Клапченко В. И. - Использование золошлаковых отходов теплоэлектростанций при производстве бетона, Краснянский Г. Е., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2009)
Кушниренко М. М. - Зарубежный опыт защиты ландшафтов (2009)
Лапенко О.І. - Розрахунок залізобетонних констукцій в незнімній опалубці (2009)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів множинних джерел у робочих приміщеннях, Лук’яненко С. О., Карпенко С. Г., Теренчук С. А. (2009)
Лінда С. М. - Пошук образу нового міста: історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу (2009)
Лященко А. А. - Застосування нечітких множин для експертної грошової оцінки земельних ділянок методом зіставлення, Кравченко Ю. В. (2009)
Максименко Т. В. - Туристична діяльність як фактор розвитку міста, Плешкановська А. М. (2009)
Мамедов А. М. - Модель Лоурі у містобудуванні (2009)
Махиня А. А. - Позалекційне читання як вид самостійної роботи студентів (2009)
Мельничук О. Ю. - Територіально-функціональне зонування земель як складова управління ними (2009)
Михайлишин О. Л. - Реалізація містобудівних новацій в плані забудови міста Рівне 1937-38 років: Інтернаціональний та регіональний контекст (2009)
Могила Ю. В. - Оптимізація відомостей щодо гострої необхідності оновлення моделей управління монолітним житловим будівництвом (2009)
Мусаева Х. Т. - Особенности развития новых жилых районов Баку (2009)
Нагірний П. Ю. - Реалізація схеми планування території Львівської області при оновленні генеральних планів сільських населених пунктів (2009)
Никоненко Т. М. - До питання реконструкції палацо-паркового ансамблю Д. Трощинського в Кагарлику на Київщині на засадах філософської концепції "екології душі", Гнатюк Л. Р. (2009)
Огоньок В. О. - Вплив функціонально-планувальних параметрів на організацію соціальної інфраструктури поселень Тернопільської області (2009)
Омельчук М. П. - Взаємодія метрополітену та інших видів пасажирського транспорту в м. Києві (2009)
Онищенко В. М. - Аналіз практики містобудівного проектування приморських міст (2009)
Осипов О. Ф. - Систематизація факторів, що впливають на існуючі будинки при здійсненні нового будівництва в умовах щільної міської забудови (2009)
Осипов С. О. - Обгрунтування та розробка технології підсилення цегляних стовпів при реставрації будинку "Мистецький Арсенал" в м. Києві, Черненко К. В. (2009)
Осиченко Г. О. - Реконструкція історичного середовища міста (2009)
Пестрикова А. Г. - Анализ влияния видимой среды на человека (2009)
Петришин Г. П. - Композиція – як основа в архітектурному проектуванні, Криворучко О. Ю., Ідак Ю. В. (2009)
Петрова Т. І. - Підвищення ефективності навчання професійного усного мовлення студентів архітектурної спеціальності, Щукіна Е. І. (2009)
Підлипна М. П. - Роль геоінформаційних технологій у формуванні прогнозу раціонального використання та охорони земель, Колодій П. П. (2009)
Плоский В. О. - Інтерпретаційний схематизм як елемент методологічної парадигми прикладної геометрії, Підгорний О. Л., Бондар О. А. (2009)
Плотникова Д. Г. - Сучасні проблеми трудозбалансованості міського плану (2009)
Рейцен Є. О. - Зовнішнє освітлення міст України (Історія, сучасність, майбутнє), Кучеренко Н. М. (2009)
Рейцен Е. А. - Об опасном и безопасном городском движении на улично-дорожной сети, Толок А. В. (2009)
Стародуб І. В. - Організація дорожнього руху в центрах великих міст України (2009)
Товбич В. В. - Структурний аналіз ієрархічної моделі архітектурної діяльності (ч.1) (2009)
Толок О. В. - Дослідження зв’язку між містобудівними факторами і рівнем небезпеки міського руху з застосуванням кореляційного аналізу (2009)
Тонкачеев Г. Н. - Моделирование конструктивных решений монолитных плит перекрытий с использованием легких вкладышей, Таран В. В. (2009)
Тугай О. А. - Передумови та аналітичні основи запровадження інновацій в організаційно-технологічне моделювання підготовки будівництва, Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Скакун В. А., Баглай В. А., Слипенчук О. В. (2009)
Усаковский С. Б. - О запасах прочности днепровских склонов и сооружений на этих склонах (2009)
Устінова І. І. - Поняття "сталість" у контексті управління розвитком територій (2009)
Чепурная С. Н. - Коррозионная стойкость бетона на основе вяжущего компонента, содержащего мел (2009)
Шешукова С. В. - Приморський пляж – один з основних елементів курортно-рекреаційного обслуговування (2009)
Шульц Р. В. - Технологічна схема створення архітектурних 3D моделей за даними цифрового фотознімання та лазерного сканування місцевості (2009)
Шульц Р. В. Медведський Ю. В. - Особливості використання GPS-технологій при створенні геодезичної основи на монтажному горизонті для потреб висотного будівництва (2009)
Юрчишин О. М. - Заклади дошкільного виховання надмалої місткості в історично сформованому житловому середовищі Львова (2009)
Яблонская А. Д. - Развитие общества и разнообразие жилья (2009)
Ясінський М. М. - Семантика поняття "Український народний дім" в архітектурній термінології (2009)
Яценко В. А. - Предпосылки зарождения и становления нормативной базы градостроительства на Украине в начале ХХ века (2009)
Присяжний М. - Василь Лизанчук: довга дорога до себе (2017)
Качкан В. - Вікна його долі (ювілейна сильвета-диптих Василя Лизанчука) (2017)
Окремі видання (2017)
Відзнаки за сумлінну працю (2017)
Штрихи до портрета (2017)
Bilous O. - Methodological principles of media education of pupils, parents and teachers (2017)
Бондаренко Т. - Синонімія термінів для позначення аудиторії медіа (2017)
Борис Л. - Борис Грабовський – першовідкривач телевізійної ери (2017)
Гайковські С. - Значення теледебатів для виборців, які ще політично не визначились: президентські вибори у Польщі в 2005 році (2017)
Галаджун З. - До питання про поняття та види соціальної відповідальності мас-медіа (2017)
Грушевська Ю. - Етичний аспект розмивання межі між рекламою та редакційним матеріалом (2017)
Дацишин Х. - Вербальне відображення твору образотворчого мистецтва в друкованому медіатексті: єдність об’єктивного і суб’єктивного (2017)
Димніч Н. - Які моральні цінності пропонує молоді телебачення України? (2017)
Дмитровський О. - Особливості подкастингу як основної складової Iнтернет-радіо (2017)
Лизанчук В. - Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання, методи і форми (2017)
Максимович М. - Професійно-етичні аспекти підготовки журналіста-оператора в контексті функціонування сучасних ЗМІ (2017)
Мудра І. - Вірусний маркетинг і ЗМІ, Кіца М. (2017)
Ніронович І. - Науково-технічна реклама в українських виданнях міжвоєнної Польщі (1918-1939 рр.) (2017)
Сербенська О. - Деякі засади мовної практики Івана Франка (2017)
Ципердюк І. - Ігор Качуровський: інтелектуальна журналістика в ефірі української редакції радіо "Свобода" (2017)
Ващук І. - Колумністика Юрія Андруховича як стильова своєрідність у пресі та телеефірах (2017)
Dvoryanyn P. - Information hygiene on Ukrainian television (2017)
Казімова Ю. - Висвітлення української проблеми в ЗМІ (2017)
Коваль С. - Аудіальний контент користувачів (2017)
Мазіпчук І. - Мовна шизофренія на телевізійних каналах України (2017)
Паславський І. - Вибори в США: позиціонування та прорахунки ЗМІ (2017)
Плахта Д. - Ток-шоу у спортивній тележурналістиці: некласичний підхід (2017)
Plakhta D. - The analysis of the Ukrainian TV and radio in the newspaper "Den" (2017)
Путькалець Л. - Журналістські стандарти у мовленні новостворених філій НТКУ (2017)
Рак О. - Структурована комунікаційна система як медіапроект накопичення "нових знань” у розвитку суспільства (2017)
Семен Н. - Висвітлення інформації про події на сході України російськими Інтернет-ресурсами (на прикладі матеріалів російських сайтів "Российский Диалог" і "Правда.Ру" за 2016 рік) (2017)
Сибірякова О. - Глобалізація соціальних трансформацій як засади для виникнення нового мультиплікативного медіа-дискурсу (2017)
Табінський Я. - Виклики сучасної фотожурналістики під час російсько-української війни (2017)
Ткач Я. - Мовна особистість у сучасному політичному дискурсі на прикладі невербальної поведінки Андрія Садового) (2017)
Цапок О. - Реформування комунальної преси на Черкащині в контексті роздержавлення друкованих ЗМІ (2017)
Капелюшний А. - Книжка про видатного трудівника (2017)
Крупський І. - Життя вченого продовжується в його працях (2017)
Михайличенко Н. - Магія радіозвуку – бути побаченим і почутим (2017)
Пенчук І. - В якому інформаційному оточенні діти?! (2017)
Рожик М. - Інформувати, щоб діяти: теорія і практика сучасних регіональних новин (2017)
Сербенська О. - Студент-журналіст сімдесятих років: час і людські долі (2017)
20 хвилин з Володимиром Яворівським (2017)
Громенко С. - Коли вживаємо лексику минулого, ставимо під загрозу майбутнє (2017)
Кабачинська С. - Вау, губернатор! (2017)
Малімон Н. - "Медіагігієна" в час війни (2017)
Мартинюк Р. - Слава Украінє, або Хто такі "російськомовні бандерівці"? (2017)
Рижков В. - Радіо – це насамперед думка (2017)
Українська мова – основа безпеки нації (2017)
Шевчук Ю. - Мовна шизофренія - нова, потужна форма російщення (2017)
Содержание (2016)
Донецкому Физико-техническому институту им. А. А. Галкина НАН Украины – 50 лет (2016)
Лежнев С. Н. - Разработка и компьютерное моделирование новой схемы реализации совмещенного процесса "прокатка-равноканальное угловое прессование", Найзабеков А. Б., Панин Е. А., Койнов Т. А., Мазур И. П. (2016)
Жбанков Я. Г. - Ковка крупных слитков с применением операции осадки профилированной заготовки, Грачев И. А., Чикота Я. М., Самоглядов А. Д. (2016)
Кулик Т. А. - Математическое моделирование нестационарных температурных режимов нагрева валков станов теплой прокатки, Кулик А. Н., Кулик Н. А. (2016)
Пузырь Р. Г. - Установление аналитических зависимостей для расчета меридиональных внутренних усилий при профилировании оболочек вращения, Савелов Д. В., Дикая Л. Э. (2016)
Розов Ю. Г. - Влияние "краевого эффекта" на ограничение деформации в совмещённом процессе обжима-раздачи трубных заготовок по условию образования кольцевых складок (2016)
Кассов В. Д. - Конечно-элементное моделирование внедрения твердых частиц в оболочку при прокатке порошковых лент, Грибков Э. П., Грибкова С. Н., Бережная Е. В. (2016)
Карнаух С. Г. - Моделирование процессов разделения сортового проката на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Таровик Н. Г., Чоста Н. В. (2016)
Руденко Н. А. - Моделирование процесса прессования порошковых изделий (2016)
Злыгорев В. Н. - Влияние угла клиновых бойков 160° на схему напряженного состояния поковки в процессе протяжки, Марков О. Е., Косилов М. С., Ризак П. И. (2016)
Алиева Л. И. - Неравномерность деформированного состояния заготовок при холодном выдавливании (2016)
Калюжный А. В. - Силовые режимы извлечения пуансонов из деталей после холодного обратного выдавливания и прямого выдавливания с раздачей, Алиева Л. И., Таган Л. В. (2016)
Андреєв А. К. - Критерії для оцінки властивостей металевих труб у поперечному перерізі, Гридін О. Ю., Шишацький Д. В., Панюшкін М. Є., Шапер М., Фролов Я. В. (2016)
Драгобецький В. В. - Використання технології імпульсної металообробки при виробництві елементів легкого бронезахисту, Шаповал О. О., Дука О. А. (2016)
Шевчук Е. И. - Оценка использованного ресурса пластичности металла при ротационной вытяжке конических заготовок, Сивак Р. И., Сухоруков С. И. (2016)
Ковалевський С. В. - Дослідження поверхневого зміцнення робочих поверхонь деталей машин на основі поверхнево-пластичної деформації при накочуванні роликом з круговим профілем, Гущин О. В., Попов А. О. (2016)
Савелов Д. В. - Аналитическое определение плотности порошковой заготовки анизотропной структуры при импульсном виброуплотнении, Пузырь Р. Г., Чебенко Ю. Н., Федорак И. И. (2016)
Найзабеков А. Б. - Оценка эффективности новой энергосберегающей технологии прокатки толстого листа на основе компьютерного моделирования, Лежнев С. Н., Панин Е. А., Крупенькин И. И. (2016)
Бергеман Г. В. - Режимы деформации и технология производства рельса контактного вагонов метрополитена (2016)
Гайкова Т. В. - Определение минимального усилия прижима при вытяжке коробчатых деталей из листового металла с разными механическими свойствами (2016)
Кулик Т. А. - Экспериментальное исследование температурных полей очага деформации при листовой прокатке, Кулик А. Н., Кулик Н. А. (2016)
Федоринов В. А. - Разделение полос на мерные заготовки в условиях мелкосерийного производства, Карнаух С. Г., Кулик А. Н. (2016)
Владимиров Э. А. - Методика расчёта механизмов сложной структуры, применяемых при обработке металлов давлением, Бородай Т. А., Чоста Н. В. (2016)
Завгородний А. В. - Совершенствование технологий и оборудования процессов правки труб на косовалковых трубоправильных машинах, Грибков Э. П. (2016)
Карнаух С. Г. - Разработка специализированного оборудования статико-динамического действия для разделения проката (труб) на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Чоста Н. В., Коляденко А. В. (2016)
Кинденко Н. И. - Обоснование технологических границ применения способа магнитной обработки пробивного пуансона и сверл из быстрорежущих сталей в импульсных магнитных полях, Мотов В. А. (2016)
55 років наукової діяльності професора Валентина Миколайовича Данченко (2016)
Аннотации (2016)
Титул, зміст (2017)
Ганженко О. М. - Розвиток енергоефективності та відновлюваної енергетики в 2016 році (2017)
Домбровський О. Г. - Альтернативне тепло для наших осель, Савчук С. Д., Гелетуха Г. Г. (2017)
Ремігіус Лапінскас - Перехід від газу на біомасу в теплопостачанні: історія успіху Литви (2017)
Ягольник О. О. - Біоенергетична реформа в окремо взятому інституті, Гументик Я. М. (2017)
Баликіна В. В. - Морфометричні показники листка як елемент вивчення міжвидової спорідненості верб (2017)
Номінантів "Золотого міскантуса" визначено (2017)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в центральному Лісостепу України, Мельничук Г. А. (2017)
Бойко І. І. - Залежність якості біомаси енергетичної верби від віку плантації та строків збирання врожаю, Марчук О. О., Ганженко О. М., Гончарук Г. С. (2017)
Гументик М. Я. - Вплив способу садіння міскантусу гігантського на продуктивність ризом в умовах Лісостепу України (2017)
Іващенко О. О. - Екологічні системи захисту від бур’янів посадок верби енергетичної першого року вегетації, Макух Я. П., Ременюк С. О. (2017)
Ягольник О. Г. - Нове наукове видання – "ключ" у світ аграрної науки (2017)
Панухник О. В. - Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України (2017)
Красноруцький О. О. - Управління формуванням і використанням виробничих резервів підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, Майборода М. М. (2017)
Збарський В. К. - Розвиток виробничого потенціалу малих аграрних формувань Черкащини, Збарська А. В. (2017)
Грідін О. В. - Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку (2017)
Черевко В. Д. - Типологія та імплементація методичних підходів до оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств, Накісько О. В., Руденко С. В. (2017)
Луньова В. А. - Особливості розвитку маркетингу інновацій на підприємствах, Онегіна В. М., Лисиченко М. Л., Панкова О. В. (2017)
Орел В. М. - Інструменти ринкової адаптації систем управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств, Таран Н. В. (2017)
Зайцев Ю. О. - Категорія "ринковий розподіл" в дослідженнях управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств (2017)
Резнік Н. П. - Формування інституційно-економічного механізму корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством, Печерський В. В. (2017)
Рибаков М. В. - Діагностичні та контролінгові процедури в управлінні аграрними підприємствами (2017)
Маренич Т. Г. - Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення (2017)
Герасименко Г. В. - Особливості міжнародного досвіду вимірювання людського розвитку на субнаціональному рівні (2017)
Каленюк І. С. - Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі (2017)
Хмелевська О. М. - Репетиторство як складова тіньової освіти та можливості його оцінювання в Україні (2017)
Левчук Н. М. - Здоров’я і тривалість життя в Україні у контексті формування передумов інноваційної зайнятості інноваційної (2017)
Біль М. М. - Ретроспективний огляд просторової мобільності населення (2017)
Жаховська В. Л. - Можливості імплементації в Україні європейського механізму розвитку сільських поселень (2017)
Головко Л. В. - Сільські поселення України: трансформаційні зміни просторових характеристик (2017)
Romanchuk N. M. - Multi-Source Data Approach in Evaluations of Household Standard of Living (2017)
Брич В. Я. - Акмеологічна модель працівника нового типу, Снігур Х. А. (2017)
Лопушняк Г. С. - Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід країн Європейського Союзу (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Guidelines for Authors (eng.) (2017)
Гомеля М. Д. - Іоннообмінна стабілізаційна обробка мінералізованих вод перед їх зворотньоосмотичним опрісненням, Грабітченко В. М., Рисухін В. В. (2016)
Эпоян С. М. - Особенности смешения природных вод на станциях подготовки воды в современных условиях, Яркин В. О. (2016)
Жартовський С. В. - Особливості впливу цільових добавок у складі водних вогнегасних речовин на втрату напору у трубопроводі, Сізіков О. О., Нижник Т. Ю., Балло Я. В., Балло В. П. (2016)
Карагяур А. С. - О применении центрифугирующих устройств в составе компактных установок для подготовки питьевой воды из поверхностных источников (2016)
Кізюшкін Т. О. - Визначення оптимальних умов розрахунку променевих водозаборів за емпірічними залежностями, Тугай Я. А. (2016)
Кукла І. О. - Аналіз зміни рівнів ґрунтових вод Херсонської області за період 1975-2015 роки (2016)
Малін В. П. - Ефективність застосування катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості, Гомеля М. Д., Галімова В. М. (2016)
Назаренко А. Н. - О применении центрифугирующих устройств в составе компактных установок для подготовки питьевой воды из поверхностных источников, Лойко И. С. (2016)
Нечитайло Н. П. - Ингибирование процессов отложения малорастворимых солей в баромембранного процессах и оборотных системах водоснабжения, Косюк Е. Н. (2016)
Петроченко О. В. - Обґрунтування технологічної можливості застосування висхідного фільтрування води на багатошарових плаваючих зернистих фільтрах водоочисних споруд (2016)
Прогульный В. И. - Подбор крупности заполнителя пористого полимербетона в пенополистирольных фильтрах, Рябков М. В. (2016)
Твердохліб М. М. - Вплив концентрації заліза на швидкість його окислення у воді, Глушко О. В., Гомеля М. Д. (2016)
Юрков О. Д. - Оцінка дифузійних процесів при розчиненнінедовипаленого доломіту та бруситу (2016)
Аксьонова І. М. - Ідентифікація хвильових явищ біохімічних процесів в біореакторах очищення стічних вод ультразвуковими методами (2016)
Кочетов Г. М. - Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод, Колодько А. О. (2016)
Кочетов Г. М. - Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв, Самченко Д. М., Потапенко Л. І. (2016)
Олійник О. Я. - Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу, Айрапетян Т. С. (2016)
Россінський В. М. - Дефосфотація міських стічних вод, що містять синтетичні детергенти, Саблій Л. А. (2016)
Трохименко Г. Г. - Захист водойм від забруднення іонами міді при скиді промислових стічних вод, Трус І. М., Гомеля М. Д. (2016)
Копаниця Ю. Д. - Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 (2016)
Кравчук А. М. - Аналіз кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів, Кравчук О. Я. (2016)
Криль С. И. - О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы, Берман В. П. (2016)
Tatar L. - Beer with the pine needles extract addition toxic effect research, Penkina N. (2017)
Boiko L. A. - Oxidative processes peculiarity in rats affected by carbon tetrachloride based on malathion intoxication, Fira L. S., Burmas N. І., Bekus І. R. (2017)
Бутко Я. О. - Дослідження впливу глюкокортикостероїдної терапії на фагоцитарну активність нейтрофілів за умов алергічного контактного дерматиту (2017)
Кононенко А. Г. - Вивчення впливу водного екстракту листеця ряски малої на елементний статус при експериментальному гіпотиреозі у щурів, Кравченко В. М. (2017)
Загайко А. Л. - Дослідження механізмів впливу метформіну на систему Нітроген (ІІ) оксиду за експериментальної інсулінорезистентності у щурів, Брюханова Т. О. (2017)
Зупанець І. А. - Дослідження впливу препарату "Капікор" на ендотеліальну дисфункцію у щурів за умов розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії, Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2017)
Германюк Т. А. - Раціоналізація витрат на антибіотикотерапію негоспітальної пневмонії в клінічних умовах, Поліщук Ю. М. (2017)
Залигіна Є. В. - Дослідження гострої токсичності та протизапальної дії екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Слєсарчук В. Ю. (2017)
Ільїнська Н. І. - Дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина, Гонтова Т. М. (2017)
Баюрка С. В. - Розробка методів ідентифікації міртазапіну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Карпушина C. А., Бондар В. С., Степаненко В. І., Полуян С. М., Погосян О. Г., Мороз В. П. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Кунець І. Ю. - Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах (2017)
Мельник Ю. - Міжнародний досвід регулювання податкового планування (2017)
Господаренко В. М. - Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американській науці (2017)
Гмирін А. А. - Суб’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2017)
Ковальова Т. І. - Територіальна дія закону про кримінальну відповідальність у просторі (2017)
Матвійчук В. В. - Предмет злочину порушення недоторканності приватного життя (2017)
Мороз А. О. - Потерпілий як структурна частина об’єкта злочину, передбаченого статтею 397 Кримінального кодексу України (2017)
Савенкова Т. Г. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого статтею 238 Кримінального кодексу України (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (2017)
Шиян О.Ю. - Проблема нецільового використання бюджетних коштів з корисливих мотивів (2017)
Кубрак П. М. - Досудове слідство в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої у період ХIV—ХVII століть (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Shudlarski Jacek - Bio-fuels as an innovative prospect of Energy, Zaika S. (2017)
Шарко І. О. - Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння, Гуторов О. І. (2017)
Перебийніс В. І. - Система показників енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику, Захарченко О. Г. (2017)
Автухов А. К. - Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях виробництва прокатних валків (2017)
Мазнєв Г. Є. - Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств (2017)
Нагаєв В. М. - Формування досвіду соціокультурної професійної комунікації менеджерів у процесі їх фахової підготовки (2017)
Данько Ю. І. - Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері, Жмайлов В. М., Блюмська-Данько К. В. (2017)
Райтер Н. І. - Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення їх ефективності (2017)
Онегіна В. М. - Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій в Україні, Батюк Л. А. (2017)
Кошкалда І. В. - Удосконалення інституційних засад орендних земельних відносин, Ряснянська А. М. (2017)
Плаксієнко В. Я. - Надходження та оприбуткування основних засобів у світлі імплементації міжнародних стандартів обліку у державному секторі, Романченко Ю. О. (2017)
Малій О. Г. - Проблеми кредитного забезпечення агробізнесу (2017)
Rəsuli İ. - Azərbaycan mühacirət ədəbiyyati və onun təşəkkülü (2017)
Бабаджанов Р. М. - К вопросу об омонимах и их роли в корейском языке, Ким Н. Д. (2017)
Ishonqulov Sh. U. - The principles of teaching english as a foreign language (2017)
Кузенко Г. М. - Культурологічний аспект перекладу у міжмовній комунікації (2017)
Niyozova Yu. T. - Integrating culture into foreign language teaching (2017)
Primova D. H. - Children as language learners (2017)
Khalilova O. A. - Teaching speaking: examples of oral communicative activities (2017)
Скосар В. Ю. - Модель багатокомпонентного бiологiчного часу (2017)
Воронкова Т. Є. - Банкрутство підприємства та шляхи його подолання, Рибальченко Н. П. (2017)
Мельник А. О. - Психологія ризику в підприємницькій діяльності, Шелудько А. Е. (2017)
Александровський А. О. - Інструментарій визначення ефективності конкурентоспроможності перевізних послуг підприємства (2017)
Бардаш С. В. - Ідентифікація чинників, що впливають на рівень аудиторського ризику, Шерстюк О. Л. (2017)
Бєлік В. Є. - Розробка маркетингової програми для інтернет-магазинів (2017)
Буров А. Н. - Оценка экономических и социальных эффектов от инвестиций в человеческий капитал региона, Дроздов С. М. (2017)
Верстяк О. М. - Етапи тінізації економіки України (2017)
Ворона Л. В. - Функціонування інститутів спільного інвестування в Європейському Союзі (2017)
Демчук Н. І. - Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку, Коваль А. М. (2017)
Дуброва Н. П. - Зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом підвищення прибутковості, Лавиш К. О., Ткаченко І. В. (2017)
Крухмаль О. В. - Peer-to-peer кредитування в Україні: перспективи розвитку та виклики для банків, Заєць О. С. (2017)
Кузьмінський В. З. - Фінансові ризики суб'єктів господарювання, Чинарьов О. (2017)
Майстренко О. А. - Логістичні аспекти побудови ефективної схеми взаємин підприємства з постачальниками (2017)
Міщенко К. Г. - Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (2017)
Назаренко О. М. - Становлення та розвиток теоретичних засад державного бюджету України у кінці 19 – початку 20 ст. (2017)
Пристайко О. П. - Розвиток в'їзного туризму як напрямок сталого економічного розвитку України, Панасюк І. П. (2017)
Рожко О. Д. - Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення, Алексанян Р. М. (2017)
Солованюк С. М. - Спрощена система малого бізнесу в Україні (2017)
Солованюк С. М. - Розвиток малого бізнесу в Україні в сучасних умовах (2017)
Terekhova Yu. - The conceptual approach to the formation of professional ethics in the audit profession (2017)
Турсунов А. М. - Особенности развития рынка ценных бумаг в Узбекистане, Кариева Л. С. (2017)
Рак Р. В. - Розвиток фондового ринку та проблеми трансформації заощаджень населення в інвестиції, Цуркан А. В. (2017)
Чукаєва І. К. - Державно-приватне партнерство — сучасний механізм залучення інвестицій до інфраструктурних галузей (2017)
Штундер І. О. - Управління просуванням продукції на зовнішній ринок, Очеретяний А. С. (2017)
Pyvovar Yu. I. - Legal nature of the tax credit in the mechanism of value added tax administration (2017)
Баннаев Н. Т. - Институт Омбудсмена как механизм защиты прав человека, Исмоилов Р. Ё. (2017)
Детюк А. М. - Суб'єкти правотворчості на стадії прогнозування державного замовлення в сфері освіти: система та основні повноваження (2017)
Калюжний Р. А. - Шляхи зниження рівня злочинності на вітчизняному страховому ринку, Андрущенко Л. В. (2017)
Колінько О. О. - Вплив окремих біологічних і психологічних чинників на поведінку особи при вчиненні нею насильницьких злочинів (2017)
Найда І. В. - Актуальні питання правового регулювання діяльності фондових бірж в Україні (2017)
Худайбердиев А. К. - Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатлари (2017)
Штефан О. О. - Правовий режим використання сирітських творів (2017)
Титул, зміст (2016)
Вітання з Новим роком! (2016)
Антипина Я. - Я люблю свою аптеку: как построить очередь в 1,5 млн покупателей (2016)
Демецька О. - Примусове ліцензування як інструмент розширення доступу до лікарських засобів (2016)
Новини (2016)
Дедишина Л. - Запах лікує (2016)
Примак Р. - "Двуликость" свободных радикалов (2016)
Кривомаз Т. - Генетическая подоплека алкоголизма (2016)
Дедишина Л. - Рости здоровим, Петрику! (2016)
Кривомаз Т. - Как мутирует человечество? (2016)
Ліки для пана Ганса (2016)
Кривомаз Т. - Зачем нам селезенка? (2016)
Кривомаз т. - Аденовирусы: вред и польза (2016)
Клименюк Ю. - Категорийный менеджмент — процесс управления товарными категориями (2016)
Клименюк Ю. - Эволюция форматов (2016)
Редькин Р. - Витамин D — гормон, рожденный солнцем, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Дедишина Л. - Територія турботи (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гастрита, Редькин Р. (2016)
Кириленко М. - Не бойтесь мечтать! (2016)
Демецкая А. - Власть эмоций: эмоциональный интеллект (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - "Годы летят стрелою": определяем реальный возраст (2016)
Блажевський С. Г. - Задача дифузії в тришаровому напівобмеженому середовищі з м'якими межами (2014)
Віра М. Б. - Асимптотика розв'язку крайової задачі для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку (2014)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з псевдодиференціальними операторами в просторах періодичних функцій, Дрінь Я. М. (2014)
Заторський Р. А. - Многочлени розбиттів, Пилипів В. М., Стефлюк С. Д. (2014)
Карлова О. О. - Площина Зорґенфрея не є δ-нормально відокремним простором (2014)
Ластівка І. О. - Умови неколивності розв’язків стохастичних рівнянь Іто другого порядку (2014)
Лінчук Ю. С. - Про одне узагальнення формули для похідної добутку (2014)
Маслюченко В. К. - Пряма Зорґенфрея і нарізно неперервні відображення, Мироник О. В. (2014)
Мартинюк О. В. - Простори типу S та їх узагальнення (2014)
Нікітіна О. М. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення (Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя-Фур'є на сегменті |R0, R3| полярної осі (2014)
Сергєєва Л. М. - Про глобальний розв'язок лінійних диференціальних рівнянь з декількома відхиленнями аргументу (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Дослідження майже періодичних різницевих рівнянь з дискретним аргументом, що не використовує H-класи цих рівнянь (2014)
Тимощук В. М. - Обернена теорема наближення бігармонічними функціями в крузі (2014)
Тищук Т. В. - Узагальнені періодичні розв'язки нелінійної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними першого порядку гіперболічного типу (2014)
Турчина Н. І. - Вектор-функції Гріна крайових задач для модельного рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова нормального марковського процесу, Івасишен С. Д. (2014)
Фірман Т. І. - Укорочення зліченної гіперболічної системи квазілінійних диференціальних рівнянь (2014)
Флюд О. В. - Задача з малим параметром при похідних у гіперболічній системі лінійних рівнянь першого порядку (2014)
Krasikova I. V. - Stability of rich subspaces (2014)
Бондар І. А. - Імпульсні крайові задачі для систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь (2014)
Віра М. Б. - Крайовa задача для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Волянська І. І. - Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірній області, Ільків В. С. (2014)
Гіщак Т. І. - Про еквівалентність деяких умов для класу функцій, аналітичних у півплощині (2014)
Дерев'янко Т. О. - Задача оптимального керування для виродженої напівлінійної гіперболічної системи навантажених рівнянь першого порядку (2014)
Дрінь Я. М. - Задача з нелокальними псевдодиференціальними умовами для параболічних псевдодиференціальних рівняньъ, Дрінь М. М. (2014)
Журавльов В. П. - Лінійні крайові задачі для інтегральних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах (2014)
Заболотько Т. О. - Про розв'язність деяких інтегральних рівнянь, які виникають у теорії параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами, Івасишен С. Д. (2014)
Клевчук І. І. - Інтегральні многовиди та розщеплення лінійних імпульсних сингулярно збурених систем із запізненням (2014)
Ковдриш В. В. - Козображення і властивості вінцевого степеня знакозмінних груп, Скуратовський Р. В., Сумарюк М. І. (2014)
Лінчук Ю. С. - Про рівняння Нандакумара-Каннапана (2014)
Літовченко В. А. - Локалізація гладких розв'язків вироджених параболічних систем, Васько О. Б. (2014)
Маслюченко В. К. - Про неперервність ледь неперервних лінійних і білінійних відображень, Ровенко Н. М. (2014)
Рузич Р. В. - Біфуркації в модифікованій моделі Ейгена як прояв самоорганізації (2014)
Самойленко В. Г. - Співіснування типів унімодальних циклів неперервного відображення відрізка в себе, Тищук Т. В., Федоренко В. В. (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Оборотність теореми про обернену функцію для диференційовних функцій (2014)
Фiлiпчук М. П. - До дослідження однієї крайової задачі, Фiлiпчук O. І. (2014)
Шегда Л. М. - Вироджена крайова задача з малим параметром, Криштопа В. С. (2014)
Аксьонова І. М. - Хвильовий відгук екзоферментних реакцій розкладу органічних речовин біохімічних процесів очищення стічних вод (2016)
Безсонний В. П. - Аналіз світового та вітчизняного досвіду впровадження інтегрованого управління водними ресурсами, Третьяков О. В. (2016)
Василенко Л. О. - Оцінка якості води річки Случ за гідрохімічними показниками, Жукова О. Г., Русінов Т. О. (2016)
Василенко С. Л. - Стратегический водохозяйственный менеджмент в структуре централизованного водоснабжения и водоотведения, Панов В. В. (2016)
Виверець А. О. - Аналіз ефективності використання порошку насіння Moringa Oleifera та шламу від виробництва глинозему як коагулянтів для очищення води, Трохименко Г. Г., Гомеля М. Д. (2016)
Вижевська Т. В. - Технологічні параметри біологічного очищення стічних вод баз відпочинку, Литвиненко Л. Л. (2016)
Вітковський В. С. - Перспективи розвитку нових методів підготовки води для систем централізованого теплопостачання, Гламаздін П. М., Габа К. О. (2016)
Волощук В. А. - Стічні води як джерело енергії у системах теплозабезпечення нового покоління, Грицина О. О. (2016)
Голуб Н. Б. - Комплексна технологія очищення стічних вод птахофабрик та фільтрату після їх анаеробного зброджування, Козловець О. А., Шинкарчук М. В., Потапова М. В. (2016)
Гомеля М. Д. - Концентрування іонів міді та визначення ефективності її десорбції з катіонітів в динамічних умовах, Малін В. П., Галімова В. М. (2016)
Гомеля М. Д. - Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флокуляції, Терещенко О. М., Мельниченко Є. В. (2016)
Гомеля М. Д. - Вилучення розчинених у воді окисників за допомогою іонітів, модифікованих сульфітами, Шаблій Т. О., Іваненко О. І., Крисенко Т. В. (2016)
Грабовский П. А. - Снижение себестоимости водопроводной воды, Ларкина Г. М., Прогульный В. И., Карпов И. П. (2016)
Грицина О. О. - Концепція комплексу технологій з очищення стічних вод та використання тепла стічних вод цивільних об’єктів та оцінка систем очищення стічних вод, Бляшина М. В., Жукова В. С., Волощук В. А. (2016)
Дзеціна Д. В. - Ефективність очищення господарсько-побутових стічних вод за допомогою природних мінеральних сорбентів, Коцар О. М. (2016)
Эпоян С. М. - О возможности применения дренажных систем скорых фильтров для доочистки, Карагяур А. С., Волков В. Н. (2016)
Эпоян С. М. - Механизм формирования флотошлама в вертикальной флотокамере, Мовчан С. И. (2016)
Эпоян С. М. - Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности, Сорокина Н. В., Фесик Л. А. (2016)
Епоян С. М. - Методика розрахунку перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції, Сухоруков Г. І., Колотило В. Д., Яркін В. А. (2016)
Калюжний А. П. - Оцінювання відповідності таблиць гідравлічного розрахунку водовідвідних труб сучасним матеріалам труб, Зубричева Л. Л. (2016)
Квартенко О. М. - Інтенсифікація роботи станцій знезалізнення води, які працюють в гравітаційному режимі (2016)
Ковальчук В. А. - Застосування методу вапнування на пінополістирольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду в схемах водопідготовки промислових підприємств, Одуд Л. М. (2016)
Кононцев С. В. - Очищення води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення від сполук амонійного нітрогену, Саблій Л. А., Гроховська Ю. Р. (2016)
Копаниця Ю. Д. - Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 (2016)
Косінов В. П. - Оптимізація розміщення точок відбору води із водопровідної мережі населеного пункту для забезпечення надійності пожежогасіння (2016)
Кочетов Г. М. - Удосконалення очищеннявідпрацьованих електролітів хромування методом феритизації, Олександренко О. П. (2016)
Кравчук О. А. - Дослідження гідравлічного опору завантаження фільтрів (2016)
Кремез В. С. - Обґрунтування схем розміщення і параметрів сорбційних бар’єрів для захисту ґрунтових вод від забруднення методами математичного моделювання, Телима С. В. (2016)
Маджд С. М. - Механізми дезактивації забруднюючих речовин в гідробіотехнологічних системах (2016)
Мартинов С. Ю. - Впровадження пінополістирольних фільтрів коміркового типу при контактному знезалізненні води, Куницький С. О., Орлова А. М. (2016)
Матяш О. В. - Співвідношення надійності вітчизняних та зарубіжних водопровідних труб, Усенко І. С. (2016)
Мацієвська О. О. - Знезалізнення води побутовими фільтрами, Качмар І. З. (2016)
Нечитайло Н. П. - Определение основных гидравлических характеристик работы динамических мембран с биоцидной прививкой при высоком содержании органических веществ (2016)
Нечитайло Н. П. - Применение ингибиторов коррозии на основе смеси фосфоновых и сополимеров полиакрилых кислот в оборотных системах охлаждения, Косюк Е. Н. (2016)
Öz. N. - Assessment of an important river water quality in Turkey, Çelebi A., Halil Ibrahim Uzun (2016)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки кисневого режиму при вилученні органічних забруднень в аеротенках–змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою, Айрапетян Т. С. (2016)
Петренко О. С. - Особливості розрахунку розбавлення стічних вод у річках за методом скінченних різниць (2016)
Поляков В. Л. - Расчет установившейся безнапорной фильтрации к систематическому дренажу при водообмене с сопредельными средами (2016)
Россінський В. М. - Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів, Саблій Л. А. (2016)
Сизоненко Г. А. - Вирішення питань ефективної роботи систем водопостачання при використанні підземних вод, Хомутецька Т. П. (2016)
Симонов И. Н. - Динамическая архитектура структурных частиц материи: вещество, самоорганизованные системы водных сред (2016)
Симонов И. Н. - Формирование живой материи в водных средах: факторы гравитации, гидродинамики и континуальной электродинамики (2016)
Сироватський О. А. - Основні математичні закономірності розрахунку флотаційного процесу, Гайдучок О. Г. (2016)
Сівак В. М. - Вплив розташування аераторів на масообмін і гідродинаміку аеротенків, Щодро О. Є., Пилипей М. І. (2016)
Сорокина Н. В. - Пути утилизации осадков водопроводных очистных станций, Фесик Л. А. (2016)
Ткаченко Т. М. - Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі (2016)
Унгуряну Д. В. - Системы естественной биологической очистки коммунальных сточных вод в почвенно-растительных фильтрах (фитофильтрах), Вырлан В. А. (2016)
Хомутецька Т. П. - Вибір раціональної схеми забезпечення водою малих об'єктів водопостачання, Малецький В. С. (2016)
Хоружий В. П. - Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах, Ніколова Р. О., Недашковський І. П., Василюк А. В. (2016)
Хоружий П. Д. - Комплексне використання інфільтраційних вод у зонах підтоплення від Дніпровського каскаду водосховищ, Левицька В. Д. (2016)
Хохотва О. П. - Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецевим сорбентом в присутності солей жорсткості, Малихіна К. А., Лиштва П. В. (2016)
Чарний Д. В. - Створення нових ресурсозберігаючих технологій очищення і використання води в системах сільськогосподарського водопостачання (2016)
Чуб И. Н. - Построение инфраструктуры управления канализационнными очистными сооружениями и биологической очисткой (2016)
Шадура В. О. - Визначення фактичного гідравлічного опору водозабірних свердловин для подальшого використання в гідравлічних розрахунках (2016)
Шевченко Т. О. - Вивчення впливу біогенних речовин у міських стічних водах, що скидаються, на поверхневі водойми (2016)
Юрков Є. В. - Знезалізнення води з використанням лугомістких реагентів, Потієнко В. А., Юрков О. Д. (2016)
Титул, зміст (2014)
Дроб'язко В. - Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві (2014)
Штефан О. - Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах, які виникають з авторсько-правових відносин (2014)
Кулініч О. - Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи (2014)
Штефан А. - Відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту авторського права (2014)
Троцька В. - Актуальні питання, що стосуються бенефіціарів, ліцензійних договорів і роялті (2014)
Писєва О. - Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні як домена зони .ua (2014)
Ілляшенко О. - Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об'єктів патентування в сфері медицини (2014)
Ревуцький С. - Інтеграли процеси в науково-технічній і науково-виробничій сфері з позиції економічної глобалізації (2014)
Нежиборець В. - Інноваційне підприємство як складова економічного зростання (2014)
Андрощук Г. - Громадське здоров'я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми (2014)
Петренко В. - До питання кваліфікації управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності (2014)
Конюшко К. - Якість податкового законодавства та податкові спори: питання взаємозв'язку (2014)
Інформаційна довідка (2014)
Титул, зміст (2014)
Бурлаков С. - Міжналузеві зв'язки права інтелектуальної власності (2014)
Кашинцева О. - Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини (2014)
Прохоров-Лукін Г. - Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок, Дорошенко О. (2014)
Ромашко А. - Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, Верба І., Лемберг Я. (2014)
Львов Б. - До питання про форми недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності (2014)
Оністрат О. - Проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності, Зайківський О., Лотоха Л. (2014)
Русакова М. - Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет (2014)
Конюшко К. - Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та осносні елементи (2014)
До відома (2014)
Інформаційна довідка (2014)
Title (2017)
Original papers (2017)
Копп М. И. - Нелинейное динамо во вращающейся электропроводящей жидкости, Тур А. В, Яновский В. В (2017)
Ткаченко В. И. - Конвективная модель ротона (2017)
Марченко И. Г. - Температурно-аномальная диффузия в наклонных пространственно-периодических потенциалах, Марченко И. И., Ткаченко В. И. (2017)
Плотникова Ю. М. - Параметры кристаллической решетки и остаточные макронапряжения в объемном нанокристаллическом и ультрамелкозернистом титане, Смолянец Р. В., Брауде И. С., Москаленко В. А. (2017)
Бондаренко В. Н. - Контроль температуры полимерных пленок при облучении пучком ускоренных ионов, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Салихов Т. Х., Абдурахмонов А. А. (2017)
Levenets A. V. - Influence of Composition and Microstructure on the Features of Mechanical Properties of Co-Cr-Fe-Mn-Ni High Entropy Alloys, Kolodiy I. V., Berezhnaya N. V., Lipovskaya Y. S. (2017)
Kuklin V. M. - Simulation of Synchronization of Nonlinear Oscillators by the External Field, Litvinov D. N., Sevidov S. M., Sporov A.E. (2017)
Титул, зміст (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу, Дзюбенко О. М. (2017)
Погріщук Г. Б. - Ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів, Погріщук Б. В. (2017)
Алєксєєнко І. М. - Оптимізація землекористування в аграрному секторі економіки, Калінчик М. В. (2017)
Великий Ю. В. - Етапи внутрішнього аудиту на підприємстві (2017)
Волківська А. М. - Формування стратегічних програм сприяння зайнятості населення регіону (2017)
Мазана Т. В. - Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства, Ткаченко В. П. (2017)
Біляк Ю. В. - Конфлікти в економіці як базові чинники фінансової безпеки (2017)
Пастушенко А. І. - Сучасний стан ефективності сільськогосподарських підприємств дніпропетровської області (2017)
Анисенко О. В. - Розвиток дистанційного зондування землі в Україні (2017)
Богданов Д. С. - Завдання сталого розвитку сільських територій (2017)
Від редакції (2016)
Klucka J. - Economic effectiveness of investment in security (2016)
Мельник О. Г. - Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем (2016)
Проскуріна М. О. - Економічний механізм культурних індустрій (2016)
Волошенко А. В. - Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування (2016)
Guzikova L. A. - How to stop the flight of Russian capital?, Lyukevich I. N. (2016)
Lansky J. - The influence of diesel prices on inflation, Mares D. (2016)
Новак І. М. - Використання досвіду стратегічного планування при визначенні майбутніх орієнтирів розвитку країни, Новак Ю. В., Гоменюк М. О. (2016)
Romanenko Ye. O. - The essence and specifics of the services marketing system in the mechanisms of public administration, Chaplay I. V. (2016)
Stradinya S. - On the issue of national innovation system formation by the government of Latvia (2016)
Юринець З. В. - Зарубіжний досвід розбудови систем державного регулювання рекламних ринків: перспективи функціонування в Україні, Леськів О. А. (2016)
Wati L. N. - Political connections of conglomerates: evidence form Indonesia Stock Exchange , Primiana I., Sudarsono R. (2016)
Vojtovic S. - Microenterprises’ entrepreneurs’ attitudes to managing financial risks, Belas J., Habanik J. (2016)
Demidenko D. S. - Features of enterprise’s optimal innovation strategy development, Malevskaya-Malevich E. D. (2016)
Єрмак С. О. - Реалізація стратегії інноваційного розвитку молокопереробного підприємства з урахуванням концепції "smart farm", Бугаєнко О. В. (2016)
Korcsmaros E. - Selected aspects of business networks, Mura L., Hevesi A. (2016)
Парсяк В. Н. - Типологія інжинірингового аутсорсингу в суднобудуванні, Жукова О. Ю. (2016)
Партин Г. О. - Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами, Загородній А. Г. (2016)
Тарасенко І. О. - Перспективна модель управління маржинальним прибутком підприємства з урахуванням екологічних чинників (2016)
Akhmetova M. I. - Key determinants of socioeconomic territorial development: the innovative aspect (2016)
Костинець В. В. - Альтернативні стратегії SWOT як інструмент маркетингу територій, Костинець Ю. В. (2016)
Беспалов В. И. - Методический подход к эколого-экономической оценке применения технологий очистки от токсичных компонентов отходящих и выхлопных газов объектов городской среды, Котлярова Е. В., Парамонова О. Н. (2016)
Dziura B. - Green economy and blue economy as alternative economic models in China (PRC) (2016)
Zapara S. I. - Environmental management system: mining company case study, Strelnyk V. V. (2016)
Абишева К. К. - Управление социальными рисками на разных уровнях общественного устройства, Асылбекова Л. У. (2016)
Apenko S. N. - Formation of personnel potential of innovative projects based on international professional standards, Romanenko M. A. (2016)
Delgadova E. - Women in management positions: Trencin region case study, Gullerova M. (2016)
Zivcicova E. - Subjective factors of work performance: online survey results, Bulkova K. (2016)
Колосок А. М. - Соціальний захист населення Волинської області: реалії та перспективи, Бегун С. І. (2016)
Труш Ю. Л. - Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві, Григорців М. В., Осадчук О. П. (2016)
Budinsky P. - CDS and bond spreads as two measures of credit risk, Bezvoda M. (2016)
Koraus A. - Decision-making satisfaction and behaviour of bank customers: survey results analysis, Stefko R., Dobrovic J. (2016)
Kofarmata Y. I. - Determinants of microcredit supply to farmers in Kano State, Nigeria: a Tobit model approach, Hassan S., Applanaidu S. D. (2016)
Міщенко В. І. - Сек’юритизація споживчих кредитів, Науменкова С. В., Шаповал О. А. (2016)
Музика-Стефанчук О. А. - Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку, Ковалко Н. М. (2016)
Syadullah M. - Strengthening the role of Asean Infrastructure Fund (AIF) as a response to regional development and global initiative, Pratama M. Y. (2016)
Ілляшенко К. В. - Інформаційна активність підприємства та відображення її у звітності (2016)
Каплун В. В. - Багатокритеріальний факторний аналіз енергетичної ефективності будівель вищого навчального закладу, Щербак В. Г. (2016)
Башинська І. О. - Використання SMM промисловими підприємствами (2016)
de Jager J. W. - Pre-flight expectations in the air transportation industry of South Africa: a confirmatory factor analytical approach, Jan M. T. (2016)
Ismailova R. A. - Forecasting the financial results from enterprise activity, Misnik O. V., Baimagambetova Z. A. (2016)
Козловский В. Н. - Методология анализа и прогнозирования качества автомобилей в эксплуатации, Антипов Д. В., Заятров А. В. (2016)
Kostrikov S. V. - GIS-modelling of regional commuting (a case study of Kharkiv region), Sehida K. Yu. (2016)
Лемішко О. О. - Вплив фінансової політики на результативність аграрного виробництва (2016)
Фаріон Н. О. - Система дистанційного корпоративного управління в публічних акціонерних товариствах (2016)
Шаекина Ж. М. - Корреляционно-регрессионный анализ зависимости развития туризма от уровня социально-экономического развития Карагандинской области, Тлеубердинова А. Т., Муканова Д. К. (2016)
Яренко А. В. - Обґрунтування моделі управління мотивацією персоналу в кібернетичних системах, Раллє Н. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Каплун П. В. - Визначення залишкових напружень в азотованих шарах після іонного азотування, Гончар В. А., Донченко Т. В., Курская В. О. (2015)
Пастух І. М. - Внутрішні локальні винятки поверхні, азотованої в тліючому розряді, Люховець В. В. (2015)
Матвіїшин П. В. - Вплив концентрації аргону і тиску на властивості азотованого шару при іонному азотуванні (2015)
Слащук В. О. - Аналіз плям фретинг-контакту двох спряжених поверхонь на основі спеціалізованого програмного забезпечення, Слащук О. О. (2015)
Крутій Ю. С. - Точний розв'язок диференціального рівняння вимушених поздовжніх коливань стержня з довільними неперервними параметрами (2015)
Петров О. В. - Засоби автоматизації розрахунків параметрів затискних пристроїв для технологічних операцій механічної обробки, Сухоруков С. І., Трофимчук М. В., Подоляк В. А. (2015)
Аванес’янц Г. А. - Определение радиальных усилий на дисках шкивов клиноременных вариторов и координат точек их приложения (2015)
Харжевський В. О. - Методика перевірки наявності дотику 5-го порядку у синтезі важільних кругових напрямних механізмів (2015)
Драпак Г. М. - Зниження динамічних навантажень машин (2015)
Горошко А. В. - Застосування методу головних компонент для усіченої оцінки найменших квадратів під час розв’язання оберненої задачі ідентифікації ексцентриситетів ротора (2015)
Синюк О. М. - Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів, Скиба М. Є. (2015)
Наговский Д. А. - Совершенствование средств автоматики защиты дизель-генераторов на судах (2015)
Товкач А. О. - Характеристики гідропривода з електрогідравлічним регулятором подачі насоса, Богачук В. В., Козлов Л. Г. (2015)
Біла Т. Я. - Створення системи керування дозаторами сипких матеріалів на основі контролеру нечіткої логіки, Стаценко В. В. (2015)
Денисенко Ю. О. - Підвищення якості інструментальної підготовки виробництва на основі визначення раціональної стратегії перебігу її процесів, Залога В. О., Івченко О. В., Маслов О. П. (2015)
Калда Г. С. - Ефективність та перспективи використання біоенергетики в хмельницькій області, Сьомак Н. О. (2015)
Shkarabura M. G. - Analysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input, Zemlyanskyi О. М., Miroschnik О. М., Lavrusenko M. V. (2015)
Білик А. П. - Меблева промисловість: аналіз умов праці та стан виробничого травматизму в галузі, Футорний Д. А. (2015)
Моravec J. - Tools for hydrostatic shaping of metal sheet (2015)
Romanuke V. V. - Meta-minimax approach for optimal alternatives subset regarding the change of the risk matrix in ensuring industrial and manufacturing labor safety (2015)
Славінська А. Л. - Логістична координація інформаційних потоків серії моделей швейних виробів (2015)
Кошевко Ю. В. - Дослідження релаксаційних процесів у відформованих деталях головних уборів гідровідцентровим способом (2015)
Солтик І. Т. - Цифрова модель і геометричний образ умовної середньої плоско-вальгусної стопи дітей віком 4,5–10 років (2015)
Привала В. О. - Теоретичне обґрунтування розробки мікрохвильової технології очищення вовняної пряжі в умовах текстильних підприємств, Засорнов О. С. (2015)
Гущак О. М. - Використання рослинних барвників для світлостабілізації шовкових і капронових платтяних тканин, Семак Б. Д. (2015)
Химич Г. М. - Дослідження раціональних параметрів процесу формування вовняних тканин за допомогою просторової вібрації, Кущевський М. О. (2015)
Пономаренко А. П. - Композитний метод матричного синтезу дизайнерських рішень забезпечення варіантних моделей типового системного модуля (2015)
Скідан. О. В. - Визначення та аналіз кореляційних залежностей між антропометричними ознаками стоп дітей-школярів, Скідан В. В. (2015)
Федорченко О. В. - Аналіз впливу довжини і чергування основних і утокових перекриттів на елементи внутрішньої будови тканин, Закора О. В. (2015)
Бедратюк Л. П. - Використання системи комп’ютерної алгебри maple в класичних криптосистемах, Бедратюк Г. І., Чорненький В. І. (2015)
Літвіцький Л. О. - Функціональні особливості організації декодера перешкодостійких кодів на основі штучних нейронних мереж, Чешун В. М., Чорненький В. І. (2015)
Гуменюк М. О. - Модель та оціночні функції підготовки даних для адаптивного динамічного синтезу дискретних тестів цифрових пристроїв, Мармолюк В. В., Чешун В. М. (2015)
Нічепорук А. О. - Модель інформаційної технології виявлення метаморфних вірусів на основі порівняння їх поведінки (2015)
Бобровнікова К. Ю. - Модель інформаційної технології виявлення бот-мереж на основі аналізу dns-трафіка (2015)
Кунченко-Харченко В. І. - Механізм лінгвістичного аналізу збережених даних www-ресурсу для прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем, Огнєвий О. В. (2015)
Кліщ О. В. - Метод відслідковування мобільного пристрою за перехопленими "пробними" пакетами підключення до wifi, Огнєвий О. В. (2015)
Ожаровський С. Г. - Метод розпізнавання мовлення, по короткому словнику, з використанням mel-кепстральних коефіцієнтів, Мясіщєв О. А. (2015)
Чесановський І. І. - Розробка узагальненої моделі надійності підсистеми мобільного тепловізійного комплексу, Собченко В. А. (2015)
Лазарович І. М. - Вдосконалення методу завадостійкого передавання фазоманіпульованих сигналів на основі процедури рандомізації, Мельничук С. І., Левчунець Д. О. (2015)
Чесановський І. І. - Удосконалення методів узгодженої фільтрації вузькосмугових сигналів на основі підходів локально-базисного аналізу, Карпова Л. В., Левчунець Д. О. (2015)
Семеренко В. П. - Кодування кодів Ріда-Соломона на основі автоматних моделей (2015)
Сівак В. А. - Методи функціональної належності компонентів діагностичних засобів, які використовують технологію нечіткої логіки, Дмитрієв Д. О., Лобов О. О., Ремізов П. П. (2015)
Русанов С. А. - Енергетичні характеристики ВЕУ "Каскад-3" і змішані задачі в альтернативній енергетиці, Дмитрієв Д. О., Лобов О. О., Ремізов П. П. (2015)
Бойко С. М. - Лабораторний комплекс для дослідження елементів та пристроїв автономного електрозабезпечення електроприймачів електричної енергії, Омельченко О. В., Пироженко А. В., Вишневський С. Я. (2015)
Кузьмичёв А. И. - Термоэмиссионный ионизатор паров металлов, Цыбульский Л. Ю., Сидоренко С. Ю. (2015)
Порєв В. А. - Збудження імпульсного коронного розряду в повітрі для візуалізації дефектів, Божко К. М., Сидоренко С. Ю. (2015)
Горященко К. Л. - Проблеми застосування існуючих методів виявлення складових вихідного сигналу для фазових вимірювань, Горященко С. Л., Багачук Д. Г. (2015)
Стащук О. М. - Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на матеріальну дисперсію сигналу, Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2015)
Відомості про авторів (2016)
Курко М. Н. - Проблеми правового регулювання дотримання інформаційних прав у мережі Інтернет, Сопілко І. М. (2016)
Зінченко О. В. - Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки, Матвєєв П. С. (2016)
Бортник В. А. - Предмет суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особи (2016)
Лисенко С. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки підприємств з точки зору компаративістики (2016)
Хатнюк Н. С. - Податковий обов’язок платника податків та держава: правовий взаємозв’язок (2016)
Abriny Arhouma - The changing world of international arbitration (2016)
Грінько А. А. - Державне регулювання процесів реструктуризації активів суб’єктів господарювання в умовах деофшоризації (2016)
Зінченко О. В. - Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовах (2016)
Кожем’яка І. В. - Передумови формування та генезис адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в чорнобильській зоні відчуження (2016)
Посох О. С. - Інформатизація торговельної діяльності та її вплив на роботу супермаркетів (2016)
Шутий М. В. - Щодо поняття сервісного права та його визначення (2016)
Осовський К. В. - Правове регулювання державного санітарно-епідеміологічного нагляду та його роль у сфері охорони здоров’я (2016)
Prykhodko А. V. - Importance of interim measures for the development of the international commercial arbitration as independent dispute resolution method (2016)
Відомості видавництва (2016)
Нагорна Л. - Символічний простір інформаційного суспільства: зорові аберації віртуальності (2009)
Зернецька О. - Глобальна політична блогосфера – нова арена політичної комунікації (2009)
Бебик В. - Глобальний політичний менеджмент: поняття, типологія, методологія (2009)
Телешун С. - Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи (2009)
Кіндратець О. - Українська інтелігенція і влада (2009)
Білошицький С. - Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів (2009)
Данилов В. - Особливості формування політичного іміджу держави (2009)
Романюк О. - Чи може зріла демократія бути неліберальною? (2009)
Мураховська-Картунова О. - Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології (2009)
Черкашин К. - Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях (2009)
Лисенко Ю. - Принципи соціальної держави: традиції і сучасність (2009)
Храбан І. - Системний підхід до політологічного аналізу євроатлантичної системи безпеки (2009)
Кисіль Ю. - Принципи формування соціальної безпеки в полікультурному суспільстві (2009)
Дмитренко М. - Інноваційний розвиток суспільства в контексті циклічного розвитку продуктивних сил (2009)
Ковальчук Т. - Інституціональний вимір культурної політики Європейського Союзу (2009)
Нойманн О. - Німецький Бундесрат: особливості формування і повноваження (2009)
Цепенда І. - Суспільно-політична ситуація на українсько-польському пограниччі наприкінці Другої світової війни (2009)
Титул, зміст (2017)
Мельник Л. Ю. - Теоретичні і практичні засади ринку земель, Васильєв С. В., Речка К. М. (2017)
Мазур Г. Ф. - Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні, Козловський А. В. (2017)
Алєксєєнко І. М. - Що таке реформа аграрного сектору економіки?, Калінчик М. В. (2017)
Мельник Л. Л. - Фермерство України в контексті розмірів землекористування (2017)
Дядик Т. В. - Стан зайнятості та безробіття в Україні, Писаренко С. В. (2017)
Великий Ю. В. - Вплив інформаційних чинників на інноваційний розвиток машинобудівних підприємств (2017)
Новак І. М. - Наукові підходи до визначення рівноважного стану попиту та пропозиції на ринку інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора економіки (2017)
Горлачук М. А. - Перспективи виробництва продукції скотарства як основи забезпечення ефективного розвитку аграрного ринку регіону, Ляховець В. О. (2017)
Прокопенко Ж. В. - Господарська діяльність небанківських фінансових установ як об'єкт нормативно-правового регулювання: облікові аспекти (2017)
Суторміна К. М. - Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України, Репецька М. П. (2017)
Содержание (2015)
Алюшин Ю. А. - Особенности механики твердого тела в переменных Лагранжа (Сообщение 2) (2015)
Алиев И. С. - Исследование энергосиловых параметров в процессе бокового выдавливания в разъемных матрицах, Абхари П. Б., Еремина А. А., Лебедь В. Т. (2015)
Алиева Л. И. - Силовые параметры комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В. (2015)
Калюжний О. В. - Порівняльний аналіз штампування деталей трубопровідної арматури з трубчатої і листової заготовки (2015)
Кулик Т. А. - Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса и основных показателей качества при реализации процессов прокатки и последующей обработки давлением биметаллических листов, Кулик Н. А. (2015)
Матвійчук В. А. - Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою "круг – овал", Бубновська І. А. (2015)
Сатонін О. В. - Регресійне математичне моделювання сили прокатки при отриманні холоднокатаних штаб на безперервних і реверсивних станах, Коробко Т. Б., Коренко М. Г., Присяжний А. Г. (2015)
Калюжный В. Л. - Увеличение коэффициента раздачи при холодном формообразовании трубчатых заготовок, Олександренко Я. С., Сабол С. Ф., Куликов И. П. (2015)
Калюжний В. Л. - Холодне формоутворення під кутом фланців на трубчастих заготовках з нержавіючої сталі, Мехнін Д. С., Вихованець І. В., Куліков І. П. (2015)
Карнаух С. Г. - Разработка прогрессивных способов и конструкций оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Чоста Н. В. (2015)
Кухарь В. В. - Теоретическое определение параметров расчетной делительной сетки применительно к исследованию процесса протяжки заготовок в комбинированных бойках, Тузенко О. А., Балалаева Е. Ю., Василевский О. В., Никольченко С. А. (2015)
Ларин С. Н. - Оценка предельных возможностей изотермического деформирования куполообразных оболочек из высокопрочных анизотропных материалов в режиме вязкого течения, Яковлев С. С., Платонов В. И., Чарин А. В. (2015)
Маковей В. О. - Удосконалення технологічного процесу виготовлення трубок з гвинтоподібним профілем, Мельник В. С. (2015)
Огородников В. А. - Остаточные сварочные напряжения и их компенсация пластическим деформированием, Архипова Т. Ф. (2015)
Орлюк М. В. - Дослідження вільного згину лопатки турбіни реверса (2015)
Перепелкин А. А. - Изотермическая штамповка осесимметричных деталей с утолщениями в режиме кратковременной ползучести, Чудин В. Н., Черняев А. В., Яковлев Б. С. (2015)
Середа Б. П. - Комбіноване деформування матеріалів з інтерметалідним хоромоалітованим покриттям, отриманим в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Белоконь Ю. О., Кругляк І. В., Середа Д. Б. (2015)
Середа Б. П. - Установление закономерностей стадийности СВС-прессования интерметаллидных сплавов с различным фазовым состоянием, Белоконь Ю. А., Середа Д. Б. (2015)
Тарасов А. Ф. - Особенности использования процесса реверсивного сдвига для получения субмиктрокристаллических объемных заготовок, Алтухов А. В., Даниленко Н. И., Рудык Н. Д. (2015)
Холявик О. В. - Аналитический метод расчета размеров и формы заготовок для вытяжки коробчатых изделий (2015)
Шейко С. П. - Экспериментальное исследование напряжения текучести стали 10ХФБТч при разных термомеханических параметрах (2015)
Яковлев С. С. - Вытяжка коробчатых деталей с малыми угловыми радиусами, Малышев А. Н., Бессмертная Ю. В. (2015)
Яковлев С. С. - Технологические параметры последующих операций изотермической вытяжки осесимметричных деталей в условиях вязкого течения анизотропного материала, Пасынков А. А., Нуждин Г. А. (2015)
Бобарикин Ю. Л. - Определение диаметра ролика обратной деформации для канатной машины в узле намота металлокорда, Авсейков С. В., Мартьянов Ю. В., Веденеев А. В. (2015)
Васекин А. В. - Повышение эффективности прокатки широких полос с использованием вертикальных валков, Капланова Е. В. (2015)
Ершов С. В. - Исследование методов определения напряжений, возникающих при прокатке швеллера, Мельник С. Н., Геймур К. Г., Кравченко Е. А. (2015)
Коновалов Ю. В. - Нерешённые задачи при организации производства жести, Кармазина И. В. (2015)
Максименко О. П. - Разработка модели распределения удельных сил трения, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Медведев В. С. - Влияние ширины стенки на изменение высоты фланцев в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В., Шпаков В. А. (2015)
Штода М. М. - Дослідження формозміни металу у відкритому розрізному балочному калібрі методом координатних сіток, Нагорний С. Є. (2015)
Астахова Е. С. - Оценка прочностных характеристик базовых деталей мощных кривошипных горячештамповочных прессов, Корчак Е. С. (2015)
Батарин Р. В. - Некоторые аспекты определения технического состояния силовых деталей кузнечно-прессового оборудования (2015)
Владимиров Э. А. - Компьютерное моделирование параметров рычажных механизмов с учётом трения, Быканов Д. А., Чоста Н. В., Шоленинов В. Е. (2015)
Ерёмин А. О. - Современный способ сжигания топлива с высокотемпературным воздухом в методической печи, Гупало Е. В. (2015)
Корнилова А. В. - Исследование возможностей магнитных методов для определения стойкости рабочих деталей штампового инструмента, Идармачев И. М., Селищев А. И., Тет Паинг (2015)
Корчак Е. С. - Обоснование необходимости создания систем управления гидравлическими прессами повышенной компактности, Ковалёва О. А. (2015)
Рей Р. И. - Энергетика кривошипных сортовых ножниц, Абдулганиев М. А. (2015)
Ульяницкий В. Н. - Экспериментальная оценка стойкости инструмента при резке высокопрочных сталей, Боровик П. В. Селезнев М. Е. (2015)
Явтушенко А. В. - Структурный синтез главных исполнительных механизмов механических прессов (2015)
Памяти Анатолия Георгиевича Овчинникова (2015)
Аннотации (2015)
Содержание (1993)
Харченко А. Е. - Экологические ниши и популяционная экология насекомых, Гамаюнова С. Г., Попков М. Ю. (1993)
Гамаюнова С. Г. - Популяционные аспекты некоторых адаптаций гусениц листоверток – филлофагов дуба, Харченко А. Е. (1993)
Захаренко А. В. - Сетчатокрылые (Neuroptara) европейской части бывшего СССР, Кривохатский В. А. (1993)
Кривохатский В. А. - О сроках развития некоторых палеарктических муравьиных львов (Neuroptera, Myrmeleontidae) в лабораторных условиях (1993)
Шатровский А. Г. - Различные типы дизъюнкций в ареалах водолюбов (Coleoptera, Hydrophilidae) Восточной Палеарктики (1993)
Грамма В. Н. - О систематическом положении Halіplus samojedorum Sahlb. (Coleoptera, Haliplidae) (1993)
Грамма В. Н. - Haliplus schaumi Solsky (Coleoptera, Haliplidae) - эндемик Европы? (1993)
Наглова Г. И. - Источники и пути формирования фауны кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) антропогенных водоемов Восточной Украины, Наглов В. А. (1993)
Присный А. В. - Структура аранеокомплексов в биоценозах южной лесостепи и её биоиндикационные свойства (1993)
Холхоева Л. С. - Некоторые особенности распространения дождевых червей по типам почв Левобережной Украины (1993)
Тупик В. Ю. - Некоторые данные по биологии короедов (Coleoptera, Sсolytidae) северо-востока Левобережной Украины, Бартенев А. Ф. (1993)
Кузьменко Н. В. - Об изменении численности хищных жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в насаждениях шелковицы под влиянием бактериального удобрения (1993)
Мезенцев А. И. - Влияние некоторых экологических факторов на динамику биомассы насекомых в полезащитных лесных полосах (1993)
Кривицкий И. А. - Насекомые как компонент питания птиц степных районов Центрального Казахстана (1993)
Машкей И. А. - Изучение афродизиативных свойств синтетических аналогов полового феромона комнатной мухи, Мищенко А. А. (1993)
Галий А. И. - Влияние оптимизации культур на биологические характеристики материала, Злотин А. З. (1993)
Браславский М. Е. - Эффективность отбора по признаку люминесценции коконов, Акименко Л. М., Скляревский П. А., Стоцкий М. И., Колинько С. И., Хаимов Б. Я. (1993)
Сероус Л. Я. - Применение ингибиторов синтеза хитина для защиты белокочанной капусты от листогрызущих вредителей, Сапалева Е. Г. (1993)
Рамакаев Х. Х. - Посевные качества семян зернобобовых, поврежденных зерновками, Онищенко Н. А. (1993)
Белецкий Е. Н. - Массовые размножения хлебных клопов в Палеарктике, Махмуд Х. М. (1993)
Белецкий Е. Н. - Метод прогноза массового размножения хлебной жужелицы, Аль Джакуб Насер (1993)
Зозуля А. Л. - Основные принципы построения интегрированной системы защиты кукурузы в Восточной Украине (1993)
Шахбазов В. Г. - Основные направления научных исследований Донецкой биологической станции Харьковского государственного университета, Кривицкий И. А., Токарский В. А., Солодовникова В. С., Чепель Л. М. (1993)
Реклама (1993)
Публикации спонсоров журнала (1993)
Мельник А. В. - Зв'язок рівня статевих гормонів звмістом сірковмісних амінокислот та гідроген сульфідув крові (2017)
Якубовська В. В. - Вплив натрієвої солі 4-(3-метил-2- оксо-2н-/1,2,4/ триазино /2,3-С/ хіназолін-6-ІЛ) бутанової кислоти (DSK-38) на проліферативну, альтеративну фази запальної реакції та оцінка жарознижуючої дії в експерименті (2017)
Дзюбановський І. Я. - Обґрунтування зміни потужності ендовенозної лазерноїкоагуляції при лікуванні варикозної хвороби веннижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованоюдисплазією сполучної тканини, Продан А. М., Дацко Т. В. (2017)
Велигоцький М. М. - Хірургічне лікування ускладненої виразкової хвороби у поєднанні з гастроезофагеальним ідуоденогастральним рефлюксами, Комарчук В. В., Трушин О. С., Комарчук Є. В., Горбуліч О. В., Арутюнов С. Е., Тесленко І. В., Шептуха А. О. (2017)
Кутовий О. Б. - Досвід хірургічного лікування новоутвореньнаднирників, Дейнеко І. В., Жмуренко Е. В. (2017)
Гресько М. М. - Ятрогенні пошкодження жовчно- вивідних шляхів та синдром Міррізі у хірургічнійпрактиці (2017)
Запорожченко Б. С. - Тактика хірургічного лікуванняколоректального раку, ускладненого синхронним таметехронним ураженням печінки, Бородаєв І. Є., Муравьов П. Т., Горбунов А. А., Колодій В. В., Бондарець Д. А. (2017)
Вансович В. Є. - Операція DOR у лікуванні хворих на грижустравохідного отвору діафрагми, Котік Ю. М., Харковенко І. В. (2017)
Дутка І. І. - Аналіз факторів ризикурозвитку рецидиву гастродуоденальної кровотечівиразкового ґенезу, Гринчук Ф. В. (2017)
Кебкало А. Б. - Алгоритм застосування мініінвазивнихендоскопічних дренуючих втручань під контролемультрасонографії, Гордовський В. А., Рейті А. О., Головін О. В. (2017)
Полянський І. Ю. - Лапароскопічніметодики в лікуванні гострого перитоніту, Мороз П. В., Москалюк В. І., Андрієць В. В., Гринчук А. Ф. (2017)
Саволюк С. І. - Досвід використання металевихстентів, що розправляються, у пацієнтів із злоякісноюколоректальною обструкцією, Багрій О. С., Негря Є. В., Глаголєва А. Ю. (2017)
Тамм Т. І. - Особливості клініки, діагностики илікування гострого холециститу у хворих на цукровий діабет, Даценко Б. М., Захарчук О. П., Мамонтов І. М., Аббуд Х., Косулін С. В., Яворська Т. М. (2017)
Корнієнко С. М. - Ультрасонографічні критерії вдиференційній діагностиці поліпів ендометрія тахронічного ендометриту (2017)
Кутовий О. Б. - Використанняендоваскулярних методів у лікуванні пацієнтів зоклюзійними ураженнями артерій, Люлько І. В., Кисілевський Д. О., Грицай Ю. В., Мірошніченко А. Ю. (2017)
Шапринський В. О. - Аналіз сучасного стану ендоскопічного лікування хворих на синдром Меллорі-Вайсса, Дзьоба А. І. (2017)
Саволюк С. І. - Вдосконалення хірургічного лікування первиннихпахвинних гриж шляхом застосування модифікованоїметодики преперитонеальної алогерніопластики, Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю. (2017)
Шаповал О. С. - Ендоскопічні методики в лікуванніендометріоїдної хвороби (2017)
Тамм Т. І. - Використання мініінвазивнихтехнологій в хірургічному лікуванні захворюваньободової кишки, Захарчук О. П., Непомнящий В. В. Полянський Д. П. (2017)
Ярешко В. Г. - Малоінвазивні технології улікуванні ускладнень хронічного панкреатиту, Міхеєв Ю. О., Живиця С. Г., Бамбизов Л. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Шляхи поліпшенняконтролю больового симптому і функції легеньпісля езофагектомії, Сидюк А. В., Мазур А. П., Сидюк О. Є., Клімас А. С. (2017)
Матвійчук Б. О. - Перший досвід порівняння ЕВЛК (1470) з класичноювенектомією у клініці хірургії таендоскопії ФПДО, Федчишин Н. Р. (2017)
Міщенко В. В. - Роль і місце мініінвазивних втручаньу веденні хворих з механічною жовтяницеюрізного ґенезу, Грубник В. В., Ткаченко О. І., Кошель Ю. М. (2017)
Шкварковський І. В. - Результатиендоскопічного лікування захворюваньжовчовивідних шляхів, Бриндак І. А., Москалюк О. П., Шкварковська А. І. (2017)
Федчишен О. П. - Вміст 25-гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на різні форми бронхіальної астми (2017)
Бондар С. А. - Сімейний лікар татактика ведення пацієнтів з інфекціями, щопередаються статевим шляхом, Наліжитий А. А. (2017)
Гончаренко О. В. - Шляхи еволюції панкреатогенногонекрозу і їх вплив на вибірхірургічної тактики (2017)
Дейкало І. М. - Досвід хірургічного лікуванняхворих із синдромом біліарної обструкції в лікарнішвидкої допомоги, Осадчук Д. В., Карел О. І., Назарко Л. Р. (2017)
Петрушенко В. В. - Сучасні підходи долікування гемангіом печінки, Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Стукан С. С., Паньків А. М. (2017)
Ратушний Р. І. - Ефективність застосування діодноголазера в комплексному лікуванні малих формхронічного рецидивуючого афтозного стоматиту (2017)
Саволюк С. І. - Нові можливостіпрогнозування перебігу та корекції ускладнень гострого некротичного етанольного панкреатиту, Мельник Т. О. (2017)
Симоненко Г. Г. - Діагностика автономних дисфункційу студентів-медиків (2017)
Соломієнко А. О. - Гібридні операції при поверхових оклюзіях артерій нижніх кінцівок, Трегубенко Ю. А. (2017)
Трибушний О. В. - Окислювальний стрес при розвитку сепсису ухворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Шаповал С. Д., Савон І. Л. (2017)
Запорожченко Б. С. - Диференційованийпідхід до вибору методу лікування ускладненої жовчно- кам'яної хвороби у пацієнтів старшої вікової групи, Колодій В. В., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Бондарець Д. А. (2017)
Саволюк С. И. - Методологічні основи організаціїсамостійної підготовки в умовах інноваційногонавчально-інформаційного простору (2017)
Каніковський О. Є. - Можливостімініінвазивних методик при лікуванні кістпідшлункової залози, Павлик І. В. (2017)
Каштальян М. А. - Особливості застосуванняпластикових кліпс для кліпування міхурової протоки іміхурових судин у хворих на гострий калькульознийхолецистит на тлі хронічних гепатитів, Колотвін А. О., Okedairo Tobi, Oyeniyi Sunday (2017)
Саволюк С. І. - Оптимізація техніки лапароскопічної апендектомії, Балацький Р. О., Зубаль В. І. (2017)
Милиця К. М. - Можливості подовжньої гастроплікації:використання її як базового, підготовчого і коригуючогоетапів лікування пацієнтів з ожирінням таметаболічним синдромом (2017)
Саволюк С. І. - Оптимізція техніки лапароскопічної холецистектомії при хронічному калькульозному холециститі, Зубаль В. І., Балацький Р. О. (2017)
Петрушенко В. В. - Оцінка ефективності ендоскопічногогемостазу у пацієнтів із геморагічним шоком на тлівиразкових гастро-дуоденальних кровотеч, Білощицький В. Ф., Коваль В. М., Собко В. С., Гребенюк Д. І., Радьога Я. В. (2017)
Польовий В. П. - Порівняльна оцінка методів ендоскопічного гемостазу закровотеч ерозивно-виразкового ґенезу при травматичнійхворобі, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кіфяк П. В., Мишковський Ю. М. (2017)
Саволюк С. І. - Малоінвазивна хірургія перфоративної виразкидванадцятипалої кишки в контексті імплементаціїпротоколу мультимодальної програми швидкоговідновлення Fast Track Surgery, Гвоздяк М. М., Шепетько- Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2017)
Давиденко Г. М. - Дослідження забрудненняатмосферного повітря зваженими частками пилу: оцінканаслідків, Петросян А. А. (2017)
Федевич С. В. - Результати спеціалізованого лікуван- ня та смертність від раку нирки в Україні та Львівській області, Гутор Т. Г. (2017)
Дронов О. І. - Малоінвазивні хірургічні втручання при гострому некротичному панкреатиті: історія розвитку, сучасні тенденції та власний досвід, Ковальська І. О., Задорожна К. О., Горлач А. І. (2017)
Пашинський Я. М. - Дивертикули дванадцятипалоїкишки та їх ускладнення: проблеми діагностики, ускладнень при лікуванні холедохолітіазу. Інтравенційна ендоскопія-як методлікування, Ткачук О. В. (2017)
Школьніков В. С. - Cучасні дані щодорозвитку структур середнього мозку людини у пренатальномуперіоді онтогенезу, Грищенко Ю. В. (2017)
Видатний хірург і реформатор охорони здоров'я України (2017)
70-річчя видатного вченого-хірурга Я.С.Березницького (2017)
До 60-річчя Олександра Олександровича Фоміна (2017)
До ювілею Юрія Петровича Кукурузи (2017)
Франк Р. - Общее представление Еврокода 7 "Геотехническое проектирование" (2017)
Жусупбеков А. Ж. - Оценка надежности эксплуатируемой вэу по результатам натурных наблюдений на примере Ерейментауской вэс, Оразова Д. (2017)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об’єднань, Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2017)
Мірошниченко І. В. - Взаємодія набивних паль у пробитих свердловинах у складі стрічкових ростверків із замоклими лесовими ґрунтами (2017)
Арсені О. І. - Проблематика наукової розробленості процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини (2017)
Биков К. Г. - До визначення предмету корупційного злочину (2017)
Ваганова І. М. - Щодо предмета трудового права (2017)
Вільчик Т. Б. - Функції інституційної адвокатури (2017)
Волошенюк О. В. - Удавана правова поведінка (2017)
Глуховеря В. А. - Адміністративно-правовий статус МВС України: шляхи удосконалення окремих структурних елементів (2017)
Грудницька С. М. - Проблема віднесення державних підприємств та їх об’єднань до юридичних осіб приватного чи публічного права (2017)
Єлісєєва І. О. - Конституційний дуалізм місцевого самоврядування в Україні (2017)
Зоренко Д. С. - Щодо вживання понять "територіальна цілісність" та "територіальна недоторканність" у назві статті 110 Кримінального кодексу України (2017)
Крупнова Л. В. - Решение органов публичной администрации как предмет (основание) исполнительного производства в Украине (2017)
Ліховіцький Я. О. - Аксіологічні засади стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Остапенко І. О. - Гарантії реалізації повноважень начальника військового гарнізону (2017)
Павленко О. В. - Правове забезпечення підприємств колективної (асоційованої) власності (2017)
Поляк С. П. - Правові основи діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України з протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність (2017)
Предместніков О. Г. - Особливості організації діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (2017)
Проневич О. С. - Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин "держава-пацієнт-лікар" у національне законодавство України (2017)
Світлична Ю. О. - Правова сутність поняття інвестицій та інвестиційної діяльності (2017)
Сухонос В. В. (мол.) - Суверенітет як чинник диференціації форми державно-територіального устрою в контексті загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Тищенкова І. О. - Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні (2017)
Фоменко М. В. - Принципи криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170 КК України) (2017)
Ходєєва Н. В. - Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я (2017)
Шопіна І. М. - Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни, Гущин О. О. (2017)
Колпаков В. К. - Рецензія на монографію О. Г. Предместнікова "Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності" (2017)
Музичук О. М. - Рецензія на монографію П. В. Макушева "Історія, сучасність та перспективи розвитку Державної виконавчої служби в Україні" (2017)
Відомості про авторів (2016)
Піляєв І. С. - Литовська спадщина як чинник європейського вибору України (2016)
Попов В. Ж. - Психологічні трансформації в українському суспільстві періоду громадянської війни 1917 – 1920 рр (2016)
Білоус А. О. - Специфіка порушення прав людини в умовах військових конфліктів:постановчо-концептуальний характер і особливості, Пастернак А. О. (2016)
Бондар Ю. В. - "Хто керує минулим, той керує майбутнім..." (2016)
Дікарєв О. І. - Історико-психологічний наратив у політогемності елітарної свідомості (2016)
Колісніченко Р. М. - Структурні особливості глобалістичної свідомості (2016)
Колпаков В. М. - Проблема політики і стратегії освіти (2016)
Martyshyn D. S. - Social issues of christian life in social thought of the Ukrainian Orthodox Church:problem statement (2016)
Benson S. R. - Globalized islamic holy terrorism: factors & motivations (2016)
Азіма Фаді - Роль держави у розвитку творчості молодого покоління (2016)
Вихідні дані (2016)
11 Всеукраїнський фестиваль науки (2017)
Наука — це цікаво (Міжнародний День рослин і "Дні науки. Весна") (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (29 березня 2017 р.) (2017)
Зіньковський А. П. - Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р.) (2017)
Павлюк С. П. - Сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р.) (2017)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Дідух Я. П. - Концепція формування системи заповідних об’єк тів з метою збереження біорізноманіття України на екологічних засадах (2017)
Гродзинська Г. А. - Радіонуклідне забруднення макроміцетів (2017)
Булат А. Ф. - Окремі сторінки історії і сьогодення Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (до 50-річчя заснування Інституту) (2017)
Діденко Ю. В. - Краще книжкове видання НАН України: підсумки конкурсу та методичні питання, Радченко А. І. (2017)
Іщенко Ю. А. - Наука ХХІ століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця (круглий стіл "Наука як покликання і професія"), Онопрієнко В. І. (2017)
70-річчя академіка НАН України В.Г. Кременя (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Георгієвського (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Бєляєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Лисиченка (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Головача (2017)
Клименко Е. В. - Наукові основи експлуатації будівель та споруд старої забудови (2017)
Митинский В. М. - Геотехническое обоснование строительства зданий повышеной этажности в г. Одессе, Бараник С. В. (2017)
Осадчий В. С. - Оценка напряженно-деформированного состояния системы "основание-гидротехническое сооружение", Бондаренко А. С. (2017)
Суханов В. Г. - Потемкинская лестница: по ступеням сквозь время (Реставрация 2016-2017г.г.), Выровой В. Н., Лысенко Е. В. (2017)
Нуждін Л. В. - Врахування впливу деформаційної анізотропії при розрахунку осідання фундаментів, Нуждін М. Л., Павлюк К. В. (2017)
Шкода В. В. - Анализ эксплуатации жилых пятиэтажных зданий, возведенных на просадочных грунтах г. Запорожья, Сёмчина М. В., Шкода А. В. (2017)
Кушнер С. Г. - Вода, как дестабилизирующий фактор для оснований сооружений (2017)
Відомості про авторів (2017)
Литвиненко В. І. - Концептуальні засади реформування правоохоронних органів України (2017)
Заросило В. О. - Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація (2017)
Teteruck A. A. - The organizational and legal issues of participation of chaplains in volunteer military formations and in the units of the armed forces of Ukraine, Zarosylo V. O. (2017)
Токар В. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання санації та ліквідації комерційних банків в Україні (2017)
Безсмолий Є. Б. - Науково-практичний аналіз нормативно-правового забезпечення професійної підготовки майбутніх магістрів з правознавства (2017)
Веклич В. О. - До питання щодо проблеми організації антикорупційної боротьби за умов корупційного середовища (2017)
Kaplia O. M. - Language as a principle of administrative justice (2017)
Миронов В. В. - Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні, Ткачук А. І. (2017)
Мота А. Ф. - Класифікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією, протидію яким віднесено до повноважень Державної прикордонної служби України (2017)
Муравйов К. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кадрового забезпечення органів та установ виконання покарань (2017)
Панасюк Р. П. - Наукові аспекти розвитку адміністративного права (2017)
Скиданов К. В. - Захист прав та інтересів автора (2017)
Дергунова О. І. - Психологічно-правові поняття у сучасному суспільстві (2017)
Живицький В. А. - Інституціоналізація Державної фіскальної служби України: теоретико-правове забезпечення (2017)
Картавцева Ю. В. - Господарсько-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності (2017)
Лісовська Ю. П. - Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект (2017)
Лучка І. Ю. - Сутність ділової репутації стосовно суб’єктів господарювання (2017)
Nychyporenko O. V. - Theoretical and legal principles of ensuring rights and legitimate interests of taxpayers (2017)
Осовський К. В. - Правове забезпечення державного управління реформуванням системи охорони здоров’я (2017)
Павленко О. В. - Про сутність статусу підприємств колективної власності (2017)
Відомості видавництва (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет активного сопротивления плазменного канала искрового разряда в высоковольтном сильноточном воздушном коммутаторе атмосферного давления (2017)
Баранов М. И. - Анализ влияния диэлектрических потерь на метрологические характеристики диэлькометрического резонансного метода определения влагосодержания в эмульсии типа "трансформаторное масло – вода", Коробко А. А. (2017)
Бондаренко А. Ю. - Энергосберегающий коттедж для инженерно-технического персонала, работающего в полевых условиях, Куприянов А. С. (2017)
Ваврів Л. В. - Пристрої для отримання імпульсів високої напруги в електротехнології, Іванов B. М., Марценюк В. Є., Мірзоєв Р. С. (2017)
Гунько В. И. - Электрофизические характеристики комбинированного пленочного диэлектрика на основе полипропиленовой и полиэтилентерефталатной пленок, Дмитришин А. Я., Топоров С. О. (2017)
Денисюк Т. Д. - Возможности повышения эффективности электроразрядных технологий разрушения, Рачков А. Н. (2017)
Журахівський А. В. - Дослідження впливу метеорологічних умов на оцінку надійності грозозахисту повітряних ліній електропересилання, Бінкевич Т. В., Ліщак І. В. (2017)
Колиушко Д. Г. - Анализ состояния заземляющих устройств действующих энергообъектов Украины, Руденко С. С., Колиушко Г. М. (2017)
Коробко А. И. - Методика физического моделирования нестационарных импульсных электромагнитных процессов в сверхширокополосных антеннах во временном представлении, Коробко З. И. (2017)
Кравченко В. И. - Излучение поверхностных поляритонов модулированным потоком заряженных частиц, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В. И. - Излучение наведенных токов с неоднородным потенциалом на границе, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В. И. - Переходное излучение токов, наведенных внешним излучением, на неоднородных границах раздела сред, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кускова Н. И. - Методы утилизации углеродсодержащих отходов, Корзинова А. Н., Хайнацкий С. А., Ющишина А. Н., Челпанов Д. И. (2017)
Кускова Н. И. - Высокотемпературный синтез углеродных наноматериалов, Челпанов Д. И. (2017)
Немченко Ю. С. - Прогнозирование возможности проведения в НИПКИ "Молния" испытания объектов военной техники на электромагнитную совместимость по стандартам НАТО (2017)
Хайнацкий С. А. - К вопросу о классификации электрического взрыва проводников в жидкости (2017)
Шаламов С. П. - Особенности формирования импульсного электромагнитного поля в полосковой линии (2017)
Шутенко О. В. - Анализ законов распределения скоростей нарастания газов в высоковольтных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Petrischev O. - Ferromagnetic disc as a source of interference audio frequency range, Pilinsky V., Chupakhin A., Savchuk V. (2017)
Марущак М. І. - Мітохондріальні механізми апоптозу при поєднаній травмі грудної клітки і стегон та обґрунтування застосування антиоксидантів в експерименті, Худоб'як М. М., Габор Г. Г., Мялюк О. П. (2017)
Мішалов В. Д. - Особливості довгої трубчастої кістки, створеної із композитних матеріалів, для експериментальних досліджень, Петрошак О. Ю., Хохолєва Т. В., Попов В. А. (2017)
Konkov D. G. - Placental expression of plasminogen activator inhibitor-1 and tissue- type plasminogen activators in gestational endotheliopathy (2017)
Бондарчук В. І. - Морфометрична характеристика тканин щічної ділянки порожнини рота при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту, Мисула І. Р. (2017)
Тарасюк В. С. - Погляди на тимчасові методи зупинки кровотечі в умовах бойових дій, Матвійчук М. В, Паламар І. В., Корольова Н. Д., Поляруш В. В., Подолян В. М., Фіщук В. В., Гринишин В. Г., Кривецька Н. В., Дубовий О. О., Чорна В. В. (2017)
Цодікова О. А. - Особливості фізичного розвитку та статевого дозрівання дівчаток підліткового віку залежно від індексу маси тіла, Крилова О. Б., Рожнов О. О., Гарбар К. Б. (2017)
Білаш В. П. - Лектинохімічна характеристика протокової системи піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин у порівняльному аспекті (2017)
Борута Н. В. - Морфофункціональний стан структурних елементів та гемомікроциркуляторного русла червоного кісткового мозку у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти (2017)
Андрікевич І. І. - Вивчення харчової поведінки дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Мантак Г. І., Звенігородська Г. Ю. (2017)
Antonets O. V. - Sonographic parameters correlation of spleen with anthropo-somatotypological body indicators of practically healthy women from Podillya of first mature age (2017)
Datsenko G. V. - Relations rheoencephalography indicators with constitutional parameters of a body of practically healthy young from Podillya, Dmitrenko S. V., Serebrennikova O. A. (2017)
Ошовський В. І. - Особливості поглинання глюкози в тканинах плода при гострій гіпоксії (2017)
Козань Н. М. - Судово-медична ідентифікація етно-територіальної належності невідомої особи за дерматогліфічними параметрами долонь з використанням дискримінантного аналізу (2017)
Боброва А. О. - Сморжевський В.Й. Патоморфологічне обґрунтування фактора неоваскулогенезу як однієї з причин рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок, Терещенко В. П. (2017)
Павловська М. О. - Стан вегетативного гомеостазу у хворих на лейоміому матки на тлі дисфункції щитоподібної залози (2017)
Hamad O. Ummul-kulthum - Possible perspectives in cervical erosion treatment by infrared coagulation (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика ускладнень повторного кесарева розтину, Слободян Ю. В. (2017)
Моцюк Ю. Б. - Оцінка функціонування фпк та системи гемостазу у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок після попередньої передгравідарної підготовки (2017)
Булавенко О. В. - Використання короткохвильового ультрафіолетового опромінювання як метод відновлення епітелію шийки матки та профілактики ускладнень після малоінвазивних гінекологічних втручань, Супрунова Т. В., Васильков А. А., Ковач В. О. (2017)
Нікуліна А. О. - Психотипи особистості при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази (2017)
Булавенко О. В. - Оцінка ризику розвитку перинатальної патології при гестаційній гіпертензії, Васьків О. В. (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика і терапія загрози передчасних пологів у вагітних з передлежанням плаценти, Стецюк К. В. (2017)
Нікітіна І. М. - Ефективність мікронізованого прогестерону при невиношуванні багатоплідної вагітності (2017)
Бойчук-Товста О. Г. - Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу "сорбіфер дурулес" та "вітрум пренатал форте" у хворих на генералізований пародонтит вагітних жінок із залізодефіцитною анемією, Рожко М. М. (2017)
Дудник В. М. - Атрофічний гастрит у дітей: причини виникнення та особливості клінічного перебігу, Руденко Г. М., Шаламай М. О. (2017)
Rybin A. I. - Dynamics of survival in patients with ovarian cancer III-IV degree, Svintsitsky V. S. (2017)
Старинець Н. Г. - Дисфорічні та апатичні розлади у хворих на множинний склероз, Старинець Г. О. (2017)
Шурпяк С. О. - Д-статус пацієнток з дисгормональними захворюваннями репродуктивних органів і коморбідною патологією (2017)
Чайка Г. В. - Оптимізація лікування та реабілітації репродуктивної функції жінок з гіперплазією ендометрія на тлі запальних захворювань органів малого тазу, Яремчук Л. В., Каретна А. О. (2017)
Шаповал О. С. - Проблемні питання реабілітації пацієнток репродуктивного віку після хірургічного лікування пухлиноподібних утворень яєчників (2017)
Гур'єв С. О. - Вплив пошкоджень хребта на результат перебігу травматичного процесу у постраждалих з політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Палагнюк К. В. (2017)
Мішалов В. Д. - Підвищення точності судово-медичної діагностики переломів кісток скелету по рентгенівським знімкам шляхом їх комп'ютерної обробки, Хохолєва Т. В., Попов В. А., Михайленко О. В., Богданова О. С. (2017)
Дудник В. М. - Застосування інтерактивних технологій навчального процесу в освітній системі студентів вищих медичних закладів, Фурман В. Г., Король Т. Г. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Компетентнісний підхід та формування ключових компетентностей в підготовці студентів вищих навчальних медичних закладів, Побережна Г. М., Федик Т. В., Ковальчук Л. О. (2017)
Собкова Ж. В. - Розробка та використання модифікованого середовища сабуро для виділення штамів Candida з біологічного матеріалу від хворих, Францішко А. А., Філоненко Г. В., Росада М. О., Міхієнкова А. І. (2017)
Вереснюк Н. С. - Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці аномалій розвитку статевих органів у жінок (2017)
Голяновський О. В. - Комплексна методика виконання консервативної міомектомії у жінок репродуктивного віку, Будченко М. А. (2017)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка впливу умов життєдіяльності і особливостей особистості матерів, які народили, на фізичний розвиток новонароджених дітей, Наліжита Т. С. (2017)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка умов праці за основними спеціальностями стоматологічного профілю в умовах використання сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики (2017)
Костюк I. Ю. - Нетримання сечі у жінок репродуктивного віку (огляд літератури), Чайка Г. В. (2017)
Гилюк О. Г. - Імунно-патогенетичні зміни та клініко-діагностичні критерії герпесвірусних інфекцій у дітей, Булат Л. М., Олійник В. С., Керанчук Л. В. (2017)
Малик В. Д. - Структура, чинники виникнення та принципи лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літературних джерел) (2017)
Масіброда Н. Г. - Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів, Тарасюк О. К., Сторожук М. С. (2017)
Kremnev A. A. - Economic analysis of the Christian church institute in the society, Tarasova T. M. (2016)
Кузнецова Н. В. - Сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности экономик Северо- и Юго-Восточной Азии, Кузнецов В. М. (2016)
Самарина В. П. - Место России среди крупнейших мировых экспортеров, Скуфьина Т. П., Баранов С. В. (2016)
Andreeva E. V. - Service industries development as a priority for national post-industrial modernization (2016)
Vasyltsiv T. H. - Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine, Lupak R. L. (2016)
Zwolak J. - Average and marginal productivity factors in agricultural production of Poland (2016)
Kolomiyets I. F. - Trade at Ukrainian internal market: the development mechanism, Popadynets N. М. (2016)
Мінькова О. Г. - Тенденції розвитку органічного агровиробництва в Україні, Калініченко А. В., Галич О. А. (2016)
Сатир Л. М. - Інноваційний погляд на проблематику забезпечення економічної безпеки в Україні: галузево-секторальний та регіональний рівні (2016)
Ushakov D. S. - Innovative climate development as a factor for national economy progress (the case of Thailand) (2016)
Wongleedee K. - Customer satisfaction as a factor of airlines loyalty programs development (the case of Thai Airways – domestic) (2016)
Kribikova P. - Organizational structure and performance (2016)
Писарюк С. Н. - Влияние факторов микросреды на эффективность деятельности сетевых предприятий розничной торговки (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Оптимiзацiя використання прибутку сільськогосподарськими виробничими кооперативами (2016)
Cechurova L. - Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic (2016)
Гагарина Г. Ю. - Направления повышения конкурентоспособности российских регионов в современных условиях, Чайникова Л. Н. (2016)
Шарыбар С. В. - Оценка конкурентоспособности неурбанизированных территорий (на примере Новосибирской области Российской Федерации), Сучков А. В., Папело В. Н. (2016)
Shumakova O. V. - Cluster as an effective way to organize rural tourism in Siberia (Russia), Blinov O. A., Rabkanova M. A. (2016)
Bryzhan I. A. - Determining key industrial sectors for greening of Ukrainian economy (2016)
Brockova K. - Multilateral trade rules and environmental protection, Mraz S. (2016)
Sotnyk I. M. - Energy efficiency of Ukrainian economy: problems and prospects of achievement with the help of ESCOs (2016)
Тулай О. І. - Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку (2016)
Федонюк В. В. - Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України, Картава О. Ф., Іванців В. В. (2016)
Antosova M. - Corporate social responsibility in small and medium enterprises in Slovakia, Csikosova A. (2016)
Кінаш І. П. - Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України (2016)
Колосок А. М. - Становлення соціальної відповідальності в аграрному бізнесі (2016)
Pholphirul P. - Why do we go and pay to fortune tellers? Economic implications of Thai people behavior (2016)
Sharif O. O. - Consumer complicity with counterfeit products in Indonesia, Asanah A. F., Alamanda D. T. (2016)
Bashir Khodaparasti R. - Ansar bank new branch location in the center of Gilan: TOPSIS method application, Forouzanfar E. (2016)
Bogolib T. M. - Balance and stability of budgetary system under the conditions of economic crisis and military conflict in the East of Ukraine (2016)
Вядрова І. М. - Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків, Добровольська І. О. (2016)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України, Городецька Т. Е., Семенець А. О. (2016)
Maslo A. I. - Derivatives market development in Ukraine (2016)
Хомутенко А. В. - Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом, Зінченко М. А. (2016)
Baranovska T. V. - Effectiveness of enterprise depreciation policy: the accounting aspect, Ivanenko V. O., Polishchuk I. R. (2016)
Bielawski P. - Value measures in accounting and valuating financial instruments (2016)
Tsaruk N. G. - Improvement of statistical reporting on vegetables production and sale taking into account quality criteria (2016)
Биба В. В. - Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві, Коба О. В., Миронова Ю. Ю. (2016)
Burkina N. V. - Searching for a banks behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods, Naumova M. A. (2016)
Каменева Н. В. - Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах (2016)
Ketko N. V. - Analysing, evaluating and ranking of motivational preferences of entrepreneurs in small business development, Akimova O. E. (2016)
Kyslyi V. M. - Balance of the key sectoral parameters as a methodological factor in transport tariffs formation (2016)
Медиковський М. О. - Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м. Львів, Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. (2016)
Moroz M. M. - Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk, Korol S. O., Boiko Y. O. (2016)
Pasichnyk T. V. - Efficiency of agricultural enterprises of various organizational and legal forms and the size of land use, Kucher A. V., Khirivskyi R. P. (2016)
Pijalovic V. - Key drivers of changes in health expenditure (2016)
Погореленко Н. П. - Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи (2016)
Romanenko Y. O. - Internet as a means of communication and its influence on public policy formation (2016)
Tyukhtenko N. A. - Economic and mathematic models for staff planning at enterprises of all ownership forms, Makarenko S. M. (2016)
Swic A. - Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines, Gola A., Zubrzycki J. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2017)
Харибегашвили А. С. - О возможных новых нейрохимических механизмах патогенеза эпилепсии, Евтушенко С. К., Иванова М. Ф. (2017)
Гудим М. С. - Структура та клінічні прояви пухлин різної гістологічної структури краніоорбітальної ділянки та орбіти, Гончарук О. М., Обливач А. А. (2017)
Дубенко О. Е. - Роль интракраниального атеросклероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы (2017)
Товажнянская Е. Л. - Возможности коррекции сосудистых когнитивных нарушений препаратами комбинированного ноотропного и вазоактивного действия, Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Ярош В. А. (2017)
Черний В. И. - Применение количественной электроэнцефалографии в диапазонах, отражающих нейромедиаторную активность, для оценки эффективности нейрометаболической терапии, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В. (2017)
Кузнецова С. М. - Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Шульженко Д. В., Кузнецов В. В. (2017)
Мальцев Д. В. - Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе, Евтушенко С. К. (2017)
Руденко Д. И. - Методы визуализации мышечной дистрофии Дюшенна (литературный обзор), Поздняков А. В., Суслов В. М. (2017)
Копчак О. О. - Депресивні розлади та цереброваскулярна патологія: патофізіологічні передумови взаємоз’язку, особливості клінічного перебігу та лікувальної тактики (2017)
Осокина О. И. - Арт-терапия в комплексном лечении больных с хроническими психоневрологическими заболеваниями, Путятин Г. Г., Селезнева С. В., Нестеренко Т. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Боднар Д. І. - Розвиток теорії гіллястих ланцюгових дробів у 1996-2016 роках, Кучмінська Х. Й. (2016)
Каленюк П. І. - Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі, Нитребич З. М., Кудук Г., Симотюк М. М. (2016)
Івасишен С. Д. - Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Мединський І. П. (2016)
Кучмінська Х. Й. - Про збіжність одного двовимірного узагальнення неперервного g-дробу (2016)
Макаров В. Л. - Абстрактний інтерполяційний дріб типу Тіле, Демків І. І. (2016)
Лінчук Ю. С. - Узагальнений оператор Бесселя-Струве та деякі його властивості (2016)
Кінаш Н. Є. - Нелокальна обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності (2016)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріхле - Тейлора з фіксованим спектром, Страп Н. І. (2016)
Щоголев С. А. - Про розв’язки коливного типу зліченних диференціальних систем із повільно змінними параметрами, Джашитова В. В. (2016)
Давидович В. В. - Групова класифікація одного класу рівнянь Колмогорова з залежними від часу коефіцієнтами (2016)
Довбня К. М. - Побудова та дослідження наближення третього порядку розв’язку рівняння теплопровідності тонких пологих оболонок за допомогою поліномів Лежандра при стаціонарному теплообміні, Дундар О. Д. (2016)
Антоненко Н. М. - Задача про осесиметричне кручення багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2016)
Галішин О. З. - Дослідження повзучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточненої оболонкової моделей, Золочевський О. О., Склепус С. М. (2016)
Станкевич В. З. - Дифракція хвилі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі, Бутрак І. О., Жбадинський І. Я. (2016)
Клімчук Т. В. - Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги, Острик В. І. (2016)
Крутий Ю. С. - Построение решения задачи устойчивости стержня с произвольными непрерывными параметрами (2016)
Ободан Н. І. - Вибір інформативних параметрів входу для інверсних нейромережевих моделей спостережуваних систем, Гук Н. А., Магас О. С. (2016)
Великий Ю. В. - Внутрішній контроль і аудит в Україні (2017)
Мозговий О. М. - Сучасний стан індустрії ісламських фінансів: статистика якісного розвитку, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2017)
Сазонець І. Л. - Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств (2017)
Карпук А. І. - Інвестиційні процеси у лісовому господарстві: регіональні особливості, Дзюбенко О. М. (2017)
Бирка М. І. - Основні тенденції інвестиційної активності промисловості України (2017)
Гуляєва Н. М. - Системна єдність фінансування і використання фінансових ресурсів в інвестиційному процесі, Бедрековський П. М. (2017)
Чуницька І. І. - Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2017)
Паляничко Н. І. - Еколого-економічні імперативи ринкових трансформацій у забезпеченні збалансованого сільськогосподарського землекористування (2017)
Бондаренко Л. П. - Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві, Тарнавський М. І. (2017)
Денисенко М. П. - Управління персоналу на підприємстві, Терещук Л. В. (2017)
Довлатова Мехрибан Тельман кызы - О некоторых аспектах организации учета в учреждениях образования (2017)
Славута О. І. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоквартирних будинків, Волгіна Н. О. (2017)
Павловські Г. - Управлінська діагностика в системі цілей економічної діагностики підприємства (2017)
Ювженко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності та природи бюджетування (2017)
Собчук С. І. - Формування неподаткових надходжень бюджету в системі бюджетного регулювання (2017)
Полторак С. Т. - Військово-промисловий комплекс: поняття, сутність і роль держави в управлінні ним (2017)
Болдуєв М. В. - Розвиток фінансових методів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Гладченко А. Ю. - Наднаціональні інструменти державного управління у забезпеченні економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави (2017)
Сіцінський Н. А. - Особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на сході України в рамках щорічної мюнхенської конференції з безпеки (2017)
Ганяк В. Й. - Політичні механізми у процесі вироблення державної політики у сфері свободи совісті й релігії: безпековий вимір (2017)
Гута С. С. - Поняття "кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками", "воєнно-політична криза" в теорії державного управління (2017)
Драган Я. П. - Сучасні тенднції інтелектуалізації процесу управління в ієрархічних системах в умовах загроз, Сікора Л. С., Яворський Б. І., Лиса Н. К. (2016)
Білан В. П. - Стабілізація натягу стрічки стрічкоживильної ділянки аркушерізальної ротаційної машини за допомогою плаваючого валика з пневмоциліндром, Верхола М. І., Лаптєв В. О. (2016)
Сорочинський О. М. - Адаптація параметрів цифрових регуляторів до зміни основних координат намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин з електроприводами змінного струму, Стрепко І. Т., Кавин Я. М. (2016)
Казьмірович О. Р. - Модернізація системи програмного керування ниткошвейної машини БНШ-6а на базі програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2016)
Сідікі О. С. - Визначення покриття десятипольної шкали фарбою фарбодрукарської системи послідовної структури (2016)
Овсяк В. К. - Аналіз впорядкованості значень у формулі математичної індукції, Овсяк О. В., Петрушка Ю. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Легковагове шифрування для систем із обмеженими ресурсами, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Гаранюк П. І., Гаранюк І. П. (2016)
Дурняк Б. В. - Методи ідентифікації та виявлення атак на етикеткові вироби, Стахів Р. Б., Сабат В. І. (2016)
Коляда Р. В. - Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць, Мельник О. М. (2016)
Чехман Я. І. - Аналіз явищ у зоні контакту фрикційної пари кочення, Шустикевич А. І. (2016)
Топольницький П. В. - Кут атаки леза як важливий фактор якості та точності обрізування книжково-журнальних блоків, Ватуляк Ю. В. (2016)
Стеців Я. Б. - Удосконалений механізм подавача самонакладу машини "Heidelberg GTO 52", Стеців Б. С. (2016)
Мудрик М. С. - Синтез моделі факторів композиційного оформлення веб-додатку для дистанційної освіти, Конюхов А. Д., Хамула О. Г. (2016)
Чаплінський О.Д. - Технологічне забезпечення ефективності розподілу металевих порошків в електростатичних класифікаторах, Шахбазов Я.О. (2016)
Шевчук А. О. - Економічна безпека підприємства при застосуванні семантичного захисту інформації в системі автоматизованого документообігу, Шевчук О. В. (2016)
Реферати (2016)
Черняк Л. П. - Структурні зміни та властивості магматичних порід Західної України (2016)
Умерова С. О. - Особливості формування шаруватих нанокомпозитів типу "метал - діелектрик" методом трафаретного друку, Дуліна І. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Толочина А. В. - Получение интерметаллида Fe3Al методами порошковой металлургии, Мамонова А. А., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2016)
Іванченко С. Е. - Реологічні властивості та плівкоутворююча здатність полімерних суспензій на основі нанопорошку BaTiO3, Умерова С. О., Дуліна І. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Іванченко С. Е. - Отримання тонких суцільних керамічних плівок на основі нанопорошку BaTiO3 методом плівкового лиття, Умерова С. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Великий Ю. В. - Методи регулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємствa (2017)
Мороз О. В. - Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання, Карачина Н. П., Вітюк А. В., Жгун О. П. (2017)
Кожухова Т. В. - Національні політики США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку (2017)
Коломієць Г. М. - Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та Польщі, Синілова О. М. (2017)
Сіпайло Л. Г. - Інвестиційний потенціал підприємств України в кризових умовах, Ляшук А. М. (2017)
Mrykhina O. - Research of the transfer of technologies developed in higher educational institutions, based on the system approach (2017)
Мельник Л. Л. - Власність як фактор впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств (2017)
Корнійчук Г. В. - Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Новрузов О. Х. - Меры, проводимые в направлении развития и управления рыночно-ориентированной промышленности в Азербайджане (2017)
Кулікова Л. В. - Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств (2017)
Орел М. Г. - Концептуалізація дестабілізації суспільно-політичної системи у контексті впливу на ефективність державного управління (2017)
Євмєшкіна О. Л. - Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування (2017)
Мельничук Л. М. - Становлення основних засад державного управління соціальним розвитком регіонів у період незалежності України (2017)
Гладченко А. Ю. - Глобальна інституалізація та державні інститути регулювання економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні (2017)
Сіцінський Н. А. - Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону (2017)
Бомчак Я. О. - Вплив директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Черній Є. В. - Запровадження id-карток громадян як одна з основних складових успішного розвитку державного управління за допомогою використання новітніх інформаційних технологій (2017)
Гончар С. В. - Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування (2017)
Ткаченко Г. С. - Правові засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2017)
Олексюк Л. В. - Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян: загальне та особливості, підходи до уніфікації (2017)
Кашинська Н. В. - Роль держави у сфері доступу до інформації (2017)
Сергієнко Л. В. - Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки (2017)
Клеп Є. В. - Динаміка розвитку старопромислових міст України в умовах сучасних викликів і загроз (2017)
Піковський М. Й. - Діагностичні ознаки сірої гнилі нуту (2014)
Аветисян Ю.Ф. - Жирнокислотний склад сумарних клітинних ліпідів збудників бактеріальних хвороб рослин томата (Lycopersicon esculentum Mill.), Коломієць Ю.В., Григорюк І.П. (2014)
Широкоступ О.В. - Важливий елемент технології вирощування буряків цукрових (2014)
Борзих О.І. - Видовий склад та шкідливість домінантних комах-шкідників яблуні на південному сході України, Гродський В.А. (2014)
Яновський Ю.П. - Оленка волохата - особливості біології та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України, Суханов С.В., Чепернатий Є.В. (2014)
Макух Я.П. - Бур’яни чи кращі медоноси України?, Ременюк С.О., Токарчук М.М., Мошківська С.В. (2014)
Рідей Н.М. - Екологічна роль біорізноманіття у формуванні стійкості агроландшафтів, Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А. (2014)
Войтов В. А. - Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдерів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах, Цимбал Б. М. (2016)
Тарасенко В. Е. - Определение параметров автотракторных радиаторов (2016)
Дубинин Е. А. - Совершенствование метода диагностирования рулевого управления шарнирно-сочлененной машины, Полянский А. С., Молодан А. А., Клец Д. М. (2016)
Сорокін М. С. - Концепція розвитку сільськогосподарської техніки з використанням гібридного приводу, Лисиченко М. Л., Ясак В. В. (2016)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Совместный высев пропашных культур — технико-технологические проблемы и задачи", Пастухов В. И., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М., Знайдюк В. Г., Середин М. Ю., Пискарев А. Н., Скофенко С. М., Крохмаль Д. В., Головин И. А. (2016)
Шебанін В. С. - Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду, Кошкін Д. Л., Захаров Д. О. (2016)
Лисиченко М. Л. - Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур, Панкова О. В. (2016)
Ляшенко Г. А. - Обґрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини, Черепньов І. А., Топчий В. Л. (2016)
Колодій О. С. - Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника, Кюрчев С. В., Мельник К. Л. (2016)
Тіщенко Л. Н. - До розрахунку пористості шару зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2016)
Пастухов В. І. - Дослідження стійкості руху механічних систем на структурних моделях, Скофенко С. М., Міленін А. М., Обущенко Ю. О. (2016)
Чепіжний А. В. - Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Пилипака С. Ф., Несвідомін А. В. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимальное проектирование многокомпонентных конструкций сельскохозяйственного машиностроения, Назаренко С. А. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимизация образующей индивидуальной пружинной стойки дисковой бороны, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Автономова Л. В. - Оценка прочности рабочего органа дисковой бороны при взаимодействии с преградой, Бондарь С. В., Степук А. В., Ягудин Д. С. (2016)
Симсон Э. А. - Формирование волокнистой структуры поковок колец, обеспечивающее долговечность подшипниковых узлов сельскохозяйственной техники, Автономова Л. В., Грозенок Е. Д. (2016)
Лисиченко М. Л. - Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів, Середин М. Ю. (2016)
Шуляк М. Л. - Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування (2016)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних параметрів функціонування багатоелементних машинно-тракторних агрегатів, Антощенков В. М. (2016)
Мельник В. И. - Согласование тяговых возможностей трактора и рабочего сопротивления почвообрабатывающих машин, Чигрина С. А. (2016)
Megel Yu. E. - Boosting membrane transmis sibility with an impulse electric field, Shigimaga V. A., Kovalenko S. N., Belikova T. B. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2016)
Макогон Е. А. - Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при виникненні надзвичайних ситуаціях техногенного та соціального характеру, Черепнев И. А., Сологуб О. М. (2016)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського