Якубовський В. - Польська шопка як європейський контекст українського вертепу (2011)
Павлова А - Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга, Інна Зайцева І. (2011)
Головатюк В. - Роль польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах (кінець XIX – перша третина XX ст.) (2011)
Mogylna A. - Rola Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1930-1936) w integracji polskiej mniejszości narodowej w ramach Związku Radzieckiego (2011)
Халюк Л. - "Мала вітчизна" в усних оповіданнях українців Польщі, переселених внаслідок акції "Вісла" (2011)
Вахніна Л. - Фольклор українців Польщі (феномен Північного Підляшшя) (2011)
Полулях І. - Європейський інтеграційний рух – ідея і дійсність (2011)
Зимомря М. - Українознавство на тлі діяльності Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі, Іван Зимомря І. (2011)
Радишевська О. - Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції (2011)
Szymczuk W. - Prasa polska na tle prasy innych mniejszości na Ukrainie (2011)
Kaszko L. - Rosyjskie i ukraińskie stereotypy wobec NATO z polskiej i wschodniej perspektywy (2011)
Відомості про авторів (2011)
Еліопулос П. - Управління знаннями в сучасних демократіях і проблема істини (2016)
Дубняк З. - Модерна радикалізація історії як процесу навчання (2016)
Гутнер Г. - Научные и утилитарные задачи. К вопросу о мотивации при изучении наук (2016)
Поліщук О. - Поліщук О. Концепція колективної дії як ціннісне підґрунтя теорії освіти, Поліщук О. (2016)
Зінченко В. - "Новий гуманізм": інтегративна система філософії освіти, етики, соціального менеджменту та педагогіки (2016)
Шамрай В. - Освіта та політика в глобалізованому світі (2016)
Пролеєв С. - Філософські компетентності: якими їм бути? (2016)
Горбунова Л. - Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація (2016)
Гірний О. - Ефективність безплатної освіти, або ще раз про стипендії (2016)
Вубельс Т. - Якість вищої освіти та сучасні дослідження в цій галузі. Інтерв’ю Сергія Курбатова з президентом Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) Тео Вубельсом, Курбатов С. (2016)
Козловський В. - Витоки і принципи Кантової прагматичної антропології (2016)
Dimopoulos B. - The Vitalistic Components of the Nietzschean Man: Society, Culture, Education (2016)
Ищенко Н. - Аналитика Dasein М. Хайдеггера в образовательной перспективе (2016)
Olatunji Oyeshile - Education as Template for Existential Imperatives and Social Order in Africa (2016)
Pawlak R. - School Reforms and Educational Inequalities in Post-Communist Poland (2016)
Губенко А. - Модели интегративной биоэтики в разных странах (2016)
Яр Ф. - Наука про життя та моральне виховання (2016)
Засс Г.-M. - Засади біоетики з протестантської традиції (2016)
Киященко Л. - Идея трансверсума – среда порождения смысла в трансдисциплинарном опыте (2016)
Гомілко О. - Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) (2016)
Матусевич Т. - Цінності та ідеали: теорія і практика. Огляд XI Всесвітнього конгресу Міжнародного товариства універсального діалогу (ISUD), Варшава, 11-16 липня 2016 р. (2016)
Гончаренко О. - Філософія Казимира Твардовського: історія і сучасні інтерпретації (Огляд Симпозіуму, присвяченому 150-й річниці з дня народження Казимира Твардовського, Львів, 7 листопада 2016 року) (2016)
Губенко Г. - Інтегративна педагогічна біоетика як перспектива освітнього дискурсу (Інформаційний огляд Шостого Національного Конгресу з біоетики, Київ, 27 – 29 вересня 2016 року) (2016)
Шевчук Д. - Чому потрібна революція у школі? Рецензія на книгу: Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція, що назавжди змінить освіту (2016)
Содержание (2017)
Вітаємо з ювілеєм Віталія Григоровича Майданника (2017)
З надією на світле дитинство (2017)
Маменко М. Є. - Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Донцова К. М. (2017)
Марушко Ю. В. - Санація ротоглотки при інфекційній патології у дітей, Гищак Т. В. (2017)
Попович В. І. - Порушення якості життя хворихна гострий середній отит і можливості його корекції (2017)
Дынник В. А. - Проблемы, связанные с репродуктивным потенциалом девочек из зоны военного конфликта (2017)
Аряев Н. Л. - Пробиотики c витамином D3 в профилактике инфекционных заболеваний у недоношенных детей, Шевченко И. М., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2017)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості їх медикаментозної корекції, Заїчко Н. В., Мазур О. Г. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 3), Никулина А. А. (2017)
Овчаренко Л. С. - Метаболическая иммуномодуляция: полиненасыщенные жирные кислоты для профилактики острой респираторной патологии у детей, Слуцкая Т. В., Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2017)
Синоверська О. Б. - Ефективність препарату "Гербіон сироп плюща" у лікуванні дітей із гострим бронхітом, Макян С. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Ефективність та безпека застосування солі Шюсслера №3 у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей, Гнилоскуренко А. В., Демчук С. М., Краснякова М. Є. (2017)
Марушко Ю. В. - Особливості функціональних резервів серцево6судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та корекція виявлених порушень, Гищак Т. В. (2017)
Барзилович В. Д. - Формування харчової толерантності до білків коров'ячого молока у дітей з гострими алергічними реакціями, Починок Т. В., Барзилович А. Д. (2017)
Марушко Ю. В. - Клінічні прояви та підходи до діагностики синдрому непереносимості гістаміну у дітей, Московенко О. Д . (2017)
Кузьміна В. А. - Вивчення ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних, Якубова І. І. (2017)
Шевчук Д. В. - Значення інтерстиціальних клітин Кахаля у функції сечового міхура: сучасний стан питання (2017)
Ходжамова Н. К. - Характеристика частоты генетических факторов фолатного обмена у новорожденных с задержкой внутриутробного развития, Каримов Х. Я., Рахманкулова З. Ж., Бобоев К. Т. (2017)
Белых Н. А. - Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей Рязанской области в эпидсезоне 2015–2016 гг., Есакова Е. М., Фокичева Н. Н., Пискунова М. А., Мертешева Л. М., Калашникова О. Н., Скобеев И. Г., Майорова Е. В., Мамлина Р. К., Шабаева Т. Ю. (2017)
Кенс О. В. - Аденома лівого головного бронха у хлопчика-підлітка (клінічний випадок), Бергтравм В. І., Головин Р. Р., Шнира-Очич К. В. (2017)
Памяти профессора Галины Никитичны Костюриной (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Артамонова Н. О. - Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення, Філіпова Л. Я. (2016)
Ляхоцький В. П. - Методика використання хмарних обчислень для ефективної організації наукової роботи, Ляхоцька Л. Л. (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках (2016)
Бриль Ю. О. - Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід (2016)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографічні видання кінця ХХ – початку ХХІ століття в Національній академії наук України: традиції та інновації (1992–2012) (2016)
Рибачок О. М. - Стратегія Бібліотеки конгресу США в галузі створення Національної цифрової бібліотеки у 1995–2015 роках (2016)
Тур О. М. - Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (2016)
Кошеварова Н. Г. - Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни (2016)
Шматко Т. Г. - Архівно-документальні матеріали органів держбезпеки в забезпеченні (організації) ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986 рік) (2016)
Курбан О. В. - Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова (2016)
Толок Є. В. - Рекламна діяльність в Україні: основні підходи до побудови системи державного управління (2016)
Шипота Г. Є. - Трансформація інформаційного забезпечення професійної комунікації фахівців в умовах розвитку медіакультури (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Відомості про авторів (2014)
Бирка М. Ф. - Неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін у країнах співдружності незалежних держав (2014)
Бугайчук К. Л. - Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення (2014)
Жижко О. А. - Особливості управління професійною освітою маргінальних груп населення як компонента заходів соціального захисту в Мексиці (2014)
Ілляхова М. В. - Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти (2014)
Ковальчук І. М. - Сутність та зміст професійно значущих якостей вчителя технології (2014)
Колпаков В. М. - Концептуально-технологические основы развития стратегического мышления (2014)
Кравчинська Т. С. - Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи (2014)
Куценко В. І. - Управління освітою — важливий чинник інноваційного економічного розвитку України, Олійник В. В. (2014)
Ляхоцький В. П. - Післядипломна педагогічна освіта: у пошуку новітніх технологій (2014)
Наливайко Г. В. - Формування самоосвітньої компетентності у студентів — майбутніх менеджерів освіти (2014)
Олійник В. В. - Післядипломна освіта в контексті глобалізаційних змін сучасного світу (2014)
Рябова З. В. - Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2014)
Саюк В. І. - Організаційно-педагогічні умови формування змісту підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Базиленко А. К. - Оcобливості ціннісного компонента соціальної активності студентської молоді (2014)
Бантишева О. О. - Основні підходи до дослідження проблеми схильності особистості до віктимної поведінки (2014)
Бондарчук О. І. - Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій у віртуальному освітньому середовищі в процесі підвищення кваліфікації (2014)
Волженцева І. В. - Теоретико-методологический анализ полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами (2014)
Вронська В. М. - Роль психологічної підготовки медичних сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей (2014)
Гельбак А. М. - Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду (2014)
Діденко М. С. - Системно-термінологічний аналіз категорії "професійно значущі якості особистості" (2014)
Пастух Л. В. - Проблеми розвитку сензитивності в процесі підготовки та професійного становлення практичних психологів закладів освіти (2014)
Сердюк Л. З. - Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців (2014)
Сняданко І. І. - Діагностика умов навчання в університеті (2014)
Авдонін К. В. - Обчислення екранованих потенціалів просторово неоднорідних іонних систем, Ментковський Ю. Л. (2006)
Ткач М. В. - Властивості спектра сферично-симетричних станів електронів у закритих СКТ з двома потенціальними ямами, що переходить у відкриту СКТ, Сеті Ю. О. (2006)
Головацький В. А. - Властивості енергетичного спектра електронів в еліптичному квантовому дроті, Гуцул В. І. (2006)
Грищук А. М. - Властивості спектра квазічастинок та повного набору хвильових функцій у комбінованій наногетеросистемі, Маханець О. М. (2006)
Іванов В. І. - Напівпровідникові квантові ями зі спін-орбітальною взаємодією Рашби, Дугаєв В. К. (2006)
Заплітний Р. А. - Процеси дефектоутворення в епітаксійних структурах СdHgTe при імплантації іонами As, Каземірський Т. А., Фодчук І. М., Свянтек З. (2006)
Сопінський М. В. - Динаміка після конденсаційної трансформаціі термонапилених плівок бінарних та псевдобінарних халькогенідних склоподібних напівпровідникових сполук As2S3–xSex, Стронський О. В., Шепелявий П. Є. (2006)
Брайловський В. В. - Інтегрована система збору даних та керування для імпульсного спектрометра ЯКР, Шпатар П. М., Чуботару М. М. (2006)
Балазюк В. Н. - Стабільність термометричної речовини для ЯКР-термометра, Брайловський В. В., Іларіонов О. Є., Ластівка Г. І., Муздебаєв М. М., Раранський М. Д. (2006)
Ластівка Г. І. - Нееквівалентні стани галію в політипній сполуці GaSe, Хандожко О. Г. (2006)
Брайловський В. В. - Стабілізація частоти промислового ВЧ генератора, Добровольський В. В., Лесінський В. В., Чуботару М. М. (2006)
Брайловський В. В. - Підсистема приймання й обробки сигналів ЯКР, Ватаманюк П. П., Шпатар П. М. (2006)
Брайловський В. В. - Порівняльний аналіз синхронних детекторів для ЯКР-спектрометрів, Верига А. Д., Хандожко О. Г., Шпатар П. М. (2006)
Боледзюк В. Б. - Оптичні дослідження процесів водневої інтеркаляції–деінтеркаляції в шаруватих напівпровідникових кристалах γ-InSe та ε-GaSe, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Кривохижа С. М. (2006)
Драпак С. І. - Mеханізм струмоперенесення в ізотипних гетероконтактах n-In2Se3–n–InSe, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д. (2006)
Дудяк О. В. - Дослідження джерел струму системи Li/CuPbBiSe3, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2006)
Ковалюк З. Д. - Визначення оптимального співвідношення мас електродів суперконденсаторів, Юрценюк С. П., Бухаров В. А. (2006)
Хомяк В. В. - Генераційно-рекомбінаційні процеси на контакті Pt/n-CdTe, Ілащук М. І., Орлецький І. Г. (2006)
Герман І. І. - Фотоприймач на основі телуриду ртуті-індію для кварцового оптичного волокна (2006)
Грушко Є. В. - Характеристики тонкоплівкової Au/n-CdTe діодної структури як сонячного елемента (2006)
Кульчинський В. В. - Можливості застосування твердого розчину телуриду ртуті-кадмію з широкою забороненою зоною у фотоелектроніці (2006)
Ляшкевич В. Я. - Модель пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних пристроїв (2006)
Черкез Р. Г. - Теорія оптимізації проникних генераторних термоелементів (2006)
Авдонін К. В. - Пошук розв’язків рівняння Паулі для нейтрона при радіально-симетричній когерентно-швингерівській взаємодії з речовиною, Ментковський Ю. Л. (2006)
Камишин В. В. - Розробка структурної моделі системно-інформаційної кваліметрії в управлінні розвитком академічної обдарованості, Рева О. М., Трушковський К. Ю. (2016)
Грицишина Т. І. - Соціалізація дітей старшого дошкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2016)
Онопченко Г. В. - Онлайн-тестування як компонент системи виявлення обдарованості у дітей (2016)
Ткаченко Л. І. - Інтернет-мережа: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів (2016)
Зінченко С. В. - Ціннісні орієнтири сучасного викладача: особистісний аспект (2016)
Постова К. Г. - Особливості викладання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах технічного спрямування (на прикладі географії), Дідик Л. А. (2016)
Журавель Т. О. - Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти, Соколова Н. О. (2016)
Волошина А. Л. - "Школа берегині козацького роду" – етнокультурний проект популяризації козацької спадщини, Олійник Л. Г. (2016)
Чудакова В. П. - Відмінності структурно змістовного аналізу латентних факторів особливостей психологічної готовності до інноваційної діяльності персоналу організацій з позитивною та негативною "інноваційністю", як детермінанти конкурентоздатності особистості (2016)
Лук’янчук Н. В. - Творче самопочуття вчителя: практичний аспект, Рашковська І. В. (2016)
Полющенко І. В. - Програма для самостійної роботи з навчального предмета "Інформатика" для студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу) (2016)
Власюк А. В. - Становлення талантів в Японії (2016)
Іванюта І. М. - Мрії збуваються (2016)
Комашко К. С. - Розвиток творчої особистості ліцеїста (з досвіду навчально-виховної діяльності Радомишльського ліцею Житомирської області) (2016)
Дослідницький проект "ВІД РОДИНИ ДО УКРАЇНИ" (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УНІКУМ" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Бакларь В. Ю. - Математическая модель процесса электровзрыва цилиндри-ческих проводников, Кускова Н. И., Челпанов Д. И. (2015)
Баранов М. И. - Применение мощного высоковольтного генератора ГИТМ-10/350 для оценки электротермической молниестойкости проводов и кабелей электрических цепей объектов промышленной электроэнергетики, Рудаков С. В. (2015)
Борисов Р. К. - Требования к устройствам блокировки оперативных переключений при разработке и изготовлении новой продукции, Ковалев Д. И., Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г. (2015)
Глебов О. Ю. - Диагностика заземляющих устройств и систем молниезащиты объектов электроэнергетики на современном этапе, Киприч С. В., Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Пличко А. В., Резинкин О. Л. (2015)
Глебов О. Ю. - Термины и определения по молниезащите ДСТУ EN 62305-X:2012, Киприч С. В., Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Резинкина М. М. (2015)
Князев В. В. - Сравнительный анализ методов расчетной оценки количества ударов молнии в объект, Дронов В. Н. (2015)
Кравченко В. И. - Анализ влияния внешних электромагнитных полей на работоспособность полупроводниковых приборов, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Влияние неровностей поверхности твердых тел на спектр электронов и плазменных колебаний, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Физические модели обратимых отказов полупроводниковых приборов в условиях электромагнитного воздействия, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Моделирование физических механизмов возникновения необратимых отказов полупроводниковых приборов в условиях электромагнитного воздействия, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Липян Е. B. - Термодинамический анализ гетерогенных химических реакций в системе "Смесь порошков FE – TI – углеводородная жидкость" под воздействием высоковольтных электрических разрядов, Сизоненко О. Н., Торпаков А. C., Жданов А. А. (2015)
Малюшевська А. П. - Вивчення стабільності електрофізичних властивостей поліметилсилоксанової рідини при її контактуванні з плівковими елементами діелектричних систем високовольтних імпульсних конденсаторів під дією підвищених температур, Топоров С. О. (2015)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний БАО на восприимчивость к переходным процессам, вызванных молнией ("многократные удары" формы 5А) ИГЛА-МКУ-5А, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2015)
Певнев В. Я. - Методы обеспечения целостности информации в инфокоммуникационных системах (2015)
Петков А. А. - Моделирование поражения плоскости разрядом длинной искры с использованием многошаговой модели (2015)
Пилинский В. В. - Моделирование электромагнитной обстановки в помещении аппаратной киноконцертного комплекса, Чупахин А. С., Сирота Р. А. (2015)
Постельник И. А. - Сравнительный анализ средств измерения атмосферного электростатического поля в предгрозовой обстановке, Шаламов С. П. (2015)
Рудаков В. В. - Исследования метрологических характеристик измерительных преобразователей в виде ступенчатого коаксиального неоднородного резонатора для диэлькометрии жидких сред в СВЧ диапазоне, Коробко А. А. (2015)
Серков А. А. - Система раннего предупреждения грозовой опасности, Никитин С. А., Кравченко В. И., Князев В. В. (2015)
Христо А. И. - Электрические и энергетические характеристики последовательно - параллельного преобразовательного звена магнитно -полупроводникового генератора высоковольтных импульсов (2015)
Цолин П. Л. - Синтез нанодисперсных порошков карбидов металлов электровзрывным методом с использованием углеродных наноматериалов, Терехов А. Ю. (2015)
Челпанов Д. И. - Разрядноимпульсная инициация процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в некоторых порошковых системах, Кускова Н. И., Смалько А. А. (2015)
Шевченко С. Ю. - Дослідження впливу відхилення електричної напруги та частоти на покази приладів обліку електричної енергії, Волохін В. B., Лебедка С. М., Дяговченко І. М., Качан М. В. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. 6. Спектр випромінювання двох електронів, що рухаються по гвинтовій лінії у магнітних полях, Мельничук С. В., Константинович І. А. (2005)
Романюк Б. М. - Вплив імплантації іонів O+, C+ на перерозподіл і електричну активність арсену на границі розділу структур SiO2-Si, Попов В. Г., Оберемок О. С., Мельник В. П., Волков С. Г. (2005)
Косяченко Л. А. - Cпектральна фоточутливість тонкоплівкової Au/CdTe діодної структури, Мотущук В. В., Склярчук В. М., Метью Хав'єр (Mathew X.) (2005)
Гевик В. Б. - Х-променева топографія дислокаційних петель у кристалах кремнію, Новіков С. М., Федорцов Д. Г., Фодчук І. М. (2005)
Малець Є. Б. - Еелектрофізичні властивості оксиду нікелю, Мялова О. М., Сергєєв В. М. (2005)
Кшевецький С. А. - Застосування багатохвильової дифрактометрії для абсолютного визначення постійної гратки високодосконалих кристалів, Борча М. Д., Крицун І. І., Фодчук І. М., Гарабажів Я. Д. (2005)
Захарчук Д. А. - Вплив гамма-опромінення та технологічних дефектів на положення рівня Фермі в германію, Федосов А. В., Хвищун М. В., Семенченко Р. М. (2005)
Рогозін І. В. - Фотолюмінесценція шарів GaN:Mg, термооброблених у радикалах азоту, Мараховський О. В. (2005)
Храновський В. Д. - Структурні та оптичні властивості плівок оксиду цинку, одержаних хімічним осадженням з парової фази, магнетронним напиленням і реактивним термічним випаровуванням, Карпіна В. А., Лазоренко В. Й., Лашкарьов Г. В., Копилова Л. І., Блонський І. В., Батурін В. А. (2005)
Федосов А. В. - Вплив шарів росту на електричні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію, легованих телуром, Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Йонік А. М. (2005)
Бутенко В. К. - Дослідження метрологічних характеристик радіометричних голівок видимого діапазону, Годованюк В. М., Докторович І. В., Омельянчук В. П., Фодчук І. М., Юр'єв В. Г., Заводя В. В. (2005)
Гривул В. І. - Оптичні властивості CdTe-гетерошарів із самоорганізованою поверхневою структурою, Демич М. В., Махній В. П. (2005)
Ковалюк З. Д. - Фотоелектричні властивості p-n-переходів на основі p-InSe, створених лазерним опроміненням, Політанська О. А., Заслонкін А. В., Нетяга В. В. (2005)
Філевська Л. М. - Отримання та властивості тонких наноструктурованих плівок двоокису олова, Сминтина В. А., Анісімов Ю. М., Гріневич В. С., Савін C. М., Боровська Т. В. (2005)
Жихаревич В. В. - Дослідження механізмів розсіяння носіїв заряду у вузькощілинних кристалах на основі HgCdTe, Остапов С. Е. (2005)
Хрипунов Г. С. - Оптимізація фотоелектричних процесів у плівкових сонячних елементах на основі CdTe, Бойко Б. Т., Копач Г. І., Меріуц A. В., Кудій Д. А., Новиков В. О. (2005)
Глухов К. Є. - Аналіз впливу перехідного шару на енергетичні стани короткоперіодних надґраток (GaAs)N/(AlAs)M, Берча Д. М. (2005)
Хомяк В. В. - Збільшення рівномірності за товщиною плівок, одержаних за допомогою ВУП-5М, Білічук С. В. (2005)
Демків Л. С. - Детектування вищих гармонік модуляційних спектрів, Стахіра Р. Й. (2005)
Лотоцький В. Б. - Особливості динаміки гратки у надпровіднику Nb3Sn при Т=4,2К, Михальченко В. П. (2005)
Пастернак Р. М. - Використання функції Ламперта для аналізу інжекційних струмів у широкозонних матеріалах (2005)
Танський І. А. - Гідродинамічна інтерпретація рівняння Фоккера–Планка (2005)
Нічий С. В. - Терморезисторний індикатор потоку води, Громко Є. Д., Волянський В. С. (2005)
Брайловський В. В. - Вимірювальний підсилювач постійного струму, Чуботару М. М., Шпатар П. М. (2005)
Остапчук О. - Професійно-творча самореалізація майбутнього вчителя засобами рефлексивного проектування (2016)
Куриш Н. - Формування фінансової грамотності учнів – інвестиції у майбутнє економіки України, Куриш Д. (2016)
Стрижак О. - Онтологічний підручник – системна складова трансферу знань (2016)
Войтенко О. - Ази економічної освіти учнів початкових класів з використанням інтерактивних методів та навчальних ігор (2016)
Лавренова М. - Теоретичні засади навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування освіти, Лалак Н., Фенчак Л. (2016)
Глубенок С. - Формування системного мислення та соціалізація ліцеїстів у процесі вивчення фізики, астрономії через інтеграційні та акмеологічні технології (2016)
Казачінер O. - Teaching gifted students by foreign language teachers in a mixed-ability class (2016)
Журавель Т. - Форми навчально-виховної діяльності, що стимулюють інтерес учнів до економічної освіти та фінансової грамотності, Зюзь В. (2016)
Дем’яненко В. - Дослідницька діяльність учнівської молоді – запорука успішного розвитку українського суспільства, Поліхун Н. (2016)
Русалкіна Л. - Професійна підготовка майбутніх лікарів у педагогіці вищої школи (2016)
Сухіх А. - Зарубіжний досвід здоров’язбережувального використання програмно­апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Мартинець Л. - Рівні сформованості професійного розвитку вчителів (2016)
Мельник М. - Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості (2016)
Гордійчук С. - Застосування інтегрованої інформаційної системи в управління освітнім процесом у медичному коледжі (2016)
Мочан Т. - Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі, Майборода І. (2016)
Унгурян І. - Формування ключової компетентності підприємливості та ініціативності у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, Куриш Н. (2016)
Шведчикова Т. - Використання інформаційних технологій для активізації практичної діяльності студентів щодо прийняття управлінських рішень (2016)
Коновальчук М. - Синергія формальної та неформальної освіти обдарованих студентів педагогічних ВНЗ: досвід і перспективи (2016)
Волошина А. - Нова парадигма "Освіта протягом життя" за козацькою тематикою, Сичевська Л., Олійник Л. (2016)
Носенко Ю. - Електронна інклюзія як ефективна стратегія забезпечення доступності та відкритості освіти (2016)
Наши автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Відомості про авторів (2014)
Бєлікова Ю. А. - Професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання: стан забезпечення, структура, стратегія і технології (2014)
Бігун О. С. - Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів спеціальних дисциплін як фактор ефективності професійної освіти (2014)
Бугайова Т. І. - Технологічні етапи педагогічного прогнозування (2014)
Волков В. А. - Инновационные подходы к формированию профессиональной готовности будущих магистров к педагогической деятельности (2014)
Гедиш О. М. - Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого навчання ПТНЗ при дистанційній формі підвищення кваліфікації: сучасність та перспективи (2014)
Гурова Н. О. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності майбутніх педагогів-дизайнерів (2014)
Заболотна М. М. - Структура методичної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ гірничого профілю (2014)
Заславська С. І. - Компетентністний підхід у системі післядипломної освіти (2014)
Коляда М. Г. - Використання систем видобутку знань DATA MINING для прогнозування педагогічних процесів та явищ (2014)
Лященко О. В. - Огляд економіко-математичних методів, що застосовуються для оцінки та прогнозування педагогічних процесів (2014)
Мозна C. І. - Використання соціальних сервісів платформи Веб 2.0 у викладанні іноземної мови (2014)
Оленічева Ю. О. - Діагностика сформованості готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2014)
Пашкова Н. В. - Програма роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у післядипломній освіті (2014)
Пашкова Н. О. - Проблеми та перспективи дистанційної форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Прошкін В. В. - Дослідження особливостей інтеграції науки й освіти в університеті (2014)
Сергеєва Л. М. - Освітня логістика в управлінні розвитком професійно-технічного навчального закладу (2014)
Торба Ю. І. - Неперервна освіта – стрижень розвитку особистості в сучасних умовах (2014)
Трошкін О. В. - Особливості навчально-виховного процесу майбутніх педагогів-дизайнерів (2014)
Троянов О. Г. - Теоретико-методологічні основи побудови моделі розвитку професійного потенціалу майбутніх дизайнерів в умовах навчально-творчої діяльності (2014)
Фоміна О. А. - Формування цілісної готовності майбутніх викладачів дизайну до професійної діяльності (2014)
Харагірло В. Є. - Моделювання інноваційної діяльності педагогів професійної школи (2014)
Чебишева І. В. - Удосконалення графічної підготовки учнів з використанням систем автоматизованого проектування (2014)
Чміль А. І. - Критерії, показники та рівні індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання засобами інформаційних технологій, Коваль Л. Є. (2014)
Бугерко Я. М. - Освітня діяльність як чинник розвитку духовної культури особистості студента (2014)
Вакарєв Є. С. - До проблеми математичної компетентності майбутніх психологів (2014)
Головльова О. В. - Дитячо-батьківськи стосунки як детермінанта аддиктивної поведінки у підлітковому віці (2014)
Дметерко Н. В. - Розвиток рефлексивного мислення в онтогенезі: глибинний підхід (2014)
Ільїна Т. Б. - Рефлексивне середовище як чинник розвитку професійної самосвідомості майбутніх психологів (2014)
Кононова М. М. - Формування професійного світогляду майбутніх спеціалістів корекційної освіти у процесі активного соціально-психологічного пізнання (2014)
Лох К. В. - Діалогова модель викладання як засіб розвитку професійної самосвідомості слухачів (2014)
Максименко Е. Г. - Экзистенциальные переживания личности в структуре феномена самодепривации, Бородина И. С. (2014)
Новікова О. В. - Роль творчого мислення в професійній рефлексії фіхівців (2014)
Радченко О. Б. - Види організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Руденко С. В. - Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти (2014)
Самотаєва Е. О. - Акмеологічна культура педагогічного працівника як основа професійного самовдосконалення (2014)
Ситнікова Н. Є. - Психолого-педагогічні умови позитивного самоствердження особистості учня в ранньому юнацькому віці (2014)
Стовба Н. І. - Психологічні умови становлення професійної рефлексії майбутніх психологів (2014)
Яновська Л. В. - Розроблення методу діагностики здатності до життєтворчості (2014)
Олянич Л. В. - Дитяча безпритульність в Україні 20-30-х рр. ХХ століття: причини соціальної аномалії та форми її подолання (2015)
Темна І. О. - Внесок німців в освіту України (2015)
Вановська І. М. - Домашні промисли та ремесла українського жіноцтва у другій половині XIX – на початку XX століття (2015)
Андрієнко М. В. - Розвиток будівництва гужових доріг у Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2015)
Maslov M. P. - Development in Ukraine the small private silk processing industries in the XIX – at the beginning of the XX century (2015)
Рудюк А. В. - Геральдичне законодавство в Україні (2015)
Мухіна І. Г. - Благодійна діяльність римсько-католицької громади Харкова у ХІХ - поч. ХХ ст. (2015)
Дьякова О. В. - Види народної топоніміки Харкова (2015)
Ільницький І. В. - Закономірності функціонування воєнної округи 5 "Маківка" (2015)
Бутенко Р. М. - Розвиток матеріально-технічної бази східно-слобожанських селянських господарств у другійполовині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Ліпейко В. Ф. - Євген Олексійович Гуданов: хроніка подвигу (2015)
Лемешева Н. А. - Вплив земства на розвиток сільського господарства у Харківській губернії у другій половині XIX – на початку XX сторіччя (2015)
Скрипниченко Ю. В. - Вербувально-пропагандистська кампанія щодо добровільного вивозу населення окупованого Харкова на різноманітні роботи до третього рейху (2015)
Іванюк І. А. - Зібрання монастирських бібліотек Києва як об’єкт історичних досліджень ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кривошея І. І. - Неурядова старшина гетьманщини XVІI – XVІII ст. у сучасній українській історіографії (2015)
Гладченко С. В. - Історичні передумови становлення туніської еліти в контексті гендерних досліджень (2015)
Klint P. - Stosunki wyznaniowe w miastach wielkopolskich na pograniczu Polsko-Śląskim i Polsko-Brandenburskim w XVI i XVII wieku (2015)
Денисенко І. В. - Японсько-українська культурна інтеграція в контексті вирішення чорнобильської проблеми у 1995-1996 роках (2015)
Trubchaninov М. А. - Development of the country subsidiary industrial productions and crafts in the European Russia in the last third of XVIII – at the beginning of the XX century (2015)
Лущай Ю. В. - Влада Новгорода на початку xv століття по відомостям щоденника Жильбера де Ланноа (2015)
Полянський П. В. - Нарис з історії інженерно-технічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2005)
Полянський П. В. - В’ячеслав Костянтинович Полянський (2005)
Ушенко О. Г. - Поляризаційна фракталометрія зображень біотканин, Томка Ю. Я., Ушенко Є. Г., Ушенко Ю. О. (2005)
Гумінецький С. Г. - Cпектрометричні дослідження біомедичних об'єктів, Мотрич А. В. (2005)
Сахновський М. Ю. - Cтоксполяриметричні методи дослідження оптико-геометричних параметрів шорстких поверхонь (2005)
Брандель Р. О. - Зв'язок тонкої структури неоднорідного векторного поля і його усереднених поляризаційних характеристик, Вікторовська Ю. Ю., Мохунь А. І., Мохунь І. І. (2005)
Венгренович Р. Д. - Дислокаційно-поверхнева дифузія в гетероструктурах із квантовими точками, Москалюк А. В., Ярема С. В. (2005)
Козаков О. М. - Дослідження та комп'ютерне моделювання оптичних характеристик фотографічних матеріалів і лакофарбних шарів (2005)
Горський М. П. - Дослідження гідратації портландцементу методом динамічного світлорозсіяння, Максимяк А. П., Максимяк П. П. (2005)
Дерев’янчук О. В. - Нелінійність поглинання та оптична бістабільність шаруватих напівпровідників в екситонній області, Зенкова К. Ю., Крамар Н. К., Крамар В. М. (2005)
Сахновський М. Ю. - Круговий дихроїзм та його використання в поляриметрії, Тимочко Б. М., Будзуляк І. І. (2005)
Підкамінь Л. Й. - Реєстрація ефектів біоенерго-інформаційного впливу, Гавриляк М. С., Мельничук З. М. (2005)
Зенкова К. Ю. - Особливості формування оптичної бістабільності в молекулярних кристалах, Дерев’янчук О. В. (2005)
Житарюк В. Г. - Тунелювання зарядів матрицею скла (2005)
Царик Т. О. - Конструктивні шляхи захисту багатокаскадних термоохолоджувачів від вібрацій, Клепіковський А. В., Тимофієва Є. М., Шайко Шайковський О. Г. (2005)
Рубленик І. М. - Біомеханічні аспекти фіксації при накістковому остеосинтезі, Стебліна К. В., Ковальчук П. Є., Шайко-Шайковський О. Г. (2005)
Давидович В. О. - Адаптаційний аспект профорієнтації (2005)
Bazyl L. - Literary studies as a guarantee of future Ukrainian language and literature teachers’ self-realization in the context of paradigm shifts in education (2017)
Huralnyk N. - Theoretical aspects of forming the individual style of a teacher–pianist activities (2017)
Михайличенко О. - Побутове музикування на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Мозгальова Н. - Українські народні традиції як засіб виховання дітей дошкільного віку, Барановська І. (2017)
Олексюк О. - Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва (2017)
Otych H. - The art as means of upbringing of spirituality of personality in globalized society (2017)
Падалка Г. - Педагогіка мистецтва: домінантні аспекти розвитку (2017)
Rastrygina A. - The phenomenon of spiritual upbringing in the modern educational context (2017)
Rebrova H. - Building up organizational and methodical system as a strategy of future music and choreography teachers’ professional training (2017)
Семеног О. - Наставництво в науці і освіті дорослих (2017)
Stratan-Artyshkova T. - Development prospects of creative and performing preparation of future teachers musicians (2017)
Сherkasov V. - The methods of work with the third year pupils over the interpretation of pieces of musical art (2017)
Shandruk S. - Songs in the English language classroom (2017)
Щолокова О. - Формування национально-культурної ідентичності студентів як проблема педагогіки мистецтва (2017)
Karczmarzyk M. - Malarstwo Zdzisława Beksińskiego w oczach sześciolatków - analiza semiotycza znaczeń dziecięcych na temat wybranych obrazów artysty, Łapot-Dzierwa K. (2017)
Гаврілова Л. - Мультимедійне забезпечення вивчення музично-історичних та музично-теоретичних дисциплін у системі вищої музично-педагогічної освіти (2017)
Krauze-Sikorska H. - The world of Digital Art. On the values of adolescent artistic creativity presented in cyberspace (2017)
Kuszak K. - Society’s cultural experiences inscribed in language (2017)
Davidovitch N. - The effect of technology on students' reading habits: Reading from a screen versus reading from paper (2017)
Андрощук Л. - Роль науково-методичних видань у підготовці майбутніх учителів в системі хореографічно-педагогічної освіти (2017)
Horbenko H. - Conceptual device of the problem of artistic and interpretive competence of future teacher of musical disciplines (2017)
Didych H. - On the problem of formation of national consciousness of personality of future teachers of musical art (2017)
Ivanenko N. - Education for democratic citizenship: teaching virtues and values (2017)
Klepar M. - Folk-song tradition in the development of individual spirituality (2017)
Мозолюк-Коновалова О. - Вплив творчого середовища на професійне становлення особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Sikorska J. - Adolescents in a virtual museum or how to teach about the cultural heritage of other nations (2017)
Рагозіна В. - Передумови і особливості образотворчої діяльності у ранньому віці (2017)
Chernionkov Y. - Innovative aspects of studying English at the art faculty, Rozhkova N. (2017)
Shevchenko I. - Professional and personal formation of a student in the cultural and artistic space from the positions of the systematic and synergetic approach, Brodskyi G. (2017)
Бондаренко А. - Основні принципи диригентсько-хорового навчання (2017)
Бондаренко Д. - Системний підхід як методологічна основа фахової підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Grosan S. - Research work as a way of formation of professional competence of the teacher of music art (2017)
Nazarenko M. - Theoretical basis of concertmaster preparation of future teachers of music art (2017)
Stryzhakov A. - The development of students spiritual culture by means of folk choreography (2017)
Yanenko O. - Specific training of a modern professional musician in variety singing class (2017)
Новосадова С. - Методичні засади формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики (на прикладі музично-теоретичних дисциплін) (2017)
Ван К. - Аналіз стану сформованості евристичного мислення майбутніх учителів музики (2017)
Murovana I. - Formation and development of children's choreographic education in Kirovohrad region in the second half of the 70-s of the XX century (2017)
Анотації (2017)
Вимоги до статей, які будуть надходити до редакції (2017)
Вихідні дані (2017)
Відомості про авторів (2014)
Бажан С. П. - Проблеми практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Братищенко І. В. - Управлінське консультування керівників навчальних закладів як інструмент впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес (2014)
Василашко І. П. - Структура здоров'язбережувальної компетентності вчителів основ здоров'я та моніторинг як метод її розвитку в післядипломній педагогічній освіті (2014)
Грабовський П. П. - Дидактична модель розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Драч І. І. - Компетентнісно-контекстна модель організації навчального процесу у ВНЗ (2014)
Єльникова Г. В. - Модель підготовки керівників районного і шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу, Мельник В. К., Чернуха-Гадзецька К. М. (2014)
Зінчук Н. А. - Конкурентоспроможність закладів післядипломної педагогічної освіти як предмет наукового осмислення (2014)
Катюк Я. Л. - Психолого-андрагогічні умови розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації (2014)
Колпаков В. М. - Самоменеджмент як фактор підготовки людини до життя в сучасному суспільстві (2014)
Морозова М. Е. - Актуальність системи мотивації працівників як невід’ємної складової кадрової політики вищих навчальних закладів (2014)
Оліфіра Л. М. - Тренінг як прогресивна технологія розвитку професійної управлінської компетентності керівників освіти (2014)
Федорець В. М. - Теоретичні передумови використання архетипічної психології для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2014)
Бондарчук О. І. - Особистісна готовність майбутніх психологів до попередження конфліктів у професійній діяльності: сутність і умови розвитку (2014)
Грись А. М. - Методологічні підходи до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми (2014)
Кононець М. О. - Ґендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями (2014)
Кот В. Г. - Фактори задоволення професійною діяльністю працівників рекламної сфери (2014)
Кучеренко Е. В. - Свідоме та надсвідоме "Я" як рівні самосвідомості особистості в практиці психосинтезу (2014)
Москальова А. С. - Професійний розвиток як функція професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Нежинська О. О. - Ґендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків (2014)
Пінчук Н. І. - Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу (2014)
Полякова В. І. - Ґендерна толерантність педагогічних працівників: основні концептуальні підходи до дослідження (2014)
Філь О. А. - Технологія психологічної підготовки керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін (2014)
Шевченко А. И. - К вопросу о создании искусственного интеллекта (2016)
Клименко М. С. - Розробка структури системи розпізнавання емоційного стану диктора, Фомін Ф. В. (2016)
Крак Ю. В - Повышение эффективности распознавания номерных знаков транспортних средств путем преобразования их геометро-топологических характеристик, Бармак А. В., Тлебалдинова А. С., Ляшко В. И., Стеля И. О. (2016)
Татур М. М. - Система технического зрения для сортировки семян в лабораторных условиях, Остроухова С. А. (2016)
Ковбасюк Л. А. - Корпусна лінгвістика та германістика: теоретичні засади і перспективи (2017)
Данчук В. Д. - Технологія експертної оцінки наукових проектів в корпоративній інформаційній системі, Лемешко Ю. С., Міронова В. Л., Красний М. Ю. (2016)
Короткова С. В. - Функциональные комплексы с наречным компонентом в специальных текстах (2017)
Клименко І. А. - Формалізація адаптивного відображення задач у реконфігурованих обчислювальних системах на ПЛІС (2016)
Самойленко О. В. - Основні структурні моделі квазікомпозитів української та російської мов (2017)
Bui D. B. - Comparative analysis of non-relational and relational databases, Ruban N. N. (2016)
Чепурна З. В. - Особливості асиміляції англомовних запозичень у сучасній німецькій мові, Лисенко Г. Л. (2017)
Kuc R. - Intelligent Web Facility To Enhance Yield,Resilience And Sustainability Ukrainian And USA Farms, Shevchenko A., Chaplinskyy Y., Kachur I., Zvenigorodskyi O. (2016)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Эмфатическая инверсия в структуре лирического текста (2017)
Тітова А. Ю. - Інформаційна технологія діагностики онкологічних захворювань молочної залози на засадах нечіткої логіки Повідомлення,Дискусії (2016)
Поторій Н. В. - Контекстна реалізація категорії суб’єкта в американському поетичному мовленні (2017)
Настасенко В. А. - Методология решения творческих задач високого уровня сложности и возможности ее связи с системами искусственного интеллекта, Настасенко Е. В. (2016)
Просяннікова Я. М. - Синтаксичні засоби експлікації художнього порівняння в англомовних канадських поетичних текстах (2017)
Шундель Т. О. - Синкретичні складнопідрядні речення з модифікованим семантичним значенням семи "причина – умова" (2017)
Балабан О. О. - Категоризація як базова когнітивна процедура (2017)
Vasylenko O. - Classification of Idioms Describing People’s Individuality, Shestak O. (2017)
Кожухова Г. О. - До проблеми дослідження емоційних універсальних концептів (на прикладі концепту "любов") (2017)
Кудрявцева Н. С. - Темпоральні концептуалізації в англійській мові: діахронічний вимір (2017)
Кузнєцова І. В. - Аналіз вживання англійських термінологізмів у когнітивному аспекті, Голованевська К. П. (2017)
Морєва Г. Г. - Лексико-семантичні особливості номінації кондитерських виробів в англійській та українській мовах, Дорменєв В. С. (2017)
Романова Н. В. - Лексико-фразеологічні номінації емоції радості в сучасній німецькій мові (на прикладі збірки казок "Märchen für Seele") (2017)
Гуменюк Н. Г. - Передвиборчий дискурс Х. Клінтон: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу в Рено від 25.08.16 р.) (2017)
Мазур О. В. - Засоби актуалізації оцінно-модальних значень поезії Р. Кіплінга, Трібушна О. М. (2017)
Москвичова О. А. - Когнітивно-семіотична природа метаморфози (2017)
Орел І. І. - Текстотвірні потенції фразеологічних одиниць у заголовках публіцистичних текстів (2017)
Рудик М. К. - Дискурсивна стратегія спонукання й тактики її реалізації в персонажному мовленні неавторитарно-оптимістичного типу мовної особистості (на матеріалі новел О’Генрі) (2017)
Стрижак В. Г. - Вияв мовної особистості детектива, Радецька С. В. (2017)
Шеремета К. Ю. - Стилістичні функції сленгу в газетному тексті (2017)
Абабілова Н. - Відтворення мови документів міжнародного права як перекладознавча проблема (2017)
Арустамова М. C. - Фонографічна стилізація у перекладі твору П.Маара "Пан Белло і блакитне диво", Дорофєєва М. С. (2017)
Башук Н. П. - Еквівалентність та адекватність перекладу науково-технічних текстів (2017)
Вінниченко М. Ю. - Способи перекладу кольоропозначень у текстах публіцистичного стилю (2017)
Воєхевич А. І. - Колір в іспанських фразеологізмах у перекладацькому аспекті (2017)
Возненко Н. В. - Специфіка перекладу топонімів у романі М. Енде "Нескінченна історія" українською мовою (2017)
Возненко Н. В. - Особливості відтворення концепту "кохання" у перекладі новели С. Цвайґа "Письмо незнайомої" українською мовою, Розова А. Ю. (2017)
Гончарук Р. А. - Роль та особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську в поетичних текстах (на матеріалі поезій Г. Гейне "Lyrisches Intermezzo" та їх перекладів Лесею Українкою) (2017)
Гура Н. П. - Структурно-типологічні особливості складних німецьких комп'ютерних термінів та їх переклад українською мовою (2017)
Еррера Мендісабаль А. В. - Особливості відтворення культурно-специфічної інформації в технічних документах (2017)
Каліщак Т. Т. - Особливості перекладу фільму "Eyes Wide Shut" ("З широко закритими очима") на українську мову за допомогою субтитрів, Радецька С. В. (2017)
Козоріз І. С. - Відображення прагматичного потенціалу морфологічних особливостей німецькомовної реклами в українському перекладі (2017)
Лєпухова Н. І. - Переклад фразеологізмів німецької літературної романтичної казки українською мовою (2017)
Мазур О. В. - Робота з оригіналом художнього тексту (секрети творчої майстерні перекладача А. В. Онишка) (2017)
Науменко А. М. - Редагування оригіналу передакладачем та критика перекладу (2017)
Петренко Є. М. - Специфіка відтворення особливостей поетики Г. Гайне у перекладі А. Малишка (2017)
Пісня К. С. - Роль та відтворення просторової та анімалістичної символіки в художньому тексті , Свиридов О. Ф. (2017)
Подвойська О. В. - Жанрово-стилістичні особливості казки Е. Т. А. Гофмана "Крихітка Цахес" на лексичному рівні та їх відтворення у перекладі С. Сакидона (2017)
Подвойська О. В. - Фразеологічна трансформація як засіб експресивної виразності в німецькій публіцистиці: перекладацький аспект, Гаврюшенко А. С. (2017)
Радецька С. В. - Деякі особливості складання та перекладу англійської та української ділової кореспонденції (2017)
Радецька С. В. - Переклад термінології індустрії моди в текстах публіцистичного стилю, Колосова С. О. (2017)
Радецька С. В. - Англомовні та україномовні медичні веб-сайти: вживання та переклад медичної термінології. Прагматична адаптація перекладу, Туряниця К. С. (2017)
Білозерська Т. В. - Принципи відбору країнознавчих матеріалів (2017)
Бранецкая М. С. - Преимущества и недостатки использования тестовых методик контроля качества знаний студентов по иностранному языку в высших технических учебных заведениях (2017)
Vovk O. I. - Foreign Language Acquisition: A Cognitive and Communicative Conceptual Framework (2017)
Honcharova-Ilina T. - Basic Strategies of Teaching Adults Foreign Languages in Terms of Andragogy (2017)
Karpenkova N. - German as the Second Language (Daz) (2017)
Несін Ю. М. - Використання "мозкового штурму" як ефективного засобу комунікації англійською мовою (2017)
Приходько О. О. - Деякі аспекти інтенсивного навчання студентів економічних спеціальностей професійно-орієнтованої англійської мови (2017)
Статкевич Е. К. - Комплексный коммуникативный подход к тестированию (2017)
Тоцька Н. Л. - Міжкультурна комунікація студентів технічного ВНЗ (2017)
Якушенко И. А. - К вопросу об обучении аудированию в техническом вузе (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Гуцуляк Б. І. - Аномальний низькочастотний гістерезис динамічного модуля зсуву в кремнії, Олійнич-Лисюк А. В., Фодчук І. М. (2005)
Мар’янчук П. Д. - Фізичні властивості кристалів Hg1-x-yMnxFeySe1-zSz, Мазур Л. М., Цеханський В. Д. (2005)
Власов А. П. - Твердофазне легування елементами V групи періодичної таблиці епітаксійних шарів CdxHg1-xTe, Сторчун О. П., Бончик О. Ю., Фодчук І. М., Заплітний Р. А., Барч А., Свьонтек З., Омельянчук В. П. (2005)
Ткачук П. М. - Визначення функціональних можливостей детекторів ядерного випромінювання з активними елементами на основі монокристалів CdTe (2005)
Хомяк В. В. - Вплив відпалу на термоелектричну добротність кристалів Hg1-хZnхSe (2005)
Лусте О. Я. - Вплив фактору пружної анізотропії на орієнтаційні залежності модулів Юнга і кручення деяких металів кубічної симетрії, Михальченко В. П., Моцкін В. В. (2005)
Козьмик В. Д. - Чисельне моделювання кристалооптичних ефектів при шестихвильовій дифракції сферичної X-хвилі, Федорук B. I. (2005)
Цалий В. З. - Термічне розширення і характеристики міцності міжатомного зв’язку в аморфних сплавах системи In-Te, Паламарек М. Ю., Георгіян О. В., Ткачов В. Ю. (2005)
Галочкін О. В. - Бар'єрні структури на CdTe та Cd0,8Mn0,2Te, отримані лазерною перекристалізацією поверхні, Рижук М. М., Грицюк Б. М., Захарук З. І., Стребежев В. М., Раренко І. М. (2005)
Гумінецький С. Г. - Спектрофотометричні характеристики основних органічних складових сечі людини, Мотрич А. В., Гараздюк І. В., Рослякова З. О. (2005)
Лотоцький В. Б. - Про оцінку пружних постійних Mg за даними температурної залежності інтенсивності та зсуву рентгенівських інтерференцій (2005)
Мельничук С. В. - Система універсального доступу до Windows-аплікацій, Федорук В. І., Благодір П. М. (2005)
Копил О. І. - Термоелектричний генератор з імпульсним перетворювачем, Кособуцький С. І., Середюк О. І., Термена І. С., Чуботару М. М. (2005)
Брайловський В. В. - Застосування АЦП L- 761 для фільтрації широкосмугових сигналів, Хандожко О. Г., Федотов В. Г., Слинько Є. І. (2005)
Хандожко О. Г. - Аномальний зсув Найта і стани домішки Gа в телуриді олова (2005)
Рудейчук В. М. - Дослідження особливостей типу CUSP за допомогою спектра сингулярностей (2005)
Венгренович Р. Д. - Коалесценція дисперних фаз в металевих сплавах, Ярема С. В., Москалюк А. В. (2005)
Завойко О. С. - Теоретичні основи кристалізації та кінетики утворення текстур при термічному розкладі та осадженні з газової фази тугоплавких металів, Курек І. Г., Новіков С. М. (2005)
Цалий В. З. - Термічна стабільність аморфних сплавів системи Siх - Te100-х (2005)
Підкамінь Л. Й. - Модельний експеримент із дослідження поляризаційних характеристик атмосферних утворень, Архелюк О. Д., Землянов Є. C. (2005)
Гавриляк М. С. - Стохастизація оптичного випромінювання розсіяного в процесі фазового переходу в нематиці, Максимяк П. П. (2005)
Семізоров О. Ф. - Вплив точкових дефектів на анізотропію термоерс CdSb в області власної провідності (2005)
Стебліна К. В. - Оцінка умов стабільності накісткового остеосинтезу (2005)
Єрьоменко О. І. - Дослідження особливостей хімічного зв'язку в кристалах твердих розчинів системи CdSb–ZnSb, Маник О. М., Раранський М. Д (2005)
Махуренко Г. С. - Организация эффективного взаимодействия железнодорожного и морского транспорта в транспортных узлах (2016)
Ремзіна Н. А. - Наукові підходи до формування концепції здійснення портової діяльності в Україні (2016)
Гіріна О. Б. - Деякі підходи до вибору критеріїв оптимізації в задачі визначення та аналізу економічного потенціалу морських портів (2016)
Боняр С. М. - Экономические основы выбора судовладельцем классификационного общества для периодического освидетельствования флота, Москвиченко И. М. (2016)
Дубовик Н. В. - Реалізація процесного підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків (2016)
Пінчук Т. А. - Особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами (2016)
Базалиева Л. В. - Совершенствование методических основ формирования доверия в маркетинговой деятельности компании (2016)
Крашенінін О. С. - Вибір виду транспортного забезпечення на основі положень теорії нечітких множин, Шапатіна О. О. (2016)
Котлубай В. О. - Морський флот в системі розвитку експортного потенціалу України (2016)
Москвиченко И. М. - Динамическая модель оптимизации планов производства и перевозки продукции с учетом инновационной деятельности предприятия, Постан М. Я. (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Відомості про авторів (2015)
Бажан С. П. - Нормативно-правове забезпечення практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (2015)
Букач М. М. - Взаємодія громадської організації "Освітній центр "Університет третього віку" з Інститутами освіти та культури" (2015)
Бурлаєнко Т. І - У пошуку шляхів формування економічної компетентності майбутніх менеджерів (2015)
Веліховська А. Б. - Дидактичні засади формування навчального середовища засобами мережевих сервісів (2015)
Волярська О. С. - Науково-методична компетентність фахівців навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Гаврилишена О. О. - Концептуальні основи громадсько спрямованого управління та технологія його впровадження у загальноосвітній навчальний заклад (2015)
Гельбак А. М. - Фасилітаторство педагога як умова позитивної переорієнтації на сучасний освітній простір (2015)
Горяна Л. Г. - Сутність методики підготовки педагогічних працівників до управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Демченко Ю. М. - До питання формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики (2015)
Ілляхова М. В. - Значення креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2015)
Клименюк Н. В. - Підтримка соціальної активності слухачів "Університету третього віку" в умовах бібліотеки (2015)
Коваль І. В. - Методологічні принципи професійної підготовки студентів педколеджу (2015)
Костюк Д. А. - Операційно-діяльнісний критерій як елемент оцінювання сформованості фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2015)
Кочерга Є. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів (2015)
Кошіль В. І. - Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності недержавних установ сфери соціального захисту дітей та молоді (2015)
Кулик О. Є. - Аналіз побудови моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій (2015)
Литвиненко С. В. - Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи (2015)
Мінда Л. З. - Безперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Морозова М. Е. - Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах (2015)
Муранова Н. П. - Сучасний науково-педагогічний дискурс про проблему підготовки старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Пашков А. П. - Тенденції та новаторство в освіті, Нападовська Л. А. (2015)
Покроєва Л. Д. - Розвивальне середовище як умова безперервності педагогічної освіти (2015)
Пугачова Н. Г. - З досвіду застосування психолого-педагогічних та організаційних умов соціального партнерства в професійному навчанні молодших спеціалістів із права, Глемботцька О. П. (2015)
Свердлик Н. П. - Зміст і форми психолого-педагогічного супроводу управлінської діяльності методистів районного відділу освіти до впровадження здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти (2015)
Стремецька В. О. - Теоретичне обґрунтування викладання англійської мови слухачам "Університету третього віку" (2015)
Федорець В. М. - Актуалізація профілактики ревматизму в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Федорець В. М. - Системні та онтологічні аспекти профілактики ревматизму в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Федулова Л. І. - Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу (2015)
Філіпович А. Ю. - Особливості виховання молоді з точки зору куратора навчальної групи в умовах соціалізації суспільства (2015)
Червякова О. В. - Державне управління як галузь знань та наукова галузь в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Швидун В. М. - Механізми управління післядипломною педагогічною освітою в країнах Західної Європи (2015)
Штангей С. В. - Становлення післядипломної освіти ХХІ століття в Україні як об’єкту наукових досліджень (2015)
Відомості про автора (2015)
Барабаш О. Д. - Формування лідерських якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду розроблення та впровадження спеціальної програми навчання для керівників), Глинянюк Н. В. (2015)
Бевз Г. М. - Моделі аналізу надання освітніх послуг для дітей в умовах децентралізації, Вірковський В. П., Корець А. Й. (2015)
Булгакова Т. М. - Методи і засоби художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття (2015)
Дмитренко Г. А. - Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму, Солодков В. Т. (2015)
Кириченко І. І. - Розвиток державного управління як галузі освіти — шлях до підготовки управлінської еліти, Байрак А. О. (2015)
Кравченко Г. Ю. - Забезпечення якості адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Лук’яненко Г. В. - Прогностичний аналіз морального виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України другої половини XX століття (2015)
Майстренко Т. В. - Теоретичні аспекти розвитку неперервної освіти педагогів (2015)
Махотин Д. А. - Перспективы развития технологического образования в России (2015)
Молчанова А. О. - Педагогічні аспекти підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти: концептуальні засади (2015)
Наконечна Н. В. - Організаційна культура як соціально-психологічне явище (2015)
Сіданіч І. Л. - Гуманізація духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі: внесок В. О. Сухомлинського (2015)
Скрипник М. І. - Парадигмальні засади психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників (2015)
Федорець В. М. - Аналіз ідеологічних і методичних передумов розвитку неврозу в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Черпак Ю. В. - Вітчизняні з’їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Шалашова М. М. - Профессиональное развитие педагогических работников: сложившаяся практика и пути модернизации (2015)
Бевз Г. М. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення сім’ї замінного догляду за дитиною як праці (2015)
Жебєлєва П. В. - Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену "соціально-психологічне проектування" (2015)
Зоріна В. І. - Аналіз результатів емпіричного дослідження особистісного розвитку підлітка в залежності від ідеального образу дорослого (2015)
Пастух Л. В. - Особливості поведінкової складової сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Торба Н. Г. - Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання (2015)
Філь О. А. - Психологічна культура конкуренції фахівців (2015)
Алексієвець Л. - 2016: у пошуках істини (2016)
Алексієвець М. - Михайло Грушевський в контексті сучасності, Алексієвець Л. (2016)
Киридон А. - Aктуалізація концепції М. С. Грушевського в репрезентації етапів українського державотворення, Троян С. (2016)
Кравець В. - Порівняльний аналіз сексуальної соціалізації школярів в країнах Євросоюзу та в Україні (2016)
Троян С. - "Війни пам’ятей" у вимірі інформаційного протистояння, Киридон А. (2016)
Терещук Г. - Формування мовної картини світу українського народу на тлі націотворення, Юрій М. (2016)
Зуляк І. - Таємні директиви НКВС УРСР 1939 р. (2016)
Москалюк М. - Підприємницька діяльність в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Малярчук О. - Нафтогазовидобування західного регіону Української РСР – складова економічного потенціалу республіки (2016)
Ореховський В. - Медичне забезпечення бойових дій у Франко-прусській війні (1870 – 1871 рр.) (2016)
Makar Yu. - Political communication between the national governments and Transnational corporations, Novoskoltseva L. (2016)
Чекаленко Л. - Українська дипломатія: 25 років буття, Ціватий В. (2016)
Прийдун С. - Інституційно-правове забезпечення реалізації зовнішньої політики України (2016)
Лахманюк Т. - Гуманітарно-культурні зв’язки України та Туніської республіки (2016)
Василишин С. - Тенденції та проблеми співпраці України та республіки Білорусь в економічній сфері у період становлення міждержавного співробітництва (1991 – перша половина 1994 рр.) (2016)
Юрій М. - Візантизм як фактор цивілізаційного впливу на українське суспільство (2016)
Місько В. - Комуністична експансія на терени Польської держави (перша половина 1920-х рр.) (2016)
Мартинов А. - Партія "Альтернатива для Німеччини": передісторія і місце у спектрі правих популістських сил ФРН (2016)
Валіон О. - Інноваційний фактор в економіці республіки Білорусь на початку XХІ ст. (2016)
Лозинський А. - Україна в геополітичних планах Німеччини та Австро-Угорщини аапередодні Першої світової війни (2016)
Костюк Л. - Міграційна політика Франції упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Алексієвець М. - Теоретико-методологічні основи вивчення співпраці України та ООН у миротворчій діяльності, Смільська І. (2016)
Калакура Я. - Конструювання образу ворога як технологія маніпуляцій російської історіографії та пропаганди (2016)
Волошенко А. - Антикорупційний дирижизм: політико-економічна сутність та ключові напрямки застосування (2016)
Вівчарик П. - Історіографічний аналіз громадсько-політичної та публіцистичної діяльності Степана Качали (2016)
Алексієвець О. - Структурно-просодична організація тексту публічного виступу (2016)
Алексієвець М. - Постмодернізм і українська культура, Юрій М. (2016)
Окаринцський Ю. - Яндрус, Антек, Махабунда та инші. Українська і локальні рецепції субкультури "батярів" на тлі конструювання модерного міту батярів і старої марґінальности (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) (2016)
Григорук Н. - Історія української церкви в працях М. Чубатого (2016)
Чекаленко Л. - Постать Євгена Чикаленка в нашій історії (2016)
Полич М. - Еміграційний період діяльності Лонгина Цегельського (2016)
Парнета О. - Польсько-білоруські взаємини в контексті повоєнного врегулювання міжнародних відносин у центрально-східній Європі (1918 – 1923). (2016)
Гуменний С. - Нелегальні міграції на радянсько-польському кордоні в умовах режиму "санації" у другій Речі Посполитій (1926 – 1939) (2016)
Слободян О. - Україна та Польща в контексті українсько-польських міжнародних зв’язків кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Струганець М. - Проблеми становлення української державності у листах Івана Огієнка та його кореспондентів упродовж 1917 – 1921 рр. (2016)
Секо Я. - 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / |Г. В. Боряк (кер. авт. кол.), В. В. Головко (координатор проекту), В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. М. Майборода, В. А. Смолій (відп. ред.), Л. Д. Якубова, С. О. Янішевський|; НАН України; ін-т історії України. – К.: Ніка-центр, 2016. – 796 с. (2016)
Ігнатенко Н. - Всесвітня історія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Г. Подаляк, І. Б. Лукач, Т. В. Ладиченко – К.: Генеза, 2016. – 240 с. (2016)
Костюк Л. - Науково-практичний семінар "Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності" (2016)
Із книги Лесі Алексієвець, Ірини Ільчук. Українсько-польські відносини сучасності. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 259 с. (2016)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2016 р. (2016)
Відомості про авторів (2016)
До уваги авторів! (2016)
Бекиров Э. А. - Уменьшение экологического риска от загрязнения атмосферы при использовании возобновляемых источников энергии, Капкач Д. В., Абибулаев А. Н., Воскресенская С. Н., Асанов М. М. (2015)
Байрачный Б. И. - Перспективы использования солнечных батарей в водородной энергетике для автономного обеспечения тепловой энергией, Тульский Г. Г., Желавская Ю. А., Байрачный В. Б., Олейник А. А. (2015)
Добровольский В. Д. - Дослідження впливу способу отримання та витримки на повітрі MgH2 на його термічну стійкість та кінетику десорбції з нього водню, Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2015)
Кузнецов М .М. - Вплив напівпровідникових перетворювачів відновлюваних джерел енергії на параметри якості електроенергії мережі (2015)
Резцов В. Ф. - Можливі причини формування неоднорідних структур при геліосушці вологовмісних середовищ, Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2015)
Пуховий І. І. - Сонячне опалення типу "Стіна Тромба-Мішеля" з розширеною буферною зоною і прозорою стелею при роботі без традиційного опалення реального будинку, Хандусь М. С., Хруленко О. О. (2015)
Суржик Т. В. - Особливості застосування теореми Умова-Пойнтинга для аналізу електротеплового стану фотобатарей та сонячних колекторів, Гамарко А. В., Матях С. В., Щокіна В. А. (2015)
Кузнецов М. П. - Гарантовані рівні участі ВЕС у покритті потужності енергосистеми (2015)
Ібрагімова М. Р. - Середньозважені значення коефіцієнтів варіації та асиметрії річного стоку води малих річок України для задач малої гідроенергетики (2015)
Хворов М. М. - Формування системи кількісних характеристик геотермальних вод при комплексному використанні (2015)
Кравченко І. П. - Математична модель планово-радіальної фільтрації геотермального теплоносія як елемент рівняння нерозривності його потоку (2015)
Барило А. А. - Оцінка можливості використання виснажених газових родовищ у геотермальній енергетиці (2015)
Ковалко О. М. - Енергоекономічна оцінка сценаріїв трансграничної взаємодії енергосервісних компаній на ринках ріпаку та біодизелю, Новосельцев О. В., Євтухова Т. О. (2015)
Ковбасенко С. В. - Дорожні випробування автобуса, що працює на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі, Сімоненко В. В. (2015)
Голуб Н. Б. - Підвищення вмісту ліпідів у клітинах Chlorella vulgaris, Левтун І. І. (2015)
Synopsises (2015)
16 Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Abstracts (2015)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: "Має бути спільне бачення реформування НААН"; – Лісовій галузі потрібні радикальні і зважені зміни (2016)
Булгаков В. - Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів у галузі інженерії (2016)
Ушкаренко В. - Урожайність кукурудзи цукрової залежно від глибини полицевої оранки, фону живлення рослин за краплинного зрошування, Лиховид П. (2016)
Фадеєв В. - До технології підготовки насіння кукурудзи до сівби, його переробки і використання (2016)
Рудик Л. - Міжнародний навчальний курс "Сталий розвиток сільського господарства шляхом використання біомаси в Японії" (2016)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка та технології на ІнтерАгро-2016, Гусар В., Бабинець Т. (2016)
Кравчук В. - Інвестеційний форум ТОВ "Укрсорго”, Ясенецький В. (2016)
Войтюк Д. - XVII Міжнародна конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки", Волянський М. (2016)
Яків Серафимович Гуков. Незгасній пам`яті вченого (2016)
Зміст журналів за 2016 рік (2016)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: Уряд затвердив Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; – Експорт сільгосппродукції перевищив 10 млрд доларів США; – Кабмін підтримав проект Закону про демонополізацію спиртової галузі, запропонований Мінагрополітики (2016)
Фрішев С. - Перспективи та проблеми удосконалення збирально-транспортних процесів (продовження статті), Козупиця С., Воронков О. (2016)
Броварець О. - Від безплужного до глобального розумного землеробства (продовження статті) (2016)
Пономаренко О. - Карданні передачі від фірми "Бондіолі і Павезі, Миропольський О. (2016)
Лімонт А. - Льон-довгунець і конкурентоспроможність льонарства і його відродження (2016)
Пожидаєв С. - Про необхідність перевірки наукових результатів (2016)
Борщ О. - Вплив кратності доїння корів на їхню продуктивність (2016)
Свірень М. - Використання енергії електромагнітного поля Землі для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Шмат С., Іванько І., Амосов В. (2016)
Фадеєв В. - Соя: продавати чи переробляти ? (2016)
Нілова Н. - Біодестуктор стерні – ефективний засіб регулювання розкладання пожнивних решток, Новохацький М., Болоховська В., Ростоцький О. (2016)
Даценко С. - Компанія "Sharda Cropchem Limited" на Україні (2016)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародній агропромисловій виставці "Agro-Expo 2016", Миропольський О. (2016)
Кравчук В. - З річного засідання академії інженерних наук України, Ясенецький В., Войтюк Д., Діденко Є. (2016)
Запорожець Ю. М. - Стратегія сталого розвитку, шляхи подолання глобального протиріччя "енергетика-економіка-екологія" і сценарії для України (2015)
Чумак В. В. - Цепи-полевая модель магнитоэлектрического синхронного торцевого генератора для автономных энергоустановок, Тимощук О. Л., Монахов Е. А. (2015)
Гаевський О. Ю. - Методика розрахунку на основі балансу енергії автономної фотоелктричної станції, Ушкаленко О. В. (2015)
Хайрнасов С. М. - Сучасний стан використання теплових труб у сонячних теплових та комбінованих колекторах (2015)
Кузнецов М. П. - Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми (2015)
Головко В. М. - Аналіз систем оріентації ротора вітроустановки малої потужності, Коханевич В. П., Шихайлов М. О. (2015)
Перминов Ю. Н. - Алгоритм расчета синхронных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов для ветроэнергетических установок, Коханевич В. П., Буденный И. В., Донец А. М. (2015)
Пазич С. Т. - Оцінка технічних параметрів морської гідроакумулючої станції для енергії відновлюваних джерел (2015)
Куделя П. П. - Термодинамічні особливості трансформації теплоти в теплових насосах із тепловим приводом, Дубовськой С. В., Твердохлеб О. С. (2015)
Шворов С. А. - Метод оптимального дозування вхідних субстратів та спеціальних домішок для біогазових установок, Юрченко О. М., Комарчук Д. С., Охрименко П. Г. (2015)
Клюс В. П. - Автотермическая технология карбонизации птичьего помета (2015)
Голуб Н. Б. - Вплив коферментації сировини на вихід біогазу, Лелеко І. Г., Козловець О. А. (2015)
Synopsises (2015)
Abstracts (2015)
Abeje A. - Adoption and Intensity of Modern Bee Hive in wag Himra and North Wollo zones, Amhara region, Ethiopia, Ayen K., Awoke M., Abebaw L. (2017)
Figurek A. - Determination of the relationship between outputs and inputs in agriculture in the EU member states, Vaskovic U. (2017)
Sumets A. - Specific aspects of logistics enterprises in the fat-and-oil industry (2017)
Буднік О. - Розвиток кооперативного маркетингу в Україні та світі (2017)
Бутенко В. - Інноваційний розвиток України як основа формування біоекономіки (2017)
Горіховський М. - Розвиток фермерських господарств і їхнє місце в аграрному виробництві регіону (2017)
Грицаєнко Г. - Інвестиційна привабливість України, Грицаєнко М. (2017)
Дуб Б. - Сучасний стан і тенденції економічної безпеки агрохолдингів в Україні (2017)
Ільчук В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку, Шмопер Т. (2017)
Кучер А. - Адаптація аграрного землекористування до змін клімату (2017)
Лисак О. - Проблеми та перспективи експорту аграрної продукції України, Андрєєва Л. (2017)
Пивовар П. - Державна підтримка технічного оснащення екологічно орієнтованих сільськогосподарських підприємств, Чайкін О., Дідух Д. (2017)
Присяжнюк О. - Удосконалення моделі управління аграрними проектами, Плотнікова М. (2017)
Самофатова В. - Принципи стратегічного управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону (2017)
До відома авторів (2017)
Антоненко П. П. - Профілактична ефективність мінерального препарату "Сапокорм" та кормової фітодобавки Фітопанк за метаболічних порушень свиноматок, Суслова Н. І., Макєєв Н. С., Головань Д. І., Кременчук Л. В., Пушкарь Т. Д. (2016)
Аранчій С. В. - Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України, Зон Г. А., Кінаш О. В. (2016)
Балабанова І. О. - Розробка технології елітного твердого сиру "Каланчацький" (2016)
Бількевич В. В. - Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів (2016)
Бомко В. С. - Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах, Даниленко В. П., Повозніков М. Г. (2016)
Бордунова О. Г. - Зміни складових біокристалічних шарів шкаралупи інкубаційних яєць курей за використання технології "штучна кутикула (Article)", Астраханцева О. Г., Денісов Р. В. (2016)
Вечеря Ю. О. - Вплив маси яєць курей м’ясного напряму продуктивності на їх морфологічні та інкубаційні якості (2016)
Гаркавенко Т. О. - Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом, Азиркіна І. М. (2016)
Гноєвий В. І. - Методи оцінки біологічної повноцінності білка кормів і тваринницької продукції, Гноєвий І. В., Трішин О. К., Котець Г. І. (2016)
Kiriyak Yu. - Global warming in the South region of Ukraine and it’s impact on the eukaryotes, Gorbatenko I. (2016)
Грудко Н. О. - Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса, Шерман І. М. (2016)
Долгая М. М. - Якість і безпечність молока корів за використання мікроелементів та вітаміну Е, Богороденко С. В., Ярьоменко Ю. О., Полєва І. О. (2016)
Измайлович И. Б. - "Токсисорб" снижает патогенность микотоксинов (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій жирних кислот в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Калиниченко Г. І. - Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м’ясної продуктивності овець, Коваль О. А. (2016)
Кириченко В. А. - Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків, Баркарь Є. В., Кириченко А. І. (2016)
Китаєва А. П. - Лікувальні властивості меду різних регіонів України, Хамід К. О., Семенова З. Т. (2016)
Клаусен Е. - Особливості датської системи безпечності харчової продукції (2016)
Ковпак О. С. - Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах (2016)
Ковпак В. В. - Імунний статус щурів за цукрового діабету при застосуванні заміщуючої клітинної терапії, Харкевич Ю. О. (2016)
Кондакова В. В. - Применение растительного адаптогена для повышения защитных свойств организма животных, Готовский Д. Г., Фомченко И. В. (2016)
Котелевич В. А. - Кролятина – важливий резерв органічної продукції (2016)
Погорєлова А. О. - Морфологічна та біохімічна оцінка кролятини залежно від віку забою, Коцюбенко Г. А. (2016)
Ластовська І. О. - Продуктивність бичків різних порід в умовах інноваційної технології виробництва яловичини (2016)
Патрєва Л. С. - Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства, Максимова І. І. (2016)
До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка (2016)
Лихач В. Я. - Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування, Лихач А. В., Кіш С. В. (2016)
Люта І. М. - Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби, Ковтун С. І. (2016)
Мельник В. О. - Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу "Миг-Сервіс-Агро", Стельмах А. С., Кудряшова В. О. (2016)
Моргун О. А. - Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Еustrongylides exсisus, Сорока Н. М. (2016)
Березовський А. В. - Ектопаразити як чинники погіршення біобезпеки в умовах птахівничих підприємств, Нагорна Л. В. (2016)
Назаренко І. В. - Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани (2016)
Небилиця М. С. - Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин, Ващенко О. В., Кривда Ю. І., Мелешко Ю. В. (2016)
Карунский О. Й. - Пути повышения продуктивности свиней, Николенко И. В. (2016)
Омельян А. М. - Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну, Ібатуллін І. І. (2016)
Павлова Т. В. - Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе (2016)
Паливода Р. - Национальные системы качества продовольствия Польши (2016)
Patryeva L. - Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver, Groza V. (2016)
Райхман А. Я. - Оценка полноценности протеиновой питательности кормов для свиней (2016)
Сметаніна О. В. - Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Стріха Л. О. - Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів, Сморочинський О. М., Крива В. І., Кривчук О. В. (2016)
Фомченко И. В. - Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя у крупного рогатого скота при заболевании хламидиозом (2016)
Хоменко А. Д. - Біологічно активна добавка Spirulina Platensis та її використання у перепелівництві (2016)
Чернишов І. В. - Стан і потенціал розвитку органічного свинарства України, Левченко М. В., Мазуркевич І. С. (2016)
Чернікова Г. Ю. - Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів, Пономаренко Н. П. (2016)
Чорний М. В. - Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят, Щепетільніков Ю. О., Бондар А. О., Панасенко Є. О. (2016)
Шебанін П. О. - Вплив кормової добавки "Біо Плюс 2Б" на якісні показники свинини, Лихач В. Я. (2016)
Юрченко В. В. - Водні організми в умовах глобального потепління, Додашьянц М. О. (2016)
Крамаренко С. С. - Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю, Потриваєва О. І. (2016)
Орищин Н. Д. - Критерії відбору пацієнтів до реваскуляризації та інших видів хірургічної корекції при ішемічній кардіоміопатії (2016)
Усенко О. Ю. - Безпечність впливу на ритм серця трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в пацієнтів із рефрактерною серцевою недостатністю, Якушев А. В., Лісун О. В., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2016)
Іванюк Н. Б. - Визначальні фактори якості життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2016)
Целуйко В. Й. - Клініко-анамнестична характеристика хворих з клінічними виявами атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Яковлева Л. М., Ярова О. Д. (2016)
Кундин В. Ю. - Динамическая реносцинтиграфия в кардиологии и кардиохирургии, Новерко И. В., Мазур А. Г. (2016)
Ватутин Н. Т. - Новое в рекомендациях по проведению первичного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда с элевацией сегмента SТ, Ещенко Е. В., Гасендич Е. С., Гриценко Ю. П. (2016)
Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу і функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів (2016)
Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: "Наша спільна задача – локалізація та зупинення АЧС"; – Мінагрополітики продовжує розширювати експортний потенціал вітчизняного насіння; – Співробітництво з ОЕСР розширить асортимент сільськогосподарської продукції з доданою вартістю (2016)
Кравчук В. - Вітання з Днем працівника сільського господарства (2016)
Кравчук В. - Перший міжнародний форум агропромислового інжинірингу, Сердюченко Н., Негуляєва Н., Погорілий В., Ясенецький В. (2016)
Адамчук В. - Нова методика визначення основних параметрів сільськогосподарського трактора, Надикто В., Булгаков В. (2016)
Теслюк Г. - Модульний культиватор для роботи в системі смугового землеробства STRIP-TILL, Волик Ю., Сокол С., Лепеть Є. (2016)
Фрішев С. - Перспективи та проблеми удосконалення збирально-транспортних процесів, Козубиця С., Воронков О. (2016)
Пономаренко О. - Гідравлічні і електронні елементи сервоконтролю і блоки живлення фірми "Бондіолі і Павезі", Муха В. (2016)
Броварець О. - Від безплужного до глобального розумного землеробства (2016)
Лімонт А. - Виробництво рошенцевої льонотрести і розмір льонарських аграрних формувань та їх технічна і кадрова забезпеченість (2016)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Дні поля АДНЦ (2016)
Муха В. - Техніка від Amazone на виставці Агро-Експо 2016 (2016)
Муха В. - ТОВ "Інтер-ГТВ" на виставці Агро-Експо 2016 (2016)
Бабанська О. В. - Транскордонне співробітництво в ЄС: механізм функціонування та етапи становлення (2017)
Брятко А. А. - Економічна криза як елемент розвитку людського соціуму (2017)
Власенко Л. В. - Позиціонування України у системі зовнішньоекономічних міждержавних стосунків КНР (2017)
Волохова І. С. - Механізм оподаткування сільськогосподарських виробників: напрями покращення (2017)
Горіховський М. В. - Використання форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством (2017)
Гуржій Н. Г. - Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики як підґрунтя стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку (2017)
Давиденко Д. О. - Підхід до оцінки рівня ефективності інвестування житлової нерухомості через фонди фінансування будівництва (2017)
Даниш С. Т. - Дослідження джерел інформації для аналізу платоспроможності клієнтів (2017)
Доронін А. В. - Роль міжнародного менеджменту у формуванні сучасних підходів до міжнародного бізнесу, Либа В. О., Ревенко Д. С. (2017)
Жваненко С. А. - Моделі управління кредитними коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу (2017)
Капканець В. С. - Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу підприємств залізорудної галузі (2017)
Ковінько О. М. - Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки, Стахова А. І., Вовк А. П. (2017)
Kozhukhіvska R. B. - Zasady i metody do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w świecie hotelarstwa (2017)
Колос І. В. - Науково-методичні підходи до постановки бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством (2017)
Корнійко Я. Р. - Формування механізму інтегрованого логістичного управління контейнерними вантажопотоками, Фiлоненко О. О. (2017)
Корнійчук Г. В. - Структурні компоненти фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Костюченко Н. П. - Довіра як фактор оцінки ефективності проведення монетарної політики Європейського центрального банку під час кризи (2017)
Костюченко Н. П. - Оцінка можливостей подолання безробіття за допомогою інструментів грошово-кредитної політики в єс під час фінансової кризи (2017)
Кушнір С. О. - Проблематика лібералізації та дослідження державного регулювання агропромислового комплексу України, Завальнюк Р. Є. (2017)
Лазоренко Л. В. - Особливості системи клієнтоорієнтованого управління підприємствами мобільного зв’язку (2017)
Лемішовський В. І. - Контролінг в управлінні машинобудівним підприємством: координаційні елементи (2017)
Ляліна Н. С. - Теоретико-методологічні та практичні засади формування економічного механізму підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Мікловда В. П. - Аналіз динаміки та структури зовнішньої торгівлі Китаю, Король М. М., Мудренок К. П. (2017)
Nagornyi Y. I. - Analysis of theoretical and methodological approaches to marketing testing of product innovations (2017)
Нєнно І. М. - Багатомірна інновація як базис формування бізнес-моделей підприємств (2017)
Орлова О. М. - Особливості управління персоналом в ІТ-сфері (2017)
Пішенін І. К. - Інституційне забезпечення інтернаціоналізації підготовки спеціалістів транспортної сфери (2017)
Примостка А. О. - Концептуальні засади агентно-орієнтованого моделювання (2017)
Радіонов Ю. Д. - Теорія виробництва і надання суспільних благ (2017)
Ситник Й. С. - Аналізування підходів до управління інтелектуально-знаннєвими активами в контексті інтелектуалізації систем менеджменту підприємств (2017)
Ситник О. Ю. - Розвиток персоналу шляхом налагодження соціального діалогу в Україні крізь призму міжнародного досвіду (2017)
Ситник І. П. - Bankid як спосіб верифікації для надання платіжних і адміністративних послуг у мережі Internet: світовий та український досвід, Головіна В. В. (2017)
Смутчак З. В. - Соціально-економічні наслідки інтенсивності зовнішніх трудових міграційних потоків (2017)
Татар М. С. - Управление санацией убыточных промышленных предприятий в зависимости от уровня их развития и вероятности банкротства (2017)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування, Войтович В. В. (2017)
Халоал Ф. А. - Методические подходы к учету и калькулированию затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине (2017)
Шапуров О. О. - Аналіз сучасних тенденцій у металургії: інноваційно-інвестиційний розвиток та конкурентоспроможність на світовому ринку (2017)
Шапурова О. О. - Економічні аспекти корпорацій автомобільної індустрії: виробництво, збут, фінансова стійкість (2017)
Shvets A. I. - Teoretyczne a prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE (2017)
Шиманська К. В. - Гендерна структура української еміграції: сучасні тенденції, трансформації та соціально-економічні наслідки (2017)
Шинкар В. А. - Особливості введення економічних санкцій України щодо Росії, Король М. М., Качур Ю. Б. (2017)
Янковий В. О. - Методологічні проблеми моделювання факторів росту продукції підприємства на базі виробничих функцій (2017)
Ситнік І. В. - Модель розгортання кризових явищ в економіці України в умовах сучасних геополітичних трансформацій, Стьопочкін А. І. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Геоекономічні фактори впливу на формування і реалізацію національної інноваційної стратегії (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Розробка концептуальної моделі системи управління сталим інноваційним соціально-орієнтованим розвитком економіки України (2015)
Конрад Ю. В. - Синергетичні ефекти виробничої інтеграції підприємств (2015)
Pana L. - Implementation of public-private-partnership in the Czech Republic (2015)
Маслак О. І. - Сценарний підхід до управління економічним потенціалом підприємства з урахуванням фактору циклічності, Гришко Н. Є., Безручко О. О. (2015)
Гавриш О. А. - Компонентні середовища виробничо-середовищної системи машинобудівного підприємства: економічний зміст та показники оцінювання, Бояринова К. О. (2015)
Коритько Т. Ю. - Особливості управління ризиками на рівні територіальної громади (2015)
Третяк В. П. - Методичний підхід до оцінки адаптованості зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу, Москаленко К. І. (2015)
Квятковська Л. А. - Оцінювання інтелектуального капіталу підприємства на засадах структуризації, Воробйова Л. Д. (2015)
Шаховалова Є. О. - Оцінка сучасного стану основних засобів та здатності до самофінансування їх відтворення в аграрних підприємствах України (2015)
Туленінова Д. М. - Вплив глoбалізації cвітoвoї екoнoміки на підприємницьку діяльніcть (2015)
Pochtovyuk A. - Entities of sphere of higher education: evaluation of rationality , Pryakhina K. (2015)
Плахотнік О. О. - Особливості трансферу технологій управління (2015)
Хоменко Л. М. - Вибір цінової стратегії підприємства (2015)
Авраменко О. І. - Сутність та стан пільгового оподаткування в Україні, Шара В. І. (2015)
Куковальська Н. М. - Інтерв'ю з генеральнимдиректором Національного заповідника "Софія Київська" Н. М. Куковальською (2016)
Молочкова Н. М. - Історія будівництва та реставрації "Софії Київської", Ніщук Л. О. (2016)
Рибін В. Ф. - Проблеми інженерного захисту території ансамблю споруд Софійського собору від підтоплення, Скальський А. С., Саприкін В. Ю., Куціба В. А., Молочкова Н. М. (2016)
Матвеєв І. В. - Деформації і напруги в конструкціях собору "Софія Київська" у разі сейсмічних дій, Кравченко В. І., Молочкова Н. М., Анкянец Н. Ю. (2016)
Лялько В. І. - Вивчення розподілу поверхневих температур в історичній частині м. Києва, Філіпович В. Є., Крилова Г. Б. (2016)
Дишлик О. П. - Система контролю геодезичних параметрів в складі комплексного геотехнічного моніторингу об'єктів національного заповідника "Софія Київська" (2016)
Дишлик О. П. - Термографічні дослідження у Софійському соборі, Березинець О. В., Молочкова Н. М., Ніщук Л. О. (2016)
Баранюк О. - Використання структурного програмування в процесі вивчення мови асемблера (2013)
Бас С. - Wolfram|Alpha: можливості застосування у навчанні вищої математики студентів економічних спеціальностей (2013)
Бурак В. - Самостійність навчання як сучасний дидактичний принцип (2013)
Гладкова Л. - Застосування теорії ігор в економіці, Наумова М. (2013)
Гриценко В. - Використання середовища evernote в навчальному процесі, Качан В. (2013)
Желонкина Т. - Графический метод в решении задач, Лукашевич С., Белоножко Д. (2013)
Ізюмченко Л. - Використання ІКТ для організації самостійної роботи студентів при вивчення теорії чисел, Ізюмченко О. (2013)
Кириленко Н. - Підготовка студентів до інформаційної діяльності в освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу (2013)
Кислова М. - Geogebra – засіб створення динамічних моделей в навчальному середовищі (2013)
Ковальчук Д. - Застосування сучасних комп’ютерних технологій у розробці навчальних інформаційних середовищ нового типу (2013)
Кондратенко В. - Методы повышения информативности учебного эксперимента, Никитюк Ю. (2013)
Лісіна Л. - Структура інноваційної діяльності вчителя (2013)
Михайленко І. - Особливості організації самостійної роботи студентів технічних ВНЗ при вивченні диференціальних рівнянь (2013)
Никитюк Ю. - Автоматизация составления отчетов по расписанию факультета, Коваленко Д., Новозенко И., Сапанович А., Хахомов С. (2013)
Олефіренко Н. - Проектування авторських електронних дидактичних ресурсів для навчання молодших школярів (2013)
Самойленко Н. - Компетентнісний підхід до навчання інформатики в основній школі, Семко Л. (2013)
Соколюк О. - Формування умінь і навичок учнів у навчальному процесі з використанням мережних технологій (2013)
Тихоненко О. - Проблеми підготовки вчителів до викладання інформатики в початковій школі (2013)
Трегуб О. - Проблемне навчання у міжпредметних зв'язках з використанням комп'ютерного супроводу у ВНЗ (2013)
Цись В. - Цілепокладання на уроках математики в початковій школі (2013)
Яковцов И. - Автоматизированный лабораторный трибометр, Грищенко В., Купо А., Вераксич А. (2013)
Velychko S. - Integration of knowledge of nature studies while forming cognitive interest to physics in secondary schools, Buzko V. (2013)
Андрєєв А. - Методичні особливості використання навчальних блоків з енергозбереження у процесі вивчення фізики (2013)
Богданович В. - Разработка генератора для исследования радиоэлектронных схем, Свиридова В., Дубасов М. (2013)
Галатюк М. - Проблемно-змістове забезпечення розвитку методологічної культури старшокласників у процесі вивчення природничих предметів, Галатюк Т., Галатюк Ю. (2013)
Гнатюк О. - З досвіду практичної підготовки майбутніх учителів фізики до проведення позакласної роботи в школі (2013)
Дей Е. - Построение кривых инверсии эффекта Джоуля–Томсона методом приведенных переменных, Тюменков Г. (2013)
Желонкина Т. - Значение уроков физики для формирования целостного миропонимания, Лукашевич С., Шершнев Е. (2013)
Желонкина Т. - Решение воспитательных задач при помощи игры в обучении физике, Лукашевич С. (2013)
Жук Ю. - Феномен розподілу складу лабораторного обладнання для навчального експерименту з фізики у середній школі (2013)
Іваницька Н. - Домінуючі складові моделей компетентностей учнів старших класів як основа якісного навчання фізики (2013)
Ісичко Л. - Використання системи навчальних завдань з елементами математичного моделювання в курсі загальної фізики (2013)
Ковальов С. - Особливості відображення оптичних спектрів за допомогою графічних засобів навчання на основі ІКТ у процесі вивчення курсу загальної фізики, Бузян О. (2013)
Коновал О. - Ознайомлення студентів з науково-методичними суперечностями при вивченні електродинаміки, як умова ефективності самостійної роботи, Касперський А. (2013)
Костиніч О. - Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках фізики (2013)
Кузнєцова О. - Методичні засади організації контролю результатів самостійної роботи студентів при вивченні загальної фізики в університеті авіаційного профілю (2013)
Лаврова А. - Використання цифрового мікроскопа на уроках фізики (2013)
Лазаренко Д. - Методична система вивчення механіки в шкільному курсі фізики (2013)
Малець Є. - Деякі досліди з електростатики з застосуванням сучасних технологій, Пивовар Є. (2013)
Манько В. - Визначення модуля зсуву за допомогою крутильного маятника, Задорожній Є. (2013)
Мендерецький В. - Методика реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення фізики, Муравський С. (2013)
Ментова Н. - Використання технології веб-квеста на уроках фізики як засіб реалізації нових освітніх стандартів (2013)
Мороз І. - Третій закон термодинаміки в курсі теоретичної фізики педагогічних університетів (2013)
Ніколаєв О. - Формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики (2013)
Овчаренко В. - Інноваційні технології навчання фізики, Костіков О., Олійник Р. (2013)
Петриця А. - Поєднання віртуального та реального в навчальному фізичному експерименті за допомогою цифрової лабораторії Nova5000 (2013)
Подласов С. - Елементи інформаційно-навчального середовища для навчання фізики в технічному університеті, Бригінець В. (2013)
Правий В. - З досвіду використання лекційно-практичної системи навчання на уроках фізики (2013)
Прудкий О. - Екскурсійний метод як шлях формування культурно-наукового світогляду учнів під час вивчення фізики (2013)
Семакова Т. - Про можливості використання фізичного експерименту в системі професійної освіти (2013)
Семерня О. - Світоглядно-ціннісний образ учителя-модератора з фізики (2013)
Серпецький Б. - Комп’ютерний фізичний практикум при вивченні закономірностей радіоактивного гамма-випромінювання, Лущин С. (2013)
Сільвейстр А. - Особливості вивчення фізики на нефізичних спеціальностях педагогічних університетів (2013)
Сірик Е. - Науковий підхід до забезпечення матеріально-технічної бази сучасного фізичного практикуму (2013)
Слюсаренко В. - Вимірювання поверхневого натягу за допомогою новітнього обладнання "Phywe" (2013)
Сондак О. - Інформаційні технології як засіб вивчення фізики студентами медичних коледжів на засадах індивідуалізації, Тищук В. (2013)
Стецик С. - Реалізація індивідуального підходу при вивченні фізики (2013)
Ткаченко І. - Мотиваційно-цільова компонента у методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії (2013)
Торчук М. - Фундаментальне та професійно спрямоване навчання фізики в аграрно-технічних університетах, Збаравська Л. (2013)
Цоколенко О. - Удосконалення експериментальних умінь майбутніх учителів фізики під час практики з шкільного фізичного експерименту (2013)
Чорнобай К. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики за допомогою педагогічних програмних засобів, Горишняк Ю. (2013)
Шуліка В. - Використання наочностей та нових ком’ютерних технологій під час розв’язування задач з фізики (2013)
Богомаз-Назарова С. - Інформаційні технології як елемент методики реалізації міжпредметних зв'язків курсів фізики та охорони праці (2013)
Гладун Т. - Підвищення педагогічної майстерності майбутнього вчителя екології під час роботи з обдарованими учнями (2013)
Гогаладзе Р. - Учебный эксперимент в техническом образовании, Барбакадзе М. (2013)
Єжова О. - Педагогічні умови наступності у професійній підготовці вчителів технологій (2013)
Кізім С. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій засобами програми "macromedia flash 8 pro" (2013)
Крикун В. - Методика застосування електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін інформатичного циклу (2013)
Куриленко Н. - Компетентнісний підхід як чинник формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі вивчення фізики (2013)
Мельниченко Р. - Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання, Танська В. (2013)
Мироненко Н. - Підготовка майбутнього вчителя технологій до проектно-технологічної діяльності з основ проектування та моделювання (2013)
Тихова Е. - Структуризация учебного материала для самостоятельной работы (2013)
Ткачук А. - Сучасні реалії та аспекти при вивченні небезпек, що пов'язані з надзвичайними ситуаціями військового характеру (2013)
Чубар В. - Підготовка старшокласників до раціоналізаторської та винахідницької діяльності з технологій виробництва (2013)
Шишкін Г. - Системно-орієнтоване навчання фізики майбутніх учителів технологій (2013)
Мартазінова В. Ф. - Повторюваність середньої добової температури повітря в останні десятиріччя на прикладі ОГМС Київ, Савчук С. В., Остапчук В. В. (2016)
Баханов В. П. - Оцінки інтенсивності літніх опадів над Україною за даними радіометра SEVIRI геостаціонарного супутника MSG, Дорман Б. А., Кривобок О. А., Манжара О. Я. (2016)
Кацалова Л. М. - Вибір варіографічної моделі для даних прогнозу тиску, температури та опадів, Шпиг В. М. (2016)
Носар С. В. - Оцінка можливого штучного збільшення опадів у Північному Причорномор’ї в холодну частину року (на прикладі Херсонської області), Степура Є. А. (2016)
Линкова А. М. - Использование метода перебора микроструктурных параметров жидких осадков для решения обратных задач восстановления их интенсивности, Хлопов Г. И. (2016)
Осадчий В. И. - Применение стохастического подхода для определения классов состояния природных вод по химическим элементам качества, Ковальчук Л. А., Осадчая Н. Н., Набиванец Ю. Б. (2016)
Линник П. М. - Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ), Жежеря В. А., Жежеря Т. П., Іванечко Я. С., Ігнатенко І. І. (2016)
Жежеря В. А. - Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ), Линник П. М., Зубенко І. Б. (2016)
Лузовіцька Ю. А. - Визначення чинників формування біогенного складу річки Десни за допомогою сумарних та різницевих інтегральних кривих, Осадча Н. М., Артеменко В. А. (2016)
Горбачова Л. О. - Багаторічні тенденції річного стоку води річок України та його кліматичних чинників (2016)
Горбачова Л. О. - Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України, Барандіч С. Л. (2016)
Аксюк О. М. - Багаторічні змінення атмосферних опадів холодного періоду року (01.12 - 30.04) у районах сніголавинних станцій Плай і Пожежевська (Українські Карпати) (2016)
Баштаннік М. П. - Основні засади виділення зон якості атмосферного повітря на території України та їх класифікація згідно з вимогами директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС, Дворецька І. В., Онос Л. М., Савенець М. В. (2016)
Кіптенко Є. М. - Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва, Козленко Т. В. (2016)
Кривошеїн О. О. - Оцінка впливу погодних умов та організаційно-технологічних заходів на урожайність озимої пшениці за її кліматичним потенціалом, Однолєток Л. П., Дзюба Л. П. (2016)
Кирнасівська Н. В. - Агрокліматична оцінка та районування біокліматичного потенціалу території Одеської області (2016)
Герасименко І. В. - Калібрування датчика тривалості сонячного сяйва, Латенко В. І., Орнатський І. А., Філь С. О. (2016)
Хільчевський В. К. - Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін, Осадчий В. І. (2016)
Пам’яті Віталія Павловича Дмитренка (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Щабельский В. В. - ЮЖГИПРОШАХТ на службе прогресса угольной промышленности (2015)
Курманаевский А. В. - Институт "Южгипрошахт" – основоположник проектирования в угольной промышленности. Этапы развития, Радзиминский В. А., Коровин А. М. (2015)
Филатьев М. В. - Рациональная подработка земной поверхности при выемке угольных пластов, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Борзых А. Ф. - Завалы выемочных выработок глубоких антрацитовых шахт, Сиидов В. Н., Скрыпник К. Е., Трофимов Е. В., Кобзарь Г. А. (2015)
Кравченко А. В. - Особенность работы податливых крепей замкнутой конструкции, выполненных из профиля СВП, Баринов А. В., Кравченко А. Ю. (2015)
Владыко А. Б. - Разработка имитационной модели для расчета устойчивости подземной горной выработки, Мальцев Д. В. (2015)
Чехлатый Н. А. - Средства контроля состояния проводников жесткой армировки вертикальных стволов шахт, Грицаенко А. Ю., Евсюков С. А. (2015)
Литвинский Г. Г. - Критерии оценки технического уровня горной техники (2015)
Меженков К. В. - Процедури оцінки відповідності вибухозахищеного обладнання, Антоненко Т. С. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Bezpaliy S. M. - Experimental verification of the program of improvement of physical training of officers-instructors at higher educational establishment of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2013)
Belykh S. I. - About forming of personality physical culture of students in the process of physical education (in aspect of presence of abilities), Chernigovskaia S. A. (2013)
Bobrovnyk V. I. - System of estimations and prognostications of bodily condition of skilled sportsmen in track-and-field (2013)
Bondarenko V. V. - Features of opposition of offender and worker of militia under various conditions, Prontenko K. V., Prontenko V. V., Mihalchuk R. V. (2013)
Kalmykov S. A - . Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve (2013)
Kalmykovа Y. S. - Features of medical feed at saccharine diabetes (2013)
Kamaev O. I. - Influence of the experimental program of trainings in armsport on the power indexes of basic muscle groups of 16-17-years-old armwrestlers, Bezkorovainyi D. O. (2013)
Kucher V. O. - The use of outdoor games and their effects on the body of schoolchildren, Grygus I. M. (2013)
Maglovanyy A. V. - Problems and ways of perfection of physical training of junior officers, Boyarchuk A. M. (2013)
Nykytenko A. O. - Intercommunications of indexes of speed and power qualities of sportsmen single combat on the stage of the specialized base preparation, Nikitenko S. A., Busol V. V., Nykytenko A. A., Velychkovych M. R., Martciv V. P. (2013)
Priyma S. M. - Computer ontology as an instumental platform to ensure transparency of the European and national qualifications frameworks (2013)
Prystupa E. N. - Inclusive physical education of first–third group of health, Petryshyn Y. V., Bodnar I. R. (2013)
Prysjazhnuk S. I. - Ground of maintenance of model of health of saving technologies of students of the special medical educational separation of physical education facilities (2013)
Swistun Y. D. - Correlation of physical and functional of cardiovascular young footballer 14-16 years, Trach V. M., Chornobaj I. M., Zalisko S. V. (2013)
Serhiyenko L. P. - Soles dermatoglyphics in the prognosis of sport endowments: forming of soles dermatoglyphics in the Ukrainian population (information 1), Lyshevska V. M. (2013)
Frolova L. S. - Properties of playing and tactical thinking of female handball players with different qualification, Glazirin I. D., Petrenko Y. O., Kharchenko I. A., Timofeev A. A., Goncharenko A. N., Garyachuk O. V. (2013)
Rajabi A. - The effects of omega-3 intake on delayed onset muscle sorness in non-athlet men, Lotfi N., Abdolmaleki A., Rashid-Amiri S. (2013)
Karabalaeifar S. - Effect of caffeine on the amount of perceived pain, joint range of motion and edema after delayed muscle soreness, Hefzollesan M., Behpoor N., Ghalehgir S. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Artyushenko O. F. - Features of displaying speed and power capabilities of girls aged 10 years with different level of physical development, Zuyenko N. І., Artyushenko А. O. (2013)
Babenko V. G. - Social management in the system of physical education and sports of employees of internal affairs of Ukraine (2013)
Drozdovska S. B. - Using the molecular genetics methods for studying the peculiarities of muscle activity and inherited predisposition in the sport (2013)
Dutchak M. V. - The theoretical substantiation of fitness trainer’s qualifying characteristics, Vasilenko M. N. (2013)
Efimenko N. N. - Methodological phenomenon of relaxation and tension in the motor rehabilitation of children (2013)
Kowalewskyy S. V. - Management by the process of forming of personality qualities of students, Kosheva L. V. (2013)
Kozhanova O. S. - Compatibility of sportswomen at a selection in commands on group exercises of calisthenics taking into account their technical and special physical preparedness (2013)
Kudelko V. E. - Identification of the impact of using sports games’ elements on the development of motoric qualities in students of exercise therapy group, Ulayeva L. O., Kravchenko O. S. (2013)
Mikheenko О. І. - Concretization of essence of the concept "health" as a methodological basis for the practice of healing the human body (2013)
Ostrovs'kij M. V. - Speed and power preparation of qualified water polo players, Poproshaiev O. V., Chaplins'kij M. M., Sidorko O. J. (2013)
Penzie S. A. - Physical state of the second mature age men working as teachers of higher educational establishments (2013)
Pilipej L. P. - Theoretical and methodological foundation of the process of students’ physical training of higher educational institutions (2013)
Proskurov E. M. - The comparative characteristic of influence of unitary static and dynamic efforts with own weight of a body on parameters variational pulse rate at the boys aged 10 – 11 years (2013)
Serhiyenko L. P. - A dermatoglyphics of foot in the prognosis of sporting gift: differential distinctions of dermatoglyphics of foot for sportsmen and people which do not go in for sports, Lyshevska V. M. (2013)
Sovenko S. P. - Structure and maintenance of long-term preparation of jumpers in length and triple, Kolot A. V. (2013)
Strikalenko E. A. - A traumatism is in a womanish handball (2013)
Sishko D. V. - Effects of electric paravertebral muscle relaxation processes in the athletes heart (2013)
Tyshchenko V. A. - Analysis of competitive activity of qualified handball players (2013)
Khristova T. E. - Motor function recovery of people of mature years after stroke by means of physical rehabilitation (2013)
Grzegorz Bielec - Swimming classes in junior high school students’ opinion, Wojciech Saklak. (2013)
Leite W. - Biomechanical analysis of running in the high jump (2013)
Yadollahzadeh R. - Evaluation of strategic management fields culture, capability, information and human resources of youth and sport offices of West Azerbaijan province, Mir Mohammad Kashef, Mohamadzadeh H., Hefzollesan M. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичні та логіко-гносеологічні аспектиу філософії І. Гізеля (2013)
Тімченко О. П. - Методологічна культура науки: доктринально-ідеологічний контекст (2013)
Сташкевич О. О. - Інтелектуальне суспільство: філософська рефлексія (2013)
Левада С. В. - Синергетичний дискурс подієвих сценаріїв розвитку (2013)
Москалик Г. Ф. - Інформаційно-комунікаційне середовище: етапи формування (2013)
Левіт Д. А. - Специфіка культурного простору університетів у тоталітарному суспільстві (2013)
Хайрулліна Ю. О. - Феномен "вчитель" у контексті становлення світоглядної культури особистості (2013)
Найчук А. В. - Ґенеза соціально-політичних конфігурацій ранніх держав у рамках соціально-філософського дискурсу (2013)
Гарбар Г. А. - Туризм как социокультурный феномен (2013)
Семенченко Ф. Г. - Типологізація та функції політичних цінностей (2013)
Сащук Г. М. - Влада інформації як фактор еволюції цивілізації (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Моніторинг національної, макрорегіональної та регіональної ідентичності як чинників формування громадянськості (2013)
Мироненко П. В. - Класифікація форми державного правління: базові напрями переосмислення класичних підходів (2013)
Лютко Н. В. - Неформальні інститути в політиці (2013)
Кийков О. Ю. - Іміджелогія на сторінках видань ГДІПУ (2013)
Буравкова А. Г. - Американсько-китайські відносини у постбіполярну епоху: глобальний і регіональний вимір (2013)
Поппер О. В. - Політика національної безпеки як чинник унеможливлення проявів тероризму в Україні (2013)
Агарков О. А. - Волонтерство як форма діяльності соціальної служби вищого навчального закладу (2013)
Криницька І. П. - Здійснення превентивних заходів щодо сімейного насильства над дітьми:когнітивний підхід (2013)
Світлов О. Р. - Перспективи консолідації теоретичної бази дослідження міграційних процесів у контексті теорії соціальної мобільності (2013)
Дубінін В. В. - Соціологічний аспект давньоіндійської релігійної філософії (за творами "Бхагавад-гіта", "Шримад-Бхагаватам") (2013)
Черевко Г. - Теоретико-методологічні засади дослідження транскордонного співробітництва, Бенцак О., Іванов А. (2016)
Дубневич Ю. - Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби, Черевко Д. (2016)
Черевко Г. - Соціальна справедливість як чинник успішної державної антикризової політики, Войтович П. (2016)
Янишин Я. - Оцінка стану продовольчої безпеки України (2016)
Магійович І. - Адміністративно-територіальна реформа у контексті вдосконалення системи державного управління, Нагірний А. (2016)
Колодій А. - Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України (2016)
Гринкевич С. - Соціально-економічні передумови міжнародної трудової міграції, Булик О. (2016)
Липчук В. - Структурні зміни у зерновиробництві: регіональний аспект, Малаховський Д. (2016)
Шувар Б. - Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі (2016)
Соловей Ю. - Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України (2016)
Губені Ю. - Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств, Босіока В. (2016)
Ціцька Н. - Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах, Брик Г., Поверляк Т. (2016)
Онисько С. - Оцінка впливу інвестиційної діяльності на фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств Тернопільщини, Нечай Н. (2016)
Яців С. - Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Желєзняк А. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві (2016)
Петришин Л. - Облік і аудит витрат на якість продукції, Лиса О., Андрушко Р., Жидовська Н. (2016)
Борча М. Д. - Вплив дефектної структури алмазу на розщеплення ліній Коселя, Кшевецький О. С., Ткач В. М., Ткач О. О., Фодчук І. М. (2004)
Гумінецький С. Г. - Ультрафіолетоваспектрофотометрія плазми крові та сечі хворих туберкульозом, Ніцович Б. М., Мотрич А. В. (2004)
Фодчук І. М. - Програмне забезпечення для цифрової обробки зображень в Х-променевій топографії, Баловсяк С. В., Кшевецький О. С., Потапов О. М. (2004)
Зузяк П. М. - Зміна параметрів дислокаційної структури дисперсійно-твердіючих алюмінієвих сплавів під впливом термоциклічних обробок, Камінський О. С. (2004)
Хандожко О. Г. - Зсув Найта 119Sn у Pb1-xSnxTe і SnTe (2004)
Семізоров О. Ф. - Oсобливості поглинання ІЧ-випромінювання в CdSb, легованому Au, Al та Ge (2004)
Косяченко Л. А. - Особливості формування області просторового заряду в СdТe-детекторах гама-випромінювання з бар'єром Шотткі, Марков А. В., Маслянчук О. Л., Раренко І. М. (2004)
Луговий П. В. - Енергетичні характеристики адгезійних зв'язків на границі розділу міді з кварцом, Юзевич В. М., Кривень В. А. (2004)
Брайловський В. В. - Дослідження стабільності характеристик мідних плівкових термоперетворювачів опору, Іларіонов О. Є., Шпатар П. М. (2004)
Литвинчук І. В. - Структурні зміни у пористому Si після іонної імплантації фосфором, Свянтек З., Фодчук І. М. (2004)
Махній В. П. - Аналіз механізмів дефектоутворення у нелегованому селеніді цинку, Малімон І. В., Ткаченко І. В. (2004)
Бучковський І. A. - Дослідження властивостей елементів мемристивного типу, Горкавчук А. Г. (2004)
Заплітний Р. А. - Структурні особливості іонного легування As варізонних епітаксійних шарів CdxHg1-xТе, Власов А. П., Бончик О. Ю., Фодчук І. М. (2004)
Катеринчук В. М. - Гетеропереходи на основі власний оксид-p-InSe, Ковалюк З. Д., Сидор О. М. (2004)
Ковалюк З. Д. - Вплив технологічної обробки на характеристики накопичувальних конденсаторів, Кожушко О. А., Нетяга В. В. (2004)
Лесина Н. В. - Фізико-хімічна взаємодія в системі Cd – CdTe – Sb, Дремлюженко С. Г., Ковальчук М. Л., Іваніцька В. Г., Рудик Н. Д. (2004)
Мар'янчук П. Д. - Кінетичні властивості та зонні параметри кристалів Hg1-x MnxTe1-ySy та Hg1-x MnxSe1-ySy, Майструк Е. В., Цеханський В. Д. (2004)
Таланін І. Є. - Формування і трансформація мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію (2004)
Мар'янчук П. Д. - Домінуючі механізми розсіяння електронів у кристалах Hg1-xMnxSe (2004)
Завойко О. С. - Теорія руйнування і зміцнення металів електрофізичними методами (2004)
Раренко І. М. - Особливості структури плівок InBixSb1-x, отриманих лазерним випаровуванням, Грицюк Б. М., Нічий С. В., Стребежев В. М., Тунь Т. І. (2004)
Лотоцький В. Б. - Оцінка сил міжатомного зв'язку в аксіальних кристалах, Михальченко В. П. (2004)
Хомяк В. В. - Одержання і спектри поглинання оксидного напівмагнітного напівпровідника Zn1-xMnxO, Савчук А. Й., Мазур Л. М. (2004)
Брайловський В. В. - Чутливість спін-детекторів ЯМР і ЯКР при охолоджені вхідного кола, Ластівка Г. І., Іларіонов О. Є., Хандожко О. Г. (2004)
Брайловський В. В. - Ефективність стокового детектування в автодинному спін-детекторі, Верига А. Д., Хандожко О. Г. (2004)
Переднє слово (2016)
Сараева О. - Социальная и благотворительная деятельность земств Екатеринославской губернии: информативный потенциал материалов делопроизводства (2016)
Пятницькова І. - Дослідницькі студії С. В. Бородаєвського з історії кооперативного руху (2016)
Бєліков О. - Щодо правової бази та механізмів виїзду з УСРР іноземних біженців та військовополонених на початку 1920-х рр. (2016)
Касьянова Н. - Державні причини організованих міграцій в Українській РСР (1940 – 60-ті рр.) (2016)
Остапчук О. - Машинобудівники і машинобудівництво в індустріальній моделі Донбасу (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.): проблеми та напрями дослідження (2016)
Стяжкіна О. - Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України (2016)
Темірова Н. - Василь Пірко – дослідник по життю (2016)
Стуканова Ю. - Стуканов Є. М. (1931 – 2012 рр.): життя, діяльність, творчість (до 85-ї річниці від дня народження) (2016)
Арзуманова Т. - Релігійне повсякдення хлистів у ХІХ ст. (на прикладі Харківської губернії) (2016)
Бєлікова Н. - "Руководство для сельских пастырей" як джерело з історії повсякденного життя сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ (2016)
Vodotyka T. - South Ukrainian city: changes during the modernization (1870 – 1900th) (2016)
Кузіна К. - Радянізація міського простору Вінниці у 1920 – 30-ті рр. (2016)
Бривко М. - Радянська пропаганда 1937 – 1938 років про політичні репресії (2016)
Яковлєв А. - До питання образу ворога СРСР у сучасній науковій літературі (2016)
Громакова Н. - Польський громадсько-політичний рух у Наддніпрянщині в перспективі історичної регіоналістики (2016)
Троян М. - Сторінки історії профспілкової організації Сталінського педагогічного інституту (1930 – 1940 роки (2016)
Ванкевич Е. В. - Концепция кадровой работы организации в условиях построения инновационной экономики (2017)
Захарченко С. В. - Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) (2017)
Студынська Г. Я. - Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки (2017)
Ши Яцзюнь - Правовые и экономические возможности изучения китайского языка в Украине (2017)
Чабан Г. В. - Аналіз факторів впливу на формування облікової політики в системі управління підприємством, Бурлаков О. О. (2017)
Воловик Л. М. - Зайнятість та проблеми безробіття населення як важливий чинник розвитку сільських територій України (на прикладі Згурівського району Київської області) (2017)
Гуцало А. В. - Вдосконалення методичного інструментарію проектів реінжинірингу діяльності підрядного підприємства (2017)
Ігнатенко Г. В. - Напрями удосконалення формалізаційного простору відображення елементів виробничої програми підприємства-девелопера (2017)
Кучеренко С. Ю. - Концепції соціально-економічного розвитку України, Леваєва Л. Ю. (2017)
Неботов П. Г. - Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект (2017)
Ніконова Н. В. - Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу (2017)
Павлов К. В. - Оценка экономической эффективности интенсификации производства с учетом региональных различий в трудообеспеченности (2017)
Прокопович-Павлюк І. В. - Аналіз та прогнозування виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України (2017)
Сіухіна К. М. - Бухгалтерський облік резервів банку від операцій з акціонерами (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського