Цюпа Л. - Основні принципи процесу християнського виховання у світлі вчення митрополита Андрея Шептицького (2016)
Савчин М. - Християнська концепція людини як методологічний орієнтир у духовному вихованні дітей та молоді (2016)
Таборовець Л. - Аналіз проблем духовно-морального виховання студентів – майбутніх медиків (2016)
Лук’янова С. - Історія збереження національної ідентичності та самоідентифікації греків у полікультурному суспільстві (2016)
Самко А. - Цінності наукової школи академіка Семена Гончаренка (2016)
Хохліна І. - Технічна творчість молоді та дорослих в Україні (60-70-ті роки ХХ століття) (2016)
Шевчук М. - Олександр Костянтинович Волнін – перший директор Полтавського вчительського інституту (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пилатюк І. - Від головного редактора (2013)
Від редколегії (2013)
Павлишин С. - Еволюція камерного ансамблю (2013)
Кияновська Л. - Камерність в індивідуальних трансформаціях творчості Віктора Камінського (2013)
Польська І. - Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи теоретичного осягнення (2013)
Савицька Н. - Камерні маргіналії пізніх романтиків (2013)
Чернова І. - Інтенціональність у камерно-інструментальному виконавстві (2013)
Пилип’юк В. - Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект (2013)
Повзун Л. - Ансамблевий інструменталізм як сукупна якість художнього вираження (2013)
Карпяк А. - Ансамблева природа витвору Теобальда Бьома (2013)
Сун Жуй Лун - Камерно-концертне життя Харбіну у 1920–1930-х роках (2013)
Драган А. - Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерноінструментального мистецтва (2013)
Карапінка М. - Альтова соната початку ХІХ століття: шляхи становлення романтичної образності та стилістики (2013)
Петренко І. - Фортепіанний квартет ор. 6 Луї Фердинанда Прусського як джерело романтичних тенденцій (2013)
Гуркова О. - Неоромантичні тенденції у камерно-інструментальній творчості І. Карабиця (на прикладі "Ліричних сцен" для скрипки і фортепіано) (2013)
Діміняца О. - Камерно-інструментальна творчість Ю. Іщенка крізь призму тенденцій гротесковості (2013)
Чубак А. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Коффлера в контексті еволюції індивідуального стилю (2013)
Колісник О. - Тема Чорнобиля у камерно-інструментальній творчості Є. Станковича (2013)
Харитонова Д. - Символічний вимір сонати № 2 для скрипки та фортепіано М. Скорика (2013)
Щербакова О. - Поетично-філософські образи "Ранкової музики" Ю. Іщенка: до питання інтерпретації (2013)
Пилатюк Н. - Скрипкова транскрипція у сфері камерного музикування (проблеми методології аналізу) (2013)
Кравченко А. - Камерно-інструментальні твори Віктора Косенка в рецепції салонного музикування (2013)
Юзюк З. - Музика Мирослава Скорика для фортепіанного дуету (2013)
Пришляк А. - Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету в ХХ ст. (2013)
Токач Ю. - До питання інтерпретації сонати для скрипки і фортепіано F-dur op. 57 Антоніна Дворжака (2013)
Комар А. - Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи (2013)
Яковчук Н. - "Соната-поема" для альта і фортепіано Олександра Яковчука: деякі питання інтерпретації (2013)
Старко В. - Фагот у камерно-інструментальному ансамблі ХVII-XIX ст.: питання репертуару (2013)
Жук-Вольф Г. - Сучасне виконавство на віолі да гамба (2013)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр "Академія" та диригенти (2013)
Дика Н. - Квартет імені Лисенка (2013)
Мазепа Т. - "Галицьке Музичне Товариство" у Львові: питання камерно-інструментального виконавства (2013)
Мисько-Пасічник Р. - Формування творчої особистості Василя Барвінського: камерно-інструментальні ансамблі празького періоду (2013)
Самотос-Баєрлє Н. - Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За "Спогадами" М. Колесси) (2013)
Назар-Шевчук Л. - Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики ХХ ст. (2013)
Сивохіп В. - З історії діяльності "Союзу українських професійних музик у Львові" та концертне життя Львова 1934-1939 рр. (2013)
Рогашко А. - Лідія Артимів у просторі камерно-інструментальної творчості (2013)
Молчко У. - Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини (2013)
Канчалаба-Швайковська С. - Львівські віолончелісти в міжнародному конкурсно-фестивальному русі (2013)
Жмуркевич З. - Фортепіанні ансамблі Жана Рукгабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. (2013)
Терещенко А. - Видання, що не залишає байдужим (Про монографію-альбом "Львівський Камерний Оркестр 1959-2012") (2013)
Повзун Л. - Камерний діалог Національних Академій: Одеса – Львів (2013)
Цайтц В. - Карпяк А. Я. Концептуальні засади художнього мислення сучасного флейтиста: монографія (2013)
Щербакова О. - Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі (2013)
Москаленко В. - Рецензія на довідник "Мала енциклопедія піаністаконцертмейстера, артиста камерного ансамблю" Т. Молчанової (2013)
Самойленко О. - Рецензія на навчальний посібник Повзун Людмили Іванівни "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів", з курсу "Методика викладання камерного ансамблю" (2013)
Андріянова О. - Сучасні тенденції розвитку камерно-ансамблевого музикування (Відгук на навчальний посібник Л. І. Повзун "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів") (2013)
Власенко С. А. - Адаптаційні зміни окремих складових гомеостазу за вагітності, Єрошенко О. В. (2016)
Гуменний О. Г. - Лікування латентного ендометриту у корів методами глибокої антисептики (2016)
Грибова Н. Ю. - Лабораторний контроль антибіотиків в продукції бджільництва, Біщук Е. В., Ушкалов В. О., Пазущан Т. С. (2016)
Зажарська Н. М. - Вплив температури і терміну зберігання на бактеріальне забруднення козиного молока (2016)
Белко А. А. - Эндотоксикоз при абомазоэнтеритах у телят, Мацинович А. А., Баран В. П., Богомольцева М. В., Головаха В. И., Пиддубняк О. В., Вовкотруб Н. В. (2016)
Журенко О. В. - Кортикальні механізми регуляції вмісту Цинку в організмі корів, Карповський В. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. А. (2016)
Кириченко В. М. - Жирнокислотний склад внутрішнього жиру тушок курчат-бройлерів за збагачення їх раціону наномікроелементною кормовою добавкою Мікростимулін, Яценко І. В., Головко Н. П. (2016)
Кібкало Д. В. - Маловивчені ланки порушень обміну ліпідів та глікокон’югатів за субклінічного перебігу кетозу у високопродуктивних корів, Тимошенко О. П., Пасічник В. А., Коренев М. І. (2016)
Левченко В. І. - Вплив препарату Мегавіт на А-вітамінний і кальціє-фосфорний обмін у сільськогосподарських тварин, Мельник А. Ю., Безух В. М., Москаленко В. П., Харченко А. В. (2016)
Максимович І. А. - Вплив статі на біохімічні показники крові у спортивних коней, Слівінська Л. Г. (2016)
Саулко В. В. - Параметри деяких показників клінічного стану корів та телят із різних біогеохімічних провінцій (2016)
Турко Я. І. - Стан антиокисного захисту за використання нанокобальту і пробіотиків в годівлі курей, Ушкалов В. О. (2016)
Брошков М. М. - Врахування еколого-епізоотичних факторів забезпечення земельного стратегування рекреаційних територій, Малащук О. С., Пероцька Л. В., Булишева Д. В. (2016)
Новгородова О. Ю. - Експрес-визначення патогенних бактерій на основі імунобіосенсорної тест-системи, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О. (2016)
Рубленко І. О. - Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території України (період 1994–2016 рр.), Скрипник В. Г. (2016)
Рубленко Н. М. - Виявлення та аналіз поширення генів помірних бактеріофагів у штамах Salmonella enterica, Дерябін О. М., Головко А. М., Пінчук Н. Г. (2016)
Тирсін Р. В. - Аналіз причин первинних проносів серед молодняку свиней, Тирсіна Ю. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В. (2016)
Шестаковська В. М. - Лікування парвовірусного гастроентериту у цуценят, Гуменний О. Г. (2016)
Данчук О. В. - Збалансованість ферментативної системи антиоксидантного захисту в організмі свиней за дії стресового фактора, Карповський В. І. (2016)
Ніщеменко М. П. - Вплив аквахелатного розчину Селену на динаміку вмісту імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові молодняку перепелів, Ємельяненко О. В., Ємельяненко А. А. (2016)
Трокоз А. В. - Вплив індивідуальних особливостей нервової системи свиней на кількість лімфоцитів протягом впливу біологічного подразника, Трокоз В. О. (2016)
Кладницька Л. В. - Морфологічні показники первинної пухлини мишей C57Bl/6 з трансплантованою метастатичною карциномою легень Льюїс за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин, Мазуркевич А. Й., Гарманчук Л. В., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О., Костюк А. В., Джус О. І., Шелест Д. В. (2016)
Носовська Г. О. - Етіологія і клінічні форми прояву неоплазій органів ротової порожнини у собак (2016)
Слюсаренко Д. В. - Використання інфрачервоної термометрії за провідникової блокади плечового сплетіння 0,2 % бупівакаїном у собак, Ільніцький М. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Марков Б. Ф. - Новий Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Основні положення та особливості (2015)
Павленко Ю. Ф. - Відтворення параметрів імпедансу електричних кіл у системаходиниць SІ і New SI, Неєжмаков П. І., Маслова Н. М., Анікін В. В. (2015)
Огар В. І. - Дослідження метрологічних характеристик еталона-переносника одиниці девіації частоти після впливу на нього зовнішніх факторів транспортування та граничних умов зберігання, Дзисюк О. В., Бойко В. М., Ноженко О. М. (2015)
Гоц Н. Є. - Дослідження особливостей застосування тепловізорів у промислових умовах, Дзіковська Ю. М., Кочан Р. В. (2015)
Мачехин Ю. П. - Особенности применения фотонно-кристаллического волокна в системе измерения оптических частот, Лимаренко Ю. Г., Васильев А. В. (2015)
Малісевич В. В. - Метрологічна модель напірного витратоміра при контролі енергетичної цінності природного газу, Середюк О. Є., Середюк Д. О. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Градуировка колокола установок для поверки счетчиков текучей среды, Самойленко А. Н. (2015)
Полулях К. С. - К теоретическому обоснованию обобщенной классификации цифровых измерительных преобразователей, Тополов И. И., Медведева Л. А. (2015)
Коваль А. О. - Використання методу внутрішнього контролю для досліджень перехідних функцій давачів тиску (2015)
Азаренков Г. Ф. - Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики, Дзьобко І. П. (2015)
Білоцерківець В. В. - Дилема економічного розвитку: між альтруїзмом та егоїзмом (2015)
Воробйова К. О. - Макроекономічні валютні ризики як наслідок виникнення мікроекономічних валютних ризиків, Горносталева А. В. (2015)
Гармідер Л. Д. - Використання принципу суперпозиції для визначення якості розвитку кадрового потенціалу підприємства (2015)
Zadoia A. - Macroeconomic proportions in the Visegrad countries and Ukraine: comparative analysis (2015)
Кузнецов К. А. - Державне регулювання економіки України: інтеграція соціальних та економічних індикаторів (2015)
Кузьменко О. В. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України (2015)
Кузьмінов С. В. - Стратегія антикорупційних реформ в Україні: міжнародний досвід чи інновація? (2015)
Лимонова Е. М. - Трансрівневе регулювання діяльності ТНК (2015)
Магдіч А. С. - Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект (2015)
Орлова В. М. - Стратегія інноваційного розвитку підприємства (2015)
Павлова В. А. - Щодо умов ведення бізнесу у Дніпропетровській області в контексті рейтингу конкурентоспроможності, Хілько А. В. (2015)
Романенко О. О. - Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами (2015)
Свиридова Е. В. - Взаимодействие продуцента и реципиентов привлекательности: сущность и виды, Лежепекова В. Г. (2015)
Тараненко І. В. - Вплив кон’юнктури світових ринків металургійної продукції на динаміку ВВП України, Зеленська В. А. (2015)
Татаринов В. В. - Проблемы развития малого бизнеса в условиях глобализации, Татаринов В. С. (2015)
Реферати (2015)
Завальнюк О. М. - Взаємодія громадського і державного чинників – основна умова заснування Кам’янець-Подільського університету (2013)
Адамський В. Р. - Університетське будівництво доби Української революції 1917–1920 рр.: погляд В. К. Приходька (2013)
Смірнов М. А. - Освітні заклади містечка Браїлова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Олійник С. В. - Становище вчительства Тернопілля в умовах освітньої політики російської окупаційної влади в період Першої світової війни (2013)
Бачинська О. М. - Театральне життя на Поділлі у добу гетьманату П. Скоропадського (2013)
Мельник Е. М. - Дунаєвецька приватна (державна) змішана гімназія у 1918–1920 рр. (2013)
Кучеров Г. Г. - Русько-Фільварецька "Просвіта” та досвід її роботи (2013)
Завальнюк О. М. - Доля кам’янецьких вишів у 1920–1930-х рр. (за спогадами Павла Покутського), Трембіцький А. М. (2013)
Покалюк В. В. - Архівні документи про Кам’янець-Подільський технікум цукроваріння (сільськогосподарський технікум імені Карла Лібкнехта) (2013)
Пагор В. В. - Вінницький фармацевтичний технікум – перший вищий медичний навчальний заклад Поділля (20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Державного архіву Вінницької області про студентство педагогічних навчальних закладів Хмельниччини у 1920-ті – першій половині 1930-х рр. (2013)
Будзей О. В. - "Подолянин” в інформаційному просторі Хмельниччини (1992–2012 рр.) (2013)
Конет І. М. - Наукова діяльність фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010–2011 роках (2013)
Лозовий В. С. - Напрями реформування сучасної вищої освіти в Україні (2013)
Жалюк О. П. - Реалізація державних та обласних молодіжних програм клубними закладами Вінниччини в сучасних умовах (2013)
Захар’єв В. А. - Кароль Сцібор-Мархоцький: гідний син батька-реформатора (2013)
Рекрут В. П. - Маловідомі сторінки життя та діяльності музеєзнавця І. Ч. Зборовського в 1902–1917 роках (2013)
Хоптяр А. О. - Творчі зв’язки родини Грінченків з Кам’янець-Подільським державним українським університетом, Хоптяр Ю. А. (2013)
Трембіцький А. М. - Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків-Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (березень 1919 – липень 1920) (2013)
Гуцул І. А. - В. Гаґенмейстер як яскрава особистість та його внесок у розвиток мистецько-освітянської справи Кам’янеччини (2013)
Зінько О. В. - Мистецька спадщина українського художника ХХ ст. з Поділля Ф. З. Коновалюка (2013)
Трембіцький А. А. - Письменниця-подолянка Ольга Мак – гордість української діаспори Бразилії та Канади, Трембіцький А. М. (2013)
Трубчанінов С. В. - Видатний історико-географ з Поділля Федір Петрунь (2013)
Кравчук О. М. - Чехословаччина міжвоєнного періоду в спогадах подолянина В. Приходька (2013)
Сохацька Є. І. - Співці подільської землі: Наталя Кащук, Афанасій Коляновський і Петро Фаренюк (2013)
Байдич В. Г. - Надія Мороз (Кравчук) – педагогічна гордість Хмельниччини (2013)
Степанков В. С. - Образ істинного професора (кілька штрихів до портрета П. Ф. Лаптіна з нагоди 100-річчя від дня його народження) (2013)
Баженов Л. В. - Професор С. Д. Бабишин – віждомий освітній і краєзнавчий діяч України та Хмельниччини (до 95-річчя вченого-педагога) (2013)
Завальнюк О. М. - Півстоліття на ниві вищої освіти України (до 75-річчя А. Ф. Сурового), Гаврищук А. П. (2013)
Маринін І. Г. - Сценічно-інтерпретаторська діяльність Михайла Сембрата в контексті культурно-музичного життя Кам’янеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Гаврищук А. П. - Берегиня духовних скарбів (до 65-річчя від дня народження Тамари Костянтинівни Прокопчук) (2013)
Завальнюк О. М. - Професору Анатолію Григоровичу Філінюку – 60 (2013)
Комарніцький О. Б. - Краєзнавець Олег Будзей (до 60-річчя від дня народження) (2013)
Сурова Т. І. - Лідія Іванівна Ярохно (Проказюк), Суровий А. Ф. (2013)
Гаврищук А. П. - В. Г. Паньков: вчений, педагог, видавець (до 55-річчя від дня народження) (2013)
Степанков В. С. - Ректору Копилову Сергію Анатолійовичу – 50 (2013)
Григоренко О. П. - Володимир Захар’єв: краєзнавець, журналіст, учений (до 50-річчя від дня народження), Трубчанінов С. В. (2013)
Григоренко О. П. - Єсюнін Сергій Миколайович – історик, краєзнавець, музеєзнавець (2013)
Хоптяр А. Ю. - Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні (1902–1905 рр.) (2013)
Лозовий В. С. - Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) (2013)
Філінюк В. А. - Зміни у сфері освіти в період Центральної Ради та їх вплив на селянство Наддніпрянської України (2013)
Крик Н. В. - Роль місцевих органів самоврядування та громадських організацій у забезпеченні української школи підручниками та посібниками в добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Машталір А. І. - Постать Т. Шевченка в історичній пам’яті українського народу в добу революції 1917–1920 рр. (методологічний аспект) (2013)
Приказюк О. О. - Ідеологічні засади повстанського руху під проводом Н. О. Григор’єва (2013)
Тітова Н. В. - Особливості здійснення політики "українізації” та "коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років (2013)
Ісакова І. А. - Допомога державних та громадських структур Поділля, щодо покращення культурно-освітньої роботи серед українців Кубані (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) (2013)
Шевчук В. В. - Особливості поетики історико-героїчних переказів Поділля (2013)
Щегельський В. В. - Трагізм долі української жінки в жартівливих піснях з Поділля (2013)
Прокопчук В. С. - Відзначення 900-річчя хрещення Русі на Поділлі, Старенький І. О. (2013)
Стецюк В. Б. - З історії військової музики на Поділлі: наказ про солдатські пісні 1894 р. (2013)
Іваневич Л. А. - Особливості класифікації складових народного костюма українців Поділля ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Маркова С. В. - Соціально-демографічна характеристика українського соціуму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Олійник М. П. - Прояви чудес та оновлення ікон на Поділлі в 1923 році та боротьба влади з цими явищами (2013)
Маринін І. Г. - Народно-інструментальне мистецтво і характеристика музичних народних інструментів Південно-Західного Поділля (на прикладі ансамблю троїстих музик Олексія Беца) (2013)
Рибак І. В. - Соціально-культурна та побутова інфраструктура подільського села на завершальному етапі радянського будівництва: проблеми та труднощі розвитку (60–80-ті роки ХХ ст.), Скворцова І. А. (2013)
Козловська М. П. - Образи-символи в українському сучасному сакральному мистецтві (аналіз творчих композицій Д. Болякова та Б. Негоди) (2013)
Атаманчук П. С. - Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід”, Конет І. М. (2013)
Солопчук М. С. - Спортивні досягнення студентів-спортсменів за 2012 рік: здобутки, проблеми, перспективи, Воронецький В. Б., Заікін А. В., Солопчук Д. М. (2013)
Задорожнюк А. Б. - Дипломуємо науковців-істориків, Баженов Л. В. (2013)
Телячий Ю. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю” (м. Хмельницький, 21 березня 2013 р.) (2013)
Галус О. М. - Наукова робота як пріоритетний напрям функціонування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Телячий Ю. В. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2015)
Неєжмаков П. І. - Аналіз структури еталонноїбази України та участі України у ключових і додаткових звіреннях національних еталонів, Буняєва Ю. Ю. (2015)
Кропачек О. Ю. - Нормирование функциональных моделей случайных диагностических измерительных сигналов, Мигущенко Р. П., Глоба С. Н. (2015)
Шевченко О. І. - Порівняння положень нової редакції Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" з існуючим станом роботи метрологічної системи України (2015)
Натарова А. О. - Методы измерения фактора эффективности поглощения лазерного излучения тонкими проволоками и их комплексного показателя преломления, Кокодий Н. Г. (2015)
Купко О. Д. - Аналіз можливостей застосування світлодіодів у метрологічному забезпеченні світлових вимірювань, Терещенко В. В. (2015)
Назаренко Л. А. - Мезопічна фотометрія, Можаровська Т. В. (2015)
Стопакевич А. А. - Моделирование погрешности термометра сопротивления при разработке информационно-управляющих систем (2015)
Затока С. А. - Опыт создания компьютерных тренировочных программ для метрологов (2015)
Ленюк Г. К. - Коригування результатів вимірювання гладкості паперу в умовах часткової втрати герметичності пневмосистеми (2015)
Алфьорова З. І. - Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві (2016)
Мельничук О. М. - Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття (2016)
Слівінська А. Ф. - Рецепція проекту "вічного миру" І. Канта в європейському соціо-культурному просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Сосницький Ю. О. - Огляд зарубіжних концепцій екологічного проектування (2016)
Денисюк Ж. З. - Престижне споживання як фактор набуття статусних ідентичностей в масовій культурі (2016)
Піщанська В. М. - Український фольклор як етнокультурне джерело козацького бароко (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. (2016)
Гаюк І. Я. - Роль вірменських колоній у розвитку південних регіонів України (2016)
Линюк О. М. - Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах (2016)
Гордієнко А. І. - Діяльність дитячих бібліотек України з виховання підростаючого покоління у перші повоєнні роки (2016)
Путро А. О. - Прибуткові будинки Києва як історичний об’єкт культурної спадщини: вул. Саксаганського (2016)
Чернець М. О. - Культуротворча місія ініціативи ЄС "Європейська культурна столиця" (2016)
Гуренко Л. О. - Нова драма як культурологічний чинник українсько-європейської театральної системи (2016)
Масалова К. Ю. - Діти Хора: до історії вивчення образу та актуальності теми (2016)
Сіненко О. О. - Соціалізація студентської молоді засобами аматорського хорового мистецтва (2016)
Сидоровська Є. А. - Ігровий вимір дозвілля: досвід опрацювання проблеми (2016)
Побережная Г. И. - Парадигмальные аспекты взаимодействия психоанализа и арт-терапии: проблема качественной классификации психотипов (2016)
Афоніна О. С. - Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму (2016)
Кравченко А. І. - Значення філософії музичного аналізу у дослідженні камерно-інструментального мистецтва України (2016)
Медвєдєва А. О. - Жанрові та творчі особливості експлуатації маски-образу артистом естради (2016)
Михальчук В. В. - Комерційні банки як організатори художніх виставок в Україні в 2000-і роки (2016)
Бенюк О. Б. - Постмодерний мистецький експеримент через призму ідей Вольфґанґа Вельша (2016)
Сьомкін В. В. - Ергодизайн як семантично обумовлена інтеграція дизайну і ергономіки, Сьомкін Д. С. (2016)
Левко В. І. - Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення (2016)
Хоролець Л. І. - Художня атмосфера спектаклю (2016)
Потоцька О. В. - Виконавський аналіз музичного твору як необхідна складова інтерпретаторської діяльності (2016)
Сапфірова Н. М. - Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака (2016)
Дондик О. І. - Творче переосмислення естрадних жанрово-стильових параметрів в сучасному українському хоровому виконавстві (на прикладі концертної діяльності Академічного камерного хору "Хрещатик") (2016)
Зайцева В. І. - Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва (2016)
Богатирьова Ю. М. - Дитяча музика як складова української пісенної естради (2016)
Голуб І. Л. - Художньо-естетичні особливості розвитку українського образотворчого мистецтва та іконопису (2016)
Шеремет В. В. - Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах (2016)
Філінюк А. Г. - Тарас Шевченко та історична пам’ять українського народу (2014)
Прокопчук В. С. - Тарас Шевченко і Поділля (2014)
Завальнюк О. М. - Ушанування Тараса Шевченка колективом Кам’янець-Подільського університету в контексті державних меморіальних заходів у 1919–1920 рр. (2014)
Олійник С. В. - Постать Т. Шевченка в культурно-освітній та національно-пропагандистській діяльності Української Галицької армії на Поділлі (2014)
Захар’єв В. А. - Театралізовані дійства та розвиток музичного мистецтва у "Миньковецькій державі” (2014)
Кароєва Т. Р. - Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880 рр. (2014)
Опря Б. О. - Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.), Опря І. А. (2014)
Мельник Е. М. - Становлення національної початкової і середньої школи в Україні в добу Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) (2014)
Адамський В. Р. - Заснування богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету: задум і реалізація (2014)
Донець А. Л. - Студенти і вдосконалення роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського університету (1918–1920 рр.) (2014)
Комарніцький О. Б. - Cтудентcтво педагогічних навчальних закладів УСРР у другій половині 1920-х рр.: формування контингенту (на матеріалах Правобережної України) (2014)
Говоровська О. О. - Антропологічні аспекти інформатизації вищої освіти (2014)
Лозовий В. С. - Перспективні форми розвитку міжнародних зв’язків українських вищих навчальних закладів (2014)
Земський Ю. С. - Недільні школи Українського Правобережжя середини ХІХ ст. – об’єкт протистояння інтересів громадськості та імперської влади (2014)
Кунанець Н. Е. - Вплив бібліотек монастирів на розвиток соціальних комунікацій західноукраїнських земель (2014)
Щур С. А. - "Подільська дружина” – терористична організація семінаристів Подільської духовної семінарії 80-х рр. ХІХ ст. (2014)
Земзюліна Н. І. - Участь учнівської і студентської молоді в діяльності організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2014)
Оліпер С. І. - Польська періодика Правобережної України (1905–1914 рр.): між цензурою та політичними таборами (2014)
Бачинська О. М. - Порядок отримання дозволів на культурно-мистецькі заходи за гетьманату П. Скоропадського (на прикладі Поділля) (2014)
Слободянюк П. Я. - Поняття "українське національно-культурне відродження” та його зв’язок з діяльністю клубних закладів (2014)
Трембіцький А. М. - Часопис "Нотатки з мистецтва” (Філадельфія) об’єднання мистців українців в Америці про життєві шляхи і творчу діяльність мистців-подолян (2014)
Іваневич Л. А. - Історіографія питання про традиційний стрій українців Поділля (1990-ті рр. – початок XX ст.) (2014)
Крик Н. В. - Джерела про забезпечення шкіл України навчально-методичною літературою у 1917–1920 рр. (2014)
Покалюк В. В. - Архівні джерела про сільськогосподарські виші Правобережної України на початку 20 рр. ХХ ст.: структурні зміни, формування викладацького та студентського складу (2014)
Пагор В. В. - Архівні джерела про становлення вищої медичної освіти Правобережної України в 1920-х рр.: фінансово-матеріальний аспект (2014)
Широка О. М. - Архівні документи державних органів влади та управління як джерело вивчення становища церкви та релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Шевчук В. В. - Подільська легенда як форма відображення історизму: теоретичний аспект висвітлення (2014)
Трубчанінов С. В. - Дослідження історичної географії Поділля та Південної Волині у 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Блажевич Ю. І. - Князь Костянтин-Василь Острозький – захисник українського православ’я (2014)
Сохацька Є. І. - Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – літературознавець і літературний критик за сторінками "Віри й Культури” (1953–1967 рр.) (2014)
Телячий Ю. В. - Просвітницька діяльність холмщака Володимира Островського на Поділлі (1917–1921 рр.) (2014)
Рекрут В. П. - "Артільний батько” Левитський Микола Васильович на Поділлі, Степченко О. П. (2014)
Старенький І. О. - Дмитро Ващук: історик та педагог (2014)
Копилов С. А. - Професор педагогіки (до 75-річчя від дня народження П. С. Атаманчука), Конет І. М. (2014)
Завальнюк О. М. - Зоряний час професора В. С. Прокопчука (до 70-річчя від дня народження), Конет І. М. (2014)
Завальнюк О. М. - Унікальна жінка, яка змінила свій факультет (до ювілею професора П. С. Каньоси) (2014)
Завальнюк О. М. - Академік АНВО України О. В. Кеба: зразкове служіння українській освіті й науці (до 55-річчя від дня народження) (2014)
Машталір А. І. - Наукові напрямки історичних досліджень В. С. Лозового (до 55-річчя від дня народження), Галатир В. В., Гудима В. В., Філінюк В. А., Маркова С. В., Лопатовський Ю. М. (2014)
Солопчук М. С. - Леонід Дмитрович Гурман (до 55-річчя з дня народження) (2014)
Хоптяр Ю. А. - Творчі здобутки братів Гжегожевських (до 35-річчя творчості та 55-річчя від дня народження), Хоптяр А. Ю. (2014)
Завальнюк О. М. - Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1949–2014 рр.): славетне минуле, професійне сьогодення, перспективне майбутнє, Солопчук М. С. (2014)
Конет І. М. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році: конференції, круглі столи, семінари, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках, Кшевецький В. С. (2014)
Атаманчук П. С. - Міжнародний форум науковців, Конет І. М. (2014)
Газін В. В. - III Міжнародна наукова конференція істориків-литуаністів у Кам’янці-Подільському, Дубінський В. А. (2014)
Конет І. М. - Моделюємо, прогнозуємо, оптимізуємо! (2014)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - П’ята конференція молодих вчених, Кшевецький В. С. (2014)
Солопчук М. С. - Спортивні здобутки спортсменів університету в 2013 році: досягнення, підсумки, проблеми, Заікін А. В., Воронецький В. Б., Солопчук Д. М. (2014)
Солопчук М. С. - VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Бесарабчук Г. В., Солопчук Д. М. (2014)
Хоптяр Ю. А. - Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (Текст): (монографія) / В. Г. Байдич; Держ. архівна служба України, Держ. архів Хмельн. обл., Хмельн. обл. орг. архівістів та дослідників Поділля "Поклик віків”. – Хмельницький : Мельник А. А., 2014. – 479 с. – (Праці Держ. архіву Хмельн. обл.). – Бібліогр.: с. 207-243. (2014)
Хоптяр Ю. А. - Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917–1938) (Текст): (монографія) / Валерій Васильєв; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 375 с. (2014)
Прокопчук В. С. - Покажчик змісту двадцяти випусків наукового збірника "Освіта, наука і культура на Поділлі", Гайшук Г. В. (2014)
Наші автори (2014)
Таірова Т. М. - Проблемні питання охорони праці в Україні (2016)
Кружилко О. Є. - Планування заходів зі зниження виробничого ризику з використанням критерію Гурвіца, Сторож Я. Б., Богданова О. В., Полукаров О. І. (2016)
Здановський В. Г. - Застосування ризикорієнтованого підходу для підвищення рівня безпеки праці (на прикладі харчової галузі), Євтушенко О. В. (2016)
Кружилко О. Є. - Удосконалення оперативного управління охороною праці, Майстренко В. В., Демчук Г. В., Полукаров О. І. (2016)
Цибульська О. В. - Дослідження шляхів впровадження ризик-орієнтованого підходу в національну систему управління охороною праці на основі досвіду країн ЄС, Побережна В. С., Петера В. Л. (2016)
Третякова Л. Д. - Оцінювання ризику у використанні захисного одягу, Остапенко Н. В. (2016)
Пищикова О. В. - Актуальність ідентифікації, оцінки та управління виробничо-професійними стресами з метою профілактики травматизму та захворюваності на підприємствах України, Янова Л. О., Сахно С. І. (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Зниження ризику професійного захворювання медичного працівника внаслідок негативної дії біологічних факторів виробничого середовища (2016)
Гулевець В. Д. - Система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу в умовах виробничих компаній (2016)
Халіль В. В. - Інформаційні потоки у системі керування oхороною праці підриємства (2016)
Крівцов М. В. - Шляхи підвищення промислової безпеки в процесах поводження з вибуховими матеріалами, Карпенко І. В. (2016)
Кравець В. Г. - Удосконалення техології для безпечного розколу гранітних блоків при використанні невибухових руйнуючих сумішей, Праховнік Н. А., Ковтун А. І. (2016)
Левченко О. Г. - Мобільний захисний екран для нестаціонарних робочих місць ручного дугового зварювання, Арламов О. Ю. (2016)
Сукач С. В. - Методологічні засади підвищення якості контролю аероіонного складу повітря виробничого середовища, Сидоров О. В. (2016)
Матвєєва І. В. - Нормування концентрації аероіонів у повітрі робочих приміщень та шляхи його вдосконалення, Гусєв В. М., Левківський Р. М. (2016)
Тихенко О. М. - Методи захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких та вищих частот (2016)
Реферати (2016)
Вихідні дані (2016)
Завальнюк О. М. - Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька (2011)
Перерва В. С. - Учні церковнопарафіяльних шкіл Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: спроба спектрального аналізу (2011)
Стецюк В. Б. - Підготовчі школи для офіцерських дітей на Поділлі на початку ХХ століття (2011)
Григоренко О. П. - Проскурівське комерційне училище на початку ХХ ст. (2011)
Лозовий В. С. - Становлення та діяльність першої Подільської Просвіти (1906–1907 рр.) (2011)
Кравчук О. М. - Подільська "Просвіта” 1908–1914 рр. у спогадах В. Приходька, Марценюк Н. М. (2011)
Адамський В. Р. - Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: перші кроки в освітньому просторі (2011)
Терещук К. Л. - Україномовна книжкова продукція і бібліотеки Поділля в добу Української революції (2011)
Нестеренко В. А. - Російські навчальні заклади Поділля у 20–30 роки ХХ ст. (2011)
Пагор В. В. - Кам’янець-Подільський медичний технікум: проблема підготовки якісних кадрів (1930–1935 рр.) (2011)
Прокопчук В. С. - Грані співпраці (2011)
Жалюк О. П. - Організаційно-методична діяльність в системі клубних закладів Поділля (2011)
Прокопчук В. С. - Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: хроніка, факти, Бунда В. М. (2011)
Слободянюк П. Я. - Інноваційні економічні процеси в гуманітарній сфері: проблемно-критичний аспект, Жалюк О. П. (2011)
Донець А. Л. - До питання про ідею скликання Всеукраїнського студентського конгресу (2011)
Трембіцький А. А. - З історії життя студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919–1920) (2011)
Комарніцький О. Б. - Студентство Кам’янець-Подільського педагогічного технікуму у першій половині 1930-х рр. (2011)
Гандзюк В. О. - Дмитро Маркович – громадський діяч, редактор, публіцист (2011)
Єсюнін С. М. - Брати Смоличі у Кам’янці-Подільському (2011)
Нестеренко В. А. - Михайло Васильович Курневич, Совєцька Т. Г. (2011)
Телячий Ю. В. - Від Катеринослава до Кам’янця-Подільського: маловідомі сторінки біографії поетеси Галі Мазуренко (1919–1920 рр.) (2011)
Нестеренко В. А. - І. А. Любарський – визначний провідник політики "українізації” на Поділлі (2011)
Трембіцький А. М. - Життєві і творчі шляхи та мистецька спадщина подолянина Олекси Повстенка (2011)
Шоробура І. М. - Подолянин Тадеуш Левовицький – видатний польський учений, педагог, Телячий Ю. В. (2011)
Маринін І. Г. - Вокально-хорова творчість композитора Олексія Беца у контексті розвитку музичної культури південно-західного Поділля (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Завальнюк О. М. - Людина творчої вдачі (І. М. Конет), Прокопчук В. С. (2011)
Завальнюк О. М. - Юрію Анатолійовичу Хоптяру – 50 (2011)
Хоптяр Ю. А. - Олег Григорович Погорілець (2011)
Алєщенко М. І. - Валерію Анатолійовичу Нестеренку – 45! (2011)
Машталір А. І. - Відзначення Шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. (2011)
Гудима В. В. - Освітньо-професійна підготовка співробітників місцевих органів влади Поділля в добу Директорії УНР (2011)
Маркова С. В. - Освітньо-виховна система УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. як чинник легітимізації правлячого режиму, Алілуйко К. І. (2011)
Гринько А. І. - Викладачі Кам’янець-Подільського інституту соціального виховання – жертви тоталітарного режиму у 1932–1933 рр. (2011)
Іваневич Л. А. - Політичні репресії у житті Н. В. Суровцової (2011)
Нелюбов О. Р. - Специфіка взаємодії політичної та культурної еліт в Україні на рубежі ХХ століття (2011)
Заводовський А. А. - Історія собору Олександра Невського у Кам’янці-Подільському (2011)
Задорожнюк А. Б. - Храм Олександра Невського в історії та планувальній структурі Кам’янця-Подільського (2011)
Старенький І. О. - Репресії проти церкви на Кам’янеччині в 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Біницька К. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти” (2011)
Телячий Ю. В. - Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури (міжнародна науково-практична конференція, м. Хмельницький, 17–18 березня 2011 р.), Шоробура І. М. (2011)
Кеба О. В. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Атаманчук П. С. - Міжнародний форум з інноваційних освітніх технологій, Конет І. М. (2011)
Кеба О. В. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів університету за підсумками НДР у 2010–2011 навчальному році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2010–2011 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Про результативність студентської наукової роботи у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2010–2011 н. р.) (2011)
Завальнюк О. М. - Джерела про заснування і діяльність Київського і Кам’янець-Подільського державних українських університетів (1917–1921 рр.) (2011)
Олійник С. В. - Пам’ятна книга Української Галицької Армії: організація написання та реалізація задуму (2011)
Трембіцький А. А. - Історія української освіти ХV – ХVІІІ ст. у працях Юрія Гаєцького, Трембіцький А. М. (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Українська освіта як історична система: методологічні орієнтири досліджень (2011)
Лозовий В. С. - Рецензія на кн.: Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету: Дослідження. Документи. Матеріали / укладач, автор переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с. (2011)
Завальнюк О. М. - Актуальні підручники, Конет І. М. (2011)
Григоренко О. П. - Внесок у краєзнавчу скарбницю (2011)
Наші автори (2011)
Волкогон В. В. - Спрямованість процесів біологічної трансформації азоту в ризосферному ґрунті рослин картоплі за дії біотичних та абіотичних чинників удобрення культури, Бердніков О. М., Токмакова Л. М., Волкогон К. І., Потапенко Л. В., Журба М. А., Штанько Н. П., Луценко Н. В. (2016)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна характеристика осадів стічних вод міських очисних споруд та оцінка їх екологічної придатності для використання в землеробстві (2016)
Коць С. Я. - Активність окисно-відновних ферментів у симбіотичних системах соя - Bradyrhizobium japonicum за дії екзогенного лектину та різного водозабезпечення, Рибальченко Л. І., Михалків Л. М. (2016)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність комплексної бактеризації при вирощуванні сої, Козар С. Ф. (2016)
Камінська М. В. - Корегуючий вплив біомаси каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma на формування мікробоценозу кишковика качок, Стефанишин О. М., Гунчак А. В. (2016)
Дмитрук О. О. - Фітовірусологічний моніторинг насаджень картоплі в агроценозах Чернігівської області, Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Волкова І. В., Кучерявенко О. О., Бова Т. О., Чжан Чженьхуа (2016)
Pyrih O. V. - Characteristic of the isolate bean yellow mosaic virus isolated from yellow lupine, Dmytruk O. O., Bova T. O. (2016)
Шерстобоєва О. В. - Вплив ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis на урожайність і якість плодів яблуні, Демидов О. А., Крижанівський А. Б. (2016)
Kozar S. F. - Influence of nanocarboxylates of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activity, Symonenko E. P., Lynnyk V. O., Kaplunenko V. H. (2015)
Цехмістер Г. В. - Синтез етилену фітопатогенним грибом Acremonium sp. 502 (2015)
Волкогон В. В. - Біологічні аспекти систем удобрення сільськогосподарських культур, Дімова С. Б, Волкогон К. І., Токмакова Л. М., Журба М. А., Халеп Ю. М., Штанько Н. П., Луценко Н. В. (2015)
Елланська Н. Е. - Стан мікробного ценозу ґрунту під різними сільськогосподарськими культурами за внесення суміші кремнієвмісних мінералів, Заіменко Н. В., Юношева О. П. (2015)
Токмакова Л. М. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій та активність фосфатази ризосферного грунту рослин ячменю ярого за дії добрив та Мікрогуміну, Трепач А. О., Лепеха О. П. (2015)
Баранська М. І. - Економічна та енергетична ефективність застосування фосфоентерину при вирощуванні ячменю ярого сорту сталкер, Халеп Ю. М., Чайковська Л. О. (2015)
Похилько Ю. М. - Особливості кишкового мікробоценозу молодняку кролів за різних типів годівлі, Кравченко Н. О., Божок Л. В., Агеєв В. О., Дмитрук О. М. (2015)
Киричук І. В. - Особливості розвитку бурякової листкової попелиці та біоконтроль її чисельності на посівах буряка столового (2015)
Камінська М. В. - Комплексний метод визначення складу мікрофлори кишковика лабораторних тварин (2015)
Холод Б. І. - Нобелівські орієнтири людства: миротворчість, наука, просвітництво (2016)
Nobel М. - In pursuit of peace (2016)
Астахова Е. В. - Преодоление посттравматического синдрома в Украине: роль интеллектуальной элиты (2016)
Бакіров В. С. - Нобелівські лауреати в історії Харківського університету, Куделко C. М. (2016)
Болгар Т. М. - Основні причини виникнення проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку економіки (2016)
Бочарова Н. В. - Правота и заблуждения относительно интеллектуальной собственности по Джозефу Стиглицу (2016)
Varenik V. N. - Modern approaches to development of motor insurance as a means of protection against financial losses, Рestovskaya Z. S., Opaliichuk A. V. (2016)
Галасюк В. В. - О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ и результаты экономических расчётов (2016)
Garmider L. D. - Scientifically-methodical approach to staff potential development, Honchar L. A. (2016)
Грущинська Н. М. - Економічна дипломатія як потужний інструмент подолання конфліктогенності країн (2016)
Гуляк О. В. - Оцінка ефективності міжнародних миротворчих операцій в умовах невизначеностей, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2016)
Гуторов А. О. - Організаційно-економічні засади залучення господарств населення до інтеграційних відносин (2016)
Задоя О. А. - Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в інвестиції (2016)
Ключник Р. М. - Аксіологічна парадигма як методологічна основа дослідження політичного протесту (2016)
Кузнецова С. А. - Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія, Кузнецов А. А. (2016)
Lechwar M. - Makroekonomiczne uwarunkowania implementacji odnawialnych źródeł energii w Рolsce (2016)
Pavlova V. A. - Human resources in the system of enterprise strategic management, Orlova V. N. (2016)
Пасічник Ю. В. - Проблеми ефективного управління державним бюджетом в умовах глобалізації (2016)
Пікалов В. Л. - Менеджмент знань: методологічний аспект освіти та навчання, Глуха Г.Я. (2016)
Прошин Д. В. - "Нобелевская премия мира для террористов": попытка политического анализа (2016)
Резяпов К. І. - Роль макроекономічних чинників валютних курсів в умовах світової фінансової нестабільності (2016)
Рижков М. В. - Мотиваційні переваги випускників вищих навчальних закладів у контексті трудової діяльності (2016)
Сапожников С. В. - Миротворча та просвітницька місія сучасного педагога (2016)
Тараненко І. В. - Інноваційна трансформація комплексу маркетингових комунікацій в умовах глобалізації, Яременко С. С. (2016)
Холод Е. Г. - Нечётко-логический подход к оценке политических рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных предприятий, Мячин В. Г. (2016)
Филиппов Ю. А. - Экономическое обоснование диагностики, лечения и предупреждения рака желудка, Корпан Н. Н., Тютюнник В. М. (2016)
Ślusarczyk B. - The impact of foreign direct investment on the trends and dynamics of the development of the polish economy – an outline of the problem, Sowa B. (2016)
Шкура І. С. - Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України (2016)
Реферати (2016)
Атрощенко Т. - Теоретичні аспекти готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності в етнопедагогічному середовищі початкової школи (2016)
Бабинець М. - Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів до ділового іншомовного спілкування, Козубовська І. (2016)
Бабіч О. - Критерії та рівні формування комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника (2016)
Бадер С. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодшого школяра: змістовний аспект (2016)
Байбакова О. - Міжкультурна компетентність як складова професіоналізму соціальних працівників у США (2016)
Бартош О. - Окремі аспекти реформування організації соціальної роботи та підготовки соціальних працівників у Великій Британії, Шандор Ф., Рюль В. (2016)
Бескорса О. - Дидактична гра як метод формування германомовної комунікативної компетентності молодших школярів, Павлович Г. (2016)
Білик Н. - Теоретико-методичні засади медіації як соціально-педагогічної технології врегулювання шкільних конфліктів (2016)
Bogutska A. - The role of the committee, supporting the group convenors and resources of the universities of the third age in the UK (2016)
Бондар Т. - Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект (2016)
Бондаренко С. - Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ, Пилипишин О. (2016)
Бондаренко Н. - Соціальна підтримка як загальнолюдська потреба в контексті вирішення завдань соціальної роботи з особами із проблемами психічного здоров’я (2016)
Борщ К. - Ставлення населення Ужгорода до трансформації традиційних сімейно-шлюбних стосунків та цінностей (2016)
Брижак Н. - Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя (2016)
Ванівська О. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі (2016)
Винник Н. - Використання інтерактивних технологій при формуванні готовності вчителів фізичного виховання до спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах (2016)
Гайдамашко І. - Технології оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі (2016)
Герасимчук В. - Особливості освітньої політики Австро-Угорщини на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2016)
Гирила ольга. - Екстраполяція позитивного надбання та позиціонування від негативу російського досвіду підготовки учнівської молоді до сімейного життя у системі освіти України (2016)
Годованець Н. - Когнітивно-комунікативний підхід при навчанні іноземної мови, Леган В. (2016)
Горішна Н. - Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії, Слозанська Г. (2016)
Гуменна І. - Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації (2016)
Гусак Л. - Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ, Гулівата І. (2016)
Демешко І. - Полісемія термінологічного апарату компетентнісної парадигми в освіті: сучасний стан проблеми (2016)
Депчинська І. - Методи і форми організації гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі (2016)
Дідо Н. - До проблеми викладання фразових дієслів в англійській мові (2016)
Дроздова В. - Застосування кооперованого навчання як різновиду сучасних педагогічних технологій для розвитку науково-педагогічних працівників (2016)
Желанова В. - Готовність майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника: сутність та структура (2016)
Зоря Ю. - Роль телекомунікаційних проектів у патріотичному вихованні старшокласників (2016)
Канюк О. - Сучасні підходи до іншомовної освіти майбутніх фахівців (2016)
Кас’яненко О. - Особливості організації навчання дошкільників з вадами слуху в ДНЗ (2016)
Кіш Н. - Принципи формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Кобаль В. - Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини (2016)
Козак М. - Формування лексичної компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Козубовська І. - Підготовка педагогічних кадрів в системі дистанційної освіти Великої Британії, Атрощенко Т. (2016)
Козубовський Р. - Деякі особливості девіантних проявів на міжетнічному ґрунті та їх профілактика (2016)
Корнюш Г. - Пропозиції М. М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця ХІХ ст. (2016)
Кравчина Т. - Арт-технології на заняттях з англійської мови (2016)
Лещук Г. - Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі (2016)
Ліба О. - Теоретичні основи використання інноваційних технологій навчання математики в початковій школі (2016)
Лучкевич В. - Діяльність міжнародної організації франкофонії у формуванні сучасного європейського культурно-освітнього простору (2016)
Марфинець Н. - Патріотичне виховання школярів на матеріалі літературного краєзнавства (2016)
Мільчевська Г. - Самореалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2016)
Місько Н. - Методологія моделювання наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (2016)
Назарук В. - Особливості використання здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх лікарів (2016)
Ніколаєску І. - Сучасні освітні веб-сайти як засіб професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти (2016)
Онищук А. - Вплив використання інтерактивних технологій на формування готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2016)
Опачко М. - Діагностика когнітивних стилів учнів у процесі вивчення фізики (2016)
Палагнюк М. - Особливості проведення семінарського заняття у вищому правоохоронному навчальному закладі, Лімбах Ф., Палагнюк І. (2016)
Паржницький О. - Формування професійної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема (2016)
Повідайчик О. - Роль додаткової освіти в процесі формування готовності студентів до науково-дослідної роботи, Варга Н. (2016)
Поліщук В. - Соціальна робота з біженцями (2016)
Попадич О. - Проблема розвитку професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу в наукових підходах, Мордяк Я. (2016)
Попович І. - Реалізація дослідницької парадигми в педагогічній освіті Великої Британії (2016)
Потюк І. - Особливості моделі компетентного студента у змісті сучасної іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Рабійчук С. - Здоров’я в системі ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Ратинська О. - Соціальна профілактика адиктивної поведінки підлітків (2016)
Рідкодубська А. - Аналіз проблеми розвитку професійної мобільності спеціалістів соціальної сфери в науковій літературі (2016)
Рудніцька К. - Сутність понять "компетентнісний підхід", "компететентність", "компетенція", "професійна компетентність" у світлі сучасної освітньої парадигми (2016)
Середа І. - Педагогічні умови використання тай-бо аеробіки в процесі фізичного виховання студентів факультету іноземних мов тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка (2016)
Сивохоп Е. - Педагогічні умови формування самопізнання фахівця фізичної культури в процесі навчання у вищій школі, Маріонда І., Товт В. (2016)
Скорнякова О. - Теоретичні основи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Слободянюк О. - Критеріально-рівневий підхід до формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю (2016)
Смук О. - Сенс буття як особистісний феномен (2016)
Сойма Н. - Психологічне консультування як важлива складова професійної соціальної роботи з дітьми, які мають порушення в адаптації (2016)
Cтойка О. - Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні (2016)
Stremetska V. - Women's prison and post-penitentiary philanthropy in the ХІХth - early ХХth century (2016)
Талалай Ю. - Мовна освіта в Австрії: пропаганда мультилінгвізму (2016)
Терещук В. - Віртуальне навчальне середовище: сутність та психолого- педагогічні умови його створення (2016)
Тимофєєва О. - Зміст і методика педагогічного експерименту з формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Tovkanets H. - Theoretical aspects of legal education of primary school pupils (2016)
Товканець О. - Проблема підготовки фахівців з менеджменту освіти у сучасній психолого-педагогічній літературі (2016)
Трубачева С. - Метапредметна діяльність старшокласників в умовах профільного навчання, Чорноус О. (2016)
Туряниця В. - Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти, Туряниця В. (2016)
Химченко О. - Особливості виміру результатів культурного саморозвитку майбутніх учителів (2016)
Хмуринська Т. - Аналіз проблеми безпритульності та бездоглядності дітей та особливості їх реабілітації (2016)
Царик О. - Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку ХХ ст. (2016)
Чейпеш І. - Трансформація дидактичних принципів культуровідповідності й полікультурності в навчальному процесі з іноземної мови, Кухта М. (2016)
Черепаня Н. - Виховання дітей дошкільного віку у взаємодії з соціальним довкіллям (2016)
Човрій М. - Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору, Сухацька Л. (2016)
Швець Т. - Сучасний соціально-демографічний портрет неповнолітніх правопорушників (2016)
Шиманська М. - Соціальна нерівність та освіта: історичні аспекти (2016)
Щурова Н. - Роль здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу в зміцненні здоров’я школярів (2016)
Якубова Л. - Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Яцишина О. - Гуманітарна підготовка майбутніх лікарів: філософський аспект, Мельничук І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Kravtchenko R. A. - Conditions préalables au développement cyclique de formes d’érosion lineaires par l’eau (2016)
Дєгтяр О. А. - Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі, Непомнящий О. М. (2016)
Котковський В. Р. - Моделі взаємодії центральних і місцевих органів влади (2016)
Ткач І. В. - Принципи прозорості та відкритості як невід’ємна складова публічного управління: теоретичний аспект (2016)
Аль-Килани В. - Будущее вычислительных технологий. Будет ли работать закон Мура дальше?, Умкеева Б. (2016)
Чихачёва М. М. - Степень сохранности традиционной культуры русского населения северных районов Красноярского края*, Экард Л. Д., Шкредова И. Н. (2016)
Зарипов О. О. - Большое исследование в изучении истории тюркских племён (2016)
Коханюк О. О. - Метаморфози в обрядовості півдня під впливом ідеологічної системи СРСР 1950–1980-ті рр. (2016)
Кривченко Ю. В. - Життя і творчість Д. Л. Мордовця: історичний аспект (2016)
Камилова Р. Т. - Сравнительный анализ полового развития мальчиков различных городов Узбекистана и Каракалпакстана, Атамуратова О. С., Хамраев Ф. Р., Нуруллаев Ё. Э. (2016)
Abdullayeva S. U. - Web technologies as means in order to create literature of distant purporse (2016)
Васильєва С. А. - Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів у сучасній Україні (2016)
Кобилянська С. О. - Сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти (2016)
Кравченко В. М. - Теоретичні засади формування педагогічного професіоналізму майбутніх викладачів вищої школи (2016)
Рассказов Ф. Д. - Методическая готовность педагога-лингвиста при обучении английскому языку, Галимова А. М. (2016)
Гоблик В. В. - Концептуальні засади навчального спілкування (2016)
Ляшин Л. Є. - Копінг-поведінка у складних життєвих ситуаціях (2016)
Щербан Т. Д. - Рефлексія як засіб розв’язування навчальних задач (2016)
Щербан Г. В. - Дослідження професійної компетентності вчителя (2016)
Ткачук О. П. - Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації (2016)
Бондарева Г. И. - Исследование прочности и жесткости конструкций кабин с целью повышения безопасности операторов, Орлов Б. Н. (2016)
Броневицький А. П. - Особливості управління інвестиційно-будівельними проектами ревіталізації промислових будівель (2016)
Дорощук М. М. - Теплообмінник пластинчастий у системі генерації води очищеної для фармації. Належна виробнича практика, Шибецький В. Ю. (2016)
Іванов О. В. - Дослідження впливу кількості розподільних станцій на технологічні параметри газової мережі (2016)
Кравець О. І. - Зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробного виробництва, Шинкарик М. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження динаміки переміщення прольотного крана при оптимальному керуванні, Крушельницький В. В. (2016)
Марин С. В. - Аналіз хмарності країн Європи за концентрацією кольорів на супутникових картах, Мельник Р. А. (2016)
Моногаров С. И. - Теорема гаусса в расчете задач по определению напряженности с применением Mathcad, Пожидаев Н. К. (2016)
Поезжаева Е. В. - Капсульный робот для использования в гастроэнтерологии, Закиров Е. А., Малёв М. В. (2016)
Рахманов Д. А. - Расчет электромагнитного поля обмотки возбуждения машины переменного тока (2016)
Сербов В. О. - Очистка промислових стічних вод з використанням мембранних біореакторів, Мотроненко В. В. (2016)
Сердюк О. Ю. - Анализ использования затрат в качестве критерия оценивания (2016)
Стрежекуров Э. Е. - Механодинамическая модель асинхронного двигателя, Шаломов В. А., Николаенко Ю. В., Коваленко А. Е. (2016)
Акимов А. А. - О единственности решения задачи трикоми для уравнения чаплыгина в специальной области (2016)
Акимов А. А. - Об одном применении метода энергетических неравенств для уравнения балки, Агафонова А. А. (2016)
Зайка С. І. - Особливості викладання технічної англійської (2016)
Волосецький В. О. - Іноземний досвід правового регулювання захисту персональних даних (2016)
Мищенко Д. Р. - Причины и факторы роста бандитизма в России (2016)
Федоров М. Н. - Создание и развитие проекта бэби-бокс в РФ, Ахметова А. Т. (2016)
Білянська (Скиба) М. - Застосування інтерактивних методів на уроках біології (2016)
Бородіна Н. - Технологізація розвитку мовної особистості учнів засобами морфології української мови (2016)
Бородіна Н. - Місце навчальної гри в системі роботи з формування орфографічних умінь та навичок п’ятикласників, Черепенько А. (2016)
Гінкевич О. - Формування аналітико-синтетичних умінь п’ятикласників під час вивчення народної казки "Красний Іванко і закляте місто" (2016)
Каразоглю (Геділ) Ф. - Специфіка діяльності вихователя в процесі взаємодії з сім’єю у полікультурному вихованні дошкільників (2016)
Кріт Н. - Формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класів (2016)
Мхитарян О. - Особливості підготовки студентів до корегованого навчання під час вивчення літературної байки в школі, Кодрул О. (2016)
Сіранчук Н. - Типологія уроків спрямованих на формування лексичної компетентності молодшого школяра – компетентнісно орієнтованих уроків мовлення (2016)
Бабаян Ю. - Рефлексивна компетентність особистості як теоретична проблема (2016)
Брандибура І. - Формування громадянської компетентності бакалаврів політології: досвід Великої Британії (2016)
Венгер Г. - Психологічні умови формування професійних компетенцій соціальних працівників щодо роботи з сім’єю (2016)
Ворона І. - Зміст і структура іншомовної лексичної компетенції як складова фахової культури студентів-медиків (2016)
Жадленко І. - Модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2016)
Ісакова В. - Формування риторичної компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2016)
Кравчук Н. - Формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ засобами психологічного та інтелектуального впливу (2016)
Штефан О. - Модель формування концертмейстерської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Гладун В. - Формування національної ідентичності учнівської молоді в освітньому процесі на уроках історії (2016)
Добровольська А. - Реалізація педагогічних інновацій під час формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у межах самостійної роботи (2016)
Дрозд О. - Етнокультурний компонент як засіб підвищення виховного потенціалу поліетнічного середовища (2016)
Кириченко А. - Новая доктрина учебного обеспечения четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Короленко В. - Сучасний стан проблеми морального формування школярів в педагогічній теорії та виховній практиці (2016)
Лісова Л. - Характеристика особливостей розвиваючого навчання у загальній та спеціальній педагогіці (2016)
Марущак В. - Саморозвиток як фактор становлення інтелектуально обдарованої особистості (2016)
Носенко Ю. - Ергономіко-педагогічні вимоги до використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітньої школи, Сухіх А. (2016)
Осадча К. - Аналіз сутності поняття "тьюторська діяльність" у системі шкільної освіти (2016)
Пасічник О. - Методологічні засади проектування профільно орієнтованого курсу іноземної мови у ВНЗ (2016)
Романчук Н. - Урахування суб’єктного досвіду студента в процесі викладання математичних дисциплін (2016)
Ружевич Я. - Ціннісні орієнтації як важливий елемент структури особистості (2016)
Самойленко О. - Нормативне забезпечення підготовки бакалаврів в умовах поєднання очної і дистанційної форм навчання, Ручинська Н. (2016)
Січко І. - Екологічна освіта й виховання як елементи стратегії сталого розвитку (2016)
Сокол М. - Історико-філософський аспект виникнення педагогічного терміну "поняття" (2016)
Сорока О. - Арт-терапевтична програма реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (2016)
Степанова Т. - Навчання математики дітей різновікової групи з використанням методик Х. Кюізенера і З. Дьєнеша, Тютенко А. (2016)
Іванов Є. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на процес демократизації управління освітніми закладами (2016)
Ісакова Є. - Особливості використання проектної технології у процесі навчання іноземним мовам студентів технічних ВНЗ (2016)
Олійник К. - Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі майбутніх працівників соціальної сфери (2016)
Бахтін А. - Організація військо-патріотичного виховання (2016)
Будак В. - Військово-патріотичне виховання як складова національно-патріотичного виховання молоді (2016)
Кучирина С. - Військово-патріотичне виховання учнів та студентської молоді – сучасні виклики та стратегія дій, Малюта В. (2016)
Лелека В. - Необхідність невідкладного створення в кожному адміністративному районі сучасного центру військово-прикладних видів спорту, Федотовський П., Винограденко Е. (2016)
Олексюк О. - Патріотичне виховання дітей засобами тренінгу, Ткаченко І. (2016)
Самохін О. - Сучасні проблеми військово-патріотичного виховання студентів військових кафедр, Лозовський М. (2016)
Стахів Л. - Патріотичне виховання учнів початкової школи у контексті проведення виховного заходу "У світі казки" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського), Волошин С., Олійник І. (2016)
Товстопят М. - Значення військово-патріотичних ігор у системах підготовки учнівської та студентської молоді, Бугаєвский І. (2016)
Туртаєв Ю. - Історія становлення Збройних сил України в контексті військово-патріотичного виховання, Глущенко В. (2016)
Василенко С. - Педагогічна майстерність викладача кафедри військової підготовки як базовий компонент формування особистості майбутнього захисника своєї батьківщини (2016)
Голик Б. - Основні проблеми підготовки компетентного викладача дизайну одягу у вищому навчальному закладі (2016)
Кононенко Н. - Методика формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші (2016)
Макаренко І. - Управлінська діяльність учителя в цілісній системі педагогічного менеджменту (2016)
Окуневич Т. - Культура мовлення як основа професійного становлення майбутнього вчителя-словесника (2016)
Олексюк О. - Методичні основи формування професійних якостей успішної особистості студента (2016)
Парфентьєва І. - Історичні витоки естетизації процесу професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Крапівіна Г. (2016)
Тихонова Т. - Дидактичне конструювання дисципліни "ІКТ у професійній діяльності" для майбутніх учителів математики на основі компетентнісного підходу, Погромська Г. (2016)
Філімонова Т. - Проблема підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до професійної діяльності в педагогічній науці (2016)
Фрицюк В. - Розв’язання евристичних квазіпрофесйних ситуації у підготовці майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Ян Цзюнь - Художньо-компетентнісне спрямування підготовки майбутніх учителів музики до практичної діяльності (2016)
Ярошевська Л. - Сучасний стан диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі традицій одеської хорової школи (2016)
Васильєва Л. - Концентричний підхід до викладання музично-теоретичних дисциплін (на прикладі сольфеджіо) (2016)
Король А. - Джаз як один із видів музичного мистецтва (2016)
Ревенко Н. - Використання фортепіанних творів українських композиторів фольклорного спрямування на заняттях з "інструментального виконавства" (2016)
Ху Манлі - Структурні особливості підготовки студентів факультетів мистецтв до керівництва вокальними ансамблями (2016)
Шень Цзін Ге - Особливості співацького розвитку підлітків у музичній діяльності (2016)
Корж-Усенко Л. - Джерельна база з історії вищої освіти України на початку ХХ століття (2016)
Васильєва С. - Критерії періодизації розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (2016)
Іконнікова М. - Технологічний компонент професійної підготовки філологів в університетах США (2016)
Кудла М. - Створення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Лічман Л. - Принципи релевантності методів іншомовної підготовки у ВНЗ України змістовному обсягу компетентностей: історичний контекст (2016)
Попович А. - Навчально-методичне забезпечення стилістики української мови (20-30-і роки ХХ століття) (2016)
Похілько О. - Педагогічна діяльність та творча спадщина Ю. Ступака: джерельна база проблеми (2016)
Рощіна С. - Актуальні проблеми управління якістю освіти, зумовлені істотними трансформаційними процесами ВУЗів України на прикладі НУК ім. адм. Макарова (2016)
Самойлова Ю. - Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект (2016)
Саяпіна С. - Тематична спрямованість наукових досліджень з теорії виховання дітей дошкільного віку (1960 р. - початок ХХІ століття) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сесак І. В. - Навчальні заклади на Поділлі наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Мельник Е. М. - Подільська духовна семінарія (2011)
Перерва В. С. - Церковно-шкільна "революція” у Подільській єпархії другої половини ХІХ ст.: головні події та виконавці (2011)
Кучеров Г. Г. - "Просвіта” с. Глібів Ушицького повіту Подільської губернії (1918–1919 рр.) (2011)
Покалюк В. В. - Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Савчук В. О. - Музейництво Поділля у другій половині 1930-х років: особливості розвитку і результативність (2011)
Заводовський А. А. - Розвиток студентського самоврядування у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: теоретичні засади і їх реалізація (1991–2011 рр.) (2011)
Атаманчук П. С. - Міжнародне наукове співробітництво кафедр фізико-математичного факультету (2009–2011 рр.), Конет І. М., Щирба В. С. (2011)
Савчук В. О. - Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році (2011)
Конет І. М. - З досвіду діяльності науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007–2011 рр.), Онуфрієва Л. А. (2011)
Волковинський О. С. - "Школа Відкритого Розуму” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: проблемно-тематичний дискурс, Савчук В. О. (2011)
Григоренко О. П. - Музей історії Хмельницького національного університету – центр культурно-освітньої роботи у вихованні молоді (2011)
Жалюк О. П. - Творчо-комерційна діяльність закладів культури клубного типу на Вінниччині і Хмельниччині на початку ХХІ ст. (2011)
Озімовська Л. П. - Поділля у творчості Міхала і Яна Греймів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Йосиповича Грейма (2011)
Рекрут В. П. - Музеєзнавча діяльність Іполита Зборовського у 1902–1909 роках (2011)
Кравчук О. М. - Культурно-освітня діяльність В. Приходька на Поділлі в добу гетьманату 1918 р., Мельник Н. М. (2011)
Телячий Ю. В. - Подільський період Остапа Вишні (1919-1920 рр.) (2011)
Островий В. М. - Участь ректора Кам’янець-Подільського інституту народної освіти В. О. Гериновича у розв’язанні питань матеріально-технічної бази вузу (1923–1928 рр.) (2011)
Алєщенко М. І. - Гордість вітчизняної науки (академік О. В. Квасницький) (2011)
Зваричук Е. О. - Лубнін Олександр Федорович – директор Кам’янець-Подільського харчового технікуму (2011)
Маринін І. Г. - Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: реформаторські ідеї музиканта-педагога Петра Леонтієва (2011)
Гаврищук А. П. - Микола Тихоліз і муніципальний духовий оркестр Кам’янеччини (2011)
Степанков В. С. - Вчений і педагог (до 75-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) (2011)
Степанков В. С. - Учений, ректор, педагог: портрет особистості (до 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка), Комарніцький О. Б. (2011)
Завальнюк О. М. - Едуард Михайлович Мельник – педагог, наставник студентської молоді, дослідник освітніх процесів доби Української революції (2011)
Машталір А. І. - Вплив постаті Т. Г. Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917–1920 рр. (2011)
Олійник С. В. - Діяльність Відділу для освіти при Команді етапу Української Галицької армії на території Поділлі (2011)
Лозовий В. С. - Влада Директорії Української Народної Республіки очима населення Правобережної Украни (1918–1920 рр.) (2011)
Трембіцький А. А. - Кривавий Йорданський святвечір 1922 року в Кам’янці-Подільському (2011)
Посвістак О. А. - Політика щодо упокорення і радянізації подільської інтелігенції як вияв політичного конфлікту в 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Маркова С. В. - Еволюція стану громадянської думки та соціальної стратифікації в українському селі у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2011)
Якубовський В. І. - Про сільську округу Болохівської землі (2011)
Сербалюк Ю. В. - Благодійна та освітньо-виховна діяльність закладів Відомства установ імператриці Марії у Кам’янці-Подільському наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Рибак І. В. - Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: хата, двір, село (2011)
Трубчанінов С. В. - Територіальна і міська геральдика Поділля: історія та сучасний стан (2011)
Газін В. В. - "Історія та особа: особа в історії” - наукова конференція, присвячена 75-річчю від дня народження професора А. О. Копилова, Дубінський В. А. (2011)
Співак В. І. - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (2011)
Кеба О. В. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики”, Шулик П. Л. (2011)
Солопчук М. С. - V Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Зубаль М. В., Солопчук Д. М. (2011)
Сич В. М. - І Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології "Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні” (2011)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам'янець-Подільського національного університету імена Івана Огієнка у 2011 році: конференції, круглі столи, семінари, Онуфрієва Л. А. (2011)
Кеба О. В. - Третя конференція молодих вчених університету, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Регіональна наукова-практична конференція "Наукові досягнення студентів – рідному університету”, Онуфрієва Л. А. (2011)
Гаврилов О. В. - Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку (2011)
Газін В. В. - Наукове життя істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Філінюк А. Г. (2011)
Завальнюк О. М. - Журнал "Нова думка” як джерело до вивчення діяльності Кам’янець-Подільського державного українського університету (1920 р.) (2011)
Комарніцький О. Б. - Матеріали фондів Держархіву Хмельницької області як джерело до вивчення партійного життя, політосвітньої та громадсько-політичної діяльності студентства Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (2011)
Пагор В. В. - Часопис "Червоний кордон” про медичну освіту Поділля середини 20-х – кінця 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Прокопчук В. С. - ОУН і УПА на Поділлі в світлі опублікованих джерел (2011)
Трембіцький А. М. - Історія Поділля та музеєзнавство в епістолярній спадщині відомих істориків України Є. Сіцинського, Д. Яворницького, М. Рудинського (2011)
Григоренко О. П. - Видання про новітню історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2011)
Наші автори (2011)
Грабко В. В. - Вейвлет діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів, Левицький С. М., Бартецький А. А. (2015)
Коцар О. В. - Керування енергоефективністю інструментами ринку електричної енергії, Павлова Ю. С. (2015)
Монахов Е. А. - Методика расчета магнитной системы торцевых синхронных магнитоэлектрических генераторов, Чумак В. В. (2015)
Махно Т. А. - Эволюционный алгоритм поиска зависимости между текстурными параметрами УЗИ и качеством обработки УЗИ различными методами (2015)
Славко О. Г. - Інформаційна технологія керування мережним трафіком на основі локальної моделі керованого процесу в NGN-мережах (2015)
Козикова Т. П. - Численные методы локализации эволюционирующих пустот, Смолянский П. С. (2015)
Сукач С. В. - Концептуальный подход к построению комплексной автоматизированной системы мониторинга и управления физическими факторами в зданиях и сооружениях, Кобылянский М. А., Левченко Л. А. (2015)
Свередюк М. А. - Верифікація алгоритму виділення екстремумів пульсової хвилі (2015)
Дозорський В. Г. - Метод виявлення проявів ішемічної хвороби серця для медичних систем контролю стану пацієнта, Фалендиш В. В., Дедів Л. Є., Паляниця Ю. Б. (2015)
Долударев В. Н. - Влияние конструкций скважинных зарядов с газогенерирующими компонентами на содержание в отбитой горной массе переизмельченных фракций (2015)
Холодова О. О. - Постановка задачі обслуговування зон міста за допомогою перехоплюючих паркингів, Музильов Д. О. (2015)
Кустов В. В. - Аналіз точності токарної обробки зовнішньої циліндричної поверхні втулок, Роп’як Л. Я. (2015)
Невзлин Б. И. - Пояснения о возможностях поворота тела вокруг одной из независимых осей без изменения значения его кинетической энергии относительно этой оси, Загирняк В. Е. (2015)
Батсайхан Ж. - Исследование взаимодействия вибрационной плиты рабочего органа с уплотняемой средой (2015)
Маслов А. Г. - Определение рациональных параметров вибрационной машины для формования бетонных блоков, Сербин В. А., Лукьяненко В. П. (2015)
Савелов Д. В. - Моделирование процесса прессования порошковой заготовки в жесткой пресс-форме вибрационно-статическим способом (2015)
Саленко Ю. С. - Определение напряженно-деформированного состояния несущей конструкции вибрационного транспортера (2015)
Хорольський В. Л. - Дослідження впливу величини зазорів на розміри зон деформації при виробництві плоских листових заготовок з фасками під зварювання, Мороз М. М. (2015)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизмув машинобудівельній галузі, Ткачук К. Н. (2015)
Шандрович В. Т. - Моніторинг ефективності роботи аеротенків на львівських очисних спорудах, Мальований М. С., Полюжин І. П. (2015)
Криворучко А. О. - Дослідження стійкості природного каменю в агресивному середовищі, Котенко В. В., Камських О. В. (2015)
Шелковська І. М. - Сучасна система геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ (2015)
Труніна І. М. - Оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Сущенко О. А. - Управлінській супровід зовнішньоекономічної діяльності підприємств та його інформаційне забезпечення в умовах глобалізації (2015)
Загірняк Д. М. - Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу (2015)
Андропова И. А. - Влияние демографической ситуации в России на состояние и развитие трудовых ресурсов, Димитриева С. Д. (2016)
Апрелов Е. А. - Особенности методологии конфликтно-компромиссного управления организацией в условиях новой экономической парадигмы (2016)
Баранова М. А. - Использование элементов теории "fuzzy logic" для анализа банкротства банка, Галиаскарова Г. Р., Акимов А. А. (2016)
Белялов Т. Е. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення, Олійник А. В. (2016)
Бершадський В. Ю. - Формування системи управління фінансово-економічною безпекою внутрішнього бізнес–середовища підприємства, Цимбаленко Н. В. (2016)
Бреус С. В. - Основні напрями запобігання банкрутства підприємств, Дремлюга Я. О. (2016)
Бреус С. В. - Оцінка фінансового стану підприємства та основні напрями його покращення, Шматуха В. С. (2016)
Бунда О. М. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в управлінні підприємством, Матяш Ю. М. (2016)
Вдовенко Н. М. - Нові механізми регулювання розвитку галузі козівництва при підвищенні попиту на продукцію, Грищенко Н. П., Марченко І. О. (2016)
Великая С. А. - Создание транстихоокеанского партнерства: реакция мирового сообщества (2016)
Гавриленко Т. В. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств в сучасних умовах (2016)
Гетьман Л. Г. - Напрями розвитку інноваційної діяльності у банківській сфері (2016)
Дубовая В. В. - Формування інформації про зменшення корисності активів за міжнародними і українськими стандартами (2016)
Yessbosinova M. - Investigation of existence of positive correlation between employers having cfa certificate and those who didn’t have cfa certificate, Moldasheva A., Dzhumaseitova A. (2016)
Золотухіна Т. І. - Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах (2016)
Квасова О. П. - Фінансово-економічна безпека як система, Хіміч Г. О., Дегтяр А. С. (2016)
Кірейцева О. В. - Сучасні тенденції функціонування ринку землі у Франції (2016)
Косенко Т. Г. - Удосконалення безготівкових розрахунків у господарській діяльності підприємства (2016)
Криклій О. А. - Методологічні підходи до здійснення стрес-тестування банківської системи на макро- та мікрорівнях, Крутій Ю. О. (2016)
Knyázeva I. V. - El ingreso de argentina al acuerdo transpacífico de cooperación económica (tpp): nuevos desafíos, Lébedeva A. K., Shulýndina E. V. (2016)
Литвиненко О. Д. - Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків підприємства з оплати праці, Петренко В. А. (2016)
Малюта К. - Місце туристичного бізнесу у соціально-економічному розвитку регіону, Тимчишина І. (2016)
Маринченко В. М. - Особливості процесу організації обліку товарів на підприємствах України (2016)
Невесенко А. В. - Критерії та показники оцінки сталості розвитку аграрного сектору (2016)
Нерус А. М. - Інвестиційна діяльність страхових компаній (2016)
Новікова Т. В. - Організація управління фінансово-економічною безпекою в банку, Ворон Д. В. (2016)
Оболенцева Л. В. - Дослідження іміджеутворюючих факторів та управління туристичним іміджем Харківщини в конкурентному середовищі (2016)
Павленко М. М. - Аналіз стану розвитку сільського господарства України в контексті глобалізації (2016)
Павленко М. М. - Дослідження впливу інструментів державного регулювання на виробництво зернових в Україні (2016)
Поколодна М. М. - Організаційні особливості мисливсько-рибальського туризму (2016)
Полагнин Д. Д. - Системно важливі банки в банківській системі України, Лисенко Н. А. (2016)
Семчук Ж. В. - Методологічні основи управління інвестиційними ресурсами освітніх послуг підприємств з урахуванням принципів проектного аналізу (2016)
Сердюк Я. В. - Бюджетування як складова фінансового планування на підприємстві (2016)
Шепелєв С. С. - Аналіз стану та розвитку рибного господарства України: експорт та імпорт риби (2016)
Від редакції (2017)
Лукьянченко В. - Городни - оборонные стены Киева IX-XIII вв. Часть вторая (2017)
Тараненко С. - Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р., Горбаненко С. (2017)
Боженко А. - Купецтво vs дворянство: еліта м. Харкова у другій половині XIX ст.-на початку XX ст. (2017)
Velychenko S. - Ukrainians and Urbanization 1861-1917. Not so rural and not so Russified (2017)
Барановская Н. - Пути решения проблем городов, подвергшихся радиоактивному загрязнению после техногенных катастроф (на примере Киева и Фукусимы), Миягоши Ю. (2017)
Зайченко О. - Гейміфікація музейного простору в аспекті типології поведінки музейного відвідувача (2017)
Інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем (2017)
Старенький І. - Комунізація та Декомунізація топонімії Кам'янця-Подільського, Зайшлюк Я. (2017)
Водотика С. - Міський простір, декомунізація і проблеми історичної пам'яті, Савенок Л. (2017)
Майоров М. - Декомунізація назв населених пунктів та районів України: підстави, процес, підсумки, Короленко Б., Каретніков І. (2017)
Тахтаулова М. - Харківська топоніміка: етапи декомунізації (2017)
Шліпченко С. - DeCom Job: Кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста (2017)
Гуменний С. - Вплив радянізації та декомунізації на архітектурне обличчя міст і містечок Тернопільської області (на прикладі м. Тернопіль, м. Заліщики та смт Скала-Подільська) у 1939 - на початку XXI ст. (2017)
Кароєва Т. - З досвіду робочої групи щодо "декомунізації" публічного міського простору Вінниці: погляд історика (2017)
Чорний О. - Декомунізація, Єлисаветград та загроза національній безпеці (2017)
Охріменко О. - Огляд та рейтинги наукових журналів з урбаністики (2017)
Гримич М. - Київ у дискурсі антропології простору (2017)
Полек Т. - "Усна історія в епоху змін" – виклики академічності та публічності (2017)
Борисенко М. - Роман Любавський. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років. – Харків: Раритети України, 2016. – 225с. (2017)
Водотика Т. - Акупунктура міста / Жайме Лернер; пер. з порт. Катерини Скальської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. (2017)
Макаренко О. І. - Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу, Кіщенко О. В. (2015)
Малишко В. В. - Використання зарубіжного досвіду фінансування системи вищої освіти в Україні (2015)
Марченко В. М. - Наукове забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Євтушенко О. М. (2015)
Марченко В. М. - Світовий досвід забезпеченнясоціально-економічної безпеки підприємства, Бігун А. В. (2015)
Молчанова Е. Ю. - Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС, Веремієнко Т. С., Головня Ю. І. (2015)
Муссова С. А. - Влияние налогового маневра на социально-экономическое развитие России (2015)
Огданський К. М. - Концептуалізація соціальної динаміки та оцінка її стану і змін складових (2015)
Пасічник І. В. - Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України, Карасьова З. М., Гулевата Ю. І. (2015)
Петричко М. М. - Теоретичні засади функціонування видатків державного бюджету в сучасних умовах, Лінтур І. В. (2015)
Погореленко Н. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи України, Тертична К. С. (2015)
Примаченко О. Л. - Науково-практичний аспект організації обліку формування статутного капіталу господарських товариств (2015)
Руснак А. В. - Формування інвестиційної моделі сталого розвитку сільських територій регіонів України (2015)
Сарапіна О. А. - Управління власним капіталом підприємства, Шептіка Т. В. (2015)
Сердюк Л. В. - Аналіз кредитного портфеля банків України та Харківського регіону, Симоненко О. В. (2015)
Сердюк М. О. - Визначення вразливих сфер дiяльностi банкiв на основi стрес-тестування (2015)
Сердюк Л. В. - Роль заощаджень у формуванні банківських ресурсів та проблеми формування ресурсної бази банків України, Воротнікова А. В. (2015)
Сердюк Л. В. - Ефективність процентної політики національного банку України за період 2008-2014 років, Логвiнова А. А. (2015)
Соловаров А. В. - Деякі аспекти банківського нагляду як інструменту впливу центрального банку (2015)
Тимохова Г. Б. - Стратегия финансирования компании на начальной стадии жизненного цикла как инструмент увеличения ее стоимости для акционеров, Ильченко А. Е. (2015)
Фартушний І. Д. - Оцінка фінансового стану та прогнозування фінансової стійкості підприємства, Колбасюк Ю. О. (2015)
Франчук Ю. О. - Теоретичні засади стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах (2015)
Шевченко О. Л. - Структурний та процесуальний підхід до формування бренда як інструменту маркетингової діяльності (2015)
Шиндель В. С. - Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Широка О. В. - Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу банку, Погореленко Н. П. (2015)
Шутаєва О. О. - Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу та можливості застосування соціальної звітності в практиці українських компаній, Побірченко В. В. (2015)
Янчук Т. В. - Теоретичні засади функціонування механізму використання інформаційних технологій на промислових підприємствах (2015)
Арістова Н. О. - Особливості фахової підготовки філологів у вищих навчальних закладах України (2015)
Дика Н. М. - Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису, Огарь Ю. В. (2015)
Квасецька Я. А. - Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні(остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Мельничук Т. Ф. - Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти, духовного виховання молоді у формуванні творчої особистості (2015)
Поповський Ю. Б. - Критерії ефективності застосування Смарт-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Sydorchuk A. S. - Activation of self-study among medical students within the competence-based approach in teaching of clinical and theoretical disciplines, Halvala Y., Sydorchuk L. I. (2015)
Шевчук І. В. - Вивчення сформованості культури дозвіллєвої діяльності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Войтів Я. Ю. - Зміни деяких показників ендогенної інтоксикації при різних ступенях порушень функції кишок при перитоніті, Улянівський В. С., Молокус І. В. (2015)
Гарас М. Н. - Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у школярів залежно від характеру запалення бронхів (2015)
Лихота К. М. - Клінічна оцінка гігієни ротової порожнини при застосуванні індивідуально виготовленої міофункціональної апаратури в пацієнтів з постійним прикусом (2015)
Нетюхайло Л. Г. - Сучасні уявлення про NO-регулюючу систему (огляд літератури), Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О., Харченко С. В. (2015)
Унгурян Л. М. - Асиметрія інформації про фармацевтичну діяльність у професійній та суспільно-політичній періодиці, Громовик Б. П. (2015)
Беспалова Н. В. - Культурний шок та психологічна адаптація студентів-іноземців, Самойленко С. А. (2015)
Портницька Н. Ф. - Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків, Долінчук І. О. (2015)
Tapalova O. B. - Study of achievement motivation at mental disorders (2015)
Борисенко М. І. - Особливості бідності в Україні (2015)
Шапошникова І. В. - Професійна соціалізація як складова підготовки фахівців у вищих закладах освіти (2015)
Матвієнко А. С. - Європейський досвід об’єднання муніципалітетів (2015)
Тригуб О. П. - Політика США відносно Республіки Таджикистан, Рижикова А. Ю. (2015)
Городинський С. І. - Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2015)
Дмитрук В. С. - Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення, Ковальчук В. Я., Гребік О. В. (2015)
Васільєва Л. М. - Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки, Бондарчук Н. В. (2015)
Красовська Н. М. - Використання механізмів регуляторного впливу на розвиток туристичної галузі України (2015)
Онишків Н. Е. - Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах Східної і Центральної Європи: досвід для України, Шпак Д. О. (2015)
Стеблюк Н. Ф. - Застосування маркетингового підходу у сфері адміністративних послуг, Полинько Ю. І. (2015)
Bodyanskiy Ye. V. - Nonconventional membership functions for images filtering using fuzzy peer group approach, Kulishova N. Ye. (2015)
Бовсуновська К. С. - До визначення структури розв’язання системи рiвнянь гiдродинамiки, Семанишин Л. М. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Применение линейных матричных неравенств в задаче синтеза оптимального управления запасами при наличии структурных ограничений (2015)
Дубровин В. И. - Метод выделения профилей волнистости и шероховатости профилограмм металлических поверхностей с помощью вейвлет-анализа, Каморкин П. А., Твердохлеб Ю. В. (2015)
Дьяков С. О. - Мультиагентна система диспетчеризацiї автономних транспортних модулiв на основi нечiткої логiки (2015)
Дзiнько А. М. - Прогнозування динамiки змiн прiоритетiв вимог в методi зворотного розповсюдження прiоритетiв, Ямпольський Л. С. (2015)
Гриша О. В. - Iнтелектуальнi обчислення в системно узгодженому моделюваннi IТ систем (2015)
Калiнiна I. В. - Використання генетичних алгоритмiв в задачах оптимiзацiї, Лiсовиченко О. I. (2015)
Кику А. Г. - Определение параметров регуляторов в задачах квадратичного оптимального управления состояния линейных динамических объектов, Бурлаков В. М., Кику О. И., Сазанова С. В. (2015)
Крилов Є. В. - Розробка моделi паралельного програмування на PHP, Анiкiн В. К., Стельмах В. I. (2015)
Крилов Є. В. - Покращення характеристик алгоритму стиснення JPEG з метою пiдвищення швидкостi завантаження сайтiв, Анiкiн В. К., Бугаєнко О. С. (2015)
Борукаев З. Х. - Анализ взаимосвязи данных динамики энергорынка с изменениями цен на рынках энергоносителей, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2015)
Мелкумян Е. Ю. - Метод эквивалентного преобразования одного класса линейных динамических систем, Солдатова М. А. (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напiвпровiдникового перетворювача трифазної напруги з дванадцятизонним регулюванням вихiдної напруги (2015)
Пархомей I. Р. - Адаптивнi методи отримання радiолокацiйної iнформацiї, Кагаров О. Ю. (2015)
Пасько В. П. - Тестування рiвня безпеки протоколу IPv6, Халавчук Ю. О. (2015)
Смолий В. Н. - Системное моделирование электронных аппаратов и компонентов (2015)
Стенин А. А. - Факторный анализ в оценке деятельности эксперта-аналитика, Стенин С. А., Мелкумян М. В. (2015)
Ткач М. М. - Динамiчна модель антропоморфного крокуючого апарата з врахуванням моментiв та сил взаємодiї з опорною поверхнею, Гуменний Д. О., Якунiна Н. О. (2015)
Волокита А. М. - Планувальник зi спецiалiзованими чергами для розподiленої обчислювальної системи, Ву Дик Тхiнь, Чеснiший I. А., Коротенко А. А., Iсаченко Г. В. (2015)
Wei Li - The measurement vector quantities, Zinchenko S., Geraimchuk M., Zinchenko V., Mukha I. (2015)
Ямпольський Л. С. - Обгрунтування вибору i пiдготовка нейронних сiток до моделювання прикладних задач, Лiсовиченко О. I., Остапченко К. Б. (2015)
Гуда А. И. - Использование метода идентификации с множеством подвижных моделей применительно к динамической системе Лоренса, Михалев А. И. (2015)
Журба А. О. - Вплив порогу та методiв бiнаризацiї на фрактальну розмiрнiсть зображень поверхонь пористих матерiалiв (2015)
Бабенко Ю. В. - Оптимiзацiя параметрiв систем пiдземного конвеєрного транспорту генетичним алгоритмом, Михальов О. I. (2015)
Копп В. Я. - Методы моделирования полумарковских систем, Заморенов М. В., Обжерин Ю. Е., Филиппович О. В. (2015)
Пилатюк І. - Вступне слово (2013)
Кияновська Л. - Кілька міркувань про індивідуальний стиль Віктора Камінського, Мельник Л. (2013)
Пилатюк Н. - Засади інтертекстуальності в творчості Віктора Камінського (2013)
Майчик Н. - Камерно-вокальна творчість В. Камінського в контексті різновидів жанрово-стильового синтезу (2013)
Білас О. - Функції музики в театральних виставах (на прикладі музики Віктора Камінського до вистав Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької) (2013)
Пилатюк О. - Порівняльний аналіз виконань фортепіанного концерту пам’яті Барвінського Віктора Камінського (Етелла Чуприк, Оксана Рапіта, Йожеф Ермінь) (2013)
Ельтек І. - Франкові рефлексії у творчості Віктора Камінського (2013)
Драганчук В. - Символіка архетипу лицарства-козацтва у шевченкіані Мирослава Скорика та Віктора Камінського (2013)
Новакович М. - Роль перемишльської співочої школи у конструюванні національної ідентичності українців Галичини (2013)
Майчик О. - Пісенна творчість Ігоря Білозіра в контексті естрадного звукоідеалу епохи та соціокультурних викликів (2013)
Ластовецька-Соланська З. - До визначення поняття бренду в царині академічного музичного мистецтва (2013)
Катрич О. - Виконавський стиль та музичне стилетворення (до питання моделювання аналітичної оптики) (2013)
Тракало О. - Піфагорійська музична доктрина (2013)
Черевко К. - Електронна музика як прояв авангардного мистецтва ХХ століття (естетико-композиційний аспект) (2013)
Чубак А. - Декілька штрихів до психологічних портретів К. Джезуальдо та К. Монтеверді (2013)
Лу Цзе - Втілення китайської ритуальної концептосфери у програмній фортепіанній творчості (2013)
Бернацька-Гловаля Е. - Польська пісня у Львові (соціоісторичний та культурологічний аспект) (2013)
Грабовська О. - Маловідомі твори львівських композиторів в контексті музичної культури Львова ХІХ століття (2013)
Тетюк М. - Дискретність, інтенсивність та напрямленість комунікації у вокальному виконавстві (2013)
Сокур О. В. - Вплив оцтовокислого цинку та Trigonella Foenum Graecum на метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю, Торгало Є. О. (2017)
Колот Н. В. - Исследование клеток костного мозга крыс в зависимости от их возраста и калорийности питания (2017)
Luchkiv N. - The effect of vincristine on morpho-functional state of neurons of cerebrospinal sensitive ganglions in experiment (2017)
Павлович О. С. - Аналіз когерентності електроенцефалограми у осіб із різним профілем асиметрії під час обробки ритмічних патернів, Абрамчук О. М., Шварц Л. О., Поручинський А. І., Моренко А. Г. (2017)
Сокол О. В. - Сравнительно-морфологический анализ видов рода Arctium L. (Asteraceae) флоры Украины (2017)
Sushko S. - The state of natural leptospirosis cells activity and functioning in the dry steppe zone of the northwest black sea region (2017)
Шевчик Л. З. - Аналіз біологічних способів відновлення нафтозабруднених ґрунтів, Романюк О. І. (2017)
Шерстюк М. Ю. - Аналіз віталітетної структури ценопопуляцій Chimaphila Umbellatа (L.) W. Barton у лісових фітоценозах новгород-сіверського полісся (2017)
Шугуров О. О. - Распределение вызванных потенциалов поперек дорсальной поверхности спинного мозга при транссекции дорсальных корешков (2017)
Yakymchuk R. - The analysis of mutation variability of winter wheat under soil contamination with heavy metals of industrial discharges, Sorokina S. (2017)
Abstract and References (2017)
Романовський О. О. - Державна політика стимулювання розвитку освітньої діяльності (на прикладі фінансування університетської освіти у США) (2015)
Скиба М. В. - Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України як чинника зростання рівня якості надання освітніх послуг (2015)
Манжула Є. В. - Особливості формування корпоративної власності в Україні (2015)
Островський І. В. - Ресурсна революція в умовах глобального економічного простору (2015)
Страшинська Л. В. - Застосування інструментарію маркетинг-контролінгу в маркетинговій діяльності підприємства, Євтюкова І. О. (2015)
Вертелєва О. В. - Мікроекономічний аналіз: припущення та застереження (2015)
Страшинська Л. В. - Вплив інновацій на розвиток міжнародної конкурентоспроможності, Тонких О. Г. (2015)
Акуленко В. Л. - Активізація екологічного аудиту на регіональному рівні, Пригара І. О. (2015)
Жукова Н. В. - Загрози та виклики забезпечення сталого розвитку малих міст в системі регіональної економічної безпеки України (2015)
Ілікчієва О. І. - Інноваційні трансформації ринку праці України (2015)
Коляда С. В. - Становлення та розвиток професійної поліцейської освіти у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Мельничук М. О. - Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період НЕПу (2015)
Токарчук О. В. - Політико-правові ідеї окремих представників української еміграції міжвоєнного періоду (демократичний напрям) як частина світової інтелектуальної спадщини (2015)
Карнаух А. А. - Інформаційна війна на сучасному етапі розвитку суспільства, Шевчук З. Ю. (2015)
Мудролюбова Н. О. - Особливості шведської моделі соціального захисту населення від безробіття (2015)
Пивовар І. В. - Розмір довічного грошового утримання суддів (2015)
Ярешко Д. В. - Суспільно-політичний стан українських земель кінця XVII – початку XVIII століття та його вплив на прийняття конституції Пилипа Орлика (2015)
Білозьоров Є. В. - Теоретичні та практичні аспекти реформування діяльності органів місцевого самоврядування як учасників адміністративного судочинства в Україні, Кривицький Ю. В. (2015)
Жмур Ю. М. - Інші дії, що порушують недоторканність житла за ст. 162 КК України (2015)
Ігнатко Н. В. - Зародження інституту дізнання у митних системах різних форм Української державності (1650–1764) (2015)
Можайкіна О. С. - Поняття і ознаки кримінальної субкультури як детермінанти злочинності (2015)
Пєсцов Р. Г. - Інститут заочного провадження кримінальних справ в рішеннях Європейського Суду з прав людини та Ради Європи (2015)
Купіна Л. Ф. - Сучасні тенденції фіксації трудової діяльності працівника: скасування інституту трудових книжок в Україні (2015)
Кархут О. Я. - Закон України "Про вищу освіту”: основні напрями та проблеми імплементації (2015)
Андрусишин Б. І. - Наукова база для трансформації правової системи України, Губань Р. В. , Шимон С. І. (2015)
Наші автори (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Poluektov Yu. M. - Thermodynamics of the Fermi gas in a quantum well, Soroka A. A. (2016)
Kulish Yu. V. - Classification of particles at arbitrary quantity of generations. I. Hadrons (2016)
Kulish Yu. V. - Classification of particles at arbitrary quantity of generations. II. Leptons (2016)
Ahmad S. - Plasma wall transition and effects of geometry in presheath, Chaudhary K. (2016)
Borts B. V. - Cable free transmission of electricity: from Nikola Tesla to our time, Tkachenko I. V., Tkachenko V. I. (2016)
Virich V. D. - Refining ancient lead by vacuum distillation, Gorbenko Yu. V., Kovtun G. P., Nagorny S. S., Potina T. S., Solopikhin D. A., Shcherban A. P. (2016)
Тютюнников В. И. - Спектральные характеристики мелкодисперсных частиц Zn2 SiO4-Mn, осаждённых из водного раствора на подложку в электрическом или магнитном поле (2016)
Філоненко Н. Ю. - Термодинамічні функції моноборидів ХВ (ХВ (Х=Ti, Mn, Fe, Co) (2016)
Kirichenko V. G. - The structure of monoatomic layer on graphite surface, Yampolskiy A. A. (2016)
Таньшина А. - ХАРЬКОВ: "УРАГАН-3" (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні, Шаніна Т. П., Панченко Т. І. (2015)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the hydroecological system pollution dynamics based on methods of chaos theory: new general scheme (2015)
Берлинский Н. А. - Состояние донных отложений Черноморского шельфа (2015)
Цуркан Н. В. - Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності (2015)
Khetselius O. Yu. - Forecasting evolutionary dynamics of chaotic systems using advanced non-linear prediction and neural networks methods: application to hydroecological system pollution dynamics (2015)
Bunyakova Yu. Ya. - Dynamics of chemical pollution in the forested watersheds: new data on correlation dimension and chaos elements in time series (2015)
Івус Г. П. - До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України, Агайар Е. В., Гурська Л. М., Зубкович С. О. (2015)
Glushkov A. V. - The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: application of an advanced non-stationary theory, Svinarenko A. А., Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Mansarliysky V. F. (2015)
Галич Є. А. - Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану, Бондаренко Б. А. (2015)
Божко Л. Ю. - Погодні умови і розвиток лугового метелика, Друмов Д. В. (2015)
Недострелова Л. В. - Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів (2015)
Гопченко Є. Д. - Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу, Гарькавенко Є. О. (2015)
Serbov N. G. - Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events, Svinarenko A. A., Khetselius O. Yu., Balan A. K. (2015)
Glushkov A. V. - Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds, Khetselius O. Yu., Serbov N. G., Bunyakova Yu. Ya., Balan A. K., Buyadzhi V. V. (2015)
Романчук М. Є. - Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені- м. Вилкове, Лященко О. С. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах, Казакова А. О. (2015)
Гопченко Є. Д. - Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець, Грушковська І. О. (2015)
Романчук М. Є. - Оцінка якості води р. Дністер-водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки, Ткач К. С., Поліщук А. А., Колісник А. В. (2015)
Отченаш Н. Д. - Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману (2015)
Тучковенко Ю. С. - Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период, Богатова Ю. И., Тучковенко О. А. (2015)
Адобовский В. В. - Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне Одесского региона в 2013–2014 гг., Краснодембский Э. Б. (2015)
Глушков А. В. - Операторная теория возмущений – новый метод описания Штарковских резонансов (2015)
Хецелиус О. Ю. - Электрослабое взаимодействие в конечных ферми-системах и эффект несохранения четности (2015)
Кругляк Ю. А. - Обобщенная модель электронного транспорта и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, Кострицкая Л. С. (2015)
Герасимов О. І. - Побудови вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів, Худинцев М. М. (2015)
Ильина В. О. - Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров Шотта № 4, Костик В. В., Чернякова Ю. Г. (2015)
Кругляк Ю. А. - Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники "снизу – вверх", Ременяк Л. В. (2015)
Хецеліус О. Ю. - Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-нуклонної взаємодії, Серга І. М., Сухарев Д. Є., Шахман А. М. (2015)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи, Крыжановская Т. В. (2015)
Чернякова Ю. Г. - О вычислении матричных элементов оператора взаимодействия для трехквазичастичных атомных состояний в рамках релятивистской теории возмущений, Витавецкая Л. А., Башкарев П. Г., Дубровская Ю. В. (2015)
Игнатенко А. В. - Обобщенное приближение квантового дефекта в релятивистской теории возмущений для Ридберговских систем, Флорко Т. A., Ткач Т. Б., Кулакли Т. А. (2015)
Svinarenko A. A. - Relativistic method of description of the complex autoionization resonances in atomic spectra: review of method and new spectral data, Glushkov A. V., Ignatenko A. V., Buyadzhi V. V., Smirnov A. V. (2015)
Рольщиков В. Б. - Розробка геоінформаційної системи "Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області", Біньковська Г. В., Шаніна Т. П. (2015)
Вельмискин Д. И. - Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения, Бучинская И. В., Муркина К. С. (2015)
Лоєва І. Д. - До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті, Степаненко С. М., Владимирова О. Г., Сафранов Т. А. (2015)
Луцишин Г. І. - Роль етнічного чинника у виникненні міждержавних прикор­донних конфліктів (2015)
Штука І. А. - Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави (2015)
Шуліка А. А. - Політика соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму (2015)
Пікула М. М. - Параметри вимірювання європейської політичної свідомості (2015)
Заболотна М. Ф. - Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі (2015)
Лимар М. Ю. - Економічна складова сучасного трансатлантичного співробітництва (2015)
Олійник Н. Ю. - Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу (2015)
Лавриненко Г. А. - Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України (2015)
Лавренюк І. О. - Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України (2015)
Меньшеніна А. Є. - Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві (2015)
Мухіна М. О. - Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) (2015)
Рибалка С. В. - Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні (2015)
Вонсович О. С. - Зовнішній вимір безпекової політики України (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Аналіз використання методів ШСПГ та екзитполу в рамках громадської моніторингової діяльності під час виборів в Україні (2015)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт держави і суспільства в Україні (2015)
Хомерікі О. А. - Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи (2015)
Половая Н. О. - Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи (2015)
Согорін А. А. - Розуміння концепта "реклама" в соціології Ж. Бодрійяра (2015)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура як соціологічний концепт: до постановки проблеми (2015)
Атаманенко І. Б. - Функціонування бізнес-організацій в умовах сучасного ринку: джерела основних ризиків (2015)
Банникова Е. Б. - Организационная культура: сущность и основные характеристики в условиях глобализации (2015)
Поцелуйко А. О. - Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі (2015)
Зубарєва М. А. - Особливості реклами та ПР у туризмі (2015)
Атаманенко І. Б. - Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією (2015)
Сенюра О. В. - Місто як підсистема соціально-просторової організації сучасного суспільства (2015)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура в процесах формування громадянської ідентичності: теоретичний огляд проблеми (2015)
Колісник О. В. - Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства (2015)
Атрощенко Т. - Теоретичні основи процесу формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців: зарубіжний досвід (2016)
Барановська О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у старшій школі: дидактичний аспект (2016)
Барладим В. - Досвід застосування груп соціальних мереж як засобу організації неформальної освіти дітей та молоді (2016)
Басай Н. - Реалізація культурологічного підходу через діалог культур у змісті навчального посібника елективного курсу "німецькомовні країни" (2016)
Бичок А. - Особливості підготовки фахівця економічного профілю в німецькомовних країнах (2016)
Бондар Т. - Інклюзивна компетентність педагогічних працівників у США (2016)
Борщ К. - Алкоголізм як форма девіативної сімейної поведінки: наслідки та засоби протидії (2016)
Брюханова Т. - Підвищення мотивації студентів до здорового способу життя шляхом впровадження спортивно-орієнтованих технологій навчання (2016)
Ваколя З. - Використання досвіду морального виховання в сучасній школі (на основі педагогічної преси Закарпаття 1920-1930 рр.) (2016)
Васильєва Г. - До проблеми вдосконалення змісту навчальної науково-дослідної роботи студентів на прикладі спеціальності "фізика ядра і елементарних частинок", Гайсак І., Тополянський С. (2016)
Велущак М. - Вплив сучасних тенденцій глобалізації на підготовку майбутних фахівців з міжнародного бізнесу в США (2016)
Вербицька В. - Бухгалтерська освіта в контексті інноваційного освітнього процесу (2016)
Голубенко Т. - Нормативно-правове забезпечення соціально-правового захисту людей похилого віку україни як передумова здійснення патронажної роботи: теоретичні аспекти (2016)
Горішна Н. - Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії (2016)
Горленко В. - Зарубіжний досвід розвитку ІК-компетентності вихователів дошкільної освіти (2016)
Гуменюк С. - Фахова підготовка майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій – вимога часу (2016)
Данко Д. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування медико-соціальних технологій в роботі з "дітьми групи ризику", Сойма Н. (2016)
Довганич М. - До питання застосування аудіолінгвального методу навчання іноземних мов (2016)
Зобенько Н. - Сучасний стан дитинства в Україні (2016)
Ігнатенко Н. - Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії в школі (2016)
Іконнікова М. - Особливості професійної підготовки філологів в університетах Німеччини (2016)
Калаур С. - Педагогічний потенціал загальнонаукових принципів, покладених в основу системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Кампов С. - Співпраця сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей (2016)
Канюк О. - Використання інтерактивних методів навчання студентів немовних спеціальностей у ВНЗ на заняттях з іноземної мови (2016)
Кіш Н. - Ігрові технології як ефективний засіб навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців різних спеціальностей (2016)
Козубовська І - Зарубіжний досвід забезпечення освітньої рівності, Сідун Л. (2016)
Копилова С. - Технологія організації спільної діяльності суб’єктів професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2016)
Кравчина Т. - Методичні аспекти використання рольових ігор на уроках іноземної мови (2016)
Криворучко А. - Змістово-процесуальні особливості методики підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2016)
Кучерук О. - Методологічні підходи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Лещук Г. - Вплив демографічних процесів на соціальну стабільність у суспільстві, Петришин Л. (2016)
Маляр Л. - Розвиток шкільництва та мовно-літературної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2016)
Маріонда І. - Особливості вузівської підготовки фахівця фізичної культури (2016)
Мартинець Л. - Функції управління професійним розвитком учителів (2016)
Марфинець Н. - Духовний розвиток учнів у контексті реалізації змісту літературного краєзнавства в сучасній школі (2016)
Меркулова Н. - Управлінські відносини в системі соціальної роботи, Мільчевська Г. (2016)
Мовчан Л. - Формування іншомовної лексичної компетентності студентів Швеції (2016)
Нагорняк С. - Структура, критерії, показники та рівні сформованості правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство (2016)
Олійник Г. - Критерії, показники та рівні сформованості майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності (2016)
Олійник К. - Формування професійної ідентичності соціальних працівників за допомогою тренінгів (2016)
Оліховська Л. - Теоретичні основи професійного самовизначення: психологічний аспект (2016)
Омельчук О. - Особливості використання пpoблeмного нaвчaння в умoвax пiдгoтoвки шкoляpiв зa тexнoлoгiчним пpoфiлeм (2016)
Опачко М. - Дидактичний менеджмент: філософський аспект сутності поняття (2016)
Парфанович А. - Історичні умови розвитку та соціальні характеристики міжстатевих стосунків молоді (2016)
Патинок О. - Становлення відповідальності як професійно значущої якості майбутнього фахівця соціальноїсфери: психологічний аспект (2016)
Повідайчик О. - Функції науково-дослідницької діяльності в системі соціальної роботи (2016)
Поліщук В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників США до вивчення полікультурного середовища як складова формування міжкультурної компетентності (2016)
Поліщук Ю. - Соціальне виховання учнівської молоді як важлива педагогічна проблема (2016)
Попадич О. - Методики формування правових знань майбутніх магістрів педагогіки, викладачів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Попик Ю. - Організація діяльності інтегрованих соціальних служб в територіальних громадах (2016)
Постригач Н. - Модель підготовки вчителя, орієнтованої на школу в Греції (2016)
Розлуцька Г. - Виховний потенціал журналу "Душпастир" (2016)
Розман І. - Теоретико-літературні поняття: необхідність розуміння художніх творів та явищ літературного процесу (2016)
Рокосовик Н. - Зарубіжний досвід підготовки педагогів засобами дистанційного навчання (2016)
Романишина О. - Методологічн підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій (2016)
Романовська Л. - Праксеологічний підхід до підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2016)
Рум’янцева К. - Впровадження математичних методів у професійну підготовку майбутніх економістів (2016)
Рюль В - Мобільність молоді на пограниччі (на прикладі України, Польщі та Угорщини), Бартош О. (2016)
Савельчук І. - Суб'єктивні передумови розвитку середовища підготовки соціальних працівників (2016)
Сивохоп Е. - Формування професійно-особистісних компетентностей фахівця фізичної культури (2016)
Синякова В. - Соціально-педагогічний і психологічний супровід гендерного виховання школярів (2016)
Сікора Я. - Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Слозанська Г. - Взаємозв’язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування (2016)
Слюсаренко О. - Поняття "лідер" і "лідерство" в сучасній науковій літературі (2016)
Смужаниця Д. - Перекладні методи у навчанні іноземних мов (2016)
Смук О. - Інкультурація та формування етнонаціональної ідентичності українця в умовах глобалізації (2016)
Cтойка О. - Зміни напрямків діяльності та структури американської вищої школи (2016)
Товканець О. - Менеджмент освіти в політиці формування європейської освітньої стратегії (2016)
Товт В. - Підвищення професійної майстерності вчителя фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Цимбровська Х. - Лінгвопрагматичні особливості фахового мовлення у змісті формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх педіатрів (2016)
Шандор Ф. - Сакралізаційні та секулярізаційні тенденції в суспільстві ризиків (2016)
Шостакович-Корецька Л. - Інформованість про стигму і дискримінацію, що пов’язані з віл-інфекцією серед студентів-медиків, Шевченко-Макаренко О., Ревенко Г. (2016)
Юрченко А. - Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту, Хворостіна Ю. (2016)
Онуфрів А. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів на основі презентації (2016)
Вихідні дані (2016)
Бельская А. А. - Повышение безопасности от нелегальной маршрутизации международного трафика в С8М сетях, Гуйда А. Г., Юхимчук Р. А. (2012)
Брагін А. С. - Метод підвищення точності позиціонування мобільних абонентів, Новіков В. І., Прищепа Т. А., Понедільченко Р. С. (2012)
Валуйський С. В. - Методика оцінки зв'язності вузлів епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського