Шевчук А. О. - Економічна безпека підприємства при застосуванні семантичного захисту інформації в системі автоматизованого документообігу, Шевчук О. В. (2016)
Реферати (2016)
Черняк Л. П. - Структурні зміни та властивості магматичних порід Західної України (2016)
Умерова С. О. - Особливості формування шаруватих нанокомпозитів типу "метал - діелектрик" методом трафаретного друку, Дуліна І. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Толочина А. В. - Получение интерметаллида Fe3Al методами порошковой металлургии, Мамонова А. А., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2016)
Іванченко С. Е. - Реологічні властивості та плівкоутворююча здатність полімерних суспензій на основі нанопорошку BaTiO3, Умерова С. О., Дуліна І. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Іванченко С. Е. - Отримання тонких суцільних керамічних плівок на основі нанопорошку BaTiO3 методом плівкового лиття, Умерова С. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Великий Ю. В. - Методи регулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємствa (2017)
Мороз О. В. - Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання, Карачина Н. П., Вітюк А. В., Жгун О. П. (2017)
Кожухова Т. В. - Національні політики США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку (2017)
Коломієць Г. М. - Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та Польщі, Синілова О. М. (2017)
Сіпайло Л. Г. - Інвестиційний потенціал підприємств України в кризових умовах, Ляшук А. М. (2017)
Mrykhina O. - Research of the transfer of technologies developed in higher educational institutions, based on the system approach (2017)
Мельник Л. Л. - Власність як фактор впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств (2017)
Корнійчук Г. В. - Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Новрузов О. Х. - Меры, проводимые в направлении развития и управления рыночно-ориентированной промышленности в Азербайджане (2017)
Кулікова Л. В. - Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств (2017)
Орел М. Г. - Концептуалізація дестабілізації суспільно-політичної системи у контексті впливу на ефективність державного управління (2017)
Євмєшкіна О. Л. - Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування (2017)
Мельничук Л. М. - Становлення основних засад державного управління соціальним розвитком регіонів у період незалежності України (2017)
Гладченко А. Ю. - Глобальна інституалізація та державні інститути регулювання економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні (2017)
Сіцінський Н. А. - Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону (2017)
Бомчак Я. О. - Вплив директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Черній Є. В. - Запровадження id-карток громадян як одна з основних складових успішного розвитку державного управління за допомогою використання новітніх інформаційних технологій (2017)
Гончар С. В. - Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування (2017)
Ткаченко Г. С. - Правові засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2017)
Олексюк Л. В. - Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян: загальне та особливості, підходи до уніфікації (2017)
Кашинська Н. В. - Роль держави у сфері доступу до інформації (2017)
Сергієнко Л. В. - Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки (2017)
Клеп Є. В. - Динаміка розвитку старопромислових міст України в умовах сучасних викликів і загроз (2017)
Піковський М. Й. - Діагностичні ознаки сірої гнилі нуту (2014)
Аветисян Ю.Ф. - Жирнокислотний склад сумарних клітинних ліпідів збудників бактеріальних хвороб рослин томата (Lycopersicon esculentum Mill.), Коломієць Ю.В., Григорюк І.П. (2014)
Широкоступ О.В. - Важливий елемент технології вирощування буряків цукрових (2014)
Борзих О.І. - Видовий склад та шкідливість домінантних комах-шкідників яблуні на південному сході України, Гродський В.А. (2014)
Яновський Ю.П. - Оленка волохата - особливості біології та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України, Суханов С.В., Чепернатий Є.В. (2014)
Макух Я.П. - Бур’яни чи кращі медоноси України?, Ременюк С.О., Токарчук М.М., Мошківська С.В. (2014)
Рідей Н.М. - Екологічна роль біорізноманіття у формуванні стійкості агроландшафтів, Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А. (2014)
Войтов В. А. - Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдерів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах, Цимбал Б. М. (2016)
Тарасенко В. Е. - Определение параметров автотракторных радиаторов (2016)
Дубинин Е. А. - Совершенствование метода диагностирования рулевого управления шарнирно-сочлененной машины, Полянский А. С., Молодан А. А., Клец Д. М. (2016)
Сорокін М. С. - Концепція розвитку сільськогосподарської техніки з використанням гібридного приводу, Лисиченко М. Л., Ясак В. В. (2016)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Совместный высев пропашных культур — технико-технологические проблемы и задачи", Пастухов В. И., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М., Знайдюк В. Г., Середин М. Ю., Пискарев А. Н., Скофенко С. М., Крохмаль Д. В., Головин И. А. (2016)
Шебанін В. С. - Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду, Кошкін Д. Л., Захаров Д. О. (2016)
Лисиченко М. Л. - Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур, Панкова О. В. (2016)
Ляшенко Г. А. - Обґрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини, Черепньов І. А., Топчий В. Л. (2016)
Колодій О. С. - Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника, Кюрчев С. В., Мельник К. Л. (2016)
Тіщенко Л. Н. - До розрахунку пористості шару зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2016)
Пастухов В. І. - Дослідження стійкості руху механічних систем на структурних моделях, Скофенко С. М., Міленін А. М., Обущенко Ю. О. (2016)
Чепіжний А. В. - Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Пилипака С. Ф., Несвідомін А. В. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимальное проектирование многокомпонентных конструкций сельскохозяйственного машиностроения, Назаренко С. А. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимизация образующей индивидуальной пружинной стойки дисковой бороны, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Автономова Л. В. - Оценка прочности рабочего органа дисковой бороны при взаимодействии с преградой, Бондарь С. В., Степук А. В., Ягудин Д. С. (2016)
Симсон Э. А. - Формирование волокнистой структуры поковок колец, обеспечивающее долговечность подшипниковых узлов сельскохозяйственной техники, Автономова Л. В., Грозенок Е. Д. (2016)
Лисиченко М. Л. - Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів, Середин М. Ю. (2016)
Шуляк М. Л. - Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування (2016)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних параметрів функціонування багатоелементних машинно-тракторних агрегатів, Антощенков В. М. (2016)
Мельник В. И. - Согласование тяговых возможностей трактора и рабочего сопротивления почвообрабатывающих машин, Чигрина С. А. (2016)
Megel Yu. E. - Boosting membrane transmis sibility with an impulse electric field, Shigimaga V. A., Kovalenko S. N., Belikova T. B. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2016)
Макогон Е. А. - Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при виникненні надзвичайних ситуаціях техногенного та соціального характеру, Черепнев И. А., Сологуб О. М. (2016)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2016)
Содержание (2014)
Алюшин Ю. А. - Особенности механики твердого тела в переменных Лагранжа (Сообщение 1) (2014)
Ашкельянец А. В. - Математическое моделирование формоизменения заготовки при внедрении кольцевого конусного инструмента (2014)
Боровик П. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния металла при разделении квадратного профиля на ножницах (2014)
Грушко А. В. - Параметры карт некоторых металлов и сплавов для построения диаграмм пластичности и оценки деформирумости (2014)
Грязев М. В. - Оценка влияния технологических параметров на силовые режимы процесса вытяжки с утонением двухслойных анизотропных упрочняющихся материалов, Яковлев С. С., Ремнев К. С. (2014)
Добров И. В. - Методика аналогового моделирования кинематики процесса осадки, Семичев А. В. , Новиков Б. О., Гетьман Е. В. (2014)
Митичкина Н. Г. - Моделирование методом конечных элементов процесса спрямления в условиях однопереходной штамповки тройников, Бут А. Ю. (2014)
Николенко Р. С. - Моделирование формоизменения заготовки при осадке выпуклыми бойками с использованием методики планирования эксперимента, Фролов Е. А., Кухарь В. В. (2014)
Сатонин А. В. - Имитационное моделирование спектра рабочей нагрузки процесса поперечной резки сортовых профилей на ножницах, Боровик П. В., Петров П. А. (2014)
Яковлев С. С. - Оценка силовых параметров первой операции комбинированной вытяжки анизотропного материала на радиальной матрице в режиме ползучести , Платонов В. И., Пасынков А. А. (2014)
Алиев И. С. - Исследование процесса ковки плит плоскими бойками со скосом, Жбанков Я. Г., Грачев И. А. (2014)
Грачев И. А. - Уменьшение металлоемкости сложно профилированных полых изделий получаемых ковкой , Злыгорев В. Н., Чикота Я. М., Жбанков Я. Г. (2014)
Маркова М. А. - Формоизменение полых поковок в процессе протяжки без оправки бойками со скосами, Ризак П. И. (2014)
Абрамова Е. А. - Особенности радиального выдавливания меди с субмикрокристаллической структурой, Алиева Л. И., Бейгельзимер Я. Е., Кулагин Р. Ю., Трончик О. А. (2014)
Гусар Ю. В. - Комбинированная обработка титана GRADE 4 – перспективного материала медицинского назначения (2014)
Євстратов В. О. - Експериментальні дослідження формозміни в процесах холодного видавлювання коробок , Левченко В. М., Калита В. С. (2014)
Мирошниченко С. В. - Влияние параметров реверсивной закрытой прошивки на накопление деформаций в заготовках труб и прутков, Сынков В. Г. (2014)
Мороз Б. С. - Температурное состояние заготовки при прессовании с активным действием сил трения (2014)
Рябичева Л. А. - Влияние активных сил трения на характеристики деформирования при прямом выдавливании деталей с полостью, Негрей Ю. А. (2014)
Адаменко Б. И. - Формирование продольных гофров во время листовой штамповки эластичной средой, Борисевич В. В., Морголенко А. С. (2014)
Каргин Б. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния в зоне прижимного кольца при штамповке детали "днище", Липчанский А. А. (2014)
Руденко Н. А. - Влияние добавки меди на изменение размеров пористых изделий, изготовленных с применением бикарбоната аммония , Лаптев А. М., Попивненко Л. В. (2014)
Брагина Я. Ю. - Методика теоретического исследования процесса горячего прессования изделий из порошковых материалов с прямым нагревом электрическим током , Лаптев А. М. (2014)
Калюжний О. В. - Відкритий та закритий обтиск трубчастих заготовок з різною висотою в матриці спеціального профілю (2014)
Коновалов Ю. В. - Прогнозирование величины износа рабочих валков по расходу электроэнергии на прокатку, Петренко А. С. (2014)
Настоящая С. С. - Автоматизированное проектирование технологических режимов обжатий при прокатке в непрерывной группе чистовых рабочих клетей широкополосных станов , Пушкаренко А. О. (2014)
Огинский И. К. - Опережение при прокатке в калибрах, Ремез О. А., Самсоненко А. А., Бояркин В. В. (2014)
Пилипенко С. В. - Развитие метода расчета параметров настройки рычажной системы станов ХПТР, Маркевич И. В. (2014)
Путноки А. Ю. Подобедов Н. И. - Моделирование влияния возмущений в чистовой группе клетей на непрерывную прокатку (2014)
Сатонін О. В. - Розробка практичних рекомендацій з удосконалення конструкції чистових робочих клітей дрібносортних прокатних станів, Коробко Т. Б., Коренко М. Г., Присяжний А. Г. (2014)
Скрябин С. А. - Определение температурного коэффициента уширения при вальцовке заготовок из алюминиевых сплавов в условиях приближенных к изотермическим, Чайка Д. С. (2014)
Тубольцев А. Г. - Способ определения нейтральной линии универсального швеллерного калибра (2014)
Федоринов В. А. - Совершенствование технологий и методов расчета процессов правки длинномерного сортового металлопроката на многороликовых машинах, Завгородний А. В. (2014)
Фирсова Т. И. - Методика определения критерия кинематического подобия по базовым значениям процесса прокатки, Кузьмина О. М. (2014)
Штода М. М. - Дослідження осередку деформації при прокатці штаби під кутом у відкритому розрізному балочному калібрі , Нагорний С. Є. (2014)
Андреев А. А. - Разработка методики определения базовых параметров систем управления промышленными газостатами , Корчак Е. С. (2014)
Горбач Е. В. - Прогнозирование износостойкости инструмента для тангенциальной обкатки конических днищ, Паламарчук В. А. (2014)
Гупало Е. В. - Энергоэффективная технология нагрева металла в кольцевой печи при переменной производительности прокатного стана , Ерёмин А. О. (2014)
Корчак Е. С. - Разработка методик построения кинематических схем привода и проектирования кривошипно-ползунных механизмов кривошипных машин, Астахова Е. С. (2014)
Попивненко Л. В. - Повышение надежности работы системы управления паровоздушными штамповочными молотами, Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А. (2014)
Шамарин Ю. Е. - Рабочие камеры электрогидравлических установок , Холявик О. В., Борис Р. С. (2014)
Явтушенко А. В. - Структурный синтез прижимных механизмов механических прессов (2014)
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ПОТАПКИН (к 80-летию со дня рождения) (2014)
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ЯКОВЛЕВ (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Аннотации (2014)
Зубко В. М. - Аналіз технологій та технічних засобів для використання відходів виробництва соняшнику в якості біопалива, Соколік С. П. (2017)
Адамчук В. В. - Шляхи зниження впливу ходових систем сільськогосподарських агрегатів на базі автомобільного шасі на грунт, Погорілий С. П., Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2017)
Довжик М. Я. - Аналітичний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісної машини з передніми керованими колесами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Лімонт А. С. - Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рошенцевої льонотрести (2017)
Трускавецький С. Р. - Використання даних супутникової зйомки в системах точного землеробства, Биндич Т. Ю., Коляда Л. П., Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2017)
Іноземцев Г. Б. - Технологія обробки рослин в тепличному овочівництві, Окушко О. В. (2017)
Левкин А. В. - Технология выбора параметров системы лазерного деления эмбриона крупного рогатого скота, Левкин Д. А., Котко Я. Н. (2017)
Мусійко В. Д. - Машина для рекультивації ґрунтів в зоні ремонту магістральних трубопроводів (2017)
Цапко Ю. Л. - Інноваційній технології локальної меліорації ґрунтів – гідне технічне забезпечення (2017)
Харченко С. О. - Польові дослідження борони-лущильника "Дукат-4" з стійками кріплення дисків різної жорсткості, Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Калюжний О. Д., Гаєк Є. А., Сорокотяга Г. В. (2017)
Козаченко О. В. - Вплив параметрів різальних елементів на інтенсивність зношування лап культиваторів, Каденко В. С., Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В. (2017)
Чепіжний А. В. - Теоретичне дослідження руху матеріальних частинок у відцентрових апаратах із криволінійними лопатками і змінним кутом їх підйому, Пилипака С. Ф. (2017)
Мельник В. І. - Дозуюче-подавальний модуль агрегату внесення рідких хімікатів, Калюжний О. Д., Рідний Р. В. (2017)
Гусаренко М. П. - Пристрій для покращення якості технологічного процесу роботи обприскувача (2017)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних витрат багатоелементного комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегату, Лебедєв А. Т., Антощенков В. М. (2017)
Tyrsa V. - Model Predictable Control of Actuator Unit with Self-Tuning Feedforward Control, Mercorelli P., Sergiyenko O. (2017)
Заіченко В. І. - Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів транспортних засобів, Черепньов І. А. (2017)
Романюк В. А. - Применение метода дифференциального поглощения и рассеяния для оценки загрязненности подстилающей поверхности сельскохозяйственных угодий, Нестеренко C. B., Черепнев И. А. (2017)
Гоманюк С. В. - Об использовании возможности физического воспитания и спорта для формирования здорового призывного контингента Украины: исторический обзор, Фесенко Г. В., Билым П. А., Черепнев И. А. (2017)
Фоменко О. О. - Комплексна переробка твердих побутових відходів – раціональний шлях до вирішення екологічних проблем, Маслова В. С., Фесенко А. М., Рідний Р. В. (2017)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2017)
Маслюченко В. К. - Впливи Ганса Гана на розвиток математики у Чернівецькому університеті (2014)
Белей Т. І. - Сукупні властивості многозначних відображень, Михайлюк В. В. (2014)
Блажко Л. М. - Нелінійні зображення конформної алгебри AC(1,2) для квазілінійних диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Горбатенко М. Ю. - Гарантовані оцінки функціоналів, визначених на розв'язках cтаціонарних рівнянь теплопровідності та на їх градієнтах (2014)
Городецький В. В. - Розв'язність задачі Коші та двоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва, Мартинюк О. В. (2014)
Грушка Я. І. - Критерій існування універсального перетворення координат у кінематичних мінливих множинах (2014)
Дрінь Я. М. - Нелокальна задача Діріхле для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами (2014)
Derevianko T. - Global solvability of a mixed problem for a hyperbolic system of first order stochastic equations (2014)
Дільний В. М. - Про циклічність функцій в одному ваговому просторі Гарді в крузі (2014)
Загороднюк А. В. - Оператор мультиплікативної згортки в просторі аналітичних функцій на банаховій алгебрі, Тарас О. Г. (2014)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв'язок виродженого рівняння Колмогорова, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження, Мединський І. П. (2014)
Іліка С. А. - Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування, Матвій О. В., Піддубна Л. А., Черевко І. М. (2014)
Ісарюк І. М. - Задача Діріхле для виродженого параболічного рівняння з імпульсними умовами (2014)
Карлова О. - Деякі властивості сильно нарізно неперервних функцій на добутках (2014)
Косован В. М. - Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій від багатьох змінних (2014)
Куриляк А. - Нерівність Вімана для аналітичних функцій в бікрузі, Скасків О., Шаповаловська Л. (2014)
Лінчук С. C. - Про зображення лінійних неперервних операторів у вигляді диференціальних операторів нескінченного порядку відносно q-похідної (2014)
Лінчук Ю. С. - Дериваційні пари операторів з H(G1) в H(G2) (2014)
Liubarshchuk Ievgen - Differential-difference games of pursuit (2014)
Маслюченко В. К. - Про відстань до множин квазінеперервних у точці функцій, Мельник В. С. (2014)
Маслюченко В. К. - Узагальнення теорем про зв'язки між нарізними і сукупними аналогами неперервності, Ровенко Н. М. (2014)
Маценко В. Г. - Існування та єдиність в задачах динаміки вікової структури біологічних популяцій з внутрішньовидовою конкуренцією (2014)
Мироник О. Д. - До питання про неперервність нарізно неперервних відображень зі значеннями в площині Сідра (2014)
Нестеренко В. В. - Характеризація різних ослаблень неперервності з допомогою замикання (2014)
Піддубний О. М. - Граничні властивості одного класу функцій, гармонічних в крузі (2014)
Працьовитий М. В. - Про деякі застосування Δ♯--зображення дійсних чисел, Ісаєва Т. М. (2014)
Працьовитий М. В. - Множина неповних сум числового ряду з однією нелінійною властивістю однорідності, Савченко І. О. (2014)
Рузич Р. В. - Процеси самоорганізації в біогеоценозі (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Інтегральні ознаки збіжності рядів (2014)
Тарасенко О. В. - Про побудову асимптотичного розв'язку лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням в критерії якості (2014)
Трухан Ю. C. - Властивості розв'язків рівняння Вебера, Шеремета М. М. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Періодичні розв'язки гіперболічних рівнянь другого порядку (2014)
4-та Міжнародна Ганська конференція (2014)
Абрамчук Н. - Перспективи імплементації європейського досвіду регіональної політики в умовах України, Сагайдак О. (2013)
Березовська-Чміль О. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації в Україні (2013)
Боднарчук О. - Вплив комунікативних технологій на формування політичного дискурсу ЗМІ (2013)
Бучин М. - Правовий аналіз демократичних принципів виборів: зарубіжний досвід та українські реалії (2013)
Вонсович С. - Дескрипція засад політичної транзитології (2013)
Кедик В. - Когнітивний потенціал новинного веб-сайту як чинник неформальної політичної освіти студентської молоді (2013)
Климончук В. - Загальноєвропейські політичні цінності та перспективи їх реалізації в Україні (2013)
Ломака І. - Теоретико-методологічні аспекти політичної трансформації та модернізації в сучасній Україні (2013)
Максимець Б. - Методологічні аспекти дослідження електоральної діяльності українських національно-демократичних партій (2013)
Матвієнків С. - Роль ЗМІ в реалізації інформаційної політики, Гавриш Т. (2013)
Мінєнкова Н. - Специфіка демократичного транзиту в Україні у контексті процесів системної трансформації (2013)
Нагорняк Т. - Імідж Збройних Сил України – вектор політичного реформування країни у контексті її національного брендингу (2013)
Нечипоренко Ю. - Специфіка конституціоналізму постсоціалістичних країн (2013)
Олійник С. - Європейський досвід побудови соціальної держави та соціальна доктрина Церкви (2013)
Онопко О. - Мілітарна політична міфологія і "європейська армія” (2013)
Стефурак М. - Взаємодія влади і опозиції під час виборчого процесу на Галичині (2013)
Чальцева О. - Институциональные возможности формирования государственной стратегии в переходных государствах (на примере Украины) (2013)
Штерн В. - Шляхи модернізації політичної системи сучасної України (2013)
Венгринюк Л. - Соціальна пам’ять та її вплив на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи (2013)
Липчук О. - Захист прав етнонаціональних меншин як вимога до країн-кандидатів на вступ до ЄС, Габльовська О. (2013)
Monołatij I. - Uczestnictwo polityczne aktorow etnicznych w Europie Srodkowo-Wschodniej: przyklad Galicji i Bukowiny okresu Habsburgskiego (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети та їх наслідки в контексті становлення політичної системи Молдови (1991–2001 рр.) (2013)
Ґеник М. - "QUO VADIS?”: українсько-польське примирення у пост-біполярний період (2013)
Доцяк І. - Реформа місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції України (2013)
Ключкович А. - "Дефіцит демократії” в Словаччині у 1994–1998 рр. і реакція європейської спільноти (2013)
Красівський О. - Східна політика ЄС і Україна (2013)
Кривенко С. - Розвиток громадянського суспільства і його передумови в Україні та Польщі, Бабіцька В. (2013)
Криворучко Н. - Координація співпраці Україна-ЄС: методологічні засади (2013)
Мислюк Ю. - Моделі політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи, Лодин П. (2013)
Міщук М. - Взаємовідносини України-ЄС: погляд крізь призму ЗМІ, Кравців Т. (2013)
Наумкіна С. - Сучасна політика європейської інтеграції у соціальному вимірі (2013)
Павлова Л. - Європейський напрям зовнішньої політики України: проблеми та перспективи співпраці (2013)
Примуш М. - Особливості впровадження реформ в Україні у контексті досвіду Республіки Польща, Коваль Ю. (2013)
Роїк Н. - Місцевий прикордонний рух – поштовх до розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва (2013)
Сенич М. - Між Берліном і Парижем: співпраця Богдана Осадчука і Єжи Гєдройця (2013)
Федорів Х. - Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту (2013)
Цурканова І. - Аналіз діяльності центральних та місцевих органів влади у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Данилюк І. - Еволюція партійних систем країн Центрально-Східної Європи (2013)
Матієшин О. - Роль ідеології у діяльності сучасних політичних партій України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2017)
Чекман І. С. - Нанонаука: історичні етапи розвитку (2017)
Гардашук Т. В. - Нанотехнології та наноетика: суперечності обґрунтування (2017)
Пустовит С. В. - Гуманитарные проблемы науки и технологий: "невозможность острова" (2017)
Орел В. Е. - Магнітно-резонансна нанотераностика злоякісних новоутворень, Романов А. В., Орел І. В. (2017)
Булига Л. О. - Нові підходи в розробці місцевих ранозагоювальних засобів, Бутко Я. О. (2017)
Гринь І. В. - Вплив мазі тіотриазоліну з наночастинками срібла на цитокіновий баланс у вогнищі ушкодження при експериментальному термічному опіку, Звягінцева Т. В., Миронченко С. І., Гринь В. В. (2017)
Воронін Є. П. - Властивості нанорозмірного кремнезему як медичного сорбенту, Чекман І. С., Руденко А. В., Носач Л. В., Осіння Л. М. (2017)
Важнича О. М. - Наночастинки оксиду заліза, стабілізовані етилметилгідроксипіридину сукцинатом та полівінілпіролідоном, і їх вплив на розвиток еталонних штамів мікроорганізмів, Боброва Н. О. (2017)
Шнайдер С. А. - Лікувальна дія нанопрепаратів срібла і золота за умов експериментального стоматиту, Левицький А. П., Ткач О. Б. (2017)
Syrma O. I. - Changes in inter- and intra dyfferon skin tissues heteromorphism under conditions of influence of silver nanoparticles of 20, 30, 70 nm, Skobeeva V. M., Andriluka M., Ulyanov V. O. (2017)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне вивчення впливу нанометалів на ембріогенез і розвиток серця, Чекман І. С., Гарець В. І., Нефьодова О. О., Каплуненко В. Г. (2017)
Фесюнова Г. С. - Фармакотерапевтична ефективність стандартизованої ліпосомальної форми кверцетину при моделюванні кератиту та кератокон'юнктивіту, Сотнікова О. П., Осташевський В. Л., Абрамова Г. Б., Цибуляк Г. М. (2017)
Prybolovets T. V. - Proepileptogenic effects of silver nanoparticles on pentylenetetrazol-induced kindling, Pervak M. P., Nenova O. N., Scobeeva V. M., Samchenko I. A., Godlevsky L. S. (2017)
Пішак В. П. - Роль мікроРНК як біомаркерів спадкових захворювань, Ризничук М. О. (2017)
Трахтенберг І. М. - Оцінка токсичності наночастинок металів у модельних дослідах in vitro, Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2017)
Гольцев А. М. - Вплив наночастинок GdYVO4:EU3+ на функціональну активність трансформованих і нормальних стовбурових клітин, Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Дубрава Т. Г., Останков М. В., Бондарович М. О., Челомбітько О. В., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2017)
Андрусишина І. М. - Ендокринна дисфункція за умов впливу наночастинок оксидів срібла та алюмінію (експериментальне дослідження) (2017)
Ульянов В. О. - Вплив поверхневого плазмонного резонансу наночастинок срібла на функціональну активність нейтрофілів і лімфоцитів цільної крові, Скобєєва В. М., Макарова М. Б., Ткаченко В. Г., Тодорова А. В. (2017)
Білоус С. Б. - Нормативне регулювання фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі наноматеріалів в Україні (2017)
Макарова М. Б. - Вплив колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм на ультраструктурні властивості тканин рогівки, Молчанюк Н. І., Ульянова Н. А., Скобєєва В. М., Чернеженко Е. А. (2017)
Джабер В. К. О. - Застосування антимікробної дії стабілізованих наночастинок срібла для обробки стоматологічних протезних матеріалів, Король Д. М., Ганчо О. В. (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2017)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб’єкта регіонального розвитку в Україні (2016)
Красівський О. Я. - Трансформація політичної системи в незалежній Україні 1991 – 2016 рр., Красівський Д. О. (2016)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінка демографічних втрат у регіонах України внаслідок зменшення народжуваності під час Голодомору 1932 – 1933 рр. , Матвіїшин В. Є. (2016)
Кривачук Л. Ф. - Соціальна робота з дітьми: формування здорового способу життя дітей в сучасній Україні (2016)
Котовська О. П. - Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України (2016)
Підбережник Н. П. - Моделі публічного управління у сфері етнополітичних відносин: теоретичний аспект (2016)
Полякова О. С. - Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні (2016)
Войтик О. Є. - Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні (2016)
Ганущин С. Н. - Активізація факторів ефективності комунікації в державному управлінні (2016)
Дяченко Н. П. - Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади (2016)
Томашевська Т. В. - Зарубіжний досвід формування політико-управлінської еліти (2016)
Харечко Д. О. - Зарубіжний досвід у сфері державного управління забезпечення права громадян на житло (2016)
Гладун Ю. Я. - Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області, Ліпенцев А. В. (2016)
Колосовська І. І. - Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів (2016)
Серант А. Й. - Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками, Соха Ю. І. (2016)
Боровська Г. С. - Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право", Величко О. В. (2016)
Ботвінов Р. Г. - Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві (2016)
Квеліашвілі І. М. - Якість надання митних послуг як складова іміджу держави у світовому просторі (2016)
Федорчак О. В. - Сучасні форми іноземних інвестицій як об’єкти державного регулювання (2016)
Павлюк Н. В. - Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління (2016)
Александров О. В. - Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС (2016)
Ветлинський С. О. - Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції (2016)
Жук Ю. М. - Центри надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові: порівняльний аналіз (2016)
Лучинська О. В. - Інформаційний механізм державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ в Україні (2016)
Карпа М. І. - Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект (2016)
Сидоренко Н. С. - Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні (2016)
Тарасюк І. О. - Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади (2016)
Шклярук М. Г. - Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців (2016)
Котковський В. Р. - Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2016)
Сірик З. О. - Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії (2016)
Деміхов О. І. - Інформаційно-комунікативний аспект у публічному управлінні інфраструктурою міста (2016)
Полішкевич Л. Д. - Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю (2016)
Попова К. Г. - Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ (2016)
Бліщук К. М. - Сучасні маркетингові стратегії (2016)
Шевчук П. І. - Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України, Шевчук А. П. (2016)
Бойко О. Я. - Специфіка податкових систем України і країн Європейського Союзу та їх порівняльний аналіз (2016)
Маковей Ю. П. - Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств (2016)
Коваленко Я. М. - Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сайчук А. В. - Влияние способа введения модификатора на качество восстановления дефектов в сером чугуне отливок (2017)
Келемеш А. О. - Дослідження властивостей полімерних матеріалів при відновленні нерухомих підшипникових з’єднань, Горбенко О. В. (2017)
Калінін Є. І. - Динаміка приводу підйому двохсекційного вивантажувального транспортера, Поляшенко С. О., Єсіпов О. В. (2017)
Клочко О. Ю. - Оценка оптико-математическим методом локальной неоднородности высокоуглеродистых сплавов, формируемой в результате РТО (2017)
Бантковський В. А. - Метод техніко-економічного оцінювання машин, Іванов В. І. (2017)
Калюжный А. Б. - Формирование давлением структуры и свойств пористых материалов на основе фторопласта-4, Платков В. Я., Калюжный Б. Г. (2017)
Лузан С. А. - Критерии выбора способа восстановления деталей машин и определение рационального маршрута технологии (2017)
Коломиец В. В. - Влияние неоднородности наплавленных материалов на температуру резания, Спольник А. И., Ридный Р. В., Любичева К. М., Карпова Л. В., Vijay K. (2017)
Автухов А. К. - Обобщение разработок по использованию и производству хромоникелевого чугуна для изготовления прокатных валков (2017)
Марченко М. В. - Застосуванням машинобудівних САПР в архітектурі і будівництві на прикладі продуктів Autodesk (2017)
Іванкова О. В. - Використаня методу вібраційного деформування для відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки (2017)
Мальцев Т. В. - Методы повышения эксплуатационных свойств чугунных поршневых колец и перспективы применения упрочняющих ионно-плазменных нанопокрытий и тонких пленок (2017)
Скобло Т. С. - Влияние неметаллических включепий на эксплуатационную стойкость рельсов, Сапожков В. Е., Сидашенко А. И. (2017)
Скобло Т. С. - Анализ характера растяжения насосно-компресорных труб и определение степени, области их пластической деформации при эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Белкин Е. Л., Марченко А. Ю. (2017)
Сиромятніков П. С. - Керування бізнесом на підприємстві. Система КПЕ, Кизим О. В. (2017)
Сідашенко О. І. - Властивості покриттів з композиційних механоактивованих СВС-матеріалів, наплавлених електродуговим способом, Лузан А. С. (2017)
Скобло Т. С. - Исследование влияния способа наплавки на свойства металла восстанавливаемой детали, Романюк С. П., Омельченко Л. В. (2017)
Гончаренко О. О. - Розробка способу позапічного модифікування металу при виробництві високоміцного чавуну, Гончаренко Є. О., Коротун І. І. (2017)
Науменко А. О. - Розробка способу підвищення експлуатаційної стійкості ножів дванадцятирамних відцентрових бурякорізок (2017)
Герасимчук В. Г. - Тенденції розвитку відновлюваної енергетики у світі та в Україні, Романюк О. В. (2015)
Бесчастна Д. О. - Аналіз економічної кризи 2014–2015 років в Україні крізь призму югославського конфлікту, Уварова К. В. (2015)
Кулай А. В. - Механізми бюджетно-податкової конвергенції в ЄС (2015)
Мусіна К. В. - Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації, Пермінова С. О. (2015)
Нестеренко О. Д. - Механізм державного регулювання ринку агропродовольчої продукції та його застосування до зовнішньої торгівлі (2015)
Пахомова О. А. - Сутність та закономірності розвитку глобальної економічної трансформації (2015)
Петько С. М. - Діяльність фінансових та нефінансових корпорацій на світових ринках у 2015 році (2015)
Федірко О. А. - Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС (2015)
Драчук Ю. З. - Галузева інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів: технопарки, Сталінська О. В., Трушкіна Н. В. (2015)
Ащаулов В. В. - Дослідження економічної сутності категорії "моніторинг розвитку галузей економіки" у системі державного регулювання (2015)
Бервено О. В. - Институциональная матрица национального экономического развития как способ управления качеством жизни (2015)
Бойко Є. О. - Стратегічні напрями інвестування відновлювальних джерел енергії, Рижкова Г. С. (2015)
Гармашова Ю. О. - Особливості регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Голобородько Т. В. - Характеристика інвестиційних процесів в аграрній сфері України (2015)
Дикань О. В. - Інноваційно-логістичні системи як базис формування неіндустріального укладу в промисловому комплексі України (2015)
Костинець В. В. - Теоретичні аспекти управління розвитком ринку послуг у національній економіці (2015)
Лаврук В. В. - Гносеологічні засади формування механізму модернізації економіки (2015)
Лазарева Н. О. - Стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності українських виноробних компаній (2015)
Мельник О. І. - Діагностування конкурентоспроможності операційного середовища секторів економіки України (2015)
Татарульєва А. О. - Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій (2015)
Штулер І. Ю. - Перспективні напрями забезпечення рівноважного розвитку національної економічної системи в умовах глобалізації (2015)
Яхно Т. П. - Ефективний ланцюг розвитку споживчого ринку "споживач – виробник – держава" (2015)
Д'яконова І. І. - Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій реклами при виході підприємства на міжнародний ринок, Боднарук Є. І. (2015)
Левчинський Д. Л. - Підходи до класифікації організаційних структур управління підприємством (2015)
Свиноус І. В. - Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах, Ібатуллін М. І. (2015)
Андрющенко І. Є. - Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства (2015)
Бєляєва Н. С. - Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством (2015)
Бігус М. М. - Аналіз сучасного стану туристичного бізнесу Львівщини у контексті глобалізаційних процесів (2015)
Бучинська Т. В. - Структурно-функціональний підхід до формування професійної компетентності персоналу та її складові (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Стратегическое управление инновационным развитием пищевых предприятий (2015)
Корженівська Н. Л. - Ринкова глобалізація та її вплив на економічну безпеку зерновиробників (2015)
Косович О. В. - Виробництво продукції м’ясопереробними підприємствами: рівень використання та оцінка потенціалу (2015)
Кривоконь М. О. - Факторний аналіз собівартості продукції підприємств гірничошахтного машинобудування (2015)
Кузьмaк О. I. - Економiкa мiстa у контекстi pозвитку взaємовiдносин пpомислових пiдпpиємств тa пiдпpиємств комунaльного обслуговувaння (2015)
Куценко І. В. - Розвиток зернової заготівельно-збутової інфраструктури інтегрованих аграрних формувань (2015)
М’ячин В. Г. - Куцинська М. В. Визначення пріоритетності показників фінансового стану, обраних для оцінки ризику банкрутства промислових підприємств методом нечітких множин (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз науково-методичних підходів до розрахунку та оцінки чистих активів підприємства (2015)
Розумчук О. О. - Огляд зарубіжного досвіду використання нововведень на підприємствах промисловості (2015)
Ткаченко Н. Э. - Демотивация и текучесть персонала: причины, следствия, взаимообусловленность (2015)
Харченко Т. Б. - Вплив екологічного фактору на оцінку вартості нерухомості в Україні (2015)
Хомутенко Л. І. - Розробка стратегії конкурентоспроможності компанії при виході на міжнародний ринок, Хмелик О. С. (2015)
Чубук Л. П. - Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості (2015)
Ющишина Л. О. - Процесно-орієнтований підхід у моделюванні управлінських рішень щодо витрат підприємства, Петрук О. М. (2015)
Яценко Б. І. - Двоїстостно-діагональний вплив інноваційних методів управління на формування конкурентного статусу машинобудівних підприємств (2015)
Вахович І. М. - Банківський сектор як важлива інституція забезпечення капіталізації економіки регіону, Чапюк О. П. (2015)
Саєнко О. О. - Реалізація державної інноваційної політики розвитку регіону (2015)
Івченко Н. М. - Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України (2015)
Каленська В. П. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Обиход Г. О. - Екологічне транскордонне забруднення: ризики та інструменти превентизації і подолання наслідків (2015)
Сагайдак Ю. А. - Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля (2015)
Срібна Є. В. - Економіко-екологічні проблеми розвитку вітчизняної гідрогенерації (2015)
Огданський К. М. - Сучасні підходи до реуглювання соціальної складової суспільного розвитку в Україні (2015)
Солнцева Н. В. - Graduate Recruitment як ефективний метод підбору персоналу у сучасних умовах (2015)
Воронкова О. М. - Бюджетно-податкове планування на регіональному рівні: ресурсний аспект (2015)
Гончарова А. С. - Особливості управління кредитним портфелем українських банків за результатами рейтингової оцінки, Тюльпан А. О., Антоненко В. М. (2015)
Добровольська О. В. - Концепція розвитку системи кредитної кооперації: реалії та перспективи (2015)
Дучинська Н. І. - Розподіл доходів: ринкова ефективність та соціальна справедливість (2015)
Кучерова Г. Ю. - Трендовий аналіз податкових надходжень зведеного бюджету України (2015)
Павлій А. С. - Аналіз системи земельного оподаткування в Україні (2015)
Свердан М. М. - Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство (2015)
Фененко П. О. - Податкова складова діяльності транснаціональних корпорацій: можливості та виклики (2015)
Августова О. О. - Бюджетування на рибопереробних підприємствах (2015)
Міщук Є. В. - Переосмислення підходів до визначення заробітної плати в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємства, Моренко Є. В. (2015)
Стельмах Н. Є. - Специфіка об’єкта бухгалтерської експертизи у сільському господарстві (2015)
Струк Н. С. - Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку, Гармаш Х. П. (2015)
Матвєєва Н В. - Економіко-математичні аспекти оцінювання ефективності торговельних мереж, Бесчастна Д. О. (2015)
Жерлицын Д. М. - Модели и методы принятия решений в системе менеджмента финансового посредника, Берлин В. М. (2015)
Довгенко Я. О. - Оцінка соціально-економічного розвитку України комплекснозначною змінною, Яременко Л. І., Яременко Ю. В. (2015)
Ковалевська І. М. - Оцінка і управління ризиками екологічної безпеки довкілля (2015)
Мельников В. В. - Агентна модель процесів управління інноваційних кластерів (2015)
Ревенко Д. С. - Диагностика банкротства предприятия на основе показателей экономической устойчивости, Лыба В. А., Курянская В. В. (2015)
Ціхановська В. М. - Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності, Ковальчук С. Я. (2015)
Гужва І. Ю. - Механізм вирішення торговельних суперечок в СОТ: теоретичні аспекти і сучасна практика в Україні та світі (2015)
Іванов Є. І. - Деструктивні фактори впливу зовнішньої торгівлі на макроекономічну стабільність економіки України (2015)
Ластовецька Р. О. - Особливості економічного розвитку України в умовах зростання грошових переказів з-за кордону (2015)
Лисецька Н. М. - Активізація інноваційного чинника в умовах глобальної конкурентоспроможності (2015)
Сивак Р. Б. - Глобальна логістика у забезпеченні сталого розвитку світового господарства (2015)
Скарга О. О. - Вплив мегатрендів на розвиток сфери послуг (2015)
Ставицька А. В. - Теоретичні засади економіко-правового регулювання світового ринку інформаційних технологій (2015)
Голуб Т. І. - Організаційно-функціональні засади державного протекціонізму в агропромисловому комплексі України (2015)
Замлинський В. А. - Організаційно-методологічні проблеми ефективності управління венчурним капіталом (2015)
Марченко І. О. - Сировинна база формування світового та вітчизняного ринку безлактозної молочної продукції (2015)
Prokopishyna O. V. - Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources, Kozubova N. V. (2015)
Редько В. Є. - Перспективи паркового туризму в Дніпропетровській області (2015)
Світовий О. М. - Максимізація доданої вартості у зерновиробництві як галузі зернопродуктового підкомплексу (2015)
Ткач С. М. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2015)
Ткаченко Д. О. - Сутність транснаціоналізації та особливості діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобальної економіки (2015)
Філончук Л. Я. - Методи коригування боргової політики держави як запорука економічного зростання (2015)
Шаранич Ю. Ю. - Пропорційність розподілу міжбюджетних трансфертів у контексті вирішення регіональних проблем формування бюджетів, Микуляк О. В. (2015)
Біловол Р. І. - Управління соціально-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах господарювання, Хомович В. М. (2015)
Бондаренко С. А. - Інтегративний підхід при цільовому управлінні інноваційним розвитком виноробних підприємств (2015)
Герасименко Ю. С. - Сталість розвитку сільського господарства як стратегічний напрям його трансформаційних змін (2015)
Костіна К. В. - Методика визначення ефективності логістики збуту підприємств АПК (2015)
Сигида Л. О. - Методичні засади перевірки маркетингових каналів на відповідність специфіці інноваційної продукції підприємства (2015)
Тохтамыш Т. А. - Малые предприятия: их преимущества и недостатки в современных условиях хозяйствования (2015)
Трегуб О. М. - Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств (2015)
Хоменко О. А. - Формування системи фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу та її основні напрями (2015)
Шафієва Л. Г. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2015)
Швець Ю. О. - Управління оборотними активами підприємств, Скворцова А. В. (2015)
Юрій Е. О. - Особливості формування стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища, Луцик І. Б. (2015)
Якубенко Ю. Л. - Особливості створення служби управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах, Одношевна О. О. (2015)
Яцишина К. В. - Трансформація підприємств торгівлі до проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання (2015)
Дуцяк І. З. - Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму, Теребух А. А. (2015)
Бойченко В. С. - Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону (2015)
Іванова Н. В. - Концептуальні основи просторово-секторальних зрушень регіональної господарської системи на засадах сталого розвитку (2015)
Свида І. В. - Актуальні тенденції регіоналізації та їх роль в інтеграційних процесах (2015)
Сохнич А. Я. - Особливості використання земельних ресурсів, Грушкевич Г. С. (2015)
Ступень М. Г. - Використання земельних ресурсів Житомирської області у сільському зеленому туризмі, Андрушенко В. Ю. (2015)
Зубко К. Ю. - Теоретичні основи класифікації еколого-економічних збитків (2015)
Сухіна О. М. - Економічний механізм екологізації виробництва у децентралізованих одиницях прикордоння (2015)
Труфен А. О. - Диверсифікація соціальної політики в умовах глобалізації (2015)
Чижова Н. Є. - Розвиток інформаційного ринку в Україні (2015)
Сусіденко В. Т. - Концепція системи фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2015)
Добровольська О. В. - Резерви підвищення прибутковості підприємства в умовах ринку, Терещенко В. О. (2015)
Забаштанський М. М. - Діагностика фінансового потенціалу концесійної діяльності в Україні, Роговий А. В. (2015)
Мамчур Р. М. - Формування фінансового механізму аграрного страхування (2015)
Рубаха М .В. - Ринок цінних паперів: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку, Головнич О. Б. (2015)
Саніна І. С. - Оцінка рівня податкового навантаження в Україні, Ткачик Л. П. (2015)
Сидорчук А. А. - Формування системи соціального страхування як важеля подолання бідності (2015)
Спасів Н. Я. - Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів (2015)
Супруненко С. А. - Податковий потенціал в стратегічному податковому плануванні (2015)
Чуркіна І. Є. - Управління акумуляцією та витрачанням бюджетних коштів в контексті забезпечення ефективності функціонування бюджетної системи України (2015)
Щеглюк М. С. - Розвиток банківського регулювання та нагляду в умовах європейської інтеграції (2015)
Гальчинський Л. Ю. - Модель оцінки ефективності компаній-посередників на ринку контекстної реклами, Сташкевич Д. С. (2015)
Зось-Кіор М. В. - Управління інформаційними логістичними потоками на підприємстві, Радочин Ю. Г. (2015)
Климко Т. Ю. - Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві, Мельник О. О. (2015)
Сохнич А. Я. - Економіко-математичне моделювання у прийнятті управлінських рішень, Кульбака В. М. (2015)
Калініченко Б. В. - Розвиток конкуренції в контексті економічних трансформацій: теоретичний аспект (2015)
Маниліч М. І. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: переваги та виклики, Штерма Т. В. (2015)
Охріменко О. В. - Прогноз формування та розвитку стратегічних альянсів (2015)
Абрамова М. В. - Вплив змін рівня воєнно-економічної складової на потенційний стан економічної безпеки України за умов невизначеності (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Теоретико-методологічні основи формування та реалізації нової економіки: сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток (2015)
Гук Х. З. - Концептуальні засади державного регулювання економіки на галузевому рівні (на прикладі готельно-ресторанного бізнесу) (2015)
Дерев’янко О. В. - Фактори конкуренції на ринку банківських послуг (2015)
Конах С. С. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "сфера послуг" (2015)
Леськів О. А. - Актуальні проблеми державно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні (2015)
Лимич Ю. В. - Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку (2015)
Пугачевська К. Й. - Стратегічні напрями і тенденції інноваційного розвитку торгівлі (2015)
Данкевич А. Є. - Інституційно-економічні аспекти розвитку інтегрованих структур (2015)
Алмашій Я. І. - Антикризове фінансове управління підприємством: сутність та механізми реалізації (2015)
Бабінська С. Я. - Сутність та джерела фінансування інноваційних проектів (2015)
Бойко І. А. - Дослідження ризиків підприємств хлібопекарської галузі України (2015)
Височанська О. М. - Оцінка інформаційно-комунікаційної взаємодії структурних підрозділів на підприємствах зв’язку, Опотяк Ю. В. (2015)
Волковська Я. В. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2015)
Дискіна А. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, Чучуменко Р. О. (2015)
Запухляк І. Б. - Теоретичні аспекти визначення стійкості підприємства як передумови забезпечення його розвитку (2015)
Касьян Л. Е. - Методичні підходи до визначення сутності стратегічного управління підприємствами, Бугас В. В. (2015)
Лісун Я. В. - Формування системи управління змінами на підприємстві як чинник стратегічного партнерства, Міх О. М. (2015)
Логінова К. С. - Роль оцінки сучасного стану машинобудівної галузі України у визначенні тіньових витрат підприємства (2015)
Николюк О. М. - Інституції конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств (2015)
Полозова Т. В. - Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу, Кривцун Д. Ю. (2015)
Рекун Г. П. - Особливості використання технологій підбору персоналу на підприємстві, Маліновська Я. C. (2015)
Розумей С. Б. - Процес вибору стратегій управління взаємовідносинами з клієнтами, Горбонос Є. С. (2015)
Селезньова О. О. - Дослідження проблем розвитку державного регулювання будівельних підприємств в Україні (2015)
Васильєв О. В. - Причини та наслідки фінансової неспроможності міст, Марченко О. В. (2015)
Варцаба В. І. - Теоретичне осмислення структурних інтерпретацій регіональних об’єктів управління і менеджменту (2015)
Матьовка Т. В. - Передумови формування регіональних плодово-ягідних та виноградних кластерів в провідних секторах агропромислового комплексу України (2015)
Мігущенко Ю. В. - Механізми підвищення ефективності використання туристичного потенціалу прикордонних територій західних регіонів України (2015)
Труфен А. О. - Формування моделей соціальної політики з позиції національних особливостей їх формування (2015)
Сегеда І. В. - Особливості та критерії параметризації використання природно-ресурсних комплексів (2015)
Джусов А. А. - Особенности работы с индикатором "медленный стохастический осциллятор" при инвестировании на международных фондовых рынках (2015)
Безгуба М. О. - Роль фінансово-бюджетної політики у соціально-економічному розвитку країни (2015)
Борзенкова О. Д. - Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні в контексті податкових реформ (2015)
Воронцова А. С. - Мікрофінансування як джерело фінансового забезпечення соціальних послуг, Сапожнікова М. В. (2015)
Данилюк М. М. - Теоретичні засади управління ризиками у процесі розміщення державних цінних паперів (2015)
Деркач Ю. Б. - Система валютного контролю уповноважених банків України (2015)
Жадан О. В. - Застосування класифікаційних ознак фінансового контролю при виконанні місцевих бюджетів (2015)
Жмурко Н. В. - Аналіз грошово-кредитного ринку України в умовах зростаючої монетизації економіки, Березна С. І. (2015)
Зачосова Н. В. - Особливості аналізу рівня фінансової безпеки держави та значення оцінки стану економічної безпеки фінансових установ у цьому процесі (2015)
Кміть В. М. - Оцінка рівня податкової культури великих платників податків Львівщини та шляхи його підвищення, Бойчук О. І. (2015)
Котковский В. С. - Теорія ефективної конкуренції як наукова платформа оцінки діяльності комерційного банку, Гузенко О. П. (2015)
Кущик А. П. - Проблеми активізації банківської інвестиційної діяльності в Україні, Галеміна Т. М. (2015)
Нетудихата К. Л. - Аналіз динаміки розвитку лізингу в Україні (2015)
Вядрова І. М. - Прогнозування рейтингової оцінки банку методом експоненційного згладжування, Новікова Т. В., Лазарєва С. Я. (2015)
Приказюк Н. В. - Електронний страховий поліс: нові можливості для розвитку страхування в Україні, Акатьєва М. О. (2015)
Рибачук Ю. О. - Особливості застосування технічного аналізу фінансового ринку при прогнозуванні вартості його інструментів (2015)
Денисюк О. М. - Проблеми внутрішнього аудиту ефективності інвестицій в науково-дослідну діяльність (2015)
Реслер М. В. - Людський капітал як об’єкт обліку (2015)
Артюх О. В. - Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості (2015)
Банасько Т. М. - Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат (2015)
Бурденюк Т. Г. - Концептуальні засади стратегічного аналізу як окремого напряму аналітичних досліджень (2015)
Варічева Р. В. - Побудова документообігу для забезпечення формування управлінської звітності (2015)
Вінницька О. А. - Місцеві податки в доходах місцевих бюджетів (2015)
Михальчишина Л. Г. - Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей (2015)
Плахтій Т. Ф. - Теоретичні аспекти оцінки якості облікової інформації (2015)
Подмешальська Ю. В. - Актуальні питання обліку орендних операцій на підприємстві (2015)
Пилипчук М. І. - Досліджування температури у процесі загострювання дереворізальних пилок кругами з перервною робочою поверхнею, Павлюк Р. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Вплив термооброблення на властивості деревини різних порід, Горбачова О. Ю., Ломага В. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Сушіння заготовок дуба червоного осцилювальними режимами, Борячинський В. В., Іноземцев Г. Б. (2017)
Безкоровайний А. Г. - Технологічні аспекти виготовлення порожнистих клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Копинець З. П., Ференц О. Б. (2017)
Копанський М. М. - Використання стебел ріпаку у виробництві деревинних композиційних матеріалів виготовлених на основі мінерального в’яжучого (2017)
Сторожук В. М. - Номенклатура відходів деревообробного підприємства, Ференц О. Б., Копинець З. П., Яцюк Р. А. (2017)
Шевченко С. А. - Методика визначення питомого поглинання рідини зразками деревини змішаного розпилювання, Суска А. А., Заславська Н. В., Тесля Г. Р. (2017)
Козак Р. О. - Визначення впливу модифікованого карбамідоформальдегідного клею на змочувальну здатність поверхневого жиро-воскового шару соломи (2017)
Шепелюк І. Р. - Вплив модифікувальних добавок на фізико-механічні властивості деревинно-полімерного матеріалу (2017)
Малахова О. С. - Щодо використання матеріалу із стільниковим заповнювачем у виробництві меблів (2017)
Овсянников С. И. - Применение клееного бруса в строительстве, Подгорный И. И. (2017)
Овсянников С. И. - Деревянное купольное домостроениеa, Суска А. А., Родионов А. С. (2017)
Сірко З. С. - Різноширинність зубів – одна із складових якості дискової пили, Д´яконов В. К., Торчилевський Д. П. (2017)
Овсянников С. И. - Мoтоагрегаты: пути повышения тягово-сцепных свойств, Подгорный И. И., Саблина М. А. (2017)
Овсянников С. И. - Оценка взаимодействия оператора с мотоагрегатом, Саблина М. А. (2017)
Калініченко В. І. - Методика визначення оптимальних параметрів дискретного покриття за напружено-деформованим станом, Марчук В. Є., Градиський Ю. О. (2017)
Літовка С. В. - Обгрунтування впливу параметрів робочої рідини гідроприводу на продуктивність форвардера, Косолапов В. Б. (2017)
Трошин О. Н. - Научная парадигма достижения аномально низкого трения в трибологии (2017)
Дяченко В. Ю. - Особливості ергономічного проектування робочих місць машин лісотехнічної галузі (2017)
Shkurski S. - Carbon dioxide, forests, and the kyoto-process, Dyachenko V. (2017)
Попович П. В. - Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг, Мурований І. С., Шевчук О. С. (2017)
Бабій М. В. - Проблеми транспортної логістики в аграрному секторі України (2017)
Марчук В. Є. - Аналіз світового досвіду розвитку складських технологій, Гармаш О. М., Градиський Ю. О., Світлична А. О., Шніт В. С. (2017)
Кривошапов С. И. - Определение нормы расхода топлива грузовых автомобилей статистическим методом (2017)
Привітання М. М. Дьоміна (2016)
Бармашина Л. М. - Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища (2016)
Дідіченко М. О. - Сучасні тенденції розвитку просторово-часової композиції історичних міст (2016)
Васевич М. Л. - Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI - XVII ст. (2016)
Гегер А. Д. - Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2016)
Горбик О. О. - Архітектура стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність (2016)
Данієлян А. Є. - Система прийняття рішень при проектуванні об’єктів еко-архітектури (2016)
Дубинский В. П. - Глобализм и новые архитектурные стили, Весна А. В. (2016)
Кедровський П. П. - К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції, Кедровська І. П. (2016)
Кудряшева И. В. - Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье, Мартыненко A. C. (2016)
Лукомська З. В. - Шляхи збереження історичних оборонних споруд XVII – XVIII ст. на території Західної України (2016)
Орленко М. І. - Становлення української реставраційної школи (2016)
Понкало С. І. - Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель Львівського університету періоду XVI - XX cтоліть (2016)
Субін-Кожевнікова А. С. - Дослідження стилістичних особливостей прибуткових будинків м. Вінниці кінця XIX – початку XX століть (2016)
Хороша О. І. - Дослідження класичного палацу графів Тишкевичів кінця ХVІІІ – початку ХХ століття на Вінниччині (2016)
Тарас В. Я. - Розпланування резиденційних барокових садово-паркових закладень у сільській місцевості Галичини (2016)
Биваліна М. В. - Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій (2016)
Бондар О. В. - Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Габрель М. М. - Проблеми та принципи гуманізації житлового середовища мікрорайонів забудови 70-х років ХХ ст. (2016)
Голик Й. М. - Вплив супермаркетів на зміну просторово-планувальної міста, Кіс Н. Ю. (2016)
Гасенко Л. В. - Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторова організація та криміногенність адміністративних районів м. Львова (2016)
Грицак М. М. - Музейні об’єкти у планувальній структурі історичного міста (на прикладі Львова та Вроцлава) (2016)
Завальный А. В. - Бизнес-парк как элемент регулирования городской застройки, Черноносова Т. А., Колоша М. С. (2016)
Каменський В. І. - Взаємодія планувальної структури та містобудівної композиції як основа міського архітектурного середовища (2016)
Каплінська М. В. - Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей (2016)
Гелла О. І. - Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920 – 1930 рр., Качемцева Л. В. (2016)
Краснослободцева Е. В. - Анализ информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом (2016)
Кравченко К. С. - Експлуатація покрівель, як додатковий територіальний ресурс, в умовах щільної міської забудови, Плешкановська А. М. (2016)
Любицький Р. І. - "Оn-street parking" в історичному місті (2016)
Муха Т. О. - Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об'єктів, Токар В. С. (2016)
Павлова А. В. - Особливості використання поняття "ордер" у розвитку архітектури, Лінда С.М. (2016)
Панченко Т. Ф. - Аналіз наукових досліджень історії формування курортно рекреаційних комплексів, Гудзенко А. І. (2016)
Пеньков В. О. - Щодо водовідведення з вулиць і доріг міст на техногенно-деформованих територіях (2016)
Покладок О. В. - Архітектурно-планувальні трансформації дачних будинків в пострадянський період (на прикладі Львова) (2016)
Устінова І. І. - Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем (2016)
Чубарова А. В. - Сутнісні першооснови та відтворювальний феномен матеріально-інформаційної структури міст (2016)
Яценко В. О. - Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні (2016)
Бобровник О. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин (2016)
Ботвіновська С. І. - Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок (2016)
Книш В. І. - Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) (2016)
Ковальська О. Є. - Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів (2016)
Маланюк В. Я. - Особливості застосування нових технологій у дизайні вітрин (2016)
Пономаренко А. Р. - Тенденції та проблематика формування студентських гуртожитків, Бармашина Л. М. (2016)
Поцелуєва Н. В. - Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні (2016)
Обрізків А. В. - Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об'єднаних територіальних громад (2016)
Сафронова О. О. - Тенденції розвитку сучасного дерев'яного домобудівництва, Антоненко І. В., Гусєва Н. С. (2016)
Стоцько Р. З. - Архітектурно-типологічні особливості будівель Одеської духовної семінарії (2016)
Рзаєва А. Д. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору (2016)
Яблонська Г. Д. - Простір ознак багатоквартирного житла (2016)
Contents (2017)
Mizernyi A. I. - Geological and structural features, magmatism and mineralization of Sekysivske and Vasylkivske stockwork gold deposits (Kazakhstan), Miroshnikova A. P., Mizerna M. O., Diachkov B. O. (2017)
Fomychov V. V. - Stability analysis of two-level anchor support installed in the weakly metamorphosed rocks, Lapko V. V., Pochepov V. М. (2017)
Solodyankin O. V. - Criterion to select rational parameters of supports to reduce expenditures connected with construction and maintenance of development working, Hryhoriev O. Y., Dudka I. V., Mashurka S. V. (2017)
Netecha M. V. - Jaspilites and other gemstones of post-jaspilite genesis: mining, treatment, and enhancement, Shevchenko S. V., Strilets O. P. (2017)
Khomenko O. Ye. - Principles of rock pressure energy usage during underground mining of deposits, Sudakov А. К., Malanchuk Z. R., Malanchuk Ye. Z. (2017)
Hao B. Y. - Failure mechanism analysis on hanging arch roof caving at end of underground coal working face, Hu S. Y., Cheng J., Huang H., Wang K., Kang L. X. (2017)
Prokopenko V. I. - Environmental oriented imperative of developing the opening technology and excavation of horizontal fields, Litvinov Yu. I. (2017)
Babets D. V. - Estimation of rock mass stability based on probability approach and rating systems, Sdvyzhkova О. О., Larionov M. H., Tereshchuk R. M. (2017)
Matsyuk I. M. - Search of variants of assemblies of structural groups in planar linkages, Morozova Т. I., Shlyahov E. М. (2017)
Osenin Yu. I. - Improving safety of movement of mining transport by applying wheels with counter-flange, Dehtiareva L. M., Osenina G. Yu., Serhiienkо О. V. (2017)
Bondarenko A. I. - Effect of antilock brake system on basic parameters of transport vehicle transmission, Taran I. O. (2017)
Shcrabets F. P. - The systems of backup power supply based on renewable energy sources for mobile facilities, Krasovskyi P. Yu., Berdnyk V. V. (2017)
Fedoreiko V. S. - Modeling of block of electricity generation of cogeneration system for heat generator, Zahorodnii R. I., Lutsyk I. B., Rutylo M. I. (2017)
Fedoriv M. Y. - Increasing reliability and energy efficiency of electrically driven drilling units, Gladj I. V., Galushchak I. D., Batsala Y. V. (2017)
Hnatushenko V. V. - Satellite monitoring of consequences of illegal extraction of amber in Ukraine, Mozgovyi D. K., Vasyliev V. V., Kavats О. О. (2017)
Bagriy S. M. - Spatial modeling and prediction of environmental situation when filling Dombrowski quarry: GIS approach, Davybida L. I., Kuzmenko E. D. (2017)
Prykhodko M. M. - Floods and their management in the Carpathian region of Ukraine (2017)
Chepurna T. B. - Features of high-altitude distribution of mudflow sites in the Upper Tysa basins in Ukrainian Carpathians (2017)
Oliinyk O. O. - Corporate social responsibility in the field of occupational safety and health (2017)
Babaiev V. M. - The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes, Kadykova I. M., Husieva Yu. Yu., Chumachenko I. V. (2017)
Koval S. S. - Information technology of the automatization formation of the non-standard products optimal composition at the engineering enterprise (2017)
Bilotserkivets V. V. - Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry, Zavhorodnia O. O. (2017)
Korzh N. V. - Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company (2017)
Zadoia O. A. - Transformation of savings into investments: role of financial intermediarie (2017)
Прохненко І. А. - Розвиток фальшивомонетництва в Північно-Східній Угорщині у XV - XVI століттях (за матеріалами замків Закарпаття), Жиленко М. А. (2016)
Поладі Р. Ч. - Барон Жигмонд Перені: політичний і громадський діяч (2016)
Горнецкі В. В. - Особливості сакральної архітектури Закарпаття кінця ХІХ - початку ХХ століть (2016)
Гентош Л. Р. - Літургічна реформа митрополита Андрея Шептицького (2016)
Куцов К. О. - Діяльність "Союзу Підкарпатських Руських Студентів" у Чехословаччині (1921 - 1931 рр.) (2016)
Сливенко В. А. - Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготівельних кампаній 1927 - 1929 рр. (2016)
Казак О. Г. - Национально-культурная жизнь населения Закарпатья в 1939 - 1944 гг. в свете документов венгерских полицейских органов (2016)
Міщанин В. В. - Освітня реформа Закарпатської України (1944 - 1946 рр.): перехід на радянські стандарти (2016)
Худіш П. М. - Міграційні процеси, пов'язані з установленням чехословацько-радянського кордону (1945 - 1948 рр.) (2016)
Калініченко В. А. - Σπαθίον, μάχαιρα, παραμήριον: До проблеми болгарського озброєння в період повстання Фоми Слов'янина у Візантії (2016)
Казаков О. О. - Питання спадкування угорського трону на початку XIV ст. і позиція папської курії (2016)
Товтин Я. І. - Внутрішньо- і зовнішньополітична діяльність Максиміліана І Габсбурга (1846 - 1519) (2016)
Сурнін В. Б. - Післявоєнний СРСР (1945 - 1956 рр.): міфологічний образ і реальність (2016)
Лавер О. Г. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) (2016)
Тиводар М. П. - Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття (2016)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг Закарпаття у календарно-побутовій обрядовості ХІХ – першої половини ХХ століть (2016)
Кузьма В. В. - Створення музею народної архітектури і побуту в Ужгороді та розширення мережі етнографічних експозицій у Закарпатській області (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Пеняк П. С. - Леонід Мацкевий як дослідник мезоліту Закарпаття (2016)
Лиман С. І. - "Звіт про подорож Західною Європою в 1858 - 1859 рр." професора Харківського університету Д. І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму (2016)
Пеняк П. С. - Нове дослідження про допоміжні ремесла та промисли (2016)
Коцан В. В. - Як жило Закарпаття сто років тому (2016)
Тиводар М. П. - Доля української меншини в Словаччині (2016)
Мазурок О. С. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців, Яценюк Ф. С., Ісак Ю. І. (2016)
Пам'яті доцента П. І. Білака (2016)
Пам'яті лаборанта М. Д. Рего (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Indutnyi I. Z. - Nanostructured Au chips with enhanced sensitivity for sensors based on surface plasmon resonance, Ushenin Yu. V., Myn'ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lukaniuk M. V., Korchovyi A. A., Khrystosenko R. V. (2017)
Fedirchyk I. I. - Plasma-liquid system with reverse vortex flow for plasma-catalytic reforming, Nedybaliuk O. A., Chernyak V. Ya., Demchina V. P. (2017)
Bulavin L. A. - Evaluation of arterial wall elasticity during ultrasound diagnostics, Zabashta Y. F., Batsak B. V., Trembovetska E. M. (2017)
Kochmarskii V. Z. - Calcium carbonate crystallization from hydrocarbonate solutions, Gayevskii V. R., Tyshko N. L. (2017)
Lesiuk A. I. - Instability of director orientation in a planar nematic cell under tunable boundary conditions in the electric field, Ledney M. F., Tarnavskyy O. S. (2017)
Neimash V. B. - Physical properties of radiation-crosslinked polyvinyl alcohol–polyethylene glycol hydrogels from the viewpoint of their application as medical dressings, Kupianskyi H. D., Olkhovyk I. V., Povarchuk V. Yu., Roguts'kyi I. S. (2017)
Mazur Yu. P. - Influence of a cold plastic deformation on the electrical resistivity of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Ostapenko R. V., Semen’ko M. P. (2017)
Vishwakarma R. - Thickness-dependent structural, electrical, and optical properties of ZnS thin films deposited by thermal evaporation (2017)
Yukhymchuk V. O. - Properties of graphene flakes obtained by treating graphite with ultrasound, Valakh M. Ya., Hreshchuk O. M., Havrylyuk Ye. O., Yanchuk I. B., Yefanov A. V., Arif R. N., Rozhin A. G., Skoryk M. A. (2017)
Chornous A. M. - Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films, Shkurdoda Yu. O., Loboda V. B., Kolomiets V. M. (2017)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in the study of a nonlinear dynamics of the metabolic process in cells (2017)
Jaworska-Witkowska M. - Philosophy of pedagogics: pedagogy, philosophy and humanities versus education, culture and social life (2016)
Акімова О. В. - Деякі питання співвідношення категорій творчості й мислення, Волошина О. В. (2016)
Лебедєва Н. А. - Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті психології освіти та лінгвістики (2016)
Майорський В. В. - Організація самостійної роботи учнів класів правового профілю: методичний аспект (2016)
Наливайко О. Б. - Технологія контекстного навчання у підготовці майбутніх сімейних лікарів (2016)
Стукан Г. О. - Психолого-педагогічні засади мовленнєвого розвитку, Циц Г. О. (2016)
Трофименко А. О. - Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій (2016)
Столяренко О. В. - Основні підходи до обгрунтування моделі науково-методичної системи виховання у школярів ціннісного ставлення до людини, Столяренко О. В. (2016)
Улиська І. В. - Визначення структури морально-вольових якостей лікаря як одного з важливих аспектів майбутньої професійної діяльності (2016)
Холковська І. Л. - Взаємодія класного керівника з сім’єю у процесі профілактики девіантної поведінки підлітків (2016)
Haluziak V. M. - Personal maturity of the teacher’s as a factor of the efficiency of pedagogic activity (2016)
Макаревич І. М. - Важливість інформаційної культури при формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів географії (2016)
Мельниченко Р. К. - Технології формування готовності майбутніх учителів біології до роботи в профільній школі (2016)
Нищак І. Д. - Проблеми та перспективи інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (за результатами анкетування студентів, викладачів та вчителів-предметників) (2016)
Носова К. В. - Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Паржницький О. В. - Зміст та особливості експерименту з формування професійної компетентності в майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального закладу (2016)
Прушковська Н. Н. - Особистісно-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Дабіжа К. Л. (2016)
Пустюльга C. І. - Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ, Гань Л. В., Лобанова С. І. (2016)
Пухальський Т. Д. - Аналіз змісту формування професійної компетентності вчителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін (2016)
Репко І. П. - Шляхи формування інтелектуальної компетентності в досвіді професійної підготовки майбутніх учителів, Одарченко В. І. (2016)
Рибінська Ю. А. - Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності (2016)
Сурсаєва І. С. - Результати експериментального дослідження з перевірки педагогічних умов формування професійного мислення майбутнього фельдшера (2016)
Тимофєєва О. Я. - Сутність, структура й зміст соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Хоменко О. В. - Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах (2016)
Шахов В. І. - Еволюція неперервної професійної освіти інженерів-будівельників (2016)
Карпенко О. Є. - Теоретико-методичні засади опіки над дітьми у педагогічному доробку Ю.-Ч. Бабіцького (2016)
Глушок Л. М. - Професійний розвиток фахівців дошкільної освіти як необхідна умова якісного навчально-виховного процесу в дошкільних закладах Австралії (2016)
Давидюк М. О. - Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи (2016)
Герасимова І. Г. - Гендерна складова формування професійної мобільності, Дерун В. Г. (2016)
Зємба Б. А. - Педагогічне проектування як напрямок соціально-педагогічної роботи з маргінальними дітьми (2016)
Чухрій І. В. - Соціально-педагогічна реабілітація батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями (2016)
Микитюк Г. Ю. - Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору (2016)
Чорноус В. П. - Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Наші автори (2016)
Бєлкін І. В. - Забезпечення реальних ситуацій і ролей професійного змісту в діловій грі (2016)
Волошина О. В. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін педагогічного циклу (2016)
Сиванич Б. Б. - Використання активних методів у процесі навчання граматики української мови як іноземної на початковому рівні (2016)
Слушний О. М. - Технологія "перевернутого" навчання як інноваційний засіб підвищення якості освіти (2016)
Темник Г. Д. - Інтерактивні курси в системі онлайн-навчання української мови як іноземної (2016)
Балтремус К. А. - Формування соціальної компетентності учнів у навчально-виховному процесі демократичних шкіл, Балтремус В. Є. (2016)
Гаврутенко Л. А. - Перевірка ефективності формування професійних умінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Галузяк В. М. - Сутність і структура педагогічної компетентності вчителя (2016)
Головська І. В. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до діагностування рівня моральної вихованості школярів (2016)
Дрозд Т. М. - Наступність вузівської освіти та післядипломної підготовки вчителів у контексті розвитку комунікативної компетентності (2016)
Загородній С. П. - Технології розвитку інноваційної компетентності керівників ЗНЗ у системі післядипломної освіти (2016)
Каплінський В. В. - Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як школа формування професійної компетентності, Лазаренко Н. І. (2016)
Корсун Ю. О. - Загальний аналіз педагогічних моделей формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців (2016)
Кошук О. Б. - Провідні напрями модернізації професійної підготовки інженерів з механізації сільського господарства (2016)
Марценюк Н. А. - Проблема професійної мобільності у педагогічній науці (2016)
Молоченко В. В. - Кооперативна навчальна діяльність як засіб формування готовності майбутніх фахівців аграрної сфери до партнерської взаємодії (2016)
Московчук О. С. - Соціальна компетентність як психолого-педагогічний феномен (2016)
Оніщук І. І. - Особливості викладання іноземної мови студентам лінгвістичного та нелінгвістичного спрямування (2016)
Подуфалов А. І. - Формування творчого потенціалу студентів педагогічного коледжу як психолого-педагогічна проблема (2016)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2016)
Шахіна І. Ю. - Створення і використання особистого сайту викладача у педагогічній діяльності, Медведєв Р. П. (2016)
Аносов І. П. - Психолого-педагогічні чинники попередження та подолання шкільної дезадаптації молодших школярів, Аносова Д. І. (2016)
Антонюк М. С. - Удосконалення психологічної культури вчителів і соціальних педагогів (2016)
Килівник А. М. - Формування культури самоорганізації майбутнього соціального педагога (2016)
Перхайло Н. А. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в ситуації конфлікту (2016)
Столяренко О. В. - Цінність людського життя в контексті розв’язання проблем ризикової поведінки вихованців, Столяренко О. В., Мельник І. В. (2016)
Авксентьєва Т. А. - Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України, Лісниченко А. П. (2016)
Давидюк М. О. - Методичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2016)
Хіля А. В. - Арт-терапія як засіб сприяння особистісній ідентифікації дітей з функціональними обмеженнями в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації (2016)
Васильєва С. А. - Теоретичні орієнтири та концептуальні засади дослідження проблеми розвитку системи ДНЗ різних типів (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2016)
Корнієнко Т. М. - Питання фахової підготовки організаторів дозвіллєвої діяльності школярів на початку ХХ століття (2016)
Марченко А. І. - Особливості професійної підготовки вчителів на території Поділля у 20 - 40-х роках ХХ століття (2016)
Давідчук А. О. - Сутність поняття готовності до ціннісного самовизначення (2016)
Холковська І. Л. - Креативність як предмет психолого-педагогічних досліджень, Віняр Н. О. (2016)
Шахов В. І. - Технологія коучингу як психологічний ресурс для розвитку інновацій, Шахов В. В. (2016)
Ігнатова О. М. - Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в європі та їх наслідки для стратегічного управління (2016)
Наші автори (2016)
Буря А. И. - Влияние углеродных волокон на трибологические свойства полиефирефиркетона, Арламова Н. Т., Томина А., Цуй Хун, Фен Сян-Мин (2016)
Боженко А. Л. - Репрезентативности значений температуры внешней среды в городском условиях, Зюляев Д. Д., Кубов В. И. (2016)
Варшамов А. В. - Выбор перспективных схем теплоаккумулирующих систем предпускового прогрева двигателей внутреннего сгорания, Голеншин В. В., Харитонов М. Ю. (2016)
Жуков Ю. Д. - Аналіз існуючих суднових установок очистки стічних вод і їх особливостей, Нікольчук С. А. (2016)
Жуков Ю. Д. - Використання методу поліметричних вимірювань для оперативного контролю концентрації шкідливих речовин у суднових стічних водах, Нікольчук С. А. (2016)
Кротик И. А. - Технологические аспекты и их влияние на ресурс дизелей, Боду С. Ж. (2016)
Случак О. І. - Методики структуроутворення композиційних матеріалів з заданими характеристиками для кокілів відцентрового лиття, Шугай В. В., Прищепов О. Ф., Андрєєв В. І. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Порівняльний аналіз підходів до визначення екологічного ризику забруднення ґрунтів кадмієм (2016)
Хворостенко М. И. - Проблемы качества планирования лучевой терапии на компьютерные системы, Кихтенко И. М., Хворостенко Ю. М., Гончар В. В. (2016)
Альохіна С. М. - Антиоксидантна активність сироватки крові щурів лінії вістар, які зазнали впливу інкорпорованого 131І in utero, Грицук О. І., Клепко А. В., Ватліцова О. С., Дрозд І. П., Липська А. І., Талько В. В. (2016)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід діагностики тромбоемболії легеневої артерії за допомогою перфузійної пульмоносцинтіграфії з Тс 99м -MAKRO-ALBUMO (2016)
Іванкова В. С. - Удосконалення заходів профілактики пізніх променевих ускладнень при консервативній хіміорадіотерапії місцево поширених форм раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Мотрина О. А. - Аналіз динаміки змін ваги тіла та фізіологічного стану спермопродукуючих органів за умов локального гамма-опромінення щурів, Горбань Л. В., Саковська Л. В., Клепко А. В., Андрейченко С. В. (2016)
Неумержицька Л. В. - Цитогенетичні ефекти в клітинах кісткового мозку у нащадків першого покоління щурів, які зазнали впливу інкорпорованого 131I, Атаманюк Н. П., Рябченко Н. М., Ганжа О. Б., Сова О. А., Дрозд І. П., Липська А. І., Талько В. В. (2016)
Прохорова Є. М. - Стан вуглеводного обміну у нащадків першого та другого поколінь щурів, які зазнали впливу інкорпорованого 131I, Гапєєнко Д. Д., Атаманюк Н. П., Камінський О. В., Талько В. В. (2016)
Рожков І. М. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза за умов тривалої дії нітратів та метиленової сині, Чумаченко О. Ю., Редька О. Г. (2016)
Ткаченко В. И. - Разработка эластичных радиационно-защитных материалов, Хворостенко М. И., Межуев Н. Н., Кихтенко И. М., Хворостенко Ю. М., Скляр Н. В. (2016)
Тукаленко Є. В. - Поведінкові реакції щурів вістар у віддаленому періоді після внутрішньоутробного опромінення 131I, Тубальцева І. І., Дмитрієва І. Р., Прохорова Є. М., Дрозд І. П., Липська А. І. (2016)
Іванкова В. С. - Місце променевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак тіла матки, Матвієвська Л. В. (2016)
Кутлахмедов Ю. А. - Оптимальная система контрмеры для снижения дозовых нагрузок на население и биоты экосистем, Матвеева И. В. (2016)
Чорна В. І. - Міграція 137Cs і 90Sr у грунтах і сільськогосподарській продукції дніпропетровської області після аварії на Чорнобильській АЕС, Сироватко В. О. (2016)
Григор’єва Л. І. - Мінімізація ризику дефляційних явищ на поверхні хвостосховищ в системі екологічного менеджменту підприємства (2016)
Томілін Ю. А. - Система Сшейп як інструмент керування ризиком додаткового опромінення населення при аваріях на АЕС (2016)
Макарова О. В. - Підвищення якості та проблеми сертифікації будівельних матеріалів, Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. (2016)
Березіна Л. М. - Методика оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств (2015)
Садловська І. П. - Організаційно-економічні аспекти ефективного розподілу фінансових ресурсів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг (2015)
Тараненко І. В. - Дослідження і оцінка лояльності споживачів роздрібної торговельної мережі в умовах економічної кризи, Дрозденко А. В. (2015)
Войтко С. В. - Оподаткування прибутків підприємств в Україні в умовах євроінтеграції, Малишева А. М. (2015)
Лойко В. В. - Технологічна безпека як складова економічної безпеки (2015)
Давидова І. О. - Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик (2015)
Опарін В. М. - Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки (2015)
Піскунова О. В. - Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства, Тарасова Л. Г., Шатарська І. Ф. (2015)
Федулова І. В. - Методичний підхід до формування системи ефективного управління корпоративним капіталом та його складовими, Корж Н. В. (2015)
Vergun M. O. - Management concept of higher education establishments investment potential (2015)
Загорельская Т. Ю. - Оценка уровня финансовой безопасности промышленных предприятий днепропетровской области (2015)
Євтушевська О. В. - Особливості сприйняття добробуту у секулярному суспільстві (2015)
Панасюк О. В. - Перспективи удосконалення альтернативних режимів оподаткування в Україні (2015)
Хомів О. В. - Особливості проведення науково-економічних досліджень (2015)
Юрченко Н. Б. - Трансформація структури попиту на робочу силу на аграрному ринку (2015)
Аль Равахнех Рами - Специфические особенности и функции международной торговли услугами (2015)
Пелех У. В. - Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні (2015)
Греськів І. Р. - Характеристика інвестиційних ризиків та особливості процесу управління ними, Стасюк Н. Р., Дорош О. І. (2015)
Голік І. Л. - Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань (2015)
Бренер А. В. - Аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення України з 2010 – 2015 рр, Набатова Ю. О. (2015)
Милованова К. І. - Державні механізми сприяння розвитку венчурного підприємництва в Україні (2015)
Полуектова Н. Р. - Особливості оцінювання вартості використання хмарних erp-сервісів (2015)
Гавришків І. Р. - Рекреаційна індустрія України на міжнародному ринку послуг (2015)
Алексєєнко І. І. - Теоретичні основи визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (2015)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація у сфері автомобілебудування, Гресь М. С. (2015)
Бова Н. В. - Особливості формування ресурсної бази банків в Україні (2015)
Андрійчук І. В. - Розробка алгоритму визначення економічного потенціалу альтернативних енергоресурсів регіону, Палійчук У. Ю. (2015)
Чичуліна К. В. - Удосконалення системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Петровець О. С. (2015)
Турко М. О. - Аналіз адаптивності підприємст будівельної галузі України (2015)
Якимів М. М. - Оцінка економічної ефективності газопроводів з шляховими відборами та витоками газу (2015)
Опанасюк Ю. А. - Формування галузевих компенсаційних фондів для подолання техногенних катастроф та їх наслідків (2015)
Зав’ялова М. В. - Індустріальний туризм: регіональний аспект, Скринько Н. В. (2015)
Крупей О. М. - Світова практика застосування політики фіскальної консолідації (2015)
Семенюк І. Ю. - Проблеми адаптації українських підприємств до євроінтеграційного процесу (2015)
Паливода О. М. - Ризики формування та функціонування кластерної моделі розвитку організацій, Пальоха Д. О. (2015)
Казакова І. В. - Ефективність виробництва сої та розвиток ринку соєвих продуктів в Україні і світі, Кондратюк Н. В. (2015)
Отливанська Г. А. - Модель процесно-орієнтованого управління витратами підприємств сфери телекомунікацій, Охрущак К. О. (2015)
Рєзніков В. В. - Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами бенілюксу: економіко-дипломатичний аспект (2015)
Добринь С. В. - Управління фінансовими ризиками підприємства (2015)
Гмиря В. П. - Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів (2015)
Булавинець В. М. - Видатки місцевих бюджетів соціального призначення у контексті концепції соціальної держави (2015)
Токмакова І. В. - Протиріччя розвитку вітчизняного залізничного транспорту в умовах розбудови світової транспортно-логістичної системи (2015)
Головня Ю. І. - Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу (2015)
Гасім C. - Африка в сучасній моделі світової економіки: quo vadis? (2015)
Гонтар Д. Д. - Вибір стратегій управління ринковою вартістю банку на основі матричних моделей (2015)
Діденко А. В. - Методи моделювання стратегій для податкової оптимізації (2015)
Пасажко Т. С. - Трансформація депозитів населення в інвестиційний ресурс банків, Шпигоцька Н. О. (2015)
Мороз С. І. - Обґрунтування залучення вільного та відкритого програмного забезпечення в інформаційні системи підприємств, Корінь А. М. (2015)
Мачуга Р. І. - Інформатизація суспільства як основа професійного розвитку працівника та змін його організаційної поведінки (2015)
Кашубіна Ю. Б. - Фінансові аспекти функціонування органів місцевого самоврядування, Царенко А. Я. (2015)
Лапін П. В. - Класифікація залізничних транспортних подій за критерієм економічних збитків (2015)
Паневник Т. М. - Інтеграційні засади формування ефективної діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Болгарова Н. К. (2015)
Галайко Н. Р. - Система гарантування вкладів в банківській системі України та європейському союзі (2015)
Тернавська І. Б. - Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, Семенда О. В. (2015)
Кравчук А. О. - Кластерний розвиток суб’єктів зеленого туризму в Україні (2015)
Магас Н. В. - Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства (2015)
Смаглюк А. А. - Міжсекторальні зв’язки і структурні зміни економіки України (2015)
Адаменко М. В. - Актуальність та напрями впровадження управлінського обліку для малих підприємств, Кулик О. В. (2015)
Петриків А. В. - Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових потреб регіонів (2015)
Іщенко О. О. - Система індикаторів фінансової стійкості банку: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2015)
Павлик О. В. - Сутність глобалізації у податковому регулюванні економічного розвитку (2015)
Федоришина І. Ф. - До проблеми системного аналізу споживача та сегментування ринку (2015)
Красношапка В. В. - Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України, Трохимець І. І. (2015)
Кужель В. В. - Інноваційні інструменти розвитку підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні (2015)
Лебедева И. Ю. - Развитие оператора мобильной связи life:) и перспективы предоставления беспроводного интернета в Украине (2015)
Набатова Ю. О. - Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Ус Т. В. (2015)
Соколенко Л. Ф. - Теоретико-методичні засади стратегічного управління фінансово-екологічною безпекою регіонального розвитку (2015)
Журавка О. С. - Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування, Лопатченко С. Г. (2015)
Теряник О. А. - Оцінювання сталого екологічного розвитку регіону (2015)
Василишина Н. Є. - Покращання підприємницького клімату в процесі стратегічного розвитку івано-франківщини, Берлоус М. В. (2015)
Тредіт В. Є. - Податковий облік пдфо та порядок розрахунку нарахувань і утримань із заробітної плати в 2015 році (2015)
Власенко Ю. Г. - Забезпечення пропорційності і збалансованості сільськогосподарського виробництва в аграрних формуваннях (2015)
Комарніцький І. О. - Оцінка перспектив готельного бізнесу в умовах кризи (2015)
Стариченко М. А. - Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Ярошенко А. С. - Системний підхід до організації державного аудиту ефективності, Олексіч Ж. А. (2015)
Білак Г. Г. - Пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації розвитку закарпатської області (2015)
Кононова Е. Ю. - Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов, Ковпак Э. А. (2015)
Іванченко Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму (2015)
Драч О. І. - Застосування світового досвіду для використання адресної соціальної допомоги, Онофрійчук В. В. (2015)
Люшин В. Г. - Еколого-економічні аспекти забезпечення збалансованого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення (2015)
Кипоренко В. В. - Удосконалення еколого-економічного механізму розвитку органічного сільського господарства (2015)
Коробка В. М. - Економіко-математична залежність факторів впливу на освоєння інноваційної продукції підприємствами (2015)
Шашкіна М. С. - Особливості управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств в умовах кризової економіки (2015)
Ільїн В. Ю. - Економічна ефективність виробництва аграрної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України (2015)
Пуліна Т. В. - Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону, Христенко О. В. (2015)
Рогозян Ю. С. - Регіональний досвід оптимізації територіальної організації мережі установ загальної освіти (2015)
Гончарова К. Г. - Особливості оцінки рівня ділової репутації топ-менеджменту банку в банківських установах України (2015)
Бут Т. В. - Обгрунтування впливу металургійного комплексу на соціально-економічний розвиток регіону (2015)
Довгаль О. В. - Інноваційне управління персоналом (2015)
Індутний І. З. - Наноструктуровані Au чіпи з підвищеною чутливістю для сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу, Ушенін Ю. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Корчовий А. А., Христосенко Р. В. (2017)
Федірчик І. І. - Плазмово-рідинна система зі зворотним вихровим потоком для плазмово-каталітичного реформування, Недибалюк О. А., Черняк В. Я., Демчина В. П. (2017)
Булавін Л. А. - Визначення пружності стінок артерій в процесі ультразвукового дослідження, Забашта Ю. Ф., Бацак Б. В., Трембовецька О. М. (2017)
Кочмарський В. З. - Кристалізація карбонату кальцію з гідрокарбонатних розчинів, Гаєвський В. Р., Тишко Н. Л. (2017)
Лесюк А. І. - Орієнтаційна нестійкість директора в планарній нематичній комірці з керованими межовими умовами в електричному полі, Ледней М. Ф., Тарнавський О. С. (2017)
Неймаш В. Б. - Фізичні властивості радіаційнозшитих гідрогелів полівініловий спирт–поліетиленгліколь в контексті застосування в медичних пов’язках, Купянський Г. Д., Ольховик І. В., Поварчук В. Ю., Рогуцький І. С. (2017)
Mazur Yu. P. - Influence of a cold plastic deformation on the electrical resistivity of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Ostapenko R. V., Semen’ko M. P. (2017)
Vishwakarma R. - Thickness-dependent structural, electrical, and optical properties of ZnS thin films deposited by thermal evaporation (2017)
Yukhymchuk V. O. - Properties of graphene flakes obtained by treating graphite with ultrasound, Valakh M. Ya., Hreshchuk O. M., Havrylyuk Ye. O., Yanchuk I. B., Yefanov A. V., Arif R. N., Rozhin A. G., Skoryk M. A. (2017)
Chornous A. M. - Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films, Shkurdoda Yu. O., Loboda V. B., Kolomiets V. M. (2017)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in the study of a nonlinear dynamics of the metabolic process in cells (2017)
Сідлецький В. М. - Тензорний аналіз в автоматизованій системі управління процесом пастеризації молока, Ельперін І. В. (2017)
Horlova T. - Decision making in corporate systems (2017)
Пирог Т. П. - Вплив поверхнево активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405, на деструкцію біоплівки Escherichia coli ІЕМ-1, Никитюк Л. В., Кондрашевська К. Р., Ключка І. В. (2017)
Салюк А. І. - Режими метанової ферментації курячого посліду, Котинський А. В., Жадан С. О., Шаповалов Є. Б. (2017)
Макаренко Є. В. - Дослідження антагоністичних властивостей хліба з функціональними харчовими добавками, Покойовець К. Ю., Грегірчак Н. М. (2017)
Пенчук Г. С. - Світовий досвід державного регулювання агропромислових підприємств (2017)
Сокол Т. Г. - До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів у туризмі (2017)
Москаленко В. О. - Управління кадровими ризиками як напрям удосконалення механізму управління персоналом, Дробот Ю. Ю. (2017)
Казаков О. О. - Екаунтінг-менеджмент у системі менеджмету підприємства, Казакова В. І. (2017)
Кравець С. В. - Сутність та особливості управління маркетинговими ризиками підприємств (2017)
Кондратюк С. Ю. - Формування механізму стратегічного розвитку підприємства, Дунда С. П. (2017)
Мазник Л. В. - Використання результатів рейтингової оцінки характеристик індивідуальної пропозиції робочої сили в навчальному процесі, Мазник К. С. (2017)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення теплопровідності λ міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю (2017)
Копиленко А. В. - Сучасна концепція моделювання гідродинаміки в ролерному біореакторі з поверхневим культивуванням клітинних культур, Семенюк C. М., Шибецький В. Ю., Костик С. І. (2017)
Змієвський Ю. Г. - Дослідження процесу нанофільтрації молочної сироватки (2017)
Шевченко О. Ю. - Колігативні властивості культуральних середовищ, Соколенко А. І., Васильківський К. В., Вінніченко І. М. (2017)
Шестеренко В. Є. - Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в системах електропостачання, Ізволенський І. Є. (2017)
Дудко С. Д. - Деякі результати моделювання роботи нагрівної системи тунельної хлібопекарської печі (2017)
Сімахіна Г. О. - Структурні і біохімічні зміни білкових сполук при заморожуванні дикорослих ягід, Халапсіна С. В. (2017)
Зінченко І. М. - Зміни білкових речовин грибів у процесі гідротермічного оброблення в технології грибних снеків, Терлецька В. А. (2017)
Карпова А. О. - Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням нових рецептурних компонентів, Куниця К. В., Білецький Е. В. (2017)
Гніцевич В. А. - Реологічні властивості молочно-білкових концентратів, Дейниченко Л. Г., Горальчук А. Б. (2017)
Кузьмін О. В. - Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості бісквітних напівфабрикатів, Комарницький Р. В., Губеня В. О., Дочинець І. В. (2017)
Головко М. П. - Використання методу апріорного ранжування чинників під час створення рецептур алкогольних напоїв, Пенкіна Н. М., Колесник В. В., Полупан В. В. (2017)
Махинько В. М. - Формула еталонного білка: етапи розроблення і сучасні норми, Дробот В. І., Соколовська І. О., Черниш Л. М. (2017)
Жулінська О. В. - Визначення нормативних параметрів якості і безпечності функціональних харчових продуктів, Свідло К. В., Половін Б. А. (2017)
Українець А. І. - Використання білкових наповнювачів у виробництві напівкопчених ковбас, Пасічний В. М., Мороз О. О., Неводюк І. В. (2017)
Булій Ю. В. - Підвищення експлуатаційних характеристик брагоректифікаційних установок шляхом використання технології керованої ректифікації, Шиян П. Л., Куц А. М., Дмитрук А. П. (2017)
Михонік Л. А. - Використання рисового борошна в технології безглютенового хліба, Грищенко А. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Богрова Х. Б. - Аналіз теоретико-емпіричних досліджень просодичного компоненту мовлення та індивідуально-психологічних особливостей дітей дошкільного віку (2017)
Bondarenko A. F. - Socio-Cultural Competence of a Present-Day Counselor: Current Prospects and Future Challenges, Fedko S. L. (2017)
Бородулькина Т. А. - Психосемантический анализ отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике (2017)
Бондарь Ю. С. - Влияние пола на вербальное поведение респондентов преклонного возраста при исследовании стимула "игривость", Гордиенко-Митрофанова Ия. В. (2017)
Ivashkevych E. Z. - People’s Interaction and Social Intellect of the Person (2017)
Ivashkevych E. E. - Psychological Aspects of the Translation of Colloquial and Everyday Vocabulary (2017)
Калмиков Г. В. - Дискурс як мовленнєвий вплив (2017)
Lyla M. V. - Cognitive Prerequisites for Implementation of Foreign Verbal Communication (2017)
Pomyluiko V. Yu. - Development of Social and Communicative Conpetens of Adults: Psychological and Pedagogical Conditions For Corporate Training (2017)
Роменкова В. А. - Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку (2017)
Tanana S. M. - Psychological Peculiarities the Development of Professional Competences in Future Teachers of Higher School in the Process of Professional Preparation (2017)
Kharchenko N. V. - Language Personality of a Preschool Child: Features of Development in the Process of Listening (2017)
Шимко В. А. - Характерологія мовленнєвої діяльності: контактна психодіагностика (2017)
Вакуленко Т. І. - Криза династії Габсбургів і проблеми управління землями Корони чеської в 1609 – 1619 рр. (2015)
Василенко С. М. - Повоєнні репресії проти селян України (1944 – 1953) (2015)
Гайдай О. М. - Еволюція культурного статусу підприємців у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі колекціонера П. І. Харитоненка) (2015)
Губська Т. М. - Біографічна некрополістика у світлі епітафій (за матеріалами Миколаївського некрополя) (2015)
Карпюк Я. І. - Політична еміграція Юрія Бойка-Блохіна в 60 – 90-х рр. XX ст. (2015)
Коник О. О. - Українські селяни в обговоренні адреси російської Державної думи у відповідь на тронну промову імператора 27 квітня 1906 р. (2015)
Кузовков В. В. - Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в епоху самостійного правління Костянтина VII Багрянородного (945 – 959) (2015)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності намісника Галичини Міхала Бобжинського на шпальтах газети "Діло" (2015)
Лапченко А. С. - Селянські промисли з переробки тваринної сировини на Харківщині в роки НЕПу (2015)
Majewski M. L. - Ukrainska emigracja polityczna W powiecie Piotrkowskim w Latach 1920 – 1939 (2015)
Міронова І. С. - Дмитро Прокопович Трощинський (1749 – 1829) – державний діяч Російської імперії, меценат української культури (2015)
Мокляк Я. - Внесок художників польського походження в розвиток образотворчого мистецтва на теренах Херсонської губернії (2015)
Назарчук О. М. - Створення та діяльність Об’єднаної соціал-демократичної партії України (1990 – 1993) (2015)
Попов В. Ж. - Квартирне питання в українських містах у 1917 – 1920 рр. (2015)
Скрипчук В. П. - Соціокультурні та морально-етичні аспекти повсякденної діяльності харківських чекістів в роки НЕПу (2015)
Srogosh T. - Stosunki polsko-ukrainskie podczas panowania Stanislawa Augusta poniatowskiego w historiografii polskiej (lata szescdziesiate XX w. do poczatku XXI w), Morozova O. S. (2015)
Stroynowski A. - Zycie sejmikowe prawobrzeznej Ukrainy w pracach Witolda Filipczaka (2015)
Ткачук А. І. - Спроба "ревізії" в оцінках особистості Б. Хмельницького польськими дослідниками часів Другої Речі Посполитої (2015)
Цецик Я. П. - Взаємовідносини православної церкви та протестантських громад на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Чепурда Г. М. - Екологічні наслідки створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Шульга В. П. - Науково-організаційні засади становлення метеорологічної служби в Україні (2015)
Герус-Бахтіна Н. А. - Репресії радянської влади проти колишніх фольксдойче в період пізнього сталінізму (2015)
Бурім Д. В. - Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині в 1938 – 1945 роках (2015)
Сінкевич Є. Г. - Старий і новий край (2015)
Котляр Ю. В. - Депортації: погляд через століття (2015)
Сінкевич Є. Г. - Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції "Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspolczesnosc, kultura materialna i duchowa" (2015)
Сінкевич Є. Г. - Чому потрібен росіянам мавзолей вождя? (2015)
Богун Л. В. - Роль і значення керівників в історії становлення та розвитку наймолодшого пожежно-технічного закладу в Україні (2015)
Стройновський А. - Celestyn Czapliс. Posel kijowski i marczalek sejmu 1766 roku (2015)
Балабан О. О. - Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам’яті людини (2017)
Годунок З. В. - Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на Сході України (2017)
Калужинська Ю. В. - Відоніми як один із засобів надання газетним текстам негативної оцінки (2017)
Kapranov O. - The Framing of Music Therapy in Research Articles Involving Dementia (2017)
Летючая Л. П. - Вербальная организация концепта-сценария СОБЫТИЕ (2017)
Маглам’ян К. - Економічна лексика української мови: походження та формування (2017)
Molotkina Yu. O. - Usage of Anglicisms in the Context of Current Language Situation in Ukraine (2017)
Панченко Т. С. - Функціонально-стилістична роль іменників-оказіоналізмів у мові української періодики на початку ХХІ століття (2017)
Сога Л. В. - Особливості вживання фразеологічних виразів іноземної мови (2017)
Холод О. М. - Кореляція вербальної агресії інтернет-читачів і даних електронного декларування чиновників України (в період з 23 серпня по 7 листопада 2016 року) (2017)
Chvets T. A. - Les Moyens Linguaux de la Verbalisation du Concept "Femme" Dans des Proverbes et Dictons Français (2017)
Колпаков В. М. - Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства (2016)
Леонова О. О. - Сутність та місце тіньової діяльності підприємств в структурі економіки (2016)
Romanenko Y. O. - Place and role of communication in public policy (2016)
Galko S. V. - Outcomes of cross-border cooperation: infrastructure development aspect, Volodin D. S. (2016)
Карабаза І. А. - Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки, Єгорова І. Г. (2016)
Lipkova L’. - Crisis in the Eurozone: the case of Ireland, Gress M. (2016)
Rajagukguk W. - The impact of joining WTO on Indonesia’s economy: econometric modelling approach (2016)
Tran Huu A. - Seafood export barriers at international markets (2016)
Ushakov D. - Transnationalization as a trend of the present stage of international tourism development, Simasathiansophon N. (2016)
Abid M. - Antecedents of consumers’ buying behavior towards counterfeit products: an empirical study, Rehman M. A. (2016)
Apostoliuk O. Y. - State financial support for small business innovative development (2016)
Волошенко А. В. - Проблема подолання корупції на євроінтеграційному шляху України (2016)
Косар Н. С. - Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи, Кузьо Н. Є. (2016)
Мінькова О. Г. - Маркування та сертифікація органічної продукції, Сакало В. М., Горб О. О. (2016)
Носкова Е. В. - Методика исследования восприятия бренда розничной аптечной сети потребителями, Романова И. М. (2016)
Vuckovic B. - Analysis of profitability of selected agricultural enterprises in the autonomous province of Vojvodina, Republic of Serbia , Veselinovic B., Drobnjakovic M. (2016)
Kapustina L. M. - Marketing approach to sale management, Zhuravleva A. U. (2016)
Lutsiak V. V. - Competitiveness management system for a small production enterprise (2016)
Chuchrova K. - Strategic analysis as a tool for strategic decision-making processes at industrial companies, Vilamova S., Kozel R. (2016)
Koichubayev A. - Design procedure for regional logistics centers, Tolymgozhinova M., Kuzmina L. (2016)
Achkasova O. V. - Innovations in personnel management of domestic enterprises: trends and specificity, Mazhnyk L. O. (2016)
Poczatkova B. - Status of woman-entrepreneur in Czech Republic, Kribikova P. (2016)
Sattayathamrongthian M. - Myanmar migration workers in Thailand: case study of Samut Sakhon, Vanpetch Y. (2016)
Saksiriruthai S. - Impact of extra income on leisure: a theoretical framework, Pholphirul P. (2016)
Soegoto E. S. - Effect of intellectual capital and turnover intentions on lecturers’ performance, student value and loyalty in private universities of West Java (2016)
Фесюк В. О. - Сучасні тенденції соціально-демографічної ситуації в м. Луцьк, Мольчак Я. О., Барський Ю. М. (2016)
Васильців Т. Г. - Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг, Черкасова С. В. (2016)
Kankaew K. - Thai airways international: the economy crisis resolutions (2016)
Міщенко С. В. - Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків, Міщенко В. І. (2016)
Strecha M. - Alternative approach to public debt sustainability (2016)
Haeruddin M. I. M. - Mudharabah savings influence on profitability at Shariah banks (Makassar, Indonesia) (2016)
Веріга Г. В. - Інформаційна модель обліку і обслуговування зовнішнього державного боргу (2016)
Матрос О. М. - Аналітично-облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2016)
Царук Н. Г. - Облікова політика підприємства та її формування в овочівництві (2016)
Остапенко Я. О. - Доходи готельного господарства крізь призму статистики (2016)
Холда А. - Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины, Ренкас Ю. (2016)
Avianto T. W. - System dynamics approach to sustainable food security policy, Putro U. S., Hermawan P. (2016)
de Jager J. W. - A structural equation modelling approach to investigating the impact of academic, ICT and management related factors on customer satisfaction in higher education, Jan M. T. (2016)
Долгий В. И. - Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал, Верещагина Л. С. (2016)
Жук М. О. - Оптимізація споживання та заощаджень домогосподарства в неперервному часі (2016)
Kalinina O. V. - Universal approach to building the progressive scale for income taxation (2016)
Ковбатюк М. В. - Система рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту, Стрілок І. І. (2016)
Лучаківський А. О. - Використання генетичного алгоритму для оптимізації фінансової стійкості банку (2016)
Полінкевич О. М. - Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного розвитку підприємств (2016)
Ramazanova R. - Optimization of oxidized zinc-containing ores processing technology, Bykov R., Van Y. (2016)
Sahabuddin R. - Development of business values and behaviours: Takalar district, South Sulawesi (Indonesia) case study (2016)
Ткаченко Н. В. - Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу, Шабанова О. В. (2016)
Транченко Л. В. - Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі (2016)
Фролова Л. В. - Ідентифікація виду маркетингової товарної стратегії, Наторіна А. О. (2016)
Яремова М. І. - Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2017)
Kiprianova E. A. - Antimicrobial, entomopathogenic and antiviral activity of gaupsin biopreparation created on the basis of Pseudomonas chlororaphis strains, Safronova L. A., Prosyanov A. O. (2017)
Deputatova T. O. - Molecular mechanisms of pluripotency induction and reprogramming of somatic cells (2017)
Borzova N. V. - Yeast β-mannanase activity, Varbanets L. D., Pidgorskyi V. S., Ianieva O. D. (2017)
Tigunova O. O. - Domestic butanol-producing strains of the Clostridium genus, Beiko N. Ye., Andriiash H. S., Pryiomov S. H., Shulga S. M. (2017)
Voychuk S. I. - The contents of neutral and polar lipids in clostridia cells under cultivation in the presence of butanol (2017)
Mustafaeva Z. - Synthesis and characterization of poly(lactic-co-glycolic-acid) microparticles loaded with foot-and-mouth disease virus 40–60 synthetic peptide (2017)
Bilyuk A. A. - PT (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells, Storozhuk O. V., Kolotiy O. V., Repich H. H., Orysyk S. I., Garmanchuk L. V. (2017)
Author rules (2017)
Тугай І. Ю. - Вплив грозозахисних тросів на значення перенапруг у несиметричних режимах ліній електропередачі, Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2016)
Черемисин Н. М. - Технико-экономический анализ моделей воздушных линий електропередачи в условиях энергорынка, Черкашина В. В. (2016)
Сабарно Л. Р. - Дослідження впливу експлуатаційних та метеорологічних факторів на рівень ушкоджуваності та стан ізоляції розподільних мереж (2016)
Мірошник О. О. - Зниження несиметричності режимів у мережах 0,38/0,22 кВ методом замикання мережі (2016)
Попадченко С. А. - Современные подходы к модернизации электрических сетей в электроэнергетической отрасли Украины (2016)
Быкова Е. В. - Анализ сектора возобновляемой энергетики Молдовы и его возможности для обеспечения энергетической безопасности (2016)
Лежнюк П. Д. - Узгодження графіків генерування відновлюваних джерел енергії та електричного навантаження в локальній електричній системі, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Трунова І. М. - Аналіз врахування якості електроенергії у стандартах якості послуг (2016)
Єгорова О. Ю. - Комплексне забезпечення надійності і якості електропостачання у сільських розподільних мережах (2016)
Черенков А. Д. - Обоснование электромагнитного импульсного метода уничтожения насекомых-вредителей в садах, Косулина Н. Г., Дубик В. Н. (2016)
Попрядухин В. С. - Использование электромагнитного излучения в лечении гинекологических болезней животных (2016)
Лисенко В. П. - Використання нейронних мереж для оцінки станів рослинних насаджень, Заєць Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С. (2016)
Тимчук С. О. - Методика оптимального размещения средств повышения надёжности электроснабжения в разветвлённых сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2016)
Діордієв В. Т. - Автоматизація електротехнологічного комплексу аерозольної обробки зерна, Новіков Г. В. (2016)
Фурман И. А. - Развитие архитектуры ПЛК параллельного действия: от абстрактной модели параллельного автомата, до инженерной реализации безопасного ПЛИС-контроллера, Бовчалюк С. Я., Малиновский М. Л. (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная характеристика транскрипционной активности генов CDH1, CTNNB1 и экспрессии кодируемых ими белков Е-кадгерина, β-катенина в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Букина Ю. В. - Сальмонелла-индуцированные изменения кишечной микробиоты и транскриптома генов иммунного ответа на фоне введения ванкомицина и Bacteroides fragilis, Камышный А. М., Полищук Н. Н., Топол И. А. (2017)
Тертишний С. І. - Ультраструктурна характеристика доброякісних та анапластичних менінгіом, Шаврін В. О., Вотєва В. Є., Дикий К. Л. (2017)
Завгородний С. Н. - Ретроспективная оценка эффективности тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии в постановке диагноза папиллярный рак щитовидной железы, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Макусий Т. В. (2017)
Моргун В. В. - Медуллобластомы мозжечка у детей: клинико-морфологические сопоставления, Черненко О. Г., Маловичко И. А., Руденко С. А., Малышева Т. А., Сильченко В. П., Вербова Л. Н. (2017)
Kolesnyk Yu. M. - The pattern of the NOS isoforms expression in arcuate nucleus of hypothalamus in experimental hypertension, Gancheva O. V., Tishchenko S. V. (2017)
Сиволап В. В. - Залежність електричної ектопічної активності серця від надмірної ваги тіла у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (за даними добового моніторування ЕКГ), Курілець Л. О., Добровольська Н. Є., Матсалаєва В. А. (2017)
Moskalenko R. А. - Involvement of proinflammatory S100A9/A8 in the atherocalcinosis of aortic valves, Romaniuk А. M., Iashchishyn I. O., Zakorko I.-M. S., Piddubnyi А. M., Chernov Ye. O., Morozova-Roсhe L. O. (2017)
Щербаков А. Ю. - Мониторинг эффективности применения натурального антикоагулянта сулодексид у беременных с аутоиммунным гипертиреозом на фоне гипергомоцистеинемии, Меликова Т. А. (2017)
Mykhailovska N. S. - The state of vascular endothelium, clinical and metabolic features of patients with coronary heart disease combined with nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2017)
Жеманюк С. П. - Особливості адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на есенціальну гіпертензію в гострому періоді півкульного ішемічного інсульту за даними турбідиметрічної агрегатометрії, Сиволап В. В. (2017)
Григоровський В. В. - Патогістологічні особливості та кореляційні залежності між морфологічними показниками ураження за форми гематогенного остеомієліту абсцес Броді, Грицай М. П., Гордій А. С., Лютко О. Б., Григоровська А. В. (2017)
Щокін О. В. - Консервативне лікування природженого хибного суглоба гомілки в дітей молодшого віку (2017)
Ponomarenko O. V. - Therapeutic management for patients with trunk and extremities integumentary tissues defects of traumatic genesis (2017)
Andreychyn Yu. M. - Immunohistochemical changes of maxillary sinus mucosa with underlying adenomatous polyposis, Kovalenko I. S. (2017)
Зябліцев С. В. - Стан нейро-гормональних систем при черепно-мозковій травмі та вплив на нього карбацетаму, Стародубська О. О. (2017)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації сегментів спинного мозку плодів людини з аненцефалією 17-18 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Вернигородський С. В. (2017)
Чугунов В. В. - Особливості астенічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу у клінічному та медико-психологічному контексті, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Рябоконь О. В. - Сучасний погляд на ентеровірусну інфекцію як поліетіологічне захворювання (огляд літератури), Усачова О. В., Камишний О. М., Задирака Д. А., Ткачова О. Л. (2017)
Титул, зміст (2017)
Коновченко І. - Слідами венедів (2017)
Келембет С. - Михайло Всеволодович, великий князь Чернігівський і Київський: деякі питання походження, біографії та складу родини (2017)
Бірюк П. - Формування території Верхньоокського регіону у X – XIІІ століттях (2017)
Пилипенко В. - "В ім’я Ісуса": перський проект християнської коаліції проти турків із початку XVII ст. (2017)
Ігнатенко І. - Чи була в Чернігівській фортеці порохова лабораторія? (2017)
Іванюк С. - Сорочинці в Полтавський період Великої Північної війни 1708 – 1709 рр.: за матеріалами "Похідної канцелярії О. Д. Меншикова" (2017)
Бовгиря А. - "Похідна посольська канцелярія" та репресії проти мазепинців (1708 - 1710) (2017)
Коваленко О. - Вибори цехмістрів у Гетьманщині в першій половині ХVIII ст. (2017)
Подвербний А. - Робота Чернігівської міської думи на початку I світової війни (за матеріалами преси) (2017)
Рига Д. - До питання про будівельний матеріал і вибір місця будівництва споруди колишньої класичної чоловічої гімназії та благородного пансіону при ній (2017)
Подлевський С. - Епіграфічні знахідки в Михайлівській церкві з Остра (2017)
Шумило С. - До історії ігуменства прп. Паїсія Величковського в монастирі Симонопетра на Афоні за невідомими раніше архівними документами XVIII ст. (2017)
Тимошик М. - Петро Огієвський із Данини: священик, журналіст, проповідник, письменник (2017)
Тарасенко О. - До листування Чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського) (1805 – 1866) (2017)
Пиріг П. - Релігійне життя села Карпилівки, Конопля Ю. (2017)
Листи італійських кореспондентів як історичні джерела про події 1695 р. в Україні і Московії (підготовка до друку, коментар та переклад з італійської С. Дель Ґаудіо, О. Циганок, К. Волощук) (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 5), Тарасенко І. (2017)
Циганок О. - Науковий опис поетики Києво-Могилянської академії "Rosa inter spinas…" |Троянда між колючками| (1696/97) (2017)
Клепак А. - Організаційно-видавничі аспекти діяльності В. В. Тарновського-молодшого (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського