Возняк С. М. - Міжнародно-правова регламентація застосування збройних сил в сучасних воєнних конфліктах, Іващенко А. М., Полякова О. В. (2017)
Сурков О. О. - Підхід до визначення сутності понять "спроможність”, "можливість”, "здатність” сил оборони для вдосконалення основ стратегічного (2017)
Лобанов А. А. - Обґрунтування системи показників для оцінювання ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України в інтересах забезпечення оборонної достатності держави на короткостроковий період, Троцько В. В., Черненко А. Д. (2017)
Руденська Г. В. - Використання системи ключових показників під час оцінювання фінансового забезпечення Збройних Сил України, Педан Ф. П., Ткаченко М. В. (2017)
Іващенко А. М. - Концепція оборонного планування на основі розвитку спроможностей: проблеми впровадження, Павліковський А. К., Сівоха І. М. (2017)
Бойко Р. В. - Оцінка економічної ефективності і логістичних процесів матеріально-технічного забезпечення військ (сил), Бутенко М. П., Фатальчук А. В. (2017)
Рогов П. Д. - Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері, Ворович Б. О., Ткаченко В. А. (2017)
Кульчицький О. С. - Визначення нормативно-правових аспектів захисту персональних даних в інформаційних системах Збройних Сил України, Грицюк В. В., Зотова І. Г. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз рамкових архітектур побудови інформаційних систем НАТО та визначення особливостей архітектури С4ISR, Федорієнко В. А., Головченко О. В., Андрощук О. В. (2017)
Романченко І. С. - Математична модель визначення потрібної кількості знищених бойових засобів противника для досягнення заданої величини відверненого збитку своїх військ в операції тривалістю Т діб, Можаровський В. М. (2017)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу використання системи збалансованих показників для оцінки стану функціонування військових структур, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2017)
Станович О. В. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального варіанта забезпечення Збройних Сил України новими зразками військової техніки в сучасних умовах, Клевко П. В., Цимбал І. В., Плугова О. Б., Троцько Л. Г., Ворона Т. О. (2017)
Рибидайло А. А. - Порядок оцінювання службової діяльності військовослужбовців в особливий період, Турейчук А. М., Прокопенко О. С., Левшенко О. С. (2017)
Майстренко О. В. - Подальший розвиток принципу масування ракетних військ і артилерії, їх ударів і вогню на найважливіших напрямках (2017)
Горбенко А. Ю. - Аналіз якості http-послуг залежно від пропускної здатності радіоканалу (2017)
Левчук О. В. - Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект, Левчук В. Д. (2017)
Орда М. В. - Алгоритм класифікації ділянок кусково-однорідних зображень для систем виявлення та спостереження, Абрамов С. В., Полторак М. Ф. (2017)
Сафронов О. В. - Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С. (2017)
Вимоги для статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Закора А. П. - Исследование работоспособности буровой коронки, оснащенной гибридными алмазно-твердосплавными пластинами, Стасюк Л. Ф., Богданов Р. К., Шульженко А. А., Супрун М. В., Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Ильницкая Г. Д. (2015)
Горшков Л. К. - Совершенствование циркуляционной системы алмазных буровых коронок, Онищин В. П., Буканов А. А., Осецкий А. И., Спирин В. И., Будюков Ю. Е. (2015)
Мрозек Є. Р. - Досвід використання доліт PDC на родовищах Бориславського нафтогазового промислового району, Вдовиченко А. І. (2015)
Хамидуллин А. К. - Совершенствование технологии бурения геологоразведочных скважин на объектах ОАО АК "АЛРОСA", Саакян Т. А., Кисляков Н. В., Онищин В. П. (2015)
Исаев Р. А. - Специфические особенности бурения скважин в Азербайджане, Исмаилов А. М., Багиров О. Э. (2015)
Гулизаде П. М. - Условия бурения и осложнения на некоторых месторождениях Бакинского архипелага, Яраданкулиев Е. Р., Багиров О. Э. (2015)
Вдовиченко А. І. - Перспективи розвитку бурових робіт при освоєнні газових ресурсів в Україні (2015)
Васюк Б. Н. - Тенденции развития технологий подводной добычи газа из залежей газовых гидратов (2015)
Коваль В. І. - Сучасний підхід до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення, Чернов Б. О. (2015)
Коцкулич Я. С. - Відновлення свердловин шляхом забурювання бокових стовбурів – перспективний напрям збільшення обсягів видобутку вуглеводнів, Лівінський А. М. (2015)
Вдовиченко А. І. - Використання сучасних бурових установок при бурінні гідротермальних свердловин у Закарпатті, Гавриш М. К., Мазко М. І. (2015)
Кунцяк Я. В. - Управління динамікою роботи компоновки низу бурильної колони, Чернова М. Є., Кунцяк Р. Я., Бігун М. Б. (2015)
Кожевников А. А. - Пути практической реализации технологии бурения с импульсным вращением породоразрушающего инструмента, Борисевич А. А., Ратов Б. Т. (2015)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы дробового бурения скважин, Игнатов А. А. (2015)
Кожевников А. А. - Технологии оборудования буровых скважин гравийными фильтрами, Судаков А. К., Камышацкий А. Ф., Лексиков А. А. (2015)
Игнатов А. А. - Аналитическое исследование механизма действия устройства очистки ствола скважины (2015)
Давиденко А. Н. - Об особенностях гидротранспорта керна потоком вязко-пластичной жидкости, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2015)
Давиденко А. Н. - Исследование противоизносных свойств очистных агентов при работе цепных долот, Игнатов А. А. (2015)
Пащенко А. А. - Особенности специализированного гидромеханического снаряда для бурения направленных скважин, Игнатов А. А. (2015)
Ратов Б. Т. - Параметры комбинированного долота шарошечного типа нетрадиционной конструкции, Федоров Б. В., Коргасбеков Д. Р., Утепов З. Г. (2015)
Исонкин А. М. - Влияние адгезионно-активных покрытий высокопрочных алмазов на работоспособность импрегнированных буровых коронок, Дуда Т. М., Ткач В. Н. (2015)
Исонкин А. М. - Влияние механоактивирования шихты WC+Co+Cu наноалмазами на структуру и свойства материала матрицы буровых коронок, Ильницкая Г. Д., Цысар М. А. (2015)
Шмегера Р. С. - Інтенсивне електроспікання алмазних бурових коронок та результати їх стендових випробувань, Сердюк В. М., Супрун М. В. (2015)
Давиденко А. Н. - Совершенствование конструкции кавитационного диспергатора, Камышацкий А. Ф. (2015)
Кожевников А. А. - Основные результаты исследований температурных полей в алмазных буровых коронках при стационарной и нестационарной промывке скважины, Дреус А. Ю. (2015)
Кожевников О. О. - Теоретичні дослідження впливу кількості промивної рідини та товщини стінки бурильної труби на витрати напору в комбінованій бурильній колоні, Кузін Ю. Л., Лексіков О. А. (2015)
Супрун М. В. - Моделювання зношування та формозміни робочої поверхні бурової коронки, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Супрун М. В. - Оцінка оптимальної кількості вставок гібридайта на робочому торці бурової коронки (2015)
Коцкулич Я. С. - Оцінювання деформації тампонажного кільця при опресуванні обсадної колони (на прикладі спорудження свердловин ДАТ "Чорноморнафтогаз"), Колісник В. І., Гриманюк В. І. (2015)
Романишин Л. І. - Визначення раціональних розмірів елементів кільцевої магнітної системи фрезера-уловлювача, Романишин Т. Л. (2015)
Виноградова О. П. - Дослідження процесу взаємодії індентора з гірською породою при динамічному навантаженні алмазного інструменту, Заболотний С. Д., Беспалов С. Ф., Мельничук О. В. (2015)
Тершак Б. А. - Випробування малоглинистої емульсійної промивальної рідини під час розкриття продуктивних пластів свердловиною 83 Старо-Самбірського родовища, Коцкулич Я. С., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2015)
Кожевников А. А. - Определение скважности и пористости рыхлой гравийной обсыпки гравийного фильтра. Часть 1, Судаков А. К., Ратов Б. Т., Камышацкий А. Ф. (2015)
Линенко-Мельников Ю. П. - Станки для восстановления твёрдосплавного горного инструмента алмазными кругами, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2015)
Новиков Н. В. - Повышение эффективности разделения высокопрочных шлифпорошков синтетических алмазов для увеличения износостойкости бурового инструмента, Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н., Бондаренко Н. А., Игнатуша А. И., Ткач В. Н., Исонкин А. М., Ущаповский Ю. П., Грищенко Г. С. (2015)
Ножкина А. В. - Аллотропные превращения алмаза под действием наноразмерных катализаторов, Костиков В. И., Лаптев А. И., Ральченко В. Г., Хомич А. М., Панфилова М. Н. (2015)
Олейник Г. С. - Роль высоких давлений в практическом материаловедении керамик (2015)
Бобровничий Г. С. - К вопросу об увеличении обьема камеры сжатия в многопуансонных аппаратах высокого давления (2015)
Доценко В. М. - Методические особенности достижения давления 9 ГПа с использованием аппаратуры высокого давления типа "тороид" ТС13,5, Виноградов С. А., Коваленко Т. В., Заневский О. А., Ивахненко С. А. (2015)
Боримский А. И. - Аппарат высокого давления с увеличенным реакционным объемом для спекания композитов на основе кубического нитрида бора, Полотняк С. Б., Боримский И. А., Крикун В. Н. (2015)
Балабанов П. А. - Результаты применения аппарата высокого давления "girdle-40" для выращивания монокристаллов алмаза методом температурного градиента (2015)
Панасюк Т. С. - Моделирование температурных полей в шестипуансонном аппарате высокого давления при изменении температуры окружающей среды, Лещук А. А., Лысаковский В. В., Ивахненко С. А., Каленчук В. А. (2015)
Гордашник К. З. - Аппараты высокого давления статического синтеза как многоуровневая подсистема предметной области "СТМ", разработанная на основе онтолого-тезаурусного анализа, Колодницкий В. Н., Чистяков Е. М., Кулаковский В. Н., Сороченко Т. А., Дубенко М. В. (2015)
Коваленко Т. В. - Борсодержащие примесные центры в алмазах, выращенных в системе магний–углерод, Ивахненко С. А., Куцай А. М. (2015)
Чернієнко О. І. - Фазові перетворення в системі Ni–B–Ti–C при синтезі алмазу, Білявина Н. М. (2015)
Лисовенко С. О. - Дослідження впливу бору на структуру розплаву системи Ni-B-C методом молекулярної динаміки (2015)
Бурченя А. В. - Двошарова модель вирощування монокристалів алмазу методом температурного градієнту, Нагорний В. В., Гуцу С. О., Каленчук В. А., Лисаковський В. В., Псярнецька Т. О., Івахненко С. О. (2015)
Цысарь М. А. - Зонды с алмазным острием для сканирующей туннельной микроскопии, Чепугов А. П., Ивахненко С. А., Лещук А. А. (2015)
Ильницкая Г. Д. - Повышение экологической безопасности методов получения порошков синтетических алмазов, Олейник Н. А., Тимошенко В. В., Зайцева И. Н., Базалий Г. А., Ущаповский Ю. П., Антоненко Л. П. (2015)
Новиков Н. В. - Получение новой фазы сиалона при высоком давлении, сдвиговой деформации и комнатной температуре, Стрельчук В. В., Шведов Л. К., Фесенко И. П., Ивженко В. В., Николенко А. С., Стубров Ю. Ю., Куцай А. Н. (2015)
Полторацкий В. Г. - Исследование методами рентгено- и дериватографии композиционных порошков на основе алмаза, В4С, cBN, структурированных углеродной связкой. Оценка эффективности применения порошков в абразивном инструменте и пастах, Картель Н. Т., Бочечка А. А., Лавриненко В. И., Девицкий А. А., Лещенко О. В., Билоченко В. А., Панова А. Н., Грищенко Г. С., Шамраева В. С., Смирнова А. В. (2015)
Боримський О. І. - Апарати високого тиску типу циліндр-поршень для спікання крупногабаритних виробів із композитів, Пріхна Т. О., Полотняк С. Б., Боримський І. О., Псярнецька Т. О., Крикун В. М. (2015)
Азарєнков М. О. - Вплив способу спікання на структуру та властивості композитів алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Геворкян Е. С., Мельник О. М., Чишкала В. О., Литовченко С. В., Кузін М. О. (2015)
Панова А. Н. - Применение наноалмазов детонационного синтеза для исследования биологических объектов, Долматов В. Ю., Канюк Н. И., Цапюк Г. Г., Серга М. А., Беда А. А., Туркевич Д. В. (2015)
Олійник Н. О. - Вплив ультразвукової дезінтеграції на технологічні характеристики тонковкрапленого продукту синтезу алмазу, Ільницька Г. Д., Базалій Г. А., Мельник В. І. (2015)
Шпадківська Т. О. - Зміна функціонального покриву поверхні частинок алмазного нанопорошку АСМ 5 0,1/0 за його взаємодії з вольфрамом та оксидом вольфраму WO3, Бочечка О. О., Куцай О. М. (2015)
Шугалей И. В. - Оценка антиоксидантной активности детонационных наноалмазов на организменном уровне, Боровикова А. С., Возняковский А. П., Илюшин М. А. (2015)
Бондаренко Н. А. - Особенности формирования структуры композиции алмаз – WC–Co, легированной дисилицидом хрома, Лисовский А. Ф., Мечник В. А., Давиденко С. А., Багиров О. Э. (2015)
Назарчук С. Н. - Влияние содержания вольфрама на физико-механические свойства нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама, полученного реакционным спеканием в условиях высокого давления (2015)
Ашкинази Е. Е. - Гибридные алмазно-твердосплавные пластины (АТП). исследование напряженно-деформированного состояния каркаса матрицы и CVD алмазной компоненты методом рамановской спектроскопии, Шульженко А. А., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Осипов А. С., Хомич А. А., Ральченко В. Г., Конов В. И., Русинова Н. А., Ашкинази Н. Е. (2015)
Соболев С. С. - Алмазный гибридный композиционный материал "гибридайт". Исследование фрикционных свойств и абразивной способности, Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ашкинази Н. Е., Шульженко А. А. (2015)
Сафонова М. Н. - Исследование свойств композиционного материала, упрочненного порошками природных алмазов, Сыромятникова А. С., Тарасов П. П., Федотов А. А. (2015)
Беженар М. П. - Особливості формування фазового складу при одержанні надтвердих композитів у системі cBN-Al, Коновал С. М., Романенко Я. М., Ткач В. М., Білявина Н. М. (2015)
Безымянный Ю. Г. - Исследование закономерностей формирования характеристик упругости композитов на основе фаз высокого давления углерода и нитрида бора, Волкогон В. М., Козирацкий Е. А., Колесников А. Н., Аврамчук С. К., Федоран Ю. А., Бужанская И. И. (2015)
Петруша І. А. - Термобаричне спікання і працездатність різального композиту cBN-TiC групи BL при точінні загартованої сталі CALDIE, Бушля В. М., Осіпов О. С., Смірнова Т. І., Білявина Н. М. (2015)
Бєляєв А. С. - Вплив зернистості алмазного порошку на теплопровідність алмазовмісних композитів, Чернобай В. С., Подоба Я. О., Сирота Ю. В. (2015)
Луцак Е. М. - Закономірності просочення розплавами металів пористої системи, утвореної алмазним нанопорошком при високих тиску і температурі, Бочечка О. О. (2015)
Полторацкий В. Г. - Новый композиционный абразивный материал на основе невостребованных мелкодисперсных микропорошков природного алмаза и шлифпорошков синтетического алмаза: получение и применение, Лавриненко В. И., Сафонова М. Н., Петасюк Г. А., Девицкий А. А., Шамраева В. С. (2015)
Беженар М. П. - Одержання надтвердих композитів з однорідною структурою при спіканні в умовах високого тиску порошків cBN, вкритих титаном, Коновал С. М., Гарбуз Т. О., Весна В. Т., Ткач В. М., Романенко Я. М. (2015)
Романенко Я. М. - Фізико–механічні властивості надтвердих композитів систем cBN-Ті, cBN-Al, cBN-перехідний метал-Al, отриманих реакційним спіканням за високого тиску, Беженар М. П., Коновал С. М., Дуда Т. М., Весна В. Т. (2015)
Соболев С. С. - Исследование абразивной способности алмазного гибридного композиционного материала "гибридайт", Ашкинази Е. Е., Ральченко В. Г., Конов В. И., Шульженко А. А., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ашкинази Н. Е. (2015)
Сизоненко О. Н. - Применение импульсной электроразрядной обработки для изготовления карбидосталей, модифицированных алмазным микропорошком, Липян Е. В., Присташ Н. С., Коваленко А. А., Олейник Н. А. (2015)
Виноградов С. А. - Обзор методов расчета напряженного состояния диска, сжимаемого между плоскими наковальнями Бриджмена (2015)
Виноградов С. А. - Расчет в рамках безразмерного анализа напряженного состояния диска, сжимаемого между плоскими наковальнями Бриджмена (2015)
Панов В. С. - Влияние способа получения карбида вольфрама на свойства тведого сплава ВК6, Еремеева Ж. В., Нарбаев Е. Н., Капланский Ю. Ю. (2015)
Бондаренко В. П. - Вплив легування карбідами тугоплавких металів на фізико-механічні та експлуатаційні властивості твердого сплаву ВК8, Ботвинко В. П., Боримський А. И., Гнатенко І. О., Чипенко Т. Ю., Сороченко Т. А. (2015)
Бондаренко В. П. - Особливості розподілу зерен wc за розмірами в об´ємі виробу з твердого сплаву ВН20, спеченого за одноосьового тиску, Юрчук М. О., Галков О. В., Шестаков С. І. (2015)
Андреев И. В. - Исследование процессов водородного восстановления тугоплавких металлов в двойных и тройных оксидных системах, Гнатенко И. А., Матвейчук А. А., Бондаренко В. П. (2015)
Панов В. С. - Особенности применения наноразмерных упрочняющих добавок в технологии порошковых сталей, Еремеева Ж. В., Жердицкая Н. Н., Апостолова Е. В. (2015)
Бондаренко В. П. - Вплив навантаження при індентуванні на поведінку границь WC–WC у твердих сплавах, Прокопів М. М., Андреєв І. В., Матвійчук О. О., Заволокін В. Г. (2015)
Стахнив Н. Е. - Применение нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама при чистовом точении латуни, Девин Л. Н., Бочечка А. А., Назарчук С. Н. (2015)
Лавриненко В. И. - Влияние физико-химических характеристик композиционного инструментального материала на износостойкость шлифовального инструмента, Ильницкая Г. Д., Пасечный О. О., Смоквина В. В., Девицкий А. А., Шатохин В. В., Романко Л. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В., Мельник В. И., Ищенко Е. В., Гайдай С. В. (2015)
Ивженко В. В. - Кинетические закономерности горячего прессования смс-композитов B4C–15(VC–TiH2), Кайдаш О. Н., Прокопив Н. М., Иценко П. П., Сарнавская Г. Ф. (2015)
Смоквина В. В. - Підвищення зносостійкості шліфувального інструменту з НТМ за рахунок зміни фізико-механічних характеристик синтетичних алмазів (2015)
Девин Л. Н. - Особенности изнашивания резцов на основе cBN с матрицей групы BL при чистовой обработке закаленных сталей, Петруша И. А., Осадчий А. А., Мельнійчук Ю. А., Гончар В. В. (2015)
Бондаренко В. П. - Оценка высоты подъёма жидкого лития по порам пористого материала, спеченного из порошков вольфрама с частицами размером до 1-1000 мкм, Андреев И. В., Тарасенко Л. Г. (2015)
Андреєв І. В. - Вплив вмісту зв’язуючої фази на деякі властивості сплавів типу W–Ni–Fe, Бондаренко В. П., Мельниченко В. В., Мельниченко Я. В., Студенець С. Ф., Шейкін С. Є. (2015)
Литошенко Н. В. - Формування кільцевої структури при спіканні сплаву TiC–Ni з додаванням легуючого карбіду Mo2C (2015)
Лажевская О. В. - Исследование роли межфазного взаимодействия связующего с металлическим наполнителем в формировании структурных характеристик композитов (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование прецизионных поверхностей сапфировых элементов оптоэлектроники, Сидорко В. И., Прихна Т. А., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Боримский А. И., Панова А. Н., Кулич В. Г., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Данильченко М. А. (2015)
Добровольский Г. Г. - Зависимость формы протачиваемой металлооптической поверхности от составляющих сил резания при алмазном микроточении, Рычев С. В. (2015)
Хайдаров К. - Безкобальтовая металлическая связка для резки природных камней, Арыков А. К. (2015)
Пегловский В. В. - Технологические параметры алмазной обработки горных пород на операциях резания (2015)
Пегловский В. В. - Зависимость производительности алмазного шлифования горных пород от линейной скорости обработки (2015)
Прокопів М. М. - Вплив умов спікання на стійкість інструменту для наплавлення міді тертям з перемішуванням зі сплаву групи WC–Со, Харченко О. В., Ущаповський Ю. П. (2015)
Пащенко Е. А. - Особенности эксплуатационного поведения абразивных композитов из стм на связках, содержащих комплексные соединения меди и марганца, Лажевская О. В., Савченко Д. А., Шатохин В. В., Черненко А. Н., Малышев А. В. (2015)
Савченко Д. А. - Влияние условий синтеза композитов ванадийсодержащих олигофениленов как связующих абразивных композитов на долговечность заточенных твердосплавных фрез (2015)
Савченко Д. А. - Комплексы олигофениленов с железом – перспективные связующие для алмазно-абразивных композитов, Нековаль Н. Н., Бычихин В. Н., Лажевская О. В., Черненко А. Н. (2015)
Черненко А. Н. - Адаптивный механизм демпфирования вибраций в инструментальных композитах на новых полимерных связках, Пащенко Е. А., Лажевская О. В., Савченко Д. А., Найдюк Е. А., Безручко А. В. (2015)
Гаврилова В. С. - Влияние наполнителей на механические свойства эпоксидно-полисилоксанового нанокомпозита, Дуб С. Н., Жильцова С. В., Пащенко Е. А., Луцак Э. Н. (2015)
Кухаренко С. А. - Кинетика ионообменного взаимодействия щелочносиликатных и свинцовых стекол, Бычихин В. Н., Довгань А. Г., Барановская Е. А. (2015)
Єрьомін П. М. - Спосіб поділу стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів, Немировський Я. Б., Чернявський О. В. (2015)
Кузей А. М. - Влияние микроструктуры алмазосодержащих композиционных материалов с полимерным и стеклянным связующим на эксплуатационные характеристики инструмента, Кудрицкий В. Г., Лебедев В. Я. (2015)
Шовкопляс В. П. - Минерал 21 века против "чумы" 21 века! (2015)
Шовкопляс В. П. - Цеолитотерапия. Культура пития воды (2015)
Содержание (2002-2003)
Присный А. В. - Реликтовые группировки наземных членистоногих (Arthropoda) на территории юга Среднерусской возвышенности и перспективы их охраны (2002-2003)
Дмитриев Д. А. - К фауне цикадовых (Homoptera: Cicadina) Белгородской области (2002-2003)
Гильденков М. Ю. - Новая система подсемейства Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) (2002-2003)
Гонтаренко А. В. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды подсемейства Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) Украины (2002-2003)
Хачиков Э. А. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera: Staphylinidae) юга Европейской части России и Северного Кавказа (2002-2003)
Мартынов В. В. - Новые и интересные находки пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) на территории Украины (2002-2003)
Захаренко А. В. - Новый вид рода Coniopteryx Curtis, 1834 (Neuroptera: Coniopterygidae) из Иордании, Аль Аярмах А. М. (2002-2003)
Бидзиля А. В. - Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине, Будашкин Ю. И., Жаков А. В. (2002-2003)
Большаков Л. В. - К фауне булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Papilionoformes) Центра Европейской России (в пределах Тульской и сопредельных областей) (2002-2003)
Ключко З. Ф. - Совки (Lepidoptera: Noctuidae) Сумской области, Говорун А. В. (2002-2003)
Шоренко К. И. - Новые данные по фауне роющих ос (Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Украины (2002-2003)
Полчанинова Н. Ю. - Фауна и население пауков (Aranei) заповедника "Ямская степь" (Белгородская область, Россия) (2002-2003)
Матушкина Н. А. - Субстраты для эндофитной откладки яиц некоторых европейских стрекоз (Insecta: Odonata), Горб С. Н. (2002-2003)
Тур Л. П. - Докопулятивна поведінка Reticulitermes lucifugus Rossi (Isoptera: Rhinotermitidae) на півдні України (Херсонська область) (2002-2003)
Mirmoayedi A. - Description of the third stage larvae of Cueta lineosa (Rambur, 1842) (Neuroptera: Myrmeleontidae) rearing for the first time in Iran (2002-2003)
Бригадиренко В. В. - Использование компонентного анализа в изучении сообществ гигрофильных видов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) (2002-2003)
Дехтярёва Е. А. - Зоогеографический, биотопический и экологический анализ педофауны насекомых (Insecta) лесопарков города Харькова (2002-2003)
Сёмик Е. А. - О добыче и гнездовом участке у Cerceris tuberculata (Villers, 1789) (Hymenoptera: Sphecidae), Сёмик А. М. (2002-2003)
Иванов С. П. - Видовой состав и структура сообществ муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Крымских яйл, Стукалюк С. В. (2002-2003)
Макаревич О. М. - Біотопічний розподіл мурашок (Hymenoptera: Formicidae) міста Херсон (2002-2003)
Ковалишина С. П. - Акарофауна (Acari: Acariformes) мышевидных грызунов как путь формирования комплекса акарид хранилищ (2002-2003)
Чайка В. М. - Проблеми прогнозу масових розмножень комах. 2. Моніторинг шкідливої ентомофауни – основа прогнозу фітосанітарного стану агроценозів (2002-2003)
Чумак В. А. - О вредителях полыни лимонной, Artemisia balchanorum (Krasch.) (Magnoliophyta: Asteraceae) (2002-2003)
Сумароков А. М. - Изменение видового состава и трофической структуры колеоптерофауны при уменьшении пестицидной нагрузки на биоценозы степной зоны Украины (2002-2003)
Чумак П. Я. - Жук-коровка Clitosthetus arcuatus Rossi (Coleoptera: Coccinellidae) – энтомофаг чистотеловой (Aleurodes proletella) и оранжерейной (Trialeurodes vaporariorum) белокрылок (Homoptera: Aleurodidae) в Украине, Берест З. Л. (2002-2003)
Валеева Н. Г. - Новые сведения о платановой моли-пестрянке, Lithocolletis platani Stgr. (Lepidoptera: Gracillariidae) (2002-2003)
Неплий Л. В. - Влияние бактериальных препаратов на гусениц американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae), Ужевская С. Ф. (2002-2003)
Леженина И. П. - Двукрылые (Insecta: Diptera) плодовых насаждений Харьковской области, Евтушенко Н. Д. (2002-2003)
Грейс Х. - Изучение некоторых болгарских и украинских гибридов тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) в условиях Египта, Петков Н., Начева Й., Ценов П., Злотин А. З., Галанова О. В., Шаламова О. А. (2002-2003)
Бачинская Я. А. - Оптимизация пространственной структуры популяции тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), Маркина Т. Ю. (2002-2003)
Кириченко І. О. - Підвищення резистентності шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) шляхом застосування імуномодуляторів як терапевтичних засобів при моно- та асоційованій інфекціях, Суханова І. П., Денисенко Е. А., Кравцова С. М., Нікітенко А. М., Малина В. В. (2002-2003)
Навроцкая В. В. - Модель формирования "Физиологического гетерозиса" у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Салов А. В., Коробов В. А., Шахбазов В. Г. (2002-2003)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение эффекта иммобилизации канцерогенных антрахиноновых и азокрасителей на полимерных матрицах в тестах на Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2002-2003)
Правила для авторов (2002-2003)
Березівська Л. Д. - В. О. Сухомлинський про читання як засіб формування культури духовних потреб дитини (2015)
Богуш А. М. - Вектор духовності в ієрархії потреб особистості в сучасних педагогічних вимірах і спадщині В. Сухомлинського (2015)
Дічек Н. П. - Ідея вивищення потреб людини в етико-педагогічній концепції В. Сухомлинського (2015)
Завгородня Т. К. - Теоретико-методичні основи виховання культури потреб дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, Стражнікова І. В. (2015)
Мешко Г. М. - В. Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі, Мешко О. І. (2015)
Панасенко Е. А. - Духовні потреби молодшого школяра як надбання особистості, Цвєткова Г. Г. (2015)
Поніманська Т. І. - Виховання духовних потреб дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Федяєва В. Л. - Формування духовних потреб дитини в сімейній педагогіці В. Сухомлинського (2015)
Хоружа Л. Л. - Взаємозв’язок матеріального і духовного у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Шоробура І. М. - Розвиток духовних потреб дитини в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Бєлан Г. В. - Виховання культури потреб і бажань особистості як основа морального виховання у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Заліток Л. М. - Виховання культури потреб особистості через призму ідей В. Сухомлинського (науково-бібліографічне дослідження) (2015)
Карпенко М. І. - Формування потребнісно-мотиваційного та емоційно-вольового блоків культури здоров’я школярів (з досвіду роботи В. Сухомлинського) (2015)
Кириченко В. Г. - Розвиток духовних потреб молоді у процесі організації позааудиторної роботи (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського) (2015)
Коваленко О. В. - Розвиток духовних потреб і бажань дитини у психолого-педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Наумов Б. М. - В. О. Сухомлинський про потреби творчої діяльності учнів у контексті побудови цілісної педагогіки (2015)
Рощін І. Г. - Виховання культури потреб учнів в системі фізичної підготовки у педагогічних поглядах В. Сухомлинського (2015)
Січко І. О. - Формування в молодших школярів культури поведінки у природі на засадах спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Соколовська О. С. - Виховання культури потреб особистості засобами художньо-естетичного пізнання світу (2015)
Стребна О. В. - Конструенти громадянського виховання молодших школярів у педагогіці В. Сухомлинського (2015)
Філімонова Т. В. - Потреба людини в людині у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Швецова І. В. - Основні аспекти трансформації потреб у зовнішньо реалізовану поведінку особистості (2015)
Шевцова Г. Г. - Виховання поваги до матері як духовної потреби дитини в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Юркова Т. Ф. - Формування морально-духовних цінностей учнів підліткового віку (2015)
Кузьменко В. В. - Розвиток пізнавальних потреб школярів у творах В. О. Сухомлинського (2015)
Савченко О. Я. - Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з художніми творами В. Сухомлинського (2015)
Компаній О. В. - Погляди В. Сухомлинського на розвиток зв’язного мовлення як важливу складову пізнавальних потреб молодших школярів на уроках мови та читання (2015)
Лютко О. М. - Усе нове – старе: творчі перетини М. Ліпмана та В. Сухомлинського (2015)
Назаренко В. С. - Пізнавальні потреби як передумова розвитку інформаційних потреб дитини (2015)
Стельмах Н. В. - Умови розвитку пізнавальних потреб у контексті педагогічного досвіду В. Сухомлинського (2015)
Голобородько Є. П. - В. Сухомлинський. "Сто порад учителеві" (Частина ІІ): із досвіду використання в умовах інноваційних освітніх технологій (2015)
Слюсаренко Н. В. - Потреба у спілкуванні як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу у вищій школі (у контексті ідей В. Сухомлинського), Кульбацька М. В. (2015)
Ящук І. П. - Активне педагогічне співробітництво в авторській навчально-виховній системі В. Сухомлинського (2015)
Гергуль С. М. - Самоосвіта вчителя як джерело формування в учнів потреби читання (на матеріалі педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2015)
Кузьменко Ю. В. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як чинник розвитку потреб у становленні професіоналізму педагогів (2015)
Луцюк А. М. - Педагогічна культура у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Ляшенко У. І. - Реалізація потреб самовдосконалення майбутніх фахівців морського профілю в контексті ідей В. Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Підвищення професійної майстерності вчителя у Павлиській середній школі (2015)
Чумак Л. В. - Методичні аспекти професійної майстерності вчителя літератури в контексті педагогічних ідей В. Сухомлинського (2015)
Корольова І. І. - Проблема формування духовних потреб у майбутніх менеджерів освітньої галузі у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Одайник С. Ф. - Використання в роботі директора школи ідеї гуманістичного виховання В. Сухомлинського (2015)
Антонець Н. Б. - В. Сухомлинський у полеміці щодо створення шкіл-інтернатів (2015)
Жорова І. Я. - Реалізація гуманістичних ідей В. Сухомлинського у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, Криницький Є. А. (2015)
Савченко Т. О. - Роль соціального педагога у вихованні культури потреб і бажань дитини (2015)
Петренко О. Б. - Виховання "культури потреб" за В. Сухомлинським: спроба історико-педагогічної рефлексії (2015)
Міхно О. П. - Протоколи психологічного семінару Павлиської школи як джерело дослідження поглядів Василя Сухомлинського на проблему виховання культури потреб учня (2015)
Олешко П. С. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в освітньому просторі Волині (2015)
Санівський О. М. - Проблема культури потреб у творчій спадщині В. Сухомлинського (2015)
Сараєва О. В. - Урахування духовних потреб дитини – ключова ідея педагогічної системи В. Сухомлинського (2015)
Янченко Т. В. - Оцінка освітніх потреб дитини (20-ті роки ХХ ст.) у контексті спадщини В. Сухомлинського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2003-2004)
Гильденков М. Ю. - Mendaxinus – новый подрод рода Thinodromus Kraatz, 1858 из тропической Африки (Coleoptera: Staphylinidae) (2003-2004)
Односум В. К. - Жуки-горбатки (Coleoptera: Mordellidae) фауны Центральной и Восточной Европы. Сообщение 1. Подсемейство Mordellinae. Трибы Mordellini, Conaliini, Stenaliini (2003-2004)
Бартенев А. Ф. - Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины (2003-2004)
Мартынов В. В. - Эколого-фаунистический обзор жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) юго-восточной Украины, Писаренко Т. А. (2003-2004)
Шкуратов А. В. - Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae) Ростовской области и прилегающих территорий (2003-2004)
Ключко З. Ф. - К изучению совок (Lepidoptera: Noctuidae) Сумской области (2003-2004)
Будашкин Ю. И. - Обзор совок (Lepidoptera: Noctuidae) коллекции Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Иванов С. П., Милованов А. Э. (2003-2004)
Берест З. Л. - Галлицы-лестремиины (Diptera: Cecidomyiidae: Lestremiinae) Украины. Сообщение 1. Общие сведения. Трибы Catochini, Lestremiini и Strobliellini (2003-2004)
Марисова И. В. - Беспозвоночные в питании зелёной лягушки Rana esculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) в Черниговской области Украины. Сообщение 2, Шешурак П. Н., Бережняк Н. И. (2003-2004)
Харченко Л. П. - Насекомые (Insecta) в питании щурки золотистой, Merops apiaster L. (Aves: Coraciiformes: Meropidae) (Сообщение третье), Михайлов В. А., Грамма В. Н., Маловичко Л. В. (2003-2004)
Крюков А. В. - Отклонения от нормальной эйдономии у жуков-чернотелок (Coleoptera: Tenebrionidae) Центрального и Восточного Предкавказья: естественные травмы (2003-2004)
Иванов С. П. - Биология гнездования Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) в Крыму, Фатерыга А. В. (2003-2004)
Сімутнік С. А. - Особливості стаціального розподілу енциртид (Hymenoptera: Chalcidoidea:Encyrtidae) в Українських Карпатах (2003-2004)
Милованов А. Э. - Частоты фенонов в синтопических популяциях Colias hyaleLinnaeus, 1758 и Colias alfacariensis Ribbe, 1905 (Lepidoptera: Pieridae) в Крыму и принцип "золотого сечения", Злотин А. З. (2003-2004)
Басов В. М. - Особенности экологии Xyphosia miliaria (Schrank, 1781) (Diptera: Tephritidae) в Восточной Европе (2003-2004)
Красиловець Ю. Г. - Вплив агроприйомів і протруювання насіння ярого ячменю на пошкодження внутрішньостебловими шкідниками, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є., Посашкова О. І. (2003-2004)
Чумак В. А. - Туркестанский паутинный клещ, Tetranychus turkestanicus Ug. et Nik. (Acariformes: Tetranychidae) на розе эфиромасличной, Ковалёва В. Ф. (2003-2004)
Сумароков А. М. - Видовой состав и трофическая структура фауны жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) агробиоценозов Степи Украины (2003-2004)
Немкова С. Н. - Состояние жирового тела и продолжительность жизни медоносных пчёл, Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apoidae) зимней генерации после применения биологического препарата "Апитонус", Руденко Е. В., Маслий И. Г. (2003-2004)
Бачинская Я. А. - Оптимизация пространственной структуры культур непарного шелкопряда, Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и зерновой моли, Sitotroga cerealella Oliv. (Lepidoptera: Gelechiidae), Злотин А. З., Маркина Т. Ю. (2003-2004)
Гайдук К. В. - Добір високожиттєздатного біоматеріалу за швидкістю виходу гусениць-"мурашів" шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) на світло при інкубації з затемненням (2003-2004)
Литвин В. М. - Адаптивні особливості генотипів шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) до гравітаційного поля Землі (2003-2004)
Петков Н. - Новые высокопродуктивные гибриды тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) для весенних промышленных выкормок, Начева Й., Ценов П., Головко В. А., Браслаславский М. Е., Злотин А. З. (2003-2004)
Гумовський О. В. - Дослідження структури ДНК в систематиці: загальні положення та модельний протокол (2003-2004)
Морозова В. Ю. - К вопросу о содержании муравьев (Hymenoptera: Formicidae) в лабораторных условиях (2003-2004)
Юнаков Н. Н. - О методах сбора и препарирования жесткокрылых (Insecta: Coleoptera), Надеин К. С. (2003-2004)
Фокин А. В. - Изображение жука-"Химеры" на фрагменте бронзового украшения начала XIX века, Иванчук А. В., Верижникова И. В. (2003-2004)
Правила для авторов (2003-2004)
Титул,зміст (2017)
Шатрова М. - Теорія книгознавства на початку ХХІ століття (2017)
Фіголь Н. - Особливості верстання електронних навчальних видань (2017)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (2017)
Клічак В. - У пошуках "першокниги" (2017)
Коваль Т. - Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування, Туровська Л. (2017)
Біла Л. - Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Капралюк О. - Удосконалення діяльності мережі наукових сільськогосподарських бібліотек (2017)
Соляник А. - Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України (2017)
Симоненко Т. - Наукова декларація — вимога часу (2017)
Бондар Ю. - Дон Кіхот як дзеркало "книжкової соціалізації" (2017)
Кропочева Н. - Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу (2017)
Сенченко О. - Мережевий інструментарій нових війн (2017)
Тихоненко О. - Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України (2017)
Терещенко К. - Книга в житті і творчості Павла Тичини (2017)
Кучмеєва Н. - Стефан Васильович Кульженко — видатний український друкар, Кравчук О. (2017)
Титул,зміст (2017)
Полтавець Ю. - Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем (2017)
Сенченко М. - Славетні сторінки історії (2017)
Вовк Н. - Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ (2017)
Матвієнко О. - Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": чи буде збережена бібліотечна професія?, Цивін М. (2017)
Зуб В. - Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України (2017)
Дюжева К. - Особливості моделювання лонгрідів (2017)
Капралюк О. - Використання бази даних реферативного журналу "Агропромисловий комплекс України" для формування тематичного випуску "Рибне господарство" (2017)
Сенченко О. - Атлантичні і європейські мережі та їхня роль у реалізації антидержавних стратегій (2017)
Мусієнко Ю. - Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України (2017)
Сенченко М. - Книжкова скриня Володимира Різуна (2017)
Тріщук О. - Людина-епоха в українській журналістиці, Фіголь Н. (2017)
Васьківська О. - Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) (2017)
Березюк Н. - Микола Федорович Сумцов — перший бібліограф етнографічної науки в Україні (2017)
Тихоненко О. - Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України (2017)
Біловус Л. - Націєтворчі аспекти дотримання традицій українцями в діаспорі (на базі україномовного публіцистичного матеріалу США) (2017)
Вітальне слово ректора ДВНЗ "Ужгородський національний університет" професора Смоланки В. І. (2017)
Вітальне слово заступника Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Сивак О. В. (2017)
Вітальне слово генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Нізової Н. М. (2017)
Вітальне слово керівника проекту USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії" Нати Аваліані (2017)
Концепція розвитку системи громадського здоров’я (2017)
Слабкий Г. О. - Система громадського здоров'я: бачення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основні оперативні функції громадського здоров'я та їх зміст, Миронюк В. І., Качала Л. О. (2017)
Слабкий Г. О. - Питання підготовки фахівців для сфери громадського здоров'я, Шафранський В. В., Миронюк І. С. (2017)
Слабкий Г. О. - Пропозиції до запровадження наукової спеціальності "Громадське здоров'я", Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О. (2017)
Барінов Ю. В. - Регіональні особливості захворюваності на хвороби ока та його придаткового апарату в дітей різного віку (2017)
Висоцька О. І. - Сучасні аспекти післядипломної підготовки медичних кадрів первинної медичної допомоги та громадського здоров'я з питань протидії розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні (2017)
Габорець Ю. Ю. - Готовність лікарів загальної практики – сімейних лікарів до нагляду за глибоконедоношеними дітьми (за результатами соціологічного дослідження), Дудіна О. О. (2017)
Геруш І. В. - Популяційні особливості поширення цукрового діабету на Північній Буковині, Таралло В. Л. (2017)
Глєбова Є. Є. - Кадрові питання в організації надання лікувально-діагностичних і косметологічних послуг жінкам із патологічними та віковими змінами шкіри обличчя, Горачук В. В. (2017)
Гойда Н. Г. - Роль міжсекторального управлінського підходу у формуванні системи громадського здоров'я в Україні, Михальчук В. М., Горачук В. В., Нестерець О. Л. (2017)
Голубчиков М. В. Орлова Н. М. - Міжнародний досвід використання інтегральних показників для моніторингу та оцінки стану здоров'я населення (лекція) (2017)
Децик О. З. - Аналіз захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень губи і ротової порожнини в Україні та Івано-Франківській області за 2007–2016 рр., Рудко І. В. (2017)
Дудник С. В. - Тенденції динаміки деяких демографічних показників за 2014–2016 рр. (2017)
Жаховський В. О. - Нормативно-правові засади, стан та перспективи формування моделі єдиного медичного простору в Україні, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П. (2017)
Заболотна І. Е. - Деякі поведінкові фактори ризику надлишкової маси тіла та ожиріння в дітей (результати пілотного дослідження) (2017)
Іваць А. Р. - Збереження психічного здоров'я дітей у процесі шкільного навчання, Романів О. П. (2017)
Клименко В. І. - Очно-дистанційна форма навчання – безперервна освіта для лікарів-управлінців (менеджерів) України, Кремсарь І. М., Коваленко А. В. (2017)
Клименюк В. П. - Удосконалення медичного обслуговування пацієнтів з гострим коронарним синдромом як складової медичної реформи у Вінницькій області, Очередько О. М., Черешнюк Г. С., Ахмедова А. А. (2017)
Клітинська О. В. - Функціонально-організаційна модель профілактики та лікування карієсу в дітей Закарпатської області (2017)
Короткий О. В. - Аналіз стану здоров'я населення та функціонування системи надання первинної медичної допомоги у 2011–2015 роках (на прикладі міста Києва) (2017)
Корчинська О. О. - Прегравідарна підготовка у жінок із плацентарною дисфункцією в анамнезі, Черняк М. М., Жултакова С., Галдунова Г., Шлоссерова А. (2017)
Крохмалюк Л. В. - Рівень інформованості медичних працівників стаціонарних відділень про правила забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя багатопрофільної лікарні (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Лехан В. М. - Порівняльний аналіз підходів до профілактики в Європі та Україні, Крячкова Л.В., Максименко О.П., Заярський М.І., Бродська Е.В. (2017)
Матюха Л. Ф. - Результати проведення циклу тематичного удосконалення "Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем", Гойда Н. Г., Бацюра Г. В., Бойко В. О., Веселова Т. В., Матвієць Л. Г., Легкоступ Л. М., Авраменко Т. П., Гусак Н. Є. (2017)
Миронюк І. С. - Окремі особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Білак–Лук'янчук В. Й., Гудюк Н. А. (2017)
Петрусевич Т. В. - Питання біологічної безпеки при підготовці фахівців для системи громадського здоров'я, Зубленко О. В. (2017)
Рингач Н. О. - Мінімізація факторів ризику неінфекційних захворювань: консультування з питань здорового харчування на первинному рівні, Власик Л. Й. (2017)
Рингач Н. О. - Інструмент ВООЗ STEPS для епідеміологічного моніторингу факторів ризику неінфекційних захворювань: еволюція основних етапів та підходи до реалізації в Україні, Власик Л. Й., Власик Л. І. (2017)
Рингач Н. О. - Скринінг колоректального раку: світовий досвід та підходи до обґрунтування регіональної програми в Закарпатській області, Керецман А. О., Рогач І. М. (2017)
Рогач І. М. - Щодо рівня забезпеченості інформаційними технологіями ланки ПМСД Закарпатської області, Погоріляк Р. Ю., Шип Д. Я. (2017)
Романів О. П. - Втрачені роки здорового життя внаслідок психічних захворювань у Закарпатському регіоні, Іваць А. Р., Погоріляк К. М. (2017)
Романів О. П. - Перинатальний період як особливий етап становлення особливостей психічного здоров'я особистості, Надь Б. Я. (2017)
Романів О. П. - Раннє виявлення розладів спектра аутизму: роль у громадському здоров'ї та стан справ у Закарпатській області, Погоріляк К. М. (2017)
Саксонов С. Г. - Особливості та тенденції кадрового забезпечення офтальмологічної служби України, Грузєва Т. С., Вітовська О. П. (2017)
Сердюк О. І. - Аналіз деяких показників громадського здоров'я, системи охорони здоров'я і медичної освіти в Харківській області, Короп О. А., Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2017)
Скрип В. В. - Результати експертного дослідження щодо автономізації закладів охорони здоров'я (2017)
Слабкий Г. О. - Основні терміни, які вживаються у сфері громадського здоров'я, Миронюк В. І., Качала Л. О., Ратаніна О. М. (2017)
Слабкий Г. О. - Інформаційно-роз'яснювальна діяльність, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров'я населення в рамках системи громадського здоров'я, Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О., Ратаніна О. М. (2017)
Таралло В. Л. - Концептуальні аспекти перебудови охорони здоров'я України (2017)
Таралло В. Л. Слабкий Г. О. - Інтеграція експериментальних, клінічних та соціально-медичних наукових досліджень, Грицюк М. І. (2017)
Теренда Н. О. - Фактори ризику в розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції, Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н., Петрашик Ю. М. (2017)
Фейса С. В. - Субклінічний гіпотиреоз як маркер високого кардіоваскулярного ризику в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушення вуглеводного обміну (2017)
Ціборовський О. М. - Товариство київських лікарів – одна з найстаріших громадських організацій медиків у Російській імперії, Сорока В. М. (2017)
Чемерис Н. М. - Медико-соціальні аспекти проблеми вживання психоактивних речовин молоддю (огляд наукової літератури) (2017)
Чугрієв А. М. - Макрооцінка діяльності регіональних служб крові України (2017)
Шушпанов Д. Г. - Особиста відповідальність населення за стан власного здоров'я: соціально-економічні та демографічні особливості, Шушпанова Н. В. (2017)
Барінов Ю. В. - Вплив порушень зорових функцій, що супроводжуються сліпотою і слабобаченням, на якість життя дітей раннього віку (2017)
Білак–Лук'янчук В. Й. - Подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних пацієнтів в закладах охорони здоров'я, Брич В. В. (2017)
Брижовата О. С. - Вплив підвищення кваліфікації сімейних лікарів на залучення людей, які живуть з ВІЛ, до каскаду медичних послуг в загальній системі охорони здоров'я України: досвід проекту USAID|RESPECT, Полищук В. Є. (2017)
Бурдим Ю. В. - Динаміка планової ємності амбулаторно-поліклінічних закладів, Слабкий В. Г., Ратаніна О. М. (2017)
Варченко Ю. А. - Внесок неурядових організацій у подоланні проблеми туберкульозу в Україні (2017)
Виноградова Г. М. - Включення питань етики громадського здоров'я в навчальні програми підготовки медичних кадрів, Висоцький В.І. (2017)
Вороненко Ю. В. - Комунікаційна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров'я, Гульчій О. П., Захарова Н. М., Хоменко І. М., Балашов К. В., Туряниця С. М., Іорк Е. В. (2017)
Габорець Ю. Ю. - Динаміка показника живонароджених дітей на 1 тис. осіб наявного населення, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2017)
Голубчиков М. В. - Тематичне удосконалення лікарів з питань кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров'я населення на кафедрі медичної статистики, Орлова Н. М., Степанова Т. В. (2017)
Голубчиков М. В. - Протидія ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ в офіційних документах України, Степанова Т. В. (2017)
Грузєва Т. С. - Протидія та контроль за неінфекційними захворюваннями: нові перспективи в умовах формування системи громадського здоров'я в Україні, Галієнко Л. І. (2017)
Грузєва Т. С. - Обґрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров'я з позицій євроінтеграційних вимог та національного контексту, Гречишкіна Н. В., Пельо І. М. (2017)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика законодавства про громадське здоров'я в Польщі та Україні (2017)
Дмитрук О. В. - Роль інтернет-маркетингу у формуванні системи громадського здоров'я (2017)
Дудник С. В. - Динаміка показника кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, на 100 тис. осіб населення, Качала Л. О., Тяпкін Г. М. (2017)
Дудник С. В. - Хвороби системи кровообігу як соціально-медична проблема, Кошеля І. І. (2017)
Збанацький В. В. - Друга епідеміологічна революція в Україні: бути чи не бути (2017)
Іваць А. Р. - Збереження психічного здоров'я дітей шкільного віку, Романів О. П. (2017)
Іващенко С. Р. - Роль соціальних мереж (Facebook) у комунікаційному процесі сфери громадського здоров'я (2017)
Іншакова Г. В. - Європейський досвід викладання біостатистики в процесі підготовки фахівців громадського здоров'я (2017)
Касинець С. С. - Особливості психічного здоров'я військовослужбовців як проблема системи громадського здоров'я (2017)
Крапівіна А. А. - Характеристика особливостей захворюваності та поширеності хвороб серед дорослого населення України в гендерному аспекті (2017)
Краснопольська Т. - Щодо питання інформатизації лікування та моніторингу ВІЛ-інфекції (2017)
Леськів Б. Б. - Використання чотирипільної abcd-таблиці для обчислення коефіцієнта поєднання захворювань як перспективного підходу до подолання коморбідності при реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності, Свиридюк В. З. (2017)
Микита Х. І. - Актуальні питання розвитку системи громадського здоров'я України на основі стану здоров'я дітей шкільного віку м. Ужгорода в динаміці протягом 2012–2016 років, Рогач І. М., Слабкий Г. О. (2017)
Нізова Н. М. - Поточні виклики для Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (2017)
Нізова Н. М. - Оптимізація лікування ВІЛ-інфекції як основа стратегії подолання епідемії ВІЛ/СНІДу на засадах громадського здоров'я в Україні, Гетьман Л. І., Надута-Скринник О. К., Легкоступ Л. М., Рябоконь С. В., Стариченко Т. М., Ничипоренко Л. С. (2017)
Огнєв В. А. - Сучасні підходи післядипломної підготовки магістрів у Харківському національному медичному університеті, Усенко С. Г. (2017)
Олексюк О. Б. - Тенденції захворюваності дитячого населення Львівської області (2017)
Пінський Л. Л. - Використання замісної гормональної терапії у профілактиці рецидивів вживання наркотиків у наркозалежних жінок із гіпотиреозом, Радченко Т. М., Овчаренко М. О. (2017)
Плужнікова Т. В. - Роль санітарно-просвітницької роботи студентів-волонтерів у формуванні відповідального ставлення кожної людини до власного здоров'я, Бєлікова І. В., Савченко Л. В. (2017)
Рогач І. М. - Порівняльна характеристика ефективності організації первинної медичної допомоги населенню в Україні та Угорщині на основі показників здоров'я населення, Палко А. І., Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І. (2017)
Рогач І. М. - Поінформованість медичних кадрів у питаннях реформування охорони здоров'я в Україні, Погоріляк Р. Ю., Смірнов М. М., Жорник В. В. (2017)
Рогач І. М. - Питання забезпеченості інформаційними технологіями первинної ланки медичної допомоги Закарпатської області, Погоріляк Р. Ю., Шип Д. Я. (2017)
Родина Р. А. - Організація епіднагляду за легіонельозом, основні підходи до оцінки ризику інфікування Legionella pneumophila, Родина Н. С. (2017)
Романів О. П. - Роль психоневрологічного статусу в моделі формування аутоагресивної поведінки в пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом унаслідок бойових дій на сході України, Погоріляк К. М. (2017)
Ромаскевич Ю. О. - Роль та місце центрів здоров'я в розбудові та функціонуванні системи громадського здоров'я в Україні на регіональному рівні (2017)
Савенко О. - Організація медичної допомоги на базі спільнот в умовах реформування системи охорони здоров'я України, Демченко М., Ткачук В., Курпіта В., Агєєва І. (2017)
Слабкий Г. А. - Всемирная организация здравоохранения о стратегии предотвращения самоубийств, Защик Н. С., Миронюк В. И. (2017)
Слабкий Г. О. - Запровадження магістратури за освітньо-науковими програмами як першочергова задача у створенні системи підготовки фахівців для громадського здоров'я, Миронюк І. С. , Шафранський В. В. , Качала Л. О. , Ратаніна О. М. (2017)
Співак А. П. - Ефективність фізичної реабілітації в підвищенні адаптаційних можливостей систем дихання й кровообігу в пацієнтів після торакопластики (2017)
Талалаєв К. О. - Предикція – перспективна складова частина сучасної системи охорони здоров'я (2017)
Фейса С. В. - Анемія як коморбідне захворювання в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушень вуглеводного обміну та гіпотиреозу (2017)
Шатило В. Й. - Теорія фракталів та її використання у громадському здоров'ї, Свиридюк В. З., Шатило Ю. В. (2017)
Яворський П. В. - Проблеми та перспективи післядипломної підготовки в практичній діяльності медичної сестри в системі громадського здоров'я (2017)
Бібліографія за темою громадського здоров'я (2014–2017 рр.) (2017)
Васильев К. К. - Памяти профессора Е.М. Тищенко (2017)
Титул, зміст (2017)
Журналу "Уголь Украины" – 60 лет (2017)
Феофанов А. Н. - Критические замечания на некоторые пункты "Правил подработки…" (2017)
Залознова Ю. С. - Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: проблеми та перспективи, Трушкіна Н. В. (2017)
Дубовик А. И. - Зависимость динамики газовыделения от параметров сдвижения углепородной толщи, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2017)
Минеев С. П. - Изоляция ствола быстромонтируемыми гидроэлементами при ликвидации аварии, Дубовик А. И., Лосев В. И., Вострецов Н. А. (2017)
Халимендик Ю. М. - Безопасное использование замковых соединений арочной крепи, Барышников А. С., Халимендик В. Ю. (2017)
Бочаров М. К. - Установки конденсаторные рудничные высоковольтные типа УКРВ со встроенным вакуумным контактором, Гвоздев В. А., Бочаров А. М. (2017)
Ванеев Б. Н. - Многофакторные эксперименты при исследовании надежности асинхронных двигателей (2017)
Кирнарский А. С. - Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов угольных электростанций (2017)
Волошин А. И. - Моделирование процесса разрушения горных пород по параметру повреждаемости, Рябцев О. В., Морозов Ю. А. (2017)
Полулях Д. А. - Гидромеханическое грохочение угля на прямоугольной комбинированной поверхности (2017)
Дудар Т. - Удосконалення економічної політики та механізмів державного регулювання аграрного сектора в контексті зміцнення його конкурентних позицій, Дудар В. (2017)
Кармелюк Г. - Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Мельник А. - Сучасні виклики регіонального розвитку: загрози економічній безпеці (2017)
Клапків Ю. - Розвиток організаційно-правового та ідейного формування інституцій, що надають страхові послуги (2017)
Адамик Б. - Аналіз ресурсного потенціалу банківськоі системи у період кризи, Скірка А. (2017)
Дем’янишин В. - Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави, Лободіна З. (2017)
Захарченко С. - Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) (2017)
Майовець Я. - Моделі інноваційного розвитку аграрного підприємництва: історичний досвід і сучасність (2017)
Кручак Л. - Автоматизація обліку дебіторської заборгованості на основі інтегрованої бази даних контрагентів, Муравський В. (2017)
Задорожний З. - Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання (2017)
Шиманська О. - Елінор Остром: доведення ефективності колективного управління (2017)
"Організація співробітництва територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи". Рекомендації Регіонального круглого столу, проведеного в рамках 11-го Регіональних та муніципальних читань (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2017)
Содержание (2001-2002)
Дрогваленко А. Н. - Новые и редкие для фауны Украины виды жёсткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera). Сообщение 2 (2001-2002)
Надеин К. С. - К познанию фауны жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) Украины (2001-2002)
Давидьян Г. Э. - К познанию долгоносиков из родов Otiorhynchus Germar и Meiranella Reitter (Coleoptera: Curculionidae) с Кавказа, Савицкий В. Ю., Юнаков Н. Н., Арзанов Ю. Г. (2001-2002)
Арзанов Ю. Г. - Коллекция жуков-долгоносиков (Coleoptera: Curculinoidea: Apionidae, Dryophtoridae,Curculionidae) Ставропольского краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (2001-2002)
Будашкин Ю. И. - Список молей-акролепий (Lepidoptera: Acrolepiidae) фауны бывшего СССР (2001-2002)
Бидзиля А. В. - Материалы к распространению выемчатокрылых молей (Lepidoptera: Gelechiidae) в Южной Сибири. Сообщение 1 (2001-2002)
Плющ И. Г. - Аннотированный список булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) Донецкой области, Пак О. В. (2001-2002)
Полтавский А. Н. - Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera: Rhopalocera) Ростовской области (2001-2002)
Милованов А. Э. - Фенетика синтопических популяций Colias crocea Geoffrоy, 1785 и Colias erate Esper, 1801 (Lepidoptera: Pieridae) в Крыму (2001-2002)
Ключко З. Ф. - Обзор совок (Lepidoptera: Noctuidae) степных заповедников Украины (2001-2002)
Радченко О. Г. - Мурашки (Hymenoptera: Formicidae) Канівського заповідника, Дудка С. В. (2001-2002)
Дубовиков Д. А. - Обзор мирмекофауны (Hymenoptera: Formicidae) Дагестана. Часть 1. Подсемейство Formicinae, триба Formicini (исключая род Formica L.) (2001-2002)
Ларіонов Є. Л. - Фауна ос родини Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Центрального та Східного Полісся України, Вобленко О. С. (2001-2002)
Леженина И. П. - Материалы по фауне двукрылых (Insecta: Diptera) юга Луганской области (2001-2002)
Прудкина Н. С. - Видовой состав кровососущих двукрылых (Diptera: Culicidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae) Харьковской области, Павлов С. Б. (2001-2002)
Рева М. В. - Синонимика и систематические замечания к виду Schoenbaueria nigra (Meigen, 1804) (Diptera: Simuliidae) (2001-2002)
Берест З. Л. - Галлицы подрода Tomonomyia Berest, 1993 рода Bryomyia Kieffer, 1895 (Diptera: Cecidomyiidae: Lestremiinae): изменчивость признаков и выделение видов, Титар В. М. (2001-2002)
Попов Г. В. - К фауне мух-журчалок (Diptera: Syrphidae) пойм юго-востока Украины, Усова З. В., Абалёшева Ю. В. (2001-2002)
Прокопенко Е. В. - К изучению фауны пауков (Aranei) юго-востока Украины (2001-2002)
Гнелица В. А. - Фауна пауков семейства Linyphiidae (Aranei) лесостепной зоны Украины. 2. Подсемейство Erigoninae (2001-2002)
Скляр В. Е. - Treatia adleri Costa, 1968 – новый для фауны Украины и сопредельных стран энтомопаразитический вид гамазового клеща (Acari: Mesostigmata: Gamasina: Phytoseiidae: Treatiinae) (2001-2002)
Чередников С. Ю. - Пространственное распределение герпетобионтной мезофауны дубрав Ростовской области, Утянская С. В. (2001-2002)
Кривинец О. Н. - Динамика активности жужелиц (Coleoptera: Carabidae) в прибрежной зоне Кременчугского водохранилища, Писаренко В. Н., Колесников Л. О. (2001-2002)
Сумароков А. М. - Жужелицы (Coleoptera: Carabidae) посевов озимой пшеницы северной части степной зоны Украины (2001-2002)
Вовк Д. В. - Особенности распределения пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) северо-востока Украины в зависимости от степени увлажнения биотопа (2001-2002)
Кузьмина С. А. - Среда обитания Cholevinus sibiricus (Jeannel) (Coleoptera: Leiodidae) в плейстоцене, Перковский Е. Э. (2001-2002)
Шешурак П. Н. - Сроки лёта жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) на Черниговщине, Садовнича Л. В. (2001-2002)
Русина Л. Ю. - Структура участка обитания ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Херсонской области (2001-2002)
Ковблюк Н. М. - Плодовитость каракурта Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei:Theridiidae) в Крыму (2001-2002)
Чайка В. Н. - Проблемы массовых размножений насекомых. 1. Механизмы динамики популяций насекомых-фитофагов в концепциях эволюции генетического материала (2001-2002)
Покозий И. Т. - Некоторые особенности преддиапаузного периода у ложноосновательниц Adelges tardus Dreyf. (Homoptera: Adelgidae), Драган Г. И. (2001-2002)
Яновський Ю. П. - Про вплив каліфорнійської щитівки Quadraspidiotus perniciosus Comst. (Homoptera: Diaspididae) на ріст яблуні в садових насадженнях (2001-2002)
Белецкая Н. Е. - История, закономерности и прогноз массовых размножений хлебных клопов (Heteroptera: Scutelleridae, Pentatomidae) (2001-2002)
Король Т. С. - Вплив абіотичних та трофічних факторів на структуру популяції імаго колорадського жука Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae), Новосельська Т. Г. (2001-2002)
Валеева Н. Г. - Цитрусовый листовой минёр Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae:Phyllocnistinae) – новый вид в фауне Украины (2001-2002)
Евтушенко Н. Д. - Особенности многолетней динамики популяций яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) (2001-2002)
Черненко В. Л. - Устойчивость моркови к повреждению подгрызающими совками (Lepidoptera: Noctuidae) (2001-2002)
Ковалёва В. Ф. - Акарифаги туркестанского паутинного клеща Tetranychus turkestanicus Ug. et Nik. (Acariformes: Tetranychidae) на розе эфиромасличной в Крыму, Чумак В. А. (2001-2002)
Бадрадинов Я. Р. - Изменение электрокинетических свойств клеточных ядер в процессе сперматогенеза тутового Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и дубового Antheraeapernyi Guérin (Lepidoptera: Saturniidae) шелкопрядов, Шахбазов В. Г. (2001-2002)
Бойко Е. А. - Влияние облучения грены электромагнитными волнами СВЧ-диапазона на некоторые биологические показатели двух поколений тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), Литвин В. М., Шаламова О. А., Суханов С. В. (2001-2002)
Greiss H. - Study into the effect of different temperatures on the main productive characters of the chinese silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) larvae in Egypt, Zlotin A. Z., Galanova O. V. (2001-2002)
Мороз М. С. - Пошук оптимальних умов для утворення кокона дубовим шовкопрядом Antheraeapernyi Guérin (Lepidoptera: Saturniidae) та їх застосування в моделюванні і прогнозуванні продуктивності шовковиділення (2001-2002)
Петков Н. - Фенотипическая характеристика линий тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), отобранных по двигательному поведению гусениц, Начева Й., Ценов П., Шабалина А., Головко В. А., Браславский М. Е., Злотин А. З. (2001-2002)
Шахбазов В. Г. - Влияние прогревов грены на биологические показатели тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и возможность прогнозирования эффективности прогревов, Суханов С. В., Шаламова О. А. (2001-2002)
Немкова С. Н. - Изменения биохимических показателей гемолимфы медоносной пчелы Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae), вызванные применением биологического препарата "Апитонус" для восстановления физиологического состояния пчёл, ослабленных паразитированием клещей рода Varroa Oudemans, 1904 (2001-2002)
Самило С. М. - Проявление эффекта гетерозиса у межлинейных гибридов Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) в реакции на действие экстремальных температур, Шахбазов В. Г. (2001-2002)
Стрижельчик Н. Г. - Использование Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) для оценки мутагенных и модифицирующих свойств пищевых добавок (2001-2002)
Бригадиренко В. В. - Памяти Виктора Александровича Барсова (2001-2002)
Грама В. М. - Людина, що до фанатизму закохана в природу (Пам’яті В. А. Барсова) (2001-2002)
Правила для авторов (2001-2002)
Дорогие коллеги (2001-2002)
Горобець В. Г. - Розробка нейро інформаційної системи керування електротехнічним комплексом пташника, Троханяк В. І., Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2017)
Синявський О. Ю. - Автоматичне керування приготуванням живильного розчину в гідропонних теплицях, Савченко В. В. (2017)
Шворов С. А. - Метод планування робіт по збору врожаю безпілотними комбайнами, Чирченко Д. В. (2017)
Драганов Б .Х. - Динамика распыливания жидких и твердых частиц в газовую среду (2017)
Заєць Н. А. - Синтез адаптивної системи управління нестаціонарними технологічними об’єктами харчових виробництв (2017)
Nesvidomin А. - Computer model ofmotion of a particle on a fixed rough surfaces of second order (2017)
Фиалко Н. М. - Разработка эффективных методов оптимизации сложных теплоутилизационных систем энергетическихустановок (часть 1), Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Василенко О. В. - Вибір методу оптимізації систем автоматичного керування в системах автоматизованого інжинірингу, Петренко Я. І. (2017)
Рамш В. Ю. - Дослідження автоматизованого електрообладнання для дозування подрібнених коренебульбоплодів, Шаршонь В. Л. (2017)
Горобець В. Г. - Адаптивний енергоефективний алгоритм керування для перетворювачів частоти циркуляційного насоса системи мікроклімату пташника, Троханяк В. І., Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2017)
Ковалець І. В. - Технологія планування траєкторій руху мобільних об’єктів з урахуванням перешкод на складній місцевості, Гунченко Ю. О., Комарчук Д. С., Лукін В. Є. (2017)
Микийчук М. М. - Етапи розроблення системи НАССР на молокопереробному підприємстві, Остап’юк С. Д. (2017)
Оберська Н. В. - Економія енергії у нашому будинку – це наш особистий внесок у зміцнення енергетичної безпеки України, Михайлишин М. С. (2017)
Василенков В. Є. - Практична методика визначення конструктивно-технологічних параметрів матриці гранулятора і енергетичних витрат процесу грануляції золи соломи, Гудзенко М. М. (2017)
Коберник О. М. - Проблема цілеутворення в теорії та методиці виховання (2015)
Балакіна Н. О. - Виховання культури потреб особистості в умовах функціонування загальноосвітньої школи (2015)
Батрун І. В. - Творче використання досвіду В. О. Сухомлинського щодо підготовки школярів до дорослого життя в сучасних загальноосвітніх закладах України (2015)
Гаврилюк С. М. - Психолого-педагогічний супровід розвитку потреби у творчості в дошкільному віці (2015)
Дьоміна В. В. - Проблема формування моральності дівчат у педагогічному епістолярії В. Сухомлинського (2015)
Іваніків Н. М. - В. Сухомлинський про джерело живлення дитячої душі (2015)
Маніта В. О. - Шляхи актуалізації потреби сучасної дитини у колективній взаємодії в контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського (2015)
Просенюк А. І. - Ідеї В. Сухомлинського щодо реалізації творчого потенціалу в процесі художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Ткаченко Л. І. - Василь Сухомлинський про духовність особистості (2015)
Чуркіна В. Г. - Формування художніх та естетичних здібностей, творчої активності обдарованих учнів, Косенко К. О. (2015)
Степанюк А. В. - Принципи конструювання змісту біологічної освіти школярів (2015)
Грона Н. В. - Розвиток творчих потреб учнів молодшого шкільного віку в ході текстової діяльності (2015)
Калініченко Л. М. - Формування у молодших школярів творчого мислення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського як іманентно властивої потреби життєтворчості (2015)
Пронікова І. В. - Формування економічного мислення учнів (2015)
Юзбашева Г. С. - Індивідуальна освітня траєкторія розумового розвитку учнів в умовах диференційованого навчання хімії (2015)
Білецька І. О. - Інтерактивні технології навчання на заняттях з лексикології англійської мови (2015)
Слюсаренко Н. В. - Теоретичні аспекти формування у студентів умінь і навичок міжкультурного спілкування під час вивчення іноземної мови, Кульбацька М. В. (2015)
Андрійчук А. Б. - Теоретичне обгрунтування моделі формування предметної компетентності з фізики майбутніх судноводіїв в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища (2015)
Бабишена М. І. - Розробка критеріальної бази дослідження сформованості професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів (2015)
Бугра А. В. - Методи індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів ВТНЗ на семінарсько-практичних заняттях з математики (2015)
Вархолик Г. В. - Сутність і особливості розвитку екологічної культури майбутніх економістів на межі ХХ – ХХІ століття (2015)
Гаврилюк Г. М. - Експериментальне дослідження ефективності підготовки вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів (2015)
Данюк М. І. - Виховання милосердя як професійно значущої якості майбутньої медичної сестри (2015)
Дуля А. В. - Технологічний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2015)
Завалевський Ю. І. - Сучасні технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Корчевський Д. О. - Методологічні передумови моделювання інтеграції змісту підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій (2015)
Навроцька М. М. - Внутрішній образ як невід’ємна складова професійного іміджу педагога (2015)
Несін Ю. М. - Індивідуальний підхід до вчителів французької мови в закладах післядипломної освіти (2015)
Семеряк І. З. - Відбір навчального матеріалу для формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів засобами інтернет-ресурсів (2015)
Тарасенко Р. О. - Змістове наповнення когнітивного компонента інформаційної компетентності майбутніх перекладачів та діагностика його сформованості (2015)
Труфкіна М. В. - Педагогічна культура як передумова успішного становлення дослідницької культури майбутніх філологів (2015)
Циганок О. О. - Формування традиційної культури потреб українців у процесі вивчення українознавства (2015)
Семанчина В. О. - Місце студентського самоврядування у процесі формування лідерських якостей майбутнього керівника (2015)
Жорова І. Я. - Структура готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями, Криницький Є. А. (2015)
Лопатко Л. А. - Формування духовності у осіб з порушеннями слуху у процесі соціалізації (2015)
Сбітнєва І. С. - Діагноз – інтернет-залежність підлітка (2015)
Швець Т. М. - Соціально-педагогічні умови профілактики делінквентних виявів в учнівському середовищі (2015)
Кузьменко В. В. - Проблема розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів у вітчизняній педагогічній науці (1944-2012 рр.), Солодовник А. О. (2015)
Проніков О. К. - Формування основ державної програми підготовки майбутніх учителів фізичної культури в педагогічних вищих навчальних закладах ВНЗ України (1992-2014 рр.) (2015)
Войтович А. Ю. - Форми екологічного виховання молодших школярів (друга половина ХХ століття) (2015)
Дембровська Г. М. - Збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Кохановська О. В. - Зміст шкільної природничо-математичної освіти в навчальних закладах України у другій половині ХІХ століття (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка педагогічних кадрів у радянській Україні (1950-1991 рр.) (2015)
Мусієнко В. С. - Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного віку в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Примакова В. В. - Теоретичне обґрунтування проблеми перспективного педагогічного досвіду вчителів-новаторів у 70-80-х роках ХХ століття (2015)
Прусак В. Ф. - Розвиток неперервної екологічної освіти дизайнерів в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Стукаленко З. М. - Погляди представників української філософсько-педагогічної думки Х – початку ХХ століть на толерантне ставлення до оточуючих як потребу виховання особистості (2015)
Султанова Н. В. - Історичні витоки виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні (2015)
Ткачук Л. В. - Генеза теорії педагогічного стимулювання в історії вітчизняної філософсько-педагогічної думки (2015)
Якубовська Л. Г. - Становлення естетичного виховання в країнах Західної Європи (V ст. до н. е. – XIV ст. н. е.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Rogankov O. V. Jr. - Novel alternative model of effective porosity for hydrophilic and/or hydrophobic thin permeable media, Shvets M. V., Kalinchak V. V., Rogankov V. B. (2015)
Бутенко А. Ф. - Энергия активации вязкого течения прослоек предельных углеводородов с квазимакроскопическими приграничными структурами, Шатагина А. А., Шатагина Е. А., Шатагин И. А. (2015)
Малежик П. М. - Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі, Шут М. І., Січкар Т. Г., Лазаренко М. М., Шут А. М. (2015)
Глауберман М. А. - Солнечные абсорбционные холодильные системы. Принципы построения и анализ возможностей, Дорошенко А. В., Кириллов В. Х., Антонова А. Р., Людницкий К. В. (2015)
Черненко О. С. - Вплив підвісу на кінетику випаровування краплі рідкого палива, Калінчак В. В., Дараков Д. С., Копійка О. К. (2015)
Orlovskaya S. G. - Combustion characteristics of alkane two-droplet array. Part 2. Two droplet array of n-Docosane, Karimova F. F., Shkoropado M. S. (2015)
Опарин А. С. - Распространение пламени в гибридных газовзвесях "уголь-метан-воздух", Сидоров А. Е., Буланин Ф. К., Шевчук В. Г. (2015)
Калинчак В. В. - Влияние начальных параметров газа и частиц пылеугольного топлива на характеристики их горения в фурменном очаге, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2015)
Кузнецов А. А. - Вентиляция угольного разреза применением метеотрона I, Конопасов Н. Г. (2015)
Вишняков В. И. - Теория униполярной зарядки частиц в ионно-пылевой плазме, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2015)
Вишняков В. И. - Самоорганизация первичных частиц сварочного аэрозоля, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2015)
Gerasymchuk V. - Marketing aspects of export politics of the state (2016)
Kisiołek A. - Social media in the marketing activity of polish higher education institutions – the results of the research (2016)
Kulinich T. - Directions and possibilities of small enterprises' profitability growth in the field of domestic store sales of building materials, Mnykh Y. (2016)
Kovalska L. - Place and importance of ukrainian transit potential in the international tranport corridors system (2016)
Krykavskyy Y. - Logistics security in the system of countries national security, Hlynskyy N., Fihun N. (2016)
Pawłyszyn I. - Analysis of cluster enterprises from the point of view of Lean Management concept application, Wyrwicka M. (2016)
Rawski M. - The sources of marketing information used by an enterprise in light of results of a research – analysis comparative (2016)
Reshetilova T. - Forming the management model in industrial partnerships of the machine-building complex of Ukraine, Kuvaieva T. (2016)
Ugolkova O. - Characteristic peculiarities of main crowdfunding websites (2016)
Reshetnikova I. - Multi-channel marketing in communication activities of logistics companies, Sahaidak M. (2016)
Slusarczyk S. - Functioning of the labour market in the integrating Europe, Slusarczyk K., Slusarczyk R. (2016)
Stanasyuk N. - Integrated evaluation of national industrial potential (2016)
Hadrian P. - The significance and diversification of pricing decisions of companies operating on the polish market (results of research) (2016)
Shandrivska O. - Analysis of the grain market problems in Ukraine based on logistics, Romanus I., Shandrivskyi V. (2016)
Shcherbata T. - University company cooperation development in Ukraine (2016)
Naumik-Gladka K. - Relationship of competitiveness of entrepreneurship and internet-marketing, Ptashchenko O. (2016)
Prynko M. - Specialities of using marketing mix by professional organizations (2016)
Zhaldak G. - Prospects of implementation and practice compliance with marketing standards in Ukraine and the EU, Shulgina L. (2016)
Rusanovskа O. - Accounting logistic service through data quantification (2016)
Oklander I. Oklander M. - Government marketing: selective support for national producers, Krapyva I. (2016)
Petryk I. - Strategic supply chain management models (2016)
Safonov Y. - Methodological principles of definition of economic entity's competence to forming of innovative-investment industry clusters, Maslennikov E. (2016)
Terletska V. - Evaluation and analisis of market conditions of demand indicators of automotive products of Ukraine (2016)
Ilchuk P. - Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation, Kots O. (2016)
Kasian S. - Logistics of recycling and the procedure of marketing communication explanation of energy saving with the use of alternative energy sources (2016)
Mnykh O. - Foreign and national implementation practice of the state policy of railway indusry restructuring for strengthening its competitive position, Polovska V., Kholyavka V. (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Модель сорту конюшини лучної (Trifolium pratense L.) для умов Передкарпаття (2015)
Брощак І. С. - Особливості формування люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування, Сеник І. І. (2015)
Бугрин Л. М. - Продуктивність довготривалих лучних травостоїв залежно від удобрення, Котяш У. О., Панахид Г. Я. (2015)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного фактора на формування потенційної забур’яненості ґрунту в посівах сої, Качмар О. Й., Магоцька Л. В., Щерба М. М. (2015)
Василенко М. Г. - Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції (2015)
Габриєль А. Й. - Тривалий стаціонарний дослід Інституту сільського господарства Карпатського регіону в контексті його 50-річного функціонування, Оліфір Ю. М. (2015)
Гамкало З. Г. - Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти, Гриців Л. З., Курилко Л. Р., Бедернічек Т. Ю., Партика Т. В. (2015)
Голубченко В. Ф. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимоїв роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту, Лісовий М. В., Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2015)
Господаренко Г. М. - Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення, Рассадіна І. Ю. (2015)
Григора Т. І. - Хід трансформації органічної речовини сірого лісового ґрунту залежно від доз мінеральних добрив, Ткаченко М. А. (2015)
Григорів Я. Я. - Формування листкової поверхні рижію посівного залежно від елементів технології вирощування у Прикарпатті, Стельмах О. М. (2015)
Гуринович С. Й. - Інтродукція хрестоцвітих культур України, Мельник У. М., Обух Г. Й. (2015)
Даньків К. Я. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на агрохімічну характеристику сірого лісового ґрунту, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2015)
Демчишин А. М. - Еколого-агрохімічна оцінка стану земель Яворівського району Львівської області за Х тур агрохімічного обстеження, Даньків К. Я. (2015)
Дубицька А. О. - Ефективність біологізованих альтернативних систем удобрення під картоплею в умовах Західного Лісостепу, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. (2015)
Качмар О. Й. - Вплив систем основного обробітку й удобрення на водно-фізичні властивості сірого лісового ґрунту та врожай вико-вівса, Вавринович О. В., Дубицька А. О., Щерба М. М., Магоцька Л. В. (2015)
Кнігніцька Л. П. - Урожайність пшениці м’якої озимої сорту Зимоярка за різних строків сівбита норм висіву в умовах Прикарпаття (2015)
Кобиренко Ю. О. - Нагромадження кореневої маси відновленого травостою залежно від всіяних видів трав та удобрення, Котяш У. О., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л. (2015)
Коник Г. С. - Агроекологічні основи вирощування конюшини гібридної сорту Придністровська, Байструк-Глодан Л. З., Маменько Г. І. (2015)
Коник Г. С. - Вплив обробки насіння конюшини повзучої бактеріальними препаратами на посівні та врожайні властивості, Жапалеу Г. З. (2015)
Коник Г. С. - Оцінка зразків пажитниці багаторічної за біологічними та господарсько цінними показниками, Іванців Р. Є. (2015)
Костючко С. С. - Урожайність цукрових буряків залежно від схеми застосування гербіцидів (2015)
Куничак Г. І. - Ефективні прийоми обробітку ґрунту при вирощуванні сої, Гуцуляк Т. М. (2015)
Мартиненко В. М. - Врожайність культур і родючість чорнозему типового за різного удобрення та обробітку (2015)
Марухняк А. Я. - Фенотипова стабільність та адаптивний потенціал генотипів вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А. (2015)
Пастух Н. Р. - Вплив добрив та обробітку ґрунту на біологічну активність чорнозему типового під пшеницею озимою в умовах Лівобережного Лісостепу (2015)
Семенчук В. Г. - Ефективність використання садивного матеріалу картоплі, одержаного за різних строків видалення картоплиння (2015)
Стельмах О. М. - Енергетичний аналіз технологій вирощування ріпаку озимого з оліями ерукового і олеїнового типів, Григорів Я. Я., Мельничук Т. В. (2015)
Трускавецький Р. С. - Роль гідроморфізму в родючості ґрунтів, Зубковська В. В., Хижняк І. М. (2015)
Цапко Ю. Л. - Ефективність застосування оклюдованого мінерального добрива в посушливих умовах, Калініченко В. М. (2015)
Шкляр В. М. - Гумусний стан сірого лісового ґрунту залежно від системи удобрення та хімічної меліорації (2015)
Ярмолюк М. Т. - Стаціонарний польовий дослід "Продуктивність сіяних лучних травостоїв низинної луки залежно від інтенсивності удобрення і використання" в контексті сорокарічних досліджень, Панахид Г. Я., Бугрин Л. М., Котяш У. О. (2015)
Яцук І. П. - Агроекологічний стан ґрунтів Сумської області за результатами еколого-агрохімічної паспортизації, Ліщук А. М., Матусевич Г. Д., Драга М. В. (2015)
Карпунцов В. - Компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Cемків Т. - Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України (2017)
Сидоров Є. - Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду, Полегенька О. (2017)
Михайлов М. - Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції (2017)
Чубко Т. - Безпека держави в умовах глобалізації (2017)
Штанько А. - Система способів судового захисту права власності та інших речових прав (2017)
Головкін О. - Адаптація національного законодавства до міжнародних екологічних стандартів, Дюжилова Н., Бєляков М. (2017)
Загиней З. - Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України, Пєнязькова О. (2017)
Кваша О. - Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження, Ониськів А. (2017)
Амелін О. - Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку, Чумак К. (2017)
Столяр Т. - Умисне вбивство та умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони: огляд правового регулювання в зарубіжних країнах (2017)
Абламський С. - Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін (2017)
Хрущ О. - Діяльність прокурора під час відкриття матеріалів кримінального провадження за законодавством України та зарубіжних країн (2017)
Черняк О. - Проблеми нормативно-правового регулювання організації досудового розслідування резонансних злочинів (2017)
Неділько В. - Герменевтичні підходи до визначення категорії негайності при звільненні осіб, що тримаються під вартою (2017)
Брус І. - Виховний вплив прокурора в системі кримінальної юстиції (2017)
Шевченко В. - Роль військово-цивільної адміністрації в забезпеченні виконання військовослужбовцями обов’язків у зоні АТО (2017)
Скулиш Є. - Інновація та символізм кримінологічного дослідження інституційного реформування кримінальної юстиції (2017)
Kadlečíková M. - The structural changes in slovak agriculture after accession to the european union, Kapsdorferová Z., Juríčková Z. (2017)
Kuchmacz B. - Community-led local development in Poland (CLLD 2014–2020) (2017)
Özgür O. - Mediation in labour law, Perkumienė D. (2017)
Perkumienė D. - Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector (2017)
Батюк Л. А. - Економічна картина світу в контексті ідеології постмодерну, Кравченко О. М. (2017)
Білецька Т. Ф. - Перспективи нематеріальної культурної спадщини в бізнес-ланцюжки креативних індустрій в Україні в контексті інтеграції з ЄС, Петраков Я. В., Сизоненко О. В. (2017)
Камінська Т. Г. - Актуальні питання розвитку кооперації в умовах євроінтеграційної політики України, Шофолов Д. Л. (2017)
Кравченко К. В. - Міжнародний досвід застосування інформаційних та комунікативних технологій щодо підвищення конкурентоспроможності освіти, Хриков Є. М. (2017)
Резнік Н. П. - Державне регулювання як інструмент забезпечення економічної стійкості інтегрованих формувань, Печерський В. В. (2017)
Броварець О. О. - Моделі та методи управління бізнес-процесами розвитку техніко-економічних систем сільськогосподарського виробництва, Човнюк Ю. В. (2017)
Лемещенко Л. М. - Інституційні аспекти розвитку підприємств (2017)
Самофатова В. А. - Процес кластеризації як базис сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (2017)
Слободяник А. М. - Перспективи створення інноваційного кластера в Київському регіоні за участі ТОВ НВП "Білоцерківмаз", Могилевська О. Ю., Могилевський Ю. В. (2017)
Вербій В. П. - Проблеми екології та формування екологічної свідомості українського суспільства (2017)
Бардаш С. В. - Трансформація концептуальних засад державного фінансового контролю (2017)
Дробот Н. М. - Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Стасіневич С. А. - Ринок цінних паперів України: стан та проблеми, Шиндирук І. П. (2017)
Білозор Л. В. - Проблеми обліку інтелектуального капіталу (2017)
Краєвський К. М. - Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку, Павліщий Д. (2017)
Шерстюк О. Л. - Ідентифікація та формалізація мети аудиту фінансової інформації (2017)
Аврунин Г. А. - К вопросу о стандартизации терминов и определений в объемном гидропневмоприводе, Мороз И. И. (2016)
Андренко П. М. - Мікрогес типу SF моноблочного виконання, Лебедєв А. Ю., Дмитрієнко О. В., Свинаренко М. С. (2016)
Лозня С. В. - Автоматизована система вентиляції та кондиціонування повітря в укритті газоперекачувального агрегата, Торхов К. М., Черешневий В. Є., Роганов О. В., Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э. (2016)
Стась С. В. - Розробка компактного генератора піни середньої кратності для гасіння пожеж в умовах обмеженого простору (2016)
Куценко В. А. - Анализ пульсаций давления на кавитационных режимах в первых ступенях центробежных насосов, Ткач П. Ю. (2016)
Іванів В. В. - Коефіцієнт витрати вхідних циліндричних насадок з ортогональним бічним виходом струменя у трубопровід-збирач (2016)
Лурье З. Я. - Синтез гидроагрегата оборудования гибки листового проката с числовым программным управлением, Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н., Цента Е. Н. (2016)
Середа Л. П. - Математична модель гідропривода сегментно-пальцевого різального апарата косарки, Зінєв М. В. (2016)
Турич В. В. - Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком, Руткевич В. С. (2016)
Томчук В. В. - Модернізована платформа для обрізки промислового саду, Ліфвіров Л. О. (2016)
Онищук І. І. - Вдосконалення нормативно-правового регулювання моніторингу якості та ефективності нормативно-правових актів в Україні (2017)
Француз І. Г. - Становлення засад правового регулювання суб’єктів примусового виконання судових рішень в Україні: від витоків до 1917 року (2017)
Бреус С. М. - Зміст права на гарантовану державою безоплатну професійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегулювання механізмів його реалізації (2017)
Влащенко С. С. - Право на звернення і право на доступ до публічної інформації у практиці місцевих органів влади України (2017)
Медвідь А. Б. - Щодо закріплення принципу субсидіарності та доктрини свободи розсуду у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2017)
Мищак І. М. - Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України (2017)
Нестор Я. В. - Становлення і розвиток конституційних принципів судочинства в Україні (2017)
Самбір О. Є. - Підстава та умови припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників (2017)
Штефан А. С. - Процесуальний юридичний факт і його ознаки (2017)
Ємельянова І. І. - Деякі історико-правові аспекти розвитку адміністративної юстиції (2017)
Муза О. В. - Проблеми розвитку адміністративного права України: ревізія системи галузі (2017)
Санакоєв Д. Б. - Досвід нормативно-правового регулювання застосування спеціальних засобів у США в контексті реформування національної поліції України (2017)
Ткаченко О. М. - Провадження у справах, пов’язаних із реалізацією права на мирні зібрання, як особлива форма адміністративного судочинства в Україні (2017)
Шитий С. І. - Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації, Огороднікова І. І. (2017)
Бондарєва К. В. - Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань: історико-правовий аспект (2017)
Вайцеховська О. Р. - Діяльність міжнародних фінансових організацій та національний фінансовий суверенітет держав-членів: теоретико-правові аспекти (2017)
Данелія О. С. - Юридичні особи як суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини (2017)
Кучерук М. М. - Держава як суб’єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Роль Копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу (2017)
Галицький О. М. - Методологічне забезпечення захисту економічних інтересів інноваційного розвитку суб’єктів аграрного виробництва, Шабатура Т. С. (2017)
Наумов О. Б. - Стратегічні пріоритети інституційного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості, Стоянова-Коваль С. С. (2017)
Русан В. М. - Стан та напрями підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Сопоцько О. Ю. - Підвищення вимог до перевізників на автомобільному транспорті відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС (2017)
Костецька Л. М. - Проблеми регулювання виборчого процесу в Україні (2017)
Митяй О. В. - Проблеми комунікативного забезпечення ефективності взаємодії органів державного управління і суспільства в Україні (2017)
Проців О. Р. - Державне регулювання права власності на дичину у Галичині в XIX – на початку XX ст.: політико-національний аспект (2017)
Червякова О. В. - Нова парадигма орієнтирів публічного управління (2017)
Гараджаев Д. - Функционально-компетенционные характеристики органов конституционного контроля (2017)
Ладиченко В. В. - Рецензія на монографію Коцюби Руслани Олександрівни "Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України" (2017)
Бойко Т. В. - Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2017)
Лапасов С. Х. - Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита c в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы), Хакимова Л. Р., Аблакулова М. Х., Ёрмухамедова Н. Н., Абдухамидова Д. Х. (2017)
Velychko V. I. - The influence of vitamin d levels on asthma control in children who are overweight or obese, Pychugina Y. O., Sandul O. I. (2017)
Андріюк Л. В. - Лікувальна фізкультура при терапії ішемічної хвороби кінцівок (2017)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичні аспекти остеодефіциту при остеоартрозі у поєднанні з хронічним панкреатитом, Маєвська Т. Г. (2017)
Бичков М. А. - Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними ендоскопічних досліджень, Яхницька М. М. (2017)
Богослав Т. В. - Влияние субклинического гипотиреоза на клинику и некоторые показатели кардиогемодинамики у больных стабильной ишемической болезнью сердца, Кузнецова Л. Ф., Бондарь М. В. (2017)
Захарчук У. М. - Зміни показників калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Бабінець Л. С., Підручна С. Р. (2017)
Кадырова Ф. - Распространенность бессимптомной гиперурикемии среди больных ишемической болезнью сердца, Насырова З., Ташкенбаева Э., Тогаев Д. (2017)
Кітура О. Є. - Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит, Потяженко М. М., Невойт Г. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2017)
Лапасов С. Х. - Современные подходы к оценке качества лечения больных сердечной недостаточностью в условиях первичного звена медицинской помощи, Хакимова Л. Р., Марданова М. Э., Халилова Н. М. (2017)
Максудова Н. М. - Преимущества депо-провера и дидрогестерона при гиперпластических процессах эндометрия, Мусаева Р. Х., Муминова А. Ю. (2017)
Орловський В. Ф. - Частота генотипів та алелів за -204а>c поліморфізмом гену сyp7a1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу, Чернацька О. М., Деміхова Н. В., Орловський О. В., Форкерт І. О. (2017)
Сірчак Є. С. - Поширеність helicobacter pylori серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та хронічним гастритом, Пацкун С. В. (2017)
Халимова З. Ю. - Особенности клинического течения и диагностики семейной формы неактивной аденомы гипофиза, Хамедова Ф. С., Абдуллаева Г. Д. (2017)
Хухліна О. С. - Досвід застосування мельдонію у комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дрозд В. Ю. (2017)
Черешнюк І. Л. - Порівняльна оцінка нейроретинопротективної активності адемолу окремо та за умови його поєднання з мексидолом при їх нарізному застосуванні в комплексній терапії перехідної ішемії ока щурів за змінами метаболічних процесів у сітківці, Ходаківська О. В., Ходаківський О. А., Прокопенко С. В. (2017)
Юсупов Ш. А. - Ультразвуковая допплерография хронической венозной недостаточности нижних конечностей, Мардыева Г. М. , Аскарова Н. Р. (2017)
Яценко К. В. - Динаміка електроенцефалографічних показників у пацієнтів, хворих на дитячий церебральний параліч, під впливом комплексного лікування з використанням методу транскраніальної мікрополяризації, Надоненко О. М. (2017)
Babinets L. S. - Structural condition of pancreas and liver in patients suffering from chronic biliary pancreatitis combined with obesity, Kytsai K. Yu. (2017)
Babinets L. S. - Homeostatic disorders in patients with combination of hypertonic disease and chronic pancreatitis, Medvid I. I., Herasymets I. I., Borovyk I. O. (2017)
Palykhata M. V. - Quality of life in patients with chronic pancreatitis and related anemia, Babinets L. S., Pronyuk O. V. (2017)
Potjagenko M. M. - Bioelectrical impedance method of body composition assessment in algorithm and technologies of healthy lifestyles implementation for prevention and control of noncommunicable diseases in the family physician practice, Nevoit A.V., Sokoluk N. L., Nevoit M. M., Ozarchuk L. P. (2017)
Viligorska K. V. - Early detection of respiratory oxalosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease and comorbid urolithiasis with pyelonephritis, Khukhlina O. S. (2017)
Аліфер О. О. - Оцінка якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2017)
Бабінець Л. С. - Створення формули скринінгу гіповітамінозу ретинолу при хронічному панкреатиті в амбулаторних умовах, Галабіцька І. М., Гайдаржі С. Г. (2017)
Бурмак Ю. Г. - Особливості вмісту деяких метаболічних показників та туморнекротичного фактора у хворих на коморбідну патологію, Петров Є. Є., Треумова С. І. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування візуального аналізу артеріальних осцилограм в практиці сімейного лікаря, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В. (2017)
Лапасов С. Х. - Результаты оценки качества диагностики и лечения больных сахарным диабетом 2 типа в условиях первичного звена медико-санитарной помощи, Хусинова Ш. А., Хакимова Л. Р., Урунова М. А. (2017)
Лобойко В. В. - Використання імпульсної магнітної стимуляції при лікуванні остеохондрозу поперекового відділу хребта, ускладненого больовим синдромом (2017)
Матковська Н. Р. - Корекція проявів дисбактеріозу кишечника у хворих на атопічний дерматит у практиці сімейного лікаря, Скрипник Л. М. (2017)
Няньковський С. Л. - Харчовий статус дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Лабінський П. А. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Показники ефективності диспансерного нагляду хворих з поєднанням хронічного панкреатиту і артеріальної гіпертензії, В'юн Т. І. (2017)
Семенова І. В. - Шляхи корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті, Бабінець Л. С., Коцаба Ю. Я., Криськів О. І., Велика О. Б., Заєць Т. А. (2017)
Хухліна О. С. - Патогенетичні особливості впливу хронічного панкреатиту на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Урсул О. О., Воєвідка О. С., Гайдичук В. С. (2017)
Denefil О. V. - Peculiarities of stomach lesion in laboratory white rats caused by various modes of stress exersion, Riabokon М. О., Pokryshko А. О., Ryabokon S. S. (2017)
Пегахін І. А. - Теорія і практика застосування воєнних хитрощів у військовій справі, Стародубцев С. О., Чухлатий А. В., Варакута В. П. (2017)
Овчаренко В. В. - Міжнародні воєнізовані поліцейські сили у миротворчій діяльності ОБСЄ, Мірошниченко Г. М. (2017)
Сутюшев Т. А. - Можливий розвиток воєнної ситуації на сході України та у державі в цілому (2017)
Чередниченко О. Ю. - Національна єдність як умова подолання загроз національній безпеці держави на сучасному етапі розвитку України, Товма І. М. (2017)
Олещенко О. А. - Зміст керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності, Єрмошин М. О., Романюк М. М. (2017)
Назаренко О. Л. - Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень, Дробаха Г. А. (2017)
Колянда В. В. - Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України, Дробаха Г. А., Неклонський І. М. (2017)
Бацамут В. М. - Методика визначення пріоритетів районів оперативних дій для сил Національної гвардії України при виникненні у державі надзвичайних ситуацій соціального характеру (2017)
Лавніченко О. В. - Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави, Годлевський С. О. (2017)
Головань О. М. - Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру (2017)
Малолєпший С. Б. - Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України, Калюжний М. Г., Хацаюк О. В. (2017)
Павленко С. О. - Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час (2017)
Квітковський Ю. В. - Біомеханічні передумови конструювання захисних бронешоломів (2017)
Шмаков О. М. - Актуальність розвинення психологічних основ оперативного управління силами Національної гвардії України (2017)
Ліпатов І. І. - Визначення змісту категорії "інформаційно-психологічна безпека” військовослужбовців Національної гвардії України, Чепель М. О. (2017)
Колесніченко О. С. - Здатність до вольового зусилля у військовослужбовців Національної гвардії України, Юр’єва Н. В., Приходько І. І. (2017)
Бакало В. Р. - Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення інтелектуальної діяльності тимчасових творчих колективів наукових установ військових формувань, Варченко О. М., Бакало І. І. (2017)
Товма Л. Ф. - Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту "VitаBar”, Євлаш В. В., Глущенко В. В. (2017)
Наукові досягнення Академії у 2016році (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Муратова Н. Ю. - Применение ультразвуковой кавитации при лечении гнойных ран челюстно-лицевой области, Хасанов И. И., Юсупов Ш. Ш. (2017)
Ахмедова Г. А. - Возрастная структура, нозологические формы, сопутствующие заболевания госпитализированных пациентов терапевтического отделения стационара экстренной медицинской помощи, Шодиева Г. Р., Зиядуллаев Ш. Х. (2017)
Бабінець Л. С. - Застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Гніздюх І. О., Доброродня Л. В. (2017)
Busel S. V. - Clinical and functional characteristics of resistant arterial hypertension (2017)
Денефіль О. В. - Зміни спектрального аналізу серцевого ритму при ортостатичному навантаженні в осіб з різними рівнями регуляторних механізмів, Луньова І. І., Ониськів М. О. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Вплив ксенобіотиків у повітрі на перебіг ангіопатії у щурів з моделлю системного аутоімунного ревматичного захворювання, Такташов Г. С., Мікукстс В. Я., Синяченко О. В., Суярко В. І. (2017)
Зиядуллаев Ш. Х. - Роль некоторых регуляторных цитокинов в иммунопатогенезе экзогенных аллергических альвеолитов, Аралов Н. Р., Исмаилов Ж. А., Рахимов М. М., Юлдашев С. Ж. (2017)
Мацькевич В. М. - Можливості рентгенодіагностики та мультидетекторної комп'ютерної томографії в діагностиці змін кісткової тканини стоп при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності показників про-антиоксидантної системи в міокарді щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2017)
Рощук О. І. - Особливості обміну вуглеводно-білкових компонентів сполучної тканини пародонта та їх цитокінової регуляції у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки залежно від виду незнімних зубних протезів, Бєліков О. Б., Сорохан М. М. (2017)
Сірчак Є. С. - Порушення ліпідного профілю у хворих на хронічний панкреатит, Опаленик С. М. (2017)
Сміян С. І. - Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Даньків Л. В. (2017)
Срібна В. О. - Ефект наночастинок заліза на ооцити і клітини їх фолікулярного оточення за умов експериментального імунокомплексного ушкодження (2017)
Стародубська О. О. - Когнітивні порушення при експериментальній черепно-мозковій травмі, Зябліцев С. В., Піщуліна М. І. (2017)
Юсупов Ш. А. - Отдаленные результаты оперативного лечения узловых образований щитовидной железы, Курбаниязов З. Б., Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Даминов Ф. А. (2017)
Ясінський Р. М. - Клінічні особливості неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень із наявністю стійкості до протитуберкульозних препаратів, Краснєвич А. М. (2017)
Тітул (2016)
Коновалова І. Ю. - Концептуалізація феномена особистості композитора ХХ ст. в контексті філософсько-культурологічних ідей М. М. Бахтіна (2016)
Рябуха Н. О. - Відображення романтичного звуковідчуття у фортепіанних творах Ф. Шопена і Ф. Ліста (2016)
Зимогляд Н. Ю. - Другий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у виконавських версіях (досвід аналізу піаністичної культури) (2016)
Гончаров О. І. - Особливості перекладення симфонічних творів для ансамблів баянів та акордеонів (2016)
Самая Т. В. - Вокальне мистецтво в мистецтвознавчій науці: перспективи дослідження (2016)
Рум’янцева А. Ю. - Особливості відновлення науково-методичної діяльності піаністів Харкова в повоєнний період (2016)
Кудрич Л. В. - Значення конкурсних заходів у вихованні естрадного співака (2016)
Откидач В. М. - Творча особистість виконавця: шляхи становлення (частина друга) (2016)
Вішленков М. П. - Сучасні проблеми роботи з дитячими хоровими колективами (2016)
Красовська Л. О. - Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва (2016)
Бойко А. М. - Джамала як представник співочої культури сучасної України (2016)
Воскобойнікова Ю. В. - Літургія в китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної (2016)
Лі Мін - Особливості голосоутворення в китайській оперній традиції (2016)
Гуріна А. В. - Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури, Борисенко А. Г. (2016)
Курінна Г. В. - Теорія драми в контексті сучасного екранного мистецтва: драматургія дії (2016)
Бугайова В. О. - Культурний проект режисера естради і масових свят (2016)
Borys I. A. - Director’s Activities with Actors in a Contemporary Theater (2016)
Алфьорова З. І. - Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті, Алфьоров А. М. (2016)
Миславський В. Н. - Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. (2016)
Канівець І. А. - Досвід зйомки фільму "Три плюс два": варіативність різноформатних версій (2016)
Косачова О. О. - Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал (2016)
Островська К. В. - Анатолій Кривохижа — хранитель хореографічних традицій України (2016)
Шкурєєв К. І. - Балети харківських композиторів для дітей. Ідейно-художні та філософські мотивації (2016)
Бортник К. В. - Інтерпретація концепції "американської мрії" в балеті П. Чайковського "Лускунчик" (2016)
Ситченко К. В. - Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі (2016)
Шейко В. М. - Еволюція змістових та функціональних парадигм освіти в контексті сучасних соціальних та культурно-мистецьких трансформацій (2016)
Дяченко М. В. - Філософсько-поетичні рефлексії Є. Винокурова (2016)
Уманець О. В. - Ціннісні детермінанти та специфіка інтерпретування концепту жіночого начала в романі В. Брюсова "Вогняний ангел" (2016)
Корнєв А. Ю. - "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ (2016)
Рожак-Литвиненко К. Б. - Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців (2016)
Бардік М. А. - Про художнє оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. ХІХ ст. (2016)
Набоков Р. Г. - Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) (2016)
Рибалко С. Б. - Окімоно як предмет наукового аналізу (2016)
Масалова К. Ю. - Діти Хора: до історії вивчення образу й актуальності теми (2016)
Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня (2016)
Тітул (2016)
Шейко В. М. - Морфологія компаративістської культурології та діалог культур (2016)
Дяченко М. В. - Етична парадигма давньоримських стоїків (2016)
Остропольська З. М. - Техногенна культура: антропологічні виміри (2016)
Наконечна О. В. - Аналіз феномену артефакту в навчальній культурологічній літературі (2016)
Строгаль М. О. - Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід (2016)
Савченко А. А. - Культура й епігенетика: концептуальний аспект (2016)
Куриленко І. А. - Деструкція концепту часу в посткультурі (2016)
Шолухо Н. Є. - Культурологічні виміри формування тілесності в концепціях оселі Ґастона Башляра й Еманюеля Левінаса (2016)
Мірошниченко В. С. - Ненормативне письмо: контекст П. Гійота і М. Уельбека (2016)
Божко Л. Д. - Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції (2016)
Данилова В. Є. - Розробка режисерського задуму спеціальної події (2016)
Трач Ю. В. - Нові інформаційні технології та інформаційна культура в глобалізованому світі (2016)
Волинець В. О. - Віртуальна реальність у соціокультурному просторі сучасності (2016)
Завгородня О. Є. - Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі, Ткач М. М. (2016)
Германова де Діас Е. В. - Христологія в західній масовій культурі др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2016)
Svedlow Svedlow - In The Borderland, Andrew J. (2016)
Chastnyk S. V. - Discovering Furusato: a Japanese Archetype in Western Cultural Studies (2016)
Кислюк К. В. - "Винайдення традиції": українська версія (2016)
Піщанська В. М. - Художньо-естетичні й історико-культурні аспекти козацького літописання (2016)
Виткалов С. В. - Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора (2016)
Радзієвський В. О. - Домінуючі субкультури як підкультурний мейнстрим (2016)
Яковлев О. В. - Зміст соціокультурного проектування в інформаційну добу: досвід Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2016)
Пустовалов С. Ж.. - Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи (2016)
Понікаровська Н. А. - Фактори трансформації уявлень про категорію заложних в українській культурі: від джерел до сучасності (2016)
Александрова М. В. - Колективізація як культурна травма (2016)
Кухаренко О. О. - Весняна календарна обрядовість як носій сексуальної культури в землеробському світогляді українського селянства (2016)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як аксіологічні модулянти в "Лествиці" Іоана Синайського (2016)
Наколонко І. М. - Домінанти розуміння проблеми здорового способу життя в українській народній культурі кін. XVII — кін. XІХ ст. (2016)
Фільова Т. В. - Державне реформування театральної сфери Харкова 1920 — поч. 1930-х рр. (2016)
Сапего Я. К. - Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури (2016)
Гаюк І. Я. - До питання історії й атрибуції фресок та ікон з львівського Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (2016)
Щербань А. Л. - Стадії орнаментальних трансформацій у кераміці Лівобережної України (2016)
Гордієнко А. І. - Діяльність дитячих бібліотек України з формування громадянського світогляду (2016)
Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня (2016)
Медведєв В. В. - Методологія ефективного моніторингу ґрунтового покриву (на основі аналізу 25-річного європейського досвіду) (2016)
Дмитрук Ю. М. - Окремі аспекти багатовимірного аналізу еволюції еколого-геохімічного статусу ґрунтів (2016)
Samokhvalova V. L. - Forecasting the levels of chemical elements content in soils of different genesis for the assessment of their eco-energy status, Skrylnyk Y. V., Lopushnyak V. I., Shedey L. О., Samokhvalova P. A. (2016)
Холодна А. С. - Ґрунтові чинники заплавних ґрунтів, які лімітують зростання енергетичних культур (2016)
Чорний С. Г. - Оцінка протидефляційної ефективності технології No-till в умовах південного степу України, Волошенюк А. В. (2016)
Яковенко В. М. - Макро- та мікроморфологічна диференціація гумусово-акумулятивного горизонту лісових ґрунтів (2016)
Стрижак О. В. - Характеристика мікроморфологічного стану ґрунтів заплави р. Самари (2016)
Горбань В. А. - К методике изучения диэлектрической проницаемости почв (на примере почв байрачных лесов северного варианта степной зоны Украины) (2016)
Котович О. В. - Важкі метали в підгрунтових водах Присамар’я Дніпровського (2016)
Замесова Т. А. - Вплив рийної діяльності сліпака на відновлення протеолітичної активності ґрунтів за умов їх техногенного забруднення (2016)
Травлєєв Анатолій Павлович (2016)
До уваги авторів (2016)
Кобєлєв О. М. - Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2016)
Булах Т. Д. - Теоретичне осмислення рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження (2016)
Куриленко І. А. - Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну (2016)
Пристай Г. І. - Бібліотека у формуванні культурно-мистецького середовища краю: результати соціологічних досліджень (2016)
Петренко О. В. - Проблема якості друкованих дитячих книг в Україні в контексті сучасної едиціології (2016)
Трачук Л. Ф. - Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" (2016)
Подоляка Н. С. - Внесок харківського видавництва "Рух" (1921–1933) у популяризацію україномовних видань (2016)
Гусєва О. О. - Нарис у творчості українських письменників (2016)
І Цзя - Діяльність соціальних інститутів Китаю із забезпечення доступу до кінодокументів (2016)
Бухтатий О. Є. - Публічні комунікації та електронна демократія в Україні: проблеми і перспективи (2016)
Дяченко М. В. - Тема мандрування у філософсько-поетичних роздумах П. В’яземського (2016)
Горошкевич Н. Є. - Деякі чинники формування процесів державотворення в друкованих виданнях Івано-Франківщини (2016)
Макарчук О. Г. - М. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" (2016)
Грубич К. В. - Соціальні комунікації телевізійних програм гастрономічного спрямування (2016)
Коваленко І. П. - Формування електорального іміджу через тележурналістику, Романюк О. І. (2016)
Шейко В. М. - Динаміка демографічних трансформацій міграційних потоків біженців у світовому співтоваристві (2016)
Харцій О. М. - Соціально-Педагогічні Аспекти Підготовки Менеджера, Лубенець С. В. (2016)
Кузуб І. Є. - Комунікативна сутність і загрози інформаційних війн (2016)
Остропольська З. М. - Конвергентні технології: соціокультурні аспекти (2016)
Пшинка Г. В. - Роль наукової спадщини Ф. Р. Дунаєвського в розвитку менеджменту в Україні (2016)
Шевчук Ю. С. - Про співвідношення понять "кінореклама" й "екранна реклама" (2016)
Larionov Larionov - Decision Making under Uncertainty (DMUU) — Limitation of Сlassical Decision Theory, Yu. I. (2016)
Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня (2016)
Косович В. - Правозастосовна техніка:загальнотеоретична характеристика (2016)
Наконечна А. - До питання про взаємовпливи прав людини та її потреб (2016)
Андрусяк А. - Історіографія української правової думки періоду національної державності 1917 – 1923 років (2016)
Ванієв Е. - До питання про історіографію проблеми правового регулювання земельних відносин у Таврійській губернії (2016)
Hutiv B. - Formation of the Papal possessions in Italy and establishment of the Papal state (2016)
Кахнич В. - Функціонування юридичного факультету Львівського університету у складі Австрійської монархії в епоху просвітництва (2016)
Кобилецький М. - Римське право та утворення європейських університетів (2016)
Моряк-Протопопова Х. - Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772 – 1918 роках (2016)
Терлюк І. - Український європоцентризм: перші спроби цивілізаційного підходу в обґрунтуванні ідеї національної державності (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2016)
Трепак Л. - Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у Польському генеральному губернаторстві (1939 – 1945 років) (2016)
Іванів І. - Вимоги до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: порівняльно-правовий аналіз (на основі досвіду держав-членів ЄС) (2016)
Ревер С. - Зміна повноважень Конституційного Суду України в контексті реформування національної системи правосуддя (2016)
Школик A. - Моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства (2016)
Андрейчук Л. - Комерційне найменування як засіб індивідуалізації суб’єктів господарювання (2016)
Дюкарєва К. - Функції договору між співавторами творів науки (2016)
Tarasenko L. - Domain name dispute resolution (2016)
Угриновська О. - Електронний документообіг у Цивільному процесі України (2016)
Цікало В. - Окремі питання набуття, зміни та припинення прав учасників господарського товариства (2016)
Шпуганич І. - Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України (2016)
Яворська О. - Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності (2016)
Раневич О. - Щодо питання про соціальну сутність права соціального забезпечення (2016)
Щестюк О. - Класифікація земельних прав громадян України (2016)
Гринишин О. - Розмежування ст. 206 КК Ккраїни "Протидія законній господарській діяльності" та ст. 355 КК України "Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань" у контексті посягань на свободу договору (2016)
Кузьма М. - Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх (2016)
Хмиз М. - Проблеми співвідношення складу вимагання неправомірної вигоди із суміжними складами у Кримінальному праві України (2016)
Dzyndra M. - Judicial discretion and human rights in criminal proceedings (2016)
Маланюк А. - Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у Кримінальному судочинстві України (2016)
Турлова Ю. - Типологічний розподіл екологічних злочинців за критерієм інтенсивності та стійкості злочинної поведінки (2016)
Алехин А. Д. - Взаимосвязь уравнений состояния малых флуктуационно-дисперсных систем и гравитационного эффекта в макросистемах в критическом состоянии (2016)
Гоцульский В. Я. - Кондуктометрические свойства спиртовых нановзвесей оксидов металлов, Стиранец М. В., Ханчич Е. Ю. (2016)
Karimova F. F. - Study of Octadecane and Docosane droplets melting, Orlovskaya S. G., Shkoropado M. S., Kalinchak V. V. (2016)
Шут М. І. - Особливості теплового розширення системи пентапласт – AgI, Рокицька Г. В., Рокицький М. О., Шут А. М. (2016)
Калинчак В. В. - Влияние зольности пылеугольного топлива на характеристики его сгорания в пределах фурменной зоны, Черненко А. C., Волошин В. С., Зинченко Ю. А., Куземко Р. Д. (2016)
Алтоиз Б. А. - Упругость полимерного композиционного материала с ортотропной структурой, Савин С. Н., Скоржевский А. В., Ионов Р. С. (2016)
Шевченко Н. Н. - Теплофизическая модель криодеструкции биологической ткани, Литвиненко А. А., Драган Г. С. (2016)
Дорош А. К. - Моделирование реологической кривой и механизма течения краски в зазоре измерительной ячейки ротационного вискозиметра, Шевчук А. В., Гуцол О. А. (2016)
Skorzhevsky A. V. - Thermal diffusivity of polymeric composite cured in a magnetic field, Altoiz B. A., Savin S. N. (2016)
Олифиренко Ю. А. - Моделирование испарения капель бинарных смесей низших спиртов, Копейка А. К., Калинчак В. В., Дараков Д. С., Головко В. В. (2016)
Калинчак В. В. - Влияние параметров газовой смеси на максимальную температуру и скорость горения углеродной частицы, Черненко А. С., Корчагина М. Н. (2016)
Буланин Ф. К. - Экспериментальные исследования окисления боридов металлов, Сидоров А. Е., Полетаев Н. И., Шевчук В. Г., Буйновський С. Н. (2016)
Асланов С. А. - Моделирование распада тонкой жидкой струи на капли, Косой М. Б. (2016)
Ivanitsky G. K. - Using the effects of hydrodynamic cavitation for purposeful dynamical action on the supramolecular structures, Avdeyeva L. Y., Makarenko A. A. (2016)
Вишняков В. И. - Взаимодействие нано-размерных частиц в электронно-пылевой плазме (2016)
Ангельский О. В. - Лазерно-индуцированная управляемая генерация микропузырьков в водной суспензии поглощающих коллоидных частиц, Бекшаев А. Я., Максимяк П. П., Максимяк А. П., Контуш С. М. (2016)
Рудик А. В. - Математична модель похибок акселерометрів безплатформної інерціальної навігаційної системи (2017)
Моргун А. С. - Взаємодія фундаментів у витрамбованих котлованах з пружно-пластичною основою, Плясовиця В. Ю. (2017)
Скрипніченко С. В. - Аналіз мікробіологічних процесів у дерново- підзолистому ґрунті за екологічно-безпечного землеробства, Скиба Г. В. (2017)
Мокін В. Б. - Технологія оцінювання комплексного екологічного ризику за допомогою веб-сервісу, Собко Б. Ю., Жуков С. О. (2017)
Сердюк В. Р. - Напрямки диверсифікації енергозабезпечення економіки України в контексті світових тенденцій, Франишина С. Ю., Дишкант Н. О. (2017)
Заюков І. В. - Обґрунтування факторів, необхідних для побудови моделі оцінювання рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення України (2017)
Ігнатов Л. М. - Роль та місце закону пріоритетності у формуванні стратегій (деякі методологічні аспекти) (2017)
Хребтова О. А. - Електропривід механізму підіймання затвора зливної греблі з керованим процесом рушання, Сергієнко С. А. (2017)
Чабан А. В. - Analysis of Transients in Long Transmission Lines as an Element of Power System, Левонюк В. Р., Лисяк В. Г. Аналіз перехідних процесів у довгій лінії електропередач як елемента електроенергетичної системи (2017)
Биков М. М. - Оцінювання надійності автоматизованих систем розпізнавання мовців критичного застосування, Ковтун В. В. (2017)
Моргун І. А. - Інформаційна технологія багатокритеріального періодичного оцінювання якості електронних навчальних матеріалів, Боцула М. П. (2017)
Перетяка Н. О. - Вдосконалення методики стендових випробувань редукторів пасажирських вагонів (2017)
Бондарєв А. П. - Дослідження умов зриву синхронізації у програмно реалізованому пристрої ФАПЧ, Алтунін С. І. (2017)
Білинський Й. Й. - Підвищення точності вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2017)
Мокін Б. І. - Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти, Косарук О. М. (2017)
Безбабічева О. І. - Фактори ризику при виборі ефективних технологій та матеріалів для гідроізоляційного захисту елементів тунелів та метрополітенів, Овчінніков І. А. (2017)
Венцель Є. С. - Визначення ресурсу робочих рідин в гідросистемах будівельних машин, Орел О. В. (2017)
Венцель Е. С. - Экономическое обоснование нанесния ионно-плазменного покрытия на поверхность режущих элементов автогрейдера, Щукин А. В. (2017)
Панаит Д. Ю. - Практический опыт повышения грузоподъемности монтажных кранов, Татарченко Г. О. (2017)
Скорук О. М. - Прогини тонких сталефібробетонних плит опертих по контуру, Чорний І. В., Татарченко Г. О. (2017)
Супонев В.Н. - Тенденции развития технологий и оборудования для бестраншейной прокладке подземных коммуникаций в городских условиях, Вивчар С. М., Балесный С. П. (2017)
Уваров П. Е. - Построение инфографических моделей инвестиционно-строительного производства (2017)
Шмуклер В. С. - Использование модульных элементов при строительстве пешеходных мостов , Краснов С. Н. (2017)
Шпарбер М. Е. - Исследование принципов типизации и агрегации блоков технологического оборудования и конструкций ПЗНП-КБИ. Концептуально-методологические аспекты, Уваров П. Е. (2017)
Мацегора Н. А. - Чи подолаємо ми туберкульоз?, Бабуріна О. А. (2016)
Талалаєв К. О. - Від лікувальної допомоги до предиктивної медицини. Ознаки розвороту тренду (2016)
Диев Е. В. - К вопросу объективного установления норм труда стоматолога-ортопеда при формировании и коррекции границ "красно-белой эстетики" при дентальной имплантации (2016)
Куринная Е. Г. - Взаимосвязь маркеров воспаления и показателей обмена липидов у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением (2016)
Кондратюк К. Л. - Прогностична значимість деяких показників гомеостазу в хворих зі спонтанним внутрішньомозковим крововиливом у мозочок у гострому періоді, Сон А. С. (2016)
Задорожний О. А. - Шляхи зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з туберкульозом легень, обтяженим залізодефіцитною анемією, Рожковська Н. М. (2016)
Дубинина А. Н. - Побочные эффекты и токсичность комбинированной химиогормональной терапии на основе митоксантрона у пациентов с метастатическим гормонально-наивным раком простаты (2016)
Аймедов К. В. - Проблеми сімейного функціонування хворих на шизофренію, Стаханов К. О. (2016)
Запровальна О. Є. - Резистентність до антитромбоцитарних препаратів та можливості її корекції при дестабілізації ішемічної хвороби серця (2016)
Майсара Абдельрахман - Функціональні та гемодинамичні особливості нирок з парапервикальними кістами та їх взаємозв'язок з клінічними проявами захворювання (2016)
Баскіна В. В. - Впровадження заходів, спрямованих на родину, в рамках програми психосоціального супроводу жінок з первинним психотичним епізодом (2016)
Пастушина А. І. - Вплив мікроальбумінурії на ризик розвитку ускладнень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Плєнова О. М. (2016)
Головатюк К. П. - Інтерлейкін-17 (IL-17) і поліморфізм генів IL-17A та IL-17F в звичному невиношуванні вагітності, яка настала в циклах запліднення ін вітро, у жінок Одеської області (2016)
Ищук В. В. - Структурные особенности и клинико-психопатологическая характеристика психоэндокринного синдрома при гипокортицизме (2016)
Богуславська Н. Ю. - Клініко-діагностичне значення порушень метаболізму гомоцистеїну як предиктора ускладнень вагітності та пологів у жінок групи ризику з переношування вагітності (2016)
Носенко О. М. - Лікування безпліддя у жінок з аденоміозом методом запліднення in vitro (ЗІВ), Косюга О. М. (2016)
Пахмурна В. С. - Особливості засуджених жінок, які страждають на хронічні соматичні захворювання, Березницька А. О., Пахмурний В. А. (2016)
Гетманець А. А. - Коморбидность при патологии опорно-двигательной системы у рабочих горно-рудного комплекса Кривбасса, Гетманець А. В. (2016)
Сидорук Н. О. - Порівняльне дослідження імунотропних ефектів біоактивної води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ (2016)
Васюк В. Л. - Влияние питания высокоолеиновым подсолнечным маслом на жирнокислотный состав липидов печени крыс, Топов И. Г., Ходаков И. В., Левицкий А. П. (2016)
Яковцова И. И. - Патоморфологические изменения структуры стенки мочеточника после ликвидации экспериментальной обструкции, Стецишин Р. В., Данилюк С. В. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем. Частина 2. Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини (2016)
Машуков А. А. - Молекулярно-генетические особенности рака желудка: обзор литературы (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health". - 2016. - Vol. 67, № 1 (2016)
Інформація (2016)
Борзих О. І. - Брасиностероїди на зернових культурах, Ретьман С. В., Ковбасенко В. М., Лікар С. П. (2014)
Макаренко Н. А. - Придатність пестицидів для захисту сільськогосподарських рослиин в органічному виробництві, Сальнікова А. В., Бондарь В. І. (2014)
Іващенко О. О. - Повторне забур’янення посівів кукурудзи вимагає уваги (2014)
Маслійов С. В. - Захист посівів харчової кукурудзи від бур’янів (2014)
Широкоступ О. В. - Листки буряків цукрових вимагають захисту (2014)
Скорейко А. М. - Фітофтороз суниці (Phytophthora cactorum Schrоet) у Західному Лісостепу України, Андрійчук Т. О., Хомяк В. В. (2014)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику бразильського бобового зерноїда (Zabrotes subfasciatus Boh.), Федоренко В. П. (2014)
Лікар Я. О. - Лускокрилі шкідники овочевих (2014)
Пам’ять про хірурга, вчителя, вченого (2017)
Ничитайло М. Ю. - Порівняльна оцінка динаміки холестатичних та цитолітичних показників і темпу декомпресії жовчних проток після одноетапних лапароскопічних та відкритих операційних втручань у хворих на холедохолітіаз, ускладнений обтураційною жовтяницею (повідомлення 2), Дзюбановський О. І. (2017)
Кошак Ю. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності хірургічного лікування хворих на поєднані форми легеневого туберкульозу та недрібноклітинного раку легень у групах хворих із застосуванням стерно-медіастинального хірургічного доступу, Савенков Ю. Ф. (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Дуплексне сканування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (зовнішніх статевих органів, промежини), Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Захарко В. П. - Особливості клінічного перебігу пахвинних гриж у хлопчиків залежно від віку та методики операційного втручання (2017)
Максимів Р. В. - Динаміка балансу антиоксидантно-прооксидантних механізмів у внутрішніх органах під впливом артеріального джгута і реперфузії кінцівки, Гудима А. А., Сидоренко В. М. (2017)
Верба Р. І. - Особливості кисеньзалежних процесів у щурів з гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2017)
Медведєв В. В. - Особливості кореляції рівня функції та спастичності паретичної кінцівки за різних видів тканинної нейротрансплантації на моделі спінальної травми (2017)
Буката В. В. - Експериментальне дослідження ефективності використання бар’єрного методу профілактики спайкового процесу в черевній порожнині (2017)
Беденюк А. Д. - Прогностичні маркери проліферації та апоптозу у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту, Шеремет М. І., Сидорчук Л. П., Шідловський В. О. (2017)
Курбаниязов З. Б. - Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах, Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Эгамбердиев А. A. (2017)
П’ятночка В. І. - Дерматоліпектомія у пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею за умов морбідного ожиріння (2017)
Прийма О. Б. - Гангрена Фурньє як урогенітальна форма некротизуючого фасціїту – модель критичного стану організму в хірургії, Федорович І. В., Корінь В. В., Оленич Г. Я. (2017)
Іващук Л. Ю. - Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих, Осадчук Д. В., Майка Б. М. (2017)
Теренда Н. О. - Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих на інфаркт міокарда за даними Тернопільської області, Петрашик Ю. М. (2017)
Ганжий В. В. - Унифицированный подход к лечению больных с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, Кубрак М. А., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Глазков А. И. (2017)
Сулейманова В. Г. - Лікування гнильної флегмони шиї, ускладненої медіастинітом, у хворого з гіпоергічною імунною відповіддю, Шапринський В. О., Кривецький В. Ф., Наджіб Hаср Закі, Хмелевська Т. А. (2017)
Вихтюк Т. І. - Клінічний випадок лікування інфікованої рани стегна з ураженням синтетичного судинного протеза, Орел Ю. Г., Гаврилів Б. М., Хоркавий Ю. З. (2017)
Панчишин Б. Р. - Новий безпечний спосіб введення першого (оптичного) порту при виконанні симультанних комбінованих операцій при поєднанні симптомної жовчнокам’яної хвороби та лівобічної пахової грижі (2017)
Беденюк А. Д. - Клінічний випадок "защемлення” колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижею, Футуйма Ю. М., Бурак А. Є., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. (2017)
Луніна І. О. - Ризики довгострокової платоспроможності держави (2017)
Юшко С. В. - Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету України: особливості формування та використання (2017)
Возняк Г. В. - Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Леоненко П. М. - Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2017)
Міщенко В. І. - Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку, Льон І. М. (2017)
Затонацька Т. Г. - Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки, Мартинович Д. Є. (2017)
Дерун І. А. - Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні, Склярук І. П. (2017)
Лютий І. О. - Фінансова інфраструктура: інноваційний підхід до дослідження фінансів (2017)
До 85-річчя Г. О. П’ятаченка (2017)
Дашкова Т. С. - Высокопрочные неавтоклавные и микропористые автоклавные газобетоны, Глуховський В. В., Глуховський І. В. (2017)
Коваленко О. А. - Особливості допування нанодисперсного порошку титанату барію з метою отримання сегнетоелектриків-релаксорів з розмитим фазовим переходом, Рагуля А. В. (2017)
Дашкова Т. С. - Витрата клінкерної складової у портландцементах з активними мінеральними добавками, Глуховський В. В., Глуховський І. В. (2017)
Пушкарьова К. К. - Дослідження особливостей формування контактної зони "в’яжуча речовина – керамзитовий гравій" та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів, Каверин К. О. (2017)
Мурзак М. С. - Дослідження реологічних властивостей гідросилікатного матеріалу, Собченко В. В., Степанюк А. Р. (2017)
Від редколегії (2017)
Кулик М. М. - Застосування методів комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на первинні енергетичні ресурси, Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В., Спітковський А. І. (2017)
Макаров В. М. - Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні (2017)
Нечаєва Т. П. - Оцінка критичних сценаріїв постачання вугілля для електроенергетики України (2017)
Шульженко С. В. - Перспективні умови зняття з експлуатації енергоблоків українських АЕС з урахуванням вимог ЄС та МАГАТЕ, Радченко О. Л. (2017)
Білодід В. Д. - Обґрунтування економічної ефективності регулювання навантаженням енергосистем з використанням електричних теплогенераторів як споживачів-регуляторів (2017)
Губинский М. В. - Повышение энергоэффективности электросталеплавильных процессов путем конверсии природного газа с отходящими газами дуговой печи, Тимошенко С. Н., Шрайбер А. А., Антонец И. В. (2017)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами паровых котлов электростанций, Мезеря А. Ю., Сук И. В., Бабенко И. А. (2017)
Дубровський В. В. - Розрахунок охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів (2017)
Реферати (2017)
Інформація для авторів (2017)
Передмова (2016)
Харитонов Є. О. - Приватне право як "європейський концепт": підгрунтя та кореляти (2016)
Халабуденко О. А. - Некоторые аспекты методологии гражданского права: взгляд сквозь призму юридических конструкций (2016)
Чанишева Г. І. - Поняття та структура правовідносин із ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод (2016)
Davydova I. V. - General characteristics of fictitious transaction (2016)
Деревнин В. С. - Функции и их классификация в гражданском праве Украины (2016)
Матійко М. В. - Цивільні правовідносини щодо захисту права власності (2016)
Чанишева А. Р. - Поняття зобов’язальних відносин і загальна характеристика структури їх змісту (2016)
Шкребець Д. В. - Окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання строків провадження у зв’язку з винятковими обставинами (2016)
Зінов’єв К. С. - До питання мети та методології дослідження люстрації як загальнотеоретичного правового явища (2016)
Білецький Д. М. - Класифікація способів припинення права приватної власності (2016)
Марущак Я. С. - Правова природа корпоративних відносин: сутність та ознаки (2016)
Шахназарян К. А. - Класифікація засобів захисту прав на чужі речі за законодавством України (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського