Парамонова Н. К. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 4. Порядок расчета и анализа флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод, Гамшеева И. С., Запольский И. Н. (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся стратиграф и палеонтолог Леонид Сигизмундович Либрович (К 125-летию со дня рождения) (2016)
Пам’яті Олексія Ілліча Сахацького (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Brych V. Ya. - Modern approaches to improving mechanisms of electric power industry development, Artemchuk T. (2016)
Vysochan O. S. - Intensification of internal control over quality costs as a means of improving product competitiveness, Lutsiuk I. V. (2016)
Hlushko O. V. - Content characteristics of economically stable efficiency of socially responsible business (2016)
Zahorodniy A. G. - Participants of an innovative project: their tasks, contributions and interests, Babinska S. Ya. (2016)
Zakharchyn H. M. - Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment, Lyubomudrova N. P., Sobol I. B. (2016)
Koval Z. O. - Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises (2016)
Pyrog O. V. - Operation and modernisation of fixed assets at machine-building enterprises, Stelmakh K. P. (2016)
Pyrog O. V. - The development of e-commerce in terms of virtualization industry, Horyachka A. I. (2016)
Stanasyuk N. S. - Structural development of industrial potential of ukraine (2016)
Voytsekhovska V. V. - The environmental sustainability – assessment of regional priorities for air pollution reduction, Butzbach O. (2016)
Bogdan T. - Ukraine's fiscal adjustment in European context (2016)
Шумська С. С. - Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи (2016)
Шовкун І. А. - Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? (2016)
Бородіна О. М. - Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні (2016)
Никифорук О. І. - Реконструктивний розвиток транспорту України на сучасному етапі (2016)
Олефір В. К. - Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України (2016)
Версаль Н. І. - Тенденції доларизації банківського сектора України, Ставицький А. В. (2016)
Супрун Н. А. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу (2016)
Петренко П. С. - Щодо удосконалення системи державного фінансового контролю для побудови ефективної держави (2016)
Небрат В. В. - Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні (2016)
Світлої пам'яті Анатолія Федоровича Павленка (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2016 р. (2016)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2016 г. (2016)
Index of the articles published in journal "Есonomy and forecasting" in 2016 (2016)
Кузьо І. В. - Львівська політехніка і прикладна механіка. Історія і сьогодення (2016)
Вікович І. А. - Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумо-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом (2016)
Вікович І. А. - Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2016)
Гурський В. М. - Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям (2016)
Дівєєв Б. - Вібронавантаженість різьбових з’єднань у конструкції сівалки, Опалко В., Черчик Г. (2016)
Кузьо І. В. - Розрахунок надземної дільниці магістрального трубопроводу на стійкість, Кунта О. Є., Харченко Є. В. (2016)
Ланець О. C. - Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом, Качмар Р. Я., Боровець В. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2016)
Korendii V. M. - Investigation of influence of inclination angles of sail-type blades on the starting torque of horizontal-axis wind-wheel, Furdas Yu. V., Bushko O. S. (2016)
Дзюбик А. Р. - Забезпечення технологічної міцності зварних стиків обсадних труб, Назар І., Дзюбик Л., Палаш Р., Саковець А. (2016)
Дзюбик А. Р. - Оптимізація технології наплавлення зносостійких шарів на плоскі елементи конструкцій, Войтович А. А, Дзюбик Л. В. (2016)
Ступницький В. В. - Аналіз результатів імітаційного моделювання щодо впливу температурних чинників на стан поверхонь в процесі їх формоутворення, Долиняк Я. В. (2016)
Ступницький В. В. - Багатокритеріальна оптимізація функціонально-орієнтованого технологічного процесу механічного оброблення загартованих поверхонь деталей прес-форм, Ступницький С. В. (2016)
Мануляк І. З. - Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії, Мельничук С. І. (2016)
Contents (2016)
Kumar Bhagi L. - Application of Taguchi Method for Optimization of Continuous Drive Friction Welding Process Parameters, Singh S., Singh I. (2016)
Chovnyuk Y. - Dynamic Modelling and Control System of a Single Non-Slender Flexible Robot’s Link Rotating in a Horizontal Plane, Gumeniuk Y., Dikterjuk M. (2016)
Оrgiyan A. - Computation of Shaping Errors for Fine Boring of Smooth and Stepped Holes, Balanyuk A., Kobelev V., Tvorischuk I. (2016)
Koruniak P. - Two-mass Vibrating Conveyer with Nonparallel Flat Springs, Nishchenko I., Shenbor V., Korendiy V. (2016)
Dmyterko P. - Research of Influence of Oscillations of Tool-Part System on Roughness of Surface Layer during High-Speed Friction Strengthening, Novitskyi Y., Gurey V. (2016)
Shenbor V. - Analysis and Improvement of Two-Mass Vibrating Tubular Conveyers with Two-Cycle Electromagnetic Drive, Koruniak P., Korendiy V., Brusentsov V., Brusentsova M. (2016)
Kozak A. - Mathematical Model of Elements of Automated System of Loose Materials Dosing (2016)
Бессараб Т. - Особливості латиноамериканського регіоналізму в контексті регіональної безпеки (2016)
Бучин М. - Політологічний аналіз основних методик вимірювання рівня демократії у світі (2016)
Волинець О. - Знаки часу у вченні Папи Івана ХХІІІ (2016)
Івасечко О. - Безпековий потенціал ЄС: геополітичний та соціо-економічний виміри, Дорош Л. (2016)
Ільницька У. - Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам (2016)
Матлай Л. - Пак Кин Хе – президент республіки Корея, залізна леді Азії (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Інституційно-зумовлені причини та передумови формування урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2016)
Пасічний Р. - Роль УГКЦ у передвиборчій агітації парламентських виборів 2012 р. (2016)
Тишкун Ю. - Історія і зміст лінійної концепції глобального розвитку (2016)
Турчин Я. - Перспективи східного партнерства в умовах геополітичних та безпекових змін cхідноєвропейського регіону (2016)
Wojtashak A. - Nacjonalizm walijski (2016)
Кадикало А. - "Стіна" планка як агностичний принцип у фундаментальному науковому пізнанні (2016)
Карівець І. - Метафілософія Григорія Сковороди (2016)
Онищук О. - Трансформація буттєвих виявів людини в просторі мережевої культури (2016)
Петрушенко B. - Роль філософії в житті сучасного суспільства: питання без відповідей (2016)
Федорів Л. - Місце трансцендентного у класичній та некласичній теорії пізнання (2016)
Гетьманчук М. - Концептуалізація відносин "Людина – держава" в лібералізм, Сіромська Г. (2016)
Звонар В. П. - Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2016)
Дейнега І. О. - Ринкові характеристики освітньої послуги, Андрощук М. С. (2016)
Жук О. С. - Оцінка стану та структури активів підприємства (2016)
Карпчук Л. А. - Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах (2016)
Ковальчук Г. В. - Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (2016)
Король В. А. - Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості (2016)
Мамонтова Н. А. - Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації, Іщук О. С. (2016)
Непочатенко О. О. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник C. А. (2016)
Нех Д. І. - Підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті покращення його фінансового стану (на прикладі ПАТ "Укртелеком") (2016)
Осадча О. О. - Система показників результативності діяльності вітчизняних суб’єктів (2016)
Олійник О. С. - Зростання прибутковості як передумова забезпечення фінансової безпеки ТОВ "Суффле Агро Україна" (2016)
Оксентюк Л. О. - Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі (2016)
Чудінович М. В. - Оптимізація управління грошовими потоками підприємства (2016)
Оганезова А. В. - Влияние занятости на здоровье работающего населения в Украине (2016)
Топішко І. І. - Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства, Топішко Н. П. (2016)
Баранник Л. Б. - Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект (2016)
Баскаков А. Ю. - Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття "бюджетний менеджмент" (2016)
Буряченко А. Є. - Економічна природа фінансового потенціалу регіону (2016)
Вознюк О. В. - Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності (2016)
Дем’янчук О. І. - Оцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України, Сеник О. А. (2016)
Дубіцький Я. П. - Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у ПАТ "Укрексімбанк" (2016)
Затонацька Т. Г. - Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору, Ткаченко О. Є. (2016)
Карлін М. І. - Досвід функціонування спеціальних економічних зон у постсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні (2016)
Конащук Н. Е. - Використання "зелених" критеріїв під час здійснення публічних закупівель (2016)
Кошин Р. І. - Ефективність боргової політики України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави (2016)
Кондратюк Л. М. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку (2016)
Кривицька О. Р. - Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків, Коваленко Д. В. (2016)
Михальчук Н. В. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ "Приватбанк" (2016)
Онишко С. В. - До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств (2016)
Рожко О. Д. - Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквалізації (2016)
Маліновська К. О. - Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин (2016)
Скрипник М. І. - Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства, Григоревська О. О. (2016)
Харчук Ю. Ю. - Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (2016)
Чебанова Н. В. - Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями, Єфіменко Т. І., Орлова В. М. (2016)
Voloshin V. - Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services (2016)
Дзюбановська Н. В. - Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського союзу (2016)
Articles (2016)
Soleimani H. - Security challenges in mobile assisted language learning in the millennium for education, Rostami Abu Saeedi A. A., Rahmanian M. (2016)
Dychka N. - Teaching students of information technology specialties english writing, Lazebna O., Kotvytska V. (2016)
Shmatkov D. - The use of causal maps as interdisciplinary didactic reduction method (2016)
Chairunnisa C. - The implementation of group investigation model (gim) to enhance students’ critical thinking skill in educational program evaluation class (2016)
Khrystenko O. - Women’s enlightenment movement as the philosophy of education (late 19th – first half of the 20th century) (2016)
Mukan N. - Functional literacy learning in the system of adult education in belgium, Fuchyla O. (2016)
Labinska B. - Approaches to determining the stages of the language teaching methods development in western ukraine (1867 - 1939) (2016)
Martynyuk A. - Gesture-verbal utterances from the cognitive perspective (2016)
Bodnar S. - Content and language integrated teaching to ukrainian university students majoring in economics (2016)
Lavrysh Y. - Peer and self-assessment at esp classes: case study (2016)
Kovbasko Y. - Temporal and locative prepositions versus adverbs: lexical and grammatical overlapping (corpus-based study) (2016)
Oliynyk N. - Conceptualisation of economic crisis in discourse: from the great depression to the great recession, Shevchenko I. (2016)
Kyrychok A. - Special aspects of using a mentoring approach to training public relations specialists (2016)
Lisna M. - Retrospective evaluation of elt coursebook effectiveness (2016)
Glinka N. - Cross-cultural realities in the journalistic discourse and their significance in foreign language learning, Usyk G., Ilchuk Y. (2016)
Bilavych G. - Modern fiction as factor of students’ reading culture development, Rozman I. (2016)
Ghritchenko I. - Innovative approaches to teaching english language to artists, Nesterenko I. (2016)
Grinyova V. - Modernization of primary school teachers’ training: from knowledge to competence approach, Rezvan O. (2016)
Ilchenko O. - Flutter by, butterfly: or wonder-full writing tools. A review of Technique in Nonfiction: The Tools of the Trade, by Steven Darian (2016)
Баняс В. В. - Життя як безсюжетна моновистава (Роздуми, навіяні монографією Ганни Работяги "Поетика події у французькій драматургії 80-90 років ХХ ст. на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна"), Баняс Н. Ю. (2016)
Городнюк Н. А. - Функції речі у модерністському романі (2016)
Коbylko N. А. - The polysymbolic eidos of the road in Vasyl Zemliak’s chimeric prose, Kyrylenko N. І. (2016)
Кобринец О. С. - Сатирическая маска Михаила Бурбонова в творчестве Дмитрия Минаева (2016)
Лямпрехт О. В. - Багатомовність як прикметна риса літератури українського бароко (2016)
Марченко Т. М. - Л. Я. Гуревич и К. С. Станиславский: к проблеме творческого взаимодействия (2016)
Матвєєва Т. С. - Урбаністичний простір в українському романному дискурсі другої половини XIX століття: символіка втілення (2016)
Метолиди Е. И. - Формы интертекста романа "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова в романе В. К. Кантора "Крепость" (2016)
Нестеренко К. В. - Вопросы права в биографии и творчестве В. Г. Короленко (2016)
Петухова Е. И. - Интермедиальность в повести Лады Лузиной "Никола Мокрый" (2016)
Соколова Г. П. - Пушкинские реминисценции в смысловом пространстве "петербургского текста" и семантика пространственности в "Петербурге" А. Белого (2016)
Сотова С. Н. - Наркозависимость как объект художественно-образного осмысления в русской прозе (2016)
Ступницкая Н. Н. - Народные представления о земле в произведениях А. И. Солженицына (2016)
Ушкалов Л. В. - Парадокси романного світу: на перетині інтерпретацій (2016)
Титул, зміст (2015)
Бєлкін Л. М. - Втілення податкової концепції "подарунків на біржі" як результат неналежного публічного управління (2015)
Гончаренко В. С. - Історичні витоки інституту доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні: домонгольський період (2015)
Гора І. В. - Проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України (2015)
Гордієнко С. Г. - Теоретичні та практичні аспекти оцінки нематеріальних активів (2015)
Громова М. Є. - Сучасна кримінологія: Огляд теорії "реінтегративного сорому" Дж. Брейтуейта (2015)
Колесник В. А. - Деякі окремі вимоги до складання протоколу негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до нього (2015)
Комарницька О. - Прокурорський нагляд при затриманні уповноваженою службовою особою, Яновська О. (2015)
Легких К. В. - "Складний" обов’язок: використання стороною захисту концепції "якість закону" при покладенні на підзахисного додаткових обов’язків в межах обрання запобіжного заходу (2015)
Нечаєва К. О. - Категорія відумерлості спадщини: теоретико-історичний аналіз (2015)
Хилюк С. В. - "Злочин і кара" у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Ходак Є. С. - Особливості формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Ходанович В. О. - Значення судово-психологічної експертизи неповнолітніх при вирішенні сімейних спорів у цивільному судочинстві України, Ходанович О. В. (2015)
Хомов С. М. - Громадський моніторинг як форма громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України (2015)
Чубарев В. Л. - Небезпечність особи, що вчинила злочин. Підходи до вивчення проблеми (2015)
Шандула О. О. - Міжнародні стандарти як основа професійної етики прокурорів України (2015)
Юринець Ю. Л. - Співвідношення концептів "європейське адміністративне право" та "європейський адміністративний простір" у контексті європейської інтеграції України (2015)
Плаксієнко В. Я. - Методичні аспекти відображення в обліку і звітності продажу основних засобів (2016)
Святова О. В. - Стратегическое развитие сахаропроизводящих регионов, Дорогавцева И. Г. (2016)
Ульянченко О. В. - Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні, Безус Р. М. (2016)
Шабінський О. В. - Визначення потреби в інвестиційних ресурсах агропідприємств в процесі забезпечення економічної безпеки агросектора: практичний підхід (2016)
Гончаренко Н. Г. - Аналіз динаміки зайнятості населення України (2016)
Лещинський В. П. - Пошук оптимальної моделі територіальної організації влади в Україні з метою реалізації структурних реформ (2016)
Лисак Г. Г. - Сутність витрат операційної діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту, Кот О. В. (2016)
Божко М. В. - Трансформація категорії витрат в економічних дослідженнях (2016)
Дубинська І. І. - Стратегічні орієнтири трансформації системи управління трудовими ресурсами регіону на основі їх інвестиційної привабливості (2016)
Кондратьєва І. О. - Аутсорсинг в агрохімічному сервісі (2016)
Олійник А. С. - Діагностика розвитку фермерських господарств в аграрній сфері України (2016)
Kalashnikova T. V. - Strategic directions of development of Ukrainian agricultural sector and its financial support, Kalashnikov O. M. (2016)
Гуторов О. І. - Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин (2016)
Коренюк П. І. - Стратегія підвищення конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств та підприємств зв’язку, Шепель Н. Г., Кулик М. В. (2016)
Нагаєв В. М. - Управлінські основи запобігання організаційним конфліктам в умовах сільськогосподарського виробництва (2016)
Нестеренко С. А. - Новітні тенденції у методологічних підходах щодо оцінки продовольчої безпеки країни (2016)
Чебанова Н. В. - Стратегія управління економічним потенціалом підприємства, Корольова Н. М. (2016)
Герасименко Ю. С. - Підвищення ролі методологічних принципів в економічних дослідженнях АПК (2016)
Панчук А. С. - Стратегічний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств, Новицька Ю. І. (2016)
Пономарьова М. С. - Умови збереження конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні аспекти відтворення сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу (2016)
Бадзян В. В. - Регіональні еколого-економічні особливості лісогосподарського землекористування та господарювання (2016)
Романенко Т. Б. - Екологічна та економічна ефективність традиційних і органічних землекористувань (2016)
Судомир М. Р. - Конкурентостійкість як економічна категорія (2016)
Ефименко Т. И. - Приказ об учетной политике: представление бухгалтерских рисков, Орлова В. Н. (2016)
Самчик М. Ю. - Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів, що використовуються у спільній діяльності (2016)
Стройко Т. В. - Особливості управління трудовими ресурсами в глобалізованому світі, Романчук Ю. C. (2016)
Шебаніна О. В. - Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку: теоретичний аспект, Федосєєва Г. С. (2016)
Мерчанський В. В. - Напрями здійснення інвестиційної діяльності в сільському господарстві (2016)
Кошкалда І. В. - Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств як складова санації, Костанецька Т. М. (2016)
Олійник О. В. - Зміни в системі оподаткування та їх вплив на тенденції економічного розвитку аграрного сектора економіки, Скоромна О. Ю. (2016)
Ульянченко О. В. - Особливості організації виробничих послуг у сільському господарстві, Прозорова Н. В. (2016)
Олійник Т. І. - Формування ефективної аграрної політики в умовах європейської інтеграції України, Ксьонова О. В. (2016)
Момот А. С. - Сутність та формування виробничого потенціалу аграрного сектора економіки України (2016)
Криленко В. І. - Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем, Деркач Т. В. (2016)
Левковська Л. - Фінансово-економічне забезпечення проектного управління територіальним водно-господарським комплексом, Мандзик В. (2016)
Скупський Р. М. - Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку, Меліх Т. Г. (2016)
Купчак В. Р. - Стратегічні пріоритети модернізації енергетичної системи регіонів України (2016)
Ларіна Т. Ф. - Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК (2016)
Войт Д. С. - Шляхи розвитку туристичного потенціалу Миколаївської області, Левенець Ю. А. (2016)
Лепьохіна О. В. - Сучасний стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування: сучасний аспект розвитку регіонів, Білоусова С. В. (2016)
Яроцька О. В. - Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в системі фіскального регулювання водокористування України (2016)
Бєлякова М. Ю. - Удосконалення просування продукції підприємств Миколаївської області на зовнішній ринок (2016)
Завгородній К. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності логістичного аутсорсингу (2016)
Пойманова А. С. - Удосконалення управління персоналом: узгодження кадрової політики, її економічний зміст та стратегії розвитку (2016)
Колективу Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (2016)
Бацмай С. А. - Сучасні концептуальні підходи до розвитку організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: гендерний аспект (2017)
Башта О. В. - Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва, Лях Т. Л. (2017)
Барило Н. А. - Фізико-математичний ліцей імені князя Безбородька (2017)
Булавенко С. Д. - Фінансове виховання як основа формування соціально та економічно активної особистості (2017)
Войтовська А. І. - Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції "Без бар’єрів" УДПУ імені Павла Тичини) (2017)
Волотовська Т. П. - Теоретичні аспекти управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Децюк Т. М. - Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії, Василишина Н. М. (2017)
Довжук Н. Ш. - Професійна адаптація майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах як проблема психології особистості та розвитку (2017)
Дрижак В. В. - Автономія вищого навчального закладу як фактор забезпечення якості вищої освіти, Єрмак С. М. (2017)
Заєць Н. Ю. - Вплив тайм-менеджменту керівника на розвиток позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Завацька Л. М. - Дослідження потреб дітей з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Закревська Є. С. - Комп’ютерні ігри як засіб формування здорового способу життя школярів (2017)
Кирилюк В. М. - Проблеми розвитку народної хореографії в Україні (2017)
Кіриченко С. В. - Розробка складових акмеограми вчителя для проектування його самоосвітньої діяльності (2017)
Ковальчук В. Я. - Шляхи формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Когут С. Я. - Становлення та розвиток інституту професійної освіти польщі як середовища формування теоретико-методологічних засад педагогіки праці (2017)
Козійчук О. Г. - Управління профорієнтаційною роботою в контексті професійного самовизначення молоді (2017)
Конончук А. І. - Інтеграційні процеси у професійній підготовці фахівців соціальної сфери (2017)
Корнієнко В. О. - Авторська розробка спеціального курсу "Акмеологічні засади професійної мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів" (2017)
Крапивний Я. М. - Особливості професійної підготовки вчителів у Чернігівському єпархіальному жіночому училищі в ХІХ ст. (2017)
Кудляк С. М. - Особливості планування організаційно–педагогічної діяльності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Лісовець О. В. - Проблема формування соціально-правової компетентності фахівців соціальної сфери: історико-педагогічний аналіз (2017)
Лутченко А. В. - Запровадження служби пробації в Україні: європейський досвід (2017)
Максименко О. В. - Формування дослідницьких умінь і навичок у педагогічному процесі (2017)
Матлаш В. А. - Динаміка показників психологічної підготовки студентів аграрного університету під впливом секційних занять з шахів, Рибалко П. Ф., Харченко С. М. (2017)
Несін Ю. М. - Використання "мозкового штурму" як ефективного засобу комунікації англійською мовою (2017)
Новгородський Р. Г. - Прикладні методики в діяльності соціального працівника (2017)
Носко М. О. - Руховий розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів, Гришко Ю. Ю., Носко Ю. М., Дейкун М. П. (2017)
Павленко Т. В. - Теоретичні та практичні аспекти формування фахової компетентності при проведенні занять фізичної культури зі студентами спеціальних медичних груп (2017)
Пищик О. В. - Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування (2017)
Платонова О. Г. - Формування готовності працівників соціальної сфери до організації роботи в сфері дозвілля (2017)
Приходькіна Н. О. - Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти (2017)
Рень Л. В. - Діяльнісний потенціал громадських організацій у соціалізації молоді (2017)
Рибалко Л. С. - Теоретичні та прикладні аспекти педагогічної акмеології у вищій школі (2017)
Рибалко П. Ф. - Рівень групової згуртованості спортивно-ігрових студентських команд аграрного університету, Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В. (2017)
Рудик А. В. - Соціальна зумовленість професійної підготовки майбутніх вчителів математики до використання інноваційних технологій у профільних школах (2017)
Силко Р. М. - Використання елементів арт-терапії у зображувальній діяльності дошкільників, Грушко А. П. (2017)
Сургова С. Ю. - Методика визначення особистісного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутнього соціального працівника (2017)
Тимошко Г. М. - Теоретико-практичні засади управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу (2017)
Тогочинський О. М. - Соціально-виховна робота та сфера її застосування в роботі з засудженими у процесі наглядової пробації, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2017)
Турчин Т. М. - Зміст, методи і специфіка роботи майбутніх вихователів з дітьми раннього віку, Коляда М. В. (2017)
Турчин Т. М. - Особливості сприймання мистецтва живопису дошкільниками, Сухенко Н. Ю. (2017)
Усатенко В. М. - Розвиток організаційної культури навчального закладу як проблема педагогічного дослідження (2017)
Чернякова А. В. - Організаційні засади волонтерської роботи з молоддю з числа дітей-сиріт в умовах соціального гуртожитку, Зінич В. Г., Якушко Ю. В. (2017)
Чубук Р. В. - Прикладні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями (2017)
Шевченко В. М. - Дидактичні основи предметно-практичного навчання дітей з порушеннями слуху в умовах оновлення змісту освіти (2017)
Шевченко С. М. - Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти на прикладі угорських, молдовських і румунських шкіл (1991-2010-й рр.) (2017)
Шерстюк Л. В. - Сутність та структура методичної компетентності майбутнього викладача-філолога (2017)
Шолох О. А. - Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема (2017)
Юда Л. А. - Гендерна соціалізація дівчини в родинному і громадському побуті українців (2017)
Пічугіна М. А. - Підходи до створення інноваційних кластерів підприємств (2014)
Пристемський О. С. - Роль соціально-економічних факторів при забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (2014)
Бурдейна Л. І. - Методи прийняття управлінських рішень на прикладі транспортної задачі, Рубель В. П., Поважук Д. О. (2014)
Савкіна В. М. - Жито як перспективна експортна культура вітчизняних зерновиробників (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Теоретико-методичні засади діагностики економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Собко О. М. - Соціальний інтелектуальний капітал підприємства: детермінанти та вектори розвитку в Україні (2014)
Стегній О. В. - Вплив державної підтримки на ефективне функціонування підприємств аграрної галузі (2014)
Хомутенко Л. І. - Організаційна культура підприємства: теоретичні та практичні аспекти формування, Вязовченко В. Є. (2014)
Черненко Ю. О. - Вибір методів управління ризиками на промисловому підприємстві (2014)
Шарко В. В. - Оцінка інтенсивності розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Шацька З. Я. - Необхідність безперервної освіти у XXI столітті, Юденок І. М. (2014)
Шелест Н. А. - Моніторинг стану, проблем та перспектив розвитку м’ясопереробних підприємств України (2014)
Гудзь Ю. Ф. - Ефективність виробництва зерна в контексті забезпечення продовольчої безпеки регіону (2014)
Гуменюк А. М. - Формування регіональних механізмів активізації державно-приватного партнерства (2014)
Медвідь В. Ю. - Економічний механізм розробки стратегічних планів регіонального розвитку (2014)
Семенченко Н. В. - Стратегія інноваційного розвитку підприємства (2014)
Товканець С. А. - Напрями відтворення складових виробничого потенціалу в контексті стійкого розвитку регіону, Товканець О. С. (2014)
Шимко О. В. - Кластеризація як важливий напрямок інтенсифікації економічного розвитку (2014)
Новак У. П. - Реалізація концепції "зеленої економіки": досвід і проблеми України, Дацків С. З. (2014)
Семенов В. Ф. - Територіальні умови і стратегії розвитку туризму в регіонах, Басюк О. В. (2014)
Чайкін О. В. - Організаційні складові запровадження екологічно сертифікованого виробництва сільськогосподарським підприємством (2014)
Величко А. В. - Механизм регулирования социальной политики государства в сфере образования, Илюхина Н. С. (2014)
Колосок А. М. - Теоретичні основи соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Позднякова Л. А. - Методическое обеспечение оценки финансовой безопасности страхового рынка (2014)
Гмиря В. П. - Інноваційні механізми кредитування аграрного виробництва України (2014)
Дудченко В. Ю. - Сучасний стан та структура державних фінансів Республіки Польща (2014)
Єріс Л. М. - Достатність капіталу банківської системи: методи та інструменти забезпечення (2014)
Химченко А. Н. - Состояние инвестиционного климата и фондового рынка Украины, Калачигин Г. М. (2014)
Коваленко В. В. - Макропруденційна політика в контексті формування нової парадигми банківського регулювання та нагляду (2014)
Кривуц Ю. Н. - Международные финансы как экономическая категория (2014)
Марченко Н. А. - Роль облігацій місцевих позик у наповненні і розвитку місцевих бюджетів, Якунько А. В. (2014)
Мельнічук Н. О. - Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні (2014)
Москаленко Н. В. - Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання, Горкавчук С. А. (2014)
Николюк В. П. - Фінансово-інфекційні впливи на економіки країн Центральної та Східної Європи (2014)
Рекуненко І. І. - Теоретичні аспекти визначення структурних елементів інфраструктури фінансового ринку (2014)
Сергєєва О. С. - Ризико-орієнтований підхід до управління грошовими потоками банку (2014)
Славкова А. А. - Боргова безпека України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Проценко А. В. (2014)
Стороженко О. О. - Фінансовий механізм іпотечного кредитування (2014)
Чмутова І. М. - Технологія аналізу інвестиційного портфеля банку як складова технології управління його фінансовою діяльністю (2014)
Шейко О. П. - Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні (2014)
Духновська Л. М. - Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, Скоморохова С. Ю., Горбачова О. А. (2014)
Іванюта О. В. - Розвиток функціональних систем обліку витрат: організаційний аспект (2014)
Монастирська Т. Б. - Oблікове забезпечення діяльності ОСББ: теоретичні та прикладні аспекти витрат (2014)
Проскуріна Н. М. - Удосконалення нарахування податку на прибуток підприємства в контексті дебіторської заборгованості (2014)
Ріпка Л. М. - Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2014)
Романчук А. Л. - Теоретичні аспекти методики аналізу фінансових інвестицій (2014)
Скиба К. В. - Проблемні питання облікового відображення операцій з довірчого управління майном, Гуріна Т. І., Сморжанюк Т. П. (2014)
Скрипник Н. В. - Облік основних засобів: порівняльна характеристика національних підходів і вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Строй Т. А. - Ефективність системи бюджетування в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Фурса Т. П. - Концептуальні засади управління оборотними активами підприємства (2014)
Слободян Н. Г. - Удосконалення обліку реалізації готової продукції та розрахунків з покупцями у молокопереробній галузі на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод", Хилидизюк А. М. (2014)
Шипунова О. В. - Особливості класифікації та оцінки фінансових активів (2014)
Бальзан М. В. - Прогнозування результативності управління якістю діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Ільєнко О. В. - Аналіз розвитку ІТ-ринку України в структурі світового господарства, Собкова А. О. (2014)
Тукало В. О. - Взаємодія інституціональних складових економіки на підґрунті кількісного аналізу математичних моделей, Коляда Ю. В. (2014)
Павлова О. Ю. - Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови (2016)
Сіверс В. А. - Проблема "третьої людини" у Аристотеля в аспекті імплементації принципу рекурсивності (2016)
Гаюк І. Я. - Хачкары в символическом поле армянской культуры (2016)
Жовнерчук С. А. - Становлення сімейної моралі у правовій культурі України (2016)
Денисюк Ж. З. - Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик (2016)
Ільчук Л. П. - Культура і неврози: досвід психоаналітичної інтерпретації (2016)
Кухаренко О. О. - Рефлексія культу родючості в українській національній обрядовості й сучасній масовій культурі (2016)
Олійник О. О. - Технології дозвіллєвої діяльності з сім’ями (2016)
Парфьонова О. І. - Естетика І. Канта в контексті мистецьких практик XVIII століття (2016)
Піщанська В. М. - Стильові особливості декоративно-ужиткового мистецтва українського козацтва (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Діалог культур України–Греції у контексті релігійних зв’язків XVII–XVIII ст. (2016)
Чернець М. А. - Щодо питання брендінгу міст в Україні (2016)
Прима В. В. - Гостинність як чинник формування національного характеру українців (2016)
Побережна Г. І. - Й.-C. Бах в контексті метаісторії (2016)
Афоніна О. С. - Природа і функції коду культури та мистецтва у сучасній науковій літературі (2016)
Глущук Т. В. - Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства (2016)
Лісецький С. Й. - Стильові тенденції "неокласицизм" і "неофольклоризм" у музиці М. Скорика (2016)
Левко В. І. - Актуальні тенденції концертного життя України кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Сулім Р. А. - Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі "Партити" для камерного оркестру) (2016)
Марченко В. В. - Тенденції розвитку акардеонного виконавського мистецтва України (2016)
Чупашко І. П. - Методи роботи Ореста Олійника зі студентським хором Уманського державного музичного училища (2016)
Аббязова Б. Т. - Ознаки постмодерну в хореографічному мистецтві: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. (2016)
Волинець В. О. - До проблеми культурологічного вивчення віртуальної реальності (2016)
Масалова К. Ю. - Нарис історії вивчення ролі дітей Хора у давньоєгипетській Книзі мертвих (2016)
Менделенко Д. В. - О нескольких уровнях "прочтения" музыкального текста в последних сонатах Ф. Пуленка (2016)
Понікаровська Н. А. - Поширення християнства як фактор трансформації уявлень про категорію заложних (2016)
Синьовид М. В. - Реклама на шпальтах Полтавської губернської преси як один з чинників глокалізації соціокультурного середовища: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2016)
Чумаченко М. О. - Репрезентація міфологеми світла й темряви крізь призму солярного символізму християнської традиції (2016)
Титул, зміст (2016)
Загородня А. - Особливості професійної підготовки фахівців економічної галузі в системі освіти Республіки Польщі (2016)
Юзик М. - Особливості організації навчального процесу в освітніх закладах Галичини (1927-1933 роки) (2016)
Гавлітіна Т. - Створення сприятливих умов для інституційного розвитку інноваційного навчального закладу (2016)
Мельник Н. - Створення системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів та опорних закладів в умовах децентралізації в управлінні освітою (2016)
Ковбасюк Т. - Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників в Україні та за кордоном (2016)
Лютко О. - Пошук механізмів здійснення мотивації трудової поведінки педагогів (2016)
Стойкова В. - Освітні округи: типи, функції, структурні моделі (2016)
Заглинська Л. - Сучасні тенденції розвитку економічної освіти в контексті інвестиційних процесів в Україні, Лукомська О. (2016)
Орос В. - Реалізація принципів андрагогіки в процесі формування ІК-компетентності педагога (2016)
Гавлюк Н. - Використання технологій LearningApps та Phet у роботі вчителя фізики (2016)
Рощенюк А. - Творча самореалізація майбутніх фахівців з IT в адаптаційний період (2016)
Семенів Н. - Умови ефективного проектування електронного підручника з української мови (2016)
Vakhotskyi М. - Advantages vs Disadvantages of e-leaming introduction into the educational process in the medical university, Makovska О. (2016)
Архулік В. - Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи соціальні дефекти (2016)
Овадюк О. - Психолого-педагогічні основи розвитку критичного мислення учнів (2016)
Тітаренко І. - Діагностика рівнів сформованості конфлікгологічної компетентності майбутніх фахівців із реклами та зв’язків з громадськістю (2016)
Шпичак І. - Проблеми розвитку та виховання особистості у спадщині вітчизняних психоаналітиків 20-х років XX ст. (2016)
Яценюк Л. - Інклюзивна освіта як фактор гуманізації навчання дітей з особливими освітніми потребами (2016)
Grzegorzewska М. К. - The feeling of achieving a professional success and the teachers stress (2016)
Крижановська Т. - Творчий розвиток молодших школярів у процесі сприймання інструментальних творів, що виконуються вчителем (2016)
Міщеня О. - Педагогічна етика сучасного вчителя початкових класів (2016)
Осипчук О. - Моральне виховання як важлива складова становлення особистості молодших школярів (2016)
Приймак О. - Методика розв’язування простих обернених задач у початкових класах, Тинщук Т. (2016)
Раджабова Т. - Диференційований підхід до навчання в сучасній початковій школі (2016)
Шевців 3. - Модель соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Савельев М. - Змістова характеристика поняття "наступність" як апарату дослідження професійної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет" (2016)
Черніговець Т. - Дозвілля як важлива сфера оптимізації професійної підготовки студентів в умовах ВНЗ (на прикладах діяльності вищих навчальних закладів Рівненської області) (2016)
Пастушок Т. - Новітні прийоми гри на саксофоні (2016)
Бродюк Ю. М. - Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950–1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія) (2016)
Бродюк Ю. М. - Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") (2016)
Бродюк Ю. М. - Особливості функціонування розмовної лексики в сучасній українській періодиці (2016)
Довбня І. П. - Порівняльно-історичні й типологічні засади перекладу номінативних одиниць у текстах неблизькоспоріднених мов (на матеріалі лексем на позначення землі й неба) (2016)
Мазоха Г. С. - Відкриті листи українських письменників як жанр епістолярної публіцистики (2016)
Мазоха Г. С. - Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги (2016)
Мацько Л. І. - Сакральний стиль у поезії Тараса Шевченка (2016)
Скляренко О. Б. - Міжкультурна комунікація і переклад (2016)
Скляренко О. Б. - Особливості перекладу абревіатур сучасної німецької мови (2016)
Скляренко О. Б. - Термінологічні аспекти перекладу на матеріалі німецької мови (2016)
Смольницька О. О. - Формування творчого методу української мистецької еміграції в Латинській Америці (2016)
Швець Н. В. - Переклад англійських фразеологізмів з компонентами-іхтіонімами українською мовою (2016)
Швець Н. В. - Перекладацькі трансформації в українському перекладі роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables" (2016)
Швець Н. В. - Специфіка перекладу власних назв з англійської мови (на матеріалі українського перекладу роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables") (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бабченко Н. В. - Досвід професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі на основі компетентнісного підходу (2017)
Бокша Н. І. - Формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості в сучасних умовах (2017)
Верьовкіна Ж. Л. - Організаційно-педагогічний супровід професійного самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання (2017)
Калюжка Н. С. - Потенційні можливості сучасних методів навчання як засобу реалізації компетентнісного підходу в початковій освіті (2017)
Ковтун О. А. - Технології формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2017)
Колесник Т. Г. - Технології формування готовності фахівців з туристичного обслуговування до професійної діяльності і професійного саморозвитку (2017)
Кравець Р. А. - Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови (2017)
Литвин А. Ф. - Співвідношення понять "технологічна культура" і "технологічна компетентність" у професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Лиховид О. Р. - Підготовка професійних педагогів на основі компетентнісного підходу (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Практичні аспекти впровадження праксеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх медичних сестер-бакалаврів (2017)
Літовка-Деменіна С. Г. - Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект (2017)
Мартинюк А. К. - Культура виконавської інтерпретації як змістовна домінанта компетентісного підходу у функціонуванні Львівської диригентської школи, Колос М. Г. (2017)
Мельник О. Ф. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції (2017)
Овчеренко Н. - Проблема компетентности студентов-педагогов в вопросах подготовки старшеклассников к ответственному родительству, Дашдемир Сулейман (2017)
Онищенко Н. П. - Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти (2017)
Підборський Ю. Г. - Компетентнісний підхід до процесу морального виховання учнів 5–9 класів закладів інтернатного типу у позаурочний час (2017)
Плужник О. В. - Проблеми підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Різник В. В. - Технологічні аспекти формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до професійної діяльності, Різник Н. А. (2017)
Самойленко Н. І. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2017)
Сембрат А. Л. - Теоретичний аналіз компетентністного підходу в сучасному освітньому середовищі (2017)
Сергійчук О. М. - Професійна компетентність у вищій педагогічній освіті – від теорії до практики (2017)
Сиротюк О. А. - Використання інформаційних комп’ютерних технологій у процесі вивчення курсу "Безпека життєдіяльності" (2017)
Сігаєва Л. Є. - Підготовка освітніх менеджерів на засадах андрагогіки, Опольська А. В. (2017)
Сілютіна І. О. - Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції (2017)
Суліма Є. М. - Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи, Ткаченко Л. В. (2017)
Форостюк В. О. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі розвитку їх творчої активності (2017)
Хмельницька О. С. - Розвиток ідеї компетентнісного підходу в сучасній освіті (2017)
Шапран О. І. - Сутність професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів: з використанням досвіду підготовки педагогів у Франції, Кононенко І. А. (2017)
Шапран Ю. П. - Особливості розвитку біологічної освіти у педагогічних університетах (2017)
Янісів Ю. О. - Напрями інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті (2017)
Jędruch J. - Wykluczenie Społeczne (2017)
Łukaszek M. - Prisoners with Regard to Female Life and Sex Partners (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Kosarevych R. - Application of stochastic point processes for modelling of pitting, Rusyn B., Pokhmursky A. (2016)
Zagirnyak M. - The limiting deformation degree of the welded cylindrical blanks during shaping operations of sheet-metal stamping, Dragobetskii V., Shapoval O., Mospan D. (2016)
Taraevskyy O. - Aspects of research of indicators of emergency risk of long-term operating pipelines (2016)
Pospelov B. - Statistical synthesis and analysis of effective detecting element for heat-actuated devices of maximal type, Polstiankin R. (2016)
Izmaylov Ya. - Improvement of accounting of production expenses of export destination (2016)
Kiyanovska N. - Mobile technologies in education, Rashevska N., Tkachuk V. (2016)
Suriakova M. V. - Interpretation of professional activity of technical universities teachers (2016)
Zhironkin S.A. - International integration as the external factor of scientific and educational potential realization for regional engineering higher schools, Barysheva G. A., Tyulenev M. A., Hellmer M. C., Potyagailov S. V. (2016)
Naumenko Yu. - Wave formation on the free surface of near-wall liquid layer in horizontal rotating cylindrical chamber (2016)
Ishchenko A. A. - Technological bases of use of polymers in case of reconstruction of hydraulic cylinders, Grishko V. P., Barna B., Ishchenko E. A. (2016)
Chernyi S. G. - Intelligent control terrosystems under conditions of interval uncertainty (2016)
Zaurbekova G. N. - Information system of region ecological monitoring in case of pollution of atmosphere by industrial emissions (2016)
Romanyshyn L. - Modeling and calculation of magnetic systems of borehole grappling tools, Romanyshyn T., Vengryniuk T. (2016)
Razumov M. S. - Planetary reducer with herringbone gear, Gridin D. S. (2016)
Boryak K. F. - Analysis of the design versions of auxiliary verifier for weight-free verification of large-load platform railroad scales (2016)
Parusov E. V. - Development of energy-and resource-saving production technology of high-strength strands, Parusov V. V., Sagura L. V., Derevyanchenko I. V., Dolgiy S. V., Gremechev S. A., Dem’yanova L. I. (2016)
Komashchenko V. - Influence of minerals development on environment, Morkun V (2016)
Şeşen F. E. - A study on usability of mill scale in pellet production, Işıkgül O., Arısoy C.F., Şeşen M. K. (2016)
Roy N. N. - Tests during drilling of layers with abnormally low formation pressure, Dmitrenko V. I. (2016)
Bogushevsky V. - The influence of uncontrolled disturbance actions on control of converter melting, Skachok A. (2016)
Азаренко Е. В. - Предложения по построению систем экологического мониторинга морских захоронений отравляющих веществ, Бляшенко О. В., Дивизинюк М. М., Ковач В. Е. (2015)
Алєксєєва І. В. - Метод прецизійної синхронізації в бездротових сенсорних мережах з використанням швидких і повільних локальних годинників, Заруцька А. О., Кисельов В. Б. (2015)
Афанасьева Л. О. - Агрегування даних мультисенсора, Кравчук Н. Ю (2015)
Валуйський С. В. - Переваги та недоліки протоколів мережевого рівня, що використовуються в безпроводових сенсорних мережах, Шилов В. О., Гуйда О. Г. (2015)
Гончаренко Ю. Ю. - Системи моніторингу виявлення низько активних ізотопів, як засіб запобігання надзвичайних ситуацій, Дівізінюк М. М., Фаррахов О. В., Фурсенко О. М. (2015)
Дубко В. А. - Обощення формула Ито-Вентцеля и примеры ее применения, Дубко А. В. (2015)
Дубко О. В. - Про рівняння для ядер інтегральних інваріантів узагальнених рівнянь Іто (2015)
Земляк В. Л. - Экспериментальное определение безопасных режимов движения парной нагрузки по ледяному покрову в условиях глубокой воды (2015)
Коркин С. Е. - Результаты мониторинга температуры грунтов для эколого-геоморфологических исследований, Кайль Е. К. (2015)
Кузьменко Б. В. - Математичне моделювання процесів зародження, росту і розчинення кристалів цукру в промислових умовах (2015)
Кузьменко Б. В. Матвійчук О. С. - Енергетичне спалювання і газифікація соломи та, як твердого біопалива (2015)
Лисенко О. І. - Удосконалення методів множинного доступу за запитом у супутникових каналах сенсорних мереж, Кашуба С. В. (2015)
Лысенко А. И . - Определание оптмимальной траектории выведения группы навигационных спутников на орбиту, Чеканова И. В. (2015)
Новіков В. І. - Доставка повільного трафіку в сенсорній мережі з самоорганізацією, Воловик В. А. (2015)
Омецинська Н. В. - Аналіз регламентованих стандартами IEC і рекомендаціями ITU оптичних характеристик одномодових ОВ для мереж зв'язку (2015)
Петрова В. Н. - Интернет Вещей, Куриленко А. В., Фуртат Е. В. (2015)
Прищепа Т. А. - Летающие сенсорные сети, Ханина Т. О. (2015)
Сащук І. М. - Метод формування шкали інформативності результатів спостереження в системах, що реалізують інформаційно-сигнатурні технології (2015)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности траектории группы беспилотных летательных аппаратов с возможным изменением цели движения в любой момент времени в заданном интервале (2015)
Трач Б. В. - Аналіз можливості застосування протоколу bidirectional forwarding detection для підвищення надійності безпроводових сенсорних мереж, Лисенко О. І. (2015)
Tsomko Elena - A look into a future: smart cyber communication, on a photo privacy ISSUE (2015)
Уряднікова І. В. - Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури, Чумаченко С. М., Кармазін С. В., Тесленко О. М. (2015)
Ходаковский Н. И. - Исследование модели памяти синаптических структур на принципах работы нейронечетких сетей, Кузьменко Б. В. (2015)
Без’язичний Б. І. - Моделювання системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Біліченко Б. Ю. - Комплексна фізична реабілітація спортсменів 18-28 років з дорсалгіями поперекового відділу хребта на поліклінічному етапі (2015)
Волошин О. О. - Підготовка спортсменів поясників з використанням сенсорних аналізаторів (2015)
Галашко А. И. - Изучение особенностей образа жизни молодежи, отличающейся уровнем и регулярностью физических нагрузок (2015)
Ганчар А.И. - Оценка достижений команд пловцов на чемпионатах мира по водным видам спорта с 1973 по 1991 гг. (I этап) (2015)
Данилевич М. В. - Шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Зотько Н. В. - Сучасний погляд на фізичну реабілітацію спортсменів 20-25 років після операції на колінному суглобі (2015)
Ільїна А. В. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації жінок 20-30 років, хворих на бронхіальну астму, на поліклінічному етапі (2015)
Коваленченко В. Ф. - Лікувальна фізкультура при різних клінічних формах туберкульозу легень, Степаненко Р. В. (2015)
Коллегаев М. Ю. - Перспективы замещения ресурсов аннексированного Крыма в активных видах туризма (2015)
Кузьменко Н. В. - Вплив занять аеробікою і фітнесом на функціональне здоров’я студенток 1-2 курса (2015)
Лупало О. В. - Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету, Гавриш А. Л. (2015)
Лускань О. Ю. - Основи теорії і методики розвитку силових якостей хокеїстів (2015)
Лут Д. М. - Сучасний погляд на фізичну реабілітацію жінок 40-50 років, хворих на ревматоїдний артрит, на стаціонарному етапі лікування (2015)
Магльований А. В. - Фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України як основа здоров’я курсантів, Бондаренко В. В. (2015)
Мартинов Ю. О. - Морфофункціональні показники студентів юнацького віку (2015)
Миценко Є. В. - Особливості стану та динаміки рухових якостей у легкоатлетів-бігунів 9-11 років (2015)
Остапов А. В. - Сформованість ціннісного ставлення студентів до фізичної культури, Мусіяченко Є. С., Гордієнко О. В. (2015)
Пашков И. Н. - Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой подготовки (2015)
Педаєва В. О. - Програма фізичної реабілітації жінок похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня (2015)
Ромашко А. В. - Підвищення ефективності тренувального процесу кваліфікованих бігунів на довгі дистанції на підставі покращення функції стопи (2015)
Самойленко Т. А. - Фізична реабілітація жінок похилого віку після ендопротезування колінного суглобу у післялікарняному періоді (2015)
Соценко О. Д. - Сучасний погляд на фізичну реабілітацію жінок 45-50 років з міофасціальним больовим синдромом у шийному відділі хребта (2015)
Статьєв С. І. - Іпотерапія, як засіб фізичної реабілітації дітей 7-8 років хворих на ЦП, Середа О. П. (2015)
Форостян О. І. - Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху як соціальна та психолого-педагогічна проблема (2015)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Троян В. А. - Завдання та функції Національної поліції України як складова реалізації її публічно-сервісної діяльності (2016)
Калєніченко Л. І. - Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства) (2016)
Коломоєць Н. В. - Права дитини як об’єкт правової охорони держави, Коломоєць П. В. (2016)
Марчук М. І. - Основні напрямки реформування виборчого законодавства України, Черхавський М. В. (2016)
Пампура М. В. - Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві (2016)
Стечишин А. В. - Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил (2016)
Вінцук В. В. - Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами, Нерсесова В. К. (2016)
Греченко В. А. - Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Коровайко О. І. - Забезпечення реалізації судом засади доступу до правосуддя стороні захисту (2016)
Кузубова Т. О. - Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту (2016)
Осінська О. М. - Проблемні питання набуття особою процесуального статусу потерпілого в кримінальному процесі України (2016)
Проневич О. С. - Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми (2016)
Романюк В. В. - Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2016)
Сокуренко В. В. - Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України (2016)
Щербаковський М. Г. - Етапи інституалізації судових експертиз (2016)
Байрачна Т. О. - Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України (2016)
Ботнаренко О. М. - Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку (2016)
Комзюк А. В. - Взаємодія з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності Національної поліції (2016)
Мандичев Д. В. - Напрямки вдосконалення матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів (2016)
Миронець О. М. - Ефективність функцій адміністративного права (2016)
Невядовський В. О. - Особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України (2016)
Негодченко В. О. - Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики (2016)
Романенко М. В. - Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення (2016)
Царікова О. В. - Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю (2016)
Шинкаренко Н. В. - Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах поліції (2016)
Дронів Б. М. - Правовий статус особи як суб’єкта приватного права (2016)
Євко В. Ю. - Розпорядження дружиною, чоловіком часткою у праві спільної власності подружжя на нерухоме майно (2016)
Соболєв О. В. - Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин) (2016)
Барко В. І. - Напрями покращання нормативного забезпечення психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Шиліна А. А. - Суб’єктивне сприйняття екзистенційних категорій у часових вимірах, Чорна К. О. (2016)
На книжкову полицю (2016)
Новини наукового життя (2016)
Наші автори (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bezverkhy O. I. - Modeling and experimental verification of the thin multi-electrode piezoceramic bars’ forced vibrations, Zinchuk L. P., Karlash V. L. (2016)
Bozhenko B. L. - To modeling admixtures influence on the size effects in a thin film, Nahirnyj T. S., Tchervinka K. A. (2016)
Holubets T. - Investigation of the structural properties of porous material according to the sorption isotherms and drainage curves (2016)
Ilnytskyi J. M. - Photo-controllable percolation of decorated nanoparticles in a nanopore: molecular dynamics simulation study, Slyusarchuk A. Y., Saphiannikova M. (2016)
Kostrobij P. P. - Modeling of Pt-catalyst surface influence on characteristics of oxygen and carbon monoxide molecules, Beznosiuk A. V., Dmytruk V. A., Polovyi V. Y. (2016)
Kostrobij P. P. - Effective inter-electron interaction for metallic slab, Markovych B. M. (2016)
Kulcsár T. - Mathematical optimization and engineering applications, Timár I. (2016)
Kutsenko O. G. - An analytical basis for the generation of NPP emergency operation limiting pressure-temperature curves, Kadenko I. M., Kharytonov O. M., Sakhno N. V. (2016)
Markovych B. M. - An effective electron-electron interaction in semi-infinite metal in the presence of external static electric field with taking into account the local field approximation, Zadvorniak I. M. (2016)
Vavrukh M. V. - Correlation functions of the degenerate relativistic electron gas with high density, Dzikovskyi D. V., Solovyan V. B., Tyshko N. L. (2016)
Агеєв П. М. - Вдосконалення статодинамічної стійкості дзюдоїстів на етапі початкової підготовки (2015)
Адирхаєв С. Г. - Характеристика проявів психічного стану студентів з обмеженими можливостями здоровья (2015)
Антоненко С. А. - Формування адаптаційних процесів у курсантів першого курсу до фізичних навантажень під час навчання в вузах правоохоронних органів України (2015)
Безкоровайний Д. О. - Використання статичних вправ в армспорті (2015)
Безязичний Б. І. - Розвиток етико-педагогічних ідей в історії філософії освіти (2015)
Бєліх О. Г. - Психоемоційний стан працівників МВС України під час навчання на курсах початкової підготовки, Вереньга Ю. В., Ахрамович П. П., Білик В. В., Козенко С. М. (2015)
Гаєвий В. Ю. - Контроль за функціональними показниками організму студента-податківця в процесі занять фізичними вправами, Коцеруба Л. І., Рябіна С. А. (2015)
Ганчар А. І. - Мониторинг динамики результатов командного выступления сильнейших пловцов на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 1954 по 1991 гг. (II этап) (2015)
Грибовська І. - Місце інформаційно-пропагандистської діяльності у роботі обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Музика Ф., Семаль Н. (2015)
Гринь А. Р. - Тестування як засіб підвищення ефективності занять з фізичного виховання (2015)
Доценко О. М. - Вплив занять з фізичного виховання з елементами шейпінгу на рухові можливості та навички студенток спеціального медичного відділення (2015)
Еременко (Спичак) Н. П. - Особливості впливу різних факторів на формування здорового способу життя студентської молоді (2015)
Ефременко В. Н. - Розвиток вольових якостей студенток вищих навчальних закладів в процесі фізичного виховання (2015)
Запольский Д. П. - Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій (2015)
Ігнатенко Н. В. - Розвиток витривалості у традиційних видах боротьби (2015)
Лускань О. Ю. - Фізична та техніко – тактична підготовка студентів які займаються футболом (2015)
Мартинов Ю. М. - Структура етапу безпосередньої підготовки до змагань в пауерліфтингу (2015)
Матвієнко М. І. - Теоретичні аспекти обгрунтування досліджень методик поєднання рухової та розумової діяльності учнів засобом навчання гри в шахи в процесі організації рухливих ігор, Кузнєцов О. В. (2015)
Парчевський Ю. М. - Теоретичні засади педагогічної технології управління психофізи до професійної діяльності (2015)
Пічурін В. В. - Копінг-стратегії студентів і їх формування в процесі психологічної і психофізичної підготовки (2015)
Присяжнюк С. І. - Механізми формування гуманних цінностей студентів в процесі фізичного виховання (2015)
Радченко Л. О. - Наукова розробленість проблеми формування культурно-освітньої складової сучасного олімпійського руху (2015)
Ровная О. А. - Особенности физического развития детей среднего школьного возраста (2015)
Саламаха О. Е. - Оптимізація спеціальної підготовки в рукопашному бое з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів (2015)
Сергієнко Л. П. - Розвиток швидкісної сили у молоді: пліометричне тренування (закордонний досвід), Лишевська В. М. (2015)
Соболенко А. І. - Фізичне виховання силової спрямованості з урахуванням індивідуальних особливостей студентів (2015)
Соболенко А. І. - Структура тренувального процесу силової спрямованості з урахуванням індивідуальних особливостей студентів (2015)
Хазим Тони - Анализ опыта управления спортивным проектом подготовки Днепропетровска к футбольному ЕВРО 2012 (2015)
Шашлов М. І. - Вплив позаурочних занять з художньої гімнастики на здоровя дівчаток молодших класів (2015)
Щеглов Е. М. - Роль физической культуры в учебно – воспитательном процессе в высшем учебном заведении, Антонюк А. В. (2015)
Від редакції (2012)
Коваль В. - Михайло Мишанич – транскриптор (2012)
Луканюк Б. - Климент Квітка. "Про ставлення тактової риси: Коментар (2012)
Пасічник В. - Деякі аспекти формування Володимира Гошовського як вченого (2012)
Клименко І. - Прийом "додавання" у силаборитмічних формулах обрядових пісень західного порубіжжя Українсько-Білоруського мелоареалу. Частина 1: Семискладники Західної Галичини (2012)
Рибак Ю. - Ареалогія обрядових наспівів Рівненсько-Берестейського пограниччя (2012)
Довгалюк І. - Кілька штрихів до історії експедиції Філарета Колесси на Миргородщину (на основі епістолярію Філарета Колесси) (2012)
Яремко Б. - Керівник фольклорного інструментального ансамблю: Методичні рекомендації та тематичний план для студентів спеціалізації "музичний фольклор" (2012)
Довгалюк І. - Карпатська конференція у Кракові (2012)
Добрянська Л. - Міжнародна наукова конференція "Мультимедійні та цифрові технології у збиранні, збереженні та вивченні фольклору" (2012)
Лукашенко Л. - Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне виконання). 1908-2010 : ілюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками (2012)
Ярмола В. - Хай Михайло. Українська інструментальна музика усної традиції (2012)
Рибак Ю. - Хроніка ’11 (2012)
Список праць Михайла Мишанича (2012)
Жук С. І. - Психологічні аспекти роботи акушера-гінеколога у випадку перинатальних втрат (Клінічна лекція), Щуревська О. Д., Шляхтіна А. О. (2017)
Смирнова Т. В. - Коррекция анемии и запоры у беременных: выход из фармакодинамического тупика, Лебедева М. Г., Симоновская Х. Ю., Артикова Н. Л. (2017)
Грищенко О. В. - Профилактика тромбоэмболических осложнений в акушерской практике, Бобрицкая В. В. (2017)
Веропотвелян П. Н. - Проблема преэклампсии далека от своего решения, Радченко В. В., Цехмистренко И. С., Русак Н. С., Гнилуша И. С. (2017)
Гопчук О. М. - Нестероїдні протизапальні препарати у практиці акушера-гінеколога (2017)
Щербина Н. А. - Ведение пациенток в условиях женской консультации при персистирующем течении папилломавирусной инфекции шейки матки, Демиденко Д. И., Демиденко А. Д., Капустник Н. В. (2017)
Травина М. Л. - Кистозные изменения структуры грудной железы в разные возрастные периоды, Попов А. Г., Попов С. А., Куликова Е. В. (2017)
Бобрицкая В. В. - Природные механизмы иммунитета в процессе элиминации вирусной инфекции, Грищенко О. В., Черняк О. Л. (2017)
Басюга І. О. - Комплексна терапія плацентарної дисфункції у вагітних з маловоддям (2017)
Жовтенко О. В. - Вагітність і пологи у жінок з міомою матки після реконструктивних операцій (2017)
Пустотина О. А. - Роль фолатов в развитии осложнений беременности, Ахмедова А. Э. (2017)
Пушкарьова Т. М. - Алгоритм скринінгової діагностики депресивних та тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів, Cкрипченко Н. Я. (2017)
Лещева Т. В. - Невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше у віці понад 40 років: рання діагностика та профілактика, Романенко К. Л. (2017)
Поліщук І. П. - Клініко-мікробіологічні аспекти піхвового середовища у вагітних із загрозою пізнього викидня під час лікування вагінальними формами гестагенів (2017)
Назаренко Л. Г. - Особливості морфофункціонального стану плаценти у жінок з кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М., Сорокіна І. В. (2017)
Shapoval O. S. - Pathogenetic substantiation of medical immunocorrection in parous women with endometriosis cysts of the ovaries, Vorontsova L. L. (2017)
Остапенко О. І. - Вплив пробіотиків на рівень імуноглобуліну A у жінок з порушенням біоценозу піхви, Квашенко В. П., Акімова І. К., Носова І. М. (2017)
Курченко А. І. - Роль екзогенних пептидів у відновленні повноцінної імунної відповіді в умовах вторинного імунодефіциту, Бенюк В. А., Потебня Г. П., Кобись В. Л., Тацький О. Ф, Неймарк О. С. (2017)
Павловська М. О. - Порушення вегетативного тонусу у хворих на лейоміому матки на тлі метаболічного синдрому (2017)
Грищенко О. В. - Современные аспекты патогенетической терапии эндометриоза, Бобрицкая В. В., Черняк О. Л. (2017)
Веропотвелян Н. П. - Двойные и множественные трисомии: анализ 38 наблюдений из 13 тысяч кариотипированных эмбрионов и плодов (2017)
Жук С. І. - Стрес-програмування плода, Щуревська О. Д. (2017)
Пехньо Н. В. - Практичне значення рівня лактату в крові плода при невідкладному його стані (2017)
Бойко В. І. - Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: діагностика та профілактика перинатальної патології, Бутенко О. І. (2017)
Жук С. І. - Проспективне обсерваційне дослідження застосування ультратонкої голки для амніоцентезу: первинні результати, Ошовський В. І., Бикова О. Г. (2017)
Рыкова О. В. - Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?, Богомаз Т. П. (2017)
Spyridoula Maraka - Лечение гормонами щитовидной железы беременных женщин с субклиническим гипотиреозом: национальная оценка США, Raphael Mwangi, Rozalina G McCoy, Xiaoxi Yao, Lindsey R Sangaralingham, Naykky M Singh Ospina, Derek T O’Keeffe, Ana E Espinosa De Ycaza, Rene Rodriguez-Gutierrez, Charles C Coddington, Marius N Stan, Juan P (2017)
Профилактика и менеджмент послеродовых кровотечений (2017)
Негрич О. І. - Репродуктивне здоров’я жінок, хворих на розсіяний склероз: сучасний стан проблеми (Огляд літератури), Пирогова В. І. (2017)
Алиева Шaфaг Эльдар кызы - Роль онкомаркеров в диагностике предраковых патологий шейки матки у женщин группы высокого риска в репродуктивный период, Гасанов Адалят Бейбала оглу, Ахундова Натаван Эльдар кызы (2017)
Кравчук Н. - Концептуальні виміри та альтернативні вектори реформування світової валютної системи (2015)
Ревун К. - Фінансові аспекти реалізації гуманітарних цілей в управлінні збалансованим розвитком національної економіки (2015)
Шупа Л. - Інституціонально-еволюційна трансформація медичного страхування в Україні (2015)
Довгань Ж. - Особливості управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах (2015)
Ткаченко Н. - Детермінанти розвитку банківсько-страхової моделі комплексного обслуговування споживачів фінансових послуг (2015)
Михайленко С. - Сучасні проблеми та перспективні напрямки формування видатків місцевих бюджетів, Зубріліна В. (2015)
Шинкарюк О. - Проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Кушлак О. (2015)
Чуркіна І. - Трансформація інституційної архітектури бюджетної системи України (2015)
Мартинович Д. - Моделювання впливу видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Квасниця О. - Практика та проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні (2015)
Канцур І. - Фіскальний механізм: сутність, інструменти та принципи його дії (2015)
Кіянчук І. - Проблеми справляння ПДВ в Україні та шляхи їх вирішення (2015)
Карпишин Н. - Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості (2015)
Перит І. - Зміст, принципи та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин (2015)
Наші автори (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Berezka S. M. - Pedagogical methods for assessing physical performance and functional training players amateur teams. (2014)
Gurieieva A. M. - Factor structure of physical state of female students of higher education institution, Klopov R. V. (2014)
Ivaschenko V. Р. - On the problem of improving the physical abilities of the younger generation, Pustovalov V. О., Bezkopulnuy O. О., Suprunovich V. О., Grechukha S. V. (2014)
Kostyunin A. V. - Determination of indexes of psychophysiology qualities for the students of universities of different courses that engage in futsal in the process of extracurricular work. (2014)
Potop V. A. - Element nodes of sports equipment double back flip factions and double back flip hunched performed gymnast in floor exercise., Grad Rafal, Omelyanchik O. A., Begajlo Marta, Boloban V. N. (2014)
Fomenko E. V. - Practical recommendations for the implementation of health technologies to enhance physical fitness of students in extracurricular classes during non-traditional gymnastics. (2014)
Chopilko T. G. - An investigation of individual functionality football referees of high qualification. (2014)
Prystupa T. - Impact of overheat on disabled swimmers’ skeletal muscle stiffness. (2014)
Żukowska H. - Characteristics of body posture in the sagittal plane and fitness of first-form pupils from rural areas. , Szark-Eckardt M., Muszkieta R., Iermakova T. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Машталер А. А. - Освітній простір у викликах "онауковленого" соціуму: контекст "інформаціоналізму" (2013)
Терещенко Т. П. - Аксіологічний вимір процесів глобалізації в культурно-освітньому просторі України (2013)
Малишева А. О. - Демократизація освіти як соціальна проблема (2013)
Семенюк Н. В. - Поняття професійної компетентності у сучасному науковому дискурсі (2013)
Афузова Г. В. - Оптимізація підготовки майбутніх психологів щодо корекційної підтримки дітей з психофізичними порушеннями (2013)
Морозов В. В. - Предмет наукових досліджень і принципи дослідницької діяльності у системі педагогічного процесу (2013)
Добровольська О. М. - Естетичне в духовному світі педагога:проблема формування (2013)
Дребніцька К. М. - Місце та роль російської мови у вітчизняному освітньо-комунікаційному просторі (2013)
Лаврук Т. П. - Міфологічна складова геополітики: змістовний діапазон як дослідницька проблема (2013)
Краснокутський О. В. - Взаємозв’язок політичної та правової свідомості як закономірність становлення й розвитку ідеології державотворення (2013)
Піпченко Н. О. - Традиції та інновації зовнішньополітичної діяльності США, ЄС та Росії (2013)
Купченко О. С. - Методологія реконструкції розвитку політичної науки (2013)
Васильчук Є. О. - Концептуальні засади політики запобігання і протидії політичному радикалізмові та екстремізму в молодіжному середовищі України (2013)
Ярошко О. З. - Концептуальний документ зовнішньої політики України: теорія і практика (2013)
Хомерікі О. А. - Соціальний контекст економічного реформування сфери вищої освіти в ЄС (2013)
Крячко В. І. - До питання про визначення маркерів етнічності у соціальному просторі (2013)
Савицька Г. С. - Професійна саморегуляція як важлива складова професійної самоорганізації майбутніх економістів (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Психосемантика кольору в дослідженні соціальної пам’яті про війну (2013)
Волинець С. С. - Розвиток громадянського суспільства як чинник впровадження принципів "належного врядування" в Україні (2016)
Рудік О. М. - Особливості норвезької моделі інтеграції з ЄС: досвід для України (2016)
Верещак В. Н. - Государственное управление внедрением обязательной накопительной пенсионной системы в Украине (2016)
Лепеха А. В. - Проблемні питання реалізації податкової реформи в Україні (2016)
Krynychnay I. P. - Ukraine International cooperation in nuclear and radiation safety: public-administrative aspect, Hozhilo I. I., Djachenko O. I. (2016)
Мелко В. Л. - Імплементація міжнародного досвіду державного регулювання страхування ризиків будівельної діяльності в Україні (2016)
Линдюк О. А. - Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України (2016)
Письменна І. І. - Чиновництво в Німеччині: досвід для України (2016)
Udod Y. G. - Community-led local development approach principlesimplementation when forming a regional local development projects support system in Ukraine (2016)
Serohina T. V. - Territorial community: a systematic approach to advance functions of individual elements (2016)
Кондаков К. Г. - Удосконалення комплексного механізму державного управління процесом впровадження е-урядування на регіональному рівні, Надюк З. О. (2016)
Костіна Н. А. - Розвиток співробітництва територіальних громад (міжмуніципального співробітництва – ММС) в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Adashevskiy V. M. - Individual athletes’ biomechanical features of interaction with objects in art gymnastics, Iermakov S. S., Logvinenko Y. I., Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława. (2014)
Dubrevskiy Y. M. - Qualitative and structural analysis of the managerial competency of future physical education and sport specialists (2014)
Iermakova T. S. - Peculiarities of forming health culture of pupils in Poland: historical aspect (2014)
Kurmaeva E. V. - Features of tennis methods of teaching 5-6 years old children in the initial stages (2014)
Liu Yong Qiang - Interference of psychomotor and spatio-temporal parameters on the efficiency of motor actions involved in the eastern species physical culture (2014)
Marakushin A. I. - Rational organization of training a group of physical rehabilitation on the initial stage of training in universities., Piddubnyi A. G., Tsymbalyuk Z. A. (2014)
Omelyanenko V. I. - Express-method of sportsmen’s psychological tune-up. (2014)
Peleshenko I. N. - Training-test module in the system of pedagogical control of physical fitness in lower grades (2014)
Pochernina A. G. - Peculiarities of endurance development for first year students, Pochernina M. G., Selivanov E. V. (2014)
Rudenko V. P. - Main modern problems of doping in sport (2014)
Serorez T. B. - Aerobic and anaerobic organism productivity as factors that determine the level of physical health, Navka P. I. (2014)
Syvash I. S. - The formation of young athletes’ specialization on the example of rhythmic gymnastics group exercises (2014)
Turchyk I. Kh. - Theoretical foundations of forming value orientation of pupils by means of school sports abroad (2014)
Chyzhyk V. V. - Influence of extracurricular physical training on motor preparedness of adolescents living in rural areas, Gordiychuk V. I. (2014)
Lazarieva E. - The construction of physical rehabilitation programs in the preoperative period for patients that will remove of intervertebral disc’ prolapse in the lumbar spine., Kormiltsev V., Prusik K., Cieślicka M. (2014)
Podstawski R. - Lifestyle and physical fitness in early school-age children, Zwolińska D., Borowska K., Boraczyński M., Omelan A. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Филипович Л. - Глобалізація релігійного життя та перспективи конфесійного розвитку в Україні (2010)
Яроцький П. - Релігійний релятивізм і міжконфесійна толерантність у контексті міжрелігійного і міжкультурного діалогу (2010)
Кияк С. - Теологічно-релігієзнавчі особливості буття католицизму: український контекст (2010)
Виговський Л. - Роль і місце екологічної функції в системі функціональності сучасного релігійного комплексу, Виговська Т. (2010)
Безарова Г. - Філософія постмодернізму: релігійний аспект (2010)
Марчишак А. - "Повернення до отців" та "вільна зустріч із заходом" як запорука ефективного свідчення православ’я у сучасному світу (2010)
Коберник Н. - Особливості трансформації візантійського ідеалу на слов‘янський грунт (2010)
Булига І. - Міжконфесійні конфлікти на Волині періоду Другої світової війни: історичний вимір (2010)
Мизак Н. - Переслідування УГКЦ у 40-50-х рр. ХХ ст.: ліквідація і наслідки (2010)
Лешан В. - Релігійна ситуація на Буковині: історичне підґрунтя, реалії та тенденції змін (2010)
Keller I. - Рrawa i obowiązki władzy państwowej według chrześcijańskiej nauki społecznej (2010)
Довгань А. - Н.Мальбранш про консолідуючу функцію християнського ідеалу-бога в контексті дихотомії релігійно-філософських парадигм "захід-схід" (2010)
Стеблина П. - Суспільні чинники взаємодії релігії і політики: сутність та форми прояву (2010)
Ворон О. - Етнічна ідентифікація та роль національної домінанти Римо-католицької церкви в умовах незалежної України (2010)
Малик В. - Міжконфесійна та міжетнічна комунікація як форма подолання несумірних парадигм: філософсько–есхатологічний контекст (2010)
Ангелова А. - Християнський образ старості (свята старість як ідеал людського життя) (2010)
Гаврилюк Т. - Діалектика толерантності та вірності традиції: антропологічний аналіз (2010)
Дулин П. - Потенциал духовных ценностей в консолидации украинского общества, Ковалевич В. (2010)
Котлярова Т. - Освіченість у питаннях релігії – шлях до нормалізації міжконфесійних відносин в Україні (2010)
Тарангул І. - Міжкультурний діалог: сучасні трансформації універсальних християнських контекстів (2010)
Гаюк І. - Гра як засіб структурування світу: сакральні виміри (2010)
Балух В. - Релігійність молоді: загальноукраїнський і регіональний аспекти (2010)
Докаш В. - Міжрелігійний діалог як фактор суспільної стабільності (2010)
Title (2014)
Шугаєва Л. - Православна церква і позацерковне релігійне об’єднання ,,Істинно православна церква” в контексті сучасних суспільних трансформацій: проблеми і перспективи (2010)
Contents (2014)
Яремчук С. - Взаємозв’язок статистичного та соціологічного підходів до аналізу релігійної мережі України (2010)
Vykhliaiev Y.  M. - Physical rehabilitation of functional violations and deformations of children foot, Ardasheva O.  E. (2014)
Романова Н. - Тенденції розвитку релігійного життя України в умовах трансформації суспільства (2010)
Gusarevich A. V. - Technical training of qualified athletes , specializing in the high jump with a running start, with additional funds (2014)
Щербацький Д. - Моральні імперативи російської теодицеї кінця ХІХ – початку ХХ століття та сучасність (2010)
Derkach V. N. - On the question of periodization training content and Paralympic athletes with disorders of the musculoskeletal system in the light of the general theory of sports training, Yedinak G. A. (2014)
Балабан І. - Неотомізм як різновид сучасної релігійної філософії (2010)
Dubinskaya O. Y - Applied problems of physical education students of economic specialties, Salatenko I. A. (2014)
Савчук О. - Суспільно-соціальний та богословський зміст поняття любові у працях папи Бенедикта ХVІ (2010)
Zolotova А. D. - Technology prevention of addictive behavior in children as part of a healthy lifestyle (2014)
Брюховецька Ю. - Концептуальні основи феномену нетрадиційних релігійних культів у сучасному українському суспільстві (2010)
Ivanii I. V. - Methodological basis for the formation of physical culture personality (2014)
Гвоздецький Я. - Духовно-релігійні та філософські передумови сучасного українського екуменізму (2010)
Levchenko V. A. - State adaptation reserves cardiorespiratory system first-year students with varying degrees of physical fitness in terms of treadmill test, Bublyk S. A., Drapchak I. M., Faichak R. I., Vashkevych S. I. (2014)
Рождественская И. - Философские аспекты концепции "анонимного християнства" Карла Ранера (2010)
Makarova E. V. - Basic provisions of international classifications as criteria for evaluating the health status of rehabilitation of persons with disabilities (2014)
Горохолінська І. - Вплив аксіологічних ідей Канта на формування засад російської релігійної філософії (2010)
Maksymenko I. G. - Study of the effectiveness of the traditional system of training 6-10-years-old involved in football, Samer Majed Dmor. (2014)
Бойчук Н. - Етичний вимір феноменів любові і ресентименту та їх співвимірність з християнськими цінностями (за Максом.Шелером) (2010)
Serebryak V. V. - Features of cadets’ adaptation universities Ukrainian Interior Ministry to study the art of sambo, Popov S. V. (2014)
Кухарський М. - Специфіка досягнення толерантності міжконфесійних відносин в Галичині у період її інтеграції з Австро-Угорською імперією (2010)
Serorez T. B. - Methodical features dispensing exercise, used in extracurricular activities to improve health students, Navka P. I. (2014)
Якуб’як Я. - Процес формування християнського богослов’я ІІ – ІІІ ст. (2010)
Fedak S. S. - Physical examination performed by the international military operations in mountainous terrain (2014)
Слубська А. - Державно-церковні відносини: історична та сучасна ретроспекція (2010)
Ahmadizadeh Z. - Investigating the relation between organizational climate and organizational citizenship behavior in the physical education offices employees in Mazandaran province, Hefzollesan M., Ghalehgir S., Yadollahzadeh R., Heydarinezhad S. (2014)
Подгорна Л. - Смислопороджуюча функція категорії краси у контексті наукового та релігійного знання (2010)
Submission of manuscripts (2014)
Скринник Н. - Роль митрополита А. Шептицького у становленні сучасного екуменізму греко-католицизму (2010)
Кривич М. - Шляхи і форми реалізації права на свободу релігії і церкви в контексті українського законодавства (2010)
Мишков В. - Особливості трансформації відносин Російської православної церкви та старообрядництва епохи постмодерну (2010)
Головач Н. - Трансформація релігійної свідомості в умовах сучасних соціально-економічних процесів українського суспільства (2010)
Доброєр О. - Екуменізм як складова процесу інституціоналізації католицької церкви в Україні (2010)
Буга Є. - Релігія як чинник соціальної рівноваги і стабільності (за працями Е. Дюркгейма) (2010)
Довідка про авторів (2010)
Title (2014)
Contents (2014)
Bolyak A. A. - Parameters of effective competition activity and selection of young gymnasts in age 9-10 years, Pomazan A. A. (2014)
Iermakova T. S. - Development of the idea of forming health culture of a person in the world educational thought (2014)
Ivanii I. V. - Physical culture as a phenomenon of the development of socio-cultural competence of future teachers of physical education (2014)
Klimenchenko V. G. - Features of the procedure of joint exercises for physical education with students of basic and special medical groups, Kriventsova I. V., Gorban’ I. Iu., Makhonin I. M. (2014)
Kudelko V. E. - Competitiveness of educational favour in the direction of the spesiality "Sport Management" in the educative market of Ukraine, Kudelko A. M. (2014)
Omelchenko E. S. - Organisational and methodological aspects of experimental training programs for athletes lightweights in academic rowing (2014)
Ostapenko Y. O. - Professionally significant psychophysiological qualities of information logical group of specialties at implementation of the experimental program of professionally applied physical training of students (2014)
Pavlenko T. V. - Gymnastics exercise in improving the performance of physical and functional condition of the development of students (2014)
Rovnaya O. A. - Morphological and functional features of synchronous swimming sportswomen of high qualification, Podrigalo L. V., Iermakov S. S., Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Serorez T. B. - Possibilities of increasing the physical health status of students different modes of racing loads (2014)
Sklyar M. S. - Correlation analysis of indicators of physical and technical preparedness karate school age (2014)
Fedinyak N. V. - Effect of training on improving swimming biological age and capabilities of people aged 30-35 years (2014)
Shcherbashyn I. S. - Olympic education as a method of humanistic elevation of students (2014)
Asghar Tofighi - Effect of short-term caffeine supplementation on stress response and immune system of male athletes, Akram Ameghani, Ali Jamali, Bahram Jamali Qarakhanlou. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Передмова (2006)
Подольський А. - Дослідження проблем антисемітської пропаганди в пресі часів нацистської окупації в сучасній українській історіографії (2006)
Нахматович В. - Деякі методологічні аспекти дослідження ЗМІ часів окуапції (2006)
Смилянская Ю. - Пресса оккупационного периода в Украине: создание, структура и предварительный анализ базы данных (2006)
Черняков Б. - Окупаційна преса Райхскомісаріату України: розбудова і функціонування (1941 – 1943 рр.) (2006)
Титаренко Д. - Умови функціонування окупаційної преси на території України (зона військової адміністрації) (2006)
Дерейко І. - Антисемітизм як основа політичної підготовки місцевої поліції в Райхскомісаріаті Україна (2006)
Фредекінд А. - Психологічні аспекти досліджень нацистської ідеології пропаганди (2006)
Беркгоф К. - Антисемітизм в україномовних виданнях у Райхскомісаріаті Україна (2006)
Винокурова Ф. - "Єврейське питання" в окупаційних виданнях на території Вінницької області (2006)
Гон М. - Деперсоніфікація жертв: образ євреїв на шпальтах газети "Волинь" (1941 – 1943) (2006)
Суровцев О. - Газета "Bucovina" як джерело вивчення антисемітської політики румунської влади в Північній Буковині в 1941 – 1944 роках (2006)
Тяглий М. - Антисемитская доктрина на страницах крымскотатарской газеты "Азат Кърым" (1942 – 1944) (2006)
Гогун А. - Проблема эффективности нацисткой антисоветский и антисемитской пропаганды (2006)
Відомості про авторів (2006)
Title (2014)
Contents (2014)
Bobrovnik V. I. - Structure and logical organization of current studies in track and field sports (2014)
Gruzhevsky V. A. - Appropriateness of the use of innovative technologies in the formation of personality oriented motivation of students to physical education (2014)
Klyus O. A. - Effectiveness of the pilot program correction psychophysical condition of children in the second year of a common educational school (2014)
Kozina Zh. L. - Integrated application of health improving methods of Pilates and Bodyflex for improving psychophysiological possibilities of students, Ilnitskaya A. S., Paschenko N. A., Koval M. V. (2014)
Kotelevskiy V. I. - Actual problems of physical rehabilitation of students with spinal pathology, Lyannoy Y. O., Mikheenko O. I. (2014)
Malyshkin A. N. - Determining the attidute of middle school students to the physical exercises in the study of the various sections of the program (2014)
Onoprienko О. M. - Status indicators of formation of patriotic education of future teachers of physical culture (2014)
Potokii V. S. - Method of motor function recovery in patients with muscle spasticity after stroke (2014)
Radziejowska M. - Influence of breathing exercises using method of Body Flex by Greer Childers on to the selected somatic traits of women with overweight and obesity, Malinowska A., Radziejowski P. (2014)
Romanova I. A. - Comparative analysis of using intellectual games in the educational process (2014)
Sutula V. O. - Features of formation of the individual students in secondary and high school, Sutula A. V., Golik A. S., Abdulvahid D. N. (2014)
Fomenko O. V. - Comparative analysis of physical fitness and motor coordination abilities of students of the first and second courses of higher educational institutions engaged in aerobics (2014)
Khalajtsan A. P. - Culture of health of a person as a part of physical culture (2014)
Shmalyey S. V. - Social and educational characteristics of the health status of pupils – sportsmen, Scherbina T. I. (2014)
Adamczyk J. G. - Usage of thermography as indirect non-invasive method of evaluation of physical efficiency. Pilot study, Mastej M., Boguszewski. Boguszewski., Białoszewski D. (2014)
Podstawski R. - The influence of socioeconomic status on the level of early-school-aged children’s motor abilities – blurring of differences in the economically underdeveloped areas, Borysławski K., Kajmowicz B. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Содержание (1997-1998)
Берестнев С. И. - Международная научная конференция "проблемы истории и археологии Украины. К 140-летию академика Д. И. Багалея" (Харьков, 16 – 18 апреля 1997 года), Ручинская О. А., Жиронкина О. Ю. (1997-1998)
Кравченко В. В. - Д. І. Багалій: Шлях золотої середини (до 140-річчя з дня народження) (1997-1998)
Берестнев С. И. - О роли собаки в религиозно-мифологических представлениях древних индоевропейских племен (1997-1998)
Шрамко Б. А. - Возникновение Бельского городища (1997-1998)
Бойко Ю. Н. - Меридионально ориентированные погребения Приднепровской Лесостепи скифского времени (1997-1998)
Латышева В. А. - О благоустройстве сельских поселений на территории Херсонесской хоры (по материалам поселения Маслины) (1997-1998)
Нефедов К. Ю. - О возникновении культу Антигона Одноглазого (1997-1998)
Колода В. В. - К вопросу о культурно-хронологической интерпретации железопроизводящего комплекса "Лиманское озеро" (1997-1998)
Сорочан С. Б. - Светильник и свеча в ранней Византии, или две эпохи осветительных приборов (1997-1998)
Высотская Т. Н. - Бусы могильника "Совхоз-10" ("Севастопольский"), Рыжова Л. А. (1997-1998)
Голофаст Л. А. - Стеклянные осветительные приборы позднеантичного и раннесредневекового Херсонеса (1997-1998)
Алексеенко Н. А. - Провинциальный Херсон в сфере интересов византийского двора по данным императорских моливдовулов (1997-1998)
Сергеева М. С. - Зооморфные мотивы в декоре древнерусских изделий из кости с территории Лесостепного Поднепровья (1997-1998)
Рыжов С. Г. - Средневековая усадьба XIII в. в Северном районе Херсонеса (постоялый двор) (1997-1998)
Кадеев В. И. - Профессор Харьковского университета Евгений Георгиевич Кагаров (1997-1998)
Гриненко Л. О. - Из истории Херсонесского музея (1914–1924 гг.) (1997-1998)
Дьячков С. В. - Реалии повседневной жизни античного Херсонеса (Рецензия на книгу: Кадеев В. И. Херсонес Таврический. Быт и культура (I – III вв. н. э.). – Харьков: АО "Бизнес Информ", 1996. – 212 с.) (1997-1998)
Снежко И. А. - Исследование позднепалеолитической стоянки у с. Синичино (1997-1998)
Шрамко И. Б. - Работы на западном укреплении Бельского городища в 1995–1997 годах (1997-1998)
Дьячков С. В. - Херсонесская археологическая экспедиция в 1996–1998 гг. (1997-1998)
Магда А. В. - Раскопки Западного некрополя Херсонеса Таврического в 1996–1997 годах (1997-1998)
Аксенов В. С. - Случайная находка у с. Мохнач, Бабенко Л. И. (1997-1998)
Чернигова Н. В. - Исследование Верхнесалтовского городища в 1997–1998 гг. (1997-1998)
Список сокращений (1997-1998)
Наши авторы (1997-1998)
Альчук М. - Права людини: філософсько-правовий диску (2014)
Денисенко В. - Дискурс свободи в класичному лібералізмі та неолібералізмі (2014)
Наконечний А. - Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України першої половини XIX ст. (на прикладі творчості діячів "Руської трійці" та Т. Шевченка) (2014)
Остапець І. - Особливості формування поняття " свободи" у філософії нового часу (логіко гносеологічний аспект) (2014)
Остапець Ю. - Місцеві вибори в Україні 2010 р.: загальнонаціональний та регіональний вимір (2014)
Буричко З. - Раціональний порядок та ідеальна демократія у концепції Генрі Сиджвіка (2014)
Шерман О. - Волосся як візуальний компонент іміджу політичного лідера: діахронія, синхронія, гендер (2014)
Бунь В. - Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії: операціоналізація ключових понять електоральних теорій (2014)
Хома Н. - Основні підходи до типології моделей соціальної держави (2014)
Пробийголова Н. - Міфологізація масової свідомості під час політичної кризи (2014)
Майор О. - Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму (2014)
Шестак Н. - Еволюція партійної системи України (1991–2012): характеристика етапів та перспективи (2014)
Шипунов Г. - Демократичний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення (2014)
Орлов С. - Трансформація політичної системи в сучасній Україні: проблеми інституційного аналізу (2014)
Гарбадин А. - Симптоматичність чужинства у межах політико-дискурсивних практик згідно з концепцією Юлії Крістевої (2014)
Варинський В. - Політичний механізм формування соціального капіталу (2014)
Параняк П. - Політична та культурна толерантність: критерії оцінки (2014)
Мартиняк Ю. - Особливості осмислення часових вимірів політичного: Ю. Габермас та Ж. Бодрійяр (2014)
Кривенко С. - Дискурс-аналіз політичних процесів: різноманітність підходів (2014)
Бессараб Т. - Змінаполітико-економічного вектора розвитку Латиноамериканського континенту (2014)
Мотрен С. - Глобальна демократія як принцип міжцивілізаційного діалогу в контексті світ-системних трансформацій (2014)
Ланюк Є. - Естетика політичних теорій епохи Відродження (2014)
Буник В. - Методологічні принципи дослідження проблеми універсалізації політичних процесів у сучасному глобалізованому світі (2014)
Сорокопуд М. - Концептуалізація нації як політичного феномену в модерних теоріях нації та націоналізму європейських мислителів (2014)
Курило М. - Еліта і маса у системі суб’єкт-об’єктних політичних відносин: теоретико-методологічний підхід (2014)
Гиря Г. - Cутність політичних революцій: концептуальні підходи (2014)
Чучалін М. П. - Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій у сучасному будівництві (2017)
Базаров Б. М. - Влияние эколого-пастбищных условий на продуктивность и биохимические показатели крови каракульских овец, Жумаева З. У. (2017)
Исмайилова М. А. - Определение влияния гипо- и гипертиреоза на морфологическую структуру региональных лимфатических узлов у экспериментальных животных с имплантированной опухолью акатол (2017)
Набиев А. А. - Математико-картографическое моделирование гомогенности пространственного строения растительного покрова Азербайджана (2017)
Холявка А. Б. - Предметно-просторове середовище психіатричних закладів: комунікативний аспект (2017)
Джалилова Г. А. - Вопросы медико-социальной помощи детям инвалидам, Низамходжаева Ш. Б., Мирзаева Ш. Т. (2017)
Косминя А. П. - Аналіз системи охорони державної таємниці у Франції (2017)
Яцко М. Г. - Стан інформаційної безпеки України та основні завдання недержавних суб’єктів по її забезпеченню, Ткачук Т. Ю. (2017)
Esanu M. - Theoretical and practical recommendations for developing the managerial competencies of the tourism students within sport educational institutions (2017)
Otamirzaev O. U. - Mustaqil o’rganishga undovchi ta’lim berish usullari va ularning samaradorligi, Zokirova D. N. (2017)
Дяченко М. Д. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців-перекладачів (2017)
Филимонова И. А. - Ключевые компоненты профессиональной компетентности будущих специалистов-технологов пищевой отрасли (2017)
Шамраєва В. М. - Передумови появи інформаційної війни як явища сучасних міжнародних відносин (2017)
Безлуцька О. П. - Психологічні чинники впливу на лідерські якості судноводія в умовах рейсу (2017)
Матвіїв І. В. - Дидактогенія як наслідок педагогічно-необґрунтованого впливу на підлітків (2017)
Русия Н. Т. - Понятие и особенности ценностных ориентаций менеджеров (2017)
Комилова Д. К. - Ғўза қатор ораларига ишлов бериш чуқурлигини, пахта толасининг технологик хусусиятлари, Якубова З. А., Алижонова Г. А. (2017)
Tint R. - About of some variants of the "pythagorean” decisions and other higher-order equations (elementary aspect) (2017)
Stepanov O. - Human factor in the "driver-car-road-environment” safety system (2017)
Zaikina D. P. - Cause–effect relations of occupational diseases at kryvbas mining enterprises (2017)
Абдуллаев М. М. - Отм таълим жараёнини ташкил қилишда булутли технологиядан фойдаланиш, Балтаев Ж. Б., Маликов Х. Х. (2017)
Алексеев Ю. Г. - Интеллектуальный фильтр электронных сообщений (2017)
Боліла Є. М. - Очищення води за допомогою озону (2017)
Бугеря А. И. - Преобразование управляющего сигнала при известном авторитете регулирующего клапана, Беглов К. В. (2017)
Григорський С. Я. - Математичне моделювання характеристик нафтових насосів за зміни обертової частоти, Середюк М. Д. (2017)
Молодяков С. А. - Методология программной инженерии и методы параллельной обработки информации, Петров А. В., Молодяков А. С. (2017)
Садатдийнов К. Е. - Anylogic иммитацион тизимида нисбий имтиёзли оммавий хизмат кўрсатиш тизимини моделлаштириш (2017)
Фомовский Ф. В. - Особенности выбора критерия оптимального управления (2017)
Жижко В. А. - Побудова атласу форм атомних ядер (2017)
Fayzieva A. A. - Features of descriptive composition in the english language (2017)
Fayzieva A. A. - J.K.Roulingning angliya bolalar va o’smirlar adabiyoti rivojiga qo’shgan hissasi (2017)
Khajieva F. M. - Similes in novel "The last station” by jay parini and their function (2017)
Kobilova A. B. - Different types of tests used in language teaching (2017)
Rakhmatova M. M. - Cross-cultural understanding of values in language (2017)
Ruzieva N. Х. - The use of mingles in the communicative way of teaching, Yuldasheva F. E. (2017)
Saparova M. R. - Reading skill and the way of assessment (2017)
Shukurova M. A. - Coherence and cohesion as essential parts in effective writing (2017)
Shukurova M. A. - Useful strategies in teaching grammar in english language classes (2017)
Yusupova K. U. - Depiction of science fiction features in uzbek translation of "Island of Doctor Moreau” by H.Wells (2017)
Бабаджанова Д. Р. - Использование новых технологий на уроках русского языка (2017)
Колобова К. С. - Повествовательная перспектива романа Альфреда Дёблина "Берлин. Александрплатц" (2017)
Лутин С. А. - Инвариантные функции русских падежей и коммуникативный прогноз (2017)
Majidova Z. M. - Ingliz tilidagi o’tgan zamon formalarining o’zbek tilida berilish usullari (2017)
Назарова Г. П. - Инглиз уйғониш даври Пасторал шеърияти, Умурова Х. Х. (2017)
Саидова М. У. - Приём сравнения в английском и русском языках и их специфические особенности (2017)
Usmonova Z. H. - Stiven King romanlarining badiiy xususiyati va uning o’zbek ilmiy fantastikasiga ta’siri (2017)
Хабибуллаева Р. М. - Инглиз тилидаги нисбат категориясининг долзарб муаммолари (2017)
Макушева Е. В. - Методы определения ионов железа (III), Дехтярь Т. Ф. (2017)
Trofimov B. F. - Model to represent large graphs of user profiles in hbase on dspside, Arsiriy A. V., Arsiriy E. A. (2015)
Рожков С. О. - Оптимальне керування технологiчними комплексами (2015)
Богушевський В. С. - Нечiтка модель управлiння температурою прес-форми, Самарай Р. В., Самарай В. П. (2015)
Борукаев З. Х. - Модели для определения прогнозной оптовой цены покупки электроэнергии в условиях изменения цен на энергоносители, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2015)
Довбиш А. С. - Оптимiзацiя словника ознак розпiзнавання системи керування, що навчається, Шелехов I. В., Коробченко О. В. (2015)
Дзiнько Р. I. - Пiдхiд до вирiшення задачi оперативного управлiння в гнучких виробничих системах в умовах невизначеностей, Лiсовиченко О. I. (2015)
Кисленко Ю. I. - Лiнгвiстичний процессор в iнформацiйних природномовних технологiях, Кисленко Т. В. (2015)
Лiхоузова Т. А. - Оцiнка якостi передачi мови в IP-телефонiї, Носенко К. М. (2015)
Лiхоузова Т. А. - Апаратно-програмнi засоби розпiзнавання людської активностi в медицинi, Слюсаренко В. О. (2015)
Канюк Г. И. - Модель энергетических потерь в котле тепловых электростанций и возможные пути их минимизации, Мезеря А. Ю., Лаптинова Е. В. (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель дванадцятипульсного перетворювача трифазної напруги з чотирнадцятизонним регулюванням вихiдної напруги, Пiксотов В. В., Малафiйчук Л. В., Маляр I. В. (2015)
Наконечний В. С. - Експериментальне дослiдження надрозрiзрювальних методiв спектрального аналiзу для задач пеленгацiї, Толюпа С. В., Пархомей I. Р., Цьопа Н. В. (2015)
Пархомей I. Р. - Пасивно-активний метод адаптивної локацiї, Кагаров О. Ю. (2015)
Стенин А. А. - Анализ проблемы синтеза систем управления нелинейными динамическими объектами, Пасько В. П., Мелкумян Е. Ю., Солдатова М. А. (2015)
Стенин А. А. - Синтез оптимального по расходу топлива управления линейными динамическими системами с последействием, Пасько В. П., Солдатова М. А. (2015)
Стенiн О. А. - Створення компонентiв науково-навчального IТ - середовища внз для аналiзу i дослiджень конкурентоспроможних матерiалiв з наноелектронiки, Тимошин Ю. А., Шемсединов Т. Г., Ярченко В. П. (2015)
Ткач М. М. - Система управлiння процесом неперервного сортування мало-габаритних об’єктiв iз застосуванням оптичного тривимiрного сканування, Гуменний Д. О., Маленко М. В., Юзюк Ю. О., Скиба Р. С. (2015)
Волокита А. Н. - Облачный сервис добавления цифровых водяных знаков, Чесниший И. А., Федосенко А. В., Мищеряков Н. И. (2015)
Ямпольський Л. С. - Агентно-орiєнтована iдентифiкацiя нейронних сiток (2015)
Guda A. I. - Three-model methods for extremum extimation in non-lineardynamic system identification, Mikhalyov A. I (2015)
Дубас О. - Особливості аксіологічного підходу до розуміння політичної комунікації: аналіз основних концепцій (2007)
Богуславська К. - Характеристика та інтерпретація параметрів політичних мереж для дослідження політичних акторів (2007)
Беззуб’як М. - Суспільство національне та суспільство громадянське (2007)
Гордієнко М. - Імператив легітимної моделі влади в умовах реформування політичної системи України (2007)
Цюрупа М. - Поняття "м’якої сили" в структурі влади сучасної держави (2007)
Кононенко С. - Суспільство і політика за умов олігархії (2007)
Розумюк В. - Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект? (2007)
Бучма О. - Становлення політології релігії як галузі академічного релігієзнавства (2007)
Шайгородський Ю. - Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям? (2007)
Кудряченко А. - Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України (2007)
Бідзюра І. - Політологічні роздуми у контексті тріади "парламентаризм — громадянське суспільство — правова держава" (2007)
Бондар С. - Правова регламентація статусу опозиції в Україні: доцільність та форми реалізації (2007)
Макаренко Н. - Роль Верховної Ради як законодавчого інституту у процесі розвитку соціальної держави (2007)
Пащенко В. - Від демократичної держави до демократичного суспільства (2007)
Черінько І. - Виборча система України: від мажоритарної до пропорціональної (2007)
Барановський Ф. - Особливості розвитку та проблеми подальшого розширення ЄС в контексті успішної реалізації євроінтеграційного курсу України (2007)
Ляшенко О. - Питання автономії Закарпаття у виборчих кампаніях 1994 - 2006 рр. (2007)
Дергачов О. - Виконання Україною міжнародних зобов’язань в сфері розвитку інститутів громадянського суспільства (2007)
Іванюк М. - Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України (2007)
Буяк Б. - Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства (2007)
Олексин Я. - Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні (2007)
Ляшенко Т. - Громадянське суспільство в Центральній Азії: проблеми та перспективи (2007)
Ковач Л. - Українсько-польске транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку (2007)
Плющ А. - Дискурсивная практика информационного пространства (2007)
Кочубей Л. - Інтернет-технології, вибори і процес утвердження громадянського суспільства України: проблеми і перспективи (2007)
Дмитришин Ю. - Соціальна реклама як інструмент у боротьбі за політичну владу (2007)
Рудич Ф. - Політичний клас (Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні незалежності Української держави) (2007)
Пахарєв А. - Проблеми формування політичних еліт у маргиналізованому суспільстві: український вимір (2007)
Бевз Т. - "Політики" і "політикани" у структурі владних відносин (2007)
Кононенко Н. - Механізм формування та шляхи інституалізації сучасної української еліти (2007)
Медвідь Ф. - Діяльність політичних еліт і лідерів у реформуванні політичної системи України в умовах становлення стратегії національної безпеки (2007)
Симоненко О. - Інноваційні моделі сучасного загальнополітичного лідерства в умовах політичних трансформацій в Україні (2007)
Дем’яненко Б. - Українська влада як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій (2007)
Василевська Т. - Інституціональні впливи та моральнісна саморегуляція як фактори підтримки етики державних службовців (2007)
Левицька Н. - Фінансове забезпечення науки і освіти як один з пріоритетів державної політики (2007)
Рачинський А. - Компетенція державно-управлінського персоналу: сучасні методики її формування (2007)
Друк Ю. - Центральні органи влади в умовах політико-адміністративної модернізації: досвід, проблеми формування і функціонування (2007)
Солдатенко В. - До питання про формування традицій взаємин української влади і суспільства (революційна доба 1917 - 1920) (2007)
Кривошея В. - Еволюція владних інститутів Козацько-гетьманської держави (2007)
Полтавець С. - Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку української національної революції середини XVII століття (2007)
Редькіна Г. - Психологічний тип "радянський українець" та його еволюція в пострадянському просторі (2007)
Поліщук Ю. - Старовіри Правобережної України, як об’єкт політики російського царизму (кінець XVIIІ – початок ХХ століття) (2007)
Красівський О. - Дипломатична діяльність М. Тишкевича в період відродження Української держави (1919 - 1920 рр.) (2007)
Довідка про авторів (2007)
Бродецкая Ю. Ю. - Философия общества потребительства: от человека желающего к тотальному потребителю (2014)
Нестерова М. О. - Становление когнитивной науки (2014)
Рупташ О. В. - Парадигмальний підхід у гуманітарних науках (2014)
Ананьїн В. О. - Комунікативна культура особистості студента в умовах інформаційного розвитку суспільства, Пучков О. О. (2014)
Отрох Н. В. - Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект (2014)
Ігнатьєв В. А. - Взаємовідносини філософії і теології (2014)
Волинець А. А. - Інтерпретація міфологеми хаосу в давньогрецькій естетиці (2014)
Калужська В. О. - Видовищні виміри естрадного мистецтва (2014)
Чорнойван Я. В. - Особливості функціонування дитячих класів освітньої системи віри багаї (2014)
Дубінін В. В. - Гносеологічний вимір давньоіндійської філософії (за творами "Бхагавад-Гіта" і "Шримад-Бхагаватам") (2014)
Тімашова В. М. - Співвідношення політичної та публічної сфер (2014)
Батрименко О. В. - Деякі проблеми становлення державної бюрократії у сучасній Україні (2014)
Савойська С. В. - Конструктивний і деструктивний напрями мовної політики у контексті забезпечення освітньої галузі україномовними та іншомовними фахівцями (2014)
Редько В. В. - Реклама як засіб політичного вибору (2014)
Гарашова С. - Формирование энергетического интереса США в Каспийском регионе (2014)
Кондратенко О. Ю. - Геополітичний статус Росії як регіональної держави (2014)
Холод І. Ю. - Переговори щодо транстихоокеанського партнерства: проблеми та перспективи (2014)
Рак О. Ю. - Комунікативно-сугестивний вплив інформаційної війни на свідомість соціуму інтроформаційними методами (2014)
Ашурбеков А. А. - Роль моральних аспектів у політичній кризі наприкінці 2013 – на початку 2014 років (2014)
Коротич О. М. - Соціально-економічне становище української етнічності у США (2014)
Коновалов А. Е. - Институциональный подход в детерминации артхаусного кинематографа (2014)
Діденко Д. С. - Інструментальний аналіз соціального часу у Стародавньому світі (2014)
Гончаренко М. М. - Світоглядні засади управління соціоприродною системою в умовах глобальної екокризи (2014)
Отрох Н. В. - Інноватика в безперервній освіті дорослих: філософсько-педагогічний аспект (2014)
Бех В. П. - У пошуках нової парадигми освіти, Бех Ю. В. (2014)
Рябека О. Г. - Погляд на сучасний планетарний світ на порозі соціальної сингулярності (2014)
Нестерова М. А. - Трансдисциплинарность когнитивистики (2014)
Шедяков В. Є. - Інформаційна взаємодія в контексті логіки процесів соціоґенезу (2014)
Путров С. Ю. - Механізм управління використанням та розвитком біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Завальнюк О. В. - Особливості управління спортивною діяльністю у сучасному суспільстві (2014)
Осьмак Т. В. - Культурологічне виховання майбутніх педагогів: аксіологічний підхід (2014)
Шелюк Л. О. - Особливості освітньої політики в умовах суспільного транзиту (2014)
Сакун А. В. - Синергія "свободи" і "несвободи" у суперечностях глобального світу (2014)
Волинець А. А. - Естетичні трансформації символіки хаосу (2014)
Крапивник А. А. - Детективный жанр как медиум правовой культуры: философско-антропологический аспект (2014)
Микольченко В. С. - Стратегія героїко-патріотичного виховання у вітчизняному соціокультуному просторі (2014)
Криворучко Н. В. - Асиметрія безпеки у контексті чесько-американських відносин (2014)
Зайцева М. В. - Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС (2014)
Аманмырадов Н. А. - Демократия и коллективная безопасность как принципы современной философии международных отношений (2014)
Рак О. Ю. - Динаміка психолого-комунікативно-інтроформаційного впливу на процес корекції соціуму в ідеології націоналізму (2014)
Семигіна Т. В. - "Громада" чи "спільнота"? (інтерпретації феномену громади сучасними науковцями), Лиховид Д. О. (2014)
Коломоєць Т. Г. - Формування системи спеціальної освіти дітей з особливими потребами: соціологічний аспект (2014)
Химович О. С. - Оцінка рівня етносоціальної дистанційованості серед населення Львівщини (2014)
Доума Мансур Аль-Махді - Залежність сили тертя дискового гальма від середньої температури фрикційного контакту, Осенін Ю. Ю., Сергієнко О. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського