці" в публіцистичній спадщині Володимира Барвінського (2014)
Тимошик М. - Видавництво отців Василіан у Римі: специфіка видань та особливості редакційно-видавничого процесу (2014)
Тур О. - Фразеологізми як засоби інформаційної війни в російському виданні "Аргументы и факты" (лютий–квітень 2014 р.) (2014)
Коник А. - Публіцистика "Нашого современника" як джерело дослідження історичної пам’яті та синтезу історіософських ідей для нових політичних цілей сучасної Російської Федерації (2014)
Льода Л. - Пошкодження рукописних документів: причини, наслідки, способи їх елімінації, Дзендзелюк Л., Пігель І. (2014)
Дзюбан Р. - Історія львівської бібліотеки Михайла Грушевського за документальними джерелами (2014)
Кусий Л. - Бібліотеки українських діячів як джерело формування фонду концентрації Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1944) (2014)
Кривенко М. - Приватні книгозбірні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у "Словнику" Івана Лисенка: нотатки на полях (2014)
Романюк Т. - Бібліотека професора Миколи Мельника (1875–1955) (2014)
Бутитер О. - Контрольно-пропускна система Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як інструмент багатофункціонального автоматизованого моніторингу відвідуваності бібліотеки, Коник Б., Паславський Т. (2014)
Кольбух М. - Кириличні рукописні книги з колекції XIX cт. Августа Бельовського (2014)
Купчинська Л. - Ранній період діяльності Юрія Ґлоґовського (1800 — початок 1810-х років) (2014)
Осадця О. - До історії видання музичних творів М. В. Лисенка на тексти Т. Г. Шевченка (2014)
Ільницька А. - Львівський музичний театр на сторінках міської німецькомовної преси першої половини XIX ст., Косаняк Н. (2014)
Стефанишин Т. - Гурток діячів українського мистецтва в контексті мистецького процесу Львова 1920-х років (2014)
Гринюка Б. - Іван Старчук — митець, мистецтвознавець, рецензент і критик (2014)
Романюк С. - Афіші аматорських драматичних гуртків української еміграції в Канаді початку 20-го ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2014)
Красник У. - Світлини храмів Львівської Архідієцезії римо-католицької церкви у збірці архієпископа Болеслава Твардовського (2014)
Романюк М. - Рецензія на книгу: Рудий Г. Я. Охорона і збереження пам’яток історії та культури в Україні (за матеріалами української періодики 1917–1941 рр.). — Київ, 2011 (2014)
Бондар Н. А. - Вплив римського права на становлення правової системи Польщі: історико-правові аспекти (2017)
Гресь Н. М. - Окремі аспекти відповідальності за невиконання батьками аліментних зобов’язань (2017)
Кармаза О. О. - Договір найму житла та договір оренди житла: теорія та практика (2017)
Кіріяк О. В. - Оглядовий аналіз розвитку цивільного процесуального права окремих іноземних держав (2017)
Котвяковський Ю. О. - Деякі проблемні питання щодо примусового виконання рішень третейських судів (2017)
Шишка Р. Б. - Термінологія та культура цивільного права (2017)
Горбачова К. М. - Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства (2017)
Запара С. І. - До питання про розширення сфери трудового права (2017)
Ладика Ю. В. - Порівняльний аналіз забезпечення та реалізації соціальних гарантій працівників Національної поліції: зарубіжний та національний досвід (2017)
Петрова Н. О. - Актуальні проблеми формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2017)
Стрельник В. В. - Види екологічного контролю у сфері охорони надр (2017)
Арістова І. В. - Доктрина інформаційного права України (2017)
Кравцова Т. М. - Адміністрування податків як системоутворюючий правовий інструмент оподаткування в Україні (2017)
Кравченко І. О. - Правове регулювання взаємодії органів Пенсійного фонду України з населенням та державними органами (2017)
Кузнецова М. Ю. - Сфера персональних даних як невід’ємна складова частина інформаційної сфери суспільства (2017)
Михайліченко М. А. - Законодавство України про державні нагороди і практика відзначення ними учасників АТО (2017)
Ткаченко В. В. - Понятійний апарат адаптації інформаційного законодавства України до європейських правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства (2017)
Чернадчук Т. О. - Підстави виникнення, зміни та припинення інформаційних банківських правовідносин (2017)
Коробка О. С. - Деякі проблемні питання щодо попередження травматизму на дорогах України з вини нетверезих водіїв (2017)
Шульженкo А. В. - Експертний виснoвoк як дoказ у кримінальнoму прoцесі (2017)
Від редакції (2017)
Третяк А.М. - Тенденції розвитку земельного устрою в Україні, Третяк В.М. (2017)
Дорош Й.М. - Окремі аспекти формування та державної реєстрації еколого-технологічних обмежень у використанні земель, Купріянчик І.П. (2017)
Третяк А.М. - Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об’єднаних територіальних громад, Третяк В.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А. (2017)
Дорош А.Й. - Необхідність запровадження просторового планування як цілісного інструменту управління земельними ресурсами в Україні (2017)
Третяк А.М. - Нова методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: позитивні та негативні сторони, Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Кришеник Н.І. (2017)
Гаража О.П. - Інституціональні основи управління та оцінки земель оборони України. (2017)
Кемпа Ольгерд - Кадастр Польщі: сучасний стан і перспективи розвитку (2017)
Бутенко Є.В. - Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні, Харитоненко Р.А. (2017)
Кузін Н.В. - Оптимізація використання земель у відповідності із загально екологічними критеріями в умовах радіаційного забруднення (2017)
Мовчан М.М. - Складові сутності еколого-економічних відносин прав власності на землю у сфері боротьби з деградацією земель та опустелюванням (2017)
Цвях О.М. - Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві, Опенько І.А. (2017)
Демиденко Л.Г. - Загрози біорізноманіттю та економічні підходи розвитку землекористування щодо його збереження (2017)
Капінос Н.О. - Значення і роль землеустрою на місцевому рівні і розвитку землекористування територіальних громад (2017)
Лобунько А.В. - Сутність та поняття поділу (перерозподілу) земель як соціально-економічної категорії та функції реалізації державної земельної політики (2017)
До відома авторів (2017)
Revenko Y. Y. - Development of technological and technical requirements for two-pass technology of cultivation of grain crops, Maltsev O. V. (2016)
Шевцов Е. Н. - Визначення оптимальної геометрії профілів зубців трохоїдного зачеплення орбітального гідромотора (2016)
Якимов А. А. - До питання про знос шліфувальних кругів з переривчастою робочою поверхнею, Клименко Н. Н., Шихирева Ю. В., Дмитриева С. Ю., Уминский С. М. (2016)
Yelizarov S. P. - Research of influence of a hydro-machine bearing arrangement parameters on a load distribution within it as a factor of a project management to make its design optimum, Yelizarov A. S. (2016)
Максимов В. Г. - Розрахунок на міцність поршня дизельного двигуна вантажного автомобіля методом кінцевих елементів, Ницевич А. Д., Ткачев А. А., Вовк П. Е. (2016)
Мацей Р. А. - Поліпшення експлуатаційних характеристик зубчастих зачеплень редукторних механізмів автотракторної техніки, Ковра А. В., Добринский А. Г. (2016)
Домущи Д. А. - Обгрунтування експлуатаційного забеспечення роботоздатності збиральних технологічних комплексів, Енакиев Ю. И. (2016)
Максимов В. Г. - Управління технічною експлуатацією рухомого складу агропромислового складу на основі розпізнання образів вихідних характеристик, Ницевич А. Д., Ткачев А. А. (2016)
Lebediev B. V. - Influence of texture orientation on process and quality of frictional deposition of copper film on steel, Evdokymov V. D. (2016)
Martynova Е. B. - The modeling of the formation of temperature fields in the air framework of cultivation constructions (2016)
Umynskyi S. M. - Receiving mixed fuel for power AIC, Zhitkov S. S. (2016)
Ilyina V. H. - Ecotoxicological evaluation of the application of pesticides under Kherson region, Nakonechna Z. V. (2016)
Устуянов П. Д. - Діагностування гідравлічної системи тракторів, Домущі Д. П. (2016)
Ткачьов О. А. - Оптимізація конструкції пасивного динамічного гасника коливань з додатковим механічним контуром (2016)
Паскаль О. О. - Нетрадиційні джерела теплоти як засіб енерго- та ресурсозбереження у виробництві сільськогосподарської продукції, Мальцев О. В., Савчук Ю. О. (2016)
Чабан С. Г. - Вплив параметрів підвісок на коливання та плавність руху транспортних засобів для агропромислового комплексу, Гайденко М. О. (2016)
Umynskyi S. M. - Processing biodiesel from vegetable oils (2016)
Vovkodav G. M. - Evaluation and analysis of 137Cs and 90Sr content in agricultural products regions of Рolesia in Ukraine (2016)
Uminskij S. M. - Technology production of solid biomass fuel, Konev S. V. (2016)
Осадчук П. І. - Користь фізичних полів для очистки соняшникової олії, Маркевич Т. В. (2016)
Ilyina V. H. - Modeling the influence of mineral power plants on the agrocenoses Kherson region (2016)
Вовкодав Г. М. - Накопичення і розподіл органічних добрив під сільськогосподарські культури Баштанського району Миколаївської області (2016)
Кнауб Л. В. - Малоенергоємні вихрові сепаратори гетерогенних сумішей (2016)
Дударев І. І. - Обробка та фрикційні властивості зерна (2016)
Umynskyi S. M. - The use of biofuels in energy AIC, Makarchuk V. I. (2016)
Осадчук П. І. - Застосування теорії графів для аналізу та синтезу компактних технологічних процесів виробництва соняшникової олії (2016)
Uminsky S. M. - Technologies biogas in fertilizers manufacture, Pavlishin P. N. (2016)
Осадчук П. І. - Удосконалення технології очищення рослинних олій в умовах мініцехов агровиробництва, Третяк О. О. (2016)
Данько Т. О. - Окремі аспекти інноваційних та інтерактивних технологій навчання, Бахчеван Е. В., Артемов В. О. (2016)
Сєнік В. Б. - Якість молока при пастеризації енергозберігаючим гідродинамічним пастеризатором (2016)
Петров Л. М. - Конструктивне вдосконалення колісного рушія з метою підвищення якісних показників його кочення, Борисенко Т. М., Павлішин П. М., Лисий О. В. (2016)
Артемов В. О. - Оцінка завантаженості тракторних радіаторів (2016)
Відомості про авторів (2017)
Варзарь И. М. - Политический провинциализм под аналитико-мизантропическим углом зрения (2017)
Головатий М. Ф. - Особистісні права людини і процеси націєтворення в парадигмі розвитку сучасних суспільств, Пастернак А. О. (2017)
Горбатенко В. П. - У пошуках майбутнього: до проблеми еволюції футурології як науки (2017)
Гула Р. В. - Політичний міф й історична пам’ять (2017)
Корнієвський О. А. - Громадянське суспільство сучасної України: проблемні аспекти розвитку (2017)
Мєлков Ю. О. - Філософія демократії: ідеальний вимір і динаміка розвитку (2017)
Перегуда Є. В. - Інноваційний потенціал енергозбереження та енергоефективності у житловому секторі: політичні аспекти (2017)
Гайдай С. В. - Дослідження суспільно-політичного процесу: особливості, складності та український контекст (2017)
Kozakevych I. O. - Theoretical heritage of the Frankfurt school of critical theory in the contemporary Ukrainian realities (2017)
Lebedenko S. B. - U.S. — Germany relations under the presidency of Barack Obama (2017)
Вихідні дані (2017)
Рожкова Л. І. - Правові аспекти реабілітації жертв політичних репресій радянської доби (2017)
Ясинок М. М. - Становлення психології як науки та її вплив на формування процесуального законодавства: історико-правовий аспект (2017)
Бондар Н. А. - Ідентифікація та адаптація основних матеріальних кодексів України та Польщі до права Європейського Союзу (2017)
Коробка О. С. - Проблемні питання щодо реформування судової влади в Україні (2017)
Кузьменко Н. М. - Історичний досвід самоврядування в містах України та сучасні проблеми реформування (2017)
Мироненко Т. Є. - Проблеми розвитку стратегії національної безпеки України (2017)
Котвяковський Ю. О. - До питання про порядок взаємодії третейського cудочинства із системою загальних судів України (2017)
Паскар А. Л. - Роль механізму цивільного процесуального регулювання у забезпеченні ефективності цивільного судочинства (2017)
Горбачова К. М. - Співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин (2017)
Запара С. І. - Перспектива створення трудових судів в Україні (2017)
Ладика Ю. В. - Історія становлення та розвитку забезпечення соціальних гарантій працівників Національної поліції України (2017)
Нежевело В. В. - Сучасний порядок реєстрації земельних ділянок як елемент процедури оформлення прав на земельні ділянки (2017)
Стрельник В. В. - Система внутрішнього екологічного контролю на підприємствах видобувної галузі (2017)
Кравцова Т. М. - Реформування правового інструменту відшкодування податку на додану вартість в Україні, Гречана Т. В. (2017)
Кравченко І. О. - Сутність та особливості взаємодії органів Пенсійного фонду України із засобами масової інформації (2017)
Кузнєцова М. Ю. - Інформаційно-правовий статус органів виконавчої влади України як колективного суб’єкта інформаційного права (2017)
Ткаченко В. В. - Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні (2017)
Чернадчук В. Д. - До питання суб’єктного складу правовідносин неплатоспроможності банків (2017)
Чернадчук Т .О. - Інформаційно-банківські правовідносини в умовах сучасної України: окремі питання (2017)
Шульженкo А. В. - Психіатрична експертиза і поняття адекватності у кримінальному процесі (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Станіславчук М. А. - Особливості ремоделювання серця у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом і цукровим діабетом 2-го типу: зв’язок із поліморфізмом ґена LEPR Q223R, Аль Салім А. А. (2017)
Денесюк В. І. - Уміст вазодилятаторних чинників у сироватці крові за різних ступенів систоло­діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, Музика Н. О. (2017)
Абрагамович М. О. - Модифіковане комплексне лікування хворих на цироз печінки з гепатопульмональним синдромом різних ступенів важкості: патоґенетичне обґрунтування та ефективність, Абрагамович О. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2017)
Виговська О. Я. - Хронічна лімфоцитарна лейкемія у людей похилого та старечого віку: власний досвід, Виговська Я. І., Шалай О. О., Лукавецький Л. М., Войціцький Ю. В., Шевченко Л. В., Барілка В. А., Масляк З. В. (2017)
Абрагамович У. О. - Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної рентґенівської абсорбціометрії у хворих на системний червоний вовчак, Абрагамович О. О., Циганик Л. В., Синенький О. В., Гута С. І. (2017)
Демидова А. Л. - Ефективність ребаміпіду в комплексному лікуванні хворих на пептичну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки, Склярова О. Є., Четайкіна А. В. (2017)
Бутова Т. С. - Уміст дигідротестостерону в крові у жінок у постменопаузному періоді залежно від коморбідної патолоґії: цукровий діабет 2-го типу та артеріальна гіпертензія (2017)
Лабінський П. А. - Ефективність застосування квіткового пилку для харчової корекції функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей, Няньковський С. Л. (2017)
Няньковський С. Л. - Пневмонії у дітей: фармакоґенетичний аспект у виникненні важких форм і ускладнень захворювання (огляд літератури та опис клінічного випадку), Фуртак Р. Н., Яцула М. С., Шпичка О. І. (2017)
Беш Л. В. - Сучасні можливості підвищення мотивації студентів до навчання, Дмитришин Б. Я., Беш О. М., Яскевич О. І., Мацюра О. І. (2017)
Gabdullin R. B. - Methodological basis for economic development and the problems of economic growth modelling, Onyusheva I. V., Zhaleleva S. Z. (2017)
Яковлєв А. І. - Методи оцінювання інновацій по кінцевій сфері їх споживання (2017)
Malicka L. - Verifying fiscal decentralization hypothesis for V4 countries (2017)
Smyrnov Іе. V. - Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese cooperation in the fields of investment and innovation, Viblyi P. I., Zakharin S. V. (2017)
Korcsmaros E. - Barriers to SMEs development, Simonova M. (2017)
Oleshko A. A. - Investment development endogenization in the context of Ukraine’s economic security provision (2017)
Smolych D. V. - Motor vehicle industry development on the basis of clusters formation with an innovative dominant (2017)
Ushakov D. - Effectiveness of government expenditures on education: assessment of economic conditions for growth, Arkhipov A. (2017)
Bagasworo W. - Increased customer loyalty with the use of customer relation management through customer satisfaction: ASSA Rent (car rental) case study, Jakarta, Indonesia (2017)
Верстяк А. В. - Розробка механізмів ефективного управління сталими ланцюгами постачань виробничого підприємства, Іщенко С. В., Верстяк О. М. (2017)
Гудкова В. П. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту, Кравченко О. О., Творонович В. І. (2017)
Шашкова Н. І. - Моделювання показників ефективності управління організаційною культурою підприємства, Соловйов А. І., Макаренко С. М. (2017)
Ковальська Л. Л. - Проектування логістичної системи роздрібної торговельної мережі регіонів України, Речун О. Ю. (2017)
Колосінський Є. Ю. - Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону, Колосінська М. І., Петращак О. О. (2017)
Fitriastuti T. - Development strategy for sugar palm production in East Kalimantan, Mustika Sari D. (2017)
Орумбаев Р. К. - Экономические и экологические аспекты применения двусветных коаксиальных экранов в водогрейных котлах, Коробков М. С., Ходанова Т. В. (2017)
Tran A. H. - Consumers behavior towards green purchase intention (2017)
Хоружий Л. И. - Индекс истинных сбережений в системе оценки устойчивого развития агроформирований, Катков Ю. Н. (2017)
Безтелесна Л. І. - Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України (2017)
Bril A. R. - Financial and economic assessment of investment and innovative projects on the improvement of personnel management system, Kalinina O. V., Ilin I. V. (2017)
Vidovic A. - Analysis of the role and importance of pension insurance in Bosnia and Herzegovina (2017)
Живец А. Н. - Профессиональная компетентность экономиста предприятия XXI века (2017)
Загурський О. М. - Соціальні інвестиції як засіб державної аграрної політики, Вертій Ж. С. (2017)
Mardhatillah A. - Business continuity: people management with work-life balance (2017)
Suyanto Suyanto - Evidence of private wage returns to schooling in Indonesia from labor force surveys, Purnastuti L., Mustofa Mustofa (2017)
Бачо Р. Й. - Структуризація проблем функціонування ринків небанківських фінансових послуг України на основі методу аналізу ієрархій (2017)
Демків Ю. М. - Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України, Самусевич Я. В. (2017)
Єгоричева С. Б. - Аналіз ролі рефінансування в забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України, Прасолова С. П. (2017)
Колодізєв О. М. - Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України, Лебідь О. В., Зуєва О. В. (2017)
Полторак А. С. - Комплексний підхід до кількісного оцінювання податкових ризиків держави, Волосюк Ю. В. (2017)
Raji J. O. - Real exchange rate determinants in Malaysia, Badru B. O., Abdulkadir R. I. (2017)
Sakalova K. - Profit participation of policyholders by three factor contribution method, Ondrejkova Krcova I. (2017)
Phung T. M. T. - Motivating more individual investors to emerging stock markets: the case of Vietnam, Nguyen M. T., Mai N. K. (2017)
Бойко С. В. - Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі, Однорог М. А., Юхименко Я. В. (2017)
Верещагина Л. С. - Развитие системы менеджмента качества на основе многофакторного регрессионного анализа рабочих мест, Махметова А.-Ж. Е. (2017)
Григорків М. В. - Моделювання еколого-економічної динаміки з урахуванням мінімального рівня соціально-економічної структуризації суспільства, Григорків В. С. (2017)
Guliak R. - Two-base approach to regional potential measurement in developing countries, Volkova M. (2017)
Сазонець О. М. - Застосування моделі динамічного програмування при розподілі інформаційних продуктів, Ганкіна М. С. (2017)
Тарасюк М. В. - Моделювання впливу економічних факторів на ефективність фінансового забезпечення енергетичного сектору України, Захаров В. С. (2017)
Spicka J. - Selected determinants of humanitarian organizations efficiency, Boukal P. (2017)
Yaremko S. A. - Enterprise management optimization based on business process simulation methods, Kuzmina O. M. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Ашанін В. С. - Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій, Філенко Л. В., Філенко І. Ю., Полторацька Г. С. (2017)
Грибан Г. П. - Методичне забезпечення ефективності функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України, Краснов В. П., Осипенко В. Є., Айунц В. І. (2017)
Гринченко І. Б - Застосування інтерактивних методів у формуванні професійно-педагогічної позиції майбутніх учителів фізичної культури, Вакслер М. А., Тихонова А. О. (2017)
Гринь О. Р. - Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця, Гринь А. Р., Дутчак Ю. В. (2017)
Дроздова К. В. - Сучасний стан підготовки майбутніх учителів фізичної культури до моніторингу фізичного стану молодших школярів (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Стан організації профільного навчання фізичної культури старшокласників у сучасній школі (2017)
Завидівська Н. Н. - Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання (2017)
Зінченко Л. В. - Складові розвитку професійної відповідальності у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2017)
Іваній І. В. - Професійно-педагогічна культура і компетенції фахівця фізичного виховання та спорту: від взаємозв’язку до технології формування (2017)
Ільків О. С. - Підготовка студентів до майбутньої інноваційної діяльності на навчальних заняттях з комп’ютерної техніки і математичної статистики, Вацеба О. М. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Модель формування професійно-мовленнєвої культури майбутнього фахівця з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти (2017)
Кудін А. П. - Використання електронних ресурсів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, Тимошенко О. В. (2017)
Мороз Ю. М. - Сутність рекреації як самостійної галузі наукових досліджень (2017)
Мудрик С. Б. - Місце фізичної культури в схоластичних школах середньовіччя, Карабанов А. Г., Кліш І. С., Навроцький Е. М. (2017)
Носко М. О. - Модульно-рейтингова система в нових умовах викладання фізичного виховання у ВНЗ, Архипов О. А. (2017)
Онопрієнко О. М. - Педагогічні засади патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі вищої школи, Онопрієнко О. В. (2017)
Приймак С. Г. - Спеціальна фізична працездатність студентів, що спеціалізуються у боксі, в залежності від темпераментальних особливостей особистості (2017)
Проценко А. А. - Система професійної підготовки сучасного вчителя фізичної культури (2017)
Свірщук Н. С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи, Вознюк Т. В. (2017)
Сидорук А. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності (2017)
Стасенко О. А. - Структура професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичної культури (2017)
Тодорова В. Г. - Об’єктивізація оцінки хореографічної підготовленості на різних етапах багаторічної спортивної підготовки (на прикладі аеробної гімнастики) (2017)
Філінков В. І. - Пошук передових форм організації і змісту навчального процесу студента, Касьянюк О. С. (2017)
Чернігівська С. А. - Про деякі протиріччя змісту ОПП бакалаврів, які займаються "фізичним вихованням", та існуючим змістом освіти магістрів з фізичної культури і спорту, Бакурідзе-Маніна В. Б. (2017)
Шепель С. І. - Актуальні питання мотивації курсантів Національної Гвардії України до систематичних занять з фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки (2017)
Юнак А. П. - Технології лижної підготовки майбутнього фахівця фізичної культури, Індик П. М. (2017)
Адирхаєв С. Г. - Шляхи оптимізації тренувального процесу зі спортивної боротьби студентів з порушенням слуху, Житовоз М. П. (2017)
Бондаренко І. Г. - Сучасні тенденції оптимізації фізичного виховання у ВНЗ, Шуст О. М., Бондаренко О. В. (2017)
Босенко А. І. - Оцінка функціональних можливостей центральної нервової системи юнаків, Долгієр Є. В. (2017)
Васильєв В. І. - Методика оцінювання фізичних якостей студентської молоді, Клименченко Т. Г. (2017)
Гвоздецька С. В. - Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції, Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І., Дубинська О. Я. (2017)
Гринь О. Р. - Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності, Гринь А. Р., Смоляр І. І. (2017)
Гуцул Н. З. - Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою, Савчин М. П. (2017)
Кириченко О. В. - Застосування дихальних вправ у фізичному виховані студентів ВНЗ з ослабленим здоров’ям, Мілкіна О. В., Напалкова Т. В., Луценко С. Г. (2017)
Козій Т. П. - Вплив спеціальної фізичної підготовки на фізичний розвиток спортсменів-орієнтувальників (2017)
Колчина О. Ю. - Формирование самостоятельности студентов в процессе физического воспитания, Крайнюк О. П., Лицоева Н. В., Сухенко И. И. (2017)
Конакова О. Ю. - "Fitness pole-dance" як інноваційний вид фітнесу для дівчат молодшого шкільного віку, Литвин Е. І. (2017)
Курілова В. І. - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей кваліфікованих дзюдоїстів, Борсук М. П. (2017)
Назаркевич Л. І. - Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно-оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Подгорна В. В. - Напрями рухової корекції мовленнєвих порушень у школярів (2017)
Pryimakov O. O. - Kontrola kompleksowa struktury przygotowania zapaśników najwyższej kwalifikacji na różnych etapach procesu szkoleniowego, Eider Jerzy, Kalinski A. M., Pryimakova O. O. (2017)
Пронтенко К. В. - Дослідження окремих параметрів техніки змагальних вправ у спортсменів-гирьовиків (2017)
Рімар Ю. І. - Дослідження морфофункціонального стану організму школярів 13-14 років, віднесених до різних груп, у позашкільній роботі засобами фізичної культури, Журавлев Ю. Г., Дуднік Ю. І., Напалкова Т. В. (2017)
Самохвалова І. Ю. - Оцінка стану соматичного здоров’я студенток спеціальної медичної групи аграрного університету, Мелюшкина В. В. Клименченко Т. Г. (2017)
Тихонов А. І. - Підвищення результативності ігрової діяльності в баскетболі на заняттях фізичною культурою студентами аграрних ВНЗ, Дідюков А. Б., Даниленко О. М. (2017)
Білик В. Г. - Місце природничо-наукової підготовки у формуванні професійної спрямованості майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Грицай Н. Б. - Індивідуалізація методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах (2017)
Колесник М. О. - Мотивація до навчання як наслідок сформованого світогляду майбутнього фахівця з позицій причинно-системного підходу, Степовик М. Г. (2017)
Король С. А. - Професійно-прикладні аспекти фізичного виховання студентів технічних спеціальностей, Сергієнко В. М. (2017)
Рубаненко А. В. - Психо-фізіологічні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних спеціальностей (2017)
Усманова Г. О. - Змістовий компонент з питань оптимального харчування у навчальних курсах природничого спрямування факультету фізичного виховання, Федорченко О. С., Бібчук К. В. (2017)
Жáра Г. І. - Оцінка стану здоров’я та рівня професійного вигоряння учителів загальноосвітніх шкіл (2017)
Кудін С. Ф. - Формування саморегуляції майбутніх учителів як важлива складова педагогічної компетентності, Козерук Ю. В., Мазур Т. В., Савонова О. В. (2017)
Бойчук Р. І. - Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи, Ковцун В. І., Короп М. Ю, Бєлявський І. Л. (2017)
Дубинська О. Я. - Теоретичні аспекти застосування рекреаційно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні учнів старшого шкільного віку (2017)
Єременко (Спичак) Н. П. - Особливості впливу засобів масової інформації на формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Завидівська О. І. - Підготовка майбутнього фахівця з управління персоналом до створення здоров’яорієнтованого середовища організації (2017)
Іщук О. А. - Формування здоров’язбережувального освітнього середовища вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання, Іванюк О. А., Малімон О. О., Бухвал А. В. (2017)
Корягін В. М. - Процесуальні детермінанти формування педагогічної технології тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення (2017)
Носко М. О. - Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання, Архипов О. А., Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М. (2017)
Павлова Ю. О. - Концептуальні засади використання оздоровчо-рекреаційних технологій для поліпшення якості життя населення (на прикладі осіб літнього віку) (2017)
Півненко Ю. В. - Різні підходи до аналізу сучасного уроку основ здоров’я (2017)
Рехтета Л. О. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Хлус Н. О. - Аналіз та значення сучасної здоров’язбережувальної технології фітбол-аеробіки для дітей старшого дошкільного віку (2017)
Хольченкова Н. М. - Хореографія як засіб формування культури здоров’язбереження дітей та молоді (2017)
Шестакова А. В. - Готов к труду и обороне – от забвения к новой жизни, Мартиросова Т. А. (2017)
Волошин О. Р. - Раннє сексуальне життя молоді як чинник поширення віл-інфекції (2017)
Горобей М. П. - Режим харчування як фактор формування культури здоров’я студентів (2017)
Демченко О. А. - Стресс и нейро-гуморальные механизмы психосоматических заболеваний (обзор литературы), Лобунец А. Ю. (2017)
Дмитрук В. С. - Античні погляди філософів щодо здоров’я людини (2017)
Жиденко А. О. - Здоров’яформувальні технології у фізичному вихованні в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, Кладікова І. І. (2017)
Зінченко Н. М. - Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року (2017)
Мордвінова І. В. - Динаміка розвитку сучасної української сім’ї, Кондратюк С. М. (2017)
Петрухнов О. Д. - Застосування оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби спортсменами в період реконвалесценції після загострення хронічного бронхіту (2017)
Носовський А. В. - Від Комплексної експедиції Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова до Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (2017)
Скорбун А. Д. - Закономірності в шумах реакторного обладнання, Стадник С. М., Котеленець В. Г., Дробецький А. В. (2017)
Кенсицький О. Г. - Перспективи застосовування синтетичних алмазів у поліуретанових композиціях для розробки нової високотеплопровідної системи ізоляції потужних турбогенераторів, Виговський О. В., Хвалін Д. І. (2017)
Борисенко В. И. - Исследование моделей родиевого эмиттера детектора прямого заряда, Пионтковский Ю. Ф., Горанчук В. В. (2017)
Городецький Д. В. - Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об’єктів при перетворенні об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та шляхи її вирішення, Деренговський В. В., Павловський Л. І. (2017)
Литвин І. А. - Розподіл тритію в грунтових водах у районі об'єкта "Укриття", Панасюк М. І., Левін Г. В., Люшня П. А., Сізов М. О., Онищенко І. П. (2017)
Бондарьков М. Д. - Исследования делящихся материалов в объектах захоронения радиоактивных отходов в чернобыльской зоне отчуждения, Максименко А. М., Осколков Б. Я., Антропов В. М., Мельниченко В. П., Третяк О. Г. (2017)
Павлюченко М. І. - Система локалізації радіоактивного пилу в підпокрівельному просторі об’єкта "Укриття" (2017)
Высотский Е. Д. - Ядерная безопасность при ликвидации последствий тяжелой аварии на ЧАЭС, Годун Р. Л., Дорошенко А. А., Краснов В. А. (2017)
Батій В. Г. - Методика математичного моделювання захисних характеристик контейнера для зберігання джерел нейтронів, Підберезний С. С., Рудько В. М., Федорченко Д. В. (2017)
Єгоров В. В. - Зміна радіаційних умов на об'єкті "Укриття" після встановлення арочної конструкції у проектне положення, Морозов Ю. В., Павловський Л. І., Холодюк А. О. (2017)
Огородников Б. И. - Радон в подреакторном помещении 012/7 объекта "Укрытие", Хан В. Е. (2017)
Кучмагра О. А. - Аналіз експериментальної статистики інтервалів. 1. Еквівалентність статистики інтервалів і статистики відліків, Одинокін Г. І., Скорбун А. Д., Стадник С. М. (2017)
Ювілеї. І. Г. Шараєвський (2017)
Правила для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Бліхар В. - Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького (2015)
Качур І. - Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат (2015)
Кривенко М. - Великий дар великого Митрополита: про книжково-рукописні колекції бібліотеки "Студіону" у Львові (1909–1940) (2015)
Процик-Кульчицька М. - "Апостолят пера": з писемної спадщини Митрополита Андрея Шептицького (2015)
Гринчишин Н. - Публікації Андрея Шептицького на сторінках часопису "Христос Наша Сила" (2015)
Середа О. - Митрополит Андрей Шептицький — покровитель українського мистецтва: штрихи до портрета (2015)
Надрага М. - Митрополит Андрей Шептицький і медицина: задуми, проекти та їх реалізація, Васільєва С. (2015)
Комариця М. - "Апостольський дух": митрополити Андрей Шептицький та Йосиф Сліпий про Маркіяна Шашкевича (2015)
Дашкевич Я. - Андрей Шептицький: три епізоди (2015)
Редько Ю. - Незабутні зустрічі (2015)
Бродик З. - Андрей Шептицький — "Мойсей українського духа й культури": огляд виставки (2015)
Ільницька Л. - Славістична бібліографія у науковій спадщині Марії Вальо (2015)
Рибчинська Н. - Бібліографічна діяльність Марії Вальо у Львівській академічній бібліотеці та у Науковому товаристві імені Шевченка (2015)
Когут С. - Гакетіана Марії Вальо (2015)
Кошик Н. - Марія Вальо як дослідник видавничої діяльності Якова Оренштайна (2015)
Мовна М. - Нас об’єднала Ірина Вільде: (спільна праця над укладанням біобібліографічного покажчика письменниці) (2015)
Дубова Т. - Остання праця Марії Вальо ("Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів") (2015)
Крушельницька Л. - "Сонечко" (2015)
Сварник Г. - З філологією крізь життя: Уляна Єдлінська про Марію Вальо (2015)
Кривенко М. - Вона вказала до науки шлях: про співпрацю з бібліографом і бібліотекознавцем Марією Андріївною Вальо (2015)
Блавацький С. - Українська еміграційна чеськомовна періодика Чехословацької Республіки 1920-х років (2015)
Морозова І. - Українські еміграційні та західноукраїнські видання 1920-х років: спогади, документи, матеріали (2015)
Кужель Л. - Західноукраїнські та українські еміграційні альманахи 1920–1930-х років: тематико-типологічний аналіз (2015)
Хміль О. - Видавнича діяльність українських осередків у Франції, Чехословаччині, Німеччині у рецепції журналу "Тризуб" (1925–1940) (2015)
Палюх О. - Проблеми фахової солідарності та міжнаціональної толерантності крізь призму публікацій часопису товариства львівських друкарів "Ognisko" (1922–1939) (2015)
Кульчицька Т. - Українські і польські культурно-освітні товариства в Галичині до 1939 року: оцінка їх діяльності в тогочасній пресі (2015)
Головата Л. - Віктор Приходько і його місце в інформаційному полі періоду Другої світової війни (2015)
Юркевич О. - Маловідомі сторінки діяльності Юрія Тищенка після Другої світової війни (1945–1949) (2015)
Михалюк М. - "Бо такий у нас менталітет…" (за матеріалами фейлетонів Романа Купчинського, вміщених у газеті "Діло" за 1924–1939 рр.) (2015)
Мямліна А. - Рекламні комунікації читання та книжок: використання міфологеми Героя (2015)
Рижко О. - Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату (2015)
Зикун Н. - Шарж у системі зображальних жанрів сатиричної публіцистики (2015)
Льода Л. - Актуальні тенденції збереження пам’яток писемності та друку на міжнародній науковій конференції "Вчора і сьогодні консервації-реставрації історичних кодексів", Дзендзелюк Л. (2015)
Bangrowska A. - Metody odkwaszania papieru (2015)
Кусий Л. - Поповнення фондів бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові дарами діячів із Наддніпрянської України (2015)
Кольбух М. - Слов’яно-греко-латино-польський збірник першої чверті XVII ст.: атрибуція авторства (2015)
Сус І. - Наукова, літературна та громадська діяльність Анни-Галі Горбач (за матеріалами листування з особистого архіву Горбачів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Дзюбан Р. - До історії формування ретроспективних фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941): нове документальне джерело (2015)
Купчинська Л. - Подільський художник Ян Ігнацій Машковський: штрихи до творчої біографії (2015)
Ільницька А. - Оперні вистави австрійського театру у Львові: за матеріалами міської німецькомовної газети "Galicia" (1840–1841), Косаняк Н. (2015)
Романюк С. - Афіші аматорських драматичних гуртків Галичини другої половини 19 — початку 20 ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Осадця О. - Матеріали до біографічного словника Івана Левицького як джерело музичної біографістики (2015)
Красник У. - Карпатські мотиви в колекції фотографій Юліана Дороша (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Стефанишин Т. - Творчість Петра Холодного-старшого в світлі художньої критики Миколи Голубця (2015)
Голій Р. - Українська діаспора у фалеристичних пам’ятках (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Купчинська Л. - Ars longa — vita brevis (на згадку про Степана Костюка, 1927–2015) (2015)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Особливості моделювання процесів оцінювання поточного і прогнозованого технічного стану автомобіля під час експлуатації в умовах ITS, Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Петренко О. М. - Оптимізація керування мотор-вентилятором охолодження тягових двигунів вантажного локомотива з асинхронним тяговим приводом при русі на ділянці з заданим профілем та графіком руху, Любарський Б. Г. (2017)
Даренский А. Н. - Математическая модель колебаний железнодорожного пути как балки, которая имеет инерционные характеристики, Лейбук Я. С. (2017)
Асєєв М. А. - Розробка математичної моделі процесу обтікання вагонів повітряним потоком (2017)
Жученко О. С. - Особливості програмної реалізації біоінспірованого методу м’якого декодування лінійних блокових кодів, Приходько С. І., Штомпель М. А. (2017)
Бойнік А. Б. - Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика, Прилипко А. А., Каменєв О. Ю., Лазарєв О. В., Щебликіна О. В. (2017)
Кузняк Н. Б. - Мікробіологічна характеристика та динаміка змін біоценозу тканин ясен у хворих на генералізований катаральний гінгівіт із хронічним та загостреним перебігом під впливом проведеної комплексної терапії, Шостенко А. А. (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості змін основних клінічних показ­ників у хворих на хронічний генералізований пародонтит залежно від методів комплексної терапії, Дроник І. І. (2017)
Кіцак Т. С. - Стан стоматологічної захворюваності у провід­ників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Мандзюк Т. Б. (2017)
Лаврін О. Я. - Стоматологічний статус осіб, схильних до регулярного активного куріння, Щерба В. В., Криницька І. Я. (2017)
Патерега Н. І. - Перспективи застосування апротиніну в ще­лепно-лицевій хірургії та стоматології (огляд літератури) (2017)
Авдєєв О. В. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на показники ротової рідини та клінічний стан тканин пародонта у дітей 6–7 років, хворих на гінгівіт, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Котельбан А. В. - Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету (2017)
Костура В. Л. - Оцінка стоматологічного здоров’я у суб’єк­тив­ному визначенні дітей із надмірною масою тіла, Безвушко Е. В. (2017)
Sidenko V. R. - The crisis processes in the EU development: origins and prospects (2017)
Білоусова О. С. - Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки (2017)
Авраменко К. Б. - Реалізація компетентнісного підходу у вищих навчальних закладах України як умова модернізації професійної підготовки педагогів (2017)
Яровий В. Д. - Інституціональне середовище аграрного землекористування: на шляху до адаптаційної та соціальної ефективності (2017)
Базилюк Т. А. - Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи (2017)
Прокопа І. В. - Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України, Демчак І. М. (2017)
Барбаш М. І. - Нарисна геометрія в умовах використання інформаційних освітніх технологій, Барбаш В. І. (2017)
Крисанов Д. Ф. - Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови, Варченко О. М. (2017)
Головач А. А. - Основні аспекти організації спеціальної фізичної підготовки в навчальних закладах ДКВС України, Могильний Ф. В. (2017)
Прокопенко К. О. - Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату, Удова Л. О. (2017)
Данилова А. М. - Наукові підходи до визначення поняття професійної підготовки студентів з особливими потребами (2017)
Бабич М. М. - Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі (2017)
Донець І. О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах оновлення навчальних програм, Кривенцова І. В., Міненок А. О. (2017)
Юхимець Р. С. - Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України (2017)
Дрижак В. В. - Курсантське та студентське самоврядування як фактор удосконалення навчально-виховного процесу, Єрмак С. М. (2017)
Кузьменко О. В. - Моделювання діагностики банкрутства суб'єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу, Каща М. О. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Впровадження засобів активного туризму в рекреаційну діяльність студентської молоді (2017)
Шаповал Ю. І. - Банківська система України: результати "очищення" та перспективи подальшого розвитку (2017)
Жигун К. Ф. - Формування науково-діалектичного світогляду студентів у сфері фізичної культури, Миргородський Ю. М., Литовченко Г. О. (2017)
Іванова К. Ю. - Навчально-методичне забезпечення геометричної підготовки майбутніх учителів початкових класів як сучасна педагогічна проблема (2017)
Ільченко А. А. - Роль куратора академічної групи у вищому навчальному закладі (2017)
Коновалова К. І. - Аксіологічний підхід до формування професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Конончук А. І. - Проектні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців (2017)
Корчова Г. Л. - Академічна мобільність здобувачів в умовах сучасного освітнього процесу (2017)
Костіна В. В. - Підготовка майбутніх фахівців до створення виховного простору школи як умова профілактики дезадаптації учнів (2017)
Кузнєцов О. О. - Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи (2017)
Лесик Г. В. - Історико-педагогічні дослідження для освітньої сучасності України (2017)
Лугова Т. В. - Соціокультурна адаптація іноземних студентів до навчання у ВНЗ України (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди) (2017)
Марушкевич А. А. - Актуалізація напрямів наукових досліджень: врахування досвіду викладачів кафедри педагогіки Київського університету (2017)
Ничипоренко І. В. - Мотивація студентської молоді до ведення здорового способу життя засобами сучасних методів проведення занять з фізичного виховання (2017)
Носовець Н. М. - Роль і функції викладача в системі дистанційного навчання (2017)
Павленко І. О. - Використання валеологічного потенціалу навчальних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2017)
Подковко Х. В. - Аналіз можливостей та перспектив використання технології електронного портфоліо викладачами вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (2017)
Попович А. С. - Особливості змістового наповнення навчальних програм із дисципліни "Стилістика української мови" (2017)
Скорик Т. В. - Методи проблемного навчання як шлях підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах (2017)
Твердохліб Н. В. - Акомпанемент як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах (2017)
Ткачук С. І. - Професійна компетентність вчителя трудового навчання як складова педагогічної майстерності (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського