Дашко М. В. - Соціокультурний феномен ткацтва Західного Полісся (джерельна база дослідження) (2016)
Літвінов О. П. - Етапи розвитку підводного зварювання (2016)
Дефорж Г. В. - Вплив класиків палеонтології на формування М.В. Павлової як палеозоолога (2016)
Абдула С. Л. - Творець перших потужних колісних тракторів на ХТЗ (2016)
Довганюк С. С. - Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у вирішення проблем експлуатації залізниць (2016)
Ієвлева В. П. - Ранні етапи розвитку київських напрямів Південно-Західної залізниці у другій половині ХІХ с. (2016)
Чорноіваненко І. В. - Наукові контакти Георгія Скадовського та Йосипа Пачоського у сфері природознавства Південної України (2016)
Дем’яненко Н. Д. - Хордальні ручні медогонки у фондах НІЕЗ "Переяслав" (2016)
Жам О. М. - Формування та загальна характеристика колекції самоварів НІЕЗ "Переяслав", Шкіра Л. М. (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткоохоронна та музеєзнавча проблематика дисертаційних досліджень в Центрі пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Горькова А. О. (2016)
Гріффен Л. О. - Дослідження розвитку тракторобудування в Україні/ Рецензія на книгу: О. Г. Кривоконь. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя) : монографія. – Харків : ПП "Технологічний центр", 2015. – 672 с. (2016)
Вороненко Ю. В. - Оцінка якості електронних засобів навчання, Мінцер О. П., Краснов В. В. (2009)
Марценюк В. П. - Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України, Стаханська О. О. (2009)
Сальніков А. О. - Інтегроване середовище автоматизації роботи з великими об’ємами даних в Грід, Судаков О. О., Корнелюк О. І. (2009)
Усенко Л. І. - Інформаційні технології в управлінні якістю надання медичної допомоги населенню (2009)
Хвищун А. І. - Принципи формування єдиної медичної інформаційної системи великого міста, Качмар В. О. (2009)
Ільїн В. М. - Структурно-лінгвістичний аналіз реакцій організму людини на фізичне навантаження, Черкес Л. І., Коваль С. Б., Коробейніков Г. В. (2009)
Кальниш В. В. - Комп’ютерна модель формування інформаційного стресу операторів, Швець А. В., Кудієвський Я. В. (2009)
Коробейніков Г. В. - Особливості психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів різної статі, Ільїн В. М., Коваль С. Б., Коробейнікова Л. Г. (2009)
Фефер Е. І. - Оцінка рівня знань при використанні дистанційних технологій навчання в стоматології (2009)
Волошин С. О. - Аналіз технологій створення медичних інформаційних систем (2009)
Андрущак І. Є. - Програмне забезпечення фармакокінетичних системних досліджень (2009)
Омельяненко А. О. – розробник теоретичних та практичних основ інтенсифікації тваринництва, організатор і новатор аграрного виробництва (2016)
Адамчук Л. О. - Cichorium L. Для забезпечення бджіл кормами, Броварський В. Д., Новицька А. Т., Білоцерківець Т. І. (2016)
Аксьонов Є. О. - Розвиток кролівництва в Україні та світі (оглядова) (2016)
Вакуленко І. С. - Формування м’ясної продуктивності кролів у віковій динаміці, Петраш В. С. (2016)
Глушак І. І. - Характеристика лінійного росту і жвавості кобил орловської рисистої породи, Хоменко М. В. (2016)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість їхнього життя за безприв’язного способу утримання (2016)
Захаренко М. О. - Особливості показників метаболізму у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2016)
Козырь В. С. - Оптимизация программ селекции в молочном скотоводстве, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2016)
Кулібаба Р. О. - Розподіл GHR-алелів у популяціях курей різних порід (2016)
Кулібаба С. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи при використанні хелатів Купруму, Цинку і Мангану (2016)
Лысенко Н. Г. - Анализ связи SNP генов GH и GHR с характеристиками потомства быков пород молочного и мясного направления, Митиогло Л. В., Горайчук И. В., Колесник А. И., Джус П. П., Рубан С. Ю., Федота А. М. (2016)
Мачульний В. В. - Успадковуваність та повторюваність ознак молочної продуктивності корів (2016)
Мельник В. О. - Гематологічні показники ремонтних свинок і основних свиноматок, Поручник М. М., Бондар А. О., Шакун А. П. (2016)
Михальченко С. А. - Годівля високопродуктивних корів у період сухостою, Дімчя Г. Г. (2016)
Нарижный А. Г. - Использование кормовой добавки "Гидролактив” при откорме свиней, Походня Г. С., Джамалдинов А. Ч., Коробов Д. В. (2016)
Палій А. П. - Вдосконалення технологічного прийому очищення доїльно-молочного обладнання (2016)
Петля М. І. - Методичні аспекти комплексного оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Петраш В. С. - Особливості відтворювальної здатності сріблясто-чорних лисиць при однорідному підборі батьківських пар за віком (2016)
Повод М. Г. - Відтворювальні якості свиноматок F1 різної селекції та інтенсивність росту їх приплоду при гібридизації в умовах промислового комплексу, Храмкова О. М. (2016)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність поросят на дорощуванні у станках за різного розміру груп та типу підлоги, Шпетний М. Б. (2016)
Почукалін А. Є. - Оцінка первісток молочних порід України за основними селекційними ознаками, Різун О. В., Прийма С. В. (2016)
Сідашова С. О. - Вплив на продуктивний потенціал молодняку свиней засобами пробіотичного захисту (2016)
Стрижак Т. А. - Методика експрес-дослідження токсикологічного профілю свинарських підприємств, Сідашова С. О., Палагута А. В. (2016)
Ткачова І. В. - Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак чистокровної верхової породи коней в Україні (2016)
Церенюк О. М. - Використання індексу СІВЯС в селекції свиней породи уельс, Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Шевченко М. С. - Оцінка спортивної роботоздатності коней виїздкового напряму (2016)
Шевчук Б. І. - Вплив вирощування теличок у молозивно-профілакторний і молочний періоди на майбутню молочну продуктивність корів-первісток (2016)
Правила оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Гетманцев М. - Завдання цивільного судочинства за ЦПК України та ЦПК Республіки Молдова: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Клюєва Є. - Актуальні проблеми регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту, Бойко В. (2016)
Кот О. - Способи захисту договірних прав (2016)
Кравчик М. - Реалізація права споживачів на захист через призму категорії судового збору (2016)
Куцик К. - Класифікація заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві (2016)
Оприско М. - Проблеми теорії та практики визнання недійсними договорів щодо розпорядження спільним майном, укладених без згоди другого з подружжя (2016)
Пилипко Ю. - Порядок повідомлення учасників товариства про проведення загальних зборів (2016)
Плотнікова М. - Деякі питання розширення дії самоорганізаційних засад колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (2016)
Пономарьова Т. - Окремі аспекти правової природи недійсних та неукладених договорів (2016)
Ходєєва Н. - Фізичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я (2016)
Череватенко І. - Принципи безпосередності та диспозитивності у нотаріальному провадженні щодо посвідчення безспірних прав (2016)
Чернілевська О. - Спеціальні умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами (2016)
Вінник О. - Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії, Кравець І. (2016)
Гончаренко О. - Види саморегулювання господарської діяльності (2016)
Захарченко А. - До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект) (2016)
Хрімлі О. - Інвестиційний міжнародний арбітраж як форма захисту прав іноземних інвесторів (2016)
Шабанов Р. - Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України, Ждан М. (2016)
Бурлака О. - Види соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (2016)
Храбатин О. - Колективний договір як акт забезпечення інтересів працівників підприємства, установи, організації (2016)
Коваленко С. - Правове регулювання профорієнтаційної роботи при підготовці кадрів для аграрного виробництва (2016)
Бурдін М. - Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР (2016)
Дрозд О. - Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Єзеров А. - Повернення митницями надмірно сплачених коштів після скасування рішення про коригування митної вартості та картки відмови у судовому порядку: необхідність унормування (2016)
Жидченко К. - Адміністративно-правові аспекти оскарження дій (бездіяльності) органів державної влади з питань виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (2016)
Клімова С. - Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів (2016)
Легенький М. - Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі (2016)
Мяснянкіна К. - Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій (2016)
Охріменко І. - Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему (2016)
Примаков К. - Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Сербин Р. - Особливості меценатської, миротворчої діяльності та їх видів (адміністративно-правовий аспект) (2016)
Труш М. - Порядок набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративній справі та особливості їх виконання (2016)
Береза О. - Конституційна безпека Української держави: історико-правовий аспект (2016)
Лізунова О. - Роль та значення принципів інформаційного забезпечення виборів у механізмі реалізації виборчих прав (2016)
Дзевелюк М. - Номенклатура функції сучасної держави (2016)
Агаркова А. - Організатор як суб’єкт масових заворушень (2016)
Новосад Ю. - Про деякі проблемні питання, що пов’язані з визначенням критеріїв оцінки діяльності прокуратури із запобігання злочинам (2016)
Федорчук О. - Предмет злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) (2016)
Корягіна А. - Запобігання злочинності як різновид соціально-профілактичної діяльності (2016)
Лялюк Є. - Загальні правила здійснення виклику слідчим, прокурором та судового виклику як заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Козицька О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів, вчинених відносно дітей (2016)
Шандула О. - Деякі проблеми якості та ефективності функціонування військових прокуратур на сучасному етапі (2016)
Єлєазаров О. - Особливість правового режиму морських просторів Арктики (2016)
Шевчук Р. - Ще раз про діалектичний метод у правознавстві (2016)
Пилипчук О. Я. - Становлення та розвиток природничо-наукового знання в епоху Відродження (2016)
Філіпова Г. В. - Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампійє (2016)
В’ялець А. В. - Капонірна артилерія Могилев-Ямпільського Укріпленого району (2016)
Косско Т. Г. - Винахідницька діяльність установ Національної академії наук України (1991-2013 рр.): історичний аспект (2016)
Цюпа А. М. - Відновлення транзитного річкового флоту України з 1944 по 1958 рр. в експозиції Державного політехнічного музею при НТУУ "КПІ" (2016)
Рогожа М. М. - Листи М. І. Гавриленка до М. В. Шарлеманя (Епістолярна спадщина природознавця) (2016)
Мініна І. С. - Економічні дослідження академіка С. М. Ямпольського (2016)
Бандус В. О. - Перспективи застосування парових машин у дослідженнях професора В.О. Добровольського (2016)
Пилипчук О. О. - Всеволод Аристархович Удінцев (1865–1945): життя та діяльність (2016)
Кривоконь О. Г. - Персоналії вітчизняного тракторобудування: І. С. Чернявський (2016)
Муравська С. В. - Деякі аспекти функціонування музеїв закладів вищої освіти (2016)
Новікова-Вигран О. С. - Київський Шліссельбург (2016)
Константинов В. О. - Дослідження розвитку хімічної науки в Національному технічному університеті ХПІ". Рецензія на роботу: Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : Монографія / І. М. Шульга. – Х. : Видавець Рожко С. Г., 2016. – 240 с. (2016)
Титул, зміст (2016)
Булах П. Є. - Інтенсифікація життєвих процесів у рослин в умовах культури як результат їх адаптації до нових чинників середовища (2016)
Рубцова О. Л. - Підсумки інтродукції та селекції троянд у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2016)
Мазура М. Ю. - Інтегральна оцінка успішності інтродукції представників роду Canna L. у Криворіжжя (2016)
Горєлов О. М. - Порівняльна оцінка посухостійкості верб з колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (2016)
Рогозин М. В. - Рост и семеношение сосны обыкновенной на геоактивных зонах (2016)
Бондарчук О. П. - Онтоморфогенез рослин видів роду Astragalus L. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України, Рахметов Д. Б. (2016)
Зиман С. М. - Морфологічні дослідження плодів у межах роду Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) для таксономії, Царенко О. М., Булах О. В. (2016)
Бойко Р. В. - Місце групи ґрунтопокривних троянд роду Rosa L. у сучасних садових класифікаціях, Чижанькова В. І. (2016)
Юхименко Ю. С. - Парк імені Газети "Правда" (м. Кривий Ріг): історія створення, сучасний стан насаджень, перспективи розвитку, Терлига Н. С., Федоровський В. Д. (2016)
Levon V. F. - Dynamics of the accumulation of flavonoids in overground organs of cultivars and forms of Asimina triloba (L.) Dunal, Klymenko S. V. (2016)
Голубкова І. М. - Оцінка морозостійкості та зимостійкості видів роду Persica Mill.у Правобережному Лісостепу України (2016)
Нужина Н. В. - Стан антиоксидантної системи у Aylostera flavistyla F. Ritt., Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos. (Cactaceae) за умов гіпертермії (2016)
Черевченко Т. М. - Павло Антонович Мороз — непересічний вчений, організатор і наставник, Скрипченко Н. В., Левон В. Ф., Васюк Є. А., Рахметов Д. Б. (2016)
Заіменко Н. В. - Фітоцентр у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Джуренко Н. І., Смілянець Н. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Lutek W. - Administration of the system of municipal solid waste management Lublin experience in the period from 2007 until 2010 (2016)
Koval I. - Change of bacterial amount during sonication, Shevchuk L. (2016)
Glushkov A. - Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region), Safranov T., Khetselius O., Prepelitsa G., Bunyakova Y., Bykowszczenko N. (2016)
Glushkov A. - Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds, Khokhlov V., Serbov M., Buyadzhi V., Bunyakova Y., Solyanikova E. (2016)
Glushkov A. - Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions, Safranov T., Khetselius O., Ignatenko A., Buyadzhi V., Svinarenko A. (2016)
Safranov T. - Water resources of Ukraine: usage, qualitive and quantitative assessment (with detail description of Odessa region), Berlinskyi N., Volkov A. (2016)
Bukhkalo S. - Prospects of using methods effective use of alternative energy, Olkhovska O. (2016)
Ulyev L. - Reducing energy consumption and CO2 emissions of Coke Plant, Boldyryev S., Vasilyev M., Zebeshev T., Khusanov A. (2016)
Trach І. - Mathematical modelling of the population dynamics of hunting mammals based on recurrent equation system, Petruk V., Kvaternyuk S., Titov Т. (2016)
Digtiar S. - Qualitative and quantitative characteristics of biogas of cyanea organic mass (2016)
Iurchenko V. - Reduction of environmental hazard of Hudrogen Sulfide emission from sewerage pipelines and visual pollution, formed by degassing units, Lebedeva E. (2016)
Sabadash V. - Complex Water Treatment of Agroindustrial Complexes, Gumnitsky Ja., Tyzrbir G. (2016)
Bondarchuk O. - Environmental safety of water bodies and coastal areas using the method of water environment bioindication by means of macrophytes, Petruk V., Kvaternyuk S. (2016)
Гасюк О. М. - Фізична працездатність в умовах впливу еритопоез-стимулюючого фактору, Самойленко Ю. С., Половинко Т. О., Леоненко С. Ю. (2016)
Гладка І. В. - Ефективність хімічних та біологічних методів превенції розвитку бактеріозів плодів Capsicum anuum, Шкуропат А. В. (2016)
Гудим А. А. - К изучению жесткокрылых (Coleoptera) национального природного парка "Олешковский пески" (Херсонская область, Украина), Шешурак П. Н. (2016)
Дідух А. Я. - Видовий склад роду Utricularia L. та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae rich), Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2016)
Дідух А. Я. - Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (родина Lentibulariaceae rich; рід Utricularia L.), Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2016)
Корольова О. В. - Просторова диференціація видового складу локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) степової зони України (2016)
Мазур І. О. - Галафітизація рослинного покриву плавневих біотопів спепових річок межиріччя Тилігулу - Південного Бугу (2016)
Сидорович М. М. - Рост и онтогенетическая координация роста органов проростка пшеницы озимой в условиях воздействий факторов среды: мониторинг процессов, Кундельчук О. П. (2016)
Сидорович М. М. - Фітотестування біологічних властивостей нового синтетичного стимулятора росту рослин - комплексу спірокарбон з бурштиновою кислотою, Кундельчук О. П., Кот С. Ю. (2016)
Сушко С. В. - Основні біокліматичні характеристики степової зони північно-західного приочрномор'я в другій половині ХХ століття (2016)
Шакало О. Б. - Порівняльний аналіз гістологічних змін в аденогіпофізі після хіміотерапії, Спринь О. Б. (2016)
Титул, зміст (2016)
Бобрик В. - Спрощення судового розгляду справ з невеликою ціною позову: європейський досвід і перспективи в Україні (2016)
Братель О. - Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства (2016)
Бурденюк С. - Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Головко К. - Спірні питання порядку розгляду заяв про забезпечення позову в цивільному судочинстві (2016)
Здоровець С. - Деякі особливості правового регулювання вини як умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання роздрібної купівлі-продажу (2016)
Романюк Я. - Невизначеність умов договору як підстава для його тлумачення (2016)
Румянцев Ю. - Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності (2016)
Сербин Р. - Детермінація форм благодійної діяльності (2016)
Сєрая А. - Поняття і правова природа довіреності (2016)
Спектор О. - Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження (2016)
Федорченко Н. - Особливості укладення договору про сурогатне материнство (2016)
Ханієва Ф. - Порядок внесення вкладу до господарського товариства (2016)
Чмихов Ю. - Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг (2016)
Юркевич Ю. - Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні (2016)
Білоусов Є. - Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Бутирська І. - Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство (2016)
Іванюта Н. - Функції та методи господарського процесуального права: діалектичний підхід (2016)
Хрімлі О. - Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Іншин М. - Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства (2016)
Танасевич О. - Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику (2016)
Бурдін М. - Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі (2016)
Данилюк Л. - Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України (2016)
Коваленко Ю. - Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики (2016)
Агапова О. - Міжнародне співробітництво як чинник вдосконалення діяльності Національної гвардії України (2016)
Бєлінгіо В. - Адміністративна відповідальність суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (2016)
Карелін В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Предместніков О. - Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України (2016)
Саунін Р. - Адміністративно-правовий статус військових частин Національної гвардії України (2016)
Ткаля О. - Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу (2016)
Цибульник Т. - Деякі проблемні питання взаємодії органів публічної влади щодо протидії рейдерству (2016)
Морозюк С. - Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України (2016)
Бухтіярова І. - Правові проблеми оподаткування об’єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції (2016)
Давидюк В. - Проблемні аспекти діяльності благодійних організацій в Україні та перспективи їх вирішення (2016)
Князьков В. - Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва в Україні (2016)
Рядінська В. - Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні (2016)
Вакарюк Л. - Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" (2016)
Заяць Н. - Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання (2016)
Ковальська В. - Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності (2016)
Проскурняк О. - Державні юридичні екзамени в Німеччині (2016)
Цесарський Ф. - Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) (2016)
Оробець К. - Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення (2016)
Ященко А. - Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2016)
Гринюк В. - Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть (2016)
Коровайко О. - Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України (2016)
Муравйов К. - Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань (2016)
Калюга К. - Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця (2016)
Ларкін М. - Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) (2016)
Лівак А. - Стан проблем і виклики щодо офшоризації економіки України. Шляхи вирішення в контексті впровадження Плану BEPS (2016)
Ляшуга І. Ю. - Інформаційно-технічна та патентно-ліцензійна діяльність Національного наукового центру "Інститут метрології" у ХХ ст. (2016)
Апостол М. В. - Вивчення біографії академіка А.О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України (2016)
Фірсов О. В. - Інженер Б. Г. Луцькой: невідомі факти про його діяльність зі створення моторних транспортних засобів (2016)
Бичковська Г. М. - Пам’яткознавчий аспект в діяльності Сергія Захаровича Заремби (2016)
Литвинко А. С. - Міжнародні контакти фізиків України з ученими Західної Європи в XIX – на початку XX ст., Пономаренко Л. П. (2016)
Харламов Ю. А. - Переход к наукоемким технологиям газотермического напыления, Полонский Л. Г., Ночвай В. М., Яновский В. А., Хейфец М. Л. (2016)
Бєсов Л. М. - Об’єкти національного надбання харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) (2016)
Калініченко О. О. - Підводна парадигма українського козацтва (2016)
Ключко Ю. М. - Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв (2016)
Горькова А. О. - Пам'ятки кам’яної доби Середньої Наддніпрянщини (2016)
Шкіра М. В. - Маслобійки ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав": формування колекції, Жам О. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Nguyen-Quang T. - The first step to sketch the spatio-temporal evolution of biochemical and physical parameters involving in the Harmful Algal Blooms (HAB) in Mattatall Lake (Nova Scotia, Canada), Lieou K. C., Hushchyna K., Nguyen T. D., Sharifi Mood N., Nadeem M., McLellan K., Murdymootoo K. K., Merks E., Hirtle R. (2016)
Nagurskyy O. - Prospects of using PET waste for environmentally friendly mineral fertilizers, Malovanyy M., Synelnikov S., Vahchuk V. (2016)
Kotovenko O. - Tritium and its place in the overall radiation Ukraine technogenesis, Miroshnychenko O., Marchenko I. (2016)
Ishchenko V. - Hazardous household waste management in Vinnytsia region, Petruk R., Kozak Ya. (2016)
Gumnytskiy Ja. - Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil, Lyuta O. (2016)
Bondarchuk O. - Ecological safety of visual environment and videoecological perception (VEP) of Vinnitsia, Petruk V. (2016)
Petruk R. - The concept of environmental safety of Vinnytsia region in the waste management sphere, Petruk V., Ishchenko V., Kvaterniuk S. (2016)
Petrushka I. - Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals, Moroz О. (2016)
Kryvomaz Т. - Adaptation of IUCN Сlassification schemes for environmental safety passports of species (2016)
Kravchenko М. - Preparation of quality drinking water as a basis of the environmental safety and human health (2016)
Malovanyy М. - Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in the waters of the Dnieper reservoirs, Nykyforov V., Kharlamova О., Synelnikov А., Dereyko Кh. (2016)
Vronska N. - Integrated adsorption and ultrasonic technology for water treatment processes, Malovanyy М., Koval І., Starchevskyy V. (2016)
Glyva V. - Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation, Panova О., Voloshkina О. (2016)
Berlinskyi N. - Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the Black sea, Safranov Т. (2016)
Mandryk О. - Development of mathematic model of gas-turbine unit combustion chamber functioning, Mykhailiuk Yu. (2016)
Pohrebennyk V. - Influence of Dobrotvir thermal power plant on environmental specifications (2016)
Nykyforov V. - Mutation of the Drosophila melanogaster L. under the influence of the electromagnetic radiation, Sakun О. (2016)
4th International Congress "Environment protection. Energy saving.Sustainable environmental management" (2016)
Титул, зміст (2015)
Дорожовець М. М. - Опрацювання результатів спостережень із розподілом, що є згорткою нормального і рівномірного розподілів методом порядкових статистик, Попович І. В. (2015)
Рижов Є. В. - Аналіз методик метрологічної експертизи складних технічних систем, Яковлев М. Ю., Ходич О. В., Аркушенко П. Л. (2015)
Рарог Р. Н. - Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети Internet (2015)
Антонюк О. О. - Реалізація біоімпедансних вимірювань у медицині, Походило Є. В. (2015)
Сергієнко Р. П. - Напрямки вдосконалення державного первинного еталона в галузі безконтактної термометрії ДЕТУ 06-03-96 (2015)
Купко А. Д. - Анализ проведения измерений приборов для поверки измерителей силы света транспортных средств, Терещенко В. В. (2015)
Скляров В. В. - Подготовка мер твердости первого разряда к проведению международных сличений по шкале Роквелла, Довженко Я. С., Проскурня Р. С. (2015)
Каліцінський Ю. Р. - Вибір робочих еталонів при метрологічних дослідженнях вимірювальних інформаційних систем обліку тривалості телефонних розмов (2015)
Ленюк Г. К. - Визначення похибок вимірювання за зміною простору (у порядку обговорення) (2015)
Kozonova J. - Comparison of the quality macronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet, Telegenko L., Stavnicha N. (2016)
Petrosyants A. - Biotechnology of obtaining hydrolytic enzymatic agent with α-D-galactosidase activity (2016)
Сичевський М. П. - Бактеріальні препарати у технології суцільном’язових сирокопчених продуктів з яловичини, Лизова В. Ю., Войцехівська Л. І., Данілова К. О. (2016)
Cherno N. - Immunological properties of the bacterial origin compounds, Kapustyan A. (2016)
Бельтюкова С. В. - Определение метилпарабена в косметических средствах с использованием люминесцентного сенсора Тb(ІІІ) - 2,2'-дипиридил, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2016)
Глушков О. А. - Влияние природных полисахаридов на качественные показатели замороженных полуфабрикатов при хранении (2016)
Косів Р. Б. - Інтенсифікація зброджування високогустинного пивного сусла за участю вітамінів, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Харандюк Т. В. (2016)
Полумбрик М. О. - Використання комплексу β-циклодектрину з йодом при виробництві варених ковбасних виробів, Котляр Є. О., Омельченко Х. В., Полумбрик М. М., Пасічний В. М. (2016)
Українець А. І. - Вплив білоквмісних композицій на основі колагену на якість ковбасніх виробів, Пасічний В. М., Желуденко Ю. В., Полумбрик М. М. (2016)
Shutyuk V. - The research of the amount of heavy metals and nitroso compounds in concentrated tomato products, Vasilenko S., Bessarab А., Benderska O. (2016)
Эланидзе Л. Д. - Некоторые химические компоненты сосны, Бежуашвили М. Г. (2016)
Головко М. П. - Щодо екологічної безпечності рибних ресурсів Kременчуцького водосховища, Головко Т. М., Крикуненко Л. О. (2016)
Дробот В. І. - Шрот насіння льону в технології хлібобулочних виробів, Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. (2016)
Кепін М. І. - Теоретичне обґрунтування процесу переробки плодів кісточкових культур, Кирилов В. Х. (2016)
Содержание (2016)
Там Клэренс - Сложные прямые реставрации с использованием композитных материалов на основе ОРМОКЕРА для боковых зубов (клинический случай) (2016)
Борисенко А. В. - Оптимізація комплексної терапії лейкоплакії слизової оболонки порожнини рота,зумовленої вірусом папіломи людини, Коленко Ю. Г. (2016)
Антоненко М. Ю. - Субстантивний погляд на етіологію та патогенез червоного плоского лишаю та його роль в оптимізації лікування, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2016)
Коваль Н. И. - Современный подход к дифференциальной диагностике макрохейлита, Воронина И. Е., Несин А. Ф., Коленко Ю. Г. (2016)
Скібіцька О. О. - Особливості місцевої антибактеріальної терапії при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота різної етіології (2016)
Ковач И. В. - Гигиенический статус детей, больных острыми формами лейкемии, Хотимская Ю. В., Хотимский Б. Л., Гаспарян О. Р. (2016)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления зубов мудрости, Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Ярифа М. А., Савицкий А. А. (2016)
Ідашкіна Н. Г. - Ефективність використання комбінованого антибіотика "Цифран-СТ®" у хворих з ускладненим перебігом переломів нижньої щелепи, Гудар’ян О. О., Юнкін Я. О. (2016)
Тимофеев А. А. - Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, Ушко Н. А. (2016)
Ефимов Ю. В. - Теоретические аспекты внутрикостного введения лекарственных препаратов в верхнюю челюсть, Ефимова Е. Ю. (2016)
Тимофеев А. А. - Нейропатии лицевого нерва, вызванные его разрывом, Кривошеева А. И., Беридзе Б. (2016)
Фурман Р. Л. - Вплив нуклеотидних препаратів на відновлення провідності інфраорбітального нерва при переломах виличної кістки, Поліщук С. С., Кузько О. В. (2016)
Тимофеев А. А. - Химиотерапевтический остеонекроз челюстей (2016)
Коган Л. Б. - Динамика свойств ротовой жидкости у детей, ранее прооперированных по поводу врожденных расщелин под влиянием лечебно-профилактических мероприятий, Гулюк А. Г. (2016)
Тимофеев А. А. - Состояние зубов в щели перелома нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2016)
Ищенко П. В. - Путь пациента: субпериостальная имплантация как альтернатива ваших возможностей (2016)
Говорун Н. В. - Функциональные и эстетические требования при реабилитации стоматологических больных с применением дентальных имплантатов, Shterenberg А. (2016)
Філіппенкова Л. О. - Порівняння біосумісності зразків матеріалів для виготовлення незнімних ортопедичних стоматологічних конструкцій за допомогою імплантаційного тесту, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Кебуладзе І. М. (2016)
Флис П. С. - Исследование сил, возникающих в ортодонтических аппаратах с подвижной наклонной плоскостью при лечении сагиттальных аномалий окклюзии, Григоренко А. Я., Дорошенко Н. Н., Филоненко В. В., Тормахов Н. Н. (2016)
Халецкая В. Н. - Анализ теоретического биомеханического моделирования разработанного ортодонтического аппарата с помощью физико-математического расчета, Ковач И. В., Гаспарян О. Р. (2016)
Кузьміна В. А. - Вплив дієти із збільшеним вмістом холестерину на експресію генів, що кодують Ameloblastin, OPG та RANKL, у тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, Досенко В. Є., Якубова І. І. (2016)
Борисенко А. В. - Використання сучасних технологій вищої медичної освіти в організації занять субординаторів у рамках кредитно-трансферної системи, Дікова І. Г., Дімітрова А. Г. (2016)
Мельничук М. В. - Використання навчальних мультимедійних технологій для читання лекцій лікарям-інтернам як ефективний інструмент у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів (2016)
Mardar M. - Marketing research in positioning and launching of yoghurt with a balanced chemical composition, Tkachenko N., Lilishentseva A., Burlaka H. (2016)
Shulga О. - Edible coating as factor of preserving freshness and increasing biological value of gingerbread cakes, Chorna А., Аrsenieva L., Hol A. (2016)
Glushkov O. - Study of cryoprotectors effect on oxidation processes at storage of frozen halffinished products (2016)
Дубініна А. А. - Використання пшона у виробництві хліба оздоровчого призначення, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2016)
Kotlyar Y. - Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion, Goncharenko Т., Topchiy O. (2016)
Ianchyk M. - Study of functional and technological properties of plant powders for use in confectionery industry, Niemirich O., Gavrysh A., Yanchyk O. (2016)
Iorgachova K. - Technological characteristics of yeast-containing cakes production using waxy wheat flour, Makarova O., Khvostenko K. (2016)
Kovalenko O. - Quality of the water received from air by means of conditioners, Kormosh K. (2016)
Кравченко М. Ф. - Зміна якісних характеристик пряників під час зберігання, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Мriachenko N. - The substantiation of development of mousses technology using wheat starch, Iurchenko S., Cheremska T. (2016)
Нікіпелова О. М. - Моніторинг безпечності та якості природної мінеральної води свердловини № 14/7832 м. Одеса, Кисилевська А. Ю., Сторчак О. В., Ніколенко С. І., Захарченко Є. А. (2016)
Kepin М. - Сondition analysis of stone fruit crops during their processing on perforated surface under centrifugal forces (2016)
Дзюндзюк В. Б. - Управління якістю в органах влади: зміст і особливості, Марєхін С. В. (2016)
Древаль Ю. Д. - Проблематика використання історичної спадщини в державно-управлінських дослідженнях, Лінецький Л. М. (2016)
Корженко В. В. - Феномен філософії як "практичної мудрості” державного управління (2016)
Орлов О. В. - Електронне урядування, Web 2.0 та соціальні мережі, Кобзев І. В. (2016)
Боковикова Ю. В. - Природокористування як сфера впливу держави (2016)
Гайдученко С. О. - Методичні особливості формування та розвитку організаційної культури публічного управління (2016)
Онуфрієнко О. В. - Концепції циклічності в суспільних науках: досвід інтегративного аналізу (2016)
Рогова О. Г. - Надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, Сергєєва Л. М. (2016)
Cеменець-Орлова І. А. - Фактори успішності освітніх інновацій (2016)
Білокопитов Д. В. - Глобальне громадянське суспільство: сутність і функції (2016)
Коновал В. О. - Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови (2016)
Лєтнєва О. С. - Публічна складова юридичних механізмів виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухоме майно (2016)
Сичова В. В. - Напрями державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні: проблеми та зміни у методах здійснення, Бондаренко Д. П. (2016)
Stepanov V. Iu. - Socio Cultural Aspects of Information Society (2016)
Лєсная О. С. - Розвиток реального сектора в економіці України (2016)
Нікітенко С. В. - Специфіка здійснення заходів з фінансування фізичної культури та спорту в Україні в умовах кризи (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Соціальний розвиток і безпека регіонів: сучасний стан і механізми державного управління (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Сталий розвиток АПК як складова розвитку економіки щастя (2016)
Зюзь Д. В. - Вдосконалення системи управління державними підприємствами України (2016)
Капінус О. Я. - Особливості державного регулювання міграційних процесів в умовах збройного конфлікту на cході України (2016)
Карпеко Н. М. - Напрями удосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку середньої освіти України (2016)
Сікало М. В. - Особливості застосування форм та методів державного регулювання ринку зерна в Україні (2016)
Штогрин О. П. - Проблеми гендерної рівності у сфері репродуктивних прав людини (2016)
Горячук В. Ф. - Методичні засади оцінки самодостатності об’єднаних територіальних громад, Назар О. І. (2016)
Статівка Н. В. - Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів в Україні: світовий досвід, Марченко Л. Ю. (2016)
Безуглий Д. Г. - Координаційне забезпечення проектно орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні (2016)
Звіздай О. В. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Система оцінювання кадрів публічної служби в контексті забезпечення кадрової безпеки в Україні (2016)
Євдокимов В. О. - Основи планування тайм-менеджменту державного службовця, Конотопцева Ю. В. (2016)
Mykhailovska O. P. - Increasing Employee’s Motivation in the Process of Improving Management System, Malpa I. L. (2016)
Пальоха В. В. - Проблема розробки якісних аналітико-прогностичних матеріалів у контексті кваліфікованого кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування: способи та шляхи вирішення (2016)
Соболев В. Г. - Визначення сутності поняття "технологія менеджменту персоналу” (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Європейські механізми управління корупційними ризиками в системі державного управління (2016)
Роман В. Ф. - Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу (2016)
Стукалін Т. А. - Система державного управління у сфері оборони держави та основні напрями її розвитку в контексті реформування сектора безпеки і оборони (2016)
Титул, зміст (2016)
Слюсар С. І. - Теоретичні передумови розвитку та застосування екосоціального підходу в інтродукційних дослідженнях, Кузнецов С. І. (2016)
Діденко С. Я. - Оцінка успішності інтродукції видів кавказької флори в умовах Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2016)
Смілянець Н. М. - Історія інтродукції роду Calluna Salisb. у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Кузнецова М. С. (2016)
Калашнікова Л. В. - Созологічний аналіз дендроекзотів дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2016)
Мельничук О. А. - Особливості росту і розвитку рослин Lophanthus anisatus Adans. при інтродукції в Кременецькому ботанічному саду, Рахметов Д. Б. (2016)
Горб В. К. - Морфофізіологічний механізм формування фасційованих пагонів у рослин видів роду Syringa L. (2016)
Жигалова С. Л. - Родини Ulmaceae Mirb. та Celtidaceae Endl. у флорі України (2016)
Дорошенко О. К. - Колекція Pyrus L. у дендрарії Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Трофименко Н. М. (2016)
Бессонова В. П. - Порівняльна оцінка життєвого стану інтродукованих і аборигенних деревних рослин примагістральної лісосмуги траси Дніпропетровськ—Донецьк, Пономарьова О. А. (2016)
Мельник В. І. - Колекція рослин міклерівського парку в маєтку князя М. Радзивілла в с. Підлужне (Волинське Полісся), Левон О. Ф. (2016)
Макаренко Н. В. - Ефективність застосування кремнієвмісної суміші для підвищення стійкості троянд до ураження збудником борошнистої роси Sphaerotheca pannosa Lev. var. rozea Woron., Шевченко Я. С. (2016)
Черевченко Т. М. - Роль академіка М.М. Гришка в розвитку інтродукційних та селекційних досліджень у Національному ботанічному саду НАН України, Заіменко Н. В., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. (2016)
Черевченко Т. М. - Внесок академіка А.М. Гродзинського у розвиток теоретичних і практичних аспектів інтродукції та алелопатії рослин, Заіменко Н. В., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. (2016)
Мельник В. І. - Рецензія на книгу: Самородов В. М., Кигим С. Л. "Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ—ХХ ст.)" (2016)
Титул. зміст (2015)
Павленко Ю. Ф. - Ефект Джозефсона в метрології: сучасний стан, Неєжмаков П.І., Маслова Н. М., Анікін В. В. (2015)
Surdu M. N. - AC bridges with phase controlled dividers – theory and experimental results, Surdu D. M. (2015)
Купко О. Д. - Аналіз похибок світловимірювальних ламп типу СИС, Терещенко В. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Влияние начальных отклонений якоря на показатели индукционно-динамической катапульты баллистического лазерного гравиметра, Олексенко С. В., Винниченко А. И. (2015)
Рабинович Э. Х. - Повышение точности косвенного метода оценки коэффициентов сопротивлений движению автомобиля, Волков В. П., Крамаренко М. А. (2015)
Лобойченко М. Н. - Особенности измерения объема жидкости многосекционными автомобильными цистернами для нефтепродуктов, Народницкий Г. Ю. (2015)
Рамазанова-Стьопкіна О. А. - Питання впровадження стандарту ISO 15189:2012 у медичних лабораторіях (2015)
Бородіна Я. В. - Щодо метрологічних аспектів створення стандартних зразків складу ґрунтів, атестованих на вміст рухомих форм мікроелементів-металів, Івков А. Г. (2015)
Bachow I. - Tendencje rozwoju monolingwizmu i bilingwizmu w polityce edukacyjnej stanow zjednoczonych (2016)
Сін Ч. - Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України: теорія і практика (2016)
Кобилянська Л. - Висвітлення виховної ролі жінки-матері в українській пресі Буковини (перша третина ХХ століття), Марчук М. (2016)
Стинська В. - Державна соціальна політика підтримки материнства і дитинства в Німеччині (2016)
Ху Ж. - Вектори сучасної практики адаптації китайських студентів до навчання в університетах України (2016)
Бадіца М. - Концептуальні підходи до формування творчих умінь з образотворчої діяльності в професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Борин Г. - Підготовка майбутніх вихователів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: прикладний аспект (2016)
Войнаровська Н. - Лінгвістичні та дидактичні основи іншомовної білінгвальної професійної підготовки майбутніх перекладачів (2016)
Коломоєць Т. - Організація самостійної роботи в змісті підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Коновалова К. - Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Кузенко О. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх педагогів у контексті інтеграції України в європейський освітній простір (2016)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх педагогів до організації естетичного виховання дітей із ЗПР у руслі спеціальної педагогіки (2016)
Ляпунова В. - Особливості діяльності викладача в системі підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності дітей дошкільного віку (2016)
Мацук Л. - Педагогічна компетентність як чинник професійної діяльності та майстерності педагога (2016)
Мелько М. - Особливості професійної підготовки майбутніх кухарівкондитерів (2016)
Плахотнюк Н. - Іншомовна підготовка майбутніх педагогів засобами навчально-ігрового проектування (2016)
Терещенко С. - Зміст і структура інформатичної компетентності менеджерів у сфері економіки (2016)
Уйсімбаєва Н. - Чинники ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутнього педагога (2016)
Чупахіна С. - Підготовка майбутнього педагога до роботи з батьками дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної освіти (2016)
Яшин Н. - Гуманізація освіти як передумова формування толерантності студентів вищих навчальних закладів України (2016)
Кліш В. - Розвиток творчих здібностей вихованців дошкільного навчального закладу в образотворчій діяльності, Семенова Н. (2016)
Кравець Н. - Екологічне виховання дітей дошкільного віку: дефінітивнопонятійна сутність проблеми (2016)
Кушнір А. - Особливості всебічного розвитку дітей дошкільного віку засобами музики (2016)
Семенова Н. - Реалізація принципу індивідуального підходу до вихованців дошкільного навчального закладу, Лукащук К. (2016)
Алендарь Н. - Використання вчителями початкових класів інтерактивних технологій навчання молодших школярів (2016)
Гавриш Н. - Мовленнєвий аспект математичного розвитку дошкільників, Брежнєва О. (2016)
Лазарович Н. - Особливості діагностики обдарованих дітей дошкільного віку (2016)
Магіар І. - Rolul si fuctiile mijloacelelor de invatamant la nivel prescolar (2016)
Хлебас С. В. - Сравнительная оценка чувствительности бактерий инфицированного корневого канала к медикаментозным препаратам (2016)
Мазур І. П. - Обґрунтування ефективності застосування ородиспергованої форми мелоксикаму у стоматологічній практиці, Супрунович І. М. (2016)
Антоненко М. Ю. - Інтеграція неспецифічних чинників захисту організму в патогенезі червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2016)
Коленко Ю. Г. - Сучасний підхід до лікування лейкоплакії слизової оболонки ротової порожнини (2016)
Кравченко Л. І. - Аналіз стоматологічного статусу в дітей з алергіями в анамнезі (2016)
Ковач И. В. - Особенности антисептической обработки при лечении острого травматического пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями, Бунятян К. А., Гаспарян О. Р. (2016)
Барило О. С. - Фотоплетизмографічний метод аналізу мікроциркуляторних порушень у лікувально-діагностичному комплексі при переломах нижньої щелепи, Кравчук П. О., Фурман Р. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Лечение нейропатий тройничного нерва у больных после удаления опухолей и опухолеподобных образований на челюстях, Ушко Н. А., Весова Е. П. (2016)
Тимофеев А .А. - Имунокоррекция при осложненных переломах нижней челюсти, Джахид Джалал оглы Мамедов (2016)
Харьков Л. В. - Ускладнення лікування запальних захворювань тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Причини та їх профілактика, Яковенко Л. М., Чехова І. Л. (2016)
Мищенко О. Н. - In-vivo оценка взаимодействия мягкой ткани с наноструктурированной поверхностью ZrO2 и TiO2 (2016)
Мельничук М. В. - Використання твердого базису на клінічних етапах виготовлення повних знімних пластинкових протезів (2016)
Костенко Є. Я. - Комплексний підхід до ортопедичного лікування та реабілітації стоматологічних пацієнтів з дефектами зубного ряду в естетичній зоні, Бокоч А. В., Кенюк А. Т. (2016)
Ожоган З. Р. - Сучасні методи гігієни ротової порожнини в пацієнтів з незнімними конструкціями протезів, Обідняк В. З., Мізюк Л. В., Панченко В. І. (2016)
Захарова Г. Є. - Особливості ортопедичного етапу комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб, які страждають на цукровий діабет (2016)
Сідельников П. В. - Профілактика ускладнень пародонту на етапах протезування за допомогою незнімних ортопедичних конструкцій, Скібіцький В. С. (2016)
Біда О. В. - Оцінка характеру оклюзійних співвідношень в осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями за допомогою Т-Scan ІІІ (2016)
Дрок В. О. - Профілактика рецидивів зубощелепних аномалій у пацієнтів з остеопенічним синдромом (2016)
Воловик І. А. - Фармакологічна композиція місцевої дії для корекції тканинної гіпоксії при комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (експериментальне дослідження) (2016)
Содержание (2016)
Шалунов Е.П. - Нанокомпозиционные материалы на основе порошковой меди для электродов точечной контактной cварки оцинкованных сталей, Смирнов В. М. (2016)
Шоффа В. Н. - Микроэлектромеханические системы в медицине, Бандорина Е. Г. (2016)
Дзекцер Н. Н. - Охлаждаемые контактные соединения, Рублева Е. С., Висленев Ю. С. (2016)
Афтанділянц Е. Г. - Будова та властивості наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою алюмінієвих гранул, Лопатько К. Г., Щерецкий А. А. (2016)
Веклич А. М. - Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu-C, Фесенко С. О., Крячко Л. О., Борецький В. Ф., Клешич М. М., Головкова М. Є. (2016)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду з домішками парів міді та нікелю, Клешич М. М., Фесенко С. О., Борецький В. Ф. (2016)
Сизоненко О. Н. - Трансформация волн сжатия при распространении в газожидкостной среде (2016)
Гречанюк В. Г. - Вплив матеріалу й товщини розділового шару на формування структури конденсатів Сu-Mo, Мінакова Р. В., Гречанюк М. І., Гречанюк І. М. (2016)
Гречанюк І. М. - Вибір зміцнюючих фаз для формування композицій з заданими фізико-хімічними властивостями, Гречанюк В. Г. (2016)
Баб’як М. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей накладок пантографів, що застосовуються в якості струмоз’ємних елементів електрорухомого складу, Горобець В. Л., Артемчук В. В. (2016)
Баб’як М. О. - Узагальнення досвіду літературних джерел і експериментальних даних для комплексних порівняльних випробувань вставок пантографів, Горобець В. Л., Артемчук В. В. (2016)
Дроздова Е. И. - Электроэрозионная износостойкость композитов на медной основе, содержащих высокотвердые углеродные частицы, Екимов Е. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В., Ушакова И. Н., Черногорова О. П. (2016)
Miedzinski B. - Сomparative study of arc-to-glow transition efficiency when use multilayer condensed materials in electric contacts, Wiśniewski G., Kharin S., Grechanyuk N., Hassan N. (2016)
Гетьман O. И. - Особенности структуры эмитерного слоя и эмиссионных характеристик импрегнированных скандатных металлопористых катодов нового поколения (2016)
Гречанюк М. І. - Improvement of the electron beam installation for condensed vapor electric contact materials with improved technical performance, Гречанюк І. М., Хоменко О. В., Затовський В. Г. (2016)
Толочин А. И. - Структура и свойства динамически компактированных порошков меди и смеси меди с хромом, Лаптев А. В., Хоменко Е. В., Хоменко А. И. (2016)
Крячко Л. А. - Сравнительное исследование материалов контактных вставок токоприемников железнодорожного электротранспорта, Затовский В. Г., Головкова М. Е. (2016)
Біницька К. - Республіка Польща – досвід децентралізації: децентралізація освіти в Україні, Біницька О. (2016)
Ілійчук Л. - Зміст шкільних підручників як чинник екологічного виховання учнів початкових класів у школах Закарпаття (1919-1939 рр.) (2016)
Лисенко Н. - Дошкольное детство в Украине: этнопедагогическое измерение в современном поликультурном пространстве (2016)
Нагачевська З. - Внесок видатних педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток теорії та методики викладання історії, Гривнак Ю. (2016)
Нестайко І. - Взаємодія вихователя із батьками – реалізація єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання в дошкільних закладах Польщі (2016)
Улюкаєва І. - Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у першій половині ХХ ст. (2016)
Юрченко І. - Особливості психологічного супроводу сім’ї у сучасних закладах освіти України (2016)
Борин Г. - Обдарована дитина: психолого-педагогічний аспект підготовки майбутнього педагога (2016)
Веркалець М. - Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в інформаційному освітньому просторі ЗОШ І ступеня (2016)
Гомонюк О. - Емпатійні якості як складові професійно-педагогічної культури майбутнього педагога, Онишко О., Райко В. (2016)
Коваль П. - Особистісно-професійна готовність студентів вищих навчальних закладів як мета і результат професійної підготовки (2016)
Криницька Т. - Перспективи підготовки менеджерів - професіоналів дошкільної освіти ХХІ століття: вимоги сьогодення (2016)
Лисенко О. - Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці студентів вищих навчальних закладів (2016)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Психологічний аналіз процесів вольової регуляції як ознаки свідомості й розкриття особистісного потенціалу (2016)
Матішак М. - Формування навичок самоменеджменту майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Мацук Л. - Готовність майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення (2016)
Мороз-Рекотова Л. - Формування професійно-комунікативної культури мовлення майбутніх вихователів ДНЗ у руслі компетентнісного підходу (2016)
Олійник О. - Практика дизайн-діяльності у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Сабат Н. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів (2016)
Стамбульська Т. - Комунікативна обізнаність у контексті професіограми майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Тур О. - Комунікативно-освітній простір як необхідна умова підготовки компетентних фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Фроленкова Н. - Інтегрування зарубіжних педагогічних технологій у зміст освітніх програм сучасного українського дошкілля (2016)
Бойко Н. - Організація гурткової діяльності у педагогічному процесі сучасних ДНЗ України в руслі євроінтеграційних освітніх процесів (2016)
Семеняко Ю. - Соціально-педагогічні проблеми сучасності: медіабезпека дітей дошкільного віку (2016)
Удич З. - Психолого-педагогічний супровід батьків дошкільника з особливими потребами (2016)
Голота Н. - Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини у школі (2016)
Ковальчук М. - Діалектне мовне середовище як передумова виникнення комунікативних девіацій у спілкуванні молодших школярів, Сергієнко Н. (2016)
Марчій-Дмитраш Т. - Організація дидактичних ігор у навчанні молодших школярів іноземної мови (2016)
Lastovskyi V. - Orthodox Church as an instrument of Russian pressure in international relations at the end of XVIII century (2017)
Гедін М. С. - Вплив слов’янофільства на суспільно–політичну думку середини ХІХ століття (2017)
Казьмирчук М. Г. - Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX – на початку XX ст. (2017)
Yaroslavska L. P. - Physical education in educational institutions of Ukraine in the second half of the 19–th century, Zagorodnіy V. V. (2017)
Варгатюк С. В. - Протиріччя представників державного проводу Директорії УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України (2017)
Васильчук В. М. - Сторінки історії українських німців (2017)
Кульчицька І. В. - Пропагандистські методи боротьби більшовиків з релігійним світоглядом національних меншин України (20–і рр. ХХ ст.) (2017)
Кубанов Н. Ю. - Советское киностроительство в 1917–1924 гг. как инструмент пропаганды большевистской идеологии (2017)
Бабюк Л. Я. - Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920–1928 х рр. (2017)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР в середині 1920–х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові) (2017)
Шульга В. П. - Професор М. А. Кравченко – організатор системи вищої фахової освіти в УРСР (2017)
Д’яченко А. В. - Мельниківські збройні формування та їх прихильники в роки радянсько–німецької війни (1941–1945 рр.) (2017)
Куриляк О. В. - Мобілізаційна діяльність органів місцевого військового управління на території Станіславської області в 1944–1945 рр. (2017)
Гончаренко Л. Л. - Відродження ідеї європейської єдності після Другої світової війни в 1945–1947 рр. (2017)
Дзюбенко Ю. В. - Фінансування, відбудова та розвиток кінопрокату в радянській Україні початок 1950–х – середина 1960–х рр. (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1) (2017)
Цимбала О. С. - Теоретико–методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця (2017)
Smolnikov Yu. B. - The Rise of the Far–Right in Hungary (1990s–2016) (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького в матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції "Козацтво в історії України (до 360–річчя битви під Батогом)" (2017)
Бойко І. М. - Проблема систематизації джерельної бази у дослідженні православно–католицьких відносинв незалежній Україні (2017)
Рудюк А. В. - Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України (2017)
Іващенко М. М. - Співвідношення висвітлення суспільно–політичних подій національного, регіонального та місцевого значення у регіональній молодіжній пресі України (2017)
Годя І. М. - Регіональний аспект історико–культурного туризму в Україні: перспективи розвитку (2017)
Куцька О. М. - Авіакатастрофи "Боїнгів" 1983 та 2014 років: аналогії російської пропаганди, Беспека В. Ю. (2017)
Ковальчук М. В. - Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її адміністративного устрою у ХІV–XVI ст. (2017)
Башли М. І. - Діяльність Бессарабського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (2017)
Вараниця А. О. - "Die schule ist ein politikum": шкільництво як політична стратегія Габсбургів у підавстрійській Галичині (2017)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку фізичної культури і спорту в Японії наприкінці XIX – першій третині ХХ ст. (2017)
Воронкова В. Г. - Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart–суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико–концептуальний контекст, Романенко Т. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Білецька В. В. - І. Мірчук про основні вектори розвитку української академічної філософії ХVІІІ – початку ХІХ століть (2017)
Кириченко М. О. - Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження (2017)
Данканіч Р. І. - Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера (2017)
Захарчук А. Ф. - Психологические интерпретации социального неравенства на примере иррационалистической философии Фридриха Ницше (2017)
Патлайчук О. В. - Естетичні погляди Айн Ренд (2017)
Константинов М. В. - Трансформация понятия искусства как "моделирующей системы" у Ю. М. Лотмана (2017)
Культенко В. П. - Проблематизація питань сталого розвитку в політико–економічному вченні Дж. Міля, Гонтар К., Лебідь І. (2017)
Tan Tan Davani H. - The Heritage of Surhawardi’s wisdom of Illumination (Hikmat – Al Ishraq) (2017)
Лисовский П. Н. - Естествознание как системное сознание в структуре лексико–семантического метеополя: философский подход (2017)
Лустин Ю. М. - Типология личности в социально–философском измерении (2017)
Мartynova S. P. - Peculiarities of a marginal personality in the modern world (2017)
Носач Б. О. - Сучасна трансформація механізмів функціонування віртуального ринку в системі інформаційної економіки (2017)
Культенко В. П. - Соціальна цінність філософії науки, Климанський О., Дружинін Д. (2017)
Романенко О. Я. - Утопія як досвід системного передбачення соціального майбутнього (2017)
Ареф’єва А. Ю. - Глобалізаційні процеси в культурі сучасності (2017)
Власов В. І. - Ґенеза поняття "економічна глобалізація" (2017)
Кирилюк О. С. - Соціумні девіації – концептуалізація проблеми (2017)
Культенко В. П. - Місце біоетики у сучасному світі, Гуленко В. В., Кошова А. О., Скоп О. П. (2017)
Танська Л. В. - Гармонізація глобалізаційних процесів культури як проектно–модельний симбіоз (2017)
Тищенко М. В. - Перспективи формалізації контексту аргументації в прагма–діалектиці (2017)
Мофа С. О. - Перспективні шляхи консолідації українського суспільства в сучасних умовах (2017)
Черниш Т. М. - Віртуалізація як становлення нової форми світоглядної культури та нового типу взаємодії в інформаційно–мережевому просторі (2017)
Легенький І. Ю. - Формування поетики пост нонконформізму в музичній культурі України (2017)
Райчинець А. В. - Іслам у дзеркалі Візантійської теології (2017)
Булига І. І. - Релігійне буття Волинського регіону: проблеми і перспективи (2017)
Вергелес К. М. - Святоотецька традиція: аскеза і становлення моральнісної людини (2017)
Культенко В. П. - Філософське осмислення проблеми формування екологічної культури, Тимченко І., Тимошенко Є. (2017)
Бойченко М. І. - Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) (2017)
Дроботенко М. О. - Рольова реальність освітніх практик філософії: філософ як ментор (2017)
Яковлєва О. В. - Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору (2017)
Жигилевич О. Ю. - Потенціал філософії освіти як методології концептуалізації бізнес–освіти (2017)
Карцев О. О. - Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно–освітніх практик (2017)
Кубко В. П. - Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу, Ткаченко К. Ю. (2017)
Олексенко Р. І. - Роль економічної освіти у процесі становлення успішної держави (2017)
Якименко Л. М. - Інтертекстуальні виміри фемінного дискурсу публіцистики Надії Світличної й Соломії Павличко (2017)
Руденко С. Б. - "Декомунізація" Музею Великої Вітчизняної війни у Києві: 1994 чи 2015? (2017)
Петров А. М. - Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності (2017)
Еделєва М. А. - Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії (2017)
Задувайло О. К. - Проблема визначення поняття "чутлива інформація" в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави (2017)
Захаренко К. - Партії і політичні рухи в інформаційному вимірі сучасної держави (2017)
Конціцка Г. - Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" (2017)
Левінська З. С. - До проблеми політичної активності жіноцтва в сучасній Україні (2017)
Leontev I. O. - Geopolitical factor in Ukrainian–Belarusian relations (2017)
Бадер А. В. - Вплив інформаційної складової збройного насилля на політичний процес в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні (2017)
Вонсович О. С. - Саміт Україна – Європейський Союз: підсумки та перспективи (2017)
Сидоренко І. С. - Практика стратегічних комунікацій НАТО (2017)
Стахурський І. В. - Політико–інституційні механізми удосконалення кризового менеджменту Європейського Союзу (2017)
Філатов Б. А. - Патріотичні партії сучасного ЄС: особливості інституційного дизайну (2017)
Барна Б. Ю. - Взаємодія Норвегії з ЄС поза інституційними механізмами Європейського економічного простору (2017)
Кан Ден Сик. - Новый внешнеполитический курс Китая (2017)
Мандзюк О. Р. - Етнонаціональний аспект формування двосторонніх відносин Польщі та Литви (2017)
Арцишевський Р. А. - Рецензія на монографію: Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс. – Монографія / О. В. Стовпець. – Одеса: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2016. (2017)
Радько П. Г. - Цивілізаційні виклики України ХХІ століття: національно–культурні рефлексії державницької школи українського історіософського дискурсу. Рецензія на колективне монографічне дослідження: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір, Басенко Р. О. (2017)
Сінкевич Є. - Рецензія на монографію: Smoliński A. Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX w. w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej w ZSRS. – Oświęcim Napoleon V, 2016. – 181 s. (2017)
Андрющенко Я. - Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей) (2016)
Чень Бо - Компонентна структура готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності (2016)
Боделан М. - Вуличний соціальний працівник: професійні функції (2016)
Вішнікіна Л. - Теоретичні засади формування методичної системи компетентнісного навчання географії (2016)
Гамза А. - Методична реалізація описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь (2016)
Добровольська А. - Оцінювання фахової підготовки майбутніх лікарів і провізорів за рівнями сформованості ІТ-компетентності (2016)
Довгань Н. - Провідні чинники формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Козяр М. - Окремі аспекти методики розв’язування задач з нарисної геометрії, Крівцов В. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів підвищення фізичної працездатності учасників багатоденних піших туристських походів оздоровчого спрямування, Пилипенко М., Редько С. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів покращення фізичної та розумової працездатності підростаючого покоління, Редько С., Луцик М. (2016)
Курілова В. - Роль учителя фізичної культури в організації спортивно-масової роботи зі спортсменами початківцями, Редько С., Пустовойт П., Щасливий С. (2016)
Пахомова Н. - Психолого-педагогічні умови інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2016)
Райковська Г. - Комп’ютерний інжиніринг у графічній підготовці фахівців ВТНЗ (2016)
Савінова Н. - Театралізована логопедична діагностика стану сформованості словника дітей дошкільного віку (2016)
Скорнякова О. - Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Сорока О. - Використання арт-терапевтичних технологій у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тіхоміров А. - Розвиток фізичних якостей майбутнього туриста, Усатюк Г. (2016)
Тан Цземін - Методичне забезпечення вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційній основі (2016)
Ма Чень - Моделювання співацької діяльності майбутніх учителів музики у позашкільних мистецьких закладах (2016)
Бутко О. - Економічна культура як соціально-педагогічна проблема (2016)
Галущенко В. - Впровадження засобів нейробіки у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (2016)
Гвоздій С. - Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури (2016)
Калаур С. - Характеристика толерантності як показника готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Кисличенко В. - Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення (2016)
Корнещук В. - Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ (2016)
Короленко В. - Психолого-педагогічні теорії морального формування дітей шкільного віку (2016)
Кузнецова О. - Аксіологічний підхід до підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2016)
Лосєва О. - Оновлені навчальні програми з вивчення англійської мови у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів: очікування та фактичні зміни (2016)
Мартинчук О. - Інклюзивна освіта: освітологічний контекст (2016)
Михасюк К. - Використання інформаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в економічних коледжах (2016)
Олексюк Н. - Моделювання процесу соціалізації як умова ефективності соціальної реабілітації особистості (2016)
Парфанович А. - Актуальність профілактики сімейного насильства серед молодих пар (2016)
Сорочан Ю. - Використання комп’ютерних технологій на уроках математики у спеціальній школі, Михальчишина А. (2016)
Стельмах Н. - Культура педагогічного спілкування – основа деонтологічної культури педагога (2016)
Фрицюк В. - Структура готовності до безперервного професійного саморозвитку майбутніх педагогів (2016)
Бєлова О. - Організація групової роботи щодо запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Княжева І. - Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах взаємодії ДНЗ і сім’ї (2016)
Крамаренко А. - Підготовка вчителя нової формації для початкової школи в умовах сталого розвитку суспільства (2016)
Лісова Л. - Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач (2016)
Малашевська І. - Організаційно-методична система музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах саногенно-особистісного підходу (2016)
Бондарук Я. - Формування глобальної компетентності у контексті навчання англійської мови майбутніх філологів як новий виклик системі освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Дружененко Р. - Дидактичні основи формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури (2016)
Клехо О. - Особливості формування фахової компетентності майбутніх вчителів інформатики у початковій школі з використанням методів ситуативного моделювання (2016)
Крутова Н. - Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики (2016)
Сіранчук Н. - Основні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра (2016)
Шевченко А. - Зміст та структурні компоненти фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2016)
Білоконь Г. - Етапи гуманізації системи реформування вищої освіти в Україні у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Возна З. - Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін (2016)
Грінченко О. - Розвиток краєзнавчої освіти у Харківському регіоні, Губіна С. (2016)
Зеркаль М. - Вища освіта України в роки незалежності: етапи, періодизація, проблеми (2016)
Кириченко А. - Новая концепция бесплатного и доступного четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Ніколаєнко Н. - Формування предметно-методичної компетентності викладача суспільствознавчих дисциплін (2016)
Нікора А. - Аксіологічні основи розвитку особистості студента в освітньо-виховному середовищі університету (2016)
Побєдаш І. - Методичні аспекти формування громадянської компетентності учнів основної школи у процесі навчання історії (2016)
Старєва А. - Формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя-суспільствознавця: операційно-діяльнісний блок моделі (2016)
Бородієнко О. - Зарубіжний досвід розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2016)
Ваколюк А. - Формування на уроках фізичної культури процесу навчання у загальноосвітніх школах України (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Воронцова К. - Соціально-економічний вплив на освітню підготовку правознавців в Україні (у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття) (2016)
Гош В. - Особливості розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80- ті роки ХХ століття (2016)
Дерека Т. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа) (2016)
Ван Кань - Основні підходи до інструментальної підготовки студентів з Китаю (2016)
Кравець В. - Історичні та теоретичні аспекти становлення сексуальної педагогіки (2016)
Лещій Н. - Історичні засади використання засобів фізичної культури у практиці навчання і реабілітації дітей зі складними вадами психофізичного розвитку (2016)
Хайруддинов М. - Инновационная педагогическая деятельность крымскотатарского просветителя И. Гаспринского (2016)
Стариков И. - Соприкосновение с личностью Кобзаря (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бендера І. М. - Визначення технологічних параметрів садових дискових знарядь з перемінним діаметром, Скоробогатов Д. В. (2016)
Бончик В. С. - Підвищення ресурсу ексцентрикового механізму коренезбиральної машини, Федірко П. П., Мигаль В. Г. (2016)
Волинкіна Л. С. - Водонагрівач димовими газами котельних установок, Бурка Л. М. (2016)
Гевко Б. М. - Дослідження процесу розподілу насіння зернових культур при підгрунтово-розкидному способі сівби: теоретичних аналіз, Павельчук Ю. Ф. (2016)
Говоров О. Ф. - Перспективний універсальний барабанний подрібнювач-розподілювач рослин і пожнивних залишків (2016)
Гонсьор О. Й. - Метрологічне забезпечення контролю електрофізичних параметрів питної води, Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І., Козак О. В. (2016)
Гречин Д. П. - Вплив розмірів паза ротора на величину пускового моменту короткозамкненого асинхронного двигуна, Дробот І. М., Герман А. Ф., Дубік В. М. (2016)
Грушецький С. М. - Аналіз сучасних технологій вирощування і збирання картоплі (2016)
Девін В. В. - Моделювання процесу роботи лопатевого змішувача в програмному комплексі Flow Vision, Ткачук В. С. (2016)
Димчук А. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на надій корів (2016)
Дмитрів В. Т. - Моделювання переміщення частинки конусним дисковим дозатором-змішувачем з криволінійними лопатками, Городняк Р. В., Дмитрів Г. М., Підлісний В. В. (2016)
Дорохович А. М. - Розробка технології затяжного печива спеціального призначення з врахуванням вимог нутриціології для людей похилого віку, Петренко М. М. (2016)
Дуганець В. І. - Розробка системи автоматичного регулювання виробності компресорної установки, Божок А. М., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Волинкін М. П., Пукас В. Л. (2016)
Думанський О. В. - Обгрунтування типу випромінювача для лікування ендометриту тварин, Михайлова Л. М., Мельник В. В. (2016)
Замойський С. М. - Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача грунту, Замойська К. В. (2016)
Іванишин В. В. - Аналіз науково-методичних засад обгрунтування параметрів комплексів зернозбиральних комбайнів, Гуцол Т. Д., Комарніцький С. П. (2016)
Іліяшик В. В. - Аналіз конструкцій жаток Flex та адаптація їх до роботи з зернозбиральними комбайнами Claas на збиранні сої, Дуганець В. І., Мошенко І. О. (2016)
Калініченко О. В. - Теоретичний аналіз впливу низькоенергетичних електромагнітних полів вкрай високочастотного діапазону на інфекційні мікроорганізми в ранах шкіряного покриву тварин, Потапський П. В., Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І. (2016)
Ковалишин С. Й. - Теоретичні дослідження орієнтації частини дрібнонасіннєвої суміші за умови удару до стінки пневмоелектричного сепарувального каналу, Дадак В. О., Рудь А. В. (2016)
Козак О. В. - Аналіз теплових характеристик лавинно-прольотного діода в режимі коротких імпульсів, Вільчинська Д. В., Герасимов П. В., Семенишина І. В. (2016)
Корчак М. М. - Обгрунтування технологічної функціональної моделі способу обробітку грунту після збирання грубостеблових культур (2016)
Кузьмінський Р. Д. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522, Іванишин В. В., Барабаш Р. І., Ткач О. В. (2016)
Мазур В. А. - Теоретичний аналіз розподілу радіоімпульсного випромінювання в молочних залозах овець, Гарасимчук І. Д., Панцир Ю. І., Потапський П. В. (2016)
Окіпняк А. С. - Моніторинг особливостей захисту населення під час застосування технічних засобів мінної безпеки, Кирилюк Р. М., Бурлюк В. В. (2016)
Оленюк О. А. - Аналіз систем електромагнітного випромінювання та антенних пристроїв для передпосівної обробки насіння в безперервному потоці, Оленюк А. М. (2016)
Петров М. Г. - Функционально-ориентированный подход к разработке технологии восстановления шеек коленчастых валов (2016)
Пташник В. В. - Дослідження електрохімічних характеристик активованого вугілля з відходів переробки кукурудзи, Садова М., Бордун І. М., Борисюк А., Ткач О. В. (2016)
Рудь А. В. - Технологічно-конструкційний аналіз комбінованих посівних машин компанії Vaderstad, Мошенко І. О. (2016)
Семенов О. М. - Фізичні впливи на процеси підготовки тари до фасування рідинної продукції, Підлісний В. В., Палилюлько М. М. (2016)
Смільський В. В. - Ентропійно-інформаційний аналіз гранулометричного складу агрогрунтів (2016)
Ткачук В. С. - Розрахунок монтажних напружень в шарнірно-стержньових системах з використанням методу скінченних елементів, Девін В. В. (2016)
Торчук М. В. - Дослідження залежності параметрів електромагнітного поля від частоти заповнення імпульсів при лікуванні мастита у овець, Дубік В. М., Мазур В. А., Михайлова Л. М. (2016)
Федірко П. П. - Відновлення лакофарбових покриттів сільськогосподарської техніки без попереднього видалення іржі, Кроль В. О., Морозов В. В. (2016)
Шевчук І. І. - Обгрунтвання параметрів завантажувального пристрою дробарок з вертикальним розташуванням ротора, Марущак А. М., Тиш М. А., Єрмаков С. В. (2016)
Шебанін В. С. - Інноваційна діяльність: сутність, значення, проблеми розвитку та найважливіші напрямки їх вирішення, Червен І. І., Шебаніна О. В. (2012)
Котикова О. І. - Напрями покращення якісного стану угідь Миколаївської області (2012)
Сіренко Н. М. - Внутрішньосистемний потенціал інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (2012)
Яценко В. М. - Стан молочного скотарства та основні тенденції розвитку виробництва молока в Черкаській області, Яковлєва А. О. (2012)
Білоусов О. М. - Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Сарапіна О. А. - Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення (2012)
Клочан В. П. - Визначення впливу факторів на результати господарювання, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2012)
Бабенко М. Д. - Інвестиційна привабливість підприємств регіону (2012)
Кареба М. І. - До розмірів сільськогосподарських підприємств та диверсифікації їх діяльності (2012)
Орленко О. В. - Теоретичні питання диверсифікації підприємств круп’яної галузі (2012)
Ігнатенко М. М. - Маркетингові підходи до вдосконалення системи державного управління та регулювання в аграрній сфері економіки (2012)
Клименко С. О. - Методичний підхід до визначення потреби в капіталі переробних підприємств АПК, Мікрюкова Л. В. (2012)
Синявська І. М. - Мотивація розвитку людського капіталу в аграрному секторі економіки (2012)
Тимофієва Г. С. - Методичні аспекти оцінки регулювання розвитку галузей рослинництва (2012)
Шевченко Т. В. - Сутність, види, значення, завдання маркетингу та основні напрямки їх вирішення (2012)
Чужмир К. М. - Інноваційне забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки (2012)
Мороз Т. О. - Розвиток соціально орієнтованого середовища сільських територій (2012)
Чайка Т. О. - Перешкоди на шляху розвитку органічного сільськогосподарського виробництва (2012)
Буценко Л. В. - Методологічний підхід до оцінки конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств (2012)
Гамаюнова В. В. - Вплив режимів зрошення та удобрення на поживний режим темно-каштанового ґрунту при вирощуванні пшениці озимої після люцерни, Берднікова О. Г. (2012)
Ківер В. Х. - Оцінка способів, строків і видів унесення азотних добрив під зрошувану кукурудзу, Онопрієнко Д. М. (2012)
Письменний О. В. - Вплив мікродобрив на урожайність та якість буряку столового (2012)
Нікончук Н. В. - Вплив біологічно активних речовин на врожайність та якість томатів (2012)
Плахтир О. О. - Показники якості і структурної оптимізації просторових електро-магнітних систем трифазних трансформаторів, Кошкін Д. Л. (2012)
Ковальчук Ю. О. - Огляд використання лазерного зміцнення сталі45 для підвищення зносостійкості деталей сільськогосподарської техніки (2012)
Юдкін-Ріпун І. - Підтексти драм Лесі Українки (2011)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (1) (2011)
Ганзенко Л. - До проблеми відтворення "священного" в художньому просторі середньовічної ілюмінованої книги (2011)
Ходак І. - Ікона "Покрова Богородиці" з колекції Національного художнього музею України: проблема походження (2011)
Бурковська Л. - Волинська ікона "Успіння Богородиці" середини ХVІІ століття зі збірки НМНАПУ (2011)
Забашта Р. - Архітектурно-будівельний складник бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (1) (2011)
Боса І. - 20-та періодична виставка Товариства південноросійських художників 1910 року в Єлисаветграді (2011)
Левицька М. - Реставраційна практика Макса Дворжака: львівські епізоди (2011)
Міщенко І. - Риси експресіонізму в доробку буковинських художників першої половини XX століття (2011)
Сторчай О. - Матеріали до творчої біографії Киріака Костанді (2011)
Білокінь С. - Табірний зошит Ярослави Музики (2011)
Чегусова З. - Славний ювілей Тетяни Кари-Васильєвої (2011)
Студенець Н. - Федір Самійлович Уманцев (2011)
Про авторів (2011)
Ярко М. - Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті "фази європеїзації" (2011)
Гончарук О. - Екранний видовищний синтез естрадного мистецтва (2011)
Карпяк А. - Реформування жанру флейтового концерту XVIII століття у творчості Йоганна Стаміца та Карла-Філіппа-Еммануїла Баха (2011)
Зінків І. - Курт Закс про українську бандуру (2011)
Костюк Н. - Деякі аспекти формування авторського стилю в богослужбовій творчості Кирила Стеценка першого десятиліття ХХ століття (2011)
Росляк Р. - Формування органів управління кінематографа в Україні (1919) (2011)
Шеремета І. - Дешифрування псевдонімів як аспект вивчення музичної культури (за матеріалами журналу "Музика" 1920-х років) (2011)
Безручко О. - Сценарний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 1940-х роках XX століття (2011)
Лі Д. - Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі ХХ століття (2011)
Регуліч І. - Твори композиторів петербурзької школи церковного співу в нотній колекції Володимира Ганжука (2011)
Івахова К. - Фортепіанний цикл "З дитячого альбому" Мирослава Скорика: стилістичні особливостi жанру (2011)
Козинко Л. - Елементи фольклорної хореографії в сучасному балетному театрі України (2011)
Коваленко Є. - Творча лабораторія сучасної хореографії (соліст Національної опери Володимир Чуприн) (2011)
Семененко Н. - Магія ювілею (2011)
Лі С. - Духові інструменти в китайській музичній творчості та виконавстві (2011)
Хай М. - Апологетам гармошки як "рятівниці" традиції українських лірників (2011)
Сиротинська Н. - До джерел: монографія Юрія Ясіновського (2011)
Веселовська Г. - До основ парамузикознавства (2011)
Семененко Н. - Світовий вимір Маестро (2011)
Ганудельова Н. - Концепція самоідентифікації традиційної музично-інструментальної культури (2011)
Про авторів (2011)
Содержание (2016)
Довгалюк И. Г. - Опыт научно-технической деятельности ГУ "НИОХИМ", Кузенко Ю. Н., Панасенко В. А. (2016)
Довгалюк И. Г. - О создании индустриального парка "Славянский", Малакей З. А. (2016)
Малакей З. А. - Некоторые особенности и современные тенденции производства кальцинированной соды, Васерман Л. З. (2016)
Васерман Л. З. - Содовая промышленность Франции, Воробьева Н. М. (2016)
Васерман Л. З. - Динамика производства и потребления кальцинированной соды в США, Гетьманенко О. Е. (2016)
Фрумин В. М. - Способы сухой очистки газа кальцинации от содовой пыли, Гут В. М., Бурин В. Л., Олейченко Т. В., Райда М. Р., Резанов А. А. (2016)
Заикин А. П. - К вопросу применения дистиллерной жидкости для гидратации извести в производстве кальцинированной соды, Гридасов В. Н., Барановский А. А., Стасюк Т. А. (2016)
Заикин А. П. - Дуговое сито для очистки известкового молока от мелких отходов гашения в производстве кальцинированной соды, Гридасов В. Н., Барановский А. А., Стасюк Т. А., Зуев С. М. (2016)
Райко В. Ф. - Эффективность энергопотребления и потенциал использования вторичной теплоты стадии кальцинации содового производства, Цейтлин М. А., Панасенко В. А. (2016)
Рахманиан М. А. - Исследование степени инкрустирования карбонизационной колонны в процессе рабочего пробега, Лукьянчиков А. А. (2016)
Лукьянчиков А. А. - Рекомендации по ведению сульфатного режима в аппаратах и трубопроводах отделения дистилляции содового производства, Михайлова Е. Н. (2016)
Васерман Л. З. - Сравнение эффективности методов расчета плотности водных растворов натрия и калия хлорида, натрия и магния сульфата, Воробьева Н. М. (2016)
Панасенко В. А. - Поверхность кристаллизации в четверной взаимной системе Na+, NH4+ // НСО–3, C1– – Н2О, Кобзев А. В. (2016)
Васерман Л. З. - Сравнительная оценка значений плотности, рассчитанных различными методами для смешанных водных растворов натрия карбоната и гидрокарбоната, Воробьева Н. М., Тулупов И. С. (2016)
Васерман Л. З. - Оценка коэффициентов сжатия индивидуальных водных растворов кальция хлорида, кальция йодида, кальция нитрата и магния хлорида при их разбавлении в диапазоне температур от 0 °С до 100 °С, Тулупов И. С. (2016)
Левицкий В. А. - Исследования компонентов бесфосфатных синтетических моющих средств, Утешев В. М., Краснова Т. М., Смирнов С. А. (2016)
Левицкий В. А. - Регулирование показателя насыпной плотности фосфорноаммонийных огнетушащих порошков для тушения пожаров класса АВС, Смирнов А. С., Краснов Е. В. (2016)
Утешев В. М. - Получение высокомодульного жидкого стекла из кристаллического кремнезема и раствора натрия гидроксида автоклавным способом, Левицкий В. А. (2016)
Березин М. А. - Проблемы сырьевой базы ПО "Карабогазсульфат" современного периода, Алексеев В. И. (2016)
Алексеев В. И. - Получение магния гидроксида для использования в рецептурах трудногорючих полимерных материалов, Алексеев А. В. (2016)
Алексеев В. И. - Сравнительный анализ физико-химических свойств растворов и декагидратов натрия сульфата и карбоната с оценкой аналогий и различий их переработки на товарные продукты, Лукьянчиков А. А., Алексеев А. В. (2016)
Бобух А. О. - Алгоритм оптимізації функціонування об'єкта оборотного водопостачання та водоспоживання виробництва кальцинованої соди, Подустов М. О., Переверзєва А. М., Барановський А. А. (2016)
Асеев Г. Г. - Общее уравнение непрерывности для растворов электролитов в возмущенном состоянии (2016)
Шестопалов О. В. - Моделювання геомеханічних процесів навколо сховищ відходів у підземних порожнинах промислового походження, Новожилова Т. Б., Нечипоренко Д. І., Панасенко В. О., Рищенко І. М. (2016)
Алексеев В. И. - Состояние и перспективы производства некоторых минеральных наполнителей пластмасс в Украине, Семений В. И. Алексеев А. В. (2016)
Гринь Г. І. - Кінетика регенерації аміну в процесі отримання карбонату калію, Панасенко В. В., Бондаренко Л. М., Дейнека Д. М., Федорченко Т. В. (2016)
Гринь Г. І. - Дослідження процесу вилучення ванадію (V) оксиду із відходів виробництва титану оксиду пігментного, Дейнека Д. М., Адаменко С. Ю., Бондаренко Л. М. (2016)
Масалітіна Н. Ю. - Мезопоруваті каталітичні системи для реакції окиснення аміаку до N2O, Савенков А. С. (2016)
Привалова Г. С. - Состояние проблемы и перспективы разработки неплатиновых катализаторов окисления аммиака до оксида азота (II) в производстве азотной кислоты, Бутенко А. Н., Лобойко А. Я., Панасенко В. А. (2016)
Дзевочко А. І. - Аналіз процесів масообміну у трубчастому плівковому реакторі сульфатування, Подустов М. О., Заікін А. П. (2016)
Юдкін-Ріпун І. - Джерела драматизму лірики Тараса Шевченка (2011)
Забашта Р. - До питання атрибуції бушанського наскельного рельєфу (аналіз обрамленої таблиці з написом) (2011)
Бірюльов Ю. - Львівський мистець Леонард Марконі (2011)
Толстова Л. - Кримські канікули Миколи Мурашка, Володимира Андреєва та Григорія Дядченка (2011)
Ходак І. - Восьмий том Повного зібрання творів Тараса Шевченка: спроба реконструкції проекту (1923–1934) (2011)
Білокінь С. - Неопублікована шевченкознавча студія Дмитра Антоновича (2011)
Безякін В. - Охорона пам’яток – справа державна. Нове дослідження споруди музею Т. Г. Шевченка в Каневі архітектора Василя Кричевського, Дорофієнко І., Рутковська О. (2011)
Про авторів (2011)
Title (2016)
Content (2016)
Литовченко С. В. - Высокотемпературные силициды: свойства и применение (2016)
Trusova V. - Novel fluorescent near-infrared agent for biomedical applications, Gorbenko G., Deligeorgiev T., Gadjev N. (2016)
Полуэктов Ю. М. - Самосогласованное описание взаимодействующих фононов в кристаллической решетке (2016)
Бобков В. В. - Накопление изотопов водорода и дефектов решетки в конструкционных материалах, облученных ионами H+/D+, Тищенко Л. П., Перегон T. И., Ковтуненко Ю. И. (2016)
Касилов В. И. - Генерация тепловых и эпитепловых нейтронов на линейном ускорителе электронов для ядерной медицины, Гоков С. П., Довбня А. Н., Каленик С. А., Кохнюк К. С., Кочетов С. С., Хомич А. А., Шопен О. А. (2016)
Kulish Yu. V. - Elimination of singulariries in causal green functions for generalized Klein-Gordon and Dirac equations on light cone (2016)
Malykhin D. G. - Accounting of the elasticity modules anisotropy in hsp metals for X-ray investigations of dislocation structure (2016)
Ожигов Л. С. - Особенности исследования механических свойств оболочек ТВЭЛ из Zr-1%Nb сплава в продольном и поперечном направлении, Савченко В. И., Крайнюк Е. А., Митрофанов А. С., Шрамченко С. В., Вьюгов П. Н., Редкина А. П. (2016)
Lesnyakov G. G. - About the values of the stray environment fields to toroidal magnetic field ratio in the Uragan-2M torsatron, Shapoval A. N. (2016)
Tigran G. - Decision making in the course of minimum viable product optimal structure choice (2016)
Ачкасов І. А. - Концептуальна модель формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах (2016)
Блінцов В. С. - Концепція удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень, Ієвлев М. М., Надточій А.В., Чубенко О.В. (2016)
Бугров О. В. - Функціональний аналіз програм регіонального розвитку, Бугрова О. О. (2016)
Бушуев Д. А. - Онтология поля компетенций инновационных проектов, Ярошенко Р. Ф. (2016)
Бушуєв С. Д. - Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами, Бойко О. О. (2016)
Бушуєв С. Д. - Інноваційне мислення при формуванні нових методологій управління проектами, Дорош М. С., Шакун Н. В. (2016)
Веренич О. В. - Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін (2016)
Егорченкова Н. Ю. - Имитационное моделирование в проектной деятельности предприятия (2016)
Костюкевич Р. М. - Проектне управління в системі стратегічного планування об’єднаних територіальних громад, Мандзюк О. М. (2016)
Москалюк А. Ю. - Анализ состояния охраны труда предприятия как основа инициации проектов охраны труда (2016)
Польшаков І. В. - Креативний підхід до управління проектно-орієнтованими організаціями (2016)
Ровинская Н. Ю. - Модель жизненного цикла проекта организационных изменений (2016)
Fedushko S. - Modeling software complex for web user personal data verification (2016)
Гайна Г. А. - Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок, Ерукаев А. В. (2016)
Крап-Спісак Н. П. - Методологія обчислення інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності, Саницька А. О. (2016)
Ліп’яніна Х. В. - Імітаційне моделювання управління життєвим циклом туристичного комплексу (2016)
Цюцюра С. В. - Використання компонента GMap.Net в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві, Федусенко О. В., Федусенко А. О., Цюцюра М. І. (2016)
Ботвіновська С. І. - Формування дискретної моделі просторової оболонки з використанням конхоідального перетворення (2016)
Киевская Е. И. - Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D, Лященко Т. А. (2016)
Новосад І. Г. - Специфічні прийоми реконструкції типових житлових будинків 1970-1980-х років (2016)
Терентьєв О. О. - Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану, Баліна О. І., Шабала Є. Є. (2016)
Беліченко М.А. - Структура проектного управління програмами академічної мобільності, Кубявка Л.Б. (2016)
Білощицький А. О. - Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах, Кучанський О. Ю., Безмогоричний Д. М., Пида С. В., Кузьомко А. С. (2016)
Ярмолюк А. Т. - Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці (2016)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних, Денисюк Б. І. (2016)
Савенко В. І. - Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства, Савенко С. С., Кіт В. П., Шатрова І. А., Клюєва В.В. (2016)
Мислович М. В. - Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики, Бондарчук О. В., Соболевська Т. Г. (2016)
Bayraktar V. N. - Selection of Saccharomyces cerevisiae wine yeast for biotechnology of the wine industry (2014)
Bayraktar V. N. - Summer seasonal enzyme activity, macro- and microelements in macrophytes isolated from littoral aquatories of the tiligul estuary, Polukarova L. A. (2014)
Шапошникова А.О. - Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку "Долина курганів" (Херсонська область, Україна), Мойсієнко І.І., Пономарьова А.А. (2014)
Апольцев Д. А. - Місцезнаходження решток вимерлих бобрів (Castoridae, Rodentia) пізнього міоцену України, Неофітний С. В. (2014)
Білоконь С. В. - Життєздатність Drosophila melanogaster за вживання біологічно-активних речовин препаратів "Вин-віта" та "Комбуча" (2014)
Гребенюк Н.В. - Патогенез дизрегуляторних порушень імунного гомеостазу в дітей з наслідками внутрішньоутробного інфікування (2014)
Гураль Р. І. - Особливості накопичення іонів важких металів молюсками Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) (2014)
Єлецька Т. О. - Перетравність поживних речовин повнозмішаного раціону та забезпеченість енергіею тварин залежно від рівномірності змішування (2014)
Жиліна Т. М. - Моніторинг природно-заповідних територій чернігівського полісся за показниками структури та видового складу нематодокомплексів різних типів лісу, Шевченко В. Л. (2014)
Мазур Т. П. - Морфологічні та анатомічні дослідження Victoria cruziana orbigny у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нужина Н. В., Дідух А. Я. (2014)
Межжерин С. В. - Экологическая альтернативность близких видов пресноводных моллюсков живородок Viviparus viviparus и V. contectus (Gastropoda, Viviparidae): ретроспектива и современное состояние, Андрийчук Т. В., Бабко Р. В., Кузьмина Т. Н. (2014)
Мельникова Е. Б. - Изменение интенсивности поля биолюминесценции в темное время суток и значимость влияющих факторов (2014)
Мудра А.Є. - Стан глутатіону в гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища (2014)
Савенко О. В. - Состояние репродуктивной группировки сивуча Eumetopias jubatus schreber скалы Долгой (Курильские острова) в 2009 году, Бурканов В. Н. (2014)
Сидорович М. М. - Фитотеститование цитотоксичности и мутагенности производной спирокарбона - нового синтетического стимулятора роста растений, Кундельчук О. П., Польченко Ю. В., Кот С. Ю. (2014)
Шейко О. А. - Фітогормональний комплекс Himantoglossum caprinum (Orchidaceae juss.) на різних етапах онтогенезу, Мусатенко Л. І. (2014)
Від редакційної колегії (2015)
Білий Р. - Зміни поверхні відмираючих клітин та імунна відповідь (2015)
Білинський Б. - Синдроми множинних ендокринних неоплазій, Літвіняк Р. (2015)
Джус М. - Розвиток остеопорозу у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом (2015)
Wallace J. - Infl uence of Hydrogen Sulfi de-releasing aspirin on mucosal integrity of esophageal and gastric mucosa, Pshyk-titko I., Muscara M. N., Bula N., Pavlovsky Y., Gavriluk E., Zayachkivska O. (2015)
Mateshuk-Vatseba L. - The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the structural organization of angioarchitecture of organs, Pidvalna U., Bekesevych A., Zinko A., Popyk P., Diskovskyi I. (2015)
Бідюк Д. - Клініко-епідеміологічні характеристики пізніх ускладнень гострого панкреатиту, Фуртак А. (2015)
Chevtchik O. - Multiple arterial revascularization in CABG surgery – investigation of long-term benefi t in a cohort of 3129 consecutive patients , Ulmer H., Sakic A., Kilo J., Alber H., Grimm M., Ruttmann E. (2015)
Костюченко Н. - Фактор наявності музичного слуху та особливості негативної симптоматики (дефекту) при шизофренії, Фільц О. (2015)
Іванів Ю. - Прогностична цінність магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні життєздатності міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Орищин Н., Паламарчук Ю. (2015)
Кияк Ю. - Гепатизація гібернованих кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця, Барнетт О., Ковалишин В., Кияк Г., Беш Д., Мороз В. (2015)
Zayachkivska O. - Detection of early risk factors of stress in students using "SMART LION" m-Health technologye, Dorosh N., Zvir M., Kozakova A., Plyatsko M., Dorosh O., Yermakova I. (2015)
Кухлевський Ю. - Вікові та гендерні відмінності факторів ризику змін кісткої щільності в осіб з дентальною імплантацією, Угрин М., Масна З. (2015)
Ястремська О. - Проблеми впровадження стандартизації у клініко-діагнос­тичних лабораторіях України (2015)
Гузар Л. - Місія медиків у сучасних реаліях України (зап. Олена Адамович) (2015)
Лесик Р. - Наукова школа члена-кореспондента НАМН України, професора Бориса Семеновича Зіменковського у світлі сучасних тенденцій європейсько­го академічного простору: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Coenen A. M. L. - Introduction to the inaugural lecture of Professor Adolf Beck given at the physiology department of University of Lemberg-Lwow in 1895 (2015)
Beck А. - Life phenomena and their methods of investigation (ed. Oksana Zayachkivska (2015)
Міжнародні публікації українських авторів (2015)
Матешук-Вацеба Л. - Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" /Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2012.— Том 1, А — Бібл. - 600 с.; Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" / Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2014. - Том 2, Бібл — Вес. - 616 с (2015)
Романчук О. - Основи травмофокусованої психотерапії. — Львів: Свічадо, 2015.— 448 с. (переклад з англ. Principles of trauma therapy: a guide to symptoms, evaluation, and treatment / John N. Briere, Catherine Scott, University of Southern California, Keck School of Medicine.— Second edition, DSM-5 update, Бріер Д., Скотт К. (2015)
Василь Іванович Ковалишин (2015)
Юрій Андрійович Іванів (2015)
Андрій Васильович Петрух (2015)
Служинська О. - Орест-Мирон Рижій - лікар-хірург, публіцист, меценат (до 90-річчя від народження) (2015)
Пам’яті визначного вченого-хірурга (до 85-ї річниці від народження Михайла Петровича Павловського) (2015)
Павло Пундій (2015)
Павло Джуль (2015)
Гасай Є. - Гіркий біль правди (до 110-ї річниці від народження Осипа Дзядіва) (2015)
Масний З. - Хроніка другого півріччя 2015 року, Адамович О. (2015)
Правила для авторів (2015)
Author rules (2015)
Семів Л. К. - Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів (2016)
Mulska O. - Labour modern concepts in the conditions of strengthening of migration processes in Ukraine, Bachynska M. (2016)
Борщевський В. В. - Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону, Куліш І. М., Кравців І. К. (2016)
Попадинець Н. М. - Основні тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі в сільській місцевості (2016)
Злидник Ю. Р. - Інституційно-економічні ризики розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (2016)
Васьківська К. В. - Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону, Децик О. І. (2016)
Мацьків О. І. - Методичні підходи делімітації метрополійного району Львова (2016)
Притула Х. М. - Єврорегіональне співробітництво як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області, Калат Я. Я. (2016)
Куцаб-Бонк К. - Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення європейської інтеграції (2016)
Войтків П. С. - Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Яворівського району Львівської області, Кравців С. С. (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетне забезпечення як чинник стійкого розвитку регіону: проблемно-орієнтовний аналіз (2016)
Сич О. А. - Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації (2016)
Бугіль С. Я. - Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2016)
Гичка Г. Г. - Формування спроможних територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Жовтанецька Я. В. - Моделі антикризового управління фінансовою діяльністю банків та особливості їх використання (2016)
Канцір І. А. - Шляхи підвищення ефективності регуляторних механізмів (2016)
Миськів Г. В. - Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки (2016)
Капленко Г. В. - Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага (2016)
Пасінович І. І. - Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні (2016)
Дуб А. Р. - Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні, Хлопецька М.-С. Б. (2016)
Келічавий А. В. - Монополія у системі конкурентних відносин (2016)
Слюсаренко В. Є. - Моделі тристороннього партнерства держави, бізнесу та громадянського суспільства (2016)
Станасюк Н. С. - Структурування промислового потенціалу (2016)
Мельник М. І. - Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств в Україні, Ватаманюк-Зелінська У. З. (2016)
Лояк Л. М. - Роль інновацій у розвитку малого підприємництва (2016)
Процевят О. С. - Огляд теоретико-методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону (2016)
Прокопишак В. Б. - Діагностика ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств в умовах переорієнтації ринків збуту (2016)
Корсун А. С. - Особливості функціонування та розвитку лізингових відносин в аграрних підприємствах (2016)
Семків І. А. - Підвищення ефективності управління персоналом шляхом удосконалення корпоративної політики на ПАТ "Укртелеком", Цебенко О. О. (2016)
Старко І. Є. - Особливості організації управлінського контролю нематеріальних активів (2016)
Васильчак С. В. - Забезпечення регіональної підтримки інноваційної діяльності малих підприємств як важливий аспект економічного розвитку території, Гринів Ю. О. (2016)
Гуцуляк В. Р. - Маркетинговий механізм як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку (2016)
Апольцев Д. А. - Бобри роду Castor (Castoridae, Rodentia) з відкладів пізнього міоцену України (2015)
Бобро О. В. - Дослідження змін потужності ритмів ЕЕГ та обміну катехоламінів під впливом природного адаптогену (2015)
Босенко А. І. - Надповільні процеси головного мозку як показник функціональних можливостей учнів 12 – 13 років, Філіпцова К. А. (2015)
Голяка С. К. - Ефективність методики розвитку психомоторних функцій у спортсменів-стрільців (2015)
Дидух Н. Я. - Систематическая характеристика коллекции насекомоядных растений ботанического сада им. акад. А. В. Фомина (семейство Cephalotaceae dumort), Нужина Н. В., Мазур Т. П. (2015)
Карташова І. І. - Модель уроку біології у сучасних педагогічних технологіях (2015)
Кузьменко Л.П. - Нетипові випадки гніздування птахів, Салій Т.В. (2015)
Мельникова Е.Б. - Спектральные составляющие изменчивости поля биолюминесценции в темное время суток в прибрежных водах Черного моря, Лямина Н.В. (2015)
Орлик Н. А. - Вариабельность сердечного ритма спортсменок 17-22 лет в разные фазы менструального цикла (2015)
Чернозуб А.А. - Морфофункциональные реакции организма культуристов в условиях разных режимов физической нагрузки (2015)
Шешурак П.Н. - Жуки-листоеды (Coleoptera: chrysomelidae) Мезинского национального природного парка (Черниговская область, Украина), Назаров Н.В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Марков Б. Ф. - О состоянии нормативной базы в области метрологии и метрологической деятельности (2013)
Проненко В. О. - Порівняльний аналіз якості індукційних магнітометрів (2013)
Павленко Ю. Ф. - Новый государственный первичный эталон единицы коэффициента амплитудной модуляции, Красовский В. Д., Бурдовицын С. А., Огарь В. И. (2013)
Неєжмаков П. І. - Державний первинний еталон одиниці світлового потоку, Грищенко Л. В., Гур’єв М. В., Назаренко Л. А. (2013)
Купко О. Д. - Теоретичний аналіз систематичних похибок вимірювання яскравості, Шабашкевич Б. Г., Добровольський Ю. Г. (2013)
Волков В. П. - Оценка радиуса качения ведущих колес по параметрам разгона автомобиля, Рабинович Э. Х., Баранник И. М., Митасов В. В. (2013)
Чинков В. М. - Дослідження та обґрунтування критеріїв оптимізації вимірювальних сигналів контролю технічного стану систем автоматичного управління, Герасимов С. В. (2013)
Ленюк Г. К. - Визначення лінійної кореляції опору розриву і опору роздиранню паперу та картону у поперечному до машинного напрямку (2013)
Title (2016)
Contents (2016)
Shablovsky Ya. O. - Electrically and magnetically induced cryogeneration in crystalline dielectrics (2016)
Gorskiy P. V. - Gigantic thermoemf of layered thermoelectric materials in a quantizing magnetic field (2016)
Romaka V. A. - Features of structural, energy and kineticcharacteristics of TiNiSn1-xGax thermoelectric material, Rogl P.-F., Romaka L. P., Krayovskyy V. Ya., Stadnyk Yu. V., Kaczorowski D., Horyn A. M. (2016)
Haluschak M. O. - Phase composition and thermoelectric properties of materials in Pb-Ag-Te system, Mudryi S. I., Lopyanko M. A., Optasyuk S. V., Semko Т. О., Nikiruy L. I., Horichok I. V. (2016)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric generator for trucks, Kuz R. V. (2016)
Konstantynovych I. A. - On the efficiency of gyrotropic thermoelements in cooling mode (2016)
Maksimuk M. V. - Computer design of thermoelectric starting pre-heater on gas fuel (2016)
Lutsenko V. Yu. - Experimental investigation of periodic transient mode of thermoelectric generator, Zhagrov A. S. (2016)
Dudal V. O. - Ultimate potential of underground thermoelectric generators (2016)
Lysko V. V. - Analysis of errors in determining the thermoelectric properties of materials by the harman method (2016)
Stadnyk B. I. - Dedicated to 80th birthday (2016)
Бесчасний С. П. - Реакція мастоцитів на перфузію серця розчином інтерферону, Найдьонов М. М., Гасюк О. М. (2015)
Глазков Е. О. - Вплив реабілітаційних заходів на рівень психофізіологічного забезпечення діяльності іноземних студентів при навчанні у ВНЗ України (2015)
Головченко І. В. - Електрична активність мозку дітей з порушенням рухової активності центрального походження (2015)
Дідух М. Я. - Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (родина Sarraceniaceae dumort.), Дідух А. Я., Мазур Т. П. (2015)
Ершова О. Н. - Сезонные особенности функционирования антиоксидантной системы Rapana venosa (Valenciennes, 1846), обитающей в северо-западной части Чёрного моря, Тоцкий В. Н., Топтиков В. А., Ковтун О. А., Лавренюк Т. И. (2015)
Коджебаш В. Ф. - Сравнительная оценка студентами 1 и 4 курсов необходимости и качества экологического образования в школах и вузах (2015)
Лановенко Е. Г. - Влияние отдельных параметров генетико-демографической структуры на отягощенность популяций врожденной патологией (2015)
Мазур Т. П. - Біоморфологічні особливості роду Cryptocoryne fisch. ex wydl. (родина Аcоraceae martinov та Araceae juss.) колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2015)
Сидорович М. М. - Експрес-методики визначення якості нефасованої питної води на основі фітотестування, Прокопець О. П., Гуменюк К. О. (2015)
Чернозуб А. А. - Изменение концентрации тестостерона в сыворотке крови юношей различного уровня тренированности в процессе занятий силовым фитнесом (2015)
Шкуропат А. В. - Зміни інтенсивності електрогенезу ритмів ЕЕГ приглухуватих підлітків під час вирішення логічних задач (2015)
Содержание (2014)
Селюк М. Н. - Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины (2014)
Скоробогатый В. В. - Подготовка семейных врачей по специальности оториноларингология (2014)
Збітнєва С. В. - Готовність лікарів загальної практики–сімейних лікарів до надання медичної допомоги при хворобах ока та його придаткового апарату (за результатами соціологічного дослідження), Слабкий Г. О. (2014)
Кефели-Яновская Е. И. - Трансформация знаний по анатомии в решении задач семейной медицины (2014)
Мостовий Ю. М. - Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, Цимбалюк Н. В., Слепченко Н. С. (2014)
Селюк М. Н. - Кашель как основной симптом инфекций дыхательных путей, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Кочуева М. Н. - Проблема нейроциркуляторной дистонии в практике семейного врача: место Афобазола в патогенетической терапии, Кочуев Г. И., Самбург Я. Ю., Крамаренко В. И., Качанова О. А. (2014)
Дуда А. К. - Новые возможности в коррекции дисбиоза в практике семейного врача, Дубровский Е. И. (2014)
Астахов В. М. - Показатели макро- и микроструктуры плаценты у женщин с артериальной гипотензией во время беременности, Сун Ли (2014)
Хурані І. Ф. - Цитологічні зміни дренажної рідини у хворих на доброякісні пухлини грудної залози під впливом електрозварювання біологічних тканин (2014)
Veropotvelian P. N. - Neoplasias in Anogenital Region Associated with Human Papilloma Virus, Diagnostics and Therapy, Narytnik T. N., Veropotvelian N. P., Filenko I. V., Guzhevska I. V. (2014)
Бондаренко А. В. - Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин (лекція) (2014)
Мосієнко Г. П. - Гломерулонефрит: актуальні питання в практиці сімейного лікаря (за матеріалами лекції) (2014)
Бабінець Л. С. - Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині, Захарчук У. М., Підручна С. Р. (2014)
Заремба В. С. - Ефективність застосування Веносміну у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями при синдромі діабетичної стопи, поєднаного з хронічною венозною недостатністю, Федчишин Н. Р., Чорняк Н. І., Гірняк І. І. (2014)
Матасар В. І. - Сучасні підходи до оптимізації харчування як засоби корекції морфофункціональних показників (2014)
Біль Б. Н. - Препарати Полідекса з фенілефрином і Ізофра в місцевому лікуванні ринологічних захворювань, Кушнір А. С., Назаренко А. М. (2014)
Селюк М. М. - Ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію, які мають додаткові фактори ризику – вплив електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2014)
Медвідь І. І. - Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині, Бабінець Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Кіча Н. В. - Наукове обґрунтування застосування есенціальних фосфоліпідів у комплексному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит, Данилюк С. В., Хіміон Л. В., Ященко О. Б., Смоліна Л. О., Ситюк Т. О. (2014)
Оразов М. Р. - Патогенетическая терапия тазовой боли выраженной интенсивности, обусловленной аденомиозом (2014)
Логвінов Я. М. - Предиктори виникнення рецидиву неклапанної персистивної фібриляції передсердь протягом шести місяців після кардіоверсії: роль тканинної допплєрографії, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2014)
Обертинская О. В. - Сучасна етіотропна терапія грипу інгібіторами нейрамінідази (2014)
Бабинцева Л. Ю. - Обоснование критерия для оценки эффективности и сроков лечения больных с артериальной гипертензией (2014)
Сухонос В. А. - Влияние различных схем медикаментозной терапии на структурно-функциональное состояние сердца, сосудов и печени у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением, Кочуева М. Н., Линская А. В., Кочуев Г. И., Браславская А. П. (2014)
Бабінець Л. С. - Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря, Галабіцька І. М., Бабінець А. І. (2014)
Денисенко С. В. - Использование методов онтологии знаний в семейной медицине для мониторинга и управления репродуктивным здоровьем (2014)
Климась И. В. - Синдром Тауссиг–Бинга, Алексеенко Н. В. (2014)
Качур О. Ю. - Щодо підвищення кваліфікації лікарів загальної практики–сімейних лікарів з променевої діагностики, Слабкий Г. О. (2014)
Абушанаб Салах А. А. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики залізодефіцитної анемії, Кучер О. В. (2014)
Карлова О. О. - Зміни показників перекісного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при мікросатурнізмі (2014)
Матвієць Л. Г. - Оцінювання нервово-психічного стану пацієнтів літнього та старечого віку за гендерною ознакою, у яких діагностовано гіпертонічну хворобу (2014)
Громнацька Н. М. - Вірогідність використання антропометричних показників у діагностиці метаболічного синдрому у дітей (2014)
Думанський Ю. В. - Модель надання онкологічної допомоги населенню на первинному рівні, Северин Г. К. (2014)
Шабловський Я. О. - Електроіндукована і магнітоіндукована кріогенерація в кристалічних діелектриках (2016)
Горський П. В. - Гігантська термоЕРС шаруватих термоелектричних матеріалів у квантуючому магнітному полі (2016)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовський В. Я., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Горинь А. М. (2016)
Галущак М. О. - Фазовий склад і термоелектричні властивості матеріалів у системі Pb-Ag-Te, Мудрий C. І., Лоп’янко М. А., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Никируй Л. І., Горічок І. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний генератор для вантажівок, Кузь Р. В. (2016)
Константинович І. А. - Про ефективність гіротропних термоелементів у режимі охолодження (2016)
Максимук М. В. - Комп’ютерне проектування термоелектричного передпускового нагрівника на газовому паливі (2016)
Луценко В. Ю. - Експериментальне дослідження періодичного перехідного режиму роботи термоелектричного генератора, Жагров А. С. (2016)
Дудаль В. О. - Граничні можливості підземних термоелектричних генераторів (2016)
Лисько В. В. - Аналіз похибок при визначенні термоелектричних властивостей матеріалу методом Хармана (2016)
Стадник Б. І. - До 80-річчя від дня народження (2016)
Содержание (2016)
Шабловский Я. О. - Электроиндуцированная и магнитоиндуцированная криогенерация в кристаллических диэлектриках (2016)
Горский П. В. - Гигантская термоЭДС слоистых термоэлектрических материалов в квантующем магнитном поле (2016)
Ромака В. А. - Особенности структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического материала TiNiSn1-x Gax, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовский В. Я., Стаднык Ю. В., Качаровский Д., Горынь А. М. (2016)
Галущак М. А. - Фазовый состав и термоэлектрические свойства материалов в системе Pb-Ag-Te, Мудрый С. И., Лопянко М. А., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Ныкыруй Л. И., Горичок И. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический генератор для грузовиков, Кузь Р. В. (2016)
Константинович И. А. - Об эффективности гиротропных термоэлементов в режиме охлаждения (2016)
Максимук Н. В. - Компьютерное проектирование термоэлектрического предпускового нагревателя на газовом топливе (2016)
Луценко В. Ю. - Экспериментальное исследование периодического переходного режима работы термоэлектрического генератора, Жагров А. С. (2016)
Дудаль В. А. - Предельные возможности подземных термоэлектрических генераторов (2016)
Лысько В. В. - Анализ погрешностей при определении термоэлектрических свойств материала методом Хармана (2016)
Стаднык Б. И. - К 80-летию со дня рождения (2016)
Стеблій Г. Я. - Системний підхід у формуванні поняттєво-категоріального аппарату економічної теорії в умовах глобалізації (2016)
Тувакова Н. В. - Економіка України і держав Вишеградської групи в контексті феномену "прокляття ресурсів", Корицька О. М. (2016)
Буцкюнене О. - Изменения структуры украинского экспорта: макроэкономическая оценка, Вітас А. (2016)
Попадинець Н. М. - Основні чинники забезпечення економічної безпеки України (2016)
Пшик Б. І. - Роль інтелектуального потенціалу у зміцненні економічної безпеки держави, Копитко С. Б. (2016)
Пшик Б. І. - Формування довіри громадян у контексті зміцнення безпеки фондового ринку, Неклюдова Т. М. (2016)
Беновська Л. Я. - Формування опорних шкіл в умовах реформування місцевого самоврядування (2016)
Музика І. С. - Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського регіону України) (2016)
Калинець К. С. - Теоретико-методологічні основи розуміння соціальної відповідальності (2016)
Волинець У. А. - Напрями вдосконалення інструментарію реалізації соціально відповідальної діяльності в України (2016)
Другов О. О. - Сучасний стан і перспективи розвитку державного інвестування інтелектуалізації економіки України (2016)
Вознюк М. А. - Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва, Садов’як М. С. (2016)
Дудинець Л. А. - Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності (2016)
Szczepański M. - Problems and priorities of the development of Ukrainian and Polish banking systems: common and distinctive features, Khmelyarchuk M. (2016)
Залеска M. - Сбалансированное развитие польского банковского сектора (2016)
Білик О. І. - Аналіз цінової політики в України і Польщі, Дребот Н. П. (2016)
Смовженко Т. С. - Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій, Денис О. Б. (2016)
Голуб Г. Г. - Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності, Слобода Л. Я. (2016)
Рисін В. В. - Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи, Рисін М. В. (2016)
Гасюк М. О. - Оцінка індексів концентрації банківської системи України (2016)
Гірна О. Й. - Особливості банківської конкуренції у групах країн ЄС–15 і ЄС–12 (2016)
Підгурська О. І. - Функціонування і розвиток стабілізаційного фонду України в умовах економічної нестабільності (2016)
Грудзевич Я. В. - Трансформація вимог до регулювання капіталу банків України, Грудзевич У. Я. (2016)
Поздняков Ю. В. - Аналіз абсолютної методичної похибки при дисконтуванні грошових потоків протягом періоду, вираженого нецілим числом, Лапішко М. Л., Гохберг І. І. (2016)
Uziębło A. - The in-depth evaluation of the profitability of a company with the consideration of the Du Pont model and causal analysis. Case study (2016)
Буяр К. В. - Поняття і принципи Diversity Management (2016)
Квасній М. М. - Термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем (2016)
Скаско О. І. - Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів (2016)
Кундря-Висоцька О. П. - Особливості аудиту об’єктів інтелектуальної власності у вітчизняній практиці, Вагнер І. М. (2016)
Шурпенкова Р. К. - Евристичні методи генерування, оцінки і вибору альтернатив, Демко І. І. (2016)
Sarahman O. - Audit of banking risks in line with international accounting frameworks, Shevchenko T., Koren M. (2016)
Wright Kristen - Change communication and stakeholder management during transformative change initiatives, Hudson Richard, Wright Jim (2017)
Ловінська Л. Г. - Визначення вартості освітніх послуг (2017)
Клименко К. В. - Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії, Терещенко Г. М. (2017)
Димніч О. В. - Концептуальні підходи до класифікації фінансових ризиків страхової організації, Ланг С. Р. (2017)
Baltes Nicolae - The optimization of the structure of financial assets portfolio. Case study: the manufacturing industry in Romania, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria (2017)
Іваницька О. М. - Управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю державних підприємств в Україні, Кощук Т. В. (2017)
Парасій-Вергуненко І. М. - Статичний і динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності суб’єктів господарювання (2017)
Стецько М. В. - Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір (2017)
Опарін В. М. - Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2017)
Mykhaylov B. V. - Reconstructive therapy of posttraumayic stress disorder, which is used in the military at the sanatorium stage, Serdiuk A. I., Vodka M. E., Alieva T. A., Vashkite I. D. (2016)
Бовт Ю. В. - Клінічні і патофізіологічні особливості гострої закритої черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок вибухової хвилі, Кас Ю. В., Коршняк В. О., Сухоруков В. І. (2016)
Гавриленко М. А. - Невротическая анорексия (психоаналитический взгляд) (2016)
Гришняєва О. В. - Особливості порушень адаптації до роботи молодшого медичного персоналу в період проведення антитерористичної операції, Тимошпольська І. Е. (2016)
Криворотько Я. В. - Состояние эмоциональной сферы у женщин из зоны АТО, наблюдающихся в региональном перинатальном центре (2016)
Михайлов Б. В. - Использование антидепрессантов в терапии депрессий, Живилова Я. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку, Колеснік Н. М. (2016)
Михайлов Б. В. - Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра, Черная Т. С. (2016)
Рахманов В. М. - Опыт работы по оказанию медицинской и психосоциальной реабилитационной помощи семьям с больными детьми с ограниченными функциональными возможностями из зоны ато, Рахманов Р. В. (2016)
Романова И. В. - Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия (2016)
Чуприков А. П. - Украинские дельфинарии и их социально-психологическая функция, Мишиев В. Д., Марканов Н. М., Старагин В. В., Кушнирская Е. Е., Василевская Н. Ю., Черная Т. В. (2016)
Аймедов К. В. - Фармакотерапевтичні інтервенції в структурі комплексної терапії пацієнтів з судинною деменцією, Волощук Д. А. (2016)
Тези II міжнародної конференції з психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Психосоціальна реабілітація постраждалих та переміщених із зони АТО на базі центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Фельдман екопарк" (2016)
Титул, зміст (2016)
Красовський В. - Ризики культивування субтропічних плодових культур у лісостеповій зоні України (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського