Ткаченко Н. - Актуалізація взаємодії страховиків та асистанських компаній у сучасній економіці (2015)
Водолазська О. - Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні (2015)
Налукова Н. - Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики, Бадида М. (2015)
Клапків Ю. - Концептуалізація регресів та суброгації у страхуванні (2015)
Швабій К. - Актуальні питання реформи оподаткування доходів населення України, Бугай Т. (2015)
Мамонова Г. - Фінансування соціальної сфери: моделювання методом попарних порівнянь, Канцур І. (2015)
Новосад І. - Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави (2015)
Судин Ю. - Стратегічний аналіз гудвілу в обліково-аналітичній системі підприємства (2015)
Данилків Х. - Оцінювання регіонального розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Наші автори (2015)
Тищенко М. В. - Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи, Душейко Г. О. (2002)
Трубников В. М. - Частные тюрьмы: благо или обуза? (2002)
Єпур Г. В. - Правові межі кримінальної політики та проблеми її гуманізації (2002)
Позий В. С. - Особенности назначения и производства криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (2002)
Моїсєєв О. М. - Уточнене визначення документів та експертна технологія їх дослідження (2002)
Теличкин А. А. - Подготовительный этап к проведению операций по поддержанию мира с участием подразделений Гражданской полиции (2002)
Савонюк Р. Ю. - Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування (2002)
Юрченко Л. В. - Протокольна форма досудової підготовки матеріалів – вид кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання (2002)
Легеза Л. А. - Спірні питання підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в кримінальних справах про хабарництво (2002)
Долгополова М. М. - Громадські формування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх взаємодія з підрозділами Державтоінспекції (2002)
Юриста О. В. - Співвідношення термінів "об’єкт правоохоронного відношення" та "склад правопорушення" (2002)
Проневич О. С. - Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Федеративної Республіки Німеччини (2002)
Древаль Ю. Д. - Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії (2002)
Чорнооченко С. І. - Право на свободу та особисту недоторканність фізичних осіб в Україні: проблеми здійснення та захисту (2002)
Бандурка О. О. - Юридичні норми як елемент правовідносин у сфері міграційного процесу (2002)
Логвиненко М. І. - Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в європейській політико-правовій думці (2002)
Фисун Ю. Ю. - Права етноконфесійних меншин у міжнародному праві та законодавстві України (2002)
Харченко І. О. - До питання про сутність стадії виконання вироків, ухвал та рішень суду в кримінальному процесі України (2002)
Шевчук О. М. - Державний примус у системі засобів соціального впливу (2002)
Церковная А. А. - К вопросу о соотношении достоинства и чести физического лица (2002)
Баляба А. В. - О некоторых теориях роли преступности в обществе (2002)
Дубко Ю. В. - О совершенствовании оперативного управления органами внутренних дел Украины в особых условиях (2002)
Фролова О. Г. - Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ (2002)
Лукаш С. С. - Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ (2002)
Матюхіна Н. П. - Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування (2002)
Ковальська В. В. - Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Шопіна І. М. - Проблеми якості професійного психологічного відбору кандидатів на посади слідчих ОВС України (2002)
Мельник К. Ю. - Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ України (2002)
Москаленко А. П. - Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України: досвід та перспективні напрямки, Кобзін Д. О. (2002)
Яровий С. М. - Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процесу в закладах освіти МВС (2002)
Штанько Д. О. - Взаємодія ОВС із державними установами та громадськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед неповнолітніх (2002)
Кириченко С. А. - Оперативно-розыскная деятельность как дознание (2002)
Петухов В. А. - Державний Прапор України: синьо-жовтий чи жовто-блакитний, чи...?, Прадід Ю. Ф. (2002)
Тимощук О. В. - Таврійська науково-педагогічна школа (1918–1921 рр.) (2002)
Білоконь М. В. - Земське самоврядування і державна влада у Російській імперії (2002)
Москаль Г. Г. - Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) (2002)
Коцан І. Д. - Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. XX ст. (2002)
Смирнова Є. В. - Конституційний процес у Криму (січень 1997 р. – жовтень 1998 р.) (2002)
Хаваджі Д. Р. - Застосування депортацій тоталітарним режимом у СРСР щодо представників різних народів, соціальних груп і конфесій (2002)
Венедиктов В. С. - Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України (2002)
Савченко А. О. - Удосконалення законодавства про звільнення професорсько-викладацького складу закладів освіти МВС України, Попов С. В. (2002)
Греков І. П. - Деякі аспекти виникнення службово-трудових відносин (2002)
Узунов В. Н. - Функции предпринимательства в переходных экономиках (2002)
Наливайченко С. П. - Основные аспекты совершенствования государственного регулирования инвестиционной политики региона (2002)
Кравцова Т. М. - Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва (2002)
Савченко Л. А. - До питання класифікації фінансового контролю за формами (2002)
Венедиктова І. В. - Порівняльний аналіз довірчого управління майном з альтернативними конструкціями по регулюванню відносин з управління майном (2002)
Погуляєв С. Ю. - Технологія як об’єкт вкладу в простому товаристві (2002)
Афанасьєва Л. В. - Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців (2002)
Скакун Ю. В. - До питання про управління рекреаційною зоною Криму (2002)
Гавриш Т. С. - Місце та роль представницьких органів місцевого самоврядування в організації та контролі за профілактикою злочинів: деякі аспекти підвищення ефективності (2002)
Власенко І. В. - Першочергові дії органів і підрозділів МВС України в умовах спроби чи здійснення терористичних актів, Суботін А. О. (2002)
Семикін М. В. - Створення терористичної групи чи терористичної організації як різновид тероризму (2002)
Малиновська О. А. - Нелегальна міграція і організована злочинність: іманентний зв’язок (2002)
Книженко О. О. - Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробуванням (2002)
Мельник О. В. - Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання (2002)
Набока В. Н. - Особливості правового поля, в якому здійснюється боротьба із торгівлею жінками (2002)
Житний О. О. - Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям (2002)
Литвинов О. М. - Принципи та елементи системи координації суб’єктів профілактики злочинів (2002)
Володіна О. О. - Вчинення діяння щодо малолітнього як кваліфікуюча ознака викрадення людини (2002)
Любович А. О. - Нагляд органів прокуратури за законністю притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності (2002)
Степанюк Р. Л. - Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів (2002)
Заяць Д. Д. - Процесуальне та тактичне забезпечення використання відеозапису при проведенні перевірки показань на місці (2002)
Нагорний І. О. - Еволюція антинаркотичного законодавства в Україні (2002)
Коршенко В. А. - Оцінка висновку комп’ютерно-технічної експертизи (2002)
Войціховський А. В. - Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД (2002)
Трубников В. М. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (2002)
Журавський В. С. - Рішучий крок парламенту в розвитку аграрного законодавства (2002)
Севостьянов В. П. - Розвиток кримінально-виконавчого законодавства України на сучасному етапі (2002)
Гожиков С. А. - Адміністративне розслідування порушень правил рибальства й охорони рибних запасів в Азовській інспекції рибоохорони (2002)
Погорецький М. А. - Порушення кримінальної справи спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю (2002)
Глобенко Г. І. - Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав (2002)
Романов С. Ю. - Евтаназія: етичний та кримінально-правовий аспект, Триньова Я. О. (2002)
Бандурка О. О. - Особливості реалізації права іноземця на в’їзд на територію України (2002)
Кобзін Д. О. - Правові проблеми щодо використання поліграфа, Єфремов О. О. (2002)
Каткова А. Г. - Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці (2002)
Грохольський В. Л. - Загальні визначення принципів права (2002)
Ситар І. М. - Філософське обґрунтування методології функції права (2002)
Ємельянов В. П. - Тероризм, злочини терористичної спрямованості, злочини з ознаками тероризування: поняття і співвідношення (2002)
Настюк В. Я. - Загальні умови ефективної дії митно-правових норм (2002)
Бородін І. Л. - Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти (2002)
Ягнюк Н. А. - Правове регулювання фінансово-економічних відносин політичних партій у зарубіжних країнах (2002)
Бєляков К. І. - Методологічні питання інформаційної підготовки сучасного фахівця (2002)
Совгір І. М. - Оптимізація правотворчості в сфері функціонування відомчих ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої школи (2002)
Невзоров І. Л. - Проблеми законності у працях вітчизняних дореволюційних юристів (друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) (2002)
Головко О. М. - Становлення місцевих органів державного контролю Російської імперії в українських губерніях (60–70-і рр. ХІХ ст.) (2002)
Єрмолаєв В. М. - Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст., Козаченко А. І. (2002)
Ліпкан В. А. - Історичні передумови формування сучасної української національної ідеї (2002)
Горян Е. В. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні в дорадянський період (2002)
Коцан І. Д. - Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20-і рр. (2002)
Логвиненко М. І. - Свобода маніфестацій у контексті інших політичних свобод громадянина (2002)
Білоус В. Т. - Прокуратура Словацької республіки: проблеми реформування, Лемак В. В. (2002)
Петренко С. В. - Судова практика як джерело права у правових системах Франції та Німеччини (2002)
Шишка Р. Б. - Природа та зміст права свободи творчості (2002)
Мельник О. М. - Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності (2002)
Тяпкін А. С. - Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту) (2002)
Петрова К. Я. - Роль малого бізнесу в формуванні економічної системи ринкового типу, Ларіна Т. Ф. (2002)
Чапічадзе Я. А. - Етапи розвитку страхування (2002)
Загородній С. А. - Проблема визначення предмета цивільно-правового регулювання відносин у сфері професійної освіти (2002)
Тульчевська Н. В. - Відповідальність за договором банківського депозитного рахунку (2002)
Порощук Т. С. - Ризик як правова категорія: сутність і види (2002)
Коротка О. М. - Поняття та роль матеріальної відповідальності сторін трудового договору (2002)
Синявська О. Ю. - Особливості службової дисципліни особового складу органів внутрішніх справ (2002)
Куліш А. М. - Поняття, місце та роль державної служби в органах податкової міліції (2002)
Іншин М. І. - Соціально-правова природа державної служби (2002)
Греков І. П. - Підстави припинення службово-трудових відносин з державними службовцями (2002)
Золотько Д. О. - Управління службово-трудовою адаптацією персоналу органів внутрішніх справ: сучасні проблеми (2002)
Лукаш С. С. - Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ (2002)
Бевзенко В. М. - Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (2002)
Лапшина В. Л. - Професійна ідентифікація як чинник професіоналізації правоохоронця (2002)
Стратонов В. М. - Психологічний контакт як засіб спілкування (2002)
Болотова В. О. - Безпритульні діти: соціальний портрет, Чернецька Т. Н. (2002)
Бобровський О. Б. - Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності (2002)
Бєлоусов Ю. Л. - Нормативно-правове забезпечення профілактики наркотизму в Україні: міжнародні конвенції, Кушнерський М. М. (2002)
Бойко О. В. - Побутове насильство як форма дезорганізації сім’ї (2002)
Гусаров С. М. - Дорожньо-патрульна служба у структурі Державної автомобільної інспекції України (2002)
Бугайчук К. Л. - Щодо сутності та системи профілактики адміністративних проступків (2002)
Небрат О. О. - Деякі питання діагностики конфліктів в правоохоронній діяльності органів внутрішніх (2002)
Наші автори (2002)
Бандурка О. М. - Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації (2002)
Венедиктов В. С. - Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи (2002)
Малиновський О. Є. - Стан роботи з особовим складом в Національному університеті внутрішніх справ: минуле та сучасне (2002)
Загорулько А. І. - Заочна форма навчання: стан та перспективи розвитку (2002)
Тягло О. В. - Критичне мислення – сучасна освітня інновація (2002)
Лавріненко О. В. - Поєднання універсальності і спеціалізації навчального процесу як детермінанта сучасної багатоступеневої вищої освіти (2002)
Соболєв В. О. - Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку (2002)
Друзь В. А. - Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС (2002)
Прадід Ю. Ф. - Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців – нагальна вимога часу (2002)
Савченко А. О. - Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ, Камаєв О. І., Филипенко П. І. (2002)
Глущенко В. В. - Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ, Червяков І. М., Червякова О. В. (2002)
Набока В. М. - Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні (2002)
Ярмиш О. Н. - Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII – початку ХХ ст., Головко О. М. (2002)
Кривуля О. М. - Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять (2002)
Максимов С. І. - Ідея права і національний характер (2002)
Лапшина В. Л. - Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології (2002)
Давиденко Л. М. - Організаційні засади боротьби зі злочинністю (2002)
Орлов П. І. - Поняття організованої злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз, Альошин Д. П. (2002)
Ємельянов В. П. - Терор і тероризм: співвідношення і розмежування (2002)
Трубников В. М. - Нове про суб’єкт злочину (2002)
Саппа М. М. - Простір злочинності: межові колізії (2002)
Рущенко І. П. - Чи має соціум злочинців власну ідеологію? (2002)
Скакун О. Ф. - Форми участі Президента України у правотворчості (2002)
Шаповал В. М. - Реалізація конституції як актуалізація свободи (2002)
Коломієць Т. В. - Теоретичні засади конституціоналізму, Коломієць Ю. М. (2002)
Рябченко О. П. - Примус як ознака політичної відповідальності (2002)
Шульга А. М. - Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави, Шестак В. С. (2002)
Кожевніков Г. К. - Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності (2002)
Духов В. Є. - Економічна небезпека та економічні правопорушення (2002)
Гуторова Н. О. - Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування (2002)
Корж В. П. - Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері (2002)
Мартиненко О. А. - Кримінологія службових правопорушень в органах внутрішніх справ України (2002)
Іншин М. І. - Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС (2002)
Щербаковський М. Г. - Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи (2002)
Самойлов М. Г. - Психічні порушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах, Перелигіна Л. А. (2002)
Яковлєв С. В. - Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС, Гнусов Ю. В., Кубрак В. П., Воронін О. С. (2002)
Арістова І. В. - Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України, Кухарєв Б. Ю. (2002)
Фролова О. Г. - Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС (2002)
Безсмертний О. К. - Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку, Долгополова М. М. (2002)
Дубко Ю. В. - Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації (2002)
Теличкін О. О. - Регулювання діяльності з підтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн (2002)
Аркуша Л. І. - Організована злочинність та зовнішньоекономічна діяльність, Долженков О. Ф., Чекал М. П. (2002)
Наші автори (2002)
Титул, содержание (2016)
Ахаладзе Н. Г. - Хиросима и Нагасаки, Чернобыль и Фукусима. Влияние отдаленных эффектов ионизирующего облучения на темп старения и жизнеспособность человека (обзор литературы) (2016)
Прокопенко Н. А. - Медико-социальные последствия чернобыльской катастрофы: прошлое и настоящее (2016)
Войтенко В. П. - Влияние малых доз облучения на темп старения и смертность от возрастзависимой патологии в Украине (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Вайсерман А. М. (2016)
Горбань Е. Н. - Влияние гипоксии на функциональное состояние организма крыс разного возраста, подвергнутых R-облучению (2016)
Холин В. А. - Влияние сочетанной эмоционально-когнитивной стимуляции на состояние эмоциональной сферы старых животных, Безруков В. В. (2016)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии на морфологические показатели поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста, Луговской С. П., Клименко П. П., Хаблак Г. В., Малышева С. П., Топорова Е. К. (2016)
Ена Л. М. - Полиморбидность, полипрагмазия и побочные эффекты — бермудский треугольник гериатрической фармакотерапии (2016)
Купраш Л. П. - Оригінальні і відтворені лікарські препарати — проблема оцінки та вибору (огляд літератури), Купраш О. В., Гударенко С. О. (2016)
Булич Э. Г. - Феномен торможения роста смертности при увеличении распространенности инфекционных и паразитарных болезней у населения старше трудоспособного возраста, Муравов И. В. (2016)
Дупленко Ю. К. - Вклад И. И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти), Бурчинский С. Г. (2016)
Новые книги (2016)
Титул, зміст (2016)
Рахметов Д. Б. - Інтродукція рослин Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Левчик Н. Я., Шпак Л. М., Грахов В. П. , Бойко О. М., ЛюбінськА А. В., Рахметова С. О., Завгородній В. М. (2016)
Горєлов О. М. - Деревна та чагарникова рослинність наддніпрянських схилів у межах Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чорномаз Н. М. (2016)
Харченко І. І. - Морфологічні особливості будови вегетативних органів Camellia oleifera Abel (2016)
Жила А. І. - Будова коренів та особливості їх росту в Oxalis tetraphylla Cav. (Oxalidaceae R. Br.), Тимченко О. Д. (2016)
Рубцова Е. Л. - Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов, Романец Е. И. (2016)
Галкін С. І. - Відновлення структури та оптимізація деревних насаджень ландшафтної ділянки "Танцювальний павільйон" у Дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М., Мордатенко І. Л. (2016)
Скрипченко Н. В. - Антиоксидантна активність біологічно активних речовин деревних плодових ліан, Левон В. Ф. (2016)
Гелюта В. П. - Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні, Джаган В. В., Сенчило О. О. (2016)
Заіменко Н. В. - Репортаж про святкування 80-річчя заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Смілянець Н. М. (2016)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2016)
Якубенко Б. Є. - Володимиру Миколайовичу Меженському — 60 років, Григорюк І. П., Клименко С. В., Гапоненко М. Б. (2016)
Мінцер О. П. - Концепція інформатизації охорони здоров'я України, Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Банчук М. В., Краснов В. В., Марценюк В. П., Денисенко С. В., Азархов О. Ю., Шупяцький І. М. (2012)
Найда С. А. - Моделювання завитки внутрішнього вуха людини, Зубченко О. О. (2012)
Кальниш В. В. - Компьютерное моделирование эмоциональных состояний, Левченко В. В. (2012)
Притула Р. Л. - Застосування інформаційно-аналітичної системи "Фармексперт сервіс" для аналізу економічної ефективності, Дроздова А. О., Шматенко О. П., Загорій В. А., Давтян Л. Л., Волох Д. С., Коритнюк Р. С., Цуркан О. О., Малецька З. В. (2012)
Марценюк В. П. - Принципи використання нанотехнологій у фармації та медицині, Меленчук І. Б. (2012)
Марценюк В. П. - Обгрунтування об'єктивності системи дистанційного тестового оцінювання з анатомії людини, Сельський П. Р. (2012)
Пелих В. Є. - Використання новітніх інформаційних технологій для автоматизації визначення вмісту ацетилхоліну біологічним методом, Усинський Р. С. (2012)
Титул, зміст (2016)
Бонтлаб В. - Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України (2016)
Верес І. - Поняття та види особистих немайнових прав авторів (2016)
Кодинець А. - Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання (2016)
Мартинюк А. - Права та обов’язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції (2016)
Москаленко К. - Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики (2016)
Хотинська-Нор О. - Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України (2016)
Коверзнев В. - Філософські аспекти формування норм кооперативного права (2016)
Лукач І. - Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин (2016)
Романів В. - Законодавчі прогалини процесуальної форми Господарського процесуального кодексу України, Соломчак Х. (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, Нога І., Чубенко А. (2016)
Тарнавський Р. - Щодо подвійної правової природи господарських відносин між венчурними інвесторами та реципієнтами венчурних інвестицій (2016)
Хрімлі О. - Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Вавженчук С. - Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння (2016)
Lagutina I. - Legal regulation of the labour of domestic workers (2016)
Гуща К. - Вплив Декрету про землю 1917 року на сучасні земельні правовідносини: міф чи реальність? (2016)
Літошенко О. - Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (2016)
Сурілова О. - Управління геологічним вивченням надр (2016)
Головко В. - Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії (2016)
Денисюк Д. - Завдання Національної поліції України: проблеми законодавчого закріплення (2016)
Жушман М. - Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України (2016)
Клімова С. - Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси (2016)
Лавренова О. - Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (2016)
Пчелін В. - Правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України (2016)
Терещук О. - До питання розуміння делегування повноважень в адміністративно-правовій науці та судовій практиці (2016)
Дегтяр Я. - Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в умовах інтеграції України в Європейський Союз (2016)
Дедекаєв В. - Економіка України в першому десятиріччі незалежності (2016)
Бокша В. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенням прав споживачів (2016)
Чернега Ю. - Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України (2016)
Чеховська М. - Правові аспекти втягнення неповнолітніх до участі у бойових діях, Ничитайло І. (2016)
Міняйло Н. - Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні (2016)
Cтулов О. - Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України (2016)
Волоско І. - Дослідження доказів у суді присяжних (2016)
Дяков В. - Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі (2016)
Луцик В. - Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН, Ніколайчук Г. (2016)
Негребецький В. - Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення (2016)
Фігурський В. - Окремі проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному процесі (2016)
Патрелюк Д. - Мета і завдання протидії кримінальному переслідуванню (2016)
Овсяннікова О. - Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки (2016)
Байрачна В. - Християнсько-правовий вимір впливу рецепції римського права на чинне цивільне право України (2016)
Усаченко О. - "Майстер і Маргарита" – М. О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності, Мельник Я. (молодший), Мельник М., Мельник Я. (2016)
Bilohur V. - The philosophy of a man as an object of socio-philosophical reflection (2017)
Водоп’янов П. О. - Глобальный антропогенный экологический кризис и ноосферная безопасность человечества, Бурак П. М. (2017)
Воронкова В. Г. - Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства, Кивлюк О. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Кірик Т. В. - Етично-філософські проблеми суспільства і медицини у ХХІ столітті (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства (2017)
Корсак К. В. - Вступ у нооісторію і нова українська національна ідея – ХХІ (2017)
Максименюк М. Ю. - Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу (2017)
Нікітенко В. О. - Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації (2017)
Сабадуха В. О. - Поняття "дух", "духовність" і "особистість": філософський зміст та взаємозв’язок (2017)
Сергієнко Т. І. - Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського (2017)
Sydorenko S. - Man and society interaction as a guaranty of civil society development (2017)
Cоснін О. В. - Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства (2017)
Хлєбнікова А. А. - Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття (2017)
Черниш Т. М. - Світоглядний потенціал гуманітарної освіти як фактор сталого розвитку сучасного українського суспільства. (2017)
Шаповалова Л. О. - Концептуалізація гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині (2017)
Мельник В. В. - Антропологічні та аксіологічні виміри буття інформаційної культури як простору для самореалізації особистості. (2017)
Ажажа М.А. - Соціалізація в контексті суспільного розвитку, Муц Л. (2017)
Вишневский М. И. - Мировоззренческие измерения качества образования (2017)
Зотова-Садило О. Ю. - До проблеми формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Крюкова І. М. - Социальная психология поведения лидера в команде, Крюков Ю. М. (2017)
Куріс Ю. В. - Соціально-психологічні засади виробничої діяльності, Тарасов В. К., Банах А. В. (2017)
Mykolaitis E. - Human resources management system: the case of leisure organisations (2017)
Романенко Т. П. - Держава як гарант забезпечення умов для розвитку та ефективного функціонування підприємницької діяльності (2017)
Сільченко Р. Ф. - Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах (2017)
Козловець М. А. - Економічна теорія нації : історична доля та перспектива. Рецензія на монографію Глушко Тетяни "Економічна теорія нації: соціально-філософський контекст". – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 299 с. (2017)
Вітаємо Олександра Васильовича Сосніна! (2017)
Вітаємо Вячеслава Кириловича Тарасова! (2017)
Авторська довідка (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Іонін Є. Є. - Індикатори фінансової стійкості підприємства як інструмент ранньої діагностики банкрутства (2016)
Лопушняк Г. С. - Соціальні аспекти розвитку України, Корелеська Є. (2016)
Белінська Г. В. - Актуальні проблеми банківської системи України: причини виникнення та шляхи розв'язання (2016)
Беспалова А. Г. - Сучасні вимоги до страхових послуг (2016)
Волкова В. В. - Банкострахування як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку, Волкова Н. І. (2016)
Гевлич Л. Л. - Використання аудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу, Гевлич І. Г. (2016)
Герасименко Р. А. - Методика визначення рівня транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку за умов асиметрії інформації, Герасименко В. В., Самофалова В. О. (2016)
Даниленко О. А. - Основні підходи до управління персоналом при проведенні інновацій в українських організаціях (2016)
Добровольський О. І. - Методика конструювання різновалютного кредитно- депозитного "кустарного" свопу (2016)
Karpova T. - Features of the modern taxation system of business in Ukraine (2016)
Лактіонова О. А. - Концепція забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки (2016)
Маначинська Ю. А. - Облікові аспекти забезпечення зростання прибутку готелів при реалізації продуктів спектрального характеру, Євдощак В. І. (2016)
Овсюк Н. В. - Аспекти облікового забезпечення та регулювання господарських операцій у сфері трудових правовідносин (2016)
Олійник Л. В. - Сучасний стан, проблеми та стратегія розвитку економіки Вінницької області (2016)
Онищенко С. В. - Бюджетна децентралізація: особливості запровадження, проблеми та перспективи (2016)
Поліщук О. Т. - Концепція створення венчурного фонду Вінницького регіону, Поліщук О. А. (2016)
Разборська О. О. - Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств, Чопляк І. А. (2016)
Sydorchuk A. - Improving of efficiency the financial resources of state pension insurance (2016)
Строчихін Ю. Ф. - Динамічні порівняння різнознакових економічних показників, Цвєткова Л. О. (2016)
Томчук В. В. - Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств (2016)
Трачова Д. М. - Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств (2016)
Шевчук Л. П. - Аналіз результатів розрахунку єдиного соціального внеску згідно різних моделей, Мусятовська Л. Й. (2016)
Юрчишена Л. В. - Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України (2016)
Балєв В. Є. - Структура капіталу страхових компаній: вітчизняні та європейські вимоги (2016)
Dovhan Y. - Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry (2016)
Іонін М. Є. - Оцінка конкурентної ситуації на страховому ринку України (2016)
Лаврик С. С. - Сучасні проблеми подолання тіньової економіки України (2016)
Наконечна А. С. - Динамічні характеристики фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах ділових циклів (2016)
Рибчанська Х. В. - Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти (2016)
Синиченко А. В. - Компетентнісний підхід як сучасна парадигма управління персоналом (2016)
Ковальчук О. Л. - Перспективи застосування телемедицини в травматології та ортопедії у Тернопільській області, Кулянда І. С., Сморщок Ю. С., Думанець О. В., Марценюк В. П. (2011)
Мінцер О. П. - До питання кількісного оцінювання наступності медичної допомоги, Харик Н. В., Ярменчук І. Я. (2011)
Ковальчук О. Л. - Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна, Грубар Ю. О., Савчишин В. В. (2011)
Черкес Л. І. - Структурно-лінгвістичний підхід до оцінки довготривалої адаптації спортсменів високої кваліфікації до умов середньогір'я, Ільїн В. М., Портниченко В. І., Михайлович М. М., Яхниця І. О., Коваль С. Б. (2011)
Мінцер О. П. - Використання методів математичного моделювання для підвищення ефективності екстракорпорального запліднення. постановка проблеми, Денисенко С. В., Лесняк Ю. М. (2011)
Азархов О. Ю. - Про необхідність оцінювання рівня емоційного стресу при прогнозуванні виникнення інсульту, Сєргєєва В. В., Бєлоусова О. В., Шеремета Н. О. (2011)
Мінцер О. П. - Інформаційно-технологічні проблеми організації телемедичних консультацій, Краснов В. В., Тахере Г. (2011)
Мінцер О. П. - Перспективи дослідження кристалогенезу ротової рідини в доказовій ортодонтії, Ткаченко Ю. В., Слободской Р. Б., Литвиненко О. С. (2011)
Соловйов С. О. - Побудова й аналіз моделі прийняття рішень при оцінці наслідків вакцинації протиротавірусною вакциною в Україні, Дзюблик І. В. (2011)
Чурпій І. К. - Прогнозування перебігу хірургічного лікування дифузного перитоніту з урахуванням кількісної оцінки факторів ризику (2011)
Волкова Н. М. - Математична модель для прогнозування ефективності праці при метеопатичних реакціях (2011)
Кравець Н. О. - Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл на похилому транспортері у фармацевтичній технології (2011)
Сидоренко В. А. - Клінічний fuzzy-контролер в оцінці нелінійних особливостей варіабельності серцевого ритму і лікуванні гіпертензивних ускладнень вагітності, Куценко В. П., Вакуленко Д. В., Сверстюк А. С., Андрущак І. Є. (2011)
Олексенко І. М. - Порівняльний аналіз показників центральної гемодинаміки у спортсменів-дзюдоїстів високої кваліфікації в залежності від віку, кваліфікації та стажу занять (2011)
Титул, зміст (2016)
Дроздова О. - Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену наданням медичної допомоги лікарем нетрадиційної та народної медицини (2016)
Колобов Л. - Порівняльний аналіз складників комерційної таємниці та її захисту у вітчизняному законодавстві та законодавстві країн Євросоюзу (2016)
Марунич Г. - "Затягування цивільного процесу" та "зловживання цивільними процесуальними правами": співвідношення понять (2016)
Мельник Я. - Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії (2016)
Панова Л. - Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту (2016)
Свердліченко В. - Право на звернення особи до суду у разі порушення її права на честь, гідність та ділову репутацію – суб’єктивне право чи юридична гарантія? (2016)
Гончаренко О. - Засоби саморегулювання господарської діяльності за директивами Європейського Союзу (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика можливостей підприємства щодо утримання клієнтури та відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів, Дмитрієва Ю., Чубенко А. (2016)
Хрімлі О. - Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Вавженчук С. - Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право (2016)
Григор’єва Х. - Правовий механізм державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин (2016)
Поліщук В. - Правові питання промислового садівництва в Україні (2016)
Юрченко Е. - Реалізація переважного права орендарів на пролонгацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення (2016)
Ковальова Ю. - Вплив підвищення ставок судового збору на процедуру досудового вирішення податкових спорів (2016)
Легеза Є. - Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні (2016)
Радченко О. - Деякі правові проблеми судового захисту прав споживачів фінансових послуг (2016)
Смолов К. - Співвідношення понять "правочин" та "господарська операція" в контексті здійснення адміністративного судочинства (2016)
Ромащенко В. - Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні (2016)
Янчук Ю. - Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні (2016)
Гартман М. - Проблеми розуміння єврейської правової системи та основні її ознаки (2016)
Кучук А. - Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ (2016)
Левчук І. - Позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російській імперії в дореформений період (початок XVIII ст. – 70-ті роки XIX ст.) (2016)
Левчук Ю. - Діяльність Київської судової палати з розгляду цивільних справ (1880–1917 рр.) (2016)
Сельська В. - Суб’єкти субсидіарної юридичної відповідальності (2016)
Бровко В. - Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України (2016)
Кархут Р. - Суб’єкт злочину, передбачений статтею 232 Кримінального кодексу Республіки Польща: кримінально-правовий аналіз (2016)
Карпенко Р. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми (2016)
Тищенко О. - Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності, Говорун Д. (2016)
Tитул, зміст (2016)
Романів О. М. - Елементарна редукція ідемпотентних матриць, Саган А. В., Фірман О. I. (2016)
Стьопочкіна М. В. - Кількість частково впорядкованих множин, (min, мах)-еквівалентних 1-надсуперкритичній частково впорядкованій множині (1, 3, 5), Черв’яков І. В. (2016)
Антонова Т. М. - Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами, Возна С. М. (2016)
Мельник І. О. - Про диференціальний k-спектр диференціальних напівкілець (2016)
Венгерський П. С. - Рівняння поверхневого потоку в наближенні кінематичної хвилі для русел з нерівномірним дном, Кирилич В. М., Коковська Я. В. (2016)
Гачкевич О. Р. - До опису термомеханічних процесів у електропровідному неферомагнітному шарі за високочастотного одностороннього індукційного нагрівання, Солодяк М. Т. , Івасько Р. О., Гаєвська Л. М. (2016)
Процюк Б. В. - Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої порожнистої ізотропної кулі (2016)
Кунець Я. І. - Розсіяння згинних хвиль отвором неканонічної форми у пластині Тимошенка–Міндліна, Матус В. В., Міщенко В. О. (2016)
Довжик М. В. - Руйнування півпростору за стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини в композитних та еластичних матеріалах, Назаренко В. М. (2016)
Довбня К. М. - Стаціонарні температурні поля в тонких нескінченних пологих оболонках за дії поверхневих джерел тепла, Дундар О. Д. (2016)
Козачок О. П. - Вплив реального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію тіла та жорсткої основи з періодичною системою прямокутних виїмок , Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2016)
Максимович О. В. - Концентрація напружень біля отворів та штампа в анізотропній півплощині, Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. (2016)
Чиж А. І. - Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра, Токовий Ю. В. (2016)
Лила Д. М. - Упругопластическая неустойчивость вращающегося тонкого диска (2016)
Давидок А. Є. - Функція кореляції та дисперсія ймовірнісного бета-розподілу (2016)
Харченко В. М. - Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин, Марчук М. В., Пакош В. С. (2016)
Шевчук В. А. - Термонапружений стан пластини з тонким двостороннім багатошаровим покривом за умов нестаціонарного теплообміну (2016)
Горошко В. О. - Математичне моделювання і визначення термопружного стану тришарової порожнистої кулі за складного теплообміну, Калиняк Б. М., Попович В. С., Ракоча І. І. (2016)
Махоркін І. М. - Аналітично-числове визначення термопружного стану багатошарових транстропних тіл простої геометрії, Махоркін М. І., Мастикаш Л. В. (2016)
Демидюк М. В. - Параметрична оптимізація руху дволанкового маніпулятора з використанням ортогональних поліномів, Гошовська Н. В. (2016)
Ліщук В. А. - Створення інформатизованої структури охорони здоров'я - шлях вирішення економічних проблем, Горбач А. А. (2008)
Лях Ю. Є. - Програмно-апаратний комплекс для біомедичних досліджень, Вихованець Ю. Г., Гур'янов В. Г., Черняк А. М. (2008)
Марценюк В. П. - Розробка програмного середовища підтримки системних досліджень реконструкції кісткової тканини, Вакуленко Д. В. (2008)
Алпатова И. А. - Комп’ютерні інформаційні моделі для реєстрації первинних медичних даних, Багаття В. В. (2008)
Горшков Є. В. - Перспективи використання інформаційних технологій для моніторингу факторів ризику серцево-судинних захворювань (2008)
Кобринский Б. А. - Телепедіатрія в практиці російського консультування і роль відеоконференцій (2008)
Книшов Г. В. - Обчислювальна фізіологія в експериментальних і клінічних дослідженнях кровообігу, Палець Б. Л. (2008)
Палагін О. В. - Віртуальна лабораторія для проектування біосенсорів, Романов В. О., Стародуб М. Ф., Галелюка І. Б., Скрипник О. В. (2008)
Івахно С. С. - Методи кластеризації в програмі microarraytool для аналізу даних днк-мікроарреїв, Корнелюк О. І., Мінцер О. П. (2008)
Коробейніков Г. В. - Кількісна оцінка інформації для визначення психофізіологічних станів людини в залежності від рівня адаптованості до напруженої м’язової діяльності, Дудник О. К. (2008)
Сверстюк А. С. - Статистичні методи обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів (2008)
Банчук М. В. - Інформаційна система представлення навчально-методичних матеріалів як інструмент якісної та прозорої медичної освіти. Міжнародний та український досвід (2008)
Васілакін В. В. - Принципи організації системи моніторингу самостійної роботи студентів засобами програмної моделі, Рижов О. А. (2008)
Марценюк В. П. - МЕФАНЕТ: мережа освітніх веб-порталів медичних факультетів Чеської та Словацької республік, Качор А. В. (2008)
Семенець А. В. - Аспекти реалізації інтегрованого середовища перевірки знань у медичній освіті (2008)
Рижов О. А. - Модель представлення знань на основі понять для комп’ютерних систем навчання (2008)
Банчук М. В. - Формування єдиного медичного освітнього простору ВМ(Ф)НЗ України в контексті загальноєвропейської стратегії: інформаційний підхід (2009)
Марценюк В. П. - Концептуальні підходи до визначення рейтингу наукової діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України, Швед М. І., Гураль С. Я. (2009)
Кравченко Ю. В. - Вплив високогірної гіпоксії на ступінь десинхронізації зорово-моторної та серцевої діяльності людини, Ільїн В. М., Михайлович М. М., Коваль С. Б., Попадюха Ю. А. (2009)
Крючин А. А. - Використання портативних носіїв інформації для створення медичного електронного паспорта, Мінцер О. П., Горбов І. В. (2009)
Мадяр С.–А. Й. - Корекція несприятливих психофізіологічних станів за допомогою кольорового зворотного зв’язку за електроенцефалограмою, Павленко В. Б., Ейсмонт Е. В., Луцюк Н. В., Губкіна Д. Г., Чорний С. В., Моісеєнко Є. В., Ковалевські О. Є. (2009)
Шакало І. М. - Ергономічні аспекти проектування систем реєстрації та обробки біомедичної інформації, Чалий К. О. (2009)
Титул, зміст (2016)
Кондратова А. - Особливості спадкування прав на нерухоме майно (2016)
Кравцов C. - Дослідження та оцінка письмових доказів як невід’ємна частина права на справедливий судовий розгляд (2016)
Сенюта І. - Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення (2016)
Ханович Є. - Порядок стягнення аліментів на дитину за чинним законодавством (2016)
Буряк Я. - Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання (2016)
Замрига А. - Актуальні проблеми правового регулювання антимонопольних конкурентних відносин в умовах сьогодення (2016)
Мельник В. - Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності (2016)
Апаров А. - Юридична природа поняття господарського договору: огляд наукових і нормативних підходів, Онищенко О. (2016)
Шовкопляс Г. - Щодо визначення ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (2016)
Бурлака О. - Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (2016)
Губанова Т. - Роль та значення кадрового забезпечення в організації діяльності вищих навчальних закладів в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльно-правове дослідження (2016)
Трунова Г. - Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі анулювання трудового договору (2016)
Поліщук В. - Суб’єкти правовідносин у промисловому садівництві (2016)
Бурдін М. - Столипінська реформа земельних відносин та її зв’язок із цивілізаційно-правовим розвитком України (2016)
Кузьменко Н. - Рішення органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної власності, їх правова природа (2016)
Олещенко І. - Проблеми правового регулювання екологічного страхування в Україні (2016)
Васильківська В. - Теоретико-правова характеристика новітніх принципів державної служби з урахуванням законодавчих перетворень (2016)
Войнолович С. - Деякі питання кадрового комплектування суддів системи адміністративного судочинства (2016)
Дрозд О. - Проходження державної служби в Україні як складова предмета адміністративно-правового регулювання (2016)
Педак С. - Правові засади оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця на рівні законів України (2016)
Лізунова О. - Аналіз конституційних основ інформаційного забезпечення виборів (2016)
Риженко О. - Сучасні зміни податкового законодавства як фактор ризиковості для сільськогосподарського виробництва (2016)
Корольова Ю. - Формування методологічної основи наукового пізнання джерел права (2016)
Легка О. - Динамічне юридичне тлумачення: практика Європейського суду з прав людини (2016)
Міхневич Л. - Досвід діяльності Одеської науково-дослідної кафедри "Сучасних правових проблем" (1923-1930 рр.) (2016)
Ортинська Н. - Обов’язки неповнолітнього як вагомий елемент його правового статусу (2016)
Володавська О. - Потерпілий як кваліфікуюча ознака зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (2016)
Коваль О. - Альтернативні способи врегулювання кримінально-правових відносин (2016)
Поліщук А. - Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки (2016)
Білокінь Р. - Відшкодування процесуальних витрат як захід кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Вітрук О. - Способи усунення негативних майнових наслідків кримінального правопорушення (2016)
Сердюк А. - Місце аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця у системі негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Розгон О. - Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Смолій А. - Розвиток азійських митних союзів на сучасному етапі (2016)
Яновицька А. - Колізійне регулювання міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (2016)
Вороненко Ю. В. - Стандартизація підходів до розробки електронних навчальних посібників, Мінцер О. П., Краснов В. В. (2009)
Марценюк В. П. - Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення, Ковальчук О. Л., Лепявко А. А. (2009)
Алпатов А. П. - Побудова моделі предметної області для інтелектуальних медичних систем. Частина 1, Прокопчук Ю. О. (2009)
Болгов М. Ю. - Проблемы внедрения медицинских информационных систем в Украине, Тронько Н. Д. (2009)
Чернов В. В. - Формування медичної автоматизованої інформаційної системи для впровадження медичного електронного паспорта громадянина України: технічні вимоги та принципи взаємодії її елементів, Владимировський І. Л., Голота В. М., Родський П. С., Бабінцева Л. Ю. (2009)
Марценюк В. П. - Математичний опис та програмна реалізація моделі Ходжкіна-Хакслі електричної провідності біологічних клітин, Дем'янова Т. М. (2009)
Алпатова І. А. - Моделі та алгоритми оцінки впливу еколого-гігієнічної ситуації промислового регіону на захворюваність населення на хвороби шкіри (2009)
Басовська Н. М. - Про моделювання фінансування галузі охорони здоров’я: огляд загальних макроекономічних моделей (2009)
Климук Н. Я. - Вплив невизначеності на попит у медичному страхуванні (2009)
Корнієнко О. М. - Проблеми методики виявлення пріоритетів внеску у науково-технічний прогрес, Лютий О. П. (2016)
Дашко М. В. - Соціокультурний феномен ткацтва Західного Полісся (джерельна база дослідження) (2016)
Літвінов О. П. - Етапи розвитку підводного зварювання (2016)
Дефорж Г. В. - Вплив класиків палеонтології на формування М.В. Павлової як палеозоолога (2016)
Абдула С. Л. - Творець перших потужних колісних тракторів на ХТЗ (2016)
Довганюк С. С. - Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у вирішення проблем експлуатації залізниць (2016)
Ієвлева В. П. - Ранні етапи розвитку київських напрямів Південно-Західної залізниці у другій половині ХІХ с. (2016)
Чорноіваненко І. В. - Наукові контакти Георгія Скадовського та Йосипа Пачоського у сфері природознавства Південної України (2016)
Дем’яненко Н. Д. - Хордальні ручні медогонки у фондах НІЕЗ "Переяслав" (2016)
Жам О. М. - Формування та загальна характеристика колекції самоварів НІЕЗ "Переяслав", Шкіра Л. М. (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткоохоронна та музеєзнавча проблематика дисертаційних досліджень в Центрі пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Горькова А. О. (2016)
Гріффен Л. О. - Дослідження розвитку тракторобудування в Україні/ Рецензія на книгу: О. Г. Кривоконь. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя) : монографія. – Харків : ПП "Технологічний центр", 2015. – 672 с. (2016)
Вороненко Ю. В. - Оцінка якості електронних засобів навчання, Мінцер О. П., Краснов В. В. (2009)
Марценюк В. П. - Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України, Стаханська О. О. (2009)
Сальніков А. О. - Інтегроване середовище автоматизації роботи з великими об’ємами даних в Грід, Судаков О. О., Корнелюк О. І. (2009)
Усенко Л. І. - Інформаційні технології в управлінні якістю надання медичної допомоги населенню (2009)
Хвищун А. І. - Принципи формування єдиної медичної інформаційної системи великого міста, Качмар В. О. (2009)
Ільїн В. М. - Структурно-лінгвістичний аналіз реакцій організму людини на фізичне навантаження, Черкес Л. І., Коваль С. Б., Коробейніков Г. В. (2009)
Кальниш В. В. - Комп’ютерна модель формування інформаційного стресу операторів, Швець А. В., Кудієвський Я. В. (2009)
Коробейніков Г. В. - Особливості психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів різної статі, Ільїн В. М., Коваль С. Б., Коробейнікова Л. Г. (2009)
Фефер Е. І. - Оцінка рівня знань при використанні дистанційних технологій навчання в стоматології (2009)
Волошин С. О. - Аналіз технологій створення медичних інформаційних систем (2009)
Андрущак І. Є. - Програмне забезпечення фармакокінетичних системних досліджень (2009)
Омельяненко А. О. – розробник теоретичних та практичних основ інтенсифікації тваринництва, організатор і новатор аграрного виробництва (2016)
Адамчук Л. О. - Cichorium L. Для забезпечення бджіл кормами, Броварський В. Д., Новицька А. Т., Білоцерківець Т. І. (2016)
Аксьонов Є. О. - Розвиток кролівництва в Україні та світі (оглядова) (2016)
Вакуленко І. С. - Формування м’ясної продуктивності кролів у віковій динаміці, Петраш В. С. (2016)
Глушак І. І. - Характеристика лінійного росту і жвавості кобил орловської рисистої породи, Хоменко М. В. (2016)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість їхнього життя за безприв’язного способу утримання (2016)
Захаренко М. О. - Особливості показників метаболізму у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2016)
Козырь В. С. - Оптимизация программ селекции в молочном скотоводстве, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2016)
Кулібаба Р. О. - Розподіл GHR-алелів у популяціях курей різних порід (2016)
Кулібаба С. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи при використанні хелатів Купруму, Цинку і Мангану (2016)
Лысенко Н. Г. - Анализ связи SNP генов GH и GHR с характеристиками потомства быков пород молочного и мясного направления, Митиогло Л. В., Горайчук И. В., Колесник А. И., Джус П. П., Рубан С. Ю., Федота А. М. (2016)
Мачульний В. В. - Успадковуваність та повторюваність ознак молочної продуктивності корів (2016)
Мельник В. О. - Гематологічні показники ремонтних свинок і основних свиноматок, Поручник М. М., Бондар А. О., Шакун А. П. (2016)
Михальченко С. А. - Годівля високопродуктивних корів у період сухостою, Дімчя Г. Г. (2016)
Нарижный А. Г. - Использование кормовой добавки "Гидролактив” при откорме свиней, Походня Г. С., Джамалдинов А. Ч., Коробов Д. В. (2016)
Палій А. П. - Вдосконалення технологічного прийому очищення доїльно-молочного обладнання (2016)
Петля М. І. - Методичні аспекти комплексного оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Петраш В. С. - Особливості відтворювальної здатності сріблясто-чорних лисиць при однорідному підборі батьківських пар за віком (2016)
Повод М. Г. - Відтворювальні якості свиноматок F1 різної селекції та інтенсивність росту їх приплоду при гібридизації в умовах промислового комплексу, Храмкова О. М. (2016)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність поросят на дорощуванні у станках за різного розміру груп та типу підлоги, Шпетний М. Б. (2016)
Почукалін А. Є. - Оцінка первісток молочних порід України за основними селекційними ознаками, Різун О. В., Прийма С. В. (2016)
Сідашова С. О. - Вплив на продуктивний потенціал молодняку свиней засобами пробіотичного захисту (2016)
Стрижак Т. А. - Методика експрес-дослідження токсикологічного профілю свинарських підприємств, Сідашова С. О., Палагута А. В. (2016)
Ткачова І. В. - Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак чистокровної верхової породи коней в Україні (2016)
Церенюк О. М. - Використання індексу СІВЯС в селекції свиней породи уельс, Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Шевченко М. С. - Оцінка спортивної роботоздатності коней виїздкового напряму (2016)
Шевчук Б. І. - Вплив вирощування теличок у молозивно-профілакторний і молочний періоди на майбутню молочну продуктивність корів-первісток (2016)
Правила оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Гетманцев М. - Завдання цивільного судочинства за ЦПК України та ЦПК Республіки Молдова: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Клюєва Є. - Актуальні проблеми регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту, Бойко В. (2016)
Кот О. - Способи захисту договірних прав (2016)
Кравчик М. - Реалізація права споживачів на захист через призму категорії судового збору (2016)
Куцик К. - Класифікація заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві (2016)
Оприско М. - Проблеми теорії та практики визнання недійсними договорів щодо розпорядження спільним майном, укладених без згоди другого з подружжя (2016)
Пилипко Ю. - Порядок повідомлення учасників товариства про проведення загальних зборів (2016)
Плотнікова М. - Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (2016)
Пономарьова Т. - Окремі аспекти правової природи недійсних та неукладених договорів (2016)
Ходєєва Н. - Фізичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я (2016)
Череватенко І. - Принципи безпосередності та диспозитивності у нотаріальному провадженні щодо посвідчення безспірних прав (2016)
Чернілевська О. - Спеціальні умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами (2016)
Вінник О. - Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії, Кравець І. (2016)
Гончаренко О. - Види саморегулювання господарської діяльності (2016)
Захарченко А. - До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект) (2016)
Хрімлі О. - Інвестиційний міжнародний арбітраж як форма захисту прав іноземних інвесторів (2016)
Шабанов Р. - Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України, Ждан М. (2016)
Бурлака О. - Види соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (2016)
Храбатин О. - Колективний договір як акт забезпечення інтересів працівників підприємства, установи, організації (2016)
Коваленко С. - Правове регулювання профорієнтаційної роботи при підготовці кадрів для аграрного виробництва (2016)
Бурдін М. - Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР (2016)
Дрозд О. - Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Єзеров А. - Повернення митницями надмірно сплачених коштів після скасування рішення про коригування митної вартості та картки відмови у судовому порядку: необхідність унормування (2016)
Жидченко К. - Адміністративно-правові аспекти оскарження дій (бездіяльності) органів державної влади з питань виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (2016)
Клімова С. - Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів (2016)
Легенький М. - Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі (2016)
Мяснянкіна К. - Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій (2016)
Охріменко І. - Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему (2016)
Примаков К. - Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Сербин Р. - Особливості меценатської, миротворчої діяльності та їх видів (адміністративно-правовий аспект) (2016)
Труш М. - Порядок набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративній справі та особливості їх виконання (2016)
Береза О. - Конституційна безпека Української держави: історико-правовий аспект (2016)
Лізунова О. - Роль та значення принципів інформаційного забезпечення виборів у механізмі реалізації виборчих прав (2016)
Дзевелюк М. - Номенклатура функції сучасної держави (2016)
Агаркова А. - Організатор як суб’єкт масових заворушень (2016)
Новосад Ю. - Про деякі проблемні питання, що пов’язані з визначенням критеріїв оцінки діяльності прокуратури із запобігання злочинам (2016)
Федорчук О. - Предмет злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) (2016)
Корягіна А. - Запобігання злочинності як різновид соціально-профілактичної діяльності (2016)
Лялюк Є. - Загальні правила здійснення виклику слідчим, прокурором та судового виклику як заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Козицька О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів, вчинених відносно дітей (2016)
Шандула О. - Деякі проблеми якості та ефективності функціонування військових прокуратур на сучасному етапі (2016)
Єлєазаров О. - Особливість правового режиму морських просторів Арктики (2016)
Шевчук Р. - Ще раз про діалектичний метод у правознавстві (2016)
Пилипчук О. Я. - Становлення та розвиток природничо-наукового знання в епоху Відродження (2016)
Філіпова Г. В. - Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампійє (2016)
В’ялець А. В. - Капонірна артилерія Могилев-Ямпільського Укріпленого району (2016)
Косско Т. Г. - Винахідницька діяльність установ Національної академії наук України (1991-2013 рр.): історичний аспект (2016)
Цюпа А. М. - Відновлення транзитного річкового флоту України з 1944 по 1958 рр. в експозиції Державного політехнічного музею при НТУУ "КПІ" (2016)
Рогожа М. М. - Листи М. І. Гавриленка до М. В. Шарлеманя (Епістолярна спадщина природознавця) (2016)
Мініна І. С. - Економічні дослідження академіка С. М. Ямпольського (2016)
Бандус В. О. - Перспективи застосування парових машин у дослідженнях професора В.О. Добровольського (2016)
Пилипчук О. О. - Всеволод Аристархович Удінцев (1865–1945): життя та діяльність (2016)
Кривоконь О. Г. - Персоналії вітчизняного тракторобудування: І. С. Чернявський (2016)
Муравська С. В. - Деякі аспекти функціонування музеїв закладів вищої освіти (2016)
Новікова-Вигран О. С. - Київський Шліссельбург (2016)
Константинов В. О. - Дослідження розвитку хімічної науки в Національному технічному університеті ХПІ". Рецензія на роботу: Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : Монографія / І. М. Шульга. – Х. : Видавець Рожко С. Г., 2016. – 240 с. (2016)
Титул, зміст (2016)
Булах П. Є. - Інтенсифікація життєвих процесів у рослин в умовах культури як результат їх адаптації до нових чинників середовища (2016)
Рубцова О. Л. - Підсумки інтродукції та селекції троянд у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2016)
Мазура М. Ю. - Інтегральна оцінка успішності інтродукції представників роду Canna L. у Криворіжжя (2016)
Горєлов О. М. - Порівняльна оцінка посухостійкості верб з колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (2016)
Рогозин М. В. - Рост и семеношение сосны обыкновенной на геоактивных зонах (2016)
Бондарчук О. П. - Онтоморфогенез рослин видів роду Astragalus L. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України, Рахметов Д. Б. (2016)
Зиман С. М. - Морфологічні дослідження плодів у межах роду Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) для таксономії, Царенко О. М., Булах О. В. (2016)
Бойко Р. В. - Місце групи ґрунтопокривних троянд роду Rosa L. у сучасних садових класифікаціях, Чижанькова В. І. (2016)
Юхименко Ю. С. - Парк імені Газети "Правда" (м. Кривий Ріг): історія створення, сучасний стан насаджень, перспективи розвитку, Терлига Н. С., Федоровський В. Д. (2016)
Levon V. F. - Dynamics of the accumulation of flavonoids in overground organs of cultivars and forms of Asimina triloba (L.) Dunal, Klymenko S. V. (2016)
Голубкова І. М. - Оцінка морозостійкості та зимостійкості видів роду Persica Mill.у Правобережному Лісостепу України (2016)
Нужина Н. В. - Стан антиоксидантної системи у Aylostera flavistyla F. Ritt., Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos. (Cactaceae) за умов гіпертермії (2016)
Черевченко Т. М. - Павло Антонович Мороз — непересічний вчений, організатор і наставник, Скрипченко Н. В., Левон В. Ф., Васюк Є. А., Рахметов Д. Б. (2016)
Заіменко Н. В. - Фітоцентр у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Джуренко Н. І., Смілянець Н. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Lutek W. - Administration of the system of municipal solid waste management Lublin experience in the period from 2007 until 2010 (2016)
Koval I. - Change of bacterial amount during sonication, Shevchuk L. (2016)
Glushkov A. - Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region), Safranov T., Khetselius O., Prepelitsa G., Bunyakova Y., Bykowszczenko N. (2016)
Glushkov A. - Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds, Khokhlov V., Serbov M., Buyadzhi V., Bunyakova Y., Solyanikova E. (2016)
Glushkov A. - Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions, Safranov T., Khetselius O., Ignatenko A., Buyadzhi V., Svinarenko A. (2016)
Safranov T. - Water resources of Ukraine: usage, qualitive and quantitative assessment (with detail description of Odessa region), Berlinskyi N., Volkov A. (2016)
Bukhkalo S. - Prospects of using methods effective use of alternative energy, Olkhovska O. (2016)
Ulyev L. - Reducing energy consumption and CO2 emissions of Coke Plant, Boldyryev S., Vasilyev M., Zebeshev T., Khusanov A. (2016)
Trach І. - Mathematical modelling of the population dynamics of hunting mammals based on recurrent equation system, Petruk V., Kvaternyuk S., Titov Т. (2016)
Digtiar S. - Qualitative and quantitative characteristics of biogas of cyanea organic mass (2016)
Iurchenko V. - Reduction of environmental hazard of Hudrogen Sulfide emission from sewerage pipelines and visual pollution, formed by degassing units, Lebedeva E. (2016)
Sabadash V. - Complex Water Treatment of Agroindustrial Complexes, Gumnitsky Ja., Tyzrbir G. (2016)
Bondarchuk O. - Environmental safety of water bodies and coastal areas using the method of water environment bioindication by means of macrophytes, Petruk V., Kvaternyuk S. (2016)
Гасюк О. М. - Фізична працездатність в умовах впливу еритопоез-стимулюючого фактору, Самойленко Ю. С., Половинко Т. О., Леоненко С. Ю. (2016)
Гладка І. В. - Ефективність хімічних та біологічних методів превенції розвитку бактеріозів плодів Capsicum anuum, Шкуропат А. В. (2016)
Гудим А. А. - К изучению жесткокрылых (Coleoptera) национального природного парка "Олешковский пески" (Херсонская область, Украина), Шешурак П. Н. (2016)
Дідух А. Я. - Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae rich), Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2016)
Дідух А. Я. - Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (родина Lentibulariaceae rich; рід Utricularia L.), Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2016)
Корольова О. В. - Просторова диференціація видового складу локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) степової зони України (2016)
Мазур І. О. - Галафітизація рослинного покриву плавневих біотопів спепових річок межиріччя Тилігулу - Південного Бугу (2016)
Сидорович М. М. - Рост и онтогенетическая координация роста органов проростка пшеницы озимой в условиях воздействий факторов среды: мониторинг процессов, Кундельчук О. П. (2016)
Сидорович М. М. - Фітотестування біологічних властивостей нового синтетичного стимулятора росту рослин - комплексу спірокарбон з бурштиновою кислотою, Кундельчук О. П., Кот С. Ю. (2016)
Сушко С. В. - Основні біокліматичні характеристики степової зони північно-західного приочрномор'я в другій половині ХХ століття (2016)
Шакало О. Б. - Порівняльний аналіз гістологічних змін в аденогіпофізі після хіміотерапії, Спринь О. Б. (2016)
Титул, зміст (2016)
Бобрик В. - Спрощення судового розгляду справ з невеликою ціною позову: європейський досвід і перспективи в Україні (2016)
Братель О. - Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства (2016)
Бурденюк С. - Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Головко К. - Спірні питання порядку розгляду заяв про забезпечення позову в цивільному судочинстві (2016)
Здоровець С. - Деякі особливості правового регулювання вини як умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання роздрібної купівлі-продажу (2016)
Романюк Я. - Невизначеність умов договору як підстава для його тлумачення (2016)
Румянцев Ю. - Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності (2016)
Сербин Р. - Детермінація форм благодійної діяльності (2016)
Сєрая А. - Поняття і правова природа довіреності (2016)
Спектор О. - Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження (2016)
Федорченко Н. - Особливості укладення договору про сурогатне материнство (2016)
Ханієва Ф. - Порядок внесення вкладу до господарського товариства (2016)
Чмихов Ю. - Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг (2016)
Юркевич Ю. - Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні (2016)
Білоусов Є. - Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Бутирська І. - Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство (2016)
Іванюта Н. - Функції та методи господарського процесуального права: діалектичний підхід (2016)
Хрімлі О. - Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Іншин М. - Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства (2016)
Танасевич О. - Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику (2016)
Бурдін М. - Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі (2016)
Данилюк Л. - Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України (2016)
Коваленко Ю. - Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики (2016)
Агапова О. - Міжнародне співробітництво як чинник вдосконалення діяльності Національної гвардії України (2016)
Бєлінгіо В. - Адміністративна відповідальність суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (2016)
Карелін В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Предместніков О. - Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України (2016)
Саунін Р. - Адміністративно-правовий статус військових частин Національної гвардії України (2016)
Ткаля О. - Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу (2016)
Цибульник Т. - Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству (2016)
Морозюк С. - Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України (2016)
Бухтіярова І. - Правові проблеми оподаткування об’єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції (2016)
Давидюк В. - Проблемні аспекти діяльності благодійних організацій в Україні та перспективи їх вирішення (2016)
Князьков В. - Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва в Україні (2016)
Рядінська В. - Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні (2016)
Вакарюк Л. - Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" (2016)
Заяць Н. - Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання (2016)
Ковальська В. - Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності (2016)
Проскурняк О. - Державні юридичні екзамени в Німеччині (2016)
Цесарський Ф. - Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) (2016)
Оробець К. - Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення (2016)
Ященко А. - Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2016)
Гринюк В. - Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть (2016)
Коровайко О. - Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України (2016)
Муравйов К. - Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань (2016)
Калюга К. - Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця (2016)
Ларкін М. - Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) (2016)
Лівак А. - Стан проблем і виклики щодо офшоризації економіки України. Шляхи вирішення в контексті впровадження Плану BEPS (2016)
Ляшуга І. Ю. - Інформаційно-технічна та патентно-ліцензійна діяльність Національного наукового центру "Інститут метрології" у ХХ ст. (2016)
Апостол М. В. - Вивчення біографії академіка А.О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України (2016)
Фірсов О. В. - Інженер Б. Г. Луцькой: невідомі факти про його діяльність зі створення моторних транспортних засобів (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткознавчий аспект в діяльності Сергія Захаровича Заремби (2016)
Литвинко А. С. - Міжнародні контакти фізиків України з ученими Західної Європи в XIX – на початку XX ст., Пономаренко Л. П. (2016)
Харламов Ю. А. - Переход к наукоемким технологиям газотермического напыления, Полонский Л. Г., Ночвай В. М., Яновский В. А., Хейфец М. Л. (2016)
Бєсов Л. М. - Об’єкти національного надбання харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) (2016)
Калініченко О. О. - Підводна парадигма українського козацтва (2016)
Ключко Ю. М. - Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв (2016)
Горькова А. О. - Пам'ятки кам’яної доби Середньої Наддніпрянщини (2016)
Шкіра М. В. - Маслобійки ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав": формування колекції, Жам О. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Nguyen-Quang T. - The first step to sketch the spatio-temporal evolution of biochemical and physical parameters involving in the Harmful Algal Blooms (HAB) in Mattatall Lake (Nova Scotia, Canada), Lieou K. C., Hushchyna K., Nguyen T. D., Sharifi Mood N., Nadeem M., McLellan K., Murdymootoo K. K., Merks E., Hirtle R. (2016)
Nagurskyy O. - Prospects of using PET waste for environmentally friendly mineral fertilizers, Malovanyy M., Synelnikov S., Vahchuk V. (2016)
Kotovenko O. - Tritium and its place in the overall radiation Ukraine technogenesis, Miroshnychenko O., Marchenko I. (2016)
Ishchenko V. - Hazardous household waste management in Vinnytsia region, Petruk R., Kozak Ya. (2016)
Gumnytskiy Ja. - Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil, Lyuta O. (2016)
Bondarchuk O. - Ecological safety of visual environment and videoecological perception (VEP) of Vinnitsia, Petruk V. (2016)
Petruk R. - The concept of environmental safety of Vinnytsia region in the waste management sphere, Petruk V., Ishchenko V., Kvaterniuk S. (2016)
Petrushka I. - Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals, Moroz О. (2016)
Kryvomaz Т. - Adaptation of IUCN Сlassification schemes for environmental safety passports of species (2016)
Kravchenko М. - Preparation of quality drinking water as a basis of the environmental safety and human health (2016)
Malovanyy М. - Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in the waters of the Dnieper reservoirs, Nykyforov V., Kharlamova О., Synelnikov А., Dereyko Кh. (2016)
Vronska N. - Integrated adsorption and ultrasonic technology for water treatment processes, Malovanyy М., Koval І., Starchevskyy V. (2016)
Glyva V. - Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation, Panova О., Voloshkina О. (2016)
Berlinskyi N. - Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the Black sea, Safranov Т. (2016)
Mandryk О. - Development of mathematic model of gas-turbine unit combustion chamber functioning, Mykhailiuk Yu. (2016)
Pohrebennyk V. - Influence of Dobrotvir thermal power plant on environmental specifications (2016)
Nykyforov V. - Mutation of the Drosophila melanogaster L. under the influence of the electromagnetic radiation, Sakun О. (2016)
4th International Congress "Environment protection. Energy saving.Sustainable environmental management" (2016)
Титул, зміст (2015)
Дорожовець М. М. - Опрацювання результатів спостережень із розподілом, що є згорткою нормального і рівномірного розподілів методом порядкових статистик, Попович І. В. (2015)
Рижов Є. В. - Аналіз методик метрологічної експертизи складних технічних систем, Яковлев М. Ю., Ходич О. В., Аркушенко П. Л. (2015)
Рарог Р. Н. - Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети Internet (2015)
Антонюк О. О. - Реалізація біоімпедансних вимірювань у медицині, Походило Є. В. (2015)
Сергієнко Р. П. - Напрямки вдосконалення державного первинного еталона в галузі безконтактної термометрії ДЕТУ 06-03-96 (2015)
Купко А. Д. - Анализ проведения измерений приборов для поверки измерителей силы света транспортных средств, Терещенко В. В. (2015)
Скляров В. В. - Подготовка мер твердости первого разряда к проведению международных сличений по шкале Роквелла, Довженко Я. С., Проскурня Р. С. (2015)
Каліцінський Ю. Р. - Вибір робочих еталонів при метрологічних дослідженнях вимірювальних інформаційних систем обліку тривалості телефонних розмов (2015)
Ленюк Г. К. - Визначення похибок вимірювання за зміною простору (у порядку обговорення) (2015)
Kozonova J. - Comparison of the quality macronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet, Telegenko L., Stavnicha N. (2016)
Petrosyants A. - Biotechnology of obtaining hydrolytic enzymatic agent with α-D-galactosidase activity (2016)
Сичевський М. П. - Бактеріальні препарати у технології суцільном’язових сирокопчених продуктів з яловичини, Лизова В. Ю., Войцехівська Л. І., Данілова К. О. (2016)
Cherno N. - Immunological properties of the bacterial origin compounds, Kapustyan A. (2016)
Бельтюкова С. В. - Определение метилпарабена в косметических средствах с использованием люминесцентного сенсора Тb(ІІІ) - 2,2'-дипиридил, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2016)
Глушков О. А. - Влияние природных полисахаридов на качественные показатели замороженных полуфабрикатов при хранении (2016)
Косів Р. Б. - Інтенсифікація зброджування високогустинного пивного сусла за участю вітамінів, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Харандюк Т. В. (2016)
Полумбрик М. О. - Використання комплексу β-циклодектрину з йодом при виробництві варених ковбасних виробів, Котляр Є. О., Омельченко Х. В., Полумбрик М. М., Пасічний В. М. (2016)
Українець А. І. - Вплив білоквмісних композицій на основі колагену на якість ковбасніх виробів, Пасічний В. М., Желуденко Ю. В., Полумбрик М. М. (2016)
Shutyuk V. - The research of the amount of heavy metals and nitroso compounds in concentrated tomato products, Vasilenko S., Bessarab А., Benderska O. (2016)
Эланидзе Л. Д. - Некоторые химические компоненты сосны, Бежуашвили М. Г. (2016)
Головко М. П. - Щодо екологічної безпечності рибних ресурсів Kременчуцького водосховища, Головко Т. М., Крикуненко Л. О. (2016)
Дробот В. І. - Шрот насіння льону в технології хлібобулочних виробів, Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. (2016)
Кепін М. І. - Теоретичне обґрунтування процесу переробки плодів кісточкових культур, Кирилов В. Х. (2016)
Содержание (2016)
Там Клэренс - Сложные прямые реставрации с использованием композитных материалов на основе ОРМОКЕРА для боковых зубов (клинический случай) (2016)
Борисенко А. В. - Оптимізація комплексної терапії лейкоплакії слизової оболонки порожнини рота,зумовленої вірусом папіломи людини, Коленко Ю. Г. (2016)
Антоненко М. Ю. - Субстантивний погляд на етіологію та патогенез червоного плоского лишаю та його роль в оптимізації лікування, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2016)
Коваль Н. И. - Современный подход к дифференциальной диагностике макрохейлита, Воронина И. Е., Несин А. Ф., Коленко Ю. Г. (2016)
Скібіцька О. О. - Особливості місцевої антибактеріальної терапії при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота різної етіології (2016)
Ковач И. В. - Гигиенический статус детей, больных острыми формами лейкемии, Хотимская Ю. В., Хотимский Б. Л., Гаспарян О. Р. (2016)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления зубов мудрости, Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Ярифа М. А., Савицкий А. А. (2016)
Ідашкіна Н. Г. - Ефективність використання комбінованого антибіотика "Цифран-СТ®" у хворих з ускладненим перебігом переломів нижньої щелепи, Гудар’ян О. О., Юнкін Я. О. (2016)
Тимофеев А. А. - Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, Ушко Н. А. (2016)
Ефимов Ю. В. - Теоретические аспекты внутрикостного введения лекарственных препаратов в верхнюю челюсть, Ефимова Е. Ю. (2016)
Тимофеев А. А. - Нейропатии лицевого нерва, вызванные его разрывом, Кривошеева А. И., Беридзе Б. (2016)
Фурман Р. Л. - Вплив нуклеотидних препаратів на відновлення провідності інфраорбітального нерва при переломах виличної кістки, Поліщук С. С., Кузько О. В. (2016)
Тимофеев А. А. - Химиотерапевтический остеонекроз челюстей (2016)
Коган Л. Б. - Динамика свойств ротовой жидкости у детей, ранее прооперированных по поводу врожденных расщелин под влиянием лечебно-профилактических мероприятий, Гулюк А. Г. (2016)
Тимофеев А. А. - Состояние зубов в щели перелома нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2016)
Ищенко П. В. - Путь пациента: субпериостальная имплантация как альтернатива ваших возможностей (2016)
Говорун Н. В. - Функциональные и эстетические требования при реабилитации стоматологических больных с применением дентальных имплантатов, Shterenberg А. (2016)
Філіппенкова Л. О. - Порівняння біосумісності зразків матеріалів для виготовлення незнімних ортопедичних стоматологічних конструкцій за допомогою імплантаційного тесту, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Кебуладзе І. М. (2016)
Флис П. С. - Исследование сил, возникающих в ортодонтических аппаратах с подвижной наклонной плоскостью при лечении сагиттальных аномалий окклюзии, Григоренко А. Я., Дорошенко Н. Н., Филоненко В. В., Тормахов Н. Н. (2016)
Халецкая В. Н. - Анализ теоретического биомеханического моделирования разработанного ортодонтического аппарата с помощью физико-математического расчета, Ковач И. В., Гаспарян О. Р. (2016)
Кузьміна В. А. - Вплив дієти із збільшеним вмістом холестерину на експресію генів, що кодують Ameloblastin, OPG та RANKL, у тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, Досенко В. Є., Якубова І. І. (2016)
Борисенко А. В. - Використання сучасних технологій вищої медичної освіти в організації занять субординаторів у рамках кредитно-трансферної системи, Дікова І. Г., Дімітрова А. Г. (2016)
Мельничук М. В. - Використання навчальних мультимедійних технологій для читання лекцій лікарям-інтернам як ефективний інструмент у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів (2016)
Mardar M. - Marketing research in positioning and launching of yoghurt with a balanced chemical composition, Tkachenko N., Lilishentseva A., Burlaka H. (2016)
Shulga О. - Edible coating as factor of preserving freshness and increasing biological value of gingerbread cakes, Chorna А., Аrsenieva L., Hol A. (2016)
Glushkov O. - Study of cryoprotectors effect on oxidation processes at storage of frozen halffinished products (2016)
Дубініна А. А. - Використання пшона у виробництві хліба оздоровчого призначення, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2016)
Kotlyar Y. - Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion, Goncharenko Т., Topchiy O. (2016)
Ianchyk M. - Study of functional and technological properties of plant powders for use in confectionery industry, Niemirich O., Gavrysh A., Yanchyk O. (2016)
Iorgachova K. - Technological characteristics of yeast-containing cakes production using waxy wheat flour, Makarova O., Khvostenko K. (2016)
Kovalenko O. - Quality of the water received from air by means of conditioners, Kormosh K. (2016)
Кравченко М. Ф. - Зміна якісних характеристик пряників під час зберігання, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Мriachenko N. - The substantiation of development of mousses technology using wheat starch, Iurchenko S., Cheremska T. (2016)
Нікіпелова О. М. - Моніторинг безпечності та якості природної мінеральної води свердловини № 14/7832 м. Одеса, Кисилевська А. Ю., Сторчак О. В., Ніколенко С. І., Захарченко Є. А. (2016)
Kepin М. - Сondition analysis of stone fruit crops during their processing on perforated surface under centrifugal forces (2016)
Дзюндзюк В. Б. - Управління якістю в органах влади: зміст і особливості, Марєхін С. В. (2016)
Древаль Ю. Д. - Проблематика використання історичної спадщини в державно-управлінських дослідженнях, Лінецький Л. М. (2016)
Корженко В. В. - Феномен філософії як "практичної мудрості” державного управління (2016)
Орлов О. В. - Електронне урядування, Web 2.0 та соціальні мережі, Кобзев І. В. (2016)
Боковикова Ю. В. - Природокористування як сфера впливу держави (2016)
Гайдученко С. О. - Методичні особливості формування та розвитку організаційної культури публічного управління (2016)
Онуфрієнко О. В. - Концепції циклічності в суспільних науках: досвід інтегративного аналізу (2016)
Рогова О. Г. - Надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, Сергєєва Л. М. (2016)
Cеменець-Орлова І. А. - Фактори успішності освітніх інновацій (2016)
Білокопитов Д. В. - Глобальне громадянське суспільство: сутність і функції (2016)
Коновал В. О. - Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови (2016)
Лєтнєва О. С. - Публічна складова юридичних механізмів виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухоме майно (2016)
Сичова В. В. - Напрями державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні: проблеми та зміни у методах здійснення, Бондаренко Д. П. (2016)
Stepanov V. Iu. - Socio Cultural Aspects of Information Society (2016)
Лєсная О. С. - Розвиток реального сектора в економіці України (2016)
Нікітенко С. В. - Специфіка здійснення заходів з фінансування фізичної культури та спорту в Україні в умовах кризи (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Соціальний розвиток і безпека регіонів: сучасний стан і механізми державного управління (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Сталий розвиток АПК як складова розвитку економіки щастя (2016)
Зюзь Д. В. - Вдосконалення системи управління державними підприємствами України (2016)
Капінус О. Я. - Особливості державного регулювання міграційних процесів в умовах збройного конфлікту на cході України (2016)
Карпеко Н. М. - Напрями удосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку середньої освіти України (2016)
Сікало М. В. - Особливості застосування форм та методів державного регулювання ринку зерна в Україні (2016)
Штогрин О. П. - Проблеми гендерної рівності у сфері репродуктивних прав людини (2016)
Горячук В. Ф. - Методичні засади оцінки самодостатності об’єднаних територіальних громад, Назар О. І. (2016)
Статівка Н. В. - Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів в Україні: світовий досвід, Марченко Л. Ю. (2016)
Безуглий Д. Г. - Координаційне забезпечення проектно орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні (2016)
Звіздай О. В. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Система оцінювання кадрів публічної служби в контексті забезпечення кадрової безпеки в Україні (2016)
Євдокимов В. О. - Основи планування тайм-менеджменту державного службовця, Конотопцева Ю. В. (2016)
Mykhailovska O. P. - Increasing Employee’s Motivation in the Process of Improving Management System, Malpa I. L. (2016)
Пальоха В. В. - Проблема розробки якісних аналітико-прогностичних матеріалів у контексті кваліфікованого кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування: способи та шляхи вирішення (2016)
Соболев В. Г. - Визначення сутності поняття "технологія менеджменту персоналу” (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Європейські механізми управління корупційними ризиками в системі державного управління (2016)
Роман В. Ф. - Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу (2016)
Стукалін Т. А. - Система державного управління у сфері оборони держави та основні напрями її розвитку в контексті реформування сектора безпеки і оборони (2016)
Титул, зміст (2016)
Слюсар С. І. - Теоретичні передумови розвитку та застосування екосоціального підходу в інтродукційних дослідженнях, Кузнецов С. І. (2016)
Діденко С. Я. - Оцінка успішності інтродукції видів кавказької флори в умовах Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2016)
Смілянець Н. М. - Історія інтродукції роду Calluna Salisb. у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Кузнецова М. С. (2016)
Калашнікова Л. В. - Созологічний аналіз дендроекзотів дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2016)
Мельничук О. А. - Особливості росту і розвитку рослин Lophanthus anisatus Adans. при інтродукції в Кременецькому ботанічному саду, Рахметов Д. Б. (2016)
Горб В. К. - Морфофізіологічний механізм формування фасційованих пагонів у рослин видів роду Syringa L. (2016)
Жигалова С. Л. - Родини Ulmaceae Mirb. та Celtidaceae Endl. у флорі України (2016)
Дорошенко О. К. - Колекція Pyrus L. у дендрарії Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Трофименко Н. М. (2016)
Бессонова В. П. - Порівняльна оцінка життєвого стану інтродукованих і аборигенних деревних рослин примагістральної лісосмуги траси Дніпропетровськ—Донецьк, Пономарьова О. А. (2016)
Мельник В. І. - Колекція рослин міклерівського парку в маєтку князя М. Радзивілла в с. Підлужне (Волинське Полісся), Левон О. Ф. (2016)
Макаренко Н. В. - Ефективність застосування кремнієвмісної суміші для підвищення стійкості троянд до ураження збудником борошнистої роси Sphaerotheca pannosa Lev. var. rozea Woron., Шевченко Я. С. (2016)
Черевченко Т. М. - Роль академіка М.М. Гришка в розвитку інтродукційних та селекційних досліджень у Національному ботанічному саду НАН України, Заіменко Н. В., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. (2016)
Черевченко Т. М. - Внесок академіка А.М. Гродзинського у розвиток теоретичних і практичних аспектів інтродукції та алелопатії рослин, Заіменко Н. В., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. (2016)
Мельник В. І. - Рецензія на книгу: Самородов В. М., Кигим С. Л. "Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ—ХХ ст.)" (2016)
Титул. зміст (2015)
Павленко Ю. Ф. - Ефект Джозефсона в метрології: сучасний стан, Неєжмаков П.І., Маслова Н. М., Анікін В. В. (2015)
Surdu M. N. - AC bridges with phase controlled dividers – theory and experimental results, Surdu D. M. (2015)
Купко О. Д. - Аналіз похибок світловимірювальних ламп типу СИС, Терещенко В. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Влияние начальных отклонений якоря на показатели индукционно-динамической катапульты баллистического лазерного гравиметра, Олексенко С. В., Винниченко А. И. (2015)
Рабинович Э. Х. - Повышение точности косвенного метода оценки коэффициентов сопротивлений движению автомобиля, Волков В. П., Крамаренко М. А. (2015)
Лобойченко М. Н. - Особенности измерения объема жидкости многосекционными автомобильными цистернами для нефтепродуктов, Народницкий Г. Ю. (2015)
Рамазанова-Стьопкіна О. А. - Питання впровадження стандарту ISO 15189:2012 у медичних лабораторіях (2015)
Бородіна Я. В. - Щодо метрологічних аспектів створення стандартних зразків складу ґрунтів, атестованих на вміст рухомих форм мікроелементів-металів, Івков А. Г. (2015)
Bachow I. - Tendencje rozwoju monolingwizmu i bilingwizmu w polityce edukacyjnej stanow zjednoczonych (2016)
Сін Ч. - Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України: теорія і практика (2016)
Кобилянська Л. - Висвітлення виховної ролі жінки-матері в українській пресі Буковини (перша третина ХХ століття), Марчук М. (2016)
Стинська В. - Державна соціальна політика підтримки материнства і дитинства в Німеччині (2016)
Ху Ж. - Вектори сучасної практики адаптації китайських студентів до навчання в університетах України (2016)
Бадіца М. - Концептуальні підходи до формування творчих умінь з образотворчої діяльності в професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Борин Г. - Підготовка майбутніх вихователів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: прикладний аспект (2016)
Войнаровська Н. - Лінгвістичні та дидактичні основи іншомовної білінгвальної професійної підготовки майбутніх перекладачів (2016)
Коломоєць Т. - Організація самостійної роботи в змісті підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Коновалова К. - Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Кузенко О. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх педагогів у контексті інтеграції України в європейський освітній простір (2016)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх педагогів до організації естетичного виховання дітей із ЗПР у руслі спеціальної педагогіки (2016)
Ляпунова В. - Особливості діяльності викладача в системі підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності дітей дошкільного віку (2016)
Мацук Л. - Педагогічна компетентність як чинник професійної діяльності та майстерності педагога (2016)
Мелько М. - Особливості професійної підготовки майбутніх кухарівкондитерів (2016)
Плахотнюк Н. - Іншомовна підготовка майбутніх педагогів засобами навчально-ігрового проектування (2016)
Терещенко С. - Зміст і структура інформатичної компетентності менеджерів у сфері економіки (2016)
Уйсімбаєва Н. - Чинники ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутнього педагога (2016)
Чупахіна С. - Підготовка майбутнього педагога до роботи з батьками дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної освіти (2016)
Яшин Н. - Гуманізація освіти як передумова формування толерантності студентів вищих навчальних закладів України (2016)
Кліш В. - Розвиток творчих здібностей вихованців дошкільного навчального закладу в образотворчій діяльності, Семенова Н. (2016)
Кравець Н. - Екологічне виховання дітей дошкільного віку: дефінітивнопонятійна сутність проблеми (2016)
Кушнір А. - Особливості всебічного розвитку дітей дошкільного віку засобами музики (2016)
Семенова Н. - Реалізація принципу індивідуального підходу до вихованців дошкільного навчального закладу, Лукащук К. (2016)
Алендарь Н. - Використання вчителями початкових класів інтерактивних технологій навчання молодших школярів (2016)
Гавриш Н. - Мовленнєвий аспект математичного розвитку дошкільників, Брежнєва О. (2016)
Лазарович Н. - Особливості діагностики обдарованих дітей дошкільного віку (2016)
Магіар І. - Rolul si fuctiile mijloacelelor de invatamant la nivel prescolar (2016)
Хлебас С. В. - Сравнительная оценка чувствительности бактерий инфицированного корневого канала к медикаментозным препаратам (2016)
Мазур І. П. - Обґрунтування ефективності застосування ородиспергованої форми мелоксикаму у стоматологічній практиці, Супрунович І. М. (2016)
Антоненко М. Ю. - Інтеграція неспецифічних чинників захисту організму в патогенезі червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2016)
Коленко Ю. Г. - Сучасний підхід до лікування лейкоплакії слизової оболонки ротової порожнини (2016)
Кравченко Л. І. - Аналіз стоматологічного статусу в дітей з алергіями в анамнезі (2016)
Ковач И. В. - Особенности антисептической обработки при лечении острого травматического пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями, Бунятян К. А., Гаспарян О. Р. (2016)
Барило О. С. - Фотоплетизмографічний метод аналізу мікроциркуляторних порушень у лікувально-діагностичному комплексі при переломах нижньої щелепи, Кравчук П. О., Фурман Р. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Лечение нейропатий тройничного нерва у больных после удаления опухолей и опухолеподобных образований на челюстях, Ушко Н. А., Весова Е. П. (2016)
Тимофеев А .А. - Имунокоррекция при осложненных переломах нижней челюсти, Джахид Джалал оглы Мамедов (2016)
Харьков Л. В. - Ускладнення лікування запальних захворювань тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Причини та їх профілактика, Яковенко Л. М., Чехова І. Л. (2016)
Мищенко О. Н. - In-vivo оценка взаимодействия мягкой ткани с наноструктурированной поверхностью ZrO2 и TiO2 (2016)
Мельничук М. В. - Використання твердого базису на клінічних етапах виготовлення повних знімних пластинкових протезів (2016)
Костенко Є. Я. - Комплексний підхід до ортопедичного лікування та реабілітації стоматологічних пацієнтів з дефектами зубного ряду в естетичній зоні, Бокоч А. В., Кенюк А. Т. (2016)
Ожоган З. Р. - Сучасні методи гігієни ротової порожнини в пацієнтів з незнімними конструкціями протезів, Обідняк В. З., Мізюк Л. В., Панченко В. І. (2016)
Захарова Г. Є. - Особливості ортопедичного етапу комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб, які страждають на цукровий діабет (2016)
Сідельников П. В. - Профілактика ускладнень пародонту на етапах протезування за допомогою незнімних ортопедичних конструкцій, Скібіцький В. С. (2016)
Біда О. В. - Оцінка характеру оклюзійних співвідношень в осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями за допомогою Т-Scan ІІІ (2016)
Дрок В. О. - Профілактика рецидивів зубощелепних аномалій у пацієнтів з остеопенічним синдромом (2016)
Воловик І. А. - Фармакологічна композиція місцевої дії для корекції тканинної гіпоксії при комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (експериментальне дослідження) (2016)
Содержание (2016)
Шалунов Е.П. - Нанокомпозиционные материалы на основе порошковой меди для электродов точечной контактной cварки оцинкованных сталей, Смирнов В. М. (2016)
Шоффа В. Н. - Микроэлектромеханические системы в медицине, Бандорина Е. Г. (2016)
Дзекцер Н. Н. - Охлаждаемые контактные соединения, Рублева Е. С., Висленев Ю. С. (2016)
Афтанділянц Е. Г. - Будова та властивості наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою алюмінієвих гранул, Лопатько К. Г., Щерецкий А. А. (2016)
Веклич А. М. - Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu-C, Фесенко С. О., Крячко Л. О., Борецький В. Ф., Клешич М. М., Головкова М. Є. (2016)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду з домішками парів міді та нікелю, Клешич М. М., Фесенко С. О., Борецький В. Ф. (2016)
Сизоненко О. Н. - Трансформация волн сжатия при распространении в газожидкостной среде (2016)
Гречанюк В. Г. - Вплив матеріалу й товщини розділового шару на формування структури конденсатів Сu-Mo, Мінакова Р. В., Гречанюк М. І., Гречанюк І. М. (2016)
Гречанюк І. М. - Вибір зміцнюючих фаз для формування композицій з заданими фізико-хімічними властивостями, Гречанюк В. Г. (2016)
Баб’як М. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей накладок пантографів, що застосовуються в якості струмоз’ємних елементів електрорухомого складу, Горобець В. Л., Артемчук В. В. (2016)
Баб’як М. О. - Узагальнення досвіду літературних джерел і експериментальних даних для комплексних порівняльних випробувань вставок пантографів, Горобець В. Л., Артемчук В. В. (2016)
Дроздова Е. И. - Электроэрозионная износостойкость композитов на медной основе, содержащих высокотвердые углеродные частицы, Екимов Е. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В., Ушакова И. Н., Черногорова О. П. (2016)
Miedzinski B. - Сomparative study of arc-to-glow transition efficiency when use multilayer condensed materials in electric contacts, Wiśniewski G., Kharin S., Grechanyuk N., Hassan N. (2016)
Гетьман O. И. - Особенности структуры эмитерного слоя и эмиссионных характеристик импрегнированных скандатных металлопористых катодов нового поколения (2016)
Гречанюк М. І. - Improvement of the electron beam installation for condensed vapor electric contact materials with improved technical performance, Гречанюк І. М., Хоменко О. В., Затовський В. Г. (2016)
Толочин А. И. - Структура и свойства динамически компактированных порошков меди и смеси меди с хромом, Лаптев А. В., Хоменко Е. В., Хоменко А. И. (2016)
Крячко Л. А. - Сравнительное исследование материалов контактных вставок токоприемников железнодорожного электротранспорта, Затовский В. Г., Головкова М. Е. (2016)
Біницька К. - Республіка Польща – досвід децентралізації: децентралізація освіти в Україні, Біницька О. (2016)
Ілійчук Л. - Зміст шкільних підручників як чинник екологічного виховання учнів початкових класів у школах Закарпаття (1919-1939 рр.) (2016)
Лисенко Н. - Дошкольное детство в Украине: этнопедагогическое измерение в современном поликультурном пространстве (2016)
Нагачевська З. - Внесок видатних педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток теорії та методики викладання історії, Гривнак Ю. (2016)
Нестайко І. - Взаємодія вихователя із батьками – реалізація єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання в дошкільних закладах Польщі (2016)
Улюкаєва І. - Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у першій половині ХХ ст. (2016)
Юрченко І. - Особливості психологічного супроводу сім’ї у сучасних закладах освіти України (2016)
Борин Г. - Обдарована дитина: психолого-педагогічний аспект підготовки майбутнього педагога (2016)
Веркалець М. - Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в інформаційному освітньому просторі ЗОШ І ступеня (2016)
Гомонюк О. - Емпатійні якості як складові професійно-педагогічної культури майбутнього педагога, Онишко О., Райко В. (2016)
Коваль П. - Особистісно-професійна готовність студентів вищих навчальних закладів як мета і результат професійної підготовки (2016)
Криницька Т. - Перспективи підготовки менеджерів - професіоналів дошкільної освіти ХХІ століття: вимоги сьогодення (2016)
Лисенко О. - Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці студентів вищих навчальних закладів (2016)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Психологічний аналіз процесів вольової регуляції як ознаки свідомості й розкриття особистісного потенціалу (2016)
Матішак М. - Формування навичок самоменеджменту майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Мацук Л. - Готовність майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення (2016)
Мороз-Рекотова Л. - Формування професійно-комунікативної культури мовлення майбутніх вихователів ДНЗ у руслі компетентнісного підходу (2016)
Олійник О. - Практика дизайн-діяльності у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Сабат Н. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів (2016)
Стамбульська Т. - Комунікативна обізнаність у контексті професіограми майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Тур О. - Комунікативно-освітній простір як необхідна умова підготовки компетентних фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Фроленкова Н. - Інтегрування зарубіжних педагогічних технологій у зміст освітніх програм сучасного українського дошкілля (2016)
Бойко Н. - Організація гурткової діяльності у педагогічному процесі сучасних ДНЗ України в руслі євроінтеграційних освітніх процесів (2016)
Семеняко Ю. - Соціально-педагогічні проблеми сучасності: медіабезпека дітей дошкільного віку (2016)
Удич З. - Психолого-педагогічний супровід батьків дошкільника з особливими потребами (2016)
Голота Н. - Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини у школі (2016)
Ковальчук М. - Діалектне мовне середовище як передумова виникнення комунікативних девіацій у спілкуванні молодших школярів, Сергієнко Н. (2016)
Марчій-Дмитраш Т. - Організація дидактичних ігор у навчанні молодших школярів іноземної мови (2016)
Андрющенко Я. - Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей) (2016)
Чень Бо - Компонентна структура готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності (2016)
Боделан М. - Вуличний соціальний працівник: професійні функції (2016)
Вішнікіна Л. - Теоретичні засади формування методичної системи компетентнісного навчання географії (2016)
Гамза А. - Методична реалізація описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь (2016)
Добровольська А. - Оцінювання фахової підготовки майбутніх лікарів і провізорів за рівнями сформованості ІТ-компетентності (2016)
Довгань Н. - Провідні чинники формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Козяр М. - Окремі аспекти методики розв’язування задач з нарисної геометрії, Крівцов В. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів підвищення фізичної працездатності учасників багатоденних піших туристських походів оздоровчого спрямування, Пилипенко М., Редько С. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів покращення фізичної та розумової працездатності підростаючого покоління, Редько С., Луцик М. (2016)
Курілова В. - Роль учителя фізичної культури в організації спортивно-масової роботи зі спортсменами початківцями, Редько С., Пустовойт П., Щасливий С. (2016)
Пахомова Н. - Психолого-педагогічні умови інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2016)
Райковська Г. - Комп’ютерний інжиніринг у графічній підготовці фахівців ВТНЗ (2016)
Савінова Н. - Театралізована логопедична діагностика стану сформованості словника дітей дошкільного віку (2016)
Скорнякова О. - Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Сорока О. - Використання арт-терапевтичних технологій у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тіхоміров А. - Розвиток фізичних якостей майбутнього туриста, Усатюк Г. (2016)
Тан Цземін - Методичне забезпечення вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційній основі (2016)
Ма Чень - Моделювання співацької діяльності майбутніх учителів музики у позашкільних мистецьких закладах (2016)
Бутко О. - Економічна культура як соціально-педагогічна проблема (2016)
Галущенко В. - Впровадження засобів нейробіки у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (2016)
Гвоздій С. - Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури (2016)
Калаур С. - Характеристика толерантності як показника готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Кисличенко В. - Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення (2016)
Корнещук В. - Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ (2016)
Короленко В. - Психолого-педагогічні теорії морального формування дітей шкільного віку (2016)
Кузнецова О. - Аксіологічний підхід до підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2016)
Лосєва О. - Оновлені навчальні програми з вивчення англійської мови у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів: очікування та фактичні зміни (2016)
Мартинчук О. - Інклюзивна освіта: освітологічний контекст (2016)
Михасюк К. - Використання інформаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в економічних коледжах (2016)
Олексюк Н. - Моделювання процесу соціалізації як умова ефективності соціальної реабілітації особистості (2016)
Парфанович А. - Актуальність профілактики сімейного насильства серед молодих пар (2016)
Сорочан Ю. - Використання комп’ютерних технологій на уроках математики у спеціальній школі, Михальчишина А. (2016)
Стельмах Н. - Культура педагогічного спілкування – основа деонтологічної культури педагога (2016)
Фрицюк В. - Структура готовності до безперервного професійного саморозвитку майбутніх педагогів (2016)
Бєлова О. - Організація групової роботи щодо запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Княжева І. - Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах взаємодії ДНЗ і сім’ї (2016)
Крамаренко А. - Підготовка вчителя нової формації для початкової школи в умовах сталого розвитку суспільства (2016)
Лісова Л. - Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач (2016)
Малашевська І. - Організаційно-методична система музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах саногенно-особистісного підходу (2016)
Бондарук Я. - Формування глобальної компетентності у контексті навчання англійської мови майбутніх філологів як новий виклик системі освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Дружененко Р. - Дидактичні основи формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури (2016)
Клехо О. - Особливості формування фахової компетентності майбутніх вчителів інформатики у початковій школі з використанням методів ситуативного моделювання (2016)
Крутова Н. - Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики (2016)
Сіранчук Н. - Основні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра (2016)
Шевченко А. - Зміст та структурні компоненти фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2016)
Білоконь Г. - Етапи гуманізації системи реформування вищої освіти в Україні у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Возна З. - Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін (2016)
Грінченко О. - Розвиток краєзнавчої освіти у Харківському регіоні, Губіна С. (2016)
Зеркаль М. - Вища освіта України в роки незалежності: етапи, періодизація, проблеми (2016)
Кириченко А. - Новая концепция бесплатного и доступного четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Ніколаєнко Н. - Формування предметно-методичної компетентності викладача суспільствознавчих дисциплін (2016)
Нікора А. - Аксіологічні основи розвитку особистості студента в освітньо-виховному середовищі університету (2016)
Побєдаш І. - Методичні аспекти формування громадянської компетентності учнів основної школи у процесі навчання історії (2016)
Старєва А. - Формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя-суспільствознавця: операційно-діяльнісний блок моделі (2016)
Бородієнко О. - Зарубіжний досвід розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2016)
Ваколюк А. - Формування на уроках фізичної культури процесу навчання у загальноосвітніх школах України (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Воронцова К. - Соціально-економічний вплив на освітню підготовку правознавців в Україні (у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття) (2016)
Гош В. - Особливості розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80- ті роки ХХ століття (2016)
Дерека Т. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа) (2016)
Ван Кань - Основні підходи до інструментальної підготовки студентів з Китаю (2016)
Кравець В. - Історичні та теоретичні аспекти становлення сексуальної педагогіки (2016)
Лещій Н. - Історичні засади використання засобів фізичної культури у практиці навчання і реабілітації дітей зі складними вадами психофізичного розвитку (2016)
Хайруддинов М. - Инновационная педагогическая деятельность крымскотатарского просветителя И. Гаспринского (2016)
Стариков И. - Соприкосновение с личностью Кобзаря (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бендера І. М. - Визначення технологічних параметрів садових дискових знарядь з перемінним діаметром, Скоробогатов Д. В. (2016)
Бончик В. С. - Підвищення ресурсу ексцентрикового механізму коренезбиральної машини, Федірко П. П., Мигаль В. Г. (2016)
Волинкіна Л. С. - Водонагрівач димовими газами котельних установок, Бурка Л. М. (2016)
Гевко Б. М. - Дослідження процесу розподілу насіння зернових культур при підгрунтово-розкидному способі сівби: теоретичних аналіз, Павельчук Ю. Ф. (2016)
Говоров О. Ф. - Перспективний універсальний барабанний подрібнювач-розподілювач рослин і пожнивних залишків (2016)
Гонсьор О. Й. - Метрологічне забезпечення контролю електрофізичних параметрів питної води, Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І., Козак О. В. (2016)
Гречин Д. П. - Вплив розмірів паза ротора на величину пускового моменту короткозамкненого асинхронного двигуна, Дробот І. М., Герман А. Ф., Дубік В. М. (2016)
Грушецький С. М. - Аналіз сучасних технологій вирощування і збирання картоплі (2016)
Девін В. В. - Моделювання процесу роботи лопатевого змішувача в програмному комплексі Flow Vision, Ткачук В. С. (2016)
Димчук А. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на надій корів (2016)
Дмитрів В. Т. - Моделювання переміщення частинки конусним дисковим дозатором-змішувачем з криволінійними лопатками, Городняк Р. В., Дмитрів Г. М., Підлісний В. В. (2016)
Дорохович А. М. - Розробка технології затяжного печива спеціального призначення з врахуванням вимог нутриціології для людей похилого віку, Петренко М. М. (2016)
Дуганець В. І. - Розробка системи автоматичного регулювання виробності компресорної установки, Божок А. М., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Волинкін М. П., Пукас В. Л. (2016)
Думанський О. В. - Обгрунтування типу випромінювача для лікування ендометриту тварин, Михайлова Л. М., Мельник В. В. (2016)
Замойський С. М. - Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача грунту, Замойська К. В. (2016)
Іванишин В. В. - Аналіз науково-методичних засад обгрунтування параметрів комплексів зернозбиральних комбайнів, Гуцол Т. Д., Комарніцький С. П. (2016)
Іліяшик В. В. - Аналіз конструкцій жаток Flex та адаптація їх до роботи з зернозбиральними комбайнами Claas на збиранні сої, Дуганець В. І., Мошенко І. О. (2016)
Калініченко О. В. - Теоретичний аналіз впливу низькоенергетичних електромагнітних полів вкрай високочастотного діапазону на інфекційні мікроорганізми в ранах шкіряного покриву тварин, Потапський П. В., Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І. (2016)
Ковалишин С. Й. - Теоретичні дослідження орієнтації частини дрібнонасіннєвої суміші за умови удару до стінки пневмоелектричного сепарувального каналу, Дадак В. О., Рудь А. В. (2016)
Козак О. В. - Аналіз теплових характеристик лавинно-прольотного діода в режимі коротких імпульсів, Вільчинська Д. В., Герасимов П. В., Семенишина І. В. (2016)
Корчак М. М. - Обгрунтування технологічної функціональної моделі способу обробітку грунту після збирання грубостеблових культур (2016)
Кузьмінський Р. Д. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522, Іванишин В. В., Барабаш Р. І., Ткач О. В. (2016)
Мазур В. А. - Теоретичний аналіз розподілу радіоімпульсного випромінювання в молочних залозах овець, Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І., Потапський П. В. (2016)
Окіпняк А. С. - Моніторинг особливостей захисту населення під час застосування технічних засобів мінної безпеки, Кирилюк Р. М., Бурлюк В. В. (2016)
Оленюк О. А. - Аналіз систем електромагнітного випромінювання та антенних пристроїв для передпосівної обробки насіння в безперервному потоці, Оленюк А. М. (2016)
Петров М. Г. - Функционально-ориентированный подход к разработке технологии восстановления шеек коленчастых валов (2016)
Пташник В. В. - Дослідження електрохімічних характеристик активованого вугілля з відходів переробки кукурудзи, Садова М., Бордун І. М., Борисюк А., Ткач О. В. (2016)
Рудь А. В. - Технологічно-конструкційний аналіз комбінованих посівних машин компанії Vaderstad, Мошенко І. О. (2016)
Семенов О. М. - Фізичні впливи на процеси підготовки тари до фасування рідинної продукції, Підлісний В. В., Палилюлько М. М. (2016)
Смільський В. В. - Ентропійно-інформаційний аналіз гранулометричного складу агрогрунтів (2016)
Ткачук В. С. - Розрахунок монтажних напружень в шарнірно-стержньових системах з використанням методу скінченних елементів, Девін В. В. (2016)
Торчук М. В. - Дослідження залежності параметрів електромагнітного поля від частоти заповнення імпульсів при лікуванні мастита у овець, Дубік В. М., Мазур В. А., Михайлова Л. М. (2016)
Федірко П. П. - Відновлення лакофарбових покриттів сільськогосподарської техніки без попереднього видалення іржі, Кроль В. О., Морозов В. В. (2016)
Шевчук І. І. - Обгрунтвання параметрів завантажувального пристрою дробарок з вертикальним розташуванням ротора, Марущак А. М., Тиш М. А., Єрмаков С. В. (2016)
Шебанін В. С. - Інноваційна діяльність: сутність, значення, проблеми розвитку та найважливіші напрямки їх вирішення, Червен І. І., Шебаніна О. В. (2012)
Котикова О. І. - Напрями покращення якісного стану угідь Миколаївської області (2012)
Сіренко Н. М. - Внутрішньосистемний потенціал інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (2012)
Яценко В. М. - Стан молочного скотарства та основні тенденції розвитку виробництва молока в Черкаській області, Яковлєва А. О. (2012)
Білоусов О. М. - Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Сарапіна О. А. - Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення (2012)
Клочан В. П. - Визначення впливу факторів на результати господарювання, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2012)
Бабенко М. Д. - Інвестиційна привабливість підприємств регіону (2012)
Кареба М. І. - До розмірів сільськогосподарських підприємств та диверсифікації їх діяльності (2012)
Орленко О. В. - Теоретичні питання диверсифікації підприємств круп’яної галузі (2012)
Ігнатенко М. М. - Маркетингові підходи до вдосконалення системи державного управління та регулювання в аграрній сфері економіки (2012)
Клименко С. О. - Методичний підхід до визначення потреби в капіталі переробних підприємств АПК, Мікрюкова Л. В. (2012)
Синявська І. М. - Мотивація розвитку людського капіталу в аграрному секторі економіки (2012)
Тимофієва Г. С. - Методичні аспекти оцінки регулювання розвитку галузей рослинництва (2012)
Шевченко Т. В. - Сутність, види, значення, завдання маркетингу та основні напрямки їх вирішення (2012)
Чужмир К. М. - Інноваційне забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки (2012)
Мороз Т. О. - Розвиток соціально орієнтованого середовища сільських територій (2012)
Чайка Т. О. - Перешкоди на шляху розвитку органічного сільськогосподарського виробництва (2012)
Буценко Л. В. - Методологічний підхід до оцінки конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств (2012)
Гамаюнова В. В. - Вплив режимів зрошення та удобрення на поживний режим темно-каштанового ґрунту при вирощуванні пшениці озимої після люцерни, Берднікова О. Г. (2012)
Ківер В. Х. - Оцінка способів, строків і видів унесення азотних добрив під зрошувану кукурудзу, Онопрієнко Д. М. (2012)
Письменний О. В. - Вплив мікродобрив на урожайність та якість буряку столового (2012)
Нікончук Н. В. - Вплив біологічно активних речовин на врожайність та якість томатів (2012)
Плахтир О. О. - Показники якості і структурної оптимізації просторових електро-магнітних систем трифазних трансформаторів, Кошкін Д. Л. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського