Ковач В. О. - Аналіз надзвичайних ситуацій, пов’язаних із розливами нафти внаслідок аварій танкерів та інших суден (2016)
Гайденко О. С. - Особливості комп’ютерного моніторингу, аналізу та управління технологічними процесами електропостачання залізниць (2016)
Сторчоус М. Д. - Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту (2016)
Винничук С. Д. - Алгоритмы гарантированного определения перепада давления на элементах гидравлических распределительных сетей сжимаемой жидкости (2016)
Федоров Е. Е. - Мультиагентная система прогноза состояния рудничной атмосферы, Дикова Ю. Л. (2016)
Суліма О. А. - Розробка алгоритму надання повноважень задачам на використання даних (2016)
Лозинський В. І. - Підвищення енергоощадності сенсорної мережі мобільного моніторингу ЕКГ за допомогою різницевих методів, Тимченко О.В. (2016)
Головань С. М. - Оцінка надійності програмного забезпечення інформаційної системи, Давиденко А. М., Щербак Т. Л. (2016)
Чирва А. А. - Математическая модель современного крана-регулятора воздушных систем самолета (2016)
Глухов О. Д. - Про складні дискретні системи високої структурної стійкості (2016)
Шабан М. Р. - Предварительная оценка энтропии электронных документов при проведении государственной экспертизы автоматизированной системы (2016)
Врублевський А. Р. - Моделювання процесу маршрутизації на основі нечіткої логіки за протоколом EIGRP, Лісовий І. П., Пилипенко Г. В. (2016)
Батюк А. Є. - Інформаційна технологія відслідковування параметрів та захист автомобіля, Саєнко І. С. (2016)
Сікора Л. С. - Логічні і інформаційні фактори формування причинно-наслідкових зв’язків при оцінці динамічних термінальних ситуацій в потенційно-небезпечних енергоактивних об’єктах, Дурняк Б. В., Лиса Н. К., Ткачук Р. Л. (2016)
Колчар В. М. - Застосування синхронного фільтра в пристроях тактової синхронізації (2016)
Батюк А. Є. - Інформаційна технологія управління інтелектуальним будинком, Пришляк Д. І., Степків І. В., Маліновський С. М. (2016)
Мельник Г. М. - Зменшення простору текстурних ознак гістологічних зображень за допомогою методу головних компонент (2016)
Цмоць І. Г. - Паралельні алгоритми та НВІС-структури для медіанної фільтрації зображень в реальному часі, Ігнатєв І. В., Боднар А. Р. (2016)
Цмоць І. Г. - Вертикально-паралельний метод сортування масивів чисел, Антонів В. Я. (2016)
Цмоць І. Г. - Сховища даних багаторівневих систем управління енергоефективністю, Скорохода О. В., Роман В. І. (2016)
Поліщук М. Б. - Інформатизація системи самостійного навчання, Левицька Г. Н., Тимченко О. В. (2016)
Сорока Н. В. - Фактори впливу на досвід користування інтерфейсами при альтернативних методах взаємодії зі сторони користувача, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Кобець А. С. - Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів та шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, Грицан Ю. І., Крамарьов С. М., Мицик О. О. (2016)
Бортнік Т. П. - Вивчення доз внесення сапропелевого стимулятора росту за вирощування картоплі, Бортнік А. М., Сергушко О. Г. (2016)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого (2016)
Прокопчук В. М. - Особливості формування газонних культурфітоценозів на території ВНАУ, Панцирева Г. В. (2016)
Горова А. І. - Відновлення гумусного стану та природної родючості деградованих чорноземів за допомогою вермикомпосту як органічного добрива, Скворцова Т. В., Лисицька С. М. (2016)
Карпенко В. П. - Особливості розвитку еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери сої за використання гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант і мікробіологічного препарату Ризобофіт, Івасюк Ю. І., Грицаєнко З. М. (2016)
Мельничук Т. Н. - Влияние комплекса микробных препаратов на микробоценоз ризосферы льна масличного, Еговцева А. Ю., Гонгало А. А., Абдурашитова Э. Р., Абдурашитов С. Ф., Женченко К. Г., Алексеенко Н. В. (2016)
Карпенко В. П. - Інтенсивність дихання рослин гречки за дії біологічних препаратів, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2016)
Волощук М. Д. - Ерозійна деградація чорноземів південно-західної частини України і Республіки Молдова (2016)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації технологічних показників первісток голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід (2016)
Крамарьов С. М. - Вплив антропогенного чинника на вміст рухомих форм фосфору в чорноземах звичайних та фінансовий механізм його підвищення, Пашова В. Т., Мицик О. О., Хорошун К. О., Крамарьов О. С., Лисенко О. І. (2016)
Крамарьов С. М. - Продуктивність кукурудзи в сівозмінах коротких ротацій із соєю в умовах північного Степу України, Артеменко С. Ф. (2016)
Крамарьов С. М. - Вплив інокуляції насіння сої бактеріальними препаратами на продуктивність її агроценозів в умовах північної частини степової зони України, Артеменко С. Ф. (2016)
Крамарьова Ю. С. - Еколого-гігієнічна характеристика та агрохімічні властивості органо-мінеральних добрив, отриманих на основі осадів міських стічних вод (2016)
Цилюрик О. І. - Агротехнічні заходи боротьби з ерозійними процесами в паровому полі сівозміни (2016)
Узбек І. Х. - Біогеоценотичні особливості розвитку техногенних екосистем Степового Придніпров’я (2016)
Цьова Ю. А. - Динаміка чисельності ґрунтових грибів в залежності від агроекологічних умов (2016)
Шаталин Д. Б. - Экологические аспекты применения биомассы Eisenia fetida (Savigny 1826) в период выращивания подсвинков (2016)
Жуков О. В. - Залежність інфільтрації техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну від фізичних властивостей, Маслікова К. П., Лядська І. В. (2016)
Михайленко Є. О. - Антиоксидантна система печінки бройлерів кросу Кобб-500 в умовах випоювання природною біологічно активною добавкою на основі гумінових речовин, Дьомшина О. О., Степченко Л. М., Ушакова Г. О. (2016)
Новіцький Р. О. - Трансформація іхтіоценозу Дніпровського (Запорізького) водосховища після зарегулювання р. Дніпро, Губанова Н. Л. (2016)
Потапенко О. В. - Оцінка екологічних режимів у межах територій електричних підстанцій методами фітоіндикації (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2016)
Mohammed Al Kaltham - Urbach-weithe disease (lipoid protinosis): a case report, Shayma Al Eid, Sadan Al Harbi, Ranyah Al Mazyad, Noura Al Hamad (2017)
Анкін М. Л. - Аналіз сучасних методів діагностики у постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза і тазових органів при політравмі в гострому періоді травматичної хвороби, Бурлука В. В., Король С. О. (2017)
Збітнєва В. О. - Аналіз причин недостатньої прихильності до лікування та методи їх корекції у хворих на резистентну та псевдорезистентну артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Бусел С. В. (2017)
Стецишин Р. В. - Прогнозирование развития ранних послеоперационных осложнений контактной ультразвуковой литотрипсии (2017)
Yaremena I. - The influence of competition on quality of hospital treatment from physician behavior perspective (theoretical model verification with case presentation from Vinnitsa, Ukraine), Ocheredko O. (2017)
Дронов О. І. - Застосування протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин в ад’ювантоному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В. (2017)
Вежновець Т. А. - Дослідження задоволеності працею та синдром вигорання у медичних працівників (2017)
Ткаченко О. В. - Аналіз особливостей порушення медикаментозного комплаєнсу за гіпокураційним типом у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Веропотвелян М. П. - Рідкісні трисомії: частота, спектр, летальність на ембріональному та фетальному етапах внутрішньоутробного розвитку, Нестерчук Д. О. (2017)
Abstract and References (2017)
Поліщук Ю. - Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об’єкт дослідження вітчизняних науковців (2016)
Перевезій В. - Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях (2016)
Войналович В. - Геополітичні орієнтації громадян України як вияв цивілізаційної ідентичності українського суспільства (2016)
Кривицька О. - Дослідження пограниччя у контексті парадигми простору (2016)
Кулик В. - Мова й ідентичність в Україні після Євромайдану (2016)
Рябчук М. - Декомунізація чи деколонізація? Що показали політичні дискусії з приводу "декомунізаційних" законів? (2016)
Балабан Р. - Люстрація по-українськи. Політологічний аспект: виклики і перспективи (2016)
Білошицький С. - Міжнародна міграція як різновид сучасної зброї: соціокультурний та політичний аспекти (2016)
Котигоренко В. - Гіпотеза зв’язку політичних переваг, орієнтацій та політичної поведінки населення Галичини, з параметрами і чинниками етнонаціональної компоненти регіональної ідентичності, Рафальский О. (2016)
Панчук М. - Національно-громадянські ідентичності та ціннісні орієнтації мешканців Галичини, Рябчук М. (2016)
Ніколаєць Ю. - Динаміка етнічної та етносоціальної структури населення Галичини на початку другої світової війни (1939-1941 рр.) (2016)
Ляшенко О. - Деякі аспекти дослідження регіональної ідентичності (2016)
Калакура О. - Цивілізаційний вимір українсько-польської співпраці на тлі євро інтеграційних процесів (досвід Галичини) (2016)
Ладний Ю. - Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс (2016)
Відомості про авторів (2016)
Аврунин Г. А. - Масловоздушные охладители фирмы hydac international для объемных гидроприводов, Пимонов И. Г., Мороз И. И., Суркова Е. А. (2016)
Руденко A. A. - Особенности динамики вертикальных насосных агрегатов аэс, Ященко A. C., Вакула Д. С., Симоновский В. И., Козлов А. Н. (2016)
Семінський О. О. - Пульсаційна обробка рідин у промислових роторних апаратах, Лялька Г. О. (2016)
Струтинський С. В. - Розроблення високообертового шпиндельного вузла та встановлення особливостей течії в струменевих потоках у пневмотурбінному приводі (2016)
Крутиков Г. А. - Выбор стратегии управления многопопозиционным пневмоприводом с режимом самообучения, Стрижак М. Г. (2016)
Корчак О. С. - Комплекс технічних рішень з підвищення коефіцієнта якості гідравлічних систем керування пресами (2016)
Краснокутський В. М. - Розрахунок об’ємного гідропривода аеродромного пересувного електроагрегата при його побудові за модульним принципом, Аврунін Г. А., Мороз І. І. (2016)
Анисимов В. Ф. - Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле, Музичук В. И., Рябошапка В. Б., Ковальчук А. С. (2016)
Іванов М. І. - Стенд та методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії зустрічного навантаження, Моторна О. О., Переяславський О. М., Козак Ю. М. (2016)
До уваги авторів збірникa наукових праць "Вісник ВНАУ"! (2016)
Памяти Геннадия Иосифовича Зайончковского (2016)
Бондарєва М. В. - Спадкування права на банківський вклад (2016)
Горбань Н. С. - Про застосування фундаментальних принципів системи латинського нотаріату та нотаріальної деонтології. (2016)
Снідевич О. С. - Усунення недоліків нотаріального акта: питання теорії та практики (2016)
Строкач І. І. - Підстави та порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду та його наслідки (2016)
Фурса Є. Є. - Захист нотаріальних документів та його вплив на права громадян, юридичних осіб: діяльність нотаріусів та консулів (2016)
Васильєв С. В. - Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії, Васильєва І. Г. (2016)
Журба И. А. - Принцип состязательности и объективной истины в гражданском судопроизводстве: некоторые сравнительные аспекты (2016)
Ізарова І. О. - Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу європейського Союзу (2016)
Одосій О. Ю. - Процесуальний порядок вжиття заходів забезпечення цивільного позову:окремі аспекти. (2016)
Studzinska J. - Examination of complaints in civil matters as one of the forms of access to the Supreme Court in Poland (2016)
Фурса Є. І. - Об’єкти судового захисту у цивільному процесі, Фурса С. Я. (2016)
Іванець І. П. - Деякі проблемні аспекти виконання та контролю за виконанням рішень європейського суду з прав людини (2016)
Кузнець О. М. - Окремі повноваження і роль суду під час виконання судових рішень та можливі варіанти зловживання ним процесуальними правами (2016)
Улетова Г. Д. - Совершенствование законодательства об исполнительном производстве в Российской Федерации (2007–2016 годы) (2016)
Фурса С. Я. - Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы украины (2016)
Кухнюк Д. В. - Дисциплінарна відповідальність адвоката в україні: проблеми правового регулювання (2016)
Касьян Л. В. - Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатом консультативної діяльності в цивільних справах (2016)
Кафідов В. В. - Участь адвоката як представника сторони у процесі виконання судового рішення (2016)
Кочубей В. В. - Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики (2016)
Звіт про конференцію "Нотаріат, адвокатура суд та виконавче провадження: актуальні проблеми", присвячена 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури" (2016)
Безпаленко A. М. - Крок суміжності як ключовий алгоритм розвитку семантики слова (2013)
Єрмоленко C. Я. - Критерії літературної норми і практика її кодифікації (2013)
Загнітко A. П. - Культура мови в сучасному лінгвосоціумному просторі: теоретико-прикладні виміри (2013)
Мацько Л. І. - Педагогічні погляди Тараса Шевченка у контексті становлення літературних мов і розвитку українськомовної освіти (2013)
Поповський A. М. - Бити чи не бити? (2013)
Гапонова Л. Є. - Творення криміналістичних термінів синтаксичним способом (2013)
Давиденко Т. А. - Метафора як прикметна ознака мовотворчості представниць жіночої прози (2013)
Дзюба М. М. - Полісемія й омонімія епонімічних термінів у терміносистемах (2013)
Зинякова А. А. - Особливості акцентування іменників у поетичній творчості письменників кінця XVIII – XIX століть (2013)
Карікова Н. М. - Родова варіантність запозичених іменників: де і як шукати норми? (2013)
Кирилюк О. В. - Еволюція психолінгвальної креативності Павла Тичини (2013)
Корнієнко І. А. - Вивчення драматичної творчості Лесі Українки в контексті літературної ономастики, Самар О. В. (2013)
Краєвська Г. П. - Номінація каменю в говірках Центрального Поділля (2013)
Леонова Н. В. - Граматичні особливості, структура й функції заголовків періодичних видань – одного з найпоширеніших видів малих жанрових форм інформації (МЖФІ) (2013)
Лисенко О. А. - Джерела та способи творення української юридичної термінології (2013)
Луценко О. І. - Лінгвістичні аспекти Інтернет-комунікації (2013)
Мазур Н. В. - Активізація суспільно-політичної лексики в "Моїх споминах про давнє минуле (1901 – 1914 рр.)" Дмитра Дорошенка (2013)
Макарець Ю. С. - Функціонально-стилістичний аспект вияву принципу економії в мові та мовленні (2013)
Максимчук В. В. - Авторські лексичні новотвори із семою "диво" як експлікатори регіональної мовної картини світу поетів Рівненщини (2013)
Мандрик Н. В. - Українські прізвища з суфіксами (’ук), - чук на Рівненщині (2013)
Маслова Ю. П. - Формування й тиражування гендерних стереотипів у соціумі (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) (2013)
Мединська Н. М. - Функція предиката ознакових слів у комунікативному аспекті (2013)
Мініч Л. С. - Синергетика мовної особистості письменника (2013)
Полтавець Ю. С. - Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) (2013)
Пухонська О. Я. - Інверсія як засіб формування мовної картини світу (на прикладі роману А. Багряної "Дивна така любов") (2013)
Степанова О. І. - Граматична інтерференція в російському усному мовленні України, викликана впливом української мови (2013)
Хоменська І. В. - Функціонування фрагмента концепту "Україна" (лексеми "ти") в поетичному дискурсі Євгена Маланюка (2013)
Черевченко В. В. - Особливості моделювання етнокультурних знаків в українських дитячих обрядових піснях (2013)
Шостюк З. В. - Функційні особливості оказіональної лексики Дмитра Павличка (2013)
Шульжук Н. В. - Семантико-граматичні типи складноприєднувальних конструкцій в українському діалогічному мовленні (2013)
Шумейко О. А. - Індивідуально-авторські видозміни фразеологізмів як засіб творення комічного в українській поезії II пол. ХХ ст. (2013)
Голуб Н. Б. - Культура діалогу на уроці української мови: проблеми і перспективи (2013)
Горошкіна О. М. - Роль риторики в комунікативній підготовці учнів (2013)
Дроздова І. П. - Лінгвістичні основи формування професійного мовлення студентів-нефілологів як лінгводидактична проблема (2013)
Костриця Н. М. - Мовна картина світу в контексті професійної підготовки фахівців-аграрників (2013)
Котик Т. М. - Концептуальні орієнтири визначення змісту навчання рідної мови молодших школярів (2013)
Мамчур Л. І. - Пріоритетна роль комунікативної компетеності у формуванні мовної особистості учня сучасної школи (2013)
Пентилюк М. І. - Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю (2013)
Хом’як І. М. - Способи і характер навчання орфографії (2013)
Антончук О. М. - Формування духовного світу учнів на уроках рідної мови (2013)
Баденкова В. М. - Лінгводидактичні основи викладання старослов’янської мови у ВНЗ, Булгакова Т. В. (2013)
Варзацька Л. О. - Міжпредметна інтеграція в системі компетентнісної мовної освіти (2013)
Галаєвська Л. В. - Суть і принципи навчання діалогічного мовлення учнів 5 – 7 класів на уроках української мови (2013)
Горохова Т. О. - Сучасні лінгводидактичні підходи до формування граматичної компетентності студентів-філологів (2013)
Груба Т. Л. - Інтеграція змісту навчання в системі формування мовної особистості (2013)
Дика Н. М. - Терміносистема в контексті вивчення граматики на уроках української мови в старших класах ЗНЗ (2013)
Дідук-Cтуп’як Г. І. - Інтеракція різнотипових підходів і комунікативна компетенція на уроках української мови в основній школі (2013)
Златів Л. М. - Наукові засади формування умінь і навичок текстосприйняття та текстотворення у студентів-філологів (2013)
Ковальчук Н. П. - Мистецтво спілкування як основа комунікативної культури студентів, викладачів у вищих навчальних закладах (2013)
Кучеренко І. А. - Цілевизначення як основа проектування сучасного уроку української мови (2013)
Лещенко Г. П. - Комунікативна гра як засіб формування комунікативної україномовної компетентності школярів (2013)
Лобода Т. М. - Формування комунікативної компетенції студентів педагогічного закладу у сфері дискусійного спілкування (2013)
Лук’яник Л. В. - Технології засвоєння українських літературних норм (2013)
Ляшкевич А. І. - Значення орфоепічних норм у навчанні усного мовлення п’ятикласників (2013)
Мушировська Н. В. - Інноваційні технології навчання у викладанні української мови за професійним спрямуванням (2013)
Новосьолова В. І. - Формування ціннісних орієнтацій учнів 5 – 7 класів у процесі збагачення словникового запасу на засадах компетентнісного підходу (2013)
Окуневич Т. Г. - Про культуру мови і мовлення студентів-філологів (2013)
Омельчук С. А. - Шкільна морфологія української мови в аспекті сучасних лінгвістичних концепцій (2013)
Подлевська Н. В. - Профільний урок української мови в сучасній школі (2013)
Спанатій Л. С. - Вплив ЗМІ на культуру мовлення школярів (2013)
Федорич Х. М. - Активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів на заняттях із сучасної української літературної мови (2013)
Швець Г. Д. - Структура навчальної текстотеки з української мови як іноземної (2013)
Шевчук Т. Б. - Комплексний аналіз тексту як спосіб формування мовної компетенції майбутніх фахівців (2013)
Шелехова Г. Т. - Особливості формування мовленнєвої компетентності учнів основної школи в процесі сприймання письмових текстів (2013)
Шуневич О. М. - Лінгводидактичні основи формування в старшокласників уміння конспектувати навчальні тексти (2013)
Ярмолюк А. В. - Соціокультурний аспект формування комунікативної компетентності учнів 5 – 7 класів на уроках української мови (2013)
Грипич С. Н. - Сучасна література як фактор розвитку інтелектуальної культури (на матеріалах фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) (2013)
Вокальчук Г. М. - Кафедра української мови РДГУ: півстоліття в мовно-освітньому просторі (1963 – 2013), Кузьмич О. О., Щербачук Н. П., Гаврилюк Н. В., Ричагівська Ю. Є. (2013)
Радзієвська І. В. - Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців (2017)
Гринь Ю. М. - Аналіз теоретико-методологічних основ культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880 – 1937), Лобач О. О. (2017)
Лутковська Н. М. - Відбір відеофонограм для формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації (2017)
Ребуха Л. З. - Сутнісний аналіз рівнів методологування науково-професійної соціальної роботи (2017)
Добровольська А. М. - Дослідження професійного самовизначення майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2017)
Залюбівська О. Б. - Риторичний ідеал викладача технічного університету: сутність, зміст і структура, Діденко О. В. (2017)
Сергієнко Т. В. - Лінгводидактичний аспект формування навичок фахової комунікації у студентів-іноземців медичних університетів (2017)
Хлєстова С. С. - Хід та аналіз результатів експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Веретільник В. В. - Обгрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки, Діденко О. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Бабич В. Д. - Оцінка стану інвестиційно-інноваційних процесів в Україні (2016)
Васильєв О. В. - Особливості діяльності корпоративного інвестиційного фонду та публічного акціонерного товариства: порівняння і аналіз (2016)
Гнатенко М. К. - Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів екологічної спрямованості (2016)
Корепанов О.С. - Розвиток національної системи статистики трудової діяльності, Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. (2016)
Мірясов Ю. О. - Інститут "заочної власності" і економічна влада (2016)
Рекун Г. П. - Інститут позаштатної зайнятості в сучасній моделі ринку праці України, Богуш А. С., Ключка А. Ю. (2016)
Родченко В. Б. - Теоретико-методичні засади розвитку регіонального економічного простору в умовах трансформаційних зрушень, Прус Ю. І. (2016)
Турлакова А. С. - Природа сучасної інституційної корупції (2016)
Тютюнникова С. В. - Безробіття в умовах глобалізації, Романіка Т. К. (2016)
Чала Т. Г. - Аналіз міжнародної торгівлі товарами та послугами України та Республіки Польща із використанням міжнародних баз даних, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2016)
Чернов С. І. - Оцінка стану охорони здоров’я та рівня медичного страхування у Харківському регіоні, Вороніна О. О. (2016)
Дикань В. В. - Проблеми оптимізації структури єнергоємності України, Білоус Л. Б. (2016)
Кондратенко Н. О. - Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком промисловості регіону (2016)
Крамаренко А. А. - Успешный тимбилдинг: базовые принципы и основные этапы (2016)
Мазур А. Б. - Управління економічним розвитком регіонів України (2016)
Навроцький О. О. - Критеріальна база ціннісно-орієнтованого управління в системі менеджменту вищих навчальних закладів, Свіденська М. С. (2016)
Оболенцева Л. В. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств промислового регіону (2016)
Пархоменко О. С. - Рейтинг корпоративного управління як складові інформаційного забезпечення стратегічного управління компанією (2016)
Пахаренко О. В. - Концептуальні основи управління мережевими сервісними структурами (2016)
Рибак Г. І. - Напрями державної політики підвищення якості життя населення України (2016)
Третяк В. П. - Залучення досвіду провідних країн до реформування системи пенсійного забезпечення в Україні, Андреєва К. О. (2016)
Третяк В. П. - Напрями вирішення сучасних питань реформування залізничного транспорту в Україні, Москаленко К. І. (2016)
Третяк В. П. - Аналіз підходів до формування стратегії соціально-економічного розвитку держави, Поколодна Т. В. (2016)
Шевченко В. С. - Роль і місце іміджу керівника в ефективному управлінні сучасної організації (2016)
Гудзь Н. І. - Елементи стандартизації та контролю якості лабораторних серій перитонеальних діалізних глюкозолактатних розчинів, Філіпська А. М. (2017)
Зайченко Г. В. - Вплив екстракту листя персика на стан метаболічних процесів та прооксидантно/антиоксидантний баланс щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу, Шаріфов Х. Ш., Міщенко О. Я., Кошова О. Ю. (2017)
Кононенко Н. М. - Репаративні властивості нового комбінованого крему на моделі термічних пошкоджень шкіри у щурів, Шейхалі А. М. (2017)
Кузнецов И. Э. - Разработка и валидация методики количественного определения силденафила и n-десметил силденафила с помощью ВЭЖХ-МС/МС в плазме крови человека, Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2017)
Ніженковська І. В. - Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові, Нароха В. П., Бакун А. В., Брюзгіна Т. С. (2017)
Рибачук В. Д. - Вивчення впливу концентрації зволожувача та методу гранулювання на технологічні властивості гранул цеоліту природного (2017)
Сирова Г. О. - Синтез похідних 4-аміно-5-(піридин-2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4h)-3-ілтіоацетамідів як потенційних протизапальних засобів, Чаленко Н. М., Безуглий П. О., Демченко А. М. (2017)
Шакін Є. С. - Фармацевтична розробка протиепілептичних таблеток на основі субстанції леветирацетам. специфіка проведення фармако-технологічних досліджень при стандартизації лікарського засобу, Асмолова Н. М., Ярних Т. Г. (2017)
Одинцова В. М. - Підбір допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат методом вологої грануляції. Частина 1, Бідненко О. С. (2017)
Зайченко В. С. - Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника, Євтушенко О. М., Рубан О. А., Маслій Ю. С., Равшанов Т. Б. (2017)
Рибалкін М. В. - Наукове та експериментальне обгрунтування технології очищення антигенів грибів Candida, Стрельников Л. С. (2017)
Abstract and References (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chudak N. O. - Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames, Merkotan K. K., Ptashynskyy D. A., Potiyenko O. S., Deliyergiyev M. A., Tykhonov A. V., Sokhrannyi G. O., Zharova O. V., Berezovs’kyi O. D., Voitenko V. V. (2016)
Mazur V. M. - Excitation Cross Section of the 11/2– Isomeric State of 137Ce Nucleus in (γ, n) Reaction in the 11–18-MeV Energy Interval of Gamma Quanta, Bigan Z. M., Derechkey P. S., Symochko D. M. (2016)
Venger E. F. - IR Spectroscopic Study of Thin ZnO Films Grown Using the Atomic Layer Deposition Method, Melnichuk L. Yu., Melnichuk A. V., Semikina T. V. (2016)
Dotsenko I. S. - Detection of the Entanglement in Many-Qubit Quantum Systems on the Basis of the Mermin and Ardehali Criteria, Korobka P. S. (2016)
Author’s Index to the 61st Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2016 (2016)
Subject Index to the 61st Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2016 (2016)
Крыжантовская О. А. - Разработка модели организации южно-регионального архитектурно-художественного ВУЗа (2017)
Товма Л. Ф. - Удосконалення якості лікувального харчування військовослужбовців у стаціонарних і польових умовах (2017)
Лихочвор А. М. - Особливості формування урожайності і аналіз якості насіння рижію залежно від удобрення та засобів захисту рослин (2017)
Скачков В. О. - Оценка точности прогнозирования коэффициентов трения многокомпонентных композиционных материалов, Бережна О. Р., Воденникова О. С. (2017)
Баранюк О. В. - Дослідження міцності гвинтоподібної труби з рівнорозвиненою поверхнею з урахуванням внутрішньої течії потоку, Трубачев С. І., Рева С. А. (2017)
Калініна О. С. - Аналіз впливу паковань на якість продуктів харчування, Байцар Р. І. (2017)
Руженцев И. В. - Анализ технологий "big data" на базе дискретно-вероятностной меры информации, Луцкий С. В. (2017)
Терентьєв О. О. - Оцінка ризиків несвоєчасного виявлення пошкоджень діагностики технічного стану будівельних конструкцій, Полторак О. Б. (2017)
Попрядухин В. С. - Теоретический анализ излучающей системы для лечения заболеваний яичников у коров (2017)
Хотин С. Ю. - Выбор и расчет оптимальной гидравлической схемы гелиоколлектора с вакуумированными трубчатыми теплоприёмниками, Васильченко А. Е. (2017)
Sidorov A. - The analysis of gravity model on example of cosmological expansion (2017)
Тома Н. М. - Cтруктурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи "фізичний стан людини" в творах Петра Могили (2017)
Abstract and References (2017)
Чудак Н. О. - Внутрішні стани адронів у релятивістських системах відліку, Меркотан К. К., Пташинський Д. А., Потієнко О. С., Делієргієв М. А., Тихонов А. В., Сохранний Г. О., Жарова О. В., Березовський О. Д., Войтенко В. В., (2016)
Мазур В. М. - Переріз збудження ізомерного стану 11/2– ядра 137Ce в реакції (γ, n) в інтервалі енергій гамма-квантів 11–18 МеВ, Біган З. М., Деречкей П. С., Симочко Д. М. (2016)
Венгер Є. Ф. - Дослідження методами ІЧ-спектроскопії тонких плівок оксиду цинку, вирощених методом АПО, Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Семікіна Т. В. (2016)
Доценко І. С. - Детектування заплутаності багатокубітових квантових система за критеріями Мерміна і Ардехалі, Коробка Р. С. (2016)
Авторський покажчик до 61 тому "Українського фізичного журналу" за 2016 рік (2016)
Тематичний покажчик до 61 тому "Українського фізичного журналу" за 2016 рік (2016)
Безпаленко А. М. - Уведення нового слова в текст у світлі гештальт-теорії (2012)
Мацько Л. І. - Культура мови і мовлення в лінгвофілософській концепції стилю як проблема комунікативної лінгвістики (2012)
Торчинський М. М. - Особливості відмінювання власних назв (2012)
Адах Н. А. - Символіка авторських номінацій явищ природи в поезії Василя Барки (2012)
Гаврилюк Н. В. - Індивідуально-авторські номінації статичних ознак у поезії неокласиків (2012)
Гапонова Л. Є. - Становлення української криміналістичної термінології (2012)
Дзюба М. М. - Варіантність українських епонімічних термінів із погляду нормативності (2012)
Житар І. В. - Вставлені поширювачі речення як кореляти синтаксем базового речення (на матеріалі наукового і публіцистичного стилів сучасної української мови) (2012)
Занько Г. П. - Механізми виникнення дитячих лексем (2012)
Кірілкова Н. В. - Фонетичні конотації діалектної фразеології (2012)
Краєвська Г. П. - Назви осіб за видом діяльності в центральноподільських говірках (на матеріалі деревообробної лексики) (2012)
Кузьмич О. О. - Проблема довжини речення в мовознавстві (2012)
Кулик О. Д. - Еволюція досліджень поліпредикативних речень у лінгвістиці (2012)
Леонова Н. В. - Особливості синтаксису та ідентифікації вокативних конструкцій малих жанрових форм інформації (2012)
Макарець Ю. С. - Функціонально-семантичне співвідношення перифразових найменувань із метонімією та дефініцією (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2012)
Максимчук В. В. - Лексикографічна експертиза як один із критеріїв ідентифікації авторських новотворів (2012)
Малевич Л. Д. - Теоретичні засади дослідження термінологічної варіантності (2012)
Мандрик Н. В. - Ceредньовічна Європа про українську мову (2012)
Маслова Ю. П. - Проблема трактування дискурсу в сучасній лінгвістиці (2012)
Матвійчук Т. П. - Таксономія текстових категорій (2012)
Мединська Н. М. - Лінгвостилістичні особливості ознакових слів (2012)
Мельник Н. М. - Особливості формування автомобільного сленгу (2012)
Мініч Л. С. - Концепти серце, мрія, сніг, жінка в поезії М. Вінграновського (2012)
Олексієвець Л. С. - Міжособистісні стосунки в діловій сфері: культуромовний аспект (2012)
Орлова О. П. - Пауза як екстралінгвістичний компонент формування культури діалогічного мовлення (2012)
Пухонська О. Я. - Алюзія як феномен "чужого” мовлення в семантичному полі сучасних поетичних текстів (2012)
Сизонов Д. Ю. - Вторинна номінація термінів як комунікативний ресурс ЗМІ (2012)
Сиротенко Т. В. - Офіційно-діловий стиль та художнє бачення дійсності (2012)
Степанова О. І. - Стилістична оцінка запозичень у сучасному мовленні (2012)
Тепла О. М. - Основні змістовні прийоми творення комерційних ергонімів (2012)
Тішечкіна К. В. - Назви тварин в україномовних та англомовних словниках (2012)
Шкарбан Т. М. - Складні конструкції з чотирма однорідними супідрядними (2012)
Шульжук Н. В. - Особливості функціонування неповних речень у структурі діалогічної єдності (2012)
Щербачук Н. П. - Функціонування вокативних синтаксем у семантико-синтаксичній структурі речень-реплік (2012)
Вашуленко М. С. - Буквар – перша навчальна книга з рідної мови (2012)
Голуб Н. Б. - Стимулювання учнів 5 – 7 класів до гармонійного діалогу на уроках української мови (2012)
Дроздова І. П. - Специфіка процесу породження професійної мовленнєвої діяльності фахівця (2012)
Палихата Е. Я. - Методика написання переказів учнями основної школи (2012)
Пентилюк М. І. - Культура професійного спілкування через призму лінгводидактики (2012)
Хом’як І. М. - Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності (2012)
Андрієць О. М. - Шкільна дискусія як засіб розвитку дискурсного мовлення учнів в умовах профільного навчання (2012)
Антончук О. М. - Формування мотиваційного компонента пізнавальної діяльності учнів у навчанні орфографії (2012)
Божко О. П. - Культура мовлення учнів: оволодіння синтаксичною синонімією (2012)
Бондаренко Н. В. - Культуромовний аспект формування правописної компетентності учнів (2012)
Варзацька Л. О. - Узагальнені способи діяльності як засіб формування морфологічної компетентності учнів 5 – 7 класів (2012)
Галаєвська Л. В. - Культура діалогу як засіб формування мовної особистості (2012)
Златів Л. М. - Організація самостійної роботи студентів-філологів на заняттях із мовознавчих дисциплін в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2012)
Ковальчук Н. П. - Проблема впливу пунктуації на комунікативні процеси під час письма (2012)
Ковтун І. М. - Критерії визначення змісту самостійної роботи з удосконалення орфоепічної культури російськомовних студентів-філологів (2012)
Кучеренко І. А. - Лінгводидактичні принципи організації сучасного уроку української мови (2012)
Мельник Т. В. - Проблема мовної особистості в білінгвальному середовищі Криму і Севастополя (2012)
Михайлишин У. І. - Методика засвоєння експресивно-стилістичних фразеологічних одиниць (2012)
Мунтян С. В. - Основні складники соціокультурного змісту навчання української мови (2012)
Мушировська Н. В. - Використання ігрових технологій у підготовці фахівців нефілологічних спеціальностей до професійного спілкування на заняттях з української мови (2012)
Нагрибельна І. А. - Самостійна навчально-пізнавальна діяльність у системі лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання української мови (2012)
Новосьолова В. І. - Виховний потенціал емоційно забарвленої лексики в системі компетентнісного навчання (2012)
Овсієнко Л. М. - Лінгвістика тексту як нова галузь мовознавства і основа фахової підготовки вчителя-словесника (2012)
Окуневич Т. Г. - Технологія розвитку культури мовлення старшокласників (2012)
Омельчук С. А. - Дослідницький підхід до опрацювання в школі синтаксичної особливості категорії числа іменника (2012)
Попова О. А. - Теоретичні засади роботи з розвитку правильності українського мовлення майбутніх учителів у двомовному середовищі (2012)
Столяр З. В. - Дихотомія мова – мовлення, мова – мислення в системі професійної підготовки педагогів-словесників (2012)
Шелехова Г. Т. - Культура сприймання мовлення учнями основної школи на уроках української мови (2012)
Шиянюк Л. В. - Особливості формування українськомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця з вищою технічною освітою (2012)
Іващенко О. О. - Природні біологічні системи — ключ до успіху сучасного землеробства, Іващенко О. О., Найдьонов В. Г. (2016)
Скрильник Є. В. - Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального використання в сільському господарстві, Кутова А. М., Гетманенко В. А., Товстий Ю. Н. (2016)
Вожегова Р. А. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від стимуляторів росту та мікродобрив в умовах зрошення, Лавриненко Ю. О., Гож О. А. (2016)
Власов В. В. - Вплив екологічних факторів на агробіологічні показники винограду сорту Одеський чорний, Попова Г. К. (2016)
Стапай П. В. - Склад жирних кислот ліпідів молока вівцематок української гірськокарпатської породи за різних умов їх утримання, Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2016)
Подоба Б. Є. - Генетичний матеріал плідників великої рогатої худоби волинської м’ясної породи у банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Джус П. П., Сидоренко О. В., Добрянська М. Л., Вишневський Л. В., Кузебна Н. М., Янко Т. С., Копилова К. В. (2016)
Артьомов М. П. - Визначення динамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації (2016)
Облап Р. В. - Визначення генетично модифікованого ріпаку та моніторинг його поширення (2016)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях у водогосподарських проектах, Шалай С. В. (2016)
Тараріко Ю. О. - Перспективи використання меліорованих земель гумідної зони України в умовах змін клімату, Сайдак Р. В., Сорока Ю. В. (2016)
Ходаківська О. В. - Вплив деградаційних процесів на нормативну грошову оцінку орних земель, Солов’яненко Н. А., Матвієнко А. П. (2016)
Попірний М. А. - Зміна якісних і спектроскопічних характеристик органічної речовини чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту (2016)
Панасюк Б. Я. - Жива речовина і життя (2016)
О. Г. Тараріку – 80 (2016)
Білявець С. - Тенденції підготовки офіцерських кадрів у провідних країнах світу в ХІХ–ХХ століттях (2016)
Бондаренко О. - Виховання патріотизму української молоді в історичній ретроспективі (2016)
Горбатюк Р. - Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі хмарних технологій, Потапчук О. (2016)
Зеленська О. - Особливості навчання майбутніх фахівців розв’язувати ситуації проблемного характеру в професійній діяльності (2016)
Корєхов А. - Експериментальна оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників (2016)
Мірошніченко А. - Особливості формування командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Наконечна А. - Методичні засади підготовки майбутніх перекладачів в університетах США (2016)
Перкатий Р. - Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції (2016)
Петренко Л. - Розвиток базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2016)
Садовський М. - Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освіти (2016)
Трикашна Ю. - Проблеми контролю і оцінки англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2016)
Черкун І. - Історико-педагогічний аналіз процесу військово-спеціальної підготовки офіцерів психологів запасу (2016)
Шупта О. - Зміст та структура полікультурної компетентності майбутніх перекладачів (2016)
Лісовий М. В. - Нормативні показники якості зерна пшениці озимої на чорноземах Лісостепу та Степу (2016)
Роїк М. В. - Екологічна стабільність стевії в Україні, Кузнєцова І. В. (2016)
Кириченко А. М. - Родина вірусів Geminiviridae та аналіз фітосанітарного ризику в Україні (2016)
Різничук І. Ф. - Годівля поросят живою масою 12  –  20 кг за інтенсивного виробництва свинини (2016)
Ткачова І. В. - Напрями удосконалення генофонду коней української верхової породи (2016)
Зєльдін В. Ф. - Селекційна оцінка продуктивності свиней зарубіжного походження (2016)
Черновол М. І. - Підвищення технічного рівня шестеренних насосів сільськогосподарської техніки, Кулєшков Ю. В. (2016)
Жукорський О. М. - Вплив відпрацьованих розчинів мийно-дезінфікувальних засобів на довкілля за санітарної обробки цистерн молоковозів, Кривохижа Є. М. (2016)
Савченко Ю. М. - Оптимізація морфометричних показників сіянців рослин сосни звичайної, Григорюк І. П. (2016)
Ібатуллін М. І. - Історико-економічні аспекти виробництва продукції свинарства України в радянський період (2016)
Новаковська І. О. - Економічна оцінка втрат, пов’язаних з вилученням земель і обмеженнями у землекористуванні (2016)
Дацько М. О. - Зміна вмісту і запасів гумусу дерново-підзолистого осушуваного ґрунту за різних систем удобрення (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички буряків цукрових з використанням орно-просапного трактора (2016)
Назарок П. Г. - Аналіз підходів до встановлення ступеня ерозійної небезпеки схилових угідь (2016)
Балюк С. А. - Інноваційні підходи до управління родючістю ґрунтів (2016)
С. А. Балюку — 70 (2016)
Рудик С. К. - До 115-річчя від дня народження І. О. Поваженка (1901 – 1991), Глухий О. Б. (2016)
Корній С. А. - Квантово-хімічний розрахунок електронної структури інгібувальних комплексів рамноліпіду з металами, Похмурський В. І., Копилець В. І., Зінь І. М., Червінська Н. Р. (2016)
Рубльова Є. Д. - Вплив рН середовища на інгібування корозії сталі модифікованими полігексаметиленгуані¬динами, Образцов В. Б., Данилов Ф. Й. (2016)
Дорошенко Т. Ф. - Протикорозійні властивості похідних 8-оксихіноліну, Лящук С. М., Шевченко О. М. (2016)
Ледовських В. М. - Розроблення та оптимізація синергічних композицій для проти¬корозійного захисту сталі в нейтральних та кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Бражник І. В., Левченко С. В. (2016)
Хома М. С. - Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідовмісних лужних середовищах, Головей С. А., Івашків В. Р. (2016)
Піляшенко-Новохатний А. І. - Теоретичне обґрунтування біохімічних механізмів, які активують мікробну корозію (2016)
Ожигов Л. С. - Коррозия второго контура энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, Митрофанов А. С., Воеводин В. Н. (2016)
Петельгузов И. А. - Влияние поверхностной обработки на коррозию твэльных труб из циркониевых сплавов Zr1Nb и Э110, Ищенко Н. И., Слабоспицкая Е. А. (2016)
Hredil M. I. - Susceptibility of prestressing steel wires to hydrogen assisted cracking in alkali medium simulating concrete pore solution, Toribio J. (2016)
Кушмирук А. І. - Електрохімічна поведінка пористих титанових структур у фосфатній кислоті за наявності іонів купруму (ІІ), Лінючева О. В., Косогін О. В., Мірошниченко Ю. С., Кушмирук Т. C. (2016)
Сахненко М. Д. - Функціональні гальванічні покриви багатокомпонентними сплавами – проектування, синтез, діагностика, Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю., Гапон Ю. К., Козяр М. О. (2016)
Кублановський В. С. - Електрохімічне осадження корозійнотривких покривів сплавами олово–нікель, Нікітенко В. М., Глоба Н. І. (2016)
Похмурська Г. В. - Корозійна тривкість вібронаплавленого металу з порошкових дротів базової системи Fe–Cr–B, Студент М. М., Дзюбик А. Р., Войтович А. А., Хлопик О. П. (2016)
Погрелюк І. М. - Корозійні властивості титану, отриманого методом порошкової металургії, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Швачко Х. С., Проскурняк Р. В., Лаврись С. М. (2016)
Омельчук А. О. - Корозія цирконію в галогенідних розплавах, Андрійко О. О. (2016)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель поширення корозійно-механічної тріщини за високих температур, Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. (2016)
Васильєв Г. С. - Корозиметри нового покоління на основі удосконаленого методу поляризаційного опору, Герасименко Ю. С. (2016)
Джала Р. М. - Нові методи контролю корозії підземних трубопроводів за вимірами струмів та потенціалів, Вербенець Б. Я., Мельник М. І., Мицик А. Б., Савула Р. С., Семенюк О. М. (2016)
Почапський Є. П. - Використання магнетопружної акустичної емісії для корозійних досліджень сталей, Клим Б. П., Рудак М. О., Мельник Н. П., Канюк Ю. І. (2016)
Віктор Миколайович Федірко (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Цвей Я. П. - Склад гумусу чорноземів залежно від системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах, Бондар С. О., Кісілевська М. О. (2016)
Медведєв В. В. - Ґрунтознавство і землеробство в країнах з посушливим кліматом (2016)
Хромяк В. М. - Ризики ведення рослинництва в умовах Північно-східного Степу в зв’язку зі зміною клімату, Наливайко В. В. (2016)
Стариченко В. М. - Флуоресценція хлорофілу в листках пшениці озимої м’якої на різних етапах органогенезу, Голик Л. М., Патика М. В. (2016)
Віннічук Т. С. - Захист пшениці озимої від хвороб та шкідників за різних систем удобрення, Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. (2016)
Бова Т. О. - Удосконалення діагностичної тест-системи хвороби Тешена на основі твердофазного імуноферментного аналізу, Дерев’янко С. В., Решотько Л. М. (2016)
Шевчук Т. В. - Якість шкурок товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощуваних у шедах різних конструкцій (2016)
Гончаров Ю. О. - Алельний стан мікросателітних локусів сучасних сортів сорго зернового, Сатарова Т. М., Яланський О. В., Черчель В. Ю., Веселянська К. С. (2016)
Стародуб Л. Ф. - Характеристика каріотипу великої рогатої худоби сірої української породи (2016)
Василенко М. О. - Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації, Буслаєв Д. О. (2016)
Тараріко Ю. О. - Трансформація осушуваних торфових ґрунтів Західного Полісся за довготривалого сільськогосподарського використання, Дацько Л. В., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2016)
Воротинцева Л. І. - Еколого-токсикологічні аспекти зрошення земель в умовах техногенного навантаження та заходи з детоксикації системи "ґрунт — рослина" (2016)
Вітвіцький В. В. - Формування і класифікація системи показників продуктивності в аграрних підприємствах (2016)
Новаковська І. О - Охорона ландшафтно-рекреаційного комплексу міст (2016)
Назарок П. Г. - Методичні підходи до оптимізації використання схилових земель (2016)
В. Ф. Петриченку – 60 (2016)
Даниленко А. С. - В. І. Дубовому – 60 (2016)
Вступне слово Валерія Смолія (2016)
Вступне слово Івана Патриляка (2016)
Від редакції (2016)
Прато Д. Б. - Урбаністична антропологія, Пардо І. (2016)
Константінова В. - Науково-дослідний інститут історичної урбаністики, Лиман І. (2016)
Дяк С. - Дослідження, документування та популяризація історії міст в Україні: досвід центру міської історії у Львові, Склокіна І. (2016)
Кедун І. - До питання про локалізацію літописного Уненіжа, Пархоменко О. (2016)
Лукьянченко В. - Городни - оборонные стены Киева IX-XIII вв. Часть первая. Земляные валы (2016)
Сагайдак М. - Сакральні зони південно-східного Києво-Подолу (XI-XIII ст.), Івакін В., Тараненко С., Пефтіць Д. (2016)
Тараненко С. - Лазні у планувальній структурі давньоруського Подолу Києва (2016)
Фінадоріна Д. - Загальна характеристика знахідок пічної кахлі Києво-Печерської лаври (2016)
Лесик Л. - Відписки ніжинських воєвод 50-70-х років XVII ст. у "Актах, относящихся к истории Южной и Западной России" (2016)
Антоненко В. - Видатки міських бюджетів Української СРР на розвиток освітньо-культурних закладів (1923-1928 рр.) (2016)
Долинська М. - Функціонування хоронімів на території Львова впродовж середини XIX-початку XXI ст. (2016)
Константінова В. - "Національні історії" поліетнічних міст південноукраїнського фронтиру імперського періоду (2016)
Кібець В. - Леонід Соловйов як дослідник історії Херсона другої половини XIX ст. (2016)
Водотика Т. - Препарування регіональних міст: Прищепа Олена. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с. (2016)
Заяць А. - До питання про функціонування луцького війтівства у XV – п. п. XVII ст. (2016)
Шевченко В. - Огляд роботи секції урбаністики в рамках конференції "Шевченківська весна-2016” та дискусійної панелі "Вивчення міста: академічне та популярне” (історичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка, 21 квітня 2016 р.) (2016)
Огляд роботи спільного засідання семінару з історичної урбаністики Українського католицького університету та семінару "Картографія та історія України" Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України ім. М. С. Грушевського 12 квітня 2016 року (2016)
Бєлоусова О. В. - Структурно-функціональна організація автоматизованої системи управління відновлювальним лікуванням постінсультних хворих (2012)
Бєлоусова О. В. - Деякі аспекти євроінтеграції медико-інженерної освіти в контексті сучасних вимог, Штофель Д. Х., Тимчик С. В. (2012)
Газюк Ю. В. - Вплив температурних чинників на величину зношення контактуючих поверхонь деталей (2012)
Готра З. Ю. - Оториноларингологічний фотолікувальний програмно керований комплекс із неперервним оцінюванням дійовості процедури, Зазуляк А. М., Кожухар О. Т. (2012)
Готра З. Ю. - Нові можливості апаратури фотогемотерапії, Івах М. С., Кожухар О. Т. (2012)
Горщарук С. П. - Необхідні показники надійності, які застосовуються в автоматичних лініях (2012)
Демчук Н. М. - Методика оцінки надійності осцилографа (2012)
Денисюк В. Ю. - Методика формування структури технологічної операції та інструментального налагодження для багатошпиндельних токарних автоматів (2012)
Довгаль О. М. - Оцінка ефективності аналізатора спектру CK4-56 та методи підвищення надійності, Лапченко Ю. С. (2012)
Жадько А. А. - Фізика відмов освітлювача для апаратури із світловодами, Кайдик О. Л. (2012)
Зарубієва Ю. С. - Зображення і виявлення волокон азбесту за допомогою диференціальної інтерференційної контрастної мікроскопії, Бе Г. Н., Лі С., Чо М. О., Кім Дж. К., Кім Дж. Х., Тимчик Г. С. (2012)
Кальченя М. О. - Надійність математичного забезпечення (2012)
Клубук Р. В. - Особливості форсованих випробувань на надійність, Пташенчук В. В. (2012)
Кравчук О. М. - Порядок повірки лічильника витрат СКЖ-420, Лапченко Ю. С. (2012)
Кухарчук В. В. - Метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків на основі високочастотного сенсора, Граняк В. Ф. (2012)
Лук’янчук Ю. А. - Вплив геометричних факторів і пластичної деформації на стан поверхневого шару робочої поверхні зовнішніх кілець роликопідшипників, Приступа С. О. (2012)
Лук’янчук Ю. А. - Залежність шорсткості шліфованої поверхні роликопідшипників від умов оброблення, Приступа С. О. (2012)
Луньов C. В. - Вплив деформаційної перебудови зонної структури кристалів n-ge на рухливість носіїв заряду, Бурбан О. В., Назарчук П. Ф., Ящинський Л. В. (2012)
Макогон В. І. - Огляд інвазивних приладів вимірювання рівня цукру в крові, Злепко С. М., Король А. М., Сурова Н. М. (2012)
Мельник І. В. - Неінвазивні оптико-електронні системи діагностики на основі перспективних фотомедичних технологій, Кожухар О. Т. (2012)
Мельник І. В. - Інформаційно-програмне забезпечення підтримки прийняття рішення щодо ідентифікації шкірних хвороб, Кожухар О. Т. (2012)
Мельник С. А. - Техніка і методика електронейроміографії при діагностиці полінейропатії, Руденська Л. І., Галабурда Т. В. (2012)
Мороз В. А. - Застосування інноваційних генеративних технологій пошарового формоутворення для вирощування медичних імплантантів (2012)
Мороз С. А. - Вплив технологічної спадковості під час обробки поверхневим пластичним деформуванням кілець роликопідшипників, Ткачук А. А. (2012)
Оксенюк Л. Л. - Проектування і розрахунок надійності виробів приведений до реальних умов експлуатації, Терлецький Т. В. (2012)
Решетило А. Ю. - Залежність формування мікрогеометричних параметрів робочих поверхонь деталей типу тіло обертання від жорсткості (2012)
Рудчик Ю. М. - Показники надійності засобів активного контролю та їх оцінка, Михалевич В. Т. (2012)
Стасюк В. М. - Вплив конструктивних параметрів системи повітророзподілу на робочі характеристики ручних ударних машин із пневмомеханічним керуванням (2012)
Струтинський В. Б. - Визначення статистичних характеристик переривчастих плоских поверхонь випадкового профіля, одержаних методами термофрикційної обробки, Покінтелиця М. І. (2012)
Сурова Н. М. - Аналіз закордонних (англомовних) патентів неінвазивних приладів визначення рівня глюкози в крові, Злепко С. М., Прудиус П. Г. (2012)
Тарас Б. І. - Первинне вимірювальне перетворення параметрів механічних величин, Михалевич В. Т. (2012)
Терлецький Т. В. - Дистанційний оперативно-технічний контроль об’єктів у митній справі, Кайдик О. Л. (2012)
Тимчик Г. С. - До питання створення системи комплексної інтеграції виробництва, Філіппов О. В. (2012)
Ткачук А. А. - Визначення коефіцієнта зміцнення та оптимальної глибини зміцненого шару під час оброблення ППД, Заблоцький В. Ю. (2012)
Швець Є. Я. - Технологічні особливості виготовлення нвч датчика, Дмитрієв В. С. (2012)
Шиліна О. О. - Особливості зношування зубчастих зачеплень (2012)
Мазур Г. А. - Вплив вапнування за різних систем удобрення в сівозміні на баланс гумусу в сірому лісовому ґрунті, Ткаченко М. А., Шкляр В. М. (2016)
Цапко Ю. Л. - Альтернативні підходи до меліорації кислих ґрунтів, Десятник К. О., Огородня А. І., Мешреф Радван Б. (2016)
Таран О. П. - Дослідження некротичного та ординарного ізолятів Y-вірусу картоплі, Лісовий М. М., Бондус Р. О. (2016)
Коломієць Ю. В. - Бактеріальна мікрофлора насіння сортів томатів за умов протруєння фунгіцидoм, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Палій А. П. - Контроль очищення молокопровідної лінії на основі технологічних інновацій (2016)
Демидов О. А. - Рівень вияву та зв’язок урожайності, висоти рослин і стійкості до вилягання ячменю озимого у Лісостепу, Васильківський С. П., Гудзенко В .М. (2016)
Адамчук В. В. - Актуальні аспекти розвитку механізації дослідних робіт у рослинництві, Булгаков В. М., Горобей В. П. (2016)
Бойко А. Л. - Парадокси вірусології: проблеми та завдання (2016)
Васюта В. В. - Критичні періоди та параметри росту буряку столового за краплинного зрошення в Південному Степу (2016)
Луканін О. С. - Критерії визначення віку коньячних спиртів, Сидоренко О. М. (2016)
Хареба В. В. - Економічна оцінка елементів технології вирощування сортів гарбуза мускатного в Лісостепу, Кокойко В. В. (2016)
Новаковська І. О. - Еколого-економічний механізм функціонування землекористування (2016)
Байдевлятова О. М. - Морфофункціональні особливості ембріонального розвитку курей при застосуванні покриття "штучна кутикула" (2016)
Козaчок О. Л. - Вплив мінеральних добрив та способів обробітку на показники родючості ґрунту за вирощування сої (2016)
В. П. Рибалку — 80 (2016)
Вергунов В. А. - В. П. Патиці — 70 (2016)
Вергунов В. А. - І. І. Грициняку — 60 (2016)
Вергунов В. А. - І. Г. Кириленку — 60 (2016)
До 85-річчя від дня народження А. О. Омельяненка (1931 – 1995) (2016)
Титул, содержание (2015)
Поздравления с юбилеем (2015)
Радченко В. В. - Погляд крізь роки (2015)
Кулиш В. А. - Технологические комплексы поверхности угольных предприятий (2015)
Кулиш В. А. - Добыча бурого угля в Днепровском бассейне (2015)
Вовк В. Т. - Экология шахтерских регионов Украины, Чепига Е. В. (2015)
Бондаренко В. И. - Исследование нагружения крепи очистного комплекса в сложных горно-геологических условиях, Ковалевская И. А., Барабаш М. В., Черватюк В. Г. (2015)
Зборщик М. П. - Недостаточная эффективность применения арочной крепи в участковых выработках при бесцеликовой технологии (2015)
Греков С. П. - Особенности теплоотдачи при очаговом самонагревании органических материалов, Орликова В. П. (2015)
Коваленко В. В. - Сравнительный анализ использования неразрушающего и разрушающего методов контроля бетонных образцов, Гаркуша В. С. (2015)
Полулях А. Д. - Складирование жидких отходов углеобогащения в породных отвалах, Корчевский А. Н., Еремеев И. В. (2015)
Малієнко А. М. - Нетрадиційний погляд на параметри оптимальної будови орного шару (2016)
Волкогон В. В. - Біокомпостування пташиного посліду асоціацією грибів trichoderma harzianum 128, Дімова С. Б., М’ягка М. В., Деркач С. М., Луценко Н. В., Штанько Н. П., Центило Л. В. (2016)
Трохимчук А. І. - Оцінка скороплідності і врожайності деяких білоруських сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Лісостепу (2016)
Приcяжнюк Л. М. - Оцінка нових сортів сої за господарсько цінними показниками, Шовгун О. О., Король Л. В., Гончарова С.О., Коровко І. І., Костенко А. В. (2016)
Лаврів П. Ю. - Роль нанопрепарату гермакап у профілактиці сальмонельозу та підвищенні імунофізіологічного статусу у телят, Кравців Р. Й., Авдосьєва І. К. (2016)
Демчук С. Ю. - Сезонна мінливість репродуктивної функції корів, Скорик К. О. (2016)
Мусієнко М. М. - Скринінг сортів пшениці озимої для пошуку генотипів із підвищеним адаптаційним потенціалом, Стороженко В. О., Бацманова Л. М., Серга О. І., Грудіна Н. С., Макаренко В. І., Коваленко М. С., Артюшенко А. П. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Культивування рослин картоплі in vitro за мікроклонального розмноження, Балашова Г. С., Котова О. І. (2016)
Сатарова Т. М. - Структурна організація геному кукурудзи (2016)
Булгаков В. М. - Теорія очищення головок коренеплодів буряків еластичною очисною лопаттю, Адамчук В. В., Ігнатьєв Є. І. (2016)
Аристархова Е. О. - Наукові основи створення системи біомоніторингу вод поверхневих джерел водопостачання (2016)
Буждиган О. Я. - Антропогенна трансформація фітоценозів лучних екосистем за впливу пасторальної господарської діяльності, Баглей О. В., Руденко С. С. (2016)
Чехова І. В. - Аналіз виробництва олійних культур у зоні Степу, Чехов С. А. (2016)
Вергунов В. - Життя, присвячене аграрній економічній науці, Лупенко Ю. (2016)
Титул, содержание (2015)
Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України із Днем шахтаря (2015)
9 Международная научно-практическая конференция "Школа подземной разработки – 2015" (2015)
Гуменюк Л. - Трудові перемоги шахтарів Львівщини (2015)
Драчук Ю. З. - Обсяги інвестування інноваційного розвитку вугільної галузі: реалії і прогнози, Трушкіна Н. В., Бєляєва Г. Є. (2015)
Булат А. Ф. - Некоторые особенности протекания и предотвращения газодинамических явлений, Макеев С. Ю., Андреев С. Ю., Рыжов Г. А. (2015)
Зборщик М. П. - Тектонофизическая природа газодинамических проявлений (2015)
Минеев С. П. - Закономерности метановыделения при высоких скоростях подвигания очистного забоя, Кочерга В. Н., Янжула А. С. (2015)
Волошин А. И. - Техника и технология контроля герметичности элементов шахтных пневматических сетей, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2015)
Триллер Е. А. - Обоснование рациональной схемы разводки теплоносителя калориферных установок горных предприятий, Бабенко М. О. (2015)
Алимов В. И. - Автономное упрочнение деталей горношахтного оборудования, Георгиаду М. В., Зубенко В. В. (2015)
Безручко К. А. - Углепетрографический анализ поверхности угольных образцов, окисленных пергидролем, Балалаев А. К., Барановский В. И. (2015)
Греков С. П. - Особенности низкотемпературного окисления углей и их пожароопасность, Всякий А. А., Орликова В. П. (2015)
Кирнарский А. С. - Термическая сушка углей с высоким выходом летучих (2015)
Литвинский Г. Г. - Прочность горных пород – теория и эксперимент (2015)
Гнєушев В. О. - Зниження пожежонебезпеки під час видобування торфу (2015)
Круть О. А. - Перспективи збагачення солоного вугілля Донбасу, Дунаєвська Н. І. (2015)
Кузнецов А. С. - Водоугольное топливо – альтернатива природному газу (2015)
Мартынов Авинер Анатольевич (к 60-летию со дня рождения) (2015)
Титул, зміст (2016)
Дубчак О. В. - Вибір протоколу для побудови мережі ІР-телефонії, Петраш І. Б. (2016)
Одарченко Р. С. - Метод балансування навантаження в опорній мережістільникового оператора, Абакумова А. О. (2016)
Шматок С. О. - Розрізнення сигналів у нелінійних детермінованих стежних системах, Петренко А. Б., Шматок О. С. (2016)
Артамонов Є. Б. - Порівняльний аналіз підходів до визначення зацікавленості користувача навчальними матеріалами в адаптивних навчальних системах (2016)
Юдін О. К. - Виявлення прихованих каналів передачі інформації на базі методів стеганоаналізу , Симониченко Я. А. (2016)
Юдін О. К. - Особливості адміністрування та менеджменту в публічному управлінні державними інформаційними ресурсами , Бучик С. С., Зюбіна Р. В., Авраменко Ю. С. (2016)
Левикін В. М. - Виділення реляційних залежностей бізнес-процесу на основі аналізу його логу , Чала О. В. (2016)
Чалий С. C. - Метод адаптивного процесного управління на основі прецедентного підходу , Левикін І. В. (2016)
Бойченко С. В. - Техніко-економічне порівняння методів попередньої обробки осадів стічних вод перед анаеробним зброджуванням , Шаманський С. Й., Ільченко А. Я. (2016)
Бойченко С. В. - Компаундування бензину А-92 з етиловим спиртом кавітаційним методом, Ланецький В. Г., Черняк Л. М., Радомська М. М., Кондакова О. Г. (2016)
Зацерковний В. І. - Оптимізація геоінфармаційних систем для задач моніторингу акустичного забруднення, Оберемок Н. В., Бондарь Ю. С. Шерстюк І. В. (2016)
Захарченко В. П. - Побудова, експлуатація та технічне обслуговування централізованих бортових систем діагностики і вбудованих систем контролю авіоніки сучасних повітряних суден , Ільєнко C. C., Курганський О. Ю., Мухін В. В. (2016)
Борисюк А. О. - Визначення витратних характеристик течії в трубі зі звитостю, Борисюк Я. А. (2016)
Резюме (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко – організатор і керівник Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) (2012)
Прокопчук В. С. - Є. І. Сохацька – дослідниця наукового спадку І. І. Огієнка (2012)
Блажевич Ю. І. - Організація та функціонування духовної освіти в Подільській православній єпархії (кінець XVIII – 50-ті роки ХІХ ст.) (2012)
Земський Ю. С. - Освіта селян в польському, російському та українському проектах середини ХІХ ст. з облаштування Правобережної України (2012)
Сербалюк Ю. В. - Повітові та сільські попечительства дитячих притулків на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Айвазян О. Б. - Вплив бібліотек подільського товариства "Просвіта” на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906–1914 рр. (2012)
Стецюк В. Б. - Особовий склад проскурівського підвідділу Російського військово-історичного товариства (1911–1914 рр.), Козіцька Ю. А. (2012)
Мельник Е. М. - Кам’янець-Подільська учительська семінарія (1913–1920 рр.) (2012)
Комарніцький О. Б. - Громадсько-політична діяльність та повсякденне життя студентської молоді Вінницького педагогічного технікуму (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Покалюк В. В. - Часопис "Червоний кордон” про Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут середини 20-х – першої половини 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Пагор В. В. - Вінницький медичний інститут: кадри, студентський контингент, матеріальна база (1934–1939 рр.) (2012)
Топольницька Г. Ю. - Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Г. І. Петровського: сторінки історії (1931–1945 рр.) (2012)
Місінкевич Л. Л. - Шлях до визнання (до 20-річчя заснування Хмельницького університету управління та права) (2012)
Прокопчук В. С. - Академік НАН України Петро Тимофійович Тронько: погляд зблизька (з щоденникових записів) (2012)
Гудима В. В. - Михайло Куриленко – губернський комісар Директорії УНР, освітній та громадсько-політичний діяч Поділля у 1917–1920 рр. (2012)
Трембіцький А. М. - Митець Петро Холодний і його картина "Ой у полі жито...”, Трембіцький А. А. (2012)
Телячий Ю. В. - Професор-хмельничанин Валентин Садовський: гриф секретності знятий (2012)
Легун Ю. В. - Творчий спадок Ігоря Губаржевського, Кравчук О. М. (2012)
Григоренко О. П. - Професор В. Б. Рудницький – видатний представник вітчизняної технічної науки (2012)
Маринін І. Г. - Науково-дослідницькі та творчо-мистецькі орієнтири професійно-педагогічної діяльності професора Лабунця Віктора Миколайовича (2012)
Солопчук М. С. - Олександр Петрович Петров (до 50-річчя від дня народження) (2012)
Каньоса П. С. - Сподвижниця подільського мистецтвознавства (Наталія Олексіївна Урсу) (2012)
Лозовий В. С. - Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) (2012)
Кучеров Г. Г. - Діяльність "Просвіти” у с. Могильній Гайсинського повіту (1917–1918 рр.) (2012)
Машталір А. І. - Могила Т. Г. Шевченка у Каневі: спроби впорядкування та екскурсійна привабливість (1918 р.) (2012)
Бачинська О. М. - Кам’янець-Подільський Український національний хор за доби гетьманату П. Скоропадського (2012)
Олійник С. В. - Театральний серпень 1919 року (до історії мистецького життя Поділля в добу Директорії УНР) (2012)
Кух О. М. - Фінляндія на сторінках кам’янецької преси 1919–1920 рр. (2012)
Хіхлач Б. М. - Книжковий репертуар в уніатській церковній практиці на Поділлі у XVIII ст. (2012)
Перерва В. С. - "Царські дні” в церковних богослужіннях Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Стецюк В. Б. - Полкові храми Поділля наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний та архітектурний аспекти (2012)
Старенький І. О. - Вивчення старожитностей і створення археологічної карти Подільської губернії (60-і рр. ХІХ ст. – 1901 р.) (2012)
Шевчук В. В. - Стан наукового вивчення легенд та переказів із Поділля на рубежі ХХ століття (2012)
Рибак І. В. - Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: гігієна, харчування, праця (2012)
Іваневич Л. А. - Наукова розробка проблеми дослідження традиційного народного одягу українців Поділля (20–80-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Жалюк О. П. - Діяльність клубних закладів Вінниччини з відродження та збереження української традиційної культури у сучасних умовах (2012)
Семенчук С. О. - Язичницькі святилища ранньосередньовічної доби в Середньому Подністров’ї (2012)
Кеба О. В. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2011 році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2012)
Бесарабчук Г. В. - VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Солопчук М. С. (2012)
Кеба О. В. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2011–2012 навчальному році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2012)
Конет І. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень”, Онуфрієва Л. А. (2012)
Телячий Ю. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю” (м. Хмельницький, 1 березня 2012 р.) (2012)
Конет І. М. - V Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”, Федорчук В. А., Щирба В. С. (2012)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2011–2012 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2012)
Конет І. М. - IV міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”, Онуфрієва Л. А. (2012)
Конет І. М. - Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування” (2012)
Конет І. М. - Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування”, Теплінський Ю. В. (2012)
Прокопчук В. С. - Всеукраїнська науково-практична конференція, Веселовська О. В. (2012)
Конет І. М. - Організація та результати науково-дослідної роботи студентів у 2011–2012 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2012)
Мілясевич І. В. - Фахові періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Кух О. М. - "Українська старовина” – перший історичний часопис Поділля (1919 р.), Стецюк В. Б. (2012)
Хоптяр Ю. А. - Цікаве краєзнавче дослідження (2012)
Комарніцький О. Б. - Підгурний І. С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. С. Підгурний, Н. О. Урсу. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 232 с. (2012)
Прокопчук В. С. - Українські Помпеї на Поділлі, Старенький І. О., Крик Н. В. (2012)
Назарук О. - До Бакоти вражіння з подорожі до українських Помпеїв (2012)
Наші автори (2012)
Аносов І. - Антропологічний підхід у дослідженнях етнорегіональних процесів Запорізького Приазов’я (2016)
Букрєєва І. - Толерантність як світоглядна компонента виховання учнівської молоді, Ченцов О. (2016)
Кравчун Н. - Організаційно-методична діяльність Я. Чепіги на посаді керівника секції методики і дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педології й в УНДІПі (1926-1938 рр.) (2016)
Окса М. - Питання структури методологічної культури студентів в умовах фундаменталізації навчання (2016)
Позднякова О. - Виховна система школи-інтернату як освітній феномен (2016)
Сілявіна Ю. - Концепт педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в сучасному професійно-педагогічному дискурсі (2016)
Шугальова І. - Формування ідентичності учнів старшої школи в полікультурному суспільстві: національно-громадянський аспект, Богомолова Н. (2016)
Гузь Н. - Детермінантні чинники виникнення синдрому "професійного вигорання" в учителів початкових класів, Гузь В., Дубяга С., Жейнова С. (2016)
Коробченко А. - Формування гармонійної особистості шляхом гуманізації навчання та виховання в творчій спадщині українських педагогів, Головкова М. (2016)
Маслов В. - Психологічна оптимізація педагогічної праці (2016)
Молодиченко В. - Вплив української духовної музики на процес формування ціннісних орієнтацій старших підлітків, Білецька М. (2016)
Нечипоренко В. - Розвиток культурно-дозвіллєвих компетенцій дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційного театру (2016)
Алєксєєва Г. - Розробка блогу вчителя-предметника засобами мережевих технологій (2016)
Волкова В. - Шляхи підвищення естетичної культури майбутніх вихователів, Куліда О. (2016)
Голік О. - Формування фахової компетентності магістрантів на основі кейс-методу (2016)
Єрмоленко С. - Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності (2016)
Кендзьор П. - Вікова специфіка реалізації полікультурного виховання у виховній системі школи (2016)
Кривильова О. - Особистісні вектори професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ (2016)
Кожевникова А. - Формування міжкультурної компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності, Дудко Я., Голубенко Н. (2016)
Короткова Л. - Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2016)
Сердюк А. - Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку під час проведення позакласної роботи в школі, Семіч М. (2016)
Буянов П. - Освіта людей поважного віку (з досвіду Російської Федерації) (2016)
Ізбаш С. - Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема, Черникова В. (2016)
Титул, содержание (2015)
Лук’янова Л. - Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її розв’язання (2016)
Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України з Новим роком і Різдвом Христовим (2015)
Прийма С. - Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються: аналіз нормативно-правового забезпечення (2016)
Байсаров Л. В. - Достойно и с верой, Головко Ю. И. (2015)
Roguska A. - Young people activity in local media. Local media perception and creating its content in Poland and Latvia (survey reports) (2016)
Бондаренко В. І. - Крізь два століття. Кафедра гірничого мистецтва (1900–2015) (2015)
Yuan D. - Learning cities agenda: the update version of adult education in Сhina (2016)
Ковалевская И. А. - Экспертная оценка выбора крепежной и охранной систем повторно используемых выработок при отработке пласта с8н, Симанович Г. А., Барабаш М. В. (2015)
Віролайнен О. - Тріада: віра, надія і любов у християнстві та моєму житті (2016)
Снигур В. Г. - Поддержание выработок для повторного использования в шахтоуправлении "Терновское", Лазуренко С. И., Халимендик Ю. М., Барышников А. С. (2015)
Гудима І. - Постать жінки в Новому Заповіті (2016)
Коробченко В. В. - О повышении устойчивости капитальных горных выработок шахт Западного Донбасса, Солодянкин А. В., Выгодин М. А., Прокудин А. З. (2015)
Євтух М. - Духовно-гуманістична, культурологічна актуалізація розуміння релігійно-етичних надбань у ренесансній культурі, Стефанюк С. (2016)
Бондаренко В. І. - Про технологію виробництва штучних газових гідратів, Максимова Е. О., Овчинніков М. П. (2015)
Єршова Л. - Вплив християнської релігії на гендерні трансформації образу досконалої людини в підросійській Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Иванова А. П. - Анализ повреждений строительных конструкций действующего металлического копра вентиляционного ствола, Нечитайло А. Е. (2015)
Заболоцька С. - Особистісна й компетентнісна підготовка педагога до морально-духовного виховання школярів (2016)
Безручко К. А. - Опыт применения метода локального прогноза выбросоопасности песчаников на шахтах Донбасса (2015)
Завальнюк А. - Навчання релігії в німецьких конфесійних школах у часи націонал-соціалістичної диктатури (2016)
Содержание журнала за 2015 г. (2015)
Заміщак М. - Психологічні основи становлення морально-духовної особистості майбутнього педагога (2016)
Зварич Г. - Парадигма української католицької школи в контексті європейського католицького шкільництва (2016)
Іванець К. - Екологічне виховання як важливий складник духовно-моральних цінностей ліцеїстів (2016)
Кривошапка Т. - Принципи виховання студентської молоді у вищій школі (2016)
Махлюк В. - Діяльність лінгвістичних студій в Острозькій академії XVI–XVII ст (2016)
Мішак В. - Ретроспективний аналіз розвитку релігійної освіти в австрійській школі (2016)
Москальова Л. - Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді на засадах православної культури на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Єрмак Г. (2016)
Ревуцька С. - Моральне виховання в педагогіці Й. Ф. Гербарта (2016)
Цюпа Л. - Основні принципи процесу християнського виховання у світлі вчення митрополита Андрея Шептицького (2016)
Савчин М. - Християнська концепція людини як методологічний орієнтир у духовному вихованні дітей та молоді (2016)
Таборовець Л. - Аналіз проблем духовно-морального виховання студентів – майбутніх медиків (2016)
Лук’янова С. - Історія збереження національної ідентичності та самоідентифікації греків у полікультурному суспільстві (2016)
Самко А. - Цінності наукової школи академіка Семена Гончаренка (2016)
Хохліна І. - Технічна творчість молоді та дорослих в Україні (60-70-ті роки ХХ століття) (2016)
Шевчук М. - Олександр Костянтинович Волнін – перший директор Полтавського вчительського інституту (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пилатюк І. - Від головного редактора (2013)
Від редколегії (2013)
Павлишин С. - Еволюція камерного ансамблю (2013)
Кияновська Л. - Камерність в індивідуальних трансформаціях творчості Віктора Камінського (2013)
Польська І. - Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи теоретичного осягнення (2013)
Савицька Н. - Камерні маргіналії пізніх романтиків (2013)
Чернова І. - Інтенціональність у камерно-інструментальному виконавстві (2013)
Пилип’юк В. - Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект (2013)
Повзун Л. - Ансамблевий інструменталізм як сукупна якість художнього вираження (2013)
Карпяк А. - Ансамблева природа витвору Теобальда Бьома (2013)
Сун Жуй Лун - Камерно-концертне життя Харбіну у 1920–1930-х роках (2013)
Драган А. - Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерноінструментального мистецтва (2013)
Карапінка М. - Альтова соната початку ХІХ століття: шляхи становлення романтичної образності та стилістики (2013)
Петренко І. - Фортепіанний квартет ор. 6 Луї Фердинанда Прусського як джерело романтичних тенденцій (2013)
Гуркова О. - Неоромантичні тенденції у камерно-інструментальній творчості І. Карабиця (на прикладі "Ліричних сцен" для скрипки і фортепіано) (2013)
Діміняца О. - Камерно-інструментальна творчість Ю. Іщенка крізь призму тенденцій гротесковості (2013)
Чубак А. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Коффлера в контексті еволюції індивідуального стилю (2013)
Колісник О. - Тема Чорнобиля у камерно-інструментальній творчості Є. Станковича (2013)
Харитонова Д. - Символічний вимір сонати № 2 для скрипки та фортепіано М. Скорика (2013)
Щербакова О. - Поетично-філософські образи "Ранкової музики" Ю. Іщенка: до питання інтерпретації (2013)
Пилатюк Н. - Скрипкова транскрипція у сфері камерного музикування (проблеми методології аналізу) (2013)
Кравченко А. - Камерно-інструментальні твори Віктора Косенка в рецепції салонного музикування (2013)
Юзюк З. - Музика Мирослава Скорика для фортепіанного дуету (2013)
Пришляк А. - Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету в ХХ ст. (2013)
Токач Ю. - До питання інтерпретації сонати для скрипки і фортепіано F-dur op. 57 Антоніна Дворжака (2013)
Комар А. - Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи (2013)
Яковчук Н. - "Соната-поема" для альта і фортепіано Олександра Яковчука: деякі питання інтерпретації (2013)
Старко В. - Фагот у камерно-інструментальному ансамблі ХVII-XIX ст.: питання репертуару (2013)
Жук-Вольф Г. - Сучасне виконавство на віолі да гамба (2013)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр "Академія" та диригенти (2013)
Дика Н. - Квартет імені Лисенка (2013)
Мазепа Т. - "Галицьке Музичне Товариство" у Львові: питання камерно-інструментального виконавства (2013)
Мисько-Пасічник Р. - Формування творчої особистості Василя Барвінського: камерно-інструментальні ансамблі празького періоду (2013)
Самотос-Баєрлє Н. - Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За "Спогадами" М. Колесси) (2013)
Назар-Шевчук Л. - Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики ХХ ст. (2013)
Сивохіп В. - З історії діяльності "Союзу українських професійних музик у Львові" та концертне життя Львова 1934-1939 рр. (2013)
Рогашко А. - Лідія Артимів у просторі камерно-інструментальної творчості (2013)
Молчко У. - Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини (2013)
Канчалаба-Швайковська С. - Львівські віолончелісти в міжнародному конкурсно-фестивальному русі (2013)
Жмуркевич З. - Фортепіанні ансамблі Жана Рукгабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. (2013)
Терещенко А. - Видання, що не залишає байдужим (Про монографію-альбом "Львівський Камерний Оркестр 1959-2012") (2013)
Повзун Л. - Камерний діалог Національних Академій: Одеса – Львів (2013)
Цайтц В. - Карпяк А. Я. Концептуальні засади художнього мислення сучасного флейтиста: монографія (2013)
Щербакова О. - Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі (2013)
Москаленко В. - Рецензія на довідник "Мала енциклопедія піаністаконцертмейстера, артиста камерного ансамблю" Т. Молчанової (2013)
Самойленко О. - Рецензія на навчальний посібник Повзун Людмили Іванівни "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів", з курсу "Методика викладання камерного ансамблю" (2013)
Андріянова О. - Сучасні тенденції розвитку камерно-ансамблевого музикування (Відгук на навчальний посібник Л. І. Повзун "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів") (2013)
Власенко С. А. - Адаптаційні зміни окремих складових гомеостазу за вагітності, Єрошенко О. В. (2016)
Гуменний О. Г. - Лікування латентного ендометриту у корів методами глибокої антисептики (2016)
Грибова Н. Ю. - Лабораторний контроль антибіотиків в продукції бджільництва, Біщук Е. В., Ушкалов В. О., Пазущан Т. С. (2016)
Зажарська Н. М. - Вплив температури і терміну зберігання на бактеріальне забруднення козиного молока (2016)
Белко А. А. - Эндотоксикоз при абомазоэнтеритах у телят, Мацинович А. А., Баран В. П., Богомольцева М. В., Головаха В. И., Пиддубняк О. В., Вовкотруб Н. В. (2016)
Журенко О. В. - Кортикальні механізми регуляції вмісту Цинку в організмі корів, Карповський В. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. А. (2016)
Кириченко В. М. - Жирнокислотний склад внутрішнього жиру тушок курчат-бройлерів за збагачення їх раціону наномікроелементною кормовою добавкою Мікростимулін, Яценко І. В., Головко Н. П. (2016)
Кібкало Д. В. - Маловивчені ланки порушень обміну ліпідів та глікокон’югатів за субклінічного перебігу кетозу у високопродуктивних корів, Тимошенко О. П., Пасічник В. А., Коренев М. І. (2016)
Левченко В. І. - Вплив препарату Мегавіт на А-вітамінний і кальціє-фосфорний обмін у сільськогосподарських тварин, Мельник А. Ю., Безух В. М., Москаленко В. П., Харченко А. В. (2016)
Максимович І. А. - Вплив статі на біохімічні показники крові у спортивних коней, Слівінська Л. Г. (2016)
Саулко В. В. - Параметри деяких показників клінічного стану корів та телят із різних біогеохімічних провінцій (2016)
Турко Я. І. - Стан антиокисного захисту за використання нанокобальту і пробіотиків в годівлі курей, Ушкалов В. О. (2016)
Брошков М. М. - Врахування еколого-епізоотичних факторів забезпечення земельного стратегування рекреаційних територій, Малащук О. С., Пероцька Л. В., Булишева Д. В. (2016)
Новгородова О. Ю. - Експрес-визначення патогенних бактерій на основі імунобіосенсорної тест-системи, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О. (2016)
Рубленко І. О. - Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території України (період 1994–2016 рр.), Скрипник В. Г. (2016)
Рубленко Н. М. - Виявлення та аналіз поширення генів помірних бактеріофагів у штамах Salmonella enterica, Дерябін О. М., Головко А. М., Пінчук Н. Г. (2016)
Тирсін Р. В. - Аналіз причин первинних проносів серед молодняку свиней, Тирсіна Ю. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В. (2016)
Шестаковська В. М. - Лікування парвовірусного гастроентериту у цуценят, Гуменний О. Г. (2016)
Данчук О. В. - Збалансованість ферментативної системи антиоксидантного захисту в організмі свиней за дії стресового фактора, Карповський В. І. (2016)
Ніщеменко М. П. - Вплив аквахелатного розчину Селену на динаміку вмісту імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові молодняку перепелів, Ємельяненко О. В., Ємельяненко А. А. (2016)
Трокоз А. В. - Вплив індивідуальних особливостей нервової системи свиней на кількість лімфоцитів протягом впливу біологічного подразника, Трокоз В. О. (2016)
Кладницька Л. В. - Морфологічні показники первинної пухлини мишей C57Bl/6 з трансплантованою метастатичною карциномою легень Льюїс за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин, Мазуркевич А. Й., Гарманчук Л. В., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О., Костюк А. В., Джус О. І., Шелест Д. В. (2016)
Носовська Г. О. - Етіологія і клінічні форми прояву неоплазій органів ротової порожнини у собак (2016)
Слюсаренко Д. В. - Використання інфрачервоної термометрії за провідникової блокади плечового сплетіння 0,2 % бупівакаїном у собак, Ільніцький М. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Марков Б. Ф. - Новий Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Основні положення та особливості (2015)
Павленко Ю. Ф. - Відтворення параметрів імпедансу електричних кіл у системаходиниць SІ і New SI, Неєжмаков П. І., Маслова Н. М., Анікін В. В. (2015)
Огар В. І. - Дослідження метрологічних характеристик еталона-переносника одиниці девіації частоти після впливу на нього зовнішніх факторів транспортування та граничних умов зберігання, Дзисюк О. В., Бойко В. М., Ноженко О. М. (2015)
Гоц Н. Є. - Дослідження особливостей застосування тепловізорів у промислових умовах, Дзіковська Ю. М., Кочан Р. В. (2015)
Мачехин Ю. П. - Особенности применения фотонно-кристаллического волокна в системе измерения оптических частот, Лимаренко Ю. Г., Васильев А. В. (2015)
Малісевич В. В. - Метрологічна модель напірного витратоміра при контролі енергетичної цінності природного газу, Середюк О. Є., Середюк Д. О. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Градуировка колокола установок для поверки счетчиков текучей среды, Самойленко А. Н. (2015)
Полулях К. С. - К теоретическому обоснованию обобщенной классификации цифровых измерительных преобразователей, Тополов И. И., Медведева Л. А. (2015)
Коваль А. О. - Використання методу внутрішнього контролю для досліджень перехідних функцій давачів тиску (2015)
Азаренков Г. Ф. - Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики, Дзьобко І. П. (2015)
Білоцерківець В. В. - Дилема економічного розвитку: між альтруїзмом та егоїзмом (2015)
Воробйова К. О. - Макроекономічні валютні ризики як наслідок виникнення мікроекономічних валютних ризиків, Горносталева А. В. (2015)
Гармідер Л. Д. - Використання принципу суперпозиції для визначення якості розвитку кадрового потенціалу підприємства (2015)
Zadoia A. - Macroeconomic proportions in the Visegrad countries and Ukraine: comparative analysis (2015)
Кузнецов К. А. - Державне регулювання економіки України: інтеграція соціальних та економічних індикаторів (2015)
Кузьменко О. В. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України (2015)
Кузьмінов С. В. - Стратегія антикорупційних реформ в Україні: міжнародний досвід чи інновація? (2015)
Лимонова Е. М. - Трансрівневе регулювання діяльності ТНК (2015)
Магдіч А. С. - Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект (2015)
Орлова В. М. - Стратегія інноваційного розвитку підприємства (2015)
Павлова В. А. - Щодо умов ведення бізнесу у Дніпропетровській області в контексті рейтингу конкурентоспроможності, Хілько А. В. (2015)
Романенко О. О. - Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами (2015)
Свиридова Е. В. - Взаимодействие продуцента и реципиентов привлекательности: сущность и виды, Лежепекова В. Г. (2015)
Тараненко І. В. - Вплив кон’юнктури світових ринків металургійної продукції на динаміку ВВП України, Зеленська В. А. (2015)
Татаринов В. В. - Проблемы развития малого бизнеса в условиях глобализации, Татаринов В. С. (2015)
Реферати (2015)
Завальнюк О. М. - Взаємодія громадського і державного чинників – основна умова заснування Кам’янець-Подільського університету (2013)
Адамський В. Р. - Університетське будівництво доби Української революції 1917–1920 рр.: погляд В. К. Приходька (2013)
Смірнов М. А. - Освітні заклади містечка Браїлова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Олійник С. В. - Становище вчительства Тернопілля в умовах освітньої політики російської окупаційної влади в період Першої світової війни (2013)
Бачинська О. М. - Театральне життя на Поділлі у добу гетьманату П. Скоропадського (2013)
Мельник Е. М. - Дунаєвецька приватна (державна) змішана гімназія у 1918–1920 рр. (2013)
Кучеров Г. Г. - Русько-Фільварецька "Просвіта” та досвід її роботи (2013)
Завальнюк О. М. - Доля кам’янецьких вишів у 1920–1930-х рр. (за спогадами Павла Покутського), Трембіцький А. М. (2013)
Покалюк В. В. - Архівні документи про Кам’янець-Подільський технікум цукроваріння (сільськогосподарський технікум імені Карла Лібкнехта) (2013)
Пагор В. В. - Вінницький фармацевтичний технікум – перший вищий медичний навчальний заклад Поділля (20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Державного архіву Вінницької області про студентство педагогічних навчальних закладів Хмельниччини у 1920-ті – першій половині 1930-х рр. (2013)
Будзей О. В. - "Подолянин” в інформаційному просторі Хмельниччини (1992–2012 рр.) (2013)
Конет І. М. - Наукова діяльність фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010–2011 роках (2013)
Лозовий В. С. - Напрями реформування сучасної вищої освіти в Україні (2013)
Жалюк О. П. - Реалізація державних та обласних молодіжних програм клубними закладами Вінниччини в сучасних умовах (2013)
Захар’єв В. А. - Кароль Сцібор-Мархоцький: гідний син батька-реформатора (2013)
Рекрут В. П. - Маловідомі сторінки життя та діяльності музеєзнавця І. Ч. Зборовського в 1902–1917 роках (2013)
Хоптяр А. О. - Творчі зв’язки родини Грінченків з Кам’янець-Подільським державним українським університетом, Хоптяр Ю. А. (2013)
Трембіцький А. М. - Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків-Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (березень 1919 – липень 1920) (2013)
Гуцул І. А. - В. Гаґенмейстер як яскрава особистість та його внесок у розвиток мистецько-освітянської справи Кам’янеччини (2013)
Зінько О. В. - Мистецька спадщина українського художника ХХ ст. з Поділля Ф. З. Коновалюка (2013)
Трембіцький А. А. - Письменниця-подолянка Ольга Мак – гордість української діаспори Бразилії та Канади, Трембіцький А. М. (2013)
Трубчанінов С. В. - Видатний історико-географ з Поділля Федір Петрунь (2013)
Кравчук О. М. - Чехословаччина міжвоєнного періоду в спогадах подолянина В. Приходька (2013)
Сохацька Є. І. - Співці подільської землі: Наталя Кащук, Афанасій Коляновський і Петро Фаренюк (2013)
Байдич В. Г. - Надія Мороз (Кравчук) – педагогічна гордість Хмельниччини (2013)
Степанков В. С. - Образ істинного професора (кілька штрихів до портрета П. Ф. Лаптіна з нагоди 100-річчя від дня його народження) (2013)
Баженов Л. В. - Професор С. Д. Бабишин – віждомий освітній і краєзнавчий діяч України та Хмельниччини (до 95-річчя вченого-педагога) (2013)
Завальнюк О. М. - Півстоліття на ниві вищої освіти України (до 75-річчя А. Ф. Сурового), Гаврищук А. П. (2013)
Маринін І. Г. - Сценічно-інтерпретаторська діяльність Михайла Сембрата в контексті культурно-музичного життя Кам’янеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Гаврищук А. П. - Берегиня духовних скарбів (до 65-річчя від дня народження Тамари Костянтинівни Прокопчук) (2013)
Завальнюк О. М. - Професору Анатолію Григоровичу Філінюку – 60 (2013)
Комарніцький О. Б. - Краєзнавець Олег Будзей (до 60-річчя від дня народження) (2013)
Сурова Т. І. - Лідія Іванівна Ярохно (Проказюк), Суровий А. Ф. (2013)
Гаврищук А. П. - В. Г. Паньков: вчений, педагог, видавець (до 55-річчя від дня народження) (2013)
Степанков В. С. - Ректору Копилову Сергію Анатолійовичу – 50 (2013)
Григоренко О. П. - Володимир Захар’єв: краєзнавець, журналіст, учений (до 50-річчя від дня народження), Трубчанінов С. В. (2013)
Григоренко О. П. - Єсюнін Сергій Миколайович – історик, краєзнавець, музеєзнавець (2013)
Хоптяр А. Ю. - Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні (1902–1905 рр.) (2013)
Лозовий В. С. - Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) (2013)
Філінюк В. А. - Зміни у сфері освіти в період Центральної Ради та їх вплив на селянство Наддніпрянської України (2013)
Крик Н. В. - Роль місцевих органів самоврядування та громадських організацій у забезпеченні української школи підручниками та посібниками в добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Машталір А. І. - Постать Т. Шевченка в історичній пам’яті українського народу в добу революції 1917–1920 рр. (методологічний аспект) (2013)
Приказюк О. О. - Ідеологічні засади повстанського руху під проводом Н. О. Григор’єва (2013)
Тітова Н. В. - Особливості здійснення політики "українізації” та "коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років (2013)
Ісакова І. А. - Допомога державних та громадських структур Поділля, щодо покращення культурно-освітньої роботи серед українців Кубані (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) (2013)
Шевчук В. В. - Особливості поетики історико-героїчних переказів Поділля (2013)
Щегельський В. В. - Трагізм долі української жінки в жартівливих піснях з Поділля (2013)
Прокопчук В. С. - Відзначення 900-річчя хрещення Русі на Поділлі, Старенький І. О. (2013)
Стецюк В. Б. - З історії військової музики на Поділлі: наказ про солдатські пісні 1894 р. (2013)
Іваневич Л. А. - Особливості класифікації складових народного костюма українців Поділля ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Маркова С. В. - Соціально-демографічна характеристика українського соціуму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Олійник М. П. - Прояви чудес та оновлення ікон на Поділлі в 1923 році та боротьба влади з цими явищами (2013)
Маринін І. Г. - Народно-інструментальне мистецтво і характеристика музичних народних інструментів Південно-Західного Поділля (на прикладі ансамблю троїстих музик Олексія Беца) (2013)
Рибак І. В. - Соціально-культурна та побутова інфраструктура подільського села на завершальному етапі радянського будівництва: проблеми та труднощі розвитку (60–80-ті роки ХХ ст.), Скворцова І. А. (2013)
Козловська М. П. - Образи-символи в українському сучасному сакральному мистецтві (аналіз творчих композицій Д. Болякова та Б. Негоди) (2013)
Атаманчук П. С. - Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід”, Конет І. М. (2013)
Солопчук М. С. - Спортивні досягнення студентів-спортсменів за 2012 рік: здобутки, проблеми, перспективи, Воронецький В. Б., Заікін А. В., Солопчук Д. М. (2013)
Задорожнюк А. Б. - Дипломуємо науковців-істориків, Баженов Л. В. (2013)
Телячий Ю. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю” (м. Хмельницький, 21 березня 2013 р.) (2013)
Галус О. М. - Наукова робота як пріоритетний напрям функціонування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Телячий Ю. В. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2015)
Неєжмаков П. І. - Аналіз структури еталонноїбази України та участі України у ключових і додаткових звіреннях національних еталонів, Буняєва Ю. Ю. (2015)
Кропачек О. Ю. - Нормирование функциональных моделей случайных диагностических измерительных сигналов, Мигущенко Р. П., Глоба С. Н. (2015)
Шевченко О. І. - Порівняння положень нової редакції Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" з існуючим станом роботи метрологічної системи України (2015)
Натарова А. О. - Методы измерения фактора эффективности поглощения лазерного излучения тонкими проволоками и их комплексного показателя преломления, Кокодий Н. Г. (2015)
Купко О. Д. - Аналіз можливостей застосування світлодіодів у метрологічному забезпеченні світлових вимірювань, Терещенко В. В. (2015)
Назаренко Л. А. - Мезопічна фотометрія, Можаровська Т. В. (2015)
Стопакевич А. А. - Моделирование погрешности термометра сопротивления при разработке информационно-управляющих систем (2015)
Затока С. А. - Опыт создания компьютерных тренировочных программ для метрологов (2015)
Ленюк Г. К. - Коригування результатів вимірювання гладкості паперу в умовах часткової втрати герметичності пневмосистеми (2015)
Алфьорова З. І. - Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві (2016)
Мельничук О. М. - Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття (2016)
Слівінська А. Ф. - Рецепція проекту "вічного миру" І. Канта в європейському соціо-культурному просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Сосницький Ю. О. - Огляд зарубіжних концепцій екологічного проектування (2016)
Денисюк Ж. З. - Престижне споживання як фактор набуття статусних ідентичностей в масовій культурі (2016)
Піщанська В. М. - Український фольклор як етнокультурне джерело козацького бароко (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. (2016)
Гаюк І. Я. - Роль вірменських колоній у розвитку південних регіонів України (2016)
Линюк О. М. - Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах (2016)
Гордієнко А. І. - Діяльність дитячих бібліотек України з виховання підростаючого покоління у перші повоєнні роки (2016)
Путро А. О. - Прибуткові будинки Києва як історичний об’єкт культурної спадщини: вул. Саксаганського (2016)
Чернець М. О. - Культуротворча місія ініціативи ЄС "Європейська культурна столиця" (2016)
Гуренко Л. О. - Нова драма як культурологічний чинник українсько-європейської театральної системи (2016)
Масалова К. Ю. - Діти Хора: до історії вивчення образу та актуальності теми (2016)
Сіненко О. О. - Соціалізація студентської молоді засобами аматорського хорового мистецтва (2016)
Сидоровська Є. А. - Ігровий вимір дозвілля: досвід опрацювання проблеми (2016)
Побережная Г. И. - Парадигмальные аспекты взаимодействия психоанализа и арт-терапии: проблема качественной классификации психотипов (2016)
Афоніна О. С. - Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму (2016)
Кравченко А. І. - Значення філософії музичного аналізу у дослідженні камерно-інструментального мистецтва України (2016)
Медвєдєва А. О. - Жанрові та творчі особливості експлуатації маски-образу артистом естради (2016)
Михальчук В. В. - Комерційні банки як організатори художніх виставок в Україні в 2000-і роки (2016)
Бенюк О. Б. - Постмодерний мистецький експеримент через призму ідей Вольфґанґа Вельша (2016)
Сьомкін В. В. - Ергодизайн як семантично обумовлена інтеграція дизайну і ергономіки, Сьомкін Д. С. (2016)
Левко В. І. - Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення (2016)
Хоролець Л. І. - Художня атмосфера спектаклю (2016)
Потоцька О. В. - Виконавський аналіз музичного твору як необхідна складова інтерпретаторської діяльності (2016)
Сапфірова Н. М. - Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака (2016)
Дондик О. І. - Творче переосмислення естрадних жанрово-стильових параметрів в сучасному українському хоровому виконавстві (на прикладі концертної діяльності Академічного камерного хору "Хрещатик") (2016)
Зайцева В. І. - Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва (2016)
Богатирьова Ю. М. - Дитяча музика як складова української пісенної естради (2016)
Голуб І. Л. - Художньо-естетичні особливості розвитку українського образотворчого мистецтва та іконопису (2016)
Шеремет В. В. - Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах (2016)
Філінюк А. Г. - Тарас Шевченко та історична пам’ять українського народу (2014)
Прокопчук В. С. - Тарас Шевченко і Поділля (2014)
Завальнюк О. М. - Ушанування Тараса Шевченка колективом Кам’янець-Подільського університету в контексті державних меморіальних заходів у 1919–1920 рр. (2014)
Олійник С. В. - Постать Т. Шевченка в культурно-освітній та національно-пропагандистській діяльності Української Галицької армії на Поділлі (2014)
Захар’єв В. А. - Театралізовані дійства та розвиток музичного мистецтва у "Миньковецькій державі” (2014)
Кароєва Т. Р. - Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880 рр. (2014)
Опря Б. О. - Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.), Опря І. А. (2014)
Мельник Е. М. - Становлення національної початкової і середньої школи в Україні в добу Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) (2014)
Адамський В. Р. - Заснування богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету: задум і реалізація (2014)
Донець А. Л. - Студенти і вдосконалення роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського університету (1918–1920 рр.) (2014)
Комарніцький О. Б. - Cтудентcтво педагогічних навчальних закладів УСРР у другій половині 1920-х рр.: формування контингенту (на матеріалах Правобережної України) (2014)
Говоровська О. О. - Антропологічні аспекти інформатизації вищої освіти (2014)
Лозовий В. С. - Перспективні форми розвитку міжнародних зв’язків українських вищих навчальних закладів (2014)
Земський Ю. С. - Недільні школи Українського Правобережжя середини ХІХ ст. – об’єкт протистояння інтересів громадськості та імперської влади (2014)
Кунанець Н. Е. - Вплив бібліотек монастирів на розвиток соціальних комунікацій західноукраїнських земель (2014)
Щур С. А. - "Подільська дружина” – терористична організація семінаристів Подільської духовної семінарії 80-х рр. ХІХ ст. (2014)
Земзюліна Н. І. - Участь учнівської і студентської молоді в діяльності організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2014)
Оліпер С. І. - Польська періодика Правобережної України (1905–1914 рр.): між цензурою та політичними таборами (2014)
Бачинська О. М. - Порядок отримання дозволів на культурно-мистецькі заходи за гетьманату П. Скоропадського (на прикладі Поділля) (2014)
Слободянюк П. Я. - Поняття "українське національно-культурне відродження” та його зв’язок з діяльністю клубних закладів (2014)
Трембіцький А. М. - Часопис "Нотатки з мистецтва” (Філадельфія) об’єднання мистців українців в Америці про життєві шляхи і творчу діяльність мистців-подолян (2014)
Іваневич Л. А. - Історіографія питання про традиційний стрій українців Поділля (1990-ті рр. – початок XX ст.) (2014)
Крик Н. В. - Джерела про забезпечення шкіл України навчально-методичною літературою у 1917–1920 рр. (2014)
Покалюк В. В. - Архівні джерела про сільськогосподарські виші Правобережної України на початку 20 рр. ХХ ст.: структурні зміни, формування викладацького та студентського складу (2014)
Пагор В. В. - Архівні джерела про становлення вищої медичної освіти Правобережної України в 1920-х рр.: фінансово-матеріальний аспект (2014)
Широка О. М. - Архівні документи державних органів влади та управління як джерело вивчення становища церкви та релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Шевчук В. В. - Подільська легенда як форма відображення історизму: теоретичний аспект висвітлення (2014)
Трубчанінов С. В. - Дослідження історичної географії Поділля та Південної Волині у 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Блажевич Ю. І. - Князь Костянтин-Василь Острозький – захисник українського православ’я (2014)
Сохацька Є. І. - Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – літературознавець і літературний критик за сторінками "Віри й Культури” (1953–1967 рр.) (2014)
Телячий Ю. В. - Просвітницька діяльність холмщака Володимира Островського на Поділлі (1917–1921 рр.) (2014)
Рекрут В. П. - "Артільний батько” Левитський Микола Васильович на Поділлі, Степченко О. П. (2014)
Старенький І. О. - Дмитро Ващук: історик та педагог (2014)
Копилов С. А. - Професор педагогіки (до 75-річчя від дня народження П. С. Атаманчука), Конет І. М. (2014)
Завальнюк О. М. - Зоряний час професора В. С. Прокопчука (до 70-річчя від дня народження), Конет І. М. (2014)
Завальнюк О. М. - Унікальна жінка, яка змінила свій факультет (до ювілею професора П. С. Каньоси) (2014)
Завальнюк О. М. - Академік АНВО України О. В. Кеба: зразкове служіння українській освіті й науці (до 55-річчя від дня народження) (2014)
Машталір А. І. - Наукові напрямки історичних досліджень В. С. Лозового (до 55-річчя від дня народження), Галатир В. В., Гудима В. В., Філінюк В. А., Маркова С. В., Лопатовський Ю. М. (2014)
Солопчук М. С. - Леонід Дмитрович Гурман (до 55-річчя з дня народження) (2014)
Хоптяр Ю. А. - Творчі здобутки братів Гжегожевських (до 35-річчя творчості та 55-річчя від дня народження), Хоптяр А. Ю. (2014)
Завальнюк О. М. - Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1949–2014 рр.): славетне минуле, професійне сьогодення, перспективне майбутнє, Солопчук М. С. (2014)
Конет І. М. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році: конференції, круглі столи, семінари, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках, Кшевецький В. С. (2014)
Атаманчук П. С. - Міжнародний форум науковців, Конет І. М. (2014)
Газін В. В. - III Міжнародна наукова конференція істориків-литуаністів у Кам’янці-Подільському, Дубінський В. А. (2014)
Конет І. М. - Моделюємо, прогнозуємо, оптимізуємо! (2014)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - П’ята конференція молодих вчених, Кшевецький В. С. (2014)
Солопчук М. С. - Спортивні здобутки спортсменів університету в 2013 році: досягнення, підсумки, проблеми, Заікін А. В., Воронецький В. Б., Солопчук Д. М. (2014)
Солопчук М. С. - VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Бесарабчук Г. В., Солопчук Д. М. (2014)
Хоптяр Ю. А. - Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (Текст): (монографія) / В. Г. Байдич; Держ. архівна служба України, Держ. архів Хмельн. обл., Хмельн. обл. орг. архівістів та дослідників Поділля "Поклик віків”. – Хмельницький : Мельник А. А., 2014. – 479 с. – (Праці Держ. архіву Хмельн. обл.). – Бібліогр.: с. 207-243. (2014)
Хоптяр Ю. А. - Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917–1938) (Текст): (монографія) / Валерій Васильєв; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 375 с. (2014)
Прокопчук В. С. - Покажчик змісту двадцяти випусків наукового збірника "Освіта, наука і культура на Поділлі", Гайшук Г. В. (2014)
Наші автори (2014)
Таірова Т. М. - Проблемні питання охорони праці в Україні (2016)
Кружилко О. Є. - Планування заходів зі зниження виробничого ризику з використанням критерію Гурвіца, Сторож Я. Б., Богданова О. В., Полукаров О. І. (2016)
Здановський В. Г. - Застосування ризикорієнтованого підходу для підвищення рівня безпеки праці (на прикладі харчової галузі), Євтушенко О. В. (2016)
Кружилко О. Є. - Удосконалення оперативного управління охороною праці, Майстренко В. В., Демчук Г. В., Полукаров О. І. (2016)
Цибульська О. В. - Дослідження шляхів впровадження ризик-орієнтованого підходу в національну систему управління охороною праці на основі досвіду країн ЄС, Побережна В. С., Петера В. Л. (2016)
Третякова Л. Д. - Оцінювання ризику у використанні захисного одягу, Остапенко Н. В. (2016)
Пищикова О. В. - Актуальність ідентифікації, оцінки та управління виробничо-професійними стресами з метою профілактики травматизму та захворюваності на підприємствах України, Янова Л. О., Сахно С. І. (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Зниження ризику професійного захворювання медичного працівника внаслідок негативної дії біологічних факторів виробничого середовища (2016)
Гулевець В. Д. - Система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу в умовах виробничих компаній (2016)
Халіль В. В. - Інформаційні потоки у системі керування oхороною праці підриємства (2016)
Крівцов М. В. - Шляхи підвищення промислової безпеки в процесах поводження з вибуховими матеріалами, Карпенко І. В. (2016)
Кравець В. Г. - Удосконалення техології для безпечного розколу гранітних блоків при використанні невибухових руйнуючих сумішей, Праховнік Н. А., Ковтун А. І. (2016)
Левченко О. Г. - Мобільний захисний екран для нестаціонарних робочих місць ручного дугового зварювання, Арламов О. Ю. (2016)
Сукач С. В. - Методологічні засади підвищення якості контролю аероіонного складу повітря виробничого середовища, Сидоров О. В. (2016)
Матвєєва І. В. - Нормування концентрації аероіонів у повітрі робочих приміщень та шляхи його вдосконалення, Гусєв В. М., Левківський Р. М. (2016)
Тихенко О. М. - Методи захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких та вищих частот (2016)
Реферати (2016)
Вихідні дані (2016)
Завальнюк О. М. - Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька (2011)
Перерва В. С. - Учні церковнопарафіяльних шкіл Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: спроба спектрального аналізу (2011)
Стецюк В. Б. - Підготовчі школи для офіцерських дітей на Поділлі на початку ХХ століття (2011)
Григоренко О. П. - Проскурівське комерційне училище на початку ХХ ст. (2011)
Лозовий В. С. - Становлення та діяльність першої Подільської Просвіти (1906–1907 рр.) (2011)
Кравчук О. М. - Подільська "Просвіта” 1908–1914 рр. у спогадах В. Приходька, Марценюк Н. М. (2011)
Адамський В. Р. - Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: перші кроки в освітньому просторі (2011)
Терещук К. Л. - Україномовна книжкова продукція і бібліотеки Поділля в добу Української революції (2011)
Нестеренко В. А. - Російські навчальні заклади Поділля у 20–30 роки ХХ ст. (2011)
Пагор В. В. - Кам’янець-Подільський медичний технікум: проблема підготовки якісних кадрів (1930–1935 рр.) (2011)
Прокопчук В. С. - Грані співпраці (2011)
Жалюк О. П. - Організаційно-методична діяльність в системі клубних закладів Поділля (2011)
Прокопчук В. С. - Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: хроніка, факти, Бунда В. М. (2011)
Слободянюк П. Я. - Інноваційні економічні процеси в гуманітарній сфері: проблемно-критичний аспект, Жалюк О. П. (2011)
Донець А. Л. - До питання про ідею скликання Всеукраїнського студентського конгресу (2011)
Трембіцький А. А. - З історії життя студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919–1920) (2011)
Комарніцький О. Б. - Студентство Кам’янець-Подільського педагогічного технікуму у першій половині 1930-х рр. (2011)
Гандзюк В. О. - Дмитро Маркович – громадський діяч, редактор, публіцист (2011)
Єсюнін С. М. - Брати Смоличі у Кам’янці-Подільському (2011)
Нестеренко В. А. - Михайло Васильович Курневич, Совєцька Т. Г. (2011)
Телячий Ю. В. - Від Катеринослава до Кам’янця-Подільського: маловідомі сторінки біографії поетеси Галі Мазуренко (1919–1920 рр.) (2011)
Нестеренко В. А. - І. А. Любарський – визначний провідник політики "українізації” на Поділлі (2011)
Трембіцький А. М. - Життєві і творчі шляхи та мистецька спадщина подолянина Олекси Повстенка (2011)
Шоробура І. М. - Подолянин Тадеуш Левовицький – видатний польський учений, педагог, Телячий Ю. В. (2011)
Маринін І. Г. - Вокально-хорова творчість композитора Олексія Беца у контексті розвитку музичної культури південно-західного Поділля (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Завальнюк О. М. - Людина творчої вдачі (І. М. Конет), Прокопчук В. С. (2011)
Завальнюк О. М. - Юрію Анатолійовичу Хоптяру – 50 (2011)
Хоптяр Ю. А. - Олег Григорович Погорілець (2011)
Алєщенко М. І. - Валерію Анатолійовичу Нестеренку – 45! (2011)
Машталір А. І. - Відзначення Шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. (2011)
Гудима В. В. - Освітньо-професійна підготовка співробітників місцевих органів влади Поділля в добу Директорії УНР (2011)
Маркова С. В. - Освітньо-виховна система УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. як чинник легітимізації правлячого режиму, Алілуйко К. І. (2011)
Гринько А. І. - Викладачі Кам’янець-Подільського інституту соціального виховання – жертви тоталітарного режиму у 1932–1933 рр. (2011)
Іваневич Л. А. - Політичні репресії у житті Н. В. Суровцової (2011)
Нелюбов О. Р. - Специфіка взаємодії політичної та культурної еліт в Україні на рубежі ХХ століття (2011)
Заводовський А. А. - Історія собору Олександра Невського у Кам’янці-Подільському (2011)
Задорожнюк А. Б. - Храм Олександра Невського в історії та планувальній структурі Кам’янця-Подільського (2011)
Старенький І. О. - Репресії проти церкви на Кам’янеччині в 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Біницька К. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти” (2011)
Телячий Ю. В. - Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури (міжнародна науково-практична конференція, м. Хмельницький, 17–18 березня 2011 р.), Шоробура І. М. (2011)
Кеба О. В. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Атаманчук П. С. - Міжнародний форум з інноваційних освітніх технологій, Конет І. М. (2011)
Кеба О. В. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів університету за підсумками НДР у 2010–2011 навчальному році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2010–2011 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Про результативність студентської наукової роботи у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2010–2011 н. р.) (2011)
Завальнюк О. М. - Джерела про заснування і діяльність Київського і Кам’янець-Подільського державних українських університетів (1917–1921 рр.) (2011)
Олійник С. В. - Пам’ятна книга Української Галицької Армії: організація написання та реалізація задуму (2011)
Трембіцький А. А. - Історія української освіти ХV – ХVІІІ ст. у працях Юрія Гаєцького, Трембіцький А. М. (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Українська освіта як історична система: методологічні орієнтири досліджень (2011)
Лозовий В. С. - Рецензія на кн.: Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету: Дослідження. Документи. Матеріали / укладач, автор переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с. (2011)
Завальнюк О. М. - Актуальні підручники, Конет І. М. (2011)
Григоренко О. П. - Внесок у краєзнавчу скарбницю (2011)
Наші автори (2011)
Волкогон В. В. - Спрямованість процесів біологічної трансформації азоту в ризосферному ґрунті рослин картоплі за дії біотичних та абіотичних чинників удобрення культури, Бердніков О. М., Токмакова Л. М., Волкогон К. І., Потапенко Л. В., Журба М. А., Штанько Н. П., Луценко Н. В. (2016)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна характеристика осадів стічних вод міських очисних споруд та оцінка їх екологічної придатності для використання в землеробстві (2016)
Коць С. Я. - Активність окисно-відновних ферментів у симбіотичних системах соя - Bradyrhizobium japonicum за дії екзогенного лектину та різного водозабезпечення, Рибальченко Л. І., Михалків Л. М. (2016)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність комплексної бактеризації при вирощуванні сої, Козар С. Ф. (2016)
Камінська М. В. - Корегуючий вплив біомаси каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma на формування мікробоценозу кишковика качок, Стефанишин О. М., Гунчак А. В. (2016)
Дмитрук О. О. - Фітовірусологічний моніторинг насаджень картоплі в агроценозах Чернігівської області, Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Волкова І. В., Кучерявенко О. О., Бова Т. О., Чжан Чженьхуа (2016)
Pyrih O. V. - Characteristic of the isolate bean yellow mosaic virus isolated from yellow lupine, Dmytruk O. O., Bova T. O. (2016)
Шерстобоєва О. В. - Вплив ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis на урожайність і якість плодів яблуні, Демидов О. А., Крижанівський А. Б. (2016)
Kozar S. F. - Influence of nanocarboxylates of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activity, Symonenko E. P., Lynnyk V. O., Kaplunenko V. H. (2015)
Цехмістер Г. В. - Синтез етилену фітопатогенним грибом Acremonium sp. 502 (2015)
Волкогон В. В. - Біологічні аспекти систем удобрення сільськогосподарських культур, Дімова С. Б, Волкогон К. І., Токмакова Л. М., Журба М. А., Халеп Ю. М., Штанько Н. П., Луценко Н. В. (2015)
Елланська Н. Е. - Стан мікробного ценозу ґрунту під різними сільськогосподарськими культурами за внесення суміші кремнієвмісних мінералів, Заіменко Н. В., Юношева О. П. (2015)
Токмакова Л. М. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій та активність фосфатази ризосферного грунту рослин ячменю ярого за дії добрив та Мікрогуміну, Трепач А. О., Лепеха О. П. (2015)
Баранська М. І. - Економічна та енергетична ефективність застосування фосфоентерину при вирощуванні ячменю ярого сорту сталкер, Халеп Ю. М., Чайковська Л. О. (2015)
Похилько Ю. М. - Особливості кишкового мікробоценозу молодняку кролів за різних типів годівлі, Кравченко Н. О., Божок Л. В., Агеєв В. О., Дмитрук О. М. (2015)
Киричук І. В. - Особливості розвитку бурякової листкової попелиці та біоконтроль її чисельності на посівах буряка столового (2015)
Камінська М. В. - Комплексний метод визначення складу мікрофлори кишковика лабораторних тварин (2015)
Холод Б. І. - Нобелівські орієнтири людства: миротворчість, наука, просвітництво (2016)
Nobel М. - In pursuit of peace (2016)
Астахова Е. В. - Преодоление посттравматического синдрома в Украине: роль интеллектуальной элиты (2016)
Бакіров В. С. - Нобелівські лауреати в історії Харківського університету, Куделко C. М. (2016)
Болгар Т. М. - Основні причини виникнення проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку економіки (2016)
Бочарова Н. В. - Правота и заблуждения относительно интеллектуальной собственности по Джозефу Стиглицу (2016)
Varenik V. N. - Modern approaches to development of motor insurance as a means of protection against financial losses, Рestovskaya Z. S., Opaliichuk A. V. (2016)
Галасюк В. В. - О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ и результаты экономических расчётов (2016)
Garmider L. D. - Scientifically-methodical approach to staff potential development, Honchar L. A. (2016)
Грущинська Н. М. - Економічна дипломатія як потужний інструмент подолання конфліктогенності країн (2016)
Гуляк О. В. - Оцінка ефективності міжнародних миротворчих операцій в умовах невизначеностей, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2016)
Гуторов А. О. - Організаційно-економічні засади залучення господарств населення до інтеграційних відносин (2016)
Задоя О. А. - Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в інвестиції (2016)
Ключник Р. М. - Аксіологічна парадигма як методологічна основа дослідження політичного протесту (2016)
Кузнецова С. А. - Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія, Кузнецов А. А. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського