Чигвинцева О. П. - Исследование теплофизических свойств органопластиков на основе термопластов, Киприч В. В. (2016)
Шемет В. Я. - Bикористання надпровідності в техніці (2016)
Шмегера Р. С. - Макрокінетична модель формування інтерметалідів системи Ni-Sn при інтенсивному електроспіканні, Кущ В. І., Князєва А. Г. (2016)
Яким Р. С. - Tехнологічне забезпечення якості механічного оброблення цапф лап тришарошкових бурових доліт з герметизованою опорою ковзання, Гевко Б. М., Яким І. С. (2016)
Лебедев В. Г. - Силы резания при шлифования шеек цельнокованого вала газовой турбины наплавленных мартенситно-стареющей сталью, Клименко Н. Н., Луговская Е. А., Овчаренко А. В. (2016)
Лебедев В. Г. - Контактные температуры поверхности при шлифования кругами из кнб шеек вала газовой турбины, наплавленных мартенситно-стареющей сталью и их влияние на прочностные характеристики наплавленного слоя, Клименко Н. Н., Луговская Е. А., Овчаренко А. В. (2016)
Толочина О. В. - Вплив морфології вихідних порошків на структуру і властивості гарячештампованого інтерметаліду Fe-16Al, Баглюк Г. А., Толочин О. І., Яковенко Р. В. (2016)
Гуральчук Ж. З. - Дія арбускулярних мікориз на надходження елементів живлення і стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля (2010)
Комок М. С. - Оптимізація вмісту фітогормонів у біопрепараті комплексної дії Ризогуміні, Дімова С. Б., Волкогон В. В. (2010)
Kots S. Ya. - Lectins and their role in formation and functioning of legume-rhizobial symbiosis, Malichenko S. M., Mamenko P. M., Volkogon M. V., Mykhalkiv L. M. (2010)
Крутило Д. В. - Функціонування симбіотичної системи вигна китайська - бульбочкові бактерії (2010)
Пищур І. М. - Вплив протруйників насіння ячменю на життєздатність бактерій Azospіrіllum brasilense 410, біоагенту мікробного препарату Мікрогуміну (2010)
Дишлюк В. Є. - Вплив осадів стічних вод і продуктів їх переробки на мікробне угруповання та біологічну активність ризосферного грунту рослин кукурудзи (2010)
Ключенко В. В. - Розвиток антибіотикорезистентних форм Enterobacter nimipressuralis 32-3 у ризосфері озимої пшениці, Баранська М. І., Чайковська Л. О. (2010)
Іщенко В. А. - Біопрепарати як фактор підвищення продуктивності гороху в умовах північного Степу України (2010)
Кравченко Н. О. - Біологічна активність L-форм мікобактерій туберкульозу великої рогатої худоби, трансформованих за впливу антибактеріальних препаратів, Дяченко Г. М., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2010)
Ястремська Л. С. - Поживні середовища на основі відходів птахофабрик для вирощування мікроорганізмів різних таксономічних груп, Криштаб Т. П. (2010)
Дерев’янко С. В. - Економічна ефективність застосування пробіотичних препаратів для підвищення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, Халеп Ю. М., Агеєв В. О., Божок Л. В. (2010)
Тряпіцина Н. В. - Регіональні особливості поширення неповірусу скручування листя черешні в насадженнях вишні та черешні, Васюта С. О. (2010)
Волкова І. В. - Застосування рибавірину при оздоровленні сортів картоплі, Демчук І. В. (2010)
Присяжнюк М. В. - Науково-консультаційна рада при Народному Комісаріаті земельних справ УСРР (1928-1930 рр.) як керівний осередок наукової сільськогосподарської думки в Україні початку ХХ ст. (2010)
Гаценко М. В. - Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості фосфатмобілізувальної бактерії Pseudomonas sp. 17 (2010)
Трепач А. О. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої, інокульованих Rhizobium radiobacter (2010)
Шаховніна О. О. - Фіксація молекулярного азоту у кореневій зоні перспективних вітчизняних сортів тритикале ярого (2010)
Передмова (2015)
Дворкін Л. Й. - Наукові розробки кафедри – будівництву (2015)
Дворкін Л. Й. - Основи методології багатопараметричного проектування складів бетонів, Дворкін О. Л. (2015)
Коробко О. А. - Характерні елементи макроструктури бетону, Вировой В. М., Уразманова Н. Ф., Тофанило В. Ю. (2015)
Толмачев С. Н. - Влияние физико-химических свойств наполнителей на структурообразование цементных систем, Беличенко Е. А. (2015)
Дворкін Л. Й. - Критерії ефективності використання цементу і теплової енергії у виробництві цементних композиційних будівельних матеріалів (2015)
Дворкін Л. Й. - Композиційні цементи низької водопотреби і бетони на їх основі, Марчук В. В. (2015)
Іщук О. О. - Технологія виготовлення гранульованого фосфо-гіпсу (2015)
Дворкін О. Л. - Самоущільнювальні цементно-зольні бетони (2015)
Дворкін Л. Й. - Шляхи активізації малоклінкерного шлакопортландцементу, Степасюк Ю. О. (2015)
Житковський В. В. - Ефективність застосування метакаоліну у важких бетонах різного складу, Разумовський А. Р. (2015)
Шишкін О. О. - Наномодифікований реакційно-порошковий бетон (2015)
Шишкіна О. О. - Використання міцелярного каталізу у виробництві реакційних порошкових бетонів (2015)
Макаренко Р. М. - Модифіковані литі бетони для самонівельованих підлог (2015)
Лащівський В. В. - Жаростійкі золошлакобетони на основі cухих модифікованих сумішей (2015)
Житковський В. В. - Застосування відходів подрібнення граніту У дрібнозернистих бетонах, Разумовський А. Р. (2015)
Кочкарьов Г. В. - Управління якістю полістиролбетонних сумішей при визначенні їх складів з використанням комп`ютерних систем програмування проектування складу полістирол бетону (2015)
Гев`юк І. М. - Композиційні портландцементи з добавками природного цеоліту та вапняку, Кропивницька Т. П., Саницький М. А. (2015)
Гоц В. І. - Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко А. О. (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияниe базальтовой фибры на прочность цементного камня, Барабаш И. В., Даниленко А. В. (2015)
Шмуклер В. С. - Влияние качественного и количественного состава компонентов бетона на технологические свойства самоуплотняющейся бетонной смеси, Бугаевський С. А., Никулин В. Б., Ямковая Т. И. (2015)
Толмачов С. М. - Дослідження сумісності суперпластифікаторів і цементів (2015)
Житковський В. В. - Підвищення ефективності протиморозних добавок до бетону за рахунок комплексу із суперпластифікатором (2015)
Дворкін Л. Й. - Особливості впливу складу піногіпсу на його властивості, Бордюженко О. М. (2015)
Ковалик І. В. - Розрахунок міцності штучного гіпсового каменю, Безусяк О. В. (2015)
Ковшар С. Н. - Элементы проектирования состава бетона с пластифицирующими добавками, Бибик М. С., Бабицький В. В., Семенюк С. Д. (2015)
Кравченко С. А. - Конструкційні та конструкційно-теплоізоляційні легкі бетони на пористих заповнювачах, Постернак О. О., Столевич І. А. (2015)
Кривенко П. В. - Управління технологічними властивостями лужних цементів і бетонів на їх основі, Петропавлоський О. М., Пушкар В. І., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2015)
Валовой О. І. - Сучасні матеріали для підсилення залізобетонних згинальних елементів, Попруга Д. В. (2015)
Марчук В. В. - Клейові та мурувальні модифіковані суміші на основі дисперсних відходів промисловості, Риженко І. М., Стрихарчук С. С. (2015)
Деревянко В. Н. - Влияние модифицирующих добавок на механизм твердения магнезиально - бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко А. Н. (2015)
Мішутін А. В. - Порівняння властивостей бетонів жорстких дорожніх покриттів на різних типах заповнювача, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2015)
Науменко Ю. В. - Технологічний ефект зростання продуктивності подрібнення зі зниженням швидкості обертання барабанного млина (2015)
Ковальчук О. Ю. - Розробка складів лужних цементів загальнобудівельного призначення з використанням червоного шламу, Пасько А. В., Фіалка В. Є. (2015)
Єрмоленко Д. А. - Чисельне моделювання роботи стиснутого трубобетонного елементу з ядрами із високоміцного бетону, Гасенко А. В., Демченко О. В. (2015)
Семко О. В. - Методика експериментальних досліджень міцності бетону по висоті осердя зразків трубобетону, Гукасян О. М. (2015)
Лаповська С. Д. - Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетону, Волошина Т. М. (2015)
Марчук В. В. - Мурувальні поризовані розчини на основі золовмісних сухих сумішей (2015)
Горніковська І. Б. - Тріщиностійкість пінобетонів для дорожнього будівництва, Каганов В. О. (2015)
Нестеренко М. П. - Дослідження взаємодії бетонної суміші з днищем форми при просторових коливаннях віброустановки (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю, Каверин К.О. (2015)
Москаленко О. А. - Дослідження впливу комплексних добавок на рухливість бетонних сумішей на основі високонаповнених шлаковмісних портландцементів (2015)
Токарчук В. В. - Вплив багатофункціональної органічної добавки на процес помелу клінкеру та фізико-механічні властивості цементу, Флейшер Г. Ю. (2015)
Суханевич М. В. - Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками, Устименко М. Є. (2015)
Яковчук В. В. - Бетон із золокарбонатним наповнювачем (2015)
Солодкий С. Й. - Способи регулювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, Марків Т. Є., Холод Т. П. (2015)
Гивлюд М. М. - Використання безусадкових розчинів та сухих сумішей на їх основі при проведенні ремонтно-гідроізоляційних робіт старих будинків, будівель та споруд, Ілів В. В., Ілів Я. В. (2015)
Орловський В. М. - Рецептурно-технологічні аспекти підвищення ефективності гіперпресованих цементних систем, Гамзатов Р. Г., Панчук Т. П., Жовнір П. В. (2015)
Андрійчук О. В. - Дослідження міцністних характеристик сталефібро-бетонних лотків водовідведення, Ясюк І. М. (2015)
Афанасьєва Л. В. - Використання залізобетонних конструкцій в умовах високошвидкісного удару, Діденко Д. В. (2015)
Бабич В. Є. - Визначення граничних напружень зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та розорахунок її анкерування, Поляновська О. Є. (2015)
Бурченя С. П. - Вплив класу бетону на несучу здатність та деформативність балкових конструкцій, армованих сталевим просічно-витяжним листом (2015)
Валовой О. І. - Сучасні матеріали для підсилення залізобетонних згинальних елементів, Попруга Д. В. (2015)
Gerb P I. - Research the contact seam working of the ferroconcrete beams work strengthened by gluening, Valovoi O. I. (2015)
Гомон С. Ст. - Прогнозування залишкового часу працездатності конструкцій з деревини за повторних навантажень, Гомон С. Св., Сасовський Т. А. (2015)
Гомон С. С. - Робота дерев’яних балок в умовах косого згину, Павлюк А. П. (2015)
Грецький Д. В. - Обґрунтування основних технологічних параметрів влаштування буронабивних паль з гідрофобізованим прошарком в просадочних ґрунтах іі типу (2015)
Довженко О. О. - До питання оцінювання несучої здатності залізобетонних елементів за похилими перерізами, Погрібний В. В. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності згинальних залізобетонних елементів із розподіленою по висоті перерізу арматурою (2015)
Крупченко О. А. - Розрахунок міцності нормальних перерізів сталезалізобетонних балок (2015)
Малюшицький О. В. - Методика експериментального дослідження закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон, Юрін О. І. (2015)
Нінічук М. В. - Вплив способу армування сталевими фібрами нерозрізних залізобетонних балок на їх напружено-деформований стан (2015)
Павліков А. М. - Вплив рівня завантаження залізобетонної балки при косому згинанні на висоту її стиснутої зони в першій стадії напружено-деформованого стану (2015)
Петраш О. В. - Ґрунтоцементні палі – засіб зниження вартості житла, Попович Н. М., Петраш Р. В. (2015)
Пічугін С. Ф. - Оцінка ефективності застосування сучасних мостових кранів у виробничих будівлях, Патенко Ю. Е., Маслова С. А. (2015)
Пічугін С. Ф. - Нові конструктивні системи легких комбінованих ферм, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2015)
Попок К. В. - Напрями впливу характерних дефектів і пошкоджень кам’яних конструкцій і будівель на їх сейсмостійкість (2015)
Рожко В. Н. - Аналіз причин тріщиноутворення в зовнішніх цегляних стінах з місцевими потовщеннями, Кузнєцова І. Г. (2015)
Сморкалов Д. В. - Жорсткість залізобетонних плит, опертих по контуру (2015)
Стороженко Л. І. - Визначення геометричних параметрів сталезалізобетонних структурно-вантових елементів циліндричних покриттів, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Дослідження технології виготовлення стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2015)
Хохлін Д. О. - Розрахунок будівель на сейсмічні навантаження з врахуванням значних нерівномірних деформацій основи (2015)
Шевченко А. А. - Разного очертания сталебетонные плиты при воздействии нагрузки по центру (2015)
Юрченко В. В. - Узагальнені секторіальні координати для довільного перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів (2015)
Москаленко В. Ф. - Християнська філософія випускника Київського університету святого Володимира, професора В.Ф.Войно-Ясенеідького, Яворовсысий О. П., Цехмістер Я. В., Васильєва І. В. (2011)
Благодаров В. М. - Мітотична катастрофа втимусі щурів при опіковій хворобі та її консервативному лікуванні, Черкасов Е. В., Благодарова О. В. (2011)
Куц П. В. - Вплив порушень вуглеводного обміну на тканини пародонту в експерименті зі щурами, Шматко В. І., Гомоляко І. В. (2011)
Мітенко Д. О. - Вплив ішемії та гіпоксії на експресію генів нейротропних факторів у клітинах гліоми 1187 залежить від функції гена ендоплазматичний ретикулум-ядро-1, Губеня О. В., Харькова А. П., Мурашко Н.К., Мінченко О. Г. (2011)
Небесна Т. Ю. - Експериментально-фармакологічне дослідження тереоселективності 8(-)-амдодипіну (2011)
Холобцева В. М. - Вивчення змін ліпідного метаболізму у плазмі крові та тканинах мозку при експериментальній ішемії головного мозку (2011)
Цимбалюк В. І. - Аналіз ефективності та зручності проведення відстроченної краніопластики після великолоскутної краніотомії у ссавців із екстракорлоральним та інтракорпоральним збереженням кісткового клаптя після видалення великого фрагменту склепіння черепу, Нахаба O. O., Гридіна Н. Я. (2011)
Чекман І. С. - Вплив яктону на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу енергетичного обміну та протеінсинтезу у щурів при фторидній інтоксикації, Максимчук О. О., Горчакова Н. О., Беленічев І. Ф., Павлов С. В. (2011)
Крижалко О. В. - Диспансеризація вагітних жінок у стоматолога — перший крок до збереження стоматологічного здоров'я матері і формування його у дитини, Якубова І. І. (2011)
Москаленко В. Ф. - Сучасні аспекти підготовки лікарів України за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина", Висоцька О. І. (2011)
Пузанова О. Г. - Інформаційні технології профілактики в охороні здоров’я: докази дієвості та результативності в кохрейнівських систематичних оглядах і клінічних рекомендаціях (2011)
Черемухіна О. М. - Статистичний аналіз рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям України за регіонами (2011)
Дрипдак В. Б. - Динаміка змін якісного та кількісного складу мікробіоценозу порожнини товстої кишки практично здорових людей Буковини у залежності від сезону року (2011)
Зепкіна В. Б - Гігієнічні особливості умов праці і стану здоров’я офісних працівників, Паустовський Ю. О. (2011)
Антоненко М. Ю. - Шляхи підвищення рівня комплайнсу індивідуальних гігієнічних програм в комплексній профілактиці захворювань пародонта, Сідельнікова Л. Ф., Дудникова М. О. (2011)
Віденко Н. В. - Профілактика карієсу молярів у дітей віком до 3 років (2011)
Васильєв В. М. - Мікроциркуляторні порушення як провідна морфологічна складова патогенезу озени, Науменко О. М., Терещенко В. П. (2011)
Гиріпа О. М. - Визначення ліпідних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням, Петренко І. В., Брюзгіна Т. С., Гетьман О. І. (2011)
Григ Н. І. - Обґрунтування та особливості проведення професійної гігієни порожнини рота на етапі передопераційної підготовки хворих на генералізований пародонтит (2011)
Литвиненко Р. А. - Зв’язок хронічного запального процесу передміхурової заюзи та сечівника з виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі (2011)
Москаленко А. М. - Клінічна ефективність застосування мікрометричного композиційного матеріалу "Esthet-X" при реставраційному лікуванні каріозних порожнин II класу (2011)
Пєрсдєрій В. Г. - Аналіз залежності між рівнем енергетичних витрат та станом моторно-евакуаторної активності шлунково-кишкового тракту, Козлое В. О., Хайриасов Р. Н., Гвоздецька Л. C. (2011)
Підгірний Я. - Алгоритми та проблеми інтенсивної терапії у хворих з гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріал ьною” пневмонією (2011)
Сікорська Т. А. - Вплив метаболітної терапії на шлуночкову екстрасистолію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку (2011)
Трубка І. О - Використання антигомотоксичного препарату ’’Traumeel С” при лікуванні хронічного періодонтиту, Дементьєва О. В., Кокарь O. O. (2011)
Тяжка О. В. - Пробіотична терапія в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей, Боброва В. І. (2011)
Боднар П. М. - Імуногенетика цукрового діабету типу 1, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М. (2011)
Мазур А. Г. - Характеристика 2-мікроглобуліна та його діагностичне значення в онкогематології, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2011)
Ніженковська І. В. - Протипухлинна активність лікарських засобів — похідних урацилу, Вельчинська О. В., Ягупова А. С. (2011)
Чекман І. С. - Нанохімія біометалів, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Калібабчук В. О., Шаповалова Л. Г., Небесна Т. Ю., Грабовецька Є. Р. (2011)
Казак Л. І. - Клініко-фармакологічні властивості лікарських засобів метаболітної дії, Чекман І. С., Реплянчук Н. Д., Свінціцький А. С., Загородний М. І. (2011)
Ткаченко М. М. - Індетерміністичні ефекти опромінення: генетичні аспекти проблеми, Любарець Т. Ф. (2011)
Вельчинська О. В. - Окремі аспекти вивчення представників класу "леткі” отрути на прикладі метилового спирту в курсі токсикологічної хімії, Ніженковська І. В., Головченко О. І. (2011)
Рибак О. Т. - Навчально-методичні основи викладання студентам медичних факультетів клінічної фармакології лікарських засобів, які використовуються для зниження інтрагастральної кислотності, Голопихо Л. І., Биканова І. І. (2011)
Шевчук В. Г. - Досвід організації підготовки студентів до ліцензійного інтегрованого іспиту' "Крок Г на кафедрі фізіології НМУ імені О.О. Богомольця, Микула М. М. (2011)
Ганітпкевич Я. - Внесок Євгена Озаркевича в українську медицину (до 150 річчя від дня народження), Мойсеєнко В. (2011)
Ткаченко М. М. - Забуті імена. Професор Олексій Якович Богаєвський, Топчій Т. В. (2011)
З нагоди славного ювілею Остаток Любові Іванівни (2011)
Тарас Денисович Никула (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Біленеький Ю. Г. - Медицина в категоріях духовності (2011)
Содержание (2015)
Gholizadeh A. - The possible involvement of d-amino acids or their metabolites in Arabidopsis cysteine proteinase/cystatin-dependent proteolytic pathway (2015)
Стратула О. Р. - Аллельные варианты гена bamy1 ячменя в восточноевропейской и центральноазиатской зонах, Календарь Р. Н., Сиволап Ю. М. (2015)
Rafiee A. - Hydrogel nanoparticle encapsulated plasmid as a suitable gene delivery system, Riazi-Rad F., Alimohammadian M. H., Havaskary M., Fatemi S. M. R., Pakpoor B. (2015)
Вітушинська М. В. - Вплив тканиноспецифічної експресії генів супероксиддисмутази у клітинах мозку на чутливість до умов оксидативного стресу і життєздатність Drosophila melanogaster, Матійців Н. П., Черник Я. І. (2015)
Коршиков И. И. - Генетическое разнообразие и система скрещивания сосны Станкевича (Pinus brutia var. stankewiczii Sukacz. ) в небольших локалитетах Судака (Крым), Калафат Л. А., Мильчевская Я. Г. (2015)
Kucherenko A. - ITPA gene variant may protect against anemia induced during pegylated interferon alfa and ribavirin combination treatment in Ukrainian patients with chronic hepatitis C, Pampukha V., Bobrova I., Moroz L., Livshits L. (2015)
Вернигородський С. В. - Роль транскрипційних факторів у трансдиференціюванні слизової оболонки шлунка, Дегтярьова Л. В., Яцина О. І., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Люсиков О. М. - Цитогенетическая стабилизация генома секалотритикум (хTriticosecale derzhavinii secalotriticum rozenst., et mittelst., S/RRAABB, 2n = 42), Гордей И. А. (2015)
Eren Y. - A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allıum, ames and MTT tests, Özata A., Konuk M., Akyil D., Liman R. (2015)
Межжерин С. В. - Биполярность генетической структуры сообществ карасей (Carassius Linnaeus, 1758) как отражение парадоксальных репродуктивных отношений, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Пухтаевич П. П. (2015)
Ожерєдова І. П. - Механізми адаптації судинних рослин антарктики до абіотичних факторів довкілля, Парнікоза І. Ю., Пороннік О. О., Козерецька І. А., Демидов С. В., Кунах В. А. (2015)
Содержание (2016)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії при ендопротезуванні колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Робак К. О. - Дифузійно-тензорна МР-томографія у визначенні проліферативної активності внутрішньомозкових пухлин, Чувашова О. Ю. (2016)
Козаренко Т. М. - Функция эндотелия макро- и микрососудов при инсулинорезистентности у пациентов разного возраста, Журавлева Ю. Б., Гавалко А. В., Дужак Г. В., Чижова В. П. (2016)
Глазовська І. І. - Променеві методи у діагностиці пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей, Андрущенко І. В., Жолнерук О. Я. (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Мультидетекторна комп’ютерна томографія у діагностиці раку підшлункової залози, Гордієнко К. П., Дикан І. М., Тарасюк Б. А. (2016)
Марушко Є. Ю. - Методики черезшкірних втручань при патології мітрального клапана у хворих високого хірургічного ризику, Шаповалова О. А., Маньковський Г. Б., Ревенко К. А., Гур’єва О. С., Кузьменко С. О., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Полищук Е. В. - Лучевая диагностика врожденных заболеваний и аномалий развития органов грудной полости. Врожденные заболевания интерстиция легких, бронхов. Пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур. (Лекция 1), Бабкина Т. М., Бондар А. Н., Гладкая Л. Ю., Сахно Т. К. (2016)
Сусак Я. М. - Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні, Ткаченко О. А., Згржебловська Л. В., Березенко І. М., Дирда О. О. (2016)
Ревенко К. А. - Трансэзофагеальная трёхмерная эхокардиография: квантификация митрального клапана. Сообщение 1. Модель, Пидгайна Л. В., Руденко Н. М. (2016)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Report 4. Taurine (2016)
Kolotilov N. N. - Biological age of body and organs (2016)
Забудская Л. Р. - Злокачественные опухоли поджелудочной железы: постпроцессинг компьютерно-томографических нативных и рентгеноконтрастныхизображений (2016)
Гистографический индекс (2016)
Открытие антеролатеральной связки коленного сустава (2016)
Східно-Європейська Школа Радіології (EERS 2016), 10-11червня 2016 р., м. Київ (2016)
Бубенок О. Б. - Относительно присутствия согдийцев в Северо-Восточном Причерноморье во времена раннего средневековья (2015)
Иманлы Асиф Абдулага оглу - К вопросу о социально-экономическом положении Азербайджана в первой трети XVIII века (на основе трудов Джона Белла и Иоганна Густава Гербера) (2015)
Капранов С. В. - Еволюція паназіатизму в першій половині ХХ ст. і питання модернізації Китаю (2015)
Мамедов А. А. - Защитный доспех и снаряжение монгольских всадников (2015)
Печенюк И. С. - Организация армии Монгольской империи и система ее комплектования (2015)
Ремарович О. І. - Діяльність єврейських релігійних партій як важливий чинник у створенні коаліційних більшостей у Державі Ізраїль у період 1948 – 1977 років (2015)
Соегов Мурадгелди - Великая Яса Чингисхана и туркменская народная мудрость: к вопросу об основах тенгрианства (2015)
Фукалов И. А. - Сакрализация власти у тюркских народов раннего средневековья (2015)
Черноіваненко В. В. - Мотиви і сюжети нетрадиційного еротизму в Єврейській Біблії: питання інтерпретації (2015)
Араджионі М. А. - Грецькі дворянські роди на Півдні України: досвід вивчення (за документами Держархіву в Автономній Республіці Крим) (2016)
Bogomolov A. - Injustice (Ẓulm) as the Cause of Revolution in the Discourse of the Egyptian Arab Spring: a Cognitive Semantics Analysis (2016)
Отрощенко І. В. - Сіньцзян у політиці Монгольської Народної Республіки (1920 – 1940-ві роки) (2016)
Пилипчук Я. В. - Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783 – 1812 рр. (2016)
Рог А. В. - Эволюция жанровой парадигмы в искусстве Турции ХХ века: парадоксы новизны в рецепции европейской традиции (2016)
Шепельська І. Ю. - Проблеми перекладу неологізмів та запозичень в офіційно-діловому стилі японського мовлення (2016)
Акимов А. В. - Исследование горючести и воспламеняемости защитных покрытий для элементов энергетических установок (2016)
Andrushchak I. E. - Software implementation of numerical methods of optimal control in the problem decision system, Silchuk Yu. V., Prubush I. О., Umsha О. S., Semeniuk J. R. (2016)
Букетов А. В. - Використання модифікатора бензен-1,3-діаміну для поліпшення теплофізичних властивостей епоксидного композиту, Нігалатій В. Д., Сметанкін С. О., Зінченко Д. О. (2016)
Васильчук Б. А. - Критерии качества систем рейтингования вузов как инструмента для принятия решений, Фильченко Д. В. (2016)
Волкова Н. В. - Удосконалення технологій приготування рибних січених виробів для студентського харчування шляхом додаванням шроту (2016)
Gonzalez Sanchez J. A. - Application of epoxy mortar and polyester resin as injection material for restoration calcareous stone of historical buildings, Bilyy O., Iukhym R. (2016)
Горбачев П. Ф. - К вопросу об определении ёмкости высших транспортных районов по прибытию и отправлению пассажиров, Любый Е. В., Акбар Джан Полад (2016)
Грицюк І. В. - Особливості компенсації реактивних навантажень в електричних мережах з розосередженим генеруванням, Грицюк Ю. В., Бандура І. О. (2016)
Грицюк Ю. В. - Імітаційне моделювання впливу відновлюваних джерел енергії на параметри режиму розподільних електричних мереж, Грицюк І. В., Бандура І. О. (2016)
Гулієва Н. М. - Обладнання і технологія імпульсно-плазмової обробки поверхні, Степанюк В. О. (2016)
Гуменюк Ю. О. - Концептуальні основи аналізу резонансних властивостей ґрунтів сільськогосподарського призначення при вібрації, Герасимчук Г. А., Човнюк Ю. В. (2016)
Дацюк Л. М. - Обґрунтування параметрів компонування колісних лісових харвестерів, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2016)
Єгоров Ю. В. - Оцінка можливості використання індуктора у якості джерела нагріву у процесі FDM друку (2016)
Ковалёв И. А. - Влияние формы лопасти рабочего колеса центробежного насоса низкой быстроходности на его напорные и энергетические характеристики, Ратушный А. В., Семёнова Н. В. (2016)
Крижанівський Є. І. - Оцінка умов руйнування тривало експлуатованих труб бурильних колон при спуско-підіймальних операціях, Витязь О. Ю., Грабовський Р. С. (2016)
Мініцький А. В. - Вплив технологічних факторів на процес допресовки порошкових брикетів на основі заліза, Сосновський Л. О., Мініцька Н. В. (2016)
Мольчак Я. О. - Гідротехнічні споруди як захист від надзвичайних ситуацій, створених ТПВ, Мисковець І. Я., Колядинський М. І. (2016)
Наглюк М. И. - Уточнение сроков смены антифизов при эксплуатации автобусов, Волков В. П., Наглюк И. С., Ляшок В. В. (2016)
Назаров И. А. - Влияние эксплуатационных условий на эффективность торможения легковых автомобилей, Назаров В. И. (2016)
Пащенко В. М. - Втрати в електроди плазмотронів на плазмоутворювальних сумішах повітря з вуглеводнями (2016)
Самчук Л. М. - Оптимізація процесу виробництва притискної втулки за рахунок її виготовлення з відходів машинобудівних підприємств (2016)
Сич О. Є. - Особливості структуроутворення високопористої склокераміки медичного призначення (2016)
Сокол Г. М. - Структурна модифікація сапонітових глин кислотною обробкою (2016)
Степанчук А. М. - Вплив складу та срукури сплавів залізо–самофлюсівний сплав на їх козійну стійкість у розчинах сірчаної кислоти, Румянцева Ю. Ю., Демиденко О. А. (2016)
Сяський В. А. - Уточнена модель передачі обертального моменту від системи штампів з кутовими точками до пружного круглого диска (2016)
Фомин В. М. - Плоский изгиб железобетонной балки с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона при сложном нагружении, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Чумало Г. В. - Дослідження контактної корозії різнорідних сталей у сірководневих середовищах, Дацко Б .М., Івашків В. Р., Юркевич Р. М., Лужецький В. С. (2016)
Полетаев Г. С. - Общее свойство решений родственных Римана-Гильберта-Привалова задач со взаимно обратными рациональными коэффициентами (2016)
Шевченко И. С. - Историко-когнитивные исследования: вопросы евристики (2015)
Колесник О. С. - Інверсивні процеси у поступі відкритих систем: мова, міф, культура (2015)
Mykhaylenko V. V. - Modal Adverb Transposition in Old English (2015)
Шапочкіна О. В. - Генеза станових категорій у германських мовах (на матеріалі готської та німецької мов) (2015)
Зінченко Г. Є. - Структура аппозитивних конструкцій з узагальнювальним елементом у давньоанглійській мові (2015)
Моренець І. М. - Германські претерито-презентні дієслова: морфологічний і семантичний аспекти, Галицька Є. А. (2015)
Volnytska D. O. - Structural Peculiarities of Old English NP in Generative Framework (2015)
Polkhovska M. V. - Application of Generative Procedures for Syntactic Structures Investigation (on the basis of the existential there) (2015)
Ochkovska A. P. - The Analysis of Seem-constructions from the Standpoint of Generative Grammar (2015)
Botsman A. V. - Modal Operators in Modern English and Dutch (2015)
Федорова А. О. - Архаїчні правові терміни на позначення провини у германських та слов’янських мовах (2015)
Кравченко О. Г. - Комбінаторні зв’язки лексеми "економіка" в англійській, українській та російській мовах (2015)
Катернюк В. В. - Номінації ресторанів Лондона: лексико-семантичний аспект (2015)
Борисов О. О. - Типологія адресата в сучасному діалогічному дискурсі (на матеріалі британських та українських ток-шоу) (2015)
Мосієнко О. В. - Особливості функціонування номінативно-референційних одиниць в англомовному медіа-дискурсі (2015)
Ревчук Т. І. - Просторова організація дискурсу комунікативної підтримки у сучасній англійській мові (2015)
Васьківська І. В. - Лінгвопрагматичні особливості англійського маритального епістолярного дискурсу XVI–XVII ст. (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені порушенням принципу кооперації (2015)
Титаренко М. В. - Значение и классификация знака в интерпретации социального статуса в художественном тексте (2015)
Тищенко Т. В. - Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Лутай М. І. - Ефективність комбінованої терапії артеріальної гіпертензії в Україні: результати багатоцентрового дослідження ТРІУМФ (2016)
Амосова К. М. - Співвідношення рівнів офісного і домашнього артеріального тиску у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією на різних етапах алгоритмізованого антигіпертензивного лікування в реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Могильницька Л. А. - Підвищення вмісту ендотеліального моноцитактивувального пептиду ІІ в сироватці крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Стельмашенко О. І., Маньковський Б. М. (2016)
Іванюк Н. Б. - Зміни фракції викиду лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О.А., Тодуров Б. М. (2016)
Мхітарян Л. С. - Якісний стан ліпідних факторів атерогенезу та активність запальної реакції в пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Кучменко О .Б., Шумаков В. О., Малиновська І. Е., Євстратова І. Н., Терещенко Н. М., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2016)
Журавлёва Л. В. - Уровень фракталкина и его значение в прогнозировании наличия и выраженности атеросклеротического поражения венечных сосудов, Лопина Н. А. (2016)
Рішко М. В. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця в жителів гірських та рівнинних населених пунктів Закарпаття з незміненими та незначно зміненими за даними коронароангіографії вінцевими артеріями, Устич О. В. (2016)
Коваленко В. М. - Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією, Несукай О. Г., Гавриленко Т. І., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Даниленко О. О. (2016)
Целуйко В. И. - Уровень галектина-3 и показатели холтеровского мониторирования электрокардиограммы у больных гипертрофической кардиомиопатией, Дагхар С. (2016)
Зинченко Ю. В. - Применение ривароксабана при восстановлении синусового ритма у больных с трепетанием предсердий, Икоркин М. Р. (2016)
Сичов О. С. - Валідація російськомовної версії опитувальника Atrial Fibrillation Effect on QualiTy-of-Life у пацієнтів з фібриляцією і тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С., Романюк П. Б., Міхалєва Т. В., Срібна О. В. (2016)
Коваленко В. М. - Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, Пархоменко О. М., Воронков Л. Г., Дзяк Л. А., Сичов О. С., Карпенко Ю. І., Ячник А. І., Чернуха Л. М., Іркін О. І. (2016)
Беш Д. І. - Патогістологія внутрішньокоронарних тромбів у пацієнта з гострим інфарктом міокарда (2016)
Резолюція наради експертів "Персоніфікована антитромботична терапія як міждисциплінарна проблема" (2016)
Генріх Сергійович Воронков (1939 – 2016). Некролог (2016)
Киртока М. П. - Деякі проблеми визначення поняття "концесія" (організаційно-правовий аспект) (2016)
Шульгіна Т. М. - Теоретичний аналіз дефініцій "інвалід" та "інвалідність" (2016)
Савченко Н. В. - Сервісно-орієнтований підхід до реалізації державної політики у сфері зайнятості (2016)
Сазонець І. Л. - Обґрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації, Гладченко А. Ю. (2016)
Сазонець І. Л. - Формування та реалізація загальних принципів комерційної дипломатії на основі діяльності організацій системи ООН, Тихончук Л. Х. (2016)
Янюк С. В. - Походження територіальної оборони та сучасні реалії її необхідності (2016)
Яценко В. А. - Основні завдання та пріоритети сервісно-орієнтованої державної політики в Україні (2016)
Kolisnichenko N. - Current communicative approaches and interactive methods in foreign language teaching for future managers and civil servants, Vasilyeva H., Gorshkova K., Yatsun Y. (2016)
Линдюк О. А. - Європейський досвід модернізації державної служби та перспективи його застосування в Україні (2016)
Привалова Н. В. - Щодо проблем моніторингу персоналу державного управління та шляхів їх вирішення (2016)
Romanenko T. - Interactive learning methods as a means to improve civil servants training, Kubrak O. (2016)
Булавченко О. С. - Мотиваційний моніторинг у професійній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування (2016)
Ворона П. В. - Системи місцевих виборів в країнах Західної Європи (2016)
Літвак А. І. - Результативність управління центром первинної медико-санітарної допомоги за моделлю Адізеса (2016)
Буниятова И. Р. - Текст или дискурс: вот в чем вопрос (2016)
Зубченко О. С. - Ідеологічний аналіз британського політичного дискурсу (2016)
Палійчук Е. О. - Іконічні конструкти соціальних ситуацій (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми (2016)
Редька І. А. - Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття) (2016)
Торговець Ю. І. - Текст-типологічна специфіка есе: історична ретроспектива (2016)
Чайківська Г. С. - Елементи чарівної та фантастичної картин світу як основа казкового тексту (на матеріалі французької авторської казки) (2016)
Kuzmenko A. O. - Predicative organization of English infant poetic texts (2016)
Калитюк Л. П. - Мовні засоби вираження когезії в англомовному мультфільмі Torill Kove "The Danish Poet”, Турта Ю. П. (2016)
Колесник О. С. - Структурне наповнення англомовних статей,що зображають стихійне лихо, Узварик І. А. (2016)
Борисов О. О. - Невербальна комунікація у британських та українських парламентських дебатах (2016)
Поліщук Н. П. - Соціальна зумовленість мовленнєвого акту в комунікативному процесі (2016)
Стрельченко К. С. - Концептуальний простір таємниця: фреймова модель (на матеріалі англомовних художніх творів) (2016)
Науменко Л. П. - Лінгвальна природа та категорійний статус професійного концепту (2016)
Ізотова Н. П. - Метафікціональна гра в ракурсі когнітивного дейксису (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2016)
Дроф’як Н. І. - Асиндетичне субстантивне словосполучення в англійській мові як єдність формальної та концептуальної моделі (2016)
Приходько А. М. - Когнітивно-комунікативна організація гіпотаксису з детермінантним підрядним (на матеріалі німецької та англійської мов), Олексієнко А. В. (2016)
Грипас О. Ю. - Засоби маркування компаративних відношень у формально-синтаксичній структурі речення в українській мові (2016)
Лахно Н. В. - Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Граматичні особливості абревіатури "PR” (public relations) в українській мові (2016)
Гайдаш А. В. - The portrait of the old lady in Eric Coble’s The Velocity of Autumn (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пам’яті Віри Олексіївни Мамонтової (2016)
Мамонтова В. А. - Теоретическое и прикладное значение систематики и ее методологий на примере тлей (Homoptera, Aphidoidea) (2016)
Зерова М. Д. - Переописание и новые данные о распространении Tetramesa eximia (Giraud) (Hymenoptera, Eurytomidae) (2016)
Kaliuzhna M.O. - First data on aphidiine wasps (Braconidae: Aphidiinae) of the Kaniv nature reserve (2016)
Нужна A. Д. - Новые и редкие для фауны Украины виды подсемейства Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) (2016)
Сухомлін К. Б. - Таксономічна різноманітність мошок (Diptera, Simuliidae) України, Зінченко О. П. (2016)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Українських Карпат (2016)
Пучков А. В. - Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова (Украина), Маркина Т. Ю., Скавыш М. Ю. (2016)
Дрогваленко А. Н. - Мицетофильные чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae) фауны Украины (2016)
Шатровський О. Г. - Зональність в номенклатурі ареалів жуків родини водолюбів (Coleoptera: Hydrophilidae) (2016)
Вовк Д. В. - Пластинчатоусые жуки (Coleoptera: Scarabaeoidea) Черниговской области (Украина), Шешурак П. Н., Назаров Н. В. (2016)
Махина В. О. - Современные находки совок (Lepidoptera, Noctuidae) описанных из степной зоны Украины, Ключко З. Ф., Голобородько К. К. (2016)
Akimov I.A. - Current status and tendencies in diversity and trophic speciali-zation of tetranychidae mites (Acari, Tetranychidae) of the steppe zone of Ukraine, Zhovnerchuk O.V. (2016)
Колодочка Л. А. - Видовой состав клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Луганского природного заповедника, Бондарев В. Ю. (2016)
Оксентюк Я. Р. - Акаридієві кліщі (Acariformes, Astigmata) у вуликах медоносної бджоли (Apis mellifera) в Житомирському Поліссі (2016)
Фали Л. І. - Особливості внутрішньопопуляційної мінливості імаго Paederus littoralis (Coleoptera, Staphylinidae) (2016)
Шумов С. Н. - Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury, 1773) (Arctiidae, Lepidoptera) на Украине и вероятность ее вымерзания (2016)
Єфіменкo Т. М. - Мікробіота стільників з бджолиних сімей, уражених гнильцем, Ярошко О. М., Галата М. С., Шепелевич В. В., Степура Л. Г., Гриценко Л. М., Яворська В., Святецька В. М., Войчук С. І., Односум Г. В. (2016)
Мєшкова В. Л. - Оцінювання шкідливості комах у незімкнених cоснових культурах (2016)
Федоренко В. П. - Идентификация табачной белокрылки Bemisia tabaci Genn. в теплицах г. Киева, Чумак П. Я., Сыкало О. О., Шейко Я. В., Вигера С. М., Ковальчук В. П. (2016)
Круть М. В. - До 70-річчя Iнституту захисту рослин НААН України. Розвиток ентомологічних досліджень (2016)
Пучков О. В. - Перша міжнародна конференція українських ентомологів, Мірутенко В. О. (2016)
Правила для авторів (2016)
Царенко О. М. - Паліноморфологічні особливості видів роду Tamarix (Tamaricaceae), представлених у флорі України, Цимбалюк З. М. (2016)
Дмитраш-Вацеба І. І. - Нова популяція Sesleria uliginosa (Poaceae) з Опілля (Україна) та загрози її зникнення, Дідух Я. П., Шумська Н. В. (2016)
Красова О. О. - Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну річки Інгулець, Коршиков І. І. (2016)
Гончаренко І. В. - Застосування методу DRSA – непараметричного кластерного аналізу в класифікації рослинності (2016)
Пашкевич Н. А. - Еколого-ценотичний аналіз трав’яних угруповань Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони України, Березніченко Ю. Г. (2016)
Терлига Н. С. - Особливості сезонної динаміки пігментів фотосинтезу у видів роду Pinus (Pinaceae) (2016)
Бойко Л. І. - Особливості листка Pittosporum tobira (Pittosporaceae) за різних умов вирощування (2016)
Фостяк Т. М. - Callitriche cophocarpa (Plantaginaceae) у високогір'ї Українських Карпат, Тасєнкевич Л. О. (2016)
Heluta V. P. - Erysiphe symphoricarpi (Erysiphales), the first record in Ukraine, Siahaan S.A.S., Takamatsu S. (2016)
Блюм Я. Б. - Минуле та сьогодення Королівських ботанічних садів К’ю в пам’ятках матеріальної культури, Барштейн В. Ю. (2016)
Peregrym M. M. - Mashav international training course "Environmental management of nature parks and reserves" (Tel Aviv – kibbutz Ketura – Jerusalem, Israel), Fedoriyak М. М., Polchaninova N. Yu., Varyvoda Ye. O., Vertyporokh N. L., Osypchuk O.V. (2016)
Копанєва В. О. - Наукова бібліотека: від e-каталогу до e-науки (2016)
Кунанець Н. Е. - Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід, Липак Г. І. (2016)
Кушерський А. М. - Становлення американської системи президентських бібліотек (2016)
Ржеуський А. В. - Інноватика в бібліотечно-обслуговуванні користувачів: за матеріалами соціологічного дослідження інформаційному, Кунанець Н. Е. (2016)
Соколов В. Ю. - Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (продовження) (2016)
Удовик В. М. - Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу (2016)
Леміш Н. О. - Діаріуші ХVІІІ століття як джерело дослідження діловодних традицій часів Гетьманщини: документознавчі студії (2016)
Бриль Ю. О. - Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України (2016)
Курбан О. В. - Ситуативне планування інформаційно-психологічних процесів у соціальних онлайн мережах (2016)
Шевчук Ю. С. - Реклама в кіно як технологія ціннісного впливу на споживацьку поведінку (2016)
Демченко І. Л. - Місце та значення знаково-символічного простору Євромайдану в сучасній семіосфері українського суспільства (2016)
Дяченко Н. С. - Рецензія на навчальний посібник "Зберігання документів у бібліотеках" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Гевко Б. М. - Структурний синтез пристроїв та інструменту для нарізання різі, Клендій В. М., Марчук Н. М., Казмірчук В. П. (2016)
Гевко І. Б. - Теоретичне обґрунтування регулювання подачі свердління при обробленні наскрізних отворів, Клендій М. І, Марчук Н. М. (2016)
Головач В. М. - Аналіз пристрою для захисту металевих предметів від корозії, Сірко З. С., Торчилевський Д. П. (2016)
Головачук І. П. - Визначення критичних навантажень на стебло, Бурчак І. Н. (2016)
Дідух В. Ф. - Дослідження технології локального внесення твердих органічних добрив під час садіння картоплі, Поліщук М. М, Тарасюк В. В. (2016)
Дударєв І. М. - Дослідження провисання шару лляного вороху на днищі сепаратора, Крук С. М., Кірчук Р. В., Тарасюк В. В. (2016)
Кірчук Р. В. - Моделювання переміщення насіння сої у пристрої підготовки до сушіння, Голій О. В., Копець К. Є., Іванкевич А. Е. (2016)
Клендій О. М. - Експериментальні дослідження гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою (2016)
Клендій В. М. - Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів, Мельничук С. Л. (2016)
Котов Б. І. - Моделювання та розрахунок параметрів процесу охолодження зерна після сушарок в пневмостані, Курганский О. Д. (2016)
Котов Б. І. - Моделювання і розрахунок режимних параметрів зерносушарок періодичної дії, Степаненко С. П., Швидя В. О (2016)
Налобіна О. О. - Огляд технологій та технічних засобів для збирання коноплі, Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В. (2016)
Нестеренко О. В. - Обґрунтування параметрів живильного пристрою для багаторівневого введення зернового матеріалу у вертикальний пневмосепаруючий канал, Петренко Д. І., Лещенко С. М., Васильковський О. М., Гончарова С. Я. (2016)
Онюх Ю. М. - Дослідження умов вирощування льону олійного, Дідух В. Ф., Тараймович І. В. (2016)
Панасюк С. Г. - Тепло- та масоперенесення в шарі пектиновмісної сировини, Кравчук В. І. (2016)
Шведик М. С. - Аналіз основних факторів, які впливають на продуктивність картоплекопача, Корнелюк В.О., Теслюк В.В. (2016)
Шимко А. В. - Дослідження коефіцієнтів тертя кочення та ковзання бульб картоплі (2016)
Анотації (2016)
Вржещ М. В. - Аналіз технологічних схем рубок на основі використання сучасної лісозаготівельної техніки, Толстушко Н. О., Боровицький О. М. (2016)
Гунько Ю. Л. - Підвищення ефективності робочого поцесу тарілчастого дозатора, Шведик М. С., Сахан В. В. (2016)
Дідух В. Ф. - Визначення властивостей паливних матеріалів сформованих з стебел льону олійного, Тарасюк В. В., Оніщук А., Соколовський В. (2016)
Дударєв І. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів змішувача сипких матеріалів (2016)
Корнелюк В. О. - Моделювання осцилюючого режиму сушіння насіння трав, Забродоцька Л. Ю., Хвесик В. О., Хомич А. В. (2016)
Котов Б. І. - Закономірності руху частинок в пневмогравітаційному сепараторі при змінній швидкості горизонтального повітряного потоку, Степаненко С. П. (2016)
Лачуга Ю. Ф. - Тенденции развития трясильных машин для обескостривания короткого льоноволокна, Ковалев М. М., Апыхин А. П., Толстушко Н. Н., Назаривский А. В. (2016)
Налобіна О. О. - Пристрій для збирання стебел коноплі, Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В., Ткачук О. Л. (2016)
Панасюк С. Г. - Визначення швидкості сушіння зерна та качанів кукурудзи (2016)
Проценко В. О. - Швидкодія запобіжної муфти з канатами хордального розташування, Клементьєва О. Ю. (2016)
Сай В. А. - Технологічні властивості і придатність волокна льону олійного вирощеного в умовах полісся україни, Мельник Д. А. (2016)
Сацюк В. В. - Визначення маси проби для дослідження однорідності складу суміші, Юхимчук С. Ф. (2016)
Сацюк В. В. - Оцінка згладжуючої здатності змішувачів безперевної дії (2016)
Тараймович І. В. - Удосконалена технологія переробки насіння льону олійного з отриманням продуктів різного функціонального призначення, Душук М. С. (2016)
Ткачук О. Л. - Вдосконалення технології підготовки льоновмісної тканини, Остапчук О. В. (2016)
Хайлис Г. А. - К определению силы сопротивления почвы при ее обработке игольчатой бороной, Пех П. А., Толстушко Н. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2016)
Хайлис Г. А. - Особенности роботы прицепной двухколёсной машины на склонах полей, Толстушко Н. Н., Мартынюк В. Л., Толстушко Н. А., Шевчук М. В. (2016)
Харчук О. С. - Визначення перекосу стебел у стрічці після розстилання льонозбиральною машиною, Хайліс Г. А., Толстушко М. М., Юхимчук С. Ф. (2016)
Цизь І. Є. - Дослідження процесу ущільнення рослинного матеріалу у конічному каналі, Мельник О. О., Романюк Н. М., Бабич М. О. (2016)
Аннотації (2016)
Від редактора (2011)
Радишевський Р. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" в історії українсько-польського діалогу культур (2011)
Кравченко С. - Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (Варшава, 1932-1938) (2011)
Яручик О. - "Польсько-український бюлетень": передумови створення та програма видання (2011)
Libera P. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932-1938) – pismo ruchu prometejskiego (2011)
Gaczkowski M. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" wobec polskich władz państwowych (1932-1938) (2011)
Церковняк-Городецька О. - В. Бончковський як редактор "Польсько-українського бюлетеня" (2011)
Осадчий В. - Концепція історії України на сторінках "Польсько-українського бюлетеня", Польова О. (2011)
Соболь В. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932-1938) про першу політичну еміграцію в Європі (2011)
Siryk L. - Publicystyka Józefa Łobodowskiego na łamach "Biuletynu Polsko-Ukraińskiego" (2011)
Брацкі А. - Публіцистика на сторінках "Польсько-українського бюлетеня": соціокультурна фузія (2011)
Астаф’єв А. - Творчість Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (2011)
Брацка М. - Романтичні імперативи і герої на сторінках "Польсько-українського бюлетеня" (2011)
Вознюк О. - Еміграційна візія українця в польському контексті: перспектива паризької "Культури" (2011)
Сліпушко О. - Русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя (2011)
Константиненко К. - Українські землі та етнос у літературі Італії XIII-XVI століть: зародження та розвиток основних топосів (2011)
Поплавська Е. - Українсько-польський діалог у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. (2011)
Сухарєва С. - Літературно-релігійна полеміка Мелетія Смотрицького та Петра Скарги: особливості стилю і мовлення (2011)
Бай О. - Унійний вимір польськомовної прози Йоахима Іллі Мороховського (2011)
Злотник-Шагіна О. - Іван Франко – дослідник поеми Себастіяна Кленовича "Роксоланія" (2011)
Kuran M. - Problematyka ukraińska w twórczości Marcina Paszkowskiego (2011)
Козак С. - Польсько-український дискурс епохи романтизму (2011)
Єршов В. - Канон авторів і текстів польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму (2011)
Радишевський Р. - Моралізаторське зерно поезії Льва Венглінського (2011)
Варфоломеєва Н. - Ratio contra cordio. Генеза образу "слов’янської" вітчизни у творчості Томаша Августа Олізаровського (2011)
Руденко І. - Західноєвропейська література в рецепції Міхала Грабовського (2011)
Цьолик Н. - Романтичний етногерой у творчості Міхала Чайковського (2011)
Чорноус С. - Художнє втілення мотиву подорожі у творчості Ю. І. Крашевського (2011)
Ромащенко Л. - Повість "Гетьман Мазепа" Ф. Равіти-Гавронського в контексті польської мазепіани (2011)
Прокопенко М. - Літературна творчість Яна Захар’ясевича на тлі доби: суспільно-політичний аспект (2011)
Гончаренко Б. - Питання асиміляції євреїв у творчості польських та українських позитивістів кінця XIX ст. (2011)
Нахлік Я. - Топос душі і пошуки абсолюту в польській та українській поезії раннього модернізму (2011)
Ямборко С. - Творчість Василя Стефаника у рецепції представників "Молодої Польщі" (2011)
Чепелик О. - Національне підсвідоме в драматичній поемі "Над Дніпром" О. Олеся та польський контекст (2011)
Котяш І. - Українська та польська історія епістолярію (2011)
Brzozowska-Krajka А. - Dialog z polskim romantycznym mitem słowiańszczyzny: conradowski casus aktywnej intertekstualności (2011)
Krajka W. - Polskość twórczości Josepha Conrada w europejskim i światowym dialogu kultur (2011)
Omelan L. - "A Nobleman from Ukraine”: Joseph Conrad’s Attitude to His Homeland (2011)
Циховська Е. - Аркадія дитинства Л. Стаффа: часово-просторові образи (2011)
Булаховська Ю. - Про творчу постать Болеслава Лесьмяна (2011)
Węcel-Ptaś К. - Huculszczyzna w polskiej literaturze dziecięcej dwudziestolecia międzywojennego (2011)
Харлан О. - Поетика повсякденного простору у прозі Марії Галич і Зоф’ї Налковської (2011)
Захаров В. - Ідейно-художні домінанти роману С. І. Віткевича "Прощання з осінню" (2011)
Сахневич М. - Еволюція творчої манери Юзефа Чеховича (2011)
Ясній Я. - Культура мешканців Карпат у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2011)
Колошук Н. - Береза Картузька в українській табірній мемуаристиці (2011)
Яковенко С. - Метафізична біоетика сенсу у творчості Чеслава Мілоша (2011)
Оляндер Л. - Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта (2011)
Zając S. - Nomadologia jako strategia pisarska i propozycja czytania tekstów kultury europejskiej – przykład Zygmunta Haupta (2011)
Сухомлинов О. - Пограничне сприйняття малої вітчизни в творчості Ромуальда Верника (2011)
Maćkowicz M. - Mit Ukrainy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Andrzeja Kuśniewicza (2011)
Кияк І. - Засадничі принципи та структура епістемологічної проблематики фантастики і футурології Станіслава Лема (2011)
Зелінська Л. - Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій (2011)
Чіпак У. - Екзистенційні виміри буття у творчості Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича (2011)
Хайдер Хайдер - Постмодерні вектори зближення жанрів великої польської прози (2011)
Довжок Т. - Роль багатокультурності у польській літературі кінця XX – початку XXI століття (2011)
Фрис І. - Образ Львова у трилогії Марії Нуровської (2011)
Шевченко С. - Сучасні поетичні польсько-українські взаємини (2011)
Нахлік О. - Польська література на сторінках незалежного культурологічного часопису "Ї" (2011)
Żmudzka-Brodnicka M. - "Błyski” Julii Hartwig – rozważania genologiczne (2011)
Сидяченко Н. - Сучасне і майбутнє у картині світу Чеслава Мілоша (на матеріалі есеїв "Земля Ульро" та "Свідчення поезії") (2011)
Czernysz T. - Teza, antyteza i proteza: o grze słów w wierszach księdza Jana Twardowskiego, Jermolenko S. (2011)
Андрусів У. - Асоціативне поле концептів "wolność” та "swoboda” в новелах Станіслава Вінценза (2011)
Непоп-Айдачич Л. - Риси польського мовного образу рослини у світлі дериватів лексеми kwiat "квітка” (2011)
Войцева О. - Запозичення в лексиці водного господарства польської мови (2011)
Конюхова Л. - Магічні слова в мові рекламного тексту, Каламаж М. (2011)
Савчук Є. - Стилістичне значення словотвірних формантів у блогах (на матеріалі польської мови) (2011)
Кравчук А. - Лексико-семантична сполучуваність слів у викладанні польської мови українцям (2011)
Юревич М. - Гра як стратегія вивчення іноземних мов (на матеріалі досліджень польських мовознавців) (2011)
Дем’яненко Н. - Національно-культурний компонент у польській фразеології (2011)
Лозинська О. - Інновації-заміни в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій (2011)
Сагата Ю. - Польська анімалістична фразеологія в мовній свідомості студентів-полоністів Вроцлавського університету (на матеріалі анкетування) (2011)
Зелінська М. - Специфіка синтаксичних структур у мовленні молодого покоління носіїв польської мови Львівщини (2011)
Жулинський М. - Україна і Польща міжвоєнного двадцятиліття: пошуки шляхів порозуміння (2011)
Сегеда С. - Київська Русь і Давньопольська держава: історико-культурні паралелі (2011)
Wolski R. - Polski trop w dziejach Królewca XV-XVIII wieku: ludzie, księgi, wydarzenia (2011)
Степовик Д. - Бердичівська чудотворна ікона Богородиці Провідниці-Одигітрії – спільна святиня православних і католиків України (2011)
Росовецький С. - "Tragedya ruska" як сміхова пам’ятка польсько-українського культурного пограниччя (2011)
Якубовський В. - Польська шопка як європейський контекст українського вертепу (2011)
Павлова А. - Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга, Зайцева І. (2011)
Головатюк В. - Роль польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах (кінець XIX – перша третина XX ст.) (2011)
Mogylna A. - Rola Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1930-1936) w integracji polskiej mniejszości narodowej w ramach Związku Radzieckiego (2011)
Халюк Л. - "Мала вітчизна" в усних оповіданнях українців Польщі, переселених внаслідок акції "Вісла" (2011)
Вахніна Л. - Фольклор українців Польщі (феномен Північного Підляшшя) (2011)
Полулях І. - Європейський інтеграційний рух – ідея і дійсність (2011)
Зимомря М. - Українознавство на тлі діяльності Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі, Зимомря І. (2011)
Радишевська О. - Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції (2011)
Szymczuk W. - Prasa polska na tle prasy innych mniejszości na Ukrainie (2011)
Kaszko L. - Rosyjskie i ukraińskie stereotypy wobec NATO z polskiej i wschodniej perspektywy (2011)
Відомості про авторів (2011)
Еліопулос П. - Управління знаннями в сучасних демократіях і проблема істини (2016)
Дубняк З. - Модерна радикалізація історії як процесу навчання (2016)
Гутнер Г. - Научные и утилитарные задачи. К вопросу о мотивации при изучении наук (2016)
Поліщук О. - Поліщук О. Концепція колективної дії як ціннісне підґрунтя теорії освіти, Поліщук О. (2016)
Зінченко В. - "Новий гуманізм": інтегративна система філософії освіти, етики, соціального менеджменту та педагогіки (2016)
Шамрай В. - Освіта та політика в глобалізованому світі (2016)
Пролеєв С. - Філософські компетентності: якими їм бути? (2016)
Горбунова Л. - Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація (2016)
Гірний О. - Ефективність безплатної освіти, або ще раз про стипендії (2016)
Вубельс Т. - Якість вищої освіти та сучасні дослідження в цій галузі. Інтерв’ю Сергія Курбатова з президентом Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) Тео Вубельсом, Курбатов С. (2016)
Козловський В. - Витоки і принципи Кантової прагматичної антропології (2016)
Dimopoulos B. - The Vitalistic Components of the Nietzschean Man: Society, Culture, Education (2016)
Ищенко Н. - Аналитика Dasein М. Хайдеггера в образовательной перспективе (2016)
Olatunji Oyeshile - Education as Template for Existential Imperatives and Social Order in Africa (2016)
Pawlak R. - School Reforms and Educational Inequalities in Post-Communist Poland (2016)
Губенко А. - Модели интегративной биоэтики в разных странах (2016)
Яр Ф. - Наука про життя та моральне виховання (2016)
Засс Г.-M. - Засади біоетики з протестантської традиції (2016)
Киященко Л. - Идея трансверсума – среда порождения смысла в трансдисциплинарном опыте (2016)
Гомілко О. - Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) (2016)
Матусевич Т. - Цінності та ідеали: теорія і практика. Огляд XI Всесвітнього конгресу Міжнародного товариства універсального діалогу (ISUD), Варшава, 11-16 липня 2016 р. (2016)
Гончаренко О. - Філософія Казимира Твардовського: історія і сучасні інтерпретації (Огляд Симпозіуму, присвяченому 150-й річниці з дня народження Казимира Твардовського, Львів, 7 листопада 2016 року) (2016)
Губенко Г. - Інтегративна педагогічна біоетика як перспектива освітнього дискурсу (Інформаційний огляд Шостого Національного Конгресу з біоетики, Київ, 27 – 29 вересня 2016 року) (2016)
Шевчук Д. - Чому потрібна революція у школі? Рецензія на книгу: Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція, що назавжди змінить освіту (2016)
Содержание (2017)
Вітаємо з ювілеєм Віталія Григоровича Майданника (2017)
З надією на світле дитинство (2017)
Маменко М. Є. - Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Донцова К. М. (2017)
Марушко Ю. В. - Санація ротоглотки при інфекційній патології у дітей, Гищак Т. В. (2017)
Попович В. І. - Порушення якості життя хворихна гострий середній отит і можливості його корекції (2017)
Дынник В. А. - Проблемы, связанные с репродуктивным потенциалом девочек из зоны военного конфликта (2017)
Аряев Н. Л. - Пробиотики c витамином D3 в профилактике инфекционных заболеваний у недоношенных детей, Шевченко И. М., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2017)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості їх медикаментозної корекції, Заїчко Н. В., Мазур О. Г. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 3), Никулина А. А. (2017)
Овчаренко Л. С. - Метаболическая иммуномодуляция: полиненасыщенные жирные кислоты для профилактики острой респираторной патологии у детей, Слуцкая Т. В., Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2017)
Синоверська О. Б. - Ефективність препарату "Гербіон сироп плюща" у лікуванні дітей із гострим бронхітом, Макян С. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Ефективність та безпека застосування солі Шюсслера №3 у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей, Гнилоскуренко А. В., Демчук С. М., Краснякова М. Є. (2017)
Марушко Ю. В. - Особливості функціональних резервів серцево6судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та корекція виявлених порушень, Гищак Т. В. (2017)
Барзилович В. Д. - Формування харчової толерантності до білків коров'ячого молока у дітей з гострими алергічними реакціями, Починок Т. В., Барзилович А. Д. (2017)
Марушко Ю. В. - Клінічні прояви та підходи до діагностики синдрому непереносимості гістаміну у дітей, Московенко О. Д . (2017)
Кузьміна В. А. - Вивчення ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних, Якубова І. І. (2017)
Шевчук Д. В. - Значення інтерстиціальних клітин Кахаля у функції сечового міхура: сучасний стан питання (2017)
Ходжамова Н. К. - Характеристика частоты генетических факторов фолатного обмена у новорожденных с задержкой внутриутробного развития, Каримов Х. Я., Рахманкулова З. Ж., Бобоев К. Т. (2017)
Белых Н. А. - Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей Рязанской области в эпидсезоне 2015–2016 гг., Есакова Е. М., Фокичева Н. Н., Пискунова М. А., Мертешева Л. М., Калашникова О. Н., Скобеев И. Г., Майорова Е. В., Мамлина Р. К., Шабаева Т. Ю. (2017)
Кенс О. В. - Аденома лівого головного бронха у хлопчика-підлітка (клінічний випадок), Бергтравм В. І., Головин Р. Р., Шнира-Очич К. В. (2017)
Памяти профессора Галины Никитичны Костюриной (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Артамонова Н. О. - Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення, Філіпова Л. Я. (2016)
Ляхоцький В. П. - Методика використання хмарних обчислень для ефективної організації наукової роботи, Ляхоцька Л. Л. (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках (2016)
Бриль Ю. О. - Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід (2016)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографічні видання кінця ХХ – початку ХХІ століття в Національній академії наук України: традиції та інновації (1992–2012) (2016)
Рибачок О. М. - Стратегія Бібліотеки конгресу США в галузі створення Національної цифрової бібліотеки у 1995–2015 роках (2016)
Тур О. М. - Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (2016)
Кошеварова Н. Г. - Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни (2016)
Шматко Т. Г. - Архівно-документальні матеріали органів держбезпеки в забезпеченні (організації) ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986 рік) (2016)
Курбан О. В. - Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова (2016)
Толок Є. В. - Рекламна діяльність в Україні: основні підходи до побудови системи державного управління (2016)
Шипота Г. Є. - Трансформація інформаційного забезпечення професійної комунікації фахівців в умовах розвитку медіакультури (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Відомості про авторів (2014)
Бирка М. Ф. - Неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін у країнах співдружності незалежних держав (2014)
Бугайчук К. Л. - Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення (2014)
Жижко О. А. - Особливості управління професійною освітою маргінальних груп населення як компонента заходів соціального захисту в Мексиці (2014)
Ілляхова М. В. - Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти (2014)
Ковальчук І. М. - Сутність та зміст професійно значущих якостей вчителя технології (2014)
Колпаков В. М. - Концептуально-технологические основы развития стратегического мышления (2014)
Кравчинська Т. С. - Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи (2014)
Куценко В. І. - Управління освітою — важливий чинник інноваційного економічного розвитку України, Олійник В. В. (2014)
Ляхоцький В. П. - Післядипломна педагогічна освіта: у пошуку новітніх технологій (2014)
Наливайко Г. В. - Формування самоосвітньої компетентності у студентів — майбутніх менеджерів освіти (2014)
Олійник В. В. - Післядипломна освіта в контексті глобалізаційних змін сучасного світу (2014)
Рябова З. В. - Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2014)
Саюк В. І. - Організаційно-педагогічні умови формування змісту підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Базиленко А. К. - Оcобливості ціннісного компонента соціальної активності студентської молоді (2014)
Бантишева О. О. - Основні підходи до дослідження проблеми схильності особистості до віктимної поведінки (2014)
Бондарчук О. І. - Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій у віртуальному освітньому середовищі в процесі підвищення кваліфікації (2014)
Волженцева І. В. - Теоретико-методологический анализ полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами (2014)
Вронська В. М. - Роль психологічної підготовки медичних сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей (2014)
Гельбак А. М. - Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду (2014)
Діденко М. С. - Системно-термінологічний аналіз категорії "професійно значущі якості особистості" (2014)
Пастух Л. В. - Проблеми розвитку сензитивності в процесі підготовки та професійного становлення практичних психологів закладів освіти (2014)
Сердюк Л. З. - Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців (2014)
Сняданко І. І. - Діагностика умов навчання в університеті (2014)
Авдонін К. В. - Обчислення екранованих потенціалів просторово неоднорідних іонних систем, Ментковський Ю. Л. (2006)
Ткач М. В. - Властивості спектра сферично-симетричних станів електронів у закритих СКТ з двома потенціальними ямами, що переходить у відкриту СКТ, Сеті Ю. О. (2006)
Головацький В. А. - Властивості енергетичного спектра електронів в еліптичному квантовому дроті, Гуцул В. І. (2006)
Грищук А. М. - Властивості спектра квазічастинок та повного набору хвильових функцій у комбінованій наногетеросистемі, Маханець О. М. (2006)
Іванов В. І. - Напівпровідникові квантові ями зі спін-орбітальною взаємодією Рашби, Дугаєв В. К. (2006)
Заплітний Р. А. - Процеси дефектоутворення в епітаксійних структурах СdHgTe при імплантації іонами As, Каземірський Т. А., Фодчук І. М., Свянтек З. (2006)
Сопінський М. В. - Динаміка після конденсаційної трансформаціі термонапилених плівок бінарних та псевдобінарних халькогенідних склоподібних напівпровідникових сполук As2S3–xSex, Стронський О. В., Шепелявий П. Є. (2006)
Брайловський В. В. - Інтегрована система збору даних та керування для імпульсного спектрометра ЯКР, Шпатар П. М., Чуботару М. М. (2006)
Балазюк В. Н. - Стабільність термометричної речовини для ЯКР-термометра, Брайловський В. В., Іларіонов О. Є., Ластівка Г. І., Муздебаєв М. М., Раранський М. Д. (2006)
Ластівка Г. І. - Нееквівалентні стани галію в політипній сполуці GaSe, Хандожко О. Г. (2006)
Брайловський В. В. - Стабілізація частоти промислового ВЧ генератора, Добровольський В. В., Лесінський В. В., Чуботару М. М. (2006)
Брайловський В. В. - Підсистема приймання й обробки сигналів ЯКР, Ватаманюк П. П., Шпатар П. М. (2006)
Брайловський В. В. - Порівняльний аналіз синхронних детекторів для ЯКР-спектрометрів, Верига А. Д., Хандожко О. Г., Шпатар П. М. (2006)
Боледзюк В. Б. - Оптичні дослідження процесів водневої інтеркаляції–деінтеркаляції в шаруватих напівпровідникових кристалах γ-InSe та ε-GaSe, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Кривохижа С. М. (2006)
Драпак С. І. - Mеханізм струмоперенесення в ізотипних гетероконтактах n-In2Se3–n–InSe, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д. (2006)
Дудяк О. В. - Дослідження джерел струму системи Li/CuPbBiSe3, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2006)
Ковалюк З. Д. - Визначення оптимального співвідношення мас електродів суперконденсаторів, Юрценюк С. П., Бухаров В. А. (2006)
Хомяк В. В. - Генераційно-рекомбінаційні процеси на контакті Pt/n-CdTe, Ілащук М. І., Орлецький І. Г. (2006)
Герман І. І. - Фотоприймач на основі телуриду ртуті-індію для кварцового оптичного волокна (2006)
Грушко Є. В. - Характеристики тонкоплівкової Au/n-CdTe діодної структури як сонячного елемента (2006)
Кульчинський В. В. - Можливості застосування твердого розчину телуриду ртуті-кадмію з широкою забороненою зоною у фотоелектроніці (2006)
Ляшкевич В. Я. - Модель пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних пристроїв (2006)
Черкез Р. Г. - Теорія оптимізації проникних генераторних термоелементів (2006)
Авдонін К. В. - Пошук розв’язків рівняння Паулі для нейтрона при радіально-симетричній когерентно-швингерівській взаємодії з речовиною, Ментковський Ю. Л. (2006)
Камишин В. В. - Розробка структурної моделі системно-інформаційної кваліметрії в управлінні розвитком академічної обдарованості, Рева О. М., Трушковський К. Ю. (2016)
Грицишина Т. І. - Соціалізація дітей старшого дошкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2016)
Онопченко Г. В. - Онлайн-тестування як компонент системи виявлення обдарованості у дітей (2016)
Ткаченко Л. І. - Інтернет-мережа: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів (2016)
Зінченко С. В. - Ціннісні орієнтири сучасного викладача: особистісний аспект (2016)
Постова К. Г. - Особливості викладання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах технічного спрямування (на прикладі географії), Дідик Л. А. (2016)
Журавель Т. О. - Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти, Соколова Н. О. (2016)
Волошина А. Л. - "Школа берегині козацького роду" – етнокультурний проект популяризації козацької спадщини, Олійник Л. Г. (2016)
Чудакова В. П. - Відмінності структурно змістовного аналізу латентних факторів особливостей психологічної готовності до інноваційної діяльності персоналу організацій з позитивною та негативною "інноваційністю", як детермінанти конкурентоздатності особистості (2016)
Лук’янчук Н. В. - Творче самопочуття вчителя: практичний аспект, Рашковська І. В. (2016)
Полющенко І. В. - Програма для самостійної роботи з навчального предмета "Інформатика" для студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу) (2016)
Власюк А. В. - Становлення талантів в Японії (2016)
Іванюта І. М. - Мрії збуваються (2016)
Комашко К. С. - Розвиток творчої особистості ліцеїста (з досвіду навчально-виховної діяльності Радомишльського ліцею Житомирської області) (2016)
Дослідницький проект "ВІД РОДИНИ ДО УКРАЇНИ" (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УНІКУМ" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Бакларь В. Ю. - Математическая модель процесса электровзрыва цилиндри-ческих проводников, Кускова Н. И., Челпанов Д. И. (2015)
Баранов М. И. - Применение мощного высоковольтного генератора ГИТМ-10/350 для оценки электротермической молниестойкости проводов и кабелей электрических цепей объектов промышленной электроэнергетики, Рудаков С. В. (2015)
Борисов Р. К. - Требования к устройствам блокировки оперативных переключений при разработке и изготовлении новой продукции, Ковалев Д. И., Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г. (2015)
Глебов О. Ю. - Диагностика заземляющих устройств и систем молниезащиты объектов электроэнергетики на современном этапе, Киприч С. В., Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Пличко А. В., Резинкин О. Л. (2015)
Глебов О. Ю. - Термины и определения по молниезащите ДСТУ EN 62305-X:2012, Киприч С. В., Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Резинкина М. М. (2015)
Князев В. В. - Сравнительный анализ методов расчетной оценки количества ударов молнии в объект, Дронов В. Н. (2015)
Кравченко В. И. - Анализ влияния внешних электромагнитных полей на работоспособность полупроводниковых приборов, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Влияние неровностей поверхности твердых тел на спектр электронов и плазменных колебаний, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Физические модели обратимых отказов полупроводниковых приборов в условиях электромагнитного воздействия, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Моделирование физических механизмов возникновения необратимых отказов полупроводниковых приборов в условиях электромагнитного воздействия, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Липян Е. B. - Термодинамический анализ гетерогенных химических реакций в системе "Смесь порошков FE – TI – углеводородная жидкость" под воздействием высоковольтных электрических разрядов, Сизоненко О. Н., Торпаков А. C., Жданов А. А. (2015)
Малюшевська А. П. - Вивчення стабільності електрофізичних властивостей поліметилсилоксанової рідини при її контактуванні з плівковими елементами діелектричних систем високовольтних імпульсних конденсаторів під дією підвищених температур, Топоров С. О. (2015)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний БАО на восприимчивость к переходным процессам, вызванных молнией ("многократные удары" формы 5А) ИГЛА-МКУ-5А, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2015)
Певнев В. Я. - Методы обеспечения целостности информации в инфокоммуникационных системах (2015)
Петков А. А. - Моделирование поражения плоскости разрядом длинной искры с использованием многошаговой модели (2015)
Пилинский В. В. - Моделирование электромагнитной обстановки в помещении аппаратной киноконцертного комплекса, Чупахин А. С., Сирота Р. А. (2015)
Постельник И. А. - Сравнительный анализ средств измерения атмосферного электростатического поля в предгрозовой обстановке, Шаламов С. П. (2015)
Рудаков В. В. - Исследования метрологических характеристик измерительных преобразователей в виде ступенчатого коаксиального неоднородного резонатора для диэлькометрии жидких сред в СВЧ диапазоне, Коробко А. А. (2015)
Серков А. А. - Система раннего предупреждения грозовой опасности, Никитин С. А., Кравченко В. И., Князев В. В. (2015)
Христо А. И. - Электрические и энергетические характеристики последовательно - параллельного преобразовательного звена магнитно -полупроводникового генератора высоковольтных импульсов (2015)
Цолин П. Л. - Синтез нанодисперсных порошков карбидов металлов электровзрывным методом с использованием углеродных наноматериалов, Терехов А. Ю. (2015)
Челпанов Д. И. - Разрядноимпульсная инициация процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в некоторых порошковых системах, Кускова Н. И., Смалько А. А. (2015)
Шевченко С. Ю. - Дослідження впливу відхилення електричної напруги та частоти на покази приладів обліку електричної енергії, Волохін В. B., Лебедка С. М., Дяговченко І. М., Качан М. В. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. 6. Спектр випромінювання двох електронів, що рухаються по гвинтовій лінії у магнітних полях, Мельничук С. В., Константинович І. А. (2005)
Романюк Б. М. - Вплив імплантації іонів O+, C+ на перерозподіл і електричну активність арсену на границі розділу структур SiO2-Si, Попов В. Г., Оберемок О. С., Мельник В. П., Волков С. Г. (2005)
Косяченко Л. А. - Cпектральна фоточутливість тонкоплівкової Au/CdTe діодної структури, Мотущук В. В., Склярчук В. М., Метью Хав'єр (Mathew X.) (2005)
Гевик В. Б. - Х-променева топографія дислокаційних петель у кристалах кремнію, Новіков С. М., Федорцов Д. Г., Фодчук І. М. (2005)
Малець Є. Б. - Еелектрофізичні властивості оксиду нікелю, Мялова О. М., Сергєєв В. М. (2005)
Кшевецький С. А. - Застосування багатохвильової дифрактометрії для абсолютного визначення постійної гратки високодосконалих кристалів, Борча М. Д., Крицун І. І., Фодчук І. М., Гарабажів Я. Д. (2005)
Захарчук Д. А. - Вплив гамма-опромінення та технологічних дефектів на положення рівня Фермі в германію, Федосов А. В., Хвищун М. В., Семенченко Р. М. (2005)
Рогозін І. В. - Фотолюмінесценція шарів GaN:Mg, термооброблених у радикалах азоту, Мараховський О. В. (2005)
Храновський В. Д. - Структурні та оптичні властивості плівок оксиду цинку, одержаних хімічним осадженням з парової фази, магнетронним напиленням і реактивним термічним випаровуванням, Карпіна В. А., Лазоренко В. Й., Лашкарьов Г. В., Копилова Л. І., Блонський І. В., Батурін В. А. (2005)
Федосов А. В. - Вплив шарів росту на електричні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію, легованих телуром, Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Йонік А. М. (2005)
Бутенко В. К. - Дослідження метрологічних характеристик радіометричних голівок видимого діапазону, Годованюк В. М., Докторович І. В., Омельянчук В. П., Фодчук І. М., Юр'єв В. Г., Заводя В. В. (2005)
Гривул В. І. - Оптичні властивості CdTe-гетерошарів із самоорганізованою поверхневою структурою, Демич М. В., Махній В. П. (2005)
Ковалюк З. Д. - Фотоелектричні властивості p-n-переходів на основі p-InSe, створених лазерним опроміненням, Політанська О. А., Заслонкін А. В., Нетяга В. В. (2005)
Філевська Л. М. - Отримання та властивості тонких наноструктурованих плівок двоокису олова, Сминтина В. А., Анісімов Ю. М., Гріневич В. С., Савін C. М., Боровська Т. В. (2005)
Жихаревич В. В. - Дослідження механізмів розсіяння носіїв заряду у вузькощілинних кристалах на основі HgCdTe, Остапов С. Е. (2005)
Хрипунов Г. С. - Оптимізація фотоелектричних процесів у плівкових сонячних елементах на основі CdTe, Бойко Б. Т., Копач Г. І., Меріуц A. В., Кудій Д. А., Новиков В. О. (2005)
Глухов К. Є. - Аналіз впливу перехідного шару на енергетичні стани короткоперіодних надґраток (GaAs)N/(AlAs)M, Берча Д. М. (2005)
Хомяк В. В. - Збільшення рівномірності за товщиною плівок, одержаних за допомогою ВУП-5М, Білічук С. В. (2005)
Демків Л. С. - Детектування вищих гармонік модуляційних спектрів, Стахіра Р. Й. (2005)
Лотоцький В. Б. - Особливості динаміки гратки у надпровіднику Nb3Sn при Т=4,2К, Михальченко В. П. (2005)
Пастернак Р. М. - Використання функції Ламперта для аналізу інжекційних струмів у широкозонних матеріалах (2005)
Танський І. А. - Гідродинамічна інтерпретація рівняння Фоккера–Планка (2005)
Нічий С. В. - Терморезисторний індикатор потоку води, Громко Є. Д., Волянський В. С. (2005)
Брайловський В. В. - Вимірювальний підсилювач постійного струму, Чуботару М. М., Шпатар П. М. (2005)
Остапчук О. - Професійно-творча самореалізація майбутнього вчителя засобами рефлексивного проектування (2016)
Куриш Н. - Формування фінансової грамотності учнів – інвестиції у майбутнє економіки України, Куриш Д. (2016)
Стрижак О. - Онтологічний підручник – системна складова трансферу знань (2016)
Войтенко О. - Ази економічної освіти учнів початкових класів з використанням інтерактивних методів та навчальних ігор (2016)
Лавренова М. - Теоретичні засади навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування освіти, Лалак Н., Фенчак Л. (2016)
Глубенок С. - Формування системного мислення та соціалізація ліцеїстів у процесі вивчення фізики, астрономії через інтеграційні та акмеологічні технології (2016)
Казачінер O. - Teaching gifted students by foreign language teachers in a mixed-ability class (2016)
Журавель Т. - Форми навчально-виховної діяльності, що стимулюють інтерес учнів до економічної освіти та фінансової грамотності, Зюзь В. (2016)
Дем’яненко В. - Дослідницька діяльність учнівської молоді – запорука успішного розвитку українського суспільства, Поліхун Н. (2016)
Русалкіна Л. - Професійна підготовка майбутніх лікарів у педагогіці вищої школи (2016)
Сухіх А. - Зарубіжний досвід здоров’язбережувального використання програмно­апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Мартинець Л. - Рівні сформованості професійного розвитку вчителів (2016)
Мельник М. - Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості (2016)
Гордійчук С. - Застосування інтегрованої інформаційної системи в управління освітнім процесом у медичному коледжі (2016)
Мочан Т. - Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі, Майборода І. (2016)
Унгурян І. - Формування ключової компетентності підприємливості та ініціативності у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, Куриш Н. (2016)
Шведчикова Т. - Використання інформаційних технологій для активізації практичної діяльності студентів щодо прийняття управлінських рішень (2016)
Коновальчук М. - Синергія формальної та неформальної освіти обдарованих студентів педагогічних ВНЗ: досвід і перспективи (2016)
Волошина А. - Нова парадигма "Освіта протягом життя" за козацькою тематикою, Сичевська Л., Олійник Л. (2016)
Носенко Ю. - Електронна інклюзія як ефективна стратегія забезпечення доступності та відкритості освіти (2016)
Наши автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Відомості про авторів (2014)
Бєлікова Ю. А. - Професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання: стан забезпечення, структура, стратегія і технології (2014)
Бігун О. С. - Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів спеціальних дисциплін як фактор ефективності професійної освіти (2014)
Бугайова Т. І. - Технологічні етапи педагогічного прогнозування (2014)
Волков В. А. - Инновационные подходы к формированию профессиональной готовности будущих магистров к педагогической деятельности (2014)
Гедиш О. М. - Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого навчання ПТНЗ при дистанційній формі підвищення кваліфікації: сучасність та перспективи (2014)
Гурова Н. О. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності майбутніх педагогів-дизайнерів (2014)
Заболотна М. М. - Структура методичної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ гірничого профілю (2014)
Заславська С. І. - Компетентністний підхід у системі післядипломної освіти (2014)
Коляда М. Г. - Використання систем видобутку знань DATA MINING для прогнозування педагогічних процесів та явищ (2014)
Лященко О. В. - Огляд економіко-математичних методів, що застосовуються для оцінки та прогнозування педагогічних процесів (2014)
Мозна C. І. - Використання соціальних сервісів платформи Веб 2.0 у викладанні іноземної мови (2014)
Оленічева Ю. О. - Діагностика сформованості готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2014)
Пашкова Н. В. - Програма роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у післядипломній освіті (2014)
Пашкова Н. О. - Проблеми та перспективи дистанційної форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Прошкін В. В. - Дослідження особливостей інтеграції науки й освіти в університеті (2014)
Сергеєва Л. М. - Освітня логістика в управлінні розвитком професійно-технічного навчального закладу (2014)
Торба Ю. І. - Неперервна освіта – стрижень розвитку особистості в сучасних умовах (2014)
Трошкін О. В. - Особливості навчально-виховного процесу майбутніх педагогів-дизайнерів (2014)
Троянов О. Г. - Теоретико-методологічні основи побудови моделі розвитку професійного потенціалу майбутніх дизайнерів в умовах навчально-творчої діяльності (2014)
Фоміна О. А. - Формування цілісної готовності майбутніх викладачів дизайну до професійної діяльності (2014)
Харагірло В. Є. - Моделювання інноваційної діяльності педагогів професійної школи (2014)
Чебишева І. В. - Удосконалення графічної підготовки учнів з використанням систем автоматизованого проектування (2014)
Чміль А. І. - Критерії, показники та рівні індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання засобами інформаційних технологій, Коваль Л. Є. (2014)
Бугерко Я. М. - Освітня діяльність як чинник розвитку духовної культури особистості студента (2014)
Вакарєв Є. С. - До проблеми математичної компетентності майбутніх психологів (2014)
Головльова О. В. - Дитячо-батьківськи стосунки як детермінанта аддиктивної поведінки у підлітковому віці (2014)
Дметерко Н. В. - Розвиток рефлексивного мислення в онтогенезі: глибинний підхід (2014)
Ільїна Т. Б. - Рефлексивне середовище як чинник розвитку професійної самосвідомості майбутніх психологів (2014)
Кононова М. М. - Формування професійного світогляду майбутніх спеціалістів корекційної освіти у процесі активного соціально-психологічного пізнання (2014)
Лох К. В. - Діалогова модель викладання як засіб розвитку професійної самосвідомості слухачів (2014)
Максименко Е. Г. - Экзистенциальные переживания личности в структуре феномена самодепривации, Бородина И. С. (2014)
Новікова О. В. - Роль творчого мислення в професійній рефлексії фіхівців (2014)
Радченко О. Б. - Види організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Руденко С. В. - Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти (2014)
Самотаєва Е. О. - Акмеологічна культура педагогічного працівника як основа професійного самовдосконалення (2014)
Ситнікова Н. Є. - Психолого-педагогічні умови позитивного самоствердження особистості учня в ранньому юнацькому віці (2014)
Стовба Н. І. - Психологічні умови становлення професійної рефлексії майбутніх психологів (2014)
Яновська Л. В. - Розроблення методу діагностики здатності до життєтворчості (2014)
Олянич Л. В. - Дитяча безпритульність в Україні 20-30-х рр. ХХ століття: причини соціальної аномалії та форми її подолання (2015)
Темна І. О. - Внесок німців в освіту України (2015)
Вановська І. М. - Домашні промисли та ремесла українського жіноцтва у другій половині XIX – на початку XX століття (2015)
Андрієнко М. В. - Розвиток будівництва гужових доріг у Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2015)
Maslov M. P. - Development in Ukraine the small private silk processing industries in the XIX – at the beginning of the XX century (2015)
Рудюк А. В. - Геральдичне законодавство в Україні (2015)
Мухіна І. Г. - Благодійна діяльність римсько-католицької громади Харкова у ХІХ - поч. ХХ ст. (2015)
Дьякова О. В. - Види народної топоніміки Харкова (2015)
Ільницький І. В. - Закономірності функціонування воєнної округи 5 "Маківка" (2015)
Бутенко Р. М. - Розвиток матеріально-технічної бази східно-слобожанських селянських господарств у другійполовині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Ліпейко В. Ф. - Євген Олексійович Гуданов: хроніка подвигу (2015)
Лемешева Н. А. - Вплив земства на розвиток сільського господарства у Харківській губернії у другій половині XIX – на початку XX сторіччя (2015)
Скрипниченко Ю. В. - Вербувально-пропагандистська кампанія щодо добровільного вивозу населення окупованого Харкова на різноманітні роботи до третього рейху (2015)
Іванюк І. А. - Зібрання монастирських бібліотек Києва як об’єкт історичних досліджень ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кривошея І. І. - Неурядова старшина гетьманщини XVІI – XVІII ст. у сучасній українській історіографії (2015)
Гладченко С. В. - Історичні передумови становлення туніської еліти в контексті гендерних досліджень (2015)
Klint P. - Stosunki wyznaniowe w miastach wielkopolskich na pograniczu Polsko-Śląskim i Polsko-Brandenburskim w XVI i XVII wieku (2015)
Денисенко І. В. - Японсько-українська культурна інтеграція в контексті вирішення чорнобильської проблеми у 1995-1996 роках (2015)
Trubchaninov М. А. - Development of the country subsidiary industrial productions and crafts in the European Russia in the last third of XVIII – at the beginning of the XX century (2015)
Лущай Ю. В. - Влада Новгорода на початку xv століття по відомостям щоденника Жильбера де Ланноа (2015)
Полянський П. В. - Нарис з історії інженерно-технічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2005)
Полянський П. В. - В’ячеслав Костянтинович Полянський (2005)
Ушенко О. Г. - Поляризаційна фракталометрія зображень біотканин, Томка Ю. Я., Ушенко Є. Г., Ушенко Ю. О. (2005)
Гумінецький С. Г. - Cпектрометричні дослідження біомедичних об'єктів, Мотрич А. В. (2005)
Сахновський М. Ю. - Cтоксполяриметричні методи дослідження оптико-геометричних параметрів шорстких поверхонь (2005)
Брандель Р. О. - Зв'язок тонкої структури неоднорідного векторного поля і його усереднених поляризаційних характеристик, Вікторовська Ю. Ю., Мохунь А. І., Мохунь І. І. (2005)
Венгренович Р. Д. - Дислокаційно-поверхнева дифузія в гетероструктурах із квантовими точками, Москалюк А. В., Ярема С. В. (2005)
Козаков О. М. - Дослідження та комп'ютерне моделювання оптичних характеристик фотографічних матеріалів і лакофарбних шарів (2005)
Горський М. П. - Дослідження гідратації портландцементу методом динамічного світлорозсіяння, Максимяк А. П., Максимяк П. П. (2005)
Дерев’янчук О. В. - Нелінійність поглинання та оптична бістабільність шаруватих напівпровідників в екситонній області, Зенкова К. Ю., Крамар Н. К., Крамар В. М. (2005)
Сахновський М. Ю. - Круговий дихроїзм та його використання в поляриметрії, Тимочко Б. М., Будзуляк І. І. (2005)
Підкамінь Л. Й. - Реєстрація ефектів біоенерго-інформаційного впливу, Гавриляк М. С., Мельничук З. М. (2005)
Зенкова К. Ю. - Особливості формування оптичної бістабільності в молекулярних кристалах, Дерев’янчук О. В. (2005)
Житарюк В. Г. - Тунелювання зарядів матрицею скла (2005)
Царик Т. О. - Конструктивні шляхи захисту багатокаскадних термоохолоджувачів від вібрацій, Клепіковський А. В., Тимофієва Є. М., Шайко Шайковський О. Г. (2005)
Рубленик І. М. - Біомеханічні аспекти фіксації при накістковому остеосинтезі, Стебліна К. В., Ковальчук П. Є., Шайко-Шайковський О. Г. (2005)
Давидович В. О. - Адаптаційний аспект профорієнтації (2005)
Bazyl L. - Literary studies as a guarantee of future Ukrainian language and literature teachers’ self-realization in the context of paradigm shifts in education (2017)
Huralnyk N. - Theoretical aspects of forming the individual style of a teacher–pianist activities (2017)
Михайличенко О. - Побутове музикування на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Мозгальова Н. - Українські народні традиції як засіб виховання дітей дошкільного віку, Барановська І. (2017)
Олексюк О. - Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва (2017)
Otych H. - The art as means of upbringing of spirituality of personality in globalized society (2017)
Падалка Г. - Педагогіка мистецтва: домінантні аспекти розвитку (2017)
Rastrygina A. - The phenomenon of spiritual upbringing in the modern educational context (2017)
Rebrova H. - Building up organizational and methodical system as a strategy of future music and choreography teachers’ professional training (2017)
Семеног О. - Наставництво в науці і освіті дорослих (2017)
Stratan-Artyshkova T. - Development prospects of creative and performing preparation of future teachers musicians (2017)
Сherkasov V. - The methods of work with the third year pupils over the interpretation of pieces of musical art (2017)
Shandruk S. - Songs in the English language classroom (2017)
Щолокова О. - Формування национально-культурної ідентичності студентів як проблема педагогіки мистецтва (2017)
Karczmarzyk M. - Malarstwo Zdzisława Beksińskiego w oczach sześciolatków - analiza semiotycza znaczeń dziecięcych na temat wybranych obrazów artysty, Łapot-Dzierwa K. (2017)
Гаврілова Л. - Мультимедійне забезпечення вивчення музично-історичних та музично-теоретичних дисциплін у системі вищої музично-педагогічної освіти (2017)
Krauze-Sikorska H. - The world of Digital Art. On the values of adolescent artistic creativity presented in cyberspace (2017)
Kuszak K. - Society’s cultural experiences inscribed in language (2017)
Davidovitch N. - The effect of technology on students' reading habits: Reading from a screen versus reading from paper (2017)
Андрощук Л. - Роль науково-методичних видань у підготовці майбутніх учителів в системі хореографічно-педагогічної освіти (2017)
Horbenko H. - Conceptual device of the problem of artistic and interpretive competence of future teacher of musical disciplines (2017)
Didych H. - On the problem of formation of national consciousness of personality of future teachers of musical art (2017)
Ivanenko N. - Education for democratic citizenship: teaching virtues and values (2017)
Klepar M. - Folk-song tradition in the development of individual spirituality (2017)
Мозолюк-Коновалова О. - Вплив творчого середовища на професійне становлення особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Sikorska J. - Adolescents in a virtual museum or how to teach about the cultural heritage of other nations (2017)
Рагозіна В. - Передумови і особливості образотворчої діяльності у ранньому віці (2017)
Chernionkov Y. - Innovative aspects of studying English at the art faculty, Rozhkova N. (2017)
Shevchenko I. - Professional and personal formation of a student in the cultural and artistic space from the positions of the systematic and synergetic approach, Brodskyi G. (2017)
Бондаренко А. - Основні принципи диригентсько-хорового навчання (2017)
Бондаренко Д. - Системний підхід як методологічна основа фахової підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Grosan S. - Research work as a way of formation of professional competence of the teacher of music art (2017)
Nazarenko M. - Theoretical basis of concertmaster preparation of future teachers of music art (2017)
Stryzhakov A. - The development of students spiritual culture by means of folk choreography (2017)
Yanenko O. - Specific training of a modern professional musician in variety singing class (2017)
Новосадова С. - Методичні засади формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики (на прикладі музично-теоретичних дисциплін) (2017)
Ван К. - Аналіз стану сформованості евристичного мислення майбутніх учителів музики (2017)
Murovana I. - Formation and development of children's choreographic education in Kirovohrad region in the second half of the 70-s of the XX century (2017)
Анотації (2017)
Вимоги до статей, які будуть надходити до редакції (2017)
Вихідні дані (2017)
Відомості про авторів (2014)
Бажан С. П. - Проблеми практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Братищенко І. В. - Управлінське консультування керівників навчальних закладів як інструмент впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес (2014)
Василашко І. П. - Структура здоров'язбережувальної компетентності вчителів основ здоров'я та моніторинг як метод її розвитку в післядипломній педагогічній освіті (2014)
Грабовський П. П. - Дидактична модель розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Драч І. І. - Компетентнісно-контекстна модель організації навчального процесу у ВНЗ (2014)
Єльникова Г. В. - Модель підготовки керівників районного і шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу, Мельник В. К., Чернуха-Гадзецька К. М. (2014)
Зінчук Н. А. - Конкурентоспроможність закладів післядипломної педагогічної освіти як предмет наукового осмислення (2014)
Катюк Я. Л. - Психолого-андрагогічні умови розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації (2014)
Колпаков В. М. - Самоменеджмент як фактор підготовки людини до життя в сучасному суспільстві (2014)
Морозова М. Е. - Актуальність системи мотивації працівників як невід’ємної складової кадрової політики вищих навчальних закладів (2014)
Оліфіра Л. М. - Тренінг як прогресивна технологія розвитку професійної управлінської компетентності керівників освіти (2014)
Федорець В. М. - Теоретичні передумови використання архетипічної психології для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2014)
Бондарчук О. І. - Особистісна готовність майбутніх психологів до попередження конфліктів у професійній діяльності: сутність і умови розвитку (2014)
Грись А. М. - Методологічні підходи до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми (2014)
Кононець М. О. - Ґендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями (2014)
Кот В. Г. - Фактори задоволення професійною діяльністю працівників рекламної сфери (2014)
Кучеренко Е. В. - Свідоме та надсвідоме "Я" як рівні самосвідомості особистості в практиці психосинтезу (2014)
Москальова А. С. - Професійний розвиток як функція професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Нежинська О. О. - Ґендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків (2014)
Пінчук Н. І. - Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу (2014)
Полякова В. І. - Ґендерна толерантність педагогічних працівників: основні концептуальні підходи до дослідження (2014)
Філь О. А. - Технологія психологічної підготовки керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін (2014)
Шевченко А. И. - К вопросу о создании искусственного интеллекта (2016)
Клименко М. С. - Розробка структури системи розпізнавання емоційного стану диктора, Фомін Ф. В. (2016)
Крак Ю. В - Повышение эффективности распознавания номерных знаков транспортних средств путем преобразования их геометро-топологических характеристик, Бармак А. В., Тлебалдинова А. С., Ляшко В. И., Стеля И. О. (2016)
Татур М. М. - Система технического зрения для сортировки семян в лабораторных условиях, Остроухова С. А. (2016)
Ковбасюк Л. А. - Корпусна лінгвістика та германістика: теоретичні засади і перспективи (2017)
Данчук В. Д. - Технологія експертної оцінки наукових проектів в корпоративній інформаційній системі, Лемешко Ю. С., Міронова В. Л., Красний М. Ю. (2016)
Короткова С. В. - Функциональные комплексы с наречным компонентом в специальных текстах (2017)
Клименко І. А. - Формалізація адаптивного відображення задач у реконфігурованих обчислювальних системах на ПЛІС (2016)
Самойленко О. В. - Основні структурні моделі квазікомпозитів української та російської мов (2017)
Bui D. B. - Comparative analysis of non-relational and relational databases, Ruban N. N. (2016)
Чепурна З. В. - Особливості асиміляції англомовних запозичень у сучасній німецькій мові, Лисенко Г. Л. (2017)
Kuc R. - Intelligent Web Facility To Enhance Yield,Resilience And Sustainability Ukrainian And USA Farms, Shevchenko A., Chaplinskyy Y., Kachur I., Zvenigorodskyi O. (2016)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Эмфатическая инверсия в структуре лирического текста (2017)
Тітова А. Ю. - Інформаційна технологія діагностики онкологічних захворювань молочної залози на засадах нечіткої логіки Повідомлення,Дискусії (2016)
Поторій Н. В. - Контекстна реалізація категорії суб’єкта в американському поетичному мовленні (2017)
Настасенко В. А. - Методология решения творческих задач високого уровня сложности и возможности ее связи с системами искусственного интеллекта, Настасенко Е. В. (2016)
Просяннікова Я. М. - Синтаксичні засоби експлікації художнього порівняння в англомовних канадських поетичних текстах (2017)
Шундель Т. О. - Синкретичні складнопідрядні речення з модифікованим семантичним значенням семи "причина – умова" (2017)
Балабан О. О. - Категоризація як базова когнітивна процедура (2017)
Vasylenko O. - Classification of Idioms Describing People’s Individuality, Shestak O. (2017)
Кожухова Г. О. - До проблеми дослідження емоційних універсальних концептів (на прикладі концепту "любов") (2017)
Кудрявцева Н. С. - Темпоральні концептуалізації в англійській мові: діахронічний вимір (2017)
Кузнєцова І. В. - Аналіз вживання англійських термінологізмів у когнітивному аспекті, Голованевська К. П. (2017)
Морєва Г. Г. - Лексико-семантичні особливості номінації кондитерських виробів в англійській та українській мовах, Дорменєв В. С. (2017)
Романова Н. В. - Лексико-фразеологічні номінації емоції радості в сучасній німецькій мові (на прикладі збірки казок "Märchen für Seele") (2017)
Гуменюк Н. Г. - Передвиборчий дискурс Х. Клінтон: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу в Рено від 25.08.16 р.) (2017)
Мазур О. В. - Засоби актуалізації оцінно-модальних значень поезії Р. Кіплінга, Трібушна О. М. (2017)
Москвичова О. А. - Когнітивно-семіотична природа метаморфози (2017)
Орел І. І. - Текстотвірні потенції фразеологічних одиниць у заголовках публіцистичних текстів (2017)
Рудик М. К. - Дискурсивна стратегія спонукання й тактики її реалізації в персонажному мовленні неавторитарно-оптимістичного типу мовної особистості (на матеріалі новел О’Генрі) (2017)
Стрижак В. Г. - Вияв мовної особистості детектива, Радецька С. В. (2017)
Шеремета К. Ю. - Стилістичні функції сленгу в газетному тексті (2017)
Абабілова Н. - Відтворення мови документів міжнародного права як перекладознавча проблема (2017)
Арустамова М. C. - Фонографічна стилізація у перекладі твору П.Маара "Пан Белло і блакитне диво", Дорофєєва М. С. (2017)
Башук Н. П. - Еквівалентність та адекватність перекладу науково-технічних текстів (2017)
Вінниченко М. Ю. - Способи перекладу кольоропозначень у текстах публіцистичного стилю (2017)
Воєхевич А. І. - Колір в іспанських фразеологізмах у перекладацькому аспекті (2017)
Возненко Н. В. - Специфіка перекладу топонімів у романі М. Енде "Нескінченна історія" українською мовою (2017)
Возненко Н. В. - Особливості відтворення концепту "кохання" у перекладі новели С. Цвайґа "Письмо незнайомої" українською мовою, Розова А. Ю. (2017)
Гончарук Р. А. - Роль та особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську в поетичних текстах (на матеріалі поезій Г. Гейне "Lyrisches Intermezzo" та їх перекладів Лесею Українкою) (2017)
Гура Н. П. - Структурно-типологічні особливості складних німецьких комп'ютерних термінів та їх переклад українською мовою (2017)
Еррера Мендісабаль А. В. - Особливості відтворення культурно-специфічної інформації в технічних документах (2017)
Каліщак Т. Т. - Особливості перекладу фільму "Eyes Wide Shut" ("З широко закритими очима") на українську мову за допомогою субтитрів, Радецька С. В. (2017)
Козоріз І. С. - Відображення прагматичного потенціалу морфологічних особливостей німецькомовної реклами в українському перекладі (2017)
Лєпухова Н. І. - Переклад фразеологізмів німецької літературної романтичної казки українською мовою (2017)
Мазур О. В. - Робота з оригіналом художнього тексту (секрети творчої майстерні перекладача А. В. Онишка) (2017)
Науменко А. М. - Редагування оригіналу передакладачем та критика перекладу (2017)
Петренко Є. М. - Специфіка відтворення особливостей поетики Г. Гайне у перекладі А. Малишка (2017)
Пісня К. С. - Роль та відтворення просторової та анімалістичної символіки в художньому тексті , Свиридов О. Ф. (2017)
Подвойська О. В. - Жанрово-стилістичні особливості казки Е. Т. А. Гофмана "Крихітка Цахес" на лексичному рівні та їх відтворення у перекладі С. Сакидона (2017)
Подвойська О. В. - Фразеологічна трансформація як засіб експресивної виразності в німецькій публіцистиці: перекладацький аспект, Гаврюшенко А. С. (2017)
Радецька С. В. - Деякі особливості складання та перекладу англійської та української ділової кореспонденції (2017)
Радецька С. В. - Переклад термінології індустрії моди в текстах публіцистичного стилю, Колосова С. О. (2017)
Радецька С. В. - Англомовні та україномовні медичні веб-сайти: вживання та переклад медичної термінології. Прагматична адаптація перекладу, Туряниця К. С. (2017)
Білозерська Т. В. - Принципи відбору країнознавчих матеріалів (2017)
Бранецкая М. С. - Преимущества и недостатки использования тестовых методик контроля качества знаний студентов по иностранному языку в высших технических учебных заведениях (2017)
Vovk O. I. - Foreign Language Acquisition: A Cognitive and Communicative Conceptual Framework (2017)
Honcharova-Ilina T. - Basic Strategies of Teaching Adults Foreign Languages in Terms of Andragogy (2017)
Karpenkova N. - German as the Second Language (Daz) (2017)
Несін Ю. М. - Використання "мозкового штурму" як ефективного засобу комунікації англійською мовою (2017)
Приходько О. О. - Деякі аспекти інтенсивного навчання студентів економічних спеціальностей професійно-орієнтованої англійської мови (2017)
Статкевич Е. К. - Комплексный коммуникативный подход к тестированию (2017)
Тоцька Н. Л. - Міжкультурна комунікація студентів технічного ВНЗ (2017)
Якушенко И. А. - К вопросу об обучении аудированию в техническом вузе (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Гуцуляк Б. І. - Аномальний низькочастотний гістерезис динамічного модуля зсуву в кремнії, Олійнич-Лисюк А. В., Фодчук І. М. (2005)
Мар’янчук П. Д. - Фізичні властивості кристалів Hg1-x-yMnxFeySe1-zSz, Мазур Л. М., Цеханський В. Д. (2005)
Власов А. П. - Твердофазне легування елементами V групи періодичної таблиці епітаксійних шарів CdxHg1-xTe, Сторчун О. П., Бончик О. Ю., Фодчук І. М., Заплітний Р. А., Барч А., Свьонтек З., Омельянчук В. П. (2005)
Ткачук П. М. - Визначення функціональних можливостей детекторів ядерного випромінювання з активними елементами на основі монокристалів CdTe (2005)
Хомяк В. В. - Вплив відпалу на термоелектричну добротність кристалів Hg1-хZnхSe (2005)
Лусте О. Я. - Вплив фактору пружної анізотропії на орієнтаційні залежності модулів Юнга і кручення деяких металів кубічної симетрії, Михальченко В. П., Моцкін В. В. (2005)
Козьмик В. Д. - Чисельне моделювання кристалооптичних ефектів при шестихвильовій дифракції сферичної X-хвилі, Федорук B. I. (2005)
Цалий В. З. - Термічне розширення і характеристики міцності міжатомного зв’язку в аморфних сплавах системи In-Te, Паламарек М. Ю., Георгіян О. В., Ткачов В. Ю. (2005)
Галочкін О. В. - Бар'єрні структури на CdTe та Cd0,8Mn0,2Te, отримані лазерною перекристалізацією поверхні, Рижук М. М., Грицюк Б. М., Захарук З. І., Стребежев В. М., Раренко І. М. (2005)
Гумінецький С. Г. - Спектрофотометричні характеристики основних органічних складових сечі людини, Мотрич А. В., Гараздюк І. В., Рослякова З. О. (2005)
Лотоцький В. Б. - Про оцінку пружних постійних Mg за даними температурної залежності інтенсивності та зсуву рентгенівських інтерференцій (2005)
Мельничук С. В. - Система універсального доступу до Windows-аплікацій, Федорук В. І., Благодір П. М. (2005)
Копил О. І. - Термоелектричний генератор з імпульсним перетворювачем, Кособуцький С. І., Середюк О. І., Термена І. С., Чуботару М. М. (2005)
Брайловський В. В. - Застосування АЦП L- 761 для фільтрації широкосмугових сигналів, Хандожко О. Г., Федотов В. Г., Слинько Є. І. (2005)
Хандожко О. Г. - Аномальний зсув Найта і стани домішки Gа в телуриді олова (2005)
Рудейчук В. М. - Дослідження особливостей типу CUSP за допомогою спектра сингулярностей (2005)
Венгренович Р. Д. - Коалесценція дисперних фаз в металевих сплавах, Ярема С. В., Москалюк А. В. (2005)
Завойко О. С. - Теоретичні основи кристалізації та кінетики утворення текстур при термічному розкладі та осадженні з газової фази тугоплавких металів, Курек І. Г., Новіков С. М. (2005)
Цалий В. З. - Термічна стабільність аморфних сплавів системи Siх - Te100-х (2005)
Підкамінь Л. Й. - Модельний експеримент із дослідження поляризаційних характеристик атмосферних утворень, Архелюк О. Д., Землянов Є. C. (2005)
Гавриляк М. С. - Стохастизація оптичного випромінювання розсіяного в процесі фазового переходу в нематиці, Максимяк П. П. (2005)
Семізоров О. Ф. - Вплив точкових дефектів на анізотропію термоерс CdSb в області власної провідності (2005)
Стебліна К. В. - Оцінка умов стабільності накісткового остеосинтезу (2005)
Єрьоменко О. І. - Дослідження особливостей хімічного зв'язку в кристалах твердих розчинів системи CdSb–ZnSb, Маник О. М., Раранський М. Д (2005)
Махуренко Г. С. - Организация эффективного взаимодействия железнодорожного и морского транспорта в транспортных узлах (2016)
Ремзіна Н. А. - Наукові підходи до формування концепції здійснення портової діяльності в Україні (2016)
Гіріна О. Б. - Деякі підходи до вибору критеріїв оптимізації в задачі визначення та аналізу економічного потенціалу морських портів (2016)
Боняр С. М. - Экономические основы выбора судовладельцем классификационного общества для периодического освидетельствования флота, Москвиченко И. М. (2016)
Дубовик Н. В. - Реалізація процесного підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків (2016)
Пінчук Т. А. - Особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами (2016)
Базалиева Л. В. - Совершенствование методических основ формирования доверия в маркетинговой деятельности компании (2016)
Крашенінін О. С. - Вибір виду транспортного забезпечення на основі положень теорії нечітких множин, Шапатіна О. О. (2016)
Котлубай В. О. - Морський флот в системі розвитку експортного потенціалу України (2016)
Москвиченко И. М. - Динамическая модель оптимизации планов производства и перевозки продукции с учетом инновационной деятельности предприятия, Постан М. Я. (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Відомості про авторів (2015)
Бажан С. П. - Нормативно-правове забезпечення практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2015)
Букач М. М. - Взаємодія громадської організації "Освітній центр "Університет третього віку" з Інститутами освіти та культури" (2015)
Бурлаєнко Т. І - У пошуку шляхів формування економічної компетентності майбутніх менеджерів (2015)
Веліховська А. Б. - Дидактичні засади формування навчального середовища засобами мережевих сервісів (2015)
Волярська О. С. - Науково-методична компетентність фахівців навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Гаврилишена О. О. - Концептуальні основи громадсько спрямованого управління та технологія його впровадження у загальноосвітній навчальний заклад (2015)
Гельбак А. М. - Фасилітаторство педагога як умова позитивної переорієнтації на сучасний освітній простір (2015)
Горяна Л. Г. - Сутність методики підготовки педагогічних працівників до управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Демченко Ю. М. - До питання формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики (2015)
Ілляхова М. В. - Значення креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2015)
Клименюк Н. В. - Підтримка соціальної активності слухачів "Університету третього віку" в умовах бібліотеки (2015)
Коваль І. В. - Методологічні принципи професійної підготовки студентів педколеджу (2015)
Костюк Д. А. - Операційно-діяльнісний критерій як елемент оцінювання сформованості фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2015)
Кочерга Є. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів (2015)
Кошіль В. І. - Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності недержавних установ сфери соціального захисту дітей та молоді (2015)
Кулик О. Є. - Аналіз побудови моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій (2015)
Литвиненко С. В. - Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи (2015)
Мінда Л. З. - Безперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Морозова М. Е. - Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах (2015)
Муранова Н. П. - Сучасний науково-педагогічний дискурс про проблему підготовки старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Пашков А. П. - Тенденції та новаторство в освіті, Нападовська Л. А. (2015)
Покроєва Л. Д. - Розвивальне середовище як умова безперервності педагогічної освіти (2015)
Пугачова Н. Г. - З досвіду застосування психолого-педагогічних та організаційних умов соціального партнерства в професійному навчанні молодших спеціалістів із права, Глемботцька О. П. (2015)
Свердлик Н. П. - Зміст і форми психолого-педагогічного супроводу управлінської діяльності методистів районного відділу освіти до впровадження здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти (2015)
Стремецька В. О. - Теоретичне обґрунтування викладання англійської мови слухачам "Університету третього віку" (2015)
Федорець В. М. - Актуалізація профілактики ревматизму в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Федорець В. М. - Системні та онтологічні аспекти профілактики ревматизму в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Федулова Л. І. - Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу (2015)
Філіпович А. Ю. - Особливості виховання молоді з точки зору куратора навчальної групи в умовах соціалізації суспільства (2015)
Червякова О. В. - Державне управління як галузь знань та наукова галузь в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Швидун В. М. - Механізми управління післядипломною педагогічною освітою в країнах Західної Європи (2015)
Штангей С. В. - Становлення післядипломної освіти ХХІ століття в Україні як об’єкту наукових досліджень (2015)
Відомості про автора (2015)
Барабаш О. Д. - Формування лідерських якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду розроблення та впровадження спеціальної програми навчання для керівників), Глинянюк Н. В. (2015)
Бевз Г. М. - Моделі аналізу надання освітніх послуг для дітей в умовах децентралізації, Вірковський В. П., Корець А. Й. (2015)
Булгакова Т. М. - Методи і засоби художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття (2015)
Дмитренко Г. А. - Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму, Солодков В. Т. (2015)
Кириченко І. І. - Розвиток державного управління як галузі освіти — шлях до підготовки управлінської еліти, Байрак А. О. (2015)
Кравченко Г. Ю. - Забезпечення якості адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Лук’яненко Г. В. - Прогностичний аналіз морального виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України другої половини XX століття (2015)
Майстренко Т. В. - Теоретичні аспекти розвитку неперервної освіти педагогів (2015)
Махотин Д. А. - Перспективы развития технологического образования в России (2015)
Молчанова А. О. - Педагогічні аспекти підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти: концептуальні засади (2015)
Наконечна Н. В. - Організаційна культура як соціально-психологічне явище (2015)
Сіданіч І. Л. - Гуманізація духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі: внесок В. О. Сухомлинського (2015)
Скрипник М. І. - Парадигмальні засади психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників (2015)
Федорець В. М. - Аналіз ідеологічних і методичних передумов розвитку неврозу в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Черпак Ю. В. - Вітчизняні з’їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Шалашова М. М. - Профессиональное развитие педагогических работников: сложившаяся практика и пути модернизации (2015)
Бевз Г. М. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення сім’ї замінного догляду за дитиною як праці (2015)
Жебєлєва П. В. - Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену "соціально-психологічне проектування" (2015)
Зоріна В. І. - Аналіз результатів емпіричного дослідження особистісного розвитку підлітка в залежності від ідеального образу дорослого (2015)
Пастух Л. В. - Особливості поведінкової складової сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Торба Н. Г. - Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання (2015)
Філь О. А. - Психологічна культура конкуренції фахівців (2015)
Алексієвець Л. - 2016: у пошуках істини (2016)
Алексієвець М. - Михайло Грушевський в контексті сучасності, Алексієвець Л. (2016)
Киридон А. - Aктуалізація концепції М. С. Грушевського в репрезентації етапів українського державотворення, Троян С. (2016)
Кравець В. - Порівняльний аналіз сексуальної соціалізації школярів в країнах Євросоюзу та в Україні (2016)
Троян С. - "Війни пам’ятей" у вимірі інформаційного протистояння, Киридон А. (2016)
Терещук Г. - Формування мовної картини світу українського народу на тлі націотворення, Юрій М. (2016)
Зуляк І. - Таємні директиви НКВС УРСР 1939 р. (2016)
Москалюк М. - Підприємницька діяльність в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Малярчук О. - Нафтогазовидобування західного регіону Української РСР – складова економічного потенціалу республіки (2016)
Ореховський В. - Медичне забезпечення бойових дій у Франко-прусській війні (1870 – 1871 рр.) (2016)
Makar Yu. - Political communication between the national governments and Transnational corporations, Novoskoltseva L. (2016)
Чекаленко Л. - Українська дипломатія: 25 років буття, Ціватий В. (2016)
Прийдун С. - Інституційно-правове забезпечення реалізації зовнішньої політики України (2016)
Лахманюк Т. - Гуманітарно-культурні зв’язки України та Туніської республіки (2016)
Василишин С. - Тенденції та проблеми співпраці України та республіки Білорусь в економічній сфері у період становлення міждержавного співробітництва (1991 – перша половина 1994 рр.) (2016)
Юрій М. - Візантизм як фактор цивілізаційного впливу на українське суспільство (2016)
Місько В. - Комуністична експансія на терени Польської держави (перша половина 1920-х рр.) (2016)
Мартинов А. - Партія "Альтернатива для Німеччини": передісторія і місце у спектрі правих популістських сил ФРН (2016)
Валіон О. - Інноваційний фактор в економіці республіки Білорусь на початку XХІ ст. (2016)
Лозинський А. - Україна в геополітичних планах Німеччини та Австро-Угорщини аапередодні Першої світової війни (2016)
Костюк Л. - Міграційна політика Франції упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Алексієвець М. - Теоретико-методологічні основи вивчення співпраці України та ООН у миротворчій діяльності, Смільська І. (2016)
Калакура Я. - Конструювання образу ворога як технологія маніпуляцій російської історіографії та пропаганди (2016)
Волошенко А. - Антикорупційний дирижизм: політико-економічна сутність та ключові напрямки застосування (2016)
Вівчарик П. - Історіографічний аналіз громадсько-політичної та публіцистичної діяльності Степана Качали (2016)
Алексієвець О. - Структурно-просодична організація тексту публічного виступу (2016)
Алексієвець М. - Постмодернізм і українська культура, Юрій М. (2016)
Окаринцський Ю. - Яндрус, Антек, Махабунда та инші. Українська і локальні рецепції субкультури "батярів" на тлі конструювання модерного міту батярів і старої марґінальности (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) (2016)
Григорук Н. - Історія української церкви в працях М. Чубатого (2016)
Чекаленко Л. - Постать Євгена Чикаленка в нашій історії (2016)
Полич М. - Еміграційний період діяльності Лонгина Цегельського (2016)
Парнета О. - Польсько-білоруські взаємини в контексті повоєнного врегулювання міжнародних відносин у центрально-східній Європі (1918 – 1923). (2016)
Гуменний С. - Нелегальні міграції на радянсько-польському кордоні в умовах режиму "санації" у другій Речі Посполитій (1926 – 1939) (2016)
Слободян О. - Україна та Польща в контексті українсько-польських міжнародних зв’язків кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Струганець М. - Проблеми становлення української державності у листах Івана Огієнка та його кореспондентів упродовж 1917 – 1921 рр. (2016)
Секо Я. - 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / |Г. В. Боряк (кер. авт. кол.), В. В. Головко (координатор проекту), В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. М. Майборода, В. А. Смолій (відп. ред.), Л. Д. Якубова, С. О. Янішевський|; НАН України; ін-т історії України. – К.: Ніка-центр, 2016. – 796 с. (2016)
Ігнатенко Н. - Всесвітня історія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Г. Подаляк, І. Б. Лукач, Т. В. Ладиченко – К.: Генеза, 2016. – 240 с. (2016)
Костюк Л. - Науково-практичний семінар "Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності" (2016)
Із книги Лесі Алексієвець, Ірини Ільчук. Українсько-польські відносини сучасності. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 259 с. (2016)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2016 р. (2016)
Відомості про авторів (2016)
До уваги авторів! (2016)
Бекиров Э. А. - Уменьшение экологического риска от загрязнения атмосферы при использовании возобновляемых источников энергии, Капкач Д. В., Абибулаев А. Н., Воскресенская С. Н., Асанов М. М. (2015)
Байрачный Б. И. - Перспективы использования солнечных батарей в водородной энергетике для автономного обеспечения тепловой энергией, Тульский Г. Г., Желавская Ю. А., Байрачный В. Б., Олейник А. А. (2015)
Добровольский В. Д. - Дослідження впливу способу отримання та витримки на повітрі MgH2 на його термічну стійкість та кінетику десорбції з нього водню, Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2015)
Кузнецов М .М. - Вплив напівпровідникових перетворювачів відновлюваних джерел енергії на параметри якості електроенергії мережі (2015)
Резцов В. Ф. - Можливі причини формування неоднорідних структур при геліосушці вологовмісних середовищ, Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2015)
Пуховий І. І. - Сонячне опалення типу "Стіна Тромба-Мішеля" з розширеною буферною зоною і прозорою стелею при роботі без традиційного опалення реального будинку, Хандусь М. С., Хруленко О. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського