Лучик В. Є. - Сучасні методи забезпечення політики регіонального розвитку, Лучик С. Д. (2013)
Шевчук Ж. А. - Причини кризи неоліберальної системи господарювання (2013)
Лисак В. Ю. - Соціально-економічна ефективність та результативність удосконалення управління персоналом (2013)
Волощук Ю. О. - Обґрунтування стратегії ринкової діяльності садівничих підприємств відносно попиту та пропозиції продукції (2013)
Заборовський В. П. - Фондовий ринок: проблеми та перспективи його розвитку в Україні (2013)
Поляруш І. М. - Компенсація кредитного ризику банку при кредитуванні сільськогосподарських підприємств (2013)
Фугело П. М. - Напрями узгодження наукових основ агропромислового виробництва з національною системою управління безпекою і якістю (2013)
Лаврук О. В. - Мотиваційні процеси у виробничій діяльності аграрних підприємств (2013)
Тихоліз Л. С. - Аналіз та оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Серебрянська Д. М. - Оцінка фінансового забезпечення населення суспільними благами органами місцевого самоврядування (2013)
Лаврук Н. А. - Проблеми зайнятості жінок аграрних підприємств (2013)
Кориткіна К. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку виробничого потенціалу Хмельниччини (2013)
Галицька У. Б. - Формування трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2013)
Шубович Т. А. - Питання удосконалення управління якістю виробництва в аграрних підприємствах (2013)
Ненашко Б. С. - Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі, Ненашко С. В. (2013)
Солоненко І. М. - Удосконалення первинного обліку біологічних активів у тваринництві (2013)
Чаплінський В. Р. - Оцінка людського капіталу в аграрному секторі регіону (2013)
Двойнос А. Л. - Страхування як інструмент управління ризиками аграрного виробництва (2013)
Герасімович О. О. - Проблемні питання та фактори впливу на організацію обліку виробничих запасів в Україні (2013)
Лучик М. В. - Взаємозв’язок тенденцій і закономірностей розвитку з економічною безпекою сільського господарства (2013)
Романіка О. М. - Сучасний стан основних засобів рослинництва сільськогосподарських підприємств Буковини (2013)
Маленька І. М. - Методи, форми та засоби державної підтримки аграрного сектору економіки (2013)
Ільніцький А. І. - Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій (2013)
Поліщук В. В. - Особливості формування матеріально-технічної бази інтегрованого цукробурякового виробництва (2013)
Яжук І. С. - Необхідність та моделі державного регулювання економіки (2013)
Білик Т. Л. - Використання матеріального стимулювання в управлінні персоналом агропромислових підприємств (2013)
Драбик О. М. - Забезпечення та результати реформування пенсійної системи (2013)
Поліщук Я. П. - Напрями соціально-економічного розвитку сільських територій (2013)
Федорчук Н. В. - Ретроспектива теоретичних аспектів формування та розвитку ринку праці (2013)
Воробйов О. М. - Альтернативні засоби комплексної безпеки в сучасних системах управління охороною праці, Окіпняк А. С., Кирилюк Р. М. (2013)
Бахмат М. І. - Можливості підвищення ефективності збирання соку з дерев, Овчарук В. І., Чинчик О. С., Божок А. М. (2013)
Дуганець В. І. - Дослідження удосконаленої системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згоряння, Божок А. М, Майсус В. В., Венгер М. А. (2013)
Лаврук В. П. - Дослідження температурного поля рідкого корму по фронту годування телят молочного періоду, Єрмаков С. В. (2013)
Рудь А. В. - Результати дослідження технологічної доцільності використання аеродинамічних сепараторів, Дуганець В. І., Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О., Мельник В. В. (2013)
Замойська К. В. - Основні техногенні небезпеки та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків, Замойський С. М., Вільчинська Д. В., Березюк О. Г. (2013)
Рудь А. В. - Аналіз сучасних механізованих комплексів для поливу сільськогосподарських культур шляхом дощування, Дуганець В. І., Іліяшик В. В., Мошенко І. О., Думанський О. В. (2013)
Девін В. В. - Моделювання напружено-деформованого стану стояка лемішного плуга з використанням методу скінчених елементів, Ткачук В. С. (2013)
Бурдега В. Ю. - Переміщення частинки ґрунту по похилій площині гнутоштабового робочого органу, Токар А. М., Грабовський С. В. (2013)
Фугело М. А. - Математичні методи в теорії надійності технічних систем (2013)
Козак О. В. - Визначення взаємодії електромагнітного імпульсу НВЧ діапазону в ґрунті з біологічними об’єктами, Михайлова Л. М., Дубік В. М. (2013)
Корчак М. М. - Теоретичні дослідження впливу котка на процес ущільнення розрізаних та згорнених рослинних залишків грубостеблових культур по смугах обробітку (2013)
Волошин М. М. - Система управління енергоспоживанням та моніторингу витрат енергоресурсів, Волошин С. М. (2013)
Тиш М. А. - Динаміка травматизму і захворюваності на прикладі Хмельницької області (Кам’янець-подільський район) , Марущак А. М. (2013)
Божок А. М. - Розробка і дослідження комбінованого інтегро-диференціатора гідропневмомеханічних сигналів, Понеділок В. Ф. (2013)
Божок А. М. - Комбінована система автоматичного регулювання частоти обертання дизеля електроагрегата (2013)
Понеділок В. Ф. - Вибір оптимальної форми і розрахунок конструктивних параметрів бункера зернозбирального, Божок А. М. (2013)
Майсус В. В. - Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання тиску в ресивері компресорної установки, Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Божок А. М. (2013)
Оленюк О. А. - Дослідження енергетичних характеристик напівпровідникового генератора для передпосівної обробки насіння (2013)
Антощук Т. А. - Опыт эксплуатации парового котла при работе на смеси природного и генераторного газов, Пьяных К. Е. (2015)
Доценко Ю. В. - Аналіз впливу газодинамічного тиску і модифікування на властивості виливків із ливарного сплаву А356, Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Тоцька А. І., Дмитренко О. І. (2015)
Доценко Ю. В. - Дослідження впливу сучасної комплексної технології на властивості виливків зі сплавів системи Al-Sі, Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Дмитренко О. І., Тоцька А. І. (2015)
Козечко В. А. - Интенсификация химико-термической обработки конструкционных сталей с помощью ударных волн (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Дослідження газодинамічного впливу на властивості сталі з широким інтервалом затвердіння, Доценко Ю. В., Збінець А. В. (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Удосконалення технології виробництва заготовок для ріжучого інструменту з використанням газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі, Доценко Ю. В., Любич П. Г. (2015)
Животівська Д. М. - Математики Київського університету та їх діяльність в фізико-математичному товаристві (1890-1917 роки) (наукова спадщина академіка Михайла Кравчука) (2015)
Марченко І. Я. - Кліматичне середовище музейних споруд і пам'яток архітектури в контексті зберігання художніх музейних колекцій у 40-80 роки XX століття (2015)
Артеменко Л. П. - Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій, Ситник Т. В. (2015)
Бабич М. М. - Нормативно-правове регулювання продовольчої безпеки в країнах Європейського Союзу (2015)
Балог О. Г. - Методика формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону, Ковалевська А. В. (2015)
Белова І. М. - Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку (2015)
Братюк В. П. - Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу, Ковач Х. М. (2015)
Бурдонос Л. І. - Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності у вищій освіті та науці (2015)
Вороніна А. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України, Ніколаєва К. М. (2015)
Гирич С. В. - Визначення комплексного показника якості капусти квашеної "Асорті", Мосійчук Р. О. (2015)
Демчук Н. І. - Інвестиційна діяльність в процесі економічного розвитку харчових підприємств України (2015)
Дідоренко Т. В. - Сутність витрат як об'єкта бухгалтерського обліку (2015)
Дулин І. С. - Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами (2015)
Задорожнюк Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора національної економіки України (2015)
Здерчук Л. В. - Місцевий бюджет: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Поляк М. М. (2015)
Іванов Л. Б. - Концепція інноваційного механізму управління персоналом (2015)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз впливу надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці в Україні, Григораш Т. С. (2015)
Калмикова О. М. - Функціонування платіжної системи України та стратегія її розвитку, Лісна Р. П. (2015)
Клочан В. В. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області, Ракова Ю. М. (2015)
Ключарьова А. О. - Роль проблемної заборгованості банків України у формуванні кредитного портфеля, Лісна Р. П. (2015)
Кравець О. Ю. - Управління вугледобувними підприємствами України: стан та перспективи удосконалення (2015)
Лєвий В. В. - Проблеми та перспективи участі України в міжнародному трансфері інноваційних технологій, Дугієнко Н. О. (2015)
Лєгостаєва О. О. - Шляхи удосконалення оподаткування вітчизняних банків з урахуванням мiжнарoднoгo дoсвiду країн Єврoпи, Шопіна А. І. (2015)
Лісна Р. П. - Вплив iнoземнoгo кaпiтaлу нa функцioнувaння бaнкiвськoї системи, Нoвiкoвa A. С. (2015)
Лoзoвський O. М. - Умoви і чинники якoсті управлінських рішень, Мартoщук Н. М. (2015)
Лукін В. О. - Теоретичні та методичні підходи до аналізу фінансової стійкості банківської установи, Гребенюк К. Ю. (2015)
Лукiн В. О. - Oргaнiзaцiя внутрiшньoгo aудиту в бaнкiвcькиx уcтaнoвax, Caвлук В. В. (2015)
Білан С. І. - Національна ідентифікація учнівської молоді як чинник формування громадянської ідентичності особистості (2015)
Кіданчук Н. В. - Критична рефлексія філософії ХХ століття українськими радянськими філософами 20-х – початку 30-х років ХХ століття (2015)
Гриців Н. М. - Василь Мисик як інтерпретатор сонета Джона Кітса "When i have fears that I may cease to be" (2015)
Дмитрієва І. В. - Форми вираження авторської присутності в англомовній драматургії другої половини ХХ століття (2015)
Дубенко О. Ю. - Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу (2015)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність внутрішнього хронотопу Георгія Бунчужного (за романом Галини Тарасюк "Храм на Болоті"), Зінченко К. В. (2015)
Калинюшко О. А. - Постімперський простір в рецепції мандрівника: версії А. Стасюка та Ю. Андруховича (2015)
Мелешко В. А. - Адам Міцкевич в оцінці полтавця Петра Одарченка (2015)
Нестелєєв М. А. - Організаційна історія українського футуризму (2015)
Подвойская О. В. - Короткие рассказы в современной немецкой литературе: лингвостилистический и переводческий аспекты (2015)
Тараненко Л. І. - Особливості перекладу лексичних засобів реалізації зв'язності англомовного науково-технічного тексту, Ніколаєнко А. В. (2015)
Ткач Л. М. - Літературознавчий аспект категорії "топос" на прикладі української літератури fin de siecle, Рибалко І. В. (2015)
Туранська В. Л. - Параметри кількісної оцінки в українському художньому дискурсі (2015)
Федоренко С. В. - Англомовний публіцистичний дискурс як соціокультурологічний лінгвістичний феномен сучасного комунікативного простору в перекладацькому аспекті, Станішевська Т. І. (2015)
Амосов М. І. - Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області), Макаренко В. В. (2015)
Бусол Л. М. - Іспанія на світовому ринку туристичних послуг, Левчук Л. О., Левчук Н. І. (2015)
Лазукова Н. В. - Гарантії та форми захисту прав людини в сфері праці (2015)
Титул, зміст (2017)
До 80-річчя з дня народження. Валентин Степанович Підгорський (2017)
Pidgorskyi V. S. - Bacilli Lectins and Their Targets, Kovalenko E. O., Sashchuk O. V., Getman K. I. (2017)
Iutynska G. O. - Development Strategy for the New Environmentally Friendly Multifunctional Bioformulations Based on Soil Streptomycetes, Biliavska L. O., Kozyritska V. Ye. (2017)
Kovalenko O. G. - The Relationship between Viruses and Plant Cells in Natural Ecosystems and Some Approaches to Their Regulation, Shcherbatenko I. S., Kyrychenko A. M., Vasylev V. N. (2017)
Kurchenko I. M. - Endophytic Fungi of Sphagnum Bog Plants of Ukrainian Polissya (2017)
Pidgorskyi V. S. - The Role of Polyphosphatases in the Cell Wall and Cytoplasmic Membrane Response to the Action of Stress, Voychuk S. I., Gromozova E. N. (2017)
Lazarenko L. M. - Imunobiotics are the Novel Biotech Drugs with Antibacterial and Immunomodulatory Properties, Babenko L. P., Bubnov R. V., Demchenko O. M., Zotsenko V. M., Boyko N. V., Spivak M. Ya. (2017)
Tugay T. I. - Adaptation of Microfungi to Chronic Ionizing Radiation. New Facts and Hypotheses, Tugay A. V. (2017)
Iutynska G. O. - Biodiversity and Physiological Properties of Bacteria Forming Systems with Glycine Max (L.) Merril, Tytova L. V., Leonova N. O. (2017)
Tashyrev O. - Autecology and Taxonomy of Bacteria Isolated from Extreme Environments, Romanovskaya V., Rokitko P., Tashyreva H., Prytula I., Suslova О., Govorukha V., Prekrasna Ie., Gladka G. (2017)
Tovkach F. I. - The Phenomenon of Phage Mediated Phage Induction in Erwinia "Horticola” and the Origin of Bacteriophages 49 and 59, Zlatohurska M. A. (2017)
Сіденко С. В. - Інноваційна стратегія україни (2017)
Фоменко А. М. - Свобода та відповідальність особистості: дискурс сучасності (2017)
Біла С. О. - Сучасні тренди розвитку зовнішньоторговельних відносин та ризики "Неопротекціонізму" (2017)
Румянцев А. П. - Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами (2017)
Корж М. В. - Міжнародний маркетинг як основа розвитку міжнародного бізнесу, Чуб І. В. (2017)
Іваницька О. М. - Державний маркетинг: витоки, Іваницький О. В. (2017)
Столярчук Я. М. - Роль сот у глобальній універсалізації правових норм захисту інтелектуальної власності (2017)
Поручник А. М. - Інституціональне забезпечення міжнародного інвестування: національні особливості, Поручник С. Г. (2017)
Ильин В. В. - Современная методология познания социально-экономических процессов (2017)
Остапенко Т. Г. - Вплив бебі-економіки на формування та розвиток глобальних ринків високих та нано-технологій (2017)
Морозов В. С. - Системна підтримка міжнародної виставково-ярмаркової діяльності у Німеччині (2017)
Акімова Л. М. - Стратегія розвитку України в контексті тенденцій світового фінансового ринку (2017)
Радєва О. Ю. - Організація інноваційнної діяльності провідних країн світу (2017)
Побоченко Л. М. - Регіональний розподіл світового ринку процесів М&А (2017)
Барабаш Б. А. - Актуальні тенденції розвитку виконавчої гілки державної влади (2017)
Tsybuliak A. G. - Controversy of the impact of international trading relations on the environemtntal component of the world economy (2017)
Кузьмінов М. В. - Євроінтеграційний потенціал реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції України (2017)
Turpetko O. A. - The global tendencies of the world fifnancial system development (2017)
Висоцька М. П. - Теоретичні передумови макроекономічної політики (2017)
Yaremovych P. P. - Priorities of development of the global commodity market in the context of globalization (2017)
Румянцев О. С. - Теоретичне підгрунтя прискореного економічного розвитку (2017)
Гірник Є. В. - Цивілізаційні напрями розвитку суспільного сектору: теоретичний аспект (2017)
Набок І. І. - Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків, Вішнякова О. В. (2017)
Дерев’янко І. П. - Тенденції висвітлення європейського вектору України в польській провідній періодиці (2017)
Пасічник О. С. - Особливості сучасного соціально-економічного розвитку Польщі у складі ЄС (2017)
Гіренко А. Т. - Концепції інтеграції національних інноваційних систем до глобальної інноваційної мережі (2017)
Антоненко К. В. - Хеджування валютних ризиків за допомогою фінансових інструментів (2017)
Побоченко Л. М. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації, Чиженко І. О. (2017)
Шалімова Н. С. - Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах, Кузьменко Г. І. (2017)
Толубко В. Б. - Формування багатопозиційного сигналу технологій 5G на базі фазорізницевої модуляції високого порядку, Беркман Л. Н., Козелков С. В. (2016)
Жураковский Б. Ю. - Современные технологии обработки информации и экономический рост государств, Заика В. Ф., Трембовецкий М. П. (2016)
Романюк А. В. - Основні складові інноваційних технологій навчального процесу (2016)
Вишнівський В. В. - Особливості практичного підходу до інформатизації навчального процесу, Лучук А. М., Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Ларина Е. Ю. - Методология построения системы, реализующей поддержку принятия решений для восстановления процесса жизнедеятельности, Ларин В. Ю., Розоринов Г. Н., Чичикало Н. И. (2016)
Козелков С. В. - Формализация задачи исследования специальных систем передачи информации, Бондарчук А. П., Браиловский Н. Н. (2016)
Марченко А. В. - Методология управления проектами Scrum как пример внедрения методологии AGILE (2016)
Albul A. S. - A selection algorithm of orbital constellation for LEO high data rate satellite system (2016)
Довженко Т. П. - Аналіз характеристик мережі TCP/IP із використанням модифікованого REM-алгоритму з динамічно розщеплюваною характеристикою (DSREM), Сторчак К. П. (2016)
Ящук Л. О. - Стратегії розвитку мереж поштового зв’язку в сільській місцевості (2016)
Григорук В. И. - Поверхностный плазмонный резонанс на золотом наноцилиндре, Каневский В. И., Сидоренко В. С. (2016)
Козловський В. В. - Метод оперативного управління комплексною системою захисту інформації авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Варченко О. І., Левінсон Г. С. (2016)
Косовець М. А. - Класичні параметричні методи цифрового спектрального аналізу характеристичних функцій 3D терагерцового ЛЧМ радіолокатора, Товстенко Л. М. (2016)
Сайко В. Г. - Унікальні властивості особливих кільцевих кодів зі зсувом початкового вектора, Дікарєв О. В., Грищенко Л. M., Балан А. В. (2016)
Задихайло Д. Д. - Конституційний інститут охорони довкілля: порівняльно-правовий аспект (2016)
Крат В. І. - Застосування позовної давності до вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів: аналіз судової практики (2016)
Кацюба К. В. - Загальні засади та вимоги до створення непідприємницьких товариств (2016)
Петрофанова К. Р. - Особливості правової регламентації електронних грошей в Україні: цивільно-правовий аспект (2016)
Чевичалова Ж. В. - Щодо принципу найбільш тісного зв’язку в сучасному міжнародному приватному праві (2016)
Таран Л. В. - Питання господарсько-правового забезпечення діяльності у сфері освітніх послуг (2016)
Битяк О. Ю. - Організаційно-правове забезпечення функціонування генеруючих компаній в електроенергетичному комплексі України (2016)
Клімова С. М. - Фінансово-управлінські відносини: організаційно-правовий аспект (2016)
Шульга М. В. - Правові аспекти розширення повноважень місцевих рад у галузі земельних відносин, Игнатенко И. В. (2016)
Гольонко Р. А. - Правові проблеми управління у сфері функціонування та розвитку біосферних заповідників України (2016)
Лазукова О. В. - Передумови інституалізації досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (2016)
Яремчук В. О. - Організаційні засади участі спеціаліста у проведенні обшуку (2016)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення фактів отруєння внаслідок незаконного обігу на етапі вживання фальсифікованих алкогольних напоїв, Шаповалов В. В., Зброжек С. І., Шаповалова В. О., Осинцева А. О. (2016)
Щёкин Ю. В. - Межполисные и межплеменные союзы Древней Греции VIII – IV веков до н. э. (2016)
Жуков В. О. - Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі (2016)
Хілінський С. В. - Застосування "нетрадиційних" методів отримання інформації в діяльності правоохоронних органів (2016)
Співак І. В. - Правові аспекти нормативної грошової оцінки земель в Україні (2016)
Кинтікова М. - Радіоактивні відходи: проблеми правового регулювання (2016)
Толубко В. Б. - Методика оцінювання сталості телекомунікаційної мережі в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів, Беркман Л. Н., Отрох С. І., Ярош В. О. (2016)
Козелков С. В. - Методи прийому багатопозиційних сигналів у мобільних мережах LTE на базі визначення нелінійних передатних функцій, Беркман Л. Н., Дищук А. С., Панкратова О. С. (2016)
Гловацький В. В. - Методи оцінювання стану безпеки та загроз інформаційних ресурсів (2016)
Довженко Т. П. - Математическая модель предсказания потерь пакетов для DSREM-алгоритма активного управления очередью в сети TCP/IP, Сторчак К. П. (2016)
Пархоменко В. Л. - Розробка економічних критеріїв для порівняння конкурентоспроможних варіантів інформаційних систем, Сайко В. Г., Кравченко В. І. (2016)
Грищенко Л. М. - Закономірності формування сімейства кільцевих кодів: математична модель (2016)
Ящук Л. О. - Створення транзитного контейнерного термінала — шлях до радикального підвищення ефективності пересилання поштових посилок в Україні (2016)
Козелков С. В. - Математична модель ідентифікації уламків космічного сміття на низьких орбітах, Фролов В. Ф. (2016)
Довженко Т. П. - Удосконалення електродинамічної структури активних елементів систем зв’язку, Срочинська Г. С., Твердохліб М. Г., Чумак Н. С. (2016)
Kosovets M. - Modeling conical horn antenna of 3D terahertz FMCW radar, Tovstenko L. (2016)
Толубко В. Б. - Побудова систем гарантованого електроживлення телекомунікаційної апаратури, Афанасьєв П. В., Бондаренко В. М., Трембовецький М. П., Уварова Т. В. (2016)
Дружинін В. А. - Аналіз можливостей підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних систем із використанням міліметрового діапазону хвиль, Кременецька Я. А., Жукова О. Р. (2016)
Бойко Ю. М. - Дослідження ефективності алгоритмів канального кодування в захищених телекомунікаційних системах передавання інформації, Макаришкін Д. А., Пасічник О. І. (2016)
Семко В. В. - Квазілінійна система інтелектуального управління конфліктом (2016)
Ящук Л. О. - Лише три слова... (2016)
Анфьорова М. В. - Зміни еритроцитопоезу у собак з ознаками гепатопатії (2015)
Боровкова В. М. - Вплив препарату "Люкон" на резистентність поросят в період відлучення (2015)
Величко В. О. - Перспективи застосування мікроелементної суміші "Гермакап" у птахівництві, Авдосьєва І. К., Щебентовська О. М., Кушнір В. І., Пащенко А. Г. (2015)
Вороняк В. В. - Оцінка ризику занесення і поширення небезпечних транскордонних захворювань на територію Львівщини, Черевко М. В. (2015)
Головаха В. І. - Макроелементний статус кобил української верхової породи, Бодяко О. І. (2015)
Грушанська Н. Г. - Неінвазивний контроль показників клінічного стану великої рогатої худоби (2015)
Гугосьян Ю. А. - Поширення асоціативних нематодозів шлунково-кишкового каналу коней у Дніпропетровській області (2015)
Гута З. А. - До методики вивчення впливу фумонізинів на організм тварин та птиці (2015)
Гутий Б. В. - Вплив Гідровіту-Е, Е-селену та Мевеселу на активність амінотрансфераз сироватки крові бугайців за хронічного кадмієвого токсикозу (2015)
Гутий Б. В. - Прооксидантно-антиоксидантна рівновага організму бугайців за нітратного навантаження, Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М., Харів І. І., Хомик Р. І., Васів Р. О., Слободюк Н. М., Назарук Н. В., Губерук В. О., Семанюк В. І. (2015)
Демидюк С. К. - Показники метаболічного профілю крові сухостійних корів за мікроелементозів, Слівінська Л. Г., Щербатий А. Р. (2015)
Кава С. Й. - Індивідуальні особливості якості еякулятів бугаїв, Дмитрів О. Я., Стефаник В. Ю., Кацараба О. А., Костишин Є. Є., Кудла І. М., Івашків Р. М., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2015)
Кісера Я. В. - Динаміка титру специфічних антитіл у сироватці крові телят і корів після введення профілактичного засобу проти пневмококової інфекції, Сторчак Ю. Г. (2015)
Колтун Є. М. - Аналіз результатів досліджень крові ремонтних телиць за диспансеризації у ПАФ "Марічка" Кам’янка-Бузького району Львівської області, Русин В. І. (2015)
Корнят С. Б. - Ефективність використання фітопрепаратів для лікування лютеальних кіст у корів, Шаран М. М., Шаловило С. Г. (2015)
Корчан Л. М. - Поширення трихурозу кіз у Лісостеповій зоні України, Приходько Ю. О., Корчан М. І., Темний М. В. (2015)
Костишин Є. Є. - Оцінка ефективності терапії корів за маститу у сухостійний період, Дмитрів О. Я., Стефаник В. Ю., Басараб Т. П., Костишин Л. Є., Панич О. П. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Вплив данофлоксацину на організм телят за умов шлунково-кишкових захворювань, Петришин О. Б., Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2015)
Кравченко Н. О. - Діагностика та профілактика нестачі Цинку і Кобальту у великої рогатої худоби за сучасних умов виробництва молока в Харківській області (2015)
Куртяк Б. М. - Імунокорекція курчат-бройлерів за їх вакцинації, Романович Л. В. (2015)
Куртяк Б. М. - Застосування пробіотиків у птахівництві – основа епізоотичного благополуччя птахогосподарств, Романович М. М. (2015)
Кушнір В. І. - Кумулятивні властивості препарату Біовір (2015)
Кушнір І. М. - Вивчення впливу спороутворюючих мікрорганізмів на нормофлору кишечника курей— важливий етап конструювання пробіотичного препарату (2015)
Лавріненко І. В. - Особливості клінічного перебігу колумнаріозу у скалярій, Передера О. О., Жерносік І. А. (2015)
Лісова В. В. - Патоморфологічна діагностика ензоотичної пневмонії в свиней, Гавриленко О. С. (2015)
Лобойко Ю. В. - Терапевтична та економічна ефективність застосування бровермектин-грануляту за ектопаразитозів коропа, Данко М. М. (2015)
Лугова Є. С. - Хронічна ниркова недостатність дрібних тварин і артеріальна гіпертензія, Калачнюк Л. Г. (2015)
Мазовська С. В. - Щодо можливості використання біологічно активних точок у морських ссавців, Кобзар О. В. (2015)
Максимович І. А. - Рецидивуюча обструкція дихальних шляхів у коней: поширення, етіологія та патогенез (2015)
Маценко О. В. - Застосування адсорбенту "Міаміко-фіт" за хронічного множинного мікотоксикозу у поросят, Могільовський В. М., Фурда І. В., Щепетільніков Ю. О., Кущ Л. Л. (2015)
Мацюк О. І. - Динаміка маси тіла поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при згодовуванні добавок "В-глюкан" та "Біовір" (2015)
Нагорна Л. В. - Особливості лікувально-профілактичних заходів за дерманісозу перепелів (2015)
Науменко С. В. - Тестодистрофія у кнурів: методи терапії і профілактики, Кошевой В. І. (2015)
Пеленьо Р. А. - Здатність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят до формування біоплівок за інвазії кишковими паразитами (2015)
Періг Ж. М. - Визначення класу гострої токсичності препарату "Бравекто" класичним та альтернативним тестами, Кісців О. С., Кабанець А. С. (2015)
Петренко О. С. - Функціональний стан печінки і нирок у собак, уражених різними сероварами лептоспір (2015)
Петрух І. М. - Мінеральний гомеостаз у корів, хворих на кетоз, за лікуванні препаратом "Ремівітал", Сімонов М. Р., Влізло В. В. (2015)
Полтавченко Т. В. - Моніторинг протозойних захворювань ставової риби в рибницьких господарствах Рівненської області, Парфенюк І. О., Полтавченко В. О. (2015)
Попик І. М. - Вплив вітаміну А у раціоні самок коропів на інтенсивність пероксидних процесів в їх організмі, Понкало Л. І., Ковальчук Н. І., Леськів Х. Я., Олексик Н. П. (2015)
Салата В. З. - Бактерицидні властивості мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" (2015)
Скляров П. М. - Спосіб санації препуційної порожнини баранів (2015)
Слівінська Л. Г. - Порівняльна інформативність лабораторних показників за остеодистрофії корів, Федорович В. Л. (2015)
Степанов О. Д. - Визначення оперативного доступу при оваріоектомії у кішок через бік (2015)
Стибель В. В. - Терапевтична ефективність івомеку і левамізолу за гельмінтозів свиней та їх вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А. (2015)
Стибель В. В. - Вивчення токсичності "Ампролінсилу" в хронічному досліді, Харів І. І., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2015)
Супрович Т. М. - Асоціативний зв'язок між алелями гена BoLA-DRB3.2 та маститами (2015)
Тибінка А. М. - Характеристика кровоносних судин кишечнику та його брижі, Паладійчук О. Р. (2015)
Тодорюк В. Б. - Вплив ферровету 7,5 % i фероселу Т на стан імунної системи хворих поросят за латентної ферумдефіцитної анемії, Гунчак В. М. (2015)
Фаріонік Т. В. - Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах, Блащук В. В. (2015)
Федорович О. В. - Гематологічні показники цьоголіток білого амура та товстолобика, уражених дактилогірусами і гіродактилюсами (2015)
Федорович В. С. - Вплив мікрофлори навколоплідних вод матерів на імунологічні показники крові плодів, Просяний С. Б. (2015)
Хомин Н. М. - Моніторинг переломів кісток у собак, Мисак А. Р., Дмитрієв В. С. (2015)
Щербатий А. Р. - Стан обміну речовин у кобил в останній місяць жеребності, Слівінська Л. Г., Драчук А. О. (2015)
Юськів Л. Л. - Вміст ліпідів у крові корів у післяотельний період за різних способів введення вітаміну D3, Юськів І. Д. (2015)
Гримак Я. - Вплив йодліпідного препарату на морфологічні та біохімічні показники крові корів за розвитку ендотоксикозу (2015)
Куртяк Б. М. - Бактеріологічний моніторинг прихованих форм маститів – важлива складова у програмі профілактики маститів, Собко Г. В., Бойко О. П. (2015)
Лукащук Б. О. - Вплив фітобіотика на гематологічні показники підсисних поросят та їх збереженість за незаразних хвороб шлунково-кишкового тракту, Слівінська Л. Г. (2015)
Стецько Т. І. - Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препарату даноксан-50 на свинях при лікуванні клебсієльозу, Пундяк Т. О., Собко Г. В. (2015)
Висоцький А. О. - Технічні засоби для знезараження повітря і поверхонь об’єктів ветеринарно-санітарного контролю ультрафіолетовим бактерицидним випромінюванням, Вороняк В. В. (2015)
Куляба О. В. - Стан імунної системи корів за асоціації мікобактеріозів та фасціольозу, Стибель В. В. (2015)
Волкогон В. В. - Біологічна трансформація азоту в агроценозах картоплі та продуктивність культури за органічного землеробства, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Горбань В. П., Журба М. А., Штанько Н. П., Луценко Н. В., Британ Т. Ю. (2016)
Воробей Ю. О. - Особливості взаємодії Rhizobium galegae з козлятником східним, Воробей В. С., Пиріг О. В. (2016)
Йовенко А. С. - Целюлозолітична активність гриба-антагоніста Chaetomium cochliodes, біоагента мікробного препарату Хетоміка (2016)
Козар С. Ф. - Міграція сполук біогенних елементів за використання комплексних інокулянтів для сої, Євтушенко Т. А., Потапенко Л. В., Горбань В. П., Чмель О. П. (2016)
Krutylo D. V. - Composition of strains Bradyrhizobium japonicum and its use for soybean inoculation (2016)
Центило Л. В. - Функціонування азотфіксувального симбіозу та продуктивність гороху за різних видів і рівнів удобрення (2016)
Шерстобоєва О. В. - Функціональна та таксономічна структура мікробного угруповання темно-сірого ґрунту, Дем’янюк О. С. (2016)
Кириленко Л. В. - Грибні хвороби козлятнику східного, Патика В. П. (2016)
Пиріг О. В. - Підвищення вірусостійкості рослин люпину жовтого за дії мікробних препаратів та фізіологічно активних речовин (2016)
Похилько Ю. М. - Вплив середовища культивування на антагоністичну активність молочнокислих бактерій, Кравченко Н. О. (2016)
Решотько Л. М. - Вплив різних спектрів випромінювання на ріст та розвиток оздоровлених рослин картоплі в культурі in vitro, Дерев’янко С. В., Дмитрук О. О., Волкова І. В. (2016)
Шевага Г. М. - Оптимізація складу желюючих агентів на регенерацію мікророслин картоплі, отриманих in vitro, Кирик М. М., Гунчак В. М., Олійник Т. М. (2016)
Толубко В. Б. - Влияние внедрения технологий 4G и 5G на экономический рост государства (2016)
Толубко В. Б. - Ефективна транспортна мережа п’ятого покоління мобільного зв’язку (IMT-2020), Бeркман Л. Н., Козелков С. В. (2016)
Степанов М. М. - Розв'язання проблеми електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів систем мобільного зв'язку стандартів 4G i 5G, Уварова Т. В. (2016)
Сайко В. Г. - Використання розподілених транспортних радіомереж терагерцового діапазону для побудови мереж мобільного зв'язку нового покоління, Наритник Т. М., Казіміренко В. Я., Дакова Л. В., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2016)
Вишнівський В. В. - Якість обслуговування в мережах наступного покоління, Гайдур Г. І., Сторчак К. П., Прилєпов Є. В. (2016)
Власенко В. О. - Оптимізація системи управління мережею майбутнього (Future Network) на базі елементів теорії ігор (2016)
Довженко Н. М. - Застосування алгоритму Вітербі для декодування згорткових кодів, Срочинська Г. С., Твердохліб М. Г. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Разработка основ учета влияния среды и рельефа на дальность обнаружения радиолокационных целей, Дивизинюк М. М., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. (2016)
Захарченко Н. В. - Использование таймерных сигнальных конструкций для мониторинга сигналов аналогового датчика, Семенко А. И., Корчинский В. В., Домрачева Е. А. (2016)
Ящук Л. О. - Питання побудови магістральних поштових маршрутів (2016)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" за 2016 рік (№1–6) (2016)
Содержание (2013)
З’їзд Асоціації урологів України м. Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р. (2013)
Резолюція з’їзду Асоціації урологів України (2013)
Актуальные вопросы современной урологии: обмен мнениями (2013)
Cателлитный симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн, посвященный современным аспектам медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2013)
Бионорике - 80 лет: фитотерапия на уровне высоких технологий (2013)
Доктору медицинских наук, профессору Пепенину Владимиру Разумниковичу – 75 лет (2013)
Шекера О. Г. - Организационно-правовые основы функционирования системы здравоохранения (2013)
Горпинченко И. И. - Синдром хронической тазовой боли. Новая проблема - новое решение?, Мигов В. Г., Билоголовская В. В., Недогонова Е. А. (2013)
Sernyak Y. P. - Life quality of patients with renal cell carcinoma after tumor resection, Roshchyn Y. V., Fukszon A. S., Mekh V. A. (2013)
Leonard S. Marks - Эффективность первой дозы альфузозина при приеме один раз в день у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Claus G. Roehrborn, Marc Gittelman, Daniel Kim, John Forrest, and Sharon Jacobs (2013)
МакНейл С. А. - Альфузозин 10 мг 1 раз в день при лечении острой задержки мочи: результаты двойного слепого, плацебо-контролированного исследования, Харгрив Т. Б., Клаус Г. Рерборн (2013)
Тутченко М. І. - Патогенетичне лікування гострого геморою, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Яковенко А. А., Кравцов Д. І., Мелений Б. А., Сидоренко О. В., Андрієць Ю. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Изучение эффективности комбинированной терапии у пациентов с синдромом хронической тазовой боли при использовании неспецифического противовоспалительного препарата Дексалгин и фитопрепарата Простамол Уно, Гурженко Ю. Н. (2013)
Горпиченко И. И. - Профилактика послеоперационной задержки мочи, Романюк М. Г., Белянский Л. С., Аксенов П. В., Корниенко А. М. (2013)
Спиридоненко В. В. - Применение симетикона при проведении лучевой диагностики урологическим больным, Беличенко О. В., Чернова М. А., Тютюнник А. А., Коверга С. И. (2013)
Горпинченко І. І. - Порушення простатичного метаболізму андрогенів як причина еректильної дисфункції при хронічному простатиті - нова патогенетична концепція, Ситенко А. М., Зайцев В. І., Шейко П. Є. (2013)
Кукурєкін Ю. В. - Локальний протокол надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на еректильну дисфункцію, Акулінін В. М., Бушученко О. М. (2013)
Камалов А. А. - Применение пероральной формы препарата Витапрост® в лечении хронического абактериального простатита, Ефремов Е. А., Дорофеев С. Д., Панюшкин С. М. (2013)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: психогенные детерминанты (2013)
Гусейнов Ельнур Фаман огли - Комплексне терапевтичне та психологічне лікування чоловіків із хронічними запальними захворюваннями сечостатевої системи (2013)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Ситопростат в терапии мужчин с хроническим абактериальным простатитом, осложненным синдромом нижних мочевых путей, Гурженко Ю. Н. (2013)
Пивоварчук Р. Я. - Удосконалення діагностики інфекційно-запальних ускладнень нирок та сечових шляхів у вагітних, Митникова А. С. (2013)
Личковський О. Е. - Наш досвід застосування препарату Вітапрост Форте в лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Шуляк О. В., Пасічник С. М., Воробець Д. З., Босак М. В. (2013)
Ухаль Е. М. - Профилактика и лечение повреждений почечной паренхимы при экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии конкрементов почек (2013)
Боржієвський О. А. - Ефективність застосування препарату Тринефрон-Здоров’я в лікуванні хронічного пієлонефриту, Кобільник Ю. С. (2013)
Пирогов В. А. - Качество жизни пациентов с артифициальным мочевым пузырем, Яцына А. И. (2013)
Борис Ю. Б. - Ефективність застосування ендоурологічних методів у лікуванні хворих із стриктурами сечоводів, Кльофа Т. Г. (2013)
Литвинець Є. А. - Нові можливості в теpапії хворих на хронічний бактеріальний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним безпліддям, Сандурський О. П. (2013)
Запольский М. Э. - Рецидивирующий генитальный герпес. Роль герпетической инфекции в развитии простатита, Фролова А. И., Квитко Л. П., Борисова К. А., Бойко В. И., Соломаха В. В. (2013)
Горпинченко И. И. - Клинические проявления у больных хламидиозом, осложненным экскреторно-токсическим бесплодием, Иманов Дж. Т. (2013)
Махамад Лукман І. - Особливості імунобіохімічних та сперматологічних характеристик еякуляту у хворих на тріхомоніаз (2013)
Думанський Ю. В. - Захворюваність дорослих чоловіків промислового регіону на злоякісні новоутворення, Северин Г. К. (2013)
Горпинченко І. І. - Вплив інтракавернозних ін’єкцій кістковомозкових мезенхімальних стовбурових клітин на морфологію та фосфатазну активність печеристої тканини щурів-самців із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, Ситенко А. М., Бухтіарова Т. А., Ядловський О. Є., Матвієнко А. В., Попандопуло А. Г., Кавеліна А. С. (2013)
Рецензія на монографію І. І. Горпинченка, Д. З. Воробця "Механізми розвитку сексуальної дисфункції" (2013)
Янцаловський О. Й. - Досвід використання психофізіологічної корекції статевих розладів у хворих на калькульозний простатит, Яремчук Г. Г. (2013)
Шамраев С. Н. - Трансабдоминальная лапароскопическая варикоцелэктомия при различных типах варикоцеле, Канана А. Я., Бабюк И. А. (2013)
Титул, зміст (2016)
Сакало А. В. - ОСТ-3/4 і PLAP у діагностиці тестикулярної інтраепітеліальної неоплазії, Романенко А. М., Бондаренко Ю. М., Базалицька С. В., Сакало В. С., Кропельницький В. О., Куранов Ю. Ю., Яковлєв П. Г., Ковальов П. Н. (2013)
Кальченко С. В. - Методологічні засади менеджменту та оцінки соціально-економічної ефективності суб’єктів малої аграрної підприємницької діяльності (2016)
Шамраев С. Н. - Непосредственные результаты нефролитолапаксии, Сагалевич А. И., Деркач И. А., Черноус В. А., Божко Н. Н. (2013)
Мельник О. О. - Розвиток відносин власності на землю в Україні у ХІV-XVІ століттях (2016)
Гарагатый А. И. - Эффективность фотодинамической антисептики в лечении рецидивирующего цистита у пациенток с потенциально резистентной флорой мочевого пузыря (2013)
Краснодєд Т. Л. - Вплив сировинного забезпечення молокопереробних підприємств Запорізької області на ефективність їх діяльності на європейському ринку (2016)
Драновський А. Л. - Термінові ефекти біоактивної води Нафтуся на рівень тестостеронемії та супутні зміни деяких фізіологічних параметрів у здорових чоловіків, Бабелюк В. Є., Попович А. І., Краєвий В. О., Флюнт В. Р. (2013)
Мельник Л. Л. - Сільські домогосподарства в контексті їх трансформації в агробізнесові структури (2016)
Чешенчук С. А. - Перший досвід застосування ендовенозної лазерної коагуляції яєчкової вени при лікуванні варикоцеле, Горовий В. І., Шапринський В. В., Мельничук М. О., Дмитришин С. П., Чешенчук А. С. (2013)
Нестеренко С. А. - Інформаційне забезпечення як складова функція менеджменту, Воронянська О. В. (2016)
Підмурняк О. О. - Ендовідеохірургічні втручання в лікуванні сечокам’яної хвороби. Власний досвід, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2013)
Прус Ю. О. - Стан та проблеми зрошення (2016)
Підмурняк О. О. - Лапароскопічна адреналектомія в лікуванні пухлин надниркових залоз, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2013)
Розуменко С. М. - Поняття місцевого самоврядування та його роль у державному управлінні (2016)
Горовий В. І. - Поширеність та фактори ризику стресового нетримання сечі серед стаціонарних хворих, Головенко В. П., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б., Дубовий А. В., Капшук О. М., Мудрицький В. Б., Лонський Л. Й., Дмитришин С. П. (2013)
Збарський В. К. - Методичний підхід до критеріїв оцінки ефективності та стійкості виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах, Здоренко О. О. (2016)
Лесовой В. Н. - Новый подход к оценке сложности органосохраняющей хирургии при опухолях почек, Щукин Д. В., Антонян И. М., Гарагатый И. А., Илюхин Ю. А., Хареба Г. Г., Стецишин Р. В., Бублик В. М., Мегера В. В. (2013)
Кравець О. В. - Економічна оцінка ефективності проектного менеджменту, Лобанов М. І. (2016)
Лесовой В. Н. - Ангиомиолипомы почки: результаты хирургического лечения, Щукин Д. В., Антонян И. М., Мегера В. В., Демченко В. Н., Кобзарь В. А., Мозжаков П. В., Стецишин Р. В., Турчин О. А. (2013)
Плотніченко С. Р. - Етика менеджера в діловому спілкуванні (2016)
Шамраев С. Н. - Выбор метода хирургического лечения пациентов с фибропластической индурацией полового члена, Бабюк И. А., Ермилов С. Г. (2013)
Плотніченко С. Р. - Організація ділових переговорів у бізнесі, Агєєва І. В. (2016)
Шамраев С. Н. - Позадилобковая простатэктомия - взгляд в прошлое, Серняк П. С., Виненцов Ю. А., Кобец В. Г., Кнышенко А. Н. (2013)
Плотніченко С. Р. - Операційний менеджмент в системі управління підприємством, Безверхня Ю. В. (2016)
Бойко А. І. - Методи дослідження та обстеження стану пацієнтів на нирковокам’яну хворобу з єдиною ниркою, Гурженко А. Ю. (2013)
Розуменко С. М. - Організаційно-технологічні аспекти регіонального управління енерговитратами на молочних фермах, Нестеренко С. А. (2016)
Боржієвський А. Ц. - Наш досвід використання лапароскопічної резекції вени сім’яного канатика, Шуляк О. В., Повх М. Ю., Личковський О. Е., Паюк Р.І., Дмитрів В. Я., Артищук О. М., Артищук В. М. (2013)
Синяєва Л. В. - Розробка програми стратегічного менеджменту на підприємстві, Ярчук А. В. (2016)
Базалицька С. В. - Морфологічні аспекти ішемічних змін паренхіми нирки на фоні застосування препаратів FGF, Недєльчев В. С., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В., Салинко Ю. А. (2013)
Сурженко Н. В. - Обґрунтування сучасних аспектів стратегічного планування підприємств (2016)
Боржієвський А. Ц. - Видалення конкрементів у хворих з єдиною функціонуючою ниркою методом черезшкірної нефролітотрипсії, Волошинський О. Б., Шеремета Р. З., Паюк Р. І., Боржієвський Ц. К. (2013)
Щебликіна І. О. - Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств, Щебликіна З. В., Тарасова О. (2016)
Боржієвський А. Ц. - Деякі аспекти одночасної двобічної нефролітотрипсії у хворих зі "складними" коралоподібними каменями при двобічному нефролітіазі, Шеремета Р. З., Слабий О. І. (2013)
Prus Y. - Manufacture technical supply organization in farm enterprises of Zaporizhzhya region, Ageeva I. (2016)
Черкасов Д. В. - Сравнительная оценка клинической эффективности различных методов литотрипсии при уретеролитиазе, Бачурин Г. В., Черкасов В. М. (2013)
Когут І. А. - Особливості реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2016)
Костев Ф. И. - Применение трансперитонеальной лапароскопической пиелопластики при обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента, Борисов А. В., Ходос В. М., Борисов К. А., Шостак М. В., Кабак Ю. А. (2013)
Радченко Н. Г. - Удосконалення процесу структурування кредиту для сільськогосподарських підприємств, Лисяков М. С. (2016)
Боржієвський А. Ц. - Органозберігальні операції при лікуванні нирково-клітинного раку, Боржієвський Ц. К., Шеремета Р. З., Дмитрієнко В. В., Лесняк О. М., Чапля М. М. (2013)
Рубцова Н. М. - Законодавче забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні (2016)
Савчук Р. В. - Регуляция сократительной активности детрузора in vitro и in vivo, Лунев Р. А. (2013)
Трусова Н. В. - Світові системоформуючі рейтинги стабільного рівня фінансового потенціалу сільського господарства (2016)
Шостак М. В. - Аналіз адаптивних змін поведінки у хворих із гіперактивним сечовим міхуром, Костєв Ф. І., Швець В. Д., Пивоварчук Р. Я. (2013)
Кучеркова С. О. - Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством (2016)
Шостак М. В. - Опыт обратимой химической денервации мочевого пузыря у больных с ургентным мочеиспусканием, Костев Ф. И., Швец В. Д. (2013)
Левченко О. П. - Теоретичні основи організації обліку необоротних активів у сільськогосподарському підприємстві (2016)
Борисов К. О. - Ефективність комплексного лікування хворих на інфравезикальну обструкцію у післяопераційний період, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Назарова О. П. - Проектний менеджмент та перспективи агропромислової інтеграції підприємств промислового садівництва, Лобанов М. І. (2016)
Шостак М. В. - Эффективность метафилактики рецидивов хронического цистита приемом комбинации пробиотика и растительного уроантисептика, Борисов А. В., Костев Ф. И., Борисов С. А. (2013)
Назарова О. П. - Планування і контроль інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Запорізької області, Воронянська О. В. (2016)
Герасимов С. В. - Варианты собственного подхода в лечении больных с осложненными и рецидивными травматическими стриктурами мочеиспускательного канала, Олехник М. Н., Куценко А. О. (2013)
Печко В. С. - Ефективність використання сільськогосподарських земель підприємствами Харківської області (2016)
Борисов К. О. - Застосування метаболізмкоригувальної терапії в комплексному хірургічному лікуванні хворих на інфравезикальну обструкцію, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Чорнобай М. М. - Сучасний стан доходів, витрат та матеріального добробуту сільського населення, Чорнобай Л. М. (2016)
Жунько Д. В. - Наш опыт эндофаллопротезирования в восстановительном лечении копулятивной функции у мужчин (2013)
Греськів О. Б. - Основні підходи щодо оптимізації структури землекористування (2016)
Вощула В. И. - Фитопрофилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей у женщин, Вилюха А. И., Гапоненко А. Д., Лелюк В. Ю. (2013)
Гогуля Л. В. - Управління організаційною культурою інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Прийма О. Б. - Обструктивна уропатія та її лікування у Трускавці, Фецяк Я. В., Босак М. В., Петришин О. Я., Грицак Я. Л., Лисик О. С. (2013)
Застрожніков А. Г. - Державна підтримка інфраструктури села, як передумова сталого розвитку сільського господарства країни, Застрожнікова І. В. (2016)
Борисов С. О. - Детоксикаційний вплив препарату Антраль на перебіг обструктивної – нефропатії, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Когут І. А. - Формування доходів бюджетів сільських територій в умовах фінансової децентралізації, Осипенко С. О. (2016)
Олехнік М. М. - Можливості малоінвазивного лікування папілярних пухлин верхніх сечовивідних шляхів при проведенні лазерної літотрипсії, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Кальченко С. В. - Ефективність виробництва соняшнику в селянських домогосподарствах, Захарченко О. Г. (2016)
Олехнік М. М. - Наш досвід застосування гольмієвої контактної літотрипсії в лікуванні уролітіазу, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Даниленко О. А. - Роль научной дискуссии в развитии социогуманитарного знания (на примере полемики В. Я. Проппа и К. Леви-Стросса (2014)
Muradyan O. - A Conceptual Framework for the Sociological Study of the Life Strategies (2014)
Ляпіна Л. А. - Концепція мультикультуралізму Вілла Кимліки (2014)
Агаларова К. А. - Політико-ідеологічна ідентифікація як наукове поняття та соціальний феномен (2014)
Тарасова Н. С. - Класифікація форм комунікації в епоху панування візуальних образів (2014)
Кононов И. Ф. - Украинский кризис: причины, формы развертывания и возможные последствия (2014)
Горошко О. І. - Особливості комунікативних практик українських політиків у соціальній мережі Фейсбук, Пеліванов К. О. (2014)
Буданова О. Б. - Інформатизація суспільства як чинник активізації політичної комунікації (2014)
Колоколова М. О. - Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини (2014)
Дублікаш Т. М. - Пекінський консенсус як основа соціальних змін у КНР (2014)
Khizhnyak A. - Possibility and Prospects of Using the Situational Approach in the Analisys of the Collective Social Action (2014)
Яковенко Т. В. - Особливості сучасної демографічної кризи в Україні (2014)
Artyomov P. - Football Hooliganism: Sociological Understanding of Cross-national Differences and Similarities (2014)
Щудло С. А. - Спільне та відмінне у професійних очікуваннях української та польської молоді: соціологічний вимір пограниччя (2014)
Ковалева И. Д. - Особенности преподавания истории социологии в условиях синергетической модели обучения (2014)
Корытникова Н. В. - Виртуализация образовательных практик в системе электронного обучения (2014)
Бардіна-Віж`є О. Ю. - Іноземні студенти в Україні: чинники адптації (2014)
Калашнікова А. О. - Майбутні агенти українського ринку естетичних послуг (досвід розвідувального дослідження студентів-дизайнерів) (2014)
Бойко Д. Н. - Демонстративное потребление в поле подростковости: связь позиции и диспозиции (2014)
"Як можлива наукова школа в соціології?" ("круглий стіл" в рамках ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Якубинська наукова сесія", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4 квітня 2014 року) (2014)
Бандурка О. М. - Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації, Литвинов О. М. (2015)
Колодяжний М. Г. - Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності (2015)
Гусаров С. М. - Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2015)
Дорохіна Ю. А. - Аналіз сучасного стану наукової розробленості проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2015)
Житний О. О. - Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації (2015)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація : загальні аспекти й еволюція вітчизняної кримінально-правової думки (2015)
Примаченко В. Ф. - Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за терористичні злочини: якість та достатність (2015)
Харченко В. Б. - Особисті немайнові та виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди (2015)
Черевко К. О. - Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 1501 Кримінального кодексу України (2015)
Шаблистий В. В. - Суспільна небезпека (небезпечність) у кримінальному праві в епоху постмодерну (2015)
Юртаєва К. В. - Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму (2015)
Гладкова Є. О. - Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області (2015)
Давиденко В. Л. - Нормативно-правові чинники віктимологічного впливу на злочинність (2015)
Лукашевич С. Ю. - Законодавче забезпечення залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності (2015)
Орлов Ю. В. - Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект (2015)
Яковець І. С. - Динамічна безпека в установах виконання покарань як основа профілактики правопорушень (2015)
Галемин О. А. - Потерпілий від злочину, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (2015)
Остапенко Я. С. - Розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н. е. – початок XX століття) (2015)
Романчук І. О. - Кримінально-правова характеристика потерпілого від злочину, передбаченого статтею 148 Кримінального кодексу України (2015)
Шкуро В. В. - Суїцидальність та злочинність: характеристика кримінологічно значущих зв’язків (2015)
Ярмиш Н. О. - Поняття громадської безпеки (2015)
Відгук офіційного опонента на автореферат і дисертацію Іванова Андрія Валерійовича за темою "Податкова злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання", подані до спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у жовтні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у грудні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Шановні колеги! (2017)
Стрельцов Є. Л. - Правове регулювання або правове управління: привід для обговорення (2017)
Заморська Л. I. - Системність права та її значення для сучасної загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Батан Ю. Д. - До питання про мiсце превенції у правовому регулюванні (2017)
Ушакова М. В. - Проблема ефективності законодавчого регулювання в державному управлiннi (2017)
Маськовіта М. М. - Iсторико-правовий розвиток iнституту присяги працiвника органiв внутрiшнiх справ в Українi (2017)
Бачинська Л. Ю. - Морально-етичнi аспекти трансплантологiї у фiлософсько-правовому вимiрi (2017)
Гараджаев Д. Я. - Процессуальные гарантии независимости судей конституционного суда Азербайджанской Республики и суда Европейского Союза (2017)
Завгородня Ю. С. - Механiзм реалiзацiї юридичного обов’язку батькiв пiклуватися про своїх дiтей до їх повнолiття: поняття та елементи (2017)
Китайка О. В. - Дослiдження стану розробленост i проблем гармонiзацiї конституц iйного законодавства про дiтей з мiжнародними стандартами (2017)
Кісловський А. В. - Розробка та прийнятт я статут iв територiальних громад мiст в Українi: теоретичне підґрунтя (2017)
Мішина Н. В. - Гарантiї мiсцевого самоврядування в Українi (2017)
Кириченко А. А. - Презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий антиделиктолога (2017)
Баклан О. В. - Деякi питання щодо адмiнiстративної правосуб’єктностi органiв виконавчої влади, якi здiйснюють регулювання правовiдносин у сферi вiтчизняного пiдприємництва (2017)
Нестеренко А. А. - До питання про триваючi фiнансовi правопорушення (2017)
Смирнова К. В. - Визначення адмiнiстративно-правового статусу заявника як суб’єкта звернень в системi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб та громадських формувань (2017)
Харитонов Є. О. - Iнформацiйнi технологiї та авторське право, Харитонова О. I. (2017)
Голубєва Н. Ю. - Ознаки зобов’язальних правовiдносин (2017)
Картавцева Ю. В. - Системний пiдхiд до захисту прав iнтелектуальної власностi (2017)
Попелюк В. П. - Особливостi дiяльностi страхових брокерiв-нерезидентiв на територiї України (2017)
Павленко О. В. - Створення пiдприємств колективної власностi як оптимальний шлях роздержавлення економiки (2017)
Лучка I. Ю. - Вiдшкодування збиткiв, завданих дiловiй репутацiї (2017)
Орловська Н. А. - До питання про "Вiдповiдальнiсть юридичних осiб" за транскордоннi злочини (2017)
Vicen V. - Criminological characteristics of a transnational criminal organization leader (2017)
Вечерова Є. М. - Нормативнiсть кримiнального права i принципи кримiнального права (2017)
Коломиец Ю. Ю. - Уголовно-правовая идеология: ее идеи (2017)
Митрофанов I. I. - Загальнi питання об’єктивної сторони злочинiв проти законної професiйної дiяльностi журналiста (2017)
Нiколаєнко Т. Б. - Окремi питання нормативного регулювання вiйськовою службою правопорядку виконання пенiтенцiарних функцiй стосовно засуджених вiйськовослужбовцiв (2017)
Мирошниченко Н. М. - Актуальнi проблеми призначення покарання неповнолiтнiм: шляхи удосконалення (2017)
Федюн С. В. - Органiзацiя взаємодiї оперативних пiдроздiлiв державної прикордонної служби з iншими правоохоронними органами України (2017)
Завгороднiй В. А. - Вплив практики європейського суду з прав людини на юридичну освiту в Українi (2017)
Князєва Д. О. - Становлення iдеї гiбридних кримiнальних судiв (2017)
Перепьолкін С. М. - Юрисдикцiя мiжнародного кримiнального суду та її визнання Україною (2017)
Рецензiя на монографiю "Фундаментальне дослiдження теоретичних та правових основ диференцiацiї процесуальної форми у кримiнальному судочинствi" (2017)
Рецензiя на монографiю "Новiтнє дослiдження судового контролю у кримiнальному провадженнi" (2017)
Рецензiя на монографiю О.В. Лепетюка "Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування" (2017)
Пам’ятi Наталiї Анатолiївни Зелiнської (2017)
Вихідні дані (2017)
Голиков А. С. - Идентичности (без?) знаниевых оснований: беседуя с Роджерсом Брубейкером (2015)
Мусієздов О. О. - Місто та міський спосіб життя: радянська соціологія як втілення веберівського підходу до аналізу міської ідентичності (2015)
Зубарєв О. С. - Концепт "життєвого світу" в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття) (2015)
Требін М. П. - Соціологія війни: український контекст (2015)
Герасіна Л. М. - Насильство як соціальна деструкція (2015)
Бурега В. В. - Держава: соціологічна рефлексія за М. Вебером (2015)
Байдак Т. М. - Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі, Болотова В. О. (2015)
Агаларова К. А. - Можливості та перспективи соціологічного теоретизування щодо політико-ідеологічної ідентифікації особистості (2015)
Кислова О. Н. - Социология в контексте вызова "больших данных": роль интеллектуального анализа данных в становлении новых подходов к социологическим исследованиям (2015)
Бирюкова М. В. - Социальное проектирование: современные тренды развития (2015)
Лобанова А. С. - Военный конфликт на юго-востоке Украины (2014 – нач. 2015 гг.) как источник социальной травмы, Славина Е. С. (2015)
Кухаренко О. В. - Зміст та значення соціальної справедливості в сучасному українському суспільстві (за результатами опитувань населення Галичини та Донбасу) (2015)
Полторак В. А. - Технології моделювання в електоральних кампаніях: парадокси "Даунса", "Олсена", "голосування", Шинкаренко О. Є. (2015)
Dublikash T. - China's Vertical Democracy as an Alternative Trajectory of Democratic Development (2015)
Litovchenko A. - Social and Political Preconditions for Regional Divisions in Ukraine, Muradyan O. (2015)
Артьомов П. М. - Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур (2015)
Lysytsya N. - Brand as a Stimulus for Effective Communication (2015)
Мазурик О. В. - Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи (2015)
Колоколова М. О. - Установки на патерналізм та самоорганізацію в українському суспільстві: ціннісний аспект (2015)
Князева Е. В. - Проблема достижимости респондентов в условиях острого социального противостояния в Украине (по материалам исследований в городах Пограничья) (2015)
Подшивалкина В. И. - Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм (2015)
Нечитайло И. С. - Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования (2015)
Pedchenko A. - The Standing Greeting Ritual in the Perspective of Cultural in the Perspective of Cultural Mechanisms of Power, Soroka Iu. (2015)
Юзва Л. Л. - Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів) (2015)
Фудорова О. М. - Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства (2015)
Клименко О. Ю. - Ключові складові соціальної підтримки дітей в Україні (2015)
Титул, зміст (2016)
Герасименко Ю. С. - Поняття методології в економічній літературі (2016)
Єременко Д. В. - Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження, Єременко Л. В. (2016)
Кальченко С. В. - Теоретичні аспекти використання енергетичних ресурсів (2016)
Вдовиченко А. В. - Світовий досвід розвитку органічного сільського господарства (2016)
Кривенко Н. В. - Международная экономическая интеграция: аграрный сектор (2016)
Болтянська Л. О. - Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку (2016)
Верховод І. С. - Стратегічний розвиток галузі скотарства на інноваційній основі (2016)
Дорош-Кізим М. М. - Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2016)
Нікончук Н. В. - Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти (2016)
Kukіna N. - Justification of the optimal parameters of land use in agricultural enterprises, Popova T. (2016)
Арестенко Т. В. - Маркетинг взаємодії в підприємствах зернопродуктового комплексу АПК, Арестенко В. В. (2016)
Біляєв С. С. - Проектний розвиток підприємства: сутність та специфічні ознаки (2016)
Клєпчева О. В. - Оптимізація інтенсивності виробництва в системі забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2016)
Котова С. О. - Управління витратами в галузі садівництва (2016)
Печко В. С. - Диверсифікація виробництва як засіб підвищення стійкості використання сільськогосподарських земель (2016)
Шевчук О. Ю. - Стратегія диференціації продукції на ринку соняшника (2016)
Школьний О. О. - Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект (2016)
Яворська Т. І. - Малий бізнес в аграрному підприємництві та особливості класифікації його суб’єктів (2016)
Єременко Д. В. - Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективи в регіональному АПК, Збарська А. В. (2016)
Завадських Г. М. - Диференціація і концентрація регіонів на ринку кави України (2016)
Збарський В. К. - Формування економічного потенціалу регіону, Кальченко С. В. (2016)
Краснодєд Т. Л. - Обмежені речові права в сільськогосподарському землекористуванні Запорізької області, Плаксін О. А. (2016)
Толмачов О. В. - Формування конкурентоспроможних територіальних громад (2016)
Косторной С. В. - Проблеми нарахування ПДВ сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році (2016)
Лобанов М. І. - Фінансово-економічні передумови і наслідки впровадження інноваційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах, Семененко В. А. (2016)
Резнік Н. П. - Ефективність деривативів на світових біржових ринках (2016)
Трусова Н. В. - Фінансова система в контексті формування та реалізації державної фінансової політики України (2016)
Божко М. В. - Альфред Маршалл і закон спадної віддачі додаткових витрат (2016)
Грек А. В. - Забезпеченість сільськогосподарських підприємств ресурсно-технічним потенціалом в умовах глобальних викликів (2016)
Нікітченко Т. О. - Система управління змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Андріяш В. І. - Історичні форми та етапи розвитку глобалізації, Ривак Є. І. (2014)
Башинський І. А. - Шляхи та засоби реалізації державної політики у сфері формування податкової культури населення (2014)
Біла А. В. - Європейські стандарти забезпечення політичних прав громадян у контексті державного управління (2014)
Боделан В. Р. - Правові основи громадсько-державного партнерства: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Бондар А. О. - Загрози та чинники економічної безпекової стратегії держави (2014)
Гаман М. В. - Місце і роль глобальних форм економічного співробітництва в системі міжнародної конкуренції (2014)
Герганов Л. Д. - Міжнародні вимоги до якості професійної підготовки моряків та політики забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Драган І. В. - Інформаційне забезпечення державного управління раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу (2014)
Ємельянов В. М. - Напрямки формування стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному рівні (2014)
Зарицька І. П. - Категорія "Конвенціональна комунікативна стратегія" в контексті реалізації функцій державного управління (2014)
Івата С. І. - Стан наукової розробки проблеми конфліктів у сфері державного управління (2014)
Івашків Ю. Д. - Система індикативного планування в процесі вибору моделей регіонального управління (2014)
Клименченко С. Л. - Нормативно-правовий механізм забезпечення розвитку інвестиційно-інноваційної системи в контексті реалізації аграрної політики (2014)
Кудрейко О. М. - Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг (2014)
Кулак Н. В. - Електронізація державного управління в Україні (2014)
Моспаненко І. В. - Світовий досвід організації системи державного фінансового моніторінгу, Бондаренко І. І. (2014)
Майорова Л. В. - Ефективність реалізації соціально-економічної політики в Україні (2014)
Плеханов Д. О. - Світова практика державного управління у сфері подолання податкової злочинності, Темнов С. Б. (2014)
Скок П. О. - Методологічні та організаційні проблеми державного регулювання у сфері вищої освіти (2014)
Стадніченко Р. В. - Політико-правові засади позаблокового і нейтрального статусу держав в контексті зовнішньополітичних орієнтирів України (2014)
Стоян О. Ю. - Формування комплексного механізму державного регулювання у сфері відновлювальної енергетики України та її розвитку (2014)
Федоров В. В. - Інституціональний механізм розвитку системи податкового регулювання в територіальних податкових органах (2014)
Філоненко О. А. - Шляхи оптимізації стратегічних напрямів та механізмів державного регулювання системи пенсійного забезпечення (2014)
Щербаківська Л. М. - Класифікаційні ознаки державних послуг (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Державне управління урбоекологічними проблемами регіону в Україні (2014)
Коваль Г. В. - Теоретичні підходи в дослідженні державної молодіжної політики на регіональному рівні (2014)
Передмова (2014)
Кавун М. Е. - "Обширный замыслами вельможа": Образ Г. О. Потьомкіна в літературних рецепція раннього Катеринослава (кінець XVIII – перша чверть XIX ст.) (2014)
Литвинова Т. Ф. - Економічні твори дворянства Придніпров’я середини ХІХ ст. (2014)
Бєлікова М. В. - Освіта в менонітських колоніях Південної України (2014)
Лучка Л. М. - Книжкові пам’ятки в бібліотеках Катеринославщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Василенко Н. Є. - Українська дитяча книжка в Катеринославі (1880-1910-і рр.) (2014)
Недря К. М. - Інтелектуальний культурний простір Д. І. Яворницького (2014)
Чорнобай П. О. - Побут робітників та службовців криворізьких рудників початку ХХ ст. в мемуарах І. Р. Кривошлика (2014)
Швидько Г. К. - Катеринославщина початку ХХ ст. у спогадах вчених (2014)
Ковальова І. Ф. - Роман В. Домонтовича (В. П. Петрова) "Без ґрунту" як джерело до історії Дніпрогесівської археологічної експедиції 1927-1932 рр. (2014)
Молдавська Т. І. - Літературна спадщина П. А. Загребельного як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів в Україні другої половини ХХ ст. (2014)
Мартинова С. М. - Неформальна преса Дніпропетровська кінця 1980-х – початку 1990-х рр. на прикладі рукописної газети "Слово") (2014)
Дояр Л. В. - Поетичне обличчя сучасного Кривого Рогу: митці, ідеї, образи (2014)
Труш І. Б. - Невідомі листи Миколи Миколайовича Ґе до катеринославської родини Магденків (з архіву Дніпропетровського художнього музею) (2014)
Ченцова Н. В. - Запорозьке козацтво в мистецьких творах початку ХХ ст. у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького (2014)
Копач А. П. - Парадний військовий мундир Російської імперії на портретах з колекцій Дніпропетровського національного історичного музею (2014)
Бекетова В. М. - Шевченківська премія творцям музею 1979 р.: віхи реконструкції та оновлення Дніпропетровського історичного музею (2014)
Чирич Л. М. - Театральні діячі Дніпропетровщини – лауреати Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978) (2014)
Кочергін І. О. - Дворяни-землевласники Катеринославського повіту (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Шаталов Д. В. - Зображення запорозького козацтва у творчості В. Т. Нарєжного як відбиток масових уявлень першої чверті ХІХ ст. (2014)
Грищенко К. С. - Катеринославський літератор і петербурзька цензура у середині ХІХ ст. (2014)
Андрющенко Н. А. - Відображення в літературі еволюції культурних парадигм на Дніпропетровщині у другій половині 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Швидько Г. К. - Пам’ятки Новобогородицької фортеці (2014)
Колісник Д. В. - "Не було безіменних героїв…" (2014)
Кочергін І. О. - Кривий Ріг у малюнках і фотографіях (2014)
Відомості про авторів (2014)
Узбек И. Х. - Воздействие некоторых экологических факторов на образование почв техногенных экосистем, Мыцык А. А., Козечко В. И. (2016)
Жуков О. В. - Еколого-морфологічні особливості дощових черв’яків степового Придніпров’я, Шаталін Д. Б. (2016)
Грицан Ю. І. - Природно-заповiдний фонд у структурі лісового господарства Дніпропетровської області, Ситник С. А., Ловинська В. М. (2016)
Шерстобоєва О. В. - Мікроорганізми ґрунту в умовах змін клімату, Дем'янюк О. С. (2016)
Mammadov G. M. - The reuse of peanut organic wastes as a growth medium for marigold, viola tricolor and dracaena marginata plants, Khomami A. M. (2016)
Ківер В. Х. - Ефективність використання азотної кислоти розбавленої з поливною водою в агротехнології виробництва кукурудзи, Онопрієнко Д. М. (2016)
Ткачук А. В. - Оцінка репрезентативності часових рядів для визначення характерних років за природним зволоженням під посівами люцерни у північному Степу України, Запорожченко В. Ю. (2016)
Коваленко В. В. - Методологічні підходи до створення ГІС режиму ґрунтової вологи на основі агрогідрометеорологічного методу, Довганенко Д. О., Білобров А. С. (2016)
Мірошниченко М. М. - Вплив ґрунтово-кліматичних умов, удобрення та сортових особливостей на хімічний склад зерна пшениці озимої, Панасенко Є. В., Звонар А. М. (2016)
Шевченко М. С. - Фактори сівозмінного комплексу і фітоценотичні мутації забур’яненості посівів, Шевченко С. М., Швець Н. В. (2016)
Лядська І. В. - Методичні підходи до оцінки вологості стійкого в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах, Маслікова К. П., Жуков О. В. (2016)
Гаврилюк Ю. В. - Вплив систем обробітку ґрунту на його агрофізичний стан (2016)
Ревтье А. В. - Специфіка ізотопного складу чорнозему опідзоленого та одержаної на ньому сільськогосподарської продукції, Гладкіх Є. Ю., Мірошниченко М. М., Швартау В. В., Михальська Л. М. (2016)
Свиридов А. М. - Стан агрофізичних показників чорноземів звичайних за різних технологій обробітку ґрунту, Колос М. О. (2016)
Вініченко І. І. - Стратегія як інструмент забезпечення економічного розвитку держави, Мостова А. Д. (2016)
Тропін В. В. - Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Наконечний Р. А. - Термодинамічна та інфодинамічна моделі фізичної економії, Копитко А. Д. (2016)
Мироненко О. А. - Сучасні інформаційні технології і показники кількісного оцінювання ступеня ризику агропідприємництва (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Методологічні підходи до побудови економічного механізму сталого розвитку АПК України в умовах євроінтеграції (2016)
Хаянок Т. М. - Концептуалізація кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства, Батраченко І. Г. (2016)
Харченко Є. М. - Підвищення економічної ефективності виробництва молока корів голштинської породи, Черненко О. М. (2016)
Нужна С. А. - Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності (2016)
Слюсар С. Т. - Проблеми становлення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Вони живуть в пам'яті нашій (2016)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2016)
Азаров С. І. - Сучасні підходи до оцінювання ризику ураження АЕС повітряним терактом, Євланов В. М. (2016)
Абрамович Р. П. - Структуры данных для модели тренажера оперативных переключений (2016)
Джигун О. М. - Тенденції реформування ринків електроенергії провідних країн світу, Ониськова А. В. (2016)
Нетлюх О. П. - Организация разработки ситуационного тренажера подстанции (2016)
Дергунов О. В - Практичне застосування перетворення Гільберта-Хуанга для аналізу багатокомпонентних циклічних сигналів, Куц Ю. В., Щербак Л. М. (2016)
Готович В. А. - Статистичний аналіз процесу газоспоживання міста на річному інтервалі спостереження, Назаревич О. Б., Шимчук Г. В., Щербак Т. Л. (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Інформаційно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру на критично важливих об’єктах, Попов О. О., Мирошник О. М., Бурлака С. О. (2016)
Каменева І. П. - Алгоритмічні засоби побудови гібридної інтелектуальної системи в галузі екологічної безпеки, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2016)
Бальва А. О. - Технологія візуального проектування систем підтримки компетентності персоналу енергопідприємств, Абрамович Р. П., Максименко О. О. (2016)
Забулонов Ю. Л. - Нанодисперсії для очищення рідких радіоактивних відходів, Литвиненко Ю. В., Кадошніков В. М., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2016)
Владимирский А. А. - Разработка корреляционных течеискателей К-10.5 и К-10.5М, Владимирский И. А., Криворучко И. П., Савчук Н. П. (2016)
Шабан М. Р. - Формалізація правил перевірки повноти та несуперечності функціонального профілю захисту (2016)
Гуреев В. А. - Методы и средства компьютерной системы обучения и тренажа (КСОТ) персонала объединенной электроэнергетической системы Украины, Сангинова О. В. (2016)
Винничук С. Д. - Автоматизоване формування початкового розподілу невідомих витрат, тисків та температур в розподільних мережах стисливої рідини з деревовидним графом (2016)
Суліма О. А. - Аналіз впливу параметрів даних на процеси надання повноважень (2016)
Головань С. М. - Методи розрахунку надійності інформаційних систем на етапі їх проектування, Давиденко А. М., Щербак Т. Л. (2016)
Корнейко А. В. - Обобщенная модель преобразований в полях Галуа нелинейного рандомизатора для симметричных блочных шифров (2016)
Чирва А. А. - Математическая модель гидравлических процессов в пневматическом трубопроводе (2016)
Мохор В. В. - Использование разрядной модели двоичного представления квадрата числа в процедурах вычисления квадратного корня, Максименко Е. В. (2016)
Колчар В. М. - Використання синхронного фільтра в якості слідкуючого фільтра видільника тактової синхронізації, Лісовий І. П. (2016)
Врублевський А. Р. - Математична модель блоку оцінки завантаженості буфера маршрутизатора на основі нечіткої логіки (2016)
Сікора Л. С. - Логіко-когнітивна модель інформаційної ідентифікації причино-наслідкових зв’язків при дії активних факторів ризику на систему. Частина 1, Лиса Н. К., Ткачук Р. Л. (2016)
Батюк А. Є. - Інформаційна технологія оплати проїзду в громадському транспорті міста Львова, Піратовський А. А. (2016)
Сікора Л. С. - Логіко-когнітивна модель інформаційної ідентифікації причино-наслідкових зв’язків при дії активних факторів ризику на систему. Частина 2, Лиса Н. К., Ткачук Р. Л. (2016)
Вербовий С. О. - Методи інтелектуального аналізу даних для пошуку закономірностей в базах даних біомедичних зображень (2016)
Батько Ю. М. - Аналіз контурних ознак мікрооб’єктів на цифрових кольорових біомедичних зображеннях (2016)
Цмоць І. Г. - Метод вертикально-паралельного обчислення максимальних і мінімальних чисел у масивах, Антонів В. Я., Рабик В. Г. (2016)
Гавриш Б. М. - Критерії якості цифрових зображень в системах додрукарської підготовки, Дурняк Б. В., Тимченко О. В. (2016)
Цмоць І. Г. - Шляхи підвищення швидкодії обробки зображень в комп’ютерній системі з графічним процесором, Березький О. М., Ігнатєв І. В. (2016)
Андренко П. Н. - Направления развития объемного гидропривода, Лурье З. Я. (2016)
Мочалін Є. В. - Обґрунтування ефективної схеми тепловідведення від обертового циліндра у системах ротор-статор, Коноваленко В. О. (2016)
Барилюк Є. І. - Експериментальні дослідження малогабаритного пневматичного клапана з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом і затвором з "метал-металевим" ущільненням, Зайончковський Г. Й. (2016)
Моторна О. О. - Методика дослідження математичної моделі гідрооб’ємної системи рульового керування самохідної машини з модернізованим насосом-дозатором (2016)
Поліщук Л. К. - Аналіз впливу параметрів системи керування на динамічні процеси гідропривода стрічкового конвеєра, Піонткевич О. В., Коваль О. О. (2016)
Литвин О. В. - Використання функціонально-структурного аналізу при проектуванні затискного патрона, Гаврушкевич Н. В. (2016)
Лурье З. Я. - Моделирование рабочего процесса мехатронного гидроагрегата навесного оборудования трактора с обратной связью по усилию, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2016)
Галухин Н. А. - Энергосберегающий гидропривод с электронным регулированием скорости (2016)
Котов Б. І. - Математичне моделювання термообробки зерна у вертикальному пневмоканалі при періодичній зміні швидкості теплоносія за висотою, Калініченко Р. А., Курганський О.В. (2016)
К 90-летию Лурье Зиновия Яковлевича (2016)
9 Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HITECH – традиційне місце зустрічі лідерів лабораторної індустрії (2016)
Джигун О. М. - Особливості нової моделі енергоринку України, Саух С. Є. (2016)
Бальва А. О. - Питання розробки імітатора людино-машинної системи для проектування інтерфейсу автоматизованих робочих місць (АРМ), Абрамович Р. П., Максименко О. О. (2016)
Млинко Б. Б. - Методологія математичного моделювання стохастичних сигналів на основі умовних лінійних випадкових процесів, Фриз М. Є., Щербак Л. М. (2016)
Мартинюк Г. В. - Основи інформаційного забезпечення досліджень шумових процесів (2016)
Волошко А. В. - Основи створення бази реалізацій сигналів для дослідження характеристик якості електроенергії, Готович В. А., Назаревич О. Б. (2016)
Попов О. О. - Можливості використання експертних методів та систем для попередження надзвичайних ситуацій на критично важливих об’єктах, Ковач В. О., Яцишин А. В., Малков М. В., Бурлака С. О. (2016)
Ночвай В. И. - Региональная модель управления природопользованием (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Двохступенева інформаційно-вимірювальна система процесу алмазного шліфування, Щербак Л. М. (2016)
Ковач В. О. - Аналіз надзвичайних ситуацій, пов’язаних із розливами нафти внаслідок аварій танкерів та інших суден (2016)
Гайденко О. С. - Особливості комп’ютерного моніторингу, аналізу та управління технологічними процесами електропостачання залізниць (2016)
Сторчоус М. Д. - Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту (2016)
Винничук С. Д. - Алгоритмы гарантированного определения перепада давления на элементах гидравлических распределительных сетей сжимаемой жидкости (2016)
Федоров Е. Е. - Мультиагентная система прогноза состояния рудничной атмосферы, Дикова Ю. Л. (2016)
Суліма О. А. - Розробка алгоритму надання повноважень задачам на використання даних (2016)
Лозинський В. І. - Підвищення енергоощадності сенсорної мережі мобільного моніторингу ЕКГ за допомогою різницевих методів, Тимченко О.В. (2016)
Головань С. М. - Оцінка надійності програмного забезпечення інформаційної системи, Давиденко А. М., Щербак Т. Л. (2016)
Чирва А. А. - Математическая модель современного крана-регулятора воздушных систем самолета (2016)
Глухов О. Д. - Про складні дискретні системи високої структурної стійкості (2016)
Шабан М. Р. - Предварительная оценка энтропии электронных документов при проведении государственной экспертизы автоматизированной системы (2016)
Врублевський А. Р. - Моделювання процесу маршрутизації на основі нечіткої логіки за протоколом EIGRP, Лісовий І. П., Пилипенко Г. В. (2016)
Батюк А. Є. - Інформаційна технологія відслідковування параметрів та захист автомобіля, Саєнко І. С. (2016)
Сікора Л. С. - Логічні і інформаційні фактори формування причинно-наслідкових зв’язків при оцінці динамічних термінальних ситуацій в потенційно-небезпечних енергоактивних об’єктах, Дурняк Б. В., Лиса Н. К., Ткачук Р. Л. (2016)
Колчар В. М. - Застосування синхронного фільтра в пристроях тактової синхронізації (2016)
Батюк А. Є. - Інформаційна технологія управління інтелектуальним будинком, Пришляк Д. І., Степків І. В., Маліновський С. М. (2016)
Мельник Г. М. - Зменшення простору текстурних ознак гістологічних зображень за допомогою методу головних компонент (2016)
Цмоць І. Г. - Паралельні алгоритми та НВІС-структури для медіанної фільтрації зображень в реальному часі, Ігнатєв І. В., Боднар А. Р. (2016)
Цмоць І. Г. - Вертикально-паралельний метод сортування масивів чисел, Антонів В. Я. (2016)
Цмоць І. Г. - Сховища даних багаторівневих систем управління енергоефективністю, Скорохода О. В., Роман В. І. (2016)
Поліщук М. Б. - Інформатизація системи самостійного навчання, Левицька Г. Н., Тимченко О. В. (2016)
Сорока Н. В. - Фактори впливу на досвід користування інтерфейсами при альтернативних методах взаємодії зі сторони користувача, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Кобець А. С. - Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів та шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, Грицан Ю. І., Крамарьов С. М., Мицик О. О. (2016)
Бортнік Т. П. - Вивчення доз внесення сапропелевого стимулятора росту за вирощування картоплі, Бортнік А. М., Сергушко О. Г. (2016)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого (2016)
Прокопчук В. М. - Особливості формування газонних культурфітоценозів на території ВНАУ, Панцирева Г. В. (2016)
Горова А. І. - Відновлення гумусного стану та природної родючості деградованих чорноземів за допомогою вермикомпосту як органічного добрива, Скворцова Т. В., Лисицька С. М. (2016)
Карпенко В. П. - Особливості розвитку еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери сої за використання гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант і мікробіологічного препарату Ризобофіт, Івасюк Ю. І., Грицаєнко З. М. (2016)
Мельничук Т. Н. - Влияние комплекса микробных препаратов на микробоценоз ризосферы льна масличного, Еговцева А. Ю., Гонгало А. А., Абдурашитова Э. Р., Абдурашитов С. Ф., Женченко К. Г., Алексеенко Н. В. (2016)
Карпенко В. П. - Інтенсивність дихання рослин гречки за дії біологічних препаратів, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2016)
Волощук М. Д. - Ерозійна деградація чорноземів південно-західної частини України і Республіки Молдова (2016)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації технологічних показників первісток голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід (2016)
Крамарьов С. М. - Вплив антропогенного чинника на вміст рухомих форм фосфору в чорноземах звичайних та фінансовий механізм його підвищення, Пашова В. Т., Мицик О. О., Хорошун К. О., Крамарьов О. С., Лисенко О. І. (2016)
Крамарьов С. М. - Продуктивність кукурудзи в сівозмінах коротких ротацій із соєю в умовах північного Степу України, Артеменко С. Ф. (2016)
Крамарьов С. М. - Вплив інокуляції насіння сої бактеріальними препаратами на продуктивність її агроценозів в умовах північної частини степової зони України, Артеменко С. Ф. (2016)
Крамарьова Ю. С. - Еколого-гігієнічна характеристика та агрохімічні властивості органо-мінеральних добрив, отриманих на основі осадів міських стічних вод (2016)
Цилюрик О. І. - Агротехнічні заходи боротьби з ерозійними процесами в паровому полі сівозміни (2016)
Узбек І. Х. - Біогеоценотичні особливості розвитку техногенних екосистем Степового Придніпров’я (2016)
Цьова Ю. А. - Динаміка чисельності ґрунтових грибів в залежності від агроекологічних умов (2016)
Шаталин Д. Б. - Экологические аспекты применения биомассы Eisenia fetida (Savigny 1826) в период выращивания подсвинков (2016)
Жуков О. В. - Залежність інфільтрації техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну від фізичних властивостей, Маслікова К. П., Лядська І. В. (2016)
Михайленко Є. О. - Антиоксидантна система печінки бройлерів кросу Кобб-500 в умовах випоювання природною біологічно активною добавкою на основі гумінових речовин, Дьомшина О. О., Степченко Л. М., Ушакова Г. О. (2016)
Новіцький Р. О. - Трансформація іхтіоценозу Дніпровського (Запорізького) водосховища після зарегулювання р. Дніпро, Губанова Н. Л. (2016)
Потапенко О. В. - Оцінка екологічних режимів у межах територій електричних підстанцій методами фітоіндикації (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2016)
Mohammed Al Kaltham - Urbach-weithe disease (lipoid protinosis): a case report, Shayma Al Eid, Sadan Al Harbi, Ranyah Al Mazyad, Noura Al Hamad (2017)
Анкін М. Л. - Аналіз сучасних методів діагностики у постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза і тазових органів при політравмі в гострому періоді травматичної хвороби, Бурлука В. В., Король С. О. (2017)
Збітнєва В. О. - Аналіз причин недостатньої прихильності до лікування та методи їх корекції у хворих на резистентну та псевдорезистентну артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Бусел С. В. (2017)
Стецишин Р. В. - Прогнозирование развития ранних послеоперационных осложнений контактной ультразвуковой литотрипсии (2017)
Yaremena I. - The influence of competition on quality of hospital treatment from physician behavior perspective (theoretical model verification with case presentation from Vinnitsa, Ukraine), Ocheredko O. (2017)
Дронов О. І. - Застосування протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин в ад’ювантоному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В. (2017)
Вежновець Т. А. - Дослідження задоволеності працею та синдром вигорання у медичних працівників (2017)
Ткаченко О. В. - Аналіз особливостей порушення медикаментозного комплаєнсу за гіпокураційним типом у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Веропотвелян М. П. - Рідкісні трисомії: частота, спектр, летальність на ембріональному та фетальному етапах внутрішньоутробного розвитку, Нестерчук Д. О. (2017)
Abstract and References (2017)
Поліщук Ю. - Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об’єкт дослідження вітчизняних науковців (2016)
Перевезій В. - Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях (2016)
Войналович В. - Геополітичні орієнтації громадян України як вияв цивілізаційної ідентичності українського суспільства (2016)
Кривицька О. - Дослідження пограниччя у контексті парадигми простору (2016)
Кулик В. - Мова й ідентичність в Україні після Євромайдану (2016)
Рябчук М. - Декомунізація чи деколонізація? Що показали політичні дискусії з приводу "декомунізаційних" законів? (2016)
Балабан Р. - Люстрація по-українськи. Політологічний аспект: виклики і перспективи (2016)
Білошицький С. - Міжнародна міграція як різновид сучасної зброї: соціокультурний та політичний аспекти (2016)
Котигоренко В. - Гіпотеза зв’язку політичних переваг, орієнтацій та політичної поведінки населення Галичини, з параметрами і чинниками етнонаціональної компоненти регіональної ідентичності, Рафальский О. (2016)
Панчук М. - Національно-громадянські ідентичності та ціннісні орієнтації мешканців Галичини, Рябчук М. (2016)
Ніколаєць Ю. - Динаміка етнічної та етносоціальної структури населення Галичини на початку другої світової війни (1939-1941 рр.) (2016)
Ляшенко О. - Деякі аспекти дослідження регіональної ідентичності (2016)
Калакура О. - Цивілізаційний вимір українсько-польської співпраці на тлі євро інтеграційних процесів (досвід Галичини) (2016)
Ладний Ю. - Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс (2016)
Відомості про авторів (2016)
Аврунин Г. А. - Масловоздушные охладители фирмы hydac international для объемных гидроприводов, Пимонов И. Г., Мороз И. И., Суркова Е. А. (2016)
Руденко A. A. - Особенности динамики вертикальных насосных агрегатов аэс, Ященко A. C., Вакула Д. С., Симоновский В. И., Козлов А. Н. (2016)
Семінський О. О. - Пульсаційна обробка рідин у промислових роторних апаратах, Лялька Г. О. (2016)
Струтинський С. В. - Розроблення високообертового шпиндельного вузла та встановлення особливостей течії в струменевих потоках у пневмотурбінному приводі (2016)
Крутиков Г. А. - Выбор стратегии управления многопопозиционным пневмоприводом с режимом самообучения, Стрижак М. Г. (2016)
Корчак О. С. - Комплекс технічних рішень з підвищення коефіцієнта якості гідравлічних систем керування пресами (2016)
Краснокутський В. М. - Розрахунок об’ємного гідропривода аеродромного пересувного електроагрегата при його побудові за модульним принципом, Аврунін Г. А., Мороз І. І. (2016)
Анисимов В. Ф. - Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле, Музичук В. И., Рябошапка В. Б., Ковальчук А. С. (2016)
Іванов М. І. - Стенд та методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії зустрічного навантаження, Моторна О. О., Переяславський О. М., Козак Ю. М. (2016)
До уваги авторів збірникa наукових праць "Вісник ВНАУ"! (2016)
Памяти Геннадия Иосифовича Зайончковского (2016)
Бондарєва М. В. - Спадкування права на банківський вклад (2016)
Горбань Н. С. - Про застосування фундаментальних принципів системи латинського нотаріату та нотаріальної деонтології. (2016)
Снідевич О. С. - Усунення недоліків нотаріального акта: питання теорії та практики (2016)
Строкач І. І. - Підстави та порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду та його наслідки (2016)
Фурса Є. Є. - Захист нотаріальних документів та його вплив на права громадян, юридичних осіб: діяльність нотаріусів та консулів (2016)
Васильєв С. В. - Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії, Васильєва І. Г. (2016)
Журба И. А. - Принцип состязательности и объективной истины в гражданском судопроизводстве: некоторые сравнительные аспекты (2016)
Ізарова І. О. - Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу європейського Союзу (2016)
Одосій О. Ю. - Процесуальний порядок вжиття заходів забезпечення цивільного позову:окремі аспекти. (2016)
Studzinska J. - Examination of complaints in civil matters as one of the forms of access to the Supreme Court in Poland (2016)
Фурса Є. І. - Об’єкти судового захисту у цивільному процесі, Фурса С. Я. (2016)
Іванець І. П. - Деякі проблемні аспекти виконання та контролю за виконанням рішень європейського суду з прав людини (2016)
Кузнець О. М. - Окремі повноваження і роль суду під час виконання судових рішень та можливі варіанти зловживання ним процесуальними правами (2016)
Улетова Г. Д. - Совершенствование законодательства об исполнительном производстве в Российской Федерации (2007–2016 годы) (2016)
Фурса С. Я. - Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы украины (2016)
Кухнюк Д. В. - Дисциплінарна відповідальність адвоката в україні: проблеми правового регулювання (2016)
Касьян Л. В. - Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатом консультативної діяльності в цивільних справах (2016)
Кафідов В. В. - Участь адвоката як представника сторони у процесі виконання судового рішення (2016)
Кочубей В. В. - Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики (2016)
Звіт про конференцію "Нотаріат, адвокатура суд та виконавче провадження: актуальні проблеми", присвячена 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури" (2016)
Безпаленко A. М. - Крок суміжності як ключовий алгоритм розвитку семантики слова (2013)
Єрмоленко C. Я. - Критерії літературної норми і практика її кодифікації (2013)
Загнітко A. П. - Культура мови в сучасному лінгвосоціумному просторі: теоретико-прикладні виміри (2013)
Мацько Л. І. - Педагогічні погляди Тараса Шевченка у контексті становлення літературних мов і розвитку українськомовної освіти (2013)
Поповський A. М. - Бити чи не бити? (2013)
Гапонова Л. Є. - Творення криміналістичних термінів синтаксичним способом (2013)
Давиденко Т. А. - Метафора як прикметна ознака мовотворчості представниць жіночої прози (2013)
Дзюба М. М. - Полісемія й омонімія епонімічних термінів у терміносистемах (2013)
Зинякова А. А. - Особливості акцентування іменників у поетичній творчості письменників кінця XVIII – XIX століть (2013)
Карікова Н. М. - Родова варіантність запозичених іменників: де і як шукати норми? (2013)
Кирилюк О. В. - Еволюція психолінгвальної креативності Павла Тичини (2013)
Корнієнко І. А. - Вивчення драматичної творчості Лесі Українки в контексті літературної ономастики, Самар О. В. (2013)
Краєвська Г. П. - Номінація каменю в говірках Центрального Поділля (2013)
Леонова Н. В. - Граматичні особливості, структура й функції заголовків періодичних видань – одного з найпоширеніших видів малих жанрових форм інформації (МЖФІ) (2013)
Лисенко О. А. - Джерела та способи творення української юридичної термінології (2013)
Луценко О. І. - Лінгвістичні аспекти Інтернет-комунікації (2013)
Мазур Н. В. - Активізація суспільно-політичної лексики в "Моїх споминах про давнє минуле (1901 – 1914 рр.)" Дмитра Дорошенка (2013)
Макарець Ю. С. - Функціонально-стилістичний аспект вияву принципу економії в мові та мовленні (2013)
Максимчук В. В. - Авторські лексичні новотвори із семою "диво" як експлікатори регіональної мовної картини світу поетів Рівненщини (2013)
Мандрик Н. В. - Українські прізвища з суфіксами (’ук), - чук на Рівненщині (2013)
Маслова Ю. П. - Формування й тиражування гендерних стереотипів у соціумі (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) (2013)
Мединська Н. М. - Функція предиката ознакових слів у комунікативному аспекті (2013)
Мініч Л. С. - Синергетика мовної особистості письменника (2013)
Полтавець Ю. С. - Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) (2013)
Пухонська О. Я. - Інверсія як засіб формування мовної картини світу (на прикладі роману А. Багряної "Дивна така любов") (2013)
Степанова О. І. - Граматична інтерференція в російському усному мовленні України, викликана впливом української мови (2013)
Хоменська І. В. - Функціонування фрагмента концепту "Україна" (лексеми "ти") в поетичному дискурсі Євгена Маланюка (2013)
Черевченко В. В. - Особливості моделювання етнокультурних знаків в українських дитячих обрядових піснях (2013)
Шостюк З. В. - Функційні особливості оказіональної лексики Дмитра Павличка (2013)
Шульжук Н. В. - Семантико-граматичні типи складноприєднувальних конструкцій в українському діалогічному мовленні (2013)
Шумейко О. А. - Індивідуально-авторські видозміни фразеологізмів як засіб творення комічного в українській поезії II пол. ХХ ст. (2013)
Голуб Н. Б. - Культура діалогу на уроці української мови: проблеми і перспективи (2013)
Горошкіна О. М. - Роль риторики в комунікативній підготовці учнів (2013)
Дроздова І. П. - Лінгвістичні основи формування професійного мовлення студентів-нефілологів як лінгводидактична проблема (2013)
Костриця Н. М. - Мовна картина світу в контексті професійної підготовки фахівців-аграрників (2013)
Котик Т. М. - Концептуальні орієнтири визначення змісту навчання рідної мови молодших школярів (2013)
Мамчур Л. І. - Пріоритетна роль комунікативної компетеності у формуванні мовної особистості учня сучасної школи (2013)
Пентилюк М. І. - Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю (2013)
Хом’як І. М. - Способи і характер навчання орфографії (2013)
Антончук О. М. - Формування духовного світу учнів на уроках рідної мови (2013)
Баденкова В. М. - Лінгводидактичні основи викладання старослов’янської мови у ВНЗ, Булгакова Т. В. (2013)
Варзацька Л. О. - Міжпредметна інтеграція в системі компетентнісної мовної освіти (2013)
Галаєвська Л. В. - Суть і принципи навчання діалогічного мовлення учнів 5 – 7 класів на уроках української мови (2013)
Горохова Т. О. - Сучасні лінгводидактичні підходи до формування граматичної компетентності студентів-філологів (2013)
Груба Т. Л. - Інтеграція змісту навчання в системі формування мовної особистості (2013)
Дика Н. М. - Терміносистема в контексті вивчення граматики на уроках української мови в старших класах ЗНЗ (2013)
Дідук-Cтуп’як Г. І. - Інтеракція різнотипових підходів і комунікативна компетенція на уроках української мови в основній школі (2013)
Златів Л. М. - Наукові засади формування умінь і навичок текстосприйняття та текстотворення у студентів-філологів (2013)
Ковальчук Н. П. - Мистецтво спілкування як основа комунікативної культури студентів, викладачів у вищих навчальних закладах (2013)
Кучеренко І. А. - Цілевизначення як основа проектування сучасного уроку української мови (2013)
Лещенко Г. П. - Комунікативна гра як засіб формування комунікативної україномовної компетентності школярів (2013)
Лобода Т. М. - Формування комунікативної компетенції студентів педагогічного закладу у сфері дискусійного спілкування (2013)
Лук’яник Л. В. - Технології засвоєння українських літературних норм (2013)
Ляшкевич А. І. - Значення орфоепічних норм у навчанні усного мовлення п’ятикласників (2013)
Мушировська Н. В. - Інноваційні технології навчання у викладанні української мови за професійним спрямуванням (2013)
Новосьолова В. І. - Формування ціннісних орієнтацій учнів 5 – 7 класів у процесі збагачення словникового запасу на засадах компетентнісного підходу (2013)
Окуневич Т. Г. - Про культуру мови і мовлення студентів-філологів (2013)
Омельчук С. А. - Шкільна морфологія української мови в аспекті сучасних лінгвістичних концепцій (2013)
Подлевська Н. В. - Профільний урок української мови в сучасній школі (2013)
Спанатій Л. С. - Вплив ЗМІ на культуру мовлення школярів (2013)
Федорич Х. М. - Активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів на заняттях із сучасної української літературної мови (2013)
Швець Г. Д. - Структура навчальної текстотеки з української мови як іноземної (2013)
Шевчук Т. Б. - Комплексний аналіз тексту як спосіб формування мовної компетенції майбутніх фахівців (2013)
Шелехова Г. Т. - Особливості формування мовленнєвої компетентності учнів основної школи в процесі сприймання письмових текстів (2013)
Шуневич О. М. - Лінгводидактичні основи формування в старшокласників уміння конспектувати навчальні тексти (2013)
Ярмолюк А. В. - Соціокультурний аспект формування комунікативної компетентності учнів 5 – 7 класів на уроках української мови (2013)
Грипич С. Н. - Сучасна література як фактор розвитку інтелектуальної культури (на матеріалах фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) (2013)
Вокальчук Г. М. - Кафедра української мови РДГУ: півстоліття в мовно-освітньому просторі (1963 – 2013), Кузьмич О. О., Щербачук Н. П., Гаврилюк Н. В., Ричагівська Ю. Є. (2013)
Радзієвська І. В. - Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців (2017)
Гринь Ю. М. - Аналіз теоретико-методологічних основ культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880 – 1937), Лобач О. О. (2017)
Лутковська Н. М. - Відбір відеофонограм для формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації (2017)
Ребуха Л. З. - Сутнісний аналіз рівнів методологування науково-професійної соціальної роботи (2017)
Добровольська А. М. - Дослідження професійного самовизначення майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2017)
Залюбівська О. Б. - Риторичний ідеал викладача технічного університету: сутність, зміст і структура, Діденко О. В. (2017)
Сергієнко Т. В. - Лінгводидактичний аспект формування навичок фахової комунікації у студентів-іноземців медичних університетів (2017)
Хлєстова С. С. - Хід та аналіз результатів експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Веретільник В. В. - Обгрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки, Діденко О. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Бабич В. Д. - Оцінка стану інвестиційно-інноваційних процесів в Україні (2016)
Васильєв О. В. - Особливості діяльності корпоративного інвестиційного фонду та публічного акціонерного товариства: порівняння і аналіз (2016)
Гнатенко М. К. - Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів екологічної спрямованості (2016)
Корепанов О.С. - Розвиток національної системи статистики трудової діяльності, Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. (2016)
Мірясов Ю. О. - Інститут "заочної власності" і економічна влада (2016)
Рекун Г. П. - Інститут позаштатної зайнятості в сучасній моделі ринку праці України, Богуш А. С., Ключка А. Ю. (2016)
Родченко В. Б. - Теоретико-методичні засади розвитку регіонального економічного простору в умовах трансформаційних зрушень, Прус Ю. І. (2016)
Турлакова А. С. - Природа сучасної інституційної корупції (2016)
Тютюнникова С. В. - Безробіття в умовах глобалізації, Романіка Т. К. (2016)
Чала Т. Г. - Аналіз міжнародної торгівлі товарами та послугами України та Республіки Польща із використанням міжнародних баз даних, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2016)
Чернов С. І. - Оцінка стану охорони здоров’я та рівня медичного страхування у Харківському регіоні, Вороніна О. О. (2016)
Дикань В. В. - Проблеми оптимізації структури єнергоємності України, Білоус Л. Б. (2016)
Кондратенко Н. О. - Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком промисловості регіону (2016)
Крамаренко А. А. - Успешный тимбилдинг: базовые принципы и основные этапы (2016)
Мазур А. Б. - Управління економічним розвитком регіонів України (2016)
Навроцький О. О. - Критеріальна база ціннісно-орієнтованого управління в системі менеджменту вищих навчальних закладів, Свіденська М. С. (2016)
Оболенцева Л. В. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств промислового регіону (2016)
Пархоменко О. С. - Рейтинг корпоративного управління як складові інформаційного забезпечення стратегічного управління компанією (2016)
Пахаренко О. В. - Концептуальні основи управління мережевими сервісними структурами (2016)
Рибак Г. І. - Напрями державної політики підвищення якості життя населення України (2016)
Третяк В. П. - Залучення досвіду провідних країн до реформування системи пенсійного забезпечення в Україні, Андреєва К. О. (2016)
Третяк В. П. - Напрями вирішення сучасних питань реформування залізничного транспорту в Україні, Москаленко К. І. (2016)
Третяк В. П. - Аналіз підходів до формування стратегії соціально-економічного розвитку держави, Поколодна Т. В. (2016)
Шевченко В. С. - Роль і місце іміджу керівника в ефективному управлінні сучасної організації (2016)
Гудзь Н. І. - Елементи стандартизації та контролю якості лабораторних серій перитонеальних діалізних глюкозолактатних розчинів, Філіпська А. М. (2017)
Зайченко Г. В. - Вплив екстракту листя персика на стан метаболічних процесів та прооксидантно/антиоксидантний баланс щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу, Шаріфов Х. Ш., Міщенко О. Я., Кошова О. Ю. (2017)
Кононенко Н. М. - Репаративні властивості нового комбінованого крему на моделі термічних пошкоджень шкіри у щурів, Шейхалі А. М. (2017)
Кузнецов И. Э. - Разработка и валидация методики количественного определения силденафила и n-десметил силденафила с помощью ВЭЖХ-МС/МС в плазме крови человека, Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2017)
Ніженковська І. В. - Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові, Нароха В. П., Бакун А. В., Брюзгіна Т. С. (2017)
Рибачук В. Д. - Вивчення впливу концентрації зволожувача та методу гранулювання на технологічні властивості гранул цеоліту природного (2017)
Сирова Г. О. - Синтез похідних 4-аміно-5-(піридин-2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4h)-3-ілтіоацетамідів як потенційних протизапальних засобів, Чаленко Н. М., Безуглий П. О., Демченко А. М. (2017)
Шакін Є. С. - Фармацевтична розробка протиепілептичних таблеток на основі субстанції леветирацетам. специфіка проведення фармако-технологічних досліджень при стандартизації лікарського засобу, Асмолова Н. М., Ярних Т. Г. (2017)
Одинцова В. М. - Підбір допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат методом вологої грануляції. Частина 1, Бідненко О. С. (2017)
Зайченко В. С. - Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника, Євтушенко О. М., Рубан О. А., Маслій Ю. С., Равшанов Т. Б. (2017)
Рибалкін М. В. - Наукове та експериментальне обгрунтування технології очищення антигенів грибів Candida, Стрельников Л. С. (2017)
Abstract and References (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chudak N. O. - Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames, Merkotan K. K., Ptashynskyy D. A., Potiyenko O. S., Deliyergiyev M. A., Tykhonov A. V., Sokhrannyi G. O., Zharova O. V., Berezovs’kyi O. D., Voitenko V. V. (2016)
Mazur V. M. - Excitation Cross Section of the 11/2– Isomeric State of 137Ce Nucleus in (γ, n) Reaction in the 11–18-MeV Energy Interval of Gamma Quanta, Bigan Z. M., Derechkey P. S., Symochko D. M. (2016)
Venger E. F. - IR Spectroscopic Study of Thin ZnO Films Grown Using the Atomic Layer Deposition Method, Melnichuk L. Yu., Melnichuk A. V., Semikina T. V. (2016)
Dotsenko I. S. - Detection of the Entanglement in Many-Qubit Quantum Systems on the Basis of the Mermin and Ardehali Criteria, Korobka P. S. (2016)
Author’s Index to the 61st Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2016 (2016)
Subject Index to the 61st Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2016 (2016)
Крыжантовская О. А. - Разработка модели организации южно-регионального архитектурно-художественного ВУЗа (2017)
Товма Л. Ф. - Удосконалення якості лікувального харчування військовослужбовців у стаціонарних і польових умовах (2017)
Лихочвор А. М. - Особливості формування урожайності і аналіз якості насіння рижію залежно від удобрення та засобів захисту рослин (2017)
Скачков В. О. - Оценка точности прогнозирования коэффициентов трения многокомпонентных композиционных материалов, Бережна О. Р., Воденникова О. С. (2017)
Баранюк О. В. - Дослідження міцності гвинтоподібної труби з рівнорозвиненою поверхнею з урахуванням внутрішньої течії потоку, Трубачев С. І., Рева С. А. (2017)
Калініна О. С. - Аналіз впливу паковань на якість продуктів харчування, Байцар Р. І. (2017)
Руженцев И. В. - Анализ технологий "big data" на базе дискретно-вероятностной меры информации, Луцкий С. В. (2017)
Терентьєв О. О. - Оцінка ризиків несвоєчасного виявлення пошкоджень діагностики технічного стану будівельних конструкцій, Полторак О. Б. (2017)
Попрядухин В. С. - Теоретический анализ излучающей системы для лечения заболеваний яичников у коров (2017)
Хотин С. Ю. - Выбор и расчет оптимальной гидравлической схемы гелиоколлектора с вакуумированными трубчатыми теплоприёмниками, Васильченко А. Е. (2017)
Sidorov A. - The analysis of gravity model on example of cosmological expansion (2017)
Тома Н. М. - Cтруктурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи "фізичний стан людини" в творах Петра Могили (2017)
Abstract and References (2017)
Чудак Н. О. - Внутрішні стани адронів у релятивістських системах відліку, Меркотан К. К., Пташинський Д. А., Потієнко О. С., Делієргієв М. А., Тихонов А. В., Сохранний Г. О., Жарова О. В., Березовський О. Д., Войтенко В. В., (2016)
Мазур В. М. - Переріз збудження ізомерного стану 11/2– ядра 137Ce в реакції (γ, n) в інтервалі енергій гамма-квантів 11–18 МеВ, Біган З. М., Деречкей П. С., Симочко Д. М. (2016)
Венгер Є. Ф. - Дослідження методами ІЧ-спектроскопії тонких плівок оксиду цинку, вирощених методом АПО, Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Семікіна Т. В. (2016)
Доценко І. С. - Детектування заплутаності багатокубітових квантових система за критеріями Мерміна і Ардехалі, Коробка Р. С. (2016)
Авторський покажчик до 61 тому "Українського фізичного журналу" за 2016 рік (2016)
Тематичний покажчик до 61 тому "Українського фізичного журналу" за 2016 рік (2016)
Безпаленко А. М. - Уведення нового слова в текст у світлі гештальт-теорії (2012)
Мацько Л. І. - Культура мови і мовлення в лінгвофілософській концепції стилю як проблема комунікативної лінгвістики (2012)
Торчинський М. М. - Особливості відмінювання власних назв (2012)
Адах Н. А. - Символіка авторських номінацій явищ природи в поезії Василя Барки (2012)
Гаврилюк Н. В. - Індивідуально-авторські номінації статичних ознак у поезії неокласиків (2012)
Гапонова Л. Є. - Становлення української криміналістичної термінології (2012)
Дзюба М. М. - Варіантність українських епонімічних термінів із погляду нормативності (2012)
Житар І. В. - Вставлені поширювачі речення як кореляти синтаксем базового речення (на матеріалі наукового і публіцистичного стилів сучасної української мови) (2012)
Занько Г. П. - Механізми виникнення дитячих лексем (2012)
Кірілкова Н. В. - Фонетичні конотації діалектної фразеології (2012)
Краєвська Г. П. - Назви осіб за видом діяльності в центральноподільських говірках (на матеріалі деревообробної лексики) (2012)
Кузьмич О. О. - Проблема довжини речення в мовознавстві (2012)
Кулик О. Д. - Еволюція досліджень поліпредикативних речень у лінгвістиці (2012)
Леонова Н. В. - Особливості синтаксису та ідентифікації вокативних конструкцій малих жанрових форм інформації (2012)
Макарець Ю. С. - Функціонально-семантичне співвідношення перифразових найменувань із метонімією та дефініцією (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2012)
Максимчук В. В. - Лексикографічна експертиза як один із критеріїв ідентифікації авторських новотворів (2012)
Малевич Л. Д. - Теоретичні засади дослідження термінологічної варіантності (2012)
Мандрик Н. В. - Ceредньовічна Європа про українську мову (2012)
Маслова Ю. П. - Проблема трактування дискурсу в сучасній лінгвістиці (2012)
Матвійчук Т. П. - Таксономія текстових категорій (2012)
Мединська Н. М. - Лінгвостилістичні особливості ознакових слів (2012)
Мельник Н. М. - Особливості формування автомобільного сленгу (2012)
Мініч Л. С. - Концепти серце, мрія, сніг, жінка в поезії М. Вінграновського (2012)
Олексієвець Л. С. - Міжособистісні стосунки в діловій сфері: культуромовний аспект (2012)
Орлова О. П. - Пауза як екстралінгвістичний компонент формування культури діалогічного мовлення (2012)
Пухонська О. Я. - Алюзія як феномен "чужого” мовлення в семантичному полі сучасних поетичних текстів (2012)
Сизонов Д. Ю. - Вторинна номінація термінів як комунікативний ресурс ЗМІ (2012)
Сиротенко Т. В. - Офіційно-діловий стиль та художнє бачення дійсності (2012)
Степанова О. І. - Стилістична оцінка запозичень у сучасному мовленні (2012)
Тепла О. М. - Основні змістовні прийоми творення комерційних ергонімів (2012)
Тішечкіна К. В. - Назви тварин в україномовних та англомовних словниках (2012)
Шкарбан Т. М. - Складні конструкції з чотирма однорідними супідрядними (2012)
Шульжук Н. В. - Особливості функціонування неповних речень у структурі діалогічної єдності (2012)
Щербачук Н. П. - Функціонування вокативних синтаксем у семантико-синтаксичній структурі речень-реплік (2012)
Вашуленко М. С. - Буквар – перша навчальна книга з рідної мови (2012)
Голуб Н. Б. - Стимулювання учнів 5 – 7 класів до гармонійного діалогу на уроках української мови (2012)
Дроздова І. П. - Специфіка процесу породження професійної мовленнєвої діяльності фахівця (2012)
Палихата Е. Я. - Методика написання переказів учнями основної школи (2012)
Пентилюк М. І. - Культура професійного спілкування через призму лінгводидактики (2012)
Хом’як І. М. - Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності (2012)
Андрієць О. М. - Шкільна дискусія як засіб розвитку дискурсного мовлення учнів в умовах профільного навчання (2012)
Антончук О. М. - Формування мотиваційного компонента пізнавальної діяльності учнів у навчанні орфографії (2012)
Божко О. П. - Культура мовлення учнів: оволодіння синтаксичною синонімією (2012)
Бондаренко Н. В. - Культуромовний аспект формування правописної компетентності учнів (2012)
Варзацька Л. О. - Узагальнені способи діяльності як засіб формування морфологічної компетентності учнів 5 – 7 класів (2012)
Галаєвська Л. В. - Культура діалогу як засіб формування мовної особистості (2012)
Златів Л. М. - Організація самостійної роботи студентів-філологів на заняттях із мовознавчих дисциплін в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2012)
Ковальчук Н. П. - Проблема впливу пунктуації на комунікативні процеси під час письма (2012)
Ковтун І. М. - Критерії визначення змісту самостійної роботи з удосконалення орфоепічної культури російськомовних студентів-філологів (2012)
Кучеренко І. А. - Лінгводидактичні принципи організації сучасного уроку української мови (2012)
Мельник Т. В. - Проблема мовної особистості в білінгвальному середовищі Криму і Севастополя (2012)
Михайлишин У. І. - Методика засвоєння експресивно-стилістичних фразеологічних одиниць (2012)
Мунтян С. В. - Основні складники соціокультурного змісту навчання української мови (2012)
Мушировська Н. В. - Використання ігрових технологій у підготовці фахівців нефілологічних спеціальностей до професійного спілкування на заняттях з української мови (2012)
Нагрибельна І. А. - Самостійна навчально-пізнавальна діяльність у системі лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання української мови (2012)
Новосьолова В. І. - Виховний потенціал емоційно забарвленої лексики в системі компетентнісного навчання (2012)
Овсієнко Л. М. - Лінгвістика тексту як нова галузь мовознавства і основа фахової підготовки вчителя-словесника (2012)
Окуневич Т. Г. - Технологія розвитку культури мовлення старшокласників (2012)
Омельчук С. А. - Дослідницький підхід до опрацювання в школі синтаксичної особливості категорії числа іменника (2012)
Попова О. А. - Теоретичні засади роботи з розвитку правильності українського мовлення майбутніх учителів у двомовному середовищі (2012)
Столяр З. В. - Дихотомія мова – мовлення, мова – мислення в системі професійної підготовки педагогів-словесників (2012)
Шелехова Г. Т. - Культура сприймання мовлення учнями основної школи на уроках української мови (2012)
Шиянюк Л. В. - Особливості формування українськомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця з вищою технічною освітою (2012)
Іващенко О. О. - Природні біологічні системи — ключ до успіху сучасного землеробства, Іващенко О. О., Найдьонов В. Г. (2016)
Скрильник Є. В. - Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального використання в сільському господарстві, Кутова А. М., Гетманенко В. А., Товстий Ю. Н. (2016)
Вожегова Р. А. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від стимуляторів росту та мікродобрив в умовах зрошення, Лавриненко Ю. О., Гож О. А. (2016)
Власов В. В. - Вплив екологічних факторів на агробіологічні показники винограду сорту Одеський чорний, Попова Г. К. (2016)
Стапай П. В. - Склад жирних кислот ліпідів молока вівцематок української гірськокарпатської породи за різних умов їх утримання, Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2016)
Подоба Б. Є. - Генетичний матеріал плідників великої рогатої худоби волинської м’ясної породи у банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Джус П. П., Сидоренко О. В., Добрянська М. Л., Вишневський Л. В., Кузебна Н. М., Янко Т. С., Копилова К. В. (2016)
Артьомов М. П. - Визначення динамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації (2016)
Облап Р. В. - Визначення генетично модифікованого ріпаку та моніторинг його поширення (2016)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях у водогосподарських проектах, Шалай С. В. (2016)
Тараріко Ю. О. - Перспективи використання меліорованих земель гумідної зони України в умовах змін клімату, Сайдак Р. В., Сорока Ю. В. (2016)
Ходаківська О. В. - Вплив деградаційних процесів на нормативну грошову оцінку орних земель, Солов’яненко Н. А., Матвієнко А. П. (2016)
Попірний М. А. - Зміна якісних і спектроскопічних характеристик органічної речовини чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту (2016)
Панасюк Б. Я. - Жива речовина і життя (2016)
О. Г. Тараріку – 80 (2016)
Білявець С. - Тенденції підготовки офіцерських кадрів у провідних країнах світу в ХІХ–ХХ століттях (2016)
Бондаренко О. - Виховання патріотизму української молоді в історичній ретроспективі (2016)
Горбатюк Р. - Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі хмарних технологій, Потапчук О. (2016)
Зеленська О. - Особливості навчання майбутніх фахівців розв’язувати ситуації проблемного характеру в професійній діяльності (2016)
Корєхов А. - Експериментальна оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників (2016)
Мірошніченко А. - Особливості формування командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Наконечна А. - Методичні засади підготовки майбутніх перекладачів в університетах США (2016)
Перкатий Р. - Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції (2016)
Петренко Л. - Розвиток базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2016)
Садовський М. - Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освіти (2016)
Трикашна Ю. - Проблеми контролю і оцінки англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2016)
Черкун І. - Історико-педагогічний аналіз процесу військово-спеціальної підготовки офіцерів психологів запасу (2016)
Шупта О. - Зміст та структура полікультурної компетентності майбутніх перекладачів (2016)
Лісовий М. В. - Нормативні показники якості зерна пшениці озимої на чорноземах Лісостепу та Степу (2016)
Роїк М. В. - Екологічна стабільність стевії в Україні, Кузнєцова І. В. (2016)
Кириченко А. М. - Родина вірусів Geminiviridae та аналіз фітосанітарного ризику в Україні (2016)
Різничук І. Ф. - Годівля поросят живою масою 12  –  20 кг за інтенсивного виробництва свинини (2016)
Ткачова І. В. - Напрями удосконалення генофонду коней української верхової породи (2016)
Зєльдін В. Ф. - Селекційна оцінка продуктивності свиней зарубіжного походження (2016)
Черновол М. І. - Підвищення технічного рівня шестеренних насосів сільськогосподарської техніки, Кулєшков Ю. В. (2016)
Жукорський О. М. - Вплив відпрацьованих розчинів мийно-дезінфікувальних засобів на довкілля за санітарної обробки цистерн молоковозів, Кривохижа Є. М. (2016)
Савченко Ю. М. - Оптимізація морфометричних показників сіянців рослин сосни звичайної, Григорюк І. П. (2016)
Ібатуллін М. І. - Історико-економічні аспекти виробництва продукції свинарства України в радянський період (2016)
Новаковська І. О. - Економічна оцінка втрат, пов’язаних з вилученням земель і обмеженнями у землекористуванні (2016)
Дацько М. О. - Зміна вмісту і запасів гумусу дерново-підзолистого осушуваного ґрунту за різних систем удобрення (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички буряків цукрових з використанням орно-просапного трактора (2016)
Назарок П. Г. - Аналіз підходів до встановлення ступеня ерозійної небезпеки схилових угідь (2016)
Балюк С. А. - Інноваційні підходи до управління родючістю ґрунтів (2016)
С. А. Балюку — 70 (2016)
Рудик С. К. - До 115-річчя від дня народження І. О. Поваженка (1901 – 1991), Глухий О. Б. (2016)
Корній С. А. - Квантово-хімічний розрахунок електронної структури інгібувальних комплексів рамноліпіду з металами, Похмурський В. І., Копилець В. І., Зінь І. М., Червінська Н. Р. (2016)
Рубльова Є. Д. - Вплив рН середовища на інгібування корозії сталі модифікованими полігексаметиленгуані¬динами, Образцов В. Б., Данилов Ф. Й. (2016)
Дорошенко Т. Ф. - Протикорозійні властивості похідних 8-оксихіноліну, Лящук С. М., Шевченко О. М. (2016)
Ледовських В. М. - Розроблення та оптимізація синергічних композицій для проти¬корозійного захисту сталі в нейтральних та кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Бражник І. В., Левченко С. В. (2016)
Хома М. С. - Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідовмісних лужних середовищах, Головей С. А., Івашків В. Р. (2016)
Піляшенко-Новохатний А. І. - Теоретичне обґрунтування біохімічних механізмів, які активують мікробну корозію (2016)
Ожигов Л. С. - Коррозия второго контура энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, Митрофанов А. С., Воеводин В. Н. (2016)
Петельгузов И. А. - Влияние поверхностной обработки на коррозию твэльных труб из циркониевых сплавов Zr1Nb и Э110, Ищенко Н. И., Слабоспицкая Е. А. (2016)
Hredil M. I. - Susceptibility of prestressing steel wires to hydrogen assisted cracking in alkali medium simulating concrete pore solution, Toribio J. (2016)
Кушмирук А. І. - Електрохімічна поведінка пористих титанових структур у фосфатній кислоті за наявності іонів купруму (ІІ), Лінючева О. В., Косогін О. В., Мірошниченко Ю. С., Кушмирук Т. C. (2016)
Сахненко М. Д. - Функціональні гальванічні покриви багатокомпонентними сплавами – проектування, синтез, діагностика, Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю., Гапон Ю. К., Козяр М. О. (2016)
Кублановський В. С. - Електрохімічне осадження корозійнотривких покривів сплавами олово–нікель, Нікітенко В. М., Глоба Н. І. (2016)
Похмурська Г. В. - Корозійна тривкість вібронаплавленого металу з порошкових дротів базової системи Fe–Cr–B, Студент М. М., Дзюбик А. Р., Войтович А. А., Хлопик О. П. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського