Ковальчук Г. - Реалізація інноваційних технологій особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців у процесі навчання (2017)
Семеног О. - Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Хижняк І. - Стан використання засобів електронної лінгвометодики в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Андрієвська В. - Формування метапредметних умінь молодших школярів на основі дисциплін мовознавчого циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Lobachova І. - Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch At English Lessons at Primary School (2017)
Пономарьова Н. - Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Лян Хайє - Актуалізація основних принципів проектної технології навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Титул, Contents (2017)
Bakalova A. - Improving the design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests, Tytarenko V., Radko V., Klymenko T., Trembitska O. (2017)
Pavlenko A. - Development of a new method for obtaining claydite with a minimal thermal conductivity coefficient, Cheilytko A., Lymarenko O., Taranenko O. (2017)
Fedorov B. - Development of the model of petroleum well boreability with PDC bore bits for Uzen oilfield (the Republic of Kazakhstan), Ratov B., Sharauova A. (2017)
Yatsun V. - Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Golub G. - Analytical research into the motion of organic mixture components during formation of compost clamps, Pavlenko S., Kukharets S. (2017)
Matyash A. - Estimation of failure-free operation of metal water pipes, Usenko I., Myagkohlib R., Kostenko S. (2017)
Peleshenko S. - Analysis of the current state of additive welding technologies for manufacturing volume metallic products (review), Korzhyk V., Voitenko O., Khaskin V., Tkachuk V. (2017)
Vorobyov V. - Simulation of dynamic fracture of the borehole bottom taking into consideration stress concentrator, Pomazan M., Shlyk S., Vorobyova L. (2017)
Avtonomova L. - Formation of fibrous macrostructure in a bearing ring at stamping and rolling, Grozenok Ie., Konkin V., Simson E. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, Contents (2017)
Glikina I. - Study of kinetic parameters for the catalytic cracking process in y type aerosol catalyst, Glikin M., Kudryavtsev S. (2017)
Zheleznyi L. - Development of compositions of urea greases on aminoamides of fatty acids, Pop G., Papeykin O., Venger I., Bodachivska L. (2017)
Krupytska L. - Research into fatty acid composition of probiotic consortiums with the inclusion of propionic acid bacteria, Kaprelyants L., Trufkati L., Shpyrko T. (2017)
Nykulyshyn I. - Examining the epoxidation process of soybean oil by peracetic acid, Pikh Z., Shevchuk L., Melnyk S. (2017)
Saitarly S. - Regulation of properties of ebonite compositions and vulcanized anticorrosive coatings using a ftorlon filler, Plavan V., Pushkarev Yu., Manoilenko О., Dmytrenko I. (2017)
Skoretska I. - Modeling the heterogeneous catalytic recovery processes of aldehydes and ketones, Beznosyk Y. (2017)
Chorny A. - Development of a bootstrap-model for determining the release of medicinal preparations in the human organism, Savyak R., Kondratov S. (2017)
Shishkina A. - Study of change in the deformation-strength properties of nanomodified fine-grained concretes over time (2017)
Golovko D. - Usage of mother liquor recycling for the obtaining of Fe(VI) compounds, Golovko I., Goncharova I., Shevchenko L. (2017)
Cheremysinova А. - Study of thermal dehydration of sodium orthophosphate monosubstituted, Sknar I., Kozlov Y., Sverdlikovska O., Sigunov O. (2017)
Abstract and References (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Наукові засади розвитку вівчарства південного регіону України, Кудрик Н. А., Жарук П. Г., Жарук Л. В. (2017)
Горлов О. І. - Коефіцієнти значущості ознак при комплексній оцінці племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. (2017)
Дрозд С. Л. - Молочна продуктивність вівцематок асканійської тонкорунної породи (2017)
Евтодиенко С. - Изучение качества серых каракульских ягнят, Машнер О., Люцканов П. (2017)
Жарук П. Г. - Методика оцінки генетичних змін в популяціях овець різних напрямів продуктивності, Кудрик Н. А., Заруба К. В. (2017)
Іванина О. П. - Прогнозування рівня продуктивності овець цигайської породи (2017)
Іовенко В. М. - Продуктивні та відтворювальні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Нежлукченко Н. В. (2017)
Кудрик Н. А. - Товарні якості шкурок ягнят асканійського породного типу сірого забарвлення (2017)
Маслюк А. М. - Особливості росту молодняку овець асканійської м'яcо-вовнової породи в період підсису, Атановська-Маслюк О. Й. (2017)
Могильницька С. В. - М’ясна продуктивність баранців асканійської каракульської породи, Кудрик Н. А. (2017)
Польська П. І. - Результати взаємодії "генотип-середовище" у генофондовому стаді інтенсивих типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2017)
Польська П. І. - Динаміка живої маси і середньодобових приростів баранців інтенсивних типів асканійської селекції за умов різного рівня годівлі та їх м’ясність у 9-місячному віці, Атановська-Маслюк О. Й., Калащук Г. П. (2017)
Помітун І. А. - Плідність вівцематок та збереженість молодняку овець різних генотипів, Безвесільна А. В., Жук М. В. (2017)
Похил В. І. - Ефективність промислового схрещування у вівчарстві, Лесновська О. В. (2017)
Антонець О. Г. - Динаміка розвитку і м'ясна продуктивність молодняку овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Дубинський О. Л. (2017)
Рижих С. С. - Динаміка гематологічних показників ягнят різних генотипів (2017)
Яковчук В. С. - Органічне виробництво молодої баранини на основі екологічно безпечного утримання, Горлова О. Д. (2017)
Антонік І. І. - Застосування методу полімеразно-ланцюгової реакції для типування овець з використанням генетичних маркерів, Вінничук Д. Т., Іовенко В. М., Кременчук Л. В. (2017)
Жулінська О. С. - Залежність показника неплідності від віку у овець асканійської селекції, Дрозд С. Л., Могильницька С. В., Калащук Г. П. (2017)
Іовенко В. М. - Особливості динаміки генетичної інформації в популяціях овець асканійського мериносу, Скрепець К. В., Рукавнікова Г. І., Яковчук Г. О., Харічев Д. С. (2017)
Харічев Д. С. - Сучасні молекулярно-генетичні дослідження у вівчарстві (2017)
Гратило О. Д. - Моделі агрофітоценозів пасовищно-сінокосного використання для поліпшення вирождених природних кормових угідь на півдні України, Петричук Л. І., Смєнова Г. С. (2017)
Свістула М. М. - Продуктивність вівцематок з двійневими ягнятами за різного рівня енергії у раціонах, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2017)
Svistula M. M. - The influence of various amount of iodine in the ewes' rations on their productivity and growth of lambs in suckling period, Yefremov D. V., Horb S. V. (2017)
Запорожець Ю. М. - Оцінка перспективи впровадження в енергетику України маневрених ПГУ з використанням нетрадиційного палива, Кудря С. О., Рєзцов В. Ф., Романовський Г. Ф. (2013)
Хворов М. М. - Оптимізація просторового розміщення об’єктів відновлюваної енергетики на основі використання геоінформаційних систем (2013)
Голик О. П. - Пошук оптимальних рішень щодо вибору джерел енергії, які доцільно використовувати для автономного енергопостачання (2013)
Кирпатенко І. М. - Оптимізація автономних енергосистем на основі ВДЕ за критерієм максимальної ймовірності безперебійного енергопостачання споживачів (2013)
Бекиров Э. А. - Разработка метода и устройства преобразования напряжения постоянного тока фотоэлектрических преобразователей в трехфазное синусоидальное напряжение (2013)
Гниленко А. Б. - Моделирование кремниевого солнечного элемента с вертикальным p-n переходом, Дзензерский В. А., Плаксин С. В., Погорелая Л. М. (2013)
Пасічний В. В. - Особливості термічної переробки в сонячній печі відходів із важкого сплаву "великих" розмірів (2013)
Накашидзе Л. В. - Теплотехнічні особливості побудови енергоактивного огородження (2013)
Кузнецов М. П. - Застосування нормального розподілу до опису швидкості вітру (2013)
Сургайло М. Л. - Применение модели проницаемого цилиндра к моделированию работы ветроагрегатов вертикально-осевой схемы (2013)
Васько П. Ф. - Проект державного стандарту "Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі.Терміни та визначення понять", Бриль А. О., Мороз А. В. (2013)
Швець М. Ю. - Оптимізація сумісної експлуатації Київської ТЕЦ-6 та теплових насосів, що використовують її скидну теплоту. Постановка задачі (2013)
Маслова Н. О. - Енергетичний потенціал та енергетична ефективність виробництва та використання паливного біоетанолу, Дідківська Г. Г., Мазур І. В., Теймуразян М. С. (2013)
Голуб Н. Б. - Технологічна схема процесу одержання біоводню за використання сільськогосподарських відходів (2013)
Володько А. И. - Изучение возможности использования сахарного сорго в качестве источника сырья для производства биоэтанола, Новак А. Г., Цыганков С. П. (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2013)
14 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика ХXI століття" (2013)
Abstracts (2013)
Шебек Н. М. - Genius loci в контексті архітектурного середовища (2010)
Лінда С. М. - Пошук образу нового міста: історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу (2010)
Чернявський К. В. - Архітектурно-художня кераміка при формуванні інтер’єрів лікувально-реабілітаційних споруд (2010)
Бачинська Л. Г. - Роль циклу гуманітарних дисциплін у навчанні архітектора (2010)
Бойченко О. С. - Керованість будівельного підприємства через поняття "гнучкості" та "мобільності" (2010)
Булгакова Т. В. - Проблема композиційного аналізу міського середовища (2010)
Никоненко Т. М. - До питання реконструкції палацо-паркового ансамблю Д. Трощинського в Кагарлику на Київщині на засадах філософської концепції "екології душі", Гнатюк Л. Р. (2010)
Кассамани Г. А. - Методы реконструкции исторической застройки города Бейрут (2010)
Горбик О. О. - Розпланування та просторова композиція костьолів періоду бароко на Київщини і Волині: елементи пропорційного аналізу (2010)
Комаров К. О. - Особливості архітектурного планування житлового середовища для людей з вадами зору (2010)
Івашко Ю. В. - Специфіка модерну Львова і його вплив на західну школу (2010)
Коротун І. В. - Розвиток архітектурної освіти на основі міжнародної співпраці (на прикладі проекту "Рубікон", м. Чернівці) (2010)
Мержiевська Н. Ю. - Функціональне відновлення середовища пам'ятника (2010)
Оніщук О. І. - "Роль регіональних ознак в сучасній архітектурі Києва" (2010)
Завада В. Т. - До питання про походження поліських дерев’яних храмів з дзвіницею над бабинцем (2010)
Жовква О. І. - Творення емоційного стану та образів засобами колористики в архітектурі та монументальному мистецтві (2010)
Тарас В. Я. - Планувально-композиційний уклад барокових монастирських садів Галичини (2010)
Тарас Я. М. - Принципи організації лінійних і просторових одиниць у сакральній архітектурі (2010)
Михайлишин О. Л. - До питання про охорону пам’яток архітектури на Волині у 1920 - 30-х роках в контексті збереження національної ідентичності (2010)
Хавхун Г. М. - Особливості підготовки наукових кадрів в аспірантурах наукових установ (на прикладі ВАТ "КИЇВЗНДІЕП") (2010)
Шевцова Г. В. - Нетипові варіанти конструктивного вирішення верхів українських дерев’яних церков (2010)
Ясінський М. М. - Стан досліджень архітектури Українських Народних Домів Галичини кінця 19 – початку 20 ст. (2010)
Яблонская А. Д. - Архитектурная деятельность и нравственность. Этика проектного мышления (2010)
Левченко О. В. - Інформаційні технології побудови стилістики в ландшафтному проектуванні, Косаревська Р. О. (2010)
Васильцова Т. О. - Аеродром як один із містобудівних факторів формування соціально-економічного ядра населеного пункту (2010)
Козятник І. П. - Методи оцінки мікроклімату житлових територій з точки зору містобудівних завдань (2010)
Николаенко В. А. - Историко-социальные предпосылки возникновения и развития садово-парковых объектов Южного берега Крыма, Лавлинская И. А. (2010)
Николаенко В. А. - Проектирование специализированных парков на территории заброшенных карьеров Степного Крыма, Тищенко Г. В. (2010)
Панченко О. О. - Аналіз симетричних закономірностей (2010)
Сафронов В. К. - Концептуальне рішення розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, Сафронова О. О. (2010)
Кравченко О. В. - Особливості формування відкритих міських просторів, що містять порушені території, в планувальній структурі містобудівних утворень Донбасу (2010)
Мірчук Р. В. - Питання функціонального використання території, сільських та селищних рад в місцях проходження автомагістралі "Великої кільцевої дороги" (2010)
Устінова І. І. - Зміст та природа міст виду "homo sapiens" (2010)
Перевалова В. В. - Системний підхід у теоретичних дослідженнях щодо формування урядових комплексів (2010)
Щурова В. А. - Прийоми формування предметного простору в контексті "людина – середовище" (2010)
Огоньок В. О. - Методи прогнозування розвитку системи обслуговування в сільській місцевості (2010)
Флорова О. Є. - Етапи формування мережі дитячих дошкільних установ сучасного міста (2010)
Бачинська О. В. - Туризм, як фактор розвитку сучасних сакральних комплексів Києва (2010)
Шешпари А. - Взаимосвязь социально-демографической ситуации Парижа с видами проживания (2010)
Гнесь Л. Б. - До питання формування "зимівників" для одиноких селян похилого віку (2010)
Дерев’янкіна О. В. - Особливості формування дизайну інтер’єрів готелів в умовах Причорномор’я України Херсонської області, Чернявський В. Г. (2010)
Олійник О. П. - Особливості дизайну інтер’єрів аеропортів міст України – учасників Євро-2012, Завгородня Г. Ю. (2010)
Желакович М. Ю. - Прийоми дизайну інтер’єрів спортивно-розважальних комплексів (2010)
Закрепа Л. М. - Концепція перспективного розвитку мережі закладів професійно-технічної освіти (2010)
Ніколаєнко В. А. - Особливості функціональної структури навчально-тренувальних баз футбольних клубів, Зауральська А. В. (2010)
Єжова О. І. - Особливості архітектурного формування підземних автостоянок в структурі житлових будинків (2010)
Король Ю. В. - До питання архітектурно-просторових змін закладів вищої освіти (2010)
Козлова Н. В. - Пермакультура, як метод вдосконалення зовнішнього вигляду багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) (2010)
Карпова Л. В. - Формування архітектурно-конструктивних систем та їх реалізація в житловому будівництві (2010)
Ладан Т. М. - Альтернативний вид транспорту (рейковий) та його вплив на архітектуру та композиційно-планувальну структуру сучасних будівель та споруд (2010)
Кузьміна Г. В. - Конструктивна організація висотних споруд (2010)
Попова О. О. - Проектування великопрольотних спортивних споруд з використанням клеєної деревини (2010)
Олійник О. П. - Прийоми дизайну інтер’єру телевізійних студій, Гакман А. С. (2010)
Рогожникова О. Є. - Питання функціонально–планувальної організації висотних будівель (2010)
Ткаченко І. С. - Прийоми формування інтер’єру офісного центру авіакомпанії, Русаков І. О. (2010)
Самойлович В. В. - Методика проектування опорядження інтер’єрів (2010)
Семикіна О. В. - Шляхи створення сучасних офісів за допомогою реконструкції існуючих будівель (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості використання меблів при формуванні дизайну інтер’єрів офісних приміщень, Сипливець А. В. (2010)
Ступченко В. С. - Особливості дизайну інтер’єрів медіатек (2010)
Бевз Є. А. - Історія еволюції бібліотечного простору (2010)
Лінда С. М. - Скеледром як новий тип фізкультурно-оздоровчої споруди, Крушельницький Р. О. (2010)
Масюк В. Г. - Будинки-комплекси та нові житлові утворення (кондомініуми) (2010)
Чернявський В. Г. - Основні фактори, що визначають формування інтер’єру громадських будівель соціальної сфери в Україні (2010)
Ткаченко І. С. - Засоби створення художнього образу інтер’єру офісного центру авіакомпанії, Кузнецова І. О. (2010)
Юрченко О. С. - Психологічне сприйняття колористичного вирішення інтер’єрів готелів при аеропортах, Кузнецова І. О. (2010)
Кащенко Т. О. - Архітектурне проектування на засадах енергоефективності (2010)
Русевич Т. В. - Навчальна програма з архітектурного проектування на основі врахування сучасних засобів міських комунікацій – монорейкова дорога, станція, Ладан Т. М., Новосад І. Г. (2010)
Товбич В. В. - Університет чи комп’ютерні курси? (2010)
Ушаков Г. Н. - Впровадження методики розвитку просторової уяви при фаховій підготовці архітекторів (2010)
Чередина И. С. - Специализация "Теория и История Архитектуры" в МАРХИ, Зуева П. П. (2010)
Шулик В. В. - Про взаємоузгодженість архітектурної освіти в україні як основи її інтеграції в європейський простір (2010)
Іваночко У. І. - Концептуальні засади вищої архітектурної освіти в національному університеті "Львівська політехніка" в контексті Болонського процесу (2010)
Колодрубська О. І. - Зміст та структура курсу "Дизайн архітектурного середовища сільських поселень" (2010)
Лінда С. М. - Викладання навчальної дисципліни "Сучасні архітектурні теорії і доктрини" в інституті архітектури національного університету "Львівська політехніка" (2010)
Вимоги до статей (2010)
Кондратьєва С. І. - Естетичні координати Шеймаса Гіні (2017)
Костенко Н. В. - Стиль і вірш ліро-епічної композиції Бориса Олійника "Таємна вечеря" (2017)
Кочерга О. І. - Аспекти категоріального поняття свободи в Імануїла Канта і Тараса Шевченка (2017)
Літвинчук Т. В. - Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману "Аптекар" Юрія Винничука) (2017)
Львович А. - Мифопоэтика повести Даниила Хармса "Старуха" (2017)
Любаренко А. А. - Творчість Олекси Ізарського в критичній рецепції (2017)
Любарець Н. О. - Митець і мистецтво в художній прозі Вірджинії Вулф (2017)
Люднова А. А. - Фоностилістичні особливості стусового вірша (за збіркою "Палімпсести") (2017)
Матасова Ю. Р. - "Промовляти" тіло / "промовляти" тілом: трансгресивні творчі практики американських поеток та авторок-виконавиць (2017)
Мних А. М. - Стильові особливості творчості Лесі Верховинки (2017)
Моллаахмади А. М. - Философско-религиозные и морально-этические основы свободы личного выбора в произведениях Симин Данешвар (2017)
Налімова А. О. - Жанрова парадигма сучасної корейської малої прози (2017)
Павленко С. Г. - Поєднання поетики шансону із біблійною поетикою у збірці Сергія Жадана "Вогнепальні й ножові" (2017)
Палій О. П. - Лабіринт мотивів Ладіслава Фукса: роман "Герцогиня та кухарка" (2017)
Петренко Т. С. - Про різновиди дольникових структур у поезії Євгена Маланюка (2017)
Приліпко І. Л. - Ідейно-естетична суголосність у парадигмі романтизму: Тараса Шевченка і Йогана Вольфганга Ґете (2017)
Реутов Є. А. - Ситуація розлуки (Війог) і Барахмаса Джаясі в поемі "Падмават" (2017)
Савич О. В. - Автографічне та автофікціональне у дзеркалі художньої прози П'єра Лоті (2017)
Соловій В. В. - Можливості сучасних комп'ютерних технологій для аналізу ритму віршового твору (2017)
Стогній (Рибась) О. В. - Мала проза Сильвестра Яричевського у контексті наративних пошуків доби FIN DE SIÈCLE (2017)
Терещенко С. І. - Особливості детективу у повісті Володимира Короткевича "Дике полювання короля стаха" (2017)
Ткаченко А. О. - Про художньо-естетичну еволюцію Івана Франка (2017)
Фещук В. М. - "Красиві та корисні" жінки у романі Івана Нечуя-Левицького "Над чорним морем" (2017)
Ходаківська Я. В. - Проблеми формування віршознавчої терміносистеми (на прикладі опозиції "дольник – паузник") (2017)
Чайківська Г. С. - Джерелознавчий аналіз дослідження жанру казки у сучасній французькій філології (2017)
Шестопал О. Г . - Мотив "переслідування" минулим у романі "Чарівне сяйво" Фернандо Маріаса (2017)
Шкарлута (Синьоок) Т. М. - "Триєдина істота" Порфирія Горотака: співтворці містифікації (2017)
Шкуратенко Ю. - Від анекдоту до гуморески: літературна обробка фольклорного жанру на матеріалі творчості Павла Глазового (2017)
Шкурко И.В. - Жанровая структура новеллы в малой прозе Володимира Набокова и Сигизмунда Кржижановского (2017)
Шкуров Є. В. - Художня фантастика в дихотомії "віра – невіра" (2017)
Щелкунова О. - Концепт "свободи" у творчості Станіслава Оріховського (2017)
Юхимук Я. - "Ефект присутності" як засада музичного екфразису (на матеріалі творів Патріка Зюскинда, Мілорада Павича і Петера Хьоґа) (2017)
Nosova O. V. - The impact of the industrial policy on regional development in Ukraine (2016)
Дмитренко А. В. - Национальная инновационная система как условие роста конкурентоспособности экономики Украины (2016)
Керея О. С. - Мережа як базова структура інформаційної економіки (2016)
Глущенко В. В. - Сучасна банківська система України і головні проблеми її розвитку, Соловйов Д. М. (2016)
Дорошенко А. Г. - Кластеризация банковской системы Украины и ее критерии, Ярмак О. В. (2016)
Гребенюк Н. О. - Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків (2016)
Хмельков А. В. - Ценность института контроля для устойчивого развития общества (2016)
Меркулова Т. В. - Довіра і соціально-економічний розвиток: кластерний аналіз зв’язку показників, Богданова Г. С. (2016)
Янцевич А. А. - Аналіз моделі динаміки капіталу комерційного банку з урахуванням випадкових факторів, Сосновська О. Ю. (2016)
Кононова К. Ю. - Прогнозування економічних рядів на основі аналізу настроїв користувачів Інтернет, Дек А. О., Марков В. В., Шпакович М. О. (2016)
Акулов М. В. - Мультиагентна модель податкової поведінки економічних агентів, Акулова Г. В. (2016)
Мороз К. В. - Розподіл грошових доходів населення України: емпіричний аналіз з використанням логнормальної функції (2016)
Коломиец А. Н. - Риски проблемных инноваций в производстве продуктов питания, Меленцова О. В., Базалиева А. (2016)
Purtov V. F. - Contours of corporate management models: cases of Ukraine and China (2016)
Садюк А. В. - Адвокатування конкуренції для підприємств (2016)
Антоненко Л. А. - Социальные стратегические приоритеты китайских рыночных реформ, Ван Цюйши (2016)
Кошкарьова Є. Л. - Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу (2016)
Давидов О. І. - До ювілею завідувача кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки доктора економічних наук, професора Т. В. Меркулової (2016)
Глущенко А. С. - До 50-річчя кафедри фінансів і кредиту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. П. І. Верба як фундатор кафедри фінансів і кредиту та видатний вчений-економіст (2016)
Максимов М. С. - Круглий стіл: "Інновації: наука, бізнес, державна підтримка бізнесу" (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Simulik V. M. - Derivation of the Dirac and Dirac-like equations of arbitrary spin from the corresponding relativistic canonical quantum mechanics (2015)
Lashko A. P. - The study of 175Hf decay, Lashko T. N., Martinishin V. A. (2015)
Gozhenko V. V. - On Pendry's effective electron mass (2015)
Luniov S. V. - Calculation of the ground-state ionization energy for shallow donors in n-Ge single crystals within the Δ1-model for the conduction band, Burban O. V., Nazarchuk P. F. (2015)
Morozovska A. N. - Electromigration and diffusion researches in scanning probe microscopy of solid electrolytes, Obukhovskyi V. V., Udod O. V., Kalinin S. V., Tselev O. (2015)
Litovchenko V. G. - Surface photovoltage spectroscopy research of solar silicon recombination parameters (2015)
Tomchuk P. M. - Dependences of dipole plasmon resonance damping constants on the shape of metallic nanoparticles, Butenko D. V. (2015)
Barylka A. G. - Graphene wetting by methanol or water, Balabai R. M. (2015)
Smirnov A. B. - Study of the morphology of p-CdHgTe layers structured by grazing silver-ion beam irradiation, Korchovyi A. A., Krolevec N. M., Morozhenko V. A., Savkina R. K., Udovytska R. S., Sizov F. F. (2015)
Golubjeva O. N. - Numerical simulation of relaxation of quantum thermal fluctuations, Sidorov S. V., Bar’yakhtar V. G. (2015)
Pylyuk I. V. - Correlation function and susceptibility of Ising magnet in a vicinity of the phase transition point, Kozlovskii M. P. (2015)
Тітул (2017)
Артеменко І. - Зарубіжний досвід участі інститутів громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної молодіжної політики (2017)
Бородін Є. - Медіація в управлінні суспільством: структурно-функціональний аспект (2017)
Войтик О. - Особливості державного управління регіональним розвитком: теоретичні аспекти (2017)
Козак В. - Стратегічні аспекти реформування публічного управління в Україні в умовах децентралізації (2017)
Малько Ю. - Реформування адміністративно-територіального устрою України і його вплив на державне управління сільським розвитком у XX – XXI ст. (2017)
Оргієць О. - Застосування організаційного сторітелінгу як інструменту збереження інституційної пам’яті в системі державної влади (2017)
Подп’ятникова А. - Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект (2017)
Бобровська О. - Формування та відтворення потенціалу сталого розвитку територій регіону (2017)
Греба Р. - Механізми реформування системи соціальних послуг в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Євмєшкіна О. - Реалізація функції прогнозування на різних рівнях державного управління (2017)
Корнієвський С. - Забезпечення ефективності державно-управлінських рішень щодо визначення пріоритетності інвестиційних проектів, Трофименко Г. (2017)
Лепеха А. - Стратегічне управління інституціональними змінами Державної фіскальної служби України (2017)
Нікітенко С. - Добровільні спортивні товариства в системі державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2017)
Подскальна О. - Нормативно-правове забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (2017)
Тютюнник І. - Проблеми реформування публічного управління на регіональному рівні в Україні (2017)
Ботвінов Р. - Принципи публічної служби в правоохоронних органах (2017)
Дубицький В. - Дебюрократизація державної служби: теоретичні засади (2017)
Міхно А. - Розвиток креативності управлінських кадрів на місцевому рівні (2017)
Онуфрієнко О. - Особливості розвитку свідомості державних службовців в умовах гібридної форми взаємодії громадянського суспільства та держави (2017)
Осипов Д. - Професійні інтереси публічних службовців з позиції акмеологічного підходу (2017)
Скоріков В. - Види відповідальності державних службовців (2017)
Хаїтов П. - Індикатори лідерства в системі державної служби (2017)
Тарасенко Т. - Політична відповідальність в місцевому самоврядуванні: зміст та актуальні аспекти дослідження (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Chernolevska Ye. A. - Theoretical and experimental researches of methanol clusters in low-temperature Matrices, Doroshenko I. Yu., Pogorelov V. E., Vaskivskyi Ye. V., Sablinskas V., Balevicius V., Isaev A. (2015)
Simulik V. M. - Application of the method of interacting configurations in the complex number representation to calculating the spectroscopic characteristics of the autoionizing states of Be, Mg, and Ca atoms, Zajac T. M., Tymchyk R. V. (2015)
Kovtun Yu. V. - Microwave device on the basis of a barrel resonator for determining the average density and the density profile in plasma formations, Pinos I. B., Ozerov A. N., Skibenko A. I., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2015)
Bulavin L. A. - Refractometry of water–ethanol solutions near their contraction point, Gotsulskiy V. Ya., Malomuzh N. P., Stiranets M. V. (2015)
Vakarchuk I. O. - Structure functions of many-boson system with regard for direct three- and four-particle correlations, Hryhorchak O. I. (2015)
Danilevich A. G. - Interaction of elastic and spin waves in a uniaxial ferromagnet (2015)
Goriachko A. - New features of the Ge(111) surface with coexisting с(2×8) and 2×2 reconstructions investigated by scanning tunneling microscopy, Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Bolesta I. M. - On the mechanism of nanostructure growth on the surface of CdI2 crystal, Rovetskii I. N., Yaremko Z. M., Karbovnyk I. D., Velgosh S. R., Partyka M. V., Gloskovskaya N. V., Lesivtsiv V. M. (2015)
Pinchuk-Rugal T. M. - Radiation-induced damages in multi-walled carbon nanotubes at electron irradiation, Dmytrenko O. P., Kulish M. P., Bulavin L. A., Nychyporenko O. S., Grabovskyi Yu. E., Zabolotnyi M. A., Strelchuk V. V., Nikolenko A. S., Shlapatska V. V., Tkach V. M. (2015)
Vaskivskyi V. I. - Correlation functions of Coulomb pair (2015)
Teslenko V. I. - Fractional cooperativity of a few-state system in the environment, Kapitanchuk O. L. (2015)
Singh K. P. - Some spherically symmetric R/W universe interacting with vacuum B–D scalar field, Dewri M. (2015)
Власова І. В. - Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки (2016)
Гава В. С. - Криптовалюта нового поколения bitbon (2016)
Герасимчук Н. О. - Регіональний вимір соціальних інвестицій підприємств в Україні, Гернего Ю. О. (2016)
Бодрецкий М. В. - Приоритеты развития производства кормов в Казахстане (2016)
Буткалюк В. А. - Социальные изменения современного мира в условиях кризиса неолиберализма (2016)
Ganushchak T.V. - Finance security integral evaluation mechanism on the basis of the poultry industry enterprise (2016)
Жибер Т. В. - Макрофінансове бюджетування обленерго та його перспективи (2016)
Шавло І. А. - Корупційні ризики: виявлення та моніторинг в органах державної фіскальної служби України, Шкуренко Н. Г. (2016)
Гриценко А. В. - Поєднання страхового та банківського ризиків у системі корпоративного кредитування, Швайдак В. М. (2016)
Данилов В. Я. - Прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб за допомогою байєсівських мереж, Бідюк П. І., Жиров О. Л., Бідюк О. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Kolomytseva O. - Usage of environmental marketing tools in the Internet, Palonna T., Pepchuk S. (2016)
Захарченко В. - Фінансове забезпечення бізнесу як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів, Захарченко С. (2016)
Фінагіна О. - Бізнес-інкубування в системі прогресивного розвитку енергетичного ринку України: регіональні та галузеві аспекти, Шишолін А., Гулак Д. (2016)
Хамініч С. - Відмінності в оцінюванні впливу чинників зовнішнього середовища на системи забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Данько Ю. (2016)
Коломицева О. - Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням екологічних трендів, Горяна І., Васильченко О. (2016)
Подлужна Н. - Методологічні особливості оцінювання економіки знань (2016)
Chuban V. - Development of financial and materiel mechanism to provide the activities for emergency response, Lega N. (2016)
Левкович О. - Вплив макроекономічних анонсів на дохідність ринку акцій: внутрішньоденний подієвий аналіз (2016)
Демиденко В. - Перспективи розвитку економіки знань в Україні, Здоренко Т. (2016)
Джегур Г. - Зайнятість і безробіття сільського населення: сучасні тренди та інструменти їх згладжування (2016)
Панкова Л. - Іміджеві зрушення в соціальному та регіональному менеджменті в розрізі кластеризації (2016)
Котковський Р. - Впровадження бюджетування реалізації продукції в діяльності гірничо-збагачувальних підприємств України (2016)
Коломицева О. - Перспективи розвитку маркетингових екологічних інновацій, Васильченко Л., Горяна І. (2016)
Содержание (2016)
Горовий С. О. - Динаміка ротора відцентрового насоса та його стабільність в симетричних шпаринних ущільненнях (2016)
Марцинковский В. С. - Решения проблем герметизации проточного тракта центробежного компрессора, Кухарев И. Е., Билык Я. И., Лазаренко А. Д. (2016)
Арсеньев В. М. - Экспериментальный стенд для испытания и исследования газомасляного теплообменного аппарата на базе биметаллических ребристых труб, Середа Р.Н. (2016)
Радионов А. В. - Влияние магнитовязкого эффекта на работоспособность и безопасность магнитожидкостных герметизаторов (2016)
Зайцев В. И. - Анализ работы муфт упругих пластинчатых, разработанных в ПАО "ВНИИАЭН", Косторной А. С. (2016)
К сведению авторов журнала (2016)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическоемашиностроение" (2016)
Давидов О. І. - Використання гіпотези ефективного ринку в управлінні вартістю підприємств (2016)
Касич А. О. - Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни (2016)
Mraz S. - Economic sanctions against Iran and their effectiveness, Lipkova L’., Brockova K. (2016)
Sorawech P. - International managers’ satisfaction with Thai logistic services (2016)
Strazovska L’. - Importance of family business for EU economies, Jancikova E. (2016)
Fojtikova L. - Economic integration impact on the EU trade structure, Vahalik B., Stanickova M. (2016)
Волошенко А. В. - Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації (2016)
Колісник Г. М. - Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання (2016)
Мудрак Р. П. - Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції, Цимбалюк Ю. А., Корман І. І. (2016)
Staniec I. - Open cooperation – the future of technological entrepreneurship (2016)
Feranecova A. - Cluster analysis of automotive industry companies, Sabolova M., Remias P. (2016)
Алєксєєв І. В. - Вплив інвестування господарських об’єднань на рівень розвитку національної економіки, Федевич Л. С. (2016)
Величко О. В. - Інтегральне оцінювання конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарських підприємств, Христенко Г. М. (2016)
Wongleedee K. - Factors influencing revisit intentions of international tourists: a case study of Bangkok, Thailand (2016)
Колос Е. А. - Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области, Денисова О. К., Касенова А. Е. (2016)
Konda I. - Developing and implementing relationship marketing system through the analysis of transactions network (2016)
Кривов’язюк І. В. - Оцінювання стратегічної позиції машинобудівних підприємств у контексті задач діагностики їх можливостей, Стрільчук Р. М. (2016)
Naksongkaew B. - Customer satisfaction with selected aspects of hotel management: a case study of Thailand (2016)
Николюк О. М. - Оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженої інформації (2016)
Sirigunna J. - Market factors influencing the decision to patronize budget hotels in Bangkok (2016)
Trongsakul R. - Hotel customers’ loyalty: a case study of hotels’ international customers in Bangkok, Thailand (2016)
Hodzic S. - Tax incentives for R&D of large companies: empirical analysis on Croatia, Becic E. (2016)
Чубукова О. Ю. - Маркетингове дослідження проблем оптимального стану складського господарства підприємства, Яренко А. В. (2016)
Бабець І. Г. - Підприємницька діяльність як детермінанта виробничої безпеки регіону (2016)
Бойко В. В. - Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект (2016)
Лыщикова Ю. В. - Методика оценки капитализации ресурсного потенциала региона, Орлова А. В., Никулина Е. В. (2016)
Cervantes R. F. L. - Economic development and water scarcity in Mexico (2016)
Aleinikova A. I. - Method for evaluating the economic efficiency of water supply lines restoration based on teleinspection results (2016)
Grencikova A. - Recent trends in international migration of young people in Slovakia, Spankova Ja. (2016)
Zatwarnicka-Madura B. - Brand image vs. consumer trust, Stecko Ju., Mentel G. (2016)
Притворова Т. П. - Самозанятость в Казахстане: тенденции развития и трудности идентификации, Пестунова Г. Б., Кулов О. А. (2016)
Кічурчак М. В. - Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні (2016)
Коніна М. О. - Вітчизняні реалії та перспективи справляння ПДВ в Україні (2016)
Литвин О. Ю. - Інвестиції в нерухомість як засіб збереження заощаджень, Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О. (2016)
Mehes M. - Investigation on corporate demand for insurance, Staskova S. (2016)
Мороз О. В. - Модель фінансової децентралізації на сільських територіях України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2016)
Reznik G. A. - Specific features of banking sector under economic instability in Russia, Molkin A. N. (2016)
Шумелда В. М. - Сучасні тенденції розвитку банківського кредитування фізичних осіб в Україні (2016)
Замула І. В. - Аналіз рентабельності екологічно чистої продукції при маркетинговому дослідженні (2016)
Моргулець О. Б. - Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ, Григоревська О. О. (2016)
Байнова М. С. - Корреляционный анализ государственного воздействия на отдельные аспекты российской экономики, Козырев М. С., Петров А. В. (2016)
Bezrukova T. L. - Modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition, Gyiazov A. T., Bazieva A. M. (2016)
Бояринова К. О. - Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості (2016)
Георгіаді Н. Г. - Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України, Бець М. Т., Федорчак О. Є. (2016)
Danilov A. N. - Cost management in open information system development for an industrial enterprise, Stolbov V. Yu., Fedoseev S. A. (2016)
Звонар В. П. - Економічна поведінка в структурі феномена соціальної відповідальності (2016)
Kalinina O. V. - Strategic and innovative aspects of transition to progressive scale in income taxation, Lopatin M. V. (2016)
Luchakivskyy A. O. - Multiobjective optimization of bank financial stability by means of goal programming (2016)
Никишкин В. В. - Интегральная оценка юзабилити сайтов: на примере Интернет-магазинов ювелирных изделий, Твердохлебова М. Д., Воронова Т. А. (2016)
Петров А. И. - Тяжесть дорожно-транспортных происшествий в регионах Украины как производная степени их промышленного развития (2016)
Пєнська І. О. - Прогнозування стану зовнішньоекономічної безпеки України, Дахнова О. Є. (2016)
Шраменко Н. Ю. - Методологія оцінювання синергетичного ефекту при термінальній системі доставки вантажів (2016)
Актуалітети цивілізаційного розвитку України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Korbut O. M. - Emission properties of an atmospheric pressure argon plasma jet excited by barrier discharge, Kelman V. A., Zhmenyak Yu. V., Klenivskyi M. S. (2015)
Cherniak O. M. - Particle's diffusion in a two-dimensional random velocity field (2015)
Odinaev S. - Frequency dispersion of dielectric permittivity and dielectric losses in aqueous KCl and CsCl solutions depending on their state parameters, Makhmadbegov R. S. (2015)
Atamas N. A. - Structure of aqueous monovalent electrolyte solutions, Bulavin L. A., Vasyl’eva D. (2015)
Romanyuk Yu. A. - Raman scattering in superlattices with Ge quantum dots, Yaremko A. M., Dzhagan V. M., Yukhymchuk V. O. (2015)
Ostafijchuk B. K. - Synthesis and magnetic microstructure of nanoparticles of zinc-substituted magnesium ferrites, Bushkova V. S., Moklyak V. V., Ilnitsky R. V. (2015)
Krupnitska O. M. - Influence of the Heisenberg exchange interaction anisotropy on the magnetization process of a frustrated diamond chain in a strong magnetic field (2015)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in the metabolic process of glycolysis (2015)
Belikov A. G. - Isotope separation in the reflected ion beam in a system with a cusp magnetic field (2015)
Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th anniversary of his birthday) (2015)
Author’s index to the 60th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2015 (2015)
Subject index to the 60th volume of `"Ukrainian Journal of Physics" for 2015 (2015)
Содержание (2016)
Кирик Г. В. - Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління, Жарков П. Є., Бондаренко Г. А., Блюсс Б. О, Шевченко В. Г., Лях М. М. (2016)
Бурый А. С. - Исследование крутильных колебаний валопровода оппозитной поршневой компрессорной установки, Симоновский В. И. (2016)
Воробьев Ю. С. - Анализ вибрационных напряжений в лопатках компрессора низкого давления ГТД, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2016)
Голощапов В. Н. - Граничные условия теплообмена во впадинах уплотнений ступенчатого типа, Бахмутская Ю. О. (2016)
Тодчук В. А. - Устойчивость цилиндрических оболочек (2016)
Криштоп И. В. - Уточнение методики расчета отводящих устройств свободновихревых насосов типа "Turo", Герман В. Ф., Гусак А. Г. (2016)
Пономаренко О. И. - Определение мест локализации дефектов в отливках с помощью метода распознавания образов, Евтушенко Н. С., Тренев Н. С. (2016)
Малець В. М. - Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза, Боярська І. В., Кашицький В. П. (2016)
Марченко Ю. А. - Разработка технологии электронно-лучевой термической обработки дисперсионно-твердеющих жаропрочных сталей, Петрик И. А. (2016)
Лебедь В. Т. - Совершенствование процесса и метода контроля демонтажа крупногабаритных составных изделий, Разживин А. В. (2016)
Tarelnyk V. B. - Increasing wear resistance steel parts in press-fit connections by new methods of fretting corrosion protection, Konoplianchenko Ie. V., Belous A. V. (2016)
К сведению авторов журнала (2016)
Авторское соглашение научно-производственного иинформационного журнала "Компрессорное и энергетическоемашиностроение" (2016)
Василенко О. М. - Діяльність практичних психологів та соціальних педагогів шкіл з формування статево-рольової поведінки підлітків, Мухар А. Л. (2017)
Васянович Г. П. - До поняття безпеки освітнього середовища: аспекти дослідження (2017)
Волинець Н. В. - Морально-психологічний клімат в медичному колективі, Долбищук Т. В. (2017)
Дика Л. Л. - Психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвих умінь студентів (2017)
Заіка В. М. - Соціально-психологічні аспекти захисту прав людей з особливими освітніми потребами в умовах інтеграції до європейського освітнього простору (2017)
Ігнатенко К. В. - Деякі аспекти соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів, Лазуренко І. А. (2017)
Калаур С. М. - Педагогічний моніторинг стану готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання професійних конфліктів (2017)
Комар Т. В. - Виховання дітей в дистантних сім’ях як психолого-педагогічна проблема, Василенко О. М., Лунков О. М. (2017)
Кравчук Л. С. - Фізична терапія, ерготерапія: тлумачення професійної діяльності (2017)
Крупа В. В. - Ефективність педагогічних технологій при формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2017)
Малоголовка О. А. - Дослідження можливостей інклюзивного туризму на Поділлі (2017)
Мисько В. І. - Творче використання соціально-педагогічної спадщини Януша Корчака в роботі з дітьми та молоддю в сучасних умовах в Україні (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у контексті неперервної освіти (2017)
Онипченко О. І. - Питання статеворольової соціалізації молоді через становлення інституту шлюбу та сім’ї у радянському суспільно-політичному дискурсі 1920-х років (2017)
Пилипів В. Г. - Корпоративна культура як психологічний чинник успішного розвитку закладів ресторанного бізнесу, Волинець Н. В. (2017)
Фрадинська А. П. - Професійна та особистісна готовність психолога до діяльності, Вишневська І. В. (2017)
Циган Н. В. - Особливості формування професійної компетентності при підготовці фахівців для різних типів соціальних закладів (2017)
Чайковський М. Є. - Інклюзивний освітній простір як середовище соціально-педагогічної роботи з молоддю з інвалідністю (2017)
Анотації (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Kakushadze Z. - Quantization rules for dynamical systems (2016)
Zhovtyansky V. A. - Role of anode processes in glow discharge energetics, Anisimova O. V. (2016)
Kutsyk A. M. - Nonlinear diffusion in the liquid solution of diethyl ether with chloroform, Obukhovsky V. V. (2016)
Ledney M. F. - Influence of dc electric field on the hysteresis of light-induced fréedericksz transition in a nematic cell, Tarnavskyy O. S., Khimich V. V. (2016)
Ahmed A. - Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves, Mal'nev V. N., Mesfin B. (2016)
Bzovska I. S. - Surface patterns at catalytic oxidation of carbon monoxide, Mryglod I. M. (2016)
Neimash V. - Raman scattering in the process of tin-induced crystallization of amorphous silicon, Dovbeshko G., Shepelyavyi P., Danko V., Melnyk V., Isaiev M., Kuzmich A. (2016)
Bondar V. M. - Polarization dependences of radiation emission by hot carriers in InSb, Tomchuk P. M. (2016)
Freik D. M. - Thermoelectric properties of bismuth-doped tin telluride SnTe:Bi, Mudryi S. I., Gorichok I. V., Prokopiv V. V., Matkivsky O. M., Arsenjuk I. O., Krynytsky O. S., Bojchyk V. M. (2016)
Ushcats M. V. - Virial coefficients of Morse potential, Ushcats S. J., Mochalov A. A. (2016)
Hornetska M. - Two-parameter modifications of anyonic statistics, Rovenchak A. (2016)
Iakubovskyi D. - Comptonization of cosmic microwave background by cold ultrarelativistic electron-positron pulsar wind and origin of ~130 GeV lines, Yushchenko S. (2016)
Litovchenko V. G. - A Nobel Prize-grade result. Academician of the NAS of Ukraine Vadym Evgenovych Lashkaryov: the outstanding Physicist of the 20-th century, the discoverer of a p-n-junction (to the 55-th anniversary of the foundation of the Institute of Semiconductor Physics of the NAS of Ukraine)) (2016)
Бикова О. - "Я туристкою проїхала по рідній землі": Україна у репортажах Лесі Богуславець (2016)
Величко З. - Проблеми українського націєтворення у публіцистиці Осипа Назарука (2016)
Лозинський М. - Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. (2016)
Ніронович І. - Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Слотюк Т. - Ідеологічні й політичні детермінанти комунікаційного процесу москвофільської преси (2016)
Балда Т. - Етичний кодекс українських журналістів США та Канади в історії української журналістики (2016)
Кецмур Б. - Специфіка журналістського розслідування у друкованих ЗМІ (2016)
Коник А. - Історична пам’ять у пострадянських російських товстих журналах: тенденції, динаміка, контексти (2016)
Лильо Т. - Ідеологізація преси: історія, особливості та універсальність засад (2016)
Лось Й. - Емпатична і вартісна орієнтація думки (2016)
Паславський І. - Політика і журналістика. Вацлав Гавел про журналістику і журналістів (2016)
Вовканич С. - Національна і світова безпека новітньої доби: соціогуманістичний концепт (2016)
Гоцур О. - Репрезентація та роз’яснення концептів "Європа" та "Росія" на сторінках української преси (2016)
Мельник А. - "Ціннісне домобудівництво особистості": персоналістичний аспект духовності у філософській публіцистиці Сергія Кримського (2016)
Рашкевич М. - Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського (2016)
Хоменко Т. - Особливості інформаційного наповнення українського соціокультурного медіапростору (2016)
Драган-Іванець Н. - Комунікативно-риторичні тактики в промовах Надії Савченко (2016)
Капелюшний А. - Труднощі в координації підмета і присудка під час телевізійного мовлення наживо (2016)
Лильо Г. - Концепт патріотизм у системі бінарних концептів свій/чужий в українському соціокомунікативному дискурсі 2014−2016 років (2016)
Васіна О. - Конвергенція жанрів новини і реаліті-шоу в нових медіа (2016)
Галацька В. - Театральна публіцистика України переломного періоду (2013-2016 рр.) в аксіологічному аспекті (2016)
Дворянин П. - Комунікативні методи дослідження регіональних новин як соціокультурного продукту (2016)
Житарюк М. - Перформативний потенціал клонофактів (2016)
Мельник Ю. - Приховування суспільно важливої інформації у добу Інтернету та соціальних медіа (2016)
Онуфрів С. - Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності (2016)
Рудик М. - Творча майстерня професора Володимира Здоровеги: жанрові та стильові особливості (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Prykarpatsky A. K. - On the classical Maxwell–Lorentz electrodynamics, the electron inertia problem, and the Feynman proper time paradigm, Bogolubov N. N. (2016)
Mykytenko N. - Radiation-induced formation of "heavy" clusters in binary crystals (2016)
Piatnytskyi D. V. - Formation of complexes of hydrogen peroxide molecules with DNA, Zdorevsky O. O., Perepelytsya S. M., Volkov S. N. (2016)
Kolodnytska R. V. - Multifractal analysis of marks left by droplets of dispersed diesel fuels with various chemical compositions, Kryzhanivskyy V. B., Moskvin P. P. (2016)
Manilov A. I. - Problems of application of porous silicon to chemical and photocatalytic production of hydrogen (2016)
Vinichenko V. A. - Optical and electrophysical properties of 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si heterostructure, Buchenko V. V., Goloborodko N. S., Lendel V. V., Lushkin A. E., Telega V. N. (2016)
Nakhodkin M. G. - Photoelectron emission from Si–Gd–O cathode, Fedorchenko M. I. (2016)
Butenko D. V. - Influence of the magnetic dipole moment of a metal nanoellipsoid on the scattering of electromagnetic waves, Tomchuk P. M. (2016)
Kharchenko D. O. - Self-organization of an ensemble of vacancies under the spinodal decomposition of binary systems at continuous irradiation, Kharchenko V. O., Bashtova A. I. (2016)
Денисенко О. І. - Особливості циркадіанних ритмів функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи та показників окиснювального стресу у хворих на алергічні дерматози (2016)
Сизон О. О. - Артропатичний псоріаз з урахуванням сучасних даних з патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу (2016)
Резніченко Н. Ю. - Сучасні підходи до лікування чоловіків, хворих на псоріаз з урахуванням особливостей гормонального статусу (2016)
Мавров Г. И. - Заболевания кожи, ассоциированных с вирусом простого герпеса 2-го типа, Запольский М. Э. (2016)
Aiziatulov R. F. - Influence of pathogenic aetiological agents of patients with acne and prevention, Poliah Y. O., Skoroded M.E. (2016)
Корольова Ж. В. - Сучасне лікування бактеріального целюліту (2016)
Возняк І. Я. - Особливості змін цитокінових та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Взаємодія рожевих вугрів з іншими захворюваннями, Полях Я. О., Пойманова О. С. (2016)
Резніченко Н. Ю. - Досвід профілактичного застосування вітамінних засобів у дерматовенерологічній практиці (2016)
Мавров Г. И. - Эпидемиология латентного раннего сифилиса, Щербакова Ю. В., Миронюк В. И. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Побудова шкіри. Гістологія, патогістологія шкіри. Морфологічні елементи висипу. Принципи лікування (методичні вказівки до практичних занять студентів медичного факультету), Полях Я. О. (2016)
Веретельник О. В. - Післядипломна освіта лікарів-дерматовенерологів: вивчення основ косметології (2016)
Регіональна науково-практична конференція "Святогірські дерматовенерологічні дні: Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом" 12 травня - 13 травня 2016, Святогір’я, Україна (2016)
Дайджест (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Алхімов Є. М. - Морфометрична характеристика ремонтних цьоголіток стерляді в ставах різної площі, Шевченко В. Ю. (2017)
Андрійчук В. Ф. - Фізико-хімічні показники м’яса та сала свиней, Шуляр А. Л. (2017)
Басаргін В. А. - Склад крові свиноматок за дії низьких доз важких металів, Лавринюк О. О. (2017)
Безмен В. А. - Энергосберегающий способ обогрева поросят-отъёмышей, Рудаковская И. И., Ходосовский Д. Н., Шацкая А. Н., Колос В. П. (2017)
Василенко Т. О. - Санітарно-токсикологічна оцінка питної води підприємств АПК за вмістом важких металів, Милостивий Р. В., Масюк Д. М., Єфімов В. Г., Калиниченко О. О. (2017)
Волощук В. М. - Пилове забруднення і бактеріальне обсіменіння повітря у маточнику за різних сезонів року та умов мікроклімату, Герасимчук В. М. (2017)
Волощук В. М. - Особливості утримання різновидового поголів’я тварин на малих фермах, Підтереба О. І., Засуха Л. В. (2017)
Волощук В. М. - Динаміка температури повітря та внутрішніх елементів конструкції корівника каркасного типу за дії факторів зовнішнього середовища, Хоценко А. В. (2017)
Грищенко С. М. - Показники та хімічний склад продуктів забою свиней за різних умов відгодівлі (2017)
Іванов В. О. - Виробництво і монтаж легких приміщень у органічному свинарстві, Мазанько М. О., Іванова Л. О., Засуха Л. В. (2017)
Колісник О. І. - Якісний склад туш бугайців абердин-ангуської породи різного походження та віку, Прудніков В. Г., Боднарчук І. М. (2017)
Коробка А. В. - Ефективність використання у годівлі молодняку свиней ферментних препаратів, Онищенко А. О., Конкс Т. М. (2017)
Лісогурська О. В. - Закономірності міграції 137Cs у ланцюгу ґрунт – рослина ріпаку в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся (2017)
Лісогурська Д. В. - Типи медозбору на житомирському поліссі, яке зазнало радіоактивного забруднення, Фурман С. В., Кривий М. М., Вербельчук С. П., Кураченко Н. М. (2017)
Марценюк Н. О. - Ставово-садкова технологія вирощування риби (2017)
Надаринская М. А. - Изучение гепатопротекторных свойств культуральной жидкости Fusarium sambicium в кормлении высокопродуктивных коров, Голушко О. Г., Гринь М. С., Хорушкин В. В. (2017)
Назаренко І. В. - Перевага термокислотного методу коагуляції білків молока при виробництві кисломолочного сиру, Малиновська М. Д. (2017)
Осипчук А. М. - Особливості формування кормової цінності і продуктивності сої, Осипчук О. С. (2017)
Отченашко В. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові у телят молочників при додатковому введенні лізину та метіоніну в замінник цільного молока, Бучковська К. Д., Лисенко Г. Л. (2017)
Патрєва Л. С. - Вплив дезінфекції на підвищення якості інкубаційних яєць перепелів, Гроза В. І. (2017)
Перекрестова Г. В. - Продуктивні якості корів-первісток різних генотипів в умовах промислової технології виробництва молока (2017)
Повод М. Г. - Вплив віку свиноматок на їх відтворювальні якості за різних умов утримання, Корж О. В., Варапай М. С. (2017)
Повод М. Г. - Вплив пори року на відтворні якості свиноматок данської селекції, Корж О. В., Нестеров А. М. (2017)
Повод М. Г. - М’ясні та забійні якості свиней різних генотипів за відмінних вагових кондицій, Самохіна Є. А., Кисельов О. Б. (2017)
Повод М. Г. - Відтворювальна здатність свиноматок зарубіжної селекції в умовах інтенсивної технології, Храмкова О. М. (2017)
П’ясківський В. М. - Через WBP (НПП) до підвищення безпечності та експортного потенціалу продукції бджільництва, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2017)
Радчиков В. Ф. - Экструдированные корма в кормлении бычков, Кот А. Н., Цай В. П., Ганущенко О. Ф., Куртина В. Н., Пентилюк С. И. (2017)
Радчиков В. Ф. - Повышение продуктивности молодняка крупного рогатого скота за счёт новых белковых добавок, Цай В. П., Кот А. Н., Шарейко Н. А., Куртина В. Н., Пивторак Я. И. (2017)
Радчикова Г. Н. - Мясная продуктивность и качество говядины при скармливании кормовой добавки гумат натрия, Возмитель Л. А., Куртина В. Н., Букас В. В., Райхман А. Я. (2017)
Романчук А. С. - Бродильні процеси в рідкому вмістимому рубця та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Рубан Н. О. - Особливості гістологічної будови печінки молодняку гусей за використання різних рівнів лецитину соняшнику, Оріщук О. С., Цап С. В. (2017)
Савчук І. М. - Продуктивна дія комбінованого силосу зі злаково-бобової сумішки при виробництві яловичини в зоні Полісся, Степаненко В. М., Павлюк Н. В., Мельничук О. П. (2017)
Славов В. П. - Закономірності вивільнення 137Сs в рубці жуйних , Дідух М. І., Кальчук Л. А. (2017)
Тимошенко В. Н. - Определение степени воздействия объёмно-планировочных и конструктивных решений ферм и комплексов различных типоразмеров на формирование условий обитания животных в зимний период, Музыка А. А., Москалев А. А., Кирикович С. А., Шейграцова Л. Н., Шматко Н. Н., Пучка М. П., Тимошенко М. В. (2017)
Ткачук В. І. - Вплив анальциму на морфологічні та біохімічні показники крові у поросних свиноматок (2017)
Від Редакційної колегії (2016)
Попик В. І. - Знакові постаті національної історії та культури (2016)
Бездрабко В. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики (2016)
Воропаєва Т. С. - Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики (2016)
Ківшар Т. І. - Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій (2016)
Томозова Н. М. - Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка (2016)
Майборода П. А. - Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри: життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 рр. (2016)
Коник О. О. - Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Левченко В. В. - Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси (2016)
Музичко О. Є. - Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт. (2016)
Мироненко Д. О. - Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст. (2016)
Нагайко К. М. - Персональний склад Київської Української Громади 60-90-х рр. ХІХ ст. (2016)
Яценко О. М. - Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" (2016)
Вернік Ю. В. - Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників (2016)
Міщук С. М. - Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України, Міщук Г. А. (2016)
Демуз І. О. - Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Стамбол І. І. - Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи (2016)
Вакульчук О. А. - Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2016)
Філіппова Н. П. - Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини (2016)
Котлярова Т. В. - Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.) (2016)
Демченко Т. П. - Постать Михайла Коцюбинського крізь призму його бібліотеки (рец.: Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського. Короткий опис / (Чернігівський літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с.), Іваницька С. Г. (2016)
Буряк Л. І. - "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2016)
Яценко О. М. - Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Kolupaieva A. - Education for children with special needs: from institutionalization to inclusion, Zasenko V. (2016)
Адамюк Н. Б. - Сучасні інноваційні технології оцінювання професійних компетентностей перекладачів жестової мови (2016)
Аркадьєва О. О. - Роль функціонування оптичного аналізатора в формуванні навичок читання в молодших школярів із ДЦП (2016)
Богданович Т. В. - Раннє виявлення дітей з порушенням слуху та організація їх педагогічного супроводу (2016)
Бугрій В. С. - Розвиток теорії та практики навчання історії розумово відсталих дітей в україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть), Косенко Ю. М. (2016)
Бурлака О. В. - Формування географічних понять як чинник підвищення природничо-наукової компетентності в учнів із порушеннями слуху (2016)
Довгопола К. С. - Методичні рекомендації з проведення занять корекції розвитку (профілактика та корекція порушень поведінки) у підготовчих класах шкіл сліпих та слабозорих (2016)
Жук В. В. - Оновлення змісту освіти дітей з порушеннями слуху: теоретичні підходи та їх реалізація (2016)
Ільяна В. М. - Дослідження рецептивної діяльності різної модальності у контексті подолання розладів читання (2016)
Кобильченко В. В. - Психологічні особливості соціального функціонування дітей молодшого шкільного віку з глибокими порушеннями зору (2016)
КолесникІ. П. - Новаторські ідеї І. Г.Єременка щодо реформування навчання учнів допоміжних шкіл, Супрун М. О. (2016)
Кондратенко С. В. - Рівні розвитку просторових уявлень у молодших школярів з порушеннями зору (2016)
Kostenko T. M. - Theoretical and methodologicaln aspects of the organization of fine art activity of primary school children with visual impairments (2016)
Кот М. З. - Життя віддане дефектології (2016)
Кульбіда C. В. - До питання про принципи добору мовного, мовленнєвого, ілюстративного, відеоінформаційного матеріалу до змісту програми "Українська жестова мова" (2016)
Лапін А. В. - Організація роботи педагогічних працівників у інклюзивному дошкільному освітньому закладі (2016)
Легкий О. М. - Новітні тенденції в організації трудового навчання в спеціальних загально освітніх закладах для дітей з порушеннями зору (2016)
Логвінова І. П. - Напрямки психокорекції емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Малишевська І. А. - Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні (2016)
Наконечна Л. М. - Концептуальні аспекти інклюзивної освіти (2016)
Пахомова Н. Г. - Мотивація як основний критерій професійного зростання та самовдосконалення корекційного педагога (2016)
Піканова Н. В. - Педагогічна взаємодія в інклюзивному середовищі дошкільного закладу (2016)
Пригода З. С. - Сучасні підходи до розробки змісту програми "корекція розвитку мовлення" для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями (2016)
Прохоренко Л. І. - Психологічні особливості рефлексії школярів із затримкою психічного розвитку в процесі саморегуляції навчання (2016)
Рібцун Ю. В. - До проблеми створення навчальної програми "музичне мистецтво" для роботи зі школярами із тяжкими порушеннями мовлення (2016)
Рубан О. М. - Дослідження впливу соціального сирітства на розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування (2016)
Софій Н. З. - Підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2016)
Стригунова А. І. - До проблеми дослідження комунікативних умінь у школярів молодшого шкільного віку з розумовою відсталістю (2016)
Супрун Д. М. - Використання науково-педагогічної спадщини Івана Гавриловича Єременка в підготовці сучасних корекційних педагогів та психологів (2016)
Сухіна І. В. - Особливості міжособистісної взаємодії в сім'ях, де виховуються діти з розладами аутичного спектра (РАС) раннього віку (2016)
Таранченко О. М. - Супровід осіб з особливими потребами у вітчизняній системі освіти: ретроспектива та перспектива (2016)
Трикоз С. В. - Особливості змісту підручника "природознавствство" для молодших школярів з розумовою відсталістю (2016)
Трофименко Л. І. - Мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання (2016)
Федоренко О. Ф. - Якісні трансформації в освіті осіб з порушеннями слуху: варіативність освітніх маршрутів (2016)
Чеботарьова О. В. - Коррекційно-розвивальне забезпечення навчання школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2016)
Шевченко В. М. - Дидактико-методичні особливості підручників з предметно-практичного навчання для дітей з порушеннями слуху (2016)
Шипелік Т. В. - Методичні аспекти впровадження програми з гармонізації розвитку підлітків з легкою розумовою відсталістю (2016)
Колупаєва А. А. - Нормативний бюлетень, Луценко І. В. (2016)
Груша А. - Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924–1990) (2017)
Кралюк П. - Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації (2017)
Корнилова Т. - Учение о мудрости Франциска Скорины (2017)
Ковальчук Г. - Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років (2017)
Бондар Н. - Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ціборовська-Римарович І. (2017)
Нарбутене Д. - Литовское издание по случаю юбилея "Библии Русской" Франциска Скорины (2017)
Заболотна Н. - "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини), Ковальчук Г. (2017)
Бондар Н. - "Берковські читання" до 500-ліття білоруського книгодрукування (2017)
Шип Н. - Актуальне науково-довідкове бібліографічне видання (Рец. на кн.: "Схід і Південь України: час, простір, соціум (ХVІІ – початок ХХІ ст.) : матеріали до бібліографії" : у 2 т. Т. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т історії України. – К., 2016. – 944 с.) (2017)
Петриченко К. - Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" (2017)
Махній В. П. - Власні точкові дефекти у шарах селеніду кадмію, отриманих методом реакцій твердофазного заміщення, Махній О. В., Сльотов М. М., Фодчук І. М. (1999)
Годованюк В. М. - Високонадійний кремнієвий p-i-n фотодіод, Добровольський Ю. Г., Ащеулов А. А. (1999)
Горбулик В. І. - Покращення характеристик кремнієвих сонячних елементів нанесенням захисних та просвітлюючих а-C:H:N плівок, Клюй М. І., Литовченко В. Г., Костильов В. П., Романюк А. Б. (1999)
Лесина Н. В. - Cистема СdTe–CdSb, Дремлюженко С. Г., Раренко І. М. (1999)
Заслонкін А. В. - Електричні властивості селеніду вісмуту, легованого міддю, Камінський В. М., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Савицький П. І. (1999)
Махній В. П. - Бар’єрні детектори електромагнітного випромінювання на основі широкозонних II-VI сполук, Баранюк В. Є., Барасюк Я. М., Демич М. В., Махній О. В., Мельник В. В., Собіщанський Б.М. (1999)
Ткачук П. М. - Вирощування та властивості телуриду кадмію, компенсованого домішкою хлору (1999)
Ковалюк З. Д. - Особливості фізико-хімічних властивостей алюмінієвих інтеркалатів InSe і GaSe, Пирля М. М., Боледзюк В. Б. (1999)
Ткач В. М. - Вплив зовнішнього навантаження на залишкові деформації гратки алмазу (1999)
Ащеулов А. А. - Пристрій для отримання монокристалів твердих розчинів на основі телуриду вісмуту, Романюк І. С., Простебі Л. І., Добровольський Ю. Г. (1999)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання системи невзаємодіючих заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії в непоглинаючому ізотропному середовищі, Константинович І. А. (1999)
Горлей П. М. - Анізотропія флуктуацій струму в телурі, Григоришин О. М. (1999)
Дугаєв В. К. - Моделювання процесів утворення структур в інтеркальованих шаруватих кристалах (1999)
Волков В. Л. - Моделювання процесу розряду джерела струму з пористим електродом, Ковалюк З. Д., Поляков І. О. (1999)
Горлей П. М. - Інваріантні розв’язки задачі про водневу пасивацію кремнію, Возний М. В. (1999)
Борча М. Д. - Шестихвильова рентгенівська дифракція у спотворених кристалах, Гультай Л. Л., Раранський М. Д., Ткач О. О., Фодчук І. М. (1999)
Кіселичник М. Д. - Використання мереж Петрі при моделюванні дефектності процесів послідовної структури (1999)
Ангельський О. В. - Структура скалярних статистичних полів, Бесага Р. М., Ковальчук О. В., Мохунь І. І. (1999)
Пирога С. А. - Дисперсія поздовжних акустичних фононів у монокристалах CdJ2 (4H), легованих CuJ (1999)
Богатирьова Г. В. - Нелінійна голограма Юнга як вейвлет-перетворювач вхідного сигналу, Полянський П. В. (1999)
Бучковський І. А. - Програмно–апаратурний комплекс для дослідження процесів у динамічних системах, Горкавчук А. Г., Ломанець В. С., Максимяк П. П. (1999)
Політанський Л. Ф. - Особливості моделювання порогової напруги МОН–транзисторів з коротким каналом, Герасим В. В., Горда Є. Л., Пшегорницька І. В., Бурмич І. П. (1999)
Королюк Ю. Г. - Дослідження структурних властивостей твердих розчинів заміщення SiХGe1-Х методом молекулярної динаміки, Дейбук В. Г. (1999)
Захарук З. І. - Розподіл Mn у кристалах твердих розчинів Cd1-xMnxTe, Горбунов В. В., Дремлюженко С. Г., Стецько Ю. П., Раренко І. М. (1999)
Охрем В. Г. - Стаціонарний температурний режим двокаскадного анізотропного термоелектричного холодильника, Охрем О. А. (1999)
Розвер Ю. Ю. - Термоелектричні генератори із змінним рівнем нагріву теплоносіїв, Розвер Д. Ю., Димиращук В. Т., Семізоров О. Ф., Чернов В. М. (1999)
Федоров Р. В. - Про залежність маси від швидкості (1999)
Черепачинський В. І. - Про помилковість одного з Ейнштейнівських методів одержання перетворень Лоренца (1999)
Лавренко С. С. - Вплив захвату радіоактивної домішки травою на тимчасову залежність її концентрації у воді річки (1999)
Колесніков М. М. - Інтегральне управління мультисервісними телематичними мережами, Чашков Ю. А. (1999)
Миронюк О. В. - Дослідження взаємозв’язку між енергією поверхні волокнистих наповнювачів та міцністю полімерних композицій на їх основі, Дудко В. А., Баклан Д. В., Смольниченко К. О. (2016)
Лутчин М. М. - Математичні моделі гістерезису (2016)
Барвицкий П. П. - Синтез, спекание, структура и свойства материалов на основе AlB12C2, Прихна Т. А., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Дуб С. Н., Карпец М. В., Муратов В. Б., Васильев А. А. (2016)
Прокопович І. В. - Метрологічне забезпечення контролю щільності гетерогенних матеріалів, Духаніна М. О., Становська І. І., Шер Х. В., Добровольська В. В., Торопенко О. В. (2016)
Василюк С. В. - Вивчення контрольованого електронного переносу крізь одиночну органічну молекулу, Мягченко Ю. А. (2016)
Задорожний П. С. - Моделювання проходження світла через напівпрозорі середовища (2016)
Ходаковський О. В. - Дослідження впливу парааміноазобензолу на адгезійні властивості епоксидної матриці для захисних покриттів засобів транспорту, Амелін М. Ю., Сметанкін С. О., Акімов О. В., Яцюк В. М. (2016)
Леонтьева В. В. - Исследование чувствительности в некотором классе сложных динамических систем, Кондратьева Н. А. (2016)
Бакулевський В. Л. - Тестування програмного забезпечення розрахунку технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ (2016)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Підвищення ефективності обробки інформації для ідентифікації суб’єктів в системах контролю доступу за допомогою перетворення Фур’є (2016)
Єрьоміна Н. С. - Формування вирішальної функції кореляційно-екстремальних систем навігації за критерієм максимуму узагальненого коефіцієнта взаємної кореляції, Сотніков О. М., Таршин В. А. (2016)
Адоньєв Є. О. - Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування Б-функцій для трьох точок, Верещага В. М., Лисенко К. Ю. (2016)
Білошицька О. К. - Нелінійна динаміка як інструмент прогнозування патологічних змін на електроенцефалограмі (2016)
Тітомир Л. А. - Досвід впровадження соціальних інновацій в готелях Одеси і області, Данилова О. І. (2016)
Маркін М. О. - Контроль геометричних розмірів зондів для атомносилової мікроскопії інформаційно-вимірювальною системою, Маркіна О. М., Кущовий С. М., Бутенко К. О. (2016)
Москалец Н. В. - Анализ влияния ограничений при реализации методов пространственно-временного доступа (2016)
Іларіонов О. Є. - Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпоративних систем дистанційного навчання, Іларіонова Н. М., Сорока П. М. (2016)
Сорока П. М. - Вирішення проблем прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень, Іларіонов О. Є. (2016)
Оксіюк О. Г. - Побудова безпечної інформаційної інфраструктури як необхідність виживання, Шестак Я. В., Огбу Д. О. (2016)
Орендарчук Ю. В. - Оптимізація складу формувальних сумішей для автоматизованого виробництва литих деталей двигунів внутрішнього згоряння, Красноухова А. А., Ачкасов І. О., Барсук А. С., Головко В. І. (2016)
Некрасов А. В. - Контроль температурних режимів та охолодження тягових двигунів електротехнічних комплексів в процесі експлуатації, Чорна В. О., Кас'янов Є. М. (2016)
Школьна О. В. - Прогнозування динаміки споживання вторинної пари з випарної установки, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2016)
Мельничук О. В. - Розробка математичної моделі оцінки зон критичних внутрішніх напружень в формотворчих деталях сгинального штампа (2016)
Безрук З. Д. - Дослідження закономірностей очищення водопровідної води методом виморожування, Радов Д. Г., Маслов В. П., Дорожинський Г. В., Дорожинська Г. В., Конченко А. В. (2016)
Колесник В. Є. - Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах, Павличенко А. В. (2016)
Пуляев А. А. - Результати комп’ютерного моделювання процесу формування литого поршню для двигунів внутрішнього згоряння, Золотарева А. В, Чумаченко В. І., Богдан В. В., Белик М. М. (2016)
Ляшенко А. В. - Макрофауна безхребетних ставка Теремківський-3 (р. Нивка), Зоріна-Сахарова К. Є., Воліков Ю. М., Маковський В. В., Ситник Ю. М., Колесник Н. Л. (2017)
Шекк П. В. - Уменьшение органического загрязнения мелководных акваторий солоноватоводных лиманов при выращивании рыб в садках в поликультуре, Бургаз М. И. (2017)
Мендришора П. Д. - Характеристика 3-річних плідників райдужної форелі, вирощених в умовах індустріального господарства "Слобода Банилів", Куріненко Г. А. (2017)
Шекк П. В. - Влияние состава рациона и условий выращивания на проявление каннибализма у восточной пресноводной креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849), Астафуров Ю. О. (2017)
Спиридонов В. Г. - Розроблення методики ДНК-ідентифікації осетрових видів риб з використанням полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (2017)
Гейна К. Н. - Динамичность микроструктуры мезонефроса леща (Abramis brama Linnaeus, 1758) Днепровско-Бугской устьевой системы в связи с нерестовой миграцией, Козий М. С. (2017)
Грициняк І. І. - Особливості гемопоезу у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд), Симон М. Ю. (2017)
Kononenko I. - Development of cryoprotective media for low-temperature freezing of sterlet (Acipenser ruthenus) sperm (2017)
Батуревич О. О. - Перспективи застосування в рибництві мінералів природного походження відповідно до оцінки їх фізико-хімічних властивостей та ефективності використання в тваринництві (огляд) (2017)
Вчений іхтіолог-рибовод. До 90-ї річниці від дня народження Харитонової Наталії Миколаївни (2017)
Волошин П. В. - Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні, Марута Н. О. (2017)
Козявкін В. І. - Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, Шестопалова Л. Ф., Бородавко О. О., Гордієвич М. С. (2017)
Мищенко Т. С. - Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине (2017)
Михайлов Б. В. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України (2017)
Хвисюк О. М. - Клінічна специфіка й особливості психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і консцієнтальної війни, Маркова М. В., Марков А. Р., Кришталь Є. В., Агішева Н. К., Луценко О. Г., Гульман Б. Л., Зайцева Л. В., Мартиненко С. А., Даниленко Т. П. (2017)
Аймедов К. В. - Особливості фебрильних нападів при кататонічній формі шизофренії (2017)
Герасименко Л. О. - Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації (2017)
Денисенко М. М. - Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з аддикціями в клінічній картині (2017)
Друзь О. В. - Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій, Черненко І. О. (2017)
Заворотный В. И. - Посттравматические стрессовые расстройства у участников антитеррористической операции (боевые психогении, клинико-психопатологическая характеристика) (2017)
Колядко С. П. - Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизофренію, Каленська Г. Ю. (2017)
Кришталь В. Є. - Оцінка ефективності застосування системи психоосвіти у хворих на шизофренію (2017)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ использования нейропротекторов у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Гринцов Е. Ф., Голянищев М. А. (2017)
Степанченко К. А. - Сравнение динамики клинико-психологических показателей в результате медикаментозной и немедикаментозной терапии головной боли напряжения у подростков (2017)
Чугунов В. В. - Особливості структури і патогенез непсихотичних психічних порушень, коморбідних цукровому діабету 2-го типу, та аффільованих соматичних захворювань, Ткаченко О. В. (2017)
Антоненко К. В. - Особливості клінічної діагностики та наслідків міастенії, поєднаної з патологією щитоподібної залози, Ілляш Т. І., Вакуленко Л. О. (2017)
Боброва В. І. - Зміни вмісту показників окислювальної модифікації білків у хворих на хронічну ішемію мозку залежно від вираженості когнітивних розладів, Демченко А. В. (2017)
Василовский В. В. - Эффективность натализумаба и митоксантрона при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Черненко М. Е., Песоцкая К. О., Ткачева Т. Н. (2017)
Василовский В. В. - Дифференциально-диагностические критерии неблагоприятного прогноза при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Киржнер В. М. (2017)
Височанська Т. Г. - Вплив організаційних заходів на імплементацію тромболітичної терапії при інсульті, Бартюк Р. С., Бородій О. О., Височанський О. В., Карпенко Н. В., Костенко Т. В., Коробчук Н. І., Капітанчук І. В., Кривенко Г. О., Сініцка Л. В. (2017)
Волошина Н. П. - Характеристика диссомнических расстройств при разных типах течения рассеянного склероза, Терещенко Л. П., Негреба Т. В., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О. (2017)
Гарматина О. Ю. - Исследование церебральной гемодинамики при хронической ишемии головного мозга, вызванной патологией брахиоцефальных артерий, с целью выбора лечебной тактики, Робак О. П. (2017)
Гейко В. В. - Значення ендокринної системи синтезу стероїдних гормонів у механізмах реалізації біологічної схильності до експериментального розсіяного склерозу у тварин репродуктивного віку, Утевська С. В. (2017)
Горанский Ю. И. - Противосудорожная терапия в период гестации (2017)
Гордиевич М. С. - Дослідження ефективності застосування системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації професора В. І. Козявкіна для дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (2017)
Григорова И. А. - Астено-вегетативный синдром при черепно-мозговой травме и методы его коррекции, Григоров Н. Н., Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Тесленко Н. И., Новак А. С. (2017)
Губина Г. Л. - Влияние возрастного фактора на степень компенсации функций центральной нервной системы в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы, Гладкая-Губина Я. Н., Харитоненко А. Л., Акопян Н. М., Мороз И. В. (2017)
Гуйтур М. М. - Онлайн діагностика гострого порушення мозкового кровообігу за типом мозкового ішемічного інсульту в період "терапевтичного вікна" (до 3 годин від початку захворювання) (2017)
Дарий В. И. - Клинические, допплерографические и компьютерно-томографические сопоставления у больных с осложненными мозговыми ишемическими инсультами (2017)
Дельва І. І. - Фактори, асоційовані з постінсультною втомою в гострому періоді інсультів, Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю. (2017)
Денисенко Д. М. - Непсихотичні психічні розлади у хворих з судинною патологією нижніх кінцівок (2017)
Деревецька В. Г. - Особливості добової динаміки артеріального тиску та електрокардіограми у хворих після кардіохірургічних втручань (2017)
Дзяк Л. А. - Посттравматические психоневрологические нарушения, Мизякина Е. В. (2017)
Дзяк Л. А. - Клинические характеристики головной боли у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга, Цуркаленко Е. С. (2017)
Димшиць Д. І. - Непсихотичні психічні розлади та виразкова хвороба на різних етапах лікування (2017)
Дубенко Е. Г. - Дискуссионные вопросы терапевтических направлений эпилептогенеза (2017)
Дмитрієва О. В. - Клініко-патофізіологічні механізми формування та прогресування постінсультних больових синдромів (2017)
Дубівська С. С. - Визначення способу корекції когнітивних змін у післяопераційному періоді у хворих з ургентною хірургічною патологією (2017)
Дуве Х. В. - Оцінка когнітивних функцій у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу, Шкробот С. І. (2017)
Єгоров О. О. - Електроенцефалографічне дослідження вагітних після органозберігаючого лікування передрака і початкових стадій рака ендометрія (2017)
Зозуля І. С. - Деякі напрямки поліпшення надання медичної допомоги при мозковому інсульті, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2017)
Кирпа І. Ю. - Досвід хірургічного лікування хворих з тунельними нейропатіями верхніх кінцівок, Сірко А. Г. (2017)
Коленко О. И. - Оценка динамики стационарной летальности среди пациентов с мозговым инсультом (2017)
Кравчук В. О. - Клініко-неврологічні та когнітивні порушення у хворих зі стенозуючим ураженням коронарних судин (2017)
Кутіков О. Є. - Зв’язок антропологічного чинника зі змінами на електроенцефалограмі у пацієнтів з хворобою Вільсона—Коновалова, Нікішкова І. М., Волошин-Гапонов І. К., Забродіна Л. П. (2017)
Липинська Я. В. - Динаміка перебігу вегетативної дисфункції, асоційованої з міофасціальними больовими синдромами, під впливом комплексного лікування із застосуванням методів рефлексотерапії (2017)
Логвиненко А. В. - Роль миогенного фактора и биомеханических нарушений в генезе синдрома позвоночной артерии (2017)
Малик С. Л. - Вплив однорічного застосування вітаміну D3 на перебіг множинного склерозу, Желіба Л. М., Московко Г. С., Костюченко А. В., Руденко Г. С. (2017)
Мар’єнко Л. Б. - Наслідки лікування та прогноз післятравматичної епілепсії, Мар’єнко К. М. (2017)
Мар’єнко Л. Б. - Десятирічний досвід роботи Львівського обласного протиепілептичного центру: підсумки та перспективи, Мар’єнко К. М., Ткачук Л. Й. (2017)
Матюшко М. Г. - Порушення мозкового кровообігу у людей молодого віку, Чижевська О. С., Влащук А. М., Литовальцева Г. М. (2017)
Мителев Д. А. - Клинико-ретроспективный анализ неврологических нарушений при сахарном диабете 1 типа у детей и подростков (2017)
Мищенко Т. С. - Коррекция цереброваскулярных нарушений на фоне метаболического синдрома, Здесенко И. В. (2017)
Міщенко В. М. - "Німі" інфаркти мозку та когнітивні порушення (2017)
Морозова О. Г. - Кинезиофобия как предиктор неблагоприятного прогноза у пациентов с цервикальным головокружением, Ярошевский О. А., Логвиненко А. В. (2017)
Мяловицька О. А. - Характеристика когнітивного викликаного потенціалу Р300 у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В. (2017)
Назарчук І. А. - Соматотип конституції людини як предиктор м’язово-тонічних порушень при вертеброневрологічних синдромах шийної локалізаці (2017)
Насалик Р. Б. - Деякі особливості кровопостачання головного мозку у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку, Шкробот С. І. (2017)
Негреба Т. В. - Дифференциально-диагностические критерии характера прогноза при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Киржнер В. М. (2017)
Некрасова Н. О. - Особливості спондилогенних порушень кровообігу в вертебробазилярному басейні, Григорова І. А., Товажнянська О. Л. (2017)
Нікішкова І. М. - "Лобовий" характер когнітивних порушень при хворобі малих судин мозку, Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2017)
Перова В. П. - Конституціональні предиктори формування хронічного поперекового больового синдрому, Демчук А. І. (2017)
Песоцкая К. О. - Раннее прогнозирование развития печеночной энцефалопатии у больных с вторичным билиарным циррозом печени, Песоцкая Е. В. (2017)
Пісоцька О. В. - Фактори ризику та клініко-патогенетичні механізми цереброваскулярних порушень у хворих після коронарної ангіографії, Харіна К. В., Крайз І. Г. (2017)
Посохов М. Ф. - Типові й атипові прозопалгії (2017)
Посохов Н. Ф. - Этиология фармакорезистентных атипичных прозопалгий у больных с преимущественным поражением краниальных чувствительных нервов, Байда Р. Н., Посохов П. Н., Дагер Н. И., Лемонджава З. М. (2017)
Привалова Н. М. - Нейропсихологічні критерії діагностики і прогнозу при закритій вибуховій черепно-мозковій травмі (2017)
Привалова Н. М. - Деякі психологічні особливості хворих з дорсалгіями та цервікальними больовими синдромами при неврологічній патології вертебрального та невертебрального ґенезу, Федосеєв С. В. (2017)
Прокопів М. М. - Стан надання медичної допомоги хворим на мозковий інсульт у м. Києві (за результатами прагматичного спостереження), Рогоза С. В. (2017)
Реміняк І. В. - Корекція депресивних порушень у хворих з больовими синдромами після перенесеного ішемічного інсульту (2017)
Реміняк І. В. - Порушення сну у хворих на мігрень, Реміняк Ю. К. (2017)
Реміняк І. В. - Особливості структурних змін головного мозку у хворих після кардіохірургічних втручань (2017)
Розова К. В. - Коригуючий вплив препарату Капікор при експериментальному паркінсонізмі та хворобі Паркінсона, Маньковська І. М., Гончар О. О., Древицька Т. І., Коробань І. М., Карасевич Н. В. (2017)
Рощупкина Т. Н. - Современные направления менеджмента пароксизмальных проявлений при алкогольной энцефалопатии, Северин Ю. В. (2017)
Сабовчик А. Я. - Особливості епідеміологічних показників хвороби Паркінсона на Закарпатті, Пулик О. Р. (2017)
Сагайдак Л. О. - Оцінка клініко-лабораторних параметрів у хворих з вертеброгенним попереково-крижовим больовим синдромом із супутнім ожирінням, Шкробот С. І. (2017)
Салій З. В. - Деякі особливості імунних порушень у віддаленому періоду черепно-мозкової травми, Шкробот С. І, Салій І. М. (2017)
Сербіненко І. А. - Декомпенсація хворих на енцефалопатії в період геомагнітних бур (2017)
Сірко А. Г. - Хірургічне лікування фармакорезистентних форм невралгії трійчастого нерва, Кирпа І. Ю. (2017)
Смотрицька Т. В. - Загальна характеристика показників варіабельності артеріального тиску в гострому періоді мозкового інсульту (2017)
Соколова Л. І. - Сучасні критерії діагностики розсіяного склерозу в практичній неврології (2017)
Соколова Л. І. - Вдосконалення підготовки лікарів-інтернів неврологів, Ілляш Т. І. (2017)
Стоянов О. М. - Можливості терапії дрижальних гіперкінезів при вегетативних і судинних дисфункція, Колесник О. О., Антоненко С. О., Борисенко О. А. (2017)
Стоянов О. М. - Нейровегетативні розлади в клініці посттравматичної епілепсії, Муратова Т. М., Борисенко О. А., Колесник О. О., Олійник С. М. (2017)
Сухоносова О. Ю. - Моніторинг стану статистичних показників з нервових хвороб та епілепсії серед дитячого населення Харківської області та України (2017)
Сухоруков В. В. - Особенности организации ночного сна по данным полисомнографических исследований у больных с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим типами течения рассеянного склероза (2017)
Танцура Л. М. - Перспективи фармакогенетичних досліджень при фармакорезистентних епілепсіях у дітей, Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В., Танцура Є. О. (2017)
Ткачева Т. Н. - Характеристика вторично-прогредиентного течения рассеянного склероза у больных с ретробульбарным невритом в дебюте (2017)
Товажнянська О. Л. - Імунологічні критерії тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса, Самойлова Г. П. (2017)
Tondiy O. - Use of the physiotherapy complex on the treatment of the spasticity of different etiologies, Zavalna O., Korenev S. (2017)
Федосєєв С. В. - Стан здоров’я та якість життя хворих з болем у спині (дорсалгією) при різних варіантах неврологічної патології (2017)
Флорікян В. А. - Толерантність до фізичного навантаження у хворих з церебральною венозною патологією, Слепак О. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Харіна К. В. - Особливості неврологічного стану у хворих після аортокоронарного шунтування (2017)
Роїк М. В. - Екологічна стабільність і пластичність перспективних гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2017)
Харіна К. В. - Оцінка структурно-функціонального стану магістральних артерій та особливості церебральної гемодинаміки у хворих після аортокоронарного шунтування, Лінська Г. В. (2017)
Лейбович А. С. - Деякі результати виконання програми "Бетаінтеркрос" циклу (14-15-16), Борисов Д. В., Борисова Т. О., Борисова Л. В., Шрамко Л. П. (2017)
Черненко М. Е. - О проблеме пластичности неврологических и психических процессов в условиях демиелинизирующей патологии и при нейродегенерации (2017)
Сінченко В. М. - Етапи та перспективи розвитку української інтенсивної технології виробництва цукрових буряків, Пиркін В. І. (2017)
Артюхова В. В. - Особливості травматичного досвіду учасників бойових дій, напрямки його психокорекції (2017)
Альдеков Н. А. - Совершенствование приемов возделывания сахарной свеклы в Казахстане, Рамазанова С. Б., Бастаубаева Ш. О. (2017)
Березовский В. Н. - Посттравматическое стрессовое расстройство в зоне проведения антитеррористической операции, Панченко О. А. (2017)
Войтова Г. П. - Енергоємність – оцінка функціонування агросистем зерно-бурякової сівозміни в зоні достатнього зволоження правобережного Лісостепу (2017)
Блажевич Ю. А. - Частота рецидивов и динамика клинической представленности психозов после первого психотического эпизода по данным катамнестического исследования (2017)
Саблук В. Т. - Саморегуляція населення комах в агроценозі буряків цукрових – проблема і шляхи її вирішення, Грищенко О. М., Смірних В. М. (2017)
Васильєва Г. Ю. - Особливості реалізації копінг-поведінки в професійній діяльності медичних працівників онкологічного профілю з різним рівнем емоційного вигоряння (2017)
Венгер О. П. - Клінічні особливості суб’єктивного контролю у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2017)
Георгиевская Н. В. - Психотерапевтическая помощь замужним женщинам при различных формах сексуальной дезадаптации (2017)
Гердт И. Ю. - Особенности синтетической, межнациональной, поликультуральной социопсихотерапии иммигрантов с различными формами психических и поведенческих расстройств (2017)
Гук Г. В. - Особливості застосування діагностичного інструменту SCID-I з метою оцінки стану психічного здоров’я демобілізованих учасників бойових дій (2017)
Данилов А. С. - "Многообразие эмоционального влияния. Рождение эмоции из логоса" (2017)
Денисенко М. М. - Кореляція аддиктивних тенденцій у хворих на неврастенію (2017)
Денисенко М. М. - Клінічна варіативність постстресових розладів у комбатантів, Лакинський Р. В. (2017)
Живілова Я. С. - Організація психосоціальної реабілітації у хворих з органічними ураженнями головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом (2017)
Забор В. С. - Екзистенційний підхід як метод діагностики і психотерапії у пацієнтів з тривожно-астенічними розладами, Фільц О. О. (2017)
Заворотний В. І. - Посттравматичний стресовий розлад у військово службовців Збройних Сил України, Соколова І. М. (2017)
Зеленська К. О. - Сучасна модель формування суїцидальної поведінки, Зеленська Г. М. (2017)
Іщук В. В. - Патоконативний компонент психоендокринного синдрому у хворих на порушення обміну гормонів щитоподібної залози та наднирників (2017)
Кирилюк Н. П. - Роль специфічних для ВІЛ-інфікованих пацієнтів стресорів у психогенезі депресії (2017)
Кожина А. М. - Психоосвітні заходи в умовах гібридної війни, Гайчук Л. М. (2017)
Кожина Г. М. - Система раннього виявлення, корекції та профілактики суїцидальної поведінки у хворих на посттравматичний стресовий розлад, оцінка її ефективності, Коростій В. І., Зеленська К. О. (2017)
Кожина Г. М. - Рівень протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад, Тєрьошина І. Ф. (2017)
Козідубова В. М. - Питання вдосконалення післядипломної підготовки фахівців психіатричної допомоги в діяльності опорної кафедр, Долуда С. М., Гончаров В. Є., Баричева Е. М., Брагін Р. Б., Гурницький О. В. (2017)
Козявкін В. І. - Клініко-психопатологічні особливості дітей з аутизмом та їх динаміка в процесі реабілітації за Системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Волошин Т. Б. (2017)
Коровіна Л. Д. - Вплив депресії на перебіг параноїдної шизофренії, Кондратенко А. П. (2017)
Коростій В. І. - Біоритмологічні особливості пацієнтів з артеріальною гіпертензією та субклінічними психопатологічними проявами, Меламуд К. С. (2017)
Коростій В. І. - Принципи корекції та профілактики соціально-стресових розладів у категорій населення, постраждалих внаслідок АТО, Платинюк О. Б. (2017)
Коршняк О. В. - Динаміка непсихотичних психічних розладів у осіб у віддаленому посткомоційному періоді на фоні сполученої психо- та фармакотерапії, Коршняк Т. В. (2017)
Костюченко Н. В. - Взаємозв’язок особливостей психоакустики та негативної симптоматики у хворих на шизофренію, Фільц О. О. (2017)
Криворотько Я. В. - Організація психотерапевтичної допомоги жінкам у перинатальному центрі, Криворотько К. І. (2017)
Кудінова О. І. - Психотерапія в системі лікування хворих на тривожні розлади, Чорна Т. С., Злобін О. О. (2017)
Кутіков О. Є. - Форми невротичної патології у пацієнтів з різними антропологічними характеристиками (2017)
Лизак О. Л. - Оцінка ефективності стаціонарної психотерапії за змінами паттернів міжособистісних стосунків (2017)
Лінський І. В. - Співвідношення больової чутливості та аутоагресивної поведінки у деяких категоріях хворих, Кузьмінов В. Н., Юрченко М. П., Шульга О. О. (2017)
Лінський І. В. - Особливості больової чутливості у хворих з тяжким депресивним епізодом, Ткаченко Т. В., Кузьмінов В. Н., Малихіна Н. А. (2017)
Мамчур А. И. - Комплексный подход в лечении соматоформных расстройств, Гуща С. И. (2017)
Мартинова Ю. Ю. - Внутрішньоособистісні та психосоціальні складові адаптаційного потенціалу жінок, які перенесли мастектомію, Мацько Н. Г. (2017)
Марута Н. О. - Особливості терапевтичних заходів у хворих на невротичні розлади з аддиктивними формами поведінки, Колядко С. П., Явдак І. О., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2017)
Марута Н. О. - Алгоритм персоніфікованої психотерапії при депресивних розладах, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Малюта Л. В. (2017)
Марута Н. О. - Діагностичні критерії депресивних розладів на етапах надання медичної допомоги, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Семікіна О. Є., Каленська Г. Ю., Теренковський Д. І. (2017)
Михайлова Е. А. - До проблеми діагностики тривожних розладів у дітей, Проскуріна Т. Ю., Матковська Т. М. Мітельов Д. А., Бєляєва О. Е. (2017)
Михайлова Е. А. - Клініко-генетичний аспект тривожно-фобічних розладів у дітей у контексті первинної та вторинної профілактики, Проскуріна Т. Ю., Багацька Н. В., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Глотка Л. І. (2017)
Михайлов Б. В. - Организация психосоциальной реабилитации детей и подростков в Украине с использованием природных и преформированных факторов, Водка М. Е., Вашките И. Д., Алиева Т. А. (2017)
Михайлов Б. В. - Інклюзивна модель освіти дітей з обмеженими можливостями здоров’я, Колеснік Н. М. (2017)
Михайлов В. Б. - К вопросу о развитии соматогенных эмоциональных нарушений у лиц, перенесших инфаркт миокарда, Фельдман Д. А. (2017)
Мозгова Т. П. - Клініко-психопатологічний аспект електрофізіологічних порушень у підлітків з розладами поведінки, Лещина І. В., Федорченко С. В. (2017)
Овчаренко М. О. - Стан вродженого імунітету при посттравматичних стресових розладах у мешканців Луганської областi, Вербицький Є. Ю. (2017)
Панченко О. А. - Постстресові розлади в умовах громадянського протистояння (2017)
Панченко О. А. - Украинско-польское сотрудничество в области нейрореабилитации и психоневрологии, Сливински Збигнев, Кутько И. И., Радченко С. М. (2017)
Панченко О. А. - Особенности развития психических расстройств в условиях вооруженного конфликта, их коморбидность, Кутько И. И., Стасюк А. В. (2017)
Пенова И. К. - Общие принципы программы реабилитации пациентов пожилого возраста с когнитивными расстройствами (2017)
Підкоритов В. С. - Оптимальні стратегії терапії у хворих на параноїдну шизофренію з серцево-судинною патологією, Байбарак Н. А. (2017)
Підкоритов В. С. - Предиктори та особливості клінічної картини повторних нападів шизоафективного розладу, Серікова О. С. (2017)
Підкоритов В. С. - Особливості лікування та реабілітації хворих на шизофренію, що мають супутню гастроентерологічну патологію, Скринник О. В. (2017)
Підкоритов В. С. - Сучасні підходи до лікування та реабілітації хворих на шизофренію, що мають супутню неврологічну патологію, Український С. О. (2017)
Підлубний В. Л. - Біопсихосоціальна концепція в оціненні психічного здоров’я працівників промисловості (2017)
Поліщук О. Ю. - Використання біофідбек-терапії у корекції тривожних та депресивних розладів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Пастернак Н. І., Юрценюк О. С. (2017)
Пономарёва А. В. - Психодиагностика постстрессовых расстройств, Панченко О. А. (2017)
Пономарёва В. В. - Мишени когнитивной терапии компульсивного расстройства сексуального поведения (2017)
Пономарёв В. И. - Личностные особенности при соматоформной вегетативной дисфункции, Вовк В. И, Матвиенко Ж. И. (2017)
Пономарьов В. І. - Сучасні підходи до ранньої діагностики гострих нейроінфекцій на первинній ланці допомоги, Савицька І. Б. (2017)
Пономарьов В. І. - Про патоморфоз ендогенного-процесуальних психічних розладів, Суворова-Григорович А. А., Мінюкова С. Л. (2017)
Проскуріна Т. Ю. - Особливості реабілітації дітей з тривожно-фобічними розладами, Михайлова Е. А., Бєляєва О. Е., Матковська Т. М., Мітельов Д. А. (2017)
Прохорова О. В. - Спільні механізми депресії пізнього віку та стійкого когнітивного зниження (2017)
Пугач Е. А. - Инновационные подходы к лабораторной диагностике острого стресса в условиях антитеррористической операции, Панченко О. А. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості ініціального етапу ендогенних депресивних розладів у осіб молодого віку, Белов О. О. (2017)
Пшук Н. Г. - Деякі конструкти формування ресурсу сімейної підтримки пацієнтів з шизофренією та афективними розладами, Камінська А. О. (2017)
Пшук Н. Г. - Використання майндфулнес-технік при тривожних розлада, Стукан Л. В., Сігнаєвська О. В. (2017)
Романова И. В. - Психокоррекция и психотерапия женщин, пострадавших от гендерно обусловленного насилия (2017)
Самойлова О. В. - Розвиток дитячих посттравматичних стресових розладів під дією психотравмуючих чинників (2017)
Сарвир И. Н. - Особенности эмоционально-аффективной сферы у больных с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (2017)
Саржевський С. Н. - Особливості клініки та лікування депресій в похилому віці (2017)
Сафонов Д. Н. - Типологія патоморфозу кататонічного синдрому (2017)
Свиридова З. В. - Ультразвуковая диагностика патологии органов брюшной полости у пациентов с хроническими психическими расстройствами, Панченко О. А. (2017)
Селюкова Т. В. - Психологічні особливості діагностики алекситимії в осіб з різним рівнем відчуття самотності (2017)
Сєрікова О. І. - Прогностичне значення першого епізоду біполярного афективного розладу (2017)
Сінча К. А. - Основні результати дослідження негативної постманіфестної симптоматики депресивного спектра при шизофренії (2017)
Стрельнікова І. М. - Досвід надання антипсихотичної допомоги жінкам, хворим на епілепсію, що ускладнилась психотичними розладами (2017)
Табачніков С. І. - Особливості феноменологічної характеристики осіб, тимчасово переміщених з зони АТО, які страждають на посттравматичні психічні порушення, коморбідні із вживанням психоактивних речовин, Харченко Є. М., Осуховська О. С., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Болтоносов С. В. (2017)
Токарєва І. Л. - Якість виконання наукових досліджень в сучасній психоневрології (2017)
Фільц О. О. - Проблеми контрморбідності, Фітькало О. С., Лизак О. Л., Забор В. С., Костюченко Н. В. (2017)
Хмаин С. - Арт-терапевтическая рисуночная техника "звезда чувств" в комплексном лечении больных с рекуррентным депрессивным расстройством (2017)
Чабан О. С. - Аналіз впливу бойових дій на військовослужбовців, залежно від статі, в умовах наближеного стресу, Безшейко В. Г. (2017)
Чабан О. С. - Валідизація "Шкали оцінки якості життя", Хаустова О. О., Безшейко В. Г., Москаленко О. В. (2017)
Черкасова А. О. - Проблема психосоматичних розладів у дітей в сучасних умовах (2017)
Чугунов В. В. - Феномен псевдопатоморфоза психической патологии, Городокин А. Д. (2017)
Чулков О. М. - Юридичні і медичні аспекти кримінально-процесуальної дієздатності давати свідчення у свідків і потерпілих, хворих на шизофренію (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження трансформації індивідуально-психологічних особливостей комбатантів, які перебували у зоні АТО, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2017)
Шкробот С. І. - Вплив фактору міграції на перебіг депресивних розладів у мігрантів та реемігранті, Венгер О. П., Смашна О. Є., Мисула Ю. І., Сас Л. М., Білоус В. С., Костіна О. О. (2017)
Штриголь Д. В. - Особливості психомоторики дітей з психічним недорозвиненням (2017)
Щеголь М. В. - Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы у лиц с постстрессовыми расстройствами, Панченко О. А. (2017)
Юрьева Л. Н. - Некоторые особенности диагностики и клинической динамики соматоформных расстройств, Мамчур А. И., Гуща С. И. (2017)
Yurieva L. М. - Primary prophylaxis of psychical maladjustment in relatives of patients with the first psychotic episode, Shusterman T. Y., Hoholev K. V. (2017)
Юрценюк О. С. - Депресивні та тривожні розлади у студентів (2017)
Богацкая Е. Д. - Медико-психологические аспекты насилия в семье (2017)
Борщевська А. В. - "Епідемія" шкільної неуспішності:системний погляд, Кирилюк С. С. (2017)
В’юн В. В. - Медико-психологічна підтримка лікарів-інтернів в сучасних умовах (2017)
Вязьмітінова С. О. - Принципи організації медико-психологічної допомоги учасникам бойових дій в санаторно-курортних умовах (2017)
Герасимук В. А. - Характеристика сімейного функціонування жінок, чоловіки яких хворіють на шизофренію (2017)
Зильберблат Г. М. - Коммуникативная толерантность — важная составляющая в профессиональном портрете социальных работников, Иващенко В. К., Тимен М. Е., Иващенко Н. Е. (2017)
Кабанцева А. В. - Психологічні чинники медико-психологічного контролю водіїв-професіоналів, Панченко О. А. (2017)
Коваленко І. В. - Когнітивно-поведінкова психотерапія перфекціонізму у молоді, Лемещук М. В. (2017)
Лобунец А. Ю. - Психологические особенности студентов, проживавших в зоне АТО, и организация медико-психологической реабилитации, Демченко О. А. (2017)
Прокопович Є. М. - Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків, Пільгук Н. М. (2017)
Радченко С. М. - Инновационные методы медико-психологического контроля в нейрореабилитации, Панченко О. А. (2017)
Рябоконь Н. О. - Сучасний підхід до організації медично-психологічного супроводу дітей з тривожно-депресивними розладами (2017)
Сердюк І. О. - Психодіагностичні методи в оцінці динаміки нейрореабілітації, Панченко О. А. (2017)
Шавліс Н. А. - Психологічні методи роботи з дітьми з різними формами мовленнєвої патології (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Типологічна класифікація суб’єктивної картини життєвого шляху у хворих на різні форми невротичних розладів, Марута О. С. (2017)
Андрух П. Г. - Психотерапия и реабилитация расcтройств эмоциональной сферы и сопряженных расстройств у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ, Андрух Г. П., Добростомат У. Н. (2017)
Андрух П. Г. - Созависимость в семьях лиц с зависимостью от психоактивных веществ, Андрух Г. П., Добростомат У. Н. (2017)
Артемчук А. П. - Ідентифікація провідних професійних груп осіб, залежних від алкоголю, з урахуванням їх представленості серед загальної кількості працюючих, в Харківській області, Гольцова С. В. (2017)
Артемчук К. А. - Новий підхід до терапії хворих на алкогольну залежність інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази переривчастими курсами — "за потребою", Лінський І. В. (2017)
Артемчук А. П. - Стрес як діагностичний, прогностичний та лікувальний фактор при станах залежності в умовах військових дій, природних та техногенних катастроф, шкідливих виробництв, соціальних конфліктів та інших вад життя, Артемчук О. А., Артемчук К. А. (2017)
Артемчук А. П. - Три провідні складники формування алкогольної залежності, Лобанов І. Ю., Гольцова С. В. (2017)
Артемчук А. П. - Клініко-епідеміологічний аспект сучасних форм алкогольної хвороби на моделях різних типів професійно-виробничої шкідливості, Мінко О. І. (2017)
Артемчук О. А. - Фармакотерапевтична технологія адаптаційно-метаболічної дії ("Композит-1"): принципи створення, механізми дії та результати використання в клініці алкоголізму, Мінко О. І. (2017)
Бараненко О. В. - Особливості проявів психопатологічної симптоматики залежно від рівня споживання алкоголю в учасників АТО (2017)
Бараненко О. В. - Аналіз особливостей рівня та стилю споживання алкоголю в учасників АТО, Лісна Н. М. (2017)
Бараненко О. В. - Особливості алкогольних уподобань в учасників АТО, Самойлова Е. С., Шалашов В. В., Голощапов В. В., Літвиненко В. В. (2017)
Берченко О. Г. - Нейрофизиологические, нейрохимические и метаболические механизмы развития синдрома отмены у крыс с зависимостью от алкоголя, Титкова А. М., Веселовская Е. В., Шляхова А. В., Левичева Н. А. (2017)
Васильєва О. О. - Психоневрологічна симптоматика та її корекція у хворих на синдром залежності від психоактивних речовин з суїцидальною поведінко, Іщенко О. С., Петухова І. С. (2017)
Васильєва Г. Ю. - Особливості емоційного стану наркозалежних, які отримують підтримувальну терапію агоністами опіоїдів (попереднє повідомлення), Яровой В. М. (2017)
Городокин А. Д. - Феномен суперкомплаентности пациентов на программе заместительной терапии зависимости (2017)
Завязкіна Н. В. - Алкоголізація як один з факторів аутоагресивної поведінки хворих на епілепсію (2017)
Задорожный В. В. - О связи неврологических проявлений с фундаментальными клиническими показателями у больных алкогольным делирием (2017)
Зильберблат Г. М. - Пути реформирования наркологической службы, Черняховский И. А., Соколова М. А. (2017)
Кузьмінов В. Н. - Клінічні варіанти стану відміни алкоголю з делірієм (2017)
Лісна Н. М. - Клінічні характеристики пацієнтів з різним рівнем терапевтичного альянсу, Бараненко О. В. (2017)
Лісна Н. М. - Зв’язок між показниками типів особистісної акцентуації та рівнем терапевтичного альянсу у хворих на алкогольну залежність і їх співзалежних родичів, Бараненко О. В., Шалашов В. В. (2017)
Лобанов І. Ю. - Мінімальна дисфункція головного мозку як етап і біологічний предиктор формування алкогольної залежності (2017)
Лобанов І. Ю. - Дослідження патопсихологічних механізмів ризику розвитку алкогольної залежності серед учнів ПТУ (2017)
Маркозова Л. М. - Преморбідні, клінічні та соціально-психологічні маркери ступеня терапевтичного альянсу в осіб з алкогольною залежністю (2017)
Маркозова Л. М. - Роль факторів нейропластичності у формуванні когнітивних порушень та їх корекції у осіб з алкогольною залежністю з постстресовими розладами (2017)
Маркозова Л. М. - Метод математичного моделювання агоністично-антагоністичної взаємодії станів залежності різного походження в процесі їхнього епідемічного поширення, Лінський І. В. (2017)
Маркозова Л. М. - Визначення адаптогенних та патогенних ефектів психоактивних речовин серед учасників АТО (2017)
Мисько Г. М. - Протисудомні препарати пролонгованої дії в комплексній терапії компульсивного потягу до алкоголю та дидактичні основи імплементації (2017)
Мінко О. І. - Алкогольна поведінка та її наслідки у ветеранів АТО і цивільного населення, постраждалого від "гібридної війни", Лінський І. В., Бараненко О. В. (2017)
Радченко Т. М. - Патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому у наркозалежних жінок, Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. (2017)
Самойлова О. С. - Індивідуальна вразливість особистості як передумова вживання алкоголю в умовах "гібридної війни", Бараненко О. В., Голощапов В. В. (2017)
Сосін І. К. - Синдром відміни в сучасній наркології: інтеграція терапевтичних підходів і парадигма наукових досліджень та інновації дидактики, Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю. (2017)
Сосін І. К. - Клініко-діагностична і дидактична ідентифікація проблеми синдрому позиційного здавлення як невідкладного стану в наркології, Гончарова О. Ю. (2017)
Тарасов О. В. - К вопросу эволюции аддиктологического статуса потребителей синтетических каннабиноидов (2017)
Фітькало О. - Алкоголізм та реальність, Павлусів Т. (2017)
Харківська-Дзюба Ж. В. - Молодіжний проект "Школа менеджерів громадського здоров’я" (2017)
Чуев Ю. Ф. - Ассоциированная депрессия в наркологической науке и практике (2017)
Шалашов В. В. - Сучасні напрями профілактики наркологічних розладів, Гольцова С. В. (2017)
Буря А. И. - Исследование физико-механических характеристик графитопластов, Калиниченко С. В., Томина А. – М. В., Баглюк Г. А. (2017)
Колоскова А. Н. - Классификатор многослойных комбинированных упаковочных материалов (2017)
Ниркова Л. І. - Аналіз впливу комбінації стрес-корозійних чинників на корозійне розтріскування від напруження трубної сталі при рН, близьких до нейтральних (2017)
Адоньєв Є. О. - Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування Б-функцій для чотирьох точок, Верещага В. М., Лисенко К. Ю. (2017)
Беляев А. В. - Обработка сигналов в универсальном мультимедийном стрелковом тренажере, Зубков О. В., Тарасов К. С., Карташов В. М. (2017)
Димко Є. П. - Параметрична класифікація як основа системи підтримки прийняття рішень для управління виплавкою зносостійкого чавуну, Юрченко В. В., Шамрай А. В., Кияшко С. Ю., Дьоміна А. В., Макаренко Д. М. (2017)
Баженов В. Г. - Експериментальне дослідження електростатичного методу неруйнівного контролю дефектів у полімерних матеріалах, Івіцький І. І., Івіцька Д. К. (2017)
Ковалева Е. А. - Новые подходы к расчету себестоимости централизированного теплоснабжения, Мисюра Е. Ю. (2017)
Мілютіна О. С. - Статистичний аналіз графіків навантаження трансформаторної підстанції, Левченко С. А. (2017)
Москалец Н. В. - Сравнительная оценка методов определения направления прихода сигналов на основе выборочной корреляционной матрицы (2017)
Становський О. Л. - Моделювання та оптимізація поліматеріальних об’єктів в САПР за допомогою метода віртуальної моделі, Валід Шер Хуссаін, Лебедєва О. Ю., Становська Т. П., Торопенко А. В., Швець П. С. (2017)
Трикоз Л. В. - Змінення переробної спроможності сортувальних пристроїв через надійність характеристик верхньої будови колі, Багіянц І. В. (2017)
Негруб С. Л. - Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів, Володько Є. Г. (2017)
Исмайылова Д. Д. - Задача кручения радиально-неоднородного цилиндра (2017)
Коваленко В. Л. - Изучение характеристик Ni(OH)2, полученного в щелевом диафрагменном электролизере при различной концентрации сульфата натрия, Коток В. А. (2017)
Яковлева И. Г. - К вопросу определения концентрации газов в ванной сталеплавильных агрегатов, Петрик А. А. (2017)
Письменний С. В. - Методика визначення активної зони склепоутворення на контурі підземно-транспортної виробки при комбінованій розробці залізорудних родовищ (2017)
Чибичик О. А. - Оптимизация технологических режимов литья под низким давлением Al-Mg сплава по критерию максимума жидкотекучести, Степаненко Р. Н., Горощенко А. Н., Гриценко Д. В., Салтыков Л. А., Макаренко Д. Н. (2017)
Шумська Л. П. - Пориста теплоізоляція на основі глинозему (2017)
Радов Д. Г. - Виявлення отруйних домішок в етанолі методом поверхневого плазмонного резонансу, Маслов В. П., Дорожинский Г. В. (2017)
Івасенко В. М. - Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище, Винниченко Т. О. (2017)
Бородай И. И. - Влияние внешнего электромагнитного поля на обменные процессы в плодах фруктов (2017)
Дупенко О. О. - Визначення рівняння регресії очищення фенольних стічних вод з додаванням біогеної добавки карбаміду, Трикіло А. І. (2017)
Федюшко А. Ю. - Анализ распределения электрического поля на поверхности яблок со слоем микроорганизмов (2017)
Холодкова А. В. - Анализ и разработка web-сайта для музыкальной студии, Аннакулиев М. Н. (2017)
Войцехівська О. М. - Властивості фононних спектрів деяких сферичних наногетеросистем, Головацький В. А., Міхальова М. Я., Ткач М. В., Фартушинський Р. Б. (2000)
Гуцул І. В. - Дослідження вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента при антипаралельних напрямках градієнта температури та променевого потоку (2000)
Грушка О. Г. - Кінетичні ефекти у власному напівпровіднику Hg3In2Te6 при врахуванні розсіювання носіїв заряду на нейтральних центрах і акустичних фононах, Горлей П. М., Грушка З. М., Іваночко М. М. (2000)
Волянська Т. А. - Фотоелектричні властивості епітаксійних гомо- і гетероструктур на основі In4(Se3)1-xTe3x, Грицюк Б. М., Мошкова Т. С., Раренко І. М., Стребежев В. М., Паламар Т. В. (2000)
Стребежев В. М. - Вплив умов отримання на стабільність багатошарових інтерференційних покриттів на базі CdSb, Раренко І. М., Куликовська С. М., Дремлюженко С. Г. (2000)
Романюк Б. М. - Вплив термічних обробок на час життя нерівноважних носіїв заряду в Cz-Si, Попов В. Г., Мельник В. П., Клюй М. І., Горбулик В. І., Оберемок О. С. (2000)
Горлей П. М. - Електричні і фотоелектричні властивості діодів на основі CdxZn1-xTe, Демич М. В., Махній В. П., Ульяницький К. С., Хорват Ж. (2000)
Сльотов М. М. - Крайова люмінесценція GaN (2000)
Варцаб'юк О. М. - Оптичні властивості плівок CuInS2, вирощених методом пульверизації, Горлей П. М., Гречко В. О., Орлецький І. Г. (2000)
Ангельський О. В. - Отримання вихрових пучків, Бесага Р. М., Коновчук О. В., Мохунь І. І. (2000)
Полянський П. В. - Про особливості реалізації ефекту віртуального темного поля у юнгівській голографії (2000)
Новіков Л. М. - Дослідження механізмів деградації та забезпечення надійності потужних ПМОН-структур, Політанський Л. Ф., Ляшенко О. Ф., Паламарчук Д. О. (2000)
Бурачек В. Р. - Виготовлення фоточутливих плівок CdTe і дослідження їх характеристик, Зорій М. В., Савицький А. В. (2000)
Паранчич C. Ю. - Вирощування кристалів CdxHg1-xTe:V (х=0,9-0,95) та їх фізичні властивості, Андрійчук М. Д., Радевич Н. Я. (2000)
Возний М. В. - Моделювання процесу довготривалої релаксації фотопровідності у напівпровіднику після радіаційного опромінення, Горлей П. М. (2000)
Пирога С. А. - Механізм перезарядки мідних центрів у монокристалах CdJ2, легованих CuJ (2000)
Литвинчук І. В. - Вплив зосередженої сили на формування товщинних осциляцій інтенсивності, Струк Я. М., Раранський М. Д., Фодчук І. М. (2000)
Борча М. Д. - Вплив спотворення вхідної поверхні на чотирихвильове розсіяння X-променів у Ge, Гарабажів Я. Д., Раранський М. Д., Ткач О. О., Фодчук І. М. (2000)
Новіков С. М. - Зображення дислокацій і мікродефектів на секційних топограмах в акустично збудженому кристалі, Раранський М. Д., Федорцов Д. Г., Фодчук І. М. (2000)
Савицький П. І. - Стабілізуючий вплив германію на електричні характеристики моноселеніду індію, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2000)
Ковалюк З. Д. - Дослідження фотоелектричних властивостей і спектрів шумів монокристалів і плівок InSe, Орлецький В. Б., Будзуляк І. М. (2000)
Катеринчук В. М. - Залежність спектрів фотовідгуку анізотропних кристалів InSe від їх кристалографічної орієнтації та стану поверхні, Ковалюк З. Д., Беца Т. В. (2000)
Бучковський І. А. - Моделювання лінійних електронних кіл (2000)
Семізоров О. Ф. - Особливості одержання пресованих термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів системи Bi2Te3–Sb2Te3–Sb2Se3, Кушнерик Л. Я., Черкез Р. Г., Шкіль Л. П., Розвер Д. Ю. (2000)
Ащеулов А. А. - Особливості виготовлення удосконалених термоелектричних модулів на основі телуриду вісмуту, Романюк І. С., Простебі Л. І., Добровольський Ю. Г., Вітрюк С. А. (2000)
Черепачинський В. І. - Про помилковість ще одного з ейнштейнівських методів одержання перетворень Лоренца (2000)
Лепіх Я. І. - Адсорбційні властивості плівкових структур комплексонатів германію, Сминтина В. А. (2000)
Лавренко С. С. - Аналітична модель міграції радіоактивних речовин у грунті водозбірного басейну (2000)
Гуц В. В. - До питання про теплофізичні основи роботи анізотропного термоелемента, Охрем В. Г. (2000)
Бабій П. І. - Кристалічна структура і силові сталі мікроскопічної теорії в CdTe, Маник О. М. (2000)
Содержание (2017)
Колонка головного редактора (2017)
Уважаемые наши коллеги, читатели и авторы! (2017)
Дочвири Дж. Н. - Двухдвигательный асинхронный электропривод с упрощенной системой управления для прессов буммашин (2017)
Смотров Е. А. - Улучшение энергетических характеристик контейнерного козлового крана, Фель А. М., Субботин В. В., Квятковская Р. В. (2017)
Ніценко В. В. - Дослідження методів реалізації вимірювальних кіл диференційно-фазного захисту збірних шин, Кулагін Д. О. (2017)
Кимстач О. Ю. - Структурная оптимизация в некоторых задачах электромеханики и электротехники (2017)
Петрушин В. С. - К особенностям расчета основных потерь в стали в асинхронных двигателях, Чайковский В. П., Еноктаев Р. Н. (2017)
Петрушин В. С. - Исследование частотного пуска асинхронного двигателя при законе регулирования Е/f=const, Якимец А. М., Еноктаев Р. Н., Бибик А. В. (2017)
Беликова Л. Я. - Синхронные моменты в асинхронных двигателях с нетрадиционными обмотками, Якимец А. М., Олексюк А. И. (2017)
Медведев В. В. - Активная балансировка тяговых свинцовых аккумуляторов в электромобилях, Мищенко В. И., Абдураимов А. Э. (2017)
Пуйло Г. В. - Анализ технико-экономической эффективности силового трансформатора с комбинациями проводниковых материалов обмоток, Насыпаная Е. П., Махтин Т. В. (2017)
Христо П. Е. - Оптимизация переходного процесса в системе с электрической и гидравлической емкостью при наличии потерь энергии источника и постоянного расхода энергоносителя (2017)
Маевский Д. А. - Коэффициент полезного действия двухпроводного электрического кабеля с учетом взаимных влияний между его проводниками, Маевская Е. Ю., Семенюг А. Н., Савельев А. А. (2017)
Макаренко В. В. - Анализ эффективности использования технологии Spread Spectrum для снижения уровня кондуктивных помех DC/DC- преобразователей, Пилинский В. В. (2017)
Кузнєцова Н. В. - Практичне застосування методології розробки скорингових карт для аналізу ризиків автокредитування (2017)
Аль-Даби М. М. - Модели рабочего диагностирования поразрядной конвейерной системы, Дрозд А. В., Дрозд М. А. (2017)
Bodyanskiy Ye. - Adaptive multistep self-learning procedure for solving principal component analysis task, Deineko A., Shalamov M. (2017)
Крисилов В. А. - Формализация операций сравнения 1-граничных интервалов в условиях неопределенности описания временных характеристик объектов, Городничая Е.А. (2017)
Кондратець В. О. - Підвищення продуктивності кульових млинів за рахунок адаптивного керування завантаженям рудою і розрідженням пульпи, Мацуй А. М. (2017)
Верлань А. А. - Алгоритм реализации интегральных макромоделей явного вида, Стертен Ю., Положаенко С. А. (2017)
Зайцев Є. О. - Розробка апаратно-програмного забезпечення системи контролю повітряного зазору гідрогенераторів, Левицький А. С., Кромпляс Б. А., Сидорчук В. Є. (2017)
Найденко Е. В. - Использование программной среды Ni Mulтisim при подготовке студентов направлений "Электромеханика" и "Электротехника", Маевская Е. Ю. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Martynov A. V. - Structures and biological activity of cuprophyllins, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Kabluchko-Baruah T. V. (2017)
Chernusky V. G. - Antigens bronchopulmonary system and their role in the diagnosis of autoimmune processes in bronchial asthma in children, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Evdokimov T. V. (2017)
Nefedova L. - In vitro study of anti-influenza activity of para-aminobenzoic acid and prospects of nasal drug development on its base, Boyko N., Starosila D., Rybalko S., Zhilyakova E., Novikov O., Zhukovina O., Sagaydak-Nikitjuk R., Iurchenko I. (2017)
Strilets O. P. - A study of antimicrobial activity of foam-washing agent specimens at acidic pH values, Petrovska L. S., Baranova I. I., Bespala Yu. O. (2017)
Nazarchuk O. A. - Substantiation of overcoming of antibiotic resistance in acinetobacter baumannii clinical strains by usage of decamethoxinum, Paliy D. V. (2017)
Popov N. N. - Metabolic peculiarities at experimental generalized process caused by Pseudomonas aeruginosa, Malanchuck S. G., Mishina M. M. (2017)
Malysh N. G. - Evaluation and predictive methods of epidemical situation in the area of acute enteric infections, Podavalenko A. P. (2017)
Pokryshko O. V. - Identification of salmonella serovars isolated during 2009-2016 in Ternopil region, Ukraine, Barna T. B., Klymnyuk S. I. (2017)
Sorokina O. G. - Infuence of gene polimorphism on the course of Epstein-Barr virus (2017)
Stepanskyi D. O. - Hydrogen peroxide production activity and adhesive properties of aerococci, isolated in women, Kremenchutsky G. M., Chuyko V. I., Koshova I. P., Khomiak O. V., Krushynska T. Y. (2017)
Kovalev V. M. - Antimicrobial activity of extracts of Iris hungarica and Iris sibirica, Mykhailenko O. O., Krechun A. V., Osolodchenko T. P. (2017)
Abstracts of scientific conference "Achievements and prospects in the fight against infectious diseases (microbiology, veterinary, pharmacy), May 18, 2017, Kharkov, Ukraine (2017)
Коптев М. М. - Cучасні дослідження з корекції змін, які викликаються в організмі стресовою реакцією (2017)
Наварчук Н. М. - Морфологічні особливості коренів та кореневих каналів ікол та різців, Костенюк С. В. (2017)
Островская С. С. - Иммунологические аспекты воздействия свинца и кадмия на организм, Шаторная В. Ф. (2017)
Рубцов Р. В. - Хроническое обструктивное заболевание легких у рабочих горнорудной промышленности (этиология, распространенность): взгляд на проблему, Ковальчук Т. А. (2017)
Трибрат Т. А. - Метаболічний синдром і здоровий образ життя, Шуть С. В., Сакевич В. Д. (2017)
Труфанова В. П. - Проблеми раннього дитячого карієсу в іноземній літературі (2017)
Хоменко В. М. - Особливості лікарського контролю за футболістами з ознаками дисплазії сполучної тканини, Неханевич О. Б. (2017)
Ян Сяо - Инцидентность венозных тромбозов в европейской популяции: роль хирургических вмешательств (2017)
Гапон Ю. В. - Бріофлора м. Лубни та її аналіз (Полтавська обл.) (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1, Антоняк Г. Л. (2017)
Дичко О. А. - Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної клітинної реактивності організму у дітей із сколіозом у віці 7-10 років (2017)
Орлова Л. Д. - Онтогенетична мінливість мінерального складу лучних рослин Лівобережного лісостепу України (2017)
Даниленко Г. М. - Гендерні особливості характеру навчальної діяльності з урахуванням фізичної активності, Нестеренко В. Г. (2017)
Куцак А. В. - Вивчення частоти та доз опромінення за рахунок рентгенодіагностичних процедур, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Кривсун К. В., Рибовалова Т. О. (2017)
Артьомова Н. С. - Наслідки внутрішньошлуночкових крововиливів III-IV ступеню у передчасно народжених дітей Полтавської області (2017)
Бабаева А. Х. - Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита в сыворотке крови у беременных с гестозом и железодефицитной анемией (2017)
Беленичев И. Ф. - Характер экспрессии мРНК iNOS и еNOS в миокарде крыс с алкогольной кардиомиопатией и на фоне проводимой терапии метаболитотропными кардиопротекторами, Стеблюк В. С., Камышный А. М. (2017)
Бицадзе А. Г. - Ранние послеоперационные осложнения у пациентов с острым инфарктом миокарда при экстренном коронарном шунтировании (2017)
Воротинцев С. І. - Місце назофарингіальної протекції та оксигенації в периопераційному управлінні дихальними шляхами пацієнтів з ожирінням (2017)
Григорьев С. В. - Лечение резистентного хронического болевого синдрома, Перцов В. И., Малая О. А. (2017)
Данилець Р. О. - Застосування % вПСА та % |-2|проПСА як можливих біомаркерів при диференційній діагностиці пухлин передміхурової залози, Гавриш І. Т., Григоренко В. М., Трофіменко О. В., Клепко А. В. (2017)
Дельва М. Ю. - Особливості когнітивного статусу у пацієнтів з транзиторними ішемічними атаками та малими інсультами (2017)
Дербак М. А. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу поєднаний з хронічним гепатитом С (2017)
Довгань Р. С. - Зміни жирнокислотного спектру ліпідів міокарда при сумісному застосуванні ніфедипіну з ангіоліном та елгацином у щурів з артеріальною гіпертензією, Брюзгіна Т. С., Загородний М. І. (2017)
Заболотна І. Е. - Поширеність ожиріння серед дітей та асоційовані з ним ризики розвитку неінфекційних захворювань, Іскренко І. М. (2017)
Заічко Н. В. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот та симвастатину на маркери цитолізу, дисліпідемії та оксидативного стресу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією, Некрут Д. О. (2017)
Захидов З. Т. - К вопросу о современном лечении эвентраций, Джамалов Ф. Г., Джамалова Т. П., Джамалова Г. Ф. (2017)
Капустник В. А. - Математико-статистичний аналіз прогнозування ступеня тяжкості стану хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою гіпертонічною хворобою, Істоміна О. В., Зайцева О. В. (2017)
Катеренчук О. І. - Типові гематологічні синдроми в кардіології: анемія у пацієнтів з ішемічною серцевою недостатністю (2017)
Кривчун А. М. - Дисциркуляторні порушення у вертебробазилярному басейні при аномалії Кімерлі: клінічний випадок, Пушко О. О., Бондаренко Р. В., Продан О. П. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського