Сорока М. І. - Регенераційні процеси в ялицевих борах Аbietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939 (Пуща Сольська, Польща), Возьняк А., Куриляк М. В. (2016)
Турко В. М. - Мезофауна лісової підстилки свіжих дубово-соснових суборів центральної частини Житомирського Полісся, Калиновський Н. В. (2016)
Гайда Ю. І. - Взаємодія "генотип-середовище" в географічних культурах Pinus sibirica du tour та Pinus koraiensis Sieb. et Zucc., Яцик Р. М., Сіщук М. М. (2016)
Дебринюк Ю. М. - Формова різноманітність і життєвий стан модрини у насадженнях Західного Полісся, Белеля С. О. (2016)
Сбитна М. В. - Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся, Фучило Я. Д. (2016)
Фучило Я. Д. - Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у безверхівковому режимі, Маурер В. М., Сбитна М. В., Одарченко І. С., Фучило Д. Я. (2016)
Шлапак В. П. - Thuja plicata Donn ех D. Don та її культивари у правобережному Лісостепу України, Іващенко І. Є. (2016)
Юрків З. М. - Посівні якості насіння сосни звичайної у лісових насадженнях Житомирщини (2016)
Яцик Р. М. - Селекційно-формова структура культур фітоценозів за участю Psevdotsuga Menziesii (Mirb.) Franko у Карпатському регіоні, Штогрин А. С. (2016)
Каганяк Ю. Й. - Нагромадження запасу різновіковим деревостаном: екскурс підходів та аналіз закономірностей, Горошко М. П. (2016)
Лакида П. І. - Біопродуктивність лісових фітоценозів України в умовах глобальних викликів, Василишин Р. Д., Лакида І. П. (2016)
Meshkova V. L. - Verticillium wilt on Norway maple (Acer platanoides L.) in the East of Ukraine, Davydenko K. V. (2016)
Бондаренко В. Д. - Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрями їх вирішення, Різун Е. М. (2016)
Козловський М. П. - Стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus як чинник всихання хвойних дерев у Карпатах і Поліссі (2016)
Гнатів П. С. - Захист довкілля та екобезпека як системна функція соціуму, Дацко Т. М., Шовган А. Д., Лопотич Н. Я. (2016)
Грицюк Ю. І. - Моделі оцінювання техногенних чинників під час виникнення пожеж на сховищах нафтопродуктів, Грицюк М. Ю. (2016)
Краснов В. П. - Радіоекологічні дослідження у лісових екосистемах України (2016)
Лук’янчук Н. Г. - Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста, Мартинюк Х. Я. (2016)
Робулець С. В. - Державне регулювання та стан екологічної безпеки у Чернівецькій області, Сівак В. К. (2016)
Дубовіч І. А. - Екологізація економіки – основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав (2016)
Загвойська Л. Д. - Аналіз витрат і вигід процесу лісовідновлення в умовах Малого Полісся, Шведюк Ю. В. (2016)
Максимів Л. І. - Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір, Климович В. П., Загвойська Л. Д. (2016)
Соловій І. П. - Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі (2016)
Коржов В. Л. - Методологічні аспекти створення геоінформаційної системи лісових автодоріг, Часковський О. Г. (2016)
Бехта П. А. - Зменшення вмісту формальдегіду в фанері, склеєній карбамідоформальдегідними клеями з використанням деревинного волокнистого шламу, Салабай Р. Г., Салабай І. І., Нощенко Г. В. (2016)
Лютий П. В. - Властивості личкованих деревинно-полімерних матеріалів плоского способу пресування, Бехта П. А., Ортинська Г. С. (2016)
Синякевич І. М. - "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи (2016)
Криницький Г. Т. - Рецензія на книгу академіка НАН України М.А. Голубця "Основи відновлення функціональної суті Карпатських лісів" (2016)
Стойко С. М. - Життєвий і творчий шлях Юрія Туниці (з нагоди 75-річчя від дня народження), Криницький Г. Т., Адамовський М. Г. (2016)
Парпан В. І. - Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер (з нагоди 70-річчя від дня народження), Олійник В. С., Бродович Р. І., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М. (2016)
Парпан В. І. - Юрій Кацуляк: учений, лісівник, лісокультурник, викладач (з нагоди 60-річчя від дня народження), Гаврусевич А. М., Бродович Р. І., Яцик Р. М., Гудима В. М. (2016)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті академіка Михайла Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016), Козловський М. П., Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М. (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Баєва Л. В. - Механізм реалізації рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України (2014)
Беспалова А. О. - Податкові суди та квазісудові податкові органи: зарубіжний досвід (2014)
Білоус Т. Й. - Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правового регулювання державної нотаріальної діяльності (2014)
Бойко В. В. - Щодо питання класифікації видатків Державного бюджету України (2014)
Бондаренко В. А. - Окремі аспекти використання дефініцій в адміністративно-правових нормах (2014)
Ващенко Ю. В. - Співробітництво енергетичних регуляторів у Європі: основні етапи становлення та значення для України (2014)
Вітвіцький С. С. - Мета та завдання контрольної діяльності (2014)
Георгієвський Ю. В. - Розмежування функцій органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: окремі проблемні питання здійснення та шляхи їх вирішення (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про особливості строків давності для застосування й стягнення штрафів та пені в податкових правовідносинах (2014)
Губанов О. О. - Застосування як особлива форма реалізації норм адміністративного законодавства в Україні: загальнотеоретичний аспект (2014)
Губерська Н. Л. - Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур (2014)
Дуленко О. А. - Оплата праці працівників у сфері культури як елемент фінансового забезпечення галузі (2014)
Жукова Є. О. - Реалізація принципу процесуальної економії адміністративного судочинства під час перегляду судових рішень Верховним Судом України (2014)
Зозуля І. В. - Щодо демілітаризації органів внутрішніх справ України (2014)
Зубов О. С. - Історія становлення інституту судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Карпенко М. М. - Досвід реформування правоохоронних органів спеціального призначення в державах Центральної та Східної Європи (2014)
Кінаш М. М. - Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми реалізації в Україні (2014)
Кобрусєва Є. А. - Відповідальність за перешкоджання проведенню мирних зібрань (2014)
Колєснік Т. Є. - Незалежність як основний принцип діяльності прокуратури в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Конопляник О. С. - Взаємозв’язок підрозділів Національної гвардії України з іншими структурами під час охорони дипломатичних представництв: проблемні аспекти термінологічного визначення (2014)
Крупко Я. М. - Принцип публічності в розподілі коштів між бюджетами (2014)
Кушнір С. М. - Форми й методи контролю Міністерства освіти і науки України (2014)
Марченко О. О. - Деякі питання розв’язання судами спорів з приводу публічної служби за позовами помічників суддів (2014)
Позняков С. П. - Компоненти методології нормотворчості у сфері адміністративно-правового сприяння соціально-економічному розвитку (2014)
Романова Г. С. - Щодо питання законодавчого регулювання податкового обліку в Україні (2014)
Слєпченко О. О. - Правовий аналіз адміністративного підпорядкування вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морського та річкового транспорту в Україні (2014)
Тадєєва О. М. - Правосуб’єктність учасників адміністративного процесу в справах щодо публічного майна (2014)
Чубенко А. Г. - Актуальний стан адміністративно-правового забезпечення національної економічної безпеки (2014)
Чуприна Ю. Ю. - Правові основи адміністративно-правових режимів (2014)
Галушко Б. С. - Класифікація злочинів у зарубіжному законодавстві (2014)
Гутник С. И. - К вопросу о персональных данных как о виде конфиденциальной информации: правовая характеристика (2014)
Давидова Т. О. - Фінансовий контроль як засіб протидії корупції (2014)
Конопельський В. Я. - Сучасна кримінально-виконавча політика України та її роль у реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2014)
Маслій І. В. - Використання інформаційних технологій у протидії тіньовій економіці: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2014)
Орловський Б. М. - Кримінально-правове розмежування норм про необхідну оборону та здійснення службових владних повноважень (2014)
Павликівський В. І. - Кримінально-правове забезпечення свободи слова в Україні та європейські стандарти діяльності ЗМІ (2014)
Рижов І. М. - Щодо необхідності формалізації профілактики тероризму (2014)
Філь І. М. - Невиконання чи неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником при проведенні профілактичних щеплень (стаття 140 Кримінального кодексу України) (2014)
Артеменко Д. С. - Домашній арешт у системі запобіжних заходів, Потомська Н. А. (2014)
Білецька К. К. - Особа поручителя в кримінальному процесі України (2014)
Галаган В. І. - Дотримання засади недоторканності права власності щодо об’єктів, тимчасово вилучених під час обшуку або огляду, Моргун Н. С. (2014)
Ковальова Н. Г. - Особливості тактики огляду місця події під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Ковальчук С. О. - Межі вирішення питання про долю речових доказів судом апеляційної інстанції (2014)
Колодчин В. В. - Зміна прокурором обвинувачення в суді: погляд через призму нового Кримінального процесуального кодексу (2014)
Лиманська М. В. - Застосування (обрання, зміна, продовження і скасування) запобіжних заходів судом першої інстанції (2014)
Мирошниченко Т. М. - Окремі аспекти правового регулювання оцінки доказів у кримінальному провадженні України (2014)
Назаренко П. Г. - Процесуальний статус понятого: деякі особливості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Сівак О. В. - Правове забезпечення та імплементація міжнародних стандартів в українському законодавстві під час застосування до неповнолітніх запобіжних заходів (2014)
Скачкова Т. Ю. - Принципи систематизації ознак почерку (2014)
Тарасенко Д. І. - Доказ як результат суб’єктивного сприйняття інформації (2014)
Тітко І. А. - Конфлікт інтересів у кримінально-процесуальних правовідносинах (2014)
Удовиченко В. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела кримінального процесу України (2014)
Грін О. О. - Судова система та судочинство на Закарпатті в складі Угорщини (1939-1944 рр.) (2014)
Заборовський В. В. - Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю як вид дисциплінарного стягнення відносно адвоката, Булеца С. Б. (2014)
Кравчук В. М. - Етичні орієнтири сучасної адвокатури України (2014)
Погрібний І. М. - Проблеми та перспективи формування судової влади в Україні: питання теорії та практики (2014)
Попов Г. В. - Актуальні питання застосування примусових заходів виховного характеру (2014)
Поповський Д. П. - Суддівський розсуд: погляд на проблему (2014)
Бенедик Я. С. - Загальні тенденції розвитку правової бази міжнародного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики (2014)
Білаш О. В. - Конкордат як різновид міжнародної угоди та регулятор державно-конфесійних відносин (2014)
Вихренко К. П. - Правове регулювання праці в рибальському секторі в актах ММО та ФАО (2014)
Ємець І. О. - Правонаступництво України щодо міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних справах (2014)
Киселева Е. В. - Интеграционный экзамен для мигрантов в Великобритании, Хлгатян А. Г. (2014)
Кондик О. П. - Міжнародно-правові аспекти реалізації функції ведення переговорів дипломатичними представництвами у сучасних умовах (2014)
Манойленко Д. В. - Держави та транснаціональні корпорації: проблема взаємовідносин (міжнародно-правовий аспект) (2014)
Прохазка Г. А. - Достатнє харчування і свобода від голоду в міжнародному праві (2014)
Яковюк І. В. - Лобізм в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз (2014)
Савенко В. В. - Структурно-функціональний аналіз правової реальності як філософсько-юридичної категорії (2014)
Штангрет М. Й. - Філософсько-правовий аспект формування правосвідомості правників, Броневицька О. М. (2014)
Бисага Ю. М. - Нове надбання української цивілістичної скарбівниці: рецензія на монографію С. І. Шимон "Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин", Рогач О. Я., Бєлов Д. М. (2014)
Брежнєва О. Г. - Концептуальні засади математичного розвитку дітей дошкільного віку: логіка реалізації технології "інтегрованих дидактичних модулів" (2017)
Маслюк А. М. - Проблема навчання та розвитку особистості (2017)
Подшивайлов Ф. М. - Соотношение познавательной мотивации и мотивации овладения профессией как критерий построения типологии личности (2017)
Шаповалов Є. Б. - Доцільність вивчення документів європейського союзу під час підготовки фахівців екологічного спрямування (2017)
Шаповалов В. Б. - Обґрунтування доцільності розробки віртуальних навчальних середовищ STEAM на базі середовища ТОДОС (2017)
Шевців З. М. - Лекція як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Сичевська Л. Є. - Козак очима нашого сучасника, Олійник Л. Г. (2017)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн емпіричного дослідження "психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" як показник сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Школьнік С. Я. - Використання музичних фізкультхвилинок у дошкільному навчальному закладі, Бесшапошникова Т. В., Ланцюженко З. Д. (2017)
Прохорчук Т. П. - Показникова та логарифмічна функції (урок з алгебри, 11 клас) (2017)
Федорова Н. Ф. - Обдаровані діти Німеччини (2017)
Стратійчук Л. Л. - Формування поля успішності як засіб розвитку обдарованих дітей, Бурова В. В. (2017)
Орехівський Є. Ф. - Радомишльський ліцей № 1 імені Т. Г. Шевченка (2017)
Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує набір дітей від 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Галюк Р. Г. - Традиційні та інноваційні підходи до систематизації українського права (2014)
Івченко Ю. В. - Роль жінки в історії античної філософії (2014)
Христинченко Н. П. - Характеристика основних суб’єктів юридичної відповідальності у сфері науки (2014)
Бандура М. М. - Особливості надання соціальних пільг населенню в житлово-комунальній сфері України (2014)
Івахненко І. В. - Договірні підстави виникнення права особистої приватної власності дружини та чоловіка (2014)
Назимко О. В. - Поняття та види працівників гірничодобувної промисловості (2014)
Білодід І. М. - Завдання правоохоронної системи України (2014)
Буглак Ю. М. - Зарубіжний досвід детінізації відносин у підприємницькій діяльності та можливості його використання в Україні (2014)
Гайворонська Я. В. - Нормативне забезпечення реалізації державного примусу (2014)
Добровольський О. І. - До проблеми визначення поняття протидії корупції в діяльності Державної фіскальної служби України (2014)
Євдокіменко С. А. - Вплив особливостей правового статусу військових прокуратур на реалізацію ними повноважень під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері оборонно-промислового комплексу (2014)
Кармазіна Л. П. - До питання процесуальних гарантій відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами (2014)
Кельбя С. Г. - Щодо адміністративного стягнення за правопорушення в системі фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні (2014)
Колєсніков Д. В. - Напрями оптимізації системи державного управління в умовах демократизації публічних відносин (2014)
Кушнір С. М. - Форми і методи контролю Міністерства освіти та науки України (2014)
Логачов І. В. - До питання щодо системи адміністративно-деліктного права (2014)
Насиров Р. М. - Нормативно-правове регулювання уникнення подвійного оподаткування групою компаній у Європейському Союзі (2014)
Ніколайчук С. В. - Зарубіжний досвід організації діяльності навчальних закладів із підготовки фахівців судової системи (2014)
Політило В. Я. - Взаємодія державних і недержавних інституцій у формуванні механізму права на доступ до податкової інформації (2014)
Сербин Р. А. - "Благодійна діяльність" і "меценатство": співвідношення понять у науці та законодавстві (2014)
Кушнір М. М. - Кримінально-правова характеристика корисливої злочинності неповнолітніх (2014)
Маслій І. В. - Інституційний підхід у протидії криміналізації економіки: методологічні питання (2014)
Огерук І. С. - Спосіб вчинення злочинів, пов’язаних із привласненням, розтратою або заволодінням майном нафтогазовидобувних підприємств шляхом зловживання службовим становищем (2014)
Рудницька Ю. В. - Тактика допиту неповнолітніх підозрюваних, які вчинили крадіжки (2014)
Поліхун Н. І. - Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України, Сліпухіна І. А., Чернецький І. С. (2017)
Данілова Л. В. - Почуття милосердя як соціальна якість студентської молоді (2017)
Бурова В. В. - Розвиток обдарованої особистості засобами інноваційних технологій (2017)
Сологуб А. І. - Винахідницька діяльність старшокласників на заняттях профільного креативного навчання (2017)
Єзерська Н. В. - Дескриптори щастя обдарованих учнів підліткового віку як показники суб`єктивного благополуччя (2017)
Сичевська Л. Є. - Козацька спадщина як етнокультурний фундамент для сучасного виховання обдарованої особистості, Олійник Л. Г. (2017)
Карпенко А. П. - Вплив батьківського виховання на професійний вибір фахівців інженерно­технічних спеціальностей (2017)
Чудакова В. П. - Експериментальна перевірка "моделі експертизи внутрішньої психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності" (В. Чудакова) як засобу формування конкурентоздатності особистості (2017)
Рыбак С. Б. - Отличный конспект – это просто (2017)
Прохорчук Т. П. - Вистава "У деякому королівстві – геометричній державі" (2017)
Федорова Н. Ф. - Обдаровані діти в Угорщині (2017)
Абраменко І. В. - Майбутня зірка сучасних танців (2017)
Грицишина Т. І. - Інноваційна освіта – дошкільнятам (2017)
Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує набір дітей від 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2017 року (2017)
Гадзало Я. М. - Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2016 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН) (2017)
Мартинюк М. П. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження (2017)
Кириленко І. Г. - Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні, Івченко В. Є. (2017)
Хвесик М. А. - Механізми збереження агробіорізноманіття, Сакаль О. В. (2017)
Кошкалда І. В. - Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств, Трегуб О. М. (2017)
Talavyria M. P. - Indicators for analysis of the bioeconomy in Ukraine, Lymar V. V., Baidala V. V. (2017)
Спаський Г. В. - Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття (2017)
Нечипоренко О. М. - Наукові засади управління продуктивністю поливної води (2017)
Степаненко Т. О. - Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення (2017)
Мазуренко О. В. - Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства (2017)
Stukach T. M. - Diversification of Ukraine's foreign activities in AIC: asian vector (2017)
Артиш В. І. - Виробництво та реалізація органічної продукції в світі (2017)
Пехов В. А. - Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі (2017)
Коробенко Р. І. - Генезис поняття "сільські території" та його сутність (2017)
ПАВЛОЦЬКА Тамара Павлівна – ювіляр! (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Світлій пам'яті Володимира Сергійовича Дієсперова (4.02.1937– 4.02.2017) (2017)
Шпачук В. П. - Влияние механических и конструктивных параметров стержня с гасителем на собственные частоты поперечных колебаний, Рубаненко А. И., Ващенко Ю. И. (2017)
Пруненко Д. О. - Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейський аспекти, Лисенко А. М. (2017)
Філоненко О. І. - Вплив вентиляційного режиму холодного горища на конструкції даху, Юрін О. І., Кодак О. А. (2017)
Смирнова О. В. - Уровни формирования инновационных зданий в городской среде с учетом синергетического подхода (2017)
Маляренко В. А. - Снижения энергозатрат при эксплуатации газотранспортных систем путем автоматизации их учета, Ильченко М. Б. (2017)
Рой В. Ф. - Аналіз роботи однофазних тиристорних регуляторів з функцією перетворення напруги, Ковальова Ю. В., Грініна В. О. (2017)
Редько И. А. - Термодинамический анализ топочных процессов в паровых водотрубных котлах, Редько А. А., Давиденко А. В. (2017)
Назаренко О. М. - Інтеграція повторної води в комунальному та рекреаційному господарстві, Назаренко І. А., Чижов С. Є., Пазиніч М. В. (2017)
Матяш О. В. - Надійність водопостачання промислового вузла міста, Новохатній В. Г. (2017)
Горін П. В. - Систематизація методів очистки газозбірних мереж для транспортування газу зрілих родовищ, Тимків Д. Ф., Голубенко В. П. (2017)
Мамонов К. А. - Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському і регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем, Кондращенко О. В., Метешкін К. О., Вяткін К. І., Нестеренко С. Г., Касьянов В. В., Бабанін О. В. (2017)
Алексахин А. А. - Определение расхода сетевой воды для микрорайона при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения, Бобловский А. В. (2017)
Нестеренко С. В. - Розробка високоефективного інгібітору процесів корозії і відкладення солей жорсткості у водних середовищах для теплообмінних систем, Щербаненко Г. В., Панайотова Т. Д. (2017)
Нескоромний О. Д. - Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова, Лобашов О. О., Прасоленко О. В., Бурко Д. Л. (2017)
Герченко Т. Г. - Про вплив параметрів транспортної мережі на характеристики транспортних потоків у індустріальному районі міста Харкова, Лобашов О. О., Бурко Д. Л. (2017)
Давідіч Ю. О. - Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту, Понкратов Д. П., Фалецька Г. І., Несміян Я. Ю. (2017)
Горбачев П. Ф. - Разработка перспективного варианта пассажирской маршрутной системы города Кабул, Любый Е. В., Полад Акбар Джан (2017)
Доля В. К. - Закономірності зміни параметрів роботи транспортних засобів на маршрутах розвезення тарно-штучних вантажів, Куш Є. І., Скрипін В. С., Беспалов І. В. (2017)
Очеретенко С. В. - Дослідження питання удосконалення складської системи, Грабар В. О. (2017)
Кульбашная Н. И. - Соответствие условий дорожной среды функциональному состоянию водителя (2017)
Вакуленко К. Є. - Адаптація принципів міської логістики до організації пасажирських перевезень, Соколова Н. А., Шиллє Н. В. (2017)
Рибалка І. О. - Ураження насаджень омелою білою (Viscum album L.) як проблема екологічної безпеки в садово-парковому господарстві населених пунктів України, Вергелес Ю. І. (2017)
Прохоров Ю. Ю. - Дослідження кінетики сушіння надлишкового активного мулу та композицій на його основі, Ружинська Л. І. (2017)
Мамонов К. А. - Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу, Штерндок Е. С. (2017)
Стоянов Е. Г. - Экспериментальное исследование работы диска перекрытия, составленного из сборных железобетонных предварительно напряженных многопустотных плит, Набока А. В. (2017)
Руденко В. В. - Учет прочностных характеристик бетона и арматуры при определении величины коэффициента динамичности (2017)
Осадчук Т. Ю. - Дослідження деформацій багатошарових скляних плит за допомогою кореляції цифрових зображень, Демчина Б. Г. (2017)
Воробйов Р. А. - Правові засади здійснення миротворчої діяльності Організацією Об’єднаних Націй (2014)
Голубка І. І. - Конституційно-правове регулювання обмеження права на свободу пересування в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз (2014)
Деметрадзе Т. Р. - Рівність прав жінки й чоловіка: міжнародно-правові засади (2014)
Ієрусалімова І. О. - Формування інституту омбудсмена в Україні: історико-правовий підхід (2014)
Бичківський О. О. - Джерела правового регулювання міжнародних спадкових відносин (2014)
Василько І. В. - Поняття, соціальна природа реалізації права на працю працівниками, які працюють у роботодавців – фізичних осіб (2014)
Можаровська К. В. - Фактичні твердження та оціночні судження як центральні цивільно-правові категорії захисту честі, гідності та ділової репутації (2014)
Форманюк В. І. - Надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні (2014)
Денисюк Д. С. - Стан і перспективи реформування органів внутрішніх справ України: досвід поліції зарубіжних держав (2014)
Дробот О. І. - Принципи діяльності Державної реєстраційної служби України (2014)
Дубас Т. В. - Суди загальної юрисдикції в забезпеченні інформаційних прав громадян (2014)
Золотарьова Я. С. - Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах (2014)
Іванищук А. А. - Методологія аналізу адміністративно-правового забезпечення судової влади в Україні (2014)
Іванчо В. В. - Правове забезпечення організації контрольно-перевірних заходів фіскальних органів (2014)
Кожура Л. О. - Теоретичні проблеми визначення понять "контроль" і "нагляд" як засобів адміністративно-правового захисту бездомних осіб і безпритульних дітей (2014)
Кутерга М. В. - Поняття й сутність адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Манжула А. А. - Поняття і правові засади інформаційного забезпечення діяльності науково-дослідних установ в Україні (2014)
Панова О. О. - Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов (2014)
Парненко В. С. - Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном (2014)
Пересоляк В. І. - Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин у митній сфері (2014)
Погребиська А. О. - Права людини та їх місце в сучасному демократичному суспільстві (2014)
Пономарьов О. В. - Місце податкової міліції у системі правоохоронних органів України (2014)
Порощук П. П. - До питання характеристики правових засад здійснення контролю за діяльністю апарату суду (2014)
Сандюк Г. О. - Щодо особливостей адміністративних процедур прийняття управлінських рішень органами Державної казначейської служби України у відносинах із бюджетними установами (2014)
Собків Я. М. - Організаційна структура механізму захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Турінін О. В. - Пріоритетні напрямки адміністративно-правового регулювання службових відносин в органах державної влади (2014)
Яценко О. В. - Аналіз міжнародного досвіду надання адміністративних послуг правоохоронними органами (2014)
Бондаренко В. В. - Способи знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Дудко Є. В. - Про деякі шляхи підвищення ролі прокуратури України як учасника кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Маскалюк І. І. - Окремі аспекти накладення арешту на кореспонденцію (2014)
Татаров О. Ю. - Заочне провадження в кримінальному судочинстві України: проблеми та перспективи реалізації (2014)
Трофімцова О. А. - Сутність правовідносин слідчого зі слідчим суддею у досудовому розслідуванні (2014)
Макар Ю. - Факультет історії, політології та міжнародних відносин очима колишнього декана (2011)
Богатирець В. - Регіональні особливості Канади у контексті квебекського національного питання (2011)
Бурдяк В. - Болгарська модель вирішення етнічних конфліктів (2011)
Докаш О. - Феномен сучасної політичної міфотворчості (2011)
Гарат Р. - Особливості формування об’єднаної системи протиповітряної оборони Співдружності Незалежних Держав (перша половина 90-х років 20-го ст.) (2011)
Звоздецька О. - Трансформаційні процеси у мас-медійному секторі Польщі в 90-х рр. 20-го ст. (2011)
Карпо В. - Теоретико-методологічні засади дослідження української політичної еліти (2011)
Катеринчук П. - Імміграція у глобалізовану епоху: досвід Канади (2011)
Коврик-Токар Л. - Від "романтизму" до реалізму: безпекова політика Росії на теренах СНД у 1990-х рр. 20-го ст. (2011)
Козачук О. - Джерельна база проблеми державної політики Канади щодо корінних народів (2011)
Макух-Федоркова І. - Державна інформаційна політика і засоби масової інформації Республіки Білорусь (2011)
Маруховський О. - Формування концепції суспільства знань в працях Ф. Махлупа, Ф. Бекона та В. І. Вернадського (2011)
Моцок В. - Європейська й євроатлантична стратегії щодо "поширення демократії” на східноєвропейський простір і регіональне партнерство між Україною та Польщею (2011)
Новоскольцев Г. - Сучасний міжнародний тероризм: види, сутність і причини (2011)
Новоскольцева Л. - Специфіка моделювання правового поля діяльності громадських рухів (2011)
Осадца І. - Основні тенденції розвитку ЗМІ в сучасній Республіці Болгарія (2011)
Петров В. - Особливості функціонування румунських єврорегіонів (2011)
Попик С. - Держави Балтії та Україна: політико-правові аспекти взаємодії з питань європейської інтеграції (2011)
Стецюк А. - "Слов’янське питання" в 1866-1868 рр. у дзеркалі російської періодики: політичні аспекти (2011)
Струтинський В. - Особливості повоєнного розвитку Польської Народної Республіки в контексті суспільно-політичного конфлікту 1980-1981 рр. (2011)
Федонюк С. - Радикально-транспарентний підхід у політичній ПР-комунікації (2011)
Федорчак Т. - Розвиток громадянського суспільства в постсоціалістичній Чехії (2011)
Федуняк С. - Безпекові аспекти трансрегіонального співробітництва Канади і США, Бочар І. (2011)
Цепенда І. - Ідея українсько-польського переселення: позиція "верхів" та сприйняття "низів" (2011)
Яценюк Ф. - Східне партнерство та Україна: співпраця чи інтеграція в Європейський Союз (за матеріалами преси) (2011)
Гарагонич В. - Нові форми транскордонного співробітництва і можливості використання їх в Україні (2011)
Гуменюк О. - Взаємини радянської влади і церки на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках (2011)
Занько Ю. - Історико-географічні та етнополітичні особливості Буковини, Онищук О. (2011)
Капітан Л. - Науково-педагогічна інтелігенція Закарпаття повоєнного періоду: політико-адміністративний тиск влади як елементнаціональної політики в умовах "радянізації” (2011)
Лазарович М. - Забезпечення прав іноетнічного населення в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського (2011)
Левкун Я. - Наукова та громадська діяльність Івана Борковського (2011)
Цимбалюк І. - Спортивно-масова діяльність громадських організацій Волині (1921-1939 рр.) (2011)
Чучко М. - Етнодемографічна ситуація на Буковині в першій половині 20-го - на початку 21-го ст. (2011)
Шабала Я. - Волинське село в першій третині 20-го ст.: історичний досвід аграрних реформ (2011)
Бялацький Р. - Територіальне самоврядування в Польщі 1918–1939 рр. (2011)
Ірхін О. - Російсько-американські відносини в контексті формування нового світового порядку: етапи, протиріччя, перспективи (2011)
Dariusz Materniak - Próby realizacji idei niepodległości Krymu przez tatarów w latach 1917 – 1921) (2011)
Томчик Р. - Спроби українсько-польського порозуміння на зламі 1930-1931 рр. (2011)
Шваб Л. - Ехо Варшавського повстання. Люди і долі (1956 – 2000 роки) (2011)
Бальцій Н. - Міграційні процеси у Європі як чинник активізації радикальних ісламістів (2011)
Бостан С. - Договірно-правові засади україно-румунських міждержавних відносин (2011)
Буз О. - Політичний режим України в перехідний період (2011)
Бурейко Н. - Трансформації імміграційної політики США після 11 вересня 2001 року (2011)
Грищук Т. - Зарубіжне українознавство: передумови виникнення та шляхи його розвитку (2011)
Істратій Л. - До проблеми української імміграції до Італійської Республіки (2011)
Коцан Р. - Етапи розвитку транскордонного співробітництва України та Польщі (2011)
Круглашова В. - Нормативно-правові засади функціонування інституту міжнародного спостереження за виборами в Російській Федерації (2011)
Мартинюк Ю. - Особи українського походження в політичному житті Канади (2011)
Очеретяний Є. - Політичні аспекти діяльності української діаспори (в контексті вирішення повоєнної проблеми біженців та переміщенихосіб) (2011)
Роїк Н. - Українсько – польський кордон: культурний і соціальний напрямки єврорегіонального співробітництва (2011)
Сарафінчан Л. - Сучасні соціальні проблеми румунського суспільства (2011)
Ткачик О. - Становлення української зовнішньої політики у питанні врегулювання конфлікту на Балканах в 1992 – 2001 роках (2011)
Федів Ю. - Роль спецслужб блоку центральних держав у встановленні та підтриманні окупаційного режиму на території України 1918 року (2011)
Федчик Ю. - Електоральна участь населення західного регіону України у контексті президентських виборів 2010 року (2011)
Ямчук А. - Концептуальні засади реалізації миротворчої діяльності ООН: історія та сучасні тенденції (2011)
Макар В. - Дебати про незалежність України в канадському парламенті (2011)
Бурдяк В. - Українсько-польські відносини сьогодні: потреба "перезавантаження" чи продовження?" (2011)
Бурейко Н. - Молоді науковці про актуальні проблеми зовнішньої політики (2011)
Бурдяк В. - Нове бачення особливостей державної регіональної політики Австро-Угорщини: Монолатій І. С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Монографія (Текст); наук. ред. М. М. Гон /Іван Сергійович Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 736 с., Макар В. (2011)
Коврик-Токар Л. - Нове слово про трагедію українського народу: Ковальчук О. О., Марусик Т. В. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 224 с. (2011)
Фісанов В. - Потрібний підручник: Чекаленко Л. Д., Федуняк С. Г. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник длястудентів вищих навчальних закладів /За заг. ред. Л. Д. Чекаленко. – К. : ДП "Вид. дім Персонал", 2010. – 464 с. (2011)
Швидюк С. - Онуфрійчук М., Журавська Н. Нас поріднили Холмщина і Волинь: Документально- біографічні нариси. – Луцьк: ВАТ"Волинська обласна друкарня", 2010. – 288 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Адирхаєв С. Г. - Підвищення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом дозованих фізичних навантажень (2015)
Алтухов В. А. - Педагогічний досвід та сучасні підходи до проблеми формування здорового способу життя в системі освіти (2015)
Арзютов Г. М. - Вольова пластика, Гаврилюк В. О., Лукиянчук В. Л. (2015)
Атаманюк С. І. - Оцінка фізичних можливостей студентів у процесі фізичного виховання спеціального медичного відділення ВНЗ, Кириченко О. В. (2015)
Базилевич Н. О. - Оптимізація легкоатлетичних вправ, як засобів самостійної фізкультурно-оздоровчої роботи студентів (2015)
Благій О. Л. - Аналіз показників фізичного стану студентської молоді, Ячнюк М. Ю. (2015)
Брухно Е. Л. - Використанням засобів спортивного орієнтування у фізичній підготовці студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості, Сметанін С. В. (2015)
Бутенко Г. А. - Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста (2015)
Буток О. В. - Проблеми формування здорового способу життя у курсантів правоохороних органів та шляхи їх вирішення, Малишев О. В. (2015)
Васкан І. Г. - Розвиток рухової активності школярів у позаурочній діяльності, Дикий О. Ю., Розтока А. В. (2015)
Вітченко О. М. - Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії їх фізичного і інтелектуального розвитку, Лисенко Л. Л., Воєділова О. М. (2015)
Воробйова А. В. - Складно-коордиднаційні вправи в комплексі психофізичного тренування школярів (2015)
Гаркуша В. В. - Методичні аспекти організації самостійних занять фізичними вправами студентів (2015)
Глущенко Н. В. - Нозологічний розподіл студентів спеціальних медичних груп першого курсу навчання Національного університету імені Івана Франка (2015)
Глущенко Н. В. - Особливості розподілу студентів спеціальних медичних груп за ступенем ожиріння з першого по третій курс навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Головченко О. І. - Напрями оптимізації фізичного виховання жінок у вищих навчальних закладах, Востоцька І. Ф. (2015)
Гончаренко М. С. - Философско-мировоззренческое представление о развитии человека и формировании его здоровья (2015)
Гончаренко М. С. - Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, Камнева Т. П., Дождева Е. А., Седина С. И. (2015)
Гончаренко М. С. - Розробка методів формування здорового способу життя у педагогічному процесі, Камнєва Т. П., Корженко І. О., Удовенко М. А. (2015)
Гончаренко М. С. - Исследование влияния оздоровительного комплекса физических упражнений "Анжелетика" на функциональное состояние организма человека, Мельникова А. В., Беззубова А. А., Миргород И. М. (2015)
Горобей М. П. - Особливості впливу харчування на стан здоров’я і поведінку студентів (2015)
Гуреева А. М. - Изменение уровня физического здоровья студенток 1 курсов под влиянием занятий физическим воспитанием, Черненко Е. Е., Черненко А. Е. (2015)
Дарійчук С. В. - Здоров’язберігаюча тематика періодичних друкованих видань Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Дейкун М. П. - Форми організації позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання як дієва складова запровадження здорового способу життя (2015)
Дейнеко С. М. - Соціалізуючий вплив фізичної культури на учнів середньої та старшої школи, Браташ С. В., Могильний Ф. В. (2015)
Довгич О. О. - Формування здорового способу життя майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, Хрипко І. В. (2015)
Донченко В. І. - Індивідуальна та самостійна робота студентів-медиків як важливий етап навчання здоров’язбережувальним технологіям (2015)
Єдинак Г. А. - Стан вирішення завдання з поліпшення психофізичного стану учнів початкової школи на сучасному етапі (2015)
Єракова Л. А. - Обґрунтування підходів до побудови оздоровчих програм з пілатесу для жіночого контингенту, Томіліна Ю. І. (2015)
Жáра Г. І. - Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному освітньому вимірі (2015)
Жерновникова Я. В. - Определение возрастных изменений антропометрических показателей у школьников 5-7 классов с использованием компьютерной программы "Здоровье школьника" (2015)
Загородній В. В. - Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи їх вирішення (2015)
Іванчикова С. М. - Загальні положення методики формування культури здоров’я студентів засобами фітнесу (2015)
Кашуба В. А. - К вопросу о причинах и распространенности нарушений слуха среди современных подростков, Маслова Е. В. (2015)
Кладікова І. І. - Ступінь розуміння студентами цінності здоров’я, Жиденко А. О. (2015)
Клименко А. В. - Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию со студентками основного учебного отделения, Коваль Б. С., Ильин В. Н., Филиппов М. М. (2015)
Клинова И. В. - Теоретические основы формирования культуры досуга учащихся старших классов, Таргонский Н. Н. (2015)
Кокарева С. М. - Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням, Овдєєнко А. О., Сокол Л. Г., Корнієнко Д. С. (2015)
Корж Н. Л. - Аналіз сформованості мотивації до самостійних занять фізичною культурою у студентів перших курсів технічних спеціальностей (2015)
Короп М. Ю. - Фактори, що здійснюють несприятливий вплив на здоров’я учнів як проблема здорового способу життя в педагогічній освіті (2015)
Криворучко Н. В. - Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ І-ІІ рівня акредитації під впливом чирлідингу, Масляк І. П. (2015)
Круцевич Т. Ю. - Експертна оцінка періодизації фізичної підготовки учнів середніх класів протягом навчального року, Трачук С. В., Нападій А. П. (2015)
Кузнецова Т. Г. - Підвищення працездатності студентів засобами використання спеціальних фізичних вправ, Резнік А. В. (2015)
Куртова Г. Ю. - Моніторинг стану здоров’я школярів 14-15 років в умовах навчально-педагогічного процесу, Ляпин В. П., Бабарика Ю. Р., Гришко Л. Г. (2015)
Латенко С. Б. - Студентський спорт як засіб формування життєвих цінностей молоді і розвитку здорової особистості, Копочинська Ю. В. (2015)
Левандовська Л. Ю. - Підвищення рівня фізичної підготовленості підлітків у процесі індивідуалізації фізичного виховання (2015)
Ливацький О. В. - Виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки як педагогічна проблема (2015)
Луценко Л. С. - Характеристика впливу спеціалізацій на динаміку розвитку функціональних і рухових здібностей студенток, Бодренкова І. О., Шепеленко Т. В., Лучко О. Р. (2015)
Маєвський М. І. - Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей (2015)
Мандюк А. Б. - Особливості позакласної фізкультурно-спортивної роботи у середніх загальноосвітніх школах міської та сільської місцевості (2015)
Михальчук А. Д. - Валеософія як світоглядно-методологічна основа у фізкультурно-оздоровчих технологіях (2015)
Мисів В. М. - Сформованість мотивації студентів випускного курсу факультету фізичної культури на ведення здорового способу життя (2015)
Міхеєнко О. І. - Культура здоров’я особистості та її складові, Котелевський В. І. (2015)
Мунтян В. С. - Питання ставлення студентів до здорового способу життя і фізичного виховання та визначення пріоритетів фізичних якостей (2015)
Нагорна О. Б. - Основні аспекти реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами дошкільного та молодшого шкільного віку, Чернієнко О. А. (2015)
Оксьом П. М. - Характеристика загальної рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу, Азаренков В. М., Бережна Л. I., Сидоренко О. Р. (2015)
Павленко І. О. - Діагностика рівня сформованості валеологічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих спеціальностей (2015)
Павлова Ю. О. - Вплив способу проведення вільного часу на якість життя людини, Виноградський Б. А., Шеремета С. Р. (2015)
Пашкевич С. А. - Визначення стану здоров’я та скарг, пов’язаних з патологією хребта у студенток ліцею, Кривенцова І. В. (2015)
Півненко Ю. В. - "Абетка харчування" – засіб формування основ здорового харчування учнів молодшого шкільного віку (2015)
Поболь В. З. - К вопросу использования подвижных игр для развития пространственной ориентировки у детей с нарушениями зрения (2015)
Подригало Л. В. - Реализация принципов мониторинга здоровья при контроле двигательной активности, Фурман Ю. В., Волкова О. А., Сокол К. М. (2015)
Присяжнюк С. І. - Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів телекомунікаційних технологій (2015)
Редько Т. М. - Здоров’ярозвивальні технології в процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів (2015)
Рибницький А. В. - Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури, Нестеров О. С., Артеменко В. В., Мілаєв О. І., Козерук К. В. (2015)
Руденко А. М. - Спосіб діагностики дисплазії кульшових суглобів за допомогою симптома Дюшена-Тренделенбурга у дітей дошкільного віку, Звіряка О. М. (2015)
Рядова Л. О. - Зміна показників функціонального стану слухового аналізатора дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор (2015)
Синиця С. В. - Характеристика пріоритетів студенток вищих навчальних закладів стосовно різних видів оздоровчої аеробіки (2015)
Сичова І. А. - Позанавчальна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання в освітніх закладах, Гаркуша В. В., Дейкун М. П., Краснов В. П., Вертель О. В. (2015)
Старченко А. Ю. - Инновационная технология оптимизации физкультурного образования детей 5-6 лет на основе использования средств детского фитнеса (2015)
Супруненко М. В. - Профілактика і корекція порушень постави опорно-рухового апарату у студентської молоді (2015)
Терещенко В. І. - Рейтинг фізичної підготовки студентів Національного університету Державної податкової служби України, Гулай В. С., Шарапа В. Г. (2015)
Томенко О. А. - Сучасний стан проблеми навчання плаванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу, Босько В. М. (2015)
Троценко В. В. - Ефективність впливу фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дітей старшого дошкільного віку, Троценко Т. Ю. (2015)
Ушкаленко О. А. - Мотиваційні основи фізичного виховання студентів (2015)
Фоменко Е. В. - Занятия "фитнес микс" в физическом воспитании студенток высших учебных заведений, Фоменко В. Х. (2015)
Chodinow W. - Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży miasta radomia (2015)
Цьось А. В. - Особливості фізичної активності студенток вищих навальних закладів, Касарда О. З., Шевчук А. Б., Самчук О. М., Хомич А. В. (2015)
Чернявська О. А. - Аналіз рівня фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Шейко Л. В. - Влияние музыки на работоспособность и психоэмоциональное состояние людей 40-60 лет в процессе занятий оздоровительным плаванием (2015)
Шишкіна О. М. - Позитивні зміни у психоемоційному стані жінок при застосуванні фітнес-аеробіки, Бейгул І. О., Муллагільдіна А. Я. (2015)
Шишова І. О. - Підготовка студентів педагогічного університету до психокорекційної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2015)
Shkola H. N. - Extracurricular classes in cheer-dance show as an effective form to motivate students of non-core universities to engage in physical exercises, Pyatnitskaya D. V. (2015)
Шмалєй С. В. - Валеологічні аспекти корекції та реабілітації слабозорих дітей засобами фізичного виховання, Щербина Т. І. (2015)
Шуба Л. В. - Здоров’язберегаюча технологія для дітей початкової школи (2015)
Узбек И. Х. - Значение клубеньковых бактерий люцерны и эспарцета в толще техноэкосистем, Волох П. В., Мыцык А. А. (2015)
Ващенко В. В. - Екологічне випробування сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах підзони Північного Степу України, Назаренко М. М. (2015)
Назаренко М. М. - Депресія під дією деяких хімічних мутагенів на прикладі пшениці озимої, Ващенко В. В. (2015)
Божко В. Ю. - Урожайність та зимостійкість рослин ячменю озимого залежно від мінеральних добрив, Ярчук І. І., Лиман А. В. (2015)
Якунін О. П. - Вплив способу основного обробітку ґрунту на формування врожайності зерна кукурудзи, Храмцов Л. І., Трубілов О. В. (2015)
Носов С. С. - Контролювання забур’яненості посівів кукурудзи з використанням ґрунтових і страхових гербіцидів (2015)
Геллер О. Й. - Екологізація технологій вирощування сої в Степу України, Пашова В. Т., Корбанюк Р. А., Лемішко С. М. (2015)
Мостіпан М. І. - Особливості ґрунтотворення на межі переходу Лісостепу в Степ, Топольний Ф. П. (2015)
Домарацький Є. О. - Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням методу штучних нейронних мереж, Пічура В. І., Домарацький О. О. (2015)
Онопрієнко Д. М. - Вплив хімічної меліорації на сольовий режим ґрунтів (на прикладі Дніпропетровської області), Макарова Т. К. (2015)
Кирпа М. Я. - Термостійкість насіння гібридів кукурудзи та особливості їх післязбиральної обробки, Стюрко М. О., Бондарь Л. М., Базілєва Ю. С. (2015)
Рідей Н. М. - Рекреація в Україні: вивченість, перспективи розвитку рекреаційних територій, Хітренко Т. Ф. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Технологічні аспекти виробництва зернових продуктів з високою біологічною цінністю, Миколенко С. Ю., Соколов В. Ю., Біленко В. В. (2015)
Сокол С. П. - Викопування коренеплодів удосконаленим копачем вібруючої дії (2015)
Карлова Л. В. - Біохімічні показники крові телиць української червоної молочної породи залежно від тривалості їх утробного розвитку (2015)
Китаєва А. П. - Продуктивні якості потомства вівцематок асканійської каракульської породи різного репродуктивного віку, Кременчук Л. В. (2015)
Черненко О. М. - Формування екстер’єру і конституції у корів української червоної молочної породи (2015)
Філеп Р. Г. - Оцінка продуктивних якостей овець закарпатського внутріпородного типу породи прекос (2015)
Беженар І. М. - Проблемні аспекти розвитку вівчарства та шляхи їх розв’язання (2015)
Агій В. М. - Нормування годівлі лактуючих вівцематок за дефіцитними мінеральними елементами, Дурдинець Т. М., Грига Н. П., Гуленко М. П. (2015)
Седіло Г. М. - Сучасний стан і основні напрями розвитку вівчарства в Карпатському регіоні, Вовк С. О., Петришин М. А. (2015)
Perotska L. V. - Epidemic characteristics of erysipelas manifestation in conditions of Northwestern Black sea region (2015)
Tkachenko O. A. - Ultrasmall forms M. bovis-dissociative 117 and 118 options, Alekseeva N. V., Zazharskiy V. V. (2015)
Бибен И. А. - Морфологические, биохимические и биологические свойства пробиотических культур Bac. subtilis штаммы ВІ-9 и ВІ-12 (2015)
Скляров П. М. - Розробка методики мамологічної диспансеризації овець та кіз (2015)
Єсіна Е. В. - Патоморфологічні особливості оцінювання ефективності вакцинації проти мікоплазмозу свиней, Сентюрин В. В., Барсукова В. В., Чабаненко Д. В., Пазущан Т. С. (2015)
Вітаємо наших ювілярів! (2015)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2015)
Будюков Ю. Е. - Эффективный породоразрушающий инструмент для бурения скважин предельно малого диаметра на нефть и газ, Спирин В. И. (2016)
Вдовиченко А. І. - Концепція інтенсифікації і оптимізації нафтогазовидобутку в україні з урахуванням відновлювальних процесів, Єрмаков П. П., Єрмаков М. П. (2016)
Каракозов А. А. - Разработка однослойных алмазных коронок с укороченными секторами, Попова М. С., Богданов Р. К., Закора А. П. (2016)
Федоров Б. В. - Перспективы создания долот шарошечного типа нетрадиционной конструкции, Ратов Б. Т. (2016)
Богданов Р. К. - Эффективность бурения геологоразведочных скважин различными типами инструмента, Закора А. П., Супрун М. В. (2016)
Новиков Н. В. - Влияние физико-механических характеристик алмазов, синтезированных в присутствии ферросплавов, на износостойкость породоразрушающего инструмента, Ильницкая Г. Д., Исонкин А. М., Зайцева И. Н., Ущаповский Ю. П., Грищенко Г. С. (2016)
Богданов Р. К. - Влияние состава гибридного сверхтвердого материала на работоспособность бурового инструмента, Закора А. П., Шульженко А. А., Супрун М. В., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Закора Е. А. (2016)
Исонкин А. М. - Влияние прочности синтетических алмазов на эффективность разрушения горной породы буровыми коронками (2016)
Виноградова О. П. - Дослідження характеру руйнування алмазовмісної матриці бурового інструменту при зміні її хімічного складу, Шмегера Р. С., Супрун М. В. (2016)
Кожевников А. А. - Твердосплавный буровой породоразрушающий инструмент нового типа, Бесимбаев Е. Т., Ратов Б. Т., Хоменко В. Л., Байбоз А. Р. (2016)
Коцкулич Я. С. - Застосування роторно-керованих систем при спорудженні похило-скерованих свердловин, Вітрик В. Г., Лівінський А. М. (2016)
Кожевников А. А. - Об эффективности разрушения горной породы при бурении скважин с импульсной промывкой, Дреус А. Ю. (2016)
Будюков Ю. Е. - Критерий оптимальной продолжительности рейса при бурении снарядами со съёмными керноприёмниками, Спирин В. И., Горшков Л. К., Онищин В. П. (2016)
Кожевников А. А. - О взаимодействии породоразрушающего иструмента с горной породой забоя скважины при бурении с постоянной и импульсной частотой вращения, Борисевич А. А. (2016)
Давиденко А. Н. - Экспериментально-теоретическое изучение принципа работы устройства поинтервальной очистки скважины, Игнатов А. А. (2016)
Кожевников А. А. - Исследование свойств водного раствора органического полимера криогенно-гравийного композита фильтра, Судаков А. К. (2016)
Чернова М. Є. - Забезпечення герметичності обсадних колон за рахунок конструктивних особливостей різьбових з’єднань, Кунцяк Я. В. (2016)
Кузин Ю. Л. - О возможности применения бытовых отходовдля изоляции поглощающих горизонтов буровых скважин, Судакова Д. А. (2016)
Вдовиченко А. І. - Високоінгібовані бурові промивальні рідини з підвищенними триботехнічними властивостями, Магун М. Я., Зіньков Р. В., Салижин Г. С. (2016)
Давиденко О. М. - Обґрунтування частотного спектру роботи пристрою для обробки промивальних рідин при бурінні свердловин, Камишацький О. Ф. (2016)
Пащенко О. А. - Вплив гідростатичного тиску на енерговитрати при бурінні свердловин (2016)
Коцкулич Я. С. - Буріння бокового стовбура свердловини 318-долина з використанням подвійноінгібованої млоглинистої промивальної рідини, Тершак Б. А., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2016)
Вдовиченко А. И. - О возможности использования гравировальных станков нового поколения для исследованийпроцесса износа алмазов при разрушении горных пород, Магомедов М. Х. (2016)
Эфендиев Г. М. - Исследование влияния различных факторов на результаты взаимодействия породоразрушающего инструмента с породой и принятие решений, Джанзаков И. И., Кирисенко О. Г., Пиривердиев И. А., Сарбопеева М. Д., Буктыбаева С. К. (2016)
Ножкина А. В. - Влияние термобарической обработки на структурные и фазовые превращения в лонсдейлитсодержащих природных и синтетических алмазах, Костиков В. И., Лаптев А. И., Власов И. И., Дудаков В. Б. (2016)
Шульженко А. А. - Влияние высоких давлений и температур на фазовые превращения многослойных графенов, Jaworska L., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Белявина Н. Н. (2016)
Возняковский А. А. - Гибридный материал детонационных наноалмазов и углеродных нанотрубок, Кидалов С. В., Кольцова Т. С., Возняковский А. П. (2016)
Виноградов С. А. - Анализ возможных причин нарушения целостности кристаллов алмаза, выращенных методом температурного градиента, Бобровничий Г. С. (2016)
Боримский И. А. - Влияние условий синтеза на морфологию выросших на затравках кристаллов кубического нитрида бора (2016)
Балабанов П. А. - Применение импульсного тока высокой частоты для нагрева аппарата высокого давления "тороид–30", Klimczyk P., Cygan S. (2016)
Беженар Н. П. - Киборит: новые материаллы и новые области применения, Романенко Я. М., Коновал С. М., Гарбуз Т. А., Зеленин В. И., Полещук М. А., Лукаш В. А., Зеленин Е. В., Никитюк Ю. А. (2016)
Петруша І. А. - Термобаричне спікання кубічного нітриду бору в присутності нестійких нітридів на основі хрому та заліза, Мельнійчук Ю. О., Бушля В. М., Білявина Н. М., Осіпов О. С., Стратійчук Д. А., Смірнова Т. І., Сліпченко К. В. (2016)
Волкогон В. М. - Особенности формирования микромеханических характеристик композиционных пстм системы "вюртцитный нитрид бора – алмаз", Аврамчук С. К., Федоран Ю. А., Кравчук А. В., Бужанская И. И. (2016)
Полторацкий В. Г. - Композиционные и поликристаллические порошковые материалы на основе синтетического и природного алмаза, кубического нитрида бора и карбида бора. Сравнительные исследования формы проекции и характеристик режущих кромок зерен порошков, предназначенных для шлифовального инструмента, Лавриненко В. И., Петасюк Г. А., Лещенко О. В., Ущаповский Ю. П. (2016)
Ильницкая Г. Д. - Влияние объемных дефектов и дефектов поверхности на разделение синтетических алмазов в магнитном и электрическом полях, Олейник Н. А., Боримский А. И., Ткач В. Н., Базалий Г. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В. (2016)
Лисовский А. Ф. - О механизме формирования структуры межфазной поверхности композиции алмаз–WC–Co, Бондаренко Н. А. (2016)
Шульженко А. А. - Электрофизические свойства поликристаллов на основе алмаза и многослойного графена, Jaworska L., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Романко Л. А. (2016)
Хайдаров К. - Изучение электросопротивления монокристаллов синтетического алмаза, Соронбаев О., Чолоков К. С. (2016)
Бочечка О. О. - Формування електрофізичних властивостей полікристалів при спіканні електропровідних алмазних порошків за високого тиску, Романко Л. О., Чернієнко О. І., Ткач В. М., Куцай О. М., Гаврилова В. С., Аксененко К. А. (2016)
Хайдаров Б. К. - Влияние низкотемпературных обработок на показатель прочности поликристаллов синтетического алмаза карбонадо (2016)
Пащенко Е. А. - Физико-химические свойства синтетических алмазов, металлизированных композиционными покрытиями, Лавриненко В. И., Ткач В. Н., Ильницкая Г. Д., Смоквина В. В., Пасечный О. О., Девицкий А. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В., Барановская Е. А., Ищенко Е. В., Гайдай С. В. (2016)
Александрова Г. С. - Хромирование в присутствии модифицированных детонационных наноалмазов, Буркат Г. К., Долматов В. Ю., Гмызин Е. В., Myllymäki V., Vehanen A. (2016)
Олійник Н. О. - Переробка тонковкрапленого продукту синтезу алмазу з ультразвуковою дезінтеграцією, Ільницька Г. Д., Боримський О. І., Сороченко В. Г., Шатохін В. В., Петасюк Г. А., Сизоненко О. М., Базалій Г. А., Тімошенко В. В., Пюра Г. Г. (2016)
Сафонова М. Н. - Изучение влияния ультрадисперсного порошка природного алмаза на микроструктуру матрицы на основе оловянистой бронзы, Сыромятникова А. С., Федотов А. А., Ким В. А., Тарасов П. П. (2016)
Панова А. Н. - Окисление порошков алмаза детонационного и статического методов синтеза (2016)
Стасюк Л. П. - Дослідження структури алмазно-твердосплавних пластин, отриманих різними способами, Ткач В. М., Мельнійчук Ю. О., Заболотний С. Д. (2016)
Куриляк Т. О. - Вплив функціонального покриву частинок алмазного нанопорошку на спікання нанокомпозиту "алмаз – карбід вольфраму" (2016)
Гордашник К. З. - Онтолого-тезаурусное описание подсистемы про "СТМ" "Крупные монокристаллы синтетических алмазов статического синтеза, получаемые при выращивании монокристаллов на затравке методом температурного градиента", Колодницкий В. Н., Кулаковский В. Н., Лысоковский В. В., Сороченко Т. А., Дубенко М. В. (2016)
Луцак Е. М. - Вплив домішки бору на міграцію розплаву нікелю через пористу систему, утворену алмазним порошком АСМ 40/28 в умовах високих тиску і температури (2016)
Афанасьев В. П. - Получение и свойства шлиф- и микропорошков импактных алмазно-лонсдейлитовых абразивов, Заневский О. А., Ивахненко С. А., Ильницкая Г. Д. (2016)
Коваленко Т. В. - Фазовые превращения в системе Fe–Mg–C при высоких давлениях, Ивахненко С. А., Белявина Н. Н., Куцай А. М., Гонтарь А. Г. (2016)
Серга М. А. - Исходный фазовый состав сплавов на основе Fe-Al для выращивания монокристаллов алмаза типа IIА, Бурченя А. В., Заневский О. А., Потапенко О. П. (2016)
Чернієнко О. І. - Електропровідність, міцність та морфометрія алмазу, кристалізованого в системі Ni-B-Ti-C, Петасюк Г. А., Бочечка О. О., Романко Л. О., Косенчук Т. О. (2016)
Беженар М. П. - Фізико-механічні і демпфуючі властивості надтвердих РСBN композитів в залежності від умов одержання, Девін Л. М., Романенко Я. М., Осадчий О. В., Гарбуз Т. О., Коновал С. М. (2016)
Кузей А. М. - Влияние производительности алмазоабразивной обработки на морфологию поверхности износа кристаллов алмаза, Бабич В. Е., Кудрицкий В. Г. (2016)
Девин Л. Н. - Исследование работоспособности резцов из кнб "борсинит" при точении титанового сплава ВТ1-0, Рычев С. В., Антонюк А. С. (2016)
Мельниченко В. В. - Методи деформаційного зміцнення важкого вольфрамового сплаву та їх вплив на властивості сплаву після деформації (огляд), Мельниченко Я. В., Андреєв І. В., Шейкін С. Є., Студенець С. Ф., Гнатенко І. О. (2016)
Панов В. С. - Исследование процесса "мокрого" прессования применительно к технологии производства сплава Т5К10, Шуменко В. Н., Клименко А. В. (2016)
Харченко О. В. - Вплив відпалу у вакуумі на структуру, фізико-механічні властивості та експлуатаційну стійкість інструменту спеченого у водні зі сплаву ВК10 ом для зварювання тертям з перемішуванням (2016)
Бондаренко В. П. - Влияние количества связки из ВН65 на удержание частиц SiC в композите при шлифовании, Евдокимова О. В., Матвейчук А. А. (2016)
Панов В. С. - Исследование влияния пластификаторов на процесс формования карбида бора, Еремеева Ж. В., Мякишева Л. В., Лизунов А. И., Апостолова Е. В. (2016)
Ивженко В. В. - Исследование и разработка материалов на основе карбида кремния для фильерного питателя установки по производству базальтовых волокон, Кайдаш О. Н., Фесенко И. П., Сарнавская Г. Ф. (2016)
Девін Л. М. - Вплив демпфуючих властивостей різця на ймовірність руйнування пластин з КНБ, Осадчий О. А., Козін-Піддубний В. М. (2016)
Стахнив Н. Е. - Влияние износа резца на вероятность его разрушения при чистовом точении закаленных сталей режущими пластинами из композита cBN/Si3N4, Девин Л. Н. (2016)
Пащенко Е. А. - Исследование работоспособности абразивных композитов, формирующих активные технологические среды в зоне резания, Лажевская О. В., Черненко А. Н., Савченко Д. А., Нековаль Н. Н. (2016)
Девин Л. Н. - Применение метода акустической эмиссии при исследовании сверления композиционных материалов, Гречук А. И., Лупкин Б. В. (2016)
Часник В. І. - Визначення діелектричної проникності композиту з керамічною матрицею для високоточного механічного оброблення нових матеріалів, Кайдаш О. М., Фесенко І. П., Кущ В. І., Фролова Л. О. (2016)
Кривошея А. В. - Финишная обработка цилиндрических зубчатых колес алмазными эластичными червячными хонами, Мельник В. Е., Возный В. В., Рябченко С. В., Бычихин В. Н., Третьяк Т. Е. (2016)
Кухаренко С. А. - Механизм многокомпонентной диффузии ионов в силикатных стеклообразующих расплавах, Ткач В. Н. (2016)
Гаврилова В. С. - Теплофизические свойства антифрикционного эпоксидно-полисилоксанового нанокомпозита, Жильцова С. В., Пащенко Е. А., Давиденко В. В., Кошкин А. М. (2016)
Пащенко Е. А. - Формирование молекулярно-массового распределения олигомеров системы В–Р–О для связующих СТМ-содержащих композитов, Лажевская О. В., Савченко Д. А., Черненко А. Н., Малышев А. В. (2016)
Филатов Ю. Д. - Точность формообразования плоских поверхностей деталей оптики и микроэлектроники при полировании, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Ковалев В. А., Юрчишин О. Я., Ветров А. Г. (2016)
Линенко-Мельников Ю. П. - Метод исследования кинетики быстропротекающих процессов c использованием волоконной оптики, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2016)
Городній М. М. - Типологічні особливості мусульманського права в контексті окультурації (2014)
Калітинський В. М. - Філософсько-правові аспекти правової ідеології (2014)
Лаговський В. М. - Правосуддя як основна функція судів (2014)
Лазур Я. В. - Правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління: історико-правовий аналіз (2014)
Луцький М. І. - Конституційно-правова відповідальність УНР та ЗУНР за державотворчі процеси (на підґрунті Акту злуки УНР і ЗУНР) (2014)
Пампура М. В. - Поняття трансформаційного процесу як динамічного елементу державно-правової дійсності (2014)
Фазикош Г. В. - Правосудність судового рішення: проблеми інтерпретації (2014)
Калаур І. Р. - Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача (2014)
Косовський Л. М. - Забезпечення примирення сторін як основна мета стадії підготовки справи з іноземним елементом до судового розгляду (2014)
Мандичев Д. В. - Значення господарських судів у судовій та правоохоронній системах України (2014)
Пономарьова Т. С. - Деякі аспекти розуміння переліку істотних умов договору (2014)
Рунова В. В. - Місце та особливості господарських судів у судовій системі України (2014)
Фролов О. М. - Як покращити Регламент МКАС при ТПП України (2014)
Машненкова В. І. - Механізм правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури Франції (2014)
Могілевський Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "система трудового права" (2014)
Подорожній Є. Ю. - Особливості ретроспективної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів за порушення норм трудового права (2014)
Андрєєва О. О. - Державна політика щодо розвитку літакобудівної промисловості в Україні (2014)
Батраченко О. В. - Поняття та ознаки публічної безпеки та порядку як об’єктів адміністративно-правової охорони (2014)
Безусий В. В. - Особливості правового статусу державного службовця як об’єкта соціального захисту (2014)
Бережна К. В. - Теоретичні питання імплементації норм європейського права в національне адміністративне законодавство (2014)
Больбіт Ю. Л. - Державна фіскальна служба України як суб’єкт державного контролю (2014)
Бурбика В. О. - Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами (2014)
Галіцина Н. В. - Соціальна політика та її вихідні характеристики (2014)
Джагупов Г. В. - Принципи систематизації сучасного вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства (2014)
Кайдашев Р. П. - "Електронний суд" як ефективний засіб забезпечення права на перегляд судового рішення в разі втрати матеріалів адміністративної справи (2014)
Катаєва Е. В. - Сутність та зміст юрисдикції адміністративних судів України щодо вирішення адміністративних справ (2014)
Квасневська Н. Д. - Роль адміністративного права в організації та функціонуванні судової системи України (2014)
Клочкова М. В. - Критерії класифікації документів як джерел доказів у адміністративному судочинстві (2014)
Кобзар О. Ф. - Співвідношення та значення понять "громадський порядок", "правопорядок" та "громадська безпека" (2014)
Козленко В. Г. - Усовершенствование нормативных основ административно-правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (2014)
Кошиков Д. О. - Повноваження підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2014)
Кузьменко Н. А. - Межі адміністративно-процесуальних гарантій прав та законних інтересів публічних службовців (2014)
Кумейко А. В. - Завдання Служби безпеки України в сфері протидії злочинності (2014)
Литвин І. І. - Роль адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх послуг (2014)
Ліфінцев О. В. - Поняття й особливості охорони здоров’я як об’єкта контролю (2014)
Мельник М. В. - Окремі види митних режимів за законодавством ЄВРАЗЕС та Російської Федерації (2014)
Міськевич А. В. - Удосконалення правового регулювання надання внутрішньо переміщеним особам адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (2014)
Негодченко О. В. - Функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення державної інформаційної політики в Україні: питання сьогодення (2014)
Олійник С. В. - Сучасний стан міжнародного законодавства, що регулює антикорупційну політику в Україні (2014)
Пахомов В. В. - Адміністративно-правове забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2014)
Прокопенко О. Ю. - Діяльність регіональних органів внутрішніх справ щодо забезпечення особистих прав і свобод громадянина та людини (2014)
Ракул О. В. - До проблеми співвідношення понять "нагляду" та "контролю" (2014)
Рибницький Г. В. - Спеціальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю, що здійснює Державна фіскальна служба України (2014)
Руских В. О. - Поняття, сутність та види благодійної діяльності (2014)
Савіцький Р. Є. - Заходи адміністративного припинення в діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України (2014)
Савюк М. Ф. - Інформаційне суспільство як об’єкт адміністративно-правових відносин (2014)
Сагун А. В. - Голова суду як суб’єкт управлінської діяльності адміністративних судів України (2014)
Серединський В. В. - Роль та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в процедурі безстрокового обрання кандидатів на посаду судді адміністративного суду (2014)
Сіренко К. О. - Принципи проходження державної служби в органах прокуратури України (2014)
Тарапака І. Ю. - Детермінація сутності "вільний вибір місця проживання" (2014)
Француз А. А. - Адміністративно-правове регулювання охорони праці в зарубіжних країнах (2014)
Хмелінін В. О. - Нормативно-правове забезпечення публічного адміністрування в сфері водних ресурсів України (2014)
Шарапова К. Р. - Адміністративно-правовий статус громадян у сфері будівництва (2014)
Вакулик О. О. - Ґенеза кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво в Україні (2014)
Денисенко А. П. - Підстави виникнення адміністративних відносин з організації контролю громадськості у сфері державного управління (2014)
Діордіца І. В. - Роль агентів впливу в реалізації кібербезпекової політики (2014)
Бабій І. В. - Структура криміналістичного забезпечення методики розслідування злочинів (2014)
Гринюк В. О. - Матеріальний зміст обвинувачення у кримінальному процесі (2014)
Коровайко О. І. - Окремі питання класифікації міжнародних нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства (2014)
Крєпаков І. О. - Складові елементи постзлочинної обстановки та їх значення для оперативно-розшукового документування вимагань (2014)
Куценко Д. В. - Кримінальні процесуальні гарантії державної таємниці під час доказування (2014)
Малярова В. О. - Питання класифікації доказів у кримінальному провадженні (2014)
Проскурняк І. Г. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з органами досудового розслідування та іншими суб’єктами під час запобігання шахрайству у сфері інвестиційної діяльності (2014)
Сімонович Д. В. - Мета та завдання кримінального провадження (2014)
Хараберюш О. І. - Взаємодія як чинник удосконалення протидії контрабанді оперативними підрозділами правоохоронних органів (2014)
Цимбаліст І. І. - Організаційні засади застосування зброї нелетальної дії працівниками органів внутрішніх справ (2014)
Щербина І. В. - Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням: міжнародно-правовий аналіз (2014)
Передмова (2013)
Алексєєнко І. - Впливові актори міжнародної політичної і економічної сцени (2013)
Богатирець В. - Конструкти брендингу країни: актуалізація концепту національного брендингу України, Зорій Я. (2013)
Бутирська І. - Роль соціальної політики, соціального партнерства та соціально-відповідального бізнесу в діяльності ЄС (2013)
Бурдяк В. - Політичні міфи та державотворчі процеси у Болгарії: специфічна взаємодія (2013)
Васильчук Є. - Політико-правові підходи до феномену молодіжного політичного радикалізму та екстремізму (2013)
Докаш О. - Українські Народні Збори 1939 р. як політико-правовий інструмент легітимізації входження Західної України до складу УРСР: нормативно-процедурні аспекти (2013)
Жовква І. - Застосування категорії "стратегічне партнерство" у відносинах Україна – ЄС (2013)
Карпо В. - Базові концепції дослідження української політичної еліти (2013)
Козачук О. - Аналіз діяльності громадсько-політичних організацій корінних народів Канади (2013)
Кубай І. - Рецепція гуситських реформаційних ідей у соціокультурному просторі Південно-Західної Русі наприкінці 15-го – у першій половині 17-го ст. (2013)
Лаврук Т. - Геополітика як сфера знань: межі наукової компетенції (2013)
Лазарович М. - Налагодження міжнаціональної співпраці в Україні в період між першим і другим універсалами Центральної Ради (2013)
Лупул Т. - Латентність преференційного конфлікту інтересів "тривимірного обличчя влади" Стівена Льюкса (2013)
Малиновський В. - Особливості висвітлення проблематики організації публічної влади у партійних передвиборних програмах 2012 року (2013)
Макар В. - Голодомор 1932-1933 років очима канадських українців (2013)
Макух-Федоркова І. - Специфіка територіального брендінгу Канади (2013)
Митко А. - Тенденції становлення інформаційної демократії в умовах глобального розвитку (2013)
Моцок В. - "Електоральна революція" в американській політиці сприяння демократії для Східної Європи (2013)
Недокус І. - Правоохоронні органи в політичних процесах Республіки Білорусь (2013)
Осадца І. - Правове регулювання виробництва, розповсюдження та споживання Інтернет-реклами в Україні (2013)
Павлюк М. - Теоретичні аспекти формування основ євроатлантичної інтеграції у наукових працях американських та російських вчених (2013)
Ротар Н. - Категорія толерантність системі інструментарію сучасної політичної науки (2013)
Семенко В. - Порівняльний аналіз результатів дострокових виборів до національної ради в 2008 р. для політичних партій Австрії (2013)
Федорчак Т. - Теоретичні аспекти системної трансформації і демократизації країн ЦСЄ в умовах глобалізації (2013)
Федуняк С. - Зовнішня і безпекова політика нових незалежних держав: балансування між двома центрами сили (2013)
Фісанов В. - Соціал-демократія і виклики сучасності: у пошуках нових орієнтирів (2013)
Шваб А. - Організація та функціювання польського державного еміграційного аппарату в 1918 − 1939 рр. (2013)
Шевчук Н. - Метафорична комунікація у політичному дискурсі (2013)
Щигельська Г. - Етнічний лобізм у системі міжнародних відносин (2013)
Wawryniuk А. - Teheran, Jałta i Poczdam a sprawa wschodniej granicy Polski (2013)
Zielińska K. - Czy tylko za pracą? Obraz Polaków w tyglu amerykańskim na przełomie XX i XXI wieku na wybranych przykładach (2013)
Морозова О. - Національна пам’ять та сучасні українсько-польські відносини (2013)
Моцик О. - Розвиток українсько-польських відносин в умовах зовнішньої політики розширеного Європейського Союзу (2013)
Панишко Г. - Політико-правова оцінка польського військового осадництва на Волині у складі ІІ Речі Посполитої (2013)
Стрільчук Л. - Українсько-польське транскордонне співробітництво у гуманітарній сфері (90-ті роки 20-го – початок 21-го ст.) (2013)
Шваб Л. - Поляки в радянських таборах: 1944 – 1945 рр. (2013)
Гулай В. - Інтенція боротьби за владу як характеристика дискурсу міжетнічної комунікаційної взаємодії в Західній Україні (весна – літо 1941 р.) (2013)
Мойсей А. - Українці в етнокультурних стереотипах румунів та молдаван (1). Українські козаки очима молдавських середньовічних літописців, Мойсей А. (2013)
Коврик-Токар Л. - Російська політика на теренах нових незалежних держав у 2 пол. 1990-х рр.: погляд через призму геополітики (2013)
Патійчук В. - Класифікація біженців у контексті сучасних міжнародних проблем (2013)
Сахновський О. - Історія повсякденності як втілення "антропологічного повороту" у вивченні минулого в західній гуманітарній традиції (2013)
Фісанов В. - Проблеми соціально-економічного розвитку Молдавської РСР і Республіки Молдова: порівняльні аспекти (2013)
Бурейко Н. - Теоретичні аспекти вивчення міжнародної міграції (2013)
Бурдяк О. - Зростання ролі ТНК у міжнародних політичних відносинах в умовах глобалізації (2013)
Добржанська О. - Енергетичне питання в реалізації східного партнерства (2013)
Івасюк Г. - Зовнішньополітичні передумови німецької єдності та дипломатична діяльність по її відновленню (2013)
Істратій Л. - Італійська повоєнна міграція у контексті соціально-економічного розвитку країни (2013)
Климчук І. - Феміністська методологія в теорії міжнародних відносин (2013)
Корчинський М. - Курдське питання в сучасних турецько-американських відносинах (2013)
Мельничук Л. - Підсумки та наслідки імплементації вступу Румунії до ЄС (2013)
Міхавчук Л. - Процедурно-правові зміни в імміграційній політиці уряду нових лейбористів (1997 – 2007 рр.) (2013)
Олійник Є. - Основні тенденції зміни тематики дисертаційних досліджень з політичних наук в Україні (2013)
Палич О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "глобалізація" (2013)
Рибак О. - Методологічні принципи дослідження політичних ризиків в Україні (2013)
Третяк В. - Історіографія спортивного життя в Генеральному губернаторстві "Київ" (1941-1943) (2013)
Федорук Р. - Становлення та діяльність музею визвольної боротьби України в Празі (2013)
Ходоровський А. - Політично – економічні засади та напрямки співпраці між Україною та Індією (2013)
Ямчук А. - Місія ООН із підтримання миру в Руанді: проблеми організації та проведення (2013)
Макар Ю. - Передумови українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни (2013)
Бурейко Н. - Конференція "Актуальні проблеми зовнішньої політики України" впевнено розширює кордони, Добржанська О. (2013)
Бурейко Н. - Наукове життя кафедри, Добржанська О. (2013)
Кріль М. - Пошта і телеграф на півдні України в історії Російської імперії. Міронова І. С. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку російської держави (друга половина 17-го – початок 20-го ст.): (монографія). – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. ПетраМогили, 2012. – 564 с. (2013)
Лупул Т. - Комплексне дослідження у сфері вітчизняної глобалістики, Макар Ю. (2013)
Струтинский В. - Незалежній Польщі 95 років. Польша в 20 веке. Очерки политической истории / Ответственный редактор А. Ф. Носкова: (монографія). – М. : Издательство "Индрик", 2012. – 952 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Акимов Д. В. - Математическое моделирование и исследование прочности силовых элементов конструкций космических летательных аппаратов, Грищак В. З., Гоменюк С. И., Гребенюк С. Н., Лисняк А. А., Чопоров С. В., Ларионов И. Ф., Клименко Д. В., Сиренко В. Н. (2015)
Александров І. О. - Просторова контактна задача про дію штампа з плоскою підошвою на пружну багатошарову основу з урахуванням тертя між штампом і основою (2015)
Бараненко В. А. - Оптимальное проектирование цилиндрических пружин в условиях нечёткой информации, Иванец М. В., Чаплыгина С. Н. (2015)
Беженов C. A. - Оценка циклической деградации конструкционных материалов с применением метода АЭ (2015)
Васько В. М. - Определение напряженно-деформированного состояния эластомерного виброизолятора, Гребенюк С. Н., Решевская Е. С. (2015)
Верещaкa С. М. - Термопружний напружений стан склопластикового шарнірно обпертого циліндра з урахуванням неідеального контакту між шарами, Дейнека А. В., Данільцев В. В. (2015)
Гололобов В. И. - Виброразогрев гибкой шарнирно опертой вязкоупругой круглой пластины с пьезослоями при осесимметричных резонансных колебаниях (2015)
Грищак В. З. - Влияние начальных несовершенств на нелинейное динамическое поведение оболочечных конструкций из функционально-градиентных материалов переменной во времени толщины, Фатеева Ю. А. (2015)
Емец О. А. - Простое доказательство теоремы о решении безусловной задачи минимизации линейной функции на размещениях, Чиликина Т. В. (2015)
Завгородний А. В. - Влияние физической нелинейности на резонансные колебания и диссипативный разогрев шарнирно опертой толстостенной вязкоупругой цилиндрической панели (2015)
Зиновеев И. В. - Моделирование локальных военных противостояний двух сторон на основе теории клеточных автоматов (2015)
Карасёв А. Г. - О влиянии масштаба в численных решениях задачи устойчивости пологих конических оболочек (2015)
Клименко М. И. - Характеристики композиционного материала с трансверсально-изотропными вязкоупругими матрицей и волокном, Гребенюк С. Н., Богуславская А. М. (2015)
Колесников М. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки при неоднородном продольном сжатии (2015)
Колосова С. В. - О построении двусторонних приближений к положительному решению уравнения Лане-Эмдена, Луханин В. С., Сидоров М. В. (2015)
Костюшко И. А. - Исследование резонанса третьего порядка в задаче о стабилизации стационарного движения динамически cимметричного космического аппарата с помощью внешних моментов, Куземко В. А. (2015)
Кудін О. В. - Статична стійкість круглих тришарових пластин з нелінійно-пружним заповнювачем (2015)
Кузь І. С. - Вплив орієнтації квадратного абсолютно жорсткого включення на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин, Кузь О. Н., Пиз Н. Я. (2015)
Лаврик В. В. - Расчёт напряженно-деформированного состояния эластомерных конструкций с помощью системы FORTU-FEM, Оспищев К. С. (2015)
Левчук С. А. - Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу гріна, Хмельницький А. А. (2015)
Литвин О. Н. - Итерационная схема построения приближенного решения в МКЭ с оптимальным выбором базисных функций для эллиптических краевых задач, Носов К. В., Баранова Т. А. (2015)
Лихачёва О. В. - Влияние условий силового нагружения на деформирование и устойчивость продольно сжатой упругой цилиндрической оболочки с поперечным разрезом (2015)
Марченко В. А. - Влияние начальных вмятин на несущую способность продольно сжатой упругой цилиндрической оболочки (2015)
Моисеенко И. А. - Продольные волны в экспоненциально-неоднородных трансверсально-изотропных цилиндрах (2015)
Николаев А. Г. - Распределение напряжений в области четырех сжатых сфероидальных включений в упругом пространстве, Танчик Е. А. (2015)
Носко П. Л. - Системный подход в техническом совершенствовании прямых приводов бесконтактного типа, Брешев В. Е., Брешев А. В., Панкратова С. С. (2015)
Григоренко Я. М. - Исследование влияния параметров ортотропии на напряженно-деформированное состояние тороидальных оболочек переменной толщины, Авраменко О. А., Авраменко Ю. А. (2015)
Ваньчук І. Д. - Поняття й сутнісні ознаки правового регулювання суспільних відносин: сучасний погляд (2015)
Панасенко Є. В. - Керованість крайових задач для рівнянь Ляпунова в просторі Гільберта, Покутний О. О. (2015)
Дуднік Р. М. - Співвідношення галузі права та галузі законодавства (2015)
Перепелкин Н. В. - Построение нелинейных нормальных форм колебаний Шоу-Пьера с использованием преобразования Шура (2015)
Думич Х. М. - Австрійський цивільний процесуальний кодекс 1895 року: причини укладення, структура і зміст (2015)
Селіванов Ю. М. - До методу дослідження коливань поверхні за її комбінованими голографічними інтерферограмами (2015)
Едер П. Т. - Особливості вирішення цивільних справ Вищим крайовим судом у Львові (1855–1918 рр.) (2015)
Снежкова Л. С. - Функциональное представление контактного взаимодействия тел, Чопоров С. В. (2015)
Єрмоленко Д. О. - До питання про принципи правового виховання молоді (2015)
Спица О. Г. - Численный анализ контактного взаимодействия штампа и многослойного упругого полупространства (2015)
Іваненко О. В. - Протиріччя у праві та правовому регулюванні крізь призму діалектики (2015)
Стреляев Ю. М. - Задача о контакте упругих тел с учетом трения при сложном нагружении (2015)
Кісс С. В. - Передумови становлення ідеї соціальної держави в Європі (2015)
Турутанов О. Г. - Аномальный (нетепловой) гистерезис на вольт-амперных характеристиках гранулированных пленок ванадия в магнитных полях (2015)
Крижна В. В. - Правові засади протидії проституції органами міліції УСРР у 1921–1925 рр. (2015)
Чигиринский В. В. - Моделирование участков перехода при пластическом формоизменении в условиях объемного нагружения, Ленок А. А. (2015)
Малишко В. М. - Еволюція правового інституту каперства в працях фахівців Харківської школи міжнародного права (друга половина ХІХ ст.) (2015)
Чілікіна Т. В. - Метод гілок та меж для задач нелінійної умовної оптимізації на переставленнях, Ємець О. О., Ємець Є. М., Парфьонова Т. О. (2015)
Мельничук Н. С. - Земельні правовідносини та особливості їх регулювання у Галичині (XVI ст.–1772 р.) (2015)
Шацький І. П. - Рівновага пластини з періодичною системою тріщин, залікованих біля вершин (2015)
Мерник А. М. - Державно-правові явища як об’єкт розгляду теорії держави та права й інших міждисциплінарних напрямів юридичних досліджень (2015)
Шульженко Н. Г. - Расчетная оценка переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при кратковременном импульсном воздействии, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В., Колядюк А. С. (2015)
Міхневич Л. В. - Ідеї професора В. І. Синайського про реформу юридичної освіти (2015)
Юзефович О. И. - Сверхпроводящие параметры гранулированных золь-гель пленок VN-SiO2 (2015)
Могильчук О. О. - Деякі питання формування зовнішньополітичної функції ЄС за договором про Європейський Союз (2015)
Яцків О. І. - Термонапружений стан циліндра за неповної інформації про теплофізичні властивості приповерхневого шару, якщо відомі поверхневі колові напруження (2015)
Онищук І. І. - Теоретична й прикладна сутність функцій правового моніторингу (2015)
Латифов Ф. С. - Свободные колебания подкрепленной перекрестными системами ребер ортотропной цилиндрической оболочки с твердой средой и жидкостью, Мамедрзаева Ф. Т. (2015)
Прокопенко Л. І. - Законодавче регулювання у сфері діяльності бібліотек: нормативно-правові аспекти, Сіра О. А. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2015)
Саблук С. А. - Протидія економічним злочинам в УРСР у другій половині 1940–1950-х рр. (2015)
Вихідні дані (2015)
Садовський М. М. - Розвиток теорії доктринального тлумачення права (історіографічний огляд літератури) (2015)
Туряниця В. В. - Глобалізаційні процеси як фактор інноваційних підходів до трансформації механізму захисту прав і свобод людини (2015)
Цебенко С. Б. - Сучасні православні уявлення про право людини народитися у природний спосіб як складова змісту права на життя (у світлі міжнародних стандартів) (2015)
Шандала О. О. - Правове регулювання громадянства та правовий статус громадян в Австро-Угорській імперії (2015)
Алмаші І. М. - Загальна декларація прав людини оон як джерело конституційного права України (2015)
Алмаші М. М. - Захист прав людини неурядовими правозахисними організаціями (2015)
Бєлов Д. М. - Реформа інституційної системи в Україні, Туряниця О. О. (2015)
Гробова В. П. - Система місцевого самоврядування Франції: досвід для України (2015)
Копча В. В. - Становлення конституційного розвитку Словаччини в складі ЧССР в ХХ ст. (2015)
Кочура О. О. - Окремі аспекти виконання Україною рішень Європейського Суду з прав людини (2015)
Ленгер Я. І. - Конституціоналізм в Україні як реалізація ідеї євроінтеграції, Біровчак А. В. (2015)
Лотюк О. С. - До питання співвідношення церкви і громадянського суспільства (2015)
Мочульська М. Є. - Наукове забезпечення законодавчого процесу в континентальній правовій системі (2015)
Нікітенко Л. О. - Процес децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування в Україні, Кондратенко В. І. (2015)
Палінчак М. М. - Конституційне регулювання державно-церковних відносин у Польській Республіці, Богдан С. Р. (2015)
Погорєлова З. О. - Проблемні питання законопроектування в контексті українського та міжнародного досвіду (2015)
Полякова В. В. - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як джерело права в Україні (2015)
Чижмар К. І. - Інститут нотаріату серед інших органів державної влади: окремі аспекти, Дребот А. І. (2015)
Чорненький В. І. - Питання форми державного правління України у правових позиціях європейської комісії "за демократію через право" (Венеціанської комісії), Сподарик М. Б. (2015)
Щербанюк О. В. - Становлення концепції судового права (2015)
Берназюк Я. О. - Нове надбання української юридичної думки (2015)
Колпаков В. К. - Охорона національних інтересів україни у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект) (2015)
Сердюк П. П. - Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір (2015)
Kundrat Juraj - Ще одне потрібне видання... (2015)
Черкасов В. Ф. - Модернізація музично-педагогічної освіти на початку нового тисячоліття (2011)
Шрамко О. І. - Мистецька освіта в системі сучасної трансформації пізнання: духовні пріоритети (2011)
Гончарова Е. П. - Антропологические основания музыкального образования (2011)
Щолокова О. П. - Компетентнісний підхід у просвітницькій діяльності вчителя музики (2011)
Дворник Ю. Ф. - Творчі якості особистості вчителя музики у структурі педагогічної діяльності (2011)
Білецька М. В. - Проблеми формування музично-виконавського досвіду в контексті сучасної парадигми освіти (2011)
Лобова Л. Г. - Музыкальная семиотика: информационный подход (2011)
Пастир І. В. - Взаємозв’язок мови мистецтва із закономірностями діяльності людини (2011)
Мэн Мэн - Особенности и основные механизмы музыкальной импровизации (2011)
Филипчук М. С. - Естрадно-джазова освіта в Україні: проблеми і перспективи (2011)
Бордюк О. М. - Сутність інновацій та інноваційних процесів у мистецькій освіті (2011)
Завалко К. В. - Інноваційні концепції музичного виховання (2011)
Мельник О. П. - Музичне просвітництво як суспільно значуща складова роботи педагога-музиканта (2011)
Турчин Т. М. - Виховний потенціал мистецтва (2011)
Кайдановська О. О. - Виховання творчості в архітектурній освіті (2011)
Флегонтова Н. - Культурне дозвілля як чинник духовного розвитку особистості (2011)
Болгарський А. Г. - Становлення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі виконавської діяльності (2011)
Горбенко С. С. - Сучасна підготовка майбутнього вчителя музики на основі особистісного підходу (2011)
Маруфенко О. В. - Психолого-педагогічні особливості формування вокально-педагогічної майстерності вчителя музики в системі неперервної освіти (2011)
Прокопенко Р. В. - Специфіка змістового наповнення інтересу до педагогічної діяльності майбутніх учителів музики (2011)
Молчанова В. О. - Теоретичний аналіз стимулювання професійної пізнавальної активності майбутнього вчителя музики (2011)
Кабриль К. В. - До проблеми формування ціннісної компетентності майбутнього вчителя музики (2011)
Кузнецова О. А. - Теоретичні основи формування компетентності саморозвитку майбутнього вчителя музики, Корчагіна Г. С. (2011)
Глазунова І. К. - Радикальна гуманізація освіти – шлях до формування творчої особистості майбутнього учителя музики (2011)
Соколова О. В. - Інтегративний підхід у вивченні мистецьких дисциплін в умовах теоретичної підготовки учителів музики і художньої культури (2011)
Саєнко Т. В. - Шляхи професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін у полікультурному суспільстві (2011)
Коночкіна О. І. - Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (за результатами констатувального дослідження) (2011)
Єременко О. В. - Види навчальної діяльності майбутнії фахівців музичного мистецтва: зміст та суттєві ознаки реалізації в магістратурі педагогічних університетів (2011)
У Іфан - Методика вдосконалення етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання (2011)
Хоружа О. В. - Фахово-творчий характер етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики (2011)
Реброва О. Є. - Етапно-рівневий підхід у дослідженні художньо-ментального досвіду майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2011)
Вовк М. П. - Культурологічні засади сучасної фольклористичної освіти у класичних університетах України (2011)
Федій О. А. - Естетотерапія мистецькими засобами у професійній підготовці педагога (2011)
Сулаєва Н. В. - Розвиток духовної культури майбутнього вчителя в неформальних художньо-творчих колективах вищих педагогічних закладів (2011)
Павленко О. М. - Педагогічні умови формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музикиу процесі інструментально-виконавської підготовки (2011)
Полатайко О. М. - Застосування художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів у процесі педагогічної практики студентів (2011)
Тоцька Л. О. - Студентське наукове товариство як засіб формування науково-творчого мислення майбутнього вчителя музики (2011)
Чжан Яньфен - Педагогічні умови формування вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2011)
Пан На - Культурно-просветительская функция вокальной репертуарной политики в профессиональной подготовке будущего учителя музыки (2011)
Ашихміна Н. В. - Діагностика рівнів розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання (2011)
Миколінська С. І. - Структура та функції слухової уваги в музичній діяльності (2011)
Чжао Сін - Музична інтонація як категорія мистецької освіти (2011)
Павленко Н. О. - Формування інтерактивно-рефлексивних умінь майбутніх учителів музики (2011)
Фу Сяоцзы - К вопросу о методическо-организационном обеспечении концертмейстерской подготовки будущих учителей музыки (2011)
Сєрік М. В. - До питання удосконалення майстерності концертмейстера (2011)
Андрейко О. І. - Мистецько-персоналізований підхід до формування виконавської культури скрипаля (2011)
Рева Я. Г. - Актуальні проблеми підготовки викладачів хореографії до використання танцювальної терапії (2011)
Wang Fuyin - Choreography techniques of Pas de Deux in the use of dance creation (2011)
Кайдановська О. О. - Виховання творчості в архітектурній освіті (2011)
Бичкова Л. В. - Кредитно-модульна організація змісту дисципліни "Живопис" (2011)
Самойленко Ю. О. - Функції майстер-класу в підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2011)
Колоянова О. Г. - Методика формування готовності студентів до інтерпретації творів образотворчого мистецтва (2011)
Рибас Т. Ф. - Спецкурс "Естетика православного сакрально-літургійного комплексу" у системі професійної освіти вчителя образотворчого мистецтва (2011)
Смірнова О. О. - Аналогове малювання як глибиннопсихологічні основи символізму візуальних знаків у навчанні декоративно-прикладного мистецтва майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2011)
Радомський М. Т. - Пошуки образу у творчих вітражах студентів ХДАДМ (2011)
Кушніренко О. М. - Інтеграція елементів крос-культурного дослідження у декоративно-ужиткову підготовку студентів (2011)
Бабенко О. О. - Основоположні принципи вивчення українського килимарства в загальному контексті викладання декоративно-ужиткового мистецтва (2011)
Мохірєва Ю. А. - Мистецький наратив "Сонячне дерево": сучасне методичне прочитання (2011)
Мужикова І. М. - Вимоги до кваліфікаційних робіт з образотворчого мистецтва у вищому педагогічному навчальному закладі та критерії їх оцінювання (2011)
Отич О. М. - Педагогічні умови формування художньо-естетичної культури учнівської молоді у середніх загальноосвітніх навчальних закладах естетичного профілю (2011)
Дігтяр Н. М. - Проблема формування художньо-естетичного досвіду учнів засобами мистецтва (2011)
Полтавська Н. А. - Про деякі особливості педагогічної підтримки як головної з умов формування духовних цінностей старшокласників (2011)
Мінасян Н. Г. - Педагогічні умови реалізації естетико-виховного потенціалу уроків художньої культури (на матеріалі змістовної лінії "Зарубіжна художня культура", 11 клас) (2011)
Клопинська Л. М. - Формування мотивації виконавської діяльності учнів ДМШ в класі фортепіано (2011)
Холоденко В. О. - Особливості розвитку техніки гри на фортепіано у старшокласників ДМШ (2011)
Дячук Н. І. - Методи музикотерапії у навчально-виховному процесі початкової школи (2011)
Заря Л. О. - Впровадження й доцільність мультимедіа для формування інтересу до музики у молодших школярів (2011)
Богута В. М. - Можливості формування хореографічних творчих здібностей на основі регіональної танцювальної лексики (2011)
Роденкова О. Д. - Методичні аспекти навчання сольному співу учнів шкіл мистецтв у мутаційний період (2011)
Комаровська О. А. - Зміст і структура акторської обдарованості дитини (2011)
Лисіна Н. І. - Бургундська школа музичного виконавства, Тітович В. І. (2011)
Трохименко А. О. - Музична освіта у братських школах як передумова національно-культурного відродження України XVII століття (2011)
Куненко Л. О. - Музична освіта в Україні у ХІХ столітті: історико-теоретичний аспект (2011)
Мережко Ю. В. - Забезпечення культурологічної основи осягнення старшокласниками української вокальної творчості (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Благова Т. О. - Хореографічна освіта України середини ХХ ст. у системі підготовки культурно-освітніх працівників (2011)
Філатова Л. М. - Микола Іванович Костомаров: особистість та її роль у пробудженні національної свідомості українського народу (2011)
Чедрик В. Ю. - Олександр Кошиць і його хор як вісник світової слави української пісні (2011)
Михаць М. - Василь Безкоровайний. життєвий і творчий шлях (2011)
Самофалов В. М. - Аналіз побудови та засоби відтворення композиційно-драматургічної цілісності органної прелюдії та фуги Й. С. Баха в перекладенні для баяна (акордеона) (2011)
Наші автори (2011)
Що діється з Україною? (2014)
Богатирець В. - Вплив ЗМІ на демократичні трансформації та процес формування громадської думки (2014)
Бурдяк В. - Політичний процес у Болгарії міжвоєнного періоду (2014)
Бутирська І. - Соціальні аспекти політичної трансформації країн ЦСЄ (2014)
Гаврада І. - Роль моніторингових процедур ПАРЄ в забезпеченні свободи слова в Україні (2014)
Герман Ю. - Парадигмальні трансформації геополітики в контексті освоєння космосу (2014)
Докаш О. - Інтенсивність політичної діяльності населення Західної України як реакція на імпульси радянської політичної системи (1939-1940рр.) (2014)
Козачук О. - "Закон про освіту корінних народів" як спроба розв’язання внутрішньополітичних проблем у Канаді (2014)
Лаврук Т. - Вплив особистісного і управлінського рівня на реалізацію геополітичних перспектив (2014)
Leśniewski M. A. - Konkurencyjność procesem kreowania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej (2014)
Макух-Федоркова І. - Роль імміграції в економіці Канади (2014)
Мельничук І. - Євразійська ідея та особливості її інституціоналізації на пострадянському просторі (2014)
Мельничук Л. - Оціночний етап інтеграції Румунії як складова вступу до Європейського Союзу (1995-1999 рр.) (2014)
Моцок В. - Посередництво Польщі у поширенні демократії Європейським Союзом щодо України (2014)
Новоскольцев Г. - Тероризм як глобальна проблема сучасності (2014)
Павлюк М. - Розвиток відносин з НАТО в умовах проголошеної Україною зовнішньої політики позаблоковості (2014)
Прокопець Л. - Політизація сучасного болгарського суспільства (2014)
Ротар Н. - Соціокультурний вимір структури політичних ідентичностей Чернівецької громади (2014)
Семенко В. - Українсько-австрійські міждержавні двосторонні відносини протягом 1997-2012 рр. в контексті євроінтеграції України (2014)
Струтинський В. - Ціна демократії – польські реалії доби державного соціалізму (2014)
Федорчак Т. - Євроінтеграційний поступ Чеської республіки (2014)
Юрійчук Є. - Концептуальні засади трансформації спостереженя за виборами та референдумами від СНД (2014)
Богородецька О. - Україна та Польща: тенденції співпраці міст-побратимів (2014)
Wawryniuk A. - Powojenna granica polsko-ukraińska a przesiedlania ludności ukraińskiej z RP w latach 1944-1947 (2014)
Dziekański P. - Samorząd terytorialny w Polsce – istota, dualizm administracji, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Olak A (2014)
Карпо В. - Політико-дипломатичні ініціативи республіки Польща на пострадянському просторі, Попик С., Фуртус Л. (2014)
Стрільчук Л. - Роль місцевого самоврядування у розвитку українсько-польських взаємовідносин (2014)
Гуйванюк М. - Інституціоналізація української літературної інтелігенції Галичини й Буковини у другій половині 19-го – на початку 20-го ст. (2014)
Гулай В. - Вектори пропагандистсько-маніпулятивного впливу сталінського тоталітарного режиму на міжетнічну взаємодію в Західній Україні на завершальному етапі Другої світової війни (2014)
Макар Ю. - Визнане фахове видання суспільствознавців, Макар В. (2014)
Цікул І. - Теоретико-методологічне обґрунтування парламентаризму в сучасній політичній науці (2014)
Безаров О. - Деякі особливості революційної діяльності російських євреїв у народницьких організаціях у 70-х роках 19-го століття (2014)
Бєлянська В. - Джихаджизм як ідеологія ісламського тероризму (2014)
Плевако І. - До питання генези бразильських геополітичних ідей (2014)
Слободян Н. - Енергетична безпека у зовнішній політиці Б. Обами (2014)
Ціватий В. - Теорія і практика ренесансної дипломатії в Західній та Центральній Європі раннього нового часу (16-18 ст.): політико-інституціональний аспект (2014)
Шваб А. - Внутрішні економічні чинники еміграційної політики Другої Речі Посполитої (2014)
Баланюк Ю. - Діяльність державних інституцій України у сфері збереження культурної спадщини (2014)
Бурейко Н. - Лібералізація імміграційного процесу в США другої половини 20-го століття (2014)
Гавюк А. - Ключові актори в Чорноморському регіоні (2014)
Гатрич В. - Суспільно-політичний контент недержавних телеканалів України: якість, спрямованість (2014)
Коцан Р. - The Current Situation Along Poland’s Eastern Border (2014)
Krasowski R. - Students’ achievements in school counteracting violence, Leśniak M. (2014)
Ноголь А. - Основні напрямки сучасної зовнішньої політики Канади (2014)
Павлюк О. - Проблема стримування ісламської республіки Іран у 21-му ст.: виклики для США (2014)
Палагнюк В. - Теоретичні і методологічні підходи до дослідження українського молодіжного руху (2014)
Папіш Н. - Вплив транскордонного співробітництва на функціонування українсько-польського державного кордону (2014)
Прохоров М. - Місцева преса Польщі як складник громадянського суспільства: критерії класифікації (2014)
Стрільчук В. - Культурно-мистецька співпраця в сучасних українсько-польських відносинах (2014)
Фортельний І. - Дослідження проблематики демократизації та пострадянських політичних трансформацій у вітчизняній політичній науці (2014)
Ходоровський А. - Пріоритети й перспективи політики України у відносинах з республікою Індія (2014)
Чумакова В. - Умови та фактори міжнародної міграції населення (2014)
Шквірук В. - Особливості розвитку міжнародного тероризму в Європі та актуальні проблеми боротьби з ним (2014)
Бурейко Н. - Актуальні проблеми зовнішньої політики України, Добржанська О. (2014)
Макар Ю. - Наша участь в міжнародних форумах, Павлюк М. (2014)
Герегова С. - Західньоканадський збірник / За ред. В. Полковського, М. Сороки. – Едмонтон – Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2014. - Том 47. – Частина сьома. – 524 с.: іл. (2014)
Бурдяк В. - Дослідження сучасних українсько-польських міждержавних відносин Стрільчук Л. В. Україна –Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець 20-го – початок 21-го століття) / Л. В. Стрільчук: монографія. –Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с., Качараба С., Струтинський В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сігов О. - Феномен свідчення в античному полісі: передумови подієвої концепції правди (2015)
Чернієнко В. - Філософія та ідентичність (2015)
Шевчук Д. - Майдан (не)довіри в горизонті соціально-філософської рефлексії (2015)
Романюк О. - Тенденції антропологізації української вищої освіти (2015)
Бойко А. - Практично-прагматичні аспекти розвитку сучасної освіти (2015)
Булка Дз. - Свобода як ключовий аспект морального життя людини (2015)
Нежива О. - Сучасний погляд на державну освітню політику України (2015)
Вячеславова О. - До проблеми образотворчого тропосу: філософсько-естетична рефлексія концепту "фігура" (2015)
Гуржи К. - Сакральні архетипи структури західноєвропейського міста (2015)
Зорченко І. - Дифузія поняття "утопія" і амбівалентність утопічного (2015)
Квік Л. - Актуальні проблеми релігійної віри в інтерпретації папи Бенедикта ХVІ (2015)
Колотова О. - Образ дзеркала та естетичні ідентифікації суб’єкта в символіці художньої творчості (2015)
Коновальчук В. - Сутність та особливості стратегій розвитку простору освіти (2015)
Вдовиченко Є. - Причинно-наслідкова складова корупції у системі вищої освіти України (2015)
Кузін В. - Орієнталізм Едварда Саїда як методологія постколоніальних досліджень (2015)
Чигур Р. - Феномен глобалізації: соціально-філософський аналіз (2015)
Тихомірова Ф. - Відображення суспільних цінностей у соціальній рекламі (2015)
Ганаба С. - Концепція "життєтворчості" у проблемному полі філософії освіти (2015)
Найдьонов О. - Постнекласичний підхід до соціальної реальності, людини та її місця у всесвіті: антропний принцип (2015)
Войтов Б. - Ідея громадянського служіння та проблеми смерті й безсмертя у творі Касіяна Саковича "Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного" (2015)
Чоп Т. - Український футуризм у вітчизняних аналітичних працях (2015)
Титул, зміст (2017)
Ліки від нежитю? Це просто! Це... просто? (2017)
Фотоконкурс "Мисс Мефеноменальность": поздравляем победителей! (2017)
Радучич О. - Подтверждение биоэквивалентности генериков — лакмус, определяющий уровень ответственности фармпроизводителей (2017)
Орловская С. - Ребрендинг сети аптек "Наша аптека" (2017)
Просяник Л. - Людиноцентричність фармації — наша мета і завдання! (2017)
Фармбізнес: висновки 2016 — очікування 2017 (2017)
"Червоний прапорець" для болю в горлі (2017)
Примак Р. - Удивительные свойства "прекрасной" молекулы (2017)
Ткаченко Т. - Наночастицы против бактерий (2017)
Новини (2017)
Иммуноонкология — новая эпоха в лечении рака или "драма с хеппи-эндом" (2017)
Дедишина Л. - Писати від руки — корисно (2017)
Кривомаз Т. - Биоэтика клинических испытаний (2017)
Кривомаз Т. - Бактерии под защиту (2017)
Дедишина Л. - Нова галузь знань — нові стандарти підготовки (2017)
Демецкая А. - Препараты для лечения гриппа и ОРВИ: кому и когда нельзя (2017)
Клименюк Ю. - Квалифицированные и мотивированные (2017)
Ткаченко Т. - Как живется мужчинам, регулярно принимающим препараты для лечения эректильной дисфункции?, Пивоваров В. (2017)
Дедишина Л. - До електронних рецептів готові! (2017)
Демецкая А. - Осторожно, менингит! (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление коллоидных растворов: раствор ихтиола, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Кириленко М. - Время пришло: переходим на украинский (2017)
Демецкая А. - Гендерное равенство: угрозы и преимущества (2017)
Кривомаз Т. - Значение ритуалов в жизни человека (2017)
Медова косметика (2017)
Гороскоп (2017)
Кашевка О. - Як харчуватися вагітним? (2017)
Булеца С. Б. - Відшкодування збитків у медицині (2015)
Васильєв В. В. - Окремі питання визначення поняття моральної (немайнової) шкоди (2015)
Герц А. А. - Класифікація договорів про надання медичних послуг (2015)
Голубенко І. І. - Тривимірна диференціація спорів між інвестором і державою (2015)
Грущинська Н. І. - Взаємні зобов’язання сторін за договором купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (2015)
Діковська І. А. - Правовий звичай як джерело регулювання цивільних відносин за правом окремих країн (2015)
Єфімов О. М. - Цивільні процесуальні правовідносини та передумови їх виникнення (2015)
Ізарова І. О. - Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід єс та перспективи України (2015)
Карпенко О. І. - Цивільно-правові способи захисту права на інтернет-послуги (2015)
Кобзар В. В. - Актуальні питання правового регулювання спадкування за заповітом (2015)
Мельниченко Р. В. - "Свобода договору" в динаміці цивільних договірних правовідносин (2015)
Міндарьова М. Ю. - Емісія як стадія набуття облігацією цивільної оборотоздатності (2015)
Романко К. М. - Питання правової регламентації позбавлення батьківських прав як крайньої міри відповідальності батьків, Менджул М. В. (2015)
Самсін Р. І. - Законодавча конкретизація елементів права слідування як необхідна умова забезпечення його практичної реалізації (2015)
Сліпченко С. О. - Здатність правочинів породжувати, змінювати та припиняти особисті немайнові права (2015)
Сон-Пюігреньє П. Ю. - Ознаки цінних паперів за законодавством України та Азербайджанської Республіки (2015)
Стоянов А. Д. - Окремі питання правового режиму приватизованого житла в правовідносинах подружжя (2015)
Сусь Ю. С. - Недобросовісна реклама: понятя, види, відповідальність (2015)
Темченко О. В. - Пацієнт як учасник договору про надання медичних послуг, Абрамович Н. О. (2015)
Щока С. В. - Поняття й види акцій та процедура їх конвертації, Заборовський В. В. (2015)
Явор О. А. - Юридико-фактична роль фікцій у регулюванні сімейних правовідносин (2015)
Ondrejova Dana - Czech law against unfair competition after re-codification of private law (2015)
Драпайло Ю. З. - Транспортні відносини як об’єкт господарсько-правових досліджень (огляд радянської літератури) (2015)
Остап’юк М. В. - Господарська компетенція замовників у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів (2015)
Рогач О. Я. - Актуальні проблеми державної реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу) в україні та шляхи їх вирішення на основі зарубіжного досвіду, Солієнко Ю. С. (2015)
Феделеш Е. М. - Розмежування господарсько-правових та адміністративно-правових аспектів митно-тарифного регулювання (2015)
Зеленський В. М. - Особливості правового регулювання конкурсного відбору на державну службу за трудовим законодавством європейських країн (2015)
Прогонюк Л. Ю. - Юридична природа громадських стягнень як передумови звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпЗ України (2015)
Бондар В. В. - Розвиток екологічного права України у світлі євроінтеграційних процесів (2015)
Гурова А. М. - Правова охорона й використання навколоземного космічного простору як інститут екологічного права (2015)
Донець О. В. - Правове регулювання використання й охорони земель в Україні до 1917 року (2015)
Федун А. Д. - Правовий аналіз випадків обов’язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок в Україні (2015)
Воят Л. І. - Теоретичні засади дослідження психічних процесів і функцій крізь призму різних розділів наук, з якими психологія тісно співпрацює (2015)
Губерська Н. Л. - Стадії адміністративних процедур: поняття та види (2015)
Данилова І. П. - Законодавче регулювання наукової сфери України: теоретико-правовий аспект. Загальна проблематика на сучасному етапі розвитку держави (2015)
Іванчо В. В. - Правове забезпечення організації контрольно-перевірочних заходів фіскальних органів (2015)
Казанцева А. О. - Правовий статус органу державного регулювання у сфері комунальних послуг у Литовській Республіці (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правові засади діяльності ради суддів України (2015)
Кіцул Ю. С. - Функції органів публічної адміністрації, Лиса Р. О. (2015)
Кондрашина Н. М. - Окремі питання адміністративної відповідальності юридичних осіб (2015)
Лавриненко О. О. - До питання про організаційно-правове забезпечення розвитку фізичної культури в Україні (2015)
Лисак Я. А. - Відповідальність військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків за кордоном, в операціях з підтримки миру та безпеки (2015)
Лівар Ю. О. - Принципи провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень (2015)
Микитась І. М. - Правова охорона авторських прав засуджених (2015)
Нікітенко О. І. - Основні акти регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки держави (2015)
Підгорний Б. А. - Методи адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: поняття та види (2015)
Приступлюк В. Л. - Політика Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів (2015)
Сарана С. В. - Режими процесуальних процедур податкової реєстрації та обліку платників (2015)
Тищенкова І. О. - Класифікація електронних послуг, що надаються органами публічної адміністрації (2015)
Тупчієнко Д. Л. - Деякі питання екстериторіальності застосування закону про хабарництво Великої Британії (UK bribery act 2010) та закону США "Про боротьбу з практикою корупції за кордоном" (2015)
Шорохова Ю. С. - Управління залізниці та підприємства залізничного транспорту як платники податку на прибуток (2015)
Ямненко Т. М. - Огляд джерельної бази дослідження питань, пов’язаних зі зловживанням правом (2015)
Загодіренко П. О. - Кримінально-правовий аналіз кількісної ознаки співучасті в злочині (2015)
Колб С. О. - Оперативно-розшукова характеристика незаконного заволодіння транспортними засобами в Україні (2015)
Макаренко А. С. - Проблеми призначення покарання за наявності угод про примирення (2015)
Аракелян Р. Ф. - Концептуальні засади новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні (2015)
Бабакін В. М. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених молоддю (2015)
Бобечко Н. Р. - Істотне порушення кримінального процесуального закону як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку (2015)
Вапнярчук В. В. - Щодо поняття доказів у кримінальному провадженні (2015)
Жерж Н. А. - Слідчі ситуації та типові криміналістичні версії щодо особи злочинця при розслідуванні окремих насильницьких злочинів, Дирдін М. Є. (2015)
Маланчук П. М. - Окремі проблеми правового статусу потерпілого у міжнародному кримінальному праві (2015)
Дунаєвська Л. Г. - Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні "медичних" злочинів, Маркевич Я. С. (2015)
Мировська А. В. - Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з фальшивомонетництвом, Процюк Д. В. (2015)
Мирошниченко Т. М. - Щодо питання реалізації нормативного змісту засади забезпечення обвинуваченому права на захист у ході збирання доказів (2015)
Мотлях О. І. - Окремі проблемні питання психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа та її результатів у кримінальному судочинстві України (2015)
Павловський В. В. - Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування (2015)
Чечерський В. І. - Окремі проблеми нормативного регулювання статусу національного бюро розслідувань України (2015)
Шапірко П. М. - Теоретичні основи легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності (2015)
Булах А. А. - Презумпція невинуватості в новому законі України "Про прокуратуру" (2015)
Заборовський В. В. - Правова природа принципів, на яких побудовані взаємовідносини адвоката із судом та іншими учасниками судового провадження, Манзюк В. В. (2015)
Твердохліб М. Г. - Історико-правові витоки участі прокурора у кримінальному провадженні в суді на українських землях (2015)
Шпак О. О. - Незалежність прокурора при здійсненні процесуального керівництва (2015)
Бурма С. К. - Співвідношення понять "примирливі процедури" і "дружнє врегулювання" у міжнародному праві (2015)
Донець А. А. - Загальнотеоретичні підходи до визначення міжнародної договірної правоздатності адміністративно-територіальних одиниць (2015)
Задорожній О. В. - Порушення принципу поваги основних прав і свобод людини під час агресії Російської Федерації на сході України (2015)
Миколаєнко Я. Ю. - Гаазькі конвенції 1899 та 1907 рр. про мирне вирішення міжнародних суперечок (2015)
Столярський О. В. - Імплементація міжнародних кримінально-правових норм як форма впливу міжнародного права на національне право (2015)
Буханевич О. М. - Класифікація адміністративних послуг (2015)
Василенко Н. В. - Юридична відповідальність у сфері досудового захисту прав та законних інтересів платників податків (2015)
Губанова Т. О. - Значення досвіду країн ЄС для подальшого реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2015)
Джафарова М. В. - Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-процесуального права (2015)
Кинів Б. Ю. - Банківський союз Європейського Союзу: правові аспекти організаціїї (2015)
Коваль Ю. А. - Правовий статус податкових агентів як самостійних учасників податкових правовідносин (2015)
Корнева Т. В. - Правові проблеми нормативного забезпечення оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та відповідальності за них (2015)
Кравченко В. Г. - Нелегальна трудова міграція в Україні: підходи до розуміння (2015)
Лисак Я. А. - Відповідальність військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків за кордоном, в операціях із підтримки миру та безпеки (2015)
Лобанова С. А. - Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання нафтогазового комплексу України (2015)
Малюк М. О. - Актуальні проблеми діяльності Антимонопольного комітету України (2015)
Микитась І. М. - Поширення юридикції адміністративних судів на спори щодо оскарження дій посадових осіб (2015)
Мовчун О. Г. - Суб’єкти службового спору (2015)
Найман Н. С. - Оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб (2015)
Пересоляк В. І. - Правовий механізм удосконалення врегулювання інформаційних відносин у митній сфері (2015)
Пузирний В. Ф. - Функції адміністративної діяльності в установах та органах виконання покарань (2015)
Смичок Є. М. - Європейський досвід боротьби з агресивним податковим плануванням (2015)
Ткаченко О. Г. - Фінансовий контроль персоналу державної пенітенціарної служби України, Олійник В. С., Клименко С. В. (2015)
Чернєй А. В. - Правопорушення як інституційна основа сфери державних закупівель (2015)
Чумак В. В. - Поліція як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави: пріоритеті напрямки правоохоронної діяльності (на прикладі Грузії та країн Балтії) (2015)
Шкарнега О. С. - Щодо підсудності справ за адміністративними позовами про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (2015)
Ямненко Т. М. - Проблеми доказування зловживання владою у фінансових правовідносинах (2015)
Бухтиярова Е. С. - Нравственная санкция как элемент структуры нормы уголовного права (2015)
Владимиренко С. В. - Видовий об’єкт злочину, передбаченого статтею 350 КК України: проблеми визначення та удосконалення (2015)
Казміренко В. О. - Психологічний аналіз мотиву та мети розбою (2015)
Кедик В. П. - Застосування принципу non bis in idem у випадках вчинення злочину за межами України (2015)
Митрофанов І. І. - Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів в бойовій обстановці (2015)
Орловський Б. М. - Порівняльно-правовий аналіз норм про помилку у кримінальному законодавстві англо-американських країн (2015)
Остапенко Я. С. - До проблеми визначення факторів, що обумовлюють вчинення службового підроблення як корупційного правопорушення (2015)
Пащенко О. О. - Місце нормативних факторів в системі обставин, що визначають соціальну обумовленість закону про кримінальну відповідальність (2015)
Пономарьова Т. І. - Кримінально-правова характеристика основних положень закону "про процедуру розгляду справ неповнолітніх" Республіки Польща (2015)
Сийплокі М. В. - Зловживання владою або службовим становищем: визначення наслідків злочину (2015)
Словська І. Є. - Проблеми оптимізації правового статусу суду присяжних як реалізації конституційної засади судочинства (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського